Volvo S60 2016 Late Uživatelská příručka

Volvo S60 2016 Late Uživatelská příručka
WEB EDITION
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
VÄLKOMMEN!
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo
radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl
bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější automobily na světě. Vaše Volvo bylo
zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální
požadavky na bezpečnost a ochranu životního
prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla,
doporučujeme Vám, abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě, které jsou
uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
01 Úvod
Zde najdete informace pro majitele..........
Digitální uživatelská příručka ve vozidle...
Podpora a informace o vozidle na internetu...........................................................
Γtení uživatelské příručky.........................
Zaznamenávání údajů...............................
Příslušenství a zvláštní výbava..................
Volvo ID.....................................................
Životní prostředí........................................
Uživatelská příručka a životní prostředí....
Vrstvená skla.............................................
02 Bezpečnost
13
14
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech......................................................
Bezpečnostní pás - nasazení....................
Bezpečnostní pás - uvolnění.....................
Bezpečnostní pás - těhotenství................
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu..
Předpínač bezpečnostního pásu..............
Bezpečnost - výstražný symbol................
Systém airbagů.........................................
Airbag řidiče..............................................
Airbag spolujezdce...................................
Airbag spolujezdce - aktivace/deaktivace*.........................................................
Boční airbag (SIPS)...................................
Boční airbag (SIPS) - dětská autosedačka/dětský autosedák...........................
Hlavový airbag (IC)....................................
Obecné informace o systému WHIPS
(ochrana před poraněním krční páteře).....
WHIPS - dětské sedačky..........................
WHIPS - poloha těla na sedadle...............
Pokud systém zareaguje...........................
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu.......................................................
28
29
30
30
31
31
32
33
33
34
Bezpečnostní režim - pokus o nastartování vozidla...............................................
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla.........
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí.
Dětské sedačky.........................................
Dětské sedačky - umístění........................
Dětská sedačka - ISOFIX..........................
ISOFIX - velikostní třídy............................
ISOFIX - druhy dětských sedaček............
Dětské sedačky - horní upevňovací body.
01 02 02
2
16
17
20
21
21
23
26
26
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
35
37
38
38
39
40
40
41
42
43
44
44
46
50
51
51
53
55
Obsah
03 Přístroje a ovládací prvky
Přístroje a ovládání, vozidlo s levostranným řízením - přehled...............................
Přístroje a ovládání, vozidlo s pravostranným řízením - přehled...............................
Sdružená přístrojová deska......................
Analogová sdružená přístrojová deska přehled......................................................
Digitální sdružená přístrojová deska přehled......................................................
Eco guide & Power guide*........................
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek...................................................
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů................................
Teploměr venkovní teploty........................
Dílčí počítadlo kilometrů...........................
Hodiny.......................................................
Sdružená přístrojová deska - licenční
smlouva.....................................................
Symboly na displeji...................................
Volvo Sensus............................................
Polohy klíče...............................................
Polohy klíče - funkce na různých úrovních...........................................................
Sedadla, přední.........................................
Sedadla, přední - elektricky ovládaná*.....
57
Sedadla, zadní.......................................... 83
Volant........................................................ 84
Vyhřívání* volantu...................................... 85
Spínače světel........................................... 86
Obrysová světla........................................ 88
Denní světla.............................................. 88
Detekce tunelů*......................................... 89
Dálková/potkávací světla.......................... 89
Automatické přepínání dálkových světlometů*......................................................... 90
Aktivní xenonové světlomety*................... 92
Zadní světlo do mlhy................................. 93
Brzdové světlo.......................................... 94
Výstražná funkce ukazatelů směru........... 94
Ukazatele směru....................................... 95
Osvětlení interiéru..................................... 95
Doprovodné osvětlení při odchodu.......... 97
Doprovodné osvětlení při příchodu........... 97
Světlomety - seřízení projekce světlometů.......................................................... 97
Stěrače a ostřikovače............................... 98
Elektrické ovládání oken........................... 99
Sluneční clona*....................................... 101
Vnější zpětná zrcátka.............................. 101
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka vyhřívání..................................................
Zpětné zrcátko - vnitřní...........................
Kompas*.................................................
Střešní okno*...........................................
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska......................................................
Přehled menu - sdružená přístrojová
deska......................................................
Zprávy.....................................................
Zprávy - použití.......................................
MY CAR..................................................
Palubní počítač.......................................
Palubní počítač - analogová sdružená
přístrojová deska.....................................
Palubní počítač - digitální sdružená přístrojová deska.........................................
Palubní počítač - statistika jízdy*............
03 03 03
60
63
63
64
67
68
70
72
72
73
73
74
77
78
79
80
81
102
103
104
105
107
108
109
110
110
111
113
117
120
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3
Obsah
04 Ovládání klimatizace
Všeobecné informace o klimatizaci........
Skutečná teplota.....................................
Snímače - ovládání klimatu.....................
Kvalita vzduchu.......................................
Kvalita vzduchu - filtr prostoru pro cestující............................................................
Kvalita vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*......................................
Kvalita vzduchu - IAQS*..........................
Kvalita vzduchu - materiál.......................
Nastavení menu - ovládání klimatu.........
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
Elektronická klimatizace - ECC...............
Vyhřívaná přední sedadla*......................
Vyhřívané zadní sedadlo*........................
Ventilátor.................................................
Automatická regulace.............................
Regulace teploty v prostoru pro cestující
Klimatizace..............................................
Odmlžování a odmražování čelního skla
Rozvod vzduchu - recirkulace................
Rozvod vzduchu - tabulka......................
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující*..................................................
05 Nakládání a ukládání
122
123
123
123
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru pro cestující* - přímé spuštění.........
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru pro cestující* - přímé vypnutí...........
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
motoru a prostoru pro cestující* - časovač..........................................................
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy....................................
Nezávislé topení*....................................
Přídavné nezávislé topení*......................
Elektrické nezávislé topení*....................
137
Úložné prostory.......................................
Středový tunel.........................................
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník*..............................................
Schránka v přístrojové desce.................
Vykládané koberce*................................
Toaletní zrcátko.......................................
Tunelová konzola - 12V zásuvky.............
Nakládání................................................
Nakládání - dlouhý náklad......................
Nakládání - otvor na lyže........................
Náklad na střeše.....................................
Upevňovací oka......................................
Nakládání - držák tašky*.........................
Elektrická zásuvka 12 V, zavazadlový
prostor*...................................................
04 04 05
4
124
124
125
125
125
126
128
129
129
130
130
131
131
132
133
134
136
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
138
138
140
142
142
143
145
147
147
147
148
148
148
149
150
151
151
152
152
153
Obsah
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s klíčem........................
Dálkový ovladač - ztráta ........................
Dálkový ovladač s klíčem - personalizace*.......................................................
Zamykání/odemykání - kontrolka...........
Kontrolka zamykání.................................
Imobilizér.................................................
Dálkově ovládaný imobilizér s vyhledávacím systémem*.......................................
Dálkový ovladač - funkce........................
Dálkový ovladač s klíčem - dosah..........
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* - jedinečné funkce...........................................
Dálkový ovladač s PCC* - dosah............
Odnímatelná čepel klíče..........................
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí..........................................................
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání
dveří........................................................
Utajené uzamčení*..................................
Dálkový ovladač - výměna baterie..........
Keyless drive*..........................................
Keyless Drive* - dosah dálkového ovladače s klíčem..........................................
155
155
Keyless Drive* - umožní bezpečné použití
dálkového ovladače s klíčem.................. 167
Keyless Drive* - rušení funkcí dálkového
ovladače s klíčem................................... 168
Keyless Drive* - zamykání....................... 168
Keyless Drive* - odemykání.................... 169
Keyless Drive* - odemykání pomocí
čepele klíče ............................................ 169
Keyless Drive* - nastavení zamykání...... 170
Keyless Drive* - umístění antény............ 170
Zamykání/odemykání - zvenku............... 171
Manuální zamykání dveří......................... 171
Zamykání/odemykání - zevnitř................ 172
Otevření všech oken............................... 173
Zamykání/odemykání - schránka
v palubní desce....................................... 173
Zamykání/odemykání - víko zavazadlového prostoru.......................................... 174
Funkce „deadlock“*................................ 176
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace................................................... 177
Dětské bezpečnostní pojistky - elektrická
aktivace*.................................................. 177
Alarm....................................................... 178
Kontrolka alarmu..................................... 179
Alarm - automatické opětovné zapojení.
Alarm - dálkový ovladač s klíčem nefunguje.........................................................
Zvukový signál........................................
Omezený režim alarmu...........................
Typové schválení - systém dálkového
ovládání...................................................
06 06 06
156
157
157
158
158
159
160
160
161
162
162
163
164
165
166
167
179
180
180
180
181
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
5
Obsah
07 Podpora řidiče
Aktivní podvozek - Four C*..................... 183
Nastavitelná síla řízení*........................... 183
Elektronické řízení stability (ESC) - obecné informace......................................... 184
Elektronické řízení stability (ESC) - funkčnost......................................................... 185
Elektronické řízení stability (ESC) - symboly a zprávy........................................... 186
Informace o dopravních značkách (RSI)* 188
Informace o dopravních značkách (RSI)*
- použití................................................... 188
Informace o dopravních značkách (RSI)*
- omezení................................................ 190
Omezovač rychlosti................................ 191
Omezovač rychlosti - začínáme.............. 191
Omezovač rychlosti - změna rychlosti.... 192
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace a pohotovostní režim...................... 192
Omezovač rychlosti - alarm pro překročení rychlosti........................................... 193
Omezovač rychlosti - deaktivace............ 193
Tempomat*............................................. 194
Tempomat* - správa rychlosti................. 195
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim.............................. 195
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti...................................................
Tempomat* - deaktivace.........................
Adaptivní tempomat - ACC*...................
Adaptivní tempomat* - funkce................
Adaptivní tempomat* - přehled...............
Adaptivní tempomat* - správa rychlosti..
Adaptivní tempomat* - nastavení časového intervalu..........................................
Adaptivní tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní režim......................
Adaptivní tempomat* - předjíždění jiného
vozidla.....................................................
Adaptivní tempomat* - deaktivace..........
Adaptivní tempomat* - Queue Assist......
Adaptivní tempomat* - přepínání tempomatu........................................................
Radarový snímač....................................
Radarový snímač - omezení...................
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření................................................
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
Funkce sledování vzdálenosti*................
Upozornění na odstup* - omezení..........
Distance Alert* - symboly a zprávy.........
196
196
197
198
199
200
City Safety™...........................................
City Safety™ - funkce.............................
City Safety™ - použití.............................
City Safety™ - omezení..........................
City Safety™ - laserový senzor...............
City Safety™ - symboly a zprávy............
Systém varování před kolizí*...................
Upozornění na nebezpečí kolize* funkce.....................................................
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů......................................
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců......................................
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití............................................................
Systém varování před kolizí* - omezení..
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače......................
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy...................................................
Systém sledování bdělosti řidiče*...........
Driver Alert Control (DAC)*......................
Driver Alert Control (DAC)* - použití........
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy...................................................
07 07 07
6
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
201
202
203
203
204
205
206
206
208
209
211
212
213
214
214
215
216
217
219
220
221
222
224
224
226
227
229
231
231
232
233
Obsah
08 Startování a jízda
Lane Departure Warning (LDW)*.............
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
Lane Departure Warning (LDW) - ovládání.........................................................
Lane Departure Warning (LDW) - omezení..........................................................
Lane Departure Warning (LDW) - symboly a hlášení..........................................
Lane Keeping Aid (LKA)*.........................
Lane Keeping Aid (LKA) - funkce............
Lane Keeping Aid (LDW) - ovládání........
Lane Keeping Aid (LKA) - omezení.........
Lane Keeping Aid (LKA) - symboly a hlášení..........................................................
Parkovací asistent*.................................
Parkovací asistent* - funkce...................
Parkovací asistent* - zadní.....................
Parkovací asistent* - přední....................
Parkovací asistent* - indikace poruchy...
Parkovací asistent* - čištění čidel...........
Parkovací kamera*..................................
Parkovací kamera - nastavení.................
Parkovací kamera - omezení..................
Aktivní parkovací asistent (PAP)*............
234
235
Aktivní parkovací asistent (PAP)* funkce.....................................................
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - použití............................................................
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - omezení..........................................................
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - symboly a zprávy...........................................
BLIS*.......................................................
BLIS* - použití.........................................
CTA* .......................................................
BLIS - symboly a zprávy.........................
Typové schválení - radarový systém......
251
Alkoholový zámek*.................................. 265
Alkoholový zámek* - funkce.................... 265
Alkoholový zámek* - uložení................... 266
Alkoholový zámek* - před nastartováním
motoru..................................................... 266
Alkoholový zámek* - nezapomeňte........ 268
Alkoholový zámek* - textové zprávy....... 269
Startování motoru................................... 270
Vypnutí motoru........................................ 271
Zámek řízení............................................ 271
Dálkové startování (ERS)*....................... 272
Dálkové startování (ERS) - ovládání........ 272
Dálkové startování (ERS) - symboly a hlášení.......................................................... 274
Startování s pomocnou batérií................ 275
Převodovky............................................. 276
Manuální převodovka.............................. 276
Indikátor řazení převodových stupňů*.... 277
Automatická převodovka -- Geartronic*. 278
Automatická převodovka -- Powershift*. 281
Blokování páky voliče............................. 283
Pomoc při startování do kopce (HSA)*... 284
Pohon všech kol - (AWD)*....................... 284
Hill Descent Control (HDC)*.................... 285
07 07 08
236
236
237
238
239
240
241
242
243
243
244
245
246
246
247
249
250
251
252
254
255
255
256
258
260
261
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
7
Obsah
Start/Stop*..............................................
Start/Stop* - funkce a ovládání...............
Start/Stop* - motor se nevypne..............
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje..........................................................
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje....................................................
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky..............................
Start/Stop* - nastavení............................
Start/Stop* - kontrolky a zprávy..............
Jízdní režim ECO*...................................
Nožní brzda.............................................
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém.....................................................
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů směrů...............................................
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace............................................
Parkovací brzda......................................
Jízda ve vodě..........................................
Přehřátí....................................................
Jízda s otevřeným víkem zavazadlového
prostoru...................................................
Přetížení - baterie spouštěče..................
286
287
288
Před dlouhou cestou...............................
Zimní jízda...............................................
Klapka plnicí trubky palivové nádrže otevření/zavření.......................................
Dvířka hrdla palivové nádrže - manuální
otevírání..................................................
Doplňování paliva....................................
Palivo - použití........................................
Palivo - benzín........................................
Palivo - nafta...........................................
Filtr sazí vznětových motorů (DPF).........
Katalyzátor..............................................
Ekonomická jízda....................................
Jízda s přívěsem*....................................
Jízda s přívěsem* - mechanická převodovka......................................................
Jízda s přívěsem* - automatická převodovka......................................................
Tažná konzola/tažná tyč*........................
Demontovatelná tažná tyč* - uložení......
Demontovatelná tažná tyč* - specifikace
Demontovatelná tažná tyč* - připevnění/
demontáž................................................
Stabilizace přívěsu – TSA.......................
Tažení vozu.............................................
305
305
Tažné oko............................................... 321
Odtah...................................................... 322
08 08 08
8
289
290
291
291
292
294
296
297
298
298
299
303
303
304
304
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
306
306
306
307
308
308
310
310
311
312
313
313
314
314
315
316
318
319
Obsah
09 Kola a pneumatiky
Pneumatiky - údržba...............................
Pneumatiky - směr otáčení.....................
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky..................................
Pneumatiky - tlak vzduchu......................
Rozměry ráfků a kol................................
Pneumatiky - rozměry.............................
Pneumatiky - index zatížení....................
Pneumatiky - rychlostní třídy..................
Šrouby kol...............................................
Zimní pneumatiky....................................
Výměna kol - demontáž kol....................
Výměna kol - montáž..............................
Výstražný trojúhelník...............................
Nářadí......................................................
Zvedák*...................................................
Výbava pro první pomoc*.......................
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*.......................................................
Sledování pneumatik (TM)*.....................
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
(TPMS)* - všeobecné informace.............
Sledování tlaku pneumatik (TPMS)* seřízení (rekalibrace)...............................
10 Údržba a servis
324
325
Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)* - stav pneumatik........
Sledování tlaku pneumatik (TPMS)* aktivace/deaktivace................................
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
(TPMS)* - doporučení.............................
Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách TPMS * - nápravná opatření při
nízkém tlaku vzduchu v pneumatikách...
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
(TPMS)* - pojízdné pneumatiky s defektem*.........................................................
Typové schválení - sledování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)*..................
Nouzová oprava defektu.........................
Sada pro nouzovou opravu defektu umístění...................................................
Sada pro nouzovou opravu defektu přehled....................................................
Sada pro nouzovou opravu defektu použití.....................................................
Sada pro nouzovou opravu defektu kontrola...................................................
Sada pro nouzovou opravu defektu huštění pneumatik...................................
341
Servisní program Volvo...........................
Servisní knížka a opravy*........................
Zvedání vozu...........................................
Kapota - otevření a zavření.....................
Motorový prostor - přehled.....................
Motorový prostor - kontrola....................
Motorový olej - všeobecné informace....
Motorový olej - kontrola a doplňování....
Chladicí kapalina - hladina......................
Brzdová kapalina a kapalina spojky - hladina.........................................................
Kapalina posilovače řízení - hladina.......
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy..................................................
Výměna žárovky - všeobecné informace
Výměna světla - světlomety....................
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů..........................
Výměna světla - potkávací světlomet.....
Výměna světla - dálkový světlomet........
Výměna světla - přídavný dálkový světlomet..........................................................
Výměna světla - směrová světla vpředu.
Výměna světla - zadní světlo..................
Výměna světla - umístění zadních světel
09 09 10
326
326
328
328
329
329
330
330
331
333
335
335
336
336
337
337
339
340
342
342
343
344
345
351
351
352
352
354
355
358
358
361
363
363
364
365
366
370
371
371
372
372
373
374
375
375
376
377
377
378
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
9
Obsah
11 Technické údaje
Výměna světla - osvětlení registrační
značky.....................................................
Výměna světla - osvětlení zavazadlového
prostoru...................................................
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka....................................................
Světla - specifikace ................................
Lišty stěračů............................................
Kapalina ostřikovače - doplňování..........
Baterie spouštěče - obecné informace...
Baterie - symboly....................................
Baterie spouštěče - výměna...................
Baterie - Start/Stop.................................
Elektrická soustava.................................
Pojistky - všeobecné informace..............
Pojistky v motorovém prostoru...............
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce......................................................
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce...........................
Pojistky v zavazadlovém prostoru..........
Pojistky - chladná zóna motorového
prostoru...................................................
Mytí vozidla.............................................
Leštění a voskování................................
378
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva.........
Ochrana proti korozi...............................
Γištění interiéru.......................................
Poškození laku........................................
405
406
406
407
Typová označení.....................................
Rozměry..................................................
Hmotnosti...............................................
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení....................................................
Technické údaje motoru.........................
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky.......................................................
Motorový olej - kvalita a objem...............
Chladicí kapalina - kvalita a objem.........
Převodová kapalina - kvalita a objem.....
Brzdová kapalina - kvalita a objem.........
Kapalina posilovače řízení - kvalita.........
Palivová nádrž - objem...........................
Specifikace pro klimatizaci.....................
Spotřeba paliva a emise CO2.................
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách.......................................
10 10 11
10
379
379
380
380
382
383
384
385
387
389
390
391
395
397
399
401
403
404
411
413
414
415
417
419
420
423
424
426
426
427
428
429
433
Obsah
12 Abecední seznam
Abecední seznam................................... 436
12
11
ÚVOD
01 Úvod
Zde najdete informace pro majitele
Na webu
Uživatelská příručka je k dispozici na obrazovce vozidla, jako mobilní aplikace a na
stránce podpory společnosti Volvo. Quick
Guide je k dispozici v příruční schránce a jako
doplněk k uživatelské příručce, a to společně
se specifikacemi a informacemi k pojistkám.
Lze si objednat kompletní tištěnou uživatelskou příručku.
Uživatelská příručka je k dispozici také na
stránce podpory Volvo,
support.volvocars.com, a to online a ve formátu PDF. Na stránce podpory najdete videa
a podrobné pokyny např. k službám a funkcím u vozidel připojených k internetu. Stránka
je k dispozici pro většinu trhů. Další informace
najdete v části Podpora a další informace
o vozidle na internetu.
Informace pro uživatele v digitální
podobě
Na obrazovce ve vozidle
Digitální1
verze uživatelské příručky je
k dispozici na obrazovce ve vozidle. Informace lze prohledávat. Tyto informace mohou
být dále rozděleny do různých kategorií.
Další informace najdete v digitální uživatelské
příručce ve vozidle.
Jako mobilní aplikace
Digitální uživatelská příručka je k dispozici
rovněž jako mobilní aplikace. Lze si ji stáhnout např. z App Store. Aplikace obsahuje
video a možnosti vizuální navigace s obrázky
interiéru a exteriéru vozidla. Mezi jednotlivými
kapitolami uživatelské příručky lze snadno
procházet a obsah lze prohledávat. Další
informace o uživatelské příručce v mobilních
zařízeních .
1
2
Informace pro uživatele v tištěné
podobě
k dispozici také dodatečné informace pro uživatele. Lze si objednat2 kompletní tištěnou
uživatelskou příručku. Pokud chcete tištěnou
uživatelskou příručku nebo doplňky k příručce, kontaktujte prodejce Volvo.
Změna jazyka na obrazovce vozidla
Při změně jazyka obrazovky vozidla se může
stát, že některé informace nebudou odpovídat národním nebo místních zákonům a předpisům.
DŮLEŽITÉ
Tištěný doplněk
Tištěná uživatelská příručka ve vozidle představuje doplněk k digitální verzi uživatelské
příručky1. Obsahuje důležité texty, informace
o pojistkách a specifikace. Dále obsahuje
pokyny, které se mohou hodit, pokud z praktických důvodů nelze číst informace na středovém displeji. Informace o struktuře uživatelské příručky najdete v části Γtení uživatelské příručky .
Quick Guide
01
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a za dodržování platných zákonů
a dopravních předpisů nese vždy řidič. Je
důležité udržovat vozidlo a nakládat s ním
podle doporučení společnosti Volvo uvedených v informacích pro uživatele.
Pokud se vyskytne rozpor mezi informacemi uvedenými na obrazovce a v tištěné
příručce, vždy platí tištěná příručka.
Související informace
Dále je k dispozici v tištěné podobě Quick
Guide, který vám umožní seznámit se s nejčastěji používanými funkcemi ve vozidle.
•
Digitální uživatelská příručka ve vozidle
(str. 14)
•
Další uživatelské informace v tištěné
podobě
Podpora a informace o vozidle na internetu (str. 16)
•
Γtení uživatelské příručky (str. 17)
V závislosti na zvolené úrovni výbavy, trhu
apod. mohou být v tištěné podobě ve vozidle
Pro vozidla na trzích, kde uživatelská příručka na obrazovce není k dispozici, je dodávána kompletní tištěná příručka.
Tato příručka je součástí vozidla od začátku pro trhy bez uživatelské příručky na obrazovce.
13
01 Úvod
01
Digitální uživatelská příručka ve
vozidle
Příručku pro uživatele lze číst na obrazovce ve
vozidle3. Obsah je prohledávatelný a mezi
různými sekcemi se lze snadno pohybovat.
Otevřete digitální uživatelskou příručku stiskněte tlačítko MY CAR na středové konzole, stiskněte OK/MENU a vyberte možnost
Uživatelská příručka.
Základní navigace - viz Ovládání systému.
Podrobný popis najdete dále.
• Oblíbené - Rychlý přístup k oblíbeným
Pomocí kolečka zadejte řetězec pro vyhledávání, např. „bezpečnostní pás“.
• Quick Guide - výběr článků pro obvyklé
1. Otočte knoflík TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly
a písmeny na ovládacím panelu na středové konzole.
článkům se záložkou.
funkce.
V pravém dolním rohu vyberte symbol informací. Zobrazí se informace o digitální verzi
uživatelské příručky.
POZNÁMKA
Elektronická verze Uživatelské příručky
není k dispozici během jízdy.
Hledat
Uživatelská příručka, výchozí stránka.
Jsou čtyři možnosti vyhledávání informací
v elektronické příručce pro uživatele:
• Hledat - Funkce vyhledávání článku.
• Kategorie - Všechny články seřazené do
kategorií.
3
14
Platí pro některé modely vozidla.
Vyhledávání pomocí kolečka.
Seznam znaků.
Změna režimu zadávání (viz následující
tabulka).
2. Pokračujte dalším písmenem atd.
3. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete hledat, otočte TUNE na jednu
z možností (viz vysvětlení v tabulce dole)
v seznamu (2) pro změnu režimu zadávání
a stiskněte OK/MENU.
123/AB
C
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
DALŠÍ
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
OK
Provede se hledání. Otočením
knoflíku TUNE vyberte článek
ve výsledcích vyhledávání
a stisknutím tlačítka OK/MENU
přejděte na tento článek.
01 Úvod
a|A
||}
Mění se mezi malými a velkými
písmeny pomocí OK/MENU.
Kolečko se změní na pole hledání. Kurzor posuňte pomocí
TUNE. Vymaže překlep pomocí
EXIT. Vrátí se na kolečko stiskněte OK/MENU.
Upozorňujeme, že tlačítka
s písmeny a číslicemi na ovládacím panelu lze použít k upravování pole hledání.
Např. po stisknutí tlačítka 9 se pod tlačítkem
zobrazí panel se všemi znaky4, např. Z, x, y, z
a 9. Krátkým stisknutím tlačítka se kurzor
posouvá po znacích.
•
Chcete-li vybrat určitý znak, zastavte kurzorem na tomto znaku - znak se zobrazí
na zadávacím řádku.
•
Mazání/vrácení akce se provádí pomocí
prvku EXIT.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající
klávesu s číslem.
Kategorie
Zadání pomocí číselné klávesnice
Γlánky v příručce pro uživatele jsou strukturované do hlavních kategorií a podkategorií.
Stejný článek může být v několika příslušných
kategoriích, aby bylo snadnější jej najít.
článek otevřete. Stisknutím tlačítka EXIT přejdete zpět na předchozí zobrazení.
01
Quick Guide
Zde se nachází výběr článků, které vás
seznámí s nejčastějšími funkcemi ve vozidle.
Γlánky jsou rovněž přístupné na základě
kategorií. Zde jsou však uspořádány tak, aby
byly rychle přístupné.
Otočením knoflíku TUNE navigujte na
rychlého průvodce a stisknutím tlačítka OK/
MENU článek otevřete. Stisknutím tlačítka
EXIT přejdete zpět na předchozí zobrazení.
Procházení článku
Otočením knoflíku TUNE procházejte strom
kategorií a stisknutím tlačítka OK/MENU otevřete kategorii - výběr
- nebo článek . Stisknutím tlačítka EXIT přejdete
výběr
zpět na předchozí zobrazení.
Oblíbené
Číselná klávesnice.
Dalším způsobem zadávání znaků je použití
tlačítek středové konzole 0-9, * a #.
4
Znak pro každé tlačítko se může lišit podle trhu/země/jazyka.
Zde najdete články uložené do oblíbených.
Chcete-li vybrat článek jako oblíbený, postupujte podle popisu "Navigace v článku" dále
v textu.
Otočením knoflíku TUNE navigujte na seznam
oblíbených a stisknutím tlačítka OK/MENU
Domů - dostanete se na výchozí stránku
uživatelské příručky.
Oblíbené - přidá se článek jako oblíbený
resp. článek se z oblíbených odstraní.
Další možností, jak přidat/odebrat článek
}}
15
01 Úvod
01
z oblíbených, je stisknout tlačítko FAV na
středové konzole.
Podpora a informace o vozidle na
internetu
Informace, které lze stáhnout ze
stránky podpory
Zvýrazněný odkaz - dostanete se k propojenému článku.
Na webové stránce Volvo Cars a na stránkách
podpory najdete další informace o svém
vozidle. Z webové stránky můžete navigovat
rovněž přes My Volvo, což je osobní stránka
pro vás a vaše vozidlo.
Mapy
Speciální texty - pokud článek obsahuje
varování, důležitá upozornění nebo
poznámky, zobrazí se příslušný symbol
a počet těchto textů ve článku.
Otáčením knoflíku TUNE procházejte odkazy
nebo článek. Pokud se na obrazovce dostanete na začátek/konec článku, možnosti
"domů" a "oblíbené" budou přístupné, jestliže
budete na stránce rolovat dále nahoru resp.
dolů. Stisknutím tlačítka OK/MENU aktivujete
výběr/zvýrazněný odkaz. Stisknutím tlačítka
EXIT přejdete zpět na předchozí zobrazení.
Podpora na internetu
Pokud chcete tuto stránku navštívit, přejděte
na support.volvocars.com nebo použijte QR
kód. Stránka podpory je k dispozici pro
většinu trhů.
Přes QR kód se dostanete ke stránce podpory.
Informace na stránce podpory lze prohledávat. Tyto informace mohou být dále rozděleny
do různých kategorií. Zde je podpora pro
možnosti související např. s funkcemi a službami připojenými k internetu, Volvo On Call
(VOC)*, navigačním systémem* a aplikacemi.
Video a podrobné pokyny vysvětlují jednotlivé
postupy, například, jak připojit vozidlo k internetu přes mobilní telefon.
U vozidel vybavených systémem Sensus
Navigation* si lze ze stránky podpory stáhnout mapy.
Mobilní aplikace
Pro vybrané modely Volvo od modelového
roku 2014 a 2015 je uživatelská příručka
k dispozici ve formě aplikace. Aplikace VOC*
je rovněž přístupná odsud.
Uživatelské příručky pro předchozí
modelové roky
Uživatelské příručky pro předchozí modelové
roky jsou zde k dispozici ve formátu PDF.
Dále je na stránkách podpory k dispozici průvodce Quick Quide a doplněk. Pokud chcete
stáhnout požadovanou publikaci, zvolte
model vozidla a modelový rok.
Kontakt
Na stránce podpory najdete kontakt na zákaznickou podporu a na nejbližšího prodejce
Volvo.
My Volvo na internetu5
Ze stránky www.volvocars.com se můžete
dostat na web My Volvo, který představuje
osobní webovou stránku vás a vašeho vozu.
Vytvořte si osobní účet Volvo ID, přihlaste se
k webu My Volvo a objeví se přehledné infor-
5
16
Platí pro některé trhy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
01 Úvod
mace, mimo jiné, o servisních prohlídkách,
smlouvách a zárukách. Na webové stránce
My Volvo se nacházejí informace o příslušenství a softwaru upravené pro váš model
vozidla.
Čtení uživatelské příručky
Související informace
Při čtení uživatelské příručky budete mít příležitost seznámit se s novými funkcemi
a dozvíte se, jak nejlépe ovládat vůz
v různých situacích a jak nejlépe využívat
všechny funkce vozu. Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným
v této příručce.
•
Volvo ID (str. 21)
Správnou cestou k seznámení se s vaším
novým vozem je přečtení této uživatelské příručky, v ideálním případě před vaší první jízdou.
Neustále pracujeme na vylepšování našeho
produktu. V důsledku úprav se informace,
popisy a vyobrazení v tomto doplňku mohou
lišit od výbavy vozidla. Vyhrazujeme si právo
provést změny bez předchozího ohlášení.
© Volvo Car Corporation
DŮLEŽITÉ
Neukládejte tuto příručku mimo vozidlo –
pokud dojde k problému, chyběly by vám
informace o tom, kde a jak získat profesionální pomoc.
Příručka pro uživatele v mobilních
zařízeních
01
POZNÁMKA
Uživatelská příručka je k dispozici ke stažení jako mobilní aplikace (platí pro určité
modely vozidla a mobilní zařízení), viz
www.volvocars.com.
Mobilní aplikace rovněž obsahuje video
a prohledávatelný obsah a snadnou navigaci mezi různými sekcemi.
Výbava a příslušenství
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou*.
Navíc ke standardní výbavě je v této příručce
popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve
výrobním závodě) a některá příslušenství
(montovaná dodatečně).
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
17
01 Úvod
||
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo
závisí na požadavcích konkrétních trhů a na
národní legislativě, místních zákonech a předpisech.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří
do standardní výbavy a co je příslušenstvím
dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce Volvo.
Speciální texty
VAROVÁNÍ
Pokud hrozí nebezpečí poranění, objeví se
výstražný text.
Textové zprávy
Nebezpečí poškození majetku
Ve vozidle se nacházejí displeje, které zobrazují texty nabídky a zpráv. V uživatelské příručce se vzhled těchto textů liší od normálního textu. Příklady textů nabídky a zpráv:
Média, Odesílá se poloha.
Štítky
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše
a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle
mají následující význam v sestupném pořadí
podle důležitosti varování/informace.
G031592
01
Varování před zraněním osob
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém nebo modrém varovném poli a informačním poli. Používají se k označení nebezpečí,
které, pokud je varování ignorováno, může
mít za následek hmotné škody.
DŮLEŽITÉ
Pokud hrozí riziko poškození, objeví se
text "Důležité upozornění".
POZNÁMKA
Text "Poznámka" obsahuje rady a tipy,
které usnadňují použití např. funkcí
a výbavy.
Poznámka pod čarou
V uživatelské příručce se v dolní části stránky
nacházejí anotace. Tyto informace doplňují
text, ke kterému se odkazují číslem. Pokud
anotace odkazuje na text v tabulce, potom
jsou namísto číslic použita písmena.
18
G031590
Γerné ISO symboly na žlutém varovném poli,
bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může vyústit
ve vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.
01 Úvod
Informace
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky,
je každý krok očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
Seznamy označené písmeny odkazující
na série obrázků, kde pořadí instrukcí
není důležité.
Γíslované nebo nečíslované šipky se
používají k demonstraci pohybu.
G031593
Šipky s písmeny se používají k označení
pohybu v případě, že se nejedná o pohyb
v obou směrech.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány
normálními čísly.
Seznamy pozic
Γísla v červených kroužcích se používají
k označení různých součástí na obrázcích. Γíslo odpovídá číslu v seznamu,
který se vztahuje k obrázku, a je u něj
uveden popis položky.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce
nejsou přesnými kopiemi nálepek, které se
používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo
najdete na nálepce pro váš vůz.
Obrázky
01
Obrázky v manuálu jsou někdy pouze informativní a mohou se v závislosti na vybavenosti vozidla a trhu lišit od skutečné výbavy.
Pokračování
}} Pokud článek pokračuje na následující
straně, zcela vpravo dole se nachází tento
symbol.
Pokračování z předchozí strany
|| Pokud článek pokračuje z předchozí
strany, zcela vlevo nahoře dole se nachází
tento symbol.
Související informace
•
Uživatelská příručka a životní prostředí
(str. 26)
•
Podpora a informace o vozidle na internetu (str. 16)
Seznamy s odrážkami
Seznamy s odrážkami se v uživatelské příručce používají v seznamech bodů.
Příklad:
Seznamy postupů
Postupy, kde jednotlivé akce musí být prováděny v určitém pořadí, jsou v uživatelské příručce očíslovány.
•
•
Chladicí kapalina
Motorový olej
Související informace
Související informace odkazují na jiné články
obsahující úzce související informace.
19
01 Úvod
01
Zaznamenávání údajů
Jako součást bezpečnosti a zajištění kvality
vozidel Volvo se ve vozidle zaznamenávají
některé informace o provozu vozidla, jeho
funkčnosti a problémech.
Toto vozidlo je vybaveno systémem "Event
Data Recorder" (EDR). Toto zařízení má za
úkol, především, zaznamenávat data v souvislosti s dopravními nehodami a situacemi,
které lze vyhodnotit jako kolize. Například
zaznamenává časy reakce airbagů nebo
okamžik, kdy vozidlo na cestě narazilo do
překážky. Data jsou zaznamenávána za účelem lepšího pochopení toho, jak systémy
vozidla v různých situacích fungují. Systém
EDR je navržen pro krátkodobý záznam, zpravidla max. 30 sekund dat souvisejících
s dynamikou vozidla a bezpečnostními
systémy.
Systém EDR v tomto vozidle je navržen, aby
zaznamenával data při následujících dopravních nehodách a situacích, které lze vyhodnotit jako kolize:
•
•
•
Zda byl řidič a cestující připoutáni
•
Rychlost jízdy vozidla
Jak fungují jednotlivé systémy ve vozidle
Použití plynového resp. brzdového pedálu
řidiče
Tyto informace pomáhají lépe pochopit okolnosti, za kterých dochází k dopravním nehodám, zraněním osob a poškození majetku.
20
Systém EDR může zaznamenávat data pouze
při nestandardních kolizních situacích. V průběhu běžné jízdy systém EDR žádná data
nezaznamenává. Dále systém nikdy nezaznamenává, kdo vozidlo řídí, ani nezaznamenává
místo, kde došlo k nehodě nebo incidentu.
Jiné subjekty, jako například policie, může
však zaznamenaná data využít v rámci rutinního šetření po dopravní nehodě, a to společně s informacemi, které umožňují identifikaci osob. Aby bylo možné zaznamenaná
data interpretovat, je zapotřebí speciální zařízení a přístup k vozidlu nebo systému EDR.
Kromě systému EDR je vozidlo vybaveno
několika počítači, které průběžně kontrolují
a sledují fungování vozidla. Tyto počítače
mohou zaznamenávat data během běžné
jízdy. Především zaznamenávají závady, které
mají vliv na funkčnost a provoz vozidla,
a registrují aktivaci aktivní funkce podpory
řidiče ve vozidle (např. City Safety a funkce
automatického brzdění).
Technici provádějící servis a údržbu mohou
potřebovat některá zaznamenaná data k provedení diagnostiky a k opravě závad, které se
na vozidle vyskytly. Zaznamenané informace
jsou také zapotřebí k tomu, aby společnost
Volvo mohla plnit právní požadavky zákonů
a státních orgánů. Zaznamenané informace
jsou uloženy v počítači, dokud se neprovede
servis nebo oprava vozidla.
Dále lze zaznamenané informace využít
v souhrnné podobě pro účely vývoje
a výzkumu výrobků, kdy je cílem průběžně
zvyšovat bezpečnost a kvalitu vozidel Volvo.
Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše
uvedených informací třetím stranám bez souhlasu majitele. Aby byly splněny požadavky
národní legislativy a předpisů může být po
společnosti Volvo požadováno, aby tyto informace poskytla policii nebo jiným orgánům,
které mohou mít na přístup k těmto informacím právo ze zákona. K přečtení a interpretování informací jsou zapotřebí speciální technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy, které uzavřely smlouvu
se společností Volvo. Společnost Volvo je
odpovědna, že informace, které jsou předávány společnosti Volvo v souvislosti se
servisem a údržbou, budou uloženy a bude
s nimi nakládáno bezpečně, přičemž nakládání s těmito informacemi musí vyhovovat
platným právním předpisům. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce
Volvo.
01 Úvod
Příslušenství a zvláštní výbava
Volvo ID
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Volvo ID je vaše osobní ID, přes které máte
přístup k různým službám6.
Některé příslušenství funguje pouze tehdy,
když je do počítačového systému vozu nainstalován příslušný software. Společnost Volvo
proto doporučuje před instalací příslušenství,
které se připojuje k elektrické soustavě vozu
nebo má na ni vliv, vždy kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Čelní sklo odrážející teplo*
Γelní sklo je opatřeno teplo odrážející vrstvou
(IR), která snižuje pronikání slunečního záření
do prostoru pro cestující.
Umístění elektronických zařízení, např. transpondéru, za sklo s teplo odpuzujícím povlakem může ovlivnit jejich funkci a výkon.
Pro zajištění optimální funkce elektronických
zařízení je nutné je umisťovat v části čelního
skla, kde není nanesena teplo odpuzující
vrstva (viz zvýrazněná oblast na obrázku).
01
Příklady služeb:
Plochy, kde není nanesena vrstva proti infračervenému záření (IR).
A je vzdálenost od horního okraje čelního skla
k počátku pole. B je vzdálenost od horního
okraje čelního skla ke konci pole.
Rozměry
A
40 mm
B
80 mm
•
My Volvo - vaše osobní webová stránka
pro vás a vaše vozidlo.
•
Vozidlo připojené přes* - některé funkce
a služby vyžadují, abyste své vozidlo
zaregistrovali k osobnímu účtu Volvo ID,
např. pokud chcete poslat novou adresu
z mapové služby na internetu přímo do
vozidla.
•
Volvo On Call, VOC* - Volvo ID se používá
při přihlášení k mobilní aplikaci Volvo On
Call .
Výhody čísla Volvo ID
•
Jedno uživatelské jméno a jedno heslo,
které potřebujete k přístupu k online službám - stačí si tedy zapamatovat jedno
uživatelské jméno a jedno heslo.
•
Při změně uživatelského jména/hesla pro
službu (např. VOC) se uživatelské jméno/
heslo automaticky změní i pro ostatní
služby (např. My Volvo)
Vytvoření čísla Volvo ID
Chcete-li vytvořit číslo Volvo ID, je třeba
zadat osobní e-mailovou adresu. Pak postupujte podle pokynů v e-mailu automaticky
zaslaném na zadanou adresu a dokončete tak
6
Tyto služby se mohou postupem času lišit v závislosti na úrovni výbavy a na trhu.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
21
01 Úvod
01
||
registraci. Volvo ID lze vytvořit prostřednictvím jedné z dále uvedených služeb:
•
My Volvo web - zadejte svou emailovou
adresu a postupujte podle pokynů.
•
U vozů připojených k internetu* - zadejte
svou emailovou adresu do aplikace, která
vyžaduje Volvo ID, a potom pokračujte
podle pokynů. Další možností je stisknout
dvakrát na středové konzole tlačítko Při. Potom zvolte Aplikace Apps
pojit
Nastavení a postupujte podle pokynů.
•
Volvo On Call, VOC* - stáhne se poslední
verze aplikace VOC. Na výchozí stránce
zvolte vytvoření čísla Volvo ID, zadejte emailovou adresu a postupujte podle
pokynů .
Související informace
•
22
Podpora a informace o vozidle na internetu (str. 16)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
01 Úvod
Životní prostředí
Společnost Volvo Car Corporation průběžně
pracuje na vývoji bezpečnějších a účinnějších
Péče o životní prostředí je jednou ze základních hodnot skupiny Volvo Cars Corporation,
která ovlivňuje veškeré kroky. Vychází se přitom z celé životnosti vozidla a zohledňuje se
dopad na životní prostředí, od konstrukce až
po sešrotování a recyklaci. Základním principem společnosti Volvo Cars je, že každý nově
vyvinutý výrobek musí ovlivňovat životní prostředí méně než výrobek, který nahrazuje.
Důraz, jaký klade společnost Volvo na ekologii, vyústil ve vývoj úspornějších hnacích
ústrojí Drive-E, která méně znečišťují životní
prostředí. Pro společnost Volvo je důležité
rovněž osobní prostředí - například, díky
01
produktů a řešení, která snižují nepříznivý
dopad na prostředí.
systému řízení klimatu je vzduch uvnitř vozu
Volvo čistější než vzduch venku.
Vaše Volvo splňuje přísné mezinárodní standardy platné pro životní prostředí. Všechny
výrobní závody Volvo musí být certifikovány
podle ISO 14001, což podporuje systematický přístup k ochraně životního prostředí
a umožňuje průběžné omezování vlivů na
životní prostředí. Vlastnictví certifikátu ISO
rovněž znamená, že jsou dodržovány platné
ekologické zákony a předpisy. Dále společnost Volvo vyžaduje, aby tyto požadavky
dodržovali rovněž její partneři.
Spotřeba paliva
Jelikož celkový vliv vozidla na životní prostředí vychází z využití vozidla, klade společnost Volvo Cars při práci důraz na snížení
spotřeby paliva, emisí oxidu uhličitého
a jiných znečišťujících látek. Vozy Volvo mají
konkurenceschopnou spotřebu paliva ve
všech příslušných třídách. Nižší spotřeba
paliva znamená nižší emise skleníkového
plynu, oxidu uhličitého.
}}
23
01 Úvod
01
||
Příspěvek k lepšímu životnímu prostředí
Vozidlo s nízkou spotřebou energie a paliva
nejen přispívá k omezení vlivů na životní prostředí, ale snižují rovněž náklady svým majitelům. Řidič může snadno snížit spotřebu
paliva. Tím šetří peníze a přispívá k lepšímu
životnímu prostředí. Dále uvádíme pár rad:
•
Naplánujte si efektivní průměrnou
rychlost. Při rychlosti nad 80 km/h (50
mph) a pod 50 km/h (30 mph) je vyšší
spotřeba energie.
•
Dodržujte doporučené intervaly servisu
a údržby uvedené v Servisní a záruční
knížce.
Účinné řízení emisí
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu
„Γistý uvnitř i venku“ – konceptu, který
zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako
vysoce účinné řízení emisí. V mnoha případech jsou emise výfukových plynů hodně pod
příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
•
Nenechávejte motor běžet na volnoběh pokud stojíte delší dobu, vypněte motor.
Věnujte pozornost místním předpisům.
Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu
prachu a pylu do prostoru pro cestující přes
sací otvory.
•
Naplánujte si cestu - zbytečné přestávky
a jízda nerovnoměrnou rychlostí zvyšují
spotřebu paliva.
•
Je-li vůz vybaven nezávislým palivovým
topením*, použijte je při startování studeného motoru - zlepší se schopnost
motoru nastartovat, sníží se opotřebení
při chladném počasí a motor se rychleji
zahřeje na běžnou provozní teplotu. Tím
se sníží spotřeba a obsah emisí.
Systém kvality vzduchu IAQS* (Interior Air
Quality System) zajišťuje, že nasávaný vzduch
je čistší než vzduch venku, který je znečištěn
provozem.
Dále nezapomeňte vždy likvidovat nebezpečný odpad, jako např. olej a baterie, ekologicky. Pokud si nejste jisti, jak konkrétní druh
odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní dílnu
- doporučujeme autorizovanou dílnu Volvo.
24
Pokud se budete držet těchto rad, ušetříte
peníze a zdroje planety a prodloužíte životnost vozu. Další informace a rady viz Eco
guide (str. 67), Hospodárná jízda (str. 311),
a Spotřeba paliva (str. 429).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tento systém čistí vzduch v prostoru pro
cestující od znečisťujících látek, jako jsou
pevné částice, uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón. Pokud je kontaminován vnější
vzduch, je uzavřen přívod vzduchu a je
zapnuta recirkulace. K takové situaci může
dojít například v husté dopravě, zácpách
a tunelech.
IAQS je součástí výbavy Clean Zone Interior
Package (CZIP)*, která obsahuje rovněž
funkci umožňující spustit ventilátor, pokud se
vozidlo odemkne pomocí dálkového ovladače
s klíčem.
Interiér
Materiál používaný uvnitř vozu Volvo byl pečlivě zvolen a testován tak, abyste se v něm
cítili pohodlně a příjemně. Některé detaily
jsou vyráběny ručně, např. stehy na volantu
jsou ruční práce. Interiér je sledován, aby se
z něj neuvolňoval intenzivní pach nebo látky,
které by např. při vysokých teplotách nebo
silném světle vyvolaly nepohodlí.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva
Vašeho vozidla. Takto přispějete také k čistšímu životnímu prostředí. Když opravu nebo
údržbu vozu svěříte autoservisům Volvo, váš
vůz se stane součástí našeho systému. Společnost Volvo klade jasné požadavky na naše
servisy, které jsou navrženy tak, aby se
předešlo vylévání a vypouštění škodlivin do
životního prostředí. Zaměstnanci našich
servisů mají znalosti a nástroje pro zajištění
dobré péče o životní prostředí.
Recyklace
Jelikož společnost Volvo vychází z celé životnosti, je nezbytné vozidlo ekologicky recyklovat. Lze recyklovat téměř celé vozidlo.
Posledního majitele vozidla tímto žádáme,
aby kontaktoval prodejce, který jej odkáže na
certifikované/schválené recyklační zařízení.
01 Úvod
Související informace
•
01
Uživatelská příručka a životní prostředí
(str. 26)
25
01 Úvod
01
Uživatelská příručka a životní
prostředí
Papír, na kterém je vytištěna uživatelská příručka, pochází z lesů certifikovaných podle
Forest Stewardship Council® nebo z jiných
regulovaných zdrojů.
Symbol FSC® znamená, že papír použitý na
výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle FSC® nebo jiných regulovaných zdrojů.
Související informace
•
26
Životní prostředí (str. 23)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vrstvená skla
Toto sklo je zesílené, což poskytuje
lepší ochranu proti rozbití a zlepšenou zvukovou izolaci prostoru pro
cestující. Γelní sklo a skla bočních
oken* jsou vrstvená.
BEZPEΓNOST
02 Bezpečnost
Všeobecné informace
o bezpečnostních pásech
02
Při prudkém brzdění může dojít k vážnému
zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním pásem. Ujistěte se, že jsou všichni cestující po celou cestu připoutáni bezpečnostními
pásy.
Nezapomeňte
•
Nepoužívejte spony ani podobné přípravky, které by zabránily řádnému upnutí
pásu.
•
Bezpečnostní pás se nesmí překrucovat
a nesmí se o nic zachytit.
VAROVÁNÍ
Nikdy bezpečnostní pásy sami neupravujte
ani neopravujte. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás silně přetížen,
např. v souvislosti s nehodou, musí být
celý bezpečnostní pás vyměněn. I když
bezpečnostní pás nevykazuje viditelné
známky poškození, mohlo dojít k omezení
některých ochranných funkcí bezpečnostního pásu. Kromě toho vyměňte bezpečnostní pás, když je pás opotřebený nebo
poškozený. Nový bezpečnostní pás musí
být homologován a určen pro instalaci ve
stejné poloze jako původní bezpečnostní
pás.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
VAROVÁNÍ
Každý bezpečnostní pás je určen pouze
pro jednu osobu.
Těsnost dolní části pásu upravte zatažením za
horní část pásu nahoru k rameni. Dolní část pásu
musí vést nízko (nikoliv přes břicho).
Chcete-li si zajistit maximální bezpečí je velmi
důležité aby bezpečnostní pás pevně přiléhal
k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být příliš
zakloněno. Opěradlo sedadla je navrženo tak,
aby chránilo v běžné poloze sezení.
Nepřipoutaní cestující budou upozorněni na
připoutání se (str. 29) bezpečnostním
pásem akusticky i vizuálně (str. 31).
28
Související informace
•
•
•
Bezpečnostní pás - těhotenství (str. 30)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 30)
Předpínač bezpečnostního pásu
(str. 31)
02 Bezpečnost
Bezpečnostní pás - nasazení
Nezapomeňte
Před začátkem jízdy si nasaďte bezpečnostní
pás (str. 28).
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej
uvolnit:
•
•
•
Pomalu vytáhněte bezpečnostní pás
a zapněte jej zatlačením pojistného jazýčku
do přezky pásu. Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás byl zapnut.
pokud jej vytáhnete z navíječe příliš rychle
během brzdění a akcelerace
02
pokud se vozidlo silně nakloní.
Související informace
Nesprávně nastavený bezpečnostní pás. Pás
musí doléhat na rameno.
•
•
•
•
Bezpečnostní pás - těhotenství (str. 30)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 30)
Předpínač bezpečnostního pásu
(str. 31)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 31)
Správně nastavený bezpečnostní pás.
Nastavení výšky bezpečnostního pásu. Stiskněte
tlačítko a přesuňte bezpečnostní pás ve svislém
směru. Umístěte pás co nejvýše - nesmí však
vést přes krk.
Spony se hodí pouze do určeného zámku na
zadním sedadle1.
1
Určité trhy.
29
02 Bezpečnost
02
Bezpečnostní pás - uvolnění
Bezpečnostní pás - těhotenství
bezpečnostní pás (str. 28) uvolněte, když
vozidlo stojí.
Bezpečnostní pás (str. 28) by se měl během
těhotenství vždy používat. Musí se ale používat správným způsobem.
Stiskněte červené tlačítko na přezce bezpečnostního pásu a nechte pás navinout. Pokud
se pás zcela nenavinul, zasuňte jej ručně, aby
nezůstal volně viset.
Související informace
Bezpečnostní pás - nasazení (str. 29)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 31)
G020998
•
•
Diagonální část musí vést přes rameno,
potom mezi ňadry a na boční stranu břicha.
Dolní část musí být naplocho přes stehna
a co možná nejníže pod břichem. – Nikdy se
nesmí posunout nahoru. Upravte si bezpečnostní pás a zajistěte, aby v celé délce přiléhal k tělu. Navíc zkontrolujte, že pás není
nikde překroucený.
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné
řidičky měly upravovat seřízení sedadla
(str. 80) a polohu volantu (str. 84) tak, aby
mohly při řízení snadno udržovat kontrolu nad
vozidlem (to znamená, že musí být schopny
snadno ovládat pedály a volant). Měly by se
snažit nastavit polohu sedadla co nejdále
30
dozadu, aby vzdálenost mezi volantem
a jejich břichem byla co největší.
Související informace
•
•
Bezpečnostní pás - nasazení (str. 29)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 30)
02 Bezpečnost
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
pásy nebo jsou otevřeny některé ze
zadních dveří, na sdružené přístrojové
desce se zobrazí zpráva. Zpráva se automaticky vymaže, jakmile jedete přibližně
30 sekund nebo po stisknutí tlačítka OK
na páčkovém přepínači ukazatelů směrů
(str. 107).
Nepřipoutaní cestující budou akusticky
i vizuálně upozorněni na připoutání se (str. 29)
bezpečnostním pásem.
G017726
•
Zvuková připomínka závisí na rychlosti a v
některých případech na čase. Vizuální připomínka je umístěna ve stropní konzole a na
sdružené přístrojové desce (str. 63).
Dětské sedačky nejsou vybaveny systémem
upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem.
Poskytuje varování, pokud je rozepnutý
některý ze zadních bezpečnostních pásů
během jízdy. Toto varování je vydáno ve
formě zprávy na sdružené přístrojové
desce spolu s akustickým/vizuálním signálem. Varování je ukončeno v případě
opětovného zapnutí bezpečnostního pásu
nebo může být také ručně potvrzeno
stisknutím tlačítka OK.
Zpráva na sdružené přístrojové desce o tom,
které pásy se právě používají, je vždy k dispozici. Pro vyvolání uložených zpráv stiskněte
tlačítko OK.
Předpínač bezpečnostního pásu
Všechny bezpečnostní pásy (str. 28) jsou
vybaveny předpínači bezpečnostních pásů.
Mechanizmus předpínače v případě nárazu
určité intenzity napne bezpečnostní pás. Bezpečnostní pás potom poskytuje cestujícím
efektivnější ochranu.
02
VAROVÁNÍ
Nikdy nezasunujte jazýček bezpečnostního
pásu spolujezdce do zámku pásu na
straně řidiče. Jazýček bezpečnostního
pásu zasunujte vždy do zámku na správné
straně. Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy nepoškodili. Nevkládejte do
zámku pásu žádné cizí předměty. V případě kolize by se mohlo stát, že by bezpečnostní pásy a zámky pásu nefungovaly
správně. Hrozí riziko vážného poranění.
Určité trhy
Pokud se řidič nebo spolujezdec nepřipoutají
bezpečnostním pásem budou upozorněni
zvukovým signálem a kontrolkou, aby se připoutali. Při nízké rychlosti bude varovný signál znít po dobu prvních 6 sekund.
Zadní sedadlo
Upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem na zadním sedadle má dvě vedlejší
funkce:
•
Poskytuje informaci o připoutání bezpečnostními pásy (str. 28) na zadním
sedadle. Pokud se používají bezpečnostní
31
02 Bezpečnost
Bezpečnost - výstražný symbol
02
airbag Urgentní servis. Doporučujeme,
abyste neprodleně kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
Pokud se během diagnostiky poruch zjistí
závada nebo pokud se aktivuje systém, rozsvítí se výstražný symbol. V případě potřeby
se na informačním displeji sdružené přístrojové desky (str. 63) zobrazí výstražný symbol
společně se zprávou.
Související informace
•
Výstražný trojúhelník a výstražný symbol systému
airbagu na analogové sdružené přístrojové
desce.
Výstražný trojúhelník a výstražný symbol systému
airbagu (str. 33) na analogové sdružené přístrojové desce.
Výstražný symbol na sdružené přístrojové
desce se rozsvítí, je-li dálkový ovladač s klíčem v poloze klíče II (str. 79). Pokud
v systému airbagů není žádná chyba, kontrolka po cca. 6 sekundách zhasne.
VAROVÁNÍ
Pokud zůstane varovná kontrolka systému
airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy,
znamená to, že systém airbagů není plně
funkční. Systém indikuje závadu v systému
předpínačů bezpečnostních pásů,
v systému SIPS, systému IC nebo jinou
závadu v systému. Neprodleně kontaktujte
autorizovaný servis Volvo.
Pokud kontrolka signalizuje závadu, tj. svítí
výstražný trojúhelník a na displeji se zobrazí
zpráva Airbag SRS Nutný servis nebo SRS
32
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu (str. 42)
02 Bezpečnost
Systém airbagů
V případě čelní kolize systém airbagu pomůže
chránit hlavu, obličej a hruď řidiče a spolujezdce před poraněním.
Systém se skládá z airbagů a čidel. Při nárazu
určité intenzity se aktivují čidla a airbag(y) se
naplní horkým plynem. Airbag chrání cestující
před nárazem při čelní kolizi. Airbag se
vypustí při stlačení v důsledku srážky. Přitom
uniká do vozidla kouř. To je zcela normální.
Mezi naplněním a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze několik desetin sekundy.
Airbag řidiče
Kromě bezpečnostního pásu (str. 28) je vůz
vybaven airbagem (str. 33), který zvyšuje míru
ochrany.
Airbag se nachází ve středu volantu. Volant je
označen nápisem AIRBAG.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
Doporučujeme, abyste za účelem opravy
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Neodborná oprava systému airbagů by
mohla způsobit jeho poruchu a následně
vážné zranění osob.
G018665
02
Související informace
POZNÁMKA
Systém airbagu při pohledu seshora, vůz s levostranným řízením.
•
Airbag spolujezdce (str. 34)
Detektory reagují různě, a to v závislosti na
charakteru kolize a v závislosti na tom, zda
jsou připoutány bezpečnostní pásy. Platí
pro všechny polohy pásů.
Proto se v případě kolize může stát, že se
nafoukne pouze jeden (nebo žádný) airbag.
Detektory snímají intenzitu kolize vozidla
a podle toho reagují nafouknutím jednoho
nebo několika airbagů.
G018666
Související informace
Systém airbagu při pohledu seshora, vůz s pravostranným řízením.
•
•
•
Airbag řidiče (str. 33)
Airbag spolujezdce (str. 34)
Bezpečnost - výstražný symbol (str. 32)
33
02 Bezpečnost
Airbag spolujezdce
02
Kromě bezpečnostního pásu (str. 28) je vůz na
straně spolujezdce vybaven airbagem (str. 33),
který zvyšuje míru ochrany.
Tento airbag je složen v prostoru nad odkládací přihrádkou. Panel airbagu je označen
nápisem AIRBAG.
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s pravostranným řízením.
Štítek airbagu spolujezdce
Nálepka na sloupku dveří na straně spolujezdce.
Štítek airbagu uvidíte po otevření dveří spolujezdce.
Výstražná nálepka pro airbag spolujezdce je
umístěna dle vyobrazení nahoře.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepoužívejte sedačku instalovanou
proti směru jízdy na sedadle, které chrání
zapnutý airbag. Jinak by mohlo dojít
k vážnému nebo smrtelnému poranění
dítěte.
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s levostranným řízením.
Nálepka na sluneční cloně na straně spolujezdce.
34
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
Vypínač - PACOS*
Airbag předního spolujezdce může být deaktivován (str. 35), pokud je vozidlo vybaveno
vypínačem PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch).
VAROVÁNÍ
Aby riziko poranění v případě nafouknutí
airbagu bylo minimální, cestující musí
sedět co nejvíce vzpřímeně s nohami na
podlaze a se zády opřenými o sedadlo.
Bezpečnostní pásy musí být připoutány.
VAROVÁNÍ
Nepokládejte předměty před čelní sklo
a nad čelní sklo do místa, kde se nachází
airbag spolujezdce.
Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem
spolujezdce, ale není vybaveno vypínačem
airbagu spolujezdce (PACOS), airbag bude
vždy aktivován.
Související informace
•
•
Airbag řidiče (str. 33)
Dětské sedačky (str. 46)
Airbag spolujezdce - aktivace/
deaktivace*
Airbag předního spolujezdce (str. 34) může
být deaktivován, pokud je vozidlo vybaveno
vypínačem PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch).
02
Spínač - PACOS
Vypínač airbagu spolujezdce (PACOS) je
umístěn z boku přístrojové desky na straně
spolujezdce a je přístupný po otevření dveří
spolujezdce (viz část nazvaná Vypínač airbagu – PACOS).
Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované
poloze. Ke změně polohy byste měli použít
čepel klíče (str. 162) dálkového ovladače.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován.
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl.
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou
menší než 140 cm, je-li airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
Umístění vypínače airbagu.
Airbag je aktivován. Pokud je spínač
v této poloze, osoby s tělesnou výškou
větší než 140 cm mohou sedět na předním sedadle spolujezdce, ale nikdy zde
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
}}
35
02 Bezpečnost
||
nesmí sedět děti v dětské sedačce nebo
na podkládacím sedáku.
02
Airbag je deaktivován. Pokud je spínač
v této poloze, děti v dětské sedačce nebo
na podkládacím sedáku mohou sedět na
předním sedadle spolujezdce, ale nikdy
zde nesmí sedět osoby s tělesnou výškou
větší než 140 cm.
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Pokud je dálkový ovladač v poloze II
(str. 79), zobrazí se na sdružené přístrojové desce na dobu
cca. 6 sekund.výstražný symbol (str. 32)
airbagu.
Nikdy nedávejte dítě na dětskou sedačku
nebo sedák na předním sedadle, pokud je
aktivován airbag a pokud se na stropní
konzole rozsvítí symbol
. V opačném
případě může dojít k ohrožení života dítěte.
Následně se kontrolka ve stropní konzole
rozsvítí na znamení, že airbag pro sedadlo
předního spolujezdce je ve správném
stavu.
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):
2
Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):
2
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
G017800
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba vyšší než 140 cm, je-li
airbag deaktivován.
Symbol informuje, že je aktivován airbag (SRS)
spolujezdce.
Varovný symbol ve stropní konzole indikuje,
že airbag pro sedadlo předního spolujezdce
je aktivován (viz předcházející obrázek).
36
G017724
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo spolujezdce, pokud je airbag aktivován. To platí pro všechny osoby menší
než 140 cm.
Indikace informuje, že airbag spolujezdce je
deaktivován.
Textová zpráva a symbol na displeji stropní
konzoly informují, že airbag pro přední
sedadlo spolujezdce je deaktivován (viz předcházející obrázek).
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Nedovolte nikomu sedět na předním
sedadle spolujezdce, pokud zpráva na
stropní konzole informuje, že byl deaktivován airbag, a pokud na sdruženém přístrojovém panelu svítí výstražná kontrolka(str. 32) systému airbagů. To znamená, že došlo k vážné závadě. Co nejdříve kontaktujte servis. Opravu svěřte
autorizovanému servisu Volvo.
Boční airbag (SIPS)
Velká část sil při nárazu z boku je přenesena
prostřednictvím systému SIPS (Side Impact
Protection System) do podlahy, střechy, nosníků, sloupků a ostatních konstrukčních prvků
karoserie. Boční airbagy řidiče a spolujezdce
chrání hrudník a kyčle a jsou důležitou součástí systému SIPS.
VAROVÁNÍ
02
Sedadlo řidiče, levostranné řízení.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život osob ve vozidle.
Související informace
Dětské sedačky (str. 46)
G032949
•
Systém airbagů SIPS se skládá ze dvou hlavních komponent, bočních airbagů a čidel.
Boční airbagy jsou instalovány v opěradlech
předních sedadel.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují
čidla a boční airbagy se nafouknou. Airbag se
naplní mezi tělem cestujícího a dveřmi
a absorbuje náraz v okamžiku srážky. Airbag
se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Za
normálních okolností se naplní pouze boční
airbag na straně zasažené nárazem.
Sedadlo předního spolujezdce, levostranné
řízení.
}}
37
02 Bezpečnost
||
VAROVÁNÍ
•
Společnost Volvo doporučuje, aby
výměnu provedl autorizovaný servis
Volvo. Nesprávné provedení práce na
systému SIPS může způsobit funkční
poruchy a vážné poranění osob.
•
Nedávejte žádné předměty do prostoru mezi vnější stranou sedadla
a panel dveří, protože tento prostor je
určen pro boční airbag.
•
Společnost Volvo doporučuje používat
pouze potahy sedadel schválené společností Volvo. Jiné potahy sedadel
mohou omezit funkčnost bočních airbagů.
02
•
Boční airbagy doplňují bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní
pás.
Související informace
38
•
•
•
Airbag spolujezdce (str. 34)
•
Hlavový airbag (IC) (str. 38)
Airbag řidiče (str. 33)
Boční airbag (SIPS) - dětská autosedačka/dětský autosedák (str. 38)
Boční airbag (SIPS) - dětská
autosedačka/dětský autosedák
Boční airbag (str. 37) nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Hlavový airbag (IC)
Hlavový airbag napomáhá předcházet zranění
hlavy řidiče a spolucestujících o části interiéru
při bočním nárazu.
Na předním sedadle můžete používat dětskou
sedačku nebo podkládací sedák (str. 46)
pouze tehdy, pokud není aktivován airbag
(str. 35) spolujezdce vpředu.
Související informace
•
•
Airbag spolujezdce (str. 34)
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 44)
Nafukovací záclona IC (Inflatable Curtain) je
součástí systému SIPS (str. 37) a systému airbagů (str. 33). Je nainstalována podél obou
stran čalounění stropu a pomáhá chránit
řidiče a cestující na krajních sedadlech. V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla
a hlavové airbagy se nafouknou.
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na
madla u stropu. Háček je určen pouze pro
lehké oděvy (ne pro tvrdé předměty jako
jsou např. deštníky).
Na obložení střechy, sloupky dveří ani
boční obložení nešroubujte ani jinak nepřipevňujte žádné předměty. Tím by mohla
být omezena ochranná funkce airbagu.
Doporučujeme používat pouze originální
díly Volvo schválené pro použití v těchto
částech vozidla.
Obecné informace o systému WHIPS
(ochrana před poraněním krční
páteře)
WHIPS (Whiplash Protection System) chrání
před poraněním krční páteře. Systém se
skládá z opěradel absorbujících energii a speciálně vyvinutých hlavových opěrek v obou
předních sedadlech.
02
VAROVÁNÍ
Nenakládejte vůz více než 50 mm pod
horní hranou oken ve dveřích. Jinak by se
mohlo stát, že hlavový airbag v čalounění
stropu neposkytne zamýšlenou ochranu.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní pás.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech (str. 28)
Systém WHIPS je aktivován při nárazu
zezadu, v závislosti na úhlu nárazu, rychlosti
a vlastnostech druhého vozu.
}}
39
02 Bezpečnost
||
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní pás.
02
Vlastnosti sedadla
Když je systém WHIPS aktivován, sklopí se
opěradla předních sedadel částečně dozadu,
aby se změnila poloha těla řidiče a spolujezdce na předním sedadle. Tím se sníží riziko
poranění krční páteře.
VAROVÁNÍ
Nikdy sami neopravujte a neupravujte
sedadlo se systémem WHIPS. Opravu
svěřte autorizovanému servisu Volvo.
WHIPS - dětské sedačky
WHIPS - poloha těla na sedadle
Systém WHIPS (str. 39) nesnižuje ochranu,
kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Aby systém WHIPS (str. 39) zajistil optimální
ochranu, řidič a spolujezdec musí správně
sedět a fungování systému nic nesmí bránit.
Na předním sedadle můžete používat dětskou
sedačku nebo podkládací sedák (str. 46)
pouze tehdy, pokud není aktivován airbag
(str. 35) spolujezdce vpředu.
Poloha těla na sedadle
Související informace
Řidič a spolujezdec na předním sedadle musí
sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 44)
Správnou polohu pro sezení na předním
sedadle (str. 80) nastavte dříve, než se
vozidlo rozjede.
Funkce
Související informace
•
•
•
WHIPS - dětské sedačky (str. 40)
WHIPS - poloha těla na sedadle (str. 40)
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech (str. 28)
Nenechávejte na podlaze za sedadlem řidiče/
spolujezdce žádné předměty, které by mohly
omezit funkci systému WHIPS.
40
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Nestlačujte pevné předměty mezi sedákem zadního sedadla a opěradlem předního sedadla. Dávejte pozor, abyste
neomezili funkčnost systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Je-li sedadlo vystaveno extrémním sílám
jako např. nárazu do zadní části vozu,
systém WHIPS se musí zkontrolovat. Společnost Volvo doporučuje kontrolu v autorizovaném servisu Volvo.
Přestože se zdá, že sedadlo nebylo poškozeno, mohlo se stát, že systém WHIPS již
neposkytuje ochranu.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaný servis Volvo, kde systém po
menším nárazu do zadní části vozu zkontrolují.
Nepokládejte na zadní sedadlo žádné předměty,
které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Pokud se sklopí dolů opěradlo zadního
sedadla, příslušné přední sedadlo se musí
posunout dopředu tak, aby se nedotýkalo
sklopeného opěradla.
Pokud systém zareaguje
V případe kolize se aktivují různé osobní bezpečnostní systémy Volvo, které sníží riziko
poranění na minimum.
Systém
Aktivován
Napínač bezpečnostního
pásu (str. 31) přední
sedadlo
V případě čelního
nárazu, a/nebo
bočního nárazu, a/
nebo nárazu
zezadu a/nebo
převrácení vozu
Předpínač bezpečnostního pásu, zadní
sedadlo
V případě čelního
a/nebo bočního
nárazu, a/nebo
převrácení vozidla
Airbagy
Při čelním nárazuA
02
(Volant (str. 33) a airbag spolujezdce
(str. 34))
Boční airbagy (SIPS)
(str. 37)
Při bočním nárazuA
}}
41
02 Bezpečnost
Systém
Aktivován
Hlavový airbag IC
(str. 38)
V případě bočního
nárazu a/nebo překlopení a/nebo
u některých čelních kolizíA
Ochrana proti
hyperflexi krční
páteře WHIPS
(str. 39)
Při nárazu zezadu
02
A
Během srážky může být karosérie vozu značně zdeformována, aniž by přitom došlo k naplnění airbagu. Mnoho faktorů, jako jsou pevnost a hmotnost zasaženého objektu,
rychlost vozu, úhel srážky atd., ovlivňuje aktivaci různých
bezpečnostních systémů ve voze.
Pokud se naplní airbagy (str. 33), doporučujeme Vám postupovat takto:
•
Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste
vozidlo nechali dopravit k opravě do
autorizovaného servisu Volvo. Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy.
•
Doporučujeme, abyste výměnu součástí
bezpečnostních systémů vozidla svěřili
autorizovanému servisu Volvo.
•
Vždy kontaktujte lékaře.
POZNÁMKA
Systémy předpínačů bezpečnostních pásů
a airbagů mohou být při srážce aktivovány
pouze jednou.
42
VAROVÁNÍ
Řídicí modul systému airbagů se nachází
ve středové konzole. Pokud dojde k namočení středové konzoly vodou nebo jinou
kapalinou, odpojte kabely akumulátoru.
Nepokoušejte se nastartovat vozidlo,
mohlo by dojít k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla do provozu. Vozidlo nechte
dopravit do autorizovanému servisu Volvo.
Všeobecné informace
o bezpečnostním režimu
Bezpečnostní režim je bezpečnostní funkce,
která se spouští, když náraz může poškodit
důležitou funkci ve voze, např. palivové
potrubí, čidla bezpečnostních systémů nebo
brzdovou soustavu.
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s nafouknutými airbagy.
Řízení vozidla by se mohlo ztížit. Rovněž
mohou být poškozeny ostatní bezpečnostní systémy. Kouř a prach uvolněný při
nafukování airbagů může při intenzivní
reakci způsob podráždění zraku a kůže
resp. může způsobit poranění osob.
Rychlé nafukování airbagu a materiál, ze
kterého je airbag vyroben, může způsobit
tření a popálení kůže.
Výstražný trojúhelník na analogové sdružené přístrojové desce.
02 Bezpečnost
Související informace
•
Bezpečnostní režim - pokus o nastartování vozidla (str. 43)
•
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
(str. 44)
Bezpečnostní režim - pokus
o nastartování vozidla
Je-li vozidlo v bezpečnostním režimu (str. 42),
vše se zdá být v pořádku a zkontrolovali jste,
zda neuniká palivo, můžete zkusit vozidlo
nastartovat.
02
Nejprve zkontrolujte, že z vozu neuniká
palivo. Nesmí být cítit zápach paliva.
Výstražný trojúhelník na digitální sdružené přístrojové desce.
Pokud se vozidlo podílelo na dopravní
nehodě, může se na zobrazit zpráva Bezp.
režim Viz příručka na informačním displeji
sdružené přístrojové desky (str. 63). To znamená, že je omezena funkčnost vozu.
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami
nebo resetovat elektroniku po aktivaci bezpečnostního režimu. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo by vůz nemusel fungovat
jako obvykle. Doporučujeme, abyste
nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném
servisu Volvo a obnovit normální stav poté,
co byla zobrazena zpráva Bezp. režim
Viz příručka.
Pokud vše vypadá normálně a zkontrolovali
jste vůz z hlediska úniku paliva, můžete se
pokusit nastartovat motor vozu.
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem a otevřete dveře řidiče. Pokud se nyní objeví hlášení, že je zapalování zapnuté, stiskněte startovací tlačítko. Potom zavřete dveře a znovu
zasuňte dálkový ovladač s klíčem. Elektronika
vozu se nyní pokusí resetovat do normálního
režimu. Potom se pokuste nastartovat motor
vozu.
Pokud je stále na displeji zpráva Bezp. režim
Viz příručka, nesmíte vůz řídit ani jej nechat
táhnout, avšak místo toho musí být vůz odvezen na vozidle odtahové služby (str. 322).
I když vůz se zdá pojízdný, při jízdě by mohlo
skryté poškození znemožnit ovládání vozu.
}}
43
02 Bezpečnost
||
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte
nastartovat vůz, pokud je cítit palivo
a zobrazila se zpráva Bezp. režim Viz
příručka. Okamžitě vůz opusťte.
02
VAROVÁNÍ
Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do
bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto
místa odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo
bylo dopraveno k opravě do autorizovaného servisu Volvo.
Související informace
•
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
(str. 44)
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
Pokud se po resetováni zprávy Bezp. režim
Viz příručka zobrazí zpráva Normal mode,
když se pokusíte nastartovat vozidlo (str. 43),
je možné opatrně odjet s vozidlem z nebezpečné situace.
Nejezděte s vozem dál, než je nezbytně
nutné.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu (str. 42)
Všeobecné informace o bezpečnosti
dětí
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět
ve voze správně připoutány. Děti nesmějí
nikdy sedět na klíně cestujících.
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětských sedačkách zády ke směru
jízdy co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku.
Dále doporučuje, aby děti používaly podkládací sedáky/dětské sedačky ve směru jízdy
do 10 let věku.
Umístění dítěte ve voze a výběr vybavení je
ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte, viz Dětské sedačky (str. 46).
POZNÁMKA
Právní předpisy upravující rozmístění dětí
ve vozidle se v jednotlivých zemích liší.
Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky, podkládací sedáky a úchyty) určené pro vaše konkrétní vozidlo. Díky dětské bezpečnostní
výbavě Volvo zajistíte svému dítěti optimální
podmínky pro bezpečnou jízdu ve voze. Dětská bezpečnostní výbava se navíc snadno
instaluje a snadno používá.
44
02 Bezpečnost
POZNÁMKA
V případě dotazů k instalaci dětských bezpečnostních systémů požádejte o upřesnění výrobce.
02
Dětské pojistky
Zadní dveře a okna zadních dveří* lze blokovat ručně (str. 177) nebo elektronicky
(str. 177)* proti otevření zevnitř.
Související informace
•
•
•
Dětské sedačky - umístění (str. 50)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 51)
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 55)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
45
02 Bezpečnost
Dětské sedačky
02
Děti musejí ve voze sedět bezpečně a přitom
pohodlně. Zkontrolujte, zda se dětská
sedačka používá správně.
POZNÁMKA
Při použití dětských bezpečnostních
systémů je nutné přečíst si přiložené
pokyny k instalaci.
VAROVÁNÍ
G020739
Nepřipevňujte popruhy dětské sedačky
k vodorovné nastavovací tyči sedadla,
k pružinám, kolejnici ani k nosníkům pod
sedadlem. Ostré hrany by mohly sedadla
poškodit.
Dětské sedačky a airbagy jsou neslučitelné.
46
Postup montáže a pokyny pro správné připevnění dětské sedačky naleznete v montážním návodu.
02 Bezpečnost
Doporučené dětské sedačky2
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Skupina 0
Vnější zadní sedadlo
Skupina 0+
Typové schválení: E1 04301146
max. 13 kg
(L)
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem.
Skupina 0+
Typové schválení: E1 04301146
Typové schválení: E1 04301146
max. 13 kg
(U)
(U)
max. 10 kg
02
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná systémem ISOFIX.
max. 10 kg
Skupina 0
Prostřední zadní sedadlo
Dětská sedačka Volvo (Volvo
Infant Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E1
04301146
(U)
Skupina 0
max. 10 kg
Skupina 0+
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu
použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené
k univerzálnímu použití.
(U)
(U)
(U)
max. 13 kg
2
Pro ostatní dětské sedačky platí, že by měl být Váš vůz uveden na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE R44.
}}
47
02 Bezpečnost
||
02
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Skupina 1
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child
Seat) – dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/
otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) –
dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
9 – 18 kg
Typové schválení: E5 04192
(L)
Skupina 1
9 – 18 kg
Skupina 2
15-25 kg
48
(L)
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené
k univerzálnímu použití.
(U)
(U)
(U)
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child
Seat) – dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/
otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) –
dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
(L)
15-25 kg
Typové schválení: E5 04192
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu
použití.
Typové schválení: E5 04192
Skupina 2
Prostřední zadní sedadlo
Typové schválení: E5 04192
(L)
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child
Seat) - dětská sedačka používaná ve směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/
otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) dětská sedačka používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
Typové schválení: E5 04191
(U)
(U)
02 Bezpečnost
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
Skupina 2/3
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo
Booster Seat with backrest).
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo
Booster Seat with backrest).
Typové schválení: E1 04301169
Typové schválení: E1 04301169
Podkládací sedák Volvo
s opěradlem (Volvo Booster
Seat with backrest).
(UF)
(UF)
15-36 kg
02
Typové schválení: E1
04301169
(UF)
Skupina 2/3
15-36 kg
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla (Booster Cushion with and without
backrest).
Typové schválení: E5 04216
(UF)
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla
(Booster Cushion with and without backrest).
Typové schválení: E5 04216
(UF)
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla (Booster
Cushion with and without
backrest).
Typové schválení: E5 04216
(UF)
L: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální kategorie.
Vhodné pouze pro dětské sedačky schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
UF: Vhodné pouze pro dětské sedačky používané čelem ke směru jízdy schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
Související informace
•
•
•
•
Dětské sedačky - umístění (str. 50)
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 55)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 51)
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 44)
49
02 Bezpečnost
Dětské sedačky - umístění
02
VAROVÁNÍ
Pokud je aktivován (str. 35) airbag spolujezdce, vždy instalujte dětské sedačky/podkládací sedáky (str. 46) na zadní sedadlo. Pokud
na předním sedadle spolujezdce sedí dítě,
může při vystřelení airbagu utrpět vážný úraz.
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován.
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl.
Štítek airbagu spolujezdce
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou
menší než 140 cm, je-li airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
Nálepka na sloupku dveří na straně spolujezdce.
Štítek airbagu uvidíte po otevření dveří spolujezdce.
VAROVÁNÍ
Výstražná nálepka pro airbag spolujezdce je
umístěna dle vyobrazení nahoře.
Nesmí se používat dětské sedáky a dětské
sedačky s ocelovými výztuhami či jinou
konstrukcí zakrývající tlačítko rozepnutí
přezky bezpečnostního pásu, protože by
mohly způsobit náhodné rozepnutí této
přezky.
Můžete umístit:
•
dětskou sedačku/podkládací sedák na
sedadlo spolujezdce za předpokladu, že
airbag spolujezdce není aktivován.
•
jedna nebo několik dětských sedaček/
podkládacích sedáků na zadním sedadle.
Nálepka na sluneční cloně na straně spolujezdce.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepoužívejte sedačku instalovanou
proti směru jízdy na sedadle, které chrání
zapnutý airbag. Jinak by mohlo dojít
k vážnému nebo smrtelnému poranění
dítěte.
50
Horní část dětské sedačky nesmí být
opřena o čelní sklo.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 44)
•
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 55)
•
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 51)
02 Bezpečnost
Dětská sedačka - ISOFIX
ISOFIX je systém připevnění dětských bezpečnostních sedaček (str. 46) v souladu
s mezinárodním standardem.
Související informace
•
•
•
Montážní body pro systém upevnění ISOFIX
jsou ukryty za dolní částí opěradla vnějších
zadních sedadel.
Umístění montážních bodů je indikováno
symboly na čalounění opěradla (viz předcházející obrázek).
Zatlačte sedák dolů, abyste získali přístup
k montážním bodům.
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů ISOFIX vždy postupujte podle instalačních instrukcí výrobce.
ISOFIX - velikostní třídy (str. 51)
ISOFIX - druhy dětských sedaček
(str. 53)
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 44)
ISOFIX - velikostní třídy
Pro dětské sedačky vybavené systémem ISOFIX (str. 51) existují různé velikostní třídy, které
umožňují vybrat si správný typ dětské sedačky
(str. 53).
Velikostní
třída
02
Popis
A
Plná velikost, dětská
sedačka po směru jízdy
B
Redukovaná velikost (alt. 1),
dětská sedačka po směru
jízdy
B1
Redukovaná velikost (alt. 2),
dětská sedačka po směru
jízdy
C
Plná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
D
Redukovaná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
E
Dětská sedačka pro kojence,
proti směru jízdy
F
Příčná dětská sedačka, levá
G
Příčná dětská sedačka,
pravá
}}
51
02 Bezpečnost
||
VAROVÁNÍ
02
Nikdy neumísťujte dítě na sedadlo spolujezdce, je-li vůz vybaven aktivovaným airbagem.
POZNÁMKA
Pokud dětská sedačka ISOFIX není klasifikována z hlediska velikosti, specifikace
dětské sedačky musí zahrnovat model
vozidla.
POZNÁMKA
Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaného prodejce Volvo a vyžádali si
informace o dětských sedačkách doporučených společností Volvo.
52
02 Bezpečnost
ISOFIX - druhy dětských sedaček
Dětské sedačky i vozidla jsou různých velikostí. To znamená, že ne všechny dětské
Typ dětské sedačky
Kojenecká příčná sedačka
sedačky jsou vhodné pro všechna sedadla ve
všech modelech vozů.
Hmotnost
max. 10 kg
Sedačka pro kojence, proti směru
jízdy
max. 10 kg
Sedačka pro kojence, proti směru
jízdy
max. 13 kg
Velikostní třída
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
02
(IL)
E
X
OK
(IL)
D
X
OKA
(IL)
C
X
OKA
(IL)
Dětská sedačka, proti směru jízdy
9 – 18 kg
D
X
OKA
(IL)
C
X
OKA
(IL)
}}
53
02 Bezpečnost
||
Typ dětské sedačky
02
Dětská sedačka, po směru jízdy
Hmotnost
9 – 18 kg
Velikostní třída
B
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
X
OKB
(IUF)
B1
X
OKB
(IUF)
A
X
OKB
(IUF)
X: V této hmotnostní a/nebo výškové/věkové kategorii není poloha ISOFIX pro dětské sedačky ISOFIX vhodná.
IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně
univerzální kategorie.
IUF: Vhodné pro dětské sedačky ISOFIX používané čelem ke směru jízdy, které jsou v této hmotnostní kategorii univerzálně schváleny.
A
B
Aby kojenecká/dětská sedačka měla na zadním sedadle dostatek prostoru, musí se sedadlo vpředu upravit v podélném směru a posunout před středovou polohu.
Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.
Musíte vybrat správnou třídu rozměru (str. 51)
dětské sedačky s uchycením ISOFIX (str. 51).
54
02 Bezpečnost
Dětské sedačky - horní upevňovací
body
Vůz je vybaven horními upevňovacími body
pro některé dětské sedačky (str. 46). Tyto
úchyty jsou umístěny na odkládací poličce za
zadními sedadly a zakryty plastovými kryty.
Pro přístup k jednotlivým úchytům obklopte
stranou plastové kryty.
Podrobné informace o tom, jak má být dětská
sedačka upevněna do horních upevňovacích
bodů, viz pokyny výrobce sedačky.
VAROVÁNÍ
02
Pásy dětské sedačky se vždy musí protáhnout přes otvor v podstavci hlavové
opěrky a až potom se smí v uchycovacím
bodě napnout.
Související informace
•
•
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 44)
Dětské sedačky - umístění (str. 50)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 51)
U vozidel vybavených sklopnými opěrkami
hlavy na krajních sedadlech, musí být před
montáží opěrky hlav sklopeny.
Horní upevňovací body jsou primárně určeny
pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy. Společnost Volvo
doporučuje, aby byly malé děti přepravovány
v dětských sedačkách situovaných proti
směru jízdy co možná nejdéle.
55
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
03 Přístroje a ovládací prvky
Přístroje a ovládání, vozidlo
s levostranným řízením - přehled
V přehledu vidíte umístění displejů a ovládacích prvků ve vozidle.
03
}}
57
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Přehled, vozidla s levostranným řízením
03
58
03 Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Menu a zprávy,
směrová světla,
dálková/potkávací
světla, palubní
počítač
(str. 107),
(str. 110),
(str. 95),
(str. 89)
a (str. 111).
Klika dveří
–
(str. 81).
Ovládací panel
Manuální řazení
převodových
stupňů u automatické převodovky*
(str. 278).
(str. 172),
(str. 177),
(str. 99)
a (str. 101).
Nastavení
sedadla*
(str. 86),
(str. 306)
a (str. 174).
Výstražná funkce
ukazatelů směru
(str. 94).
Ovládání světlometů, otvírání dvířek hrdla palivové
nádrže a víka
zavazadlového
prostoru
Tempomat*
(str. 194)
a (str. 197).
Ovládací panel pro
systém infotainment a navigaci
v menu
(str. 110)a
doplňková příručka Sensus
Infotainment.
Panel pro ovládání
klimatizace
(str. 128).
Páka voliče
(str. 276),
(str. 278) nebo
(str. 281).
Ovládání aktivního
podvozku (FourC)*
(str. 183).
Stěrače a ostřikovače
(str. 98).
Nastavení volantu
(str. 84).
Otevření kapoty
(str. 363).
Parkovací brzda
(str. 299).
Houkačka, airbagy
(str. 84)
a (str. 33).
Sdružená přístrojová deska
(str. 63).
Navigace v menu,
ovládání audio,
ovládání telefonu*
(str. 110)a
doplňková příručka Sensus
Infotainment.
Tlačítko START/
STOP ENGINE
(str. 270).
Spínací skříňka
(str. 78).
Obrazovka pro
systém infotainment a zobrazení
menu
(str. 110)a
doplňková příručka Sensus
Infotainment.
03
Související informace
•
•
•
Teploměr venkovní teploty (str. 72)
Dílčí počítadlo kilometrů (str. 72)
Hodiny (str. 73)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
59
03 Přístroje a ovládací prvky
Přístroje a ovládání, vozidlo
s pravostranným řízením - přehled
V přehledu vidíte umístění displejů a ovládacích prvků ve vozidle.
03
60
03 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s pravostranným řízením
03
}}
61
03 Přístroje a ovládací prvky
||
03
62
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Obrazovka pro
systém infotainment a zobrazení
menu
(str. 110)a
doplňková příručka Sensus
Infotainment.
Ovládací panel
(str. 172),
(str. 177),
(str. 99)
a (str. 101).
Panel pro ovládání
klimatizace
(str. 128).
Spínací skříňka
(str. 78).
Tlačítko START/
STOP ENGINE
(str. 270).
(str. 86),
(str. 306)
a (str. 174).
(str. 110)a
doplňková příručka Sensus
Infotainment.
(str. 278).
Výstražná funkce
ukazatelů směru
(str. 94).
Manuální řazení
převodových
stupňů u automatické převodovky*
Ovládání světlometů, otvírání dvířek hrdla palivové
nádrže a víka
zavazadlového
prostoru
Ovládací panel pro
systém infotainment a navigaci
v menu
Otevření kapoty
(str. 363).
Nastavení
sedadla*
(str. 81).
Tempomat*
(str. 194)
a (str. 197).
Parkovací brzda
(str. 299).
Sdružená přístrojová deska
(str. 63).
Nastavení volantu
(str. 84).
Houkačka, airbagy
(str. 84)
a (str. 33).
Navigace v menu,
ovládání audio,
ovládání telefonu*
(str. 110)a
doplňková příručka Sensus
Infotainment.
Menu a zprávy,
směrová světla,
dálková/potkávací
světla, palubní
počítač
(str. 107),
(str. 110),
(str. 95),
(str. 89)
a (str. 111).
Páka voliče
(str. 276),
(str. 278) nebo
(str. 281).
Stěrače a ostřikovače
(str. 98).
(str. 183).
Klika dveří
–
Ovládání aktivního
podvozku (FourC)*
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
•
Teploměr venkovní teploty (str. 72)
Dílčí počítadlo kilometrů (str. 72)
Hodiny (str. 73)
03 Přístroje a ovládací prvky
Sdružená přístrojová deska
Informační displej na sdružené přístrojové
desce zobrazuje zprávy a informace o některých funkcích vozu.
•
Analogová sdružená přístrojová deska přehled (str. 63)
•
Digitální sdružená přístrojová deska - přehled (str. 64)
•
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 68)
•
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 70)
Analogová sdružená přístrojová deska
- přehled
Indikace a ukazatelé
Informační displej na sdružené přístrojové
desce zobrazuje zprávy a informace o některých funkcích vozu.
Informační displej
03
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku1, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač (str. 111) a Doplňování paliva (str. 306).
Informační displej, analogová přístrojová deska.
Informační displeje na sdružené přístrojové
desce zobrazují informace o některých funkcích vozu, např.o tempomatu, palubním počítači a také zprávy. Tyto informace se zobrazí
se symboly a textem. Další popis je pod funkcemi, které využívá displej.
Eco meter. Tento měřicí přístroj informuje,
nakolik hospodárně s vozidlem jedete.
Γím je vyšší údaj na stupnici, tím úsporněji vozidlo jede.
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Indikátor řadicí páky2/Indikátor převodového stupně3 Viz také Indikátor řazení
převodových stupňů* (str. 277), Automatická převodovka -- Geartronic* (str. 278)
1
2
3
Jakmile zpráva "Vzd. do prázd. paliv. nádrže:" na displeji začne ukazovat "----", značka se změní na červenou.
Mechanická převodovka.
Automatická převodovka.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
63
03 Přístroje a ovládací prvky
||
nebo Automatická převodovka -Powershift* (str. 281).
Indikační a varovné kontrolky
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II,
potom všechny kontrolky zhasnou během
několika sekund , s výjimkou kontrolky poruchy emisního systému vozidla a kontrolky
nízkého tlaku oleje.
Související informace
•
•
03
•
Digitální sdružená přístrojová deska přehled
Informační displej na sdružené přístrojové
desce zobrazuje zprávy a informace o některých funkcích vozu.
Informační displej
Sdružená přístrojová deska (str. 63)
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 68)
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 70)
Indikační a výstražné symboly, analogová přístrojová deska.
Kontrolky
Indikační a varovné kontrolky
Výstražné symboly4
Kontrola funkčnosti
Všechny indikační a varovné kontroly kromě
symbolů uprostřed informačního displeje se
rozsvítí, když je klíč v poloze II nebo když je
nastartován motor. Po nastartování motoru
by měly zhasnout všechny kontrolky kromě
kontrolky parkovací brzdy, která zhasne
pouze tehdy, když je parkovací brzda
odbrzděna.
4
64
Informační displej, digitální přístrojová deska*.
Informační displeje na sdružené přístrojové
desce zobrazují informace o některých funkcích vozu, např.o tempomatu, palubním počítači a také zprávy. Tyto informace se zobrazí
se symboly a textem. Další popis je pod funkcemi, které využívá displej.
Indikace a ukazatelé
U digitální sdružené přístrojové desky lze zvolit alternativní témata. K dispozici jsou násle-
Některé varianty motoru nejsou vybaveny systémem upozorňujícím na pokles tlaku oleje. U těchto vozidle se kontrolka nízkého tlaku oleje nepoužívá. Varování nízké hladiny oleje se zobrazuje jako
text na displeji. Další informace - viz Motorový olej - všeobecné informace (str. 365).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
dující motivy: "Elegance", "Eco"
a "Performance".
Motiv "Elegance"
Motiv "Eco"
Motiv si lze zvolit pouze, když motor běží.
Chcete-li zvolit motiv, stiskněte na levém
páčkovém přepínači tlačítko OK a potom
otáčením kolečka na páčce zvolte možnost
nabídky Motivy. Stiskněte tlačítko OK.
Otočením kolečka zvolte motiv a výběr
potvrďte stisknutím tlačítka OK.
U některých variant modelů kopíruje vzhled
obrazovky středové konzoly nastavení motivu
sdružené přístrojové desky.
Režim kontrastu a barev pro přístroj lze
nastavit také pomocí levého páčkového přepínače.
Další informace o správě nabídek - viz Navigace v menu - sdružená přístrojová deska
(str. 107).
Výběr motivu a nastavení režimu kontrastu
a barev lze uložit pro každý dálkový ovladač
s klíčem do paměti klíče*, viz Dálkový ovladač
s klíčem - personalizace* (str. 156).
03
Indikace a ukazatelé, motiv "Elegance".
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku5, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač (str. 111) a Doplňování paliva (str. 306).
Teploměr chladicí kapaliny motoru
Eco guide. Viz také Eco guide & Power
guide* (str. 67).
Rychloměr
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
páky6/Indikátor
Indikátor řadicí
převodového stupně7 Viz také Indikátor řazení
převodových stupňů* (str. 277) nebo
Automatická převodovka -- Geartronic*
(str. 278).
5
6
7
Indikace a ukazatelé, motiv "Eco".
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku5, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač (str. 111) a Doplňování paliva (str. 306).
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Indikátor řadicí páky6/Indikátor převodového stupně7. Viz také Indikátor řazení
převodových stupňů* (str. 277) nebo
Automatická převodovka -- Geartronic*
(str. 278).
Jakmile zpráva "Vzd. do prázd. paliv. nádrže:" na displeji začne ukazovat "----", značka se změní na červenou.
Mechanická převodovka.
Automatická převodovka.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
65
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Motiv "Performance"
převodových stupňů* (str. 277) nebo
Automatická převodovka -- Geartronic*
(str. 278).
Indikační a varovné kontrolky
03
by měly zhasnout všechny kontrolky kromě
kontrolky parkovací brzdy, která zhasne
pouze tehdy, když je parkovací brzda
odbrzděna.
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II,
potom všechny kontrolky zhasnou během
několika sekund , s výjimkou kontrolky poruchy emisního systému vozidla a kontrolky
nízkého tlaku oleje.
Související informace
•
•
Indikace a ukazatelé, motiv "Performance".
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku5, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač (str. 111) a Doplňování paliva (str. 306).
Teploměr chladicí kapaliny motoru
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Power guide. Viz také Eco guide & Power
guide* (str. 67).
Indikátor řadicí páky6/Indikátor převodového stupně7. Viz také Indikátor řazení
5
6
7
8
66
•
Indikační a výstražné symboly, digitální přístrojová deska.
Sdružená přístrojová deska (str. 63)
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 68)
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 70)
Kontrolky
Indikační a varovné kontrolky
Výstražné symboly8
Kontrola funkčnosti
Všechny indikační a varovné kontroly kromě
symbolů uprostřed informačního displeje se
rozsvítí, když je klíč v poloze II nebo když je
nastartován motor. Po nastartování motoru
Jakmile zpráva "Vzd. do prázd. paliv. nádrže:" na displeji začne ukazovat "----", značka se změní na červenou.
Mechanická převodovka.
Automatická převodovka.
Některé varianty motoru nejsou vybaveny systémem upozorňujícím na pokles tlaku oleje. U těchto vozidle se kontrolka nízkého tlaku oleje nepoužívá. Varování nízké hladiny oleje se zobrazuje jako
text na displeji. Další informace - viz Motorový olej - všeobecné informace (str. 365).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Eco guide & Power guide*
Eco guide a Power guide jsou dva přístroje na
sdružené přístrojové desce (str. 63). Tyto přístroje pomáhají řidiči jezdit optimálně hospodárně.
Do vozidla je ukládána statistika o trase. Tuto
statistiku si můžete prohlédnout ve formě blokového schématu. Viz Palubní počítač - statistika jízdy* (str. 120).
Eco guide
Tento přístroj indikuje, nakolik hospodárně se
jezdí s vozidlem.
Chcete-li zobrazit tuto funkci, zvolte motiv
"Eco". Viz Digitální sdružená přístrojová
deska - přehled (str. 64).
Okamžitá hodnota
Zde se zobrazuje okamžitě hodnota - čím je
výsledek na stupnici vyšší, tím je spotřeba
příznivější.
Okamžitá hodnota se počítá na základě
rychlosti, otáček motoru, výkonu motoru
a sešlapování brzdového pedálu.
Důraz je kladen na optimální rychlost
((50-80 km/h) (30-50 mph))a nízké otáčky.
Během akcelerace a brzdění ukazatelé klesají.
Pokud jsou okamžité hodnoty velmi nízké, na
měřicím přístroji se (s krátkým zpožděním)
rozsvítí červená zóna, což znamená nežádoucí příliš velkou spotřebu.
Průměrná hodnota
03
Dostupný výkon motoru
Využitý výkon motoru
Dostupný výkon motoru
Průměrná hodnota pomalu následuje za
okamžitou hodnotu a znázorňuje předchozí
jízdu s vozem. Γím jsou ukazatelé na stupnici
výše, tím hospodárněji řidič jede.
Menší horní ukazatel indikuje dostupný výkon
motoru9. Γím je výsledek na stupnici výše,
tím větší výkon je pro momentálně zařazený
převodový stupeň k dispozici.
Power guide
Využitý výkon motoru
Na tomto přístroji se zobrazuje vztah mezi
výkonem (Power) odebíraným z motoru
a výkonem, který je k dispozici.
Chcete-li zobrazit tuto funkci, zvolte motiv
"Performance". Viz Digitální sdružená přístrojová deska - přehled (str. 64).
Větší spodní ručička indikuje využitý výkon
motoru9. Γím je výsledek na stupnici výše,
tím větší výkon je z motoru momentálně odebírán.
Velká mezera mezi oběma ukazateli znamená
velkou výkonovou rezervu.
Okamžitá hodnota
Průměrná hodnota
9
Výkon závisí na otáčkách motoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
67
03 Přístroje a ovládací prvky
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek
Kontrolka
Popis
Informace, čtěte text na displeji
Kontrolky upozorňují řidiče na aktivaci funkce,
na použití systému a na výskyt chyby nebo
poruchy.
Dálková světla svítí
Kontrolky
Kontrolka
03
Popis
Levé směrové světlo
Porucha ABL
Pravé směrové světlo
Systém řízení emisí
Eco- funkce zapnuta, viz
Jízdní režim ECO* (str. 294)
Porucha ABS
Zadní světlo do mlhy svítí
Systém stability, viz Elektronické řízení stability (ESC) obecné informace (str. 184)
68
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
3. Pokud zůstane kontrolka rozsvícená,
jeďte do servisu a nechte systém ABS
zkontrolovat. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Zadní světlo do mlhy svítí
Systém tlaku pneumatik viz
Sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách* (str. 337)
Blikající kontrolka signalizuje, že stabilizační
systém zasahuje. Jestliže kontrolka svítí
nepřerušovaně, došlo k poruše v systému.
Porucha ABL
Žhavení (vznětové motory)
Systém řízení emisí
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Jestliže tato kontrolka svítí, systém je
nefunkční. Normální funkce brzdové soustavy
zůstává zachována, avšak bez fungování
ABS.
Start/Stop - motor se automaticky zastaví, viz Start/
Stop* - funkce a ovládání
(str. 287)
Systém stability, sportovní
režim, viz Elektronické řízení
stability (ESC) - funkčnost
(str. 185)
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Porucha ABS
Kontrolka se rozsvítí, pokud nastane porucha
funkce ABL (aktivních světlometů).
Pokud se kontrolka rozsvítí po nastartování
motoru, důvodem může být porucha
v systému řízení emisí vozidla. Jeďte do
servisu a nechte vozidlo zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Tato kontrolka svítí, když svítí zadní světlo do
mlhy.
Stabilizační systém
Systém stability, sportovní režim
Sportovní režim umožní zážitek z aktivnější
jízdy. Systém detekuje, zda se plynový pedál,
pohyby volantu a zatáčení provádí aktivněji
než při běžné jízdě. Do jisté úrovně potom
umožní řízený prokluz zadní části vozidla a až
potom zasáhne a vozidlo stabilizuje. Symbol
se rozsvítí při aktivaci sportovního režimu.
03 Přístroje a ovládací prvky
Žhavení (vznětové motory)
Funkce Eco zap
Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru.
Důvodem aktivace předehřevu bývá zpravidla
nízká teplota.
Symbol se rozsvítí při aktivaci funkce Eco.
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Když se rozsvítí kontrolka, hladina paliva
v nádrži je nízká. Co nejdřív doplňte palivo.
Informace, čtěte text na displeji
Když se jeden ze systémů vozu „nechová“
dle očekávání, rozsvítí se tato informační kontrolka a na informačním displeji se objeví text.
Textovou zprávu vymažete pomocí tlačítka
OK, viz Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 107), jinak zpráva zmizí automaticky po určité době (doba závisí na indikované funkci). Informační kontrolka se může
rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.
POZNÁMKA
Pokud se zobrazí servisní zpráva, kontrolka a zpráva se vymažou stisknutím tlačítka OK nebo po jisté době automaticky
zmizí.
Start/Stop
Tento symbol se rozsvítí, pokud dojde k automatickému zastavení motoru.
Systém tlaku vzduchu v pneumatikách
Tento symbol se rozsvítí v případě nízkého
tlaku v pneumatikách nebo v případě, že
dojde k poruše v systému tlaku vzduchu
v pneumatikách.
Připomenutí – nezavřené dveře
Pokud jedny dveře nejsou správně zavřené,
na informačním displeji se rozsvítí informační
nebo varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím
obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete otevřené dveře.
Obě kontrolky směrových světel na sdružené
přístrojové desce blikají, když používáte
výstražná světla.
Pokud víko zavazadlového prostoru není
správně zavřeno, na informačním displeji se
rozsvítí varovná kontrolka spolu s vysvětlují-
10
•
•
Sdružená přístrojová deska (str. 63)
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 70)
•
Analogová sdružená přístrojová deska přehled (str. 63)
•
Digitální sdružená přístrojová deska - přehled (str. 64)
03
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca 7 km/h (cca. 4 mph), svítí výstražná kontrolka.
Levé/pravé směrové světlo
Kontrolka svítí, když svítí dálková světla
a když používáte světelnou houkačku.
Související informace
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca 7 km/h (cca. 4 mph), svítí informační kontrolka.
Pokud kapota motoru10 není správně zavřena,
na informačním displeji se rozsvítí varovná
kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem. Co
nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě
a zavřete kapotu motoru.
Dálková světla svítí
cím obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na
bezpečném místě a zavřete víko zavazadlového prostoru.
Pouze vozy s alarmem*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
69
03 Přístroje a ovládací prvky
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů
Výstražné symboly upozorňují řidiče na aktivaci důležité funkce nebo na závažnou chybu
či poruchu.
Výstražné symboly
Kontrolka
03
Popis
Tato kontrolka se rozsvítí během jízdy, pokud
došlo k poruše v elektrickém systému.
Navštivte servis. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Zabrzděná parkovací brzda
Aktivovaná parkovací brzda
(digitální přístroj)
Tato kontrolka svítí trvale, když je zabrzděná
parkovací brzda. Kontrolka během zabrzdění
bliká a potom svítí trvale.
Airbagy - SRS
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Alternátor nedobíjí
Závada v brzdovém systému
Varování
70
Alternátor nedobíjí
Jestliže se kontrolka rozsvítí za jízdy, je příliš
nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte
motor a zkontrolujte hladinu motorového
oleje. V případě potřeby olej doplňte. Pokud
svítí kontrolka a hladina oleje je normální,
kontaktujte servis. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Nízký tlak olejeA
Aktivovaná parkovací brzda
(analogový přístroj)
A
Nízký tlak oleje
Některé varianty motoru nejsou vybaveny systémem upozorňujícím na pokles tlaku oleje. U těchto vozidle se kontrolka nízkého tlaku oleje nepoužívá. Varování nízké hladiny
oleje se zobrazuje jako text na displeji. Další informace viz Motorový olej - všeobecné informace (str. 365).
Pokud kontrolka bliká v jiné situaci, znamená
to, že došlo k poruše. Přečtěte si zprávu na
informačním displeji.
Více informací, viz Parkovací brzda (str. 299).
Airbagy - SRS
Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená
nebo svítí během jízdy, znamená to, že byla
zjištěna porucha zámku bezpečnostního
pásu, SRS, SIPS nebo IC systému. Neprodleně jeďte do servisu a nechte si systém
překontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka bliká, pokud není řidič nebo spolujezdec na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem, nebo pokud si někdo na
zadním sedadle pás rozepnul.
03 Přístroje a ovládací prvky
Závada v brzdovém systému
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může být příliš
nízká hladina brzdové kapaliny. Zastavte vůz
na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu
kapaliny v nádržce brzdové kapaliny, viz
Brzdová kapalina a kapalina spojky - hladina
(str. 371).
Svítí-li kontrolky brzd a ABS současně, může
jít o problém v systému rozdělení brzdné síly.
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
Únik brzdové kapaliny musí být vyhledán
v odborném servisu. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
•
Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte v jízdě.
•
Pokud kontrolky zůstanou rozsvícené,
zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
v nádržce, viz Brzdová kapalina
a kapalina spojky - hladina (str. 371).
Je-li hladina kapaliny na normální
úrovni a přesto varovné kontrolky svítí,
můžete jet velmi opatrně do nejbližšího
servisu Volvo a nechat brzdovou soustavu zkontrolovat. Doporučujeme,
abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Pokud se současně rozsvítí kontrolky
BRZDA a ABS, hrozí riziko, že se zadní
část vozu při prudkém brzdění stočí.
Varování
Γervená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud
byla indikována závada, která by mohla mít
vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Na informačním displeji se zároveň
objeví vysvětlující text. Symbol zůstane
zobrazen, dokud nebude odstraněna závada.
Textovou zprávu však lze vymazat stisknutím
tlačítka OK. Viz Navigace v menu - sdružená
přístrojová deska (str. 107). Výstražný symbol
se může rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.
Akce:
2. Přečtěte si zprávu na informačním displeji. Proveďte akci v souladu se zprávou
na displeji. Pomocí tlačítka OK zprávu
smažte.
Připomenutí – nezavřené dveře
Pokud jedny dveře nejsou správně zavřené,
na informačním displeji se rozsvítí informační
nebo varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím
obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete otevřené dveře.
03
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca 7 km/h (cca. 4 mph), svítí informační kontrolka.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca 7 km/h (cca. 4 mph), svítí výstražná kontrolka.
Pokud kapota motoru11 není správně zavřena,
na informačním displeji se rozsvítí varovná
kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem. Co
nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě
a zavřete kapotu motoru.
Pokud víko zavazadlového prostoru není
správně zavřeno, na informačním displeji se
rozsvítí varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na
bezpečném místě a zavřete víko zavazadlového prostoru.
1. Zastavte na bezpečném místě. S vozidlem nesmíte pokračovat v jízdě.
11
Pouze vozy s alarmem*.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
71
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Související informace
•
•
Sdružená přístrojová deska (str. 63)
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 68)
•
Analogová sdružená přístrojová deska přehled (str. 63)
•
Digitální sdružená přístrojová deska - přehled (str. 64)
03
Teploměr venkovní teploty
Dílčí počítadlo kilometrů
Na sdružené přístrojové desce se objeví
zobrazení teploměru venkovní teploty.
Na sdružené přístrojové desce se objeví displej palubního počítače.
Zobrazení teploměru venkovní teploty,
digitální přístrojová deska
Zobrazení teploměru venkovní teploty,
analogová přístrojová deska
Pokud je teplota v rozmezí od +2 °C do -5 °C,
na displeji se rozsvítí symbol sněhové vločky.
Symbol slouží jako varování před možnou
námrazou na vozovce. Pokud vozidlo stálo,
může se zobrazit hodnota, která je příliš
vysoká.
Související informace
•
12
72
Vzhled displeje se pro různé varianty přístrojů může lišit.
Sdružená přístrojová deska (str. 63)
Denní počítadlo kilometrů, digitální přístroj.
Displej pro dílčí počítadlo kilometrů12
Obě počítadla T1 a T2 se používají k měření
krátkých vzdáleností. Na displeji je zobrazena
vzdálenost.
Požadované počítadlo zobrazíte otočením
ovládacího kolečka na levém pákovém přepínači.
Dlouhým stisknutím (dokud nedojde ke
změně) tlačítka RESET na levém pákovém
přepínači vynulujete zobrazené denní počítadlo kilometrů. Více informací, viz Palubní
počítač (str. 111).
03 Přístroje a ovládací prvky
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska (str. 63)
Hodiny
Na sdružené přístrojové desce se objeví displej hodin.
Sdružená přístrojová deska - licenční
smlouva
Licence je dohoda poskytující právo provádět
jistou činnost nebo právo využít nárok jiné
osoby v souladu s podmínkami dohody. Dále
uvádíme anglický text dohody společnosti
Volvo s výrobcem/vývojářem.
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
Hodiny, sdružená přístrojová deska.
Displej pro zobrazení hodin13
Nastavení hodin
Hodiny lze nastavit v systému nabídky
MY CAR - viz MY CAR (str. 110).
Související informace
•
13
Hodiny se zobrazí uprostřed analogové přístrojové desky.
Sdružená přístrojová deska (str. 63)
03
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU Lesser
General Public License version 2 (LGPLv2),
The FreeType Project License ("FreeType
License") and other different and/or additional
copy right licenses, disclaimers and notices.
The links to access the exact terms of
LGPLv2, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
}}
73
03 Přístroje a ovládací prvky
The offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
03
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
FreeType 2
MIT License: http://opensource.org/licenses/
mit-license.html
•
74
Dále uvádíme nejčastěji používané symboly
společně s významem a odkazem na stránku
v manuálu, kde najdete další informace.
- Γervený varovný symbol se rozsvítí,
pokud byla indikována závada, která by
mohla mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost vozidla. Na sdružené přístrojové
desce na informačním displeji se zároveň
objeví vysvětlující text.
- informační symbol se rozsvítí společně s textem na sdružené přístrojové desce
na informačním displeji, pokud nastane problém v systémech vozidla. Informační kontrolka se může rozsvítit také ve spojení
s jinými kontrolkami.
Výstražné symboly na sdružené
přístrojové desce
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/
freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT
•
Symboly na displeji
Na displeji ve vozidle se může zobrazit celá
řada různých symbolů. Symboly jsou rozděleny na varovné, indikační a informační.
Lua
Kontrolka
Popis
Viz
Nízký tlak oleje
(str. 70)
Zabrzděná
parkovací brzda
(str. 70),
(str. 299)
Kontrolka
Popis
Viz
Aktivovaná
parkovací
brzda, alternativní symbol
(str. 70)
Airbagy - SRS
(str. 32),
(str. 70)
Kontrolka
zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 28),
(str. 70)
Alternátor nedobíjí
(str. 70)
Závada v brzdovém systému
(str. 70),
(str. 296)
Varování, bezpečnostní režim
(str. 32),
(str. 42),
(str. 70),
(str. 281)
03 Přístroje a ovládací prvky
Symboly ovládání na sdružené
přístrojové desce
Kontrolka
Popis
Viz
Porucha ABL*
(str. 68),
(str. 92)
Systém řízení
emisí
(str. 68)
Porucha ABS
(str. 68),
(str. 296)
Zadní světlo do
mlhy svítí
(str. 68),
(str. 93)
Systém stability, ESC
(systém řízení
stability
a trakce),
funkce stabilizace přívěsu
(str. 68),
(str. 186),
(str. 318)
Systém stability, sportovní
režim
(str. 68),
(str. 186)
Žhavení (vznětové motory)
(str. 68)
Nízká hladina
paliva v palivové nádrži
(str. 68),
(str. 140)
Kontrolka
Popis
Viz
Informace,
čtěte text na
displeji
(str. 68)
Dálková světla
svítí
(str. 68),
(str. 89)
Levé ukazatele
směru
(str. 68)
Pravé ukazatele
směru
(str. 68)
Start/Stop* automatické
vypnutí motoru
(str. 68),
(str. 292)
Funkce ECO*
zap
(str. 68),
(str. 294)
Systém tlaku
vzduchu
v pneumatikách*
(str. 68),
(str. 337)
Informační symboly na sdružené
přístrojové desce
Kontrolka
Popis
Viz
Tempomat*
(str. 194)
Adaptivní tempomat*
(str. 209)
Adaptivní tempomat*, časový
interval
(str. 197),
(str. 199)
Adaptivní tempomat*, sledování vzdálenosti* (Distance
Alert)
(str. 201),
(str. 211)
Radarový snímač*
(str. 209),
(str. 213),
(str. 229)
Omezovač
rychlosti
(str. 191)
Snímač čelního
skla*, kamerový
snímač*, laserový snímač*
(str. 90),
(str. 219),
(str. 229),
(str. 233),
(str. 237),
(str. 242)
03
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
75
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Kontrolka
03
76
Popis
Viz
Automatická
aktivace brzd*,
sledování vzdálenosti*
(Distance Alert),
City SafetyTM,
systém varování před kolizí*
(str. 213),
(str. 219),
(str. 229)
Systém ABL*
(str. 92)
Systém Driver
Alert*, Γas na
přestávku
(str. 232)
Systém Driver
Alert*, Γas na
přestávku
(str. 233)
Parkovací
brzda
(str. 299)
Dešťový
senzor*
(str. 98)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Kontrolka
Popis
Viz
Automatické
přepínání dálkových světlometů, AHB
(Active High
Beam)*
(str. 90)
Start/Stop*
(str. 292)
Start/Stop*
(str. 292)
Driver Alert
System*, Lane
Departure Warning (LDW),
Lane Keeping
Aid (LKA)
(str. 233),
(str. 237),
(str. 242)
Systém Driver
Alert*, Lane
departure warning*
(str. 236)
Systém Driver
Alert*, Lane
departure warning*
(str. 237),
(str. 242)
Kontrolka
Popis
Viz
Informace
o zaznamenané
rychlosti*
(str. 188)
Nezávislé
topení a vyhřívání motoru
a prostoru pro
cestující*
(str. 140)
Vyhřívání bloku
motoru a vyhřívání prostoru
pro cestující*
Nutný servis
(str. 140)
Aktivovaný
časovač*
(str. 140)
Aktivovaný
časovač*
(str. 140)
Vybitá baterie
(str. 140)
Dvířka hrdla
palivové
nádrže, pravá
strana
(str. 306)
03 Přístroje a ovládací prvky
Kontrolka
Popis
Viz
Indikátor řazení
převodových
stupňů
(str. 277)
Polohy páky
voliče
Měření hladiny
oleje
Parkovací asistent - PAP*
Informační symboly na displeji stropní
konzoly
Kontrolka
Popis
Viz
(str. 31)
(str. 278)
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního
pásu
(str. 35)
(str. 366)
Airbag, sedadlo
spolujezdce, aktivovaný
(str. 35)
(str. 251)
Airbag, sedadlo
spolujezdce,
deaktivovaný
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 68)
•
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 70)
•
Zprávy - použití (str. 110)
Volvo Sensus
Volvo Sensus spojuje vozidlo s okolním světem a je srdcem osobního zážitku s vozem
Volvo. Sensus nabízí informace, zábavu a v
případě potřeby pomoc. Sensus obsahuje
intuitivní funkce, které zkvalitňují jízdu s vozidlem a zjednodušují vlastnictví vozu.
03
Intuitivní struktura navigace umožní přijímat
v případě potřeby pomoc, informace
a zábavu, aniž by se tím řidič rozptyloval.
Systém Sensus obsahuje veškerá řešení pro
vozidlo, která umožňují propojení* s vnějším
světem, a nabízí intuitivní ovládání všech
funkcí ve vozidle.
Volvo Sensus kombinuje a zobrazuje celou
řadu funkcí z různých systémů na obrazovce
displeje. Vůz se systémem Volvo Sensus
můžete personalizovat pomocí intuitivního
uživatelského rozhraní. Nastavení lze upravovat v položkách Nastavení vozidla, Audio
a média, Ovládání klimatu atd.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
77
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Pomocí tlačítek a ovládacích prvků na středové konzole a pomocí pravé klávesnice* na
volantu můžete aktivovat a deaktivovat
funkce a upravovat celou řadu nastavení.
03
Přehled
Po stisknutí tlačítka MY CAR se zobrazí všechna nastavení související s řízením a ovládáním vozu, např. City Safety, zámky a alarm,
automatická rychlost ventilátoru, nastavení
hodin atd.
Stisknutím tlačítka RADIO, MEDIA, TEL*,
*, NAV* a CAM14 lze aktivovat další zdroje,
systémy a funkce, např. AM, FM, CD, DVD*,
TV* , Bluetooth®*, navigaci* a kameru parkovacího asistenta*.
Další informace o všech funkcích/systémech
naleznete v příslušných kapitolách v příručce
pro uživatele nebo jejím doplňku.
Ovládací panel na středové konzole. Obrázek je
schematický - počet funkcí a uspořádání tlačítek
se liší podle vybrané výbavy a trhu.
Navigace* - NAV, viz samostatný doplněk
(Sensus Navigation).
Audio a média - RADIO, MEDIA, TEL*,
viz nezávislou doplňkovou příručku
(Sensus Infotainment).
Nastavení funkce - MY CAR, viz MY CAR
(str. 110).
Vozidlo připojené k Internetu *, viz
samostatný doplněk (Sensus Infotainment).
Ovládání klimatizace (str. 122).
Parkovací kamera* (str. 247) – CAM*.
14
78
Platí pro některé modely vozidla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Polohy klíče
Pomocí dálkového ovladače s klíčem lze
nastavit elektrický systém vozidla do různých
režimů a úrovní tak, aby byly k dispozici různé
funkce. Viz Polohy klíče - funkce na různých
úrovních (str. 79).
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem.
POZNÁMKA
U vozů s funkcí startování a zamykání bez
klíče* se klíč dálkového ovládání nemusí
zasunovat do spínací skříňky, ale může
zůstat např. v kapse. Další informace
o systému startování a zamykání bez klíče
- viz Keyless drive* (str. 166).
03 Přístroje a ovládací prvky
Zasuňte dálkový ovladač s klíčem
1. Uchopte dálkový ovladač s čepelí klíče
a zasuňte klíč do spínací skříňky.
2. Zatlačte na klíč tak, aby se zajistil v koncové poloze.
DŮLEŽITÉ
Cizí předměty v zámku zapalování mohou
zámek zničit nebo omezit jeho funkčnost.
Nezasunujte do spínače dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač
držte za konec s odnímatelnou čepelí klíče,
viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 162).
Polohy klíče - funkce na různých
úrovních
Chcete-li povolit použití omezeného počtu
funkcí při vypnutém motoru, elektrický systém
vozidla lze nastavit pomocí dálkového ovladače s klíčem do některé ze 3 různých úrovní
- 0, I nebo II. V této uživatelské příručce jsou
jednotlivé úrovně označeny jako "polohy
klíče".
V následující tabulce jsou uvedeny funkce,
které jsou k dispozici v jednotlivých polohách/
úrovních klíče.
Úroveň
Funkce
•
Je osvětleno počítadlo kilometrů, hodiny a teploměr.
•
Lze nastavit elektricky ovládaná sedadla.
•
Audiosystém lze používat po
omezenou dobu - viz doplněk
Sensus Infotainment.
I
•
Mohou být ovládány následující funkce: střešní okno, elektricky ovládaná okna, zásuvka
12 V v prostoru pro cestující,
navigace, telefon, ventilátor
větrání a stěrače čelního
okna.
II
•
•
0
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem
Uchopte klíč dálkového ovládání a vytáhněte
jej ze spínače zapalování.
•
03
Svítí světlomety.
Varovné kontrolky/kontrolky
svítí 5 sekund.
Je aktivováno několik dalších
systémů. Elektrické vyhřívání
sedáků sedadel a zadní okno
lze aktivovat pouze po nastartování motoru.
V této poloze se odebírá z baterie velké množství energie
a proto by se tato poloha
neměla používat!
}}
79
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Výběr polohy/úrovně klíče
•
Poloha klíče 0 - odemknutí vozidla - to
znamená, že elektrický systém vozidla je
v poloze 0.
POZNÁMKA
Tažení
Sedadla, přední
Důležité informace o použití klíče dálkového
ovládání při tažení, viz Tažení vozu (str. 319).
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální.
Související informace
•
Polohy klíče (str. 78)
K výběru úrovně I nebo II bez startování
motoru nesešlapujte brzdový/spojkový
pedál, když otáčíte klíčem do příslušné
polohy.
03
•
Poloha klíče I - když je dálkový ovládač
s klíčem zcela zasunutý v zámku zapalování15, krátce stiskněte START/STOP
ENGINE.
•
Poloha klíče II - když je dálkový ovládač
s klíčem zcela zasunutý v zámku zapalování15, dlouze16 stiskněte START/STOP
ENGINE.
•
Poloha klíče 0 - návrat do polohy 0
z polohy II nebo I - krátce stiskněte
START/STOP ENGINE.
Audiosystém
Další informace o funkcích audiosystému při
vyjmutém dálkovém ovladači s klíčem, viz
doplněk Sensus Infotainment.
Nastartování a zastavení motoru
Informace o startování/zastavení motoru, viz
Startování motoru (str. 270).
15
16
80
Není zapotřebí pro vozidla se systémem zamykání a startování bez klíče*.
Přibližně 2 sekundy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zvednutí/snížení sedadla, pumpujte
nahoru/dolů.
Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku
a nastavte správnou vzdálenost od
volantu a pedálů. Po nastavení zkontrolujte správné zajištění sedadla.
Zvednutí/snížení* přední hrany sedáku,
pumpujte nahoru/dolů.
Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
03 Přístroje a ovládací prvky
Chcete-li změnit nastavení bederní
opěrky*, stiskněte tlačítko.
Ovládací panel elektricky ovládaného
sedadla* - viz Sedadla, přední - elektricky
ovládaná* (str. 81).
Opěradlo sedadla spolujezdce můžete sklopit
dopředu, abyste mohli převážet dlouhé předměty.
Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu/dolů.
Nastavte opěradlo do vzpřímené polohy.
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než
se rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte
během jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo
zajištěno. Zabráníte tím poranění osob
v případě intenzivního brzdění nebo
nehody.
Sklopení opěradla sedadla
spolujezdce*17
Při sklápění opěradla zvedněte pojistky
na zadní straně opěradla.
4. Posuňte sedadlo dopředu tak, aby
opěrka hlavy byla zajištěná pod schránkou v přístrojové desce.
Sedadla, přední - elektricky ovládaná*
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální. Elektricky ovládané sedadlo lze posunovat dopředu a dozadu a nahoru a dolů.
Přední hranu sedáku sedadla lze zvednout
nebo spustit. Dále lze upravit úhel náklonu
opěradla a bederní opěrku*.
Elektricky ovládané sedadlo
03
Vrácení do původní polohy se provádí
v opačném pořadí.
VAROVÁNÍ
Opěradlo po vyklopení nahoru uchopte
a zkontrolujte, zda je řádně zajištěné.
Zabráníte tím poranění osob v případě prudkého brzdění nebo nehody.
Související informace
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
•
Sedadla, přední - elektricky ovládaná*
(str. 81)
Zvednutí/spuštění sedadla
•
Sedadla, zadní (str. 83)
Sedadlo, dopředu/dozadu
Úhel sklonu opěradla
Bederní opěrka* se nastavuje směrem
dovnitř a ven
17
Platí pouze pro komfortní sedadla.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
81
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Elektricky ovládaná sedadla jsou vybavena
ochranou proti přetížení, která zasáhne,
pokud je sedadlo něčím blokováno. V tomto
případě nastavte elektrický systém vozidla do
polohy klíče I nebo 0 a chvíli počkejte. Až
potom pokračujte v nastavování sedadla.
03
V jednom okamžiku lze provádět pouze
pohyb jedním směrem (dopředu/dozadu/
nahoru/dolů/dovnitř/ven).
Příprava
Sedadlo je možné nastavovat po určitou
dobu po odemknutí dveří dálkovým ovladačem bez klíče ve spínací skříňce. Nastavení
sedadla se normálně provádí při poloze klíče I
a může být prováděno vždy při běžícím
motoru.
Sedadlo s paměťovou funkcí*
Funkce paměti ukládá nastavení sedadla
a zpětných zrcátek.
Uložení nastavení
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Tlačítko pro uložení nastavení
1. Nastavte sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
2. Stiskněte a podržte tlačítko M, přičemž
současně stisknete tlačítko 1, 2 nebo 3.
Držte tlačítka stisknutá, dokud se neozve
zvukový signál a dokud se na sdružené
přístrojové desce nezobrazí text.
a vnějších zpětných zrcátek18, viz Dálkový
ovladač s klíčem - personalizace* (str. 156).
Nouzové zastavení
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek pro nastavení
sedadla nebo tlačítek paměti a pohyb
sedadla se zastaví.
Sedadlo se opět uvede do pohybu, aby dosáhlo polohy uložené v paměti, stisknutím tlačítka pro odemknutí na dálkovém ovladači
s klíčem. Dveře řidiče musejí být otevřené.
VAROVÁNÍ
Riziko rozdrcení! Zajistěte, aby si s ovládacími prvky nehrály děti. Během nastavování sedadel se před sedadly, za sedadly
a pod sedadly nesmějí nacházet žádné
předměty. Zajistěte, aby nikomu z cestujících na zadních sedadlech nehrozilo
zachycení.
Před novým nastavením paměti se sedadlo
musí znovu seřídit.
Nastavení bederní opěrky se neukládá.
Použití uloženého nastavení
Stiskněte jedno z paměťových tlačítek 1-3,
dokud se pohyb sedadla a vnějších zpětných
zrcátek nezastaví. Po uvolnění tlačítka se
pohyb sedadla a zpětných zrcátek přeruší.
Paměť klíče* v dálkovém ovladači
s klíčem
Všechny dálkové ovladače mohou používat
různí řidiči k uložení nastavení sedadla řidiče
18
82
Vyhřívaná sedadla
Vyhřívaná sedadla, viz Vyhřívaná přední
sedadla* (str. 129) a Vyhřívané zadní
sedadlo* (str. 129).
Související informace
•
•
Sedadla, přední (str. 80)
Sedadla, zadní (str. 83)
Pouze pokud je vůz vybaven elektricky ovládaným sedadlem s pamětí a sklopnými elektricky ovládanými zpětnými zrcátky. Nastavení bederní opěrky se neukládá.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Sedadla, zadní
Opěradla zadních sedadel a hlavové opěrky
zadních sedadel lze složit. Hlavovou opěrku
prostředního sedadla lze upravit podle výšky
spolujezdce.
Opěrka hlavy, prostřední sedadlo, zadní
VAROVÁNÍ
Opěrka hlavy na prostředním sedadle musí
být v nejnižší poloze, když se středové
sedadlo nepoužívá. Když se středové
sedadlo používá, opěrka hlavy musí být
nastavena správně podle výšky cestujícího
tak, aby zakrývala, pokud možno, celou
zadní část hlavy.
Sklopení opěradla zadního sedadla
DŮLEŽITÉ
Když se opěradlo sklápí dolů, nesmí být na
zadním sedadle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být navzájem spojené.
Jinak hrozí nebezpečí, že se čalounění
zadního sedadla poškodí.
Nastavte opěrku hlavy podle výšky cestujícího tak, aby byl celý zátylek podpírán, pokud
je to možné. V případě potřeby opěrku hlavy
vysuňte.
Opěradlo se skládá ze dvou částí. Tyto části
lze složit dopředu, a to dohromady nebo
zvlášť.
1. Potáhněte za příslušné madlo. Nachází se
uvnitř otvoru pro kryt.
2. Sklopte sedadlo dopředu.
Pokud budete sklápět dolů širokou část opěradla, spusťte opěrku hlavy uprostřed zcela
dolů.
03
POZNÁMKA
Pokud se spustí opěradla, opěrky hlavy se
musí posunout mírně dopředu tak, aby
nebyly v kontaktu se sedákem.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda jsou opěradla a opěrky
hlavy po zvednutí spolehlivě zajištěné zabráníte tím poranění osob při nehodě
nebo náhlém zabrzdění.
Při zasouvání opěrky hlavy zpět dolů se musí
současně stlačit tlačítko umístěné vedle levé
podpěry opěrky.
}}
83
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Elektrické spouštění opěrek hlavy na
krajních sedadlech*
Související informace
•
•
Sedadla, přední (str. 80)
Sedadla, přední - elektricky ovládaná*
(str. 81)
Volant
Volant lze upravit v různých směrech. Na
volantu se nachází ovládání houkačky, tempomatu, audiosystému, telefonu a systému
menu.
Nastavení
03
1. Dálkový ovladač s klíčem musí být
v poloze II.
2. Pro zlepšení výhledu dozadu stiskněte
tlačítko a spusťte vnější opěrky hlavy
dolu.
VAROVÁNÍ
Nespouštějte krajní opěrky hlavy, pokud
na krajních sedadlech sedí cestující.
Ručně posunujte opěrku hlavy dozadu, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
VAROVÁNÍ
Po zvednutí musí být poloha opěrek hlav
zajištěna.
84
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nastavení volantu.
Páka – uvolnění volantu
Možné polohy volantu
Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak
horizontálním směru:
1. Přitáhnutím páčky směrem k sobě odjistíte volant.
2. Volant nastavte do polohy, která Vám
vyhovuje.
03 Přístroje a ovládací prvky
Automatická převodovka -- Geartronic*
(str. 278).
3. Zatlačte páku zpět, čímž zajistíte volant
v nové poloze. Je-li obtížné pákou pohybovat, zatlačte při vracení páky zároveň
na volant.
VAROVÁNÍ
Ovládání audia a telefonu, viz doplněk,
Sensus Infotainment.
Houkačka
Vyhřívání* volantu
Volant lze vyhřívat pomocí elektrického vyhřívání.
Funkce
Než se s vozem rozjedete, nastavte volant
a zajistěte jej.
03
Je-li vozidlo vybaveno posilovačem řízení
závislým na rychlosti*, lze intenzitu posilování
upravit, viz Nastavitelná síla řízení* (str. 183).
Klávesnice* a pádla*
Houkačka.
Houkačku spustíte stisknutím středu volantu.
Související informace
•
Klávesnice a pádla na volantu.
Tempomat* (str. 194)* a Adaptivní tempomat - ACC* (str. 197)*.
Páčka pro manuální řazení převodových
stupňů u automatické převodovky, viz
Vyhřívání* volantu (str. 85)
Umístění tlačítek se může lišit v závislosti na zvolené výbavě a trhu.
Opakovaným tisknutím tlačítka přepínejte
mezi následujícími funkcemi:
Funkce
Ukazatel směru
Vypnuto
Kontrolka v tlačítku nesvítí
Vyhřívání
Kontrolka v tlačítku svítí
Automatické vyhřívání volantu
Je-li aktivováno automatické spuštění vyhřívání volantu, volant se začne vyhřívat, jakmile
se nastartuje motor. Funkce se automaticky
spustí, je-li vozidlo chladné a teplota okolí je
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
85
03 Přístroje a ovládací prvky
pod cca. 10 °C. Funkce se aktivuje a deaktivuje v systému menu MY CAR (str. 110).
Spínače světel
Vnější osvětlení se aktivuje a nastavuje
pomocí regulace světlometů. Tato regulace se
používá rovněž k nastavení osvětlení displeje
a přístrojů a náladového osvětlení (str. 95).
03
Polohy klíče
POZNÁMKA
Denní provozní světla a přední poziční svítilny využívají stejná světla. Pokud se
světla používají jako denní provozní světla,
jejich jas je vyšší.
Poloha
Popis
Denní provozní světlaA, když se
elektrický systém vozidla
nachází v poloze klíče II nebo
když běží motor.
Lze použít světelnou houkačku.
Přehled, spínače světel.
Ovládací kolečko pro nastavení osvětlení
displeje a přístrojů a osvětlení okolí*
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy
Denní provozní světla, obrysová
a boční obrysová světla, když
se elektrický systém vozidla
nachází v poloze klíče II nebo
když běží motor.
Knoflík pro osvětlení během jízdy a parkování
Obrysová/boční obrysová
světla, když je vozidlo zaparkovánoB.
Kolečko19 pro ovládání sklonu světlometů
Lze použít světelnou houkačku.
Denní provozní světla, obrysová
a boční obrysová světla za dne,
když se elektrický systém
19
86
Není k dispozici pro vozy vybavené aktivními xenonovými světlomety*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Poloha
Popis
vozidla nachází v poloze klíče II
nebo když běží motor.
Potkávací světlomety a obrysová/boční obrysová světla při
slabém denním světle nebo za
temna nebo když je aktivováno
zadní světlo do mlhy nebo stěrače čelního skla s nepřetržitým
stíráním.
VAROVÁNÍ
Systém osvětlení vozidla není schopen
v každé situaci určit, kdy je denní světlo
příliš slabé nebo dostatečně intenzivní,
např. za mlhy a deště.
Osvětlení displeje a přístrojů
Lze používat funkci Aktivní přepínání dálkových světlometů
(str. 90)*.
Rozdílné osvětlení displeje a přístrojů se
zapíná v závislosti na poloze klíče, viz Polohy
klíče - funkce na různých úrovních (str. 79).
Dálkové světlomety lze aktivovat, pokud jsou zapnuty potkávací světlomety.
Osvětlení displeje se automaticky ztlumí za
tmy – citlivost se nastavuje kolečkem.
Potkávací světlomety a obrysová světla/boční obrysová
světla.
Dálkové světlomety lze aktivovat.
Lze použít světelnou houkačku.
Ve předním nárazníku nebo pod ním.
Také při volnoběhu, když motor běží, za předpokladu, že
se knoflík otočí na toto místo z jiné polohy.
03
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly
ve správném stavu nese vždy řidič.
Funkce Detekce tunelů
(str. 89)* je aktivována.
Lze použít světelnou houkačku.
A
B
Volvo doporučuje během jízdy používat režim
.
Intenzita osvětlení přístrojů se nastavuje
kolečkem.
Ovládání sklonu světlometů
Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout
nastavením sklonu světlometů. Snižte sklon
světlometů, pokud je vůz hodně naložen.
1. Nechejte motor běžet nebo nechejte elektrický systém vozidla s klíčem v poloze I.
2. Otáčením kolečka nahoru/dolů zvednete/
snížíte nastavení světlometů.
Poloha kolečka pro různé případy zatížení
vozidla.
Pouze řidič
Řidič a spolujezdec na předním sedadle
Cestující ve všech sedadlech
Cestující ve všech sedadlech a maximální
náklad v zavazadlovém prostoru
Řidič a maximální náklad v zavazadlovém
prostoru
Vozidla s aktivními xenonovými světlomety*
jsou vybavena automatickým nastavováním
sklonu světlometů a proto nejsou vybavena
ovládacím kolečkem.
Související informace
•
•
•
Obrysová světla (str. 88)
Denní světla (str. 88)
Dálková/potkávací světla (str. 89)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
87
03 Přístroje a ovládací prvky
Obrysová světla
Denní světla
Obrysová světla se zapínají pomocí knoflíku
na ovládání osvětlení.
Pokud je knoflík regulace světlometů v poloze
a klíč zapalování v poloze II nebo běží
motor, během dne se automaticky aktivují
denní světla.
VAROVÁNÍ
Tento systém pomáhá šetřit energii nedokáže však určit v každé situaci, kdy je
denní světlo příliš slabé nebo dostatečně
silné, např. v mlze a dešti.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly
ve správné poloze nese vždy řidič.
Denní světla během dne. DRL
03
Související informace
•
•
Knoflík ovládání světlometů v poloze obrysových
světel.
(současně se
Otočte knoflík do polohy
rozsvítí osvětlení registrační značky).
Pokud se elektrický systém vozidla nachází
v poloze klíče II nebo pokud běží motor, rozsvítí se místo parkovacích světel denní světla.
Je-li venku tma a otevře se víko zavazadlového prostoru, rozsvítí se zadní poziční světla
upozorňující vozidla vzadu. Přitom nezáleží,
v jaké poloze je knoflík, ani v jaké poloze je
zapalování.
Související informace
•
88
Spínače světel (str. 86)
Knoflík regulace světlometů v poloze AUTO.
Je-li knoflík regulace světlometů v poloze
, denní provozní světla (Daytime
Running Lights - DRL) se automaticky rozsvítí, pokud s vozidlem jedete během dne. Při
soumraku a při slabém denním světle světelný senzor nahoře na přístrojové desce
denní provozní světla přepne automaticky na
potkávací světlomety. Světla přepnou na
potkávací světlomety také při aktivování stěračů čelního skla nebo při zapnutí zadního
mlhového světla.
Dálková/potkávací světla (str. 89)
Spínače světel (str. 86)
03 Přístroje a ovládací prvky
Detekce tunelů*
Dálková/potkávací světla
Pokud vozidlo vjede do tunelu, detekce tunelů
přepíná z denních provozních světel na potkávací světlomety.
Pokud je knoflík regulace světlometů v poloze
a klíč zapalování v poloze II nebo běží
motor, za slabých světelných podmínek se
automaticky aktivují potkávací světlomety.
Funkce Detekce tunelu je k dispozici ve voze
s dešťovým senzorem*. Senzor zjistí, když
vjíždíte do tunelu a přepne denní provozní
světla na potkávací světlomety. Cca. 20
sekund po opuštění tunelu se znovu rozsvítí
denní provozní světla. Pokud během této
doby vjede vozidlo do dalšího tunelu, zůstanou zapnuty potkávací světlomety. Tím se
zabrání opakovaným změnám v nastavení
světlometů vozidla.
Upozornění: Detekce tunelu funguje pouze
v případě, že je regulace světlometů v poloze
.
Související informace
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 89)
Spínače světel (str. 86)
Světelná houkačka
Jemně přitáhněte pákový přepínač k volantu
do polohy pro světelnou houkačku. Dálková
světla budou svítit, dokud pákový přepínač
neuvolníte.
03
Dálková světla
Zapnutí dálkových světel je možné, pokud je
20 nebo
spínač světel v poloze
.
Dálková světla se zapínají/vypínají přitažením
páčkového přepínače do koncové polohy
k volantu a jeho uvolněním. Dálková světla lze
rovněž vypnout mírným přitažením páčkového přepínače směrem k volantu.
Páčkový přepínač a knoflík regulace světlometů.
Poloha pro světelnou houkačku
Poloha pro dálková světla
Potkávací světla
Je-li knoflík v poloze
, potkávací světlomety se aktivují automaticky, když je šero
nebo denní světlo je příliš slabé. Potkávací
světlomety se automaticky rovněž aktivují,
pokud se aktivují stěrače čelního skla nebo
zadní světla do mlhy.
20
21
se potkávací světla zapnou
V poloze
vždy, když motor běží nebo když je aktivní
poloha klíče II.
Po zapnutí dálkových světel se na sdružené
přístrojové desce rozsvítí kontrolka se symbo.
lem
Přídavné světlomety*
Je-li vůz vybaven přídavnými světlomety, řidič
může pomocí systému menu MY CAR vybrat,
zda by se měly deaktivovat nebo zapnout/
vypnout současně s dálkovými světly21, viz
MY CAR (str. 110).
Pokud jsou zapnuty potkávací světlomety.
Přídavné světlomety musí připojit k elektrickému systému servis. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
}}
89
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Související informace
•
•
•
•
03
•
Aktivní xenonové světlomety* (str. 92)
Automatické přepínání dálkových světlometů* (str. 90)
Spínače světel (str. 86)
Světlomety - seřízení projekce světlometů
(str. 97)
Detekce tunelů* (str. 89)
Automatické přepínání dálkových
světlometů*
Funkce automatického přepínání dálkových
světlometů je dostupná s funkcí zapnutí
a vypnutí nebo adaptivní funkcí, v závislosti na
variantě světel. Funkce detekuje světla vozidel
z protisměru nebo zadní světla vozidel vpředu
a přepíná mezi dálkovými a potkávacími světly. Automatické přepínání dálkových světlometů s adaptivní funkcí ztlumí pouze část světelného kuželu, který směřuje přímo na
vozidlo. Jakmile světla z protisměru zmizí, přepne se zpět na dálkové světlomety.
rový senzor již nedetekuje dálková světla
vozů z protisměru resp. zadní světla vozidel
vpředu, se znovu zapnou dálková světla.
Pokud je automatické přepínání dálkových
světlometů vybaveno adaptivní funkcí, na rozdíl od běžného tlumení svitu svítí potkávací
světla po stranách vozidla pro protijedoucí
vozidla nebo vozidla vzadu - ztlumí se pouze
části světelného kužele, který směřuje přímo
k vozidlu.
Automatické přepínání dálkových
světlometů - AHB
Aktivní dálkové světlomety (Active High Beam
- AHB) detekují pomocí kamerového snímače
na horní hraně čelního skla světlomety vozidel
v protisměru nebo zadní světla vozidel vpředu
a přepnou z dálkových světlometů na potkávací. Tato funkce může rovněž zohlednit
pouliční osvětlení.
Vozidla s halogenovými světlomety
Přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor
již nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp. zadní světla vozidel vpředu, se
znovu zapnou dálková světla.
Vozidla s aktivními xenonovými světlomety
Pokud je automatické přepínání dálkových
světlometů vybaveno funkcí zapnutí
a vypnutí, přibližně sekundu poté, kdy kame-
90
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Adaptivní funkce: Potkávací světlomety svítí na
vozidla jedoucí proti vám, dálkové světlomety
svítí po obou stranách vozidla.
Přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor
již nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp. zadní světla vozidel vpředu,
znovu se zapnou dálková světla.
03 Přístroje a ovládací prvky
Aktivace/deaktivace
Světlo AHB lze aktivovat přepnutím ovladače
(za předpokladu,
světlometů do polohy
že tato funkce není deaktivována v systému
menu MY CAR, viz MY CAR (str. 110)).
Je-li aktivována funkce AHB, na informačním
displeji přístroje se rozsvítí svítí symbol
.
Po zapnutí dálkových světel se na sdružené
přístrojové desce rozsvítí také kontrolka se
symbolem
. To platí rovněž pro aktivní
xenonové světlomety, pokud jsou potkávací
světlomety částečně ztlumeny, tedy jakmile
světelný paprsek svítí nepatrně více než
potkávací světla.
Vozidlo s digitální sdruženou přístrojovou
deskou
Je-li aktivována funkce AHB, na informačním
displeji přístroje se rozsvítí bíle symbol
.
Páčkový přepínač a knoflík regulace světlometů
v poloze AUTO.
Tuto funkci lze spustit během jízdy za tmy, jeli rychlost vozidla cca. 20 km/h (12 mph) nebo
vyšší.
Světla AHB se zapínají/vypínají přitažením
levého páčkového přepínače do koncové
polohy k volantu a jeho uvolněním. Pokud se
deaktivují, když jsou zapnuty dálkové světlomety, zapnou se rovnou potkávací světlomety.
Vozidlo s analogovou sdruženou přístrojovou deskou
Jsou-li aktivovány dálkové světlomety, symbol se rozsvítí modře. To platí rovněž pro
aktivní xenonové světlomety, pokud jsou
potkávací světlomety částečně ztlumeny,
tedy jakmile světelný paprsek svítí nepatrně
více než potkávací světla.
Manuální obsluha
POZNÁMKA
Povrch čelního skla před kamerovým snímačem musí být bez sněhu, ledu, mlhy
a nečistot.
Nepřipevňujte a nelepte nic na čelní sklo
před kamerový snímač - mohlo by se stát,
že se u některých systémů závislých na
kameře sníží účinnost nebo že tyto
systémy přestanou fungovat.
Pokud se na informačním displeji sdružené
přístrojové desky zobrazí zpráva Aktivní
dálkové světlomety Dočasně nedostupné
Ovládejte manuálně, musíte mezi dálkovými
a potkávacími světlomety přepínat manuálně.
Knoflík regulace světlometů však zůstane
. Totéž platí, pokud se zobrazí
v poloze
zpráva Zablok. snímačů čelního skla Viz
. Jakmile se objeví
příručka a symbol
zhasne.
tato zpráva, symbol
03
Může se stát, např.během husté mlhy nebo
při silném dešti, že funkce AHB nebude
dočasně k dispozici. Jakmile bude funkce
AHB opět k dispozici nebo jakmile senzory na
čelním skle nebudou zablokovány, zpráva
zhasne a rozsvítí se symbol
.
VAROVÁNÍ
AHB při příznivých podmínkách pomáhá
využít optimální tvar světelného kuželu.
Za manuální přepínání dálkových a potkávacích světel v případech, kdy to vyžaduje
dopravní situace nebo počasí, je vždy
odpovědný řidič.
DŮLEŽITÉ
Situace, kdy může být nutné přepínat mezi
dálkovými a potkávacími světly manuálně:
•
•
V hustém dešti nebo v husté mlze
V namrzajícím dešti
}}
91
03 Přístroje a ovládací prvky
||
•
•
•
03
Během sněžení a při dešti se sněhem
Aktivní xenonové světlomety*
Při měsíčním světle
Aktivní xenonové světlomety optimálně osvětlují zatáčky a křižovatky a zvyšují tak bezpečnost.
Během jízdy ve špatně osvětlených
oblastech
•
V případě, kdy vozidla v protisměru
nejsou dostatečně osvětlena
•
Pokud se na vozovce nebo na krajnici
nacházejí chodci
•
Pokud se v blízkosti vozovky nacházejí
předměty s vysokou odrazivostí
•
Pokud jsou světla protijedoucích vozidel zastíněna např. svodidly
•
Pokud se nacházejí vozidla na cestách
napojujících se na vozovku, po které
jedete
•
•
Na úpatí kopce nebo v kotlině
V prudkých zatáčkách.
Další informace o omezeních kamerového
systému, viz Upozornění na nebezpečí kolize*
- omezení kamerového snímače (str. 227).
Související informace
•
•
22
92
Aktivní xenonové světlomety - ABL
Dálková/potkávací světla (str. 89)
Spínače světel (str. 86)
Aktivováno z výroby při dodání.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo)
a aktivovanou (vpravo) funkcí.
Pokud je vůz vybaven aktivními xenonovými
světlomety (Active Bending Lights – ABL),
sleduje světlo světlometů pohyb volantu za
účelem maximálního osvětlení vozovky
v zatáčkách a na křižovatkách, čímž se zvyšuje bezpečnost.
Tato funkce se aktivuje automaticky při
nastartování vozidla (za předpokladu, že není
deaktivována v systému nabídek MY CAR, viz
MY CAR (str. 110)). V případě poruchy se na
,
přístrojové desce rozsvítí kontrolka
současně se na informačním displeji zobrazí
vysvětlující zpráva a rozsvítí další symbol.
Kontrolka
Zpráva
Popis
Funkční
porucha
syst. světlometů
Nutný
servis
Systém je
vypnutý. Pokud
zůstane zpráva
zobrazena,
navštivte servis.
Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Funkce je aktivní pouze za soumraku nebo
tmy a jen když se vůz pohybuje.
Funkce22 může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 110).
03 Přístroje a ovládací prvky
Natáčecí světla*
Zadní světlo do mlhy
Aktivní xenonové světlomety s funkcí automatického přepínání dálkových světlometů
s adaptivní funkcí jsou vybaveny natáčecími
světly, které dočasně osvětlují oblast diagonálně před vozidlem ve směru natočení
volantu do ostré zatáčky nebo ve směru použitých ukazatelů směru.
Je-li viditelnost kvůli mlze snížena, lze zapnout
zadní mlhové světlo, aby si ostatní účastníci
silničního provozu mohli všimnout vozidla
vpředu včas.
POZNÁMKA
Předpisy týkající se použití zadních mlhových světel se v jednotlivých zemích liší.
Související informace
•
Spínače světel (str. 86)
Tato funkce se aktivuje, když se používají dálkové světlomety nebo potkávací světlomety,
pokud rychlost vozidla klesne pod cca.
30 km/h (20 mph).
03
Navíc se obě natáčecí světla rozsvítí společně
se zpětným světlometem při couvání.
Související informace
•
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 89)
Automatické přepínání dálkových světlometů* (str. 90)
Spínače světel (str. 86)
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy.
Zadní mlhové světlo lze je zapnout pouze
v případě, že je klíč v poloze II nebo je spuštěn motor a knoflík regulace světlometů je
nebo
.
v poloze
Zapnut/vypnutí se provádí stisknutím tlačítka.
Při zapnutí zadního světla do mlhy se rozsvítí
kontrolka
na sdružené přístrojové
desce a kontrolka v tlačítku.
Zadní světlo do mlhy se vypne automaticky
při stisknutí tlačítka START/STOP ENGINE
nebo při otočení knoflíku regulace světlometů
do polohy
nebo
.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
93
03 Přístroje a ovládací prvky
03
Brzdové světlo
Výstražná funkce ukazatelů směru
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění.
Jsou-li aktivována výstražná světla, upozorňují
ostatní účastníky silničního provozu současným blikáním všech směrových světel na
vozidle.
Brzdové světlo se rozsvítí při sešlápnutí
brzdového pedálu. Dále se rozsvítí, pokud
vozidlo přibrzdí některý z dále uvedených
podpůrných systémů řízení: Adaptivní tempomat (str. 197), City Safety (str. 214) nebo
Upozornění na nebezpečí kolize (str. 220).
Související informace
•
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 298)
Tlačítko pro výstražnou funkci ukazatelů směru.
Stisknutím tlačítka aktivujte výstražnou funkci
ukazatelů směru. Pokud používáte výstražná
světla, obě kontrolky ukazatelů směru na
sdružené přístrojové desce blikají.
Výstražná funkce ukazatelů směru se aktivuje
automaticky, když vozidlo brzdí natolik prudce, že se aktivují nouzová brzdová světla
a rychlost klesne pod 10 km/h (6 mph).
Výstražná světla zůstávají svítit, když vozidlo
stojí. Automaticky se deaktivují, když se
znovu rozjedete. Dále se deaktivují po stisknutí tlačítka.
94
Související informace
•
•
Ukazatele směru (str. 95)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 298)
03 Přístroje a ovládací prvky
Ukazatele směru
Symboly ukazatelů směrů
Osvětlení interiéru
Směrová světla se ovládají pomocí levého
páčkového přepínače. Směrová světla zablikají třikrát nebo blikají nepřetržitě, a to podle
toho, jak hodně se páčkový přepínač posune
nahoru nebo dolů.
Symboly směrových světel, viz Sdružená přístrojová deska - význam kontrolek (str. 68).
Osvětlení prostoru pro cestující se aktivuje/
deaktivuje pomocí tlačítek v ovládání nad
předními sedadly a zadními sedadly.
Související informace
•
Výstražná funkce ukazatelů směru
(str. 94)
G021149
03
Ukazatele směru.
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední
lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Lampička na čtení, levá strana
Krátké zablikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do první polohy a uvolněte jej. Směrová světla třikrát bliknou. Funkce může
být aktivována/deaktivována v systému
nabídky MY CAR - viz MY CAR (str. 110).
Trvalé blikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do vnější polohy.
Pákový přepínač zůstane v této poloze a je
možné jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.
Lampička na čtení, pravá strana
Osvětlení interiéru
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující
může být zapnuto a vypnuto manuálně
během 30 minut od:
•
vypnutí motoru a přepnutí elektrického
systému vozidla do polohy 0
•
odemknutí vozidla, pokud nebyl nastartován motor.
}}
95
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Přední stropní osvětlení
Automatické osvětlení
Přední lampičky na čtení se zapínají a vypínají
stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.
Spínač pro osvětlení prostoru pro cestující má
tři polohy pro osvětlení v prostoru pro cestující:
Zadní stropní osvětlení
•
Vypnuto – je stisknutá pravá strana,
automatické osvětlení vypnuto.
•
Nulová poloha – automatické osvětlení
zapnuto.
•
Zapnuto – je stisknutá levá strana, osvětlení prostoru pro cestující zapnuto.
03
Nulová poloha
G021150
Pokud je tlačítko v nulové poloze, osvětlení
prostoru pro cestující se zapíná a vypíná
automaticky následovně.
Zadní stropní osvětlení.
Svítilny můžete rozsvítit nebo zhasnout stisknutím odpovídajícího tlačítka.
Osvětlení prostoru pro cestující se zapne
a zůstane zapnuté po dobu 30 sekund,
pokud:
•
je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem nebo čepelí klíče, viz Dálkový
ovladač - funkce (str. 159) nebo Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří
(str. 163)
•
vypnutí motoru a přepnutí elektrického
systému vozidla do polohy 0.
Osvětlení nástupního prostoru
Osvětlení nástupního prostoru (a osvětlení
prostoru pro cestující) se zapíná nebo vypíná
při otevření nebo zavření bočních dveří.
Osvětlení schránky v palubní desce
Osvětlení prostoru pro cestující se vypne:
Osvětlení schránky v palubní desce se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření víka.
•
•
Osvětlení kosmetického zrcátka
Osvětlení kosmetického zrcátka (str. 148) se
zapíná a vypíná při otevření nebo zavření
krytu.
96
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
při startu motoru
při zamknutí vozidla.
Osvětlení prostoru pro cestující se rozsvítí
a zůstane svítit po dobu dvou minut, pokud
otevřete jedny z dveří.
Pokud je osvětlení zapnuté ručně a vůz je
zamknutý, automaticky se vypne po dvou
minutách.
Náladové osvětlení*
Pokud se vypne běžné osvětlení prostoru pro
cestující a motor běží, rozsvítí se některé LED
diody, a to včetně té ve stropním osvětlení,
což zajistí tlumené světlo a vyšší míru komfortu během jízdy. Osvětlení rovněž zlepší
viditelnost např. předmětů v úložných schránkách v době, kdy je venku tma. Toto osvětlení
zhasne chvíli po běžném osvětlení prostoru
pro cestující, když se vozidlo zamkne. Jas se
ovládá pomocí přetáčecího kolečka u regulace světlometů (str. 86).
03 Přístroje a ovládací prvky
Doprovodné osvětlení při odchodu
Doprovodné osvětlení při příchodu
Osvětlení „home safe“ zahrnuje potkávací
světla, obrysová světla, světla ve vnějších
zpětných zrcátkách, osvětlení registrační
značky, osvětlení stropu v interiéru a orientační osvětlení interiéru.
Doprovodné osvětlení zahrnuje obrysová
světla, světla ve vnějších zpětných zrcátkách,
osvětlení registrační značky, osvětlení stropu
v interiéru a orientační osvětlení interiéru.
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu.
1. Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací skříňky.
2. Přitáhněte levý pákový přepínač k volantu
do koncové polohy a uvolněte jej. Funkce
může být aktivována stejně jako světelná
houkačka, viz Dálková/potkávací světla
(str. 89).
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
Když je funkce aktivní, svítí potkávací světla,
obrysová světla, světla ve vnějších zpětných
zrcátkách, osvětlení registrační značky,
stropní osvětlení interiéru a osvětlení nástupního prostoru.
Doba, po kterou má osvětlení „home safe“
svítit, může být nastavena v systému nabídky
MY CAR - viz MY CAR (str. 110).
Přibližovací osvětlení se zapíná dálkovým
ovladačem, viz Dálkový ovladač - funkce
(str. 159), a používá se k dálkovému zapnutí
osvětlení vozu.
Když je funkce aktivní s dálkovým ovladačem
s klíčem, svítí obrysová světla, světla ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení registrační
značky, stropní osvětlení interiéru a osvětlení
nástupního prostoru.
Doba, po kterou mají přibližovací světla svítit,
může být nastavena v systému nabídky
MY CAR - viz MY CAR (str. 110).
Související informace
•
Doprovodné osvětlení při odchodu
(str. 97)
Světlomety - seřízení projekce
světlometů
Pokud je vozidlo vybaveno aktivními světlomety Xenon a funkcí aktivních dálkových světlometů, je nutné při přechodu z provozu s jízdou na pravé straně na provoz s jízdou na levé
straně (a naopak) změnit seřízení projekce
světlometů.
Aktivní xenonové světlomety*
03
U vozidel s funkcí aktivních dálkových světlometů* se projekce světlometů nemusí seřizovat. Projekce světlometů je navržena tak, aby
nebyli oslňováni řidiči protijedoucích vozidel.
U vozidel s aktivními dálkovými světlomety je
nutné seřídit projekci světlometů. Při přenastavování světlometů pro pravostranný nebo
levostranný provoz, musí být vozidlo v klidu
a musí běžet motor.
Projekce světlometů se mění v systému
nabídky MY CAR - viz MY CAR (str. 110).
Halogenové světlomety
Není třeba provádět žádné seřizování projekce světlometů. Projekce světlometů je
navržena tak, aby nebyli oslňováni řidiči protijedoucích vozidel.
Související informace
•
Doprovodné osvětlení při příchodu
(str. 97)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
97
03 Přístroje a ovládací prvky
Stěrače a ostřikovače
Stěrače a ostřikovače čistí čelní sklo a zadní
okno. Světlomety se čistí vysokotlakým ostřikem.
Stěrače čelního okna23
Cyklovač stěračů
Ovládacím kolečkem nastavte počet
setření za časovou jednotku, když je
zvolen cyklovač.
Trvalé stírání
Stěrače pracují normální rychlostí.
na čelním okně. Citlivost dešťového senzoru
může být nastavena kolečkem.
Je-li dešťový senzor aktivován, kontrolka
v tlačítku svítí a na sdružené přístrojové
desce se rozsvítí symbol dešťového senzoru
.
Zapnutí a nastavení citlivosti
Stěrače pracují vysokou rychlostí.
03
DŮLEŽITÉ
Před spuštěním stěračů zkontrolujte, zda
lišty stěračů nepřimrzly. Dále musíte
seškrábnout z čelního skla (a zadního
okna) sníh a led.
Stěrače čelního okna a ostřikovače čelního okna.
Γidlo deště – zapnuto/vypnuto
Kolečko citlivosti/frekvence
Vypnutí stěračů čelního okna
Přesunutím pákového přepínače do
polohy 0 vypněte stěrače čelního
okna.
Jedno setření
Pohněte pákovým přepínačem
nahoru a uvolněte jej.
23
98
DŮLEŽITÉ
Pokud stěrače stírají čelní sklo, používejte
dostatečné množství kapaliny do ostřikovačů. Když stírají stěrače čelního skla,
čelní sklo musí být mokré.
Stíratko stěračů, servisní poloha
Γištění čelního skla a lišt stěračů a výměna
lišt - viz Mytí vozidla (str. 403) a Lišty stěračů
(str. 380).
Dešťový senzor*
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
Při aktivaci dešťového senzoru musí být klíč
v zapalování v poloze I nebo II a pákový přepínač stěračů čelního okna musí být v poloze
0 nebo v poloze pro jedno setření.
aktivujte dešťový
Stisknutím tlačítka
senzor. Stěrače provedou jedno setření.
Posunutím pákového přepínače nahoru provedou stěrače další setření.
Otočte kolečkem nahoru pro vyšší citlivost
a dolů pro nižší citlivost. (Další setření se provádí, když je kolečko otočeno nahoru.)
Deaktivace
Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka
nebo pohybem
dešťového senzoru
pákového přepínače dolů na jiný program stírání.
Dešťový senzor se automaticky vypne po
vytažení dálkového ovladače ze zapalování
nebo pět minut po vypnutí motoru.
Výměna lišt stěračů a popis servisní polohy lišt stěračů, viz Lišty stěračů (str. 380). Doplňování kapaliny ostřikovačů, viz Kapalina ostřikovače - doplňování (str. 382).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
DŮLEŽITÉ
V automyčce se stěrače čelního skla
mohou spustit a poškodit. Vypněte
dešťový senzor, pokud se vozidlo pohybuje nebo pokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý do polohy I nebo II. Symbol
na sdruženém přístrojovém panelu a kontrolka na tlačítku zhasnou.
Ostřikování světlometů a oken
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
Elektrické ovládání oken
Trysky ostřikovačů jsou za chladného počasí
automaticky vyhřívány, aby se předešlo
zamrznutí kapaliny ostřikovačů.
Všechna elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí ovládacího panelu na dveřích řidiče z ovládacích panelů pro ostatní dveře lze ovládat pouze elektricky ovládané okno na příslušných dveřích.
Vysokotlaké ostřikování světlometů*
Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává velké množství kapaliny. Z důvodu
šetření kapalinou jsou světlomety ostřikovány
automaticky při každém pátém ostříknutí čelního okna.
03
Omezené mytí
Pokud v nádrži zůstává pouze cca. 1 litr
kapaliny do ostřikovačů a na sdružené přístrojové desce se zobrazí zpráva, že tuto
kapalinu máte doplnit, vypne se přívod kapaliny ke světlometům. Důvodem je přitom
úspora kapaliny, která se použije k čištění
čelního skla, aby bylo přes čelní sklo dobře
vidět.
Související informace
Funkce ostřikování.
Ostřikování čelního okna
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením pákového přepínače směrem k volantu.
Stěrače čelního okna provedou po uvolnění
pákového přepínače ještě několik setření
a ostříknou se čelní světlomety.
•
Kapalina ostřikovače - doplňování
(str. 382)
Ovládací panel ve dveřích řidiče.
Spínač pro elektrické dětské pojistky*
a odpojení elektrického ovládání zadních
oken, viz Dětské bezpečnostní pojistky elektrická aktivace* (str. 177).
Ovládací prvky zadních oken
Ovládací prvky předních oken
VAROVÁNÍ
Pokud se okna zavírají ze dveří řidiče,
dávejte pozor, aby nedošlo k zachycení
dětí nebo jiných cestujících.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
99
03 Přístroje a ovládací prvky
||
VAROVÁNÍ
Pokud se okna zavírají pomocí dálkového
ovladače s klíčem, dávejte pozor, aby
nedošlo k zachycení dětí nebo jiných
cestujících.
VAROVÁNÍ
03
Pokud jsou ve voze děti, nezapomeňte
vždy odpojit elektricky ovládaná okna od
napájení: nastavte polohu klíče 0 a když
opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač
s sebou. Informace o polohách klíče - viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 79).
Obsluha
Všechna elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí ovládacího panelu na dveřích řidiče z ovládacích panelů pro ostatní dveře lze
ovládat pouze elektricky ovládané okno na
příslušných dveřích. Lze používat vždy pouze
jeden ovládací panel.
Aby bylo možné používat elektricky ovládaná
okna, klíč musí být v poloze alespoň I - viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 79). Elektricky ovládaná okna lze ovládat
několik minut po vypnutí motoru a vytáhnutí
dálkového ovládače - nelze je však ovládat
po otevření dveří.
Zavírání oken se zastaví a okna se otevřou,
pokud jejich pohybu brání jakákoli překážka.
Ochranu proti přivření je možné vypojit,
pokud bylo zavírání přerušeno, např. ledem.
Poté, co je zavírání dvakrát po sobě přerušeno, aktivuje se ochrana proti přivření
a automatická funkce se na chvíli odpojí.
Pokud budete nyní držet stále tlačítko vytažené nahoru, můžete okno zavřít.
POZNÁMKA
Jednou z možností, jak snížit pulzující hluk
větru, když jsou zadní okna otevřena, je
trochu otevřít přední okna.
Obsluha elektricky ovládaných oken.
Obsluha bez funkce „auto“
Obsluha s funkcí „auto“
100
Obsluha bez funkce „auto“
Pohybujte jemně jedním z ovladačů nahoru/
dolu. Okna se pohybují nahoru/dolu tak
dlouho, dokud držíte ovladač v příslušné
poloze.
Obsluha s funkcí „auto“
Posuňte jeden z ovládacích prvků nahoru/
dolu do koncové polohy a uvolněte jej. Okno
se automaticky otevře/zavře do své koncové
polohy.
Ovládání pomocí dálkového ovladače
s klíčem nebo tlačítka centrálního
zamykání
Ovládání elektricky ovládaných oken zvenku
pomocí klíče s dálkovým ovládáním nebo
zevnitř pomocí tlačítka centrálního zamykání viz Dálkový ovladač - funkce (str. 159) nebo
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 172).
Resetování
Pokud je akumulátor odpojen, funkce automatického otvírání musí být resetována, aby
mohla pracovat správně.
1. Mírně zvedněte přední část tlačítka, aby
se okno zavřelo do své koncové polohy,
a držte je stisknuté jednu sekundu.
2. Tlačítko krátce uvolněte.
3. Opětovně na jednu sekundu zvedněte
přední část tlačítka.
VAROVÁNÍ
Ochrana před přiskřípnutím bude opět
funkční až po resetování.
03 Přístroje a ovládací prvky
Sluneční clona*
Vnější zpětná zrcátka
Uložení nastavení24
Na odkládací poličce zadního okna je umístěna sluneční clona.
Poloha zpětných zrcátek se nastavuje páčkou
na konzole na dveřích řidiče.
Nastavení vnějších zpětných zrcátek a vnitřního zpětného zrcátka a polohy sedadla řidiče
lze uložit pro každý dálkový ovladač s klíčem
do paměti vozidla*, viz Dálkový ovladač s klíčem - personalizace* (str. 156).
Naklonění vnějšího zpětného zrcátka při
parkování24
Vnější zpětné zrcátko může být nakloněno
dolů, aby řidič viděl stranu ulice, např. při
parkování.
–
–
Vytáhněte sluneční clonu a pomocí dvou
háčků ji zahákněte do příchytky na
stropu.
> Síla pružiny ve cloně přidržuje háčky
na místě.
Pokud se clona nepoužívá, vyklesněte ji,
zavěste do madla a nechejte ji pomalu vyrolovat nahoru.
Ovládací prvky vnějších zpětných zrcátek.
Nastavení
1. Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka v tlačítku svítí.
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem uprostřed.
3. Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka nesmí nadále svítit.
VAROVÁNÍ
Obě širokoúhlá zrcátka zajistí optimální
výhled. Může se zdát, že předměty jsou
dále, než se skutečně nacházejí.
24
03
Zařaďte zpátečku a stiskněte tlačítko L
nebo R.
Při vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko
automaticky vrátí do své původní polohy po
cca. 10 sekundách, případně dříve stisknutím
tlačítka L nebo R.
Automatické naklonění vnějšího
zpětného zrcátka při parkování24
Jakmile se zařadí zpátečka, vnější zpětné
zrcátko se automaticky nakloní dolů, aby řidič
viděl stranu ulice, např. při parkování. Při
vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko za
chvíli automaticky vrátí do své původní
polohy.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 110).
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s pamětí, viz Sedadla, přední - elektricky ovládaná* (str. 81).
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
101
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Automatické sklopení zrcátek při
zamknutí24
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem jsou vnější zpětná zrcátka
automaticky sklopena/vyklopena.
03
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 110).
Resetování do neutrální polohy
Zrcátka, která byla vytlačena z původní
polohy v důsledku vnějších vlivů, musejí být
elektricky resetována do neutrální polohy, aby
elektrické sklápění fungovalo správně:
1. Tlačítky L a R sklopte zrcátka.
2. Opětovně je vyklopte tlačítky L a R.
3. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
Zrcátka jsou nyní opět nastavena v neutrální
poloze.
Automatická změna odrazivosti*
Aby bylo možné nainstalovat vnější zpětná
zrcátka s touto funkcí, musí automatickou
změnu odrazivosti umožňovat také vnitřní
zpětné zrcátko, viz Zpětné zrcátko - vnitřní
(str. 103).
24
102
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka*
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka
- vyhřívání
Při parkování/průjezdu úzkou oblastí mohou
být zrcátka sklopena:
Vyhřívání využijete k rychlému odstranění
námrazy a zamlžení z čelního skla, zadního
okna a vnějších zpětných zrcátek.
1. Současně stiskněte tlačítka L a R (musí
být zvolena poloha klíče alespoň I).
2. Uvolněte je po přibližně 1 sekundě.
Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném přiklopení.
Současným stisknutím tlačítek L a R odklopte
zrcátka. Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném odklopení.
Doprovodné osvětlení při odchodu
a příchodu
Světla na vnějších zpětných zrcátkách svítí,
pokud je aktivováno přibližovací osvětlení
(str. 97) nebo osvětlení "home safe" (str. 97).
Související informace
•
•
Zpětné zrcátko - vnitřní (str. 103)
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka vyhřívání (str. 102)
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s pamětí, viz Sedadla, přední - elektricky ovládaná* (str. 81).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vyhřívání čelního skla*, zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek
Vyhřívání, čelní sklo
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek
Pomocí této funkce se odstraňuje námraza
a zamlžení čelního skla, zadního skla a vnějších zrcátek.
Jedním stisknutím příslušného tlačítka se
spustí vyhřívání. Kontrolka v tlačítku signalizuje, že je funkce aktivní. Abyste zbytečně
nezatěžovali baterii, vypněte vyhřívání, jakmile
03 Přístroje a ovládací prvky
zmizí led/zamlžení. Po jisté době se však
funkce vypne automaticky. Potom se vyhřívání zadního okna automaticky zapíná
a vypíná po celou dobu, kdy je venkovní
teplota pod +7 °C.
Zpětné zrcátko - vnitřní
Automatická změna odrazivosti*
Vnitřní zpětné zrcátko lze ztlumit pomocí ovládacího prvku na spodní hraně zrcátka. Další
možností je zpětné zrcátko s automatickou
změnou odrazivostí.
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno zpětným zrcátkem. U zrcátek
s automatickou změnou odrazivostí není
manuální regulace odrazivosti k dispozici.
Zpětné zrcátko obsahuje dva senzory - jeden
směřuje dopředu a druhý dozadu. Společně
identifikují a eliminují oslňující světlo. Senzor
směřující dopředu detekuje světlo z okolí
a senzor směřující dozadu detekuje světla
světlometů vozidel vzadu.
POZNÁMKA
Pokud je aktivní funkce Eco, vyhřívání
zadního okna se nezapíná a nevypíná
automaticky, ale zůstává vypnuté i při
venkovní teplotě pod +7 °C. Pro informace
o funkci Eco viz Jízdní režim ECO*
(str. 294).
POZNÁMKA
Pokud jsou senzory zablokovány
např.parkovacími lístky, transpondéry, slunečními clonami nebo předměty na
sedadle či na odkládací poličce a světlo se
k senzorům nedostane, sníží se funkčnost
změny odrazivosti zpětného zrcátka.
Viz také Odmlžování a odmražování čelního
skla (str. 132).
Vnější zpětná zrcátka a zadní okno se automaticky odmrazí/odmlží, pokud se vozidlo
startuje při venkovní teplotě pod +7 °C. Automatické odmražování můžete nastavit
v systému menu v položce MY CAR, viz MY
CAR (str. 110).
03
Nastavení odrazivosti
Manuální změna odrazivosti
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve
zpětném zrcátku a oslnit řidiče. Změňte odrazivost ovládacím prvkem, když Vás oslňují
světla vozidel jedoucích za Vámi:
1. Změňte odrazivost pohybem ovládacího
prvku směrem do prostoru pro cestující.
Pouze zpětné zrcátko s automatickým ztlumením může být vybaveno kompasem
(str. 104).
Související informace
•
Vnější zpětná zrcátka (str. 101)
2. Návrat do normální polohy se provádí
pohybem ovládacího prvku k čelnímu
oknu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
103
03 Přístroje a ovládací prvky
Kompas*
V pravém horním rohu zrcátka je displej, který
ukazuje, na kterou světovou stranu směřuje
přední část vozu.
Provoz
03
Země je rozdělena do 15 magnetických zón.
Kompas by měl být kalibrován, pokud se vůz
pohybuje přes několik magnetických zón.
Kalibrace:
1. Zastavte vůz na velkém otevřeném prostranství, na němž se nenacházejí ocelové
konstrukce a vedení velmi vysokého
napětí.
2. Nastartujte vozidlo a vypněte všechny
elektrické spotřebiče (klimatizace, stěrače
apod.) a zkontrolujte, zda jsou zavřeny
všechny dveře.
POZNÁMKA
Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem.
Anglické zkratky označují osm různých
směrů: N (sever), SV (severovýchod), V
(východ), JV (jihovýchod), S (jih), JZ (jihozápad), Z (západ) a SZ (severozápad).
Kompas se aktivuje automaticky při nastartování vozidla a při aktivování polohy II, viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 79). Chcete-li kompas deaktivovat nebo
aktivovat, stiskněte např. pomocí kancelářské
sponky tlačítko na spodní straně zrcátka.
Kalibrace
Aby kompas ukazoval správný směr, bude
možná nutné jej nakalibrovat.
104
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud elektrické zařízení není zapnuté,
může se stát, že se kalibrace nespustí
nebo nebude úspěšně dokončena.
3. Podržte tlačítko na spodní straně zpětného zrcátka (použijte kancelářskou
sponku nebo podobný předmět) po dobu
cca. 3 sekundy. Objeví se číslo aktuální
magnetické zóny.
Magnetické zóny.
4. Stiskněte opakovaně tlačítko, dokud se
nezobrazí číslo požadované magnetické
zóny (1–15). Viz mapa magnetických zón
pro kompas.
5. Počkejte, dokud se na displeji znovu
nezobrazí C, nebo podržte tlačítko dole
na zpětném zrcátku stisknuté
cca. 6 sekund, dokud se nezobrazí znak
C.
6. Jeďte pomalu v kruhu maximální rychlostí
10 km/h (6 mph), dokud se neobjeví na
displeji směr kompasu, tím je kalibrace
dokončena. Poté ujeďte 2 okruhy pro
jemné doladění kalibrace.
03 Přístroje a ovládací prvky
7. Vozidla s vyhřívaným čelním sklem*:
Pokud je aktivováno vyhřívání čelního
skla a zobrazí se C, proveďte kalibraci
v souladu s výše uvedeným bodem 6 pro
aktivované vyhřívání čelního skla, viz
Odmlžování a odmražování čelního skla
(str. 132).
Střešní okno*
Zavření, manuální
Střešní okno lze ovládat pomocí ovládacího
prvku na stropním panelu.
Zavření, automatické
8. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
Ovládací prvky střešního okna se nacházejí
ve stropním panelu. Střešního okno je možné
otevřít dvěma způsoby, zvednout zadní okraj
nebo jej vodorovně posunout. Pro otevření
střešního okna je nutné, aby byl klíček zapalování v poloze I nebo II.
Vnitřní sluneční clona střešního okna se zavírá
manuálně.
Střešní okno je vybaveno spojlerem.
Pro otevření střešního okna do komfortní
polohy25 zatlačte ovládač dozadu do polohy
automatického otevření a uvolněte jej. Pro
úplné otevření střešního okna zatlačte ovládač znovu dozadu do polohy automatického
otevření a uvolněte jej.
03
Pro manuální otevření zatlačte ovládač
dozadu k bodu odporu. Střešní okno se přesouvá do komfortní polohy, dokud je tlačítko
stisknuté. Pokud chcete střešní okno zcela
otevřít, přesuňte ovládací prvek znovu zpátky.
G021343
Vodorovné posunutí
Otevření
Vodorovné posunutí, dozadu/dopředu.
Otevření, automatické
Otevření, manuální
25
Komfortní poloha je otevřená poloha střešního okna, kdy je hluk větru a hluk rezonance během jízdy na komfortně nízké úrovni.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
105
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Zavírání
Otevření ve svislém směru
Zavření pomocí dálkového ovladače
s klíčem nebo tlačítka centrálního
zamykání
Pro manuální zavření zatlačte ovládač
dopředu k bodu odporu. Střešní okno se
zavírá, dokud je tlačítko stisknuté.
VAROVÁNÍ
Napájení střešního okna se přeruší po nastavení polohy klíče 0 a po vyjmutí klíče dálkového ovládání ze spínací skříňky.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
Nezapomeňte vždy odpojit střešní okno od
napájení: nastavte polohu klíče 0 a když
opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač
s sebou. Informace o polohách klíče - viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 79).
106
G021345
Pro automatické zavření stiskněte ovladač do
polohy automatického zavření a uvolněte jej.
G028899
03
Riziko rozdrcení při zavírání střešního
okna. Ochrana střešního okna před přiskřípnutím funguje pouze u automatického, nikoliv manuálního, zavírání.
Otevření ve svislém směru, nadzvednutí zadního
okraje.
Otevření zatlačením zadního konce ovládacího prvku nahoru.
Zavření zatažením zadního konce ovládacího prvku dolů.
dálkový ovladač s klíčem
–
Jednou dlouze stiskněte zamykací tlana dálkovém ovladači s klíčem,
čítko
dokud se střešní okno a všechna okna
nezavřou a dokud se nezajistí dveře
a víko zavazadlového prostoru.
Opětovným stisknutím tlačítka na dálkovém
ovladači s klíčem zavírání přerušíte.
03 Přístroje a ovládací prvky
Tlačítko centrálního zamykání
K zavření střešního okna lze použít tlačítko
centrálního zamykání ve dveřích řidiče nebo
spolujezdce*.
–
a automaticky se otevře do předchozí otevřené polohy.
Navigace v menu - sdružená
přístrojová deska
Spojler
Menu (str. 108) zobrazené na displeji sdružené přístrojové desky (str. 63) se ovládají
levým páčkovým přepínačem. To, jaké menu
se zobrazí, závisí na poloze klíče (str. 79).
Jednou dlouze stiskněte zamykací tlana centrálním zamykání, dokud
čítko
se střešní okno a všechna okna nezavřou
a dokud se nezajistí dveře a víko zavazadlového prostoru.
03
Opětovným stisknutím tlačítka centrálního
zamykání proces zavírání přerušíte.
VAROVÁNÍ
Pokud se střešní okno zavře pomocí dálkového ovladače s klíčem nebo pomocí
tlačítka centrálního zamykání, dávejte
pozor, aby se nikomu do oken nezachytily
ruce.
Sluneční clona
Součástí střešního okna je manuálně ovládaná posuvná sluneční clona na vnitřní straně
okna. Sluneční clona se automaticky zasune,
když se otvírá střešní okno. Chcete-li clonu
zavřít, uchopte ji za rukojeť a posuňte
dopředu.
Střešní okno je opatřeno spojlerem, který se
při otevření střešního okna vyklopí nahoru.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 159)
Displej (analogová sdružená přístrojová deska)
a prvky k ovládání navigace v menu.
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 172)
Ochrana proti přivření
Funkce ochrany proti přivření se aktivuje,
pokud je střešní okno zablokováno v průběhu
automatického zavírání. Pokud dojde k zablokování, pohyb střešního okna se zastaví
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
107
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Přehled menu - sdružená přístrojová
deska
To, jaké menu se zobrazí na informačním displeji sdružené přístrojové desky, závisí na
poloze klíče (str. 79).
Pro některé z dále uvedených položek menu
musí být ve voze nainstalovány jisté funkce
a hardware.
03
Analogová sdružená přístrojová deska
Dig.rychl.
Displej (digitální sdružená přístrojová deska)
a prvky k ovládání navigace v menu.
Nezáv.top.*
OK – přístup k seznamu zpráv a potvrzení
zprávy.
Možn. TC
Kolečko – pohyb mezi položkami menu.
Servisní stav
RESET – vynulování aktivní funkce. Používá se v určitých případech k volbě/aktivaci funkce, viz vysvětlení pod každou
příslušnou funkcí.
Pokud je to zpráva (str. 109), musí se potvrdit
stisknutím tlačítka OK. Nyní se zobrazí menu.
Související informace
•
Topení*
Zprávy - použití (str. 110)
Hladina oleje26
Zprávy (##)27
Digitální sdružená přístrojová deska
Nastavení*
Motivy
Režim kontrastu/Režim barev
Servisní stav
Zprávy27
Hladina oleje26
26
27
108
Některé motory.
Počet zpráv se zobrazí v závorkách.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nezáv.topení*
Nulování počítadla km
Související informace
•
Analogová sdružená přístrojová deska přehled (str. 63)
•
Digitální sdružená přístrojová deska - přehled (str. 64)
•
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 107)
03 Přístroje a ovládací prvky
Zprávy
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky se na informačním displeji objeví příslušná zpráva.
Zpráva
Popis
Bezpečně
zastavteA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Vypněte
motorA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Nutný
servisA
Nutný
servisA
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Čas na pravidelný
servis
Γas na pravidelnou
servisní prohlídku - kontaktujte servisB. Tato
doba je určována podle
počtu ujetých kilometrů,
počtu měsíců od poslední
prohlídky, provozní doby
motoru a kvality oleje.
Horká převod. Bezp.
zastavte
Počk.až
zchl.
Kritická závada. Okamžitě
bezpečně zastavte vůz
a kontaktujte servisB.
Dočasně
vypnutoA
Funkce byla dočasně
vypnuta a je automaticky
resetována za jízdy nebo
po opětovném nastartování motoru.
Vybitá baterie Úsporný
režim
Audiosystém se vypnul
z důvodu úspory energie.
Dobijte akumulátor.
Termín
servisu překročen
Pokud nejsou dodržovány
servisní intervaly, záruka
nekryje poškozené díly kontaktujte servisB.
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
okamžitě zkontrolovali.
Převodovka
Nutná
výměna
oleje
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
co nejdříve zkontrolovali.
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
co nejdříve zkontrolovali.
Převodovka
Omezená
funkčnost
Převodovka není schopna
fungovat v plném rozsahu. Jeďte pomalu,
dokud zprávaC nezmizí.
Viz manuálA
Přečtěte si uživatelskou
příručku.
Objednejte
se do
servisu
Γas na objednání pravidelné servisní prohlídky kontaktujte servisB.
Pokud se objevuje opakovaně - kontaktujte servisB.
Horká převod. Snižte
rychlost
A
B
C
03
Součást zprávy, která se zobrazí společně s informací
o místě, kde došlo k problému.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Další informace o automatické převodovce, viz Automatická převodovka -- Geartronic* (str. 278).
Související informace
•
•
Zprávy - použití (str. 110)
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 107)
Jeďte plynuleji nebo
s vozidlem bezpečně
zastavte. Zařaďte neutrál
a nechte motor běžet ve
volnoběžných otáčkách,
dokud zpráva nezmizíC.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
109
03 Přístroje a ovládací prvky
03
Zprávy - použití
MY CAR
K potvrzování a procházení zpráv (str. 109),
které se zobrazují na informačním displeji
sdružené přístrojové desky používejte levý
páčkový přepínač.
MY CAR je zdroj nabídek, který pracuje
s mnoha funkcemi vozidla, např. City
Safety™, se zámky a poplašným zařízením,
ovládá automatickou rychlost ventilátoru,
nastavení hodin atd.
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky se na displeji současně objeví příslušná
zpráva. Do odstranění závady bude v paměti
uložena chybová zpráva.
Stisknutím tlačítka OK na levém páčkovém
přepínači potvrdíte zprávu. Pomocí přetáčecího kolečka (str. 107) procházejte jednotlivé
zprávy.
Některé funkce jsou k dispozici standardně,
jiné se týkají výbavy na přání.
Provoz
Menu se prochází pomocí tlačítek na středové konzole nebo pomocí pravé klávesnice
na volantu*.
POZNÁMKA
Pokud se při použití palubního počítače
zobrazí výstražná zpráva, musí se přečíst
(stisknutím tlačítka OK) ještě před tím, než
se pokračuje v předchozí aktivitě.
Související informace
•
Přehled menu - sdružená přístrojová
deska (str. 108)
Ovládací panel na středové konzole a klávesnice
na volantu. Obrázek je schematický - počet
110
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
funkcí a uspořádání tlačítek se liší podle vybrané
výbavy a trhu.
MY CAR - otevře se systém nabídky MY
CAR.
Možnosti nabídky a cesty vyhledávání
Palubní počítač
Popis možností nabídek a cest vyhledávání
v MY CAR naleznete v doplňku Sensus Infotainment.
Palubní počítač vozidla během jízdy zaznamenává a vypočítává hodnoty jako např. vzdálenost, spotřebu paliva a průměrnou rychlost.
OK/MENU - stisknutím tlačítka ve středové konzole na volantu vyberete/
zaškrtnete zvýrazněnou možnost nabídky
nebo uložíte vybranou funkci v paměti.
TUNE - otáčením knoflíku ve středové
konzole nebo kolečka na volantu procházíte nahoru/dolů možnosti nabídek.
EXIT
Obsah a vzhled palubního počítače se liší
podle toho, zda se jedná o analogovou nebo
digitální sdruženou přístrojovou desku:
•
Palubní počítač - analogová sdružená přístrojová deska (str. 113)
•
Palubní počítač - digitální sdružená přístrojová deska (str. 117)
03
Funkce EXIT
V závislosti na funkci, u které se kurzor
nachází, když se krátce stiskne EXIT, a v
závislosti na úrovni menu, nastane některá
z následujících situací:
•
•
•
•
•
bude odmítnut telefonní hovor
bude přerušena aktuální funkce
budou vymazány vstupní znaky
zruší se naposledy provedené výběry
dojde k posunutí v systému menu směrem nahoru.
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT zobrazíte
normální zobrazení MY CAR nebo, pokud jste
v normálním zobrazení, přejdete do nejvyšší
úrovně nabídky (nabídka hlavního zdroje).
28
Vzhled a zobrazení displeje se mohou lišit v závislosti na provedení přístroje.
Na informačním displeji28 sdružené přístrojové
desky lze zobrazit informace z palubního počítače.
Dílčí počítadlo kilometrů
Na palubním počítači jsou dvě dílčí počítadla
kilometrů a jedno počítadlo celkem ujetých
kilometrů.
}}
111
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Průměrná
Průměrná spotřeba paliva se počítá od
posledního vynulování.
POZNÁMKA
Pokud se používá topení spalující palivo*,
může dojít k mírné odchylce.
03
Průměrná rychlost
Průměrná rychlost se počítá ze vzdálenosti
ujeté od posledního vynulování.
Okamžitá
Informace o aktuální spotřebě paliva se průběžně aktualizují - přibližně jednou za
sekundu. Pokud s vozem jedete pomalu, spotřeba se zobrazuje po jednotkách času. Je-li
rychlost vyšší, zobrazuje se vzhledem ke kilometrům.
Pro displej lze zvolit různé jednotky (km/míle)
- viz dále kapitola "Změna jednotek"
(str. 111).
Dojezd - Km do prázd. nádrže
Na palubním počítači se zobrazí přibližná
vzdálenost, kterou lze ujet se zbývajícím
množstvím paliva v nádrži.
Pokud položka Vzdl.do pr. zobrazí "----",
dojezd není zaručen.
•
29
112
V tomto případě co nejdříve dočerpejte
palivo.
Pouze u sdružené přístrojové desky "Digital".
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Výpočet je založen na průměrné spotřebě
paliva v posledních 30 km a zbývajícím množství paliva v nádrži.
POZNÁMKA
Při změně stylu jízdy se hodnota může
mírně lišit.
Výsledkem ekonomického stylu jízdy je celkově delší dojezd. Další informace o možném
ovlivnění spotřeby paliva, viz Filosofie společnosti Volvo na ochranu životního prostředí
(str. 23).
Digitální zobrazení rychlosti
Rychlost se zobrazuje v jiných jednotkách29
(km/h nebo mph) než na hlavním přístroji. Jeli nakalibrována v mph, na palubním počítači
se zobrazuje příslušná rychlost v km/h
a naopak.
Změna jednotek
Jednotky vzdálenosti a rychlosti (km/míle) lze
změnit v systému nabídky MY CAR - viz MY
CAR (str. 110).
POZNÁMKA
Kromě palubního počítače se tyto jednotky
mění rovněž v navigačním systému Volvo*.
Související informace
•
Palubní počítač - analogová sdružená přístrojová deska (str. 113)
•
Palubní počítač - digitální sdružená přístrojová deska (str. 117)
•
Palubní počítač - statistika jízdy*
(str. 120)
03 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač - analogová sdružená
přístrojová deska
Možn. TC
Ovládání
Zvolte, jaký palubní počítač se má zobrazovat:
Informace z palubního počítače se mohou
zobrazit na sdružené přístrojové desce.
K ovládání se používá páčkový přepínač
vlevo a nabídka sdružené přístrojové desky.
Kontrolu a nastavení lze provést okamžitě,
když se sdružená přístrojová deska po odemknutí automaticky rozsvítí. Pokud do
cca. 30 sekund po otevření dveří řidiče
nepoužijete ovládání palubního počítače, přístroj zhasne. Pokud byste nyní chtěli palubní
počítač ovládat, musí být klíč v poloze II nebo
se musí nastartovat motor.
POZNÁMKA
Pokud používáte palubní počítač a zobrazí
se varovná zpráva, musíte před opětovnou
aktivací palubního počítače tuto zprávu
potvrdit.
•
Potvrďte zprávu krátkým stisknutím
tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "resetujte" je nejdříve tak, že dvakrát stisknete RESET.
2. Otočením kolečka procházejte jednotlivé
možnosti. Zastavte se na požadované
položce.
Informační displej a ovládací prvky.
03
Displej palubního počítače na sdružené přístrojové desce lze kdykoliv během cesty
posunout na jinou položku. U jedné z položek
není palubní počítač vůbec zobrazen.
OK - otevře se nabídka na sdružené přístrojové desce, potvrzují se zprávy a provádějí se výběry v nabídce.
Kolečko - procházejí se možnosti
nabídky nebo možnosti palubního počítače.
RESET - resetuje se aktuální palubní
počítač nebo se vrátíte ve struktuře
nabídky zpět.
Položka palubního počítače na sdružené přístrojové
desce
Informace
Dílčí počítadlo kilometrů T1+cel.vzd
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T1.
Dílčí počítadlo kilometrů T2+cel.vzd
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T2.
Vzdl.do pr.
Další informace - viz kapitola "Dojezd - km do prázd. nádrže" (str. 111).
}}
113
03 Přístroje a ovládací prvky
||
03
Položka palubního počítače na sdružené přístrojové
desce
Informace
Spotř. pal.
Aktuální spotřeba.
Prům.rych.
•
Žádné informace na palubním počítači.
Zobrazí se prázdný displej a rovněž se tímto označuje začátek a konec smyčky.
Resetování palubního počítače
1. Otáčejte kolečkem a zastavte se na
položce palubního počítače, kterou
chcete resetovat: T1+cel.vzd,
T2+cel.vzd nebo Prům.rych..
2. Jedním dlouhým stisknutím tlačítka
RESET resetujte hodnotu příslušné
položky.
Každou položku lze nulovat samostatně.
114
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET resetujete Prům.rych..
Funkce nabídky sdružené přístrojové
desky
V nabídce sdružené přístrojové desky se
nacházejí možnosti nastavení palubního počítače. Otevřete nabídku a zkontrolujte/upravte
funkce uvedené dále v tabulce.
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "resetujte" je nejdříve tak, že dvakrát stisknete RESET.
2. Stiskněte OK.
3. Procházejte jednotlivé funkce pomocí
přetáčecího kolečka a pro provedení
výběru resp. potvrzení stiskněte OK.
4. Po provedení kontroly resp. ukončení
nastavování stiskněte dvakrát RESET.
03 Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Informace
Dig.rychl.
Uprostřed sdružené přístrojové desky se pomocí číslic zobrazuje rychlost vozidla.
•
•
•
km/h
mph
Žádné zobrazení
Topení*
•
•
OKAMŽ. SPUŠTĚNÍ
•
Γasovač 2 - dostanete se do nabídky, kde můžete
zvolit čas.
Popis programování časovače, viz Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání motoru
a prostoru pro cestující* - časovač (str. 138).
03
Γasovač 1 - dostanete se do nabídky, kde můžete
zvolit čas.
Nezáv.top.*
Více informací, viz Nezávislé topení* (str. 142).
• AZap
• Vyp
Možn. TC
•
•
•
•
•
Km do prázd. nádrže
Spotřeba paliva
Zde si můžete aktivovat položky, které mají být k dispozici jako volitelná položka
u palubního počítače. Symboly položek, které již byly zvoleny, jsou označeny bíle
a je u nich "zaškrtnutí". Ostatní položky jsou šedé a bez zaškrtnutí.
Průměrná rychlost
Dílčí počítadlo kilometrů T1+cel.vzd
Dílčí počítadlo kilometrů T2+cel.vzd
Servisní stav
Zobrazí se číslo měsíce a počet kilometrů do další servisní prohlídky.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
115
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Funkce
Informace
Hladina olejeA
Více informací, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str. 366).
Zprávy (##)
Více informací, viz Zprávy - použití (str. 110).
A
03
116
Některé motory.
Související informace
•
•
Palubní počítač (str. 111)
Palubní počítač - statistika jízdy*
(str. 120)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač - digitální sdružená
přístrojová deska
Možn. TC
Ovládání
Zvolte, jaký palubní počítač se má zobrazovat:
Informace z palubního počítače se mohou
zobrazit na sdružené přístrojové desce.
K ovládání se používá páčkový přepínač
vlevo a nabídka sdružené přístrojové desky.
Kontrolu a nastavení lze provést okamžitě,
když se sdružená přístrojová deska po odemknutí automaticky rozsvítí. Pokud do
cca. 30 sekund po otevření dveří řidiče
nepoužijete ovládání palubního počítače, přístroj zhasne. Pokud byste nyní chtěli palubní
počítač ovládat, musí být klíč v poloze II nebo
se musí nastartovat motor.
POZNÁMKA
Pokud používáte palubní počítač a zobrazí
se varovná zpráva, musíte před opětovnou
aktivací palubního počítače tuto zprávu
potvrdit.
•
Potvrďte zprávu krátkým stisknutím
tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "resetujte" je nejdříve tak, že dvakrát stisknete RESET.
2. Otáčením kolečka procházejte jednotlivé
kombinace položek.
3. Zastavte se na požadované kombinaci
pro trvalé zobrazení dat jízdy na sdružené
přístrojové desce.
Současně lze zobrazit tři položky palubního počítače - jednu položku v každém "okně".
OK - otevře se nabídka na sdružené přístrojové desce, potvrzují se zprávy a provádějí se výběry v nabídce.
03
Displej palubního počítače na sdružené přístrojové desce lze kdykoliv během cesty
posunout na jinou položku. U jedné z položek
není palubní počítač vůbec zobrazen.
Kolečko - procházejí se možnosti
nabídky nebo možnosti palubního počítače.
RESET - resetuje se aktuální palubní
počítač nebo se vrátíte ve struktuře
nabídky zpět.
Kombinace položek
Informace
Průměrná
Denní počítadlo kilometrů T1
+ údaje
Průměrná rychlost
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T1.
Okamžitá
Denní počítadlo kilometrů T2
+ údaje
Km do prázd. nádrže
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T2.
}}
117
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Kombinace položek
Okamžitá
Údaje
Informace
km/h<>mph
Žádné informace na palubním
počítači.
Resetování palubního počítače
03
Dílčí počítadlo kilometrů
1. Otáčejte kolečkem a zastavte na kombinaci položek, které na dílčím počítadle
chcete resetovat.
2. Jedním dlouhým stisknutím tlačítka
RESET resetujte hodnotu příslušné
položky.
Průměrná rychlost a průměrná spotřeba
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku
sdružené přístrojové desky.
2. Kolečkem přejděte v nabídce na položku
Nulování počítadla km a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
118
km/h<>mph – viz kapitola „Digitální zobrazení rychlosti“ (str. 111).
Všechny tři displeje palubního počítače zhasnou a rovněž se tímto označuje začátek a konec smyčky.
3. Zvolte, pokud chcete vynulovat průměrnou spotřebu, průměrnou rychlost nebo
obojí. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka
OK.
4. Dokončete stisknutím tlačítka RESET.
Funkce nabídky sdružené přístrojové
desky
V nabídce sdružené přístrojové desky se
nacházejí možnosti nastavení palubního počítače. Otevřete nabídku a zkontrolujte/upravte
funkce uvedené dále v tabulce.
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "resetujte" je nejdříve tak, že dvakrát stisknete RESET.
2. Stiskněte OK.
3. Procházejte jednotlivé funkce pomocí
přetáčecího kolečka a pro provedení
výběru resp. potvrzení stiskněte OK.
4. Po provedení kontroly resp. ukončení
nastavování stiskněte dvakrát RESET.
Funkce
Informace
Nulování počítadla km
Vynulujte hodnotu průměrné spotřeby paliva a průměrnou rychlost.
•
•
Upozorňujeme, že tato funkce nenuluje obě počítadla kilometrů T1 a T2.
Průměrná
Průměrná rychlost
Zprávy
Více informací, viz Zprávy - použití (str. 110).
Motivy
Vyberte motiv vzhledu sdružené přístrojové desky (str. 63).
03 Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Informace
Nastavení*
Zvolte AZap nebo Vyp.
Více informací, viz Nezávislé topení* (str. 142).
Režim kontrastu/Režim barev
Nastavení jasu a intenzity barev na sdružené přístrojové desce.
Nezáv.topení*
Popis programování časovače, viz Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání motoru a prostoru
pro cestující* - časovač (str. 138).
• Přímý start
• Symbol Γasovač 1 - dostanete se do nabídky,
03
kde můžete zvolit čas.
•
Symbol Γasovač 2 - dostanete se do nabídky,
kde můžete zvolit čas.
Servisní stav
Zobrazí se číslo měsíce a počet kilometrů do další servisní prohlídky.
Hladina olejeA
Více informací, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str. 366).
A
Některé motory.
Související informace
•
•
Palubní počítač (str. 111)
Palubní počítač - statistika jízdy*
(str. 120)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
119
03 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač - statistika jízdy*
Nastavení
Na obrazovce středové konzoly se může
zobrazovat statistika jízdy z palubního počítače s grafickým přehledem spotřeby paliva.
V nabídce MY CAR - Statistika trasy můžete
upravit nastavení statistiky jízdy.
• Resetovat po min. 4 hod. vypnutí
motoru - políčko zvýrazněte stisknutím
tlačítka ENTER. Pokud chcete nabídku
opustit, stiskněte EXIT. Pokud je zvolena
tato možnost, veškerá statistika se po
dokončení jízdy automaticky vymaže
a vozidlo bude stát déle než 4 hodiny.
Statistika jízdy se při dalším nastartování
motoru spustí znovu od nuly.
Funkce
–
03
Pokud chcete zobrazit sloupcový graf,
otevřete nabídku MY CAR (str. 110)
a zvolte Statistika trasy.
• Spustit novou trasu - ENTER se pou-
žívá k vymazání veškeré předchozí statistiky. Pokud chcete nabídku opustit,
stiskněte EXIT. Pokud se s vozidlem opět
rozjedete dříve, než uplynou 4 hodiny, příslušnou dobu musíte nejdříve ručně
vymazat pomocí této položky.
Viz také Eco guide na straně (str. 67).
Statistika jízdy30
Každý pruh odpovídá 1 km nebo 10 km ujeté
vzdálenosti, a to v závislosti na zvolené stupnici. Pruh zcela vpravo představuje hodnotu
u aktuálních kilometru nebo 10 km.
Související informace
•
Palubní počítač (str. 111)
Pomocí ovladače TUNE lze stupnici s pruhy
nastavit na 1 km nebo 10 km. Kurzor zcela
vpravo mění v závislosti na zvolené stupnici
svou polohu - nahoře nebo dole.
30
120
Obrázek je schématický - rozložení se může lišit v závislosti na modelu vozidla a aktualizovaném softwaru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
04 Ovládání klimatizace
Všeobecné informace o klimatizaci
Vůz je vybaven elektronicky řízenou klimatizací
(str. 128). Systém klimatizace chladí nebo
topí, stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu v prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
Klimatizaci AC (str. 131) můžete vypnout,
ale pro zajištění optimálního komfortu
z hlediska klimatu v prostoru pro cestující
a pro zabránění zamlžení oken by klimatizace měla být stále zapnutá.
04
122
Nezapomeňte
•
Aby klimatizace fungovala optimálně,
měla by být zavřena boční okna i střešní
okno*.
•
Funkce úplného vyvětrání (str. 173) současně otevře/zavře všechna boční okna
a může být používána například k rychlé
výměně vzduchu za horkého počasí.
•
Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání
vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním oknem).
•
Za teplého počasí se může pod vozem
objevit kondenzát z klimatizace. Jde
o zcela normální jev.
•
Pokud vyžaduje motor plný výkon, např.
při zrychlování, klimatizace se může
dočasně vypnout. Pak může v prostoru
pro cestující dojít k dočasnému zvýšení
teploty.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Odstraňte zamlžení z vnitřní strany oken
především pomocí funkce odmražování
(str. 132). Abyste snížili riziko zamlžení,
udržujte okna čistá a používejte čistič na
okna.
POZNÁMKA
Aby se zadní okno nemlžilo, neblokujte
oděvy ani jinými předměty větrací otvory
vzadu na odkládací poličce.
Vozy s funkcí Start/Stop*
Pokud byl motor automaticky vypnut
(str. 286), dojde k dočasnému omezení
funkčnosti některých zařízení, např. k omezení otáček ventilátoru (str. 130) klimatizace.
Vozy s funkcí ECO*
Některé funkce dočasně omezí svou funkčnost nebo se deaktivují, když se aktivuje
funkce ECO (str. 294), takovou funkcí je např.
klimatizace (str. 131).
POZNÁMKA
Je-li aktivována funkce ECO, změní se
některé parametry v nastavení klimatizace
a omezí se funkčnost některých elektrických spotřebičů. Některá nastavení lze
resetovat manuálně, nicméně funkčnost
bude v plném rozsahu obnovena až deaktivací funkce ECO.
Související informace
•
•
Skutečná teplota (str. 123)
Nastavení menu - ovládání klimatu
(str. 125)
•
•
Elektronická klimatizace - ECC (str. 128)
•
Kvalita vzduchu (str. 123)
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
(str. 126)
04 Ovládání klimatizace
Skutečná teplota
Snímače - ovládání klimatu
Kvalita vzduchu
Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním
podmínkám s ohledem na teplotu okolí,
rychlost vzduchu, vlhkost, vystavení interiéru
vozu slunci, které postupem času ovlivňují
interiér a exteriér vozu.
Systém řízení klimatu obsahuje celou řadu
senzorů, které pomáhají regulovat teplotu
(str. 123) ve vozidle.
Prostor pro cestující ve voze Volvo je navržen
tak, aby byl příjemný a pohodlný, a to
dokonce i pro osoby, které trpí astmatem
a kontaktními alergiemi.
Součástí systému je čidlo slunečního svitu
(str. 123), které detekuje stranu, ze které svítí
slunce do prostoru pro cestující. To znamená,
že se může lišit teplota mezi pravými a levými
větracími otvory bez ohledu na nastavení
stejné teploty pro obě strany.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 122)
•
Regulace teploty v prostoru pro cestující
(str. 131)
•
Γidlo slunečního svitu se nachází na horní
straně palubní desky.
•
Γidlo teploty v prostoru pro cestující se
nachází pod ovládacím panelem klimatizace.
•
•
•
Filtr klimatizace (str. 124)
Systém kvality vzduchu v interiéru (IAQS)
(str. 125)*
Materiál v prostoru pro cestující (str. 125)
Clean Zone Interior Package (CZIP)
(str. 124)*
•
Γidlo venkovní teploty je umístěno na
vnějším zpětném zrcátku.
•
•
Γidlo vlhkosti* je umístěno na zpětném
zrcátku v interiéru.
Související informace
POZNÁMKA
•
04
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 122)
Nezakrývejte a neblokujte snímače oděvy
a jinými předměty.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 122)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
123
04 Ovládání klimatizace
Kvalita vzduchu - filtr prostoru pro
cestující
Kvalita vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro
cestující je čištěn filtrem.
Systém CZIP byl upraven a dokáže nyní ještě
lépe odfiltrovat z prostoru pro cestující látky
způsobující alergie a astma.
Filtr musí být měněn v pravidelných intervalech. Doporučený interval pro výměnu filtru je
v každém předepsaném servisním plánu.
Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí,
měňte filtr častěji.
Zahrnuje následující:
•
POZNÁMKA
Existují různé druhy filtrů pro prostor pro
cestující. Zkontrolujte, zda se používá
správný filtr.
04
Související informace
•
124
Kvalita vzduchu (str. 123)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Pro udržení standardu CZIP vozidel vybavených příslušenstvím CZIP se filtr
systému kvality vzduchu IAQS musí měnit
každých 15 000 km nebo jednou za rok
podle toho, co nastane dříve. Mění se však
do 75 000 km nad 5 let. U vozidel bez
výbavy CZIP a v případech, kdy si zákazník nepřeje udržení standardu CZIP, se
filtr systému kvality vzduchu IAQS musí
vyměnit při pravidelné údržbě.
•
Rozšířená funkce ventilátoru, což znamená, že ventilátor se zapne při otevření
vozu dálkovým ovladačem s klíčem.
Ventilátor plní prostor pro cestující čerstvým vzduchem. Funkce se zapíná v případě potřeby a vypíná se automaticky po
určité době, nebo když se otevřou jedny
z dveří prostoru pro cestující. Doba, po
kterou pracuje ventilátor, se postupně
zkracuje, tak jak se snižuje jeho potřeba
do stáří vozidla 4 roky.
Systém kvality vzduchu v interiéru IAQS
(str. 125) je plně automatický systém,
který čistí vzduch v prostoru pro cestující
od znečisťujících látek, jako jsou pevné
částice, uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 122)
•
Kvalita vzduchu (str. 123)
04 Ovládání klimatizace
Kvalita vzduchu - IAQS*
Kvalita vzduchu - materiál
Nastavení menu - ovládání klimatu
Systém kvality vzduchu IAQS odděluje plyny
a částice, redukuje pachy a znečišťující
částice v prostoru pro cestující.
Materiály byly vyvinuty tak, aby bylo minimalizováno množství prachu v prostoru pro cestující. Tyto materiály přispívají rovněž ke snadnému udržování prostoru pro cestující
v čistotě.
U šesti funkcí systému ovládání klimatizace lze
pomocí středové konzoly výchozí nastavení
aktivovat, deaktivovat nebo změnit.
•
Rychlost ventilátoru během automatické
regulace klimatu (str. 130).
Koberce v prostoru pro cestující i v zavazadlovém prostoru jsou vyjímatelné a lze je
snadno čistit. Používejte čisticí prostředky
a produkty péče o vozidlo, které vyvinula
společnost Volvo k čištění interiéru vozidla
(str. 406).
•
•
Γasovač recirkulace vzduchu (str. 133).
•
Systém kvality vzduchu uvnitř vozu*
(str. 125).
•
Automatické spuštění vyhřívání sedadla
řidiče (str. 129).
•
Automatické spuštění vyhřívání volantu
(str. 85).
Pokud je kontaminován vnější vzduch, je uzavřen přívod vzduchu a je zapnuta recirkulace.
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 110).
POZNÁMKA
Aby vzduch v prostoru pro cestující byl
optimální, snímač kvality vzduchu musí být
vždy aktivován.
V chladném klimatu je recirkulace vzduchu
omezena tak, aby nedocházelo k mlžení.
V případě zamlžování doporučujeme
vypnout snímač kvality vzduchu a použít
funkce odmražování čelního skla, bočních
oken a zadního okna.
Související informace
•
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 122)
Kvalita vzduchu (str. 123)
Související informace
•
Kvalita vzduchu (str. 123)
Automatické spuštění odmražování
zadního skla (str. 102).
04
Další informace najdete v popisu systému
menu (str. 110).
Funkce systému klimatizace lze v systému
menu MY CAR resetovat na výchozí zobrazení. Popis systému menu, viz MY CAR
(str. 110).
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 122)
Kvalita vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)* (str. 124)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
125
04 Ovládání klimatizace
Rozvod vzduchu v prostoru pro
cestující
Ventilační otvory v palubní desce
Ventilační otvory ve sloupcích dveří
Vstupní vzduch je rozdělen mezi několik větracích otvorů v prostoru pro cestující.
04
Distribuce vzduchu je v režimu AUTO plně
automatická.
V případě potřeby lze regulovat manuálně. Viz
tabulka Rozvod vzduchu (str. 134).
Otevřeno
Zavřeno
Zavřeno
Otevřeno
Horizontální nastavení
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení
Vertikální nastavení
Nasměrujte vnější ventilační otvory na boční
okna, aby bylo odstraněno zamlžení.
Pokud chcete při vlhkém počasí odstranit
zamlžení oken, nasměrujte ventilační otvory
na okna.
Pokud chcete v horkém počasí zajistit příjemné klima na zadních sedadlech, nasměrujte ventilační otvory do prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že malé děti mohou být
citlivé na průvan a proudění vzduchu.
126
04 Ovládání klimatizace
Distribuce vzduchu
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na
podlaze
Postava se skládá ze tří tlačítek. Po stisknutí
tlačítka se na obrazovce rozsvítí obrázek
postavy (viz následující obrázek) a šipka před
danou částí obrázku indikuje nastavení distribuce vzduchu. Další informace, viz tabulka
Rozvod vzduchu (str. 134).
Nastavená distribuce vzduchu se zobrazuje na
obrazovce displeje.
04
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 122)
•
•
Automatická regulace (str. 130)
Rozvod vzduchu - recirkulace (str. 133)
127
04 Ovládání klimatizace
Elektronická klimatizace - ECC
Elektronická klimatizace ECC udržujte v prostoru pro cestující nastavenou teplotu. Zvlášť
lze nastavit teplotu na straně spolujezdce a na
straně řidiče.
Automatická funkce automaticky reguluje
teplotu, klimatizaci, otáčky ventilátoru, recirkulaci a rozvod vzduchu.
04
Řízení teploty (str. 131), levá strana
Elektricky vyhřívané přední sedadlo
(str. 129), levá strana
Vyhřívané čelní sklo* a maximální odmražování (str. 132)
Elektricky vyhřívané přední sedadlo
(str. 129), pravá strana
Řízení teploty (str. 131), pravá strana
Ventilátor (str. 130)
Recirkulace (str. 133)
Rozvod vzduchu (str. 126) - ventilační
otvory na podlaze
ECO* (str. 294)
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
128
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek (str. 102)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
AUTO - Automatická regulace klimatu
(str. 130)
AC - Zapnutí/vypnutí klimatizace
(str. 131)
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 122)
04 Ovládání klimatizace
Vyhřívaná přední sedadla*
•
Vyhřívání předních sedadel funguje ve třech
úrovních, což zajistí vyšší míru komfortu řidiče
a spolujezdce při chladném počasí.
Nejnižší úroveň vyhřívání - na obrazovce
svítí jedno oranžové políčko.
•
Vypnutí ohřevu - nesvítí žádné políčko.
VAROVÁNÍ
Vyhřívané zadní sedadlo*
Vyhřívání zadních krajních sedadel má tři
polohy, které nabízejí cestujícím při chladném
počasí vyšší míru komfortu.
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby,
které mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí zvýšení teploty
a osoby, které mají jiné problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly
utrpět popáleniny.
Automatické spuštění vyhřívání sedadla
řidiče.
Na obrazovce displeje se zobrazí momentálně
nastavená úroveň vyhřívání.
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte
funkci:
•
•
Nejvyšší úroveň vyhřívání - na obrazovce
na středové konzole svítí tři oranžová
políčka (viz obrázek nahoře).
Je-li aktivováno automatické spuštění vyhřívání sedadla řidiče, při nastartování motoru
se vyhřívání sedadla řidiče spustí na nejvyšší
úrovni.
04
Momentálně nastavenou úroveň vyhřívání
poznáte podle kontrolek v tlačítku.
Pokud je vozidlo studené a okolní teplota je
nižší než přibližně +10 °C, proběhne automatické spuštění.
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte
funkci:
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 110).
•
Nejvyšší úroveň vyhřívání - svítí tři kontrolky.
•
Nižší úroveň vyhřívání - svítí dvě kontrolky.
Související informace
•
Nejnižší úroveň vyhřívání - svítí jedna kontrolka.
•
Vypnutí ohřevu - nesvítí žádná kontrolka.
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 122)
•
Vyhřívané zadní sedadlo* (str. 129)
Nižší úroveň vyhřívání - na obrazovce svítí
dvě oranžová políčka.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
129
04 Ovládání klimatizace
||
VAROVÁNÍ
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby,
které mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí zvýšení teploty
a osoby, které mají jiné problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly
utrpět popáleniny.
Ventilátor
Automatická regulace
Aby nedošlo k zamlžování oken, ventilátor by
měl stále běžet.
Automatická funkce automaticky reguluje
teplotu (str. 131), klimatizaci (str. 131),
rychlost ventilátoru (str. 130), recirkulaci
(str. 133) a rozvod vzduchu (str. 126).
POZNÁMKA
Je-li ventilátor zcela vypnutý, klimatizace
se nezapne, což může vést k zamlžování
oken.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 122)
•
Vyhřívaná přední sedadla* (str. 129)
Knoflík ovládání ventilátoru
04
vypnou.
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku. Pokud zvolíte funkci
AUTO, otáčky ventilátoru se
regulují automaticky
(str. 130) - původně nastavené otáčky ventilátoru se
Související informace
130
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 122)
•
Elektronická klimatizace - ECC (str. 128)
AUTO KLIMA.
Pokud vyberete jednu nebo
více funkcí manuálně, ostatní
funkce budou řízeny automaticky. Všechna manuální
nastavení se po stisknutí tlačítka AUTO vypnou. Na
obrazovce displeje se objeví
Rychlost ventilátoru v automatickém režimu
lze nastavit v systému menu MY CAR. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 110).
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 122)
04 Ovládání klimatizace
Regulace teploty v prostoru pro
cestující
Při nastartování vozidla se vyvolá předcházející nastavení.
POZNÁMKA
Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že
vyberete vyšší nebo nižší teplotu, než skutečně potřebujete.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 122)
•
•
Skutečná teplota (str. 123)
Elektronická klimatizace - ECC (str. 128)
Klimatizace
Klimatizace ochlazuje podle potřeby nasávaný
vzduch a odstraňuje z něj vlhkost.
Pokud svítí kontrolka na tlačítku AC, klimatizace je regulována automaticky.
Kontrolka na tlačítko AC
zhasne, jakmile klimatizaci
vypnete. Ostatní funkce jsou
stále řízeny automaticky. Pokud aktivujete
maximální odstranění námrazy (str. 132), klimatizace se automaticky zapne a vzduch se
co nejrychleji odvlhčí.
04
Na obrazovce na středové konzole se zobrazí
aktuální teplota pro obě strany.
Teplotu lze upravit otočením
knoflíku - samostatně pro
stranu řidiče a stranu spolujezdce.
131
04 Ovládání klimatizace
Odmlžování a odmražování čelního
skla
K rychlému odstranění námrazy a zamlžení
z čelního skla a bočních oken se používá
vyhřívané čelní sklo* a maximální odmražování.
04
U vozidel bez vyhřívaného čelního skla:
•
Vzduch proudí na okna - na obrazovce se
rozsvítí symbol (2).
•
Vypnutí funkce - nesvítí žádná kontrolka.
U vozidel s vyhřívaným čelním sklem:
•
Aktivujte vyhřívání čelního
- na obrazovce se rozsvítí kontrolka (1).
•
Aktivujte vyhřívání čelního skla1 a vzduch
proudí na okna - na obrazovce se rozsvítí
kontrolky (1) a (2).
•
Vypnutí funkce - nesvítí žádná kontrolka.
Vyhřívané čelní sklo a IR sklo (str. 21) může
mít vliv na funkčnost transpondérů a ostatních komunikačních zařízení.
Vyhřívané čelní sklo*
Rychlé odstranění námrazy (Max. defroster)
Kontrolka v tlačítku pro
odstranění námrazy svítí,
pokud je funkce aktivní.
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte funkci.
1
132
POZNÁMKA
Trojúhelníková oblast na koncích čelního
skla není elektricky vyhřívána a odstraňování ledu zde může trvat déle.
POZNÁMKA
Pokud byl motor automaticky zastaven
(str. 286), elektrické vyhřívaní čelního skla
nefunguje.
Pokud se po aktivování zpětného zrcátka zobrazí na zrcátku C, musí se znovu nakalibrovat kompas (str. 104)*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
skla1
POZNÁMKA
Zvolené nastavení se zobrazuje na obrazovce
displeje.
Provede se následující, aby bylo zajištěno
maximální odvlhčení vzduchu v prostoru pro
cestující:
klimatizace je automaticky zapnuta
automaticky jsou vypnuty recirkulace
a systém kvality vzduchu.
POZNÁMKA
Pokud je ventilátor nastaven na maximum,
stoupne hlučnost.
Po vypnutí funkce odstranění námrazy se
systém klimatizace vrátí k předchozímu
nastavení.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 122)
04 Ovládání klimatizace
Rozvod vzduchu - recirkulace
Pokud chcete zabránit nasávání výfukových
plynů, špatného vzduchu atd. do prostoru pro
cestující, zvolte recirkulaci. V tomto případě
se nebude do vozidla nasávat vzduch zvenku.
Pokud je recirkulace
zapnuta, svítí oranžová kontrolka v tlačítku.
DŮLEŽITÉ
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 122)
•
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
(str. 126)
•
Rozvod vzduchu - tabulka (str. 134)
04
Pokud vzduch ve voze cirkuluje příliš
dlouho, může se stát, že se okna zevnitř
zamlží.
Časový spínač
Když je aktivovaný časový spínač, systém
vypne manuálně zapnutou recirkulaci na
dobu závislou na vnější teplotě. Tím se sníží
riziko námrazy, zamlžení a zhoršení kvality
vzduchu.
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 110).
POZNÁMKA
Zvolíte-li max. odmražování, recirkulace
bude vždy vypnuta.
133
04 Ovládání klimatizace
Rozvod vzduchu - tabulka
K výběru rozvodu (str. 126) vzduchu se používají tři tlačítka.
04
134
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory. Vzduch není recirkulován. Klimatizace je vždy zapnuta.
rychlé odstranění námrazy a zamlžení.
Vzduch na čelní sklo, přes ventilační otvor systému pro odstranění
námrazy, a na boční okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory.
aby se zabránilo zamlžování a zamrzání v chladném
a vlhkém počasí (přitom nesmí být ventilátor nastaven
na nízkou úroveň).
Vzduch proudí na čelní okno a ventilačními otvory v palubní desce.
zajištění klimatického komfortu za horkého a suchého
počasí.
Vzduch proudí ventilačními otvory v palubní desce do oblasti hlavy
a hrudi.
zajištění účinného ochlazování za horkého počasí.
04 Ovládání klimatizace
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na podlahu a okna. Určité množství vzduchu proudí
ventilačními otvory v palubní desce.
zajištění klimatického komfortu a dobrého odstraňování
zamlžení za chladného nebo vlhkého počasí.
Vzduch proudí na podlahu a ventilačními otvory v palubní desce.
za slunečného počasí při nižších venkovních teplotách.
04
Vzduch proudí na podlahu. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory v palubní desce a na okna.
pro přímé topení nebo ochlazování v oblasti podlahy.
Vzduch proudí na podlahu, ventilačními otvory v palubní desce a na
okna.
pro přímé chlazení u podlahy v horkém suchém prostředí nebo pro ohřev směrem nahoru při chladném
počasí.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 122)
•
Rozvod vzduchu - recirkulace (str. 133)
135
04 Ovládání klimatizace
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující*
Doplňování paliva
jedním stisknutím tlačítka OK na pákovém
přepínači ukazatelů směru (str. 107).
V rámci předběžné úpravy teploty se topení
vozidla, motor a prostor pro cestující připraví
před odjezdem tak, aby se snížilo opotřebení
i spotřeba energie během jízdy.
DŮLEŽITÉ
Opakované použití topení v kombinaci
s krátkými cestami může vést k vybití
baterie a k problémům při startování.
Topení můžete spustit rovnou (str. 137) nebo
pomocí časovače (str. 138).
04
Topení není možné zapnout, pokud venkovní
teplota přesáhne 15 °C. Při teplotě -5 °C
nebo nižší je maximální doba chodu nezávislého topení omezena na 50 minut.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte uvnitř topení spalující palivo.
Dochází k uvolňování výfukových plynů.
POZNÁMKA
Je-li nezávislé topení spalující palivo
aktivní, u podběhu pravého kola se může
objevit kouř. To je naprosto v pořádku.
S vozidlem by se mělo jet stejnou dobu,
jakou se používalo topení. Tím se zajistí
přiměřené dobití baterie ve vozidle a doplní
se energie, kterou spotřebuje pravidelně
používané topení. Topení se nesmí používat najednou déle než 50 minut.
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo by mohlo začít hořet. Než
začnete čerpat palivo, vypněte nezávislé
topení.
Zkontrolujte na sdružené přístrojové
desce, zda je topení vypnuté. Pokud funguje, zobrazí se symbol topení.
Parkování ve svahu
Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem
z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do
palivového nezávislého topení.
Akumulátor a palivo
Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý
nebo hladina paliva je příliš nízká, nezávislé
topení se automaticky vypne a na informačním displeji se objeví zpráva. Potvrďte zprávu
136
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy (str. 140)
•
Nezávislé topení* (str. 142)
04 Ovládání klimatizace
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
prostoru pro cestující* - přímé
spuštění
Přímé spuštění pomocí dálkového
ovladače s klíčem*
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru
pro cestující
Stav je během topení zobrazen rovněž na
palubním počítači.
Ke přímému spuštění lze použít:
•
•
•
Informační displej
Přímé spuštění pomocí mobilního
telefonu*
dálkový ovladač s klíčem*
mobilní telefon*.
Aktivování a informace o zvoleném nastavení,
které lze ovládat z mobilního telefonu, budou
k dispozici v mobilní aplikaci Volvo On Call* .
Po přímém spuštění poběží vyhřívání bloku
motoru a prostoru pro cestující (str. 136) po
dobu 50 minut.
Vytápění prostoru pro cestující začne, když
chladicí kapalina motoru dosáhne správnou
teplotu.
POZNÁMKA
Vozidlo lze nastartovat a lze s ním jet,
i když je v chodu nezávislé topení.
Přímé spuštění z informačního displeje
Kontrolka na dálkovém ovladači s klíčem s funkcí
PCC*.
Vyhřívání bloku motoru a bloku pro cestující
lze aktivovat dálkovým ovladačem s klíčem:
–
Držte tlačítko přibližovacího světla
stisknuté po dobu 2 sekund.
Výstražná světla informují následovně:
•
5 krátkých bliknutí a potom trvalé svícení po dobu cca. 3 sekund - signál se
dostal k vozidlu a bylo aktivováno
topení.
•
5 krátkých bliknutí - signál se dostal
k vozidlu, ale topení nebylo aktivováno.
•
Výstražná světla se nerozsvítila - signál
se nedostal k vozidlu.
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Topení a vyberte ji tlačítkem OK.
3. Chcete-li aktivovat topení, procházejte
další nabídkou k položce Přímý start
a vyberte ji tlačítkem OK.
4. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
zobrazí příslušný stav - současně se zobrazí
stav zámků (str. 160) ve vozidle. Během zjišťování stavu zámků kontrolka krátce dvakrát
zabliká a, je-li topení aktivní, kontrolka se
trvale rozsvítí.
Související informace
•
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání motoru
a prostoru pro cestující* - časovač
(str. 138)
•
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru pro cestující* - přímé vypnutí
(str. 138)
•
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy (str. 140)
04
,
Pokud stisknete tlačítko pro informace
když je topení aktivní, indikační kontrolka
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
137
04 Ovládání klimatizace
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
prostoru pro cestující* - přímé vypnutí
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru
pro cestující lze deaktivovat přímo na informačním displeji.
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Topení a vyberte ji tlačítkem OK.
3. Chcete-li deaktivovat topení, procházejte
další nabídkou k položce Stop a vyberte
ji tlačítkem OK.
04
4. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Související informace
•
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru pro cestující* - přímé spuštění
(str. 137)
•
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání motoru
a prostoru pro cestující* - časovač
(str. 138)
•
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy (str. 140)
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
motoru a prostoru pro cestující* časovač
Časovač vyhřívání motoru a prostoru pro
cestující (str. 136) je připojen k hodinám ve
vozidle.
Prostřednictvím časového spínače je možné
nastavit dva různé časy. Tyto časy odpovídají
času, kdy bude vůz vytopen a připraven
k jízdě. Elektronický systém vozu na základě
venkovní teploty spočítá, s jakým předstihem
má být nezávislé topení zapnuto.
POZNÁMKA
Pokud se hodiny ve vozidle vynulují, vymažou se všechny naprogramované hodnoty.
Nastavení2
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka (str. 107) vyberte jeden
z časovačů Topení a zvolte OK.
3. Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou
časovačů a potvrďte tlačítkem OK.
4. Krátkým stisknutím tlačítka OK přejděte
k nastavení osvětlených hodin.
5. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou hodinu.
2
3
138
Γasovač lze nastavovat pouze, když je motor vypnutý.
Dalším stisknutím tlačítka OK aktivujte časovač.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
6. Krátkým stisknutím tlačítka OK se přesunete na nastavení blikajících minut.
7. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou minutu.
8. Stisknutím tlačítka OK3 potvrďte nastavení.
9. Přejděte zpět ve struktuře nabídky
pomocí tlačítka RESET.
10. Vyberte druhý časovač (pokračujte od
bodu 2) nebo opusťte nabídku tlačítkem
RESET.
Spuštění
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Topení a vyberte ji tlačítkem OK.
3. Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou
časovačů a aktivujte jej tlačítkem OK.
4. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Vypnutí
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout manuálně před uplynutím doby.
Postupujte následovně:
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
04 Ovládání klimatizace
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Topení a vyberte ji tlačítkem OK.
> Pokud je časovač nastavený, ale neaktivní, vedle nastaveného času se
zobrazuje ikona hodin.
3. Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou
časovačů a potvrďte tlačítkem OK.
4. Γasovač lze vypnout stisknutím:
•
•
dlouhým stisknutím tlačítka OK nebo
krátkým stisknutím tlačítka OK přejdete vpřed v nabídce. Pak zvolte
zastavení časovače a potvrďte tlačítkem OK.
04
5. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Topení spuštěné pomocí časovače lze
vypnout přímo (str. 138).
Související informace
•
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy (str. 140)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
139
04 Ovládání klimatizace
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy
Symboly a zprávy na displeji týkající se vyhřívání motoru a prostoru pro cestující (str. 136)
se liší podle toho, zda se používá analogová
nebo digitální sdružená přístrojová deska
(str. 63).
Pokud je aktivován jeden z časovačů, na displeji se zobrazí kontrolka aktivního časovače
a současně se vedle kontrolky zobrazí nastavený čas.
Symbol aktivovaného časovače na
analogové sdružené přístrojové
desce.
Symbol aktivovaného časovače na
digitální sdružené přístrojové desce.
V tabulce jsou uvedeny kontrolky a texty,
které se objeví na displeji.
Pokud se aktivuje palivové nezávislé
topení, na informačním displeji se
zobrazí kontrolka topení.
04
Kontrolka
Zpráva
Popis
Topení je zapnuté a běží.
Nezáv.topení zastaveno Režim
šetření baterie
140
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Topení bylo vypnuto elektronikou vozidla, aby bylo možné motor nastartovat.
04 Ovládání klimatizace
Kontrolka
Zpráva
Popis
Nezáv.topení vypnuto Málo
paliva
Startování topení není možné z důvodu malého množství paliva – důvodem je usnadnění
startování motoru a jízdy na vzdálenost cca. 50 km.
Nezáv. topení Nutný servis
Topení nepracuje. Kontaktuje servis a nechejte jej opravit. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Text na displeji se vymaže automaticky po
určité době nebo po stisknutí tlačítka OK na
pákovém přepínači (str. 107).
04
141
04 Ovládání klimatizace
Nezávislé topení*
Přídavné nezávislé topení*
V chladném
může být pro dosažení
správné provozní teploty motoru a dostatečného vyhřívání prostoru pro cestující zapotřebí
nezávislé topení.
Vozidlo je vybaveno elektrickým (str. 143)
nebo palivovým nezávislým topením (str. 142).
Do vozů se vznětovým motorem se montuje
přídavné nezávislé topení (str. 142).
Topení se vypne automaticky při dosažení
správné teploty nebo při vypnutí motoru.
podnebí4
podnebí4
V částečně chladném
se ve vozech
se vznětovými motory místo palivového nezávislého topení používá elektrické nezávislé
topení (str. 143).
04
Topení se spustí automaticky, když je
potřebné další teplo, pokud motor běží.
POZNÁMKA
Je-li přídavné topení aktivní, u podběhu
pravého kola se může objevit kouř. To je
naprosto v pořádku.
U vozů s některými typy zážehových motorů5
je do systému ovládání klimatizace ve vozidle
integrováno elektrické nezávislé topení.
Režim auto nebo vypnutí
Související informace
V případě potřeby lze automatické zapnutí
nezávislého topení vypnout.
•
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* (str. 136)
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje na krátké
vzdálenosti vypínat palivová přídavná
topení.
1. Před startováním motoru: Otočte klíč do
polohy I (str. 79).
2. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
4
5
6
7
142
Informace o konkrétním podnebí v dané zeměpisné oblasti vám podá autorizovaný prodejce Volvo.
Informace o konkrétních motorech vám podá autorizovaný prodejce Volvo.
Analogová sdružená přístrojová deska.
Digitální sdružená přístrojová deska.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Nezáv.top.6 nebo Nastavení7 a vyberte ji
tlačítkem OK.
4. Vyberte pomocí kolečka jednu ze dvou
možností, ZAPNUTO nebo VYPNUTO,
a potvrďte tlačítkem OK.
5. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
POZNÁMKA
Možnosti v menu jsou vidět pouze, pokud
je ovladač v poloze I - nastavení se musí
tedy provést před nastartováním motoru.
Topení v prostoru pro cestující*
Pokud je nezávislé topení doplněno časovačem lze toto topení použít jako nezávislé
topení v prostoru pro cestující (str. 136).
04 Ovládání klimatizace
Elektrické nezávislé topení*
Vozidlo je vybaveno palivovým (str. 142) nebo
elektrickým nezávislým topením (str. 142).
Topení se neovládá manuálně, ale automaticky po nastartování motoru v případě, kdy
venkovní teplota je nižší než 14 °C. Jakmile je
v prostoru pro cestující dosažena nastavená
teplota, topení se vypne.
Související informace
•
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* (str. 136)
04
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
143
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
05 Nakládání a ukládání
Úložné prostory
Přehled úložných prostorů v prostoru pro
cestující.
05
}}
145
05 Nakládání a ukládání
||
Úložný prostor v panelu dveří
Úložná kapsa* na přední hraně sedáků
předních sedadel
Spona na lístky
Schránka v přístrojové desce (str. 147)
Odkládací schránka
Úložný prostor, držák nápojů (str. 147)
Držák nápojů* v loketní opěrce, zadní
sedadlo
Úložná kapsa
VAROVÁNÍ
05
146
Volné předměty jako např. mobilní telefony, kamery, dálková ovládání k příslušenstvím apod., uschovejte do přihrádky
v přístrojové desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě kolize
nebo prudkého brzdění mohlo dojít k poranění osob ve voze.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Nakládání a ukládání
Středový tunel
Tunelová konzola se nachází mezi předními
sedadly.
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník*
Vyjímatelný popelník se nachází v držáku
nápojů pod loketní opěrkou. Zapalovač cigaret je namontován v 12V zásuvce (str. 148)
pro přední sedadlo.
Schránka v přístrojové desce
Schránka v přístrojové desce se nachází na
straně spolujezdce.
Popelník ve tunelové konzole (str. 147) se
vyjímá zvednutím přímo nahoru.
Zapalovač cigaret se zapíná zatlačením
dovnitř. Po zahřátí zapalovač povyskočí.
Zapalovač cigaret vytáhněte a cigaretu
zapalte rozžhavenou spirálou.
Související informace
•
Úložný prostor (např. pro CD) a vstup
USB*/AUX pod loketní opěrkou.
Obsahuje držák nápojů pro řidiče a spolujezdce. Pokud je specifikován popelník
a zapalovač cigaret (str. 147), potom je
zapalovač cigaret v 12V zásuvce
(str. 148) pro přední sedadla a vyjímatelný popelník je v držáku nápojů.
Úložné prostory (str. 145)
Sem můžete uložit například příručku pro uživatele a mapy. Na vnitřní straně víka jsou také
držáky pro pera. Schránku v palubní desce
můžete zamknout* (str. 173) čepelí klíče
(str. 162).
05
Související informace
•
Úložné prostory (str. 145)
Související informace
•
•
Úložné prostory (str. 145)
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník* (str. 147)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
147
05 Nakládání a ukládání
Vykládané koberce*
Toaletní zrcátko
Tunelová konzola - 12V zásuvky
Vykládané koberce zachytí např. nečistoty
a rozbředlý sníh. Společnost Volvo dodává
speciální vykládané koberce.
Kosmetické zrcátko se nachází vzadu na sluneční cloně.
Elektrické zásuvky (12 V) se nacházejí vedle
držáku nápojů1 a vzadu na tunelové konzole.
Toaletní zrcátko s osvětlením.
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, přední
sedadlo.
VAROVÁNÍ
U každého sedadla používejte maximálně
jeden kobereček. Než se rozjedete, zkontrolujte, zda je kobereček u sedadla řidiče
spolehlivě připevněn a zajištěn pomocí
kolíků tak, aby se nezachytil k pedálům
a pod pedály.
Související informace
•
Γištění interiéru (str. 406)
05
Osvětlení se automaticky rozsvítí při odklopení krytu.
Související informace
•
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 379)
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, zadní
sedadlo.
1
148
Pokud je specifikován popelník a zapalovač cigaret, držák nápojů a sousední zásuvka 12V nejsou k dispozici.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Nakládání a ukládání
Elektrickou zásuvku lze použít pro celou řadu
příslušenství napájených z 12 V, např. pro
obrazovky displeje, přehrávače hudby
a mobilní telefony. Zásuvka je napájena,
pokud je dálkový ovladač s klíčem minimálně
v poloze I (str. 79).
DŮLEŽITÉ
Pokud se používá vždy jen jedna zásuvka,
max. proud je 10 A (120 W). Pokud se současně používají obě zásuvky v tunelové
konzole, přípustný proud v zásuvce je 7,5
A (90 W).
Je-li k jedné z těchto dvou zásuvek připojen kompresor určený k nouzové opravě
defektu, nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný elektrický spotřebič.
VAROVÁNÍ
Pokud se zásuvka nepoužívá, nechejte na
zásuvce vždy krytku.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Výbavu a příslušenství na přání jako např.
Obrazovky displeje, přehrávače a mobilní
telefony, které jsou připojeny k některých
z 12 elektrických zásuvek v prostoru pro
cestující, může aktivovat klimatizace, a to
dokonce v případě, že dálkový ovladač je
vytažený nebo vůz je zamknutý. Například
se může v předem nastavený čas aktivovat
nezávislé topení.
Z tohoto důvodů vytáhněte ze zásuvek
elektrického napájení konektory nepoužívaného příslušenství a doplňkových zařízení - v tomto případě by totiž mohlo dojít
k vybití baterie!
Kompresor a sadu k dočasné opravě
defektu (str. 351) testovala a schválila
společnost Volvo.
Nakládání
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla.
Celková hmotnost cestujících a veškerého
příslušenství snižuje užitečné zatížení vozidla
o tuto hmotnost.
Podrobné informace o hmotnostech, viz
Hmotnosti (str. 414).
Víko zavazadlového prostoru lze
otevřít pomocí tlačítka na panelu
ovládání osvětlení nebo pomocí dálkového ovládání, viz Zamykání/odemykání víko zavazadlového prostoru (str. 174).
VAROVÁNÍ
Související informace
•
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník* (str. 147)
•
Elektrická zásuvka 12 V, zavazadlový
prostor* (str. 153)
Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na hmotnosti nákladu a na jeho rozložení.
05
Důležitá upozornění k nakládání
předmětů
•
Uložte náklad pevně proti opěradlu
zadního sedadla.
Nezapomeňte, že předměty nesmí omezovat
funkčnost systému WHIPS pro přední
sedadla, pokud jsou opěradla zadního
sedadla sklopená, viz WHIPS - poloha těla na
sedadle (str. 40).
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
149
05 Nakládání a ukládání
||
•
•
Umístěte náklad doprostřed.
VAROVÁNÍ
Těžké předměty umístěte co nejníže.
Těžké předměty neumísťujte na sklopená
opěradla.
•
Zakryjte ostré hrany něčím měkkým,
abyste předešli poškození čalounění.
•
Všechny předměty zajistěte popruhy
nebo sítí do přídržných ok.
Náklad vždy připevněte. Během prudkého
brzdění by se náklad mohl posunout
a poranit cestující ve voze.
Ostré rohy a hrany zakryjte měkkými předměty.
Pokud nakládáte/vykládáte dlouhé předměty, vypněte motor a aktivujte parkovací
brzdu. Jinak by se mohlo stát, že nákladem náhodou zavadíte o řadicí páku nebo
volič převodů zařadíte do polohy pro jízdu
- vozidlo by se mohlo rozjet.
VAROVÁNÍ
Uvolněný předmět s hmotností 20 kg se při
čelním nárazu rychlostí 50 km/h (30 mph)
může jevit jako předmět s hmotností 1000
kg.
VAROVÁNÍ
05
Příliš vysoký náklad by mohl snížit nebo
zcela eliminovat ochranu, kterou poskytuje
hlavový airbag v obložení stropu.
•
2
150
Nikdy nedávejte náklad nad opěradlo.
Platí pouze pro komfortní sedadla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
•
Upevňovací oka (str. 152)
Nakládání - dlouhý náklad (str. 150)
Náklad na střeše (str. 151)
Nakládání - dlouhý náklad
Pro usnadnění nakládání (str. 149) do zavazadlového prostoru mohou být opěradla
zadních sedadel vozu sklopena. Pro přepravu
dlouhých předmětů je možné sklopit opěradlo
sedadla2 spolujezdce dopředu, *.
Sklopení opěradla zadního sedadla
Pokud je nutné sklopit opěradla zadních
sedadel, viz Sedadla, zadní (str. 83).
05 Nakládání a ukládání
Nakládání - otvor na lyže
Pro přepravu dlouhých a úzkých předmětů se
může otevřít otvor v opěradle.
Sklopte pravé opěradlo dopředu.
Náklad na střeše
Uvolněte dvířka otvoru v opěradle
zadního sedadla, posuňte západku
nahoru a přitom zatlačte dvířka dolu/
dopředu.
Pro náklad na střeše doporučujeme používat
nosiče zavazadel vyvinuté společností Volvo.
Účelem je zabránit poškození vozidla a dosáhnout během jízdy maximální možnou bezpečnost.
Zvedněte opěradlo s otevřeným otvorem
zpět.
Pro zajištění nákladu proti pohybu použijte
bezpečnostní pás.
VAROVÁNÍ
Při nakládání a vykládání vypněte motor
a zabrzděte parkovací brzdu. V opačném
případě muže dojít k náhodnému posunutí
řadicí páky/voliče do polohy pro jízdu.
Vyjmutí dvířek
Po uvolnění dvířek a zvednutí opěradla otevřete dvířka asi o 30 stupňů a vytáhněte je
rovně nahoru.
Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, které
jste obdrželi při zakoupení střešního nosiče.
•
Pravidelně kontrolujte správné upevnění
střešního nosiče a nákladu. Zavazadla
připoutejte vhodnými popruhy.
•
Rozdělte hmotnost na střešní nosič rovnoměrně. Nejtěžší předměty umístěte
dolů.
•
S velikostí nákladu se zhoršují aerodynamické vlastnosti vozu a zvyšuje se spotřeba paliva.
•
Jezděte plynule. Vyvarujte se prudké
akcelerace, prudkého brzdění a prudkého
projíždění zatáček.
VAROVÁNÍ
Připevnění dvířek
Náklad na střeše má vliv na těžiště a jízdní
charakteristiku vozu.
Nasaďte dvířka do drážek za čalouněním
a zavřete je.
Informace o maximálním přípustném zatížení střechy a informace o střešních nosičích a boxech, viz Hmotnosti (str. 414).
Související informace
•
05
Nakládání (str. 149)
Související informace
•
Nakládání (str. 149)
151
05 Nakládání a ukládání
Upevňovací oka
VAROVÁNÍ
oka3
Sklopná upevňovací
se používají k zajištění upevňovacích popruhů při zajištění předmětů v zavazadlovém prostoru.
Těžké, ostré a tvrdé předměty mohou při
prudkém brzdění způsobit vážný úraz.
Velké a těžké předměty vždy připevněte
bezpečnostním pásem a popruhy určenými k připoutání nákladu.
Nakládání - držák tašky*
Držák na nákupní tašky drží tašky na místě
a brání jejich převrácení a vysypání jejich
obsahu do zavazadlového prostoru.
Související informace
•
Nakládání (str. 149)
Držák na tašky pod skládacím poklopem v podlaze.
05
1. Držák, který je součástí poklopu na podlaze, sklopte nahoru.
2. Upevněte tašky pomocí popruhu a zavěste ucho tašky na háčky.
Související informace
•
3
152
Počet ok a jejich umístění se pro jednotlivé trhy liší.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nakládání (str. 149)
05 Nakládání a ukládání
Elektrická zásuvka 12 V, zavazadlový
prostor*
Elektrickou zásuvku lze použít pro celou řadu
příslušenství napájených z 12 V, např. pro
obrazovky displeje, přehrávače hudby
a mobilní telefony.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že při použití elektrické
zásuvky, když je motor vypnutý, hrozí
nebezpečí vybití baterie ve voze.
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo. Informace o použití sady k nouzové
opravě defektu (TMK), kterou schválila
společnost Volvo, viz Nouzová oprava
defektu (str. 351).
05
Zvedněte kryt, aby elektrická zásuvka byla
přístupná.
•
Zásuvka rovněž zajišťuje napájení v případě, kdy dálkový ovladač není zasunutý
do spínací skříňky.
DŮLEŽITÉ
Maximální odběr každé ze zásuvek je 10
A (120 W).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
153
ZÁMKY A ALARM
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s klíčem
Dálkový ovladač s klíčem se, mimo jiné, používá k zamykání/odemykání vozu a ke startování motoru.
Existují dvě verze dálkového ovladače s klíčem - dálkový ovladač s klíčem v základní
verzi a dálkový ovladač s klíčem s funkcí PCC
(Personal Car Communicator)*.
Funkčnost
Zamykání/
odemykání a vyjímatelná čepel
klíče
A
B
ZákladníA
s PCCB
X
X
Zamykání/
odemykání bez
klíče
X
Startování
motoru bez klíče
X
Informační tlačítko a kontrolky
X
Všechny dálkové ovladače s klíčem obsahují
čepel klíče (str. 162), kterou lze z ovladače
vytáhnout. Viditelná část je k dispozici ve
dvou provedeních, proto můžete mezi dálkovými ovladači rozlišit.
Lze objednat další dálkové ovladače s klíčem
- lze však objednat pouze verzi, která byla
dodána s vozidlem. Pro jedno vozidlo lze
naprogramovat a používat až šest klíčů.
S vozem jsou dodávány dva dálkové ovladače.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
Dálkový ovladač - ztráta
Pokud ztratíte dálkový ovladač s klíčem,
můžete si nový ovladač objednat v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Zbývající dálkové ovladače s klíčem musíte
vzít s sebou do servisu. Aby se předešlo krádeži, je nutno vymazat kód ztraceného dálkového ovladače z paměti systému.
Aktuální počet registrovaných klíčů je možné
zkontrolovat v systému nabídky MY CAR.
Popis systému menu, viz MY CAR (str. 110).
Související informace
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 159)
Pokud řidič opouští vozidlo, nezapomeňte
vypnout napájení elektricky ovládaných
oken a střešního okna tím, že vytáhnete
dálkový ovladač s klíčem.
Související informace
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 159)
06
Klíč s 5 tlačítky
Klíč s 6 tlačítky
Dálkový ovladač s klíčem s funkcí PCC má
v porovnání se základní verzí k dispozici další
funkce - např. funkci zamykání/odemykání
a startování bez klíče (Keyless Drive
(str. 166)) a některé speciální funkce
(str. 160).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
155
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s klíčem personalizace*
Paměť v dálkovém ovladači s klíčem (str. 155)
umožní upravit některá nastavení vozidla pro
konkrétní osoby.
Funkce paměti v klíči je k dispozici, například,
s elektricky* ovládaným sedadlem řidiče.
Nastavení vnějších zpětných zrcátek
(str. 101), sedadla řidiče, síly řízení (str. 183)
a motiv, kontrast a režim barev (str. 64)
panelu na sdružené přístrojové desce lze uložit v závislosti na výbavě vozidla do paměti.
Funkce1
může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 110).
06
Je-li funkce aktivována, nastavení se automaticky propojí s pamětí klíče. To znamená, že
změna v nastavení se automaticky uloží do
konkrétní paměti dálkového ovladače s klíčem.
Uložení nastavení
156
2. Zkontrolujte, zda se funkce paměti v klíči
aktivuje v systému menu MY CAR.
3. Upravte požadované nastavení např. pro
sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
4. Nastavení se uloží do příslušné paměti
dálkového ovladače s klíčem.
Při dalším odemknutí vozidla stejným dálkovým ovladačem s klíčem se polohy, které jsou
uloženy v paměti klíče, nastaví automaticky a to za předpokladu, že se změnily od
posledního použití příslušného dálkového
ovladače s klíčem.
Nouzové zastavení
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek pro nastavení
sedadla nebo tlačítek paměti a pohyb
sedadla se zastaví.
Vyvolaná funkce Paměť klíče v menu MY CAR.
Toto nastavení nemá vliv na nastavení uložené do funkce paměti elektricky ovládaného sedadla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Riziko rozdrcení! Zajistěte, aby si s ovládacími prvky nehrály děti. Během nastavování sedadel se před sedadly, za sedadly
a pod sedadly nesmějí nacházet žádné
předměty. Zajistěte, aby nikomu z cestujících na zadních sedadlech nehrozilo
zachycení.
1. Odemkněte vozidlo pomocí dálkového
ovladače s klíčem, do jehož paměti se
nastavení2 bude ukládat.
Sedadlo se opět uvede do pohybu, aby dosáhlo polohy uložené v paměti, stisknutím tlačítka pro odemknutí na dálkovém ovladači
s klíčem. Dveře řidiče musejí být otevřené.
1
2
VAROVÁNÍ
Chcete-li uložit nastavení do dálkového ovladače s klíčem a použít paměť klíče, postupujte následovně:
Změna nastavení
Pokud se k vozidlu přiblíží několik lidí s dálkovým ovladačem s klíčem, sedadla a zpětná
zrcátka se nastaví pro osobu s dálkovým
ovladačem, kterým byly odemknuty dveře
řidiče.
Jestliže otevřela dveře řidiče osoba A s dálkovým ovladačem s klíčem A, avšak osoba B
s dálkovým ovladačem s klíčem B bude řídit,
nastavení mohou být změněna následovně:
•
Osoba B stojí u dveří řidiče nebo sedí za
volantem a stiskne na svém dálkovém
ovladači s klíčem odemykací tlačítko, viz
Dálkový ovladač - funkce (str. 159).
•
Zvolte jednu ze tří pamětí pro nastavení
sedadla tlačítkem sedadla 1–3, viz
Sedadla, přední - elektricky ovládaná*
(str. 81).
•
Seřiďte sedadlo a vnější zpětná zrcátka
manuálně, viz Sedadla, přední - elektricky
06 Zámky a alarm
ovládaná* (str. 81) a Vnější zpětná zrcátka
(str. 101).
Opětovná aktivace nastavení
Když je vozidlo zamknuté nebo po
30 minutách, pokud vozidlo zůstane odemknuté, se paměť v klíči deaktivuje a nastaví se
standardní profil řidiče. Chcete-li znovu aktivovat paměť klíče pro daný dálkový ovladač
s klíčem, musíte provést následující kroky.
U vozidel bez systému startování
a zamykání bez klíče
Nastavení uložená v paměti klíče se aktivují,
pokud se vozidlo odemkne stisknutím odemykacího tlačítka na dálkovém ovládání s klíčem.
U vozidel se systémem startování
a zamykání bez klíče
Paměť klíče se aktivuje, pokud:
1. se vozidlo odemkne stisknutím odemykacího tlačítko na dálkovém ovladači s klíčem nebo pomocí odemykání bez klíče.
2. Jestliže se vozidlo odemkne a dveře
řidiče jsou otevřené, provede se kontrola
klíče. Pokud je nalezen jedinečný dálkový
ovladač s klíčem, aktivují se uložená
nastavení. Pokud je vozidlo uzamčeno,
viz předchozí bod.
Zamykání/odemykání - kontrolka
Kontrolka zamykání
Když se vůz zamkne nebo odemkne dálkovým
ovladačem (str. 155), ukazatele směru potvrdí,
že zamknutí/odemknutí bylo provedeno
správně.
Blikající kontrolka LED u čelního skla potvrdí,
že je vozidlo zamknuté.
•
Zamknutí - jedno bliknutí a zpětná zrcátka
na dveří se sklopí3.
•
Odemknutí - dvě zablikání a zrcátka na
dveřích se vyklopí3.
Po zamknutí je signalizace provedena pouze
tehdy, když jsou aktivovány všechny zámky
po zavření dveří.
Výběr funkce
Pomocí systému nabídky MY CAR lze nastavit různé možnosti pro potvrzení zamknutí/
odemknutí pomocí světel. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 110).
Stejná kontrolka LED jako u indikace alarmu
(str. 179).
POZNÁMKA
Související informace
•
•
•
Touto kontrolkou jsou vybavena rovněž
vozidla, která tento alarm nemají.
Keyless drive* (str. 166)
Kontrolka zamykání (str. 157)
Kontrolka alarmu (str. 179)
06
Související informace
•
Zamykání/odemykání - kontrolka
(str. 157)
Související informace
•
3
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* - jedinečné funkce (str. 160)
Pouze vozidla s elektricky ovládanými sklopnými zrcátky na dveřích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
157
06 Zámky a alarm
Imobilizér
Elektronický imobilizér představuje systém
ochrany vozidla před krádeži. Brání neoprávněným osobám nastartovat vozidlo.
Každý dálkový ovladač (str. 155) má jedinečný kód. Motor vozu je možno nastartovat
pouze správným dálkovým ovladačem se
správným kódem.
Na sdružené přístrojové desce se mohou
objevit následující chybové zprávy vztahující
se k elektronickému imobilizéru:
Zpráva
Popis
Zasuňte
klíč
Během startování byla v dálkovém ovladači s klíčem zjištěna chyba - klíč vytáhněte
ze spínací skříňky, opět jej
zasuňte a zkuste to znovu.
Klíč nebyl
nalezen
Během startování byla v dálkovém ovladači s klíčem zjištěna chyba - zkuste nastartovat znovu.
Pokud chyba přetrvává:
Zasuňte dálkový ovladač do
spínací skříňky a znovu zkuste nastartovat.
Imobilizér
Zkuste
znovu
06
Chyba v systému imobilizéru
během startování. Pokud
chyba přetrvává: Kontaktujte
odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Startování vozu, viz Startování motoru
(str. 270).
Související informace
•
4
158
Pouze některé trhy a v kombinaci s Volvo On Call*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dálkově ovládaný imobilizér s vyhledávacím systémem* (str. 158)
Dálkově ovládaný imobilizér
s vyhledávacím systémem*
Vozidlo je vybaveno dálkově ovládaným imobilizérem s vyhledávacím systémem4, který
umožňuje vyhledat vozidlo a dálkově aktivovat
imobilizér, a tím vypnout motor.
Pro další informace a pomoc při aktivaci
systému se obraťte na nejbližšího prodejce
Volvo.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 155)
Imobilizér (str. 158)
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač - funkce
Pro současné otevření všech oken stiskněte
tlačítko a držte je stisknuté. Více informací,
viz Otevření všech oken (str. 173).
Dálkový ovladač v základní verzi nabízí funkce
jako zamykání a odemykání dveří.
Funkci můžete změnit ze současného odemknutí všech dveří na odemknutí pouze dveří
řidiče (jedním stisknutím tlačítka) a na odemknutí ostatních dveří (pokud do deseti
sekund stisknete tlačítko znovu).
Funkce
Funkci lze změnit v systému nabídky MY
CAR. Popis systému menu, viz MY CAR
(str. 110).
Dálkový ovladač s klíčem PCC*( Personal Car
Communicator).
Informace
Dálkový ovladač v základní verzi.
Zamykání
Odemykání
Doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu
Víko zavazadlového prostoru
Funkce poplach
Funkce tlačítek
Zamknutí – Zamkne dveře a víko zavazadlového prostoru a poté aktivuje alarm.
Dlouhým stisknutím zavřete rovněž současně
všechna okna a střešní okno*. Více informací,
viz Otevření všech oken (str. 173).
VAROVÁNÍ
Pokud se okna a střední okno zavřou
pomocí dálkového ovladače s klíčem,
dávejte pozor, aby se nikomu do oken
nezachytily ruce.
Odemknutí – Odemkne dveře a víko
zavazadlového prostoru a poté vypne alarm.
Doprovodné osvětlení – Používá se
k zapnutí osvětlení vozidla na dálku. Více
informací, viz Doprovodné osvětlení při příchodu (str. 97).
Víko zavazadlového prostoru (str. 174)
- Odemkne a vypne alarm pouze pro víko
zavazadlového prostoru.
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci.
06
Podržíte-li tlačítko stisknuté alespoň
3 sekundy nebo pokud je stisknete dvakrát
během 3 sekund, zapnou se ukazatele směru
a houkačka.
Tuto funkci můžete vypnout stejným tlačítkem, pokud byla zapnuta po dobu nejméně
5 sekund. Jinak se funkce vypne automaticky
po cca. 3 minutách.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
159
06 Zámky a alarm
||
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 155)
•
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 171)
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* - jedinečné funkce (str. 160)
Dálkový ovladač s klíčem - dosah
Funkce dálkového ovladače (v základní verzi)
fungují přibližně do 20 m od vozu.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka - přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
POZNÁMKA
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* jedinečné funkce
Dálkový ovladač s klíčem PCC (Personal Car
Communicator) je vybaven v porovnání s dálkovým ovladačem s klíčem v základní verzi
(str. 155) informačním tlačítkem a indikačními
kontrolkami, které umožňují další funkce.
Funkce dálkového ovladače mohou narušit
rádiové vlny v okolí, budovy, topografické
podmínky apod. Vozidlo lze vždy
zamknout a odemknout pomocí čepele
klíče (str. 163).
Pokud je dálkový ovladač s klíčem vytažen
z vozu za chodu motoru nebo když je aktivní
poloha klíče I nebo II (str. 78), potom se na
displeji zobrazí výstražné hlášení a současně
zazní akustický signál.
Hlášení zmizí a akustický signál utichne, když
je dálkový ovladač s klíčem navrácen zpět do
vozu a:
06
•
Dálkový ovladač byl vložen do spínače
zapalování.
•
Rychlost se zvýší na 30 km/h (cca.
20 mph).
•
bylo stisknuté tlačítko OK.
Související informace
•
•
160
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dálkový ovladač s klíčem (str. 155)
Dálkový ovladač - funkce (str. 159)
Klíč s dálkovým ovladačem s PCC.
Informační tlačítko
Indikátory
Použití informačního tlačítka umožňuje přístup k určitým informacím vozu prostřednictvím indikátorů.
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s PCC* - dosah
Používání informačního tlačítka
–
Stiskněte informační tlačítko
Dosah dálkového ovladače s funkcí PCC
(Personal Car Communicator) u zamykání
a odemykání dveří a víka zavazadlového prostoru je cca. 20 metrů od vozidla - další funkce
jsou cca. 100 metrů.
.
> Všechny indikační kontrolky blikají cca.
7 sekund a světlo se posunuje po dálkovém ovladači s klíčem. To znamená,
že jsou procházeny informace
z vozidla.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka - přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
Pokud během této doby stisknete
jakékoli z ostatních tlačítek, načítání je
přerušeno.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Zelené nepřerušované světlo – vůz je
zamknutý.
Jestliže opakovaně použijete informační tlačítko v různých místech (po
7 sekundách a rovněž poté, kdy světlo
přejede kolem systému PCC) a žádná kontrolka se nerozsvítí, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Žluté nepřerušované světlo – vůz je odemknutý.
Γervené nepřerušované světlo - od
okamžiku uzamknutí vozidla byl alarm
spuštěn.
Střídavě blikající obě červené kontrolky alarm byl spuštěn během posledních
5 minut.
Indikátory informují podle následujícího
obrázku:
Související informace
•
Dálkový ovladač s PCC* - dosah
(str. 161)
Funkce informačního tlačítka mohou narušit rádiové vlny v okolí, budovy, topografické podmínky apod.
Mimo dosah dálkového ovladače
s klíčem
Pokud je dálkový ovladač s klíčem příliš
daleko od vozu, aby byly načteny informace,
pak je zobrazen poslední stav, v němž byl vůz
zanechán, bez světla „obíhajícího“ po dálkovém ovladači s klíčem.
06
Pokud je k vozu používáno několik dálkových
ovladačů s klíčem, pak pouze ovladač naposledy používaný pro zamknutí/odemknutí
zobrazí správný status.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
161
06 Zámky a alarm
||
POZNÁMKA
Pokud použijete informační tlačítko
v daném dosahu a kontrolka se nerozsvítí,
může to být proto, že rádiové vlny v okolí,
budovy, topografické podmínky apod. přerušily poslední komunikaci mezi dálkovým
ovladačem s klíčem a vozidlem.
Související informace
•
Keyless Drive* - dosah dálkového ovladače s klíčem (str. 167)
•
Dálkový ovladač s klíčem - dosah
(str. 160)
06
Odnímatelná čepel klíče
Součástí dálkového ovladače je vytahovací
kovová čepel klíče. Pomocí tohoto klíče lze
aktivovat některé funkce a provádět některé
operace.
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.
Vytáhnutí čepele klíče
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače s klíčem:
•
lze odemknout manuálně levé přední
dveře, pokud centrální zamykání nelze
aktivovat pomocí dálkového ovladače viz Vyjímatelná čepel klíče - odemykání
dveří (str. 163).
•
mohou být aktivovány/deaktivovány
(str. 177) mechanické dětské zámky
v zadních dveřích.
•
mohou být manuálně uzamknuty
(str. 171) např. v případě výpadku napájení, pravé přední dveře a zadní dveře.
Připevnění čepele klíče
•
může být zablokován přístup do odkládací schránky v přístrojové desce a do
zavazadlového prostoru ( utajené uzamčení * (str. 164)).
1. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
je možné aktivovat/deaktivovat (str. 35)
airbag spolujezdce vpředu (PACOS*).
Související informace
•
•
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vyjímatelná čepel klíče (str. 162) se vyjímá/
zasunuje následovně:
Funkce čepele klíče
•
162
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/
zasunutí
Dálkový ovladač - funkce (str. 159)
Dálkový ovladač s klíčem (str. 155)
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo zpět.
Opatrně zasuňte čepel klíče na místo v dálkovém ovladači (str. 155).
2. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče
zablokovaná.
06 Zámky a alarm
Související informace
•
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří
(str. 163)
•
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace (str. 177)
•
Airbag spolujezdce - aktivace/deaktivace*
(str. 35)
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání
dveří
Vyjímatelnou čepel klíče (str. 162) lze použít,
pokud centrální zamykání nelze aktivovat
pomocí dálkového ovladače s klíčem (str. 155)
(další informace o dálkovém ovladači s klíčem
najdete v digitální uživatelské příručce), např.
je-li vybita baterie v klíči.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 155)
Dálkový ovladač - výměna baterie
(str. 165)
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, např.
když jsou baterie vybité, levé přední dveře lze
odemknout následovně:
1. Levé přední dveře odemkněte pomocí
čepele klíče, kterou zasunete do válcové
vložky zámku u kliky na dveřích. Obrázky
a další informace - viz Keyless Drive* odemykání pomocí čepele klíče
(str. 169).
POZNÁMKA
06
Když jsou dveře odemknuty pomocí
čepele klíče a otevřou se, aktivuje se
alarm.
2. Vypněte poplach zasunutím dálkového
ovladače s klíčem do spínací skříňky.
U vozidel se systémem startování a zamykání
bez klíče, viz Keyless Drive* - odemykání
pomocí čepele klíče (str. 169).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
163
06 Zámky a alarm
Utajené uzamčení*
Aktivace/deaktivace
G021084
Utajené uzamčení je určeno pro situace jako
je předání vozidla do servisu, obsluze hotelového parkoviště, apod. Schránka v přístrojové
desce se zamkne a zámek víka zavazadlového
prostoru se odpojí od centrálního zamykání víko zavazadlového prostoru nelze otevřít
pomocí tlačítka centrálního zamykání ve předních dveřích ani pomocí dálkového ovladače
s klíčem (str. 155).
Aktivní zámky pro dálkové ovládání bez aktivovaného klíče a utajeného uzamčení.
To znamená, že dálkový ovladač bez klíče lze
použit pouze k aktivaci/deaktivaci alarmu
(str. 178), odemknutí dveří a nastartování
vozidla.
Aktivace utajeného uzamčení.
Postup aktivace utajeného uzamčení:
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky
zámku schránky v přístrojové desce.
Otočte čepel klíče o 180 stupňů doprava.
Dálkový ovladač bez čepele klíče můžete
předat zaměstnanci servisu nebo hotelu čepel klíče si ponechá majitel vozidla.
Vytáhněte čepel klíče. Na informačním
displeji na sdružené přístrojové desce se
současně objeví zpráva.
06
Aktivní zámky pro dálkový ovladač s klíčem.
Schránka v přístrojové desce se nyní zamkne
a víko zavazadlového prostoru nelze odemknout pomocí dálkového ovladače ani
pomocí tlačítka centrálního zamykání.
POZNÁMKA
Nevkládejte čepel klíče do dálkového ovladače, ale odložte ji na bezpečné místo.
•
164
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Deaktivace se provádí v opačném pořadí.
06 Zámky a alarm
Informace o zamykání pouze odkládací přihrádky v přístrojové desce, viz Zamykání/
odemykání - schránka v palubní desce
(str. 173).
Dálkový ovladač - výměna baterie
Možná je nutné vyměnit baterii5 dálkového
ovladače s klíčem.
Baterie v dálkovém ovladači s klíčem by se
měla vyměnit, pokud:
•
se na sdružené přístrojové desce objeví
informační symbol a na displeji se zobrazí
Vybitá baterie v klíči Viz příručka
a/nebo
•
zámky opakovaně nereagují na signály
dálkového ovladače s klíčem v okruhu 20
metrů od vozu.
Otevření
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo
zpět.
06
Do otvoru za pojistkou zasuňte plochý
šroubovák široký 3 mm a jemně pačte
kryt dálkového ovladače nahoru.
5
V dálkovém ovladači s klíčem s PCC se používají dvě baterie.
}}
165
06 Zámky a alarm
||
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Otočte dálkový ovladač s klíčem s tlačítky
nahoru. Tím zajistíte, že baterie při otevření
nevypadnou.
Společnost Volvo doporučuje, aby baterie
používané v dálkovém ovládání/PCC splňovaly UN Manual of Test and Criteria,
Part III, sub-section 38.3. Baterie osazené
ve výrobě nebo vyměněné autorizovaným
servisem Volvo splňují výše uvedená kritéria.
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se prsty nových baterií
a povrchů kontaktů - snížila by se tím jejich
funkčnost.
Výměna baterie
Důkladně se seznamte s umístěním stran
označených (+) a (–) na baterii uvnitř
krytu.
Dálkový ovladač s klíčem (jedna baterie)
1. Opatrně vypačte baterii.
Sestavení
1. Stiskněte dálkový ovladač s klíčem
dohromady.
2. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
3. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče
zablokovaná.
2. Instalujte novou baterii stranou (+) dolů.
06
Použité baterie se musí likvidovat ekologickým způsobem.
1. Opatrně vypačte baterie.
2. Nejprve instalujte jednu novou baterii
stranou (+) nahoru.
3. Umístěte bílé plastové kolečko mezi baterie a nakonec instalujte druhou novou
baterii stranou (+) dolů.
Typ baterie
Používejte baterie s označením CR2430, 3V jednu v dálkovém ovladači s klíčem a dvě
v dálkovém ovladači s PCC.
166
DŮLEŽITÉ
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* (dvě
baterie).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 155)
Dálkový ovladač - funkce (str. 159)
Keyless drive*
Vozy s funkcí Keyless Drive jsou vybaveny
systémem startování a zamykání, který lze
ovládat bez klíče.
Systém startování a zamykání bez klíče umožní vozidlo nastartovat, uzamknout a odemknout bez dálkového ovladače s klíčem
(str. 155)6 ve spínači zapalování. Stačí mít
dálkový ovladač s klíčem v kapse. Umožňuje
snadnější a pohodlnější odemknutí vozidla,
např. když máte plné ruce.
Oba dálkové ovladače s klíčem, které jsou
dodávány společně s vozidlem, jsou vybaveny funkcí keyless. Lze si objednat další dálkové ovladače s klíčem.
Elektrický systém vozidla lze pomocí dálkového ovladače nastavit do tří různých úrovní poloh klíče 0, I a II (str. 79).
Související informace
•
Keyless Drive* - dosah dálkového ovladače s klíčem (str. 167)
•
Keyless Drive* - umožní bezpečné použití
dálkového ovladače s klíčem (str. 167)
•
Keyless Drive* - rušení funkcí dálkového
ovladače s klíčem (str. 168)
06 Zámky a alarm
Keyless Drive* - dosah dálkového
ovladače s klíčem
Aby bylo možné odemknout automaticky
dveře nebo víko zavazadlového prostoru bez
tisknutí tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem7, dálkový ovladač musí být přibližně 1,5
m od kliky dveří vozu nebo víka zavazadlového
prostoru.
Pokud se dálkový ovladač s klíčem vrátí do
vozu, výstražná zpráva zhasne a zvukové
upozornění zmizí, jakmile:
•
•
dveře byly otevřeny a zavřeny
•
bylo stisknuté tlačítko OK.
se dálkový ovladač s klíčem vloží do
zámku zapalování
Související informace
•
•
Keyless Drive* - umožní bezpečné
použití dálkového ovladače s klíčem
Proto je důležité mít skutečně přehled o všech
dálkových ovladačích pro vozidlo.
Pokud jeden z dálkových ovladačů s klíčem8
zůstane ve vozidle a vozidlo se např. uzamkne pomocí jiného dálkového ovladače s klíčem, který patří k vozidlu, funkce se deaktivují. Je tak zabráněno zneužití.
Při následujícím odemknutí vozidla pomocí
jiného dálkového ovladače s klíčem se zapomenutý dálkový ovladač s klíčem znovu aktivuje.
Keyless drive* (str. 166)
DŮLEŽITÉ
Keyless Drive* - umístění antény
(str. 170)
G020577
To znamená, že osoba, která chce zamknout
nebo odemknout dveře, musí mít dálkový
ovladač s klíčem u sebe. Není možné
zamknout nebo odemknout dveře, pokud se
dálkový ovladač s klíčem nachází na opačné
straně vozu.
Pokud jsou všechny dálkové ovladač s klíčem
vytaženy z vozu za chodu motoru nebo když
je aktivní poloha klíče I nebo II (str. 79),
potom se na displeji zobrazí výstražné hlášení
a současně zazní akustický signál.
Nenechávejte dálkový ovladač s klíčem
a systémem PCC ve vozidle. Pokud někdo
pronikne do vozidla a vezme dálkový ovladač s klíčem, bude moci např. nastartovat
vozidlo stisknutím dálkového ovladače
s klíčem ve spínači zapalování a stisknutím
tlačítka START/STOP ENGINE.
06
Související informace
•
Keyless drive* (str. 166)
Γervené kruhy na předcházejícím obrázku
vyznačují pokrytí antén systému.
6
7
8
Platí pouze pro dálkový ovladač s klíčem s funkcí PCC.
Platí pro dálkový ovladač s klíčem s PCC (Personal Car Communicator).
Platí pro dálkový ovladač s klíčem s PCC (Personal Car Communicator).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
167
06 Zámky a alarm
Keyless Drive* - rušení funkcí
dálkového ovladače s klíčem
Elektromagnetická pole a zastínění mohou
rušit funkce keyless (str. 166) na dálkovém
ovladači s klíčem.
POZNÁMKA
Keyless Drive* - zamykání
U vozidel se systémem zamykání a startování
bez klíče je vnější část kliky na dveřích opatřena dotykovou plochou. Vedle pogumované
přítlačné plochy na víku zavazadlového prostoru se nachází pogumovaný knoflík pro
zamykání/odemykání.
Abyste mohli vůz zamknout, musí být
všechny dveře a víko zavazadlového prostoru
zavřené - jinak se vozidlo neuzamkne.
POZNÁMKA
Ve vozech s automatickou převodovkou
musí být volič převodových stupňů nastaven do polohy P. Jinak vozidlo nelze
uzamknout a nelze ani aktivovat alarm.
Nepokládejte PCC do blízkosti mobilního
telefonu nebo kovového předmětu - ne
blíže než 10-15 cm.
Související informace
•
•
Pokud přesto dochází k rušení, používejte
dálkový ovladač klíče a čepel klíče podobně
jako dálkový ovladač v základní verzi, viz Dálkový ovladač - funkce (str. 159).
Související informace
06
168
•
Dálkový ovladač - výměna baterie
(str. 165)
•
Keyless Drive* - umožní bezpečné použití
dálkového ovladače s klíčem (str. 167)
•
Keyless Drive* - dosah dálkového ovladače s klíčem (str. 167)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dotyková plocha na vnější části kliky a pogumovaný knoflík vedle pogumované přítlačné plochy
na víku zavazadlového prostoru.
Zamkněte dveře a víko zavazadlového prostoru jedním dlouhým stisknutím některé
z dotykových ploch klik dveří nebo stisknutím
menšího ze dvou pogumovaných tlačítek na
víku zavazadlového prostoru - kontrolka
zamykání (str. 157) na čelním skle začne blikat, čímž potvrdí, že zamykání bylo dokončeno.
Keyless drive* (str. 166)
Kontrolka alarmu (str. 179)
06 Zámky a alarm
Keyless Drive* - odemykání
Vůz se odemkne, když se rukou dotknete kliky
na dveřích nebo stlačíte pogumovanou přítlačnou plochu na víku zavazadlového prostoru - dveře resp. víko zavazadlového prostoru
otevřete jako obvykle.
POZNÁMKA
Keyless Drive* - odemykání pomocí
čepele klíče
Pokud není možné odemknout centrální
zamykání pomocí dálkového ovladače s klíčem, např. když jsou baterie vybité, levé
přední dveře lze otevřít pomocí vytahovací
čepele klíče.
Pokud rukou uchopíte kliku dveří, klika
tento pohyb zpravidla zaregistruje. Jestliže
však máte silné rukavice nebo uděláte
pohyb velmi rychle, možná bude zapotřebí
druhý pokus nebo si budete muset rukavici
sundat.
POZNÁMKA
Když jsou dveře řidiče odemknuty pomocí
čepele klíče a otevřou se, aktivuje se
alarm. Vypíná se vložením PCC do zapalování, viz Alarm - dálkový ovladač s klíčem
nefunguje (str. 180).
Související informace
•
•
•
Související informace
•
•
3. Po odemknutí nasaďte plastovou krytku
zpět.
Keyless drive* (str. 166)
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí
(str. 162)
Alarm (str. 178)
Keyless drive* (str. 166)
Keyless Drive* - zamykání (str. 168)
Otvor pro čepel klíče - k uvolnění krytu.
Válcová vložka zámku je přístupna po sundání plastového krytu kliky na dveřích k tomu se použije čepel klíče:
06
1. Zatlačte čepel klíče cca. 1 cm rovnou do
otvoru na spodní straně kliky/krytky nepáčte.
> Po zatlačení čepele nahoru do otvoru
se plastová krytka sama uvolní.
2. Potom vložte čepel klíče do válcové
vložky zámku a dveře odemkněte.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
169
06 Zámky a alarm
Keyless Drive* - nastavení zamykání
Keyless Drive* - umístění antény
Funkci nastavení zámku vozu s funkcí systému
zamykání a startování bez klíče lze upravit
v systému nabídky MY CAR nastavením dveří,
které se mají odemykat.
Vozy s funkcí zamykání a startování bez klíče
jsou vybaveny celou řadou antén, které jsou
integrovány do různých míst na vozidle.
VAROVÁNÍ
Osoby s kardiostimulátorem by se neměly
přibližovat k anténám systému Keyless na
vzdálenost menší než 22 cm. Tím se
zabrání interferenci mezi kardiostimulátorem a systémem Keyless.
Popis systému menu, viz MY CAR (str. 110).
Související informace
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 166)
Zadní nárazník, uprostřed
Klika dveří, vlevo vzadu
Odkládací polička za zadními sedadly,
uprostřed, zespodu
06
Klika dveří, vpravo vzadu
Středová konzola, pod zadní částí
Středová konzola, pod přední částí.
170
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Keyless drive* (str. 166)
06 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání - zvenku
POZNÁMKA
K zamykání a odemykání zvenku se používá
dálkový ovladač s klíčem (str. 155). Dálkový
ovladač s klíčem může zamknout/odemknout
současně všechny dveře a víko zavazadlového
prostoru. K odemykání lze zvolit různé
sekvence, viz Dálkový ovladač - funkce
(str. 159).
Nezapomeňte, že se alarm spustí, pokud
se dveře otevřou poté, co byly odemknuty
pomocí čepele klíče - alarm se vypne, jakmile se do zámku zapalování zasune dálkový ovladač s klíčem.
VAROVÁNÍ
Aby bylo možné aktivovat sekvenci zamykání,
dveře řidiče musí být zavřené - pokud jsou
otevřené některé další dveře nebo víko zavazadlového prostoru, dojde k uzamknutí a aktivaci alarmu, až se tyto dveře zavřou. U vozidel vybavených systémem zamykání Keyless*
musí být zavřeny všechny boční dveře a víko
zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí
dálkového ovladače s klíčem ve voze.
Pokud není možné zamknout/odemknout dálkovým ovladačem s klíčem, může být vybitá
baterie – zamkněte nebo odemkněte levé
přední dveře vyjímatelnou čepelí klíče, viz
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí
(str. 162).
Při zamykání pomocí dálkového ovladače
mimo vůz mějte na pamětí nebezpečí
uzamknutí osoby ve voze - v takovém případě nelze pomocí ovládacích prvků na
dveří žádné dveře otevřít zevnitř vozidla.
Další informace, viz Funkce „deadlock“*
(str. 176).
Manuální zamykání dveří
V jistých situacích, např. pokud dojde
k výpadku napájení, budete muset uzamknout
vůz manuálně.
Levé přední dveře lze zamknout pomocí válcové vložky zámku a vytahovací čepele klíče
dálkového ovladače, viz Keyless Drive* - odemykání pomocí čepele klíče (str. 169).
Ostatní dveře nemají válcovou vložku zámku.
Na kraji jsou však opatřeny knoflíkem, který
se musí otočit - dveře se mechanicky
zamknou a zajistí, aby se nedaly otevřít
zvenku. Přesto lze tyto dveře stále otevřít
zevnitř.
Automatické znovuzamknutí
Pokud nejsou během dvou minut od odemknutí otevřeny žádné dveře ani víko zavazadlového prostoru, vůz se opětovně automaticky zamkne. Tato funkce snižuje riziko
nechtěného zanechání nezamčeného vozidla.
(Vozidla s poplašným zařízením, viz Alarm
(str. 178).)
06
Související informace
•
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 172)
Keyless drive* (str. 166)
Manuální zamykání dveří. Nezaměňujte s dětskými bezpečnostními zámky (str. 177).
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
171
06 Zámky a alarm
||
– Pomocí vytahovací čepele klíče dálkového ovladače otočte knoflíkem, viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí
(str. 162).
Zamykání/odemykání - zevnitř
Dveře se zablokují proti otevření zvenku.
Všechny dveře a víko zavazadlového prostoru
lze zamknout resp. odemknout současně
pomocí tlačítka centrálního zamykání na dveřích řidiče a na dveřích spolujezdce*.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
Centrální zamykání
06
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv
všechny dveře najednou.
•
Manuálně zamknuté zadní dveře
s aktivovanou manuální dětskou pojistkou nelze otevřít zvenku ani zevnitř, viz
Dětské bezpečnostní pojistky manuální aktivace (str. 177). Zadní
dveře, které jsou takto zamknuté, lze
odemknout pouze pomocí dálkového
ovladače nebo tlačítka centrálního
zamykání.
Související informace
•
Dálkový ovladač - výměna baterie
(str. 165)
Je-li tlačítko centrálního zamykání pouze ve
dveřích řidiče, ostatní dveře toto tlačítko
nemají:
•
Centrální zamykání.
•
Stiskněte jednu stranu
tlačítka pro
pro odezamknutí – druhou stranu
mknutí.
Dlouhé stisknutí otevře také všechna boční
okna najednou.*
Dveře mohou být odemknuty zevnitř dvěma
způsoby:
•
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Potáhněte kliku dveří a dveře otevřete dveře se odemknou a otevřou v jediném
kroku.
Centrální zamykání je k dispozici ve dvou provedeních - kontrolka na tlačítku centrálního
zamykání pro dveře řidiče má u těchto provedení různý význam.
Odemykání
172
•
Kontrolka v tlačítku zamykání
POZNÁMKA
•
Dlouhým stisknutím otevřete všechna boční
okna* současně (viz také Globální otevření
(str. 173)).
Stiskněte tlačítko centrálního zamykání
.
Rozsvícená kontrolka znamená, že
všechny dveře jsou zamčené.
Je-li tlačítko centrálního zamykání na obou
předních dveřích a na obou zadních dveřích
je tlačítko elektrického zamykání:
•
Rozsvícená kontrolka znamená, že jsou
zamčeny pouze konkrétní dveře. Pokud
svítí všechny kontrolky, jsou zamčeny
všechny dveře.
Zamykání
•
Stiskněte tlačítko
na centrálním
zamykání - zamknou se všechny zavřené
dveře.
Dlouhým stisknutím zavřete všechna boční
okna a střešní okno současně (viz také Globální otevření (str. 173)).
06 Zámky a alarm
Zamykací tlačítko* zadní dveře
Otevření všech oken
Funkce úplného odvětrání současně otevře/
zavře všechna boční okna a může být používána například k rychlé výměně vzduchu za
horkého počasí.
Zamykání/odemykání - schránka
v palubní desce
Příruční schránka (str. 147) může být zamykána/odemykána pouze vyjímatelnou čepelí
klíče dálkového ovladače.
Informace o čepeli klíče, viz Vyjímatelná čepel
klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 162).
Když jsou dveře zavřené, kontrolka na tlačítku se
rozsvítí.
Zamykací tlačítka pro zadní dveře zamykají
pouze příslušné zadní dveře.
Odemknutí dveří:
•
Potáhněte kliku dveří - dveře se odemknou a otevřou.
Automatické uzamykání
Dveře a víko zavazadlového prostoru se
zamykají automaticky, když se vozidlo rozjede.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 110).
Související informace
•
•
•
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 171)
Alarm (str. 178)
Tlačítko centrálního zamykání
Dlouhým stisknutím symbolu
na tlačítku
centrálního zamykání nebo na dálkovém ovladači s klíčem otevřete současně všechna
boční okna. Analogicky, stisknutím kontrolky
zavřete současně všechna okna.
Zamknutí schránky v palubní desce
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky
zámku schránky v přístrojové desce, jak
je zobrazeno na výše uvedeném obrázku.
Související informace
•
•
06
Otočte čepel klíče o 90 stupňů doprava.
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 172)
Vytáhněte čepel klíče.
Elektrické ovládání oken (str. 99)
•
Odemykání se provádí v opačném pořadí.
Informace o utajeném uzamčení, viz Utajené
uzamčení* (str. 164).
Dálkový ovladač - funkce (str. 159)
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
173
06 Zámky a alarm
||
Související informace
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 155)
Zamykání/odemykání - víko
zavazadlového prostoru
Víko zavazadlového prostoru lze otevřít, odemknout a zamknout různými způsoby.
Manuální otevření
DŮLEŽITÉ
•
K uvolnění zámku zavazadlového
prostoru stačí malá síla - stačí jemně
stisknout pogumovaný panel.
•
Při zvedání zavazadlového prostoru
nezvedejte pryžový panel sílou - nadzvedněte jej pomocí madla. Pokud
byste použili příliš velkou sílu, mohly
by se poškodit elektrické kontakty na
pryžovém panelu.
Odemknutí dálkovým ovladačem
s klíčem
Pogumovaná plocha s elektrickým kontaktem.
Víko zavazadlového prostoru drží v zavřeném
stavu elektrický zámek. Otevření:
06
1. Jemně zatlačte na širokou pogumovanou
přítlačnou plochu pod madlem - zámek
se uvolní.
2. Nadzvedněte vnější kliku a dveře zavazadlového prostoru zcela otevřete.
174
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Alarm pro dveře zavazadlového prostoru
může být vypnut
a dveře zavazadlového
prostoru mohou být odemknuty a otevřeny
pomocí tlačítka* na dálkovém ovladači s klíčem.
06 Zámky a alarm
Kontrolka zamknutí na přístrojové desce
přestane blikat a upozorní tak, že není
zamčené celé vozidlo a že snímače pohybu
a výšky pro systém alarmu* a snímače otevírání víka zavazadlového prostoru jsou odpojené.
Dveře zůstanou zamknuté a hlídané alarmem.
•
Víko zavazadlového prostoru se odemkne, ale zůstávají zavřené - lehce stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu na
vnějším madlu a víko zavazadlového
prostoru otevřete.
Pokud nedojde k otevření víka do dvou minut,
bude znovu uzamčeno a zajištěno alarmem.
Víko zavazadlového prostoru je možné
otevřít dvěma různými způsoby
Jedno stisknutí - Víko zavazadlového prostoru se odemkne, ale zůstává zavřené - lehce
stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu na
vnějším madlu a víko zavazadlového prostoru
otevřete.
Pokud nedojde k otevření víka do dvou minut,
bude znovu uzamčeno a zajištěno alarmem.
Odemknutí vozu zevnitř
POZNÁMKA
•
Pokud se víko/výklopné dveře zavazadlového prostoru odemknou 2 stisknutím, víko/výklopné dveře se automaticky nezamknou, protože jsou otevřené - musí se zavřít ručně.
•
Víko/výklopné dveře zavazadlového
prostoru jsou po zavření odemknuté
a alarm není aktivován - znovu
zamkněte a alarm aktivujte pomocí tlačítka zamykání
na dálkovém ovladači.
Zamknutí dálkovým ovladačem s klíčem
•
Stiskněte tlačítko pro zamknutí
dálkovém ovladači (str. 159).
na
Odemknutí víka zavazadlového prostoru:
–
Kontrolka zamykání na přístrojové desce
začne blikat. To znamená, že vůz je zajištěn
a alarm* je aktivován.
Stiskněte tlačítko na panelu spínačů
osvětlení. (1)
> Zámek se uvolní a zadní výklopné
dveře se o několik centimetrů odemknou.
Související informace
•
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 172)
06
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 171)
Dvě stisknutí - Víko zavazadlového prostoru
se odemkne a zámek se vysune. Přitom se
víko zavazadlového prostoru otevře přibližně
o centimetr - nadzvednutím vnějšího madla
víko otevřete. V případě deště, mrazu, sněžení a při chladném počasí se však může stát,
že se zámek dveří zavazadlového prostoru
nevysune.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
175
06 Zámky a alarm
Funkce „deadlock“*
Dočasná deaktivace
POZNÁMKA
"deadlock"9
U funkce
se všechny kliky na dveřích mechanicky vypojí, takže dveře nelze otevřít zevnitř ani zvenku.
•
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
Výše uvedené platí, pokud zámky deadlock nebyly dočasně deaktivovány.
Funkce „deadlock“ se aktivuje dálkovým
ovladačem (str. 155) , a to se zpožděním cca.
deset sekund po zamknutí dveří.
POZNÁMKA
Pokud se dveře otevřou během stanovené
doby zpoždění, sekvence se přeruší
a alarm se vypne.
06
Jsou-li aktivovány zámky deadlock, vozidlo
lze odemknout pouze pomocí dálkového
ovladače s klíčem. Levé přední dveře je
možné odemknout pomocí odnímatelné
čepele klíč (str. 162). Kromě toho lze víko
zavazadlového prostoru u vozidel vybavených
funkcí systému zamykání a startování bez
klíče* odemknout resp. otevřít tak, že se
dotknete madla víka zavazadlového prostoru.
VAROVÁNÍ
Dokud není funkce Deadlock deaktivována, nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete tím nebezpečí uzamknutí osoby
ve voze.
9
176
Pouze v kombinaci s alarmem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Upozorňujeme, že při zamknutí vozidla
se aktivuje alarm.
Související informace
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
MY CAR
OK MENU
Knoflík TUNE
EXIT
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock je možné dočasně vypnout. To se provádí v systému nabídky MY CAR. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 110).
•
Keyless Drive* - odemykání pomocí
čepele klíče (str. 169)
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 155)
06 Zámky a alarm
Dětské bezpečnostní pojistky manuální aktivace
VAROVÁNÍ
Na každých zadních dveřích jsou dva ovládací prvky - nespleťte si bezpečnostní
pojistky s ručními zámky dveří.
Dětské bezpečnostní pojistky brání dětem
otevřít zadní dveře zevnitř.
Aktivace/deaktivace dětských
bezpečnostních pojistek
POZNÁMKA
•
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv obě
zadní dveře najednou.
•
Vozidla s elektrickou dětskou pojistkou
nejsou vybavena manuální dětskou
pojistkou.
Dětské bezpečnostní pojistky elektrická aktivace*
Dětské bezpečnostní pojistky s elektrickou
aktivací brání dětem v otevření zadních dveří
nebo oken zevnitř.
Aktivace
Dětské bezpečnostní pojistky lze zapnout
nebo vypnout ve všech polohách klíče
(str. 78) nad 0. Aktivaci/deaktivaci lze provést
do 2 minut po vypnutí motoru v případě, že
nejsou otevřeny žádné dveře.
Aktivace dětských bezpečnostních pojistek:
Související informace
•
Manuální dětské bezpečnostní pojistky. Nesmí se
kombinovat s manuálně ovládanými zámky dveří
(str. 171).
•
•
Dětské bezpečnostní pojistky - elektrická
aktivace* (str. 177)
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 172)
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 171)
06
Dětské pojistky jsou umístěny na zadní hraně
každých zadních dveří a jsou přístupné pouze
tehdy, když jsou dveře otevřené.
Zapnutí a vypnutí dětských pojistek:
Ovládací panel na dveřích řidiče.
–
1. Nastartuje motor nebo přepněte klíč do
polohy nad 0.
Pomocí vytahovací čepele klíče dálkového ovladače (str. 162) otočte knoflíkem.
Dveře se zablokují proti otevření zevnitř.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
177
06 Zámky a alarm
||
2. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou pojistky aktivní, na informačním displeji sdružené přístrojové desky
se objeví Dětská pojistka vzadu
aktivována a rozsvítí se kontrolka na
tlačítku.
Pokud jsou aktivovány dětské bezpečnostní
pojistky:
•
okna mohou být ovládána pouze spínači
na ovládacím panelu na dveřích řidiče
•
zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
Aktuální nastavení se uloží, když se motor
vypne - pokud jsou dětské bezpečnostní
pojistky při vypnutí motoru zapnuté, tato
funkce zůstane aktivní i při dalším nastartování motoru.
Související informace
06
•
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace (str. 177)
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 172)
Alarm
POZNÁMKA
Alarm upozorní např. na vloupání do vozidla.
V případě pohybu v prostoru pro cestující
snímače náklonu spustí alarm - registruje
se rovněž proudění vzduchu. Proto se
alarm může spustit, pokud ve voze
necháte otevřené okno nebo střešní okno
nebo pokud se zapne topení v prostoru
pro cestující.
Aktivovaný alarm se spustí, jestliže:
•
jsou otevřeny dveře, kapota nebo víko
zavazadlového prostoru
•
je zachycen pohyb v prostoru pro cestující (pokud je systém vybaven čidlem
pohybu ve voze*)
•
vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
systém vybaven čidlem náklonu vozu*)
•
•
byl odpojen kabel akumulátoru,
Aby k tomu nedošlo: Při opouštění vozidla
zavřete okna/střešní okno. Pokud budete
používat integrované vyhřívání prostoru
pro cestující (nebo přenosné elektrické
topení), nastavte proud vzduchu z ventilačních otvorů tak, aby nesměřoval nahoru do
prostoru pro cestující. Dále lze použít omezenou úroveň alarmu, viz Omezený režim
alarmu (str. 180).
se odpojí siréna.
Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na
informačním displeji na sdružené přístrojové
desce se zobrazí zpráva. V takovém případě
kontaktujte odborný servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Nepokoušejte se sami opravovat a měnit
komponenty v systému alarmu. Jakýkoliv
takový pokus má vliv na pojistné podmínky.
Zapnutí alarmu
–
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Deaktivujte alarm
–
178
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
06 Zámky a alarm
Vypnutí spuštěného alarmu
Kontrolka alarmu
–
Kontrolka alarmu informuje o stavu alarmu
(str. 178).
Stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem
tlačítko pro odemknutí nebo zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování.
•
Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně
opustili vůz s vypnutým alarmem (str. 178).
Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak
žádné dveře ani víko zavazadlového prostoru
nejsou během 2 minut otevřeny, alarm se
automaticky opětovně zapne. Zároveň se
opětovně zamkne vůz.
Související informace
•
•
Alarm - automatické opětovné
zapojení
Kontrolka alarmu (str. 179)
Alarm - automatické opětovné zapojení
(str. 179)
Alarm - dálkový ovladač s klíčem nefunguje (str. 180)
Související informace
•
Omezený režim alarmu (str. 180)
Stejná kontrolka LED jako u indikace zamykání
(str. 157).
Γervená LED dioda na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:
•
LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivován
•
LED kontrolka bliká jednou za sekundu –
alarm je aktivní
•
LED dioda bliká rychleji po vypnutí alarmu
(dokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý ve spínací skříňce a je zvolena
poloha klíče I) – Byl spuštěn poplach.
06
179
06 Zámky a alarm
Alarm - dálkový ovladač s klíčem
nefunguje
Pokud alarm (str. 178) nelze pomocí dálkového ovladače s klíčem deaktivovat, např.
pokud je baterie (str. 165) v klíči vybitá, lze
vozidlo odblokovat, odpojit od alarmu a motor
nastartovat. Postupujte následovně:
1. Otevřete dveře řidiče pomocí odnímatelné
čepele klíče (str. 169).
> Alarm se spustí, kontrolka alarmu
(str. 179) rychle bliká a zní siréna.
Zvukový signál
Omezený režim alarmu
Po spuštění alarmu (str. 178) zní siréna a blikají všechna směrová světla.
Omezené zabezpečení znamená, že detektory
pohybu a náklonu lze dočasně deaktivovat.
•
Siréna zní 30 sekund nebo do doby, než
se alarm vypne. Siréna má svou vlastní
baterii, která pracuje nezávisle na akumulátoru vozu.
•
Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do
vypnutí alarmu.
Aby nedošlo k náhodnému spuštění alarmu
(str. 178), např. pokud necháte v zamknutém
voze psa nebo během převozu vozidla na trajektu nebo ve vlaku, lze detektory pohybu
a náklonu dočasně deaktivovat.
Postupuje se přitom stejně jako u dočasného
vypojení zamykání s funkcí deadlock
(str. 176)10.
Související informace
•
06
2. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
> Alarm se deaktivuje a kontrolka alarmu
zhasne.
3. Nastartujte motor.
10
180
Pouze v kombinaci s alarmem.
Kontrolka alarmu (str. 179)
06 Zámky a alarm
Typové schválení - systém dálkového
ovládání
Typové schválení pro dálkový ovladač s klíčem lze zjistit v tabulce.
Země/Oblast
Γína
Systém zamykání, standardní
Země/Oblast
EU, Γína
Systém zamykání bez klíče (Keyless
drive)
Země/Oblast
Hong Kong
Související informace
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 155)
EU
06
Korea
181
PODPORA ŘIDIΓE
07 Podpora řidiče
Aktivní podvozek - Four C*
Provoz
Aktivní podvozek, Four-C (Continously
Controlled Chassis Concept), reguluje charakteristiky tlumičů tak, aby mohly být nastaveny
jízdní vlastnosti vozu. K dispozici jsou tři
možnosti nastavení: Comfort, Sport
a Advanced.
Síla vyvíjená při řízení se zvyšuje se zvyšující
se rychlostí vozu, aby měl řidič větší citlivost.
Na dálnicích je řízení tužší. Řízení je lehké
a nevyžaduje při parkování a nízké rychlosti
žádné zvláštní úsilí.
Síla vyvíjená při řízení může být nastavena ve
třech úrovních. Řidič si tak může zvolit
v systému menu MY CAR (str. 110) úroveň,
která mu z hlediska vnímání vozovky nebo
citlivosti řízení vyhovuje nejvíce:
Comfort
Při tomto nastavení budete vůz na vozovce
s nerovným a nekvalitním povrchem vnímat
jako pohodlnější. Nastavení tlumičů je měkčí
a pohyb karosérie je měkký a mírný.
Sport
Toto nastavení znamená, že vůz je vnímán
jako sportovnější a je doporučeno pro aktivnější řízení. Odezva řízení je rychlejší než
v režimu Comfort. Nastavení tlumičů je tvrdší
a karosérie sleduje povrch, aby bylo omezeno
naklánění vozu při průjezdu zatáčkou.
Nastavitelná síla řízení*
Ovládací tlačítka.
Požadované nastavení podvozku se vybírá
pomocí tlačítek na středové konzole. Při dalším nastartování motoru se použije nastavení
z okamžiku, kdy byl motor vypnut. Výjimkou
je nastavení Advanced - při opětovném
nastartování se nastaví jako Sport.
•
Vyhledejte Úroveň posilování řízení
a vyberte Nízký, Střední nebo Vysoký.
Toto nastavení nemůže být zpřístupněno,
když vůz jede.
POZNÁMKA
V některých situacích může být posilovač
řízení příliš horký a musí se dočasně chladit - během této doby bude posilovač
řízení fungovat s omezenou účinnosti
a může mít pocit, že k otáčení volantu
musíte vyvinout větší sílu.
Advanced
Toto nastavení se doporučuje pouze na velmi
hladkém a rovném povrchu vozovky.
Nastavení tlumičů je optimalizováno na maximální přilnavost a náklon v zatáčkách je dále
minimalizován.
Současně s dočasným snížením účinnosti
posilovače řízení se na sdružené přístrojové desce zobrazí zpráva.
07
Související informace
•
MY CAR (str. 110)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
183
07 Podpora řidiče
Elektronické řízení stability (ESC) obecné informace
Systém stability (Electronic Stability Control)
pomáhá řidiči zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
Při zásahu systému ESC během
brzdění můžete zaznamenat přerušovaný zvuk. Vůz může akcelerovat
pomaleji, než byste při sešlápnutí
pedálu plynu očekávali.
VAROVÁNÍ
Systém kontroly stability ESC představuje
doplněk - nezvládne všechny situace na
silnici.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných dopravních
předpisů a pravidel nese vždy řidič.
Systém ESC zahrnuje následující funkce:
07
•
•
•
•
•
•
1
184
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně
kontroluje hnací a brzdnou sílu působící na
jednotlivá kola.
Kontrola prokluzu
Tato funkce je aktivní při nízkých rychlostech
přenáší hnací sílu z prokluzujícího kola na
kolo, které neprokluzuje.
Řízení vlečného momentu motoru - EDC
EDC ((Engine Drag Control)) brání nežádoucímu zablokování kol, např. při přeřazení na
nižší stupeň nebo při brzdění motorem během
jízdy na kluzkém povrchu nebo při jízdě na
nižší převodový stupeň.
Nežádoucí zablokování kol během jízdy by,
mimo jiné, mohlo snížit schopnost řidiče řídit
vozidlo.
Řízení trakce při zatáčení - CTC*
Systém CTC kompenzuje nedotáčivost
a umožňuje v zatáčce zrychlovat více než
obvykle, aniž by došlo k prokluzování vnitřního kola. Vůz může např. na vyspádované
přístupové cestě rychle dosáhnout běžnou
dopravní rychlost.
Řízení trakce při zatáčení - CTC
Systém Trailer Stability Assist je součástí montážního celku originální tažné tyče Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Tato funkce se deaktivuje, pokud řidič
zvolí režim Sport.
Systém kontroly trakce
Kontrola prokluzu
Stabilizace přívěsu – TSA
Asistent stabilizace přívěsu (str. 318) slouží
ke stabilizaci vozidla a přívěsu, pokud dojde
k rozvlnění soupravy. Více informací, viz Jízda
s přívěsem* (str. 312).
Tato funkce zabraňuje prokluzování kol na
vozovce při akceleraci vozidla.
Systém kontroly trakce
Řízení vlečného momentu motoru - EDC
Stabilizace přívěsu* – TSA1
Související informace
•
Elektronické řízení stability (ESC) - funkčnost (str. 185)
•
Elektronické řízení stability (ESC) - symboly a zprávy (str. 186)
07 Podpora řidiče
Elektronické řízení stability (ESC) funkčnost
Nastavení úrovně - režim Sport
Systém ESC je vždy aktivní - nelze jej deaktivovat.
Řidič však může zvolit režim
Sport umožňující aktivnější
jízdu.
CAR (str. 110).
Režim Sport se volí
v systému nabídky MY CAR.
Popis systému menu, viz MY
Režim Sport poznáte podle toho, že
se na sdružené přístrojové desce
rozsvítí trvale žlutě tato kontrolka.
Bude svítit do doby, než řidič výběr
funkce zruší nebo do doby, než vypne motor.
Při dalším nastartování bude systém ESC
opět nastaven v běžném režimu.
Související informace
•
Elektronické řízení stability (ESC) - obecné informace (str. 184)
•
Elektronické řízení stability (ESC) - symboly a zprávy (str. 186)
V režimu Sport systém detekuje, zda se plynový pedál, pohyby volantu a zatáčení provádí aktivněji než při běžné jízdě. Do jisté
úrovně potom umožní řízený prokluz zadní
části vozidla a až potom zasáhne a vozidlo
stabilizuje.
Jestliže řidič, například, uvolní plynový pedál
a řízený prokluz ukončí, systém ESC zasáhne
a stabilizuje vozidlo.
V režimu Sport je k dispozici rovněž maximální trakce, pokud vozidlo uvízne nebo se
rozjíždí na měkkém podkladu, např. v písku
nebo hlubokém sněhu.
07
185
07 Podpora řidiče
Elektronické řízení stability (ESC) symboly a zprávy
Tabulka
Symbol
Zpráva
Popis
ESC Dočasně VYP
Γinnost systému ESC je dočasně omezena, protože je příliš vysoká teplota brzdových kotoučů. Funkce
se znovu aktivuje automaticky po ochlazení brzd.
ESC Nutný servis
Systém ESC je vypnutý.
•
•
Zastavte vůz na bezpečném místě, vypněte motor a znovu ho nastartujte.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
"Zpráva"
Na sdružené přístrojové desce (str. 63) se objeví zpráva - Přečtěte si ji!
Svítící kontrolka po dobu
2 sekund.
Kontrola systému při startování motoru.
Blikající kontrolka.
Aktivuje se systém ESC.
a
07
Svítí trvale.
Je aktivován režim Sport.
Upozornění: Systém ESC není v tomto režimu deaktivován - jeho funkčnost je částečně omezena.
186
07 Podpora řidiče
Související informace
•
Elektronické řízení stability (ESC) - obecné informace (str. 184)
•
Elektronické řízení stability (ESC) - funkčnost (str. 185)
07
187
07 Podpora řidiče
Informace o dopravních značkách
(RSI)*
VAROVÁNÍ
Systém RSI nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Systém Informace o dopravních značkách
(RSI – Road Sign Information) pomáhá řidiči
se zapamatováním dopravních značek souvisejících s rychlostí, kolem kterých projel.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných dopravních
předpisů a pravidel nese v konečném
důsledku vždy řidič.
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - použití
Systém Informace o dopravních značkách
(RSI – Road Sign Information) pomáhá řidiči
se zapamatováním dopravních značek souvisejících s rychlostí, kolem kterých projel.
Funkce se ovládá následovně:
Související informace
Příklady čitelných značek souvisejících
s rychlostí2.
Funkce RSI pomáhá řidiči zobrazovat silniční
značky s informacemi o aktuální rychlosti,
např. značky o začátku/konci dálnice nebo
silnice a značky zákazu předjíždění.
07
Pokud vozidlo projede kolem značky dálnice
resp. silnice pro motorová vozidla a značky
zobrazující maximální rychlost, systém RSI
zobrazí symbol značky pro maximální přípustnou rychlost.
2
3
188
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* použití (str. 188)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* omezení (str. 190)
Zaznamenávané informace o rychlosti3.
Jakmile systém RSI registruje dopravní
značku s přikázanou rychlostí, tato značka se
zobrazí jako symbol na přístrojové desce.
Společně se symbolem
aktuálního omezení rychlosti
se dle situace může zobrazit
také značka zákazu předjíždění.
Funkce informací o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu; obrázky v těchto pokynech zobrazují pouze několik příkladů.
Funkce informací o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu; obrázky v těchto pokynech zobrazují pouze několik příkladů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Konec omezení nebo dálnice
Dodatečné značky
Pokud systém RSI detekuje dopravní značku
označující konec omezení rychlosti nebo jinou
informaci související s rychlosti, např. konec
dálnice, na sdružené přístrojové desce se na
cca. 10 sekund zobrazí příslušná dopravní
značka.
Značky rychlosti spojené s tímto druhem
doplňkové značky se zobrazí pouze v případě, že řidič používá směrové světlo.
Příklady těchto značek:
Příklady dodatečných značek3.
Konec všech omezení.
Konec dálnice.
Potom se informace o značce skryjí, a to do
doby, než bude detekována další značka související s rychlostí.
3
Někdy pro tutéž cestu platí různá omezení
rychlosti - v tomto případě dodatečná značka
označuje okolnosti, za kterých příslušné
rychlosti platí. Například jistá část komunikace může být obzvláště náchylná na nehody
v případě deště a/nebo mlhy.
Dodatečná značka související s deštěm se
zobrazí pouze v případě, že se používají stěrače čelního skla.
Rychlost platná na sjezdech
je na některých trzích označena dodatečnou značkou
s šipkou.
Některé rychlosti platí např. pouze po omezenou vzdálenost nebo v určitou dobu dne.
Řidiče na tuto situaci upozorní systém značky
s doplňujícími informacemi pod symbolem
označujícím rychlost.
Zobrazení dalších informací
Prázdný rámeček, tedy symbol další značky,
pod symbolem rychlosti na sdružené přístrojové desce znamená, že systém RSI detekoval další značku s doplňujícími informacemi
o aktuálním omezení rychlosti.
Funkce informací o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu; obrázky v těchto pokynech zobrazují pouze několik příkladů.
07
}}
189
07 Podpora řidiče
||
Nastavení v menu MY CAR
Varování k rychlosti
Možnosti nastavení funkce RSI najdete
v systému menu MY CAR. Viz MY CAR
(str. 110).
Systém Informace o dopravních značkách
(RSI – Road Sign Information) pomáhá řidiči
se zapamatováním dopravních značek souvisejících s rychlostí, kolem kterých projel. Tato
funkce má následující omezení.
Informace o dopravních značkách
zapnuty/vypnuty
Zobrazení symbolů na displeji sdružené přístrojové desky lze vypnout. Funkce může být
aktivována/deaktivována v systému nabídky
MY CAR. Popis systému menu, viz MY CAR
(str. 110).
07
190
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - omezení
Řidič si může nastavit aktivaci varování v případě, kdy platný limit rychlosti bude překročen o více než 5 km/h (5 mph). Toto varování
poznáte podle toho, že symbol platné maximální rychlosti bude blikat po celou dobu,
kdy je rychlost překračována. Funkce může
být aktivována/deaktivována v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz
MY CAR (str. 110).
Související informace
•
Informace o dopravních značkách (RSI)*
(str. 188)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* omezení (str. 190)
•
MY CAR (str. 110)
Kamerový snímač funkce RSI má podobná
omezení jako lidské oko - přečtěte si další
informace o omezeních kamerového snímače
(str. 227)).
Značky, které informují o platném omezení
rychlosti nepřímo, jako např. značky
s názvem obce nebo okresu, funkce RSI
neregistruje.
Dále uvádíme některé ze situací, kdy systém
nefunguje správně:
•
•
•
•
•
Nejasné značky
Značky umístěné v zatáčkách
Otočené nebo poškozené značky
Zakryté nebo špatně umístěné značky
Značky zcela nebo částečně zakryté mrazem, sněhem a/nebo nečistotami.
Související informace
•
Informace o dopravních značkách (RSI)*
(str. 188)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* použití (str. 188)
07 Podpora řidiče
Omezovač rychlosti
Související informace
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze
považovat za obrácený tempomat - řidič
pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale
nemůže náhodně překročit rychlost, kterou
nastavil omezovač rychlosti.
•
•
•
Omezovač rychlosti - alarm pro překročení rychlosti (str. 193)
Přehled
•
Omezovač rychlosti - deaktivace
(str. 193)
Omezovač rychlosti - začínáme (str. 191)
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 192)
Omezovač rychlosti - začínáme
Zapnutí a aktivace
Je-li omezovač rychlosti aktivní, jeho symbol
(6) se zobrazuje v kombinaci se značkou (5)
u nastavené maximální rychlosti na sdružené
přístrojové desce.
Nejvyšší rychlost si lze zvolit a uložit do
paměti, když vůz jede nebo když stojí.
Za jízdy
1. Stiskněte na volantu tlačítko
- zapne
se omezovač rychlosti.
> Symbol (6) omezení rychlosti se rozsvítí na sdružené přístrojové desce.
Klávesnice na volantu a sdružená přístrojová
deska.
Omezovač rychlosti - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Režim standby.
Aktivace a nastavení maximální rychlosti.
2. Pokud se vůz pohybuje požadovanou nejvyšší přípustnou rychlostí: Tiskněte na
nebo
, dokud se na
volantu tlačítko
sdružené přístrojové desce nezobrazí
značka (5) u požadované maximální
rychlosti.
> Omezovač rychlosti je tím aktivován
a vybraná maximální rychlost je uložená v paměti.
Pokud vůz stojí
1. Stiskněte na volantu tlačítko
se omezovač rychlosti.
07
- zapne
Vybraná rychlost.
Omezovač rychlosti aktivní.
}}
191
07 Podpora řidiče
||
2. Přetáčejte nastavení pomocí tlačítka
,
dokud se na sdružené přístrojové desce
nezobrazí požadovaná maximální rychlost
se značkou (5).
> Omezovač rychlosti je tím aktivován
a vybraná maximální rychlost je uložená v paměti.
Související informace
•
Omezovač rychlosti (str. 191)
Omezovač rychlosti - změna rychlosti
Změna uložené rychlosti
Uložená max. rychlost se mění krátkým nebo
dlouhým stisknutím tlačítka
nebo
na
volantu.
Nastavení +/- 5 km/h (+/- 5 mph):
•
Použijte krátká stisknutí – každé stisknutí
upraví rychlost o+/- 5 km/h (+/- 5 mph).
Nastavení +/- 1 km/h (+/- 1 mph):
•
Podržte tlačítko a při požadované max.
rychlosti je uvolněte.
Nastavení při posledním stisknutí se uloží do
paměti.
Související informace
•
Omezovač rychlosti (str. 191)
Omezovač rychlosti - dočasná
deaktivace a pohotovostní režim
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze
považovat za obrácený tempomat - řidič
pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale
nemůže náhodně překročit rychlost, kterou
nastavil omezovač rychlosti.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Chcete-li dočasně deaktivovat omezovač
rychlosti a nastavit jej do pohotovostního
režimu:
–
Stiskněte
.
> Značka (5) na sdružené přístrojové
desce změní barvou ze ZELENΔ na
BÍLOU a řidič může dočasně překročit
nastavenou maximální rychlost.
Omezovač rychlosti se znovu aktivuje
. Značka (5) pak
jedním stisknutím
změní barvu z BÍLΔ na ZELENOU
a znovu je nastaveno omezení maximální rychlosti.
07
Dočasná deaktivace pomocí plynového
pedálu
Omezovač rychlosti lze nastavit do pohotovostního režimu také pomocí plynového
pedálu, tedy prudkým zrychlením vozidla:
192
07 Podpora řidiče
–
Sešlápněte na doraz plynový pedál.
> Sdružená přístrojová deska zobrazuje
uloženou maximální rychlost s barevnou značkou (5) a řidič může dočasně
překročit nastavenou maximální
rychlost – značka (5) změní barvu tentokrát ze ZELENΔ na BÍLOU.
Omezovač rychlosti se po uvolnění
plynového pedálu automaticky znovu
aktivuje a vůz zpomalí pod zvolenou/
uloženou maximální rychlost značka (5) na displeji změní barvu
z BÍLΔ na ZELENOU a maximální
rychlost vozu je opět omezena.
Související informace
•
•
•
Omezovač rychlosti (str. 191)
Omezovač rychlosti - alarm pro
překročení rychlosti
Omezovač rychlosti (Speed Limiter) lze považovat za obrácený tempomat - řidič pomocí
plynového pedálu ovládá rychlost, ale omezovač rychlosti zabrání náhodnému překročení
rychlosti, která byla zvolena/nastavena
předem.
Na prudkých sjezdech se může stát, že
brzdění motorem nebude stačit a zvolená
maximální rychlost bude překročena. Řidič je
na tuto skutečnost upozorněn akustickým
signálem.
•
Omezovač rychlosti - alarm pro překročení rychlosti (str. 193)
–
Alarm se aktivuje až po 5 sekundách,
pokud rychlost byla překročena minimálně
o 3 km/h (cca 2 mph) za předpokladu, že
během poslední půlminuty nebylo stisnebo
.
knuto tlačítko
Související informace
•
•
Omezovač rychlosti (str. 191)
•
•
Omezovač rychlosti - začínáme (str. 191)
•
Omezovač rychlosti - deaktivace
(str. 193)
Omezovač rychlosti - změna rychlosti
(str. 192)
Stiskněte na volantu tlačítko
.
> Kontrolka omezovače rychlosti (6)
a výběr nastavené rychlosti (5) na
sdružené přístrojové desce zhasnou uložená/nastavená rychlost se vymanelze
žou a po stisknutí tlačítka
pokračovat.
POZNÁMKA
Omezovač rychlosti - změna rychlosti
(str. 192)
Omezovač rychlosti - deaktivace
(str. 193)
Pokud chcete deaktivovat omezovač
rychlosti:
Signál je aktivní do doby, než řidič zpomalí
pod zvolenou maximální rychlost.
Omezovač rychlosti - začínáme (str. 191)
•
Omezovač rychlosti - deaktivace
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze
považovat za obrácený tempomat - řidič
pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale
nemůže náhodně překročit rychlost, kterou
nastavil omezovač rychlosti.
Nyní řidič může pomocí plynového
pedálu volit rychlost bez omezení.
Související informace
•
•
•
•
Omezovač rychlosti (str. 191)
Omezovač rychlosti - začínáme (str. 191)
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 192)
Omezovač rychlosti - alarm pro překročení rychlosti (str. 193)
07
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 192)
193
07 Podpora řidiče
Tempomat*
VAROVÁNÍ
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržet rovnoměrnou rychlost. Výsledkem
je mnohem klidnější jízda po dálnicích a dlouhých rovných cestách v plynulém provozu.
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud tempomat neudržuje vhodnou rychlost resp. vzdálenost.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
Přehled
Související informace
Tlačítka na volantu a sdružená přístrojová deska
ve vozidlech s omezovačem rychlosti4.
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Tlačítka na volantu a sdružená přístrojová deska
ve vozidlech bez omezovače rychlosti4.
Režim standby
Aktivace a nastavení rychlosti.
Zvolená rychlost (ŠEDÁ = pohotovostní
režim).
Aktivní tempomat – BÍLÝ symbol (ŠEDÁ
= pohotovostní režim).
07
4
194
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 195)
•
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 196)
•
•
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 195)
Tempomat* - deaktivace (str. 196)
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 197)
07 Podpora řidiče
Tempomat* - správa rychlosti
Nastavení 5 km/h (5 mph):
Rychlost lze aktivovat, nastavit nebo upravit.
•
Aktivace a nastavení rychlosti
Zapnutí tempomatu:
•
>
Stiskněte na volantu tlačítko CRUISE
(bez omezovače rychlosti) nebo
(s
omezovačem rychlostí).
Na sdružené přístrojové desce se rozsvítí
kontrolka (6) tempomatu - tempomat je
v pohotovostním režimu.
Aktivace tempomatu:
•
Při požadované rychlosti stiskněte na
nebo
.
volantu tlačítko
>
Aktuální rychlost je uložena v paměti a při
zvolené rychlosti se rozsvítí na sdružené
přístrojové desce značka (5)
a kontrolka (6) se změní z ŠEDΔ na
BÍLOU - vozidlo potom jede uloženou
rychlostí.
Nastavení 1 km/h (1 mph):
•
/
Pokud se před stisknutím tlačítka
rychlost zvýší sešlápnutím plynového pedálu,
uloží se rychlost, kterou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
nemá vliv na nastavení tempomatu - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlostí,
jaká byla naposledy uložena.
POZNÁMKA
Pokud se některé z tlačítek na tempomatu
podrží stisknuté několik minut, systém se
zablokuje a nedá se použít. Abyste mohli
tempomat znovu aktivovat, vozidlo se
musí zastavit a motor se musí restartovat.
Tempomat nelze aktivovat při rychlostech
pod 30 km/h (20 mph).
Uložená rychlost se mění krátkým nebo dlouhým stisknutím tlačítka
nebo
na
volantu.
5
Podržte tlačítko a při požadované
rychlosti je uvolněte.
Nastavení při posledním stisknutí se uloží do
paměti.
POZNÁMKA
Změna uložené rychlosti
Použijte krátká stisknutí – každé stisknutí
upraví rychlost o5 km/h (5 mph).
Související informace
•
Tempomat* (str. 194)
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim
Systém lze dočasně deaktivovat a uvést do
pohotovostního režimu.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Dočasné vypojení tempomatu a nastavení do
pohotovostního režimu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
>
Značka (5) a kontrolka (6) na sdružené
přístrojové desce změní barvu z BÍLΔ nad
ŠEDOU - tempomat je dočasně vyřazen.
.
Pohotovostní režim v důsledku zásahu
řidiče
Tempomat se dočasně vypojí a automaticky
přejde do pohotovostního režimu, pokud:
•
•
sešlápnete pedál brzdy
•
•
řadicí páka/volič se přesune do polohy N
spojkový pedál je sešlápnutý déle než
1 minutu5
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí
vyšší než je uložená rychlost.
Řidič musí regulovat rychlost.
07
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
nemá vliv na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla
naposledy uložena.
Vyřazení a přeřazení vyššího nebo nižšího stupně nemá vliv na režim standby.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
195
07 Podpora řidiče
||
Automatický pohotovostní režim
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
kola ztratí trakci
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
rychlost poklesne pod 30 km/h (20 mph).
Řidič musí regulovat rychlost.
Související informace
•
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 195)
•
Tempomat* - deaktivace (str. 196)
Tempomat* (str. 194)
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 196)
Tempomat* - pokračování
v nastavené rychlosti
Tempomat* - deaktivace
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost.
Po dočasné deaktivaci, když je systém
v pohotovostním režimu, (str. 195) lze obnovit
nastavenou rychlost.
Opětovná aktivace tempomatu z pohotovostního režimu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
>
Značka (5) a kontrolka (6) na sdružené
přístrojové desce ze změní z ŠEDΔ na
BÍLOU - vozidlo potom jede naposledy
uloženou rychlostí.
.
POZNÁMKA
Nastavený nárůst rychlosti se aktivuje, jakmile se rychlost obnoví stisknutím tlačítka
.
Související informace
07
196
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 195)
•
Tempomat* - deaktivace (str. 196)
Tempomat* (str. 194)
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 195)
Zde popisujeme postup deaktivace.
Tempomat se vypíná tlačítkem (1) na volantu
nebo vypnutím motoru - nastavená/uložená
rychlost se vymaže v paměti a nelze v ní
.
pokračovat stisknutím tlačítka
Související informace
•
•
•
•
Tempomat* (str. 194)
Tempomat* - správa rychlosti (str. 195)
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 195)
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 196)
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat - ACC*
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním a bezpečný
zvolený časový informace.
Díky adaptivnímu tempomatu jsou dlouhé
jízdy po dálnicích a dlouhých rovných cestách
v plynulém dopravním provozu mnohem klidnější.
Řidič si nastaví požadovanou rychlost
(str. 200) a časový interval (str. 201) odstupu
vzhledem k vozu před sebou. Jakmile radarový detektor zjistí, že před vozem jede
pomalejší vozidlo, rychlost automaticky
upraví. Jakmile je cesta volná, vůz pojede
zase původně zvolenou rychlostí.
Pokud adaptivní tempomat vypnete nebo
nastavíte pohotovostní režim (str. 202) a váš
vůz se ocitne příliš blízko vozu před vámi,
upozorní řidiče na krátkou vzdálenost systém
upozornění na odstup (str. 211).
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí
a všechny podmínky na cestě.
Přečtěte si v uživatelské příručce všechny
kapitoly týkající se adaptivního tempomatu, abyste se seznámili s omezeními,
které by měl řidič znát ještě před tím, než
začne tempomat používat.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to
i v případě, že používá adaptivní tempomat.
DŮLEŽITÉ
Údržba adaptivního tempomatu se musí
provádět pouze v servisu - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Po omezenou dobu po návštěvě servisu
může mít funkce ACC poněkud omezený
dosah. Systém se během jízdy nakalibruje
a automaticky se obnoví úplná funkčnost.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 198)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 199)
Adaptivní tempomat* - správa rychlosti
(str. 200)
•
Adaptivní tempomat* - nastavení časového intervalu (str. 201)
•
Adaptivní tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní režim (str. 202)
•
Adaptivní tempomat* - předjíždění jiného
vozidla (str. 203)
•
Adaptivní tempomat* - deaktivace
(str. 203)
•
Adaptivní tempomat* - Queue Assist
(str. 204)
•
Adaptivní tempomat* - přepínání tempomatu (str. 205)
•
•
•
•
Radarový snímač (str. 206)
Radarový snímač - omezení (str. 206)
Adaptivní tempomat* - diagnostika a opatření (str. 208)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 209)
07
Automatická převodovka
Vozidla s automatickou převodovkou jsou
u adaptivního tempomatu vybavena zdokonalenou funkcí Queue Assist (str. 204).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
197
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - funkce
Kombinuje tempomat a systém koordinace
vzdálenosti.
Přehled funkcí
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou
např. jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě nízkých přívěsů, pomalu jedoucích a stojících vozidel a předmětů.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
Přehled funkcí6.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Klávesnice na volantu (str. 199)
Radarový snímač (str. 206)
Vzdálenost k vozidlu vpředu (str. 201) měří
především radarový snímač(str. 206). Tempomat reguluje rychlost zrychlováním a přibrzďováním. Když jsou brzdy používány
adaptivním tempomatem, je běžné, že vydávají určitý zvuk.
VAROVÁNÍ
Pokud brzdí adaptivní tempomat, brzdový
pedál se pohne. Nepokládejte nohu pod
brzdový pedál - mohl by se zachytit.
07
Adaptivní tempomat sleduje vozidlo ve stejném pruhu tak, aby byl dodržen časový inter6
7
198
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Funkci Queue Assist (str. 204) u vozů s automatickou převodovkou lze nastavit u rychlosti v rozsahu 0–200 km/h (0–125 mph).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
val (str. 201) nastavený řidičem. Pokud radarový snímač nevidí žádné vozidlo vpředu,
vozidlo pojede nastavenou rychlosti, kterou
uložil řidič. To platí rovněž v případě, pokud
rychlost vozu před vozidlem je vyšší než uložená rychlost tempomatu.
Adaptivní tempomat napomáhá řídit rychlost
plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké
brzdění, musí řidič brzdit sám. To platí při velkých rozdílech rychlosti, nebo když vozidlo
před Vámi prudce zabrzdí. Kvůli omezení
v radarovém snímači (str. 206) může být
brzdění neočekávané nebo nemusí nastat
vůbec.
Adaptivní tempomat se může aktivovat pro
sledování dalšího vozidla při rychlostech od
30 km/h7 (20 mph) do 200 km/h (125 mph).
Pokud rychlost klesne pod 30 km/h (20 mph)
nebo pokud příliš klesnou otáčky motoru,
tempomat se nastaví do pohotovostního
režimu (str. 202), kdy se deaktivuje automatické brzdění – řidič musí sám udržovat bezpečnou vzdálenost k vozidlu vpředu.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Adaptivní tempomat má brzdnou kapacitu,
která je ekvivalentem přibližně 40 %
brzdného výkonu vozu.
07 Podpora řidiče
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat upozorňuje na
vozidla, která byla detekována radarovou
jednotkou - proto se může stát, že systém
nevydá varování nebo jej vydá s jistým
zpožděním. Nečekejte na varování
a začněte brzdit, pokud je to třeba.
Adaptivní tempomat* - přehled
Fungování adaptivního tempomatu a klávesnice na volantu závisejí na tom, zda vozidlo je
či není vybaveno omezovačem rychlosti9.
Adaptivní tempomat s omezovačem
rychlosti
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
1. Varovná kontrolka a varovný zvuk systému
varování před kolizí8.
Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji, než je
brzdná kapacita adaptivního tempomatu,
a řidič nebrzdí, tempomat použije kontrolku
a zvukovou výstrahu systému varování před
kolizí (str. 220) a upozorňuje řidiče, že musí
okamžitě jednat.
POZNÁMKA
Pokud nosíte sluneční brýle nebo pokud
prudce svítí slunce, může se stát, že
výstražnou kontrolku neuvidíte.
Nezapomeňte, že adaptivní tempomat je
určen především k jízdě po vozovkách v rovném terénu. Pokud pojedete po cestě ze
svahu, s těžkým nákladem nebo přívěsem,
může se stát, že zařízení bude mít problém
udržet správnou vzdálenost od vozidla před
vámi - v tomto případě buďte opatrní a připraveni zpomalit.
Související informace
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 197)
•
Adaptivní tempomat* - předjíždění jiného
vozidla (str. 203)
Adaptivní tempomat* - deaktivace
(str. 203)
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Režim standby
Γasový interval - prodloužení/zkrácení.
Aktivace a nastavení rychlosti.
07
Zelená značka u uložené rychlosti (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
8
9
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
199
07 Podpora řidiče
||
Γasový interval
ACC je aktivní se ZELENÝM symbolem
(BÍLÁ = pohotovostní režim).
Adaptivní tempomat bez omezovače
rychlosti
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 197)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 198)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 209)
Adaptivní tempomat* - správa
rychlosti
Zapnutí ACC:
•
Stiskněte tlačítko na volantu
– na
sdružené přístrojové desce se rozsvítí
podobný BÍLÝ symbol(8), který oznamuje,
že adaptivní tempomat je v pohotovostním režimu (str. 202).
Aktivace tempomatu ACC:
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Tempomat- zapnuto/vypnuto nebo pohotovostní režim.
Γasový interval - prodloužení/zkrácení.
07
Aktivace a nastavení rychlosti.
(Nepoužívá se)
Zelená značka u uložené rychlosti (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
Γasový interval
ACC je aktivní se ZELENÝM symbolem
(BÍLÁ = pohotovostní režim).
200
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Při požadované rychlosti stiskněte na
nebo
.
volantu tlačítko
>
Aktuální rychlost se uloží do paměti, sdružená přístrojová deska zobrazí na cca.
sekundu "lupu" (6) kolem uložené
rychlosti a její označení se změní z BÍLΔ
na ZELENOU.
Jakmile tento symbol změní barvu
z BÍLΔ na ZELENOU, tempomat
ACC je aktivní a vozidlo udržuje uloženou rychlost.
Tempomat ACC reguluje
vzdálenost k vozidlu jedoucímu vpředu, pouze pokud
symbol ukazuje obrázek dalšího vozidla.
07 Podpora řidiče
Současně je označen interval
rychlosti:
vého pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla
naposledy uložena.
POZNÁMKA
•
vyšší rychlost se ZELENÝM označením je
předprogramovaná rychlost
•
nižší rychlost je rychlost vpředu jedoucího
vozidla.
Pokud se některé z tlačítek na adaptivním
tempomatu podrží stisknuté několik minut,
systém se zablokuje a nedá se použít.
Abyste jej mohli znovu aktivovat, vozidlo
se musí zastavit a motor se musí restartovat.
V některých situacích opětovná aktivace
není možná. V tomto případě se na sdružené přístrojové desce (str. 209) objeví
Adaptivní tempomat není dostupný.
Změna uložené rychlosti
Uložená rychlost se mění krátkým nebo dlounebo
na
hým stisknutím tlačítka
volantu.
Nastavení +/- 5 km/h (+/- 5 mph):
•
Použijte krátká stisknutí – každé stisknutí
upraví rychlost o+/- 5 km/h (+/- 5 mph).
Nastavení +/- 1 km/h (+/- 1 mph):
•
Podržte tlačítko a při požadované
rychlosti je uvolněte.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 197)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 199)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 198)
Adaptivní tempomat* - nastavení
časového intervalu
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu
vpředu. Na sdružené přístrojové desce se zobrazuje
1 až 5 vodorovných čar - čím
je jich více, tím je časový
interval delší. Jedna čára
odpovídá cca. 1 sekundě, 5 čar - cca.
3 sekundám.
Nastavení/změna časové vzdálenosti:
•
Otáčejte kolečkem na klávesnici na
volantu (str. 199) (nebo u vozidel bez
omezovače rychlosti použijte tlačítka
).
Při nízké rychlosti, když jsou vzdálenosti
krátké, adaptivní tempomat mírně prodlouží
časový interval.
Nastavení při posledním stisknutí se uloží do
paměti.
Adaptivní tempomat umožňuje měnit časový
interval v určitých situacích, aby vůz mohl sledovat vozidlo jedoucí před ním plynule
a komfortně.
/
Pokud se před stisknutím tlačítka
rychlost zvýší sešlápnutím plynového pedálu,
uloží se rychlost, kterou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka.
Nezapomeňte, že v případě krátkého časového intervalu musí řidič, pokud vyvstane
nepředvídaný dopravní problém, reagovat
rychle.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
nemá vliv na nastavení - po uvolnění plyno-
Stejný symbol se zobrazí také při aktivaci
funkce sledování vzdálenosti (str. 211).
07
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
201
07 Podpora řidiče
||
POZNÁMKA
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů přípustné.
Pokud se zdá, že aktivovaný adaptivní
tempomat nereaguje, důvodem může být
skutečnost, že časová vzdálenost k vozidlu vpředu brání zvýšit rychlost vozidla.
Γím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
Adaptivní tempomat* - dočasná
deaktivace a pohotovostní režim
Adaptivní tempomat lze dočasně deaktivovat
a uvést do pohotovostního režimu.
Dočasná aktivace - pohotovostní režim
s omezovačem rychlosti
Dočasné vypojení adaptivního tempomatu
a nastavení do pohotovostního režimu:
•
Tento symbol na displeji a uložená
rychlost pak změní barvu ze ZELENΔ
na BÍLOU.
Další informace k rychlosti (str. 200).
Související informace
•
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 197)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 199)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 198)
Adaptivní tempomat* - deaktivace
(str. 203)
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim bez omezovače rychlosti
Dočasné vypojení adaptivního tempomatu
a nastavení do pohotovostního režimu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
Pohotovostní režim v důsledku zásahu
řidiče
Adaptivní tempomat se dočasně vypojí a přejde automaticky do pohotovostního režimu,
pokud:
07
•
•
10
11
202
Stiskněte na volantu tlačítko
sešlápnete pedál brzdy
spojkový pedál je sešlápnutý déle než
1 minutu10
Vyřazení a přeřazení vyššího nebo nižšího stupně nemá vliv na režim standby.
Neplatí pro vozidla s funkcí Queue Assist - tato vozidla pokračuje rovnou na 0 km/h.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
se volič převodového stupně přesune do
polohy N (automatická převodovka)
•
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí
vyšší než je uložená rychlost.
Řidič musí regulovat rychlost.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
nemá vliv na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla
naposledy uložena.
Automatický pohotovostní režim
Ovládání adaptivního tempomatu závisí na
ostatních systémech, např. na systému stability ESC (str. 184). Pokud některý z těchto
systémů přestane fungovat, adaptivní tempomat se automaticky deaktivuje.
V případě automatické deaktivace se ozve
signál a na sdružené přístrojové desce se
zobrazí zpráva Adaptivní tempomat zrušen.
V tomto případě musí řidič zasáhnout a upravit rychlost a vzdálenost k vozu před sebou.
K automatické deaktivaci může dojít, když:
•
•
•
•
řidič otevře dveře
•
kola ztratí trakci
řidič si odepne bezpečnostní pás
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
rychlost poklesne pod 30 km/h11
(20 mph)
07 Podpora řidiče
•
•
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým
sněhem nebo hustým deštěm (jsou zablokovány radarové vlny).
Vyvolání nastavené rychlosti
Adaptivní tempomat v pohotovostním režimu
lze aktivovat stisknutím tlačítka
na volantu
- rychlost se nastaví na naposledy uloženou
hodnotu.
Adaptivní tempomat* - předjíždění
jiného vozidla
Pokud vozidlo jede za jiným vozem a řidič
pomocí směrových světel12 naznačí, že chce
předjíždět, adaptivní tempomat krátce zrychlí,
aby vozidlo dojelo vůz vpředu.
Funkce je aktivní při rychlostech vyšších než
70 km/h (43 mph).
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že tato funkce může být
aktivována ve více situacích než jen při
předjíždění, např. když se používá ukazatel
směru k označení změny jízdního pruhu
nebo k vyjetí na jinou cestu - v tomto případě vozidlo krátce zrychlí.
Po opětovné aktivaci tempomatu pomocí
může dojít k výraznému zvýšení
tlačítka
rychlosti.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 197)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 199)
Tempomat* (str. 194)
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 197)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 199)
Adaptivní tempomat* - deaktivace
Klávesnice s omezovačem rychlosti
Adaptivní tempomat se vypíná pomocí tlana klávesnici (str. 199) na volantu čítka
nastavená/uložená rychlost se vymaže a po
nelze pokračovat.
stisknutí tlačítka
Klávesnice bez omezovače rychlosti
Krátkým stisknutím tlačítka
na volantu se
adaptivní tempomat nastaví do pohotovostního režimu (str. 202). Vypíná se dalším krátkým stisknutím - nastavená/uložená rychlost
nelze
se vymaže a po stisknutí tlačítka
pokračovat.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 197)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 198)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 209)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 198)
07
12
U vozidla s levostranným řízením bliká jen levé směrové světlo, u vozidla s pravostranným řízením - jen pravé směrové světlo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
203
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - Queue Assist
Queue Assist umožňuje adaptivnímu tempomatu využít při rychlostech pod 30 km/h
(20 mph) další funkce.
U automatické převodovky může adaptivní
tempomat sledovat jiné vozidlo v rozsahu
0–200 km/h (0–125 mph).
POZNÁMKA
Ve vozech s automatickou převodovkou je
adaptivní tempomat doplněn funkcí Queue
Assist (tato funkce je označována také jako
"Queue Assist").
Queue Assist nabízí následující možnosti:
07
•
Před opětovnou aktivací adaptivního
tempomatu se musí povolit parkovací
brzda.
Změna cíle
Upozorňujeme, že nejnižší rychlost, kterou lze
u adaptivního tempomatu nastavit, je 30 km/h
(20 mph) – přestože tempomat dokáže sledovat jiné vozidlo až do zastavení (0 km/h) ,
nelze nastavit nižší rychlost než 30 km/h
(20 mph).
Pokud se vůz na chvílí zastaví, např. při
popojíždění v pomalém provozu nebo na
semaforu, v jízdě se po krátkých zastávkách
automaticky pokračuje do cca. 3 sekund – pokud by trvalo déle, než se vůz vpředu rozjede, adaptivní tempomat se vypojí a přejde
do pohotovostního režimu s automatickým
brzděním. V tomto případě musí řidič tempomat znovu aktivovat. K dispozici jsou tyto
možnosti:
•
Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může
se objevit stojící vozidlo.
Větší rozsah rychlosti
•
Sešlápněte plynový pedál.
>
Adaptivní tempomat potom bude pokračovat ve sledování vozu před sebou.
•
Prodloužený rozsah rychlosti – také pod
30 km/h (20 mph) a v klidovém stavu
•
•
Změna cíle
•
Automatická aktivace parkovací brzdy.
Automatické brzdění se u stojícího vozu
vypne
POZNÁMKA
Pokud chcete aktivovat adaptivní tempomat, musí být zavřeny dveře řidiče a řidič
musí být připoutaný.
204
Aby se adaptivní tempomat aktivoval při
rychlosti pod 30 km/h (20 mph), vozidlo
vpředu se musí nacházet v přiměřené
vzdálenosti.
POZNÁMKA
Funkce Queue Assist udrží vozidlo, aby se
nerozjelo, maximálně 4 minuty - potom se
aktivuje parkovací brzda a adaptivní tempomat se vypne.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stiskněte na volantu tlačítko
.
nebo
Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz, který
se pohybuje rychlostí nižší než 30 km/h
(20 mph), a změní cíl z pohybujícího se
vozidla na stojící vozidlo, adaptivní tempomat
zabrzdí z důvodu stojícího vozidla.
07 Podpora řidiče
VAROVÁNÍ
Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz,
který se pohybuje rychlostí větší než
30 km/h (20 mph), a změní cíl z pohybujícího se vozidla na stojící vozidlo, adaptivní
tempomat bude stojící vozidlo ignorovat
a nastaví uloženou rychlost.
•
Řidič musí sám zasáhnout a zabrzdit.
Automaticky pohotovostní režim se
změnou cíle
Adaptivní tempomat se odpojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
•
•
rychlost klesne pod 5 km/h (5 mph)
a adaptivní tempomat si není jistý, zda
cílový objekt je stojící vozidlo nebo jiný
předmět, např. retardér.
rychlost klesne pod 5 km/h (5 mph)
a vozidlo vpředu odbočí, takže jej adaptivní tempomat již nesleduje.
Ukončení automatického brzdění, když
vůz stojí
V některých situacích funkce Queue Assist
automaticky zabrzdí do klidového stavu. To
znamená, že se brzdy uvolní a vozidlo se
může rozjet - proto musí řidič zasáhnout
a zabrzdit vozidlo sám, aby jej udržel na
místě.
Funkce Queue Assist uvolní plynový pedál
a nastaví adaptivní tempomat do pohotovostního režimu v následujících situacích:
•
•
•
řidič má nohu na pedálu brzdy
•
řidič nastaví adaptivní tempomat do
pohotovostního režimu.
je aktivována parkovací brzda
se volič převodových stupňů přeřadí do
polohy P, N nebo R
Adaptivní tempomat* - přepínání
tempomatu
Přepnutí z ACC na CC
Na sdružené přístrojové desce se zobrazí
kontrolka aktivního tempomatu:
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise
Control
Tempomat
Adaptivní tempomat
Automatická aktivace parkovací brzdy
V některých případech funkce Queue Assist
aktivuje parkovací brzdu, aby vozidlo i nadále
stálo.
K tomu dojde, pokud:
•
řidič otevře dveře a odepne si bezpečnostní pás
•
Systém ESC se přepne z režimu Normal
do režimu Sport
•
Funkce Queue Assist brzdí vozidlo, aby
se nerozjelo, déle než 4 minuty
•
•
se vypne motor
jsou brzdy přehřáté.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 197)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 199)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 198)
Jedním stisknutím tlačítka se adaptivní část
(systém udržování odstupu) tempomatu
deaktivuje a vozidlo pouze udržuje nastavenou/uloženou rychlost.
•
Dlouhým stisknutím tlačítka
na
volantu se symbol na sdružené přístrona
.
jové desce změní z
>
Tím se aktivuje standardní tempomat
(str. 194) CC (Cruise Control).
VAROVÁNÍ
07
Po přepnutí z režimu ACC na CC vozidlo
již automaticky nebrzdí - pouze sleduje
nastavenou rychlost.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
205
07 Podpora řidiče
||
Přepnutí zpět z CC na ACC
Radarový snímač
Radarový snímač - omezení
Tempomat vypněte 1-2 stisknutím tlačítka
v souladu s pokyny k deaktivaci (str. 203). Při
dalším zapnutí systému je aktivován adaptivní
tempomat.
Radarový snímač má za úkol detekovat osobní
a nákladní vozidla, která se pohybují ve stejném jízdním pruhu a ve stejném směru.
Radarový snímač (str. 206) má jistá omezení,
a to především kvůli omezenému zornému
poli.
Radarový snímač využívají následující funkce:
Související informace
•
•
•
Schopnost adaptivního tempomatu detekovat
vozidlo vpředu se výrazně sníží, pokud:
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 197)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 199)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 198)
Funkce sledování vzdálenosti*
Adaptivní tempomat*
•
Systém varování před kolizí s automatickou aktivací brzd a detekcí cyklistů
a chodců*
rychlost vozidel vpředu se výrazně liší od
vaší rychlosti
•
dojde k zablokování radarového snímače
- např. v případě prudkého deště nebo
rozbředlého sněhu nebo pokud se před
radarovým snímačem zachytí jiné předměty.
DŮLEŽITÉ
V případě viditelného poškození mřížky
vozidla nebo v případě podezření na
poškození radarového snímače:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Pokud došlo k poškození nebo uvolnění
mřížky, radarového snímače nebo jeho
držáku, může se stát, že tato funkce
nebude vůbec nebo částečně k dispozici.
Úpravy radarového snímače by mohly vyústit
v nelegální používání.
07
Související informace
•
•
•
•
206
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Radarový snímač - omezení (str. 206)
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 197)
Systém varování před kolizí* (str. 220)
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 211)
POZNÁMKA
Prostor před radarovým senzorem musí
být čistý - viz kapitola "Údržba" (str. 224).
Zorné pole
Radarový snímač má omezené zorné pole.
V některých případech není druhý vůz detekován nebo detekce proběhne později, než
by měla.
07 Podpora řidiče
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou
např. jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících
vozidel a předmětů.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí
a všechny podmínky na cestě.
Přečtěte si v uživatelské příručce všechny
kapitoly týkající se adaptivního tempomatu, abyste se seznámili s omezeními,
které by měl řidič znát ještě před tím, než
začne tempomat používat.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to
i v případě, že používá adaptivní tempomat.
VAROVÁNÍ
Zorné pole ACC
Někdy radarový snímač detekuje s jistým
zpožděním vozidla v těsné blízkosti, např.
vozidlo, které jede mezi vaším vozem
a vozidly před vámi.
Před mřížku chladiče se nesmí montovat
příslušenství ani jiné předměty jako např.
přídavná světla.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 197)
Systém varování před kolizí* (str. 220)
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 211)
07
Malá vozidla, jako jsou motocykly nebo
vozidla, která nejedou uprostřed jízdního
pruhu, mohou zůstat nedetekovaná.
V zatáčkách může radarový snímač detekovat špatné vozidlo nebo může ztratit
detekované vozidlo z dohledu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
207
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření
Pokud se na sdružené přístrojové desce
zobrazí zpráva Zablokov. radar Viz
příručka, znamená to, že radarový snímač
a varování před kolizí s automatickou aktivací
brzd (str. 220).
Tato zpráva znamená, že nefunguje žádná
z funkcí pro upozornění na odstup (str. 211)
V této tabulce jsou uvedeny příklady možných
příčin zobrazení zpráv spolu s příslušnými
činnostmi:
Příčina
Akce
Povrch radaru v mřížce je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch radaru v mřížce od nečistot, ledu a sněhu.
Hustý déšť nebo sněžení blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje, když je vozovka velmi mokrá nebo
zasněžená.
Povrch radaru byl očištěn, avšak zpráva je stále zobrazena.
Γekejte. Může trvat několik minut, než radar „zjistí“, že již není zablokován.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 199)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 198)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 209)
07
208
(str. 206) adaptivního tempomatu nedokáže
detekovat ostatní vozidla před vozem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - symboly
a zprávy
několik příkladů. Dle situace dodržujte doporučení:
Někdy může adaptivní tempomat zobrazit
symbol a/nebo textovou zprávu. Dále uvádíme
Symbol
Zpráva
Popis
Symbol je ZELENÝ
Vozidlo udržuje uloženou rychlost.
Symbol je BÍLÝ
Adaptivní tempomat se nastavuje v pohotovostním režimu.
Standardní tempomat se volí ručně.
Povolit temp. nastav. ESC
na normální
Adaptivní tempomat lze aktivovat, až je systém stability (ESC) (str. 184) nastaven do normálního
režimu.
Adaptivní tempomat zrušen
Adaptivní tempomat je deaktivován - rychlost musí regulovat řidič.
Adaptivní tempomat není
dostupný
Adaptivní tempomat nemůže být aktivován.
Důvodem může být:
•
•
Zablokov. radar Viz příručka
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým sněhem nebo hustým deštěm.
Adaptivní tempomat je dočasně odpojen.
•
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo
když se před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
07
Řidič si potom může zvolit (str. 205) běžný tempomat (CC) - textová zpráva zobrazí informace
o dostupných možnostech.
Přečtěte si o omezeních radarového snímače (str. 206).
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
209
07 Podpora řidiče
||
Symbol
Zpráva
Popis
Adapt.tempomat Nutný
servis
Adaptivní tempomat je odpojen.
Sešlápnutím brzdy přidržte
vůz + akustický alarmA
Vůz stojí a tempomat uvolní brzdový pedál, aby parkovací brzda přidržela vozidlo. Kvůli závadě
parkovací brzdy se však vůz za chvíli rozjede.
•
•
Pod 30 km/h Musí být
vozidlo vpředuA
A
Pouze s funkcí Queue Assist.
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 197)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 199)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 198)
07
210
Řidič musí brzdit sám. Zpráva zůstane zobrazena a zní alarm, dokud řidič nesešlápne brzdový
nebo plynový pedál.
Zobrazí se, pokud se pokusíte aktivovat tempomat při rychlostech pod 30 km/h (20 mph) a v aktivační vzdálenosti se nenachází žádné vozidlo.
Související informace
•
•
•
Kontaktujte odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Funkce sledování vzdálenosti*
Funkce sledování vzdálenosti (Distance Alert)
upozorňuje řidiče v případě, že je odstup od
vpředu jedoucího vozidla příliš krátký.
Funkce sledování vzdálenosti je aktivní při
rychlostech nad 30 km/h (20 mph) a reaguje
pouze na vozidla, která jedou před vozem
stejným směrem. Pro blížící se, pomalu
jedoucí nebo stojící vozidla není poskytována
žádná informace o vzdálenosti.
POZNÁMKA
Je-li aktivní adaptivní tempomat, funkce
sledování vzdálenosti se vypne.
systém nabídky MY CAR (str. 110). Zde
vyhledejte funkci Upozornění na odstup.
Nastavení časového intervalu
VAROVÁNÍ
Systém varování u vzdálenosti reaguje
pouze v případě, že vzdálenost k vozu
před vámi je menší než nastavená hodnota
- rychlost vozidla nemá na to vliv.
Provoz
Nastavení a symbol časového intervalu.
Γasový interval - prodloužení/zkrácení.
Γasový interval - zapnuto.
Oranžová výstražná kontrolka13.
Pokud je vzdálenost k vozidlu vpředu menší
než nastavený časový interval, na čelním skle
se nepřerušovaně rozsvítí oranžová výstražná
kontrolka.
13
Stisknutím tlačítka ve středové konzole funkci
zapnete nebo vypnete. Funkce je zapnuta,
když svítí jedna kontrolka v tlačítku.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu
vpředu. Na sdružené přístrojové desce se zobrazuje
1 až 5 vodorovných čar - čím
je jich více, tím je časový
interval delší. Jedna čára
odpovídá cca. 1 sekundě, 5 čar - cca.
3 sekundám.
07
Stejný symbol se zobrazí také tehdy, když je
aktivován adaptivní tempomat (str. 198).
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
211
07 Podpora řidiče
||
POZNÁMKA
Γím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
Nastavený časový interval využívá také
adaptivní tempomat (str. 198).
Upozornění na odstup* - omezení
Tato funkce, která využívá stejný radarový
snímač jako adaptivní tempomat (str. 197)
a systém varování před kolizí s automatickou
aktivací brzd (str. 220), má jistá omezení.
POZNÁMKA
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů přípustné.
Silné protisvětlo, odrazy, prudké změny
intenzity světla nebo nošení brýlí mohou
způsobit, že varovné světlo na čelním skle
nebude vidět.
Související informace
•
Upozornění na odstup* - omezení
(str. 212)
•
Distance Alert* - symboly a zprávy
(str. 213)
Špatné počasí nebo klikaté vozovky
mohou ovlivnit schopnost radarového snímače detekovat vozidla jedoucí před vámi.
Na schopnost detekce může mít vliv rovněž velikost ostatních vozidel, např. motocyklů. To může znamenat, že se varovná
kontrolka rozsvítí při kratší vzdálenosti, než
je nastavená vzdálenost, nebo se kontrolka dočasně nerozsvítí vůbec.
Extrémně vysoké rychlosti mohou
v důsledku omezení dosahu snímače také
způsobit rozsvícení kontrolky při kratší
vzdálenosti, než je nastavená vzdálenost.
07
Další informace o omezeních radarového snímače, viz Radarový snímač - omezení
(str. 206) a (str. 226).
Související informace
•
•
212
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 211)
Distance Alert* - symboly a zprávy
(str. 213)
07 Podpora řidiče
Distance Alert* - symboly a zprávy
desce, pokud se funkce omezí následkem
omezení.
Funkce může zobrazit symboly a zprávy,
které se zobrazují na sdružené přístrojové
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Zablokov. radar Viz
příručka
Funkce sledování vzdálenosti je dočasně vypnutá.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když se
před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Přečtěte si o omezeních radarového snímače (str. 206).
Varování před kolizí
Nutný servis
Funkce sledování vzdálenosti a varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd jsou částečně
nebo zcela vypnuty.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
A
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Související informace
•
•
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 211)
Upozornění na odstup* - omezení
(str. 212)
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
213
07 Podpora řidiče
City Safety™
DŮLEŽITÉ
City Safety™ je funkce, která napomáhá řidiči
vyvarovat se kolize při jízdě v dopravních
zácpách, mimo jiné při změnách dopravní
situace před vozem kombinované s poklesem
pozornosti, což by mohlo vést k nehodě.
Údržbu a výměnu komponentů City
Safety™ smí provádět pouze servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Funkce City Safety™ je aktivní při rychlostech
do 50 km/h (30 mph). Pomáhá řidiči automatickým brzděním vozidla v případě bezprostředního rizika srážky s vepředu jedoucími
vozidly, pokud řidič nereaguje včas brzděním
a/nebo otočením volantu.
Systém City Safety™™ nereaguje na
vozidla, která jedou v jiném směru, na
malá vozidla, motocykly, lidi a zvířata.
City Safety™ dokáže zabránit kolizi, pokud
je rozdíl v rychlostech menší než 15 km/h
(9 mph) – je-li rozdíl v rychlostech vyšší,
dokáže pouze snížit rychlost v okamžiku
nárazu. Aby měl řidič k dispozici plný
výkon brzd, musí sešlápnout pedál brzdy.
Systém City Safety™ je nastaven tak, aby se
aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům do řízení.
07
Řidič nebo spolujezdci normálně zaznamenají
funkci systému City Safety™ pouze tehdy,
pokud je vůz bezprostředně ohrožen kolizí.
Pokud vůz vybaven také funkcí varování před
kolizí s automatickou aktivací brzd(str. 220)* ,
pak se tyto dva systémy vzájemně doplňují.
14
214
Nikdy nečekejte, až zareaguje systém City
Safety™. Za udržování správné vzdálenosti a rychlosti je odpovědný výhradně
řidič.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ - omezení (str. 216)
City Safety™ - funkce (str. 214)
City Safety™ - použití (str. 215)
City Safety™ - laserový senzor (str. 217)
City Safety™ - symboly a zprávy
(str. 219)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Systém City Safety sleduje dopravní situaci
před vozidlem pomocí laserového senzoru,
který je umístěn v horní hraně čelního okna.
Pokud bezprostředně hrozí kolize, systém City
Safety vůz automaticky přibrzdí - tento zásah
můžete vnímat jako prudké zabrzdění.
Systém City Safety™ nereaguje v každé
jízdní nebo dopravní situaci, při každém
počasí a při libovolném stavu vozovky.
Systém City Safety™ se aktivuje v situacích,
kdy má řidič začít brzdit. Proto nemůže
pomoci řidiči v každé situaci.
Funkce systému City Safety™ nemůže být
používána jako náhrada činnosti řidiče. Pokud
by se řidič plně spolehl jenom na brzdění
pomocí funkce City Safety™, došlo by dříve
či později k nehodě.
City Safety™ - funkce
Vysílač a přijímač laserového senzoru v čelním
okně14.
Pokud je rozdíl rychlosti vzhledem k vozidlu
jedoucímu vepředu 4–15 km/h (3–9 mph),
může systém City Safety zcela zabránit kolizi.
Systém City Safety aktivuje krátké intenzivní
brzdění a za normálních okolností zastaví
vozidlo těsně za vozidlem vepředu. Takovým
stylem většina řidičů nejezdí a může to pro ně
být nepříjemné.
07 Podpora řidiče
Pokud je rozdíl rychlostí mezi vozidly vyšší
než 15 km/h (9 mph), nemusí sám o sobě
systém City Safety zabránit kolizi. Aby bylo
dosaženo plného brzdného účinku, musí řidič
sešlápnout brzdový pedál. Tímto způsobem
je pak možné zabránit kolizi při rozdílech
rychlostí vyšších než 15 km/h (9 mph).
Když je funkce aktivována a brzdí, na sdružené přístrojové desce se objeví textová
zpráva, že funkce je/byla aktivní.
City Safety™ - použití
City Safety™ je funkce, která napomáhá řidiči
vyvarovat se kolize při jízdě v dopravních
zácpách, mimo jiné při změnách dopravní
situace před vozem kombinované s poklesem
pozornosti, což by mohlo vést k nehodě.
Zapnutí a vypnutí
POZNÁMKA
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ - omezení (str. 216)
City Safety™ (str. 214)
City Safety™ - použití (str. 215)
City Safety™ - laserový senzor (str. 217)
City Safety™ - symboly a zprávy
(str. 219)
•
•
•
•
•
City Safety™ - funkce (str. 214)
•
MY CAR (str. 110)
City Safety™ (str. 214)
City Safety™ - omezení (str. 216)
City Safety™ - laserový senzor (str. 217)
City Safety™ - symboly a zprávy
(str. 219)
Funkce City Safety™ se aktivuje automaticky při nastartování motoru.
POZNÁMKA
Pokud brzdí systém City Safety™, rozsvítí
se brzdová světla.
Související informace
V určitých situacích může být vhodné
vypnout City Safety™, např. v prostředí, kde
mohou větve s listím zasahovat prostoru nad
čelní okno.
City Safety™ se používá v systému menu MY
CAR (str. 110). Po nastartování motoru lze
funkci deaktivovat následovně:
•
V oddílu MY CAR vyhledejte Systém
podpory jízdy a vyberte položku
Vypnuto u City Safety.
Funkce však bude zapnuta při dalším
nastartování motoru bez ohledu na to,
zda byla při vypnutí motoru zapnuta či
vypnuta.
07
VAROVÁNÍ
Laserový senzor vysílá laserové světlo,
i když je funkce City Safety™ manuálně
vypnuta.
215
07 Podpora řidiče
City Safety™ - omezení
Snímač systému City Safety je určen k detekování osobních vozidel a dalších velkých
vozidel před vozem, bez ohledu na to, zda je
den nebo noc.
Tato funkce má však jistá omezení.
Omezení snímače znamená, že City Safety
funguje s omezením nebo nefunguje vůbec,
např. v hustém sněžení nebo dešti, mlze,
prašných bouřích nebo sněhových vánicích.
Mlha, nečistota, led nebo sníh na čelním okně
mohou rovněž rušit jeho funkci.
Funkci omezují nízko zavěšené předměty,
např.vlajka/praporek na vyčnívajícím nákladu,
nebo příslušenství jako např. přídavné světlomety a ochranné roury, které jsou vyšší než
kapota.
Laserový paprsek systému City Safety měří
odraz světla. Snímač není schopen zjistit
předměty s malou schopností odrážet světlo.
Zadní části vozidel všeobecně dostatečně
odrážejí světlo díky poznávací značce a reflektorům zadních světel.
07
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému
City Safety odvrátit kolizi. Za těchto situací
poskytuje nejlepší brzdný účinek a stabilitu
systém ABS15 a ESC16.
15
16
216
(Anti-lock Braking System) - antiblokovací brzdový systém.
(Electronic Stability Control) - systém stability.
Pokud vozidlo couvá, funkce City Safety je
dočasně deaktivována.
Systém City Safety se také neaktivuje při
nízkých rychlostech – pod 4 km/h (3 mph),
proto systém nezasáhne v případech, kdy se
vozidlo vpředu přibližuje velmi pomalu, např.
při parkování.
Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto
systém City Safety nezasáhne v situacích,
kdy řidič evidentním způsobem otáčí volantem nebo zrychluje, a to i v situaci, kdy je
kolize neodvratná.
Pokud systém City Safety zabránil kolizi se
stojícím objektem, zůstane vozidlo v klidu
maximálně 1,5 sekundy. Pokud je vozidlo
zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost snížena na stejnou
rychlost, jakou se pohybuje vozidlo jedoucí
vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při
zastavení vozidla systémem City Safety
zastaví motor, pokud řidič nestačí před tím
sešlápnout spojkový pedál.
POZNÁMKA
•
Udržujte čelní okno před laserovým
senzorem bez ledu, sněhu a nečistot
(umístění senzoru (str. 214) - viz obrázek).
•
Na čelní okno před laserový senzor nic
neupevňujte a nemontujte.
•
Odstraňte námrazu a sníh z kapoty sníh a led nesmí překročit výšku 5 cm.
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na sdružené přístrojové desce
zobrazí zpráva Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka, je laserový senzor zakryt
a nedokáže detekovat vepředu jedoucí
vozidla. To znamená, že systém City Safety
není funkční.
Zpráva Zablok. snímačů čelního skla Viz
příručka se nezobrazí za všech situací, při
kterých je činnost laserového senzoru omezena. Proto musí dbát na to, aby plocha čelního skla pře senzorem byla vždy čistá.
V následující tabulce jsou uvedeny možné příčiny zobrazení zpráv spolu s doporučeními
příslušných činností.
07 Podpora řidiče
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před laserovým
senzorem je znečištěný nebo je
zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch
čelního okna před
senzorem od nečistot, ledu a sněhu.
Laserový senzor má
zablokované zorné
pole.
Odstraňte předmět
blokující senzor.
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou na čelním okně před „okénky“
laserových snímačů praskliny, škrábance
nebo stopy od kamínků a pokrývají oblast
cca. 0,5 x 3,0 mm (nebo větší), musíte se
za účelem výměny čelního okna obrátit na
servis (obrázek umístění snímače (str. 214))
– doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
V opačném případě může dojít k omezení
výkonu systému City Safety™.
Aby nedošlo k omezení funkčnosti, selhání
či nevyhovujícímu zásahu systému City
Safety, musí být splněny rovněž následující
podmínky:
•
Společnost Volvo nedoporučuje opravovat praskliny, škrábance a poškození od kamínků v oblasti laserového
senzoru. Mělo by se vyměnit celé čelní
sklo.
•
Před výměnou čelního skla kontaktujte
autorizovaný servis Volvo, abyste měli
jistotu, že bude objednáno a nainstalováno správné sklo.
•
Při výměně se musí namontovat stejný
typ stěračů čelního skla nebo stěrače
schválené společností Volvo.
Související informace
•
•
•
City Safety™ (str. 214)
City Safety™ - funkce (str. 214)
City Safety™ - použití (str. 215)
City Safety™ - laserový senzor
Součástí funkce City Safety™ je senzor, který
vysílá laserové světlo (umístění senzoru - viz
obrázek (str. 214)). V případě závady a v případě, že je třeba opravit laserový senzor, kontaktujte autorizovaný servis - doporučujeme
kontaktovat autorizovaný servis Volvo. Při
manipulaci s laserovým senzorem je nezbytně
nutné dodržovat předepsané pokyny.
K laserovému senzoru se vztahují následující
dva štítky:
Na obrázku je na horním štítku uvedena klasifikace laserového paprsku:
•
07
Laserové záření - Nedívejte se do laserového paprsku přímo pomocí optických
přístrojů - laserový výrobek třídy 1M.
Na obrázku jsou na dolním štítku uvedeny
technické parametry laserového paprsku:
}}
217
07 Podpora řidiče
||
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Splňuje
normy FDA (U.S. Food Administration)
platné pro laserová zařízení s výjimkou
odchylek dle "Oznámení k laserům č. 50"
ze dne 26. července 2001.
VAROVÁNÍ
Pokud nebudete dodržovat všechny tyto
pokyny, hrozí nebezpečí poškození zraku!
•
Nikdy se nedívejte do laserového
senzoru (který vydává laserové záření)
ze vzdálenosti 100 mm nebo kratší
zvětšovací optikou, jako jsou zvětšovací skla, mikroskopy, čočky nebo
podobné optické přístroje.
•
Zkoušky, opravy, demontáž, nastavení
a/nebo výměna náhradních dílů laserového senzoru musí provádět pouze
kvalifikovaný servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Údaje vyzařování laserového senzoru
V následující tabulce jsou specifikovány fyzikální údaje laserového senzoru.
Maximální energie impulsu
2.64 µJ
Maximální výstupní výkon
45 mW
Trvání impulsu
Divergence (vodorovně x svisle)
33 ns
28° × 12°
•
Abyste se vyvarovali vystavení škodlivému záření, neprovádějte žádné
úpravy ani údržbu s výjimkou úkonů
specifikovaných zde.
•
Mechanik musí postupovat podle
servisních informací pro laserový
senzor.
•
Nedemontujte laserový senzor (to platí
i pro demontáž čoček). Demontovaný
laserový senzor nesplňuje třídu laseru
3B podle normy IEC 60825-1. Třída
laseru 3B není bezpečná pro oči,
a proto představuje riziko úrazu.
•
Konektor laserového senzoru musí být
před demontáží odpojen od čelního
okna.
07
218
•
Laserový senzor musí být nainstalován
na čelní okno dříve, než je připojen
konektor senzoru.
•
Laserový snímač vysílá laserové světlo, když se dálkový ovladač nachází
v poloze klíče II (str. 79), a to i když je
motor vypnutý.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ (str. 214)
City Safety™ - omezení (str. 216)
City Safety™ - funkce (str. 214)
City Safety™ - použití (str. 215)
City Safety™ - symboly a zprávy
(str. 219)
07 Podpora řidiče
City Safety™ - symboly a zprávy
kontrolek na sdružené přístrojové desce
a současně se může objevit textová zpráva.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisk-
Pokud systém City Safety™ (str. 214) automaticky brzdí, může se rozsvítit jedna nebo více
Symbol
nutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
Zpráva
Význam/činnost
City Safety aut. zabrzdila
Systém City Safety™ brzdí nebo automaticky zabrzdil.
Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka
Laserový senzor je dočasně z důvodu zablokování nefunkční.
•
Odstraňte předmět blokující senzor a/nebo očistěte povrch čelního okna před senzorem.
Přečtěte si o omezeních laserového snímače (str. 216).
City Safety Nutný servis
Funkce City Safety™ je vypojena.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ (str. 214)
City Safety™ - omezení (str. 216)
City Safety™ - funkce (str. 214)
City Safety™ - použití (str. 215)
City Safety™ - laserový senzor (str. 217)
07
219
07 Podpora řidiče
Systém varování před kolizí*
Dvě úrovně systému
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
V závislosti na výbavě vozidla, může být
systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců k dispozici ve dvou provedeních:
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců se aktivuje v situacích, kdy má řidič
začít brzdit podstatně dříve. Proto tato funkce
nemůže pomoci řidiči v každé situaci.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců je nastaven tak, aby se aktivoval co
možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům do řízení.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců dokáže zabránit kolizi nebo snížit
rychlost při srážce.
07
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců nemůže být používán jako náhrada
činnosti řidiče. Pokud by se řidič plně spolehl
jenom na brzdění pomocí systému varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd, mohlo by dojít dříve či později
k nehodě.
17
220
Žádné varování před cyklisty na „úrovni 1“.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Úroveň 1
Řidič je pouze vizuálně a akusticky upozorněn17 na výskyt překážek - brzdy automaticky
nebrzdí, řidič musí brzdit sám.
Úroveň 2
Řidič je vizuálně a akusticky upozorněn na
výskyt překážek - pokud řidič v přiměřené
době nereaguje, vozidlo automaticky zabrzdí.
DŮLEŽITÉ
Údržbu komponentů v systému varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd a detekcí cyklistů a chodců smí provádět pouze servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 221)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 224)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 222)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 224)
•
Systém varování před kolizí* - omezení
(str. 226)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 227)
•
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 229)
07 Podpora řidiče
Upozornění na nebezpečí kolize* funkce
1 - Varování před srážkou
Řidič je nejdříve upozorněn, že bezprostředně
hrozí kolize.
Systém varování před kolizí dokáže detekovat
chodce, cyklisty nebo vozidla, která stojí
nebo se pohybují ve stejném směru před
vozidlem řidiče.
Pokud hrozí riziko kolize s chodcem, cyklistou
nebo jiným vozidlem, řidiče na to upozorní
blikající červená výstražná kontrolka (1) a zvukový signál.
Pokud se v této situaci řidič nezačne vyhýbat
a riziko kolize je značné, aktivuje se funkce
automatického brzdění bez ohledu na to, zda
řidič brzdí či nebrzdí. Brzdění potom nastane
s plnou brzdnou sílou, aby byla snížena
rychlost při nárazu, nebo s omezenou
brzdnou sílou, pokud stačí, aby nedošlo ke
kolizi. V případě cyklistů může k varování
a plné aktivaci brzd dojít velmi pozdě nebo
souběžně.
2 - Podpora brzd19
Přehled funkcí18.
Audiovizuální varovný signál v případě
nebezpečí nehody.
Radarový
snímač19
Kamerový snímač
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd reaguje ve třech krocích v následujícím pořadí:
Jestliže se nebezpečí kolize po vydání varování před kolizí stále zvyšuje, aktivuje se podpora brzd.
To znamená, že brzdová soustava je připravena na rychlé brzdění po lehkém sešlápnutí
brzd - to ucítíte jako mírné škubnutí.
Jestliže je pedál brzdy sešlápnut dostatečně
rychle, brzdy brzdí naplno.
1. Varování před srážkou
Podpora brzd dále zvýší intenzitu, jakou řidič
brzdí, v případě, že brzdění nestačí k tomu,
aby nedošlo ke kolizi.
2. Podpora brzd19
3 - Automatická aktivace brzd19
3. Automatická aktivace brzd19
Naposledy se aktivuje automatická funkce
brzd.
Systém varování před kolizí a City Safety™
(str. 214) se vzájemně doplňují.
18
19
07
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Pouze se systémem úrovně 2.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
221
07 Podpora řidiče
||
VAROVÁNÍ
Systém varování před kolizí se nezapne
v každé jízdní nebo dopravní situaci, při
každém počasí a při libovolném stavu
vozovky. Systém varování před kolizí
nereaguje na vozidla a cyklisty, kteří se
pohybují v jiném směru, než vozidlo, nebo
na zvířata.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 220)
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů
Varování se aktivuje pouze v případě
vysoké pravděpodobnosti kolize. V kapitole "Funkce" a "Omezení" najdete informace k omezením, s jakými musí být řidič
seznámen ještě před tím, než použije varování před kolizí nebo automatickou aktivaci
brzd.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců a cyklistů se vypnou, pokud je
rychlost vozidla vyšší než 80 km/h
(50 mph).
Tato funkce "vidí" zezadu pouze cyklisty, kteří
jedou ve stejném směru.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců nefungují ve tmě a v tunelech, a to
ani v případě, že svítí pouliční světla.
07
Funkce automatické aktivace brzd může
zabránit kolizi a může snížit rychlost při
nárazu. Pro zajištění maximální účinnosti
brzd musí řidič brzdový pedál vždy sešlápnout - to platí i v případě, že je vozidlo
vybaveno systémem automatické aktivace
brzd.
Nikdy nečekejte na varování před kolizí. Za
udržování správné vzdálenosti a rychlosti
je vždy odpovědný řidič, a to i v případě,
že je vozidlo vybaveno systémem varování
před kolizí s automatickou aktivací brzd.
222
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Optimální příklad toho, co systém vyhodnotí jako
cyklistu - jasné obrysy těla a jízdního kola, přímo
zezadu v ose vozidla.
07 Podpora řidiče
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné,
aby funkce detekující cyklistu, měla k dispozici maximálně jednoznačné informace
o obrysech těl a jízdního kola - musí mít tedy
možnost identifikovat jízdní kolo, hlavu, paže,
ramena, nohy, horní část těla a spodní část
těla a to společně s běžnými pohyby lidského
těla.
•
Schopnost funkce vidět cyklisty je podobně jako u lidského oka za soumraku
a při svítání omezena.
•
Funkce umožňující detekci cyklistů se
deaktivuje při jízdě ve tmě a v tunelech,
a to i v případě, že svítí pouliční světla.
•
Aby detekce cyklistů fungovala optimálně, musí být aktivována funkce City
Safety™, viz City Safety™ (str. 214).
Pokud kamera větší části jízdního kola nebo
těla cyklisty nevidí, nedokáže cyklistu identifikovat.
Aby funkce dokázala identifikovat cyklistu, musí se jednat o dospělého cyklistu,
který jede na "jízdním kole běžné velikosti".
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů je pouhou
pomůckou.
•
Jízdní kolo musí být vybaveno vysoce
viditelnou a schválenou20 zpětnou červenou odrazkou, která je nainstalována
minimálně 70 cm nad vozovkou.
•
všechny cyklisty ve všech situacích
a nevidí například částečně zakryté
cyklisty.
•
Tato funkce dokáže detekovat cyklisty
pouze přímo zezadu, pokud jedou ve stejném směru. Nedokáže detekovat cyklisty
zezadu pod jistým úhlem ani cyklisty
z boku.
•
cyklisty v oblečení, které zakrývá
obrysy těla, a cyklisty, kteří přijíždějí
z boku.
•
jízdní kola, která nemají vzadu červenou odrazku.
20
Cyklisté, kteří jedou po pravé nebo levé
hraně imaginární/prodloužené boční linie
vozidla, mohou být detekováni se zpožděním nebo se může stát, že nebudou
detekováni vůbec.
•
Systém varování před kolizí* (str. 220)
VAROVÁNÍ
•
•
Související informace
Funkce nedokáže detekovat:
•
jízdní kola, na kterých jsou velké předměty.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
07
Odrazka musí splňovat doporučení a podmínky, které platí z hlediska dopravních předpisů v dané zemi.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
223
07 Podpora řidiče
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců
•
Kamerový snímač umožňující detekci
chodců se deaktivuje při jízdě ve tmě a v
tunelech, a to i v případě, že svítí pouliční
světla.
Upozornění na nebezpečí kolize* použití
Zapnutí a vypnutí výstražných signálů
VAROVÁNÍ
"Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů a chodců"
je pouhou pomůckou. Funkce nedokáže
detekovat všechny chodce ve všech situacích a nevidí, například:
•
• chodce, kteří nesou větší předměty.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
Optimální příklady objektů, které systém považuje za chodce se zřetelnými obrysy těla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné,
aby funkce detekující chodce, měla k dispozici maximálně jednoznačné informace
o obrysech těl - musí mít tedy možnost identifikovat hlavu, paže, ramena, nohy, horní část
těla a spodní část těla a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
07
224
Pokud kamera větší těla nevidí, nedokáže
chodce identifikovat.
•
Aby chodec mohl být identifikován, musí
být vzpřímený a mít výšku minimálně
80 cm..
•
Schopnost kamerového snímače vidět
chodce je podobně jako u lidského oka
za soumraku a při svítání omezena.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
částečně zakryté chodce, osoby
v oděvech, které zakrývají obrysy těla,
a chodce menší než 80 cm.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 220)
1. Zvuková a světelná výstražná signalizace v případě rizika kolize21.
Můžete nastavit, zda u systému výstrahy
v případě kolize mají či nemají být aktivovány
zvukové a světelné signály.
Při startování motoru se automaticky použije
nastavení, které bylo zvoleno při vypnutí
motoru.
POZNÁMKA
Funkce podpory brzd a automatické aktivace brzdy jsou vždy povoleny - nelze je
deaktivovat.
Nastavení systému upozornění na nebezpečí
kolize se upravuje na obrazovce středové
07 Podpora řidiče
konzoly nebo v systému menu MY CAR, viz
(str. 110).
Světelná a zvuková signalizace
Po aktivování světelné a zvukové signalizace
v případě výstrahy u kolize se výstražná kontrolka (č. [1] na předchozím obrázku) testuje
při každém nastartování motoru, a to tak, že
krátce rozsvítí všechny segmenty na výstražné kontrolce.
Po nastartování motoru zhasnou kontrolky
a vypne se zvuková signalizace.
•
Vyhledejte Varování před kolizí v oddílu
Systém podpory jízdy v systému menu
MY CAR (str. 110). U položky zrušte
zaškrtnutí.
Zvuková signalizace
Po nastartování motoru lze výstražný zvuk
aktivovat/deaktivovat samostatně:
•
Hledejte Zvukové varování v oddílu
Varování před kolizí v systému menu
MY CAR (str. 110) - zde vyberte možnost
Zapnout nebo Vypnout.
Nyní systém varování před kolizí varuje pouze
vizuálně.
Nastavení vzdálenosti pro varování
•
Hledejte Upozornění na vzdálenost
v oddílu Varování před kolizí v systému
menu MY CAR, (str. 110) - zde vyberte
Dlouhá, Normální nebo Krátká.
Vzdálenost pro varování určuje citlivost
systému. Vzdálenost pro varování Dlouhá
poskytuje časnější varování. Nejprve vyzkoušejte nastavení Dlouhá a jestliže toto nastavení vydává příliš mnoho varování, která
mohou v určitých situacích rušit, potom
nastavení vzdálenosti změňte na Normální.
Vzdálenost pro varování Krátká používejte
pouze ve výjimečných případech, např. pro
dynamickou jízdu.
POZNÁMKA
Pokud se používá adaptivní tempomat,
tempomat použije výstražnou kontrolku
i akustickou výstrahu, dokonce i když je
systém varování před kolizí vypnutý.
Systém varování před kolizí varuje řidiče
v případě hrozící srážky, funkce však
nemůže zkrátit reakční dobu řidiče.
Aby byl systém varování před kolizí účinný,
jeďte vždy s časovým intervalem pro Upozornění na odstup (str. 211) nastaveným na
4-5.
POZNÁMKA
I když se vzdálenost varování nastaví na
Dlouhá, v jistých situacích se může zdát,
že varování přichází pozdě, např. je-li velký
rozdíl rychlostí nebo pokud vozidla vpředu
prudce brzdí.
VAROVÁNÍ
Žádná automatický systém není schopen
zaručit 100% správné fungování v každé
situaci. Proto nikdy netestujte systém
varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd tak, že budete najíždět do
lidí a vozidel - mohlo by dojít k vážnému
poškození, poranění a ohrožení životů.
Kontrola nastavení
Nastavení lze upravit na obrazovce středové
konzoly a v systému menu (str. 110) MY
CAR.
07
Vzdálenost pro varování reguluje vzdálenost,
při níž systém vydá optické a akustické varování.
21
Nákres je schématický - model vozidla a detaily se mohou lišit.
}}
225
07 Podpora řidiče
||
Údržba
Systém varování před kolizí* omezení
Tato funkce má jistá omezení – tento systém
není např. aktivní, dokud rychlost není 4 km/h
(3 mph).
Vizuální varovný signál systému upozornění
na nebezpečí kolize (viz (1) na obr. (str. 221))
může být obtížné zaznamenat v případě silného slunečního svitu, odrazů, při nošení slunečních brýlí, nebo když se řidič nedívá přímo
před sebe. Proto by měl být vždy aktivován
varovný zvuk.
Kamerový a radarový snímač22.
Aby snímače fungovaly správně, nesmí na
nich být nečistoty, led a sníh a snímače se
musí pravidelně čistit pomocí vody a autošamponu.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému
odvrátit kolizi. Za těchto situací poskytuje nejlepší brzdný účinek a stabilitu systém ABS
a ESC (str. 184).
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Γidla tedy nebudou
moci měřit.
07
Související informace
•
22
226
Systém varování před kolizí* (str. 220)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Vizuální výstražný signál může být
dočasně deaktivován v případě vysoké
teploty v prostoru pro cestující způsobené
například prudkým slunečním světlem.
Dojde-li k tomu, aktivuje se výstražné zvukové znamení, a to i v případě, že deaktivace proběhla v systému menu.
•
Varování se nesmí objevit, pokud
vzdálenost k vozidlu vpředu je malá
nebo pokud jsou pohyby volantu
a pedálů velké, například při velmi
aktivním jízdním stylu.
07 Podpora řidiče
VAROVÁNÍ
Pokud v důsledku dopravní situace nebo
vnějších vlivů radarový nebo kamerový snímač nedokáže detekovat vpředu správně
chodce nebo cyklistu nebo vozidlo, může
se stát, že dojde ke zpoždění v indikaci
varování a zásahů brzd nebo se tyto
funkce vůbec neaktivují.
Systém snímačů má v případě chodců
a cyklistů23 omezený dosah – systém
dokáže účinně vydávat varování a brzdit
při rychlostech vozidla do 50 km/h
(30 mph). V případě vozidel, která stojí
nebo se pohybují pomalu, systém účinně
varuje a brzdí do rychlosti vozidla 70 km/h
(43 mph).
V případě zhoršené viditelnosti nebo tmy
se varování upozorňující na stojící
a pomalu jedoucí vozidla může vypnout.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců a cyklistů se vypnou, pokud je
rychlost vozidla vyšší než 80 km/h
(50 mph).
k pozdějšímu varování a tím snížení celkového počtu varování.
Upozornění na nebezpečí kolize* omezení kamerového snímače
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se dočasně deaktivuje, pokud se
zařadí zpětný chod.
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem nebo vozidlem
vpředu, které stojí nebo se pohybuje stejným
směrem.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se také neaktivuje při nízkých
rychlostech – pod 4 km/h (3 mph), proto
systém nezasáhne v případech, kdy se
vozidlo vpředu přibližuje velmi pomalu, např.
při parkování.
Pokud řidič projeví aktivitu a prokáže, že si je
vědom chování během jízdy, může se varování před kolizí nepatrně odložit, což sníží
počet zbytečných varování na minimum.
Pokud systém automatické aktivace brzd
zabránil kolizi se stojícím objektem, zůstane
vozidlo v klidu maximálně 1,5 sekundy.
Pokud je vozidlo zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost snížena
na stejnou rychlost, jakou se pohybuje
vozidlo jedoucí vepředu.
Systém Upozornění na nebezpečí kolize
využívá stejné radarové snímače jako adaptivní tempomat (str. 197). Přečtěte si více
o omezeních radarového snímače (str. 206).
U vozidel s manuální převodovkou se při
zastavení vozidla systémem automatické aktivace brzd zastaví motor, pokud řidič nestačí
před tím sešlápnout spojkový pedál.
Pokud jsou varování vnímána jako příliš častá
nebo rušivá, může být zkrácena vzdálenost
pro varování (str. 224). To může vést
Související informace
23
•
Systém varování před kolizí* (str. 220)
Tato funkce využívá kamerový snímač, který
má jistá omezení.
Kamerový snímač ve voze používají podobně
jako varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd následující funkce:
•
•
•
•
Aktivní dálkové světlomety (str. 90)
Informace o dopravních značkách
(str. 188)
Driver Alert Control - DAC (str. 231)
Asistent jízdních pruhů (str. 234)
POZNÁMKA
Povrch čelního skla před kamerovým snímačem musí být bez sněhu, ledu, mlhy
a nečistot.
Nepřipevňujte a nelepte nic na čelní sklo
před kamerový snímač - mohlo by se stát,
že se u některých systémů závislých na
kameře sníží účinnost nebo že tyto
systémy přestanou fungovat.
V případě cyklistů se může stát, že k indikaci varování a úplné aktivaci brzd dojde velmi pozdě nebo současně.
07
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
227
07 Podpora řidiče
||
Kamerové snímače mají omezení obdobná
jako lidské oko, tj. „vidí“ hůř například ve tmě,
hustém sněžení nebo mlze. Za takových podmínek mohou být funkce systémů závislých
na kameře výrazně omezeny nebo dočasně
vypnuty.
Silné protisvětlo, odrazy světla od vozovky,
sníh nebo led na vozovce, znečištěné nebo
nezřetelné značení jízdních pruhů značným
způsobem omezuje činnost kamery při sledování vozovky a detekci chodců a ostatních
vozidel.
Zorné pole kamerového snímače je limitováno. Proto se v jistých situacích může stát,
že chodci, cyklisté a vozidla nebudou detekováni vůbec nebo budou detekováni s jistým
zpožděním.
Během velmi vysokých teplot je kamera
dočasně vypnuta na cca. 15 minut po nastartování motoru, aby byla chráněna funkčnost
kamery.
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na displeji objeví zpráva Zablok.
snímačů čelního skla Viz příručka, zna-
07
mená to, že je kamerový snímač zablokován
a nemůže detekovat chodce, cyklisty, vozidla
nebo silniční značení před vozem.
Současně to znamená, že kromě varování
před kolizí s automatickou aktivací brzd
nefungují v plném rozsahu rovněž následující
funkce:
228
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
•
•
Aktivní dálkové světlomety
Driver Alert Control
Lane Keeping Aid
Informace o dopravních značkách
V této tabulce jsou uvedeny možné příčiny
zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi.
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před kamerou je
znečištěný nebo je
zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před
kamerou od nečistot, ledu a sněhu.
Hustá mlha, intenzivní déšť nebo sníh
znamenají, že
kamera není plně
funkční.
Žádná činnost.
Kamera nefunguje
během hustého
deště nebo sněžení.
Povrch čelního okna
před kamerou jste
očistili, avšak
zpráva je stále
zobrazena.
Γekejte. Může trvat
několik minut, než
kamera změří
dohlednost.
Mezi vnitřní stranou
čelního okna
a kamerou se objevila nečistota.
Zajeďte do servisu
a nechte si vyčistit
čelní sklo pod krytem kamery - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 220)
07 Podpora řidiče
Systém varování před kolizí* symboly a zprávy
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem nebo vozidlem
vpředu, které stojí nebo se pohybuje stejným
směrem.
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Collision Warning
System VYP
Systém varování před kolizí je nefunkční.
Zobrazí se, když nastartujete motor.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Systém varování před
kolizí Není dostupný
Systém varování před kolizí nemůže být aktivován.
Zobrazí se, když se řidič pokusí aktivovat tuto funkci.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Bylo aktivováno automatické brzdění
Byla aktivní funkce automatické aktivace brzd.
Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zpráva zmizí po jednom stisknutí tlačítka OK.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 227).
07
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
229
07 Podpora řidiče
||
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Zablokov. radar Viz příručka
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je dočasně vypnuto.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když
se před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Přečtěte si o omezeních radarového snímače (str. 206).
Varování před kolizí
Nutný servis
A
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je částečně nebo zcela vypnuto.
•
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Související informace
•
•
07
230
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Systém varování před kolizí* (str. 220)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 221)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 224)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 222)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 224)
•
Systém varování před kolizí* - omezení
(str. 226)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 227)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Systém sledování bdělosti řidiče*
Driver Alert System je určeno pro pomoc řidičům, jejichž schopnost řízení se v průběhu
jízdy snižuje, nebo kteří neočekávaně opustili
jízdní pruh, v němž jedou.
Driver Alert System zahrnuje dvě různé
funkce, které mohou být vypnuty současně
nebo jednotlivě:
•
•
Driver Alert Control - DAC (str. 232).
Související informace
•
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (str. 231)
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 234)
Lane Keeping Aid (LKA)* (str. 238)
Driver Alert Control (DAC)*
Funkce je určena k upoutání pozornosti řidiče/
řidičky, když při řízení začne ztrácet koncentraci, např.začíná být rozptýlený/rozptýlená
nebo začne usínat.
Cílem DAC je detekovat pomalu se snižující
koncentraci řidiče a je primárně určen pro
hlavní silnice. Funkce není určena pro městský provoz.
Lane Departure Warning - LDW (str. 234).
nebo
•
Lane Keeping Aid - LKA (str. 238)
Zapnutá funkce je nastavena do pohotovostního režimu a neaktivuje se automaticky,
dokud rychlost nepřekročí 65 km/h (40 mph).
Funkce se deaktivuje, když rychlost klesne
pod 60 km/h (37 mph).
Obě funkce využívají kameru, která je závislá
na bočním značení jízdního pruhu po obou
stranách.
VAROVÁNÍ
Systém výstrahy pro řidiče nefunguje ve
všech situacích. Jedná se o pouhý
doplněk.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
Kamera detekuje boční značení na vozovce
a porovnává část vozovky s pohyby volantu.
Řidič je upozorněn, pokud vůz nesleduje plynule značení vozovky.
07
V některých případech není schopnost řízení
ovlivněna, ačkoli je řidič unavený. V takovém
případě nemůže systém vydat varování
určené řidiči. Proto je vždy důležité zastavit
a udělat si přestávku, pokud se objeví jakékoli
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
231
07 Podpora řidiče
||
známky únavy řidiče, bez ohledu na to, zda
DAC vydá nebo nevydá varování.
POZNÁMKA
Tato funkce se nesmí používat k prodloužení doby jízdy. Pravidelně si naplánujte
přestávky, abyste měli jistotu, že jste
odpočatí.
Omezení
V některých případech může systém vydat
varování, ačkoli schopnost řízení není omezena, například:
•
•
ve velmi silném bočním větru
na vozovce s vyjetými kolejemi.
POZNÁMKA
Senzor kamery má jistá omezení (str. 227).
Související informace
07
232
•
Systém sledování bdělosti řidiče*
(str. 231)
•
Driver Alert Control (DAC)* - použití
(str. 232)
•
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy (str. 233)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Driver Alert Control (DAC)* - použití
VAROVÁNÍ
Nastavení se upravují z displeje na středové
konzole a z jeho menu.
Upozornění musí být bráno velmi vážně,
neboť ospalý řidič/ospalá řidička si obvykle není vědom/vědoma svého stavu.
zap/vyp
Pokud se ozve alarm nebo se cítíte unaveni: co nejdříve bezpečně zastavte
vozidlo a odpočiňte si.
Funkci Driver Alert lze nastavit do pohotovostního režimu v systému menu MY CAR
(str. 110):
•
•
Studie ukázaly, že když řidič řídí unavený,
nebezpečí je stejné, jako kdyby řídil pod
vlivem alkoholu.
Zaškrtnuté políčko - funkce je aktivována.
Nezaškrtnuté políčko - funkce je deaktivována.
Funkce
Související informace
Funkce Driver Alert se aktivuje, když rychlost
stoupne nad 65 km/h (40 mph), a zůstává
aktivní, dokud je rychlost větší než 60 km/h
(37 mph).
•
Systém sledování bdělosti řidiče*
(str. 231)
•
Driver Alert Control (DAC)* (str. 231)
Pokud vozidlo jede chaoticky, řidiče
upozorní zvukový signál a textová
zpráva Driver Alert Čas na
přestávku - současně se na sdružené přístrojové desce rozsvítí sousední symbol. Varování je po chvíli opakováno, jestliže
se schopnost řídit nezlepší.
Výstražný symbol lze vypnout:
•
Stiskněte tlačítko OK na levém páčkovém
přepínači.
07 Podpora řidiče
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy
dové konzoly v různých situacích symboly
a textové zprávy.
DAC (str. 231) zobrazuje na sdružené přístrojové desce nebo na obrazovce displeje stře-
Pár příkladů:
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Driver Alert Čas na přestávku
Vůz nebyl řízen plynule; řidič je upozorněn akustickým varováním + textem.
Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 227).
Výstraha řidiči Nutný servis
Systém je vypnutý.
•
A
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Související informace
•
Systém sledování bdělosti řidiče*
(str. 231)
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (str. 231)
07
Driver Alert Control (DAC)* - použití
(str. 232)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
233
07 Podpora řidiče
Lane Departure Warning (LDW)*
Princip funkce LDW
Funkce Lane Departure Warning (Lane
Departure Warning) pomáhá řidiči snížit
nebezpečí, že se vozidlo na hlavních cestách
a dálnicích náhodně dostane v jistých jízdních
situacích mimo jízdní pruh.
Pokud vozidlo přejede přes jednu z bočních
čar, řidiče upozorní zvukový signál nebo
vibrace volantu. Vibrace volantu se mění čím delší doba uběhla od okamžiku, kdy
vozidlo přejelo přes boční čáru, tím déle
volant vibruje.
Lane Departure Warning LDW nebo LKA
POZNÁMKA
Asistent jízdních pruhů je k dispozici ve dvou
provedeních:
•
LDW - Lane Departure Warning - řidiče
upozorní zvukový signál nebo pulzace
volantu.
•
LKA - Asistent jízdních pruhů
(Lane Keeping Aid) - systém zajede
s vozidlem zpět do jízdního pruhu a/nebo
řidiče upozorní zvukový signál nebo
vibrace volantu.
Řidič je upozorněn pokaždé, když kola
přejedou čáru. Pokud se čára nachází mezi
koly, zvukový alarm není vydán.
VAROVÁNÍ
(Obrázek je schematický - nejedná se o konkrétní
model.)
Funkce Lane Assistance představuje
pouhou pomůcku řidiče a nezapne se
v každé jízdní nebo dopravní situaci, při
každém počasí a při libovolném stavu
vozovky.
Kamera detekuje boční čáry silnice/jízdního
pruhu.
Vozidlo je dodáváno s jedním z těchto dvou
systémů - to, jaké systémy patří do výbavy
vozidla, závisí na trhu a motoru.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a za dodržování platných zákonů
a dopravních předpisů nese v konečném
důsledku vždy řidič.
Pokud si nejste jisti, zda do výbavy vozu patří
LDW nebo LKA:
•
07
Související informace
Otevřete systém nabídky MY CAR
a vyhledejte Systém podpory jízdy v části Lane Departure Warning je uvedeno, zda vozidlo má LDW nebo
Asistent jízdních pruhů pro LKA.
Varování s vibracemi volantu24.
24
234
Obrázek zobrazuje 3 vibrace při překřížení boční čáry.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
(str. 235)
•
Lane Departure Warning (LDW) - ovládání
(str. 236)
•
Lane Departure Warning (LDW) - omezení
(str. 236)
07 Podpora řidiče
•
Lane Departure Warning (LDW) - symboly
a hlášení (str. 237)
•
•
Lane Departure Warning (LDW) funkce
Lane Keeping Aid (LKA)* (str. 238)
U funkce Lane Departure Warning ((Lane
Departure Warning)) lze provést některá
nastavení.
Systém sledování bdělosti řidiče*
(str. 231)
Vypnutí/zapnutí
tovostního režimu. Při nastartování je
nastavena stejná hodnota, jaká byla
nastavena při vypnutí motoru.
• Vyšší citlivost – Zvýší se citlivost,
poplach je spuštěn dříve a platí méně
omezení.
Související informace
•
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 234)
Lane Keeping Aid (LKA)* (str. 238)
Stisknutím tlačítka na středové konzole funkci
aktivujete nebo deaktivujete. Je-li funkce
zapnuta, kontrolka v tlačítku svítí.
Tato funkce je v konkrétních situacích
doplněna na sdružené přístrojové desce intuitivní grafikou.
07
Osobní preference
Nastavení se provádí ze středové konzoly
pomocí systému nabídky MY CAR. Popis
systému nabídky - viz MY CAR (str. 110).
Vyberte některou z následujících možností:
• Při spuštění - funkce je při každém
nastartování motoru nastavena do poho-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
235
07 Podpora řidiče
Lane Departure Warning (LDW) ovládání
Funkce Lane Departure Warning (Lane
Departure Warning) je v konkrétních situacích
doplněna na sdružené přístrojové desce intuitivní grafikou. Pár příkladů:
Související informace
•
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 234)
Lane Keeping Aid (LKA)* (str. 238)
Lane Departure Warning (LDW) omezení
Snímač kamery funkce Lane Departure Warning (Lane Departure Warning) má podobná
omezení jako lidské oko.
Pokud potřebujete další informace, přečtěte
si o omezeních kamerového snímače
(str. 227).
POZNÁMKA
Jsou situace, kdy funkce LDW neindikuje
žádnou výstrahu, např.:
•
•
•
•
•
Boční čáry funkce LDW.
07
236
•
Symbol LDW má BÍLΔ boční čáry funkce je aktivní a detekuje, tedy "vidí",
jednu nebo obě boční čáry.
•
Symbol LDW má ŠEDΔ boční čáry funkce je aktivní, ale nedetekuje levou ani
pravou boční čáru.
nebo
•
Symbol LDW má ŠEDΔ boční čáry –
funkce je v pohotovostním režimu, protože rychlost klesla pod 65 km/h
(40 mph).
•
Symbol LDW nemá boční čáry - funkce je
deaktivována.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Jsou zapnuté ukazatele směru
Řidič má nohu na brzdovém pedálu25
V případě rychlého sešlápnutí plynového pedálu25
V případě rychlého pohybu volantu25
Pokud je zatáčka tak ostrá, že se
vozidlo nakloní.
Související informace
•
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 234)
Lane Keeping Aid (LKA)* (str. 238)
07 Podpora řidiče
Lane Departure Warning (LDW) symboly a hlášení
Pokud funkce asistenta jízdních pruhů není
k dispozici, na přístrojové desce se na displeji
Symbol
nebo obrazovce může objevit symbol společně s vysvětlením. Podle situace postupujte
podle doporučení.
Zpráva
Popis
Lane Departure Warning ZAP/
Lane Departure Warning VYP
Funkce je zapnuta/vypnuta.
Příklady zpráv:
Zobrazí se při zapnutí/vypnutí.
Text zmizí přibližně po 5 sekundách.
Zablok. snímačů čelního skla Viz
příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Vyčistěte čelní sklo před snímačem kamery.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 227).
Výstraha řidiči Nutný servis
Systém je vypnutý.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Související informace
•
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 234)
Lane Keeping Aid (LKA)* (str. 238)
07
25
Pokud je vybráno "Vyšší citlivost", výstraha je nadále aktivní, viz Lane Departure Warning (LDW) - funkce (str. 235).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
237
07 Podpora řidiče
Lane Keeping Aid (LKA)*
Princip funkce LKA
VAROVÁNÍ
Funkce Lane Departure Warning pomáhá
řidiči snížit nebezpečí, že se vozidlo na hlavních cestách a dálnicích náhodně dostane
v jistých jízdních situacích mimo jízdní pruh.
Funkce Lane Assistance představuje
pouhou pomůcku řidiče a nezapne se
v každé jízdní nebo dopravní situaci, při
každém počasí a při libovolném stavu
vozovky.
Lane Departure Warning LDW nebo LKA
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a za dodržování platných zákonů
a dopravních předpisů nese v konečném
důsledku vždy řidič.
Asistent jízdních pruhů je k dispozici ve dvou
provedeních:
•
LDW - Lane Departure Warning - řidiče
upozorní zvukový signál nebo pulzace
volantu.
•
LKA - Asistent jízdních pruhů
(Lane Keeping Aid) - systém zajede
s vozidlem zpět do jízdního pruhu a/nebo
řidiče upozorní zvukový signál nebo
vibrace volantu.
Vozidlo je dodáváno s jedním z těchto dvou
systémů - to, jaké systémy patří do výbavy
vozidla, závisí na trhu a motoru.
Pokud si nejste jisti, zda do výbavy vozu patří
LDW nebo LKA:
•
07
238
Otevřete systém nabídky MY CAR
a vyhledejte Systém podpory jízdy v části Lane Departure Warning je uvedeno, zda vozidlo má LDW nebo
Asistent jízdních pruhů pro LKA.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
(Obrázek je schematický - nejedná se o konkrétní
model.)
•
Lane Keeping Aid (LKA) - funkce
(str. 239)
Kamera detekuje boční čáry silnice/jízdního
pruhu.
•
Lane Keeping Aid (LDW) - ovládání
(str. 240)
•
Lane Keeping Aid (LKA) - omezení
(str. 241)
•
Lane Keeping Aid (LKA) - symboly a hlášení (str. 242)
•
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 234)
Pokud by vozidlo mělo projet přes boční čáru,
funkce Lane Keeping Aid aktivně řídí vozidlo
zpět do jízdního pruhu působením mírné síly
na řízení ve volantu.
Pokud vozidlo dosáhne boční čáru nebo přes
ní přejede, funkce Lane Keeping Aid upozorní
řidiče rovněž vibracemi volantu.
Systém sledování bdělosti řidiče*
(str. 231)
07 Podpora řidiče
Lane Keeping Aid (LKA) - funkce
U funkce Lane Keeping Aid (Lane Keeping
Aid) lze provést některá nastavení.
Vypnutí/zapnutí
Funkce Lane Keeping Aid je aktivní v intervalu
rychlostí 65–200 km/h (40–125 mph) na silnicích s jasně viditelnými bočními čárami.
Funkce se dočasně deaktivuje na úzkých silnicích s méně 2,6 metry mezi bočními čárami.
Dále lze v nabídce MY CAR provést následující volby:
vozidlo bude řízeno směrem zpět do jízdního
pruhu.
•
Varování s vibracemi ve volantu: Pouze
vibrace – Zapnuto nebo Vypnuto.
Varování s vibracemi ve volantu
•
Aktivní řízení: Pouze asistent řízení Zapnuto nebo Vypnuto.
•
Varování s vibracemi ve volantu a aktivní
řízení: Plná funkce - Zapnuto nebo
Vypnuto.
Aktivní řízení
Funkce Lane Keeping Aid pomáhá udržet
vozidlo mezi bočními čárami jízdního pruhu.
Funkce LKA řídí a upozorňuje vibracemi
volantu26.
Pokud vozidlo přejede přes jednu z bočních
čar, funkce Lane Keeping Aid řidiče upozorní
vibracemi ve volantu27. K tomu dochází nezávisle na tom, zda je vozidlo aktivně řízeno
zpět působením mírné síly řízení.
Stisknutím tlačítka na středové konzole funkci
aktivujete nebo deaktivujete. Je-li funkce
zapnuta, kontrolka v tlačítku svítí.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko Zapnuto/Vypnuto - v tomto případě
funkci zajišťuje systém nabídky MY CAR.
Popis systému menu, viz MY CAR (str. 110).
26
27
Funkce LKA zasahuje do řízení a manévruje od
čáry.
07
Pokud se vozidlo přiblíží k levé nebo pravé
boční čáře a není aktivováno směrové světlo,
Obrázek zobrazuje 3 vibrace při překřížení boční čáry.
Vibrace volantu se mění - čím delší doba uběhla od okamžiku, kdy vozidlo přejelo přes boční čáru, tím více volant pulsuje.
}}
239
07 Podpora řidiče
||
Dynamické zatáčení
Lane Keeping Aid (LDW) - ovládání
Funkce Lane Keeping Aid (Lane Keeping Aid)
je v konkrétních situacích doplněna na sdružené přístrojové desce intuitivní grafikou. Pár
příkladů:
POZNÁMKA
Funkce LKA se dočasně deaktivuje, dokud
jsou zapnuta směrová světla.
LKA zasahuje na pravé straně.
Funkce LKA nezasahuje v ostrých zavřených
zatáčkách.
Funkce Lane Keeping Aid zasáhne a navede
vůz mimo boční čáru - to poznáte následovně:
V některých případech nechá asistent jízdních
pruhů vozidlo přejet boční čáry bez zásahu
do řízení nebo bez výstrahy. Zde patří, například, situace, kdy vozidlo při nerušeném
výhledu přejede do vedlejšího jízdního pruhu
při průjezdu zatáčkou.
Související informace
•
•
•
Související informace
•
•
Lane Keeping Aid (LKA)* (str. 238)
LKA "vidí" a následuje boční čáry.
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 234)
Pokud je aktivní funkce Lane Keeping Aid
a detekuje/„vidí“ boční čáry, symbol LKA je
indikuje BÍLÝMI čárami.
07
•
240
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ΓERVENÁ čára na dané straně.
ŠEDÁ boční čára - funkce Lane Keeping
Aid nevidí čáru na dané straně vozidla.
Lane Keeping Aid (LKA)* (str. 238)
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 234)
07 Podpora řidiče
Lane Keeping Aid (LKA) - omezení
Snímač kamery funkce Lane Keeping Aid
(Lane Keeping Aid) má podobná omezení jako
lidské oko.
Pokud potřebujete další informace, přečtěte
si o omezeních kamerového snímače
(str. 227) - viz Upozornění na nebezpečí
kolize* - použití (str. 224).
vostního režimu a zůstane v něm, dokud řidič
opět nezačne vozidlo řídit.
Související informace
•
•
Lane Keeping Aid (LKA)* (str. 238)
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 234)
POZNÁMKA
V některých složitých situacích je pro
systém Lane Assist těžké správně pomoci
řidiči - v tomto případě doporučujeme
funkci vypnout.
Příklady situací:
•
•
•
•
•
práce na cestách
zimní stav vozovky
nekvalitní povrch vozovky
velmi sportovní styl jízdy
nepříznivé počasí se sníženou viditelností.
Ruce na volantu
07
Aby funkce Lane Keeping Aid fungovala, řidič
musí mít ruce na volantu. Funkce LKA
nepřetržitě monitoruje tento stav. Pokud nejsou zjištěny ruce na volantu, zobrazí se textové hlášení, které upozorňuje řidiče na
aktivní ovládání volantu.
Jestliže řidič nereaguje a nezačne vůz řídit,
funkce Lane Keeping Aid přejde do pohoto-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
241
07 Podpora řidiče
Lane Keeping Aid (LKA) - symboly
a hlášení
nebo obrazovce může objevit symbol společně s vysvětlením. Podle situace postupujte
podle doporučení.
Pokud funkce asistenta jízdních pruhů není
k dispozici, na přístrojové desce se na displeji
Symbol
Zpráva
Popis
Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Příklady zpráv:
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Vyčistěte čelní sklo před snímačem kamery.
Další informace o omezeních kamerového snímače - viz Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení
kamerového snímače (str. 227) a Upozornění na nebezpečí kolize* - použití (str. 224).
Asistent jízdních pruhů
Nutný servis
Asistent jízdních pruhů
Přerušeno
Systém je vypnutý.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Funkce LKA je nastavena do pohotovostního režimu. Γáry symbolu LKA indikují opětovný přechod
funkce do aktivního stavu.
Související informace
07
242
•
•
Lane Keeping Aid (LKA)* (str. 238)
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 234)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Parkovací asistent*
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od překážky.
Hlasitost parkovacího asistenta lze nastavit
během akustické signalizace pomocí knoflíku
VOL na středové konzole. Tuto hlasitost lze
nastavit také v nabídce nastavení audio, která
je přístupna po stisknutí tlačítka SOUND,
nebo v systému nabídky (str. 110) MY CAR28.
Související informace
•
•
•
•
Parkovací asistent* - funkce (str. 243)
Parkovací asistent* - přední (str. 245)
Parkovací asistent* - zadní (str. 244)
Parkovací asistent* - čištění čidel
(str. 246)
•
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 246)
•
Parkovací kamera* (str. 247)
Parkovací asistent* - funkce
Systém parkovací asistence se automaticky
aktivuje při nastartování motoru - rozsvítí se
kontrolka Zapnuto/Vypnuto. Pokud je parkovací asistent deaktivován tlačítkem, kontrolka
zhasne.
Parkovací asistent je k dispozici ve dvou
verzích:
•
•
Pouze vzadu
Vpředu i vzadu.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém systému vozidla, vyčnívání tažné tyče
se zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
VAROVÁNÍ
28
•
Parkovací asistent nezbavuje řidiče
odpovědnosti při parkování.
•
Γidla mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor např. na osoby a zvířata
v blízkosti vozidla.
Kontrolka Zapnuto/Vypnuto parkovací asistence
a funkce CTA*.
Pokud je vozidlo vybaveno funkcí CTA
(str. 258), kontrolky funkce BLIS (str. 255)
bliknou jednou, poté se parkovací asistence
aktivuje tlačítkem.
07
V závislosti na audiosystému a systému přehrávání médií.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
243
07 Podpora řidiče
||
DŮLEŽITÉ
Senzory nedokáží rozeznat v jistých okamžicích předměty jako např. řetězy, tenké
lesklé tyče a nízké bariéry, které jsou ve
"stínu signálu" - v tomto případě se pulzující tón nečekaně vypne a nepřejde
v nepřerušovaný tón, který očekáváte.
Parkovací asistent* - zadní
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od překážky.
Senzory nedokáží detekovat vysoké předměty např. vyčnívající nakládací rampy.
•
Obrazovka na displeji - ukazuje překážku vpředu
vlevo a vzadu vpravo.
Displej na středové konzole zobrazuje situaci
v souvislosti s vozem a detekovanou překážkou.
Označené sektory ukazují, které ze čtyř čidel
detekuje překážku. Γím je symbol vozu blíže
konkrétnímu políčku sektoru, tím je kratší
vzdálenost mezi vozem a detekovanou překážkou.
Frekvence signálu se zvyšuje s přibližováním
k překážce, před nebo za vozidlem. Jiný zvuk
audiosystému je automaticky ztišen.
07
244
Pokud je vzdálenost k překážce menší než 30
cm, změní se tón na stálý a značka aktivního
čidla se zcela vyplní. Pokud jsou překážky ve
vzdálenosti signalizované stálým tónem za
i před vozidlem, bude se signál ozývat reproduktorů střídavě.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
V tomto případě věnujte zvýšenou
pozornost manévrování a přejezdu
s vozem - jeďte velmi pomalu nebo
zastavte. Může hrozit značné nebezpečí poškození vozidla a ostatních
předmětů, protože senzory nedokáži
v daný okamžik optimálně reagovat.
Související informace
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 243)
Parkovací asistent* - přední (str. 245)
Parkovací asistent* - zadní (str. 244)
Parkovací asistent* - čištění čidel
(str. 246)
•
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 246)
•
Parkovací kamera* (str. 247)
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5
metru. Signál vychází z jednoho ze zadních
reproduktorů.
Zadní parkovací asistent se aktivuje při zařazení zpátečky.
Při couvání např. s přívěsem na tažné tyči se
automaticky vypne zadní parkovací asistence
- jinak by senzory reagovaly na přívěs.
07 Podpora řidiče
POZNÁMKA
Pokud couváte např. s přívěsem nebo
nosičem jízdních kol na tažné tyči
a nepoužíváte originální kabeláž pro přívěs
Volvo, možná budete muset parkovací
asistenci manuálně vypnout, aby senzory
na přívěs nebo nosič nereagovaly.
Související informace
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 243)
Parkovací asistent* - přední
POZNÁMKA
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od překážek.
Parkovací asistence se vypne, pokud se
aktivuje parkovací brzda nebo pokud se ve
voze s automatickou převodovkou zvolí
režim P.
Parkovací asistent se automaticky aktivuje při
nastartování motoru - rozsvítí se kontrolka
Zap/Vyp spínače. Pokud je parkovací asistent
deaktivován tlačítkem, kontrolka zhasne.
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou namontována pomocná světla:
Nezapomeňte, že nesmí blokovat čidla pomocná světla mohou být vnímána jako
překážka.
Parkovací asistent* - funkce (str. 243)
Parkovací asistent* - přední (str. 245)
Parkovací asistent* - čištění čidel
(str. 246)
•
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 246)
•
Parkovací kamera* (str. 247)
Související informace
•
•
•
•
Účinná vzdálenost před vozidlem je přibližně
0,8 metru. Signál pro překážky vpředu
vychází z jednoho z předních reproduktorů.
Parkovací asistent* (str. 243)
Parkovací asistent* - funkce (str. 243)
Parkovací asistent* - zadní (str. 244)
Parkovací asistent* - čištění čidel
(str. 246)
•
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 246)
•
Parkovací kamera* (str. 247)
07
systém předního parkovacího asistenta je
aktivní do rychlosti 10 km/h (6 mph). Kontrolka v tlačítku se rozsvítí a indikuje, že je
systém aktivován. Jakmile rychlost poklesne
pod 10 km/h (6 mph), systém se opět aktivuje.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
245
07 Podpora řidiče
Parkovací asistent* - indikace
poruchy
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od překážky.
Pokud se informační kontrolka rozsvítí trvale a na sdružené přístrojové
desce se zobrazí textová zpráva
Park. asistent Nutný servis, je parkovací
asistence vypnuta.
Parkovací asistent* - čištění čidel
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od překážky.
Pro zajištění správné funkce musí být čištění
čidel prováděno pravidelně. Pro čištění používejte vodu a autošampon.
Umístění čidel, zadních.
DŮLEŽITÉ
POZNÁMKA
Za jistých podmínek může parkovací asistent vydávat chybné varovné signály.
Důvodem jsou vnější zdroje zvuku, které
vysílají stejné ultrazvukové frekvence, se
kterými tento systém pracuje.
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo
výfukové plyny z motocyklů.
Související informace
07
•
•
•
•
•
•
246
Parkovací asistent* (str. 243)
Parkovací asistent* - čištění čidel
(str. 246)
Parkovací asistent* - funkce (str. 243)
Parkovací asistent* - přední (str. 245)
Parkovací asistent* - zadní (str. 244)
Parkovací kamera* (str. 247)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nečistoty, led a sníh zakrývající senzory
mohou aktivovat chybné výstražné signály.
Související informace
Umístění čidel, předních.
•
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 243)
Parkovací asistent* - funkce (str. 243)
Parkovací asistent* - přední (str. 245)
Parkovací asistent* - zadní (str. 244)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 246)
Parkovací kamera* (str. 247)
07 Podpora řidiče
Parkovací kamera*
Funkce a ovládání
Parkovací kamera je pomocný systém, který
se aktivuje při zařazení zpětného chodu.
Obraz z kamery se objeví na obrazovce středové konzoly.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém systému vozidla, vyčnívání tažné tyče
se zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
VAROVÁNÍ
Umístění kamery vedle otevíracího madla.
•
Parkovací kamera slouží pouze jako
pomocný prostředek. Nezbavuje řidiče
odpovědnosti při couvání.
Kamera vidí, co je za vozem a zda se něco
blíží ze stran.
•
Kamera má mrtvé úhly, kde nemohou
být překážky detekovány.
•
Dávejte pozor na osoby a zvířata
v blízkosti vozu.
Kamera zobrazuje široký prostor za vozidlem
s částí nárazníku a tažným zařízením.
Na obrazovce mohou objekty vypadat oproti
skutečnosti mírně nakloněné - to je naprosto
v pořádku.
POZNÁMKA
Předměty zobrazované na obrazovce
mohou být ve skutečnosti blíže vozidlu,
než se to jeví na obrazovce.
Po zařazení zpátečky se zobrazí dvě nepřerušované čáry, které graficky označují stopy
zadních kol vozu při stávajícím úhlu natočení
řízení. Tato funkce usnadní rovnoběžné
parkování, zatáčení v úzkých prostorech
a manévrování s přívěsem. Přibližné vnější
rozměry vozidla jsou zobrazeny pomocí dvou
přerušovaných čar. Naváděcí linie parkovacího asistenta lze deaktivovat - viz kapitola
Nastavení (str. 249).
Je-li vůz vybaven snímači parkovacího asistenta (str. 243)*, informace z těchto snímačů
se zobrazí graficky jako barevná políčka
označující vzdálenost k detekovaným překážkám. Viz dále kapitola "Vozidla se senzory
couvání".
Kamera je aktivní přibližně 5 sekund po vyřazení zpátečky nebo do doby, než rychlost
vozidla překročí 10 km/h (6 mph) dopředu
nebo 35 km/h (22 mph) dozadu.
Světelné podmínky
Obrázek kamery se nastavuje automaticky
v závislosti na konkrétních světelných podmínkách. Proto se mohou jas a kvalita obrazu
nepatrně měnit. V případě nepříznivých světelných podmínek může být kvalita obrázku
nepatrně horší.
07
Je-li aktivní jiné zobrazení, systém parkovací
kamery automaticky přebere zobrazení
a obraz z kamery se objeví na obrazovce.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
247
07 Podpora řidiče
||
POZNÁMKA
Pro zajištění optimálního fungování musí
být čočka kamery čistá bez sněhu, nečistot a ledu. To platí především při zhoršené viditelnosti.
Naváděcí linie
POZNÁMKA
•
Při couvání s přívěsem, který není
elektricky připojen k vozu, budou čáry
na displeji odpovídat trase vozu, nikoliv přívěsu.
•
Na obrazovce se nezobrazí čáry,
pokud je k vozidlu elektricky připojen
systém přívěsu.
•
Parkovací kamera je automaticky
deaktivována při tažení přívěsu, pokud
je použitý originální kabel přívěsu
Volvo.
Hraniční čáry
Různé linie v systému.
DŮLEŽITÉ
Příklady zobrazení čar ze systému parkovacího
asistenta.
Linie na obrazovce jsou promítány, jako by
byly na zemi za vozem, a jsou přímo závislé
na pohybu volantu a ukazují řidiči trasu vozu
i při zatáčení.
07
248
Nezapomeňte, že pokud je zvoleno zobrazení zadní kamery, na monitoru se zobrazuje pouze prostor za vozidlem. Když
během popojíždění couváte, nezapomeňte
na prostor po stranách a před vozidlem.
Hraniční čára, volný prostor pro couvání
"Dráhy kol"
Přerušovaná čára (1) ohraničuje prostor za
nárazníkem do vzdálenosti cca. 1,5 m. Je to
také hranice odpovídající nejvíce vyčnívajícím
částem vozidla, jako jsou zpětné zrcátka
a rohy karoserie - také při zatáčení.
Široké "dráhy kol" (2) mezi bočními čárami
naznačují dráhy, kudy budou procházet kola
a mohou zasahovat až do vzdálenosti
asi 3,2 m za nárazník, pokud se v jejich dráze
nenachází žádná překážka.
07 Podpora řidiče
Vozidla se senzory couvání*
Související informace
•
•
•
•
Parkovací kamera - nastavení (str. 249)
Parkovací kamera - omezení (str. 250)
Parkovací asistent* (str. 243)
Aktivní parkovací asistent (PAP)*
(str. 251)
Parkovací kamera - nastavení
Aktivace vypnuté kamery
Je-li vypnuta funkce kamery při zařazení zpětného chodu, lze ji aktivovat následovně:
Barevné plochy (jedna na každé čidlo) ukazují
vzdálenost.
Je-li vozidlo vybaveno rovněž parkovacím
asistentem (str. 243), vzdálenost ukazují
barevná políčka, a to pro každý snímač, který
zaregistroval překážku.
Barva ploch se se zkracující se vzdáleností od
překážky postupně mění - ze světle žluté přes
žlutou, oranžovou až na červenou.
Barva/lak
Vzdálenost (metry)
Světle žlutá
0,7–1,5
Žlutá
0,5–0,7
Oranžová
0,3–0,5
Γervená
0–0,3
•
Stiskněte CAM - na obrazovce se zobrazí
aktuální pohled z kamery.
Změna nastavení
Ve výchozím nastavení se kamera aktivuje při
zařazení zpátečky.
Nastavení parkovací kamery lze změnit, když
je na obrazovce pohled z kamery:
07
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
249
07 Podpora řidiče
||
1. Stiskněte OK/MENU, když je zobrazen
pohled z kamery - obrazovkapřepne na
nabídku s položkami.
2. Otočením TUNE zvolte požadovanou
položku.
3. Zvýrazněte položku jedním stisknutím tlačítka OK/MENU. Stisknutím tlačítka EXIT
se vrátíte zpět.
Tažná tyč
Kameru lze s úspěchem použít např. při
tažení přívěsu. Na obrazovce se může zobrazit naváděcí linie parkovacího asistenta pro
příslušnou "trajektorii" tažného zařízení vzhledem k přívěsu. Zde lze zobrazit přesně "stopy
kol".
Lze si vybrat mezi zobrazením "stop kol"
nebo "trajektorií" tažného zařízení - nelze
zobrazit obojí najednou.
1. Jakmile se objeví obraz kamery, stiskněte
OK/MENU.
2. Otočením TUNE zvolte položku Vodící
linie trajektorie pro taž. zař..
07
3. Zvýrazněte položku jedním stisknutím tlačítka OK/MENU. Stisknutím tlačítka EXIT
se vrátíte zpět.
Přiblížení
Pokud potřebujete přesně manévrovat,
můžete si pohled z kamery přiblížit:
•
250
Stiskněte CAM nebo otočte TUNE.
opakovaným tisknutím/otáčením přepnete zpět na běžné zobrazení.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Je-li k dispozici více možností, objevují se ve
smyčce - tiskněte/otáčejte, dokud se nezobrazí požadovaný pohled z kamery.
Parkovací kamera - omezení
POZNÁMKA
Automatické přiblížené
Ve vozidlech s parkovacím asistentem
(str. 243) a tažnou tyčí je Automatické
přiblížení k dispozici také jako položka
v nabídce kamery. Je-li tato položka zvolena,
kamera automaticky přiblíží tažnou tyč, pokud
se vozidlo přiblíží k předmětu/přívěsu.
Možnosti aktivace položky v nabídce - viz
dříve kapitola "Změna nastavení".
Související informace
•
•
•
Parkovací kamera* (str. 247)
Parkovací asistent* (str. 243)
Aktivní parkovací asistent (PAP)*
(str. 251)
Držák jízdních kol nebo jiné příslušenství
upevněné na zadní části vozu může clonit
objektiv kamery.
Nezapomeňte
Uvědomte si prosím, že i když se může zdát,
že je zakryta malá část obrazu, může to představovat poměrně velký prostor, který není
vidět. Proto mohou být překážky zaregistrovány, až když jsou velmi blízko vozidla.
•
Udržujte objektiv kamery čistý, bez ledu
a sněhu.
•
Objektiv kamery pravidelně čistěte vlažnou vodou a autošamponem – dávejte
pozor, abyste objektiv nepoškrábali.
Související informace
•
•
•
Parkovací kamera* (str. 247)
Parkovací kamera - nastavení (str. 249)
Parkovací asistent* (str. 243)
07 Podpora řidiče
Aktivní parkovací asistent (PAP)*
VAROVÁNÍ
Aktivní parkovací asistent (PAP – Park Assist
Pilot) pomáhá řidiči zaparkovat tak, že nejdříve
zkontroluje, zda je místo dostatečně velké
a potom natočí volant a zajede s vozem na
dané místo.
Systém PAP nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Aktivní parkovací asistent (PAP)* funkce
POZNÁMKA
Za bezpečnou jízdu s vozidlem je vždy
v konečném důsledku odpovědný řidič,
který musí věnovat pozornost okolí
a ostatním uživatelům silničního provozu,
kteří se při parkování přibližují nebo projíždějí kolem jeho vozu.
Na sdružené přístrojové desce se používají
symboly, grafika a text, které zobrazují provádění příslušných operací.
Funkce PAP změří místo a otáčí volantem
- řidič má za úkol:
•
•
•
•
Související informace
Tlačítko On/Off se nachází na středové konzole.
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - symboly a zprávy (str. 255)
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - použití
(str. 252)
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - funkce
(str. 251)
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - omezení (str. 254)
•
•
Parkovací asistent* (str. 243)
•
29
30
řadit (dopředu/dozadu)
kontrolovat a udržovat bezpečnou
rychlost
brzdit a zastavovat.
PAP Funkci lze aktivovat po nastartování
motoru, jakmile jsou splněna následující kritéria:
•
Funkce ABS29 a ESC30 nesmí zasahovat
do aktivní funkce PAP - tyto funkce
mohou být aktivovány např. na prudkém
a kluzkém povrchu. Další informace
najdete v kapitole Nožní brzda a systém
ESC (str. 184).
•
•
K vozidlu nesmí být připojen přívěs.
Parkovací kamera* (str. 247)
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém systému vozidla, vyčnívání tažné tyče
se zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
pozorně sledovat okolí vozidla
postupovat podle pokynů na sdružené
přístrojové desce
Rychlost vozidla musí být nižší než
50 km/h (30 mph).
(Anti-lock Braking System) - antiblokovací brzdový systém.
(Electronic Stability Control) - systém stability.
07
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
251
07 Podpora řidiče
||
Aktivní parkovací asistent (PAP)* použití
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že některé polohy volantu
mohou být při zatáčení během parkovacího manévru v rozporu s pokyny na kombinovaném sdruženém přístroji.
1 - Vyhledávání a kontrola rozměrů
POZNÁMKA
Funkce PAP změří místo a otáčí volantem
- řidič má za úkol:
•
•
•
•
•
pozorně sledovat okolí vozidla
postupovat podle pokynů na sdružené
přístrojové desce
řadit (dopředu/dozadu)
kontrolovat a udržovat bezpečnou
rychlost
brzdit a zastavovat.
Princip funkce PAP.
Funkce PAP zaparkuje vozidlo následovně:
1. Funkce vyhledá místo k zaparkování
a změří je. Rychlost vozidla nesmí být
během měření větší než 30 km/h
(20 mph).
2. Vozidlo se při couvání navede do parkovacího místa.
Funkce PAP vyhledá místo k zaparkování
a zkontroluje, zda je toto místo dostatečně
velké. Postupujte následovně:
1. Aktivujte funkci PAP stisknutím tohoto tlačítka. Nejezděte větší rychlostí než
30 km/h (20 mph).
3. Vozidlo se do parkovacího místa dostane
opakovaným pojížděním vzad a vpřed.
Související informace
07
252
•
•
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* (str. 251)
Parkovací asistent* (str. 243)
Parkovací kamera* (str. 247)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Sledujte sdruženou přístrojovou desku
a buďte připraveni zastavit vozidlo, jakmile si to grafika a text vyžádají.
3. Zastavte vozidlo, jakmile si to grafika
a text vyžádají.
07 Podpora řidiče
POZNÁMKA
Systém PAP vyhledá místo k zaparkování,
zobrazí pokyny a navede vozidlo na straně
spolujezdce na dané místo. V případě
potřeby lze však vozidlo zaparkovat na
ulici také na straně řidiče:
•
Aktivujte ukazatel směru pro stranu
řidiče - vozidlo zaparkujte na této
straně ulice.
2 - Zacouvání na místo
3. Sledujte sdruženou přístrojovou desku
a buďte připraveni zastavit vozidlo, jakmile si to grafika a text vyžádají.
POZNÁMKA
•
Je-li funkce PAP aktivována, pusťte
volant.
•
Volantu nic nesmí bránit v nerušeném
otáčení.
•
Aby byl výsledek optimální, počkejte,
než se volant dotočí, a potom se rozjeďte dozadu/dopředu.
3 - Vyrovnávání
1. Zařaďte první převodový stupeň nebo
polohu D a počkejte, než se volant otočí.
Potom pomalu jeďte dopředu.
2. Zastavte vozidlo, jakmile si to grafika
a textová zpráva vyžádají.
3. Zařaďte zpětný chod a pomalu jeďte
dozadu, dokud vás grafika a textová
zpráva nepožádají o zastavení.
Tato funkce se automaticky vypne po dokončení parkování. Grafika a textová zpráva
potvrdí, že parkování bylo ukončeno. Možná
bude nutné, aby řidič provedl úpravu. To, zda
je vozidlo správně zaparkováno, dokáže určit
pouze řidič.
DŮLEŽITÉ
Pokud senzory používá PAP, výstražná
vzdálenost je kratší než v případě, kdy
senzory používá parkovací asistent.
Související informace
Během couvání funkce PAP jede s vozem na
parkovací místo. Dodržujte následující
postup:
1. Zkontrolujte, zda prostor za vozem je
prázdný, a zařaďte zpětný chod.
2. Pomalu a opatrně couvejte. Přitom se
nedotýkejte volantu. Nesmíte jet rychleji
než 7 km/h (4 mph).
Jakmile vozidlo zacouvá na místo, musí se
vyrovnat a zastavit.
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - symboly a zprávy (str. 255)
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - funkce
(str. 251)
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - omezení (str. 254)
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 243)
07
Parkovací kamera* (str. 247)
Aktivní parkovací asistent (PAP)* (str. 251)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
253
07 Podpora řidiče
Aktivní parkovací asistent (PAP)* omezení
Funkce PAP se zastaví:
•
pokud se s vozem jede příliš rychle – nad
7 km/h (4 mph)
•
•
pokud se řidič dotkne volantu
pokud se aktivuje funkce ABS31 nebo
ESC32 - např. pokud dojde k prokluzování
kol na kluzném povrchu.
Na vypnutí funkce PAP upozorní textová
zpráva.
Řidič musí mít na paměti, že funkce PAP
představuje pouhou pomůcku. Nejedná se
o neomylnou, plně automatickou funkci. Řidič
proto musí být připraven, aby zasáhl. Při
parkování musí rovněž pamatovat na další
skutečnosti:
•
•
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Γidla tedy nebudou
moci měřit.
•
DŮLEŽITÉ
Za jistých okolností se může stát, že
systém PAP nedokáže najít místo k zaparkování - jedním z důvodů je skutečnost, že
dochází k interferenci se snímači z vnějších
zdrojů zvuků, které vysílají na stejné ultrazvukové frekvenci, na které pracuje systém.
07
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo
výfukové plyny z motocyklů.
31
32
33
254
k zaparkování vytočí příliš brzy - proto by
se na těchto místech nemělo parkovat.
Nezapomeňte
Funkce PAP vychází z aktuální polohy
zaparkovaných vozidel - pokud nejsou
správně zaparkována, mohou se pneumatiky a ráfky kol na vozidle poškodit
o obrubník.
Funkce PAP je určena k parkování v rovných úsecích, nikoliv v ostrých zatáčkách
a zákrutách. Proto musí vozidlo stát rovnoběžně s parkovacím místem, když
funkce PAP měří prostor.
Na úzkých ulicích někdy není dost místa
k manévrování a funkce nedokáže najít
místo k zaparkování. V tomto případě
funkce pomůže zajet co nejblíže ke krajnici vozovky, na které chcete zaparkovat.
•
Pamatujte, že přední část vozidla se
může při parkování vytočit směrem k projíždějícím vozidlům.
•
Výpočty prováděné během parkování
nezohledňují objekty umístěné výše, než
jsou detekční plochy snímačů. Přitom se
může stát, že funkce PAP se do místa
•
Za to, zda místo, které vybrala funkce
PAP k zaparkování, je vhodné, nese
odpovědnost řidič.
•
Používejte schválené pneumatiky33 se
správným tlakem huštění, které mají vliv
na to, zda funkce PAP dokáže vozidlo
zaparkovat.
•
V případě hustého deště nebo sněžení
může systém místo k zaparkování změřit
chybně.
•
Nepoužívejte funkci PAP, pokud máte
nasazené sněhové řetězy nebo používáte
rezervní kolo.
•
Nepoužívejte funkci PAP, pokud z vozidla
vyčnívá náklad.
DŮLEŽITÉ
Pokud budete měnit kolo za jiné kolo se
schválenou velikostí ráfku, ale jiným obvodem kola, možná budete muset parametry
systému PAP aktualizovat. Kontaktujte
servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
(Anti-lock Braking System) - antiblokovací brzdový systém.
(Electronic Stability Control) - elektronické řízení stability.
"Schválené pneumatiky" jsou pneumatiky stejného typu a značky jako pneumatiky, které byly původně namontovány na vozidle při dodání z výrobního závodu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Údržba
Aktivní parkovací asistent (PAP)* symboly a zprávy
Na sdružené přístrojové desce se používají
symboly, grafika a text, které zobrazují provádění příslušných operací.
Snímače PAP se nacházejí v náraznících34 6
vpředu a 4 vzadu.
Funkce PAP funguje správně pouze, pokud
jsou snímače pravidelně omývány vodou
a autošamponem - jedná se o stejné snímače, jaké používá parkovací asistent. Viz
Parkovací asistent* - čištění čidel (str. 246).
Související informace
•
•
•
34
Parkovací asistent* (str. 243)
Parkovací kamera* (str. 247)
Aktivní parkovací asistent (PAP)* (str. 251)
BLIS*
Funkce BLIS (Blind Spot Information) má za
úkol pomoci řidiči při jízdě v hustém provozu
na cestách s několika pruhy v jednom směru.
Funkce BLIS má řidiče upozornit na:
Sdružená přístrojová deska může zobrazovat
různé kombinace symbolů a textu s různými
významy - někdy se samovysvětlujícím popisem příslušné akce.
•
•
Pokud zpráva oznamuje, že je funkce PAP
nefunkční, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Funkce BLIS CTA (str. 258) (Cross Traffic
Alert), která je součástí funkce BLIS, má řidiče
upozornit na:
Související informace
•
vozidla v mrtvém úhlu
rychle se přibližující vozidla v levém a pravém jízdním pruhu, která jsou nejblíže
vozidlu.
křižující vozidla, když vůz couvá.
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - použití
(str. 252)
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - funkce
(str. 251)
Systém BLIS představuje pouhý doplněk
a nereaguje v každé situaci.
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - omezení (str. 254)
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 243)
Systém BLIS nenahrazuje bezpečný styl
jízdy a použití vnitřních a vnějších zpětných
zrcátek.
Parkovací kamera* (str. 247)
Aktivní parkovací asistent (PAP)* (str. 251)
VAROVÁNÍ
Systém BLIS nikdy nenahradí pozornost
a odpovědnost řidiče - za bezpečné přejíždění do vedlejších pruhů nese odpovědnost vždy řidič.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
07
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
255
07 Podpora řidiče
||
BLIS* - použití
Přehled
Funkce BLIS (Blind Spot Information) má za
úkol pomoci řidiči při jízdě v hustém provozu
na cestách s několika pruhy v jednom směru.
Aktivace/deaktivace funkce BLIS
Funkce BLIS se aktivuje při nastartování
motoru. To potvrdí jedno zablikání kontrolek
ve dveřích.
Udržujte je v čistotě, a to i na levé straně.
Umístění kontrolky BLIS35.
Kontrolka
BLIS symbol
POZNÁMKA
Kontrolka se rozsvítí na té straně vozidla,
kde systém detekoval vůz. Pokud je
vozidlo předjížděno z obou stran současně, rozsvítí se obě kontrolky.
•
Aby snímače fungovaly správně, musí být
prostor před snímači čistý.
Související informace
•
•
•
BLIS* - použití (str. 256)
BLIS - symboly a zprávy (str. 260)
CTA* (str. 258)
Údržba
07
Snímače funkce BLIS se nacházejí uvnitř
zadního nárazníku resp. blatníku v rozích
vozidla.
Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci.
Funkci BLIS lze deaktivovat/aktivovat stisknutím tlačítka BLIS na středové konzole.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
systém nabídky MY CAR (str. 110).
Je-li funkce BLIS deaktivována/aktivována,
kontrolka v tlačítku zhasne/rozsvítí se a na
35
256
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
sdružené přístrojové desce potvrdí tuto
změnu textová zpráva. Po aktivaci směrová
světla v panelu dveří jednou zablikají.
Zhasnutí textové zprávy:
•
Stiskněte tlačítko OK na levém páčkovém
přepínači.
nebo
•
Jakmile funkce BLIS zjistí vozidlo v 1. zóně
nebo rychle se přibližující vozidlo v 2. zóně,
kontrolka funkce BLIS v panelu dveří se rozsvítí nepřerušovaným svitem. Pokud řidič
aktivuje směrová světla na stejné straně jako
je varování, kontrolka BLIS přestane svítit
nepřerušovaným světlem a bude blikat
s intenzivním svitem.
Počkejte cca. 5 sekund - zpráva zhasne.
Související informace
•
•
BLIS* (str. 255)
BLIS - symboly a zprávy (str. 260)
VAROVÁNÍ
Kdy BLIS funguje
Systém BLIS nefunguje v prudkých zatáčkách.
Systém BLIS nefunguje, když vozidlo
couvá.
Omezení
Princip funkce BLIS: 1. Zóna v mrtvém úhlu. 2.
Zóna pro rychle se přibližující vozidlo.
Funkce BLIS je aktivní při rychlostech vyšších
než 10 km/h (6 mph).
Systém reaguje, pokud:
•
•
je vozidlo předjížděno jinými vozidly
se k vozidlu řidiče rychle blíží jiné vozidlo.
•
Funkčnost systému může snížit nečistota,
led a sníh na snímačích. Pokud jsou snímače zakryté, funkce BLIS nedokáže
objekty detekovat.
•
Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné
předměty, pásky ani nálepky.
•
Funkce BLIS se deaktivuje, pokud se
k elektrickému systému vozidla připojí
přívěs.
07
DŮLEŽITÉ
Oprava komponentů funkcí BLIS a CTA
a přelakování nárazníků smí provádět
pouze servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
257
07 Podpora řidiče
CTA*
Funkce BLIS v systému CTA (Cross Traffic
Alert) pomáhá upozornit řidiče na křižující
vozidla, když vůz couvá. CTA doplňuje systém
BLIS (str. 255).
VAROVÁNÍ
Systém CTA představuje pouhý doplněk
a nereaguje v každé situaci.
Aktivace/deaktivace CTA
Systém CTA nenahrazuje bezpečný styl
jízdy a použití vnitřních a vnějších zpětných
zrcátek.
Funkce CTA se aktivuje při nastartování
motoru. To potvrdí jedno bliknutí kontrolek
funkce BLIS ve dveřích.
Systém CTA nikdy nenahradí pozornost
a odpovědnost řidiče - za bezpečné couvání nese odpovědnost vždy řidič.
Kdy CTA funguje
Funkce CTA je aktivní během couvání a aktivuje se automaticky, když se v převodovce
zařadí zpětný chod.
•
Pokud funkce CTA detekuje objekt přibližující se z boku, ozve se akustická
výstraha, a to z levého nebo z pravého
reproduktoru v závislosti na směru, ze
kterého se daný objekt přibližuje.
•
Funkce CTA rovněž varuje tím, že rozsvítí
světla BLIS.
•
Dále varuje rozsvícením ikony na grafickém vyobrazení PAS (str. 243) na obrazovce.
Omezení
CTA nereaguje optimálně v každé situace,
avšak má jistá omezení. Například senzory
CTA nedokáží "vidět" přes ostatní zaparkovaná vozidla nebo jiné vyčnívající předměty.
Zapnutí a vypnutí snímačů parkovací asistence
a funkce CTA.
07
Funkci CTA lze deaktivovat/aktivovat samostatně tlačítkem Zapnutí/Vypnutí parkovacího
asistenta (str. 243). Při opětovné aktivaci jednou blikne kontrolka funkce BLIS.
Funkce BLIS však zůstává aktivována i po
deaktivování systému CTA.
258
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zde uvádíme pár příkladů, kdy "zorné pole"
systému CTA může být zpočátku omezeno
a proto přibližující se vozy dokáže detekovat,
až když jsou velmi blízko:
Princip funkce CTA.
Funkce CTA doplňuje funkci BLIS tím, že
dokáže zjistit objekty přibližující se z boku při
couvání např. z parkoviště.
Funkce CTA má především detekovat vozidla.
Za příznivých podmínek dokáže detekovat
i menší předměty jako jsou cyklisté a chodci.
07 Podpora řidiče
zablokován, přičemž mrtvý sektor se rychle
zmenšuje.
Příklady dalších omezení:
Vozidlo parkuje hluboko na parkovacím místě.
Mrtvý sektor pro systém CTA.
Sektor, ve kterém CTA "vidí"/detekuje.
•
Funkčnost systému může snížit nečistota,
led a sníh na snímačích. Pokud jsou snímače zakryté, funkce CTA nedokáže
objekty detekovat.
•
Funkce CTA se deaktivuje, pokud se
k elektrickému systému vozidla připojí
přívěs.
DŮLEŽITÉ
Oprava komponentů funkcí BLIS a CTA
a přelakování nárazníků smí provádět
pouze servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Údržba
Snímače funkce BLIS a CTA se nacházejí
uvnitř zadního nárazníku resp. blatníku v rozích vozidla.
Udržujte je v čistotě, a to i na levé straně.
•
Aby snímače fungovaly správně, musí být
prostor před snímači čistý.
•
Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné
předměty, pásky ani nálepky.
Související informace
•
•
BLIS* (str. 255)
BLIS - symboly a zprávy (str. 260)
07
Je-li parkovací místo šikmé, systém CTA může
být na jedné straně zcela "slepý".
Pokud však řidič pomalu couvá, úhel se
změní vzhledem k vozidlu/objektu, který je
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
259
07 Podpora řidiče
BLIS - symboly a zprávy
V situacích, kdy funkce BLIS (Blind Spot
Information) (str. 255) a CTA (Cross Traffic
Alert) (str. 258) nefungují nebo jsou přerušovány, se na sdružené přístrojové desce může
zobrazit symbol a text s vysvětlením. Postupujte podle doporučení.
Příklady zpráv:
Zpráva
Popis
CTA VYP
Funkce CTA byla manuálně
vypnuta. Funkce BLIS je
aktivní.
BLIS a CTA
VYP Přip.
přívěs
Funkce BLIS a CTA jsou
dočasně mimo provoz, protože je k elektrickému
systému vozidla připojen
přívěs.
BLIS a CTA
Nutný
servis
BLIS a CTA nefungují.
•
07
Pokud zobrazení zprávy
přetrvává, kontaktujte
servis - doporučujeme
autorizovaný servis
Volvo.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
Související informace
•
260
BLIS* (str. 255)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Typové schválení - radarový systém
Typové schválení pro radarové jednotky ve
vozidle lze zjistit v následující tabulce.
Trh
Brazílie
Evropa
ACCA
BLISB
Typové schválení
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção
contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode
causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
✓
Symbol
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0038TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety /
2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
✓
REGISTERED No: 0018923/09
DEALER No: DA37380/15
Spojené Arabské Emiráty
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
07
DEALER No: DA37380/15
Indonésie
✓
14785/POSTEL/2010 1982
✓
38806/SDPPI/2015 4927
}}
261
07 Podpora řidiče
||
Trh
ACCA
BLISB
Symbol
Typové schválení
Type Approval No.: TRC/LPD/2009/87
✓
Equipment type: Low Power Device (LPD)
Jordánsko
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
AGREE PAR L'ANRT MAROC
✓
Numero d'agrement : MR 4838 ANRT 2009
Date d'agrement : 22/05/2009
Maroko
AGREE PAR L’ANRT MAROC
✓
NUMΔRO D’AGRΔMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRΔMENT: 26/12/2014
Singapur
✓
✓
TA-2009/163
✓
APPROVED
Jižní Afrika
✓
07
✓
Tchajwan
A
B
262
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
Complies with IDA Standards DA105753
TA-2014/2390
APPROVED
CCAB09LP4590T3
✓
CCAB15LP0680T0
07 Podpora řidiče
Související informace
•
Radarový snímač (str. 206)
07
263
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
08 Startování a jízda
Alkoholový zámek*
Alkoholový zámek* - funkce
Alkoholový zámek má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu. Před nastartováním motoru se řidič
musí podrobit dechové zkoušce, při které se
zjistí, zda není pod vlivem alkoholu. Alkoholový zámek je kalibrován v souladu s limitem
platným v každé zemi pro povolené množství
alkoholu.
Související informace
•
•
•
Alkoholový zámek* (str. 265)
Alkoholový zámek* - uložení (str. 266)
Alkoholový zámek* - před nastartováním
motoru (str. 266)
•
Alkoholový zámek* - nezapomeňte
(str. 268)
•
Alkoholový zámek* - textové zprávy
(str. 269)
VAROVÁNÍ
Alkoholový zámek představuje pouhou
pomůcku a nezbavuje řidiče odpovědnosti.
Je to vždy řidič, kdo je odpovědný za to,
aby byl střízlivý a jezdil s vozem bezpečně.
Související informace
•
•
•
Alkoholový zámek* - funkce (str. 265)
Alkoholový zámek* - uložení (str. 266)
Alkoholový zámek* - před nastartováním
motoru (str. 266)
•
Alkoholový zámek* - nezapomeňte
(str. 268)
•
Alkoholový zámek* - textové zprávy
(str. 269)
Nátrubek pro dechovou zkoušku.
Tlačítko pro výměnu řidiče.
Tlačítko pro přenos.
Kontrolka napětí.
Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
Kontrolka označuje připravenost
k dechové zkoušce.
POZNÁMKA
Alkoholový zámek uložte vždy do držáku.
Když se vozidlo otevře, automaticky se
aktivuje alkoholový zámek.
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
265
08 Startování a jízda
Alkoholový zámek* - uložení
Alkoholový zámek uložte vždy do držáku.
•
Alkoholový zámek* - textové zprávy
(str. 269)
Alkoholový zámek* - před
nastartováním motoru
Alkoholový zámek se aktivuje automaticky,
jakmile vůz otevřete.
Umístění příruční jednotky.
•
•
Příruční jednotku uvolněte tak, že stisknutím oddělíte horní hranu držáku a alkoholový zámek. Držák je pružný a uvolní
uchycení alkoholového zámku.
Příruční jednotku, kterou nepoužíváte,
vložte do držáku - takto bude optimálně
chráněna. Příruční jednotku zatlačte
a zasuňte do držáku.
Související informace
•
•
•
08
266
•
Alkoholový zámek* (str. 265)
Alkoholový zámek* - funkce (str. 265)
Nátrubek pro dechovou zkoušku.
Tlačítko pro výměnu řidiče.
Tlačítko pro přenos.
Kontrolka napětí.
Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
Kontrolka označuje připravenost
k dechové zkoušce.
Alkoholový zámek* - před nastartováním
motoru (str. 266)
1. Pokud kontrolka (6) svítí zeleně, alkoholový zámek je připraven k použití.
Alkoholový zámek* - nezapomeňte
(str. 268)
2. Vytáhněte alkoholový zámek z držáku.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3. Vytáhněte nátrubek (1), zhluboka se
nadechněte a rovnoměrně vydechujte po
08 Startování a jízda
dobu cca. 5 sekund, dokud neuslyšíte
"cvaknutí". Výsledkem bude jedna
z možností uvedených v tabulce Výsledek dechové zkoušky.
Výsledek dechové zkoušky
4. Pokud se tato zpráva neobjeví, mohlo se
stát, že přenos do vozu nebyl úspěšný.
V tomto případě stiskněte tlačítko (3)
a přenos spusťte ručně.
5. Sklopte trysku a vložte alkoholový zámek
zpátky do držáku.
6. Po dechové zkoušce nastartujte do
5 minut motor - jinak budete muset
zkoušku opakovat.
Kontrolka (5)
+ text na displeji
Popis
Zelená kontrolka
+ Alcoguard
Test je
v pořádku
Motor lze nastartovat
- nebyl naměřen
žádný alkohol.
Žlutá kontrolka
+ Alcoguard
Test je
v pořádku
Motor lze nastartovat
- naměřený obsah
alkoholu je vyšší než
0,1 promile, ale nižší
než platná mezní hodnotaA.
Γervená kontrolka
+ Neúspěšný
test Počkejte
1 min a zkuste
znovu
Motor nelze nastartovat - naměřený obsah
alkoholu je vyšší než
platná mezní hodnotaA.
A
•
•
•
Alkoholový zámek* - uložení (str. 266)
Alkoholový zámek* - nezapomeňte
(str. 268)
Alkoholový zámek* - textové zprávy
(str. 269)
Mezní hodnoty se pro jednotlivé země liší. Zjistěte si, jaké
hodnoty platí ve vaší zemi. Viz také Alkoholový zámek*
(str. 265).
POZNÁMKA
Po dokončení jízdy lze motor nastartovat
do 30 minut, aniž by se znovu musela provádět zkouška dechu.
08
Související informace
•
•
Alkoholový zámek* (str. 265)
Alkoholový zámek* - funkce (str. 265)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
267
08 Startování a jízda
Alkoholový zámek* - nezapomeňte
Aby zařízení fungovalo správně a výsledky
byly co nejpřesnější:
•
Cca. 5 minut před dechovou zkouškou
nejezte a nepijte.
•
Neostřikujte zbytečně čelní sklo - alkohol
v kapalině do ostřikovačů může způsobit,
že se naměří nesprávná hodnota.
Výměna řidiče
Aby se v případě výměny řidiče provedla
nová dechová zkouška, stiskněte přibližně na
3 sekundy současně tlačítko (2) změny řidiče
a tlačítko Send (3). Nyní vůz přejde do režimu,
kdy je startování zablokováno, a před nastartováním motoru musí být úspěšně provedena
nová dechová zkouška.
Kalibrace a servis
Alkoholový zámek se musí kontrolovat a kalibrovat v servisu1 každých 12 měsíců.
30 dní před tím, než je třeba provést kalibraci,
se na sdružené přístrojové desce objeví
zpráva Alcoguard Nutná kalibrace Viz
příručka. Pokud kalibrace nebude provedena
do těchto 30 dní, běžné startování motoru se
zablokuje - v tomto případě bude možné vůz
startovat pouze pomocí funkce Bypass, kapitola "Nouzová situace".
08
Tuto zprávu lze vymazat stisknutím tlačítka
Send (3). Jinak zpráva zhasne automaticky po
1
268
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
cca. 2 minutách, ale bude se objevovat po
každém nastartování motoru - trvale bude
možno tuto zprávu vymazat až při opětovné
kalibrací v servisu1.
Chladné nebo horké počasí
Γím je chladněji, tím déle trvá, než bude alkoholový zámek připraven k použití:
Teplota (ºC)
Maximální doba
ohřevu (sekundy)
+10 až +85
10
-5 až +10
60
-40 až -5
180
obejít - tato indikace bude svítit po celou
dobu jízdy. Lze ji vymazat pouze v servisu1.
Funkci Bypass můžete otestovat, aniž by se
do protokolu zapsala chybová zpráva.
V tomto případě proveďte všechny uvedené
kroky, ale nestartujte vůz. Chybová zpráva se
vymaže, jakmile vozidlo uzamknete.
Je-li alkoholový zámek nainstalován, lze jako
možnost "obtoku" zvolit funkci Bypass nebo
Emergency. Toto nastavení lze následně změnit v servisu1.
Aktivace funkce Bypass
•
Nouzová situace
V případě nouzové situace a v případě, kdy
alkoholový zámek nefunguje, lze alkoholový
zámek pomocí funkce Bypass obejít a umožnit tak řízení vozidla.
POZNÁMKA
Každá aktivace funkce Bypass se zaznamenává a ukládá do paměti, viz Zaznamenávání údajů (str. 20).
Po aktivování funkce Bypass se na sdružené
přístrojové desce zobrazí Alcoguard Lze
Současně stiskněte a podržte tlačítko OK
na levém pákovém přepínači a tlačítko
výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na sdružené přístrojové desce se nejdříve objeví Obejítí
aktivní Čekejte 1 minutu a potom
Alcoguard Lze obejít. Nyní lze motor
nastartovat.
Tuto funkci lze aktivovat několikrát. Chybovou
zprávu, která je zobrazena během jízdy, lze
vymazat pouze v servisu1.
Aktivace funkce Emergency
•
Současně stiskněte a podržte tlačítko OK
na levém pákovém přepínači a tlačítko
výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na sdružené přístrojové desce se nejdříve objeví
08 Startování a jízda
Alcoguard Lze obejít a potom lze motor
nastartovat.
Tuto funkci lze použít jednou. Poté se
v servisu musí provést resetace1.
Související informace
•
•
•
•
•
1
Alkoholový zámek* - funkce (str. 265)
Alkoholový zámek* - uložení (str. 266)
Alkoholový zámek* - před nastartováním
motoru (str. 266)
Alkoholový zámek* (str. 265)
Alkoholový zámek* - textové zprávy
(str. 269)
Alkoholový zámek* - textové zprávy
Kromě již popsané zprávy, která souvisí s tím,
jak alkoholový zámek funguje před nastartováním motoru (str. 266), se na displeji sdružené
přístrojové desky může zobrazit rovněž následující zpráva:
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard
Foukněte slaběji
Výdech byl příliš intenzivní - vydechujte méně
intenzivně.
Alcoguard
Foukněte silněji
Výdech byl příliš slabý vydechujte intenzivněji.
Alcoguard
Předehřev
Čekejte
Ohřev nebyl dokončen počkejte, než se zobrazí
Alcoguard Foukejte 5s.
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard
Lze znovu
nastartovat
Motor byl vypnutý méně
než 30 minut - motor lze
nastartovat, aniž by se
musela provádět nová
dechová zkouška.
A
Alcoguard
Nutný servis
Kontaktujte servisA.
Související informace
Alcoguard
Žádný signál
Přenos není funkční odešlete data ručně
pomocí tlačítka (3) nebo
proveďte dechovou
zkoušku znovu.
Alcoguard
Zkuste znovu
Zkouška nebyla úspěšná
- proveďte dechovou
zkoušku znovu.
Alcoguard
Foukněte
déle
Výdech byl příliš krátký vydechujte delší dobu.
•
•
•
•
•
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Alkoholový zámek* (str. 265)
Alkoholový zámek* - funkce (str. 265)
Alkoholový zámek* - uložení (str. 266)
Alkoholový zámek* - před nastartováním
motoru (str. 266)
Alkoholový zámek* - nezapomeňte
(str. 268)
08
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
269
08 Startování a jízda
Startování motoru
Motor se startuje a vypíná pomocí dálkového
ovladače a tlačítka START/STOP ENGINE.
1. Vložte dálkový ovladač do spínací skříňky
a zatlačte jej do koncové polohy. Upozorňujeme, že pokud do výbavy vozu patří
alkoholový zámek*, musí být před nastartováním motoru provedena dechová
zkouška s vyhovujícími výsledky. Další
informace o alkoholovém zámku, viz
Alkoholový zámek* (str. 265).
2. Držte spojkový pedál plně sešlápnutý2. (U
vozidel s automatickou převodovkou sešlápněte brzdový pedál.)
3. Stiskněte a následně uvolněte tlačítko
START/STOP ENGINE.
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem s klíčem a tlačítko START/STOP
ENGINE.
DŮLEŽITÉ
Nezasunujte do spínače dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač
držte za konec s odnímatelnou čepelí klíče,
viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 162).
Je-li motor nastartován, motor spouštěče
běží, dokud nenastartuje motor nebo dokud
se neaktivuje ochrana před přehřátím.
DŮLEŽITÉ
Pokud motor nenastartuje po 3 pokusech,
počkejte 3 minuty a zkuste to znovu.
Pokud počkáte, než se baterie regeneruje,
zvýší se startovací schopnost baterie.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač s klíčem ze zapalování po nastartování motoru
nebo při odtahování vozidla.
08
2
270
Během jízdy stačí k nastartování motoru stisknout tlačítko START/STOP ENGINE.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Když opouštíte vozidlo, vždy vytáhněte
dálkový ovladač ze spínací skříňky a zkontrolujte, zda je nastavena poloha pro klíč 0.
To platí především v případě, pokud ve
voze zůstávají děti. Informace o funkci - viz
Polohy klíče (str. 78).
POZNÁMKA
U některých druhů motorů mohou být při
startování studeného motoru volnoběžné
otáčky výrazně vyšší než běžné otáčky.
Smyslem je, aby systém emisí dosáhl co
nejdříve běžnou provozní teplotu, při které
jsou emise výfukových plynů minimální,
což přispívá k ochraně životního prostředí.
Startování bez klíče (funkce Keyless)*
Pro nastartování motoru proveďte kroky 2-3
u varianty bez klíče (str. 166).
POZNÁMKA
Aby motor nastartoval, musí se v prostoru
pro cestující nebo v zavazadlovém prostoru nacházet jeden z dálkových ovladačů
s klíčem s funkcí zamykání a startování
bez klíče.
08 Startování a jízda
VAROVÁNÍ
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač z vozu
během jízdy nebo když je vůz odtahován.
Související informace
•
Vypnutí motoru (str. 271)
Vypnutí motoru
Zámek řízení
Motor se vypíná pomocí tlačítka START/
STOP ENGINE.
Např. při neoprávněném převzetí vozidla
zkomplikuje zámek řízení jízdu s vozidlem. Při
odemykání nebo zamykání zámku řízení
můžete zaslechnout mechanický zvuk.
Vypnutí motoru:
•
Stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE
- motor se zastaví.
Pokud volicí páka není v poloze P nebo
pokud se vozidlo pohybuje:
•
Stiskněte dvakrát tlačítko START/STOP
ENGINE nebo podržte tlačítko stisknuté,
dokud se motor nezastaví.
Související informace
•
Polohy klíče (str. 78)
Funkce
•
Zámek řízení je aktivní, jestliže je motor
vypnutý a dveře řidiče jsou otevřené.
•
Pokud se dálkový ovladač nachází ve spínací skříňce3 a stiskne se tlačítko START/
STOP ENGINE, zámek řízení se deaktivuje.
Související informace
•
•
•
Startování motoru (str. 270)
Polohy klíče (str. 78)
Volant (str. 84)
08
3
Ve vozidlech se systémem zamykání a startování bez klíče stačí mít dálkový ovladač s klíčem v prostoru pro cestující.
271
08 Startování a jízda
Dálkové startování (ERS)*
POZNÁMKA
Dálkový start (ERS – Engine Remote Start)
umožní dálkové nastartování motoru vozidla
tak, aby se prostor pro cestující před odjezdem ohřál resp. ochladil. Dálkové startování
se aktivuje klíčem a/nebo systémem Volvo On
Call*.
Dodržujte místní a národní předpisy
a požadavky týkající se volnoběhu. Dále
vezměte v úvahu místní/národní pravidla
a předpisy týkající se hlučnosti motoru
v chodu.
VAROVÁNÍ
Systém ovládání klimatu se spustí s automatickým nastavením. Motor nastartovaný
pomocí dálkového startování se aktivuje
maximálně na 15 minut. Potom se vypne. Po
dvou aktivacích dálkového startování se
motor musí nastartovat normálním způsobem
a až potom lze dálkové startování použít
znovu.
Dálkové startování je k dispozici pouze ve
vozech s automatickou převodovkou a ve
vozech, u kterých je nainstalován kapotový
spínač4.
POZNÁMKA
Na životnost baterie v dálkovém ovladači
s klíčem má vliv použití dálkového startování. V případě častého použití dálkového
startování by se baterie měla měnit jednou
ročně, viz Dálkový ovladač - výměna baterie (str. 165).
Dálkové startování (ERS) - ovládání
Při dálkovém startování motoru musí být
splněny následující podmínky:
•
•
•
Vozidlo musí být pod dohledem.
Ve vozidle a v jeho okolí nesmí být
žádní lidé a zvířata.
Vozidlo nesmí být zaparkováno v uzavřeném prostoru bez odvětrávání výfukové plyny mohou být velmi škodlivé pro zdraví osob a zvířat.
Tlačítka dálkového ovládání pro dálkové startování.
Odemykání
Zamykání
Přibližovací světla
Související informace
•
Dálkové startování (ERS) - ovládání
(str. 272)
•
Dálkové startování (ERS) - symboly a hlášení (str. 274)
Odemykání, víko zavazadlového prostoru
Informace5
Dálkové startování motoru
Abyste mohli dálkově nastartovat motor,
vozidlo musí být zamknuté a kapota zavřená.
Postupujte následovně:
08
4
5
272
K dispozici u vozu XC60, ve vozech s alarmem, u většiny vozů se 4válcovým motorem nebo pokud je u nových provedení vybráno ERS.
Pouze u klíče PCC, viz Dálkový ovladač s klíčem s PCC* - jedinečné funkce (str. 160).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08 Startování a jízda
1. Krátce stiskněte tlačítko (2) na klíči.
Aktivní funkce
2. Okamžitě potom dlouze - minimálně na
2 sekundy - stiskněte tlačítko (3).
U dálkově nastartovaného motoru se aktivují
následující funkce:
Pokud jsou splněny podmínky pro dálkové
startování, stane se následující:
•
•
•
1. Směrová světla rychle několikrát zablikají.
2. Motor nastartuje.
3. Směrová světla se rozsvítí nepřerušovaným svitem na 3 sekundy, čímž potvrdí,
že motor byl nastartován.
POZNÁMKA
Po dálkovém nastartování je vozidlo nadále odemknuté a detektor pohybu* je
deaktivován.
S klíčem PCC6
světel7
Kontrolka přibližovacích
bliká několik sekund po stisknutí tlačítka. Jakmile jsou splněna všechna
kritéria pro dálkové startování, tato
kontrolka se rozsvítí nepřerušovaným svitem.
To však neznamená, že dálkové startování
systém nastartovalo.
Chce-li uživatel zkontrolovat, zda dálkové
startování motor nastartovalo, stiskněte
tlačítko (5) - pokud motor nastartuje, rozsvítí
se kontrolka na tlačítku (2) a (3).
6
7
Systém ovládání klimatu
Audio/video systém
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Deaktivované funkce
U dálkově nastartovaného motoru se deaktivují následující funkce:
•
•
•
•
Jakmile se vypne motor, který byl nastartován
dálkovým startováním, všechna směrová
světla se rozsvítí nepřerušovaným svitem po
dobu 3 sekund.
Související informace
•
•
Dálkové startování (ERS)* (str. 272)
Dálkové startování (ERS) - symboly a hlášení (str. 274)
světlomety
Obrysová světla
Osvětlení registrační značky
Stěrače čelního okna.
Dálkové startování se zastaví
Při následujících situacích dojde k vypnutí
motoru nastartovaného pomocí dálkového
startování:
•
Stiskne se tlačítko (1), (2) nebo (4) na dálkovém ovladači s klíčem.
•
•
•
•
•
Vozidlo se odemkne
Dveře se otevřou
Sešlápne se plynový nebo brzdový pedál
Volicí páka se vysune z polohy P
Uplynulo 15 minut od aktivace dálkového
startování.
08
Další informace o klíči PCC, viz Dálkový ovladač s klíčem s PCC* - jedinečné funkce (str. 160).
Další informace o přibližovacích světlech, viz Dálkový ovladač - funkce (str. 159) a Doprovodné osvětlení při příchodu (str. 97).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
273
08 Startování a jízda
Dálkové startování (ERS) - symboly
a hlášení
V situacích, kdy funkce ERS není k dispozici
nebo je přerušována, se na přístrojové desce
zobrazí symbol a text s vysvětlením.
Funkce ERS není k dispozici
08
Zpráva
Popis
Dálkový start
nefunguje Příliš pokusů
ERS není k dispozici,
protože jsou povoleny
maximálně 2 aktivace
ERS po sobě.
Dálkový start
nefunguje
Málo paliva
ERS není k dispozici,
protože je v nádrži příliš
málo paliva.
Dálkový start
nefunguje
Není zařaz. P
Systém ERS není
k dispozici, protože
volicí páka není
v poloze P.
Dálkový start
nefunguje
Řidič ve voze
Systém ERS není
k dispozici, protože
někdo zůstal v prostoru
pro cestující.
Dálkový start
nefunguje
Vybitá bater.
ERS není k dispozici
kvůli vybité baterii.
Dobijte akumulátor
nastartováním motoru.
A
Zpráva
Popis
Dálkový start
nefunguje
Varov. motoru
ERS není k dispozici,
protože se nastavila
varovná zpráva motoru.
Kontaktujte servisA.
Dálkový start
nefunguje
Málo chl.kap.
ERS není k dispozici,
protože se nastavila
chybová zpráva chladicího systému, viz Chladicí kapalina - hladina
(str. 370).
Přerušení funkce ERS
Popis
Dálkový start
VYP Není
zařaz. P
Funkce ERS byla přerušena, protože volicí
páka není v poloze P.
Dálkový start
VYP Řidič ve
voze
Funkce ERS byla přerušena, protože někdo
zůstal v prostoru pro
cestující.
Dálkový start
VYP Varov.
motoru
Funkce ERS byla přerušena, protože se nastavila chybová zpráva
motoru. Kontaktujte
servisA.
Dálkový start
nefunguje
Málo chl.kap.
Funkce ERS byla přerušena, protože se nastavila chybová zpráva
chladicího systému.
Dálkový start
nefunguje
Otevř. dveře
ERS není k dispozici,
protože dveře/zadní
výklopná záď nejsou
zavřené.
Dálkový start
nefunguje
Otevř. kapota
Systém ERS nebyl aktivován, protože kapota
nebyla zavřena.
Dálkový start
nefunguje Vůz
neuzamk.
ERS není k dispozici dveře nejsou zamknuté.
Dálkový start
vypnutý Otevř.
kapota
Systém ERS přerušil
činnost, protože kapota
je otevřena.
Dálkový start
nefunguje Klíč
ve voze
Systém ERS se neaktivoval, protože klíč je ve
vozidle.
Dálkový start
VYP Vybitá
bat.
Funkce ERS byla přerušena kvůli vybité baterii.
Dálkový start
VYP Málo
paliva
Funkce ERS byla přerušena kvůli nedostatku
paliva.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
A
274
Zpráva
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
08 Startování a jízda
Související informace
•
•
Dálkové startování (ERS)* (str. 272)
Dálkové startování (ERS) - ovládání
(str. 272)
Startování s pomocnou batérií
Pokud je baterie spouštěče (str. 383) vybitá,
lze motor vozu nastartovat proudem z jiné
baterie.
4. Připojte jednu svorku červeného kabelu
na kladný pól pomocného akumulátoru
(1).
DŮLEŽITÉ
Opatrně připojte startovací kabel, abyste
předešli zkratu s jinými komponentami
v motorovém prostoru.
5. Otevřete svorky na předním krytu akumulátoru ve svém voze a kryt sejměte, viz
Baterie spouštěče - výměna (str. 385).
6. Připojte druhou svorku červeného kabelu
na kladný pól vozu (2).
7. Připojte jednu svorku černého kabelu na
záporný pól pomocného akumulátoru (3).
Aby se předešlo zkratu nebo jinému poškození, jsou při startování vozu s asistentem při
rozjezdu doporučeny následující kroky:
8. Druhou svorku připojte k ukostření, např.
na pravé uchycení motoru nahoře, k hlavě
krajního šroubu (4).
1. Nastavte elektrický systém vozidla do
polohy klíče 0, viz Polohy klíče - funkce
na různých úrovních (str. 79).
9. Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek,
aby při pokusu o nastartování nedocházelo k jiskření.
2. Pomocná batérie musí mít napětí 12 V.
10. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem. Nechte jej běžet několik minut
v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách cca. 1500 ot./min.
3. Je-li pomocný akumulátor nainstalován
v jiném voze, vypněte motor vozidla
s pomocným akumulátorem a zkontrolujte, zda se tyto dva vozy navzájem
nedotýkají.
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
275
08 Startování a jízda
||
11. Nastartujte motor ve voze s vybitou baterií.
DŮLEŽITÉ
V průběhu startování se nedotýkejte svorek. Hrozí nebezpečí jiskření.
12. Odpojte propojovací kabely v opačném
pořadí - nejdříve černý a potom červený.
> Ujistěte se, že se žádná ze svorek černého kabelu nedostane do kontaktu
s kladným pólem baterie nebo svorkou
červeného kabelu.
Převodovky
Manuální převodovka
Existují dva hlavní druhy převodovky. Mechanická převodovka a automatická převodovka.
Převodovka má za úkol měnit převodový
poměr v závislosti na požadované rychlosti
a výkonu.
•
•
Manuální převodovka (str. 276)
•
Automatická převodovka - Powershift
(str. 281)
DŮLEŽITÉ
Aby nedošlo k poškození komponentů
hnacího systému, musí se zkontrolovat
provozní teplota převodovky. Pokud hrozí
nebezpečí přehřátí, na sdružené přístrojové desce se rozsvítí výstražný symbol
a zobrazí se textová zpráva. Postupujte
podle doporučení v textové zprávě.
VAROVÁNÍ
•
08
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí
kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte
velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Související informace
•
276
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
Startování motoru (str. 270)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Automatická převodovka, Geartronic
(str. 278)
Související informace
•
Automatická převodovka -- Geartronic*
(str. 278)
Schéma řazení u šestistupňové převodovky.
Šestistupňová převodovka je k dispozici ve
dvou provedeních, které se liší polohou zpětného chodu. Prohlédněte si schéma řazení na
řadicí páce.
•
Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
•
Když neřadíte, nenechávejte nohu na
pedálu spojky.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - zařazení převodového
stupně nestačí k přidržení vozidla v každé
situaci.
08 Startování a jízda
Blokování zpátečky
Indikátor řazení převodových stupňů*
Blokování zpátečky brání nechtěnému zařazení zpátečky během normální jízdy dopředu.
Indikátor řazení převodových stupňů informuje
řidiče o tom, kdy je vhodné zařadit další vyšší
nebo nižší převodový stupeň.
•
•
Držte se schématu řazení na řadicí páce:
před zařazením R zařaďte nejdříve neutrál
N.
Zpětný chod řaďte pouze v případě, že
vozidlo stojí.
POZNÁMKA
Řazení 6stupňové převodovky - provedení
nahoře (viz předchozí vyobrazení) - nejdříve zatlačte řadicí páku dolů do polohy
N a zařaďte tak zpětný chod.
Související informace
•
•
Převodovky (str. 276)
Převodová kapalina - kvalita a objem
(str. 424)
Automatická převodovka
V souvislosti s ekologickou jízdou je nezbytné
jezdit na správný převodový stupeň a přeřazovat ve správný čas.
Indikátor je k dispozici jako pomůcka pro
určité varianty – GSI (Gear Shift Indicator) –
která upozorňuje řidiče, kdy je vhodné zařadit
vyšší nebo nižší převodový stupeň, aby byla
co nejnižší spotřeba paliva.
S ohledem např. na parametry jízdy a jízdu
bez vibrací může být však vhodné přeřadit při
vyšších otáčkách motoru. Γíslo v rámečku
označuje aktuální převodový stupeň.
Sdružená přístrojová deska "Digital" s indikátorem řazení převodových stupňů.
Γíslo v rámečku označuje aktuální převodový
stupeň.
Manuální převodovka
U sdružené přístrojové desky
"Analogue" se uprostřed
zobrazí poloha převodového
stupně a šipky.
Indikátor řazení převodových
stupňů pro manuální převodovku. Vždy svítí pouze
jedno označení - během
běžné jízdy svítí uprostřed.
Pokud systém doporučuje
zařadit vyšší převodový stupeň, kurzor rozsvítí "+". Pokud systém doporučuje podřadit,
rozsvítí "-" (na obrázku je označeno červeně).
Související informace
•
•
Manuální převodovka (str. 276)
Automatická převodovka -- Geartronic*
(str. 278)
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
277
08 Startování a jízda
Automatická převodovka -Geartronic*
K dispozici jsou dva režimy řazení Geartronic:
automaticky a manuální.
Parkovací poloha - P
Poloha neutrálu - N
Pokud vůz startujete nebo parkujete, zvolte
polohu P.
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Zabrzďte parkovací
brzdu, když vůz stojí s pákou voliče v poloze
N.
Abyste mohli volič řazení vyřadit z polohy P,
musíte sešlápnout brzdový pedál a klíč musí
být v poloze II. Viz Polohy klíče - funkce na
různých úrovních (str. 79).
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka. Pokud vozidlo
parkujete, použijte rovněž parkovací brzdu
(str. 299).
POZNÁMKA
D: polohy automatického řazení. +/–: polohy
manuálního řazení. S: sportovní režim*.
Sdružená přístrojová deska (str. 63) informuje
o poloze voliče převodových stupňů následovně: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3 apod.
Polohy páky voliče
08
278
Polohy automatického řazení
se zobrazují vpravo na sdružené přístrojové desce. (Vždy
se zobrazí pouze jedna indikace, a to s polohou momentálně zařazeného voliče převodů.)
V aktivní poloze svítí kontrolka "S" označující
"sportovní režim" ORANŽOVĚ.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Aby bylo možné vozidlo uzamknout a aktivovat alarm, musí být volicí páka v poloze
P.
DŮLEŽITÉ
Při řazení polohy P musí vozidlo stát.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - poloha P u automatické
převodovky nestačí k přidržení vozidla
v každé situaci.
Poloha zpátečky - R
Při volbě polohy R musí vůz stát.
Abyste mohli přesunout páku voliče z polohy
N do jiné polohy, musí být sešlápnut brzdový
pedál a klíč musí být v poloze II, viz Polohy
klíče - funkce na různých úrovních (str. 79).
Jízdní poloha - D
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí vyšší a nižší převodové stupně
v závislosti na úrovni akcelerace a rychlosti.
Při přesunutí páky voliče do polohy D
z polohy R musí vůz stát.
Geartronic – polohy páky voliče při
manuálním řazení (+S-)
Řidič může také řadit převodové stupně
manuálně prostřednictvím automatické převodovky Geartronic. Motor vozu brzdí, když je
pedál plynu uvolněn.
Do požadované polohy se
u manuálního řazení dostanete přesunutím páky z polohy D do koncové
polohy u "+/-". Kontrolka "+/-" na
sdružené přístrojové desce změní barvu
z BÍLΔ na ORANŽOVOU a v rámečku se
zobrazí číslice 1, 2, 3 atd., což odpovídá
právě zvolenému převodovému stupni.
•
Pro zařazení vyššího převodového stupně
posuňte páku dopředu směrem ke zna-
08 Startování a jízda
ménku "+" (plus). Páku uvolněte - vrátí se
do klidové polohy + a –.
nebo
•
Pro zařazení nižšího převodového stupně
posuňte páku dozadu směrem ke znaménku "–" (minus) a uvolněte ji.
Režim manuálního řazení "+S–" můžete zvolit
kdykoliv během jízdy.
Převodovka Geartronic automaticky zařadí
nižší rychlostní stupeň, pokud řidič nechá
klesnout rychlost na vhodnou hodnotu pro
zařazení příslušného rychlostního stupně. Tím
se předejde škubání a zhasnutí motoru.
Abyste mohli řadit pomocí pádel, musíte je
nejdříve aktivovat. Přitom se jedno z pádel
musí přitáhnout k volantu - na sdružené přístrojové desce se indikace změní z "D" na
číslo odpovídající momentálně zařazenému
převodovému stupni.
Chcete-li změnit převodový stupeň o jeden
stupeň:
•
Potáhněte jedno z pádel dozadu
k volantu a uvolněte je.
Přesuňte páku do koncové polohy D.
Pádla*
Manuální řazení pomocí volicí páky doplňuje
ovládání na volantu, tzv. "pádla".
Pokud se pádla na volantu nepoužívají, po
krátké době se deaktivují. To poznáte
podle toho, že se indikace na sdružené
přístrojové desce změní z momentálně
zařazeného převodového stupně zpátky na
"D".
Ruční deaktivace
Pádla na volantu lze rovněž deaktivovat
ručně:
POZNÁMKA
Pokud má převodovka sportovní program,
je možné řadit volicí pákou manuálně
pouze v poloze "+S–" posunutím páky
dopředu nebo dozadu. Indikace na sdružené přístrojové desce se změní z S na
zobrazení zařazených převodových stupňů
123 atd.
POZNÁMKA
Automatická deaktivace
Výjimkou je brzdění motorem - v tomto případě jsou pádla aktivována po celou dobu,
kdy se brzdí.
Pro návrat do automatického jízdního režimu:
•
Po každé změně převodového stupně se na
sdružené přístrojové desce objeví číslo
momentálně zařazeného převodového
stupně.
•
Obě "pádla" na volantu.
Přitáhněte pádla k volantu a podržte,
dokud nezmění sdružená přístrojová
deska znak z čísla aktuálního převodového stupně na „D“.
"-": Zvolí se další nižší převodový stupeň.
"+": Zvolí se další vyšší převodový stupeň.
Pokud jsou otáčky motoru v přípustném rozsahu, ke změně převodového stupně dojde
při každém potáhnutí pádla.
Pádla lze používat rovněž v kombinaci s volicí
pákou ve sportovním režimu* - v tomto případě jsou pádla stále aktivována a nedeaktivují se.
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
279
08 Startování a jízda
||
Geartronic - sportovní režim* (S)8
Sportovní program poskytuje sportovnější charakteristiky a připouští
vyšší otáčky motoru pro převodové
stupně. Současně reaguje mnohem
rychleji na sešlápnutí pedálu plynu. Během
aktivní jízdy je upřednostňováno používání
nižších převodových stupňů, což vede ke
zpožděnému řazení nahoru.
Postup aktivace sportovního režimu:
•
Přesuňte volicí páku do strany z polohy D
do koncové polohy v "+S–" - indikace na
sdružené přístrojové desce se změní z D
na S.
Sportovní režim můžete zvolit kdykoliv během
jízdy.
Geartronic - zimní režim
Na kluzkých vozovkách může být rozjezd
snadnější, když je manuálně zařazen 3.převodový stupeň.
1. Sešlápněte brzdový pedál a přesuňte
volicí páku z polohy D do koncové polohy
"+S–" – na sdružené přístrojové desce se
změní indikátor zařazeného převodového
stupně z D na číslici 19.
08
2. Řaďte až na 3. převodový stupeň dvojím
zatlačením páky směrem k "+" (plus) - na
displeji se změní indikátor zařazeného
převodového stupně z 1 na 3.
8
9
280
3. Uvolněte pedál brzdy a opatrně přidávejte
plyn.
„Zimní režim“ převodovky znamená, že vůz
jede s nižšími otáčkami motoru a omezeným
výkonem motoru na poháněná kola.
Při aktivaci funkce podřazení může vůz přeřadit i o několik rychlostních stupňů v závislosti
na otáčkách motoru. Vůz zařadí vyšší
rychlostní stupeň při dosažení maximálních
otáček, aby se předešlo poškození motoru.
Kick-down
Tažení vozu
Pokud sešlápnete pedál plynu na doraz (za
polohu normálně považovanou za plnou
akceleraci), převodovka okamžitě zařadí nižší
rychlostní stupeň. Jedná se tzv. kick-down.
Související informace
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kickdown, převodovka automaticky zařadí vyšší
rychlostní stupeň.
•
Převodová kapalina - kvalita a objem
(str. 424)
•
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.
Automatická převodovka -- Powershift*
(str. 281)
•
Převodovky (str. 276)
Bezpečnostní funkce
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací
program převodovky je vybaven ochranným
blokováním řazení dolů, které blokuje funkci
kick-down.
Převodovka Geartronic neumožní řazení
nižšího rychlostního stupně/kick-down,
pokud by mělo dojít ke zvýšení otáček
motoru, které by způsobilo jeho poškození.
Nic se nestane, pokud se řidič stále pokouší
takto zařadit nižší převodový stupeň při vysokých otáčkách motoru – zůstane zařazen
původní převodový stupeň.
Pouze u některých motorů.
Je-li vozidlo vybaveno sportovním režimem*, nejdříve se zobrazí "S".
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Odtahování vozidla - viz důležité informace
v kapitole Tažení vozidla (str. 319).
08 Startování a jízda
Automatická převodovka -Powershift*
Automatická převodovka Powershift předává
hnací sílu z motoru na poháněna kola přes
dvojité kotouče mechanické spojky, kdežto
převodovka Geartronic využívá běžný hydraulický měnič točivého momentu.
zařadí 2. převodový stupeň, nikoliv 3. převodový stupeň (u převodovky Geartronic).
Tažení vozu
Model s převodovkou Powershift se nesmí
odtahovat, protože převodovka musí být
dostatečně promazávána, což zajišťuje běžící
motor. Pokud je přesto nutné vůz odtáhnout
(str. 319), musí se odtahovat velmi malou
rychlostí na co nejkratší trasu.
Pokud si nejste jisti, zda je vůz vybaven převodovkou Powershift nebo Geartronic,
můžete to zjistit podle označení štítku převodovky pod kapotou - Typová označení
(str. 411). Označení ”MPS6” znamená, že se
jedná o převodovku Powershift. V ostatních
případech je vůz vybaven automatickou převodovkou Geartronic.
D: polohy automatického řazení. +S–: polohy
manuálního řazení. S: sportovní režim*.
Převodovka Powershift funguje a ovládá se
podobně jako automatická převodovka
Geartronic, která je popsána v předchozí
kapitole.
Jednou výjimkou je funkce "Geartronic zimní režim" (str. 278):
•
Převodovka Powershift umožní rozjet se
na kluzkém povrchu, pokud se manuálně
Viz také důležité informace v kapitole Tažení
vozu (str. 319).
Nezapomeňte
Dvojitá spojka v převodovce je vybavena
ochranou proti přetížení, která se aktivuje,
pokud dojde k přehřátí spojky, např. pokud
vůz stojí delší dobu ve svahu se sešlápnutým
plynovým pedálem.
Je-li převodovka přehřátá, vůz se začne chvět
a vibrovat, rozsvítí se výstražný symbol a na
sdružené přístrojové desce se objeví příslušná zpráva. K přehřátí převodovky může
dojít rovněž při pomalém popojíždění
v zácpách (rychlostí max. 10 km/h (6 mph)) ve
svahu nebo s připojeným přívěsem. Jakmile
se vozidlo zastaví, nožní brzda je sešlápnuta
a motor běží na volnoběh, převodovka se
ochladí.
Přehřátí z důvodu pomalého popojíždění
v zácpách můžete zabránit postupnou jízdou:
•
Zastavte vůz a s nohou na brzdovém
pedálu počkejte, dokud se přiměřeně
nezvětší vzdálenost k vozu před vámi,
popojeďte na tuto vzdálenost a zase
chvíli počkejte s nohou na brzdovém
pedálu.
DŮLEŽITÉ
Ve svahu udržujte vozidlo v klidu sešlápnutím pedálu brzdy - nesešlapujte plynový
pedál. Mohlo by dojít k přehřátí převodovky.
Textová zpráva a akce
V některých situacích se na sdružené přístrojové desce spolu s kontrolkou zobrazí
i zpráva.
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
281
08 Startování a jízda
||
Kontrolka
A
Zpráva
Jízdní charakteristiky
Akce
Horká převod. Přidržte
zabrzděním
Problémy s udržením rovnoměrné
rychlosti při konstantních otáčkách
motoru.
Přehřátá převodovka. Udržujte stojící vozidlo sešlápnutím pedálu brzdyA.
Horká převod. Bezp.zaparkujte Mot.nech.běž.
Výrazné škubání, když je vozidlo
v tahu.
Přehřátá převodovka. Okamžitě s vozidlem bezpečně
zastavteA.
Chlazení převod. Motor
nechejte běžet
Není přenášen výkon z důvodu přehřátí převodovky.
Přehřátá převodovka. Nejrychlejší způsob ochlazení:
Nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách
s řadicí pákou v poloze N nebo P, dokud zpráva
nezmizí.
Rychlejší ochlazení: nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N nebo P, dokud zpráva nezmizí.
V tabulce jsou tři stupně seřazené podle
závažnosti, pokud dojde k přehřátí převodovky. Souběžně s textovou zprávou na displeji je řidič také informován, že elektronika
vozidla dočasně mění jízdní charakteristiky.
V případě potřeby dodržujte instrukce z textové zprávy.
POZNÁMKA
Příklady v tabulce neznamenají, že vozidlo
je v poruše. Indikují, že byla aktivována
bezpečnostní funkce, aby nedošlo
k poškození komponentů vozidla.
Pokud budete ignorovat výstražný symbol
a text Horká převod. Bezp.zaparkujte
Mot.nech.běž., teplota v převodovce
může stoupnout natolik, že se dočasně
přeruší přenos výkonu mezi motorem
a převodovkou, čímž se zabrání funkčním
poruchám spojky - vozidlo se zastaví
a nepojede do doby, než teplota převodovky klesne na přijatelnou hodnotu.
Další možné textové zprávy s příslušnými
návrhy řešení ohledně automatické převodovky, viz Zprávy (str. 109).
Textová zpráva automaticky zmizí po provedení akce nebo po jednom stisknutí tlačítka
OK na pákovém ovladači ukazatelů směru.
08
282
VAROVÁNÍ
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Automatická převodovka -- Geartronic*
(str. 278)
•
Převodová kapalina - kvalita a objem
(str. 424)
08 Startování a jízda
Blokování páky voliče
Parkovací poloha (P)
Existují dva druhy uzávěrky volicí páky mechanická a automatická.
Stojící vůz s běžícím motorem:
•
Mechanické blokování řazení
Deaktivace automatického blokování
řazení
Držte sešlápnutý pedál brzdy, když přesouváte páku voliče do jiné polohy.
Elektrické blokování převodovky –
Blokování řazení Parkovací poloha (P)
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy P do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a klíč (str. 79) musí být
v poloze II.
G021351
Blokování řazení - Neutrál (N)
M: manuální řazení10 - "+/-"- nebo "-režim Sport.
Páka voliče převodových stupňů může být
neomezeně přesouvána mezi polohami N
a D. Ostatní polohy jsou blokovány západkou,
která se uvolňuje blokovacím tlačítkem na
páce voliče převodových stupňů.
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo
stálo déle než 3 sekundy (bez ohledu na to,
zda běží motor), páka voliče se zablokuje.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy N do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a klíč (str. 79) musí být
v poloze II.
Pokud je vozidlo nepojízdné, např. z důvodu
vybitého akumulátoru, musí být páka voliče
přesunuta z polohy P, aby se s vozidlem
mohlo pohybovat.
Zvedněte pryžovou rohož za středovou
konzolou a dole ve schránce vyhledejte
otvor11 pro zasunutí čepele klíče
(str. 162).
Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou
je možné pohybovat dopředu a dozadu mezi
polohami P, R, N a D.
Vyhledejte dole v otvoru pro čepel klíče
odpružené tlačítko. Tlačítko čepelí stiskněte a přidržte.
Automatické blokování řazení
Přesuňte volicí páku z polohy P a vytáhněte nahoru čepel klíče.
Automatická převodovka má speciální bezpečnostní systémy:
10
11
Obrázek je schématický.
Musí zde být 2 otvory - otvor pro čepel klíče a otvor k připevnění pryžové rohože.
4. Vložte pryžovou rohož zpět na místo.
08
}}
283
08 Startování a jízda
||
Související informace
•
Automatická převodovka -- Geartronic*
(str. 278)
•
Automatická převodovka -- Powershift*
(str. 281)
Pomoc při startování do kopce
(HSA)*12
Před rozjetím nebo couváním do svahu
můžete dát nohu z brzdy - díky systému HSA
(Hill Start Assist) se vozidlo nerozjede zpátky.
Pohon všech kol - (AWD)*
Optimální trakce je dosahována u pohonu čtyř
kol.
Pohon všech kol je trvale zařazen
Díky této funkci zůstává pedál natlakován
v brzdové soustavě několik sekund poté, kdy
řidič přesune nohu z brzdového pedálu na
plynový pedál.
Po několika sekundách resp. jakmile řidič zrychlí, toto dočasně zabrzdění vymizí.
Související informace
•
Startování motoru (str. 270)
Pohon všech kol (All Wheel Drive) znamená,
že jsou současně poháněna všechna čtyři
kola vozu.
Výkon motoru je rozdělován automaticky
mezi přední a zadní kola. Elektronicky řízený
systém spojky rozděluje výkon na kola, která
mají nejlepší přilnavost na aktuálním povrchu
vozovky. Tak je zajištěna nejlepší možná
trakce a nedochází k prokluzování kol. Při
normální jízdě je větší část výkonu přenášena
na přední kola.
Zlepšená trakce díky pohonu všech kol zvyšuje bezpečnost jízdy v dešti, na sněhu
a ledu.
08
12
284
Závisí na kombinaci motoru a převodovky. HSA není k dispozici u všech kombinací.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08 Startování a jízda
Hill Descent Control (HDC)*13
Funkce
HDC může být přirovnán k automatické motorové brzdě. Když uvolníte pedál plynu při jízdě
z kopce, vůz je normálně brzděn motorem,
který se snaží udržovat volnoběžné otáčky.
Čím je cesta prudší a vozidlo více zatížené,
tím rychleji vozidlo dojíždí setrvačností, i když
brzdí motorem - funkce HDC toto kompenzuje
automatickým přibrzďováním.
Provoz
Všeobecné informace o systému HDC
Funkce HDC umožňuje zvýšit/snížit rychlost
jízdy z kopce, přičemž noha je pouze na
pedálu plynu, bez používání nožní brzdy. Citlivost plynového pedálu se snižuje a jeho přesnost se zvyšuje pomocí plného ovládání, při
kterém je pedál omezen a otáčky motoru
udržovány v omezeném rozsahu. Brzdový
systém brzdí sám a zajišťuje nízkou a rovnoměrnou rychlost vozidla, takže řidič se může
zcela soustředit na řízení.
HDC je zvláště užitečný v příkrém klesání
s nerovným povrchem vozovky a s kluzkými
částmi. Např. při spouštění člunu na přívěsu
z rampy.
VAROVÁNÍ
Systém HDC nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
13
POZNÁMKA
Systém HDC nelze aktivovat, je-li u automatické převodovky zařazena poloha D.
HDC - zapnuto/vypnuto.
K zapnutí a vypnutí funkce HDC se používá
jeden ze spínačů na středové konzole. Je-li
funkce zapnuta, kontrolka se rozsvítí.
Pokud systém HDC funguje, rozsvítí se
na sdružené přístrojové desce symbol
společně s textovou zprávou Sjíždění svahů,
ovládání ZAP.
HDC je funkční pouze při zařazeném prvním
převodovém stupni a zpátečce. U automatické převodovky musí být zvolena poloha 1,
která je zobrazena číslicí 1 na sdružené přístrojové desce, viz Automatická převodovka
-- Geartronic* (str. 278).
HDC umožňuje vozu jet rychlostí maximálně
10 km/h (6 mph) dopředu s brzděním motorem a couvat rychlostí maximálně 7 km/h
(4 mph). Můžete však dosáhnout jakékoli
rychlosti v rámci převodového stupně sešlápnutím pedálu plynu. Po uvolnění plynového
pedálu, vozidlo rychle zpomalí na 10 nebo
7 km/h (6 nebo 4 mph), bez ohledu na klesání
svahu a bez potřeby ovládání nožní brzdy.
Brzdová světla se automaticky rozsvítí, když
funkce zasahuje. Řidič může vůz kdykoli
brzdit nebo zastavit pomocí nožní brzdy.
HDC je deaktivován:
•
pomocí tlačítka Zap/Vyp na středové konzole
•
pokud je u mechanické převodovky zařazen vyšší převodový stupeň než 1,
•
pokud je u automatické převodovky zvolen převodový stupeň vyšší než 1 nebo je
páka voliče přesunuta do polohy D.
Funkci můžete kdykoli vypnout. Pokud ji
vypnete při jízdě z kopce, brzdný účinek je
zrušen pomalu, nikoli naráz.
K dispozici pouze u S60 Cross Country s AWD.
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
285
08 Startování a jízda
||
POZNÁMKA
Pokud je systém HDC aktivní, můžete
pozorovat zpoždění mezi sešlápnutím
pedálu plynu a reakcí motoru.
Související informace
•
Pohon všech kol - (AWD)* (str. 284)
Start/Stop*
U některých kombinací motoru a převodovky
s funkcí Start/Stop, která se zapne např. když
vozy stojí nebo čekají na semaforech - motor
se potom dočasně vypne a automaticky se
znovu startuje, když se má pokračovat
v cestě.
Péče o životní prostředí je jednou ze základních hodnot společnosti Volvo Car Corporation, která ovlivňuje veškeré naše činnosti.
Výsledkem této orientace je několik funkcí,
které šetří energii. Mezi ně patří funkce Start/
Stop. Všechny funkce mají za cíl snížit spotřebu paliva, což dále pomůže snížit emise
výfukových plynů.
Všeobecné informace o systému Start/
Stop
Díky funkci Start/Stop má řidič příležitost jezdit více ekologicky - v případě potřeby se
motor automaticky vypne.
Manuální nebo automaticky
Upozorňujeme, že funkce Start/Stop reaguje
odlišně podle toho, zda se používá manuální
nebo automatická převodovka.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
08
286
Motor je vypnutý - stává se tišším a čistějším...
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 287)
Startování motoru (str. 270)
Start/Stop* - nastavení (str. 291)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 290)
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje (str. 289)
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 288)
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky (str. 291)
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 292)
Baterie - Start/Stop (str. 387)
08 Startování a jízda
Start/Stop* - funkce a ovládání
Podmínky
Funkce Start/Stop se aktivuje automaticky po
nastartování motoru pomocí klíče.
Funkce Start/Stop se aktivuje automaticky po nastartování motoru pomocí klíče.
Řidiče na to upozorní symbol
funkce, který se rozsvítí na
sdružené přístrojové desce,
a kontrolka, která se rozsvítí
na tlačítku Zap/Vyp.
Všechny běžné systémy ve
voze jako např. osvětlení,
rádio apod. fungují u motoru, který se automaticky zastavil, zcela normálně. Dočasně
však může dojít k omezení některých funkcí,
např. k omezení otáček ventilátoru klimatizace nebo ke stažení extrémní hlasitosti audio
systému.
Automatické zastavení motoru
Aby došlo k automatickému zastavení
motoru, musí být splněny následující podmínky:
A
M/AA
Vyřaďte spojku, zařaďte neutrál
a uvolněte spojkový pedál - motor
se automaticky vypne.
M
Zastavte vůz pomocí brzdového
pedálu a nohu nechejte na pedálu
- motor se automaticky zastaví.
A
Automatické nastartování motoru
Podmínky
M/A
A
S řadicí pákou v neutrálu:
2. Zařaďte vhodný převodový
stupeň a rozjeďte se.
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
Pokud je aktivní funkce ECO,
motor se může automaticky
zastavit ještě před úplným
zastavením vozidla.
U některých variant motor může motor automaticky vypnout před tím, než vozidlo
zastaví, a to bez ohledu na to, zda je funkce
ECO aktivována.
Pokud se motor automaticky
zastaví, na sdružené přístrojové
desce se rozsvítí symbol funkce
Start/Stop.
M
1. Sešlápněte spojkový nebo plynový pedál - motor nastartuje.
Uvolněte nohu z brzdového pedálu
- motor automaticky nastartuje
a může se pokračovat v jízdě.
A
Udržujte tlak na brzdovém pedálu
a sešlápněte plynový pedál - motor
se automaticky nastartuje.
A
Pokud se vůz nachází ze svahu, lze
postupovat rovněž následovně:
M
+A
Uvolněte brzdový pedál a počkejte,
než se vůz rozjede - motor automaticky nastartuje, jakmile je rychlost
větší než běžná rychlost chůze.
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
Deaktivace funkce Start/Stop
V některých situacích může
být vhodně dočasně vypnout
automatickou funkci
Start/Stop stisknutím tohoto
tlačítka.
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
287
08 Startování a jízda
||
Vypnutí funkce poznáte podle toho,
že zhasne kontrolka na sdružené
přístrojové desce a kontrolka
Start/Stop na tlačítku.
Funkce Start/Stop zůstane vypnuta, dokud se
znovu neaktivuje pomocí tlačítka nebo dokud
se motor opět nenastartuje pomocí klíče.
Související informace
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 286)
Startování motoru (str. 270)
Start/Stop* - nastavení (str. 291)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 290)
•
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje (str. 289)
•
•
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 288)
•
•
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky (str. 291)
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 292)
Baterie - Start/Stop (str. 387)
08
288
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Start/Stop* - motor se nevypne
Podmínky
Přestože je funkce Start/Stop aktivována,
motor se nevypne automaticky vždy.
Motor se automaticky nevypne, pokud:
Podmínky
M/A
A
M/A
A
teplota baterie spouštěče klesne
pod bod mrazu nebo je příliš
vysoká.
M
+A
řidič intenzivně pohne volantem.
M
+A
filtr pevných částic ve výfukovém
systému je plný - dočasně vypojená funkce Start/Stop se aktivuje
znovu, jakmile se provede automatické čištění (viz Filtr sazí vznětových motorů (DPF) (str. 310)).
M
+A
vozidlo nedosáhne nejdříve
rychlost cca. 8 km/h (5 mph) po
nastartování pomocí klíče nebo
posledním automatickém vypnutí.
M
+A
řidič rozepne přezku bezpečnostního pásu.
M
+A
kapacita baterie je pod minimální
přípustnou úroveň.
M
+A
cesta je velmi prudká.
M
+A
motor nemá běžnou provozní
teplotu.
M
+A
k elektrickému systému vozidla je
elektricky zapojen přívěs.
M
+A
venkovní teplota je kolem bodu
mrazu nebo je vyšší než cca. 30°C.
M
+A
kapota je otevřenáB.
M
+A
je aktivováno elektrické vyhřívání
čelního skla.
M
+A
převodovka nemá normální provozní teplotu.
A
prostředí v prostoru pro cestující
se liší od nastavených hodnot - to
poznáte podle toho, že ventilátor
běží ve vysokých otáčkách.
M
+A
A
vůz je otočený.
M
+A
atmosférický tlak vzduchu je menší
než tlak odpovídající cca.
1500-2500 metrům n.m. - skutečný tlak vzduchu se mění podle
převažujících klimatických podmínek.
08 Startování a jízda
Podmínky
M/A
A
je aktivován adaptivní tempomat
Queue Assist.
A
volicí páka řazení je v poloze SC
nebo "+/-".
A
A
B
C
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
Pouze u některých motorů.
Sportovní režim.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 286)
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 287)
Startování motoru (str. 270)
Start/Stop* - nastavení (str. 291)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 290)
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje (str. 289)
•
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky (str. 291)
•
•
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 292)
Baterie - Start/Stop (str. 387)
Start/Stop* - motor automaticky
nastartuje
Podmínky
V některých případech může automaticky
zastavený motor znovu nastartovat, aniž by
řidič chtěl v jízdě pokračovat.
Zámek bezpečnostního pásu
řidiče se otevře, když je volicí
páka v poloze D nebo N.
A
V následujících situacích motor automaticky
nastartuje, i když řidič nesešlápne spojkový
pedál (u manuální převodovky) nebo
nezvedne nohu z brzdového pedálu (u automatické převodovky):
Pohyby volantuB.
A
se volič převodových stupňů
vysune z polohy D do polohy SC,
R nebo "+/-".
A
Dveře řidiče jsou otevřené a volicí
páka je v poloze D- ozve se zvukové upozornění a textová zpráva
informuje, že je aktivní funkce
Start/Stop.
A
Podmínky
M/AA
Okna se zamlžují.
M+A
Prostředí v prostoru pro cestující
se odlišuje od nastavených hodnot.
M+A
Došlo k dočasnému vysokému
odběru proudu nebo kapacita
baterie klesne na nejnižší přípustnou úroveň.
M+A
Opakovaně je sešlapován brzdový
pedál.
M+A
Kapota je otevřenáB.
M+A
Pokud dojde k automatickému
vypnutí vozidla, když vozidlo
nezastavilo úplně, vozidlo se
začne pohybovat nebo mírně
zvýší svou rychlost.
M+A
A
B
C
M/AA
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
Pouze u některých motorů.
Sportovní režim.
VAROVÁNÍ
Neotevírejte kapotu motoru, pokud se
motor zastavil automaticky – motor se
může náhle automaticky spustit. Před otevřením kapoty motor nejdříve vypněte jako
obvykle stisknutím tlačítka START/STOP
ENGINE.
Související informace
•
•
•
Start/Stop* (str. 286)
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 287)
08
Startování motoru (str. 270)
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
289
08 Startování a jízda
•
•
•
•
•
•
Start/Stop* - nastavení (str. 291)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 290)
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 288)
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky (str. 291)
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 292)
Start/Stop* - motor automaticky
nenastartuje
Po automatickém vypnutí motor někdy nenastartuje automaticky.
V následujících případech nedojde po automatickém vypnutí motoru k jeho automatickému nastartování:
Baterie - Start/Stop (str. 387)
Podmínky
M/A
A
Byl zařazen převod bez sešlápnutí
spojky - text na displeji řidiče upozorní, aby zařadil neutrál - potom
bude možné motor automaticky
nastartovat.
M
Řidič není omezen.
M
Řidič není připoután, volicí páka je
v poloze P a dveře řidiče jsou otevřené - motor se musí nastartovat
normálně.
A
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
Související informace
•
•
•
•
•
08
290
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Start/Stop* (str. 286)
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 287)
Startování motoru (str. 270)
Start/Stop* - nastavení (str. 291)
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje (str. 289)
•
•
•
•
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 288)
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky (str. 291)
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 292)
Baterie - Start/Stop (str. 387)
08 Startování a jízda
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky
Pokud nastartování nebude úspěšné a motor
se zastaví, pokračujte následovně:
Start/Stop* - nastavení
Systém menu MY CAR v části DRIVe ve
vozidle obsahuje informace o systému Start/
Stop společnosti Volvo a doporučení pro
úspornou jízdu.
1. Zkontrolujte, zda je na straně řidiče bezpečnostní pás připoután do přezky.
2. Sešlápněte znovu spojkový pedál - motor
automaticky nastartuje.
3. V některých případech se musí zařadit
neutrál. Na sdružené přístrojové desce se
zobrazí text Zařaďte neutrál.
Související informace
•
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 286)
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 287)
Startování motoru (str. 270)
Start/Stop* - nastavení (str. 291)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 290)
•
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje (str. 289)
•
•
•
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 288)
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 292)
Baterie - Start/Stop (str. 387)
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 286)
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 287)
Startování motoru (str. 270)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 290)
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje (str. 289)
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 288)
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky (str. 291)
08
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 292)
Baterie - Start/Stop (str. 387)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
291
08 Startování a jízda
Start/Stop* - kontrolky a zprávy
Textová zpráva
Funkce Start/Stop může zobrazovat na sdružené přístrojové desce textové zprávy.
Funkce Start/Stop může v některých
situacích kromě indikační kontrolky
rozsvítit na sdružené přístrojové
desce také textové zprávy. V některých přípa-
Kontrolka
Zpráva
Info/akce
M/AA
Aut. Start/Stop Nutný servis
Systém Start/Stop není funkční. Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
M+A
Autostart Motor běží + zvukový signál
Aktivuje se, když se otevřou dveře řidiče a došlo k automatickému vypnutí motoru
a volicí páka převodovky je v poloze D.
A
Stiskněte tlačítko Start
Motor automaticky nenastartuje - nastartujte motor běžně pomocí tlačítka START/
STOP ENGINE.
M+A
Pro start sešlápněte spojk.
pedál
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na sešlápnutí spojkového
pedálu.
M
Pro start sešlápněte brzd.
a spojk. ped.
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na sešlápnutí brzdového nebo
spojkového pedálu.
M
Zařazením neutrálu nastartujte
Převodový stupeň je zařazen bez sešlápnutí spojky - vyřaďte převod a řadicí pákou
zařaďte neutrál.
M
08
292
dech je třeba provést doporučená opatření.
Některé příklady jsou uvedeny v následující
tabulce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08 Startování a jízda
Kontrolka
A
Zpráva
Info/akce
Pro nastartování zvolte
P nebo N
Funkce Start/Stop je vypnuta - přesuňte volič řazení do polohy N nebo P a nastartujte
motor jako obvykle pomocí tlačítka START/STOP ENGINE
A
Stiskněte tlačítko Start
Motor nestartuje automaticky - nastartujte motor jako obvykle pomocí tlačítka START/
STOP ENGINE a přesuňte volič řazení do polohy P nebo N.
A
M/AA
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
Pokud zpráva po dokončení akce nezhasne,
kontaktujte servisní dílnu - doporučujeme
kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 286)
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 287)
Startování motoru (str. 270)
Start/Stop* - nastavení (str. 291)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 290)
•
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje (str. 289)
•
•
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 288)
•
Baterie - Start/Stop (str. 387)
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky (str. 291)
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
293
08 Startování a jízda
Jízdní režim ECO*
ECO je inovativní funkce společnosti Volvo
pro vozidla s automatickou převodovkou,
která dokáže snížit spotřebu paliva až o 5 %,
v závislosti na stylu jízdy řidiče. Tato funkce
poskytuje řidiči možnosti aktivnějšího přístupu
k ekologické jízdě.
Všeobecné informace
Při aktivaci funkce ECO se
změní následující:
•
•
ECO - provoz
Funkce Start/Stop - motor se může automaticky vypnout před tím, než vozidlo
zcela zastaví.
•
Funkce Eco Coast je aktivována - brzdění
motorem se vypne.
•
Nastavení systému ovládání klimatu některé elektrické spotřebiče se deaktivují
nebo fungují se sníženým výkonem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vypnutí funkce ECO poznáte
podle toho, že zhasne kontrolka ECO na sdružené přístrojové desce a kontrolka
ECO na tlačítku. Funkce
zůstane vypnuta do opětovné aktivace tlačítkem
ECO.
Eco Coast - funkce
Subfunkce Eco Coast prakticky znamená, že
je deaktivováno brzdění motoru a kinetická
energie vozidla se tedy používá k setrvačné
jízdě na delší vzdálenosti. Při uvolnění pedálu
akcelerátoru se automaticky odpojí převodovka od motoru jehož otáčky se sníží na volnoběh s minimální spotřebou.
Body řazení v převodovce.
•
Funkce ECO zapnuta nebo vypnuta
Je-li aktivována funkce ECO, změní se
některé parametry v nastavení klimatizace
a omezí se funkčnost některých elektrických spotřebičů. Některá nastavení lze
resetovat manuálně, nicméně funkčnost
bude v plném rozsahu obnovena až deaktivací funkce ECO.
Řízení motoru a reakce z plynového
pedálu.
08
294
POZNÁMKA
Tato funkce je určena pro plánované snížení
rychlosti, např. na dojezd setrvačností do
zóny se sníženou maximální rychlostí.
ECO Zapnuto/Vypnuto
Symbol ECO
Funkce ECO se deaktivuje při vypnutí motoru
a je proto nutné ji po každém nastartování
motoru aktivovat. Pro některé motory platí
výjimky. Je však snadné ověřit si aktivaci
funkce podle symbolu ECO na sdružené přístrojové desce a podle svitu kontrolky tlačítka
ECO.
Funkce Eco Coast umožňuje proaktivní jízdu,
kdy řidič může využívat tzv. techniky „Pulse &
Glide“ (Rozjezdu a setrvačné jízdy) a brzdit
minimálně.
Kombinací funkce Eco Coast a dočasným
deaktivováním funkce ECO lze společně snížit
spotřebu paliva. Tedy:
•
a
Aktivní Eco Coast: Dlouhý dojezd bez
brzdění motorem = nízká spotřeba
08 Startování a jízda
•
Deaktivovaná funkce ECO: krátký dojezd
s brzděním motorem = minimální spotřeba.
POZNÁMKA
Aby však spotřeba paliva byla optimální,
neměla by se funkce Eco Coast používat
při dojíždění setrvačností na krátké vzdálenosti.
Aktivace Eco Coast
•
•
Stiskněte tlačítko ECO.
•
Změňte převodový stupeň pomocí pádel
pod volantem.
•
Sešlápněte plynový nebo brzdový pedál.
Eco Coast - omezení
Tato funkce není k dispozici v následujících
případech:
Funkce se aktivuje úplným uvolněním pedálu
akcelerátoru při současném splnění následujících podmínek:
•
•
•
je aktivní tempomat
•
•
•
•
motor nebo převodovka nemají normální
provozní teplotu.
•
volicí páka se přesune z polohy D- do
polohy „S+/-“
•
rychlost je mimo rozmezí přibližně
65 - 140 km/h (40-87 mph)
•
Je aktivováno tlačítko ECO
Volicí páka je v poloze D
Rychlost je v rozmezí přibližně
65 - 140 km/h (40-87 mph)
Sklon svahu není strmější než
přibližně 6 %.
Deaktivace Eco Coast
Další informace a nastavení
Posuňte řadicí páku do manuální polohy
„S+/-“.
sklon svahu je strmější než přibližně 6 %.
provede se manuální změna převodového
stupně pomocí řadicích pádel pod volantem*
Systém nabídky vozidla MY CAR obsahuje
další informace o koncepci ECO - viz kapitola
MY CAR (str. 110).
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 122)
V určitých situacích může být žádoucí deaktivovat funkci Eco Coast. Příklady takových
situací:
•
na strmých klesáních - za účelem brzdění
motorem.
•
bezprostředně před předjížděcím
manévrem - za účelem co nejbezpečnějšího provedení manévru.
08
Funkci Eco Coast lze deaktivovat a vrátit se
tak k brzdění motorem následovně:
295
08 Startování a jízda
Nožní brzda
Nožní brzda se používá ke snížení rychlosti
vozidla během jízdy.
Vůz je z bezpečnostních důvodů vybaven
dvěma brzdovými okruhy. Pokud dojde
k poškození brzdového okruhu, bude třeba
k dosažení běžného brzdění sešlapovat
brzdový pedál hlouběji a s větším tlakem.
Vůz je vybaven posilovačem brzd.
VAROVÁNÍ
Posilovač brzd je funkční pouze, když běží
motor.
Pokud se používá nožní brzda, když neběží
motor, pedál je tuhý a k zabrzdění vozu musí
být vyvinuta větší síla.
U vozidel s funkcí Pomoc při startování do
kopce (HSA)* (str. 284)* se pedál vrací do
běžné polohy pomaleji než obvykle, pokud
toto vozidlo parkuje ve svahu nebo na nerovném povrchu.
08
296
Ve velmi hornatém terénu nebo při jízdě s velkým zatížením mohou být brzdy odlehčeny
využitím brzdného účinku motoru. Brzdný účinek motoru je nejintenzivnější, pokud se používá při jízdě z kopce stejný převodový stupeň
jako při jízdě do téhož kopce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Další obecné informace o velkém zatížení
vozu,viz Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 419).
Brzdění na mokrých cestách
Pokud jedete delší dobu v prudkém dešti bez
brzdění, při zabrzdění mohou brzdy reagovat
se zpožděním. To se rovněž může stát po
opuštění automyčky. V tomto případě musíte
brzdu sešlápnout prudčeji. Proto udržujte
větší vzdálenost od vozidel vpředu.
Po jízdě na mokrých cestách a po opuštění
automyčky brzďte vozidlo intenzivněji.
Brzdové kotouče se potom zahřejí, rychleji se
osuší a jsou chráněny před korozí. Při brzdění
vezměte v úvahu dopravní situaci v okolí.
Brzdění na solených cestách
Při jízdě po solených cestách se na brzdových kotoučích a brzdovém obložení může
vytvořit vrstva soli. Tím se může prodloužit
brzdná dráha. Z tohoto důvodu udržujte skutečně velkou bezpečnostní vzdálenost k vozidlu vpředu. Dále pamatujte na následující:
•
Γas od času zabrzďte, abyste odstranili
vrstvy soli. Dávejte pozor, abyste brzděním neohrozili ostatní účastníky silničního
provozu.
•
Po ukončení jízdy a před zahájením další
jízdy jemně sešlápněte brzdový pedál.
Údržba
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat servisní intervaly Volvo, které jsou uvedeny v záruční a servisní knížce.
Nová a vyměněná brzdová obložení
a brzdové kotouče optimálně brzdí až po ujetí
několika set kilometrů, když se "usadí". Omezenou schopnost brzdit kompenzujte intenzivnějším sešlapováním brzdového pedálu.
Společnost Volvo doporučuje montovat
výhradně brzdová obložení schválená pro váš
vůz Volvo.
DŮLEŽITÉ
Pravidelně se musí kontrolovat opotřebení
komponentů brzdového systému.
Informace, jak postupovat, vám sdělí
v servisu. Další možností je požádat servis
o provedení prohlídky - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
08 Startování a jízda
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
•
•
Popis
Svítí trvale – Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Pokud
je hladina nízká, doplňte
brzdovou kapalinu a zkontrolujte vůz, abyste zjistili příčinu
úniku brzdové kapaliny.
Trvalý svit po dobu 2 sekund
při spuštění motoru – automatická kontrola funkce.
VAROVÁNÍ
Pokud se současně rozsvítí
a
může to znamenat závadu v brzdovém
systému.
Parkovací brzda (str. 299)
Brzdový pedál - protiblokovací
brzdový systém
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 298)
Protiblokovací brzdový systém, ABS (Antilock Braking System), brání zablokování kol
během brzdění.
Související informace
,
Je-li hladina v nádržce s brzdovou kapalinou v tento okamžik v pořádku, opatrně
dojeďte s vozem do nejbližšího servisu
a požádejte o kontrolu brzd - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
v nádržce pod MIN, nejdříve doplňte
brzdovou kapalinu a až potom můžete jet.
•
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace (str. 298)
•
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 297)
Tato funkce udržuje řiditelnost vozu a usnadňuje objetí překážky v případě, například,
nebezpečí. Při zásahu ABS můžete pocítit
vibrace pedálu brzdy. Jde o zcela normální
jev.
Po nastartování motoru a uvolnění brzdy provede systém ABS krátkou kontrolu. Při nižší
rychlosti může být proveden další automatický test systému ABS. Test můžete vnímat
jako pulzování brzdového pedálu.
Související informace
•
•
•
•
Nožní brzda (str. 296)
Parkovací brzda (str. 299)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 298)
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace (str. 298)
Musíte zjistit důvod ztráty brzdové kapaliny.
08
297
08 Startování a jízda
Brzdový pedál - nouzová brzdová
světla a automatická výstražná funkce
ukazatelů směrů
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě
prudkého brzdění, aby upozornila ostatní
vozidla. Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného brzdění, kdy stále svítí.
Nouzová brzdová světla se aktivují při
rychlostech nad 50 km/h (31 mph) v případě
náhlého brzdění. Jakmile vozidlo zpomalí pod
10 km/h (6 mph), brzdová světla přestanou
blikat a budou svítit trvale - současně se aktivují výstražná světla (str. 94). Ta blikají, dokud
řidič znovu nezrychlí na vyšší rychlost, nebo
dokud výstražná světla nevypne.
Nožní brzda - brzdový asistent pro
kritické situace
Brzdový asistent pro kritické situace, EBA
(Emergency Brake Assist), pomáhá zvýšit
brzdnou sílu a snížit tak brzdnou vzdálenost.
Systém EBA detekuje styl jízdy řidiče a v případě potřeby zvýší brzdný účinek. Brzdná síla
může být zvýšena až na úroveň, kdy zasahuje
ABS. Při uvolnění tlaku na brzdový pedál se
funkce EBA přeruší.
POZNÁMKA
Je-li systém EBA aktivován, brzdový pedál
klesne nepatrně dále než obvykle - sešlápněte (držte) brzdový pedál podle potřeby.
Pokud se brzdový pedál uvolní, brzdění
bude ukončeno.
Související informace
•
•
•
•
Nožní brzda (str. 296)
Parkovací brzda (str. 299)
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace (str. 298)
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 297)
Související informace
•
•
•
•
08
298
Nožní brzda (str. 296)
Parkovací brzda (str. 299)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 298)
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 297)
08 Startování a jízda
Parkovací brzda
Aktivace parkovací brzdy
Parkovací brzda drží vozidlo na místě, když je
sedadlo řidiče prázdné. Přitom mechanicky
zablokuje dvě kola.
a podržením ovládacího prvku parkovací
brzdy. Při uvolnění ovládacího prvku se
brzdění vypne.
POZNÁMKA
Funkce
Je-li aktivní nouzové brzdění při vysokých
rychlostech, ozve se zvukový signál.
Při zabrzdění elektrické parkovací brzdy
můžete slyšet slabý zvuk elektrického motoru.
Zvuk je možné slyšet také během automatické kontroly parkovací brzdy.
Pokud vůz stojí, když je zabrzděna parkovací
brzda, potom parkovací brzda působí pouze
na zadní kola. Pokud je brzda zabrzděna za
jízdy, když se používá normální nožní brzda,
působí na všechna čtyři kola. Když vůz opět
stojí, brzda opět působí na zadní kola.
Nízké napětí akumulátoru
Je-li napětí akumulátoru příliš nízké, pak nelze
parkovací brzdu ani odbrzdit, ani zabrzdit.
Pokud je napětí baterie příliš nízké, připojte
pomocnou baterii, viz Startování s pomocnou
batérií (str. 275).
Parkování ve svahu
Je-li vůz zaparkován čelem do kopce:
•
Ovládání parkovací brzdy - aktivace.
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Stiskněte ovládání parkovací brzdy.
>
Symbol na sdružené přístrojové
desce začne blikat - jakmile se rozsvítí
trvale, došlo k aktivaci parkovací
brzdy.
3. Uvolněte pedál nožní brzdy a ujistěte se,
že vozidlo stále stojí.
Natočte kola pryč od obrubníku.
Je-li vůz zaparkován čelem z kopce:
•
Natočte kola směrem k obrubníku.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - zařazení převodového
stupně nebo poloha P u automatické převodovky nestačí k přidržení vozidla
v každé situaci.
Při parkování vozu vždy zařaďte 1. převodový
stupeň (mechanická převodovka) nebo přesuňte páku voliče do polohy P (automatická
převodovka).
Nouzová brzda
V kritické situaci lze parkovací brzdu aktivovat, když je vozidlo v pohybu, stisknutím
08
}}
299
08 Startování a jízda
||
Uvolnění parkovací brzdy
Automatické odbrzdění
1. Nastartujte motor.
2. Zařaďte první stupeň nebo zpátečku.
3. Uvolněte pedál spojky a sešlápněte pedál
plynu.
>
Parkovací brzda se uvolní a symbol na sdružené přístrojové desce
zhasne.
Vozy s automatickou převodovkou
Manuální odbrzdění
Ovládání parkovací brzdy - uvolnění.
Vozy s manuální převodovkou
Manuální odbrzdění
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky14.
2. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
3. Aktivujte ovládání parkovací brzdy.
>
Parkovací brzda se uvolní a symbol na sdružené přístrojové desce
zhasne.
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky14.
3. Zatáhněte za ovládací prvek.
>
Parkovací brzda se uvolní a symbol na sdružené přístrojové desce
zhasne.
Automatické odbrzdění
1. Zapněte si bezpečnostní pás.
2. Nastartujte motor.
3. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
POZNÁMKA
14
300
POZNÁMKA
Z bezpečnostních důvodů se parkovací
brzda uvolní automaticky pouze, pokud
běží motor a řidič je připoután bezpečnostním pásem. Ve vozidlech s automatickou
převodovkou se parkovací brzda uvolní
automaticky, pokud se sešlápne plynový
pedál a volič převodových stupňů se přesune do polohy D nebo R.
2. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
Parkovací brzdu lze uvolnit manuálně tak,
že místo brzdového pedálu sešlápnete
spojkový pedál. Společnost Volvo doporučuje používat brzdový pedál.
08
4. Přesuňte páku voliče do polohy D nebo R
a sešlápněte pedál plynu.
>
Parkovací brzda se uvolní a symbol na sdružené přístrojové desce
zhasne.
Vozidla se systémem zamykání a startování bez klíče: Stiskněte START/STOP ENGINE.
Velké zatížení při jízdě do kopce
Velké zatížení, jako například přívěs, může
způsobit pojíždění vozu dozadu, když je
parkovací brzda automaticky odbrzděna
v prudkém svahu. Vyhněte se tomu stisknutím ovládacího prvku, zatímco se rozjíždíte.
Když se vůz začne rozjíždět dopředu, ovládací prvek uvolněte.
Výměna brzdového obložení
Obložení zadních brzd musí být z důvodu
konstrukce elektronické brzdy měněno
v odborném servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
08 Startování a jízda
Kontrolky a zprávy na displeji
Informace o zobrazení a mazání textových
zpráv na sdružené přístrojové desce, viz
Zprávy - použití (str. 110).
Kontrolka
Zpráva
Význam/činnost
"Zpráva"
•
Přečtěte si zprávu na sdružené přístrojové desce.
Blikající kontrolka signalizuje, že parkovací brzda je zabrzděná.
Pokud kontrolka bliká v jakékoli jiné situaci, znamená to, že došlo k poruše.
•
Park. brzda není
zcela uvolněna
Přečtěte si zprávu na sdružené přístrojové desce.
Závada bránící v uvolnění ruční brzdy:
•
Pokuste se aktivovat a uvolnit brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Upozornění: Pokud pokračujete v cestě, když je zobrazena tato chybová zpráva, ozve se zvukový signál.
08
}}
301
08 Startování a jízda
||
Kontrolka
Zpráva
Význam/činnost
Parkovací brzda
není aktiv.
Závada bránící v použití ruční brzdy:
•
Pokuste se uvolnit a aktivovat brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Zpráva se také objeví u vozů s mechanickou převodovkou, když vůz jede pomalu s otevřenými dveřmi, aby
upozornila řidiče, že parkovací brzda mohla být neúmyslně odbrzděna.
Parkovací brzda
Nutný servis
Byla zjištěna závada:
•
Pokuste se aktivovat a uvolnit brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Pokud se vůz musí zaparkovat před tím, než
byla odhalena porucha, musí být kola natočena jako při parkování ve svahu a musí být
zařazen 1. převodový stupeň (mechanická
převodovka) nebo páka voliče musí být
v poloze P (automatická převodovka).
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
Související informace
•
08
302
Nožní brzda (str. 296)
08 Startování a jízda
Jízda ve vodě
DŮLEŽITÉ
Jízda ve vodě zahrnuje průjezd vozidla hlubokou vodou na vozovce, která je pokryta
vodou. Brodění musíte věnovat zvýšenou
pozornost.
Pokud se do vzduchového filtru dostane
voda, mohlo by dojít k poškození motoru.
Je-li hloubka větší než 25 cm (30 cm v případě S60 Cross Country), voda by se
mohla dostat do převodovky. Tím se sníží
mazací schopnost oleje a zkrátí se životnost těchto systémů.
Vozidlo může jet přes vodu s maximální
hloubkou 25 cm (30 cm v případě S60 Cross
Country) maximálně rychlostí chůze. Průjezdu
tekoucí vodou musí být věnována zvýšená
pozornost.
Záruka se nevztahuje na poškození komponentů, motoru, převodovky, turbodmychadla, diferenciálu a interních komponentů způsobené zaplavením, hydrostatickým zablokování nebo nedostatkem oleje.
Při jízdě ve vodě udržujte nízkou rychlost
a nezastavujte. Po projetí vodou sešlápněte
lehce pedál brzdy a zkontrolujte, zda jsou
brzdy plně funkční. Například bláto a voda na
brzdovém obložení mohou mít za následek
opožděnou reakci brzd.
•
•
V případě potřeby očistěte po průjezdu
vodou nebo bahnem kontakty napájecího
konektoru elektrického vyhřívání a tažné
zařízení.
Nenechávejte stát vůz delší dobu ve
vodě, která sahá nad prahy - to by mohlo
způsobit poruchy elektroinstalace.
Přehřátí
Za určitých podmínek, např. při sportovní
jízdě v horách nebo v horkém počasí hrozí
přehřátí motoru a hnacího ústrojí, a to především v případě, že je vůz velmi naložen.
Informace o přehřátí v případě jízdy s přívěsem, viz Jízda s přívěsem* (str. 312).
•
Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte
přídavné světlomety z mřížky chladiče.
•
Pokud je teplota v systému chlazení
motoru příliš vysoká, rozsvítí se varovná
kontrolka a na informačním displeji na
sdružené přístrojové desce se zobrazí
zpráva Vysoká tepl. motoru Bezp.
zastavte - bezpečně zastavte vůz
a několik minut nechte motor běžet ve
volnoběžných otáčkách, aby se ochladil.
•
Pokud se zobrazí zpráva Vysoká tepl.
motoru Vypněte motor nebo Nízká
hlad.chl. kap.motoru Bezp. zastavte,
musíte po zastavení motor vypnout.
V případě přehřátí převodovky se aktivuje
integrovaná ochrana, která, mimo jiné,
rozsvítí na sdružené přístrojové desce
varovnou kontrolu a rozsvítí zprávu
Horká převod. Snižte rychlost nebo
Horká převod. Bezp. zastavte Počk.až
zchl. - postupuje podle dále uvedených
doporučení, snižte rychlost, vozidlo bezpečně zastavte a nechejte motor běžet
několik minut na volnoběh, aby převodovka ochladla.
Pokud motor ve vodě zhasne, nepokoušejte se jej znovu nastartovat a odtáhněte
vozidlo z vody do servisu. Doporučujeme
autorizovaný servis Volvo. Nebezpečí
poruchy motoru.
Související informace
•
•
Odtah (str. 322)
Tažení vozu (str. 319)
•
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
303
08 Startování a jízda
•
Pokud dojde k přehřátí, může dojít
k dočasnému vypnutí klimatizace.
•
Jízda s otevřeným víkem
zavazadlového prostoru
Pokud jste vůz hodně zatěžovali, nevypínejte motor ihned po zastavení vozu.
Pokud jedete s otevřeným víkem zavazadlového prostoru, mohou se do vozidla přes otevřený prostor dostat škodlivé výfukové plyny.
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Je v pořádku, že chladicí ventilátor motoru
funguje jistou dobu po vypnutí motoru.
Nejezděte s otevřeným víkem zavazadlového prostoru. Jedovaté výfukové plyny by
mohly zavazadlovým prostorem pronikat
do vozu.
Související informace
•
Nakládání (str. 149)
Přetížení - baterie spouštěče
Elektrické funkce vozu zatěžují baterii spouštěče (str. 383) různě. Nenechávejte klíč ve
spínací skříňce v poloze II (str. 79), pokud je
vypnutý motor. Místo toho použijte režim I,
který je energeticky méně náročný.
Pamatujte také na různá příslušenství, která
zatěžují elektrickou soustavu. Nepoužívejte
funkce, které mají velký odběr proudu, když je
vypnutý motor. Příklady funkcí:
•
•
•
•
ventilátor větrání
světlomety
stěrače čelního okna
audiosystém (vysoká hlasitost).
Jakmile napětí baterie spouštěče klesne, na
sdružené přístrojové desce se zobrazí Vybitá
baterie Úsporný režim. Funkce šetření energií vypne určité funkce nebo omezí určité
funkce, jako jsou např. ventilátor větrání
a audiosystém.
–
08
304
V tomto případě nabijte baterii tak, že
nastartujete motor a necháte jej minimálně 15 minut běžet – baterie spouštěče
se rychleji dobije během jízdy než u stojícího vozidla s motorem běžícím na volnoběh.
08 Startování a jízda
Před dlouhou cestou
Zimní jízda
Před delší cestou doporučujeme provést
následující kontroly:
Při jízdě v zimě je důležité provádět pravidelné
kontroly, aby bylo zajištěno, že lze s vozem
jezdit bezpečně.
•
Zkontrolujte, zda motor pracuje normálně
a zda je normální spotřeba paliva
(str. 429).
•
Ujistěte se, že nikde nedochází k úniku
(palivo, olej nebo jiná kapalina).
•
Zkontrolujte všechny žárovky a hloubku
vzorku pneumatik.
•
V některých zemích patří k předepsanému vybavení vozidla také výstražný trojúhelník (str. 335).
Související informace
•
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 366)
•
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 331)
Před začátkem zimní sezóny zkontrolujte
následující:
•
Chladicí kapalina (str. 370) motoru musí
obsahovat 50 % glykolu. Tato směs
chrání motor do přibližně –35°C před
zamrznutím. K eliminaci zdravotních rizik
nesmějí být míchány různé typy glykolu.
•
Palivová nádrž musí být co nejplnější, aby
se předešlo kondenzaci.
•
Důležitá je viskozita motorového oleje.
Oleje s nízkou viskozitou (řidší oleje)
usnadňují startování za chladného počasí
a také snižují spotřebu paliva, když je
motor studený. Další informace o vhodných olejích, viz Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 419).
Výměna žárovky - všeobecné informace
(str. 372)
DŮLEŽITÉ
spouštěče a jeho kapacita je chladem
snížena.
•
Používejte kapalinu do ostřikovačů
(str. 382), aby se v nádržce kapaliny
ostřikovačů nevytvářel led.
Pro dosažení optimální přilnavosti doporučuje
společnost Volvo používání zimních pneumatik na všech kolech, pokud se má vyskytovat
sníh nebo led.
POZNÁMKA
V některých zemích je používání zimních
pneumatik předepsáno zákonem. V některých zemích nejsou povoleny pneumatiky
s hřeby.
Kluzké povrchy
Procvičte si jízdu na kluzkých površích za
simulovaných podmínek, abyste zjistili, jak se
vozidlo na nich chová.
Související informace
•
Zimní jízda (str. 305)
Oleje s nízkou viskozitou nesmějí být používány pro sportovní jízdu nebo za horkého
počasí.
•
Musí být zkontrolován stav akumulátoru
spouštěče a hladina nabití. Chladné
počasí představuje velké zatížení baterie
08
305
08 Startování a jízda
Klapka plnicí trubky palivové nádrže otevření/zavření
Dvířka hrdla palivové nádrže manuální otevírání
Klapku plnicí trubky palivové nádrže lze otevřít/zavřít následovně:
Nelze-li otevřít dvířka hrdla palivové nádrže
elektricky z prostoru pro cestující, mohou být
dvířka otevřena manuálně.
Otevření/zavření dvířek hrdla palivové
nádrže
Pomocí tlačítka na panelu osvětlení otevřete
dvířka hrdla palivové nádrže - po uvolnění tlačítka se dvířka otevřou.
Šipka u symbolu na displeji sdružené
přístrojové desky ukazuje, na které
straně se nachází víčko paliva.
•
08
306
1. Otevřete/sundejte boční dvířka v zavazadlovém prostoru (na stejné straně jako
dvířka hrdla palivové nádrže) a vyhledejte
zelený provázek.
2. Potáhněte jej mírně přímo dozadu, až se
s cvaknutím vyklopí dvířka hrdla palivové
nádrže.
DŮLEŽITÉ
Zavřete dvířka hrdla palivové nádrže přitlačením, až „cvaknutí“ potvrdí správné
zavření.
Jemně potáhněte za lanko - k vyháknutí
pojistky stačí minimální síla.
Související informace
•
Doplňování paliva (str. 306)
Související informace
•
Doplňování paliva (str. 306)
Doplňování paliva
Důležité informace pro doplňování paliva.
Otevření/zavření uzávěru hrdla palivové
nádrže
Krytku hrdla palivové nádrže lze připevnit k dvířkům.
Při vysokých venkovních teplotách může
vzniknout v nádrži určitý přetlak. Otvírejte
uzávěr pomalu.
•
Po načerpání paliva nasaďte opětovně
uzávěr a otáčejte jej, až se ozve jedno
nebo více cvaknutí.
08 Startování a jízda
Doplňování paliva
•
Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
dokud se pistole u čerpacího stojanu
poprvé sama nevypne.
POZNÁMKA
Příliš hodně paliva v nádrži při horkém
počasí přeteče.
Čerpání paliva z kanystru15
Při doplňování z rezervního kanystru použijte
nálevku umístěnou pod víkem podlahy
v zavazadlovém prostoru.
Trychtýř musíte pořádně zasunout do plnicí
trubky. Plnicí trubka má otevírací krytku
a před čerpáním se trubka musí posunout za
krytku.
Související informace
•
Dvířka hrdla palivové nádrže - manuální
otevírání (str. 306)
•
Palivo - použití (str. 307)
Palivo - použití
VAROVÁNÍ
Nesmíte používat palivo nižší kvality, než
doporučuje společnost Volvo, neboť by byl
nepříznivě ovlivněn výkon motoru i spotřeba
paliva.
Rozlité palivo by mohlo začít na zemi
hořet.
Než začnete čerpat palivo, vypněte topení
spalující palivo.
VAROVÁNÍ
Nikdy nenoste zapnutý mobilní telefon při
čerpání paliva. Zazvonění telefonu by
mohlo způsobit jiskření a vznícení výparů
benzínu, což by mohlo vést k požáru
a poranění osob.
Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové
výpary a aby vám palivo nestříklo do očí.
Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte oči velkým množstvím vody po
dobu minimálně 15 minut a vyhledejte
lékařskou pomoc.
DŮLEŽITÉ
Pokud se použijí směsi různých druhů
paliva nebo se používají paliva, která společnost Volvo nedoporučuje, záruka Volvo
ani doplňkové servisní dohody nebudou
platit. Toto platí pro všechny motory.
Nikdy nepolykejte palivo. Paliva, jako jsou
benzín, bioetanol a jejich směsi, stejně
jako motorová nafta, jsou vysoce toxická
a mohou při požití zapříčinit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda ve
vysokých nadmořských výškách ve spojení
s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují
funkčnost vozidla.
Související informace
•
•
•
•
15
Palivo - nafta (str. 308)
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
(str. 310)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 429)
08
Palivová nádrž - objem (str. 427)
Platí pouze pro vozy se vznětovými motory.
307
08 Startování a jízda
Palivo - benzín
Alkoholetanol
Jako palivo se používá benzín.
DŮLEŽITÉ
Používejte pouze benzín od renomovaných
firem. Nikdy nepoužívejte palivo pochybné
kvality. Benzín musí splňovat normu EN 228.
•
Palivo 95 RON se používá pro normální
jízdu.
•
Palivo 98 RON je doporučováno pro
dosažení optimálního výkonu a minimální
spotřeby paliva.
Při jízdě při teplotách nad +38 °C, se doporučuje používat palivo s co nejvyšším oktanovým číslem z důvodů optimální výkonnosti
a spotřeby paliva.
DŮLEŽITÉ
08
308
•
Aby se nepoškodil katalyzátor, používejte pouze bezolovnaté palivo.
•
Nesmí se používat palivo, které obsahuje kovová aditiva.
•
Nepoužívejte žádná aditiva, která
nebyla schválena společností Volvo.
•
Je povoleno používat palivo, které
obsahuje až 10% ethanolu.
•
Je povoleno používat benzín
EN 228 E10 (max. 10 % ethanolu).
•
Není povoleno používat etanol vyšší
než E10 (max. 10 % objemu etanolu).
Například, není povolen E85.
Související informace
•
•
•
•
Palivo - použití (str. 307)
Ekonomická jízda (str. 311)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 429)
Palivová nádrž - objem (str. 427)
Palivo - nafta
Jako palivo se používá nafta.
Používejte pouze motorovou naftu od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte palivo
pochybné kvality. Motorová nafta musí splňovat standardy EN 590, SS 155435 nebo
JIS K 2204. Vznětové motory jsou citlivé na
nečistoty v palivu, např. kovové částice
a vysoký obsah síry.
Za nízkých teplot (pod 0 °C) se může z motorové nafty oddělovat parafin. To může způsobit potíže se startováním. Kvality prodávaných paliv se musí upravovat pro konkrétní
období a klimatickou zónu. V případě extrémního počasí, starého paliva nebo přejezdu
mezi klimatickými zónami se může oddělovat
parafin.
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější.
Při tankování paliva se ujistěte, že tankovací
pistole je čistá. Vyvarujte se potřísnění lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde,
umyjte skvrny čisticím prostředkem a vodou.
08 Startování a jízda
DŮLEŽITÉ
Motorová nafta musí:
•
splňovat požadavky normy EN 590,
SS 155435 nebo JIS K 2204.
•
obsahovat síru v množství menším než
10 mg/kg
•
obsahovat maximálně 7 obj. % FAME
(Fatty Acid Methyl Ester).
DŮLEŽITÉ
Nesmí se používat následující druhy palivové nafty:
•
•
•
•
Speciální aditiva
1. Vložte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky a zatlačte jej do koncové
polohy. Více informací, viz Polohy klíče
(str. 78).
Topný olej
Když dojde palivo za jízdy
Palivový systém je u vznětových motorů
zkonstruován tak, že v případě, kdy dojde
palivo, může být nutné palivovou nádrž
v servisu odvzdušnit a umožnit tak opětovné
nastartování motoru po dočerpání paliva.
vého filtru a používat originální díly určené
konkrétně k tomuto účelu.
Kondenzát z palivového filtru musí být vypouštěn v intervalech uvedených v Servisní
a záruční knížce nebo tehdy, když máte
podezření, že jste načerpali kontaminované
palivo. Více informací, viz Servisní program
Volvo (str. 358).
2. Stiskněte tlačítko START bez sešlápnutí
brzdového a/nebo spojkového pedálu.
DŮLEŽITÉ
3. Vyčkejte asi jednu minutu.
4. Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový
a/nebo spojkový pedál a následně stiskněte tlačítko START.
POZNÁMKA
Nafta do námořních motorů
FAME16 (Fatty Acid Methyl Ester)
a rostlinný olej.
Tato paliva nesplňují požadavky v souladu
s doporučeními Volvo. Navíc opotřebovávají motor a způsobují škody motoru, na
které se nevztahuje záruka Volvo.
16
17
Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na
provedení kontroly. Po dočerpání nafty před
nastartováním motoru proveďte následující:
Před dočerpáním paliva v případě, že je
v nádrži málo paliva:
•
Zastavte vozidlo na co nejvíce rovném
povrchu - je-li vozidlo nakloněno, hrozí
nebezpečí, že se v přívodu paliva
vytvoří vzduchová kapsa.
Některá speciální paliva odstraňují odloučenou vodu v palivovém filtru.
Související informace
•
•
Palivo - použití (str. 307)
•
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 429)
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
(str. 310)
Vypuštění kondenzátu z palivového
filtru17
V palivovém filtru se odděluje kondenzát
z paliva. Kondenzát může poškodit motor.
S ohledem na optimální funkčnost je nutné
dodržovat servisní intervaly výměny palivo-
08
Palivová nafta může obsahovat maximálně 7 % paliva FAME, nicméně se nesmí dodávat další množství.
Neplatí pro čtyřválcové motory.
309
08 Startování a jízda
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
POZNÁMKA
Vozy se vznětovými motory jsou vybaveny filtrem sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení emisí.
Během regenerace mohou nastat následující situace:
Saze z výfukových plynů se během normální
jízdy shromažďují ve filtru. Takzvaná „regenerace“ se spustí za účelem spálení sazí
a vyprázdnění filtru. Předpokladem je dosažení normální provozní teploty.
Regenerace filtru sazí probíhá automaticky.
Zpravidla trvá 10-20 minut. Může trvat o něco
déle při nízké průměrné rychlosti. Spotřeba
paliva se během regenerace může mírně zvýšit.
Regenerace za chladného počasí
08
310
Regeneraci filtru spustíte jízdou, dokud se
motor nezahřeje na normální provozní teplotu,
nejlépe po hlavní silnici nebo dálnici. S vozem
byste měli jet ještě dalších 20 minut.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
dočasně může dojít k menšímu
poklesu výkonu
•
dočasně se může zvýšit spotřeba
paliva
•
můžete cítit zápach spáleniny.
Po dokončení regenerace varovný text automaticky zmizí.
Za chladného počasí použijte nezávislé
topení*, aby motor dosáhl normální provozní
teplotu rychleji.
Pokud často provozujete vůz za studeného
počasí na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne normální provozní teploty. To znamená, že nedochází k regeneraci filtru sazí
vznětových motorů a filtr není vyprázdněn.
Když je filtr z cca. 80% plný, na sdružené přístrojové desce se rozsvítí žlutý výstražný trojúhelník a na informačním displeji se objeví
zpráva Filtr sazí je plný Viz příručka.
•
DŮLEŽITÉ
Pokud je filtr zcela zaplněn částicemi,
možná bude těžké motor nastartovat
a může se stát, že filtr nebude fungovat.
V tomto případě hrozí nebezpečí, že se filtr
bude muset vyměnit.
Související informace
•
•
•
•
Palivo - použití (str. 307)
Palivo - nafta (str. 308)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 429)
Palivová nádrž - objem (str. 427)
Katalyzátor
Úlohou katalyzátorů je čistit výfukové plyny.
Jsou umístěny blízko motoru, takže své provozní teploty dosáhnou rychle.
Katalyzátory se skládají z monolitu (keramického nebo kovového) s kanálky. Stěny
kanálků jsou potaženy slabou vrstvou platiny/
rhodia/paladia. Tyto kovy fungují jako katalyzátory, tj. urychlují chemickou reakci bez
toho, aby byly spotřebovávány.
Lambda sondaTM kyslíkové čidlo
Lambda sonda je část systému řízení motoru,
který je určen ke snížení emisí a snížení spotřeby paliva. Více informací, viz Spotřeba
paliva a emise CO2 (str. 429).
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto
hodnoty se odesílají do elektronického
systému, který nepřetržitě řídí vstřikovače.
Poměr směsi paliva a vzduchu, která je přiváděna do motoru, je neustále upravován. Tato
nastavení vytvářejí optimální podmínky pro
efektivní spalování a společně s třícestným
katalyzátorem snižují obsah škodlivých emisí
(uhlovodíků, oxidů uhelnatého a oxidů
dusíku).
Související informace
•
•
Palivo - benzín (str. 308)
Palivo - nafta (str. 308)
08 Startování a jízda
Ekonomická jízda
Jezděte úsporně a ekologicky - plynule,
s předvídavostí a přizpůsobením stylu
a rychlosti okolním podmínkám.
•
Použijte funkci ECO Guide*, která ukazuje, jak úsporně s vozidlem jedete, viz
Eco guide & Power guide* (str. 67).
•
Aby spotřeba paliva byla co nejnižší, aktivujte jízdní režim ECO18.
•
Využijte funkci volnoběhu Eco Coast19 vypne se brzdění motorem a pohybová
energie vozidla se využije na volnoběh na
delší vzdálenost.
•
Jezděte na nejvyšší možný převodový
stupeň. Přizpůsobte styl jízdy dopravní
situaci a cestě, po které jedete - při
nižších otáčkách motoru klesá spotřeba
paliva. Použijte indikátor řazení převodových stupňů (str. 277)20.
•
Jezděte stabilní rychlostí a dodržováním
dostatečné vzdálenosti od ostatních vozidel a objektů minimalizujte brzdění.
•
Při vyšších rychlostech je spotřeba paliva
vyšší - aerodynamický odpor stoupá se
zvyšující se rychlostí.
•
Nezahřívejte motor na provozní teplotu
volnoběžným chodem - spíše vyjeďte jízdou s normálním zatížením hned po
nastartování - studený motor spotřebovává více paliva než teplý.
•
•
•
Další informace o spotřebě paliva - viz Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 429).
Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na
správný tlak a pravidelně kontrolujte
nahuštění - pro dosažení optimálních
výsledků husťte pneumatiky na tlak ECO,
viz Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 433).
Výběr pneumatik může mít vliv na spotřebu paliva - požádejte dealera o radu
ohledně vhodných pneumatik.
Nepoužívejte zimní pneumatiky, když
skončí zima.
•
Odstraňte z vozu nepotřebné předměty čím je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba
paliva.
•
Brzďte motorem, pokud je to možné, aniž
byste ohrozili ostatní účastníky silničního
provozu.
•
Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje odpor vzduchu a tedy spotřebu
paliva - pokud nosiče nepoužíváte,
demontujte je.
•
Nejezděte s otevřenými okny.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo
jede, např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se
se důležité systémy jako např. posilovač
řízení a posilovač brzd.
Související informace
•
•
•
Palivo - použití (str. 307)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 429)
Palivová nádrž - objem (str. 427)
Informace o filosofii společnosti Volvo na
ochranu životního prostředí - viz Životní prostředí (str. 23).
08
18
19
20
Platí pro automatickou převodovku.
Viz kapitola "Jízdní režim ECO".
Platí pro manuální převodovku.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
311
08 Startování a jízda
Jízda s přívěsem*
•
Během jízdy s přívěsem je nutné myslet na
celou řadu věcí, např. na tažnou konzolu, přívěs a na umístění nákladu na přívěsu.
Nepřipojujte za zcela nový vůz těžký přívěs. Nový vůz musí ujet alespoň
1000 kilometrů.
•
Brzdy jsou při jízdě s přívěsem více zatíženy, zejména při jízdě členitým terénem.
Zařaďte nižší rychlostní stupeň a snižte
rychlost vozu.
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství, např. tažného
zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla
o tuto hmotnost. Podrobné informace - viz
Hmotnosti (str. 414).
•
Pokud je tažné zařízení instalováno společností Volvo, vůz je dodán se všemi potřebnými prvky pro tažení přívěsu.
•
Při jízdě s přívěsem v táhlém stoupání
jeďte pomalu.
•
Používejte pouze schválené tažné zařízení.
•
Vyvarujte se jízdy s přívěsem do svahů se
sklonem vyšším než 12 %.
Pokud bylo tažné zařízení montováno
dodatečně, nechte jej zkontrolovat
u svého autorizovaného dealera Volvo,
jestli je vůz zcela vybaven pro tažení přívěsu.
Kabel přívěsu
•
08
312
•
Náklad na přívěsu rozložte tak, aby svislé
zatížení tažného zařízení nepřekročilo
maximální udávané povolené zatížení.
•
Zvyšte tlak vzduchu v pneumatikách na
hodnoty předepsané pro maximální zatížení vozu. Informace o tlaku vzduchu
v pneumatikách, viz Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu v pneumatikách
(str. 433).
•
Motor je při jízdě s přívěsem více zatížen.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Z bezpečnostních důvodů by vůz s přívěsem neměl jet rychlostí vyšší než je maximální přípustná rychlost. Dodržujte platné
předpisy týkající se přípustné rychlosti
a hmotností.
Jestliže je tažné zařízení vybaveno
13pólovým konektorem a přívěs
7pólovým konektorem, musíte použít adaptér.
Použijte kabel schválený společností Volvo.
Zajistěte, aby se kabel nedotýkal země.
Ukazatele směru a brzdová světla
přívěsu
V případě poruchy některého směrového
světla na přívěsu začne kontrolka ukazatelů
směru na přístrojové desce blikat rychleji než
za normálních okolností a na informačním
displeji se zobrazí text Porucha ukazatelů
směru přívěsu.
V případě poruchy některého brzdového
světla na přívěsu se na displeji se zobrazí text
Porucha brzdového světla přívěsu.
Ovládání světlé výšky*
Zadní tlumiče udržují stálou světlou výšku bez
ohledu na zatížení vozidla (až do maximální
nosnosti). Pokud je vozidlo v klidu, jeho zadní
část mírně poklesne, to je normální jev
Hmotnosti přívěsu
Informace o přípustných hmotnostech přívěsů
Volvo, viz Hmotnosti přívěsu a zatížení
tažného zařízení (str. 415).
POZNÁMKA
Maximální přípustná hmotnost přívěsu
odpovídá hmotnosti povolené společností
Volvo. Národní předpisy platné pro vozidla
mohou rychlosti a hmotnosti přívěsu dále
omezovat. Tažné tyče mohou být certifikovány pro vyšší nebo nižší hmotnosti, než
vozidlo skutečně dokáže táhnout.
VAROVÁNÍ
V souvislosti s hmotnostmi přívěsů
dodržujte stanovená doporučení. Jinak se
při náhlém pohybu a zabrzdění může stát,
že se vozidlo a přívěs budou ovládat s problémy.
08 Startování a jízda
Související informace
•
Jízda s přívěsem* - mechanická převodovka (str. 313)
•
Jízda s přívěsem* - automatická převodovka (str. 313)
•
•
Tažná konzola/tažná tyč* (str. 314)
Výměna žárovky - všeobecné informace
(str. 372)
Jízda s přívěsem* - mechanická
převodovka
Jízda s přívěsem* - automatická
převodovka
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
Přehřátí
•
Automatická převodovka zvolí optimální
převodový stupeň podle zatížení a otáček
motoru.
•
V případě přehřátí se na sdružené přístrojové desce rozsvítí výstražný symbol a na
informačním displeji se objeví textová
zpráva. Postupujte podle doporučení.
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
•
Nenechávejte běžet motor na otáčky
vyšší než 4500 ot/min (dieselmotory:
3500 ot/min).
Vznětový motor, 5 válců
•
S ohledem na nebezpečí přehřátí jsou pro
zajištění optimálního chlazení chladicí
kapaliny optimální otáčky motoru
2300-3000 ot/min.
Prudké stoupání
•
Související informace
•
Jízda s přívěsem* (str. 312)
Nenechávejte v automatické převodovce
zajištěný vyšší převodový stupeň, než
motor "zvládne" - ne vždy je vhodné jet
při nízkých otáčkách motoru na vyšší převodový stupeň.
Parkování ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Zabrzděte parkovací brzdu.
3. Přesuňte páku voliče do polohy P.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy.
•
Při zaparkování vozidla vybaveného automatickou převodovkou s připojeným přívěsem, přesuňte volič převodovky do
polohy P. Vždy zabrzděte parkovací
brzdu.
•
Podložte kola klíny, když parkujete vůz
s přívěsem ve svahu.
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
313
08 Startování a jízda
||
DŮLEŽITÉ
Konkrétní informace o pomalé jízdě s přívěsem pro vozy vybavené automatickou
převodkou Powershift, viz Automatická
převodovka -- Powershift* (str. 281).
Rozjezd ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
Tažná konzola/tažná tyč*
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
Pomocí tažné konzoly lze např. odtahovat přívěs za vozidlem.
Uložte demontovatelnou tažnou tyč do zavazadlového prostoru.
Pokud je vůz vybaven demontovatelnou
tažnou tyčí, postupujte při montáži volné části
přesně podle instrukcí - Demontovatelná
tažná tyč* - připevnění/demontáž (str. 316).
VAROVÁNÍ
2. Volič převodovky přesuňte do polohy pro
jízdu D.
Je-li vozidlo vybaveno demontovatelným
tažným zařízením Volvo:
3. Odbrzděte parkovací brzdu.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy a rozjeďte se.
Související informace
•
Automatická převodovka -- Geartronic*
(str. 278)
•
•
Pozorně dodržujte pokyny k montáži.
•
Zkontrolujte, zda kontrolka oken svítí
zeleně.
Než se rozjedete, zajistěte demontovatelnou část pomocí klíče.
Prostor k uložení tažného zařízení.
DŮLEŽITÉ
Důležité kontroly
•
Koule tažného zařízení musí být pravidelně čištěna a mazána.
POZNÁMKA
Pokud se používá koule tažného zařízení
s tlumičem vibrací, tato koule se nesmí
mazat.
Související informace
•
08
314
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud tažné zařízení již nepoužíváte,
odmontujte jej a uložte na vyhrazené místo
ve voze.
Jízda s přívěsem* (str. 312)
Související informace
•
Demontovatelná tažná tyč* - specifikace
(str. 315)
•
Demontovatelná tažná tyč* - připevnění/
demontáž (str. 316)
•
Jízda s přívěsem* (str. 312)
08 Startování a jízda
•
Demontovatelná tažná tyč* specifikace
Jízda s přívěsem* (str. 312)
Specifikace demontovatelné tažné tyče.
Technické údaje
G021485
Rozměry, montážní body (mm)
A
998
B
81
C
854
D
427
E
109
F
282
G
Podélný nosník
H
Střed kulové hlavy
Související informace
•
Demontovatelná tažná tyč* - připevnění/
demontáž (str. 316)
•
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
(str. 314)
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
315
08 Startování a jízda
Demontovatelná tažná tyč* připevnění/demontáž
Připevnění/demontáž demontovatelné tažné
tyče se provádí následovně:
Okénko indikátoru musí být zelené.
G021489
Nejdřív stisknutím západky uvolněte
ochranný kryt a potom jej vyjměte zatlaa vytažením směrem
čením do úchytu
.
dozadu
G021487
Zasunujte tažné zařízení, dokud neuslyšíte cvaknutí.
08
316
Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné poloze otočením klíče doprava.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G000000
G018928
Okénko indikátoru musí být červené.
G021490
G021488
Připevnění
Otočte klíč doleva do zajištěné polohy.
Vytáhněte klíč ze zámku.
Zkontrolujte, zda je tažné zařízení správně
zajištěno - potáhněte je nahoru, dolů
a dozadu.
VAROVÁNÍ
Pokud tažné zařízení není namontováno
správně, musí se odmontovat a znovu přimontovat v souladu s předcházejícími
pokyny.
G021495
G021494
08 Startování a jízda
Bezpečnostní lanko.
Zatlačte pojistné kolečko
a otočte jím
, až uslyšíte cvaknutí.
doleva
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní lano přívěsu musí být upevněno k příslušné konzole.
Demontáž tažného zařízení
DŮLEŽITÉ
Promazávat se smí pouze koule tažného
zařízení. Ostatní části tažného zařízení
musí zůstat suché a čisté.
Otočte zajišťovací kolečko zcela dolu až
na doraz. Držte je v této poloze a přitom
vytáhněte tažné zařízení dozadu
a nahoru.
VAROVÁNÍ
Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do
odemknuté polohy.
Pokud je tažné zařízení uloženo ve voze,
musí být bezpečně připevněno, viz
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
(str. 314).
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
317
08 Startování a jízda
||
Stabilizace přívěsu – TSA21
Asistent stabilizace přívěsu TSA (Trailer
Stability Assist) slouží ke stabilizaci vozidla
a přívěsu, pokud dojde k rozvlnění soupravy.
G018929
TSA- funkce je součástí systému stability
(str. 184)ESC22.
Zatlačte ochranný kryt, až se těsně
zaklapne.
Související informace
•
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
(str. 314)
•
Demontovatelná tažná tyč* - specifikace
(str. 315)
•
Jízda s přívěsem* (str. 312)
Funkce
K „rozvlnění“ může dojít při jakékoli kombinaci vůz/přívěs. Obvykle k rozvlnění dojde při
vysokých rychlostech. Avšak nebezpečí hrozí
i při nižších rychlostech, pokud je přívěs přetížený nebo je nerovnoměrně rozložené zatížení, např. je příliš vzadu.
Rozvlnění vždy způsobí určitý faktor, např.:
•
Vůz s přívěsem je vystaven náhlému a silnému bočnímu větru.
•
Vůz s přívěsem jede po nerovném
povrchu vozovky nebo vjede do výmolu.
•
Prudký pohyb volantem.
Provoz
Pokud se souprava rozvlní, může být těžké
a někdy i nemožné ji zklidnit. Tím se stává
souprava vozidlo/přívěs těžce kontrolovatelná
a hrozí riziko, kromě jiného, přejetí do
nesprávného jízdního pruhu nebo sjetí
z vozovky.
08
21
22
318
Je součástí montážního celku originální tažné tyče Volvo.
(Electronic Stability Control) - elektronické řízení stability.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Asistent stability přívěsu trvale monitoruje
pohyby vozu, zejména boční pohyby. Pokud
je zjištěno rozvlnění soupravy, jsou jednotlivě
brzděná přední kola. Tím se souprava
vozidlo/přívěs stabilizuje. To obvykle stačí,
aby řidič získal kontrolu nad vozidlem.
Pokud není „rozvlnění“ eliminováno
napoprvé, systém TSA začne zasahovat, jsou
brzděna všechna kola jízdní soupravy vůz/
přívěs a je snížen výkon motoru. Jakmile je
„vlnění“ postupně potlačeno a souprava vůz/
přívěs je opět stabilní, systém ukončí zasahování a řidič má opět plnou kontrolu nad
vozem. Více informací, viz Elektronické řízení
stability (ESC) - funkčnost (str. 185).
Různé
Funkce TSA se může aktivovat při vyšších
rychlostech.
POZNÁMKA
Funkce TSA se vypne, pokud řidič zvolí
režim Sport, viz Elektronické řízení stability (ESC) - obecné informace (str. 184).
TSA může selhat, pokud řidič prudce pohne
volantem, aby se pokusil sám vyrovnat vlnění
soupravy, protože v takové situaci systém
nemůže určit, zda je to přívěs, nebo řidič, kdo
způsobuje rozvlnění soupravy.
08 Startování a jízda
Pokud je systém TSA v činnosti,
bliká na přístrojové desce kontrolka
ESC22.
Související informace
•
Elektronické řízení stability (ESC) - obecné informace (str. 184)
Tažení vozu
VAROVÁNÍ
Během odtahování jedno vozidlo odtahuje jiné
vozidlo na tažném laně.
•
Před odtahováním zkontrolujte, zda je
zámek řízení odjištěn.
Před odtahováním si zjistěte maximální
rychlost odtahování povolenou ze zákona.
•
Dálkový ovladač musí být v poloze II v poloze I jsou všechny airbagy deaktivovány.
•
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač ze
spínací skříňky, když se vůz odtahuje.
1. Aktivujte výstražné blikače vozidla.
2. Připevněte k tažnému oku tažné lano.
3. Odemkněte zámek řízení: vložte dálkový
ovladač do spínací skříňky a dlouze stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE aktivuje se poloha klíče II. Další informace
o polohách klíče - Polohy klíče (str. 78).
VAROVÁNÍ
Posilovač brzd a posilovač řízení nefungují,
když je motor vypnutý - brzdový pedál se
musí sešlápnout přibližně 5krát větší sílou
a řízení je výrazně tužší.
4. Dálkový ovladač s klíčem musí zůstat ve
spínací skříňce po celou dobu tažení.
5. Jakmile rychlost tažného vozu klesne,
udržujte tažné lano napnuté lehkým stisknutím brzdového pedálu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poskakování.
6. Buďte připraveni brzdit.
Manuální převodovka
Před tažením vozu:
–
Řadicí páku přesuňte do neutrální polohy
a uvolněte parkovací brzdu.
Automatická převodovka Geartronic
Před tažením vozu:
–
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
08
22
(Electronic Stability Control) - elektronické řízení stability.
}}
319
08 Startování a jízda
||
DŮLEŽITÉ
DŮLEŽITÉ
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během
převozu kola vždy natočena dopředu.
•
Vozidlo odtahujte.
•
Neodtahujte vozidla s automatickou
převodovkou rychlostí větší než
80 km/h (50 mph) a na vzdálenost
větší než 80 km.
Automatická převodovka Powershift
Modely s převodovkou Powershift nelze táhnout. Pokud je přesto nutné vůz odtáhnout,
musí se odtahovat velmi malou rychlostí na
co nejkratší trasu.
Pokud si nejste jisti, zda je vůz vybaven převodovkou Powershift, můžete to zjistit podle
označení štítku převodovky pod kapotou – viz
Typová označení (str. 411). Označení ”MPS6” znamená, že se jedná o převodovku Powershift. V ostatních případech je
vůz vybaven automatickou převodovkou
Geartronic.
•
Vozidlo je však možné táhnout na krátkou vzdálenost při nízké rychlosti
z důvodu odstranění z nebezpečného
místa – ne na vzdálenost delší než
10 km a ne rychleji než 10 km/h
(6 mph). Upozorňujeme, že vozidlo
musí mít během odtahování kola vždy
natočena dopředu.
Pokud vůz odtahujete na vzdálenost
větší než 10 km, musí mít při odtahování hnací kola zvednuta mimo
vozovku - doporučujeme kontaktovat
profesionální odtahovou službu.
Před tažením vozu:
–
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
Asistent při rozjezdu
Nestartujte motor roztažením vozu. Je-li baterie ve vašem vozu vybita, použijte k nastartování motoru pomocnou baterií, viz Startování
s pomocnou batérií (str. 275).
DŮLEŽITÉ
08
320
Během pokusů o nastartování motoru při
odtahování může dojít k poškození katalyzátoru.
Související informace
•
Výstražná funkce ukazatelů směru
(str. 94)
•
•
Tažné oko (str. 321)
Odtah (str. 322)
08 Startování a jízda
Tažné oko
Tažné oko je přišroubováno k adaptéru se
závitem za krytem na pravé straně předního
nebo zadního nárazníku.
Kryt místa k připevnění tažného oka je
k dispozici ve dvou různých provedeních.
Každý z těchto krytů se otevírá jinak:
•
Připojení tažného oka
•
VAROVÁNÍ
Během vytahování vozu na plošinu nesmí
za vyprošťovacím vozem nikdo stát
a nesmí zde nic být.
Kryt s výřezem otevřete pomocí mince
nebo podobného předmětu, který vložíte do výřezu a otočíte směrem ven.
Potom kryt kompletně vytočte ven
a vytáhněte.
U druhého typu je podél jedné strany
nebo v rohu značka: Stiskněte značku
prstem a současně vyklopte opačnou
stranu/roh - použijte k tomu minci. Kryt
se otočí kolem své osy a může se
vytáhnout.
Přišroubujte tažné oko rovnou k odpovídající přírubě. Tažné oko pevně přišroubujte, např.pomocí klíče na kola.
DŮLEŽITÉ
Tažné oko je určeno pouze pro tažení po
silnici - nikoliv pro vytahování uvíznutého
vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
Související informace
•
•
Tažení vozu (str. 319)
Odtah (str. 322)
Po použití tažné oko vyšroubujte a uložte
na své místo.
Nakonec nainstalujte kryt zpět na nárazník.
Odmontujte přední a zadní kryt.
Vyjměte tažné oko, které se nachází pod
krytem v podlaze v zavazadlovém prostoru.
K vytáhnutí vozidla na zásahový vůz s rovnou
plošinou lze použít tažné oko. To zjistíte
podle polohy a světlosti vozidla. Je-li sklon
rampy zásahového vozu příliš velký nebo je-li
světlost příliš malá, vozidlo se může poškodit,
pokud se je pokusíte vytáhnout pomocí
tažného oka. V případě potřeby zvedněte
vozidlo pomocí zvedacího zařízení na zásahovém voze.
08
321
08 Startování a jízda
Odtah
DŮLEŽITÉ
Odtah znamená, že vozidlo je odváženo
pomocí jiného vozidla.
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během
převozu kola vždy natočena dopředu.
•
Máte-li problémy, zavolejte profesionální
pomoc.
K vytáhnutí vozidla na zásahový vůz s rovnou
plošinou lze použít tažné oko. To zjistíte
podle polohy a světlosti vozidla. Je-li sklon
rampy zásahového vozu příliš velký nebo je-li
světlost příliš malá, vozidlo se může poškodit,
pokud se je pokusíte vytáhnout pomocí
tažného oka. V případě potřeby zvedněte
vozidlo pomocí zvedacího zařízení na zásahovém voze.
VAROVÁNÍ
Během vytahování vozu na plošinu nesmí
za vyprošťovacím vozem nikdo stát
a nesmí zde nic být.
DŮLEŽITÉ
Tažné oko je určeno pouze pro tažení po
silnici - nikoliv pro vytahování uvíznutého
vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
08
322
Vozidlo s pohonem všech kol (AWD)
se zvednutou přední nápravou se
nesmí odtahovat rychlostí vyšší než
70 km/h (40 mph). Nesmí se odtahovat
dále než 50 km.
Související informace
•
Tažení vozu (str. 319)
KOLA A PNEUMATIKY
09 Kola a pneumatiky
09
Pneumatiky - údržba
Nové pneumatiky
Pneumatiky mají, mimo jiné, za úkol nést
náklad, zajistit adhezi k povrchu vozovky, tlumit vibrace a chránit kola před opotřebením.
Z důvodu vyrovnání rozdílné hloubky vzorku
a rovnoměrného opotřebení pneumatik
mohou být zaměňována přední a zadní kola.
Vhodná doba pro první záměnu kol je po ujetí
přibližně 5000 km, a pak v intervalech po
10000 km.
Jízdní charakteristiky
Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný
vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak
v pneumatikách mají významný vliv na chování vozu.
Stáří pneumatik
Všechny pneumatiky starší 6 let by měly být
zkontrolovány odborníkem, i když vypadají
nepoškozené. Pneumatiky stárnou, i když se
používají velmi málo nebo vůbec. Jejich
funkčnost může být proto nepříznivě ovlivněna. To platí pro všechny pneumatiky, které
jsou uloženy a budou se používat
v budoucnu. Příklady vnějších znaků, které
indikují, že pneumatika není vhodná pro používání, jsou praskliny nebo změna barvy.
Pneumatiky stárnou. Po několika letech
začnou tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto
při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro
zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice
v pořadí označují týden a rok výroby. Jedná
se o označení DOT (Department of
Transportation), které je vyjádřeno čtyřmi
číslicemi, například 1510. Pneumatika na
obrázku byla vyrobena v 15. týdnu v roce
2010.
Letní a zimní kola
Pokud měníte letní a zimní kola, označte si
jejich umístění na voze, například L pro levé
a P pro pravé.
Opotřebení a údržba
Správné nahuštění pneumatik (str. 326) přispívá k rovnoměrnějšímu opotřebení.
Rychlost opotřebení pneumatik závisí na způ-
324
sobu jízdy, tlaku vzduchu v pneumatikách
a na stavu vozovky.
Pokud si nejste jisti hloubkou vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný servis Volvo
a nechte si ji překontrolovat. Pokud se opotřebení pneumatik výrazně liší (rozdíl
v hloubce vzorku je větší než > 1 mm),
dozadu se musí nainstalovat nejméně opotřebené pneumatiky. Nedotáčivost se zpravidla
koriguje lépe než přetáčivost. V důsledku
nedotáčivosti vozidlo pokračuje spíše rovně,
aniž by se zadní část vozu stáčela do strany.
To může vést k úplné ztrátě kontroly nad
vozidlem. Proto je nutné, aby zadní kola nikdy
neztratila adhezi dříve než přední kola.
VAROVÁNÍ
Při poškození pneumatiky může dojít ke
ztrátě kontroly nad vozidlem.
Uskladnění
Kola s namontovanými pneumatikami musejí
být uskladněna položená na boku nebo zavěšená, nikdy ne stojící.
09 Kola a pneumatiky
Související informace
Pneumatiky - rozměry (str. 328)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 329)
Pneumatiky - index zatížení (str. 329)
Pneumatiky - směr otáčení
Pneumatiky s jednosměrným vzorkem mají
směr otáčení vyznačen šipkou na boku pneumatiky.
Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách uvedený v tabulce tlaku vzduchu
v pneumatikách (str. 433).
Související informace
•
•
•
•
•
Pneumatiky - směr otáčení (str. 325)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky (str. 326)
09
Pneumatiky - rozměry (str. 328)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 329)
Pneumatiky - index zatížení (str. 329)
Pneumatiky - údržba (str. 324)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky (str. 326)
G021778
•
•
•
•
•
Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.
Pneumatiky musí mít stejný směr otáčení po
celou dobu životnosti. Pneumatiky musejí být
zaměněny mezi přední a zadní nápravou,
nikdy mezi levou a pravou stranou a naopak.
Nesprávně namontované pneumatiky zhoršují
brzdný účinek a schopnost vytlačovat do
stran vodu a sněhovou břečku. Pneumatiky
s větším vzorkem musejí být vždy vzadu (za
účelem snížení nebezpečí smyku).
POZNÁMKA
Oba páry kol musí mít stejný rozměr
a musí se jednat o kola stejného druhu
a stejné značky.
325
09 Kola a pneumatiky
09
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatik ukazují stav hloubky vzorku pneumatik.
•
•
Pneumatiky - směr otáčení (str. 325)
Pneumatiky - tlak vzduchu
Pneumatiky - údržba (str. 324)
V pneumatikách může být odlišný tlak vzduchu. Měří se v barech.
Zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách
G021829
Tlak vzduchu musíte kontrolovat jednou
měsíčně.
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky.
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky
představují úzký výstupek napříč podélnými
drážkami ve vzorku pneumatiky. Z boku
pneumatiky jsou písmena TWI (Tread Wear
Indicator). Pokud hloubka vzorku klesne na
1,6 mm, bude horní okraj vzorku v zákrytu
s indikátory hloubky vzorku. Co nejdřív opotřebené pneumatiky nahraďte pneumatikami
novými. Pneumatiky s mělkým vzorkem mají
velmi malou adhezi za deště nebo na sněhu.
Související informace
•
•
•
326
Pneumatiky - rozměry (str. 328)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 329)
Pneumatiky - index zatížení (str. 329)
09 Kola a pneumatiky
•
•
Tlak vzduchu pro doporučené rozměry
pneumatik.
Štítek s tlaky vzduchu v pneumatikách
Tlak ECO1.
Nesprávný tlak vzduchu v pneumatikách zvyšuje spotřebu paliva, zkracuje životnost pneumatik a zhoršuje jízdní vlastnosti vozidla.
Jízda na podhuštěných pneumatikách může
mít za následek jejich přehřátí a poškození.
Tlak vzduchu v pneumatikách ovlivňuje komfort jízdy, hluk vozovky a jízdní vlastnosti
vozidla.
POZNÁMKA
Tlak vzduchu v pneumatikách postupem
času klesá. Jedná se o přirozený jev. Tlak
vzduchu v pneumatikách se rovněž liší
v závislosti na teplotě okolí.
Pneumatiky - index zatížení (str. 329)
09
Pneumatiky - údržba (str. 324)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky (str. 326)
G021830
Tlak vzduchu kontrolujte na studených pneumatikách. Pojem "studené pneumatiky" znamená, že mají stejnou teplotu jako je venkovní
teplota. Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste.
•
•
•
Na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na
sloupku dveří řidiče (mezi rámem a zadními
dveřmi) jsou uvedeny tlaky vzduchu v pneumatikách pro různá zatížení a rychlosti. Tyto
hodnoty najdete také dále v tabulce s tlaky
vzduchu v pneumatikách, viz Pneumatiky schválené tlaky vzduchu v pneumatikách
(str. 433).
Úspora paliva, tlak ECO
Aby spotřeba paliva při rychlostech pod
160 km/h (100 mph) byla optimální, doporučujeme používat tlak ECO (platí pro plnou
i lehkou zátěž), viz Pneumatiky - schválené
tlaky vzduchu v pneumatikách (str. 433).
Související informace
•
•
1
Pneumatiky - rozměry (str. 328)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 329)
Při tlaku ECO se sníží spotřeba paliva.
327
09 Kola a pneumatiky
09
Rozměry ráfků a kol
Pneumatiky - rozměry
Rozměry ráfků a kol jsou označovány v souladu s příklady uvedenými v tabulce.
Pneumatiky mají jisté rozměry. Viz příklady
v tabulce dole.
Homologace platí pro celé vozidlo. To znamená, že jsou schváleny jisté kombinace kola
(ráfku kola) a pneumatiky.
Na všech pneumatikách je vyznačen rozměr.
Příklad označení: 215/55R16 97W.
Podle označení kol (ráfků) poznáte rozměr,
např. 7Jx16x50.
7
Šířka ráfku v palcích
J
Profil příruby ráfku
16
Průměr ráfku v palcích
50
Přesazení v mm (vzdálenost od středu
kola k dosedací ploše kola proti
náboji)
Související informace
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 328)
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 433)
215
Šířka pneumatik (mm)
55
Poměr výšky stěny pneumatiky
k šířce pneumatiky (%)
R
Radiální pneumatika
16
Průměr ráfku v palcích (")
97
Kódy maximálního přípustného zatížení pneumatik, index zatížení pneumatiky (LI)
W
Rychlostní kategorie pro maximální
povolenou rychlost, rychlostní kategorie (SS)(v tomto případě 270 km/h
(168 mph).)
VAROVÁNÍ
19palcová kola se nikdy nesmí používat
u vozů, která nejsou vybavena podvozkem
R-Design nebo Sport. Použití 19palcových
kol u vozů se standardním podvozkem
představuje bezpečnostní riziko, kdy může
dojít k poškození vozidla a zhoršení jeho
jízdních vlastností.
328
Schválení vozidla platí pro kompletní vozidlo
s určitými kombinacemi pneumatik a ráfků
kol.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 329)
Pneumatiky - index zatížení (str. 329)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 325)
Pneumatiky - údržba (str. 324)
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 433)
Rozměry ráfků a kol (str. 328)
09 Kola a pneumatiky
Pneumatiky - index zatížení
Pneumatiky - rychlostní třídy
Index zatížení označuje schopnost pneumatiky
přenést jisté zatížení.
Každá pneumatika musí vydržet jistou maximální rychlost a má tedy přiřazenou jistou
rychlostní třídu (SS - Speed Symbol).
Každá pneumatika se vyznačuje jistou zatížitelností, index zatížení (LI). Hmotnost vozidla
určuje požadovanou nosnost pneumatik. Nejnižší index zatížení je uveden v tabulce indexů
zatížení pneumatik v tištěné verzi Uživatelské
příručky v kapitole "Specifikace".
Související informace
•
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 328)
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 433)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 329)
Pneumatiky - údržba (str. 324)
Rychlostní třída pneumatiky musí odpovídat
minimálně maximální rychlosti vozu. V tabulce
je uvedena maximální přípustná rychlost,
která platí pro konkrétní rychlostní třídu (SS).
Jedinou výjimkou z těchto předpisů jsou
zimní pneumatiky (str. 330)2, kde lze použít
nižší rychlostní třídu. Pokud zvolíte takovéto
pneumatiky, vozidlo nesmí jet rychleji než
povoluje rychlostní třída pneumatik (např.
s pneumatikami s třídou Q lze jet maximálně
rychlostí 160 km/h (100 mph)). Skutečnou
rychlost jízdy vozidla stanovují dopravní předpisy, nikoli rychlostní třída pneumatik.
W
270 km/h (168 mph)
Y
300 km/h (186 mph)
09
VAROVÁNÍ
Na vůz musí být namontovány pneumatiky
se stejným nebo vyšším zátěžovým indexem (str. 329) (LI) a rychlostní kategorií
(SS). Pokud se používá pneumatika s příliš
nízkým zátěžovým indexem nebo
rychlostní kategorií, může se přehřát.
Související informace
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 328)
Pneumatiky - index zatížení (str. 329)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 325)
POZNÁMKA
Maximální přípustná hmotnost je uvedena
v tabulce.
2
Q
160 km/h (100 mph) (pouze pro zimní
pneumatiky)
T
190 km/h (118 mph)
H
210 km/h (130 mph)
V
240 km/h (149 mph)
To platí pro pneumatiky s kovovými šrouby i bez nich.
329
09 Kola a pneumatiky
09
Šrouby kol
Zimní pneumatiky
Používání sněhových řetězů
Šrouby kol se používají k připevnění kol
k nábojům. Jsou k dispozici v různých provedeních.
Zimní pneumatiky jsou pneumatiky upravené
pro zimní cesty.
Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze
na přední kola (to platí i pro vozy s pohonem
všech kol). S nasazenými sněhovými řetězy
nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h
(31 mph). Se sněhovými řetězy nejezděte po
holých vozovkách, protože by došlo k poškození jak sněhových řetězů, tak i pneumatik.
DŮLEŽITÉ
Matice kol by měly být utaženy na 140
Nm. Při použití většího momentu může
dojít k poškození matic a šroubů.
Na voze smíte používat pouze ráfky, které
byly testovány a schváleny společností Volvo
a jsou součástí řady originálního příslušenství
Volvo. Zkontrolujte utahovací moment
momentovým klíčem.
Bezpečnostní šrouby kol*
Bezpečnostní šrouby kol* je možné použít pro
ocelové i slitinové ráfky. Pod podlahou zavazadlového prostoru je místo na pouzdro pro
pojistné šrouby kol.
Související informace
•
Rozměry ráfků a kol (str. 328)
Zimní pneumatiky
Volvo doporučuje zimní pneumatiky se stanovenými rozměry. Rozměr pneumatik závisí na
typu motoru. Na všech čtyřech kolech musejí
být použity správné typy zimních pneumatik.
Pneumatiky s hroty
Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět
500–1000 km, aby hroty správně dosedly.
Tak prodloužíte životnost pneumatik
a zejména hrotů.
POZNÁMKA
Právní předpisy týkající se použití pneumatik s hřeby se v jednotlivých zemích liší.
Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách
klade na pneumatiky značně vyšší nároky,
než jízda v létě. Volvo proto doporučuje
nepoužívat zimní pneumatiky s hloubkou
vzorku menší než 4 mm.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Používejte originální sněhové řetězy Volvo
nebo ekvivalentní řetězy určené pro daný
model vozu a konkrétní rozměry ráfků
a pneumatik. Pokud si nejste jisti, společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo. Nesprávné sněhové
řetězy mohou způsobit nehodu a rozsáhlé
poškození vašeho vozidla.
Společnost Volvo doporučuje, abyste si
u prodejce Volvo ověřili, jaké typy kol
a pneumatik jsou nejvhodnější.
Hloubka vzorku
330
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Související informace
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 331)
09 Kola a pneumatiky
Výměna kol - demontáž kol
DŮLEŽITÉ
Kola lze měnit např. za zimní kola/zimní pneumatiky.
•
Nejezděte s rezervním kolem větší
rychlostí než 80 km/h (50 mph).
Rezervní kolo*
•
S vozem se nikdy nesmí jet, pokud je
na něm namontováno více než jedno
"dojezdové kolo".
Rezervní kolo z příslušenství lze dodat ve
dvou různých provedeních - v tašce nebo ve
schránce pod podlahou zavazadlového prostoru.
Následující pokyny platí pouze v případě,
že rezervní kolo bylo zakoupeno jako příslušenství vozidla. Pokud vozidlo není vybaveno rezervním kolem - viz informace o sadě
pro nouzovou opravu defektu (TMK)
(str. 351).
Rezervní kolo (nouzové rezervní kolo) je
určeno pouze k dočasnému použití a musí se
co nejdříve vyměnit za běžné kolo. Chování
vozu může být při použití rezervního kola
odlišné. Rezervní kolo je menší než běžné
kolo. Má tedy vliv na světlou výšku vozidla.
Dávejte pozor na vysoké obrubníky a nejezděte s vozem do automyčky. Je-li rezervní
kolo namontováno na přední nápravě, není
možné používat současně sněhové řetězy.
U vozů s pohonem všech kol lze odpojit
pohon na zadní nápravě. Rezervní kolo se
nesmí opravovat.
Správný tlak vzduchu v pneumatice rezervního kola je uveden v tabulce s hodnotami
tlaku vzduchu (str. 433).
kola a přes spodní rukojeť. Připevněte krátký
popruh k dlouhému. Připevněte druhé oko
a utáhněte je.
09
Vytáhnutí rezervního kola z podlahy
zavazadlového prostoru
1. Odklopte podlahu zavazadlového prostoru.
Nouzové rezervní kolo je umístěno v prohlubni vnější stranou dolů. Stejný šroub zajišťuje rezervní kolo a pěnový blok. Pěnový blok
obsahuje veškeré nářadí.
2. Vyšroubujte přídržný šroub.
Rezervní kolo je dodáváno v tašce, která se
musí pomocí popruhů zajistit do zavazadlového prostoru.
Vytáhnutí rezervního kola z tašky
3. Zvedněte pěnový blok s nářadím.
4. Zvedněte rezervní kolo.
1. Uvolněte popruhy, nadzvedněte rezervní
kolo ze zavazadlového prostoru a vytáhněte jej z vaku.
2. Odklopte podlahu zavazadlového prostoru.
3. Z pěnového bloku vytáhněte nářadí a zvedák.
Vyjmutí
Pokud musíte měnit kolo v hustém provozu,
použijte výstražný trojúhelník (str. 335). Vůz
a zvedák* musejí být na pevném vodorovném
podkladu.
Vozy se dvěma oky k přichycení nákladu.
Otočte rukojetí na vaku s rezervním kolem
směrem k zadnímu sedadlu. Připevněte
našité háčky napínacího popruhu do ok k přidržení nákladu. Připevněte dlouhý popruh do
jednoho z ok a veďte jej kolem rezervního
1. Zabrzďte parkovací brzdu (str. 299)
a zařaďte zpětný chod nebo přesuňte
páku voliče do polohy P, pokud je vozidlo
vybaveno automatickou převodovkou.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
331
09 Kola a pneumatiky
09
||
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen,
zda jsou závity důkladně namazány a není
znečistěn.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák*
určený pro konkrétní model, který je uveden na štítku zvedáku.
3. Kola, která zůstanou na zemi zablokujte
klíny. Použijte třeba masivní dřevěné klíny
nebo velké kameny.
5. Sešroubujte na doraz tažné oko pomocí
klíče* na kola - viz nákres.
4. Vozy s ocelovými ráfky mají snímatelný
kryt. Pomocí demontážního přípravku
vyklesněte a stáhněte celokolové kryty
kol. Kryty kol můžete rovněž stáhnout
rukou.
Na štítku je rovněž uvedena maximální
nosnost zvedáku při stanovené minimální
výšce zvedáku.
2. Vyjměte zvedák*, klíč na kola*, nástroj pro
demontáž krytů kol* a plastových krytek
šroubů kol, které se nacházejí v pěnovém
bloku. Pokud se použije jiný zvedák, viz
Zvedání vozu (str. 361).
DŮLEŽITÉ
Tažné oko se musí přišroubovat zcela do
klíče pro kolové šrouby.
6. Pomocí určeného nástroje sejměte plastové krytky ze šroubů kol.
7. Klíčem na kola povolte matice kola o ½-1
otáčku doleva.
Nástroj pro sejmutí plastových krytek šroubů kol.
332
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
09 Kola a pneumatiky
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Nikdy nepokládejte žádné předměty mezi
zvedák a zem resp. mezi zvedák a místo
na vozidle, které zvedáte.
Nikdy nevstupujte pod vozidlo zvednuté na
zvedáku.
Pokud se vozidlo bude zvedat na zvedáku,
cestující musí vozidlo opustit. Pokud kolo
musíte měnit v provozu, všichni cestující
musí zůstat v bezpečí.
8. Na každé straně vozu jsou dva opěrné
body pro zvedák. Zvedejte zvedák, dokud
příruba karosérie nelícuje se zářezem na
hlavici zvedáku.
POZNÁMKA
Běžný zvedák je určen pouze pro příležitostné krátkodobé použití, například, při
výměně kola po defektu, přezutí ze zimních/letních pneumatik atd. Ke zvedání
vozidla se musí používat pouze zvedák
určený pro konkrétní model vozidla. Pokud
se vozidlo bude zvedat častěji nebo musí
být zvednuté déle než je nutné jen
k výměně kola, doporučujeme použít garážový zvedák. V tomto případě dodržujte
pokyny dodávané s příslušným zařízením.
Výměna kol - montáž
09
Je nezbytné přesně dodržet postup montáže
kola.
Instalace
VAROVÁNÍ
Nikdy nevstupujte pod vozidlo zvednuté na
zvedáku.
Pokud se vozidlo bude zvedat na zvedáku,
cestující musí vozidlo opustit. Pokud kolo
musíte měnit v provozu, všichni cestující
musí zůstat v bezpečí.
1. Očistěte dosedací plochy mezi ráfkem
a nábojem kola.
2. Nasaďte kolo. Důkladně utáhněte šrouby
na kolech.
Související informace
DŮLEŽITÉ
Povrch země musí být pevný, rovný a plynulý.
•
•
•
•
Výměna kol - montáž (str. 333)
Zvedák* (str. 336)
Výstražný trojúhelník (str. 335)
Šrouby kol (str. 330)
9. Zvedněte vůz tak, až se kolo přestane
dotýkat země. Vyšroubujte šrouby kola
a sejměte kolo.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
333
09 Kola a pneumatiky
09
||
3. Vůz spusťte tak, aby se kolo nemohlo
otáčet.
POZNÁMKA
•
Po nahuštění pneumatiky vždy
nasaďte zpět prachovou krytku, která
zamezí poškození ventilku štěrkem,
nečistotami apod.
•
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky
mohou zrezivět a jejich odšroubování
je obtížné.
POZNÁMKA
4. Utáhněte šrouby kola křížovým způsobem. Je důležité, aby šrouby kola byly
správně utaženy. Utáhněte na moment
140 Nm. Zkontrolujte utahovací moment
momentovým klíčem.
5. Nasaďte na kolové šrouby plastové
krytky.
6. Namontujte všechny plné kryty kol.
Otvor pro ventilek v krytu kola se musí
během montáže nacházet nad ventilkem
na ráfku.
Při výměně za pneumatiku s jiným
rozměrem3
Platí pro vozidla se systémem sledování tlaku
vzduchu v pneumatikách (TPMS)4: Pokud
chcete aktualizovat software při každé změně
rozměru pneumatiky, kontaktujte autorizovaný servis Volvo. Změna softwaru může být
nezbytná při montáži pneumatik většího nebo
menšího rozměru a při výměně letních/
zimních kol.
Související informace
•
•
3
4
334
Platí pouze pro S60/V60 Polestar s výkonem 350 hp
Standardní výbava na některých trzích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Výměna kol - demontáž kol (str. 331)
Zvedák* (str. 336)
•
•
Výstražný trojúhelník (str. 335)
Šrouby kol (str. 330)
09 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník
Nářadí
K upozornění ostatních účastníků silničního
provozu na stojící vozidlo slouží výstražný trojúhelník.
Vozidlo je mimo jiné vybaveno tažným okem,
zvedákem* a klíčem* na kola.
09
Uložení a vyklopení nahoru
Výstražný trojúhelník je připevněn pomocí
dvou příchytek na spodní straně víka zavazadlového prostoru.
Po uvolnění obou příchytek sejměte
pouzdro s výstražným trojúhelníkem.
Vyjměte výstražný trojúhelník z pouzdra,
rozložte jej a složte k sobě dvě volné
strany.
Rozložte podpěry výstražného trojúhelníku.
Při používání výstražného trojúhelníku
dodržujte platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na vhodné místo s ohledem na
dopravní situaci.
Ujistěte se, že výstražný trojúhelník a jeho
pouzdro jsou po použití řádně zajištěny
v zavazadlovém prostoru.
Pod podlahou zavazadlového prostoru se
nachází tažné oko, zvedák* a klíč * na kola.
Dále je zde místo na pouzdro pro pojistné
šrouby kol a na nářadí pro plastové krytky
šroubů kol.
Související informace
•
•
•
•
•
Nouzová oprava defektu (str. 351)
Tažné oko (str. 321)
Výměna kol - demontáž kol (str. 331)
Šrouby kol (str. 330)
Zvedák* (str. 336)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
335
09 Kola a pneumatiky
09
Zvedák*
Nářadí – vrácení na místo
Zvedák se používá ke zvedání vozidla např. při
výměně pneumatik.
Výbava pro první pomoc*
Výbava pro první pomoc obsahuje lékárničku.
Originální zvedák dodávaný s vozem používejte pouze pro výměnu rezervního kola.
Závity zvedáku musejí být vždy dobře promazány.
POZNÁMKA
Běžný zvedák je určen pouze pro příležitostné krátkodobé použití, například, při
výměně kola po defektu, přezutí ze zimních/letních pneumatik atd. Ke zvedání
vozidla se musí používat pouze zvedák
určený pro konkrétní model vozidla. Pokud
se vozidlo bude zvedat častěji nebo musí
být zvednuté déle než je nutné jen
k výměně kola, doporučujeme použít garážový zvedák. V tomto případě dodržujte
pokyny dodávané s příslušným zařízením.
Nářadí a zvedák* musí být po použití vráceny
na své místo. Zvedák musí být zatočen do
správné polohy, aby měl místo.
DŮLEŽITÉ
Pokud se nářadí a zvedák* nepoužívají,
musí se uložit na vyhrazeném místě
v zavazadlovém prostoru vozidla.
Související informace
•
•
336
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Výstražný trojúhelník (str. 335)
Nouzová oprava defektu (str. 351)
Pouzdro s výbavou pro první pomoc je umístěno v zavazadlovém prostoru.
09 Kola a pneumatiky
Sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách*5
Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách upozorní pomocí indikační kontrolky na
sdružené přístrojové desce, pokud tlak
v jedné nebo několika pneumatikách příliš
klesne.
Existují dva systémy sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách: TM (Tyre Monitor) a TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System)6. Pokud si
nejste jisti, jakým systémem je vaše vozidlo
vybaveno, otevřete systém nabídky MY CAR
a vyhledejte nastavení vozidla:
•
Nabídka Monitorování pneu se používá,
pokud se jedná o TM.
•
Nabídka Tlak v pneumatikách se používá, pokud se jedná o TPMS.
Na některých trzích je systém sledování tlaku
vzduchu v pneumatikách nainstalován jako
standardní výbava v souladu s právními požadavky. Systém nenahrazuje běžnou údržbu
pneumatik.
Související informace
•
•
Sledování pneumatik (TM)* (str. 337)
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
(TPMS)* - všeobecné informace (str. 339)
Sledování pneumatik (TM)*9
09
Systém TM (Tyre Monitor) snímá rychlost
otáčení pneumatiky a podle toho určuje, zda
jsou pneumatiky nahuštěny správně.
Popis systému
Je-li tlak v pneumatice příliš nízký, změní se
průměr pneumatiky a následně i rychlost
otáčení. Vzájemným porovnáním pneumatik
v systému lze zjistit, zda v jedné nebo více
pneumatikách je příliš nízký tlak.
Systém nenahrazuje běžnou údržbu pneumatik.
Zprávy
Je-li tlak v pneumatice příliš nízký, rozsvítí se
na sdružené přístrojové desce indikační kontrolka ( ) a zobrazí se jedna z následujících
zpráv:
• Nízký tlak v pneum. Zkontrolujte,
seřiďte a nakalibrujte
• Systém tlaku v pneumatikách Nutný
servis
• Systém tlaku v pneumatikách
momentálně nedostup.
Indikační kontrolka systému sledování tlaku vzduchu v pneumatikách.
5
6
9
Standardní výbava na některých trzích.
K dispozici pouze u S60/V60 Polestar s výkonem 350 hp.
Standardní výbava na některých trzích.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
337
09 Kola a pneumatiky
09
||
DŮLEŽITÉ
Pokud dojde v systému TM k poruše, na
sdružené přístrojové desce bude indikační
kontrolka
blikat cca. 1 minutu a potom
se rozsvítí trvalým svitem. Na sdružené přístrojové desce se rovněž rozsvítí zpráva.
Mazání zpráv
1. Zkontrolujte tlak vzduchu ve všech pneumatikách pomocí tlakoměru.
2. Nahusťte pneumatiku resp. pneumatiky
na správný tlak uvedený na štítku na
sloupku na straně řidiče (mezi předními
a zadními dveřmi).
3. Znovu nakalibrujte systém TM v MY CAR.
POZNÁMKA
Aby byl tlak nastaven správně, měl by se
kontrolovat na studených pneumatikách.
"Studené pneumatiky" mají stejnou teplotu
jako okolí (cca. po 3 hodinách po ukončení
jízdy). Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste.
VAROVÁNÍ
•
Při nesprávném tlaku v pneumatice
může dojít k poškození pneumatiky,
přičemž řidič může ztratit nad vozidlem kontrolu.
•
Systém nedokáže indikovat náhlé
poškození pneumatiky předem.
Kalibrace TM
Aby systém TM fungoval správně, musí se
pro tlak vzduchu v pneumatice stanovit referenční hodnota. To se musí provést pomocí
nakalibrování systému v nabídce MY CAR při
každé výměně pneumatik a při každé změně
tlaku vzduchu v pneumatikách.
Například, tlak vzduchu v pneumatikách lze
upravit během jízdy s velkou zátěží nebo při
jízdě vysokou rychlostí (nad 160 km/h
(100 mph)). Poté se systém musí znovu nakalibrovat.
Rekalibrace
Nastavení se upravuje pomocí ovládacích
prvků na středové konzole, viz MY CAR
(str. 110).
1. Vypněte zapalování.
338
2. Nahusťte všechny pneumatiky na správný
tlak uvedený na štítku na sloupku na
straně řidiče (mezi předními a zadními
dveřmi). Klíče otočte do polohy II, viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 79).
3. Otevřete systém nabídky MY CAR.
4. Zvolte nabídku Monitorování pneu.
5. Vyberte Nakalibrujte tlak pneu. Stisknutím tlačítka OK potvrďte, zda byl zkontrolován a upraven tlak vzduchu ve všech
pneumatikách. Potom se spustí kalibrace.
6. Nastartujte vozidlo a rozjeďte se.
> Rekalibrace se provádí během jízdy.
Lze ji kdykoliv přerušit. Pokud probíhá
rekalibrace a vypne se motor, rekalibrace se při dalším rozjetí s vozem
znovu spustí. Systém dokončení kalibrace nepotvrdí.
Nové referenční hodnoty platí do doby, než
jsou znovu provedeny kroky 1-5.
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že systém TM se musí
znovu nakalibrovat při každé výměně
pneumatiky resp. při jakékoliv změně tlaku.
Pokud nebudou uloženy nové referenční
hodnoty, systém nebude fungovat
správně.
09 Kola a pneumatiky
kou dobu rychlostí nad 30 km/h (20 mph)
a až potom bude systém znovu aktivní.
POZNÁMKA
•
•
Po nahuštění pneumatiky vždy
nasaďte zpět prachovou krytku, která
zamezí poškození ventilku štěrkem,
nečistotami apod.
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky
mohou zrezivět a jejich odšroubování
je obtížné.
Stav pneumatik a systému
Aktuální stav systému a pneumatik lze zkontrolovat na obrazovce středové konzoly.
1. Otevřete systém nabídky MY CAR.
2. Zvolte nabídku Monitorování pneu.
> Stav tlaku vzduchu v pneumatikách je
označen barevně.
Stav je označen pro každou pneumatiku barvou, a to následovně:
•
Vše zelené: systém funguje normálně a ve
všech pneumatikách je tlak mírně nad
doporučenou hodnotou.
•
Žluté kolo: tlak v příslušné pneumatice je
poměrně nízký.
•
Všechna kola žlutě: minimálně ve dvou
pneumatikách je příliš nízký tlak.
•
Všechna kola jsou šedá a zpráva Systém
tlaku v pneumatikách momentálně
nedostup.: systém tlaku vzduchu
v pneumatikách je dočasně deaktivován.
Možná budete muset s vozidlem jet krát-
•
Všechna kola jsou šedá a zobrazí se
zpráva Systém tlaku v pneumatikách
Nutný servis: v systému došlo k chybě.
Kontaktujte prodejce nebo servis Volvo.
Související informace
•
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 326)
Sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách (TPMS)*10 všeobecné informace
09
Systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System) varuje řidiče, když je tlak vzduchu
v jedné nebo více pneumatikách vozu příliš
nízký.
Popis systému
Systém TPMS používá snímače umístěné ve
ventilku každého kola. Při rychlosti
cca. 30 km/h (20 mph) systém zjistí tlak vzduchu v pneumatikách.
Kola osazená z výroby i volitelná kola lze
vybavit snímači TPMS ve ventilech.
Systém nenahrazuje běžnou údržbu pneumatik.
Zprávy
Je-li tlak v pneumatice příliš nízký, rozsvítí se
na sdružené přístrojové desce indikační kontrolka ( ) a zobrazí se jedna z následujících
zpráv:
• Nízký tlak pneu Zkontrolujte pravé
před. k.
• Nízký tlak pneu Zkontrolujte levé
přední k.
• Nízký tlak pneu Zkontrolujte pravé
zadní k.
• Nízký tlak pneu Zkontrolujte levé
zadní k.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
339
09 Kola a pneumatiky
09
||
•
•
•
•
•
Tlak pneu Zkontrolujte pravé před. k.
Tlak pneu Zkontr. levé před. pneu
Tlak pneu Zkontrolujte pravé zad. k.
Tlak pneu Zkontrolujte levé zad. k.
Systém tlaku v pneumatikách Nutný
servis
Pokud se používají kola bez snímačů TPMS
nebo pokud došlo k poruše snímače, objeví
se Systém tlaku v pneumatikách Nutný
servis.
Informace o správném tlaku vzduchu v pneumatikách, viz Pneumatiky - tlak vzduchu
(str. 326).
DŮLEŽITÉ
Pokud dojde v systému TPMS k poruše,
na sdružené přístrojové desce bude indikační kontrolka
blikat cca. 1 minutu
a potom se rozsvítí trvalým svitem. Na
sdružené přístrojové desce se rovněž rozsvítí zpráva.
•
Sledování tlaku pneumatik (TPMS)* - aktivace/deaktivace (str. 342)
•
Sledování tlaku pneumatik (TPMS)*17 seřízení (rekalibrace)
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
(TPMS)* - doporučení (str. 342)
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
(TPMS)* - pojízdné pneumatiky s defektem* (str. 344)
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)
využívá referenční hodnotu, ze které vychází
varování v případě nízkého tlaku v pneumatikách.
Referenční hodnotu změňte rekalibrací
systému, například, v případě jízdy s těžkým
nákladem.
POZNÁMKA
Při jízdě vysokou rychlostí (nad 160km/h
(100 mph)) by tlak vzduchu v pneumatikách měl být upraven na hodnoty, které
Volvo doporučuje pro tlak vzduchu v pneumatikách.
TPMS upravuje referenční hodnoty při této
rychlosti automaticky. Aby systém fungoval správně, nesmí se rekalibrovat.
POZNÁMKA
Při spuštění kalibrace musí vozidlo stát.
Související informace
•
Sledování tlaku pneumatik (TPMS)* - seřízení (rekalibrace) (str. 340)
•
Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách TPMS * - nápravná opatření při
nízkém tlaku vzduchu v pneumatikách
(str. 343)
10
17
340
K dispozici pouze u S60/V60 Polestar s výkonem 350 hp.
K dispozici pouze u S60/V60 Polestar s výkonem 350 hp.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
09 Kola a pneumatiky
Nastavení se upravuje pomocí ovládacích
prvků na středové konzole, viz MY CAR
(str. 110).
Systém sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách (TPMS)*19 - stav
pneumatik
1. Nahusťte pneumatiky na požadovaný tlak
uvedený na štítku na sloupku na straně
řidiče (mezi předními a zadními dveřmi).
Pomocí systému sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System) můžete kontrolovat stav
pneumatik na obrazovce středové konzoly.
2. Nastartujte motor.
3. Otevřete systém nabídky MY CAR.
4. Zvolte nabídku Tlak v pneumatikách.
5. Zvolte Nakalibrujte tlak pneu a stiskněte OK.
6. Jeďte minimálně 10 minut rychlostí minimálně 30 km/h (20 mph).
> Kalibrace se provádí automaticky poté,
co ji řidič spustí. Systém dokončení
kalibrace nepotvrdí.
Stav pneumatik a systému
Lze zkontrolovat momentální stav systému
a pneumatik, viz MY CAR (str. 110).
1. Otevřete systém nabídky MY CAR.
Související informace
Vše zelené: systém funguje normálně a ve
všech pneumatikách je tlak mírně nad
doporučenou hodnotou.
•
Žluté kolo: tlak v příslušné pneumatice je
poměrně nízký.
•
Γervené kolo: tlak v příslušné pneumatice
je velmi nízký.
•
Všechna kola šedá: systém momentálně
nefunguje. Možná budete muset jet pár
minut s vozem rychlostí nad 30 km/h
(20 mph) a potom systém bude znovu
aktivní.
•
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 326)
19
09
Související informace
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 337)
•
Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách TPMS * - nápravná opatření při
nízkém tlaku vzduchu v pneumatikách
(str. 343)
Stav je označen pro každou pneumatiku barvou, a to následovně:
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 337)
Všechna kola jsou šedá a zobrazí se
zpráva Systém tlaku v pneumatikách
Nutný servis: v systému došlo k chybě.
Kontaktujte prodejce nebo servis Volvo.
2. Zvolte nabídku Tlak v pneumatikách.
> Stav tlaku vzduchu v pneumatikách je
označen barevně.
Nové referenční hodnoty platí do doby, než
jsou znovu provedeny kroky 1-5.
•
•
K dispozici pouze u S60/V60 Polestar s výkonem 350 hp.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
341
09 Kola a pneumatiky
09
Sledování tlaku pneumatik (TPMS)*22 aktivace/deaktivace23
Na některých trzích lze systém sledování tlaku
vzduchu v pneumatikách TPMS (Tyre
Pressure Monitoring System) aktivovat/deaktivovat.
POZNÁMKA
Při aktivaci a deaktivaci systému sledování
tlaku vzduchu v pneumatikách musí
vozidlo stát.
Nastavení se upravuje pomocí ovládacích
prvků na středové konzole, viz MY CAR
(str. 110).
Sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách (TPMS)*25 doporučení
Doporučení k systému sledování tlaku vzduchu v pneumatikách TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System).
•
Společnost Volvo doporučuje, aby snímači TPMS byla vybavena všechna kola
na voze, a to včetně zimních kol.
•
Společnost Volvo doporučuje, aby se snímače nepřemisťovaly mezi různými koly.
•
Rezervní kolo není snímačem TPMS
vybaveno.
•
Pokud se použije rezervní kolo nebo kolo
bez snímače TPMS, na sdružené přístrojové desce se zobrazí chybová zpráva
Systém tlaku v pneumatikách Nutný
servis.
1. Nastartujte motor.
2. Otevřete systém nabídky MY CAR.
3. Zvolte nabídku Tlak v pneumatikách.
4. Zvolte Monitorování pneu a stiskněte
OK.
> Na informačním displeji se objeví X,
pokud je systém aktivní. Tato položka
zmizí, pokud je systém deaktivován.
Související informace
342
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 337)
22
23
25
K dispozici pouze u S60/V60 Polestar s výkonem 350 hp.
Pouze na některých trzích.
K dispozici pouze u S60/V60 Polestar s výkonem 350 hp.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Při huštění pneumatiky vybavené systémem TPMS držte trysku čerpadla přímo na
ventilku. Zabráníte tím poškození ventilku.
•
Po výměně kola vždy systém zkontrolujte,
aby bylo zajištěno, že vyměněná kola
spolupracují se systémem.
•
Pokud jste měnili kolo nebo přesunuli snímač systému TPMS na jiné kolo, musíte
vyměnit těsnění, matici a jádro ventilku.
•
Po nainstalování snímačů systému TPMS
by se vozidlo mělo vypnout na cca. 15
minut. Jinak se na sdružené přístrojové
desce objeví chybová zpráva.
POZNÁMKA
•
Po nahuštění pneumatiky vždy
nasaďte zpět prachovou krytku, která
zamezí poškození ventilku štěrkem,
nečistotami apod.
•
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky
mohou zrezivět a jejich odšroubování
je obtížné.
POZNÁMKA
Pokud chcete změnit pneumatiky na jiný
rozměr, musíte nakonfigurovat systém
TPMS. Pokud potřebujete další informace,
kontaktujte prodejce Volvo.
Související informace
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 337)
09 Kola a pneumatiky
Systém sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách TPMS *27 - nápravná
opatření při nízkém tlaku vzduchu
v pneumatikách
POZNÁMKA
•
Systém TPMS pracuje s tzv. kompenzovanými tlakovými hodnotami, které
zohledňují teplotu pneumatiky
a teplotu okolí. To znamená, že tlak
vzduchu v pneumatikách se může
mírně lišit od doporučených tlaků uvedených na štítku na sloupku dveří na
straně řidiče (mezi předními a zadními
dveřmi). Z tohoto důvodu může být
nutné nahustit pneumatiky na mírně
vyšší tlak, aby se zpráva o nízkém
tlaku vzduchu vymazala.
•
Aby byl tlak nastaven správně, měl by
se kontrolovat na studených pneumatikách. "Studené pneumatiky" mají
stejnou teplotu jako okolí (cca. po
3 hodinách po ukončení jízdy). Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste.
Jakmile systém sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách, TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System), upozorní na nízký tlak
vzduchu alespoň v jedné pneumatice.
Pokud se zobrazí zpráva o tlaku vzduchu
v pneumatice a rozsvítí se indikační kontrolka
TPMS:
1. Zkontrolujte pomocí tlakoměru tlak v příslušné pneumatice resp. pneumatikách.
2. Nahusťte pneumatiku resp. pneumatiky
na správný tlak uvedený na štítku na
sloupku na straně řidiče (mezi předními
a zadními dveřmi).
3. V některých případech možná budete
muset jet s vozem pár minut rychlostí nad
30 km/h (20 mph), aby zpráva zmizela.
V tomto okamžiku zhasne rovněž indikační kontrolka TPMS.
27
Související informace
•
09
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 337)
VAROVÁNÍ
•
Při nesprávném tlaku v pneumatice
může dojít k poškození pneumatiky,
přičemž řidič může ztratit nad vozidlem kontrolu.
•
Systém nedokáže indikovat náhlé
poškození pneumatiky předem.
K dispozici pouze u S60/V60 Polestar s výkonem 350 hp.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
343
09 Kola a pneumatiky
09
Sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách (TPMS)*29 - pojízdné
pneumatiky s defektem*
VAROVÁNÍ
Pneumatiky SST musí montovat pouze
lidé, kteří tyto pneumatiky znají.
Pokud používáte pneumatiky SST (Self
Supporting run flat Tires)*, je vozidlo vybaveno systémem TPMS (str. 337).
Pneumatiky SST se musí montovat pouze
společně se systémem TPMS.
Po zobrazení zprávy o nízkém tlaku
v pneumatikách nejezděte vyšší rychlostí
než 80 km/h (50 mph).
Tento typ pneumatiky má speciálně zesílené
boční stěny, což umožňuje pokračovat do
určité vzdálenosti v jízdě, i když z pneumatiky
unikl zcela nebo částečně vzduch. Tyto pneumatiky jsou nasazeny na speciálním ráfku.
(Běžné pneumatiky mohou být také nasazeny
na tomto ráfku.)
Pokud v pneumatice SST poklesne tlak vzduchu, rozsvítí se žlutá kontrolka TPMS na sdružené přístrojové desce a na informačním displeji se objeví zpráva. Pokud k tomu dojde,
snižte rychlost na max. 80 km/h (50 mph).
Pneumatiky vyměňte co nejdříve.
Jeďte opatrně, v některých případech je obtížné rozeznat, která pneumatika je píchlá.
Abyste určili, která pneumatika má defekt,
zkontrolujte tlak všechny čtyři pneumatiky.
29
344
K dispozici pouze u S60/V60 Polestar s výkonem 350 hp.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Maximální vzdálenost, kterou lze ujet před
výměnou pneumatiky, je 80 km.
Pokud možno, vyhněte se extrémní jízdě,
jako např. prudkému brzdění a zatáčení.
Pokud jsou pneumatiky SST poškozeny
nebo proraženy, musí se vyměnit.
Související informace
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 337)
09 Kola a pneumatiky
Typové schválení - sledování tlaku
vzduchu v pneumatikách (TPMS)*31
09
(Tyre Pressure Monitoring System) lze zjistit
v tabulce.
Typové schválení snímačů v systému monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách - TPMS
31
K dispozici pouze u S60/V60 Polestar s výkonem 350 hp.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
345
09 Kola a pneumatiky
09
||
Země/Oblast
Brazílie
Ukrajina
346
09 Kola a pneumatiky
Země/Oblast
09
Izrael
}}
347
09 Kola a pneumatiky
09
||
Prohlášení o shodě (Declaration of Conformity)
Země/
Oblast
Země EU:
Exportér: Německo
Výrobce: Continental Automotive GmbH
Typ zařízení: zařízení TPMS
348
09 Kola a pneumatiky
09
Země/
Oblast
Γeská republika:
Continental tímto prohlašuje, že tento Radio Transmitter je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dánsko:
Undertegnede Continental erklærer herved, at følgende udstyr Radio Transmitter overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Německo:
Hiermit erklärt Continental, dass sich das Gerät Radio Transmitter in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen
und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estonsko:
Käesolevaga kinnitab Continental seadme Radio Transmitter vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
UK
Hereby, Continental declares that this Radio Transmitter is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Španělsko:
Por medio de la presente Continental declara que el Radio Transmitter cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Řecko:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Continental ΗΛΩΝΕ Ο Radio Transmitter Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Francie:
Par la présente Continental déclare que l'appareil Radio Transmitter est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Itálie:
Con la presente Continental dichiara che questo Radio Transmitter è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lotyšsko:
Ar šo Continental deklarē, ka Radio Transmitter atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Litva:
Šiuo Continental deklaruoja, kad šis Radio Transmitter atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nizozemí:
Hierbij verklaart Continental dat het toestel Radio Transmitter in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Σ Ο Σ Ω Ε Σ ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α
}}
349
09 Kola a pneumatiky
09
||
Země/
Oblast
Malta:
Hawnhekk, Continental, jiddikjara li dan Radio Transmitter jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Maďarsko:
Alulírott, Continental nyilatkozom, hogy a Radio Transmitter megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC
irányelv egyéb elõírásainak.
Polsko:
Niniejszym Continental oświadcza, że Radio Transmitter jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalsko:
Continental declara que este Radio Transmitter está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovinsko:
Continental izjavlja, da je ta Radio Transmitter v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovensko:
Continental týmto vyhlasuje, že Radio Transmitter spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Finsko:
Continental vakuuttaa täten että Radio Transmitter tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Švédsko:
Härmed intygar Continental att denna Radio Transmitter står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Hér með lýsir Continental yfir því að Radio Transmitter er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun
1999/5/EC.
Norsko:
Continental erklærer herved at utstyret Radio Transmitter er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav
i direktiv 1999/5/EF.
Související informace
•
350
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 337)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
09 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu
Sada pro nouzovou opravu defektu
Temporary Mobility Kit (TMK) se používá
k utěsnění defektu a kontrole a nastavení tlaku
vzduchu (str. 433).
Sada pro nouzovou opravu defektu (str. 352)
obsahuje kompresor a lahvičku. Sada je
určena k provedení provizorní nouzové
opravy. Těsnicí prostředek účinně utěsní
pneumatiky, které měly propíchnutý běhoun.
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu umístění (str. 351)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu - přehled (str. 352)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu použití (str. 352)
•
Nářadí (str. 335)
Sada pro nouzovou opravu defektu umístění
09
Sada pro nouzovou opravu defektu
Temporary Mobility Kit (TMK) se používá
k utěsnění defektu a kontrole a nastavení tlaku
vzduchu v pneumatikách.
Umístění sady pro rychlou opravu
pneumatik
Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které
byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu
pro rychlou opravu pneumatik k opravě pneumatik, které vykazují zářezy, praskliny nebo
podobná poškození.
POZNÁMKA
Sada k nouzové opravě defektu je určena
výhradně k utěsnění pneumatiky s proděravěným běhounem.
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo.
Sada pro rychlou opravu pneumatik se
nachází pod podlahou zavazadlového prostoru.
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu - přehled (str. 352)
•
Nouzová oprava defektu (str. 351)
351
09 Kola a pneumatiky
09
Sada pro nouzovou opravu defektu přehled
Přehled dílů v sadě pro nouzovou opravu
defektu, Temporary Mobility Kit (TMK).
Tyto díly jsou uloženy pod podlahou zavazadlového prostoru.
Nádobka s těsnicí hmotou
Tlakoměr
Nádobka s těsnicí hmotou
Nádobku s těsnicí hmotou vyměňte po použití
resp. před datem expirace. Zlikvidujte
původní nádobku jako nebezpečný odpad
pro životní prostředí.
Sada pro nouzovou opravu defektu použití
Utěsnění defektu pomocí sady pro nouzovou
opravu defektu, Temporary Mobility Kit (TMK).
Nouzová oprava defektu
VAROVÁNÍ
Lahvička obsahuje 1,2-ethanol a latex
z přírodní pryže.
Škodlivé v případě požití. V případě kontaktu s kůží může dojít k alergické reakci.
Eliminujte kontakt s kůží a zrakem.
Ukládejte mimo dosah dětí.
VAROVÁNÍ
Štítek s maximální povolenou rychlostí
V případě, že se kapalina dostane na kůži,
musí se okamžitě spláchnout pomocí
mýdla a hojného množství vody.
Spínač
Elektrický kabel
Držák nádobky (oranžové víčko)
Ochranné víčko
•
Sada pro nouzovou opravu defektu umístění (str. 351)
Redukční ventil
•
Nouzová oprava defektu (str. 351)
Vzduchová hadice
352
Související informace
Informace o funkci dílů, viz Sada pro nouzovou
opravu defektu - přehled (str. 352).
09 Kola a pneumatiky
1. Pokud pneumatiku těsníte v místě
s hustým dopravním provozem, položte
na zem výstražný trojúhelník a aktivujte
výstražná světla.
Pokud je důvodem defektu hřebík nebo
podobný předmět, nechejte jej v pneumatice. Pomůže to utěsnit kolo.
2. Sundejte štítek s maximální povolenou
rychlostí (který se nachází na jedné straně
kompresoru) a nalepte jej na volant. Po
provizorní opravě pneumatiky nejezděte
rychlostí vyšší než 80 km/h (50 mph).
3. Ujistěte se, že spínač je v poloze 0 a připojte elektrický kabel a vzduchovou
hadici.
4. Odšroubujte oranžovou krytku z kompresoru a vyšroubujte zátku z láhve.
POZNÁMKA
Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud
nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete
šroubovat.
5. Zašroubujte láhev do spodní části držáku
na láhev.
> Láhev a držák jsou opatřeny zpětnou
pojistkou, která brání prosakování těsnicí hmoty. Jakmile je láhev zašroubována, nelze ji z držáku vyšroubovat.
Láhev se musí vymontovat v servisu.
Volvo doporučuje autorizovaný servis
Volvo.
VAROVÁNÍ
Těsnicí kapalina může podráždit kůži.
V případě kontaktu s kůží kapalinu spláchněte vodou a mýdlem.
VAROVÁNÍ
Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní
pojistkou, která brání vzniku netěsností.
6. Odšroubujte z pneumatiky čepičku.
Zkontrolujte, zda je tlakově redukční
ventil na vzduchové hadici zcela zašroubován a zašroubujte připojení ventilu
vzduchové hadice ke spodní části závitu
na vzduchovém ventilku pneumatiky.
7. Připojte elektrický kabel do nejbližší 12
V zásuvky a nastartujte vozidlo.
09
POZNÁMKA
Když se používá kompresor, nesmí se
používat žádné ostatní 12V zásuvky.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
8. Přepnutím spínače do polohy I spusťte
kompresor.
VAROVÁNÍ
Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy
blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo
nerovností kompresor ihned vypněte.
V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Po spuštění kompresoru tlak může stoupnout na 6 bar, ale po cca. 30 sekundách
začne tlak klesat.
}}
353
09 Kola a pneumatiky
09
||
9. Hustěte pneumatiku 7 minut.
DŮLEŽITÉ
14. Aby těsnicí hmota pneumatiku utěsnila,
ujeďte co nejdříve minimálně 3 kilometry
maximální rychlostí 80 km/h (50 mph).
Riziko přehřátí Kompresor nesmí běžet
déle než 10 minut.
POZNÁMKA
Během několika prvních otočení kola se
těsnicí hmota rozptýlí od místa defektu.
10. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak
vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak je 1,8 bar a maximální tlak je
3,5 bar. (Je-li tlak příliš vysoký, uvolněte
jej pomocí redukčního ventilu).
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda se v blízkosti vozidla
nenacházejí žádné osoby, na které by při
rozjezdu vozidla mohla stříknout těsnicí
kapalina. Vzdálenost by měla být minimálně dva metry.
VAROVÁNÍ
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je
defekt pneumatiky příliš velký. V cestě
byste neměli pokračovat. Kontaktujte
autorizovaný servis Volvo.
15. Následná kontrola:
Připojte znovu vzduchovou hadici na
vzduchový ventilek pneumatiky a pomocí
tlakoměru zkontrolujte tlak huštění, viz
Sada pro nouzovou opravu defektu - kontrola (str. 354).
11. Vypněte kompresor a vytáhněte elektrický
kabel.
12. Odšroubujte vzduchovou hadici ze vzduchového ventilku pneumatiky a nasaďte
na pneumatiku čepičku.
13. Namontujte na vzduchovou hadici
ochrannou krytku tak, aby těsnicí hmota
neprosakovala.
33
354
1 bar = 100 kPa.
Související informace
•
•
•
Sada pro nouzovou opravu defektu kontrola
Pokud byla pneumatika utěsněna pomocí
sady pro nouzovou opravu defektu,
Temporary Mobility Kit (TMK), po cca. 3 km
jízdy se pneumatika musí zkontrolovat znovu.
Zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách
Vytáhněte sadu k utěsnění pneumatiky. Kompresor musí být vypnutý.
1. Odšroubujte z pneumatiky čepičku.
Vytáhněte vzduchovou hadici a zašroubujte připojení ventilku ke spodní části
vzduchového ventilku na pneumatice.
2. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice prostřednictvím tlakoměru.
•
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,3
bar33, pneumatika není dostatečně
utěsněna. V cestě byste neměli pokračovat. Obraťte se na pneuservis.
•
Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3
bar33, musíte pneumatiku nahustit na
tlak uvedený na štítku s tlaky vzduchu
v pneumatikách, viz Pneumatiky schválené tlaky vzduchu v pneumatikách (str. 433).
•
Je-li tlak vzduchu příliš vysoký, upusťte
vzduch redukčním ventilem.
Nouzová oprava defektu (str. 351)
Sada pro nouzovou opravu defektu - kontrola (str. 354)
Sada pro nouzovou opravu defektu - přehled (str. 352)
09 Kola a pneumatiky
3. Pokud se pneumatika musí nahustit:
POZNÁMKA
1. Zašroubujte elektrický kabel do nejbližší 12V zásuvky a nastartujte
vozidlo.
Po použití musí být nádobka s těsnicí
hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme, aby výměnu provedl autorizovaný
servis Volvo.
2. Spusťte kompresor a nahusťte pneumatiku na tlak podle tabulky s tlaky.
VAROVÁNÍ
3. Vypněte kompresor.
4. Sundejte soupravu k těsnění pneumatiky,
nasaďte na vzduchovou hadici ochrannou
krytku a složte hadici do krabice.
Umístěte sadu TMK do zavazadlového
prostoru.
VAROVÁNÍ
Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách.
Zajeďte s vozem do nejbližšího autorizovaného autoservisu Volvo, kde vám poškozenou
pneumatiku vymění/opraví. Informujte servis,
že pneumatika obsahuje těsnicí prostředek.
Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní
pojistkou, která brání vzniku netěsností.
VAROVÁNÍ
Po použití sady k nouzové opravě pneumatiky nejezděte větší rychlostí než
80 km/h (50 mph). Společnost Volvo doporučuje navštívit autorizovaný servis Volvo,
kde utěsněnou pneumatiku zkontrolují (smí
se jet maximálně na vzdálenost 200 km).
Zaměstnanci servisu rozhodnou, zda lze
pneumatiku opravit nebo zda se musí
vyměnit.
5. Nasaďte na pneumatiku čepičku.
POZNÁMKA
•
Po nahuštění pneumatiky vždy nasaďte
zpět prachovou krytku, která zamezí
poškození ventilku štěrkem, nečistotami
apod.
•
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky
mohou zrezivět a jejich odšroubování je
obtížné.
Související informace
•
•
•
Nouzová oprava defektu (str. 351)
Sada pro nouzovou opravu defektu huštění pneumatik
09
Původní pneumatiky lze nahustit pomocí kompresoru ze sady pro nouzovou opravu defektu
(str. 352).
1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se,
že spínač je v poloze 0 a připojte elektrický kabel a vzduchovou hadici.
2. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
3. Připojte elektrický kabel do nejbližší 12
V zásuvky a nastartujte vozidlo.
VAROVÁNÍ
Vdechnutí výfukových plynů z vozidla
může ohrozit zdraví. Nikdy nenechávejte
motor běžet v uzavřeném prostoru nebo
v prostoru s nedostatečným odvětráváním.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
4. Přepnutím spínače do polohy I spusťte
kompresor.
Sada pro nouzovou opravu defektu použití (str. 352)
Sada pro nouzovou opravu defektu - přehled (str. 352)
}}
355
09 Kola a pneumatiky
09
||
DŮLEŽITÉ
Riziko přehřátí Kompresor nesmí běžet
déle než 10 minut.
5. Nahustěte pneumatiku na tlak uvedený
v tabulce hodnot tlaku vzduchu - viz
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 433). Je-li tlak příliš
vysoký, uvolněte jej pomocí redukčního
ventilu.
6. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a elektrický kabel.
7. Nasaďte na pneumatiku čepičku.
Související informace
•
•
•
356
Nouzová oprava defektu (str. 351)
Sada pro nouzovou opravu defektu - přehled (str. 352)
Sada pro nouzovou opravu defektu - kontrola (str. 354)
ÚDRŽBA A SERVIS
10 Údržba a servis
10
Servisní program Volvo
Servisní knížka a opravy*1
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat
servisní program Volvo, uvedený v Záruční
a servisní knížce.
Správa služeb, informace o opravách a rezervacích přímo ve vašem voze připojeném
k internetu.
Společnost Volvo doporučuje, abyste provádění servisu a údržby svěřili autorizovanému
servisu Volvo. Váš autorizovaný servis Volvo
má vyškolené mechaniky, špičkové technické
vybavení a servisní literaturu, což je zárukou
vysoké kvality servisu.
DŮLEŽITÉ
Aby platila záruka Volvo, pravidelně provádějte kontroly a dodržujte pokyny uvedené
v Servisní a záruční knížce.
Související informace
•
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy (str. 372)
Tato služba1 umožní pohodlně objednat
přímo z vozidla návštěvu servisu a dílny.
Informace z vozidla jsou odeslány vašemu
dealerovi, který může připravit návštěvu
servisu. Prodejce vás kontaktujte, abyste si
mohli naplánovat schůzku. Na některých
trzích vás tento systém upozorní, když se blíží
naplánovaná schůzka. Až nastane vhodný
čas, navigační systém2 vás rovněž navede do
servisu.
Než lze službu používat
Volvo ID a my profile
•
Zaregistrujte si Volvo ID. Další informace
a postup vytvoření účtu Volvo ID - viz
Volvo ID (str. 21).
•
Přihlaste se na portál My Volvo, přejděte
na svůj profil a proveďte následující:
1. Zkontrolujte, zda je vaše vozidlo připojeno k profilu.
2. Zkontrolujte, zda jsou v pořádku kontaktní informace.
3. Vyberte dealera Volvo, kterého chcete
ohledně servisu resp. opravy kontaktovat.
1
2
358
Platí pro některé trhy.
Platí pro systém Sensus Navigation.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
4. Zvolte preferovaný kanál pro komunikaci
(telefon). Informace k objednávce jsou
vždy zaslány do vozidla a na váš e-mail.
Předpoklady pro objednávku z vozidla
•
Chcete-li odeslat a přijat informace,
vozidlo musí být připojeno k internetu.
Informace o připojení vozidla k internetu viz dodatek k systému Sensus Infotainment.
•
Jelikož se informace o objednávkách
odesílají přes předplacený soukromý telefon, musíte potvrdit, zda tyto informace
chcete odeslat. Otázka se objeví jednou
a odpověď platí pro celé připojení.
•
Aby služba fungovala a systém komunikoval přes obrazovku vozidla, musí se
potvrdit oznámení/vyskakovací zprávy.
V běžném zobrazení pro zdroj MY CAR
stiskněte OK/MENU a potom Servis
a oprava Zobrazit oznámení.
Použití služby
Všechny nabídky a nastavení jsou přístupna
z běžného zobrazení v nabídce MY CAR po
stisknutí tlačítka OK/MENU a potom Servis
a oprava.
Na to, kdy je čas na servis, a někdy na to, že
vozidlo potřebuje opravu, vás upozorní sdružená přístrojová deska (str. 63) a vyskakovací
okno na obrazovce.
10 Údržba a servis
Manuální objednání servisu nebo
opravy1
–
1. Stiskněte tlačítko MY CAR ve středové
konzole a vyberte Servis a oprava
Informace o autoriz. zástupci
Požadovat servis a opravu.
> Data vozidla jsou automaticky odeslána dealerovi.
Volání dealerovi1
Servisní zpráva na obrazovce.
Význam možných odpovědí ve vyskakovací
nabídce na obrazovce:
• Ano - Žádost o objednání se odešle
vašemu dealerovi, který navrhne termín.
Servisní kontrolka a servisní zpráva na
sdružené přístrojové desce zhasnou.
• Ne - Vyskakovací zprávy se na obrazovce
již objevovat nebudou. Na sdružené přístrojové desce zůstává zpráva. Po výběru
této možnosti můžete spustí manuální
objednávku ve vozidle. Viz dále.
• Odložit - Při příštím nastartování vozidla
se zobrazí vyskakovací nabídka.
1
2
Platí pro některé trhy.
Platí pro systém Sensus Navigation.
Po potvrzení termínu jsou informace o objednávce uloženy do vozidla. Viz My bookings.
Vozidlo bude s vámi automaticky komunikovat, a to tak, že rezervaci bude připomínat na
obrazovce. Dále vás navede k návštěvě
servisu.
Návštěvu servisu si můžete rovněž zarezervovat pomocí systému My Volvo. Přejděte na
položku "My bookings" (Mé objednávky)
a vyberte položku "Update" (Aktualizovat).
Otevřou se objednávky v systému My Volvo.
Moje
Svému dealerovi můžete zavolat, pokud máte
telefon Bluetooth® připojen k vozidlu. Připojení telefonu - viz dodatek k systému Sensus
Infotainment.
–
2. Dealer pošle do vozu návrh termínu.
3. Potvrďte nebo si vyžádejte nový návrh
termínu.
Zvolte Servis a oprava
objednávky.
10
Zvolte Servis a oprava Informace
o autoriz. zástupci Volat autoriz.
zástupce.
Použití navigačního systému1, 2
Zadejte do navigačního systému jako cíl nebo
waypoint servisní dílnu.
–
Zvolte Servis a oprava Informace
o autoriz. zástupci Zadat jediný cíl.
–
Zvolte Servis a oprava Informace
o autoriz. zástupci Přidat jako
trasový bod.
Moje objednávky1
Na obrazovce se zobrazí informace o rezervaci. Potvrďte nebo si vyžádejte nový návrh
termínu.
}}
359
10 Údržba a servis
||
Odesílání dat vozidla1
10
Data vozidla jsou odesílána do centrální databáze Volvo (nikoliv vašemu dealerovi), ze
které dealeři Volvo mohou zjistit informace
o vozidle na základě identifikačního čísla
vozidla (číslo VIN3). Toto číslo je vytištěno
v servisní a záruční knížce. Dále se může
nacházet zevnitř v levém dolním rohu čelního
skla.
–
Zvolte Servis a oprava
vozidla.
Odeslat data
Informace k objednávce a data vozidla
Pokud se rozhodnete objednat servisní prohlídku svého vozidla, budou odeslány informace k objednávce a data vozidla. Informace
s daty vozidla představují informace o následujících oblastech:
•
•
•
•
•
•
Požadavek na servis
stav funkce
hladiny kapalin
Údaje
identifikační číslo vozidla (VIN3)
Verze softwaru ve vozidle.
Související informace
•
1
3
360
Volvo ID (str. 21)
Platí pro některé trhy.
Identifikační číslo vozidla
10 Údržba a servis
Zvedání vozu
Při zvedání vozidla musí být zvedák resp. zvedací ramena namontována do předpokládaných míst na podvozku vozidla.
POZNÁMKA
10
Volvo doporučuje používat pouze zvedák
určený pro konkrétní model. Pokud použijete jiný zvedák než zvedák doporučovaný
společností Volvo, postupujte podle
pokynů dodaných společně s tímto zvedákem.
}}
361
10 Údržba a servis
||
10
Heverovací body (šipky) pro zvedák, který je součástí výbavy vozidla a zvedací body (označené červeně).
Pokud se vozidlo zvedá předním dílenským
zvedákem, musí se umístit pod jeden ze čtyř
zvedacích bodů nejhlouběji pod vozidlem.
Pokud se vozidlo zvedá zadním dílenským
zvedákem, musí se umístit pod jeden ze zvedacích bodů. Ujistěte se, že zvedák je bezpečně umístěn, aby vůz nemohl sklouznout.
Vždy použijte podpěry náprav nebo podobné
zařízení.
Pokud se vozidlo zvedá dvousloupovým
dílenským zvedákem, přední a zadní zvedací
ramena musí být umístěna pod vnější zvedací
body (heverovací body). Případně lze vpředu
použít vnitřní zvedací body.
Související informace
•
362
Výměna kol - demontáž kol (str. 331)
10 Údržba a servis
Kapota - otevření a zavření
Kapotu lze otevřít otočením rukojeti v prostoru
pro cestující ve směru hodinových ručiček.
Přitom se pojistka u mřížky chladiče musí
odsunout vlevo.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda jsou zámky kapoty
motoru spolehlivě zavřené.
Související informace
•
•
Motorový prostor - přehled
V přehledu se zobrazí několik komponentů
souvisejících se službami.
Motorový prostor, 4válec
10
Motorový prostor - kontrola (str. 364)
Motorový prostor - přehled (str. 363)
Rukojeť pro otevírání kapoty motoru se vždy
nachází na levé straně.
Vzhled motorového prostoru se může lišit
v závislosti na variantě motoru.
Doplňování motorového oleje
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
Chladič
Nádržka brzdové a spojkové kapaliny
(nachází se na straně řidiče)
Otočte rukojeť o 20-25 stupňů vpravo.
Uslyšíte, že se kapota odjistila.
Posuňte pojistku doleva a otevřete
kapotu. (Háček pojistky se nachází mezi
světlometem a mřížkou chladiče, viz
obrázek.)
Akumulátor
Pojistková a reléová skříňka
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
Vzduchový filtr
}}
363
10 Údržba a servis
||
VAROVÁNÍ
V systému zapalování se používá velmi
vysoké napětí a výstupní hodnoty. Napětí
systému zapalování je velmi nebezpečné.
Když se pracuje v motorovém prostoru,
elektrický systém musí být vždy odpojen
s klíčem v poloze 0, viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 79).
10
Měrka motorového oleje4
Motorový prostor - kontrola
Chladič
Některé oleje a kapaliny se musí pravidelně
kontrolovat.
Doplňování motorového oleje
Nedotýkejte se zapalovacích svíček nebo
zapalovací cívky, když je elektrický systém
vozidla v poloze II nebo když je motor
horký.
Následující oleje a kapaliny kontrolujte pravidelně, např. při čerpání paliva:
Akumulátor
•
•
•
Chladicí kapalina
•
Kapalina ostřikovače
Pojistková a reléová skříňka
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
Vzduchový filtr
Motorový prostor, s výjimkou 4válce
Pravidelná kontrola
Nádržka brzdové a spojkové kapaliny
(nachází se na straně řidiče)
Nezapomeňte, že po jistou dobu po
vypnutí motoru se ventilátor chladiče (umístěný v přední části motorového prostoru
za chladičem) může automaticky spustit.
V systému zapalování se používá velmi
vysoké napětí a výstupní hodnoty. Napětí
systému zapalování je velmi nebezpečné.
Když se pracuje v motorovém prostoru,
elektrický systém musí být vždy odpojen
s klíčem v poloze 0, viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 79).
Vzhled motorového prostoru se může lišit
v závislosti na variantě motoru.
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
Nádržka kapaliny posilovače řízení
4
364
Související informace
•
•
Kapota - otevření a zavření (str. 363)
Motorový prostor - kontrola (str. 364)
Motory s elektronickým snímačem hladiny oleje nejsou vybaveny měrkou oleje (5válcový vznětový motor).
Kapalina posilovače řízení (neplatí pro
vozidla s 4válcovým motorem)
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Nedotýkejte se zapalovacích svíček nebo
zapalovací cívky, když je elektrický systém
vozidla v poloze II nebo když je motor
horký.
Motorový olej
Vždy nechejte motor vyčistit v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Je-li motor horký, hrozí riziko požáru.
Související informace
•
•
•
•
Kapota - otevření a zavření (str. 363)
Motorový prostor - přehled (str. 363)
Chladicí kapalina - hladina (str. 370)
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 366)
10 Údržba a servis
•
•
Kapalina posilovače řízení - hladina
(str. 371)
Kapalina ostřikovače - doplňování
(str. 382)
Motorový olej - všeobecné informace
Musí se používat schválený motorový olej, aby
mohly být aplikovány doporučené servisní
intervaly.
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním
syntetickým motorovým olejem. Olej byl
zvolen velmi pečlivě s ohledem na životnost, chování při startování motoru, spotřebu paliva a vliv na životní prostředí.
10
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít nepříznivý vliv na životnost, chování při startování motoru, spotřebu paliva a dopad na
životní prostředí.
Volvo doporučuje:
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Jízda ve ztížených podmínkách, viz Motorový
olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 419).
Společnost Volvo používá různé systémy pro
varování před nízkou/vysokou hladinou oleje
nebo nízkým tlakem oleje. U některých variant
motoru se používá snímač tlaku oleje a na
sdružené přístrojové desce je výstražný symbol nízkého tlaku oleje
. U jiných variant
se používá snímač hladiny oleje a řidič je
informován prostřednictvím výstražného symna přístroji a prostřednictvím textů
bolu
na displeji. U některých variant se používají
}}
365
10 Údržba a servis
||
oba tyto systémy. Více informací získáte
u Vašeho dealera Volvo.
10
Měňte motorový olej a olejový filtr v souladu
s intervaly uvedenými v Servisní a záruční
knížce.
Používání oleje vyšší kvality je povoleno.
Pokud se s vozem jezdí v nepříznivých podmínkách, společnost Volvo doporučuje používat kvalitnější olej, viz Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 419).
Motorový olej - kontrola a doplňování
Hladina oleje se u některých variant motoru
sleduje elektronickým snímačem hladiny oleje,
u jiných variant motoru je kontrolována
pomocí měrky oleje.
protože olej nestačil stéci na dno klikové
skříně.
Motor s olejovou měrkou5
G021737
Množství plnění, viz Motorový olej - kvalita
a objem (str. 420).
Související informace
Hladina oleje musí být mezi značkami MIN
a MAX.
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 366)
G021734
•
Měrka a plnicí trubka.
Je velmi důležité kontrolovat motorový olej,
zejména u nového vozu, před první prohlídkou.
Firma Volvo doporučuje kontrolu hladiny
motorového oleje každých 2 500 km. Nejspolehlivější hodnotu obdržíte, budete-li hladinu
oleje kontrolovat ve studeném motoru, před
startováním. Ihned po vypnutí zahřátého
motoru můžete získat nesprávné výsledky.
Měrka ukazuje, že hladina oleje je příliš nízká,
5
366
Neplatí pro 4válcový motor nebo 5válcový vznětový motor s elektronickým snímačem hladiny oleje.
10 Údržba a servis
Měření a v případě potřeby doplnění
1. Vozidlo musí stát rovně. Vypněte motor
a počkejte 5 minut, aby se olej vrátil zpět
do olejové vany.
Motor s elektronickým snímačem
hladiny oleje, 4válec
10
2. Měrku vytáhněte a otřete.
3. Znovu zasuňte olejovou měrku.
4. Vytáhněte ji a zkontrolujte hladinu.
5. Je-li hladina blízko úrovně MIN, musíte
doplnit 0,5 litru. Je-li hladina výrazně níž,
musíte doplnit větší množství.
6. V případě potřeby zkontrolujte hladinu po
ujetí kratší vzdálenosti znovu. Potom
zopakujte kroky 1-4.
VAROVÁNÍ
Nikdy nedoplňujte kapalinu nad značku
MAX. Hladina by nikdy neměla stoupnout
nad MAX nebo klesnout pod MIN - mohlo
by dojít k poškození motoru.
Plnicí trubka6.
V některých případech se olej musí doplňovat
mezi servisními intervaly.
V souvislosti s hladinou motorového se nic
nemusí dělat, dokud se nezobrazí zpráva na
sdružené přístrojové desce. Viz následující
vyobrazení.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, aby se olej nedostal na
horké sběrné výfukové potrubí - hrozí
riziko požáru.
6
Motory s elektronickým snímačem hladiny oleje nejsou vybaveny měrkou oleje.
Zpráva a graf na displeji. Na levém displeji se
zobrazí digitální sdružená přístrojová deska. Na
displeji vpravo se zobrazí analogová sdružená
přístrojová deska.
Zpráva
Hladina motorového oleje
Pomocí elektronické měrky se hladina oleje
kontroluje při vypnutém motoru s použitím
ovládacího kolečka, viz Navigace v menu sdružená přístrojová deska (str. 107).
VAROVÁNÍ
Pokud se zobrazí zpráva Olej Nutný
servis, navštivte servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo. Může být příliš
vysoká hladina oleje.
}}
367
10 Údržba a servis
||
DŮLEŽITÉ
Pokud budete upozorněni na nízkou hladinu oleje, pouze doplňte uvedený objem,
např. 0,5 litru.
10
POZNÁMKA
Systém nedokáže přímo detekovat změny,
pokud se olej doplňuje nebo vypouští. Aby
bylo měření hladiny oleje správné, vozidlo
musí ujet přibližně 30 km a musí stát
5 minut s vypnutým motorem na rovném
terénu.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, aby se olej nedostal na
horké sběrné výfukové potrubí - hrozí
riziko požáru.
2. Otočte ovládací kolečko na levém pákovém přepínači do polohy Hladina oleje.
> Zobrazí se informace o hladině motorového oleje.
Další informace o správě nabídek - viz
Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 107).
POZNÁMKA
Pokud není dosaženo správných podmínek pro měření hladiny oleje (doba po
vypnutí motoru, náklon vozidla, vnější
teplota atd.), bude se zobrazovat hlášení
Nedostupný. To ne znamená, že je se
systémy vozidla něco špatně.
Motor s elektronickým snímačem
hladiny oleje, naftový 5válec
Měření hladiny oleje, 4válec
Hladina motorového oleje
Pomocí elektronické měrky se hladina oleje
kontroluje při vypnutém motoru s použitím
ovládacího kolečka, viz Navigace v menu sdružená přístrojová deska (str. 107).
1. Aktivujte klíč v poloze II. Viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 79).
Plnicí trubka7.
368
Zpráva a graf na displeji. Na levém displeji se
zobrazí digitální sdružená přístrojová deska. Na
displeji vpravo se zobrazí analogová sdružená
přístrojová deska.
Zpráva
Pokud se musí zkontrolovat hladina oleje, je
třeba postupovat v souladu s následujícími
pokyny.
7
V souvislosti s hladinou motorového se nic
nemusí dělat, dokud se nezobrazí zpráva na
sdružené přístrojové desce. Viz následující
vyobrazení.
Motory s elektronickým snímačem hladiny oleje nejsou vybaveny měrkou oleje.
10 Údržba a servis
VAROVÁNÍ
Pokud se zobrazí zpráva Olej Nutný
servis, navštivte servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo. Může být příliš
vysoká hladina oleje.
DŮLEŽITÉ
Pokud se objeví zpráva Nízká hladina
oleje Doplňte 0,5l, doplňte pouze 0,5 l.
POZNÁMKA
Hladinu oleje systém detekuje pouze
během jízdy. Systém nedokáže přímo
detekovat změny, pokud se olej doplňuje
nebo vypouští. Aby se zobrazil správný
údaj o hladině oleje, musí se s vozidlem jet
na vzdálenost cca. 30 km.
Měření hladiny oleje, naftový 5válec
Pokud se musí zkontrolovat hladina oleje, je
třeba postupovat v souladu s následujícími
pokyny.
1. Aktivujte klíč v poloze II. Viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 79).
Související informace
•
Motorový olej - všeobecné informace
(str. 365)
10
2. Otočte ovládací kolečko na levém pákovém přepínači do polohy Hladina oleje.
> Zobrazí se informace o hladině motorového oleje.
Další informace o správě nabídek - viz
Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 107).
VAROVÁNÍ
Pokud hladina (3) nebo (4) vypadá tak jako
na obrázku dole, další olej nedoplňujte.
Hladina oleje nikdy nesmí stoupnout nad
MAX nebo klesnout pod MIN - mohlo by
dojít k poškození motoru.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, aby se olej nedostal na
horké sběrné výfukové potrubí - hrozí
riziko požáru.
Na obrázcích 1-4 je úroveň plnění. Pokud se
zobrazí hladina (3) nebo (4), nedoplňujte další
olej. Doporučuje se plnit na úroveň 4. Zpráva
a graf se zobrazují na displeji. Na levém displeji
se zobrazí digitální sdružená přístrojová deska.
Na displeji vpravo se zobrazí analogová sdružená
přístrojová deska.
369
10 Údržba a servis
Chladicí kapalina - hladina
10
Chladicí kapalina ochlazuje motor s vnitřním
spalováním na správnou provozní teplotu.
Teplo odváděné z motoru do chladicí kapaliny
lze použít k vyhřívání prostoru pro cestující.
Kontrola hladiny
Chladicí kapalina – hladina musí být mezi
značkami MIN a MAX na expanzní nádržce.
Pokud není chladicí systém dostatečně
naplněn, může se velmi zvýšit teplota
a následkem toho hrozí nebezpečí poškození
motoru.
Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte
návod na obalu. Nikdy nedoplňujte pouze
obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrznutí se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém poměru
chladicího koncentrátu.
VAROVÁNÍ
Chladicí kapalina může být velmi horká.
Pokud se chladicí kapalina musí doplnit
a motor má provozní teplotu, pomalu
odšroubujte krytku expanzní nádoby, aby
se pomalu uvolnil přetlak.
DŮLEŽITÉ
•
Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných
solí může zapříčinit korozi chladicího
systému.
•
Vždy používejte chladicí kapalinu
s antikorozními činidly, jak doporučuje
společnost Volvo.
•
Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 %
chladicí kapaliny.
•
Chladicí kapalinu smíchejte s vodou
odpovídající kvality. V případe pochybností o kvalitě vody použijte hotovou
směs chladicí kapaliny podle doporučení Volvo.
•
Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte
součásti chladicího systému, vypláchněte chladicí systém čistou vodou
z vodovodu prověřené kvality nebo připravenou směsí chladicí kapaliny.
•
Motor smí běžet pouze se správně
naplněným chladicím systém. Jinak
může v důsledku příliš vysokých teplot
dojít k poškození (prasknutí) hlavy
válců.
POZNÁMKA
Když je motor studený, pravidelně kontrolujte hladinu chladicí kapaliny.
Plnění
Objemy a standardy kvality vody, viz Chladicí
kapalina - kvalita a objem (str. 423).
370
10 Údržba a servis
Brzdová kapalina a kapalina spojky hladina
Plnění
Hladina brzdové a spojkové kapaliny by na
nádržce měla být mezi značkami MIN a MAX.
Kontrola hladiny
Brzdová kapalina a kapalina spojky jsou ve
stejné nádržce. Hladina musí dosahovat mezi
značky MIN a MAX, které jsou vidět uvnitř
nádržky. Hladinu kapaliny kontrolujte pravidelně.
Měňte kapalinu každé dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.
Brzdová kapalina se musí měnit jednou ročně
u vozů, které jsou používány za ztížených
podmínek, např. při provozu v hornatém
terénu nebo tropických oblastech s vysokou
vlhkostí vzduchu.
Množství a doporučená kvalita brzdové kapaliny, viz Brzdová kapalina - kvalita a objem
(str. 426).
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte. Doporučujeme, aby byl důvod úniku
brzdové kapaliny zjištěn autorizovaným
servisem Volvo.
Kapalina posilovače řízení - hladina
Vozidla se 4válcovým motorem nepoužívají
kapalinu do posilovače. U vozidel s jiným
motorem musí být hladina kapaliny posilovače
řízení mezi značkami MIN a MAX na nádržce.
Kapalina se nemusí měnit.
10
Nádržka kapaliny je umístěna na straně řidiče.
Nádržka kapaliny je chráněna pod krytem nad
studenou částí v motorovém prostoru. Aby
bylo přístupné víčko nádržky, musí být nejprve demontován kulatý kryt.
Otočte a otevřete kryt umístěný na krytu.
Vyšroubujte víčko nádržky a naplňte
kapalinu. Hladina musí dosahovat mezi
značky MIN a MAX, které se nacházejí
uvnitř nádržky.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte nasadit zpět víčko.
DŮLEŽITÉ
Během kontroly udržujte prostor kolem
nádržky s kapalinou pro posilovač řízení
v čistotě. Kryt nesmí být otevřený.
Kontrolujte hladinu pravidelně. Kapalinu není
nutné měnit. Hladina musí být mezi značkami
MIN a MAX.
Doporučená kvalita kapaliny - viz Kapalina
posilovače řízení - kvalita (str. 426).
}}
371
10 Údržba a servis
VAROVÁNÍ
Pokud došlo k závadě v systému řízení
nebo je vypnutý motor a vozidlo se musí
odtáhnout, řízení je tužší než obvykle. Přečtěte si o požadavcích na odtahování
(str. 319).
10
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy
Výměna žárovky - všeobecné
informace
Servis a opravy tohoto systému smí provádět
pouze autorizovaný servis.
Výměnu lze provést v případě žárovek. Pokud
potřebujete vyměnit LED světla a xenonové
světlomety, kontaktujte servis.
Diagnostika a opravy
V klimatizaci se používá fluorescenční trasovací médium. K detekování netěsností by se
mělo používat ultrafialové světlo.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R134a. Servis a opravy tohoto systému
smí provádět pouze autorizovaný servis.
Související informace
•
Servisní program Volvo (str. 358)
Pro žárovky platí konkrétní specifikace
(str. 380). V následujícím seznamu najdete
umístění žárovek a ostatních bodových
zdrojů, např. světla LED8, které jsou specifické nebo nevhodné pro výměnu jinde než
v servisu9:
•
•
•
•
•
•
•
•
8
9
372
LED (Light Emitting Diode)
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
Aktivní xenonové světlomety - ABL (xenonové světlomety)
denní světla/obrysová světla, přední
Natáčecí světla
Boční směrová světla, zpětná zrcátka
Doprovodné osvětlení, vnější zpětná
zrcátka
Osvětlení interiéru kromě osvětlení
nástupního prostoru
Obrysová světla, zadní
Boční obrysová světla.
10 Údržba a servis
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
xenonových světel musí být prováděna
v servisu - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo. Xenonové světlomety obsahují vysokonapěťovou jednotku a musí se
s nimi pracovat s extrémní opatrností.
VAROVÁNÍ
Při výměně žárovky musí být elektrický
systém vozidla v poloze klíče 0, viz Polohy
klíče - funkce na různých úrovních (str. 79).
DŮLEŽITÉ
Nikdy se nedotýkejte skleněné části
žárovky svými prsty. Horko by mohlo
odpařit mastnotu z vašich prstů, tato
mastnota by se dostala na odrazové sklo
a poškodila by jej.
POZNÁMKA
Pokud je chybová zpráva zobrazována i po
výměně žárovky, doporučujeme navštívit
autorizovaný servis Volvo.
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů
vnějšího osvětlení, například světlometů
a zadních světel, může dočasně docházet
ke kondenzaci. To je naprosto v pořádku,
všechna vnější světla jsou na tuto situaci
nadimenzována. Po zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla po jisté době odpaří.
Výměna světla - světlomety
Všechny žárovky světlometů se mění přes
motorový prostor. Nejdříve uvolněte a demontujte celý světlomet.
Demontáž světlometu
10
Nastavte elektrický systém vozidla do polohy
klíče 0, viz Polohy klíče - funkce na různých
úrovních (str. 79).
Související informace
•
•
Výměna světla - světlomety (str. 373)
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 378)
•
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 379)
•
Výměna světla - osvětlení zavazadlového
prostoru (str. 379)
•
Výměna světla - osvětlení registrační
značky (str. 378)
Vytáhněte pojistné čepy světlometů.
Těleso světlometu střídavě naklánějte
a potahujte, až je celé vytáhnete ven.
DŮLEŽITÉ
Netahejte za kabel, pouze za konektor.
}}
373
10 Údržba a servis
||
1. Zapojte konektor, musíte slyšet cvaknutí.
2. Namontujte zpět světlomet a zajišťovací
čepy. Krátký čep se montuje co nejblíže
mřížky chladiče. Zkontrolujte, zda jsou
spolehlivě zajištěny.
10
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů
Žárovky dálkových/potkávacích světlometů
jsou přístupné po uvolnění většího krytu světlometu.
3. Zkontrolujte světla.
Odpojte konektor od světlometu zatlačením svorky prstem dolů.
Zároveň veďte konektor ven druhou
rukou.
Světlomet musí být namontován a konektor
musí být spolehlivě připojen dříve, než rozsvítíte světla nebo zasunete dálkový ovladač
s klíčem do spínací skříňky.
Související informace
•
5. Vyjměte celé těleso světlometu a položte
na měkký povrch, aby nedošlo k poškrábání průhledného krytu světlometu.
Výměna žárovky - všeobecné informace
(str. 372)
•
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů (str. 374)
6. Vyměňte příslušnou žárovku.
•
Světla - specifikace (str. 380)
Připevnění světlometu
Před výměnou žárovky, viz Výměna světla světlomety (str. 373).
1. Pomocí přípravku na závity torx, velikost
T20 (1), odšroubujte čtyři šrouby na krytu.
Neměly by se zcela uvolňovat (stačí
3 - 4 otáčky).
2. Odsuňte kryt do strany.
3. Sejměte kryt.
Kryt instalujte zpět v opačném pořadí.
Související informace
•
•
374
Výměna světla - světlomety (str. 373)
Výměna světla - potkávací světlomet
(str. 375)
10 Údržba a servis
•
•
Výměna světla - dálkový světlomet
(str. 375)
Výměna světla - přídavný dálkový světlomet (str. 376)
Výměna světla - potkávací světlomet
Výměna světla - dálkový světlomet
Žárovka potkávacího světlometu je namontována ve větším krytu světlometu.
Žárovka dálkového světlometu je namontována ve větším krytu světlometu.
POZNÁMKA
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
POZNÁMKA
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
1. Sundejte světlomet (str. 373).
1. Sundejte světlomet (str. 373).
2. Sejměte kryt (str. 374).
2. Sejměte kryt (str. 374).
3. Odpojte konektor od žárovky.
3. Otočte žárovkou doleva a vytáhněte ji
rovně ven.
4. Žárovku vytáhněte přímo ven.
5. Vodicí čep světla by měl během montáže
směřovat rovnou nahoru. Když dosedne
na místo, měli byste uslyšet cvaknutí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 380)
10
4. Odpojte konektor od žárovky.
5. Vyměňte žárovku, nasaďte ji do objímky
a zajistěte otočením doprava. Může být
zajištěna pouze v jedné poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
}}
375
10 Údržba a servis
||
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 380)
Výměna světla - přídavný dálkový
světlomet
Žárovka přídavného dálkového světlometu je
namontována ve větším krytu světlometu.
10
POZNÁMKA
Platí pro vozidla s xenonovými světlomety*.
1. Sundejte světlomet (str. 373).
2. Sejměte kryt (str. 374).
3. Otočte žárovkou doleva a vytáhněte ji
rovně ven.
4. Odpojte konektor od žárovky.
5. Vyměňte žárovku, nasaďte ji do objímky
a zajistěte otočením doprava. Může být
zajištěna pouze v jedné poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
376
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 380)
10 Údržba a servis
Výměna světla - směrová světla
vpředu
Směrové světlo je namontováno v menším
krytu světlometu.
Výměna světla - zadní světlo
Světla v zadním sdruženém světlometu se
mění zevnitř zavazadlového prostoru.
Žárovka pro světlo zpátečky se nachází za
panelem ve víku zavazadlového prostoru.
4. Nasaďte novou žárovku, zatlačte ji dolů
a otočte doprava.
5. Zatlačte zpět držák žárovky a nainstalujte
zpět kryt.
Světlo zpátečky
10
Těleso světla, zadní
1. Sundejte světlomet (str. 373).
2. Kryt vytáhněte přímo ven.
3. Vytáhněte držák žárovky, abyste vytáhli
žárovku.
4. Žárovku zatlačte a současně ji otáčejte
proti směru hodinových ručiček, dokud se
oddělí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 380)
Žárovky v zadní sdružené svítilně se vyměňují
ze zavazadlového prostoru (neplatí pro LED
diody).
1. Demontujte kryty v levém/pravém panelu,
abyste získali přístup k žárovkám. Tyto
žárovky jsou umístěny v samostatném
držáku.
2. Stiskněte pojistky k sobě a vytáhněte
držák.
3. Zatlačením dovnitř a otočením doleva
demontujte přepálenou žárovku.
1. Otevřete panel ve víku zavazadlového
prostoru.
2. Demontujte držák žárovky otočením
doleva.
3. Zatlačením dovnitř a otočením doleva
demontujte přepálenou žárovku.
4. Nasaďte novou žárovku, zatlačte ji dolů
a otočte doprava.
5. Připevněte držák žárovky otočením
doprava.
}}
377
10 Údržba a servis
||
Související informace
10
•
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 378)
•
Světla - specifikace (str. 380)
Výměna světla - umístění zadních
světel
Výměna světla - osvětlení registrační
značky
V přehledu vidíte umístění světel vzadu.
Osvětlení registrační značky se nachází na
klice výklopných dveří zavazadlového prostoru.
Brzdové světlo (LED)
Boční obrysová světla (LED)
Brzdové světlo (str. 377)
Obrysová světla (LED)
Světlo zpátečky (str. 377)
2. Opatrně odpojte celou svítilnu a vytáhněte ji.
3. Vyměňte žárovku.
Ukazatel směru (str. 377)
4. Nainstalujte celou svítilnu a zašroubujte ji
na místo.
Světla do mlhy (str. 377)
Související informace
Související informace
378
1. Vyšroubujte šrouby šroubovákem.
•
Výměna žárovky - všeobecné informace
(str. 372)
•
Světla - specifikace (str. 380)
•
Světla - specifikace (str. 380)
10 Údržba a servis
Výměna světla - osvětlení
zavazadlového prostoru
Výměna světla - osvětlení
kosmetického zrcátka
Osvětlení zavazadlového prostoru se nachází
po obou stranách otvoru pro víko zavazadlového prostoru.
Světla kosmetického zrcátka jsou namontována ve skle světla.
•
Světla - specifikace (str. 380)
10
G021758
Demontáž skla světlometu
Související informace
1. Vložte šroubovák a lehce jím pačte,
abyste svítilnu uvolnili.
1. Vložte šroubovák pod sklo a opatrně
vypáčte výstupek na okraji.
2. Vyměňte žárovku.
2. Opatrně oddělte a vyjměte sklo světlometu.
3. Zkontrolujte, zda žárovka svítí, a zatlačte
svítilnu zpět.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 380)
3. Pomocí úzkých kleští vytáhněte žárovku
přímo do boku a vložte novou. Upozornění! Nedržte kleštěmi příliš pevně.
V opačném případě byste mohli sklo
světlometu rozdrtit.
Montáž skla světlometu
1. Namontujte zpátky sklo světlometu.
2. Zatlačte je na místo.
379
10 Údržba a servis
Světla - specifikace
10
380
Specifikace platí pro žárovky. Pokud potřebujete vyměnit LED světla a xenonové světlomety, kontaktujte servis.
Osvětlení
WA
Typ
Potkávací světla,
halogenová
55
H7 LL
Dálková světla,
halogenová
65
Přídavné dálkové
světlo, ABL
65
Přední ukazatele
směru
24
PY24W
Osvětlení nástupního prostoru
vpředu
3
Patice T10
W2,1x9,5d
Osvětlení schránky
v palubní desce
5
Patice SV8.5,
délka 43 mm
H9
Osvětlení
WA
Typ
Ukazatele směru,
zadní
21
PY21W LL
Brzdové světlo
21
P21W LL
Světlo zpátečky
21
H21W LL
Zadní světlo do
mlhy
21
H21W LL
A
H9
Osvětlení toaletního zrcátka
1,2
Patice T5
W2x4,6d
Osvětlení zavazadlového prostoru
10
Patice SV8.5,
délka 38 mm
Osvětlení registrační značky
5
C5W LL
Lišty stěračů
Lišty stěračů čelního skla musí být při výměně
v servisní poloze.
Servisní poloha
Watt
Související informace
•
Výměna žárovky - všeobecné informace
(str. 372)
Lišty stěračů v servisní poloze.
Při výměně, čištění nebo zvedání ramének
stěračů (odstranění ledu z čelního skla) musí
být stěrače v servisní poloze.
DŮLEŽITÉ
Než vrátíte lišty stěračů do servisní polohy,
zkontrolujte zda nepřimrzly.
10 Údržba a servis
1. Umístěte dálkový ovladač s klíčem do
spínače zapalování10 a krátce stiskněte
tlačítko START/STOP ENGINE. Elektrický systém vozidla se přepne do
polohy klíče I. Podrobné informace
o polohách klíče - viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 79).
Výměna lišt stěračů
Raménko stěrače vyklopte nahoru, když
se nachází v servisní poloze. Stiskněte
tlačítko na držáku lišty a vytáhněte ji souběžně s ramenem stěrače.
Nasuňte novou lištu, až uslyšíte cvaknutí.
10
Zkontrolujte, zda je lišta správně zajištěna.
2. Znovu krátce stiskněte tlačítko START/
STOP ENGINE. Elektrický systém vozidla
se nastaví do polohy 0.
4. Raménko stěrače sklopte zpátky na čelní
sklo.
3. Do 3 sekund přesuňte pravý pákový přepínač nahoru a podržte jej v této poloze
cca. 1 sekundu.
> Stěrače se potom přesunou do kolmé
polohy.
Když krátce stisknete tlačítko START/STOP
ENGINE, aby se elektrický systém vozidla
nastavil do polohy I (nebo při nastartování
vozidla), stěrače se vrátí ze servisní polohy do
výchozí polohy.
Když krátce stisknete tlačítko START/STOP
ENGINE, aby se elektrický systém vozidla
nastavil do polohy I (nebo při nastartování
vozidla), stěrače se vrátí do výchozí polohy.
DŮLEŽITÉ
Pokud se raménka v servisní poloze
vyklopí z čelního skla nahoru, musí se
sklopit dolů na čelní sklo a až potom se
stěrače aktivují. Tím se zabrání poškrábání
laku na kapotě motoru.
10
Není zapotřebí pro vozidla se systémem zamykání a startování bez klíče.
}}
381
10 Údržba a servis
||
POZNÁMKA
Lišty stěračů mají odlišnou délku. Na
straně řidiče je lišta delší než na straně
spolujezdce.
10
Kapalina ostřikovače - doplňování
Kapalina ostřikovače se používá k čištění světlometů a oken. Pokud je teplota pod bodem
mrazu, musí se používat kapalina do ostřikovačů s nemrznoucí směsí.
s ochranou před zamrznutím během chladného počasí a při teplotách pod bodem
mrazu.
DŮLEŽITÉ
Používejte originální kapalinu Volvo do
ostřikovačů nebo ekvivalentní kapalinu
s doporučenou hodnotou pH mezi 6 a 8 v
pracovním naředění (např. 1:1 s neutrální
vodou).
Čistění
Γistění lišt stěračů a čelního okna, viz Mytí
vozidla (str. 403).
DŮLEŽITÉ
Pravidelně kontrolujte lišty. Zanedbání
údržby zkracuje životnost lišt stěračů.
DŮLEŽITÉ
Když teplota klesne pod nulu, používejte
kapalinu do ostřikovačů s nemrznoucí
směsí, aby nedošlo k zamrznutí čerpadla,
nádrže a hadic.
Související informace
•
Kapalina ostřikovače - doplňování
(str. 382)
Pokud chcete doplnit kapalinu do ostřikovačů, musíte otevřít modrou krytku.
Ostřikovače čelního okna a světlometů používají stejnou nádržku.
POZNÁMKA
Pokud v nádobce zbývá cca. 1 litr kapaliny
do ostřikovačů, na sdružené přístrojové
objeví
desce se společně s kontrolkou
zpráva požadující doplnění kapaliny do
ostřikovačů.
Předepsaná specifikace: Kapalina ostřikovače doporučená společností Volvo -
382
Objem:
•
•
Vozidla s ostřikovači světlometů: 5,4 litrů.
Vozidla bez ostřikovačů světlometů: 4,0
litrů.
Související informace
•
•
Lišty stěračů (str. 380)
Stěrače a ostřikovače (str. 98)
10 Údržba a servis
Baterie spouštěče - obecné informace
Baterie spouštěče se používá pro motor
spouštěče a pro ostatní elektrická zařízení ve
vozidle.
Jako baterie pro startér se používá běžný
12 V akumulátor.
Na životnost a funkci baterie má vliv počet
startů, vybití, styl jízdy, provozní a klimatické
podmínky atd.
•
Nikdy neodpojujte akumulátor za chodu
motoru.
•
Zkontrolujte, zda jsou kabely akumulátoru
správně připojeny a dobře utaženy.
Motor
Benzín
Motorová
nafta
12
12
520–800
700–800
Napětí (V)
Kapacita startování za studenaA
- CCAB (A)
A
B
11
12
DŮLEŽITÉ
Při výměně baterie startéru se do vozů
s funkcí Start/Stop musí nainstalovat baterie správného druhu: EFB11 do vozů
s manuální převodovkou a AGM12 do vozů
s automatickou převodovkou.
DŮLEŽITÉ
Pokud se baterie startéru mění, musíte ji
vyměnit za baterii stejného typu se stejnou
kapacitou startování studeného motoru
(viz štítek na baterii).
POZNÁMKA
•
•
Nádoba na těleso startovací baterie by
měla odpovídat rozměrům původní
baterie.
Výška startovací baterie se liší v závislosti na velikosti baterie.
VAROVÁNÍ
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí
kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte
velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
10
DŮLEŽITÉ
K dobíjení baterie startéru nebo pomocné
baterie (str. 387) používejte výhradně
moderní nabíječku s regulovaným dobíjecím napětím. Rychlodobíjení se nesmí
používat, protože by mohlo způsobit
poškození baterie.
V souladu se standardem SAE nebo EN.
Kapacita startování za studena.
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
}}
383
10 Údržba a servis
||
DŮLEŽITÉ
10
POZNÁMKA
Pokud nebudete dodržovat následující
pokyny, může dojít k dočasnému vypojení
funkce úspory energie u systému infotainment a/nebo po připojení externího akumulátoru nebo nabíječky akumulátoru se
může stát, že zpráva na sdružené přístrojové desce o stavu nabití akumulátoru
startéru nebude po jistou dobu platit.
•
Životnost akumulátoru se zkracuje, pokud
je opakovaně vybíjen.
Životnost akumulátoru je ovlivněna několika faktory, včetně jízdních podmínek a klimatem. Startovací kapacita akumulátoru
se postupem času snižuje a pro to je nutné
akumulátor dobít, pokud se vozidlem delší
dobu nejezdí nebo se používá pouze na
krátké cesty. Startovací kapacitu také limituje chladné počasí.
Minusová svorka hlavního akumulátoru
ve vozidle se nesmí nikdy použít pro
připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky - jako ukostřovací bod se
smí použít pouze podvozek vozidla.
Pro udržení dobrého stavu akumulátoru
doporučujeme alespoň 15 minut jízdy za
týden nebo připojení akumulátoru k nabíječce s automatickou regulací.
Popis připojení kabelových svorek najdete,
viz Startování s pomocnou batérií
(str. 275).
Baterie - symboly
V souvislosti s bateriemi se používají informační a výstražné symboly.
Symboly na bateriích
Používejte ochranné
brýle.
Další informace najdete
v uživatelské příručce.
Udržovaní plně nabitého akumulátoru
zajišťuje jeho maximální životnost.
Související informace
•
•
Baterie - symboly (str. 384)
Uložte akumulátor mimo
dosah dětí.
Baterie spouštěče - výměna (str. 385)
Akumulátor obsahuje
korozivní kyselinu.
384
10 Údržba a servis
Nepřistupujte se zdrojem
jisker ani otevřeným
ohněm.
Baterie spouštěče - výměna
Startovací baterii ve vozidle lze vyměnit bez
návštěvy servisu.
Demontáž
Nebezpečí výbuchu.
10
Nejdříve: Vytáhněte dálkový ovladač ze spínací skříňky a počkejte minimálně 5 minut,
než se můžete dotknout elektrických zapojení. Důvodem je skutečnost že, elektrický
systém ve voze potřebuje jistou dobu k uložení potřebných informací do řídicích modulů.
Musí se odevzdat k recyklaci.
POZNÁMKA
Použitá baterie spouštěče a pomocná
baterie se musí ekologicky recyklovat obsahuje totiž olovo.
Související informace
•
Baterie spouštěče - obecné informace
(str. 383)
•
Baterie - Start/Stop (str. 387)
Otevřete svorky na předním krytu a kryt
demontujte.
Uvolněte pryžové těsnění, aby byl volný
zadní kryt.
}}
385
10 Údržba a servis
||
Vyjměte zadní kryt vyšroubováním o čtvrt
otáčky a zvedněte jej.
Příčná vzpěra u modelu R-Design*
VAROVÁNÍ
10
POZNÁMKA
Utáhněte šrouby na 30 Nm. Pomocí
momentového klíče zkontrolujte moment.
Kladný a záporný kabel připojujte a odpojujte ve správném pořadí.
Montáž
Odpojte černý záporný kabel.
Odpojte červený kladný kabel.
Odpojte hadici odvětrávání z akumulátoru.
Příčná vzpěra a kryt vzduchové komory.
Povolte svorku akumulátoru.
Ve vozech typu R-Design je příčná vzpěra,
která se před výměnou hlavního akumulátoru
musí vymontovat.
Vyjměte baterii ven.
1. Odmontujte kryty vzduchové komory
vpravo a vlevo. Vypačte opatrně plastovým nožem nebo podobným přípravkem.
Zvedněte ji.
2. Uvolněte a odšroubujte šroubky, které
drží příčnou vzpěru (po jednom šroubku
vpravo a vlevo).
3. Odmontujte příčnou vzpěru.
> Nyní lze podle popisu v předcházející
kapitole hlavní akumulátor vytáhnout
ven.
•
386
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Montáž příčné vzpěry se provádí v opačném pořadí.
1. Vložte akumulátor do schránky na akumulátor.
2. Posuňte akumulátor dovnitř a ke straně,
až dosáhne zadní hrany schránky.
3. Připevněte držák akumulátoru.
4. Připojte hadici odvětrávání.
> Zkontrolujte, zda je správně připojena
k akumulátoru a výstupu v karosérii.
5. Připojte červený kladný kabel.
6. Připojte černý záporný kabel.
7. Zamáčkněte zadní kryt. (Viz předchozí
část „Demontáž“).
8. Nainstalujte zpět pryžové těsnění (viz
„Demontáž“).
10 Údržba a servis
9. Vyrovnejte přední kryt a připevněte jej
pomocí příchytek (viz „Demontáž“).
Další informace o baterii ve vozidle, viz Baterie spouštěče - obecné informace (str. 383)
a Startování s pomocnou batérií (str. 275).
Baterie - Start/Stop
Akumulátor
Vozidla s funkcí Start/Stop jsou kromě baterie
spouštěče vybaveny také pomocnou baterií.
Vozy s funkcí Start/Stop jsou vybaveny
dvěma 12 V akumulátory - jeden extra silný
akumulátor se používá ke startování, druhý
záložní akumulátor pomáhá při startování
funkci Start/Stop.
Další informace o funkci Start/Stop, viz Start/
Stop* (str. 286).
Další informace o baterii spouštěče ve
vozidle, viz Startování s pomocnou batérií
(str. 275).
Startování,
12 V
Kapacita
startování za
studenaA CCAB
(A)
Pomocná
baterie, 12 V
Vozidlo s levostranným řízením:
720C
760D
10
120E
170F
Vozidlo s pravostranným
řízením:
120
V následující tabulce jsou uvedeny specifikace pro baterii startéru a pomocnou baterii
ve vozidlech s funkcí Start/Stop.
Vozidlo s levostranným řízením:
Rozměr ,
dxšx
v (mm)
150×90×106E
278×175×190
150×90×130F
Vozidlo s pravostranným
řízením:
150×90×106
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
387
10 Údržba a servis
||
DŮLEŽITÉ
Akumulátor
Startování,
12 V
10
Při výměně baterie startéru se do vozů
s funkcí Start/Stop musí nainstalovat baterie správného druhu: EFB13 do vozů
s manuální převodovkou a AGM14 do vozů
s automatickou převodovkou.
Pomocná
baterie, 12 V
Vozidlo s levostranným řízením:
Kapacita
(Ah)
Při výměně pomocné baterie se musí nainstalovat baterie typu AGM.
8E
70
10F
POZNÁMKA
Vozidlo s pravostranným
řízením:
•
8
A
B
C
D
E
F
13
14
15
16
388
Podle normy EN.
Kapacita startování za studena.
Mechanická převodovka.
Automatická převodovka.
Manuální převodovka v kombinaci s funkcí Start/Stop,
která automaticky vypne pouze pokud, vozidlo zcela stojí.
Jiné.
Umístění akumulátorů
•
Γím je vyšší odběr proudu ve vozidle,
tím více musí pracovat alternátor a tím
více se musejí dobíjet baterie = vyšší
spotřeba paliva.
Jakmile kapacita baterie klesne pod
nejnižší přípustnou úroveň, funkce
Start/Stop se vypojí.
V případě dočasně omezené funkce
Start/Stop v důsledku vysokého proudového
odběru se stane následující:
•
Motor automaticky startuje15, aniž by řidič
sešlapoval spojkový pedál (manuální převodovka).
•
Motor automaticky startuje, aniž by řidič
zvedal nohu z brzdového pedálu (automatická převodovka).
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
Automatické startování je možné pouze, pokud je řadicí páka v poloze neutrálu.
Podrobný popis baterie naleznete zde: Baterie spouštěče - obecné informace (str. 383).
A: Vozidlo s levostranným řízením. B: Vozidlo
s pravostranným řízením.
Akumulátor16
Pomocný akumulátor
Pomocný akumulátor obvykle nevyžaduje
žádnou další údržbu kromě údržby, která se
provádí u startovacího akumulátoru. V případě dotazů nebo problémů kontaktujte
servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
10 Údržba a servis
DŮLEŽITÉ
POZNÁMKA
Pokud se nedodrží následující pokyny,
může dojít po připojení externího akumulátoru nebo nabíječky k dočasnému vyřazení
funkce Start/Stop z provozu:
•
Pokud se baterie vybije tak, že vše je
"černé" a ve vozidle v zásadě nefungují
žádné elektrické funkce a motor se startuje
pomocí pomocné baterie nebo s nabíječkou baterie, aktivuje se funkce Start/Stop.
V tomto případě může dojít k automatickému vypnutí motoru, ale v případě automatické funkce se může stát, že kvůli
nedostatečné kapacitě baterie funkce
Start/Stop nedokáže motor nastartovat.
Minusová svorka hlavního akumulátoru
ve vozidle se nesmí nikdy použít pro
připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky - jako ukostřovací bod se
smí použít pouze podvozek vozidla.
Popis připojení kabelových svorek najdete,
viz Startování s pomocnou batérií
(str. 275).
Baterie se musí nejdříve nabít - to umožní
úspěšné automatické startování po automatickém vypnutí. Při venkovní teplotě
+15 °C se baterie musí nabíjet po dobu
min. 1 hodinu. Při nižší teplotě se doporučuje nabíjet po dobu 3-4 hodin. Doporučuje se baterii nabíjet pomocí externí nabíječky.
Pokud to není možné, doporučuje se
funkci Start/Stop dočasně deaktivovat do
doby, než bude baterie dostatečně nabita.
Elektrická soustava
Elektrický systém je jednopólový a využívá
podvozek a skříň motoru jako vodič.
Vůz je vybaven střídavým alternátorem
s regulací napětí.
10
Velikost, typ a parametry baterie pro startér
závisejí na výbavě a funkci vozidla.
DŮLEŽITÉ
Pokud se baterie startéru mění, musíte ji
vyměnit za baterii stejného typu se stejnou
kapacitou startování studeného motoru
(viz štítek na baterii).
Související informace
•
•
Baterie spouštěče - výměna (str. 385)
Baterie spouštěče - obecné informace
(str. 383)
Další informace o dobíjení baterie spouštěče ve vozidle, viz Baterie spouštěče obecné informace (str. 383).
Související informace
•
Baterie - symboly (str. 384)
389
10 Údržba a servis
Pojistky - všeobecné informace
10
Umístění centrálních řídicích jednotek
Všechny elektrické funkce a komponenty jsou
chráněny pojistkami, aby byl elektrický systém
vozu chráněn před poškozením zkratem nebo
přetížením.
Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky
z důvodu dočasného přetížení elektrického
okruhu. Pokud dojde k opětovnému přepálení
pojistky, většinou to signalizuje závadu
v okruhu. Doporučujeme, abyste navštívili
autorizovaný servis Volvo nechali vozidlo
zkontrolovat.
Výměna
1. Na schématu zjistěte umístění pojistky.
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze
strany, zda prohnutý vodič v pojistce je
přepálený.
Umístění centrální elektrické jednotky ve voze
s levostranným řízením. Ve voze s pravostranným řízením jsou u centrální elektrické jednotky pod schránkou v palubní desce prohozeny strany.
Motorový prostor
3. Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku
pojistkou novou, shodné barvy a jmenovité hodnoty proudu.
Pod schránkou v palubní desce
Pod schránkou v palubní desce
Zavazadlový prostor
VAROVÁNÍ
Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte cizí
předmět nebo pojistku nadimenzovanou
na vyšší proud, než je proud uvedený ve
specifikaci. Mohlo by dojít k rozsáhlému
poškození elektrického systému a k
následnému požáru.
390
Studená zóna motorového prostoru
(pouze Start/Stop)
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 391)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 395)
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 397)
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru
(str. 399)
•
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru (str. 401)
10 Údržba a servis
Pojistky v motorovém prostoru
Pojistky v motorovém prostoru chrání, mimo
jiné, funkce motoru a brzdy.
10
}}
391
10 Údržba a servis
||
Univerzální pojistky, motorový prostor
Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta,
která usnadní vytahování a zasunování pojistek.
10
Pozice (viz předcházející obrázek)
Motorový prostor, horní
Motorový prostor, přední
Motorový prostor, dolní
Tyto pojistky jsou umístěny v pojistkové
skříňce v motorovém prostoru. Pojistky v (C)
se nacházejí pod (A).
Na vnitřní straně krytu je štítek zobrazující
umístění pojistek.
•
Pojistky 1–7 a 42–44 jsou pojistky typu
„Midi Fuse“ a musí být měněny pouze
v odborném servisu17.
•
Pojistky 8-15 a 34 jsou pojistky typu
"JCASE" a musí být měněny pouze
v servisu17.
•
Pojistky 16-33 a 35-41 jsou pojistky typu
"Mini Fuse".
17
392
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce
[A]A
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desceB
50
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
50
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku v zavazadlovém prostoruB
60
Primární pojistka pro skříňku
pojistek a relé pod schránkou
v palubní desce
Primární pojistka pro skříňku
pojistek a relé pod schránkou
v palubní desceB
-
Funkce
[A]A
Ventilátor větráníC
40
Vyhřívané čelní sklo*B , pravá
strana
40
Γerpadlo ABS
40
Ventily ABS
20
Ostřikovače světlometů*
20
60
Nastavení sklonu světlometů*,
aktivní xenonové světlomety ABL*
10
60
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
20
ABS
5
Nastavitelná síla řízení*
5
Řídicí modul motoru, řídicí
modul převodovky, airbagy
10
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
10
-
Přídavné elektrické topení*B
100
Vyhřívané čelní sklo*B , levá
strana
40
Stěrače čelního okna
30
Nezávislé topení*
25
-
-
Ovládání světlometů
5
10 Údržba a servis
Funkce
[A]A
-
-
-
-
-
-
Cívky relé
5
Přídavné světlomety*
20
Houkačka
15
Cívka relé v hlavním relé pro
systém řízení motoru (4válec);
řídicí modul motoru (4válcový)
5
Cívka relé v hlavním relé, pro
systém řízení motoru (5válec,
6válec); řídicí modul motoru
(5válec, 6válec)
10
Řídicí modul převodovky
15
Spojka elektromagnetu
(5válec, 6válec, benzín);
pomocné čerpadlo chladicí
kapaliny (4válec, nafta)
15
Funkce
[A]A
Cívka relé je relé spojky elektromagnetu klimatizace
(5válec, 6válec, benzín); cívky
relé v centrální elektrické jednotce v chladné zóně motorového prostoru (Start/Stop)
5
Relé startování (5válec,
6válec, benzín)C
30
Řídicí modul žhavení (5válec,
nafta)
10
Modul řízení motoru (4válec);
zapalovací svíčky (benzín,
5válec a 6válec); kondenzátor
(6válec)
20
Řídicí modul motoru (5válcový, 6válcový benzín)
10
Řídicí modul motoru (5válec,
nafta)
15
Řídicí modul motoru (4válcový)
20
Funkce
[A]A
Snímač hmotnosti vzduchu
(4válec); termostat (4válec,
benzín); ventil EVAP (4válec,
benzín); čerpadlo chlazení pro
EGR (4válec, nafta)
10
Γidlo množství nasávaného
vzduchu (5válcový diesel,
6válcový), řídicí ventily (5válcový, diesel), vstřikovače
(5válcový, 6válcový benzín),
řídicí modul motoru (5válcový,
6válcový benzín,)
15
Spojka elektromagnetu klimatizace (5válec, 6válec); ventily
(5válec, 6válec); řídicí jednotka
motoru (6válec); snímač hmotnosti vzduchu (5válec, benzín);
snímač hladiny oleje
10
Ventily (4válec); olejové čerpadlo (4válec, benzín); lambda
sonda, uprostřed (4válec,
benzín); lambda sonda, vzadu
(4válec, l nafta)
15
10
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
393
10 Údržba a servis
||
Funkce
10
Lambda sonda, vpředu
(4válec); lambda sonda, vzadu
(4válec benzín)
Funkce
[A]A
15
Řídicí modul, roletový kryt
chladiče (5válcový benzín)
Ventil EVAP (5válec, 6válec,
benzín); lambda-sonda
(5válec, 6válec), stahovací kryt
chladiče řídicí jednotky
(5válec, nafta)
5
Elektromagnetická spojka klimatizace (4válec); řídicí modul
žhavení (4válec, nafta); olejové
čerpadlo (4válec, nafta)
7,5
Vyhřívání odvětrání klikové
skříně (naftový 5válec), olejové
čerpadlo automatické převodovky (naftový 5válec Start/
Stop)
10
Γerpadlo chladící kapaliny
(4válec benzín)
50
Γerpadlo chladicí kapaliny
(benzínový 5válec), vyhřívání
odvětrání klikové skříně (benzínový 5válec); olejové čerpadlo automatické převodovky
(5válec Start/Stop)
10
Zapalovací cívky (4válec, benzín)
15
Žhavicí svíčky (vznětový
motor)
70
Ohřev palivového filtru (diesel)
20
Ventilátor chlazení (4 - 5válcový, benzín)
60
Ventilátor chlazení (6válec,
4válec, 5válec, nafta)
80
Posilovač řízení
100
A
B
C
394
[A]A
Ampér
U vozů s funkcí Start/Stop je místo pro tuto pojistku
prázdné - viz Pojistky - chladná zóna motorového prostoru
(str. 401).
U vozů s funkcí Start/Stop je místo pro tuto pojistku
prázdné - viz Pojistky - chladná zóna motorového prostoru
(str. 401).
Související informace
•
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 395)
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 397)
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru
(str. 399)
10 Údržba a servis
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce
Pojistky pod schránkou v přístrojové desce
chrání, mimo jiné, systém infotainment
a funkce sedadla.
Pozice
Funkce
Funkce
[A]A
Primární pojistka pro řídicí
modul audio*, primární
pojistka pro pojistky 16-20:
Infotainment
40
Ostřikovače čelního okna
25
-
10
-
[A]A
-
-
-
-
Kliky na dveřích, systém bez
klíče*
Ovládací panel, dveře řidiče
Funkce
[A]A
Ovládací panel, dveře spolujezdce
20
Ovládací panel, pravé zadní
dveře
20
5
Ovládací panel, levé zadní
dveře
20
-
Systém bez klíče*
7,5
20
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
395
10 Údržba a servis
||
Funkce
10
396
Funkce
[A]A
[A]A
Elektricky ovládané sedadlo,
strana řidiče*
20
Vyhřívání sedadla, strana
spolujezdce vpředu
15
Elektricky ovládané sedadlo,
strana spolujezdce*
20
Vyhřívání sedadla, strana
řidiče vpředu
15
Parkovací asistent*; parkovací
kamera*; BLIS*
5
Řídicí jednotka AWD*
15
Aktivní podvozek Four-C*
10
-
-
Řídicí modul systému Infotainment nebo obrazovkaB
5
Řídicí jednotka audia (zesilovač)*; TV*; digitální rádio*
10
Řídicí modul audia nebo řídicí
modul SensusB
15
Telematika*, Bluetooth*
5
-
-
Střešní okno*, stropní osvětlení interiéru, čidlo klimatu*
5
Elektrická zásuvka 12 V, tunelová konzola
15
Vyhřívání sedadla, vzadu
vpravo*
15
Vyhřívání sedadla, vzadu
vlevo*
15
Přídavné elektrické topení*
5
A
B
Ampér
Některé varianty modelů.
Související informace
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 391)
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru
(str. 399)
•
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru (str. 401)
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 397)
10 Údržba a servis
Pojistky - v řídicím modulu pod
schránkou v přístrojové desce
Pojistky v řídicím modulu pod schránkou
v přístrojové desce chrání, mimo jiné, funkce
airbagu a systému varování před kolizí.
Pozice
Funkce
Funkce
[A]A
-
-
-
-
Vnitřní osvětlení: Ovládací
panel dveří řidiče, elektricky
ovládaná okna, elektricky
ovládaná sedadla*
10
7,5
[A]A
Sdružená přístrojová deska
5
Adaptivní tempomat, ACC*,
systém varování před kolizí*
10
Osvětlení interiéru, dešťový
senzor*
Modul volantu
Funkce
[A]A
Centrální zamykání, dvířka
hrdla palivové nádrže
10
Vyhřívaný volant*
15
7,5
Vyhřívané čelní sklo*
15
7,5
Odemykání, víko zavazadlového prostoru
10
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
397
10 Údržba a servis
||
Funkce
10
A
398
[A]A
Sklopná opěrka hlavy*
10
Palivové čerpadlo
20
Detektor pohybu pro alarm*,
panel klimatizace
5
Zámek řízení
15
Siréna*, datový konektor
OBDII
5
-
-
Airbagy
10
Systém varování před kolizí*
5
Snímač plynového pedálu;
stmívatelné vnitřní zpětné
zrcátko*; vyhřívání sedadel,
vzadu*
7,5
Řídicí modul systému infotainment (Performance), audio
(Performance)
15
Brzdové světlo
5
Střešní okno*
20
Imobilizér
5
Ampér
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 391)
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru
(str. 399)
•
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru (str. 401)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 395)
10 Údržba a servis
Pojistky v zavazadlovém prostoru
Pojistky v zavazadlovém prostoru chrání,
mimo jiné, elektrickou parkovací brzdu.
10
Pozice
Funkce
Funkce
[A]A
Elektrická parkovací brzda,
levá
30
Elektrická parkovací brzda,
pravá
30
Vyhřívání zadního okna
Zásuvka přívěsu 2*
-
Elektrická zásuvka 12 V, zavazadlový prostor
Funkce
[A]A
15
-
-
-
-
30
-
-
15
-
-
Zásuvka přívěsu 1*
[A]A
40
A
-
Ampér
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 391)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 395)
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
399
10 Údržba a servis
||
10
400
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 397)
•
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru (str. 401)
10 Údržba a servis
Pojistky - chladná zóna motorového
prostoru
Ve vozidlech s funkcí Start/Stop jsou pojistky
nainstalovány v chladné zóně motorového
prostoru.
•
Pojistky A1 a A2 jsou pojistky typu
„MEGA Fuse“ a musí být měněny pouze
v odborném servisu18.
•
Pojistky 1–11 jsou pojistky typu „Midi
Fuse“ a musí být měněny pouze v odborném servisu18.
•
Pojistka 12 je pojistka typu "Mini Fuse".
Další informace o funkci Start/Stop - viz Start/
Stop* (str. 286).
18
10
Pozice
Funkce
[A]A
Hlavní pojistka centrální elektrické jednotky v motorovém
prostoru
175
Funkce
[A]A
Hlavní pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce,
skříňka pojistek a relé pod
schránkou v palubní desce,
centrální elektrická jednotka
v zavazadlovém prostoru
175
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
401
10 Údržba a servis
||
10
Funkce
[A]A
Přídavné elektrické topení*
100
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
50
Primární pojistka pro skříňku
pojistek a relé pod schránkou
v palubní desce
60
Vyhřívané čelní sklo*
60
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku v zavazadlového prostoru
60
Ventilátor větrání
40
-
-
-
-
Relé startování
-
A
402
30
-
Pomocný akumulátor
70
Centrální elektronický modul
(CEM) - pomocný akumulátor
s referenčním napětím
5
Ampér
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 391)
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 397)
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru
(str. 399)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 395)
10 Údržba a servis
Mytí vozidla
Vozidlo by se co mělo nejdříve po znečištění
umýt. Vůz myjte v myčce se separátorem
oleje. Používejte autošampon.
Ruční mytí
•
•
•
Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co
nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní
a mohlo by velmi rychle dojít k poškození
povrchové úpravy vozu. Odstranění
poškození povrchové úpravy svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Hadicí umyjte podvozek.
Oplachujte celé vozidlo, dokud se neodstraní veškerá špína. Tím zabráníte
poškrábání vozidla během mytí. Nestříkejte přímo do zámků.
•
V případě potřeby použijte na velmi znečištěné plochy studený odmašťovací prostředek. Upozorňujeme, že povrchy
nesmí být horké od slunce!
•
Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
•
Lišty stěračů čistěte vlažnou vodou
s čisticím prostředkem nebo autošamponem.
•
Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo
stěrkou. Pokud zabráníte tomu, aby
kapky vody schly na prudkém slunečním
svitu, sníží se riziko vzniku skvrn od vody,
které budete muset leštit.
VAROVÁNÍ
Motor nechávejte vždy vyčistit v servisu.
Je-li motor horký, hrozí riziko požáru.
DŮLEŽITÉ
Znečištěné světlomety fungují hůř. Pravidelně je čistěte - například, při čerpání
paliva.
Nepoužívejte žádné korozivní čistící prostředky. Místo toho používejte vodu
a houbu, která materiál nepoškrábe.
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů
vnějšího osvětlení, například světlometů
a zadních světel, může dočasně docházet
ke kondenzaci. To je naprosto v pořádku,
všechna vnější světla jsou na tuto situaci
nadimenzována. Po zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla po jisté době odpaří.
Automatické mycí linky
Automatická mycí linka je jednoduchý
a rychlý způsob mytí vozu, avšak nemůže se
dostat všude. Pro dosažení optimálních
výsledků Vám doporučujeme mýt vůz ručně.
POZNÁMKA
Několik prvních měsíců se vozidlo musí být
pouze ručně. Důvodem je skutečnost, že
nový lak je citlivější.
Vysokotlaké mytí
Při používání vysokotlakých čističů tryskou
stále rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska
není blíže než 30 cm od povrchu vozu (vzdálenost platí pro všechny vnější části). Nestříkejte přímo do zámků.
10
Kontrola brzd
VAROVÁNÍ
Po umytí vozu vždy zkontrolujte brzdy
a parkovací brzdu, abyste měli jistotu, že
se pod brzdové obložení nedostala vlhkost
a koroze, které by omezily funkčnost
brzdění.
Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při
jízdě na delší vzdálenost v dešti nebo v rozbředlém sněhu. Díky teplu vzniklému třením
se brzdové obložení zahřeje a osuší. Totéž
udělejte po rozjezdu za velmi vlhkého nebo
studeného počasí.
Lišty stěračů
Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů,
stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně,
zkracují životnost lišt stěračů.
Γištění:
- Zvedněte stěrače do servisní polohy, viz
Lišty stěračů (str. 380).
}}
403
10 Údržba a servis
||
POZNÁMKA
10
Pravidelně myjte stírátka stěračů a čelní
sklo vlažným mýdlovým roztokem nebo
šampónem na vozy. Nepoužívejte silná
rozpouštědla.
Vnější plastové, gumové a ozdobné
prvky
Barvené plastové díly, gumu a ozdobné
prvky, například lesklé lišty, můžete vyčistit
a ošetřit speciálními čisticími prostředky,
které obdržíte u prodejce vozů Volvo. Při používání takových čisticích prostředků pečlivě
dodržujte návod.
DŮLEŽITÉ
Nevoskujte a neleštěte plasty a pryž.
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž otírejte pouze v případě
potřeby a netlačte na plast a pryž zbytečně
velkou sílou. Používejte měkkou mycí
houbu.
Při leštění lesklých výlisků obložení by
mohlo dojít k setření nebo poškození lesklé
vrstvy na povrchu.
Nesmí se používat lešticí přípravek obsahující abrazivní látky.
Ráfky
Na disky kol používejte pouze čisticí prostředky schválené společností Volvo.
404
Silné čisticí prostředky mohou poškodit
povrch a způsobit na chromovaných hliníkových ráfcích skvrny.
Související informace
•
•
•
Leštění a voskování (str. 404)
Γištění interiéru (str. 406)
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva
(str. 405)
Leštění a voskování
Když je lak vozu matný nebo když chcete
dodat laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.
Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění
laku. Nicméně v této době může být prováděno voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo
vosk na přímém slunci.
Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba
vůz omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu
odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem
asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití
jemné brusné pasty.
Nejprve proveďte leštění lešticím prostředkem a poté vůz navoskujte kapalným nebo
pevným voskem. Dodržujte pozorně návod
k použití. Některé prostředky dostupné na
trhu spojují jak leštidlo, tak vosk.
10 Údržba a servis
DŮLEŽITÉ
Nevoskujte a neleštěte plasty a pryž.
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž otírejte pouze v případě
potřeby a netlačte na plast a pryž zbytečně
velkou sílou. Používejte měkkou mycí
houbu.
Při leštění lesklých výlisků obložení by
mohlo dojít k setření nebo poškození lesklé
vrstvy na povrchu.
Nesmí se používat lešticí přípravek obsahující abrazivní látky.
DŮLEŽITÉ
Lak ošetřujte pouze podle doporučení
společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku
(např. konzervace, těsnění, ochrana,
leštění apod.) může mít za následek
poškození laku. Poškození laku v důsledku
takového ošetření není kryto zárukou
Volvo.
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 403)
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva
Okna jsou pokryta vrstvou, která zlepšuje
výhled za nepříznivých povětrnostních podmínek.
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 403)
10
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva*
Γasem dochází k přirozenému opotřebení vodu odpuzující vrstvy.
Údržba:
•
Nikdy nepoužívejte přípravky, jako jsou
vosk na vozidla, odmašťovadla nebo
podobné přípravky na povrchy skel, protože by mohlo dojít k poškození vodu
odpuzující vrstvy.
•
Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili skleněný povrch.
•
Pokud chcete předejít poškození skleněného povrchu při odstraňování ledu –
používejte pouze plastové škrabky.
•
Na udržení vlastností, které z bočních
oken odpuzují vodu, doporučujeme používat speciální přípravek, který je k dispozici u dealerů Volvo. Poprvé by měl být
použit po třech letech a potom každý rok.
DŮLEŽITÉ
Led ze skel nikdy neodstraňujte pomocí
kovové škrabky. Led ze zrcátek na dveřích
odstraňte pomocí vyhřívání zrcátek, viz
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka vyhřívání (str. 102).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
405
10 Údržba a servis
10
Ochrana proti korozi
Čištění interiéru
Váš vůz byl již ve výrobním závodě pečlivě
a kompletně ošetřen proti korozi. Části karosérie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Podvozek je chráněn otěruvzdorným protikorozním povlakem. Nosníky, dutiny a uzavřené
profily byly vystříkány penetračním antikorozním přípravkem.
Používejte pouze čisticí prostředky a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Čistěte pravidelně. Případné
skvrny odstraňujte co nejdříve. Před použitím
čisticích prostředků vůz vysajte.
Kontrola a údržba
Antikorozní ochrana vozidla nemusí být zpravidla udržována, ale pokud budete vozidlo
udržovat v čistotě, dále tím snížíte riziko
koroze. Na lesklé komponenty čalounění by
se nikdy neměly dostat silně zásadité nebo
kyselé čisticí prostředky. Případné škody
způsobené kamínky by se měly opravit okamžitě poté, kdy jsou objeveny.
DŮLEŽITÉ
•
Po některých barevných oděvech
(např. po džínách nebo oblečení ze
semiše) mohou zůstat na čalounění
skvrny. V tomto případě musíte co nejdříve tyto části čalounění vyčistit
a ošetřit.
•
Nikdy nepoužívejte k čištění interiéru
silná rozpouštědla jako je kapalina do
ostřikovačů, čistý benzín nebo lakový
benzín. Mohli byste tím poškodit
čalounění a ostatní materiály v interiéru.
Související informace
•
Poškození laku (str. 407)
•
•
Nikdy nestříkejte čisticí prostředek
přímo na komponenty s elektrickými
tlačítky a ovládacími prvky. Tato tlačítka a ovládací prvky otřete navlhčeným hadříkem s čisticím prostředkem.
Ostré předměty a zipy mohou poškodit
látkové čalounění.
Textilní a stropní čalounění
Společnost Volvo nabízí komplexní produkt
pro péči o textilie pro textilní a stropní čalounění, který při použití podle pokynů chrání
vlastnosti čalounění. Produkt pro péči o texti-
406
lie si můžete zakoupit u prodejců společnosti
Volvo.
Kožené čalounění
Kožené čalounění Volvo je ošetřeno tak, aby
byl dlouho zachován původní vzhled čalounění.
Kožené čalounění je přírodní produkt, který se
v čase mění a získává skvělou patinu. Pro
zachování vlastností a barev kůže je nutné
pravidelné čištění a ošetřování. Společnost
Volvo nabízí komplexní produkt Přípravek na
ošetření koženého čalounění Volvo/Utěrky
pro čištění a ošetřování koženého čalounění,
který při dodržení návodu zachová ochrannou
vrstvu kůže.
Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme provádět čištění a nanesení ochranného
krému jednou až čtyřikrát za rok (v případě
potřeby i častěji). Přípravek na ošetření koženého čalounění Volvo/utěrky si můžete zakoupit u svého prodejce Volvo.
Kožený volant
Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývejte kožený
volant ochranným potahem z plastu. Pro
čištění koženého volantu se doporučuje Přípravek na ošetření koženého čalounění Volvo/
Utěrky.
Vnitřní plastové, kovové a dřevěné části
Pro čištění dílů a povrchu v interiéru doporučujeme kousek tkaniny nebo utěrku z mikro-
10 Údržba a servis
vlákna, mírně navlhčené vodou. K dostání
jsou u dealerů vozů Volvo.
Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte.
Nikdy nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn. Na obtížně odstranitelné skvrny
můžete použít speciální čisticí prostředek,
který můžete zakoupit u prodejců vozů Volvo.
Bezpečnostní pásy
Používejte vodu a jemný čisticí prostředek.
Speciální čisticí prostředky na textilie si
můžete zakoupit u prodejce vozů Volvo. Ujistěte se před navinutím, že pásy jsou suché.
K vyčištění skvrn na koberci doporučujeme
po vysání použít speciální prostředek na
čištění textilu. Podlahové koberce se musí
čistit pomocí přípravků, které doporučí váš
prodejce Volvo.
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 403)
Poškození laku
Lak je důležitou součástí protikorozní ochrany,
a proto jej pravidelně kontrolujte. Nejběžnějšími typy poškození laku jsou například poškození od kamínků, škrábance a šmouhy na blatnících, dveřích a náraznících.
10
Drobné opravy poškozeného laku
Poškození laku vyžaduje okamžitou opravu,
aby nezačala koroze.
Materiály, které mohou být zapotřebí
Vykládané koberce a koberečky
Koberce před čištěním z vozu vyjměte.
K odstranění prachu a nečistot použijte vysavač. Každý vykládaný koberec je opatřen
kolíčky.
Vykládané koberce vyjměte uchopením
koberce za každý cvoček a zvednutím rovně
nahoru.
Namontujte vykládaný koberec na místo - přitlačte na každý z kolíčků.
VAROVÁNÍ
U každého sedadla používejte maximálně
jeden kobereček. Než se rozjedete, zkontrolujte, zda je kobereček u sedadla řidiče
spolehlivě připevněn a zajištěn pomocí
kolíků tak, aby se nezachytil k pedálům
a pod pedály.
}}
407
10 Údržba a servis
||
10
•
Základní nátěr19 - pro nárazníky např.
s vrstvou plastu je k dispozici speciální
lepicí základní nátěr v plechovkách ve
spreji
•
podkladový nátěr a průhledný nátěr k dispozici v plechovkách ve spreji nebo
jako opravné/korekční tužky20.
•
•
Zakrývací páska.
Je důležité použít správný odstín laku. Umístění štítku výrobku, viz Typová označení
(str. 411).
Oprava drobných poškození laků např.
od kaménků a škrábanců
jemný brusný papír19.
Kód barvy
G021832
Nálepka s kódem barvy se nachází na
sloupku dveří a je vidět po otevření pravých
zadních dveří.
Povrch musí být před započetím práce čistý
a suchý, teplota okolí musí být vyšší než
15 °C.
1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené
místo. Potom pásku odlepte a odstraňte
tak zbytky laku.
Pokud poškození zasáhlo kovový povrch
(plech), doporučujeme použít základní
nátěr. V případě poškození povrchu plastu jsou výsledky lepší, pokud se použije
lepicí základní nátěr - nastříkejte základní
nátěr z plechovky na víčko a rozetřete jej
do tenké vrstvy.
2. V případě potřeby (např.u ostrých hran)
lze lokálně provést lehké přebroušení
velmi jemným abrazivním materiálem.
Povrch důkladně vyčistěte a nechejte
zaschnout.
3. Promíchejte základní nátěr a aplikujte jej
jemným štětcem, zápalkou atd. Po
vyschnutí základního nátěru naneste podkladový nátěr a průhledný nátěr.
4. Při opravě škrábanců postupujte výše
uvedeným postupem, navíc můžete ještě
použít lepicí pásku, kterou ochráníte
nepoškozený lak.
POZNÁMKA
Kód barvy exteriéru
Kód případné doplňkové barvy exteriéru
19
20
408
V případě potřeby.
Dodržujte pokyny přiložené k balení opravné/korekční tužky.
Pokud kamínek nepronikl na podklad
a vrstva laku je nepoškozena, co nejdříve
vyčistěte povrch a naneste základní vrstvu
a průhledný lak.
10 Údržba a servis
Související informace
•
Ochrana proti korozi (str. 406)
10
409
TECHNICKΔ ÚDAJE
11 Technické údaje
Typová označení
Typové označení, identifikační číslo vozidla
atd. a ostatní informace, které jsou pro dané
vozidlo unikátní, si lze přečíst na štítku ve
vozidle.
Umístění štítku
11
Nákres je schématický - podrobnosti se mohou v závislosti na trhu a modelu lišit.
}}
411
11 Technické údaje
||
Pokud znáte označení typu vozu, identifikační
číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty s autorizovaným dealerem Volvo
ohledně vozu a při objednávání náhradních
dílů a příslušenství.
11
Typové označení vozu, identifikační číslo
vozu (VIN), maximální dovolená zatížení,
číslo barevného odstínu karosérie
a homologační číslo. Štítek je umístěn na
dveřním sloupku a bude viditelný při otevřených pravých zadních dveřích.
Štítek pro klimatizaci.
Štítek pro nezávislé topení.
Kód motoru a sériové číslo motoru.
Štítek s údaji o motorovém oleji.
Typové označení a výrobní číslo převodovky.
manuální převodovka
automatická převodovka
Identifikační číslo vozu (VIN).
Další informace o vozidle jsou uvedeny
v registrační dokumentaci.
412
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce
nejsou přesnými kopiemi nálepek, které se
používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo
najdete na nálepce pro váš vůz.
Související informace
•
•
Hmotnosti (str. 414)
Technické údaje motoru (str. 417)
11 Technické údaje
Rozměry
Délku, výšku apod. vozidla zjistíte v tabulce.
11
S60
Rozměry
mm
A
Rozvor
2776
B
Délka
4635
C
Ložná délka, podlaha,
sklopené zadní sedadlo
D
Ložná délka, podlaha
E
Výška
F
Ložná výška
S60
G
Rozměry
Rozchod, vpředu
Rozchod, vzadu
1749
1484
S60
1588A/
K
Šířka včetně vnějších
zpětných zrcátek
2097
L
Šířka včetně sklopených
vnějších zpětných zrcátek
1899
1578B
H
965
mm
1585A/
1575B
I
Ložná šířka, podlaha
J
Šířka
919
A
B
Rozměry
mm
s 16" koly
s 17" koly
1866
492
413
11 Technické údaje
Hmotnosti
VAROVÁNÍ
Maximální celkovou hmotnost vozidla a další
informace zjistíte na štítku ve vozidle.
Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na míře
zatížení vozidla a na rozložení nákladu.
Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje
řidiče, palivovou nádrž natankovanou z 90 %
a všechny provozní kapaliny.
11
Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností
cestujících, příslušenstvím a zatížením
koule (str. 415) (pokud je připojen přívěs),
která není zahrnuta do pohotovostní hmotnosti.
Maximální dovolené zatížení = celková hmotnost vozidla - pohotovostní hmotnost.
POZNÁMKA
Pohotovostní hmotnost uvedená v dokladech platí pro vozidla ve standardním provedení, tedy pro vozidlo bez přídavné
výbavy a příslušenství. To znamená, že
v případě jakéhokoliv příslušenství se
hmotnost vozidla sníží o hmotnost tohoto
příslušenství.
Mezi příslušenství, která snižuji hmotnost
nákladu, patří výbava úrovně Kinetic/
Momentum/Summum a ostatní příslušenství jako např. tažná tyč, nosič zavazadel,
střešní box, audiosystém, přídavné světlomety, GPS, palivový ohřev bloku motoru,
bezpečnostní mřížka, koberce, kryt zavazadel, elektricky ovládaná sedadla atd.
Pohotovostní hmotnost konkrétního
vozidla lze s jistotou určit zvážením.
414
Informace o umístění štítků, viz Typová označení
(str. 411).
Max. celková hmotnost
Maximální hmotnost soupravy (vůz + přívěs)
Maximální zatížení přední nápravy
Maximální zatížení zadní nápravy
Úroveň vybavení
Max. zatížení: Viz technický průkaz.
Max. zatížení střechy: 75 kg.
Související informace
•
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného zařízení (str. 415)
11 Technické údaje
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení
Informace o přípustné celkové hmotnosti při
odtahování a zatížení tažné koule najdete
v tabulkách.
S60
Kód motoruA
Převodovka
T2
B4154T5
T3
Max. hmotnost brzděného přívěsu
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na
všech trzích.
Max. hmotnost brzděného přívěsu
(kg)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
Automatická, TF-71SC
1500
75
B4204T37
Manuální, M66
1800
90
T3
B4154T4
Automatická, TF-71SC
1500
75
T3
B4154T6
Automatická, TF-71SC
1500
75
T4
B4204T19
Manuální, M66
1800
90
T4
B4204T19
Automatická, TF-71SC
1600
75
T5
B4204T11
Automatická, TG-81SC
1800
90
T5
B4204T15
Automatická, TG-81SC
1600
75
T5
B4204T41
Automatická, TG-81SC
1800
90
T5 AWD
B5254T14
Automatická, TF-80SC
1800
90
T6
B4204T9
Automatická, TG-81SC
1800
90
T6 AWD
B4204T9
Automatická, TG-81SC
1800
90
D2
D4204T8
Manuální, M66
1600
75
D2
D4204T20
Automatická, TF-71SC
1600
75
Motor
11
}}
415
11 Technické údaje
||
S60
Kód motoruA
Převodovka
Max. hmotnost brzděného přívěsu
(kg)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
D3
D4204T9
Manuální, M66
1600
75
D3
D4204T9
Automatická, TF-71SC
1600
75
D4
D4204T14
Manuální, M66
1800
90
D4
D4204T14
Automatická, TG-81SC
1800
90
D4 AWD
D5244T21
Automatická, TF-80SD
1800
90
D5
D4204T11
Automatická, TG-81SC
1800
90
Motor
11
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 411).
A
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
750
Související informace
•
•
•
416
Hmotnosti (str. 414)
Jízda s přívěsem* (str. 312)
Stabilizace přívěsu – TSA (str. 318)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
50
11 Technické údaje
Technické údaje motoru
Specifikace motoru (výkon apod.) pro konkrétní motory najdete v tabulce.
S60
Motor
Kód
motoruA
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na
všech trzích.
Výstup
Výstup
Moment
(kW / ot./
min)
(ks při ot./
min)
(Nm / ot./min)
Počet
válců
Vrtání
Zdvih
(mm)
(mm)
Zdvihový
objem
válců
Kompresní
poměr
11
(litry)
T2
B4154T5
90/5000
122/5000
220/1600-3500
4
82,0
70,9
1,498
10,5:1
T3
B4154T4
112/5000
152/5000
250/1700-4000
4
82,0
70,9
1,498
10,5:1
T3
B4204T37
112/5000
152/5000
250/1300-4000
4
82,0
93,2
1,969
11,3:1
T3
B4154T6
112/5000
152/5000
250/1700-4000
4
82,0
70,9
1,498
8,8:1
T4
B4204T19
140/4700
190/4700
300/1300-4000
4
82,0
93,2
1,969
11,3:1
T5
B4204T11
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
T5
B4204T15
162/5500
220/5500
350/1500-4000
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
T5
B4204T41
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
8,6:1
T5 AWD
B5254T14
183/5400
249/5400
360/1800–4200
5
83,0
92,3
2,497
9,5:1
T6 / T6 AWD
B4204T9
225/5700
306/5700
400/2100-4800
4
82,0
93,2
1,969
10,3:1
D2
D4204T8
88/3750
120/3750
280/1500-2250
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
D2
D4204T20
88/3750
120/3750
280/1500-2250
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
D3
D4204T9
110/3750
150/3750
320/1750-3000
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
D4
D4204T14
140/4250
190/4250
400/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
}}
417
11 Technické údaje
||
S60
Motor
11
Kód
motoruA
Výstup
Výstup
Moment
(kW / ot./
min)
(ks při ot./
min)
(Nm / ot./min)
Vrtání
Zdvih
(mm)
(mm)
Zdvihový
objem
válců
Kompresní
poměr
(litry)
D4 AWD
D5244T21
140/4000
190/4000
420/1500-3000
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D5
D4204T11
165/4250
225/4250
470/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
A
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 411).
Související informace
418
Počet
válců
•
Chladicí kapalina - kvalita a objem
(str. 423)
•
Motorový olej - kvalita a objem (str. 420)
11 Technické údaje
Motorový olej - nepříznivé jízdní
podmínky
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním
syntetickým motorovým olejem. Olej byl
zvolen velmi pečlivě s ohledem na životnost, chování při startování motoru, spotřebu paliva a vliv na životní prostředí.
Ztížené provozní podmínky mohou způsobit
abnormálně vysokou teplotu oleje nebo spotřebu oleje. Dále uvádíme příklady situací
s nepříznivým vlivem na jízdu.
Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat
(str. 366) při dlouhých jízdách:
•
•
•
•
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít nepříznivý vliv na životnost, chování při startování motoru, spotřebu paliva a dopad na
životní prostředí.
při jízdě s přívěsem nebo karavanem
v horských oblastech
při jízdě vysokou rychlostí
při teplotách nižších než –30 °C nebo
vyšších než +40 °C.
To platí také pro jízdu na kratší vzdálenosti při
nižších teplotách.
11
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní
ochranu Vašeho motoru.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Volvo doporučuje:
Související informace
•
•
Motorový olej - kvalita a objem (str. 420)
Motorový olej - všeobecné informace
(str. 365)
419
11 Technické údaje
Motorový olej - kvalita a objem
Druh a objem motorového oleje pro konkrétní
motory najdete v tabulce.
Volvo doporučuje:
11
420
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na
všech trzích.
11 Technické údaje
S60
Kód motoruA
Druh oleje
Motor
Objem, včetně olejového filtru
(litry)
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
T5 AWD
B5254T14
T2
B4154T5
T3
B4154T4
přibližně 5,6
T3
B4154T6
přibližně 5,6
T3
B4204T37
přibližně 5,9
T4
B4204T19
přibližně 5,9
T5
B4204T11
přibližně 5,9
T5
B4204T15
přibližně 5,9
T5
B4204T41
přibližně 5,9
T6 / T6 AWD
B4204T9
přibližně 5,9
Viskozita: SAE 0W-30
Castrol Edge Professional V 0W-20 nebo VCC RBS0-2AE 0w20
přibližně 5,5
přibližně 5,6
11
}}
421
11 Technické údaje
||
S60
Kód motoruA
Druh oleje
Motor
11
A
(litry)
D2
D4204T8
Castrol Edge Professional V 0W-20 nebo VCC RBS0-2AE 0w20
D2
D4204T20
přibližně 5,2
D3
D4204T9
přibližně 5,2
D4
D4204T14
přibližně 5,2
D5
D4204T11
přibližně 5,2
D4 AWD
D5244T21
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
Viskozita: SAE 0W-30
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 411).
Související informace
422
Objem, včetně olejového filtru
•
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 419)
•
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 366)
přibližně 5,2
přibližně 5,9
11 Technické údaje
Chladicí kapalina - kvalita a objem
(litry)
Předepsaná specifikace: Chladicí kapalina
doporučená společností Volvo smíchaná
s 50 % vody2, viz obal.
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na
všech trzích.
Objem
MotorA
(litry)
2
T2
B4154T5
T3
B4154T4
T3
B4154T6
T3
B4204T37
T4
B4204T19
T5
B4204T11
T5
B4204T15
T5
B4204T41
T6 / T6 AWD
B4204T9
8,3 (8,7B)
Objem
MotorA
Schválený objem chladicí kapaliny pro konkrétní motory najdete v tabulce.
D2
D4204T8
D2
D4204T20
D3
D4204T9
D4
D4204T14
D5
D4204T11
T5 AWD
B5254T14
D4 AWD
D5244T21
A
B
8,9 (9,2B)
11
8,9
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete
přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 411).
Platí pro vozidla s nezávislým palivovým topením.
Související informace
•
Chladicí kapalina - hladina (str. 370)
Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.
423
11 Technické údaje
Převodová kapalina - kvalita a objem
Předepsané převodové kapaliny a množství
pro konkrétní převodovky zjistíte v tabulce.
Mechanická převodovka
Mechanická převodovka
M66
11
Objem (litry)
cca. 1,45
Předepsaný převodový olej
BOT 350M3
POZNÁMKA
Za běžných jízdních podmínek se převodový olej nemusí měnit. Za nepříznivých
podmínek však výměna může být
nezbytná.
Automatická převodovka
Automatická převodovka
424
Předepsaný převodový olej
TF-71SC
přibližně 6,8
AW1
TF-80SC
přibližně 7,0
AW1
TF-80SD
přibližně 7,0
AW1
TG-81SC
A
B
Objem (litry)
Benzínové motory
Naftové motory
přibližně
6,6A
přibližně 7,5B
AW1
11 Technické údaje
POZNÁMKA
Za běžných jízdních podmínek se převodový olej nemusí měnit. Za nepříznivých
podmínek však výměna může být
nezbytná.
Související informace
•
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 419)
•
Typová označení (str. 411)
11
425
11 Technické údaje
11
Brzdová kapalina - kvalita a objem
Kapalina posilovače řízení - kvalita
Médium používané v hydraulické brzdové
soustavě se nazývá brzdová kapalina. Používá
se k převedení tlaku např. z brzdového pedálu
přes hlavní brzdový válec na jeden nebo více
pomocných válců, které působí na mechanickou brzdu.
Kapalina posilovače řízení představuje
médium používané v posilovači řízení ve
vozidle.
Předepsaná kvalita: DOT 4
Objem: 0,6 litrů
Související informace
•
426
Brzdová kapalina a kapalina spojky - hladina (str. 371)
Předepsaná specifikace: Kapalina posilovače řízení doporučená společností Volvo.
Související informace
•
Kapalina posilovače řízení - hladina
(str. 371)
11 Technické údaje
Palivová nádrž - objem
Objem palivové nádrže pro konkrétní motory
najdete v tabulce.
Motor
Objem (litry)
Předepsaná specifikace
Zážehový motor
přibližně 67
Palivo - benzín (str. 308)
Vznětový motor
přibližně 67
Palivo - nafta (str. 308)
11
Související informace
•
•
Doplňování paliva (str. 306)
Technické údaje motoru (str. 417)
427
11 Technické údaje
Specifikace pro klimatizaci
V tabulce dole jsou uvedeny požadované kvality a množství kapalin a maziv, které se používají v systému klimatizace.
Olej kompresoru
Motor
Objem
4válec
60 ml
PAG SP-A2
5válec
110 ml
PAG SP-10
Štítek klimatizace
Související informace
11
Štítek se nachází zevnitř na kapotě.
Chladivo
Motor
Hmotnost
5válcové
vznětové
motory
720 g
ostatní
800 g
Předepsaná specifikace
R134a
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R134a. Servis a opravy tohoto systému
smí provádět pouze autorizovaný servis.
428
Předepsaná specifikace
•
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy (str. 372)
•
Typová označení (str. 411)
11 Technické údaje
Spotřeba paliva a emise CO2
Jízda po městě
manuální převodovka
Spotřeba paliva ve vozidle se měří v litrech na
100 km. Emise CO2 se měří v gramech CO2
na km.
Jízda mimo město
Automatická převodovka
Vysvětlení
Kombinovaná spotřeba
POZNÁMKA
gram CO2/km
Pokud chybí informace o emisích a spotřebě, jsou uvedeny v přiloženém doplňku.
litry/100 km
11
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na
všech trzích.
S60
T2 (B4154T5)
171
7,4
113
4,8
134
5,8
T3 (B4204T37)
172
7,4
107
4,6
131
5,6
T3 (B4154T4)
171
7,4
113
4,8
134
5,8
T4 (B4204T19)
172
7,4
107
4,6
131
5,6
T4 (B4204T19)
171
7,4
113
4,8
134
5,8
}}
429
11 Technické údaje
||
S60
T5 (B4204T11)
198
8,6
114
4,9
145
6,2
T6 (B4204T9)
199
8,6
120
5,1
149
6,4
T6 AWD (B4204T9)
214
9,2
130
5,6
161
6,9
D2A (D4204T8)
112
4,3
92
3,5
99
3,8
D2B (D4204T8)
110
4,2
88
3,4
96
3,7
D2A (D4204T20)
124
4,8
102
3,9
110
4,2
D2B (D4204T20)
120
4,6
99
3,8
107
4,1
D3A (D4204T9)
114
4,4
95
3,6
102
3,9
D3B (D4204T9)
112
4,3
92
3,5
99
3,8
D3A (D4204T9)
124
4,8
102
3,9
110
4,2
D3B (D4204T9)
120
4,6
99
3,8
107
4,1
D4A (D4204T14)
115
4,5
95
3,6
102
3,9
11
430
11 Technické údaje
S60
D4B (D4204T14)
114
4,4
91
3,5
99
3,8
D4A (D4204T14)
139
5,3
98
3,7
113
4,3
D4B (D4204T14)
134
5,0
95
3,6
109
4,1
D4 AWD (D5244T21)
176
6,7
124
4,7
143
5,4
D5 (D4204T11)
142
5,4
106
4,0
119
4,5
11
A
B
Neplatí pro nízkoemisní variantu.
Platí pouze pro nízkoemisní variantu.
Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce
vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů3,
které platí pro vozidla s vlastní hmotností
v základní verzí bez dalšího vybavení. Hmotnost vozidla se může lišit v závislosti na
výbavě. Výbava a naložení vozidla zvyšují
spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého.
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami
v tabulce může lišit z několika důvodů. Například:
3
•
•
Jízdní styl řidiče.
•
Vysoká rychlost a související vyšší odpor
vzduchu.
•
Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní
situace, počasí a stav vozidla.
Pokud si zákazník objednal kola větší, než
se montují u základní verze vozu, valivý
odpor vzroste.
K výraznému zvýšení uvedené spotřeby může
vést kombinace uvedených situací. Další
informace najdete ve předpisech, viz 3.
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými
jízdními cykly3 může výrazně lišit. Z těchto
cyklů se vychází při certifikaci vozidla
a vycházejí z nich také hodnoty spotřeby
v tabulce.
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. „evropské jízdní cykly“) realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU Regulation no 692/2008
a 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a mimo město. - V případě jízdy ve městě se začíná měřit při startování studeného
motoru. Jízda je simulována. - V případě jízdy mimo město vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0 až 120 km/h (0-75 mph). Jízda je simulována. - Vozidlo s manuální převodovkou se startuje na
2. převodový stupeň (platí pro vozidla s koly až 18"). Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedená v tabulce, představuje v souladu s platnými předpisy kombinaci jízdy ve městě a jízdy
mimo město. Emise CO2 – výfukové plyny jsou zachycovány a počítají se emise oxidu uhličitého během dvou jízdních cyklů. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO2.
}}
431
11 Technické údaje
||
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda
s přívěsem nebo jízda ve vysokých nadmořských výškách ve spojení s kvalitou
paliva jsou faktory, které ovlivňují výkon
vozu.
11
432
Související informace
•
•
Ekonomická jízda (str. 311)
Hmotnosti (str. 414)
11 Technické údaje
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách
Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách pro
konkrétní motory najdete v tabulce.
S60
POZNÁMKA
Některé motory, pneumatiky nebo jejich
kombinace nejsou vždy k dispozici na
všech trzích.
Rozměr pneumatiky
Motor
Rychlost
(km/h)
T2 (B4154T5)
T3 (B4154T4)
205/60 R 16
T3 (B4154T6)
215/55 R 16
T3 (B4204T37)
215/50 R 17
T4 (B4204T19)
235/45 R 17
D2 (D4204T8)
235/40 R 18
D2 (D4204T20)
235/40 R 19
Zatížení, 1-3 osoby
Max. zatížení
Tlak ECOA
Vpředu
Vzadu
Vpředu
Vzadu
Vpředu/vzadu
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 - 160C
230
230
260
260
260
160+D
260
240
280
260
-
11
D3 (D4204T9)
T5 (B4204T11)
215/55 R 16
0 - 160C
230
230
260
260
260
T5 (B4204T15)
235/45 R 17
160+D
260
240
280
260
-
0 - 160C
240
240
260
260
260
160+D
280
240
300
260
-
T5 (B4204T41)
205/60 R 16
T5 AWD (B5254T14)
215/50 R 17
D4 (D4204T14)
235/40 R 18
D4 AWD (D5244T21)
235/40 R 19
}}
433
11 Technické údaje
||
S60
Rozměr pneumatiky
Motor
(km/h)
Zatížení, 1-3 osoby
Max. zatížení
Tlak ECOA
Vpředu
Vzadu
Vpředu
Vzadu
Vpředu/vzadu
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
215/55 R 16
0 - 160C
230
230
260
260
260
235/45 R 17
160+D
280
240
300
260
-
T6 AWD (B4204T9)
205/60 R 16
0 - 160C
240
240
260
260
260
D5 (D4204T11)
215/50 R 17
160+D
300
240
320
280
-
max. 80E
420
420
420
420
-
T6 (B4204T9)
11
Rychlost
235/40 R 18
235/40 R 19
Rezervní pneumatika na dojezd
A
B
C
D
E
Ekonomická jízda.
V některých zemích se kromě jednotky SI "Pascal" používá jednotka "bar": 1 bar = 100 kPa.
0 - 100 mph
100+ mph
max. 50 mph
VAROVÁNÍ
19palcová kola se nikdy nesmí používat
u vozů, která nejsou vybavena podvozkem
R-Design nebo Sport. Použití 19palcových
kol u vozů se standardním podvozkem
představuje bezpečnostní riziko, kdy může
dojít k poškození vozidla a zhoršení jeho
jízdních vlastností.
Související informace
•
•
434
Pneumatiky - rozměry (str. 328)
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 326)
•
Typová označení (str. 411)
11 Technické údaje
11
435
12 Abecední seznam
Aktivní podvozek - FOUR-C.................... 183
A
ACC - Adaptivní tempomat..................... 197
Adaptivní jízdní charakteristiky................ 183
12
Adaptivní tempomat................................
deaktivace..........................................
dočasné vypnutí.................................
funkce.................................................
kontrola rychlosti................................
nastavení časového intervalu.............
pohotovostní režim.............................
předjíždění..........................................
přehled................................................
radarový snímač.................................
zjišťování závad..................................
změna funkčnosti tempomatu............
197
203
202
198
200
201
202
203
199
206
208
205
Airbag
aktivace/deaktivace, PACOS................ 35
strana řidiče.................................... 33, 41
strana spolujezdce.................... 34, 35, 41
AIRBAG ............................................... 33, 34
Airbagy SIPS.............................................. 37
Aktivní kontrola stáčení vozidla............... 184
Aktivní parkovací asistent........................
funkce.................................................
Omezení..............................................
provoz.................................................
Symboly a zprávy...............................
436
251
251
254
252
255
Aktivní xenonové světlomety..................... 92
Akumulátor...................................... 304, 383
přetížení.............................................. 304
výměna............................................... 385
Akustická signalizace................................. 85
Alarm........................................ 178, 179, 180
automatické vypojení.......................... 179
kontrola alarmu................................... 161
kontrolka alarmu................................. 179
nefunguje dálkový ovladač................. 180
omezený režim alarmu........................ 180
zvukový signál.................................... 180
Alergeny a látky způsobující astma......... 124
Alkoholový zámek.................................... 265
Asistent jízdních pruhů
provoz......................................... 236, 240
Asistent rozjezdu do kopce..................... 284
Asistent udržení v jízdním pruhu
provoz................................................. 241
Automatická převodovka................. 278, 281
polohy manuálního řazení (Geartronic)...................................................... 278
přívěs.................................................. 313
tažení a odtah..................................... 319
Automatické mycí linky............................ 403
Automatické přepínání dálkových světlometů........................................................... 90
Automatické znovuzamknutí.................... 171
AWD, pohon všech kol............................ 284
B
Baterie
asistent při rozjezdu............................
dálkový ovladač PCC.........................
Pomocné............................................
Startování...........................................
symboly na akumulátoru....................
údržba.................................................
výstražné symboly..............................
275
165
387
383
384
383
384
Bez klíče - zamykání........................ 168, 169
Bezpečnostní pás......................................
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu......................................................
nasazení................................................
předpínače bezpečnostních pásů........
těhotenství............................................
uvolnit...................................................
zadní sedadlo.......................................
28
31
29
31
30
30
31
Bezpečnostní pojistka
děti........................................................ 44
12 Abecední seznam
Bezpečnostní režim................................... 42
Pohyb vozidla....................................... 44
pokus o nastartování............................ 43
C
Č
Celková hmotnost vozu........................... 414
Γalounění vozu........................................ 406
BLIS................................................. 255, 256
City Safety™............................................ 214
Blokování páky voliče.............................. 283
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 124
Γelní sklo
Topení......................................... 102, 132
Blokování páky voliče, mechanické
odblokování............................................. 283
CTA.......................................................... 258
Γelní sklo odrážející teplo.......................... 21
Cyklovač stěračů....................................... 98
Γepel klíče....................................... 162, 163
Blokování zpátečky.................................. 277
CZIP (Clean Zone Interior Package)........ 124
Boční airbag SIPS................................ 37, 41
Chladicí kapalina
objem a kvalita.................................... 423
Γerpání paliva
doplňování paliva................................
dvířka hrdla palivové nádrže, manuální
otevírání..............................................
krytka palivové nádrže........................
víčko palivové nádrže.........................
Brzdění motorem, automatické............... 285
Brzdová kapalina
Kvalita a množství............................... 426
Chladicí kapalina, kontrola a doplnění..... 370
Brzdová kapalina a kapalina spojky........ 371
Chladicí soustava.................................... 303
přehřívání............................................ 303
Brzdové světlo........................................... 94
Chladivo................................................... 372
Brzdy................................................ 296, 298
brzdové světlo...................................... 94
brzdový systém.................. 296, 297, 298
doplnění brzdové kapaliny.................. 371
Nouzový brzdový asistent, EBA ........ 298
parkovací brzda.................................. 299
protiblokovací brzdový systém, ABS,
Anti-lock Braking System (ABS)......... 297
symboly na sdružené přístrojové
desce.................................................. 297
Chybová hlášení u systému BLIS............ 260
Chybové zprávy
Adaptivní tempomat........................... 209
Lane Departure Warning..................... 237
LKA..................................................... 242
Sledování bdělosti řidiče.................... 233
viz Zprávy a kontrolky................. 209, 301
306
306
306
306
12
Γíslo odstínu, lak..................................... 408
Γistění
automatické mycí linky.......................
bezpečnostní pásy..............................
čalounění............................................
mytí vozidla.........................................
ráfky....................................................
403
407
406
403
404
Γištění vzduchu
materiál............................................... 125
prostor pro cestující............ 123, 124, 125
437
12 Abecední seznam
typy....................................................... 53
velikostní třídy pro dětské sedačky se
systémem upevnění ISOFIX................. 51
Elektrická parkovací brzda
napětí vybité baterie........................... 299
Diagnostika závad
Adaptivní tempomat........................... 208
Elektrická zásuvka................................... 148
zavazadlový prostor............................ 153
Diesel
prázdná palivová nádrž...................... 309
Elektricky ovládaná okna........................... 99
Resetování.......................................... 100
Dílčí počítadlo kilometrů............................ 72
Elektricky ovládané sedadlo...................... 81
Distribuce vzduchu.................................. 126
Recirkulace......................................... 133
tabulka................................................ 134
Elektricky ovládané střešní okno............. 105
D
Dálková/potkávací světla........................... 89
Dálkové startování - ERS......................... 272
Dálkové světlo
nastavení výšky.................................... 87
úprava................................................... 97
Dálkové světlomety, automatická aktivace........................................................... 90
Defekt...................................................... 351
12
Denní světla............................................... 88
Dešťový senzor.......................................... 98
Detekce cyklistů...................................... 222
Detekce tunelů........................................... 89
Děti
bezpečnost..................................... 38, 44
dětské pojistky...................................... 44
dětské sedačky a airbagy..................... 50
dětské sedačky a boční airbagy........... 38
Umístění ve voze.................................. 50
Dětské pojistky........................................ 177
Dětské sedačky.........................................
doporučené..........................................
horní upevňovací body pro dětské
sedačky................................................
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX...................................................
438
44
46
Doporučené dětské sedačky
tabulka.................................................. 46
51
Elektronická klimatizace - ECC............... 128
Elektronická měrka.......................... 367, 368
Emise CO2............................................... 429
Doporučení během jízdy.......................... 305
Emise oxidu uhličitého............................. 429
Doprovodné osvětlení při odchodu........... 97
ERS - Dálkové startování......................... 272
Doprovodné osvětlení při příchodu... 97, 159
Druh benzínu............................................ 308
Držák tašky ............................................. 152
F
Filtr klimatizace........................................ 124
E
ECC, elektronicky řízená klimatizace....... 128
Eco Cruise............................................... 294
55
Elektrická soustava.................................. 389
EcoGuide................................................... 67
Ekonomická jízda..................................... 311
Ekoštítek, FSC, uživatelská příručka......... 26
Filtr kouřových částic vznětových
motorů..................................................... 310
Filtr sazí.................................................... 310
FILTR SAZÍ PLNÝ.................................... 310
FOUR-C - aktivní podvozek..................... 183
FSC, štítky týkající se životního prostředí.. 26
12 Abecední seznam
Funkce Deadlock..................................... 176
deaktivace.......................................... 176
dočasné vypnutí................................. 176
I
K
Funkce paměti sedadla............................. 82
IAQS - Systém kvality vzduchu v interiéru.......................................................... 125
Kamera parkovacího asistenta
Nastavení............................................ 249
Funkce poplach............................