Volvo S80 2014 Early Uživatelská příručka

Volvo S80 2014 Early Uživatelská příručka
S80
WEB EDITION
Uživatelská Příručka
VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo
radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl
bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější automobily na světě. Vaše Volvo bylo
zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální
požadavky na bezpečnost a ochranu životního
prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla,
doporučujeme Vám, abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě, které jsou
uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
00 Úvod
01 Bezpečnost
Důležité informace...................................... 6
Volvo a životní prostředí............................ 10
Bezpečnostní pásy ...................................
Airbagy......................................................
Aktivace/deaktivace airbagu*...................
Boční airbagy (SIPS) ................................
Hlavový airbag (IC) ...................................
WHIPS ......................................................
Když dojde k aktivaci systému ................
Bezpečnostní režim..................................
Bezpečnost dětí........................................
02 Zámky a alarm
14
17
20
22
23
24
26
27
28
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče....
Utajené uzamčení*....................................
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*.................................................
Keyless drive*............................................
Zamykání/odemykání................................
Dětské pojistky..........................................
Alarm*.......................................................
00 01 02
2
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
40
46
47
49
52
57
58
Obsah
03 Prostředí řidiče
04 Podpora řidiče
Přístroje a ovládací prvky.......................... 62
Přístroje a ovládací prvky - Executive ...... 74
Volvo Sensus ........................................... 75
Polohy klíče............................................... 76
Sedadla..................................................... 78
Sedadla - Executive.................................. 82
Volant........................................................ 84
Osvětlení................................................... 86
Stěrače a ostřikovače............................... 98
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka......................................... 100
Kompas*................................................. 106
Elektricky ovládané střešní okno*........... 108
Alcolock*................................................. 110
Startování motoru................................... 114
Startování motoru – Flexifuel.................. 119
Startování motoru – externí akumulátor.. 121
Převodovky............................................. 123
Start/Stop*.............................................. 131
Pohon všech kol – AWD*........................ 137
Nožní brzda............................................. 138
Parkovací brzda...................................... 140
DSTC – Systém řízení stability a trakce..
Informace o dopravních značkách - RSI*
Tempomat*.............................................
Adaptivní tempomat*..............................
Funkce sledování vzdálenosti*................
City Safety™...........................................
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce chodců*...........
Driver Alert System*................................
Driver Alert System - DAC*.....................
SYSTΔM Driver Alert System - LDW*.....
Parkovací asistent*.................................
Parkovací kamera*..................................
BLIS*.......................................................
05 Komfort a radost z jízdy
150
152
155
157
168
171
Menu a hlášení........................................
Zdrojové menu MY CAR.........................
Ovládání klimatizace...............................
Nezávislé topení a vyhřívání motoru
a prostoru pro cestující*..........................
Nezávislé topení*....................................
Palubní počítač.......................................
Adaptivní jízdní charakteristiky...............
Komfort v prostoru pro cestující.............
Komfort v prostoru pro cestující - Executive..........................................................
03 04 05
177
186
187
191
194
197
201
208
211
219
232
236
238
246
247
251
HomeLink® *............................................ 144
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3
Obsah
06 Systém infotainment
Všeobecné informace o systému infotainment..................................................
Rádio.......................................................
Multimediální přehrávač..........................
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
07 Během jízdy
254
266
274
279
Doporučení během jízdy.........................
Doplňování paliva....................................
Palivo......................................................
Nakládání................................................
Zavazadlový prostor ..............................
Jízda s přívěsem.....................................
Tažení a odtah........................................
08 Kola a pneumatiky
316
319
320
324
327
328
334
Všeobecné informace ............................
Výměna kol ............................................
Tlak vzduchu v pneumatikách ...............
Výstražný trojúhelník a lékárnička*.........
Sada pro rychlou opravu pneumatik
(TMK)* ....................................................
340
345
348
349
06 07 08
Media Bluetooth®* ................................. 282
Bluetooth® handsfree*............................
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon......
TV*...........................................................
Dálkový ovladač* ...................................
RSE - zábavní systém pro zadní sedadla
(Rear Seat Entertainment)* .....................
4
285
294
298
302
304
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
350
Obsah
09 Údržba a servis
Motorový prostor....................................
Žárovky...................................................
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů.......
Akumulátor..............................................
Pojistky....................................................
Péče o vozidlo.........................................
10 Technické údaje
356
364
370
372
377
389
Typová označení.....................................
Rozměry a hmotnosti..............................
Technické údaje motoru.........................
Motorový olej..........................................
Kapaliny a maziva...................................
Palivo......................................................
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak .........
Elektrický systém....................................
Typové schválení....................................
Licence....................................................
Symboly na displeji.................................
11 Abecední seznam
398
400
404
406
409
412
414
415
416
425
428
Abecední seznam................................... 432
09 10 11
5
Úvod
Důležité informace
Čtení příručky pro uživatele
Úvod
Správnou cestou k seznámení se s Vaším
novým vozem je přečtení této příručky pro
uživatele, v ideálním případě před Vaší první
jízdou. Budete tak mít příležitost seznámit se
s novými funkcemi, uvidíte, jak nejlépe ovládat vůz v různých situacích a jak nejlépe
využívat všechny funkce vozu. Věnujte prosím
pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným v této příručce.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této příručce nejsou závazné.
Vyhrazujeme si právo provést změny bez
předchozího ohlášení.
©
Volvo Car Corporation
Volitelná výbava
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou*.
Navíc ke standardní výbavě je v tomto
manuálu popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve výrobním závodě) některé příslušenství (montované dodatečně).
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo
závisí na požadavcích konkrétních trhů a na
národní legislativě, místních zákonech
a předpisech.
6
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří
do standardní výbavy a co je příslušenstvím
dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce Volvo.
Speciální texty
VAROVÁNÍ
Varovné texty upozorňují na nebezpečí
zranění osob.
DŮLEŽITÉ
Důležité texty upozorňují na nebezpečí
poškození materiálu.
Textové zprávy
Textové zprávy se mohou zobrazit na sdružené přístrojové desce a na obrazovce. Tyto
textové zprávy jsou v příručce pro uživatele
zvýrazněny písmem, které je větší a vytištěné
šedou barvou. Příkladem jsou texty menu
a zpráv na obrazovce (např. Nastavení
audio).
Štítky
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše
a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle
mají následující význam v sestupném pořadí
podle důležitosti varování/informace.
Varování před zraněním osob
POZNÁMKA
Texty označené slovem POZNÁMKA
poskytují doporučení a rady, které
například usnadňují používání prvků
a funkcí.
Poznámka pod čarou
V uživatelské příručce jsou anotace, které
jsou umístěny v dolní části stránky. Tyto informace doplňují text, ke kterému se odkazují
číslem. Pokud anotace odkazuje na text
v tabulce, potom jsou namísto číslic použita
písmena.
G031590
Úvod
Důležité informace
Γerné ISO symboly na žlutém varovném poli,
bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může vyústit
ve vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.
Informace
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky,
je každý krok očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
Seznamy označené písmeny odkazující
na série obrázků, kde pořadí instrukcí
není důležité.
Nebezpečí poškození majetku
Γíslované nebo nečíslované šipky se
používají k demonstraci pohybu.
G031593
Šipky s písmeny se používají k označení
pohybu v případě, že se nejedná o pohyb
v obou směrech.
G031592
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém nebo modrém varovném poli a informačním poli. Používají se k označení nebezpečí,
které, pokud je varování ignorováno, může
mít za následek hmotné škody.
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány
normálními čísly.
Seznamy pozic
Γísla v červených kroužcích se používají
k označení různých součástí na obrázcích. Γíslo odpovídá číslu v seznamu,
který se vztahuje k obrázku, a je u něj
uveden popis položky.
POZNÁMKA
Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou přesnými reprodukcemi štítků ve
vozidle. Účelem je ukázat přibližný vzhled
a umístění ve vozidle. Informace platné pro
vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na
daném štítku ve vozidle.
Seznamy s odrážkami
Seznamy s odrážkami se používají v seznamech bodů v uživatelské příručce.
Příklad:
Seznamy postupů
Postupy, kde jednotlivé akce musí být prováděny v určitém pořadí, jsou v příručce pro uživatele očíslovány.
•
•
Chladicí kapalina
Motorový olej
7
Úvod
Důležité informace
Obrázky
Obrázky v manuálu jsou někdy pouze informativní a mohou se v závislosti na vybavenosti vozidla a trhu lišit od skutečné výbavy.
Pokračování
}} Tento symbol je umístěn vpravo dole,
pokud část pokračuje na následující straně.
Zaznamenávání údajů
Ve vašem voze je celá řada počítačů, které
průběžně kontrolují a monitorují provoz
a funkčnost vozidla. Některé z počítačů,
pokud zjistí závadu, mohou zaznamenat informace během běžné jízdy. Dále se informace
zaznamenávají v případě kolize nebo nehody.
Některé ze zaznamenaných informací jsou
zapotřebí k tomu, aby technici mohli diagnostikovat a odstraňovat závady ve vozidle
během servisu a údržby a aby společnost
Volvo splnila právní požadavky a ostatní
předpisy. Jelikož tyto informace přispívají
k lepšímu dorozumění faktorů, které způsobují nehody a zranění, využívá Volvo tyto
informace také pro účely výzkumu a průběžného zvyšování kvality a bezpečnosti. Mimo
jiné zde patří podrobné informace o stavu
a funkčnosti jednotlivých systémů a modulů
ve vozidle v souvislosti s motorem, plynovým
pedálem, řízením a brzdovými systémy. Tyto
informace mohou zahrnovat podrobnosti
8
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
o způsobu, jakým řidič s vozem jezdí, např.
rychlost vozidla, použití brzdového a plynového pedálu, pohyby volantu, a o informace
tom, zda řidič a spolujezdci jsou připoutáni.
Z uvedených důvodů mohou být tyto informace po jistou dobu uloženy v počítačích.
Dále se informace do počítačů ukládají
v případě kolize nebo incidentu. Tyto informace může společnost Volvo ukládat tak
dlouho, dokud je bude potřebovat k vývoji
a dalšímu zvyšování bezpečnosti a kvality
a dokud existují právní požadavky a ostatní
předpisy, které společnost Volvo musí vzít
v úvahu.
Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše
uvedených informací třetím stranám bez souhlasu majitele. S ohledem na národní legislativu a předpisy může být společnost Volvo
požádána o zveřejnění těchto informací např.
policii nebo jiným orgánům, které mohou
uplatnit svůj nárok dle zákona na zpřístupnění
těchto informací.
K přečtení a interpretování informací, které
počítače ve vozidle zaznamenaly, jsou
zapotřebí speciální technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy,
které uzavřely smlouvu se společností Volvo.
Společnost Volvo je odpovědna, že informace, které jsou předávány společnosti Volvo
v souvislosti se servisem a údržbou, budou
uloženy a bude s nimi nakládáno bezpečně,
přičemž nakládání s těmito informacemi musí
vyhovovat platným právním předpisům.
Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce Volvo.
Příslušenství a zvláštní výbava
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Některé příslušenství funguje pouze tehdy,
když je do počítačového systému vozu nainstalován příslušný software. Společnost Volvo
proto doporučuje před instalací příslušenství,
které se připojuje k elektrické soustavě vozu
nebo má na ni vliv, vždy kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Změny ve vlastnictví vozů se
systémem Volvo On Call*
Volvo On Call představuje doplňující služby
zaměřené na bezpečnost, zabezpečení
a komfort. Je-li vůz vybaven systémem Volvo
On Call a dojde ke změně majitele, je naprosto nezbytné přerušit poskytování těchto služeb, aby původní majitel neměl přístup ke
službám ve voze. V případě změny vlastnictví
kontaktujte autorizovaného prodejce Volvo.
Úvod
Důležité informace
Informace na internetu
Na adrese www.volvocars.com jsou další
informace týkající se vašeho vozidla.
K načtení kódu QR je zapotřebí čtečka kódů
QR. Tato čtečka je k dispozici jako doplňkový
program pro některé mobilní telefony. Γtečku
kódů QR lze stáhnout z App Store nebo Android Market.
Kód QR
9
Úvod
Volvo a životní prostředí
G000000
Filosofie společnosti Volvo na ochranu životního prostředí
Péče o životní prostředí je jednou ze základních hodnot společnosti Volvo Car Corporation, která ovlivňuje veškerý provoz. Také
věříme, že naši zákazníci sdílejí naši starost
o životní prostředí.
Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí a je
také vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší a nejúčinněji zdroje využívající závody
na světě. Společnost Volvo Car Corporation
je držitelem globální certifikace ISO, která
zahrnuje i ekologickou normu ISO 14001 pro
všechny továrny a některé naše další jednotky. Také od našich partnerů požadujeme,
10
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
aby se systematicky zabývali ekologickými
otázkami.
Spotřeba paliva
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou
spotřebu paliva ve všech příslušných třídách.
Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise
skleníkového plynu, oxidu uhličitého.
Řidič může ovlivnit spotřebu paliva. Více
informací si můžete přečíst v kapitole Omezení dopadů na životní prostředí.
Účinné řízení emisí
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu
„Γistý uvnitř i venku“ – konceptu, který
zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako
vysoce účinné řízení emisí. V mnoha případech jsou emise výfukových plynů hodně pod
příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu
prachu a pylu do prostoru pro cestující přes
sací otvory.
Sofistikovaný systém kvality vzduchu IAQS*
(systém kvality vzduchu v interiéru) zajišťuje,
že nasávaný vzduch je čistší než vzduch
venku, který je znečištěn provozem.
Úvod
Volvo a životní prostředí
Systém se skládá z elektronického čidla
a uhlíkového filtru. Nasávaný vzduch je
nepřetržitě monitorován, a pokud dojde ke
zvýšení koncentrace určitých škodlivých
plynů, například oxidu uhelnatého, přívod
vzduchu se uzavře. K takové situaci může
dojít například v husté dopravě, zácpách
a tunelech.
Pronikání oxidů dusíku, přízemního ozónu
a uhlovodíků brání uhlíkový filtr.
Interiér
Omezení dopadů na životní prostředí
Můžete snadno pomoci omezit dopady na
životní prostředí - zde je pár tipů:
•
•
•
Nenechávejte motor běžet na volnoběh pokud stojíte delší dobu, vypněte motor.
Věnujte pozornost místním předpisům.
Jezděte úsporně - přemýšlejte dopředu.
Provádějte servisní prohlídky a údržbu
v souladu s pokyny v uživatelské příručce
- dodržujte doporučené intervaly
v servisní a záruční knížce.
Interiér vozu Volvo je navržen tak, aby byl
příjemný a pohodlný, a to dokonce i pro
osoby, které trpí astmatem a kontaktními
alergiemi. Zvýšená pozornost byla věnována
výběru materiálů vhodných pro dané
prostředí.
•
Servisy Volvo a životní prostředí
•
Při vysoké rychlosti spotřeba výrazně
stoupá kvůli většímu aerodynamickému
odporu - při dvakrát tak vysoké rychlosti
stoupá aerodynamický odpor 4krát.
•
Vždy likvidujte nebezpečný odpad ekologicky, například akumulátory a oleje.
Pokud si nejste jisti, jak konkrétní druh
odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní
dílnu - doporučujeme autorizovanou dílnu
Volvo.
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva
Vašeho vozidla. Takto přispějete k čistšímu
životnímu prostředí. Když opravu nebo
údržbu vozu svěříte servisům Volvo, stane se
součástí našeho systému. Společnost Volvo
klade jasné požadavky na naše servisy, které
jsou navrženy tak, aby se předešlo vylévání
a vypouštění škodlivin do životního prostředí.
Zaměstnanci našich servisů mají znalosti
a nástroje pro zajištění dobré péče o životní
prostředí.
Je-li vůz vybaven nezávislým palivovým
topením*, použijte je při startování studeného motoru - zlepší se schopnost
motoru nastartovat, sníží se opotřebení
při chladném počasí a motor se rychleji
zahřeje na běžnou provozní teplotu. Tím
se sníží spotřeba a obsah emisí.
nost vozu. Další informace a rady najdete na
stránkách 316 a 412.
Recyklace
Společnost Volvo věnuje pozornost problematice ekologie a proto je velmi důležitá ekologická recyklace vozu. Lze recyklovat téměř
celé vozidlo. Posledního majitele vozidla tímto
žádáme, aby kontaktoval prodejce, který jej
odkáže na certifikované/schválené recyklační
zařízení.
Uživatelská příručka a životní
prostředí
Symbol Forest Stewardship Council® znamená, že papír použitý na výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle
FSC® nebo jiných regulovaných zdrojů.
Pokud se budete držet těchto rad, ušetříte
peníze a zdroje planety a prodloužíte život-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
11
Bezpečnostní pásy .................................................................................
Airbagy....................................................................................................
Aktivace/deaktivace airbagu*..................................................................
Boční airbagy (SIPS) ..............................................................................
Hlavový airbag (IC) .................................................................................
WHIPS ....................................................................................................
Když dojde k aktivaci systému ..............................................................
Bezpečnostní režim.................................................................................
Bezpečnost dětí......................................................................................
12
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
14
17
20
22
23
24
26
27
28
BEZPEΓNOST
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
01
Obecné informace
Spony se hodí pouze do určeného zámku na
zadním sedadle1.
Rozepnutí bezpečnostního pásu
Stiskněte červené tlačítko na přezce bezpečnostního pásu a nechte pás navinout. Pokud
se pás zcela nenavinul, zasuňte jej ručně, aby
nezůstal volně viset.
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej
uvolnit:
Při prudkém brzdění může dojít k vážnému
zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním pásem. Ujistěte se, že jsou všichni cestující připoutáni bezpečnostními pásy.
Chcete-li si zajistit maximální bezpečí je velmi
důležité aby bezpečnostní pás pevně přiléhal
k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být příliš
zakloněno. Opěradlo sedadla je navrženo tak,
aby chránilo v běžné poloze sezení.
Zapnutí bezpečnostního pásu
Pomalu vytáhněte bezpečnostní pás
a zapněte jej zatlačením pojistného jazýčku
do přezky pásu. Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás byl zapnut.
1
14
Určité trhy.
•
•
•
pokud jej vytáhnete z navíječe příliš rychle
během brzdění a akcelerace
pokud se vozidlo silně nakloní.
Mějte na paměti následující pravidla:
•
nepoužívejte spony ani podobné
přípravky zamezující pohybu pásu, protože by mohly ovlivnit pevné přilnutí pásu
k tělu
•
ujistěte se, že bezpečnostní pás není
překroucený ani nikde zachycený
•
dolní část pásu musí vést nízko (ne přes
břicho)
•
těsnost dolní části pásu upravte zatažením za horní část pásu nahoru k rameni.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pás a airbag na sebe
vzájemně působí. Pokud není bezpečnostní pás používán nebo je používán
nesprávně, může být snížena ochrana
poskytovaná airbagem v případě nehody.
VAROVÁNÍ
Každý bezpečnostní pás je určen pouze
pro jednu osobu.
VAROVÁNÍ
Nikdy bezpečnostní pásy sami neupravujte
ani neopravujte. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás silně přetížen,
např. v souvislosti s nehodou, musí být
celý bezpečnostní pás vyměněn. I když
bezpečnostní pás nevykazuje viditelné
známky poškození, mohlo dojít k omezení
některých ochranných funkcí bezpečnostního pásu. Kromě toho vyměňte bezpečnostní pás, když je pás opotřebený nebo
poškozený. Nový bezpečnostní pás musí
být homologován a určen pro instalaci ve
stejné poloze jako původní bezpečnostní
pás.
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
Používání bezpečnostních pásů
během těhotenství
dat pedály a volant). Měly by se snažit nastavit polohu sedadla co nejdále dozadu, aby
vzdálenost mezi volantem a jejich břichem
byla co největší.
Bezpečnostní pásy by se měly během těhotenství vždy používat. Musí se ale používat
správným způsobem. Diagonální část musí
vést přes rameno, potom mezi ňadry a na
boční stranu břicha.
Dolní část musí být naplocho přes stehna
a co možná nejníže pod břichem. – Nikdy se
nesmí posunout nahoru. Upravte si bezpečnostní pás a zajistěte, aby v celé délce přiléhal k tělu. Navíc zkontrolujte, že pás není
nikde překroucený.
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné
řidičky měly upravovat seřízení sedadla
a polohu volantu tak, aby mohly při řízení
snadno udržovat kontrolu nad vozidlem (to
znamená, že musí být schopny snadno ovlá-
G017726
G020998
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
Nepřipoutaný cestující bude akusticky
i vizuálně upozorněn na připoutání se bezpečnostním pásem. Zvuková připomínka
závisí na rychlosti a v některých případech na
čase. Vizuální připomínka je umístěna ve
stropní konzole a na sdruženém přístrojovém
panelu.
01
Zadní sedadlo
Upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem na zadním sedadle má dvě vedlejší
funkce:
•
Poskytuje informaci o připoutání bezpečnostními pásy na zadním sedadle. Pokud
se používají bezpečnostní pásy nebo jsou
otevřeny některé ze zadních dveří, na
sdružené přístrojové desce se zobrazí
zpráva. Zpráva se automaticky vymaže,
jakmile jedete přibližně 30 sekund, nebo
po stisknutí tlačítka OK na pákovém
přepínači ukazatelů směrů.
•
Poskytuje varování, pokud je rozepnutý
některý ze zadních bezpečnostních pásů
během jízdy. Toto varování je vydáno ve
formě zprávy na sdružené přístrojové
desce spolu s akustickým/vizuálním signálem. Varování je ukončeno v případě
opětovného zapnutí bezpečnostního pásu
nebo může být také ručně potvrzeno
stisknutím tlačítka OK.
Zpráva na sdružené přístrojové desce o tom,
které pásy se právě používají, je vždy k dispozici. Pro vyvolání uložených zpráv stiskněte
tlačítko OK.
Dětské sedačky nejsou vybaveny systémem
upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem.
}}
15
01 Bezpečnost
01
Bezpečnostní pásy
Určité trhy
Pokud se řidič nebo spolujezdec nepřipoutají
bezpečnostním pásem budou upozorněni
zvukovým signálem a kontrolkou, aby se
připoutali. Při nízké rychlosti bude zvukový
signál znít po dobu prvních 6 sekund.
Předpínač bezpečnostního pásu
Všechny bezpečnostní pásy jsou vybaveny
předpínači bezpečnostních pásů. Mechanizmus předpínače v případě nárazu určité
intenzity napne bezpečnostní pás. Bezpečnostní pás potom poskytuje cestujícím efektivnější ochranu.
VAROVÁNÍ
Nikdy nezasunujte jazýček bezpečnostního
pásu spolujezdce do zámku pásu na
straně řidiče. Jazýček bezpečnostního
pásu zasunujte vždy do zámku na správné
straně. Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy nepoškodili. Nevkládejte do
zámku pásu žádné cizí předměty.
V případě kolize by se mohlo stát, že by
bezpečnostní pásy a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí riziko vážného poranění.
16
01 Bezpečnost
Airbagy
Výstražný symbol na sdružené
přístrojové desce
svítí varovná kontrolka. Pokud je systém airbagů v pořádku, zmizí tento symbol
přibližně po 6 sekundách.
01
Systém airbagů
VAROVÁNÍ
Spolu s varovným symbolem se může na
informačním displeji objevit v určitých případech také zpráva. Pokud kontrolka signalizuje
závadu, tj. svítí výstražný trojúhelník a na displeji se zobrazí zpráva Airbag SRS Nutný
servis nebo SRS airbag Urgentní servis.
Doporučujeme, abyste neprodleně kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Systém airbagů, vůz s levostranným řízením.
G018666
Analogová sdružená přístrojová deska.
G018665
Pokud zůstane varovná kontrolka systému
airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy,
znamená to, že systém airbagů není plně
funkční. Systém indikuje závadu v systému
předpínačů bezpečnostních pásů,
v systému SIPS, systému IC nebo jinou
závadu v systému. Neprodleně kontaktujte
autorizovaný servis Volvo.
Systém airbagů, vůz s pravostranným řízením.
Digitální sdružená přístrojová deska.
Při nastavení dálkového ovladače do polohy
klíče II se na sdružené přístrojové desce roz-
Systém se skládá z airbagů a čidel. Při nárazu
určité intenzity se aktivují čidla a airbag(y) se
naplní horkým plynem. Aby zmírnil náraz,
}}
17
01 Bezpečnost
01
Airbagy
začne se při stlačení airbag vypouštět. Přitom
uniká do vozidla kouř. To je zcela normální.
Mezi naplněním a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze několik desetin sekundy.
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, abyste za účelem opravy
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Neodborná oprava systému airbagů by
mohla způsobit jeho poruchu a následně
vážné zranění osob.
POZNÁMKA
Detektory reagují různě, a to v závislosti na
charakteru kolize a v závislosti na tom, zda
jsou připoutány bezpečnostní pásy. Platí
pro všechny polohy pásů.
Airbag na straně řidiče
Kromě bezpečnostních pásů je vůz vybaven
airbagem na straně řidiče jako doplňkem
ochrany, kterou poskytují bezpečnostní pásy.
Airbag je složen ve středu volantu. Volant je
označen nápisem AIRBAG.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pás a airbag na sebe
vzájemně působí. Pokud není bezpečnostní pás používán nebo je používán
nesprávně, může být snížena ochrana
poskytovaná airbagem v případě nehody.
Airbag spolujezdce
Proto se v případě kolize může stát, že se
nafoukne pouze jeden (nebo žádný) airbag.
Detektory snímají intenzitu kolize vozidla
a podle toho reagují nafouknutím jednoho
nebo několika airbagů.
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s levostranným řízením.
18
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s pravostranným řízením.
Kromě bezpečnostních pásů je vůz vybaven
airbagem na straně spolujezdce jako
doplňkem ochrany, kterou poskytují bezpečnostní pásy. Tento airbag je složen v prostoru
nad odkládací přihrádkou. Panel airbagu je
označen nápisem AIRBAG.
01 Bezpečnost
Airbagy
01
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
Aby riziko poranění v případě nafouknutí
airbagu bylo minimální, cestující musí
sedět co nejvíce vzpřímeně s nohami na
podlaze a se zády opřenými o sedadlo.
Bezpečnostní pásy musí být připoutány.
VAROVÁNÍ
Neumisťujte předměty před nebo nad
palubní desku, kde je umístěn airbag
spolujezdce.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován.
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl.
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou
menší než 140 cm, je-li airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
19
01 Bezpečnost
01
Aktivace/deaktivace airbagu*
Vypnutí klíčem – PACOS*
Obecné informace
Airbag (SRS) pro přední sedadlo spolujezdce
může být deaktivován, pokud je vozidlo vybaveno vypínačem PACOS (Passenger Airbag
Cut Off Switch). Informace o aktivaci/deaktivaci najdete v kapitole Aktivace/deaktivace.
Vypnutí klíčem/spínač
Vypínač airbagu spolujezdce (PACOS) je
umístěn na boku přístrojové desky na straně
spolujezdce a je přístupný po otevření dveří
spolujezdce (viz dále, kapitola Aktivace/deaktivace).
Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované
poloze. Ke změně polohy by se měla použít
čepel klíče dálkového ovládání.
Informace o čepeli klíče, viz strana 44.
VAROVÁNÍ
Nedodržení výše uvedených doporučení
by mohlo ohrozit život cestujících ve voze.
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem
spolujezdce, ale není vybaveno vypínačem
airbagu spolujezdce (PACOS), airbag bude
vždy aktivován.
20
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Aktivace/deaktivace
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag a na
displeji ve stropní konzole svítí symbol
. Nedodržením tohoto doporučení
můžete ohrozit život dítěte.
VAROVÁNÍ
Nedovolte nikomu sedět na předním
sedadle spolujezdce, pokud zpráva na
stropní konzole (viz strana 21) informuje,
že byl deaktivován airbag, a pokud na
sdružené přístrojové desce svítí výstražná
kontrolka systému airbagů. To znamená,
že došlo k vážné závadě. Co nejdříve kontaktujte servis. Opravu svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Umístění štítku a vypínače airbagu.
Airbag je aktivován. Pokud je spínač
v této poloze, osoby s tělesnou výškou
větší než 140 cm mohou sedět na
předním sedadle spolujezdce, ale nikdy
zde nesmí sedět děti v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku.
Airbag je deaktivován. Pokud je spínač
v této poloze, děti v dětské sedačce nebo
na podkládacím sedáku mohou sedět na
předním sedadle spolujezdce, ale nikdy
zde nesmí sedět osoby s tělesnou výškou
větší než 140 cm.
01 Bezpečnost
Aktivace/deaktivace airbagu*
VAROVÁNÍ
Aktivovaný airbag
01
Deaktivovaný airbag
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo spolujezdce, pokud je airbag aktivován. To platí pro všechny osoby menší
než 140 cm.
2
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
POZNÁMKA
Pokud je dálkový ovladač v poloze II,
zobrazí se na sdružené přístrojové desce
výstražný symbol airbagu na dobu
přibližně 6 sekund (viz strana 17).
G017800
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba vyšší než 140 cm, je-li
airbag deaktivován.
2
Symbol informuje, že je aktivován airbag (SRS)
spolujezdce.
Indikace informuje, že airbag spolujezdce je
deaktivován.
Varovný symbol ve stropní konzole indikuje,
že airbag pro sedadlo předního spolujezdce
je aktivován (viz předcházející obrázek).
Textová zpráva a symbol na displeji stropní
konzoly informují, že airbag pro přední
sedadlo spolujezdce je deaktivován (viz
předcházející obrázek).
G017724
Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):
Následně se kontrolka ve stropní konzole
rozsvítí na znamení, že airbag pro sedadlo
předního spolujezdce je ve správném
stavu. Více informací o různých polohách
dálkového ovladače s klíčem, viz
strana 76.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
21
01 Bezpečnost
01
Boční airbagy (SIPS)
Boční airbag
Umístění
Airbag se naplní mezi tělem cestujícího
a dveřmi a absorbuje náraz v okamžiku
srážky. Airbag se vypustí při stlačení
v důsledku srážky. Za normálních okolností
se naplní pouze boční airbag na straně zasažené nárazem.
Dětské sedačky a boční airbagy
G032949
Boční airbag nesnižuje ochranu, kterou
poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Velká část sil při nárazu zboku je přenesena
prostřednictvím SIPS (Systém ochrany proti
bočnímu nárazu) do podlahy, střechy, nosníků, sloupků a ostatních konstrukčních prvků
karoserie. Boční airbagy řidiče a spolujezdce
chrání hrudník a kyčle a jsou důležitou součástí systému SIPS.
VAROVÁNÍ
Sedadlo řidiče, levostranné řízení.
Systém airbagů SIPS se skládá ze dvou hlavních komponent, bočních airbagů a čidel.
Boční airbagy jsou instalovány v opěradlech
předních sedadel.
Sedadlo předního spolujezdce, levostranné
řízení.
Systém airbagů SIPS zahrnuje boční airbagy
a čidla. V případě nárazu určité intenzity se
aktivují čidla a boční airbagy se nafouknou.
22
•
Společnost Volvo doporučuje, aby
výměnu provedl autorizovaný servis
Volvo. Nesprávné provedení práce na
systému SIPS může způsobit funkční
poruchy a vážné poranění osob.
•
Nedávejte žádné předměty do prostoru mezi vnější stranou sedadla
a panel dveří, protože tento prostor je
určen pro boční airbag.
•
Společnost Volvo doporučuje používat
pouze potahy sedadel schválené společností Volvo. Jiné potahy sedadel
mohou omezit funkčnost bočních airbagů.
•
Boční airbagy doplňují bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní
pás.
01 Bezpečnost
Hlavový airbag (IC)
Vlastnosti
01
VAROVÁNÍ
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na
madla u stropu. Háček je určen pouze pro
lehké oděvy (ne pro tvrdé předměty jako
jsou např. deštníky).
Na obložení střechy, sloupky dveří ani
boční obložení nešroubujte ani jinak
nepřipevňujte žádné předměty. Tím by
mohla být omezena ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo schválené pro použití
v těchto částech vozidla.
Hlavový airbag (IC) je součástí systému SIPS
a airbagů. Je uložen v obložení po obou stranách stropu a chrání cestující sedící na vnějších sedadlech. V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla a hlavové airbagy se
nafouknou. Hlavový airbag napomáhá
předcházet zranění hlavy řidiče a spolucestujících o části interiéru při bočním nárazu.
VAROVÁNÍ
Zavazadla ve vozidle ukládejte tak, aby
nebyla výše než 50 mm pod horní hranu
oken dveří. V opačném případě by hlavový
airbag ztratil své ochranné vlastnosti.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní
pásy.
Vždy se připoutejte bezpečnostním
pásem.
23
01 Bezpečnost
01
WHIPS
Ochrana proti poranění krční páteře –
WHIPS
Systém ochrany proti poranění krční páteře
(WHIPS) se skládá z opěradel absorbujících
energii a speciálně vyvinutých opěrek hlavy
v obou předních sedadlech. Systém je aktivován při nárazu zezadu, v závislosti na úhlu
nárazu, rychlosti a fyzikálních vlastnostech
druhého vozu.
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy se připoutejte bezpečnostním
pásem.
Systém WHIPS a dětské sedačky/
podkládací sedáky
Systém WHIPS nesnižuje ochranu, kterou
poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Správná poloha těla na sedadle
Chraňte se před zraněním správným sezením,
řidič a spolujezdec na předním sedadle musí
sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.
Neomezujte funkci systému WHIPS
Vlastnosti sedadla
Když je systém WHIPS aktivován, sklopí se
opěradla předních sedadel částečně dozadu,
aby se změnila poloha těla řidiče a spolujezdce na předním sedadle. Tím se sníží riziko
poranění krční páteře.
VAROVÁNÍ
Nikdy sami neupravujte ani neopravujte
sedadlo nebo systém WHIPS. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
24
Nenechávejte na podlaze za sedadlem řidiče/
spolujezdce žádné předměty, které by mohly
omezit funkci systému WHIPS.
01 Bezpečnost
WHIPS
VAROVÁNÍ
Neumisťujte pevné předměty tak, aby byly
sevřeny mezi sedákem zadního sedadla
a opěradlem předního sedadla. Ujistěte se,
že nebrání správné funkci systému WHIPS.
01
VAROVÁNÍ
Pokud bylo sedadlo vystaveno extrémnímu
zatížení, například při nárazu zezadu, musí
být systém WHIPS zkontrolován. Doporučujeme, aby kontrolu provedl autorizovaný
servis Volvo.
I když sedadla nevykazují viditelné známky
poškození, mohlo dojít k omezení ochranných funkcí systému WHIPS.
Doporučujeme, abyste se obrátili na autorizovaný servis Volvo a nechali systém
zkontrolovat, a to i po mírném nárazu
zezadu.
Nepokládejte na zadní sedadlo žádné předměty,
které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Pokud je zadní opěradlo sklopené, odpovídající přední sedadlo musí být posunuto
dopředu tak, aby se nedotýkalo sklopeného opěradla.
25
01 Bezpečnost
Když dojde k aktivaci systému
01
Když dojde k aktivaci systému
Systém
Aktivován
Předpínač bezpečnostního pásu,
přední sedadlo
V případě čelního
nárazu, a/nebo bočního nárazu, a/nebo
nárazu zezadu a/
nebo převrácení vozu
Předpínač bezpečnostního pásu,
zadní sedadlo
Airbagy
V případě čelního a/
nebo bočního
nárazu, a/nebo
převrácení vozidla
Při čelním
nárazuA
(Volant a airbag
spolujezdce)
A
26
Boční airbagy
(SIPS)
Při bočním nárazuA
Hlavový airbag IC
V případě bočního
nárazu a/nebo některých čelních kolizíA
Ochrana proti
hyperflexi krční
páteře WHIPS
Při nárazu zezadu
Během srážky může být karosérie vozu značně zdeformována, aniž by přitom došlo k naplnění airbagu. Mnoho faktorů, jako jsou pevnost a hmotnost zasaženého objektu,
rychlost vozu, úhel srážky atd., ovlivňuje aktivaci různých
bezpečnostních systémů ve voze.
Pokud se naplnil airbag, doporučujeme Vám
postupovat takto:
•
Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste
vozidlo nechali dopravit k opravě do
autorizovaného servisu Volvo. Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy.
•
Doporučujeme, abyste výměnu součástí
bezpečnostních systémů vozidla svěřili
autorizovanému servisu Volvo.
•
Vždy kontaktujte lékaře.
POZNÁMKA
Systémy předpínačů bezpečnostních pásů
a airbagů mohou být při srážce aktivovány
pouze jednou.
VAROVÁNÍ
Řídicí modul systému airbagů se nachází
ve středové konzole. Pokud dojde k namočení středové konzoly vodou nebo jinou
kapalinou, odpojte kabely akumulátoru.
Nepokoušejte se nastartovat vozidlo,
mohlo by dojít k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla do provozu. Vozidlo nechte
dopravit do autorizovanému servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy.
Mohou ztížit řízení vozu. Mohou být také
poškozeny další bezpečnostní systémy.
Dým a prach vytvořený při vyfouknutí airbagů může při intenzivním zasažení způsobit podráždění/poranění pokožky.
V případě podráždění, omyjte postižené
místo studenou vodou. Rychlost plnění airbagů a materiál airbagů mohou způsobit
spálení pokožky třením.
01 Bezpečnost
Bezpečnostní režim
Jízda po nehodě
zobrazit zpráva Bezp. režim Viz příručka.
To znamená, že je omezena funkčnost vozu.
Bezpečnostní režim je bezpečnostní funkce,
která se aktivuje, když náraz mohl poškodit
důležitou funkci ve voze, např. palivové
potrubí, čidla bezpečnostních systémů nebo
brzdovou soustavu.
Pokus o nastartování motoru vozu
Nejprve zkontrolujte, že z vozu neuniká
palivo. Nesmí být cítit zápach paliva.
Výstražný symbol na analogové sdružené přístrojové desce.
Výstražný symbol na digitální sdružené přístrojové desce.
Pokud se vozidlo podílelo na dopravní
nehodě, může se na informačním displeji
Pokud vše vypadá normálně a zkontrolovali
jste vůz z hlediska úniku paliva, můžete se
pokusit nastartovat motor vozu.
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem
a otevřete dveře řidiče. Pokud se nyní objeví
hlášení, že je zapalování zapnuté, stiskněte
startovací tlačítko. Potom zavřete dveře
a znovu zasuňte dálkový ovladač s klíčem.
Elektronika vozu se nyní pokusí resetovat do
normálního režimu. Potom se pokuste nastartovat motor vozu.
Pokud je stále na displeji zprávaBezp. režim
Viz příručka, nesmíte vůz řídit ani jej nechat
táhnout, avšak místo toho musí být vůz odvezen na vozidle odtahové službyviz
strana 335. I když vůz se zdá pojízdný, při
jízdě by mohlo skryté poškození znemožnit
ovládání vozu.
01
Jízda
Pokud se po resetováni zprávy Bezp. režim
Viz příručka zobrazí zpráva Normal mode,
je možné opatrně odjet s vozidlem z nebezpečné situace. Nejezděte s vozem dál, než je
nezbytně nutné.
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami
nebo resetovat elektroniku po aktivaci bezpečnostního režimu. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo by vůz nemusel fungovat
jako obvykle. Doporučujeme, abyste
nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném
servisu Volvo a obnovit normální stav poté,
co byla zobrazena zpráva Bezp. režim
Viz příručka.
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte
nastartovat vůz, pokud je cítit palivo
a zobrazila se zpráva Bezp. režim Viz
příručka. Okamžitě vůz opusťte.
VAROVÁNÍ
Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do
bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto
místa odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo
bylo dopraveno k opravě do autorizovaného servisu Volvo.
27
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Děti musejí ve voze sedět bezpečně
a přitom pohodlně
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětských sedačkách zády ke směru
jízdy co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku.
Dále doporučuje, aby děti používaly podkládací sedáky/dětské sedačky ve směru jízdy
do 10 let věku.
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Pokud máte nějaké dotazy ohledně instalace dětského zádržného systému, obraťte
se na výrobce tohoto systému, aby Vám
poskytl podrobnější informace.
Dětské sedačky
Postup montáže a pokyny pro správné
připevnění dětské sedačky naleznete v montážním návodu.
Umístění dítěte ve vozidle a výběr vybavení je
ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte, více
informací, viz strana 30.
Umístění dětské sedačky
POZNÁMKA
Můžete umístit:
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky, podkládací sedáky a úchyty) určené pro vaše konkrétní vozidlo. Díky dětské bezpečnostní
výbavě Volvo zajistíte svému dítěti optimální
podmínky pro bezpečnou jízdu ve voze. Dětská bezpečnostní výbava se navíc snadno
instaluje a snadno používá.
1
28
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 20.
G020739
Právní požadavky na umístění dětí ve voze
se mohou v jednotlivých zemích lišit. Řiďte
se platnou právní úpravou.
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět
ve voze správně připoutány. Děti nesmějí
nikdy sedět na klíně cestujících.
Nepřipevňuje popruhy dětské sedačky
k vodorovné nastavovací tyči sedadla,
k pružinám, kolejnici ani k nosníkům pod
sedadlem. Ostré hrany by mohly sedadla
poškodit.
Dětské sedačky a airbagy jsou neslučitelné.
POZNÁMKA
Pokud používáte dětské bezpečnostní produkty, je důležité si přečíst pokyny pro
instalaci, které jsou přiloženy.
•
dětskou sedačku/podkládací sedák na
sedadlo spolujezdce za předpokladu, že
airbag spolujezdce není aktivován1.
•
jedna nebo několik dětských sedaček/
podkládacích sedáků na zadním sedadle.
Pokud je aktivován airbag spolujezdce, vždy
instalujte dětské sedačky/podkládací sedáky
na zadní sedadlo. Pokud na předním sedadle
spolujezdce sedí dítě, může při vystřelení airbagu utrpět vážný úraz.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag (SRS).
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou
menší než 140 cm, je-li airbag (SRS) aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
VAROVÁNÍ
01
Štítek Airbag
Podkládací sedáky/dětské sedačky s ocelovými výztuhami nebo jim podobné, které
by mohly ležet na tlačítku rozepnutí spony,
nesmějí být používány, protože by mohlo
dojít k náhodnému rozepnutí spony.
Nikdy neopírejte horní hranu dětského
zádržného systému o čelní okno.
Štítek je vidět po otevření dveří spolujezdce. Viz
vyobrazení na straně 20.
29
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Doporučené dětské sedačky2
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Skupina 0
Skupina 0+
Typové schválení: E1 04301146
max. 13 kg
max. 10 kg
Skupina 0+
max. 13 kg
Skupina 0
max. 10 kg
Skupina 0+
max. 13 kg
(L)
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E1 04301146
Typové schválení: E1 04301146
(U)
(U)
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy. Umístěte
ochranný polštář mezi dětskou sedačku
a palubní desku.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy
(Child Seat) - dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 03135
(L)
2
30
Prostřední zadní sedadlo
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná systémem ISOFIX.
max. 10 kg
Skupina 0
Vnější zadní sedadlo
Typové schválení: E5 03135
(L)
Dětská sedačka Volvo (Volvo
Infant Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E1 04301146
(U)
Dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 03135
(L)
Pro ostatní dětské sedačky platí, že by měl být Váš vůz uveden na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE R44.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
Skupina 0
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu
použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
(U)
(U)
(U)
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible
Child Seat) – dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child
Seat) – dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
(L)
(L)
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy. Umístěte
ochranný polštář mezi dětskou sedačku
a palubní desku.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy
(Child Seat) - dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem a popruhy. Umístěte ochranný polštář
mezi dětskou sedačku a palubní desku.
max. 10 kg
Skupina 0+
01
max. 13 kg
Skupina 1
9 – 18 kg
Skupina 1
9 – 18 kg
Typové schválení: E5 03135
(L)
Typové schválení: E5 03135
(L)
Dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy. Umístěte
ochranný polštář mezi dětskou
sedačku a palubní desku.
Typové schválení: E5 03135
(L)
}}
31
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Skupina 1
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
Britax Fixway - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy se systémem upevnění
ISOFIX a popruhy.
9 – 18 kg
Typové schválení: E5 03171
(L)
Skupina 1
9 – 18 kg
Skupina 2
15-25 kg
Skupina 2
15-25 kg
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu
použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
(U)
(U)
(U)
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible
Child Seat) – dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child
Seat) – dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
(L)
(L)
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible
Child Seat) - dětská sedačka používaná ve
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem.
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child
Seat) - dětská sedačka používaná ve směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
(U)
32
Typové schválení: E5 04191
(U)
Dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy/otočná sedačka
(Volvo Convertible Child Seat) dětská sedačka používaná ve
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
(U)
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
Skupina 2/3
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla (Booster Cushion with and without
backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla
(Booster Cushion with and without backrest).
Podkládací sedák s opěradlem
a bez opěradla (Booster Cushion
with and without backrest).
15-36 kg
Typové schválení: E5 04216
(UF)
Skupina 2/3
15-36 kg
Typové schválení: E5 04216
(UF)
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo
Booster Seat with backrest).
Typové schválení: E1 04301169
Typové schválení: E1 04301169
(UF)
(UF)
01
Typové schválení: E5 04216
(UF)
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo Booster Seat with
backrest).
Typové schválení: E1 04301169
(UF)
L: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální kategorie.
Vhodné pouze pro dětské sedačky schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
UF: Vhodné pouze pro dětské sedačky používané čelem ke směru jízdy schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
}}
33
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Dětské pojistky, zadní dveře
Ovládání elektricky ovládaných oken
v zadních dveřích a rukojetí otvírání zadních
dveří může být zablokováno, aby je nebylo
možné otevřít zevnitř. Více informací, viz viz
strana 57.
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů ISOFIX vždy postupujte podle instalačních instrukcí výrobce.
Velikostní třídy
Dětské sedačky i vozidla jsou různých velikostí. To znamená, že ne všechny dětské
sedačky jsou vhodné pro všechna sedadla ve
všech modelech vozů.
Proto existuje klasifikace dětských sedaček
využívajících upevnění ISOFIX, kde si uživatel
může vybrat správnou dětskou sedačku (viz
následující tabulka).
Velikostní
třída
Montážní body pro systém upevnění ISOFIX
jsou ukryty za dolní částí opěradla vnějších
zadních sedadel.
Umístění montážních bodů je indikováno
symboly na čalounění opěradla (viz předcházející obrázek).
Zatlačte sedák dolů, abyste získali přístup
k montážním bodům.
34
Popis
Popis
D
Redukovaná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
E
Dětská sedačka pro kojence,
proti směru jízdy
F
Příčná dětská sedačka, levá
G
Příčná dětská sedačka,
pravá
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě do dětské sedačky,
je-li vůz vybaven aktivovaným airbagem.
A
Plná velikost, dětská
sedačka po směru jízdy
B
Redukovaná velikost (alt. 1),
dětská sedačka po směru
jízdy
B1
Redukovaná velikost (alt. 2),
dětská sedačka po směru
jízdy
C
Velikostní
třída
Plná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
POZNÁMKA
Pokud nemá dětská sedačka ISOFIX klasifikaci podle velikosti dítěte, pak musí být
model vozidla zahrnut na seznamu vozidel,
v nichž je možné dětskou sedačku použít.
POZNÁMKA
Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaného prodejce Volvo a vyžádali si
informace o dětských sedačkách doporučených společností Volvo.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Typy dětských sedaček ISOFIX
Typ dětské sedačky
Kojenecká příčná sedačka
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy
Hmotnost
Velikostní třída
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských
sedaček ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
max. 10 kg
F
X
X
(0 – 9 měsíců)
G
X
X
max. 10 kg
E
X
OK
(0 – 9 měsíců)
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy
max. 13 kg
(IL)
E
X
(0 – 12 měsíců)
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Dětská sedačka, proti směru jízdy
9 – 18 kg
D
X
(9-36 měsíců)
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
}}
35
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Typ dětské sedačky
Dětská sedačka, po směru jízdy
Hmotnost
9 – 18 kg
Velikostní třída
B
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských
sedaček ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
X
OKA
(9-36 měsíců)
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: V této hmotnostní a/nebo výškové/věkové kategorii není poloha ISOFIX pro dětské sedačky ISOFIX vhodná.
IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně
univerzální kategorie.
IUF: Vhodné pro dětské sedačky ISOFIX používané čelem ke směru jízdy, které jsou v této hmotnostní kategorii univerzálně schváleny.
A
36
Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Horní upevňovací body pro dětské
sedačky
01
Podrobné informace o tom, jak má být dětská
sedačka upevněna do horních upevňovacích
bodů, viz pokyny výrobce sedačky.
VAROVÁNÍ
Pásy dětské sedačky se vždy musí protáhnout přes otvor v podstavci hlavové
opěrky a až potom se smí v uchycovacím
bodě napnout.
Vozidlo je vybaveno horními úchyty pro dětské sedačky. Tyto úchyty jsou umístěny na
odkládací poličce za zadními sedadly
a zakryty plastovými kryty. Pro přístup k jednotlivým úchytům obklopte stranou plastové
kryty.
U vozidel vybavených sklopnými opěrkami
hlavy na vnějších sedadlech, musí být před
montáží opěrky hlav sklopeny.
Horní upevňovací body jsou primárně určeny
pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy. Společnost Volvo
doporučuje, aby byly malé děti přepravovány
v dětských sedačkách situovaných proti
směru jízdy co možná nejdéle.
37
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče..................................................
Utajené uzamčení*..................................................................................
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*................................
Keyless drive*..........................................................................................
Zamykání/odemykání..............................................................................
Dětské pojistky........................................................................................
Alarm*......................................................................................................
38
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
40
46
47
49
52
57
58
ZÁMKY A ALARM
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
02
Všeobecné informace
Ztráta dálkového ovladače s klíčem
Vozidlo je dodáváno se 2 dálkovými ovladači
nebo PCC (Personal Car Communicator).
Používají se pro nastartování, zamykání
a odemykání vozidla.
Pokud ztratíte dálkový ovladač s klíčem,
můžete si nový ovladač objednat v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Zbývající dálkové ovladače s klíčem musíte
vzít s sebou do servisu. Aby se předešlo krádeži, je nutno vymazat kód ztraceného dálkového ovladače z paměti systému.
Lze objednat další dálkové ovladače - pro
jedno vozidlo lze naprogramovat a používat
až 6 dálkových ovladačů.
Z dálkového ovladače lze vytáhnout klíč
s kovovou čepelí. Viditelná část je k dispozici
ve dvou provedeních, proto můžete mezi dálkovými ovladači rozlišit.
PCC má ve srovnání s dálkovým ovladačem
s klíčem více funkcí. Následující část této
kapitoly popisuje funkce, které jsou k dispozici na komunikátoru PCC a zároveň na dálkovém ovladači s klíčem.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
Pokud řidič opouští vozidlo, nezapomeňte
vypnout napájení elektricky ovládaných
oken a střešního okna tím, že vytáhnete
dálkový ovladač s klíčem.
40
Indikátor pro zamknutí/odemknutí
Když je vůz zamknutý nebo odemknutý dálkovým ovladačem, ukazatele směru potvrdí,
že zamknutí/odemknutí bylo provedeno
správně.
Aktuální počet registrovaných klíčů je možné
zkontrolovat v systému menu MY CAR pod
položkou Informace Počet klíčů. Popis
systému menu, viz strana 211.
•
Zamknutí - jedno bliknutí a zpětná zrcátka
na dveří se sklopí2.
•
Odemknutí - dvě zablikání a zrcátka na
dveřích se vyklopí2.
Paměť klíče1 – vnější zpětná zrcátka
a sedadlo řidiče
Po zamknutí je signalizace provedena pouze
tehdy, když jsou aktivovány všechny zámky
po zavření dveří.
Nastavení je automaticky propojeno na
příslušný dálkový ovladač, viz stránky 79 a
103. Pokud k zamknutí použijete dálkový
ovladač s klíčem, nastavení motivu sdružené
přístrojové desky se uloží do klíče, viz
strana 65.
Tuto funkci lze aktivovat/deaktivovat
v systému menu MY CAR pod položkou
Nastavení Nastavení vozidla Paměť
klíče.
Popis systému menu, viz strana 211.
1
2
Vozy se systémem Keyless drive, viz
strana 49.
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem řidiče a elektricky ovládanými zrcátky.
Pouze vozidla s elektricky ovládanými sklopnými zrcátky na dveřích.
Výběr funkce
Pomocí systému menu vozidla lze nastavit
různé možnosti pro potvrzení zamknutí/
odemknutí pomocí světel, viz strana 211.
V systému menu MY CAR v položce
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení světel zvolte Světelný signál při
zamknutí dveří a/nebo Světelný signál při
odemknutí dveří.
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Imobilizér
Každý dálkový ovladač má jedinečný kód.
Motor vozu je možno nastartovat pouze
správným dálkovým ovladačem se správným
kódem.
Na sdružené přístrojové desce se mohou
objevit následující chybové zprávy vztahující
se k elektronickému imobilizéru:
Zpráva
Popis
Zasuň.
klíč vozu
Během startování byla v dálkovém ovladači s klíčem zjištěna chyba - klíč vytáhněte
ze spínací skříňky, opět jej
zasuňte a zkuste to znovu.
Klíč vozu
nenalezen
Během startování byla v dálkovém ovladači s klíčem zjištěna chyba - zkuste nastartovat znovu.
Pokud chyba přetrvává:
Zasuňte dálkový ovladač do
spínací skříňky a znovu zkuste nastartovat.
Imobilizér
Zkuste
znovu
Chyba v systému imobilizéru
během startování. Pokud
chyba přetrvává: Kontaktujte
odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Funkce
02
Klíč s dálkovým ovladačem, standardní verze.
Zamykání
Odemykání
Doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu
Víko zavazadlového prostoru
Funkce poplach
Startování vozu, viz strana 114.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
41
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Odemknutí – Odemkne dveře a víko
zavazadlového prostoru a poté vypne alarm.
02
Pro současné otevření všech oken stiskněte
tlačítko a držte je stisknuté (minimálně
4 sekundy).
Funkci můžete změnit ze současného odemknutí všech dveří na odemknutí pouze dveří
řidiče (jedním stisknutím tlačítka) a na odemknutí ostatních dveří (pokud do 10 sekund
stisknete tlačítko znovu).
Klíč s dálkovým ovladačem s PCC* - Personal
Car Communicator.
Informace
Funkce tlačítek
Zamknutí – Zamkne dveře a víko zavazadlového prostoru a poté aktivuje alarm.
Pro současné zavření všech bočních oken
a střešního okna* stiskněte tlačítko a držte je
stisknuté (minimálně 2 sekundy).
VAROVÁNÍ
Pokud jsou střešní okno a okna zavírána
pomocí dálkového ovladače s klíčem,
zkontrolujte, že nikomu nehrozí přivření
rukou.
42
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tuto funkci lze změnit v systému menu MY
CAR v položce Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení zámku Odemknout
dveře, kde jsou k dispozici obě možnosti
Všechny dveře a Dveře řidiče, pak
všechny. Popis systému menu, viz
strana 211.
Doprovodné osvětlení – Používá se
k zapnutí osvětlení vozidla na dálku. Více
informací, viz strana 94.
Víko zavazadlového prostoru – Odemkne a vypne alarm pouze pro víko zavazadlového prostoru. Více informací, viz
strana 53.
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci.
Podržíte-li tlačítko stisknuté alespoň
3 sekundy nebo pokud je stisknete dvakrát
během 3 sekund, zapnou se ukazatele směru
a houkačka.
Tuto funkci můžete vypnout stejným tlačítkem, pokud byla zapnuta po dobu nejméně
5 sekund. Jinak se funkce vypne automaticky
po uplynutí 2 minut a 45 sekund.
Dosah
Funkce dálkového ovladače fungují přibližně
do 20 m od vozu.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
POZNÁMKA
Funkce dálkového ovladače s klíčem
mohou být rušeny okolním rádiovým vlněním, stavbami, topografickými podmínkami
atd. Vůz je možné vždy zamknut/odemknut
čepelí klíče, viz strana 44.
Pokud je dálkový ovladač s klíčem mimo
vozidlo, když motor běží nebo je nastavena
poloha klíče I nebo pokud je aktivní II (viz
strana 76) a všechny dveře jsou zavřené, na
informačním displeji na sdružené přístrojové
desce se objeví varovná zpráva a současně
se ozve zvukové upozornění.
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Zpráva zmizí a akustický signál utichne, když
je dálkový ovladač s klíčem navrácen zpět do
vozu a:
•
•
•
Dálkový ovladač byl vložen do spínače
zapalování.
Rychlost je větší 30 km/h.
bylo stisknuté tlačítko OK.
Speciální funkce komunikátoru PCC*
Používání informačního tlačítka
–
Stiskněte informační tlačítko
.
02
> Všechny kontrolky blikají přibližně
7 sekund a světlo „obíhá“ kolem ovladače PCC. To indikuje, že informace
z vozu byly načteny.
Pokud během této doby stisknete
jakékoli z ostatních tlačítek, načítání je
přerušeno.
POZNÁMKA
Jestliže opakovaně použijete informační tlačítko v různých místech (po
7 sekundách a rovněž poté, kdy světlo
přejede kolem systému PCC) a žádná kontrolka se nerozsvítí, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Indikátory informují podle následujícího
obrázku:
Klíč s dálkovým ovladačem s PCC* - Personal
Car Communicator.
Informační tlačítko
Indikátory
Použití informačního tlačítka umožňuje
přístup k určitým informacím vozu
prostřednictvím indikátorů.
Zelené nepřerušované světlo – vůz je
zamknutý.
Žluté nepřerušované světlo – vůz je odemknutý.
Γervené nepřerušované světlo - od
okamžiku uzamknutí vozidla byl alarm
spuštěn.
Střídavě blikající obě červené kontrolky alarm byl spuštěn během posledních
5 minut.
Rozsah systému PCC
Systém PCC má pro zamykání, odemykání
a ovládání víka zavazadlového prostoru
dosah cca. 20 m od vozu. Ostatní funkce mají
dosah cca. 100 m.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
43
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
02
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
POZNÁMKA
Funkce informačního tlačítka mohou být
rušeny okolním rádiovým vlněním, budovami, topografickými podmínkami atd.
Mimo dosah PCC
Pokud je PCC příliš daleko od vozu, aby byly
načteny informace, pak je zobrazen poslední
stav, v němž byl vůz zanechán, bez světla
„obíhajícího“ kolem PCC.
Pokud je k vozu používáno několik PCC, pak
pouze PCC naposledy používaný pro
zamknutí/odemknutí zobrazí správný status.
POZNÁMKA
Pokud použijete informační tlačítko
v daném dosahu a kontrolka se nerozsvítí,
může to být proto, že rádiové vlny v okolí,
budovy, topografické podmínky apod.
přerušily poslední komunikaci mezi systémem PCC a vozidlem.
44
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Odnímatelná čepel klíče
Vytáhnutí čepele klíče
Součástí dálkového ovladače je vytahovací
kovová čepel klíče. Pomocí tohoto klíče lze
aktivovat některé funkce a provádět některé
operace.
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.
Funkce čepele klíče
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače s klíčem:
•
mohou být manuálně otevřeny dveře
řidiče, pokud nemůže být aktivováno centrální zamykání dálkovým ovladačem
s klíčem, viz strana 50.
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo zpět.
•
mohou být aktivovány/deaktivovány
mechanické dětské pojistky v zadních
dveřích, viz strana 57.
Připevnění čepele klíče
•
je blokován přístup do odkládací
schránky v přístrojové desce a do zavazadlového prostoru (utajené uzamčení*),
viz strana 46.
1. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
•
je možné aktivovat/deaktivovat airbag
spolujezdce vpředu (systém PACOS)*, viz
strana 20.
Opatrně zasuňte čepel klíče na místo v dálkovém ovladači.
2. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče
zablokovaná.
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Odemknutí dveří čepelí klíče
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, např.
když jsou baterie vybité, dveře řidiče lze
otevřít následovně:
02
1. Dveře řidiče odemkněte pomocí čepele
klíče, kterou zasunete do válcové vložky
zámku u kliky na dveřích.
Viz také obrázek a další informace na
straně viz strana 50.
POZNÁMKA
Když jsou dveře odemknuty pomocí
čepele klíče a otevřou se, aktivuje se
alarm.
2. Vypněte poplach zasunutím dálkového
ovladače s klíčem do spínací skříňky.
Vůz se systémem Keyless, viz strana 50.
45
02 Zámky a alarm
Utajené uzamčení*
02
Všeobecné informace o utajeném
uzamčení
Utajené uzamčení je určeno pro situace jako
předání vozidla do servisu, obsluze hotelového parkoviště, apod. Schránka v přístrojové
desce se zamkne a zámek víka zavazadlového prostoru se odpojí od centrálního zamykání - víko zavazadlového prostoru nelze
otevřít pomocí tlačítka centrálního zamykání
ve předních dveřích ani pomocí dálkového
ovladače s klíčem.
To znamená, že dálkový ovladač bez klíče lze
použit pouze k aktivaci/deaktivaci alarmu,
otevření dveří a jízdě.
Dálkový ovladač bez čepele klíče můžete
předat zaměstnanci servisu nebo hotelu čepel klíče si ponechá majitel vozidla.
Aktivní zámky pro dálkový ovladač s klíčem.
Postup aktivace utajeného uzamčení:
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky
zámku schránky v přístrojové desce.
Otočte čepel klíče o 180 stupňů doprava.
Klíčová dírka je ve svislé poloze, tj.
v poloze pro utajené uzamčení..
Vytáhněte čepel klíče. Na informačním
displeji na sdružené přístrojové desce se
současně objeví zpráva.
Schránka v přístrojové desce se nyní zamkne
a víko zavazadlového prostoru nelze odemknout pomocí dálkového ovladače ani
pomocí tlačítka centrálního zamykání.
POZNÁMKA
Aktivace/deaktivace
Klíč nevracejte do dálkového ovladače, ale
uložte jej na bezpečném místě.
•
Deaktivace se provádí v opačném pořadí.
G021084
Informace o zamykání pouze odkládací
přihrádky v přístrojové desce, viz strana 53.
Aktivní zámky pro dálkové ovládání bez aktivovaného klíče a utajeného uzamčení.
Aktivace utajeného uzamčení.
46
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Zámky a alarm
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*
Výměna baterie
Výměna baterie
Důkladně se seznamte s umístěním stran
označených (+) a (–) na baterii uvnitř
krytu.
Baterie musejí být vyměněny, pokud:
•
se na sdružené přístrojové desce objeví
informační symbol a na displeji se zobrazí
Nízký stav baterie v dálkovém
ovladači. Prosím, baterie vyměňte.
Dálkový ovladač s klíčem (1 baterie)
1. Opatrně vypačte baterii.
a/nebo
•
zámky opakovaně nereagují na signály
dálkového ovladače s klíčem v okruhu
20 metrů od vozu.
02
2. Instalujte novou baterii stranou (+) dolů.
PCC* (2 baterie)
Otevření
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
1. Opatrně vypačte baterie.
2. Nejprve instalujte jednu novou baterii
stranou (+) nahoru.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo
zpět.
3. Umístěte bílé plastové kolečko mezi baterie a nakonec instalujte druhou novou
baterii stranou (+) dolů.
Do otvoru za pojistkou zasuňte plochý
šroubovák široký 3 mm a jemně pačte
kryt dálkového ovladače nahoru.
Typ baterie
POZNÁMKA
Otočte dálkový ovladač s klíčem tlačítky
nahoru, aby baterie nevypadly.
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se baterie a jejích pólů prsty,
protože by mohlo dojít k narušení funkčnosti.
Používejte baterie s označením CR2430, 3V –
jednu do dálkového ovladače s klíčem a dvě
do PCC.
Sestavení
1. Stiskněte dálkový ovladač s klíčem
dohromady.
2. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
3. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče
zablokovaná.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
47
02 Zámky a alarm
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*
DŮLEŽITÉ
02
48
Staré baterie likvidujte ekologicky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Zámky a alarm
Keyless drive*
Systém zamykání a startování bez
použití klíče (pouze PCC1)
víka zavazadlového prostoru. To znamená, že
osoba, která chce zamknout nebo odemknout dveře, musí mít PCC u sebe. Není
možné zamknout nebo odemknout dveře,
pokud se PCC nachází na opačné straně
vozu.
Všeobecné informace
G020577
Γervené kroužky na předcházejícím obrázku
vyznačují pokrytí antén systému.
Pokud jsou všechny PCC vyjmuty z vozu za
chodu motoru nebo když je aktivní poloha
klíče I nebo II (viz strana 76) a pokud jsou
všechny dveře zavřené, potom se na displeji
sdružené přístrojové desky zobrazí výstražné
hlášení a současně zazní akustický signál.
Varovná zpráva zmizí a akustický signál utichne, když je PCC navrácen zpět do vozu:
Rušení funkce PCC
Elektromagnetická pole a vlnění mohou rušit
systém „keyless drive“.
POZNÁMKA
Nepokládejte PCC do blízkosti mobilního
telefonu nebo kovového předmětu - ne
blíže než 10-15 cm.
bylo stisknuté tlačítko OK.
Zamykání
K vozu jsou dodávány oba dálkové ovladače
PCC s funkcí Keyless. Další jednotky PCC
mohou být doobjednány, viz strana 40.
Pokud ponecháte PCC s funkcí „keyless
drive“ ve voze, bude dočasně deaktivován po
zamknutí vozu. Je tak zabráněno zneužití.
Dosah PCC
Avšak pokud se někdo dostane do vozu,
otevře dveře a najde PCC, může být opě-
1
DŮLEŽITÉ
PCC je zasunut do spínací skříňky
•
•
•
dveře byly otevřeny a zavřeny
02
Nikdy nenechávejte PCC ve voze.
Pokud přesto dochází k rušení, použijte PCC
a čepel klíče jako dálkový ovladač, viz
strana 41.
Funkce keyless drive v PCC umožňuje jízdu,
odemykání a zamykání bez použití klíče.
Pouze musíte mít PCC s sebou. Umožňuje
snadnější a pohodlnější odemknutí vozidla,
např. když máte plné ruce.
Aby bylo možné otevřít dveře nebo víko zavazadlového prostoru, nesmí být PCC dále než
přibližně 1,5 metru od kliky dveří vozu nebo
tovně aktivován. Proto je důležité věnovat
zacházení se všemi PCC velkou pozornost.
Bezpečné zacházení s PCC
Personal Car Communicator, viz strana 43.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
49
02 Zámky a alarm
Keyless drive*
Odemykání
Vůz se odemkne, když se rukou dotknete
kliky na dveřích nebo stlačíte pogumovanou
přítlačnou plochu na víku zavazadlového
prostoru - dveře resp. víko zavazadlového
prostoru otevřete jako obvykle.
02
Odemknutí čepelí klíče
1. Zatlačte čepel klíče cca. 1 cm rovnou do
otvoru na spodní straně kliky/krytky nepáčte.
> Po zatlačení čepele nahoru do otvoru
se plastová krytka sama uvolní.
2. Potom vložte čepel klíče do válcové
vložky zámku a dveře odemkněte.
3. Po odemknutí nasaďte plastovou krytku
zpět.
POZNÁMKA
Vozidla se systémem keyless drive mají tlačítko
na vnějších klikách dveří.
Když jsou dveře odemknuty pomocí
čepele klíče a otevřeny, aktivuje se alarm.
Vypíná se vložením PCC do zapalování, viz
strana 59.
Stisknutím zamykacího tlačítka na jedné
z vnějších klik dveří zamkněte boční dveře
a víko zavazadlového prostoru.
Abyste mohli vůz zamknout, musí být
všechny dveře a víko zavazadlového prostoru
zavřené - jinak se vozidlo neuzamkne.
POZNÁMKA
U vozů s automatickou převodovkou musí
být páka voliče v poloze P – jinak není
možné vůz zamknut nebo zapnout alarm.
2
50
Paměť klíče2 – sedadlo řidiče a vnější
zpětná zrcátka
Otvor pro čepel klíče - k uvolnění krytu.
Paměťová funkce PCC
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání pomocí PCC, např. když jsou baterie
vybité, levé přední dveře lze otevřít pomocí
vytahovací čepele klíče PCC (viz strana 44)
Pokud se několik lidí, každý s PCC, přiblíží
k vozu, je provedeno nastavení sedadla
a zrcátek pro osobu, která otvírá dveře řidiče.
Válcová vložka zámku je přístupna po sundání plastového krytu kliky na dveřích k tomu se použije čepel klíče:
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem řidiče a elektricky ovládanými zrcátky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Jestliže otevřela dveře řidiče osoba A s PCCA, avšak osoba B s PCC-B bude řídit, nastavení mohou být změněna třemi způsoby:
02 Zámky a alarm
Keyless drive*
•
Osoba B se postaví ke dveřím řidiče nebo
usedne za volant a stiskne odemykací tlačítko svého PCC, viz strana 41.
•
Zvolte jednu ze tří pamětí pro nastavení
sedadla tlačítkem sedadla 1–3, viz
strana 79.
•
Seřiďte sedadlo a zrcátka manuálně, viz
strana 79 a 103.
Umístění antény
VAROVÁNÍ
Lidé s kardiostimulátorem by se neměli
přibližovat na vzdálenost menší než 22 cm
k anténám systému přístupu bez klíčů se
svým kardiostimulátorem. Tak se předejde
interferencím mezi kardiostimulátorem
a systémem přístupu bez klíčů.
02
Nastavení zamknutí
Funkci Keyless lze upravit v systému nabídky
MY CAR. Přitom se nastaví, které dveře se
nezamykají. Zvolte Nastavení vozidla
Nastavení zámku Bezklíčový vstup a potom vyberte Odemknout všechny
dveře, Libovolné dveře, Dveře na stejné
straně nebo Obě přední dveře.
Popis systému menu, viz strana 211.
Systém přístupu bez klíčů má množství integrovaných antén umístěných po celém
vozidle:
Zadní nárazník, uprostřed
Klika dveří, vlevo vzadu
Odkládací polička za zadními sedadly,
uprostřed, zespodu
Klika dveří, vpravo vzadu
Středová konzola, pod zadní částí
Středová konzola, pod přední částí.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
51
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Zvenku
02
Dálkový ovladač s klíčem může zamknout/
odemknout současně všechny dveře a víko
zavazadlového prostoru. Můžete nastavit
různé sekvence odemykání. Viz popis odemykání pomocí dálkového ovladače s klíčem,
strana 42.
Aby bylo možné aktivovat sekvenci zamykání,
dveře řidiče musí být zavřené - pokud jsou
otevřené některé další dveře nebo víko zavazadlového prostoru, dojde k uzamknutí a aktivaci alarmu, až se tyto dveře zavřou.
V případě systému Keyless* musí být zavřeny
všechny dveře a víko zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA
Pamatujte na riziko zamknutí, když je dálkový ovladač ve voze.
Pokud není možné zamknout/odemknout dálkovým ovladačem s klíčem, může být vybitá
baterie – zamkněte nebo odemkněte dveře
řidiče vyjímatelnou čepelí klíče, viz strana 44.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že se alarm aktivuje, pokud
se dveře otevřou poté, kdy byly odemknuty pomocí čepele klíče - alarm se vypne
po vložení dálkového ovladače do spínací
skříňky.
Zevnitř
Centrální zamykání
VAROVÁNÍ
Při zamykání pomocí dálkového ovladače
mimo vůz mějte na pamětí nebezpečí
uzamknutí osoby ve voze - v takovém
případě nelze pomocí ovládacích prvků na
dveří žádné dveře otevřít zevnitř vozidla.
Další informace najdete dále v kapitole
"Funkce Deadlock".
Automatické znovuzamknutí
Pokud nejsou během 2 minut od odemknutí
otevřeny žádné dveře ani víko zavazadlového
prostoru, vůz se opětovně automaticky
zamkne. Tato funkce snižuje riziko nechtěného zanechání nezamčeného vozidla.
(Vozidla s alarmem, viz strana 58.)
Centrální zamykání.
Všechny dveře a víko zavazadlového prostoru
mohou být zamknuty nebo odemknuty současně pomocí tlačítka centrálního zamykání
na jedněch předních dveřích.
•
Odemykání
Dveře mohou být odemknuty zevnitř dvěma
způsoby:
•
52
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stiskněte jednu stranu
tlačítka pro
pro odezamknutí – druhou stranu
mknutí.
Stiskněte tlačítko centrálního zamykání
.
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Pro současné otevření všech bočních oken*
stiskněte tlačítko a držte je stisknuté (minimálně 4 sekundy).
Nastavení zámku Autom. zamknutí
dveří. Popis systému menu, viz strana 211.
Informace k utajenému uzamčení, viz
strana 46.
•
Schránka v přístrojové desce
Víko zavazadlového prostoru
Zatáhněte za kliku a pusťte ji - dveře se
odemknou. Opětovným zatažením za
kliku dveří otevřete dveře.
Odemknutí dálkovým ovladačem
s klíčem
Zamykání
•
02
Po zavření předních dveří stiskněte tla.
čítko centrálního zamykání
Pro současné zavření všech bočních oken
a střešního okna* stiskněte tlačítko a držte je
stisknuté (minimálně 2 sekundy).
Všechny dveře lze samostatně zamknout
manuálně pomocí zamykacích tlačítek příslušné dveře musí být zavřené.
Otevření všech oken
Pro současné otevření všech bočních oken
a střešního okna stiskněte tlačítko
a držte je stisknuté (minimálně 4 sekundy) například pro rychlé vyvětrání prostoru pro
cestující za horkého počasí.
Schránka v palubní desce může být zamykána/odemykána pouze vyjímatelnou čepelí
klíče dálkového ovladače. Informace k vyjmutí
čepele klíče, viz strana 44.
Zamknutí schránky v palubní desce
Alarm pro víko zavazadlového prostoru může
být odpojen* a víko zavazadlového prostoru
může být odemknuto a otevřeno pomocí tlačítka
na dálkovém ovladači s klíčem.
Automatické uzamykání
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky
zámku schránky v přístrojové desce.
Dveře a víko zavazadlového prostoru se
zamykají automaticky, když se vozidlo rozjede.
Otočte čepel klíče o 90 stupňů doprava.
Když je schránka zamknutá, je otvor klíče
v horizontální poloze.
Tuto funkci lze aktivovat/deaktivovat
v systému menu MY CAR pod položkou
Nastavení Nastavení vozidla
Vytáhněte čepel klíče.
Pokud je vůz vybaven alarmem*, kontrolka
alarmu na přístrojové desce přestane signalizovat, aby bylo zřejmé, že alarm pro celý vůz
není zapnutý. Snímač náklonu a snímače
pohybu v interiéru a snímače otevření víka
zavazadlového prostoru jsou odpojeny.
Odemykání se provádí v opačném pořadí.
Dveře zůstanou zamknuté a hlídané alarmem.
•
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
}}
53
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
02
Víko zavazadlového prostoru je možné
otevřít dvěma různými způsoby
POZNÁMKA
Jedno stisknutí - Víko zavazadlového prostoru se odemkne, ale zůstává zavřené - lehce
stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu na
vnějším madlu a víko zavazadlového prostoru
otevřete.
Pokud se dveře zavazadlového prostoru
neotevřou do 2 minut, znovu se zamknou
a alarm se znovu zapojí.
Dvě stisknutí - Víko zavazadlového prostoru
se odemkne a zámek se vysune. Přitom se
víko zavazadlového prostoru otevře přibližně
o centimetr - nadzvednutím vnějšího madla
víko otevřete. V případě deště, mrazu, sněžení a při chladném počasí se však může stát,
že se zámek dveří zavazadlového prostoru
nevysune.
54
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Pokud se víko/výklopné dveře zavazadlového prostoru odemknou 2 stisknutím, víko/výklopné dveře se automaticky nezamknou, protože jsou
otevřené - musí se zavřít ručně.
•
Víko/výklopné dveře zavazadlového
prostoru jsou po zavření odemknuté
a alarm není aktivován - znovu
zamkněte a alarm aktivujte pomocí tlana dálkovém ovlačítka zamykání
dači.
Odemknutí vozu zevnitř
Odemykání, víko zavazadlového prostoru
Zamknutí dálkovým ovladačem s klíčem
•
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém ovladači s klíčem,
, viz strana 41.
Pokud je vůz vybaven alarmem*, kontrolka
alarmu na přístrojovém panelu začne blikat,
což signalizuje zapnutý alarm.
Odemknutí/otevření víka zavazadlového prostoru:
–
Stiskněte tlačítko (1) na panelu spínačů
osvětlení - zámek se uvolní a víko zavazadlového prostoru se otevře o několik
centimetrů.
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Funkce „deadlock“*1
zabezpečení (podrobný popis menu, viz
strana 211).
Dočasná deaktivace
U funkce "deadlock" se všechna tlačítka
zamykání a kliky na dveřích mechanicky
vypojí, takže dveře nelze otevřít zevnitř.
2. Zvolte Aktivovat jedenkrát.
> Na displeji sdružené přístrojové desky
se zobrazí zpráva Omezená ochrana
Viz manuál a funkce „deadlock“ se
vypne při zamknutí vozidla.
Funkce „deadlock“ se aktivuje dálkovým
ovladačem, a to se zpožděním cca.
10 sekund po zamknutí dveří.
nebo
POZNÁMKA
–
Pokud se dveře otevřou během stanovené
doby, sekvence se přeruší a alarm se
vypne.
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
Funkci deadlock můžete deaktivovat a vůz
odemknout pouze dálkovým ovladačem s klíčem. Levé přední dveře je možné zvenku
odemknout pomocí odnímatelné čepele klíče.
VAROVÁNÍ
Dokud není funkce Deadlock deaktivována, nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete tím nebezpečí uzamknutí osoby
ve voze.
MY CAR
OK MENU
Knoflík TUNE
EXIT
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock je možné dočasně vypnout. To se provede následovně:
1. Vstupte do systému menu MY CAR
prostřednictvím položky Nastavení
Nastavení vozidla Omezené
1
02
Zvolte Dotaz při opuštění vozu.
> Při každém vypnutí motoru se na obrazovce na středové konzole zobrazí
zpráva Aktivovat Omezené
zabezpečení až do dalšího
nastartování motoru? následovaná
zprávou Potvrdit s OK a Storno
s EXIT.
Pokud má být funkce „deadlock“ vypnuta
–
Stiskněte OK/MENU a zamkněte vůz
(Upozorňujeme, že se současně vypnou
detektory pohybu a náklonu*, viz
strana 59.)
> Při dalším nastartování motoru se
systém vynuluje a na sdružené přístrojové desce se zobrazí zpráva Kompl.
ochrana , při které se funkce „deadlock“ a detektory pohybu a náklonu
alarmu opět aktivují.
Pouze v kombinaci s alarmem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
55
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Pokud nemá být systém zamykání změněn
02
Stiskněte EXIT a zamkněte vozidlo.
–
POZNÁMKA
56
•
Nezapomeňte, že se alarm aktivuje,
jakmile se vozidlo zamkne.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
02 Zámky a alarm
Dětské pojistky
Manuální zablokování zadních dveří
POZNÁMKA
Dětské pojistky brání dětem otevřít zadní
dveře zevnitř.
•
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv obě
zadní dveře najednou.
•
Vozidla s elektrickou dětskou pojistkou
nejsou vybavena manuální dětskou
pojistkou.
G021077
Elektrické zamykání zadních dveří*
a elektrické ovládání oken
Zapnutí a vypnutí dětských pojistek:
Pomocí vytahovací čepele klíče dálkového ovladače otočte knoflíkem, viz
strana 44.
Dveře se zablokují proti otevření zevnitř.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
2. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou pojistky aktivní, na displeji
na sdružené přístrojové desce se
objeví Zad.dět.pojistky Aktivováno
a rozsvítí se kontrolka na tlačítku.
02
Pokud jsou aktivovány elektricky ovládané
dětské pojistky:
•
okna mohou být ovládána pouze spínači
na ovládacím panelu na dveřích řidiče
•
zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
Aktuální nastavení se uloží, když se motor
vypne - pokud jsou dětské bezpečnostní
pojistky při vypnutí motoru zapnuté, tato
funkce zůstane aktivní i při dalším nastartování motoru.
Dětské pojistky jsou umístěny na zadní hraně
každých zadních dveří a jsou přístupné pouze
tehdy, když jsou dveře otevřené.
–
1. Nastartuje motor nebo přepněte klíč do
polohy nad 0.
Ovládací panel na dveřích řidiče.
Dětské bezpečnostní pojistky lze zapnout
nebo vypnout ve všech polohách klíče nad 0
- viz strana 76. Aktivaci/deaktivaci lze provést do 2 minut po vypnutí motoru v případě,
že nejsou otevřeny žádné dveře.
Zapnutí dětských pojistek:
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
57
02 Zámky a alarm
Alarm*
Všeobecné informace
02
Aktivovaný alarm se spustí, jestliže:
•
jsou otevřeny dveře, kapota nebo víko
zavazadlového prostoru
•
je zachycen pohyb v prostoru pro cestující (pokud je systém vybaven čidlem
pohybu ve voze*)
•
vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
systém vybaven čidlem náklonu vozu*)
•
•
byl odpojen kabel akumulátoru,
se odpojí siréna.
Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na
informačním displeji na sdružené přístrojové
desce se zobrazí zpráva. V takovém případě
kontaktujte odborný servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Kontrolka alarmu
V případě pohybu v prostoru pro cestující
snímače náklonu spustí alarm - registruje
se rovněž proudění vzduchu. Proto se
alarm může spustit, pokud ve voze
necháte otevřené okno nebo střešní okno
nebo pokud se zapne topení v prostoru
pro cestující.
Aby k tomu nedošlo: Při opouštění vozidla
zavřete okna/střešní okno. Pokud budete
používat integrované vyhřívání prostoru
pro cestující (nebo přenosné elektrické
topení), nastavte proud vzduchu z ventilačních otvorů tak, aby nesměřoval nahoru do
prostoru pro cestující. Dále lze použít omezenou úroveň alarmu, viz strana 59.
POZNÁMKA
Nepokoušejte se sami opravovat ani upravovat prvky systému alarmu. Každý takový
pokus může ovlivnit podmínky pojištění
vozu.
Γervená LED dioda na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:
•
LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivován
•
LED kontrolka bliká jednou za sekundu –
alarm je aktivní
•
LED dioda bliká rychleji po vypnutí alarmu
(dokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý ve spínací skříňce a je zvolena
poloha klíče I) – Byl spuštěn poplach.
Zapnutí alarmu
–
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Deaktivujte alarm
–
58
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
02 Zámky a alarm
Alarm*
Vypnutí spuštěného alarmu
Omezený režim alarmu
–
Aby nedošlo k náhodnému spuštění alarmu,
např. pokud necháte v zamknutém voze psa
nebo během převozu vozidla na trajektu nebo
ve vlaku, lze detektory pohybu a náklonu
dočasně deaktivovat.
Stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem
tlačítko pro odemknutí nebo zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
Další funkce alarmu
Postupuje se přitom stejně jako u dočasného
vypojení zamykání s funkcí "deadlock", viz
strana 55.
Automatické opětovné zapnutí alarmu
Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně
opustili vůz s vypnutým alarmem.
Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak
žádné dveře ani víko zavazadlového prostoru
nejsou během 2 minut otevřeny, alarm se
automaticky opětovně zapne. Zároveň se
opětovně zamkne vůz.
2. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
> Alarm se deaktivuje a kontrolka alarmu
zhasne.
Dálkový ovladač s klíčem nefunguje
3. Nastartujte motor.
Pokud alarm nelze pomocí dálkového ovladače s klíčem deaktivovat, např. pokud je
baterie v klíči vybitá, lze vozidlo odblokovat,
odpojit od alarmu a motor nastartovat. Postupujte následovně:
1. Otevřete dveře řidiče pomocí odnímatelné
čepele klíče - viz strana 50.
> Alarm se spustí, kontrolka alarmu
rychle bliká a zní siréna.
02
Zvukový signál
Při spuštění poplachu nastane následující:
•
Siréna zní 30 sekund nebo do doby, než
se alarm vypne. Siréna má svou vlastní
baterii, která pracuje nezávisle na akumulátoru vozu.
•
Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do
vypnutí alarmu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
59
Přístroje a ovládací prvky........................................................................ 62
Přístroje a ovládací prvky - Executive .................................................... 74
Volvo Sensus ......................................................................................... 75
Polohy klíče............................................................................................. 76
Sedadla................................................................................................... 78
Sedadla - Executive................................................................................ 82
Volant...................................................................................................... 84
Osvětlení................................................................................................. 86
Stěrače a ostřikovače............................................................................. 98
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka............................ 100
Kompas*................................................................................................ 106
Elektricky ovládané střešní okno*......................................................... 108
Alcolock*............................................................................................... 110
Startování motoru................................................................................. 114
Startování motoru – Flexifuel................................................................ 119
Startování motoru – externí akumulátor................................................ 121
Převodovky........................................................................................... 123
Start/Stop*............................................................................................ 131
Pohon všech kol – AWD*...................................................................... 137
Nožní brzda........................................................................................... 138
Parkovací brzda.................................................................................... 140
HomeLink® *.......................................................................................... 144
60
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PROSTŘEDÍ ŘIDIΓE
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Přehled přístrojů
03
Levostranné řízení.
62
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Strana
Funkce
Strana
Funkce
Strana
Menu a zprávy, ukazatele směru, dálková/
potkávací světla,
palubní počítač
208, 92,
88, 238
Klika dveří
–
Nastavení sedadel*
78
Ovládací panel
52, 57,
100, 103
86, 319,
53
Manuální řazení převodových stupňů u automatické převodovky*
125
Ovládací panel pro
systém infotainment
a navigaci v menu
255, 257,
211
Ovládání světlometů,
otvírání dvířek hrdla
palivové nádrže a víka
zavazadlového prostoru
Tempomat*
155, 157
219
Houkačka, airbagy
84, 18
Panel pro ovládání klimatizace
Páka voliče
123
Sdružená přístrojová
deska
65
246
Navigace v menu,
ovládání audio, ovládání telefonu*
211, 257,
255, 285
Ovládání aktivního
podvozku (Four-C)*
Stěrače a ostřikovače
98, 99
Nastavení volantu
84
Tlačítko START/STOP
ENGINE
114
Parkovací brzda
140
Spínací skříňka
76
Otevření kapoty
356
Obrazovka pro systém
infotainment a zobrazení menu
254, 257,
211
Výstražná funkce ukazatelů směru
92
03
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
63
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
03
Pravostranné řízení.
64
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Strana
Funkce
Strana
Funkce
Strana
Výstražná funkce ukazatelů směru
92
86, 319,
53
Panel pro ovládání klimatizace
219
Obrazovka pro systém
infotainment a zobrazení menu
254, 257,
211
Ovládání světlometů,
otvírání dvířek hrdla
palivové nádrže a víka
zavazadlového prostoru
211, 255,
257
Tlačítko START/STOP
ENGINE
114
Klika dveří
–
Ovládací panel pro
systém infotainment
a navigaci v menu
Ovládací panel
Spínací skříňka
76
52, 57,
100, 103
Manuální řazení převodových stupňů u automatické převodovky*
125
Nastavení sedadel*
78
Otevření kapoty
356
Tempomat*
155, 157
Parkovací brzda
140
Sdružená přístrojová
deska
65
Nastavení volantu
84
Houkačka, airbagy
84, 18
208, 92,
88, 238
Navigace v menu,
ovládání audio, ovládání telefonu*
211, 255,
257, 285
Menu a zprávy, ukazatele směru, dálková/
potkávací světla,
palubní počítač
Ovládání aktivního
podvozku (Four-C)*
246
Stěrače a ostřikovače
98, 99
Páka voliče
123
03
Informační displej na sdružené
přístrojové desce
Informační displej, analogová přístrojová deska.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
65
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Měřáky a indikátory, analogová
sdružená přístrojová deska
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Indikace řazení2 / indikace převodových
stupňů3. Viz také převodovky strana 123.
Měřáky a indikátory, digitální
sdružená přístrojová deska
03
U digitální sdružené přístrojové desky lze zvolit alternativní témata. K dispozici jsou následující motivy: "Elegance", "Eco"
a "Performance". Nastavení motivů lze při
zamykání vozidla uložit do paměti dálkového
ovladače s klíčem, viz strana 40 a 213.
Informační displej, digitální přístrojová deska*.
Informační displeje na sdružené přístrojové
desce zobrazují informace o některých funkcích vozu, např. o tempomatu, palubním
počítači a také zprávy. Tyto informace se
zobrazí se symboly a textem.
Další popis je pod funkcemi, které využívá
displej.
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku1, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač, strana 238,
a Doplňování paliva strana 319.
Eco meter. Tento měřicí přístroj informuje,
nakolik hospodárně s vozidlem jedete.
Γím je vyšší údaj na stupnici, tím úsporněji jedete.
Rychloměr
1
2
3
66
Jakmile zpráva "Vzd. do prázd. paliv. nádrže:" na displeji začne ukazovat "----", značka se změní na červenou.
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Motiv si lze zvolit pouze, když motor běží.
Chcete-li zvolit motiv, stiskněte na levém
pákovém přepínači tlačítko OK a potom
otáčením kolečka na páčce zvolte možnost
nabídky Motivy. Výběr potvrďte stisknutím
tlačítka OK. Další informace o nabídkách, viz
strana 208.
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
03
Indikace a ukazatelé, motiv "Elegance".
1
2
3
Indikace a ukazatelé, motiv "Eco".
Indikace a ukazatelé, motiv "Performance".
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku1, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač, strana 238,
a Doplňování paliva strana 319.
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku1, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač, strana 238,
a Doplňování paliva strana 319.
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku1, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač, strana 238,
a Doplňování paliva strana 319.
Teploměr chladicí kapaliny motoru
Eco guide. Viz také strana 68.
Teploměr chladicí kapaliny motoru
Rychloměr
Rychloměr
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Indikace řazení2/indikace převodových
stupňů3. Viz také převodovky strana 123.
Indikace řazení2/indikace převodových
stupňů3. Viz také převodovky strana 123.
Power guide, viz strana 68.
Jakmile zpráva "Vzd. do prázd. paliv. nádrže:" na displeji začne ukazovat "----", značka se změní na červenou.
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
Indikace řazení2/indikace převodových
stupňů3. Viz také převodovky strana 123.
}}
67
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Eco guide & Power guide*
Všeobecné informace
Přístroje Eco guide a Power guide pomáhají
řidiči řídit vozidlo maximálně hospodárně.
03
Do vozidla je ukládána statistika o trase. Tuto
statistiku si můžete prohlédnout ve formě blokového schématu, viz strana 245.
Eco guide
Tento měřicí přístroj informuje, nakolik hospodárně s vozidlem jedete.
Chcete-li zobrazit tuto funkci, zvolte motiv
"Eco", viz strana 67.
Okamžitá hodnota
Průměrná hodnota
Okamžitá hodnota
Zde se zobrazuje okamžitě hodnota - čím je
výsledek na stupnici vyšší, tím je spotřeba
příznivější.
Okamžitá hodnota se počítá na základě
rychlosti, otáček motoru, výkonu motoru
a sešlapování brzdového pedálu.
Důraz je kladen na optimální rychlost
(50-80 km/h) a nízké otáčky. Během akcelerace a brzdění ukazatelé klesají.
Pokud jsou okamžité hodnoty velmi nízké, na
měřicím přístroji se (s krátkým zpožděním)
rozsvítí červená zóna, což znamená nežádoucí příliš velkou spotřebu.
Průměrná hodnota
Průměrná hodnota pomalu následuje za
okamžitou hodnotu a znázorňuje předchozí
jízdu s vozem. Γím jsou ukazatelé na stupnici
výše, tím hospodárněji řidič jede.
Power guide
Na tomto přístroji se zobrazuje vztah mezi
výkonem (Power) odebíraným z motoru
a výkonem, který je k dispozici.
4
68
Výkon závisí na otáčkách motoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Chcete-li zobrazit tuto funkci, zvolte motiv
"Performance", viz strana 67.
Dostupný výkon motoru
Využitý výkon motoru
Dostupný výkon
Menší horní ukazatel indikuje dostupný výkon
motoru4. Γím je výsledek na stupnici výše,
tím větší výkon je pro momentálně zařazený
převodový stupeň k dispozici.
Využitý výkon
Větší spodní ručička indikuje využitý výkon
motoru4. Γím je výsledek na stupnici výše,
tím větší výkon je z motoru momentálně odebírán.
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Velká mezera mezi oběma ukazateli znamená
velkou výkonovou rezervu.
5 sekund, s výjimkou kontrolky poruchy emisního systému vozidla a kontrolky nízkého
tlaku oleje.
Indikační a varovné kontrolky
Kontrolky
Kontrolka
Popis
Porucha ABL
03
Systém řízení emisí
Indikační a výstražné symboly, digitální přístrojová deska.
Indikační a výstražné symboly, analogová přístrojová deska.
Kontrolky
Indikační a varovné kontrolky
výstražné
symboly5
Kontrolky
Zadní světlo do mlhy svítí
Indikační a varovné kontrolky
Stabilizační systém
Výstražné symboly5
Kontrola funkčnosti
Všechny kontrolky a varovné symboly svítí,
pokud je klíč v poloze II nebo při startování
motoru. Po nastartování motoru by měly
zhasnout všechny kontrolky kromě kontrolky
parkovací brzdy, která zhasne pouze tehdy,
když je parkovací brzda odbrzděna.
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II,
potom všechny kontrolky zhasnou během
5
Porucha ABS
Systém stability, sportovní
režim
Žhavení (vznětové motory)
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Informace, čtěte text na displeji
U některých provedeních motorů není kontrolka nízkého tlaku oleje použita. Upozornění je předáváno pomocí textu na displeji. Kontrola hladiny oleje, viz strana 357.
}}
69
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Kontrolka
Popis
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
Dálková světla svítí
2. Nastartujte znovu motor.
Levé směrové světlo
03
Pravé směrové světlo
Start/Stop, motor se automaticky zastaví, viz
strana 131
Nepoužívá se
Porucha ABL
Kontrolka se rozsvítí, pokud nastane porucha
funkce ABL (aktivních světlometů).
Systém řízení emisí
Pokud se kontrolka rozsvítí, důvodem může
být porucha v systému řízení emisí vozidla.
Jeďte do servisu a nechte vozidlo zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc
autorizovaného servisu Volvo.
Porucha ABS
Jestliže tato kontrolka svítí, systém je
nefunkční. Normální funkce brzdové soustavy
zůstává zachována, avšak bez fungování
ABS.
70
3. Pokud zůstane kontrolka rozsvícená,
jeďte do servisu a nechte systém ABS
zkontrolovat. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Zadní světlo do mlhy svítí
Tato kontrolka svítí, když svítí zadní světlo do
mlhy.
Stabilizační systém
Blikající kontrolka signalizuje, že stabilizační
systém zasahuje. Jestliže kontrolka svítí
nepřerušovaně, došlo k poruše v systému.
Systém stability, sportovní režim
Sportovní režim umožní zážitek z aktivnější
jízdy. Systém detekuje, zda se plynový pedál,
pohyby volantu a zatáčení provádí aktivněji
než při běžné jízdě. Do jisté úrovně potom
umožní řízený prokluz zadní části vozidla a až
potom zasáhne a vozidlo stabilizuje.
Žhavení (vznětové motory)
Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru.
Důvodem aktivace předehřevu bývá zpravidla
nízká teplota.
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Když se rozsvítí kontrolka, hladina paliva
v nádrži je nízká. Co nejdřív doplňte palivo.
Informace, čtěte text na displeji
Když se jeden ze systémů vozu „nechová“
dle očekávání, rozsvítí se tato informační kontrolka a na informačním displeji se objeví text.
Textovou zprávu vymažete pomocí tlačítka
OK, viz strana 208, jinak zpráva zmizí automaticky po určité době (doba závisí na indikované funkci). Informační kontrolka se může
rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.
POZNÁMKA
Pokud se zobrazí servisní zpráva, kontrolka a zpráva se vymažou stisknutím tlačítka OK nebo po jisté době automaticky
zmizí.
Dálková světla svítí
Kontrolka svítí, když svítí dálková světla
a když používáte světelnou houkačku.
Levé/pravé směrové světlo
Obě kontrolky směrových světel na sdružené
přístrojové desce blikají, když používáte
výstražná světla.
Start/Stop
Tento symbol se rozsvítí, pokud dojde k automatickému zastavení motoru.
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Výstražné symboly
Kontrolka
Popis
kontaktujte servis. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Nízký tlak olejeA
Zabrzděná parkovací brzda
Zabrzděná parkovací brzda
Tato kontrolka svítí trvale, když je zabrzděná
parkovací brzda. Kontrolka během zabrzdění
bliká a potom svítí trvale.
Aktivovaná parkovací brzda,
alternativní symbol
Airbagy - SRS
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Alternátor nedobíjí
Závada v brzdovém systému
Varování
A
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého
tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na
displeji, viz stránky 357 a 359.
Nízký tlak oleje
Jestliže se kontrolka rozsvítí za jízdy, je příliš
nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte
motor a zkontrolujte hladinu motorového
oleje. V případě potřeby olej doplňte. Pokud
svítí kontrolka a hladina oleje je normální,
Pokud kontrolka bliká v jiné situaci, znamená
to, že došlo k poruše. Přečtěte si zprávu na
informačním displeji.
Více informací, viz strana 140.
Airbagy - SRS
Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená
nebo svítí během jízdy, znamená to, že byla
zjištěna porucha zámku bezpečnostního
pásu, SRS, SIPS nebo IC systému. Neprodleně jeďte do servisu a nechte si systém
překontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka zůstane rozsvícená, pokud není
řidič nebo spolujezdec na předním sedadle
připoután bezpečnostním pásem nebo někdo
na zadním sedadle si pás rozepnul.
Závada v brzdovém systému
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může být příliš
nízká hladina brzdové kapaliny. Zastavte vůz
na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu
kapaliny v zásobní nádobě brzdové kapaliny,
viz strana 362.
Svítí-li kontrolky brzd a ABS současně, může
jít o problém v systému rozdělení brzdné síly.
03
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
•
Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte v jízdě.
•
Pokud kontrolky nezhasnou, zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
v nádržce, viz strana 362. Pokud je
hladina kapaliny na normální úrovni
a varovné kontrolky přesto svítí,
můžete jet velmi opatrně do servisu
a nechat brzdovou soustavu zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali
pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Alternátor nedobíjí
Tato kontrolka se rozsvítí během jízdy, pokud
došlo k poruše v elektrickém systému.
Navštivte servis. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
}}
71
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
Únik brzdové kapaliny musí být vyhledán
v odborném servisu. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
03
VAROVÁNÍ
Pokud svítí současně obě varovné kontrolky BRZDOVÝ SYSTΔM a ABS, vzniká
riziko, že se zadní část vozu dostane při
prudkém brzdění do smyku.
Akce:
1. Zastavte na bezpečném místě. S vozidlem nesmíte pokračovat v jízdě.
2. Přečtěte si zprávu na informačním displeji. Proveďte akci v souladu se zprávou
na displeji. Pomocí tlačítka OK zprávu
smažte.
6
7
72
Pouze vozy s alarmem*.
Vzhled displeje se může lišit v závislosti na provedení.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dílčí počítadlo kilometrů
Připomenutí – nezavřené dveře
Pokud jedny dveře nejsou správně zavřené,
na informačním displeji se rozsvítí informační
nebo varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím
obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete otevřené dveře.
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca 7 km/h, svítí informační kontrolka.
Varování
Γervená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud
byla indikována závada, která by mohla mít
vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Na informačním displeji se zároveň
objeví vysvětlující text. Symbol svítí, dokud
není závada opravena, ale textová zpráva
může být vymazána tlačítkem OK, viz
strana 209. Varovný symbol se může také
rozsvítit ve spojení s ostatními symboly.
cím obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na
bezpečném místě a zavřete víko zavazadlového prostoru.
trolka.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca 7 km/h, rozsvítí se varovná kon-
Pokud kapota motoru6 není správně zavřena,
na informačním displeji se rozsvítí varovná
kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem. Co
nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě
a zavřete kapotu motoru.
Pokud víko zavazadlového prostoru není
správně zavřeno, na informačním displeji se
rozsvítí varovná kontrolka spolu s vysvětlují-
Dílčí počítadlo kilometrů.
Displej pro dílčí počítadlo kilometrů7
Obě počítadla T1 a T2 se používají k měření
krátkých vzdáleností. Na displeji je zobrazena
vzdálenost.
Požadované počítadlo zobrazíte otočením
ovládacího kolečka na levém pákovém přepínači.
Jedním dlouhým stisknutím (na déle než
1 sekundu) tlačítka RESET na levém páko-
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
6. Otáčením ovladače TUNE zvolte pole pro
OK a stiskněte OK/MENU - nastavení je
ukončeno.
vém přepínači zobrazené denní počítadlo
kilometrů vynulujete. Delším stisknutím
(4 sekundy) se vynuluje palubní počítač,
pokud je vozidlo vybaveno digitální přístrojovou deskou. Více informací, viz strana 238.
V položce menu Nastavení Nastavení
systému Časový formát se volí zobrazení
s 24 h nebo 12 h (AM/PM).
Hodiny
1. Zvolte Nastavení
Čas.
03
Nastavení systému
2. Kurzor se přesune do prvního pole pro
hodiny: Stiskněte OK/MENU - pole se
aktivuje.
Hodiny, sdružená přístrojová deska.
Displej pro zobrazení hodin8
Nastavení hodin
Hodiny lze nastavit ve skupině menu MY
CAR. Další informace viz strana 211.
8
3. Otáčením ovladače TUNE nastavte
správné hodiny a stiskněte OK/MENU pole se deaktivuje.
4. Otáčením ovladače TUNE zvolte pole pro
minuty (A) a stiskněte OK/MENU - pole
se aktivuje (B).
5. Otáčením ovladače TUNE nastavte
správné minuty a stiskněte OK/MENU pole se deaktivuje.
Hodiny se zobrazí uprostřed analogové přístrojové desky.
73
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky - Executive
Analogové hodiny
rychleji. Po nastavení správného času
tlačítko uvolněte.
•
03
Analogové hodiny.
Tlačítko pro nastavení času dozadu.
Tlačítko pro nastavení času dopředu.
Analogové hodiny jsou umístěny na přístrojové desce nad odkládací přihrádkou.
Nastavení času:
–
Použijte příslušné tlačítko pro posunutí
hodinových ručiček dopředu nebo
dozadu. Nastavení může být provedeno
dvěma způsoby:
•
74
Držte tlačítko stisknuté - hodinová
ručička se nejdříve začne pohybovat
pomalu, asi po 5 minutách, potom
Stiskněte tlačítko přerušovaně ručička se pohybuje asi po 10 sekundách.
03 Prostředí řidiče
Volvo Sensus
Všeobecné informace
zovce. Vůz se systémem Volvo Sensus
můžete personalizovat pomocí intuitivního
uživatelského rozhraní. Upravit lze nastavení
vozu, systému infotainment, klimatizace
apod.
Pomocí tlačítek a ovládacích prvků na
středové konzole a pomocí pravé klávesnice*
na volantu můžete aktivovat a deaktivovat
funkce a upravovat celou řadu nastavení.
Ovládací panel na středové konzole
Navigace* - NAV, viz samostatná uživatelská příručka (Silniční a dopravní informační systém - RTI).
Systém Infotainment (RADIO, MEDIA,
TEL*), viz strana 254.
Nastavení vozu - MY CAR, viz
strana 211.
Kamera parkovacího asistenta - CAM*,
viz strana 197.
03
Po stisknutí tlačítka MY CAR se zobrazí všechna nastavení související s řízením a ovládáním vozu, např. City Safety, zámky a alarm,
nastavení hodin atd.
Stisknutím tlačítka RADIO, MEDIA, TEL*,
NAV* a CAM* lze aktivovat další zdroje,
systémy a funkce, např. AM, FM1, CD, DVD*,
TV*, Bluetooth*, navigaci* a kameru parkovacího asistenta*.
Další informace o všech funkcích a systémech najdete v příslušné kapitole uživatelské
příručky.
Ovládání klimatizace, viz strana 219.
Operační systém Volvo Sensus je srdcem
vašich osobních zkušeností s vozem Volvo.
Systém Volvo Sensus kombinuje různé
funkce z několika systémů ve voze a informace z těchto systémů zobrazuje na obra-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
75
03 Prostředí řidiče
Polohy klíče
Zasunutí a vyjmutí dálkového
ovladače s klíčem
DŮLEŽITÉ
Cizí předměty ve spínací skříňce mohou
narušit funkci nebo zničit zámek.
Netlačte na dálkový ovládač v nesprávné
poloze - Držte konec s vyjímatelným klíčem, viz strana 44.
03
Úroveň
•
Je osvětleno počítadlo kilometrů, hodiny a teploměr.
•
Lze nastavit elektricky ovládaná sedadla.
•
Audio systém lze používat po
omezenou dobu - viz
strana 254.
I
•
Mohou být ovládány následující funkce: střešní okno, elektricky ovládaná okna, zásuvka
12 V v prostoru pro cestující,
RTI, telefon, ventilátor větrání
a stěrače čelního okna.
II
•
•
0
Vytáhněte klíč
•
Uchopte dálkový ovládač s klíčem,
počkejte, než se vysune, a vytáhněte jej
ven ze spínací skříňky.
Funkce
Funkce na různých úrovních
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem.
POZNÁMKA
U vozů s funkcí Keyless* není nutné zasunovat klíč do spínací skříňky - stačí, když
je klíč např. v kapse. Další informace
o funkci Keyless, viz strana 49.
Zasuňte klíč
1. Uchopte dálkový ovladač s čepelí klíče
a zasuňte klíč do spínací skříňky.
2. Zasuňte klíč tak, aby se zajistil v koncové
poloze.
76
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Chcete-li povolit použití omezeného počtu
funkcí při vypnutém motoru, elektrický
systém vozidla lze nastavit pomocí dálkového
ovladače s klíčem do některé ze 3 různých
úrovní (poloh klíče) - 0, I nebo II. V této uživatelské příručce používáme pro popis jednotlivých úrovní pojem "polohy klíče".
V následující tabulce jsou uvedeny funkce,
které jsou k dispozici v jednotlivých polohách/
úrovních klíče.
•
Svítí světlomety.
Varovné kontrolky/kontrolky
svítí 5 sekund.
Je aktivováno několik dalších
systémů. Elektrické vyhřívání
sedáků sedadel a zadní okno
lze aktivovat pouze po nastartování motoru.
V této poloze se odebírá z baterie velké množství energie
a proto by se tato poloha
neměla používat!
03 Prostředí řidiče
Polohy klíče
Výběr polohy/úrovně klíče
Audiosystém
Poloha klíče 0
Další informace o funkcích audiosystému při
vyjmutém dálkovém ovladači s klíčem, viz
strana 254.
•
Odemkněte vůz - v tomto okamžiku se
elektrický systém vozu nachází na úrovni
0.
Poloha klíče I
•
Když je dálkový ovládač s klíčem zcela
zasunutý ve spínací skříňce1, krátce stiskněte START/STOP ENGINE.
POZNÁMKA
Nastartování a zastavení motoru
Informace o startovaní/zastavení motoru, viz
strana 114.
03
Tažení
Důležité informace o použití klíče dálkového
ovládání při tažení, viz strana 334.
K výběru úrovně I nebo II bez startování
motoru nesešlapujte brzdový/spojkový
pedál, když otáčíte klíčem do příslušné
polohy.
Poloha klíče II
•
Je-li dálkový ovladač s klíčem zcela zasunutý ve spínací skříňce1 - jednou dlouze2
stiskněte START/STOP ENGINE.
Zpět do polohy 0
•
1
2
Pro návrat do polohy 0 z polohy II a I krátce stiskněte tlačítko START/STOP
ENGINE.
Není zapotřebí u vozidel s funkcí Keyless*.
Přibližně 2 sekundy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
77
03 Prostředí řidiče
Sedadla
Přední sedadla
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než
se rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte
během jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo
zajištěné. Zabráníte tím poranění osob
v případě prudkého brzdění nebo nehody.
03
Sklopení opěradla předního sedadla*
Při sklápění opěradla zvedněte pojistky
na zadní straně opěradla.
4. Posuňte sedadlo dopředu tak, aby
opěrka hlavy byla zajištěná pod schránkou v přístrojové desce.
Vrácení do původní polohy se provádí
v opačném pořadí.
VAROVÁNÍ
Uchopte opěradla a zkontrolujte, zda se
po vyklopení nahoru skutečně zajistí.
Zabráníte tím poranění osob v případě
nehody nebo prudkého brzdění.
Seřízeni bederní opěrky, otáčejte kolečkem1.
Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku
a nastavte správnou vzdálenost od
volantu a pedálů. Po nastavení zkontrolujte správné zajištění sedadla.
Zvednutí/snížení* přední hrany sedáku,
pumpujte nahoru/dolů.
Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
1
78
Opěradlo sedadla spolujezdce můžete sklopit
dopředu, abyste mohli převážet dlouhé
předměty.
Zvednutí/snížení sedadla, pumpujte
nahoru/dolů.
Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu/dolů.
Ovládací panel elektricky ovládaného
sedadla*.
Nastavte opěradlo do vzpřímené polohy.
Také platí pro elektricky ovládané sedadlo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Sedadla
Elektricky ovládané sedadlo*
Příprava
2. Během tisknutí jednoho z paměťových
tlačítek držte stisknuté tlačítko, abyste
uložili nastavení.
Sedadla je možné nastavovat po určitou dobu
po odemknutí dveří dálkovým ovladačem bez
klíče ve spínací skříňce. Nastavení sedadla se
normálně provádí při poloze klíče I a může
být prováděno vždy při běžícím motoru.
Použití uloženého nastavení
Držte stisknuté jedno z paměťových tlačítek,
dokud se pohyb sedadla a vnějších zpětných
zrcátek nezastaví. Pokud tlačítko uvolníte,
pohyb sedadla se zastaví.
Sedadlo s paměťovou funkcí*
03
Paměť klíče* v dálkovém ovladači
s klíčem2
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
Posunutí sedadla dopředu/dozadu
a nastavení nahoru/dolů
Úhel sklonu opěradla
Elektricky ovládaná přední sedadla jsou vybavena ochranou proti přetížení, která zasáhne,
pokud je sedadlo něčím blokováno. Pokud
k tomu dojde, přepněte zapalování do polohy
I nebo 0 a chvíli vyčkejte před dalším nastavováním sedadla.
V jednom okamžiku lze provádět pouze
pohyb jedním směrem (dopředu/dozadu/
nahoru/dolů).
2
3
Uložení nastavení
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Všechny dálkové ovladače mohou používat
různí řidiči k uložení nastavení sedadla řidiče
a vnějších zpětných zrcátek3. Postupujte
následovně:
Paměťové tlačítko
Tlačítko pro uložení nastavení
1. Nastavte sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
Paměť klíče pro funkci Keyless, viz strana 50.
Pouze pokud je vůz vybaven elektricky ovládaným sedadlem s pamětí a sklopnými elektricky ovládanými vnějšími zpětnými zrcátky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
}}
79
03 Prostředí řidiče
Sedadla
•
•
03
•
Nastavte sedadlo podle potřeby.
Zamkněte vozidlo stisknutím zamykacího
tlačítka na dálkovém ovladači, který
běžně používáte. Poloha sedadla a vnějších zpětných zrcátek se uloží do paměti
dálkového ovladače4.
Odemkněte vozidlo (stisknutím odemykacího tlačítka na stejném dálkovém ovladači) a otevřete dveře řidiče. Sedadlo
řidiče a vnější zpětná zrcátka se automaticky nastaví do polohy uložené v paměti
dálkového ovladače (pokud bylo sedadlo
posunuto od okamžiku uzamknutí
vozidla).
Paměť klíče může být aktivována/deaktivována v systému menu MY CAR pod položkou
Nastavení Nastavení vozidla Paměť
klíče. Popis systému menu, viz strana 211.
Nouzové zastavení
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek pro nastavení
sedadla nebo tlačítek paměti a pohyb
sedadla se zastaví.
VAROVÁNÍ
Nebezpečí rozmačkání! Ujistěte se, že si
děti nehrají s ovládacími prvky. Při nastavování sedadla zkontrolujte, že před, za
nebo pod sedadlem se nenacházejí žádné
předměty. Zajistěte, aby nemohlo dojít
k zachycení cestujících na zadních sedadlech.
Vyhřívaná/větraná sedadla*
Vyhřívaná/větraná sedadla, viz strana 224.
Zadní sedadla
Sklopení opěradla zadního sedadla
DŮLEŽITÉ
Když se opěradlo sklápí dolů, nesmí být na
zadním sedadle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být navzájem spojené.
Jinak hrozí nebezpečí, že se čalounění
zadního sedadla poškodí.
Sedadlo se opět uvede do pohybu, aby dosáhlo polohy uložené v paměti, stisknutím tlačítka pro odemknutí na dálkovém ovladači
s klíčem. Dveře řidiče musejí být otevřené.
4
80
Toto nastavení nemá vliv na nastavení uložené do funkce paměti elektricky ovládaného sedadla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Opěradlo se skládá ze dvou částí. Tyto části
lze složit dopředu, a to dohromady nebo
zvlášť.
1. Zatáhněte za madlo(a). Nejdříve zvedněte
opěrky hlavy, pokud jsou v dolní poloze.
2. Sklopte sedadlo dopředu. Pokud budete
sklápět dolů širokou část opěradla,
spusťte opěrku hlavy uprostřed zcela
dolů.
VAROVÁNÍ
Uchopte opěradla a zkontrolujte, zda se
po otevření důkladně zajistí. Zabráníte tím
poranění osob v případě nehody nebo prudkého brzdění.
03 Prostředí řidiče
Sedadla
Opěrka hlavy, prostřední sedadlo, zadní
Elektrické spouštění opěrek hlavy na
krajních sedadlech*
VAROVÁNÍ
Po zvednutí musí být poloha opěrek hlav
zajištěna.
03
Opěrka hlavy může být nastavena vertikálně
podle výšky cestujícího. Horní hrana opěrky
hlavy musí být ve výši střední části temene
hlavy. V případě potřeby opěrku hlavy
vysuňte.
Při zasouvání opěrky hlavy zpět dolů se musí
současně stlačit tlačítko umístěné vedle levé
podpěry opěrky.
1. Klíč dálkového ovladače musí být
v poloze II.
2. Pro zlepšení výhledu dozadu stiskněte
tlačítko a spusťte vnější opěrky hlavy
dolu.
VAROVÁNÍ
Nespouštějte opěrky hlavy vnějších sedadel, pokud na nich sedí cestující.
Ručně posunujte opěrku hlavy dozadu, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
81
03 Prostředí řidiče
Sedadla - Executive
Komfortní sedadla, přední
Masáž
Nastavení bederní opěrky
Nastavení sedadla, dopředu – dozadu.
Ovládací panel pro masáž a bederní
opěrku.
Tlačítko pro aktivaci masáže.
Intenzívní masáž
Jemná masáž
Každé přední sedadlo je vybaveno funkcí
masáže v opěradle. Masáž zajišťují vzduchové polštářky, které mohou masírovat
intenzívně nebo jemně. Pokud je zvoleno
jedno z nastavení, masáž je prováděna podle
následujícího plánu: masáž 6 minut –
přestávka 4 minuty – masáž 6 minut atd.
Pokud je tlačítko v prostřední poloze nebo je
klíč dálkového ovládání v poloze 0, masáž se
neaktivuje.
82
G030227
G030131
G030132
03
Tlačítko pro nastavení bederní opěrky.
Bederní opěrka se nastavuje prostřednictvím
stejných vzduchových polštářků, které se
používají pro masáž. Nastavení je možné provést plynule z hlediska hloubky i výšky
pomocí ovládacího tlačítka, viz obrázek
nahoře.
Bederní opěrku je možné nastavit, pokud není
aktivní masáž.
Paměťová funkce vyvolá nastavení bederní
opěrky po ukončení masáže nebo po poklesu
tlaku vzduchu ve vzduchových polštářcích,
např. po delším parkování.
03 Prostředí řidiče
Sedadla - Executive
Nastavení sedadla, dopředu – dozadu
G030137
03
Na obrázku je znázorněno vozidlo s levostranným
řízením.
Sedadlo spolujezdce může být nastaveno
dopředu – dozadu. Sedadlo se posouvá
dopředu nebo dozadu, dokud držíte stisknutou přední nebo zadní část tlačítka, viz obrázek výše. Úhel sklonu opěradla se nemění.
83
03 Prostředí řidiče
Volant
Nastavení
VAROVÁNÍ
Houkačka
Volant nastavte a zajistěte před jízdou.
U posilovače řízení s proměnlivým účinkem*
lze účinek posilovače nastavit, viz
strana 246.
03
G021138
Klávesnice* a pádla*
Nastavení volantu.
Houkačka.
Páka – uvolnění volantu
Houkačku spustíte stisknutím středu volantu.
Možné polohy volantu
Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak
horizontálním směru:
1. Přitáhněte páku směrem k sobě, čímž
odjistíte volant.
Klávesnice a pádla na volantu.
2. Volant nastavte do polohy, která Vám
vyhovuje.
Tempomat, viz strana 155
3. Zatlačte páku zpět, čímž zajistíte volant
v nové poloze. Je-li obtížné pákou pohybovat, zatlačte při vracení páky zároveň
na volant.
Páčka pro manuální řazení převodových
stupňů u automatické převodovky, viz
strana 125
Adaptivní tempomat*, viz strana 157
Ovládání audia a telefonu, viz strana 255
84
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Volant
Vyhřívání* volantu
vuje v systému menu MY CAR, viz
strana 211.
03
Umístění tlačítek se může lišit v závislosti na zvolené výbavě a trhu.
Opakovaným tisknutím tlačítka přepínejte
mezi následujícími funkcemi:
Funkce
ukazatel směru
Vypnuto
Kontrolka v tlačítku nesvítí
Vyhřívání
Kontrolka v tlačítku svítí
Automatické vyhřívání volantu
Je-li aktivováno automatické spuštění
vyhřívání volantu, volant se začne vyhřívat,
jakmile se nastartuje motor. Funkce se automaticky spustí, je-li vozidlo chladné a teplota
okolí je pod 7 °C. Funkce se aktivuje a deakti-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
85
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Spínače světel
Polohy klíče
Poloha
Popis
Denní provozní světlaA, když se
elektrický systém vozidla
nachází v poloze klíče II nebo
když běží motor.
03
Lze použít světelnou houkačku.
Přehled, spínače světel.
Ovládací kolečko pro nastavení osvětlení
displeje a přístrojů a osvětlení okolí*
Tlačítko pro zadní mlhové světlo
Knoflík pro denní provozní světla a parkovací světla
Kolečko1 pro ovládání sklonu světlometů
Denní provozní světla a poziční/
parkovací/boční obrysová
světla, když se elektrický
systém vozidla nachází v poloze
klíče II nebo když běží motor.
Automatické přepnutí na
poziční/parkovací/boční obrysová světla, když vůz stojí.
Lze použít světelnou houkačku.
Poloha
Popis
Denní provozní světla a poziční/
parkovací/boční obrysová světla
během dne, když se elektrický
systém vozidla nachází v poloze
klíče II nebo když běží motor.
Automatické přepnutí na potkávací světla a poziční/parkovací/
boční obrysová světla při špatných světelných podmínkách
nebo když se aktivují stěrače
čelního skla nebo zadní mlhová
světla.
Funkce "Detekce tunelů* je aktivována, viz strana 88.
Lze použít funkci "Aktivní dálkové světlomety"*, viz
strana 89.
Dálkové světlomety lze aktivovat, pokud jsou zapnuty potkávací světlomety.
Lze použít světelnou houkačku.
1
86
Není k dispozici pro vozy vybavené aktivními xenonovými světlomety*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Poloha
Popis
1. Nechejte motor běžet nebo nechejte elektrický systém vozidla s klíčem v poloze I.
sklonu světlometů a proto nejsou vybavena
ovládacím kolečkem.
Potkávací světlomety a poziční/
parkovací/boční obrysová
světla.
2. Otáčením kolečka nahoru/dolů zvednete/
snížíte nastavení světlometů.
Obrysová světla
Dálkové světlomety lze aktivovat.
03
Lze použít světelnou houkačku.
A
Ve předním nárazníku nebo pod ním.
Společnost Volvo doporučuje používat
během jízdy režim
, pokud dopravní
situace nebo počasí neumožní používat
funkci "Aktivní dálkové světlomety*".
Osvětlení přístrojů
Rozdílné osvětlení displeje a přístrojů se
zapíná v závislosti na poloze klíče, viz
strana 76.
Osvětlení displeje se automaticky ztlumí za
tmy – citlivost se nastavuje kolečkem.
Intenzita osvětlení přístrojů se nastavuje
kolečkem.
Ovládání sklonu světlometů
Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout
nastavením sklonu světlometů. Snižte sklon
světlometů, pokud je vůz hodně naložen.
Poloha kolečka pro různé případy zatížení
vozidla.
Pouze řidič
Řidič a spolujezdec na předním sedadle
Cestující ve všech sedadlech
Cestující ve všech sedadlech a maximální
náklad v zavazadlovém prostoru
Řidič a maximální náklad v zavazadlovém
prostoru
Vozidla s aktivními xenonovými světlomety*
jsou vybavena automatickým nastavováním
Knoflík regulace světlometů v poloze obrysových/parkovacích světel.
Otočte knoflík do polohy parkovacích/obrysových světel (současně se rozsvítí osvětlení
registrační značky).
Pokud se elektrický systém vozidla nachází
v poloze klíče II nebo pokud běží motor, rozsvítí se také denní provozní světla.
Je-li venku tma a otevře se víko zavazadlového prostoru, rozsvítí se zadní poziční/
parkovací světla upozorňující vozidla vzadu.
Přitom nezáleží, v jaké poloze je knoflík, ani
v jaké poloze je zapalování.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
87
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Denní světla během dne. DRL
VAROVÁNÍ
Dálková/potkávací světla
Tento systém pomáhá šetřit energii nedokáže však určit v každé situaci, kdy je
denní světlo příliš slabé nebo dostatečně
silné, např. v mlze a dešti.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly
ve správném stavu nese vždy řidič.
03
Detekce tunelů*
Knoflík regulace světlometů v poloze AUTO.
Je-li knoflík regulace světlometů v poloze
, denní provozní světla (Daytime
Running Lights - DRL) se automaticky rozsvítí, pokud s vozidlem jedete během dne. Při
soumraku a při slabém denním světle světelný senzor nahoře na přístrojové desce
denní provozní světla přepne automaticky na
potkávací světlomety. Světla přepnou na
potkávací světlomety také při aktivování stěračů čelního skla nebo při zapnutí zadních
mlhových světel.
Tato funkce je k dispozici ve voze s dešťovým
senzorem*. Senzor zjistí, když vjíždíte do
tunelu a přepne denní provozní světla na
potkávací světlomety. Cca. 20 sekund po
opuštění tunelu se znovu rozsvítí denní provozní světla. Pokud během této doby vjede
vozidlo do dalšího tunelu, zůstanou zapnuty
potkávací světlomety. Tím se zabrání opakovaným změnám v nastavení světlometů
vozidla.
Upozornění: Detekce tunelu funguje pouze
v případě, že je regulace světlometů v poloze
.
Páčkový přepínač a knoflík regulace světlometů.
Poloha pro světelnou houkačku
Poloha pro dálková světla
Potkávací světla
Je-li knoflík v poloze
, potkávací světlomety se aktivují automaticky, když je šero
nebo denní světlo je příliš slabé. Potkávací
světlomety se automaticky rovněž aktivují,
pokud se aktivují stěrače čelního skla nebo
zadní světla do mlhy.
V poloze
se potkávací světla zapnou
vždy, když motor běží nebo když je aktivní
poloha klíče II.
88
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Světelná houkačka
Aktivace/deaktivace
Jemně přitáhněte pákový přepínač k volantu
do polohy pro světelnou houkačku. Dálková
světla budou svítit, dokud pákový přepínač
neuvolníte.
Funkci AHB lze aktivovat, když je knoflík
.
regulace světlometů v poloze
2
03
Je-li aktivována funkce AHB, na informačním
.
displeji přístroje se rozsvítí bíle symbol
Jsou-li aktivovány dálkové světlomety, symbol se rozsvítí modře.
Po zapnutí dálkových světel se na sdružené
přístrojové desce rozsvítí kontrolka se symbo.
lem
Přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor
již nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp. zadní světla vozidel vpředu, se
znovu zapnou dálková světla.
.
Vozidlo s digitální sdruženou přístrojovou
deskou
Zapnutí dálkových světel je možné, pokud je
2 nebo
spínač světel v poloze
.
Dálková světla se zapínají/vypínají přitažením
páčkového přepínače do koncové polohy
k volantu a jeho uvolněním.
Aktivní dálkové světlomety (Active High Beam
- AHB) detekují pomocí kamerového snímače
na horní hraně čelního skla světlomety vozidel
v protisměru nebo zadní světla vozidel vpředu
a přepnou z dálkových světlometů na potkávací. Tato funkce může rovněž zohlednit
pouliční osvětlení.
Po zapnutí dálkových světel se na sdružené
přístrojové desce rozsvítí také kontrolka se
symbolem
Dálková světla
Aktivní dálkové světlomety - AHB*
Je-li aktivována funkce AHB, na informačním
.
displeji přístroje se rozsvítí svítí symbol
Manuální obsluha
Páčkový přepínač a knoflík regulace světlometů
v poloze AUTO.
Tuto funkci lze spustit během jízdy za tmy, jeli rychlost vozidla 20 km/h nebo vyšší.
Světla AHB se zapínají/vypínají přitažením
levého páčkového přepínače do koncové
polohy k volantu a jeho uvolněním. Pokud se
deaktivují, když jsou zapnuty dálkové světlomety, zapnou se rovnou potkávací světlomety.
Vozidlo s analogovou sdruženou přístrojovou deskou
POZNÁMKA
Udržujte povrch čelního okna před kamerovým snímačem bez ledu, sněhu,
zamlžení a nečistot.
Na čelní okno před kamerový snímač nic
neupevňujte, protože by mohlo dojít
k omezení nebo znemožnění funkce jednoho nebo více systémů závislých na
kameře.
Pokud se na informačním displeji sdružené
přístrojové desky zobrazí zpráva Aktivní
dálková světla Dočasně nedostupné
Pokud jsou zapnuty potkávací světlomety.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
89
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
03
Ovládejte manuálně, musíte mezi dálkovými
a potkávacími světlomety přepínat manuálně.
Knoflík regulace světlometů však zůstane
v poloze
. Totéž platí, pokud se zobrazí
zpráva Zablok. snímačů čelního skla Viz
. Jakmile se objeví
příručka a symbol
tato zpráva, symbol
zhasne.
Může se stát, např. během husté mlhy nebo
při silném dešti, že funkce AHB nebude
dočasně k dispozici. Jakmile bude funkce
AHB opět k dispozici nebo jakmile senzory na
čelním skle nebudou zablokovány, zpráva
zhasne a rozsvítí se symbol
.
VAROVÁNÍ
AHB pomáhá s využitím optimálního složení světla při příznivých podmínkách.
Za manuální přepínání dálkových a potkávacích světel v případech, kdy to vyžaduje
dopravní situace nebo počasí, je vždy
odpovědný řidič.
DŮLEŽITÉ
Situace, kdy může být nutné přepínat mezi
dálkovými a potkávacími světly manuálně:
•
•
•
•
•
V hustém dešti nebo v husté mlze
V namrzajícím dešti
Během sněžení a při dešti se sněhem
Při měsíčním světle
Během jízdy ve špatně osvětlených
oblastech
•
V případě, kdy vozidla v protisměru
nejsou dostatečně osvětlena
•
Pokud se na vozovce nebo na krajnici
nacházejí chodci
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo)
a aktivovanou (vpravo) funkcí.
•
Pokud se v blízkosti vozovky nacházejí
předměty s vysokou odrazivostí
•
Pokud jsou světla protijedoucích vozidel zastíněna např. svodidly
•
Pokud se nacházejí vozidla na cestách
napojujících se na vozovku, po které
jedete
Pokud je vůz vybaven aktivními xenonovými
světlomety (Active Bending Lights – ABL),
sleduje světlo světlometů pohyb volantu za
účelem maximálního osvětlení vozovky
v zatáčkách a na křižovatkách, čímž se zvyšuje bezpečnost.
•
•
Na úpatí kopce nebo v kotlině
V prudkých zatáčkách.
Další informace o omezeních kamerového
snímače, viz strana 182.
90
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Aktivní xenonové světlomety -ABL*
Funkce se aktivuje automaticky po nastartování motoru (pokud nebyla deaktivována
v systému menu MY CAR). V případě poruchy se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka
, současně se na informačním displeji
zobrazí vysvětlující zpráva a rozsvítí další
symbol.
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Kontrolka
Displej
Popis
vypnout současně s dálkovými světly4, viz
strana 213.
Funkční
porucha
syst. světlometů
Nutný
servis
Systém je
vypnutý. Pokud
zůstane zpráva
zobrazena,
navštivte servis.
Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Zadní světlo do mlhy
POZNÁMKA
Pravidla pro používání předních světel do
mlhy jsou v jednotlivých zemích různá.
Seřízení projekce světlometů, viz strana 94.
Přídavné světlomety*
Je-li vůz vybaven přídavnými světlomety, řidič
může pomocí systému menu MY CAR vybrat,
zda by se měly deaktivovat nebo zapnout/
3
4
03
Brzdové světlo
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění. Informace o výstražných brzdových
světlech a výstražné funkci ukazatelů směrů,
viz strana 138.
Funkce je aktivní pouze za soumraku nebo
tmy a jen když se vůz pohybuje.
Funkce3 může být aktivována/deaktivována
v systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení světel Aktiv.
natáč.světlomety. Popis systému menu, viz
strana 212.
Zadní mlhové světlo se vypne automaticky po
vypnutí motoru nebo pokud se knoflík regunebo
lace světlometů přepne do polohy
.
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy.
Zadní mlhové světlo lze je zapnout pouze
v případě, že je klíč v poloze II nebo je spuštěn motor a knoflík regulace světlometů je
nebo
.
v poloze
Zapnut/vypnutí se provádí stisknutím tlačítka.
Při zapnutí zadního světla do mlhy se rozsvítí
kontrolka zadního světla do mlhy
na
sdružené přístrojové desce a kontrolka v tlačítku.
Aktivováno z výroby při dodání.
Přídavné světlomety musí připojit k elektrickému systému servis. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
91
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Výstražná funkce ukazatelů směru
Ukazatele směru
Pákový přepínač zůstane v této poloze a je
možné jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.
Symboly ukazatelů směrů
Symboly ukazatelů směrů, viz strana 69.
03
Tlačítko pro výstražnou funkci ukazatelů směru.
Ukazatele směru.
Stisknutím tlačítka aktivujte výstražnou funkci
ukazatelů směru. Pokud používáte výstražná
světla, obě kontrolky ukazatelů směru na
sdružené přístrojové desce blikají.
Krátké zablikání
Výstražná funkce ukazatelů směru se aktivuje
automaticky, pokud zabrzdíte vůz tak prudce,
že se aktivují nouzová brzdová světla
a rychlost klesne pod 10 km/h. Výstražná
světla zůstanou svítit, i když vůz zastaví,
a automaticky se vypnou při opětovném rozjetí vozidla nebo pokud stisknete toto tlačítko
znovu. Další informace o výstražných brzdových světlech a výstražné funkci ukazatelů
směrů, viz strana 138.
92
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do první polohy a uvolněte jej. Ukazatele směru třikrát bliknou. Funkce může
být aktivována/deaktivována v systému
menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení světel 3x
bliknutí
směrovek. Popis systému menu, viz
strana 212.
Trvalé blikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do vnější polohy.
G021149
Osvětlení interiéru
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední
lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Lampička na čtení, levá strana
Lampička na čtení, pravá strana
Osvětlení interiéru
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující
může být zapnuto a vypnuto manuálně
během 30 minut od:
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
•
vypnutí motoru a přepnutí elektrického
systému vozidla do polohy 0
•
odemknutí vozidla, pokud nebyl nastartován motor.
Osvětlení schránky v palubní desce
Přední stropní osvětlení
Přední lampičky na čtení se zapínají a vypínají
stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.
G021150
Zadní stropní osvětlení
Zadní stropní osvětlení.
Svítilny můžete rozsvítit nebo zhasnout stisknutím odpovídajícího tlačítka.
Osvětlení nástupního prostoru
Osvětlení schránky v palubní desce se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření víka.
Osvětlení kosmetického zrcátka
Osvětlení toaletního zrcátka, viz strana 249,
se zapíná a vypíná při otevření nebo zavření
krytu.
Automatické osvětlení
•
je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem nebo čepelí klíče, viz strany 41
nebo 45,
•
vypnutí motoru a přepnutí elektrického
systému vozidla do polohy 0.
Osvětlení prostoru pro cestující se vypne:
•
•
při startu motoru,
při zamknutí vozidla.
Spínač pro osvětlení prostoru pro cestující má
tři polohy pro osvětlení v prostoru pro cestující:
Osvětlení prostoru pro cestující se rozsvítí
a zůstane svítit po dobu dvou minut, pokud
otevřete jedny z dveří.
•
Vypnuto – je stisknutá pravá strana,
automatické osvětlení vypnuto.
•
Nulová poloha – automatické osvětlení
zapnuto.
Pokud je osvětlení zapnuté ručně a vůz je
zamknutý, automaticky se vypne po dvou
minutách.
•
Zapnuto – je stisknutá levá strana, osvětlení prostoru pro cestující zapnuto.
Nulová poloha
Pokud je tlačítko v nulové poloze, osvětlení
prostoru pro cestující se zapíná a vypíná
automaticky následovně.
Osvětlení prostoru pro cestující se zapne
a zůstane zapnuté po dobu 30 sekund,
pokud:
03
Náladové osvětlení
Pokud se vypne běžné osvětlení prostoru pro
cestující a motor běží, rozsvítí se některé LED
diody, a to včetně té ve stropním osvětlení,
což zajistí tlumené světlo a vyšší míru komfortu během jízdy. Toto světlo zhasne chvíli
po běžném osvětlení interiéru, když se vůz
zamkne. Jas se ovládá pomocí přetáčecího
kolečka u regulace světlometů, viz strana 86.
Osvětlení nástupního prostoru (a osvětlení
prostoru pro cestující) se zapíná nebo vypíná
při otevření nebo zavření bočních dveří.
}}
93
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Doprovodné osvětlení při příchodu
Doprovodné osvětlení při příchodu se zapíná
dálkovým ovladačem, viz strana 41, a používá
se k dálkovému zapnutí osvětlení vozu.
1. Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací skříňky.
Když se funkce aktivuje pomocí dálkového
ovladače, svítí potkávací světla, parkovací
světla, osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky, stropní
osvětlení interiéru a osvětlení nástupního
prostoru.
2. Přitáhněte levý pákový přepínač k volantu
do koncové polohy a uvolněte jej. Funkce
může být aktivována stejně jako světelná
houkačka, viz strana 88.
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
Když je funkce aktivní, svítí potkávací světla,
parkovací světla, osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky,
stropní osvětlení interiéru a osvětlení nástupního prostoru.
Doba, po kterou má osvětlení při příchodu
svítit, může být nastavena v systému menu
MY CAR v položce Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení světel Trvání
přibliž. osvětlení. Popis systému menu, viz
strana 212.
Nastavení projekce světlometů
G021151
03
Doprovodné osvětlení při odchodu
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu.
Projekce světlometů, levostranný provoz.
G021152
Doba, po kterou má bezpečnostní osvětlení
svítit, může být nastavena v systému menu
MY CAR v položce Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení světel Doba návrat.
osvětl.. Popis systému menu, viz strana 212.
Projekce světlometů, pravostranný provoz.
Projekce světlometů musí být nastavena,
abyste se vyvarovali oslňování protijedoucích
motoristů, a může být nastavena pro pravo-
94
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
stranný nebo levostranný provoz. Správně
nastavené světlomety také lépe osvětlují krajnici.
Země, do které je vozidlo dodáváno, je rozhodující pro to, zda je normální poloha určena
pro jízdu vpravo nebo vlevo.
Aktivní xenonové světlomety*
Příklad 1
Pokud má být vozidlo, které bylo dodáno do
Švédska, provozováno ve Velké Británii, musí
být světlomety nastaveny do příslušné
polohy, viz předchozí obrázek.
Příklad 2
G019442
Vozidlo, které bylo dodáno do Velké Británie,
je konstruováno pro levostranný provoz a je
zde tedy provozováno se světlomety v normální poloze, viz předchozí obrázek.
Přepínač pro nastavení projekce reflektorů.
Normální poloha - projekce světlometu je
nastavena podle silničních pravidel státu,
do kterého je vozidlo dodáváno.
Přestavená poloha - určena pro opačnou
projekci světlometu.
VAROVÁNÍ
Kvůli vysokonapěťové jednotce se s xenonovými světlomety musí manipulovat s nejvyšší opatrností.
Halogenové světlomety
Projekce světlometů pro halogenové světlomety je nastavena zakrytím světlometů. Může
se stát, že projekce světlometů nebude zcela
v pořádku.
•
•
C = pravostranné řízení, pravé sklo
D = pravostranné řízení, levé sklo
2. Přeneste šablonu na samolepicí vodovzdorný materiál a vystřihněte ji.
3. Začněte od hrany skla světlometu, viz
tečkovaná čára na straně 96. S pomocí
obrázku umístěte samolepicí šablony do
správné vzdálenosti od jednotlivých čar,
a níže uvedených rozměrů:
•
A = levostranné řízení, pravá čočka přibližně 86 mm
•
B = levostranné řízení, levá čočka přibližně 40 mm
•
C = pravostranné řízení, pravá čočka 0 mm
•
D = pravostranné řízení, levá čočka přibližně 96 mm
03
Zakrytí světlometů
1. Okopírujte si šablony A a B pro vozy
s levostranným řízením nebo šablony C a
D pro vozy s pravostranným řízením, viz
strana 97. Šablony mají měřítko 1:2.
Použijte např. kopírku vybavenou funkcí
zvětšování a zkopírujte šablony se zvětšením 200%:
•
•
A = levostranné řízení, pravé sklo
B = levostranné řízení, levé sklo
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
95
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Umístění šablon
G033954
03
Horní řada: vozy s levostranným řízením, šablony A a B. Dolní řada: vozy s pravostranným řízením, šablony C a D.
96
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Šablony pro halogenové světlomety
03
97
03 Prostředí řidiče
Stěrače a ostřikovače
Stěrače čelního okna1
Cyklovač stěračů
Ovládacím kolečkem nastavte počet
setření za časovou jednotku, když je
zvolen cyklovač.
Trvalé stírání
Stěrače pracují normální rychlostí.
03
Stěrače pracují vysokou rychlostí.
Dešťový senzor*
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
na čelním okně. Citlivost dešťového senzoru
může být nastavena kolečkem.
Je-li dešťový senzor aktivován, kontrolka
v tlačítku svítí a na sdružené přístrojové
desce se rozsvítí symbol dešťového senzoru
.
Zapnutí a nastavení citlivosti
DŮLEŽITÉ
Stěrače čelního okna a ostřikovače čelního okna.
Dešťový senzor, zapnutý/vypnutý
Kolečko citlivosti/frekvence
Vypnutí stěračů čelního okna
Přesunutím pákového přepínače do
polohy 0 vypněte stěrače čelního
okna.
Jedno setření
Pohněte pákovým přepínačem
nahoru a uvolněte jej.
1
98
Před spuštěním stěračů v zimním období –
se ujistěte, že lišty stěračů nejsou přimrzlé,
a že je z čelního okna seškrábán sníh
a led.
DŮLEŽITÉ
Používejte velké množství kapaliny při
čistění čelního okna prostřednictvím stěračů. Γelní sklo musí být mokré, pokud
jsou stěrače zapnuté.
Stíratko stěračů, servisní poloha
Γištění čelního skla a stíratek stěračů
a výměna stíratek - viz viz strana 370 a 389.
Při aktivaci dešťového senzoru musí být klíč
v zapalování v poloze I nebo II a pákový
přepínač stěračů čelního okna musí být
v poloze 0 nebo v poloze pro jedno setření.
Stisknutím tlačítka
aktivujte dešťový
senzor. Stěrače provedou jedno setření.
Posunutím pákového přepínače nahoru provedou stěrače další setření.
Otočte kolečkem nahoru pro vyšší citlivost
a dolů pro nižší citlivost. (Další setření se provádí, když je kolečko otočeno nahoru.)
Deaktivace
Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka
nebo pohybem pákového přepínače
dolů na jiný program stírání.
Výměna stírátek stěračů viz strana 370, servisní poloha, stírátko stěračů viz strana 370 a doplnění kapaliny pro ostřikovače viz strana 371.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Stěrače a ostřikovače
Dešťový senzor se automaticky vypne po
vytažení dálkového ovladače ze zapalování
nebo pět minut po vypnutí motoru.
DŮLEŽITÉ
V automyčce se stěrače čelního skla
mohou spustit a poškodit. Vypněte
dešťový senzor, pokud se vozidlo pohybuje nebo pokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý do polohy I nebo II. Symbol
na sdruženém přístrojovém panelu a kontrolka na tlačítku zhasnou.
Ostřikování světlometů a oken
Ostřikování čelního okna
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením pákového přepínače směrem k volantu.
Stěrače čelního okna provedou po uvolnění
pákového přepínače ještě několik setření
a ostříknou se čelní světlomety.
03
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
Trysky ostřikovačů jsou za chladného počasí
automaticky vyhřívány, aby se předešlo
zamrznutí kapaliny ostřikovačů.
Vysokotlaké ostřikování světlometů*
Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává velké množství kapaliny. Z důvodu
šetření kapalinou jsou světlomety ostřikovány
automaticky při každém pátém ostříknutí čelního okna.
Omezené mytí
Funkce ostřikování.
Pokud v nádrži zůstává pouze cca. 1 litr
kapaliny do ostřikovačů a na sdružené
přístrojové desce se zobrazí zpráva, že tuto
kapalinu máte doplnit, vypne se přívod kapaliny ke světlometům. Důvodem je přitom
úspora kapaliny, která se použije k čištění
čelního skla, aby bylo přes čelní sklo dobře
vidět.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
99
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
Všeobecné informace
Čelní sklo odrážející teplo*
Vrstvená skla
03
Toto sklo je zesílené, což poskytuje
lepší ochranu proti rozbití a zlepšenou zvukovou izolaci prostoru pro
cestující. Γelní sklo a skla bočních
oken* jsou vrstvená.
vrstva (viz zvýrazněná oblast na obrázku
nahoře).
Elektrické ovládání oken
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva*
Přední boční okna jsou pokryta
vrstvou, která zlepšuje výhled za
nepříznivých povětrnostních podmínek. Údržba, viz strana 390.
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte pro odstranění ledu z oken
kovové škrabky. Pro odstranění námrazy
zapněte vyhřívání vnějších zpětných zrcátek, viz strana 104.
Plochy, kde není nanesena vrstva proti infračervenému záření (IR).
Rozměry
A
47 mm
B
87 mm
Γelní sklo je opatřeno teplo odrážející vrstvou
(IR), která snižuje pronikání slunečního záření
do prostoru pro cestující.
Umístění elektronických zařízení, např. transpondéru, za sklo s teplo odpuzujícím povlakem může ovlivnit jejich funkci a výkon.
Pro zajištění optimální funkce elektronických
zařízení je nutné je umisťovat v části čelního
skla, kde není nanesena teplo odpuzující
100
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Ovládací panel ve dveřích řidiče.
Spínač pro elektrické dětské pojistky*
a odpojení elektrického ovládání zadních
oken, viz strana 57.
Ovládací prvky zadních oken
Ovládací prvky předních oken
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, že nikomu z cestujících na
zadních sedadlech nehrozí nebezpečí
zachycení sklem okna při zavírání oken
spínači na dveřích řidiče.
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
VAROVÁNÍ
Obsluha
Ujistěte se, že dětem ani ostatním cestujícím nehrozí nebezpečí zachycení sklem
okna při zavírání oken, zejména když se
používá dálkový ovladač s klíčem.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti, nezapomeňte
vždy odpojit elektricky ovládaná okna od
napájení: nastavte polohu klíče 0 a když
opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač
s sebou. Informace o polohách klíče - viz
strana 77.
Zavírání oken se zastaví a okna se otevřou,
pokud jejich pohybu brání jakákoli překážka.
Ochranu proti přivření je možné překonat,
pokud bylo zavírání přerušeno, např. ledem,
trvalým podržením tlačítka nahoru, dokud se
okno nezavře. Ochrana proti přivření se po
chvíli opět aktivuje.
03
POZNÁMKA
Jedním ze způsobů, jak omezit poryvy
větru, když jsou zadní okna otevřená, je
pootevřít také přední okna.
Obsluha elektricky ovládaných oken.
Obsluha bez funkce „auto“
Obsluha s funkcí „auto“
Všechna elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí ovládacího panelu na dveřích řidiče z ovládacích panelů pro ostatní dveře lze
ovládat pouze elektricky ovládané okno na
příslušných dveřích. Lze používat vždy pouze
jeden ovládací panel.
Aby bylo možné používat elektricky ovládaná
okna, klíč musí být v poloze alespoň I - viz
strana 76. Elektricky ovládaná okna lze ovládat několik minut po vypnutí motoru a vytáhnutí dálkového ovládače - nelze je však ovládat po otevření dveří.
Obsluha bez funkce „auto“
Pohybujte jemně jedním z ovladačů nahoru/
dolu. Okna se pohybují nahoru/dolu tak
dlouho, dokud držíte ovladač v příslušné
poloze.
Obsluha s funkcí „auto“
Posuňte jeden z ovládacích prvků nahoru/
dolu do koncové polohy a uvolněte jej. Okno
se automaticky otevře/zavře do své koncové
polohy.
Ovládání pomocí dálkového ovladače
s klíčem a pomocí centrálního zamykání
Dálkové ovládání elektricky ovládaných oken
zvenku pomocí klíče s dálkovým ovládáním
nebo zevnitř pomocí centrálního zamykání viz strany 42 a 52.
101
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
03
Resetování
Sluneční clony*
Pokud je akumulátor odpojen, funkce automatického otvírání musí být resetována, aby
mohla pracovat správně.
Zadní dveře
Zadní okno
1. Mírně zvedněte přední část tlačítka, aby
se okno zavřelo do své koncové polohy,
a držte je stisknuté jednu sekundu.
2. Tlačítko krátce uvolněte.
3. Opětovně na jednu sekundu zvedněte
přední část tlačítka.
VAROVÁNÍ
Resetování musí být provedeno, aby byla
zajištěna funkčnost ochrany proti přivření.
Háček s příchytkou
Sluneční clony jsou zabudovány do panelů
zadních dveří.
1. Vytáhněte sluneční clonu a zahákněte ji
do háčku v horním rámu dveří.
2. Sluneční clonu zajistěte přesunutím
příchytky nahoru.
Okno je možné otvírat a zavírat i při vytažené
sluneční cloně.
102
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Na odkládací poličce zadního okna je umístěna sluneční clona.
–
Vytáhněte sluneční clonu a pomocí dvou
háčků ji zahákněte do příchytky na
stropu.
> Síla pružiny ve cloně přidržuje háčky
na místě.
Pokud se clona nepoužívá, vyklesněte ji,
zavěste do madla a nechejte ji pomalu vyrolovat nahoru.
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
Vnější zpětná zrcátka
Uložení polohy1
Poloha zrcátek je uložena do Key memory,
když byl vůz zamknut dálkovým ovladačem
s klíčem. Při odemknutí vozu stejným dálkovým ovladačem s klíčem se zrcátka a sedadlo
řidiče nastaví do uložených poloh, jakmile
otevřete dveře řidiče.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení vozidla Paměť
klíče Osobní nastavení v klíčové paměti.
Popis systému menu, viz strana 212.
Ovládací prvky vnějších zpětných zrcátek.
Nastavení
Naklonění vnějšího zpětného zrcátka při
parkování1
1. Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka v tlačítku svítí.
Vnější zpětné zrcátko může být nakloněno
dolů, aby řidič viděl stranu ulice, např. při
parkování.
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem
uprostřed.
–
3. Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka nesmí nadále svítit.
Po vyřazení zpátečky se zrcátko automaticky
vrátí do své původní polohy přibližně po
10 sekundách nebo dříve po stisknutí tlačítka
L a R.
VAROVÁNÍ
Na dveřích řidiče se používá širokoúhlé
zrcátko umožňující optimální výhled. Může
se zdát, že předměty jsou dále, než se
skutečně nacházejí.
1
Zařaďte zpátečku a stiskněte tlačítko L
nebo R.
Automatické naklonění vnějšího
zpětného zrcátka při parkování1
viděl stranu ulice, např. při parkování. Při
vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko za
chvíli automaticky vrátí do své původní
polohy.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení venkovních zrcátek Naklonit
levé zrcátko nebo Naklonit pravé zrcátko.
Popis systému menu, viz strana 212.
03
Automatické sklopení zrcátek při
zamknutí1
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem jsou vnější zpětná zrcátka
automaticky sklopena/vyklopena.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení venkovních zrcátek Sklopit
zrcátko. Popis systému menu, viz
strana 212.
Resetování do neutrální polohy
Zrcátka, která byla vytlačena z původní
polohy v důsledku vnějších vlivů, musejí být
Jakmile se zařadí zpátečka, vnější zpětné
zrcátko se automaticky nakloní dolů, aby řidič
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s pamětí, viz strana 79.
103
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
elektricky resetována do neutrální polohy, aby
elektrické sklápění fungovalo správně.
Vyhřívání čelního skla*, zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek
1. Tlačítky L a R sklopte zrcátka.
Vnější zpětná zrcátka a zadní okno se automaticky odmrazí/odmlží, pokud se vozidlo
startuje při venkovní teplotě pod +7 °C. Automatické odmražování můžete nastavit
v systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení klimatu Autom.
odmrazování zad. okna. Vyberte Zap nebo
Vyp. Popis systému menu, viz strana 212.
2. Opětovně je vyklopte tlačítky L a R.
03
3. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
Zrcátka jsou nyní opět nastavena v neutrální
poloze.
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka*
Vnitřní zpětné zrcátko
Při parkování/průjezdu úzkou oblastí mohou
být zrcátka sklopena:
1. Současně stiskněte tlačítka L a R (musí
být zvolena poloha klíče alespoň I).
2. Uvolněte je po přibližně 1 sekundě.
Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném přiklopení.
Současným stisknutím tlačítek L a R odklopte
zrcátka. Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném odklopení.
Doprovodné osvětlení při odchodu
a příchodu
Světla na vnějších zpětných zrcátkách svítí,
pokud je aktivováno doprovodné osvětlení při
příchodu nebo bezpečnostní osvětlení, viz
strana 94.
104
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Viz také kapitola "Vyhřívané čelní sklo a maximální odmražování" na straně 228.
Vyhřívání, čelní sklo
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek
Pomocí této funkce se odstraňuje námraza
a zamlžení čelního skla, zadního skla a vnějších zrcátek.
Jedním stisknutím příslušného tlačítka se
spustí vyhřívání. Kontrolka v tlačítku signalizuje, že je funkce aktivní. Abyste zbytečně
nezatěžovali baterii, vypněte vyhřívání, jakmile
zmizí led/zamlžení. Po jisté době se však
funkce vypne automaticky. Potom se
vyhřívání zadního okna automaticky zapíná
a vypíná po celou dobu, kdy je venkovní
teplota pod +7 °C.
Nastavení odrazivosti
Manuální změna odrazivosti
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve
zpětném zrcátku a oslnit řidiče. Změňte odra-
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
zivost ovládacím prvkem, když Vás oslňují
světla vozidel jedoucích za Vámi:
1. Změňte odrazivost pohybem ovládacího
prvku směrem do prostoru pro cestující.
2. Návrat do normální polohy se provádí
pohybem ovládacího prvku k čelnímu
oknu.
03
Automatická změna odrazivosti*
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno zpětným zrcátkem. U zrcátek
s automatickou změnou odrazivostí není
manuální regulace odrazivosti k dispozici.
Zpětné zrcátko obsahuje dva senzory - jeden
směřuje dopředu a druhý dozadu. Společně
identifikují a eliminují oslňující světlo. Senzor
směřující dopředu detekuje světlo z okolí
a senzor směřující dozadu detekuje světla
světlometů vozidel vzadu.
POZNÁMKA
Pokud jsou senzory zablokovány např.
parkovacími lístky, transpondéry, slunečními clonami nebo předměty na sedadle či
na odkládací poličce a světlo se k senzorům nedostane, sníží se funkčnost změny
odrazivosti zpětného zrcátka.
Kompas* může být specifikován pouze pro
vnitřní zpětné zrcátko s automatickou změnou odrazivosti, viz strana 106.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
105
03 Prostředí řidiče
Kompas*
Provoz
Kalibrace
Aby kompas ukazoval správný směr, bude
možná nutné jej nakalibrovat.
Země je rozdělena do 15 magnetických zón.
Kompas by měl být kalibrován, pokud se vůz
pohybuje přes několik magnetických zón.
03
1. Zastavte vůz na velkém otevřeném prostranství, na němž se nenacházejí ocelové
konstrukce a vedení velmi vysokého
napětí.
Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem.
V pravém horním rohu zrcátka je integrován
displej, který ukazuje, na kterou světovou
stranu směřuje přední část vozu. Anglické
zkratky označují osm různých směrů: S
(sever), SV (severovýchod), V (východ), JV
(jihovýchod), J (jih), JZ (jihozápad), Z (západ)
a SZ (severozápad).
Kompas se aktivuje automaticky při nastartování vozidla nebo přepnutí klíčku do polohy II,
viz strana 76. Kompas může být deaktivován/
aktivován následovně - stiskněte, např.
pomocí kancelářské sponky, tlačítko na
spodní straně zrcátka.
2. Nastartujte vozidlo a vypněte všechny
elektrické spotřebiče (klimatizace, stěrače
apod.) a zkontrolujte, zda jsou zavřeny
všechny dveře.
POZNÁMKA
Pokud elektrické zařízení není zapnuté,
může se stát, že se kalibrace nespustí
nebo nebude úspěšně dokončena.
3. Držte tlačítko na spodní straně vnitřního
zpětného zrcátka stisknuté asi 3 sekundy.
Objeví se číslo aktuální magnetické zóny.
G030295
Kalibrace:
Magnetické zóny.
4. Stiskněte opakovaně tlačítko, dokud se
nezobrazí číslo požadované magnetické
zóny (1–15). Viz mapa magnetických zón
pro kompas.
5. Počkejte, dokud se na displeji znovu
nezobrazí C, nebo podržte tlačítko dole
na zpětném zrcátku stisknuté
cca. 6 sekund (použijte např. kancelářskou sponku), dokud se nezobrazí C.
6. Jeďte pomalu v kruhu maximální rychlostí
10 km/h, dokud se neobjeví na displeji
směr kompasu, tím je kalibrace dokončena. Poté ujeďte 2 okruhy pro jemné
doladění kalibrace.
7. Vozidla s vyhřívaným čelním sklem*:
Pokud je aktivováno vyhřívání čelního
106
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Kompas*
skla a zobrazí se C, proveďte kalibraci
v souladu s výše uvedeným bodem 6 pro
aktivované vyhřívání čelního skla, viz
strana 228.
8. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
03
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
107
03 Prostředí řidiče
Elektricky ovládané střešní okno*
03
Všeobecné informace
Otevření
Ovládací prvky střešního okna se nacházejí
ve stropním panelu. Střešního okno je možné
otevřít dvěma způsoby, zvednout zadní okraj
nebo jej vodorovně posunout. Pro otevření
střešního okna je nutné, aby byl klíček zapalování v poloze I nebo II.
Pro plné otevření střešního okna zatlačte
ovládač dozadu do polohy automatického
otevření a uvolněte jej.
Vodorovné posunutí
Zavírání
Pro manuální otevření zatlačte ovládač
dozadu k bodu odporu. Střešní okno se otevírá, dokud je tlačítko stisknuté.
Pro manuální zavření zatlačte ovládač
dopředu k bodu odporu. Střešní okno se
zavírá, dokud je tlačítko stisknuté.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
Nezapomeňte vždy odpojit střešní okno od
napájení: nastavte polohu klíče 0 a když
opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač
s sebou. Informace o polohách klíče - viz
strana 77.
Otevření ve svislém směru
VAROVÁNÍ
Vodorovné posunutí, dozadu/dopředu.
Otevření, automatické
Otevření, manuální
Zavření, manuální
Zavření, automatické
108
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pro automatické zavření stiskněte ovladač do
polohy automatického zavření a uvolněte jej.
Napájení střešního okna se přeruší po nastavení polohy klíče 0 a po vyjmutí klíče dálkového ovládání ze spínací skříňky.
G028899
G021343
Při zavírání okna hrozí nebezpečí přivření.
Ochrana proti přivření střešním oknem je
aktivní pouze během automatického zavírání, nikoli během manuálního.
Otevření ve svislém směru, nadzvednutí zadního
okraje.
Otevření zatlačením zadního konce ovládacího prvku nahoru.
Zavření zatažením zadního konce ovládacího prvku dolů.
03 Prostředí řidiče
Elektricky ovládané střešní okno*
Zavření pomocí dálkového ovladače
s klíčem nebo tlačítka centrálního
zamykání
když se otvírá střešní okno. Chcete-li clonu
zavřít, uchopte ji za rukojeť a posuňte
dopředu.
Ochrana proti přivření
Funkce ochrany proti přivření se aktivuje,
pokud je střešní okno zablokováno v průběhu
automatického zavírání. Pokud dojde k zablokování, pohyb střešního okna se zastaví
a automaticky se otevře do předchozí
otevřené polohy.
03
G021345
Spojler
Jedním dlouhým stisknutím tlačítka zamykání
zavřete všechna okna včetně střešního, viz
stránky 41 a 52. Dveře a víko zavazadlového
prostoru jsou zamknuté. Opětovným stisknutím tlačítka zavírání přerušíte.
VAROVÁNÍ
Pokud zavíráte střešní okno dálkovým
ovladačem s klíčem, ujistěte se, že nebude
nikdo přivřen.
Sluneční clona
Střešní okno je opatřeno spojlerem, který se
při otevření střešního okna vyklopí nahoru.
Součástí střešního okna je manuálně ovládaná posuvná sluneční clona na vnitřní straně
okna. Sluneční clona se automaticky zasune,
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
109
03 Prostředí řidiče
Alcolock*
Všeobecné informace o systému
alcolock
03
Funkce
Baterie
Systém alcolock1 má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu. Před nastartováním motoru se řidič
musí podrobit dechové zkoušce, při které se
zjistí, zda není pod vlivem alkoholu. Zařízení
Alcolock je kalibrováno v souladu s limitem
platným v každé zemi pro povolené množství
alkoholu.
Kontrolka Alcolock (4) indikuje stav akumulátoru:
VAROVÁNÍ
Alcolock představuje pouhou pomůcku
a nezbavuje řidiče odpovědnosti. Je to
vždy řidič, kdo je odpovědný za to, aby byl
střízlivý a jezdil s vozem bezpečně.
Provoz
1. Nátrubek pro dechovou zkoušku.
2. Spínač.
3. Tlačítko pro přenos.
Kontrolka
(4)
Stav baterie
Zelená, bliká
Nabíjí se
Zelená
Plně nabitá
Žlutá
Γástečně vybitá
Γervená
Vybito - vložte nabíječku
do držáku nebo připojte
napájecí kabel ze schránky
v palubní desce.
4. Kontrolka stavu akumulátoru.
5. Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
6. Kontrolka označuje připravenost
k dechové zkoušce.
1
110
Nazývá se rovněž Alcoguard.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Alcolock uložte vždy do držáku. Akumulátor ve voze bude zcela nabitý a Alcolock
se aktivuje, jakmile vůz otevřete.
03 Prostředí řidiče
Alcolock*
Skladování
nuté, musí se Alcolock nejdříve aktivovat
pomocí spínače (2).
Výsledek dechové zkoušky
3. Vytáhněte nátrubek (1), zhluboka se
nadechněte a rovnoměrně vydechujte po
dobu cca. 5 sekund, dokud neuslyšíte
"cvaknutí". Výsledkem bude jedna
z možností uvedených v tabulce Výsledek dechové zkoušky.
4. Pokud se tato zpráva neobjeví, mohlo se
stát, že přenos do vozu nebyl úspěšný.
V tomto případě stiskněte tlačítko (3)
a přenos spusťte ručně.
Uložení příruční jednotky a dobíjecí stanice.
•
Příruční jednotka alcolock se uvolní tak,
že se mírně stiskne v držáku a uvolní se potom vyskočí a může se vytáhnout
z držáku.
•
Příruční jednotku vraťte do držáku tak, že
na ní tlačíte, dokud nezacvakne.
•
Uložte příruční jednotku do držáku - takto
bude optimálně chráněna a baterie budou
plně nabity.
Před nastartováním motoru
Alcolock se aktivuje automaticky, jakmile vůz
otevřete.
1. Pokud kontrolka (6) svítí zeleně, Alcolock
je připraven k použití.
Kontrolka (5)
+ text na displeji
Popis
Zelená kontrolka
+ Alcoguard
Vyhovující test
Motor lze nastartovat nebyl naměřen žádný
alkohol.
Žlutá kontrolka
+ Alcoguard
Vyhovující test
Motor lze nastartovat naměřený obsah alkoholu je vyšší než
0,1 promile, ale nižší
než platná mezní hodnota A.
Γervená kontrolka + Nevyhovuj. test
Čekejte
1 minutu
Motor nelze nastartovat - naměřený obsah
alkoholu je vyšší než
platná mezní hodnotaA.
5. Sklopte trysku a vložte Alcolock zpátky
do držáku.
6. Po dechové zkoušce nastartujte do
5 minut motor - jinak budete muset
zkoušku opakovat.
A
03
Limitní hodnoty se pro jednotlivé země liší. Viz také kapitola "Všeobecné informace o systému alcolock" na straně
110
POZNÁMKA
Po dokončení jízdy lze motor nastartovat
do 30 minut, aniž by se znovu musela provádět zkouška dechu.
2. Vytáhněte Alcolock z držáku. Je-li Alcolock mimo vozidlo a vozidlo je odemk-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
111
03 Prostředí řidiče
Alcolock*
Nezapomeňte
Před dechovou zkouškou
Aby zařízení fungovalo správně a výsledky
byly co nejpřesnější:
03
•
Cca. 5 minut před dechovou zkouškou
nejezte a nepijte.
•
Neostřikujte zbytečně čelní sklo - alkohol
v kapalině do ostřikovačů může způsobit,
že se naměří nesprávná hodnota.
Výměna řidiče
Aby se v případě výměny řidiče provedla
nová dechová zkouška, stiskněte přibližně na
3 sekundy současně spínač (2) a tlačítko
Send (3). Nyní vůz přejde do režimu, kdy je
startování zablokováno, a před nastartováním
motoru musí být úspěšně provedena nová
dechová zkouška.
Kalibrace a servis
Alcolock se musí kontrolovat a kalibrovat
v servisu 2každých 12 měsíců.
30 dní před tím, než je třeba provést kalibraci,
se na sdružené přístrojové desce objeví
zpráva Alcoguard Doporuč. kalibr.. Pokud
kalibrace nebude provedena do těchto 30
dní, běžné startování motoru se zablokuje v tomto případě bude možné vůz startovat
2
112
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
pouze pomocí funkce Bypass, viz strana 112
kapitola Nouzová situace.
Tuto zprávu lze vymazat stisknutím tlačítka
Send (3). Jinak zpráva zhasne automaticky po
cca. 2 minutách, ale bude se objevovat po
každém nastartování motoru - trvale bude
možno tuto zprávu vymazat až při opětovné
kalibrací v servisu2.
Chladné nebo horké počasí
Γím je chladněji, tím déle trvá, než bude
zařízení Alcolock připraveno k použití.
Teplota (ºC)
Maximální doba
ohřevu (sekundy)
+10 až +85
10
-5 až +10
60
-40 až -5
180
Při teplotách pod –20 ºC nebo nad +60 ºC
odebírá Alcolock více proudu. Na sdružené
přístrojové desce se objeví Alcoguard vložte
napájecí kabel. V tomto případě připojte
napájecí kabel od schránky v palubní desce
a počkejte, než kontrolka (6) začne svítit
zeleně.
V extrémně chladném počasí můžete dobu
ohřevu zkrátit tím, že Alcolock vezmete
dovnitř.
Nouzová situace
V případě nouzové situace a v případě, kdy
Alcolock nefunguje, lze Alcolock pomocí
funkce Bypass obejít a umožnit tak řízení
vozidla.
POZNÁMKA
Veškeré aktivace obtoku jsou zaznamenány do protokolu a uloženy do paměti, viz
strana 8 v kapitole Zaznamenávání údajů.
Po aktivování funkce Bypass se na sdružené
přístrojové desce zobrazí Alcoguard
Vypojení povol. - tato indikace bude svítit po
celou dobu jízdy. Lze ji vymazat pouze
v servisu2.
Funkci Bypass můžete otestovat, aniž by se
do protokolu zapsala chybová zpráva.
V tomto případě proveďte všechny uvedené
kroky, ale nestartujte vůz. Chybová zpráva se
vymaže, jakmile vozidlo uzamknete.
Je-li zařízení Alcolock nainstalováno, lze jako
možnost "obtoku" zvolit funkci Bypass nebo
03 Prostředí řidiče
Alcolock*
Emergency. Toto nastavení lze následně změnit v servisu2.
Aktivace funkce Bypass
•
Současně stiskněte a podržte tlačítko OK
na levém pákovém přepínači a tlačítko
výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na sdružené
přístrojové desce se nejdříve objeví
Vypojení aktiv. Čekejte 1 minutu
a potom Alcoguard Vypojení povol..
Nyní lze motor nastartovat.
Kontrolky a zprávy na displeji
Kromě již uvedených zpráv se na displeji
sdružené přístrojové desky může zobrazit
rovněž:
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard Lze
zkusit znovu
Motor byl vypnutý
méně než 30 minut motor lze nastartovat,
aniž by se musela provádět nová dechová
zkouška.
Tuto funkci lze aktivovat několikrát. Chybovou
zprávu, která je zobrazena během jízdy, lze
vymazat pouze v servisu2.
Aktivace funkce Emergency
•
Současně stiskněte a podržte tlačítko OK
na levém pákovém přepínači a tlačítko
výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na sdružené
přístrojové desce se nejdříve objeví
Alcoguard Vypojení povol. a potom lze
motor nastartovat.
Tuto funkci lze použít jednou. Poté se
v servisu musí provést resetace2.
2
Alcoguard
Doporučen
servis
Kontaktujte
Alcoguard Není
signál
Přenos není funkční odešlete data ručně
pomocí tlačítka (3)
nebo proveďte dechovou zkoušku znovu.
Alcoguard
Neplatný test
Zkouška nebyla
úspěšná - proveďte
dechovou zkoušku
znovu.
servis2.
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard
Delší výdech
Výdech byl příliš krátký
- vydechujte delší
dobu.
Alcoguard
Jemnější
výdech
Výdech byl příliš intenzivní - vydechujte méně
intenzivně.
Alcoguard Silnější výdech
Výdech byl příliš slabý vydechujte intenzivněji.
Alcoguard
čekat
Předehřev
Ohřev nebyl dokončen
- počkejte, než se
zobrazí Alcoguard
Výdech 5 sekund.
03
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
113
03 Prostředí řidiče
Startování motoru
Zážehové a vznětové motory
motoru provedena dechová zkouška
s vyhovujícími výsledky, viz strana 110.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač s klíčem ze zapalování po nastartování motoru
nebo při odtahování vozidla.
2. Držte spojkový pedál plně sešlápnutý1. (U
vozidel s automatickou převodovkou sešlápněte brzdový pedál.)
VAROVÁNÍ
3. Stiskněte a následně uvolněte tlačítko
START/STOP ENGINE.
03
Když opouštíte vozidlo, vždy vytáhněte
dálkový ovladač ze spínací skříňky a zkontrolujte, zda je nastavena poloha pro klíč 0.
To platí především v případě, pokud ve
voze zůstávají děti. Informace o funkci - viz
strana 77.
POZNÁMKA
U vozů s dieselmotory může chvíli trvat,
než lze motor nastartovat - mezitím se na
displeji objeví Motor Předehřev.
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem s klíčem a tlačítko START/STOP
ENGINE.
DŮLEŽITÉ
Nezasunujte do skříňky dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač
držte za konec s odnímatelnou čepelí klíče,
viz strana 44.
114
Pokud motor nenastartuje po 3 pokusech,
počkejte 3 minuty a zkuste to znovu.
Pokud počkáte, než se baterie regeneruje,
zvýší se startovací schopnost baterie.
Za jízdy k nastartování motoru stačí stisknout tlačítko START/STOP ENGINE.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Během studeného startu mohou být volnoběžné otáčky u některých typů motorů
znatelně vyšší než obvykle. Důvodem je co
nejrychlejší dosažení provozní teploty
systému řízení emisí, což minimalizuje
emise výfukových plynů a chrání životní
prostředí.
DŮLEŽITÉ
1. Vložte dálkový ovladač do spínací skříňky
a zatlačte jej do koncové polohy. Upozorňujeme, že pokud do výbavy vozu patří
alcolock, musí být před nastartováním
1
POZNÁMKA
Je-li motor nastartován, motor spouštěče
běží, dokud nenastartuje motor nebo dokud
se neaktivuje ochrana před přehřátím.
Keyless drive*
•
Chcete-li nastartovat motor, proveďte
kroky 2-3.
Více informací o funkcí Keyless drive, viz
strana 49.
03 Prostředí řidiče
Startování motoru
START/STOP ENGINE, zámek řízení se
odemkne.
POZNÁMKA
Aby motor nastartoval, musí se v prostoru
pro cestující nebo v zavazadlovém prostoru nacházet jeden z dálkových ovladačů
s klíčem s funkcí Keyless drive.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač z vozu
během jízdy nebo když je vůz odtahován.
Vypněte motor
Pokud chcete vypnout motor:
•
Stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE
- motor se zastaví.
Pokud volicí páka není v poloze P nebo
pokud se vozidlo pohybuje:
•
Stiskněte dvakrát tlačítko START/STOP
ENGINE nebo podržte tlačítko stisknuté,
dokud se motor nezastaví.
Zámek řízení
Při odemykání nebo zamykání zámku řízení
lze zaslechnout mechanický zvuk.
•
2
Pokud se dálkový ovladač nachází ve spínací skříňce 2 a stiskne se tlačítko
•
Zámek řízení se zamkne, jestliže je motor
vypnutý a dveře řidiče jsou otevřené.
Polohy klíče
Informace o polohách klíče dálkového ovladače - viz strana 76
Dálkové startování - ERS*
Systém ERS funguje pouze u vozidel se zážehovým motorem a automatickou převodovkou.
POZNÁMKA
Na životnost baterie v dálkovém ovladači
s klíčem má vliv funkce ERS. Pokud
budete ERS používat často, baterii musíte
měnit jednou ročně (viz strana 47).
POZNÁMKA
Všeobecné informace o systému ERS
Pomocí dálkového startování (ERS – Engine
Remote Start) lze motor vozidla nastartovat
dálkově dálkovým ovládáním s klíčem nebo
pomocí klíče PCC. Takto lze prostor pro
cestující ještě před odjezdem zahřát resp.
ochladit.
Klimatizace a audiosystém se spouštějí se
stejným nastavením, jaké se používalo při
zaparkování vozidla.
Motor nastartovaný pomocí systému ERS se
aktivuje maximálně na 15 minut. Potom se
vypne. Po dvou aktivacích systému ERS se
motor musí nastartovat normálním způsobem
a až potom lze systém ERS použít znovu.
03
Dodržujte místní a národní předpisy
a požadavky týkající se volnoběhu.
VAROVÁNÍ
Při dálkovém startování motoru musí být
splněny následující podmínky:
•
•
•
Vozidlo musí být pod dohledem
Ve vozidle nesmí být žádní lidé
a zvířata
Vozidlo nesmí být zaparkováno
v uzavřeném prostoru bez odvětrávání
- výfukové plyny mohou být velmi škodlivé pro zdraví osob a zvířat.
U vozů s funkcí Keyless se dálkový ovladač musí nacházet uvnitř vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
115
03 Prostředí řidiče
Startování motoru
Provoz
1. Krátce stiskněte tlačítko (1) na klíči.
2. Okamžitě potom dlouze - minimálně na
2 sekundy - stiskněte tlačítko (4).
Pokud jsou splněny podmínky aktivace
systému ERS, stane se následující:
1. Směrová světla rychle několikrát zablikají.
03
2. Motor nastartuje.
3. Směrová světla se rozsvítí nepřerušovaným svitem na 3 sekundy, čímž potvrdí,
že motor byl nastartován.
Tlačítka klíče pro dálkové startování.
Zamykání
Odemykání
S klíčem PCC4
Přibližovací světla
Kontrolka přibližovacích světel5
bliká několik sekund po stisknutí tlačítka. Jakmile jsou splněna všechna
kritéria aktivace systému ERS, tato
kontrolka se rozsvítí nepřerušovaným svitem.
To však neznamená, že systém ERS systém
nastartoval.
Abyste mohli dálkově nastartovat motor,
vozidlo musí být zamknuté.
Potom postupujte následovně:
116
Po dálkovém nastartování je vozidlo nadále odemknuté a detektor pohybu* je
deaktivován.
Informace3
Dálkové startování motoru
3
4
5
POZNÁMKA
Pouze u klíče PCC, viz strana 43.
Další informace o klíči PCC, viz strana 43.
Další informace o přibližovacích světlech, viz stránky 42 a 94.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Chce-li uživatel zkontrolovat, zda systém ERS
motor nastartoval, stiskněte tlačítko (3) pokud motor nastartuje, rozsvítí se kontrolka
na tlačítku (1) a (4).
Aktivní funkce
U dálkově nastartovaného motoru se aktivují
následující funkce:
•
•
Systém větrání
Audio/video systém.
Deaktivované funkce
U dálkově nastartovaného motoru se deaktivují následující funkce:
•
•
•
•
světlomety
Obrysová světla
Osvětlení registrační značky
Stěrače čelního okna.
Došlo k přerušení ERS
Při následujících situacích dojde k vypnutí
motoru nastartovaného pomocí systému
ERS:
•
Stiskne se tlačítko (1) nebo (2) na dálkovém ovládání s klíčem.
•
•
Vozidlo se odemkne
Dveře se otevřou
03 Prostředí řidiče
Startování motoru
•
•
•
•
Sešlápne se plynový nebo brzdový pedál
Volicí páka se vysune z polohy P
V palivové nádrži zbývá cca. 10 litrů
Uplynulo 15 minut od aktivace systému
ERS.
Jakmile se vypne motor, který byl nastartován
systémem ERS, všechna směrová světla se
rozsvítí nepřerušovaným svitem po dobu
3 sekund.
Kontrolky a zprávy na displeji
V situacích, kdy funkce ERS není k dispozici
nebo je přerušována, se na přístrojové desce
zobrazí symbol a text s vysvětlením.
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Dálk.strt.nefung
není převod P
ERS není k dispozici, protože volicí
páka není v poloze
P.
Dálk.strt.nefung
otevř.dveře
ERS není k dispozici, protože dveře/
zadní výklopná záď
nejsou zavřené.
Dálk.strt.nefung
řidič ve voze
ERS není k dispozici, protože někdo
zůstal v prostoru
pro cestující.
Dálk.strt.nefung
vůz není zamkn
ERS není k dispozici - dveře nejsou
zamknuté
Dálk.strt.nefung
vybitá baterie
ERS není k dispozici kvůli vybité
baterii Dobijte akumulátor nastartováním motoru.
Funkce ERS není k dispozici
Zpráva
Popis
Dálk.strt.nefung
Max. 2 starty
ERS není k dispozici, protože jsou
povoleny maximálně 2 aktivace
ERS po sobě.
Dálk.strt.nefung
málo paliva
ERS není k dispozici, protože je
v nádrži příliš málo
paliva.
Dálk.strt.nefung
zahř.motoru
Dálk.strt.nefung
chlad.kapal.mot.
ERS není k dispozici, protože se
nastavila varovná
zpráva motoru.
Kontaktujte servisA.
ERS není k dispozici, protože se
nastavila chybová
zpráva chladicího
systému, viz
strana 361.
A
03
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Přerušení funkce ERS
Zpráva
Popis
Dálk.start.vyp
málo paliva
Funkce ERS byla
přerušena, protože je
v nádrži příliš málo
paliva.
Dálk.start.vyp
není převod P
Funkce ERS byla
přerušena, protože
volicí páka není
v poloze P.
Dálk.start.vyp
řidič ve voze
Funkce ERS byla
přerušena, protože
někdo zůstal v prostoru pro cestující.
}}
117
03 Prostředí řidiče
Startování motoru
Zpráva
Popis
Dálk.start.vyp
zahř.motoru
Funkce ERS byla
přerušena, protože se
nastavila chybová
zpráva motoru. Kontaktujte servisA.
Dálk.start.vyp
vybitá baterie
Funkce ERS byla
přerušena, protože se
vybila baterie.
03
A
118
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
03 Prostředí řidiče
Startování motoru – Flexifuel
Obecné informace o startování
s Flexifuel
Ohřívač bloku motoru*
Motor se startuje stejně jako u vozidel s benzínovými motory.
V případě problémů se startováním
Pokud motor nenastartuje na první pokus,
postupujte následovně:
•
Proveďte další pokusy nastartovat
pomocí tlačítka START/STOP ENGINE.
1. Zapojte na 1 hodinu vyhřívání bloku
motoru.
2. Proveďte další pokusy nastartovat
pomocí tlačítka START/STOP ENGINE.
DŮLEŽITÉ
Pokud motor nenastartuje ani po opakovaných pokusech, doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
03
POZNÁMKA
Důležité informace k manipulaci s rezervním palivem:
Pokud se motor stále nedaří nastartovat
Venkovní teplota je nižší než +5°C:
VAROVÁNÍ
Elektrické vyhřívání bloku motoru je napájeno vysokým napětím. Zjišťování závad
a opravy elektrického vyhřívání bloku
motoru a jeho elektrických součástí musí
provádět odborná dílna - doporučujeme
využít služeb autorizovaného servisu
Volvo.
Elektrický konektor ohřívače bloku motoru.
Pokud je předpoklad, že venkovní teplota
poklesne pod –10°C a v nádrži vozidla je
bioetanol E85, měl by být zapnutý ohřívač
bloku motoru po dobu přibližně 2 hodin za
účelem usnadnění startování motoru.
Γím nižší je teplota, tím déle by měl být
ohřívač bloku motoru zapnutý. Při -20°C by
mělo být vyhřívání bloku zapnuto přibližně
3 hodiny.
•
Pokud je palivová nádrž prázdná,
motor zhasne a je extrémně chladno,
může se stát, že pomocí bioetanolu
E85 z kanystru bude problém motor
nastartovat. Aby k tomu nedošlo, musí
se do kanystru na rezervní palivo
načerpat 95oktanový benzín.
Více informací o palivu bioetanol E85 pro Flexifuel, viz strana 321 a 412.
Vozidla určená pro provoz na E85 jsou vybavena elektrickým ohřívačem bloku motoru*.
Startování a jízda s předehřátým motorem
mají za následek nižší emise a spotřebu
paliva. Z tohoto důvodu byste měli používat
ohřívač bloku motoru během zimních měsíců.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
119
03 Prostředí řidiče
Startování motoru – Flexifuel
Přizpůsobení se palivu
03
Motory Flexifuel mohou jezdit na 95oktanový
bezolovnatý benzin i na bioethanol E85. Obě
paliva se plní do společné palivové nádrže,
takže jsou možné jakékoli variace poměru
smíchání těchto dvou paliv.
Pokud je palivová nádrž naplněna benzínem
poté, co vozidlo bylo provozováno na bioetanol E85 (nebo naopak), motor může určitou
dobu běžet poněkud nerovnoměrně. Z tohoto
důvodu je důležité nechat motor přizpůsobit
se (adaptovat) na novou směs paliva.
Přizpůsobení se děje automaticky po krátkou
dobu během jízdy rovnoměrnou rychlostí.
DŮLEŽITÉ
Po změně palivové směsi v nádrži se musí
jet rovnoměrnou rychlostí cca. 15 minut.
Během této doby dojde k přizpůsobení
systému.
Pokud došlo k vybití nebo odpojení akumulátoru, potom je nutná poněkud delší doba jízdy
pro adaptaci, protože paměť elektroniky byla
vynulována.
120
03 Prostředí řidiče
Startování motoru – externí akumulátor
Asistent při rozjezdu
4. Připojte jednu svorku červeného kabelu
na kladný pól pomocného akumulátoru
(1).
DŮLEŽITÉ
Startovací kabel připojujte opatrně, abyste
zabránili zkratům s jinými komponenty
v motorovém prostoru.
5. Otevřete svorky na předním krytu akumulátoru ve svém voze a kryt sejměte, viz
strana 373.
Pokud je akumulátor vybitý, lze motor vozu
nastartovat proudem z jiného akumulátoru.
Aby se předešlo zkratu nebo jinému poškození, jsou při startování vozu s asistentem při
rozjezdu doporučeny následující kroky:
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování a přepněte jej do
polohy 0, viz strana 76.
2. Pomocný akumulátor musí mít napětí 12
V.
3. Je-li pomocný akumulátor nainstalován
v jiném voze, vypněte motor vozidla
s pomocným akumulátorem a zkontrolujte, zda se tyto dva vozy navzájem
nedotýkají.
6. Připojte druhou svorku červeného kabelu
na kladný pól vozu (2).
7. Připojte jednu svorku černého kabelu na
záporný pól pomocného akumulátoru (3).
8. Druhou svorku černého propojovacího
kabelu připojte k zemnícímu bodu, např.
pravé uchycení motoru nahoře, hlava
vnějšího šroubu (4).
9. Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek,
aby při startování nedocházelo k jiskření.
10. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem. Nechte jej běžet několik minut
v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách cca. 1500 ot./min.
11. Nastartujte motor ve voze s vybitou baterií.
DŮLEŽITÉ
V průběhu startování se nedotýkejte svorek. Hrozí nebezpečí jiskření.
03
12. Odpojte propojovací kabely v opačném
pořadí - nejdříve černý a potom červený.
> Ujistěte se, že se žádná ze svorek černého kabelu nedostane do kontaktu
s kladným pólem akumulátoru nebo
svorkou červeného kabelu!
VAROVÁNÍ
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí
kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte
velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
121
03 Prostředí řidiče
Startování motoru – externí akumulátor
Další informace o akumulátoru ve voze - viz
strana 372.
03
122
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Všeobecné informace
Manuální převodovka
DŮLEŽITÉ
Aby nedošlo k poškození komponentů
hnacího systému, musí se zkontrolovat
provozní teplota převodovky. Pokud hrozí
nebezpečí přehřátí, na sdruženém přístroji
se rozsvítí výstražný symbol a zobrazí se
textová zpráva. Postupujte podle doporučení v textové zprávě.
ného chodu. Prohlédněte si schéma řazení na
řadicí páce.
•
Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
•
Když neřadíte, nenechávejte nohu na
pedálu spojky.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - zařazení převodového
stupně nestačí k přidržení vozidla v každé
situaci.
Pomoc při startování do kopce - HSA*1
Před rozjetím nebo couváním do svahu
můžete dát nohu z brzdy - díky systému HSA
(Hill Start Assist) se vozidlo nerozjede zpátky.
03
Schéma řazení u pětistupňové převodovky.
Blokování zpátečky
Blokování zpátečky brání nechtěnému
zařazení zpátečky během normální jízdy
dopředu.
Díky této funkci zůstává pedál natlakován
v brzdové soustavě několik sekund poté, kdy
řidič přesune nohu z brzdového pedálu na
plynový pedál.
Po několika sekundách resp. jakmile řidič zrychlí, toto dočasně zabrzdění vymizí.
•
Držte se schématu řazení na řadicí páce:
před zařazením R zařaďte nejdříve neutrál
N.
•
Zpátečka se smí řadit jen, když vůz zcela
stojí.
POZNÁMKA
Řazení 6stupňové převodovky - provedení
nahoře (viz předchozí vyobrazení) nejdříve zatlačte řadicí páku dolů do
polohy N a zařaďte tak zpětný chod.
Schéma řazení u šestistupňové převodovky.
Šestistupňová převodovka je k dispozici ve
dvou provedeních, které se liší polohou zpět1
Zda se jedná o standardní či doplňkovou výbavu, závisí na kombinaci motoru a převodovky. HSA není k dispozici u všech kombinací.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
123
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Indikátor řazení převodových stupňů*
Automatická převodovka
Automatická převodovka Geartronic*
Sdružená přístrojová deska "Digital" s indikátorem řazení převodových stupňů.
D: polohy automatického řazení. +/–: polohy
manuálního řazení. S: sportovní režim.*
V souvislosti s ekologickou jízdou je nezbytné
jezdit na správný převodový stupeň
a přeřazovat ve správný čas.
03
Indikátor je k dispozici jako pomůcka pro
určité varianty – GSI (Gear Shift Indicator) –
která upozorňuje řidiče, kdy je vhodné zařadit
vyšší nebo nižší převodový stupeň, aby byla
co nejnižší spotřeba paliva. S ohledem např.
na parametry jízdy a jízdu bez vibrací může
být však vhodné přeřadit při vyšších otáčkách
motoru. Γíslo v rámečku označuje aktuální
převodový stupeň.
Manuální převodovka
Indikátor řazení převodových
stupňů pro manuální převodovku. Vždy svítí pouze
jedno označení - během
běžné jízdy svítí uprostřed.
Je-li doporučeno zařadit
vyšší nebo nižší převodový stupeň, vyšší stupeň je označen + a nižší stupeň je označen -.
Na obrázku je označení červené.
U sdružené přístrojové desky
"Analogue" se uprostřed
zobrazí poloha převodového
stupně a šipky.
Sdružená přístrojová deska informuje
o poloze voliče převodových stupňů následovně: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3 apod.
Polohy páky voliče
Polohy automatického řazení
se zobrazují vpravo na sdružené přístrojové desce. (Vždy
se zobrazí pouze jedna indikace, a to s polohou momentálně zařazeného voliče
převodů.)
V aktivní poloze svítí kontrolka "S" označující
"sportovní režim" ORANŽOVĚ.
124
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Parkovací poloha - P
Poloha neutrálu - N
nebo
Pokud vůz startujete nebo parkujete, zvolte
polohu P.
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Zabrzďte parkovací
brzdu, když vůz stojí s pákou voliče v poloze
N.
•
•
Abyste mohli volicí páku vyřadit z polohy
P, brzdový pedál musíte nejdříve pevně
sešlápnout.
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka. S ohledem na bezpečnost zatáhněte parkovací brzdu - viz
strana 140.
POZNÁMKA
Aby bylo možné vozidlo uzamknout a aktivovat alarm, musí být volicí páka v poloze
P.
DŮLEŽITÉ
Při volbě polohy P musí vůz stát.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - poloha P u automatické
převodovky nestačí k přidržení vozidla
v každé situaci.
Poloha zpátečky - R
Při volbě polohy R musí vůz stát.
Jízdní poloha - D
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí vyšší a nižší převodové stupně
v závislosti na úrovni akcelerace a rychlosti.
Při přesunutí páky voliče do polohy D
z polohy R musí vůz stát.
Geartronic – polohy páky voliče při
manuálním řazení (+S-)
Řidič může také řadit převodové stupně
manuálně prostřednictvím automatické
převodovky Geartronic. Motor vozu brzdí,
když je pedál plynu uvolněn.
Do požadované polohy se
u manuálního řazení dostanete
přesunutím páky z polohy D do koncové polohy u "+/-". Kontrolka "+/-"
na sdružené přístrojové desce změní barvu
z BÍLΔ na ORANŽOVOU a v rámečku se
zobrazí číslice 1, 2, 3 atd., což odpovídá
právě zvolenému převodovému stupni.
•
Pro zařazení vyššího převodového stupně
posuňte páku dopředu směrem ke znaménku + (plus). Páku uvolněte - vrátí se
do klidové polohy + a –.
Pro zařazení nižšího převodového stupně
posuňte páku dozadu směrem ke znaménku "–" (minus) a uvolněte ji.
Režim manuálního řazení "+S–" můžete zvolit
kdykoliv během jízdy.
Převodovka Geartronic automaticky zařadí
nižší rychlostní stupeň, pokud řidič nechá
klesnout rychlost na vhodnou hodnotu pro
zařazení příslušného rychlostního stupně. Tím
se předejde škubání a zhasnutí motoru.
03
Pro návrat do automatického jízdního režimu:
•
Přesuňte páku do koncové polohy D.
POZNÁMKA
Pokud má převodovka sportovní program,
je možné řadit volicí pákou manuálně
pouze v poloze "+S–" posunutím páky
dopředu nebo dozadu. Indikace na informačním displeji se změní z S na zobrazení
zařazených převodových stupňů 1. 2. 3.
Pádla*
Manuální řazení pomocí volicí páky doplňuje
ovládání na volantu, tzv. "pádla".
Abyste mohli řadit pomocí pádel, musíte je
nejdříve aktivovat. Přitom se jedno z pádel
musí přitáhnout k volantu - na sdružené
přístrojové desce se indikace změní z "D" na
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
125
03 Prostředí řidiče
Převodovky
číslo odpovídající momentálně zařazenému
převodovému stupni.
Chcete-li změnit převodový stupeň o jeden
stupeň:
•
03
Potáhněte jedno z pádel dozadu
k volantu a uvolněte je.
Po každé změně převodového stupně se na
sdružené přístrojové desce objeví číslo
momentálně zařazeného převodového
stupně.
POZNÁMKA
Automatická deaktivace
Pokud se pádla na volantu nepoužívají, po
krátké době se deaktivují. To poznáte
podle toho, že se indikace na sdružené
přístrojové desce změní z momentálně
zařazeného převodového stupně zpátky na
"D".
Výjimkou je brzdění motorem - v tomto
případě jsou pádla aktivována po celou
dobu, kdy se brzdí.
Obě "pádla" na volantu.
"-": Zvolí se další nižší převodový stupeň.
Pádla lze používat rovněž v kombinaci s volicí
pákou ve sportovním režimu* - v tomto
případě jsou pádla stále aktivována a nedeaktivují se.
"+": Zvolí se další vyšší převodový stupeň.
Pokud jsou otáčky motoru v přípustném rozsahu, ke změně převodového stupně dojde
při každém potáhnutí pádla.
Geartronic - sportovní režim* (S)2
Sportovní program poskytuje sportovnější charakteristiky a připouští
vyšší otáčky motoru pro převodové
stupně. Současně reaguje mnohem
rychleji na sešlápnutí pedálu plynu. Během
aktivní jízdy je upřednostňováno používání
nižších převodových stupňů, což vede ke
zpožděnému řazení nahoru.
Postup aktivace sportovního režimu:
•
Přesuňte volicí páku do strany z polohy D
do koncové polohy v "+S–" - indikace na
sdružené přístrojové desce se změní z D
na S.
Sportovní režim můžete zvolit kdykoliv během
jízdy.
Geartronic - zimní režim
Na kluzkých vozovkách může být rozjezd
snadnější, když je manuálně zařazen 3.převodový stupeň.
1. Sešlápněte brzdový pedál a přesuňte
volicí páku z polohy D do koncové polohy
"+S–" – na sdružené přístrojové desce se
změní indikátor zařazeného převodového
stupně z D na číslici 13.
2. Řaďte nahoru zatlačením páky 3 směrem
k + (plus), a to dvakrát - na sdružené
2
3
126
Pouze u některých motorů.
Je-li vozidlo vybaveno sportovním režimem*, nejdříve se zobrazí "S".
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Převodovky
přístrojové desce se změní indikátor
zařazeného převodového stupně z 1 na 3.
3. Uvolněte pedál brzdy a opatrně přidávejte
plyn.
„Zimní režim“ převodovky znamená, že vůz
jede s nižšími otáčkami motoru a omezeným
výkonem motoru na poháněná kola.
Kick-down
Pokud zcela sešlápnete pedál plynu (za
polohu normálně považovanou za plnou
akceleraci), převodovka okamžitě zařadí nižší
rychlostní stupeň. Takzvaně podřadí.
Automatické blokování řazení
kých otáčkách motoru – zůstane zařazen
původní převodový stupeň.
Při aktivaci funkce podřazení může vůz
přeřadit i o několik rychlostních stupňů
v závislosti na otáčkách motoru. Vůz zařadí
vyšší rychlostní stupeň při dosažení maximálních otáček, aby se předešlo poškození
motoru.
Mechanické blokování řazení
Převodovka Geartronic neumožní řazení
nižšího rychlostního stupně/kick-down,
pokud by mělo dojít ke zvýšení otáček
motoru, které by způsobilo jeho poškození.
Nic se nestane, pokud se řidič stále pokouší
takto zařadit nižší převodový stupeň při vyso-
•
Držte sešlápnutý pedál brzdy, když
přesouváte páku voliče do jiné polohy.
03
Elektrické blokování převodovky –
Blokování řazení Parkovací poloha (P)
Blokování řazení - Neutrál (N)
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo
stálo déle než 3 sekundy (bez ohledu na to,
zda běží motor), páka voliče se zablokuje.
G021351
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací
program převodovky je vybaven ochranným
blokováním řazení dolů, které blokuje funkci
kick-down.
Parkovací poloha (P)
Stojící vůz s běžícím motorem:
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy P do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být
v poloze II, viz strana 76.
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kickdown, převodovka automaticky zařadí vyšší
rychlostní stupeň.
Bezpečnostní funkce
Automatická převodovka má speciální bezpečnostní systémy:
Páka voliče převodových stupňů může být
neomezeně přesouvána mezi polohami N
a D. Ostatní polohy jsou blokovány západkou,
která se uvolňuje blokovacím tlačítkem na
páce voliče převodových stupňů.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy N do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být
v poloze II, viz strana 76.
Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou
je možné pohybovat dopředu a dozadu mezi
polohami P, R, N a D.
}}
127
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Deaktivace automatického blokování
řazení
4. Vložte pryžovou rohož zpět na místo.
Automatická převodovka Powershift*
03
Powershift nebo Geartronic?
Pokud si nejste jisti, zda je vůz vybaven
převodovkou Powershift, můžete to zjistit
podle označení štítku převodovky pod kapotou – viz strana 398. Označení ”MPS6” znamená, že se jedná o převodovku Powershift.
V ostatních případech je vůz vybaven automatickou převodovkou Geartronic.
Nezapomeňte
Dvojitá spojka v převodovce je vybavena
ochranou proti přetížení, která se aktivuje,
pokud dojde k přehřátí spojky, např. pokud
vůz stojí delší dobu ve svahu se sešlápnutým
plynovým pedálem.
Pokud je vozidlo nepojízdné, např. z důvodu
vybitého akumulátoru, musí být páka voliče
přesunuta z polohy P, aby se s vozidlem
mohlo pohybovat.
Zvedněte pryžovou rohož za středovou
konzolou a dole ve schránce vyhledejte
otvor4 pro zasunutí čepele klíče5.
Vyhledejte dole v otvoru pro čepel klíče
odpružené tlačítko. Tlačítko čepelí stiskněte a přidržte.
Přesuňte volicí páku z polohy P a vytáhněte nahoru čepel klíče.
4
5
6
128
D: polohy automatického řazení. +S–: polohy
manuálního řazení. S: sportovní režim.*
Automatická převodovka Powershift předává
hnací sílu z motoru na poháněna kola přes
dvojité kotouče mechanické spojky, kdežto
převodovka Geartronic využívá běžný hydraulický měnič točivého momentu.
Převodovka Powershift funguje a ovládá se
podobně6 jako automatická převodovka
Geartronic, která je popsána v předchozí
kapitole.
Je-li převodovka přehřátá, vůz se začne chvět
a vibrovat, rozsvítí se výstražný symbol a na
sdružené přístrojové desce se objeví
příslušná zpráva. K přehřátí převodovky může
dojít rovněž při pomalém popojíždění
v zácpách (rychlostí max. 10 km/h) ve svahu
nebo s připojeným přívěsem. Jakmile se
vozidlo zastaví, nožní brzda je sešlápnuta
a motor běží na volnoběh, převodovka se
ochladí.
Přehřátí z důvodu pomalého popojíždění
v zácpách můžete zabránit postupnou jízdou:
Musí zde být 2 otvory - otvor pro čepel klíče a otvor k připevnění pryžové rohože.
Informace o čepeli klíče, viz strana 44.
Výjimkou je kapitola „Geartronic – zimní režim“: Řazení Powershift umožňuje rozjezd na kluzkém povrchu s ručně zařazeným 2. převodovým stupněm, nikoli však 3. převodovým stupněm.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Převodovky
•
Zastavte vůz a s nohou na brzdovém
pedálu počkejte, dokud se přiměřeně
nezvětší vzdálenost k vozu před vámi,
popojeďte na tuto vzdálenost a zase
chvíli počkejte s nohou na brzdovém
pedálu.
Kontrolka
A
DŮLEŽITÉ
Ve svahu udržujte vozidlo v klidu sešlápnutím pedálu brzdy - nesešlapujte plynový
pedál. Mohlo by dojít k přehřátí převodovky.
Důležité informace o převodovce Powershift
a odtahování - viz strana 334.
Textová zpráva a akce
V některých situacích se na sdružené přístrojové desce spolu s kontrolkou zobrazí
i zpráva.
Zpráva
Jízdní charakteristiky
Akce
Přehř. převodov.
Přibrzďte
Problémy s udržením rovnoměrné
rychlosti při konstantních otáčkách
motoru.
Přehřátá převodovka. Udržujte vozidlo v klidu sešlápnutím pedálu brzdyA
Přehř. převodov. Bezp.
zaparkujte
Výrazné škubání, když je vozidlo v tahu.
Přehřátá převodovka. Okamžitě s vozidlem bezpečně
zastavte.A
Chlazení převod.
Nechat motor běž
Není přenášen výkon z důvodu přehřátí
převodovky.
Přehřátá převodovka. Nejrychlejší způsob ochlazení:
Nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí
pákou v poloze N nebo P, dokud zpráva nezmizí.
03
Rychlejší ochlazení: nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N nebo P, dokud zpráva nezmizí.
V tabulce jsou tři stupně seřazené podle
závažnosti, pokud dojde k přehřátí převodovky. Souběžně s textovou zprávou na displeji je řidič také informován, že elektronika
vozidla dočasně mění jízdní charakteristiky.
V případě potřeby dodržujte instrukce z textové zprávy.
POZNÁMKA
Příklady v tabulce nenaznačují, že vozidlo
má poruchu, ale sdělují, že byla záměrně
aktivována bezpečnostní funkce, aby se
předešlo poškození jedné ze součástí
vozidla.
VAROVÁNÍ
Pokud budete ignorovat výstražný symbol
a text Přehř. převodov. Bezp.
zaparkujte, teplota v převodovce může
stoupnout natolik, že se dočasně přeruší
přenos výkonu mezi motorem a převodov-
}}
129
03 Prostředí řidiče
Převodovky
kou, čímž se zabrání funkčním poruchám
spojky - vozidlo se zastaví a nepojede do
doby, než teplota převodovky klesne na
přijatelnou hodnotu.
03
Další textové zprávy na displeji s příslušnými
návrhy řešení ohledně automatické převodovky, viz strana 209.
Textová zpráva automaticky zmizí po provedení akce nebo po jednom stisknutí tlačítka
OK na pákovém ovladači ukazatelů směru.
130
03 Prostředí řidiče
Start/Stop*
Tišší a čistší
Péče o životní prostředí je jednou ze základních hodnot společnosti Volvo Car Corporation, která ovlivňuje veškeré naše činnosti.
Výsledkem této orientace je několik funkcí,
které šetří energii. Mezi ně patří funkce Start/
Stop. Všechny funkce mají za cíl snížit
spotřebu paliva, což dále pomůže snížit
emise výfukových plynů.
Všeobecné informace o systému Start/
Stop
ticky se znovu startuje, když se má pokračovat v cestě.
Díky funkci Start/Stop má řidič příležitost jezdit více ekologicky - v případě potřeby se
motor automaticky vypne.
Motor je vypnutý - stává se tišším a čistějším...
Aby došlo k automatickému zastavení
motoru, musí být splněny následující podmínky:
Podmínky
Manuální nebo automaticky
M/AA
Upozorňujeme, že funkce Start/Stop reaguje
odlišně podle toho, zda se používá manuální
nebo automatická převodovka.
Vyřaďte spojku, zařaďte neutrál
a uvolněte spojkový pedál - motor
se automaticky vypne.
M
Funkce a provoz
Zastavte vůz pomocí brzdového
pedálu a nohu nechejte na pedálu
- motor se automaticky zastaví.
A
Start/StopFunkce se aktivuje
automaticky po nastartování
motoru pomocí klíče. Řidiče
na to upozorní symbol
funkce, který se rozsvítí na
sdružené přístrojové desce,
a kontrolka, která se rozsvítí
na tlačítku Zap/Vyp.
U některých kombinací motoru a převodovky
s funkcí Start and Stop, která se zapne např.
když vozy stojí nebo čekají na semaforech motor se potom dočasně vypne a automa-
Automatické zastavení motoru
A
03
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
V některých případech se motor automaticky
zastaví, než vozidlo zcela stojí.
Na sdružené přístrojové desce se
rozsvítí kontrolka Start/Stop, která
potvrdí a upozorní, že došlo k automatickému vypnutí motoru.
Všechny běžné systémy ve voze jako např.
osvětlení, rádio apod. fungují u motoru, který
se automaticky zastavil, zcela normálně.
Dočasně však může dojít k omezení některých funkcí, např. k omezení otáček ventilátoru klimatizace nebo ke stažení extrémní hlasitosti audio systému.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
131
03 Prostředí řidiče
Start/Stop*
Automatické nastartování motoru
Podmínky
S řadicí pákou v neutrálu:
M/
AA
M
1. Sešlápněte spojkový nebo plynový pedál - motor nastartuje.
03
M
Uvolněte brzdový pedál a počkejte,
než se vůz rozjede - motor automaticky nastartuje, jakmile je rychlost
větší než běžná rychlost chůze.
Uvolněte nohu z brzdového pedálu
- motor automaticky nastartuje
a může se pokračovat v jízdě.
A
A
V některých situacích může
být vhodně dočasně vypnout
automatickou funkci
Start/Stop stisknutím tohoto
tlačítka.
Vypnutí této funkce poznáte podle
toho, že zhasne kontrolka v tlačítku
a symboly Start/Stop na sdružené
přístrojové desce.
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
Asistent při rozjezdu HSA
Uvolněním nohy z brzdového pedálu, když
vůz stojí ve svahu, se motor rovněž automaticky nastartuje - díky funkci (Hill Start Assist)
se vůz nerozjede zpátky.
Díky této funkci zůstává pedál natlakován
v brzdové soustavě několik sekund poté, kdy
řidič přesune nohu z brzdového pedálu na
132
K dispozici jsou další informace o systému
HSA, viz strana 123.
Deaktivace funkce Start/Stop
2. Zařaďte vhodný převodový stupeň a rozjeďte se.
Pokud se vůz nachází ze svahu, lze
postupovat rovněž následovně:
plynový pedál před rozjetím vozidla, když byl
motor zastaven automaticky. Po několika
sekundách resp. jakmile řidič zrychlí, toto
dočasně zabrzdění vymizí.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce Start/Stop zůstane vypnuta, dokud se
znovu neaktivuje pomocí tlačítka nebo dokud
se motor opět nenastartuje pomocí klíče.
Omezení
Motor se automaticky nevypne
Přestože je funkce Start/Stop aktivována,
motor se automaticky nevypne, pokud:
Podmínky
M/AA
vozidlo nedosáhne rychlost
cca. 5 km/h (= tempo rychlé
chůze) po nastartování pomocí
klíče nebo posledním automatickém vypnutí.
M+A
řidič rozepne přezku bezpečnostního pásu.
M+A
kapacita baterie je pod minimální
přípustnou úroveň.
M+A
motor nemá běžnou provozní
teplotu.
M+A
venkovní teplota je pod bodem
mrazu nebo je vyšší než
cca. 30°C.
M+A
je aktivováno elektrické vyhřívání
čelního skla.
M+A
03 Prostředí řidiče
Start/Stop*
Podmínky
M/AA
Podmínky
prostředí v prostoru pro cestující
se liší od nastavených hodnotB to poznáte podle toho, že ventilátor běží ve vysokých otáčkách.
M+A
je aktivován adaptivní tempomat
Queue Assist.
A
dveře řidiče byly otevřeny a volicí
páka je v poloze D.
A
vůz je otočený.
M+A
A
teplota baterie spouštěče klesne
pod bod mrazu nebo je příliš
vysoká.
M+A
se volič převodových stupňů
vysune z polohy D do polohy SC"
nebo "+/-".
řidič intenzivně pohne volantem.
M+A
filtr pevných částic ve výfukovém
systému je plný - dočasně vypojená funkce Start/Stop se aktivuje
znovu, jakmile se provede automatické čištění (viz strana 322).
M+A
cesta je velmi prudká.
M+A
k elektrickému systému vozidla je
elektricky zapojen přívěs.
M+A
atmosférický tlak vzduchu je
menší než tlak odpovídající cca.
1500-2000 metrům n.m. - skutečný tlak vzduchu se mění podle
převažujících klimatických podmínek.
A
A
B
C
M/AA
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
Vozidla se systémem ECC.
Sportovní režim.
Motor automaticky nastartuje
V některých případech může motor znovu
nastartovat, aniž by řidič chtěl v jízdě pokračovat. V následujících situacích motor automaticky nastartuje, i když řidič nesešlápne
spojkový pedál (u manuální převodovky) nebo
nezvedne nohu z brzdového pedálu (u automatické převodovky):
Podmínky
M/AA
Okna se zamlžují.
M+A
Prostředí v prostoru pro cestující
se odlišuje od nastavených hodnotB.
M+A
A
Podmínky
M/AA
Venkovní teplota klesne pod bod
mrazu nebo je vyšší než
cca. 30 °C.
M+A
Došlo k dočasnému vysokému
odběru proudu nebo kapacita
baterie klesne na nejnižší přípustnou úroveň.
M+A
Opakovaně je sešlapován brzdový
pedál.
M+A
Vozidlo se začíná rozjíždět a jede
rychleji než je běžná rychlost
chůze.
M
Zámek bezpečnostního pásu
řidiče se otevře, když je volicí
páka v poloze D nebo N.
A
Pohyby volantu
A
Volič řazení se přesune z polohy D
do polohy "+/-" nebo R.
A
Dveře řidiče jsou otevřené a volicí
páka je v poloze D- ozve se zvukové upozornění a textová zpráva
informuje, že je aktivní funkce
Start/Stop.
A
03
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
133
03 Prostředí řidiče
Start/Stop*
VAROVÁNÍ
03
Neotevírejte kapotu motoru, pokud se
motor zastavil automaticky – motor se
může náhle automaticky spustit. Před
otevřením kapoty motor nejdříve vypněte
jako obvykle stisknutím tlačítka START/
STOP ENGINE.
Motor automaticky nenastartuje
V následujících případech nedojde po automatickém vypnutí motoru k jeho automatickému nastartování:
Podmínky
M/
AA
Byl zařazen převod bez sešlápnutí
spojky - text na displeji řidiče upozorní, aby zařadil neutrál - potom
bude možné motor automaticky
nastartovat.
M
Řidič není připoután, volicí páka je
v poloze P a dveře řidiče jsou
otevřené - motor se musí nastartovat normálně.
A
Volicí páka je přesunuta do polohy
P - stisknutím tlačítka START/
STOP ENGINE nastartujete motor.
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
Nežádoucí vypnutí motoru s manuální
převodovkou
Pokud nastartování nebude úspěšné a motor
se zastaví, pokračujte následovně:
134
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. V některých případech se musí zařadit
neutrál. Na sdružené přístrojové desce se
zobrazí text Zařaďte neutrál.
Další informace a nastavení
Pokud jsou dveře řidiče otevřeny
před nastartováním motoru pomocí
tlačítka START/STOP ENGINE,
funkce Start/Stop se vypne.
A
1. Sešlápněte znovu spojkový pedál - motor
automaticky nastartuje.
Systém nabídek vozidla MY CAR pod záhlavím DRIVe obsahuje představení systému
Start-Stop společnosti Volvo a doporučení
pro úspornou jízdu - viz strana 212.
03 Prostředí řidiče
Start/Stop*
Kontrolky a zprávy na displeji
Funkce Start/Stop může v některých
situacích kromě indikační kontrolky
Kontrolka
rozsvítit na sdružené přístrojové desce také
textové zprávy. V některých případech je
třeba provést doporučená opatření. Některé
příklady jsou uvedeny v následující tabulce.
Zpráva
Info/akce
M/AA
Motor v aut. startu
Svítí několik sekund po aktivování funkce Start/Stop.
M+A
Eco DRIVe VYP
Svítí několik sekund po vypnutí funkce Start/Stop.
M+A
Nutný servis aut. start/stop
Systém Start/Stop není funkční. Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
M+A
Systém řízení motoru
Provede se automatická kontrola funkcí.
M+A
Autostart Motor běží + zvukový signál
Aktivuje se, když jsou dveře řidiče otevřené a došlo k automatickému zastavení
motoru.
M+A
Motor v aut. startu
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na sešlápnutí brzdového
nebo spojkového pedálu.
M
Stisknout Tlačítko start
Motor automaticky nenastartuje - nastartujte motor běžně pomocí tlačítka START/
STOP ENGINE.
M
Sešlápn. spojku pro spuštění
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na sešlápnutí spojkového
pedálu.
M
03
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
135
03 Prostředí řidiče
Start/Stop*
Kontrolka
03
A
Zpráva
Info/akce
Sešlápn. brzdu pro spuštění
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na sešlápnutí brzdového
pedálu.
M
Pro nastartování sešl.brzd.
+spoj.
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na sešlápnutí brzdového
nebo spojkového pedálu.
M
Zařazením neutrálu nastartujte
Převodový stupeň je zařazen bez sešlápnutí spojky - vyřaďte převod a řadicí pákou
zařaďte neutrál.
M
Motor v aut. startu
Motor je připraven k automatickému nastartování - čeká se na uvolnění brzdového
pedálu.
A
Pro nastartování zvolit
P nebo N
Funkce Start/Stop je vypnuta - přesuňte volič řazení do polohy N nebo P a nastartujte
motor jako obvykle pomocí tlačítka START/STOP ENGINE
A
Stisknout Tlačítko start
Motor nestartuje automaticky - nastartujte motor jako obvykle pomocí tlačítka START/
STOP ENGINE a přesuňte volič řazení do polohy P nebo N.
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
Pokud zpráva po dokončení akce nezhasne,
kontaktujte servisní dílnu - doporučujeme
kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
136
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
M/AA
03 Prostředí řidiče
Pohon všech kol – AWD*
Pohon všech kol je trvale zařazen
03
Pohon všech kol (All Wheel Drive) znamená,
že jsou současně poháněna všechna čtyři
kola vozu.
Výkon motoru je rozdělován automaticky
mezi přední a zadní kola. Elektronicky řízený
systém spojky rozděluje výkon na kola, která
mají nejlepší přilnavost na aktuálním povrchu
vozovky. Tak je zajištěna nejlepší možná
trakce a nedochází k prokluzování kol. Při
normální jízdě je větší část výkonu přenášena
na přední kola.
Zlepšená trakce díky pohonu všech kol zvyšuje bezpečnost jízdy v dešti, na sněhu
a ledu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
137
03 Prostředí řidiče
Nožní brzda
Všeobecné informace
Vůz je vybaven dvěma brzdovými okruhy.
Pokud je jeden brzdový okruh poškozen, znamená to, že brzdy brzdí s větším zdvihem
pedálu a s vynaložením větší síly.
03
Vůz je vybaven posilovačem brzd.
VAROVÁNÍ
brzd. Toto zpoždění je minimalizováno čištěním brzdového obložení.
Po nastartování motoru a uvolnění brzdy provede systém ABS krátkou kontrolu. Další
automatickou kontrolu provede systém ABS
při dosažení rychlosti 10 km/h. To se může
projevit znatelnými a slyšitelnými pulzy
v brzdovém pedálu.
Manuální čištění se doporučuje, když jsou
vozovky mokré, před delším odstavením vozu
a po mytí vozu. Proveďte je mírným brzděním
po kratší dobu při jízdě po vozovce.
Posilovač brzd funguje pouze při běžícím
motoru.
Nouzová brzdová světla a automatická
výstražná funkce ukazatelů směrů
Pokud se používá brzda, když neběží motor,
pedál je tuhý a k zabrzdění vozu musí být
vyvinuta větší síla.
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě
prudkého brzdění, aby upozornila ostatní
vozidla. Brzdová světla blikají na rozdíl od
běžného brzdění, kdy stále svítí.
Ve velmi hornatém terénu nebo při jízdě s velkým zatížením mohou být brzdy odlehčeny
využitím brzdného účinku motoru. Brzdný účinek motoru je nejintenzivnější, pokud se používá při jízdě z kopce stejný převodový stupeň
jako při jízdě do téhož kopce.
Více všeobecných informací o velkém zatížení
vozu, viz strana 406.
Protiblokovací systém brzd
Vůz je vybaven systémem ABS (Anti-lock
Braking System), který předchází zablokování
kol během brzdění. Udržuje řiditelnost vozu
a usnadňuje objetí překážky. Při zásahu ABS
138
můžete pocítit vibrace pedálu brzdy. Jde
o zcela normální jev.
Nouzová brzdová světla jsou aktivována při
rychlostech nad 50 km/h v případě prudkého
brzdění a v případě zásahu systému ABS.
Jakmile vůz zpomalí na rychlost menší než
10 km/h, brzdová světla přestanou blikat, ale
budou normálně svítit. Současně se aktivuje
výstražná funkce ukazatelů směrů - tato
světla blikají, dokud řidič pomocí plynového
pedálu nezmění otáčky motoru nebo dokud
výstražnou funkci nevypne pomocí příslušného tlačítka, viz strana 92.
Čištění brzdových kotoučů
Nános nečistot a vody na brzdových kotoučích může mít za následek opožděnou reakci
Asistence při nouzovém brzdění
Funkce Asistence při nouzovém brzdění EBA
(Emergency Brake Assist) pomáhá zvýšit
brzdnou sílu a tím zkrátit brzdnou dráhu.
Systém EBA sleduje způsob brzdění řidiče a v
případě potřeby zvýší brzdnou sílu. Brzdná
síla může být zvýšena až na úroveň, kdy
zasahuje ABS. Při uvolnění tlaku na brzdový
pedál se funkce EBA přeruší.
POZNÁMKA
Když při aktivaci EBA pedál brzdy
poklesne více než obvykle, sešlápněte
(přidržte) v případě potřeby pedál brzdy co
nejdál. Po uvolnění pedálu brzdy brzdění
ustane.
Údržba
Chcete-li udržet vozidlo v co nejbezpečnějším
a nejspolehlivějším stavu, dodržujte servisní
intervaly Volvo stanovené v servisní a záruční
knížce, viz strana 356.
03 Prostředí řidiče
Nožní brzda
DŮLEŽITÉ
Pravidelně se musí kontrolovat opotřebení
komponentů brzdového systému.
Informace, jak postupovat, vám sdělí
v servisu. Další možností je požádat servis
o provedení prohlídky - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Pokud svítí varovné kontrolky
a
současně, může se jednat
o závadu v brzdovém systému.
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Popis
Svítí trvale – Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Pokud
je hladina nízká, doplňte
brzdovou kapalinu a zkontrolujte vůz, abyste zjistili příčinu
úniku brzdové kapaliny.
03
Trvalý svit po dobu 2 sekund
při spuštění motoru – automatická kontrola funkce.
Pokud je výška hladiny brzdové kapaliny
v nádržce normální, dojeďte opatrně do
nejbližšího servisu a nechte zkontrolovat
brzdový systém - doporučujeme využít
služeb autorizovaného servisu Volvo.
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
Důvod úniku brzdové kapaliny je nutné
zjistit.
139
03 Prostředí řidiče
Parkovací brzda
Všeobecné informace
Aktivace parkovací brzdy
V kritické situaci lze parkovací brzdu aktivovat, když je vozidlo v pohybu, stisknutím
a podržením ovládacího prvku PUSH LOCK/
PULL RELEASE. Při uvolnění ovládacího
prvku se brzdění vypne.
Funkce
03
Při zabrzdění elektrické parkovací brzdy
můžete slyšet slabý zvuk elektrického motoru.
Zvuk je možné slyšet také během automatické kontroly parkovací brzdy.
POZNÁMKA
Pokud vůz stojí, když je zabrzděna parkovací
brzda, potom parkovací brzda působí pouze
na zadní kola. Pokud je brzda zabrzděna za
jízdy, když se používá normální nožní brzda,
působí na všechna čtyři kola. Když vůz opět
stojí, brzda opět působí na zadní kola.
Nízké napětí akumulátoru
Je-li napětí akumulátoru příliš nízké, pak nelze
parkovací brzdu ani odbrzdit, ani zabrzdit.
Pokud je napětí akumulátoru příliš nízké,
připojte pomocný akumulátor, viz strana 121.
V případě nouzového brzdění při rychlostech vyšších než 10 km/h zní během
brzdění zvukový signál.
Ovládání parkovací brzdy - aktivace.
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Stiskněte ovládací prvek PUSH LOCK/
PULL RELEASE.
>
Symbol na sdružené přístrojové
desce začne blikat - jakmile se rozsvítí
trvale, došlo k aktivaci parkovací
brzdy.
3. Uvolněte pedál nožní brzdy a ujistěte se,
že vozidlo stále stojí.
•
140
Nouzová brzda
Při parkování vozu vždy zařaďte 1. převodový stupeň (mechanická převodovka)
nebo přesuňte páku voliče do polohy P
(automatická převodovka).
Parkování ve svahu
Je-li vůz zaparkován čelem do kopce:
•
Natočte kola pryč od obrubníku.
Je-li vůz zaparkován čelem z kopce:
•
Natočte kola směrem k obrubníku.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - zařazení převodového
stupně nebo poloha P u automatické
převodovky nestačí k přidržení vozidla
v každé situaci.
03 Prostředí řidiče
Parkovací brzda
Uvolnění parkovací brzdy
POZNÁMKA
Parkovací brzda může být odbrzděna také
manuálně, sešlápnutím pedálu spojky
namísto pedálu brzdy. Společnost Volvo
doporučuje používání pedálu brzdy.
Automatické odbrzdění
1. Nastartujte motor.
2. Zařaďte první stupeň nebo zpátečku.
Ovládání parkovací brzdy - uvolnění.
3. Uvolněte pedál spojky a sešlápněte pedál
plynu.
>
Parkovací brzda se uvolní
a symbol na sdružené přístrojové
desce zhasne.
Vozy s manuální převodovkou
Manuální odbrzdění
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.1
2. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
3. Zatáhněte za ovládací prvek PUSH
LOCK/PULL RELEASE.
>
Parkovací brzda se uvolní
a symbol na sdružené přístrojové
desce zhasne.
Vozy s automatickou převodovkou
Manuální odbrzdění
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.1
1. Zapněte si bezpečnostní pás.
2. Nastartujte motor.
3. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
4. Přesuňte páku voliče do polohy D nebo R
a sešlápněte pedál plynu.
>
Parkovací brzda se uvolní
03
a symbol na sdružené přístrojové
desce zhasne.
POZNÁMKA
Z bezpečnostních důvodů je parkovací
brzda automaticky odbrzděna pouze
tehdy, když běží motor a řidič má zapnutý
bezpečnostní pás. U vozů s automatickou
převodovkou je parkovací brzda
odbrzděna okamžitě při sešlápnutí pedálu
plynu, pokud je páka voliče je v poloze D
nebo R.
2. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
Velké zatížení při jízdě do kopce
3. Zatáhněte za ovládací prvek PUSH
LOCK/PULL RELEASE.
>
Parkovací brzda se uvolní
Velké zatížení, jako například přívěs, může
způsobit pojíždění vozu dozadu, když je
parkovací brzda automaticky odbrzděna
v prudkém svahu. Vyhněte se tomu stisknutím ovládacího prvku, zatímco se rozjíždíte.
Když se vůz začne rozjíždět dopředu, ovládací prvek uvolněte.
a symbol na sdružené přístrojové
desce zhasne.
1
Automatické odbrzdění
U vozidla se systémem Keyless: Stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE.
141
03 Prostředí řidiče
Parkovací brzda
03
Výměna brzdového obložení
Kontrolky a zprávy na displeji
Obložení zadních brzd musí být z důvodu
konstrukce elektronické brzdy měněno
v odborném servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Informace o zobrazení a mazání textových
zpráv na sdružené přístrojové desce, viz
strana 209.
Kontrolka
Zpráva
Význam/činnost
"Zpráva"
•
Přečtěte si zprávu na sdružené přístrojové desce.
Blikající kontrolka signalizuje, že parkovací brzda je zabrzděná.
Pokud kontrolka bliká v jakékoli jiné situaci, znamená to, že došlo k poruše:
•
Ruční brzda
není zcela uvolněna
Přečtěte si zprávu na sdružené přístrojové desce.
Závada bránící v uvolnění ruční brzdy:
•
Pokuste se aktivovat a uvolnit brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Upozornění: Pokud pokračujete v cestě, když je zobrazena tato chybová zpráva, ozve se zvukový signál.
142
03 Prostředí řidiče
Parkovací brzda
Kontrolka
Zpráva
Význam/činnost
Ruční brzda
není zatažena
Závada bránící v použití ruční brzdy:
•
Pokuste se uvolnit a aktivovat brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
•
03
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Zpráva se také objeví u vozů s mechanickou převodovkou, když vůz jede pomalu s otevřenými dveřmi, aby
upozornila řidiče, že parkovací brzda mohla být neúmyslně odbrzděna.
Ruční brzda
Doporucen
servis
Byla zjištěna závada:
•
•
•
Pokuste se aktivovat a uvolnit brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Pokud se vůz musí zaparkovat před tím,
než byla odhalena porucha, musí být kola
natočena jako při parkování ve svahu
a musí být zařazen 1. převodový stupeň
(mechanická převodovka) nebo páka
voliče musí být v poloze P (automatická
převodovka).
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
143
03 Prostředí řidiče
HomeLink® *
Všeobecné informace
VAROVÁNÍ
•
03
HomeLink®1 je programovatelný dálkový ovladač, který může dálkově ovládat až tři různá
zařízení (např. otevírání garážových vrat,
alarm, venkovní a vnitřní osvětlení atd.)
a nahrazuje tak jejich vlastní dálkové ovladače. Další informace o systému HomeLink®
najdete na www.homelink.com. Dále můžete
zatelefonovat na číslo 00 8000 466 354 65
(nebo na bezplatné číslo +49 6838 907 277).
1
144
Pokud se pomocí systému HomeLink®
ovládají garážová nebo příjezdová
vrata, zajistěte, aby se během pohybu
vrat nikdo nenacházel v jejich blízkosti.
•
Během programování zařízení k otevírání garážových vrat vozidlo nesmí být
v garáži.
•
Nepoužívejte HomeLink® u garážových
vrat bez bezpečnostního dorazu a bezpečnostní reverzace.
Uložte si originální dálkové ovladače, abyste
je mohli naprogramovat v budoucnu (např. při
výměně vozidla nebo při použití v jiném
vozidle). Když budete vůz prodávat, doporučujeme naprogramované nastavení pro tlačítka vymazat. Viz kapitola "Resetování tlačítek na ovladači HomeLink®" na straně 145.
HomeLink a symbol domu HomeLink jsou registrované obchodní značky společnosti Johnson Controls, Inc.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Programování ovladače HomeLink®
POZNÁMKA
V některých vozidlech musí být před programováním resp. použitím systému
HomeLink® zapalování zapnuto nebo musí
být v poloze "příslušenství". Pokud možno,
vložte do dálkového ovladače, který bude
nahrazen systémem HomeLink®, nové
baterie. Urychlí se tím programování a zlepší přenos rádiového systému. Před programováním se tlačítka HomeLink® musí
resetovat. Potom se HomeLink® musí
nastavit do režimu "učení" a musí se
připravit na programování.
1. Nasměřujte originální dálkový ovladač
k tlačítku HomeLink®, které budete programovat, a podržte je 5-14 cm od tlačítka. Nezakrývejte kontrolku na ovladači
HomeLink®.
2. Stiskněte tlačítko na původním dálkovém
ovladači a tlačítko na ovladači
HomeLink®, které chcete naprogramovat.
Neuvolňujte tlačítka, dokud kontrolka
nezmění pomalé blikání na rychlé. Jakmile kontrolka začne rychle blikat, musíte
obě tlačítka uvolnit.
03 Prostředí řidiče
HomeLink® *
3. Stiskněte na ovladači HomeLink® tlačítko, které programujete, podržte je
stisknuté po dobu 5 sekund a potom je
uvolněte. V případě potřeby opakujte,
dokud se garážová vrata neaktivují.
Pokud se vrata neaktivují, stiskněte tlačítko na ovladači HomeLink®, který programujete, podržte je stisknuté a zkontrolujte kontrolku.
> Svítí trvale: Kontrolka se rozsvítí
a zůstane svítit, pokud je tlačítko stisknuté, to znamená, že programování je
dokončeno. Garážové dveře, vrata
apod. by se nyní měly aktivovat při
stisknutí naprogramovaného tlačítka
na ovladači HomeLink®.
Kontrolka svítí přerušovaně: Kontrolka rychle bliká po dobu cca.
2 sekund a potom svítí nepřerušovaně.
V tomto případě pokračujte v programování kroky 4-6 a dokončete programování pomocí plovoucího kódu (který
se zpravidla používá u otevírání garážových vrat).
4. Vyhledejte „programovací
například na přijímači garážových dveří,
které se obvykle nachází v blízkosti
držáku antény na přijímači.
tlačítko2“
2
5. Na přijímači stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu
cca. 30 sekund a následující krok musí
být proveden během této doby.
6. Dokud "programovací tlačítko" na přijímači stále bliká, stiskněte tlačítko na
ovladači HomeLink®, který programujete,
podržte je stisknuté cca. 2 sekundy
a potom jej uvolněte. Opakujte sekvenci
stisknout/přidržet/uvolnit až třikrát, abyste
ukončili programování.
Provoz
HomeLink®
Pokud je
kompletně naprogramován, je možné jej použít namísto samostatných původních dálkových ovladačů.
Stiskněte naprogramované tlačítko a podržte
je stisknuté, dokud se neaktivují garážová
vrata, systém alarmu atd. (což může trvat
několik sekund). Samozřejmě, v případě
potřeby lze souběžně s ovladačem
HomeLink® používat také původní dálkové
ovladače.
POZNÁMKA
Je-li zapalování vypnuté, systém,
HomeLink® bude fungovat 30 minut po
otevření dveří řidiče.
Pokud přetrvávají problémy při programování,
kontaktujte společnost HomeLink® na adrese
www.homelink.com nebo zavolejte na číslo
00 8000 466 354 65 (nebo na bezplatné číslo
+49 6838 907 277).
03
Resetování tlačítek na ovladači
HomeLink®
Resetovat lze pouze všechna tlačítka na ovladači HomeLink® najednou. Tlačítka nelze
resetovat samostatně. Jednotlivá tlačítka
však lze přeprogramovat, viz následující kapitola "Programování jednotlivých tlačítek".
1. Na ovladači HomeLink® stiskněte dvě
krajní tlačítka a uvolněte je, až když kontrolka začne blikat.
2. Tlačítka uvolněte.
> Ovladač HomeLink® je nyní nastaven
do tzv. "režimu učení" a je připraven na
programování, viz kapitola "Programování ovladače HomeLink®" na straně
144.
Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
145
03 Prostředí řidiče
HomeLink® *
Programování jednotlivých tlačítek
Pokud chcete přeprogramovat jedno z tlačítek na ovladači HomeLink®, postupujte následovně:
03
1. Stiskněte příslušné tlačítko a neuvolňujte
je.
2. Jakmile na ovladači HomeLink® začne po
cca. 20 sekundách blikat kontrolka,
pokračujte krokem 1 v kapitole "Programování ovladače HomeLink®" na straně
144.
Další informace o ovladači HomeLink®
najdete na stránce www.homelink.com, kde
můžete zanechat rovněž své připomínky. Dále
můžete zatelefonovat na číslo
00 8000 466 354 65 (nebo na bezplatné telefonní číslo +49 6838 907 277).
146
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
03
147
148
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
150
152
155
157
168
171
177
186
187
191
194
197
201
G000000
DSTC – Systém řízení stability a trakce................................................
Informace o dopravních značkách - RSI*.............................................
Tempomat*............................................................................................
Adaptivní tempomat*............................................................................
Funkce sledování vzdálenosti*..............................................................
City Safety™.........................................................................................
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*............................................
Driver Alert System*..............................................................................
Driver Alert System - DAC*...................................................................
SYSTΔM Driver Alert System - LDW*...................................................
Parkovací asistent*................................................................................
Parkovací kamera*................................................................................
BLIS*.....................................................................................................
PODPORA ŘIDIΓE
04 Podpora řidiče
DSTC – Systém řízení stability a trakce
Obecné informace o DSTC
Systém řízení stability a trakce, DSTC
(Dynamic Stability & Traction Control),
pomáhá zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
04
Tato funkce se deaktivuje, pokud řidič
zvolí režim Sport.
Při zásahu systému během brzdění můžete
zaznamenat přerušovaný zvuk. Vůz může
akcelerovat pomaleji, než byste při sešlápnutí
pedálu plynu očekávali.
Provoz
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Řidič však může zvolit režim Sport umožňující
aktivnější jízdu. V režimu Sport systém detekuje, zda se plynový pedál, pohyby volantu
a zatáčení provádí aktivněji než při běžné
jízdě. Do jisté úrovně potom umožní řízený
prokluz zadní části vozidla a až potom
zasáhne a vozidlo stabilizuje.
Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně
omezuje hnací a brzdnou sílu působící na jednotlivá kola.
Kontrola prokluzu
Tato funkce zabraňuje prokluzování kol na
vozovce při akceleraci vozidla.
Systém kontroly trakce
Tato funkce je aktivní při nízkých rychlostech
přenáší hnací sílu z prokluzujícího kola na
kolo, které neprokluzuje.
Stabilizace přívěsu - TSA1
Tento systém slouží ke stabilizaci vozidla
a přívěsu, pokud dojde k rozvlnění soupravy,
viz strana 333.
1
150
POZNÁMKA
Je součástí montážního celku originální tažné tyče Volvo.
Nastavení úrovně - režim Sport
Systém DSTC je vždy aktivní - nelze jej deaktivovat.
Jestliže řidič uvolní plynový pedál a řízený
prokluz ukončí, systém DSTC zasáhne a stabilizuje vozidlo.
V režimu Sport je k dispozici maximální
trakce, pokud vozidlo uvízne nebo se rozjíždí
na měkkém podkladu, např. v písku nebo hlubokém sněhu.
Pokud chcete nastavit režim Sport, postupujte následovně:
1. Stiskněte na středové konzole tlačítko
MY CAR a v systému menu na displeji
zvolte My S80 DSTC. (Informace
o systému menu, viz strana 211).
2. Odškrtněte políčko a vraťte se pomocí
příkazu EXIT zpátky do systému menu.
> Systém potom umožní sportovnější
styl jízdy.
Režim Sport je aktivní do doby, než jej řidič
zruší nebo vypne motor - po opětovném
nastartování motoru přejde systém DSTC
zase do běžného režimu.
04 Podpora řidiče
DSTC – Systém řízení stability a trakce
Symboly a textové zprávy
Kontrolka
Zpráva
Popis
DSTC Dočasně VYP
Γinnost systému DSTC je dočasně omezena, protože je příliš vysoká teplota brzdových kotoučů. Funkce se znovu aktivuje automaticky po ochlazení brzd.
DSTC Doporucen servis
Systém DSTC je vypnutý.
•
•
Zastavte vůz na bezpečném místě, vypněte motor a znovu ho nastartujte.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
"Zpráva"
Na sdružené přístrojové desce se objeví zpráva - Přečtěte si ji!
Svítící kontrolka po dobu
2 sekund.
Kontrola systému při startování motoru.
Blikající kontrolka.
Aktivuje se systém DSTC.
04
a
Je aktivován režim Sport.
151
04 Podpora řidiče
Informace o dopravních značkách - RSI*
Všeobecné informace o DSTC
Společně se symbolem
aktuálního omezení rychlosti
se dle situace může zobrazit
také značka zákazu předjíždění.
VAROVÁNÍ
Systém RSI nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných dopravních
předpisů a pravidel nese v konečném
důsledku vždy řidič.
Provoz
04
Příklady čitelných značek souvisejících s rychlostí
1.
Konec omezení nebo dálnice
Odpovídající dopravní značka se zobrazuje na
přístrojové desce po dobu
přibližně 10 sekund v situacích, kdy systém
RSI zjistí značku, která obsahuje konec omezení rychlosti, nebo jiné informace související
s rychlostí, např. konec dálnice:
Příklady těchto značek:
Funkce Informace o dopravních značkách
(RSI – Road Sign Information) pomáhá řidiči
zapamatovat si dopravní značky, kolem kterých projel. Mimo jiné se registruje aktuální
rychlost, začátek/konec dálnice nebo silnice
pro motorová vozidla a zákaz předjíždění.
Pokud vozidlo projede kolem značky dálnice
resp. silnice pro motorová vozidla a značky
zobrazující maximální rychlost, systém RSI
zobrazí symbol značky pro maximální přípustnou rychlost.
1
152
Konec všech omezení.
Zaznamenávané informace o rychlosti1.
Jakmile systém RSI registruje dopravní
značku s přikázanou rychlostí, tato značka se
zobrazí jako symbol na přístrojové desce.
Funkce informací o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu; obrázky v příručce zobrazují pouze několik příkladů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Konec dálnice.
04 Podpora řidiče
Informace o dopravních značkách - RSI*
Potom se informace o značce skryjí, a to do
doby, než bude detekována další značka související s rychlostí.
Dodatečné značky
Rychlost platná na sjezdech
je na některých trzích označena dodatečnou značkou
s šipkou.
Značky rychlosti spojené
s tímto druhem doplňkové
značky se zobrazí pouze v případě, že řidič
používá směrové světlo.
rychlost.
Zobrazení dalších informací
Někdy pro tutéž cestu platí různá omezení
rychlosti - v tomto případě dodatečná značka
označuje okolnosti, za kterých příslušné
rychlosti platí. Například jistá část komunikace může být obzvláště náchylná na nehody
v případě deště a/nebo mlhy.
Prázdný rámeček, tedy symbol další značky, pod symbolem rychlosti na sdružené
přístrojové desce znamená,
že systém RSI detekoval
další značku s doplňujícími
informacemi o aktuálním
omezení rychlosti.
1
Informace o dopravních značkách
zapnuty/vypnuty
Některé rychlosti platí např.
pouze po omezenou vzdálenost nebo v určitou dobu
dne. Řidiče na tuto situaci
upozorní systém značky
s doplňujícími informacemi
pod symbolem označujícím
Příklady dodatečných značek1.
Dodatečná značka související s deštěm se
zobrazí pouze v případě, že se používají stěrače čelního skla.
Nastavení v menu MY CAR
Jsou k dispozici možnosti systému RSI
v nabídce systému MY CAR, viz strana 212.
04
Zobrazení symbolů na displeji sdružené
přístrojové desky lze vypnout. Deaktivace
funkce RSI:
•
Zrušte zaškrtnutí položky Dopravní
značky: informace (Road Sign
Information On) v Nastavení
Nastavení vozidla Dopravní značky:
informace a vraťte se zpět stisknutím tlačítka EXIT.
Funkce informací o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu; obrázky v příručce zobrazují pouze několik příkladů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
}}
153
04 Podpora řidiče
Informace o dopravních značkách - RSI*
Varování k rychlosti
Omezení
Funkčnost kamerového snímače RSI je podobně jako u lidského oka omezena. Další
informace najdete na stránce 182.
Značky, které informují o platném omezení
rychlosti nepřímo, jako např. značky
s názvem obce nebo okresu, funkce RSI
neregistruje.
Dále uvádíme některé ze situací, kdy systém
nefunguje správně:
04
Řidič si může nastavit aktivaci varování
v případě, kdy platný limit rychlosti bude
překročen o více než 5 km/h. Toto varování
poznáte podle toho, že symbol platné maximální rychlosti bude blikat po celou dobu,
kdy je rychlost překračována.
Aktivace varování k rychlosti:
•
154
Zaškrtněte Výstraha: rychlost (Speed
Alert) v Nastavení Nastavení vozidla
Výstraha: rychlost a vraťte se zpět
stisknutím EXIT.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
•
•
•
Nejasné značky
Značky umístěné v zatáčkách
Otočené nebo poškozené značky
Zakryté nebo špatně umístěné značky
Značky zcela nebo částečně zakryté mrazem, sněhem a/nebo nečistotami.
04 Podpora řidiče
Tempomat*
Všeobecné informace o systému
tempomatu
Provoz
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržet rovnoměrnou rychlost. Výsledkem je mnohem klidnější jízda po dálnicích
a dlouhých rovných cestách v plynulém provozu.
>
Aktivace tempomatu:
VAROVÁNÍ
•
Při požadované rychlosti stiskněte na
nebo
.
volantu tlačítko
>
Aktuální rychlost se uloží do paměti a u
zvolené rychlosti se na sdružené přístrojové desce zobrazí značka (5).
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud tempomat neudržuje vhodnou rychlost resp. vzdálenost.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
Symbol tempomatu (6) na sdružené
přístrojové desce se změní z ŠEDΔ na
BÍLOU a upozorní, že tempomat je
v pohotovostním režimu.
04
POZNÁMKA
Klávesnice na volantu a displej.
Tempomat nelze používat při rychlosti nižší
než 30 km/h.
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Režim standby
Aktivace a nastavení rychlosti.
Změna rychlosti
Změna uložené rychlosti:
•
Zvolená rychlost (ŠEDÁ = pohotovostní
režim).
Aktivní tempomat – BÍLÝ symbol (ŠEDÁ
= pohotovostní režim).
Aktivace a nastavení rychlosti
Povolení tempomatu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
Nastavte krátkým tisknutím tlačítka
nebo
- každým tisknutím se nastavení
změní o +/- 5 km/h. Nastavení při posledních stisknutích se uloží do paměti.
Nastavení +/- 1 km/h:
•
Držte stisknuté tlačítko a na požadované
rychlosti je uvolněte.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
nemá vliv na nastavení tempomatu - po uvol-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
155
04 Podpora řidiče
Tempomat*
nění plynového pedálu vůz pojede nastavenou rychlostí.
Pokud se některé z tlačítek na tempomatu
podrží stisknuté několik minut, systém se
zablokuje a nedá se použít. Abyste mohli
tempomat znovu aktivovat, vozidlo se
musí zastavit a motor se musí restartovat.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Dočasné vypojení tempomatu a nastavení do
pohotovostního režimu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
>
Značka (5) na sdružené přístrojové desce
a symbol (6) změní barvu z BÍLΔ na
ŠEDOU.
.
Automatický pohotovostní režim
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
•
•
156
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí
vyšší než je nastavená rychlost.
Řidič musí regulovat rychlost.
POZNÁMKA
04
•
kola ztratí trakci
sešlápnete pedál brzdy
rychlost poklesne pod cca. 30 km/h
sešlápnete spojkový pedál
se volič převodového stupně přesune do
neutrálu (u automatické převodovky)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vyvolání nastavené rychlosti
Opětovná aktivace tempomatu z pohotovostního režimu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
>
Značka (5) na sdružené přístrojové desce
a symbol (6) změní barvu z ŠEDΔ na
BÍLOU a potom se rychlost nastaví na
naposledy uloženou rychlost.
.
POZNÁMKA
Po opětovném vyvolání rychlosti tlačítkem
může dojít k výraznému zvýšení
rychlosti.
Deaktivace
Tempomat se vypíná tlačítkem (1) na volantu
nebo vypnutím motoru - nastavená rychlost
se vymaže v paměti a nelze v ní pokračovat
stisknutím tlačítka
.
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
Všeobecné informace o systému ACC
Adaptivní tempomat ACC – Adaptive Cruise
Control pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním. Díky adaptivnímu tempomatu jsou mnohem klidnější
dlouhé jízdy po dálnicích a dlouhých rovných
cestách v plynulém dopravním provozu.
Řidič si nastaví požadovanou rychlost
a časový interval odstupu vzhledem k vozu
před sebou. Jakmile radarový detektor zjistí,
že před vozem jede pomalejší vozidlo,
rychlost automaticky upraví. Jakmile je cesta
volná, vůz pojede zase původně zvolenou
rychlostí.
Pokud adaptivní tempomat vypnete nebo
nastavíte pohotovostní režim a váš vůz se
ocitne příliš blízko vozu před vámi, upozorní
řidiče na krátkou vzdálenost systém sledování
vzdálenosti Distance Warning (viz
strana 168).
VAROVÁNÍ
Funkce
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí
a všechny podmínky na cestě.
Přečtěte si celou kapitolu s informacemi
o omezeních adaptivního tempomatu. Než
řidič začne adaptivní tempomat používat,
musí být s těmito informacemi seznámen.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to
i v případě, že používá adaptivní tempomat.
DŮLEŽITÉ
Údržba adaptivního tempomatu se musí
provádět pouze v servisu - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
04
Přehled funkcí1.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Klávesnice na volantu
Radarový snímač
Adaptivní tempomat kombinuje tempomat
a systém koordinace vzdálenosti.
Automatická převodovka
Vozidla s automatickou převodovkou jsou
u adaptivního tempomatu vybavena zdokonalenou funkcí Queue Assistant, viz strana 162.
1
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
157
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou
např. jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících
vozidel a předmětů.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
04
Vzdálenost od vozidla jedoucího před Vámi je
měřena především radarovým snímačem.
Tempomat reguluje rychlost zrychlováním
a přibrzďováním. Když jsou brzdy používány
adaptivním tempomatem, je běžné, že vydávají určitý zvuk.
VAROVÁNÍ
Když tempomat brzdí, pohybuje se pedál
brzdy. Nenechávejte nohu pod pedálem
brzdy - mohla by se zachytit o pedál.
2
158
Adaptivní tempomat sleduje vozidlo ve stejném pruhu tak, aby byl dodržen časový interval nastavený řidičem. Pokud radarový snímač nevidí před sebou žádný vůz, pojede
vozidlo rychlostí nastavenou v tempomatu. To
platí rovněž v případě, pokud rychlost vozu
před vozidlem je vyšší než nastavená rychlost
tempomatu.
Adaptivní tempomat napomáhá řídit rychlost
plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké
brzdění, musí řidič brzdit sám. To platí při velkých rozdílech rychlosti, nebo když vozidlo
před Vámi prudce zabrzdí. Kvůli omezení
v radarovém snímači může být brzdění
neočekávané nebo nemusí nastat vůbec, viz
strana 163.
Adaptivní tempomat lze nastavit tak, aby sledoval jiný vůz při rychlosti od 30 km/h2 do
200 km/h. Pokud rychlost klesne pod
30 km/h nebo pokud příliš klesnou otáčky
motoru, tempomat přejde do pohotovostního
režimu, ve kterém automaticky nebrzdí v tomto případě musí bezpečnou vzdálenost
od vozu jedoucího vpředu zajistit sám řidič.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Adaptivní tempomat má brzdnou kapacitu,
která je ekvivalentem více než 40 % brzdného
výkonu vozu.
Funkci Queue Assistant u vozů s automatickou převodovkou lze nastavit u rychlosti v rozsahu 0-200 km/h, viz strana 162.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji, než je
brzdná kapacita tempomatu, a řidič nebrzdí,
tempomat použije varovnou kontrolku
systému varování před kolizí a vydává
varovný zvuk (viz obrázek na straně 177),
který upozorňuje řidiče, že musí okamžitě jednat.
POZNÁMKA
Varovné kontrolky si můžete hůře všimnout, když silně svítí slunce nebo když
nosíte sluneční brýle.
VAROVÁNÍ
Tempomat varuje pouze před vozidly detekovanými radarem. Tudíž nemusíte být
varováni nebo můžete být varováni se
zpožděním. Nečekejte na varování, ale
brzděte, když je to potřeba.
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
Nezapomeňte, že adaptivní tempomat je
určen především k jízdě po vozovkách v rovném terénu. Pokud pojedete po cestě ze
svahu, s těžkým nákladem nebo přívěsem,
může se stát, že zařízení bude mít problém
udržet správnou vzdálenost od vozidla před
vámi - v tomto případě buďte opatrní
a připraveni zpomalit.
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
Provoz
Aktivace a nastavení rychlosti
Současně je označen interval
rychlosti:
Povolení tempomatu:
•
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Stiskněte tlačítko na volantu
– rozsvítí
se podobný BÍLÝ symbol na sdružené
přístrojové desce (8), který oznamuje, že
tempomat je v pohotovostním režimu.
Aktivace tempomatu:
• nižší rychlost je rychlost
vpředu jedoucího vozidla.
•
Při požadované rychlosti stiskněte na
volantu tlačítko
nebo
.
Změna rychlosti
>
Aktuální rychlost se uloží do paměti, sdružená přístrojová deska zobrazí na několik
sekund „lupu“ kolem vybrané rychlosti
a její označení (6) se změní z BÍLΔ na
ZELENOU.
•
Tempomat- zapnuto/vypnuto nebo pohotovostní režim.
Γasový interval - prodloužení/zkrácení.
Aktivace a nastavení rychlosti.
(Nepoužívá se)
Zelená značka u uložené rychlosti (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
• vyšší rychlost se ZELENÝM
označením (6) je předprogramovaná rychlost
rychlost.
Změna uložené rychlosti:
04
Pokud se před stisknutím tlačítka
/
rychlost zvýší sešlápnutím plynového
pedálu, do tempomatu se uloží rychlost,
kterou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka.
Jakmile tento symbol změní barvu
z BÍLΔ na ZELENOU, tempomat je
aktivní a vozidlo udržuje uloženou
Tempomat reguluje vzdálenost k vozidlu jedoucímu
vpředu, pouze pokud symbol
ukazuje obrázek dalšího
vozidla.
Nastavte krátkým tisknutím tlačítka
nebo
- každým tisknutím se nastavení
změní o +/- 5 km/h. Nastavení při posledních stisknutích se uloží do paměti.
Nastavení +/- 1 km/h:
•
Držte stisknuté tlačítko a na požadované
rychlosti je uvolněte.
Γasový interval
ACC je aktivní se ZELENÝM symbolem
(BÍLÁ = pohotovostní režim).
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
159
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
POZNÁMKA
Pokud se některé z tlačítek na tempomatu
podrží stisknuté několik minut, systém se
zablokuje a nedá se použít. Abyste mohli
tempomat znovu aktivovat, vozidlo se
musí zastavit a motor se musí restartovat.
V některých situacích se tempomat neaktivuje. V tomto případě se na sdružené
přístrojové desce zobrazí Tempomat
Není k dispoz., viz strana 166.
04
Nastavení časového intervalu
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu
vpředu. Na sdružené přístrojové desce se zobrazuje
1 až 5 vodorovných čar - čím
je jich více, tím je časový
interval delší. Jedna čára
odpovídá cca. 1 sekundě, 5 čar - cca.
3 sekundám.
Nastavení/změna časové vzdálenosti:
•
Ke zvýšení nebo snížení použijte tlačítka
/
na volantu.
Při nízké rychlosti, když jsou vzdálenosti
krátké, adaptivní tempomat mírně prodlouží
časový interval.
3
160
Adaptivní tempomat umožňuje měnit časový
interval v určitých situacích, aby vůz mohl sledovat vozidlo jedoucí před ním plynule
a komfortně.
Nezapomeňte, že v případě krátkého časového intervalu musí řidič, pokud vyvstane
nepředvídaný dopravní problém, reagovat
rychle.
Stejný symbol se zobrazí také při aktivaci
systému sledování vzdálenosti, viz
strana 168.
POZNÁMKA
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů
přípustné.
Pokud se zdá, že aktivovaný tempomat
nereaguje, důvodem může být skutečnost,
že časová vzdálenost k vozidlu vpředu
brání zvýšit rychlost vozidla.
Γím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Dočasné vypojení adaptivního tempomatu
a nastavení do pohotovostního režimu:
Vyřazení a přeřazení vyššího nebo nižšího stupně nemá vliv na režim standby.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Stiskněte na volantu tlačítko
.
Tento symbol na displeji a uložená
rychlost pak změní barvu ze ZELENΔ
na BÍLOU.
Pohotovostní režim v důsledku zásahu
řidiče
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
•
•
sešlápnete pedál brzdy
spojkový pedál je sešlápnutý déle než
1 minutu3
•
se volič převodového stupně přesune do
polohy N (automatická převodovka)
•
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí
vyšší než je nastavená rychlost.
Řidič musí regulovat rychlost.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
nemá vliv na nastavení tempomatu - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlostí,
jaká byla naposledy uložena.
Automatický pohotovostní režim
Adaptivní tempomat je závislý na dalších
systémech, např. na systému DSTC (viz
strana 150). Pokud některý z těchto systému
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
přestane pracovat, tempomat se automaticky
deaktivuje.
V případě automatické deaktivace se ozve
signál a na sdružené přístrojové desce se
zobrazí zpráva Tempomat Zrušeno. V tomto
případě musí řidič zasáhnout a upravit
rychlost a vzdálenost k vozu před sebou.
K automatické deaktivaci může dojít, když:
•
•
•
•
•
•
•
řidič otevře dveře
řidič si odepne bezpečnostní pás
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
rychlost poklesne pod 30 km/h4
kola ztratí trakci
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým
sněhem nebo hustým deštěm (jsou zablokovány radarové vlny).
Vyvolání nastavené rychlosti
Adaptivní tempomat v pohotovostním režimu
na volantu
lze aktivovat stisknutím tlačítka
- rychlost se nastaví na naposledy uloženou
hodnotu.
4
5
POZNÁMKA
Po opětovném vyvolání rychlosti tlačítkem
může dojít k výraznému zvýšení
rychlosti.
Předjíždění jiného vozidla
Pokud vozidlo jede za jiným vozem a řidič
pomocí směrových světel5 naznačí, že chce
předjíždět, adaptivní tempomat krátce zrychlí,
aby vozidlo dojelo vůz vpředu.
Tato funkce je aktivní při rychlostech vyšších
než 70 km/h.
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že tato funkce může být
aktivována ve více situacích než jen při
předjíždění, např. když se používá ukazatel
směru k označení změny jízdního pruhu
nebo k vyjetí na jinou cestu - v tomto
případě vozidlo krátce zrychlí.
Deaktivace
Krátkým stisknutím tlačítka
na volantu se
adaptivní tempomat nastaví do pohotovostního režimu. Dalším krátkým stisknutím se
deaktivuje. Nastavená rychlost je vymazána
a nemůže být opětovně vyvolána stisknutím
tlačítka
.
Přepnutí z ACC na CC
Jedním stisknutím tlačítka se adaptivní část
(systém udržování odstupu) tempomatu
deaktivuje a vozidlo pouze udržuje nastavenou rychlost.
•
>
Dlouhým stisknutím tlačítka
na
volantu se symbol na sdružené přístrona
.
jové desce změní z
04
Tím se aktivuje standardní tempomat CC
(Cruise Control), viz viz strana 155.
VAROVÁNÍ
Po přepnutí z režimu ACC na CC vozidlo
již automaticky nebrzdí - pouze sleduje
nastavenou rychlost.
Přepnutí zpět z CC na ACC
Deaktivujte CC 1-2 stisknutími
, podle
předchozí kapitoly „Deaktivace“. Při příštím
spuštění systému se aktivuje ACC.
Neplatí pro vozidla s funkcí Queue Assistant - tato vozidla rovnou zastaví.
U vozidla s levostranným řízením bliká jen levé směrové světlo, u vozidla s pravostranným řízením - jen pravé směrové světlo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
161
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
Queue Assistant
Queue Assistant nabízí následující možnosti:
•
04
•
•
•
Prodloužený rozsah rychlosti - také pod
30 km/h a v klidovém stavu
Změna cíle
Automatické brzdění se u stojícího vozu
vypne
Automatická aktivace parkovací brzdy.
Upozorňujeme, že nejnižší rychlost, kterou lze
u adaptivního tempomatu nastavit, je 30 km/h
- přestože tempomat dokáže sledovat jiné
vozidlo až do zastavení, nelze nastavit nižší
rychlost.
Větší rozsah rychlosti
Aby se tempomat aktivoval, když je
rychlost nižší než 30 km/h, musí se vozidlo
vpředu nacházet v přiměřené vzdálenosti.
Pokud se vůz na chvílí zastaví, např. při
popojíždění v pomalém provozu nebo na
semaforu, v jízdě se po krátkých zastávkách
automaticky pokračuje do cca. 3 sekund – pokud by trvalo déle, než se vůz vpředu rozjede, tempomat se vypojí a přejde do pohotovostního režimu s automatickým brzděním.
V tomto případě musí řidič tempomat znovu
aktivovat. K dispozici jsou tyto možnosti:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
U automatické převodovky může adaptivní
tempomat sledovat jiné vozidlo v rozsahu
0-200 km/h.
162
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
.
Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může
se objevit stojící vozidlo.
Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz, který
se pohybuje rychlostí menší než 30 km/h,
a změní cíl na stojící vozidlo, tempomat zpomalí podle stojícího vozidla.
nebo
•
Sešlápněte plynový pedál.
>
Tempomat potom bude pokračovat ve
sledování vozu před sebou.
POZNÁMKA
Pokud chcete aktivovat tempomat, musí
být zavřené dveře řidiče a řidič musí být
připoutaný.
Změna cíle
POZNÁMKA
Ve vozech s automatickou převodovkou je
součástí adaptivního tempomatu funkce
Queue Assist (někdy je tato funkce označována také jako "Queue Assist").
POZNÁMKA
Systém Queue Assist udrží vozidlo, aby se
nerozjelo, maximálně 4 minuty - potom se
aktivuje parkovací brzda a tempomat se
vypne.
•
Než se tempomat znovu aktivuje, řidič
musí parkovací brzdu uvolnit.
VAROVÁNÍ
Pokud tempomat sleduje vůz, který se
pohybuje rychlostí větší než 30 km/h,
a změní cíl z pohybujícího se vozidla na
stojící vozidlo, tempomat bude stojící
vozidlo ignorovat a nastaví uloženou
rychlost.
•
Řidič musí sám zasáhnout a zabrzdit.
Automaticky pohotovostní režim se
změnou cíle
Adaptivní tempomat se odpojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
•
•
rychlost klesne pod 5 km/h a tempomat si
není jistý, zda cílový objekt je stojící
vozidlo nebo jiný předmět, např. retardér.
rychlost klesne pod 5 km/h a vozidlo
vpředu odbočí, takže jej tempomat již
nesleduje.
Ukončení automatického brzdění, když
vůz stojí
V některých případě funkce Queue Assist
u stojícího vozu brzdění přeruší. To znamená,
že se brzdy uvolní a vozidlo se může rozjet proto musí řidič zasáhnout a zabrzdit vozidlo
sám, aby jej udržel na místě.
•
řidič otevře dveře a odepne si bezpečnostní pás
•
Systém DSTC se přepne z režimu
Normal do režimu Sport
•
funkce Queue Assist brzdí vozidlo, aby se
nerozjelo, déle než 4 minuty
•
•
se vypne motor
jsou brzdy přehřáté.
Radarový snímač a jeho omezení
Kromě adaptivního tempomatu používají
radarový snímač následující funkce:
Funkce Queue Assist uvolní plynový pedál
a nastaví adaptivní tempomat do pohotovostního režimu v následujících situacích:
•
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd, viz strana 177
•
•
•
•
řidič má nohu na pedálu brzdy
Funkce sledování vzdálenosti, viz
strana 168.
Radarový snímač má za úkol detekovat
osobní a nákladní vozidla, která se pohybují
ve stejném jízdním pruhu a ve stejném směru.
•
řidič nastaví tempomat do pohotovostního režimu.
je aktivována parkovací brzda
se volič převodových stupňů přeřadí do
polohy P, N nebo R
Automatická aktivace parkovací brzdy
V některých případech funkce Queue Assist
aktivuje parkovací brzdu, aby vozidlo i nadále
stálo.
DŮLEŽITÉ
V případně viditelného poškození mřížky
na vozidle nebo pokud máte podezření, že
došlo k poškození radarového snímače:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Pokud dojde k poškození nebo uvolnění
mřížky, radarového snímače nebo držáků,
může se stát, že tato funkce přestane
úplně nebo částečně fungovat nebo bude
docházet k výpadkům.
04
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí
a všechny podmínky na cestě.
Přečtěte si celou kapitolu s informacemi
o omezeních adaptivního tempomatu. Než
řidič začne adaptivní tempomat používat,
musí být s těmito informacemi seznámen.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to
i v případě, že používá adaptivní tempomat.
K tomu dojde, pokud:
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
163
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Příslušenství nebo jiné předměty, jako jsou
přídavné světlomety, nesmějí být instalovány před mřížku.
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou
např. jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících
vozidel a předmětů.
04
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
Schopnost radarového snímače detekovat
vozidla jedoucí před ním je výrazně snížena:
•
164
pokud je radarový snímač zablokovaný
a nemůže detekovat jiná vozidla, např.
v hustém dešti nebo sněhové břečce,
nebo pokud se před radarovým snímačem nahromadilo více různých předmětů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Prostor před radarovým senzorem musí
být čistý - viz strana 181, "Údržba".
•
pokud je rychlost vozidla jedoucího před
Vámi výrazně odlišná od Vaší vlastní
rychlosti.
Příklady situací, kdy adaptivní
tempomat nefunguje optimálně
Radarový snímač má omezené zorné pole.
V některých případech není druhý vůz detekován nebo detekce proběhne později, než
by měla.
Zorné pole ACC
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
Někdy radarový snímač detekuje s jistým
zpožděním vozidla v těsné blízkosti, např.
vozidlo, které jede mezi Vaším vozem
a vozidly před Vámi.
Malá vozidla, jako jsou motocykly nebo
vozidla, která nejedou uprostřed jízdního
pruhu, mohou zůstat nedetekovaná.
V zatáčkách může radarový snímač detekovat špatné vozidlo nebo může ztratit
detekované vozidlo z dohledu.
Zjišťování a odstraňování závad
Jestliže se na sdružené přístrojové zobrazí
zpráva Radar zablokován Viz manuál, znamená to, že signály z radarového snímače
jsou zablokovány a že vozidla vepředu nemohou být detekována.
lenosti ani varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd.
V této tabulce jsou uvedeny některé
z možných příčin zobrazení zpráv spolu
s příslušnými činnostmi.
Jinak řečeno, to znamená, že nefunguje
adaptivní tempomat, systém sledování vzdá-
04
Příčina
Akce
Povrch radaru v mřížce je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch radaru v mřížce od nečistot, ledu a sněhu.
Hustý déšť nebo sněžení blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje, když je vozovka velmi mokrá nebo
zasněžená.
Povrch radaru byl očištěn, avšak zpráva je stále zobrazena.
Γekejte. Může trvat několik minut, než radar „zjistí“, že již není zablokován.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
165
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Popis
Symbol je ZELENÝ
Vozidlo udržuje uloženou rychlost.
Symbol je BÍLÝ
Adaptivní tempomat se nastavuje v pohotovostním režimu.
Standardní tempomat se volí ručně.
04
DSTC Normální, povolení
jízdy
Adaptivní tempomat lze aktivovat, až je systém řízení stability a trakce (DSTC) nastaven do normálního režimu - viz strana 150.
Tempomat Zrušeno
Adaptivní tempomat je deaktivován - rychlost musí regulovat řidič.
Tempomat Není k dispoz.
Adaptivní tempomat nemůže být aktivován.
Důvodem může být:
•
•
Radar zablokován Viz
manuál
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým sněhem nebo hustým deštěm.
Adaptivní tempomat je dočasně odpojen.
•
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo
když se před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Řidič může zvolit normální tempomat (CC), viz strana 161 – textová zpráva informuje o příslušných
možnostech.
Omezení radarového snímače, viz strana 163.
Tempomat Nutný servis
Adaptivní tempomat je odpojen.
•
166
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
Kontrolka
Zpráva
Popis
Sešl. Brzdu pro přidržení
+ akustický alarm
Vůz stojí a tempomat uvolní brzdový pedál, aby parkovací brzda přidržela vozidlo. Kvůli závadě
parkovací brzdy se však vůz za chvíli rozjede.
(pouze s funkcí Queue Assistant)
•
Pod 30 km/h Pouze sledování
Zobrazí se, pokud se pokusíte aktivovat tempomat při rychlostech pod 30 km/h a v aktivační vzdálenosti (cca. 30 m) se nenachází žádné vozidlo.
Řidič musí brzdit sám. Zpráva zůstane zobrazena a zní alarm, dokud řidič nesešlápne brzdový
nebo plynový pedál.
04
(pouze s funkcí Queue Assistant)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
167
04 Podpora řidiče
Funkce sledování vzdálenosti*
Všeobecné informace
Funkce sledování vzdálenosti (Distance Alert)
informuje řidiče o časovém intervalu odstupu
od vozidel jedoucích vpředu.
04
Funkce sledování vzdálenosti je aktivní při
rychlostech nad 30 km/h a reaguje pouze na
vozidla, která jedou před vozem stejným
směrem. Pro blížící se, pomalu jedoucí nebo
stojící vozidla není poskytována žádná informace o vzdálenosti.
POZNÁMKA
Je-li aktivní adaptivní tempomat, funkce
sledování vzdálenosti se vypne.
VAROVÁNÍ
Systém varování u vzdálenosti reaguje
pouze v případě, že vzdálenost k vozu
před vámi je menší než nastavená hodnota
- rychlost vozidla nemá na to vliv.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
systém menu vozu MY CAR pod menu
Nastavení Nastavení vozidla
Upozornění na odstup. Popis systému
menu, viz strana 211.
Nastavení časového intervalu
Provoz
Nastavení a symbol časového intervalu.
Γasový interval - prodloužení/zkrácení.
Oranžová výstražná kontrolka1.
Pokud je vzdálenost k vozidlu vpředu menší
než nastavený časový interval, na čelním skle
se nepřerušovaně rozsvítí oranžová výstražná
kontrolka.
1
168
Γasový interval - zapnuto.
Stisknutím tlačítka ve středové konzole funkci
zapnete nebo vypnete. Funkce je zapnuta,
když svítí jedna kontrolka v tlačítku.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
Funkce sledování vzdálenosti*
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu
vpředu. Na sdružené přístrojové desce se zobrazuje
1 až 5 vodorovných čar - čím
je jich více, tím je časový
interval delší. Jedna čára
odpovídá cca. 1 sekundě, 5 čar - cca.
3 sekundám.
Stejný symbol se zobrazí také tehdy, když je
aktivován adaptivní tempomat.
POZNÁMKA
Γím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
Nastavený časový interval využívá také
adaptivní tempomat, viz strana 160.
POZNÁMKA
Omezení
Tato funkce využívá stejný radarový snímač
jako adaptivní tempomat a systém výstrahy
před kolizí s automatickým brzděním. Další
informace o radarovém snímači a jeho omezeních, viz strana 163.
Silné protisvětlo, odrazy, prudké změny
intenzity světla nebo nošení brýlí mohou
způsobit, že varovné světlo na čelním skle
nebude vidět.
Špatné počasí nebo klikaté vozovky
mohou ovlivnit schopnost radarového snímače detekovat vozidla jedoucí před vámi.
Na schopnost detekce může mít vliv rovněž velikost ostatních vozidel, např. motocyklů. To může znamenat, že se varovná
kontrolka rozsvítí při kratší vzdálenosti, než
je nastavená vzdálenost, nebo se kontrolka dočasně nerozsvítí vůbec.
04
Extrémně vysoké rychlosti mohou
v důsledku omezení dosahu snímače také
způsobit rozsvícení kontrolky při kratší
vzdálenosti, než je nastavená vzdálenost.
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů
přípustné.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
169
04 Podpora řidiče
Funkce sledování vzdálenosti*
Symboly a textové zprávy
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Radar zablokován
Viz manuál
Funkce sledování vzdálenosti je dočasně vypnutá.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když se
před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Omezení radarového snímače, viz strana 163.
Kolizní varov.
Doporucen servis
04
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
A
170
Funkce sledování vzdálenosti a varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd jsou částečně
nebo zcela vypnuty.
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
City Safety™
Všeobecné informace
City Safety™ je funkce, která napomáhá řidiči
vyvarovat se kolize při jízdě v dopravních
zácpách, mimo jiné při změnách dopravní
situace před vozem kombinované s poklesem
pozornosti, což by mohlo vést k nehodě.
Funkce je aktivní při rychlostech do 50 km/h
a pomáhá řidiči automatickým brzděním
vozidla v případě bezprostředního rizika
srážky s vepředu jedoucími vozidly, pokud
řidič nereaguje včas brzděním a/nebo otočením volantu.
Systém City Safety™ se aktivuje v situacích,
kdy má řidič začít brzdit. Proto nemůže
pomoci řidiči v každé situaci.
Systém City Safety™ je nastaven tak, aby se
aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům do řízení.
Pokud vůz vybaven také funkcí varování před
kolizí s automatickou aktivací brzd*, pak se
tyto dva systémy vzájemně doplňují. Více
informací o varování před kolizí s automatickou aktivací brzd, viz strana 177.
DŮLEŽITÉ
Údržba komponentů systému City
Safety™ musí být prováděna pouze
v odborné dílně - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Systém City Safety™ nereaguje v každé
jízdní nebo dopravní situaci, při každém
počasí a při libovolném stavu vozovky.
Systém City Safety™ nereaguje na vozidla,
která jedou v jiném směru, na malá
vozidla, motocykly, lidi a zvířata.
City Safety™ dokáže zabránit kolizi, pokud
je rozdíl v rychlostem menší než 15 km/h je-li rozdíl v rychlostech vyšší, dokáže
pouze snížit rychlost v okamžiku nárazu.
Aby měl řidič k dispozici plný výkon brzd,
musí sešlápnout pedál brzdy.
04
Nikdy nečekejte, až zareaguje systém City
Safety™. Za udržování správné vzdálenosti a rychlosti je odpovědný výhradně
řidič.
Funkce systému City Safety™ nemůže být
používána jako náhrada činnosti řidiče. Pokud
by se řidič plně spolehl jenom brzdění pomocí
funkce City Safety™, došlo by dříve či později
k nehodě.
Řidič nebo spolujezdci normálně zaznamenají
funkci systému City Safety™ pouze tehdy,
pokud je vůz bezprostředně ohrožen kolizí.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
171
04 Podpora řidiče
City Safety™
Funkce
mohou větve s listím zasahovat do prostoru
nad čelní okno.
Pokud je rozdíl rychlostí mezi vozidly vyšší
než 15 km/h, nemusí sám o sobě systém City
Safety™ zabránit kolizi. Aby bylo dosaženo
plného brzdného účinku, musí řidič sešlápnout brzdový pedál. Tímto způsobem je pak
možné zabránit kolizi při rozdílech rychlostí
vyšších než 15 km/h.
Po nastartování motoru lze funkci City
Safety™ deaktivovat následovně:
•
Když je funkce aktivována a brzdí, na sdružené přístrojové desce se objeví textová
zpráva, že funkce je/byla aktivní.
04
Vysílač a přijímač laserového senzoru v čelním
okně1.
Systém City Safety™ sleduje dopravní situaci
před vozidlem pomocí laserového senzoru,
který je umístěn v horní hraně čelního okna.
Pokud bezprostředně hrozí kolize, systém
City Safety™ vůz automaticky přibrzdí - tento
zásah můžete vnímat jako prudké zabrzdění.
Pokud je rozdíl rychlosti vzhledem k vozidlu
jedoucímu vepředu 4-15 km/h, může systém
City Safety™ zcela zabránit kolizi.
Systém City Safety™ aktivuje krátké intenzivní brzdění a za normálních okolností
zastaví vozidlo těsně za vozidlem vepředu.
1
172
Takovým stylem většina řidičů nejezdí a může
to pro ně být nepříjemné.
Pomocí funkce MY CAR na displeji na
středové konzole a příslušného systému
menu vyberte možnost Nastavení
Nastavení vozidla Podpůrné systémy
řízení City Safety. Zvolte možnost
OFF. Více informací o systému menu MY
CAR, viz strana 211.
Funkce však bude zapnuta při dalším
nastartování motoru bez ohledu na to,
zda byla při vypnutí motoru zapnuta či
vypnuta.
POZNÁMKA
Pokud systém City Safety™ brzdí vůz, svítí
brzdová světla.
VAROVÁNÍ
Provoz
Laserový senzor vysílá laserové světlo,
i když je funkce City Safety™ manuálně
vypnuta.
POZNÁMKA
Funkce City Safety™ je vždy aktivována,
když se motor nastartuje s klíčem v poloze
I a II (viz strana 76 - polohy klíče).
Zapnutí a vypnutí
V určitých situacích může být vhodné
vypnout City Safety™, např. v prostředí, kde
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Aktivace funkce City Safety™:
•
Postupujte stejně jako při vypnutí, ale
zvolte možnost On.
04 Podpora řidiče
City Safety™
Omezení
Snímač systému City Safety™ je určen
k detekování osobních vozidel a dalších velkých vozidel před vozem, bez ohledu na to,
zda je den nebo noc.
Snímač má omezení a má omezenou –
případně nulovou – funkčnost např. v hustém
sněžení nebo dešti, mlze, prašných bouřích
nebo sněhových vánicích. Mlha, nečistota,
led nebo sníh na čelním okně mohou rušit
jeho funkci.
Nízko zavěšené předměty, např. vlajka/praporek na vyčnívajícím nákladu, nebo příslušenství jako jsou přídavné světlomety a ochranné
roury, které jsou vyšší než kapota, omezují
jeho funkci.
Laserový paprsek systému City Safety™ měří
odraz světla. Snímač není schopen zjistit
předměty s malou schopností odrážet světlo.
Zadní části vozidel všeobecně dostatečně
odrážejí světlo díky poznávací značce a reflektorům zadních světel.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, což může snížit schopnost systému
City Safety™ odvrátit kolizi. Za těchto situací
poskytuje nejlepší brzdný účinek a stabilitu
systémy ABS a DSTC.
Systém City Safety™ se také neaktivuje při
nízkých rychlostech - pod 4 km/h, proto
systém nezasáhne v případech, kdy se
vozidlo vpředu přibližuje velmi pomalu, např.
při parkování.
Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto
systém City Safety™ nezasáhne v situacích,
kdy řidič evidentním způsobem otáčí volantem nebo přidává plyn, a to i v situaci, kdy je
kolize neodvratná.
Pokud systém City Safety™ zabránil kolizi se
stojícím objektem, zůstane vozidlo v klidu
maximálně 1,5 sekundy. Pokud je vozidlo
zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost snížena na stejnou
rychlost, jakou se pohybuje vozidlo jedoucí
vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při
zastavení vozidla systémem City Safety™
zastaví motor, pokud řidič nestačí před tím
sešlápnout spojkový pedál.
POZNÁMKA
•
Udržujte čelní okno před laserovým
senzorem bez ledu, sněhu a nečistot
(viz obrázek umístění senzoru, strana
172).
•
Na čelní okno před laserový senzor nic
neupevňujte a nemontujte
•
Odstraňte námrazu a sníh z kapoty sníh a led nesmí překročit výšku 5 cm.
Zjišťování a odstraňování závad
04
Pokud se na sdružené přístrojové desce
zobrazí zpráva Čelní sklo Zablok. čidla, je
laserový senzor zakryt a nemůže detekovat
vepředu jedoucí vozidla. To znamená, že
systém City Safety™ není funkční.
Zpráva Čelní sklo Zablok. čidla se nezobrazí za všech situací, při kterých je činnost
laserového senzoru omezena. Proto musí
dbát na to, aby plocha čelního skla pře
senzorem byla vždy čistá.
V následující tabulce jsou uvedeny možné
příčiny zobrazení zpráv spolu s doporučeními
příslušných činností.
Pokud vozidlo couvá, funkce City Safety™ je
dočasně deaktivována.
173
04 Podpora řidiče
City Safety™
04
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před laserovým
senzorem je znečištěný nebo je zakrytý
ledem nebo sněhem.
Očistěte povrch
čelního okna před
senzorem od nečistot, ledu a sněhu.
Laserový senzor má
zablokované zorné
pole.
Odstraňte předmět
blokující senzor.
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou na čelním okně před „okénky“
laserových snímačů praskliny, škrábance
nebo stopy od kamínků a pokrývají oblast
cca. 0,5 x 3,0 mm (nebo větší), musíte se
za účelem výměny čelního okna obrátit na
servis (obrázek umístění snímače, viz
strana 172) – doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
V opačném případě může dojít k omezení
funkčnosti systému City Safety™.
Aby nedošlo k omezení funkčnosti, selhání
či nevyhovujícímu zásahu systému City
Safety, musí být splněny rovněž následující
podmínky:
•
Společnost Volvo nedoporučuje opravovat praskliny, škrábance a poškození od kamínků v oblasti laserového
senzoru. Mělo by se vyměnit celé čelní
sklo.
•
Před výměnou čelního skla kontaktujte
autorizovaný servis Volvo, abyste měli
jistotu, že bude objednáno a nainstalováno správné sklo.
•
Při výměně se musí namontovat stejný
typ stěračů čelního skla nebo stěrače
schválené společností Volvo.
Laserový senzor
Funkce City Safety™ zahrnuje senzor, který
vysílá laserové světlo. Obrázek na stránce
172 zobrazuje umístění snímače.
V případě závady a v případě, že je třeba
opravit laserový senzor, kontaktujte autorizovaný servis - doporučujeme kontaktovat
autorizovaný servis Volvo. Při manipulaci
s laserovým senzorem je nezbytně nutné
dodržovat předepsané pokyny.
Následující dva štítky s anglickým textem jsou
umístěny přímo na jednotce laserového
senzoru:
Horní štítek na obrázku popisuje třídu laseru:
•
174
Laserové záření - Nedívejte se do laserového paprsku přes optické přístroje Laserový výrobek třídy 1M.
04 Podpora řidiče
City Safety™
Dolní štítek na obrázku popisuje fyzická data
pro laser:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Splňuje
normy FDA (U.S. Food Administration)
platné pro laserová zařízení s výjimkou
odchylek dle "Oznámení k laserům č. 50"
ze dne 26. července 2001.
Při nedodržování jakéhokoli z těchto
pokynů hrozí nebezpečí poškození zraku!
•
Údaje vyzařování laserového senzoru
V následující tabulce jsou specifikovány fyzikální údaje laserového senzoru.
Maximální energie impulsu
2,64 µJ
Maximální výstupní výkon
45 mW
Trvání impulsu
Divergence (vodorovně x svisle)
33 ns
podle normy IEC 60825-1. Třída laseru
3B není bezpečná pro oči, a proto
představuje riziko úrazu.
VAROVÁNÍ
Nikdy se nedívejte do laserového
senzoru (který vydává laserové záření)
ze vzdálenosti 100 mm nebo kratší
zvětšovací optikou, jako jsou zvětšovací skla, mikroskopy, čočky nebo
podobné optické přístroje.
•
Zkoušky, opravy, demontáž, nastavení
a/nebo výměna laserového senzoru
musí být provedeny pouze kvalifikovaným servisem – doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
•
Abyste se vyvarovali vystavení škodlivému záření, neprovádějte žádné
úpravy ani údržbu s výjimkou úkonů
specifikovaných zde.
28° × 12°
•
Mechanik musí postupovat podle
servisních informací pro laserový
senzor.
•
Nevyjímejte laserový senzor (zahrnuje
demontáž čoček). Demontovaný laserový senzor nesplňuje třídu laseru 3B
•
Konektor laserového senzoru musí být
před demontáží odpojen od čelního
okna.
•
Laserový senzor musí být instalován
na čelní okno dříve, než je připojen
konektor senzoru.
•
Laserový senzor vydává laserové světlo, pokud je dálkový ovladač s klíčem
v poloze II, a to i při vypnutém motoru
(viz strana 76 polohy klíče).
04
Symboly a textové zprávy
V souvislosti s automatickým brzděním systémem City Safety™ se může rozsvítit jedna
nebo více kontrolek na sdružené přístrojové
desce a současně se na displeji může objevit
zpráva.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
175
04 Podpora řidiče
City Safety™
Kontrolka
Zpráva
Význam/činnost
Aut. brzdění se City
Safety
Systém City Safety™ brzdí nebo automaticky zabrzdil.
Čelní sklo Zablok. čidla
Laserový senzor je dočasně z důvodu zablokování nefunkční.
•
Odstraňte předmět blokující senzor a/nebo očistěte povrch čelního okna před senzorem.
Omezení laserového snímače, viz strana 173.
04
176
City Safety Doporučen
servis
Systém City Safety™ není funkční.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
Všeobecné informace1
Dvě úrovně systému
"Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce chodců" má pomoci
řidiči, když hrozí nebezpečí kolize s chodcem
nebo vozidlem vpředu, které stojí nebo se
pohybuje stejným směrem.
V závislosti na výbavě vozu může být "Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd a detekce chodců" k dispozici ve dvou
provedeních: Úroveň 1 a Úroveň 2.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců se aktivuje v situacích, kdy má řidič začít brzdit podstatně dříve. Proto tato funkce nemůže
pomoci řidiči v každé situaci.
Řidič je pouze vizuálně a akusticky upozorněn
na výskyt překážek - brzdy automaticky
nebrzdí, řidič musí brzdit sám.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců je
nastaven tak, aby se aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům
do řízení.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců může
zabránit kolizi nebo snížit rychlost při nárazu.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců nemůže
být používán jako náhrada činnosti řidiče.
Pokud by se řidič plně spolehl jenom brzdění
pomocí systému varování před kolizí s funkcí
automatické aktivace brzd, došlo by dříve či
později k nehodě.
1
2
3
Funkce
Úroveň 1
Úroveň 2
Řidič je vizuálně a akusticky upozorněn na
výskyt překážek - pokud řidič v přiměřené
době nereaguje, vozidlo automaticky zabrzdí.
DŮLEŽITÉ
Údržbu komponentů systému varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd a detekcí chodců smí provádět pouze
servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
04
Přehled funkcí2.
Audiovizuální varovný signál v případě
nebezpečí nehody.
Radarový snímač3
Kamerový snímač
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd reaguje ve třech krocích v následujícím pořadí:
1. Varování před srážkou
2. Podpora brzd3
3. Automatická aktivace brzd3
U některých motorů není tato výbava k dispozici.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Pouze se systémem úrovně 2.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
177
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
Systém varování před kolizí a systém City
Safety™ se vzájemně doplňují. Další informace o systému City Safety™, viz strana 171.
3 - Automatická aktivace brzd3
1 - Varování před srážkou
Pokud se v této situaci řidič nezačne vyhýbat
a riziko kolize je značné, aktivuje se funkce
automatického brzdění bez ohledu na to, zda
řidič brzdí či nebrzdí. Brzdění potom nastane
s plnou brzdnou sílou, aby byla snížena
rychlost při nárazu, nebo s omezenou
brzdnou sílou, pokud stačí, aby nedošlo ke
kolizi.
Řidič je nejdříve upozorněn, že bezprostředně
hrozí kolize.
04
Společně s kamerovým snímačem detekuje
radarový snímač chodce, stojící vozidla
a také vozidla jedoucí stejným směrem před
vaším vozem.
Pokud hrozí nebezpečí kolize s chodcem
nebo vozidlem, řidiče na tuto skutečnost upozorní blikající červený výstražný signál (č. [1]
na straně 177) a akustický signál.
2 - Podpora brzd3
Jestliže se nebezpečí kolize po vydání varování před kolizí stále zvyšuje, aktivuje se podpora brzd.
To znamená, že brzdová soustava je připravena na rychlé brzdění po lehkém sešlápnutí
brzd - to ucítíte jako mírné škubnutí.
Jestliže je pedál brzdy sešlápnut dostatečně
rychle, brzdy brzdí naplno.
Podpora brzd dále zvýší intenzitu, jakou řidič
brzdí, v případě, že brzdění nestačí k tomu,
aby nedošlo ke kolizi.
3
178
Pouze se systémem úrovně 2.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Naposledy se aktivuje automatická funkce
brzd.
VAROVÁNÍ
Systém varování před kolizí se nezapne
v každé jízdní nebo dopravní situaci, při
každém počasí a při libovolném stavu
vozovky. Systém varování před kolizí
nereaguje na zvířata a vozidla, která se
pohybují v jiném směru.
Varování se aktivuje pouze v případě
vysoké pravděpodobnosti kolize. V kapitole "Funkce" a "Omezení" najdete informace k omezením, s jakými musí být řidič
seznámen ještě před tím, než použije varování před kolizí.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců se vypnou, pokud je rychlost
vozidla vyšší než 80 km/h.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců nefungují ve tmě a v tunelech, a to
ani v případě, že svítí pouliční světla.
Funkce automatické aktivace brzd může
zabránit kolizi a může snížit rychlost při
nárazu. Pro zajištění maximální účinnosti
brzd musí řidič brzdový pedál vždy sešlápnout - to platí i v případě, že je vozidlo
vybaveno systémem automatické aktivace
brzd.
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
Nikdy nečekejte na varování před kolizí. Za
udržování správné vzdálenosti a rychlosti
je vždy odpovědný řidič, a to i v případě,
že je vozidlo vybaveno systémem varování
před kolizí s automatickou aktivací brzd.
Detekce chodců
•
Aby chodec mohl být identifikován, musí
být vzpřímený a mít výšku minimálně
80 cm..
•
Systém nedokáže detekovat chodce, kteří
nesou těžké předměty.
•
Schopnost kamerového snímače vidět
chodce je podobně jako u lidského oka
za soumraku a při svítání omezena.
•
Kamerový snímač umožňující detekci
chodců se deaktivuje při jízdě ve tmě a v
tunelech, a to i v případě, že svítí pouliční
světla.
VAROVÁNÍ
Provoz
Nastavení se upravuje v položce MY CAR na
displeji středové konzoly nebo v systému
menu. Informace o používání systému menu,
viz strana 211.
Zapnutí a vypnutí výstražných signálů
Můžete nastavit, zda u systému výstrahy
v případě kolize mají či nemají být aktivovány
zvukové a světelné signály.
Při startování motoru se automaticky použije
nastavení, které bylo zvoleno při vypnutí
motoru.
POZNÁMKA
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekcí chodců představuje pouhou pomůcku.
Optimální příklady objektů, které systém považuje za chodce se zřetelnými obrysy těla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné,
aby funkce detekující chodce, měla k dispozici maximálně jednoznačné informace
o obrysech těl - musí mít tedy možnost identifikovat hlavu, paže, ramena, nohy, horní část
těla a spodní část těla a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
Pokud kamera větší části těla nevidí, nedokáže chodce identifikovat.
Tato funkce nedokáže detekovat všechny
chodce v každé situaci. Dále nedokáže
detekovat např. částečně zakryté chodce,
osoby drobnější postavy a děti (pod
80 cm) a osoby v oblečení, které zakrývá
obrysy těla.
•
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu
vždy odpovídá řidič.
04
Funkce podpory brzd a automatické aktivace brzdy jsou vždy povoleny - nelze je
deaktivovat.
Světelná a zvuková signalizace
Chcete-li deaktivovat světelné a zvukové signály:
•
Zvolte Nastavení Nastavení vozidla
Podpůrné systémy řízení
Upozornění na nebezpečí kolize - zrušte zaškrtnutí políčka.
Výstražná kontrolka (č. [1] na obrázku na
straně 177) je testována při každém nastartování motoru: je-li aktivována světelná a zvuková signalizace výstražného systému
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
179
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
v případě kolize, krátce se rozsvítí jednotlivé
světelné body.
Zvuková signalizace
Výstražný zvuk lze aktivovat/deaktivovat
samostatně:
•
04
Zvolte Zap nebo Vyp v systému menu
v části Nastavení Nastavení vozidla
Podpůrné systémy řízení
Upozornění na nebezpečí kolize
Výstražný tón.
Nastavení vzdálenosti pro varování
Vzdálenost pro varování reguluje vzdálenost,
při níž systém vydá optické a akustické varování.
•
Zvolte Daleko, Normální nebo Blízko
v MY CAR v systému menu v části
Nastavení Nastavení vozidla
Podpůrné systémy řízení Upozornění
na nebezpečí kolize Výstražná
vzdálenost.
Vzdálenost pro varování určuje citlivost
systému. Vzdálenost pro varování Daleko
poskytuje časnější varování. Nejprve vyzkoušejte nastavení Daleko a jestliže toto nastavení vydává příliš mnoho varování, která
mohou v určitých situacích rušit, potom
nastavení vzdálenosti změňte na Normální.
180
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vzdálenost pro varování Blízko používejte
pouze ve výjimečných případech, např. pro
dynamickou jízdu.
POZNÁMKA
Pokud se používá adaptivní tempomat,
tempomat použije výstražnou kontrolku
i akustickou výstrahu, dokonce i když je
systém varování před kolizí vypnutý.
Systém varování před kolizí varuje řidiče
v případě hrozící srážky, funkce však
nemůže zkrátit reakční dobu řidiče.
Aby byl systém varování před kolizí účinný,
jeďte vždy s nastaveným časovým intervalem sledování vzdálenosti 4-5, viz
strana 168.
POZNÁMKA
I když se vzdálenost varování nastaví na
Daleko, v jistých situacích se může zdát,
že varování přichází pozdě, např. je-li velký
rozdíl rychlostí nebo pokud vozidla vpředu
prudce brzdí.
VAROVÁNÍ
Žádná automatický systém není schopen
zaručit 100% správné fungování v každé
situaci. Proto nikdy netestujte systém
varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd tak, že budete najíždět do
lidí a vozidel - mohlo by dojít k vážnému
poškození, poranění a ohrožení životů.
Kontrola nastavení
Požadovaná nastavení mohou být kontrolována na displeji na středové konzole. Nastavení najdete v systému menu MY CAR pod
položkou Nastavení Nastavení vozidla
Podpůrné systémy řízení Upozornění na
nebezpečí kolize, viz strana 211.
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
Údržba
Omezení
"Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce chodců" je aktivní od
rychlosti cca. 4 km/h.
Vizuální varovný signál (č. [1] na vyobrazení
na straně 177) může být obtížné zaznamenat
v případě silného slunečního svitu, odrazů, při
nošení slunečních brýlí, nebo když se řidič
nedívá přímo před sebe. Proto by měl být
vždy aktivován varovný zvuk.
Kamerový a radarový snímač4.
Aby snímače fungovaly správně, nesmí na
nich být nečistoty, led a sníh a snímače se
musí pravidelně čistit pomocí vody a autošamponu.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému
odvrátit kolizi. Za těchto situací poskytuje nejlepší brzdný účinek a stabilitu systémy ABS
a DSTC.
POZNÁMKA
Vizuální výstražný signál může být
dočasně deaktivován v případě vysoké
teploty v prostoru pro cestující způsobené
například prudkým slunečním světlem.
Dojde-li k tomu, aktivuje se výstražné zvukové znamení, a to i v případě, že deaktivace proběhla v systému menu.
•
Varování se nesmí objevit, pokud
vzdálenost k vozidlu vpředu je malá
nebo pokud jsou pohyby volantu
a pedálů velké, například při velmi
aktivním jízdním stylu.
04
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Γidla tedy nebudou
moci měřit.
4
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
181
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
VAROVÁNÍ
Pokud v důsledku dopravní situace nebo
vnějších vlivů radarový nebo kamerový snímač nedokáže detekovat chodce nebo
vozidlo vpředu správně, může se stát, že
dojde ke zpoždění v indikaci varování
a zásahů brzd nebo se tyto funkce vůbec
neaktivují.
04
Systém snímačů má pro chodce omezený
dosah. Systém účinně varuje a brzdí při
rychlosti vozidla do 50 km/h. Pokud
vozidla stojí nebo se pohybují pomalu,
indikace varování a zásahy brzd jsou
funkční při rychlostech do 70 km/hod.
V případě zhoršené viditelnosti nebo tmy
se varování upozorňující na stojící
a pomalu jedoucí vozidla může vypnout.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců se vypnou, pokud je rychlost
vozidla vyšší než 80 km/h.
Systém varování před kolizí využívá stejné
radarové snímače jako adaptivní tempomat.
Více informací o radarovém snímači a jeho
omezeních, viz strana 163.
Pokud jsou varování vnímána jako příliš častá
nebo rušivá, může být zkrácena vzdálenost
pro varování. V tomto případě systém vydá
varování později, což má za důsledek snížení
celkového počtu varování. Viz kapitola
182
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
"Nastavení vzdálenosti pro varování" na
straně 180.
•
Automatické přepínání dálkových/potkávacích světlometů - viz strana 89
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se dočasně deaktivuje, pokud se
zařadí zpětný chod.
•
Informace o dopravních značkách - viz
strana 152
•
•
Driver Alert Control – viz strana 187
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se také neaktivuje při nízkých
rychlostech - pod 4 km/h, proto systém nezasáhne v případech, kdy se vozidlo vpředu
přibližuje velmi pomalu, např. při parkování.
Pokud řidič projeví aktivitu a prokáže, že si je
vědom chování během jízdy, může se varování před kolizí nepatrně odložit, což sníží
počet zbytečných varování na minimum.
Pokud systém automatické aktivace brzd
zabránil kolizi se stojícím objektem, zůstane
vozidlo v klidu maximálně 1,5 sekundy.
Pokud je vozidlo zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost snížena
na stejnou rychlost, jakou se pohybuje
vozidlo jedoucí vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při
zastavení vozidla systémem automatické aktivace brzd zastaví motor, pokud řidič nestačí
před tím sešlápnout spojkový pedál.
Omezení kamerového snímače
Kamerový snímač ve voze používají podobně
jako varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd následující funkce:
Lane Departure Warning – viz strana 191.
POZNÁMKA
Udržujte povrch čelního okna před kamerovým snímačem bez ledu, sněhu,
zamlžení a nečistot.
Na čelní okno před kamerový snímač nic
neupevňujte, protože by mohlo dojít
k omezení nebo znemožnění funkce jednoho nebo více systémů závislých na
kameře.
Kamerové snímače mají omezení obdobná
jako lidské oko, tj. „vidí“ hůř například ve tmě,
hustém sněžení nebo mlze. Za takových podmínek mohou být funkce systémů závislých
na kameře výrazně omezeny nebo dočasně
vypnuty.
Silné protisvětlo, odrazy světla od vozovky,
sníh nebo led na vozovce, znečištěné nebo
nezřetelné značení jízdních pruhů značným
způsobem omezuje činnost kamery při sledování vozovky a detekci chodců a ostatních
vozidel.
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
Zorné pole kamerového snímače je limitováno. Proto se v jistých situacích může stát,
že chodci a vozidla nebudou detekováni dle
očekávání.
Během velmi vysokých teplot je kamera
dočasně vypnuta na cca 15 minut po nastartování motoru, aby byla chráněna funkčnost
kamery.
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na displeji objeví zpráva Čelní sklo
Zablok. čidla, znamená to, že je kamerový
snímač zablokovaný a nemůže detekovat
chodce, vozidla nebo silniční značení před
vozem.
Současně to znamená, že kromě Varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
a detekce chodců může dojít k omezení
funkce automatického přepínání dálkových
a potkávacích světlometů, informace
o dopravních značkách, Driver Alert Control
a Lane Departure Warning.
V této tabulce jsou uvedeny možné příčiny
zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi.
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před kamerou je
znečištěný nebo je
zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před
kamerou od nečistot, ledu a sněhu.
Hustá mlha, intenzivní déšť nebo sníh
znamenají, že
kamera není plně
funkční.
Žádná činnost.
Kamera nefunguje
během hustého
deště nebo sněžení.
Povrch čelního okna
před kamerou jste
očistili, avšak
zpráva je stále
zobrazena.
Γekejte. Může trvat
několik minut, než
kamera změří
dohlednost.
Mezi vnitřní stranou
čelního okna
a kamerou se objevila nečistota.
Zajeďte do servisu
a nechte si vyčistit
čelní sklo pod krytem kamery - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
04
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
183
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
Kontrolky a zprávy na displeji
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Kolizní varov. VYP
Systém varování před kolizí je nefunkční.
Zobrazí se, když nastartujete motor.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Kolizní varov. Není
k dispoz.
04
Systém varování před kolizí nemůže být aktivován.
Zobrazí se, když se řidič pokusí aktivovat tuto funkci.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Bylo aktivováno
autom. brzdění
Byla aktivní funkce automatické aktivace brzd.
Čelní sklo Zablok.
čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zpráva zmizí po jednom stisknutí tlačítka OK.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Omezení kamerového snímače, viz strana 182.
184
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Radar zablokován
Viz manuál
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je dočasně vypnuto.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když se
před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Omezení radarového snímače, viz strana 163.
Kolizní varov. Doporucen servis
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je částečně nebo zcela vypnuto.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
04
A
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
185
04 Podpora řidiče
Driver Alert System*
Všeobecné informace o systému
Driver Alert System1
Driver Alert System je určeno pro pomoc řidičům, jejichž schopnost řízení se v průběhu
jízdy snižuje, nebo kteří neočekávaně opustili
jízdní pruh, v němž jedou.
Driver Alert System zahrnuje dvě různé
funkce, které mohou být vypnuty současně
nebo jednotlivě:
04
•
Driver Alert Control – DAC, viz
strana 187.
•
Lane Departure Warning – LDW, viz
strana 191.
Zapnutá funkce je nastavena do pohotovostního režimu a neaktivuje se automaticky,
dokud rychlost nepřekročí 65 km/h.
Funkce se deaktivuje, když rychlost klesne
pod 60 km/h.
Obě funkce využívají kameru, která je závislá
na bočním značení jízdního pruhu po obou
stranách.
1
186
U některých motorů není tato výbava k dispozici.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Systém sledování bdělosti řidiče nepracuje
ve všech situacích, avšak je určen pouze
k doplňkové podpoře.
Konečnou zodpovědnost za bezpečné
řízení má vždy řidič.
04 Podpora řidiče
Driver Alert System - DAC*
Všeobecné informace o systému DAC
hlavní silnice. Funkce není určena pro městský provoz.
Provoz
V některých případech není schopnost řízení
ovlivněna, ačkoli je řidič unavený. V takovém
případě nemůže systém vydat varování
určené řidiči. Proto je vždy důležité zastavit
a udělat si přestávku, pokud se objeví jakékoli
známky únavy řidiče, bez ohledu na to, zda
DAC vydá nebo nevydá varování.
POZNÁMKA
Funkce (Driver Alert Control) je určena
k upoutání pozornosti řidiče/řidičky, když při
řízení začne ztrácet koncentraci, např. začíná
být rozptýlený/rozptýlená nebo začne usínat.
Kamera detekuje boční značení na vozovce
a porovnává část vozovky s pohyby volantu.
Řidič je upozorněn, pokud vůz nesleduje plynule značení vozovky.
POZNÁMKA
Senzor kamery má jistá omezení, viz
strana 182.
Cílem DAC je detekovat pomalu se snižující
koncentraci řidiče a je primárně určen pro
Funkce se nesmí používat k prodloužení
délky jízdy. Vždy si naplánujte přestávky
v pravidelných intervalech a řiďte pouze
zcela odpočati.
Omezení
V některých případech může systém vydat
varování, ačkoli schopnost řízení není omezena, například:
•
•
ve velmi silném bočním větru.
na vozovce s vyjetými kolejemi.
04
Nastavení se upravují z displeje na středové
konzole a z jeho menu. Informace o používání
systému menu, viz strana 211.
zap/vyp
Nastavení funkce Driver Alert v pohotovostním režimu:
•
V menu MY CAR vyhledejte Nastavení
vozidla Podpůrné systémy řízení
Driver Alert a zaškrtněte políčko - Žádná
kontrola v poli: Funkce je vypnuta.
Funkce
Funkce Driver Alert se aktivuje, když rychlost
stoupne nad 65 km/h, a zůstává aktivní,
dokud je rychlost větší než 60 km/h.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
187
04 Podpora řidiče
Driver Alert System - DAC*
Pokud vozidlo jede chaoticky, řidiče
upozorní zvukový signál a textová
zpráva Driver Alert Čas na
přestávku - současně se na sdružené přístrojové desce rozsvítí sousední symbol. Varování je po chvíli opakováno, jestliže
se schopnost řídit nezlepší.
Výstražný symbol lze vypnout:
04
188
•
Stiskněte tlačítko OK na levém páčkovém
přepínači.
VAROVÁNÍ
Upozornění musí být bráno velmi vážně,
neboť ospalý řidič/ospalá řidička si obvykle není vědom/vědoma svého stavu.
Pokud se ozve alarm nebo se cítíte unaveni: co nejdříve bezpečně zastavte
vozidlo a odpočiňte si.
Studie ukázaly, že když řidič řídí unavený,
nebezpečí je stejné, jako kdyby řídil pod
vlivem alkoholu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
Driver Alert System - DAC*
Kontrolky a zprávy na displeji
Sdružená přístrojová deska
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Driver Alert Čas na
přestávku
Vůz nebyl řízen plynule; řidič je upozorněn akustickým varováním + textem.
Čelní sklo Zablok. čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
04
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Omezení kamerového snímače, viz strana 182.
Driver Alert Sys Doporucen servis
A
Systém je vypnutý.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Obrazovka displeje
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Driver Alert Vypnuto
Funkce je vypnuta.
Driver Alert Dostupný
Funkce je aktivována.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
189
04 Podpora řidiče
Driver Alert System - DAC*
KontrolkaA
A
Zpráva
Popis
Driver Alert Standby <65 km/h
Tato funkce se v režimu standby nastaví, protože je rychlost nižší než 65 km/h.
Driver Alert Není k dispoz.
Vozovka nemá jasné boční značení nebo je kamerový snímač dočasně vypnutý. Omezení
kamerového snímače, viz strana 182.
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
04
190
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
SYSTÉM Driver Alert System - LDW*
Všeobecné informace o systému
LDW1
POZNÁMKA
Řidič je varován při každém zkřížení bočního značení pouze jednou. Jestliže je značení mezi koly vozu, není vydán akustický
signál.
Obsluha a funkce
04
Boční čáry funkce LDW (vyznačeno na obrázku
červeně).
Funkce LDW (Lane Departure Warning) je
určena ke snížení nebezpečí tzv. nehod jednoho vozu – nehody, kdy za určitých situací
vozidlo opustí vozovku a hrozí nebezpečí sjetí
do příkopu nebo do protisměru.
LDW se skládá z kamery, která detekuje
boční čáry namalované na vozovce.
Jestliže vůz zkříží levé nebo pravé boční čáry
na vozovce bez příčiny, řidič je upozorněn
akustickým signálem.
1
Funkce se zapíná a vypíná tlačítkem na
středové konzole. Kontrolka v tlačítku svítí,
když je funkce zapnuta.
Tato funkce je v konkrétních situacích
doplněna na sdružené přístrojové desce intuitivní grafikou. Pár příkladů:
•
Symbol LDW má BÍLΔ boční čáry funkce je aktivní a detekuje, tedy "vidí",
jednu nebo obě boční čáry.
•
Symbol LDW má ŠEDΔ boční čáry funkce je aktivní, ale nedetekuje levou ani
pravou boční čáru.
nebo
•
Symbol LDW má ŠEDΔ boční čáry funkce je v pohotovostním režimu, protože rychlost klesla pod 65 km/h.
•
Symbol LDW nemá boční čáry - funkce je
deaktivována.
Není k dispozici jako opce pro 2.5T.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
191
04 Podpora řidiče
SYSTÉM Driver Alert System - LDW*
Omezení
Funkčnost kamerového snímače u funkce
LDW je podobně jako u lidského oka omezena. Další informace, viz strana 182.
POZNÁMKA
V některých situacích LDW nevaruje.
Jedná se, například, o následující situace:
•
•
•
04
•
•
Je zapnutý ukazatel směru
Řidič má nohu na brzdovém pedálu2
V případě rychlého sešlápnutí plynového pedálu2
Osobní preference
Nastavení se provádějí na obrazovce displeje
středové konzoly přes systém nabídky MY
CAR. Zde zvolte Nastavení Nastavení
vozidla Podpůrné systémy řízení Lane
Departure Warning. Informace o používání
systému menu - viz strana 211.
Vyberte některou z následujících možností:
• Zapnout při startu - Tato funkce přejde
do pohotovostního režimu při každém
nastartování motoru. Při nastartování je
V případě prudkých pohybů volantu2
nastavena stejná hodnota, jaká byla
nastavena při vypnutí motoru.
• Vyšší citlivost – Zvýší se citlivost,
poplach je spuštěn dříve a platí méně
omezení.
Kontrolky a zprávy na displeji
Pokud funkce LDW není k dispozici, na
přístrojové desce se na displeji nebo obrazovce může objevit symbol společně s vysvětlením. Podle situace postupujte podle doporučení.
Příklady zpráv:
V případě natolik prudkého otočení, že
se vozidlo rozjede.
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Lane departure warning ZAP/Lane
departure warning VYP
Funkce je zapnuta/vypnuta.
Zobrazí se při zapnutí/vypnutí.
Text zmizí po 5 sekundách.
Lane Depart. Warning Nedostupné
při této rychlosti
2
192
Tato funkce se v režimu standby nastaví, protože je rychlost nižší než 65 km/h.
Pokud zvolíte "Vyšší citlivost", varování přesto bude vydáno, viz strana 192.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
SYSTÉM Driver Alert System - LDW*
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Lane Depart. Warning Nedostupný
Vozovka nemá jasné boční značení nebo je kamerový snímač dočasně vypnutý. Omezení kamerového snímače, viz strana 182.
Lane Depart. Warning Dostupný
Funkce sleduje boční značení vozovky.
Čelní sklo Zablok. čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Omezení kamerového snímače, viz strana 182.
Driver Alert Sys Doporucen servis
Systém je vypnutý.
•
A
04
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
193
04 Podpora řidiče
Parkovací asistent*
Všeobecné informace
Funkce
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
04
Hlasitost parkovacího asistenta lze nastavit
během akustické signalizace pomocí knoflíku
VOL na středové konzole nebo pomocí
systému menu vozidla MY CAR - viz
strana 211.
Parkovací asistent je k dispozici ve dvou
verzích:
•
•
Pouze vzadu
Vpředu i vzadu.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém systému vozidla, vyčnívání tažné tyče
se zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
VAROVÁNÍ
194
•
Parkovací asistent nezbavuje řidiče
odpovědnosti při parkování.
•
Γidla mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor např. na osoby a zvířata
v blízkosti vozidla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Systém se automaticky aktivuje při nastartování motoru - rozsvítí se kontrola Zap/Vyp
spínače. Pokud je parkovací asistent deaktivován tlačítkem, kontrolka zhasne.
Obrazovka na displeji - ukazuje překážku vpředu
vlevo a vzadu vpravo.
Displej na středové konzole zobrazuje situaci
v souvislosti s vozem a detekovanou překážkou.
Označené sektory ukazují, které ze čtyř čidel
detekuje překážku. Γím je symbol vozu blíže
konkrétnímu políčku sektoru, tím je kratší
vzdálenost mezi vozem a detekovanou
překážkou.
Frekvence signálu se zvyšuje s přibližováním
k překážce, před nebo za vozidlem. Jiný zvuk
audiosystému je automaticky ztišen.
Pokud je vzdálenost k překážce menší než 30
cm, změní se tón na stálý a značka aktivního
čidla se zcela vyplní. Pokud jsou překážky ve
vzdálenosti signalizované stálým tónem za
04 Podpora řidiče
Parkovací asistent*
i před vozidlem, bude se signál ozývat reproduktorů střídavě.
Zadní parkovací asistent
Přední parkovací asistent
DŮLEŽITÉ
•
V tomto případě věnujte zvýšenou
pozornost manévrování a přejezdu
s vozem - jeďte velmi pomalu nebo
zastavte. Může hrozit značné nebezpečí poškození vozidla a ostatních
předmětů, protože senzory nedokáži
v daný okamžik optimálně reagovat.
G021423
Senzory nedokáží detekovat vysoké
předměty např. vyčnívající nakládací
rampy.
G021424
Senzory nedokáží rozeznat v jistých okamžicích předměty jako např. řetězy, tenké
lesklé tyče a nízké bariéry, které jsou ve
"stínu signálu" - v tomto případě se pulzující tón nečekaně vypne a nepřejde
v nepřerušovaný tón, který očekáváte.
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5
metru. Signál vychází z jednoho ze zadních
reproduktorů.
Účinná vzdálenost před vozidlem je přibližně
0,8 metru. Signál pro překážky vpředu
vychází z jednoho z předních reproduktorů.
Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky.
Přední parkovací asistent je aktivní při
rychlosti cca. 10 km/h. Kontrolka v tlačítku se
rozsvítí a indikuje, že systém je aktivní. Jakmile rychlost poklesne pod 10 km/h, systém
se opět aktivuje.
Při couvání např. s přívěsem na tažné tyči se
automaticky vypne zadní parkovací asistence
- jinak by senzory reagovaly na přívěs.
POZNÁMKA
Pokud couváte např. s přívěsem nebo
nosičem jízdních kol na tažné tyči
a nepoužíváte originální kabeláž pro přívěs
Volvo, možná budete muset parkovací
asistenci manuálně vypnout, aby senzory
na přívěs nebo nosič nereagovaly.
04
POZNÁMKA
Přední parkovací asistent se vypne, pokud
se aktivuje parkovací brzda nebo pokud se
ve voze s automatickou převodovkou zvolí
režim P.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
195
04 Podpora řidiče
Parkovací asistent*
DŮLEŽITÉ
Čištění čidel
POZNÁMKA
Montáž přídavných světlometů: Nezapomeňte, že přídavné světlomety nesmějí
zakrývat čidla – přídavné světlomety by
mohly být detekovány jako překážky.
Nečistoty, led a sníh na čidlech mohou
způsobit generování nesprávných varovných signálů.
Indikátor poruchy
04
Pokud se informační kontrolka rozsvítí trvale a na sdružené přístrojové
desce se zobrazí textová zpráva
Park. asistent Doporucen servis, je parkovací asistence vypnuta.
Umístění čidel, předních.
DŮLEŽITÉ
Za určitých podmínek může systém parkovacího asistenta generovat nesprávné
varovné signály, příčinou kterých jsou
vnější zdroje zvuku, vydávající stejné
ultrazvukové frekvence, se kterými pracuje
systém.
G021425
Příkladem takových zdrojů jsou houkačky,
mokré pneumatiky na asfaltu, pneumatické
brzdy, zvuky výfuků motocyklů atd.
Umístění čidel, zadních.
Pro zajištění správné funkce musí být čištění
čidel prováděno pravidelně. Pro čištění používejte vodu a autošampon.
196
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
Parkovací kamera*
Všeobecné informace
Funkce a provoz
Parkovací kamera je součástí systému asistenta. Aktivuje se při zařazení zpátečky (toto
nastavení lze upravit v menu, viz strana 211).
Po zařazení zpátečky se zobrazí dvě nepřerušované čáry, které graficky označují stopy
zadních kol vozu při stávajícím úhlu natočení
řízení. Tato funkce usnadní parkování a zatáčení v úzkých prostorech a během manévrování s přívěsem. Přibližné vnější obrysy
vozidla jsou znázorněny pomocí dvou přerušovaných čar. Tyto pomocné čáry lze vypnout
v nabídce nastavení.
Obraz z kamery se objeví na obrazovce
středové konzoly.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém systému vozidla, vyčnívání tažné tyče
se zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
VAROVÁNÍ
•
Parkovací kamera slouží pouze jako
pomocný prostředek. Nezbavuje řidiče
odpovědnosti při couvání.
•
Kamera má mrtvé úhly, kde nemohou
být překážky detekovány.
•
Dávejte pozor na osoby a zvířata
v blízkosti vozu.
Je-li aktivní jiné zobrazení, systém parkovací
kamery automaticky přebere zobrazení
a obraz z kamery se objeví na obrazovce.
Umístění tlačítka CAM.
Kamera vidí, co je za vozem a zda se něco
blíží ze stran.
Kamera zobrazuje široký prostor za vozidlem
s částí nárazníku a tažným zařízením.
Na obrazovce mohou objekty vypadat oproti
skutečnosti mírně nakloněné - to je naprosto
v pořádku.
04
Je-li vůz vybaven snímači* parkovacího asistenta, informace z těchto snímačů se zobrazí
graficky jako barevná políčka označující vzdálenost k detekovaným překážkám, viz
strana 194.
Kamera je aktivní přibližně 5 sekund po
vyřazení zpátečky nebo do doby, než rychlost
vozidla překročí 10 km/h.
POZNÁMKA
Předměty zobrazované na obrazovce
mohou být ve skutečnosti blíže vozidlu,
než se to jeví na obrazovce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
197
04 Podpora řidiče
Parkovací kamera*
Naváděcí linie
04
Umístění kamery vedle otevíracího madla.
Světelné podmínky
Obrázek kamery se nastavuje automaticky
v závislosti na konkrétních světelných podmínkách. Proto se mohou jas a kvalita obrazu
nepatrně měnit. V případě nepříznivých světelných podmínek může být kvalita obrázku
nepatrně horší.
POZNÁMKA
Pro zajištění optimálního fungování musí
být čočka kamery čistá bez sněhu, nečistot a ledu. To platí především při zhoršené viditelnosti.
198
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Příklady zobrazení čar ze systému parkovacího
asistenta.
Linie na obrazovce jsou promítány, jako by
byly na zemi za vozem, a jsou přímo závislé
na pohybu volantu a ukazují řidiči trasu vozu
i při zatáčení.
POZNÁMKA
•
Při couvání s přívěsem, který není
elektricky připojen k vozu, budou čáry
na displeji odpovídat trase vozu, nikoliv přívěsu.
•
Na obrazovce se nezobrazí čáry,
pokud je k vozidlu elektricky připojen
systém přívěsu.
•
Parkovací kamera je automaticky
deaktivována při tažení přívěsu, pokud
je použitý originální kabel přívěsu
Volvo.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte, že obrazovka zobrazuje
pouze oblast za vozem – věnujte pozornost prostoru po stranách a před vozem,
když manévrujete při couvání.
04 Podpora řidiče
Parkovací kamera*
Hraniční čáry
asi 3,2 m za nárazník, pokud se v jejich dráze
nenachází žádná překážka.
Vozidla se senzory couvání*
Barva/lak
Vzdálenost (metry)
Žlutá
1,5–
Oranžová
0,3–1,5
Γervená
0–0,3
Nastavení
Jakmile se objeví obraz kamery, stiskněte
OK/MENU. Nastavení upravte podle potřeby.
Různé
Čáry systému.
Hraniční čáry, prostor 30 cm za vozidlem
Hraniční čára, volný prostor pro couvání
Barevné plochy (x 4, jednou na každé čidlo) ukazují vzdálenost.
"Dráhy kol"
Pokud je vozidlo vybaveno také snímači
parkovacího asistenta (viz strana 194), bude
indikace vzdálenosti přesnější a barevné plochy budou ukazovat, které ze 4 čidel registruje překážku.
Plná čára (1) ohraničuje prostor, který je od
nárazníku vzdálen asi 30 cm.
Přerušovaná čára (2) ohraničuje prostor za
nárazníkem do vzdálenosti cca. 1,5 m. Je to
také hranice odpovídající nejvíce vyčnívajícím
částem vozidla, jako jsou zpětné zrcátka
a rohy karoserie - také při zatáčení.
•
Ve výchozím nastavení se kamera aktivuje při zařazení zpátečky.
•
Jedním stisknutím tlačítka CAM se aktivuje kamera, i když není zpátečka
zařazena.
•
Je-li ve voze nainstalováno několik
kamer*, kamera se přepíná stisknutím
ovladače CAM nebo otáčením ovladače
TUNE.
04
Barva ploch se se zkracující se vzdáleností od
překážky postupně mění - ze žluté přes oranžovou až na červenou.
Široké "dráhy kol" (3) mezi bočními čárami
naznačují dráhy, kudy budou procházet kola
a mohou zasahovat až do vzdálenosti
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
199
04 Podpora řidiče
Parkovací kamera*
Omezení
POZNÁMKA
Držák jízdních kol nebo jiné příslušenství
upevněné na zadní části vozu může clonit
objektiv kamery.
04
Uvědomte si prosím, že i když se může zdát,
že je zakryta malá část obrazu, může to
představovat poměrně velký prostor, který
není vidět. Proto mohou být překážky zaregistrovány, až když jsou velmi blízko vozidla.
Nezapomeňte
200
•
Udržujte objektiv kamery čistý, bez ledu
a sněhu.
•
Objektiv kamery pravidelně čistěte vlažnou vodou a autošamponem – dávejte
pozor, abyste objektiv nepoškrábali.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
BLIS*
Všeobecné informace o BLIS
Provoz
Funkce
Funkce BLIS ((Blind Spot Information
System)) je informační systém založený na
kamerové technologii, která za určitých okolností může pomoci řidiči zaznamenat vozidla
pohybující se ve stejném směru v takzvaném
„mrtvém úhlu“.
Aktivace/deaktivace funkce BLIS
Systém je navržen tak, aby pracoval nejúčinněji při jízdě v hustém provozu po víceproudových dálnicích.
Systém je doplňkem, ne náhradou, bezpečného jízdního stylu a používání zpětných zrcátek. Nikdy nemůže nahradit
pozornost a odpovědnost řidiče. Odpovědnost za správné přejíždění mezi pruhy
zůstává vždy na řidiči.
Zpětné zrcátko se systémem BLIS1.
BLIS kamera
Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci.
Kontrolka
BLIS se aktivuje při nastartování motoru.
Kontrolky v panelech dveří při aktivaci BLIS
třikrát zablikají.
BLIS symbol
POZNÁMKA
Kontrolka na straně vozidla, kde bylo detekováno vozidlo, se rozsvítí. Pokud je
vozidlo předjížděno z obou stran, rozsvítí
se obě kontrolky.
1
04
G021426
VAROVÁNÍ
Systém lze deaktivovat/aktivovat po nastartování motoru jedním stisknutím tlačítka BLIS.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
systém menu vozu MY CAR pod menu
Nastavení Nastavení vozidla BLIS.
(Popis systému menu, viz strana 211).
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
201
04 Podpora řidiče
BLIS*
Po deaktivaci funkce BLIS kontrolka v tlačítku
zhasne a na sdružené přístrojové desce se
zobrazí zpráva.
Po aktivaci BLIS se kontrolka v tlačítku rozsvítí, na sdružené přístrojové desce se
zobrazí nová textová zpráva a kontrolky
v panelech dveří 3x zablikají. Stisknutím tlačítka OK textovou zprávu vymažte (Popis
zpráv, viz strana 209).
04
Kdy BLIS funguje
Pokud dojde k poruše systému, BLIS toto
sdělí řidiči prostřednictvím zprávy. Pokud jsou
například kamery zakryté, začne blikat kontrolka BLIS a na sdružené přístrojové desce
se zobrazí zpráva. V tomto případě zkontrolujte a vyčistěte čočky.
Denní světlo a tma
V případě potřeby lze systém dočasně
vypnout - viz kapitola Aktivace/deaktivace",
strana 201.
Za tmy systém reaguje na světlomety okolních vozidel. Pokud okolní vozidla nesvítí,
systém vozidla nedetekuje. To například znamená, že systém nereaguje na přívěsy bez
světlometů, které jsou taženy za osobním
nebo nákladním vozidlem.
Předjíždění
Systém reaguje, pokud:
•
•
předjíždíte jiné vozidlo rychlostí až
o 10 km/h vyšší než je rychlost druhého
vozidla
jste předjížděni jiným vozidlem rychlostí
až o 70 km/h vyšší než je rychlost vašeho
vozidla.
VAROVÁNÍ
BLIS nefunguje v prudké zatáčce.
A = přibližně 9,5 m a B = přibližně 3,0 m.
Systém pracuje, pokud vozidlo jede rychlostí
vyšší než 10 km/h.
Když kamera (1) detekuje vozidlo v mrtvém
úhlu, rozsvítí se trvale kontrolka (2), viz obr.
na straně 201.
202
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
BLIS nefunguje, pokud vozidlo couvá.
Široký přívěs připojený k vozu může zakrývat ostatní vozy v sousedních pruzích. Tak
nemusí dojít k detekci vozu v sledované
oblasti prostřednictvím systému BLIS.
Při denním světle systém reaguje na obrys
okolních vozidel. Systém je navržen tak, aby
detekoval motorová vozidla, například osobní
vozidla, nákladní vozidla, autobusy a motocykly.
VAROVÁNÍ
Systém nereaguje na cyklisty ani mopedy.
Kamery BLIS mají podobná omezení jako
lidské oko, tj. „vidí“ hůř například v hustém
sněžení, proti prudkému světlu nebo
v mlze.
Omezení
V některých situacích se může kontrolka BLIS
rozsvítit, i když žádné jiné vozidlo není
v mrtvém úhlu.
04 Podpora řidiče
BLIS*
Údržba
POZNÁMKA
Aby systém pracoval co nejefektivněji, čočky
kamer BLIS2 musí být čisté. Γočky je možné
čistit měkkým hadrem nebo vlhkou houbou.
Γistěte čočky opatrně, abyste je nepoškrábali.
Pokud se kontrolka BLIS příležitostně rozsvítí, i když se v mrtvém úhlu nenachází
žádný vůz, neznamená to, že v systému
došlo k poruše.
Pokud došlo k poruše v systému BLIS, na
sdružené přístrojové desce se zobrazí
Syst.mrtv.úhlu Doporucen servis.
Následující obrázky ukazují příklady situací,
kdy se může kontrolka BLIS rozsvítit, i když
žádné jiné vozidlo není v mrtvém úhlu.
DŮLEŽITÉ
Vlastní stín na velké lesklé hladké ploše, např.
protihluková bariéra nebo betonová vozovka.
Γočky jsou elektricky vyhřívané z důvodu
odstranění ledu a sněhu. Pokud je to
nutné, odstraňte sníh z čoček.
04
DŮLEŽITÉ
Oprava komponentů systému BLIS musí
být prováděna pouze v odborné dílně doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
Nízko stojící slunce svítící přímo do kamery.
Odraz od lesklého mokrého povrchu vozovky.
Zprávy
V situacích, kdy funkce BLIS nefunguje, se na
sdružené přístrojové desce může zobrazit
symbol a text s vysvětlením. Postupujte podle
pokynů.
Příklady zpráv:
2
Viz (1) na nákresu na straně 201.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
203
04 Podpora řidiče
BLIS*
Zpráva
Popis
Syst.mrtv.úhlu
ZAP
Systém BLIS je aktivován.
BLIS Nutný
servis
Systém mrtvého úhlu
je vypojen - kontaktujte dílnu.
BLIS Zablokovaná kamera
Kamera systému BLIS
je zablokována nečistotou, sněhem nebo
ledem - vyčistěte
čočky.
BLIS Omezená
funkce
Omezená funkce
přenosu dat mezi
kamerou systému
BLIS a elektrickým
systémem vozidla.
04
Kamera se opět sama
nastaví, jakmile se
přenos dat mezi
kamerou systému
BLIS a elektrickým
systémem ve vozidle
normalizuje.
Syst.mrtv.úhlu
VYP
204
Systém BLIS je deaktivován.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
04 Podpora řidiče
04
205
Menu a hlášení......................................................................................
Zdrojové menu MY CAR.......................................................................
Ovládání klimatizace.............................................................................
Nezávislé topení a vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*..............
Nezávislé topení*...................................................................................
Palubní počítač.....................................................................................
Adaptivní jízdní charakteristiky..............................................................
Komfort v prostoru pro cestující...........................................................
Komfort v prostoru pro cestující - Executive........................................
206
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
208
211
219
232
236
238
246
247
251
KOMFORT A RADOST Z JÍZDY
05 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
Sdružená přístrojová deska
Přehled menu
Pro některé z dále uvedených položek menu
musí být ve voze nainstalovány jisté funkce
a hardware.
Analogová sdružená přístrojová deska
Dig.rychl.
Topení*
Nezáv.top.*
Možn. TC
05
Informační displej (analogová sdružená přístrojová deska) a prvky k ovládání navigace v menu.
Informační displej (digitální sdružená přístrojová
deska) a prvky k ovládání navigace v menu.
OK – přístup k seznamu zpráv a potvrzení
zprávy.
Kolečko – pohyb mezi položkami menu.
RESET – vynulování aktivní funkce. Používá se v určitých případech k volbě/aktivaci funkce, viz vysvětlení pod každou
příslušnou funkcí.
Menu zobrazená na displeji na sdružené
přístrojové desce jsou řízena levým pákovým
přepínačem. Menu zobrazovaná v závislostí
na poloze klíče, viz strana 76. Pokud se
zobrazí zpráva, musí být potvrzena tlačítkem
OK, aby se menu zobrazila.
1
2
208
Některé motory.
Počet zpráv se zobrazí v závorkách.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Servisní stav
Hladina oleje1
Zprávy (##)2
Digitální sdružená přístrojová deska
Nastavení*
Motivy
Režim kontrastu/Režim barev
Servisní stav
Zprávy2
Hladina oleje
Nezáv.topení*
Nulování počítadla km
05 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
Zpráva
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky se na displeji současně objeví příslušná
zpráva. Do odstranění závady bude v paměti
uložena chybová zpráva.
Stisknutím tlačítka OK (viz obrázek v části
"Sdružená přístrojová deska" na stránce 208)
lze potvrdit zprávu a procházet zprávami.
POZNÁMKA
Pokud se při použití palubního počítače
zobrazí výstražná zpráva, musí se přečíst
(stisknutím tlačítka OK) ještě před tím, než
se pokračuje v předchozí aktivitě.
Zpráva
Popis
Bezpečně
zastavteA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Vypněte
motorA
Nutný
servisA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
okamžitě zkontrolovali.
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Nutný
servisA
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
co nejdříve zkontrolovali.
Převodovka
Omezená
funkčnost
Viz manuálA
Přečtěte si příručku pro
uživatele.
Převodovka není schopna
fungovat v plném rozsahu.
Jeďte pomalu, dokud
zpráva C nezmizí.
Objednejte
se do
servisu
Γas na objednání pravidelné servisní prohlídky kontaktujte servisB.
Čas na pravidelný
servis
Γas na pravidelnou
servisní prohlídku - kontaktujte servisB. Tato doba
je určována podle počtu
ujetých kilometrů, počtu
měsíců od poslední prohlídky, provozní doby
motoru a kvality oleje.
Termín
servisu
překročen
Pokud nejsou dodržovány
servisní intervaly, záruka
nekryje poškozené díly kontaktujte servisB.
Převodovka
Nutná
výměna
oleje
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
co nejdříve zkontrolovali.
Pokud se objevuje opakovaně - kontaktujte servisB.
Horká
převod.
Snižte
rychlost
Jeďte plynuleji nebo
s vozidlem bezpečně
zastavte. Zařaďte neutrál
a nechte motor běžet ve
volnoběžných otáčkách,
dokud zpráva nezmizí.
Horká
převod.
Bezp.
zastavte
Počk.až
zchl.
Kritická závada. Okamžitě
bezpečně zastavte vůz
a kontaktujte servisB.
05
209
05 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
A
B
C
05
210
Zpráva
Popis
Dočasně
vypnutoA
Funkce byla dočasně
vypnuta a je automaticky
resetována za jízdy nebo
po opětovném nastartování motoru.
Vybitá baterie Úsporný
režim
Audiosystém se vypnul
z důvodu úspory energie.
Dobijte akumulátor.
Součást zprávy, která se zobrazí společně s informací
o místě, kde došlo k problému.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Další informace o automatické převodovce, viz strana 123.
05 Komfort a radost z jízdy
Zdrojové menu MY CAR
Obecné informace o systému MY CAR
menu.
Řada funkcí ve vozidle jako např.
nastavení hodin, zrcátek na dveřích
a zámků, se ovládá pomocí tohoto
Provoz
Ovládací prvky středové konzoly
Menu se prochází pomocí tlačítek na
středové konzole nebo pomocí pravé klávesnice na volantu.
•
•
•
•
•
bude odmítnut telefonní hovor
bude přerušena aktuální funkce
budou vymazány vstupní znaky
zruší se naposledy provedené výběry
dojde k posunutí v systému menu směrem nahoru
Různé výsledky přinese krátký a dlouhý stisk.
Dlouhým stisknutím se dostanete do nejvyšší
úrovně menu (zobrazení hlavních zdrojů), ve
které jsou přístupné všechny funkce a zdroje
menu. Viz také 257.
Některé funkce jsou k dispozici standardně,
jiné se týkají výbavy na přání.
Ovládací prvky na středové konzole pro navigaci
v menu.
05
Stiskněte MY CAR a otevře se menu
funkce MY CAR.
Stiskněte OK MENU a zvolte/zaškrtněte
označenou položku v menu nebo uložte
do paměti zvolenou funkci.
Pro přetočení nahoru/dolů v možnostech
menu otočte knoflíkemTUNE.
EXIT
Funkce EXIT
V závislosti na funkci, u které se kurzor
nachází, když se stiskne EXIT, a v závislosti
na úrovni menu, nastane některá z následujících situací:
}}
211
05 Komfort a radost z jízdy
Zdrojové menu MY CAR
Klávesnice na volantu*
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení zámku Odemknout dveře
Dveře řidiče, pak všechny.
Příklad vyhledání a nastavení funkce pomocí
klávesnice na volantu:
1. Stiskněte tlačítko MY CAR na středové
konzole.
2. Pomocí ovládacího kolečka (1) přejděte
na požadované menu, např. Nastavení
a potom stiskněte ovládací kolečko otevře se submenu.
Klávesnice se pro jednotlivé trhy může lišit.
05
Otáčením přetáčecího kolečka přetáčejte
jednotlivé položky v menu nahoru nebo
dolů.
Stisknutím přetáčecího kolečka zvolte/
zaškrtněte označenou položku v menu
nebo uložte do paměti zvolenou funkci.
EXIT (viz nadpis "Funkce EXIT", strana
211).
Vyhledávací cesty
Aktuální úroveň menu je zobrazena v pravé
horní části obrazovky displeje středové konzoly. Vyhledávací cesty pro funkce systému
menu jsou v tomto manuálu popsány následovně:
212
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
tlačítka EXIT (2) projděte přes menu
postupně zpět.
Postup je stejný jako u tlačítek na středové
konzole -viz strana 211: OK MENU (2), EXIT
(4) a knoflík TUNE (3).
MY CAR
Ve zdrojovém menu MY CAR jsou k dispozici
následující možnosti:
3. Přejděte na požadované menu, např.
Nastavení vozidla a stiskněte ovládací
kolečko - otevře se submenu.
4. Přejděte na Nastavení zámku a stiskněte ovládací kolečko - otevře se nové
submenu.
5. Přejděte na Odemknout dveře a stiskněte ovládací kolečko - otevře se submenu s funkcemi, které lze zvolit.
6. Zvolte si požadovanou možnost Všechny
dveře nebo Dveře řidiče, pak všechny
a stiskněte ovládací kolečko - v prázdném políčku vedle dané možnosti se
objeví křížek.
7. Ukončete programování - jedním dlouhým stisknutím nebo krátkým tisknutím
•
•
•
•
•
My S80
Statistika cesty (Trip statistics)
DRIVe
Podpůr. systémy (Support systems)
Nastavení (Settings)
05 Komfort a radost z jízdy
Zdrojové menu MY CAR
My S80
Na obrazovce se zobrazuje historie se sloupcovým grafem průměrné spotřeby paliva, viz
strana 245.
Menu úrovně 1
Menu úrovně 2
Systém podpory řidiče
Menu úrovně 3
str.
x
Menu úrovně 4
Zde jsou zobrazeny čtyři první úrovně menu
v rámci MY CAR Nastavení. Některá
menu mají další podmenu - ta jsou pak podrobně popsána v příslušných oddílech.
Při volbě toho, zda by se měla funkce aktivovat /Zap, nebo deaktivovat /Vyp, se zobrazí
čtvereček:
UPOZORNĚNÍ! Obrázek je pouze informativní počet funkcí se liší v závislosti na trhu a zvolené
výbavě.
MY CAR
My S80
Na displeji je zobrazena skupina všech podpůrných systémů řidiče - ty lze zde aktivovat
nebo deaktivovat.
UPOZORNĚNÍ! Obrázek je pouze informativní počet funkcí se liší v závislosti na trhu a zvolené
výbavě.
MY CAR
Podpůr. systémy
DRIVe
(MY CAR > Support systems)
Zde jsou mimo jiné popsány části koncepce
DRIVe vozů Volvo.
Na displeji se objeví shrnutí aktuálního stavu
podpůrných systémů řidiče.
• Start/Stop
• Ekologické rady
Další informace, viz strana 131.
Statistika jízdy
MY CAR
Setup - menu
Menu jsou strukturována následovně:
05
Zap: Vybraný čtvereček.
Vyp: Prázdný čtvereček.
•
Vyberte ZapVyp pomocí OK a pak menu
zavřete příkazem EXIT.
Funkce v menu MY CAR
Nastavení vozidla
Paměť klíče
Zap
Vyp
strana
79
a 103
Statistika cesty
}}
213
05 Komfort a radost z jízdy
Zdrojové menu MY CAR
Nastavení zámku
Autom. zamknutí dveří
Zap
strana
42, 51
a 53
Vyp
Dveře řidiče, pak všechny
Bezklíčový vstup
Všechny dveře
Dveře na stejné straně
Obě přední dveře
Dotaz při opuštění vozu
Nastavení venkovních zrcátek
Sklopit zrcátko
Naklonit levé zrcátko
Naklonit pravé zrcátko
214
s.92
Zap
Zap
Vyp
Dočasně levostranný provoz
Vyp
Vyp
Vyp
nebo
strana
42
a 94
30 sek.
s. 103
60 sek
90 sek
Zap
Aktivní nátáčivé světlomety
90 sek
Doba návrat. osvětl.
Dočasně pravostranný provoz
Vyp
30 sek.
60 sek
strana
55
a 59
s.94
Zap
Zap
Trvání přibliž. osvětlení
Libovolné dveře
Aktivovat jedenkrát
3x bliknutí směrovek
Světelný signál při
odemknutí dveří
Všechny dveře
Omezené zabezpečení
s.40
Světelný signál při zamknutí dveří
Vyp
Odemknout dveře
05
Nastavení světel
s.90
Zap
s.94
Vyp
Přídavné světlomety
Zap
Vyp
s.91
05 Komfort a radost z jízdy
Zdrojové menu MY CAR
Posilovací účinek servořízení
s.246
Lane Departure Warning
s.191
City Safety
Nízký
Zap
Zap
Střední
Vyp
Vyp
Vysoký
Zapnout při startu
s.177
Dopravní značky: informace
Driver Alert
Vyp
Zap
Výstraha: rychlost
Vyp
Zap
Normální
Vyp
Výstražný tón
Zap
Vyp
Vyp
s.152
Zap
Daleko
DSTC
Vyp
s.187
05
Nastavení systému
s.150
Zap
s.168
Zap
Vyp
Vyp
Blízko
Upozornění na odstup
Zap
Zap
Výstražná vzdálenost
Vyp
Vyšší citlivost
Podpůrné systémy řízení
s.201
Zap
Vyp
Všechna menu v Nastavení
vozidla jsou uváděna v původním továrním nastavení.
Varování před kolizí
BLIS
Zap
Resetovat nastavení vozidla
s.171
Čas
s.73
Zde se nastavují hodiny na sdružené přístrojové desce.
Časový formát
s.73
12h
24h
}}
215
05 Komfort a radost z jízdy
Zdrojové menu MY CAR
Spořič obrazovky
Jednotka vzdálenosti a paliva
MPG (UK)
Vyp
MPG (US)
Pokud zvolíte tuto možnost, po
jisté době nečinnosti zmizí
z obrazovky displeje aktuální
obsah a objeví se prázdná obrazovka.
Pokud stisknete některé z tlačítek
na obrazovce displeje nebo
některé z ovládacích tlačítek,
opět se zobrazí původní obsah.
05
s.211
Zap
km/l
l/100km
Jednotka teploty
Celsius
Fahrenheit
Jazyk
Výběr jednotky pro zobrazení
venkovní teploty a nastavení
ovládání klimatizace.
Výběr jazyka textu menu.
Hlasitost
Zobrazit nápovědu
Zap
Vyp
Vysvětlující text pro aktuální
obsah displeje se zobrazí, je-li
tato možnost zvolena.
Hlasitost hlasového výstupu
Hlasitost asistenta
parkování vpředu
Hlasitost asistenta
parkování vzadu
Hlasitost vyzvánění
(Hlasitost hlasového výstupu:
Pouze, je-li nainstalována navigace Volvo GPS RTI - viz
příručka RTI).
216
s.245
Resetovat nastavení systému
Všechna menu v Nastavení
systému jsou uváděna v původním továrním nastavení.
Nastavení hlas. ovládání
Voice tutorial
Tato položka + OK obsahuje mluvené informace o tom, jak tento
systém funguje.
05 Komfort a radost z jízdy
Zdrojové menu MY CAR
Seznam jazykových pokynů
Telefonní pokyny
Phone
Phone call contact
Phone dial number
Navigační pokyny
Navigation
Navigation repeat instruction
Navigation go to address
Všeobecné pokyny
Help
Cancel
Voice tutorial
Položky v menu Telefonní
pokyny obsahují několik příkladů
hlasových povelů, které jsou
k dispozici - pouze, je-li nainstalován mobilní telefon s aktivovaným systémem Bluetooth®. Další
informace a podrobnosti - viz
strana 285.
Položky v menu Navigační
pokyny obsahují několik příkladů
hlasových povelů, které jsou
k dispozici - pouze, je-li nainsta-
lován navigační systém Volvo
RTI*.
Voice user setting
Standardní nastavení
User 1
User 2
Zde můžete vytvořit druhý uživatelský profil, což je výhodné,
pokud vozidlo/systém bude pravidelně používat více než jedna
osoba. Standardní nastavení
umožňuje výchozí nastavení Factory default.
Voice training
Uživatel 1
Uživatel 2
Pomocí funkce Voice training se
systém rozpoznávání hlasu naučí
rozeznat hlas a výslovnost řidiče.
Na obrazovce se zobrazí několik
frází, které má řidič nahlas
přečíst. Jakmile se systém naučí
rozeznat mluvu řidiče, zobrazování frází se zastaví. Potom
můžete zvolit např. položku User
1 v menu Voice user setting
a systém bude naslouchat správnému uživateli.
05
Hlasitost hlasového výstupu
Na obrazovce se objeví ovládání
hlasitosti - nyní pokračujte následovně:
1. Nastavte hlasitost pomocí
ovládacího kolečka.
2. Pomocí tlačítka OK spusťte
zkušební poslech.
3. Pro uložení nastavení použijte
EXIT. Menu se vypne.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
217
05 Komfort a radost z jízdy
Zdrojové menu MY CAR
Voice POI list
Autom. nastavení ventilátoru
Edit list
Normálně
Možností je celá řada a pro jednotlivé trhy se liší. V tomto
seznamu můžete zvolit maximálně 30 oblíbených položek.
05
Silně
Slabě
Časovač recirkulace vzduchu
Informace
Nastavení audio
Autom. zapnutí
vytápění volantu
Zap
Vyp
Zap
Auto. zapnutí vytápění sed. řidiče
Zap
Vyp
Systém kvality vzduchu uvnitř vozu
Zap
Vyp
Resetovat nastavení klimatu
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
s.259
Volvo On Call
Vyp
Vyp
218
Oblíbené (FAV)
Viz popis v samostatné příručce.
Autom. vyhřívání zadního skla
Nastavení klimatu
Všechna menu v Nastavení klimatu jsou uváděna v původním
továrním nastavení.
Zap
Položka Voice POI list se
zobrazí pouze v případě, že je
nainstalován navigační systém
Volvo RTI*. Další informace o rozpoznávání hlasu a možnostech
použití - viz uživatelská příručka
k navigačnímu systému.
s.255
s.219
Počet klíčů
s.40
Číslo VIN
s.398
Kód DivX® VOD
s.277
Verze Bluetooth softwaru ve vozidle
s.284
Verze mapy a softwaru*
Pouze ve vozech s navigací GPS
Volvo - viz zvláštní příručka.
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Všeobecné informace
Ovládání klimatizace
Vůz je vybaven elektronicky řízenou klimatizací (ECC). Systém klimatizace chladí nebo
topí, stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu v prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
Klimatizaci (AC) můžete vypnout, viz
strana 228, ale pro zajištění optimálního
komfortu z hlediska klimatu v prostoru pro
cestující a pro zabránění zamlžení oken by
klimatizace měla být stále zapnutá.
Skutečná teplota
Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním podmínkám s ohledem na rychlost vzduchu, vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci,
které ovlivňují interiér a exteriér vozu.
Systém zahrnuje čidlo slunečního svitu, které
detekuje stranu, ze které svítí slunce do prostoru pro cestující. To znamená1, že se může
lišit teplota mezi pravými a levými větracími
otvory, a to přesto, že pro obě strany je
nastavena stejná teplota.
1
Umístění čidel
•
Γidlo slunečního svitu se nachází na horní
straně palubní desky.
•
Γidlo teploty v prostoru pro cestující se
nachází pod ovládacím panelem klimatizace.
•
Γidlo venkovní teploty je umístěno na
vnějším zpětném zrcátku.
•
Γidlo vlhkosti* je umístěno na zpětném
zrcátku v interiéru.
POZNÁMKA
Nezakrývejte čidla oděvem ani jinými
předměty.
Boční okna a střešní okno*
Aby klimatizace fungovala optimálně, měla by
být zavřena boční okna i střešní okno*, pokud
je jím vůz vybaven.
Zamlžení oken
Odstraňte zamlžení zvnitřní strany oken primárně pomocí funkce vyhřívání.
Abyste snížili riziko zamlžení, udržujte okna
čistá a používejte čistič na okna.
Ventilační otvory v odkládací poličce za
zadními sedadly
POZNÁMKA
Aby se zadní okno nemlžilo, neblokujte
oděvy ani jinými předměty větrací otvory
vzadu na odkládací poličce.
Dočasné vypnutí klimatizace
Když motor vyžaduje plný výkon, např. při
maximální akceleraci nebo jízdě do kopce
s přívěsem, klimatizace může být dočasně
vypnuta. Pak může v prostoru pro cestující
dojít k dočasnému zvýšení teploty.
Kondenzace
05
Za teplého počasí se může pod vozem objevit
kondenzát z klimatizace. Jde o zcela normální
jev.
Led a sníh
Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním oknem).
Funkce úplného větrání
Funkce současně otevře/zavře všechna boční
okna a může být používána například k rychlé
výměně vzduchu za horkého počasí, viz
strana 53.
Platí pouze pro ECC.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
219
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
otevřou jedny z dveří prostoru pro cestující.
Filtr klimatizace
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro
cestující je čištěn filtrem. Ten musí být měněn
v pravidelných intervalech. Doporučený interval pro výměnu filtru je v každém předepsaném servisním plánu. Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí, měňte filtr častěji.
POZNÁMKA
Existují různé typy filtru pro prostor pro
cestující. Ujistěte se, že je instalován
správný filtr.
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
05
Tato položka volitelné výbavy udržuje prostor
pro cestující čistý, bez alergenů a substancí
způsobujících astma. Další informace
o příslušenství CZIP najdete v brožuře, kterou
jste obdrželi při zakoupení vozu.
Zahrnuje následující:
•
220
Rozšířená funkce ventilátoru, což znamená, že ventilátor se zapne při otevření
vozu dálkovým ovladačem s klíčem.
Ventilátor plní prostor pro cestující čerstvým vzduchem. Funkce se zapíná
v případě potřeby a vypíná se automaticky po určité době, nebo když se
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Systém kvality vzduchu v interiéru IAQS
je plně automatický systém, který čistí
vzduch v prostoru pro cestující od znečisťujících látek, jako jsou pevné částice,
uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón.
POZNÁMKA
Pro udržení standardu CZIP vozidel vybavených příslušenstvím CZIP se filtr
systému kvality vzduchu IAQS musí měnit
každých 15 000 km nebo jednou za rok
podle toho, co nastane dříve. Mění se však
do 75 000 km nad 5 let. U vozidel bez
výbavy CZIP a v případech, kdy si zákazník nepřeje udržení standardu CZIP, se
filtr systému kvality vzduchu IAQS musí
vyměnit při pravidelné údržbě.
Používání testovaných materiálů ve
vybavení interiéru.
Materiály byly vyvinuty tak, aby bylo minimalizováno množství prachu v prostoru pro
cestující a přispívají ke snadnému udržování
prostoru pro cestující v čistotě. Koberce
v prostoru pro cestující i v zavazadlovém
prostoru jsou vyjímatelné a lze je snadno
čistit. Používejte čisticí prostředky
a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo, viz strana 391.
Nastavení menu
U šesti funkcí systému ovládání klimatizace
lze pomocí středové konzoly výchozí nastavení aktivovat, deaktivovat nebo změnit.
Všeobecné informace o navigaci v menu, viz
strana 212:
•
Úroveň ventilátoru u automatické klimatizace* , viz strana 227.
•
•
Γasovač recirkulace, viz strana 229.
•
•
Systém kvality vzduchu*, viz strana 229.
•
Automatické spuštění vyhřívání volantu,
viz strana 85.
Automatické spuštění vyhřívání volantu,
viz strana 104.
Automatické spuštění vyhřívání sedadla
řidiče, viz strana 225.
Funkce systému ovládání klimatizace lze
resetovat na výchozí nastavení pomocí
systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení klimatu
Resetovat nastavení klimatu.
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Distribuce vzduchu
Ventilační otvory ve sloupcích dveří
G021366
G021368
Ventilační otvory v palubní desce
Vstupní vzduch je rozdělen mezi několik
větracích otvorů v prostoru pro cestující.
Distribuce vzduchu je v režimu AUTO* plně
automatická.
V případě potřeby může být řízena manuálně,
viz strana 230.
Zavřeno
Zavřeno
Otevřeno
Otevřeno
Horizontální nastavení
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení
Nasměrujte vnější ventilační otvory na boční
okna, aby bylo odstraněno zamlžení.
05
Vertikální nastavení
Pokud chcete při vlhkém počasí odstranit
zamlžení oken, nasměrujte ventilační otvory
na okna.
Pokud chcete v horkém počasí zajistit
příjemné klima na zadních sedadlech, nasměrujte ventilační otvory do prostoru pro cestující.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
221
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že malé děti mohou být
citlivé na proudění vzduchu a průvan.
05
222
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*
05
Řízení teploty, levá strana
Elektricky vyhřívané přední sedadlo,
vlevo2
Rychlé odstranění námrazy (Max. defroster)
Ventilátor
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na
podlaze
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
2
3
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek, viz strana 104
AC – – Zapnutí/vypnutí klimatizace
Odvětrávané přední sedadlo*3, vlevo
Odvětrávané přední sedadlo*3, vpravo
Elektricky vyhřívané přední sedadlo,
vpravo2
Řízení teploty, pravá strana
Recirkulace
AUTO - automatická regulace klimatizace
V závislosti na tom, zda je vůz vybaven odvětrávaným předním sedadlem*, se umístění tohoto tlačítka liší.
Standardně u výbavy Executive.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
223
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Elektronické řízení teploty, ETC
05
Ventilátor
Elektricky vyhřívané přední sedadlo, vlevo
AC – – Zapnutí/vypnutí klimatizace
Rychlé odstranění námrazy (Max. defroster)
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na
podlaze
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
224
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek, viz strana 104
Recirkulace
Elektricky vyhřívané přední sedadlo,
vpravo
Řízení teploty
Ovládání
Vyhřívaná sedadla*
VAROVÁNÍ
Vyhřívané sedadlo by nemělo být používáno lidmi, kteří mají potíže s vnímáním
zvýšení teploty z důvodu ztráty smyslové
vnímavosti nebo z nějakého důvodu mají
potíže s ovládáním vyhřívání sedadel.
V opačném případě hrozí poranění
v důsledku popálení.
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Přední sedadla
•
Nejnižší úroveň vyhřívání - na obrazovce
svítí jedno oranžové políčko.
•
Vypnutí ohřevu - nesvítí žádné políčko.
Zadní sedadlo
Automatické spuštění vyhřívání sedadla
řidiče.
Je-li aktivováno automatické spuštění
vyhřívání sedadla řidiče, při nastartování
motoru se vyhřívání sedadla řidiče spustí na
nejvyšší úrovni.
Na obrazovce displeje se zobrazí momentálně
nastavená úroveň vyhřívání.
V závislosti na tom, zda je
vůz vybaven odvětrávaným
předním sedadlem*, se umístění tohoto tlačítka liší, viz
nákres na straně 223.
Funkce se automaticky spustí, je-li vozidlo
chladné a teplota okolí je pod +7 °C. Funkce
se aktivuje a deaktivuje v systému menu
MY CAR v Nastavení Nastavení klimatu
Auto. zapnutí vytápění sed. řidiče. Popis
systému menu, viz strana 211.
Momentálně nastavenou úroveň vyhřívání
poznáte podle kontrolek v tlačítku.
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte
funkci:
•
Nejvyšší úroveň vyhřívání - svítí tři kontrolky.
•
Nižší úroveň vyhřívání - svítí dvě kontrolky.
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte
funkci:
•
Nejnižší úroveň vyhřívání - svítí jedna kontrolka.
•
•
Vypnutí ohřevu - nesvítí žádná kontrolka.
•
3
Nejvyšší úroveň vyhřívání - na obrazovce
na středové konzole svítí tři oranžová
políčka (viz obrázek nahoře)
Nižší úroveň vyhřívání - na obrazovce svítí
dvě oranžová políčka.
05
Větraná přední sedadla*3
Větraná přední sedadla mohou být specifikována pouze, pokud je vozidlo vybaveno kli-
Standardně u výbavy Executive.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
225
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Umístění tlačítka, viz nákres
na straně 223.
matizací ECC. Systém větrání se skládá
z ventilátorů v sedadlech a opěradlech, které
odsávají vzduch z čalounění sedadel. Chladicí
efekt zvyšuje chlazení prostoru pro cestující.
Systém větrání je možné aktivovat při běžícím
motoru.
Větrání je možné používat zároveň s vyhříváním sedadla. Funkci je možné například použít k vysušení vlhkého oděvu.
Větrání je regulováno klimatizací, přičemž je
brána v úvahu teplota sedadla, sluneční
záření a venkovní teplota.
05
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte funkci.
K dispozici jsou tři různé úrovně chladicího
a sušícího výkonu:
•
Komfortní úroveň III: Nejvyšší výkon - na
obrazovce na středové konzole svítí tři
modrá políčka (viz obrázek nahoře).
•
Komfortní úroveň II: Nižší výkon - na
obrazovce svítí dvě modrá políčka.
•
Komfortní úroveň I: Nejnižší výkon - na
obrazovce svítí jedno modré políčko.
•
Vypnutí funkce - nesvítí žádné políčko.
POZNÁMKA
Větrání sedadel by měli lidé citliví na průvan používat opatrně. Pro dlouhodobé
použití doporučujeme úroveň komfortu I.
Na obrazovce displeje se zobrazí momentálně
nastavená úroveň výkonu.
226
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
DŮLEŽITÉ
Větrání sedadel není možné spustit, pokud
je teplota v prostoru pro cestující nižší než
5 °C. Předchází se tak prochladnutí osob
sedících na sedadle.
Ventilátor
POZNÁMKA
Je-li ventilátor zcela vypnutý, klimatizace
se nezapne, což může vést k zamlžování
oken.
Knoflík ventilátoru pro ECC*
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku. Pokud je zvolena
funkce AUTO, rychlost ventilátoru je řízena automaticky.
Předtím nastavená rychlost
je změněna.
Knoflík ventilátoru pro ETC
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku.
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Distribuce vzduchu
Rychlost ventilátoru v automatickém režimu
může být nastavena v systému menu MY
CAR pod položkami Nastavení Nastavení
klimatu Autom. nastavení ventilátoru.
Vyberte jednu z možností Slabě, Normálně
nebo Silně:
• Slabě – automatické řízení ventilátoru.
Přednost má malé proudění vzduchu.
• Normálně – automatické řízení ventilátoru.
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na
podlaze
Postava se skládá ze tří tlačítek. Po stisknutí
tlačítka se na obrazovce rozsvítí obrázek
postavy (viz následující obrázek) a šipka před
danou částí obrázku indikuje nastavení distribuce vzduchu. Další informace o distribuci
vzduchu, viz strana 230.
Nastavená distribuce vzduchu se zobrazuje na
obrazovce displeje.
AUTO - automatická regulace
klimatizace1
• Silně – automatické řízení ventilátoru.
Přednost má silné proudění vzduchu.
Popis systému menu, viz strana 212.
Řízení teploty
05
Funkce Auto reguluje automaticky teplotu, klimatizaci,
rychlost ventilátoru, recirkulaci a distribuci vzduchu.
Pokud vyberete jednu nebo více funkcí
manuálně, ostatní funkce budou řízeny automaticky. Všechna manuální nastavení se po
stisknutí tlačítka AUTO vypnou. Na obrazovce displeje se objeví AUTO KLIMA.
Na obrazovce na středové konzole se zobrazí
aktuální teplota pro obě strany.
1
Platí pouze pro ECC.
227
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Teplotu lze nastavit pomocí
knoflíku. U systému ECC* se
teplota na straně řidiče
a teplota na straně spolujezdce mohou nastavit
zvlášť.
Vyhřívané čelní sklo* a maximální
odmražování
POZNÁMKA
Topení nebo chlazení nemohou být urychleny volbou vyšší nebo nižší teploty než je
požadovaná teplota.
AC – Zapnutí/vypnutí klimatizace
Pokud svítí kontrolka na tlačítku AC, klimatizace je regulována automaticky. Takto je
nasávaný vzduch ochlazován
a odvlhčován.
Kontrolka na tlačítko AC
zhasne, jakmile klimatizaci vypnete. Ostatní
funkce jsou stále řízeny automaticky. Pokud
rychlé odstranění námrazy aktivujete na maximum, klimatizace se automaticky zapne
a vzduch se co nejrychleji odvlhčí.
•
Vzduch proudí na okna - na obrazovce se
rozsvítí symbol (2).
•
Vypnutí funkce - nesvítí žádná kontrolka.
U vozidel s vyhřívaným čelním sklem:
Při nastartování se vyvolá předcházející
nastavení.
05
U vozidel bez vyhřívaného čelního skla:
Zvolené nastavení se zobrazuje na obrazovce
displeje.
Elektrické topení*
Rychlé odstranění námrazy (Max. defroster)
Používá se k rychlému
odstranění námrazy
a zamlžení z čelního okna
a bočních oken. Kontrolka
v tlačítku pro odstranění
námrazy svítí, pokud je
funkce aktivní.
•
Aktivujte vyhřívání čelního skla4 - na obrazovce se rozsvítí kontrolka (1).
•
Aktivujte vyhřívání čelního skla4 a vzduch
proudí na okna - na obrazovce se rozsvítí
kontrolky (1) a (2).
•
Vypnutí funkce - nesvítí žádná kontrolka.
POZNÁMKA
Elektricky vyhřívaná skla a IR sklo, viz
strana 100, mohou mít vliv na funkčnost
transpondérů a ostatních komunikačních
zařízení.
POZNÁMKA
Trojúhelníková oblast na koncích čelního
skla není elektricky vyhřívána a odstraňování ledu zde může trvat déle.
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte
funkci.
4
228
Pokud se při aktivování vyhřívání čelního skla ve zpětném zrcátku objeví C, musí se znovu nakalibrovat kompas*. Viz kapitola Kalibrace na straně 106 .
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
POZNÁMKA
Pokud byl motor automaticky zastaven,
elektrické vyhřívaní čelního skla nefunguje,
viz strana 131.
Provede se následující, aby bylo zajištěno
maximální odvlhčení vzduchu v prostoru pro
cestující:
•
•
klimatizace je automaticky zapnuta
automaticky jsou vypnuty recirkulace
a systém kvality vzduchu.
POZNÁMKA
Pokud je ventilátor nastaven na maximum,
stoupne hlučnost.
Po vypnutí funkce odstranění námrazy se
systém klimatizace vrátí k předchozímu
nastavení.
Vyhřívaný volant*
Vyhřívání volantu se aktivuje/
deaktivuje tlačítkem na
středové konzole. Další informace, viz strana 85.
Recirkulace
Pokud je recirkulace
zapnuta, svítí oranžová kontrolka v tlačítku. Tato funkce
může být použita, když
chcete zabránit nasávání
znečistěného vzduchu
zvenku, např. výfukových
plynů do prostoru pro cestující. Je-li zapnuta
tato funkce, vzduch v prostoru pro cestující je
recirkulován, do vozu není nasáván žádný
vzduch zvenku.
DŮLEŽITÉ
Pokud vzduch ve voze cirkuluje příliš
dlouho, může se stát, že se okna zevnitř
zamlží.
Časový spínač
Když je aktivovaný časový spínač, systém
vypne manuálně zapnutou recirkulaci na
dobu závislou na vnější teplotě. Tím se sníží
riziko námrazy, zamlžení a zhoršení kvality
vzduchu. Funkce se aktivuje/deaktivuje
v systému menu MY CAR pod položkou
Nastavení Nastavení klimatu Časovač
recirkulace vzduchu . Popis systému menu,
viz strana 212.
POZNÁMKA
Zvolíte-li max. odmražování, recirkulace
bude vždy vypnuta.
Systém kvality vzduchu*
Systém kvality vzduchu (IAQS) odděluje plyny
a částice, redukuje pachy a znečišťující
částice v prostoru pro cestující. Pokud je kontaminován vnější vzduch, je uzavřen přívod
vzduchu a je zapnuta recirkulace.
Funkce se aktivuje/deaktivuje v systému
menu MY CAR pod položkou Nastavení
Nastavení klimatu Systém kvality
vzduchu uvnitř vozu. Popis systému menu,
viz strana 212.
05
POZNÁMKA
Aby vzduch v prostoru pro cestující byl
optimální, snímač kvality vzduchu musí být
vždy aktivován.
V chladném klimatu je recirkulace vzduchu
omezena tak, aby nedocházelo k mlžení.
V případě zamlžování doporučujeme
vypnout snímač kvality vzduchu a použít
funkce odmražování čelního skla, bočních
oken a zadního okna.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
229
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Vozy s funkcí DRIVe Start/Stop *
Pokud byl motor automaticky vypnut, dojde
k dočasnému omezení funkčnosti některých
zařízení, např. k omezení otáček ventilátoru
klimatizace. Další informace, viz strana 131.
Tabulka distribuce vzduchu
05
230
Distribuce vzduchu
Použití
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na okna.
Určité množství vzduchu
proudí ventilačními otvory.
Vzduch není recirkulován.
Klimatizace je vždy
zapnuta.
rychlé odstranění
námrazy a zamlžení.
Vzduch proudí na podlahu a okna. Určité
množství vzduchu
proudí ventilačními
otvory v palubní desce.
zajištění klimatického
komfortu a dobrého
odstraňování zamlžení
za chladného nebo
vlhkého počasí.
Vzduch na čelní sklo, přes
ventilační otvor systému
pro odstranění námrazy,
a na boční okna. Určité
množství vzduchu proudí
ventilačními otvory.
zabránění zamlžení
a námrazy v chladném a vlhkém klimatu, (toto neumožňuje příliš nízká
rychlost ventilátoru).
Vzduch proudí na podlahu a ventilačními
otvory v palubní desce.
za slunečného počasí
při nižších venkovních
teplotách.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Distribuce vzduchu
Použití
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na čelní
okno a ventilačními otvory
v palubní desce.
zajištění klimatického
komfortu za horkého
a suchého počasí.
Vzduch proudí na podlahu. Určité množství
vzduchu proudí ventilačními otvory v palubní
desce a na okna.
pro přímé topení nebo
ochlazování v oblasti
podlahy.
Vzduch proudí ventilačními
otvory v palubní desce do
oblasti hlavy a hrudi.
zajištění účinného
ochlazování za horkého počasí.
Vzduch proudí na podlahu, ventilačními otvory
v palubní desce a na
okna.
chladnější vzduch
v oblasti podlahy nebo
teplejší vzduch trochu
výše za chladného
počasí nebo horkého
a suchého počasí.
05
231
05 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení a vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*
Všeobecné informace
Doplňování paliva
Topení lze spustit přímo nebo pomocí časovače.
Prostřednictvím časového spínače je možné
nastavit dva různé časy. Tyto časy odpovídají
času, kdy bude vůz vytopen a připraven
k jízdě. Elektronický systém vozu na základě
venkovní teploty spočítá, s jakým předstihem
má být nezávislé topení zapnuto.
05
Nezávislé topení
Palivové topení není možné zapnout, pokud
venkovní teplota přesáhne 15 °C. Při teplotě
-5 °C nebo nižší je maximální doba chodu
nezávislého topení omezena na 50 minut.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte uvnitř topení spalující palivo.
Dochází k uvolňování výfukových plynů.
POZNÁMKA
Je-li nezávislé topení spalující palivo
aktivní, u podběhu pravého kola se může
objevit kouř. To je naprosto v pořádku.
232
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Akumulátor a palivo
Pokud je baterie nedostatečně nabita nebo
hladina paliva je příliš nízká, nezávislé topení
se automaticky vypne a na displeji se objeví
zpráva. Potvrďte zprávu jedním stisknutím
tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů
směru, viz strana 233.
Systém předběžné úpravy teploty upraví
pomocí parkovacího topení teplotu motoru
a prostoru pro cestující tak, aby se snížilo
opotřebení a spotřeba energie během jízdy.
DŮLEŽITÉ
Opakované použití topení v kombinaci
s krátkými cestami může vést k vybití
baterie a k problémům při startování.
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo by mohlo začít hořet. Než
začnete čerpat palivo, vypněte nezávislé
topení.
Zkontrolujte na sdružené přístrojové
desce, zda je topení vypnuté. Pokud funguje, zobrazí se symbol topení.
Parkování ve svahu
Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem
z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do
palivového nezávislého topení.
S vozidlem by se mělo jet stejnou dobu,
jakou se používalo topení. Tím se zajistí
přiměřené dobití baterie ve vozidle a doplní
se energie, kterou spotřebuje pravidelně
používané topení. Topení se nesmí používat najednou déle než 50 minut.
05 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení a vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*
Provoz
Symboly a zprávy
Pokud se aktivuje palivové nezávislé
topení, na displeji se zobrazí kontrolka topení.
Pokud je aktivován jeden z časovačů, na displeji se zobrazí kontrolka aktivního časovače
a současně se vedle kontrolky zobrazí nastavený čas.
Informační displej (analogová sdružená přístrojová deska) a prvky k ovládání navigace v menu.
Informační displej (digitální sdružená přístrojová
deska) a prvky k ovládání navigace v menu.
Tlačítko OK
Symbol aktivovaného časovače na
analogové sdružené přístrojové
desce.
Symbol aktivovaného časovače na
digitální sdružené přístrojové desce.
Ovládací kolečko
Tlačítko RESET
Více informací o displeji a tlačítku OK, viz
strana 208.
05
V tabulce jsou uvedeny kontrolky a texty,
které se objeví na displeji.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
233
05 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení a vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*
Kontrolka
Displej
Popis
Topení je zapnuté a běží.
Nezáv.topení zastaveno Režim
šetření baterie
Topení bylo vypnuto elektronikou vozidla, aby bylo možné motor nastartovat.
Nezáv.topení vypnuto Málo
paliva
Startování topení není možné z důvodu malého množství paliva – důvodem je usnadnění
startování motoru a jízdy na vzdálenost cca. 50 km.
Nezáv. topení Nutný servis
Topení nepracuje. Kontaktuje servis a nechejte jej opravit. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
05
Text na displeji se vymaže automaticky po
určité době nebo po stisknutí tlačítka OK na
pákovém přepínači.
Přímé spuštění a okamžité vypnutí
Po přímém spuštění bude nezávislé topení
aktivní po dobu 50 minut.
Vytápění prostoru pro cestující začne, když
chladicí kapalina motoru dosáhne správnou
teplotu.
234
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Vozidlo lze nastartovat a lze s ním jet,
i když je v chodu nezávislé topení.
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Topení a vyberte ji tlačítkem OK.
05 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení a vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*
3. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat
topení, procházejte další nabídkou
k položce Přímý startStop a vyberte ji
tlačítkem OK.
4. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
8. Stisknutím tlačítka OK2 potvrďte nastavení.
3. Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou
časovačů a potvrďte tlačítkem OK.
9. Přejděte zpět ve struktuře nabídky
pomocí tlačítka RESET.
4. Γasovač lze vypnout stisknutím:
Časovač
10. Vyberte druhý časovač (pokračujte od
bodu 2) nebo opusťte nabídku tlačítkem
RESET.
Γas, kdy je vůz vytopen a připraven k jízdě,
udává časový spínač.
Spuštění časovače
•
•
dlouhým stisknutím tlačítka OK nebo
krátkým stisknutím tlačítka OK
přejdete vpřed v nabídce. Pak zvolte
zastavení časovače a potvrďte tlačítkem OK.
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
5. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Topení a vyberte ji tlačítkem OK.
2. Pomocí kolečka vyberte jeden z časovačů
Topení a vyberte jej stisknutím tlačítka
OK.
3. Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou
časovačů a aktivujte jej tlačítkem OK.
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout podle instrukcí v části "Přímé spuštění a okamžité vypnutí". Viz strana 234.
Nastavení časového spínače1
3. Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou
časovačů a potvrďte tlačítkem OK.
4. Krátkým stisknutím tlačítka OK přejděte
k nastavení osvětlených hodin.
5. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou hodinu.
6. Krátkým stisknutím tlačítka OK se přesunete na nastavení blikajících minut.
7. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou minutu.
1
2
4. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Vypnutí časovače
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout manuálně před uplynutím doby.
Postupujte následovně:
Hodiny/časový spínač
Γasový spínač topení je propojen s hodinami
ve vozidle.
05
POZNÁMKA
Veškerá nastavení časových spínačů se
vymažou při resetování hodin ve vozidle.
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Topení a vyberte ji tlačítkem OK.
> Pokud je časovač nastavený, ale neaktivní, vedle nastaveného času se
zobrazuje ikona hodin.
Γasovač lze nastavovat pouze, když je motor vypnutý.
Dalším stisknutím tlačítka OK aktivujte časovač.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
235
05 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení*
Všeobecné informace o nezávislém
topení
V chladném podnebí1 může být pro dosažení
správné provozní teploty motoru a dostatečného vyhřívání prostoru pro cestující
zapotřebí nezávislé topení.
Přídavné nezávislé topení
Do vozů se vznětovým motorem se montuje
přídavné nezávislé topení.
Topení se spustí automaticky, když je
potřebné další teplo, pokud motor běží.
05
Topení se vypne automaticky při dosažení
správné teploty nebo při vypnutí motoru.
Informační displej (analogová sdružená přístrojová deska) a prvky k ovládání navigace v menu.
POZNÁMKA
Když přídavné topení pracuje, může
vycházet kouř z pravého podběhu, což je
zcela normální.
Režim auto nebo vypnutí
V případě potřeby lze automatické zapnutí
nezávislého topení vypnout.
1
2
3
236
Informace o konkrétním podnebí v dané zeměpisné oblasti vám podá autorizovaný prodejce Volvo.
Analogová sdružená přístrojová deska.
Digitální sdružená přístrojová deska.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Informační displej (digitální sdružená přístrojová
deska) a prvky k ovládání navigace v menu.
Tlačítko OK
Ovládací kolečko
Tlačítko RESET
1. Před startováním motoru: Otočte klíč do
polohy I, viz strana 76.
2. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
3. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Nezáv.top.2 nebo Nastavení3 a vyberte ji
tlačítkem OK.
05 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení*
4. Vyberte pomocí kolečka jednu ze dvou
možností, ON nebo OFF, a potvrďte tlačítkem OK.
v prostoru pro cestující dosažena nastavená
teplota, topení se vypne.
5. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
POZNÁMKA
Možnosti v menu jsou vidět pouze, pokud
je ovladač v poloze I - nastavení se musí
tedy provést před nastartováním motoru.
Topení v prostoru pro cestující*
Pokud je nezávislé topení doplněno časovačem, lze toto topení použít jako nezávislé
topení v prostoru pro cestující, viz strana 232.
05
Elektrické nezávislé topení
U vozů s některými typy zážehových motorů4
je do systému ovládání klimatizace ve vozidle
integrováno elektrické nezávislé topení.
V částečně chladném podnebí1 se ve vozech
se vznětovými motory místo přídavného
nezávislého topení používá elektrické nezávislé topení.
Topení se neovládá manuálně, ale automaticky po nastartování motoru v případě, kdy
venkovní teplota je nižší než 14 °C. Jakmile je
4
1
Informace o konkrétních motorech vám podá autorizovaný prodejce Volvo.
Informace o konkrétním podnebí v dané zeměpisné oblasti vám podá autorizovaný prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
237
05 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
Všeobecné informace
Menu skupin
Obsah a vzhled palubního počítače se liší
podle toho, zda se jedná o sdruženou přístrojovou desku v provedení "Analog" nebo
"Digital".
Na palubním počítači jsou dvě různá menu:
Kontrolu a nastavení lze provést okamžitě,
když se sdružená přístrojová deska po odemknutí automaticky rozsvítí. Pokud do
cca. 30 sekund po otevření dveří řidiče
nepoužijete ovládání palubního počítače,
přístroj zhasne. Pokud byste nyní chtěli
palubní počítač ovládat, musí být klíč
v poloze II1 nebo se musí nastartovat motor.
POZNÁMKA
05
Pokud používáte palubní počítač a zobrazí
se varovná zpráva, musíte před opětovnou
aktivací palubního počítače tuto zprávu
potvrdit.
•
Potvrďte zprávu krátkým stisknutím
tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
•
•
Sdružená přístrojová deska "Analog"
Funkce
Položka na sdružené přístrojové desce
V nekonečné smyčce je uvedena položka
nebo funkce palubního počítače.
Informační displej a ovládání.
OK - Otevře se smyčka s funkcemi palubního počítače + aktivuje se zvolená
možnost.
Přetáčecí kolečko - Otevře se smyčka
s položkami palubního počítače + lze procházet jednotlivé možnosti.
RESET - Po provedení výběru se funkce
zruší, vrátí zpět či vynuluje.
Funkce
Otevření, kontrola a nastavení funkcí:
1
238
Informace o polohách klíče - viz strana 77.
05 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "Resetujte" je
nejdříve tak, že 2x stisknete RESET.
3. Procházejte jednotlivé funkce pomocí
přetáčecího kolečka a pro provedení
výběru resp. potvrzení stiskněte OK.
2. Stiskněte OK - otevřou se všechny
funkce.
4. Po provedení kontroly resp. ukončení
nastavování stiskněte dvakrát RESET.
V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé
funkce palubního počítače.
Funkce
Informace
Dig.rychl.
Uprostřed sdružené přístrojové desky se pomocí číslic zobrazuje rychlost vozidla:
- km/h
•
- mph
Otevřete stisknutím tlačítka OK. Výběr proveďte pomocí přetáčecího kolečka. Pro
potvrzení stiskněte OK. Nakonec stiskněte ENTER.
- Žádné zobrazení
Topení*
Popis programování časovače, viz strana 235.
05
- Přímé spuštění
- Γasovač 1 – slouží k otevření nabídky pro
vybraný čas.
- Γasovač 2 – slouží k otevření nabídky pro
vybraný čas.
Nezáv.top.*
Další informace, viz strana 236.
– AZap
– Vyp
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
239
05 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
Funkce
Informace
Možn. TC
Zde si můžete zvolit a aktivovat položky, které mají být k dispozici jako volitelná položka
u palubního počítače. Symboly položek, které již byly zvoleny, jsou označeny BÍLE a je u nich
"zaškrtnutí". Ostatní položky jsou ŠEDΔ a bez zaškrtnutí.
- Km do prázd. nádrže
- Spotřeba paliva
Průměrná rychlost
Dílčí počítadlo kilometrů T1+cel.vzd
Dílčí počítadlo kilometrů T2+cel.vzd
05
A
2. Potvrďte stisknutím tlačítka OK - symbol změní barvu z ŠEDΔ na BÍLOU a objeví se
"zaškrtnutí".
3. Pokračujte ve výběru symbolů funkce pomocí přetáčecího kolečka nebo ukončete výběr
stisknutím tlačítka RESET.
Servisní stav
Slouží k zobrazení počtu měsíců a kilometrů do dalšího servisu.
Hladina olejeA
Další informace, viz strana 357.
Zprávy (##)
Další informace, viz strana 208.
Některé motory.
Položky
Jednu z položek uvedených v následující
tabulce lze zvolit tak, aby byla trvale zobrazena na sdružené přístrojové desce. Nastavení:
240
1. Otevřete funkci pomocí tlačítka OK. Procházejte jednotlivé symboly položek pomocí přetáčecího kolečka a nakonec zvolte požadovaný symbol resp. ukončete výběr.
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "Resetujte" je
nejdříve tak, že 2x stisknete RESET.
2. Otočte přetáčecím kolečkem - ve
smyčce se zobrazí položky palubního
počítače, které lze zvolit.
3. Zastavte se na požadované položce.
05 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
Položka palubního počítače na sdružené přístrojové
desce
Informace
Dílčí počítadlo kilometrů T1+cel.vzd
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T1.
Dílčí počítadlo kilometrů T2+cel.vzd
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T2.
Vzdl.do pr.
Další informace - viz strana 244, "Km do prázdné nádrže".
Spotř. pal.
Aktuální spotřeba.
Prům.rych.
•
Žádné informace na palubním počítači.
Zobrazí se prázdný displej - rovněž se tímto označuje začátek a konec smyčky.
Palubní počítač na sdružené přístrojové
desce lze během cesty kdykoliv změnit.
Postupujte následovně:
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET resetujete Prům.rych..
Sdružená přístrojová deska "Digital"
Přetáčecí kolečko - Otevře se smyčka
s položkami palubního počítače + lze procházet jednotlivé možnosti.
05
RESET - Po provedení výběru se funkce
zruší, vrátí zpět či vynuluje.
Otočte přetáčecím kolečkem - zastavte
na požadované položce.
Funkce
Otevření, kontrola a nastavení funkcí:
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "Resetujte" je
nejdříve tak, že 2x stisknete RESET.
Informační displeje a ovládací prvky.
2. Stiskněte OK - otevřou se všechny
funkce.
OK - Otevře se smyčka s funkcemi palubního počítače + aktivuje se zvolená
možnost.
}}
241
05 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
3. Procházejte jednotlivé funkce pomocí
přetáčecího kolečka a pro provedení
výběru resp. potvrzení stiskněte OK.
4. Po provedení kontroly resp. ukončení
nastavování stiskněte dvakrát RESET.
Funkce
Informace
Nulování počítadla km
Upozorňujeme, že tato funkce nenuluje oba palubní počítače T1 a T2 - viz
tabulka v kapitole "Položky" na straně 243 nebo "Nulování u verze Digital" na
straně 244, kde najdete související informace.
Průměrná
Průměrná rychlost
05
V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé
funkce palubního počítače.
Zprávy
Další informace, viz strana 209.
Motivy
Zde se volí vzhled sdružené přístrojové desky, viz strana 65.
Nastavení*
Zvolte AZap nebo Vyp.
Další informace, viz strana 236.
Režim kontrastu/Režim barev
Nastavení jasu a intenzity barev na sdružené přístrojové desce.
Nezáv.topení*
Popis programování časovače, viz strana 235.
– Přímý start
- Symbol Γasovač 1 - dostanete se do nabídky, kde můžete
zvolit čas.
- Symbol Γasovač 2 - dostanete se do nabídky, kde můžete
zvolit čas.
242
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
A
Funkce
Informace
Servisní stav
Slouží k zobrazení počtu měsíců a kilometrů do dalšího servisu.
Hladina olejeA
Další informace, viz strana 357.
Některé motory.
Položky
Současně lze zobrazit tři položky palubního
počítače - jednu položku v každém "okně"
(viz předchozí obrázek).
Jednu z kombinací položek uvedených
v následující tabulce lze zvolit tak, aby byla
trvale zobrazena na sdružené přístrojové
desce. Nastavení:
3. Zastavte se na požadované kombinaci
položek.
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "Resetujte" je
nejdříve tak, že 2x stisknete RESET.
2. Otočte přetáčecím kolečkem - ve
smyčce se zobrazí volitelné kombinace
položek.
Kombinace položek
Informace
Průměr
Denní počítadlo kilometrů T1
+ údaje
Průměrná rychlost
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů
T1.
Okamžitá
Denní počítadlo kilometrů T2
+ údaje
Km do prázd.
nádrže
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů
T2.
Okamžitá
Údaje
kmh<>mph
Žádné informace na palubním
počítači.
05
kmh<>mph - viz "Digitální zobrazení rychlosti" na straně 244.
Všechny tři displeje palubního počítače zhasnou - rovněž se tímto označuje
začátek a konec smyčky.
}}
243
05 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
Kombinaci položek palubního počítače na
sdružené přístrojové desce lze během cesty
kdykoliv změnit. Postupujte následovně:
•
Otočte přetáčecím kolečkem - zastavte
na požadované položce.
Doplňkové informace
Průměr
Průměrná spotřeba paliva se počítá od
posledního vynulování.
POZNÁMKA
Pokud se používá topení spalující palivo*,
může se načtená hodnota nepatrně lišit.
05
Průměrná rychlost
Průměrná rychlost se počítá ze vzdálenosti
ujeté od posledního vynulování.
Okamžitá
Informace o aktuální spotřebě paliva se průběžně aktualizují - přibližně jednou za
sekundu. Pokud s vozem jedete pomalu,
spotřeba se zobrazuje po jednotkách času.
Je-li rychlost vyšší, zobrazuje se vzhledem ke
kilometrům.
Pro displej lze zvolit různé jednotky (km/míle)
- viz kapitola "Změna jednotek", strana 245.
2
244
Pouze pro sdruženou přístrojovou desku "Digital".
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dojezd - Km do prázd. nádrže
Nulování u varianty "Analog"
Na palubním počítači se zobrazí přibližná
vzdálenost, kterou lze ujet se zbývajícím
množstvím paliva v nádrži.
Denní počítadlo kilometrů a průměrná
rychlost
Pokud položka "Vzdl.do pr." zobrazí ----,
dojezd není zaručen.
•
V tomto případě co nejdříve dočerpejte
palivo.
Výpočet vychází z průměrné spotřeby paliva
během posledních 30 km a zbývajícího množství paliva.
POZNÁMKA
Hodnota se může mírně lišit při změně
stylu jízdy.
Větší vzdálenost lze zpravidla ujet, pokud
jedete hospodárně. Více informací o vlivu na
spotřebu paliva, viz strana 10.
Digitální zobrazení rychlosti2
Rychlost se zobrazuje v opačných jednotkách
(kmh/mph) oproti hlavnímu přístrojovému
panelu. Je-li nakalibrována v mph, na palubním počítači se zobrazuje příslušná rychlost
v km/h a naopak.
Je-li na sdružené přístrojové desce zobrazen
aktuální palubní počítače - Denní počítadlo
kilometrů 1, Denní počítadlo kilometrů T2
nebo Průměrná rychlost:
•
Dlouze stiskněte RESET - zvolená
položka se vynuluje.
Každou položku lze nulovat samostatně.
Nulování u varianty "Digital"
Dílčí počítadlo kilometrů
Otočte přetáčecím kolečkem na kombinaci
položek, která obsahuje denní počítadlo kilometrů, které se bude nulovat:
•
Dlouze stiskněte RESET - zvolené denní
počítadlo kilometrů se vynuluje.
Průměrná rychlost a průměrná spotřeba
1. Zvolte funkci Nulování počítadla
km a aktivujte ji stisknutím tlačítka OK.
2. Pomocí přetáčecího kolečka zvolte
jednu z následujících možností a aktivujte
ji pomocí tlačítka OK.
- l/100 km
- km/h
05 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
- Resetovat obojí
• Spustit novou cestu – ENTER slouží
Funkce
k odstranění všech předchozích statistik,
nabídku opustíte stisknutím tlačítka EXIT.
3. Nakonec stiskněte RESET.
• Reset. v každém jízdním cyklu –
Změna jednotek
zaškrtněte toto políčko pomocí tlačítka
ENTER a nabídku opusťte tlačítkem
EXIT.
Chcete-li změnit jednotky vzdálenosti (km/
míle) a rychlosti - přejděte na MY CAR
Nastavení Nastavení systému
Jednotka vzdálenosti a paliva, viz
strana 211.
POZNÁMKA
Kromě palubního počítače se tyto jednotky
současně mění v navigaci Volvo GPS RTI.
Statistika denního počítadla
kilometrů*
Do vozidla jsou ukládány informace o ukončených jízdách - například průměrná spotřeba
paliva a průměrná rychlost. Tyto informace
lze zobrazit ve formě sloupcového grafu na
obrazovce středové konzoly.
Statistika denního počítadla kilometrů3.
Každý pruh odpovídá 1 km nebo 10 km ujeté
vzdálenosti, a to v závislosti na zvolené stupnici. Pruh zcela vpravo představuje hodnotu
u aktuálních kilometru nebo 10 km.
Pomocí ovladače TUNE lze změnit měřítko
sloupců 1 km nebo 10 km – kurzor zcela
vpravo mění polohu nahoru a dolů podle
vybraného měřítka.
Zaškrtnutím možnosti „Reset. v každém
jízdním cyklu“ se automaticky odstraní
veškerá statistika po dokončení jízdy a uplynutí 4 hodin, kdy je vozidlo v klidu. Při příštím
spuštění motoru začíná denní statistika počítadla kilometrů od nuly.
Pokud zahájíte nový cyklus jízdy před uplynutím doby 4 hodin, je třeba nejprve vymazat
ručně aktuální období pomocí možnosti
„Spustit novou cestu“.
05
Viz také informace o systému Eco guide na
straně 68.
Provoz
Nastavení lze provést v systému nabídek MY
CAR:
MY CAR
3
My S80
Statistika cesty:
Obrázek je schematický – uspořádání se může lišit podle trhu a aktualizace softwaru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
245
05 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní jízdní charakteristiky
Aktivní podvozek - Four-C*
Provoz
Aktivní podvozek, Four-C (Continously
Controlled Chassis Concept), reguluje charakteristiky tlumičů tak, že mohou být nastaveny jízdní vlastnosti vozu. K dispozici jsou tři
možnosti nastavení: Comfort, Sport
a Advanced.
Popis systému menu, viz strana 211. Toto
menu není přístupné za jízdy.
Comfort
Při tomto nastavení budete vůz na vozovce
s nerovným a nekvalitním povrchem vnímat
jako pohodlnější. Nastavení tlumičů je měkčí
a pohyb karosérie je měkký a mírný.
Sport
05
Toto nastavení znamená, že vůz je vnímán
jako sportovnější a je doporučeno pro aktivnější řízení. Odezva řízení je rychlejší než
v režimu Comfort. Nastavení tlumičů je tvrdší
a karosérie sleduje povrch, aby bylo omezeno
naklánění vozu při průjezdu zatáčkou.
Advanced
Toto nastavení se doporučuje pouze na velmi
hladkém a rovném povrchu vozovky.
Nastavení tlumičů je optimalizováno na maximální přilnavost a náklon v zatáčkách je dále
minimalizován.
246
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
V systému menu MY CAR přejděte na
Nastavení Nastavení vozidla
Posilovací účinek servořízení a zvolte
Nízký, Střední nebo Vysoký.
Nastavení podvozku.
Ke změně nastavení použijte tlačítka ve
středové konzole. Použité nastavení se po
vypnutí motoru opět aktivuje při následujícím
nastartování.
Posilovač řízení s proměnlivým
účinkem*
Síla vyvíjená při řízení se zvyšuje se zvyšující
se rychlostí vozu, aby měl řidič větší citlivost.
Řízení na dálnicích je tužší a bezprostřednější.
Řízení je lehké a nevyžaduje při parkování
a nízké rychlosti žádné zvláštní úsilí.
Síla vyvíjená při řízení může být nastavena ve
třech úrovních. Řidič si tak může zvolit úroveň, která mu z hlediska vnímání vozovky
nebo citlivosti řízení vyhovuje nejvíce.
05 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
Úložné prostory
05
}}
247
05 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
Úložný prostor v panelu dveří
Středový tunel
Schránka v přístrojové desce
Úložná kapsa* na přední hraně sedáků
předních sedadel
Spona na lístky
Schránka v přístrojové desce
Odkládací schránka
Věšák na šaty
Úložný prostor, držák nápojů
Držák nápojů* v loketní opěrce, zadní
sedadlo
05
Úložná kapsa
VAROVÁNÍ
Volné předměty jako např. mobilní telefony, kamery, dálková ovládání k příslušenstvím apod., uschovejte do přihrádky
v přístrojové desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě kolize
nebo prudkého brzdění mohlo dojít k poranění osob ve voze.
Věšák na šaty
Věšák na šaty je určen pouze pro lehké
oděvy.
248
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Úložný prostor (např. pro CD) a vstup
USB*/AUX pod loketní opěrkou.
Obsahuje držák nápojů pro řidiče a spolujezdce. (Pokud je specifikován popelník
a zapalovač cigaret, potom je zapalovač
cigaret v zásuvce 12 V pro přední
sedadla, viz strana 249, a vyjímatelný
popelník v držáku nápojů.)
Zapalovač cigaret a popelník*
Popelník ve středovém tunelu se vyjímá zvednutím přímo nahoru.
Zapalovač cigaret se zapíná zatlačením
dovnitř. Po zahřátí zapalovač povyskočí.
Zapalovač cigaret vytáhněte a cigaretu
zapalte rozžhavenou spirálou.
Sem můžete uložit například příručku pro uživatele a mapy. Na vnitřní straně víka jsou také
držáky pro pera. Schránku v přístrojové
desce lze zamknout pomocí čepele klíče, viz
strana 44 a 53.
Vykládané koberce*
Společnost Volvo dodává speciální vykládané
koberce.
VAROVÁNÍ
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn a zda drží na háčcích tak, aby se
nezachytil pod pedály nebo v jejich blízkosti.
05 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
Toaletní zrcátko
Zásuvka 12 V
Elektrickou zásuvku lze použít pro celou řadu
příslušenství napájených z 12 V, např. pro
obrazovky displeje, přehrávače hudby
a mobilní telefony. Zásuvka je napájena,
pokud je dálkový ovladač s klíčem minimálně
v poloze zapalování I, viz strana 76.
VAROVÁNÍ
Osvětlení se automaticky rozsvítí při odklopení krytu.
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, přední
sedadlo.
POZNÁMKA
Výbavu a příslušenství na přání jako např.
Obrazovky displeje, přehrávače a mobilní
telefony, které jsou připojeny k některých
z 12 elektrických zásuvek v prostoru pro
cestující, může aktivovat klimatizace, a to
dokonce v případě, že dálkový ovladač je
vytažený nebo vůz je zamknutý. Například
se může v předem nastavený čas aktivovat
nezávislé topení.
G021440
Toaletní zrcátko s osvětlením.
G021439
G021438
Vždy, když zásuvku nepoužíváte, instalujte
krytku.
05
Z tohoto důvodů vytáhněte ze zásuvek
elektrického napájení konektory nepoužívaného příslušenství a doplňkových
zařízení - v tomto případě by totiž mohlo
dojít k vybití baterie!
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, zadní
sedadlo.
249
05 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
DŮLEŽITÉ
Pokud se používá vždy jen jedna zásuvka,
max. proud je 10 A (120 W). Pokud se současně používají obě zásuvky v tunelové
konzole, přípustný proud v zásuvce je 7,5
A (90 W).
Je-li k jedné z těchto dvou zásuvek připojen kompresor určený k nouzové opravě
defektu, nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný elektrický spotřebič.
POZNÁMKA
05
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo. Informace o použití sady k nouzové
opravě defektu (TMK), kterou schválila
společnost Volvo, viz strana 350.
Elektrická zásuvka v zavazadlovém
prostoru*
Další informace, viz strana 326.
250
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující - Executive
Za loketní opěrkou zadních sedadel je umístěn chladicí box. Chladicí box funguje při běžícím motoru nebo při poloze klíče dálkového
ovládače v zapalování II.
VAROVÁNÍ
Láhve ukládejte do chladicího boxu řádně
uzavřené a dbejte na to, aby dvířka chladničky byla během jízdy zavřená.
Sklenice
G021858
G021857
Koberec v zavazadlovém prostoru
POZNÁMKA
Ve vozech s ledničkou se před vytáhnutím
koberce v zavazadlovém prostoru musí
zadní sedadlo mírně sklopit dopředu. Opěradlo sklopte dopředu potáhnutím páky,
viz strana 80.
G021859
Chladicí box
Pod víkem loketní opěrky je úložní prostor pro
dvě sklenice a otvírák.
05
VAROVÁNÍ
Sklenice ukládejte do úložného prostoru
nebo v držácích nápojů a zajistěte, aby
víko loketní opěrky bylo za jízdy zavřené.
POZNÁMKA
Pro zajištění optimální funkce potřebuje
chladicí box volnou cirkulaci vzduchu.
Z tohoto důvodu byste měli v zavazadlovém prostoru u vstupního otvoru chladicího boxu ponechat alespoň 5 cm volného
místa.
251
Všeobecné informace o systému infotainment.....................................
Rádio.....................................................................................................
Multimediální přehrávač........................................................................
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*.............................................
254
266
274
279
Media Bluetooth®* ................................................................................ 282
Bluetooth® handsfree*..........................................................................
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon....................................................
TV*.........................................................................................................
Dálkový ovladač* ..................................................................................
RSE - zábavní systém pro zadní sedadla (Rear Seat Entertainment)* .
252
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
285
294
298
302
304
SYSTΔM INFOTAINMENT
06 Systém infotainment
Všeobecné informace o systému infotainment
Všeobecné informace
Systém infotainment tvoří rádio, přehrávač
médií, TV* a zařízení ke komunikaci přes
mobilní telefon*. Informace se objevují na
5palcové nebo 7palcové* barevné obrazovce
v horní části středové konzoly. Funkce lze
ovládat pomocí tlačítek na volantu, na
středové konzole pod obrazovkou nebo
pomocí dálkového ovladače*. Mobilní telefon
lze v jistých případech dále ovládat pomocí
systému rozpoznávání hlasu.
Je-li systém infotainment aktivní, když se
motor vypne, automaticky se aktivuje, jakmile
se klíč zasune do polohy I nebo další polohy.
Systém pokračuje v přehrávání stejného
zdroje (např. rádia) jako předtím, než se
motor vypnul (u vozidel s funkcí Keyless*
musí být dveře řidiče zavřené).
06
Po stisknutí tlačítka On/Off lze systém infotainment používat 15 minut, aniž by dálkový
ovladač musel být zasunutý ve spínací
skříňce.
Když se vozidlo startuje, systém infotainment
se na chvíli vypne a spustí se až po nastartování motoru.
POZNÁMKA
Chcete-li používat systém infotainment
a motor je vypnutý, vytáhněte dálkový
ovladač ze spínací skříňky. Zabráníte tím
zbytečnému vybíjení akumulátoru.
Dolby, Pro Logic
Systém Audyssey MultEQ se používal v rámci
vývoje a úprav zvuku tak, aby umožnil
prvotřídní zážitek z poslechu.
Přehled
Vyrobeno s licencí společností Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti
Dolby Laboratories.
Audyssey MultEQ
Platí pouze Premium Sound Multimedia.
AUX (platí pouze pro motiv Performance)
a USB (neplatí pro motiv Performance) –
254
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Systém infotainment
Všeobecné informace o systému infotainment
vstupy pro externí zdroje zvuku (např.
iPod®).
Ovládání systému
Klávesnice na volantu (s*/bez ovládacího
kolečka).
(neplatí pro DAB) nebo kapitol (platí pouze
pro disky DVD). Dlouhé stisknutí slouží
k rychlému procházení skladeb na disku nebo
k vyhledání další rozhlasové stanice.
SOUND - stisknutím zpřístupníte nastavení audio (basy, výšky atd.). Více informací,
viz strana 259.
Ovládací panel na středové konzole.
Obrazovka displeje. Obrazovka displeje je
k dispozici ve dvou rozměrech: 5palcová
a 7palcová. V příručce je zobrazena
7palcová obrazovka displeje.
VOL – zvýšení nebo snížení hlasitosti.
ON/OFF/MUTE - krátkým stisknutím
se systém spustí a dlouhým stisknutím
(dokud se nevypne obrazovka) se vypne.
Upozorňujeme, že celý systém Sensus (a to
včetně navigace * a funkcí telefonu*) se
spouští a vypíná současně. Krátkým stisknutím se zvuk ztlumí (MUTE) nebo obnoví na
původní hlasitost (pokud byl vypnutý).
Zadní ovládací panel se zásuvkou pro
sluchátka*.
Vstup A/V-AUX*.
Otvor pro vložení a vysunutí disku.
Procházení/rychloposuv vpřed/vyhledávání – – krátké stisknutí slouží k procházení
stop na disku, předvoleb rozhlasových stanic
Hlavní zdroje - stisknutím zvolte hlavní
zdroj (např. RADIO, MEDIA). Zobrazí se
naposledy aktivní zdroj (např. FM1). Pokud
jste v nabídce RADIO nebo MEDIA a stisknete tlačítko hlavního zdroje, zobrazí se zdroj.
Pokud se nacházíte v menu TEL* nebo NAV*
a stisknete hlavní tlačítko zdroje, zobrazí se
menu zkratek s obvykle používanými položkami menu pro telefon.
06
Vysunutí disku.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
255
06 Systém infotainment
Všeobecné informace o systému infotainment
06
OK/MENU – stisknutím kolečka na
volantu nebo tlačítka na středové konzole
přijmete výběr v nabídkách. Pokud se nacházíte v normálním zobrazení a stisknete OK/
MENU, zobrazí se nabídka pro vybraný zdroj
(např. RADIO nebo MEDIA). Pokud jsou
k dispozici vnořené nabídky, vpravo od obrazovky se zobrazí šipka.
FAV – zkratka k oblíbeným nastavením.
Tlačítko lze naprogramovat na nejčastěji používané funkce v pásmu FM atd. Další informace, viz strana 259.
TUNE – otáčením kolečka na volantu
nebo knoflíku na středové konzole procházejte stopy/složky na disku, rozhlasové a televizní* stanice, telefonní kontakty* nebo procházejte možnosti na obrazovce displeje.
Rozpoznávání hlasu (vozidla s navigací) –
stisknutím aktivujete rozpoznávání hlasu (pro
mobilní telefon a navigační systém připojený
pomocí funkce Bluetooth®– *).
EXIT - krátkým stisknutím se posunete
v systému menu nahoru, přerušíte aktuální
funkce, přerušíte/odmítnete telefonní hovor
nebo vymažete zadané znaky. Dlouhým
stisknutím zobrazíte normální zobrazení
nebo, pokud jste v normálním zobrazení,
přejdete do nejvyšší úrovně nabídky (zobrazení hlavního zdroje), odkud lze použít stejná
tlačítka hlavního zdroje jako na středové konzole (7).
INFO - pokud jsou kromě informací které
se zobrazily na obrazovce, k dispozici další
informace, stisknutím tlačítka INFO zobrazíte
další informace.
Tlačítka předvolby, zadávání čísel a písmen.
256
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
MUTE (vozidla bez navigace) – stisknutím
vypnete zvuk rádia/médií nebo jej obnovíte
(pokud byl vypnutý).
06 Systém infotainment
Všeobecné informace o systému infotainment
Menu
06
Na příkladu je zobrazena navigace k jednotlivým funkcím, když se přehrává disk. (1) Tlačítko hlavních zdrojů, (2) Normální zobrazení, (3) Nabídka zkratek/zdrojů,
(4) Rychlá nabídka, (5) Nabídka zdroje.
}}
257
06 Systém infotainment
Všeobecné informace o systému infotainment
Hlavní zdroj zvolte stisknutím tlačítka hlavních
zdrojů (1) (RADIO, MEDIA, TEL). K navigování přes menu zdroje použijte ovládací prvky
TUNE, OK/MENU, EXIT nebo tlačítko hlavního zdroje (1).
Přehled menu - viz strana 261.
POZNÁMKA
Je-li vozidlo vybaveno klávesnicí na
volantu s ovládacím kolečkem*, lze tuto
klávesnici použít místo ovládacích prvků
na středové konzole (TUNE, OK/MENU,
EXIT).
Rychlá nabídka – rychlý režim v případě
otočení knoflíku TUNE, např. při změně stop
na disku, naladění jiné rozhlasové stanice
apod.
Zobrazení zdroje – k navigování
v nabídce (zpřístupní se stisknutím tlačítka
OK/MENU).
Zadní ovládací panel se zásuvkou pro
sluchátka*
Pro nejlepší reprodukci zvuku jsou doporučena sluchátka s impedancí 16-32 Ohmů
a citlivostí 102 dB nebo vyšší.
Nabídky a zobrazení na obrazovce
displeje
Vzhled závisí na zdroji, výbavě vozidla, nastavení atd.
06
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Aktivace/deaktivace
Ovládací panel se aktivuje pomocí MODE.
Deaktivace je možná dlouhým stisknutím
MODE nebo vypnutím motoru.
Rolování/vyhledávání dopředu a dozadu
Stisknutím (2) rolujete mezi stopami disku /
audiosoubory nebo vyhledáte další dostupnou rozhlasovou stanici.
POZNÁMKA
Zdroj audio (např. FM1, AM, Disk apod.),
který je přehráván přes reproduktory,
nemůže být ovládán pomocí ovládacího
panelu vzadu.
Normální zobrazení – běžný režim pro
zdroj.
258
Zásuvka pro sluchátka (3,5 mm).
Omezení
Tlačítko hlavního zdroje – stisknutím
změníte hlavní zdroj nebo se zobrazí nabídka
zkratek/zdrojů v aktivním zdroji.
Nabídka zkratek/zdrojů – zobrazí se
obvykle používané položky nabídky v hlavních zdrojích, např. TEL a MEDIA (zpřístupní
se stisknutím tlačítka hlavního zdroje pro
aktivní zdroj (1)).
MODE - Zvolte mezi AM, FM1, FM2,
DAB1*, DAB2*, Disk, USB*, iPod*,
Bluetooth*, AUX, TV* a Zap/Vyp. Pro
připojení přes USB* nebo AUX viz
strana 279 nebo přes Bluetooth®*, viz
strana 283.
VOLUME – Hlasitost, vlevo a vpravo.
Rolování/vyhledávání dopředu a dozadu.
06 Systém infotainment
Všeobecné informace o systému infotainment
POZNÁMKA
Abyste mohli zapnout zdroj audio pomocí
MODE a poslouchat jej, musí být zdroj
audio k dispozici a musí být připojen
k vozidlu.
FAV - uložení předvolby
•
DAB1*/DAB2*
V režimu MEDIA:
•
•
•
•
•
•
DISC
USB*
iPod*
Bluetooth*
AUX
TV*
Dále si můžete zvolit a uložit oblíbené nastavení pro MY CAR, CAM* a NAV*. Oblíbené
položky lze rovněž zvolit a uložit v menu MY
CAR. Více informací o systému menu MY
CAR, viz strana 211.
Uložení funkce pomocí tlačítka FAV:
1. Zvolte hlavní zdroj (např. RADIO,
MEDIA).
Pomocí tlačítka FAV lze uložit často používané funkce tak, aby se funkce spustila
pouhým stisknutím tlačítka FAV. Pro každou
funkci (např. Ekvalizér) můžete zvolit oblíbené nastavení:
V režimu RADIO:
•
•
1
AM
FM1/FM2
2. Zvolte vlnovou délku nebo zdroj (FM1,
Disk apod.).
3. Stiskněte a podržte tlačítko FAV, dokud
se nezobrazí menu pro oblíbená nastavení.
4. Otáčením knoflíku TUNE zvolte
v seznamu požadovanou položku. Pro
uložení stiskněte OK/MENU.
> Když bude hlavní zdroj (např. RADIO,
MEDIA) příště aktivní, uložená funkce
je přístupná po stisknutí tlačítka FAV.
Všeobecné informace o nastavení
audiosystému
Stisknutím tlačítka SOUND otevřete menu
pro nastavení audiosystému (Basy, Výšky
apod.). Pomocí knoflíků SOUND nebo OK/
MENU přejděte na požadovanou položku
(např. Výšky).
Otáčením knoflíku TUNE upravte nastavení.
Toto nastavení uložte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
Dále stiskněte SOUND nebo OK/MENU.
Zpřístupní se další možnosti:
• Surround1 - lze nastavit na zapnuto/
vypnuto. Pokud nastavíte "zapnuto",
systém zvolí nastavení pro optimální
přehrávání zvuku. Zpravidla se na obra.
zovce displeje objeví DPLII a
Pokud se k provedení záznamu použila
technologie Dolby Digital, záznam se
bude přehrávat s tímto nastavením a na
obrazovce displeje se objeví
.
Pokud zvolíte "vypnuto", k dispozici bude
stereo se 3 kanály.
06
• Basy - Úroveň basů.
Pouze Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
259
06 Systém infotainment
Všeobecné informace o systému infotainment
• Výšky - Úroveň výšek.
• Fader - Vyvážení mezi předními
a zadními reproduktory.
•
Vyvážení - Vyvážení mezi pravými
a levými reproduktory.
• Subwoofer*1 – – Úroveň pro basový
reproduktor.
• Úroveň středu, DPL IIÚroveň středu,
3-CH stereo1 - Hlasitost prostředního
reproduktoru.
• Úroveň surround, DPL II1, 2 – úroveň
prostorového zvuku.
Rozšířená nastavení audiosystému
Ekvalizér3
06
Hlasitost lze nastavit samostatně pro různé
vlnové délky.
1. Stisknutím tlačítka OK/MENU otevřete
položku Nastavení audio a zvolte
Ekvalizér.
2. Vlnovou délku zvolte otáčením knoflíku
TUNE a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
1
2
3
260
Pouze Premium Sound Multimedia.
Pouze, je-li aktivována funkce Surround.
Kromě systému Performance.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3. Audio nastavení zvolte otáčením knoflíku
TUNE a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU. Analogicky pokračujte u ostatních
vlnových délek, které chcete změnit.
4. Když jste s nastavováním audio zdroje
skončili, potvrďte nastavení stisknutím
tlačítka EXIT. Nyní se zobrazí běžné
nastavení.
Všeobecné informace o navigování v menu,
viz strana 257, a přehledu menu, viz
strana 261.
Zvukové jeviště1
Zvukový zážitek může být optimalizován pro
sedadlo řidiče, obě přední sedadla nebo
zadní sedadlo. Pokud sedí cestující na
předních i zadních sedadlech, doporučujeme
zvolit nastavení pro obě přední sedadla.
Možnosti lze zvolit v položce Nastavení
audio Místo poslechu.
Všeobecné informace o navigování v menu,
viz strana 257, a přehledu menu, viz
strana 261.
Hlasitost zvuku a automatické řízení
hlasitosti
Audiosystém kompenzuje rušivé zvuky
v prostoru pro cestující zvyšováním hlasitosti
se zvyšující se rychlostí vozidla. Úroveň kompenzace lze nastavit na nízkou, střední, vysokou nebo ji lze zcela vypnout. Vyberte úroveň
v menu Nastavení audio Kompenzace
hlasitosti.
Všeobecné informace o navigování v menu,
viz strana 257, a přehledu menu, viz
strana 261.
Hlasitost externího zdroje audiosignálu
Je-li ke vstupu AUX připojen externí audiozdroj (např. MP3 přehrávač nebo iPod®), připojený audiozdroj může mít jinou hlasitost než je
interní hlasitost audio systému (např. rádio).
Upravte ji nastavením hlasitosti na vstupu:
1. Stiskněte tlačítko MEDIA a otočte knoflík
TUNE na AUX a počkejte několik sekund
nebo stiskněte OK/MENU.
2. Stiskněte OK/MENU a potom otočte
TUNE na Hlasitost vstupu AUX.
Potvrďte tlačítkem OK/MENU.
06 Systém infotainment
Všeobecné informace o systému infotainment
3. Otáčením knoflíku TUNE upravte hlasitost
pro vstup AUX.
POZNÁMKA
Je-li externí audio zdroj nastaven na příliš
velkou nebo malou hlasitost, kvalita zvuku
se může zhoršit. Kvalita zvuku se může
rovněž zhoršit, pokud se přehrávač nabíjí
a systém infotainment je v režimu AUX.
V tomto případě nenabíjejte přehrávač
přes 12 V zásuvku.
Optimální reprodukce zvuku
Audiosystém je již kalibrován pro optimální
reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního
zpracování signálu.
Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory,
zesilovače, akustiku prostoru pro cestující,
polohu posluchače atd. pro každou kombinaci modelu vozu a audiosystému.
K dispozici je také dynamická kalibrace, která
bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti,
příjem rozhlasu a rychlost vozidla.
Ovládací prvky vysvětlené v této příručce,
např. Basy, Výšky a Ekvalizér, jsou určeny
uživateli pouze k přizpůsobení reprodukce
zvuku osobnímu vkusu.
Přehled menu
Kompenzace hlasitosti
Hlavní zdroje RADIO, MEDIA a TEL obsahují
následující nabídky. Informace o navigaci
v nabídkách, viz strana 257.
Resetovat všechna
audio nastavení
Menu RADIO
Hlavní nabídka AM
A
Zobrazit předvolby
B
Viz poznámku pod čarou
S. 267
A
Vyhledávání
S.270
Nastavení audio
Viz poznámku pod čarou
S.259
B
Místo poslechu
Viz poznámku pod čarou D
S.260
S.259
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia
a Premium Sound Multimedia.
Možnosti v menu pro nastavení audio jsou pro všechny
zdroje audio stejné.
Platí pouze Premium Sound Multimedia.
Neplatí pro výbavu Performance.
Hlavní nabídka FM1/FM2
TP
S.268
Zobrazit rádiotext
S.270
Zobrazit předvolby
S.267
S.260
Viz poznámku pod čarou C
Ekvalizér
C
D
S.260
Viz poznámku pod čarou A
06
Vyhledávání
S.270
Nastavení pro zpravodajství
S.269
Rozšířené nastavení
REG
S.270
261
06 Systém infotainment
Všeobecné informace o systému infotainment
Alternativní kmitočty (AF)
Zobrazit předvolby
S.270
S.271
Menu MEDIA
Hlavní nabídka CD Audio (Menu Disk)
Viz poznámku pod čarou A
EON
Nastavit oblíbené pro TP
Nastavení PTY
S.268
S.268
S.269
S.270
Rozšířené nastavení
S.272
Propojování stanic DAB
S.270
Resetovat všechna nastavení FM
Nastavení audio
Vyhledávání
Pásmo DAB
S.259
Vedlejší kanály
Viz poznámku pod čarou B
A
B
06
Zobrazit text PTY
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia
a Premium Sound Multimedia.
Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
Resetovat všechna
nastavení DAB
Hlavní nabídka DAB1*/DAB2*
S.276
Vyhledávání
S.276
Nastavení audio
S.259
Viz poznámku pod čarou A
S.272
A
Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
S.272
Hlavní nabídka CD/DVDA Data (Menu
Disk)
S.272
Přehrát
S.275
Pauza
S.272
Vypnout
S.275
Náhodné přehrávání
S.276
Vytvořit skupinu
S.270
Nastavení audio
Filtr PTY
S.271
Viz poznámku pod čarou B
Opakovat složku
S.276
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia
a Premium Sound Multimedia.
Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
Změnit titulek
S.275
Změnit zvukovou stopu
S.275
A
Vypnout filtr PTY
Zobrazit rádiotext
262
S.272
Náhodné přehrávání
S.271
S.271
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
B
S.259
06 Systém infotainment
Všeobecné informace o systému infotainment
Vyhledávání
S.276
Nastavení audio
Viz poznámku pod čarou
A
B
S.259
A
B
Hlavní nabídka DVDA Video (Menu Disk)
Menu DVD
S.276
Zvolit USB zařízení
S.281
Viz poznámku pod čarou B
Změnit titulek
S.280
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia
a Premium Sound Multimedia.
Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
Změnit zvukovou stopu
S.280
Vyhledávání
S.276
Nastavení audio
B
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia
a Premium Sound Multimedia.
Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
Opakovat složku
Kód DivX® VOD
S.277
S.259
Hlavní nabídka iPodA
S.276
Náhodné přehrávání
Nastavení audio
S.276
Viz poznámku pod čarou
S.259
B
Přehrát/Pauza/Dále
S.276
Vyhledávání
S.276
Vypnout
S.276
Nastavení audio
S.259
Titulky
S.276
Viz poznámku pod čarou B
Hlavní nabídka Media BluetoothA
Zvolit jazyk zvukové stopy
S.276
Neplatí pro výbavu Performance.
Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
Náhodné přehrávání
S.284
Změnit zařízení
S.283
Odebrat zařízení Bluetooth
S.283
Vyhledávání
S.284
Rozšířené nastavení
Úhel pohledu
A
B
S.277
Hlavní nabídka USBA
S.277
Přehrát
S.280
Pauza
Vypnout
S.280
Náhodné přehrávání
S.276
A
B
Neplatí pro výbavu Performance.
Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
06
}}
263
06 Systém infotainment
Všeobecné informace o systému infotainment
Verze Bluetooth softwaru ve vozidle
S.284
Nastavení audio
Viz poznámku pod čarou
A
B
S.259
A
Neplatí pro výbavu Performance.
Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
Viz poznámku pod čarou
A
06
Nastavení audio
S.259
Vyskakovací
nabídkaA*video
Všechna volání
a TV*
S.259
Nastavení obrazu
S.277
Zdrojové menu
S.257
Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
Viz poznámku pod čarou B
Hlavní nabídka TV*
Hlavní menu DVD
Zvolit zemi
S.299
Seřadit předvolby
S.299
Autom. vyhledávání
S.300
Viz poznámku pod čarou
Top menu DVDC
A
B
C
Hlavní nabídka Bluetooth® handsfreeA
Menu telefonu
Všechna volání
S.259
A
Menu TEL
Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
Chcete-li zpřístupnit vyskakovací menu,
stiskněte OK/MENU, když se přehrává
video nebo je zobrazeno TV*.
Hlavní nabídka AUX
Nastavení audio
S.300
Viz poznámku pod čarou A
B
Hlasitost vstupu AUX
Vyhledávání
Zmeškané hovory
Přijaté hovory
Volaná čísla
Délka hovoru
S.276
C
S.276
Platí pouze pro přehrávání videa a sledování TV.
Obsah vyskakovacího menu pro zdrojové menu závisí na
tom, co je zrovna přehráváno resp. zobrazováno - může to
být např. Menu Data CD/DVD nebo Menu USB.
Platí pouze pro DVD video disky.
Telefonní seznam
Hledat
Nový kontakt
Γísla rychlého vytáčení
Přijmout vCard
264
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
S.288
S.288
S.288
S.288
S.288
S.288
S.289
S.290
S.291
S.292
S.292
06 Systém infotainment
Všeobecné informace o systému infotainment
Stav paměti
Vymazat telefonní seznam
S.292
Γíslo hlasové schránky
Telefon odpoj.
S.293
Změnit telefon
S.287
Odebrat zařízení Bluetooth
S.288
A
S.288
S.287
Neplatí pro výbavu Performance.
Nastavení telefonu
Viditelný
Tóny a hlasitost
Stáhnout telefonní seznam
Verze Bluetooth softwaru ve vozidle
S.286
S.289
S.289
S.293
06
Možnosti hovoru
Automatický příjem hovorů
S.288
265
06 Systém infotainment
Rádio
Všeobecné informace
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často
použít místo tlačítek na středové konzole
klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač. Popis tlačítek na volantu, viz
strana 255. Popis dálkového ovladače, viz
strana 302.
Menu
Středová konzola, ovládací prvky funkcí rádia.
Tlačítko RADIO pro výběr vlnové délky
(FM1, FM2, DAB1*, DAB2*).
06
Menu RADIO se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigování v menu,
viz strana 257, a přehledu menu, viz
strana 261.
Rádio AM/FM
Zvolte požadovanou frekvenci/stanici
nebo otáčením knoflíku TUNE zvolte
nastavení v menu rádia.
Ladění
Pokud chcete vybrat další/předchozí stanici, podržte tlačítko stisknuté. Krátkým
stisknutím zvolíte předvolbu.
1. Stiskněte RADIO, otáčejte TUNE, dokud
se nezobrazí požadovaná vlnová délka
(např. FM1). Stiskněte OK/MENU.
2. Podržte stisknuté tlačítko
/
na
středové konzole (nebo na klávesnici na
volantu*). Rádio vyhledá další/předchozí
dostupnou stanici.
Seznam stanic1
Rádio automaticky sestaví seznam nejsilnějších FM stanic, jejichž signál momentálně
přijímá. Díky tomu budete moci vyhledat stanici, když vjedete do oblasti, ve které neznáte
rozhlasové stanice a jejich frekvence.
Přejděte na seznam a zvolte stanici:
Předvolby stanic (0-9)
Potvrďte výběr nebo přejděte do menu
rádia stisknutím tlačítka OK/MENU.
Automatické ladění
POZNÁMKA
Příjem závisí na síle a kvalitě signálu. Na
přenos může mít vliv celá řada okolností,
např. vysoké budovy nebo vzdálený vysílač. Míra pokrytí často závisí na území, ve
kterém se zrovna v daném státě nacházíte.
1. Zvolte požadovanou vlnovou délku (FM1
nebo FM2).
2. Otočte knoflíkem TUNE o jeden krok
v libovolném směru. Zobrazí se seznam
všech stanic v dané oblasti. Momentálně
naladěná stanice je v seznamu označena
zvětšeným písmem.
3. Pro výběr stanice ze seznamu otáčejte
knoflíkem TUNE v libovolném směru.
4. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
1
266
Neplatí pro výbavu Performance.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Systém infotainment
Rádio
POZNÁMKA
•
V seznamu se zobrazí pouze frekvence
rozhlasových stanic, které jsou
momentálně přijímány. Nezobrazí se
úplný seznam všech rádiových frekvencí o zvolené vlnové délce.
•
Je-li signál momentálně přijímané stanice slabý, může se stát, že rádio
neaktualizuje seznam stanic. V tomto
případě stiskněte tlačítko
(když
je na obrazovce displeje seznam stanic). Zařízení přejde do režimu ručního
ladění a můžete naladit stanici. Pokud
seznam stanic není zobrazen, otočením knoflíku TUNE o jeden krok v libovolném směru se seznam objeví. Pro
přepnutí nyní stiskněte
.
Seznam z obrazovky displeje po několika
sekundách zmizí.
Pokud na displeji již není seznam stanic,
otočte knoflíkem TUNE o jeden krok v libovolném směru a stiskněte na středové konzole
. Systém přejde do režimu manuálního ladění (nebo se z režimu manuálního
ladění vrátí na funkci "Seznam stanic").
Manuální ladění
V rámci předvolby od výrobce ukazuje rádio
seznam nejsilnějších stanic v místě, kde jste
otočili knoflíkem TUNE (viz kapitola "Seznam
stanic", strana 266). Jakmile se objeví
seznam stanic, stiskněte na středové konzole
a systém přejde do režimu manuálního
ladění. Nyní si můžete vybrat frekvenci ze
seznamu všech dostupných frekvencí se zvolenou vlnovou délkou. Jinými slovy, pokud při
manuálním ladění otočíte TUNE o jeden krok,
frekvence se změní např. z 93,3 na 93,4 MHz.
Manuální naladění stanice:
1. Stiskněte tlačítko RADIO, otáčejte TUNE,
dokud se nezobrazí požadovaná vlnová
délka (např. FM1). Stiskněte OK/MENU.
2. Otáčením knoflíku TUNE zvolte frekvenci.
POZNÁMKA
V případě předvolby od výrobce rádio
automaticky prohledává stanic v oblasti,
kterou projíždíte (viz předchozí kapitola
"Seznam stanic").
Pokud jste však nastavili manuální ladění
(stisknutím tlačítka
na středové konzole v okamžiku, kdy byl zobrazen seznam
stanic), rádio se při dalším zapnutí bude
nacházet v režimu manuálního ladění.
Chcete-li přepnout zpět na funkci "Seznam
stanic", otočte knoflíkem TUNE o jeden
krok (zobrazí se kompletní seznam stanic)
.
a stiskněte tlačítko
Upozorňujeme, že pokud stisknete tlačítko
a seznam stanic není zobrazen, aktivuje se funkce INFO. Další informace
o této funkci, viz strana 255.
Předvolba
06
Pro každou vlnovou délku lze uložit 10
předvoleb (např. FM1).
Uložené předvolby se vybírají pomocí tlačítek
předvoleb.
1. Nalaďte si stanici (viz kapitola "Ladění",
strana 266).
2. Na několik sekund podržte některé z tlačítek předvolby. Během této doby se
267
06 Systém infotainment
Rádio
ztlumí zvuk. Zvuk se obnoví, jakmile se
naladí požadovaná stanice. Nyní můžete
použít tlačítko předvolby.
Na obrazovce displeje lze zobrazit2 seznam
kanálů předvolby. Funkce se aktivuje/deaktivuje v režimu FM/AM v položce Menu FM
Zobrazit předvolby nebo Menu AM
Zobrazit předvolby.
Funkce RDS
RDS (Radio Data System) spojuje vysílače FM
do sítě. Vysílač FM v takové síti odesílá informace, které rádiu s funkcí RDS umožňují
následující funkce:
06
•
Automatické přepnutí na silnější vysílač,
pokud se příjem v oblasti zhorší.
•
Vyhledání typu programu, například
dopravní informace nebo zprávy.
•
Příjem textových informací o programu
aktuální rozhlasové stanice.
POZNÁMKA
Některé rozhlasové stanice RDS nepoužívají nebo používají pouze některé funkce.
Pokud je požadovaný typ programu nalezen,
rádio přeladí na tuto stanici, přičemž přeruší
2
3
268
aktuální zdroj audiosignálu. Například je-li
používán CD přehrávač, přepne se do režimu
pauzy. Vysílání je přehráno v přednastavené
hlasitosti, viz strana 270. Po přehrání nastaveného vysílání se rádio vrátí k předchozímu
zdroji audia a nastavení hlasitosti.
Programové funkce alarm (VÝSTRAHA!),
dopravní informace (TP), zprávy (NEWS)
a typy programů (PTY) přerušují jedna druhou
v pořadí priorit, kde alarm má nejvyšší prioritu
a typy programů mají nejnižší. Další nastavení
přerušení programu (EON Vzdálený a EON
Lokální), viz kapitola "Rozšíření o ostatní sítě
– EON" dole. Stisknutím tlačítka EXIT se
vrátíte k přerušenému audio zdroji. Stisknutím
tlačítka OK/MENU zprávu vymažete.
Alarm
Tato funkce se používá jako varování při
vážných nehodách a katastrofách. Alarm není
možné dočasně přerušit nebo deaktivovat.
Zpráva VÝSTRAHA! se zobrazí na obrazovce
displeje, pokud je vysílána varovná zpráva.
Dopravní informace – TP
Tato funkce umožňuje vkládání dopravních
informací vysílaných v rámci sítě RDS stanic.
Symbol TP informuje o aktivaci této funkce.
Pokud stanice z předvolby vysílá dopravní
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Tovární nastavení.
zpravodajství, na obrazovce displeje se
krátce objeví TP. Jinak se TP zobrazuje
v šedé barvě.
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
TP.
Rozšíření o ostatní sítě – EON
Tato funkce je užitečná v městských oblastech, kde je mnoho rozhlasových stanic.
Umožňuje nastavení vzdálenosti vysílače rozhlasové stanice od vozu, kdy programové
funkce by měly přerušit aktuální zdroj audiosignálu.
–
Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu
FM výběrem některé z položek v nabídce
Menu FM Rozšířené nastavení
EON:
• Lokální – K přerušení dojde pouze
v případě, že vysílač rozhlasové stanice je
blízko.
• Vzdálený3 – K přerušení dojde v případě,
že vysílač rozhlasové stanice je daleko,
dokonce i když je signál velmi statický.
06 Systém infotainment
Rádio
TP z naladěné stanice/ze všech stanic
Typy programů – PTY
Rádio lze přerušit pouze pro dopravní informace ze zvolené sítě nebo pro všechny informace v rámci sítě RDS.
Funkce PTY může být použita k výběru jednoho nebo více typů programů např. pop
music nebo vážná klasická hudba. Symbol
PTY informuje o aktivaci této funkce. Tato
funkce umožňuje přerušení prostřednictvím
vysílání typu programu v rámci zvolené sítě
stanic RDS.
–
Pokud chcete nastavení změnit, přejděte
v režimu FM do položky Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavit
oblíbené pro TP.
Zprávy
Tato funkce umožňuje vkládání zpráv vysílaných v rámci sítě RDS stanic. Symbol NEWS
informuje o aktivaci této funkce.
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Nastavení pro zpravodajství
Zpravodajství.
Novinky z naladěné stanice/ze všech
stanic
Rádio lze přerušit pouze pro novinky ze zvolené sítě nebo pro všechny informace v rámci
sítě RDS.
–
Pokud chcete nastavení změnit, přejděte
v režimu FM do položky Menu FM
Nastavení pro zpravodajství Nastavit
oblíbené pro zpravodajství.
1. Tuto funkci aktivujte v režimu FM výběrem typu programu v menu Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Zvolit PTY.
2. Potom musí být funkce PTY aktivována
v menu Menu FM Rozšířené
nastavení Nastavení PTY Příjem
dopravních zpráv z jiných sítí.
Je-li aktivní funkce PTY, na obrazovce displeje se objeví kontrolka.
Funkci PTY lze deaktivovat v režimu FM
v položce Menu FM Rozšířené nastavení
Nastavení PTY Příjem dopravních
zpráv z jiných sítí. Zvolené typy programu
(PTY) se neresetují.
Resetování a odstranění funkce PTY se provádí v menu Menu FM Rozšířené
nastavení Nastavení PTY
Vymazat vše.
Zvolit PTY
Vyhledávání PTY
Tato funkce vyhledá v celém vlnovém rozsahu zvolený typ programu.
1. V režimu FM zvolte jednu nebo více
funkcí PTY v položce Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Zvolit PTY.
2. Přejděte do menu Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Zvolit PTY.
Chcete-li dokončit vyhledávání, stiskněte
EXIT.
–
Pro pokračování vyhledávání dalšího vysílače se zvolenými typy programů stiskněte
nebo
.
06
Zobrazení typu programu
Typ programu aktuální stanice je možné
zobrazit na obrazovce displeje.
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Zobrazení textu PTY.
}}
269
06 Systém infotainment
Rádio
Rádiotext4
Některé staniceRDSvysílají informace
o obsahu programů, o umělcích atd. Tyto
informace lze zobrazit na obrazovce displeje.
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Zobrazit rádiotext.
Automatická změna frekvence – AF
Funkce zvolí nejsilnější vysílač pro nastavenou stanici. Ve výjimečných případech se
může stát, že funkce k vyhledání silného vysílače musí prohledat celý vlnový rozsah FM.
–
06
Regionální rozhlasové programy – REG
Tato funkce umožňuje pokračovat v příjmu
regionálního vysílače, i když jeho signál je
slabý. Symbol REG informuje, že je funkce
aktivní.
–
4
270
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Rozšířené nastavení Alternativní
kmitočty (AF).
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Rozšířené nastavení REG.
Pouze vozy se 7palcovou obrazovkou
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Resetování funkcí RDS
POZNÁMKA
Veškerá nastavení rádia mohou být obnovena
na hodnoty nastavené v továrně.
–
Reset se provádí v režimu FM v menu
Menu FM Rozšířené nastavení
Resetovat všechna nastavení FM.
Nastavení hlasitosti, typy programů
Typy programů, které přeruší poslech, např.
NEWS nebo TP, slyšíte hlasitostí zvolenou
pro každý příslušný typ programu. Pokud je
hlasitost nastavena během přerušení programem, nová hlasitost je uložena až do příštího
přerušení programem.
Po uložení stanice se procházení zastaví.
Rádio – DAB*
Všeobecné informace
DAB (Digital Audio Broadcasting) je systém
digitálního rozhlasového vysílání. Tento
systém podporuje DAB, DAB+ a DMB.
POZNÁMKA
Pokrytí pomocí funkce DAB není k dispozici ve všech místech. Pokud není pokrytí,
na obrazovce displeje se objeví zpráva
Žádný příjem.
Prohledávání vlnového rozsahu
Tato funkce automaticky vyhledá dostupné
kanály a při filtrování vezme v úvahu typ programu. Jakmile je stanice nalezena, je reprodukována po dobu asi 10 sekund, než se prohledávání opět spustí. Naladěnou stanici si
můžete obvyklým způsobem uložit. Viz kapitola Předvolba, strana 267.
–
Pokud chcete spustit prohledávání,
přejděte v režimu FM/AM do položky
Menu FM Vyhledávání nebo Menu
AM Vyhledávání.
Služby a skupiny
•
Servis – Kanál, rozhlasový kanál (systémem jsou podporovány pouze audio
služby).
•
Skupina – Soubor rozhlasových kanálů
stejné frekvence.
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn)
Když vůz vjede do nové oblasti vysílání,
možná bude nutné přeprogramovat stávající
skupiny kanálů v dané oblasti.
06 Systém infotainment
Rádio
Programování skupin kanálů vytvoří aktualizovaný seznam všech dostupných skupin
kanálů. Seznam není aktualizován automaticky.
Programování se provádí v systému menu
v režimu DAB v položce Menu DAB
Vytvořit skupinu. Programování se provádí
také následovně:
1. Otočte knoflíkem TUNE o jeden krok
v libovolném směru.
> V seznamu skupin dostupných kanálů
se zobrazí Vytvořit skupinu.
2. Stiskněte OK/MENU.
> Spustí se nové programování.
Programování lze zrušit pomocí tlačítka EXIT.
Navigace v seznamu skupin kanálů
Pokud chcete procházet seznam skupin
kanálů, otáčejte knoflíkem TUNE. V horní
části obrazovky displeje se zobrazí název
skupiny. Při přetočení na novou skupinu se
název změní na nový název.
•
5
Servis – ukazuje kanály bez ohledu na
skupinu kanálů, ke které jsou přiděleny.
Seznam může být také filtrován pomocí
typu programu (Filtr PTY), viz níže.
Prohledávání
Tato funkce automaticky vyhledá na aktuálním vlnovém rozsahu stanice s nejsilnějším
signálem. Jakmile je stanice nalezena, je
reprodukována po dobu asi 10 sekund, než
se prohledávání opět spustí. Naladěná stanice se ukládá obvyklým způsobem. Více
informací o předvolbách, viz "Předvolba".
–
Pokud chcete spustit prohledávání,
v režimu DAB přejděte na položku Menu
DAB Vyhledávání.
POZNÁMKA
Po uložení stanice se procházení zastaví.
Vyhledávání může být také navoleno v režimu
DAB-PTY. V tomto případě jsou přehrávány
pouze kanály vysílající předvolené programy.
Typ programů (PTY)
Pomocí funkce typu programu lze spustit
různé typy rádiového programu. Existuje celá
řada různých typů programu s různými kategoriemi programů. Po volbě typu programu
probíhá pohyb pouze po kanálech vysílajících
tento typ programu.
Typ programu se volí v režimu DAB v položce
Menu DAB Filtr PTY. Tento režim ukončete následovně:
–
Stiskněte EXIT.
> Je-li aktivní funkce PTY, na obrazovce
displeje se objeví kontrolka.
V některých případech rádio DAB ukončí
režim PTY, když je implementován přechod
z DAB do DAB link (viz níže).
Předvolba
Pro každý vlnový rozsah může být uloženo 10
stanic. DAB má 2 paměti pro předvolby:
DAB1 a DAB2. Předvolby uložíte dlouhým
stisknutím tlačítka příslušné předvolby. Další
informace, viz strana 267. Uložené předvolby
se vybírají pomocí tlačítek předvoleb.
Předvolba obsahuje jeden kanál, avšak žádné
subkanály. Pokud posloucháte subkanál a je
uložena předvolba, pak je registrován pouze
hlavní kanál. Důvodem je to, že subkanály
jsou dočasné. Při dalším pokusu o naladění
předvolby bude přehráván kanál, který obsahuje subkanály. Předvolba není závislá na
seznamu kanálů.
06
Na obrazovce displeje lze zobrazit5 seznam
kanálů předvolby. Funkce se aktivuje/deakti-
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
271
06 Systém infotainment
Rádio
vuje v režimu DAB v položce Menu DAB
Zobrazit předvolby.
POZNÁMKA
Systém DAB audiosystému nepodporuje
všechny funkce, které jsou ve standardu
DAB k dispozici.
Rádiotext
Některé rozhlasové stanice vysílají informace
o obsahu programů, o umělcích atd. Tyto
informace jsou zobrazovány na obrazovce
displeje.
Funkce se deaktivuje/aktivuje v režimu DAB
v položce Menu DAB Zobrazit rádiotext.
POZNÁMKA
V jeden okamžik smí být aktivována pouze
jedna z funkcí Zobrazit rádiotext
a Zobrazit předvolby. Pokud je již aktivována jedna z těchto funkcí a aktivuje se
druhá, původně aktivovaná funkce se
automaticky vypne. Obě funkce lze deaktivovat.
06
6
272
Oba vlnové rozsahy se nepoužívají ve všech oblastech/zemích.
Rozšířená nastavení
DAB do DAB link
DAB resp. DAB linking znamená, že rádio
DAB se může přeladit z jednoho kanálu se
zhoršeným příjmem nebo zcela bez příjmu na
jiný kanál v rámci stejné skupiny kanálu, kde
je příjem lepší. Při změně skupiny kanálů
můžete zaznamenat určité zpoždění. Může
dojít ke krátkému ztišení, pokud již není
k dispozici aktuální kanál a ještě není k dispozici nový kanál.
Funkci lze aktivovat/deaktivovat v režimu
DAB v položce Menu DAB Rozšířené
nastavení Propojování stanic DAB.
Vlnový rozsah
Data DAB lze přenášet na dvou vlnových délkách6:
• Band III - k dispozici na většině území.
• LBand - k dispozici pouze na některých
územích.
Například volbou Band III může probíhat programování kanálů mnohem rychleji, pokud
byly zvoleny Band III a LBand. Není zajištěno, že budou nalezeny všechny skupiny
kanálů. Volba vlnového rozsahu neovlivňuje
uložené paměti.
Vlnové délky lze deaktivovat/aktivovat
v režimu DAB pod položkou Menu DAB
Rozšířené nastavení Pásmo DAB.
Subkanál
Sekundární komponenty jsou obvykle nazývány subkanály. Jsou dočasné a mohou
obsahovat například vysílání hlavního programu v jiných jazycích.
Pokud se přenáší jeden nebo více subkanálů,
je na obrazovce displeje vlevo od názvu
. Subkanál je na
kanálu zobrazen symbol
obrazovce displeje označen symbolem nalevo od jména kanálu.
Stisknutím tlačítka
nastavení subkanálů.
otevřete menu pro
Subkanály mohou být zpřístupněny pouze ve
zvoleném hlavním kanálu a ne z jiného
kanálu, aniž by byl tento vybrán.
Zobrazení subkanálů lze deaktivovat/aktivovat v režimu DAB pod položkou Menu DAB
Rozšířené nastavení Vedlejší kanály
Text typu programu
Některé rozhlasové stanice vysílají informace
o druhu a kategorii programu. Typ programů
(PTY) -viz strana 271. Tyto informace se
zobrazují na obrazovce displeje.
06 Systém infotainment
Rádio
Funkce se aktivuje/deaktivuje v režimu DAB
v položce Menu DAB Rozšířené
nastavení Zobrazit text PTY.
Resetování nastavení DAB
Veškerá nastavení funkce DAB mohou být
obnovena na hodnoty nastavené v továrně.
–
Reset se provádí v režimu DAB v menu
Menu DAB Rozšířené nastavení
Resetovat všechna nastavení DAB.
06
273
06 Systém infotainment
Multimediální přehrávač
Všeobecné informace
Funkce CD/DVD1
Přehrávač médií může přehrávat zvuk a obraz
z disků CD/DVD* a externích připojených zvukových zdrojů pomocí vstupu AUX/USB*
nebo bezdrátově streamovat zvukové soubory z externích zařízení pomocí funkce
Bluetooth®. Některé přehrávače médií mohou
zobrazovat televizní signál * a mohou komunikovat s mobilním telefonem (viz stránka 285)*
pomocí funkce Bluetooth®.
Přesunutí dopředu/dozadu a změna stopy
nebo kapitoly na disku2.
Přehrávač dokáže přehrávat pouze následující základní typy disků a souborů:
•
•
Ovládací panel na středové konzole.
Otvor pro vložení/vysunutí disku
Tlačítko MEDIA, aktivuje naposledy
aktivní zdroj média. Pokud se již nacházíte ve zdroji média a stisknete MEDIA,
zobrazí se menu zkratek s obvykle používanými položkami menu.
06
Vysunutí disku
Zadávání čísel a písmen.
Zvolte stopy na disku/složky nebo procházejte možnosti menu otáčením knoflíku TUNE.
1
2
274
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Platí pouze pro DVD disky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Potvrďte výběr nebo přejděte do menu
pro zvolený zdroj stisknutím tlačítka OK/
MENU.
•
•
Originální nahrané CD disky (CD audio).
Vypálené CD disky se soubory audio a/
nebo video1.
Originální DVD video disky1.
Vypálené DVD disky1 se soubory audio a/
nebo video.
Více informací o podporovaných formátech,
viz strana 277.
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často
použít místo tlačítek na středové konzole
klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač. Popis tlačítek na volantu, viz
strana 255. Popis dálkového ovladače, viz
strana 302.
06 Systém infotainment
Multimediální přehrávač
Menu
Menu MEDIA se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigování v menu,
viz strana 257, a přehledu menu, viz
strana 261.
Spuštění přehrávání disku
Stiskněte tlačítko MEDIA a otáčejte TUNE,
dokud se nezobrazí Disk. Stiskněte OK/
MENU. Pokud se v přehrávači nachází disk,
začne se automaticky přehrávat. Jinak se na
obrazovce TV objeví Vložte disk. Vložte disk
stranou s textem nahoru. Disk se začne automaticky přehrávat.
Pokud je do přehrávače vložen disk s audio/
video soubory, musí se nahrát struktura složek na disku. V závislosti na kvalitě disku
a objemu informací může v některých případech začít přehrávání se zpožděním.
Vysunutí disku
Disk zůstává vysunutý cca. 12 sekund. Potom
se z bezpečnostních důvodů zasune.
Pauza
Pokud se hlasitost zcela sníží nebo pokud se
stiskne tlačítko MUTE, přehrávání se pozastaví. Jakmile se hlasitost zvýší nebo se
3
1
4
znovu stiskne MUTE, přehrávání se spustí.
Dále lze přehrávání pozastavit pomocí
systému 3: stiskněte OK/MENU a zvolte
Přehrát/pauza.
Přehrávání a navigace
CD disky s audio soubory
Otočením knoflíku TUNE otevřete a procházejte playlist disku. Pomocí tlačítka OK/
MENU potvrdíte výběr stopy a spustí se
přehrávání. Stisknutím tlačítka EXIT playlist
zrušíte a opustíte. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT se dostanete na základní úroveň playlistu.
Stopy na disku lze rovněž měnit tisknutím tlačítka
/
na středové konzole nebo
pomocí klávesnice na volantu*.
Vypálené disky s audio/video soubory1
Otáčením knoflíku TUNE zpřístupněte strukturu playlistu/složky a procházejte příslušný
seznam/strukturu. Pomocí tlačítka OK/MENU
potvrďte zvolenou vnořenou složku nebo
spusťte přehrávání příslušného audio/video
souboru. Pomocí tlačítka EXIT můžete playlist ukončit nebo zastavit nebo se můžete
posunout ve struktuře složky nahoru (zpátky).
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT se dostanete na základní úroveň playlistu.
Audio/video soubory lze rovněž měnit tisknutím tlačítka
/
na středové konzole
nebo pomocí klávesnice na volantu*.
Audio soubory mají symbol
, video soua složky mají symbol
bory1 mají symbol
.
Po dokončení přehrávání souboru se pokračuje přehráváním dalších souborů (stejného
typu) v dané složce. Ke změně4 složky dojde
automaticky po přehrání všech souborů
v dané složce. Pokud se do přehrávače vloží
disk obsahující pouze audio soubory nebo
pouze video soubory, systém tuto situaci
automaticky zaregistruje a upraví nastavení.
V tomto případě se přehrají pouze tyto soubory. Systém však nezmění nastavení, pokud
se do přehrávače vloží disk obsahující kombinaci audio a video souborů. Místo toho bude
přehrávač pokračovat v přehrávání pouze
původních typů souborů.
Neplatí pro CD audio
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Je-li aktivována funkce Opakovat složku, nebude spuštěna.
06
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
275
06 Systém infotainment
Multimediální přehrávač
POZNÁMKA
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí
vyšší než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji
se objevíMédia nedostupná během
jízdy. Přesto po celou dobu slyšíte zvuk.
Obraz se objeví, jakmile rychlost vozidla
klesne pod cca. 6 km/h.
POZNÁMKA
Některé nahrávací společnosti chrání své
audio soubory proti kopírování. Také se
může stát, že přehrávač nedokáže přehrávat soukromě zkopírované audio soubory.
DVD disky s video soubory1
Přehrávání DVD disků s video soubory, viz
strana 276.
06
Rychle dopředu/dozadu
Podržením tlačítek
/
můžete soubory
přetáčet rychle dopředu/dozadu. Audio soubory jsou přetáčeny jednou rychlostí, zatímco
video soubory jsou přetáčeny různou
rychlostí. Opakovaným tisknutím tlačítek
/
zvyšte rychlost rychlého převíjení
dopředu/dozadu pro video soubory. Po uvol1
5
6
276
nění tlačítka se opět nastaví běžná rychlost
převíjení.
Prohledávání5
Tato funkce přehraje prvních deset sekund
každé stopy/audio souboru. Prohledávání:
1. Stiskněte OK/MENU
2. Otočte TUNE na Vyhledávání
> Přehraje se prvních 10 sekund každé
stopy nebo audio souboru.
3. Pro zrušení prohledávání stiskněte tlačítko EXIT. Bude pokračovat přehrávání
stopy nebo audio souboru.
Náhodný
výběr5
Tato funkce přehrává skladby v náhodném
pořadí. Poslech stop v náhodném pořadí:
1. Stiskněte OK/MENU
2. Otočte TUNE na Náhodné přehrávání
3. Tato funkce se aktivuje/deaktivuje
pomocí tlačítka OK/MENU.
Stopy na disku/audio soubory lze měnit tisknutím tlačítka
/
na středové konzole
nebo pomocí klávesnice na volantu*.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Neplatí pro DVD disky s video soubory.
Platí pouze pro audio/video soubory na vypálených discích nebo v USB zařízení.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Opakování složky6
Pomocí této funkce můžete opakovaně
přehrávat soubory ve složce. Po přehrání
posledního souboru se opět spustí přehrávání
prvního souboru.
1. Stiskněte OK/MENU
2. Otočte TUNE na Opakovat složku
3. Tato funkce se aktivuje/deaktivuje
pomocí tlačítka OK/MENU.
Přehrávání video disků DVD1
Přehrávání
Při přehrávání DVD video disku se na obrazovce může objevit menu. Z menu jsou
přístupné další funkce a nastavení, např.
výběr titulků, jazyka nebo výběr scén.
POZNÁMKA
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí
vyšší než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji
se objevíMédia nedostupná během
jízdy. Přesto po celou dobu slyšíte zvuk.
Obraz se objeví, jakmile rychlost vozidla
klesne pod cca. 6 km/h.
06 Systém infotainment
Multimediální přehrávač
Navigace v menu DVD disku s video
souborem
MENU. Tím se dostanete zpátky k seznamu
kapitol. Stisknutím tlačítka OK/MENU aktivujete výběr a vrátíte se na výchozí místo.
Pomocí tlačítka EXIT zrušíte výběr a vrátíte se
zpět na výchozí místo (aniž byste provedli
výběr).
Kapitoly lze rovněž měnit tisknutím tlačítka
/
na středové konzole nebo pomocí
klávesnice na volantu*.
Rozšířená nastavení7
Úhel
K navigování v menu DVD disku s video souborem se používají klávesy s čísly na
středové konzole, viz obrázek nahoře.
Změna kapitoly nebo názvu
Otočením tlačítka TUNE zpřístupníte seznam
kapitol a můžete tento seznam procházet
(pokud je přehráván film, přehrávání se pozastaví). Stisknutím tlačítka OK/MENU zvolte
kapitolu. Tím se dostanete zpět na výchozí
místo (pokud byl přehráván film, přehrávání
se spustí znovu). Stisknutím tlačítka EXIT
zpřístupníte seznam skladeb.
Skladby se volí v seznamu skladeb otáčením
knoflíku TUNE. Pro potvrzení stiskněte OK/
7
Pokud video disk DVD umožňuje zobrazení
pozice kamery pro zobrazení konkrétní scény,
můžete použít tuto funkci. V režimu disku
přejděte na položku Menu Disk Rozšířené
nastavení Úhel pohledu.
DivX® Video On Demand
Přehrávač médií lze zaregistrovat tak, aby
mohl přehrávat soubory DivX VOD z vypálených disků nebo USB. Kód pro registraci
disku najdete v systému menu MY CAR
Nastavení Informace Kód DivX® VOD.
Všeobecné informace o menu, viz MY CAR,
viz strana 211.
Nastavení obrazu7
Pokud vozidlo stojí, můžete upravit nastavení
jasu a kontrastu.
1. Stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
obrazu. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU.
2. Otočte TUNE na požadovanou položku
a pro potvrzení stiskněte OK/MENU.
3. Nastavení zvolte otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Pro návrat do seznamu nastavení stiskněte
OK/MENU nebo EXIT.
Nastavení obrazu lze resetovat na nastavení
od výrobce pomocí tlačítka Resetovat.
Kompatibilní formáty souborů
Přehrávač dokáže přehrávat různé typy souborů. Je kompatibilní s formáty uvedenými
v následující tabulce.
06
Další informace najdete na www.divx.com/
vod.
Platí pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
277
06 Systém infotainment
Multimediální přehrávač
POZNÁMKA
Disky s dvojitým formátem a oboustranné
disky (DVD Plus, CD-DVD) jsou silnější než
běžné CD disky. Proto nelze zaručit, že
přehrávač je dokáže přehrát a že se neobjeví funkční poruchy.
Pokud CD disk obsahuje kombinaci stop
MP3 a CDDA, budou všechny stopy MP3
ignorovány.
06
278
A
B
C
Audio formátA
CD audio, mp3, wma
Audio formátB
CD audio, mp3, wma, aac,
m4a
Video formátC
CD video, DVD video,
divx, avi, asf
Platí pro výbavu Performance.
Neplatí pro výbavu Performance.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia
a Premium Sound Multimedia.
06 Systém infotainment
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
Všeobecné informace
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často
použít místo tlačítek na středové konzole
klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač. Popis tlačítek na volantu, viz
strana 255. Popis dálkového ovladače, viz
strana 302.
iPod® nebo přehrávač MP3 s akumulátory se
dobíjí (pokud motor běží nebo je zapnuto
zapalování) vždy, když se toto zařízení připojí
k USB portu.
Připojovací body pro externí audiozdroje.
Externí audiozdroj, např. iPod® nebo přehrávač MP3, lze připojit k audiosystému přes
libovolné přípojky na středové konzole.
Audiozdroj připojený ke vstupu USB lze ovládat1 pomocí prvků k ovládání audiozdroje ve
voze. Zařízení, které je připojeno přes vstup
AUX, nelze pomocí ovládacích prvků ve voze
ovládat.
V pravém zadním okraji tunelové konzoly je
vybrání, kudy lze vést kabely, aby bylo možné
víko zavřít bez přiskřípnutí kabelů.
1
Připojení audiozdroje:
1. Stiskněte MEDIA, otočte TUNE na požadovaný zdroj audio USB, iPod nebo
AUX, stiskněte OK/MENU.
> Pokud je zvoleno USB, na obrazovce
TV se zobrazí Připojit USB.
2. Připojte audiozdroj k jedné z přípojek
v úložné schránce na středové konzole
(viz předchozí obrázek).
Při načítání souborů na paměťovém médiu
systémem se na obrazovce TV objeví text
Načítání USB. V závislosti na struktuře
a počtu souborů může jistou dobu trvat, než
bude zavádění souborů ukončeno.
POZNÁMKA
Systém podporuje většinu modelů iPod®,
které byly vyrobeny v roce 2005 nebo
později.
POZNÁMKA
Aby se USB spojení nepoškodilo, odpojí
se, pokud je zkratováno nebo pokud
připojené USB zařízení odebírá příliš velký
výkon (to se může stát v případě, kdy
připojené USB zařízení nesplňuje normy
platné pro USB zařízení). Pokud závada
byla odstraněna, USB spojení se automaticky obnoví okamžitě po zapnutí zapalování.
Menu
06
Menu MEDIA se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigování v menu,
viz strana 257, a přehledu menu, viz
strana 261.
To platí pouze pro zdroj připojený přes USB.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
279
06 Systém infotainment
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
Přehrávání a navigace2
Otáčením knoflíku TUNE zpřístupněte strukturu playlistu/složky a procházejte příslušný
seznam/strukturu. Pomocí tlačítka OK/MENU
potvrďte zvolenou vnořenou složku resp.
spusťte přehrávání příslušného audio/video
souboru. Pomocí tlačítka EXIT můžete playlist ukončit nebo zastavit nebo se můžete
posunout ve struktuře složky nahoru (zpátky).
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT se dostanete na základní úroveň playlistu.
Audio/video soubory lze rovněž měnit tisknu/
na středové konzole
tím tlačítka
nebo pomocí klávesnice na volantu*.
Audio soubory mají symbol
, video soua složky mají symbol
bory3 mají symbol
.
06
Po dokončení přehrávání souboru se pokračuje přehráváním dalších souborů (stejného
typu) v dané složce. Ke změně4 složky dojde
automaticky po přehrání všech souborů
v dané složce. Pokud se do USB portu vloží
zařízení obsahující pouze audio soubory nebo
pouze video soubory, systém tuto situaci
2
3
4
5
6
280
automaticky zaregistruje a upraví nastavení.
V tomto případě se přehrají pouze tyto soubory. Systém však nezmění nastavení, pokud
se do USB portu vloží zařízení obsahující
kombinaci audio a video souborů. Místo toho
bude přehrávač pokračovat v přehrávání
pouze původních typů souborů.
Rychle dopředu/dozadu2
Viz strana 276.
Prohledávání2
Viz strana 276.
Náhodný výběr2
Viz strana 276.
Vyhledávání2
Klávesnici na ovládacím panelu na středové
konzole lze použít k nalezení názvu souboru
v aktuální složce.
Funkce vyhledávání se otevře otočením knoflíku TUNE (otevře se struktura složky) nebo
stisknutím libovolné klávesy s písmenem.
Pokud zadáte do vyhledávacího řetězce písmeno nebo znak, dostanete se blíže k cíli
vyhledávání.
Platí pouze pro USB a iPod®.
Platí pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Je-li aktivována funkce Opakovat složku, nebude spuštěna.
Platí pouze pro USB.
Neplatí pro iPod®
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stisknutím OK/MENU spusťte přehrávání
souboru.
Opakování složky5
Viz strana 276.
Pauza
Pokud se hlasitost zcela sníží nebo pokud se
stiskne tlačítko MUTE, přehrávání se pozastaví. Jakmile se hlasitost zvýší nebo se
znovu stiskne MUTE, přehrávání se spustí.
Dále lze přehrávání pozastavit pomocí
systému 6: stiskněte OK/MENU a zvolte
Přehrát/pauza.
Zdroj audia
Paměť USB
Za účelem usnadnění používání paměti USB
se vyvarujte ukládání souborů, které nejsou
hudebními soubory. Systému trvá výrazně
delší dobu načítání pamětí obsahující soubory, které nejsou kompatibilními hudebními
soubory.
06 Systém infotainment
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
POZNÁMKA
Systém podporuje mobilní média, která
odpovídají systému souborů FAT32 a USB
2.0. Systém dokáže pracovat s 1000 složkami s maximálně 254 vnořenými složkami
resp. soubory v každé složce. Výjimkou je
nejvyšší úroveň, ve které může být až 1000
vnořených složek resp. souborů.
iPod®
iPod® je dobíjen a napájen z konektoru USB*
přes připojovací kabel přehrávače.
POZNÁMKA
Systém umožňuje pouze přehrávání audio
souborů ze zařízení iPod®.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Pokud je jako zdroj audio používán přehrávač iPod®, audio systém vozu má podobnou strukturu menu jako přehrávač iPod®.
Pro použití delších USB pamětí doporučujeme použít kabel s USB adaptérem. Tím
se zabrání mechanickému opotřebení USB
vstupu a připojené paměti USB.
USB hub
K USB portu lze připojit USB hub a přes něj
zapojit několik USB zařízení. USB zařízení se
vybírá v režimu USB pod položkou Menu
USB Zvolit USB zařízení.
Kompatibilní formáty souborů přes
připojení USB
Přes připojení USB lze přehrávat audio
a video soubory, které jsou uvedeny v následující tabulce.
MP3 přehrávač
Mnoho MP3 přehrávačů má vlastní souborový systém, který není podporován audiosystémem. Pro použití v systému musí být MP3
přehrávač nastaven v režimu USB
Removable device/Mass Storage Device.
Formáty zvuku
Video
A
formátA
06
mp3, wma, aac, m4a
divx, avi, asf
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia
a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
281
06 Systém infotainment
Media Bluetooth®*
Všeobecné informace
Přehrávač ve voze je vybaven systémem
Bluetooth®1 a může přehrávat bezdrátově
streaming audio soubory z externích zdrojů
s rozhraním Bluetooth®, např. z mobilních
telefonů a PDA. K navigaci a ovládání zvuku
se používají tlačítka na středové konzole nebo
tlačítka na klávesnici na volantu*. Některá
externí zařízení můžete použít také k přepínání stop.
Pokud chcete přehrát audio soubor, musíte
nejdříve nastavit přehrávač ve voze do režimu
Bluetooth.
06
Je-li ve vozidle zapojený mobilní telefon, je
rovněž možné současně dálkově ovládat
vybrané funkce mobilního telefonu, viz
strana 285. Mezi hlavními zdroji TEL
a MEDIA lze přepínat a použít pak jejich
příslušné funkce.
POZNÁMKA
Přehrávač Bluetooth® musí podporovat
funkce Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) a Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Přehrávač by měl používat
funkci AVRCP verze 1.3, A2DP 1.2. Jinak
se může stát, že některé možnosti nebudou funkční.
Některé mobilní telefony a externí přehrávače, které jsou na trhu k dispozici,
nepodporují v plném rozsahu funkci
Bluetooth® v přehrávači ve voze. Pokud
potřebujete informace o kompatibilních
telefonech a externích přehrávačích, společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaného prodejce Volvo nebo
navštívit stránku www.volvocars.com.
POZNÁMKA
Přehrávač ve voze dokáže přehrávat audio
soubory pouze pomocí funkce Bluetooth®.
Menu
Menu MEDIA se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigování v menu,
viz strana 257, a přehledu menu, viz
strana 261.
1
282
Platí pro výbavu High Performance, High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Přehled
Ovládací panel na středové konzole.
VOL – hlasitost
Tlačítko MEDIA. Automaticky se aktivuje
naposledy aktivní zdroj (např. iPod®). Je-li
zdroj aktivován a stisknete MEDIA,
zobrazí se menu zkratek s obvykle používanými položkami menu.
K navigaci v menu otáčejte knoflíkem
TUNE.
Potvrďte výběr nebo přejděte do menu
stisknutím tlačítka OK/MENU.
EXIT - posunutí v systému menu nahoru,
zastavení probíhající funkce.
Krátkým stisknutím lze přecházet mezi
audio soubory. Dlouhá stisknutí se pou-
06 Systém infotainment
Media Bluetooth®*
žívají k přetáčení audio souborů dopředu
a dozadu.
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často
použít místo tlačítek na středové konzole
klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač. Popis tlačítek na volantu, viz
strana 255. Popis dálkového ovladače, viz
strana 302.
Jak začít
Připojte externí zařízení
Bluetooth®
Lze zaregistrovat až deset externích zařízení.
Připojení se provede stejně jako u telefonu.
Viz Připojte externí zařízení Bluetooth®,
strana 286.
Automatické připojení
Jestliže je funkce Bluetooth® aktivní, automaticky se připojí naposledy připojené externí
zařízení. Pokud zábavný systém hledá naposledy připojené zařízení, název tohoto zařízení
se zobrazí na obrazovce TV. Pro připojení
dalšího zařízení stiskněte EXIT. Připojte nové
externí zařízení, viz "Připojení jiného externího
zařízení" dole.
Připojení jiného externího zařízení
Odpojování zařízení
Pokud je voze několik zařízení, lze připojit jiné
zařízení. Toto zařízení se však nejdříve musí
spárovat, viz "Připojte externí zařízení Bluetooth®" výše. Pro změnu na jiné zařízení:
K automatickému odpojení dojde, pokud se
externí zařízení vzdálí mimo dosah systému
infotainment. Více informací o připojení, viz
strana 283.
1. Stiskněte MEDIA a otáčejte TUNE,
dokud se nezobrazí Bluetooth. Stiskněte
OK/MENU.
Odeberte připojené zařízení
2. Zkontrolujte, zda přes rozhraní Bluetooth®
lze externí zařízení vyhledat resp. jestli je
dané zařízení vidět. Viz příručka k externímu zařízení.
2. Otočte TUNE na Odebrat zařízení
Bluetooth a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU.
3. Stiskněte OK/MENU.
4. Otočte TUNE na Změnit zařízení a pro
potvrzení stiskněte OK/MENU.
> Po chvíli se na obrazovce TV zobrazí
název externího zařízení. Pokud bylo
zpárováno několik externích zařízení,
zobrazí se také.
1. Zvolte režim Bluetooth v položce OK/
MENU.
3. Zařízení, které chcete odebrat, zvolte
otáčením knoflíku TUNE. Pro potvrzení
stiskněte OK/MENU.
> Na obrazovce TV se objeví dotaz, zda
chcete připojení odebrat.
4. Potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Pro zrušení stiskněte EXIT.
06
5. Zařízení, které chcete připojit, zvolte
otáčením knoflíku TUNE. Pro potvrzení
stiskněte OK/MENU.
> Připojí se externí zařízení.
Audio soubor změňte stisknutím tlačítka
/
na středové konzole nebo na klávesnici na volantu*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
283
06 Systém infotainment
Media Bluetooth®*
Náhodný výběr2
Tato funkce přehrává audio soubory v externím zařízení v náhodném pořadí. Funkci
náhodného přehrávání aktivujte/deaktivujte
v režimu Bluetooth v položce Menu
Bluetooth Náhodné přehrávání.
Audio soubor změňte stisknutím tlačítka
/
na středové konzole nebo na klávesnici na volantu*.
Prohledávání audio souborů
v externím zařízení2
Tato funkce přehraje prvních deset sekund
z každého audio souboru. Funkci přehrávání
aktivujte/deaktivujte v režimu Bluetooth
v položce Menu Bluetooth Vyhledávání.
06
Zrušte prohledávání pomocí tlačítka EXIT.
Informace o verzi Bluetooth®
Aktuální verze systému Bluetooth® ve voze se
zobrazí v režimu Bluetooth v menu Menu
Bluetooth Verze Bluetooth softwaru ve
vozidle.
2
284
Není podporováno všemi mobilními telefony.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Systém infotainment
Bluetooth® handsfree*
Všeobecné informace
Mobilní telefon vybavený technologií
Bluetooth® může být bezdrátově připojen
k systému Infotainment1. Systém infotainment
potom funguje jako handsfree s možností
ovládat dálkově celou řadu funkcí mobilního
telefonu. Mikrofon se nachází ve sluneční
cloně na straně řidiče (2). Mobilní telefon je
možné ovládat prostřednictvím vlastní klávesnice bez ohledu na to, zda je nebo není připojen.
viz strana 257, a přehledu menu, viz
strana 261.
Funkce telefonu, přehled ovládacích
prvků
Přehled
POZNÁMKA
S funkcí handsfree jsou kompatibilní pouze
některé mobilní telefony. Doporučujeme,
abyste si informace o kompatibilních
mobilních telefonech vyžádali u autorizovaného prodejce Volvo nebo navštívili
internetové stránky www.volvocars.com.
Ovládací panel na středové konzole.
Tlačítka s čísly a písmeny
Přehled systému
Mobilní telefon
Mikrofon
Je-li ve vozidle zapojený mobilní telefon, je
rovněž možné současně streamovat zvukové
soubory z telefonu, viz strana 282. Mezi hlavními zdroji TEL a MEDIA lze přepínat a použít
pak jejich příslušné funkce.
Klávesnice na volantu
Ovládací panel na středové konzole
Menu
Menu TEL se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigování v menu,
1
Tlačítko TEL aktivuje/vyhledá naposledy
připojený telefon. Je-li telefon již připojen
a stiskne se tlačítko TEL, zobrazí se
menu zkratek s obvykle používanými
položkami menu pro telefon.
06
TUNE - v normálním zobrazení otočte pro
přístup k telefonnímu seznamu doprava,
pokud chcete otevřít výpis volání pro
všechny hovory, otočte doleva. Používá
se rovněž k procházení mezi jednotlivými
položkami na obrazovce displeje.
Platí pro výbavu High Performance, High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
285
06 Systém infotainment
Bluetooth® handsfree*
Přijměte příchozí hovory, potvrďte výběr
nebo stisknutím položky OK/MENU
přejděte do menu Telefon.
EXIT - zruší/odmítne hovor, vymaže
zadané znaky, přejde do systému menu
a zruší aktuální funkci.
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často
použít místo tlačítek na středové konzole
klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač. Popis tlačítek na volantu, viz
strana 255. Popis dálkového ovladače, viz
strana 302.
Nezapomeňte
06
Aktivace
Krátkým stisknutím tlačítka TEL se aktivuje/
vyhledá naposledy připojený telefon. Je-li
telefon již připojen a stiskne se tlačítko TEL,
zobrazí se menu zkratek s obvykle používanými položkami menu pro telefon. Symbol
upozorňuje, že telefon je připojen.
Připojte externí zařízení Bluetooth®
Lze zaregistrovat až deset externích zařízení.
Registrace se pro každé zařízení provádí
pouze jednou. Zaregistrované zařízení se již
286
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
nemusí aktivovat, aby bylo viditelné a aby se
dalo vyhledat.
POZNÁMKA
Pokud bude aktualizován operační systém
telefonu, může dojít k přerušení registrace
telefonu. V tomto případě odpojte telefon,
viz strana 288, a potom jej znovu připojte,
viz strana 286.
Lze současně připojit dvě zařízení Bluetooth®.
Jeden telefon a jedno zařízení k přehrávání
médii, mezi kterými lze přepínat, viz
strana 287 nebo viz strana 283. Dále lze používat telefon pro streaming audio souborů
z připojeného zařízení.
Externí zařízení se připojuje různými způsoby
podle toho, zda již bylo nebo nebylo dříve
připojeno. Níže uvedené možnosti připojení
předpokládají, že jde o první připojování
zařízení a že není ještě připojeno žádné jiné
zařízení.
Existují dvě možnosti, jak připojit zařízení:
externí zařízení lze vyhledat z vozu nebo lze
vyhledat vůz z externího zařízení. Pokud
jeden způsob nefunguje, zkuste druhý.
Příklad normálního zobrazení telefonu.
Pokud již nejste v normálním zobrazení, stiskněte možnost TEL ve středové konzole.
Možnost 1 - externí zařízení se hledá pomocí
systému menu ve voze
1. Nastavte externí zařízení, aby bylo viditelné a aby se dalo vyhledat přes technologii Bluetooth®. Viz příručka k externímu
zařízení nebo www.volvocars.com.
2. Stiskněte tlačítko OK/MENU a postupujte
podle pokynů na obrazovce displeje
vozidla.
> Nyní je externí zařízení připojeno
k vozidlu a může být ovládáno
z vozidla.
06 Systém infotainment
Bluetooth® handsfree*
Připojení se nezdařilo, stiskněte dvakrát tlačítko EXIT a proveďte připojení podle
možnosti 2.
Možnost 2 – Vyhledejte vozidlo s funkcí
externího zařízení Bluetooth®.
1. Nastavte, aby vozidlo bylo viditelné pro
Bluetooth® a aby se dalo vyhledat.
Přepněte možnost TUNE do nabídky
Nastavení telefonu, potvrďte tlačítkem
OK/MENU, vyberte nabídku Viditelný
a potvrďte tlačítkem OK/MENU.
2. Vyberte možnost My Volvo Car na obrazovce externího zařízení a postupujte
podle pokynů.
3. Zadejte volitelný kód PIN do externího
zařízení a poté vyberte možnost připojení.
4. Stiskněte tlačítko OK/MENU a zadejte
stejný kód PIN pomocí klávesnice vozidla
ve středové konzole.
připojený mobilní telefon není aktivní, systém
se pokusí připojit dříve spárovaný telefon.
Pokud audio systém hledá naposledy připojený telefon, název tohoto telefonu se zobrazí
na obrazovce displeje.
Manuální připojení
Chcete-li změnit připojený mobilní telefon,
přejděte v režimu telefonu na položku Menu
telefonu Změnit telefon.
Připojení jiného externího zařízení
Pokud je voze několik zařízení, lze připojit jiné
zařízení. Zařízení se však nejdříve musí zaregistrovat k vozidlu, viz Připojte externí zařízení
Bluetooth®. Pro změnu na jiné zařízení:
1. Zkontrolujte, zda přes rozhraní Bluetooth®
lze externí zařízení vyhledat resp. jestli je
dané zařízení vidět. Viz příručka k externímu zařízení.
Automatické připojení
2. Stiskněte TEL a potom zvolte Změnit
telefon.
> Vozidlo vyhledá dříve připojená
zařízení. Detekovaná externí zařízení
s příslušným názvem Bluetooth® se
zobrazí na obrazovce displeje.
Pokud je funkce handsfree aktivní, potom
naposledy připojený mobilní telefon v dosahu
je připojen automaticky. Pokud naposledy
3. Zařízení, které chcete připojit, zvolte
otáčením knoflíku TUNE. Pro potvrzení
stiskněte OK/MENU.
Když je externí zařízení připojeno, název
funkce Bluetooth® externího zařízení se
zobrazí na obrazovce displeje vozidla
a zařízení lze ovládat z vozidla.
2
> Připojí se externí zařízení.
Volání
1. Zkontrolujte, zda se nahoře na obrazovce
displeje objeví symbol
a zda se
funkce handsfree nachází v režimu telefonu.
2. Vytočte požadované číslo nebo použijte
zrychlenou volbu, viz strana 292. V normálním zobrazení můžete otočit TUNE
doprava, čímž se otevře telefonní
seznam, nebo doleva, čímž se otevře
výpis všech hovorů. Informace o telefonním seznamu, viz strana 289.
3. Stiskněte OK/MENU.
Volání přerušíte tlačítkem EXIT.
Odpojení mobilního telefonu
K automatickému odpojení dojde, pokud se
mobilní telefon vzdálí mimo dosah audiosystému. Spojení s mobilním telefonem lze
manuálně přerušit v režimu telefonu pomocí
položky Menu telefonu Telefon odpoj..
Více informací o připojení, viz strana 286.
06
Funkce handsfree se deaktivuje při vypnutí
motoru a při otevření dveří2.
Pouze Keyless Drive.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
287
06 Systém infotainment
Bluetooth® handsfree*
Po odpojení mobilního telefonu můžete v probíhajícím hovoru pokračovat prostřednictvím
vestavěného reproduktoru a mikrofonu mobilního telefonu.
POZNÁMKA
I když byl váš mobilní telefon manuálně
odpojen, některé mobilní telefony se
mohou automaticky připojit k poslední
připojené sadě hands free, např. v případě
nového hovoru.
Odebrat zařízení
U připojeného mobilního telefonu lze zrušit
registraci a telefon odebrat. Provádí se to
v režimu telefonu v menu Menu telefonu
Odebrat zařízení Bluetooth.
06
Příjem hovoru a volání
Příchozí hovor
–
Stisknutím tlačítka OK/MENU odpovíte
na hovor, a to i v případě, kdy je systém
audio např. v režimu RÁDIO nebo
MEDIA.
Pro odmítnutí nebo ukončení stiskněte tlačítko EXIT.
288
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Automatická odpověď
Funkce automatické odpovědi znamená, že
hovory jsou přijaty automaticky.
–
Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu
telefonu v menu Menu telefonu
Možnosti hovoru Automatický příjem
hovorů.
Menu při hovoru
Stiskněte během probíhajícího hovoru tlačítko
OK/MENU. Tím se zpřístupní následující
funkce:
• Vypnutí zvuku - Mikrofon audio systému
je ztlumen.
• Mobilní telefon - hovor je převeden ze
sady handsfree na mobilní telefon.
U některých mobilních telefonů se spojení
přeruší. Jde o zcela normální jev. Funkce
handsfree se Vás dotáže, zda chcete opět
připojit.
• Vytáčet číslo - možnost zavolat třetí
straně pomocí kláves s čísly (aktuální
hovor je převeden do režimu standby).
Seznamy hovorů
Seznamy hovorů se kopírují do funkce handsfree při každém novém připojení a jsou aktualizovány během spojení. V běžném zobrazení
otočte knoflíkem TUNE doleva. Zobrazí se
výpis volání pro Všechna volání.
V režimu telefonu lze zobrazit všechny
seznamy hovoru následovně: Menu telefonu
Všechna volání:
•
•
•
•
•
Všechna volání
Zmeškané hovory
Přijaté hovory
Volaná čísla
Délka hovoru
POZNÁMKA
U některých mobilů je seznam naposledy
vytáčených čísel v opačném pořadí.
Hlasová schránka
V běžném zobrazení lze číslo zrychlené volby
pro hlasovou schránku naprogramovat a poté
zpřístupnit dlouhým stisknutím tlačítka 1.
Γíslo hlasové schránky se mění v režimu telefonu v menu Menu telefonu Možnosti
hovoru Číslo hlasové schránky
Změnit číslo. Pokud není uloženo žádné
číslo, může být toto menu vyvoláno jedním
dlouhým stisknutím tlačítka 1.
06 Systém infotainment
Bluetooth® handsfree*
Nastavení zvuku
Hlasitost hovoru
Hlasitost hovoru lze měnit jen během hovoru.
Použijte klávesnici na volantu* nebo otočte
knoflíkem VOL.
v menu Menu telefonu Nastavení
telefonu Tóny a hlasitost Vyzváněcí
tóny Vyzváněcí tón 1, atd.
POZNÁMKA
U některých mobilních telefonů nelze
vyzváněcí tón připojeného telefonu
vypnout, pokud se používá některý z integrovaných signálů pro systém handsfree.
Hlasitost audiosystému
Pokud neprobíhá žádný odchozí hovor,
ovládá se audio systém obvyklým způsobem
otáčením knoflíku VOL.
Je-li během příchozího hovoru aktivní audio
zdroj, automaticky se ztlumí. Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu telefonu v menu
Menu telefonu Nastavení telefonu
Tóny a hlasitost Vypnutí zvuku rádia/
média.
Hlasitost vyzvánění
V režimu telefonu přejděte na Menu telefonu
Nastavení telefonu Tóny a hlasitost
Hlasitost vyzváněcího tónu a nastavení
upravte otáčením knoflíku VOL. Stisknutím
tlačítka OK/MENU se ozve hlasitost audio
systému. Potvrďte stisknutím tlačítka EXIT.
Vyzvánění
Funkce handsfree obsahuje vyzváněcí tóny,
které mohou být vybrány v režimu telefonu
3
tónu3
Pro výběr vyzváněcího
přejděte
v režimu telefonu do menu Menu telefonu
Nastavení telefonu Tóny a hlasitost
Vyzváněcí tóny Vyzváněcí tón MT.
Telefonní seznam
Existují dva telefonní seznamy. Ve voze jsou
propojeny do jednoho a zobrazují se jako
jediný telefonní seznam.
•
•
Vůz si stáhne telefonní seznam mobilního
telefonu a tento telefonní seznam zobrazí
pouze v případě, že se připojí mobilní
telefon, ze kterého se tento telefonní
seznam stahoval.
Do vozu je integrován rovněž telefonní
seznám. Obsahuje všechny kontakty uložené ve voze, a to bez ohledu na to, jaký
telefon byl připojen při ukládání těchto
kontaktů. Tyto kontakty jsou viditelné pro
všechny uživatele, a to bez ohledu na
mobilní telefon, který se připojuje k vozu.
Pokud se kontakt uloží do vozu, před
kontaktem v telefonním seznamu se
zobrazí
.
POZNÁMKA
Změny položky v telefonním seznamu
v mobilním telefonu, které jsou provedeny
ve voze, budou vždy uloženy jako nová
položka do telefonního seznamu ve voze.
To znamená, že tyto změny nebudou uloženy do telefonu. Z vozu to nyní bude
vypadat, že máte dvojité záznamy s odlišnými ikonami. Dále upozorňujeme, že číslo
zkrácené volby nebo změna v kontaktu
budou do telefonního seznamu vozu uloženy jako nová položka.
06
Aby bylo možné používat telefonní seznam,
musí se v horní části obrazovky displeje
nacházet symbol
a funkce handsfree
musí být v režimu telefonu.
Audiosystém si ukládá kopii telefonního
seznamu každého spárovaného mobilního
telefonu. Telefonní seznam lze do audiosystému zkopírovat automaticky při každém
připojení.
Není podporováno všemi mobilními telefony.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
289
06 Systém infotainment
Bluetooth® handsfree*
–
Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu
telefonu v menu Menu telefonu
Nastavení telefonu Stáhnout
telefonní seznam.
Pokud telefonní seznam obsahuje kontaktní
informace o volajícím, potom se tyto informace zobrazí na obrazovce displeje.
Rychle vyhledávání kontaktů
V normálním zobrazení otočte knoflíkem
TUNE doprava. Zobrazí se seznam kontaktů.
Výběr proveďte otočením knoflíku TUNE.
Pokud chcete danému kontaktu zavolat,
stiskněte OK/MENU.
06
Pod jménem kontaktu je uvedeno telefonní
číslo, které se standardně nastavuje. Pokud
se vpravo od kontaktu zobrazí symbol >, je
pro daný kontakt uloženo více telefonních
čísel. Stisknutím tlačítka OK/MENU se
zobrazí čísla. Otáčením ovladače TUNE
změňte číslo, které je nastaveno jako výchozí,
a vytočte je. Pro vytočení čísla stiskněte OK/
MENU.
K hledání v seznamu kontaktů lze použít klávesnici na středové konzole, pomocí které
zadáte jméno kontaktu (funkce tlačítek - viz
"Klávesnice se znaky na středové konzole".).
Seznam kontaktů je přístupný rovněž z běžného zobrazení: stiskněte a podržte na klávesnici středové konzoly tlačítko s písmenem,
290
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
kterým začíná jméno hledaného kontaktu.
Pokud například dlouze stisknete tlačítko 6,
okamžitě se dostanete do seznamu, kde
najdete kontakty, které začínají písmenem M.
Klávesnice se znaky na středové
konzole
Tlačítko
Funkce
Tlačítko
Funkce
+0pw
#*
Vyhledávání kontaktů
Mezera . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈΔ3
GHIÌ4
JKL5
MNOΚØÑÒ6
Vyhledávání kontaktů pomocí textového kolečka.
Seznam znaků
PQRSΤ7
Změna režimu zadávání (viz tabulka dole)
TUVÜÙ8
Telefonní seznam
WXYZ9
Přepínání mezi velkými
a malými písmeny.
Pokud chcete vyhledat nebo upravit kontakt,
přejděte v režimu telefonu na Menu telefonu
Telefonní seznam Hledat.
06 Systém infotainment
Bluetooth® handsfree*
POZNÁMKA
Systém High Performance není vybaven
kolečkem pro zadávání textu. Proto funkci
TUNE nelze použít k zadávání znaků:
k tomuto účelu lze použít pouze tlačítka
s čísly a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
1. Otočte knoflík4 TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly
a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
2. Pokračujte dalším písmenem atd. Výsledek hledání se zobrazí v telefonním
seznamu (3).
3. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete přejít do telefonního seznamu,
otočte TUNE na jednu z možností (viz
vysvětlení v tabulce dole) v seznamu (2)
pro změnu režimu zadávání a stiskněte
OK/MENU.
123/ABC
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
Další
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
Dostanete se do telefonního
seznamu (3). Otočením TUNE
zvolíte kontakt. Po stisknutí
tlačítka OK/MENU se zobrazí
uložení čísla a ostatní informace.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
Pokud stisknete na středové konzole klávesu
s číslem, když je zobrazeno textové kolečko
(viz předchozí obrázek), na obrazovce se
objeví nový seznam znaků (1). Opakovaně tiskněte klávesu s číslem, dokud se neobjeví
požadované písmeno. Potom klávesu uvolněte. Pokračujte dalším písmenem atd. Po
stisknutí tlačítka bude dané zadání potvrzeno,
až stisknete další tlačítko.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající
klávesu s číslem.
4
Nový kontakt
Zadávání písmen pro nový kontakt.
Změna režimu zadávání (viz tabulka dole)
Zadávací pole
Nové kontakty lze přidat v režimu telefonu
v menu Menu telefonu Telefonní seznam
Nový kontakt.
06
POZNÁMKA
Systém High Performance není vybaven
kolečkem pro zadávání textu. Proto funkci
TUNE nelze použít k zadávání znaků:
k tomuto účelu lze použít pouze tlačítka
s čísly a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
291
06 Systém infotainment
Bluetooth® handsfree*
1. Je-li zvolen řádek Jméno, stisknutím tlačítka OK/MENU se dostanete do režimu
zadávání (viz obr. nahoře).
2. Otočte knoflík4 TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly
a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
123/AB
C
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
Další
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
3. Pokračujte dalším písmenem atd. Zadané
jméno (2) se objeví na obrazovce displeje
v zadávacím poli.
OK
Uložte a vraťte se zpět do
menu Přidat kontakt stisknutím tlačítka OK/MENU.
4. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete změnit nastavení z malých písmen
na velká nebo opačně, otočte TUNE na
jednu z možností (viz vysvětlení v tabulce
dole) v seznamu (1) a stiskněte OK/
MENU.
06
Po zadání celého jména zvolte OK v seznamu
na obrazovce displeje (1) a stiskněte OK/
MENU. Nyní pokračujte s telefonním číslem
podle popisu nahoře.
Po zadání čísla telefonu stiskněte OK/MENU
a zvolte typ čísla telefonu (Mobilní telefon,
Doma, Zaměstnání nebo Všeobecně).
Potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
4
292
Po vyplnění všech podrobností uložte kontakt
zvolením Uložit kontakt v menu.
Mezi malými a velkými písmeny přepínejte tlačítkem OK/
MENU.
Stiskněte OK/MENU. Kurzor
se přesune na zadávací pole
(2) v horní části obrazovky displeje. Pomocí tlačítka TUNE se
nyní kurzor může posunout na
příslušné místo. Zde můžete
např. vložit nová písmena nebo
stávající písmena vymazat
pomocí tlačítka EXIT. Abyste
mohli vložit nová písmena,
nejdříve stiskněte tlačítko OK/
MENU a vstupte do režimu
zadávání znaků.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Čísla rychlé volby
Pomocí režimu telefonu můžete v menu
Menu telefonu Telefonní seznam
Rychlé vytáčení vytáčet čísla rychlé volby.
Γísla zrychlené volby můžete vytáčet v režimu
telefonu pomocí kláves s čísly na klávesnici
na středové konzole: stiskněte klávesu
s číslem a potom stiskněte OK/MENU.
Pokud není pro dané číslo zrychlené volby
zadán žádný kontakt, zobrazí se dotaz, zda
se daný kontakt má uložit ke zvolenému číslu
zrychlené volby.
Přijetí vizitky
Do telefonního seznamu ve vozidle můžete
přijmout vizitku z jiných mobilních telefonů
(které nejsou momentálně připojeny k vozidlu). V tomto případě musíte vozidlo nastavit,
aby bylo pro zařízení Bluetooth® viditelné.
Funkce se aktivuje v režimu telefonu v menu
Menu telefonu Telefonní seznam
Přijmout vCard.
Stav paměti
Stav paměti telefonního seznamu vozu a telefonního seznamu připojeného mobilního telefonu uvidíte v režimu telefonu v menu Menu
telefonu Telefonní seznam Stav
paměti.
06 Systém infotainment
Bluetooth® handsfree*
Vymazání telefonního seznamu
Telefonní seznam vozu lze vymazat. Provádí
se to v režimu telefonu v menu Menu
telefonu Telefonní seznam Vymazat
telefonní seznam.
POZNÁMKA
Vymazáním telefonního seznamu vozu se
vymažou pouze kontakty v telefonním
seznamu vozu. Kontakty v adresáři mobilního telefonu se nemažou.
Informace o verzi Bluetooth
Bluetooth®
Aktuální verze systému Bluetooth® ve voze se
zobrazí v režimu telefonu v menu Menu
telefonu Nastavení telefonu Verze
Bluetooth softwaru ve vozidle.
06
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
293
06 Systém infotainment
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon
Všeobecné informace
Funkce rozpoznávání hlasu1, která je součástí
systému infotainment, umožní řidiči hlasem
aktivovat některé funkce v mobilním telefonu
připojeném k rozhraní Bluetooth® nebo
v navigačním systému Volvo - RTI (Road and
Traffic Information System).
pak může soustředit na jízdu a věnovat
pozornost dopravní situaci.
Jazyk
VAROVÁNÍ
Za bezpečné řízení vozu a dodržování
všech platných předpisů týkajících se provozu na komunikacích je vždy odpovědný
řidič.
POZNÁMKA
•
•
06
V této kapitole najdete popis použití
hlasových povelů k ovládání mobilního telefonu připojeného přes rozhraní Bluetooth®. Podrobné informace o použití mobilního telefonu,
který je připojen přes rozhraní
Bluetooth® se systémem Infotainment
ve voze, viz strana 285.
Navigační systém Volvo RTI (Road and
Traffic Information System) je dodáván
se samostatnou uživatelskou příručkou, ve které najdete další informace
o ovládání hlasem a o hlasových povelech, které se používají k ovládání
tohoto systému.
Funkce rozpoznávání hlasu umožní hlasem
aktivovat některé funkce v mobilním telefonu
připojeném k rozhraní Bluetooth® nebo
v navigačním systému Volvo - RTI (Road and
Traffic Information System). Přitom řidič může
mít po celou dobu ruce na volantu. Vstupní
data jsou zadávána ve formě dialogu - uživatel vyslovuje pokyny a systém slovně reaguje.
Systém rozpoznávání hlasu pracuje se stejným mikrofonem jako systém handsfree
Bluetooth® (viz vyobrazení na straně 285).
Odpovědi systému rozpoznávání hlasu jsou
slyšet z reproduktorů vozidla.
Hlasové povely představují pohodlné řešení,
které zabraňuje rozptylování řidiče, který se
1
294
Platí pouze pro vozidla vybavena navigačním systémem Volvo - RTI (Road and Traffic Information System).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Seznam jazyků.
Rozpoznávání hlasu není k dispozici pro
všechny jazyky. Jazyky, u kterých je rozpoznávání hlasu k dispozici, jsou v seznamu
. Změna jazyka
jazyků označeny ikonou se provádí v menu MY CAR, viz strana 213.
06 Systém infotainment
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon
Nezapomeňte
Při použití systému rozpoznávání hlasu pamatujte na následující:
•
Chcete-li vydat povel, začněte mluvit, až
se ozve tón, a to běžným hlasem a běžnou rychlostí.
•
Nemluvte, když systém odpovídá (během
této doby systém pokynům nerozumí).
•
Dveře, okna a střešní okno* ve voze musí
být zavřeny.
•
V prostoru pro cestující by mělo být ticho.
POZNÁMKA
Klávesnice na volantu.
Tlačítko pro rozpoznávání hlasu
Aktivace systému
Než budete moci použít hlasové povely pro
mobilní telefon, musí se mobilní telefon připojit přes handsfree sadu Bluetooth® a musí se
spárovat. Pokud vyslovíte povel a mobilní
telefon není spárován, systém vás na tuto
skutečnost upozorní. Informace o párování
a připojování mobilního telefonu, viz
strana 286.
•
Stisknutím tlačítka pro rozpoznávání
hlasu (1) aktivujte systém a začněte dialog s hlasovými povely. Na obrazovce
displeje na středové konzole bude systém
zobrazovat nejčastěji používané povely.
Pokud řidič neví, jaký povel má použít,
může říct "Help" ("Nápověda") - a systém
nabídne různé povely, jaké lze v dané
situaci použít.
Funkce nápovědy pro rozpoznávání
hlasu
•
Pokyny: Funkce, která vám usnadní
seznámení se systémem a postupem pro
vydávání povelů.
•
Učení hlasu: Funkce, která umožní
systému rozpoznání hlasu naučit se rozpoznávat váš hlas a akcent. Funkce umožňuje naučit hlasy dvou uživatelských
profilů.
Funkce nápovědy jsou přístupné po stisknutí
tlačítka MY CAR na ovládacím panelu na
středové konzole a po otočení knoflíku TUNE
na požadovanou položku v nabídce.
Pokyny
Existují dvě možnosti, jak spustit pokyny:
Hlasové povely lze zablokovat:
•
•
•
vyslovením příkazu "Cancel" ("Zrušit"),
•
Stiskněte EXIT nebo jiné tlačítko hlavního zdroje (např. MEDIA).
POZNÁMKA
Tento příkaz a učení hlasu lze spustit
pouze, pokud je vůz zaparkován.
tím, že nepromluví,
dlouhým stisknutím tlačítka rozpoznání
hlasu na volantu
•
Stiskněte tlačítko rozpoznávání hlasu
a řekněte "Voice instructions".
•
Aktivují se pokyny v systému menu MY
CAR v položce Nastavení Nastavení
hlas. ovládání Voice tutorial. Popis
systému menu, viz strana 211.
06
Pokyny jsou rozděleny do 3 lekcí. Každá
lekce trvá přibližně 5 minut. Systém začne
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
295
06 Systém infotainment
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon
první lekcí. Pokud chcete danou lekci vynechat a přejít k další, stiskněte tlačítko rozpoznávání hlasu a řekněte "Next". K předchozí
lekci se vrátíte, když řeknete "Previous".
Použití hlasových povelů
Práci s pokyny ukončete dlouhým stisknutím
tlačítka rozpoznávání hlasu.
Po zahájení dialogu se na obrazovce displeje
zobrazují běžně používané povely. Text
v závorkách a text označený šedě není vyslovován.
Učení hlasu
Systém zobrazí až patnáct frází, které máte
zopakovat. Učení hlasu lze spustit v systému
menu MY CAR v položce Nastavení
Nastavení hlas. ovládání Voice training.
Zvolte Uživatel 1 nebo Uživatel 2. Popis
systému menu, viz strana 211.
Po dokončení učení nezapomeňte nastavit
svůj uživatelský profil v položce Voice user
setting.
Další nastavení funkce MY CAR
06
•
•
296
Uživatelské nastavení - Lze nastavit dva
uživatelské profily. Funkce se aktivuje
v systému menu MY CAR v položce
Nastavení Nastavení hlas. ovládání
Voice user setting. Zvolte User 1
nebo User 2. Popis systému menu, viz
strana 211.
Hlasitost hlasu - Hlasitost lze změnit
v systému menu MY CAR v položce
Nastavení Nastavení hlas. ovládání
Hlasitost hlasového výstupu. Popis
systému menu, viz strana 211.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Řidič zahájí dialog s hlasovými povely tím, že
stiskne tlačítko pro rozpoznávání hlasu (viz
obrázek na straně 295).
Jakmile si řidič na systém zvykne, může rozhovor urychlit a vynechat nápovědu systému.
K tomu stačí krátce stisknout tlačítko rozpoznávání hlasu.
a Všeobecné pokyny. Popis systému menu,
viz strana 211.
Vytočení čísla
Systém rozezná čísla 0 (nula) až 9 (devět).
Tato čísla můžete vyslovovat samostatně, po
skupinách několik číslic nebo jako celé číslo
najednou. Systém nerozezná čísla větší než 9
(devět). Například nerozezná čísla 10 (deset)
nebo 11 (jedenáct).
Dále uvádíme příklad dialogu s hlasovými
povely. Odpověď systému závisí na konkrétní
situaci.
Povely lze vydávat několika způsoby
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
Povel "Phone call contact" můžete vyslovit
např. jako:
Phone > call number
•
Phone call number
"Phone > Call contact" - řekněte
"Phone", počkejte, než systém odpoví
a potom pokračujte a řekněte "Call contact."
nebo
•
"Phone call contact" - řekněte celý povel
najednou.
Rychlé povely
Rychlé povely pro telefon najdete v systému
menu MY CAR pod položkou Nastavení
Nastavení hlas. ovládání Seznam
jazykových pokynů Telefonní pokyny
nebo
Systém odpoví
Number?
Uživatel:
Začněte vyslovovat jednotlivá čísla z čísla
telefonu (vyslovujte je samostatně, např. šestosm-sedm atd.). Pokud řeknete několik čísel
a uděláte pauzu, systém tato čísla zopakuje
a řekne "Continue".
Pokračujte ve vyslovování čísel. Povel ukončete tím, že řeknete "Call".
•
Γíslo, které jste řekli, můžete změnit, a to
tak, že řeknete "Correct" (vymaže se
06 Systém infotainment
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon
poslední vyslovená skupina čísel) nebo
"Delete" (vymaže se celé vyslovené číslo
telefonu).
Vytáčení podle výpisu volání
Pomocí následujícího dialogu můžete zatelefonovat na číslo uvedené v některém z výpisů
ve vašem mobilním telefonu.
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
Phone > call from the call register
nebo
Phone call from the call register
Pokračujte a reagujte na pobídky systému.
Zavolání na číslo uvedené v kontaktech
Pomocí následujícího dialogu můžete zavolat
konkrétním kontaktům uloženým ve svém
mobilním telefonu.
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
slovaných řádcích a systém vás požádá,
abyste zvolili číslo odpovídajícího řádku.
•
Je-li v seznamu více řádků než lze současně zobrazit, můžete říct "Down"
a kontakty v seznamu se přetočí dolů
(nebo můžete říct "Up" a kontakty se
v seznamu přetočí nahoru).
Volání do hlasové schránky
Pomocí následujícího dialogu můžete zavolat
na svou hlasovou schránku a zkontrolovat,
zda jste obdrželi zprávu. Γíslo telefonu
příslušné hlasové schránky musí být zaregistrováno ve funkci Bluetooth®, viz strana 288.
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
Phone > call voice mailbox
nebo
Phone call voice mailbox
06
Pokračujte a reagujte na pobídky systému.
Phone > call contact
nebo
Phone call contact
Pokračujte a reagujte na pobídky systému.
Při telefonování nezapomeňte:
•
Pokud u stejného jména existuje několik
kontaktů, zobrazí se na obrazovce v očí-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
297
06 Systém infotainment
TV*
Všeobecné informace
POZNÁMKA
Tento systém podporuje pouze vysílání TV
v zemích, kde se vysílá ve formátu
MPEG-2 nebo MPEG-4 podle standardu
DVB-T. Tento systém nepodporuje analogové vysílání.
POZNÁMKA
Obraz televize se zobrazí pouze, když
vozidlo stojí. Pokud se vozidlo pohybuje
rychlostí vyšší než 6 km/h, obraz zmizí
a na displeji se objevíMédia nedostupná
během jízdy. Přesto po celou dobu slyšíte
zvuk. Obraz se objeví, jakmile se vozidlo
zastaví.
06
DŮLEŽITÉ
V některých zemích je pro tento výrobek
nutná TV licence.
Menu
Menu MEDIA se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigování v menu,
viz strana 257, a přehledu menu, viz
strana 261.
Přehled
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Navigujte v seznamu kanálů nebo menu
otáčením knoflíku TUNE.
Potvrďte výběr nebo přejděte do menu
stisknutím tlačítka OK/MENU.
EXIT - posunutí v systému menu nahoru,
zastavení probíhající funkce.
Stisknutím tlačítka
další dostupný kanál.
/
se zobrazí
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často
použít místo tlačítek na středové konzole
klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač. Popis tlačítek na volantu, viz
strana 255. Popis dálkového ovladače, viz
strana 302.
POZNÁMKA
298
Předvolba stanic, zadávání číslic.
POZNÁMKA
Vozidla se systémem RSE nevypnou zadní
obrazovky.
Příjem závisí na síle a kvalitě signálu. Na
přenos může mít vliv celá řada okolností,
např. vysoké budovy nebo vzdálený TV
vysílač. Míra pokrytí často závisí na území,
ve kterém se zrovna v daném státě nacházíte.
zobrazí se menu zkratek s obvykle použí฀
vanými položkami menu.
Ovládací panel na středové konzole.
Tlačítko MEDIA. Aktivuje se naposledy
aktivní zdroj (např. iPod® nebo TV). Je-li
zdroj aktivován a stisknete MEDIA,
06 Systém infotainment
TV*
Sledování TV
–
Stiskněte MEDIA a otáčejte TUNE,
dokud se na obrazovce displeje nezobrazí
TV. Stiskněte OK/MENU.
> Spustí se vyhledávání a za chvíli se
zobrazí naposledy používaný kanál.
Změna kanálů
Kanál můžete změnit následujícím způsobem:
•
•
•
Otočte knoflíkem TUNE. Zobrazí se
seznam všech kanálů, které jsou v této
oblasti k dispozici. Pokud je některý
z těchto kanálů již uložen do předvolby,
vpravo od názvu kanálu se objeví číslo
předvolby. Otáčejte dále knoflíkem
TUNE, dokud se nezobrazí požadovaný
kanál. Stiskněte tlačítko OK/MENU.
Můžete stisknout tlačítka předvolby (0-9).
Krátkým stisknutím tlačítek
/
se
zobrazí další kanál, který je v této oblasti
dostupný.
POZNÁMKA
Pokud vůz přejel v rámci jedné země
například do jiného města, je možné, že
došlo ke změně frekvenčního rozsahu a v
novém městě nebudou k dispozici
všechny předvolby. V tomto případě
spusťte nové hledání a nový seznam
předvoleb uložte. Viz funkce "Uložte
dostupné kanály TV do předvoleb", strana
300.
POZNÁMKA
Pokud pro daná tlačítka předvolby nelze
stanice přijímat, může to být proto, že se
vozidlo nachází v jiném místě než v místě,
kde se procházely televizní kanály, např.
když vozidlo jede z Německa do Francie.
Možná potom budete muset zvolit novou
zemi a spustit nové hledání.
Hledání kanálů TV/Seznam předvoleb
1. Zvolte režim TV v položce OK/MENU.
2. Otočením knoflíku TUNE zvolte Menu TV
a stiskněte OK/MENU.
3. Otočením knoflíku TUNE zvolte Zvolit
zemi a stiskněte OK/MENU.
> Pokud jste zvolili jednu nebo více zemí,
zobrazí se v seznamu.
4. Otočte knoflíkem TUNE na položku Jiné
země nebo na jednu z dříve zvolených
zemí. Stiskněte OK/MENU.
> Zobrazí se seznam všech dostupných
zemí.
5. Otočte TUNE na požadovanou zemi
(např. Švédsko) a stiskněte OK/MENU.
> Spustí se automatické prohledávání
dostupných TV kanálů. Toto prohledávání chvíli trvá. Během prohledávání se
zobrazí číslo každého nalezeného
kanálu, který byl přidán do předvolby.
Po dokončení prohledávání se zobrazí
zpráva a objeví se obrázek. Nyní je
k dispozici seznam předvoleb (maximálně s 30 předvolbami). Změna
kanálu, viz strana 299.
Prohledávání a ukládání předvoleb lze zrušit
pomocí knoflíku EXIT.
06
Channel management
Seznam předvoleb lze upravovat. Můžete
změnit pořadí kanálů, které se zobrazují
v seznamu předvoleb. V kanálu předvoleb
může TV kanál zabírat více než jedno místo.
Pozice TV kanálu se v seznamu předvoleb
může také měnit.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
299
06 Systém infotainment
TV*
Pokud chcete změnit pořadí v seznamu
předvoleb, přejděte v režimu TV do menu
Menu TV Seřadit předvolby.
1. Otočte knoflíkem TUNE na kanál, který
chcete v seznamu přesunout. Pro
potvrzení stiskněte OK/MENU.
> Zvolený kanál se zvýrazní.
2. Otočte knoflíkem TUNE na nové místo
v seznamu. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU.
> Kanály si navzájem prohodí místo.
Po kanálech předvolby (max. 30) následují
všechny ostatní kanály, které jsou v této
oblasti k dispozici. Kanál lze v seznamu posunout nahoru.
06
Uložte dostupné kanály TV do
předvoleb
Pokud jste v rámci jedné země přejeli
s vozem například do jiného města, může se
stát, že v důsledku změny frekvence nebudou
předvolby v novém místě k dispozici. V tomto
případě spusťte nové prohledávání a uložte
nový seznam předvoleb.
1. Zvolte režim TV v položce OK/MENU.
2. Otočením knoflíku TUNE zvolte Menu TV
a stiskněte OK/MENU.
3. Otočením knoflíku TUNE zvolte Autom.
vyhledávání a stiskněte OK/MENU.
300
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
> Spustí se automatické prohledávání
dostupných TV kanálů. Toto prohledávání chvíli trvá. Během prohledávání se
zobrazí číslo každého nalezeného
kanálu, který byl přidán do předvolby.
Po dokončení prohledávání se zobrazí
zpráva a objeví se obrázek. Nyní je
k dispozici seznam předvoleb (maximálně s 30 předvolbami). Změna
kanálu, viz strana 299.
Prohledávání TV kanálů
Tato funkce automaticky prochází frekvenční
pásmo a prohledává všechny kanály, které
jsou v daném místě k dispozici. Jakmile je
kanál nalezen, zobrazí se přibližně na 10
sekund a potom se prohledávání opět spustí.
Prohledávání zastavte pomocí tlačítka EXIT.
Zobrazí se kanál, který jste právě sledovali.
Prohledávání nemá vliv na seznam předvoleb.
Prohledávání aktivujte v režimu TV v položce
Menu TV Vyhledávání.
Teletext
Pokud si chcete přečíst teletext, postupujte
následovně:
1. Na dálkovém ovladači stiskněte
.
2. Pomocí kláves s čísly (0-9) zadejte číslo
stránky (3 číslice).
> Daná stránka se automaticky zobrazí.
Zadejte nové číslo stránky nebo stiskněte na
dálkovém ovladači tlačítka
/
a přejděte
na další stránku.
Na obrazovku televize se vraťte stisknutím
na dálkovém ovlátlačítka EXIT nebo
dání.
K nastavení teletextu můžete použít také tlačítka na dálkovém ovládání.
Informace o aktuálním programu
Po stisknutí tlačítka INFO se zobrazí informace o aktuálním programu, dalším programu a času, kdy daný program začne.
Pokud tlačítko INFO stisknete ještě jednou,
někdy se může objevit další informace
o aktuálním programu, např. čas začátku
a konce programu a stručný popis aktuálního
programu. Více informací o tlačítku INFO, viz
strana 255.
06 Systém infotainment
TV*
Pokud se chcete vrátit na zobrazení TV,
počkejte několik sekund nebo stiskněte tlačítko EXIT.
Nastavení obrazu
Lze upravit nastavení jasu a kontrastu. Více
informací, viz strana 277.
Došlo k výpadku příjmu
Jestliže zařízení přestane přijímat daný TV
kanál, obraz zamrzne. Krátké poté se na
objeví zpráva informující o výpadku příjmu pro
daný kanál TV a o tom, že pokračuje nové
hledání kanálu. Po obnovení příjmu se okamžitě zobrazí kanál TV. Je-li zobrazena tato
zpráva, lze kanál kdykoliv změnit.
Pokud se zobrazí zpráva Žádný příjem,
vyhledává, znamená to, že systém detekoval
výpadek všech kanálů TV. To se mohlo stát
při přejezdu hranice, když je systém nastaven
na nesprávnou zemi. V tomto případě
přepněte na správnou zemi v souladu s popisem v kapitole "Hledání kanálů TV/Seznam
předvoleb", viz strana 299.
06
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
301
06 Systém infotainment
Dálkový ovladač*
Všeobecné informace*
Dálkové ovládání lze použít pro všechny
funkce v systému infotainment. Tlačítka dálkového ovládání mají stejné funkce jako tlačítka na středové konzole nebo tlačítka na
klávesnici na volantu*.
Pokud používáte dálkový ovladač, nejdříve
stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko
do polohy F. Namiřte dálkový ovládač na přijímač IR, který se nachází na středové konzole
vpravo od tlačítka INFO (viz strana 255).
Je-li vozidlo vybaveno zadními obrazovkami
TV* a chcete používat jednu z těchto obrazona dálkovém
vek, vyberte ji tlačítkem
ovladači. Potom namiřte dálkový ovladač na
IR přijímač obrazovky TV, kterou chcete použít, viz strana 304.
VAROVÁNÍ
06
Volné předměty jako např. mobilní telefony, kamery, dálková ovládání k příslušenstvím apod., uschovejte do přihrádky
v přístrojové desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě kolize
nebo prudkého brzdění mohlo dojít k poranění osob ve voze.
POZNÁMKA
Nevystavujte dálkový ovladač přímému
slunečnímu záření (např. na přístrojové
desce) - u baterií by mohlo dojít k problémům.
Funkce
Tlačítko
Funkce
Přepínejte mezi:
L = obrazovka TV vlevo vzadu*
F = obrazovka TV vpředu
R = obrazovka TV vpravo
vzadu*
Přepnutí na navigaci*
Změna zdroje rádia (např.
FM1)
Přepnutí na médium (Disk,
TV* apod.)
Přepnutí na Bluetooth® handsfree*
Přetočení/rychlé převíjení
dozadu, přepnutí stopy/písně
Odpovídá ovladači TUNE na středové
konzole.
302
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Systém infotainment
Dálkový ovladač*
Tlačítko
Funkce
Tlačítko
Funkce
Přehrávání/pauza
Zkratky pro oblíbená nastavení.
Stop
Informace o aktuálním programu, skladbě apod. Používá
se také, když je k dispozici
více informací, než se zobrazí
na obrazovce.
Přetočení/rychlé převíjení
dopředu, přepnutí stopy/písně
Menu
Výběr jazyka pro soundtrack
Na předchozí položku, zrušení
funkce, vymazání zadaného
znaku
Titulky, výběr jazyka textu
Navigace nahoru/dolů
Teletext*, zapnuto/vypnuto
Procházení doprava/doleva
Potvrzení výběru nebo přesun
v systému menu na vybraný
zdroj
Hlasitost, snížení
0-9
Výměna baterie v dálkovém ovládání
POZNÁMKA
Životnost baterií je zpravidla 1-4 roky
a závisí na intenzitě používání dálkového
ovladače.
Hlasitost, zvýšení
Dálkový ovladač je napájen čtyřmi bateriemi
typu AA/LR6.
Kanály předvolby, zadávání
čísel a písmen
Na dlouhou cestu si s sebou vezměte
náhradní baterie.
1. Stiskněte pojistku na krytu baterií a kryt
vysuňte směrem ke sklu nad infračerveným světlem.
2. Vyjměte použité baterie, natočte nové
baterie podle symbolů v prostoru pro
baterie a baterie vložte.
3. Nasaďte zpátky kryt.
06
POZNÁMKA
Vybité akumulátory se musí likvidovat ekologicky bezpečným způsobem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
303
06 Systém infotainment
RSE - zábavní systém pro zadní sedadla (Rear Seat Entertainment)*
Přehled
Obrazovka displeje
Konektor sluchátek
06
Vypínač Zap/Vyp
Vstup A/V-AUX
Dálkový ovladač
Sluchátka
Vysílač/přijímač IR
304
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Všeobecné informace
Systém RSE je zábavní systém pro zadní
sedadla. Umožňuje sledování videa, přehrávání hudby, poslech rádia, sledování TV*
a připojení jiných externích zařízení (např.
herní konzoly).
Systém RSE je plně integrován do informačního systému ve voze. Tento systém lze používat současně s ostatními funkcemi systému
infotainment.
Pokud cestující na zadním sedadle používají
DVD, např. A/V-AUX, nebo sledují televizi*,
přičemž pro poslech používají sluchátka, řidič
a spolujezdec na předním sedadle mohou
stále používat autorádio nebo CD přehrávač.
Současně však lze v přehrávači přehrávat
pouze jeden disk. Hudbu je možné přehrávat
např. z iPodu® nebo z audiosouborů přes
Bluetooth®.
Systém RSE lze ovládat z přední obrazovky
displeje (nadřazené ovládání).
Na jednotlivých obrazovkách TV lze přehrávat
a zobrazovat různá média z odlišných zdrojů.
Dále lze zobrazovat nebo přehrávat média ze
stejného zdroje na jedné obrazovce displeje
nebo na více obrazovkách (vpředu, vzadu
06 Systém infotainment
RSE - zábavní systém pro zadní sedadla (Rear Seat Entertainment)*
vpravo a vzadu vlevo). Pokud se přehrává CD
nebo DVD, nelze přehrávat video z USB.
DŮLEŽITÉ
Při nakládání zavazadel a velkých
předmětů do vozidla zajistěte dostatek
místa na TV obrazovky v hlavových opěrkách tak, aby se TV obrazovky nepoškrábaly a nepoškodily. Během nakládání
zakryjte TV obrazovky vhodnými kryty.
POZNÁMKA
TV obrazovky a dálkový ovladač při velmi
nízkých nebo vysokých teplotách nefungují
- "oživí se", jakmile systém klimatizace
zajistí v prostoru pro cestující přijatelnou
provozní teplotu.
POZNÁMKA
Γočku IR přijímače pravidelně čistěte
vlhkým hadříkem - znečištěná čočka má
vliv na fungování dálkového ovladače.
Spotřeba energie, polohy zapalování
Systém je možné aktivovat v poloze zapalování I nebo II a při běžícím motoru. Když je
vozidlo startováno, přehrávání filmu se
dočasně přeruší a pokračuje až po nastartování motoru.
POZNÁMKA
Bezdrátová sluchátka
Pokud je motor delší dobu (déle než 10
minut) vypnutý, kapacita baterie ve voze
může klesnout natolik, že motor nepůjde
nastartovat.
V tomto případě se na obrazovce zobrazí
zpráva.
Menu
Menu pro systém RSE se ovládají pomocí
dálkového ovladače. Všeobecné informace
o navigaci menu a struktuře menu, viz
strana 310.
Dálkový ovladač
Systém RSE je vybaven dálkovým ovladačem. Pomocí dálkového ovladače lze ovládat
funkce jednotlivých obrazovek displeje. Dálkovým ovladačem lze rovněž ovládat ostatní
funkce systému infotainment, a to dokonce
ze zadního sedadla.
Informace o dálkovém ovladači, viz
strana 302.
Ovládání kanálu A (CH.A) nebo kanálu
B (CH.B)
Vypínač Zap/Vyp
Hlasitost
Kontrolka zap/vyp
06
Součástí systému RSE jsou dvě bezdrátová
sluchátka.
Bezdrátová sluchátka se aktivují tlačítkem
zap/vyp (2) - kontrolka (4) se rozsvítí. Pomocí
ovladače (1) zvolte CH.A (kanál A) nebo CH.B
(kanál B). Pomocí ovladače hlasitosti (3)
upravte hlasitost.
Pokud se sluchátka nepoužívají, přibližně po
3 minutách se automaticky vypnou.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
305
06 Systém infotainment
RSE - zábavní systém pro zadní sedadla (Rear Seat Entertainment)*
Výměna baterie v bezdrátových
sluchátkách
Sluchátka jsou napájena dvěma bateriemi
typu AAA.
Na dlouhou cestu si s sebou vezměte
náhradní baterie.
Konektor sluchátek
Vstup A/V-AUX, elektrická zásuvka 12
V
Tento vstup umožňuje připojení jiných
zařízení. Při připojování vždy dodržujte
instrukce přiložené k externímu zařízení, od
výrobce nebo prodejce. Zařízení připojená
prostřednictvím vstupu A/V-AUX mohou
využívat obrazovky displeje, bezdrátová sluchátka, konektory pro sluchátka a reproduktory ve vozidle.
POZNÁMKA
06
Bezdrátová sluchátka.
1. Vyšroubujte šroub a demontujte kryt
baterie.
2. Vyjměte použité baterie, otočte nové
baterie podle symbolů v prostoru pro
baterie a baterie vložte.
3. Instalujte zpět kryt baterie a zašroubujte
šroub.
Péče o životní prostředí
Zajistěte ekologicky bezpečnou likvidaci použitých baterií.
306
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Připojení vstup A/V-AUX
Přes zásuvku pro sluchátka (3,5 mm) z boku
hlavové opěrky lze připojit externí sluchátka viz obrázek na straně 304. Hlasitost se ovládá
pomocí dálkového ovladače.
Zákazník je odpovědný za to, aby zařízení
připojené ke vstupu A/V-AUX resp.
k zásuvce pro sluchátka nevyvolávalo
rušení v systému RSE ve vozidle.
Vstup A/V-AUX se nachází pod loketní opěrkou
v tunelové konzole.
1. Kabel s videosignálem připojte do žlutého
konektoru.
2. Kabel se zvukem levého kanálu do bílého
konektoru a se zvukem pravého kanálu
do červeného konektoru.
3. Napájecí kabel připojte do elektrické
zásuvky, pokud je zařízení navrženo pro
napájení 12 V.
Při připojování vždy dodržujte instrukce přiložené k externímu zařízení.
V pravém zadním okraji tunelové konzoly je
vybrání, kudy lze vést kabely, aby bylo možné
víko zavřít bez přiskřípnutí kabelů.
Umístění elektrické zásuvky, viz strana 249
06 Systém infotainment
RSE - zábavní systém pro zadní sedadla (Rear Seat Entertainment)*
Přehrávání audia/videa přes vstup A/VAUX
Nastavení z přední obrazovky displeje
1. Stisknutím tlačítka zap/vyp na obrazovce
displeje zapněte zadní obrazovku displeje.
2. Zamiřte dálkovým ovladačem na IR přijímač na obrazovce displeje a stiskněte
a otočte TUNE na A/V AUX. Výběr
potvrďte pomocí
.
3. Zapněte připojený přístroj a stiskněte
PLAY nebo ekvivalentní tlačítko na připojeném přístroji.
RSE a výběr potvrďte stisknutím tlačítka
OK/MENU.
2. Otočením knoflíku TUNE zvolte pravou,
levou nebo obě obrazovky displeje. Pro
potvrzení stiskněte OK/MENU.
3. Otočením knoflíku TUNE zvolte RADIO,
MEDIA (nebo Nastavení RSE). Potvrďte
stisknutím tlačítka OK/MENU.
4. Otočením knoflíku TUNE zvolte požadovaný zdroj (např. Disk). Pro potvrzení
zvolte OK/MENU. Zvolený zdroj se automaticky spustí (pokud se např. v přehrávači nachází disk).
MEDIA
Pro zrušení a návrat zpět stiskněte EXIT.
Vstupní hlasitost se nastavuje v menu
v položce Vstupní hlasitost A/V AUX.
TUNE
Dálkový ovladač lze používat rovněž k úpravě
nastavení. Další informace o dálkovém ovládání, viz strana 302.
Aktivace systému
EXIT
Vstupní hlasitost
Systém RSE lze aktivovat z přední nebo zadní
obrazovky displeje.
Na přední obrazovce displeje stiskněte
MEDIA, otočte TUNE a zvolte RSE. Potvrďte
stisknutím tlačítka OK/MENU.
V případě zadní obrazovky displeje stiskněte
na zadní obrazovce displeje vypínač zap/vyp
a potom stiskněte na dálkovém ovladači
nebo
, otočte TUNE a zvolte zdroj
(např. Disk). Výběr potvrďte stisknutím tla.
čítka
OK/MENU
Výběr zdroje u zadních obrazovek
displeje
Z přední obrazovky displeje je možné zvolit
zdroj (který bude přehráván nebo zobrazován)
pro pravou resp. levou zadní obrazovku displeje. Pro obě obrazovky lze zvolit stejný
zdroj nebo lze pro obrazovku displeje vlevo
a vpravo zvolit odlišné zdroje.
1. Stiskněte MEDIA, otočením TUNE
přejděte na obrazovce displeje dolů na
Nadřazená kontrola televize*
V případě televize lze nastavit přípustný
věkový limit tak, aby byly zobrazovány pouze
programy vhodné pro konkrétní věk. Nastavení se aktivuje pro obě obrazovky displeje.
06
Funkci aktivujte v položce Nastavení RSE
TV rodičovský zámek v souladu s popisem
v bodech 2-4 v kapitole "Výběr zdroje
u zadních obrazovek displeje", viz strana 307.
Zvolte Věk 0-6, Věk 7-13, Věk 14-18 nebo
Žádný rodičovský zámek.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
307
06 Systém infotainment
RSE - zábavní systém pro zadní sedadla (Rear Seat Entertainment)*
Audio vyp
Z přední obrazovky displeje můžete ztlumit
dvě zadní obrazovky displeje. Funkce se aktivuje v položce Nastavení RSE Vypnutí
zvuku v souladu s popisem v bodech 2-4
v kapitole "Výběr zdroje u zadních obrazovek
displeje", viz strana 307.
obrazovka displeje vyp
Z přední obrazovky displeje můžete vypnout
video pro dvě zadní obrazovky displeje.
Funkce se aktivuje v položce Nastavení RSE
Displej vyp v souladu s popisem v bodech
2-4 v kapitole "Výběr zdroje u zadních obrazovek displeje", viz strana 307.
06
Stiskněte na dálkovém ovladači jedno z tlačítek s čísly (0 - 9) a znovu zapněte obrazovku
displeje. Obrazovka displeje se zapne rovněž
při zapnutí zapalování.
Vypnutí dálkového ovladače (vpředu)
Lze vypnout přijímač IR pro přední obrazovku
displeje. V tomto případě nebude možné použít dálkový ovladač pro přední obrazovku displeje. Funkce se aktivuje v položce Nastavení
RSE Vypnout dálkové ovládání (vpředu)
v souladu s popisem v bodech 2-4 v kapitole
"Výběr zdroje u zadních obrazovek displeje",
viz strana 307.
1
308
Nastavení obrazovky displeje1 zadní
obrazovka displeje
Při přehrávání video souborů a zobrazení TV*
na dálkovém
se po stisknutí tlačítka
ovladači objeví vyskakovací menu. Obsah
vyskakovacího menu závisí na přehrávaném
resp. zobrazovaném médiu.
Režim den/noc
Obrazovku displeje lze nastavit do některého
ze tří různých režimů v závislosti na odlišných
světelných podmínkách. Zvolte Auto, Den
nebo Noc.
Můžete si vybrat formát zobrazení Normálně,
Zoom nebo Přizpůsobit displeji.
Normálně - Obrázek se zobrazí v běžném
režimu (obvyklý formát 4:3 nebo 16:9).
Zoom - Celá obrazovka, ale části obrazu jsou
oříznuté.
Přizpůsobit displeji - Celá obrazovka, ale
části obrazu mohou být mírně deformovány.
Není-li uvedeno jinak, obraz se zobrazí ve formátu Normálně.
Na dálkovém ovladači stiskněte
a změňte režim v položce Režim den/noc na
obrazovce displeje. Všeobecné informace
o navigaci menu a struktuře menu, viz
strana 310.
Na dálkovém ovladači stiskněte
a změňte režim v položce Formát obrazu na
obrazovce displeje. Všeobecné informace
o navigaci menu a struktuře menu, viz
strana 310.
Nastavení obrazu
Zdrojové menu
Můžete upravit nastavení jasu, kontrastu,
odstínu a sytosti barev.
Na dálkovém ovladači stiskněte
a změňte režim v položce Nastavení obrazu
na obrazovce displeje. Všeobecné informace
o navigaci menu a struktuře menu, viz
strana 310.
K dispozici pouze při přehrávání video souborů a zobrazování TV*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Formát zobrazení
Obsah vyskakovacího menu pro zdrojové
menu závisí na tom, co je zrovna přehráváno
resp. zobrazováno - může to být např. Menu
Data CD/DVD nebo Menu USB. Všeobecné
informace o navigaci menu a struktuře menu,
viz strana 310.
06 Systém infotainment
RSE - zábavní systém pro zadní sedadla (Rear Seat Entertainment)*
Menu DVD disku2
Nastavení TV*
Pokud je přehráván video disk DVD, ve
vyskakovacím menu se zobrazí tato položka.
Obecné informace o struktuře a navigování
v menu, viz strana 310.
Viz strana 299.
Nastavení menu ze zadní obrazovky
displeje
Hledání kanálů TV/Seznam předvoleb
Uložte dostupné kanály TV do
předvoleb
Viz strana 300.
Prohledávání TV kanálů
Všeobecné informace o navigaci menu
a struktuře menu, viz strana 310.
Viz strana 300.
Náhodný výběr3
Hudba, video, rádio a TV*
Viz strana 276.
Opakování
složky4
Viz strana 276.
DivX® Video On Demand4
Přehrávač médií lze zaregistrovat tak, aby
mohl přehrávat soubory DivX VOD z vypálených disků nebo USB. Kód pro registraci
disku najdete v režimu disku nebo v režimu
USB v položce Kód DivX® VOD. Další informace najdete na www.divx.com/vod.
USB hub
K USB portu lze připojit USB hub, viz
strana 281.
2
3
4
Přehrávání hudby
Hudbu je možné přehrávat z disků / audiosouborů přes přehrávač médií ve voze, USB
port / vstup AUX nebo z audiosouborů
z připojeného telefonu s Bluetooth®.
POZNÁMKA
V navigačním režimu (playlist) systém podporuje pouze jednoho uživatele přístroje
iPod®.
Pro více informací o přehrávačích médií,
výstupech USB/AUX a funkci Media Bluetooth® viz stránky 274, 279 a 282.
1. Zapněte bezdrátová sluchátka, zvolte
CH.A pro levou obrazovku nebo CH.B
pro pravou obrazovku.
2. Zamiřte dálkovým ovladačem na IR přijímač na obrazovce displeje, stiskněte
a otočte TUNE na požadovaný
zdroj (Disk. USB. AUX atd). Výběr
potvrďte pomocí
.
3. Vložte do přehrávače ve voze CD disk
nebo k portu USB / vstupu AUX nebo
přes Bluetooth® připojte externí audio
zdroj.
Přehrávání a navigace v playlistech
Otáčením rolovacího kolečka na dálkovém
ovladači zpřístupněte strukturu playlistu/
složky.
potvrdí výběr vnořené složky
nebo spustí přehrávání zvolené stopy na
disku resp. audio souboru. Dále lze stopu na
disku resp. audio soubor přehrávat pomocí
na dálkovém ovladači. Stopy na
tlačítka
disku resp. audio soubory lze měnit pomocí
tlačítka
/
. Chcete-li přehrávání
.
zastavit, stiskněte
06
Více informací, viz strana 275.
Platí pouze pro DVD video disky.
Platí pro audio CD, disky CD/DVD, USB a iPod®.
Platí pro disky CD/DVD a USB.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
309
06 Systém infotainment
RSE - zábavní systém pro zadní sedadla (Rear Seat Entertainment)*
Sledování videa
Video ze stop na disku nebo video souborů
lze přehrávat prostřednictvím přehrávače ve
voze nebo přes USB port.
Další informace o přehrávačích a USB - viz
strany 274 a 279.
1. Zapněte bezdrátová sluchátka, zvolte
CH.A pro levou obrazovku nebo CH.B
pro pravou obrazovku.
Lze poslouchat rádio přes audio systém ve
voze.
3. Vložte do přehrávače ve voze DVD disk
nebo k USB portu připojte externí zdroj.
2. Zamiřte dálkovým ovladačem na IR přijímač na obrazovce displeje, stiskněte
a otočte TUNE na požadovaný
zdroj (AM. FM1. DAB1* atd). Výběr
.
potvrďte pomocí
K přehrávání stop na disku nebo video souna dálkovém ovladači.
borů použijte
Stopy na disku resp. video soubory měňte
/
. Chcete-li
pomocí tlačítka
přehrávání zastavit, stiskněte
. Další
informace o přehrávání a navigaci DVD disků
s videem, viz strana 276. Další informace
o přehrávání video souborů, viz strana 275.
Rychle dopředu/dozadu
Rychlé přetáčení dopředu/dozadu spustíte
dlouhým stisknutím tlačítek
/
.
Rychlost rychlého přetáčení dopředu/dozadu
310
Poslech rádia
2. Zamiřte dálkovým ovladačem na IR přijímač na obrazovce displeje, stiskněte
a otočte TUNE na požadovaný
zdroj (Disk. nebo USB). Výběr potvrďte
pomocí
.
Přehrávání a navigace
06
zvyšujte krátkým tisknutím těchto tlačítek.
Audio soubory jsou přetáčeny dopředu/
dozadu jednou rychlostí, zatímco video soubory jsou přetáčeny dopředu/dozadu jednou
ze čtyř různých rychlostí. Rychlé převíjení
dopředu/dozadu zastavíte stisknutím tlačítka
-,
- resp. opačně pomocí tlačítka
/
.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
1. Zapněte bezdrátová sluchátka, zvolte
CH.A pro levou obrazovku nebo CH.B
pro pravou obrazovku.
3. Stanici vyberte pomocí jednoho z tlačítek
předvolby (0 -9) na dálkovém ovladači
nebo stiskněte
/
. Rádio
vyhledá další/předchozí dostupnou stanici.
Další informace o rádiu, viz strana 266.
Sledování TV*
Televizi lze sledovat pomocí přehrávače ve
médií ve voze.
1. Zapněte bezdrátová sluchátka, zvolte
CH.A pro levou obrazovku nebo CH.B
pro pravou obrazovku.
2. Zamiřte dálkovým ovladačem na IR přijímač na obrazovce displeje a stiskněte
a otočte TUNE na TV. Výběr
potvrďte pomocí
.
3. Kanál vyberte pomocí jednoho z tlačítek
předvolby (0 -9) na dálkovém ovladači
/
. Zobrazí se
nebo stiskněte
další/předchozí kanál, který je v této
oblasti k dispozici.
Další informace o TV, viz strana 298.
Navigace v menu RSE
Všeobecné informace
Menu RSE lze ovládat z přední obrazovky
displeje nebo z některé ze zadních obrazovek
displeje. Z přední obrazovky displeje lze aktivovat zdroj pro zadní obrazovku displeje.
Dále zde lze upravit určitá nastavení pro dvě
zadní obrazovky displeje.
06 Systém infotainment
RSE - zábavní systém pro zadní sedadla (Rear Seat Entertainment)*
Menu RSE u přední obrazovky
displeje
Chcete-li zpřístupnit toto menu, nejdříve
zvolte RSE v položce MEDIA na přední obrazovce displeje. Potom zpřístupněte menu
stisknutím tlačítka OK/MENU. Otočením
knoflíku TUNE zvolte požadované nastavení.
Pro potvrzení zvolte OK/MENU. Dále lze použít dálkový ovladač a tlačítka na klávesnici.
Vyskakovací menu RSE5
Vyskakovací menu se objeví, pokud stisknete
, když se
na dálkovém ovladači tlačítko
video soubor přehrává nebo když se zobrazí
položka TV*. K provedení výběru použijte
rolovací kolečko a tlačítka na dálkovém ovladači. Informace o dálkovém ovladači, viz
strana 302.
RADIO
Menu platné pro AM, FM1, FM2, DAB1*
a DAB2*:
Režim den/noc
Displej vyp
Resetovat všechna nastavení RSE
Nastavení lze upravit pro pravou nebo levou
obrazovku nebo pro obě obrazovky displeje.
Formát obrazu
Menu levého RSE monitoru, Menu
pravého RSE monitoru a Menu obou RSE
monitorů:
Režim den/noc
Menu RSE CD audio
Zdrojové menu6
Menu Disk
Vypnout/Zapnout
RADIO
Menu DVD7
Nastavení RSE
Vypnutí zvuku
Displej vyp
MEDIA
Náhodné přehrávání
Režim den/noc
Menu RSE u zadních obrazovek
displeje
MEDIA
Menu RSE pro zadní obrazovky displeje
na dálzpřístupníte stisknutím tlačítka
kovém ovladači v době, kdy je zvolen zdroj
(např.Disk).
Displej vyp
Resetovat nastavení disku
Menu Disk
Náhodné přehrávání
Opakovat složku
TV rodičovský zámek
Kód DivX® VOD
a tlačítka na dálkovém ovladači. Informace
o dálkovém ovladači, viz strana 302.
06
Menu data CD/DVD pro RSE
Vypnout dálkové ovládání (vpředu) K provedení výběru použijte rolovací kolečko
Resetovat všechna nastavení RSE
5
6
7
Nastavení obrazu
Režim den/noc
Platí pouze pro přehrávání videa a sledování TV*.
Obsah vyskakovacího menu pro zdrojové menu závisí na tom, co je zrovna přehráváno resp. zobrazováno - může to být např. Menu Data CD/DVD nebo Menu USB.
Platí pouze pro DVD video disky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
}}
311
06 Systém infotainment
RSE - zábavní systém pro zadní sedadla (Rear Seat Entertainment)*
Displej vyp
Menu AUX pro RSE
Displej vyp
Resetovat nastavení disku
Menu AUX
Resetovat nastavení Bluetooth
Menu video DVD pro RSE
Menu Disk
Režim den/noc
Menu TV
Menu DVD
Zvolit zemi
Titulky
Resetovat nastavení AUX
Autom. vyhledávání
Zvolit jazyk zvukové stopy
Menu A/V-AUX pro RSE
Vyhledávání
Rozšířené nastavení
Menu A/V AUX
Režim den/noc
Režim den/noc
Vstupní hlasitost A/V AUX
Displej vyp
Displej vyp
Režim den/noc
Nastavení TV - reset
Resetovat nastavení disku
Displej vyp
Menu USB
Náhodné přehrávání
Resetovat nastavení AUX
Menu iPod pro RSE
Menu iPod
Opakovat složku
Náhodné přehrávání
Kód DivX® VOD
Režim den/noc
Zvolit USB zařízení
Displej vyp
Režim den/noc
Resetovat nastavení iPod
Displej vyp
Menu RSE Bluetooth®
Resetovat nastavení USB
Menu Bluetooth
Náhodné přehrávání
Režim den/noc
312
Menu TV pro RSE*
Displej vyp
Menu USB pro RSE
06
Hlasitost vstupu AUX
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Systém infotainment
06
313
Doporučení během jízdy.......................................................................
Doplňování paliva..................................................................................
Palivo....................................................................................................
Nakládání..............................................................................................
Zavazadlový prostor ............................................................................
Jízda s přívěsem...................................................................................
Tažení a odtah.......................................................................................
314
316
319
320
324
327
328
334
BĚHEM JÍZDY
07 Během jízdy
Doporučení během jízdy
Všeobecné informace
Ekonomická jízda
Ekonomická jízda znamená jezdit rozmyslem,
předvídat a přizpůsobit styl a rychlost jízdy
převažujícím podmínkám silničního provozu.
•
07
•
•
Nejezděte s otevřenými okny.
•
Jezděte se správně nahuštěnými pneumatikami, viz strana 414.
•
Odstraňte z vozu nepotřebné předměty čím je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba
paliva.
•
Brzďte motorem, pokud je to možné, aniž
byste ohrozili ostatní účastníky silničního
provozu.
•
Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje odpor vzduchu a tedy spotřebu
paliva - pokud nosiče nepoužíváte,
demontujte je.
•
316
Jezděte na nejvyšší možný převodový
stupeň. Přizpůsobte styl jízdy dopravní
situaci a cestě, po které jedete - při
nižších otáčkách motoru klesá spotřeba
paliva.
motor spotřebovává více paliva než teplý
motor.
•
•
Pokud voda vnikne do vzduchového filtru,
může dojít k poškození motoru.
VAROVÁNÍ
Pokud je voda hlubší než 25 cm, voda by
mohla proniknout do převodovky. Tím se
snižuje mazací schopnost olejů a zkracuje
se životnost těchto systémů.
Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo
jede, např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se
se důležité systémy jako např. posilovač
řízení a posilovač brzd.
Pokud motor ve vodě zhasne, nepokoušejte se jej nastartovat - nechte vozidlo
odtáhnout do servisu - doporučujeme
využít služeb autorizovaného servisu
Volvo. Nebezpečí poškození motoru.
Jízda ve vodě
Vůz může projíždět vodou o maximální
hloubce 25 cm maximální rychlostí 10 km/h.
Zvláštní pozornost musí být věnována průjezdu tekoucí vodou.
Při jízdě ve vodě udržujte nízkou rychlost
a nezastavujte. Po projetí vodou sešlápněte
lehce pedál brzdy a zkontrolujte, zda jsou
brzdy plně funkční. Například bláto a voda na
brzdovém obložení mohou mít za následek
opožděnou reakci brzd.
•
Očistěte kontakty napájecího konektoru
elektrického vyhřívání bloku motoru
Nenechávejte stát vůz delší dobu ve
vodě, která sahá nad prahy - to by mohlo
způsobit poruchy elektroinstalace.
DŮLEŽITÉ
Další informace a rady, viz stránky 11 a 412.
Vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace
a silného brzdění.
Nezahřívejte motor na provozní teplotu na
volnoběh. Raději se co nejdříve rozjeďte
s malým zatížením motoru - studený
Vozidlo s motorem D2, D3, D4 nebo D5
vybavené 6stupňovou mechanickou
převodovkou se startuje na 2. převodový
stupeň.
a tažné zařízení po průjezdu vodou nebo
bahnem.
Motor, převodovka a chladicí soustava
Za určitých podmínek, např. při sportovní
jízdě v horách nebo v horkém počasí hrozí
přehřátí motoru a hnacího ústrojí, a to
především v případě, že je vůz velmi naložen.
Informace o přehřátí v případě jízdy s přívěsem, viz strana 329.
•
Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte
přídavné světlomety z mřížky chladiče.
•
Pokud je teplota v systému chlazení
motoru příliš vysoká, na sdružené přístro-
07 Během jízdy
Doporučení během jízdy
jové desce se rozsvítí varovná kontrolka
a na displeji se zobrazí zpráva
Vys.tepl.motoru Bezpecne zastav. bezpečně zastavte vůz a několik minut
nechte motor běžet ve volnoběžných
otáčkách, aby se ochladil.
•
•
•
•
Pokud se zobrazí zpráva
Vys.tepl.motoru Vypněte motor nebo
Málo chl.kapal. Vypněte motor, musíte
po zastavení motor vypnout.
V případě přehřátí převodovky se aktivuje
integrovaná ochrana, která, mimo jiné,
rozsvítí na sdružené přístrojové desce
varovnou kontrolu a rozsvítí zprávu
Horká převodov. Snižte rychlost nebo
Horká převodov. Bezpečně zastav. postupuje podle dále uvedených doporučení, snižte rychlost, vozidlo bezpečně
zastavte a nechejte motor běžet několik
minut na volnoběh, aby převodovka
ochladla.
Pokud dojde k přehřátí, může dojít
k dočasnému vypnutí klimatizace.
Pokud jste vůz hodně zatěžovali, nevypínejte motor ihned po zastavení vozu.
POZNÁMKA
Je běžným jevem, že ventilátor chladiče
pracuje i po vypnutí motoru.
Otevřené víko zavazadlového prostoru
VAROVÁNÍ
funkce, jako jsou např. ventilátor větrání
a audiosystém.
–
Nejezděte s otevřeným víkem zavazadlového prostoru. Jedovaté výfukové plyny by
mohly zavazadlovým prostorem pronikat
do vozu.
Nepřetěžujte akumulátor spouštěče
Elektrické funkce vozu zatěžují akumulátor
různě. Nenechávejte klíč ve spínací skříňce
v poloze II, pokud je vypnutý motor. Místo
toho použijte režim I, který je energeticky
méně náročný.
Více informací o poloze klíče, viz strana 76.
Pamatujte také na různá příslušenství, která
zatěžují elektrickou soustavu. Nepoužívejte
funkce, které mají velký odběr proudu, když je
vypnutý motor. Příklady funkcí:
•
•
•
•
ventilátor větrání
V tomto případě nabijte baterii spouštěče
tak, že nastartujete motor a necháte jej
minimálně 15 minut běžet - baterie spouštěče se rychleji dobije během jízdy než
u stojícího vozidla s motorem běžícím na
volnoběh.
Před dlouhou cestou
•
Zkontrolujte, zda motor pracuje normálně
a zda je normální spotřeba paliva.
•
Ujistěte se, že nikde nedochází k úniku
(palivo, olej nebo jiná kapalina).
•
Zkontrolujte všechny žárovky a hloubku
vzorku pneumatik.
•
V některých zemích patří k předepsanému vybavení vozidla také výstražný trojúhelník.
Zimní jízda
světlomety
Před začátkem zimní sezóny zkontrolujte
následující:
stěrače čelního okna
•
audiosystém (vysoká hlasitost).
Jakmile napětí baterie spouštěče klesne, na
sdružené přístrojové desce se zobrazí Vybitá
baterie Úsporný režim. Funkce šetření energií vypne určité funkce nebo omezí určité
Chladicí kapalina musí obsahovat minimálně 50 % glykolu. Tato směs chrání
motor do přibližně –35°C před zamrznutím. K dosažení optimální ochrany proti
07
317
07 Během jízdy
Doporučení během jízdy
zamrznutí nesmějí být míchány různé typy
glykolu.
•
Palivová nádrž musí být co nejplnější, aby
se předešlo kondenzaci.
•
Důležitá je viskozita motorového oleje.
Oleje s nízkou viskozitou (řidší oleje)
usnadňují startování za chladného počasí
a také snižují spotřebu paliva, když je
motor studený. Více informací o vhodných olejích, viz strana 407.
DŮLEŽITÉ
Oleje s nízkou viskozitou nesmějí být používány pro sportovní jízdu nebo za horkého
počasí.
07
•
Musí být zkontrolován stav akumulátoru
spouštěče a hladina nabití. Chladné
počasí představuje velké zatížení baterie
spouštěče a jeho kapacita je chladem
snížena.
•
Používejte kapalinu do ostřikovačů, aby
se v nádržce kapaliny ostřikovačů nevytvářel led.
Pro dosažení optimální přilnavosti doporučuje
společnost Volvo používání zimních pneumatik na všech kolech, pokud se má vyskytovat
sníh nebo led.
318
POZNÁMKA
V některých zemích je používání zimních
pneumatik předepsáno zákonem. V některých zemích nejsou povoleny pneumatiky
s hřeby.
Kluzké povrchy
Procvičte si jízdu na kluzkých površích za
simulovaných podmínek, abyste zjistili, jak se
vozidlo na nich chová.
07 Během jízdy
Doplňování paliva
Doplňování paliva
Otevření/zavření uzávěru hrdla palivové
nádrže
G024631
Otevření/zavření dvířek hrdla palivové
nádrže
Nelze-li otevřít dvířka hrdla palivové nádrže
elektricky z prostoru pro cestující, mohou být
dvířka otevřena manuálně.
Pomocí tlačítka na panelu osvětlení otevřete
dvířka hrdla palivové nádrže - po uvolnění tlačítka se dvířka otevřou.
1. Otevřete/sundejte boční dvířka v zavazadlovém prostoru (na stejné straně jako
dvířka hrdla palivové nádrže) a vyhledejte
zelený provázek.
Šipka u symbolu na displeji sdružené
přístrojové desky ukazuje, na které
straně se nachází víčko paliva.
2. Potáhněte jej mírně přímo dozadu, až se
s cvaknutím vyklopí dvířka hrdla palivové
nádrže.
•
Zavřete dvířka hrdla palivové nádrže
přitlačením, až „cvaknutí“ potvrdí správné
zavření.
Manuální otevření dvířek hrdla palivové
nádrže
DŮLEŽITÉ
Jemně potáhněte za lanko - k vyháknutí
pojistky stačí minimální síla.
Při vysokých venkovních teplotách může
vzniknout v nádrži určitý přetlak. Otvírejte
uzávěr pomalu.
•
Po načerpání paliva nasaďte opětovně
uzávěr a otáčejte jej, až se ozve jedno
nebo více cvaknutí.
Doplňování paliva
•
Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
dokud se pistole u čerpacího stojanu
sama nevypne.
07
POZNÁMKA
Nadbytečné palivo může za horkého
počasí přetéct.
319
07 Během jízdy
Palivo
Obecné informace o palivu
Nesmíte používat palivo nižší kvality, než
doporučuje společnost Volvo, neboť by byl
nepříznivě ovlivněn výkon motoru i spotřeba
paliva.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové
výpary a aby vám palivo nestříklo do očí.
Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte oči velkým množstvím vody po
dobu minimálně 15 minut a vyhledejte
lékařskou pomoc.
Nikdy nepolykejte palivo. Paliva, jako jsou
benzín, bioetanol a jejich směsi, stejně
jako motorová nafta, jsou vysoce toxická
a mohou při požití zapříčinit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
VAROVÁNÍ
07
Palivo rozlité na zemi se může vznítit.
Před začátkem čerpání paliva vypněte
nezávislé topení.
Při doplňování paliva u sebe nikdy nemějte
aktivní mobilní telefon. Vyzvánění může
způsobit jiskření a zažehnout výpary benzínu, což by vedlo k požáru a zranění.
320
DŮLEŽITÉ
Míchání různých typů paliva nebo použití
jiného než doporučeného paliva má za
následek zrušení záruky Volvo a všech
případných servisních smluv. To platí pro
všechny motory. POZNÁMKA: Toto ustanovení neplatí pro motory, které jsou upraveny pro spalování etanolu (E85).
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda
s přívěsem nebo jízda ve vysokých
nadmořských výškách ve spojení s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují
výkon vozu.
Katalyzátor
Úlohou katalyzátorů je čistit výfukové plyny.
Jsou umístěny blízko motoru, takže své provozní teploty dosáhnou rychle.
Katalyzátory se skládají z monolitu (keramického nebo kovového) s kanálky. Stěny
kanálků jsou potaženy slabou vrstvou platiny/
rhodia/paladia. Tyto kovy fungují jako katalyzátory, tj. urychlují chemickou reakci bez
toho, aby byly spotřebovávány.
Lambda sondaTM kyslíkové čidlo
Lambda sonda je část systému řízení motoru,
který je určen ke snížení emisí a snížení
spotřeby paliva.
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto
hodnoty se odesílají do elektronického
systému, který nepřetržitě řídí vstřikovače.
Poměr směsi paliva a vzduchu, která je přiváděna do motoru, je neustále upravován. Tato
nastavení vytvářejí optimální podmínky pro
efektivní spalování a společně s třícestným
katalyzátorem snižují obsah škodlivých emisí
(uhlovodíků, oxidů uhelnatého a oxidů
dusíku).
Benzín
Benzín musí splňovat požadavky normy
EN 228. Většina motorů je schopna spalovat
benzín s oktanovým číslem RON 95
a 98 RON. Pouze ve výjimečných případech
lze použít 91 RON.
•
Palivo 95 RON se používá pro normální
jízdu.
•
Palivo 98 RON je doporučováno pro
dosažení optimálního výkonu a minimální
spotřeby paliva.
Při jízdě při teplotách nad +38 °C, se doporučuje používat palivo s co nejvyšším oktano-
07 Během jízdy
Palivo
vým číslem z důvodů optimální výkonnosti
a spotřeby paliva.
DŮLEŽITÉ
•
Vždy čerpejte pouze bezolovnatý benzín, abyste nepoškodili katalyzátor.
•
Nepoužívejte aditiva, která nejsou
doporučena společností Volvo.
DŮLEŽITÉ
Rezervní kanystr na palivo musí být spolehlivě upevněn a uzávěr musí být zavřený.
VAROVÁNÍ
Etanol je citlivý na jiskry v rezervním
kanystru na palivo by se mohly tvořit
výbušné plyny, pokud by byl naplněn etanolem.
Bioetanol E85
Neupravujte palivový systém nebo jeho součásti a nevyměňujte součásti za díly, které
nejsou navrženy speciálně pro použití s bioetanolem.
VAROVÁNÍ
Metanol se nesmí používat. Doporučená
alternativní paliva jsou uvedena na štítku
na vnitřní straně dvířek palivové nádrže.
Používání součástí, které nejsou určeny
pro použití v motorech na bioetanol, by
mohlo mít za následek požár, zranění nebo
poškození motoru.
Rezervní kanystr na palivo
Do rezervního kanystru na palivo byste měli
doplnit benzín, viz POZNÁMKA, strana 119.
1
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější.
Při tankování paliva se ujistěte, že tankovací
pistole je čistá. Vyvarujte se potřísnění lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde,
umyjte skvrny čisticím prostředkem a vodou.
DŮLEŽITÉ
Vždy používejte pouze palivo, které splňuje
evropskou normu pro motorovou naftu.
Obsah síry musí být maximálně 50 ppm.
Motorová nafta
Používejte pouze motorovou naftu od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte motorovou naftu pochybné kvality. Motorová nafta
by měla splňovat normu EN 590 nebo
JIS K2204. Vznětové motory jsou citlivé na
nečistoty v palivu, např. vysoký obsah síry.
Za nízkých teplot (–6 °C až –40 °C) se může
z motorové nafty oddělovat parafin. To může
způsobit potíže se startováním. Speciální
motorová nafta určená pro nízké teploty
okolo bodu mrazu je k dispozici u většiny
petrolejářských společností. Tato nafta má za
nízkých teplot nižší viskozitu, čímž se snižuje
riziko usazování parafínu.
DŮLEŽITÉ
Druhy motorové nafty, které se nesmí používat:
•
•
•
•
Speciální aditiva
Motorová nafta pro námořní motory
Topný olej
FAME1 (Fatty Acid Methyl Ester) a rostlinný olej.
Tato paliva nesplňují požadavky v souladu
s doporučeními společností Volvo. Způsobují větší opotřebení motoru a mohou
motor poškodit. V tomto případě neplatí
záruka Volvo.
07
Motorová nafta může obsahovat jisté množství FAME, avšak další množství se přidávat nesmí.
321
07 Během jízdy
Palivo
Když dojde palivo za jízdy
Palivový systém je u vznětových motorů
zkonstruován tak, že v případě, kdy dojde
palivo, může být nutné palivovou nádrž
v servisu odvzdušnit a umožnit tak opětovné
nastartování motoru po dočerpání paliva.
Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na
provedení kontroly. Po dočerpání nafty před
nastartováním motoru proveďte následující:
1. Vložte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky a zatlačte jej do koncové
polohy (viz strana 76).
2. Stiskněte tlačítko START bez sešlápnutí
brzdového a/nebo spojkového pedálu.
3. Vyčkejte asi 1 minutu.
4. Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový
a/nebo spojkový pedál a následně stiskněte tlačítko START.
POZNÁMKA
07
Před doplňováním paliva v případě
prázdné nádrže:
•
322
Zastavte vozidlo na maximálně rovném
a plochém povrchu - je-li vůz nakloněný, hrozí nebezpečí, že se v přívodu
paliva objeví vzduchové kapsy.
Vypuštění kondenzátu z palivového
filtru
V palivovém filtru se odděluje kondenzát
z paliva. Kondenzát může poškodit motor.
Kondenzát z palivového filtru musí být vypouštěn v intervalech uvedených v Servisní
a záruční knížce nebo tehdy, když máte
podezření, že jste načerpali kontaminované
palivo.
DŮLEŽITÉ
Některá speciální aditiva odstraňují separovanou vodu v palivovém filtru.
Regenerace za chladného počasí
Pokud často provozujete vůz za studeného
počasí na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne normální provozní teploty. To znamená, že nedochází k regeneraci filtru sazí
vznětových motorů a filtr není vyprázdněn.
Když je filtr z cca. 80% plný, na sdružené
přístrojové desce se rozsvítí žlutý výstražný
trojúhelník a na displeji se objeví zpráva Plný
filtr sazí Viz manuál.
Regeneraci filtru spustíte jízdou, dokud se
motor nezahřeje na normální provozní teplotu,
nejlépe po hlavní silnici nebo dálnici. S vozem
byste měli jet ještě dalších 20 minut.
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
Vozy se vznětovými motory jsou vybaveny filtrem sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení emisí. Saze z výfukových plynů se
během normální jízdy shromažďují ve filtru.
Takzvaná „regenerace“ se spustí za účelem
spálení sazí a vyprázdnění filtru. Předpokladem je dosažení normální provozní teploty.
Regenerace filtru sazí probíhá automaticky.
Zpravidla trvá 10-20 minut. Může trvat o něco
déle při nízké průměrné rychlosti. Spotřeba
paliva se během regenerace může mírně zvýšit.
POZNÁMKA
Během regenerace mohou nastat následující situace:
•
dočasně může dojít k menšímu
poklesu výkonu
•
dočasně se může zvýšit spotřeba
paliva
•
můžete cítit zápach spáleniny.
Po dokončení regenerace varovný text automaticky zmizí.
07 Během jízdy
Palivo
Za chladného počasí použijte nezávislé
topení*, aby motor dosáhl normální provozní
teplotu rychleji.
DŮLEŽITÉ
Pokud se filtr naplní sazemi, může být
obtížné nastartovat motor a filtr bude
nefunkční. Potom je zde nebezpečí, že filtr
bude muset být vyměněn.
Spotřeba paliva a emise oxidu
uhličitého
Údaje o spotřebě paliva se mohou lišit, pokud
je vůz vybaven zvláštní výbavou, která má vliv
na hmotnost vozu. Viz informace o hmotnostech na stránce 401 a tabulka na stránce
412.
Způsob jízdy a jiné netechnické faktory
mohou také ovlivnit spotřebu paliva.
Budete-li používat benzín s oktanovým číslem
91 RON, bude spotřeba paliva vyšší a výkon
motoru bude nižší.
07
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda ve
vysokých nadmořských výškách ve spojení
s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují
výkonnost vozidla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
323
07 Během jízdy
Nakládání
Všeobecné informace k zatížení vozu
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto hmotnost. Podrobnější informace o hmotnostech, viz
strana 401.
Víko zavazadlového prostoru lze
otevřít pomocí tlačítka na panelu
ovládání osvětlení nebo pomocí dálkového
ovládání, viz strana 53.
VAROVÁNÍ
Jízdní charakteristiky vozu se mění podle
hmotnosti a rozložení nákladu.
Důležitá upozornění k nakládání
předmětů
•
07
Nezapomeňte, že předměty nesmí omezovat
funkčnost systému WHIPS pro přední
sedadla, pokud jsou opěradla zadního
sedadla sklopená,viz strana 24.
•
•
324
Uložte náklad pevně proti opěradlu
zadního sedadla.
Umístěte náklad doprostřed.
Těžké předměty umístěte co nejníže.
Těžké předměty neumísťujte na sklopená
opěradla.
•
Zakryjte ostré hrany něčím měkkým,
abyste předešli poškození čalounění.
•
Všechny předměty zajistěte popruhy
nebo sítí do přídržných ok.
VAROVÁNÍ
Při čelní srážce v rychlosti 50 km/h jsou
silové účinky předmětu o skutečné hmotnosti 20 kg srovnatelné s účinky předmětu
o hmotnosti 1000 kg.
VAROVÁNÍ
Příliš vysoký náklad by mohl snížit nebo
zcela eliminovat ochranu, kterou poskytuje
hlavový airbag v obložení stropu.
•
Nikdy nedávejte náklad nad opěradlo.
VAROVÁNÍ
Náklad vždy připevněte. Během prudkého
brzdění by se náklad mohl posunout
a poranit cestující ve voze.
Ostré rohy a hrany zakryjte měkkými
předměty.
Pokud nakládáte/vykládáte dlouhé
předměty, vypněte motor a aktivujte
parkovací brzdu. Jinak by se mohlo stát,
že nákladem náhodou zavadíte o řadicí
páku nebo volič převodů zařadíte do
polohy pro jízdu - vozidlo by se mohlo rozjet.
Přední sedadlo
Pro přepravu dlouhých předmětů je možné
sklopit opěradlo sedadla spolujezdce
dopředu, viz strana 78.
Náklad na střeše
Použití nosičů zavazadel
Abyste se vyvarovali poškození vozu a pro
dosažení maximální možné bezpečnosti za
jízdy jsou doporučené nosiče zavazadel vyvinuté společností Volvo.
Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, které
jste obdrželi při zakoupení střešního nosiče.
07 Během jízdy
Nakládání
•
•
Pravidelně kontrolujte správné upevnění
střešního nosiče a nákladu. Zavazadla
připoutejte vhodnými popruhy.
Rozdělte hmotnost na střešní nosič rovnoměrně. Nejtěžší předměty umístěte
dolů.
•
S velikostí nákladu se zhoršují aerodynamické vlastnosti vozu a zvyšuje se
spotřeba paliva.
•
Jezděte plynule. Vyvarujte se prudké
akcelerace, prudkého brzdění a prudkého
projíždění zatáček.
VAROVÁNÍ
Při jízdě se zavazadly na střešním nosiči se
změní těžiště vozu a jízdní charakteristiky.
Informace o maximálním povoleném zatížení střechy, včetně nosičů zavazadel
a boxů, viz strana 401.
Sklopení opěradla zadního sedadla
Pokud je nutné sklopit opěradla zadních
sedadel, viz strana 80.
Upevňovací oka
Sklopná upevňovací oka1 se používají k zajištění upevňovacích popruhů při zajištění
předmětů v zavazadlovém prostoru.
VAROVÁNÍ
Tvrdé, ostré a/nebo těžké předměty, které
se uvolní nebo posunou, mohou způsobit
během intenzivního brzdění zranění. Vždy
zajistěte velké, těžké předměty jedním
z bezpečnostních pásů nebo přídržnými
popruhy.
07
1
Počet ok a jejich umístění se pro jednotlivé trhy liší.
325
07 Během jízdy
Nakládání
12 V elektrická zásuvka*
Držák na tašky*
POZNÁMKA
G021463
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo. Informace o použití sady k nouzové
opravě defektu (TMK), kterou schválila
společnost Volvo, viz strana 350.
Držák na tašky pod skládacím poklopem v podlaze.
Držák na nákupní tašky drží tašky na místě
a brání jejich převrácení a vysypání jejich
obsahu do zavazadlového prostoru.
1. Držák, který je součástí poklopu na podlaze, sklopte nahoru.
2. Upevněte tašky pomocí popruhu a zavěste ucho tašky na háčky.
07
Zvedněte kryt, aby elektrická zásuvka byla
přístupná.
•
Zásuvka rovněž zajišťuje napájení
v případě, kdy dálkový ovladač není zasunutý do spínací skříňky.
DŮLEŽITÉ
Maximální odběr každé ze zásuvek je 10
A (120 W).
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že při použití elektrické
zásuvky, když je motor vypnutý, hrozí
nebezpečí vybití baterie ve voze.
326
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Během jízdy
Zavazadlový prostor
Otvor pro přepravu dlouhých
předmětů
Připevnění dvířek
Nasaďte dvířka do drážek za čalouněním
a zavřete je.
Pro přepravu dlouhých a úzkých předmětů se
může otevřít otvor v opěradle.
Sklopte pravé opěradlo dopředu.
Uvolněte dvířka otvoru v opěradle
zadního sedadla, posuňte západku
nahoru a přitom zatlačte dvířka dolu/
dopředu.
Zvedněte opěradlo s otevřeným otvorem
zpět.
Pro zajištění nákladu proti pohybu použijte
bezpečnostní pás.
VAROVÁNÍ
Při nakládání a vykládání vypněte motor
a zabrzděte parkovací brzdu. V opačném
případě muže dojít k náhodnému posunutí
řadicí páky/voliče do polohy pro jízdu.
07
Vyjmutí dvířek
Po uvolnění dvířek a zvednutí opěradla
otevřete dvířka asi o 30 stupňů a vytáhněte je
rovně nahoru.
327
07 Během jízdy
Jízda s přívěsem
Všeobecné informace
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství, např. tažného
zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla
o tuto hmotnost. Podrobnější informace
o hmotnostech, viz strana 401.
Pokud je tažné zařízení instalováno společností Volvo, vůz je dodán se všemi
potřebnými prvky pro tažení přívěsu.
•
Z bezpečnostních důvodů by vůz s přívěsem neměl jet rychlostí vyšší než je maximální přípustná rychlost. Dodržujte platné
předpisy týkající se přípustné rychlosti
a hmotností.
•
Při jízdě s přívěsem v táhlém stoupání
jeďte pomalu.
•
Vyvarujte se jízdy s přívěsem do svahů se
sklonem vyšším než 12 %.
•
Používejte pouze schválené tažné
zařízení.
Kabel přívěsu
•
Pokud bylo tažné zařízení montováno
dodatečně, nechte jej zkontrolovat
u svého autorizovaného dealera Volvo,
jestli je vůz zcela vybaven pro tažení
přívěsu.
Jestliže je tažné zařízení vybaveno 13pólovým
konektorem a přívěs 7pólovým konektorem,
musíte použít adaptér. Použijte kabel schválený společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel
nedotýkal země.
•
Náklad na přívěsu rozložte tak, aby svislé
zatížení tažného zařízení nepřekročilo
maximální udávané povolené zatížení.
Ukazatele směru a brzdová světla
přívěsu
•
Zvyšte tlak vzduchu v pneumatikách na
hodnoty předepsané pro maximální zatížení vozu. Umístění štítku s tlaky huštěni
pneumatik, viz strana 348.
07
•
•
•
328
Zařaďte nižší rychlostní stupeň a snižte
rychlost vozu.
Motor je při jízdě s přívěsem více zatížen.
Nepřipojujte za zcela nový vůz těžký
přívěs. Nový vůz musí ujet alespoň
1000 kilometrů.
Brzdy jsou při jízdě s přívěsem více zatíženy, zejména při jízdě členitým terénem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
V případě poruchy některého směrového
světla na přívěsu začne kontrolka ukazatelů
směru na přístrojové desce blikat rychleji než
za normálních okolností a na informačním
displeji se zobrazí text Vadná žárovka
Ukaz.sm. přívěs.
V případě poruchy některého brzdového
světla na přívěsu se na displeji se zobrazí text
Vadná žárovka brz.svět.přívěsu.
Ovládání světlé výšky*
Zadní tlumiče udržují stálou světlou výšku bez
ohledu na zatížení vozidla (až do maximální
nosnosti). Pokud je vozidlo v klidu, jeho zadní
část mírně poklesne, to je normální jev.
Hmotnosti přívěsu
Informace o přípustných hmotnostech přívěsů
Volvo, viz strana 401.
POZNÁMKA
Uvedené limity hmotnosti přívěsu jsou
doporučené společností Volvo. Další omezení hmotnosti přívěsu a rychlosti při jízdě
s přívěsem mohou stanovit národní
předpisy. Tažná zařízení mohou být schválena pro tažení vyšších hmotností, než jaké
může Váš vůz táhnout.
VAROVÁNÍ
Dodržujte uvedená doporučení pro hmotnost přívěsu. Jinak může být obtížné
udržet kontrolu nad vozem a přívěsem
v případě náhlé změny směru jízdy nebo
brzdění.
07 Během jízdy
Jízda s přívěsem
Manuální převodovka
při nízkých otáčkách motoru na vyšší
převodový stupeň.
Přehřátí
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
•
DŮLEŽITÉ
Konkrétní informace o pomalé jízdě
s přívěsem pro vozy vybavené automatickou převodkou Powershift najdete na
stránce 128.
Nenechávejte běžet motor na otáčky
vyšší než 4500 ot/min
(dieselmotory: 3500 ot/min).
Vznětový motor, 5 válců
•
S ohledem na nebezpečí přehřátí jsou pro
zajištění optimálního chlazení chladicí
kapaliny optimální otáčky motoru
2300-3000 ot/min.
Automatická převodovka
Přehřátí
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
•
•
Automatická převodovka zvolí optimální
převodový stupeň podle zatížení a otáček
motoru.
V případě přehřátí se na sdružené přístrojové desce rozsvítí výstražný symbol a na
informačním displeji se objeví textová
zpráva. Postupujte podle doporučení.
Prudké stoupání
•
Nenechávejte v automatické převodovce
zajištěný vyšší převodový stupeň, než
motor "zvládne" - ne vždy je vhodné jet
Tažné zařízení
Pokud je Váš vůz vybaven demontovatelným
tažným zařízením, postupujte při montáži
volné části přesně podle instrukcí, viz
strana 331.
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno demontovatelným
tažným zařízením Volvo:
Parkování ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Zabrzděte parkovací brzdu.
3. Přesuňte páku voliče do polohy P.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy.
•
•
Při zaparkování vozidla vybaveného automatickou převodovkou s připojeným
přívěsem, přesuňte volič převodovky do
polohy P. Vždy zabrzděte parkovací
brzdu.
Podložte kola klíny, když parkujete vůz
s přívěsem ve svahu.
Rozjezd ve svahu
•
•
Pozorně dodržujte pokyny k montáži.
•
Zkontrolujte, zda kontrolka oken svítí
zeleně.
Než se rozjedete, zajistěte demontovatelnou část pomocí klíče.
Důležité kontroly
•
Koule tažného zařízení musí být pravidelně čištěna a mazána.
POZNÁMKA
Pokud je kulová hlava tažného zařízení
vybavena tlumičem vibrací, není nutné
kulovou hlavu mazat.
07
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Volič převodovky přesuňte do polohy pro
jízdu D.
3. Odbrzděte parkovací brzdu.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy a rozjeďte se.
329
07 Během jízdy
Jízda s přívěsem
G021484
Technické údaje
G021485
Uložení demontovatelného tažného
zařízení
Rozměry, montážní body (mm)
Prostor k uložení tažného zařízení.
DŮLEŽITÉ
07
330
G021483
Pokud tažné zařízení již nepoužíváte,
odmontujte jej a uložte na vyhrazené místo
ve voze. Tažné zařízení bezpečně upevněte pomocí popruhu.
1
1127
2
93
3
855
4
428
5
112
6
360
7
Podélný nosník
8
Střed kulové hlavy
07 Během jízdy
Jízda s přívěsem
G018928
G021488
G021490
Připevnění tažného zařízení
Okénko indikátoru musí být červené.
Okénko indikátoru musí být zelené.
G021487
Zasunujte tažné zařízení, dokud neuslyšíte cvaknutí.
G000000
G021489
Nejdřív stisknutím západky uvolněte
ochranný kryt a potom jej vyjměte zatlačením do úchytu
a vytažením směrem
dozadu
.
Otočte klíč doleva do zajištěné polohy.
Vytáhněte klíč ze zámku.
07
Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné poloze otočením klíče doprava.
}}
331
07 Během jízdy
Zkontrolujte, zda je tažné zařízení správně
zajištěno - potáhněte je nahoru, dolů
a dozadu.
VAROVÁNÍ
Pokud tažné zařízení není namontováno
správně, musí se odmontovat a znovu
přimontovat v souladu s předcházejícími
pokyny.
G021495
G021494
Jízda s přívěsem
Bezpečnostní lanko.
Zatlačte pojistné kolečko
a otočte jím
, až uslyšíte cvaknutí.
doleva
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že bezpečnostní lanko přívěsu
je zajištěno ve správném úchytu.
Demontáž tažného zařízení
DŮLEŽITÉ
07
Promazávat se smí pouze koule tažného
zařízení. Ostatní části tažného zařízení
musí zůstat suché a čisté.
Otočte zajišťovací kolečko zcela dolu až
na doraz. Držte je v této poloze a přitom
vytáhněte tažné zařízení dozadu
a nahoru.
VAROVÁNÍ
Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do
odemknuté polohy.
332
Pokud je tažné zařízení uloženo ve voze,
bezpečně je připevněte, viz strana 330.
07 Během jízdy
G018929
Jízda s přívěsem
Zatlačte ochranný kryt, až se těsně
zaklapne.
Stabilizace přívěsu - TSA1
Systém TSA (Trailer Stability Assist) slouží ke
stabilizaci vozidla a přívěsu, pokud dojde
k rozvlnění soupravy.
Funkce TSA je součástí systému DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control), viz
strana 150.
Funkce
K „rozvlnění“ může dojít při jakékoli kombinaci vůz/přívěs. Obvykle k rozvlnění dojde při
vysokých rychlostech. Avšak nebezpečí hrozí
i při nižších rychlostech (70–90 km/h), pokud
je přívěs přetížený nebo je nerovnoměrně rozložené zatížení, např. je příliš vzadu.
•
Vůz s přívěsem je vystaven náhlému a silnému bočnímu větru.
•
Vůz s přívěsem jede po nerovném
povrchu vozovky nebo vjede do výmolu.
•
Prudký pohyb volantem.
Provoz
Pokud se souprava rozvlní, může být těžké
a někdy i nemožné ji zklidnit. Tím se stává
souprava vozidlo/přívěs těžce kontrolovatelná
a hrozí riziko, kromě jiného, přejetí do
nesprávného jízdního pruhu nebo sjetí
z vozovky.
Systém TSA trvale monitoruje pohyby vozu,
zejména boční pohyby. Pokud je zjištěno rozvlnění soupravy, jsou jednotlivě brzděná
přední kola. Tím se souprava vozidlo/přívěs
stabilizuje. To obvykle stačí, aby řidič získal
kontrolu nad vozidlem.
Pokud není „rozvlnění“ eliminováno
napoprvé, systém TSA začne zasahovat, jsou
brzděna všechna kola jízdní soupravy vůz/
přívěs a je snížen výkon motoru. Jakmile je
„vlnění“ postupně potlačeno a souprava vůz/
přívěs je opět stabilní, systém TSA ukončí
zasahování a řidič má opět plnou kontrolu
nad vozem.
Různé
Systém TSA může zasáhnout při rychlostech
60 až 160 km/h.
POZNÁMKA
Funkce TSA se vypne, pokud řidič zvolí
režim Sport, viz strana 150.
TSA může selhat, pokud řidič prudce pohne
volantem, aby se pokusil sám vyrovnat vlnění
soupravy, protože v takové situaci systém
TSA nemůže určit, zda je to přívěs, nebo řidič,
kdo způsobuje rozvlnění soupravy.
Pokud je systém TSA v činnosti, bliká
na přístrojové desce kontrolka DSTC.
07
Rozvlnění vždy způsobí určitý faktor, např.:
1
Je součástí montážního celku originální tažné tyče Volvo.
333
07 Během jízdy
Tažení a odtah
Tažení vozu
VAROVÁNÍ
Před odtahováním si zjistěte maximální
rychlost odtahování povolenou ze zákona.
1. Odemkněte zámek řízení: vložte dálkový
ovladač do spínací skříňky a dlouze stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE aktivuje se poloha klíče II. Další informace
o polohách klíče, viz strana 76.
Posilovač brzd a posilovač řízení nefungují,
když je motor vypnutý - brzdový pedál se
musí sešlápnout přibližně 5krát větší sílou
a řízení je výrazně tužší.
Manuální převodovka
Před tažením vozu:
2. Dálkový ovladač s klíčem musí zůstat ve
spínací skříňce po celou dobu tažení.
–
3. Jakmile rychlost tažného vozu klesne,
udržujte tažné lano napnuté lehkým stisknutím brzdového pedálu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poskakování.
Automatická převodovka Geartronic
•
Dálkový ovladač musí být v poloze II v poloze I jsou všechny airbagy deaktivovány.
07
•
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač ze
spínací skříňky, když se vůz odtahuje.
DŮLEŽITÉ
DŮLEŽITÉ
•
VAROVÁNÍ
Před odtahováním zkontrolujte, zda je
zámek řízení odjištěn.
Pokud si nejste jisti, zda je vůz vybaven
převodovkou Powershift, můžete to zjistit
podle označení na nálepce převodovky pod
kapotou motoru - viz strana 398 Označení ”MPS6” znamená, že se jedná o převodovku Powershift –. V ostatních případech je
vůz vybaven automatickou převodovkou
Geartronic.
Vozidlo odtahujte.
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během
přepravy kola vždy natočena dopředu.
4. Buďte připraveni brzdit.
•
Řadicí páku přesuňte do neutrální polohy
a uvolněte parkovací brzdu.
motor. Pokud je přesto nutné vůz odtáhnout,
musí se odtahovat velmi malou rychlostí na
co nejkratší trasu.
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
Automatická převodovka Powershift
Model s převodovkou Powershiftse nesmí
odtahovat, protože převodovka musí být
dostatečně promazávána, což zajišťuje běžící
334
Nicméně vozidlo je možné na krátkou
vzdálenost při nízké rychlosti odtáhnout mimo nebezpečné místo – ne na
vzdálenost delší než 10 km a ne
rychleji než 10 km/h. Upozorňujeme,
že kola se při odtahování vozidla musí
točit dopředu.
•
Pokud vůz odtahujete na vzdálenost
větší než 10 km, musí mít při odtahování hnací kola zvednuta mimo
vozovku - doporučujeme kontaktovat
profesionální odtahovou službu.
Neodtahujte vozidla s automatickou
převodovkou rychlostí vyšší než
80 km/h. Dále se nesmí odtahovat na
vzdálenost delší než 80 km.
Před tažením vozu:
–
•
Před tažením vozu:
–
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
07 Během jízdy
Tažení a odtah
Asistent při rozjezdu
Po použití tažné oko vyšroubujte a uložte
na své místo.
Nestartujte motor roztažením vozu. Je-li akumulátor vašeho vozu vybitý, použijte k nastartování motoru pomocný akumulátor, viz
strana 121.
Nakonec nainstalujte kryt zpět na nárazník.
DŮLEŽITÉ
Během pokusů o nastartování motoru při
odtahování může dojít k poškození katalyzátoru.
Tažné oko
Tažné oko je přišroubováno k adaptéru se
závitem za krytem na pravé straně předního
nebo zadního nárazníku.
Připojení tažného oka
Odtah
Máte-li problémy, zavolejte profesionální
pomoc.
Vyjměte tažné oko, které se nachází pod
krytem v podlaze v zavazadlovém prostoru.
K vytažení vozu na vyprošťovací vozidlo
s plošinou se musí použít tažné oko, pokud:
Kryt místa k připevnění tažného oka je
k dispozici ve dvou různých provedeních.
Každý z těchto krytů se otevírá jinak:
•
Sklon rampy vyprošťovacího vozidla není
větší než 12 stupňů od vodorovné roviny
•
Kola vozidla se volně otáčejí a směřují
přímo rovně.
•
•
Kryt s výřezem otevřete pomocí mince
nebo podobného předmětu, který vložíte do výřezu a otočíte směrem ven.
Potom kryt kompletně vytočte ven
a vytáhněte.
U druhého typu je podél jedné strany
nebo v rohu značka: Stiskněte značku
prstem a současně vyklopte opačnou
stranu/roh - použijte k tomu minci. Kryt
se otočí kolem své osy a může se
vytáhnout.
Přišroubujte tažné oko rovnou k odpovídající přírubě. Tažné oko pevně přišroubujte, např.pomocí klíče na kola.
VAROVÁNÍ
Během vytahování vozu na plošinu nesmí
za vyprošťovacím vozem nikdo stát
a nesmí zde nic být.
DŮLEŽITÉ
07
Tažné oko je určeno pouze pro tažení po
silnici - nikoliv pro vytahování uvíznutého
vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
335
07 Během jízdy
Tažení a odtah
DŮLEŽITÉ
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během
převozu kola vždy natočena dopředu.
•
07
336
Vozidlo s pohonem všech kol (AWD)
se zvednutou přední nápravou se
nesmí odtahovat rychlostí vyšší než
70 km/h. Dále se nesmí odtahovat na
vzdálenost delší než 50 km.
07 Během jízdy
07
337
Všeobecné informace ..........................................................................
Výměna kol ...........................................................................................
Tlak vzduchu v pneumatikách .............................................................
Výstražný trojúhelník a lékárnička*........................................................
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)* ........................................
338
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
340
345
348
349
350
KOLA A PNEUMATIKY
08 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Jízdní charakteristiky
Pneumatiky s větším vzorkem musejí být vždy
vzadu (za účelem snížení nebezpečí smyku).
Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný
vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak
v pneumatikách mají významný vliv na chování vozu.
Nové pneumatiky
POZNÁMKA
Dbejte na to, aby pneumatiky byly shodného typu, rozměru a pokud možno od
téhož výrobce na všech čtyřech kolech.
Směr otáčení
Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách uvedený v tabulce, viz strana 414.
Péče o pneumatiky
G021778
Stáří pneumatik
Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.
08
340
Pneumatiky s jednosměrným vzorkem mají
směr otáčení vyznačen šipkou na boku pneumatiky. Pneumatiky musí mít stejný směr
otáčení po celou dobu životnosti. Pneumatiky
musejí být zaměněny mezi přední a zadní
nápravou, nikdy mezi levou a pravou stranou
a naopak. Nesprávně namontované pneumatiky zhoršují brzdný účinek a schopnost vytlačovat do stran vodu a sněhovou břečku.
Všechny pneumatiky starší 6 let by měly být
zkontrolovány odborníkem, i když vypadají
nepoškozené. Pneumatiky stárnou, i když se
používají velmi málo nebo vůbec. Jejich
funkčnost může být proto nepříznivě ovlivněna. To platí pro všechny pneumatiky, které
jsou uloženy a budou se používat
v budoucnu. Příklady vnějších znaků, které
indikují, že pneumatika není vhodná pro používání, jsou praskliny nebo změna barvy.
Pneumatiky stárnou. Po několika letech
začnou tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto
při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro
zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice
v pořadí označují týden a rok výroby. Jedná
se o označení DOT (Department of Transport), které je vyjádřeno čtyřmi číslicemi,
například 1510. Pneumatika na obrázku byla
vyrobena v 15. týdnu v roce 2010.
Letní a zimní pneumatiky
Pokud měníte letní a zimní kola, označte si
jejich umístění na voze, například L pro levé
a P pro pravé.
08 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Správné nahuštění přispívá k rovnoměrnějšímu opotřebení pneumatik, viz strana 348.
Rychlost opotřebení pneumatik ovlivňuje způsob jízdy, tlak vzduchu v pneumatikách a stav
vozovky. Z důvodu vyrovnání rozdílné
hloubky vzorku a rovnoměrného opotřebení
pneumatik mohou být zaměňována přední
a zadní kola. Vhodná doba pro první záměnu
je po ujetí přibližně 5000 km a pak v intervalech po 10 000 km. Pokud si nejste jisti
hloubkou vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný servis Volvo a nechte si ji překontrolovat. Pokud se opotřebení pneumatik výrazně liší (rozdíl v hloubce vzorku je větší než >1
mm), dozadu se musí nainstalovat nejméně
opotřebené pneumatiky. Nedotáčivost se
zpravidla koriguje lépe než přetáčivost.
V důsledku nedotáčivosti vozidlo pokračuje
spíše rovně, aniž by se zadní část vozu stáčela do strany. To může vést k úplné ztrátě
kontroly nad vozidlem. Proto je nutné, aby
zadní kola nikdy neztratila adhezi dříve než
přední kola.
Pneumatiky s indikátory opotřebení
Ráfky a šrouby kol
DŮLEŽITÉ
Šrouby kol musejí být utaženy utahovacím
momentem 140 Nm. Při použití většího
momentu může dojít k poškození matic
a šroubů.
G021829
Opotřebení a údržba
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky.
Indikátory opotřebení jsou úzké reliéfní drážky
kolmo ke vzorku. Na straně pneumatiky jsou
písmena TWI (indikátor hloubky vzorku). Když
se hloubka vzorku zmenší na 1,6 mm, bude
horní okraj vzorku v zákrytu s indikátory
hloubky vzorku. Co nejdřív opotřebené pneumatiky nahraďte pneumatikami novými.
Pneumatiky s mělkým vzorkem mají velmi
malou adhezi za deště nebo na sněhu.
Na voze smíte používat pouze ráfky, které
byly testovány a schváleny společností Volvo
a jsou součástí řady originálního příslušenství
Volvo. Zkontrolujte utahovací moment
momentovým klíčem.
Bezpečnostní šrouby kol*
Bezpečnostní šrouby kol* je možné použít pro
ocelové i slitinové ráfky. Pod podlahou zavazadlového prostoru je místo na pouzdro pro
pojistné šrouby kol.
Kola musejí být uskladněna položená na boku
nebo zavěšená, nikdy ne stojící.
VAROVÁNÍ
08
Poškozená pneumatika může vést ke
ztrátě kontroly nad vozem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
341
08 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Nářadí
Zimní pneumatiky
Nářadí – vrácení na místo
Volvo doporučuje zimní pneumatiky se stanovenými rozměry. Rozměr pneumatik závisí na
typu motoru. Na všech čtyřech kolech musejí
být použity správné typy zimních pneumatik.
POZNÁMKA
G029336
Informace o nejvhodnějších ráfcích
a typech pneumatik získáte autorizovaného prodejce Volvo.
Pod podlahou zavazadlového prostoru se
nachází tažné oko, zvedák* a klíč * na kola.
Dále je zde místo na pouzdro pro pojistné
šrouby kol.
Zvedák*
Originální zvedák dodávaný s vozem používejte pouze pro výměnu rezervního kola.
Závity zvedáku musejí být vždy dobře promazány.
Nářadí a zvedák* musí být po použití vráceny
na své místo. Zvedák musí být zatočen do
správné polohy, aby měl místo.
Pěnový blok a rezervní kolo musejí být uloženy v opačném pořadí, než je tomu při jejich
vyjímání.
Všimněte se, že na horním pěnovém bloku je
šipka. Musí směřovat dopředu do vozu.
DŮLEŽITÉ
Pokud se nářadí a zvedák* nepoužívají,
musí se uložit na vyhrazeném místě
v zavazadlovém prostoru vozidla.
08
342
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pneumatiky s hroty
Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět
500–1000 km, aby hroty správně dosedly.
Tak prodloužíte životnost pneumatik
a zejména hrotů.
POZNÁMKA
Předpisy pro používání pneumatik s hroty
se mohou v jednotlivých zemích lišit.
Hloubka vzorku
Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách
klade na pneumatiky značně vyšší nároky,
než jízda v létě. Volvo proto doporučuje
nepoužívat zimní pneumatiky s hloubkou
vzorku menší než 4 milimetry.
08 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Používání sněhových řetězů
Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze
na přední kola (to platí i pro vozy s pohonem
všech kol).
S nasazenými sněhovými řetězy nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h. Se sněhovými řetězy nejezděte po holých vozovkách,
protože by došlo k poškození jak sněhových
řetězů, tak i pneumatik.
VAROVÁNÍ
Používejte pouze originální sněhové řetězy
Volvo nebo obdobné řetězy, které jsou
přizpůsobené modelu, pneumatice a rozměru ráfku kola. Pokud si nejste jisti,
doporučujeme, abyste se poradili s autorizovaným servisem Volvo. Nesprávné sněhové řetězy mohou vážně poškodit vaše
vozidlo a způsobit nehodu.
7
Šířka ráfku v palcích
J
Profil příruby ráfku
16
Průměr ráfku v palcích
50
Přesazení v mm (vzdálenost od středu
kola k dosedací ploše kola proti
náboji)
Rozměry pneumatik
Na všech pneumatikách je vyznačen rozměr.
Příklad označení:
225/50R17 98W.
225
Šířka pneumatik (mm)
50
Poměr výšky stěny pneumatiky
k šířce pneumatiky (%)
R
Radiální pneumatika
Technické údaje
17
Průměr ráfku v palcích (")
Homologace platí pro celé vozidlo. To znamená, že jsou schváleny jisté kombinace kol
a pneumatik. Povolené kombinace, viz
strana 414
98
Kódy maximálního přípustného zatížení pneumatik, index zatížení pneumatiky (LI)
W
Rychlostní kategorie pro maximální
povolenou rychlost, rychlostní kategorie (SS) (v tomto případě
270 km/h).
Rozměry kola (ráfku)
Podle označení kol (ráfků) poznáte rozměr,
např. 7Jx16x50.
VAROVÁNÍ
19palcová kola se nikdy nesmí používat
u vozů, která nejsou vybavena podvozkem
R-Design nebo Sport. Použití 19palcových
kol u vozů se standardním podvozkem
představuje bezpečnostní riziko, kdy může
dojít k poškození vozidla a zhoršení jeho
jízdních vlastností.
Index zatížení
Každá pneumatika se vyznačuje jistou zatížitelností, index zatížení (LI). Hmotnost vozidla
určuje požadovanou nosnost pneumatik.
Minimální přípustný index je uveden
v tabulce, viz strana 414.
Rychlostní kategorie
Každá pneumatika vydrží konkrétní maximální
rychlost, rychlostní kategorie (Speed Symbol,
SS).
Rychlostní třída pneumatiky musí odpovídat
minimálně maximální rychlosti vozu. Minimální přípustný index rychlosti je uveden
v tabulce, viz strana 414.
Jedinou výjimkou jsou zimní pneumatiky (s
kovovými hřeby nebo bez nich), u kterých
může platit menší rychlostní kategorie. Pokud
zvolíte tyto pneumatiky, nesmí vozidlo jet
rychlostí vyšší než povoluje rychlostní kategorie těchto pneumatik (například, na pneumati-
08
343
08 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
kách rychlostní kategorie Q je povoleno jet
maximální rychlostí 160 km/h).
Maximální povolenou rychlost vozu určuje
vyhláška, nikoli rychlostní třída pneumatik.
POZNÁMKA
Hodnoty v tabulkách představují maximální
povolenou rychlost.
Q
160 km/h (pouze pro zimní pneumatiky)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
VAROVÁNÍ
08
344
Na vůz musí být namontovány pneumatiky
se stejným nebo vyšším zátěžovým indexem (LI) a rychlostní kategorií (SS). Pokud
se používá pneumatika s příliš nízkým
zátěžovým indexem nebo rychlostní kategorií, může se přehřát.
08 Kola a pneumatiky
Výměna kol
Rezervní kolo*
Rezervní kolo (nouzové rezervní kolo) je
určeno pouze k dočasnému použití a musí se
co nejdříve vyměnit za běžné kolo. Chování
vozu může být při použití rezervního kola
odlišné. Rezervní kolo je menší než běžné
kolo. Má tedy vliv na světlou výšku vozidla.
Dávejte pozor na vysoké obrubníky a nejezděte s vozem do automyčky. Je-li rezervní
kolo namontováno na přední nápravě, není
možné používat současně sněhové řetězy.
U vozů s pohonem všech kol lze odpojit
pohon na zadní nápravě. Rezervní kolo se
nesmí opravovat. Správný tlak vzduchu
v pneumatice rezervního kola je uveden
v tabulce s hodnotami tlaku vzduchu, viz
strana 414.
DŮLEŽITÉ
Pokud je na vozidle použito náhradní kolo,
nejeďte nikdy rychleji než 80 km/h.
DŮLEŽITÉ
Na voze nesmí být současně nasazeno
více než jedno rezervní kolo.
ťuje rezervní kolo a pěnový blok. Pěnový blok
obsahuje veškeré nářadí.
Vyjmutí rezervního kola
1. Odklopte podlahu zavazadlového prostoru, zezadu a zepředu.
2. Vyšroubujte přídržný šroub.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák*
určený pro konkrétní model, který je uveden na štítku zvedáku.
Na štítku je rovněž uvedena maximální
nosnost zvedáku při stanovené minimální
výšce zvedáku.
3. Zvedněte pěnový blok s nářadím.
4. Zvedněte rezervní kolo.
Vyjmutí
Použijte výstražný trojúhelník, viz strana 349,
pokud musíte měnit kolo v hustém provozu.
Vůz a zvedák* musejí být na pevném vodorovném podkladu.
1. Zabrzděte parkovací brzdu a zařaďte
zpětný chod nebo přesuňte páku voliče
do polohy P, pokud je vozidlo vybaveno
automatickou převodovkou.
VAROVÁNÍ
2. Vytáhněte zvedák*, klíč na kola* a přípravek k demontáži krytů kol*, které se
nacházejí pod podlahou v zavazadlovém
prostoru. Pokud je použit jiný zvedák, viz
strana 356.
3. Kola, která zůstanou na zemi zablokujte
klíny. Použijte třeba masivní dřevěné klíny
nebo velké kameny.
4. Vozy s ocelovými ráfky mají snímatelný
kryt. Pomocí demontážního přípravku
vyklesněte a stáhněte celokolové kryty
kol. Kryty kol můžete rovněž stáhnout
rukou.
Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen,
zda jsou závity důkladně namazány a není
znečistěn.
Nouzové rezervní kolo je umístěno v prohlubni vnější stranou dolů. Stejný šroub zajiš-
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
345
08 Kola a pneumatiky
Výměna kol
6. Klíčem na kola povolte matice kola o ½-1
otáčku doleva.
8. Zvedněte vůz tak, až se kolo přestane
dotýkat země. Vyšroubujte šrouby kola
a sejměte kolo.
VAROVÁNÍ
Instalace
Nikdy nepokládejte žádné předměty mezi
zvedák a zem resp. mezi zvedák a místo
na vozidle, které zvedáte.
7. Na každé straně vozu jsou dva opěrné
body pro zvedák. U každého bodu je
výřez v plastovém krytu. Rozevřete zvedák tak, aby se jeho patka dotýkala rovně
země.
2. Nasaďte kolo. Důkladně utáhněte šrouby
na kolech.
3. Vůz spusťte tak, aby se kolo nemohlo
otáčet.
G017465
5. Sešroubujte na doraz tažné oko pomocí
klíče na kola* - viz nákres dole.
1. Očistěte dosedací plochy mezi ráfkem
a nábojem kola.
08
DŮLEŽITÉ
Tažné oko se musí přišroubovat do všech
závitů v klíči pro kolové šrouby.
346
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
DŮLEŽITÉ
Povrch země musí být pevný, rovný a plynulý.
4. Utáhněte šrouby kola křížovým způsobem. Je důležité, aby šrouby kola byly
správně utaženy. Utáhněte na moment
140 Nm. Zkontrolujte utahovací moment
momentovým klíčem.
08 Kola a pneumatiky
Výměna kol
5. Namontujte všechny plné kryty kol.
POZNÁMKA
Otvor pro ventilek v krytu kola se musí
během montáže nacházet nad ventilkem
na ráfku.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepracujte pod vozem, který je na
zvedáku.
Nikdy nenechte žádné osoby ve voze,
který budete zvedat.
Zaparkujte vůz tak, aby cestující měli vůz –
nebo raději bariéru – mezi sebou a vozovkou.
POZNÁMKA
Standardní zvedák je určen pouze k příležitostnému a krátkodobému použití, např.
při výměně kola s pneumatikou s defektem
nebo při výměně letních pneumatik za
zimní a naopak. Ke zvednutí vozidla se smí
používat pouze zvedák určený pro konkrétní model. Pokud se vozidlo bude zvedat častěji nebo musí být zvednuté déle
než je nutné jen k výměně kola, doporučujeme použít garážový zvedák. V tomto
případě dodržujte pokyny dodávané
s příslušným zařízením.
08
347
08 Kola a pneumatiky
Tlak vzduchu v pneumatikách
Tlak vzduchu v pneumatikách
Úspora paliva, tlak ECO
Aby spotřeba paliva při rychlostech pod
160 km/h byla optimální, doporučujeme používat tlak ECO (platí pro plnou i lehkou zátěž viz strana 414).
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
Tlak vzduchu musíte kontrolovat jednou
měsíčně.
G021830
To platí také pro rezervní kolo vozu.
Na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na
sloupku dveří řidiče (mezi rámem a zadními
dveřmi) jsou uvedeny tlaky vzduchu v pneumatikách pro různá zatížení a rychlosti. Tyto
hodnoty najdete také dále v tabulce s tlaky
vzduchu v pneumatikách, viz strana 414.
•
Tlak vzduchu pro doporučené rozměry
pneumatik
•
•
Tlak ECO1
Tlak v náhradním kole (Nouzové rezervní
kolo)
POZNÁMKA
Rozdíly teplot mění
tlak vzduchu v pneumatikách.
08
1
348
Při tlaku ECO se sníží spotřeba paliva.
Tlak vzduchu kontrolujte na studených pneumatikách. Pojem "studené pneumatiky" znamená, že mají stejnou teplotu jako je venkovní
teplota. Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste.
Nesprávný tlak vzduchu v pneumatikách zvyšuje spotřebu paliva, zkracuje životnost pneumatik a zhoršuje přilnavost. Jízda na podhuštěných pneumatikách může mít za následek
jejich přehřátí a poškození. Tlak vzduchu
v pneumatikách ovlivňuje komfort jízdy, hluk
vozovky a charakteristiky řízení.
POZNÁMKA
Tlak vzduchu v pneumatikách časem
klesá, což je přirozený jev. Tlak vzduchu
v pneumatikách se také mění v závislosti
na venkovní teplotě.
08 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník a lékárnička*
Výstražný trojúhelník
Výstražný trojúhelník je připevněn pomocí
dvou příchytek na spodní straně víka zavazadlového prostoru.
Po uvolnění obou příchytek sejměte
pouzdro s výstražným trojúhelníkem.
Vyjměte výstražný trojúhelník z pouzdra,
rozložte jej a složte k sobě dvě volné
strany.
Rozložte podpěry výstražného trojúhelníku.
Při používání výstražného trojúhelníku
dodržujte platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na vhodné místo s ohledem na
dopravní situaci.
Ujistěte se, že výstražný trojúhelník a jeho
pouzdro jsou po použití řádně zajištěny
v zavazadlovém prostoru.
Výbava pro první pomoc*
Pouzdro s výbavou pro první pomoc je umístěno v zavazadlovém prostoru.
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
349
08 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)*
Všeobecné informace
POZNÁMKA
Sada pro rychlou opravu pneumatik je
určena pouze pro opravu pneumatik s propíchnutím v běhounu.
Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které
byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu
pro rychlou opravu pneumatik k opravě pneumatik, které vykazují zářezy, praskliny nebo
podobná poškození.
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK,
Temporary Mobility Kit)1 se používá k utěsnění defektu a ke kontrole a úpravě tlaku
vzduchu v pneumatice. Obsahuje kompresor
a nádobku s těsnicím prostředkem. Sada je
určena pro provedení dočasné nouzové
opravy. Nádobka s těsnicí kapalinou musí být
vyměněna před uplynutím data použitelnosti
a po použití.
Těsnicí prostředek účinně utěsní pneumatiky,
které měly propíchnutý běhoun.
08
1
350
Tato výbava je k dispozici jen na některých trzích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Připojte kompresor k jedné z 12 V zásuvek ve
vozidle. Vyberte zásuvku, která je nejblíže
k pneumatice s defektem.
DŮLEŽITÉ
Je-li k jedné z těchto dvou zásuvek v tunelové konzole, viz strana 249, připojen kompresor určený k nouzové opravě defektu,
nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný
elektrický spotřebič.
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo.
Umístění sady pro rychlou opravu
pneumatik
Pokud pneumatiku opravujete v místě
s hustým dopravním provozem, postavte za
vůz výstražný trojúhelník (viz strana 349).
Sada pro rychlou opravu pneumatik se
nachází pod podlahou zavazadlového prostoru.
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku zkontrolovat (maximální dojezd je
200 km). Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je možné pneumatiku opravit
nebo zda se musí vyměnit.
08 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)*
Přehled
Utěsnění propíchlé pneumatiky
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku zkontrolovat (maximální dojezd je
200 km). Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je možné pneumatiku opravit
nebo zda se musí vyměnit.
VAROVÁNÍ
Těsnicí prostředek může podráždit kůži.
V případě kontaktu s kůží omyjte postižené
místo vodou a mýdlem.
Štítek s maximální povolenou rychlostí
Spínač
2. Ujistěte se, že spínač je v poloze 0
a připojte kabel a vzduchovou hadici.
Kabel
Držák láhve (oranžová krytka)
POZNÁMKA
Ochranné víčko
Redukční ventil
Vzduchová hadice
Nádobka s těsnicí hmotou
Tlakoměr
Informace o funkci dílů, viz předcházející
obrázky.
1. Sundejte štítek s maximální povolenou
rychlostí (který se nachází na jedné straně
kompresoru) a nalepte jej na volant.
Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud
nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete
šroubovat.
3. Odšroubujte oranžové víčko a odšroubujte uzávěr nádobky.
4. Našroubujte nádobku do držáku.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08
351
08 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)*
VAROVÁNÍ
Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání
úniku.
POZNÁMKA
Po zapnutí kompresoru může tlak narůst
až na 6 barů, ale po přibližně 30 sekundách poklesne.
12. Aby těsnicí prostředek pneumatiku utěsnil, ujeďte co nejdříve asi 3 kilometry
maximální rychlostí 80 km/hs.
Opětovná kontrola opravy a tlaku
1. Připojte opět zařízení.
5. Připojte hadici od kompresoru k ventilu.
6. Připojte napájecí kabel do zásuvky 12V
a vůz nastartujte.
POZNÁMKA
Je-li k jedné z těchto dvou 12 V zásuvek
v tunelové konzole připojen kompresor,
nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný
elektrický spotřebič.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
7. Spínač přepněte do polohy I.
VAROVÁNÍ
08
352
Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy
blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo
nerovností kompresor ihned vypněte.
V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
8. Hustěte pneumatiku 7 minut.
DŮLEŽITÉ
Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.
9. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak
vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak je 1,8 bar a maximální tlak je
3,5 bar. (Je-li tlak příliš vysoký, uvolněte
jej pomocí redukčního ventilu).
VAROVÁNÍ
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je
defekt pneumatiky příliš velký. V cestě
byste neměli pokračovat. Kontaktujte
autorizovaný servis Volvo.
10. Vypněte kompresor a odpojte kabel od
12 V zásuvky.
11. Odpojte hadičku od ventilku a našroubujte čepičku ventilku.
2. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice
prostřednictvím tlakoměru.
•
Pokud je tlak vzduchu nižší než
1,3 baru, pneumatika není dostatečně
utěsněna. V cestě byste neměli pokračovat. Obraťte se na pneuservis.
•
Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3
baru, musíte pneumatiku nahustit na
tlak uvedený na štítku s tlaky vzduchu
v pneumatikách, viz strana 414 (1
bar=100 kPa). Je-li tlak vzduchu příliš
vysoký, upusťte vzduch redukčním
ventilem.
VAROVÁNÍ
Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání
úniku.
3. Zkontrolujte, zda je kompresor vypnutý.
Odpojte vzduchovou hadičku a přívodní
kabel.
Namontujte krytku ventilku.
08 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)*
POZNÁMKA
Po použití musí být nádobka s těsnicí
hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme, aby výměnu provedl autorizovaný
servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Tlak vzduchu v pneumatikách pravidelně
kontrolujte.
Doporučujeme, abyste zajeli do nejbližšího
autorizovaného servisu Volvo, kde vám
poškozenou pneumatiku vymění/opraví. Informujte servis, že pneumatika obsahuje těsnicí
prostředek.
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku zkontrolovat (maximální dojezd je
200 km). Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je možné pneumatiku opravit
nebo zda se musí vyměnit.
Nahuštění pneumatik
Originální pneumatiky vozidla je možné hustit
kompresorem.
1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se,
že spínač je v poloze 0 a připojte kabel
a vzduchovou hadici.
2. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
VAROVÁNÍ
Vdechování výfukových plynů by mohlo
být životu nebezpečné. Nikdy nenechte
motor běžet v prostorách, které jsou
uzavřené nebo nedostatečně větrané.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
DŮLEŽITÉ
Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.
5. Nahusťte pneumatiku na předepsaný tlak
vzduchu podle hodnoty v tabulce, viz
strana 414. (Pokud je tlak vzduchu příliš
vysoký, upusťte vzduch redukčním ventilem.)
6. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel.
7. Nasaďte zpět čepičku ventilku.
Výměna nádobky s těsnicím
prostředkem
Vyměňte nádobku, když vypršela doba použitelnosti. Zlikvidujte původní nádobku jako
nebezpečný odpad pro životní prostředí.
VAROVÁNÍ
3. Připojte napájecí kabel do jedné ze zásuvek 12 V ve voze a vůz nastartujte.
Nádobka obsahuje 1,2-etanol a přírodní
latex.
4. Přepnutím spínače do polohy I spusťte
kompresor.
Při požití škodlivé. V případě kontaktu
s pokožkou může dojít k alergické reakci.
Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima.
Skladujte mimo dosah dětí.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08
353
Motorový prostor..................................................................................
Žárovky.................................................................................................
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů.....................................................
Akumulátor............................................................................................
Pojistky..................................................................................................
Péče o vozidlo.......................................................................................
354
356
364
370
372
377
389
ÚDRŽBA A SERVIS
09 Údržba a servis
Motorový prostor
09
Všeobecné informace
Servisní program Volvo
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat servisní program Volvo, uvedený
v Záruční a servisní knížce. Doporučujeme,
abyste provádění servisu a údržby svěřili
autorizovanému servisu Volvo. Váš autorizovaný servis Volvo má vyškolené mechaniky,
špičkové technické vybavení a servisní literaturu, což je zárukou vysoké kvality servisu.
DŮLEŽITÉ
Záruka na vůz bude platná, pokud budete
dodržovat pokyny v Servisní a záruční
knížce.
Pravidelně kontrolujte
Následující oleje a kapaliny kontrolujte pravidelně, např. při čerpání paliva:
•
•
•
•
356
Chladicí kapalina
Motorový olej
Kapalina posilovače řízení
Kapalina ostřikovače
VAROVÁNÍ
Nezapomeňte, že po jistou dobu po
vypnutí motoru se ventilátor chladiče (umístěný v přední části motorového prostoru
za chladičem) může automaticky spustit.
Motor nechávejte vždy vyčistit v servisu.
Je-li motor horký, hrozí riziko požáru.
Zvedání vozu
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák
určený pro konkrétní model. Pokud použijete jiný zvedák než zvedák doporučovaný
společností Volvo, postupujte podle
pokynů, které byly dodány s tímto zvedákem.
Při zvedání vozidla dílenským zvedákem:
umístěte zvedák pod přední okraj pomocného
rámu motoru.
Nepoškoďte ochranný kryt pod motorem.
Ujistěte se, že zvedák je bezpečně umístěn,
aby vůz nemohl sklouznout. Vždy použijte
podpěry náprav nebo podobné zařízení.
Pokud ke zvedání vozu použijete dvousloupový dílenský zvedák, ujistěte se, že jsou
přední a zadní ramena umístěna pod zvedacími body. Viz předcházející obrázek.
Otevření a zavření kapoty
09 Údržba a servis
Motorový prostor
Motorový prostor, přehled
09
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
Vzduchový filtr
VAROVÁNÍ
G010951
V systému zapalování se používá velmi
vysoké napětí a výstupní hodnoty. Napětí
systému zapalování je velmi nebezpečné.
Když se pracuje v motorovém prostoru,
dálkový ovladač musí být vždy v poloze 0,
viz strana 76.
Posuňte pojistku doleva a otevřete
kapotu. (Hák pojistky se nachází mezi
světlometem a mřížkou, viz obrázek.)
VAROVÁNÍ
Po zavření kapoty zkontrolujte, že je
správně zajištěna.
G018945
Zatáhněte za rukojeť u pedálů. Uslyšíte,
že se kapota odjistila.
Vzhled motorového prostoru se může měnit
v závislosti na variantě motoru.
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
Nedotýkejte se zapalovacích svíček nebo
zapalovací cívky, když je dálkový ovladač
v poloze II nebo když je motor horký.
Kontrola motorového oleje
Nádržka kapaliny posilovače řízení
Měrka motorového oleje1
Chladič
Doplňování motorového oleje
Nádržka brzdové a spojkové kapaliny
(nachází se na straně řidiče)
Akumulátor
Pojistková a reléová skříňka
1
Motory s elektronickým snímačem motorového oleje nemají měrku (5válcové vznětové motory).
357
09 Údržba a servis
Motorový prostor
Volvo doporučuje oleje Castrol.
Jízda ve ztížených podmínkách, viz
strana 406.
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním
syntetickým motorovým olejem. Olej byl
zvolen velmi pečlivě s ohledem na životnost, chování při startování motoru,
spotřebu paliva a vliv na životní prostředí.
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít
nepříznivý vliv na životnost, chování při
startování motoru, spotřebu paliva
a dopad na životní prostředí.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Společnost Volvo používá různé systémy pro
varování před nízkou/vysokou hladinou oleje
nebo nízkým/vysokým tlakem oleje. U někte2
358
Platí pouze pro zážehové a 4válcové vznětové motory.
rých variant se používá snímač tlaku oleje
a na sdružené přístrojové desce je výstražný
symbol nízkého tlaku oleje. U jiných variant se
používá snímač hladiny oleje a řidič je informován prostřednictvím výstražného symbolu
Motor s olejovou měrkou2
na přístroji a prostřednictvím textů na
displeji. U některých variant se používají oba
tyto systémy. Více informací získáte u Vašeho
dealera Volvo.
Měňte motorový olej a olejový filtr v souladu
s intervaly uvedenými v Servisní a záruční
knížce.
Používání oleje vyšší kvality je povoleno.
Pokud se s vozem jezdí v nepříznivých podmínkách, společnost Volvo doporučuje používat kvalitnější olej, viz strana 406.
Objemy, viz strana 407 a dále.
G021734
09
Měrka a plnicí trubka.
Je velmi důležité kontrolovat motorový olej,
zejména u nového vozu, před první prohlídkou.
Firma Volvo doporučuje kontrolu hladiny
motorového oleje každých 2 500 km. Nejspolehlivější hodnotu obdržíte, budete-li hladinu
oleje kontrolovat ve studeném motoru, před
startováním. Ihned po vypnutí zahřátého
motoru můžete získat nesprávné výsledky.
Měrka ukazuje, že hladina oleje je příliš nízká,
protože olej nestačil stéci na dno klikové
skříně.
09 Údržba a servis
Motorový prostor
6. V případě potřeby zkontrolujte hladinu po
ujetí kratší vzdálenosti znovu. Potom
zopakujte kroky 1-4.
09
Motor s elektronickým snímačem
hladiny oleje3
VAROVÁNÍ
G021737
Nikdy nedoplňujte kapalinu nad značku
MAX. Hladina by nikdy neměla stoupnout
nad MAX nebo klesnout pod MIN - mohlo
by dojít k poškození motoru.
Hladina oleje musí být mezi značkami MIN
a MAX.
VAROVÁNÍ
Nepotřísněte olejem horké výfukové
potrubí, protože hrozí nebezpečí požáru.
Měření a v případě potřeby doplnění
1. Vozidlo musí stát rovně. Vypněte motor
a počkejte 5 minut, aby se olej vrátil zpět
do olejové vany.
2. Měrku vytáhněte a otřete.
Plnicí trubka.4
Dokud se na displeji na sdružené přístrojové
desce neobjeví zpráva, nemusíte v souvislosti
s hladinou motorového oleje nic dělat - viz
vyobrazení dole.
3. Znovu zasuňte olejovou měrku.
4. Vytáhněte ji a zkontrolujte hladinu.
5. Je-li hladina blízko úrovně MIN, musíte
doplnit 0,5 litru. Je-li hladina výrazně níž,
musíte doplnit větší množství.
3
4
Platí pouze pro 5válcový vznětový motor.
Motory s elektronickým snímačem motorového oleje nemají měrku (5válcové vznětové motory).
359
09 Údržba a servis
09
Motorový prostor
DŮLEŽITÉ
Pokud se objeví zpráva Nízká hladina
oleje Doplňte 0,5l, doplňte pouze 0,5 l
oleje.
POZNÁMKA
Zpráva a graf na displeji. Na levém displeji se
zobrazí digitální sdružená přístrojová deska. Na
displeji vpravo se zobrazí analogová sdružená
přístrojová deska.
Zpráva
Hladina motorového oleje
Pomocí elektronické měrky se hladina oleje
kontroluje při vypnutém motoru s použitím
ovládacího kolečka, viz strana 360.
VAROVÁNÍ
Pokud se objeví zpráva Olej Nutný
servis, navštivte dílnu. Může být příliš
vysoká hladina oleje.
360
Hladinu oleje systém detekuje pouze
během jízdy. Systém nedokáže přímo
detekovat změny, pokud se olej doplňuje
nebo vypouští. Aby se zobrazil správný
údaj o hladině oleje, musí se s vozidlem jet
na vzdálenost cca. 30 km/h.
Měření hladiny oleje
Pokud se musí zkontrolovat hladina oleje, je
třeba postupovat v souladu s dále uvedenými
pokyny.
1. Aktivujte klíč v poloze II, viz strana 76.
2. Otočte ovládací kolečko na levém pákovém přepínači do polohy Hladina oleje.
> Zobrazí se informace o hladině motorového oleje.
Další informace o navigaci v menu, viz
strana 208.
VAROVÁNÍ
Pokud hladina (3) nebo (4) vypadá tak jako
na obrázku dole, další olej nedoplňujte.
Hladina oleje nikdy nesmí stoupnout nad
MAX nebo klesnout pod MIN - mohlo by
dojít k poškození motoru.
VAROVÁNÍ
Nepotřísněte olejem horké výfukové
potrubí, protože hrozí nebezpečí požáru.
Na obrázcích 1-4 je úroveň plnění. Pokud se
zobrazí hladina (3) nebo (4), nedoplňujte další
olej. Doporučuje se plnit na úroveň 4. Zpráva
a graf se zobrazují na displeji. Na levém displeji
se zobrazí digitální sdružená přístrojová deska.
Na displeji vpravo se zobrazí analogová sdružená
přístrojová deska.
09 Údržba a servis
Motorový prostor
Chladicí kapalina
Kontrola hladiny a doplňování
Objemy a standardy kvality vody, viz
strana 409.
Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí
kapaliny
Hladina musí být mezi značkami MIN a MAX
na expanzní nádržce. Pokud není systém
dostatečně naplněn, může se velmi zvýšit
teplota a následkem toho hrozí nebezpečí
poškození motoru.
Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte
návod na obalu. Je důležité, aby směs vody
a koncentrátu chladicí kapaliny byla správná
pro převládající podnebí. Nikdy nedoplňujte
pouze obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrznutí
se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém
poměru chladicího koncentrátu.
VAROVÁNÍ
Chladicí kapalina může být velmi horká.
Je-li třeba doplnit chladicí kapalinu, když
motor dosáhl provozní teploty, odšroubujte víčko vyrovnávací nádržky pomalu,
aby se uvolnil přetlak v chladicím systému.
09
DŮLEŽITÉ
•
Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných
solí může zapříčinit korozi chladicího
systému.
•
Vždy používejte chladicí kapalinu
s antikorozními činidly, jak doporučuje
společnost Volvo.
•
Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 %
chladicí kapaliny.
•
Chladicí kapalinu smíchejte s vodou
odpovídající kvality. V případe pochybností o kvalitě vody použijte hotovou
směs chladicí kapaliny podle doporučení Volvo.
•
Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte
součásti chladicího systému, vypláchněte chladicí systém čistou vodou
z vodovodu prověřené kvality nebo
připravenou směsí chladicí kapaliny.
•
Motor smí běžet pouze se správně
naplněným chladicím systém. Jinak
může v důsledku příliš vysokých teplot
dojít k poškození (prasknutí) hlavy
válců.
361
09 Údržba a servis
09
Motorový prostor
Brzdová kapalina a kapalina spojky
Plnění
Kapalina posilovače řízení
Kontrola hladiny
Brzdová kapalina a kapalina spojky jsou ve
stejné nádržce. Hladina musí dosahovat mezi
značky MIN a MAX, které jsou vidět uvnitř
nádržky. Hladinu kapaliny kontrolujte pravidelně.
Měňte kapalinu každé dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.
Objemy a doporučená třída kapaliny, viz
strana 409. Brzdová kapalina se musí měnit
jednou ročně u vozů, které jsou používány za
ztížených podmínek, např. při provozu v hornatém terénu nebo tropických oblastech
s vysokou vlhkostí vzduchu.
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte. Doporučujeme, aby byl důvod úniku
brzdové kapaliny zjištěn autorizovaným
servisem Volvo.
Nádržka kapaliny je umístěna na straně řidiče.
Nádržka kapaliny je chráněna pod krytem nad
studenou částí v motorovém prostoru. Aby
bylo přístupné víčko nádržky, musí být nejprve demontován kulatý kryt.
Během kontroly udržujte prostor kolem
nádržky s kapalinou pro posilovač řízení
v čistotě. Kryt nesmí být otevřený.
1. Otočte a otevřete kryt umístěný na krytu.
2. Vyšroubujte víčko nádržky a naplňte
kapalinu. Hladina musí dosahovat mezi
značky MIN a MAX, které se nacházejí
uvnitř nádržky.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte nasadit zpět víčko.
362
DŮLEŽITÉ
Kontrolujte hladinu pravidelně. Kapalinu není
nutné měnit. Hladina musí být mezi značkami
MIN a MAX. Objemy a doporučená třída
kapaliny, viz strana 409.
POZNÁMKA
Pokud dojde k závadě systému posilovače
řízení nebo je vypnutý motor a vůz musí
být odtažen, je možné vůz stále řídit.
09 Údržba a servis
Motorový prostor
09
Klimatizace
Diagnostika a opravy
V klimatizaci se používá fluorescenční trasovací médium. K vyhledávání netěsností použijte ultrafialové světlo.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R134a. Servis a opravy tohoto systému
smí provádět pouze autorizovaný servis.
363
09 Údržba a servis
Žárovky
09
Všeobecné informace
Specifikace je k dispozici pro všechny
žárovky, viz strana 369. V následujícím
seznamu najdete umístění žárovek a ostatních bodových zdrojů, např. LED diod1, které
jsou specifické nebo je lze jakéhokoliv
důvodu měnit pouze v servisu:
•
Aktivní xenonové světlomety - ABL (xenonové světlomety)
•
•
•
•
Obrysová/parkovací světla vpředu
•
•
•
•
•
Denní světla
Boční směrová světla, zpětná zrcátka
Doprovodné osvětlení, vnější zpětná
zrcátka
Osvětlení interiéru
Osvětlení schránky v palubní desce
Poziční/parkovací světla vzadu
VAROVÁNÍ
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
xenonových světel musí být prováděna
v servisu - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo. Xenonové světlomety obsahují vysokonapěťovou jednotku a musí se
s nimi pracovat s extrémní opatrností.
VAROVÁNÍ
Při výměně žárovky musí být elektrický
systém vozidla v poloze klíče 0, viz
strana 76
DŮLEŽITÉ
Nikdy se nedotýkejte skleněné části žárovek prsty. Mastnota z vašich prstů se
teplem vypařuje, pokrývá a znehodnocuje
reflektor.
Boční obrysová světla vzadu
Brzdové světlo.
POZNÁMKA
Pokud je chybová zpráva zobrazována i po
výměně žárovky, doporučujeme navštívit
autorizovaný servis Volvo.
1
364
LED (Light Emitting Diode)
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů
vnějšího osvětlení, například světlometů,
světel do mlhy a zadních světel, může
dočasně docházet ke kondenzaci. To je
naprosto v pořádku, všechna vnější světla
jsou na tuto situaci nadimenzována. Po
zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla
po jisté době odpaří.
Čelní světlomety
Všechny žárovky světlometů se mění přes
motorový prostor - uvolněte a demontujte
celý světlomet.
Demontáž světlometu
Nastavte elektrický systém vozidla do polohy
klíče 0, viz strana 76.
09 Údržba a servis
Žárovky
2. Namontujte zpět světlomet a zajišťovací
čepy. Zkontrolujte, že jsou správně zajištěny.
Vytáhněte pojistné čepy světlometů.
Vytáhněte světlomet přímo dopředu.
09
Potkávací světla, halogenová
3. Zkontrolujte světla.
DŮLEŽITÉ
Světlomet musí být připojen a konektor musí
být správně nainstalován dříve, než rozsvítíte
světla nebo zasunete dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
Netahejte za kabel, pouze za konektor.
G021746
Demontáž krytu
G010325
1. Demontujte světlomet, viz strana 364.
2. Sejměte kryt.
3. Odpojte konektor od žárovky.
Odpojte konektor od světlometu zatlačením svorky prstem dolů.
4. Demontujte žárovku zatlačením držáku
dolů.
5. Vyjměte celé těleso světlometu a položte
na měkký povrch, aby nedošlo k poškrábání průhledného krytu světlometu.
6. Vyměňte příslušnou žárovku.
Připevnění světlometu
1. Zapojte konektor, musíte slyšet cvaknutí.
G021745
Zároveň veďte konektor ven druhou
rukou.
Před výměnou žárovky, viz strana 364.
5. Instalujte novou žárovku do objímky
a zajistěte ji. Může být zajištěna v jedné
poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
1. Otevřete pojistku zatlačením ven
a nahoru.
2. Zatlačte dolu západky na krytu a kryt
sejměte.
Kryt instalujte zpět v opačném pořadí.
365
09 Údržba a servis
Žárovky
Dálková světla, halogenová
Směrová světla
G021748
G021747
Přídavné dálkové světlo, světlomety
ABL*
G021750
09
1. Demontujte světlomet.
1. Demontujte světlomet.
2. Sejměte kryt, viz strana 365.
1. Demontujte světlomet.
2. Sejměte malý kruhový kryt.
3. Otočte žárovkou doleva a vytáhněte ji
rovně ven.
2. Sejměte kryt, viz strana 365.
3. Vytáhněte držák žárovky, abyste vytáhli
žárovku.
4. Odpojte konektor od žárovky.
5. Vyměňte žárovku, nasaďte ji do objímky
a zajistěte otočením doprava. Může být
zajištěna v jedné poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
3. Demontujte žárovku zatlačením držáku
dolů.
4. Odpojte konektor od žárovky.
5. Instalujte novou žárovku do objímky
a zajistěte ji. Může být zajištěna pouze
v jedné poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
4. Vyjměte přepálenou žárovku a instalujte
novou. Může být instalována pouze jedním způsobem.
5. Nasaďte držák žárovky do objímky
a zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.
6. Kryt namontujte zpět. Musíte ho nasadit
a zatlačit, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
366
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
09 Údržba a servis
Žárovky
Boční obrysová světla
2. Sejměte malý kruhový kryt.
3. Vytáhněte kabel, aby bylo možné vytáhnout držák žárovky.
4. Vyjměte přepálenou žárovku a instalujte
novou. Může být instalována pouze jedním způsobem.
5. Nasaďte držák žárovky do objímky
a zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.
6. Kryt namontujte zpět. Musíte ho nasadit
a zatlačit, dokud neuslyšíte cvaknutí.
G021754
G021751
1. Demontujte světlomet.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
Umístění zadních žárovek
Těleso světla, zadní
Před výměnou žárovky, viz strana 364.
09
Žárovky v zadní sdružené svítilně se vyměňují
ze zavazadlového prostoru (neplatí pro LED
diody).
Brzdové světlo (LED)
1. Demontujte kryty v levém/pravém panelu,
abyste získali přístup k žárovkám. Tyto
žárovky jsou umístěny v samostatných
držácích.
Zadní světlo do mlhy
2. Stiskněte pojistky k sobě a vytáhněte
držák.
Boční obrysová světla (LED)
Světlo zpátečky
Ukazatel směru
Obrysová světla (LED)
3. Vyměňte žárovku.
4. Připojte konektor.
5. Zatlačte zpět držák žárovky a nainstalujte
zpět kryt.
}}
367
09 Údržba a servis
Žárovky
Osvětlení registrační značky
G021756
Držák žárovky zadního sdruženého světlometu
Světlo zpátečky
Zadní světlo do mlhy
Ukazatel směru
Osvětlení zavazadlového prostoru
1. Vyšroubujte šrouby šroubovákem.
2. Opatrně odpojte celou svítilnu a vytáhněte ji.
3. Vyměňte žárovku.
4. Nainstalujte celou svítilnu a zašroubujte ji
na místo.
368
G021758
09
1. Vložte šroubovák a lehce jím pačte,
abyste svítilnu uvolnili.
2. Vyměňte žárovku.
3. Zkontrolujte, zda žárovka svítí, a zatlačte
svítilnu zpět.
09 Údržba a servis
Žárovky
Osvětlení toaletního zrcátka
Specifikace žárovek
Osvětlení
WA
Typ
Potkávací světla,
halogenová
55
H7 LL
Dálková světla,
halogenová
65
H9
Přídavné dálkové
světlo, ABL
55
H7 LL
Přední ukazatele
směru
21
H21W LL
Boční obrysová
světla vpředu
5
W5W LL
Osvětlení schránky
v palubní desce
5
Patice SV8,5,
délka 43 mm
3. Pomocí úzkých kleští vytáhněte žárovku
přímo do boku a vložte novou. Upozornění! Nedržte kleštěmi příliš pevně.
V opačném případě byste mohli sklo
světlometu rozdrtit.
Osvětlení toaletního
zrcátka
2
Patice T5
W2x4,6d
Osvětlení zavazadlového prostoru
5
Patice SV8,5,
délka 38 mm
Montáž skla světlometu
Osvětlení registrační značky
5
C5W LL
Ukazatele směru,
zadní
21
PY21W SV
Demontáž skla světlometu
1. Vložte šroubovák pod sklo a opatrně
vypačte pojistný výstupek na okraji.
2. Vypačte sklo světlometu.
1. Namontujte zpátky sklo světlometu.
2. Zatlačte je na místo.
A
Osvětlení
WA
Typ
Světlo zpátečky
21
P21W LL
Zadní světlo do
mlhy
21
P21W LL
09
Watt
369
09 Údržba a servis
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
09
Lišty stěračů
Servisní poloha
se nastaví do polohy I. (Podrobné informace k polohám klíče, viz strana 76).
2. Znovu krátce stiskněte tlačítko START/
STOP ENGINE. Elektrický systém vozidla
se nastaví do polohy 0.
3. Do 3 sekund přesuňte pravý pákový
přepínač nahoru a podržte jej v této
poloze cca. 1 sekundu.
> Stěrače se potom přesunou do kolmé
polohy.
Lišty stěračů v servisní poloze.
Při výměně, čištění nebo zvedání ramének
stěračů (odstranění ledu z čelního skla) musí
být stěrače v servisní poloze.
DŮLEŽITÉ
Než vrátíte lišty stěračů do servisní polohy,
zkontrolujte zda nepřimrzly.
1. Vložte dálkový ovladač do spínače zapalování1 a krátce stiskněte tlačítko START/
STOP ENGINE. Elektrický systém vozidla
1
370
Není nutné ve vozech s funkcí Keyless.
Když krátce stisknete tlačítko START/STOP
ENGINE, aby se elektrický systém vozidla
nastavil do polohy I (nebo při nastartování
vozidla), stěrače se vrátí do výchozí polohy.
DŮLEŽITÉ
Pokud se raménka v servisní poloze
vyklopí z čelního skla nahoru, musí se
sklopit dolů na čelní sklo a až potom se
stěrače vrátí do původní polohy. Tím se
zabrání poškrábání laku na kapotě motoru.
Výměna lišt stěračů
09 Údržba a servis
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
Raménko stěrače vyklopte nahoru, když
se nachází v servisní poloze. Stiskněte
tlačítko na držáku lišty a vytáhněte ji souběžně s ramenem stěrače.
Nasuňte novou lištu, až uslyšíte cvaknutí.
POZNÁMKA
Lišty stěračů mají různou délku. Lišta na
straně řidiče je delší než lišta na straně
spolujezdce.
Čistění
Zkontrolujte, zda je lišta správně zajištěna.
4. Raménko stěrače sklopte zpátky na čelní
sklo.
DŮLEŽITÉ
Ostřikovače čelního okna a světlometů používají stejnou nádržku.
DŮLEŽITÉ
Během zimy používejte kapalinu do
ostřikovačů s nemrznoucí směsí, aby
nedošlo k zamrznutí čerpadla, nádrže
a hadic.
Objemy, viz strana 409.
Lišty stěračů kontrolujte pravidelně. Opomíjená údržba má za následek kratší životnost lišt stěračů.
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
G021763
Když krátce stisknete tlačítko START/STOP
ENGINE, aby se elektrický systém vozidla
nastavil do polohy I (nebo při nastartování
vozidla), stěrače se vrátí ze servisní polohy do
výchozí polohy.
Γistění lišt stěračů a čelního okna, viz
strana 389 a dále.
09
371
09 Údržba a servis
Akumulátor
09
Provoz
Na životnost a funkci akumulátoru má vliv
počet startů, vybití, styl jízdy, provozní a klimatické podmínky atd.
•
Nikdy neodpojujte akumulátor za chodu
motoru.
•
Zkontrolujte, zda jsou kabely akumulátoru
správně připojeny a dobře utaženy.
VAROVÁNÍ
•
372
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí
kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte
velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
POZNÁMKA
Životnost akumulátoru se zkracuje, pokud
je opakovaně vybíjen.
Životnost akumulátoru je ovlivněna několika faktory, včetně jízdních podmínek a klimatem. Startovací kapacita akumulátoru
se postupem času snižuje a pro je nutné
akumulátor dobít, pokud se vozidlem delší
dobu nejezdí nebo se používá pouze na
krátké cesty. Startovací kapacitu také limituje chladné počasí.
Pro udržení dobrého stavu akumulátoru
doporučujeme alespoň 15 minut jízdy za
týden nebo připojení akumulátoru k nabíječce s automatickou regulací.
Udržovaní plně nabitého akumulátoru
zajišťuje jeho maximální životnost.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nepoužívejte k dobití akumulátoru
rychlonabíječku.
DŮLEŽITÉ
Pokud nebudete dodržovat následující
pokyny, může dojít k dočasnému vypojení
funkce úspory energie u systému infotainment a/nebo po připojení externího akumulátoru nebo nabíječky akumulátoru se
může stát, že zpráva na sdružené přístrojové desce o stavu nabití akumulátoru
startéru nebude po jistou dobu platit.
•
Minusová svorka hlavního akumulátoru
ve vozidle se nesmí nikdy použít pro
připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky - jako ukostřovací bod se
smí použít pouze podvozek vozidla.
Popis připojení kabelových svorek najdete
v části "Pomoc při startování".
09 Údržba a servis
Akumulátor
Symboly na akumulátoru
Používejte ochranné
brýle.
Nepřistupujte se zdrojem
jisker ani otevřeným
ohněm.
Nebezpečí výbuchu.
Další informace najdete
v příručce pro uživatele.
Uložte akumulátor mimo
dosah dětí.
Akumulátor obsahuje
korozivní kyselinu.
09
Výměna hlavního akumulátoru
Demontáž
Nejdříve: Vytáhněte dálkový ovladač ze spínací skříňky a počkejte minimálně 5 minut,
než se můžete dotknout elektrických zapojení. Důvodem je skutečnost že, elektrický
systém ve voze potřebuje jistou dobu k uložení potřebných informací do řídicích modulů.
Musí se odevzdat k recyklaci.
POZNÁMKA
Použitý akumulátor musí být recyklován
ekologicky správným způsobem – obsahuje olovo.
373
09 Údržba a servis
09
Akumulátor
Uvolněte pryžové těsnění, aby byl volný
zadní kryt.
Montáž
Vyjměte zadní kryt vyšroubováním o čtvrt
otáčky a zvedněte jej.
VAROVÁNÍ
Kladný a záporný kabel připojujte a odpojujte ve správném pořadí.
Odpojte černý záporný kabel.
1. Vložte akumulátor do schránky na akumulátor.
Odpojte červený kladný kabel.
2. Posuňte akumulátor dovnitř a ke straně,
až dosáhne zadní hrany schránky.
Odpojte hadici odvětrávání z akumulátoru.
Povolte svorku akumulátoru.
Posuňte akumulátor ke straně a zvedněte
jej.
3. Připevněte držák akumulátoru.
4. Připojte hadici odvětrávání.
> Zkontrolujte, zda je správně připojena
k akumulátoru a výstupu v karosérii.
5. Připojte červený kladný kabel.
6. Připojte černý záporný kabel.
7. Přitlačte zadní kryt (viz Demontáž.)
8. Nainstalujte zpět pryžové těsnění (viz
Demontáž.)
Otevřete svorky na předním krytu a kryt
demontujte.
374
9. Vyrovnejte přední kryt a připevněte jej
pomocí příchytek. (Viz Demontáž.)
Další informace o hlavním akumulátoru ve
voze, viz strana 415.
09 Údržba a servis
Akumulátor
Start/Stop
Akumulátor
Vozy s funkcí Start/Stop jsou vybaveny
dvěma 12 V akumulátory - jeden extra silný
akumulátor se používá ke startování, druhý
záložní akumulátor pomáhá při startování
funkci Start/Stop.
Další informace o funkci Start/Stop - viz
strana 131.
Další informace o hlavním akumulátoru ve
voze - viz strana 121 a 415.
A
B
Startování
760
180
RozměrB,
dxšx
v (mm)
278×175×190
150×90×130
Kapacita
(Ah)
70
10
V souladu s normou SAE.
Největší možný rozměr.
DŮLEŽITÉ
Při výměně baterií ve vozech s funkcí
Start/Stop se musí nainstalovat baterie
vyrobené technologií AGM1.
1
2
POZNÁMKA
Pomocný
Kapacita
startování
za studenaA,
CCA (A)
09
•
Γím je vyšší odběr proudu ve voze
(zvýšené chlazení/topení apod.), tím
více se baterie musejí nabíjet = vyšší
spotřeba paliva.
•
Jakmile kapacita baterie klesne pod
nejnižší přípustnou úroveň, funkce
Start/Stop se vypojí.
V případě dočasně omezené funkce
Start/Stop v důsledku vysokého proudového
odběru se stane následující:
•
Motor automaticky startuje2, aniž by řidič
sešlapoval spojkový pedál (manuální
převodovka).
•
Motor automaticky startuje, aniž by řidič
zvedal nohu z brzdového pedálu (automatická převodovka).
Absorbed Glass Mat
Automatické startování je možné pouze, pokud je řadicí páka v poloze neutrálu.
375
09 Údržba a servis
Akumulátor
09
Umístění akumulátorů
DŮLEŽITÉ
Pokud se nedodrží následující pokyny,
může dojít po připojení externího akumulátoru nebo nabíječky k dočasnému vyřazení
funkce Start/Stop z provozu:
•
Minusová svorka hlavního akumulátoru
ve vozidle se nesmí nikdy použít pro
připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky - jako ukostřovací bod se
smí použít pouze podvozek vozidla.
Popis připojení kabelových svorek najdete
v části "Pomoc při startování".
A: Vůz s levostranným řízení. B: Vůz s pravostranným řízením. 1. Akumulátor ke startování3 2.
Pomocný akumulátor.
Pomocný akumulátor obvykle nevyžaduje
žádnou další údržbu kromě údržby, která se
provádí u startovacího akumulátoru.
V případě dotazů nebo problémů kontaktujte
servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
3
376
Akumulátor ke startování je podrobně popsán na straně 373.
POZNÁMKA
Pokud se baterie vybije tak, že vše je
"černé" a ve vozidle v zásadě nefungují
žádné elektrické funkce a motor se startuje
pomocí pomocné baterie nebo s nabíječkou baterie, aktivuje se funkce Start/Stop.
V tomto případě může dojít k automatickému vypnutí motoru, ale v případě automatické funkce se může stát, že kvůli
nedostatečné kapacitě baterie funkce
Start/Stop nedokáže motor nastartovat.
Baterie se musí nejdříve nabít - to umožní
úspěšné automatické startování po automatickém vypnutí. Při venkovní teplotě
+15 °C se baterie musí nabíjet po dobu
min. 1 hodinu. Při nižší teplotě se doporučuje nabíjet po dobu 3-4 hodin. Doporučuje se baterii nabíjet pomocí externí nabíječky.
Pokud to není možné, doporučuje se
funkci Start/Stop dočasně deaktivovat do
doby, než bude baterie dostatečně nabita.
Další informace o dobíjení baterie - viz část
"Baterie" v kapitole "Údržba a servis".
09 Údržba a servis
Pojistky
Všeobecné informace
09
Umístění centrálních řídicích jednotek
Všechny elektrické funkce a komponenty jsou
chráněny pojistkami, aby byl elektrický
systém vozu chráněn před poškozením zkratem nebo přetížením.
Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky
z důvodu dočasného přetížení elektrického
okruhu. Pokud dojde k opětovnému přepálení
pojistky, většinou to signalizuje závadu
v okruhu. Doporučujeme, abyste navštívili
autorizovaný servis Volvo nechali vozidlo
zkontrolovat.
Výměna
1. Na schématu zjistěte umístění pojistky.
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze
strany, zda prohnutý vodič v pojistce je
přepálený.
3. Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku
pojistkou novou, shodné barvy a jmenovité hodnoty proudu.
VAROVÁNÍ
Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte jiné
předměty nebo pojistky s vyšší proudovou
hodnotou než je předepsaná. Mohlo by to
vést k vážnému poškození elektrického
systému a případně k požáru.
Umístění centrální elektrické jednotky ve voze
s levostranným řízením. Ve voze s pravostranným řízením jsou u centrální elektrické jednotky pod schránkou v palubní desce prohozeny strany.
Motorový prostor
Pod schránkou v palubní desce
Pod schránkou v palubní desce
Zavazadlový prostor
Studená zóna motorového prostoru
(pouze Start/Stop)
377
09 Údržba a servis
09
Pojistky
Motorový prostor
378
09 Údržba a servis
Pojistky
Univerzální pojistky, motorový prostor
Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta,
která usnadní vytahování a zasunování pojistek.
Pozice (viz předcházející obrázek)
Motorový prostor, horní
Motorový prostor, přední
Motorový prostor, dolní
Tyto pojistky jsou umístěny v pojistkové
skříňce v motorovém prostoru. Pojistky v (C)
se nacházejí pod (A).
Na vnitřní straně krytu je štítek zobrazující
umístění pojistek.
•
•
•
1
Pojistky 1–7 a 42–44 jsou pojistky typu
„Midi Fuse“ a musí být měněny pouze
v odborném servisu1.
Pojistky 8-15 a 34 jsou pojistky typu
"JCASE" a musí být měněny pouze
v servisu1.
Pojistky 16-33 a 35-41 jsou pojistky typu
"Mini Fuse".
Funkce
A
Funkce
A
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desceA
50
Nezávislé topení*
25
Ventilátor větráníA
40
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
50
Vyhřívané čelní sklo*, pravá
strana
40
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku v zavazadlového prostoruA
60
Γerpadlo ABS
40
Ventily ABS
20
Primární pojistka pro skříňku
pojistek a relé pod schránkou
v palubní desceA
60
Ostřikovače světlometů*
20
10
Primární pojistka pro skříňku
pojistek a relé pod schránkou
v palubní desceA
60
Nastavení sklonu světlometů*,
aktivní xenonové světlomety ABL *
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
20
ABS
5
-
-
Přídavné elektrické topení*A
100
40
Posilovač řízení s proměnlivým
účinkem*
5
Vyhřívané čelní sklo*, levá
strana
30
Řídicí modul motoru, řídicí
modul převodovky, airbagy
10
Stěrače čelního okna
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
09
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
379
09 Údržba a servis
09
380
Pojistky
Funkce
A
Funkce
A
Funkce
A
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
10
Cívka relé v relé solenoidu
spojky (nikoliv 5válcový, diesel), cívka relé v relé čerpadla
chladicí kapaliny (5válcový,
dieselStart/Stop), cívky relé
v centrální elektrické jednotce
ve studené zóně motorového
prostoru (Start/Stop)
5
Ventily (1,6l, benzín), čidlo
množství nasávaného vzduchu
(1,6l, benzín)
10
-
-
Ovládání světlometů
5
-
-
-
-
-
-
Cívky relé
5
Přídavné světlomety*
20
Houkačka
15
Cívka relé, v hlavním relé, pro
systém řízení motoru, řídicí
modul motoru (5válcový a 6válcový)
10
Řídicí modul převodovky
15
Elektromagnet, spojka klimatizace (nikoliv 5válcový vznětový
motor)
15
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Relé
startováníA
Γidlo množství nasávaného
vzduchu (D4162T), řídicí ventil,
průtok paliva (D4162T)
30
Zapalovací cívky (4válcový
benzín), řídicí modul žhavení
(5válcový, diesel)
10
Zapalovací cívky (5válcový,
6válcový, benzín), kondenzátor
(6válcový)
20
Řídicí modul motoru (benzín)
10
Řídicí modul motoru (diesel)
15
Γidlo množství nasávaného
vzduchu (5válcový diesel, 6válcový), řídicí ventily (5válcový,
diesel), vstřikovače (5válcový,
6válcový benzín), řídicí modul
motoru (5válcový benzín, 6válcový)
15
Elektromagnet spojky klimatizace (5válcový, 6válcový),
ventily, řídicí modul motoru
(6válcový), elektromagnety
(6válcový bez turba), motorky
akčních členů, sběrné sací
potrubí (6válcový bez turba),
čidlo množství nasávaného
vzduchu (4válcový 2,0 l benzín,
5válcový, benzín), snímač hladiny oleje (5válcový diesel)
10
Γerpadlo chladicí kapaliny
(D4162T)
09 Údržba a servis
Pojistky
Funkce
A
Funkce
A
Lambda-sonda (4válcový, benzín), lambda-sonda (diesel),
řídicí modul, roletový kryt chladiče (5válcový. 2,0 l diesel)
10
Ventilátor chlazení (4válcový,
5válcový, benzín)
60
80
Ventil EVAP (5válcový, 6válcový benzín), lambda sondy
(5válcový, 6válcový benzín)
15
Ventilátor chlazení (6válcový,
5válcový, diesel)
Elektrohydraulický posilovač
řízení
100
Γerpadlo chladicí kapaliny (1.6
l benzín Start/Stop, 5válcový
benzín Start/Stop); vyhřívání
odvětrání klikové skříně (5válcový benzín); olejové čerpadlo
automatické převodovky (5válcový benzín Start/Stop)
10
Ohřev palivového filtru
20
Řídicí modul, roletový kryt
chladiče (5válcový benzín)
5
Vyhřívání odvětrání klikové
skříně (5válcový, diesel), olejové čerpadlo automatické
převodovky (5válcový diesel
Start/Stop)
10
Žhavicí svíčky (vznětový motor)
70
A
09
U vozů s funkcí Start/Stop je místo pro tuto pojistku
prázdné - viz strana 387.
}}
381
09 Údržba a servis
09
Pojistky
Skříňka pojistek a relé pod schránkou v palubní desce
Pozice
Na vnitřní straně krytu je štítek zobrazující
umístění pojistek.
A
Funkce
A
Analogové hodiny*
5
20
-
Ovládací panel, pravé zadní
dveře
Ovládací panel, levé zadní
dveře
20
Keyless*
20
Elektricky ovládané sedadlo
řidiče*
20
Elektricky ovládané sedadlo
spolujezdce*
20
Funkce
A
-
Primární pojistka pro řídicí
modul audio*, primární pojistka
pro pojistky 16-20:Infotainment
40
Elektrická zásuvka 12 V*
v zavazadlovém prostoru,
chladnička*
15
-
-
Ovládací panel, dveře řidiče
20
-
-
Ovládací panel, dveře spolujezdce
20
Vyhřívaný volant*
382
Funkce
10
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
09 Údržba a servis
Pojistky
Funkce
A
Funkce
A
-
-
15
Řídicí modul systému infotainment
5
Vyhřívání sedadla (strana spolujezdce)
Vyhřívání sedadla (strana řidiče)
15
Řídicí jednotka autorádia (zesilovač)*, digitální rádio*; televizor*
10
Parkovací asistent*, parkovací
kamera*, řídicí modul tažného
zařízení *
5
Audio
15
Řídicí jednotka AWD*
15
Telematika*, Bluetooth*
5
Aktivní podvozek Four-C*
10
Systém multimédií pro zadní
sedadla (RSE)*
09
7,5
Střešní okno*, vnitřní osvětlení
střechy, snímač klimatu*,
motory tlumení, nasávání vzduchu
5
Elektrická zásuvka 12 V, tunelová konzola
15
Vyhřívání sedadla, zadní světlo*
15
Vyhřívání sedadla, vzadu vlevo*
15
Masážní sedadla, vpředu*,
osvětlení loketní opěrky*, osvětlení chladničky*, cívka relé
v relé pro chladničku*
15
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
383
09 Údržba a servis
09
Pojistky
Centrální elektronický modul (CEM) pod schránkou v palubní desce
Pozice
Funkce
A
-
-
-
-
Vnitřní osvětlení, ovládací panel
na dveřích řidiče, elektricky
ovládaná okna, elektricky ovládaná sedadla, vpředu*, dálkové
ovládaní otevírání garážových
vrat*
Sdružená přístrojová deska
384
7,5
Funkce
A
Funkce
A
Adaptivní tempomat, ACC*,
systém varování před kolizí*
10
Ostřikovače čelního okna
15
Osvětlení interiéru, dešťový
senzor
7,5
Odemykání, víko zavazadlového
prostoru
10
Modul volantu
7,5
Sklopná opěrka hlavy*
10
Centrální zamykání, dvířka hrdla
palivové nádrže
10
Palivové čerpadlo
20
Alarm detekce pohybu*, panel
klimatizace
5
Zámek řízení
15
5
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
-
09 Údržba a servis
Pojistky
Funkce
A
Alarm sirény*, datový konektor
OBDII
5
-
-
Airbagy
10
Systém varování před kolizí*
5
Snímač plynového pedálu;
stmívatelné vnitřní zpětné
zrcátko*; vyhřívání sedadel,
vzadu*
7,5
09
Na palubní desce - Executive
Pojistka
Přídavné elektrické topení*
Řídicí modul systému infotainment (Performance), audio (Performance)
15
Brzdové světlo
5
Střešní okno*
20
Imobilizér
5
Pojistka je umístěna za bočním panelem na
straně spolujezdce.
POZNÁMKA
V případě výměny jakékoliv pojistky doporučujeme přistavit vůz do autorizovaného
servisu Volvo.
Funkce
A
Analogové hodiny
5
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
385
09 Údržba a servis
09
Pojistky
Zavazadlový prostor
Pojistková skříňka je umístěna za čalouněním na levé straně.
Pozice
A
Funkce
A
-
-
Zásuvka přívěsu 1*
40
-
-
-
-
-
30
-
-
15
-
-
A
Elektrická parkovací brzda, levá
30
Elektrická parkovací brzda,
pravá
30
Vyhřívání zadního okna
Zásuvka přívěsu 2*
-
386
Funkce
Funkce
-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
-
09 Údržba a servis
Pojistky
09
Motorový prostor, studená část - Start/Stop
Umístění pojistek pro funkci Start/Stop.
•
Pojistky A1 a A2 jsou pojistky typu
„MEGA Fuse“ a musí být měněny pouze
v odborném servisu2.
•
Pojistky 1–11 jsou pojistky typu „Midi
Fuse“ a musí být měněny pouze v odborném servisu2.
•
Pojistka 12 je pojistka typu "Mini Fuse".
Další informace o funkci Start/Stop - viz
strana 131.
2
Pozice
Funkce
Hlavní pojistka centrální elektrické jednotky v motorovém
prostoru
A
175
Funkce
A
Hlavní pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce,
skříňka pojistek a relé pod
schránkou v palubní desce,
centrální elektrická jednotka
v zavazadlovém prostoru
175
Přídavné elektrické topení*
100
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
387
09 Údržba a servis
09
388
Pojistky
Funkce
A
Funkce
A
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
50
Pomocný akumulátor
70
15
Primární pojistka pro skříňku
pojistek a relé pod schránkou
v palubní desce
60
Centrální elektronický modul
(CEM) - referenční napětí
pomocného akumulátoru,
místo dobíjení pomocného
akumulátoru
Primární pojistka pro skříňku
pojistek a relé pod schránkou
v palubní desce
60
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku v zavazadlového prostoru
60
Ventilátor větrání
40
-
-
-
-
Relé startování
30
Vnitřní dioda
50
09 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Mytí vozu
Špinavý vůz co nejdříve umyjte. Vůz myjte
v myčce se separátorem oleje. Používejte
autošampon.
•
•
•
•
Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co
nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní
a mohlo by velmi rychle dojít k poškození
povrchové úpravy vozu. Odstranění
poškození povrchové úpravy svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Hadicí umyjte podvozek.
Oplachujte celé vozidlo, dokud se neodstraní veškerá špína. Tím zabráníte
poškrábání vozidla během mytí.
Nestříkejte přímo do zámků.
V případě potřeby použijte na velmi znečištěné plochy studený odmašťovací
prostředek. Upozorňujeme, že povrchy
nesmí být horké od slunce!
•
Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
•
Lišty stěračů čistěte vlažnou vodou
s čisticím prostředkem nebo autošamponem.
•
Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo
stěrkou. Pokud zabráníte tomu, aby
kapky vody schly na prudkém slunečním
svitu, sníží se riziko vzniku skvrn od vody,
které budete muset leštit.
VAROVÁNÍ
Motor nechte čistit vždy v servisu. Když je
motor horký, hrozí nebezpečí požáru
DŮLEŽITÉ
Znečištěné světlomety fungují hůř. Pravidelně je čistěte - například, při čerpání
paliva.
Nepoužívejte žádné korozivní čistící
prostředky. Místo toho používejte vodu
a houbu, která materiál nepoškrábe.
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů
vnějšího osvětlení, například světlometů,
světel do mlhy a zadních světel, může
dočasně docházet ke kondenzaci. To je
naprosto v pořádku, všechna vnější světla
jsou na tuto situaci nadimenzována. Po
zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla
po jisté době odpaří.
Čištění lišt stěračů
Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů,
stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně,
zkracují životnost lišt stěračů.
09
Γištění:
–
Zvedněte stěrače do servisní polohy, viz
strana 370.
POZNÁMKA
Pravidelně myjte stírátka stěračů a čelní
sklo vlažným mýdlovým roztokem nebo
šampónem na vozy.
Nepoužívejte silná rozpouštědla.
Automatické mycí linky
Automatická mycí linka je jednoduchý
a rychlý způsob mytí vozu, avšak nemůže se
dostat všude. Pro dosažení optimálních
výsledků Vám doporučujeme mýt vůz ručně.
POZNÁMKA
Během prvních několika měsíců musí být
vůz umýván pouze ručně. Nový lak je totiž
mnohem citlivější.
Vysokotlaké mytí
Při používání vysokotlakých čističů tryskou
stále rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska
není blíže než 30 cm od povrchu vozu (vzdálenost platí pro všechny vnější části).
Nestříkejte přímo do zámků.
389
09 Údržba a servis
09
Péče o vozidlo
Kontrola brzd
VAROVÁNÍ
Po umytí vozu vždy otestujte brzdy vozu,
včetně parkovací brzdy, abyste se ujistili,
že vlhkost a koroze neovlivňují brzdové
obložení a nesnižují účinnost brzd.
Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při
jízdě na delší vzdálenost v dešti nebo
v rozbředlém sněhu. Díky teplu vzniklému
třením se brzdové obložení zahřeje a osuší.
Totéž udělejte po rozjezdu za velmi vlhkého
nebo studeného počasí.
Vnější plastové, gumové a ozdobné
prvky
Barvené plastové díly, gumu a ozdobné
prvky, například lesklé lišty, můžete vyčistit
a ošetřit speciálními čisticími prostředky,
které obdržíte u prodejce vozů Volvo. Při používání takových čisticích prostředků pečlivě
dodržujte návod.
DŮLEŽITÉ
Vyvarujte se voskování a leštění plastů
a gumy.
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž třete pouze nezbytně nutným
malým tlakem. Používejte měkkou mycí
houbu.
Leštěním lesklých ozdobných lišt by mohlo
dojít k obroušení nebo poškození lesklé
povrchové vrstvy.
Nesmí být používána leštěnka s brusivem.
Ráfky
Na disky kol používejte pouze čisticí
prostředky schválené společností Volvo.
Silné čisticí prostředky mohou poškodit
povrch a způsobit na chromovaných hliníkových ráfcích skvrny.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nejprve proveďte leštění lešticím
prostředkem a poté vůz navoskujte kapalným
nebo pevným voskem. Dodržujte pozorně
návod k použití. Některé prostředky dostupné
na trhu spojují jak leštidlo, tak vosk.
DŮLEŽITÉ
Lak ošetřujte pouze podle doporučení
společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku
(např. konzervace, těsnění, ochrana,
leštění apod.) může mít za následek
poškození laku. Poškození laku v důsledku
takového ošetření není kryto zárukou
Volvo.
Leštění a voskování
Vodu odpuzující povlak*
Když je lak vozu matný nebo když chcete
dodat laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.
Nikdy nepoužívejte přípravky, jako
jsou vosk na vozidla, odmašťovadla
nebo podobné přípravky na povrchy
skel, protože by mohlo dojít k poškození vodu
odpuzující vrstvy.
Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění
laku. Nicméně v této době může být prováděno voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo
vosk na přímém slunci.
390
Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba
vůz omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu
odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem
asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití
jemné brusné pasty.
Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili
skleněný povrch.
09 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Pokud chcete předejít poškození skleněného
povrchu při odstraňování ledu – používejte
pouze plastové škrabky.
Γasem dochází k přirozenému opotřebení
vodu odpuzující vrstvy.
Doporučuje se použití speciálního přípravku
na udržení vodu odpuzujících vlastností, který
je k dispozici u dealerů Volvo. Poprvé by měl
být použit po třech letech a potom každý rok.
Ochrana proti korozi – kontrola
a údržba
Váš vůz byl již ve výrobním závodě pečlivě
a kompletně ošetřen proti korozi. Γásti karosérie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Podvozek je chráněn otěruvzdorným protikorozním povlakem. Nosníky, dutiny a uzavřené
profily byly vystříkány penetračním antikorozním přípravkem.
Čištění interiéru
Používejte pouze čisticí prostředky
a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Vůz čistěte pravidelně
a dodržujte pokyny uvedené na obalech.
Před použitím čisticích prostředků vůz
vysajte.
Koberce a zavazadlový prostor
Koberce před čištěním z vozu vyjměte.
K odstranění prachu a nečistot použijte vysavač.
Každý vykládaný koberec je opatřen kolíčky.
–
Přidržte vykládaný koberec na všech
kolíčcích a nadzvedněte jej přímo nahoru.
Namontujte vykládaný koberec na místo přitlačte na každý z kolíčků.
VAROVÁNÍ
Za normálních okolností nevyžaduje protikorozní ochrana vozu zvláštní údržbu po dobu
12 let. Po uplynutí této doby by měla být prováděna každé tři roky. Pokud vůz potřebuje
další ošetření, doporučujeme obrátit se
o pomoc na autorizovaný servis Volvo.
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn a zda drží na háčcích tak, aby se
nezachytil pod pedály nebo v jejich blízkosti.
Nečistota a chemický posyp mohou vést ke
korozi, proto je důležité udržovat vůz čistý.
Ochrana vozu proti korozi musí být pravidelně
kontrolována a v případě potřeby opravena.
K vyčištění skvrn na koberci doporučujeme
po vysání použít speciální prostředek na
čištění textilu. Podlahové koberce se musí
čistit pomocí přípravků, které doporučí váš
prodejce Volvo!
09
Skvrny na textilním čalounění
a čalounění stropu
Abyste se vyvarovali zhoršení nehořlavé
úpravy čalounění, používejte speciální čisticí
prostředky na čalounění, které jsou k dostání
u autorizovaných dealerů vozů Volvo.
DŮLEŽITÉ
Ostré předměty a suché zipy (velkro pásky)
mohou poškodit textilní čalounění.
Odstraňování skvrn z koženého
čalounění
Kožené čalounění Volvo neobsahuje chrom
a je ošetřeno tak, aby byl dlouho zachován
původní vzhled čalounění.
Kožené čalounění stárne a postupem času
získává patinu. Kůže je vydělávána a zpracovávána tak, že si zachovává svůj přírodní charakter. Má ochrannou vrstvu, ale pravidelné
čištění je potřebné za účelem zachování charakteru i vzhledu. Společnost Volvo nabízí
komplexní produkt pro čistění a ošetřování
koženého čalounění, který při dodržení
návodu zachová ochrannou vrstvu kůže. Po
určité době používání se však objeví přirozený vzhled kůže v závislosti víceméně na
struktuře povrchu kůže. Toto je přirozené
zrání kůže, které ukazuje, že se jedná
o přírodní produkt.
391
09 Údržba a servis
09
Péče o vozidlo
Pro dosažení nejlepších výsledků společnost
Volvo doporučuje provádět čištění a nanesení
ochranného krému jednou až čtyřikrát za rok
(v případě potřeby i častěji). Přípravek na
ošetření koženého čalounění si vyžádejte
u svého prodejce Volvo.
DŮLEŽITÉ
•
•
Po některých barevných oděvech
(např. po džínách nebo oblečení ze
semiše) mohou zůstat na čalounění
skvrny.
Nikdy nepoužívejte silná rozpouštědla.
Tyto výrobky by mohly poškodit čalounění z textilu, koženky nebo kůže.
Pokyny pro umývání koženého
čalounění
1. Nalijte čisticí prostředek na kůži na vlhkou
houbu a vytlačte z ní hustou pěnu.
2. Odstraňte nečistoty jemnými kruhovými
pohyby.
3. Dotýkejte se houbou přesně znečištěného
místa. Nechte houbu odsát skvrnu. Neotírejte povrch.
4. Povrch odsajte měkkým papírem nebo
hadrem a nechte kůži dokonale
vyschnout.
392
Ochranné ošetření koženého čalounění
Skupina 2 (tuky, olej, omáčky a čokoláda)
1. Nalijte malé množství ochranného krému
na plstěný hadr a natřete tenkou vrstvu
krému jemnými krouživými pohyby na
kůži.
1. Stejný postup jako u skupiny 1.
2. Nechte kůži před použitím 20 minut
vyschnout.
Skupina 3 (suché nečistoty, prach)
Kůže byla nyní opatřena ochranou proti
skvrnám a UV záření.
Návod na mytí koženého volantu
•
Pomocí navlhčené houby a neutrálního
mýdla odstraňte prach a nečistoty.
•
Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývejte
kožený volant ochranným potahem z plastu.
•
Používejte přírodní oleje. Pro dosažení
optimálních výsledků doporučujeme používat prostředky Volvo určené k ošetření
kůže.
Pokud jsou na volantu skvrny:
Skupina 1 (inkoust, víno, kafe, mléko, pot
a krev)
–
Použijte měkký hadřík nebo houbu. Namíchejte 5 % roztok čpavku (V případě
skvrn od krve použijte roztok 2 dl vody
a 25 g soli.)
2. Leštěte absorpčním papírem nebo
hadříkem.
1. K odstranění nečistot použijte měkký kartáč.
2. Stejný postup jako u skupiny 1.
Odstraňování skvrn z plastových,
kovových a dřevěných dílů
Pro čištění dílů a povrchu v interiéru doporučujeme kousek tkaniny nebo utěrku z mikrovlákna, mírně navlhčené vodou. K dostání
jsou u dealerů vozů Volvo.
Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte.
Nikdy nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn. Na obtížně odstranitelné skvrny
můžete použít speciální čisticí prostředek,
který můžete zakoupit u prodejců vozů Volvo.
Čistění bezpečnostních pásů
Používejte vodu a jemný čisticí prostředek.
Speciální čisticí prostředky na textilie si
můžete zakoupit u dealera vozů Volvo. Ujistěte se před navinutím, že pásy jsou suché.
09 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Drobné opravy poškozeného laku
Kód barvy (kód laku)
Lak je důležitou součástí protikorozní
ochrany, a proto jej pravidelně kontrolujte.
Poškození laku vyžaduje okamžitou opravu,
aby nezačala koroze. Nejběžnějšími typy
poškození laku jsou například poškození od
kamínků, škrábance a šmouhy na blatnících,
dveřích a náraznících.
09
Oprava drobných poškození laků např.
od kaménků a škrábanců
základní nátěr1 - pro nárazníky s vrstvou
plastu jsou k dispozici speciální lepicí
základní nátěry v plechovkách ve spreji
•
podkladový nátěr a průhledný nátěr k dispozici v plechovkách ve spreji nebo
jako opravné/korekční tužky2
•
•
zakrývací páska
jemný brusný papír1.
G021832
Materiály
•
Kód barvy vozidla
Je důležité použít správný odstín laku. Umístění štítku, viz strana 398.
Povrch musí být před započetím práce čistý
a suchý, teplota okolí musí být vyšší než
15 °C.
1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené
místo. Potom pásku odlepte a odstraňte
tak zbytky laku.
Pokud poškození zasáhlo kovový povrch
(plech), doporučujeme použít základní
nátěr. V případě poškození povrchu plastu jsou výsledky lepší, pokud se použije
lepicí základní nátěr - nastříkejte základní
1
2
V případě potřeby.
Dodržujte pokyny přiložené k balení opravné/korekční tužky.
}}
393
09 Údržba a servis
09
Péče o vozidlo
nátěr z plechovky na víčko a rozetřete jej
do tenké vrstvy.
2. V případě potřeby (např. u ostrých hran)
lze lokálně provést lehké přebroušení
velmi jemným abrazivním materiálem.
Povrch důkladně vyčistěte a nechejte
zaschnout.
3. Promíchejte základní nátěr a aplikujte jej
jemným štětcem, zápalkou atd. Po
vyschnutí základního nátěru naneste podkladový nátěr a průhledný nátěr.
4. Při opravě škrábanců postupujte výše
uvedeným postupem, navíc můžete ještě
použít lepicí pásku, kterou ochráníte
nepoškozený lak.
POZNÁMKA
Pokud kamínek nepronikl na podklad
a vrstva laku je nepoškozena, co nejdříve
vyčistěte povrch a naneste základní vrstvu
a průhledný lak.
394
09 Údržba a servis
09
395
Typová označení...................................................................................
Rozměry a hmotnosti............................................................................
Technické údaje motoru.......................................................................
Motorový olej........................................................................................
Kapaliny a maziva.................................................................................
Palivo....................................................................................................
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak .......................................................
Elektrický systém..................................................................................
Typové schválení..................................................................................
Licence..................................................................................................
Symboly na displeji...............................................................................
396
398
400
404
406
409
412
414
415
416
425
428
TECHNICKΔ ÚDAJE
10 Technické údaje
Typová označení
Umístění štítku
10
398
10 Technické údaje
Typová označení
Pokud znáte označení typu vozu, identifikační
číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty s autorizovaným dealerem Volvo
ohledně vozu a při objednávání náhradních
dílů a příslušenství.
Typové označení vozu, identifikační číslo
vozu (VIN), maximální dovolená zatížení,
číslo barevného odstínu karosérie
a čalounění a homologační číslo. Štítek je
vidět, když se otevřou pravé zadní dveře.
POZNÁMKA
Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou přesnými reprodukcemi štítků ve
vozidle. Účelem je ukázat přibližný vzhled
a umístění ve vozidle. Informace platné pro
vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na
daném štítku ve vozidle.
10
Štítek pro nezávislé topení.
Kód motoru a sériové číslo motoru.
Štítek s údaji o motorovém oleji.
Typové označení a výrobní číslo převodovky.
manuální převodovka
automatická převodovka
Identifikační číslo vozu (VIN Vehicle Identification Number)
Další informace o vozidle jsou uvedeny
v registrační dokumentaci.
399
10 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Rozměry
10
Rozměry
A
400
Rozvor
mm
Rozměry
2835
B
Délka
4854
C
Ložná délka, podlaha,
sklopené sedadlo
1927
D
Ložná délka, podlaha
1094
E
Výška
1493
F
Ložná výška
G
Rozchod, vpředu
mm
Rozměry
1588A
Rozchod, vzadu
1585A
1575B
368
K
Šířka včetně vnějších
zpětných zrcátek
2106
L
Šířka včetně sklopených vnějších zpětných
zrcátek
1907
1578B
H
I
Ložná šířka, podlaha
J
Šířka
1130
1861
(1876C)
A
B
C
mm
s 16" koly
s 17" koly
pomocí systému Keyless drive*
10 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Hmotnosti
Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje
řidiče, palivovou nádrž natankovanou z 90 %
a všechny provozní kapaliny.
VAROVÁNÍ
Jízdní charakteristiky vozu se mění podle
zatížení a podle rozložení nákladu.
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení
10
POZNÁMKA
U přívěsů s hmotností nad 1800 kg doporučujeme použít na držáku tažné zařízení
se stabilizací.
Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností
cestujících, příslušenství, svislým zatížením
koule tažného zařízení (pokud je připojen
přívěs, viz tabulka na straně 401) a není
zahrnuta do pohotovostní hmotnosti.
Maximální dovolené zatížení = celková hmotnost vozidla - pohotovostní hmotnost.
POZNÁMKA
Deklarovaná pohotovostní hmotnost platí
pro vozidla v základním provedení - tj.
vozidlo bez doplňkové výbavy a příslušenství. To znamená, že s každým namontovaným příslušenstvím se nosnost vozidla
snižuje o váhu příslušenství.
Nosnost vozidla snižují například úrovně
výbavy Kinetic/Momentum/Summum
a také další příslušenství, jako tažné
zařízení, střešní nosiče a boxy, audiosystém, přídavné světlomety, GPS, přídavné
topení, ochranný rám, koberce, roleta pro
zakrytí nákladu, elektricky ovládaná
sedadla, atd.
Pohotovostní hmotnost vašeho vozu
můžete s určitostí zjistit zvážením.
Informace o umístění štítků, viz strana 398.
Max. celková hmotnost
Maximální hmotnost soupravy (vůz
+ přívěs)
Maximální zatížení přední nápravy
Maximální zatížení zadní nápravy
Úroveň vybavení
Max. zatížení: Viz technický průkaz.
Max. zatížení střechy: 100 kg.
401
10 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Motor
Kód motoruA
Převodovka
Max. hmotnost brzděného
přívěsu (kg)
Maximální zatížení kulové
hlavy (kg)
Všechny
Všechny
Všechny
1200
50
T4B
T4B
B4164T
Manuální, MMT6
1600
75
B4164T
Automatická, MPS6
1600
75
T4C
B4204T6
Automatická, MPS6
1800
90
T4F
B4164T2
Manuální, MMT6
1600
75
T4F
B4164T2
Automatická, MPS6
1600
75
T5
B4204T7
Automatická, MPS6
1800
90
T5C
B5254T12
Automatická, TF-80SC
1800
90
T5C
B5254T14
Automatická, TF-80SC
1800
90
3.2
B6324S5
Automatická, TF-80SC
1800
90
3.2 AWD
B6324S5
Automatická, TF-80SC
1800
90
T6 AWD
B6304T4
Automatická, TF-80SC
2000
90
D2
D4162T
Manuální, MMT6
1300
75
D2
D4162T
Automatická, MPS6
1300
75
D3
D5204T7
Manuální, M66
1600
75
D3
D5204T7
Automatická, TF-80SDD
1600
75
10
402
10 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
A
B
C
D
E
Motor
Kód motoruA
Převodovka
Max. hmotnost brzděného
přívěsu (kg)
Maximální zatížení kulové
hlavy (kg)
D4
D5204T3
Manuální, M66
1600
75
D4
D5204T3
Automatická, TF-80SCE / TF-80SDD
1600
75
D5
D5244T11
Manuální, M66
1600
75
D5
D5244T15
Automatická, TF-80SC
2000
90
D5 AWD
D5244T15
Automatická, TF-80SC
2000
90
10
Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz strana 398.
DRIVe pro některé trhy.
Pouze některé trhy.
S funkcí Start/Stop.
Bez funkce Start/Stop.
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
750
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
50
403
10 Technické údaje
Technické údaje motoru
Technické údaje motoru
10
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na
všech trzích.
Motor
404
Kód
motoruA
Výkon (kW
při ot./min)
Výkon (ks
při ot./min)
Točivý moment
(Nm při ot./min)
Počet
válců
Vrtání
(mm)
Zdvih
(mm)
Zdvihový
objem
(litry)
Kompresní
poměr
T4B
B4164T
132/5700
180/5700
240/1600-5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4C
B4204T6
149/6000
203/6000
300/1750–4000
4
87,5
83,1
1,999
10,0:1
T4F
B4164T2
132/5700
180/5700
240/1600-5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T5
B4204T7
177/5500
240/5500
320/1800–5000
4
87,5
83,1
1,999
10,0:1
T5C
B5254T12
187/5400
254/5400
360/1800–4200
5
83,0
92,3
2,497
9,5:1
T5C
B5254T14
183/5400
249/5400
360/1800–4200
5
83,0
92,3
2,497
9,5:1
3.2
B6324S5
179/6400
243/6400
320/3200
6
84
96
3,192
10,8:1
T6
B6304T4
224/5600
304/5600
440/2100–4200
6
82,0
93,2
2,953
9,3:1
D2
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T7
100/3500
136/3500
350/1500-2250
5
81,0
77
1,984
16,5:1
D4
D5204T3
120/3500
163/3500
400/1500-2750
5
81,0
77
1,984
16,5:1
10 Technické údaje
Technické údaje motoru
Motor
A
B
C
D
E
Kód
motoruA
Výkon (kW
při ot./min)
Výkon (ks
při ot./min)
Točivý moment
(Nm při ot./min)
Počet
válců
Vrtání
(mm)
Zdvih
(mm)
Zdvihový
objem
(litry)
Kompresní
poměr
D5
D5244T11D
158/4000
215/4000
420/1500–3250
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
D5
D5244T15E
158/4000
215/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
10
Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz strana 398.
DRIVe pro některé trhy.
Pouze některé trhy.
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
405
10 Technické údaje
Motorový olej
Ztížené provozní podmínky
10
Ztížené provozní podmínky mohou způsobit
abnormálně vysokou teplotu oleje nebo
spotřebu oleje. Dále uvádíme příklady situací
s nepříznivým vlivem na jízdu.
Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat při
dlouhých jízdách:
•
•
•
•
při jízdě s přívěsem nebo karavanem
v horských oblastech
při jízdě vysokou rychlostí
při teplotách nižších než –30 °C nebo
vyšších než +40 °C
To platí také pro jízdu na kratší vzdálenosti při
nižších teplotách.
Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní
ochranu Vašeho motoru.
Volvo doporučuje oleje Castrol.
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním
syntetickým motorovým olejem. Olej byl
zvolen velmi pečlivě s ohledem na životnost, chování při startování motoru,
spotřebu paliva a vliv na životní prostředí.
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít
nepříznivý vliv na životnost, chování při
startování motoru, spotřebu paliva
a dopad na životní prostředí.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
406
10 Technické údaje
Motorový olej
Specifikace motorového oleje
Motor
Kód motoruA
Doporučena kvalita oleje
Objem, včetně olejového filtru
10
(litry)
B6324S5
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
přibližně 6,8
T6
B6304T4
Viskozita: SAE 0W-30
přibližně 6,8
D4
D5204T3
přibližně 5,9
D3
D5204T7
přibližně 5,9
D5
D5244T11B
přibližně 5,9
D5
D5244T15C
přibližně 5,9
T4D
B4204T6
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
přibližně 5,4
T5
B4204T7
Viskozita: SAE 5W-30
přibližně 5,4
3.2
D2
D4162T
T4E
B4164T
Pro ztížené jízdní podmínky použijte ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
Ověřený olej doplňovaný u výrobce: Kvalita oleje WSS-M2C925-A
přibližně 3,8
přibližně 4,1
možnosti v servisu:
T4F
B4164T2
Specifikace oleje: ACEA A5/B5
přibližně 4,1
Viskozita: SAE 5W–30
}}
407
10 Technické údaje
Motorový olej
Motor
Kód motoruA
Doporučena kvalita oleje
T5D
T5D
A
B
C
D
E
B5254T12
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
přibližně 5,5
B5254T14
Viskozita: SAE 0W-30
přibližně 5,5
Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz strana 398.
Mechanická převodovka.
Automatická převodovka.
Pouze některé trhy.
DRIVe pro některé trhy.
Doplňování motorového oleje, viz strana 357.
408
Objem, včetně olejového filtru
(litry)
10
10 Technické údaje
Kapaliny a maziva
Chladicí kapalina
MotorA
(litry)
3.2
B6324S5
Objem
T5B
B5254T12
(litry)
T5B
B5254T14
10,5
T6
B6304T4
T4B
B4204T6
T5
B4204T7
D4
D5204T3
D2
D4162TD
D3
D5204T7
D2
D4162TE
D5
D5244T15
D5
D5244T11
T4C
B4164TD
T4F
B4164T2D
T4C
B4164TE
T4F
B4164T2E
11,1
A
B
C
D
E
1
Objem
MotorA
Předepsaná specifikace: Chladicí kapalina
doporučená společností Volvo smíchaná
s 50 % vody1, viz obal.
Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.
10
8,9
9,2
9,8
Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete
přečíst na motoru, viz strana 398.
Pouze některé trhy.
DRIVe pro některé trhy.
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
}}
409
10 Technické údaje
Kapaliny a maziva
Další kapaliny a maziva
10
Mechanická převodovka
Objem (litry)
MMT6
1,7
M66
1,9
Automatická převodovka
Předepsaný převodový olej
BOT 350M3
Objem (litry)
Předepsaný převodový olej
MPS6
7,3
BOT 341
TF-80SC
7,0
AW1
TF-80SD
7,0
AW1
POZNÁMKA
Za běžných jízdních podmínek se převodový olej po dobu životnosti nemusí měnit.
Za nepříznivých podmínek však výměna
může být nezbytná, viz strana 406.
410
Kapalina
Systém
Objem (litry)
Brzdová kapalina
Brzdový systém
0,6
Kapalina posilovače
řízení
Posilovač řízení
-
Předepsaná specifikace
DOT 4
WSS M2C204-A2 nebo rovnocenná náhrada.
10 Technické údaje
Kapaliny a maziva
Kapalina
Systém
Kapalina ostřikovače
Vozy s ostřikovači světlometů
6,5
Vozy bez ostřikovačů světlometů
4,5
Palivo
Objem (litry)
Předepsaná specifikace
Kapalina ostřikovače doporučená společností Volvo - s ochranou před
zamrznutím během chladného počasí a při teplotách pod bodem
mrazu.
Zážehový motor
přibližně. 70
Benzín: viz strana 320
Vznětový motor
přibližně. 70
Motorová nafta: viz strana 321
10
411
10 Technické údaje
Palivo
Emise CO2 a spotřeba paliva
10
Spotřeba a informace o emisích jsou uvedeny v přiloženém dodatku.
Vysvětlení
g/km
litry/100 km
Jízda po městě
Jízda mimo město
Kombinovaná spotřeba
POZNÁMKA
Pokud chybí informace o emisích
a spotřebě, jsou uvedeny v přiloženém
doplňku.
1
412
Spotřeba paliva a emise oxidu
uhličitého
Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce
vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů1,
které platí pro vozidla s vlastní hmotností
v základní verzí bez dalšího vybavení. Hmotnost vozidla se může lišit v závislosti na
výbavě. Výbava a naložení vozidla zvyšují
spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého.
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami
v tabulce může lišit z několika důvodů.
Například:
•
•
Jízdní styl řidiče.
Pokud si zákazník objednal kola větší, než
se montují u základní verze vozu, odpor
vzroste.
•
Vysoká rychlost a související vyšší odpor
vzduchu.
•
Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní
situace, počasí a stav vozidla.
K výraznému zvýšení uvedené spotřeby může
vést také kombinace uvedených situací. Další
informace najdete ve předpisech, viz 1.
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými
jízdními cykly1 může výrazně lišit. Z těchto
cyklů se vychází při certifikaci vozidla
a vycházejí z nich také hodnoty spotřeby
v tabulce.
Nezapomeňte
Tipy, jak řidič může snížit spotřebu:
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. „evropské jízdní cykly“) realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU 80/1268/EEC (Euro 4), EU
Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5) a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a mimo město. - V případě jízdy ve městě se začíná měřit při
startování studeného motoru. Jízda je simulována. - V případě jízdy mimo město vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0 až 120 km/h. Jízda je simulována. - Vozidlo s motorem D2, D3, D4 nebo
D5 a 6stupňovou manuální převodovkou se startuje na 2. převodový stupeň. Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedená v tabulce, představuje v souladu s platnými předpisy kombinaci
jízdy ve městě a jízdy mimo město. Emise CO2 – výfukové plyny jsou zachycovány a počítají se emise oxidu uhličitého během dvou jízdních cyklů. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO2.
10 Technické údaje
Palivo
•
Jeďte plynule a vyvarujte se zbytečné
prudké akcelerace a silného brzdění.
•
Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na
správný tlak a pravidelně kontrolujte
nahuštění - pro dosažení optimálních
výsledků husťte pneumatiky na tlak ECO,
viz tabulka s tlaky vzduchu v pneumatikách na straně 414.
•
Výběr pneumatik může ovlivnit spotřebu
paliva - informace o vhodných pneumatikách vám poskytne prodejce.
10
Další informace a rady najdete na stránkách
11 a 316.
Všeobecné informace o palivu, viz strana 320.
413
10 Technické údaje
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
10
Schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách
POZNÁMKA
V přiloženém dodatku najdete tabulku
s informacemi o tlaku vzduchu v pneumatikách a rychlostní kategorii.
414
10 Technické údaje
Elektrický systém
Elektrický systém
Vůz je vybaven střídavým alternátorem
s regulací napětí. Elektrický systém je jednopólový a využívá podvozek a skříň motoru
jako vodič.
Kapacita akumulátoru spouštěče závisí na
úrovni výbavy vozidla.
10
DŮLEŽITÉ
Pokud musíte akumulátor vyměnit,
nahraďte jej akumulátorem se shodnou
rezervní kapacitou a proudem při studeném startu jako má originální akumulátor
(viz štítek na akumulátoru).
Akumulátor
Motor
A
Napětí (V)
Proud při studeném startu,
Rezervní kapacita
CCA -Proud při studeném startu (A)
(minuty)
Benzin (ethanol)
12
520–800
100–160
Motorová nafta
12
700–800
135–160
Benzin / motorová nafta s funkcí Start/Stop
12
760A
135
Typ akumulátoru AGM (Absorbed Glass Mat) se musí používat ve vozech s funkcí Start/Stop.
POZNÁMKA
•
Nádoba na těleso startovací baterie by
měla odpovídat rozměrům původní
baterie.
•
Výška startovací baterie se liší v závislosti na velikosti baterie.
Start/Stop*
Pro informace o akumulátorech ve vozech
s Start/Stop viz viz strana 375.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
415
10 Technické údaje
Typové schválení
10
Systém dálkového ovladače s klíčem
Země
Systém zamykání, standardní
Γína
Země
Systém radaru
Země
Singapur
EU, Γína
Hong Kong
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Brazílie
Systém zamykání bez klíče (Keyless
drive)
Země
EU
Korea
416
Evropa
Delphi Electronics &
Safety tímto prohlašuje, že
zařízení L2C0038TR
a L2C0049TR jsou ve shodě se
zásadními požadavky a dalšími
odpovídajícími ustanoveními
směrnice 1999/5/EC. Toto prohlášení o shodě lze v případě
potřeby konzultovat s se společností Delphi Electronics &
Safety / One Corporate Center /
Kokomo, Indiana 46904-9005
USA.
10 Technické údaje
Typové schválení
Bluetooth®
Prohlášení o shodě (Declaration of Conformity)
10
Země
Země EU:
Exportér: Japonsko
Výrobce: Alpine Electronics Inc.
Typ zařízení: Zařízení Bluetooth®
Další informace najdete na stránce http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing
}}
417
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
10
418
Γeská republika:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dánsko:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Německo:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
Estonsko:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
UK
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Španělsko:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales
y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Řecko:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΗΛΩΝΕ Ο Bluetooth® Module Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Francie:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Itálie:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lotyšsko:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litva:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Nizozemí:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Maďarsko:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
10
ΣΟ ΣΩ ΕΣ
}}
419
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
10
420
Polsko:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalsko:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovinsko:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensko:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finsko:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Švédsko:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Alpine Electronics, Inc. hereby certifies that this Bluetooth® Module conforms to the essential characteristic requirements and
other relevant regulations of directive 1999/5/EC.
Norsko:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
Γína:
10
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
■ 载频容限
天线增益
天线增益
10dBi 时
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
20 ppm
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
调整及开关等使用方法
2.4 - 2.4835 GHz
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
继续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
措施消除干扰后方可
科学及医疗应用设备的辐射干扰
5. 不得在飞机和机场附近使用
}}
421
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
10
Tchajwan:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用
前項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備
之干擾
422
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
Jižní Korea:
제품 정보
10
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
모델 명: IAM2.1
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남 2 동 726-173 볼보빌딩 4 층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
}}
423
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
10
Spojené
Arabské
Emiráty:
Jižní Afrika:
Jamajka:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thajsko:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Omán
424
10 Technické údaje
Licence
Sensus software
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
10
}}
425
10 Technické údaje
Licence
10
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
This offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU General
Public License version 2 and 3 (GPLv2/
GPLv3), GNU Lesser General Public License
version 3 (LGPLv3), The FreeType Project
License (“FreeType License”) and other
different and/or additional copyright licenses,
disclaimers and notices. The links how to
access the exact terms of GPLv2, GPLv3,
LGPLv3, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
426
The FreeType Project License: http://
www.freetype.org/FTL.TXT
•
libfreetype.so.6 (version 2.4.3)
DivX®
Portions of this product uses software
copyrighted © v2.4.3/2010 The
FreeTypeProject (www.freetype.org). All rights
reserved.
This product includes software under
following licenses:
GPL v2 : http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0.html
•
•
•
Linux kernel (merge between MontaVista
2.6.31 kernel and kernel from
L2.6.31_MX51_ER_1007 BSP)
uBoot (based on v2009.08)
busybox (based on version 1.13.2.)
GCC runtime library exception: http://
www.gnu.org/licenses/gcc-exception.html
•
libgcc_s.so.1
LGPL v3: http://www.gnu.org/licenses/
lgpl.html
•
Libc.so.6, libpthread.so.0, Librt.so.1
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®,
DivX Certified® and associated logos are
registered trademarks of DivX, Inc. and are
used under license. ABOUT DIVX VIDEO:
DivX® is a digital video format created by
DivX, Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit
www.divx.com for more information and
software tools to convert your files into DivX
video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order
to play DivX Video-on-Demand (VOD)
content. To generate the registration code,
locate the DivX VOD section in the device
10 Technické údaje
Licence
setup menu. Go to http://vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX VOD.
Covered by one or more of the following U.S.
Patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
10
427
10 Technické údaje
Symboly na displeji
Obecné informace
10
Na displeji ve vozidle se může zobrazit celá
řada různých symbolů. Symboly jsou rozděleny na varovné, indikační a informační. Dále
uvádíme nejčastěji používané symboly společně s významem a odkazem na stránku
v manuálu, kde najdete další informace. Podrobnější informace o symbolech a zprávách,
viz strany 69, 71 a 209.
- Γervený varovný symbol se rozsvítí,
pokud byla indikována závada, která by
mohla mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost vozidla. Na sdružené přístrojové
desce se zároveň objeví vysvětlující text.
- Pokud se jeden ze systémů vozu
„nechová“ dle očekávání, rozsvítí se žlutá
informační kontrolka a na sdružené přístrojové desce se objeví text. Žlutá informační
kontrolka se může rozsvítit také společně
s jinými kontrolkami.
428
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Symboly na displeji
Výstražné symboly na sdružené
přístrojové desce
Kontrolka
Význam
Strana
Symboly ovládání na sdružené
přístrojové desce
Kontrolka
Význam
Strana
Porucha systému
ABL*
69, 90
Emisní systém
69
Porucha systému
ABS
69, 139
Zadní světlo do
mlhy svítí
69, 91
Stabilizační
systém, DSTC
69, 151
Stabilizační
systém, sportovní
systém
69, 151
Nízká hladina
oleje
71
Parkovací brzda
71, 140,
142
Aktivovaná
parkovací brzda,
alternativní kontrolka
71
Airbagy - SRS
17, 71
Kontrolka
zapnutí bezpečnostního pásu
14, 71
71
Žhavení motoru
(vznětové motory)
69
Alternátor nenabíjí
71, 139
Málo paliva v palivové nádrži
69, 233
Porucha brzdového systému
17, 27, 71,
72, 129
Informace, čtěte
text na displeji
69
Varování, bezpečnostní režim
10 Technické údaje
Symboly na displeji
Kontrolka
Význam
Strana
Dálková světla
zapnutá
69, 89
Ukazatelé směru
vlevo
Význam
Strana
160, 168
69
Adaptivní tempomat*, sledování
vzdálenosti*
(Distance Alert)
Ukazatelé směru
vpravo
69
Radarový snímač*
166, 170,
184
DRIVe - Start/
Stop*
69, 131
-
-
Nepoužívá se
-
Kamerový snímač*, laserový
senzor*
175, 184,
189, 192
Automatická
aktivace brzd*,
sledování vzdálenosti* (Distance
Alert), City
SafetyTM, systém
varování před
kolizí*
170, 175,
184
Systém ABL*
90
Informační symboly na sdružené
přístrojové desce
Kontrolka
Význam
Strana
Tempomat*,
adaptivní tempomat*
155, 166
Adaptivní tempomat*
159, 166
Adaptivní tempomat*
159, 166
Kontrolka
-
Kontrolka
Význam
Strana
Systém Driver
Alert*, Γas na
přestávku
187
Systém Driver
Alert*, Γas na
přestávku
189
Parkovací brzda
142
Dešťový senzor*
98
Aktivní dálkové
světlomety AHB (Active High
Beam)*
89
Snímač čelního
skla*
89
Start/Stop*
135
Start/Stop*
135
10
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
429
10 Technické údaje
Symboly na displeji
10
Kontrolka
Význam
Strana
Start/Stop*
135
Systém Driver
Alert*
430
189, 192
Kontrolka
Význam
Strana
Aktivovaný časovač*
233
Aktivovaný časovač*
Význam
Strana
15
233
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního
pásu
Airbag, sedadlo
spolujezdce, aktivovaný
20, 21
Airbag, sedadlo
spolujezdce,
deaktivovaný
21
Systém Driver
Alert*, Lane
departure warning*
191
Vybitá baterie
233
319
Systém Driver
Alert*, Lane
departure warning*
192
Dvířka hrdla palivové nádrže,
pravá strana
Informace
o zaznamenané
rychlosti*
152
Vyhřívání bloku
motoru
a vyhřívání prostoru pro cestující*
233
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Informační symboly na displeji stropní
konzoly
Kontrolka
10 Technické údaje
10
431
11 Abecední seznam
A
ACC - Adaptivní tempomat..................... 157
Adaptivní jízdní charakteristiky................ 246
11
Adaptivní tempomat................................ 157
radarový snímač................................. 163
zjišťování závad.................................. 165
43
58
59
59
58
59
Alcolock................................................... 110
Airbag
aktivace/deaktivace, PACOS................ 20
strana řidiče a spolujezdce................... 18
vypnutí pomocí klíče............................. 20
Alergeny a látky způsobující astma......... 220
AIRBAG ..................................................... 18
Airbagy SIPS.............................................. 22
Audiosystém
funkce................................................. 259
Aktivní kontrola stáčení vozidla............... 150
audio systém .......................................... 254
Aktivní podvozek Four-C......................... 246
Audio systém........................................... 254
přehled................................................ 254
Aktivní světlomety (ABL)............................ 90
Aktivní xenonové světlomety..................... 90
Akumulátor...................................... 372, 415
dálkový ovladač PCC........................... 47
symboly na akumulátoru.................... 373
údržba................................................. 372
varovné symboly................................. 373
432
kontrola alarmu.....................................
kontrolka alarmu...................................
omezený režim alarmu..........................
vypnutí spuštěného alarmu..................
zapnutí..................................................
zvukový signál......................................
Asistent při rozjezdu................................ 121
Audio
surround ............................................ 260
AUTO
nastavení regulace klimatizace........... 227
Automatická převodovka.........................
polohy manuálního řazení (Geartronic)
přívěs..................................................
tažení a odtah.....................................
124
125
329
334
Akustická signalizace................................. 84
Automatické mycí linky............................ 389
Alarm.......................................................... 58
deaktivovat........................................... 58
Automatické uzamykání............................. 53
Automatické znovuzamknutí...................... 52
AWD, pohon všech kol............................ 137
B
Baterie
asistent při rozjezdu............................ 121
Dálkové ovládání ............................... 303
sluchátka............................................ 306
Bezdrátová sluchátka.............................. 305
Bezpečnostní pás
předpínače bezpečnostních pásů........ 16
zadní sedadlo....................................... 15
Bezpečnostní pásy.................................... 14
Bezpečnostní režim................................... 27
Bioetanol E85.......................................... 321
BLIS......................................................... 201
Blokování páky voliče.............................. 127
Blokování páky voliče, mechanické
odblokování............................................. 128
Blokování zpátečky.................................. 123
Bluetooth®
handsfree ........................................... 285
média ................................................. 282
mikrofon - vypnuto ............................ 288
11 Abecední seznam
převedení hovoru do mobilu .............. 288
streaming audio ................................. 282
CZIP (Clean Zone Interior Package)........ 220
Boční airbagy............................................. 22
Chladicí soustava.................................... 316
Brzdová kapalina a kapalina spojky........ 362
Chladivo................................................... 363
Brzdové světlo........................................... 91
Chybová hlášení u systému BLIS............ 203
Brzdy........................................................ 138
brzdové světlo...................................... 91
brzdový systém.................................. 138
doplnění brzdové kapaliny.................. 362
elektrická parkovací brzda.................. 140
kontrolky na sdruženém přístrojovém
panelu................................................. 139
nouzová brzdová světla........................ 91
Nouzový brzdový asistent, EBA ........ 138
parkovací brzda.................................. 140
protiblokovací brzdový systém, ABS,
Anti-lock Braking System (ABS)......... 138
Chybové zprávy
Adaptivní tempomat........................... 166
sledování bdělosti řidiče..................... 189
Upozornění na vybočení z jízdního
pruhu (Lane departure warning)......... 192
viz Zprávy a kontrolky................. 142, 166
C
Chladicí box............................................. 251
Chybové zprávy v systému sledování
vzdálenosti............................................... 170
Γistění
automatické mycí linky.......................
bezpečnostní pásy..............................
čalounění............................................
mytí vozidla.........................................
ráfky....................................................
389
392
391
389
390
D
DAB Rádio............................................... 270
Dálková/tlumená světla, viz Osvětlení....... 88
Dálkové ovládání .................................... 302
výměna baterie .................................. 303
Dálkové ovládání, HomeLink®
programovatelné ................................ 144
Č
Dálkové startování - ERS......................... 115
Γalounění vozu........................................ 391
Dálkové světlomety, automatická aktivace........................................................... 89
Γasový spínač......................................... 229
CD ........................................................... 274
Γelní sklo
Topení......................................... 104, 228
Celková hmotnost vozu........................... 401
Γelní sklo s teplo odrážející vrstvou........ 100
City Safety™............................................ 171
Γepel klíče................................................. 44
Dálkový ovladač s klíčem..........................
dosah....................................................
funkce...................................................
odnímatelná čepel klíče........................
výměna baterie.....................................
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 220
Γíslo odstínu, lak..................................... 393
Defekt, viz Pneumatiky............................ 345
Cyklovač stěračů....................................... 98
11
40
42
41
44
47
Denní počítadlo kilometrů.......................... 72
433
11 Abecední seznam
dvířka hrdla palivové nádrže, manuální
otevírání.............................................. 319
uzávěr hrdla palivové nádrže.............. 319
Elektrická zásuvka................................... 249
přední sedadlo.................................... 249
zavazadlový prostor............................ 326
Doporučené dětské sedačky, tabulka....... 30
Elektrické ovládání oken.......................... 100
Doporučení během jízdy.......................... 316
Elektrické vyhřívání bloku motoru............ 119
Doprovodné osvětlení při odchodu........... 94
Elektricky ovládané sedadlo...................... 79
Doprovodné osvětlení při příchodu..... 42, 94
Elektricky ovládané střešní okno............. 108
Druh benzínu............................................ 320
Elektronická měrka.................................. 359
Držák tašky ............................................. 326
Emise CO2 .............................................. 412
DSTC, viz také Systém regulace stability 151
Emise oxidu uhličitého............................. 323
DVD ......................................................... 274
ERS - Dálkové startování......................... 115
Denní světla............................................... 88
Dešťový senzor.......................................... 98
Detekce tunelů........................................... 88
11
Děti............................................................
bezpečnost...........................................
dětské pojistky......................................
dětské sedačky a boční airbagy...........
umístění ve voze...................................
28
28
34
22
28
Dětská sedačka......................................... 28
Dětské pojistky.......................................... 57
Dětské sedačky.........................................
doporučené..........................................
horní upevňovací body pro dětské
sedačky................................................
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX...................................................
velikostní třídy pro dětské sedačky se
systémem upevnění ISOFIX.................
28
30
37
34
Externí vstup signálu....................... 254, 279
E
ECC, elektronicky řízená klimatizace....... 223
34
EcoGuide................................................... 68
F
Diagnostika závad
Adaptivní tempomat........................... 165
Eco Start/Stop DRIVe.............................. 131
Filtr klimatizace........................................ 220
Ekonomická jízda..................................... 316
Distribuce vzduchu.......................... 221, 230
Elektrická parkovací brzda......................
automatické odbrzdění.......................
manuální odbrzdění............................
nízké napětí akumulátoru....................
Filtr kouřových částic vznětových
motorů..................................................... 322
Dolby Surround Pro Logic II.................... 254
Doplňování paliva.................................... 319
doplňování paliva................................ 319
dvířka hrdla palivové nádrže, elektrické
otevírání.............................................. 319
434
ETC, elektronická regulace teploty ......... 224
140
141
141
140
Filtr sazí.................................................... 322
FILTR SAZÍ PLNÝ.................................... 322
Flexifuel.................................................... 119
přizpůsobení....................................... 120
11 Abecední seznam
FOUR-C – Aktivní podvozek.................... 246
FSC, štítky týkající se životního prostředí.. 11
Funkce Deadlock
deaktivace............................................ 55
dočasné vypnutí................................... 55
Hlasitost audio ........................................ 255
kompenzace hlasitosti v závislosti na
rychlosti.............................................. 260
Hlavový airbag........................................... 23
Hlavový airbag - IC.................................... 23
Funkce „deadlock“.................................... 55
Hmotnosti
pohotovostní hmotnost...................... 401
Geartronic................................................ 125
GSI - pomoc při řazení............................. 124
H
Hlasitost
telefon................................................. 289
telefon/multimediální přehrávač......... 289
vyzváněcí tón, telefon......................... 289
Hlasitost (Volume)
konektor sluchátek............................. 258
nastavení.................................... 259, 260
prostorový zvuk.................................. 254
zadní ovládací panel........................... 258
iPod®, připojení....................................... 279
Hlášení u systému BLIS........................... 203
Funkce poplach......................................... 42
G
Informační tlačítko, PCC............................ 43
Hodiny
analogové............................................. 74
Hodiny, nastavení...................................... 73
HomeLink® .............................................. 144
Houkačka................................................... 84
Hovory
obsluha............................................... 287
příchozí............................................... 287
I
IAQS - Systém kvality vzduchu
v interiéru................................................. 220
J
Jízda........................................................
chladicí soustava................................
s otevřeným víkem zavazadlového
prostoru..............................................
s přívěsem..........................................
11
316
316
317
328
Jízda s přívěsem
přípustná celková hmotnost přívěsu.. 401
zatížení koule tažného zařízení........... 401
Jízda ve vodě........................................... 316
K
Kamerový snímač............................ 173, 182
Kapalina ostřikovače, doplňování............ 371
Kapota, otevření...................................... 356
Imobilizér................................................... 41
Katalyzátor............................................... 320
odtah................................................... 335
Informace o dopravních značkách.......... 152
Keyless drive...................................... 49, 114
Informační displej...................................... 65
Klávesnice na volantu........ 84, 155, 212, 255
435
11 Abecední seznam
Klíč............................................................. 40
Kontrolky, PCC.......................................... 43
Klíče zapalování......................................... 76
Koberce................................................... 248
Kontrolky a zprávy na displeji
sledování bdělosti řidiče..................... 189
Sledování vzdálenosti......................... 170
Upozornění na vybočení z jízdního
pruhu (Lane departure warning)......... 192
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd...................... 175, 184
Kód barvy, lak.......................................... 393
Kontrolky ovládání..................................... 69
Kola
montáž................................................
ráfky....................................................
rezervní kolo.......................................
sněhové řetězy....................................
výměna...............................................
Mazadla................................................... 409
Kožené čalounění, pokyny pro mytí......... 391
Mazadla, objemy..................................... 409
Klimatizace.............................................. 228
oprava................................................. 363
všeobecné informace......................... 219
11
Klimatizace, AC....................................... 228
346
341
345
343
345
Manuální převodovka.............................. 123
GSI - pomoc při řazení....................... 124
tažení a odtah..................................... 334
Masáž
přední sedadlo...................................... 82
Max. zatížení střechy .............................. 401
Média, Bluetooth® ................................... 282
L
Menu/funkce............................................ 213
Lak
kód barvy............................................ 393
poškození a drobné opravy................ 393
Menu a hlášení......................................... 208
Kompas................................................... 106
kalibrace............................................. 106
Laserový senzor....................................... 174
Měřáky
palivoměr.............................................. 66
rychloměr.............................................. 66
tachometr............................................. 66
Lékárnička............................................... 349
Mikrofon................................................... 285
Kondenzace vody ve světlometech......... 389
Leštění..................................................... 390
Konektor sluchátek.................................. 258
Lišty stěračů............................................
čistění.................................................
servisní poloha....................................
výměna...............................................
Mobilní telefon
handsfree............................................
ovládání hlasem..................................
připojit.................................................
zaregistrujte telefon............................
Kola a pneumatiky................................... 340
Komfort v prostoru pro cestující.............. 247
Kontrola a doplňování chladicí kapaliny.. 361
Kontrola hladiny motorového oleje.......... 357
Kontrolky
symboly kontrolek................................ 69
výstražné symboly................................ 69
436
M
370
371
370
370
285
294
286
286
11 Abecední seznam
Motor
přehřátí............................................... 328
startování............................................ 114
Motorová nafta........................................ 321
Motorový olej................................... 357, 406
filtr....................................................... 357
objemy................................................ 406
třída oleje............................................ 406
ztížené jízdní podmínky...................... 406
Motorový prostor
chladicí kapalina.................................
kapalina posilovače řízení...................
olej......................................................
přehled................................................
361
362
357
357
Nářadí...................................................... 345
Odkládací schránka................................. 251
Nastavení časového intervalu.................. 168
Odstranění námrazy................................. 228
Nastavení podvozku................................ 246
Odtah....................................................... 335
Nastavení projekce světlometů................. 94
halogenový světlomet........................... 95
Ochrana chodců...................................... 177
Nastavení volantu...................................... 84
Ochrana proti přivření, střešní okno........ 109
Navigace menu, Infotainment ................. 257
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka......................................... 100
Navigace v menu RSE............................. 310
Nezávislé topení
akumulátor a palivo............................
nastavení času....................................
parkování ve svahu.............................
všeobecné informace.........................
Nízká hladina oleje................................... 357
Mytí vozidla.............................................. 389
Nouzová oprava defektu.......................... 350
Nožní brzda.............................................. 138
Nakládání
náklad na střeše................................. 324
upevňovací oka................................... 325
zavazadlový prostor............................ 324
Náladové osvětlení.................................... 93
Náraz, viz Nehoda...................................... 27
11
Olej, viz také motorový olej...................... 406
232
235
232
232
MY CAR................................................... 211
N
Ochrana proti korozi................................ 391
Nulování, palubní počítač........ 240, 243, 244
O
Obrysová světla......................................... 87
Odemykání
zevnitř................................................... 52
zvenku.................................................. 52
Opěradlo.................................................... 78
přední sedadlo, snížení......................... 78
Opěradlo zadního sedadla, sklopení......... 80
Opěrka hlavy
prostřední sedadlo, zadní..................... 81
spuštění................................................ 81
Ostřikovač
kapalina do ostřikovače, doplnění...... 371
Ostřikovače
čelní sklo............................................... 99
Ostřikování čelního okna........................... 99
Osvětlení.................................................. 364
Aktivní xenonové světlomety................ 90
automatické osvětlení, prostor pro
cestující................................................. 93
dálková/potkávací světla...................... 88
437
11 Abecední seznam
11
denní světla........................................... 88
detekce tunelů...................................... 88
doba trvání doprovodného osvětlení
při příchodu.................................... 42, 94
doprovodné osvětlení při odchodu....... 94
obrysová/parkovací světla.................... 87
osvětlení displeje.................................. 87
osvětlení přístrojů................................. 87
ovládání................................................ 92
ovládání sklonu světlometů.................. 87
v prostoru pro cestující......................... 92
zadní světlo do mlhy............................. 91
žárovky, technické údaje.................... 369
Osvětlení, výměna žárovky......................
boční obrysová světla.........................
dálková světla, halogenová................
dálkové světlomety, xenonová světla.
držák žárovek, zadní, ukazatelé
směru..................................................
osvětlení registrační značky...............
potkávací světla, halogenová.............
toaletní zrcátko...................................
ukazatele směru..................................
364
367
366
366
367
368
365
369
366
Osvětlení, výměna žárovky.
zavazadlový prostor............................ 368
Osvětlení displeje....................................... 87
Osvětlení interiéru, viz Osvětlení................ 92
438
Osvětlení přístrojové desky........................ 87
Palubní počítač........................................ 238
Osvětlení přístrojů, viz Osvětlení................ 87
Palubní počítač, nulování......... 240, 243, 244
Otevření všech oken.......................... 53, 219
Paměťová funkce v sedadlech.................. 79
Otvor pro přepravu dlouhých předmětů.. 327
Parkovací asistent................................... 194
čidla parkovacího asistenta................ 196
Ovládací prvky, světla................................ 86
ovládání
středová konzola ............................... 255
Parkovací brzda....................................... 140
Ovládání
středová konzola................................ 211
Pasivní start (pasivní režim)............... 49, 114
ovládání hlasem, mobilní telefon............. 294
Ovládání klimatizace................................ 219
čidla.................................................... 219
všeobecné informace......................... 219
Ovládání sklonu světlometů....................... 87
P
PACOS....................................................... 20
PACOS, vypínač........................................ 20
Pádlo na volantu........................................ 84
Palivo.......................................................
palivový filtr.........................................
spotřeba paliva...................................
úspora paliva......................................
320
322
412
348
Parkovací kamera.................................... 197
PCC - Personal Car Communicator
dosah.............................................. 42, 43
funkce................................................... 41
Péče o vozidlo......................................... 389
Péče o vozidlo, kožené čalounění........... 391
Pneumatiky
indikátory opotřebení vzorku pneumatik........................................................ 341
jízdní charakteristiky........................... 340
oprava defektu pneumatiky................ 350
rychlostní kategorie............................ 343
směr otáčení....................................... 340
technické údaje.......................... 343, 414
tlak.............................................. 348, 414
údržba................................................. 340
zimní pneumatiky................................ 342
Pohon všech kol, AWD............................ 137
11 Abecední seznam
Pohon všech kol – AWD.......................... 137
Provozní kapaliny, objemy....................... 409
Pohotovostní hmotnost........................... 401
Provozní kapaliny a oleje......................... 409
Pojistková skříňka.................................... 377
schránka v palubní desce........... 382, 384
Přední sedadlo
bederní opěrka...................................... 82
masáž................................................... 82
Nastavení dopředu – dozadu............... 83
Pojistky....................................................
Box v zavazadlovém prostoru............
reléová/pojistková skříňka v motorovém prostoru......................................
Start/Stop...........................................
studená část.......................................
u palubní desky - Executive...............
všeobecné informace.........................
výměna...............................................
377
386
přehrávač ................................................ 274
378
387
387
385
377
377
Přehřátí.................................................... 328
Polohy klíče............................................... 76
Přídavné topení........................................ 236
Polohy manuálního řazení (Geartronic).... 125
Přídavné topení (vznětové motory).......... 236
Polohy zapalování...................................... 76
Připomenutí k připoutání bezpečnostními
pásy........................................................... 15
Poranění krční páteře, WHIPS................... 24
Posilovač řízení, proměnný účinek.......... 246
Převodovka.............................................. 123
automatická........................................ 124
manuálně............................................ 123
Převodovka Powershift.................... 128, 334
Přípustná celková hmotnost přívěsu....... 401
Přizpůsobení............................................ 120
Q
Queue Assist............................................ 162
R
Radarový snímač..................................... 157
omezení.............................................. 163
Rádio ...................................................... 266
AM/FM ............................................... 266
DAB ................................................... 270
Ráfky
čistění................................................. 390
Recirkulace.............................................. 229
Pouzdro s výbavou pro první pomoc ..... 349
Přístroj, přehled
levostranné řízení.................................. 62
pravostranné řízení............................... 64
Power guide............................................... 68
Přístroje a ovládací prvky........................... 62
Resetování elektricky ovládaných oken... 102
Projekce světlometů, nastavení................. 94
Přívěs.......................................................
jízda s přívěsem..................................
kabel...................................................
rozvlnění.............................................
Resetování vnějších zpětných zrcátek..... 103
Potvrzení uzamknutí ................................. 40
Prostorový zvuk............................... 254, 260
Prostor pro cestující................................. 247
328
328
328
333
11
Queue Assistant....................................... 162
Regulace prokluzu .................................. 150
Regulace trakce....................................... 150
Rezervní kolo........................................... 345
Nouzové rezervní kolo........................ 345
439
11 Abecední seznam
RSE - Rear Seat Entertainment (zábavní
systém pro zadní sedadla)....................... 304
Ř
11
Řízení prokluzu........................................ 150
Řízení teploty........................................... 227
S
Sdružená přístrojová deska............... 65, 208
Sedadla...................................................... 78
elektricky ovládané sedadlo................. 79
opěrka hlavy, vzadu.............................. 81
sklopení opěradla předního sedadla.... 78
sklopení opěradla zadního sedadla...... 80
větraná přední sedadla....................... 225
vyhřívání.............................................. 224
440
Schránka v přístrojové desce.................. 248
zamykání............................................... 53
Stěrače čelního okna................................. 98
dešťový senzor..................................... 98
Síla vyvíjená při řízení, viz Posilovač
řízení........................................................ 246
Struktura menu RSE................................ 311
Skla
vrstvená/zesílená................................ 100
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka......................................... 104
Střešní okno
ochrana proti přivření..........................
otevírání a zavírání..............................
poloha pro větrání...............................
sluneční clona.....................................
Skříňka s pojistkami a relé, viz Pojistky... 377
Světla, viz Osvětlení................................. 364
Skvrny...................................................... 391
Světla do mlhy
vzadu.................................................... 91
Sklenice................................................... 251
Sledování bdělosti řidiče.......................... 187
Slepý úhel (BLIS)...................................... 202
Sluchátka
bezdrátová.......................................... 305
výměna baterie................................... 306
Středová konzola..................................... 211
109
108
108
109
Světlomety............................................... 364
Symboly................................................... 151
Symboly a zprávy
Adaptivní tempomat........................... 166
Sluneční clona......................................... 102
Systém airbagů ......................................... 17
Sluneční clona, střešní okno.................... 109
Systém dálkového ovládání, typové
schválení.................................................. 416
Sedadlo, viz Sedadla................................. 78
Spínače světel........................................... 86
Sensus....................................................... 75
Stabilizace přívěsu .......................... 150, 333
Servisní poloha........................................ 370
Stabilizační systém.................................. 150
Servisní program...................................... 356
Statistika trasy......................................... 245
Seřízení projekce světlometů
Aktivní světlomety ................................ 95
Stěrače a ostřikovače................................ 98
Systém Infotainment ...............................
menu ..................................................
ovládání hlasem..................................
přehled ...............................................
tlačítka volby zdroje ...........................
254
257
294
254
255
Systém kvality vzduchu, IAQS ................ 229
11 Abecední seznam
TV............................................................. 298
Systém regulace stability a trakce........... 150
demontovatelné, připojení ................. 331
technické údaje.................................. 330
Systém sledování bdělosti řidiče............. 186
Těhotné ženy, bezpečnostní pás............... 15
Systém varování před srážkou
radarový snímač................. 163, 172, 177
Technické údaje motoru.......................... 404
Typové schválení, systém dálkového
ovládání................................................... 416
Systém menu MY CAR............................ 211
Š
Škrábance a drobná poškození způsobená kamínky........................................... 393
Štítky........................................................ 398
Štítky týkající se životního prostředí, FSC,
uživatelská příručka................................... 11
T
Tabulka pojistek
pojistky v motorovém prostoru........... 379
Tažení vozu.............................................. 334
tažné oko............................................ 335
Tažná koule, viz Tažně zařízení............... 329
Tažné oko................................................ 335
Tažné zařízení.......................................... 329
demontovatelné, demontáž ............... 332
Telefon
handsfree............................................
ovládání hlasem..................................
příchozí hovory...................................
přijetí hovoru.......................................
připojit.................................................
telefonní seznam.................................
telefonní seznam, zkratka...................
volání..................................................
zaregistrujte telefon............................
285
294
287
288
286
289
289
287
286
Tempomat............................................... 155
Typové označení...................................... 398
11
Ú
Údržba
ochrana proti korozi............................ 391
Úložné prostory v prostoru pro cestující. 247
U
Teplota
skutečná teplota................................. 219
Ukazatele směru........................................ 92
Tlak ECO.......................................... 348, 414
Utajené uzamčení...................................... 46
Tlumič vibrací........................................... 329
Uživatelská příručka, štítky týkající se
životního prostředí..................................... 11
Toaletní zrcátko................................. 93, 249
USB, připojení.......................................... 279
Topení v prostoru pro cestující
nezávislé topení.................................. 232
Transpondér............................................ 100
Trysky ostřikovačů, vyhřívané.................... 99
TSA - stabilizace přívěsu ................ 150, 333
441
11 Abecední seznam
11
V
Vnější zpětná zrcátka............................... 103
Varování ke vzdálenosti........................... 168
Vnitřní a vnější zpětná zrcátka
vyhřívání.............................................. 104
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd*.......................................... 177
Vnitřní zpětné zrcátko.............................. 104
automatická změna odrazivosti.......... 105
Varování před srážkou..................... 177, 178
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
dveře................................................... 103
elektricky sklopná zrcátka.................. 104
interiér................................................. 104
kompas............................................... 106
Varovná kontrolka
adaptivní tempomat............................ 157
systém regulace stability a trakce...... 150
systém varování před srážkou............ 179
Vyhřívané trysky ostřikovačů..................... 99
Vyhřívání..................................................
sedadla...............................................
vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka................................................
zadní okno..........................................
227
224
104
104
Vyhřívání bloku motoru
nezávislé topení.................................. 232
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva.......... 100
Vyhřívání zadního okna............................ 104
71
71
Vodu odpuzující povrch, čistění............... 390
Vypnutí blokování páky voliče................. 128
Volání....................................................... 287
Vysoká teplota motoru............................. 328
71
71
71
71
71
Volant......................................................... 84
klávesnice..................... 84, 155, 212, 255
klávesnice, adaptivní tempomat......... 159
nastavení volantu.................................. 84
pádlo..................................................... 84
Vysokotlaké ostřikování světlometů.......... 99
Varovný symbol, systém airbagů............... 17
Volvo Sensus............................................. 75
Výstražný trojúhelník................................ 349
Ventilace.................................................. 221
Voskování................................................ 390
Ventilační otvory...................................... 221
V případě nehody...................................... 27
Výstražný zvuk
systém varování před srážkou............ 179
Ventilátor.................................................. 226
Vrstvená skla........................................... 100
Víko zavazadlového prostoru
zamykání/odemykání............................ 53
Vstup A/V-AUX........................................ 306
Varovné kontrolky
Airbagy - SRS.......................................
alternátor nedobíjí.................................
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu......................................................
nízký tlak oleje......................................
varování................................................
zabrzděná parkovací brzda..................
závada v brzdovém systému................
Vnější rozměry......................................... 400
442
Výbava pro případ nouze
výstražný trojúhelník........................... 349
Vstup AUX....................................... 254, 279
Výstraha při opouštění jízdního pruhu..... 191
Výstražná funkce ukazatelů směru............ 92
Výstražné kontrolky................................... 69
11 Abecední seznam
W
WHIPS
dětská sedačka/podkládací sedák....... 24
poranění krční páteře............................ 24
odstranění větracími otvory................ 230
ošetření oken...................................... 219
Zprávy a symboly
Adaptivní tempomat........................... 166
Zamykání/odemykání
zevnitř vozidla....................................... 52
Zprávy na informačním displeji................ 151
Zásuvka pro sluchátka..................... 304, 306
Zvedák..................................................... 345
Zprávy na sdružené přístrojové desce..... 209
Zásuvka pro zapalovač cigaret................ 248
Zatížení střechy, max. hmotnost ............ 401
Z
Zadní ovládací panel
audio systém...................................... 258
Zadní TV obrazovky................................. 304
Zadní zábavní systém.............................. 304
Zadní žárovky
umístění.............................................. 367
Zatížení vozidla
všeobecně.......................................... 324
Zavazadlový prostor
koberec............................................... 251
upevňovací oka................................... 325
zatížení vozidla................................... 324
Zimní pneumatiky.................................... 342
Zámky
automatické uzamykání........................
odemykání............................................
víko zavazadlového prostoru................
zamykání...............................................
Zjišťování závad kamerového
snímače........................................... 173, 183
Zamlžení
kondenzace vody ve světlometech.... 389
Zamlžení oken.......................................... 228
funkce časového spínače................... 229
Ž
Žárovky, viz osvětlení.............................. 364
Zimní jízda................................................ 317
Zámek řízení............................................ 115
52
52
53
52
11
Zprávy a kontrolky
sledování bdělosti řidiče..................... 189
Sledování vzdálenosti......................... 170
Upozornění na vybočení z jízdního
pruhu (Lane departure warning)......... 192
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd...................... 175, 184
443
11 Abecední seznam
11
444
Volvo Car Corporation TP 16299 (Czech), AT 1320, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement