Volvo S80 2014 Late Uživatelská příručka

Volvo S80 2014 Late Uživatelská příručka
WEB EDITION
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo
radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl
bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější automobily na světě. Vaše Volvo bylo
zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální
požadavky na bezpečnost a ochranu životního
prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla,
doporučujeme Vám, abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě, které jsou
uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
01 Úvod
Seznámení s uživatelskou příručkou.........
Zaznamenávání údajů...............................
Příslušenství a zvláštní výbava..................
Změna vlastnictví vozů se systémem
Volvo On Call*...........................................
Informace na Internetu..............................
Filosofie společnosti Volvo na ochranu
životního prostředí....................................
Uživatelská příručka a prostředí...............
Vrstvená skla.............................................
02 Bezpečnost
13
15
16
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech......................................................
Bezpečnostní pás - nasazení....................
Bezpečnostní pás - uvolnění.....................
Bezpečnostní pás - těhotenství................
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu..
Předpínač bezpečnostního pásu..............
Bezpečnost - výstražný symbol................
Systém airbagů.........................................
Airbag řidiče..............................................
Airbag spolujezdce...................................
Airbag spolujezdce - aktivace/deaktivace*.........................................................
Boční airbag (SIPS)...................................
Boční airbag (SIPS) - dětská autosedačka/dětský autosedák...........................
Hlavový airbag (IC)....................................
Obecné informace o systému WHIPS
(ochrana před poraněním krční páteře).....
WHIPS - dětské sedačky..........................
WHIPS - poloha těla na sedadle...............
Pokud systém zareaguje...........................
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu.......................................................
22
23
23
23
24
25
25
26
27
27
Bezpečnostní režim - pokus o nastartování vozidla...............................................
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla.........
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí.
Dětské sedačky.........................................
Dětské sedačky - umístění........................
Dětská sedačka - ISOFIX..........................
ISOFIX - velikostní třídy............................
ISOFIX - druhy dětských sedaček............
Dětské sedačky - horní upevňovací body.
01 02 02
2
17
17
18
20
20
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
28
30
31
31
32
33
33
34
35
36
37
37
38
43
43
44
45
47
Obsah
03 Přístroje a ovládací prvky
Přístroje a ovládání, vozidlo s levostranným řízením - přehled...............................
Přístroje a ovládání, vozidlo s pravostranným řízením - přehled...............................
Sdružená přístrojová deska......................
Analogová sdružená přístrojová deska přehled......................................................
Digitální sdružená přístrojová deska přehled......................................................
Eco guide & Power guide*........................
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek...................................................
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů................................
Teploměr venkovní teploty........................
Dílčí počítadlo kilometrů...........................
Hodiny.......................................................
Volvo Sensus............................................
Polohy klíče...............................................
Polohy klíče - funkce na různých úrovních...........................................................
Sedadla, přední.........................................
Sedadla, přední - elektricky ovládaná......
Paměť klíče* v dálkovém ovladači s klíčem...........................................................
Sedadla, zadní..........................................
49
Sedadla - Executive..................................
Volant........................................................
Vyhřívání* volantu......................................
Spínače světel...........................................
Obrysová světla........................................
Denní světla..............................................
Detekce tunelů*.........................................
Dálková/potkávací světla..........................
Aktivní dálkové světlomety*......................
Aktivní xenonové světlomety*...................
Zadní světlo do mlhy.................................
Brzdové světlo..........................................
Výstražná funkce ukazatelů směru...........
Ukazatele směru.......................................
Osvětlení interiéru.....................................
Doprovodné osvětlení při odchodu..........
Doprovodné osvětlení při příchodu...........
Světlomety - seřízení projekce světlometů..........................................................
Stěrače a ostřikovače...............................
Elektrické ovládání oken...........................
Sluneční clona*.........................................
Vnější zpětná zrcátka................................
72
74
75
75
77
78
78
79
80
81
82
83
83
84
84
86
86
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka vyhřívání.................................................... 96
Zpětné zrcátko - vnitřní............................. 96
Kompas*................................................... 97
Střešní okno*............................................. 98
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska...................................................... 100
Přehled menu - sdružená přístrojová
deska...................................................... 101
Zprávy..................................................... 101
Zprávy - použití....................................... 102
MY CAR.................................................. 103
Palubní počítač....................................... 104
Palubní počítač - sdružená přístrojová
deska "Analog"....................................... 105
Palubní počítač - sdružená přístrojová
deska "Digital"........................................ 109
Palubní počítač - doplňkové informace.. 112
Palubní počítač - statistika jízdy*............ 113
03 03 03
52
55
55
56
59
60
61
63
64
64
65
66
67
68
69
70
71
87
91
92
94
94
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3
Obsah
04 Ovládání klimatizace
Všeobecné informace o klimatizaci........ 115
Skutečná teplota..................................... 116
Snímače - ovládání klimatu..................... 116
Γištění vzduchu...................................... 116
Γištění vzduchu - filtr prostoru pro cestující............................................................ 117
Γištění vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*...................................... 117
Γištění vzduchu - IAQS*......................... 118
Γištění vzduchu - materiál...................... 118
Nastavení menu - ovládání klimatu......... 118
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující 119
Elektronická klimatizace - ECC............... 121
Vyhřívaná přední sedadla*...................... 122
Vyhřívané zadní sedadlo*........................ 122
Větraná přední sedadla*.......................... 123
Ventilátor................................................. 124
Automatická regulace............................. 124
Regulace teploty v prostoru pro cestující 124
Klimatizace.............................................. 125
Odmlžení a odmrazení čelního skla........ 125
Rozvod vzduchu - recirkulace................ 126
Rozvod vzduchu - tabulka...................... 128
05 Nakládání a ukládání
Nezávislé topení a vyhřívání motoru
a prostoru pro cestující*..........................
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru pro cestující* - přímé spuštění/
okamžité zastavení..................................
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
motoru a prostoru pro cestující* - časovač..........................................................
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy....................................
Nezávislé topení*....................................
Přídavné nezávislé topení*......................
Elektrické nezávislé topení*....................
130
Úložné prostory.......................................
Věšák na šaty..........................................
Středový tunel.........................................
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník*..............................................
Schránka v přístrojové desce.................
Vykládané koberce*................................
Toaletní zrcátko.......................................
Tunelová konzola - 12V zásuvky.............
Chladnička a brýle..................................
Nakládání................................................
Nakládání - dlouhý náklad......................
Nakládání - otvor na lyže........................
Náklad na střeše.....................................
Upevňovací oka......................................
Nakládání - držák tašky..........................
Elektrická zásuvka 12 V, zavazadlový
prostor*...................................................
04 04 05
4
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
131
131
133
135
135
136
138
140
140
140
141
141
141
142
143
144
145
145
146
146
147
147
Obsah
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s čepelí klíče................
Dálkový ovladač - ztráta ........................
Paměť v klíči*..........................................
Indikace zamykání/odemykání - nastavení..........................................................
Imobilizér.................................................
Dálkově ovládaný imobilizér s vyhledávacím systémem.........................................
Dálkový ovladač - funkce........................
Dálkový ovladač s klíčem - dosah..........
PCC* - speciální funkce..........................
PCC* - dosah..........................................
Odnímatelná čepel klíče..........................
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí..........................................................
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání
dveří........................................................
Utajené uzamčení*..................................
Dálkový ovladač/PCC - výměna baterie.
Keyless drive*..........................................
Keyless drive* - dosah PCC....................
Keyless drive* - bezpečné zacházení
s PCC......................................................
Keyless drive* - rušení funkce PCC........
Keyless drive* - zamykání.......................
07 Podpora řidiče
150
150
150
Keyless drive* - odemykání.....................
Keyless drive* - odemknutí čepelí klíče .
Keyless drive* - paměť v klíči..................
Keyless drive* - nastavení zámku...........
Keyless drive* - umístění antény.............
Zamykání/odemykání - zvenku...............
Zamykání/odemykání - zevnitř................
Funkce úplného větrání...........................
Zamykání/odemykání - schránka
v palubní desce.......................................
Zamykání/odemykání - víko zavazadlového prostoru..........................................
Funkce „deadlock“*................................
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace...................................................
Dětské bezpečnostní pojistky - elektrická
aktivace*..................................................
Alarm.......................................................
Kontrolka alarmu.....................................
Alarm - automatické opětovné zapojení.
Alarm - dálkový ovladač s klíčem nefunguje.........................................................
Zvukový signál........................................
Omezený režim alarmu...........................
162
162
163
163
164
164
165
166
Aktivní podvozek - Four C*.....................
Systém řízení stability a trakce (DSTC)...
Systém řízení stability a trakce (DSTC) použití.....................................................
Systém řízení stability a trakce (DSTC) symboly a zprávy....................................
Informace o dopravních značkách (RSI)*
Informace o dopravních značkách (RSI)*
- použití...................................................
Informace o dopravních značkách (RSI)*
- omezení................................................
Tempomat*.............................................
Tempomat* - správa rychlosti.................
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim..............................
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti...................................................
Tempomat* - deaktivace.........................
Adaptivní tempomat - ACC*...................
Adaptivní tempomat* - funkce................
Adaptivní tempomat* - přehled...............
Adaptivní tempomat* - správa rychlosti..
Adaptivní tempomat* - nastavení časového intervalu..........................................
Adaptivní tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní režim......................
06 06 07
151
151
152
152
153
154
155
155
156
156
157
158
159
160
160
161
161
166
166
168
169
169
170
171
171
172
172
172
174
174
175
176
177
177
179
180
180
181
182
182
182
183
185
186
187
187
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
5
Obsah
Adaptivní tempomat* - předjíždění jiného
vozidla.....................................................
Adaptivní tempomat* - deaktivace..........
Adaptivní tempomat* - Queue Assist......
Adaptivní tempomat* - přepínání tempomatu........................................................
Radarový snímač....................................
Radarový snímač - omezení...................
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření................................................
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
Funkce sledování vzdálenosti*................
Upozornění na odstup* - omezení..........
Distance Alert* - symboly a zprávy.........
City Safety™...........................................
City Safety™ - funkce.............................
City Safety™ - ovládání..........................
City Safety™ - omezení..........................
City Safety™ - laserový senzor...............
City Safety™ - symboly a zprávy............
Systém varování před kolizí*...................
Upozornění na nebezpečí kolize* funkce.....................................................
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů......................................
188
189
189
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců......................................
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití............................................................
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení............................................
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače......................
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy...................................................
Systém sledování bdělosti řidiče*...........
Driver Alert Control (DAC)*......................
Driver Alert Control (DAC)* - použití........
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy...................................................
Lane Departure Warning (LDW)*.............
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
Lane Departure Warning (LDW) - ovládání.........................................................
Lane Departure Warning (LDW) - omezení..........................................................
Lane Departure Warning (LDW) - symboly a hlášení..........................................
Parkovací asistent*.................................
Parkovací asistent* - funkce...................
Parkovací asistent* - zadní.....................
210
Parkovací asistent* - přední....................
Parkovací asistent* - indikace poruchy...
Parkovací asistent* - čištění čidel...........
Parkovací kamera...................................
Parkovací kamera - nastavení.................
Parkovací kamera - omezení..................
BLIS* (informační systém mrtvého úhlu).
BLIS* (Blind Spot Information System) použití.....................................................
BLIS - symboly a zprávy.........................
Nastavitelná síla řízení*...........................
07 07 07
6
191
191
191
193
194
196
197
198
199
199
200
201
203
205
206
207
208
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
211
213
214
216
218
218
219
220
222
222
223
224
225
227
227
228
229
230
230
231
233
234
234
235
237
238
Obsah
08 Startování a jízda
Alcolock*................................................. 240
Alcolock* - funkce a použití.................... 240
Alcolock* - uložení.................................. 241
Alcolock* - před nastartováním motoru.. 241
Alcolock* - nezapomeňte........................ 242
Alcolock* - symboly a textové zprávy..... 243
Startování motoru................................... 244
Vypnutí motoru........................................ 245
Zámek řízení............................................ 246
Dálkové startování (ERS)*....................... 246
Dálkové startování (ERS) - ovládání........ 247
Dálkové startování (ERS) - symboly a hlášení.......................................................... 248
Startování motoru – Flexifuel.................. 249
Startování s pomocnou batérií................ 251
Převodovky............................................. 252
manuální převodovka.............................. 252
Indikátor řazení převodových stupňů*.... 253
Automatická převodovka -- Geartronic*. 253
Automatická převodovka -- Powershift*. 257
Blokování páky voliče............................. 259
Pomoc při startování do kopce (HSA)*... 260
Start/Stop*.............................................. 260
Start/Stop* - funkce a použití................. 261
Start/Stop* - motor nevypne...................
Start/Stop* - automatické vypnutí
motoru.....................................................
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje....................................................
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka...........
Start/Stop* - nastavení............................
Start/Stop* - symboly a zprávy...............
ECO*.......................................................
Pohon všech kol – AWD*........................
Nožní brzda.............................................
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém.....................................................
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů směrů...............................................
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace............................................
Parkovací brzda......................................
Jízda ve vodě..........................................
Přehřátí....................................................
Jízda s otevřenými dveřmi zavazadlového prostoru..........................................
Přetížení - baterie spouštěče..................
Před dlouhou cestou...............................
263
Jízda v zimě............................................
Klapka plnicí trubky palivové nádrže otevření/zavření.......................................
Dvířka hrdla palivové nádrže - manuální
otevírání..................................................
Doplňování paliva....................................
Palivo - použití........................................
Palivo - benzín........................................
Palivo - nafta...........................................
Katalyzátor..............................................
Palivo - bioethanol E85...........................
Filtr sazí vznětových motorů (DPF).........
Ekonomická jízda....................................
Jízda s přívěsem.....................................
Jízda s přívěsem - mechanická převodovka......................................................
Jízda s přívěsem - automatická převodovka......................................................
Tažná konzola/tažná tyč.........................
Demontovatelná tažná tyč - uložení.......
Demontovatelná tažná tyč - specifikace.
Demontovatelná tažná tyč - připevnění/
demontáž................................................
Stabilizace přívěsu - TSA........................
Tažení......................................................
280
08 08 08
264
265
265
266
267
269
271
271
272
272
273
274
278
278
279
279
280
281
281
281
282
283
283
285
285
286
286
287
288
289
289
290
290
291
293
294
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
7
Obsah
09 Kola a pneumatiky
Tažné oko............................................... 296
Odtah...................................................... 297
Pneumatiky - směr otáčení.....................
Pneumatiky - údržba...............................
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky..................................
Šrouby kol...............................................
Nářadí......................................................
Zvedák*...................................................
Zimní pneumatiky....................................
Rozměry ráfků a kol................................
Pneumatiky - rozměry.............................
Pneumatiky - index zatížení....................
Pneumatiky - rychlostní třídy..................
Výměna kol - demontáž kol....................
Výměna kol - montáž..............................
Pneumatiky - tlak vzduchu......................
Výstražný trojúhelník...............................
Výbava pro první pomoc*.......................
Nouzová oprava defektu*........................
Sada pro nouzovou opravu defektu* umístění...................................................
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled....................................................
Sada pro nouzovou opravu defektu* použití.....................................................
299
299
Sada pro nouzovou opravu defektu* kontrola................................................... 315
Sada pro nouzovou opravu defektu* huštění pneumatik................................... 316
Sada pro nouzovou opravu defektu* těsnicí hmota........................................... 316
08 09 09
8
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
301
301
302
302
303
303
304
304
305
305
308
309
310
311
311
312
312
313
Obsah
10 Údržba a servis
Servisní program Volvo...........................
Zvedání vozu...........................................
Kapota - otevření a zavření.....................
Motorový prostor - přehled.....................
Motorový prostor - kontrola....................
Motorový olej - všeobecné informace....
Motorový olej - kontrola a doplňování....
Chladicí kapalina - hladina......................
Brzdová kapalina a kapalina spojky - hladina.........................................................
Kapalina posilovače řízení - hladina.......
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy..................................................
Výměna světla.........................................
Výměna světla - světlomety....................
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů..........................
Výměna světla - potkávací světlomet.....
Výměna světla - dálkový světlomet........
Výměna světla - přídavný dálkový světlomet..........................................................
Výměna světla - směrová světla vpředu.
Výměna světla - boční obrysová světla
vpředu.....................................................
Výměna světla - zadní světlo..................
318
319
321
321
323
323
324
328
Výměna světla - umístění zadních světel
Výměna světla - osvětlení registrační
značky.....................................................
Výměna světla - osvětlení zavazadlového
prostoru...................................................
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka....................................................
Světla - specifikace ................................
Lišty stěračů............................................
Kapalina ostřikovače - doplňování..........
Akumulátor..............................................
Baterie - symboly....................................
Baterie spouštěče - výměna...................
Baterie - Start/Stop.................................
Pojistky - všeobecné informace..............
Pojistky v motorovém prostoru...............
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce......................................................
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce...........................
Pojistky - u přístrojové desky..................
Pojistky v zavazadlovém prostoru..........
Pojistky - chladná zóna motorového
prostoru...................................................
Mytí vozidla.............................................
337
Leštění a voskování................................
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva.........
Ochrana proti korozi...............................
Γištění interiéru.......................................
Poškození laku........................................
10 10 10
329
329
330
330
331
332
333
334
334
335
336
336
338
338
363
364
364
365
366
338
339
339
341
341
342
343
344
346
348
353
355
357
358
360
362
9
Obsah
11 Technické údaje
Typová označení.....................................
Rozměry..................................................
Hmotnosti...............................................
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení....................................................
Technické údaje motoru.........................
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky.......................................................
Motorový olej - kvalita a objem...............
Chladicí kapalina - kvalita a objem.........
Převodová kapalina - kvalita a objem.....
Brzdová kapalina - kvalita a objem.........
Kapalina posilovače řízení - kvalita.........
Kapalina ostřikovače - kvalita a objem...
Palivová nádrž - objem...........................
Spotřeba paliva a emise CO2.................
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách.......................................
Elektrická soustava.................................
Baterie spouštěče - specifikace.............
Typové schválení - systém dálkového
ovládání...................................................
Typové schválení - radarový systém......
12 Abecední seznam
369
371
372
Licence.................................................... 403
Symboly na displeji................................. 405
Abecední seznam................................... 408
11 11 12
373
375
377
378
380
381
383
383
383
384
385
389
391
392
393
393
Typové schválení - Bluetooth®............... 395
10
Obsah
11
ÚVOD
01 Úvod
Seznámení s uživatelskou příručkou
Správnou cestou k seznámení se s Vaším
novým vozem je přečtení této příručky, a to
v ideálním případě před Vaší první jízdou.
Budete tak mít příležitost seznámit se
s novými funkcemi, uvidíte, jak nejlépe ovládat
vůz v různých situacích a jak nejlépe využívat
všechny funkce vozu. Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným
v této příručce.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této příručce nejsou závazné.
Vyhrazujeme si právo provést změny bez
předchozího ohlášení.
©
Volvo Car Corporation
Digitální uživatelská příručka ve vozidle1
Pokud tištěná příručka odkazuje na elektronickou příručku pro uživatele, myslí se tím
příručka zobrazovaná na obrazovce ve
vozidle.
Otevřete digitální uživatelskou příručku stiskněte tlačítko MY CAR na středové konzole, stiskněte OK/MENU a vyberte možnost
Uživatelská příručka.
Jsou čtyři možnosti vyhledávání informací
v příručce pro uživatele:
1
• Hledat - Funkce vyhledávání článku.
• Kategorie - Všechny články seřazené do
kategorií.
• Oblíbené - Rychlý přístup k oblíbeným
článkům se záložkou.
Speciální texty
01
VAROVÁNÍ
Pokud hrozí nebezpečí poranění, objeví se
výstražný text.
• Quick Guide - výběr článků pro obvyklé
funkce.
POZNÁMKA
Příručka pro uživatele není k dispozici
během jízdy.
Výbava a příslušenství
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou*.
Navíc ke standardní výbavě je v této příručce
popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve
výrobním závodě) a některá příslušenství
(montovaná dodatečně).
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo
závisí na požadavcích konkrétních trhů a na
národní legislativě, místních zákonech
a předpisech.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří
do standardní výbavy a co je příslušenstvím
dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce Volvo.
DŮLEŽITÉ
Pokud hrozí riziko poškození, objeví se
text "Důležité upozornění".
POZNÁMKA
Texty označené jako UPOZORNĚNÍ obsahují rady a tipy, které usnadňují používání
např. funkcí a funkcionalit.
Poznámka pod čarou
V uživatelské příručce se v dolní části stránky
nacházejí poznámky pod čarou. Tyto informace doplňují text, ke kterému se odkazují
číslem. Pokud anotace odkazuje na text
v tabulce, potom jsou namísto číslic použita
písmena.
Textové zprávy
Ve voze jsou displeje, které zobrazují textové
zprávy. Tyto textové zprávy jsou v uživatelské
příručce zvýrazněny písmem, které je větší
a jsou vytištěny šedou barvou. Příkladem jsou
texty menu a zpráv na informačním displeji
(např. Nastavení audio).
Platí pro některé modely vozidla.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
13
01 Úvod
01
||
Štítky
Nebezpečí poškození majetku
Informace
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše
a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle
mají následující význam v sestupném pořadí
podle důležitosti varování/informace.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém nebo modrém varovném poli a informačním poli. Používají se k označení nebezpečí,
které, pokud je varování ignorováno, může
mít za následek hmotné škody.
G031590
Γerné ISO symboly na žlutém varovném poli,
bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může vyústit
ve vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.
G031593
G031592
Varování před zraněním osob
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém informačním poli.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce
nejsou přesnými kopiemi nálepek, které se
používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo
najdete na příslušných nálepkách pro váš
vůz.
Seznamy postupů
Postupy, kde jednotlivé akce musí být prováděny v určitém pořadí, jsou v uživatelské
příručce očíslovány.
14
01 Úvod
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky,
je každý krok očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
Seznamy označené písmeny odkazující
na série obrázků, kde pořadí instrukcí
není důležité.
Γíslované nebo nečíslované šipky se
používají k demonstraci pohybu.
Šipky s písmeny se používají k označení
pohybu v případě, že se nejedná o pohyb
v obou směrech.
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány
normálními čísly.
Seznamy pozic
Γísla v červených kroužcích se používají
k označení různých součástí na obrázcích. Γíslo odpovídá číslu v seznamu,
který se vztahuje k obrázku, a je u něj
uveden popis položky.
Seznamy s odrážkami
Seznamy s odrážkami se používají v seznamech bodů v uživatelské příručce.
Příklad:
•
•
Chladicí kapalina
Motorový olej
Související informace
Související informace odkazují na jiné kapitoly
obsahující související informace.
Obrázky
Zaznamenávání údajů
Obrázky v manuálu jsou někdy pouze informativní a mohou se v závislosti na vybavenosti vozidla a trhu lišit od skutečné výbavy.
Do vozu se zaznamenávají některé informace
o fungování a použití vozidla a o incidentech,
ke kterým došlo.
Pokračování
}} Pokud článek pokračuje na následující
straně, zcela vpravo dole se nachází tento
symbol.
Ve vašem voze je celá řada počítačů, které
průběžně kontrolují a monitorují provoz
a funkčnost vozidla. Některé z počítačů,
pokud zjistí závadu, mohou zaznamenat informace během běžné jízdy. Dále se informace
zaznamenávají v případě kolize nebo nehody.
Některé ze zaznamenaných informací jsou
zapotřebí k tomu, aby technici mohli diagnostikovat a odstraňovat závady ve vozidle
během servisu a údržby a aby společnost
Volvo splnila právní požadavky a ostatní
předpisy. Jelikož tyto informace přispívají
k lepšímu dorozumění faktorů, které způsobují nehody a zranění, využívá Volvo tyto
informace také pro účely výzkumu a průběžného zvyšování kvality a bezpečnosti. Mimo
jiné zde patří podrobné informace o stavu
a funkčnosti jednotlivých systémů a modulů
ve vozidle v souvislosti s motorem, plynovým
pedálem, řízením a brzdovými systémy. Tyto
informace mohou zahrnovat podrobnosti
o způsobu, jakým řidič s vozem jezdí, např.
rychlost vozidla, použití brzdového a plynového pedálu, pohyby volantu, a o informace
tom, zda řidič a spolujezdci jsou připoutáni.
Z uvedených důvodů mohou být tyto informace po jistou dobu uloženy v počítačích.
Dále se informace do počítačů ukládají
v případě kolize nebo incidentu. Tyto infor-
Pokračování z předchozí strany
|| Pokud článek pokračuje z předchozí
strany, zcela vlevo nahoře dole se nachází
tento symbol.
Související informace
•
•
Uživatelská příručka a prostředí (str. 20)
Informace na Internetu (str. 17)
01
15
01 Úvod
01
mace může společnost Volvo ukládat tak
dlouho, dokud je bude potřebovat k vývoji
a dalšímu zvyšování bezpečnosti a kvality
a dokud existují právní požadavky a ostatní
předpisy, které společnost Volvo musí vzít
v úvahu.
Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše
uvedených informací třetím stranám bez souhlasu majitele. S ohledem na národní legislativu a předpisy může být společnost Volvo
požádána o zveřejnění těchto informací např.
policii nebo jiným orgánům, které mohou
uplatnit svůj nárok dle zákona na zpřístupnění
těchto informací.
K přečtení a interpretování informací, které
počítače ve vozidle zaznamenaly, jsou
zapotřebí speciální technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy,
které uzavřely smlouvu se společností Volvo.
Společnost Volvo je odpovědna, že informace, které jsou předávány společnosti Volvo
v souvislosti se servisem a údržbou, budou
uloženy a bude s nimi nakládáno bezpečně,
přičemž nakládání s těmito informacemi musí
vyhovovat platným právním předpisům.
Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce Volvo.
16
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Příslušenství a zvláštní výbava
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Některé příslušenství funguje pouze tehdy,
když je do počítačového systému vozu nainstalován příslušný software. Společnost Volvo
proto doporučuje před instalací příslušenství,
které se připojuje k elektrické soustavě vozu
nebo má na ni vliv, vždy kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Čelní sklo odrážející teplo*
Plochy, kde není nanesena vrstva proti infračervenému záření (IR).
Rozměry
A
47 mm
B
87 mm
Γelní sklo je opatřeno teplo odrážející vrstvou
(IR), která snižuje pronikání slunečního záření
do prostoru pro cestující.
Umístění elektronických zařízení, např. transpondéru, za sklo s teplo odpuzujícím povlakem může ovlivnit jejich funkci a výkon.
Pro zajištění optimální funkce elektronických
zařízení je nutné je umisťovat v části čelního
skla, kde není nanesena teplo odpuzující
vrstva (viz zvýrazněná oblast na obrázku
nahoře).
01 Úvod
Změna vlastnictví vozů se systémem
Volvo On Call*
Je-li vozidlo vybaveno funkcí Volvo On Call,
VOC, je nutné změnit uživatele služby.
VOC představuje doplňující služby zaměřené
na bezpečnost, zabezpečení a komfort.
V případě změny majitele se musí změnit uživatel služby.
01
Informace na Internetu
Na adrese www.volvocars.com jsou další
informace týkající se vašeho vozidla.
Je-li k dispozici osobní Volvo ID, můžete se
přihlásit na My Volvo, což je osobní webová
stránka pro vás a vaše vozidlo.
Ukončení služby VOC
Pokud se změní majitel a chcete ukončit
službu VOC, kontaktujte dealera Volvo.
Pokud se změní majitel, musí se vynulovat
osobní nastavení ve vozidle na tovární nastavení2. Viz Změna majitele.
Spuštění služby VOC
Je velmi důležité, aby se změnil uživatel
služby VOC a aby původní uživatel již neměl
možnost využívat služby ve vozidle. V případě
změny vlastnictví kontaktujte prodejce Volvo.
Kód QR
K načtení kódu QR je zapotřebí čtečka kódů
QR. Tato čtečka je k dispozici jako doplňkový
program (aplikace) pro některé mobilní telefony. Γtečku kódů QR lze stáhnout např.
z App Store, Windows Phone nebo Google
Play.
Související informace
•
2
Informace na Internetu (str. 17)
Platí pouze pro vozidla, která se mohou připojit k internetu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
17
01 Úvod
01
Filosofie společnosti Volvo na
ochranu životního prostředí
G000000
Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí a je také
vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší
a nejúčinněji zdroje využívající závody na
světě.
Péče o životní prostředí je jednou ze základních hodnot společnosti Volvo Car Corporation, která ovlivňuje veškerý provoz. Také
věříme, že naši zákazníci sdílejí naši starost
o životní prostředí.
Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí a je
také vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší a nejúčinněji zdroje využívající závody
na světě. Společnost Volvo Car Corporation
je držitelem globální certifikace ISO, která
zahrnuje i ekologickou normu ISO 14001 pro
všechny továrny a některé naše další jed-
18
notky. Také od našich partnerů požadujeme,
aby se systematicky zabývali ekologickými
otázkami.
Spotřeba paliva
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou
spotřebu paliva ve všech příslušných třídách.
Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise
skleníkového plynu, oxidu uhličitého.
Řidič může ovlivnit spotřebu paliva. Více
informací si můžete přečíst v kapitole Omezení dopadů na životní prostředí.
Účinné řízení emisí
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu
„Γistý uvnitř i venku“ – konceptu, který
zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako
vysoce účinné řízení emisí. V mnoha případech jsou emise výfukových plynů hodně pod
příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu
prachu a pylu do prostoru pro cestující přes
sací otvory.
01 Úvod
Sofistikovaný systém kvality vzduchu IAQS*
(systém kvality vzduchu v interiéru) zajišťuje,
že nasávaný vzduch je čistší než vzduch
venku, který je znečištěn provozem.
Systém se skládá z elektronického čidla
a uhlíkového filtru. Nasávaný vzduch je
nepřetržitě monitorován, a pokud dojde ke
zvýšení koncentrace určitých škodlivých
plynů, například oxidu uhelnatého, přívod
vzduchu se uzavře. K takové situaci může
dojít například v husté dopravě, zácpách
a tunelech.
Pronikání oxidů dusíku, přízemního ozónu
a uhlovodíků brání uhlíkový filtr.
Interiér
Interiér vozu Volvo je navržen tak, aby byl
příjemný a pohodlný, a to dokonce i pro
osoby, které trpí astmatem a kontaktními
alergiemi. Zvýšená pozornost byla věnována
výběru materiálů vhodných pro dané
prostředí.
a nástroje pro zajištění dobré péče o životní
prostředí.
Omezení dopadů na životní prostředí
Můžete snadno pomoci omezit dopady na
životní prostředí - zde je pár tipů:
•
•
•
Jezděte úsporně - přemýšlejte dopředu.
Provádějte servisní prohlídky a údržbu
v souladu s pokyny v uživatelské příručce
- dodržujte doporučené intervaly
v servisní a záruční knížce.
•
Je-li vůz vybaven nezávislým palivovým
topením*, použijte je při startování studeného motoru - zlepší se schopnost
motoru nastartovat, sníží se opotřebení
při chladném počasí a motor se rychleji
zahřeje na běžnou provozní teplotu. Tím
se sníží spotřeba a obsah emisí.
•
Při velké rychlosti se v důsledku většího
odporu vzduchu výrazně zvýší spotřeba při zdvojnásobení rychlosti se odpor
vzduchu zvýší 4krát.
•
Vždy likvidujte nebezpečný odpad ekologicky, například akumulátory a oleje.
Pokud si nejste jisti, jak konkrétní druh
odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní
dílnu - doporučujeme autorizovanou dílnu
Volvo.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva
Vašeho vozidla. Takto přispějete k čistšímu
životnímu prostředí. Když opravu nebo
údržbu vozu svěříte servisům Volvo, stane se
součástí našeho systému. Společnost Volvo
klade jasné požadavky na naše servisy, které
jsou navrženy tak, aby se předešlo vylévání
a vypouštění škodlivin do životního prostředí.
Zaměstnanci našich servisů mají znalosti
Nenechávejte motor běžet na volnoběh pokud stojíte delší dobu, vypněte motor.
Věnujte pozornost místním předpisům.
nost vozu. Další informace a rady, viz Eco
guide (str. 59), Hospodárná jízda (str. 286)
a Spotřeba paliva (str. 385).
01
Recyklace
Společnost Volvo věnuje pozornost problematice ekologie a proto je velmi důležitá ekologická recyklace vozu. Lze recyklovat téměř
celé vozidlo. Posledního majitele vozidla tímto
žádáme, aby kontaktoval prodejce, který jej
odkáže na certifikované/schválené recyklační
zařízení.
Související informace
•
Uživatelská příručka a prostředí (str. 20)
Pokud se budete držet těchto rad, ušetříte
peníze a zdroje planety a prodloužíte život-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
19
01 Úvod
01
Uživatelská příručka a prostředí
Vrstvená skla
Papír, na kterém je vytištěna uživatelská
příručka, pochází z lesů certifikovaných podle
FSC® nebo z jiných regulovaných zdrojů.
Vrstvená skla
Symbol Forest Stewardship Council® znamená, že papír použitý na výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle
FSC® nebo jiných regulovaných zdrojů.
Související informace
•
20
Filosofie společnosti Volvo na ochranu
životního prostředí (str. 18)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Toto sklo je zesílené, což poskytuje
lepší ochranu proti rozbití a zlepšenou zvukovou izolaci prostoru pro
cestující. Γelní sklo a skla bočních
oken* jsou vrstvená.
BEZPEΓNOST
02 Bezpečnost
Všeobecné informace
o bezpečnostních pásech
02
Při prudkém brzdění může dojít k vážnému
zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním pásem. Ujistěte se, že jsou všichni cestující po celou cestu připoutáni bezpečnostními
pásy.
Nezapomeňte
•
Nepoužívejte spony ani podobné
přípravky, které by zabránily řádnému
upnutí pásu.
•
Bezpečnostní pás se nesmí překrucovat
a nesmí se o nic zachytit.
•
Dolní část pásu musí vést nízko (nikoliv
přes břicho).
•
Těsnost dolní části pásu upravte zatažením za horní část pásu nahoru k rameni.
VAROVÁNÍ
Nikdy bezpečnostní pásy sami neupravujte
ani neopravujte. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás silně přetížen,
např. v souvislosti s nehodou, musí být
celý bezpečnostní pás vyměněn. I když
bezpečnostní pás nevykazuje viditelné
známky poškození, mohlo dojít k omezení
některých ochranných funkcí bezpečnostního pásu. Kromě toho vyměňte bezpečnostní pás, když je pás opotřebený nebo
poškozený. Nový bezpečnostní pás musí
být homologován a určen pro instalaci ve
stejné poloze jako původní bezpečnostní
pás.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
VAROVÁNÍ
Chcete-li si zajistit maximální bezpečí je velmi
důležité aby bezpečnostní pás pevně přiléhal
k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být příliš
zakloněno. Opěradlo sedadla je navrženo tak,
aby chránilo v běžné poloze sezení.
Nepřipoutaní cestující budou upozorněni na
připoutání se (str. 23) bezpečnostním
pásem akusticky i vizuálně (str. 24).
22
Každý bezpečnostní pás je určen pouze
pro jednu osobu.
Související informace
•
•
•
Bezpečnostní pás - těhotenství (str. 23)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 23)
Předpínač bezpečnostního pásu (str.
25)
02 Bezpečnost
Bezpečnostní pás - nasazení
Bezpečnostní pás - uvolnění
Bezpečnostní pás - těhotenství
Před začátkem jízdy si nasaďte bezpečnostní
pás (str. 22).
bezpečnostní pás (str. 22) uvolněte, když
vozidlo stojí.
Pomalu vytáhněte bezpečnostní pás
a zapněte jej zatlačením pojistného jazýčku
do přezky pásu. Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás byl zapnut.
Stiskněte červené tlačítko na přezce bezpečnostního pásu a nechte pás navinout. Pokud
se pás zcela nenavinul, zasuňte jej ručně, aby
nezůstal volně viset.
Bezpečnostní pás (str. 22) by se měl během
těhotenství vždy používat. Musí se ale používat správným způsobem.
Spony se hodí pouze do určeného zámku na
zadním sedadle1.
Nezapomeňte
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej
uvolnit:
•
1
Bezpečnostní pás - nasazení (str. 23)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 24)
pokud jej vytáhnete z navíječe příliš rychle
během brzdění a akcelerace
pokud se vozidlo silně nakloní.
Související informace
•
•
•
Související informace
•
•
G020998
•
•
•
Bezpečnostní pás - těhotenství (str. 23)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 23)
Předpínač bezpečnostního pásu (str.
25)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 24)
02
Diagonální část musí vést přes rameno,
potom mezi ňadry a na boční stranu břicha.
Dolní část musí být naplocho přes stehna
a co možná nejníže pod břichem. – Nikdy se
nesmí posunout nahoru. Upravte si bezpečnostní pás a zajistěte, aby v celé délce přiléhal k tělu. Navíc zkontrolujte, že pás není
nikde překroucený.
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné
řidičky měly upravovat seřízení sedadla (str.
68) a polohu volantu (str. 74) tak, aby
mohly při řízení snadno udržovat kontrolu nad
vozidlem (to znamená, že musí být schopny
snadno ovládat pedály a volant). Měly by se
Určité trhy.
23
02 Bezpečnost
||
snažit nastavit polohu sedadla co nejdále
dozadu, aby vzdálenost mezi volantem
a jejich břichem byla co největší.
•
•
Bezpečnostní pás - nasazení (str. 23)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 23)
•
Zvuková připomínka závisí na rychlosti a v
některých případech na čase. Vizuální připomínka je umístěna ve stropní konzole a na
sdružené přístrojové desce (str. 55).
Dětské sedačky nejsou vybaveny systémem
upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem.
Zadní sedadlo
Upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem na zadním sedadle má dvě vedlejší
funkce:
•
24
pásy nebo jsou otevřeny některé ze
zadních dveří, na sdružené přístrojové
desce se zobrazí zpráva. Zpráva se automaticky vymaže, jakmile jedete přibližně
30 sekund nebo po stisknutí tlačítka OK
na pákovém přepínači ukazatelů směrů
(str. 100).
Nepřipoutaní cestující budou akusticky
i vizuálně upozorněni na připoutání se (str. 23)
bezpečnostním pásem.
G017726
02
Související informace
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
Poskytuje informaci o připoutání bezpečnostními pásy (str. 22) na zadním
sedadle. Pokud se používají bezpečnostní
Poskytuje varování, pokud je rozepnutý
některý ze zadních bezpečnostních pásů
během jízdy. Toto varování je vydáno ve
formě zprávy na sdružené přístrojové
desce spolu s akustickým/vizuálním signálem. Varování je ukončeno v případě
opětovného zapnutí bezpečnostního pásu
nebo může být také ručně potvrzeno
stisknutím tlačítka OK.
Zpráva na sdružené přístrojové desce o tom,
které pásy se právě používají, je vždy k dispozici. Pro vyvolání uložených zpráv stiskněte
tlačítko OK.
Určité trhy
Pokud se řidič nebo spolujezdec nepřipoutají
bezpečnostním pásem budou upozorněni
zvukovým signálem a kontrolkou, aby se
připoutali. Při nízké rychlosti bude akustická
připomínka znít po dobu prvních 6 sekund.
02 Bezpečnost
Předpínač bezpečnostního pásu
Bezpečnost - výstražný symbol
Všechny bezpečnostní pásy (str. 22) jsou
vybaveny předpínači bezpečnostních pásů.
Mechanizmus předpínače v případě nárazu
určité intenzity napne bezpečnostní pás. Bezpečnostní pás potom poskytuje cestujícím
efektivnější ochranu.
Pokud se během diagnostiky poruch zjistí
závada nebo pokud se aktivuje systém, rozsvítí se výstražný symbol. V případě potřeby
se na informačním displeji sdružené přístrojové desky (str. 55) zobrazí výstražný symbol
společně se zprávou.
02
VAROVÁNÍ
Nikdy nezasunujte jazýček bezpečnostního
pásu spolujezdce do zámku pásu na
straně řidiče. Jazýček bezpečnostního
pásu zasunujte vždy do zámku na správné
straně. Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy nepoškodili. Nevkládejte do
zámku pásu žádné cizí předměty.
V případě kolize by se mohlo stát, že by
bezpečnostní pásy a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí riziko vážného poranění.
Výstražný trojúhelník a výstražný symbol systému
airbagu na analogové sdružené přístrojové
desce.
Výstražný trojúhelník a výstražný symbol systému
airbagu (str. 26) na analogové sdružené přístrojové desce.
Výstražný symbol ve sdružené přístrojové
desce se rozsvítí, pokud je klíč dálkového
ovladače v poloze II (str. 67). Pokud je
systém airbagů v pořádku, symbol zhasne po
přibližně 6 sekundách.
VAROVÁNÍ
Pokud zůstane varovná kontrolka systému
airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy,
znamená to, že systém airbagů není plně
funkční. Systém indikuje závadu v systému
předpínačů bezpečnostních pásů,
v systému SIPS, systému IC nebo jinou
závadu v systému. Neprodleně kontaktujte
autorizovaný servis Volvo.
Pokud kontrolka signalizuje závadu, tj. svítí
výstražný trojúhelník a na displeji se zobrazí
zpráva Airbag SRS Nutný servis nebo SRS
25
02 Bezpečnost
||
airbag Urgentní servis. Doporučujeme,
abyste neprodleně kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
02
Související informace
•
Systém airbagů
V případě čelní kolize systém airbagu pomůže
chránit hlavu, obličej a hruď řidiče a spolujezdce před poraněním.
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu (str. 35)
Systém se skládá z airbagů a čidel. Při nárazu
určité intenzity se aktivují čidla a airbag(y) se
naplní horkým plynem. Aby zmírnil náraz,
začne se při stlačení airbag vypouštět. Přitom
uniká do vozidla kouř. To je zcela normální.
Mezi naplněním a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze několik desetin sekundy.
VAROVÁNÍ
G018665
Doporučujeme, abyste za účelem opravy
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Neodborná oprava systému airbagů by
mohla způsobit jeho poruchu a následně
vážné zranění osob.
POZNÁMKA
Systém airbagů, vůz s levostranným řízením.
Detektory reagují různě, a to v závislosti na
charakteru kolize a v závislosti na tom, zda
jsou připoutány bezpečnostní pásy. Platí
pro všechny polohy pásů.
Proto se v případě kolize může stát, že se
nafoukne pouze jeden (nebo žádný) airbag.
Detektory snímají intenzitu kolize vozidla
a podle toho reagují nafouknutím jednoho
nebo několika airbagů.
G018666
Související informace
Systém airbagů, vůz s pravostranným řízením.
26
•
•
•
Airbag řidiče (str. 27)
Airbag spolujezdce (str. 27)
Bezpečnost - výstražný symbol (str. 25)
02 Bezpečnost
Airbag řidiče
Airbag spolujezdce
Kromě bezpečnostního pásu (str. 22) je vůz
vybaven airbagem (str. 26), který zvyšuje míru
ochrany.
Kromě bezpečnostního pásu (str. 22) je vůz na
straně spolujezdce vybaven airbagem (str. 26),
který zvyšuje míru ochrany.
Airbag se nachází ve středu volantu. Volant je
označen nápisem AIRBAG.
Tento airbag je složen v prostoru nad odkládací přihrádkou. Panel airbagu je označen
nápisem AIRBAG.
02
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s pravostranným řízením.
VAROVÁNÍ
Související informace
•
Airbag spolujezdce (str. 27)
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s levostranným řízením.
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
Aby riziko poranění v případě nafouknutí
airbagu bylo minimální, cestující musí
sedět co nejvíce vzpřímeně s nohami na
podlaze a se zády opřenými o sedadlo.
Bezpečnostní pásy musí být připoutány.
VAROVÁNÍ
Nepokládejte předměty před čelní sklo
a nad čelní sklo do místa, kde se nachází
airbag spolujezdce.
27
02 Bezpečnost
||
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován.
02
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl.
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou
menší než 140 cm, je-li airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
Spínač - PACOS*
Airbag předního spolujezdce může být deaktivován (str. 28), pokud je vozidlo vybaveno
vypínačem PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch).
Airbag spolujezdce - aktivace/
deaktivace*
zde nesmí sedět děti v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku.
Airbag předního spolujezdce (str. 27) může
být deaktivován, pokud je vozidlo vybaveno
vypínačem PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch).
Airbag je deaktivován. Pokud je spínač
v této poloze, děti v dětské sedačce nebo
na podkládacím sedáku mohou sedět na
předním sedadle spolujezdce, ale nikdy
zde nesmí sedět osoby s tělesnou výškou
větší než 140 cm.
Spínač - PACOS
Vypínač airbagu spolujezdce (PACOS) je
umístěn z boku přístrojové desky na straně
spolujezdce a je přístupný po otevření dveří
spolujezdce (viz část nazvaná Vypínač airbagu – PACOS).
Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované
poloze. Ke změně polohy byste měli použít
čepel klíče (str. 156) dálkového ovladače.
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba vyšší než 140 cm, je-li
airbag deaktivován.
Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem
spolujezdce, ale není vybaveno vypínačem
airbagu spolujezdce (PACOS), airbag bude
vždy aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
Související informace
Airbag řidiče (str. 27)
Dětské sedačky (str. 38)
Umístění štítku a vypínače airbagu.
Airbag je aktivován. Pokud je spínač
v této poloze, osoby s tělesnou výškou
větší než 140 cm mohou sedět na
předním sedadle spolujezdce, ale nikdy
28
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo spolujezdce, pokud je airbag aktivován. To platí pro všechny osoby menší
než 140 cm.
Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):
VAROVÁNÍ
•
•
VAROVÁNÍ
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):
02 Bezpečnost
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Pokud je dálkový ovladač v poloze II (str.
67), zobrazí se na sdružené přístrojové
desce na dobu cca. 6 sekund.výstražný
symbol (str. 25) airbagu.
VAROVÁNÍ
Nikdy nedávejte dítě na dětskou sedačku
nebo sedák na předním sedadle, pokud je
aktivován airbag a pokud se na stropní
. V opačném
konzole rozsvítí symbol
případě může dojít k ohrožení života dítěte.
Následně se kontrolka ve stropní konzole
rozsvítí na znamení, že airbag pro sedadlo
předního spolujezdce je ve správném
stavu.
Nedovolte nikomu sedět na předním
sedadle spolujezdce, pokud zpráva na
stropní konzole informuje, že byl deaktivován airbag, a pokud na sdruženém přístrojovém panelu svítí výstražná kontrolka(str.
25) systému airbagů. To znamená, že
došlo k vážné závadě. Co nejdříve kontaktujte servis. Opravu svěřte autorizovanému
servisu Volvo.
02
VAROVÁNÍ
2
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život osob ve vozidle.
G017800
Symbol informuje, že je aktivován airbag (SRS)
spolujezdce.
Varovný symbol ve stropní konzole indikuje,
že airbag pro sedadlo předního spolujezdce
je aktivován (viz předcházející obrázek).
G017724
Související informace
2
•
Dětské sedačky (str. 38)
Indikace informuje, že airbag spolujezdce je
deaktivován.
Textová zpráva a symbol na displeji stropní
konzoly informují, že airbag pro přední
sedadlo spolujezdce je deaktivován (viz
předcházející obrázek).
29
02 Bezpečnost
Boční airbag (SIPS)
02
VAROVÁNÍ
Velká část sil při nárazu z boku je přenesena
prostřednictvím systému SIPS (Side Impact
Protection System) do podlahy, střechy, nosníků, sloupků a ostatních konstrukčních prvků
karoserie. Boční airbagy řidiče a spolujezdce
chrání hrudník a kyčle a jsou důležitou součástí systému SIPS.
•
Společnost Volvo doporučuje, aby
výměnu provedl autorizovaný servis
Volvo. Nesprávné provedení práce na
systému SIPS může způsobit funkční
poruchy a vážné poranění osob.
•
Nedávejte žádné předměty do prostoru mezi vnější stranou sedadla
a panel dveří, protože tento prostor je
určen pro boční airbag.
•
Společnost Volvo doporučuje používat
pouze potahy sedadel schválené společností Volvo. Jiné potahy sedadel
mohou omezit funkčnost bočních airbagů.
•
Boční airbagy doplňují bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní
pás.
G032949
Sedadlo řidiče, levostranné řízení.
Související informace
Systém airbagů SIPS se skládá ze dvou hlavních komponent, bočních airbagů a čidel.
Boční airbagy jsou instalovány v opěradlech
předních sedadel.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují
čidla a boční airbagy se nafouknou. Airbag se
naplní mezi tělem cestujícího a dveřmi
a absorbuje náraz v okamžiku srážky. Airbag
se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Za
normálních okolností se naplní pouze boční
airbag na straně zasažené nárazem.
30
Sedadlo předního spolujezdce, levostranné
řízení.
•
•
•
Airbag spolujezdce (str. 27)
•
Hlavový airbag (IC) (str. 31)
Airbag řidiče (str. 27)
Boční airbag (SIPS) - dětská autosedačka/dětský autosedák (str. 31)
02 Bezpečnost
Boční airbag (SIPS) - dětská
autosedačka/dětský autosedák
Boční airbag (str. 30) nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Hlavový airbag (IC)
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag napomáhá předcházet zranění
hlavy řidiče a spolucestujících o části interiéru
při bočním nárazu.
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na
madla u stropu. Háček je určen pouze pro
lehké oděvy (ne pro tvrdé předměty jako
jsou např. deštníky).
Na obložení střechy, sloupky dveří ani
boční obložení nešroubujte ani jinak
nepřipevňujte žádné předměty. Tím by
mohla být omezena ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo schválené pro použití
v těchto částech vozidla.
Na předním sedadle můžete používat dětskou
sedačku nebo podkládací sedák (str. 38)
pouze tehdy, pokud není aktivován airbag
(str. 28) spolujezdce vpředu.
Související informace
•
•
02
Airbag spolujezdce (str. 27)
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 37)
VAROVÁNÍ
Zavazadla ve vozidle ukládejte tak, aby
nebyla výše než 50 mm pod horní hranu
oken dveří. V opačném případě by hlavový
airbag ztratil své ochranné vlastnosti.
Nafukovací záclona IC (Inflatable Curtain) je
součástí systému SIPS (str. 30) a systému airbagů (str. 26). Je uložen v obložení po obou
stranách stropu a chrání cestující sedící na
vnějších sedadlech. V případě nárazu určité
intenzity se aktivují čidla a hlavové airbagy se
nafouknou.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní
pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech (str. 22)
31
02 Bezpečnost
Obecné informace o systému WHIPS
(ochrana před poraněním krční
páteře)
02
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní pás.
WHIPS (Whiplash Protection System) chrání
před poraněním krční páteře. Systém se
skládá z opěradel absorbujících energii a speciálně vyvinutých hlavových opěrek v obou
předních sedadlech.
Vlastnosti sedadla
Když je systém WHIPS aktivován, sklopí se
opěradla předních sedadel částečně dozadu,
aby se změnila poloha těla řidiče a spolujezdce na předním sedadle. Tím se sníží riziko
poranění krční páteře.
VAROVÁNÍ
Nikdy sami neupravujte ani neopravujte
sedadlo nebo systém WHIPS. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
Související informace
•
•
•
Systém WHIPS je aktivován při nárazu
zezadu, v závislosti na úhlu nárazu, rychlosti
a vlastnostech druhého vozu.
32
WHIPS - dětské sedačky (str. 33)
WHIPS - poloha těla na sedadle (str. 33)
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech (str. 22)
02 Bezpečnost
WHIPS - dětské sedačky
WHIPS - poloha těla na sedadle
Systém WHIPS (str. 32) nesnižuje ochranu,
kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Aby systém WHIPS (str. 32) zajistil optimální
ochranu, řidič a spolujezdec musí správně
sedět a fungování systému nic nesmí bránit.
Na předním sedadle můžete používat dětskou
sedačku nebo podkládací sedák (str. 38)
pouze tehdy, pokud není aktivován airbag
(str. 28) spolujezdce vpředu.
Poloha těla na sedadle
Související informace
Řidič a spolujezdec na předním sedadle musí
sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 37)
VAROVÁNÍ
Nestlačujte pevné předměty mezi sedákem zadního sedadla a opěradlem
předního sedadla. Dávejte pozor, abyste
neomezili funkčnost systému WHIPS.
02
Správnou polohu pro sezení na předním
sedadle (str. 68) nastavte dříve, než se
vozidlo rozjede.
Funkce
Nepokládejte na zadní sedadlo žádné předměty,
které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte na podlaze za sedadlem řidiče/
spolujezdce žádné předměty, které by mohly
omezit funkci systému WHIPS.
Pokud se sklopí dolů opěradlo zadního
sedadla, příslušné přední sedadlo se musí
posunout dopředu tak, aby se nedotýkalo
sklopeného opěradla.
33
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
02
Pokud bylo sedadlo vystaveno extrémnímu
zatížení, například při nárazu zezadu, musí
být systém WHIPS zkontrolován. Doporučujeme, aby kontrolu provedl autorizovaný
servis Volvo.
I když sedadla nevykazují viditelné známky
poškození, mohlo dojít k omezení ochranných funkcí systému WHIPS.
Doporučujeme, abyste se obrátili na autorizovaný servis Volvo a nechali systém
zkontrolovat, a to i po mírném nárazu
zezadu.
Pokud systém zareaguje
V případe kolize se aktivují různé osobní bezpečnostní systémy Volvo, které sníží riziko
poranění na minimum.
Systém
Aktivován
Napínač bezpečnostního pásu (str. 25)
přední sedadlo
V případě čelního
nárazu, a/nebo
bočního nárazu, a/
nebo nárazu
zezadu a/nebo
převrácení vozu
Systém
Aktivován
Hlavový airbag
IC (str. 31)
V případě bočního
nárazu a/nebo
některých čelních
kolizíA
Ochrana proti
hyperflexi krční
páteře WHIPS (str.
32)
Při nárazu zezadu
A
Během srážky může být karosérie vozu značně zdeformována, aniž by přitom došlo k naplnění airbagu. Mnoho faktorů, jako jsou pevnost a hmotnost zasaženého objektu,
rychlost vozu, úhel srážky atd., ovlivňuje aktivaci různých
bezpečnostních systémů ve voze.
Předpínač bezpečnostního pásu, zadní
sedadlo
V případě čelního
a/nebo bočního
nárazu, a/nebo
převrácení vozidla
Pokud se naplní airbagy (str. 26), doporučujeme Vám postupovat takto:
Airbagy
Při čelním nárazuA
•
Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste
vozidlo nechali dopravit k opravě do
autorizovaného servisu Volvo. Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy.
•
Doporučujeme, abyste výměnu součástí
bezpečnostních systémů vozidla svěřili
autorizovanému servisu Volvo.
•
Vždy kontaktujte lékaře.
(Volant(str. 27) a airbag spolujezdce (str.
27))
Boční airbagy
(SIPS) (str. 30)
Při bočním nárazuA
POZNÁMKA
Systémy předpínačů bezpečnostních pásů
a airbagů mohou být při srážce aktivovány
pouze jednou.
34
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Řídicí modul systému airbagů se nachází
ve středové konzole. Pokud dojde k namočení středové konzoly vodou nebo jinou
kapalinou, odpojte kabely akumulátoru.
Nepokoušejte se nastartovat vozidlo,
mohlo by dojít k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla do provozu. Vozidlo nechte
dopravit do autorizovanému servisu Volvo.
Všeobecné informace
o bezpečnostním režimu
Bezpečnostní režim je bezpečnostní funkce,
která se aktivuje, pokud náraz mohl poškodit
důležitou funkci ve voze, např. palivové
potrubí, čidla některého z bezpečnostních
systémů nebo brzdovou soustavu.
02
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s nafouknutými airbagy.
Řízení vozidla by se mohlo ztížit. Rovněž
mohou být poškozeny ostatní bezpečnostní systémy. Kouř a prach uvolněný při
nafukování airbagů může při intenzivní
reakci způsob podráždění zraku a kůže
resp. může způsobit poranění osob.
Rychlé nafukování airbagu a materiál, ze
kterého je airbag vyroben, může způsobit
tření a popálení kůže.
Výstražný trojúhelník na digitální sdružené
přístrojové desce.
Pokud se vozidlo podílelo na dopravní
nehodě, může se na zobrazit zpráva Bezp.
režim Viz příručka na informačním displeji
sdružené přístrojové desky (str. 55). To znamená, že je omezena funkčnost vozu.
Výstražný trojúhelník na analogové sdružené
přístrojové desce.
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami
nebo resetovat elektroniku po aktivaci bezpečnostního režimu. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo by vůz nemusel fungovat
jako obvykle. Doporučujeme, abyste
nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném
servisu Volvo a obnovit normální stav poté,
co byla zobrazena zpráva Bezp. režim
Viz příručka.
35
02 Bezpečnost
||
Související informace
02
•
Bezpečnostní režim - pokus o nastartování vozidla (str. 36)
•
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla (str.
37)
Bezpečnostní režim - pokus
o nastartování vozidla
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte
nastartovat vůz, pokud je cítit palivo
a zobrazila se zpráva Bezp. režim Viz
příručka. Okamžitě vůz opusťte.
Je-li vozidlo v bezpečnostním režimu (str. 35),
vše se zdá být v pořádku a zkontrolovali jste,
zda neuniká palivo, můžete zkusit vozidlo
nastartovat.
VAROVÁNÍ
Nejprve zkontrolujte, že z vozu neuniká
palivo. Nesmí být cítit zápach paliva.
Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do
bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto
místa odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo
bylo dopraveno k opravě do autorizovaného servisu Volvo.
Pokud vše vypadá normálně a zkontrolovali
jste vůz z hlediska úniku paliva, můžete se
pokusit nastartovat motor vozu.
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem
a otevřete dveře řidiče. Pokud se nyní objeví
hlášení, že je zapalování zapnuté, stiskněte
startovací tlačítko. Potom zavřete dveře
a znovu zasuňte dálkový ovladač s klíčem.
Elektronika vozu se nyní pokusí resetovat do
normálního režimu. Potom se pokuste nastartovat motor vozu.
Pokud je stále na displeji zpráva Bezp. režim
Viz příručka, nesmíte vůz řídit ani jej nechat
táhnout, avšak místo toho musí být vůz odvezen na vozidle odtahové služby (str. 297).
I když vůz se zdá pojízdný, při jízdě by mohlo
skryté poškození znemožnit ovládání vozu.
36
Související informace
•
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla (str.
37)
02 Bezpečnost
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
Pokud se po resetováni zprávy Bezp. režim
Viz příručka zobrazí zpráva Normal mode,
když se pokusíte nastartovat vozidlo (str. 36),
je možné opatrně odjet s vozidlem z nebezpečné situace.
Nejezděte s vozem dál, než je nezbytně
nutné.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu (str. 35)
Všeobecné informace o bezpečnosti
dětí
POZNÁMKA
V případě dotazů k instalaci dětských bezpečnostních systémů požádejte
o upřesnění výrobce.
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět
ve voze správně připoutány. Děti nesmějí
nikdy sedět na klíně cestujících.
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětských sedačkách zády ke směru
jízdy co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku.
Dále doporučuje, aby děti používaly podkládací sedáky/dětské sedačky ve směru jízdy
do 10 let věku.
Umístění dítěte ve voze a výběr vybavení je
ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte, viz Dětské sedačky (str. 38).
02
Dětské pojistky
Zadní dveře a okna zadních dveří* lze blokovat ručně (str. 169) nebo elektronicky (str.
169)* proti otevření zevnitř.
Související informace
•
•
•
Dětské sedačky - umístění (str. 43)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 43)
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 47)
POZNÁMKA
Právní předpisy upravující rozmístění dětí
ve vozidle se v jednotlivých zemích liší.
Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky, podkládací sedáky a úchyty) určené pro vaše konkrétní vozidlo. Díky dětské bezpečnostní
výbavě Volvo zajistíte svému dítěti optimální
podmínky pro bezpečnou jízdu ve voze. Dětská bezpečnostní výbava se navíc snadno
instaluje a snadno používá.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
37
02 Bezpečnost
Dětské sedačky
02
Děti musejí ve voze sedět bezpečně a přitom
pohodlně. Zkontrolujte, zda se dětská
sedačka používá správně.
POZNÁMKA
Při použití dětských bezpečnostních
systémů je nutné přečíst si přiložené
pokyny k instalaci.
VAROVÁNÍ
G020739
Nepřipevňuje popruhy dětské sedačky
k vodorovné nastavovací tyči sedadla,
k pružinám, kolejnici ani k nosníkům pod
sedadlem. Ostré hrany by mohly sedadla
poškodit.
Dětské sedačky a airbagy jsou neslučitelné.
38
Postup montáže a pokyny pro správné
připevnění dětské sedačky naleznete v montážním návodu.
02 Bezpečnost
Doporučené dětské sedačky2
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Skupina 0
Skupina 0+
Skupina 0+
max. 13 kg
Skupina 0
max. 10 kg
Skupina 0+
max. 13 kg
(L)
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E1 04301146
Typové schválení: E1 04301146
(U)
(U)
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy. Umístěte
ochranný polštář mezi dětskou sedačku
a palubní desku.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy
(Child Seat) - dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 03135
(L)
2
02
Typové schválení: E1 04301146
max. 13 kg
max. 10 kg
Prostřední zadní sedadlo
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná systémem ISOFIX.
max. 10 kg
Skupina 0
Vnější zadní sedadlo
Typové schválení: E5 03135
(L)
Dětská sedačka Volvo (Volvo
Infant Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E1 04301146
(U)
Dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 03135
(L)
Pro ostatní dětské sedačky platí, že by měl být Váš vůz uveden na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE R44.
}}
39
02 Bezpečnost
||
02
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
Skupina 0
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu
použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
(U)
(U)
(U)
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible
Child Seat) – dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child
Seat) – dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
(L)
(L)
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy. Umístěte
ochranný polštář mezi dětskou sedačku
a palubní desku.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy
(Child Seat) - dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem a popruhy. Umístěte ochranný polštář
mezi dětskou sedačku a palubní desku.
max. 10 kg
Skupina 0+
max. 13 kg
Skupina 1
9 – 18 kg
Skupina 1
9 – 18 kg
Typové schválení: E5 03135
(L)
Skupina 1
9 – 18 kg
Typové schválení: E5 03135
(L)
Typové schválení: E5 03135
(L)
Britax Fixway - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy se systémem upevnění
ISOFIX a popruhy.
Typové schválení: E5 03171
(L)
40
Dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy. Umístěte
ochranný polštář mezi dětskou
sedačku a palubní desku.
02 Bezpečnost
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
Skupina 1
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu
použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
(U)
(U)
(U)
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible
Child Seat) – dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child
Seat) – dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
(L)
(L)
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible
Child Seat) - dětská sedačka používaná ve
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem.
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child
Seat) - dětská sedačka používaná ve směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
9 – 18 kg
Skupina 2
15-25 kg
Skupina 2
15-25 kg
Typové schválení: E5 04191
(U)
Skupina 2/3
15-36 kg
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla (Booster Cushion with and without
backrest).
Typové schválení: E5 04216
(UF)
Typové schválení: E5 04191
(U)
02
Dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy/otočná sedačka
(Volvo Convertible Child Seat) dětská sedačka používaná ve
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
(U)
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla
(Booster Cushion with and without backrest).
Typové schválení: E5 04216
(UF)
Podkládací sedák s opěradlem
a bez opěradla (Booster Cushion
with and without backrest).
Typové schválení: E5 04216
(UF)
}}
41
02 Bezpečnost
||
02
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
Skupina 2/3
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo
Booster Seat with backrest).
Typové schválení: E1 04301169
Typové schválení: E1 04301169
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo Booster Seat with
backrest).
(UF)
(UF)
15-36 kg
Typové schválení: E1 04301169
(UF)
L: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální kategorie.
Vhodné pouze pro dětské sedačky schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
UF: Vhodné pouze pro dětské sedačky používané čelem ke směru jízdy schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
Související informace
•
•
•
•
42
Dětské sedačky - umístění (str. 43)
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 47)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 43)
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 37)
02 Bezpečnost
Dětské sedačky - umístění
VAROVÁNÍ
Pokud je aktivován (str. 28) airbag spolujezdce, vždy instalujte dětské sedačky/podkládací sedáky (str. 38) na zadní sedadlo. Pokud
na předním sedadle spolujezdce sedí dítě,
může při vystřelení airbagu utrpět vážný úraz.
Nesmí se používat dětské sedáky a dětské
sedačky s ocelovými výztuhami či jinou
konstrukcí zakrývající tlačítko rozepnutí
přezky bezpečnostního pásu, protože by
mohly způsobit náhodné rozepnutí této
přezky.
Dětská sedačka - ISOFIX
ISOFIX je systém připevnění dětských bezpečnostních sedaček (str. 38) v souladu
s mezinárodním standardem.
02
Horní část dětské sedačky nesmí být
opřena o čelní sklo.
Související informace
Štítek airbagu je vidět, když se otevřou dveře
spolujezdce, viz vyobrazení (str. 28).
Můžete umístit:
•
dětskou sedačku/podkládací sedák na
sedadlo spolujezdce za předpokladu že
airbag spolujezdce není aktivován.
•
jedna nebo několik dětských sedaček/
podkládacích sedáků na zadním sedadle.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag (SRS).
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou
menší než 140 cm, je-li airbag (SRS) aktivován.
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 37)
•
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 47)
•
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 43)
Montážní body pro systém upevnění ISOFIX
jsou ukryty za dolní částí opěradla vnějších
zadních sedadel.
Umístění montážních bodů je indikováno
symboly na čalounění opěradla (viz předcházející obrázek).
Zatlačte sedák dolů, abyste získali přístup
k montážním bodům.
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů ISOFIX vždy postupujte podle instalačních instrukcí výrobce.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
43
02 Bezpečnost
||
Související informace
•
•
02
44
•
ISOFIX - velikostní třídy (str. 44)
ISOFIX - druhy dětských sedaček (str.
45)
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 37)
ISOFIX - velikostní třídy
Pro dětské sedačky vybavené systémem ISOFIX (str. 43) existují různé velikostní třídy, které
umožňují vybrat si správný typ dětské sedačky
(str. 45).
Velikostní
třída
Popis
A
Plná velikost, dětská
sedačka po směru jízdy
B
Redukovaná velikost (alt. 1),
dětská sedačka po směru
jízdy
B1
Redukovaná velikost (alt. 2),
dětská sedačka po směru
jízdy
C
Plná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
D
Redukovaná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
E
Dětská sedačka pro kojence,
proti směru jízdy
F
Příčná dětská sedačka, levá
G
Příčná dětská sedačka,
pravá
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě na sedadlo spolujezdce, je-li vůz vybaven aktivovaným airbagem.
POZNÁMKA
Pokud dětská sedačka ISOFIX není klasifikována z hlediska velikosti, specifikace
dětské sedačky musí zahrnovat model
vozidla.
POZNÁMKA
Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaného prodejce Volvo a vyžádali si
informace o dětských sedačkách doporučených společností Volvo.
02 Bezpečnost
ISOFIX - druhy dětských sedaček
Dětské sedačky i vozidla jsou různých velikostí. To znamená, že ne všechny dětské
Typ dětské sedačky
Kojenecká příčná sedačka
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy
sedačky jsou vhodné pro všechna sedadla ve
všech modelech vozů.
Hmotnost
Velikostní třída
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských
sedaček ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
max. 10 kg
F
X
X
(0 – 9 měsíců)
G
X
X
max. 10 kg
E
X
OK
(0 – 9 měsíců)
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy
max. 13 kg
02
(IL)
E
X
(0 – 12 měsíců)
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Dětská sedačka, proti směru jízdy
9 – 18 kg
D
X
(9-36 měsíců)
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
}}
45
02 Bezpečnost
||
Typ dětské sedačky
02
Dětská sedačka, po směru jízdy
Hmotnost
9 – 18 kg
Velikostní třída
B
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských
sedaček ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
X
OKA
(9-36 měsíců)
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: V této hmotnostní a/nebo výškové/věkové kategorii není poloha ISOFIX pro dětské sedačky ISOFIX vhodná.
IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně
univerzální kategorie.
IUF: Vhodné pro dětské sedačky ISOFIX používané čelem ke směru jízdy, které jsou v této hmotnostní kategorii univerzálně schváleny.
A
Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.
Musíte vybrat správnou třídu rozměru (str. 44)
dětské sedačky s uchycením ISOFIX (str. 43).
46
02 Bezpečnost
Dětské sedačky - horní upevňovací
body
Vůz je vybaven horními upevňovacími body
pro některé dětské sedačky (str. 38). Tyto
úchyty jsou umístěny na odkládací poličce za
zadními sedadly a zakryty plastovými kryty.
Pro přístup k jednotlivým úchytům obklopte
stranou plastové kryty.
Podrobné informace o tom, jak má být dětská
sedačka upevněna do horních upevňovacích
bodů, viz pokyny výrobce sedačky.
VAROVÁNÍ
02
Pásy dětské sedačky se vždy musí protáhnout přes otvor v podstavci hlavové
opěrky a až potom se smí v uchycovacím
bodě napnout.
Související informace
•
•
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 37)
Dětské sedačky - umístění (str. 43)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 43)
U vozidel vybavených sklopnými opěrkami
hlavy na krajních sedadlech, musí být před
montáží opěrky hlav sklopeny.
Horní upevňovací body jsou primárně určeny
pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy. Společnost Volvo
doporučuje, aby byly malé děti přepravovány
v dětských sedačkách situovaných proti
směru jízdy co možná nejdéle.
47
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
03 Přístroje a ovládací prvky
Přístroje a ovládání, vozidlo
s levostranným řízením - přehled
V přehledu vidíte umístění displejů a ovládacích prvků ve vozidle.
03
}}
49
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Přehled, vozy s levostranným řízením
03
50
03 Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Menu a zprávy,
směrová světla,
dálková/potkávací světla,
palubní počítač
(str. 100), (str.
102), (str. 84),
(str. 79) a (str.
112).
Obrazovka pro
systém infotainment a zobrazení
menu
(str. 103)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
Nastavení
volantu
(str. 74).
Parkovací brzda
(str. 274).
(str. 83).
(str. 321).
(str. 253).
Výstražná funkce
ukazatelů směru
Otevření kapoty
Manuální řazení
převodových
stupňů u automatické převodovky*
Klika dveří
–
Nastavení sedadel*
(str. 69).
Ovládací panel
(str. 180) a (str.
182).
Houkačka, airbagy
(str. 74) a (str.
26).
Sdružená přístrojová deska
(str. 55).
Ovládací panel
pro systém infotainment a navigaci v menu
(str. 103)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
Ovládání světlometů, otvírání
dvířek hrdla palivové nádrže
a víka zavazadlového prostoru
(str. 75), (str.
281) a (str. 166).
Tempomat*
(str. 165), (str.
169), (str. 92)
a (str. 94).
(str. 121).
Navigace
v menu, ovládání
audio, ovládání
telefonu*
(str. 103)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
Panel pro ovládání klimatizace
Páka voliče
(str. 252), (str.
253) nebo (str.
257).
Tlačítko START/
STOP ENGINE
(str. 244).
(str. 174).
Spínací skříňka
(str. 66).
Ovládání aktivního podvozku
(Four-C)*
Stěrače
a ostřikovače
(str. 91).
03
Související informace
•
•
•
Teploměr venkovní teploty (str. 63)
Dílčí počítadlo kilometrů (str. 64)
Hodiny (str. 64)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
51
03 Přístroje a ovládací prvky
Přístroje a ovládání, vozidlo
s pravostranným řízením - přehled
V přehledu vidíte umístění displejů a ovládacích prvků ve vozidle.
03
52
03 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s pravostranným řízením
03
}}
53
03 Přístroje a ovládací prvky
||
03
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Výstražná funkce
ukazatelů směru
(str. 83).
Stěrače
a ostřikovače
(str. 91).
(str. 174).
Obrazovka pro
systém infotainment a zobrazení
menu
(str. 103)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
(str. 75), (str.
281) a (str. 166).
Páka voliče
(str. 252), (str.
253) nebo (str.
257).
Tlačítko START/
STOP ENGINE
(str. 244).
Ovládání světlometů, otvírání
dvířek hrdla palivové nádrže
a víka zavazadlového prostoru
Ovládání aktivního podvozku
(Four-C)*
(str. 121).
Spínací skříňka
(str. 66).
Klika dveří
–
Panel pro ovládání klimatizace
Ovládací panel
(str. 165), (str.
169), (str. 92)
a (str. 94).
Ovládací panel
pro systém infotainment a navigaci v menu
(str. 103)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
Nastavení sedadel*
(str. 69).
Manuální řazení
převodových
stupňů u automatické převodovky*
Tempomat*
54
(str. 253).
(str. 180) a (str.
182).
Sdružená přístrojová deska
(str. 55).
Houkačka, airbagy
(str. 74) a (str.
26).
Navigace
v menu, ovládání
audio, ovládání
telefonu*
(str. 103)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Otevření kapoty
(str. 321).
Parkovací brzda
(str. 274).
Nastavení
volantu
(str. 74).
Menu a zprávy,
směrová světla,
dálková/potkávací světla,
palubní počítač
(str. 100), (str.
102), (str. 84),
(str. 79) a (str.
112).
Související informace
•
•
•
Teploměr venkovní teploty (str. 63)
Dílčí počítadlo kilometrů (str. 64)
Hodiny (str. 64)
03 Přístroje a ovládací prvky
Sdružená přístrojová deska
Informační displej na sdružené přístrojové
desce zobrazuje zprávy a informace o některých funkcích vozu.
•
Analogová sdružená přístrojová deska přehled (str. 55)
•
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 56)
•
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 60)
•
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 61)
Analogová sdružená přístrojová deska
- přehled
Informační displeje na sdružené přístrojové
desce zobrazují informace o některých funkcích vozu, např.o tempomatu, palubním počítači a také zprávy. Tyto informace se zobrazí
se symboly a textem.
Informační displej
Informační displeje na sdružené přístrojové
desce zobrazují informace o některých funkcích vozu, např.o tempomatu, palubním počítači a také zprávy. Tyto informace se zobrazí
se symboly a textem. Další popis je pod funkcemi, které využívá displej.
1
03
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku1, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač - doplňkové informace (str. 112) a Doplňování paliva (str.
281).
Informační displej, analogová přístrojová deska.
2
3
Indikace a ukazatelé
Eco meter. Tento měřicí přístroj informuje,
nakolik hospodárně s vozidlem jedete.
Γím je vyšší údaj na stupnici, tím úsporněji jedete.
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Indikátor řadicí páky2/Indikátor převodového stupně3 Viz také Indikátor řazení
převodových stupňů* (str. 253), Automa-
Jakmile zpráva "Vzd. do prázd. paliv. nádrže:" na displeji začne ukazovat "----", značka se změní na červenou.
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
55
03 Přístroje a ovládací prvky
||
tická převodovka -- Geartronic* (str. 253)
nebo Automatická převodovka -Powershift* (str. 257).
Indikační a varovné kontrolky
03
pouze tehdy, když je parkovací brzda
odbrzděna.
Digitální sdružená přístrojová deska přehled
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II,
potom všechny kontrolky zhasnou během
několika sekund , s výjimkou kontrolky poruchy emisního systému vozidla a kontrolky
nízkého tlaku oleje.
Informační displeje na sdružené přístrojové
desce zobrazují informace o některých funkcích vozu, např.o tempomatu, palubním počítači a také zprávy. Tyto informace se zobrazí
se symboly a textem.
Informační displej
Související informace
•
•
•
Sdružená přístrojová deska (str. 55)
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 60)
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 61)
Indikační a výstražné symboly, analogová přístrojová deska.
Kontrolky
Indikační a varovné kontrolky
Výstražné symboly4
Kontrola funkčnosti
Všechny indikační a varovné kontroly kromě
symbolů uprostřed informačního displeje se
rozsvítí, když je klíč v poloze II nebo když je
nastartován motor. Po nastartování motoru
by měly zhasnout všechny kontrolky kromě
kontrolky parkovací brzdy, která zhasne
4
56
Informační displej, digitální přístrojová deska*.
Informační displeje na sdružené přístrojové
desce zobrazují informace o některých funkcích vozu, např.o tempomatu, palubním počítači a také zprávy. Tyto informace se zobrazí
se symboly a textem. Další popis je pod funkcemi, které využívá displej.
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na displeji, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str. 324).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Měřáky a indikátory, digitální sdružená
přístrojová deska
nebo Automatická převodovka -Powershift* (str. 257).
U digitální sdružené přístrojové desky lze zvolit alternativní témata. K dispozici jsou následující motivy: "Elegance", "Eco"
a "Performance". Nastavení motivů lze při
zamykání vozidla uložit do paměti dálkového
ovladače s klíčem, viz strana Dálkový ovladač
s čepelí klíče (str. 150) a MY CAR (str. 103).
03
Motiv si lze zvolit pouze, když motor běží.
Chcete-li zvolit motiv, stiskněte na levém
pákovém přepínači tlačítko OK a potom
otáčením kolečka na páčce zvolte možnost
nabídky Motivy. Výběr potvrďte stisknutím
tlačítka OK. Další informace o menu, viz Navigace v menu - sdružená přístrojová deska
(str. 100).
Indikace a ukazatelé, motiv "Elegance".
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku5, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač - doplňkové informace (str. 112) a Doplňování paliva (str.
281).
Teploměr chladicí kapaliny motoru
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Indikátor řadicí páky6/Indikátor převodového stupně7 Viz také Indikátor řazení
převodových stupňů* (str. 253), Automatická převodovka -- Geartronic* (str. 253)
5
6
7
Indikace a ukazatelé, motiv "Eco".
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku5, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač - doplňkové informace (str. 112) a Doplňování paliva (str.
281).
Eco guide. Viz také Eco guide & Power
guide* (str. 59).
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Indikátor řadicí páky6/Indikátor převodového stupně7. Viz také Indikátor řazení
převodových stupňů* (str. 253), Automa-
Jakmile zpráva "Vzd. do prázd. paliv. nádrže:" na displeji začne ukazovat "----", značka se změní na červenou.
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
57
03 Přístroje a ovládací prvky
||
tická převodovka -- Geartronic* (str. 253)
nebo Automatická převodovka -Powershift* (str. 257).
03
Power guide. Viz také Eco guide & Power
guide* (str. 59).
Indikátor řadicí páky6/Indikátor převodového stupně7. Viz také Indikátor řazení
převodových stupňů* (str. 253), Automatická převodovka -- Geartronic* (str. 253)
nebo Automatická převodovka -Powershift* (str. 257).
Indikační a varovné kontrolky
Indikace a ukazatelé, motiv "Performance".
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku5, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač - doplňkové informace (str. 112) a Doplňování paliva (str.
281).
Teploměr chladicí kapaliny motoru
5
6
7
8
58
Kontrola funkčnosti
Všechny indikační a varovné kontroly kromě
symbolů uprostřed informačního displeje se
rozsvítí, když je klíč v poloze II nebo když je
nastartován motor. Po nastartování motoru
by měly zhasnout všechny kontrolky kromě
kontrolky parkovací brzdy, která zhasne
pouze tehdy, když je parkovací brzda
odbrzděna.
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II,
potom všechny kontrolky zhasnou během
několika sekund , s výjimkou kontrolky poruchy emisního systému vozidla a kontrolky
nízkého tlaku oleje.
Související informace
•
•
•
Indikační a výstražné symboly, digitální přístrojová deska.
Rychloměr
Kontrolky
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Indikační a varovné kontrolky
Sdružená přístrojová deska (str. 55)
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 60)
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 61)
Výstražné symboly8
Jakmile zpráva "Vzd. do prázd. paliv. nádrže:" na displeji začne ukazovat "----", značka se změní na červenou.
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na displeji, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str. 324).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Eco guide & Power guide*
Okamžitá hodnota
Eco guide a Power guide jsou dva přístroje na
sdružené přístrojové desce (str. 55). Tyto
přístroje pomáhají řidiči jezdit optimálně
hospodárně.
Zde se zobrazuje okamžitě hodnota - čím je
výsledek na stupnici vyšší, tím je spotřeba
příznivější.
Do vozidla je ukládána statistika o trase. Tuto
statistiku si můžete prohlédnout ve formě blokového schématu. Viz Palubní počítač - statistika jízdy* (str. 113).
Eco guide
Tento přístroj indikuje, nakolik hospodárně se
jezdí s vozidlem.
Chcete-li zobrazit tuto funkci, zvolte motiv
"Eco". Viz Digitální sdružená přístrojová
deska - přehled (str. 56).
Okamžitá hodnota se počítá na základě
rychlosti, otáček motoru, výkonu motoru
a sešlapování brzdového pedálu.
Důraz je kladen na optimální rychlost
(50-80 km/h) a nízké otáčky. Během akcelerace a brzdění ukazatelé klesají.
Pokud jsou okamžité hodnoty velmi nízké, na
měřicím přístroji se (s krátkým zpožděním)
rozsvítí červená zóna, což znamená nežádoucí příliš velkou spotřebu.
03
Dostupný výkon motoru
Využitý výkon motoru
Průměrná hodnota
Dostupný výkon motoru
Průměrná hodnota pomalu následuje za
okamžitou hodnotu a znázorňuje předchozí
jízdu s vozem. Γím jsou ukazatelé na stupnici
výše, tím hospodárněji řidič jede.
Menší horní ukazatel indikuje dostupný výkon
motoru9. Γím je výsledek na stupnici výše,
tím větší výkon je pro momentálně zařazený
převodový stupeň k dispozici.
Power guide
Využitý výkon motoru
Na tomto přístroji se zobrazuje vztah mezi
výkonem (Power) odebíraným z motoru
a výkonem, který je k dispozici.
Větší spodní ručička indikuje využitý výkon
motoru9. Γím je výsledek na stupnici výše,
tím větší výkon je z motoru momentálně odebírán.
Chcete-li zobrazit tuto funkci, zvolte motiv
"Performance". Viz Digitální sdružená přístrojová deska - přehled (str. 56).
Velká mezera mezi oběma ukazateli znamená
velkou výkonovou rezervu.
Okamžitá hodnota
Průměrná hodnota
9
Výkon závisí na otáčkách motoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
59
03 Přístroje a ovládací prvky
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek
Kontrolky upozorňují řidiče na aktivaci funkce,
na použití systému a na výskyt chyby nebo
poruchy.
Kontrolky
Symbol
03
Popis
Porucha ABL
Systém řízení emisí
Porucha ABS
Zadní světlo do mlhy svítí
Stabilizační systém
Symbol
Popis
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
Levé směrové světlo
2. Nastartujte znovu motor.
Pravé směrové světlo
Eco- funkce zapnuta, viz ECO*
(str. 269)
Start/Stop - motor se automaticky zastaví, viz Start/Stop* funkce a použití (str. 261)
Nepoužívá se
Porucha ABL
Kontrolka se rozsvítí, pokud nastane porucha
funkce ABL (aktivních světlometů).
Systém řízení emisí
Systém stability, sportovní
režim
Žhavení (vznětové motory)
Nízká hladina paliva v palivové
nádrži
Informace, čtěte text na displeji
Dálková světla svítí
60
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud se kontrolka rozsvítí po nastartování
motoru, důvodem může být porucha
v systému řízení emisí vozidla. Jeďte do
servisu a nechte vozidlo zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Porucha ABS
Jestliže tato kontrolka svítí, systém je
nefunkční. Normální funkce brzdové soustavy
zůstává zachována, avšak bez fungování
ABS.
3. Pokud zůstane kontrolka rozsvícená,
jeďte do servisu a nechte systém ABS
zkontrolovat. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Zadní světlo do mlhy svítí
Tato kontrolka svítí, když svítí zadní světlo do
mlhy.
Stabilizační systém
Blikající kontrolka signalizuje, že stabilizační
systém zasahuje. Jestliže kontrolka svítí
nepřerušovaně, došlo k poruše v systému.
Systém stability, sportovní režim
Sportovní režim umožní zážitek z aktivnější
jízdy. Systém detekuje, zda se plynový pedál,
pohyby volantu a zatáčení provádí aktivněji
než při běžné jízdě. Do jisté úrovně potom
umožní řízený prokluz zadní části vozidla a až
potom zasáhne a vozidlo stabilizuje.
Žhavení (vznětové motory)
Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru.
Důvodem aktivace předehřevu bývá zpravidla
nízká teplota.
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Když se rozsvítí kontrolka, hladina paliva
v nádrži je nízká. Co nejdřív doplňte palivo.
03 Přístroje a ovládací prvky
Informace, čtěte text na displeji
Když se jeden ze systémů vozu „nechová“
dle očekávání, rozsvítí se tato informační kontrolka a na informačním displeji se objeví text.
Textovou zprávu vymažete pomocí tlačítka
OK, viz Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 100), jinak zpráva zmizí automaticky po určité době (doba závisí na indikované funkci). Informační kontrolka se může
rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.
Související informace
•
•
•
Sdružená přístrojová deska (str. 55)
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 61)
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 56)
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů
Výstražné symboly upozorňují řidiče na aktivaci důležité funkce nebo na závažnou chybu
či poruchu.
Výstražné symboly
Symbol
Nízký tlak olejeA
POZNÁMKA
Aktivovaná parkovací brzda,
analogový přístroj
Airbagy - SRS
Dálková světla svítí
Kontrolka svítí, když svítí dálková světla
a když používáte světelnou houkačku.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Levé/pravé směrové světlo
Alternátor nedobíjí
Obě kontrolky směrových světel na sdružené
přístrojové desce blikají, když používáte
výstražná světla.
Závada v brzdovém systému
Funkce Eco zap
Varování
Symbol se rozsvítí při aktivaci funkce Eco.
Tento symbol se rozsvítí, pokud dojde k automatickému zastavení motoru.
03
Aktivovaná parkovací brzda,
digitální přístroj
Pokud se zobrazí servisní zpráva, kontrolka a zpráva se vymažou stisknutím tlačítka OK nebo po jisté době automaticky
zmizí.
Start/Stop
Popis
A
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého
tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na
displeji, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str.
324).
61
03 Přístroje a ovládací prvky
||
03
Nízký tlak oleje
Alternátor nedobíjí
Jestliže se kontrolka rozsvítí za jízdy, je příliš
nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte
motor a zkontrolujte hladinu motorového
oleje. V případě potřeby olej doplňte. Pokud
svítí kontrolka a hladina oleje je normální,
kontaktujte servis. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Tato kontrolka se rozsvítí během jízdy, pokud
došlo k poruše v elektrickém systému.
Navštivte servis. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Zabrzděná parkovací brzda
Tato kontrolka svítí trvale, když je zabrzděná
parkovací brzda. Kontrolka během zabrzdění
bliká a potom svítí trvale.
Pokud kontrolka bliká v jiné situaci, znamená
to, že došlo k poruše. Přečtěte si zprávu na
informačním displeji.
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může být příliš
nízká hladina brzdové kapaliny. Zastavte vůz
na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu
kapaliny v nádržce brzdové kapaliny, viz
Brzdová kapalina a kapalina spojky - hladina
(str. 329).
Svítí-li kontrolky brzd a ABS současně, může
jít o problém v systému rozdělení brzdné síly.
Více informací, viz Parkovací brzda (str. 274).
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
Airbagy - SRS
2. Nastartujte znovu motor.
Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená
nebo svítí během jízdy, znamená to, že byla
zjištěna porucha zámku bezpečnostního
pásu, SRS, SIPS nebo IC systému. Neprodleně jeďte do servisu a nechte si systém
překontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka bliká, pokud není řidič nebo spolujezdec na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem, nebo pokud si někdo na
zadním sedadle pás rozepnul.
62
Závada v brzdovém systému
•
Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte v jízdě.
•
Pokud kontrolky nezhasnou, zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
v nádržce, Brzdová kapalina a kapalina
spojky - hladina (str. 329). Pokud je
hladina kapaliny na normální úrovni
a varovné kontrolky přesto svítí,
můžete jet velmi opatrně do servisu
a nechat brzdovou soustavu zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali
pomoc autorizovaného servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
Únik brzdové kapaliny musí být vyhledán
v odborném servisu. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
VAROVÁNÍ
Pokud se současně rozsvítí kontrolky
BRZDA a ABS, hrozí riziko, že se zadní
část vozu při prudkém brzdění stočí.
Varování
Γervená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud
byla indikována závada, která by mohla mít
vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Na informačním displeji se zároveň
objeví vysvětlující text. Symbol zůstane
zobrazen, dokud nebude odstraněna závada.
Textovou zprávu však lze vymazat stisknutím
tlačítka OK. Viz Navigace v menu - sdružená
přístrojová deska (str. 100). Výstražný symbol
se může rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.
Akce:
1. Zastavte na bezpečném místě. S vozidlem nesmíte pokračovat v jízdě.
03 Přístroje a ovládací prvky
2. Přečtěte si zprávu na informačním displeji. Proveďte akci v souladu se zprávou
na displeji. Pomocí tlačítka OK zprávu
smažte.
Související informace
Připomenutí – nezavřené dveře
•
Pokud jedny dveře nejsou správně zavřené,
na informačním displeji se rozsvítí informační
nebo varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím
obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete otevřené dveře.
•
•
Sdružená přístrojová deska (str. 55)
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 60)
Teploměr venkovní teploty
Na sdružené přístrojové desce se objeví
zobrazení teploměru venkovní teploty.
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 56)
03
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca 7 km/h, svítí informační kontrolka.
trolka.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca 7 km/h, rozsvítí se varovná kon-
Pokud kapota motoru10 není správně zavřena,
na informačním displeji se rozsvítí varovná
kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem. Co
nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě
a zavřete kapotu motoru.
Pokud víko zavazadlového prostoru není
správně zavřeno, na informačním displeji se
rozsvítí varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na
bezpečném místě a zavřete víko zavazadlového prostoru.
10
Zobrazení teploměru venkovní teploty,
digitální přístrojová deska
Zobrazení teploměru venkovní teploty,
analogová přístrojová deska
Pokud je teplota v rozmezí od +2 °C do -5 °C,
na displeji se rozsvítí symbol sněhové vločky.
Jedná se o varování před námrazou vozovky.
Pokud vozidlo stojí, teploměr může zobrazovat vysokou teplotu.
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska (str. 55)
Pouze vozy s alarmem*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
63
03 Přístroje a ovládací prvky
Dílčí počítadlo kilometrů
Na sdružené přístrojové desce se objeví displej palubního počítače.
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska (str. 55)
Hodiny
Na sdružené přístrojové desce se zobrazí digitální hodiny. Provedení Executive obsahuje
rovněž analogové hodiny v přístrojové desce.
03
Denní počítadlo kilometrů, digitální přístroj.
Displej pro dílčí počítadlo kilometrů11
Obě počítadla T1 a T2 se používají k měření
krátkých vzdáleností. Na displeji je zobrazena
vzdálenost.
Požadované počítadlo zobrazíte otočením
ovládacího kolečka na levém pákovém přepínači.
Dlouhým stisknutím (dokud nedojde ke
změně) tlačítka RESET na levém pákovém
přepínači vynulujete zobrazené denní počítadlo kilometrů. Více informací, viz Palubní
počítač - doplňkové informace (str. 112).
11
12
64
Vzhled displeje se pro různé varianty přístrojů může lišit.
Hodiny se zobrazí uprostřed analogové přístrojové desky.
Hodiny, sdružená přístrojová deska.
Displej pro zobrazení hodin12
Nastavení hodin
Hodiny lze nastavit v systému nabídky
MY CAR - viz MY CAR (str. 103).
03 Přístroje a ovládací prvky
Analogové hodiny - Executive
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska (str. 55)
Volvo Sensus
Volvo Sensus je zdrojem pro vaše osobní
zážitky s vozidlem Volvo. Systém Sensus
poskytuje informace, zábavu a funkce, které
zjednoduší ovládání vašeho vozidla.
03
Analogové hodiny.
Tlačítko pro nastavení času dozadu.
Tlačítko pro nastavení času dopředu.
Analogové hodiny jsou umístěny na přístrojové desce nad odkládací přihrádkou.
Nastavení času:
–
Použijte příslušné tlačítko pro posunutí
hodinových ručiček dopředu nebo
dozadu. Nastavení může být provedeno
dvěma způsoby:
•
Držte tlačítko stisknuté - hodinová
ručička se nejdříve začne pohybovat
pomalu, asi po 5 minutách, potom
rychleji. Po nastavení správného času
tlačítko uvolněte.
•
Stiskněte tlačítko přerušovaně ručička se pohybuje asi po 10 sekundách.
Když sedíte ve vozidle, chcete je mít pod
kontrolou; v dnešním propojeném světě to
zahrnuje informace, komunikaci a zábavu
v momentech, kdy je to pro vás nejvhodnější.
Systém Sensus obsahuje veškerá řešení,
která umožňují propojení* s vnějším světem,
a zároveň vám poskytuje intuitivní kontrolu
nad všemi možnostmi vozidla.
Volvo Sensus kombinuje a zobrazuje celou
řadu funkcí z různých systémů na obrazovce
displeje. Vůz se systémem Volvo Sensus
můžete personalizovat pomocí intuitivního
uživatelského rozhraní. Nastavení lze upravovat v položkách Nastavení vozidla, Audio
a média, Ovládání klimatu atd.
Pomocí tlačítek a ovládacích prvků na
středové konzole a pomocí pravé klávesnice*
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
65
03 Přístroje a ovládací prvky
||
na volantu můžete aktivovat a deaktivovat
funkce a upravovat celou řadu nastavení.
Přehled
Po stisknutí tlačítka MY CAR se zobrazí všechna nastavení související s řízením a ovládáním vozu, např. City Safety, zámky a alarm,
automatická rychlost ventilátoru, nastavení
hodin atd.
03
Stisknutím tlačítka RADIO, MEDIA, TEL*,
*, NAV* a CAM* lze aktivovat další zdroje,
systémy a funkce, např. AM, FM, CD, DVD*,
TV* , Bluetooth*, navigaci* a kameru parkovacího asistenta*.
Další informace o všech funkcích/systémech
naleznete v příslušných kapitolách v příručce
pro uživatele nebo jejím doplňku.
Ovládací panel na středové konzole. Obrázek je
schematický - počet funkcí a uspořádání tlačítek
se liší podle vybrané výbavy a trhu.
Navigace* - NAV, viz samostatná
doplňková příručka.
Audio a média - RADIO, MEDIA, TEL*,
viz nezávislou doplňkovou příručku
(Sensus Infotainment).
Nastavení vozidla - MY CAR, viz MY CAR
(str. 103).
Vozidlo připojené k Internetu *, viz
samostatný doplněk (Sensus Infotainment).
Ovládání klimatizace (str. 115).
Parkovací kamera (str. 231) – CAM*.
Související informace
•
66
Polohy klíče
Pomocí dálkového ovladače s klíčem lze
nastavit elektrický systém vozidla do různých
režimů a úrovní tak, aby byly k dispozici různé
funkce. Viz Polohy klíče - funkce na různých
úrovních (str. 67).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Licence (str. 403)
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem.
POZNÁMKA
U vozů s funkcí Keyless* se klíč dálkového
ovládání nemusí zasunovat do spínací
skříňky, ale může zůstat např. v kapse.
Další informace o funkci Keyless, viz
Keyless drive* (str. 159).
03 Přístroje a ovládací prvky
Vložte dálkový ovladač
1. Uchopte dálkový ovladač s čepelí klíče
a zasuňte klíč dálkového ovladače do spínací skříňky.
2. Zasuňte klíč dálkového ovladače tak, aby
se zajistil v koncové poloze.
DŮLEŽITÉ
Cizí předměty v zámku zapalování mohou
zámek zničit nebo omezit jeho funkčnost.
Nezasunujte do spínače dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač
držte za konec s odnímatelnou čepelí klíče,
viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 156).
Polohy klíče - funkce na různých
úrovních
Chcete-li povolit použití omezeného počtu
funkcí při vypnutém motoru, elektrický systém
vozidla lze nastavit pomocí dálkového ovladače s klíčem do některé ze 3 různých úrovní
(poloh klíče) - 0, I nebo II. V této uživatelské
příručce jsou jednotlivé úrovně označeny jako
"polohy klíče".
V následující tabulce jsou uvedeny funkce,
které jsou k dispozici v jednotlivých polohách/
úrovních klíče.
Úroveň
Funkce
•
Je osvětleno počítadlo kilometrů, hodiny a teploměr.
•
Lze nastavit elektricky ovládaná sedadla.
•
Audiosystém lze používat po
omezenou dobu - viz doplněk
Sensus Infotainment.
I
•
Mohou být ovládány následující funkce: střešní okno, elektricky ovládaná okna, zásuvka
12 V v prostoru pro cestující,
navigace, telefon, ventilátor
větrání a stěrače čelního
okna.
II
•
•
0
Vyjměte dálkový ovladač
Uchopte dálkový ovládač s klíčem, počkejte,
než se vysune, a vytáhněte jej ven ze spínací
skříňky.
•
03
Svítí světlomety.
Varovné kontrolky/kontrolky
svítí 5 sekund.
Je aktivováno několik dalších
systémů. Elektrické vyhřívání
sedáků sedadel a zadní okno
lze aktivovat pouze po nastartování motoru.
V této poloze se odebírá z baterie velké množství energie
a proto by se tato poloha
neměla používat!
67
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Výběr polohy/úrovně klíče
•
Poloha klíče 0 - odemknutí vozidla - to
znamená, že elektrický systém vozidla je
v poloze 0.
•
Poloha klíče I - když je dálkový ovládač
s klíčem zcela zasunutý v zámku zapalování13, krátce stiskněte START/STOP
ENGINE.
03
Tažení
Sedadla, přední
Důležité informace o použití klíče dálkového
ovládání při tažení, viz Tažení (str. 294).
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální.
Související informace
•
Polohy klíče (str. 66)
POZNÁMKA
K výběru úrovně I nebo II bez startování
motoru nesešlapujte brzdový/spojkový
pedál, když otáčíte klíčem do příslušné
polohy.
•
•
Poloha klíče II - když je dálkový ovládač
s klíčem zcela zasunutý v zámku zapalování13, dlouze14 stiskněte START/STOP
ENGINE.
Poloha klíče 0 - návrat do polohy 0
z polohy II nebo I - krátce stiskněte
START/STOP ENGINE.
Audiosystém
Další informace o funkcích audiosystému při
vyjmutém dálkovém ovladači s klíčem, viz
doplněk Sensus Infotainment.
Nastartování a zastavení motoru
Informace o startování/zastavení motoru, viz
Startování motoru (str. 244).
13
14
15
68
Není zapotřebí u vozidel s funkcí Keyless*.
Přibližně 2 sekundy.
Také platí pro elektricky ovládané sedadlo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Seřízeni bederní opěrky, otáčejte kolečkem15.
Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku
a nastavte správnou vzdálenost od
volantu a pedálů. Po nastavení zkontrolujte správné zajištění sedadla.
Zvednutí/snížení* přední hrany sedáku,
pumpujte nahoru/dolů.
Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
03 Přístroje a ovládací prvky
Zvednutí/snížení sedadla, pumpujte
nahoru/dolů.
Ovládací panel elektricky ovládaného
sedadla*.
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než
se rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte
během jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo
zajištěné. Zabráníte tím poranění osob
v případě prudkého brzdění nebo nehody.
Při sklápění opěradla zvedněte pojistky
na zadní straně opěradla.
4. Posuňte sedadlo dopředu tak, aby
opěrka hlavy byla zajištěná pod schránkou v přístrojové desce.
Vrácení do původní polohy se provádí
v opačném pořadí.
VAROVÁNÍ
Sedadla, přední - elektricky ovládaná
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální. Elektricky ovládané sedadlo lze posunovat dopředu a dozadu a nahoru a dolů.
Přední hranu sedáku sedadla lze zvednout
nebo spustit. Dále lze upravit úhel náklonu
opěradla.
Elektricky ovládané sedadlo*
03
Uchopte opěradla a zkontrolujte, zda se
po vyklopení nahoru skutečně zajistí.
Zabráníte tím poranění osob v případě
nehody nebo prudkého brzdění.
Sklopení opěradla předního sedadla*
Související informace
•
Sedadla, přední - elektricky ovládaná (str.
69)
•
Sedadla, zadní (str. 71)
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
Posunutí sedadla dopředu/dozadu
a nastavení nahoru/dolů
Opěradlo sedadla spolujezdce můžete sklopit
dopředu, abyste mohli převážet dlouhé
předměty.
Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu/dolů.
Nastavte opěradlo do vzpřímené polohy.
Úhel sklonu opěradla
Elektricky ovládaná přední sedadla jsou vybavena ochranou proti přetížení, která zasáhne,
pokud je sedadlo něčím blokováno. Pokud
k tomu dojde, přepněte zapalování do polohy
I nebo 0 a chvíli vyčkejte před dalším nastavováním sedadla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
69
03 Přístroje a ovládací prvky
||
V jednom okamžiku lze provádět pouze
pohyb jedním směrem (dopředu/dozadu/
nahoru/dolů).
Příprava
03
Sedadla je možné nastavovat po určitou dobu
po odemknutí dveří dálkovým ovladačem bez
klíče ve spínací skříňce. Nastavení sedadla se
normálně provádí při poloze klíče I a může
být prováděno vždy při běžícím motoru.
Sedadlo s paměťovou funkcí*
1. Nastavte sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
2. Během tisknutí jednoho z paměťových
tlačítek držte stisknuté tlačítko, abyste
uložili nastavení.
Použití uloženého nastavení
Paměť klíče* v dálkovém ovladači
s klíčem16
Všechny dálkové ovladače mohou používat
různí řidiči k uložení nastavení sedadla řidiče
a vnějších zpětných zrcátek17.
Držte stisknuté jedno z paměťových tlačítek,
dokud se pohyb sedadla a vnějších zpětných
zrcátek nezastaví. Pokud tlačítko uvolníte,
pohyb sedadla se zastaví.
Vyhřívaná/větraná sedadla*
Vyhřívaná/větraná sedadla, viz Vyhřívaná
přední sedadla* (str. 122) a Vyhřívané zadní
sedadlo* (str. 122).
Související informace
•
•
Sedadla, přední (str. 68)
Sedadla, zadní (str. 71)
Chcete-li uložit nastavení a použít paměť
klíče, postupujte následovně:
•
•
Paměťová funkce uloží nastavení sedadla
a zpětných zrcátek.
Uložení nastavení
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Tlačítko pro uložení nastavení
70
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Nastavte sedadlo podle potřeby.
Zamkněte vozidlo stisknutím zamykacího
tlačítka na dálkovém ovladači, který
běžně používáte. Poloha sedadla a vnějších zpětných zrcátek se uloží do paměti
dálkového ovladače18.
Odemkněte vozidlo (stisknutím odemykacího tlačítka na stejném dálkovém ovladači) a otevřete dveře řidiče. Sedadlo
řidiče a vnější zpětná zrcátka se automaticky nastaví do polohy uložené v paměti
dálkového ovladače (pokud bylo sedadlo
03 Přístroje a ovládací prvky
posunuto od okamžiku uzamknutí
vozidla).
Sedadla, zadní
Paměť klíče může být aktivována/deaktivována v systému nabídky MY CAR. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 103).
Opěradla zadních sedadel a hlavové opěrky
zadních sedadel lze složit. Hlavovou opěrku
prostředního sedadla lze upravit podle výšky
spolujezdce.
Nouzové zastavení
Sklopení opěradla zadního sedadla
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek pro nastavení
sedadla nebo tlačítek paměti a pohyb
sedadla se zastaví.
Sedadlo se opět uvede do pohybu, aby dosáhlo polohy uložené v paměti, stisknutím tlačítka pro odemknutí na dálkovém ovladači
s klíčem. Dveře řidiče musejí být otevřené.
DŮLEŽITÉ
Když se opěradlo sklápí dolů, nesmí být na
zadním sedadle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být navzájem spojené.
Jinak hrozí nebezpečí, že se čalounění
zadního sedadla poškodí.
VAROVÁNÍ
Opěradlo se skládá ze dvou částí. Tyto části
lze složit dopředu, a to dohromady nebo
zvlášť.
1. Zatáhněte za madlo (madla).
2. Sklopte sedadlo dopředu. Pokud budete
sklápět dolů širokou část opěradla,
spusťte opěrku hlavy uprostřed zcela
dolů.
03
VAROVÁNÍ
Uchopte opěradla a zkontrolujte, zda se
po otevření důkladně zajistí. Zabráníte tím
poranění osob v případě nehody nebo prudkého brzdění.
Opěrka hlavy, prostřední sedadlo, zadní
Riziko rozdrcení! Zajistěte, aby si s ovládacími prvky nehrály děti. Během nastavování sedadel se před sedadly, za sedadly
a pod sedadly nesmějí nacházet žádné
předměty. Zajistěte, aby nikomu z cestujících na zadních sedadlech nehrozilo
zachycení.
Související informace
•
16
17
18
Dálkový ovladač - funkce (str. 152)
Paměť klíče pro funkci Keyless, viz Keyless drive* - paměť v klíči (str. 163).
Pouze pokud je vůz vybaven elektricky ovládaným sedadlem s pamětí a sklopnými elektricky ovládanými vnějšími zpětnými zrcátky.
Toto nastavení nemá vliv na nastavení uložené do funkce paměti elektricky ovládaného sedadla.
71
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Opěrka hlavy může být nastavena vertikálně
podle výšky cestujícího. Horní hrana opěrky
hlavy musí být ve výši střední části temene
hlavy. V případě potřeby opěrku hlavy
vysuňte.
Při zasouvání opěrky hlavy zpět dolů se musí
současně stlačit tlačítko umístěné vedle levé
podpěry opěrky.
03
VAROVÁNÍ
Nespouštějte opěrky hlavy vnějších sedadel, pokud na nich sedí cestující.
Ručně posunujte opěrku hlavy dozadu, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
Sedadla - Executive
Přední sedadla ve vozidle mají ovládací panel
pro masáž a bederní opěrku. Sedadlo spolujezdce může být nastaveno dopředu –
dozadu.
Komfortní sedadla, přední
VAROVÁNÍ
Elektrické spouštění opěrek hlavy na
krajních sedadlech*
Po zvednutí musí být poloha opěrek hlav
zajištěna.
Související informace
Sedadla, přední (str. 68)
Sedadla, přední - elektricky ovládaná (str.
69)
G030131
•
•
Nastavení sedadla, dopředu – dozadu.
Ovládací panel pro masáž a bederní
opěrku.
1. Klíč dálkového ovladače musí být
v poloze II.
2. Pro zlepšení výhledu dozadu stiskněte
tlačítko a spusťte vnější opěrky hlavy
dolu.
72
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Masáž
Nastavení bederní opěrky
Nastavení sedadla, dopředu – dozadu
Tlačítko pro aktivaci masáže.
Intenzívní masáž
Jemná masáž
Každé přední sedadlo je vybaveno funkcí
masáže v opěradle. Masáž zajišťují vzduchové polštářky, které mohou masírovat
intenzívně nebo jemně. Pokud je zvoleno
jedno z nastavení, masáž je prováděna podle
následujícího plánu: masáž 6 minut –
přestávka 4 minuty – masáž 6 minut atd.
Pokud je tlačítko v prostřední poloze nebo je
klíč dálkového ovládání v poloze 0, masáž se
neaktivuje.
Tlačítko pro nastavení bederní opěrky.
Bederní opěrka se nastavuje prostřednictvím
stejných vzduchových polštářků, které se
používají pro masáž. Nastavení je možné provést plynule z hlediska hloubky i výšky
pomocí ovládacího tlačítka, viz obrázek
nahoře.
G030137
G030227
G030132
03
Na obrázku je znázorněno vozidlo s levostranným
řízením.
Sedadlo spolujezdce může být nastaveno
dopředu – dozadu. Sedadlo se posouvá
dopředu nebo dozadu, dokud držíte stisknutou přední nebo zadní část tlačítka, viz obrázek výše. Úhel sklonu opěradla se nemění.
Bederní opěrku je možné nastavit, pokud není
aktivní masáž.
Paměťová funkce vyvolá nastavení bederní
opěrky po ukončení masáže nebo po poklesu
tlaku vzduchu ve vzduchových polštářcích,
např. po delším parkování.
73
03 Přístroje a ovládací prvky
Volant
Volant lze upravit v různých směrech. Na
volantu se nachází ovládání houkačky, tempomatu, audiosystému, telefonu a systému
menu.
Nastavení
Automatická převodovka -- Geartronic*
(str. 253)
3. Zatlačte páku zpět, čímž zajistíte volant
v nové poloze. Je-li obtížné pákou pohybovat, zatlačte při vracení páky zároveň
na volant.
VAROVÁNÍ
Než se s vozem rozjedete, nastavte volant
a zajistěte jej.
Ovládání audia a telefonu - viz nezávislou
doplňkovou příručku Sensus Infotainment.
Houkačka
03
Je-li vozidlo vybaveno posilovačem řízení
závislým na rychlosti*, lze intenzitu posilování
upravit, viz Nastavitelná síla řízení* (str. 238).
G021138
Klávesnice* a pádla*
Nastavení volantu.
Houkačka.
Páka – uvolnění volantu
Houkačku spustíte stisknutím středu volantu.
Možné polohy volantu
Související informace
•
Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak
horizontálním směru:
1. Přitáhněte páku směrem k sobě, čímž
odjistíte volant.
2. Volant nastavte do polohy, která Vám
vyhovuje.
Klávesnice a pádla na volantu.
Tempomat* (str. 180)
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 182)
Páčka pro manuální řazení převodových
stupňů u automatické převodovky, viz
74
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vyhřívání* volantu (str. 75)
03 Přístroje a ovládací prvky
Vyhřívání* volantu
Volant lze vyhřívat pomocí elektrického
vyhřívání.
Funkce
vuje a deaktivuje v systému nabídky MY CAR
(str. 103).
Spínače světel
Vnější osvětlení se aktivuje a nastavuje
pomocí regulace světlometů. Používá se rovněž k nastavení osvětlení displeje, přístroje
a prostoru pro cestující.
03
Umístění tlačítek se může lišit v závislosti na zvolené výbavě a trhu.
Opakovaným tisknutím tlačítka přepínejte
mezi následujícími funkcemi:
Funkce
Ukazatel směru
Vypnuto
Kontrolka v tlačítku nesvítí
Vyhřívání
Kontrolka v tlačítku svítí
Automatické vyhřívání volantu
Je-li aktivováno automatické spuštění
vyhřívání volantu, volant se začne vyhřívat,
jakmile se nastartuje motor. Funkce se automaticky spustí, je-li vozidlo chladné a teplota
okolí je přibližně pod 10 °C. Funkce se akti-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
75
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Přehled, spínače světel
Polohy klíče
Poloha
Popis
Denní provozní světlaA, když se
elektrický systém vozidla
nachází v poloze klíče II nebo
když běží motor.
Lze použít světelnou houkačku.
03
Přehled, spínače světel.
Ovládací kolečko pro nastavení osvětlení
displeje a přístrojů a osvětlení okolí*
Tlačítko pro zadní mlhové světlo
Knoflík pro denní provozní světla a parkovací světla
Kolečko19 pro ovládání sklonu světlometů
Denní provozní světla a poziční/
parkovací/boční obrysová
světla, když se elektrický
systém vozidla nachází v poloze
klíče II nebo když běží motor.
Automatické přepnutí na
poziční/parkovací/boční obrysová světla, když vůz stojí.
Lze použít světelnou houkačku.
Poloha
Popis
Denní provozní světla a poziční/
parkovací/boční obrysová světla
během dne, když se elektrický
systém vozidla nachází v poloze
klíče II nebo když běží motor.
Automatické přepnutí na potkávací světla a poziční/parkovací/
boční obrysová světla při špatných světelných podmínkách
nebo když se aktivují stěrače
čelního skla nebo zadní mlhová
světla.
Funkce Detekce tunelů (str.
78)* je aktivována.
Lze použít funkci Automatické
přepínání dálkových světlometů
(str. 80)*.
Dálkové světlomety lze aktivovat, pokud jsou zapnuty potkávací světlomety.
Lze použít světelnou houkačku.
19
76
Není k dispozici pro vozy vybavené aktivními xenonovými světlomety*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Poloha
Popis
1. Nechejte motor běžet nebo nechejte elektrický systém vozidla s klíčem v poloze I.
Potkávací světlomety a poziční/
parkovací/boční obrysová
světla.
2. Otáčením kolečka nahoru/dolů zvednete/
snížíte nastavení světlometů.
Obrysová světla
Poziční/parkovací světla se zapínají pomocí
knoflíku regulace světlometů.
Dálkové světlomety lze aktivovat.
Lze použít světelnou houkačku.
A
03
Ve předním nárazníku nebo pod ním.
Společnost Volvo doporučuje používat
, pokud dopravní
během jízdy režim
situace nebo počasí neumožní používat
aktivní dálkové světlomety*.
Osvětlení přístrojů
Rozdílné osvětlení displeje a přístrojů se
zapíná v závislosti na poloze klíče, viz Polohy
klíče - funkce na různých úrovních (str. 67).
Osvětlení displeje se automaticky ztlumí za
tmy – citlivost se nastavuje kolečkem.
Intenzita osvětlení přístrojů se nastavuje
kolečkem.
Ovládání sklonu světlometů
Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout
nastavením sklonu světlometů. Snižte sklon
světlometů, pokud je vůz hodně naložen.
Poloha kolečka pro různé případy zatížení
vozidla.
Pouze řidič
Řidič a spolujezdec na předním sedadle
Cestující ve všech sedadlech
Cestující ve všech sedadlech a maximální
náklad v zavazadlovém prostoru
Řidič a maximální náklad v zavazadlovém
prostoru
Vozidla s aktivními xenonovými světlomety*
jsou vybavena automatickým nastavováním
sklonu světlometů a proto nejsou vybavena
ovládacím kolečkem.
Knoflík regulace světlometů v poloze obrysových/parkovacích světel.
(současně se
Otočte knoflík do polohy
rozsvítí osvětlení registrační značky).
Pokud se elektrický systém vozidla nachází
v poloze klíče II nebo pokud běží motor, rozsvítí se také denní provozní světla.
Je-li venku tma a otevře se víko zavazadlového prostoru, rozsvítí se zadní poziční/
parkovací světla upozorňující vozidla vzadu.
Přitom nezáleží, v jaké poloze je knoflík, ani
v jaké poloze je zapalování.
Související informace
•
Spínače světel (str. 75)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
77
03 Přístroje a ovládací prvky
Denní světla
Pokud je knoflík regulace světlometů v poloze
a klíč zapalování v poloze II nebo běží
motor, za dobrých světelných podmínek se
automaticky aktivují denní světla.
Denní světla během dne. DRL
03
Knoflík regulace světlometů v poloze AUTO.
Je-li knoflík regulace světlometů v poloze
, denní provozní světla (Daytime
Running Lights - DRL) se automaticky rozsvítí, pokud s vozidlem jedete během dne. Při
soumraku a při slabém denním světle světelný senzor nahoře na přístrojové desce
denní provozní světla přepne automaticky na
potkávací světlomety. Světla přepnou na
potkávací světlomety také při aktivování stěračů čelního skla nebo při zapnutí zadních
mlhových světel.
78
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Tento systém pomáhá šetřit energii nedokáže však určit v každé situaci, kdy je
denní světlo příliš slabé nebo dostatečně
silné, např. v mlze a dešti.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly
ve správném stavu nese vždy řidič.
Detekce tunelů*
Na trzích s automatickými potkávacími světly
systém detekce tunelu aktivuje potkávací
světla, jakmile vozidlo vjede do tunelu. Potkávací světlomety se deaktivují cca. 20 sekund
poté, kdy vozidlo vyjede z tunelu.
Funkce Detekce tunelu je k dispozici ve voze
s dešťovým senzorem*. Senzor zjistí, když
vjíždíte do tunelu a přepne denní provozní
světla na potkávací světlomety. Cca. 20
sekund po opuštění tunelu se znovu rozsvítí
denní provozní světla. Pokud během této
doby vjede vozidlo do dalšího tunelu, zůstanou zapnuty potkávací světlomety. Tím se
zabrání opakovaným změnám v nastavení
světlometů vozidla.
Upozornění: Detekce tunelu funguje pouze
v případě, že je regulace světlometů v poloze
.
Související informace
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 79)
Spínače světel (str. 75)
03 Přístroje a ovládací prvky
Dálková/potkávací světla
Pokud je knoflík regulace světlometů v poloze
a klíč zapalování v poloze II nebo běží
motor, za slabých světelných podmínek se
automaticky aktivují potkávací světlomety.
,
Je-li ovládání světlometů v poloze
potkávací světla se zapnou vždy, když motor
běží nebo když je aktivní poloha klíče II.
světlomety se automaticky rovněž aktivují,
pokud se aktivují stěrače čelního skla nebo
zadní světla do mlhy.
se potkávací světla zapnou
V poloze
vždy, když motor běží nebo když je aktivní
poloha klíče II.
Světelná houkačka
Související informace
•
•
•
•
•
Aktivní xenonové světlomety* (str. 81)
Aktivní dálkové světlomety* (str. 80)
Spínače světel (str. 75)
Světlomety - seřízení projekce světlometů
(str. 87)
Detekce tunelů* (str. 78)
Jemně přitáhněte pákový přepínač k volantu
do polohy pro světelnou houkačku. Dálková
světla budou svítit, dokud pákový přepínač
neuvolníte.
03
Dálková světla
Zapnutí dálkových světel je možné, pokud je
20 nebo
spínač světel v poloze
.
Dálková světla se zapínají/vypínají přitažením
páčkového přepínače do koncové polohy
k volantu a jeho uvolněním.
Páčkový přepínač a knoflík regulace světlometů.
Poloha pro světelnou houkačku
Poloha pro dálková světla
Potkávací světla
Je-li knoflík v poloze
, potkávací světlomety se aktivují automaticky, když je šero
nebo denní světlo je příliš slabé. Potkávací
20
21
Po zapnutí dálkových světel se na sdružené
přístrojové desce rozsvítí kontrolka se symbolem
.
Přídavné světlomety*
Je-li vůz vybaven přídavnými světlomety, řidič
může pomocí systému menu MY CAR vybrat,
zda by se měly deaktivovat nebo zapnout/
vypnout současně s dálkovými světly21, viz
MY CAR (str. 103).
Pokud jsou zapnuty potkávací světlomety.
Přídavné světlomety musí připojit k elektrickému systému servis. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
79
03 Přístroje a ovládací prvky
Aktivní dálkové světlomety*
Je-li aktivována funkce AHB, na informačním
displeji přístroje se rozsvítí bíle symbol
.
Funkce automatického přepínání dálkových
světlometů detekuje světla vozidel z protisměru nebo zadní světla vozidel vpředu
a přepíná mezi dálkovými a potkávacími světly. Jakmile světla z protisměru zmizí, přepne
se zpět na dálkové světlomety.
03
Jsou-li aktivovány dálkové světlomety, symbol se rozsvítí modře.
Manuální obsluha
POZNÁMKA
Aktivní dálkové světlomety - AHB
Aktivní dálkové světlomety (Active High Beam
- AHB) detekují pomocí kamerového snímače
na horní hraně čelního skla světlomety vozidel
v protisměru nebo zadní světla vozidel vpředu
a přepnou z dálkových světlometů na potkávací. Tato funkce může rovněž zohlednit
pouliční osvětlení.
Přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor
již nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp. zadní světla vozidel vpředu, se
znovu zapnou dálková světla.
Aktivace/deaktivace
AHB lze aktivovat, když je knoflík regulace
světlometů v poloze
(pokud nebyla
funkce deaktivována v systému nabídky
MY CAR) - viz MY CAR (str. 103).
Povrch čelního skla před kamerovým snímačem musí být bez sněhu, ledu, mlhy
a nečistot.
Páčkový přepínač a knoflík regulace světlometů
v poloze AUTO.
Tuto funkci lze spustit během jízdy za tmy, jeli rychlost vozidla 20 km/h nebo vyšší.
Světla AHB se zapínají/vypínají přitažením
levého páčkového přepínače do koncové
polohy k volantu a jeho uvolněním. Pokud se
deaktivují, když jsou zapnuty dálkové světlomety, zapnou se rovnou potkávací světlomety.
Vozidlo s analogovou sdruženou přístrojovou deskou
Je-li aktivována funkce AHB, na informačním
displeji přístroje se rozsvítí svítí symbol
.
Po zapnutí dálkových světel se na sdružené
přístrojové desce rozsvítí také kontrolka se
symbolem
.
Vozidlo s digitální sdruženou přístrojovou
deskou
80
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nepřipevňujte a nelepte nic na čelní sklo
před kamerový snímač - mohlo by se stát,
že se u některých systémů závislých na
kameře sníží účinnost nebo že tyto
systémy přestanou fungovat.
Pokud se na informačním displeji sdružené
přístrojové desky zobrazí zpráva Aktivní
dálková světla Dočasně nedostupné
Ovládejte manuálně, musíte mezi dálkovými
a potkávacími světlomety přepínat manuálně.
Knoflík regulace světlometů však zůstane
v poloze
. Totéž platí, pokud se zobrazí
zpráva Zablok. snímačů čelního skla Viz
příručka a symbol
. Jakmile se objeví
zhasne.
tato zpráva, symbol
Může se stát, např.během husté mlhy nebo
při silném dešti, že funkce AHB nebude
dočasně k dispozici. Jakmile bude funkce
AHB opět k dispozici nebo jakmile senzory na
03 Přístroje a ovládací prvky
čelním skle nebudou zablokovány, zpráva
.
zhasne a rozsvítí se symbol
DŮLEŽITÉ
Situace, kdy může být nutné přepínat mezi
dálkovými a potkávacími světly manuálně:
VAROVÁNÍ
•
•
•
•
•
AHB pomáhá s využitím optimálního složení světla při příznivých podmínkách.
Za manuální přepínání dálkových a potkávacích světel v případech, kdy to vyžaduje
dopravní situace nebo počasí, je vždy
odpovědný řidič.
V hustém dešti nebo v husté mlze
V namrzajícím dešti
Aktivní xenonové světlomety optimálně osvětlují zatáčky a křižovatky a zvyšují tak bezpečnost.
Aktivní xenonové světlomety - ABL
Během sněžení a při dešti se sněhem
Při měsíčním světle
03
Během jízdy ve špatně osvětlených
oblastech
•
V případě, kdy vozidla v protisměru
nejsou dostatečně osvětlena
•
Pokud se na vozovce nebo na krajnici
nacházejí chodci
•
Pokud se v blízkosti vozovky nacházejí
předměty s vysokou odrazivostí
•
Pokud jsou světla protijedoucích vozidel zastíněna např. svodidly
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo)
a aktivovanou (vpravo) funkcí.
•
Pokud se nacházejí vozidla na cestách
napojujících se na vozovku, po které
jedete
Pokud je vůz vybaven aktivními xenonovými
světlomety (Active Bending Lights – ABL),
sleduje světlo světlometů pohyb volantu za
účelem maximálního osvětlení vozovky
v zatáčkách a na křižovatkách, čímž se zvyšuje bezpečnost.
•
•
Na úpatí kopce nebo v kotlině
V prudkých zatáčkách.
Další informace o omezeních kamerového
systému, viz Upozornění na nebezpečí kolize*
- omezení kamerového snímače (str. 214).
Související informace
•
•
Aktivní xenonové světlomety*
Dálková/potkávací světla (str. 79)
Funkce se aktivuje automaticky po nastartování motoru (pokud nebyla deaktivována
v systému nabídky MY CAR) - viz MY CAR
(str. 103). V případě poruchy se na přístro, současně
jové desce rozsvítí kontrolka
Spínače světel (str. 75)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
81
03 Přístroje a ovládací prvky
||
se na informačním displeji zobrazí vysvětlující
zpráva a rozsvítí další symbol.
Symbol
03
Displej
Popis
Funkční
porucha
syst. světlometů
Nutný
servis
Systém je
vypnutý. Pokud
zůstane zpráva
zobrazena,
navštivte servis.
Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Funkce je aktivní pouze za soumraku nebo
tmy a jen když se vůz pohybuje.
Funkce22 může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 103).
Seřízení projekce světlometů, viz Světlomety
- seřízení projekce světlometů (str. 87).
Související informace
•
•
•
22
82
Dálková/potkávací světla (str. 79)
Aktivní dálkové světlomety* (str. 80)
Spínače světel (str. 75)
Aktivováno z výroby při dodání.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zadní světlo do mlhy
Je-li viditelnost kvůli mlze snížena, lze zapnout
zadní mlhové světlo, aby si ostatní účastníci
silničního provozu všimli vozidla včas.
lace světlometů přepne do polohy
.
nebo
POZNÁMKA
Předpisy týkající se použití zadních mlhových světel se v jednotlivých zemích liší.
Související informace
•
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy.
Zadní mlhové světlo lze je zapnout pouze
v případě, že je klíč v poloze II nebo je spuštěn motor a knoflík regulace světlometů je
nebo
.
v poloze
Zapnut/vypnutí se provádí stisknutím tlačítka.
Při zapnutí zadního světla do mlhy se rozsvítí
kontrolka zadního světla do mlhy
na
sdružené přístrojové desce a kontrolka v tlačítku.
Zadní mlhové světlo se vypne automaticky po
vypnutí motoru nebo pokud se knoflík regu-
Spínače světel (str. 75)
03 Přístroje a ovládací prvky
Brzdové světlo
Výstražná funkce ukazatelů směru
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění.
Jsou-li aktivována výstražná světla, upozorňují
ostatní účastníky silničního provozu současným blikáním všech směrových světel na
vozidle.
Brzdové světlo se rozsvítí při sešlápnutí
brzdového pedálu. Dále se rozsvítí, pokud
vozidlo přibrzdí některý z dále uvedených
podpůrných systémů řízení: Adaptivní tempomat (str. 182), City Safety (str. 199) nebo
Upozornění na nebezpečí kolize (str. 206).
Jakmile se výstražná světla aktivují, na sdružené přístrojové desce blikají obě směrová
světla.
znovu. Další informace o výstražných brzdových světlech a výstražné funkci ukazatelů
směrů, viz Brzdový pedál - nouzová brzdová
světla a automatická výstražná funkce ukazatelů směrů (str. 272).
Související informace
•
Ukazatele směru (str. 84)
03
Informace o výstražných brzdových světlech
a výstražné funkci ukazatelů směrů, viz
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 272).
Tlačítko pro výstražnou funkci ukazatelů směru.
Stisknutím tlačítka aktivujte výstražnou funkci
ukazatelů směru. Pokud používáte výstražná
světla, obě kontrolky ukazatelů směru na
sdružené přístrojové desce blikají.
Výstražná funkce ukazatelů směru se aktivuje
automaticky, pokud zabrzdíte vůz tak prudce,
že se aktivují nouzová brzdová světla
a rychlost klesne pod 10 km/h. Výstražná
světla zůstanou svítit, i když vůz zastaví,
a automaticky se vypnou při opětovném rozjetí vozidla nebo pokud stisknete toto tlačítko
83
03 Přístroje a ovládací prvky
Ukazatele směru
Symboly ukazatelů směrů
Osvětlení interiéru
Směrová světla se ovládají pomocí levého
páčkového přepínače. Směrová světla zablikají třikrát nebo blikají nepřetržitě, a to podle
toho, jak hodně se páčkový přepínač posune
nahoru nebo dolů.
Symboly směrových světel, viz Sdružená
přístrojová deska - význam kontrolek (str. 60).
Osvětlení prostoru pro cestující se aktivuje/
deaktivuje pomocí tlačítek v ovládání nad
předními sedadly a zadními sedadly.
Související informace
•
Výstražná funkce ukazatelů směru (str.
83)
G021149
03
Ukazatele směru.
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední
lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Lampička na čtení, levá strana
Krátké zablikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do první polohy a uvolněte jej. Směrová světla třikrát bliknou. Funkce může
být aktivována/deaktivována v systému
nabídky MY CAR - viz MY CAR (str. 103).
Trvalé blikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do vnější polohy.
Pákový přepínač zůstane v této poloze a je
možné jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.
84
Lampička na čtení, pravá strana
Osvětlení interiéru
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující
může být zapnuto a vypnuto manuálně
během 30 minut od:
•
vypnutí motoru a přepnutí elektrického
systému vozidla do polohy 0
•
odemknutí vozidla, pokud nebyl nastartován motor.
03 Přístroje a ovládací prvky
Přední stropní osvětlení
Automatické osvětlení
Přední lampičky na čtení se zapínají a vypínají
stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.
Spínač pro osvětlení prostoru pro cestující má
tři polohy pro osvětlení v prostoru pro cestující:
Zadní stropní osvětlení
•
Vypnuto – je stisknutá pravá strana,
automatické osvětlení vypnuto.
•
Nulová poloha – automatické osvětlení
zapnuto.
•
Zapnuto – je stisknutá levá strana, osvětlení prostoru pro cestující zapnuto.
Nulová poloha
G021150
Pokud je tlačítko v nulové poloze, osvětlení
prostoru pro cestující se zapíná a vypíná
automaticky následovně.
Zadní stropní osvětlení.
Svítilny můžete rozsvítit nebo zhasnout stisknutím odpovídajícího tlačítka.
•
je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem nebo čepelí klíče, viz Dálkový
ovladač - funkce (str. 152) nebo Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří (str.
156)
•
vypnutí motoru a přepnutí elektrického
systému vozidla do polohy 0.
Osvětlení schránky v palubní desce
Osvětlení prostoru pro cestující se vypne:
Osvětlení schránky v palubní desce se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření víka.
•
•
Osvětlení kosmetického zrcátka
Osvětlení kosmetického zrcátka (str. 141) se
zapíná a vypíná při otevření nebo zavření
krytu.
Náladové osvětlení
Pokud se vypne běžné osvětlení prostoru pro
cestující a motor běží, rozsvítí se některé LED
diody, a to včetně té ve stropním osvětlení,
což zajistí tlumené světlo a vyšší míru komfortu během jízdy. Toto světlo zhasne chvíli
po běžném osvětlení interiéru, když se vůz
zamkne. Jas se ovládá pomocí přetáčecího
kolečka u regulace světlometů (str. 75).
03
Osvětlení prostoru pro cestující se zapne
a zůstane zapnuté po dobu 30 sekund,
pokud:
Osvětlení nástupního prostoru
Osvětlení nástupního prostoru (a osvětlení
prostoru pro cestující) se zapíná nebo vypíná
při otevření nebo zavření bočních dveří.
Pokud je osvětlení zapnuté ručně a vůz je
zamknutý, automaticky se vypne po dvou
minutách.
při startu motoru,
při zamknutí vozidla.
Osvětlení prostoru pro cestující se rozsvítí
a zůstane svítit po dobu dvou minut, pokud
otevřete jedny z dveří.
85
03 Přístroje a ovládací prvky
03
Doprovodné osvětlení při odchodu
Doprovodné osvětlení při příchodu
Osvětlení „home safe“ zahrnuje potkávací
světla, parkovací světla, světla ve vnějších
zpětných zrcátkách, osvětlení registrační
značky, osvětlení stropu v interiéru a orientační osvětlení interiéru.
Přibližovací osvětlení zahrnuje parkovací
světla, světla ve vnějších zpětných zrcátkách,
osvětlení registrační značky, osvětlení stropu
v interiéru a osvětlení podlahy.
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu.
1. Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací skříňky.
2. Přitáhněte levý pákový přepínač k volantu
do koncové polohy a uvolněte jej. Funkce
může být aktivována stejně jako světelná
houkačka, viz Dálková/potkávací světla
(str. 79).
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
Když je funkce aktivní, svítí potkávací světla,
parkovací světla, osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky,
stropní osvětlení interiéru a osvětlení nástupního prostoru.
Doba, po kterou má osvětlení „home safe“
svítit, může být nastavena v systému nabídky
MY CAR - viz MY CAR (str. 103).
Související informace
•
86
Doprovodné osvětlení při příchodu (str.
86)
Přibližovací osvětlení se zapíná dálkovým
ovladačem, viz Dálkový ovladač - funkce (str.
152), a používá se k dálkovému zapnutí osvětlení vozu.
Když se funkce aktivuje pomocí dálkového
ovladače, svítí potkávací světla, parkovací
světla, osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky, stropní
osvětlení interiéru a osvětlení nástupního
prostoru.
Doba, po kterou mají přibližovací světla svítit,
může být nastavena v systému nabídky
MY CAR - viz MY CAR (str. 103).
Související informace
•
Doprovodné osvětlení při odchodu (str.
86)
03 Přístroje a ovládací prvky
Světlomety - seřízení projekce
světlometů
Aktivní xenonové světlomety*
být světlomety nastaveny do příslušné
polohy, viz předchozí obrázek.
Projekce světlometů musí být nastavena,
abyste se vyvarovali oslňování protijedoucích
motoristů, a může být nastavena pro pravostranný nebo levostranný provoz.
Příklad 2
Vozidlo, které bylo dodáno do Velké Británie,
je konstruováno pro levostranný provoz a je
zde tedy provozováno se světlomety v normální poloze, viz předchozí obrázek.
G019442
Halogenové světlomety
G021151
Přepínač pro nastavení projekce reflektorů.
Projekce světlometů, levostranný provoz.
Normální poloha - projekce světlometu je
nastavena podle silničních pravidel státu,
do kterého je vozidlo dodáváno.
Přestavená poloha - určena pro opačnou
projekci světlometu.
VAROVÁNÍ
Kvůli vysokonapěťové jednotce se s xenonovými světlomety musí manipulovat s nejvyšší opatrností.
G021152
Země, do které je vozidlo dodáváno, je rozhodující pro to, zda je normální poloha určena
pro jízdu vpravo nebo vlevo.
Projekce světlometů, pravostranný provoz.
03
Projekce světlometů pro halogenové světlomety je nastavena zakrytím světlometů. Může
se stát, že projekce světlometů nebude zcela
v pořádku.
Zakrytí světlometů
1. Pro vozidla s levostranným řízením zkopírujte šablony A a B. Pro vozidla s pravostranným řízením zkopírujte šablony C a
D. Viz dále kapitola "Šablony pro halogenové světlomety":
•
•
•
•
A = levostranné řízení, pravé sklo
B = levostranné řízení, levé sklo
C = pravostranné řízení, pravé sklo
D = pravostranné řízení, levé sklo
2. Přeneste šablonu na samolepicí vodovzdorný materiál a vystřihněte ji.
Příklad 1
Pokud má být vozidlo, které bylo dodáno do
Švédska, provozováno ve Velké Británii, musí
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
87
03 Přístroje a ovládací prvky
||
3. Začněte u linie na sklech světlometů. Viz
tečkovaná linie na následujícím obrázku.
S pomocí obrázku umístěte samolepicí
šablony do správné vzdálenosti od jednotlivých čar, a níže uvedených rozměrů:
03
88
•
A = levostranné řízení, pravá čočka přibližně 86 mm
•
B = levostranné řízení, levá čočka přibližně 40 mm
•
C = pravostranné řízení, pravá čočka 0 mm
•
D = pravostranné řízení, levá čočka přibližně 96 mm
03 Přístroje a ovládací prvky
03
Horní řada: vozy s levostranným řízením, šablony A a B. Dolní řada: vozy s pravostranným řízením, šablony C a D.
}}
89
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Šablony pro halogenové světlomety
03
90
03 Přístroje a ovládací prvky
Stěrače a ostřikovače
Stěrače a ostřikovače čistí čelní sklo a zadní
okno. Světlomety se čistí vysokotlakým
ostřikem.
Stěrače čelního okna23
Cyklovač stěračů
Ovládacím kolečkem nastavte počet
setření za časovou jednotku, když je
zvolen cyklovač.
Trvalé stírání
Stěrače pracují normální rychlostí.
na čelním okně. Citlivost dešťového senzoru
může být nastavena kolečkem.
Je-li dešťový senzor aktivován, kontrolka
v tlačítku svítí a na sdružené přístrojové
desce se rozsvítí symbol dešťového senzoru
.
Zapnutí a nastavení citlivosti
Stěrače pracují vysokou rychlostí.
DŮLEŽITÉ
Před spuštěním stěračů v zimním období –
se ujistěte, že lišty stěračů nejsou přimrzlé,
a že je z čelního okna seškrábán sníh
a led.
Stěrače čelního okna a ostřikovače čelního okna.
Dešťový senzor, zapnutý/vypnutý
Kolečko citlivosti/frekvence
Vypnutí stěračů čelního okna
Přesunutím pákového přepínače do
polohy 0 vypněte stěrače čelního
okna.
Jedno setření
Pohněte pákovým přepínačem
nahoru a uvolněte jej.
23
DŮLEŽITÉ
Pokud stěrače stírají čelní sklo, používejte
dostatečné množství kapaliny do ostřikovačů. Když stírají stěrače čelního skla,
čelní sklo musí být mokré.
Stíratko stěračů, servisní poloha
Γištění čelního skla a lišt stěračů a výměna
lišt - viz Lišty stěračů (str. 339) a Mytí vozidla
(str. 362).
Při aktivaci dešťového senzoru musí být klíč
v zapalování v poloze I nebo II a pákový
přepínač stěračů čelního okna musí být
v poloze 0 nebo v poloze pro jedno setření.
03
aktivujte dešťový
Stisknutím tlačítka
senzor. Stěrače provedou jedno setření.
Posunutím pákového přepínače nahoru provedou stěrače další setření.
Otočte kolečkem nahoru pro vyšší citlivost
a dolů pro nižší citlivost. (Další setření se provádí, když je kolečko otočeno nahoru.)
Deaktivace
Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka
nebo pohybem pákového přepínače
dolů na jiný program stírání.
Dešťový senzor se automaticky vypne po
vytažení dálkového ovladače ze zapalování
nebo pět minut po vypnutí motoru.
Dešťový senzor*
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
Výměna lišt stěračů a popis servisní polohy lišt stěračů, viz Lišty stěračů (str. 339). Doplňování kapaliny ostřikovačů, viz Kapalina ostřikovače - doplňování (str. 341).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
}}
91
03 Přístroje a ovládací prvky
||
DŮLEŽITÉ
V automyčce se stěrače čelního skla
mohou spustit a poškodit. Vypněte
dešťový senzor, pokud se vozidlo pohybuje nebo pokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý do polohy I nebo II. Symbol
na sdruženém přístrojovém panelu a kontrolka na tlačítku zhasnou.
03
Ostřikování světlometů a oken
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
Elektrické ovládání oken
Trysky ostřikovačů jsou za chladného počasí
automaticky vyhřívány, aby se předešlo
zamrznutí kapaliny ostřikovačů.
Všechna elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí ovládacího panelu na dveřích řidiče z ovládacích panelů pro ostatní dveře lze ovládat pouze elektricky ovládané okno na příslušných dveřích.
Vysokotlaké ostřikování světlometů*
Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává velké množství kapaliny. Z důvodu
šetření kapalinou jsou světlomety ostřikovány
automaticky při každém pátém ostříknutí čelního okna.
Omezené mytí
Pokud v nádrži zůstává pouze cca. 1 litr
kapaliny do ostřikovačů a na sdružené
přístrojové desce se zobrazí zpráva, že tuto
kapalinu máte doplnit, vypne se přívod kapaliny ke světlometům. Důvodem je přitom
úspora kapaliny, která se použije k čištění
čelního skla, aby bylo přes čelní sklo dobře
vidět.
Související informace
Funkce ostřikování.
•
Ostřikování čelního okna
Kapalina ostřikovače - doplňování (str.
341)
•
Kapalina ostřikovače - kvalita a objem
(str. 383)
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením pákového přepínače směrem k volantu.
Stěrače čelního okna provedou po uvolnění
pákového přepínače ještě několik setření
a ostříknou se čelní světlomety.
92
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Ovládací panel ve dveřích řidiče.
Spínač pro elektrické dětské pojistky*
a odpojení elektrického ovládání zadních
oken, viz Dětské bezpečnostní pojistky elektrická aktivace* (str. 169).
Ovládací prvky zadních oken
Ovládací prvky předních oken
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, aby se při zavírání oken ze
dveří řidiče nezachytil do oken nikdo
z cestujících na zadních sedadlech.
03 Přístroje a ovládací prvky
VAROVÁNÍ
Při zavírání zadních oken dávejte pozor,
aby okna nezachytila děti nebo ostatní
cestující, a to dokonce v případě, že používáte dálkový ovladač s klíčem.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti, nezapomeňte
vždy odpojit elektricky ovládaná okna od
napájení: nastavte polohu klíče 0 a když
opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač
s sebou. Informace o polohách klíče - viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 67).
Obsluha
Všechna elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí ovládacího panelu na dveřích řidiče z ovládacích panelů pro ostatní dveře lze
ovládat pouze elektricky ovládané okno na
příslušných dveřích. Lze používat vždy pouze
jeden ovládací panel.
Aby bylo možné používat elektricky ovládaná
okna, klíč musí být v poloze alespoň I - viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 67). Elektricky ovládaná okna lze ovládat
několik minut po vypnutí motoru a vytáhnutí
dálkového ovládače - nelze je však ovládat
po otevření dveří.
Zavírání oken se zastaví a okna se otevřou,
pokud jejich pohybu brání jakákoli překážka.
Ochranu proti přivření je možné překonat,
pokud bylo zavírání přerušeno, např. ledem,
trvalým podržením tlačítka nahoru, dokud se
okno nezavře. Ochrana proti přivření se po
chvíli opět aktivuje.
POZNÁMKA
Jednou z možností, jak snížit pulzující hluk
větru, když jsou zadní okna otevřena, je
trochu otevřít přední okna.
Obsluha bez funkce „auto“
Obsluha elektricky ovládaných oken.
Obsluha bez funkce „auto“
Obsluha s funkcí „auto“
Pohybujte jemně jedním z ovladačů nahoru/
dolu. Okna se pohybují nahoru/dolu tak
dlouho, dokud držíte ovladač v příslušné
poloze.
Obsluha s funkcí „auto“
Posuňte jeden z ovládacích prvků nahoru/
dolu do koncové polohy a uvolněte jej. Okno
se automaticky otevře/zavře do své koncové
polohy.
Ovládání pomocí dálkového ovladače
s klíčem a pomocí centrálního zamykání
Dálkové ovládání elektricky ovládaných oken
zvenku pomocí klíče s dálkovým ovládáním
nebo zevnitř pomocí centrálního zamykání viz Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 150)
a Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 165).
03
Resetování
Pokud je akumulátor odpojen, funkce automatického otvírání musí být resetována, aby
mohla pracovat správně.
1. Mírně zvedněte přední část tlačítka, aby
se okno zavřelo do své koncové polohy,
a držte je stisknuté jednu sekundu.
2. Tlačítko krátce uvolněte.
3. Opětovně na jednu sekundu zvedněte
přední část tlačítka.
VAROVÁNÍ
Ochrana před přiskřípnutím bude opět
funkční až po resetování.
93
03 Přístroje a ovládací prvky
Sluneční clona*
Vnější zpětná zrcátka
Sluneční clony jsou zabudovány do panelů
zadních dveří.
Poloha zpětných zrcátek se nastavuje páčkou
na konzole na dveřích řidiče.
Na odkládací poličce zadního okna je umístěna sluneční clona.
Vnější zpětná zrcátka
Zadní dveře
03
–
Háček s příchytkou
1. Vytáhněte sluneční clonu a zahákněte ji
do háčku v horním rámu dveří.
2. Sluneční clonu zajistěte přesunutím
příchytky nahoru.
Okno je možné otvírat a zavírat i při vytažené
sluneční cloně.
Zadní okno
Vytáhněte sluneční clonu a pomocí dvou
háčků ji zahákněte do příchytky na
stropu.
> Síla pružiny ve cloně přidržuje háčky
na místě.
Pokud se clona nepoužívá, vyklesněte ji,
zavěste do madla a nechejte ji pomalu vyrolovat nahoru.
Ovládací prvky vnějších zpětných zrcátek.
Nastavení
1. Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka v tlačítku svítí.
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem
uprostřed.
3. Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka nesmí nadále svítit.
VAROVÁNÍ
Na dveřích řidiče se používá širokoúhlé
zrcátko umožňující optimální výhled. Může
se zdát, že předměty jsou dále, než se
skutečně nacházejí.
94
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Uložení polohy24
Poloha zrcátek je uložena do Key memory,
když byl vůz zamknut dálkovým ovladačem
s klíčem. Při odemknutí vozu stejným dálkovým ovladačem s klíčem se zrcátka a sedadlo
řidiče nastaví do uložených poloh, jakmile
otevřete dveře řidiče.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 103).
Naklonění vnějšího zpětného zrcátka při
parkování24
Vnější zpětné zrcátko může být nakloněno
dolů, aby řidič viděl stranu ulice, např. při
parkování.
–
Zařaďte zpátečku a stiskněte tlačítko L
nebo R.
Při vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko
automaticky vrátí do své původní polohy po
cca. 10 sekundách, případně dříve stisknutím
tlačítka L nebo R.
Automatické naklonění vnějšího
zpětného zrcátka při parkování24
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 103).
Automatické sklopení zrcátek při
zamknutí24
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem jsou vnější zpětná zrcátka
automaticky sklopena/vyklopena.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 103).
Resetování do neutrální polohy
Zrcátka, která byla vytlačena z původní
polohy v důsledku vnějších vlivů, musejí být
elektricky resetována do neutrální polohy, aby
elektrické sklápění fungovalo správně:
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka*
Při parkování/průjezdu úzkou oblastí mohou
být zrcátka sklopena:
1. Současně stiskněte tlačítka L a R (musí
být zvolena poloha klíče alespoň I).
2. Uvolněte je po přibližně 1 sekundě.
Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném přiklopení.
Současným stisknutím tlačítek L a R odklopte
zrcátka. Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném odklopení.
Doprovodné osvětlení při odchodu
a příchodu
1. Tlačítky L a R sklopte zrcátka.
Světla na vnějších zpětných zrcátkách svítí,
pokud je aktivováno přibližovací osvětlení (str.
86) nebo osvětlení "home safe" (str. 86).
2. Opětovně je vyklopte tlačítky L a R.
Související informace
3. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
Zrcátka jsou nyní opět nastavena v neutrální
poloze.
03
•
•
Zpětné zrcátko - vnitřní (str. 96)
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka vyhřívání (str. 96)
Jakmile se zařadí zpátečka, vnější zpětné
zrcátko se automaticky nakloní dolů, aby řidič
viděl stranu ulice, např. při parkování. Při
vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko za
chvíli automaticky vrátí do své původní
polohy.
24
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s pamětí, viz Sedadla, přední - elektricky ovládaná (str. 69).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
95
03 Přístroje a ovládací prvky
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka
- vyhřívání
Vyhřívání využijete k rychlému odstranění
námrazy a zamlžení z čelního skla, zadního
okna a vnějších zpětných zrcátek.
Vyhřívání čelního skla*, zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek
03
funkce vypne automaticky. Potom se
vyhřívání zadního okna automaticky zapíná
a vypíná po celou dobu, kdy je venkovní
teplota pod +7 °C.
POZNÁMKA
Pokud je aktivní funkce Eco, vyhřívání
zadního okna se nezapíná a nevypíná
automaticky, ale zůstává vypnuté i při
venkovní teplotě pod +7 °C. Pro informace
o funkci Eco viz ECO* (str. 269).
Zpětné zrcátko - vnitřní
Vnitřní zpětné zrcátko lze ztlumit pomocí ovládacího prvku na spodní hraně zrcátka. Další
možností je zpětné zrcátko s automatickou
změnou odrazivostí.
Vnitřní zpětné zrcátko
Viz také Odmlžení a odmrazení čelního skla
(str. 125).
Vyhřívání, čelní sklo
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek
Pomocí této funkce se odstraňuje námraza
a zamlžení čelního skla, zadního skla a vnějších zrcátek.
Jedním stisknutím příslušného tlačítka se
spustí vyhřívání. Kontrolka v tlačítku signalizuje, že je funkce aktivní. Abyste zbytečně
nezatěžovali baterii, vypněte vyhřívání, jakmile
zmizí led/zamlžení. Po jisté době se však
96
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vnější zpětná zrcátka a zadní okno se automaticky odmrazí/odmlží, pokud se vozidlo
startuje při venkovní teplotě pod +7 °C. Automatické odmražování můžete nastavit
v systému nabídky v položce MY CAR
v menu MY CAR (str. 103).
Nastavení odrazivosti
Manuální změna odrazivosti
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve
zpětném zrcátku a oslnit řidiče. Změňte odrazivost ovládacím prvkem, když Vás oslňují
světla vozidel jedoucích za Vámi:
1. Změňte odrazivost pohybem ovládacího
prvku směrem do prostoru pro cestující.
2. Návrat do normální polohy se provádí
pohybem ovládacího prvku k čelnímu
oknu.
03 Přístroje a ovládací prvky
Automatická změna odrazivosti*
Kompas*
Kalibrace
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno zpětným zrcátkem. U zrcátek
s automatickou změnou odrazivostí není
manuální regulace odrazivosti k dispozici.
V pravém horním rohu zrcátka je integrován
displej, který ukazuje, na kterou světovou
stranu směřuje přední část vozu.
Aby kompas ukazoval správný směr, bude
možná nutné jej nakalibrovat.
Zpětné zrcátko obsahuje dva senzory - jeden
směřuje dopředu a druhý dozadu. Společně
identifikují a eliminují oslňující světlo. Senzor
směřující dopředu detekuje světlo z okolí
a senzor směřující dozadu detekuje světla
světlometů vozidel vzadu.
Provoz
Kalibrace:
1. Zastavte vůz na velkém otevřeném prostranství, na němž se nenacházejí ocelové
konstrukce a vedení velmi vysokého
napětí.
POZNÁMKA
Pokud jsou senzory zablokovány
např.parkovacími lístky, transpondéry, slunečními clonami nebo předměty na
sedadle či na odkládací poličce a světlo se
k senzorům nedostane, sníží se funkčnost
změny odrazivosti zpětného zrcátka.
Kompass (str. 97) může být specifikován
pouze pro zpětné zrcátko s automatickou
změnou odrazivosti.
Související informace
•
Vnější zpětná zrcátka (str. 94)
Země je rozdělena do 15 magnetických zón.
Kompas by měl být kalibrován, pokud se vůz
pohybuje přes několik magnetických zón.
03
2. Nastartujte vozidlo a vypněte všechny
elektrické spotřebiče (klimatizace, stěrače
apod.) a zkontrolujte, zda jsou zavřeny
všechny dveře.
Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem.
V pravém horním rohu zrcátka je integrován
displej, který ukazuje, na kterou světovou
stranu směřuje přední část vozu. Anglické
zkratky označují osm různých směrů: S
(sever), SV (severovýchod), V (východ), JV
(jihovýchod), J (jih), JZ (jihozápad), Z (západ)
a SZ (severozápad).
POZNÁMKA
Pokud elektrické zařízení není zapnuté,
může se stát, že se kalibrace nespustí
nebo nebude úspěšně dokončena.
3. Držte tlačítko na spodní straně vnitřního
zpětného zrcátka stisknuté asi 3 sekundy.
Objeví se číslo aktuální magnetické zóny.
Kompas se aktivuje automaticky při nastartování vozidla a při aktivování polohy II, viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 67). Chcete-li kompas deaktivovat nebo
aktivovat, stiskněte např. pomocí kancelářské
sponky tlačítko na spodní straně zrcátka.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
97
03 Přístroje a ovládací prvky
G030295
03
Magnetické zóny.
4. Stiskněte opakovaně tlačítko, dokud se
nezobrazí číslo požadované magnetické
zóny (1–15). Viz mapa magnetických zón
pro kompas.
7. Vozidla s vyhřívaným čelním sklem*:
Pokud je aktivováno vyhřívání čelního
skla a zobrazí se C, proveďte kalibraci
v souladu s výše uvedeným bodem 6 pro
aktivované vyhřívání čelního skla, viz
Odmlžení a odmrazení čelního skla (str.
125).
Střešní okno*
8. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
Ovládací prvky střešního okna se nacházejí
ve stropním panelu. Střešního okno je možné
otevřít dvěma způsoby, zvednout zadní okraj
nebo jej vodorovně posunout. Pro otevření
střešního okna je nutné, aby byl klíček zapalování v poloze I nebo II.
Střešní okno lze ovládat pomocí ovládacího
prvku na stropním panelu.
Vnitřní sluneční clona střešního okna se zavírá
manuálně.
Střešní okno je vybaveno spojlerem
Vodorovné posunutí
6. Jeďte pomalu v kruhu maximální rychlostí
10 km/h, dokud se neobjeví na displeji
směr kompasu, tím je kalibrace dokončena. Poté ujeďte 2 okruhy pro jemné
doladění kalibrace.
G021343
5. Počkejte, dokud se na displeji znovu
nezobrazí C, nebo podržte tlačítko dole
na zpětném zrcátku stisknuté
cca. 6 sekund (použijte např. kancelářskou sponku), dokud se nezobrazí C.
Vodorovné posunutí, dozadu/dopředu.
Otevření, automatické
Otevření, manuální
98
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Zavření, manuální
Zavření, automatické
Otevření
Pro plné otevření střešního okna zatlačte
ovládač dozadu do polohy automatického
otevření a uvolněte jej.
Pro manuální otevření zatlačte ovládač
dozadu k bodu odporu. Střešní okno se otevírá, dokud je tlačítko stisknuté.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
Nezapomeňte vždy odpojit střešní okno od
napájení: nastavte polohu klíče 0 a když
opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač
s sebou. Informace o polohách klíče - viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 67).
Zavření pomocí dálkového ovladače
s klíčem nebo tlačítka centrálního
zamykání
03
Otevření ve svislém směru
Zavírání
G021345
Pro manuální zavření zatlačte ovládač
dopředu k bodu odporu. Střešní okno se
zavírá, dokud je tlačítko stisknuté.
Riziko rozdrcení při zavírání střešního
okna. Ochrana střešního okna před
přiskřípnutím funguje pouze u automatického, nikoliv manuálního, zavírání.
Pro automatické zavření stiskněte ovladač do
polohy automatického zavření a uvolněte jej.
Napájení střešního okna se přeruší po nastavení polohy klíče 0 a po vyjmutí klíče dálkového ovládání ze spínací skříňky.
G028899
VAROVÁNÍ
Otevření ve svislém směru, nadzvednutí zadního
okraje.
Otevření zatlačením zadního konce ovládacího prvku nahoru.
Zavření zatažením zadního konce ovládacího prvku dolů.
Jedním dlouhým stisknutím tlačítka zamykání
zavřete všechna okna včetně střešního, viz
Dálkový ovladač - funkce (str. 152) a Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 165). Dveře
a víko zavazadlového prostoru se zavřou.
Opětovným stisknutím tlačítka zavírání přerušíte.
VAROVÁNÍ
Pokud se střešní okno zavře pomocí dálkového ovladače s klíčem, dávejte pozor,
aby se nikomu do oken nezachytily ruce.
Sluneční clona
Součástí střešního okna je manuálně ovládaná posuvná sluneční clona na vnitřní straně
okna. Sluneční clona se automaticky zasune,
když se otvírá střešní okno. Chcete-li clonu
}}
99
03 Přístroje a ovládací prvky
||
zavřít, uchopte ji za rukojeť a posuňte
dopředu.
Ochrana proti přivření
03
Funkce ochrany proti přivření se aktivuje,
pokud je střešní okno zablokováno v průběhu
automatického zavírání. Pokud dojde k zablokování, pohyb střešního okna se zastaví
a automaticky se otevře do předchozí
otevřené polohy.
Navigace v menu - sdružená
přístrojová deska
Menu (str. 101) zobrazené na displeji sdružené přístrojové desky (str. 55) se ovládají
levým páčkovým přepínačem. To, jaké menu
se zobrazí, závisí na poloze klíče (str. 67).
Spojler
Displej (digitální sdružená přístrojová deska)
a prvky k ovládání navigace v menu.
OK – přístup k seznamu zpráv a potvrzení
zprávy.
Kolečko – pohyb mezi položkami menu.
Displej (analogová sdružená přístrojová deska)
a prvky k ovládání navigace v menu.
Střešní okno je opatřeno spojlerem, který se
při otevření střešního okna vyklopí nahoru.
100
RESET – vynulování aktivní funkce. Používá se v určitých případech k volbě/aktivaci funkce, viz vysvětlení pod každou
příslušnou funkcí.
Pokud je to zpráva (str. 101), musí se potvrdit
stisknutím tlačítka OK. Nyní se zobrazí menu.
Související informace
•
Zprávy - použití (str. 102)
03 Přístroje a ovládací prvky
Přehled menu - sdružená přístrojová
deska
To, jaké menu se zobrazí na informačním displeji sdružené přístrojové desky, závisí na
poloze klíče (str. 67).
Pro některé z dále uvedených položek menu
musí být ve voze nainstalovány jisté funkce
a hardware.
Analogová sdružená přístrojová deska
Dig.rychl.
Topení*
Nezáv.top.*
Nezáv.topení*
Zprávy
Nulování počítadla km
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky se na informačním displeji objeví
příslušná zpráva.
Související informace
•
Analogová sdružená přístrojová deska přehled (str. 55)
Zpráva
Popis
•
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 56)
•
Bezpečně
zastavteA
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 100)
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Vypněte
motorA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Nutný
servisA
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
okamžitě zkontrolovali.
Nutný
servisA
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
co nejdříve zkontrolovali.
Viz manuálA
Přečtěte si uživatelskou
příručku.
Objednejte
se do
servisu
Γas na objednání pravidelné servisní prohlídky kontaktujte servisB.
Možn. TC
Servisní stav
Hladina
oleje25
Zprávy (##)26
Digitální sdružená přístrojová deska
Nastavení*
Motivy
Režim kontrastu/Režim barev
Servisní stav
Zprávy26
03
Hladina oleje25
25
26
Některé motory.
Počet zpráv se zobrazí v závorkách.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
101
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Čas na pravidelný
servis
Γas na pravidelnou
servisní prohlídku - kontaktujte servisB. Tato doba
je určována podle počtu
ujetých kilometrů, počtu
měsíců od poslední prohlídky, provozní doby
motoru a kvality oleje.
Horká
převod.
Bezp.
zastavte
Počk.až
zchl.
Kritická závada. Okamžitě
bezpečně zastavte vůz
a kontaktujte servisB.
Dočasně
vypnutoA
Funkce byla dočasně
vypnuta a je automaticky
resetována za jízdy nebo
po opětovném nastartování motoru.
Vybitá baterie Úsporný
režim
Audiosystém se vypnul
z důvodu úspory energie.
Dobijte akumulátor.
03
Termín
servisu
překročen
Pokud nejsou dodržovány
servisní intervaly, záruka
nekryje poškozené díly kontaktujte servisB.
Převodovka
Nutná
výměna
oleje
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
co nejdříve zkontrolovali.
Převodovka
Omezená
funkčnost
Převodovka není schopna
fungovat v plném rozsahu.
Jeďte pomalu, dokud
zprávaC nezmizí.
Pokud se objevuje opakovaně - kontaktujte servisB.
Horká
převod.
Snižte
rychlost
102
Jeďte plynuleji nebo
s vozidlem bezpečně
zastavte. Zařaďte neutrál
a nechte motor běžet ve
volnoběžných otáčkách,
dokud zpráva nezmizíC.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
A
B
C
K potvrzování a procházení zpráv (str. 101),
které se zobrazují na informačním displeji
sdružené přístrojové desky používejte levý
páčkový přepínač.
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky se na displeji současně objeví příslušná
zpráva. Do odstranění závady bude v paměti
uložena chybová zpráva.
Stisknutím tlačítka OK na levém páčkovém
přepínači potvrdíte zprávu. Pomocí přetáčecího kolečka (str. 100) procházejte jednotlivé
zprávy.
POZNÁMKA
Pokud se při použití palubního počítače
zobrazí výstražná zpráva, musí se přečíst
(stisknutím tlačítka OK) ještě před tím, než
se pokračuje v předchozí aktivitě.
Součást zprávy, která se zobrazí společně s informací
o místě, kde došlo k problému.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Další informace o automatické převodovce, viz Automatická převodovka -- Geartronic* (str. 253).
Související informace
•
•
Zprávy - použití
Zprávy - použití (str. 102)
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 100)
Související informace
•
Přehled menu - sdružená přístrojová
deska (str. 101)
03 Přístroje a ovládací prvky
MY CAR
zaškrtnete zvýrazněnou možnost nabídky
nebo uložíte vybranou funkci v paměti.
MY CAR je zdroj nabídek, který pracuje
s mnoha funkcemi vozidla, např. City Safety,
zámky a poplašné zařízení, automatická
rychlost ventilátoru, nastavení hodin atd.
TUNE - otáčením knoflíku ve středové
konzole nebo kolečka na volantu procházíte nahoru/dolů možnosti nabídek.
EXIT
Některé funkce jsou k dispozici standardně,
jiné se týkají výbavy na přání.
Funkce EXIT
Provoz
V závislosti na funkci, u které se kurzor
nachází, když se stiskne EXIT, a v závislosti
na úrovni menu, nastane některá z následujících situací:
Menu se prochází pomocí tlačítek na
středové konzole nebo pomocí pravé klávesnice na volantu.
•
•
•
•
•
03
bude odmítnut telefonní hovor
bude přerušena aktuální funkce
budou vymazány vstupní znaky
zruší se naposledy provedené výběry
dojde k posunutí v systému menu směrem nahoru.
Různé výsledky přinese krátký a dlouhý stisk.
Dlouhým stisknutím se dostanete do nejvyšší
úrovně nabídky (zobrazení hlavního zdroje),
ve které jsou přístupné všechny funkce
a zdroje nabídky.
Možnosti nabídky a cesty vyhledávání
MY CAR - otevře se systém nabídky MY
CAR.
Popis možností nabídek a cest vyhledávání
v MY CAR naleznete v doplňku Sensus Infotainment.
OK/MENU - stisknutím tlačítka ve
středové konzole na volantu vyberete/
103
03 Přístroje a ovládací prvky
03
Palubní počítač
Menu skupin
Palubní počítač ve vozidle může během jízdy
zaznamenávat, počítat a zobrazovat informace.
Na palubním počítači jsou dvě různá menu:
Obsah a vzhled palubního počítače se liší
podle toho, zda se jedná o sdruženou přístrojovou desku v provedení "Analog" nebo
"Digital":
•
Palubní počítač - sdružená přístrojová
deska "Analogue" (str. 105)
•
Palubní počítač - sdružená přístrojová
deska "Digital" (str. 109)
Kontrolu a nastavení lze provést okamžitě,
když se sdružená přístrojová deska po odemknutí automaticky rozsvítí. Pokud do
cca. 30 sekund po otevření dveří řidiče
nepoužijete ovládání palubního počítače,
přístroj zhasne. Pokud byste nyní chtěli
palubní počítač ovládat, musí být klíč
v poloze klíče II (str. 67) nebo se musí nastartovat motor.
POZNÁMKA
Pokud používáte palubní počítač a zobrazí
se varovná zpráva, musíte před opětovnou
aktivací palubního počítače tuto zprávu
potvrdit.
•
104
Potvrďte zprávu krátkým stisknutím
tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
Funkce
Položka na sdružené přístrojové desce
V nekonečné smyčce je uvedena položka
nebo funkce palubního počítače.
Související informace
•
Palubní počítač - statistika jízdy* (str.
113)
•
Palubní počítač - doplňkové informace
(str. 112)
03 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač - sdružená přístrojová
deska "Analog"
Funkce
Palubní počítač ve vozidle může během jízdy
zaznamenávat, počítat a zobrazovat informace.
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "Resetujte" je
nejdříve tak, že 2x stisknete RESET.
Menu palubního počítače funguje v proměnné
smyčce. Jednou z možností je nechat zhasnout displej palubního počítače - to označuje
rovněž začátek/konec smyčky.
2. Stiskněte OK - otevřou se všechny
funkce.
Otevření, kontrola a nastavení funkcí:
3. Procházejte jednotlivé funkce pomocí
přetáčecího kolečka a pro provedení
výběru resp. potvrzení stiskněte OK.
03
4. Po provedení kontroly resp. ukončení
nastavování stiskněte dvakrát RESET.
V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé
funkce palubního počítače.
Informační displej a ovládací prvky.
OK - Otevře se smyčka s funkcemi palubního počítače + aktivuje se zvolená
možnost.
Přetáčecí kolečko - Otevře se smyčka
s položkami palubního počítače + lze procházet jednotlivé možnosti.
RESET - Po provedení výběru se funkce
zruší, vrátí zpět či vynuluje.
}}
105
03 Přístroje a ovládací prvky
||
03
Funkce
Informace
Dig.rychl.
Uprostřed sdružené přístrojové desky se pomocí číslic zobrazuje rychlost vozidla:
•
•
•
•
km/h
mph
Otevřete stisknutím tlačítka OK. Výběr proveďte pomocí přetáčecího kolečka. Pro potvrzení
stiskněte OK. Nakonec stiskněte ENTER.
Žádné zobrazení
Topení*
•
•
OKAMŽ. SPUŠTĚNÍ
•
Γasovač 2 - dostanete se do nabídky,
kde můžete zvolit čas.
Popis programování časovače, viz Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání motoru a prostoru pro
cestující* - časovač (str. 131).
Γasovač 1 - dostanete se do nabídky,
kde můžete zvolit čas.
Nezáv.top.*
Více informací, viz Nezávislé topení* (str. 135).
• AZap
• Vyp
Možn. TC
•
•
•
•
•
Km do prázd. nádrže
Spotřeba paliva
Průměrná rychlost
Dílčí počítadlo kilometrů T1+cel.vzd
Dílčí počítadlo kilometrů T2+cel.vzd
Zde si můžete zvolit a aktivovat položky, které mají být k dispozici jako volitelná položka u palubního počítače. Symboly položek, které již byly zvoleny, jsou označeny BÍLE a je u nich
"zaškrtnutí". Ostatní položky jsou ŠEDΔ a bez zaškrtnutí.
1. Otevřete funkci pomocí tlačítka OK. Procházejte jednotlivé symboly položek pomocí přetáčecího kolečka a nakonec zvolte požadovaný symbol resp. ukončete výběr.
2. Potvrďte stisknutím tlačítka OK - symbol změní barvu z ŠEDΔ na BÍLOU a objeví se
"zaškrtnutí".
3. Pokračujte ve výběru symbolů funkce pomocí přetáčecího kolečka nebo ukončete výběr
stisknutím tlačítka RESET.
Servisní stav
106
Zobrazí se číslo měsíce a počet kilometrů do další servisní prohlídky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
A
Funkce
Informace
Hladina olejeA
Více informací, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str. 324).
Zprávy (##)
Více informací, viz Zprávy - použití (str. 102).
Některé motory.
Položky
Jednu z položek uvedených v následující
tabulce lze zvolit tak, aby byla trvale zobrazena na sdružené přístrojové desce. Nastavení:
2. Otočte přetáčecím kolečkem - ve
smyčce se zobrazí položky palubního
počítače, které lze zvolit.
03
3. Zastavte se na požadované položce.
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "Resetujte" je
nejdříve tak, že 2x stisknete RESET.
Položka palubního počítače na sdružené přístrojové
desce
Informace
Dílčí počítadlo kilometrů T1+cel.vzd
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T1.
Dílčí počítadlo kilometrů T2+cel.vzd
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T2.
Vzdl.do pr.
Další informace - viz kapitola "Dojezd - km do prázd. nádrže" (str. 112).
Spotř. pal.
Aktuální spotřeba.
Prům.rych.
•
Žádné informace na palubním počítači.
Zobrazí se prázdný displej - rovněž se tímto označuje začátek a konec smyčky.
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET resetujete Prům.rych..
}}
107
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Palubní počítač na sdružené přístrojové
desce lze během cesty kdykoliv změnit.
Postupujte následovně:
–
Otočte přetáčecím kolečkem - zastavte
na požadované položce.
Související informace
03
108
•
Palubní počítač - doplňkové informace
(str. 112)
•
Palubní počítač - statistika jízdy* (str.
113)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač - sdružená přístrojová
deska "Digital"
Funkce
Palubní počítač ve vozidle může během jízdy
zaznamenávat, počítat a zobrazovat informace.
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "Resetujte" je
nejdříve tak, že 2x stisknete RESET.
Menu palubního počítače funguje v proměnné
smyčce. Jednou z možností je nechat zhasnout tři displeje palubního počítače - to označuje rovněž začátek/konec smyčky.
2. Stiskněte OK - otevřou se všechny
funkce.
Otevření, kontrola a nastavení funkcí:
3. Procházejte jednotlivé funkce pomocí
přetáčecího kolečka a pro provedení
výběru resp. potvrzení stiskněte OK.
03
4. Po provedení kontroly resp. ukončení
nastavování stiskněte dvakrát RESET.
V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé
funkce palubního počítače.
Informační displej a ovládání páčkového přepínače ukazatelů směrů.
OK - Otevře se smyčka s funkcemi palubního počítače + aktivuje se zvolená
možnost.
Přetáčecí kolečko - Otevře se smyčka
s položkami palubního počítače + lze procházet jednotlivé možnosti.
RESET - Po provedení výběru se funkce
zruší, vrátí zpět či vynuluje.
}}
109
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Funkce
Informace
Nulování počítadla km
Upozorňujeme, že tato funkce nenuluje oba palubní počítače T1 a T2 - viz tabulka
v následující kapitole "Položky" nebo v kapitole "Nulování u verze Digital" (str. 112).
•
•
03
Průměrná
Průměrná rychlost
Zprávy
Více informací, viz Zprávy - použití (str. 102).
Motivy
Zde se volí vzhled sdružené přístrojové desky (str. 55).
Nastavení*
Zvolte AZap nebo Vyp.
Více informací, viz Nezávislé topení* (str. 135).
Režim kontrastu/Režim barev
Nastavení jasu a intenzity barev na sdružené přístrojové desce.
Nezáv.topení*
Popis programování časovače, viz Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání motoru a prostoru
pro cestující* - časovač (str. 131).
• Přímý start
• Symbol Γasovač 1 - dostanete se do nabídky,
kde můžete zvolit čas.
•
A
Symbol Γasovač 2 - dostanete se do nabídky,
kde můžete zvolit čas.
Servisní stav
Zobrazí se číslo měsíce a počet kilometrů do další servisní prohlídky.
Hladina olejeA
Více informací, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str. 324).
Některé motory.
Položky
Současně lze zobrazit tři položky palubního
počítače - jednu položku v každém "okně"
(viz předchozí obrázek).
110
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Jednu z kombinací položek uvedených
v následující tabulce lze zvolit tak, aby byla
trvale zobrazena na sdružené přístrojové
desce. Nastavení:
03 Přístroje a ovládací prvky
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "Resetujte" je
nejdříve tak, že 2x stisknete RESET.
2. Otočte přetáčecím kolečkem - ve
smyčce se zobrazí volitelné kombinace
položek.
Kombinace položek
Průměrná
Informace
Denní počítadlo kilometrů T1
+ údaje
Průměrná rychlost
Okamžitá
Denní počítadlo kilometrů T2
+ údaje
Km do prázd.
nádrže
Okamžitá
Údaje
kmh<>mph
Žádné informace na palubním
počítači.
3. Zastavte se na požadované kombinaci
položek.
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů
T1.
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů
T2.
03
kmh<>mph - viz kapitola "Digitální zobrazení rychlosti" (str. 112).
Všechny tři displeje palubního počítače zhasnou - rovněž se tímto označuje
začátek a konec smyčky.
Kombinaci položek palubního počítače na
sdružené přístrojové desce lze během cesty
kdykoliv změnit. Postupujte následovně:
–
Otočte přetáčecím kolečkem - zastavte
na požadované položce.
Související informace
•
Palubní počítač - doplňkové informace
(str. 112)
•
Palubní počítač - statistika jízdy* (str.
113)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
111
03 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač - doplňkové
informace
03
Nulování u varianty "Analog"
Na palubním počítači se zobrazí přibližná
vzdálenost, kterou lze ujet se zbývajícím
množstvím paliva v nádrži.
Je-li na sdružené přístrojové desce zobrazen
aktuální palubní počítače - Denní počítadlo
kilometrů 1, Denní počítadlo kilometrů T2
nebo Průměrná rychlost:
Palubní počítač ve vozidle může během jízdy
zaznamenávat, počítat a zobrazovat informace. Dále uvádíme doplňkové informace
o několika funkcích.
Pokud položka Vzdl.do pr. zobrazí "----",
dojezd není zaručen.
Průměrná
–
Průměrná spotřeba paliva se počítá od
posledního vynulování.
POZNÁMKA
Pokud se používá topení spalující palivo*,
může se načtená hodnota nepatrně lišit.
Průměrná rychlost
Průměrná rychlost se počítá ze vzdálenosti
ujeté od posledního vynulování.
Okamžitá
Informace o aktuální spotřebě paliva se průběžně aktualizují - přibližně jednou za
sekundu. Pokud s vozem jedete pomalu,
spotřeba se zobrazuje po jednotkách času.
Je-li rychlost vyšší, zobrazuje se vzhledem ke
kilometrům.
Pro displej lze zvolit různé jednotky (km/míle)
- viz dále kapitola "Změna jednotek" (str.
112).
27
112
Dojezd - Km do prázd. nádrže
Pouze pro sdruženou přístrojovou desku "Digital".
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
V tomto případě co nejdříve dočerpejte
palivo.
Výpočet je založen na průměrné spotřebě
paliva v posledních 30 km a zbývajícím množství paliva v nádrži.
POZNÁMKA
Hodnota se může mírně lišit při změně
stylu jízdy.
Výsledkem ekonomického stylu jízdy je celkově delší dojezd. Další informace o možném
ovlivnění spotřeby paliva, viz Filosofie společnosti Volvo na ochranu životního prostředí
(str. 18).
Digitální zobrazení
rychlosti27
Rychlost se zobrazuje v jiných jednotkách
(km/h nebo mph) než na hlavním přístroji. Jeli nakalibrována v mph, na palubním počítači
se zobrazuje příslušná rychlost v km/h
a naopak.
–
Dlouze stiskněte RESET - zvolená
položka se vynuluje.
Každou položku lze nulovat samostatně.
Nulování u varianty "Digital"
Dílčí počítadlo kilometrů:
1. Otočte přetáčecím kolečkem na kombinaci položek, která obsahuje denní počítadlo kilometrů, které se bude nulovat.
2. Dlouze stiskněte RESET - zvolené denní
počítadlo kilometrů se vynuluje.
Průměrná rychlost a průměrná spotřeba:
1. Zvolte funkci Nulování počítadla km
a aktivujte ji stisknutím tlačítka OK.
2. Pomocí přetáčecího kolečka zvolte
jednu z následujících možností a aktivujte
ji pomocí tlačítka OK:
•
•
•
l/100 km
km/h
Resetování obou možností
3. Nakonec stiskněte RESET.
03 Přístroje a ovládací prvky
Změna jednotek
Palubní počítač - statistika jízdy*
Provoz
Jednotky vzdálenosti a rychlosti (km/míle) lze
změnit v systému nabídky My Car - viz MY
CAR (str. 103).
Do vozidla jsou ukládány informace o ukončených jízdách - například průměrná spotřeba
paliva a průměrná rychlost. Tyto informace lze
zobrazit ve formě sloupcového grafu na obrazovce středové konzoly.
Nastavení můžete upravovat v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz
MY CAR (str. 103)
POZNÁMKA
Kromě palubního počítače se tyto jednotky
mění rovněž v navigačním systému Volvo*.
• Spustit novou cestu - ENTER se pou-
žívá k vymazání veškeré předchozí statistiky. Pokud chcete nabídku opustit,
stiskněte EXIT.
Funkce
• Reset. v každém jízdním cyklu -
•
Palubní počítač - statistika jízdy* (str.
113)
Je-li zaškrtnuta možnost "Reset. v každém
jízdním cyklu", všechny statistické údaje se
automaticky vymažou, jakmile vozidlo ukončí
jízdu a bude stát déle než 4 hodiny. Statistika
jízdy se při dalším nastartování motoru spustí
znovu od nuly.
Statistika jízdy28.
Každý pruh odpovídá 1 km nebo 10 km ujeté
vzdálenosti, a to v závislosti na zvolené stupnici. Pruh zcela vpravo představuje hodnotu
u aktuálních kilometru nebo 10 km.
Pomocí ovladače TUNE lze stupnici s pruhy
nastavit na 1 km nebo 10 km. Kurzor zcela
vpravo mění v závislosti na zvolené stupnici
svou polohu - nahoře nebo dole.
28
03
políčko zaškrtněte stisknutím tlačítka
ENTER. Pokud chcete nabídku opustit,
stiskněte EXIT.
Související informace
Pokud se s vozidlem opět rozjedete dříve, než
uplynou 4 hodiny, příslušnou dobu musíte
nejdříve ručně vymazat pomocí položky
"Spustit novou cestu".
Viz také Eco guide na straně (str. 59).
Související informace
•
Palubní počítač - doplňkové informace
(str. 112)
Obrázek je schématický - rozložení se může lišit v závislosti na modelu vozidla a aktualizovaném softwaru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
113
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
04 Ovládání klimatizace
Všeobecné informace o klimatizaci
Vůz je vybaven elektronicky řízenou klimatizací
(str. 121). Systém klimatizace chladí nebo
topí, stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu v prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
Klimatizaci AC (str. 125) můžete vypnout,
ale pro zajištění optimálního komfortu
z hlediska klimatu v prostoru pro cestující
a pro zabránění zamlžení oken by klimatizace měla být stále zapnutá.
Nezapomeňte
•
Aby klimatizace fungovala optimálně,
měla by být zavřena boční okna i střešní
okno*.
•
Funkce úplného vyvětrání (str. 166) současně otevře/zavře všechna boční okna
a může být používána například k rychlé
výměně vzduchu za horkého počasí.
•
Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání
vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním oknem).
•
Za teplého počasí se může pod vozem
objevit kondenzát z klimatizace. Jde
o zcela normální jev.
•
Když motor vyžaduje plný výkon, např. při
maximální akceleraci nebo jízdě do kopce
s přívěsem, klimatizace může být
dočasně vypnuta. Pak může v prostoru
pro cestující dojít k dočasnému zvýšení
teploty.
•
Odstraňte zamlžení z vnitřní strany oken
především pomocí funkce odmražování
(str. 125). Abyste snížili riziko zamlžení,
udržujte okna čistá a používejte čistič na
okna.
POZNÁMKA
Aby se zadní okno nemlžilo, neblokujte
oděvy ani jinými předměty větrací otvory
vzadu na odkládací poličce.
Související informace
•
•
•
•
•
Skutečná teplota (str. 116)
Nastavení menu - ovládání klimatu (str.
118)
Elektronická klimatizace - ECC (str. 121)
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
(str. 119)
Γištění vzduchu (str. 116)
Vozy s funkcí Start/Stop*
Pokud byl motor automaticky vypnut (str.
260), dojde k dočasnému omezení funkčnosti
některých zařízení, např. k omezení otáček
ventilátoru (str. 124) klimatizace.
04
Vozy s funkcí ECO*
Některé funkce dočasně omezí svou funkčnost nebo se deaktivují, když se aktivuje
funkce ECO (str. 269), takovou funkcí je např.
klimatizace (str. 125).
POZNÁMKA
Je-li aktivována funkce ECO, některé parametry v nastavení systému ovládání klimatu se změní a některé funkce elektrických spotřebičů se omezí - stisknutím tlačítka AC resetujte systém ovládání klimatu.
Přitom dojde k omezení funkce AC.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
115
04 Ovládání klimatizace
Skutečná teplota
Snímače - ovládání klimatu
Čištění vzduchu
Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním
podmínkám s ohledem na rychlost vzduchu,
vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci, které
ovlivňují interiér a exteriér vozu.
Systém řízení klimatu obsahuje celou řadu
senzorů, které pomáhají regulovat teplotu (str.
116) ve vozidle.
Prostor pro cestující ve voze Volvo je navržen
tak, aby byl příjemný a pohodlný, a to
dokonce i pro osoby, které trpí astmatem
a kontaktními alergiemi.
Součástí systému je čidlo slunečního svitu
(str. 116), které detekuje stranu, ze které svítí
slunce do prostoru pro cestující. To znamená , že se může lišit teplota mezi pravými
a levými větracími otvory, a to přesto, že pro
obě strany je nastavena stejná teplota.
04
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
115)
•
Regulace teploty v prostoru pro cestující
(str. 124)
•
Γidlo slunečního svitu se nachází na horní
straně palubní desky.
•
Γidlo teploty v prostoru pro cestující se
nachází pod ovládacím panelem klimatizace.
Materiál v prostoru pro cestující (str. 118)
Clean Zone Interior Package (CZIP) (str.
117)*
Γidlo venkovní teploty je umístěno na
vnějším zpětném zrcátku.
•
•
Γidlo vlhkosti* je umístěno na zpětném
zrcátku v interiéru.
Související informace
POZNÁMKA
Nezakrývejte a neblokujte snímače oděvy
a jinými předměty.
•
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Filtr klimatizace (str. 117)
•
Související informace
116
•
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
115)
•
Systém kvality vzduchu v interiéru
(IAQS) (str. 118)*
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
115)
04 Ovládání klimatizace
Čištění vzduchu - filtr prostoru pro
cestující
Čištění vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro
cestující je čištěn filtrem.
Systém CZIP byl upraven a dokáže nyní ještě
lépe odfiltrovat z prostoru pro cestující látky
způsobující alergie a astma.
Filtr musí být měněn v pravidelných intervalech. Doporučený interval pro výměnu filtru je
v každém předepsaném servisním plánu.
Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí,
měňte filtr častěji.
Zahrnuje následující:
•
POZNÁMKA
Existují různé druhy filtrů pro prostor pro
cestující. Zkontrolujte, zda se používá
správný filtr.
Související informace
•
Γištění vzduchu (str. 116)
POZNÁMKA
Pro udržení standardu CZIP vozidel vybavených příslušenstvím CZIP se filtr
systému kvality vzduchu IAQS musí měnit
každých 15 000 km nebo jednou za rok
podle toho, co nastane dříve. Mění se však
do 75 000 km nad 5 let. U vozidel bez
výbavy CZIP a v případech, kdy si zákazník nepřeje udržení standardu CZIP, se
filtr systému kvality vzduchu IAQS musí
vyměnit při pravidelné údržbě.
•
Rozšířená funkce ventilátoru, což znamená, že ventilátor se zapne při otevření
vozu dálkovým ovladačem s klíčem.
Ventilátor plní prostor pro cestující čerstvým vzduchem. Funkce se zapíná
v případě potřeby a vypíná se automaticky po určité době, nebo když se
otevřou jedny z dveří prostoru pro cestující.
Systém kvality vzduchu v interiéru IAQS
(str. 118) je plně automatický systém,
který čistí vzduch v prostoru pro cestující
od znečisťujících látek, jako jsou pevné
částice, uhlovodíky, oxidy dusíku
a přízemní ozón.
Další informace o příslušenství CZIP najdete
v brožuře, kterou jste obdrželi při zakoupení
vozu.
04
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
115)
•
Γištění vzduchu (str. 116)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
117
04 Ovládání klimatizace
Čištění vzduchu - IAQS*
Čištění vzduchu - materiál
Nastavení menu - ovládání klimatu
Systém kvality vzduchu IAQS odděluje plyny
a částice, redukuje pachy a znečišťující
částice v prostoru pro cestující.
Materiály byly vyvinuty tak, aby bylo minimalizováno množství prachu v prostoru pro cestující. Tyto materiály přispívají rovněž ke snadnému udržování prostoru pro cestující
v čistotě.
U šesti funkcí systému ovládání klimatizace lze
pomocí středové konzoly výchozí nastavení
aktivovat, deaktivovat nebo změnit.
•
Rychlost ventilátoru během automatického ovládání klimatizace (str. 124).
Koberce v prostoru pro cestující i v zavazadlovém prostoru jsou vyjímatelné a lze je
snadno čistit. Používejte čisticí prostředky
a produkty péče o vozidlo, které vyvinula
společnost Volvo k čištění interiéru vozidla
(str. 365).
•
•
Γasovač recirkulace vzduchu (str. 126).
•
Systém kvality vzduchu uvnitř vozu (str.
118)*.
•
Automatické spuštění >vyhřívání sedadla
řidiče (str. 122).
•
Automatické spuštění vyhřívání volantu
(str. 75).
Pokud je kontaminován vnější vzduch, je
uzavřen přívod vzduchu a je zapnuta recirkulace.
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 103).
POZNÁMKA
04
Aby vzduch v prostoru pro cestující byl
optimální, snímač kvality vzduchu musí být
vždy aktivován.
V chladném klimatu je recirkulace vzduchu
omezena tak, aby nedocházelo k mlžení.
V případě zamlžování doporučujeme
vypnout snímač kvality vzduchu a použít
funkce odmražování čelního skla, bočních
oken a zadního okna.
Související informace
118
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
115)
•
•
Γištění vzduchu (str. 116)
Γištění vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)* (str. 117)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Γištění vzduchu (str. 116)
Automatické spuštění odmražování
zadního skla (str. 96).
Další informace najdete v popisu systému
menu (str. 103).
Funkce systému ovládání klimatizace lze
obnovit na výrobní nastavení v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz
MY CAR (str. 103).
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
115)
04 Ovládání klimatizace
Rozvod vzduchu v prostoru pro
cestující
Ventilační otvory v palubní desce
Ventilační otvory ve sloupcích dveří
G021366
G021368
Vstupní vzduch je rozdělen mezi několik větracích otvorů v prostoru pro cestující.
Distribuce vzduchu je v režimu AUTO plně
automatická.
V případě potřeby lze regulovat manuálně. Viz
tabulka Rozvod vzduchu (str. 128).
Zavřeno
Zavřeno
Otevřeno
Otevřeno
Horizontální nastavení
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení
Vertikální nastavení
Nasměrujte vnější ventilační otvory na boční
okna, aby bylo odstraněno zamlžení.
04
Pokud chcete při vlhkém počasí odstranit
zamlžení oken, nasměrujte ventilační otvory
na okna.
Pokud chcete v horkém počasí zajistit
příjemné klima na zadních sedadlech, nasměrujte ventilační otvory do prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že malé děti mohou být
citlivé na průvan a proudění vzduchu.
}}
119
04 Ovládání klimatizace
||
Distribuce vzduchu
04
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na
podlaze
Postava se skládá ze tří tlačítek. Po stisknutí
tlačítka se na obrazovce rozsvítí obrázek
postavy (viz následující obrázek) a šipka před
danou částí obrázku indikuje nastavení distribuce vzduchu. Další informace, viz tabulka
Rozvod vzduchu (str. 128).
120
Nastavená distribuce vzduchu se zobrazuje na
obrazovce displeje.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
115)
•
•
Automatická regulace (str. 124)
Rozvod vzduchu - recirkulace (str. 126)
04 Ovládání klimatizace
Elektronická klimatizace - ECC
Elektronická klimatizace ECC udržujte v prostoru pro cestující nastavenou teplotu. Zvlášť
lze nastavit teplotu na straně spolujezdce a na
straně řidiče.
Automatická funkce automaticky reguluje
teplotu, klimatizaci, otáčky ventilátoru, recirkulaci a rozvod vzduchu.
04
Řízení teploty (str. 124), levá strana
Elektricky vyhřívané přední sedadlo (str.
122), levá strana1
Rychlé odstranění námrazy (Max. defroster) (str. 125)
Ventilátor (str. 124)
1
2
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
AC - Zapnutí/vypnutí klimatizace (str.
125)
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek (str. 96)
Odvětrávané přední sedadlo (str. 123)*2,
levá strana
Elektricky vyhřívané přední sedadlo (str.
122), pravá strana1
Odvětrávané přední sedadlo*2, vpravo
Řízení teploty (str. 124), pravá strana
Rozvod vzduchu (str. 119) - ventilační
otvory na podlaze
Recirkulace (str. 126)
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
AUTO - Automatická regulace klimatu
(str. 124)
V závislosti na tom, zda je vůz vybaven odvětrávaným předním sedadlem*, se umístění tohoto tlačítka liší.
Standardně u výbavy Executive.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
121
04 Ovládání klimatizace
Vyhřívaná přední sedadla*
•
Vyhřívání předních sedadel funguje ve třech
úrovních, což zajistí vyšší míru komfortu řidiče
a spolujezdce při chladném počasí.
Nejnižší úroveň vyhřívání - na obrazovce
svítí jedno oranžové políčko.
•
Vypnutí ohřevu - nesvítí žádné políčko.
VAROVÁNÍ
Vyhřívané zadní sedadlo*
Vyhřívání zadních krajních sedadel má tři
polohy, které nabízejí cestujícím při chladném
počasí vyšší míru komfortu.
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby,
které mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí zvýšení teploty
a osoby, které mají jiné problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly
utrpět popáleniny.
Automatické spuštění vyhřívání sedadla
řidiče
04
Na obrazovce displeje se zobrazí momentálně
nastavená úroveň vyhřívání.
V závislosti na tom, zda je
vůz vybaven odvětrávaným
předním sedadlem*, se umístění tohoto tlačítka liší, viz
nákres (str. 121).
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte
funkci:
•
•
122
Nejvyšší úroveň vyhřívání - na obrazovce
na středové konzole svítí tři oranžová
políčka (viz obrázek nahoře).
Nižší úroveň vyhřívání - na obrazovce svítí
dvě oranžová políčka.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Je-li aktivováno automatické spuštění
vyhřívání sedadla řidiče, při nastartování
motoru se vyhřívání sedadla řidiče spustí na
nejvyšší úrovni.
Momentálně nastavenou úroveň vyhřívání
poznáte podle kontrolek v tlačítku.
Pokud je vozidlo studené a okolní teplota je
nižší než přibližně +7 °C, proběhne automatické spuštění.
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte
funkci:
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 103).
•
Nejvyšší úroveň vyhřívání - svítí tři kontrolky.
•
Nižší úroveň vyhřívání - svítí dvě kontrolky.
Související informace
•
Nejnižší úroveň vyhřívání - svítí jedna kontrolka.
•
Vypnutí ohřevu - nesvítí žádná kontrolka.
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
115)
•
Vyhřívané zadní sedadlo* (str. 122)
04 Ovládání klimatizace
VAROVÁNÍ
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby,
které mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí zvýšení teploty
a osoby, které mají jiné problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly
utrpět popáleniny.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
115)
•
Vyhřívaná přední sedadla* (str. 122)
Větraná přední sedadla*3
Umístění tlačítka, viz nákres
(str. 121).
Větrání je možné používat zároveň s vyhříváním sedadla. Funkci je možné například použít
k vysušení vlhkého oděvu.
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte funkci.
Systém větrání se skládá z ventilátorů
v sedadlech a opěradlech, které odsávají
vzduch z čalounění sedadel. Chladicí efekt
zvyšuje chlazení prostoru pro cestující.
Systém větrání je možné aktivovat při běžícím
motoru.
K dispozici jsou tři různé úrovně chladicího
a sušícího výkonu:
•
Větrání je regulováno klimatizací, přičemž je
brána v úvahu teplota sedadla, sluneční
záření a venkovní teplota.
Komfortní úroveň III: Nejvyšší výkon - na
obrazovce na středové konzole svítí tři
modrá políčka (viz obrázek nahoře).
•
Komfortní úroveň II: Nižší výkon - na
obrazovce svítí dvě modrá políčka.
•
Komfortní úroveň I: Nejnižší výkon - na
obrazovce svítí jedno modré políčko.
•
Vypnutí funkce - nesvítí žádné políčko.
04
POZNÁMKA
Větrání sedadel by měli lidé citliví na průvan používat opatrně. Pro dlouhodobé
použití doporučujeme úroveň komfortu I.
DŮLEŽITÉ
Na obrazovce displeje se zobrazí momentálně
nastavená úroveň výkonu.
3
Odvětrání sedadla nelze spustit, pokud
teplota v prostoru pro cestující klesne pod
5 °C. Tím se zabrání ochlazování cestujícího na sedadle.
Standardně u výbavy Executive.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
123
04 Ovládání klimatizace
Ventilátor
Automatická regulace
Aby nedošlo k zamlžování oken, ventilátor by
měl stále běžet.
Automatická funkce automaticky reguluje
teplotu (str. 124), klimatizaci (str. 125),
rychlost ventilátoru (str. 124), recirkulaci (str.
126) a rozvod vzduchu (str. 119).
POZNÁMKA
Je-li ventilátor zcela vypnutý, klimatizace
se nezapne, což může vést k zamlžování
oken.
Knoflík ovládání ventilátoru
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku. Pokud zvolíte funkci
AUTO, otáčky ventilátoru se
regulují automaticky (str.
124) - původně nastavené
otáčky ventilátoru se vypnou.
04
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
115)
•
Elektronická klimatizace - ECC (str. 121)
AUTO KLIMA.
Pokud vyberete jednu nebo
více funkcí manuálně, ostatní
funkce budou řízeny automaticky. Všechna manuální
nastavení se po stisknutí tlačítka AUTO vypnou. Na
obrazovce displeje se objeví
Regulace teploty v prostoru pro
cestující
Při nastartování vozidla se vyvolá předcházející nastavení.
POZNÁMKA
Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že
vyberete vyšší nebo nižší teplotu, než skutečně potřebujete.
Rychlost ventilátoru v automatickém režimu
lze nastavit v systému nabídky MY CAR.
Popis systému menu, viz MY CAR (str. 103).
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
115)
Na obrazovce na středové konzole se zobrazí
aktuální teplota pro obě strany.
Teplotu lze upravit otočením
knoflíku - samostatně pro
stranu řidiče a stranu spolujezdce.
124
04 Ovládání klimatizace
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
115)
•
•
Skutečná teplota (str. 116)
Elektronická klimatizace - ECC (str. 121)
Klimatizace
Odmlžení a odmrazení čelního skla
Klimatizace ochlazuje podle potřeby nasávaný
vzduch a odstraňuje z něj vlhkost.
Vyhřívané čelní sklo* a funkce rychlého
odmrazování se používají pro rychlé odstranění zamlžení a námrazy z čelního skla a bočních oken.
Pokud svítí kontrolka na tlačítku AC, klimatizace je regulována automaticky.
Kontrolka na tlačítko AC
zhasne, jakmile klimatizaci
vypnete. Ostatní funkce jsou
stále řízeny automaticky. Pokud aktivujete
maximální odstranění námrazy (str. 125), klimatizace se automaticky zapne a vzduch se
co nejrychleji odvlhčí.
04
Zvolené nastavení se zobrazuje na obrazovce
displeje.
Elektrické topení*
Rychlé odstranění námrazy (Max. defroster)
Kontrolka v tlačítku pro
odstranění námrazy svítí,
pokud je funkce aktivní.
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte funkci.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
125
04 Ovládání klimatizace
||
U vozidel bez vyhřívaného čelního skla:
•
Vzduch proudí na okna - na obrazovce se
rozsvítí symbol (2).
•
Vypnutí funkce - nesvítí žádná kontrolka.
U vozidel s vyhřívaným čelním sklem:
04
•
Aktivujte vyhřívání čelního
- na obrazovce se rozsvítí kontrolka (1).
•
Aktivujte vyhřívání čelního skla4 a vzduch
proudí na okna - na obrazovce se rozsvítí
kontrolky (1) a (2).
•
Vypnutí funkce - nesvítí žádná kontrolka.
Provede se následující, aby bylo zajištěno
maximální odvlhčení vzduchu v prostoru pro
cestující:
•
•
skla4
POZNÁMKA
Vyhřívané čelní sklo a IR sklo (str. 16) může
mít vliv na funkčnost transpondérů a ostatních komunikačních zařízení.
klimatizace je automaticky zapnuta
automaticky jsou vypnuty recirkulace
a systém kvality vzduchu.
POZNÁMKA
Po vypnutí funkce odstranění námrazy se
systém klimatizace vrátí k předchozímu
nastavení.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
115)
Trojúhelníková oblast na koncích čelního
skla není elektricky vyhřívána a odstraňování ledu zde může trvat déle.
POZNÁMKA
Pokud byl motor automaticky zastaven
(str. 260), elektrické vyhřívaní čelního skla
nefunguje.
126
Pokud se po aktivování zpětného zrcátka zobrazí na zrcátku C, musí se znovu nakalibrovat kompas (str. 97)*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud chcete zabránit nasávání výfukových
plynů, špatného vzduchu atd. do prostoru pro
cestující, zvolte recirkulaci. V tomto případě
se nebude do vozidla nasávat vzduch zvenku.
Pokud je recirkulace
zapnuta, svítí oranžová kontrolka v tlačítku.
Pokud je ventilátor nastaven na maximum,
stoupne hlučnost.
POZNÁMKA
4
Rozvod vzduchu - recirkulace
DŮLEŽITÉ
Pokud vzduch ve voze cirkuluje příliš
dlouho, může se stát, že se okna zevnitř
zamlží.
Časový spínač
Když je aktivovaný časový spínač, systém
vypne manuálně zapnutou recirkulaci na
dobu závislou na vnější teplotě. Tím se sníží
riziko námrazy, zamlžení a zhoršení kvality
vzduchu.
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 103).
04 Ovládání klimatizace
POZNÁMKA
Zvolíte-li max. odmražování, recirkulace
bude vždy vypnuta.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
115)
•
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
(str. 119)
•
Rozvod vzduchu - tabulka (str. 128)
04
127
04 Ovládání klimatizace
Rozvod vzduchu - tabulka
K výběru rozvodu (str. 119) vzduchu se používají tři tlačítka.
04
128
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními
otvory. Vzduch není recirkulován. Klimatizace je vždy zapnuta.
rychlé odstranění námrazy a zamlžení.
Vzduch na čelní sklo, přes ventilační otvor systému pro odstranění
námrazy, a na boční okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory.
zabránění zamlžení a námrazy v chladném a vlhkém klimatu, (toto neumožňuje příliš nízká rychlost ventilátoru).
Vzduch proudí na okna a větracími otvory v palubní desce.
zajištění klimatického komfortu za horkého a suchého
počasí.
Vzduch proudí větracími otvory v palubní desce do oblasti hlavy
a hrudi.
zajištění účinného ochlazování za horkého počasí.
04 Ovládání klimatizace
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na podlahu a okna. Určité množství vzduchu proudí
ventilačními otvory v palubní desce.
zajištění klimatického komfortu a dobrého odstraňování
zamlžení za chladného nebo vlhkého počasí.
Vzduch proudí na podlahu a ventilačními otvory v palubní desce.
za slunečného počasí při nižších venkovních teplotách.
04
Vzduch proudí na podlahu. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory v palubní desce a na okna.
pro přímé topení nebo ochlazování v oblasti podlahy.
Vzduch proudí na podlahu, ventilačními otvory v palubní desce a na
okna.
chladnější vzduch v oblasti podlahy nebo teplejší
vzduch trochu výše za chladného počasí nebo horkého
a suchého počasí.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
115)
•
Rozvod vzduchu - recirkulace (str. 126)
129
04 Ovládání klimatizace
Nezávislé topení a vyhřívání motoru
a prostoru pro cestující*
Doplňování paliva
jedním stisknutím tlačítka OK na pákovém
přepínači ukazatelů směru (str. 100).
V rámci předběžné úpravy teploty se topení
vozidla, motor a prostor pro cestující připraví
před odjezdem tak, aby se snížilo opotřebení
i spotřeba energie během jízdy.
DŮLEŽITÉ
Opakované použití topení v kombinaci
s krátkými cestami může vést k vybití
baterie a k problémům při startování.
Topení můžete spustit rovnou (str. 131) nebo
pomocí časovače (str. 131).
04
Topení není možné zapnout, pokud venkovní
teplota přesáhne 15 °C. Při teplotě -5 °C
nebo nižší je maximální doba chodu nezávislého topení omezena na 50 minut.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte uvnitř topení spalující palivo.
Dochází k uvolňování výfukových plynů.
POZNÁMKA
Je-li nezávislé topení spalující palivo
aktivní, u podběhu pravého kola se může
objevit kouř. To je naprosto v pořádku.
S vozidlem by se mělo jet stejnou dobu,
jakou se používalo topení. Tím se zajistí
přiměřené dobití baterie ve vozidle a doplní
se energie, kterou spotřebuje pravidelně
používané topení. Topení se nesmí používat najednou déle než 50 minut.
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo by mohlo začít hořet. Než
začnete čerpat palivo, vypněte nezávislé
topení.
Zkontrolujte na sdružené přístrojové
desce, zda je topení vypnuté. Pokud funguje, zobrazí se symbol topení.
Parkování ve svahu
Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem
z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do
palivového nezávislého topení.
Akumulátor a palivo
Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý
nebo hladina paliva je příliš nízká, nezávislé
topení se automaticky vypne a na informačním displeji se objeví zpráva. Potvrďte zprávu
130
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy (str. 133)
•
Nezávislé topení* (str. 135)
04 Ovládání klimatizace
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
prostoru pro cestující* - přímé
spuštění/okamžité zastavení
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
motoru a prostoru pro cestující* časovač
Po přímém spuštění poběží vyhřívání bloku
motoru a prostoru pro cestující (str. 130) po
dobu 50 minut.
Časovač vyhřívání motoru a prostoru pro
cestující (str. 130) je připojen k hodinám ve
vozidle.
Vytápění prostoru pro cestující začne, když
chladicí kapalina motoru dosáhne správnou
teplotu.
Prostřednictvím časového spínače je možné
nastavit dva různé časy. Tyto časy odpovídají
času, kdy bude vůz vytopen a připraven
k jízdě. Elektronický systém vozu na základě
venkovní teploty spočítá, s jakým předstihem
má být nezávislé topení zapnuto.
POZNÁMKA
Vozidlo lze nastartovat a lze s ním jet,
i když je v chodu nezávislé topení.
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Topení a vyberte ji tlačítkem OK.
3. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat
topení, procházejte další nabídkou
k položce Přímý startStop a vyberte ji
tlačítkem OK.
4. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Související informace
•
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání motoru
a prostoru pro cestující* - časovač (str.
131)
•
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy (str. 133)
5
6
Γasovač lze nastavovat pouze, když je motor vypnutý.
Dalším stisknutím tlačítka OK aktivujte časovač.
POZNÁMKA
Pokud se hodiny ve vozidle vynulují, vymažou se všechny naprogramované hodnoty.
Nastavení5
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka (str. 100) vyberte jeden
z časovačů Topení a zvolte OK.
3. Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou
časovačů a potvrďte tlačítkem OK.
4. Krátkým stisknutím tlačítka OK přejděte
k nastavení osvětlených hodin.
6. Krátkým stisknutím tlačítka OK se přesunete na nastavení blikajících minut.
7. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou minutu.
8. Stisknutím tlačítka OK6 potvrďte nastavení.
9. Přejděte zpět ve struktuře nabídky
pomocí tlačítka RESET.
10. Vyberte druhý časovač (pokračujte od
bodu 2) nebo opusťte nabídku tlačítkem
RESET.
Spuštění
04
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Topení a vyberte ji tlačítkem OK.
3. Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou
časovačů a aktivujte jej tlačítkem OK.
4. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Vypnutí
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout manuálně před uplynutím doby.
Postupujte následovně:
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
5. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou hodinu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
131
04 Ovládání klimatizace
||
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Topení a vyberte ji tlačítkem OK.
> Pokud je časovač nastavený, ale neaktivní, vedle nastaveného času se
zobrazuje ikona hodin.
3. Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou
časovačů a potvrďte tlačítkem OK.
4. Γasovač lze vypnout stisknutím:
•
•
04
dlouhým stisknutím tlačítka OK nebo
krátkým stisknutím tlačítka OK
přejdete vpřed v nabídce. Pak zvolte
zastavení časovače a potvrďte tlačítkem OK.
5. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Topení spuštěné pomocí časovače lze
vypnout přímo (str. 131).
Související informace
•
132
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy (str. 133)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Ovládání klimatizace
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy
Symboly a zprávy na displeji týkající se
vyhřívání motoru a prostoru pro cestující (str.
130) se liší podle toho, zda se používá analogová nebo digitální sdružená přístrojová deska
(str. 55).
Pokud je aktivován jeden z časovačů, na displeji se zobrazí kontrolka aktivního časovače
a současně se vedle kontrolky zobrazí nastavený čas.
Symbol aktivovaného časovače na
analogové sdružené přístrojové
desce.
Symbol aktivovaného časovače na
digitální sdružené přístrojové desce.
V tabulce jsou uvedeny kontrolky a texty,
které se objeví na displeji.
Pokud se aktivuje palivové nezávislé
topení, na informačním displeji se
zobrazí kontrolka topení.
Symbol
Displej
04
Popis
Topení je zapnuté a běží.
Nezáv.topení zastaveno Režim
šetření baterie
Topení bylo vypnuto elektronikou vozidla, aby bylo možné motor nastartovat.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
133
04 Ovládání klimatizace
||
Symbol
04
134
Displej
Popis
Nezáv.topení vypnuto Málo
paliva
Startování topení není možné z důvodu malého množství paliva – důvodem je usnadnění startování motoru a jízdy na vzdálenost cca. 50 km.
Nezáv. topení Nutný servis
Topení nepracuje. Kontaktuje servis a nechejte jej opravit. Doporučujeme, abyste kontaktovali
autorizovaný servis Volvo.
Text na displeji se vymaže automaticky po
určité době nebo po stisknutí tlačítka OK na
pákovém přepínači (str. 100).
04 Ovládání klimatizace
Nezávislé topení*
Přídavné nezávislé topení*
V chladném
může být pro dosažení
správné provozní teploty motoru a dostatečného vyhřívání prostoru pro cestující zapotřebí
nezávislé topení.
Vozidlo je vybaveno elektrickým (str. 136)
nebo palivovým nezávislým topením (str. 135).
Do vozů se vznětovým motorem se montuje
přídavné nezávislé topení (str. 135).
Topení se vypne automaticky při dosažení
správné teploty nebo při vypnutí motoru.
podnebí7
podnebí7
V částečně chladném
se ve vozech
se vznětovými motory místo palivového nezávislého topení používá elektrické nezávislé
topení (str. 136).
Topení se spustí automaticky, když je
potřebné další teplo, pokud motor běží.
POZNÁMKA
Je-li přídavné topení aktivní, u podběhu
pravého kola se může objevit kouř. To je
naprosto v pořádku.
U vozů s některými typy zážehových motorů8
je do systému ovládání klimatizace ve vozidle
integrováno elektrické nezávislé topení.
Režim auto nebo vypnutí
Související informace
V případě potřeby lze automatické zapnutí
nezávislého topení vypnout.
•
Nezávislé topení a vyhřívání motoru
a prostoru pro cestující* (str. 130)
3. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Nezáv.top.9 nebo Nastavení10 a vyberte
ji tlačítkem OK.
4. Vyberte pomocí kolečka jednu ze dvou
možností, ZAPNUTO nebo VYPNUTO,
a potvrďte tlačítkem OK.
5. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
POZNÁMKA
Možnosti v menu jsou vidět pouze, pokud
je ovladač v poloze I - nastavení se musí
tedy provést před nastartováním motoru.
04
Topení v prostoru pro cestující*
Pokud je nezávislé topení doplněno časovačem lze toto topení použít jako nezávislé
topení v prostoru pro cestující (str. 130).
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje na krátké
vzdálenosti vypínat palivová přídavná
topení.
1. Před startováním motoru: Otočte klíč do
polohy I (str. 67).
2. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
7
8
9
10
Informace o konkrétním podnebí v dané zeměpisné oblasti vám podá autorizovaný prodejce Volvo.
Informace o konkrétních motorech vám podá autorizovaný prodejce Volvo.
Analogová sdružená přístrojová deska.
Digitální sdružená přístrojová deska.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
135
04 Ovládání klimatizace
Elektrické nezávislé topení*
Vozidlo je vybaveno palivovým (str. 135) nebo
elektrickým nezávislým topením (str. 135).
Topení se neovládá manuálně, ale automaticky po nastartování motoru v případě, kdy
venkovní teplota je nižší než 14 °C. Jakmile je
v prostoru pro cestující dosažena nastavená
teplota, topení se vypne.
Související informace
•
Nezávislé topení a vyhřívání motoru
a prostoru pro cestující* (str. 130)
04
136
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
05 Nakládání a ukládání
Úložné prostory
Přehled úložných prostorů v prostoru pro
cestující.
05
138
05 Nakládání a ukládání
Úložný prostor v panelu dveří
Úložná kapsa* na přední hraně sedáků
předních sedadel
Spona na lístky
Schránka v přístrojové desce (str. 141)
Odkládací schránka
Věšák na šaty (str. 140)
Úložný prostor, držák nápojů (str. 140)
Držák nápojů* v loketní opěrce, zadní
sedadlo
Úložná kapsa
VAROVÁNÍ
05
Volné předměty jako např. mobilní telefony, kamery, dálková ovládání k příslušenstvím apod., uschovejte do přihrádky
v přístrojové desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě kolize
nebo prudkého brzdění mohlo dojít k poranění osob ve voze.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
139
05 Nakládání a ukládání
Věšák na šaty
Středový tunel
Věšák se nachází na levé straně hlavové
opěrky spolujezdce.
Tunelová konzola se nachází mezi předními
sedadly.
Věšák na šaty je určen pouze pro lehké
oděvy.
Související informace
•
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník*
Vyjímatelný popelník se nachází v držáku
nápojů pod loketní opěrkou. Zapalovač cigaret je namontován v 12V zásuvce (str. 142)
pro přední sedadlo.
Popelník ve tunelové konzole (str. 140) se
vyjímá zvednutím přímo nahoru.
Úložné prostory (str. 138)
Zapalovač cigaret se zapíná zatlačením
dovnitř. Po zahřátí zapalovač povyskočí.
Zapalovač cigaret vytáhněte a cigaretu
zapalte rozžhavenou spirálou.
Související informace
•
Úložný prostor (např. pro CD) a vstup
USB*/AUX pod loketní opěrkou.
05
Obsahuje držák nápojů pro řidiče a spolujezdce. (Pokud je specifikován popelník
a zapalovač cigaret (str. 140), potom je
zapalovač cigaret v 12V zásuvce (str.
142) pro přední sedadla a vyjímatelný
popelník je v držáku nápojů.)
Související informace
•
140
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Úložné prostory (str. 138)
Úložné prostory (str. 138)
05 Nakládání a ukládání
Schránka v přístrojové desce
Vykládané koberce*
Toaletní zrcátko
Schránka v přístrojové desce se nachází na
straně spolujezdce.
Vykládané koberce zachytí např. nečistoty
a rozbředlý sníh. Společnost Volvo dodává
speciální vykládané koberce.
Kosmetické zrcátko se nachází vzadu na sluneční cloně.
VAROVÁNÍ
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn a zda drží na výčnělcích tak, aby se
nezachytil pod pedály nebo v jejich blízkosti.
Související informace
Sem můžete uložit například příručku pro uživatele a mapy. Na vnitřní straně víka jsou také
držáky pro pera. Schránku v palubní desce
můžete zamknout (str. 166)* čepelí klíče (str.
156).
Související informace
•
Γištění interiéru (str. 365)
G021438
•
Toaletní zrcátko s osvětlením.
Osvětlení se automaticky rozsvítí při odklopení krytu.
05
Související informace
•
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 338)
Úložné prostory (str. 138)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
141
05 Nakládání a ukládání
Tunelová konzola - 12V zásuvky
Elektrické zásuvky (12 V) se nacházejí vedle
držáku nápojů1 a vzadu na tunelové konzole.
Elektrickou zásuvku lze použít pro celou řadu
příslušenství napájených z 12 V, např. pro
obrazovky displeje, přehrávače hudby
a mobilní telefony. Zásuvka je napájena,
pokud je dálkový ovladač s klíčem minimálně
v poloze I (str. 67).
DŮLEŽITÉ
Pokud se používá vždy jen jedna zásuvka,
max. proud je 10 A (120 W). Pokud se současně používají obě zásuvky v tunelové
konzole, přípustný proud v zásuvce je 7,5
A (90 W).
Je-li k jedné z těchto dvou zásuvek připojen kompresor určený k nouzové opravě
defektu, nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný elektrický spotřebič.
VAROVÁNÍ
Pokud se zásuvka nepoužívá, nechejte na
zásuvce vždy krytku.
POZNÁMKA
G021439
POZNÁMKA
05
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, přední
sedadlo.
Výbavu a příslušenství na přání jako např.
Obrazovky displeje, přehrávače a mobilní
telefony, které jsou připojeny k některých
z 12 elektrických zásuvek v prostoru pro
cestující, může aktivovat klimatizace, a to
dokonce v případě, že dálkový ovladač je
vytažený nebo vůz je zamknutý. Například
se může v předem nastavený čas aktivovat
nezávislé topení.
G021440
Z tohoto důvodů vytáhněte ze zásuvek
elektrického napájení konektory nepoužívaného příslušenství a doplňkových
zařízení - v tomto případě by totiž mohlo
dojít k vybití baterie!
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, zadní
sedadlo.
1
142
Pokud je specifikován popelník a zapalovač cigaret, držák nápojů a sousední zásuvka 12V nejsou k dispozici.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Kompresor a sadu k dočasné opravě
defektu (str. 311) testovala a schválila
společnost Volvo.
Související informace
•
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník* (str. 140)
•
Elektrická zásuvka 12 V, zavazadlový
prostor* (str. 147)
05 Nakládání a ukládání
Chladnička a brýle
Skla
POZNÁMKA
Model Executive je vybaven chladničkou
a schránkou na brýle v zadním sedadle.
Pro zajištění optimální funkce potřebuje
chladicí box volnou cirkulaci vzduchu.
Z tohoto důvodu byste měli v zavazadlovém prostoru u vstupního otvoru chladicího boxu ponechat alespoň 5 cm volného
místa.
G021859
Chladicí box
G021857
Pod víkem loketní opěrky je úložní prostor pro
dvě sklenice a otvírák.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Láhve ukládejte do chladicího boxu řádně
uzavřené a dbejte na to, aby dvířka chladničky byla během jízdy zavřená.
G021858
Za loketní opěrkou zadních sedadel je umístěn chladicí box. Chladicí box funguje při běžícím motoru nebo při poloze klíče dálkového
ovládače v zapalování II.
Brýle odložte do úložné schránky nebo do
držáků. Během jízdy musí být kryt loketní
opěrky zavřený.
05
POZNÁMKA
Ve vozech s ledničkou se před vytáhnutím
koberce v zavazadlovém prostoru musí
zadní sedadlo mírně sklopit dopředu.
Potáhnutím za rukojeť sklopte opěradla
dopředu (str. 71).
143
05 Nakládání a ukládání
Nakládání
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla.
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto hmotnost. Podrobné informace o hmotnostech, viz Hmotnosti (str. 372).
Víko zavazadlového prostoru lze
otevřít pomocí tlačítka na panelu
ovládání osvětlení nebo pomocí dálkového ovládání, viz Zamykání/odemykání víko zavazadlového prostoru (str. 166).
Umístěte náklad doprostřed.
•
Zakryjte ostré hrany něčím měkkým,
abyste předešli poškození čalounění.
•
Všechny předměty zajistěte popruhy
nebo sítí do přídržných ok.
Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na hmotnosti nákladu a na jeho rozložení.
Důležitá upozornění k nakládání
předmětů
•
Uložte náklad pevně proti opěradlu
zadního sedadla.
Nezapomeňte, že předměty nesmí omezovat
funkčnost systému WHIPS pro přední
sedadla, pokud jsou opěradla zadního
sedadla sklopená, viz WHIPS - poloha těla na
sedadle (str. 33).
VAROVÁNÍ
Těžké předměty umístěte co nejníže.
Těžké předměty neumísťujte na sklopená
opěradla.
Náklad vždy připevněte. Během prudkého
brzdění by se náklad mohl posunout
a poranit cestující ve voze.
Ostré rohy a hrany zakryjte měkkými
předměty.
Pokud nakládáte/vykládáte dlouhé
předměty, vypněte motor a aktivujte
parkovací brzdu. Jinak by se mohlo stát,
že nákladem náhodou zavadíte o řadicí
páku nebo volič převodů zařadíte do
polohy pro jízdu - vozidlo by se mohlo rozjet.
VAROVÁNÍ
Při čelní srážce v rychlosti 50 km/h jsou
silové účinky předmětu o skutečné hmotnosti 20 kg srovnatelné s účinky předmětu
o hmotnosti 1000 kg.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
05
144
•
•
Příliš vysoký náklad by mohl snížit nebo
zcela eliminovat ochranu, kterou poskytuje
hlavový airbag v obložení stropu.
•
Nikdy nedávejte náklad nad opěradlo.
Související informace
•
•
•
Upevňovací oka (str. 146)
Nakládání - dlouhý náklad (str. 145)
Náklad na střeše (str. 146)
05 Nakládání a ukládání
Nakládání - dlouhý náklad
Nakládání - otvor na lyže
Pro usnadnění nakládání (str. 144) do zavazadlového prostoru mohou být opěradla
zadních sedadel vozu sklopena. Pro přepravu
dlouhých předmětů je možné sklopit opěradlo
sedadla spolujezdce dopředu2.
Pro přepravu dlouhých a úzkých předmětů se
může otevřít otvor v opěradle.
Sklopení opěradla zadního sedadla
Pokud je nutné sklopit opěradla zadních
sedadel, viz Sedadla, zadní (str. 71).
Sklopte pravé opěradlo dopředu.
Uvolněte dvířka otvoru v opěradle
zadního sedadla, posuňte západku
nahoru a přitom zatlačte dvířka dolu/
dopředu.
Zvedněte opěradlo s otevřeným otvorem
zpět.
05
Pro zajištění nákladu proti pohybu použijte
bezpečnostní pás.
VAROVÁNÍ
Při nakládání a vykládání vypněte motor
a zabrzděte parkovací brzdu. V opačném
případě muže dojít k náhodnému posunutí
řadicí páky/voliče do polohy pro jízdu.
Vyjmutí dvířek
Po uvolnění dvířek a zvednutí opěradla
otevřete dvířka asi o 30 stupňů a vytáhněte je
rovně nahoru.
2
Platí pouze pro komfortní sedadla.
145
05 Nakládání a ukládání
||
Připevnění dvířek
Náklad na střeše
Upevňovací oka
Nasaďte dvířka do drážek za čalouněním
a zavřete je.
Pro náklad na střeše doporučujeme používat
nosiče zavazadel vyvinuté společností Volvo.
Účelem je zabránit poškození vozidla a dosáhnout během jízdy maximální možnou bezpečnost.
Sklopná upevňovací oka3 se používají k zajištění upevňovacích popruhů při zajištění
předmětů v zavazadlovém prostoru.
Související informace
•
Nakládání (str. 144)
Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, které
jste obdrželi při zakoupení střešního nosiče.
•
Pravidelně kontrolujte správné upevnění
střešního nosiče a nákladu. Zavazadla
připoutejte vhodnými popruhy.
•
Rozdělte hmotnost na střešní nosič rovnoměrně. Nejtěžší předměty umístěte
dolů.
•
S velikostí nákladu se zhoršují aerodynamické vlastnosti vozu a zvyšuje se
spotřeba paliva.
•
Jezděte plynule. Vyvarujte se prudké
akcelerace, prudkého brzdění a prudkého
projíždění zatáček.
05
VAROVÁNÍ
Náklad na střeše má vliv na těžiště a jízdní
charakteristiku vozu. Informace o maximálním přípustném zatížení střechy a informace o střešních nosičích a boxech,
Hmotnosti (str. 372).
Související informace
•
3
146
Počet ok a jejich umístění se pro jednotlivé trhy liší.
Nakládání (str. 144)
05 Nakládání a ukládání
VAROVÁNÍ
Těžké, ostré a tvrdé předměty mohou při
prudkém brzdění způsobit vážný úraz.
Velké a těžké předměty vždy připevněte
bezpečnostním pásem a popruhy určenými k připoutání nákladu.
Nakládání - držák tašky
Elektrická zásuvka 12 V, zavazadlový
prostor*
Držák na nákupní tašky drží tašky na místě
a brání jejich převrácení a vysypání jejich
obsahu do zavazadlového prostoru.
Elektrickou zásuvku lze použít pro celou řadu
příslušenství napájených z 12 V, např. pro
obrazovky displeje, přehrávače hudby
a mobilní telefony.
Související informace
Nakládání (str. 144)
G021463
•
Držák na tašky pod skládacím poklopem v podlaze.
1. Držák, který je součástí poklopu na podlaze, sklopte nahoru.
2. Upevněte tašky pomocí popruhu a zavěste ucho tašky na háčky.
Související informace
•
Nakládání (str. 144)
05
Zvedněte kryt, aby elektrická zásuvka byla
přístupná.
•
Zásuvka rovněž zajišťuje napájení
v případě, kdy dálkový ovladač není zasunutý do spínací skříňky.
DŮLEŽITÉ
Maximální odběr každé ze zásuvek je 10
A (120 W).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
147
05 Nakládání a ukládání
||
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že při použití elektrické
zásuvky, když je motor vypnutý, hrozí
nebezpečí vybití baterie ve voze.
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo. Informace o použití sady k nouzové
opravě defektu (TMK), kterou schválila
společnost Volvo, Nouzová oprava
defektu* (str. 311).
05
148
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ZÁMKY A ALARM
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s čepelí klíče
Dálkový ovladač - ztráta
Paměť v klíči*
Dálkový ovladač se používá k nastartování,
zamykání a odemykání vozidla. Obsahuje
čepel klíče (str. 155), kterou lze z ovladače
vytáhnout. Viditelná část je k dispozici ve
dvou provedeních, proto můžete mezi dálkovými ovladači rozlišit.
Pokud ztratíte dálkový ovladač s klíčem,
můžete si nový ovladač objednat v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Paměť v dálkovém ovladači s klíčem (str. 150)
umožní upravit některá nastavení vozidla pro
konkrétní osoby.
Zbývající dálkové ovladače s klíčem musíte
vzít s sebou do servisu. Aby se předešlo krádeži, je nutno vymazat kód ztraceného dálkového ovladače z paměti systému. Aktuální
počet registrovaných klíčů je možné zkontrolovat v systému nabídky MY CAR. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 103).
Funkce paměti v klíči je k dispozici v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem a elektricky ovládanými vnitřními a vnějšími zpětnými zrcátky. Do paměti klíče lze uložit nastavení sedadla řidiče, posilovače řízení a zpětných zrcátek.
Vozidlo je dodáváno se 2 dálkovými ovladači
nebo PCC* (Personal Car Communicator).
Lze objednat další dálkové ovladače - pro
jedno vozidlo lze naprogramovat a používat
až 6 dálkových ovladačů.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
Pokud řidič opouští vozidlo, nezapomeňte
vypnout napájení elektricky ovládaných
oken a střešního okna tím, že vytáhnete
dálkový ovladač s klíčem.
06
Dálkový ovladač s PCC (str. 154) má více
funkcí než dálkový ovladač s klíčem, viz PCC*
- speciální funkce (str. 154).
Související informace
•
150
Dálkový ovladač - funkce (str. 152)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 152)
Paměť klíče – vnější zpětná zrcátka
a sedadlo řidiče
Nastavení je automaticky propojeno na
příslušný dálkový ovladač, viz Paměť klíče*
v dálkovém ovladači s klíčem (str. 70)
a Nastavitelná síla řízení* (str. 238). Pokud
k zamknutí použijete dálkový ovladač s klíčem, nastavení motivu sdružené přístrojové
desky se uloží do klíče, viz MY CAR (str. 103).
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 103).
Vozidla s funkcí Keyless drive, viz Keyless
drive* (str. 159).
06 Zámky a alarm
Indikace zamykání/odemykání nastavení
Když se vůz zamkne nebo odemkne dálkovým
ovladačem (str. 150), ukazatele směru potvrdí,
že zamknutí/odemknutí bylo provedeno
správně.
•
Zamknutí - jedno bliknutí a zpětná zrcátka
na dveří se sklopí1.
•
Odemknutí - dvě zablikání a zrcátka na
dveřích se vyklopí1.
Po zamknutí je signalizace provedena pouze
tehdy, když jsou aktivovány všechny zámky
po zavření dveří.
Imobilizér
Elektronický imobilizér představuje systém
ochrany vozidla před krádeži. Brání neoprávněným osobám nastartovat vozidlo.
Každý dálkový ovladač (str. 150) má jedinečný kód. Motor vozu je možno nastartovat
pouze správným dálkovým ovladačem se
správným kódem.
Na sdružené přístrojové desce se mohou
objevit následující chybové zprávy vztahující
se k elektronickému imobilizéru:
Zpráva
Popis
Zasuňte
klíč
Během startování byla v dálkovém ovladači s klíčem zjištěna chyba - klíč vytáhněte
ze spínací skříňky, opět jej
zasuňte a zkuste to znovu.
Klíč nebyl
nalezen
Během startování byla v dálkovém ovladači s klíčem zjištěna chyba - zkuste nastartovat znovu.
Pokud chyba přetrvává:
Zasuňte dálkový ovladač do
spínací skříňky a znovu zkuste nastartovat.
Výběr funkce
Pomocí systému nabídky MY CAR lze nastavit různé možnosti pro potvrzení zamknutí/
odemknutí pomocí světel. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 103).
Imobilizér
Zkuste
znovu
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 159)
Kontrolka alarmu (str. 171)
Chyba v systému imobilizéru
během startování. Pokud
chyba přetrvává: Kontaktujte
odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
06
Startování vozu, viz Startování motoru (str.
244).
Související informace
•
1
Dálkově ovládaný imobilizér s vyhledávacím systémem (str. 152)
Pouze vozidla s elektricky ovládanými sklopnými zrcátky na dveřích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
151
06 Zámky a alarm
Dálkově ovládaný imobilizér
s vyhledávacím systémem
Vozidlo je vybaveno dálkově ovládaným imobilizérem s vyhledávacím systémem, který
umožňuje vyhledat vozidlo a dálkově aktivovat
imobilizér, a tím vypnout motor.
Dálkový ovladač - funkce
Dálkový ovladač nabízí funkce jako zamykání
a odemykání dveří.
Pro další informace a pomoc při aktivaci
systému se obraťte na nejbližšího prodejce
Volvo.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 150)
Klíč s dálkovým ovladačem s PCC* - Personal
Car Communicator.
Imobilizér (str. 151)
Informace
Klíč s dálkovým ovladačem, standardní verze.
Zamykání
Odemykání
Doprovodné osvětlení při příchodu
06
Víko zavazadlového prostoru
Funkce poplach
Funkce tlačítek
Zamknutí – Zamkne dveře a víko zavazadlového prostoru a poté aktivuje alarm.
Dlouhým stisknutím zavřete všechna okna
a střešní okno* současně (viz také Funkce
úplného větrání (str. 166)).
VAROVÁNÍ
Pokud se okna a střední okno zavřou
pomocí dálkového ovladače s klíčem,
dávejte pozor, aby se nikomu do oken
nezachytily ruce.
Odemknutí – Odemkne dveře a víko
zavazadlového prostoru a poté vypne alarm.
152
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Zámky a alarm
Dlouhým stisknutím otevřete všechna okna
současně (viz také Funkce úplného větrání
(str. 166)).
Funkci můžete změnit ze současného odemknutí všech dveří na odemknutí pouze dveří
řidiče (jedním stisknutím tlačítka) a na odemknutí ostatních dveří (pokud do 10 sekund
stisknete tlačítko znovu).
Související informace
•
•
•
Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 150)
PCC* - speciální funkce (str. 154)
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 164)
Dálkový ovladač s klíčem - dosah
Funkce dálkového ovladače (str. 150) fungují
přibližně do 20 m od vozu.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
POZNÁMKA
Na funkčnost dálkového ovládání s klíčem
mohou mít vliv rádiové vlny z okolí,
budovy, topografie atd. Vozidlo lze vždy
zamknout a odemknout pomocí čepele
klíče, Vyjímatelná čepel klíče - odemykání
dveří (str. 156).
Funkci lze změnit v systému nabídky MY
CAR. Popis systému menu, viz MY CAR (str.
103).
Doprovodné osvětlení – Používá se
k zapnutí osvětlení vozidla na dálku. Více
informací, viz Doprovodné osvětlení při
příchodu (str. 86).
Víko zavazadlového prostoru (str. 166)
- Odemkne a vypne alarm pouze pro víko
zavazadlového prostoru.
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci.
Podržíte-li tlačítko stisknuté alespoň
3 sekundy nebo pokud je stisknete dvakrát
během 3 sekund, zapnou se ukazatele směru
a houkačka.
Tuto funkci můžete vypnout stejným tlačítkem, pokud byla zapnuta po dobu nejméně
5 sekund. Jinak se funkce vypne automaticky
po cca. 3 minutách.
Pokud je dálkový ovladač s klíčem vytažen
z vozu za chodu motoru nebo když je aktivní
poloha klíče (str. 66) I nebo II a pokud jsou
všechny dveře zavřené, potom se na displeji
zobrazí výstražné hlášení a současně zazní
akustický signál.
Hlášení zmizí a akustický signál utichne, když
je dálkový ovladač s klíčem navrácen zpět do
vozu a:
•
•
•
06
Dálkový ovladač byl vložen do spínače
zapalování.
Rychlost je větší 30 km/h.
bylo stisknuté tlačítko OK.
Související informace
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 152)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
153
06 Zámky a alarm
PCC* - speciální funkce
Používání informačního tlačítka
Dálkový ovladač s funkcí PCC má více funkcí
než dálkový ovladač bez funkce PCC (str.
150). K dispozici je tlačítko Informace a indikační kontrolky.
–
Stiskněte informační tlačítko
.
> Všechny kontrolky blikají přibližně
7 sekund a světlo „obíhá“ kolem ovladače PCC. To indikuje, že informace
z vozu byly načteny.
Pokud během této doby stisknete
jakékoli z ostatních tlačítek, načítání je
přerušeno.
POZNÁMKA
Klíč s dálkovým ovladačem s PCC* - Personal
Car Communicator.
Informační tlačítko
06
Žluté nepřerušované světlo – vůz je odemknutý.
Γervené nepřerušované světlo - od
okamžiku uzamknutí vozidla byl alarm
spuštěn.
Indikátory informují podle následujícího
obrázku:
Střídavě blikající obě červené kontrolky alarm byl spuštěn během posledních
5 minut.
Indikátory
Použití informačního tlačítka umožňuje
přístup k určitým informacím vozu
prostřednictvím indikátorů.
154
Zelené nepřerušované světlo – vůz je
zamknutý.
Jestliže opakovaně použijete informační tlačítko v různých místech (po
7 sekundách a rovněž poté, kdy světlo
přejede kolem systému PCC) a žádná kontrolka se nerozsvítí, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
PCC* - dosah (str. 155)
06 Zámky a alarm
PCC* - dosah
Systém PCC má pro zamykání, odemykání
a ovládání víka zavazadlového prostoru dosah
cca. 20 m od vozu. Ostatní funkce mají dosah
cca. 100 m.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
POZNÁMKA
Funkce informačního tlačítka mohou narušit rádiové vlny v okolí, budovy, topografické podmínky apod.
Související informace
•
•
Keyless drive* - dosah PCC (str. 160)
Dálkový ovladač s klíčem - dosah (str.
153)
Odnímatelná čepel klíče
Součástí dálkového ovladače (str. 150) je
vytahovací kovová čepel klíče. Pomocí tohoto
klíče lze aktivovat některé funkce a provádět
některé operace.
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.
Funkce čepele klíče
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače s klíčem:
•
lze otevřít manuálně dveře řidiče, pokud
centrální zamykání nelze aktivovat
pomocí dálkového ovladače, viz Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří (str.
156).
•
mohou být aktivovány/deaktivovány (str.
169) mechanické dětské zámky v zadních
dveřích.
•
může být zablokován přístup do odkládací schránky v přístrojové desce a do
zavazadlového prostoru (utajené uzamčení (str. 157)*).
•
je možné aktivovat/deaktivovat (str. 28)
airbag spolujezdce vpředu (PACOS*).
Mimo dosah PCC
Pokud je PCC příliš daleko od vozu, aby byly
načteny informace, pak je zobrazen poslední
stav, v němž byl vůz zanechán, bez světla
„obíhajícího“ kolem PCC.
Pokud je k vozu používáno několik PCC, pak
pouze PCC naposledy používaný pro
zamknutí/odemknutí zobrazí správný status.
POZNÁMKA
Pokud použijete informační tlačítko
v daném dosahu a kontrolka se nerozsvítí,
může to být proto, že rádiové vlny v okolí,
budovy, topografické podmínky apod.
přerušily poslední komunikaci mezi systémem PCC a vozidlem.
06
Související informace
•
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 152)
Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 150)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
155
06 Zámky a alarm
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/
zasunutí
Vyjímatelná čepel klíče (str. 155) se vyjímá/
zasunuje následovně:
Vytáhnutí čepele klíče
Související informace
•
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří
(str. 156)
•
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace (str. 169)
•
Airbag spolujezdce - aktivace/deaktivace*
(str. 28)
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání
dveří
Vyjímatelnou čepel klíče (str. 155) lze použít,
pokud centrální zamykání nelze aktivovat
pomocí dálkového ovladače s klíčem (str. 150)
(další informace o dálkovém ovladači s klíčem
najdete v digitální uživatelské příručce), např.
je-li vybita baterie v klíči.
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, např.
když jsou baterie vybité, dveře řidiče lze
otevřít následovně:
1. Dveře řidiče odemkněte pomocí čepele
klíče, kterou zasunete do válcové vložky
zámku u kliky na dveřích. Obrázky a další
informace - viz Keyless drive* - odemknutí čepelí klíče (str. 162).
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
POZNÁMKA
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo zpět.
06
Opatrně zasuňte čepel klíče na místo v dálkovém ovladači (str. 150).
1. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
2. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče
zablokovaná.
156
Když jsou dveře odemknuty pomocí
čepele klíče a otevřou se, aktivuje se
alarm.
Připevnění čepele klíče
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Vypněte poplach zasunutím dálkového
ovladače s klíčem do spínací skříňky.
Vozidla se systémem Keyless, viz Keyless
drive* - odemknutí čepelí klíče (str. 162).
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 150)
Dálkový ovladač/PCC - výměna baterie
(str. 158)
06 Zámky a alarm
Utajené uzamčení*
Aktivace/deaktivace
G021084
Utajené uzamčení je určeno pro situace jako
je předání vozidla do servisu, obsluze hotelového parkoviště, apod. Schránka v přístrojové
desce se zamkne a zámek víka zavazadlového
prostoru se odpojí od centrálního zamykání víko zavazadlového prostoru nelze otevřít
pomocí tlačítka centrálního zamykání ve
předních dveřích ani pomocí dálkového ovladače s klíčem (str. 150).
Aktivní zámky pro dálkové ovládání bez aktivovaného klíče a utajeného uzamčení.
To znamená, že dálkový ovladač bez klíče lze
použit pouze k aktivaci/deaktivaci alarmu (str.
170), otevření dveří a jízdě.
Dálkový ovladač bez čepele klíče můžete
předat zaměstnanci servisu nebo hotelu čepel klíče si ponechá majitel vozidla.
Aktivní zámky pro dálkový ovladač s klíčem.
Aktivace utajeného uzamčení.
Postup aktivace utajeného uzamčení:
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky
zámku schránky v přístrojové desce.
Otočte čepel klíče o 180 stupňů doprava.
Klíčová dírka je ve svislé poloze, tj.
v poloze pro utajené uzamčení..
Vytáhněte čepel klíče. Na informačním
displeji na sdružené přístrojové desce se
současně objeví zpráva.
06
Schránka v přístrojové desce se nyní zamkne
a víko zavazadlového prostoru nelze odemknout pomocí dálkového ovladače ani
pomocí tlačítka centrálního zamykání.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
157
06 Zámky a alarm
POZNÁMKA
Nevkládejte čepel klíče do dálkového ovladače, ale odložte ji na bezpečné místo.
•
Deaktivace se provádí v opačném pořadí.
Informace o zamykání pouze odkládací
přihrádky v přístrojové desce, viz Zamykání/
odemykání - schránka v palubní desce (str.
166).
Dálkový ovladač/PCC - výměna
baterie
Baterie v dálkovém ovladači/PCC lze vyměnit.
Baterie v dálkovém ovladači/PCC by se měly
vyměnit, pokud:
•
se na sdružené přístrojové desce objeví
informační symbol a na displeji se zobrazí
Nízký stav baterie v dálkovém
ovladači. Prosím, baterie vyměňte.
a/nebo
•
zámky opakovaně nereagují na signály
dálkového ovladače s klíčem v okruhu
20 metrů od vozu.
Otevření
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo
zpět.
Do otvoru za pojistkou zasuňte plochý
šroubovák široký 3 mm a jemně pačte
kryt dálkového ovladače nahoru.
POZNÁMKA
06
Otočte dálkový ovladač s klíčem s tlačítky
nahoru. Tím zajistíte, že baterie při otevření
nevypadnou.
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se nových baterií a povrchů
kontaktů prsty - snížila by se tím jejich
funkčnost.
158
06 Zámky a alarm
Výměna baterie
Důkladně se seznamte s umístěním stran
označených (+) a (–) na baterii uvnitř
krytu.
Dálkový ovladač s klíčem (1 baterie)
1. Opatrně vypačte baterii.
2. Instalujte novou baterii stranou (+) dolů.
PCC* (2 baterie)
Sestavení
Keyless drive*
1. Stiskněte dálkový ovladač s klíčem
dohromady.
Keyless drive pouze s ovladačem PCC (str.
154)2 umožňuje ovládat zámky vozidla
a systémy startování bez klíče.
2. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
3. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče
zablokovaná.
1. Opatrně vypačte baterie.
DŮLEŽITÉ
2. Nejprve instalujte jednu novou baterii
stranou (+) nahoru.
3. Umístěte bílé plastové kolečko mezi baterie a nakonec instalujte druhou novou
baterii stranou (+) dolů.
Typ baterie
Používejte baterie s označením CR2430, 3V –
jednu do dálkového ovladače s klíčem a dvě
do PCC.
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje, aby baterie
používané v dálkovém ovládání/PCC splňovaly UN Manual of Test and Criteria,
Part III, sub-section 38.3. Baterie osazené
ve výrobě nebo vyměněné autorizovaným
servisem Volvo splňují výše uvedená kritéria.
2
Použité baterie se musí likvidovat ekologickým způsobem.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 150)
Dálkový ovladač - funkce (str. 152)
Funkce Keyless drive v PCC umožňuje jízdu,
odemykání (str. 162) a zamykání bez použití
klíče. Pouze musíte mít PCC s sebou. Umožňuje snadnější a pohodlnější odemknutí
vozidla, např. když máte plné ruce.
K vozu jsou dodávány oba dálkové ovladače
PCC s funkcí Keyless. Další jednotky PCC
mohou být doobjednány, Dálkový ovladač
s čepelí klíče (str. 150).
Elektrický systém vozidla lze pomocí dálkového ovladače nastavit do tří různých úrovní poloh klíče 0, I a II (str. 67).
Související informace
•
•
•
Keyless drive* - dosah PCC (str. 160)
Keyless drive* - bezpečné zacházení
s PCC (str. 160)
06
Keyless drive* - rušení funkce PCC (str.
161)
Personal Car Communicator.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
159
06 Zámky a alarm
Keyless drive* - dosah PCC
Aby bylo možné otevřít dveře nebo víko zavazadlového prostoru, nesmí být PCC dále než
přibližně 1,5 metru od kliky dveří vozu nebo
víka zavazadlového prostoru.
Osoba, která chce zamknout nebo odemknout dveře, musí mít dálkový ovladač s klíčem u sebe. Není možné zamknout nebo
odemknout dveře, pokud se PCC nachází na
opačné straně vozu.
Varovná zpráva zmizí a akustický signál utichne, když je PCC navrácen zpět do vozu:
Keyless drive* - bezpečné zacházení
s PCC
•
•
•
Proto je důležité mít skutečně přehled o všech
dálkových ovladačích.
dveře byly otevřeny a zavřeny
PCC je zasunut do spínací skříňky
bylo stisknuté tlačítko OK.
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 159)
Keyless drive* - umístění antény (str. 164)
Pokud ponecháte PCC s funkcí keyless ve
voze, bude dočasně deaktivován po zamknutí
vozu. Je tak zabráněno zneužití.
Avšak pokud se někdo dostane do vozu,
otevře dveře a najde PCC, může být opětovně aktivován. Proto je důležité věnovat
zacházení se všemi PCC velkou pozornost.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nenechávejte komunikátor PCC ve
vozidle.
Související informace
G020577
•
06
Γervené kruhy na předcházejícím obrázku
vyznačují pokrytí antén systému.
Pokud se všechny ovladače PCC vytáhnou
z vozu za chodu motoru nebo když je aktivní
poloha klíče I nebo II (str. 67) a pokud jsou
všechny dveře zavřené, potom se na displeji
zobrazí výstražné hlášení a současně zazní
akustický signál.
160
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Keyless drive* (str. 159)
06 Zámky a alarm
Keyless drive* - rušení funkce PCC
Keyless drive* - zamykání
Elektromagnetická pole a vlnění mohou rušit
funkci Keyless.
U vozidel se systémem Keyless-drive je vnější
část kliky opatřena tlačítkem k zamykání/
odemykání.
POZNÁMKA
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 159)
Kontrolka alarmu (str. 171)
Nepokládejte PCC do blízkosti mobilního
telefonu nebo kovového předmětu - ne
blíže než 10-15 cm.
Pokud přesto dochází k rušení, použijte PCC
a čepel klíče jako dálkový ovladač, viz Dálkový ovladač - funkce (str. 152).
Související informace
•
Dálkový ovladač/PCC - výměna baterie
(str. 158)
•
Keyless drive* - bezpečné zacházení
s PCC (str. 160)
•
Keyless drive* - dosah PCC (str. 160)
Vozidla se systémem keyless drive mají tlačítko
na vnějších klikách dveří.
Stisknutím zamykacího tlačítka na jedné
z vnějších klik dveří zamkněte boční dveře
a víko zavazadlového prostoru.
06
Abyste mohli vůz zamknout, musí být
všechny dveře a víko zavazadlového prostoru
zavřené - jinak se vozidlo neuzamkne.
POZNÁMKA
Ve vozech s automatickou převodovkou
musí být volič převodových stupňů nastaven do polohy P. Jinak vozidlo nelze
uzamknout a nelze ani aktivovat alarm.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
161
06 Zámky a alarm
Keyless drive* - odemykání
Vůz se odemkne, když se rukou dotknete kliky
na dveřích nebo stlačíte pogumovanou
přítlačnou plochu na víku zavazadlového prostoru - dveře resp. víko zavazadlového prostoru
otevřete jako obvykle.
Keyless drive* - odemknutí čepelí
klíče
3. Po odemknutí nasaďte plastovou krytku
zpět.
Pokud není možné odemknout centrální
zamykání pomocí PCC, např. když jsou baterie vybité, levé přední dveře lze otevřít pomocí
vytahovací čepele klíče PCC (viz Vyjímatelná
čepel klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 156)).
POZNÁMKA
Když jsou dveře řidiče odemknuty pomocí
čepele klíče a otevřou se, aktivuje se
alarm. Vypíná se vložením PCC do zapalování, viz Alarm - dálkový ovladač s klíčem
nefunguje (str. 172).
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 159)
Keyless drive* - zamykání (str. 161)
Související informace
•
•
Otvor pro čepel klíče - k uvolnění krytu.
Válcová vložka zámku je přístupna po sundání plastového krytu kliky na dveřích k tomu se použije čepel klíče:
06
1. Zatlačte čepel klíče cca. 1 cm rovnou do
otvoru na spodní straně kliky/krytky nepáčte.
> Po zatlačení čepele nahoru do otvoru
se plastová krytka sama uvolní.
2. Potom vložte čepel klíče do válcové
vložky zámku a dveře odemkněte.
162
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Keyless drive* (str. 159)
Alarm (str. 170)
06 Zámky a alarm
Keyless drive* - paměť v klíči
Paměť3
v klíči PCC umožní upravit některá
nastavení vozidla pro konkrétní osoby.
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 159)
Dálkový ovladač - funkce (str. 152)
Funkce paměti v klíči je k dispozici v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem a elektricky ovládanými vnitřními a vnějšími zpětnými zrcátky. Do paměti klíče lze uložit nastavení sedadla řidiče a vnějších zpětných zrcátek.
Keyless drive* - nastavení zámku
Nastavení zámku u funkce Keyless lze upravit.
Funkci nastavení zámku Keyless lze upravit
v systému nabídky MY CAR nastavením
dveří, které se mají odemykat. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 103).
Související informace
•
Keyless drive* (str. 159)
Paměťová funkce PCC
Pokud se několik lidí, každý s PCC, přiblíží
k vozu, je provedeno nastavení sedadla
a zrcátek pro osobu, která otvírá dveře řidiče.
Jestliže otevřela dveře řidiče osoba A
s PCC-A, avšak osoba B s PCC-B bude řídit,
nastavení mohou být změněna třemi způsoby:
•
Osoba B se postaví ke dveřím řidiče nebo
usedne za volant a stiskne odemykací tlačítko svého PCC, viz Dálkový ovladač funkce (str. 152).
•
Zvolte jednu ze tří pamětí pro nastavení
sedadla tlačítkem sedadla 1-3, viz
Sedadla, přední - elektricky ovládaná (str.
69).
•
Seřiďte sedadlo a zrcátka manuálně, viz
Sedadla, přední - elektricky ovládaná (str.
69) a Vnější zpětná zrcátka (str. 94).
3
06
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem řidiče* a elektricky ovládanými zrcátky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
163
06 Zámky a alarm
Keyless drive* - umístění antény
Systém Keyless používá množství integrovaných antén umístěných po celém vozidle.
Zadní nárazník, uprostřed
Klika dveří, vlevo vzadu
06
Odkládací polička za zadními sedadly,
uprostřed, zespodu
Klika dveří, vpravo vzadu
Středová konzola, pod zadní částí
Středová konzola, pod přední částí.
VAROVÁNÍ
Osoby s kardiostimulátorem by se neměly
přibližovat k anténám systému Keyless na
vzdálenost menší než 22 cm. Tím se
zabrání interferenci mezi kardiostimulátorem a systémem Keyless.
164
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Keyless drive* (str. 159)
Zamykání/odemykání - zvenku
K zamykání a odemykání zvenku se používá
dálkový ovladač s klíčem (str. 150). Dálkový
ovladač s klíčem může zamknout/odemknout
současně všechny dveře a víko zavazadlového
prostoru. K odemykání lze zvolit různé
sekvence, viz Dálkový ovladač - funkce (str.
152).
Aby bylo možné aktivovat sekvenci zamykání,
dveře řidiče musí být zavřené - pokud jsou
otevřené některé další dveře nebo víko zavazadlového prostoru, dojde k uzamknutí a aktivaci alarmu, až se tyto dveře zavřou.
V případě systému Keyless* musí být zavřeny
všechny dveře a víko zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí
dálkového ovladače s klíčem ve voze.
Pokud není možné zamknout/odemknout dálkovým ovladačem s klíčem, může být vybitá
baterie – zamkněte nebo odemkněte dveře
řidiče vyjímatelnou čepelí klíče - viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 156).
06 Zámky a alarm
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že se alarm spustí, pokud
se dveře otevřou poté, co byly odemknuty
pomocí čepele klíče - alarm se vypne, jakmile se do zámku zapalování zasune dálkový ovladač s klíčem.
Zamykání/odemykání - zevnitř
Všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru se zamknou resp. odemknou současně
pomocí tlačítka centrálního zamykání na
dveřích řidiče a na dveřích spolujezdce*.
Po zavření předních dveří stiskněte tla.
čítko centrálního zamykání
Dlouhým stisknutím zavřete všechna boční
okna a střešní okno současně (viz také
Funkce úplného větrání (str. 166)).
Všechny dveře lze samostatně zamknout
manuálně pomocí zamykacích tlačítek příslušné dveře musí být zavřené.
Automatické znovuzamknutí
•
•
Zatáhněte za kliku a pusťte ji - dveře se
odemknou. Opětovným zatažením za
kliku dveří otevřete dveře.
Zamykání
•
Při zamykání pomocí dálkového ovladače
mimo vůz mějte na pamětí nebezpečí
uzamknutí osoby ve voze - v takovém
případě nelze pomocí ovládacích prvků na
dveří žádné dveře otevřít zevnitř vozidla.
Více informací, viz Funkce „deadlock“* (str.
168).
Související informace
•
Centrální zamykání
VAROVÁNÍ
Pokud nejsou během dvou minut od odemknutí otevřeny žádné dveře ani víko zavazadlového prostoru, vůz se opětovně automaticky zamkne. Tato funkce snižuje riziko
nechtěného zanechání nezamčeného vozidla.
(Vozidla s poplašným zařízením, viz Alarm
(str. 170).)
Dlouhým stisknutím otevřete všechna boční
okna* současně (viz také Funkce úplného
větrání (str. 166)).
Automatické uzamykání
Centrální zamykání.
•
Stiskněte jednu stranu
tlačítka pro
pro odezamknutí – druhou stranu
mknutí.
Dlouhé stisknutí otevře také všechna boční
okna najednou*.
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 165)
Odemykání
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 164)
Dveře mohou být odemknuty zevnitř dvěma
způsoby:
•
Stiskněte tlačítko centrálního zamykání
.
Dveře a víko zavazadlového prostoru se
zamykají automaticky, když se vozidlo rozjede.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 103).
06
Související informace
•
•
•
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 164)
Alarm (str. 170)
Dálkový ovladač - funkce (str. 152)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
165
06 Zámky a alarm
Funkce úplného větrání
Funkce úplného odvětrání současně otevře/
zavře všechna boční okna a může být používána například k rychlé výměně vzduchu za
horkého počasí.
Zamykání/odemykání - schránka
v palubní desce
Zamykání/odemykání - víko
zavazadlového prostoru
Schránka v palubní desce (str. 141) může být
zamykána/odemykána pouze vyjímatelnou
čepelí klíče dálkového ovladače.
Víko zavazadlového prostoru lze otevřít, odemknout a zamknout různými způsoby.
Informace o čepeli klíče, viz Vyjímatelná čepel
klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 156).
Odemknutí dálkovým ovladačem
s klíčem
Tlačítko centrálního zamykání
06
Dlouhým stisknutím symbolu
na tlačítku
centrálního zamykání otevřete současně všechna boční okna. Analogicky, stisknutím konzavřete současně všechna okna.
trolky
Zamknutí schránky v palubní desce
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky
zámku schránky v přístrojové desce.
Související informace
•
•
Otočte čepel klíče o 90 stupňů doprava.
Když je schránka zamknutá, je otvor klíče
v horizontální poloze.
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 165)
Elektrické ovládání oken (str. 92)
Vytáhněte čepel klíče.
•
Odemykání se provádí v opačném pořadí.
Informace o utajeném uzamčení, viz Utajené
uzamčení* (str. 157).
166
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Alarm pro dveře zavazadlového prostoru
a tyto dveře mohou být
může být vypnut
odemknuty pomocí tlačítka* na dálkovém
ovladači.
Pokud je vůz vybaven alarmem*, kontrolka
alarmu na přístrojové desce přestane signalizovat, aby bylo zřejmé, že alarm pro celý vůz
není zapnutý. Snímač náklonu a snímače
pohybu v interiéru a snímače otevření víka
zavazadlového prostoru jsou odpojeny.
Dveře zůstanou zamknuté a hlídané alarmem.
•
Dveře zavazadlového prostoru se odemknou, ale zůstávají zavřené - lehce
06 Zámky a alarm
stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu
na vnějším madlu a dveře zavazadlového
prostoru otevřete.
Odemknutí vozu zevnitř
POZNÁMKA
•
Pokud se víko/výklopné dveře zavazadlového prostoru odemknou 2 stisknutím, víko/výklopné dveře se automaticky nezamknou, protože jsou
otevřené - musí se zavřít ručně.
•
Víko/výklopné dveře zavazadlového
prostoru jsou po zavření odemknuté
a alarm není aktivován - znovu
zamkněte a alarm aktivujte pomocí tlačítka zamykání
na dálkovém ovladači.
Pokud se dveře zavazadlového prostoru
neotevřou do 2 minut, znovu se zamknou
a alarm se znovu zapojí.
Víko zavazadlového prostoru je možné
otevřít dvěma různými způsoby
Jedno stisknutí - Víko zavazadlového prostoru se odemkne, ale zůstává zavřené - lehce
stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu na
vnějším madlu a víko zavazadlového prostoru
otevřete.
Pokud se dveře zavazadlového prostoru
neotevřou do 2 minut, znovu se zamknou
a alarm se znovu zapojí.
Zamknutí dálkovým ovladačem s klíčem
Dvě stisknutí - Víko zavazadlového prostoru
se odemkne a zámek se vysune. Přitom se
víko zavazadlového prostoru otevře přibližně
o centimetr - nadzvednutím vnějšího madla
víko otevřete. V případě deště, mrazu, sněžení a při chladném počasí se však může stát,
že se zámek dveří zavazadlového prostoru
nevysune.
Pokud je vůz vybaven alarmem*, kontrolka
alarmu na přístrojovém panelu začne blikat,
což signalizuje zapnutý alarm.
•
Stiskněte tlačítko pro zamknutí
dálkovém ovladači (str. 152).
na
Odemknutí víka zavazadlového prostoru:
–
Stiskněte tlačítko na panelu spínačů
osvětlení. (1)
> Zámek se uvolní a zadní výklopné
dveře se o několik centimetrů odemknou.
Související informace
•
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 165)
06
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 164)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
167
06 Zámky a alarm
Funkce „deadlock“*
Dočasná deaktivace
U funkce deadlock se všechna zamykací tlačítka a kliky na dveřích mechanicky vypojí,
takže dveře nelze otevřít zevnitř ani zvenku.
Funkce „deadlock“ se aktivuje dálkovým
ovladačem (str. 150), a to se zpožděním cca.
10 sekund po zamknutí dveří.
POZNÁMKA
Pokud se dveře otevřou během stanovené
doby zpoždění, sekvence se přeruší
a alarm se vypne.
06
Funkci deadlock můžete deaktivovat a vůz
odemknout pouze dálkovým ovladačem s klíčem. Levé přední dveře je možné odemknout
pomocí odnímatelné čepele klíč (str. 155).
Kromě toho lze dveře a víko/dveře zavazadlového prostoru u vozidel vybavených funkcí
Keyless drive* odemknout resp. otevřít tak, že
se dotknete kliky dveří resp. madla víka/dveří
zavazadlového prostoru.
VAROVÁNÍ
Dokud není funkce Deadlock deaktivována, nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete tím nebezpečí uzamknutí osoby
ve voze.
168
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
MY CAR
OK MENU
Knoflík TUNE
EXIT
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock je možné dočasně vypnout. To se provádí v systému nabídky MY CAR. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 103).
POZNÁMKA
•
Upozorňujeme, že při zamknutí vozidla
se aktivuje alarm.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
Související informace
•
Keyless drive* - odemknutí čepelí klíče
(str. 162)
•
Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 150)
06 Zámky a alarm
Dětské bezpečnostní pojistky manuální aktivace
POZNÁMKA
Dětské bezpečnostní pojistky brání dětem
otevřít zadní dveře zevnitř.
Aktivace/deaktivace dětských
bezpečnostních pojistek
•
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv obě
zadní dveře najednou.
•
Vozidla s elektrickou dětskou pojistkou
nejsou vybavena manuální dětskou
pojistkou.
Související informace
•
Dětské bezpečnostní pojistky - elektrická
aktivace* (str. 169)
•
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 165)
Dětské bezpečnostní pojistky elektrická aktivace*
Dětské bezpečnostní pojistky s elektrickou
aktivací brání dětem v otevření zadních dveří
nebo oken zevnitř.
Aktivace
Dětské bezpečnostní pojistky lze zapnout
nebo vypnout ve všech polohách klíče (str.
66) nad 0. Aktivaci/deaktivaci lze provést do
2 minut po vypnutí motoru v případě, že nejsou otevřeny žádné dveře.
Aktivace dětských bezpečnostních pojistek:
G021077
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 164)
Dětské pojistky jsou umístěny na zadní hraně
každých zadních dveří a jsou přístupné pouze
tehdy, když jsou dveře otevřené.
06
Zapnutí a vypnutí dětských pojistek:
–
Pomocí vytahovací čepele klíče dálkového ovladače (str. 155) otočte knoflíkem.
Dveře se zablokují proti otevření zevnitř.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
Ovládací panel na dveřích řidiče.
1. Nastartuje motor nebo přepněte klíč do
polohy nad 0.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
169
06 Zámky a alarm
||
2. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou pojistky aktivní, na informačním displeji sdružené přístrojové desky
se objeví Zad.dět.pojistky
Aktivováno a rozsvítí se kontrolka na
tlačítku.
Pokud jsou aktivovány dětské bezpečnostní
pojistky:
•
okna mohou být ovládána pouze spínači
na ovládacím panelu na dveřích řidiče
•
zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
Aktuální nastavení se uloží, když se motor
vypne - pokud jsou dětské bezpečnostní
pojistky při vypnutí motoru zapnuté, tato
funkce zůstane aktivní i při dalším nastartování motoru.
Související informace
06
•
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace (str. 169)
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 165)
Alarm
POZNÁMKA
Alarm upozorní např. na vloupání do vozidla.
V případě pohybu v prostoru pro cestující
snímače náklonu spustí alarm - registruje
se rovněž proudění vzduchu. Proto se
alarm může spustit, pokud ve voze
necháte otevřené okno nebo střešní okno
nebo pokud se zapne topení v prostoru
pro cestující.
Aktivovaný alarm se spustí, jestliže:
•
jsou otevřeny dveře, kapota nebo víko
zavazadlového prostoru
•
je zachycen pohyb v prostoru pro cestující (pokud je systém vybaven čidlem
pohybu ve voze*)
•
vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
systém vybaven čidlem náklonu vozu*)
•
•
byl odpojen kabel akumulátoru,
Aby k tomu nedošlo: Při opouštění vozidla
zavřete okna/střešní okno. Pokud budete
používat integrované vyhřívání prostoru
pro cestující (nebo přenosné elektrické
topení), nastavte proud vzduchu z ventilačních otvorů tak, aby nesměřoval nahoru do
prostoru pro cestující. Dále lze použít omezenou úroveň alarmu, viz Omezený režim
alarmu (str. 172).
se odpojí siréna.
Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na
informačním displeji na sdružené přístrojové
desce se zobrazí zpráva. V takovém případě
kontaktujte odborný servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Nepokoušejte se sami opravovat a měnit
komponenty v systému alarmu. Jakýkoliv
takový pokus má vliv na pojistné podmínky.
Zapnutí alarmu
–
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Deaktivujte alarm
–
170
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
06 Zámky a alarm
Vypnutí spuštěného alarmu
Kontrolka alarmu
–
Kontrolka alarmu informuje o stavu alarmu
(str. 170).
Stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem
tlačítko pro odemknutí nebo zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování.
•
Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně
opustili vůz s vypnutým alarmem (str. 170).
Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak
žádné dveře ani dveře zavazadlového prostoru nejsou během 2 minut otevřeny, alarm se
automaticky opětovně zapne. Zároveň se
opětovně zamkne vůz.
Související informace
•
•
Alarm - automatické opětovné
zapojení
Kontrolka alarmu (str. 171)
Alarm - automatické opětovné zapojení
(str. 171)
Alarm - dálkový ovladač s klíčem nefunguje (str. 172)
Související informace
•
Omezený režim alarmu (str. 172)
Γervená LED dioda na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:
•
LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivován
•
LED kontrolka bliká jednou za sekundu –
alarm je aktivní
•
LED dioda bliká rychleji po vypnutí alarmu
(dokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý ve spínací skříňce a je zvolena
poloha klíče I) – Byl spuštěn poplach.
06
171
06 Zámky a alarm
Alarm - dálkový ovladač s klíčem
nefunguje
Pokud alarm (str. 170) nelze pomocí dálkového ovladače s klíčem deaktivovat, např.
pokud je baterie (str. 158) v klíči vybitá, lze
vozidlo odblokovat, odpojit od alarmu a motor
nastartovat. Postupujte následovně:
1. Otevřete dveře řidiče pomocí odnímatelné
čepele klíče (str. 162).
> Alarm se spustí, kontrolka alarmu (str.
171) rychle bliká a zní siréna.
Zvukový signál
Omezený režim alarmu
Po spuštění alarmu (str. 170) zní siréna a blikají všechna směrová světla.
Omezené zabezpečení znamená, že detektory
pohybu a náklonu lze dočasně deaktivovat.
•
Siréna zní 30 sekund nebo do doby, než
se alarm vypne. Siréna má svou vlastní
baterii, která pracuje nezávisle na akumulátoru vozu.
•
Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do
vypnutí alarmu.
Aby nedošlo k náhodnému spuštění alarmu
(str. 170), např. pokud necháte v zamknutém
voze psa nebo během převozu vozidla na trajektu nebo ve vlaku, lze detektory pohybu
a náklonu dočasně deaktivovat.
Postupuje se přitom stejně jako u dočasného
vypojení zamykání s funkcí deadlock (str.
168)4.
Související informace
•
06
2. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
> Alarm se deaktivuje a kontrolka alarmu
zhasne.
3. Nastartujte motor.
4
172
Pouze v kombinaci s alarmem.
Kontrolka alarmu (str. 171)
PODPORA ŘIDIΓE
07 Podpora řidiče
Aktivní podvozek - Four C*
Provoz
Aktivní podvozek, Four-C (Continously
Controlled Chassis Concept), reguluje charakteristiky tlumičů tak, aby mohly být nastaveny
jízdní vlastnosti vozu. K dispozici jsou tři
možnosti nastavení: Comfort, Sport
a Advanced.
Při zásahu systému během brzdění můžete
zaznamenat přerušovaný zvuk. Vůz může
akcelerovat pomaleji, než byste při sešlápnutí
pedálu plynu očekávali.
Comfort
Při tomto nastavení budete vůz na vozovce
s nerovným a nekvalitním povrchem vnímat
jako pohodlnější. Nastavení tlumičů je měkčí
a pohyb karosérie je měkký a mírný.
Sport
Toto nastavení znamená, že vůz je vnímán
jako sportovnější a je doporučeno pro aktivnější řízení. Odezva řízení je rychlejší než
v režimu Comfort. Nastavení tlumičů je tvrdší
a karosérie sleduje povrch, aby bylo omezeno
naklánění vozu při průjezdu zatáčkou.
Advanced
Toto nastavení se doporučuje pouze na velmi
hladkém a rovném povrchu vozovky.
07
Nastavení tlumičů je optimalizováno na maximální přilnavost a náklon v zatáčkách je dále
minimalizován.
Systém řízení stability a trakce (DSTC)
Systém řízení stability a trakce, DSTC
(Dynamic Stability & Traction Control),
pomáhá řidiči zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
Systém zahrnuje následující funkce:
Ovládací tlačítka.
Požadované nastavení podvozku se vybírá
pomocí tlačítek na středové konzole. Při dalším nastartování motoru se použije nastavení
z okamžiku, kdy byl motor vypnut. Výjimkou
je nastavení Advanced - při opětovném
nastartování se nastaví jako Sport.
•
•
•
•
•
•
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Kontrola prokluzu
Systém kontroly trakce
Řízení vlečného momentu motoru - EDC
Řízení trakce při zatáčení - CTC
Asistent stabilizace přívěsu* – TSA
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně
kontroluje hnací a brzdnou sílu působící na
jednotlivá kola.
Kontrola prokluzu
Tato funkce zabraňuje prokluzování kol na
vozovce při akceleraci vozidla.
Systém kontroly trakce
Tato funkce je aktivní při nízkých rychlostech
přenáší hnací sílu z prokluzujícího kola na
kolo, které neprokluzuje.
174
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Stabilizace přívěsu1
Asistent stabilizace přívěsu (str. 293) slouží
ke stabilizaci vozidla a přívěsu, pokud dojde
k rozvlnění soupravy. Více informací, viz Jízda
s přívěsem (str. 287).
POZNÁMKA
Tato funkce se deaktivuje, pokud řidič
zvolí režim Sport.
Související informace
•
Systém řízení stability a trakce (DSTC) použití (str. 175)
•
Systém řízení stability a trakce (DSTC) symboly a zprávy (str. 176)
Systém řízení stability a trakce (DSTC)
- použití
nastartování motoru přejde systém řízení stability a trakce zase do běžného režimu.
Systém řízení stability a trakce (str. 174)
(DSTC - Dynamic Stability & Traction Control)
pomáhá řidiči zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
•
Související informace
Systém řízení stability a trakce (DSTC) symboly a zprávy (str. 176)
Nastavení úrovně - režim Sport
Systém řízení stability a trakce je vždy aktivován a nedá se vypnout.
Řidič však může zvolit režim Sport umožňující
aktivnější jízdu. V režimu Sport systém detekuje, zda se plynový pedál, pohyby volantu
a zatáčení provádí aktivněji než při běžné
jízdě. Do jisté úrovně potom umožní řízený
prokluz zadní části vozidla a až potom
zasáhne a vozidlo stabilizuje.
Jestliže řidič uvolní plynový pedál a řízený
prokluz přeruší, systém řízení stability
a trakce zasáhne a stabilizuje vozidlo.
V režimu Sport je k dispozici maximální
trakce, pokud vozidlo uvízne nebo se rozjíždí
na měkkém podkladu, např. v písku nebo hlubokém sněhu.
SportRežim se volí v systému nabídky MY
CAR. Popis systému menu, viz MY CAR (str.
103).
07
Režim Sport je aktivní do doby, než jej řidič
zruší nebo vypne motor - po opětovném
1
Je součástí montážního celku originální tažné tyče Volvo.
175
07 Podpora řidiče
Systém řízení stability a trakce (DSTC)
- symboly a zprávy
pomáhá řidiči zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
Systém řízení stability a trakce (str. 174)
(DSTC - Dynamic Stability & Traction Control)
Tabulka
Symbol
Zpráva
Popis
DSTC Dočasně VYP
Γinnost systému je dočasně omezena, protože je příliš vysoká teplota brzdových kotoučů. Funkce se
znovu aktivuje automaticky po ochlazení brzd.
DSTC Doporucen servis
Systém je vypnutý.
•
•
Zastavte vůz na bezpečném místě, vypněte motor a znovu ho nastartujte.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
"Zpráva"
Na sdružené přístrojové desce (str. 55) se objeví zpráva - Přečtěte si ji!
Svítící kontrolka po dobu
2 sekund.
Kontrola systému při startování motoru.
Blikající kontrolka.
Aktivuje se systém.
a
Je aktivován režim Sport.
07
Související informace
•
176
Systém řízení stability a trakce (DSTC) použití (str. 175)
07 Podpora řidiče
Informace o dopravních značkách
(RSI)*
VAROVÁNÍ
Systém RSI nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Systém Informace o dopravních značkách
(RSI – Road Sign Information) pomáhá řidiči
se zapamatováním dopravních značek souvisejících s rychlostí, kolem kterých projel.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných dopravních
předpisů a pravidel nese v konečném
důsledku vždy řidič.
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - použití
Systém Informace o dopravních značkách
(RSI – Road Sign Information) pomáhá řidiči
se zapamatováním dopravních značek souvisejících s rychlostí, kolem kterých projel.
Funkce se ovládá následovně
Související informace
Příklady čitelných značek souvisejících
s rychlostí2.
Funkce RSI pomáhá řidiči zobrazovat silniční
značky s informacemi o aktuální rychlosti,
např. značky o začátku/konci dálnice nebo
silnice a značky zákazu předjíždění.
Pokud vozidlo projede kolem značky dálnice
resp. silnice pro motorová vozidla a značky
zobrazující maximální rychlost, systém RSI
zobrazí symbol značky pro maximální přípustnou rychlost.
2
3
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* použití (str. 177)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* omezení (str. 179)
Zaznamenávané informace o rychlosti3.
Jakmile systém RSI registruje dopravní
značku s přikázanou rychlostí, tato značka se
zobrazí jako symbol na přístrojové desce.
Společně se symbolem
aktuálního omezení rychlosti
se dle situace může zobrazit
také značka zákazu předjíždění.
07
Funkce informací o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu; obrázky v těchto pokynech zobrazují pouze několik příkladů.
Funkce informací o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu; obrázky v těchto pokynech zobrazují pouze několik příkladů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
177
07 Podpora řidiče
||
Konec omezení nebo dálnice
Dodatečné značky
Odpovídající dopravní značka se zobrazuje na
přístrojové desce po dobu
přibližně 10 sekund v situacích, kdy systém
RSI zjistí značku, která obsahuje konec omezení rychlosti, nebo jiné informace související
s rychlostí, např. konec dálnice.
Značky rychlosti spojené s tímto druhem
doplňkové značky se zobrazí pouze
v případě, že řidič používá směrové světlo.
Příklady těchto značek:
Příklady dodatečných značek3.
Konec všech omezení.
Konec dálnice.
07
Potom se informace o značce skryjí, a to do
doby, než bude detekována další značka související s rychlostí.
3
178
Někdy pro tutéž cestu platí různá omezení
rychlosti - v tomto případě dodatečná značka
označuje okolnosti, za kterých příslušné
rychlosti platí. Například jistá část komunikace může být obzvláště náchylná na nehody
v případě deště a/nebo mlhy.
Dodatečná značka související s deštěm se
zobrazí pouze v případě, že se používají stěrače čelního skla.
Rychlost platná na sjezdech
je na některých trzích označena dodatečnou značkou
s šipkou.
Některé rychlosti platí např. pouze po omezenou vzdálenost nebo v určitou dobu dne.
Řidiče na tuto situaci upozorní systém značky
s doplňujícími informacemi pod symbolem
označujícím rychlost.
Zobrazení dalších informací
Prázdný rámeček, tedy symbol další značky,
pod symbolem rychlosti na sdružené přístrojové desce znamená, že systém RSI detekoval další značku s doplňujícími informacemi
o aktuálním omezení rychlosti.
Funkce informací o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu; obrázky v těchto pokynech zobrazují pouze několik příkladů.
07 Podpora řidiče
Nastavení v menu MY CAR
Varování k rychlosti
Možnosti nastavení funkce RSI najdete
v systému menu MY CAR. Viz MY CAR (str.
103).
Systém Informace o dopravních značkách
(RSI – Road Sign Information) pomáhá řidiči
se zapamatováním dopravních značek souvisejících s rychlostí, kolem kterých projel. Tato
funkce má následující omezení.
Informace o dopravních značkách
zapnuty/vypnuty
Zobrazení symbolů na displeji sdružené
přístrojové desky lze vypnout. Funkce může
být aktivována/deaktivována v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz
MY CAR (str. 103).
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - omezení
Řidič si může nastavit aktivaci varování
v případě, kdy platný limit rychlosti bude
překročen o více než 5 km/h. Toto varování
poznáte podle toho, že symbol platné maximální rychlosti bude blikat po celou dobu,
kdy je rychlost překračována. Funkce může
být aktivována/deaktivována v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz
MY CAR (str. 103).
Související informace
•
Informace o dopravních značkách (RSI)*
(str. 177)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* omezení (str. 179)
•
MY CAR (str. 103)
Kamerový snímač funkce RSI má podobná
omezení jako lidské oko - přečtěte si další
informace o omezeních kamerového snímače
(str. 214)).
Značky, které informují o platném omezení
rychlosti nepřímo, jako např. značky
s názvem obce nebo okresu, funkce RSI
neregistruje.
Dále uvádíme některé ze situací, kdy systém
nefunguje správně:
•
•
•
•
•
Nejasné značky
Značky umístěné v zatáčkách
Otočené nebo poškozené značky
Zakryté nebo špatně umístěné značky
Značky zcela nebo částečně zakryté mrazem, sněhem a/nebo nečistotami.
Související informace
•
Informace o dopravních značkách (RSI)*
(str. 177)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* použití (str. 177)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07
179
07 Podpora řidiče
Tempomat*
VAROVÁNÍ
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržet rovnoměrnou rychlost. Výsledkem
je mnohem klidnější jízda po dálnicích a dlouhých rovných cestách v plynulém provozu.
Přehled
Tempomat* - správa rychlosti
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud tempomat neudržuje vhodnou rychlost resp. vzdálenost.
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost.
Rychlost lze aktivovat, nastavit nebo změnit.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
Aktivace a nastavení rychlosti
Související informace
Povolení tempomatu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
>
Symbol tempomatu na sdružené přístrojové desce se změní ze ŠEDΔ na BÍLOU
a upozorní, že tempomat je v pohotovostním režimu.
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 180)
•
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 182)
Aktivace tempomatu:
•
Tempomat* - deaktivace (str. 182)
•
Při požadované rychlosti stiskněte na
volantu tlačítko
nebo
.
>
Aktuální rychlost se uloží do paměti a u
zvolené rychlosti se na sdružené přístrojové desce zobrazí/změní barvu na BÍLOU
značka (5).
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 181)
Klávesnice na volantu a sdružená přístrojová
deska.
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
POZNÁMKA
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
07
Režim standby
Aktivace a nastavení rychlosti.
Změna rychlosti
Zvolená rychlost (ŠEDÁ = pohotovostní
režim).
•
Aktivní tempomat – BÍLÝ symbol (ŠEDÁ
= pohotovostní režim).
180
Tempomat nelze aktivovat při rychlostech
pod 30 km/h.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Změna uložené rychlosti:
Nastavte krátkým tisknutím tlačítka
nebo
- každým tisknutím se nastavení
změní o +/- 5 km/h. Nastavení při posledních stisknutích se uloží do paměti.
07 Podpora řidiče
Nastavení +/- 1 km/h:
•
Držte stisknuté tlačítko a na požadované
rychlosti je uvolněte.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
nemá vliv na nastavení tempomatu - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede nastavenou rychlostí.
POZNÁMKA
Pokud se některé z tlačítek na tempomatu
podrží stisknuté několik minut, systém se
zablokuje a nedá se použít. Abyste mohli
tempomat znovu aktivovat, vozidlo se
musí zastavit a motor se musí restartovat.
Související informace
•
•
•
•
Tempomat* (str. 180)
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 181)
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 182)
Tempomat* - deaktivace (str. 182)
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost. Systém
lze dočasně deaktivovat a uvést do pohotovostního režimu.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Související informace
•
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 180)
•
Tempomat* - deaktivace (str. 182)
Tempomat* (str. 180)
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 182)
Dočasné vypojení tempomatu a nastavení do
pohotovostního režimu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
>
Značka (5) na sdružené přístrojové desce
a symbol (6) změní barvu z BÍLΔ na
ŠEDOU.
.
Automatický pohotovostní režim
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
•
kola ztratí trakci
sešlápnete pedál brzdy
rychlost poklesne pod cca. 30 km/h
pedál spojky se podrží sešlápnutý na
krátkou dobu - několik sekund však
nestačí k aktivaci pohotovostního režimu4
•
se volič převodového stupně přesune do
neutrálu (u automatické převodovky)
•
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí
vyšší než je nastavená rychlost.
07
Řidič musí regulovat rychlost.
4
Vozidla s 4válcovým motorem 2,0 l rovněž umožňují změny převodových stupňů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
181
07 Podpora řidiče
Tempomat* - pokračování
v nastavené rychlosti
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost. Po
dočasné deaktivaci, když je systém v pohotovostním režimu, (str. 181) lze obnovit nastavenou rychlost.
Opětovná aktivace tempomatu z pohotovostního režimu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
>
Značka (5) na sdružené přístrojové desce
a symbol (6) změní barvu z ŠEDΔ na
BÍLOU a potom se rychlost nastaví na
naposledy uloženou rychlost.
.
POZNÁMKA
Nastavený nárůst rychlosti se aktivuje, jakmile se rychlost obnoví stisknutím tlačítka
.
Související informace
07
182
•
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 180)
•
Tempomat* - deaktivace (str. 182)
Tempomat* (str. 180)
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 181)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tempomat* - deaktivace
Adaptivní tempomat - ACC*
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost. Zde
popisujeme postup deaktivace.
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním.
Tempomat se vypíná tlačítkem (1) na volantu
nebo vypnutím motoru - nastavená rychlost
se vymaže v paměti a nelze v ní pokračovat
.
stisknutím tlačítka
Díky adaptivnímu tempomatu jsou dlouhé
jízdy po dálnicích a dlouhých rovných cestách
v plynulém dopravním provozu mnohem klidnější.
Související informace
Řidič si nastaví požadovanou rychlost (str.
186) a časový interval (str. 187) odstupu
vzhledem k vozu před sebou. Jakmile radarový detektor zjistí, že před vozem jede
pomalejší vozidlo, rychlost automaticky
upraví. Jakmile je cesta volná, vůz pojede
zase původně zvolenou rychlostí.
•
•
•
•
Tempomat* (str. 180)
Tempomat* - správa rychlosti (str. 180)
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 181)
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 182)
Pokud adaptivní tempomat vypnete nebo
nastavíte pohotovostní režim (str. 187) a váš
vůz se ocitne příliš blízko vozu před vámi,
upozorní řidiče na krátkou vzdálenost systém
upozornění na odstup (str. 196).
07 Podpora řidiče
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
•
•
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření (str. 193)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 194)
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí
a všechny podmínky na cestě.
Adaptivní tempomat* - funkce
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním. Kombinuje
tempomat a systém koordinace vzdálenosti.
Přehled funkcí
Přečtěte si v uživatelské příručce všechny
kapitoly týkající se adaptivního tempomatu, abyste se seznámili s omezeními,
které by měl řidič znát ještě před tím, než
začne tempomat používat.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to
i v případě, že používá adaptivní tempomat.
DŮLEŽITÉ
Údržba adaptivního tempomatu se musí
provádět pouze v servisu - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Automatická převodovka
Přehled funkcí5.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Klávesnice na volantu (str. 185)
Radarový snímač (str. 191)
Vozidla s automatickou převodovkou jsou
u adaptivního tempomatu vybavena zdokonalenou funkcí Queue Assistant (str. 189).
07
Související informace
•
•
5
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 185)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 183)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
183
07 Podpora řidiče
||
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou
např. jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících
vozidel a předmětů.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
Vzdálenost k vozidlu vpředu (str. 187) měří
především radarový snímač(str. 191). Tempomat reguluje rychlost zrychlováním
a přibrzďováním. Když jsou brzdy používány
adaptivním tempomatem, je běžné, že vydávají určitý zvuk.
VAROVÁNÍ
Pokud brzdí tempomat, brzdový pedál se
pohne. Nepokládejte nohu pod brzdový
pedál - mohl by se zachytit.
07
Adaptivní tempomat sleduje vozidlo ve stejném pruhu tak, aby byl dodržen časový inter6
184
val nastavený řidičem. Pokud radarový snímač nevidí před sebou žádný vůz, pojede
vozidlo rychlostí nastavenou v tempomatu. To
platí rovněž v případě, pokud rychlost vozu
před vozidlem je vyšší než nastavená rychlost
tempomatu.
Adaptivní tempomat napomáhá řídit rychlost
plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké
brzdění, musí řidič brzdit sám. To platí při velkých rozdílech rychlosti, nebo když vozidlo
před Vámi prudce zabrzdí. Kvůli omezení
v radarovém snímači (str. 191) může být
brzdění neočekávané nebo nemusí nastat
vůbec.
Adaptivní tempomat lze nastavit tak, aby sledoval jiný vůz při rychlosti od 30 km/h6 do
200 km/h. Pokud rychlost klesne pod
30 km/h nebo pokud příliš klesnou otáčky
motoru, tempomat přejde do pohotovostního
režimu (str. 187), ve kterém automaticky
nebrzdí - v tomto případě musí bezpečnou
vzdálenost od vozu jedoucího vpředu zajistit
sám řidič.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Adaptivní tempomat má brzdnou kapacitu,
která je ekvivalentem více než 40 % brzdného
výkonu vozu.
Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji, než je
brzdná kapacita tempomatu, a řidič nebrzdí,
tempomat použije kontrolku a zvukovou
Funkci Queue Assistant (str. 189) u vozů s automatickou převodovkou lze nastavit u rychlosti v rozsahu 0-200 km/h.
výstrahu systému varování před kolizí (str.
206) a upozorňuje řidiče, že musí okamžitě
jednat.
POZNÁMKA
Pokud nosíte sluneční brýle nebo pokud
prudce svítí slunce, může se stát, že
výstražnou kontrolku neuvidíte.
VAROVÁNÍ
Tempomat upozorňuje pouze na vozidla,
která detekoval radarový snímač. Proto se
může stát, že varování nebude vydáno
nebo bude vydáno s jistým zpožděním.
Nečekejte na varování a začněte brzdit,
pokud je to třeba.
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
Nezapomeňte, že adaptivní tempomat je
určen především k jízdě po vozovkách v rovném terénu. Pokud pojedete po cestě ze
svahu, s těžkým nákladem nebo přívěsem,
může se stát, že zařízení bude mít problém
udržet správnou vzdálenost od vozidla před
vámi - v tomto případě buďte opatrní
a připraveni zpomalit.
07 Podpora řidiče
Související informace
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 182)
•
Adaptivní tempomat* - předjíždění jiného
vozidla (str. 188)
Adaptivní tempomat* - přehled
•
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 194)
Adaptivní tempomat* - deaktivace (str.
189)
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Tempomat- zapnuto/vypnuto nebo pohotovostní režim.
Γasový interval - prodloužení/zkrácení.
Aktivace a nastavení rychlosti.
(Nepoužívá se)
Zelená značka u uložené rychlosti (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
07
Γasový interval
ACC je aktivní se ZELENÝM symbolem
(BÍLÁ = pohotovostní režim).
Související informace
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 182)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 183)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
185
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - správa
rychlosti
Současně je označen interval
rychlosti:
POZNÁMKA
Pokud se některé z tlačítek na tempomatu
podrží stisknuté několik minut, systém se
zablokuje a nedá se použít. Abyste mohli
tempomat znovu aktivovat, vozidlo se
musí zastavit a motor se musí restartovat.
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním.
Povolení tempomatu:
•
– na
Stiskněte tlačítko na volantu
sdružené přístrojové desce se rozsvítí
podobný BÍLÝ symbol(8), který oznamuje,
že tempomat je v pohotovostním režimu
(str. 187).
186
vyšší rychlost se ZELENÝM označením (6)
je předprogramovaná rychlost
•
nižší rychlost je rychlost vpředu jedoucího
vozidla.
Změna rychlosti
Aktivace tempomatu:
Změna uložené rychlosti:
•
Při požadované rychlosti stiskněte na
nebo
.
volantu tlačítko
•
>
Aktuální rychlost se uloží do paměti, sdružená přístrojová deska zobrazí na několik
sekund "lupu" kolem vybrané rychlosti
a její označení se změní z BÍLΔ na ZELENOU.
rychlost.
07
•
Jakmile tento symbol změní barvu
z BÍLΔ na ZELENOU, tempomat je
aktivní a vozidlo udržuje uloženou
Tempomat reguluje vzdálenost k vozidlu jedoucímu
vpředu, pouze pokud symbol
ukazuje obrázek dalšího
vozidla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nastavte krátkým tisknutím tlačítka
nebo
- každým tisknutím se nastavení
změní o +/- 5 km/h. Nastavení při posledních stisknutích se uloží do paměti.
/
Pokud se před stisknutím tlačítka
rychlost zvýší sešlápnutím plynového
pedálu, do tempomatu se uloží rychlost,
kterou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka.
Nastavení +/- 1 km/h:
•
Držte stisknuté tlačítko a na požadované
rychlosti je uvolněte.
V některých situacích se tempomat neaktivuje. V tomto případě se na sdružené
přístrojové desce (str. 194) zobrazí
Tempomat Není k dispoz..
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 182)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 185)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 183)
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - nastavení
časového intervalu
POZNÁMKA
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů
přípustné.
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním.
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu
vpředu. Na sdružené přístrojové desce se zobrazuje
1 až 5 vodorovných čar - čím
je jich více, tím je časový
interval delší. Jedna čára
odpovídá cca. 1 sekundě, 5 čar - cca.
3 sekundám.
Nastavení/změna časové vzdálenosti:
•
Ke zvýšení nebo snížení použijte tlačítka
/
na volantu.
Při nízké rychlosti, když jsou vzdálenosti
krátké, adaptivní tempomat mírně prodlouží
časový interval.
Pokud se zdá, že aktivovaný tempomat
nereaguje, důvodem může být skutečnost,
že časová vzdálenost k vozidlu vpředu
brání zvýšit rychlost vozidla.
Γím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
Související informace
•
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 182)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 185)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 183)
Adaptivní tempomat* - deaktivace (str.
189)
Adaptivní tempomat* - dočasná
deaktivace a pohotovostní režim
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním. Tempomat
lze dočasně deaktivovat a uvést do pohotovostního režimu.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Dočasné vypojení adaptivního tempomatu
a nastavení do pohotovostního režimu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
Tento symbol na displeji a uložená
rychlost pak změní barvu ze ZELENΔ
na BÍLOU.
Pohotovostní režim v důsledku zásahu
řidiče
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
Adaptivní tempomat umožňuje měnit časový
interval v určitých situacích, aby vůz mohl sledovat vozidlo jedoucí před ním plynule
a komfortně.
07
Nezapomeňte, že v případě krátkého časového intervalu musí řidič, pokud vyvstane
nepředvídaný dopravní problém, reagovat
rychle.
Stejný symbol se zobrazí také při aktivaci
funkce sledování vzdálenosti (str. 196).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
187
07 Podpora řidiče
||
•
•
sešlápnete pedál brzdy
spojkový pedál je sešlápnutý déle než
1 minutu7
•
se volič převodového stupně přesune do
polohy N (automatická převodovka)
•
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí
vyšší než je nastavená rychlost.
Řidič musí regulovat rychlost.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
nemá vliv na nastavení tempomatu - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlostí,
jaká byla naposledy uložena.
•
•
•
•
07
V případě automatické deaktivace se ozve
signál a na sdružené přístrojové desce se
zobrazí zpráva Tempomat Zrušeno. V tomto
případě musí řidič zasáhnout a upravit
rychlost a vzdálenost k vozu před sebou.
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým
sněhem nebo hustým deštěm (jsou zablokovány radarové vlny).
Adaptivní tempomat v pohotovostním režimu
na volantu
lze aktivovat stisknutím tlačítka
- rychlost se nastaví na naposledy uloženou
hodnotu.
7
8
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním.
Pokud vozidlo jede za jiným vozem a řidič
pomocí směrových světel9 naznačí, že chce
předjíždět, adaptivní tempomat krátce zrychlí,
aby vozidlo dojelo vůz vpředu.
Tato funkce je aktivní při rychlostech vyšších
než 70 km/h.
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že tato funkce může být
aktivována ve více situacích než jen při
předjíždění, např. když se používá ukazatel
směru k označení změny jízdního pruhu
nebo k vyjetí na jinou cestu - v tomto
případě vozidlo krátce zrychlí.
Nastavený nárůst rychlosti se aktivuje, jakmile se rychlost obnoví stisknutím tlačítka
.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 182)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 185)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 183)
řidič otevře dveře
řidič si odepne bezpečnostní pás
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
Vyřazení a přeřazení vyššího nebo nižšího stupně nemá vliv na režim standby.
Neplatí pro vozidla s funkcí Queue Assistant - tato vozidla rovnou zastaví.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Adaptivní tempomat* - předjíždění
jiného vozidla
POZNÁMKA
K automatické deaktivaci může dojít, když:
•
•
•
188
kola ztratí trakci
Vyvolání nastavené rychlosti
Automatický pohotovostní režim
Adaptivní tempomat závisí na jiných systémech, např. na DSTC (systém řízení stability
a trakce) (str. 174). Pokud některý z těchto
systému přestane pracovat, tempomat se
automaticky deaktivuje.
rychlost poklesne pod 30 km/h8
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 182)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 185)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 183)
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - deaktivace
Adaptivní tempomat* - Queue Assist
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním.
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním. Queue Assist
umožňuje adaptivnímu tempomatu využít při
rychlostech pod 30 km/h. další funkce.
na volantu se
Krátkým stisknutím tlačítka
adaptivní tempomat nastaví do pohotovostního režimu (str. 187). Dalším krátkým stisknutím se deaktivuje. Nastavená rychlost je
vymazána a nemůže být opětovně vyvolána
.
stisknutím tlačítka
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 182)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 183)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 194)
Ve vozech s automatickou převodovkou je
součástí adaptivního tempomatu funkce
Queue Assist (někdy je tato funkce označována také jako "Queue Assist").
Větší rozsah rychlosti
POZNÁMKA
Pokud chcete aktivovat tempomat, musí
být zavřené dveře řidiče a řidič musí být
připoutaný.
U automatické převodovky může adaptivní
tempomat sledovat jiné vozidlo v rozsahu
0-200 km/h.
Queue Assistant nabízí následující možnosti:
•
•
•
•
POZNÁMKA
Prodloužený rozsah rychlosti - také pod
30 km/h a v klidovém stavu
Aby se tempomat aktivoval, když je
rychlost nižší než 30 km/h, musí se vozidlo
vpředu nacházet v přiměřené vzdálenosti.
Změna cíle
Automatické brzdění se u stojícího vozu
vypne
Automatická aktivace parkovací brzdy.
Upozorňujeme, že nejnižší rychlost, kterou lze
u adaptivního tempomatu nastavit, je 30 km/h
- přestože tempomat dokáže sledovat jiné
vozidlo až do zastavení, nelze nastavit nižší
rychlost.
Pokud se vůz na chvílí zastaví, např. při
popojíždění v pomalém provozu nebo na
semaforu, v jízdě se po krátkých zastávkách
automaticky pokračuje do cca. 3 sekund – pokud by trvalo déle, než se vůz vpředu rozjede, adaptivní tempomat se vypojí a přejde
do pohotovostního režimu s automatickým
brzděním. V tomto případě musí řidič tempomat znovu aktivovat. K dispozici jsou tyto
možnosti:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
07
.
nebo
•
9
Sešlápněte plynový pedál.
U vozidla s levostranným řízením bliká jen levé směrové světlo, u vozidla s pravostranným řízením - jen pravé směrové světlo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
189
07 Podpora řidiče
||
> Tempomat potom bude pokračovat ve
sledování vozu před sebou.
VAROVÁNÍ
Pokud tempomat sleduje vůz, který se
pohybuje rychlostí větší než 30 km/h,
a změní cíl z pohybujícího se vozidla na
stojící vozidlo, tempomat bude stojící
vozidlo ignorovat a nastaví uloženou
rychlost.
POZNÁMKA
Systém Queue Assist udrží vozidlo, aby se
nerozjelo, maximálně 4 minuty - potom se
aktivuje parkovací brzda a tempomat se
vypne.
•
Než se tempomat znovu aktivuje, řidič
musí parkovací brzdu uvolnit.
Změna cíle
Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může
se objevit stojící vozidlo.
07
Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz, který
se pohybuje rychlostí menší než 30 km/h,
a změní cíl na stojící vozidlo, tempomat zpomalí podle stojícího vozidla.
•
Řidič musí sám zasáhnout a zabrzdit.
Automaticky pohotovostní režim se
změnou cíle
Adaptivní tempomat se odpojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
•
rychlost klesne pod 5 km/h a tempomat si
není jistý, zda cílový objekt je stojící
vozidlo nebo jiný předmět, např. retardér.
•
rychlost klesne pod 5 km/h a vozidlo
vpředu odbočí, takže jej tempomat již
nesleduje.
Ukončení automatického brzdění, když
vůz stojí
V některých případě funkce Queue Assist
u stojícího vozu brzdění přeruší. To znamená,
že se brzdy uvolní a vozidlo se může rozjet proto musí řidič zasáhnout a zabrzdit vozidlo
sám, aby jej udržel na místě.
Funkce Queue Assist uvolní plynový pedál
a nastaví adaptivní tempomat do pohotovostního režimu v následujících situacích:
190
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
•
řidič má nohu na pedálu brzdy
•
řidič nastaví tempomat do pohotovostního režimu.
je aktivována parkovací brzda
se volič převodových stupňů přeřadí do
polohy P, N nebo R
Automatická aktivace parkovací brzdy
V některých případech funkce Queue Assist
aktivuje parkovací brzdu, aby vozidlo i nadále
stálo.
K tomu dojde, pokud:
•
řidič otevře dveře a odepne si bezpečnostní pás
•
Systém DSTC se přepne z režimu
Normal do režimu Sport
•
funkce Queue Assist brzdí vozidlo, aby se
nerozjelo, déle než 4 minuty
•
•
se vypne motor
jsou brzdy přehřáté.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 182)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 185)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 183)
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - přepínání
tempomatu
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním.
Přepnutí z ACC na CC
Jedním stisknutím tlačítka se adaptivní část
(systém udržování odstupu) tempomatu
deaktivuje a vozidlo pouze udržuje nastavenou rychlost.
•
>
na
Dlouhým stisknutím tlačítka
volantu se symbol na sdružené přístrona
.
jové desce změní z
Tím se aktivuje standardní tempomat (str.
180) CC (Cruise Control).
VAROVÁNÍ
Po přepnutí z režimu ACC na CC vozidlo
již automaticky nebrzdí - pouze sleduje
nastavenou rychlost.
Přepnutí zpět z CC na ACC
Tempomat vypněte 1-2 stisknutím tlačítka
v souladu s pokyny k deaktivaci (str. 189). Při
dalším zapnutí systému je aktivován adaptivní
tempomat.
Radarový snímač
Radarový snímač - omezení
Radarový snímač má za úkol detekovat osobní
a nákladní vozidla, která se pohybují ve stejném jízdním pruhu a ve stejném směru.
Radarový snímač (str. 191) má jistá omezení,
a to především kvůli omezenému zornému
poli.
Radarový snímač využívají následující funkce:
Schopnost radarového snímače detekovat
vozidla jedoucí před ním je výrazně snížena:
•
•
Adaptivní tempomat*
•
Funkce sledování vzdálenosti*
Upozornění na nebezpečí kolize s funkcí
automatické aktivace brzd a detekce
chodců*
•
Související informace
•
•
•
•
POZNÁMKA
Radarový snímač - omezení (str. 191)
Prostor před radarovým senzorem musí
být čistý - viz kapitola "Údržba" (str. 211).
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 182)
Systém varování před kolizí* (str. 206)
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 196)
pokud je radarový snímač zablokovaný
a nemůže detekovat jiná vozidla, např.
v hustém dešti nebo sněhové břečce,
nebo pokud se před radarovým snímačem nahromadilo více různých předmětů.
•
pokud je rychlost vozidla jedoucího před
Vámi výrazně odlišná od Vaší vlastní
rychlosti.
Zorné pole
Radarový snímač má omezené zorné pole.
V některých případech není druhý vůz detekován nebo detekce proběhne později, než
by měla.
07
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 182)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 185)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 183)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
191
07 Podpora řidiče
||
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou
např. jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících
vozidel a předmětů.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí
a všechny podmínky na cestě.
Přečtěte si v uživatelské příručce všechny
kapitoly týkající se adaptivního tempomatu, abyste se seznámili s omezeními,
které by měl řidič znát ještě před tím, než
začne tempomat používat.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to
i v případě, že používá adaptivní tempomat.
DŮLEŽITÉ
VAROVÁNÍ
Zorné pole ACC.
07
Někdy radarový snímač detekuje s jistým
zpožděním vozidla v těsné blízkosti, např.
vozidlo, které jede mezi Vaším vozem
a vozidly před Vámi.
Malá vozidla, jako jsou motocykly nebo
vozidla, která nejedou uprostřed jízdního
pruhu, mohou zůstat nedetekovaná.
V zatáčkách může radarový snímač detekovat špatné vozidlo nebo může ztratit
detekované vozidlo z dohledu.
192
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
V případě viditelného poškození mřížky
vozidla nebo v případě podezření na
poškození radarového snímače:
Před mřížku chladiče se nesmí montovat
příslušenství ani jiné předměty jako např.
přídavná světla.
•
Kontaktujte servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Pokud došlo k poškození nebo uvolnění
mřížky, radarového snímače nebo jeho
držáku, může se stát, že tato funkce
nebude vůbec nebo částečně k dispozici.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 182)
Systém varování před kolizí* (str. 206)
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 196)
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření
Adaptivní tempomat (str. 182) (ACC –
Adaptive Cruise Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou vzdálenost od vozidla před
ním.
Jestliže se na sdružené přístrojové desce
zobrazí zpráva Radar zablokován Viz
manuál, znamená to, že signály z radarového
snímače (str. 191) jsou zablokovány a že
vozidla vepředu nemohou být detekována.
V této tabulce jsou uvedeny příklady možných
příčin zobrazení zpráv spolu s příslušnými
činnostmi:
Dále to znamená, že nefunguje adaptivní tempomat a také Upozornění na odstup (str. 196)
a varování před kolizí (str. 206) s automatickou aktivací brzd.
Příčina
Akce
Povrch radaru v mřížce je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch radaru v mřížce od nečistot, ledu a sněhu.
Hustý déšť nebo sněžení blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje, když je vozovka velmi mokrá nebo
zasněžená.
Povrch radaru byl očištěn, avšak zpráva je stále zobrazena.
Γekejte. Může trvat několik minut, než radar „zjistí“, že již není zablokován.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 185)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 183)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 194)
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
193
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - symboly
a zprávy
vzdálenost od vozidla před ním. Někdy může
adaptivní tempomat zobrazit symbol a/nebo
textovou zprávu. Dále uvádíme několik
příkladů. Dle situace dodržujte doporučení:
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
Symbol
Zpráva
Popis
Symbol je ZELENÝ
Vozidlo udržuje uloženou rychlost.
Symbol je BÍLÝ
Adaptivní tempomat se nastavuje v pohotovostním režimu.
Standardní tempomat se volí ručně.
DSTC Normální, povolení
jízdy
Adaptivní tempomat lze aktivovat, až je systém řízení stability a trakce (DSTC) (str. 174) nastaven do
normálního režimu.
Tempomat Zrušeno
Adaptivní tempomat je deaktivován - rychlost musí regulovat řidič.
Tempomat Není k dispoz.
Adaptivní tempomat nemůže být aktivován.
Důvodem může být:
•
•
07
Radar zablokován Viz
manuál
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým sněhem nebo hustým deštěm.
Adaptivní tempomat je dočasně odpojen.
•
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo
když se před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Řidič si potom může zvolit (str. 191) běžný tempomat (CC) - textová zpráva zobrazí informace
o dostupných možnostech.
Přečtěte si o omezeních radarového snímače (str. 191).
194
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Symbol
Zpráva
Popis
Tempomat Nutný servis
Adaptivní tempomat je odpojen.
•
Kontaktujte odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Sešl. Brzdu pro přidržení
+ akustický alarm
Vůz stojí a tempomat uvolní brzdový pedál, aby parkovací brzda přidržela vozidlo. Kvůli závadě
parkovací brzdy se však vůz za chvíli rozjede.
(pouze s funkcí Queue Assistant)
•
Pod 30 km/h Pouze sledování
Zobrazí se, pokud se pokusíte aktivovat tempomat při rychlostech pod 30 km/h a v aktivační vzdálenosti (cca. 30 m) se nenachází žádné vozidlo.
Řidič musí brzdit sám. Zpráva zůstane zobrazena a zní alarm, dokud řidič nesešlápne brzdový
nebo plynový pedál.
(pouze s funkcí Queue Assistant)
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 182)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 185)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 183)
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
195
07 Podpora řidiče
Funkce sledování vzdálenosti*
Funkce sledování vzdálenosti (Distance Alert)
informuje řidiče o časovém intervalu odstupu
od vozidel jedoucích vpředu.
Funkce sledování vzdálenosti je aktivní při
rychlostech nad 30 km/h a reaguje pouze na
vozidla, která jedou před vozem stejným
směrem. Pro blížící se, pomalu jedoucí nebo
stojící vozidla není poskytována žádná informace o vzdálenosti.
POZNÁMKA
Je-li aktivní adaptivní tempomat, funkce
sledování vzdálenosti se vypne.
systém nabídky MY CAR - viz MY CAR (str.
103).
Nastavení časového intervalu
VAROVÁNÍ
Systém varování u vzdálenosti reaguje
pouze v případě, že vzdálenost k vozu
před vámi je menší než nastavená hodnota
- rychlost vozidla nemá na to vliv.
Provoz
Nastavení a symbol časového intervalu.
Γasový interval - prodloužení/zkrácení.
Γasový interval - zapnuto.
Oranžová výstražná kontrolka12.
07
Pokud je vzdálenost k vozidlu vpředu menší
než nastavený časový interval, na čelním skle
se nepřerušovaně rozsvítí oranžová výstražná
kontrolka.
12
196
Stisknutím tlačítka ve středové konzole funkci
zapnete nebo vypnete. Funkce je zapnuta,
když svítí jedna kontrolka v tlačítku.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu
vpředu. Na sdružené přístrojové desce se zobrazuje
1 až 5 vodorovných čar - čím
je jich více, tím je časový
interval delší. Jedna čára
odpovídá cca. 1 sekundě, 5 čar - cca.
3 sekundám.
Stejný symbol se zobrazí také tehdy, když je
aktivován adaptivní tempomat.
07 Podpora řidiče
POZNÁMKA
Γím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
Nastavený časový interval využívá také
adaptivní tempomat (str. 183).
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů
přípustné.
Související informace
•
Upozornění na odstup* - omezení (str.
197)
Upozornění na odstup* - omezení
Funkce sledování vzdálenosti (Distance Alert)
informuje řidiče o vzdálenosti od vozidel
jedoucích vpředu. Tato funkce, která využívá
stejný radarový snímač jako adaptivní tempomat (str. 182) a systém varování před kolizí
s automatickou aktivací brzd (str. 206), má
jistá omezení.
Související informace
•
•
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 196)
Distance Alert* - symboly a zprávy (str.
198)
POZNÁMKA
Silné protisvětlo, odrazy, prudké změny
intenzity světla nebo nošení brýlí mohou
způsobit, že varovné světlo na čelním skle
nebude vidět.
Špatné počasí nebo klikaté vozovky
mohou ovlivnit schopnost radarového snímače detekovat vozidla jedoucí před vámi.
Na schopnost detekce může mít vliv rovněž velikost ostatních vozidel, např. motocyklů. To může znamenat, že se varovná
kontrolka rozsvítí při kratší vzdálenosti, než
je nastavená vzdálenost, nebo se kontrolka dočasně nerozsvítí vůbec.
Extrémně vysoké rychlosti mohou
v důsledku omezení dosahu snímače také
způsobit rozsvícení kontrolky při kratší
vzdálenosti, než je nastavená vzdálenost.
07
Další informace o omezeních radarového snímače, viz Radarový snímač - omezení (str.
191) a (str. 212).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
197
07 Podpora řidiče
Distance Alert* - symboly a zprávy
Funkce sledování vzdálenosti (Distance Alert)
informuje řidiče o časovém intervalu odstupu
KontrolkaA
od vozidel jedoucích vpředu. Tato funkce má
jistá omezení.
Zpráva
Popis
Radar zablokován
Viz manuál
Funkce sledování vzdálenosti je dočasně vypnutá.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když se
před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Přečtěte si o omezeních radarového snímače (str. 191).
Kolizní varov.
Doporucen servis
Funkce sledování vzdálenosti a varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd jsou částečně
nebo zcela vypnuty.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
A
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Související informace
•
•
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 196)
Upozornění na odstup* - omezení (str.
197)
07
198
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
City Safety™
DŮLEŽITÉ
City Safety™ je funkce, která napomáhá řidiči
vyvarovat se kolize při jízdě v dopravních
zácpách, mimo jiné při změnách dopravní
situace před vozem kombinované s poklesem
pozornosti, což by mohlo vést k nehodě.
Údržbu a výměnu komponentů City
Safety™ smí provádět pouze servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Funkce City Safety™ je aktivní při rychlostech
do 50 km/h. Pomáhá řidiči automatickým
brzděním vozidla v případě bezprostředního
rizika srážky s vepředu jedoucími vozidly,
pokud řidič nereaguje včas brzděním a/nebo
otočením volantu.
Systém City Safety™ nereaguje na vozidla,
která jedou v jiném směru, na malá
vozidla, motocykly, lidi a zvířata.
City Safety™ dokáže zabránit kolizi, pokud
je rozdíl v rychlostem menší než 15 km/h je-li rozdíl v rychlostech vyšší, dokáže
pouze snížit rychlost v okamžiku nárazu.
Aby měl řidič k dispozici plný výkon brzd,
musí sešlápnout pedál brzdy.
Systém City Safety™ je nastaven tak, aby se
aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům do řízení.
Řidič nebo spolujezdci normálně zaznamenají
funkci systému City Safety™ pouze tehdy,
pokud je vůz bezprostředně ohrožen kolizí.
Pokud je vůz vybaven také funkcí varování
před kolizí s automatickou aktivací brzd (str.
206)*, pak se tyto dva systémy vzájemně
doplňují.
Systém City Safety™ sleduje dopravní situaci
před vozidlem pomocí laserového senzoru,
který je umístěn v horní hraně čelního okna.
Pokud bezprostředně hrozí kolize, systém City
Safety™ vůz automaticky přibrzdí - tento
zásah můžete vnímat jako prudké zabrzdění.
Systém City Safety™ nereaguje v každé
jízdní nebo dopravní situaci, při každém
počasí a při libovolném stavu vozovky.
Systém City Safety™ se aktivuje v situacích,
kdy má řidič začít brzdit. Proto nemůže
pomoci řidiči v každé situaci.
Funkce systému City Safety™ nemůže být
používána jako náhrada činnosti řidiče. Pokud
by se řidič plně spolehl jenom brzdění pomocí
funkce City Safety™, došlo by dříve či později
k nehodě.
City Safety™ - funkce
Nikdy nečekejte, až zareaguje systém City
Safety™. Za udržování správné vzdálenosti a rychlosti je odpovědný výhradně
řidič.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ - omezení (str. 201)
07
City Safety™ - funkce (str. 199)
City Safety™ - ovládání (str. 200)
City Safety™ - laserový senzor (str. 203)
City Safety™ - symboly a zprávy (str.
205)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
199
07 Podpora řidiče
||
Když je funkce aktivována a brzdí, na sdružené přístrojové desce se objeví textová
zpráva, že funkce je/byla aktivní.
POZNÁMKA
Pokud brzdí systém City Safety™, rozsvítí
se brzdová světla.
City Safety™ - ovládání
City Safety™ je funkce, která napomáhá řidiči
vyvarovat se kolize při jízdě v dopravních
zácpách, mimo jiné při změnách dopravní
situace před vozem kombinované s poklesem
pozornosti, což by mohlo vést k nehodě.
Zapnutí a vypnutí
Související informace
Vysílač a přijímač laserového senzoru v čelním
okně13.
Pokud je rozdíl rychlosti vzhledem k vozidlu
jedoucímu vepředu 4-15 km/h, může systém
City Safety™ zcela zabránit kolizi.
•
•
•
•
•
City Safety™ - omezení (str. 201)
City Safety™ (str. 199)
City Safety™ - ovládání (str. 200)
City Safety™ - laserový senzor (str. 203)
City Safety™ - symboly a zprávy (str.
205)
Systém City Safety™ aktivuje krátké intenzivní brzdění a za normálních okolností
zastaví vozidlo těsně za vozidlem vepředu.
Takovým stylem většina řidičů nejezdí a může
to pro ně být nepříjemné.
07
Pokud je rozdíl rychlostí mezi vozidly vyšší
než 15 km/h, nemusí sám o sobě systém City
Safety™ zabránit kolizi. Aby bylo dosaženo
plného brzdného účinku, musí řidič sešlápnout brzdový pedál. Tímto způsobem je pak
možné zabránit kolizi při rozdílech rychlostí
vyšších než 15 km/h.
13
200
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
POZNÁMKA
Funkce City Safety™ se zapne vždy, když
se motor nastartuje pomocí polohy klíčeI
a II (str. 67).
V určitých situacích může být vhodné
vypnout City Safety™, např. v prostředí, kde
mohou větve s listím zasahovat prostoru nad
čelní okno.
Po nastartování motoru lze systém City
Safety™ deaktivovat podle následujících
kroků: Funkce může být aktivována/deaktivována v systému nabídky MY CAR. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 103).
Funkce však bude zapnuta při dalším nastartování motoru bez ohledu na to, zda byla při
vypnutí motoru zapnuta či vypnuta.
07 Podpora řidiče
VAROVÁNÍ
Laserový senzor vysílá laserové světlo,
i když je funkce City Safety™ manuálně
vypnuta.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ - funkce (str. 199)
•
MY CAR (str. 103)
City Safety™ (str. 199)
City Safety™ - omezení (str. 201)
City Safety™ - laserový senzor (str. 203)
City Safety™ - symboly a zprávy (str.
205)
City Safety™ - omezení
Snímač systému City Safety™ je určen
k detekování osobních vozidel a dalších velkých vozidel před vozem, bez ohledu na to,
zda je den nebo noc. Tato funkce však má
celou řadu omezení.
Snímač má omezení a má omezenou –
případně nulovou – funkčnost např. v hustém
sněžení nebo dešti, mlze, prašných bouřích
nebo sněhových vánicích. Mlha, nečistota,
led nebo sníh na čelním okně mohou rušit
jeho funkci.
Funkci omezují nízko zavěšené předměty,
např. vlajka/praporek na vyčnívajícím
nákladu, nebo příslušenství jako např.
přídavné světlomety a ochranné roury, které
jsou vyšší než kapota.
Laserový paprsek systému City Safety™ měří
odraz světla. Snímač není schopen zjistit
předměty s malou schopností odrážet světlo.
Zadní části vozidel všeobecně dostatečně
odrážejí světlo díky poznávací značce a reflektorům zadních světel.
Systém City Safety™ se také neaktivuje při
nízkých rychlostech - pod 4 km/h, proto
systém nezasáhne v případech, kdy se
vozidlo vpředu přibližuje velmi pomalu, např.
při parkování.
Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto
systém City Safety™ nezasáhne v situacích,
kdy řidič evidentním způsobem otáčí volantem nebo zrychluje, a to i v situaci, kdy je
kolize neodvratná.
Pokud systém City Safety™ zabránil kolizi se
stojícím objektem, zůstane vozidlo v klidu
maximálně 1,5 sekundy. Pokud je vozidlo
zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost snížena na stejnou
rychlost, jakou se pohybuje vozidlo jedoucí
vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při
zastavení vozidla systémem City Safety™
zastaví motor, pokud řidič nestačí před tím
sešlápnout spojkový pedál.
POZNÁMKA
•
Udržujte čelní okno před laserovým
senzorem bez ledu, sněhu a nečistot
(vyobrazení umístění senzoru (str.
199)).
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému
City Safety™ odvrátit kolizi. Za těchto situací
poskytuje nejlepší brzdný účinek a stabilitu
systémy ABS a DSTC.
•
Pokud vozidlo couvá, funkce City Safety™™
je dočasně deaktivována.
Na čelní okno před laserový senzor nic
neupevňujte a nemontujte
•
Odstraňte námrazu a sníh z kapoty sníh a led nesmí překročit výšku 5 cm.
07
201
07 Podpora řidiče
||
Zjišťování a odstraňování závad
DŮLEŽITÉ
Pokud se na sdružené přístrojové desce
zobrazí zpráva Čelní sklo Zablok. čidla, je
laserový senzor zakryt a nedokáže detekovat
vepředu jedoucí vozidla. To znamená, že
systém City Safety™ není funkční.
Pokud jsou na čelním okně před „okénky“
laserových snímačů praskliny, škrábance
nebo stopy od kamínků a pokrývají oblast
cca. 0,5 x 3,0 mm (nebo větší), musíte se
za účelem výměny čelního okna obrátit na
servis (obrázek umístění snímače (str. 199))
– doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Zpráva Čelní sklo Zablok. čidla se nezobrazí za všech situací, při kterých je činnost
laserového senzoru omezena. Proto musí
dbát na to, aby plocha čelního skla pře
senzorem byla vždy čistá.
V opačném případě může dojít k omezení
výkonu systému City Safety™.
Aby nedošlo k omezení funkčnosti, selhání
či nevyhovujícímu zásahu systému City
Safety, musí být splněny rovněž následující
podmínky:
V následující tabulce jsou uvedeny možné
příčiny zobrazení zpráv spolu s doporučeními
příslušných činností.
07
•
Společnost Volvo nedoporučuje opravovat praskliny, škrábance a poškození od kamínků v oblasti laserového
senzoru. Mělo by se vyměnit celé čelní
sklo.
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před laserovým
senzorem je znečištěný nebo je zakrytý
ledem nebo sněhem.
Očistěte povrch
čelního okna před
senzorem od nečistot, ledu a sněhu.
•
Před výměnou čelního skla kontaktujte
autorizovaný servis Volvo, abyste měli
jistotu, že bude objednáno a nainstalováno správné sklo.
Laserový senzor má
zablokované zorné
pole.
Odstraňte předmět
blokující senzor.
•
Při výměně se musí namontovat stejný
typ stěračů čelního skla nebo stěrače
schválené společností Volvo.
Související informace
•
•
•
•
202
City Safety™ (str. 199)
City Safety™ - funkce (str. 199)
City Safety™ - ovládání (str. 200)
City Safety™ - laserový senzor (str. 203)
•
City Safety™ - symboly a zprávy (str.
205)
07 Podpora řidiče
City Safety™ - laserový senzor
Součástí funkce City Safety™ je senzor, který
vysílá laserové světlo (umístění senzoru - viz
obrázek (str. 199)). V případě závady a v
případě, že je třeba opravit laserový senzor,
kontaktujte autorizovaný servis - doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Při manipulaci s laserovým senzorem je
nezbytně nutné dodržovat předepsané
pokyny.
Následující dva štítky se vztahují k laserovému snímači:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Splňuje
normy FDA (U.S. Food Administration)
platné pro laserová zařízení s výjimkou
odchylek dle "Oznámení k laserům č. 50"
ze dne 26. července 2001.
•
Laserové záření - Nedívejte se do laserového paprsku přímo pomocí optických
přístrojů - laserový výrobek třídy 1M.
•
Nikdy se nedívejte do laserového
senzoru (který vydává laserové záření)
ze vzdálenosti 100 mm nebo kratší
zvětšovací optikou, jako jsou zvětšovací skla, mikroskopy, čočky nebo
podobné optické přístroje.
•
Zkoušky, opravy, demontáž, nastavení
a/nebo výměna náhradních dílů laserového senzoru musí provádět pouze
kvalifikovaný servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
•
Abyste se vyvarovali vystavení škodlivému záření, neprovádějte žádné
úpravy ani údržbu s výjimkou úkonů
specifikovaných zde.
•
Mechanik musí postupovat podle
servisních informací pro laserový
senzor.
•
Nedemontujte laserový senzor (to platí
i pro demontáž čoček). Demontovaný
laserový senzor nesplňuje třídu laseru
3B podle normy IEC 60825-1. Třída
laseru 3B není bezpečná pro oči,
a proto představuje riziko úrazu.
Údaje vyzařování laserového senzoru
V následující tabulce jsou specifikovány fyzikální údaje laserového senzoru.
Maximální energie impulsu
2.64 µJ
Maximální výstupní výkon
45 mW
Trvání impulsu
Divergence (vodorovně x svisle)
Na obrázku je na horním štítku uvedena klasifikace laserového paprsku:
VAROVÁNÍ
Pokud nebudete dodržovat všechny tyto
pokyny, hrozí nebezpečí poškození zraku!
33 ns
28° × 12°
•
07
Konektor laserového senzoru musí být
před demontáží odpojen od čelního
okna.
Na obrázku jsou na dolním štítku uvedeny
technické parametry laserového paprsku:
}}
203
07 Podpora řidiče
||
•
Laserový senzor musí být nainstalován
na čelní okno dříve, než je připojen
konektor senzoru.
•
Laserový snímač vysílá laserové světlo, když se dálkový ovladač nachází
v poloze klíče II (str. 67), a to i když je
motor vypnutý.
Související informace
•
•
•
•
•
07
204
City Safety™ (str. 199)
City Safety™ - omezení (str. 201)
City Safety™ - funkce (str. 199)
City Safety™ - ovládání (str. 200)
City Safety™ - symboly a zprávy (str.
205)
07 Podpora řidiče
City Safety™ - symboly a zprávy
kontrolek na sdružené přístrojové desce
a současně se může objevit textová zpráva.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisk-
Pokud systém City Safety™ (str. 199) automaticky brzdí, může se rozsvítit jedna nebo více
Symbol
nutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
Zpráva
Význam/činnost
Aut. brzdění se City Safety
Systém City Safety™ brzdí nebo automaticky zabrzdil.
Čelní sklo Zablok. čidla
Laserový senzor je dočasně z důvodu zablokování nefunkční.
•
Odstraňte předmět blokující senzor a/nebo očistěte povrch čelního okna před senzorem.
Přečtěte si o omezeních laserového snímače (str. 201).
City Safety Doporučen
servis
Funkce City Safety™ je vypojena.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ (str. 199)
City Safety™ - omezení (str. 201)
City Safety™ - funkce (str. 199)
City Safety™ - ovládání (str. 200)
City Safety™ - laserový senzor (str. 203)
07
205
07 Podpora řidiče
Systém varování před kolizí*14
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem nebo vozidlem
vpředu, které stojí nebo se pohybuje stejným
směrem.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců se aktivuje v situacích, kdy má řidič začít brzdit podstatně dříve. Proto tato funkce nemůže
pomoci řidiči v každé situaci.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců je
nastaven tak, aby se aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům
do řízení.
Dvě úrovně systému
V závislosti na výbavě vozu může být "Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd a detekce chodců" k dispozici ve dvou
provedeních:
Úroveň 1
Řidič je pouze vizuálně a akusticky upozorněn15 na výskyt překážek - brzdy automaticky
nebrzdí, řidič musí brzdit sám.
Úroveň 2
Řidič je vizuálně a akusticky upozorněn na
výskyt překážek - pokud řidič v přiměřené
době nereaguje, vozidlo automaticky zabrzdí.
DŮLEŽITÉ
Údržbu komponentů systému varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd a detekcí chodců smí provádět pouze
servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců může
zabránit kolizi nebo snížit rychlost při nárazu.
07
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců nemůže
být používán jako náhrada činnosti řidiče.
Pokud by se řidič plně spolehl jenom brzdění
pomocí systému varování před kolizí s funkcí
automatické aktivace brzd, došlo by dříve či
později k nehodě.
14
15
206
U některých motorů není tato výbava k dispozici.
Žádné varování před cyklisty na „úrovni 1“.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 207)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 210)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 208)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 211)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 213)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 214)
•
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 216)
07 Podpora řidiče
Upozornění na nebezpečí kolize* funkce
1. Varování před srážkou
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
3. Automatická aktivace brzd17
2. Podpora brzd17
Systém varování před kolizí a City Safety™
(str. 199) se vzájemně doplňují.
1 - Varování před srážkou
Řidič je nejdříve upozorněn, že bezprostředně
hrozí kolize.
Společně s kamerovým snímačem detekuje
radarový snímač chodce, stojící vozidla
a také vozidla jedoucí stejným směrem před
vaším vozem.
Pokud hrozí riziko kolize s chodcem nebo
jiným vozidlem, řidiče na to upozorní blikající
červená výstražná kontrolka (1) a zvukový signál.
Podpora brzd dále zvýší intenzitu, jakou řidič
brzdí, v případě, že brzdění nestačí k tomu,
aby nedošlo ke kolizi.
3 - Automatická aktivace brzd17
Naposledy se aktivuje automatická funkce
brzd.
Pokud se v této situaci řidič nezačne vyhýbat
a riziko kolize je značné, aktivuje se funkce
automatického brzdění bez ohledu na to, zda
řidič brzdí či nebrzdí. Brzdění potom nastane
s plnou brzdnou sílou, aby byla snížena
rychlost při nárazu, nebo s omezenou
brzdnou sílou, pokud stačí, aby nedošlo ke
kolizi. U cyklistů může přijít varování a plný
zásah brzd velmi pozdě nebo současně
s kolizí.
2 - Podpora brzd17
Přehled funkcí16.
Audiovizuální varovný signál v případě
nebezpečí nehody.
Radarový snímač17
Kamerový snímač
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd reaguje ve třech krocích v následujícím pořadí:
16
17
Jestliže se nebezpečí kolize po vydání varování před kolizí stále zvyšuje, aktivuje se podpora brzd.
To znamená, že brzdová soustava je připravena na rychlé brzdění po lehkém sešlápnutí
brzd - to ucítíte jako mírné škubnutí.
07
Jestliže je pedál brzdy sešlápnut dostatečně
rychle, brzdy brzdí naplno.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Pouze se systémem úrovně 2.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
207
07 Podpora řidiče
||
VAROVÁNÍ
Systém varování před kolizí se nezapne
v každé jízdní nebo dopravní situaci, při
každém počasí a při libovolném stavu
vozovky. Systém varování před kolizí
nereaguje na vozidla a cyklisty, kteří se
pohybují v jiném směru, než vozidlo, nebo
na zvířata.
Varování se aktivuje pouze v případě
vysoké pravděpodobnosti kolize. V kapitole "Funkce" a "Omezení" najdete informace k omezením, s jakými musí být řidič
seznámen ještě před tím, než použije varování před kolizí nebo automatickou aktivaci
brzd.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců se vypnou, pokud je rychlost
vozidla vyšší než 80 km/h.
Související informace
•
•
Systém varování před kolizí* (str. 206)
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 210)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 208)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 211)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 213)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 214)
•
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 216)
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců nefungují ve tmě a v tunelech, a to
ani v případě, že svítí pouliční světla.
07
Funkce automatické aktivace brzd může
zabránit kolizi a může snížit rychlost při
nárazu. Pro zajištění maximální účinnosti
brzd musí řidič brzdový pedál vždy sešlápnout - to platí i v případě, že je vozidlo
vybaveno systémem automatické aktivace
brzd.
Nikdy nečekejte na varování před kolizí. Za
udržování správné vzdálenosti a rychlosti
je vždy odpovědný řidič, a to i v případě,
že je vozidlo vybaveno systémem varování
před kolizí s automatickou aktivací brzd.
208
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Optimální příklad objektu, který systém považuje
za cyklistu je jasný obrys těla a bicyklu, přímo
zezadu a v ose vozidla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné,
aby funkce detekující cyklisty měla k dispozici
maximálně jednoznačné informace o obrysech těla a bicyklu - musí mít tedy možnost
identifikovat bicykl, hlavu, paže, ramena,
nohy, horní část těla a spodní část těla a to
společně s běžnými pohyby lidského těla.
07 Podpora řidiče
Pokud kamera funkce nevidí velkou část těla
cyklisty nebo bicyklu, systém nemůže cyklistu
detekovat.
vozidla mohou být detekováni pozdě
nebo nemusí být detekováni vůbec.
•
Schopnost funkce vidět chodce je podobně jako u lidského oka za soumraku
a při svítání omezena.
•
Schopnost funkce umožňující detekci
cyklistů se deaktivuje při jízdě ve tmě a v
tunelech, a to i v případě, že svítí pouliční
světla.
•
Pro optimální detekci bicyklů musí být
aktivovaná funkce City Safety™, City
Safety™ (str. 199).
VAROVÁNÍ
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů je pouhou
pomůckou.
Funkce nedokáže detekovat:
Aby mohla funkce detekovat cyklistu,
musí se jednat o dospělého cyklistu na
„dospělém bicyklu“.
•
Bicykl musí být vybaven dobře viditelnou
a schválenou19 zadní odrazkou, která je
namontovaná nejméně 70 cm nad
povrchem vozovky.
•
•
19
Funkce může detekovat pouze cyklisty
přímo zezadu, pokud jedou ve stejném
směru - nikoli v úhlu zezadu, nikoli ze
strany.
Cyklisté jedoucí po levé nebo pravé
pomyslné/prodloužené boční hraně
všechny cyklisty ve všech situacích
a nevidí například částečně zakryté
cyklisty.
•
cyklisty v oblečení, které zakrývá
obrysy těla, a cyklisty, kteří přijíždějí
z boku.
•
jízdní kola, která nemají vzadu červenou odrazku.
•
jízdní kola, na kterých jsou velké
předměty.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
Funkce může „vidět“ cyklistu který jede ve stejném směru, pouze zezadu.
•
•
Související informace
•
•
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 210)
Systém varování před kolizí* (str. 206)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 207)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 211)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 213)
Odrazka musí splňovat doporučení a podmínky dopravních úřadů platné na daném trhu.
07
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
209
07 Podpora řidiče
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 214)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 216)
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
•
Aby chodec mohl být identifikován, musí
být vzpřímený a mít výšku minimálně
80 cm..
•
Systém nedokáže detekovat chodce, kteří
nesou těžké předměty.
•
Schopnost kamerového snímače vidět
chodce je podobně jako u lidského oka
za soumraku a při svítání omezena.
•
Kamerový snímač umožňující detekci
chodců se deaktivuje při jízdě ve tmě a v
tunelech, a to i v případě, že svítí pouliční
světla.
VAROVÁNÍ
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekcí chodců představuje pouhou pomůcku.
Tato funkce nedokáže detekovat všechny
chodce v každé situaci. Dále nedokáže
detekovat např. částečně zakryté chodce,
osoby drobnější postavy a děti (pod
80 cm) a osoby v oblečení, které zakrývá
obrysy těla.
Optimální příklady objektů, které systém považuje za chodce se zřetelnými obrysy těla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné,
aby funkce detekující chodce, měla k dispozici maximálně jednoznačné informace
o obrysech těl - musí mít tedy možnost identifikovat hlavu, paže, ramena, nohy, horní část
těla a spodní část těla a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
07
Pokud kamera větší části těla nevidí, nedokáže chodce identifikovat.
210
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu
vždy odpovídá řidič.
Související informace
•
•
Systém varování před kolizí* (str. 206)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 207)
07 Podpora řidiče
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 211)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* použití
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 208)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 213)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 214)
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
•
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 216)
Nastavení systému upozornění na nebezpečí
kolize se upravuje v položce MY CAR na
obrazovce středové konzoly nebo v systému
menu, viz MY CAR (str. 103).
Zapnutí a vypnutí výstražných signálů
Můžete nastavit, zda u systému výstrahy
v případě kolize mají či nemají být aktivovány
zvukové a světelné signály.
Při startování motoru se automaticky použije
nastavení, které bylo zvoleno při vypnutí
motoru.
POZNÁMKA
Funkce podpory brzd a automatické aktivace brzdy jsou vždy povoleny - nelze je
deaktivovat.
Světelná a zvuková signalizace
Po nastartování motoru lze deaktivovat světelnou i zvukovou signalizaci. Funkce může
být aktivována/deaktivována v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz
MY CAR (str. 103).
Výstražná kontrolka (viz (1) na obrázku (str.
207)) je testována při každém nastartování
motoru: je-li aktivována světelná a zvuková
signalizace výstražného systému v případě
kolize, krátce se rozsvítí jednotlivé světelné
body.
Zvuková signalizace
Varovný zvukový signál lze aktivovat/deaktivovat samostatně v systému nabídky MY
CAR. Popis systému menu, viz MY CAR (str.
103).
Nastavení vzdálenosti pro varování
Vzdálenost pro varování reguluje vzdálenost,
při níž systém vydá optické a akustické varování. Varovná vzdálenost se nastavuje
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 103).
Vzdálenost pro varování určuje citlivost
systému. Vzdálenost pro varování Daleko
poskytuje časnější varování. Nejprve vyzkoušejte nastavení Daleko a jestliže toto nastavení vydává příliš mnoho varování, která
mohou v určitých situacích rušit, potom
nastavení vzdálenosti změňte na Normální.
Vzdálenost pro varování Blízko používejte
pouze ve výjimečných případech, např. pro
dynamickou jízdu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07
211
07 Podpora řidiče
||
POZNÁMKA
Pokud se používá adaptivní tempomat,
tempomat použije výstražnou kontrolku
i akustickou výstrahu, dokonce i když je
systém varování před kolizí vypnutý.
Systém varování před kolizí varuje řidiče
v případě hrozící srážky, funkce však
nemůže zkrátit reakční dobu řidiče.
Kontrola nastavení
Požadovaná nastavení mohou být kontrolována na displeji na středové konzole. Nastavení najdete v systému nabídky (str. 103) MY
CAR.
Údržba
Aby byl systém varování před kolizí účinný,
jeďte vždy s časovým intervalem pro Upozornění na odstup (str. 196) nastaveným na
4-5.
POZNÁMKA
I když se vzdálenost varování nastaví na
Daleko, v jistých situacích se může zdát,
že varování přichází pozdě, např. je-li velký
rozdíl rychlostí nebo pokud vozidla vpředu
prudce brzdí.
VAROVÁNÍ
Žádná automatický systém není schopen
zaručit 100% správné fungování v každé
situaci. Proto nikdy netestujte systém
varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd tak, že budete najíždět do
lidí a vozidel - mohlo by dojít k vážnému
poškození, poranění a ohrožení životů.
07
22
212
Kamerový a radarový snímač22.
Aby snímače fungovaly správně, nesmí na
nich být nečistoty, led a sníh a snímače se
musí pravidelně čistit pomocí vody a autošamponu.
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Γidla tedy nebudou
moci měřit.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
Systém varování před kolizí* (str. 206)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 207)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 210)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 208)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 213)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 214)
•
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 216)
07 Podpora řidiče
Upozornění na nebezpečí kolize* obecná omezení
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
Tato funkce má určitá omezení - není např.
aktivní, dokud rychlost není cca 4 km/h..
Vizuální varovný signál systému upozornění
na nebezpečí kolize (viz (1) na obr. (str. 207))
může být obtížné zaznamenat v případě silného slunečního svitu, odrazů, při nošení slunečních brýlí, nebo když se řidič nedívá přímo
před sebe. Proto by měl být vždy aktivován
varovný zvuk.
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Vizuální výstražný signál může být
dočasně deaktivován v případě vysoké
teploty v prostoru pro cestující způsobené
například prudkým slunečním světlem.
Dojde-li k tomu, aktivuje se výstražné zvukové znamení, a to i v případě, že deaktivace proběhla v systému menu.
Pokud v důsledku dopravní situace nebo
vnějších vlivů radarový nebo kamerový snímač nedokáže detekovat vpředu správně
chodce nebo cyklistu nebo vozidlo, může
se stát, že dojde ke zpoždění v indikaci
varování a zásahů brzd nebo se tyto
funkce vůbec neaktivují.
•
Systém snímačů má pro chodce a cyklisty24 omezený dosah. Systém účinně
varuje a brzdí při rychlosti vozidla do
50 km/h. Pokud vozidla stojí nebo se
pohybují pomalu, indikace varování
a zásahy brzd jsou funkční při rychlostech
do 70 km/hod.
Varování se nesmí objevit, pokud
vzdálenost k vozidlu vpředu je malá
nebo pokud jsou pohyby volantu
a pedálů velké, například při velmi
aktivním jízdním stylu.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému
odvrátit kolizi. Za těchto situací poskytuje nejlepší brzdný účinek a stabilitu systémy ABS
a DSTC.
V případě zhoršené viditelnosti nebo tmy
se varování upozorňující na stojící
a pomalu jedoucí vozidla může vypnout.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců a cyklistů se vypnou, pokud je
rychlost vozidla vyšší než 80 km/h.
Systém Upozornění na nebezpečí kolize
využívá stejné radarové snímače jako adaptivní tempomat (str. 182). Přečtěte si více
o omezeních radarového snímače (str. 191).
Pokud jsou varování vnímána jako příliš častá
nebo rušivá, může být zkrácena vzdálenost
pro varování (str. 211). To může vést
k pozdějšímu varování a tím snížení celkového počtu varování.
24
V případě cyklistů se může stát, že k indikaci varování a úplné aktivaci brzd dojde velmi pozdě nebo současně.
07
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
213
07 Podpora řidiče
||
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se dočasně deaktivuje, pokud se
zařadí zpětný chod.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se také neaktivuje při nízkých
rychlostech - pod 4 km/h, proto systém nezasáhne v případech, kdy se vozidlo vpředu
přibližuje velmi pomalu, např. při parkování.
Pokud řidič projeví aktivitu a prokáže, že si je
vědom chování během jízdy, může se varování před kolizí nepatrně odložit, což sníží
počet zbytečných varování na minimum.
Pokud systém automatické aktivace brzd
zabránil kolizi se stojícím objektem, zůstane
vozidlo v klidu maximálně 1,5 sekundy.
Pokud je vozidlo zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost snížena
na stejnou rychlost, jakou se pohybuje
vozidlo jedoucí vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při
zastavení vozidla systémem automatické aktivace brzd zastaví motor, pokud řidič nestačí
před tím sešlápnout spojkový pedál.
07
214
Související informace
•
•
Systém varování před kolizí* (str. 206)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 207)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 210)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 208)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 211)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* omezení kamerového snímače
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 214)
•
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 216)
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
Funkce používá kamerový snímač vozidla,
který má určitá omezení.
Kamerový snímač ve voze používají podobně
jako varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd následující funkce:
•
Automatické přepínání dálkových/potkávacích světlometů (str. 80)
•
Informace o dopravních značkách (str.
177)
•
•
Driver Alert Control - DAC (str. 218)
Lane Keeping Aid (str. 222)
POZNÁMKA
Povrch čelního skla před kamerovým snímačem musí být bez sněhu, ledu, mlhy
a nečistot.
Nepřipevňujte a nelepte nic na čelní sklo
před kamerový snímač - mohlo by se stát,
že se u některých systémů závislých na
kameře sníží účinnost nebo že tyto
systémy přestanou fungovat.
07 Podpora řidiče
Kamerové snímače mají omezení obdobná
jako lidské oko, tj. „vidí“ hůř například ve tmě,
hustém sněžení nebo mlze. Za takových podmínek mohou být funkce systémů závislých
na kameře výrazně omezeny nebo dočasně
vypnuty.
Silné protisvětlo, odrazy světla od vozovky,
sníh nebo led na vozovce, znečištěné nebo
nezřetelné značení jízdních pruhů značným
způsobem omezuje činnost kamery při sledování vozovky a detekci chodců a ostatních
vozidel.
Zorné pole kamerového snímače je omezeno.
Z tohoto důvodu nelze v některých situacích
detekovat chodce, cyklisty a vozidla nebo je
systém detekuje se zpožděním.
Během velmi vysokých teplot je kamera
dočasně vypnuta na cca. 15 minut po nastartování motoru, aby byla chráněna funkčnost
kamery.
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na displeji objeví hlášení Čelní sklo
Zablok. čidla, znamená to, že je kamerový
snímač zablokován a nemůže detekovat
chodce, cyklisty, vozidla nebo silniční značení
před vozidlem.
Současně to znamená, že kromě Varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
a detekce chodců může dojít k omezení
funkce automatického přepínání dálkových
a potkávacích světlometů, informace
o dopravních značkách, Driver Alert Control
a Lane Departure Warning.
V této tabulce jsou uvedeny možné příčiny
zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi.
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před kamerou je
znečištěný nebo je
zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před
kamerou od nečistot, ledu a sněhu.
Hustá mlha, intenzivní déšť nebo sníh
znamenají, že
kamera není plně
funkční.
Žádná činnost.
Kamera nefunguje
během hustého
deště nebo sněžení.
Povrch čelního okna
před kamerou jste
očistili, avšak
zpráva je stále
zobrazena.
Γekejte. Může trvat
několik minut, než
kamera změří
dohlednost.
Mezi vnitřní stranou
čelního okna
a kamerou se objevila nečistota.
Zajeďte do servisu
a nechte si vyčistit
čelní sklo pod krytem kamery - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
Systém varování před kolizí* (str. 206)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 207)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 208)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 210)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 211)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 213)
•
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 216)
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
215
07 Podpora řidiče
Systém varování před kolizí* symboly a zprávy
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Kolizní varov. VYP
Systém varování před kolizí je nefunkční.
Zobrazí se, když nastartujete motor.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Kolizní varov. Není
k dispoz.
Systém varování před kolizí nemůže být aktivován.
Zobrazí se, když se řidič pokusí aktivovat tuto funkci.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Bylo aktivováno
autom. brzdění
Byla aktivní funkce automatické aktivace brzd.
Čelní sklo Zablok.
čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zpráva zmizí po jednom stisknutí tlačítka OK.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 214).
07
216
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Radar zablokován
Viz manuál
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je dočasně vypnuto.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když se
před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Přečtěte si o omezeních radarového snímače (str. 191).
Kolizní varov. Doporucen servis
A
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je částečně nebo zcela vypnuto.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Související informace
•
•
Systém varování před kolizí* (str. 206)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 207)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 210)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 208)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 211)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 213)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 214)
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
217
07 Podpora řidiče
Systém sledování bdělosti řidiče*28
Související informace
Driver Alert System je určeno pro pomoc řidičům, jejichž schopnost řízení se v průběhu
jízdy snižuje, nebo kteří neočekávaně opustili
jízdní pruh, v němž jedou.
•
•
•
Driver Alert System zahrnuje dvě různé
funkce, které mohou být vypnuty současně
nebo jednotlivě:
Driver Alert Control (DAC)* - použití (str.
219)
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 222)
•
•
Driver Alert Control - DAC (str. 219).
Driver Alert Control (DAC)* (str. 218)
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy (str. 220)
Driver Alert Control (DAC)*
Funkce je určena k upoutání pozornosti řidiče/
řidičky, když při řízení začne ztrácet koncentraci, např.začíná být rozptýlený/rozptýlená
nebo začne usínat.
Cílem DAC je detekovat pomalu se snižující
koncentraci řidiče a je primárně určen pro
hlavní silnice. Funkce není určena pro městský provoz.
Lane Departure Warning - LDW (str. 222).
Zapnutá funkce je nastavena do pohotovostního režimu a neaktivuje se automaticky,
dokud rychlost nepřekročí 65 km/h.
Funkce se deaktivuje, když rychlost klesne
pod 60 km/h.
Obě funkce využívají kameru, která je závislá
na bočním značení jízdního pruhu po obou
stranách.
VAROVÁNÍ
Systém Driver Alert nefunguje ve všech
situacích. Jedná se o pouhý doplněk.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
07
28
218
U některých motorů není tato výbava k dispozici.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Kamera detekuje boční značení na vozovce
a porovnává část vozovky s pohyby volantu.
Řidič je upozorněn, pokud vůz nesleduje plynule značení vozovky.
V některých případech není schopnost řízení
ovlivněna, ačkoli je řidič unavený. V takovém
případě nemůže systém vydat varování
určené řidiči. Proto je vždy důležité zastavit
07 Podpora řidiče
a udělat si přestávku, pokud se objeví jakékoli
známky únavy řidiče, bez ohledu na to, zda
DAC vydá nebo nevydá varování.
POZNÁMKA
Driver Alert Control (DAC)* - použití
Nastavení se upravují z displeje na středové
konzole a z jeho menu. Informace o používání
systému menu, viz MY CAR (str. 103).
Tato funkce se nesmí používat k prodloužení doby jízdy. Pravidelně si naplánujte
přestávky, abyste měli jistotu, že jste
odpočatí.
Pokud vozidlo jede chaoticky, řidiče
upozorní zvukový signál a textová
zpráva Driver Alert Čas na
přestávku - současně se na sdružené přístrojové desce rozsvítí sousední symbol. Varování je po chvíli opakováno, jestliže
se schopnost řídit nezlepší.
Výstražný symbol lze vypnout:
•
Omezení
V některých případech může systém vydat
varování, ačkoli schopnost řízení není omezena, například:
•
•
ve velmi silném bočním větru
POZNÁMKA
Související informace
•
•
•
VAROVÁNÍ
Upozornění musí být bráno velmi vážně,
neboť ospalý řidič/ospalá řidička si obvykle není vědom/vědoma svého stavu.
na vozovce s vyjetými kolejemi.
Senzor kamery má jistá omezení (str. 214).
Systém sledování bdělosti řidiče* (str.
218)
Driver Alert Control (DAC)* - použití (str.
219)
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy (str. 220)
Stiskněte tlačítko OK na levém páčkovém
přepínači.
Pokud se ozve alarm nebo se cítíte unaveni: co nejdříve bezpečně zastavte
vozidlo a odpočiňte si.
Vozidlo s funkcí LDW zobrazuje funkci na obrazovce.
Funkce Driver Alert může být nastavena do
pohotovostního režimu. Funkce může být
aktivována/deaktivována v systému nabídky
MY CAR. Popis systému menu, viz MY CAR
(str. 103).
Funkce Driver Alert se aktivuje, když rychlost
stoupne nad 65 km/h, a zůstává aktivní,
dokud je rychlost větší než 60 km/h.
Studie ukázaly, že když řidič řídí unavený,
nebezpečí je stejné, jako kdyby řídil pod
vlivem alkoholu.
Související informace
•
Systém sledování bdělosti řidiče* (str.
218)
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (str. 218)
07
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy (str. 220)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
219
07 Podpora řidiče
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy
středové konzoly v různých situacích symboly
a textové zprávy.
DAC (str. 218) zobrazuje na sdružené přístrojové desce nebo na obrazovce displeje
Sdružená přístrojová deska
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Driver Alert Čas na
přestávku
Vůz nebyl řízen plynule; řidič je upozorněn akustickým varováním + textem.
Čelní sklo Zablok. čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 214).
Driver Alert Sys Doporucen servis
A
Systém je vypnutý.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Obrazovka displeje
07
220
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Driver Alert Vypnuto
Funkce je vypnuta.
Driver Alert Dostupný
Funkce je aktivována.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
KontrolkaA
A
Zpráva
Popis
Driver Alert Standby <65 km/h
Tato funkce se v režimu standby nastaví, protože je rychlost nižší než 65 km/h.
Driver Alert Není k dispoz.
Vozovka nemá jasné boční značení nebo je kamerový snímač dočasně vypnutý. Přečtěte si
o omezeních kamerového snímače (str. 214).
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Související informace
•
Systém sledování bdělosti řidiče* (str.
218)
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (str. 218)
Driver Alert Control (DAC)* - použití (str.
219)
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
221
07 Podpora řidiče
Lane Departure Warning (LDW)*
POZNÁMKA
Lane Departure Warning patří mezi funkce
v systému Driver Alert System - někdy se
označuje jako LDW (Lane Departure Warning).
Tato funkce je určena pro použití na dálnicích
a podobných vícepruhých silnicích ke snížení
rizika náhodného opuštění jízdního pruhu
v určitých situacích.
Princip funkce LDW
Řidič je upozorněn pokaždé, když kola
přejedou čáru. Pokud se čára nachází mezi
koly, zvukový alarm není vydán.
Související informace
•
Systém sledování bdělosti řidiče* (str.
218)
•
Lane Departure Warning (LDW) - omezení
(str. 224)
•
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
(str. 222)
•
Lane Departure Warning (LDW) - ovládání
(str. 223)
•
Lane Departure Warning (LDW) - symboly
a hlášení (str. 225)
Lane Departure Warning (LDW) funkce
U funkce Lane Departure Warning lze provést
některá nastavení.
Vypnutí/zapnutí
LDW se zapíná nebo vypíná tlačítkem na
středové konzole. Kontrolka v tlačítku svítí,
když je funkce zapnuta.
(Obrázek je schematický - nejedná se o konkrétní
model.)
07
LDW obsahuje kameru, která detekuje boční
čáry namalované na vozovce.
Jestliže vůz zkříží levé nebo pravé boční čáry
na vozovce bez příčiny, řidič je upozorněn
akustickým signálem.
Tato funkce je v konkrétních situacích
doplněna na sdružené přístrojové desce intuitivní grafikou.
Osobní preference
Nastavení se provádí ze středové konzoly
pomocí systému nabídky MY CAR. Popis
systému nabídky - viz MY CAR (str. 103).
Vyberte některou z následujících možností:
• Zapnout při startu - Tato funkce přejde
do pohotovostního režimu při každém
nastartování motoru. Při nastartování je
222
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
nastavena stejná hodnota, jaká byla
nastavena při vypnutí motoru.
• Vyšší citlivost – Zvýší se citlivost,
poplach je spuštěn dříve a platí méně
omezení.
Lane Departure Warning (LDW) ovládání
Funkce LDW je v konkrétních situacích
doplněna na sdružené přístrojové desce intuitivní grafikou. Pár příkladů:
Související informace
•
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 222)
•
Lane Departure Warning (LDW) - ovládání
(str. 223)
•
Lane Departure Warning (LDW) - symboly
a hlášení (str. 225)
Lane Departure Warning (LDW) - omezení
(str. 224)
Související informace
•
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 222)
•
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
(str. 222)
•
Lane Departure Warning (LDW) - symboly
a hlášení (str. 225)
Lane Departure Warning (LDW) - omezení
(str. 224)
Boční čáry funkce LDW (vyznačeno na obrázku
červeně).
•
Symbol LDW má BÍLΔ boční čáry funkce je aktivní a detekuje, tedy "vidí",
jednu nebo obě boční čáry.
•
Symbol LDW má ŠEDΔ boční čáry funkce je aktivní, ale nedetekuje levou ani
pravou boční čáru.
07
nebo
•
Symbol LDW má ŠEDΔ boční čáry funkce je v pohotovostním režimu, protože rychlost klesla pod 65 km/h.
•
Symbol LDW nemá boční čáry - funkce je
deaktivována.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
223
07 Podpora řidiče
Lane Departure Warning (LDW) omezení
Snímač kamery funkce Lane Keeping Aid má
podobná omezení jako lidské oko.
Pokud potřebujete další informace, přečtěte
si o omezeních kamerového snímače (str.
214).
POZNÁMKA
Jsou situace, kdy funkce LDW neindikuje
žádnou výstrahu, např.:
•
•
•
•
•
Jsou zapnuté ukazatele směru
Řidič má nohu na brzdovém pedálu33
V případě rychlého sešlápnutí plynového pedálu33
V případě rychlého pohybu volantu33
Pokud je zatáčka tak ostrá, že se
vozidlo nakloní.
Související informace
07
•
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 222)
•
Lane Departure Warning (LDW) - ovládání
(str. 223)
•
Lane Departure Warning (LDW) - symboly
a hlášení (str. 225)
33
224
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
(str. 222)
Pokud je vybráno "Vyšší citlivost", výstraha je nadále aktivní, viz Lane Departure Warning (LDW) - funkce (str. 222).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Lane Departure Warning (LDW) symboly a hlášení
Pokud funkce LDW není k dispozici, na
přístrojové desce se na displeji nebo obra-
KontrolkaA
zovce může objevit symbol společně s vysvětlením. Podle situace postupujte podle doporučení.
Zpráva
Popis
Lane departure warning ZAP/
Lane departure warning VYP
Funkce je zapnuta/vypnuta.
Příklady zpráv:
Zobrazí se při zapnutí/vypnutí.
Text zmizí po 5 sekundách.
Lane Depart. Warning Nedostupné při této rychlosti
Tato funkce se v režimu standby nastaví, protože je rychlost nižší než 65 km/h.
Lane Depart. Warning Nedostupný
Jízdní pruh nemá jasné boční značení nebo je kamerový snímač dočasně vypnutý.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 214).
Lane Depart. Warning Dostupný
Funkce sleduje boční značení jízdního pruhu.
Čelní sklo Zablok. čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 214).
Driver Alert Sys Doporucen servis
Systém je vypnutý.
•
A
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
07
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
}}
225
07 Podpora řidiče
||
Související informace
•
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 222)
•
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
(str. 222)
•
Lane Departure Warning (LDW) - ovládání
(str. 223)
Lane Departure Warning (LDW) - omezení
(str. 224)
07
226
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Parkovací asistent*
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Hlasitost parkovacího asistenta lze nastavit
během akustické signalizace pomocí knoflíku
VOL na středové konzole nebo pomocí
systému menu (str. 103) MY CAR vozidla.
Parkovací asistent je k dispozici ve dvou
verzích:
•
•
Související informace
•
Parkovací asistent* - čištění čidel (str.
230)
•
•
•
Parkovací asistent* - funkce (str. 227)
•
•
Parkovací asistent* - přední (str. 229)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 230)
Parkovací asistent* - funkce
Systém parkovací asistence se automaticky
aktivuje při nastartování motoru - rozsvítí se
kontrolka Zapnuto/Vypnuto. Pokud je parkovací asistent deaktivován tlačítkem, kontrolka
zhasne.
Parkovací asistent* - zadní (str. 228)
Parkovací kamera (str. 231)
Pouze vzadu
Vpředu i vzadu.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém systému vozidla, vyčnívání tažné tyče
se zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
Kontrolka Zapnuto/Vypnuto parkovací asistence.
VAROVÁNÍ
•
Parkovací asistent nezbavuje řidiče
odpovědnosti při parkování.
•
Γidla mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor např. na osoby a zvířata
v blízkosti vozidla.
07
Obrazovka na displeji - ukazuje překážku vpředu
vlevo a vzadu vpravo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
227
07 Podpora řidiče
||
Displej na středové konzole zobrazuje situaci
v souvislosti s vozem a detekovanou překážkou.
DŮLEŽITÉ
Senzory nedokáží rozeznat v jistých okamžicích předměty jako např. řetězy, tenké
lesklé tyče a nízké bariéry, které jsou ve
"stínu signálu" - v tomto případě se pulzující tón nečekaně vypne a nepřejde
v nepřerušovaný tón, který očekáváte.
Označené sektory ukazují, které ze čtyř čidel
detekuje překážku. Γím je symbol vozu blíže
konkrétnímu políčku sektoru, tím je kratší
vzdálenost mezi vozem a detekovanou
překážkou.
V tomto případě věnujte zvýšenou
pozornost manévrování a přejezdu
s vozem - jeďte velmi pomalu nebo
zastavte. Může hrozit značné nebezpečí poškození vozidla a ostatních
předmětů, protože senzory nedokáži
v daný okamžik optimálně reagovat.
Související informace
•
•
•
•
•
•
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Parkovací asistent* (str. 227)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str.
230)
Parkovací asistent* - přední (str. 229)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 230)
Parkovací asistent* - zadní (str. 228)
Parkovací kamera (str. 231)
G021423
•
Pokud je vzdálenost k překážce menší než 30
cm, změní se tón na stálý a značka aktivního
čidla se zcela vyplní. Pokud jsou překážky ve
vzdálenosti signalizované stálým tónem za
i před vozidlem, bude se signál ozývat reproduktorů střídavě.
228
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Senzory nedokáží detekovat vysoké
předměty např. vyčnívající nakládací
rampy.
Frekvence signálu se zvyšuje s přibližováním
k překážce, před nebo za vozidlem. Jiný zvuk
audiosystému je automaticky ztišen.
07
Parkovací asistent* - zadní
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5
metru. Signál vychází z jednoho ze zadních
reproduktorů.
Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky.
Při couvání např. s přívěsem na tažné tyči se
automaticky vypne zadní parkovací asistence
- jinak by senzory reagovaly na přívěs.
07 Podpora řidiče
POZNÁMKA
Pokud couváte např. s přívěsem nebo
nosičem jízdních kol na tažné tyči
a nepoužíváte originální kabeláž pro přívěs
Volvo, možná budete muset parkovací
asistenci manuálně vypnout, aby senzory
na přívěs nebo nosič nereagovaly.
Související informace
Parkovací asistent* (str. 227)
POZNÁMKA
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Přední parkovací asistent se vypne, pokud
se aktivuje parkovací brzda nebo pokud se
ve voze s automatickou převodovkou zvolí
režim P.
Parkovací asistent se automaticky aktivuje při
nastartování motoru - rozsvítí se kontrolka
Zap/Vyp spínače. Pokud je parkovací asistent
deaktivován tlačítkem, kontrolka zhasne.
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou namontována pomocná světla:
Nezapomeňte, že nesmí blokovat čidla pomocná světla mohou být vnímána jako
překážka.
Parkovací asistent* - čištění čidel (str.
230)
•
•
•
Parkovací asistent* - funkce (str. 227)
•
Parkovací kamera (str. 231)
Související informace
Parkovací asistent* - přední (str. 229)
•
•
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 230)
G021424
•
•
Parkovací asistent* - přední
Účinná vzdálenost před vozidlem je přibližně
0,8 metru. Signál pro překážky vpředu
vychází z jednoho z předních reproduktorů.
Parkovací asistent* (str. 227)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str.
230)
•
•
Parkovací asistent* - funkce (str. 227)
•
•
Parkovací asistent* - zadní (str. 228)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 230)
Parkovací kamera (str. 231)
07
Přední parkovací asistent je aktivní při
rychlosti cca. 10 km/h. Kontrolka v tlačítku se
rozsvítí a indikuje, že systém je aktivní. Jakmile rychlost poklesne pod 10 km/h, systém
se opět aktivuje.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
229
07 Podpora řidiče
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Pokud se informační kontrolka rozsvítí trvale a na sdružené přístrojové
desce se zobrazí textová zpráva
Park. asistent Doporucen servis, je parkovací asistence vypnuta.
Parkovací asistent* - čištění čidel
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Pro zajištění správné funkce musí být čištění
čidel prováděno pravidelně. Pro čištění používejte vodu a autošampon.
G021425
Parkovací asistent* - indikace
poruchy
Umístění čidel, zadních.
DŮLEŽITÉ
POZNÁMKA
Za jistých podmínek může parkovací asistent vydávat chybné varovné signály.
Důvodem jsou vnější zdroje zvuku, které
vysílají stejné ultrazvukové frekvence, se
kterými tento systém pracuje.
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo
výfukové plyny z motocyklů.
Související informace
07
•
•
•
•
•
•
230
Parkovací asistent* (str. 227)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str.
230)
Parkovací asistent* - funkce (str. 227)
Parkovací asistent* - přední (str. 229)
Parkovací asistent* - zadní (str. 228)
Parkovací kamera (str. 231)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nečistoty, led a sníh zakrývající senzory
mohou aktivovat chybné výstražné signály.
Související informace
Umístění čidel, předních.
•
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 227)
Parkovací asistent* - funkce (str. 227)
Parkovací asistent* - přední (str. 229)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 230)
Parkovací asistent* - zadní (str. 228)
Parkovací kamera (str. 231)
07 Podpora řidiče
Parkovací kamera
Funkce a ovládání
Parkovací kamera je součástí systému asistenta. Aktivuje se při zařazení zpátečky (toto
nastavení lze upravit v menu nastavení (str.
233)).
Obraz z kamery se objeví na obrazovce
středové konzoly.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém systému vozidla, vyčnívání tažné tyče
se zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
VAROVÁNÍ
•
Parkovací kamera slouží pouze jako
pomocný prostředek. Nezbavuje řidiče
odpovědnosti při couvání.
•
Kamera má mrtvé úhly, kde nemohou
být překážky detekovány.
•
Dávejte pozor na osoby a zvířata
v blízkosti vozu.
Umístění tlačítka CAM.
Kamera vidí, co je za vozem a zda se něco
blíží ze stran.
Kamera zobrazuje široký prostor za vozidlem
s částí nárazníku a tažným zařízením.
Po zařazení zpátečky se zobrazí dvě nepřerušované čáry, které graficky označují přibližné
vnější rozměry vozidla při stávajícím úhlu
natočení řízení. Tato funkce usnadní parkování a couvání v úzkých prostorech a připojování přívěsu. Tyto pomocné čáry lze vypnout
v nabídce nastavení.
Pokud je vozidlo rovněž vybaveno snímači
parkovací asistence*, jejich informace se
zobrazují graficky jako barevná pole a ilustrují
vzdálenost od detekovaných překážek - viz
nadpis „Vozidla se snímači couvání“ dále
v textu.
Kamera je aktivní přibližně 5 sekund po
vyřazení zpátečky nebo do doby, než rychlost
vozidla překročí 10 km/h vpřed nebo 35 km/h
vzad.
Na obrazovce mohou objekty vypadat oproti
skutečnosti mírně nakloněné - to je naprosto
v pořádku.
POZNÁMKA
Předměty zobrazované na obrazovce
mohou být ve skutečnosti blíže vozidlu,
než se to jeví na obrazovce.
Je-li aktivní jiné zobrazení, systém parkovací
kamery automaticky přebere zobrazení
a obraz z kamery se objeví na obrazovce.
07
Umístění kamery vedle otevíracího madla.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
231
07 Podpora řidiče
||
Světelné podmínky
Obrázek kamery se nastavuje automaticky
v závislosti na konkrétních světelných podmínkách. Proto se mohou jas a kvalita obrazu
nepatrně měnit. V případě nepříznivých světelných podmínek může být kvalita obrázku
nepatrně horší.
POZNÁMKA
Pro zajištění optimálního fungování musí
být čočka kamery čistá bez sněhu, nečistot a ledu. To platí především při zhoršené viditelnosti.
Naváděcí linie
na pohybu volantu. Ukazují řidiči trasu vozu
dokonce i při zatáčení.
Hraniční čáry
POZNÁMKA
•
Při couvání s přívěsem, který není
elektricky připojen k vozu, budou čáry
na displeji odpovídat trase vozu, nikoliv přívěsu.
•
Na obrazovce se nezobrazí čáry,
pokud je k vozidlu elektricky připojen
systém přívěsu.
•
Parkovací kamera je automaticky
deaktivována při tažení přívěsu, pokud
je použitý originální kabel přívěsu
Volvo.
Čáry systému.
Hraniční čáry, prostor 30 cm za vozidlem
Hraniční čára, volný prostor pro couvání
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte, že obrazovka zobrazuje
pouze oblast za vozem – věnujte pozornost prostoru po stranách a před vozem,
když manévrujete při couvání.
Γervená čára (1) ohraničuje prostor za nárazníkem do vzdálenosti cca 30 cm.
Žlutá vodorovná čára (2) ohraničuje prostor za
nárazníkem do vzdálenosti cca 1,5 m.
Žluté boční čáry končí cca 2 m za nárazníkem.
07
Příklady zobrazení čar ze systému parkovacího
asistenta.
Linie na obrazovce jsou promítány, jako by
byly na zemi za vozem, a jsou přímo závislé
232
Hraniční čáry zahrnují části vyčnívající
z vozidla, např. vnější zpětná zrcátka a rohy
karoserie - také při zatáčení.
07 Podpora řidiče
Vozidla se senzory couvání*
Související informace
•
•
•
Parkovací kamera - nastavení (str. 233)
Parkovací kamera - omezení (str. 234)
Parkovací asistent* (str. 227)
Parkovací kamera - nastavení
Parkovací kamera představuje asistenční
systém, který se aktivuje se při zařazení zpátečky.
Nastavení
Změna nastavení parkovací kamery:
1. Jakmile se objeví obraz kamery, stiskněte
OK/MENU.
2. Vyberte požadovanou možnost pomocí
OK/MENU.
Barevné plochy (x 4, jednou na každé čidlo) ukazují vzdálenost.
Pokud je vozidlo vybaveno také snímači
parkovacího asistenta (str. 227), bude indikace vzdálenosti přesnější a barevné plochy
budou ukazovat, které ze 4 čidel registruje
překážku.
Barva ploch se se zkracující se vzdáleností od
překážky postupně mění - ze zelené přes žlutou až na červenou.
Barva/lak
Vzdálenost (metry)
Zelená
0,8–1,5
Žlutá
0,4–0,8
Γervená
0–0,4
3. Stiskněte tlačítko OK/MENU a pomocí
EXIT opusťte nabídku.
nebo
1. Stiskněte CAM.
2. Stiskněte OK/MENU.
3. Vyberte požadovanou možnost pomocí
OK/MENU.
4. Stiskněte tlačítko OK/MENU a pomocí
EXIT opusťte nabídku.
Různé
Ve výchozím nastavení se kamera aktivuje při
zařazení zpátečky.
•
Jedním stisknutím tlačítka CAM se aktivuje kamera, i když není zpátečka
zařazena.
•
Je-li ve voze nainstalováno několik
kamer*, kamera se přepíná stisknutím
ovladače CAM nebo otáčením ovladače
TUNE.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07
233
07 Podpora řidiče
||
Související informace
•
•
•
•
Parkovací kamera (str. 231)
Parkovací kamera - omezení (str. 234)
Parkovací asistent* (str. 227)
Parkovací kamera - omezení
Parkovací kamera představuje asistenční
systém, který se aktivuje se při zařazení zpátečky.
MY CAR (str. 103)
POZNÁMKA
Držák jízdních kol nebo jiné příslušenství
upevněné na zadní části vozu může clonit
objektiv kamery.
Nezapomeňte
Uvědomte si prosím, že i když se může zdát,
že je zakryta malá část obrazu, může to
představovat poměrně velký prostor, který
není vidět. Proto mohou být překážky zaregistrovány, až když jsou velmi blízko vozidla.
•
Udržujte objektiv kamery čistý, bez ledu
a sněhu.
•
Objektiv kamery pravidelně čistěte vlažnou vodou a autošamponem – dávejte
pozor, abyste objektiv nepoškrábali.
Související informace
•
•
•
07
234
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Parkovací kamera (str. 231)
Parkovací kamera - nastavení (str. 233)
Parkovací asistent* (str. 227)
BLIS* (informační systém mrtvého
úhlu)
BLIS ((Blind Spot Information System)) je
informační systém založený na kamerové
technologii, která za určitých okolností může
pomoci řidiči zaznamenat vozidla pohybující
se ve stejném směru v takzvaném „mrtvém
úhlu“.
Systém je navržen tak, aby pracoval nejúčinněji při jízdě v hustém provozu po víceproudových dálnicích.
VAROVÁNÍ
Tento systém doplňuje, nikoliv nahrazuje,
bezpečný styl jízdy a používání zpětných
zrcátek. Nikdy nemůže nahradit pozornost
a odpovědnost řidiče. Za bezpečné přejíždění mezi jízdními pruhy je odpovědný
výhradně řidič.
07 Podpora řidiče
Přehled
Γistěte čočky opatrně, abyste je nepoškrábali.
DŮLEŽITÉ
Skla jsou elektricky vyhřívána, takže sníh
a led taje. V případě potřeby seškrábněte
sníh ze skel.
Související informace
G021426
•
BLIS* (Blind Spot Information System) použití (str. 235)
BLIS* (Blind Spot Information System)
- použití
Funkce BLIS (Blind Spot Information System)
má za úkol pomoci řidiči při jízdě v hustém
provozu na cestách s několika pruhy v jednom
směru.
Aktivace/deaktivace funkce BLIS
BLIS se aktivuje při nastartování motoru.
Kontrolky v panelech dveří při aktivaci BLIS
třikrát zablikají.
Zpětné zrcátko se systémem BLIS34.
BLIS kamera
Kontrolka
BLIS symbol
POZNÁMKA
Kontrolka se rozsvítí na té straně vozidla,
kde systém detekoval vůz. Pokud je
vozidlo předjížděno z obou stran současně, rozsvítí se obě kontrolky.
Údržba
Aby systém pracoval co nejefektivněji, čočky
kamer BLIS35 musí být čisté. Γočky je možné
čistit měkkým hadrem nebo vlhkou houbou.
34
35
Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci.
Systém lze deaktivovat/aktivovat po nastartování motoru jedním stisknutím tlačítka BLIS.
07
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
systém nabídky (str. 103) MY CAR.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Viz předcházející obrázek (1).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
235
07 Podpora řidiče
||
Po deaktivaci funkce BLIS kontrolka v tlačítku
zhasne a na sdružené přístrojové desce se
zobrazí zpráva.
Po aktivaci BLIS se kontrolka v tlačítku rozsvítí, na sdružené přístrojové desce se
zobrazí nová textová zpráva a kontrolky
v panelech dveří 3x zablikají. Stisknutím tlačítka OK na levém pákovém přepínači
vypnete textovou zprávu.
Kdy BLIS funguje
trolka BLIS a na sdružené přístrojové desce
se zobrazí zpráva. V tomto případě zkontrolujte a vyčistěte čočky.
V případě potřeby lze systém dočasně
vypnout - viz kapitola "Aktivace/deaktivace
BLIS".
Předjíždění
Systém reaguje, pokud:
•
předjíždíte jiné vozidlo rychlostí až
o 10 km/h vyšší než je rychlost druhého
vozidla
•
jste předjížděni jiným vozidlem rychlostí
až o 70 km/h vyšší než je rychlost vašeho
vozidla.
VAROVÁNÍ
Systém BLIS v ostrých zatáčkách nefunguje.
Systém BLIS nefunguje, když vozidlo
couvá.
A = přibližně 9,5 m a B = přibližně 3,0 m.
07
Systém pracuje, pokud vozidlo jede rychlostí
vyšší než 10 km/h.
Když kamera (1) detekuje vozidlo v mrtvém
úhlu, rozsvítí se trvale kontrolka (2), viz obrázek (str. 234).
Pokud dojde k poruše systému, BLIS toto
sdělí řidiči prostřednictvím zprávy. Pokud jsou
například kamery zakryté, začne blikat kon-
236
Široký přívěs připojený k vozidlu může
zakrýt ostatní vozidla v sousedních pruzích. Může se zdát, že systém BLIS nedokáže detekovat vozidlo v zastíněné oblasti.
Denní světlo a tma
Při denním světle systém reaguje na obrys
okolních vozidel. Systém je navržen tak, aby
detekoval motorová vozidla, například osobní
vozidla, nákladní vozidla, autobusy a motocykly.
Za tmy systém reaguje na světlomety okolních vozidel. Pokud okolní vozidla nesvítí,
systém vozidla nedetekuje. To například znamená, že systém nereaguje na přívěsy bez
světlometů, které jsou taženy za osobním
nebo nákladním vozidlem.
VAROVÁNÍ
Systém nereaguje na cyklisty ani mopedy.
Kamery BLIS mají podobná omezení jako
lidské oko, tj. „vidí“ hůř například v hustém
sněžení, proti prudkému světlu nebo
v mlze.
Omezení
V některých situacích se může kontrolka BLIS
rozsvítit, i když žádné jiné vozidlo není
v mrtvém úhlu.
POZNÁMKA
Pokud se kontrolka BLIS příležitostně rozsvítí, i když se v mrtvém úhlu nenachází
žádný vůz, neznamená to, že v systému
došlo k poruše.
Pokud došlo k poruše v systému BLIS, na
displeji se zobrazí Syst.mrtv.úhlu
Doporucen servis.
Následující obrázky ukazují příklady situací,
kdy se může kontrolka BLIS rozsvítit, i když
žádné jiné vozidlo není v mrtvém úhlu.
07 Podpora řidiče
DŮLEŽITÉ
Oprava komponentů systému BLIS musí
být prováděna pouze v odborné dílně doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
Související informace
Odraz od lesklého mokrého povrchu vozovky.
Vlastní stín na velké lesklé hladké ploše, např.
protihluková bariéra nebo betonová vozovka.
BLIS - symboly a zprávy
V situacích, kdy funkce BLIS (str. 234) nefunguje nebo je přerušována, se na sdružené
přístrojové desce může zobrazit symbol a text
s vysvětlením. Postupujte podle pokynů.
Příklady zpráv:
•
BLIS* (informační systém mrtvého úhlu)
(str. 234)
Zpráva
Popis
•
BLIS - symboly a zprávy (str. 237)
Syst.mrtv.úhlu
ZAP
Systém BLIS je aktivován.
BLIS Nutný
servis
Systém mrtvého úhlu
je vypojen - kontaktujte dílnu.
BLIS Zablokovaná kamera
Kamera systému BLIS
je zablokována nečistotou, sněhem nebo
ledem - vyčistěte
čočky.
07
Nízko stojící slunce svítící přímo do kamery.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
237
07 Podpora řidiče
||
Zpráva
Popis
BLIS Omezená
funkce
Omezená funkce
přenosu dat mezi
kamerou systému
BLIS a elektrickým
systémem vozidla.
Kamera se opět sama
nastaví, jakmile se
přenos dat mezi
kamerou systému
BLIS a elektrickým
systémem ve vozidle
normalizuje.
Syst.mrtv.úhlu
VYP
Systém BLIS je deaktivován.
Nastavitelná síla řízení*
Síla vyvíjená při řízení se zvyšuje se zvyšující
se rychlostí vozu, aby měl řidič větší citlivost.
Řízení na dálnicích je tužší a bezprostřednější.
Řízení je lehké a nevyžaduje při parkování
a nízké rychlosti žádné zvláštní úsilí.
Síla vyvíjená při řízení může být nastavena ve
třech úrovních. Řidič si tak může zvolit úroveň, která mu z hlediska vnímání vozovky
nebo citlivosti řízení vyhovuje nejvíce. Nastavení se provádí v systému nabídky MY CAR.
Popis systému nabídky - viz MY CAR (str.
103).
Toto nastavení nemůže být zpřístupněno,
když vůz jede.
POZNÁMKA
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
V některých situacích může být posilovač
řízení příliš horký a musí se dočasně chladit - během této doby bude posilovač
řízení fungovat s omezenou účinnosti
a může mít pocit, že k otáčení volantu
musíte vyvinout větší sílu.
Související informace
•
BLIS* (informační systém mrtvého úhlu)
(str. 234)
Současně s dočasným snížením účinnosti
posilovače řízení se na sdružené přístrojové desce zobrazí zpráva.
07
Související informace
•
238
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
MY CAR (str. 103)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
08 Startování a jízda
Alcolock*
Alcolock1
Systém
má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu. Před nastartováním motoru se řidič
musí podrobit dechové zkoušce, při které se
zjistí, zda není pod vlivem alkoholu. Zařízení
Alcolock je kalibrováno v souladu s limitem
platným v každé zemi pro povolené množství
alkoholu.
Alcolock* - funkce a použití
Funkce
Kontrolka
(4)
Stav baterie
Zelená, bliká
Nabíjí se
Zelená
Plně nabitá
Žlutá
Γástečně vybitá
Γervená
Vybito - vložte nabíječku
do držáku nebo připojte
napájecí kabel ze schránky
v palubní desce.
VAROVÁNÍ
Alcolock představuje pouhou pomůcku
a nezbavuje řidiče odpovědnosti. Je to
vždy řidič, kdo je odpovědný za to, aby byl
střízlivý a jezdil s vozem bezpečně.
POZNÁMKA
Alcolock uložte vždy do držáku. Akumulátor ve voze bude zcela nabitý a Alcolock
se aktivuje, jakmile vůz otevřete.
Nátrubek pro dechovou zkoušku.
Související informace
•
•
•
•
•
Alcolock* - funkce a použití (str. 240)
Spínač.
Alcolock* - nezapomeňte (str. 242)
Tlačítko pro přenos.
Alcolock* - uložení (str. 241)
Kontrolka stavu akumulátoru.
Alcolock* - před nastartováním motoru
(str. 241)
Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
Alcolock* - symboly a textové zprávy (str.
243)
Kontrolka označuje připravenost
k dechové zkoušce.
Ovládání - batérie
Kontrolka Alcolock (4) indikuje stav akumulátoru:
08
1
240
Nazývá se rovněž Alcoguard.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
•
•
•
Alcolock* (str. 240)
Alcolock* - uložení (str. 241)
Alcolock* - nezapomeňte (str. 242)
Alcolock* - před nastartováním motoru
(str. 241)
Alcolock* - symboly a textové zprávy (str.
243)
08 Startování a jízda
Alcolock* - uložení
Alcolock uložte vždy do držáku. Ruční jednotka alcolock se uvolní tak, že ji lehce zatlačíte do držáku a uvolníte - vyskočí ven
a můžete ji z držáku vytáhnout.
Alcolock* - před nastartováním
motoru
Výsledek dechové zkoušky
Alcolock se aktivuje automaticky, jakmile vůz
otevřete.
Kontrolka (5)
+ text na displeji
Popis
1. Pokud kontrolka (6) svítí zeleně, Alcolock
je připraven k použití.
Zelená kontrolka
+ Alcoguard
Vyhovující test
Motor lze nastartovat nebyl naměřen žádný
alkohol.
Žlutá kontrolka
+ Alcoguard
Vyhovující test
Motor lze nastartovat naměřený obsah alkoholu je vyšší než
0,1 promile, ale nižší
než platná mezní hodnota A.
Γervená kontrolka + Nevyhovuj. test
Čekejte
1 minutu
Motor nelze nastartovat - naměřený obsah
alkoholu je vyšší než
platná mezní hodnotaA.
2. Vytáhněte Alcolock z držáku. Je-li Alcolock mimo vozidlo a vozidlo je odemknuté, musí se Alcolock nejdříve aktivovat
pomocí spínače (2).
3. Vytáhněte nátrubek (1), zhluboka se
nadechněte a rovnoměrně vydechujte po
dobu cca. 5 sekund, dokud neuslyšíte
"cvaknutí". Výsledkem bude jedna
z možností uvedených v tabulce Výsledek dechové zkoušky.
Uložení příruční jednotky a dobíjecí stanice.
•
Příruční jednotku vraťte do držáku tak, že
na ní tlačíte, dokud nezacvakne.
•
Uložte příruční jednotku do držáku - takto
bude optimálně chráněna a baterie budou
plně nabity.
Související informace
•
•
•
•
•
Alcolock* - funkce a použití (str. 240)
4. Pokud se tato zpráva neobjeví, mohlo se
stát, že přenos do vozu nebyl úspěšný.
V tomto případě stiskněte tlačítko (3)
a přenos spusťte ručně.
5. Sklopte trysku a vložte Alcolock zpátky
do držáku.
A
POZNÁMKA
6. Po dechové zkoušce nastartujte do
5 minut motor - jinak budete muset
zkoušku opakovat.
Po dokončení jízdy lze motor nastartovat
do 30 minut, aniž by se znovu musela provádět zkouška dechu.
Alcolock* - před nastartováním motoru
(str. 241)
Alcolock* (str. 240)
Alcolock* - nezapomeňte (str. 242)
Alcolock* - symboly a textové zprávy (str.
243)
Mezní hodnoty se pro jednotlivé země liší. Zjistěte si, jaké
hodnoty platí ve vaší zemi. Viz také Alcolock* (str. 240).
Související informace
•
•
Alcolock* - funkce a použití (str. 240)
08
Alcolock* - uložení (str. 241)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
241
08 Startování a jízda
•
•
Alcolock* (str. 240)
Alcolock* - nezapomeňte
Alcolock* - symboly a textové zprávy (str.
243)
Aby zařízení fungovalo správně a výsledky
byly co nejpřesnější:
každém nastartování motoru - trvale bude
možno tuto zprávu vymazat až při opětovné
kalibrací v servisu2.
•
Cca. 5 minut před dechovou zkouškou
nejezte a nepijte.
Chladné nebo horké počasí
•
Neostřikujte zbytečně čelní sklo - alkohol
v kapalině do ostřikovačů může způsobit,
že se naměří nesprávná hodnota.
Aby se v případě výměny řidiče provedla
nová dechová zkouška, stiskněte přibližně na
3 sekundy současně spínač (2) a tlačítko
Send (3). Nyní vůz přejde do režimu, kdy je
startování zablokováno, a před nastartováním
motoru musí být úspěšně provedena nová
dechová zkouška.
Kalibrace a servis
Alcolock se musí kontrolovat a kalibrovat
v servisu2 každých 12 měsíců.
30 dní před tím, než je třeba provést kalibraci,
se na sdružené přístrojové desce objeví
zpráva Alcoguard Doporuč. kalibr.. Pokud
kalibrace nebude provedena do těchto 30
dní, běžné startování motoru se zablokuje v tomto případě bude možné vůz startovat
pouze pomocí funkce Bypass, kapitola "Nouzová situace".
Tuto zprávu lze vymazat stisknutím tlačítka
Send (3). Jinak zpráva zhasne automaticky po
cca. 2 minutách, ale bude se objevovat po
08
2
242
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Γím je chladněji, tím déle trvá, než bude
zařízení Alcolock připraveno k použití.
Teplota (ºC)
Maximální doba
ohřevu (sekundy)
+10 až +85
10
-5 až +10
60
-40 až -5
180
Při teplotách pod –20 ºC nebo nad +60 ºC
odebírá Alcolock více proudu. Na sdružené
přístrojové desce se objeví Alcoguard vložte
napájecí kabel. V tomto případě připojte
napájecí kabel od schránky v palubní desce
a počkejte, než kontrolka (6) začne svítit
zeleně.
V extrémně chladném počasí můžete dobu
ohřevu zkrátit tím, že Alcolock vezmete
dovnitř.
Nouzová situace
V případě nouzové situace a v případě, kdy
Alcolock nefunguje, lze Alcolock pomocí
08 Startování a jízda
a potom Alcoguard Vypojení povol..
Nyní lze motor nastartovat.
funkce Bypass obejít a umožnit tak řízení
vozidla.
POZNÁMKA
Každá aktivace funkce Bypass se zaznamenává a ukládá do paměti, viz Zaznamenávání údajů (str. 15).
Tuto funkci lze aktivovat několikrát. Chybovou
zprávu, která je zobrazena během jízdy, lze
vymazat pouze v servisu2.
Aktivace funkce Emergency
•
Po aktivování funkce Bypass se na sdružené
přístrojové desce zobrazí Alcoguard
Vypojení povol. - tato indikace bude svítit po
celou dobu jízdy. Lze ji vymazat pouze
v servisu2.
Funkci Bypass můžete otestovat, aniž by se
do protokolu zapsala chybová zpráva.
V tomto případě proveďte všechny uvedené
kroky, ale nestartujte vůz. Chybová zpráva se
vymaže, jakmile vozidlo uzamknete.
Je-li zařízení Alcolock nainstalováno, lze jako
možnost "obtoku" zvolit funkci Bypass nebo
Emergency. Toto nastavení lze následně změnit v servisu2.
Aktivace funkce Bypass
•
2
Současně stiskněte a podržte tlačítko OK
na levém pákovém přepínači a tlačítko
výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na sdružené
přístrojové desce se nejdříve objeví
Vypojení aktiv. Čekejte 1 minutu
Současně stiskněte a podržte tlačítko OK
na levém pákovém přepínači a tlačítko
výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na sdružené
přístrojové desce se nejdříve objeví
Alcoguard Vypojení povol. a potom lze
motor nastartovat.
Alcolock* - symboly a textové zprávy
Kromě již popsané zprávy, která souvisí s tím,
jak Alcolock funguje před nastartováním
motoru (str. 241), se na displeji sdružené
přístrojové desky může zobrazit rovněž následující zpráva:
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard Lze
zkusit znovu
Motor byl vypnutý
méně než 30 minut motor lze nastartovat,
aniž by se musela provádět nová dechová
zkouška.
Alcoguard
Doporučen
servis
Kontaktujte servisA.
Alcoguard Není
signál
Přenos není funkční odešlete data ručně
pomocí tlačítka (3)
nebo proveďte dechovou zkoušku znovu.
Alcoguard
Neplatný test
Zkouška nebyla
úspěšná - proveďte
dechovou zkoušku
znovu.
Tuto funkci lze použít jednou. Poté se
v servisu musí provést resetace2.
Související informace
•
•
•
•
•
Alcolock* - funkce a použití (str. 240)
Alcolock* - uložení (str. 241)
Alcolock* - před nastartováním motoru
(str. 241)
Alcolock* (str. 240)
Alcolock* - symboly a textové zprávy (str.
243)
08
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
243
08 Startování a jízda
||
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard
Delší výdech
Výdech byl příliš krátký
- vydechujte delší
dobu.
Alcoguard
Jemnější
výdech
Výdech byl příliš intenzivní - vydechujte méně
intenzivně.
Alcoguard Silnější výdech
Výdech byl příliš slabý vydechujte intenzivněji.
Alcoguard
čekat
Předehřev
Ohřev nebyl dokončen
- počkejte, než se
zobrazí Alcoguard
Výdech 5 sekund.
A
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
•
Alcolock* - funkce a použití (str. 240)
Alcolock* - nezapomeňte (str. 242)
Alcolock* - uložení (str. 241)
Alcolock* (str. 240)
Startování motoru
Motor se startuje a vypíná pomocí dálkového
ovladače a tlačítka START/STOP ENGINE.
Zážehové a vznětové motory
2. Držte spojkový pedál plně sešlápnutý3. (U
vozidel s automatickou převodovkou sešlápněte brzdový pedál.)
3. Stiskněte a následně uvolněte tlačítko
START/STOP ENGINE.
POZNÁMKA
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem s klíčem a tlačítko START/STOP
ENGINE.
DŮLEŽITÉ
Nezasunujte do spínače dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač
držte za konec s odnímatelnou čepelí klíče,
viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 156).
08
3
244
Za jízdy k nastartování motoru stačí stisknout tlačítko START/STOP ENGINE.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
1. Vložte dálkový ovladač do spínací skříňky
a zatlačte jej do koncové polohy. Upozorňujeme, že pokud do výbavy vozu patří
Alcolock*, musí být před nastartováním
motoru provedena dechová zkouška
s vyhovujícími výsledky. Další informace
o funkci Alcolock, viz Alcolock* (str. 240).
U vozů s dieselmotory může chvíli trvat,
než lze motor nastartovat - mezitím se na
displeji objeví Motor Předehřev.
Je-li motor nastartován, motor spouštěče
běží, dokud nenastartuje motor nebo dokud
se neaktivuje ochrana před přehřátím.
DŮLEŽITÉ
Pokud motor nenastartuje po 3 pokusech,
počkejte 3 minuty a zkuste to znovu.
Pokud počkáte, než se baterie regeneruje,
zvýší se startovací schopnost baterie.
08 Startování a jízda
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač z vozu
během jízdy nebo když je vůz odtahován.
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač s klíčem ze zapalování po nastartování motoru
nebo při odtahování vozidla.
VAROVÁNÍ
Když opouštíte vozidlo, vždy vytáhněte
dálkový ovladač ze spínací skříňky a zkontrolujte, zda je nastavena poloha pro klíč 0.
To platí především v případě, pokud ve
voze zůstávají děti. Informace o funkci - viz
Polohy klíče (str. 66).
POZNÁMKA
Související informace
•
Vypnutí motoru (str. 245)
Vypnutí motoru
Motor se vypíná pomocí tlačítka START/
STOP ENGINE.
Zastavení motoru:
•
Stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE
- motor se zastaví.
Pokud volicí páka není v poloze P nebo
pokud se vozidlo pohybuje:
•
Stiskněte dvakrát tlačítko START/STOP
ENGINE nebo podržte tlačítko stisknuté,
dokud se motor nezastaví.
Související informace
•
Polohy klíče (str. 66)
U některých druhů motorů mohou být při
startování studeného motoru volnoběžné
otáčky výrazně vyšší než běžné otáčky.
Smyslem je, aby systém emisí dosáhl co
nejdříve běžnou provozní teplotu, při které
jsou emise výfukových plynů minimální,
což přispívá k ochraně životního prostředí.
Keyless drive*
Pro nastartování motoru proveďte kroky 2-3
u varianty bez klíče (str. 159).
POZNÁMKA
Aby motor nastartoval, musí se v prostoru
pro cestující nebo v zavazadlovém prostoru nacházet jeden z dálkových ovladačů
s klíčem s funkcí Keyless drive.
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
245
08 Startování a jízda
Zámek řízení
Dálkové startování (ERS)*
Např. při neoprávněném převzetí vozidla
zkomplikuje zámek řízení jízdu s vozidlem.
Pomocí dálkového startování (ERS – Engine
Remote Start) lze motor vozidla nastartovat
dálkově dálkovým ovládáním s klíčem nebo
pomocí klíče PCC. Takto lze prostor pro
cestující ještě před odjezdem zahřát resp.
ochladit.
Funkce
•
•
Pokud se dálkový ovladač nachází ve spínací skříňce 4 a stiskne se tlačítko
START/STOP ENGINE, zámek řízení se
odemkne.
Zámek řízení se zamkne, jestliže je motor
vypnutý a dveře řidiče jsou otevřené.
Při odemykání nebo zamykání zámku řízení
lze zaslechnout mechanický zvuk.
Související informace
•
•
•
Startování motoru (str. 244)
Polohy klíče (str. 66)
Volant (str. 74)
Motor nastartovaný pomocí systému ERS se
aktivuje maximálně na 15 minut. Potom se
vypne. Po dvou aktivacích systému ERS se
motor musí nastartovat normálním způsobem
a až potom lze systém ERS použít znovu.
Volitelná funkce ERS je dostupná ve většině
vozidel s automatickou převodovkou.
Na životnost baterie v dálkovém ovladači
s klíčem má vliv funkce ERS. Pokud
budete ERS používat často, baterii musíte
měnit jednou ročně, viz Dálkový
ovladač/PCC - výměna baterie (str. 158).
POZNÁMKA
Dodržujte místní a národní předpisy
a požadavky týkající se volnoběhu.
4
246
U vozů s funkcí Keyless se dálkový ovladač musí nacházet uvnitř vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
•
Klimatizace a audiosystém se spouštějí se
stejným nastavením, jaké se používalo při
zaparkování vozidla.
POZNÁMKA
08
VAROVÁNÍ
Při dálkovém startování motoru musí být
splněny následující podmínky:
Vozidlo musí být pod dohledem.
Ve vozidle nesmí být žádní lidé
a zvířata.
Vozidlo nesmí být zaparkováno
v uzavřeném prostoru bez odvětrávání
- výfukové plyny mohou být velmi škodlivé pro zdraví osob a zvířat.
Související informace
•
Dálkové startování (ERS) - ovládání (str.
247)
•
Dálkové startování (ERS) - symboly a hlášení (str. 248)
08 Startování a jízda
Dálkové startování (ERS) - ovládání
1. Krátce stiskněte tlačítko (2) na klíči.
Aktivní funkce
2. Okamžitě potom dlouze - minimálně na
2 sekundy - stiskněte tlačítko (3).
U dálkově nastartovaného motoru se aktivují
následující funkce:
Pokud jsou splněny podmínky aktivace
systému ERS, stane se následující:
•
•
•
1. Směrová světla rychle několikrát zablikají.
2. Motor nastartuje.
3. Směrová světla se rozsvítí nepřerušovaným svitem na 3 sekundy, čímž potvrdí,
že motor byl nastartován.
POZNÁMKA
Tlačítka klíče pro dálkové startování.
Odemykání
Po dálkovém nastartování je vozidlo nadále odemknuté a detektor pohybu* je
deaktivován.
Zamykání
Doprovodné osvětlení při příchodu
Odemykání, zadní výklopné dveře
Informace5
Dálkové startování motoru
Abyste mohli dálkově nastartovat motor,
vozidlo musí být zamknuté.
Postupujte následovně:
5
6
7
S klíčem PCC6
Kontrolka přibližovacích světel7
bliká několik sekund po stisknutí tlačítka. Jakmile jsou splněna všechna
kritéria aktivace systému ERS, tato
kontrolka se rozsvítí nepřerušovaným svitem.
To však neznamená, že systém ERS systém
nastartoval.
Chcete-li zkontrolovat, zda systém ERS
motor nastartoval, stiskněte tlačítko (5) pokud motor nastartuje, rozsvítí se kontrolka
na tlačítku (2) a (3).
Systém větrání
Audio/video systém
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Deaktivované funkce
U dálkově nastartovaného motoru se deaktivují následující funkce:
•
•
•
•
Světlomety
Obrysová světla
Osvětlení registrační značky
Stěrače čelního okna.
Došlo k přerušení ERS
Při následujících situacích dojde k vypnutí
motoru nastartovaného pomocí systému
ERS:
•
Stiskne se tlačítko (1), (2) nebo (4) na dálkovém ovladači s klíčem
•
•
•
•
Vozidlo se odemkne
Dveře se otevřou
Sešlápne se plynový nebo brzdový pedál
Volicí páka se vysune z polohy P
08
Pouze u klíče PCC, viz PCC* - speciální funkce (str. 154).
Další informace o klíči PCC, viz PCC* - speciální funkce (str. 154).
Další informace o přibližovacích světlech, viz Dálkový ovladač - funkce (str. 152) a Doprovodné osvětlení při příchodu (str. 86).
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
247
08 Startování a jízda
||
•
•
V palivové nádrži zbývá cca. 10 litrů
Uplynulo 15 minut od aktivace systému
ERS.
Jakmile se vypne motor, který byl nastartován
systémem ERS, všechna směrová světla se
rozsvítí nepřerušovaným svitem po dobu
3 sekund.
Související informace
•
•
Dálkové startování (ERS)* (str. 246)
Dálkové startování (ERS) - symboly a hlášení (str. 248)
Dálkové startování (ERS) - symboly
a hlášení
V situacích, kdy funkce ERS není k dispozici
nebo je přerušována, se na přístrojové desce
zobrazí symbol a text s vysvětlením.
248
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Popis
Dálk.strt.nefung
vybitá baterie
ERS není k dispozici kvůli vybité
baterii. Dobijte akumulátor nastartováním motoru.
Dálk.strt.nefung
zahř.motoru
ERS není k dispozici, protože se
nastavila varovná
zpráva motoru.
Kontaktujte servisA.
Dálk.strt.nefung
chlad.kapal.mot.
ERS není k dispozici, protože se
nastavila chybová
zpráva chladicího
systému, viz Chladicí kapalina - hladina (str. 328).
Funkce ERS není k dispozici
Zpráva
Popis
Dálk.strt.nefung
Max. 2 starty
ERS není k dispozici, protože jsou
povoleny maximálně 2 aktivace
ERS po sobě.
Dálk.strt.nefung
málo paliva
ERS není k dispozici, protože je
v nádrži příliš málo
paliva.
Dálk.strt.nefung
není převod P
ERS není k dispozici, protože volicí
páka není v poloze
P.
Dálk.strt.nefung
otevř.dveře
Dálk.strt.nefung
řidič ve voze
ERS není k dispozici, protože někdo
zůstal v prostoru
pro cestující.
ERS není k dispozici, protože dveře/
zadní výklopná záď
nejsou zavřené.
Dálk.strt.nefung
vůz není zamkn
ERS není k dispozici - dveře nejsou
zamknuté.
A
08
Zpráva
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
08 Startování a jízda
Přerušení funkce ERS
A
Zpráva
Popis
Dálk.start.vyp
málo paliva
Funkce ERS byla
přerušena, protože
je v nádrži příliš
málo paliva.
Dálk.start.vyp není
převod P
Funkce ERS byla
přerušena, protože
volicí páka není
v poloze P.
Dálk.start.vyp řidič
ve voze
Funkce ERS byla
přerušena, protože
někdo zůstal
v prostoru pro
cestující.
Dálk.start.vyp
zahř.motoru
Funkce ERS byla
přerušena, protože
se nastavila chybová zpráva
motoru. Kontaktujte
servisA.
Dálk.start.vyp
vybitá baterie
Funkce ERS byla
přerušena, protože
se vybila baterie.
Dálk.start.vyp
chlad.kapal.mot.
Funkce ERS byla
přerušena z důvodu
chybového hlášení
chladicí soustavy.
Související informace
•
•
Dálkové startování (ERS)* (str. 246)
Dálkové startování (ERS) - ovládání (str.
247)
Startování motoru – Flexifuel
Motory Flex-fuel mohou spalovat 95oktanové
bezolovnaté palivo a bioethanol E85. Tento
motor se startuje stejně jako motor spalující
benzín.
Ohřívač bloku motoru*
Elektrický konektor ohřívače bloku motoru.
Vozidla určená pro E85 jsou vybavena elektrickým ohřívačem bloku motoru. Startování
a jízda s předehřátým motorem znamená
výrazné snížení emisí a spotřeby paliva.
Z tohoto důvodu byste měli používat ohřívač
bloku motoru během zimních měsíců.
•
Při okolních teplotách mezi
+5 °C a -10 °C by se měl elektrický
ohřívač bloku motoru aktivovat nejméně
na 1 hodinu.
•
Při okolních teplotách mezi
-10 °C a -20 °C by se měl elektrický
08
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
249
08 Startování a jízda
||
•
ohřívač bloku motoru aktivovat nejméně
na 2 hodiny.
•
Proveďte další pokusy nastartovat
pomocí tlačítka START/STOP ENGINE.
Při okolních teplotách nižších než -20 °C
by se měl elektrický ohřívač bloku motoru
aktivovat nejméně na 3 hodiny.
•
Zkontrolujte, zda je aktivován ohřívač
bloku motoru a je-li třeba, aktivujte jej na
výše uvedenou dobu.
VAROVÁNÍ
Elektrické vyhřívání bloku motoru je napájeno vysokým napětím. Zjišťování závad
a opravy elektrického vyhřívání bloku
motoru a jeho elektrických součástí musí
provádět odborná dílna - doporučujeme
využít služeb autorizovaného servisu
Volvo.
POZNÁMKA
Důležité informace k manipulaci s rezervním palivem:
•
Pokud je palivová nádrž prázdná,
motor zhasne a je extrémně chladno,
může se stát, že pomocí bioetanolu
E85 z kanystru bude problém motor
nastartovat. Aby k tomu nedošlo, musí
se do kanystru na rezervní palivo
načerpat 95oktanový benzín.
Další informace o palivu bioethanol E85 pro
Flexifuel, viz Palivo - bioethanol E85 (str.
285).
08
V případě problémů se startováním
Pokud motor nenastartuje na první pokus,
postupujte následovně:
250
DŮLEŽITÉ
Pokud motor nenastartuje ani po opakovaných pokusech, doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Přizpůsobení se palivu
Motory Flexifuel mohou jezdit na 95oktanový
bezolovnatý benzin i na bioethanol E85. Obě
paliva se plní do společné palivové nádrže,
takže jsou možné jakékoli variace poměru
smíchání těchto dvou paliv.
Pokud je palivová nádrž naplněna benzínem
poté, co vozidlo bylo provozováno na bioetanol E85 (nebo naopak), motor může určitou
dobu běžet poněkud nerovnoměrně. Z tohoto
důvodu je důležité nechat motor přizpůsobit
se (adaptovat) na novou směs paliva.
Přizpůsobení se děje automaticky po krátkou
dobu během jízdy rovnoměrnou rychlostí.
DŮLEŽITÉ
Po změně palivové směsi v nádrži se musí
jet rovnoměrnou rychlostí cca. 15 minut.
Během této doby dojde k přizpůsobení
systému.
Pokud došlo k vybití nebo odpojení akumulátoru, potom je nutná poněkud delší doba jízdy
pro adaptaci, protože paměť elektroniky byla
vynulována.
Související informace
•
•
Startování s pomocnou batérií (str. 251)
Startování motoru (str. 244)
08 Startování a jízda
Startování s pomocnou batérií
Pokud je baterie spouštěče (str. 341) vybitá,
lze motor vozu nastartovat proudem z jiné
baterie.
4. Připojte jednu svorku červeného kabelu
na kladný pól pomocného akumulátoru
(1).
11. Nastartujte motor ve voze s vybitou baterií.
DŮLEŽITÉ
DŮLEŽITÉ
Opatrně připojte startovací kabel, abyste
předešli zkratu s jinými komponentami
v motorovém prostoru.
5. Otevřete svorky na předním krytu akumulátoru ve svém voze a kryt sejměte, viz
Baterie spouštěče - výměna (str. 343).
6. Připojte druhou svorku červeného kabelu
na kladný pól vozu (2).
V průběhu startování se nedotýkejte svorek. Hrozí nebezpečí jiskření.
12. Odpojte propojovací kabely v opačném
pořadí - nejdříve černý a potom červený.
> Ujistěte se, že se žádná ze svorek černého kabelu nedostane do kontaktu
s kladným pólem akumulátoru nebo
svorkou červeného kabelu!
VAROVÁNÍ
7. Připojte jednu svorku černého kabelu na
záporný pól pomocného akumulátoru (3).
Aby se předešlo zkratu nebo jinému poškození, jsou při startování vozu s asistentem při
rozjezdu doporučeny následující kroky:
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do
polohy klíče 0 (str. 66).
2. Pomocná batérie musí mít napětí 12 V.
3. Je-li pomocný akumulátor nainstalován
v jiném voze, vypněte motor vozidla
s pomocným akumulátorem a zkontrolujte, zda se tyto dva vozy navzájem
nedotýkají.
8. Druhou svorku černého propojovacího
kabelu připojte k zemnícímu bodu, např.
pravé uchycení motoru nahoře, hlava
vnějšího šroubu (4).
9. Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek,
aby při startování nedocházelo k jiskření.
10. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem. Nechte jej běžet několik minut
v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách cca. 1500 ot./min.
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí
kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte
velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Související informace
•
08
Startování motoru (str. 244)
251
08 Startování a jízda
Převodovky
manuální převodovka
Blokování zpátečky
Existují dva hlavní druhy převodovky. Mechanická převodovka a automatická převodovka.
Převodovka má za úkol měnit převodový
poměr v závislosti na požadované rychlosti
a výkonu.
Blokování zpátečky brání nechtěnému
zařazení zpátečky během normální jízdy
dopředu.
•
•
Mechanická převodovka (str. 252)
Automatická převodovka - Geartronic (str.
253) a Powershift (str. 257)
DŮLEŽITÉ
•
Držte se schématu řazení na řadicí páce:
před zařazením R zařaďte nejdříve neutrál
N.
•
Zpětný chod řaďte pouze v případě, že
vozidlo stojí.
Aby nedošlo k poškození komponentů
hnacího systému, musí se zkontrolovat
provozní teplota převodovky. Pokud hrozí
nebezpečí přehřátí, na sdružené přístrojové desce se rozsvítí výstražný symbol
a zobrazí se textová zpráva. Postupujte
podle doporučení v textové zprávě.
Související informace
•
Automatická převodovka -- Geartronic*
(str. 253)
POZNÁMKA
Řazení 6stupňové převodovky - provedení
nahoře (viz předchozí vyobrazení) nejdříve zatlačte řadicí páku dolů do
polohy N a zařaďte tak zpětný chod.
Schéma řazení u šestistupňové převodovky.
Šestistupňová převodovka je k dispozici ve
dvou provedeních, které se liší polohou zpětného chodu. Prohlédněte si schéma řazení na
řadicí páce.
•
Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
•
Když neřadíte, nenechávejte nohu na
pedálu spojky.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - zařazení převodového
stupně nestačí k přidržení vozidla v každé
situaci.
08
252
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
Převodovky (str. 252)
Převodová kapalina - kvalita a objem (str.
381)
08 Startování a jízda
Indikátor řazení převodových stupňů*
Indikátor řazení převodových stupňů informuje
řidiče o tom, kdy je vhodné zařadit další vyšší
nebo nižší převodový stupeň. V souvislosti
s ekologickou jízdou je nezbytné jezdit na
správný převodový stupeň a přeřazovat ve
správný čas.
Mechanická převodovka
Indikátor řazení převodových
stupňů pro manuální převodovku. Vždy svítí pouze
jedno označení - během
běžné jízdy svítí uprostřed.
Indikátor je k dispozici jako pomůcka pro
určité varianty – GSI (Gear Shift Indicator) –
která upozorňuje řidiče, kdy je vhodné zařadit
vyšší nebo nižší převodový stupeň, aby byla
co nejnižší spotřeba paliva. S ohledem např.
na parametry jízdy a jízdu bez vibrací může
být však vhodné přeřadit při vyšších otáčkách
motoru. Γíslo v rámečku označuje aktuální
převodový stupeň.
Automatická převodovka -Geartronic*
K dispozici jsou dva režimy řazení Geartronic:
automaticky a manuální.
Na sdružené přístrojové
desce "Analogue" se
uprostřed přístroje zobrazí
poloha převodového stupně
a šipky.
Je-li doporučeno zařadit
vyšší nebo nižší převodový stupeň, vyšší stupeň je označen + a nižší stupeň je označen -.
Na obrázku je označení červené.
Automatická převodovka
08
Sdružená přístrojová deska "Digital" s indikátorem řazení převodových stupňů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
253
08 Startování a jízda
||
•
Abyste mohli volicí páku vyřadit z polohy
P, brzdový pedál musíte nejdříve pevně
sešlápnout.
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka. S ohledem na bezpečnost zatáhněte parkovací brzdu (str. 274).
POZNÁMKA
Aby bylo možné vozidlo uzamknout a aktivovat alarm, musí být volicí páka v poloze
P.
D: polohy automatického řazení. +/–: polohy
manuálního řazení. S8: sportovní režim*.
Sdružená přístrojová deska (str. 55) informuje
o poloze voliče převodových stupňů následovně: P, R, N, D, J*, 1, 2, 3 apod.
Polohy páky voliče
Polohy automatického řazení
se zobrazují vpravo na sdružené přístrojové desce. (Vždy
se zobrazí pouze jedna indikace, a to s polohou momentálně zařazeného voliče
převodů.)
V aktivní poloze svítí kontrolka "S" označující
"sportovní režim" ORANŽOVĚ.
Parkovací poloha - P
08
Pokud vůz startujete nebo parkujete, zvolte
polohu P.
8
254
DŮLEŽITÉ
Při řazení polohy P musí vozidlo stát.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - poloha P u automatické
převodovky nestačí k přidržení vozidla
v každé situaci.
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí vyšší a nižší převodové stupně
v závislosti na úrovni akcelerace a rychlosti.
Při přesunutí páky voliče do polohy D
z polohy R musí vůz stát.
Geartronic – polohy páky voliče při
manuálním řazení (+S-)
Řidič může také řadit převodové stupně
manuálně prostřednictvím automatické
převodovky Geartronic. Motor vozu brzdí,
když je pedál plynu uvolněn.
Do požadované polohy se
u manuálního řazení dostanete
přesunutím páky z polohy D do koncové polohy u "+/-". Kontrolka "+/-"
na sdružené přístrojové desce změní barvu
z BÍLΔ na ORANŽOVOU a v rámečku se
zobrazí číslice 1, 2, 3 atd., což odpovídá
právě zvolenému převodovému stupni.
•
Poloha zpátečky - R
Při volbě polohy R musí vůz stát.
Poloha neutrálu - N
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Zabrzďte parkovací
brzdu, když vůz stojí s pákou voliče v poloze
N.
U vozidla V60 Plug-in Hybrid není "sportovní režim" k dispozici - je zde pouze "+ a "-".
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Jízdní poloha - D
Pro zařazení vyššího převodového stupně
posuňte páku dopředu směrem ke znaménku "+" (plus). Páku uvolněte - vrátí se
do klidové polohy + a –.
nebo
•
Pro zařazení nižšího převodového stupně
posuňte páku dozadu směrem ke znaménku "–" (minus) a uvolněte ji.
Režim manuálního řazení "+S–" můžete zvolit
kdykoliv během jízdy.
08 Startování a jízda
Převodovka Geartronic automaticky zařadí
nižší rychlostní stupeň, pokud řidič nechá
klesnout rychlost na vhodnou hodnotu pro
zařazení příslušného rychlostního stupně. Tím
se předejde škubání a zhasnutí motoru.
POZNÁMKA
Automatická deaktivace
Pokud se pádla na volantu nepoužívají, po
krátké době se deaktivují. To poznáte
podle toho, že se indikace na sdružené
přístrojové desce změní z momentálně
zařazeného převodového stupně zpátky na
"D".
Pro návrat do automatického jízdního režimu:
•
Přesuňte páku do koncové polohy D.
Výjimkou je brzdění motorem - v tomto
případě jsou pádla aktivována po celou
dobu, kdy se brzdí.
POZNÁMKA
Pokud má převodovka sportovní program,
je možné řadit volicí pákou manuálně
pouze v poloze "+S–" posunutím páky
dopředu nebo dozadu. Indikace na sdružené přístrojové desce se změní z S na
zobrazení zařazených převodových stupňů
123 atd.
Pádla*
Manuální řazení pomocí volicí páky doplňuje
ovládání na volantu, tzv. "pádla".
Abyste mohli řadit pomocí pádel, musíte je
nejdříve aktivovat. Přitom se jedno z pádel
musí přitáhnout k volantu - na sdružené
přístrojové desce se indikace změní z "D" na
číslo odpovídající momentálně zařazenému
převodovému stupni.
Obě "pádla" na volantu.
"-": Zvolí se další nižší převodový stupeň.
"+": Zvolí se další vyšší převodový stupeň.
Pokud jsou otáčky motoru v přípustném rozsahu, ke změně převodového stupně dojde
při každém potáhnutí pádla.
Po každé změně převodového stupně se na
sdružené přístrojové desce objeví číslo
momentálně zařazeného převodového
stupně.
Ruční deaktivace
Pádla na volantu lze rovněž deaktivovat
ručně:
•
Přitáhněte pádla k volantu a podržte,
dokud nezmění sdružená přístrojová
deska znak z čísla aktuálního převodového stupně na „D“.
Pádla lze používat rovněž v kombinaci s volicí
pákou ve sportovním režimu* - v tomto
případě jsou pádla stále aktivována a nedeaktivují se.
Chcete-li změnit převodový stupeň o jeden
stupeň:
•
Potáhněte jedno z pádel dozadu
k volantu a uvolněte je.
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
255
08 Startování a jízda
||
Geartronic - sportovní režim* (S)9
Sportovní program poskytuje sportovnější charakteristiky a připouští
vyšší otáčky motoru pro převodové
stupně. Současně reaguje mnohem
rychleji na sešlápnutí pedálu plynu. Během
aktivní jízdy je upřednostňováno používání
nižších převodových stupňů, což vede ke
zpožděnému řazení nahoru.
Postup aktivace sportovního režimu:
•
Přesuňte volicí páku do strany z polohy D
do koncové polohy v "+S–" - indikace na
sdružené přístrojové desce se změní z D
na J.
Sportovní režim můžete zvolit kdykoliv během
jízdy.
Geartronic - zimní režim
Na kluzkých vozovkách může být rozjezd
snadnější, když je manuálně zařazen 3.převodový stupeň.
1. Sešlápněte brzdový pedál a přesuňte
volicí páku z polohy D do koncové polohy
"+S–" – na sdružené přístrojové desce se
změní indikátor zařazeného převodového
stupně z D na číslici 110.
08
2. Řaďte až na 3. převodový stupeň dvojím
zatlačením páky směrem k "+" (plus) - na
displeji se změní indikátor zařazeného
převodového stupně z 1 na 3.
9
10
256
3. Uvolněte pedál brzdy a opatrně přidávejte
plyn.
„Zimní režim“ převodovky znamená, že vůz
jede s nižšími otáčkami motoru a omezeným
výkonem motoru na poháněná kola.
Kick-down
Pokud zcela sešlápnete pedál plynu (za
polohu normálně považovanou za plnou
akceleraci), převodovka okamžitě zařadí nižší
rychlostní stupeň. Takzvaně podřadí.
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kickdown, převodovka automaticky zařadí vyšší
rychlostní stupeň.
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.
Bezpečnostní funkce
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací
program převodovky je vybaven ochranným
blokováním řazení dolů, které blokuje funkci
kick-down.
Převodovka Geartronic neumožní řazení
nižšího rychlostního stupně/kick-down,
pokud by mělo dojít ke zvýšení otáček
motoru, které by způsobilo jeho poškození.
Nic se nestane, pokud se řidič stále pokouší
takto zařadit nižší převodový stupeň při vysokých otáčkách motoru – zůstane zařazen
původní převodový stupeň.
Pouze u některých motorů.
Je-li vozidlo vybaveno sportovním režimem*, nejdříve se zobrazí "S".
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Při aktivaci funkce podřazení může vůz
přeřadit i o několik rychlostních stupňů
v závislosti na otáčkách motoru. Vůz zařadí
vyšší rychlostní stupeň při dosažení maximálních otáček, aby se předešlo poškození
motoru.
Související informace
•
Převodová kapalina - kvalita a objem (str.
381)
08 Startování a jízda
Automatická převodovka -Powershift*
Automatická převodovka se systémem
Powershift se liší od automatické převodovky
se systémem Geartronic (str. 253) tím, že je
vybavena dvojitými mechanickými kotouči
spojky.
D: polohy automatického řazení. +S–: polohy
manuálního řazení. S: sportovní režim.*
Automatická převodovka Powershift předává
hnací sílu z motoru na poháněna kola přes
dvojité kotouče mechanické spojky, kdežto
převodovka Geartronic využívá běžný hydraulický měnič točivého momentu.
Převodovka Powershift funguje a ovládá se
podobně jako automatická převodovka
Geartronic, která je popsána v předchozí
kapitole. Jedinou výjimkou je zimní režim
převodovky Geartronic, viz kapitola "Geartronic - zimní režim" (str. 253). Powershift umožní rozjezd z kluzkého povrchu, pokud se
manuálně zařadí 2., nikoliv 3. převodový stupeň (Geartronic).
Powershift nebo Geartronic
Model s převodovkou Powershift se nesmí
odtahovat, protože převodovka musí být
dostatečně promazávána, což zajišťuje běžící
motor. Pokud je přesto nutné vůz odtáhnout,
musí se odtahovat velmi malou rychlostí na
co nejkratší trasu.
Pokud si nejste jisti, zda je vůz vybaven
převodovkou Powershift, můžete to zjistit
podle označení štítku převodovky pod kapotou – viz Typová označení (str. 369). Označení ”MPS6” znamená, že se jedná o převodovku Powershift. V ostatních případech je
vůz vybaven automatickou převodovkou
Geartronic.
Nezapomeňte
Dvojitá spojka v převodovce je vybavena
ochranou proti přetížení, která se aktivuje,
pokud dojde k přehřátí spojky, např. pokud
vůz stojí delší dobu ve svahu se sešlápnutým
plynovým pedálem.
Je-li převodovka přehřátá, vůz se začne chvět
a vibrovat, rozsvítí se výstražný symbol a na
sdružené přístrojové desce se objeví
příslušná zpráva. K přehřátí převodovky může
dojít rovněž při pomalém popojíždění
v zácpách (rychlostí max. 10 km/h) ve svahu
nebo s připojeným přívěsem. Jakmile se
vozidlo zastaví, nožní brzda je sešlápnuta
a motor běží na volnoběh, převodovka se
ochladí.
Přehřátí z důvodu pomalého popojíždění
v zácpách můžete zabránit postupnou jízdou:
•
Zastavte vůz a s nohou na brzdovém
pedálu počkejte, dokud se přiměřeně
nezvětší vzdálenost k vozu před vámi,
popojeďte na tuto vzdálenost a zase
chvíli počkejte s nohou na brzdovém
pedálu.
DŮLEŽITÉ
Ve svahu udržujte vozidlo v klidu sešlápnutím pedálu brzdy - nesešlapujte plynový
pedál. Mohlo by dojít k přehřátí převodovky.
Důležité informace o převodovce Powershift
a odtahování, viz Tažení (str. 294).
Textová zpráva a akce
V některých situacích se na sdružené přístrojové desce spolu s kontrolkou zobrazí
i zpráva.
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
257
08 Startování a jízda
||
Symbol
A
Zpráva
Jízdní charakteristiky
Akce
Přehř. převodov.
Přibrzďte
Problémy s udržením rovnoměrné rychlosti
při konstantních otáčkách motoru.
Přehřátá převodovka. Udržujte vozidlo v klidu sešlápnutím pedálu brzdyA
Přehř. převodov. Bezp.
zaparkujte
Výrazné škubání, když je vozidlo v tahu.
Přehřátá převodovka. Okamžitě s vozidlem bezpečně
zastavte.A
Chlazení převod. Nechat
motor běž
Není přenášen výkon z důvodu přehřátí
převodovky.
Přehřátá převodovka. Nejrychlejší způsob ochlazení:
Nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí
pákou v poloze N nebo P, dokud zpráva nezmizí.
Rychlejší ochlazení: nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N nebo P, dokud zpráva nezmizí.
V tabulce jsou tři stupně seřazené podle
závažnosti, pokud dojde k přehřátí převodovky. Souběžně s textovou zprávou na displeji je řidič také informován, že elektronika
vozidla dočasně mění jízdní charakteristiky.
V případě potřeby dodržujte instrukce z textové zprávy.
POZNÁMKA
Příklady v tabulce neznamenají, že vozidlo
je v poruše. Indikují, že byla aktivována
bezpečnostní funkce, aby nedošlo
k poškození komponentů vozidla.
VAROVÁNÍ
Pokud budete ignorovat výstražný symbol
a text Přehř. převodov. Bezp.
zaparkujte, teplota v převodovce může
stoupnout natolik, že se dočasně přeruší
přenos výkonu mezi motorem a převodovkou, čímž se zabrání funkčním poruchám
spojky - vozidlo se zastaví a nepojede do
doby, než teplota převodovky klesne na
přijatelnou hodnotu.
Další možné textové zprávy s příslušnými
návrhy řešení ohledně automatické převodovky, viz Zprávy (str. 101).
Textová zpráva automaticky zmizí po provedení akce nebo po jednom stisknutí tlačítka
OK na pákovém ovladači ukazatelů směru.
08
258
08 Startování a jízda
Blokování páky voliče
Stojící vůz s běžícím motorem:
Existují dva druhy uzávěrky volicí páky mechanická a automatická.
•
Mechanické blokování řazení
Elektrické blokování převodovky –
Blokování řazení Parkovací poloha (P)
Držte sešlápnutý pedál brzdy, když
přesouváte páku voliče do jiné polohy.
Deaktivace automatického blokování
řazení
Aby bylo možné přesunout volicí páku
z polohy P do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být v
poloze II (str. 67).
Blokování řazení - Neutrál (N)
G021351
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo
stálo déle než 3 sekundy (bez ohledu na to,
zda běží motor), páka voliče se zablokuje.
Páka voliče převodových stupňů může být
neomezeně přesouvána mezi polohami N
a D. Ostatní polohy jsou blokovány západkou,
která se uvolňuje blokovacím tlačítkem na
páce voliče převodových stupňů.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy N do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být
v poloze klíče II.
Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou
je možné pohybovat dopředu a dozadu mezi
polohami P, R, N a D.
Automatické blokování řazení
Automatická převodovka má speciální bezpečnostní systémy:
Parkovací poloha (P)
11
Musí zde být 2 otvory - otvor pro čepel klíče a otvor k připevnění pryžové rohože.
Pokud je vozidlo nepojízdné, např. z důvodu
vybitého akumulátoru, musí být páka voliče
přesunuta z polohy P, aby se s vozidlem
mohlo pohybovat.
Zvedněte pryžovou rohož za středovou
konzolou a dole ve schránce vyhledejte
otvor11 pro zasunutí čepele klíče (str.
156).
Vyhledejte dole v otvoru pro čepel klíče
odpružené tlačítko. Tlačítko čepelí stiskněte a přidržte.
Přesuňte volicí páku z polohy P a vytáhněte nahoru čepel klíče.
4. Vložte pryžovou rohož zpět na místo.
08
}}
259
08 Startování a jízda
||
Související informace
•
Automatická převodovka -- Geartronic*
(str. 253)
•
Automatická převodovka -- Powershift*
(str. 257)
Pomoc při startování do kopce
(HSA)*12
Před rozjetím nebo couváním do svahu
můžete dát nohu z brzdy - díky systému HSA
(Hill Start Assist) se vozidlo nerozjede zpátky.
Díky této funkci zůstává pedál natlakován
v brzdové soustavě několik sekund poté, kdy
řidič přesune nohu z brzdového pedálu na
plynový pedál.
Po několika sekundách resp. jakmile řidič zrychlí, toto dočasně zabrzdění vymizí.
Související informace
•
Startování motoru (str. 244)
Start/Stop*
U některých kombinací motoru a převodovky
s funkcí Start and Stop, která se zapne např.
když vozy stojí nebo čekají na semaforech motor se potom dočasně vypne a automaticky se znovu startuje, když se má pokračovat
v cestě.
Péče o životní prostředí je jednou ze základních hodnot společnosti Volvo Car Corporation, která ovlivňuje všechny naše činnosti.
Výsledkem této orientace je několik funkcí,
které šetří energii. Mezi ně patří funkce Start/
Stop. Všechny funkce mají za cíl snížit
spotřebu paliva, což dále pomůže snížit
emise výfukových plynů.
Obecné informace o systému Start/
Stop
08
Motor je vypnutý - stává se tišším a čistějším...
12
260
Závisí na kombinaci motoru a převodovky. HSA není k dispozici u všech kombinací.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08 Startování a jízda
Díky funkci Start/Stop má řidič příležitost jezdit více ekologicky - v případě potřeby se
motor automaticky vypne.
Manuální nebo automaticky
Upozorňujeme, že funkce Start/Stop reaguje
odlišně podle toho, zda se používá manuální
nebo automatická převodovka.
Související informace
•
•
•
•
Start/Stop* - funkce a použití (str. 261)
Startování motoru (str. 244)
Start/Stop* - nastavení (str. 266)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 265)
•
Start/Stop* - automatické vypnutí motoru
(str. 264)
•
•
Start/Stop* - motor nevypne (str. 263)
•
•
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka (str.
265)
Start/Stop* - symboly a zprávy (str. 267)
Baterie - Start/Stop (str. 344)
Start/Stop* - funkce a použití
Podmínky
V případě některých kombinací motoru
a převodovky je k dispozici funkce Start/Stop,
která se aktivuje například, když vozidlo stojí
nebo čeká na semaforech. Funkce Start/Stop
se aktivuje automaticky při nastartování
motoru pomocí klíče.
Funkce Start/Stop se aktivuje automaticky po nastartování motoru pomocí klíče.
Řidiče na to upozorní symbol
funkce, který se rozsvítí na
sdružené přístrojové desce,
a kontrolka, která se rozsvítí
na tlačítku Zap/Vyp.
Všechny běžné systémy ve
voze jako např. osvětlení,
rádio apod. fungují u motoru, který se automaticky zastavil, zcela normálně. Dočasně
však může dojít k omezení některých funkcí,
např. k omezení otáček ventilátoru klimatizace nebo ke stažení extrémní hlasitosti audio
systému.
A
M/AA
Vyřaďte spojku, zařaďte neutrál
a uvolněte spojkový pedál - motor
se automaticky vypne.
M
Zastavte vůz pomocí brzdového
pedálu a držte levou nohou stále
na pedálu - motor se zastaví.
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Pokud je aktivní funkce ECO,
motor se může automaticky
zastavit ještě před úplným
zastavením vozidla.
Na sdružené přístrojové desce se
rozsvítí kontrolka Start/Stop, která
potvrdí a upozorní, že došlo k automatickému vypnutí motoru.
Automatické vypnutí motoru
Aby došlo k automatickému zastavení
motoru, musí být splněny následující podmínky:
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
261
08 Startování a jízda
||
Automatické startování motoru
Podmínky
M/A
A
S řadicí pákou v neutrálu:
M
1. Sešlápněte spojkový nebo plynový pedál - motor nastartuje.
2. Zařaďte vhodný převodový stupeň a rozjeďte se.
Uvolněte tlak nohy na brzdovém
pedálu - motor se automaticky
spustí a můžete pokračovat v jízdě.
A
Udržujte tlak na brzdovém pedálu
a sešlápněte plynový pedál - motor
se automaticky nastartuje.
A
Pokud se vůz nachází ze svahu, lze
postupovat rovněž následovně:
M
+A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Vypnutí funkce Start/Stop
08
262
Funkce Start/Stop bude vypnuta do opětovného zapnutí pomocí tlačítka nebo do příštího
startu motoru.
Asistent startování HSA
Uvolněte brzdový pedál a počkejte,
než se vůz rozjede - motor automaticky nastartuje, jakmile je rychlost
větší než běžná rychlost chůze.
A
Vypnutí funkce poznáte podle toho,
že zhasne kontrolka na sdružené
přístrojové desce a kontrolka
Start/Stop na tlačítku.
V některých situacích může
být vhodně dočasně vypnout
automatickou funkci
Start/Stop stisknutím tohoto
tlačítka.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Uvolněním nohy z brzdového pedálu, když
vůz stojí ve svahu, se motor rovněž automaticky nastartuje - díky funkci HSA (str. 260)
(Hill Start Assist) se vůz nerozjede zpátky.
U systému HSA () zůstává tlak v brzdovém
systému dočasně k dispozici, pokud řidič
přesune svou nohu z brzdového pedálu na
plynový pedál, aby se mohl rozjet poté, když
se motor automaticky zastavil. Dočasné
zabrzdění se uvolní po několika sekundách
nebo když řidič sešlápne plynový pedál.
Související informace
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 260)
Startování motoru (str. 244)
Start/Stop* - nastavení (str. 266)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 265)
•
Start/Stop* - automatické vypnutí motoru
(str. 264)
•
Start/Stop* - motor nevypne (str. 263)
•
•
•
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka (str.
265)
Start/Stop* - symboly a zprávy (str. 267)
Baterie - Start/Stop (str. 344)
08 Startování a jízda
Start/Stop* - motor nevypne
Podmínky
M/AA
Podmínky
prostředí v prostoru pro cestující
se liší od nastavených hodnot - to
poznáte podle toho, že ventilátor
běží ve vysokých otáčkách.
M+A
A
vůz couvá.
M+A
atmosférický tlak vzduchu je
menší než tlak odpovídající cca.
1500-2500 metrům n.m. - skutečný tlak vzduchu se mění podle
převažujících klimatických podmínek.
je aktivován adaptivní tempomat
Queue Assist.
A
Podmínky
teplota baterie spouštěče klesne
pod bod mrazu nebo je příliš
vysoká.
M+A
M/AA
vozidlo nedosáhne nejdříve
rychlost cca. 8 km/h po nastartování pomocí klíče nebo posledním
automatickém vypnutí.
M+A
řidič intenzivně pohne volantem.
M+A
volicí páka řazení je v poloze SC
nebo "+/-".
A
M+A
řidič nemá zapnutý bezpečnostní
pás.
M+A
kapacita akumulátoru je nižší než
minimální povolená úroveň.
M+A
filtr pevných částic ve výfukovém
systému je plný - dočasně vypojená funkce Start/Stop se aktivuje
znovu, jakmile se provede automatické čištění (viz Filtr sazí vznětových motorů (DPF) (str. 286)).
cesta je velmi prudká.
M+A
motor nemá normální provozní
teplotu.
M+A
k elektrickému systému vozidla je
elektricky zapojen přívěs.
M+A
venkovní teplota je pod bodem
mrazu nebo je vyšší než
cca. 30°C.
M+A
kapota je otevřenáB.
M+A
je aktivováno elektrické vyhřívání
čelního skla.
M+A
V případě některých kombinací motoru
a převodovky je k dispozici funkce Start/Stop,
která se aktivuje například, když vozidlo stojí
nebo čeká na semaforech. Přestože je funkce
Start/Stop aktivována, motor se nevypne
automaticky vždy.
Motor se automaticky nevypne, pokud:
převodovka nemá normální provozní teplotu.
A
B
C
M/AA
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Pouze u některých motorů.
Sportovní režim.
Související informace
A
•
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 260)
Start/Stop* - funkce a použití (str. 261)
Startování motoru (str. 244)
Start/Stop* - nastavení (str. 266)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 265)
•
Start/Stop* - automatické vypnutí motoru
(str. 264)
•
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka (str.
265)
•
•
Start/Stop* - symboly a zprávy (str. 267)
08
Baterie - Start/Stop (str. 344)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
263
08 Startování a jízda
Start/Stop* - automatické vypnutí
motoru
Podmínky
M/AA
V případě některých kombinací motoru
a převodovky je k dispozici funkce Start/Stop,
která se aktivuje například, když vozidlo stojí
nebo čeká na semaforech. V některých případech může automaticky zastavený motor
znovu nastartovat, aniž by řidič chtěl v jízdě
pokračovat.
Pokud dojde k automatickému
vypnutí vozidla, když vozidlo
nezastavilo úplně, vozidlo se
začne pohybovat nebo mírně
zvýší svou rychlost.
M+A
V následujících situacích motor automaticky
nastartuje, i když řidič nesešlápne spojkový
pedál (u manuální převodovky) nebo
nezvedne nohu z brzdového pedálu (u automatické převodovky):
08
264
Podmínky
M/AA
Zamlžení oken.
M+A
Prostředí v prostoru pro cestující
se odlišuje od nastavených hodnot.
M+A
Dočasně se projevuje vysoký
odběr proudu nebo kapacita baterie klesla pod minimální povolenou úroveň.
M+A
Opakované sešlápnutí brzdového
pedálu.
M+A
Kapota je otevřenáB.
M+A
A
B
C
Zámek bezpečnostního pásu
řidiče se otevře, když je volicí
páka v poloze D nebo N.
A
Pohyby volantuB.
A
se volič převodových stupňů
vysune z polohy D do polohy SC,
R nebo "+/-".
A
Dveře řidiče jsou otevřené a volicí
páka je v poloze D- ozve se zvukové upozornění a textová zpráva
informuje, že je aktivní funkce
Start/Stop.
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Pouze u některých motorů.
Sportovní režim.
VAROVÁNÍ
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Neotevírejte kapotu motoru, pokud se
motor zastavil automaticky – motor se
může náhle automaticky spustit. Před
otevřením kapoty motor nejdříve vypněte
jako obvykle stisknutím tlačítka START/
STOP ENGINE.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 260)
Start/Stop* - funkce a použití (str. 261)
Startování motoru (str. 244)
Start/Stop* - nastavení (str. 266)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 265)
Start/Stop* - motor nevypne (str. 263)
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka (str.
265)
Start/Stop* - symboly a zprávy (str. 267)
Baterie - Start/Stop (str. 344)
08 Startování a jízda
•
Start/Stop* - motor automaticky
nenastartuje
V případě některých kombinací motoru
a převodovky je k dispozici funkce Start/Stop,
která se aktivuje například, když vozidlo stojí
nebo čeká na semaforech. Po automatickém
vypnutí motor někdy nenastartuje automaticky.
V následujících případech nedojde po automatickém vypnutí motoru k jeho automatickému nastartování:
Podmínky
M/A
A
Byl zařazen převod bez sešlápnutí
spojky - text na displeji řidiče upozorní, aby zařadil neutrál - potom
bude možné motor automaticky
nastartovat.
M
Řidič není připoután, volicí páka je
v poloze P a dveře řidiče jsou
otevřené - motor se musí nastartovat normálně.
A
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
•
Start/Stop* - automatické vypnutí motoru
(str. 264)
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka
Start/Stop* - motor nevypne (str. 263)
V případě některých kombinací motoru
a převodovky je k dispozici funkce Start/Stop,
která se aktivuje například, když vozidlo stojí
nebo čeká na semaforech. Pokud nastartování
nebude úspěšné a motor se zastaví, pokračujte následovně:
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka (str.
265)
Start/Stop* - symboly a zprávy (str. 267)
Baterie - Start/Stop (str. 344)
1. Sešlápněte znovu spojkový pedál - motor
automaticky nastartuje.
2. V některých případech se musí zařadit
neutrál. Na sdružené přístrojové desce se
zobrazí text Zařaďte neutrál.
Související informace
•
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 260)
Start/Stop* - funkce a použití (str. 261)
Startování motoru (str. 244)
Start/Stop* - nastavení (str. 266)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 265)
•
Start/Stop* - automatické vypnutí motoru
(str. 264)
•
•
•
Start/Stop* - motor nevypne (str. 263)
Start/Stop* - symboly a zprávy (str. 267)
Baterie - Start/Stop (str. 344)
Start/Stop* (str. 260)
Start/Stop* - funkce a použití (str. 261)
08
Startování motoru (str. 244)
Start/Stop* - nastavení (str. 266)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
265
08 Startování a jízda
Start/Stop* - nastavení
V případě některých kombinací motoru
a převodovky je k dispozici funkce Start/Stop,
která se aktivuje například, když vozidlo stojí
nebo čeká na semaforech. Systém menu MY
CAR v části DRIVe ve vozidle obsahuje informace o systému Start-Stop společnosti Volvo
a doporučení pro úspornou jízdu.
Související informace
•
•
•
•
08
266
Start/Stop* (str. 260)
Start/Stop* - funkce a použití (str. 261)
Startování motoru (str. 244)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 265)
•
Start/Stop* - automatické vypnutí motoru
(str. 264)
•
Start/Stop* - motor nevypne (str. 263)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
•
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka (str.
265)
Start/Stop* - symboly a zprávy (str. 267)
Baterie - Start/Stop (str. 344)
08 Startování a jízda
Start/Stop* - symboly a zprávy
Textová zpráva
Funkce Start/Stop může zobrazit textové
zprávy na informačním displeji.
Funkce Start/Stop může v některých
situacích kromě indikační kontrolky
rozsvítit na sdružené přístrojové
desce také textové zprávy. V některých přípa-
Symbol
dech je třeba provést doporučená opatření.
Některé příklady jsou uvedeny v následující
tabulce.
Zpráva
Info/opatření
M/AA
Nutný servis aut. start/stop
Funkce Start/Stop je vypojena. Kontaktujte odborný servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
M+A
Autostart Motor běží + zvukový signál
Aktivuje se, když se otevřou dveře řidiče a došlo k automatickému vypnutí motoru
a volicí páka převodovky je v poloze D.
Stisknout Tlačítko start
Motor automaticky nenastartuje - nastartujte motor běžně pomocí tlačítka START/STOP
ENGINE.
Sešlápn. spojku pro spuštění
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na sešlápnutí spojkového
pedálu.
M
Pro nastartování sešl.brzd.
+spoj.
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na sešlápnutí brzdového nebo
spojkového pedálu.
M
Zařazením neutrálu nastartujte
Převodový stupeň je zařazen bez sešlápnutí spojky - vyřaďte převod a řadicí pákou
zařaďte neutrál.
M
A
M+A
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
267
08 Startování a jízda
||
Symbol
A
Zpráva
Info/opatření
Pro nastartování zvolit P nebo
N
Funkce Start/Stop je vypnuta - přesuňte volič řazení do polohy N nebo P a nastartujte
motor jako obvykle pomocí tlačítka START/STOP ENGINE.
A
Stisknout Tlačítko start
Motor automaticky nenastartuje - nastartujte motor normálně pomocí tlačítka START/
STOP ENGINE a voliče řazení v poloze P nebo N.
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Pokud zpráva po dokončení akce nezhasne,
kontaktujte servisní dílnu - doporučujeme
kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 260)
Start/Stop* - funkce a použití (str. 261)
Startování motoru (str. 244)
Start/Stop* - nastavení (str. 266)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 265)
•
Start/Stop* - automatické vypnutí motoru
(str. 264)
•
•
Start/Stop* - motor nevypne (str. 263)
•
Baterie - Start/Stop (str. 344)
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka (str.
265)
08
268
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
M/AA
08 Startování a jízda
ECO*
ECO je inovativní funkce společnosti Volvo
pro vozidla s automatickou převodovkou,
která dokáže snížit spotřebu paliva až o 5 %,
v závislosti na stylu jízdy řidiče. Tato funkce
poskytuje řidiči možnosti aktivnějšího přístupu
k ekologické jízdě.
Všeobecné informace
Při aktivaci funkce ECO se
změní následující:
•
•
POZNÁMKA
ECO - provoz
Eco Coast - funkce
Subfunkce Eco Coast prakticky znamená, že
je deaktivováno brzdění motoru a kinetická
energie vozidla se tedy používá k setrvačné
jízdě na delší vzdálenosti. Při uvolnění pedálu
akcelerátoru se automaticky odpojí převodovka od motoru jehož otáčky se sníží na volnoběh s minimální spotřebou.
Body řazení v převodovce.
Funkce Start/Stop - motor se může automaticky vypnout před tím, než vozidlo
zcela zastaví.
•
Funkce Eco Coast je aktivována - brzdění
motorem se vypne.
•
Nastavení systému ovládání klimatu některé elektrické spotřebiče se deaktivují
nebo fungují se sníženým výkonem.
Vypnutí funkce ECO poznáte
podle toho, že zhasne kontrolka ECO na sdružené
přístrojové desce a kontrolka
ECO na tlačítku. Funkce
zůstane vypnuta do opětovné aktivace tlačítkem
ECO.
Je-li aktivována funkce ECO, některé parametry v nastavení systému ovládání klimatu se změní a některé funkce elektrických spotřebičů se omezí - stisknutím tlačítka AC resetujte systém ovládání klimatu.
Přitom dojde k omezení funkce AC.
Řízení motoru a reakce z plynového
pedálu.
•
Funkce ECO zapnuta nebo vypnuta
ECO Zapnuto/Vypnuto
Symbol ECO
Funkce ECO se deaktivuje při vypnutí motoru
a je proto nutné ji po každém nastartování
motoru aktivovat. Pro některé motory platí
výjimky. Je však snadné ověřit si aktivaci
funkce podle symbolu ECO na sdružené
přístrojové desce a podle svitu kontrolky
tlačítkaECO.
Tato funkce je určená pro použití v případě
předpokládaného snížení rychlosti, např. při
dojíždění na křižovatku nebo semafor s červeným signálem.
Funkce Eco Coast umožňuje proaktivní jízdu,
kdy řidič může využívat tzv. techniky „Pulse &
Glide“ (Rozjezdu a setrvačné jízdy) a brzdit
minimálně.
Kombinace - zapnutí a vypnutí
Kombinací funkce Eco Coast a dočasným
deaktivováním funkce ECO lze společně snížit
spotřebu paliva. Tedy:
•
Aktivní Eco Coast: Dlouhý dojezd bez
brzdění motorem = nízká spotřeba
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08
}}
269
08 Startování a jízda
||
a
•
Deaktivovaná funkce ECO: krátký dojezd
s brzděním motorem = minimální
spotřeba.
POZNÁMKA
Aby však spotřeba paliva byla optimální,
neměla by se funkce Eco Coast používat
při dojíždění setrvačností na krátké vzdálenosti.
Aktivace Eco Coast
Funkce se aktivuje úplným uvolněním pedálu
akcelerátoru při současném splnění následujících podmínek:
•
•
•
•
Je aktivováno tlačítko ECO
Stiskněte tlačítko ECO.
•
Změňte převodový stupeň pomocí pádel
pod volantem.
•
Sešlápněte plynový nebo brzdový pedál.
Eco Coast - omezení
Tato funkce není k dispozici v následujících
případech:
•
•
•
je aktivní tempomat
sklon svahu je strmější než přibližně 6 %.
provede se manuální změna převodového
stupně pomocí řadicích pádel pod volantem*
•
motor nebo převodovka nemají normální
provozní teplotu.
Sklon svahu není strmější než
přibližně 6 %.
•
volicí páka se přesune z polohy D- do
polohy „S+/-“
•
rychlost je mimo rozmezí
přibližně 65 - 140 km/h
•
na strmých klesáních - za účelem brzdění
motorem.
•
bezprostředně před předjížděcím
manévrem - za účelem co nejbezpečnějšího provedení manévru.
Další informace a nastavení
Posuňte řadicí páku do manuální polohy
„S+/-“.
Rychlost je v rozmezí
přibližně 65 - 140 km/h
Deaktivace Eco Coast
270
•
•
Volicí páka je v poloze D
V určitých situacích může být žádoucí deaktivovat funkci Eco Coast. Příklady takových
situací:
08
Funkci Eco Coast lze deaktivovat a vrátit se
tak k brzdění motorem následovně:
Systém nabídky vozidla MY CAR obsahuje
další informace o koncepci ECO - viz kapitola
MY CAR (str. 103).
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
115)
08 Startování a jízda
Pohon všech kol – AWD*
Nožní brzda
Optimální trakce je dosahována u pohonu
všech kol.
Nožní brzda se používá ke snížení rychlosti
vozidla během jízdy.
Pohon všech kol je trvale zařazen
Vůz je vybaven dvěma brzdovými okruhy.
Pokud je jeden brzdový okruh poškozen, znamená to, že brzdy brzdí s větším zdvihem
pedálu a s vynaložením větší síly.
Vůz je vybaven posilovačem brzd.
VAROVÁNÍ
Posilovač brzd je funkční pouze, když běží
motor.
Pohon všech kol (All Wheel Drive) znamená,
že jsou současně poháněna všechna čtyři
kola vozu.
Výkon motoru je rozdělován automaticky
mezi přední a zadní kola. Elektronicky řízený
systém spojky rozděluje výkon na kola, která
mají nejlepší přilnavost na aktuálním povrchu
vozovky. Tak je zajištěna nejlepší možná
trakce a nedochází k prokluzování kol. Při
normální jízdě je větší část výkonu přenášena
na přední kola.
Zlepšená trakce díky pohonu všech kol zvyšuje bezpečnost jízdy v dešti, na sněhu
a ledu.
Pokud se používá brzda, když neběží motor,
pedál je tuhý a k zabrzdění vozu musí být
vyvinuta větší síla.
Ve velmi hornatém terénu nebo při jízdě s velkým zatížením mohou být brzdy odlehčeny
využitím brzdného účinku motoru. Brzdný účinek motoru je nejintenzivnější, pokud se používá při jízdě z kopce stejný převodový stupeň
jako při jízdě do téhož kopce.
Další obecné informace o velkém zatížení
vozu,viz Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 377).
Čištění brzdových kotoučů
Nános nečistot a vody na brzdových kotoučích může mít za následek opožděnou reakci
brzd. Na mokrém povrchu vozovky, před
dlouhodobým parkování a po mytí v myčce
se doporučuje očistit brzdy lehkým krátkodobým přibrzděním při jízdě.
Údržba
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat servisní intervaly Volvo, které jsou uvedeny v záruční a servisní knížce.
DŮLEŽITÉ
Pravidelně se musí kontrolovat opotřebení
komponentů brzdového systému.
Informace, jak postupovat, vám sdělí
v servisu. Další možností je požádat servis
o provedení prohlídky - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Symboly a zprávy
Symbol
Popis
Svítí trvale – Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Pokud
je hladina nízká, doplňte brzdovou kapalinu a zkontrolujte vůz,
abyste zjistili příčinu úniku
brzdové kapaliny.
Trvalý svit po dobu 2 sekund
při spuštění motoru – automatická kontrola funkce.
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
271
08 Startování a jízda
||
VAROVÁNÍ
Pokud se současně rozsvítí
a
může to znamenat závadu v brzdovém
systému.
,
Je-li hladina v nádržce s brzdovou kapalinou v tento okamžik v pořádku, opatrně
dojeďte s vozem do nejbližšího servisu
a požádejte o kontrolu brzd - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
v nádržce pod MIN, nejdříve doplňte
brzdovou kapalinu a až potom můžete jet.
Musíte zjistit důvod ztráty brzdové kapaliny.
Související informace
•
•
08
272
Parkovací brzda (str. 274)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 272)
•
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace (str. 273)
•
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 272)
Brzdový pedál - protiblokovací
brzdový systém
Protiblokovací brzdový systém, ABS (Antilock Braking System), brání zablokování kol
během brzdění.
Tato funkce udržuje řiditelnost vozu a usnadňuje objetí překážky v případě, například,
nebezpečí. Při zásahu ABS můžete pocítit
vibrace pedálu brzdy. Jde o zcela normální
jev.
Po nastartování motoru a uvolnění brzdy provede systém ABS krátkou kontrolu. Další
automatickou kontrolu provede systém ABS
při dosažení rychlosti 10 km/h. To se může
projevit znatelnými a slyšitelnými pulzy
v brzdovém pedálu.
Související informace
•
•
•
•
Nožní brzda (str. 271)
Parkovací brzda (str. 274)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 272)
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace (str. 273)
Brzdový pedál - nouzová brzdová
světla a automatická výstražná funkce
ukazatelů směrů
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě
prudkého brzdění, aby upozornila ostatní
vozidla. Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného brzdění, kdy stále svítí.
Nouzová brzdová světla se aktivují při
rychlostech nad 50 km/h v případě náhlého
brzdění. Jakmile vůz zpomalí na rychlost
menší než 10 km/h, brzdová světla přestanou
blikat, ale budou normálně svítit. Současně se
aktivuje výstražná funkce ukazatelů směrů
(str. 83) - tato světla blikají, dokud řidič
pomocí plynového pedálu nezmění otáčky
motoru nebo dokud výstražnou funkci nevypne pomocí příslušného tlačítka.
Související informace
•
•
•
•
Nožní brzda (str. 271)
Parkovací brzda (str. 274)
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace (str. 273)
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 272)
08 Startování a jízda
Nožní brzda - brzdový asistent pro
kritické situace
Brzdový asistent pro kritické situace, EBA
(Emergency Brake Assist), pomáhá zvýšit
brzdnou sílu a snížit tak brzdnou vzdálenost.
Systém EBA detekuje styl jízdy řidiče a v
případě potřeby zvýší brzdný účinek. Brzdná
síla může být zvýšena až na úroveň, kdy
zasahuje ABS. Při uvolnění tlaku na brzdový
pedál se funkce EBA přeruší.
POZNÁMKA
Je-li systém EBA aktivován, brzdový pedál
klesne nepatrně dále než obvykle - sešlápněte (držte) brzdový pedál podle potřeby.
Pokud se brzdový pedál uvolní, brzdění
bude ukončeno.
Související informace
•
•
•
•
Nožní brzda (str. 271)
Parkovací brzda (str. 274)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 272)
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 272)
08
273
08 Startování a jízda
Parkovací brzda
Aktivace parkovací brzdy
Parkovací brzda drží vozidlo na místě, když je
sedadlo řidiče prázdné. Přitom mechanicky
zablokuje dvě kola.
a podržením ovládacího prvku PUSH LOCK/
PULL RELEASE. Při uvolnění ovládacího
prvku se brzdění vypne.
POZNÁMKA
Funkce
V případě nouzového brzdění při rychlostech nad 10 km/h se během brzdění ozývají zvukové signály.
Při zabrzdění elektrické parkovací brzdy
můžete slyšet slabý zvuk elektrického motoru.
Zvuk je možné slyšet také během automatické kontroly parkovací brzdy.
Pokud vůz stojí, když je zabrzděna parkovací
brzda, potom parkovací brzda působí pouze
na zadní kola. Pokud je brzda zabrzděna za
jízdy, když se používá normální nožní brzda,
působí na všechna čtyři kola. Když vůz opět
stojí, brzda opět působí na zadní kola.
Nízké napětí akumulátoru
Je-li napětí akumulátoru příliš nízké, pak nelze
parkovací brzdu ani odbrzdit, ani zabrzdit.
Pokud je napětí baterie příliš nízké, připojte
pomocnou baterii, viz Startování s pomocnou
batérií (str. 251).
Parkování ve svahu
Je-li vůz zaparkován čelem do kopce:
Ovládání parkovací brzdy - aktivace.
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Stiskněte ovládací prvek PUSH LOCK/
PULL RELEASE.
>
Symbol na sdružené přístrojové
desce začne blikat - jakmile se rozsvítí
trvale, došlo k aktivaci parkovací
brzdy.
3. Uvolněte pedál nožní brzdy a ujistěte se,
že vozidlo stále stojí.
•
08
274
Při parkování vozu vždy zařaďte 1. převodový stupeň (mechanická převodovka)
nebo přesuňte páku voliče do polohy P
(automatická převodovka).
Nouzová brzda
V kritické situaci lze parkovací brzdu aktivovat, když je vozidlo v pohybu, stisknutím
•
Natočte kola pryč od obrubníku.
Je-li vůz zaparkován čelem z kopce:
•
Natočte kola směrem k obrubníku.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - zařazení převodového
stupně nebo poloha P u automatické
převodovky nestačí k přidržení vozidla
v každé situaci.
08 Startování a jízda
Uvolnění parkovací brzdy
POZNÁMKA
Parkovací brzdu lze uvolnit manuálně tak,
že místo brzdového pedálu sešlápnete
spojkový pedál. Společnost Volvo doporučuje používat brzdový pedál.
Automatické odbrzdění
1. Nastartujte motor.
2. Zařaďte první stupeň nebo zpátečku.
Vozy s manuální převodovkou
3. Uvolněte pedál spojky a sešlápněte pedál
plynu.
>
Parkovací brzda se uvolní a symbol na sdružené přístrojové desce
zhasne.
Manuální odbrzdění
Vozy s automatickou převodovkou
Ovládání parkovací brzdy - uvolnění.
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.13
2. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
3. Zatáhněte za ovládací prvek PUSH
LOCK/PULL RELEASE.
>
Parkovací brzda se uvolní a symbol na sdružené přístrojové desce
zhasne.
Manuální odbrzdění
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky13.
2. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
3. Zatáhněte za ovládací prvek.
>
Parkovací brzda se uvolní a symbol na sdružené přístrojové desce
zhasne.
Automatické odbrzdění
1. Zapněte si bezpečnostní pás.
13
U vozidla se systémem Keyless: Stiskněte START/STOP ENGINE.
2. Nastartujte motor.
3. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
4. Přesuňte páku voliče do polohy D nebo R
a sešlápněte pedál plynu.
>
Parkovací brzda se uvolní a symbol na sdružené přístrojové desce
zhasne.
POZNÁMKA
Z bezpečnostních důvodů se parkovací
brzda uvolní automaticky pouze, pokud
běží motor a řidič je připoután bezpečnostním pásem. Ve vozidlech s automatickou
převodovkou se parkovací brzda uvolní
automaticky, pokud se sešlápne plynový
pedál a volič převodových stupňů se
přesune do polohy D nebo R.
Velké zatížení při jízdě do kopce
Velké zatížení, jako například přívěs, může
způsobit pojíždění vozu dozadu, když je
parkovací brzda automaticky odbrzděna
v prudkém svahu. Vyhněte se tomu stisknutím ovládacího prvku, zatímco se rozjíždíte.
Když se vůz začne rozjíždět dopředu, ovládací prvek uvolněte.
Výměna brzdového obložení
Obložení zadních brzd musí být z důvodu
konstrukce elektronické brzdy měněno
08
}}
275
08 Startování a jízda
||
v odborném servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Symbol
Symboly a zprávy
Informace o zobrazení a mazání textových
zpráv na sdružené přístrojové desce, viz
Zprávy - použití (str. 102).
Zpráva
Význam/činnost
"Zpráva"
•
Přečtěte si zprávu na sdružené přístrojové desce.
Blikající kontrolka signalizuje, že parkovací brzda je zabrzděná.
Pokud kontrolka bliká v jakékoli jiné situaci, znamená to, že došlo k poruše.
•
Ruční brzda není
zcela uvolněna
Přečtěte si zprávu na sdružené přístrojové desce.
Závada bránící v uvolnění ruční brzdy:
•
Pokuste se aktivovat a uvolnit brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Upozornění: Pokud pokračujete v cestě, když je zobrazena tato chybová zpráva, ozve se zvukový signál.
08
276
08 Startování a jízda
Symbol
Zpráva
Význam/činnost
Ruční brzda není
zatažena
Závada bránící v použití ruční brzdy:
•
Pokuste se uvolnit a aktivovat brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Zpráva se také objeví u vozů s mechanickou převodovkou, když vůz jede pomalu s otevřenými dveřmi, aby upozornila řidiče, že parkovací brzda mohla být neúmyslně odbrzděna.
Ruční brzda
Doporucen
servis
Byla zjištěna závada:
•
•
•
Pokuste se aktivovat a uvolnit brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Pokud se vůz musí zaparkovat před tím,
než byla odhalena porucha, musí být kola
natočena jako při parkování ve svahu
a musí být zařazen 1. převodový stupeň
(mechanická převodovka) nebo páka
voliče musí být v poloze P (automatická
převodovka).
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
Související informace
•
Nožní brzda (str. 271)
08
277
08 Startování a jízda
Jízda ve vodě
DŮLEŽITÉ
O brodění mluvíme, pokud vozidlo projíždí po
cestě pokryté vodou. Brodění musíte věnovat
zvýšenou pozornost.
Pokud se do vzduchového filtru dostane
voda, mohlo by dojít k poškození motoru.
Je-li hloubka větší než 25 cm, voda by se
mohla dostat do převodovky. Tím se sníží
mazací schopnost oleje a zkrátí se životnost těchto systémů.
Vůz může projíždět vodou o maximální
hloubce 25 cm maximální rychlostí 10 km/h.
Zvláštní pozornost musí být věnována průjezdu tekoucí vodou.
Při jízdě ve vodě udržujte nízkou rychlost
a nezastavujte. Po projetí vodou sešlápněte
lehce pedál brzdy a zkontrolujte, zda jsou
brzdy plně funkční. Například bláto a voda na
brzdovém obložení mohou mít za následek
opožděnou reakci brzd.
08
278
•
Očistěte kontakty napájecího konektoru
elektrického vyhřívání bloku motoru
a tažné zařízení po průjezdu vodou nebo
bahnem.
•
Nenechávejte stát vůz delší dobu ve
vodě, která sahá nad prahy - to by mohlo
způsobit poruchy elektroinstalace.
Pokud motor ve vodě zhasne, nepokoušejte se jej znovu nastartovat a odtáhněte
vozidlo z vody do servisu. Doporučujeme
autorizovaný servis Volvo. Nebezpečí
poruchy motoru.
Přehřátí
Za určitých podmínek, např. při sportovní
jízdě v horách nebo v horkém počasí hrozí
přehřátí motoru a hnacího ústrojí, a to především v případě, že je vůz velmi naložen.
Informace o přehřátí v případě jízdy s přívěsem, viz Jízda s přívěsem (str. 287).
•
Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte
přídavné světlomety z mřížky chladiče.
•
Pokud je teplota v systému chlazení
motoru příliš vysoká, rozsvítí se varovná
kontrolka a na informačním displeji na
sdružené přístrojové desce se zobrazí
zpráva Vys.tepl.motoru Bezpecne
zastav. - bezpečně zastavte vůz a několik minut nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách, aby se ochladil.
•
Pokud se zobrazí zpráva
Vys.tepl.motoru Vypněte motor nebo
Málo chl.kapal. Vypněte motor, musíte
po zastavení motor vypnout.
V případě přehřátí převodovky se aktivuje
integrovaná ochrana, která, mimo jiné,
rozsvítí na sdružené přístrojové desce
varovnou kontrolu a rozsvítí zprávu
Horká převodov. Snižte rychlost nebo
Horká převodov. Bezpečně zastav. postupuje podle dále uvedených doporučení, snižte rychlost, vozidlo bezpečně
zastavte a nechejte motor běžet několik
minut na volnoběh, aby převodovka
ochladla.
Související informace
•
•
Odtah (str. 297)
Tažení (str. 294)
•
08 Startování a jízda
•
Pokud dojde k přehřátí, může dojít
k dočasnému vypnutí klimatizace.
•
Jízda s otevřenými dveřmi
zavazadlového prostoru
Pokud jste vůz hodně zatěžovali, nevypínejte motor ihned po zastavení vozu.
Pokud jedete s otevřeným víkem zavazadlového prostoru, mohou se do vozidla přes
otevřený prostor dostat škodlivé výfukové
plyny.
POZNÁMKA
Je v pořádku, že chladicí ventilátor motoru
funguje jistou dobu po vypnutí motoru.
VAROVÁNÍ
Nejezděte s otevřeným víkem zavazadlového prostoru. Jedovaté výfukové plyny by
mohly zavazadlovým prostorem pronikat
do vozu.
Související informace
•
Nakládání (str. 144)
Přetížení - baterie spouštěče
Elektrické funkce vozu zatěžují baterii spouštěče (str. 341) různě. Nenechávejte klíč ve
spínací skříňce v poloze (str. 67) II, pokud je
vypnutý motor. Místo toho použijte režim I,
který je energeticky méně náročný.
Pamatujte také na různá příslušenství, která
zatěžují elektrickou soustavu. Nepoužívejte
funkce, které mají velký odběr proudu, když je
vypnutý motor. Příklady funkcí:
•
•
•
•
ventilátor větrání
světlomety
stěrače čelního okna
audiosystém (vysoká hlasitost).
Jakmile napětí baterie spouštěče klesne, na
sdružené přístrojové desce se zobrazí Vybitá
baterie Úsporný režim. Funkce šetření energií vypne určité funkce nebo omezí určité
funkce, jako jsou např. ventilátor větrání
a audiosystém.
–
V tomto případě nabijte baterii tak, že
nastartujete motor a necháte jej minimálně 15 minut běžet – baterie spouštěče
se rychleji dobije během jízdy než u stojícího vozidla s motorem běžícím na volnoběh.
08
279
08 Startování a jízda
Před dlouhou cestou
Jízda v zimě
Před delší cestou doporučujeme provést
následující kontroly:
Při jízdě v zimě je důležité provádět pravidelné
kontroly, aby bylo zajištěno, že lze s vozem
jezdit bezpečně.
•
Zkontrolujte, zda motor pracuje normálně
a zda je normální spotřeba paliva (str.
385).
•
Ujistěte se, že nikde nedochází k úniku
(palivo, olej nebo jiná kapalina).
•
Zkontrolujte všechny žárovky a hloubku
vzorku pneumatik.
•
V některých zemích patří k předepsanému vybavení vozidla také výstražný trojúhelník (str. 310).
Související informace
•
Motorový olej - kontrola a doplňování (str.
324)
•
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 305)
Před začátkem zimní sezóny zkontrolujte
následující:
•
Chladicí kapalina (str. 328) motoru musí
obsahovat minimálně 50% glykolu. Tato
směs chrání motor do přibližně –35°C
před zamrznutím. K dosažení optimální
ochrany proti zamrznutí nesmějí být
míchány různé typy glykolu.
•
Palivová nádrž musí být co nejplnější, aby
se předešlo kondenzaci.
•
Důležitá je viskozita motorového oleje.
Oleje s nízkou viskozitou (řidší oleje)
usnadňují startování za chladného počasí
a také snižují spotřebu paliva, když je
motor studený. Další informace o vhodných olejích, viz Motorový olej nepříznivé jízdní podmínky (str. 377).
Výměna světla (str. 330)
DŮLEŽITÉ
Oleje s nízkou viskozitou nesmějí být používány pro sportovní jízdu nebo za horkého
počasí.
•
08
280
Musí být zkontrolován stav akumulátoru
spouštěče a hladina nabití. Chladné
počasí představuje velké zatížení akumu-
látoru spouštěče a jeho kapacita je chladem snížena.
•
Používejte kapalinu do ostřikovačů (str.
341), aby se v nádržce kapaliny ostřikovačů nevytvářel led.
Pro dosažení optimální přilnavosti doporučuje
společnost Volvo používání zimních pneumatik na všech kolech, pokud se má vyskytovat
sníh nebo led.
POZNÁMKA
V některých zemích je používání zimních
pneumatik předepsáno zákonem. V některých zemích nejsou povoleny pneumatiky
s hřeby.
Kluzké povrchy
Procvičte si jízdu na kluzkých površích za
simulovaných podmínek, abyste zjistili, jak se
vozidlo na nich chová.
08 Startování a jízda
Klapka plnicí trubky palivové nádrže otevření/zavření
Dvířka hrdla palivové nádrže manuální otevírání
Klapku plnicí trubky palivové nádrže lze
otevřít/zavřít následovně:
Nelze-li otevřít dvířka hrdla palivové nádrže
elektricky z prostoru pro cestující, mohou být
dvířka otevřena manuálně.
Důležité informace pro doplňování paliva.
Otevření/zavření uzávěru hrdla palivové
nádrže
G024631
Otevření/zavření dvířek hrdla palivové
nádrže
Doplňování paliva
Pomocí tlačítka na panelu osvětlení otevřete
dvířka hrdla palivové nádrže - po uvolnění tlačítka se dvířka otevřou.
Šipka u symbolu na displeji sdružené
přístrojové desky ukazuje, na které
straně se nachází víčko paliva.
•
1. Otevřete/sundejte boční dvířka v zavazadlovém prostoru (na stejné straně jako
dvířka hrdla palivové nádrže) a vyhledejte
zelený provázek.
2. Potáhněte jej mírně přímo dozadu, až se
s cvaknutím vyklopí dvířka hrdla palivové
nádrže.
DŮLEŽITÉ
Zavřete dvířka hrdla palivové nádrže
přitlačením, až „cvaknutí“ potvrdí správné
zavření.
Jemně potáhněte za lanko - k vyháknutí
pojistky stačí minimální síla.
Související informace
•
Doplňování paliva (str. 281)
Související informace
•
Doplňování paliva (str. 281)
Při vysokých venkovních teplotách může
vzniknout v nádrži určitý přetlak. Otvírejte
uzávěr pomalu.
•
Po načerpání paliva nasaďte opětovně
uzávěr a otáčejte jej, až se ozve jedno
nebo více cvaknutí.
Doplňování paliva
•
Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
dokud se pistole u čerpacího stojanu
sama nevypne.
POZNÁMKA
Příliš hodně paliva v nádrži při horkém
počasí přeteče.
08
281
08 Startování a jízda
||
Doplňování z rezervního kanystru14
Palivo - použití
Při doplňování z rezervního kanystru použijte
nálevku umístěnou pod víkem podlahy
v zavazadlovém prostoru. Nálevka se nachází
u rezervního kola nebo v otvoru pod víkem
podlahy.
Nesmíte používat palivo nižší kvality, než
doporučuje společnost Volvo, neboť by byl
nepříznivě ovlivněn výkon motoru i spotřeba
paliva.
Dbejte na pevné zasunutí nálevky do plnicí
trubky. Plnicí trubka má otevíratelné víčko
a nátrubek nálevky musí sahat za víčko. Pak
lze zahájit doplňování paliva.
Související informace
•
•
Dvířka hrdla palivové nádrže - manuální
otevírání (str. 281)
Palivo - použití (str. 282)
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo by mohlo začít na zemi
hořet.
Než začnete čerpat palivo, vypněte topení
spalující palivo.
VAROVÁNÍ
Nikdy nenoste zapnutý mobilní telefon při
čerpání paliva. Zazvonění telefonu by
mohlo způsobit jiskření a vznícení výparů
benzínu, což by mohlo vést k požáru
a poranění osob.
Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové
výpary a aby vám palivo nestříklo do očí.
Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte oči velkým množstvím vody po
dobu minimálně 15 minut a vyhledejte
lékařskou pomoc.
DŮLEŽITÉ
Míchání různých typů paliva nebo použití
jiného než doporučeného paliva má za
následek zrušení záruky Volvo a všech
případných servisních smluv. To platí pro
všechny motory. POZNÁMKA: Toto ustanovení neplatí pro motory, které jsou upraveny pro spalování etanolu (E85).
Nikdy nepolykejte palivo. Paliva, jako jsou
benzín, bioetanol a jejich směsi, stejně
jako motorová nafta, jsou vysoce toxická
a mohou při požití zapříčinit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda ve
vysokých nadmořských výškách ve spojení
s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují
funkčnost vozidla.
Související informace
•
•
08
14
282
Platí pouze pro vozidla s naftovým motorem.
Ekonomická jízda (str. 286)
Palivo - nafta (str. 283)
08 Startování a jízda
•
•
•
Filtr sazí vznětových motorů (DPF) (str.
286)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 385)
Palivová nádrž - objem (str. 384)
Palivo - benzín
Palivo - nafta
Jako palivo se používá benzín.
Jako palivo se používá nafta.
Benzín musí splňovat požadavky normy
EN 228. Většina motorů je schopna spalovat
benzín s oktanovým číslem RON 95
a 98 RON. Pouze ve výjimečných případech
lze použít 91 RON.
Používejte pouze motorovou naftu od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte motorovou naftu pochybné kvality. Motorová nafta
by měla splňovat normu EN 590 nebo
JIS K2204. Vznětové motory jsou citlivé na
nečistoty v palivu, např. vysoký obsah síry.
•
Palivo 95 RON se používá pro normální
jízdu.
•
Palivo 98 RON je doporučováno pro
dosažení optimálního výkonu a minimální
spotřeby paliva.
Při jízdě při teplotách nad +38 °C, se doporučuje používat palivo s co nejvyšším oktanovým číslem z důvodů optimální výkonnosti
a spotřeby paliva.
DŮLEŽITÉ
•
Vždy čerpejte pouze bezolovnatý benzín, abyste nepoškodili katalyzátor.
•
Nepoužívejte aditiva, která nejsou
doporučena společností Volvo.
Související informace
•
•
•
•
Palivo - použití (str. 282)
Ekonomická jízda (str. 286)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 385)
Palivová nádrž - objem (str. 384)
Za nízkých teplot (–6 °C až –40 °C) se může
z motorové nafty oddělovat parafin. To může
způsobit potíže se startováním. Speciální
motorová nafta určená pro nízké teploty
okolo bodu mrazu je k dispozici u většiny
petrolejářských společností. Tato nafta má za
nízkých teplot nižší viskozitu, čímž se snižuje
riziko usazování parafínu.
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější.
Při tankování paliva se ujistěte, že tankovací
pistole je čistá. Vyvarujte se potřísnění lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde,
umyjte skvrny čisticím prostředkem a vodou.
DŮLEŽITÉ
Používejte výhradně palivo splňující požadavky evropské normy o naftě.
Maximální obsah síry je 50 ppm.
08
283
08 Startování a jízda
||
DŮLEŽITÉ
Nesmí se používat následující druhy palivové nafty:
•
•
•
•
Speciální aditiva
Topný olej
Když dojde palivo za jízdy
Palivový systém je u vznětových motorů
zkonstruován tak, že v případě, kdy dojde
palivo, může být nutné palivovou nádrž
v servisu odvzdušnit a umožnit tak opětovné
nastartování motoru po dočerpání paliva.
Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na
provedení kontroly. Po dočerpání nafty před
nastartováním motoru proveďte následující:
1. Vložte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování a zatlačte jej do koncové
polohy, další informace - viz Polohy klíče
(str. 66).
POZNÁMKA
Před dočerpáním paliva v případě, že je
v nádrži málo paliva:
•
Zastavte vozidlo na co nejvíce rovném
povrchu - je-li vozidlo nakloněno, hrozí
nebezpečí, že se v přívodu paliva
vytvoří vzduchová kapsa.
Vypuštění kondenzátu z palivového
filtru
V palivovém filtru se odděluje kondenzát
z paliva. Kondenzát může poškodit motor.
Kondenzát z palivového filtru musí být vypouštěn v intervalech uvedených v Servisní
a záruční knížce nebo tehdy, když máte
podezření, že jste načerpali kontaminované
palivo. Více informací, viz Servisní program
Volvo (str. 318).
DŮLEŽITÉ
Některá speciální paliva odstraňují odloučenou vodu v palivovém filtru.
2. Stiskněte tlačítko START bez sešlápnutí
brzdového a/nebo spojkového pedálu.
15
284
4. Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový
a/nebo spojkový pedál a následně stiskněte tlačítko START.
Nafta do námořních motorů
FAME15 (Fatty Acid Methyl Ester)
a rostlinný olej.
Tato paliva nesplňují požadavky v souladu
s doporučeními Volvo. Navíc opotřebovávají motor a způsobují škody motoru, na
které se nevztahuje záruka Volvo.
08
3. Počkejte cca. 1 minutu.
Palivová nafta může obsahovat jisté množství paliva FAME, nicméně se nesmí dodávat další množství.
Související informace
•
•
Palivo - použití (str. 282)
•
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 385)
Filtr sazí vznětových motorů (DPF) (str.
286)
08 Startování a jízda
Katalyzátor
Palivo - bioethanol E85
Úlohou katalyzátorů je čistit výfukové plyny.
Jsou umístěny blízko motoru, takže své provozní teploty dosáhnou rychle.
Jako palivo pro motor ve vozidle se používá
bioethanol E85.
Katalyzátory se skládají z monolitu (keramického nebo kovového) s kanálky. Stěny
kanálků jsou potaženy slabou vrstvou platiny/
rhodia/paladia. Tyto kovy fungují jako katalyzátory, tj. urychlují chemickou reakci bez
toho, aby byly spotřebovávány.
Lambda sondaTM kyslíkové čidlo
Lambda sonda je část systému řízení motoru,
který je určen ke snížení emisí a snížení
spotřeby paliva (viz Spotřeba paliva a emise
CO2 (str. 385)).
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto
hodnoty se odesílají do elektronického
systému, který nepřetržitě řídí vstřikovače.
Poměr směsi paliva a vzduchu, která je přiváděna do motoru, je neustále upravován. Tato
nastavení vytvářejí optimální podmínky pro
efektivní spalování a společně s třícestným
katalyzátorem snižují obsah škodlivých emisí
(uhlovodíků, oxidů uhelnatého a oxidů
dusíku).
Související informace
•
•
•
Ekonomická jízda (str. 286)
Palivo - benzín (str. 283)
Palivo - nafta (str. 283)
Související informace
•
•
Palivo - použití (str. 282)
Ekonomická jízda (str. 286)
Neupravujte palivový systém nebo jeho součásti a nevyměňujte součásti za díly, které
nejsou navrženy speciálně pro použití s bioetanolem.
VAROVÁNÍ
Nesmí se používat metanol. Správné alternativní palivo je uvedeno na nálepce na
krytce plnění paliva.
Pokud byste používali komponenty, které
nejsou určeny pro motory na metanol,
mohlo by dojít k požáru, zranění osob
nebo poškození motoru.
Rezervní kanystr na palivo
Rezervní kanystr na palivo by měl být naplněn
benzínem. Více informací, viz Startování
motoru – Flexifuel (str. 249).
DŮLEŽITÉ
Rezervní kanystr na palivo musí být spolehlivě upevněn a uzávěr musí být zavřený.
VAROVÁNÍ
Ethanol je citlivý na jiskry. Pokud načerpáte etanol, mohou v kanystru vzniknout
výbušné plyny.
08
285
08 Startování a jízda
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
POZNÁMKA
Vozy se vznětovými motory jsou vybaveny filtrem sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení emisí.
Během regenerace mohou nastat následující situace:
Saze z výfukových plynů se během normální
jízdy shromažďují ve filtru. Takzvaná „regenerace“ se spustí za účelem spálení sazí
a vyprázdnění filtru. Předpokladem je dosažení normální provozní teploty.
Regenerace filtru sazí probíhá automaticky.
Zpravidla trvá 10-20 minut. Může trvat o něco
déle při nízké průměrné rychlosti. Spotřeba
paliva se během regenerace může mírně zvýšit.
Regenerace za chladného počasí
08
Regeneraci filtru spustíte jízdou, dokud se
motor nezahřeje na normální provozní teplotu,
nejlépe po hlavní silnici nebo dálnici. S vozem
byste měli jet ještě dalších 20 minut.
16
286
Platí pouze pro vozidla s automatickou převodovkou.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
dočasně může dojít k menšímu
poklesu výkonu
•
dočasně se může zvýšit spotřeba
paliva
•
můžete cítit zápach spáleniny.
Po dokončení regenerace varovný text automaticky zmizí.
Za chladného počasí použijte nezávislé
topení*, aby motor dosáhl normální provozní
teplotu rychleji.
Pokud často provozujete vůz za studeného
počasí na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne normální provozní teploty. To znamená, že nedochází k regeneraci filtru sazí
vznětových motorů a filtr není vyprázdněn.
Když je filtr z cca. 80% plný, na sdružené
přístrojové desce se rozsvítí žlutý výstražný
trojúhelník a na informačním displeji se objeví
zpráva Plný filtr sazí Viz manuál.
•
DŮLEŽITÉ
Pokud je filtr zcela zaplněn částicemi,
možná bude těžké motor nastartovat
a může se stát, že filtr nebude fungovat.
V tomto případě hrozí nebezpečí, že se filtr
bude muset vyměnit.
Ekonomická jízda
Ekonomická jízda znamená jezdit rozmyslem,
předvídat a přizpůsobit styl a rychlost jízdy
převažujícím podmínkám silničního provozu.
•
Aby spotřeba paliva byla co nejnižší, aktivujte ECO (str. 269)*16.
•
Použijte funkci ECO Guide, která ukazuje,
jak úsporně s vozidlem jedete, viz Eco
guide & Power guide* (str. 59).
•
Jezděte na nejvyšší možný převodový
stupeň. Přizpůsobte styl jízdy dopravní
situaci a cestě, po které jedete - při
nižších otáčkách motoru klesá spotřeba
paliva. Použijte indikátor řazení převodových stupňů (str. 253).
•
Vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace
a silného brzdění.
•
Při vyšších rychlostech je spotřeba paliva
vyšší - aerodynamický odpor stoupá se
zvyšující se rychlostí.
•
Nezahřívejte motor na provozní teplotu na
volnoběh. Raději se co nejdříve rozjeďte
s malým zatížením motoru - studený
motor spotřebovává více paliva než teplý
motor.
•
Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na
správný tlak a pravidelně kontrolujte
nahuštění - pro dosažení optimálních
výsledků husťte pneumatiky na tlak ECO,
viz Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 389).
Související informace
•
•
•
•
Palivo - použití (str. 282)
Palivo - nafta (str. 283)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 385)
Palivová nádrž - objem (str. 384)
08 Startování a jízda
•
•
Výběr pneumatik může ovlivnit spotřebu
paliva - informace o vhodných pneumatikách vám poskytne prodejce.
Odstraňte z vozu nepotřebné předměty čím je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba
paliva.
•
Brzďte motorem, pokud je to možné, aniž
byste ohrozili ostatní účastníky silničního
provozu.
•
Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje odpor vzduchu a tedy spotřebu
paliva - pokud nosiče nepoužíváte,
demontujte je.
•
Nejezděte s otevřenými okny.
Informace o filosofii společnosti Volvo na
ochranu životního prostředí - viz Filosofie
společnosti Volvo na ochranu životního
prostředí (str. 18).
Jízda s přívěsem
•
Během jízdy s přívěsem je nutné myslet na
celou řadu věcí, např. na tažnou konzolu,
přívěs a na umístění nákladu na přívěsu.
Nepřipojujte za zcela nový vůz těžký
přívěs. Nový vůz musí ujet alespoň
1000 kilometrů.
•
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství, např. tažného
zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla
o tuto hmotnost. Podrobné informace
o hmotnostech, viz Hmotnosti (str. 372).
Brzdy jsou při jízdě s přívěsem více zatíženy, zejména při jízdě členitým terénem.
Zařaďte nižší rychlostní stupeň a snižte
rychlost vozu.
•
Pokud je tažné zařízení instalováno společností Volvo, vůz je dodán se všemi
potřebnými prvky pro tažení přívěsu.
Z bezpečnostních důvodů by vůz s přívěsem neměl jet rychlostí vyšší než je maximální přípustná rychlost. Dodržujte platné
předpisy týkající se přípustné rychlosti
a hmotností.
•
Při jízdě s přívěsem v táhlém stoupání
jeďte pomalu.
•
Používejte pouze schválené tažné
zařízení.
•
Vyvarujte se jízdy s přívěsem do svahů se
sklonem vyšším než 12 %.
•
Pokud bylo tažné zařízení montováno
dodatečně, nechte jej zkontrolovat
u svého autorizovaného dealera Volvo,
jestli je vůz zcela vybaven pro tažení
přívěsu.
Další informace o spotřebě paliva - viz
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 385).
VAROVÁNÍ
Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo
jede, např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se
se důležité systémy jako např. posilovač
řízení a posilovač brzd.
Související informace
•
•
•
Palivo - použití (str. 282)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 385)
•
Náklad na přívěsu rozložte tak, aby svislé
zatížení tažného zařízení nepřekročilo
maximální udávané povolené zatížení.
•
Zvyšte tlak vzduchu v pneumatikách na
hodnoty předepsané pro maximální zatížení vozu. Umístění štítku s tlaky pneumatik - viz Pneumatiky - tlak vzduchu (str.
309).
•
Motor je při jízdě s přívěsem více zatížen.
Kabel přívěsu
Jestliže je tažné zařízení vybaveno 13pólovým
konektorem a přívěs 7pólovým konektorem,
musíte použít adaptér. Použijte kabel schválený společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel
nedotýkal země.
Ukazatele směru a brzdová světla
přívěsu
V případě poruchy některého směrového
světla na přívěsu začne kontrolka ukazatelů
směru na přístrojové desce blikat rychleji než
za normálních okolností a na informačním
displeji se zobrazí text Vadná žárovka
Ukaz.sm. přívěs.
08
Palivová nádrž - objem (str. 384)
287
08 Startování a jízda
||
V případě poruchy některého brzdového
světla na přívěsu se na displeji se zobrazí text
Vadná žárovka brz.svět.přívěsu.
Ovládání světlé výšky*
Zadní tlumiče udržují stálou světlou výšku bez
ohledu na zatížení vozidla (až do maximální
nosnosti). Pokud je vozidlo v klidu, jeho zadní
část mírně poklesne, to je normální jev
Hmotnosti přívěsu
Informace o přípustných hmotnostech přívěsů
Volvo, viz Hmotnosti přívěsu a zatížení
tažného zařízení (str. 373).
Související informace
•
Jízda s přívěsem - mechanická převodovka (str. 288)
•
Jízda s přívěsem - automatická převodovka (str. 289)
•
•
Tažná konzola/tažná tyč (str. 289)
Výměna světla (str. 330)
Jízda s přívěsem - mechanická
převodovka
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
Přehřátí
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
•
Vznětový motor, 5 válců
•
POZNÁMKA
Maximální přípustná hmotnost přívěsu
odpovídá hmotnosti povolené společností
Volvo. Národní předpisy platné pro vozidla
mohou rychlosti a hmotnosti přívěsu dále
omezovat. Tažné tyče mohou být certifikovány pro vyšší hmotnosti, než vozidlo skutečně dokáže táhnout.
VAROVÁNÍ
V souvislosti s hmotnostmi přívěsů
dodržujte stanovená doporučení. Jinak se
při náhlém pohybu a zabrzdění může stát,
že se vozidlo a přívěs budou ovládat s problémy.
08
288
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nenechávejte běžet motor na otáčky
vyšší než 4500 ot/min
(dieselmotory: 3500 ot/min).
S ohledem na nebezpečí přehřátí jsou pro
zajištění optimálního chlazení chladicí
kapaliny optimální otáčky motoru
2300-3000 ot/min.
Související informace
•
Jízda s přívěsem (str. 287)
08 Startování a jízda
Jízda s přívěsem - automatická
převodovka
DŮLEŽITÉ
Konkrétní informace o pomalé jízdě
s přívěsem pro vozy vybavené automatickou převodkou Powershift, viz Automatická převodovka -- Powershift* (str. 257).
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
•
Automatická převodovka zvolí optimální
převodový stupeň podle zatížení a otáček
motoru.
•
V případě přehřátí se na sdružené přístrojové desce rozsvítí výstražný symbol a na
informačním displeji se objeví textová
zpráva. Postupujte podle doporučení.
Prudké stoupání
•
Nenechávejte v automatické převodovce
zajištěný vyšší převodový stupeň, než
motor "zvládne" - ne vždy je vhodné jet
při nízkých otáčkách motoru na vyšší
převodový stupeň.
Parkování ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Zabrzděte parkovací brzdu.
Rozjezd ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
Tažná konzola/tažná tyč
Pomocí tažné konzoly lze např. odtahovat
přívěs za vozidlem.
Pokud je vůz vybaven demontovatelnou
tažnou tyčí, postupujte při montáži volné části
přesně podle instrukcí - Demontovatelná
tažná tyč - připevnění/demontáž (str. 291).
VAROVÁNÍ
2. Volič převodovky přesuňte do polohy pro
jízdu D.
Je-li vozidlo vybaveno demontovatelným
tažným zařízením Volvo:
3. Odbrzděte parkovací brzdu.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy a rozjeďte se.
Související informace
•
Automatická převodovka -- Geartronic*
(str. 253)
•
3. Přesuňte páku voliče do polohy P.
•
Při zaparkování vozidla vybaveného automatickou převodovkou s připojeným
přívěsem, přesuňte volič převodovky do
polohy P. Vždy zabrzděte parkovací
brzdu.
Podložte kola klíny, když parkujete vůz
s přívěsem ve svahu.
Pozorně dodržujte pokyny k montáži.
•
Zkontrolujte, zda kontrolka oken svítí
zeleně.
Než se rozjedete, zajistěte demontovatelnou část pomocí klíče.
Důležité kontroly
Koule tažného zařízení musí být pravidelně čištěna a mazána.
POZNÁMKA
4. Uvolněte pedál nožní brzdy.
•
•
•
Pokud se používá koule tažného zařízení
s tlumičem vibrací, tato koule se nesmí
mazat.
Související informace
•
Jízda s přívěsem (str. 287)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08
289
08 Startování a jízda
Demontovatelná tažná tyč - uložení
Uložte demontovatelnou tažnou tyč do zavazadlového prostoru.
Demontovatelná tažná tyč specifikace
Specifikace demontovatelné tažné tyče.
Technické údaje
Prostor k uložení tažného zařízení.
DŮLEŽITÉ
Pokud tažné zařízení již nepoužíváte,
odmontujte jej a uložte na vyhrazené místo
ve voze. Tažné zařízení bezpečně upevněte pomocí popruhu.
Související informace
08
290
•
Demontovatelná tažná tyč - specifikace
(str. 290)
•
Demontovatelná tažná tyč - připevnění/
demontáž (str. 291)
•
Jízda s přívěsem (str. 287)
G021485
Rozměry, montážní body (mm)
A
1127
B
87
C
855
D
428
E
112
F
360
G
Podélný nosník
H
Střed kulové hlavy
08 Startování a jízda
Demontovatelná tažná tyč - uložení (str.
290)
•
Jízda s přívěsem (str. 287)
Připevnění/demontáž demontovatelné tažné
tyče se provádí následovně:
Připevnění
G021488
•
Demontovatelná tažná tyč připevnění/demontáž
Okénko indikátoru musí být červené.
Nejdřív stisknutím západky uvolněte
ochranný kryt a potom jej vyjměte zatlaa vytažením směrem
čením do úchytu
.
dozadu
G021489
Demontovatelná tažná tyč - připevnění/
demontáž (str. 291)
G018928
•
Zasunujte tažné zařízení, dokud neuslyšíte cvaknutí.
G021487
Související informace
Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné poloze otočením klíče doprava.
08
291
08 Startování a jízda
Okénko indikátoru musí být zelené.
Zkontrolujte, zda je tažné zařízení správně
zajištěno - potáhněte je nahoru, dolů
a dozadu.
G000000
VAROVÁNÍ
Otočte klíč doleva do zajištěné polohy.
Vytáhněte klíč ze zámku.
Pokud tažné zařízení není namontováno
správně, musí se odmontovat a znovu
přimontovat v souladu s předcházejícími
pokyny.
G021495
G021494
G021490
||
Bezpečnostní lanko.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní lano přívěsu musí být upevněno k příslušné konzole.
Demontáž tažného zařízení
DŮLEŽITÉ
Promazávat se smí pouze koule tažného
zařízení. Ostatní části tažného zařízení
musí zůstat suché a čisté.
Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do
odemknuté polohy.
08
292
08 Startování a jízda
Stabilizace přívěsu - TSA17
G018929
Asistent stabilizace přívěsu (TSA - Trailer
Stability Assist) slouží ke stabilizaci vozidla
a přívěsu, pokud dojde k rozvlnění soupravy.
Zatlačte ochranný kryt, až se těsně
zaklapne.
Zatlačte pojistné kolečko
a otočte jím
, až uslyšíte cvaknutí.
doleva
Související informace
Otočte zajišťovací kolečko zcela dolu až
na doraz. Držte je v této poloze a přitom
vytáhněte tažné zařízení dozadu
a nahoru.
VAROVÁNÍ
Pokud je tažné zařízení uloženo ve voze,
musí být bezpečně připevněno, viz
Demontovatelná tažná tyč - uložení (str.
290).
•
Demontovatelná tažná tyč - uložení (str.
290)
•
Demontovatelná tažná tyč - specifikace
(str. 290)
•
Jízda s přívěsem (str. 287)
Systém stabilizace přívěsu je součástí
systému řízení stability a trakce (str. 174)
(DSTC - Dynamic Stability and Traction
Control).
Funkce
K „rozvlnění“ může dojít při jakékoli kombinaci vůz/přívěs. Obvykle k rozvlnění dojde při
vysokých rychlostech. Avšak nebezpečí hrozí
i při nižších rychlostech (70–90 km/h), pokud
je přívěs přetížený nebo je nerovnoměrně rozložené zatížení, např. je příliš vzadu.
Rozvlnění vždy způsobí určitý faktor, např.:
•
Vůz s přívěsem je vystaven náhlému a silnému bočnímu větru.
•
Vůz s přívěsem jede po nerovném
povrchu vozovky nebo vjede do výmolu.
•
Prudký pohyb volantem.
Provoz
Pokud se souprava rozvlní, může být těžké
a někdy i nemožné ji zklidnit. Tím se stává
souprava vozidlo/přívěs těžce kontrolovatelná
a hrozí riziko, kromě jiného, přejetí do
nesprávného jízdního pruhu nebo sjetí
z vozovky.
08
Systém stabilizace přívěsu trvale monitoruje
pohyby vozu, zejména boční pohyby. Pokud
293
08 Startování a jízda
||
je zjištěno rozvlnění soupravy, jsou jednotlivě
brzděná přední kola. Tím se souprava
vozidlo/přívěs stabilizuje. To obvykle stačí,
aby řidič získal kontrolu nad vozidlem.
Pokud není „rozvlnění“ eliminováno
napoprvé, systém stabilizace přívěsu začne
zasahovat, přibrzdí všechna kola jízdní soupravy vůz/přívěs a sníží výkon motoru. Jakmile je „vlnění“ postupně potlačeno a souprava vůz/přívěs je opět stabilní, systém
ukončí zasahování a řidič má opět plnou kontrolu nad vozem. Více informací, viz Systém
řízení stability a trakce (DSTC) - použití (str.
175)
Různé
Systém stabilizace přívěsu může zasáhnout
při rychlostech 60 až 160 km/h.
POZNÁMKA
Funkce TSA se vypne, pokud řidič zvolí
režim Sport, viz Systém řízení stability
a trakce (DSTC) (str. 174).
08
Může se stát, že systém stabilizace přívěsu
nezasáhne, pokud řidič náhle pohne volantem, aby se pokusil sám vyrovnat vlnění soupravy, protože v takové situaci systém
nemůže určit, zda je to přívěs, nebo řidič, kdo
způsobuje rozvlnění soupravy.
17
294
Je součástí montážního celku originální tažné tyče Volvo.
Pokud systém stabilizace přívěsu pracuje, na sdružené přístrojové desce
bliká symbol DSTC.
Tažení
Během odtahování jedno vozidlo odtahuje jiné
vozidlo na tažném laně.
Související informace
•
Systém řízení stability a trakce (DSTC) symboly a zprávy (str. 176)
DŮLEŽITÉ
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během
odtahování kola vždy natočena dopředu.
Neodtahujte vozidlo rychlostí větší než
80 km/h a na vzdálenost větší než 80 km.
Před odtahováním si zjistěte maximální
rychlost odtahování povolenou ze zákona.
1. Odemkněte zámek řízení: vložte dálkový
ovladač do spínací skříňky a dlouze stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE aktivuje se poloha klíče II. Další informace
o polohách klíče - Polohy klíče (str. 66).
2. Dálkový ovladač s klíčem musí zůstat ve
spínací skříňce po celou dobu tažení.
3. Jakmile rychlost tažného vozu klesne,
udržujte tažné lano napnuté lehkým stisknutím brzdového pedálu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poskakování.
4. Buďte připraveni brzdit.
08 Startování a jízda
VAROVÁNÍ
•
Před odtahováním zkontrolujte, zda je
zámek řízení odjištěn.
•
Dálkový ovladač musí být v poloze II v poloze I jsou všechny airbagy deaktivovány.
•
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač ze
spínací skříňky, když se vůz odtahuje.
musí se odtahovat velmi malou rychlostí na
co nejkratší trasu.
Pokud si nejste jisti, zda je vůz vybaven
převodovkou Powershift, můžete to zjistit
podle označení štítku převodovky pod kapotou – viz Typová označení (str. 369). Označení ”MPS6” znamená, že se jedná o převodovku Powershift. V ostatních případech je
vůz vybaven automatickou převodovkou
Geartronic.
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ
Posilovač brzd a posilovač řízení nefungují,
když je motor vypnutý - brzdový pedál se
musí sešlápnout přibližně 5krát větší sílou
a řízení je výrazně tužší.
Vozidlo odtahujte.
•
Nicméně vozidlo je možné na krátkou
vzdálenost při nízké rychlosti odtáhnout mimo nebezpečné místo – ne na
vzdálenost delší než 10 km a ne
rychleji než 10 km/h. Upozorňujeme,
že kola se při odtahování vozidla musí
točit dopředu.
•
Pokud vůz odtahujete na vzdálenost
větší než 10 km, musí mít při odtahování hnací kola zvednuta mimo
vozovku - doporučujeme kontaktovat
profesionální odtahovou službu.
Mechanická převodovka
Před tažením vozu:
–
Řadicí páku přesuňte do neutrální polohy
a uvolněte parkovací brzdu.
Automatická převodovka Geartronic
Před tažením vozu:
–
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
Automatická převodovka Powershift
Před tažením vozu:
Model s převodovkou Powershift se nesmí
odtahovat, protože převodovka musí být
dostatečně promazávána, což zajišťuje běžící
motor. Pokud je přesto nutné vůz odtáhnout,
–
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
Asistent při rozjezdu
Nestartujte motor roztažením vozu. Je-li baterie ve vašem vozu vybita, použijte k nastartování motoru pomocnou baterií, viz Startování
s pomocnou batérií (str. 251).
DŮLEŽITÉ
Během pokusů o nastartování motoru při
odtahování může dojít k poškození katalyzátoru.
Související informace
•
Tažné oko (str. 296)
08
295
08 Startování a jízda
Tažné oko
Tažné oko je přišroubováno k adaptéru se
závitem za krytem na pravé straně předního
nebo zadního nárazníku.
Kryt místa k připevnění tažného oka je
k dispozici ve dvou různých provedeních.
Každý z těchto krytů se otevírá jinak:
•
Připojení tažného oka
•
Kryt s výřezem otevřete pomocí mince
nebo podobného předmětu, který vložíte do výřezu a otočíte směrem ven.
Potom kryt kompletně vytočte ven
a vytáhněte.
U druhého typu je podél jedné strany
nebo v rohu značka: Stiskněte značku
prstem a současně vyklopte opačnou
stranu/roh - použijte k tomu minci. Kryt
se otočí kolem své osy a může se
vytáhnout.
Přišroubujte tažné oko rovnou k odpovídající přírubě. Tažné oko pevně přišroubujte, např.pomocí klíče na kola.
Po použití tažné oko vyšroubujte a uložte
na své místo.
Nakonec nainstalujte kryt zpět na nárazník.
Vyjměte tažné oko, které se nachází pod
krytem v podlaze v zavazadlovém prostoru.
08
296
VAROVÁNÍ
Během vytahování vozu na plošinu nesmí
za vyprošťovacím vozem nikdo stát
a nesmí zde nic být.
K vytáhnutí vozidla na zásahový vůz s rovnou
plošinou lze použít tažné oko. To zjistíte
podle polohy a světlosti vozidla. Je-li sklon
rampy zásahového vozu příliš velký nebo je-li
světlost příliš malá, vozidlo se může poškodit,
pokud se je pokusíte vytáhnout pomocí
tažného oka. V případě potřeby zvedněte
vozidlo pomocí zvedacího zařízení na zásahovém voze.
DŮLEŽITÉ
Tažné oko je určeno pouze pro tažení po
silnici - nikoliv pro vytahování uvíznutého
vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
Související informace
•
•
Tažení (str. 294)
Odtah (str. 297)
08 Startování a jízda
Odtah
DŮLEŽITÉ
Odtah znamená, že vozidlo je odváženo
pomocí jiného vozidla.
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během
převozu kola vždy natočena dopředu.
•
Máte-li problémy, zavolejte profesionální
pomoc.
K vytáhnutí vozidla na zásahový vůz s rovnou
plošinou lze použít tažné oko. To zjistíte
podle polohy a světlosti vozidla. Je-li sklon
rampy zásahového vozu příliš velký nebo je-li
světlost příliš malá, vozidlo se může poškodit,
pokud se je pokusíte vytáhnout pomocí
tažného oka. V případě potřeby zvedněte
vozidlo pomocí zvedacího zařízení na zásahovém voze.
Vozidlo s pohonem všech kol (AWD)
se zvednutou přední nápravou se
nesmí odtahovat rychlostí vyšší než
70 km/h. Dále se nesmí odtahovat na
vzdálenost delší než 50 km.
Související informace
•
Tažení (str. 294)
VAROVÁNÍ
Během vytahování vozu na plošinu nesmí
za vyprošťovacím vozem nikdo stát
a nesmí zde nic být.
DŮLEŽITÉ
Tažné oko je určeno pouze pro tažení po
silnici - nikoliv pro vytahování uvíznutého
vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
08
297
KOLA A PNEUMATIKY
09 Kola a pneumatiky
Pneumatiky - směr otáčení
Pneumatiky s jednosměrným vzorkem mají
směr otáčení vyznačen šipkou na boku pneumatiky.
Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách uvedený v tabulce tlaku vzduchu
v pneumatikách (str. 389).
Související informace
G021778
•
•
•
•
•
Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.
Pneumatiky musí mít stejný směr otáčení po
celou dobu životnosti. Pneumatiky musejí být
zaměněny mezi přední a zadní nápravou,
nikdy mezi levou a pravou stranou a naopak.
Nesprávně namontované pneumatiky zhoršují
brzdný účinek a schopnost vytlačovat do
stran vodu a sněhovou břečku. Pneumatiky
s větším vzorkem musejí být vždy vzadu (za
účelem snížení nebezpečí smyku).
Pneumatiky - údržba
Pneumatiky - rozměry (str. 304)
Jízdní charakteristiky
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 305)
Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný
vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak
v pneumatikách mají významný vliv na chování vozu.
Pneumatiky - index zatížení (str. 304)
Pneumatiky - údržba (str. 299)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky (str. 301)
09
Pneumatiky mají, mimo jiné, za úkol zajistit
adhezi k povrchu vozovky, tlumit vibrace
a chránit kola před opotřebením.
Stáří pneumatik
Všechny pneumatiky starší 6 let by měly být
zkontrolovány odborníkem, i když vypadají
nepoškozené. Pneumatiky stárnou, i když se
používají velmi málo nebo vůbec. Jejich
funkčnost může být proto nepříznivě ovlivněna. To platí pro všechny pneumatiky, které
jsou uloženy a budou se používat
v budoucnu. Příklady vnějších znaků, které
indikují, že pneumatika není vhodná pro používání, jsou praskliny nebo změna barvy.
POZNÁMKA
Oba páry kol musí mít stejný rozměr
a musí se jednat o kola stejného druhu
a stejné značky.
299
09 Kola a pneumatiky
09
||
Nové pneumatiky
Pneumatiky stárnou. Po několika letech
začnou tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto
při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro
zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice
v pořadí označují týden a rok výroby. Jedná
se o označení DOT (Department of
Transportation), které je vyjádřeno čtyřmi
číslicemi, například 1510. Pneumatika na
obrázku byla vyrobena v 15. týdnu v roce
2010.
sobu jízdy, tlaku vzduchu v pneumatikách
a na stavu vozovky. Z důvodu vyrovnání rozdílné hloubky vzorku a rovnoměrného
opotřebení pneumatik mohou být zaměňována přední a zadní kola. Vhodná doba pro
první záměnu kol je po ujetí přibližně
5000 km, a pak v intervalech po 10000 km.
Pokud si nejste jisti hloubkou vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný servis Volvo
a nechte si ji překontrolovat. Pokud se
opotřebení pneumatik výrazně liší (rozdíl
v hloubce vzorku je větší než >1 mm), dozadu
se musí nainstalovat nejméně opotřebené
pneumatiky. Nedotáčivost se zpravidla koriguje lépe než přetáčivost. V důsledku nedotáčivosti vozidlo pokračuje spíše rovně, aniž by
se zadní část vozu stáčela do strany. To
může vést k úplné ztrátě kontroly nad vozidlem. Proto je nutné, aby zadní kola nikdy
neztratila adhezi dříve než přední kola.
Kola musejí být uskladněna položená na boku
nebo zavěšená, nikdy ne stojící.
VAROVÁNÍ
Při poškození pneumatiky může dojít ke
ztrátě kontroly nad vozidlem.
Letní a zimní pneumatiky
Pokud měníte letní a zimní kola, označte si
jejich umístění na voze, například L pro levé
a P pro pravé.
Opotřebení a údržba
Správné nahuštění pneumatik (str. 309)
přispívá k rovnoměrnějšímu opotřebení.
Rychlost opotřebení pneumatik závisí na způ-
300
Související informace
•
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 304)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 305)
Pneumatiky - index zatížení (str. 304)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 299)
•
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky (str. 301)
09 Kola a pneumatiky
•
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky
Ukazatel opotřebení vzorku pneumatiky ukazuje stav vzorku pneumatik.
Pneumatiky - údržba (str. 299)
Šrouby kol
09
Šrouby kol se používají k připevnění kol
k nábojům. Jsou k dispozici v různých provedeních.
DŮLEŽITÉ
G021829
Matice kol by měly být utaženy na 140
Nm. Při použití většího momentu může
dojít k poškození matic a šroubů.
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky.
Indikátory opotřebení jsou úzké reliéfní drážky
kolmo ke vzorku. Z boku pneumatiky jsou
písmena TWI (Tread Wear Indicator). Když se
hloubka vzorku zmenší na 1,6 mm, bude
horní okraj vzorku v zákrytu s indikátory
hloubky vzorku. Co nejdřív opotřebené pneumatiky nahraďte pneumatikami novými.
Pneumatiky s mělkým vzorkem mají velmi
malou adhezi za deště nebo na sněhu.
Na voze smíte používat pouze ráfky, které
byly testovány a schváleny společností Volvo
a jsou součástí řady originálního příslušenství
Volvo. Zkontrolujte utahovací moment
momentovým klíčem.
Bezpečnostní šrouby kol*
Bezpečnostní šrouby kol* je možné použít pro
ocelové i slitinové ráfky. Pod podlahou zavazadlového prostoru je místo na pouzdro pro
pojistné šrouby kol.
Související informace
•
Rozměry ráfků a kol (str. 303)
Související informace
•
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 304)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 305)
Pneumatiky - index zatížení (str. 304)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 299)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
301
09 Kola a pneumatiky
09
Nářadí
Zvedák*
Vozidlo je mimo jiné vybaveno tažným okem,
zvedákem* a klíčem* na šrouby na kolech.
Zvedák se používá ke zvedání vozidla např. při
výměně pneumatik.
Originální zvedák dodávaný s vozem používejte pouze pro výměnu rezervního kola.
Závity zvedáku musejí být vždy dobře promazány.
Nářadí – vrácení na místo
Pod podlahou zavazadlového prostoru se
nachází tažné oko, zvedák* a klíč * na kola.
Dále je zde místo na pouzdro pro pojistné
šrouby kol.
Související informace
•
•
•
•
•
Nouzová oprava defektu* (str. 311)
Tažné oko (str. 296)
Výměna kol - demontáž kol (str. 305)
Šrouby kol (str. 301)
Zvedák* (str. 302)
Nářadí a zvedák* musí být po použití vráceny
na své místo. Zvedák musí být zatočen do
správné polohy, aby měl místo.
Pěnový blok a rezervní kolo musejí být uloženy v opačném pořadí, než je tomu při jejich
vyjímání.
Všimněte se, že na horním pěnovém bloku je
šipka. Musí směřovat dopředu do vozu.
302
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
DŮLEŽITÉ
Pokud se nářadí a zvedák* nepoužívají,
musí se uložit na vyhrazeném místě
v zavazadlovém prostoru vozidla.
Související informace
•
•
Výstražný trojúhelník (str. 310)
Nouzová oprava defektu* (str. 311)
09 Kola a pneumatiky
Zimní pneumatiky
Použití sněhových řetězů
Rozměry ráfků a kol
Zimní pneumatiky jsou pneumatiky upravené
pro zimní cesty.
Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze
na přední kola (to platí i pro vozy s pohonem
všech kol). S nasazenými sněhovými řetězy
nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h.
Se sněhovými řetězy nejezděte po holých
vozovkách, protože by došlo k poškození jak
sněhových řetězů, tak i pneumatik.
Rozměry ráfků a kol jsou označovány v souladu s příklady uvedenými v tabulce.
Zimní pneumatiky
Volvo doporučuje zimní pneumatiky se stanovenými rozměry. Rozměr pneumatik závisí na
typu motoru. Na všech čtyřech kolech musejí
být použity správné typy zimních pneumatik.
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Používejte originální sněhové řetězy Volvo
nebo ekvivalentní řetězy určené pro daný
model vozu a konkrétní rozměry ráfků
a pneumatik. Pokud si nejste jisti, společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo. Nesprávné sněhové
řetězy mohou způsobit nehodu a rozsáhlé
poškození vašeho vozidla.
Společnost Volvo doporučuje, abyste si
u prodejce Volvo ověřili, jaké typy kol
a pneumatik jsou nejvhodnější.
Pneumatiky s hroty
Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět
500–1000 km, aby hroty správně dosedly.
Tak prodloužíte životnost pneumatik
a zejména hrotů.
POZNÁMKA
Právní předpisy týkající se použití pneumatik s hřeby se v jednotlivých zemích liší.
Související informace
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 305)
09
Homologace platí pro celé vozidlo. To znamená, že jsou schváleny jisté kombinace kola
(ráfku kola) a pneumatiky.
Podle označení kol (ráfků) poznáte rozměr,
např. 7Jx16x50.
7
Šířka ráfku v palcích
J
Profil příruby ráfku
16
Průměr ráfku v palcích
50
Přesazení v mm (vzdálenost od středu
kola k dosedací ploše kola proti
náboji)
Související informace
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 304)
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 389)
Hloubka vzorku
Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách
klade na pneumatiky značně vyšší nároky,
než jízda v létě. Volvo proto doporučuje
nepoužívat zimní pneumatiky s hloubkou
vzorku menší než 4 mm.
303
09 Kola a pneumatiky
09
Pneumatiky - rozměry
Homologace platí pro celé vozidlo. To znamená, že jsou schváleny jisté kombinace kol
(ráfků kol) a pneumatik.
Na všech pneumatikách je vyznačen rozměr.
Příklad označení: 225/50R17 98W.
•
225
Šířka pneumatik (mm)
50
Poměr výšky stěny pneumatiky
k šířce pneumatiky (%)
R
Radiální pneumatika
17
Průměr ráfku v palcích (")
98
Kódy maximálního přípustného zatížení pneumatik, index zatížení pneumatiky (LI)
W
Rychlostní třída pro maximální povolenou rychlost, rychlostní třída (SS).
(V tomto případě 270 km/h.)
VAROVÁNÍ
19palcová kola se nikdy nesmí používat
u vozů, která nejsou vybavena podvozkem
R-Design nebo Sport. Použití 19palcových
kol u vozů se standardním podvozkem
představuje bezpečnostní riziko, kdy může
dojít k poškození vozidla a zhoršení jeho
jízdních vlastností.
304
Související informace
•
•
•
•
•
Kola (ráfky kol) a pneumatiky mají jisté rozměry. Viz příklady v tabulce dole.
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 305)
Pneumatiky - index zatížení (str. 304)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 299)
Pneumatiky - údržba (str. 299)
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 389)
Rozměry ráfků a kol (str. 303)
Pneumatiky - index zatížení
Index zatížení označuje schopnost pneumatiky
přenést jisté zatížení.
Každá pneumatika se vyznačuje jistou zatížitelností, index zatížení (LI). Hmotnost vozidla
určuje požadovanou nosnost pneumatik.
Minimální přípustný index je uveden
v tabulce.
Související informace
•
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 304)
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 389)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 305)
Pneumatiky - údržba (str. 299)
09 Kola a pneumatiky
Pneumatiky - rychlostní třídy
Každá pneumatika musí vydržet jistou maximální rychlost a má tedy přiřazenou jistou
rychlostní třídu (SS - Speed Symbol).
Rychlostní třída pneumatiky musí odpovídat
minimálně maximální rychlosti vozu. V tabulce
dole jsou uvedeny minimální rychlostní třídy.
Jedinou výjimkou z těchto předpisů jsou
zimní pneumatiky (str. 303)1, kde lze použít
nižší rychlostní třídu. Pokud zvolíte takovéto
pneumatiky, vozidlo nesmí jet rychleji než
povoluje rychlostní třída pneumatik (např.
s pneumatikami s třídou Q lze jet maximálně
rychlostí 160 km/h). Skutečnou rychlost jízdy
vozidla stanovují dopravní předpisy, nikoli
rychlostní třída pneumatik.
POZNÁMKA
Maximální přípustná hmotnost je uvedena
v tabulce.
Q
160 km/h (pouze pro zimní pneumatiky)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
VAROVÁNÍ
Na vůz musí být namontovány pneumatiky
se stejným nebo vyšším zátěžovým indexem (str. 304) (LI) a rychlostní kategorií
(SS). Pokud se používá pneumatika s příliš
nízkým zátěžovým indexem nebo
rychlostní kategorií, může se přehřát.
Související informace
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 304)
Pneumatiky - index zatížení (str. 304)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 299)
Výměna kol - demontáž kol
09
Kola lze měnit např. za zimní kola/zimní pneumatiky.
Rezervní kolo*
Rezervní kolo (nouzové rezervní kolo) je
určeno pouze k dočasnému použití a musí se
co nejdříve vyměnit za běžné kolo. Chování
vozu může být při použití rezervního kola
odlišné. Rezervní kolo je menší než běžné
kolo. Má tedy vliv na světlou výšku vozidla.
Dávejte pozor na vysoké obrubníky a nejezděte s vozem do automyčky. Je-li rezervní
kolo namontováno na přední nápravě, není
možné používat současně sněhové řetězy.
U vozů s pohonem všech kol lze odpojit
pohon na zadní nápravě. Rezervní kolo se
nesmí opravovat.
Správný tlak vzduchu v pneumatice rezervního kola je uveden v tabulce s hodnotami
tlaku vzduchu (str. 389).
DŮLEŽITÉ
•
Nejezděte s rezervním kolem větší
rychlostí než 80 km/h.
•
S vozem se nikdy nesmí jet, pokud je
na něm namontováno více než jedno
"dojezdové kolo".
Nouzové rezervní kolo je umístěno v prohlubni vnější stranou dolů. Stejný šroub zajiš1
To platí pro pneumatiky s kovovými šrouby i bez nich.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
305
09 Kola a pneumatiky
09
||
ťuje rezervní kolo a pěnový blok. Pěnový blok
obsahuje veškeré nářadí.
Vyjmutí rezervního kola
1. Odklopte podlahu zavazadlového prostoru, zezadu a zepředu.
2. Vyšroubujte přídržný šroub.
3. Zvedněte pěnový blok s nářadím.
4. Zvedněte rezervní kolo.
Vyjmutí
Pokud musíte měnit kolo v hustém provozu,
použijte výstražný trojúhelník (str. 310). Vůz
a zvedák* musejí být na pevném vodorovném
podkladu.
1. Zabrzďte parkovací brzdu (str. 274)
a zařaďte zpětný chod nebo přesuňte
páku voliče do polohy P, pokud je vozidlo
vybaveno automatickou převodovkou.
306
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen,
zda jsou závity důkladně namazány a není
znečistěn.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák*
určený pro konkrétní model, který je uveden na štítku zvedáku.
Na štítku je rovněž uvedena maximální
nosnost zvedáku při stanovené minimální
výšce zvedáku.
2. Vytáhněte zvedák*, klíč na kola* a přípravek k demontáži krytů kol*, které se
nacházejí pod podlahou v zavazadlovém
prostoru. Pokud se použije jiný zvedák,
viz Zvedání vozu (str. 319).
3. Kola, která zůstanou na zemi zablokujte
klíny. Použijte třeba masivní dřevěné klíny
nebo velké kameny.
4. Vozy s ocelovými ráfky mají snímatelný
kryt. Pomocí demontážního přípravku
vyklesněte a stáhněte celokolové kryty
kol. Kryty kol můžete rovněž stáhnout
rukou.
09 Kola a pneumatiky
5. Sešroubujte na doraz tažné oko pomocí
klíče na kola* podle následujícího
obrázku.
Související informace
VAROVÁNÍ
Nikdy nepokládejte žádné předměty mezi
zvedák a zem resp. mezi zvedák a místo
na vozidle, které zvedáte.
7. Na každé straně vozu jsou dva opěrné
body pro zvedák. U každého bodu je
výřez v plastovém krytu. Rozevřete zvedák tak, aby se jeho patka dotýkala rovně
země.
•
•
•
•
09
Výměna kol - montáž (str. 308)
Zvedák* (str. 302)
Výstražný trojúhelník (str. 310)
Šrouby kol (str. 301)
DŮLEŽITÉ
G017465
Tažné oko se musí přišroubovat do všech
závitů v klíči pro kolové šrouby.
6. Klíčem na kola povolte matice kola o ½-1
otáčku doleva.
DŮLEŽITÉ
Povrch země musí být pevný, rovný a plynulý.
8. Zvedněte vůz tak, až se kolo přestane
dotýkat země. Vyšroubujte šrouby kola
a sejměte kolo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
307
09 Kola a pneumatiky
09
Výměna kol - montáž
Je nezbytné přesně dodržet postup montáže
kola.
POZNÁMKA
•
Po nahuštění pneumatiky vždy
nasaďte zpět prachovou čepičku,
která zamezí poškození ventilku štěrkem, nečistotami apod.
•
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky
mohou zrezivět a jejich odšroubování
je obtížné.
Instalace
1. Očistěte dosedací plochy mezi ráfkem
a nábojem kola.
2. Nasaďte kolo. Důkladně utáhněte šrouby
na kolech.
3. Vůz spusťte tak, aby se kolo nemohlo
otáčet.
POZNÁMKA
Otvor pro ventilek v krytu kola se musí
během montáže nacházet nad ventilkem
na ráfku.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevstupujte pod vozidlo zvednuté na
zvedáku.
Pokud se vozidlo bude zvedat na zvedáku,
cestující musí vozidlo opustit.
4. Utáhněte šrouby kola křížovým způsobem. Je důležité, aby šrouby kola byly
správně utaženy. Utáhněte na moment
140 Nm. Zkontrolujte utahovací moment
momentovým klíčem.
5. Namontujte všechny plné kryty kol.
308
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Standardní zvedák je určen pouze k příležitostnému a krátkodobému použití, např.
při výměně kola s pneumatikou s defektem
nebo při výměně letních pneumatik za
zimní a naopak. Ke zvednutí vozidla se smí
používat pouze zvedák určený pro konkrétní model. Pokud se vozidlo bude zvedat častěji nebo musí být zvednuté déle
než je nutné jen k výměně kola, doporučujeme použít garážový zvedák. V tomto
případě dodržujte pokyny dodávané
s příslušným zařízením.
Zaparkujte vozidlo tak, aby mezi cestujícími a cestou bylo vozidlo nebo, v ideálním
případě, bariéra chránicí před nárazem.
Související informace
•
•
•
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 305)
Zvedák* (str. 302)
Výstražný trojúhelník (str. 310)
Šrouby kol (str. 301)
09 Kola a pneumatiky
POZNÁMKA
•
Tlak vzduchu kontrolujte na studených
pneumatikách. Pojem „studené pneumatiky“ znamená, že mají stejnou
teplotu jako je venkovní teplota. Pneumatiky se po ujetí několika kilometrů
zahřejí a tlak v nich stoupne.
•
Příliš nízký tlak vzduchu v pneumatikách zvyšuje spotřebu paliva, snižuje
životnost pneumatiky a zhoršuje jízdní
vlastnosti vozidla. Jízda na pneumatikách s nízkým tlakem může vést
k přehřátí a trvalému poškození pneumatik. Tlak vzduchu v pneumatikách
ovlivňuje jízdní pohodlí, hluk při jízdě
a řízení.
Zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách
Tlak vzduchu musíte kontrolovat jednou
měsíčně.
To platí také pro rezervní kolo vozu.
•
Tlak vzduchu pro doporučené rozměry
pneumatik
•
•
Tlak ECO2
Tlak v náhradním kole (Nouzové rezervní
kolo)
•
Tlak vzduchu v pneumatikách postupem času klesá. Jedná se o přirozený
jev. Tlak vzduchu v pneumatikách se
rovněž liší v závislosti na teplotě okolí.
Štítek s tlaky vzduchu v pneumatikách
09
G021830
Pneumatiky - tlak vzduchu
V pneumatikách může být odlišný tlak vzduchu. Měří se v barech.
Na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na
sloupku dveří řidiče (mezi rámem a zadními
dveřmi) jsou uvedeny tlaky vzduchu v pneumatikách pro různá zatížení a rychlosti. Tyto
hodnoty najdete také dále v tabulce s tlaky
vzduchu v pneumatikách, viz Pneumatiky schválené tlaky vzduchu v pneumatikách (str.
389).
Úspora paliva, tlak ECO
Aby spotřeba paliva při rychlostech pod
160 km/h byla optimální, doporučujeme používat tlak ECO (platí pro plnou i lehkou zátěž),
viz Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 389).
Související informace
•
•
2
Při tlaku ECO se sníží spotřeba paliva.
Pneumatiky - rozměry (str. 304)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 305)
}}
309
09 Kola a pneumatiky
09
•
•
•
Pneumatiky - index zatížení (str. 304)
Výstražný trojúhelník
Pneumatiky - údržba (str. 299)
K upozornění ostatních účastníků silničního
provozu na stojící vozidlo slouží výstražný trojúhelník.
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky (str. 301)
Uložení a vyklopení nahoru
Výstražný trojúhelník je připevněn pomocí
dvou příchytek na spodní straně víka zavazadlového prostoru.
Po uvolnění obou příchytek sejměte
pouzdro s výstražným trojúhelníkem.
Vyjměte výstražný trojúhelník z pouzdra,
rozložte jej a složte k sobě dvě volné
strany.
Rozložte podpěry výstražného trojúhelníku.
Při používání výstražného trojúhelníku
dodržujte platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na vhodné místo s ohledem na
dopravní situaci.
Ujistěte se, že výstražný trojúhelník a jeho
pouzdro jsou po použití řádně zajištěny
v zavazadlovém prostoru.
310
09 Kola a pneumatiky
Výbava pro první pomoc*
Nouzová oprava defektu*
Výbava pro první pomoc obsahuje lékárničku.
Sada pro nouzovou opravu defektu, pokud se
pro utěsnění defektu a kontrole a nastavení
tlaku vzduchu (str. 389) používá sada pro
nouzovou opravu defektu (TMK - Temporary
Mobility Kit).
Sada pro nouzovou opravu defektu (str. 312)
obsahuje kompresor a lahvičku. Sada je
určena k provedení provizorní nouzové
opravy. Nádobka s těsnicí kapalinou musí být
vyměněna před uplynutím data použitelnosti
a po použití. Těsnicí prostředek účinně utěsní
pneumatiky, které měly propíchnutý běhoun.
Pouzdro s výbavou pro první pomoc je umístěno v zavazadlovém prostoru.
POZNÁMKA
Sada k nouzové opravě defektu je určena
výhradně k utěsnění pneumatiky s proděravěným běhounem.
Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které
byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu
pro rychlou opravu pneumatik k opravě pneumatik, které vykazují zářezy, praskliny nebo
podobná poškození. Připojte kompresor
k jedné z 12V zásuvek ve vozidle. Vyberte
zásuvku, která je nejblíže k pneumatice
s defektem.
DŮLEŽITÉ
09
Je-li k jedné z těchto dvou zásuvek (str.
142) v tunelové konzole připojen kompresor určený k nouzové opravě defektu,
nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný
elektrický spotřebič.
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo.
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* použití (str. 313)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* kontrola (str. 315)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled (str. 312)
•
Nářadí (str. 302)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
311
09 Kola a pneumatiky
09
Sada pro nouzovou opravu defektu* umístění
POZNÁMKA
Sada k nouzové opravě defektu je určena
výhradně k utěsnění pneumatiky s proděravěným běhounem.
Sada pro nouzovou opravu defektu (TMK Temporary Mobility Kit) se používá k utěsnění
defektu a kontrole a nastavení tlaku vzduchu
(str. 389).
DŮLEŽITÉ
Umístění sady pro rychlou opravu
pneumatik
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled
Sada pro nouzovou opravu defektu, pokud se
pro utěsnění defektu a kontrole a nastavení
tlaku vzduchu (str. 389) používá sada pro
nouzovou opravu defektu (TMK - Temporary
Mobility Kit).
Je-li k jedné z těchto dvou zásuvek (str.
142) v tunelové konzole připojen kompresor určený k nouzové opravě defektu,
nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný
elektrický spotřebič.
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo.
Související informace
Sada pro rychlou opravu pneumatik se
nachází pod podlahou zavazadlového prostoru.
Pokud pneumatiku opravujete v místě
s hustým dopravním provozem, položte za
vůz výstražný trojúhelník (str. 310).
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled (str. 312)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* těsnicí hmota (str. 316)
•
Nouzová oprava defektu* (str. 311)
Štítek s maximální povolenou rychlostí
Spínač
Kabel
Držák láhve (oranžová krytka)
Ochranné víčko
Redukční ventil
Vzduchová hadice
312
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
09 Kola a pneumatiky
Nádobka s těsnicí hmotou
Tlakoměr
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* umístění (str. 312)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* těsnicí hmota (str. 316)
•
Nouzová oprava defektu* (str. 311)
Sada pro nouzovou opravu defektu* použití
Sada pro nouzovou opravu defektu, pokud se
pro utěsnění defektu a kontrole a nastavení
tlaku vzduchu (str. 389) používá sada pro
nouzovou opravu defektu (TMK - Temporary
Mobility Kit).
Nouzová oprava defektu
1. Sundejte štítek s maximální povolenou
rychlostí (který se nachází na jedné straně
kompresoru) a nalepte jej na volant.
09
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku zkontrolovat (maximální dojezd je
200 km). Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je možné pneumatiku opravit
nebo zda se musí vyměnit.
VAROVÁNÍ
Těsnicí kapalina může podráždit kůži.
V případě kontaktu s kůží kapalinu spláchněte vodou a mýdlem.
2. Ujistěte se, že spínač je v poloze 0
a připojte kabel a vzduchovou hadici.
POZNÁMKA
Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud
nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete
šroubovat.
Informace o funkci dílů, viz Sada pro nouzovou
opravu defektu* - přehled (str. 312).
3. Odšroubujte oranžové víčko a odšroubujte uzávěr nádobky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
313
09 Kola a pneumatiky
09
||
4. Našroubujte nádobku do držáku.
VAROVÁNÍ
Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní
pojistkou, která brání vzniku netěsností.
5. Připojte hadici od kompresoru k ventilu.
6. Připojte napájecí kabel do zásuvky 12V
a vůz nastartujte.
POZNÁMKA
Je-li k jedné z těchto dvou 12 V zásuvek
v tunelové konzole připojen kompresor,
nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný
elektrický spotřebič.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
7. Spínač přepněte do polohy I.
VAROVÁNÍ
Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy
blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo
nerovností kompresor ihned vypněte.
V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Po spuštění kompresoru tlak může stoupnout na 6 bar, ale po cca. 30 sekundách
začne tlak klesat.
8. Hustěte pneumatiku 7 minut.
DŮLEŽITÉ
Riziko přehřátí Kompresor nesmí běžet
déle než 10 minut.
9. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak
vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak je 1,8 bar a maximální tlak je
3,5 bar. (Je-li tlak příliš vysoký, uvolněte
jej pomocí redukčního ventilu).
VAROVÁNÍ
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je
defekt pneumatiky příliš velký. V cestě
byste neměli pokračovat. Kontaktujte
autorizovaný servis Volvo.
314
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
10. Vypněte kompresor a odpojte kabel od
12 V zásuvky.
11. Odpojte hadičku od ventilku a našroubujte čepičku ventilku.
12. Aby těsnicí prostředek pneumatiku utěsnil, ujeďte co nejdříve asi 3 kilometry
maximální rychlostí 80 km/h s.
Související informace
•
•
•
Nouzová oprava defektu* (str. 311)
Sada pro nouzovou opravu defektu* kontrola (str. 315)
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled (str. 312)
09 Kola a pneumatiky
Sada pro nouzovou opravu defektu* kontrola
Sada pro nouzovou opravu defektu, pokud se
pro utěsnění defektu a kontrole a nastavení
tlaku vzduchu (str. 389) používá sada pro
nouzovou opravu defektu (TMK - Temporary
Mobility Kit).
VAROVÁNÍ
Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní
pojistkou, která brání vzniku netěsností.
3. Zkontrolujte, zda je kompresor vypnutý.
Odpojte vzduchovou hadičku a přívodní
kabel.
Zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách
•
•
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,3
bar3, pneumatika není dostatečně
utěsněna. V cestě byste neměli pokračovat. Obraťte se na pneuservis.
Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3
bar3, musíte pneumatiku nahustit na
tlak uvedený na štítku s tlaky vzduchu
v pneumatikách, viz Pneumatiky schválené tlaky vzduchu v pneumatikách (str. 389). Je-li tlak vzduchu příliš
vysoký, upusťte vzduch redukčním
ventilem.
Po použití sady k nouzové opravě pneumatiky nejezděte větší rychlostí než
80 km/h. Společnost Volvo doporučuje
navštívit autorizovaný servis Volvo, kde
utěsněnou pneumatiku zkontrolují (smí se
jet maximálně na vzdálenost 200 km).
Zaměstnanci servisu rozhodnou, zda lze
pneumatiku opravit nebo zda se musí
vyměnit.
POZNÁMKA
•
Po nahuštění pneumatiky vždy
nasaďte zpět prachovou čepičku,
která zamezí poškození ventilku štěrkem, nečistotami apod.
•
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky
mohou zrezivět a jejich odšroubování
je obtížné.
POZNÁMKA
Po použití musí být nádobka s těsnicí
hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme, aby výměnu provedl autorizovaný
servis Volvo.
09
VAROVÁNÍ
Namontujte krytku ventilku.
1. Připojte opět zařízení.
2. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice
prostřednictvím tlakoměru.
Doporučujeme, abyste zajeli do nejbližšího
autorizovaného servisu Volvo, kde vám
poškozenou pneumatiku vymění/opraví. Informujte servis, že pneumatika obsahuje těsnicí
prostředek.
Související informace
•
•
•
Nouzová oprava defektu* (str. 311)
Sada pro nouzovou opravu defektu* použití (str. 313)
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled (str. 312)
VAROVÁNÍ
Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách.
3
1 bar = 100 kPa.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
315
09 Kola a pneumatiky
09
Sada pro nouzovou opravu defektu* huštění pneumatik
Původní pneumatiky lze nahustit pomocí kompresoru ze sady pro nouzovou opravu defektu
(str. 312).
1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se,
že spínač je v poloze 0 a připojte kabel
a vzduchovou hadici.
2. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
VAROVÁNÍ
Vdechnutí výfukových plynů z vozidla
může ohrozit zdraví. Nikdy nenechávejte
motor běžet v uzavřeném prostoru nebo
v prostoru s nedostatečným odvětráváním.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
3. Připojte napájecí kabel do jedné ze zásuvek 12 V ve voze a vůz nastartujte.
4. Přepnutím spínače do polohy I spusťte
kompresor.
316
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
DŮLEŽITÉ
Riziko přehřátí Kompresor nesmí běžet
déle než 10 minut.
5. Nahustěte pneumatiku na tlak uvedený
v tabulce hodnot tlaku vzduchu - viz
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 389). Je-li tlak vzduchu příliš vysoký, upusťte vzduch redukčním ventilem.
Sada pro nouzovou opravu defektu* těsnicí hmota
Nádobka (lahvička) se sadou pro nouzovou
opravu defektu (str. 312) obsahuje těsnicí
hmotu a lze ji vyměnit.
Vyměňte nádobku, když vypršela doba použitelnosti. Zlikvidujte původní nádobku jako
nebezpečný odpad pro životní prostředí.
VAROVÁNÍ
6. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel.
Lahvička obsahuje 1,2-ethanol a latex
z přírodní pryže.
7. Nasaďte zpět čepičku ventilku.
Škodlivé v případě požití. V případě kontaktu s kůží může dojít k alergické reakci.
Související informace
•
•
•
Eliminujte kontakt s kůží a zrakem.
Nouzová oprava defektu* (str. 311)
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled (str. 312)
Sada pro nouzovou opravu defektu* kontrola (str. 315)
Ukládejte mimo dosah dětí.
Související informace
•
Nouzová oprava defektu* (str. 311)
ÚDRŽBA A SERVIS
10 Údržba a servis
Servisní program Volvo
10
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat
servisní program Volvo, uvedený v Záruční
a servisní knížce.
Doporučujeme, abyste provádění servisu
a údržby svěřili autorizovanému servisu
Volvo. Váš autorizovaný servis Volvo má
vyškolené mechaniky, špičkové technické
vybavení a servisní literaturu, což je zárukou
vysoké kvality servisu.
DŮLEŽITÉ
Aby platila záruka Volvo, pravidelně provádějte kontroly a dodržujte pokyny uvedené
v Servisní a záruční knížce.
Související informace
•
318
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy (str. 330)
10 Údržba a servis
Zvedání vozu
Při zvedání vozidla musí být zvedák resp. zvedací ramena namontována do předpokládaných míst na podvozku vozidla.
POZNÁMKA
10
Volvo doporučuje používat pouze zvedák
určený pro konkrétní model. Pokud použijete jiný zvedák než zvedák doporučovaný
společností Volvo, postupujte podle
pokynů dodaných společně s tímto zvedákem.
}}
319
10 Údržba a servis
||
10
Heverovací body (šipky) pro zvedák, který je součástí výbavy vozidla a zvedací body (označené červeně).
Pokud se vozidlo zvedá předním dílenským
zvedákem, musí se umístit pod jeden ze čtyř
zvedacích bodů nejhlouběji pod vozidlem.
Pokud se vozidlo zvedá zadním dílenským
zvedákem, musí se umístit pod jeden ze zvedacích bodů. Ujistěte se, že zvedák je bezpečně umístěn, aby vůz nemohl sklouznout.
Vždy použijte podpěry náprav nebo podobné
zařízení.
Pokud se vozidlo zvedá dvousloupovým
dílenským zvedákem, přední a zadní zvedací
ramena musí být umístěna pod vnější zvedací
body (heverovací body). Případně lze vpředu
použít vnitřní zvedací body.
Související informace
•
320
Výměna kol - demontáž kol (str. 305)
10 Údržba a servis
Kapota - otevření a zavření
Související informace
Kapotu lze otevřít vytažením rukojeti u pedálů
směrem vzad. Přitom se pojistka u mřížky
chladiče musí odsunout vlevo.
•
•
Motorový prostor - kontrola (str. 323)
Motorový prostor - přehled (str. 321)
Motorový prostor - přehled
V přehledu jsou zobrazena běžná kontrolní
místa.
Motorový prostor, 4válec 2,0 l1
10
Vzhled motorového prostoru se může lišit
v závislosti na variantě motoru.
G010951
Doplňování motorového oleje
Zatáhněte za rukojeť u pedálů. Uslyšíte,
že se kapota odjistila.
Posuňte pojistku doleva a otevřete
kapotu. (Hák pojistky se nachází mezi
světlometem a mřížkou, viz obrázek.)
VAROVÁNÍ
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
Nádržka kapaliny posilovače řízení
Chladič
Nádržka brzdové a spojkové kapaliny
(nachází se na straně řidiče)
Akumulátor
Pojistková a reléová skříňka
Zkontrolujte, zda jsou zámky kapoty
motoru spolehlivě zavřené.
321
10 Údržba a servis
||
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
Vzduchový filtr
Motorový prostor, s výjimkou 4válce 2,0
l2
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
Vzduchový filtr
VAROVÁNÍ
10
VAROVÁNÍ
Nedotýkejte se zapalovacích svíček nebo
zapalovací cívky, když je elektrický systém
vozidla v poloze II nebo když je motor
horký.
V systému zapalování se používá velmi
vysoké napětí a výstupní hodnoty. Napětí
systému zapalování je velmi nebezpečné.
Když se pracuje v motorovém prostoru,
elektrický systém musí být vždy odpojen
s klíčem v poloze 0, viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 67).
G018945
V systému zapalování se používá velmi
vysoké napětí a výstupní hodnoty. Napětí
systému zapalování je velmi nebezpečné.
Když se pracuje v motorovém prostoru,
elektrický systém musí být vždy odpojen
s klíčem v poloze 0, viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 67).
Vzhled motorového prostoru se může lišit
v závislosti na variantě motoru.
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
Nádržka kapaliny posilovače řízení
Měrka motorového oleje3
Chladič
Doplňování motorového oleje
Nádržka brzdové a spojkové kapaliny
(nachází se na straně řidiče)
Akumulátor
Pojistková a reléová skříňka
1
2
3
322
Nedotýkejte se zapalovacích svíček nebo
zapalovací cívky, když je elektrický systém
vozidla v poloze II nebo když je motor
horký.
Neplatí pro motor B4204T7 - viz dříve kapitola "Motorový prostor s výjimkou 4válcového motoru 2.0 litrů".
Platí také pro motor B4204T7.
Motory s elektronickým snímačem hladiny oleje nejsou vybaveny měrkou oleje (5válcový vznětový motor).
Související informace
•
•
Kapota - otevření a zavření (str. 321)
Motorový prostor - kontrola (str. 323)
10 Údržba a servis
Motorový prostor - kontrola
Motorový olej - všeobecné informace
Některé oleje a kapaliny se musí pravidelně
kontrolovat.
Musí se používat schválený motorový olej, aby
mohly být aplikovány doporučené servisní
intervaly.
Pravidelná kontrola
Následující oleje a kapaliny kontrolujte pravidelně, např. při čerpání paliva:
•
•
•
•
Chladicí kapalina
10
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít
nepříznivý vliv na životnost, chování při
startování motoru, spotřebu paliva
a dopad na životní prostředí.
Motorový olej
Kapalina posilovače řízení
Kapalina ostřikovače
VAROVÁNÍ
Nezapomeňte, že po jistou dobu po
vypnutí motoru se ventilátor chladiče (umístěný v přední části motorového prostoru
za chladičem) může automaticky spustit.
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním
syntetickým motorovým olejem. Olej byl
zvolen velmi pečlivě s ohledem na životnost, chování při startování motoru,
spotřebu paliva a vliv na životní prostředí.
Volvo doporučuje:
Motor nechávejte vždy vyčistit v servisu.
Je-li motor horký, hrozí riziko požáru.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Související informace
•
•
•
•
Kapota - otevření a zavření (str. 321)
Motorový prostor - přehled (str. 321)
Chladicí kapalina - hladina (str. 328)
Motorový olej - kontrola a doplňování (str.
324)
•
Kapalina posilovače řízení - hladina (str.
329)
•
Kapalina ostřikovače - doplňování (str.
341)
Jízda ve ztížených podmínkách, viz Motorový
olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 377).
Společnost Volvo používá různé systémy pro
varování před nízkou/vysokou hladinou oleje
nebo nízkým/vysokým tlakem oleje. U některých variant motoru se používá snímač tlaku
oleje a na sdružené přístrojové desce je
výstražný symbol nízkého tlaku oleje. U jiných
variant se používá snímač hladiny oleje a řidič
je informován prostřednictvím výstražného
symbolu
na přístroji a prostřednictvím
textů na displeji. U některých variant se pou-
323
10 Údržba a servis
||
žívají oba tyto systémy. Více informací získáte
u Vašeho dealera Volvo.
10
Měňte motorový olej a olejový filtr v souladu
s intervaly uvedenými v Servisní a záruční
knížce.
Používání oleje vyšší kvality je povoleno.
Pokud se s vozem jezdí v nepříznivých podmínkách, společnost Volvo doporučuje používat kvalitnější olej, viz Motorový olej nepříznivé jízdní podmínky (str. 377).
Motorový olej - kontrola a doplňování
Hladina oleje se u některých variant motoru
kontroluje elektronickým snímačem hladiny
oleje, u jiných variant motoru pomocí měrky
oleje.
protože olej nestačil stéci na dno klikové
skříně.
Motor s olejovou měrkou4
G021737
Množství plnění, viz Motorový olej - kvalita
a objem (str. 378).
Související informace
Hladina oleje musí být mezi značkami MIN
a MAX.
Motorový olej - kontrola a doplňování (str.
324)
G021734
•
Měrka a plnicí trubka.
Je velmi důležité kontrolovat motorový olej,
zejména u nového vozu, před první prohlídkou.
Firma Volvo doporučuje kontrolu hladiny
motorového oleje každých 2 500 km. Nejspolehlivější hodnotu obdržíte, budete-li hladinu
oleje kontrolovat ve studeném motoru, před
startováním. Ihned po vypnutí zahřátého
motoru můžete získat nesprávné výsledky.
Měrka ukazuje, že hladina oleje je příliš nízká,
4
324
Měření a v případě potřeby doplnění
1. Vozidlo musí stát rovně. Vypněte motor
a počkejte 5 minut, aby se olej vrátil zpět
do olejové vany.
2. Měrku vytáhněte a otřete.
3. Znovu zasuňte olejovou měrku.
4. Vytáhněte ji a zkontrolujte hladinu.
5. Je-li hladina blízko úrovně MIN, musíte
doplnit 0,5 litru. Je-li hladina výrazně níž,
musíte doplnit větší množství.
Neplatí pro 4válcový motor s obsahem 2,0 litrů nebo 5válcový vznětový motor s elektronickým snímačem hladiny oleje. Platí však pro motor B4204T7.
10 Údržba a servis
6. V případě potřeby zkontrolujte hladinu po
ujetí kratší vzdálenosti znovu. Potom
zopakujte kroky 1-4.
Dokud se na displeji neobjeví zpráva, nemusíte v souvislosti s hladinou oleje motoru nic
dělat - viz vyobrazení dole.
VAROVÁNÍ
Nikdy nedoplňujte kapalinu nad značku
MAX. Hladina by nikdy neměla stoupnout
nad MAX nebo klesnout pod MIN - mohlo
by dojít k poškození motoru.
10
DŮLEŽITÉ
Pokud budete upozorněni na nízkou hladinu oleje, pouze doplňte uvedený objem,
např. 0,5 litru.
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Dávejte pozor, aby se olej nedostal na
horké sběrné výfukové potrubí - hrozí
riziko požáru.
Motor s elektronickým snímačem
hladiny oleje, 4válec 2,0 l5
VAROVÁNÍ
Pokud se objeví zpráva Olej Nutný
servis, navštivte dílnu. Může být příliš
vysoká hladina oleje.
Zpráva a graf na displeji. Na levém displeji se
zobrazí digitální sdružená přístrojová deska. Na
displeji vpravo se zobrazí analogová sdružená
přístrojová deska.
Zpráva
Hladina motorového oleje
Pomocí elektronické měrky se hladina oleje
kontroluje při vypnutém motoru s použitím
ovládacího kolečka, viz Navigace v menu sdružená přístrojová deska (str. 100).
Systém nedokáže přímo detekovat změny,
pokud se olej doplňuje nebo vypouští. Aby
bylo měření hladiny oleje správné, vozidlo
musí ujet přibližně 30 km a stát 2 hodiny
s vypnutým motorem na rovném terénu.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, aby se olej nedostal na
horké sběrné výfukové potrubí - hrozí
riziko požáru.
Plnicí trubka.6
5
6
Neplatí pro motor B4204T7 - viz dříve nadpis "Motor s olejovou měrkou".
Motory s elektronickým snímačem hladiny oleje nejsou vybaveny měrkou oleje.
}}
325
10 Údržba a servis
||
Měření hladiny oleje, 4válec 2,0 l
Pokud se musí zkontrolovat hladina oleje, je
třeba postupovat v souladu s dále uvedenými
pokyny.
10
Motor s elektronickým snímačem
hladiny oleje, naftový 5válec
1. Aktivujte klíč v poloze II. Viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 67).
2. Otočte ovládací kolečko na levém pákovém přepínači do polohy Hladina oleje.
> Zobrazí se informace o hladině motorového oleje.
Další informace o správě nabídek - viz
Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 100).
POZNÁMKA
Pokud není dosaženo správných podmínek pro měření hladiny oleje (doba po
vypnutí motoru, náklon vozidla, vnější
teplota atd.), bude se zobrazovat hlášení
Nedostupný. To ne znamená, že je se
systémy vozidla něco špatně.
Plnicí trubka.7
Dokud se na displeji neobjeví zpráva, nemusíte v souvislosti s hladinou oleje motoru nic
dělat - viz vyobrazení dole.
Zpráva a graf na displeji. Na levém displeji se
zobrazí digitální sdružená přístrojová deska. Na
displeji vpravo se zobrazí analogová sdružená
přístrojová deska.
Zpráva
Hladina motorového oleje
Pomocí elektronické měrky se hladina oleje
kontroluje při vypnutém motoru s použitím
ovládacího kolečka, viz Navigace v menu sdružená přístrojová deska (str. 100).
VAROVÁNÍ
Pokud se objeví zpráva Olej Nutný
servis, navštivte dílnu. Může být příliš
vysoká hladina oleje.
7
326
Motory s elektronickým snímačem hladiny oleje nejsou vybaveny měrkou oleje.
10 Údržba a servis
DŮLEŽITÉ
Pokud se objeví zpráva Nízká hladina
oleje Doplňte 0,5l, doplňte pouze 0,5 l
oleje.
POZNÁMKA
Hladinu oleje systém detekuje pouze
během jízdy. Systém nedokáže přímo
detekovat změny, pokud se olej doplňuje
nebo vypouští. Aby se zobrazil správný
údaj o hladině oleje, musí se s vozidlem jet
na vzdálenost cca. 30 km.
VAROVÁNÍ
Měření hladiny oleje, naftový 5válec
Pokud se musí zkontrolovat hladina oleje, je
třeba postupovat v souladu s dále uvedenými
pokyny.
1. Aktivujte klíč v poloze II. Viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 67).
Související informace
•
Motorový olej - všeobecné informace (str.
323)
10
2. Otočte ovládací kolečko na levém pákovém přepínači do polohy Hladina oleje.
> Zobrazí se informace o hladině motorového oleje.
Další informace o správě nabídek - viz
Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 100).
Pokud hladina (3) nebo (4) vypadá tak jako
na obrázku dole, další olej nedoplňujte.
Hladina oleje nikdy nesmí stoupnout nad
MAX nebo klesnout pod MIN - mohlo by
dojít k poškození motoru.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, aby se olej nedostal na
horké sběrné výfukové potrubí - hrozí
riziko požáru.
Na obrázcích 1-4 je úroveň plnění. Pokud se
zobrazí hladina (3) nebo (4), nedoplňujte další
olej. Doporučuje se plnit na úroveň 4. Zpráva
a graf se zobrazují na displeji. Na levém displeji
se zobrazí digitální sdružená přístrojová deska.
Na displeji vpravo se zobrazí analogová sdružená
přístrojová deska.
327
10 Údržba a servis
Chladicí kapalina - hladina
10
Chladicí kapalina ochlazuje motor s vnitřním
spalováním na správnou provozní teplotu.
Teplo odváděné z motoru do chladicí kapaliny
lze použít k vyhřívání prostoru pro cestující.
Chladicí kapalina – hladina musí být mezi
značkami MIN a MAX na expanzní nádržce.
Kontrola hladiny a doplňování
VAROVÁNÍ
•
Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných
solí může zapříčinit korozi chladicího
systému.
•
Objemy a standardy kvality vody, viz Chladicí
kapalina - kvalita a objem (str. 380).
Vždy používejte chladicí kapalinu
s antikorozními činidly, jak doporučuje
společnost Volvo.
•
Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí
kapaliny
Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 %
chladicí kapaliny.
•
Chladicí kapalinu smíchejte s vodou
odpovídající kvality. V případe pochybností o kvalitě vody použijte hotovou
směs chladicí kapaliny podle doporučení Volvo.
•
Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte
součásti chladicího systému, vypláchněte chladicí systém čistou vodou
z vodovodu prověřené kvality nebo
připravenou směsí chladicí kapaliny.
•
Motor smí běžet pouze se správně
naplněným chladicím systém. Jinak
může v důsledku příliš vysokých teplot
dojít k poškození (prasknutí) hlavy
válců.
Hladina musí být mezi značkami MIN a MAX
na expanzní nádržce. Pokud není systém
dostatečně naplněn, může se velmi zvýšit
teplota a následkem toho hrozí nebezpečí
poškození motoru.
Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte
návod na obalu. Je důležité, aby směs vody
a koncentrátu chladicí kapaliny byla správná
pro převládající podnebí. Nikdy nedoplňujte
pouze obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrznutí
se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém
poměru chladicího koncentrátu.
328
DŮLEŽITÉ
Chladicí kapalina může být velmi horká.
Pokud se chladicí kapalina musí doplnit
a motor má provozní teplotu, pomalu
odšroubujte krytku expanzní nádoby, aby
se pomalu uvolnil přetlak.
10 Údržba a servis
Brzdová kapalina a kapalina spojky hladina
Plnění
Kapalina posilovače řízení - hladina
Hladina kapaliny posilovače řízení se musí
nacházet mezi značkami MIN a MAX. Kapalina se nemusí měnit.
Hladina brzdové a spojkové kapaliny by na
nádržce měla být mezi značkami MIN a MAX.
Kontrola hladiny
10
Brzdová kapalina a kapalina spojky jsou ve
stejné nádržce. Hladina musí dosahovat mezi
značky MIN a MAX, které jsou vidět uvnitř
nádržky. Hladinu kapaliny kontrolujte pravidelně.
Měňte kapalinu každé dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.
Množství a doporučená kvalita brzdové kapaliny, viz Brzdová kapalina - kvalita a objem
(str. 383). Brzdová kapalina se musí měnit
jednou ročně u vozů, které jsou používány za
ztížených podmínek, např. při provozu v hornatém terénu nebo tropických oblastech
s vysokou vlhkostí vzduchu.
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte. Doporučujeme, aby byl důvod úniku
brzdové kapaliny zjištěn autorizovaným
servisem Volvo.
Nádržka kapaliny je umístěna na straně řidiče.
Nádržka kapaliny je chráněna pod krytem nad
studenou částí v motorovém prostoru. Aby
bylo přístupné víčko nádržky, musí být nejprve demontován kulatý kryt.
Otočte a otevřete kryt umístěný na krytu.
Vyšroubujte víčko nádržky a naplňte
kapalinu. Hladina musí dosahovat mezi
značky MIN a MAX, které se nacházejí
uvnitř nádržky.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte nasadit zpět víčko.
DŮLEŽITÉ
Během kontroly udržujte prostor kolem
nádržky s kapalinou pro posilovač řízení
v čistotě. Kryt nesmí být otevřený.
Kontrolujte hladinu pravidelně. Kapalinu není
nutné měnit. Hladina kapaliny musí být mezi
značkami MIN a MAX. Doporučená kvalita
kapaliny, viz Kapalina posilovače řízení - kvalita (str. 383).
329
10 Údržba a servis
POZNÁMKA
Pokud dojde k závadě v systému posilovače řízení nebo pokud je vypnutý motor
a vozidlo se musí odtáhnout, vozidlo lze
přesto řídit.
10
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy
Servis a opravy tohoto systému smí provádět
pouze autorizovaný servis.
Zjišťování a odstraňování závad
V klimatizaci se používá fluorescenční trasovací médium. K vyhledávání netěsností použijte ultrafialové světlo.
Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R134a. Servis a opravy tohoto systému
smí provádět pouze autorizovaný servis.
Související informace
•
8
330
LED (Light Emitting Diode)
Servisní program Volvo (str. 318)
Výměna světla
Výměnu lze provést v případě žárovek. Pokud
potřebujete vyměnit LED světla a xenonové
světlomety, kontaktujte servis.
Pro žárovky platí konkrétní specifikace (str.
339). V následujícím seznamu najdete umístění žárovek a ostatních bodových zdrojů,
které jsou specifické nebo nevhodné pro
výměnu jinde než v servisu (např. světla
LED8):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktivní xenonové světlomety - ABL (xenonové světlomety)
Obrysová/parkovací světla vpředu
Denní světla
Boční směrová světla, zpětná zrcátka
Doprovodné osvětlení, vnější zpětná
zrcátka
Osvětlení interiéru
Osvětlení schránky v palubní desce
Poziční/parkovací světla vzadu
Boční obrysová světla vzadu
Brzdové světlo.
10 Údržba a servis
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
xenonových světel musí být prováděna
v servisu - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo. Xenonové světlomety obsahují vysokonapěťovou jednotku a musí se
s nimi pracovat s extrémní opatrností.
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů
vnějšího osvětlení, například světlometů,
světel do mlhy a zadních světel, může
dočasně docházet ke kondenzaci. To je
naprosto v pořádku, všechna vnější světla
jsou na tuto situaci nadimenzována. Po
zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla
po jisté době odpaří.
VAROVÁNÍ
Při výměně žárovky musí být elektrický
systém vozidla v poloze klíče 0, viz Polohy
klíče - funkce na různých úrovních (str. 67).
DŮLEŽITÉ
Nikdy se nedotýkejte skleněné části
žárovky svými prsty. Horko by mohlo
odpařit mastnotu z vašich prstů, tato
mastnota by se dostala na odrazové sklo
a poškodila by jej.
Výměna světla - světlomety
Všechny žárovky světlometů se mění přes
motorový prostor. Nejdříve uvolněte a demontujte celý světlomet.
Demontáž světlometu
10
Nastavte elektrický systém vozidla do polohy
klíče 0, viz Polohy klíče - funkce na různých
úrovních (str. 67).
Související informace
•
•
Výměna světla - světlomety (str. 331)
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 337)
•
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 338)
•
Výměna světla - osvětlení zavazadlového
prostoru (str. 338)
•
Výměna světla - osvětlení registrační
značky (str. 338)
Vytáhněte pojistné čepy světlometů.
Vytáhněte světlomet přímo dopředu.
POZNÁMKA
Pokud je chybová zpráva zobrazována i po
výměně žárovky, doporučujeme navštívit
autorizovaný servis Volvo.
DŮLEŽITÉ
Netahejte za kabel, pouze za konektor.
331
10 Údržba a servis
||
Související informace
•
•
10
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů (str. 332)
Světla - specifikace (str. 339)
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů
Žárovky dálkových/potkávacích světlometů
jsou přístupné po uvolnění většího krytu světlometu.
G010325
•
Výměna světla (str. 330)
Odpojte konektor od světlometu zatlačením svorky prstem dolů.
Zároveň veďte konektor ven druhou
rukou.
6. Vyměňte příslušnou žárovku.
Připevnění světlometu
1. Zapojte konektor, musíte slyšet cvaknutí.
2. Namontujte zpět světlomet a zajišťovací
čepy. Zkontrolujte, že jsou správně zajištěny.
3. Zkontrolujte světla.
Světlomet musí být připojen a konektor musí
být správně nainstalován dříve, než rozsvítíte
světla nebo zasunete dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
332
G021745
5. Vyjměte celé těleso světlometu a položte
na měkký povrch, aby nedošlo k poškrábání průhledného krytu světlometu.
Před výměnou žárovky, viz Výměna světla světlomety (str. 331).
1. Otevřete pojistku zatlačením ven
a nahoru.
2. Zatlačte dolu západky na krytu a kryt
sejměte.
Kryt instalujte zpět v opačném pořadí.
Související informace
•
•
Výměna světla - světlomety (str. 331)
Výměna světla - potkávací světlomet (str.
333)
10 Údržba a servis
•
Výměna světla - dálkový světlomet (str.
334)
Výměna světla - přídavný dálkový světlomet (str. 334)
Výměna světla - potkávací světlomet
Žárovka potkávacího světlometu je namontována ve větším krytu světlometu.
POZNÁMKA
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 339)
10
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
G021746
•
1. Sundejte světlomet (str. 331).
2. Sejměte kryt (str. 332).
3. Odpojte konektor od žárovky.
4. Demontujte žárovku zatlačením držáku
dolů.
5. Instalujte novou žárovku do objímky
a zajistěte ji. Může být zajištěna v jedné
poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
333
10 Údržba a servis
Výměna světla - dálkový světlomet
Související informace
•
Žárovka dálkového světlometu je namontována ve větším krytu světlometu.
10
Světla - specifikace (str. 339)
Výměna světla - přídavný dálkový
světlomet
Žárovka přídavného dálkového světlometu je
namontována ve větším krytu světlometu.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
G021748
G021747
Platí pro vozidla s xenonovými světlomety*.
1. Sundejte světlomet (str. 331).
2. Sejměte kryt (str. 332).
1. Sundejte světlomet (str. 331).
3. Otočte žárovkou doleva a vytáhněte ji
rovně ven.
2. Sejměte kryt (str. 332).
4. Odpojte konektor od žárovky.
5. Vyměňte žárovku, nasaďte ji do objímky
a zajistěte otočením doprava. Může být
zajištěna v jedné poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
3. Demontujte žárovku zatlačením držáku
dolů.
4. Odpojte konektor od žárovky.
5. Instalujte novou žárovku do objímky
a zajistěte ji. Může být zajištěna pouze
v jedné poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
334
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
10 Údržba a servis
•
Světla - specifikace (str. 339)
Výměna světla - směrová světla
vpředu
Související informace
•
Směrové světlo je namontováno v menším
krytu světlometu.
Světla - specifikace (str. 339)
10
G021750
Související informace
1. Sundejte světlomet (str. 331).
2. Sejměte malý kruhový kryt.
3. Vytáhněte držák žárovky, abyste vytáhli
žárovku.
4. Vyjměte přepálenou žárovku a instalujte
novou. Může být instalována pouze jedním způsobem.
5. Nasaďte držák žárovky do objímky
a zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.
6. Kryt namontujte zpět. Musíte ho nasadit
a zatlačit, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
335
10 Údržba a servis
Výměna světla - boční obrysová světla
vpředu
•
Světla - specifikace (str. 339)
Výměna světla - zadní světlo
Zadní směrová světla, brzdová světla a světlo
zpátečky se vyměňují zevnitř zavazadlového
prostoru.
Těleso světla, zadní
Před výměnou žárovky, viz Výměna světla světlomety (str. 331).
1. Demontujte světlomet.
2. Sejměte malý kruhový kryt.
3. Vytáhněte kabel, aby bylo možné vytáhnout držák žárovky.
4. Vyjměte přepálenou žárovku a instalujte
novou. Může být instalována pouze jedním způsobem.
5. Nasaďte držák žárovky do objímky
a zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.
6. Kryt namontujte zpět. Musíte ho nasadit
a zatlačit, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
336
G021754
G021751
10
Žárovka bočního obrysového světla je namontována v menším krytu světlometu.
Související informace
Žárovky v zadní sdružené svítilně se vyměňují
ze zavazadlového prostoru (neplatí pro LED
diody).
1. Demontujte kryty v levém/pravém panelu,
abyste získali přístup k žárovkám. Tyto
žárovky jsou umístěny v samostatných
držácích.
2. Stiskněte pojistky k sobě a vytáhněte
držák.
3. Vyměňte žárovku.
4. Připojte konektor.
5. Zatlačte zpět držák žárovky a nainstalujte
zpět kryt.
10 Údržba a servis
Související informace
•
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 337)
•
Světla - specifikace (str. 339)
Výměna světla - umístění zadních
světel
V přehledu vidíte umístění světel vzadu.
10
Držák žárovky zadního sdruženého světlometu
Světlo zpátečky (str. 336)
Zadní světlo do mlhy (str. 336)
Brzdové světlo (LED)
Světlo zpátečky (str. 336)
Zadní světlo do mlhy (str. 336)
Ukazatel směru (str. 336)
Ukazatel směru (str. 336)
Související informace
•
•
Výměna světla (str. 330)
Světla - specifikace (str. 339)
Obrysová světla (LED)
Boční obrysová světla (LED)
337
10 Údržba a servis
Výměna světla - osvětlení
zavazadlového prostoru
Výměna světla - osvětlení
kosmetického zrcátka
Osvětlení registrační značky se nachází na
klice výklopných dveří zavazadlového prostoru.
Osvětlení zavazadlového prostoru se nachází
ve víku zavazadlového prostoru.
Světla kosmetického zrcátka jsou namontována ve skle světla.
G021758
Demontáž skla světlometu
G021756
10
Výměna světla - osvětlení registrační
značky
1. Vyšroubujte šrouby šroubovákem.
2. Opatrně odpojte celou svítilnu a vytáhněte ji.
3. Vyměňte žárovku.
4. Nainstalujte celou svítilnu a zašroubujte ji
na místo.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 339)
1. Vložte šroubovák a lehce jím pačte,
abyste svítilnu uvolnili.
2. Vyměňte žárovku.
3. Zkontrolujte, zda žárovka svítí, a zatlačte
svítilnu zpět.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 339)
1. Vložte šroubovák pod sklo a opatrně
vypačte pojistný výstupek na okraji.
2. Vypačte sklo světlometu.
3. Pomocí úzkých kleští vytáhněte žárovku
přímo do boku a vložte novou. Upozornění! Nedržte kleštěmi příliš pevně.
V opačném případě byste mohli sklo
světlometu rozdrtit.
Montáž skla světlometu
1. Namontujte zpátky sklo světlometu.
2. Zatlačte je na místo.
Související informace
•
338
Světla - specifikace (str. 339)
10 Údržba a servis
Světla - specifikace
Specifikace platí pro žárovky. Pokud potřebujete vyměnit LED světla a xenonové světlomety, kontaktujte servis.
Lišty stěračů
Osvětlení
WA
Typ
Světlo zpátečky
21
P21W LL
Lišty stěračů čelního skla musí být při výměně
v servisní poloze.
Zadní světlo do
mlhy
21
P21W LL
Servisní poloha
Osvětlení
WA
Typ
Potkávací světla,
halogenová
55
H7 LL
Dálková světla,
halogenová
65
H9
•
•
Přídavné dálkové
světlo, ABL
55
H7 LL
•
Přední ukazatele
směru
21
H21W LL
Boční obrysová
světla vpředu
5
W5W LL
Osvětlení schránky
v palubní desce
5
Patice SV8.5,
délka 43 mm
Osvětlení kosmetického zrcátka
2
Patice T5
W2x4,6d
Osvětlení zavazadlového prostoru
5
Patice SV8.5,
délka 38 mm
Osvětlení registrační značky
5
C5W LL
Ukazatele směru,
zadní
21
PY21W SV
A
10
Watt
Související informace
Výměna světla (str. 330)
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 337)
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 338)
Lišty stěračů v servisní poloze.
Při výměně, čištění nebo zvedání ramének
stěračů (odstranění ledu z čelního skla) musí
být stěrače v servisní poloze.
DŮLEŽITÉ
Než vrátíte lišty stěračů do servisní polohy,
zkontrolujte zda nepřimrzly.
339
10 Údržba a servis
10
||
1. Umístěte dálkový ovladač s klíčem do
spínače zapalování9 a krátce stiskněte
tlačítko START/STOP ENGINE. Elektrický systém vozidla se přepne do
polohy klíče I. Podrobné informace
o polohách klíče - viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 67).
Výměna lišt stěračů
Raménko stěrače vyklopte nahoru, když
se nachází v servisní poloze. Stiskněte
tlačítko na držáku lišty a vytáhněte ji souběžně s ramenem stěrače.
Nasuňte novou lištu, až uslyšíte cvaknutí.
Zkontrolujte, zda je lišta správně zajištěna.
2. Znovu krátce stiskněte tlačítko START/
STOP ENGINE. Elektrický systém vozidla
se nastaví do polohy 0.
4. Raménko stěrače sklopte zpátky na čelní
sklo.
3. Do 3 sekund přesuňte pravý pákový
přepínač nahoru a podržte jej v této
poloze cca. 1 sekundu.
> Stěrače se potom přesunou do kolmé
polohy.
Když krátce stisknete tlačítko START/STOP
ENGINE, aby se elektrický systém vozidla
nastavil do polohy I (nebo při nastartování
vozidla), stěrače se vrátí ze servisní polohy do
výchozí polohy.
Když krátce stisknete tlačítko START/STOP
ENGINE, aby se elektrický systém vozidla
nastavil do polohy I (nebo při nastartování
vozidla), stěrače se vrátí do výchozí polohy.
9
340
Není nutné ve vozech s funkcí Keyless.
G021763
DŮLEŽITÉ
Pokud se raménka v servisní poloze
vyklopí z čelního skla nahoru, musí se
sklopit dolů na čelní sklo a až potom se
stěrače vrátí do původní polohy. Tím se
zabrání poškrábání laku na kapotě motoru.
10 Údržba a servis
POZNÁMKA
Lišty stěračů mají odlišnou délku. Na
straně řidiče je lišta delší než na straně
spolujezdce.
Kapalina ostřikovače - doplňování
Akumulátor
Kapalina ostřikovače se používá k čištění světlometů a oken. V zimě se musí používat kapalina ostřikovače s nemrznoucí směsí.
Na životnost a funkci baterie má vliv počet
startů, vybití, styl jízdy, provozní a klimatické
podmínky atd.
Startovací baterie je klasická 12V baterie.
Čištění
Γistění lišt stěračů a čelního okna, viz Mytí
vozidla (str. 362).
•
Nikdy neodpojujte akumulátor za chodu
motoru.
•
Zkontrolujte, zda jsou kabely akumulátoru
správně připojeny a dobře utaženy.
DŮLEŽITÉ
Pravidelně kontrolujte lišty. Zanedbání
údržby zkracuje životnost lišt stěračů.
VAROVÁNÍ
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí
kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte
velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Související informace
•
Kapalina ostřikovače - doplňování (str.
341)
10
Ostřikovače čelního okna a světlometů používají stejnou nádržku.
DŮLEŽITÉ
Během zimy používejte kapalinu do
ostřikovačů s nemrznoucí směsí, aby
nedošlo k zamrznutí čerpadla, nádrže
a hadic.
Množství, viz Kapalina ostřikovače - kvalita
a objem (str. 383).
Související informace
•
Lišty stěračů (str. 339)
DŮLEŽITÉ
Pro nabíjení akumulátoru používejte pouze
klasickou nabíječku akumulátorů.
341
10 Údržba a servis
||
DŮLEŽITÉ
10
POZNÁMKA
Pokud nebudete dodržovat následující
pokyny, může dojít k dočasnému vypojení
funkce úspory energie u systému infotainment a/nebo po připojení externího akumulátoru nebo nabíječky akumulátoru se
může stát, že zpráva na informačním displeji o stavu nabití hlavního akumulátoru
nebude po jistou dobu platit.
•
Životnost akumulátoru se zkracuje, pokud
je opakovaně vybíjen.
Životnost akumulátoru je ovlivněna několika faktory, včetně jízdních podmínek a klimatem. Startovací kapacita akumulátoru
se postupem času snižuje a pro je nutné
akumulátor dobít, pokud se vozidlem delší
dobu nejezdí nebo se používá pouze na
krátké cesty. Startovací kapacitu také limituje chladné počasí.
Minusová svorka hlavního akumulátoru
ve vozidle se nesmí nikdy použít pro
připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky - jako ukostřovací bod se
smí použít pouze podvozek vozidla.
Pro udržení dobrého stavu akumulátoru
doporučujeme alespoň 15 minut jízdy za
týden nebo připojení akumulátoru k nabíječce s automatickou regulací.
Popis připojení kabelových svorek najdete,
viz Startování s pomocnou batérií (str.
251).
Baterie - symboly
V souvislosti s baterií se používají informační
a výstražné symboly.
Symboly na akumulátoru
Používejte ochranné
brýle.
Další informace najdete
v uživatelské příručce.
Udržovaní plně nabitého akumulátoru
zajišťuje jeho maximální životnost.
Související informace
•
•
•
Baterie - symboly (str. 342)
Uložte akumulátor mimo
dosah dětí.
Baterie spouštěče - výměna (str. 343)
Baterie - Start/Stop (str. 344)
Akumulátor obsahuje
korozivní kyselinu.
342
10 Údržba a servis
Nepřistupujte se zdrojem
jisker ani otevřeným
ohněm.
Baterie spouštěče - výměna
Startovací baterii ve vozidle lze vyměnit bez
návštěvy servisu.
Startovací baterie je klasická 12V baterie.
10
Demontáž
Nebezpečí výbuchu.
Nejdříve: Vytáhněte dálkový ovladač ze spínací skříňky a počkejte minimálně 5 minut,
než se můžete dotknout elektrických zapojení. Důvodem je skutečnost že, elektrický
systém ve voze potřebuje jistou dobu k uložení potřebných informací do řídicích modulů.
Musí se odevzdat k recyklaci.
POZNÁMKA
Použitá baterie se musí ekologicky recyklovat - obsahuje totiž olovo.
Související informace
•
Akumulátor (str. 341)
Otevřete svorky na předním krytu a kryt
demontujte.
Uvolněte pryžové těsnění, aby byl volný
zadní kryt.
343
10 Údržba a servis
||
Vyjměte zadní kryt vyšroubováním o čtvrt
otáčky a zvedněte jej.
VAROVÁNÍ
10
Kladný a záporný kabel připojujte a odpojujte ve správném pořadí.
1. Vložte akumulátor do schránky na akumulátor.
2. Posuňte akumulátor dovnitř a ke straně,
až dosáhne zadní hrany schránky.
3. Připevněte držák akumulátoru.
4. Připojte hadici odvětrávání.
> Zkontrolujte, zda je správně připojena
k akumulátoru a výstupu v karosérii.
Odpojte černý záporný kabel.
5. Připojte červený kladný kabel.
Odpojte červený kladný kabel.
6. Připojte černý záporný kabel.
Odpojte hadici odvětrávání z akumulátoru.
7. Zamáčkněte zadní kryt. (Viz předchozí
část „Demontáž“).
Povolte svorku akumulátoru.
8. Nainstalujte zpět pryžové těsnění (viz
„Demontáž“).
Vyjměte baterii ven.
Zvedněte ji.
Baterie - Start/Stop
Vozidla s funkcí Start/Stop jsou vybavena
dvěma 12V bateriemi - jednou velmi výkonnou
baterií pro startování a jednou pomocnou
baterií, která pomáhá funkcí Start/Stop při
startování.
Další informace o funkci Start/Stop - viz Start/
Stop* (str. 260).
Další informace o baterii ve vozidle, viz Startování s pomocnou batérií (str. 251) a Baterie
spouštěče - specifikace (str. 392).
Baterie
9. Vyrovnejte přední kryt a připevněte jej
pomocí příchytek (viz „Demontáž“).
Další informace o akumulátoru ve voze - Elektrická soustava (str. 391).
A
B
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pomocné
760
180
VelikostB,
dxšx
v (mm)
278×175×190
150×90×130
Kapacita
(Ah)
70
10
Kapacita
při startování studeného
motoruA,
CCA (A)
Instalace
344
Startování
V souladu s normou SAE.
Největší možný rozměr.
10 Údržba a servis
DŮLEŽITÉ
Umístění akumulátorů
Při výměně baterií ve vozech s funkcí
Start/Stop se musí nainstalovat baterie
vyrobené technologií AGM10.
•
POZNÁMKA
•
Γím je vyšší odběr proudu ve voze
(zvýšené chlazení/topení apod.), tím
více se baterie musejí nabíjet = vyšší
spotřeba paliva.
•
Jakmile kapacita baterie klesne pod
nejnižší přípustnou úroveň, funkce
Start/Stop se vypojí.
V případě dočasně omezené funkce
Start/Stop v důsledku vysokého proudového
odběru se stane následující:
•
Motor automaticky startuje11, aniž by řidič
sešlapoval spojkový pedál (manuální
převodovka).
•
Motor automaticky startuje, aniž by řidič
zvedal nohu z brzdového pedálu (automatická převodovka).
10
11
12
DŮLEŽITÉ
Pokud se nedodrží následující pokyny,
může dojít po připojení externího akumulátoru nebo nabíječky k dočasnému vyřazení
funkce Start/Stop z provozu:
A: Vozidlo s levostranným řízení. B: Vozidlo s pravostranným řízením. (1). Startovací baterie12 (2).
Pomocný akumulátor.
10
Minusová svorka hlavního akumulátoru
ve vozidle se nesmí nikdy použít pro
připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky - jako ukostřovací bod se
smí použít pouze podvozek vozidla.
Popis připojení kabelových svorek najdete,
viz Startování s pomocnou batérií (str.
251).
Pomocná baterie zpravidla nevyžaduje větší
údržbu než běžná baterie používaná ke startování. V případě dotazů či problémů kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Absorbed Glass Mat
Automatické startování je možné pouze, pokud je řadicí páka v poloze neutrálu.
Podrobný popis baterie naleznete zde: Akumulátor (str. 341).
}}
345
10 Údržba a servis
||
POZNÁMKA
Pokud se baterie vybije tak, že vše je
"černé" a ve vozidle v zásadě nefungují
žádné elektrické funkce a motor se startuje
pomocí pomocné baterie nebo s nabíječkou baterie, aktivuje se funkce Start/Stop.
V tomto případě může dojít k automatickému vypnutí motoru, ale v případě automatické funkce se může stát, že kvůli
nedostatečné kapacitě baterie funkce
Start/Stop nedokáže motor nastartovat.
10
Baterie se musí nejdříve nabít - to umožní
úspěšné automatické startování po automatickém vypnutí. Při venkovní teplotě
+15 °C se baterie musí nabíjet po dobu
min. 1 hodinu. Při nižší teplotě se doporučuje nabíjet po dobu 3-4 hodin. Doporučuje se baterii nabíjet pomocí externí nabíječky.
Pokud to není možné, doporučuje se
funkci Start/Stop dočasně deaktivovat do
doby, než bude baterie dostatečně nabita.
Další informace o dobíjení baterie spouštěče ve vozidle, viz Akumulátor (str. 341).
Související informace
•
346
Baterie - symboly (str. 342)
Pojistky - všeobecné informace
Umístění centrálních řídicích jednotek
Všechny elektrické funkce a komponenty jsou
chráněny pojistkami, aby byl elektrický systém
vozu chráněn před poškozením zkratem nebo
přetížením.
Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky
z důvodu dočasného přetížení elektrického
okruhu. Pokud dojde k opětovnému přepálení
pojistky, většinou to signalizuje závadu
v okruhu. Doporučujeme, abyste navštívili
autorizovaný servis Volvo nechali vozidlo
zkontrolovat.
Výměna
1. Na schématu zjistěte umístění pojistky.
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze
strany, zda prohnutý vodič v pojistce je
přepálený.
Umístění centrální elektrické jednotky ve voze
s levostranným řízením. Ve voze s pravostranným řízením jsou u centrální elektrické jednotky pod schránkou v palubní desce prohozeny strany.
Motorový prostor
3. Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku
pojistkou novou, shodné barvy a jmenovité hodnoty proudu.
Pod schránkou v palubní desce
Pod schránkou v palubní desce
Zavazadlový prostor
VAROVÁNÍ
Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte cizí
předmět nebo pojistku nadimenzovanou
na vyšší proud, než je proud uvedený ve
specifikaci. Mohlo by dojít k rozsáhlému
poškození elektrického systému a k
následnému požáru.
Studená zóna motorového prostoru
(pouze Start/Stop)
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 348)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 353)
10 Údržba a servis
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 355)
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru (str.
358)
•
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru (str. 360)
10
347
10 Údržba a servis
Pojistky v motorovém prostoru
Pojistky v motorovém prostoru chrání, mimo
jiné, funkce motoru a brzdy.
10
348
10 Údržba a servis
Univerzální pojistky, motorový prostor
Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta,
která usnadní vytahování a zasunování pojistek.
Pozice (viz předcházející obrázek)
Motorový prostor, horní
Motorový prostor, přední
Motorový prostor, dolní
Tyto pojistky jsou umístěny v pojistkové
skříňce v motorovém prostoru. Pojistky v (C)
se nacházejí pod (A).
Na vnitřní straně krytu je štítek zobrazující
umístění pojistek.
•
Pojistky 1–7 a 42–44 jsou pojistky typu
„Midi Fuse“ a musí být měněny pouze
v odborném servisu13.
•
Pojistky 8-15 a 34 jsou pojistky typu
"JCASE" a musí být měněny pouze
v servisu13
•
13
Pojistky 16-33 a 35-41 jsou pojistky typu
"Mini Fuse".
Funkce
A
Funkce
A
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desceA
50
Vyhřívané čelní sklo*, pravá
strana
40
Γerpadlo ABS
40
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
50
Ventily ABS
20
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku v zavazadlového prostoruA
60
Ostřikovače světlometů*
20
10
Primární pojistka pro skříňku
pojistek a relé pod schránkou
v palubní desceA
60
Nastavení sklonu světlometů*,
aktivní xenonové světlomety ABL*
20
Primární pojistka pro skříňku
pojistek a relé pod schránkou
v palubní desceA
60
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
ABS
5
Nastavitelná síla řízení*
5
–
–
100
Řídicí modul motoru, řídicí
modul převodovky, airbagy
10
Elektrické nezávislé topení*A
Vyhřívané čelní sklo*, levá
strana
40
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
10
Stěrače čelního okna
30
Nezávislé topení*
25
Ventilátor větráníA
40
–
–
Spínače světel
5
–
–
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
10
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
349
10 Údržba a servis
||
10
350
Funkce
A
Funkce
A
Funkce
A
–
–
10
–
Cívky relé
5
20
Přídavné světlomety*
20
Houkačka
15
Modul řízení motoru (4válec 2,0
lB); zapalovací svíčky (benzín,
5válec a 6válec); kondenzátor
(6válec)
Cívka relé, v hlavním relé, pro
systém řízení motoru, řídicí
modul motoru (4válcový 2,0 lB,
5válcový a 6válcový)
10
Modul řízení motoru (benzín,
s výjimkou 4válce 2,0 lC)
10
Ventily (benzínový, 1,6 l); snímač hmotnosti vzduchu (1,6 l,
4válec 2,0 lB); termostat (benzínový 4válec 2,0 lB); ventil EVAP
(benzínový 4válec 2,0 l)B; ventil
chlazení pro systém ovládání
klimatizace (diesel 4válec 2,0 l);
čerpadlo chladicí soustavy pro
EGR (diesel 4válec 2,0 l)
10
–
Zapalovací cívky (benzín 1,6 l,
motor B4204T7), řídicí modul
žhavení (5válcový, diesel)
Modul řízení motoru (1,6 l diesel, 5válec diesel)
15
Řídicí modul převodovky
15
Modul řízení motoru (4válec,
2,0 lB)
20
Elektromagnetická spojka klimatizace (nikoliv diesel 4válec
2,0 lC, nikoliv diesel 5válec);
podpůrné čerpadlo chladicí
soustavy (diesel 4válec 2,0 l)
15
Cívka relé v relé solenoidu
spojky (nikoliv 5válcový, diesel), cívka relé v relé čerpadla
chladicí kapaliny (benzínový
1,6 l Start/Stop), cívky relé
v centrální elektrické jednotce
ve studené zóně motorového
prostoru (Start/Stop)
5
Relé startováníA
30
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Snímač hmotnosti vzduchu
(motor D4162T), řídicí ventil,
průtok paliva (motor D4162T)
Γidlo množství nasávaného
vzduchu (5válcový diesel, 6válcový), řídicí ventily (5válcový,
diesel), vstřikovače (5válcový,
6válcový benzín), řídicí modul
motoru (5válcový benzín, 6válcový)
15
10 Údržba a servis
Funkce
A
Funkce
A
Funkce
A
Elektromagnet spojky klimatizace (5válcový, 6válcový),
ventily (1,6 l, motor B4204T7,
5válec, 6válec, řídicí modul
motoru 6válcový), elektromagnety (6válcový bez turba),
motorky akčních členů, sběrné
sací potrubí (6válcový bez
turba), snímač množství nasávaného vzduchu (motor
B4204T7, benzín 5válcový),
snímač hladiny oleje (nafta
5válcový)
10
Lambda sondy (1,6 l benzín,
motor B4204T7); lambda
sonda (5válec, diesel); řídicí
modul, žaluziový kryt chladiče
(1,6 l diesel, 5válec diesel)
10
Řídicí modul, roletový kryt
chladiče (5válcový benzín)
5
10
Lambda sonda, vpředu (4válec.
2,0 lB); lambda sonda, vzadu
(4válec 2,0 l benzínB); ventil
EVAP (5válec, 6válec benzín);
lambda sondy (5válec, 6válec
benzín)
15
Vyhřívání odvětrání klikové
skříně (naftový 5válec), olejové
čerpadlo automatické převodovky (naftový 5válec Start/
Stop)
15
10
Ventily (4válec 2,0 lB); olejové
čerpadlo (4válec 2,0 l benzínB);
lambda sonda, uprostřed
(4válec 2,0 l benzínB); lambda
sonda, vzadu (4válec 2,0
l nafta)
15
Γerpadlo chladicí kapaliny
(benzínový 1,6 l Start/Stop),
vyhřívání odvětrání klikové
skříně (benzínový 5válec); olejové čerpadlo automatické
převodovky (benzínový 5válec
Start/Stop)
Elektromagnetická spojka klimatizace (4válec 2,0 lB); řídicí
modul žhavení (4válec 2,0 l
nafta); olejové čerpadlo (4válec
2,0 l diesel)
Γerpadlo chladicí kapaliny
(benzínový 4válec 2,0 lB)
50
Žhavicí svíčky (vznětový motor)
70
60
Zapalovací cívky (benzínový
4válec 2,0 lB)
15
Chladicí ventilátor (benzínový
1,6 l, 4válec 2,0 l, benzínový
5válec)
Ohřev palivového filtru
20
Chladicí ventilátor (naftový
6válec, 4válec 2,0 l, naftový
5válec)
80
Posilovač řízení
100
A
B
C
10
U vozů s funkcí Start/Stop je místo pro tuto pojistku
prázdné - viz Pojistky - chladná zóna motorového prostoru
(str. 360).
Neplatí pro motor B4204T7.
Platí však pro motor B4204T7.
}}
351
10 Údržba a servis
||
Související informace
10
352
•
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 353)
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 355)
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru (str.
358)
10 Údržba a servis
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce
Pojistky pod schránkou v přístrojové desce
chrání, mimo jiné, systém infotainment
a funkce sedadla.
10
Pozice
Funkce
A
Primární pojistka pro řídicí
modul audio*, primární pojistka
pro pojistky 16-20: Infotainment
40
–
–
–
–
Vyhřívaný volant*
10
Funkce
A
Funkce
A
Analogové hodiny (Executive)
5
20
–
–
Ovládací panel, dveře spolujezdce
Ovládací panel, pravé zadní
dveře
20
Ovládací panel, levé zadní
dveře
20
Keyless*
20
Elektrická zásuvka 12 V*
v zavazadlovém prostoru,
chladnička*
15
Ovládací panel, dveře řidiče
20
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
353
10 Údržba a servis
||
10
Funkce
A
Funkce
A
Elektricky ovládané sedadlo
řidiče*
20
15
Elektricky ovládané sedadlo
spolujezdce*
20
Masážní sedadla, vpředu*,
osvětlení loketní opěrky*, osvětlení chladničky*, cívka relé
v relé pro chladničku*
–
–
Vyhřívání sedadla (strana spolujezdce)
15
Řídicí modul systému infotainment
5
Vyhřívání sedadla (strana řidiče)
15
Řídicí jednotka autorádia (zesilovač)*, digitální rádio*; televizor*
10
Parkovací asistent*, parkovací
kamera*, řídicí modul tažného
zařízení *
5
Audio
15
Řídicí jednotka AWD*
15
Telematika*, Bluetooth*
5
Aktivní podvozek Four-C*
10
Systém multimédií pro zadní
sedadla (RSE)*
354
7,5
Střešní okno*, vnitřní osvětlení
střechy, snímač klimatu*,
motory tlumení, nasávání vzduchu
5
Elektrická zásuvka 12 V, tunelová konzola
15
Vyhřívání sedadla, zadní světlo*
15
Vyhřívání sedadla, vzadu vlevo*
15
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 348)
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru (str.
358)
•
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru (str. 360)
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 355)
10 Údržba a servis
Pojistky - v řídicím modulu pod
schránkou v přístrojové desce
Pojistky v řídicím modulu pod schránkou
v přístrojové desce chrání, mimo jiné, funkce
airbagu a systému varování před kolizí.
Pozice
Funkce
A
–
–
–
–
Vnitřní osvětlení; ovládací panel
dveří řidiče, elektrické ovládání
oken; dálkové ovládání garážových vrat*, elektrické ovládání
sedadel, přední*
7,5
10
Funkce
A
Funkce
A
Sdružená přístrojová deska
5
10
Adaptivní tempomat, ACC*,
systém varování před kolizí*
10
Centrální zamykání, dvířka hrdla
palivové nádrže
Osvětlení interiéru, dešťový
senzor
7,5
Ostřikovače čelního okna
15
Modul volantu
7,5
Odemykání, víko zavazadlového
prostoru
10
Sklopná opěrka hlavy*
10
–
–
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
355
10 Údržba a servis
||
10
Funkce
A
Palivové čerpadlo
20
Alarm detekce pohybu*, panel
klimatizace
5
Zámek řízení
15
Siréna*, datový konektor OBDII
5
–
–
Airbagy
10
Varování před srážkou*
5
Snímač plynového pedálu;
stmívatelné vnitřní zpětné
zrcátko*; vyhřívání sedadel,
vzadu*
7,5
Elektrické nezávislé topení*
356
Řídicí modul systému infotainment (Performance), audio (Performance)
15
Brzdové světlo
5
Střešní okno*
20
Imobilizér
5
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 348)
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru (str.
358)
•
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru (str. 360)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 353)
10 Údržba a servis
•
Pojistky - u přístrojové desky
Pojistka je umístěna za bočním panelem na
straně spolujezdce.
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 353)
10
Pojistka
POZNÁMKA
V případě výměny jakékoliv pojistky doporučujeme přistavit vůz do autorizovaného
servisu Volvo.
Funkce
A
Analogové hodiny (Executive)
5
Související informace
•
•
Pojistky - všeobecné informace (str. 346)
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 355)
357
10 Údržba a servis
Pojistky v zavazadlovém prostoru
10
Pojistky v zavazadlovém prostoru chrání,
mimo jiné, funkce přívěsu a elektrického
pohonu.
Pojistková skříňka je umístěna za čalouněním na levé straně.
Pozice
A
Funkce
A
–
–
Zásuvka přívěsu 1*
40
–
–
–
–
–
30
–
–
15
–
–
A
Elektrická parkovací brzda, levá
30
Elektrická parkovací brzda,
pravá
30
Vyhřívání zadního okna
Zásuvka přívěsu 2*
–
358
Funkce
Funkce
–
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
–
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 348)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 353)
10 Údržba a servis
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 355)
•
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru (str. 360)
10
359
10 Údržba a servis
Pojistky - chladná zóna motorového
prostoru
10
Ve vozidlech s funkcí Start/Stop jsou pojistky
nainstalovány v chladné zóně motorového
prostoru.
Umístění pojistek pro funkci Start/Stop.
•
Pojistky A1 a A2 jsou pojistky typu
„MEGA Fuse“ a musí být měněny pouze
v odborném servisu14.
•
Pojistky 1–11 jsou pojistky typu „Midi
Fuse“ a musí být měněny pouze v odborném servisu14.
•
Pojistka 12 je pojistka typu "Mini Fuse".
Další informace o funkci Start/Stop - viz Start/
Stop* (str. 260).
14
360
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pozice
Funkce
Hlavní pojistka centrální elektrické jednotky v motorovém
prostoru
A
175
Funkce
Hlavní pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce,
skříňka pojistek a relé pod
schránkou v palubní desce,
centrální elektrická jednotka
v zavazadlovém prostoru
A
175
10 Údržba a servis
Funkce
A
Funkce
A
Elektrické nezávislé topení*
100
Pomocný akumulátor
70
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
50
15
Primární pojistka pro skříňku
pojistek a relé pod schránkou
v palubní desce
60
Centrální elektronický modul
(CEM) - referenční napětí
pomocného akumulátoru,
místo dobíjení pomocného
akumulátoru
Primární pojistka pro skříňku
pojistek a relé pod schránkou
v palubní desce
60
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku v zavazadlového prostoru
60
Ventilátor větrání
40
10
Související informace
–
–
–
–
Relé startování
30
Vnitřní dioda
50
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 348)
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 355)
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru (str.
358)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 353)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
361
10 Údržba a servis
Mytí vozidla
10
Vozidlo by se co mělo nejdříve po znečištění
umýt. Vůz myjte v myčce se separátorem
oleje. Používejte autošampon.
Ruční mytí
•
•
•
•
Hadicí umyjte podvozek.
Oplachujte celé vozidlo, dokud se neodstraní veškerá špína. Tím zabráníte
poškrábání vozidla během mytí.
Nestříkejte přímo do zámků.
V případě potřeby použijte na velmi znečištěné plochy studený odmašťovací
prostředek. Upozorňujeme, že povrchy
nesmí být horké od slunce!
•
Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
•
Lišty stěračů čistěte vlažnou vodou
s čisticím prostředkem nebo autošamponem.
•
362
Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co
nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní
a mohlo by velmi rychle dojít k poškození
povrchové úpravy vozu. Odstranění
poškození povrchové úpravy svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo
stěrkou. Pokud zabráníte tomu, aby
kapky vody schly na prudkém slunečním
svitu, sníží se riziko vzniku skvrn od vody,
které budete muset leštit.
VAROVÁNÍ
Motor nechávejte vždy vyčistit v servisu.
Je-li motor horký, hrozí riziko požáru.
DŮLEŽITÉ
Znečištěné světlomety fungují hůř. Pravidelně je čistěte - například, při čerpání
paliva.
Nepoužívejte žádné korozivní čistící
prostředky. Místo toho používejte vodu
a houbu, která materiál nepoškrábe.
POZNÁMKA
Pravidelně myjte stírátka stěračů a čelní
sklo vlažným mýdlovým roztokem nebo
šampónem na vozy. Nepoužívejte silná
rozpouštědla.
Automatické mycí linky
Automatická mycí linka je jednoduchý
a rychlý způsob mytí vozu, avšak nemůže se
dostat všude. Pro dosažení optimálních
výsledků Vám doporučujeme mýt vůz ručně.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů
vnějšího osvětlení, například světlometů,
světel do mlhy a zadních světel, může
dočasně docházet ke kondenzaci. To je
naprosto v pořádku, všechna vnější světla
jsou na tuto situaci nadimenzována. Po
zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla
po jisté době odpaří.
Lišty stěračů
Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů,
stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně,
zkracují životnost lišt stěračů.
Γištění:
- Zvedněte stěrače do servisní polohy, viz
Lišty stěračů (str. 339).
Několik prvních měsíců se vozidlo musí být
pouze ručně. Důvodem je skutečnost, že
nový lak je citlivější.
Vysokotlaké mytí
Při používání vysokotlakých čističů tryskou
stále rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska
není blíže než 30 cm od povrchu vozu (vzdálenost platí pro všechny vnější části).
Nestříkejte přímo do zámků.
Kontrola brzd
VAROVÁNÍ
Po umytí vozu vždy zkontrolujte brzdy
a parkovací brzdu, abyste měli jistotu, že
se pod brzdové obložení nedostala vlhkost
a koroze, které by omezily funkčnost
brzdění.
10 Údržba a servis
Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při
jízdě na delší vzdálenost v dešti nebo
v rozbředlém sněhu. Díky teplu vzniklému
třením se brzdové obložení zahřeje a osuší.
Totéž udělejte po rozjezdu za velmi vlhkého
nebo studeného počasí.
Vnější plastové, gumové a ozdobné
prvky
Barvené plastové díly, gumu a ozdobné
prvky, například lesklé lišty, můžete vyčistit
a ošetřit speciálními čisticími prostředky,
které obdržíte u prodejce vozů Volvo. Při používání takových čisticích prostředků pečlivě
dodržujte návod.
DŮLEŽITÉ
Nevoskujte a neleštěte plasty a pryž.
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž otírejte pouze v případě
potřeby a netlačte na plast a pryž zbytečně
velkou sílou. Používejte měkkou mycí
houbu.
Silné čisticí prostředky mohou poškodit
povrch a způsobit na chromovaných hliníkových ráfcích skvrny.
Související informace
•
•
•
Leštění a voskování (str. 363)
Γištění interiéru (str. 365)
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva (str.
364)
Leštění a voskování
Když je lak vozu matný nebo když chcete
dodat laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.
Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění
laku. Nicméně v této době může být prováděno voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo
vosk na přímém slunci.
Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba
vůz omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu
odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem
asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití
jemné brusné pasty.
Nejprve proveďte leštění lešticím
prostředkem a poté vůz navoskujte kapalným
nebo pevným voskem. Dodržujte pozorně
návod k použití. Některé prostředky dostupné
na trhu spojují jak leštidlo, tak vosk.
DŮLEŽITÉ
Lak ošetřujte pouze podle doporučení
společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku
(např. konzervace, těsnění, ochrana,
leštění apod.) může mít za následek
poškození laku. Poškození laku v důsledku
takového ošetření není kryto zárukou
Volvo.
Při leštění lesklých výlisků obložení by
mohlo dojít k setření nebo poškození lesklé
vrstvy na povrchu.
Nesmí se používat lešticí přípravek obsahující abrazivní látky.
Ráfky
Na disky kol používejte pouze čisticí
prostředky schválené společností Volvo.
10
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 362)
363
10 Údržba a servis
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva
10
Okna jsou pokryta vrstvou, která zlepšuje
výhled za nepříznivých povětrnostních podmínek.
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva*
Γasem dochází k přirozenému
opotřebení vodu odpuzující vrstvy.
Údržba:
•
Nikdy nepoužívejte přípravky, jako jsou
vosk na vozidla, odmašťovadla nebo
podobné přípravky na povrchy skel, protože by mohlo dojít k poškození vodu
odpuzující vrstvy.
•
Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili skleněný povrch.
•
Pokud chcete předejít poškození skleněného povrchu při odstraňování ledu –
používejte pouze plastové škrabky.
•
Doporučuje se použití speciálního
přípravku na udržení vodu odpuzujících
vlastností, který je k dispozici u dealerů
Volvo. Poprvé by měl být použit po třech
letech a potom každý rok.
DŮLEŽITÉ
Led ze skel nikdy neodstraňujte pomocí
kovové škrabky. Led ze zrcátek na dveřích
odstraňte pomocí vyhřívání zrcátek, viz
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka vyhřívání (str. 96).
364
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 362)
Ochrana proti korozi
Váš vůz byl již ve výrobním závodě pečlivě
a kompletně ošetřen proti korozi. Části karosérie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Podvozek je chráněn otěruvzdorným protikorozním povlakem. Nosníky, dutiny a uzavřené
profily byly vystříkány penetračním antikorozním přípravkem.
Kontrola a údržba
Nečistota a chemický posyp mohou vést ke
korozi, proto je důležité udržovat vůz čistý.
Ochrana vozu proti korozi musí být pravidelně
kontrolována a v případě potřeby opravena.
Za normálních okolností nevyžaduje protikorozní ochrana vozu zvláštní údržbu po dobu
12 let. Po uplynutí této doby by měla být prováděna každé tři roky. Pokud vůz potřebuje
další ošetření, doporučujeme obrátit se
o pomoc na autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Poškození laku (str. 366)
10 Údržba a servis
Čištění interiéru
Používejte pouze čisticí prostředky
a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Vůz čistěte pravidelně
a dodržujte pokyny uvedené na obalech.
Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.
Koberce a zavazadlový prostor
Koberce před čištěním z vozu vyjměte.
K odstranění prachu a nečistot použijte vysavač. Každý vykládaný koberec je opatřen
kolíčky.
- Přidržte vykládaný koberec na všech kolíčcích a nadzvedněte jej přímo nahoru.
Namontujte vykládaný koberec na místo přitlačte na každý z kolíčků.
VAROVÁNÍ
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn a zda drží na výčnělcích tak, aby se
nezachytil pod pedály nebo v jejich blízkosti.
K vyčištění skvrn na koberci doporučujeme
po vysání použít speciální prostředek na
čištění textilu. Podlahové koberce se musí
čistit pomocí přípravků, které doporučí váš
prodejce Volvo.
Skvrny na textilním čalounění
a čalounění stropu
Abyste se vyvarovali zhoršení nehořlavé
úpravy čalounění, používejte speciální čisticí
prostředky na čalounění, které jsou k dostání
u autorizovaných dealerů vozů Volvo.
DŮLEŽITÉ
Ostré předměty a zipy mohou poškodit látkové čalounění.
Skvrny na koženém čalounění
Kožené čalounění Volvo je ošetřeno tak, aby
byl dlouho zachován původní vzhled čalounění.
Kožené čalounění stárne a postupem času
získává patinu. Kůže je vydělávána a zpracovávána tak, že si zachovává svůj přírodní charakter. Má ochrannou vrstvu, ale pravidelné
čištění je potřebné za účelem zachování charakteru i vzhledu. Společnost Volvo nabízí
komplexní produkt pro čistění a ošetřování
koženého čalounění, který při dodržení
návodu zachová ochrannou vrstvu kůže. Po
určité době používání se však objeví přirozený vzhled kůže v závislosti víceméně na
struktuře povrchu kůže. Toto je přirozené
zrání kůže, které ukazuje, že se jedná
o přírodní produkt.
ochranného krému jednou až čtyřikrát za rok
(v případě potřeby i častěji). Přípravek na
ošetření koženého čalounění Volvo si vyžádejte u svého prodejce Volvo.
DŮLEŽITÉ
•
Po některých barevných oděvech
(např. po džínách nebo oblečení ze
semiše) mohou zůstat na čalounění
skvrny.
•
Nikdy nepoužívejte silná rozpouštědla.
Tyto výrobky by mohly poškodit čalounění z textilu, koženky nebo kůže.
10
Pokyny pro umývání koženého
čalounění
1. Nalijte čisticí prostředek na kůži na vlhkou
houbu a vytlačte z ní hustou pěnu.
2. Odstraňte nečistoty jemnými kruhovými
pohyby.
3. Dotýkejte se houbou přesně znečištěného
místa. Nechte houbu odsát skvrnu. Neotírejte povrch.
4. Povrch odsajte měkkým papírem nebo
hadrem a nechte kůži dokonale
vyschnout.
Pro dosažení nejlepších výsledků společnost
Volvo doporučuje provádět čištění a nanesení
}}
365
10 Údržba a servis
||
Ochranné ošetření koženého čalounění
10
1. Nalijte malé množství ochranného krému
na plstěný hadr a natřete tenkou vrstvu
krému jemnými krouživými pohyby na
kůži.
2. Nechte kůži před použitím 20 minut
vyschnout.
Kůže byla nyní opatřena ochranou proti
skvrnám a UV záření.
Návod na mytí koženého volantu
•
Pomocí navlhčené houby a neutrálního
mýdla odstraňte prach a nečistoty.
•
Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývejte
kožený volant ochranným potahem z plastu.
•
Používejte přírodní oleje. Pro dosažení
optimálních výsledků doporučujeme používat prostředky Volvo určené k ošetření
kůže.
Pokud jsou na volantu skvrny:
Skupina 1 (inkoust, víno, kafe, mléko, pot
a krev)
–
Použijte měkký hadřík nebo houbu. Namíchejte 5 % roztok čpavku (V případě
skvrn od krve použijte roztok 2 dl vody
a 25 g soli.)
Skupina 2 (tuky, olej, omáčky a čokoláda)
1. Stejný postup jako u skupiny 1.
366
2. Leštěte absorpčním papírem nebo
hadříkem.
Skupina 3 (suché nečistoty, prach)
1. K odstranění nečistot použijte měkký kartáč.
2. Stejný postup jako u skupiny 1.
Poškození laku
Lak je důležitou součástí protikorozní ochrany,
a proto jej pravidelně kontrolujte. Nejběžnějšími typy poškození laku jsou například poškození od kamínků, škrábance a šmouhy na blatnících, dveřích a náraznících.
Drobné opravy poškozeného laku
Skvrny na plastových dílech v interiéru,
kovových dílech a na dřevěných dílech
Poškození laku vyžaduje okamžitou opravu,
aby nezačala koroze.
Pro čištění dílů a povrchu v interiéru doporučujeme kousek tkaniny nebo utěrku z mikrovlákna, mírně navlhčené vodou. K dostání
jsou u dealerů vozů Volvo.
Materiály
Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte.
Nikdy nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn. Na obtížně odstranitelné skvrny
můžete použít speciální čisticí prostředek,
který můžete zakoupit u prodejců vozů Volvo.
Bezpečnostní pásy
Používejte vodu a jemný čisticí prostředek.
Speciální čisticí prostředky na textilie si
můžete zakoupit u dealera vozů Volvo. Ujistěte se před navinutím, že pásy jsou suché.
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 362)
10 Údržba a servis
•
základní nátěr15 - pro nárazníky s vrstvou
plastu jsou k dispozici speciální lepicí
základní nátěry v plechovkách ve spreji
•
základní nátěr a čirý nátěr - dostupné ve
spreji nebo jako opravné/korekční tužky16
•
•
Oprava drobných poškození laků např.
od kaménků a škrábanců
2. V případě potřeby (např.u ostrých hran)
lze lokálně provést lehké přebroušení
velmi jemným abrazivním materiálem.
Povrch důkladně vyčistěte a nechejte
zaschnout.
zakrývací páska
jemný brusný papír15.
G021832
Kód barvy
4. Při opravě škrábanců postupujte výše
uvedeným postupem, navíc můžete ještě
použít lepicí pásku, kterou ochráníte
nepoškozený lak.
Povrch musí být před započetím práce čistý
a suchý, teplota okolí musí být vyšší než
15 °C.
POZNÁMKA
Pokud kamínek nepronikl na podklad
a vrstva laku je nepoškozena, co nejdříve
vyčistěte povrch a naneste základní vrstvu
a průhledný lak.
1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené
místo. Potom pásku odlepte a odstraňte
tak zbytky laku.
Kód barvy vozidla
Je důležité použít správný odstín laku. Umístění štítku výrobku, viz Typová označení (str.
369).
15
16
10
3. Promíchejte základní nátěr a aplikujte jej
jemným štětcem, zápalkou atd. Po
vyschnutí základního nátěru naneste podkladový nátěr a průhledný nátěr.
Pokud poškození zasáhlo kovový povrch
(plech), doporučujeme použít základní
nátěr. V případě poškození povrchu plastu jsou výsledky lepší, pokud se použije
lepicí základní nátěr - nastříkejte základní
nátěr z plechovky na víčko a rozetřete jej
do tenké vrstvy.
Související informace
•
Ochrana proti korozi (str. 364)
Je-li požadováno.
Dodržujte pokyny přiložené k balení opravné/korekční tužky.
367
TECHNICKΔ ÚDAJE
11 Technické údaje
Typová označení
Typové označení, identifikační číslo vozidla
atd. a ostatní informace, které jsou pro dané
vozidlo unikátní, si lze přečíst na štítku ve
vozidle.
Umístění štítku
11
}}
369
11 Technické údaje
||
Pokud znáte označení typu vozu, identifikační
číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty s autorizovaným dealerem Volvo
ohledně vozu a při objednávání náhradních
dílů a příslušenství.
11
Typové označení vozu, identifikační číslo
vozu (VIN), maximální dovolená zatížení,
číslo barevného odstínu karosérie
a čalounění a homologační číslo. Štítek je
vidět, když se otevřou pravé zadní dveře.
Štítek pro nezávislé topení.
Kód motoru a sériové číslo motoru.
Štítek s údaji o motorovém oleji.
Typové označení a výrobní číslo převodovky.
manuální převodovka
automatická převodovka
Identifikační číslo vozu (VIN Vehicle Identification Number)
Další informace o vozidle jsou uvedeny
v registrační dokumentaci.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce
nejsou přesnými kopiemi nálepek, které se
používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo
najdete na příslušných nálepkách pro váš
vůz.
370
Související informace
•
•
Hmotnosti (str. 372)
Technické údaje motoru (str. 375)
11 Technické údaje
Rozměry
Délku, výšku apod. vozidla zjistíte v tabulce.
11
Rozměry
mm
Rozměry
A
Rozvor
2835
B
Výška
4854
C
Ložná délka, podlaha,
sklopené sedadlo
1927
D
Ložná délka, podlaha
1094
E
Výška
1493
F
Ložná výška
G
Rozchod, vpředu
mm
Rozměry
1588A
Rozchod, vzadu
1585A
1575B
368
K
Šířka včetně vnějších
zpětných zrcátek
2106
L
Šířka včetně sklopených vnějších zpětných
zrcátek
1907
1578B
H
I
Ložná šířka, podlaha
J
Šířka
1130
1861
(1876C)
A
B
C
mm
s 16" koly
s 17" koly
pomocí systému Keyless drive*
371
11 Technické údaje
Hmotnosti
VAROVÁNÍ
Maximální celkovou hmotnost vozidla a další
informace zjistíte na štítku ve vozidle.
Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na míře
zatížení vozidla a na rozložení nákladu.
Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje
řidiče, palivovou nádrž natankovanou z 90 %
a všechny provozní kapaliny.
11
Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností
cestujících, příslušenstvím a zatížením
koule (str. 373) (pokud je připojen přívěs),
která není zahrnuta do pohotovostní hmotnosti.
Maximální dovolené zatížení = celková hmotnost vozidla - pohotovostní hmotnost.
POZNÁMKA
Deklarovaná pohotovostní hmotnost platí
pro vozidla v základním provedení - tj.
vozidlo bez doplňkové výbavy a příslušenství. To znamená, že s každým namontovaným příslušenstvím se nosnost vozidla
snižuje o váhu příslušenství.
Nosnost vozidla snižují například úrovně
výbavy Kinetic/Momentum/Summum
a také další příslušenství, jako tažné
zařízení, střešní nosiče a boxy, audiosystém, přídavné světlomety, GPS, přídavné
topení, ochranný rám, koberce, roleta pro
zakrytí nákladu, elektricky ovládaná
sedadla, atd.
Pohotovostní hmotnost vašeho vozu
můžete s určitostí zjistit zvážením.
372
Informace o umístění štítků, viz Typová označení
(str. 369).
Max. celková hmotnost
Maximální hmotnost soupravy (vůz
+ přívěs)
Maximální zatížení přední nápravy
Maximální zatížení zadní nápravy
Úroveň vybavení
Max. zatížení: Viz technický průkaz.
Max. zatížení střechy: 100 kg.
Související informace
•
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení (str. 373)
11 Technické údaje
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení
Max. hmotnost brzděného přívěsu
Informace o přípustné celkové hmotnosti při
odtahování a zatížení tažné koule najdete
v tabulkách.
Motor
Kód motoruA
Převodovka
Všechny
Všechny
T4
POZNÁMKA
U přívěsů s hmotností nad 1800 kg doporučujeme použít na držáku tažné zařízení
se stabilizací.
Max. hmotnost brzděného přívěsu
(kg)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
Všechny
1200
50
B4164T
Manuální, MMT6
1600
75
T4
B4164T
Automatická, MPS6
1600
75
T4F
B4164T2
Manuální, MMT6
1600
75
T4F
B4164T2
Automatická, MPS6
1600
75
T5
B4204T11
Automatická, TG-81SC
1800
90
T5
B4204T15
Automatická, TG-81SC
1800
90
T5B
B5254T14
Automatická, TF-80SC
1800
90
3.2 AWD
B6324S5
Automatická, TF-80SC
1800
90
T6 AWD
B6304T4
Automatická, TF-80SC
2000
90
D2
D4162T
Manuální, MMT6
1300
75
D2
D4162T
Automatická, MPS6
1300
75
D3
D5204T7
Manuální, M66
1600
75
D3
D5204T7
Automatická, TF-80SD
1600
75
11
}}
373
11 Technické údaje
||
11
Motor
Kód motoruA
Převodovka
Max. hmotnost brzděného přívěsu
(kg)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
D4
D4204T5
Manuální, M66
1800
90
D4
D4204T5
Automatická, TG-81SC
1800
90
D5
D5244T11
Manuální, M66
1600
75
D5
D5244T15
Automatická, TF-80SC
2000
90
D5 AWD
D5244T15
Automatická, TF-80SC
2000
90
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 369).
Pouze některé trhy.
A
B
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
750
Související informace
•
•
•
374
Hmotnosti (str. 372)
Jízda s přívěsem (str. 287)
Stabilizace přívěsu - TSA (str. 293)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
50
11 Technické údaje
Technické údaje motoru
Specifikace motoru (výkon apod.) pro konkrétní motory najdete v tabulce.
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na
všech trzích.
11
}}
375
11 Technické údaje
||
Motor
11
Kód motoruA
Výstup
Výstup
Moment
(kW / ot./
min)
(hp / ot./
min)
(Nm / ot./min)
Vrtání
Zdvih
(mm)
(mm)
Zdvihový
objem
válců
Kompresní
poměr
(litry)
T4
B4164T
132/5700
180/5700
240/1600-5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4F
B4164T2
132/5700
180/5700
240/1600-5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T5
B4204T11
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82
93,2
1,969
10,8:1
T5
B4204T15
161/5500
220/5500
350/1500-4000
4
82
93,2
1,969
10,8:1
T5B
B5254T14
183/5400
249/5400
360/1800–4200
5
83,0
92,3
2,497
9,5:1
3.2
B6324S5
179/6400
243/6400
320/3200
6
84
96
3,192
10,8:1
T6
B6304T4
224/5600
304/5600
440/2100–4200
6
82,0
93,2
2,953
9,3:1
D2
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T7
100/3500
136/3500
350/1500-2250
5
81,0
77
1,984
16,5:1
D4
D4204T5
133/4250
181/4250
400/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
D5
D5244T11C
158/4000
215/4000
420/1500–3250
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
D5
D5244T15D
158/4000
215/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
A
B
C
D
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 369).
Pouze některé trhy.
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
Související informace
376
Počet
válců
•
Chladicí kapalina - kvalita a objem (str.
380)
•
Motorový olej - kvalita a objem (str. 378)
11 Technické údaje
Motorový olej - nepříznivé jízdní
podmínky
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním
syntetickým motorovým olejem. Olej byl
zvolen velmi pečlivě s ohledem na životnost, chování při startování motoru,
spotřebu paliva a vliv na životní prostředí.
Ztížené provozní podmínky mohou způsobit
abnormálně vysokou teplotu oleje nebo
spotřebu oleje. Dále uvádíme příklady situací
s nepříznivým vlivem na jízdu.
Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat (str.
324) při dlouhých jízdách:
•
•
•
•
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít
nepříznivý vliv na životnost, chování při
startování motoru, spotřebu paliva
a dopad na životní prostředí.
při jízdě s přívěsem nebo karavanem
v horských oblastech
při jízdě vysokou rychlostí
při teplotách nižších než –30 °C nebo
vyšších než +40 °C.
To platí také pro jízdu na kratší vzdálenosti při
nižších teplotách.
11
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní
ochranu Vašeho motoru.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Volvo doporučuje:
Související informace
•
•
Motorový olej - kvalita a objem (str. 378)
Motorový olej - všeobecné informace (str.
323)
377
11 Technické údaje
Motorový olej - kvalita a objem
Druh a objem motorového oleje pro konkrétní
motory najdete v tabulce.
Volvo doporučuje:
11
Motor
Kód motoruA
Druh oleje
Objem, včetně olejového filtru
(litry)
B6324S5
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
přibližně 6,8
T6
B6304T4
Viskozita: SAE 0W-30
přibližně 6,8
D3
D5204T7
přibližně 5,9
D5
D5244T11B
přibližně 5,9
D5
D5244T15C
přibližně 5,9
D2
D4162T
3.2
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
Viskozita: SAE 5W-30
Pro ztížené jízdní podmínky použijte ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
378
přibližně 3,8
11 Technické údaje
Motor
Kód motoruA
Druh oleje
Objem, včetně olejového filtru
(litry)
T4
B4164T
Ověřený olej doplňovaný u výrobce: Kvalita oleje WSS-M2C925-A
přibližně 4,1
možnosti v servisu:
T4F
B4164T2
Specifikace oleje: ACEA A5/B5
přibližně 4,1
Viskozita: SAE 5W–30
A
B
C
D
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
11
T5D
B5254T14
T5
B4204T11
T5
B4204T15
přibližně 5,4
D4
D4204T5
přibližně 5,6
Viskozita: SAE 0W-30
Castrol Edge Professional V 0W-20 nebo 0w20 VCC RBS0-2AE
přibližně 5,5
přibližně 5,4
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 369).
Mechanická převodovka.
Automatická převodovka.
Pouze některé trhy.
Související informace
•
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 377)
•
Motorový olej - kontrola a doplňování (str.
324)
379
11 Technické údaje
Chladicí kapalina - kvalita a objem
(litry)
Předepsaná specifikace: Chladicí kapalina
doporučená společností Volvo smíchaná
s 50% vody2, viz obal.
Objem
MotorA
11
(litry)
2
380
D2
D4162TC
10,5
D2
D4162TD
11,1
3.2
B6324S5
8,9
T5B
B5254T14
T6
B6304T4
D3
D5204T7
D5
D5244T15
D5
D5244T11
T4
B4164TC
T4F
B4164T2C
T4
B4164TD
T4F
B4164T2D
9,2
9,8
Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.
Objem
MotorA
Schválený objem chladicí kapaliny pro konkrétní motory najdete v tabulce.
T5
B4204T11
T5
B4204T15
D4
D4204T5
A
B
C
D
E
8,3 (8,7E)
8,9 (9,2E)
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete
přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 369).
Pouze některé trhy.
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
Platí pro vozidla s nezávislým palivovým topením.
Související informace
•
Chladicí kapalina - hladina (str. 328)
11 Technické údaje
Převodová kapalina - kvalita a objem
Předepsané převodové kapaliny a množství
pro konkrétní převodovky zjistíte v tabulce.
Mechanická převodovka
Mechanická převodovka
MMT6
M66
A
Objem (litry)
Předepsaný převodový olej
přibližně 1,7
BOT 350M3
přibližně 1,9 (přibližně 1,45A)
11
Platí pro motor D4204T5.
POZNÁMKA
Za běžných jízdních podmínek se převodový olej po dobu životnosti nemusí měnit.
Za nepříznivých podmínek však výměna
může být nezbytná.
Automatická převodovka
Automatická převodovka
Předepsaný převodový olej
MPS6
přibližně 7,3
BOT 341
TF-80SC
přibližně 7,0
AW1
TF-80SD
přibližně 7,0
AW1
TG-81SC
A
B
Objem (litry)
přibližně 6,6A
přibližně 7,5B
AW1
Benzínové motory
Naftové motory
}}
381
11 Technické údaje
||
POZNÁMKA
Za běžných jízdních podmínek se převodový olej po dobu životnosti nemusí měnit.
Za nepříznivých podmínek však výměna
může být nezbytná.
Související informace
11
382
•
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 377)
•
Typová označení (str. 369)
11 Technické údaje
Brzdová kapalina - kvalita a objem
Kapalina posilovače řízení - kvalita
Kapalina ostřikovače - kvalita a objem
Médium používané v hydraulické brzdové
soustavě se nazývá brzdová kapalina. Používá
se k převedení síly např. z brzdového pedálu
přes hlavní brzdový válec na jeden nebo více
pomocných válců, které působí na mechanickou brzdu.
Kapalina posilovače řízení představuje
médium používané v posilovači řízení ve
vozidle.
Kapalina ostřikovače společně se stěrači čelního skla a zadního okna (str. 91) se používá
k udržování čistých oken a světlometů a k zajištění viditelnosti během jízdy.
Předepsaná kvalita: DOT 4
Objem: 0,6 litrů
Související informace
•
Brzdová kapalina a kapalina spojky - hladina (str. 329)
Požadované kvalita: WSS M2C204-A2 nebo
rovnocenná náhrada.
Související informace
•
Kapalina posilovače řízení - hladina (str.
329)
Předepsaná specifikace: Kapalina ostřikovače doporučená společností Volvo s ochranou před zamrznutím během chladného počasí a při teplotách pod bodem
mrazu.
11
Objem:
•
•
Vozidla s ostřikovači světlometů: 6,5 litrů.
Vozidla bez ostřikovačů světlometů: 4,5
litrů.
Související informace
•
Kapalina ostřikovače - doplňování (str.
341)
•
Lišty stěračů (str. 339)
383
11 Technické údaje
Palivová nádrž - objem
Objem palivové nádrže pro konkrétní motory
najdete v tabulce.
Motor
11
Předepsaná specifikace
Benzínový motor
přibližně 70
Benzín: Palivo - benzín (str. 283)
Dieselový motor
přibližně 70
Motorová nafta: Palivo - nafta (str. 283)
Související informace
•
•
384
Objem (litry)
Doplňování paliva (str. 281)
Technické údaje motoru (str. 375)
11 Technické údaje
Spotřeba paliva a emise CO2
jízda po městě
Spotřeba paliva ve vozidle se měří v litrech na
100 km. Emise CO2 se měří v gramech na
km.
jízda mimo město
Vysvětlení
kombinovaná spotřeba
g/km
11
litry/100 km
S80
T4 (B4164T)
–
–
–
–
–
–
T4 (B4164T)
226
9,7
130
5,6
165
7,1
T4FA (B4164T2)
220 (210B)
9,5 (12,8B)
124 (120B)
5,3 (7,3B)
159 (153B)
6,9 (9,3B)
T4FA (B4164T2)
226 (217B)
9,7 (13,2B)
130 (125B)
5,6 (7,6B)
165 (159B)
7,1 (9,7B)
T5 (B4204T11)
–
–
–
–
–
–
319
13,7
163
7,0
219
9,4
3.2 AWD (B6324S5)
}}
385
11 Technické údaje
||
S80
11
386
T6 AWD (B6304T4)
337
14,5
170
7,3
231
9,9
D2C (D4162T)
140
5,3
106
4,0
119
4,5
D2D (D4162T)
120
4,6
100
3,8
107
4,1
D2C (D4162T)
134
5,1
111
4,2
119
4,5
D2D (D4162T)
125
4,8
100
3,8
109
4,1
D3 (D5204T7)
135
5,1
102
3,9
114
4,3
D3E (D5204T7)
162
6,1
115
4,3
132
5,0
D3F (D5204T7)
159
6,0
112
4,3
129
4,9
D4C (D4204T5)
–
–
–
–
–
–
D4D (D4204T5)
–
–
–
–
–
–
D4C (D4204T5)
–
–
–
–
–
–
11 Technické údaje
S80
D4D (D4204T5)
–
–
–
–
–
–
D5 (D5244T11)
146
5,6
105
4,0
120
4,6
D5 (D5244T15)
219
8,4
124
4,7
159
6,1
–
–
–
–
–
–
D5 AWD (D5244T15)
A
B
C
D
E
F
Motory Flexifuel mohou jezdit na 95oktanový bezolovnatý benzin i na bioethanol E85. Obě paliva se plní do společné palivové nádrže, takže jsou možné jakékoli variace poměru smíchání těchto
dvou paliv.
E85
Neplatí pro nízkoemisní variantu.
Platí pouze pro nízkoemisní variantu, max. šířka pneumatik 225.
Bez omezení u pneumatik.
Omezení pneumatik, max. šířka pneumatik 225.
POZNÁMKA
Pokud chybí informace o emisích
a spotřebě, jsou uvedeny v přiloženém
doplňku.
Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce
vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů3,
3
11
které platí pro vozidla s vlastní hmotností
v základní verzí bez dalšího vybavení. Hmotnost vozidla se může lišit v závislosti na
výbavě. Výbava a naložení vozidla zvyšují
spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého.
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami
v tabulce může lišit z několika důvodů.
Například:
•
•
Jízdní styl řidiče.
Pokud si zákazník objednal kola větší, než
se montují u základní verze vozu, odpor
vzroste.
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. „evropské jízdní cykly“) realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU Regulation no 692/2008
a 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a mimo město. - V případě jízdy ve městě se začíná měřit při startování studeného
motoru. Jízda je simulována. - V případě jízdy mimo město vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0 až 120 km/h. Jízda je simulována. - Vozidlo s motorem D2, D3, D4 nebo D5 a 6stupňovou
manuální převodovkou se startuje na 2. převodový stupeň. Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedená v tabulce, představuje v souladu s platnými předpisy kombinaci jízdy ve městě
a jízdy mimo město. Emise CO 2 – výfukové plyny jsou zachycovány a počítají se emise oxidu uhličitého během dvou jízdních cyklů. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO 2.
}}
387
11 Technické údaje
||
•
Vysoká rychlost a související vyšší odpor
vzduchu.
•
Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní
situace, počasí a stav vozidla.
K výraznému zvýšení uvedené spotřeby může
vést také kombinace uvedených situací. Další
informace najdete ve předpisech, viz3.
11
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými
jízdními cykly3 může výrazně lišit. Z těchto
cyklů se vychází při certifikaci vozidla
a vycházejí z nich také hodnoty spotřeby
v tabulce.
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda
s přívěsem nebo jízda ve vysokých
nadmořských výškách ve spojení s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují
výkon vozu.
Související informace
•
•
3
388
Ekonomická jízda (str. 286)
Hmotnosti (str. 372)
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. „evropské jízdní cykly“) realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU Regulation no 692/2008
a 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a mimo město. - V případě jízdy ve městě se začíná měřit při startování studeného
motoru. Jízda je simulována. - V případě jízdy mimo město vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0 až 120 km/h. Jízda je simulována. - Vozidlo s motorem D2, D3, D4 nebo D5 a 6stupňovou
manuální převodovkou se startuje na 2. převodový stupeň. Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedená v tabulce, představuje v souladu s platnými předpisy kombinaci jízdy ve městě
a jízdy mimo město. Emise CO 2 – výfukové plyny jsou zachycovány a počítají se emise oxidu uhličitého během dvou jízdních cyklů. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO 2.
11 Technické údaje
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách
Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách pro
konkrétní motory najdete v tabulce.
S80
Rozměr pneumatiky
Motor
POZNÁMKA
Některé motory, pneumatiky nebo jejich
kombinace nejsou vždy k dispozici na
všech trzích.
Rychlost
(km/h)
Zatížení, 1-3 osoby
Max. zatížení
Tlak ECOA
Vpředu
Vzadu
Vpředu
Vzadu
Vpředu/vzadu
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
225/55 R 16
0 – 160
230
210
260
260
260
3.2
225/50 R 17
160 +
280
280
290
290
–
T6
235/40 R 18
0 – 160
230
210
260
260
260
235/40 R 19
160 +
290
290
320
320
–
225/55 R 16
0 – 160
220
210
260
260
260
225/50 R 17
160 +
260
260
280
280
–
235/40 R 18
0 – 160
230
210
260
260
260
235/40 R 19
160 +
280
280
300
300
–
D5
11
}}
389
11 Technické údaje
||
S80
Rozměr pneumatiky
Motor
(km/h)
T4
T4F
11
Rychlost
Max. zatížení
Tlak ECOA
Vpředu
Vzadu
Vpředu
Vzadu
Vpředu/vzadu
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
225/55 R 16
0 – 160
220
210
260
260
260
225/50 R 17
160 +
260
260
270
270
–
0 – 160
230
210
260
260
260
160 +
270
270
290
290
–
max. 80
420
420
420
420
–
205/60 R
T5
Zatížení, 1-3 osoby
16C
205/55 R 17D
D2
D3
215/50 R 17E
D4
235/40 R 18
235/40 R 19
Nouzové rezervní kolo
A
B
C
D
E
Ekonomická jízda.
V některých zemích je používána jednotka „bar“ namísto jednotky SI „Pascal“: 1 bar = 100 kPa.
Není schváleno pro T5 (B5254T12) a T5 (B5254T14).
Schváleno pouze pro nízkoemisní variantu D2 a nízkoemisní variantu D4.
Není schváleno pro nízkoemisní variantu T5, D4 a D2.
VAROVÁNÍ
19palcová kola se nikdy nesmí používat
u vozů, která nejsou vybavena podvozkem
R-Design nebo Sport. Použití 19palcových
kol u vozů se standardním podvozkem
představuje bezpečnostní riziko, kdy může
dojít k poškození vozidla a zhoršení jeho
jízdních vlastností.
390
Související informace
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 304)
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 309)
Typová označení (str. 369)
11 Technické údaje
Elektrická soustava
Elektrický systém je jednopólový a využívá
podvozek a skříň motoru jako vodič.
Vůz je vybaven střídavým alternátorem
s regulací napětí.
Kapacita akumulátoru spouštěče závisí na
úrovni výbavy vozidla.
DŮLEŽITÉ
11
Pokud se baterie mění, musíte ji vyměnit
za baterii se stejnou kapacitou startování
studeného motoru a se stejnou rezervní
kapacitou, jakou má původní baterie (viz
štítek na baterii).
Související informace
•
•
•
Baterie spouštěče - specifikace (str. 392)
Baterie spouštěče - výměna (str. 343)
Akumulátor (str. 341)
391
11 Technické údaje
Baterie spouštěče - specifikace
Baterie spouštěče se používá pro motor
spouštěče a pro ostatní elektrická zařízení ve
vozidle.
Motor
11
Proud při studeném startu,
Rezervní kapacita
CCA -Proud při studeném startu (A)
(minuty)
Benzin (ethanol)
12
520–800
100–160
Motorová nafta
12
700–800
135–160
Benzin / motorová nafta s funkcí Start/Stop
12
760A
135
A
Typ akumulátoru AGM (Absorbed Glass Mat) se musí používat ve vozech s funkcí Start/Stop.
DŮLEŽITÉ
Pokud se baterie mění, musíte ji vyměnit
za baterii se stejnou kapacitou startování
studeného motoru a se stejnou rezervní
kapacitou, jakou má původní baterie (viz
štítek na baterii).
POZNÁMKA
•
Nádoba na těleso startovací baterie by
měla odpovídat rozměrům původní
baterie.
•
Výška startovací baterie se liší v závislosti na velikosti baterie.
Související informace
•
•
392
Napětí (V)
Baterie spouštěče - výměna (str. 343)
Akumulátor (str. 341)
11 Technické údaje
Typové schválení - systém dálkového
ovládání
Typové schválení pro dálkový ovladač s klíčem lze zjistit v tabulce.
Země/Oblast
Γína
Typové schválení pro systém radaru lze zjistit
v tabulce.
Země/
Oblast
Systém zamykání, standardní
Země/Oblast
EU, Γína
Typové schválení - radarový systém
Singapur
11
Hong Kong
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Brazílie
Systém zamykání bez klíče (Keyless
drive)
Země/Oblast
EU
Korea
Související informace
•
Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 150)
Evropa
Delphi Electronics &
Safety tímto prohlašuje, že
výrobky L2C0038TR
a L2C0049TR odpovídají stanoveným požadavkům a ostatním relevantním ustanovením
Směrnice 1999/5/ES. V případě
potřeby lze ohledně tohoto
prohlášení o shodě kontaktovat
společnost Delphi Electronics
& Safety / One Corporate Center / Kokomo, Indiana
46904-9005 USA.
393
11 Technické údaje
||
Související informace
•
11
394
Radarový snímač (str. 191)
11 Technické údaje
Typové schválení - Bluetooth®
Typové schválení pro Bluetooth® lze zjistit
v tabulce.
11
}}
395
11 Technické údaje
||
Prohlášení o shodě (Declaration of Conformity)
Země/
Oblast
Země EU:
Exportér: Japonsko
11
Výrobce: Alpine Electronics Inc.
Typ zařízení: Zařízení Bluetooth®
Další informace najdete na stránce http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing
396
11 Technické údaje
Země/
Oblast
Γeská republika:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dánsko:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Německo:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estonsko:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
UK
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Španělsko:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales
y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Řecko:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΗΛΩΝΕ Ο Bluetooth® Module Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Francie:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Itálie:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lotyšsko:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litva:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
11
ΣΟ ΣΩ ΕΣ
}}
397
11 Technické údaje
||
Země/
Oblast
11
398
Nizozemí:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Maďarsko:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polsko:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalsko:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições
da Directiva 1999/5/CE.
Slovinsko:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensko:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finsko:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Švédsko:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení Bluetooth® Module splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.
Norsko:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
11 Technické údaje
Země/
Oblast
Γína:
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
调整及开关等使用方法
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
率(EIRP)
天线增益
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
11
■ 最大
率谱密度
■ 载频容限
10dBi 时
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
20 ppm
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
天线增益
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
继续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
措施消除干扰后方可
科学及医疗应用设备的辐射干扰
5. 不得在飞机和机场附近使用
}}
399
11 Technické údaje
||
Země/
Oblast
Tchajwan:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
11
400
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用
前項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備
之干擾
11 Technické údaje
Země/
Oblast
Jižní Korea:
제품 정보
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
모델 명: IAM2.1
11
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남 2 동 726-173 볼보빌딩 4 층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
}}
401
11 Technické údaje
||
Země/
Oblast
Spojené
Arabské
Emiráty:
11
Jižní Afrika:
Jamajka:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thajsko:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Omán
402
11 Technické údaje
Licence
Sensus software
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
11
}}
403
11 Technické údaje
||
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
11
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU General
Public License version 2 and 3 (GPLv2/
GPLv3), GNU Lesser General Public License
version 3 (LGPLv3), The FreeType Project
License (“FreeType License”) and other
different and/or additional copyright licenses,
disclaimers and notices. The links how to
access the exact terms of GPLv2, GPLv3,
LGPLv3, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
This offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
404
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
GNU Lesser General Public License (LGPL),
etc.
Portions of this product uses software
copyrighted © v2.4.3/2010 The
FreeTypeProject (www.freetype.org). All rights
reserved.
You have the right of acquisition,
modification, and distribution of the source
code of the GPL/LGPL software.
This product includes software under
following licenses:
GPL v2 : http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0.html
•
•
•
Linux kernel (merge between MontaVista
2.6.31 kernel and kernel from
L2.6.31_MX51_ER_1007 BSP)
uBoot (based on v2009.08)
busybox (based on version 1.13.2.)
GCC runtime library exception: http://
www.gnu.org/licenses/gcc-exception.html
•
libgcc_s.so.1
LGPL v3: http://www.gnu.org/licenses/
lgpl.html
•
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As
Is" and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
DivX®
Libc.so.6, libpthread.so.0, Librt.so.1
The FreeType Project License: http://
www.freetype.org/FTL.TXT
•
libfreetype.so.6 (version 2.4.3)
Linux software
This product contains software licensed
under GNU General Public License (GPL) or
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®,
DivX Certified® and associated logos are
11 Technické údaje
registered trademarks of DivX, Inc. and are
used under license. ABOUT DIVX VIDEO:
DivX® is a digital video format created by
DivX, Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit
www.divx.com for more information and
software tools to convert your files into DivX
video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order
to play DivX Video-on-Demand (VOD)
content. To generate the registration code,
locate the DivX VOD section in the device
setup menu. Go to http://vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX VOD.
Covered by one or more of the following U.S.
Patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
Související informace
•
Volvo Sensus (str. 65)
Symboly na displeji
Na displeji ve vozidle se může zobrazit celá
řada různých symbolů. Symboly jsou rozděleny na varovné, indikační a informační. Dále
uvádíme nejčastěji používané symboly společně s významem a odkazem na stránku
v manuálu, kde najdete další informace.
Symbol
- Červený varovný symbol se rozsvítí,
pokud byla indikována závada, která by mohla
mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Na sdružené přístrojové desce se
zároveň objeví vysvětlující text.
- informační symbol se rozsvítí společně
s textem na na sdružené přístrojové desce,
pokud nastane problém v systémech vozidla.
Informační kontrolka se může rozsvítit také ve
spojení s jinými kontrolkami.
Výstražné symboly na sdružené
přístrojové desce
Symbol
Popis
Viz
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního
pásu
(str. 22),
(str. 61)
Alternátor nedobíjí
(str. 61)
Závada v brzdovém systému
(str. 61),
(str. 271)
Varování, bezpečnostní režim
(str. 25),
(str. 35),
(str. 61),
(str. 257)
11
Symboly ovládání na sdružené
přístrojové desce
Symbol
Popis
Viz
Porucha ABL*
(str. 60),
(str. 81)
Systém řízení
emisí
(str. 60)
Popis
Viz
Nízký tlak oleje
(str. 61)
Zabrzděná parkovací brzda
(str. 61),
(str. 274)
Porucha ABS
(str. 60),
(str. 271)
Aktivovaná parkovací brzda, alternativní symbol
(str. 61)
Zadní světlo do
mlhy svítí
(str. 60),
(str. 82)
Airbagy - SRS
(str. 25),
(str. 61)
Stabilizační
systém, DSTC
(str. 60),
(str. 176)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
405
11 Technické údaje
||
Symbol
11
406
Popis
Viz
Systém stability,
sportovní režim
(str. 60),
(str. 176)
Žhavení (vznětové motory)
(str. 60)
Nízká hladina
paliva v palivové
nádrži
(str. 60),
(str. 133)
Informace, čtěte
text na displeji
(str. 60)
Dálková světla
svítí
(str. 60),
(str. 79)
Levé ukazatele
směru
(str. 60)
Pravé ukazatele
směru
(str. 60)
Start/Stop* automatické
vypnutí motoru
(str. 60),
(str. 267)
Funkce ECO* zap
(str. 60),
(str. 269)
Nepoužívá se
–
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Informační symboly na sdružené
přístrojové desce
Symbol
–
Symbol
Popis
Viz
Automatická aktivace brzd*, sledování vzdálenosti*
(Distance Alert),
City SafetyTM,
systém varování
před kolizí*
(str.
198),
(str.
205),
(str. 216)
Systém ABL*
(str. 81)
Systém Driver
Alert*, Γas na
přestávku
(str. 219)
Popis
Viz
Tempomat*
(str. 180)
Adaptivní tempomat*
(str. 194)
Adaptivní tempomat*, časový interval
(str.
182),
(str. 185)
Adaptivní tempomat*, sledování
vzdálenosti*
(Distance Alert)
(str.
187),
(str. 196)
Radarový snímač*
(str.
194),
(str.
198),
(str. 216)
Systém Driver
Alert*, Γas na
přestávku
(str. 220)
Parkovací brzda
(str. 274)
–
–
Dešťový senzor*
(str. 91)
Kamerový snímač*,
laserový senzor*
(str.
205),
(str.
216),
(str.
220),
(str. 225)
Aktivní dálkové
světlomety - AHB
(Active High Beam)*
(str. 80)
Snímač čelního
skla*
(str. 80)
11 Technické údaje
Symbol
Popis
Viz
Start/Stop*
Start/Stop*
Popis
Viz
(str. 267)
Aktivovaný časovač*
(str. 133)
(str. 267)
Vybitá baterie
(str. 133)
Dvířka hrdla palivové nádrže, pravá
strana
(str. 281)
Driver Alert
System*, Lane
Departure Warning
(LDW)
(str.
220),
(str. 225)
Systém Driver
Alert*, Lane departure warning*
(str. 223)
Systém Driver
Alert*, Lane departure warning*
(str. 225)
Informace o zaznamenané rychlosti*
(str. 177)
Nezávislé topení
a vyhřívání motoru
a prostoru pro
cestující*
(str. 133)
Aktivovaný časovač*
(str. 133)
Symbol
11
Informační symboly na displeji stropní
konzoly
Symbol
Popis
Viz
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního pásu
(str. 24)
Airbag, sedadlo
spolujezdce, aktivovaný
(str. 28)
Airbag, sedadlo
spolujezdce, deaktivovaný
(str. 28)
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 60)
•
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 61)
•
Zprávy - použití (str. 102)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
407
12 Abecední seznam
ACC - Adaptivní tempomat..................... 182
Akumulátor...................................... 279, 392
přetížení.............................................. 279
specifikace.......................................... 392
Adaptivní jízdní charakteristiky........ 174, 238
Akustická signalizace................................. 74
Adaptivní tempomat................................
deaktivace..........................................
dočasné vypnutí.................................
funkce.................................................
kontrola rychlosti................................
nastavení časového intervalu.............
pohotovostní režim.............................
předjíždění..........................................
přehled................................................
radarový snímač.................................
zjišťování závad..................................
změna funkčnosti tempomatu............
Alarm........................................ 170, 171, 172
automatické vypojení.......................... 171
kontrola alarmu................................... 154
kontrolka alarmu................................. 171
nefunguje dálkový ovladač................. 172
omezený režim alarmu........................ 172
zvukový signál.................................... 172
A
12
182
189
187
183
186
187
187
188
185
191
193
191
Airbag
aktivace/deaktivace, PACOS................ 28
strana řidiče.................................... 27, 34
strana spolujezdce.................... 27, 28, 34
Alergeny a látky způsobující astma......... 117
Asistent rozjezdu do kopce..................... 260
Asistent udržení v jízdním pruhu
provoz......................................... 223, 224
Baterie.....................................................
asistent při rozjezdu............................
dálkový ovladač PCC.........................
symboly na akumulátoru....................
údržba.................................................
výstražné symboly..............................
341
251
158
342
341
342
Bez klíče - zamykání........................ 161, 162
Bezpečnostní pás......................................
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu......................................................
nasazení................................................
předpínače bezpečnostních pásů........
těhotenství............................................
uvolnit...................................................
zadní sedadlo.......................................
22
24
23
25
23
23
24
Bezpečnostní pojistka
děti........................................................ 37
AIRBAG ..................................................... 27
Automatická převodovka................. 253, 257
polohy manuálního řazení (Geartronic) 254
přívěs.................................................. 289
tažení a odtah..................................... 295
Airbagy SIPS.............................................. 30
Automatické mycí linky............................ 362
Bezpečnostní režim................................... 35
Pohyb vozidla....................................... 37
pokus o nastartování............................ 36
Aktivní dálkové světlomety........................ 80
Automatické znovuzamknutí.................... 165
Bioethanol E85........................................ 285
Aktivní kontrola stáčení vozidla............... 174
AWD, pohon všech kol............................ 271
BLIS................................................. 234, 235
Aktivní podvozek - FOUR-C.................... 174
Blokování páky voliče.............................. 259
Aktivní světlomety (ABL)............................ 81
Blokování páky voliče, mechanické
odblokování............................................. 259
Aktivní xenonové světlomety..................... 81
408
Alcolock................................................... 240
B
Blokování zpátečky.................................. 252
12 Abecední seznam
Boční airbag SIPS................................ 30, 34
Chladicí kapalina, kontrola a doplnění..... 328
Brzdová kapalina
Kvalita a množství............................... 383
Chladicí soustava.................................... 278
přehřívání............................................ 278
Brzdová kapalina a kapalina spojky........ 329
Chladivo................................................... 330
Brzdové světlo........................................... 83
Chybová hlášení u systému BLIS............ 237
Brzdy................................................ 271, 272
brzdové světlo...................................... 83
brzdový systém.......................... 271, 272
doplnění brzdové kapaliny.................. 329
nouzová brzdová světla........................ 83
Nouzový brzdový asistent, EBA ........ 273
parkovací brzda.................................. 274
protiblokovací brzdový systém, ABS,
Anti-lock Braking System (ABS)......... 272
symboly na sdružené přístrojové
desce.................................................. 271
Chybové zprávy
Adaptivní tempomat........................... 194
Lane Departure Warning..................... 225
Sledování bdělosti řidiče.................... 220
viz Zprávy a kontrolky................. 194, 276
C
Celková hmotnost vozu........................... 372
Č
Γalounění vozu........................................ 365
Γelní sklo
Topení................................................. 125
Γelní sklo odrážející teplo.......................... 16
Γepel klíče....................................... 155, 156
Chladicí box............................................. 143
Γíslo odstínu, lak..................................... 367
Cyklovač stěračů....................................... 91
Chladicí kapalina
objem a kvalita.................................... 380
Γištění vzduchu
materiál............................................... 118
prostor pro cestující............ 116, 117, 118
12
Dálková/tlumená světla, viz Osvětlení....... 79
CZIP (Clean Zone Interior Package)........ 117
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 117
362
366
365
362
363
D
Γerpání paliva
doplňování paliva................................
dvířka hrdla palivové nádrže, manuální
otevírání..............................................
krytka palivové nádrže........................
víčko palivové nádrže.........................
City Safety™............................................ 199
Γistění
automatické mycí linky.......................
bezpečnostní pásy..............................
čalounění............................................
mytí vozidla.........................................
ráfky....................................................
281
281
281
281
Dálkové startování - ERS......................... 246
Dálkové světlomety, automatická aktivace........................................................... 80
Denní světla............................................... 78
Dešťový senzor.......................................... 91
Detekce cyklistů...................................... 208
Detekce tunelů........................................... 78
Děti
bezpečnost..................................... 31, 37
dětské pojistky...................................... 37
dětské sedačky a airbagy..................... 43
dětské sedačky a boční airbagy........... 31
Umístění ve voze.................................. 43
Dětské pojistky........................................ 169
409
12 Abecední seznam
Dětské sedačky.........................................
doporučené..........................................
horní upevňovací body pro dětské
sedačky................................................
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX...................................................
typy.......................................................
velikostní třídy pro dětské sedačky se
systémem upevnění ISOFIX.................
37
38
E
F
ECC, elektronicky řízená klimatizace....... 121
Filtr klimatizace........................................ 117
Eco Cruise............................................... 269
EcoGuide................................................... 59
Filtr kouřových částic vznětových
motorů..................................................... 286
Ekonomická jízda..................................... 286
Filtr sazí.................................................... 286
Ekoštítek, FSC, uživatelská příručka......... 20
FILTR SAZÍ PLNÝ.................................... 286
Elektrická parkovací brzda
napětí vybité baterie........................... 274
Flexifuel.................................................... 249
Elektrická soustava.................................. 391
FSC, štítky týkající se životního prostředí.. 20
Diesel
prázdná palivová nádrž...................... 284
Elektrická zásuvka................................... 142
zavazadlový prostor............................ 147
Dílčí počítadlo kilometrů............................ 64
Elektricky ovládaná okna........................... 92
Funkce Deadlock..................................... 168
deaktivace.......................................... 168
dočasné vypnutí................................. 168
Distribuce vzduchu.................................. 119
Recirkulace......................................... 126
tabulka................................................ 128
Elektricky ovládané sedadlo...................... 69
Funkce paměti sedadla............................. 70
Elektricky ovládané střešní okno............... 98
Funkce poplach....................................... 152
Elektronická klimatizace - ECC............... 121
Funkce úplného větrání................... 115, 166
47
43
45
44
Diagnostika závad
Adaptivní tempomat........................... 193
12
Doporučené dětské sedačky
tabulka.................................................. 38
Emise CO2............................................... 385
Doprovodné osvětlení při odchodu........... 86
Emise oxidu uhličitého............................. 385
Doprovodné osvětlení při příchodu... 86, 152
ERS - Dálkové startování......................... 246
Držák tašky ............................................. 147
410
Elektronická měrka.......................... 325, 326
Doporučení během jízdy.......................... 280
Druh benzínu............................................ 283
FOUR-C - aktivní podvozek..................... 174
G
Geartronic................................................ 254
GSI - pomoc při řazení............................. 253
12 Abecední seznam
H
Informační tlačítko, PCC.......................... 154
Hlášení u systému BLIS........................... 237
Hlavový airbag..................................... 31, 34
Hloubka vzorku........................................ 303
Hmotnosti
pohotovostní hmotnost...................... 372
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení..................................................... 373
Hodiny
analogový............................................. 65
Keyless drive 159, 160, 161, 162, 163,
164,
J
Jízda........................................................
chladicí soustava................................
s otevřeným víkem zavazadlového
prostoru..............................................
s přívěsem..........................................
Katalyzátor............................................... 285
odtah................................................... 295
280
278
279
287
Hodiny, nastavení...................................... 64
Jízda s přívěsem
přípustná celková hmotnost přívěsu.. 373
zatížení koule tažného zařízení........... 373
Houkačka................................................... 74
Jízda ve vodě........................................... 278
245
Klávesnice na volantu................................ 74
Klíč........................................... 150, 151, 163
Klíč dálkového ovladače.................. 150, 151
dosah.......................................... 153, 160
funkce................................................. 152
odnímatelná čepel klíče.............. 155, 156
výměna baterie................................... 158
ztráta................................................... 150
12
Klimatizace.............................................. 125
oprava................................................. 330
kluzký povrch........................................... 280
I
K
IAQS - Systém kvality vzduchu
v interiéru................................................. 118
Kamera parkovacího asistenta
Nastavení............................................ 233
Imobilizér................................................. 151
Kamerový snímač............................ 201, 214
Imobilizér dálkového ovládání................. 152
Kapalina ostřikovače
objem.................................................. 383
Index zatížení pneumatik......................... 304
Indikátor převodového stupně................. 253
Informace o dopravních značkách.......... 177
Omezení.............................................. 179
provoz................................................. 177
Informační displej................................ 55, 56
Kapalina ostřikovače, doplňování............ 341
kapalina posilovače řízení
kvalita.................................................. 383
Kapota, otevření...................................... 321
Koberce................................................... 141
Kód barvy, lak.......................................... 367
Kola
demontáž............................................ 305
instalace.............................................. 308
sněhové řetězy.................................... 303
Kompas..................................................... 97
kalibrace............................................... 97
Kondenzace vody ve světlometech......... 362
Kontrola hladiny motorového oleje.......... 323
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu... 24
Kontrolky, PCC........................................ 154
411
12 Abecední seznam
Konzola v tunelu...................................... 140
Zapalovač cigaret a popelník............. 140
Zásuvka 12 V...................................... 142
přívěs.................................................. 288
tažení a odtah..................................... 295
olej...................................................... 323
přehled................................................ 321
Masáž
přední sedadlo...................................... 73
MY CAR................................................... 103
Kožené čalounění, pokyny pro mytí......... 365
Max. zatížení střechy............................... 372
L
Menu
přehled menu...................................... 101
Sdružená přístrojová deska................ 100
Kontrolky ovládání......................... 56, 58, 60
12
Lak
kód barvy............................................ 367
poškození a drobné opravy................ 366
Lane Departure Control................... 222, 223
Laserový senzor....................................... 203
Leštění..................................................... 363
Lišty stěračů............................................
čistění.................................................
servisní poloha....................................
výměna...............................................
339
341
339
340
Měřáky
palivoměr........................................ 55, 57
rychloměr........................................ 55, 57
tachometr....................................... 55, 57
Mlhové světlo
zadní..................................................... 82
Motor
deaktivace..........................................
přehřívání............................................
Start/Stop...........................................
startování............................................
245
287
260
244
Motorová nafta........................................ 283
M
Manuální převodovka.............................. 252
GSI - pomoc při řazení....................... 253
412
Motorový olej................................... 323, 377
filtr....................................................... 323
Kvalita a množství............................... 378
ztížené jízdní podmínky...................... 377
Motorový prostor
chladicí kapalina................................. 328
kapalina posilovače řízení................... 329
Mytí vozidla.............................................. 362
N
Nakládání
dlouhý náklad.....................................
náklad na střeše.................................
Obecné informace..............................
oka k přichycení nákladu....................
145
146
144
146
Náladové osvětlení.................................... 85
Náraz, viz Nehoda...................................... 35
Nastavení časového intervalu.................. 196
Nastavení podvozku................................ 174
Nastavení volantu...................................... 74
Nástroje................................................... 302
Nehoda...................................................... 35
Nezávislé topení
elektrické.................................... 135, 136
palivové............................................... 135
Nízká hladina oleje................................... 323
Nouzová oprava defektu.................. 311, 312
akce.................................................... 313
12 Abecední seznam
huštění pneumatik.............................. 316
opětovná kontrola............................... 315
Opěradlo.................................................... 69
přední sedadlo, snížení......................... 69
Nožní brzda...................................... 271, 272
Opěradlo zadního sedadla, sklopení......... 71
Nulování, palubní počítač........ 107, 110, 112
Opěrka hlavy
prostřední sedadlo, zadní..................... 71
sklopení................................................ 72
O
Obrysová světla......................................... 77
Ostřikovače
čelní sklo............................................... 92
kapalina do ostřikovače, doplnění...... 341
Odemknutí čepelí klíče............................ 162
Ostřikování čelního okna........................... 92
Odemykání
zevnitř................................................. 165
zvenku................................................ 164
Osvětlení.................................................. 330
Aktivní xenonové světlomety................ 81
automatické osvětlení, prostor pro
cestující................................................. 85
dálková/tlumená světla......................... 79
denní světla........................................... 78
detekce tunelů...................................... 78
doba trvání doprovodného osvětlení
při příchodu.................................. 86, 152
doprovodné osvětlení při odchodu....... 86
osvětlení displeje.................................. 77
osvětlení přístrojů................................. 77
ovládání................................................ 84
ovládání sklonu světlometů.................. 77
poziční/parkovací světla....................... 77
V prostoru pro cestující........................ 84
zadní světlo do mlhy............................. 82
žárovky, technické údaje.................... 339
Odkládací schránka................................. 143
Odpojitelná tažná tyč
úložný prostor..................................... 290
Odstranění námrazy................................. 125
Odtah....................................................... 297
Ochrana chodců...................................... 206
Ochrana proti korozi................................ 364
Ochrana před přiskřípnutím, střešní
okno......................................................... 100
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka................................... 20, 364
Okno
sluneční clona....................................... 94
Osvětlení, výměna žárovky...................... 331
boční obrysová světla......................... 336
dálkové světlomety (vozidla s aktivními
xenonovými světlomety)..................... 334
dálkové světlomety (vozidla s halogenovými světly)..................................... 334
držák žárovky vzadu: ukazatelé směru
vzadu, zadní mlhové světlo a zpětné
světlo.................................................. 336
osvětlení registrační značky............... 338
potkávací světlomety (vozidla s halogenovými světly)................................. 333
směrová světla, přední....................... 335
toaletní zrcátko................................... 338
zavazadlový prostor............................ 338
12
Osvětlení displeje....................................... 77
Osvětlení interiéru, viz Osvětlení................ 84
Osvětlení přístrojové desky........................ 77
Osvětlení přístrojů, viz Osvětlení................ 77
Ovládací prvky, světla................................ 75
Ovládání klimatizace
automatická regulace.........................
čidla....................................................
Obecné informace..............................
osobní preference...............................
řízení teploty.......................................
skutečná teplota.................................
124
116
115
118
124
116
Ovládání sklonu světlometů....................... 77
Olej, viz také motorový olej.............. 377, 378
413
12 Abecední seznam
Ovládání světlometů.................................. 75
PCC - Personal Car Communicator
dosah.......................................... 155, 160
funkce................................................. 152
P
Poklop na lyže......................................... 145
Péče o vozidlo......................................... 362
Polohy klíče............................................... 66
Péče o vozidlo, kožené čalounění........... 365
Polohy manuálního řazení (Geartronic).... 254
Pneumatiky
hloubka vzorku................................... 303
oprava defektu pneumatiky................ 311
směr otáčení....................................... 299
Technické údaje.................................. 389
tlak.............................................. 309, 389
údržba................................................. 299
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky...................................................... 301
zimní pneumatiky................................ 303
Poranění krční páteře, WHIPS................... 32
Pohon všech kol, AWD............................ 271
Provozní kapaliny a oleje......... 380, 381, 383
Palubní počítač........ 104, 105, 109, 112, 113
Pohon všech kol – AWD.......................... 271
První pomoc............................................ 311
Palubní počítač, nulování......... 107, 110, 112
Pohotovostní hmotnost........................... 372
Parkovací asistent...................................
čidla parkovacího asistenta................
funkce.................................................
poruchová kontrolka...........................
zpět.....................................................
Pojistková skříňka.................................... 346
Přední sedadlo
bederní opěrka...................................... 73
masáž................................................... 73
Nastavení dopředu – dozadu............... 73
PACOS....................................................... 28
Pádlo na volantu........................................ 74
12
Palivo....................................... 282, 283, 285
palivový filtr......................................... 284
spotřeba paliva................................... 385
úspora paliva...................................... 309
Palivová nádrž
objem.................................................. 384
Palivové nezávislé topení
časovač.............................................. 131
přímý start/okamžité vypnutí.............. 131
227
230
227
230
228
Parkovací brzda....................................... 274
Parkovací kamera.................................... 231
Pasivní start (pasivní režim) 159, 160,
161,
162,
163,
164,
414
245
Pojistky.................................................... 346
motorový prostor................................ 348
Obecné informace.............................. 346
pod schránkou v přístrojové
desce.......................................... 353, 355
Start/Stop........................................... 360
studená část....................................... 360
u přístrojové desky - Executive.......... 357
výměna............................................... 346
zavazadlový prostor............................ 358
Posilovač řízení, proměnný účinek.......... 238
Potvrzení uzamknutí ............................... 151
Pouzdro s výbavou pro první pomoc...... 311
Power guide............................................... 59
Projekce světlometů, nastavení................. 87
Provozní kapaliny, objemy 380, 381,
383,
384
Předpínač bezpečnostního pásu......... 25, 34
Přehled přístrojů
levostranné řízení.................................. 49
pravostranné řízení............................... 52
Přehřátí.................................................... 287
12 Abecední seznam
Převodovka.............................................. 252
automatická................................ 253, 257
manuálně............................................ 252
Převodovka Powershift.................... 257, 295
Převodový olej
objem a kvalita.................................... 381
Přístroje a ovládání.............................. 49, 52
Přívěs.......................................................
jízda s přívěsem..................................
kabel...................................................
rozvlnění.............................................
287
287
287
293
Regulace trakce....................................... 174
Resetování elektricky ovládaných oken..... 93
Resetování vnějších zpětných zrcátek....... 95
rezervní kolo
instalace.............................................. 308
Queue Assist............................................ 189
Rozměr pneumatiky................................. 304
Servisní program...................................... 318
Rozměry................................................... 371
Seřízení projekce světlometů..................... 87
Aktivní světlomety ................................ 87
Halogenový světlomet.......................... 87
Rychlostní třídy, pneumatiky................... 305
Řízení prokluzu........................................ 174
Řízení teploty........................................... 124
S
Radarový snímač..................................... 183
Omezení.............................................. 191
Ráfek kola, rozměry................................. 303
Ráfky
čistění................................................. 363
Regenerace.............................................. 286
Regulace prokluzu................................... 174
Sensus....................................................... 65
Servisní poloha........................................ 339
Queue Assistant....................................... 189
R
Sedadlo, viz Sedadla................................. 68
Rezervní kolo........................................... 305
Ř
Q
sklopení opěradla předního sedadla.... 69
sklopení opěradla zadního sedadla...... 71
Topení................................................. 122
Sada pro nouzovou opravu defektu
místo................................................... 312
přehled................................................ 312
těsnicí kapalina................................... 316
Sdružená přístrojová deska................. 55, 56
Sedadla...................................................... 68
elektricky ovládané sedadlo................. 69
odvětrávaná přední sedadla............... 123
opěrka hlavy, vzadu.............................. 71
Schránka v přístrojové desce.................. 141
Zamykání............................................ 166
12
Schválení typu
Bluetooth®.......................................... 395
systém klíče dálkového ovládání........ 393
systém radaru..................................... 393
Síla vyvíjená při řízení, viz Posilovač
řízení........................................................ 238
Skla.......................................................... 143
vrstvená/zesílená.................................. 20
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka........................................... 95
Skříňka s pojistkami a relé, viz Pojistky... 346
Skvrny...................................................... 365
Sledování bdělosti řidiče.......................... 218
provoz................................................. 219
Slunečná clona, střešní okno..................... 99
415
12 Abecední seznam
Sluneční clona........................................... 94
směr otáčení............................................ 299
Smyk........................................................ 280
Stabilizace přívěsu........................... 175, 293
Start/Stop................................................ 260
Funkce a ovládání............................... 261
motor se automaticky nevypne.......... 263
Startování s pomocnou baterií................. 251
Statistika trasy......................................... 113
12
Stěrač čelního skla.................................... 91
dešťový senzor..................................... 91
Stěrače a ostřikovače................................ 91
Střešní okno
ochrana proti přivření.......................... 100
otevírání a zavírání................................ 98
sluneční clona....................................... 99
větrací poloha....................................... 99
Světla, viz Osvětlení................................. 330
Světlomety............................................... 331
Symboly
symboly kontrolek.................... 56, 58, 60
výstražné symboly.......................... 56, 58
Symboly a zprávy
Adaptivní tempomat........................... 194
Lane Departure Warning..................... 225
416
Sledování bdělosti řidiče.................... 220
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd...................... 205, 216
Systém
uvolnění................................................ 34
Systém airbagů.......................................... 26
výstražný symbol.................................. 25
Systém dálkového ovládání, typové
schválení.................................................. 393
Systém Driver Alert.................................. 218
Systém kontroly stability a trakce
použití................................................. 175
Š
Škrábance a drobná poškození způsobená kamínky........................................... 366
Šrouby na kolech..................................... 301
zamykatelné........................................ 301
Štítek tlaku vzduchu v pneumatikách...... 309
Štítky........................................................ 369
T
Systém kvality vzduchu, IAQS................. 118
Tažení vozu.............................................. 294
tažné oko............................................ 296
Systém kvality vzduchu v interiéru (IAQS)
Γištění vzduchu.................................. 118
Tažná koule, viz Tažně zařízení............... 289
Systém regulace stability a trakce... 174, 176
Tažná tyč - demontovatelná
přídavné zařízení/demontáž........ 291, 292
Systém stability....................................... 174
Tažné oko................................................ 296
Systém varování před kolizí
Detekce chodců................................. 210
funkce................................................. 207
obecná omezení................................. 213
použití................................................. 211
radarový snímač......................... 191, 199
Tažné zařízení.................................. 289, 290
demontovatelné, demontáž................ 292
demontovatelné, připojení.................. 291
Technické údaje.................................. 290
Technické údaje motoru.......................... 375
Tempomat...............................................
deaktivace..........................................
dočasné vypnutí.................................
kontrola rychlosti................................
obnovení nastavené rychlosti.............
180
182
181
180
182
12 Abecední seznam
Teploměr vnější teploty.............................. 63
Teplota
skutečná teplota................................. 116
Těsnicí kapalina....................................... 316
Tlak ECO.................................................. 389
Tlumič vibrací........................................... 289
Toaletní zrcátko................................. 85, 141
Topení
sedadla...............................................
vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka..................................................
volant....................................................
zadní okno............................................
Ú
Údržba
ochrana proti korozi............................ 364
Úložné prostory
Konzola v tunelu................................. 140
schránka v přístrojové desce.............. 141
Věšák na šaty..................................... 140
Úložné prostory v prostoru pro cestující. 138
122
96
75
96
Varovná kontrolka
adaptivní tempomat............................ 183
Systém regulace stability a trakce...... 174
systém varování před srážkou............ 211
Ventilace.................................................. 119
Ventilátor
ECC.................................................... 124
Věšák na šaty........................................... 140
Víko zavazadlového prostoru................... 166
Zamykání/odemykání......................... 166
U
Vnější rozměry......................................... 371
Ukazatelé opotřebení pneumatik............. 301
Vnitřní zpětné zrcátko................................ 96
automatické tlumení............................. 97
Topení bloku motoru....................... 130, 249
Ukazatele směru........................................ 84
Transpondér.............................................. 16
Ukazatel směru.......................................... 84
Trysky ostřikovačů, vyhřívané.................... 92
Utajené uzamčení.................................... 157
TSA - stabilizace přívěsu ................ 175, 293
Uživatelská příručka, ekoštítek.................. 20
Typová označení...................................... 369
V
Varování ke vzdálenosti........................... 196
Omezení.............................................. 197
Symboly a zprávy............................... 198
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd........................................... 206
Varování před srážkou..................... 206, 207
12
Vnější zpětná zrcátka................................. 94
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
dveře..................................................... 94
elektricky sklopná zrcátka.................... 95
interiér................................................... 96
kompas................................................. 97
Topení................................................... 96
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva.......... 364
Vodu odpuzující povrch, čistění............... 364
Volant.........................................................
klávesnice.............................................
nastavení volantu..................................
pádlo.....................................................
Topení...................................................
74
74
74
74
75
417
12 Abecední seznam
varování................................................ 61
zabrzděná parkovací brzda.................. 61
závada v brzdovém systému................ 61
Zamlžení oken
kondenzace vody ve světlometech.... 362
ošetření oken...................................... 115
Výstražný trojúhelník................................ 310
Výstražný zvuk
systém varování před srážkou............ 211
Zamykání/odemykání
schránka v přístrojové desce.............. 166
zevnitř vozidla..................................... 165
Výstup...................................................... 375
Zamykatelné šrouby na kolech................ 301
Volvo Sensus............................................. 65
Voskování................................................ 363
Vrstvená skla............................................. 20
Výbava pro případ nouze
Pouzdro s výbavou pro první pomoc. 311
výstražný trojúhelník........................... 310
výfukové plyny, toxické nasávání............ 279
Zatížení střechy, max. hmotnost............. 372
Vyhřívané trysky ostřikovačů..................... 92
Vyhřívání čelního skla................................ 96
12
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující
časovač.............................................. 131
přímý start/okamžité vypnutí.............. 131
zprávy................................................. 133
Vyhřívání prostoru pro cestující............... 130
Vyhřívání zadního okna.............................. 96
W
WHIPS
dětská sedačka/podkládací sedák....... 33
ochrana před poraněním krční
páteře.............................................. 32, 34
poloha sezení........................................ 33
Vysoká teplota motoru............................. 287
Vysokotlaké ostřikování světlometů.......... 92
Výstražné blikače....................................... 83
Výstražné kontrolky....................... 56, 58, 61
Airbagy - SRS....................................... 61
alternátor nedobíjí................................. 61
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu................................................ 24, 61
nízký tlak oleje...................................... 61
418
Zimní jízda................................................ 280
Zimní pneumatiky.................................... 303
Zjišťování závad kamerového snímače.... 202
Zprávy...................................................... 102
Informační displej............................... 101
Vypnutí blokování páky voliče................. 259
Vypnutí motoru........................................ 245
Zavazadlový prostor
koberec............................................... 143
Nakládání............................................ 144
oka k přichycení nákladu.................... 146
Z
Zadní sedadlo
Topení................................................. 122
Zadní žárovky
místo................................................... 337
Zámek
odemykání.................................. 164, 165
zamykání............................................. 164
Zámek řízení............................................ 246
Zprávy a symboly
Adaptivní tempomat........................... 194
Lane Departure Warning..................... 225
Sledování bdělosti řidiče.................... 220
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd...................... 205, 216
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující....................................................... 133
Zvedák..................................................... 302
12 Abecední seznam
Ž
Žárovky, viz osvětlení.............................. 331
12
419
12 Abecední seznam
12
420
Volvo Car Corporation TP 16854 (Czech), AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement