Volvo S80 2014 Late Quick Guide

Volvo S80 2014 Late Quick Guide
web edition
quick guide
VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!
V této složce najdete nejčastěji používané funkce ve vozidle. Uživatelská příručka a ostatní příručky obsahují
důležité informace se všemi bezpečnostními pokyny a výstrahami.
Následující symboly znamenají:
Na obrázcích v přehledu jsou zobrazeny různé díly.
Podrobné pokyny.
Je naprosto nezbytné přečíst si uživatelskou příručku.
Na poslední stránce jsou uvedeny důležité informace, varování a bezpečnostní pokyny, které si
musíte přečíst.
Možnosti jsou označeny hvězdičkou *.
Další podrobnosti o svém voze najdete na www.volvocars.com
01 Startování a jízda
04 Funkce ve vaše voze
Dálkový ovladač s klíčem
Ovládání klimatizace
Bezklíčový systém Keyless*
Ovládání světlometů
Startování a vypnutí motoru
Sdružená přístrojová deska
Parkovací brzda
Systém infotainment
Stěrače
Telefon*
Externí audio zařízení
Tlačítka na středové konzole
Nastavení v systému menu
02 Podpora řidiče ve voze
BLIS*
Funkce Start/Stop*
Ochrana chodců*
05 Tipy
Čerpání paliva
Péče o vozidlo
Otevření všech oken
Úložné prostory
03 Prostředí ve voze
Nastavení sedadla
Nastavení volantu
Sklopení zadního sedadla
Střešní okno*
Zásuvky AUX/USB* a 12 V
Jak funguje dálkový ovladač s klíčem?
01
Odemkne dveře a víko zavazadlového prostoru a
vypojí alarm*. Lze nastavit v systému MY CAR.
Zamyká boční dveře, víko zavazadlového prostoru a
zapíná alarm.
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Jedním stisknutím odemknete víko zavazadlového
prostoru. Dvě stisknutí víko pootevřou.
Informace* o vozidle.
Funkce nouzového tlačítka.
Do dálkového ovladače s klíčem lze uložit různá nastavení,
a to včetně nastavení vnějších zrcátek a elektricky
ovládaného sedadla řidiče* - viz uživatelská příručka.
Co označují kontrolky* dálkového ovladače s
klíčem?
01
Stále svítící zelené světlo: Vozidlo je zamknuté.
Stále svítící žluté světlo: Vozidlo je odemknuté.
Stále svítící červené světlo: Je spuštěn alarm.
Střídavě blikající červené světlo u obou kontrolek:
Alarm byl spuštěn před méně než 5 minutami.
Jak funguje bezklíčový systém Keyless*?
Klíč může po celou dobu zůstat třeba ve vaší kapse.
Zamyká a zapojuje alarm
–– Stiskněte černé tlačítko na zadní straně kliky.
Odemknutí a vypnutí alarmu vozidla
–– Uchopte kliku dveří a obvyklým způsobem otevřete
dveře, nebo lehce stiskněte pogumovanou přítlačnou
plochu na víku výklopných dveřích.
01
Jak nastartuji motor?
01
Zatlačte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování.
Sešlápněte spojkový nebo brzdový pedál.
Krátce stiskněte a uvolněte tlačítko START/STOP
ENGINE - motor nastartuje.
Jak mohu vypnout motor?
01
Krátce stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE motor se vypne.
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem ze spínače zapalování.
Jak se používá parkovací brzda?
01
Zapnutí
Sešlápněte brzdový pedál.
Stiskněte ovladač PUSH LOCK/PULL RELEASE
- výstražná kontrolka na sdružené přístrojové desce
začne blikat. Jakmile kontrolka svítí nepřerušovaně,
parkovací brzda je aktivována.
Uvolněte brzdový pedál.
Vypnutí
Sešlápněte brzdový pedál.
Potáhněte ovládač PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Jak mám spustit stěrače čelního skla a
dešťový senzor*?
01
Pokud chcete spustit stěrače čelního skla, posuňte páčku
dolů. Pokud chcete čelní sklo setřít jednou, posuňte páčku
nahoru.
Zapnutí a vypnutí dešťového senzoru.
Nastaveni citlivosti dešťového senzoru nebo intervalu
cyklovače stěračů.
Jak funguje systém BLIS do*?
02
Systém BLIS (systém informování o mrtvém úhlu) upozorňuje na vozidla v mrtvém úhlu.
–– Systém BLIS se aktivuje při nastartování motoru a
deaktivuje se/znovu aktivuje stisknutím tlačítka.
Jak mám používat funkci Start/Stop*?
02
Manuální převodovka
Vypněte motor: Vyřaďte spojku, zařaďte převodovku do
neutrálu a uvolněte spojkový pedál.
Nastartujte motor: Sešlápněte spojkový pedál.
Automatická převodovka
Vypněte motor: Zastavte vozidlo pomocí brzdového pedálu
a udržujte brzdový tlak.
Nastartujte motor: Uvolněte tlak nohy na brzdový pedál.
Svítící kontrolka v tlačítku označuje, že je funkce aktivní.
Jak funguje ochrana chodců*?
02
Vozidlo je vybaveno systémem varování před kolizí s
automatickou aktivací brzd a detekcí chodců. Tento
systém dokáže v případě vozidel, cyklistů a chodců varovat,
přibrzdit resp. zastavit.
Tato funkce představuje pouze pomůcku a nefunguje ve
všech situacích - například nevidí částečně zakryté chodce
a chodce, kteří jsou menší než 80 cm.
Je nezbytné tuto funkci důkladně pochopit - viz
uživatelská příručka.
Jak mohu nastavit sedadlo?
03
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku.
Zvednutí/snížení sedadla.
Posuňte sedadlo dopředu/dozadu.
Nakloňte opěradlo.
Uložení nastavení elektricky ovládaného sedadla*.
Tlačítka paměti elektricky ovládaného sedadla*.
Uložení nastavení:
Během tisknutí jednoho z paměťových tlačítek držte stisknuté tlačítko, abyste uložili nastavení.
Nastavení elektricky ovládaného sedadla lze uložit
rovněž do dálkového ovladače s klíčem* - viz uživatelská příručka.
Jak mohu nastavit volant?
03
Uvolněte aretaci.
Volant posuňte dopředu/dozadu a nahoru/dolů.
Aktivujte pojistku.
Jak mohu sklopit zadní sedadlo?
03
Dvoudílné opěradlo lze složit dopředu - oba díly najednou
nebo každý díl samostatně.
Potáhněte rukojeť resp. rukojeti.
Sklopte opěradlo dopředu. Pokud budete sklápět
dolů širokou část opěradla, zcela sklopte opěrku
hlavy uprostřed.
Jak funguje střešní okno*?
Automatické maximální otevření.
Ruční otevření.
Ruční zavření.
Automatické maximální zavření.
Otevření větrací polohy.
Zavření větrací polohy.
03
Jak mohu regulovat teplotu?
04
Otočte na požadovanou teplotu v levé/pravé části
prostoru pro cestující. Na obrazovce se zobrazí zvolená teplota.
Stisknutím tlačítka AUTO zapněte automatickou
regulaci proudění vzduchu a ostatních funkcí. Na
obrazovce se objeví AUTO CLIMATE.
Jak mohu odmrazit čelní sklo?
04
Stisknutím aktivujte elektrické vyhřívání čelního skla*
- na obrazovce se rozsvítí symbol (1).
Dalším stisknutím aktivujete rovněž maximální proudění vzduchu na čelní sklo a boční skla - rozsvítí se
symboly (1) a (2).
Dalším stisknutím obě funkce vypnete - nesvítí žádný
symbol.
Bez elektrického ohřevu: Stisknutím aktivujete/deaktivujete proudění vzduchu.
Jak funguje automatické ovládání světlometů? 04
V režimu AUTO jsou k dispozici následující možnosti:
• Systém automaticky přepíná mezi denními provozními
světly a potkávacími světly.
• Dálkové světlomety lze aktivovat, když svítí potkávací
světla.
• Lze použít aktivní světlomety (AHB)*, které ztlumí a
aktivují automaticky dálková světla.
• Aktivuje se detekce tunelů*.
Jak se ovládá palubní počítač?
04
Stisknutím tlačítka OK otevřete menu palubního
počítače a aktivujete položku. Zpráva zhasne.
Kolečkem procházíte mezi jednotlivými položkami
palubního počítače.
Stisknutím tlačítka RESET vynulujete hodnoty ve
zvoleném nastavení palubního počítače a vrátíte se
ve struktuře menu zpět.
Jak mohu vynulovat palubní počítač?
04
Otočením kolečka na páčce vlevo zvolte palubní
počítač T1 nebo T2.
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET hodnotu resetujete.
Jak mohu změnit vzhled sdružené přístrojové
04
desky?
Na digitální* sdružené přístrojové desce lze zvolit jednotlivé
motivy, např. Performance nebo Eco.
Změna motivu:
Po nastartování motoru stiskněte spínač OK na
páčce vlevo.
Otočením kolečka na páčce zvolte v nabídce položku
Motivy a potom stiskněte OK.
Otočením kolečka zvolte motiv a stisknutím tlačítka
OK výběr potvrďte.
Motiv lze uložit do paměti dálkového ovladače s
klíčem* - viz uživatelská příručka.
Jak funguje dojezd "Vzd. do prázd. paliv.
nádrže"?
04
Na sdružené přístrojové desce se zobrazí odhad možné
jízdní vzdálenosti na základě předchozích jízdních podmínek a množství paliva, které zbývá v nádrži.
Pokud se zobrazí "...km", dojezd vozidla není zaručen.
Co nejdříve dočerpejte palivo. Na obrázku je znázorněna
digitální* sdružená přístrojová deska.
Analogová sdružená přístrojová deska - viz uživatelská příručka.
Jak mohu navigovat v systému infotainment?
04
Stiskněte RADIO, Media, My CAR, NAV* nebo
TEL* a vyberte tak hlavní zdroj.
Stiskněte OK/MENU nebo kolečko* na volantu -v
hlavním menu systému se otevře zvolený zdroj.
Otočením ovladače TUNE nebo kolečka navigujete v
menu.
Stisknutím tlačítka OK/MENU nebo kolečka provedete výběr v menu.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT se v systému menu
vrátíte zpátky, zrušíte funkci nebo vymažete zadané
znaky.
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT přejdete zpátky
na normální zobrazení nebo, pokud se nacházíte v
normálním zobrazení, přejdete na zobrazení hlavního
zdroje.
Tipy:
Chcete-li přejít do menu zkratek v režimu NAV nebo TEL,
stiskněte jednou NAV nebo TEL. Dalším stisknutím se
vrátíte zpátky do režimu normálního zobrazení.
Jak mohu zapnout a vypnout systém
infotainment?
04
Krátkým stisknutím aktivujete systém.
Dlouhým stisknutím (dokud obrazovka nezhasne)
systém deaktivujete.
Vypnutí zvuku (MUTE - ztlumení): Krátce stiskněte - dalším
stisknutím aktivujete znovu.
Upozorňujeme, že celý systém Sensus (a to včetně navigace* a funkcí telefonu*) se spouští a vypíná současně.
Jak mám připojit telefon se systémem
Bluetooth®?
04
Stiskněte TEL* na středové konzole.
Nastavte externí zařízení, aby bylo viditelné a mohlo
být vyhledáno přes Bluetooth®.
Stiskněte OK/MENU a postupujte podle pokynů
na obrazovce. Zařízení je nyní připojeno a může být
ovládáno z vozidla.
V budoucnu se telefon připojí k vozidlu automaticky.
Neúspěšné připojení - viz uživatelská příručka.
Jak mohu telefonovat?
04
Stiskněte TEL* na středové konzole.
Zadejte požadované číslo nebo otočte kolečko na volantu dolů (otevře se telefonní seznam) nebo nahoru
(otevře se seznam hovorů).
Stisknutím tlačítka číslo vytočíte.
Hovor se přeruší stisknutím tlačítka EXIT.
Další možnosti, jak volat telefonem - viz uživatelská
příručka.
Jak mohu převzít hovor*?
04
–– Stisknutím kolečka převezmete příchozí hovory.
Hovor se odmítne/přeruší stisknutím tlačítka EXIT.
Další možnosti, jak reagovat na telefon, - viz uživatelská příručka.
Jak mohu připojit externí audio zařízení?
04
Připojte externí zařízení přes vstup AUX nebo port
USB* na středové konzole.
Stiskněte tlačítko MEDIA.
Otočte TUNE na požadovaný zdroj audio.
Stiskněte OK/MENU.
Další připojení externího zařízení - viz uživatelská
příručka.
Jak mohu nastavit cíl GPS*?
04
Stisknutím tlačítka NAV spustíte navigační systém zobrazí se mapa.
Ještě jednou stiskněte NAV a zvolte Zadejte
adresu pomocí OK/MENU.
Pomocí kolečka nebo numerické klávesnice na středové konzole zadejte kritérium resp. kritéria hledání.
Potom zvolte Nastavit jediný cíl nebo Přidat jako
waypoint a stiskněte OK/MENU.
Další informace a odchylky od trhu pro navigaci - viz samostatný doplněk*.
Jaká nastavení lze upravit v systému menu?
04
Systém menu MY CAR se používá pro celou řadu funkcí
vozidla, např. nastavení hodin, zrcátek na dveřích a zámků.
Použití tlačítek - viz předchozí kapitola "Jak se naviguje v
menu systému infotainment".
Jak mohu nastavit hodiny?
04
Navigujte na Nastavení > Nastavení systému >
Čas v systému MY CAR.
Stisknutím tlačítka OK/MENU aktivujte rámeček pro
hodiny. Otočením ovladače TUNE nastavte hodiny a
deaktivujte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Otočením ovladače TUNE zvolíte rámeček pro minuty. Potom stiskněte OK/MENU. Otočením ovladače
TUNE aktivujete nastavení minut. Stisknutím tlačítka
OK/MENU funkci deaktivujete.
Otočením ovladače TUNE zvolíte OK. Potom stiskněte OK/MENU.
Jak mám čerpat palivo?
–– Pomocí tlačítka na panelu osvětlení otevřete dvířka
hrdla palivové nádrže - po uvolnění tlačítka se dvířka
otevřou.
Šipka na symbolu sdružené přístrojové desky ukazuje, na
které straně se dvířka hrdla palivové nádrže nacházejí.
05
Jak mám mýt svůj vůz?
05
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než mytí v automatické myčce. Nový lak je také náchylnější k poškození. Z
tohoto důvodu je pro první měsíce u nového vozu doporučeno ruční mytí.
Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte, že
nečistoty a kamínky mohou poškrábat lak.
Jak mám čistit kožené čalounění*?
05
Aby si kůže zachovala svůj vzhled, musí být pravidelně
udržována. Z tohoto důvodu doporučujeme kožené čalounění čistit pomocí sady Volvo Leather Care 1krát až 4krát
ročně. Sadu Volvo Leather Care můžete koupit u svého
prodejce Volvo.
Jak mohu otevřít najednou všechna okna?
05
Dálkový ovladač s klíčem (viz vyobrazení)
–– Dlouhým stisknutím odemykacího tlačítka na dálkovém
ovladači s klíčem otevřete najednou všechna boční
okna*.
Centrální zamykání
–– Dlouhým stisknutím tlačítka centrálního zamykání na
dveřích řidiče otevřete současně všechna boční okna*.
Kde se nacházejí úložné schránky?
05
Zde jsou znázorněny některé z úložných schránek ve
vozidle.
Informace o rozmístění dalších úložných schránek
najdete v uživatelské příručce.
Kde se nacházejí zásuvky AUX/USB* a 12 V?
05
Aby 12V zásuvky v prostoru pro cestující fungovaly, musí být
dálkový ovladač s klíčem v poloze I. 12V zásuvka* v zavazadlovém prostoru je vždy aktivní.
Jak funguje bezklíčový systém Keyless*?
Elektromagnetická pole a vlnění mohou rušit funkci Keyless. Neumísťujte dálkový ovladač s klíčem do blízkosti mobilního telefonu nebo
kovového předmětu.
Jak nastartuji motor?
Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu. Jedná se o součást systému efektivního řízení emisí
Volvo. Během studeného startu mohou některé vznětové motory kvůli žhavení startovat se zpožděním.
Jak funguje systém BLIS*?
Systém BLIS je doplněk - nenahrazuje bezpečný styl jízdy ani použití zpětných zrcátek. Systém BLIS nefunguje v ostrých zatáčkách a když
vozidlo couvá.
Jak funguje ochrana chodců*?
Tato funkce nedokáže detekovat všechny chodce ve všech situacích. Například nevidí částečně zakryté chodce, lidi v oděvech, jež skrývají
tvar těla, a chodce s výškou pod 80 cm. Tato funkce nedokáže detekovat všechny cyklisty ve všech situacích. Například nevidí částečně
zakryté cyklisty, cyklisty v oděvech, jež skrývají tvar těla, a cyklisty, kteří se přibližují z boku. Za správný způsob jízdy a bezpečnou vzdálenost
odpovídající rychlosti jízdy vždy odpovídá řidič.
Jak mohu nastavit volant?
Volant seřizujte (po nastavení sedadla) vždy před jízdou - nikoliv během jízdy.
Jak mohu sklopit zadní sedadlo?
Opěradla musíte po zvednutí zajistit. V případě prudkého brzdění či nehody tím zabráníte poranění osob. Pokud se sklápí dolů opěradlo
zadního sedadla, nesmí být na tomto opěradle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být připoutány. Jinak hrozí nebezpečí poškození
čalounění zadního sedadla. Pokud se opěradla sklopí dolů, opěrky hlavy se musí mírně posunout dopředu, aby se nezachytily o sedák.
Jak funguje střešní okno*?
Pohyblivé díly střešního okna mohou zachytit děti, ostatní cestující a předměty. Střešní okno nastavujte vždy opatrně. Když opouštíte
vozidlo, vezměte si dálkový ovladač s klíčem s sebou.
Jak funguje dojezd "Vzd. do prázd. paliv. nádrže"?
Při změně stylu jízdy se může stát, že některé indikace nebudou správné.
Jak mám čistit kožené čalounění*?
Některá barevná oblečení (např. oděvy z džínoviny a úsně) mohou způsobit změnu zabarvení čalounění. Nikdy nepoužívejte silná rozpouštědla - mohli byste čalounění poškodit.
Kde se nacházejí zásuvky AUX/USB* a 12 V?
Z každé zásuvky se smí odebírat maximálně 10 A (120 W).
Další podrobnosti o svém voze se dozvíte na www.volvocars.com
TP 17020 (Czech). AT 1346. Printed in Sweden, Göteborg 2013. Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Jak mohu nastavit sedadlo?
Sedadlo řidiče si upravte před tím, než se s vozidlem rozjedete - nikoliv během jízdy. Zkontrolujte, zda je vozidlo zajištěno. V případě prudkého brzdění či nehody tím zabráníte poranění osob.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement