Volvo S80 2013 Late Quick Guide

Volvo S80 2013 Late Quick Guide
s80
Quick GUIDE
Web edition
VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!
Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek.
Prohlédněte si tohoto Quick Guide a seznamte se rychle a snadno s
některými z nejběžnějších funkcí.
Všechny varovné texty, další důležité a podrobné informace jsou
uvedeny v uživatelské příručce - tento leták obsahuje pouze stručný
výběr.
Uživatelská příručka navíc obsahuje nejnovější a nejaktuálnější
informace.
Možnosti jsou označeny hvězdičkou (*).
Další informace týkající se Vašeho vozu naleznete na www.volvocars.
com.
Dálkový ovladač na klíči s PCC* - komunikace s vozidlem
PCC*
1 Zelené světlo: vozidlo je zamknuté.
2 Žluté světlo: vozidlo je odemknuté.
3 Červené světlo: je spuštěn alarm.
4 Blikající červené světlo: alarm byl spuštěn
před méně než 5 minutami.
Zamyká boční dveře, víko zavazadlového
prostoru a zapíná alarm*.
Odemyká boční dveřeA , víko zavazadlového prostoru a vypíná alarm.
Odemyká víko zavazadlového prostoru –
dvojím stiskem jej o několik cm pootevře.
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Zapne světla na vnějších zpětných
zrcátkách*, směrová a obrysová světla,
osvětlení RZ, prostoru pro cestující a
podlahy.
Funkce nouzového tlačítka. Pro zapnutí
alarmu v případě nouze stiskněte a držte
cca. 3 sekundy.
Informace o vozidle lze získat v dosahu
100 metrů.
– Stiskněte tlačítko a počkejte 7 sekund.
Při stisknutí tlačítka mimo dosah se
zobrazí poslední stav uložený v paměti.
A
Vozidlo se automaticky uzamkne, pokud do 2 minut
po odemknutí nebudou otevřeny boční dveře/víko
zavazadlového prostoru.
Nastartování motoru
1. Vložte dálkový ovladač na klíči do spínače
zapalování a zatlačte klíče do koncové polohy.
2. Sešlápněte spojkový nebo brzdový pedál.
Studený start
poznámka
3. Krátkým stisknutím tlačítka
nastartujte motor.
Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky
zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu.
Zvýšení volnoběžných otáček na určitou dobu
je součástí účinného systému kontroly emisí
Volvo.
Vznětové motory mají při studeném startu
určité zpoždění, protože se musí předehřát
spalovací komůrky.
Vypnutí motoru a vytáhnutí
dálkového ovladače na klíči.
1. Krátce stiskněte tlačítko
– motor se zastaví.
2. Vytáhněte dálkový
ovladač na klíči ze
spínače zapalování.
BLIS – informační systém mrtvého úhlu Systém*
Pokud se kontrolka BLIS rozsvítí, i když v
mrtvém úhlu není žádné vozidlo, může to být
způsobeno například odrazem od lesklého
povrchu mokré vozovky nebo nízko položeným
sluncem svítícím do kamery.
V případě závady přímo v systému se na displeji zobrazí text Syst.mrtv.úhlu Doporucen
servis.
Polohy klíče
Pokud chcete nastavit následující polohy klíče bez nastartování motoru, nesešlapujte brzdový ani
spojkový pedál.
0 Odemknutí vozu.
I Je-li dálkový ovladač s klíčem zcela zasunutý do spínací skříňky: Krátce stiskněte START/STOP
ENGINE.
II Je-li dálkový ovladač s klíčem zcela zasunutý do spínací skříňky: Stiskněte START/STOP
ENGINE na cca. 2 sekundy.
Je-li dálkový ovladač s klíčem v poloze II, odebírá se z baterie hodně energie. Proto by se tato
poloha neměla používat!
Informace o funkcích a systémech, které lze používat při vypnutém motoru s klíčem v různých
polohách, najdete v tabulce v části "Polohy klíče" v běžné uživatelské příručce.
Chcete-li se vrátit do polohy 0 z polohy II a I: Krátce stiskněte START/STOP ENGINE.
BEZKLÍČOVÝ* SYSTÉM
NASTARTOVÁNÍ MOTORU
–– Sešlápněte brzdový/spojkový pedál a krátce
stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE.
VYPNUTÍ MOTORU
–– Krátce stiskněte tlačítko START/STOP
ENGINE.
Více informací naleznete v uživatelské příručce,
kapitola "Zámky a alarm".
Klíč může například zůstat po celou dobu v
kapse.
ZAMKNUTÍ & ZAPNUTÍ ALARMU VOZIDLA
–– Dotkněte se zadní části jedné klik zvenku na
dveřích (viz vyobrazení).
ODEMKNUTÍ & VYPNUTÍ ALARMU VOZIDLA
–– Uchopte kliku dveří a obvyklým způsobem
otevřete dveře (rukavice mohou bránit v
provedení této funkce).
stěrače čelního skla a dešťový senzor*.
1 Zapínání/vypínání dešťového senzoru,
páčka přepínače v poloze 0.
2 Nastaveni citlivosti dešťového senzoru nebo
intervalu cyklovače stěračů.
A
Jedno setření
0
Vypnuto
B
Cyklovač stěračů, viz také (2)
C
Normální rychlost stírání
D
Vysoká rychlost stírání
E
Ostřikovač, čelní sklo a světlomety
Zobrazí se na displeji, když je dešťový
senzor aktivní
seřízení předního sedadla
dálkový ovládač s klíčem a elektricky ovládané sedadlo řidiče*
Všechny dálkové ovladače s klíčem mohou
používat různí řidiči k uložení nastavení pro
sedadlo řidiče.
Tato funkce se musí aktivovat v menu
MY CAR pod položkou Nastavení ->
Nastavení vozidla -> Paměť klíče vozidla.
Postupujte následovně:
• Podle potřeby nastavte sedadlo.
• Zamkněte vozidlo stisknutím zamykacího
tlačítka na dálkovém ovladači, který běžně
používáte. Poloha sedadla se uloží do
paměti dálkového ovladače A.
• Odemkněte vozidlo (stisknutím odemykacího tlačítka na stejném dálkovém
ovladači) a otevřete dveře řidiče. Sedadlo řidiče se automaticky nastaví do
polohy, která se uloží do paměti dálkového
ovladače (pokud bylo sedadlo posunuto
od okamžiku, kdy jste vozidlo uzamkli).
1
2
3
4
5
6
Bederní opěra
Úhel sklonu opěradla.
Zvednutí/snížení sedadla.
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku.
Dopředu/dozadu.
Sklopení opěradla sedadla spolujezdce.
A.
Toto nastavení nemá vliv na nastavení, která byla uložena
do funkce* paměti elektricky ovládaného sedadla*. Další
informace - viz uživatelská příručka.
Elektronicky řízená klimatizace - ECC*
AUTOMATICKÁ REGULACE
V režimu AUTO řídí systém klimatizace ECC
všechny funkce automaticky, tím zjednodušuje
řízení vozidla a zajišťuje optimální kvalitu vzduchu ve vozidle.
1 Otočením se individuálně nastavuje teplota
v levé nebo pravé části prostoru pro cestující. Na displeji se zobrazuje zvolená teplota.
8 Stisknutím zapněte automatickou regulaci
nastavené teploty a ostatních funkcí.
MANUÁLNÍ REGULACE
2 Vytápění levého nebo pravého sedadla.
3 Max. odmlžení. Nasměruje maximální
průtok veškerého vzduchu na čelní a boční
okna.
4 Otáčením nastavte otáčky ventilátoru.
5 Distribuce vzduchu.
6 Zapnutí/vypnutí vyhřívání zadního okna a
bočních zrcátek.
7 Recirkulace.
9 AC - zapínání/vypínání klimatizace. Ochlazuje prostor pro cestující a odmlžuje okna.
Úložné prostory, zásuvky 12 V & AUX/USB*
Zásuvky 12 V v prostoru pro cestující jsou pod
napětím, pokud je zapalování v poloze I nebo II.
Zásuvka 12 V* v zavazadlovém prostoru je pod
napětím stále.
Výstupy AUX/USB* mohou být využity audio
systémem vozidla k přehrávání hudby z MP3
přehrávače atd.
důležité
Při používání zásuvky 12 V v zavazadlovém
prostoru při vypnutém motoru může dojít k
vybití akumulátoru.
DRIVe*
Funkce DRIVe aktivuje program, který řidiči pomůže snížit spotřebu paliva a emise.
S funkcí Start/Stop může být při jízdě s častými zastávkami motor automaticky přepnut do režimu
stop/start.
Funkci DRIVe lze vypnout. Svítící kontrolka v tlačítku označuje, že je funkce aktivní.
Některé modely jsou vybaveny tímto tlačítkem:
PALUBNÍ POČÍTAČ A DENNÍ POČÍTADLA KILOMETRŮ
1 Nízká hladina paliva v nádrži. Pokud se
2
3
4
5
6
7
rozsvítí tato kontrolka, dotankujte palivo co
nejdříve.
T1 & T2 – nezávislá denní počítadla, která
jsou vždy zapnutá.
Palivoměr. Šipka symbolu ukazuje na stranu
vozidla, na které je umístěno víčko palivové
nádrže.
Displej, palubní počítač. Vyberte funkci
pomocí ovladače (8).
Hodiny. Nastavení v systému menu
MY CAR nebo pomocí (6).
Krátkým stisknutím tohoto tlačítka přepnete
mezi T1 & T2.
Dlouhým stisknutím vynulujete aktuální
počítadlo.
Nastavení hodin: Otočte do krajní polohy a
pak za krajní polohu s "kliknutím".
Stisknutím tlačítka zobrazíte/smažete zprávu.
8 Otočením kolečka zobrazíte volby palubního počítače.
9 Krátkým stisknutím se vynuluje aktuální
funkce palubního počítače.
Dlouhým stisknutím se vynulují všechny
funkce palubního počítače.
poznámka
Text displeje _ _ _ km do prázdné nádrže
zobrazovaný na displeji udává odhadovanou
vzdálenost na základě předchozích jízdních
podmínek.
Seřízení volantu
VÝSTRAHA
Volant seřizujte vždy před jízdou - nikdy ne
během jízdy.
1. Uvolněte aretaci.
2. Proveďte seřízení.
Systém podpory řidiče
Detekce chodců (detektor chodců před
vozidlem) nevydá výstrahu ani nezasáhne
brzděním při rychlostech nad 80 km/h a
nepracuje za soumraku a v tunelech.
Funkce nemůže detekovat chodce, který:
• je částečně zakrytý,
• je menší než 80 cm,
• je oblečen do oblečení, které zakrývá
obrysy jeho těla.
City Safety™ a systém varování před kolizí s
automatickou-brzdou & detekce chodců*
Tyto funkce pomáhají řidiči odvrátit kolizi v
situacích, kdy změny v dopravním provozu před
vozidlem kombinované s nepozorností řidiče
mohou vést k dopravní nehodě.
Funkce je aktivní při rychlostech pod 50 km/h
a pomáhá řidiči sledovat provoz před vozidlem
pomocí laserového senzoru umístěného v horní
části čelního skla.
Systém City Safety™ pomáhá předejít nehodě,
pokud je rozdíl rychlosti vašeho vozidla a vozidla
vpředu nižší než 15 km/h.
Pokud je rozdíl rychlosti vyšší, nelze nehodě
předejít, sníží se však rychlost počátečního
nárazu. Systém City Safety je navržen tak, aby
se aktivoval co nejpozději a nedocházelo tak ke
zbytečným zásahům.
Ostatní systémy podpory řidiče
Vozidlo může být vybaveno různými systémy,
které řidiči pomáhají například včas zabrzdit,
udržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních
vozidel a zaznamenat vozidla jedoucí stejným
směrem v tzv. mrtvém úhlu nebo udržovat
správnou polohu při jízdě v jízdním pruhu:
• Adaptivní tempomat (manuální)*
• Adaptivní tempomat s funkcí Queue Assistant (automatický)*
• Upozornění na vzdálenost*
• BLIS – (informační systém mrtvého úhlu)*
• Kontrola bdělosti řidiče*
• Upozornění na vybočení z jízdního pruhu*
Více informací k těmto funkcím a jejich omezeních naleznete v uživatelské příručce, kapitola
"Komfort a radost z jízdy".
výstraha
Za správný způsob jízdy a bezpečnou vzdálenost přizpůsobenou rychlosti jízdy vždy
odpovídá řidič.
Systém city safety™ je podpůrný nástroj
řidiče a nikdy nemůže nahradit pozornost
řidiče nebo jeho odpovědnost za bezpečné
řízení vozidla.
EBA - Asistence při nouzovém
brzdění
Péče o vozidlo
Funkce asistence při nouzovém brzdění
EBA pomáhá zvýšit brzdnou sílu a tím zkrátit
brzdnou dráhu. Systém EBA se aktivuje při
prudkém zabrzdění. Pokud je systém EBA
aktivován, stlačuje se brzdový pedál o trochu
více než je obvyklé.
- Sešlápněte (a držte) brzdový pedál tak
dlouho, jak je to nutné - při uvolnění pedálu se
se brzdný účinek zcela přeruší.
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než
mytí v automatické myčce. Nový lak je také
náchylnější k poškození. Z tohoto důvodu je
pro první měsíce u nového vozu doporučeno
ruční mytí.
Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte, že nečistoty a kamínky mohou
poškrábat lak.
ovládací prvky světel
A
B
Světelná houkačka.
Přepínání dálkových/tlumených světel a
doprovodného osvětlení při odchodu
Osvětlení displeje a přístrojů
Zadní mlhové světlo (pouze strana
řidiče)
Automatická tlumená světla. Světelná
houkačka funguje, ne však trvalé zapnutí dálkových světel.
Obrysová světla
Tlumená světla. Zhasnou při vypnutí
motoru. Dálková světla mohou být
zapnuta
Otevře víčko palivové nádrže
Ruční nastavení sklonu světlometů (u
xenonových světlometů* automatické)
Odemyká víko zavazadlového prostoru
Parkovací brzda
Zapnutí
– Stiskněte tlačítko. Dokud nebude parkovací
brzda zcela zapnutá, výstražná kontrolka bliká.
Po úplném zapnutí zůstane svítit.
Vypnutí
1. Klíč je v poloze 0 nebo I.
2. Sešlápněte brzdový pedál a lehce vytáhněte
tlačítko.
Automatické vypnutí
– Rozjeďte se. (U vozidel s automatickou
převodovkou musí být zapnutý bezpečnostní
pás.)
TP 15005 (Czech). AT 1220. Printed in Sweden, Göteborg 2012. Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
Přední mlhová světla
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement