Volvo S80 2012 Early Uživatelská příručka

Volvo S80 2012 Early Uživatelská příručka
VOLVO S80
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Internetová verze
VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho
dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům
poskytl bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější
automobily na světě. Vaše Volvo bylo zkonstruováno i s ohledem na
všechny aktuální požadavky na bezpečnost a ochranu životního
prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla, doporučujeme Vám,
abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě,
které jsou uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
00 01 02
4
00 Úvod
01 Bezpečnost
Důležité informace...................................... 8
Volvo a životní prostředí............................ 13
Bezpečnostní pásy ...................................
Airbagy......................................................
Aktivace/deaktivace airbagu*...................
Boční airbagy (SIPS) ................................
Hlavový airbag (IC) ...................................
WHIPS ......................................................
Když dojde k aktivaci systému ................
Bezpečnostní režim..................................
Bezpečnost dětí........................................
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Zámky a alarm
18
21
24
26
28
29
31
32
33
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče....
Utajené uzamčení*....................................
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*.................................................
Keyless drive*............................................
Zamykání/odemykání................................
Dětské pojistky..........................................
Alarm*.......................................................
46
51
52
54
57
62
63
Obsah
03 04 05
03 Prostředí řidiče
04 Komfort a radost z jízdy
Přístroje a ovládací prvky.......................... 68
Přístroje a ovládací prvky - Executive ...... 77
Volvo Sensus ........................................... 78
Polohy klíče............................................... 79
Sedadla..................................................... 81
Sedadla - Executive.................................. 85
Volant........................................................ 87
Osvětlení................................................... 88
Stěrače a ostřikovače............................... 97
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka........................................... 99
Kompas*................................................. 104
Elektricky ovládané střešní okno*........... 105
Alcoguard*.............................................. 107
Startování motoru................................... 111
Startování motoru – Flexifuel.................. 113
Startování motoru – externí akumulátor.. 115
Převodovky............................................. 116
Eco DRIVe*.............................................. 122
Pohon všech kol – AWD*........................ 127
Nožní brzda............................................. 128
Parkovací brzda...................................... 130
Menu a hlášení........................................
Menu MY CAR........................................
Ovládání klimatizace...............................
Nezávislé topení a vyhřívání prostoru pro
cestující*..................................................
Nezávislé topení*....................................
Palubní počítač.......................................
DSTC – Systém řízení stability a trakce. .
Adaptivní jízdní charakteristiky...............
Tempomat*.............................................
Omezovač rychlosti ...............................
Adaptivní tempomat*..............................
Funkce sledování vzdálenosti*................
City Safety™...........................................
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a Pedestrian detection*....
Sledování bdělosti řidiče – DAC*............
SYSTÉM Driver Alert System - LDW*.....
Parkovací asistent*.................................
Parkovací kamera*..................................
BLIS* – Informační systém mrtvého úhlu
Komfort v prostoru pro cestující.............
Komfort v prostoru pro cestující - Executive..........................................................
HomeLinkŸ *............................................ 133
05 Informační systém
138
141
149
159
162
163
165
167
168
170
172
182
185
190
197
200
203
206
209
212
Všeobecné informace o systému infotainment........................................................ 220
Rychlé spuštění....................................... 222
Všeobecné informace o funkcích systému
infotainment............................................ 227
Rádio....................................................... 230
Multimediální přehrávač.......................... 237
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB* 241
Media BluetoothŸ* ................................. 244
TV*........................................................... 247
Dálkový ovladač* ................................... 250
BluetoothŸ handsfree*............................
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon......
RSE - zábavní systém pro zadní sedadla
(Rear Seat Entertainment)* .....................
Navigace v menu, Infotainment..............
252
261
265
274
216
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
5
Obsah
06 07 08
06 Během jízdy
Doporučení během jízdy.........................
Doplňování paliva....................................
Palivo......................................................
Nakládání................................................
Zavazadlový prostor ..............................
Jízda s přívěsem.....................................
Tažení a odtah........................................
6
07 Kola a pneumatiky
280
283
284
288
290
291
297
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Všeobecné informace ............................
Výměna kol ............................................
Tlak vzduchu v pneumatikách ...............
Výstražný trojúhelník a lékárnička*.........
Sada pro rychlou opravu pneumatik
(TMK)* ....................................................
08 Údržba a servis
302
307
310
311
312
Motorový prostor....................................
Žárovky...................................................
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů.......
Akumulátor..............................................
Pojistky....................................................
Péče o vozidlo.........................................
318
325
332
334
339
350
Obsah
09 10
09 Technické údaje
Typová označení.....................................
Rozměry a hmotnosti..............................
Technické údaje motoru.........................
Motorový olej..........................................
Kapaliny a maziva...................................
Palivo......................................................
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak .........
Elektrický systém....................................
Typové schválení....................................
Symboly na displeji.................................
10 Abecední seznam
358
360
364
366
368
370
373
377
378
390
Abecední seznam................................... 394
7
Úvod
Důležité informace
Čtení příručky pro uživatele
Úvod
Správnou cestou k seznámení se s Vaším
novým vozem je přečtení této příručky pro uživatele, v ideálním případě před Vaší první jízdou. Budete tak mít příležitost seznámit se
s novými funkcemi, uvidíte, jak nejlépe ovládat
vůz v různých situacích a jak nejlépe využívat
všechny funkce vozu. Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným
v této příručce.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této příručce nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího ohlášení.
©
Volvo Car Corporation
Volitelná výbava
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou*.
Navíc ke standardní výbavě je v tomto manuálu
popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve
výrobním závodě) některé příslušenství (montované dodatečně).
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí
na požadavcích konkrétních trhů a na národní
legislativě, místních zákonech a předpisech.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří do
standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte
prodejce Volvo.
uživatele zvýrazněny písmem, které je větší
a vytištěné šedou barvou. Příkladem jsou texty
menu a zpráv na informačním displeji (např.
Nastavení audio).
Speciální texty
Štítky
VAROVÁNÍ
Varovné texty upozorňují na nebezpečí zranění osob.
DŮLEŽITÉ
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Varování před zraněním osob
Důležité texty upozorňují na nebezpečí
poškození materiálu.
POZNÁMKA
Texty označené slovem POZNÁMKA
poskytují doporučení a rady, které například
usnadňují používání prvků a funkcí.
Poznámka pod čarou
V uživatelské příručce jsou anotace, které jsou
umístěny v dolní části stránky. Tyto informace
doplňují text, ke kterému se odkazují číslem.
Pokud anotace odkazuje na text v tabulce,
potom jsou namísto číslic použita písmena.
Textové zprávy
Ve voze jsou displeje, které zobrazují textové
zprávy. Tyto textové zprávy jsou v příručce pro
8
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše
a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle
mají následující význam v sestupném pořadí
podle důležitosti varování/informace.
G031590
Černé ISO symboly na žlutém varovném poli,
bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může vyústit ve
vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.
Úvod
Důležité informace
Nebezpečí poškození majetku
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky,
je každý krok očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
Informace
Seznamy označené písmeny odkazující na
série obrázků, kde pořadí instrukcí není
důležité.
Číslované nebo nečíslované šipky se používají k demonstraci pohybu.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
nebo modrém varovném poli a informačním
poli. Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může mít za
následek hmotné škody.
G031593
G031592
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány
normálními čísly.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
informačním poli.
POZNÁMKA
Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou
přesnými reprodukcemi štítků ve vozidle.
Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění
ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na daném štítku
ve vozidle.
Seznamy postupů
Postupy, kde jednotlivé akce musí být prováděny v určitém pořadí, jsou v příručce pro uživatele očíslovány.
Seznamy pozic
Čísla v červených kroužcích se používají
k označení různých součástí na obrázcích.
Číslo odpovídá číslu v seznamu, který se
vztahuje k obrázku, a je u něj uveden popis
položky.
Seznamy s odrážkami
Seznamy s odrážkami se používají v seznamech bodů v uživatelské příručce.
Příklad:
• Chladicí kapalina
• Motorový olej
Pokračování
`` Tento symbol je umístěn vpravo dole, pokud
část pokračuje na následující straně.
9
Úvod
Důležité informace
Zaznamenávání údajů
Ve vašem voze je celá řada počítačů, které
průběžně kontrolují a monitorují provoz
a funkčnost vozidla. Některé z počítačů, pokud
zjistí závadu, mohou zaznamenat informace
během běžné jízdy. Dále se informace zaznamenávají v případě nárazu nebo nehody.
Některé ze zaznamenaných informací jsou
zapotřebí k tomu, aby technici mohli diagnostikovat a odstraňovat závady ve vozidle
během servisu a údržby a aby společnost
Volvo splnila právní požadavky a ostatní
předpisy. Jelikož tyto informace přispívají
k lepšímu dorozumění faktorů, které způsobují
nehody a zranění, využívá Volvo tyto informace
také pro účely výzkumu a průběžného zvyšování kvality a bezpečnosti. Mimo jiné zde patří
podrobné informace o stavu a funkčnosti jednotlivých systémů a modulů ve vozidle v souvislosti s motorem, plynovým pedálem, řízením
a brzdovými systémy. Tyto informace mohou
zahrnovat podrobnosti o způsobu, jakým řidič
s vozem jezdí, např. rychlost vozidla, použití
brzdového a plynového pedálu, pohyby
volantu, a o informace tom, zda řidič a spolujezdci jsou připoutáni. Z uvedených důvodů
mohou být tyto informace po jistou dobu uloženy v počítačích. Dále se informace do počítačů ukládají v případě kolize nebo incidentu.
Tyto informace může společnost Volvo ukládat
tak dlouho, dokud je bude potřebovat k vývoji
10
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
a dalšímu zvyšování bezpečnosti a kvality
a dokud existují právní požadavky a ostatní
předpisy, které společnost Volvo musí vzít
v úvahu.
Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše
uvedených informací třetím stranám bez souhlasu majitele. S ohledem na národní legislativu a předpisy může být společnost Volvo
požádána o zveřejnění těchto informací např.
policii nebo jiným orgánům, které mohou uplatnit svůj nárok dle zákona na zpřístupnění
těchto informací.
K přečtení a interpretování informací, které
počítače ve vozidle zaznamenaly, jsou
zapotřebí speciální technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy,
které uzavřely smlouvu se společností Volvo.
Společnost Volvo je odpovědna, že informace,
které jsou předávány společnosti Volvo v souvislosti se servisem a údržbou, budou uloženy
a bude s nimi nakládáno bezpečně, přičemž
nakládání s těmito informacemi musí vyhovovat platným právním předpisům. Pokud
potřebujete další informace, kontaktujte prodejce Volvo.
Příslušenství a zvláštní výbava
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Některé příslušenství funguje pouze tehdy,
když je do počítačového systému vozu nainstalován příslušný software. Společnost Volvo
proto doporučuje před instalací příslušenství,
které se připojuje k elektrické soustavě vozu
nebo má na ni vliv, vždy kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Změny ve vlastnictví vozů se
systémem Volvo On Call*
Volvo On Call představuje doplňující služby
zaměřené na bezpečnost, zabezpečení a komfort. Je-li vůz vybaven systémem Volvo On
Call a dojde ke změně majitele, je naprosto
nezbytné přerušit poskytování těchto služeb,
aby původní majitel neměl přístup ke službám
ve voze. Stisknutím tlačítka ON CALL ve voze
kontaktujte call centrum nebo navštivte autorizovaný servis Volvo. Viz také "Změna bezpečnostního kódu" v uživatelské příručce pro
Volvo On Call.
Úvod
Důležité informace
Laserový senzor
Tento vůz je vybaven senzorem, který vysílá
laserové světlo. Při manipulaci s laserovým
senzorem je nezbytně nutné dodržovat předepsané pokyny.
Přímo na jednotce s laserovými senzory jsou
připevněny následující dva štítky v angličtině:
Na obrázku je na horním štítku uvedena klasifikace laserového paprsku:
• Laserové záření - Nedívejte se do laserového paprsku přímo pomocí optických
přístrojů - laserový výrobek třídy 1M.
Na obrázku jsou na dolním štítku uvedeny
technické parametry laserového paprsku:
odchylek dle "Oznámení k laserům č. 50"
ze dne 26. července 2001.
Údaje vyzařování laserového senzoru
V následující tabulce jsou specifikovány fyzikální údaje laserového senzoru.
Maximální energie impulsu
2,64 μJ
Maximální výstupní výkon
45 mW
Trvání impulsu
33 ns
Divergence (vodorovně x svisle)
28° × 12°
VAROVÁNÍ
Při nedodržování jakéhokoli z těchto pokynů
hrozí nebezpečí poškození zraku!
•
Nikdy se nedívejte do laserového
senzoru (který vydává laserové záření)
ze vzdálenosti 100 mm nebo kratší zvětšovací optikou, jako jsou zvětšovací
skla, mikroskopy, čočky nebo podobné
optické přístroje.
•
Zkoušky, opravy, demontáž, nastavení
a/nebo výměna laserového senzoru
musí být provedeny pouze kvalifikovaným servisem – doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
•
Abyste se vyvarovali vystavení škodlivému záření, neprovádějte žádné
úpravy ani údržbu s výjimkou úkonů
specifikovaných zde.
•
Mechanik musí postupovat podle
servisních informací pro laserový
senzor.
•
Nevyjímejte laserový senzor (zahrnuje
demontáž čoček). Demontovaný laserový senzor nesplňuje třídu laseru 3B
podle normy IEC 60825-1. Třída laseru
3B není bezpečná pro oči, a proto
představuje riziko úrazu.
• IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Splňuje
normy FDA (U.S. Food Administration)
platné pro laserová zařízení s výjimkou
11
Úvod
Důležité informace
•
Konektor laserového senzoru musí být
před demontáží odpojen od čelního
okna.
•
Laserový senzor musí být instalován na
čelní okno dříve, než je připojen konektor senzoru.
•
Laserový senzor vydává laserové světlo, pokud je dálkový ovladač s klíčem
v poloze II, a to i při vypnutém motoru
(viz strana 79 polohy klíče).
Více informací o laserovém senzoru viz
strana 185.
Informace na internetu
Na adrese www.volvocars.com jsou další
informace týkající se vašeho vozidla.
12
Úvod
Volvo a životní prostředí
G000000
Filosofie společnosti Volvo na ochranu životního prostředí
Péče o životní prostředí je jednou ze základních
hodnot společnosti Volvo Car Corporation,
která ovlivňuje veškerý provoz. Také věříme, že
naši zákazníci sdílejí naši starost o životní
prostředí.
Spotřeba paliva
Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí a je také
vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší
a nejúčinněji zdroje využívající závody na světě.
Společnost Volvo Car Corporation je držitelem
globální certifikace ISO, která zahrnuje i ekologickou normu ISO 14001 pro všechny továrny
a některé naše další jednotky. Také od našich
partnerů požadujeme, aby se systematicky
zabývali ekologickými otázkami.
Řidič může ovlivnit spotřebu paliva. Více informací si můžete přečíst v kapitole Omezení
dopadů na životní prostředí.
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou
spotřebu paliva ve všech příslušných třídách.
Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise
skleníkového plynu, oxidu uhličitého.
Účinné řízení emisí
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu
„Čistý uvnitř i venku“ – konceptu, který
zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako
vysoce účinné řízení emisí. V mnoha případech
jsou emise výfukových plynů hodně pod
příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu prachu a pylu do prostoru pro cestující přes sací
otvory.
Sofistikovaný systém kvality vzduchu IAQS*
(systém kvality vzduchu v interiéru) zajišťuje, že
nasávaný vzduch je čistší než vzduch venku,
který je znečištěn provozem.
Systém se skládá z elektronického čidla a uhlíkového filtru. Nasávaný vzduch je nepřetržitě
monitorován, a pokud dojde ke zvýšení kon-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
13
Úvod
Volvo a životní prostředí
centrace určitých škodlivých plynů, například
oxidu uhelnatého, přívod vzduchu se uzavře.
K takové situaci může dojít například v husté
dopravě, zácpách a tunelech.
Pronikání oxidů dusíku, přízemního ozónu
a uhlovodíků brání uhlíkový filtr.
Interiér
Interiér vozu Volvo je navržen tak, aby byl
příjemný a pohodlný, a to dokonce i pro osoby,
které trpí astmatem a kontaktními alergiemi.
Zvýšená pozornost byla věnována výběru
materiálů vhodných pro dané prostředí.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva Vašeho
vozidla. Takto přispějete k čistšímu životnímu
prostředí. Když opravu nebo údržbu vozu
svěříte servisům Volvo, stane se součástí
našeho systému. Společnost Volvo klade jasné
požadavky na naše servisy, které jsou
navrženy tak, aby se předešlo vylévání
a vypouštění škodlivin do životního prostředí.
Zaměstnanci našich servisů mají znalosti
a nástroje pro zajištění dobré péče o životní
prostředí.
Omezení dopadů na životní prostředí
Můžete snadno pomoci omezit dopady na
životní prostředí - zde je pár tipů:
14
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
• Nenechávejte motor běžet na volnoběh pokud stojíte delší dobu, vypněte motor.
Věnujte pozornost místním předpisům.
• Jezděte úsporně - přemýšlejte dopředu.
• Provádějte servisní prohlídky a údržbu
v souladu s pokyny v uživatelské příručce
- dodržujte doporučené intervaly v servisní
a záruční knížce.
Recyklace
Společnost Volvo věnuje pozornost problematice ekologie a proto je velmi důležitá ekologická recyklace vozu. Lze recyklovat téměř
celé vozidlo. Posledního majitele vozidla tímto
žádáme, aby kontaktoval prodejce, který jej
odkáže na certifikované/schválené recyklační
zařízení.
• Je-li vůz vybaven nezávislým palivovým
topením*, použijte je při startování studeného motoru - zlepší se schopnost motoru
nastartovat, sníží se opotřebení při chladném počasí a motor se rychleji zahřeje na
běžnou provozní teplotu. Tím se sníží
spotřeba a obsah emisí.
• Při velké rychlosti se v důsledku většího
odporu vzduchu výrazně zvýší spotřeba při zdvojnásobení rychlosti se odpor vzduchu zvýší 4krát.
• Vždy likvidujte nebezpečný odpad ekologicky, například akumulátory a oleje.
Pokud si nejste jisti, jak konkrétní druh
odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní
dílnu - doporučujeme autorizovanou dílnu
Volvo.
Pokud se budete držet těchto rad, ušetříte
peníze a zdroje planety a prodloužíte životnost
vozu. Další informace a rady najdete na stránkách 280 a 372.
Uživatelská příručka a životní prostředí
Symbol FSC znamená, že papír použitý na
výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle FSC nebo jiných regulovaných zdrojů.
Úvod
15
Bezpečnostní pásy .................................................................................
Airbagy....................................................................................................
Aktivace/deaktivace airbagu*..................................................................
Boční airbagy (SIPS) ..............................................................................
Hlavový airbag (IC) .................................................................................
WHIPS ....................................................................................................
Když dojde k aktivaci systému ..............................................................
Bezpečnostní režim.................................................................................
Bezpečnost dětí......................................................................................
16
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
18
21
24
26
28
29
31
32
33
BEZPEČNOST
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
01
Obecné informace
Spony se hodí pouze do určeného zámku na
zadním sedadle1.
Rozepnutí bezpečnostního pásu
Stiskněte červené tlačítko na přezce bezpečnostního pásu a nechte pás navinout. Pokud
se pás zcela nenavinul, zasuňte jej ručně, aby
nezůstal volně viset.
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej
uvolnit:
Při prudkém brzdění může dojít k vážnému zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním
pásem. Ujistěte se, že jsou všichni cestující
připoutáni bezpečnostními pásy.
Chcete-li si zajistit maximální bezpečí, je velmi
důležité, aby bezpečnostní pás pevně přiléhal
k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být příliš zakloněno. Bezpečnostní pás je určen pro používání
v normální poloze těla.
Zapnutí bezpečnostního pásu
Pomalu vytáhněte bezpečnostní pás a zapněte
jej zatlačením pojistného jazýčku do přezky
pásu. Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás
byl zapnut.
1
18
Určité trhy.
• pokud jej vytáhnete z navíječe příliš rychle
• během brzdění a akcelerace
• pokud se vozidlo silně nakloní.
Mějte na paměti následující pravidla:
• nepoužívejte spony ani podobné přípravky
zamezující pohybu pásu, protože by mohly
ovlivnit pevné přilnutí pásu k tělu
• ujistěte se, že bezpečnostní pás není
překroucený ani nikde zachycený
• dolní část pásu musí vést nízko (ne přes
břicho)
• těsnost dolní části pásu upravte zatažením
za horní část pásu nahoru k rameni.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pás a airbag na sebe
vzájemně působí. Pokud není bezpečnostní
pás používán nebo je používán nesprávně,
může být snížena ochrana poskytovaná airbagem v případě nehody.
VAROVÁNÍ
Každý bezpečnostní pás je určen pouze pro
jednu osobu.
VAROVÁNÍ
Nikdy bezpečnostní pásy sami neupravujte
ani neopravujte. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás silně přetížen,
např. v souvislosti s nehodou, musí být celý
bezpečnostní pás vyměněn. I když bezpečnostní pás nevykazuje viditelné známky
poškození, mohlo dojít k omezení některých
ochranných funkcí bezpečnostního pásu.
Kromě toho vyměňte bezpečnostní pás,
když je pás opotřebený nebo poškozený.
Nový bezpečnostní pás musí být homologován a určen pro instalaci ve stejné poloze
jako původní bezpečnostní pás.
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
Používání bezpečnostních pásů
během těhotenství
pedály a volant). Měly by se snažit nastavit
polohu sedadla co nejdále dozadu, aby vzdálenost mezi volantem a jejich břichem byla co
největší.
01
Zadní sedadlo
Upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem na zadním sedadle má dvě vedlejší
funkce:
• Poskytuje informaci o připoutání bezpeč-
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
G020998
nostními pásy na zadním sedadle. Pokud
se používají bezpečnostní pásy nebo jsou
otevřeny některé ze zadních dveří, na informačním displeji se zobrazí zpráva. Zpráva
se automaticky vymaže, jakmile jedete
přibližně 30 sekund, nebo po stisknutí tlačítka READ na pákovém přepínači ukazatelů směrů.
G017726
• Poskytuje varování, pokud je rozepnutý
Bezpečnostní pásy by se měly během těhotenství vždy používat. Musí se ale používat
správným způsobem. Diagonální část musí
vést přes rameno, potom mezi ňadry a na boční
stranu břicha.
Dolní část musí být naplocho přes stehna a co
možná nejníže pod břichem. – Nikdy se nesmí
posunout nahoru. Upravte si bezpečnostní pás
a zajistěte, aby v celé délce přiléhal k tělu.
Navíc zkontrolujte, že pás není nikde překroucený.
Nepřipoutaný cestující bude akusticky
i vizuálně upozorněn na připoutání se bezpečnostním pásem. Zvuková připomínka závisí na
rychlosti a v některých případech na čase.
Vizuální připomínka je umístěna ve stropní konzole a na sdruženém přístrojovém panelu.
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné
řidičky měly upravovat seřízení sedadla
a polohu volantu tak, aby mohly při řízení
snadno udržovat kontrolu nad vozidlem (to
znamená, že musí být schopny snadno ovládat
Dětské sedačky nejsou vybaveny systémem
upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem.
některý ze zadních bezpečnostních pásů
během jízdy. Toto varování je ve formě
zprávy na informačním displeji spolu s akustickým/vizuálním signálem. Varování je
ukončeno v případě opětovného zapnutí
bezpečnostního pásu nebo může být také
ručně potvrzeno stisknutím tlačítka
READ.
Zpráva na informačním displeji o tom, které
pásy se právě používají, je vždy k dispozici. Pro
vyvolání uložených zpráv stiskněte tlačítko
READ.
``
19
01 Bezpečnost
01
Bezpečnostní pásy
Určité trhy
Pokud se řidič nebo spolujezdec nepřipoutají
bezpečnostním pásem budou upozorněni zvukovým signálem a kontrolkou, aby se připoutali. Při nízké rychlosti bude zvukový signál znít
po dobu prvních 6 sekund.
Předpínač bezpečnostního pásu
Všechny bezpečnostní pásy jsou vybaveny
předpínači bezpečnostních pásů. Mechanizmus předpínače v případě nárazu určité intenzity napne bezpečnostní pás. Bezpečnostní
pás potom poskytuje cestujícím efektivnější
ochranu.
VAROVÁNÍ
Nikdy nezasunujte jazýček bezpečnostního
pásu spolujezdce do zámku pásu na straně
řidiče. Jazýček bezpečnostního pásu zasunujte vždy do zámku na správné straně.
Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy
nepoškodili. Nevkládejte do zámku pásu
žádné cizí předměty. V případě kolize by se
mohlo stát, že by bezpečnostní pásy
a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí
riziko vážného poranění.
20
01 Bezpečnost
Airbagy
Výstražný symbol na sdruženém
přístrojovém panelu
01
Spolu s varovným symbolem se může na informačním displeji objevit v určitých případech
také zpráva. Pokud kontrolka signalizuje
závadu, tj. svítí výstražný trojúhelník a na displeji se zobrazí zpráva SRS Airbag
Doporucen servis nebo SRS Airbag Nutny
servis. Doporučujeme, abyste neprodleně
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
G018666
Systém airbagů
Systém airbagů, vůz s pravostranným řízením.
Systém se skládá z airbagů a čidel. Při nárazu
určité intenzity se aktivují čidla a airbag(y) se
naplní horkým plynem. Aby zmírnil náraz,
začne se při stlačení airbag vypouštět. Přitom
uniká do vozidla kouř. To je zcela normální.
Mezi naplněním a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze několik desetin sekundy.
G018665
Při nastavení dálkového ovládání v zapalování
do polohy II nebo III se na přístrojové desce
rozsvítí varovná kontrolka. Pokud je systém airbagů v pořádku, zmizí tento symbol
přibližně po 6 sekundách.
VAROVÁNÍ
Pokud zůstane varovná kontrolka systému
airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy,
znamená to, že systém airbagů není plně
funkční. Systém indikuje závadu v systému
předpínačů bezpečnostních pásů,
v systému SIPS, systému IC nebo jinou
závadu v systému. Neprodleně kontaktujte
autorizovaný servis Volvo.
Systém airbagů, vůz s levostranným řízením.
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, abyste za účelem opravy
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Neodborná oprava systému airbagů by
mohla způsobit jeho poruchu a následně
vážné zranění osob.
``
21
01 Bezpečnost
01
Airbagy
Airbag spolujezdce
POZNÁMKA
Kromě bezpečnostních pásů je vůz vybaven
airbagem na straně spolujezdce jako
doplňkem ochrany, kterou poskytují bezpečnostní pásy. Tento airbag je složen v prostoru
nad odkládací přihrádkou. Panel airbagu je
označen nápisem AIRBAG.
Čidla reagují v závislosti na síle nárazu
a skutečnosti, zda je bezpečnostní pás
řidiče a předního spolujezdce zapnutý, či
nikoli.
Při nehodě se tedy může stát, že se naplní
pouze jeden airbag (nebo žádný). Systém
airbagů podle síly nárazu určí, zda je nutné
naplnění jednoho nebo více airbagů.
VAROVÁNÍ
Objemy airbagů jsou také přizpůsobeny síle
nárazu, kterému je vůz vystaven.
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s pravostranným řízením.
Airbag na straně řidiče
Kromě bezpečnostních pásů je vůz vybaven
airbagem na straně řidiče jako doplňkem
ochrany, kterou poskytují bezpečnostní pásy.
Airbag je složen ve středu volantu. Volant je
označen nápisem AIRBAG.
VAROVÁNÍ
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s levostranným řízením.
22
Bezpečnostní pás a airbag na sebe
vzájemně působí. Pokud není bezpečnostní
pás používán nebo je používán nesprávně,
může být snížena ochrana poskytovaná airbagem v případě nehody.
Aby bylo minimalizováno nebezpečí zranění
při naplnění airbagu, musejí sedět cestující
vzpřímeně, s nohama na podlaze a opřeni
o opěradlo. Bezpečnostní pásy musí být
zapnuté.
VAROVÁNÍ
Neumisťujte předměty před nebo nad
palubní desku, kde je umístěn airbag spolujezdce.
01 Bezpečnost
Airbagy
01
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován.
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl.
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou menší
než 140 cm, je-li airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
23
01 Bezpečnost
01
Aktivace/deaktivace airbagu*
Vypnutí klíčem – PACOS*
Obecné informace
Airbag (SRS) pro přední sedadlo spolujezdce
může být deaktivován, pokud je vozidlo vybaveno vypínačem PACOS (Passenger Airbag
Cut Off Switch). Informace o aktivaci/deaktivaci najdete v kapitole Aktivace/deaktivace.
Vypnutí klíčem/spínač
Vypínač airbagu spolujezdce (PACOS) je umístěn na boku přístrojové desky na straně spolujezdce a je přístupný po otevření dveří spolujezdce (viz dále, kapitola Aktivace/deaktivace).
Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované
poloze. Společnost Volvo doporučuje, abyste
ke změně polohy používali čepel klíče dálkového ovladače.
Informace o čepeli klíče, viz strana 49.
VAROVÁNÍ
Nedodržení výše uvedených doporučení by
mohlo ohrozit život cestujících ve voze.
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem
spolujezdce, ale není vybaveno vypínačem
airbagu spolujezdce (PACOS), airbag bude
vždy aktivován.
24
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Aktivace/deaktivace
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag a na displeji ve stropní konzole svítí symbol
.
Nedodržením tohoto doporučení můžete
ohrozit život dítěte.
VAROVÁNÍ
Nedovolte nikomu sedět na předním
sedadle spolujezdce, pokud zpráva na
stropním panelu (viz strana 25) informuje,
že byl deaktivován airbag, a pokud na sdruženém přístroji na přístrojové desce svítí
výstražná kontrolka systému airbagů. To
znamená, že došlo k vážné závadě. Co
nejdříve kontaktujte servis. Opravu svěřte
autorizovanému servisu Volvo.
Umístění spínače
Airbag je aktivován. Pokud je spínač v této
poloze, osoby s tělesnou výškou větší než
140 cm mohou sedět na předním sedadle
spolujezdce, ale nikdy zde nesmí sedět
děti v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Airbag je deaktivován. Pokud je spínač
v této poloze, děti v dětské sedačce nebo
na podkládacím sedáku mohou sedět na
předním sedadle spolujezdce, ale nikdy
zde nesmí sedět osoby s tělesnou výškou
větší než 140 cm.
01 Bezpečnost
Aktivace/deaktivace airbagu*
VAROVÁNÍ
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo spolujezdce, pokud je airbag aktivován. To platí pro všechny osoby menší
než 140 cm.
Textová zpráva a symbol na displeji stropního
panelu informují, že airbag pro přední sedadlo
spolujezdce je deaktivován (viz předcházející
obrázek).
01
POZNÁMKA
Pokud je dálkový ovladač v poloze II nebo
III, zobrazí se na sdruženém přístroji přístrojové desky výstražný symbol airbagu na
dobu přibližně 6 sekund (viz strana 21).
Následně se kontrolka ve stropní konzole
rozsvítí na znamení, že airbag pro sedadlo
předního spolujezdce je ve správném stavu.
Více informací o různých polohách dálkového ovladače s klíčem, viz strana 79.
Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba vyšší než 140 cm, je-li
airbag deaktivován.
G017800
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
Zprávy
Symbol informuje, že je aktivován airbag (SRS)
spolujezdce.
Varovný symbol ve stropním panelu indikuje,
že airbag pro sedadlo předního spolujezdce je
aktivován (viz předcházející obrázek).
2
G017724
2
Indikace informuje, že airbag spolujezdce je deaktivován.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
25
01 Bezpečnost
Boční airbagy (SIPS)
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, aby opravy prováděl
pouze autorizovaný servis Volvo. Neodborná oprava systému airbagů-SIPS by
mohla způsobit jeho poruchu
a následně vážné zranění osob.
•
Nesmíte klást žádné předměty do prostoru mezi sedadly a dveřmi, do kterého
se naplní boční airbag.
•
Doporučujeme používat pouze potahy
sedadel schválené společností Volvo.
Jiné potahy mohou bránit naplnění bočních airbagů.
•
Boční airbag je doplňkem bezpečnostních pásů. Vždy se připoutejte bezpečnostním pásem.
G032949
•
Velká část sil při nárazu zboku je přenesena
prostřednictvím SIPS (Systém ochrany proti
bočnímu nárazu) do podlahy, střechy, nosníků,
sloupků a ostatních konstrukčních prvků karoserie. Boční airbagy řidiče a spolujezdce chrání
hrudník a kyčle a jsou důležitou součástí
systému SIPS.
Systém airbagů SIPS se skládá ze dvou hlavních komponent, bočních airbagů a čidel.
Boční airbagy jsou instalovány v opěradlech
předních sedadel.
Umístění
G024377
Boční airbag
Sedadlo řidiče, levostranné řízení.
Dětské sedačky a boční airbagy
Boční airbag nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku.
Na předním sedadle můžete používat dětskou
sedačku nebo podkládací sedák pouze tehdy,
pokud není aktivován1 airbag spolujezdce.
G024378
01
Sedadlo předního spolujezdce, levostranné řízení.
Systém airbagů SIPS zahrnuje boční airbagy
a čidla. V případě nárazu určité intenzity se
1
26
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz viz strana 24.
01 Bezpečnost
Boční airbagy (SIPS)
01
aktivují čidla a boční airbagy se nafouknou. Airbag se naplní mezi tělem cestujícího a dveřmi
a absorbuje náraz v okamžiku srážky. Airbag
se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Za
normálních okolností se naplní pouze boční airbag na straně zasažené nárazem.
27
01 Bezpečnost
01
Hlavový airbag (IC)
Vlastnosti
VAROVÁNÍ
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na madla
u stropu. Háček je určen pouze pro lehké
oděvy (ne pro tvrdé předměty jako jsou
např. deštníky).
Na obložení střechy, sloupky dveří ani boční
obložení nešroubujte ani jinak nepřipevňujte
žádné předměty. Tím by mohla být omezena ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo
schválené pro použití v těchto částech
vozidla.
Hlavový airbag (IC) je součástí systému SIPS
a airbagů. Je uložen v obložení po obou stranách stropu a chrání cestující sedící na vnějších sedadlech. V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla a hlavové airbagy se nafouknou. Hlavový airbag napomáhá předcházet
zranění hlavy řidiče a spolucestujících o části
interiéru při bočním nárazu.
VAROVÁNÍ
Zavazadla ve vozidle ukládejte tak, aby
nebyla výše než 50 mm pod horní hranu
oken dveří. V opačném případě by hlavový
airbag ztratil své ochranné vlastnosti.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní
pásy.
Vždy se připoutejte bezpečnostním pásem.
28
01 Bezpečnost
WHIPS
Ochrana proti poranění krční páteře –
WHIPS
Systém ochrany proti poranění krční páteře
(WHIPS) se skládá z opěradel absorbujících
energii a speciálně vyvinutých opěrek hlavy
v obou předních sedadlech. Systém je aktivován při nárazu zezadu, v závislosti na úhlu
nárazu, rychlosti a fyzikálních vlastnostech
druhého vozu.
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy se připoutejte bezpečnostním
pásem.
01
Systém WHIPS a dětské sedačky/
podkládací sedáky
Systém WHIPS nesnižuje ochranu, kterou
poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Správná poloha těla na sedadle
Chraňte se před zraněním správným sezením,
řidič a spolujezdec na předním sedadle musí
sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.
Neomezujte funkci systému WHIPS
Vlastnosti sedadla
Když je systém WHIPS aktivován, sklopí se
opěradla předních sedadel částečně dozadu,
aby se změnila poloha těla řidiče a spolujezdce
na předním sedadle. Tím se sníží riziko poranění krční páteře.
VAROVÁNÍ
Nikdy sami neupravujte ani neopravujte
sedadlo nebo systém WHIPS. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
Nenechávejte na podlaze za sedadlem řidiče/
spolujezdce žádné předměty, které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
``
29
01 Bezpečnost
01
WHIPS
VAROVÁNÍ
Neumisťujte pevné předměty tak, aby byly
sevřeny mezi sedákem zadního sedadla
a opěradlem předního sedadla. Ujistěte se,
že nebrání správné funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Pokud bylo sedadlo vystaveno extrémnímu
zatížení, například při nárazu zezadu, musí
být systém WHIPS zkontrolován. Doporučujeme, aby kontrolu provedl autorizovaný
servis Volvo.
I když sedadla nevykazují viditelné známky
poškození, mohlo dojít k omezení ochranných funkcí systému WHIPS.
Doporučujeme, abyste se obrátili na autorizovaný servis Volvo a nechali systém zkontrolovat, a to i po mírném nárazu zezadu.
Nepokládejte na zadní sedadlo žádné předměty,
které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Pokud je zadní opěradlo sklopené, odpovídající přední sedadlo musí být posunuto
dopředu tak, aby se nedotýkalo sklopeného
opěradla.
30
01 Bezpečnost
Když dojde k aktivaci systému
Když dojde k aktivaci systému
Systém
Aktivován
Předpínač bezpečnostního pásu,
přední sedadlo
Při čelním a/nebo
bočním nárazu, a/
nebo nárazu zezadu
Předpínač bezpečnostního pásu, zadní
sedadlo
Při čelním nárazu
nárazuA
Airbagy (SRS)
Při čelním
Boční airbagy (SIPS)
Při bočním nárazuA
Hlavový airbag IC
Při bočním nárazuA
Ochrana proti
hyperflexi krční
páteře WHIPS
Při nárazu zezadu
rizovaného servisu Volvo. Nikdy nejezděte
s vyfouknutými airbagy.
• Doporučujeme, abyste výměnu součástí
bezpečnostních systémů vozidla svěřili
autorizovanému servisu Volvo.
• Vždy kontaktujte lékaře.
POZNÁMKA
Systémy předpínačů bezpečnostních pásů
SRS, SIPS a IC mohou být při srážce aktivovány pouze jednou.
01
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy.
Mohou ztížit řízení vozu. Mohou být také
poškozeny další bezpečnostní systémy.
Dým a prach vytvořený při vyfouknutí airbagů může při intenzivním zasažení způsobit podráždění/poranění pokožky. V případě
podráždění, omyjte postižené místo studenou vodou. Rychlost plnění airbagů a materiál airbagů mohou způsobit spálení
pokožky třením.
VAROVÁNÍ
A
Během srážky může být karosérie vozu značně zdeformována, aniž by přitom došlo k naplnění airbagu. Mnoho faktorů, jako jsou pevnost a hmotnost zasaženého objektu,
rychlost vozu, úhel srážky atd., ovlivňuje aktivaci různých
bezpečnostních systémů ve voze.
Řídicí jednotka airbagů je umístěna ve
středové konzole. Při namočení středové
konzoly vodou nebo jinou kapalinou odpojte
kabely akumulátoru vozu. Nepokoušejte se
nastartovat motor, protože by mohlo dojít
k aktivací airbagů. Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste vozidlo nechali dopravit
k opravě do autorizovaného servisu Volvo.
Pokud se naplnil airbag, doporučujeme Vám
postupovat takto:
• Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste
vozidlo nechali dopravit k opravě do auto-
31
01 Bezpečnost
01
Bezpečnostní režim
Jízda po nehodě
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem a otevřete
dveře řidiče. Pokud se nyní objeví hlášení, že je
zapalování zapnuté, stiskněte startovací tlačítko. Potom zavřete dveře a znovu zasuňte
dálkový ovladač s klíčem. Elektronika vozu se
nyní pokusí resetovat do normálního režimu.
Potom se pokuste nastartovat motor vozu.
Pokud je stále na displeji zpráva Bezpeč.
režim Viz manuál, nesmíte vůz řídit ani jej
nechat táhnout, avšak místo toho musí být vůz
odvezen na vozidle odtahové služby. I když vůz
se zdá pojízdný, při jízdě by mohlo skryté
poškození znemožnit ovládání vozu.
Pokud se vozidlo podílelo na dopravní nehodě,
může se na informačním displeji zobrazit
zpráva Bezpeč. režim Viz manuál. To znamená, že je omezena funkčnost vozu. Bezpečnostní režim je bezpečnostní funkce, která se
aktivuje, když náraz mohl poškodit důležitou
funkci ve voze, např. palivové potrubí, čidla
bezpečnostních systémů nebo brzdovou soustavu.
Pokus o nastartování motoru vozu
Nejprve zkontrolujte, že z vozu neuniká palivo.
Nesmí být cítit zápach paliva.
Pokud vše vypadá normálně a zkontrolovali
jste vůz z hlediska úniku paliva, můžete se
pokusit nastartovat motor vozu.
32
Jízda
Pokud se po resetováni zprávy Bezpeč. režim
Viz manuál zobrazí zpráva Normal mode, je
možné opatrně odjet s vozidlem z nebezpečné
situace. Nejezděte s vozem dál, než je
nezbytně nutné.
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami
nebo resetovat elektroniku po aktivaci bezpečnostního režimu. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo by vůz nemusel fungovat
jako obvykle. Doporučujeme, abyste
nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném
servisu Volvo a obnovit normální stav poté,
co byla zobrazena zpráva Bezpeč. režim
Viz manuál.
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte
nastartovat vůz, pokud je cítit palivo
a zobrazila se zpráva Bezpeč. režim Viz
manuál. Okamžitě vůz opusťte.
VAROVÁNÍ
Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do
bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto
místa odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo
bylo dopraveno k opravě do autorizovaného
servisu Volvo.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Děti musejí ve voze sedět bezpečně
a přitom pohodlně
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětských sedačkách zády ke směru jízdy
co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku. Dále
doporučuje, aby děti používaly podkládací
sedáky/dětské sedačky ve směru jízdy do
10 let věku.
POZNÁMKA
Pokud máte nějaké dotazy ohledně instalace dětského zádržného systému, obraťte
se na výrobce tohoto systému, aby Vám
poskytl podrobnější informace.
• dětskou sedačku/podkládací sedák na
sedadlo spolujezdce za předpokladu, že
airbag spolujezdce není aktivován1.
• jedna nebo několik dětských sedaček/
podkládacích sedáků na zadním sedadle.
G020739
Právní požadavky na umístění dětí ve voze
se mohou v jednotlivých zemích lišit. Řiďte
se platnou právní úpravou.
1
Postup montáže a pokyny pro správné připevnění dětské sedačky naleznete v montážním
návodu.
Můžete umístit:
POZNÁMKA
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky, podkládací sedáky a úchyty) určené pro vaše konkrétní vozidlo. Díky dětské bezpečnostní
výbavě Volvo zajistíte svému dítěti optimální
podmínky pro bezpečnou jízdu ve voze. Dětská
bezpečnostní výbava se navíc snadno instaluje
a snadno používá.
kům a vzpěrám pod sedadlem. Ostré hrany
mohou poškodit upevňovací popruhy.
Umístění dětské sedačky
Dětské sedačky
Umístění dítěte ve vozidle a výběr vybavení je
ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte, více
informací, viz strana 35.
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět
ve voze správně připoutány. Děti nesmějí nikdy
sedět na klíně cestujících.
01
Pokud je aktivován airbag spolujezdce, vždy
instalujte dětské sedačky/podkládací sedáky
na zadní sedadlo. Pokud na předním sedadle
spolujezdce sedí dítě, může při vystřelení airbagu utrpět vážný úraz.
Dětské sedačky a airbagy jsou neslučitelné.
POZNÁMKA
Pokud používáte dětské bezpečnostní produkty, je důležité si přečíst pokyny pro instalaci, které jsou přiloženy.
Neupevňujte popruhy dětské sedačky k horizontální nastavovací tyči, pružinám ani držá-
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 24.
``
33
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag (SRS).
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou menší
než 140 cm, je-li airbag (SRS) aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
34
VAROVÁNÍ
Štítek Airbag
Podkládací sedáky/dětské sedačky s ocelovými výztuhami nebo jim podobné, které
by mohly ležet na tlačítku rozepnutí spony,
nesmějí být používány, protože by mohlo
dojít k náhodnému rozepnutí spony.
Nikdy neopírejte horní hranu dětského
zádržného systému o čelní okno.
Štítek připevněný na koncovou plochou přístrojové desky na straně spolujezdce, viz obrázek na
straně 24.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Doporučené dětské
Hmotnost
01
sedačky2
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Skupina 0
Vnější zadní sedadlo
Skupina 0+
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná systémem ISOFIX.
max. 13 kg
Typové schválení: E1 04301146
max. 10 kg
Prostřední zadní sedadlo
(L)
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E1 04301146
Typové schválení: E1 04301146
Typové schválení: E1 04301146
(U)
(U)
(U)
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy (Child Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy. Umístěte ochranný polštář
mezi dětskou sedačku a palubní
desku.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy (Child Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy (Child Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Typové schválení: E5 03135
Typové schválení: E5 03135
(L)
(L)
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
(U)
(U)
(U)
Typové schválení: E5 03135
(L)
2
Pro ostatní dětské sedačky platí, že by měl být Váš vůz uveden na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE R44.
``
35
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Skupina 1
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) – dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) – dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
(L)
(L)
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy (Child Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy. Umístěte ochranný polštář
mezi dětskou sedačku a palubní
desku.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy (Child Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy. Umístěte ochranný polštář
mezi dětskou sedačku a palubní
desku.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy (Child Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy. Umístěte ochranný polštář
mezi dětskou sedačku a palubní
desku.
Typové schválení: E5 03135
Typové schválení: E5 03135
Typové schválení: E5 03135
(L)
(L)
(L)
9 – 18 kg
Prostřední zadní sedadlo
Britax Fixway - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy se systémem
upevnění ISOFIX a popruhy.
Typové schválení: E5 03171
(L)
36
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
(U)
(U)
(U)
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Skupina 2
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
(L)
(L)
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská
sedačka používaná ve směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská
sedačka používaná ve směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská
sedačka používaná ve směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
Typové schválení: E5 04191
Typové schválení: E5 04191
(L)
(L)
(L)
15-25 kg
01
Prostřední zadní sedadlo
``
37
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
Skupina 2/3
Podkládací sedák s opěradlem a bez
opěradla (Booster Cushion with and
without backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez
opěradla (Booster Cushion with and
without backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez
opěradla (Booster Cushion with and
without backrest).
Typové schválení: E5 03139
Typové schválení: E5 03139
Typové schválení: E5 03139
(UF)
(UF)
(UF)
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Typové schválení: E1 04301169
Typové schválení: E1 04301169
Typové schválení: E1 04301169
(UF)
(UF)
(UF)
15-36 kg
Integrovaný podkládací sedák Volvo
(Integrated Booster Cushion).
Typové schválení: E5 03140
(B)
L: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální
kategorie.
Vhodné pouze pro dětské sedačky schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
UF: Vhodné pouze pro dětské sedačky používané čelem ke směru jízdy schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
B: Integrované dětské sedačky schválené pro tuto váhovou kategorii.
38
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Dětské pojistky, zadní dveře
Ovládání elektricky ovládaných oken v zadních
dveřích a rukojetí otvírání zadních dveří může
být zablokováno, aby je nebylo možné otevřít
zevnitř. Více informací, viz viz strana 62.
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX
01
Montážní body pro systém upevnění ISOFIX
jsou ukryty za dolní částí opěradla vnějších
zadních sedadel.
Umístění montážních bodů je indikováno symboly na čalounění opěradla (viz předcházející
obrázek).
Zatlačte sedák dolů, abyste získali přístup
k montážním bodům.
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů ISOFIX vždy postupujte
podle instalačních instrukcí výrobce.
``
39
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Typy dětských sedaček ISOFIX
Typ dětské sedačky
Kojenecká příčná sedačka
Hmotnost
Velikostní třída
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček
ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
max. 10 kg
F
X
X
(0 – 9 měsíců)
G
X
X
Sedačka pro kojence, proti
směru jízdy
max. 10 kg
E
X
OK
Sedačka pro kojence, proti
směru jízdy
max. 13 kg
(0 – 9 měsíců)
(IL)
E
X
(0 – 12 měsíců)
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Dětská sedačka, proti směru
jízdy
9 – 18 kg
D
X
(9-36 měsíců)
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
40
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Typ dětské sedačky
Dětská sedačka, po směru
jízdy
Hmotnost
9 – 18 kg
Velikostní třída
B
01
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček
ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
X
OKA
(9-36 měsíců)
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: V této hmotnostní a/nebo výškové/věkové kategorii není poloha ISOFIX pro dětské sedačky ISOFIX vhodná.
IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně
univerzální kategorie.
IUF: Vhodné pro dětské sedačky ISOFIX používané čelem ke směru jízdy, které jsou v této hmotnostní kategorii univerzálně schváleny.
A
Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.
``
41
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Horní upevňovací body pro dětské
sedačky
Podrobné informace o tom, jak má být dětská
sedačka upevněna do horních upevňovacích
bodů, viz pokyny výrobce sedačky.
VAROVÁNÍ
Pásy dětské sedačky se vždy musí protáhnout přes otvor v podstavci hlavové opěrky
a až potom se smí v uchycovacím bodě
napnout.
Vozidlo je vybaveno horními úchyty pro dětské
sedačky. Tyto úchyty jsou umístěny na odkládací poličce za zadními sedadly a zakryty plastovými kryty. Pro přístup k jednotlivým úchytům obklopte stranou plastové kryty.
U vozidel vybavených sklopnými opěrkami
hlavy na vnějších sedadlech, musí být před
montáží opěrky hlav sklopeny.
Horní upevňovací body jsou primárně určeny
pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy. Společnost Volvo
doporučuje, aby byly malé děti přepravovány
v dětských sedačkách situovaných proti směru
jízdy co možná nejdéle.
42
01 Bezpečnost
01
43
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče..................................................
Utajené uzamčení*..................................................................................
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*................................
Keyless drive*..........................................................................................
Zamykání/odemykání..............................................................................
Dětské pojistky........................................................................................
Alarm*......................................................................................................
44
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
46
51
52
54
57
62
63
ZÁMKY A ALARM
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Všeobecné informace
02
Vozidlo je dodáváno se 2 dálkovými ovladači
nebo PCC (Personal Car Communicator). Používají se pro nastartování, zamykání a odemykání vozidla.
Může být dodáno více dálkových ovladačů
s klíči – pro jeden vůz jich může být naprogramováno a používáno maximálně 6.
PCC má ve srovnání s dálkovým ovladačem
s klíčem více funkcí. Následující část této kapitoly popisuje funkce, které jsou k dispozici na
komunikátoru PCC a zároveň na dálkovém
ovladači s klíčem.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
Nikdy nezapomeňte vypnout napájení elektricky ovládaných oken a střešního okna
odstraněním dálkového ovladače s klíčem,
pokud řidič opouští vůz.
Ztráta dálkového ovladače s klíčem
Pokud ztratíte dálkový ovladač s klíčem,
můžete si nový ovladač objednat v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo. Zbývající dálkové ovladače s klíčem musíte vzít
s sebou do servisu. Aby se předešlo krádeži, je
1
2
46
nutno vymazat kód ztraceného dálkového
ovladače z paměti systému.
Aktuální počet registrovaných klíčů je možné
zkontrolovat v systému menu MY CAR pod
položkou Informace Počet klíčů. Popis
systému menu, viz strana 141.
Paměť klíče1 – vnější zpětná zrcátka
a sedadlo řidiče
Nastavení je automaticky propojeno na
příslušný dálkový ovladač, viz stránky 82
a 101.
Tuto funkci lze aktivovat/deaktivovat
v systému menu MY CAR pod položkou
Nastavení Nastavení vozidla Paměť
klíče.
Popis systému menu, viz strana 141.
Vozy s funkcí Keyless drive, viz strana 54.
Indikátor pro zamknutí/odemknutí
Když je vůz zamknutý nebo odemknutý dálkovým ovladačem, ukazatele směru potvrdí, že
zamknutí/odemknutí bylo provedeno správně.
• Zamknutí - jedno bliknutí a zpětná zrcátka
na dveří se sklopí2.
• Odemknutí - dvě zablikání a zrcátka na
dveřích se vyklopí2.
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem řidiče a elektricky ovládanými zrcátky.
Pouze vozidla s elektricky ovládanými sklopnými zrcátky na dveřích.
Po zamknutí je signalizace provedena pouze
tehdy, když jsou aktivovány všechny zámky po
zavření dveří.
Výběr funkce
Pomocí systému menu vozidla lze nastavit
různé možnosti pro potvrzení zamknutí/odemknutí pomocí světel, viz strana 141.
V systému menu MY CAR v položce
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení světel zvolte Světelný signál při
zamknutí dveří a/nebo Světelný signál při
odemknutí dveří.
Imobilizér
Každý dálkový ovladač má jedinečný kód.
Motor vozu je možno spustit pouze správným
dálkovým ovladačem se správným kódem.
Ve sdruženém přístrojovém panelu se mohou
objevit následující chybové zprávy vztahující se
k elektronickému imobilizéru:
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Chyba klíče Znovu
zasuň klíč
Během startování
byla v dálkovém
ovladači s klíčem zjištěna chyba - klíč
vytáhněte, opět
zasuňte a zkuste to
znovu.
Klíč vozu nenalezen
Během startování
byla v PCC zjištěna
chyba - zkuste
nastartovat znovu.
(Platí pouze pro
systém "Keyless"
s PCC)
Pokud chyba
přetrvává: Zasuňte
dálkový ovladač do
spínací skříňky
a znovu zkuste
nastartovat.
Funkce
02
Klíč s dálkovým ovladačem, standardní verze.
Zamykání
Odemykání
Doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu
Víko zavazadlového prostoru
Imobilizér Zkuste
znovu
Chyba v systému
imobilizéru během
startování. Pokud
porucha přetrvává,
obraťte se na autorizovaný servis Volvo.
Funkce poplach
G021079
Popis
G021078
Zpráva
Klíč s dálkovým ovladačem s PCC* - Personal Car
Communicator.
Informace
Funkce tlačítek
Zamknutí – Zamkne dveře a víko zavazadlového prostoru a poté aktivuje alarm.
Pro současné zavření všech bočních oken
a střešního okna* stiskněte tlačítko a držte je
stisknuté (minimálně 2 sekundy).
VAROVÁNÍ
Pokud jsou střešní okno a okna zavírána
pomocí dálkového ovladače s klíčem, zkontrolujte, že nikomu nehrozí přivření rukou.
Startování vozu, viz strana 111.
Odemknutí – Odemkne dveře a víko zavazadlového prostoru a poté vypne alarm.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
47
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Funkci můžete změnit ze současného odemknutí všech dveří na odemknutí pouze dveří
řidiče (jedním stisknutím tlačítka) a na odemknutí ostatních dveří (pokud do 10 sekund
stisknete tlačítko znovu).
Tuto funkci lze změnit v systému menu MY
CAR v položce Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení zámku Odemknout
dveře, kde jsou k dispozici obě možnosti
Všechny dveře a Enter current PIN. Popis
systému menu, viz strana 141.
Doprovodné osvětlení – Používá se
k zapnutí osvětlení vozidla na dálku. Více informací, viz strana 93.
Víko zavazadlového prostoru – Odemkne a vypne alarm pouze pro víko zavazadlového prostoru. Více informací, viz
strana 58.
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci.
Podržíte-li tlačítko stisknuté alespoň 3 sekundy
nebo pokud je stisknete dvakrát během
3 sekund, zapnou se ukazatele směru a houkačka.
48
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tuto funkci můžete vypnout stejným tlačítkem,
pokud byla zapnuta po dobu nejméně
5 sekund. Jinak se funkce vypne automaticky
po uplynutí 2 minut a 45 sekund.
Speciální funkce komunikátoru PCC*
Dosah
Funkce dálkového ovladače fungují přibližně
do 20 m od vozu.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
G021080
02
Pro současné otevření všech oken stiskněte
tlačítko a držte je stisknuté (minimálně
4 sekundy).
POZNÁMKA
Funkce dálkového ovladače s klíčem
mohou být rušeny okolním rádiovým vlněním, stavbami, topografickými podmínkami
atd. Vůz je možné vždy zamknut/odemknut
čepelí klíče, viz strana 49.
Klíč s dálkovým ovladačem s PCC* - Personal Car
Communicator.
Informační tlačítko
Indikátory
Použití informačního tlačítka umožňuje přístup
k určitým informacím vozu prostřednictvím
indikátorů.
Používání informačního tlačítka
Stiskněte informační tlačítko
.
> Všechny kontrolky blikají přibližně
7 sekund a světlo „obíhá“ kolem ovladače PCC. To indikuje, že informace
z vozu byly načteny.
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Pokud během této doby stisknete jakékoli z ostatních tlačítek, načítání je
přerušeno.
POZNÁMKA
Jestliže opakovaně použijete informační tlačítko v různých místech (po
7 sekundách a rovněž poté, kdy světlo
přejede kolem systému PCC) a žádná kontrolka se nerozsvítí, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Indikátory informují podle následujícího
obrázku:
Červené nepřerušované světlo - od okamžiku uzamknutí vozidla byl alarm spuštěn.
Střídavě blikající obě červené kontrolky alarm byl spuštěn během posledních
5 minut.
Rozsah systému PCC
Systém PCC má pro zamykání, odemykání
a ovládání víka zavazadlového prostoru dosah
cca. 20 m od vozu. Ostatní funkce mají dosah
cca. 100 m.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
POZNÁMKA
Funkce informačního tlačítka mohou být
rušeny okolním rádiovým vlněním, budovami, topografickými podmínkami atd.
POZNÁMKA
Pokud použijete informační tlačítko
v daném dosahu a kontrolka se nerozsvítí,
může to být proto, že rádiové vlny v okolí,
budovy, topografické podmínky apod.
přerušily poslední komunikaci mezi systémem PCC a vozidlem.
02
Odnímatelná čepel klíče
Součástí dálkového ovladače je vytahovací
kovová čepel klíče. Pomocí tohoto klíče lze
aktivovat některé funkce a provádět některé
operace.
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.
Funkce čepele klíče
Mimo dosah PCC
Pokud je PCC příliš daleko od vozu, aby byly
načteny informace, pak je zobrazen poslední
stav, v němž byl vůz zanechán, bez světla
„obíhajícího“ kolem PCC.
Zelené nepřerušované světlo – vůz je
zamknutý.
Žluté nepřerušované světlo – vůz je odemknutý.
Pokud je k vozu používáno několik PCC, pak
pouze PCC naposledy používaný pro
zamknutí/odemknutí zobrazí správný status.
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače s klíčem:
• mohou být manuálně otevřeny dveře
řidiče, pokud nemůže být aktivováno centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, viz strana 55.
• mohou být aktivovány/deaktivovány
mechanické dětské pojistky v zadních
dveřích, viz strana 62.
• je blokován přístup do odkládací schránky
v přístrojové desce a do zavazadlového
``
49
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
prostoru (utajené uzamčení*), viz
strana 51.
02
• je možné manuálně otevřít víko zavazadlového prostoru, pokud je vozidlo bez proudu, viz strana 59.
• je možné aktivovat/deaktivovat airbag
spolujezdce vpředu (systém PACOS)*, viz
strana 24.
Vytáhnutí čepele klíče
2. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče zablokovaná.
Odemknutí dveří čepelí klíče
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, např. když
jsou baterie vybité, dveře řidiče lze otevřít
následovně:
1. Dveře řidiče odemkněte pomocí čepele
klíče, kterou zasunete do válcové vložky
zámku u kliky na dveřích.
Viz také obrázek a další informace na
straně viz strana 55.
POZNÁMKA
G021082
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřou se, aktivuje se alarm.
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
2. Vypněte poplach zasunutím dálkového
ovladače s klíčem do spínací skříňky.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo zpět.
Vozy s funkcí Keyless, viz strana 55.
Připevnění čepele klíče
Opatrně zasuňte čepel klíče na místo v dálkovém ovladači.
1. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
50
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Zámky a alarm
Utajené uzamčení*
G021083
Všeobecné informace o utajeném
uzamčení
Aktivní zámky pro dálkový ovladač s klíčem.
Utajené uzamčení je určeno pro situace jako
předání vozidla do servisu, obsluze hotelového
parkoviště, apod. Schránka v přístrojové desce
se zamkne a zámek víka zavazadlového prostoru se odpojí od centrálního zamykání - víko
zavazadlového prostoru nelze otevřít pomocí
tlačítka centrálního zamykání ve předních
dveřích ani pomocí dálkového ovladače s klíčem.
Postup aktivace utajeného uzamčení:
To znamená, že dálkový ovladač bez klíče lze
použit pouze k aktivaci/deaktivaci alarmu,
otevření dveří a jízdě.
Schránka v přístrojové desce se nyní zamkne
a víko zavazadlového prostoru nelze odemknout pomocí dálkového ovladače ani
pomocí tlačítka centrálního zamykání.
Dálkový ovladač bez čepele klíče můžete
předat zaměstnanci servisu nebo hotelu čepel klíče si ponechá majitel vozidla.
Aktivace/deaktivace
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky
zámku schránky v přístrojové desce.
02
Otočte čepel klíče o 180 stupňů doprava.
Klíčová dírka je ve svislé poloze, tj. v poloze
pro utajené uzamčení.
Vytáhněte čepel klíče. Na informačním displeji se současně objeví zpráva.
POZNÁMKA
Klíč nevracejte do dálkového ovladače, ale
uložte jej na bezpečném místě.
• Deaktivace se provádí v opačném pořadí.
G021084
Informace o zamykání pouze odkládací
přihrádky v přístrojové desce, viz strana 58.
Aktivní zámky pro dálkové ovládání bez aktivovaného klíče a utajeného uzamčení.
Aktivace utajeného uzamčení.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
51
02 Zámky a alarm
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*
Výměna baterie
02
Výměna baterie
Důkladně se seznamte s umístěním stran
označených (+) a (–) na baterii uvnitř krytu.
Baterie musejí být vyměněny, pokud:
• se rozsvítí kontrolka a na displeji se zobrazí
Dálkový ovladač s klíčem (1 baterie)
zpráva Nízký stav baterie v dálkovém
ovladači. Prosím, baterie vyměňte.
1. Opatrně vypačte baterii.
a/nebo
2. Instalujte novou baterii stranou (+) dolů.
• zámky opakovaně nereagují na signály dál-
PCC* (2 baterie)
kového ovladače s klíčem v okruhu
20 metrů od vozu.
1. Opatrně vypačte baterie.
Otevření
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo
zpět.
Do otvoru za pojistkou zasuňte plochý
šroubovák široký 3 mm a jemně pačte kryt
dálkového ovladače nahoru.
POZNÁMKA
Otočte dálkový ovladač s klíčem tlačítky
nahoru, aby baterie nevypadly.
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se baterie a jejích pólů prsty,
protože by mohlo dojít k narušení funkčnosti.
52
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Nejprve instalujte jednu novou baterii stranou (+) nahoru.
3. Umístěte bílé plastové kolečko mezi baterie a nakonec instalujte druhou novou
baterii stranou (+) dolů.
Typ baterie
Používejte baterie s označením CR2430, 3V –
jednu do dálkového ovladače s klíčem a dvě do
PCC.
Sestavení
1. Stiskněte dálkový ovladač s klíčem dohromady.
2. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
3. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče zablokovaná.
02 Zámky a alarm
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*
DŮLEŽITÉ
Staré baterie likvidujte ekologicky.
02
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
53
02 Zámky a alarm
Keyless drive*
02
Systém zamykání a startování bez
použití klíče (pouze PCC1)
víka zavazadlového prostoru. To znamená, že
osoba, která chce zamknout nebo odemknout
dveře, musí mít PCC u sebe. Není možné
zamknout nebo odemknout dveře, pokud se
PCC nachází na opačné straně vozu.
Všeobecné informace
Červené kroužky na předcházejícím obrázku
vyznačují pokrytí antén systému.
G020577
Pokud jsou všechny PCC vyjmuty z vozu za
chodu motoru nebo když je aktivní poloha klíče
II (viz strana 79) a pokud jsou všechny dveře
zavřené, potom se na displeji zobrazí varovná
zpráva a současně zazní akustický signál.
Funkce keyless drive v PCC umožňuje jízdu,
odemykání a zamykání bez použití klíče. Pouze
musíte mít PCC s sebou. Umožňuje snadnější
a pohodlnější odemknutí vozidla, např. když
máte plné ruce.
K vozu jsou dodávány oba dálkové ovladače
PCC s funkcí Keyless. Další jednotky PCC
mohou být doobjednány, viz strana 46.
Dosah PCC
Aby bylo možné otevřít dveře nebo víko zavazadlového prostoru, nesmí být PCC dále než
přibližně 1,5 metru od kliky dveří vozu nebo
1
54
Personal Car Communicator, viz strana 48.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Varovná zpráva zmizí a akustický signál utichne, když je PCC navrácen zpět do vozu:
DŮLEŽITÉ
Nikdy nenechávejte PCC ve voze.
Rušení funkce PCC
Elektromagnetická pole a vlnění mohou rušit
systém „keyless drive“. Proto neumisťujte PCC
blízko mobilních telefonů nebo kovových
předmětů.
Pokud přesto dochází k rušení, použijte PCC
a čepel klíče jako dálkový ovladač, viz
strana 47.
Zamykání
• dveře byly otevřeny a zavřeny
• PCC je zasunut do spínací skříňky
• bylo stisknuté tlačítko READ.
Bezpečné zacházení s PCC
Pokud ponecháte PCC s funkcí „keyless drive“
ve voze, bude dočasně deaktivován po
zamknutí vozu. Je tak zabráněno zneužití.
Avšak pokud se někdo dostane do vozu,
otevře dveře a najde PCC, může být opětovně
aktivován. Proto je důležité věnovat zacházení
se všemi PCC velkou pozornost.
Vozidla se systémem keyless drive mají tlačítko na
vnějších klikách dveří.
02 Zámky a alarm
Keyless drive*
Stisknutím zamykacího tlačítka na jedné z vnějších klik dveří zamkněte boční dveře a víko
zavazadlového prostoru.
Odemknutí čepelí klíče
3. Po odemknutí nasaďte plastovou krytku
zpět.
Abyste mohli vůz zamknout, musí být všechny
dveře a víko zavazadlového prostoru zavřené jinak se vozidlo neuzamkne.
POZNÁMKA
U vozů s automatickou převodovkou musí
být páka voliče v poloze P – jinak není
možné vůz zamknut nebo zapnout alarm.
Vůz se odemkne, když se rukou dotknete kliky
na dveřích nebo stlačíte pogumovanou přítlačnou plochu na víku zavazadlového prostoru dveře resp. víko zavazadlového prostoru
otevřete jako obvykle.
02
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřeny, aktivuje se alarm. Vypíná
se vložením PCC do zapalování, viz
strana 64.
POZNÁMKA
Odemykání
2. Potom vložte čepel klíče do válcové vložky
zámku a dveře odemkněte.
Otvor pro čepel klíče - k uvolnění krytu.
Paměť klíče2 – sedadlo řidiče a vnější
zpětná zrcátka
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání pomocí PCC, např. když jsou baterie
vybité, dveře řidiče lze otevřít pomocí vytahovací čepele klíče PCC (viz strana 49).
Pokud se několik lidí, každý s PCC, přiblíží
k vozu, je provedeno nastavení sedadla a zrcátek pro osobu, která otvírá dveře řidiče.
Válcová vložka zámku je přístupna po sundání
plastového krytu kliky na dveřích - k tomu se
použije čepel klíče:
Jestliže otevřela dveře řidiče osoba A s PCCA, avšak osoba B s PCC-B bude řídit, nastavení mohou být změněna třemi způsoby:
Paměťová funkce PCC
1. Zatlačte čepel klíče cca. 1 cm rovnou do
otvoru na spodní straně kliky/krytky nepáčte.
> Po zatlačení čepele nahoru do otvoru se
plastová krytka sama uvolní.
2
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem řidiče a elektricky ovládanými zrcátky.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
55
02 Zámky a alarm
Keyless drive*
• Osoba B se postaví ke dveřím řidiče nebo
02
Umístění antény
VAROVÁNÍ
usedne za volant a stiskne odemykací tlačítko svého PCC, viz strana 47.
Lidé s kardiostimulátorem by se neměli
přibližovat na vzdálenost menší než 22 cm
k anténám systému přístupu bez klíčů se
svým kardiostimulátorem. Tak se předejde
interferencím mezi kardiostimulátorem
a systémem přístupu bez klíčů.
• Zvolte jednu ze tří pamětí pro nastavení
sedadla tlačítkem sedadla 1–3, viz
strana 82.
• Seřiďte sedadlo a zrcátka manuálně, viz
strana 82 a 101.
Funkci Keyless lze upravit v systému nabídky
MY CAR. Přitom se nastaví, které dveře se
nezamykají. Zvolte Nastavení vozidla
Nastavení zámku Bezklíčový vstup a potom vyberte Odemknout všechny
dveře, Libovolné dveře, Dveře na stejné
straně nebo Obě přední dveře.
Popis systému menu, viz strana 141.
G020479
Nastavení zamknutí
Systém přístupu bez klíčů má množství integrovaných antén umístěných po celém vozidle:
Zadní nárazník, uprostřed
Klika dveří, vlevo vzadu
Odkládací polička za zadními sedadly,
uprostřed, zespodu
Střecha, nad zadními sedadly uprostřed
Klika dveří, vpravo vzadu
Středová konzola, pod zadní částí
Středová konzola, pod přední částí.
56
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Zvenku
Dálkový ovladač s klíčem může zamknout/
odemknout současně všechny dveře a víko
zavazadlového prostoru. Můžete nastavit
různé sekvence odemykání. Viz popis odemykání pomocí dálkového ovladače s klíčem,
strana 47.
Aby bylo možné aktivovat sekvenci zamykání,
dveře řidiče musí být zavřené - pokud jsou
otevřené některé další dveře nebo víko zavazadlového prostoru, dojde k uzamknutí a aktivaci alarmu, až se tyto dveře zavřou. V případě
systému Keyless* musí být zavřeny všechny
dveře a víko zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA
Pamatujte na riziko zamknutí, když je dálkový ovladač ve voze.
Pokud není možné zamknout/odemknout dálkovým ovladačem s klíčem, může být vybitá
baterie – zamkněte nebo odemkněte dveře
řidiče vyjímatelnou čepelí klíče, viz strana 49.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že se alarm aktivuje, pokud
se dveře otevřou poté, kdy byly odemknuty
pomocí čepele klíče - alarm se vypne po
vložení dálkového ovladače do spínací
skříňky.
VAROVÁNÍ
Při zamykání pomocí dálkového ovladače
mimo vůz mějte na pamětí nebezpečí uzamknutí osoby ve voze - v takovém případě
nelze pomocí ovládacích prvků na dveří
žádné dveře otevřít zevnitř vozidla. Další
informace najdete dále v kapitole "Funkce
Deadlock".
Zevnitř
Centrální zamykání
02
Automatické znovuzamknutí
Pokud nejsou během 2 minut od odemknutí
otevřeny žádné dveře ani víko zavazadlového
prostoru, vůz se opětovně automaticky
zamkne. Tato funkce snižuje riziko nechtěného
zanechání nezamčeného vozidla. (Vozidla
s alarmem, viz strana 63.)
Centrální zamykání.
Všechny dveře a víko zavazadlového prostoru
mohou být zamknuty nebo odemknuty současně pomocí tlačítka centrálního zamykání na
jedněch předních dveřích.
• Stiskněte jednu stranu
zamknutí – druhou stranu
mknutí.
tlačítka pro
pro ode-
Odemykání
Dveře mohou být odemknuty zevnitř dvěma
způsoby:
• Stiskněte tlačítko centrálního zamykání
.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
57
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
02
Pro současné otevření všech bočních oken*
stiskněte tlačítko a držte je stisknuté (minimálně 4 sekundy).
Nastavení zámku Autom. zamknutí dveří.
Popis systému menu, viz strana 141.
Informace k utajenému uzamčení, viz
strana 51.
• Zatáhněte za kliku a pusťte ji - dveře se
Schránka v přístrojové desce
Víko zavazadlového prostoru
odemknou. Opětovným zatažením za kliku
dveří otevřete dveře.
Odemknutí dálkovým ovladačem
s klíčem
Zamykání
• Po zavření předních dveří stiskněte tlačítko
centrálního zamykání
.
Pro současné zavření všech bočních oken
a střešního okna* stiskněte tlačítko a držte je
stisknuté (minimálně 2 sekundy).
Všechny dveře lze samostatně zamknout
manuálně pomocí zamykacích tlačítek příslušné dveře musí být zavřené.
Otevření všech oken
Pro současné otevření všech bočních oken
a střešního okna stiskněte tlačítko
a držte
je stisknuté (minimálně 4 sekundy) - například
pro rychlé vyvětrání prostoru pro cestující za
horkého počasí.
Automatické uzamykání
Dveře a víko zavazadlového prostoru se zamykají automaticky, když se vozidlo rozjede.
Tuto funkci lze aktivovat/deaktivovat
v systému menu MY CAR pod položkou
Nastavení Nastavení vozidla
58
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Schránka v palubní desce může být zamykána/
odemykána pouze vyjímatelnou čepelí klíče
dálkového ovladače. Informace k vyjmutí
čepele klíče, viz strana 49.
Zamknutí schránky v palubní desce:
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky
zámku schránky v přístrojové desce.
Otočte čepel klíče o 90 stupňů doprava.
Když je schránka zamknutá, je otvor klíče
v horizontální poloze.
Vytáhněte čepel klíče.
• Odemykání se provádí v opačném pořadí.
Alarm pro víko zavazadlového prostoru může
být odpojen* a víko zavazadlového prostoru
může být odemknuto a otevřeno pomocí tlana dálkovém ovladači s klíčem.
čítka
Pokud je vůz vybaven alarmem*, kontrolka
alarmu na přístrojové desce přestane signalizovat, aby bylo zřejmé, že alarm pro celý vůz
není zapnutý. Snímač náklonu a snímače
pohybu v interiéru a snímače otevření víka
zavazadlového prostoru jsou odpojeny.
Dveře zůstanou zamknuté a hlídané alarmem.
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Víko zavazadlového prostoru je možné
otevřít dvěma různými způsoby
Jedno stisknutí - Víko zavazadlového prostoru se odemkne, ale zůstává zavřené - lehce
stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu na
vnějším madlu a víko zavazadlového prostoru
otevřete.
Pokud se dveře zavazadlového prostoru
neotevřou do 2 minut, znovu se zamknou
a alarm se znovu zapojí.
Dvě stisknutí - Víko zavazadlového prostoru
se odemkne a zámek se vysune. Přitom se víko
zavazadlového prostoru otevře přibližně o centimetr - nadzvednutím vnějšího madla víko
otevřete. V případě deště, mrazu, sněžení a při
chladném počasí se však může stát, že se
zámek dveří zavazadlového prostoru nevysune.
POZNÁMKA
•
Pokud se víko/výklopné dveře zavazadlového prostoru odemknou 2 stisknutím, víko/výklopné dveře se automaticky nezamknou, protože jsou otevřené
- musí se zavřít ručně.
•
Víko/výklopné dveře zavazadlového
prostoru jsou po zavření odemknuté
a alarm není aktivován - znovu
zamkněte a alarm aktivujte pomocí tlačítka zamykání
na dálkovém ovladači.
Odemknutí čepelí klíče
02
Pokud došlo k vybití baterie vozidla, můžete
víko zavazadlového prostoru otevřít manuálně
pomocí čepele klíče - víko zavazadlového
prostoru nelze otevřít pomocí tlačítka na
panelu spínačů osvětlení.
Vypáčte krytku válcové vložky zámku.
Víko zavazadlového prostoru odemkněte
otočením klíče o polovinu otáčky doleva,
viz obrázek.
3. Nasaďte krytku zpátky.
Zamknutí dálkovým ovladačem s klíčem
• Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém ovladači s klíčem,
, viz strana 47.
Pokud je vůz vybaven alarmem*, kontrolka
alarmu na přístrojovém panelu začne blikat,
což signalizuje zapnutý alarm.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
59
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Odemknutí vozu zevnitř
Funkce „deadlock“*1
Dočasná deaktivace
U funkce "deadlock" se všechna tlačítka zamykání a kliky na dveřích mechanicky vypojí,
takže dveře nelze otevřít zevnitř.
02
Funkce „deadlock“ se aktivuje dálkovým ovladačem, a to se zpožděním cca. 10 sekund po
zamknutí dveří.
POZNÁMKA
Pokud se dveře otevřou během stanovené
doby, sekvence se přeruší a alarm se vypne.
Odemknutí/otevření víka zavazadlového prostoru:
Stiskněte tlačítko (1) na panelu spínačů
osvětlení - zámek se uvolní a víko zavazadlového prostoru se otevře o několik
centimetrů.
Funkci deadlock můžete deaktivovat a vůz
odemknout pouze dálkovým ovladačem s klíčem. Dveře řidiče je možné zvenku odemknout
pomocí odnímatelné čepele klíče.
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
MY CAR
OK MENU
Knoflík TUNE
VAROVÁNÍ
Dokud není funkce Deadlock deaktivována,
nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete tím nebezpečí uzamknutí osoby ve
voze.
EXIT
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock
je možné dočasně vypnout. To se provede
následovně:
1. Vstupte do systému menu MY CAR
prostřednictvím položky Nastavení
Nastavení vozidla Omezené
1
60
Pouze v kombinaci s alarmem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
zabezpečení (podrobný popis menu, viz
strana 141).
2. Zvolte Aktivovat jedenkrát.
> Na displeji přístrojové desky se zobrazí
zpráva Omezená ochrana Viz
manuál a funkce „deadlock“ se vypne
při zamknutí vozidla.
nebo
Pokud nemá být systém zamykání změněn
Stiskněte EXIT a zamkněte vozidlo.
02
POZNÁMKA
•
Nezapomeňte, že se alarm aktivuje, jakmile se vozidlo zamkne.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
Zvolte Dotaz při opuštění vozu.
> Při každém vypnutí motoru se na obrazovce na středové konzole zobrazí
zpráva Aktivovat Omezené
zabezpečení až do dalšího
nastartování motoru? následovaná
zprávou Potvrdit s OK a Storno
s EXIT.
Pokud má být funkce „deadlock“ vypnuta
Stiskněte OK/MENU a zamkněte vůz
(Upozorňujeme, že se současně vypnou
detektory pohybu a náklonu*, viz
strana 64.)
> Při dalším nastartování motoru se
systém vynuluje a na displeji na přístrojové desce zobrazí zpráva Kompl.
ochrana , při které se funkce „deadlock“ a detektory pohybu a náklonu
alarmu opět aktivují.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
61
02 Zámky a alarm
Dětské pojistky
Manuální zablokování zadních dveří
02
POZNÁMKA
Dětské pojistky brání dětem otevřít zadní dveře
zevnitř.
•
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv obě
zadní dveře najednou.
•
Vozidla s elektrickou dětskou pojistkou
nejsou vybavena manuální dětskou
pojistkou.
Elektrické zamykání zadních dveří*
a elektrické ovládání oken
1. Nastartuje motor nebo přepněte klíč do
polohy nad 0.
2. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou pojistky aktivní, na informačním displeji se objeví Zad.dět.pojistky
Aktivováno a rozsvítí se kontrolka na
tlačítku.
Pokud jsou aktivovány elektricky ovládané dětské pojistky:
• okna mohou být ovládána pouze spínači
G021077
na ovládacím panelu na dveřích řidiče
• zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
Aktuální nastavení se uloží, když se motor
vypne - pokud jsou dětské bezpečnostní
pojistky při vypnutí motoru zapnuté, tato
funkce zůstane aktivní i při dalším nastartování
motoru.
Dětské pojistky jsou umístěny na zadní hraně
každých zadních dveří a jsou přístupné pouze
tehdy, když jsou dveře otevřené.
Zapnutí a vypnutí dětských pojistek:
Pomocí vytahovací čepele klíče dálkového
ovladače otočte knoflíkem, viz strana 49.
Dveře se zablokují proti otevření zevnitř.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
Ovládací panel na dveřích řidiče.
Dětské bezpečnostní pojistky lze zapnout
nebo vypnout ve všech polohách klíče nad 0 viz strana 79. Aktivaci/deaktivaci lze provést
do 2 minut po vypnutí motoru v případě, že
nejsou otevřeny žádné dveře.
Zapnutí dětských pojistek:
62
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Zámky a alarm
Alarm*
Všeobecné informace
Aktivovaný alarm se spustí, jestliže:
• jsou otevřeny dveře, kapota nebo víko
zavazadlového prostoru
• je zachycen pohyb v prostoru pro cestující
(pokud je systém vybaven čidlem pohybu
ve voze*)
• vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
systém vybaven čidlem náklonu vozu*)
• byl odpojen kabel akumulátoru,
• se odpojí siréna.
Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na
informačním displeji se zobrazí zpráva. V takovém případě kontaktujte odborný servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Kontrolka alarmu
V případě pohybu v prostoru pro cestující
snímače náklonu spustí alarm - registruje se
rovněž proudění vzduchu. Proto se alarm
spustí, pokud ve voze necháte otevřené
okno nebo střešní okno nebo pokud se
zapne topení v prostoru pro cestující.
02
Aby k tomu nedošlo: Při opouštění vozidla
zavřete okna/střešní okno. Pokud budete
používat integrované vyhřívání prostoru pro
cestující (nebo přenosné elektrické topení),
nastavte proud vzduchu z ventilačních
otvorů tak, aby nesměřoval nahoru do prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
Nepokoušejte se sami opravovat ani upravovat prvky systému alarmu. Každý takový
pokus může ovlivnit podmínky pojištění
vozu.
Červená LED dioda na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:
• LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivován
• LED kontrolka bliká jednou za sekundu –
alarm je aktivní
• LED dioda bliká rychleji po vypnutí alarmu
(dokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý ve spínací skříňce a je zvolena poloha
klíče I) – Byl spuštěn poplach.
Zapnutí alarmu
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Deaktivujte alarm
Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
63
02 Zámky a alarm
Alarm*
02
Vypnutí spuštěného alarmu
Omezený režim alarmu
Aby nedošlo k náhodnému spuštění alarmu,
např. pokud necháte v zamknutém voze psa
nebo během převozu vozidla na trajektu nebo
ve vlaku, lze detektory pohybu a náklonu
dočasně deaktivovat.
Stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem
tlačítko pro odemknutí nebo zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
Další funkce alarmu
Postupuje se přitom stejně jako u dočasného
vypojení zamykání s funkcí "deadlock", viz
strana 60.
Automatické opětovné zapnutí alarmu
Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně
opustili vůz s vypnutým alarmem.
Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak žádné
dveře ani víko zavazadlového prostoru nejsou
během 2 minut otevřeny, alarm se automaticky
opětovně zapne. Zároveň se opětovně zamkne
vůz.
2. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
> Alarm se deaktivuje a kontrolka alarmu
zhasne.
Dálkový ovladač s klíčem nefunguje
3. Nastartujte motor.
2. Zapojte funkci alarmu pomocí tlačítka
zamykání na dálkovém ovladači.
Zvukový signál
3. Počkejte 15 sekund.
Při spuštění poplachu nastane následující:
4. Pohybem rukou ve výši opěradla spusťte
alarm.
> Měla by se rozeznít siréna a rozblikat
všechny ukazatele směru.
Pokud alarm nelze pomocí dálkového ovladače s klíčem deaktivovat, např. pokud je baterie v klíči vybitá, lze vozidlo odblokovat, odpojit
od alarmu a motor nastartovat. Postupujte
následovně:
1. Otevřete dveře řidiče pomocí odnímatelné
čepele klíče - viz strana 55.
> Alarm se spustí, kontrolka alarmu rychle
bliká a zní siréna.
Testování alarmu
• Siréna zní 30 sekund nebo do doby, než se
alarm vypne. Siréna má svou vlastní baterii,
která pracuje nezávisle na akumulátoru
vozu.
• Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do
vypnutí alarmu.
Testování čidel prostorové ochrany
prostoru pro cestující
1. Zavřete všechna okna. Zůstaňte ve voze.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem.
Test alarmu pro dveře
1. Zapojte funkci alarmu pomocí tlačítka
zamykání na dálkovém ovladači.
64
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Zámky a alarm
Alarm*
2. Počkejte 15 sekund.
3. Odemkněte dveře řidiče pomocí odnímatelné čepele klíče.
02
4. Otevřete dveře řidiče.
> Měla by se rozeznít siréna a rozblikat
všechny ukazatele směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem.
Testování čidel alarmu v kapotě
1. Nastupte do vozu a deaktivujte detektor
pohybu - viz předchozí kapitola "Omezený
režim alarmu".
2. Zůstaňte sedět ve voze a zapojte funkci
alarmu pomocí tlačítka zamykání na dálkovém ovládači.
3. Počkejte 15 sekund.
4. Otevřete kapotu pomocí madla pod
přístrojovou deskou.
> Měla by se rozeznít siréna a rozblikat
všechny ukazatele směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
65
Přístroje a ovládací prvky........................................................................ 68
Přístroje a ovládací prvky - Executive .................................................... 77
Volvo Sensus ......................................................................................... 78
Polohy klíče............................................................................................. 79
Sedadla................................................................................................... 81
Sedadla - Executive................................................................................ 85
Volant...................................................................................................... 87
Osvětlení................................................................................................. 88
Stěrače a ostřikovače............................................................................. 97
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka.............................. 99
Kompas*................................................................................................ 104
Elektricky ovládané střešní okno*......................................................... 105
Alcoguard*............................................................................................ 107
Startování motoru................................................................................. 111
Startování motoru – Flexifuel................................................................ 113
Startování motoru – externí akumulátor................................................ 115
Převodovky........................................................................................... 116
Eco DRIVe*............................................................................................ 122
Pohon všech kol – AWD*...................................................................... 127
Nožní brzda........................................................................................... 128
Parkovací brzda.................................................................................... 130
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 133
66
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PROSTŘEDÍ ŘIDIČE
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Přehled přístrojů
03
Levostranné řízení.
68
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Strana
Funkce
Strana
Menu a zprávy, ukazatele
směru, dálková/potkávací světla, palubní počítač
88,
91, 138,
163
Panel pro ovládání klimatizace
149
Páka voliče
116
Tempomat
168, 172
Ovládání aktivního podvozku (Four-C)*
167
Houkačka, airbagy
22, 87
Stěrače a ostřikovače
97, 98
Sdružený přístrojový
panel
71, 75
Nastavení volantu
87
Menu, ovládání audio
a telefonu
141,
224, 252,
274
Parkovací brzda
130
Otevření kapoty
318
Tlačítko START/STOP
ENGINE
111
Nastavení sedadla*
81
Spínací skříňka
79
58, 88,
283
Výstražná funkce ukazatelů směru
90
Ovládání světlometů,
otvírání dvířek hrdla palivové nádrže a víka zavazadlového prostoru
Klika dveří
–
Ovládací panel
57, 62,
99, 101
Ovládání menu a audiosystém
141,
224, 274
03
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
69
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
03
Pravostranné řízení.
70
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Strana
Funkce
Strana
Výstražná funkce ukazatelů směru
90
Otevření kapoty
318
Parkovací brzda
130
Tlačítko START/STOP
ENGINE
111
Nastavení volantu
87
Spínací skříňka
79
Tempomat
168, 172
88,
91, 138,
163
Sdružený přístrojový
panel
71, 75
Menu a zprávy, ukazatele
směru, dálková/potkávací světla, palubní počítač
167
Houkačka, airbagy
22, 87
Ovládání aktivního podvozku (Four-C)*
Páka voliče
116
Panel pro ovládání klimatizace
149
Ovládání menu a audiosystém
141,
224, 274
Menu, ovládání audio
a telefonu
141,
224, 252,
274
Stěrače a ostřikovače
97, 98
Ovládání světlometů,
otvírání dvířek hrdla palivové nádrže a víka zavazadlového prostoru
58, 88,
283
Klika dveří
–
Ovládací panel
57, 62,
99, 101
Nastavení sedadla*
81
Informační displeje
03
Informační displeje zobrazují informace
o některých funkcích vozu, např. o tempomatu,
palubním počítači a také zprávy. Informace je
zobrazena s textem a kontrolkami.
Další popis je pod funkcemi, které využívají
informační displeje.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
71
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Měřicí přístroje
Kontrolky, informace a varovné
symboly
parkovací brzdy, která zhasne pouze tehdy,
když je parkovací brzda odbrzděna.
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II, potom
všechny kontrolky zhasnou po uplynutí
5 sekund, s výjimkou kontrolky poruchy emisního systému vozidla a kontrolky nízkého tlaku
oleje.
03
Kontrolky a informační symboly
Kontrolka
Popis
Porucha ABL
Měřicí přístroje ve sdruženém přístrojovém panelu.
Rychloměr
Palivoměr. Viz také Palubní počítač, strana
163, a Doplňování paliva, strana 283.
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Kontrolky a výstražné symboly.
Kontrolka dálkových světel a ukazatelů
směru
Symbol pro DRIVe - Start/Stop*, viz
strana 122
Zadní světlo do mlhy svítí
Kontrolky a informační symboly
Stabilizační systém
Všechny kontrolky a varovné symboly svítí,
pokud je klíč v poloze II nebo při startování
motoru. Po nastartování motoru by měly zhasnout všechny kontrolky kromě kontrolky
72
Porucha ABS
Kontrolky a varovné kontrolky1
Kontrola funkčnosti
1
Systém řízení emisí
Systém stability, sportovní
režim
Žhavení (vznětové motory)
U některých provedeních motorů není kontrolka nízkého tlaku oleje použita. Upozornění je předáváno pomocí textu na displeji. Kontrola hladiny oleje, viz strana 319.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Kontrolka
Popis
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
2. Nastartujte znovu motor.
Informace, čtěte text na displeji
3. Pokud zůstane kontrolka rozsvícená, jeďte
do servisu a nechte systém ABS zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali
pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Dálková světla svítí
Zadní světlo do mlhy svítí
Levé ukazatele směru
Pravé ukazatele směru
DRIVe - Start/Stop*
Porucha ABL
Kontrolka se rozsvítí, pokud nastane porucha
funkce ABL (aktivních světlometů).
Systém řízení emisí
Pokud se kontrolka rozsvítí, důvodem může
být porucha v systému řízení emisí vozidla.
Jeďte do servisu a nechte vozidlo zkontrolovat.
Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Porucha ABS
Jestliže tato kontrolka svítí, systém je
nefunkční. Normální funkce brzdové soustavy
zůstává zachována, avšak bez fungování ABS.
Tato kontrolka svítí, když svítí zadní světlo do
mlhy. Na vozidle je jen jedno zadní světlo do
mlhy. Toto světlo je umístěno na straně řidiče.
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Když se rozsvítí kontrolka, hladina paliva v nádrži je nízká. Co nejdřív doplňte palivo.
Informace, čtěte text na displeji
Když se jeden ze systémů vozu „nechová“ dle
očekávání, rozsvítí se tato informační kontrolka
a na informačním displeji se objeví text. Textovou zprávu vymažete pomocí tlačítka READ,
viz strana 138, jinak zpráva zmizí automaticky
po určité době (doba závisí na indikované
funkci). Informační kontrolka se může rozsvítit
také ve spojení s jinými kontrolkami.
03
Stabilizační systém
Blikající kontrolka signalizuje, že stabilizační
systém zasahuje. Jestliže kontrolka svítí
nepřerušovaně, došlo k poruše v systému.
Systém stability, sportovní režim
Režim Sport umožní zážitek z aktivnější jízdy.
Systém detekuje, zda se plynový pedál,
pohyby volantu a zatáčení provádí aktivněji než
při běžné jízdě. Do jisté úrovně potom umožní
řízený prokluz zadní části vozidla a až potom
zasáhne a vozidlo stabilizuje.
Žhavení (vznětové motory)
Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru.
Žhavení se zapne, pokud teplota klesne pod
2 °C. Po zhasnutí kontrolky můžete nastartovat motor.
POZNÁMKA
Pokud se zobrazí servisní zpráva, kontrolka
zhasne a zpráva se smaže po stisknutí tlačítka READ nebo automaticky po určité
době.
Dálková světla svítí
Kontrolka svítí, když svítí dálková světla a když
používáte světelnou houkačku.
Levé/pravé ukazatele směru
Obě kontrolky ukazatelů směru blikají, když
používáte výstražná světla.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
73
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
Kontrolka
03
Popis
Zabrzděná parkovací brzda
Tato kontrolka svítí trvale, když je zabrzděná
parkovací brzda. Kontrolka během zabrzdění
bliká a potom svítí trvale.
Blikající kontrolka znamená, že došlo k poruše.
Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
Zabrzděná parkovací brzda
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
Airbagy - SRS
2. Nastartujte znovu motor.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Alternátor nedobíjí
Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená nebo
svítí během jízdy, znamená to, že byla zjištěna
porucha zámku bezpečnostního pásu, SRS,
SIPS nebo IC systému. Neprodleně jeďte do
servisu a nechte si systém překontrolovat.
Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Závada v brzdovém systému
Varování
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého
tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na
displeji, viz stránky 319 a 321.
Nízký tlak oleje
Jestliže se kontrolka rozsvítí za jízdy, je příliš
nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte
motor a zkontrolujte hladinu motorového oleje.
V případě potřeby olej doplňte. Pokud svítí
kontrolka a hladina oleje je normální, kontaktujte servis. Doporučujeme, abyste vyhledali
pomoc autorizovaného servisu Volvo.
74
Svítí-li kontrolky brzd a ABS současně, může
jít o problém v systému rozdělení brzdné síly.
Nízký tlak olejeA
Airbagy - SRS
A
kapaliny v zásobní nádobě brzdové kapaliny,
viz strana 323.
Kontrolka zůstane rozsvícená, pokud není řidič
nebo spolujezdec na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem nebo někdo na
zadním sedadle si pás rozepnul.
Alternátor nedobíjí
Tato kontrolka se rozsvítí během jízdy, pokud
došlo k poruše v elektrickém systému.
Navštivte servis. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Závada v brzdovém systému
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může být příliš
nízká hladina brzdové kapaliny. Zastavte vůz
na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu
• Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte v jízdě.
• Pokud kontrolky nezhasnou, zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
v nádržce, viz strana 323. Pokud je hladina kapaliny na normální úrovni
a varovné kontrolky přesto svítí, můžete
jet velmi opatrně do servisu a nechat
brzdovou soustavu zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
Únik brzdové kapaliny musí být vyhledán
v odborném servisu. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
VAROVÁNÍ
Pokud svítí současně obě varovné kontrolky
BRZDOVÝ SYSTÉM a ABS, vzniká riziko, že
se zadní část vozu dostane při prudkém
brzdění do smyku.
spolu s vysvětlujícím textem na sdruženém
přístroji přístrojové desky. Co nejdříve zastavte
vůz na bezpečném místě a zavřete dveře,
kapotu nebo dveře zavazadlového prostoru,
které nejsou správně zavřené.
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca 7 km/h, svítí informační kontrolka.
Varování
Červená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud
byla indikována závada, která by mohla mít vliv
na bezpečnost a/nebo ovladatelnost vozidla.
Na informačním displeji se zároveň objeví
vysvětlující text. Symbol svítí, dokud není
závada opravena, ale textová zpráva může být
vymazána tlačítkem READ, viz strana 138.
Varovný symbol se může také rozsvítit ve spojení s ostatními symboly.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca 7 km/h, rozsvítí se varovná kontrolka.
Dílčí počítadlo kilometrů
Displej pro dílčí počítadlo kilometrů
Ovládací prvky pro přepínání mezi dílčím
počítadlem kilometrů T1 a T2 a také pro
vynulování dílčího počítadla kilometrů.
Počítadla se používají k měření krátkých vzdáleností.
03
Krátké stlačení tlačítka přepíná mezi dvěma
denními počítadly T1 a T2. Dlouhé stisknutí
(delší jak 2 sekundy) vynuluje aktivní denní
počítadlo. Na displeji je zobrazena vzdálenost.
Hodiny
Akce:
1. Zastavte na bezpečném místě. S vozidlem
nesmíte pokračovat v jízdě.
2. Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
Proveďte akci v souladu se zprávou na displeji. Pomocí tlačítka READ zprávu
smažte.
Připomenutí – nezavřené dveře
Pokud jedny dveře, kapota2 nebo víko zavazadlového prostoru nejsou správně zavřené,
rozsvítí se informační nebo varovná kontrolka
2
Dílčí počítadlo kilometrů a ovládací prvky.
Hodiny a seřizovací knoflík.
Displej pro zobrazení hodin.
Ovládací prvky pro seřízení hodin.
Pouze vozy s alarmem*.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
75
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
03
76
Otáčením knoflíku doprava/doleva nastavte
hodiny. Nejdříve otočte knoflík do koncové
polohy a potom otočte za/přes koncovou
polohu a další cca.1 mm - v knoflíku ozve se
"cvaknutí". Každým "cvaknutím" otočíte
o 1 minutu. Pokud chcete provést rychlou
změnu - podržte knoflík v "poloze cvaknutí".
1. Vyhledejte Nastavení
systému Čas.
V souvislosti se zprávou mohou být hodiny
dočasně nahrazeny symbolem, viz
strana 138.
4. Otočením knoflíku TUNE zvolte pole pro
minuty (A) a stiskněte OK - pole se aktivuje
(B).
Nastavení hodin v menu MY CAR
5. Otočením knoflíku TUNE nastavte správné
minuty a stiskněte OK - pole se deaktivuje.
Kromě předchozí manuální/mechanické
metody lze hodiny nastavit také ve skupině
menu MY CAR. Další informace viz
strana 141.
6. Otočením ovladače TUNE zvolte pole pro
OK a stiskněte OK - nastavení je kompletní.
Nastavení
2. Kurzor se přesune do prvního pole pro
hodiny: Stiskněte OK - pole se aktivuje.
3. Otočením knoflíku TUNE nastavte správné
hodiny a stiskněte OK - pole se deaktivuje.
V možnosti menu Nastavení Nastavení
systému Časový formát se volí režim 24
h nebo 12 h (AM/PM).
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky - Executive
Analogové hodiny
rychleji. Po nastavení správného času
tlačítko uvolněte.
• Stiskněte tlačítko přerušovaně - ručička
se pohybuje asi po 10 sekundách.
03
Analogové hodiny.
Tlačítko pro nastavení času dozadu.
Tlačítko pro nastavení času dopředu.
Analogové hodiny jsou umístěny na přístrojové
desce nad odkládací přihrádkou.
Nastavení času:
Použijte příslušné tlačítko pro posunutí
hodinových ručiček dopředu nebo dozadu.
Nastavení může být provedeno dvěma
způsoby:
• Držte tlačítko stisknuté - hodinová
ručička se nejdříve začne pohybovat
pomalu, asi po 5 minutách, potom
77
03 Prostředí řidiče
Volvo Sensus
Všeobecné informace
Pomocí tlačítek a ovládacích prvků na středové
konzole a pomocí pravé klávesnice* na volantu
můžete aktivovat a deaktivovat funkce a upravovat celou řadu nastavení.
03
Ovládací panel na středové konzole
Navigace* - NAV, viz samostatná uživatelská příručka (Silniční a dopravní informační
systém - RTI).
Systém Infotainment (RADIO, MEDIA,
TEL*), viz strana 222.
Nastavení vozu - MY CAR, viz
strana 141.
Kamera parkovacího asistenta - CAM*, viz
strana 206.
Ovládání klimatizace, viz strana 149.
Operační systém Volvo Sensus je srdcem
vašich osobních zkušeností s vozem Volvo.
Systém Volvo Sensus kombinuje různé funkce
z několika systémů ve voze a informace
z těchto systémů zobrazuje na TV obrazovce
78
středové konzoly. Vůz se systémem Volvo
Sensus můžete personalizovat pomocí intuitivního uživatelského rozhraní. Upravit lze nastavení vozu, systému infotainment, klimatizace
apod.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Po stisknutí tlačítka MY CAR se zobrazí všechna nastavení související s řízením a ovládáním vozu, např. City Safety, zámky a alarm,
nastavení hodin atd.
Stisknutím tlačítka RADIO, MEDIA, TEL*,
NAV* a CAM* lze aktivovat další zdroje,
systémy a funkce, např. AM, FM1, CD, DVD*,
TV*, Bluetooth*, navigaci* a kameru parkovacího asistenta*.
Další informace o všech funkcích a systémech
najdete v příslušné kapitole uživatelské
příručky.
03 Prostředí řidiče
Polohy klíče
Zasunutí a vyjmutí dálkového ovladače
s klíčem
DŮLEŽITÉ
Cizí předměty ve spínací skříňce mohou
narušit funkci nebo zničit zámek.
Když je dálkový ovládač s klíčem zcela zasunutý ve spínací skříňce, krátce stiskněte
START/STOP ENGINE.
Netlačte na dálkový ovládač v nesprávné
poloze - Držte konec s vyjímatelným klíčem,
viz strana 49.
Poloha klíče II
Vytáhněte klíč
Uchopte dálkový ovládač s klíčem a vytáhněte
jej ven.
Funkce
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým
ovladačem.
POZNÁMKA
Pro vozidla s funkcí pasivního (bezklíčového) režimu*, viz strana 54.
Zasuňte klíč
Uchopte dálkový ovladač s čepelí klíče
a zasuňte klíč do spínací skříňky. Zasuňte klíč
tak, aby se zajistil v koncové poloze.
Poloha klíče I
Mohou být nastaveny 3 různé polohy klíče spínače zapalování s vloženým dálkovým ovládáním bez toho, aby bylo nutné startovat motor:
0, I a II V tabulce jsou vedeny funkce, které jsou
k dispozici v jednotlivých polohách klíče.
Když je dálkový ovládač s klíčem zcela zasunutý ve spínací skříňce, stiskněte přibližně na
2 sekundy START/STOP ENGINE.
03
Z polohy klíče II do I
Když je dálkový ovládač s klíčem zcela zasunutý ve spínací skříňce, krátce stiskněte
START/STOP ENGINE.
Zpět do polohy 0
Pokud chcete přesunout klíč z polohy 0 do
polohy I, otevřete dveře řidiče.
POZNÁMKA
Pro dosažení poloh I nebo II bez startování
motoru nesešlapujte při provádění následujících operací brzdový/spojkový pedál.
Poloha klíče 0
Vložte dálkový ovladač s klíčem do spínací
skříňky a zatlačte jej do koncové polohy.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
79
03 Prostředí řidiče
Polohy klíče
Poloh
a
03
Funkce
0
Je osvětleno počítadlo kilometrů,
hodiny a teploměr. Může být používán audiosystém.
I
Mohou být ovládány následující
funkce: střešní okno*, elektricky
ovládaná okna, zásuvka 12 V v
prostoru pro cestující, RTI*, telefon*, ventilátor větrání, klimatizace ECC a stěrače čelního okna.
Zámek řízení je deaktivován.
II
Svítí světlomety. Varovné kontrolky/kontrolky svítí 5 sekund.
Veškeré vybavení pracuje,
s výjimkou vyhřívání sedadel
a vyhřívání zadního okna, které
pracují pouze při běžícím motoru.
Více informací o funkcích audiosystému při
vyjmutém dálkovém ovladači s klíčem, viz
strana 221.
Nastartování a zastavení motoru
Informace o startovaní/zastavení motoru, viz
strana 111.
Tažení
Informace o použití klíče dálkového ovládání
při tažení, viz strana 297.
80
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Sedadla
Přední sedadla
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než
se rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte
během jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo
zajištěné. Zabráníte tím poranění osob
v případě prudkého brzdění nebo nehody.
Sklopení opěradla předního sedadla
Při sklápění opěradla zvedněte pojistky na
zadní straně opěradla.
4. Posuňte sedadlo dopředu tak, aby opěrka
hlavy byla zajištěná pod schránkou
v přístrojové desce.
Vrácení do původní polohy se provádí v opačném pořadí.
03
VAROVÁNÍ
Uchopte opěradla a zkontrolujte, zda se po
vyklopení nahoru skutečně zajistí. Zabráníte
tím poranění osob v případě nehody nebo
prudkého brzdění.
Seřízeni bederní opěrky, otáčejte kolečkem1.
Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku
a nastavte správnou vzdálenost od volantu
a pedálů. Po nastavení zkontrolujte
správné zajištění sedadla.
Zvednutí/snížení* přední hrany sedáku,
pumpujte nahoru/dolů.
Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
Zvednutí/snížení sedadla, pumpujte
nahoru/dolů.
Ovládací panel elektricky ovládaného
sedadla*.
1
Opěradlo sedadla spolujezdce můžete sklopit
dopředu, abyste mohli převážet dlouhé
předměty.
Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu/dolů.
Nastavte opěradlo do vzpřímené polohy.
Také platí pro elektricky ovládané sedadlo.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
81
03 Prostředí řidiče
Sedadla
Elektricky ovládané sedadlo*
Příprava
Sedadla je možné nastavovat po určitou dobu
po odemknutí dveří dálkovým ovladačem bez
klíče ve spínací skříňce. Nastavení sedadla se
normálně provádí při poloze klíče I a může být
prováděno vždy při běžícím motoru.
03
Sedadlo s paměťovou funkcí*
2. Během tisknutí jednoho z paměťových tlačítek držte stisknuté tlačítko, abyste uložili
nastavení.
Použití uloženého nastavení
Držte stisknuté jedno z paměťových tlačítek,
dokud se pohyb sedadla a vnějších zpětných
zrcátek nezastaví. Pokud tlačítko uvolníte,
pohyb sedadla se zastaví.
Paměť klíče* v dálkovém ovladači
s klíčem2
Nastavení sedadla řidiče a vnějších zpětných
zrcátek3 jsou uložena v paměti klíče, když je
vůz zamknut dálkovým ovladačem s klíčem.
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
Posunutí sedadla dopředu/dozadu
a nastavení nahoru/dolů
Úhel sklonu opěradla
Elektricky ovládaná přední sedadla jsou vybavena ochranou proti přetížení, která zasáhne,
pokud je sedadlo něčím blokováno. Pokud
k tomu dojde, přepněte zapalování do polohy
I nebo 0 a chvíli vyčkejte před dalším nastavováním sedadla.
V jednom okamžiku lze provádět pouze pohyb
jedním směrem (dopředu/dozadu/nahoru/
dolů).
2
3
82
Uložení nastavení
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Tlačítko pro uložení nastavení
1. Nastavte sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
Paměť klíče pro bezklíčový režim, viz strana 55.
Pouze pokud je vůz vybaven elektricky ovládaným sedadlem a sklopnými elektricky ovládanými vnějšími zpětnými zrcátky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Sedadla
Když je vůz odemknut stejným dálkovým ovladačem s klíčem, jakým byl zamknut, a dveře
řidiče jsou otevřeny, sedadlo řidiče a také
vnější zpětná zrcátka automaticky zaujmou
polohu uloženou v paměti klíče.
POZNÁMKA
Sedadlo a vnější zpětná zrcátka se nepohnou, pokud jsou již nastavena v příslušné
poloze.
Je také možné použít Key memory stisknutím
tlačítka pro odemknutí na dálkovém ovladači
s klíčem, když jsou otevřené dveře řidiče.
Paměť klíče může být aktivována/deaktivována v systému menu MY CAR pod položkou
Nastavení Nastavení vozidla Paměť
klíče Poloha dveř. zrcátek a sedadla
řidiče v klíči. Popis systému menu, viz
strana 141.
Nouzové zastavení
Zadní sedadla
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek a pohyb sedadla se
zastaví.
Sklopení opěradla zadního sedadla
Sedadlo se opět uvede do pohybu, aby dosáhlo polohy uložené v paměti, stisknutím tlačítka
pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Dveře řidiče musejí být otevřené.
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ
Když se opěradlo sklápí dolů, nesmí být na
zadním sedadle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být navzájem spojené.
Jinak hrozí nebezpečí, že se čalounění
zadního sedadla poškodí.
03
Nebezpečí rozmačkání! Ujistěte se, že si
děti nehrají s ovládacími prvky. Při nastavování sedadla zkontrolujte, že před, za nebo
pod sedadlem se nenacházejí žádné
předměty. Zajistěte, aby nemohlo dojít
k zachycení cestujících na zadních sedadlech.
Vyhřívaná/větraná sedadla*
Vyhřívaná/větraná sedadla, viz strana 154.
POZNÁMKA
Key memory ve dvou dálkových ovladačích
s klíči a tři paměti sedadla jsou navzájem
zcela nezávislé.
Opěradlo se skládá ze dvou částí. Tyto části lze
složit dopředu, a to dohromady nebo zvlášť.
1. Zatáhněte za madlo(a). Nejdříve zvedněte
opěrky hlavy, pokud jsou v dolní poloze.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
83
03 Prostředí řidiče
Sedadla
2. Sklopte sedadlo dopředu. Pokud budete
sklápět dolů širokou část opěradla,
spusťte opěrku hlavy uprostřed zcela dolů.
Elektrické spouštění opěrek hlavy na
krajních sedadlech*
VAROVÁNÍ
03
Uchopte opěradla a zkontrolujte, zda se po
otevření důkladně zajistí. Zabráníte tím
poranění osob v případě nehody nebo prudkého brzdění.
Opěrka hlavy, prostřední sedadlo, zadní
1. Klíč dálkového ovladače musí být v poloze
I nebo II.
2. Pro zlepšení výhledu dozadu stiskněte tlačítko a spusťte vnější opěrky hlavy dolu.
VAROVÁNÍ
Nespouštějte opěrky hlavy vnějších sedadel, pokud na nich sedí cestující.
Opěrka hlavy může být nastavena vertikálně
podle výšky cestujícího. Horní hrana opěrky
hlavy musí být ve výši střední části temene
hlavy. V případě potřeby opěrku hlavy vysuňte.
Při zasouvání opěrky hlavy zpět dolu se musí
současně stlačit tlačítko umístěné vedle levé
podpěry opěrky.
84
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Ručně posunujte opěrku hlavy dozadu, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
VAROVÁNÍ
Po zvednutí musí být poloha opěrek hlav
zajištěna.
03 Prostředí řidiče
Sedadla - Executive
Komfortní sedadla, přední
Masáž
Nastavení bederní opěrky
Nastavení sedadla, dopředu – dozadu.
Tlačítko pro aktivaci masáže.
Intenzívní masáž
Ovládací panel pro masáž a bederní
opěrku.
Jemná masáž
Každé přední sedadlo je vybaveno funkcí
masáže v opěradle. Masáž zajišťují vzduchové
polštářky, které mohou masírovat intenzívně
nebo jemně. Pokud je zvoleno jedno z nastavení, masáž je prováděna podle následujícího
plánu: masáž 6 minut – přestávka 4 minuty –
masáž 6 minut atd.
Pokud je tlačítko v prostřední poloze nebo je
klíč dálkového ovládání v poloze 0, masáž se
neaktivuje.
G030227
G030131
G030132
03
Tlačítko pro nastavení bederní opěrky.
Bederní opěrka se nastavuje prostřednictvím
stejných vzduchových polštářků, které se používají pro masáž. Nastavení je možné provést
plynule z hlediska hloubky i výšky pomocí ovládacího tlačítka, viz obrázek nahoře.
Bederní opěrku je možné nastavit, pokud není
aktivní masáž.
Paměťová funkce vyvolá nastavení bederní
opěrky po ukončení masáže nebo po poklesu
tlaku vzduchu ve vzduchových polštářcích,
např. po delším parkování.
``
85
03 Prostředí řidiče
Sedadla - Executive
Nastavení sedadla, dopředu – dozadu
G030137
03
Na obrázku je znázorněno vozidlo s levostranným
řízením.
Sedadlo spolujezdce může být nastaveno
dopředu – dozadu. Sedadlo se posouvá
dopředu nebo dozadu, dokud držíte stisknutou
přední nebo zadní část tlačítka, viz obrázek
výše. Úhel sklonu opěradla se nemění.
86
03 Prostředí řidiče
Volant
Nastavení
VAROVÁNÍ
Houkačka
Volant nastavte a zajistěte před jízdou.
U posilovače řízení s proměnlivým účinkem* lze
účinek posilovače nastavit, viz strana 167.
03
G021138
Klávesnice*
Nastavení volantu.
Houkačka.
Páka – uvolnění volantu
Houkačku spustíte stisknutím středu volantu.
Možné polohy volantu
Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak
horizontálním směru:
1. Přitáhněte páku směrem k sobě, čímž odjistíte volant.
2. Volant nastavte do polohy, která Vám
vyhovuje.
3. Zatlačte páku zpět, čímž zajistíte volant
v nové poloze. Je-li obtížné pákou pohybovat, zatlačte při vracení páky zároveň na
volant.
Klávesnice na volantu.
Tempomat, viz strana 168
Adaptivní tempomat*, viz strana 172
Ovládání audia a telefonu, viz strana 222
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
87
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Spínače světel
Intenzita osvětlení přístrojů se nastavuje kolečkem.
Dálková/potkávací světla
Ovládání sklonu světlometů
Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout
nastavením sklonu světlometů. Snižte sklon
světlometů, pokud je vůz hodně naložen.
03
G021141
1. Nechte motor běžet nebo mějte dálkový
ovladač s klíčem v poloze I.
Přehled, spínače světel.
Ovládací kolečko1 pro nastavení osvětlení
displeje a přístrojů
Zadní světlo do mlhy
2. Otáčením kolečka nahoru/dolů zvednete/
snížíte nastavení světlometů.
Vozidla se světlomety Xenon* jsou vybavena
automatickým nastavováním sklonu světlometů a proto nejsou vybavena ovládacím
kolečkem.
Ovládací prvek světlometů a pákový přepínač.
Poloha pro světelnou houkačku
Poloha pro dálková světla
Přední světla do mlhy*
Spínače světel
Kolečko2 pro ovládání sklonu světlometů
Osvětlení přístrojů
Rozdílné osvětlení displeje a přístrojů se zapíná
v závislosti na poloze klíče, viz strana 79.
Osvětlení displeje se automaticky ztlumí za tmy
– citlivost se nastavuje kolečkem.
1
2
88
Pomocí kolečka se nastavuje jas pomocného osvětlení v madlech, úložné schránce ve dveřích, osvětlení analogových hodin*, osvětlení držáku nápojů v tunelové konzole a osvětlení podlahy vpředu.
Není k dispozici pro vozy vybavené světlomety Xenon*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Poloha
Popis
Automatická potkávací světla.
Dálková světla a světelná houkačka fungují v této
polozeAPotkávací světla jsou
vypnuta.
Obrysová světla
Tlumená světla. Dálková světla
a světelná houkačka fungují
v této poloze.
A
Platí pro některé trhy.
Dálková světla
Pokud je vůz vybaven aktivními xenonovými
světlomety (Active Bending Lights), sleduje
světlo světlometů pohyb volantu za účelem
maximálního osvětlení vozovky v zatáčkách
a na křižovatkách, čímž se zvyšuje bezpečnost.
Zapnutí dálkových světel je možné, pokud je
3 nebo
.
spínač světel v poloze
Dálková světla se zapínají/vypínají přitažením
páčkového přepínače do koncové polohy
k volantu a jeho uvolněním.
Funkce se aktivuje automaticky po nastartování motoru. V případě poruchy se na přístro, současně
jové desce rozsvítí kontrolka
se na informačním displeji zobrazí vysvětlující
zpráva a rozsvítí další symbol.
V poloze
jsou potkávací světla vždy aktivována automaticky, pokud běží motor nebo je
dálkový ovladač s klíčem v poloze II.
Po zapnutí dálkových světel se na přístrojové
.
desce rozsvítí kontrolka se symbolem
Aktivní xenonové světlomety - ABL*
Světelná houkačka
Jemně přitáhněte pákový přepínač k volantu
do polohy pro světelnou houkačku. Dálková
světla budou svítit, dokud pákový přepínač
neuvolníte.
Potkávací světla
Pokud je spínač světel v poloze
, zapnou
se potkávací světla po nastartování motoru
automaticky3. Pokud je to nutné, je možné
automatické zapnutí potkávacích světel
v odborném servisu deaktivovat. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
3
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo)
a aktivovanou (vpravo) funkcí.
Kontrolka
Displej
Popis
Porucha
světlom.
Doporucen
servis
Systém je
vypnutý.
Pokud
zůstane
zpráva
zobrazena,
navštivte
servis.
Doporučujeme, abyste
kontaktovali
autorizovaný servis
Volvo.
03
Platí pro některé trhy.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
89
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Funkce je aktivní pouze za soumraku nebo tmy
a jen když se vůz pohybuje.
03
Funkce4 může být deaktivována/aktivována
v systému menu MY CAR v položce My S80
Aktiv. natáč.světlomety nebo Nastavení
Nastavení vozidla Nastavení světel
Aktiv. natáč.světlomety. Popis systému
menu, viz strana 142.
Zadní obrysová světla se rozsvítí také
v případě, že se otevře víko zavazadlového
prostoru, aby upozornila osoby za vozidlem.
Zapnutí/vypnutí se provádí stlačením tlačítka.
Pokud jsou světla do mlhy zapnuta, kontrolka
v tlačítku svítí.
POZNÁMKA
Brzdové světlo
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění. Informace o výstražných brzdových
světlech a výstražné funkci ukazatelů směrů,
viz strana 128.
Seřízení projekce světlometů, viz strana 93.
Pravidla pro používání předních světel do
mlhy jsou v jednotlivých zemích různá.
Zadní světlo do mlhy
Přední světla do mlhy
G021144
G021145
G021146
Obrysová světla
Tlačítko pro přední světla do mlhy.
Ovládací prvek světlometů v poloze pro obrysová/
parkovací světla.
Otočte ovládací prvek světlometů do středové
polohy (současně se rozsvítí osvětlení registrační značky).
4
90
Aktivováno z výroby při dodání.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Přední světla do mlhy* je možné zapnout spolu
s dálkovými/potkávacími světly nebo
obrysovými/parkovacími světly.
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy.
Na vozidle je jedno zadní světlo do mlhy a může
být zapnuto pouze v kombinaci
s dálkovými/potkávacími světly nebo předními
světly do mlhy.
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Zapnut/vypnutí se provádí stisknutím tlačítka.
Při zapnutí zadního světla do mlhy se rozsvítí
na
kontrolka zadního světla do mlhy
přístrojové desce a kontrolka v tlačítku.
Zadní světlo do mlhy se vypne automaticky při
vypnutí motoru.
POZNÁMKA
Pravidla pro používání předních světel do
mlhy jsou v jednotlivých zemích různá.
kají, když používáte výstražnou funkci ukazatelů směru.
Výstražná funkce ukazatelů směru se aktivuje
automaticky, pokud zabrzdíte vůz tak prudce,
že se aktivují nouzová brzdová světla a rychlost
klesne pod 30 km/h. Výstražná světla zůstanou
zapnutá, i když vůz zastaví, a automaticky se
vypnou při opětovném rozjezdu vozidla nebo
pokud stisknete tlačítko. Další informace
o výstražných brzdových světlech a výstražné
funkci ukazatelů směrů, viz strana 128.
Krátké zablikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do první polohy a uvolněte jej. Ukazatele směru třikrát bliknou. Funkce může být
aktivována/deaktivována v systému menu
v položce MY CAR v menu Nastavení
Nastavení vozidla Nastavení
světel 3x bliknutí
směrovek. Popis systému menu, viz
strana 142.
03
Trvalé blikání
Výstražná funkce ukazatelů směru
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do vnější polohy.
Ukazatele směru
Pákový přepínač zůstane v této poloze a je
možné jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.
Kontrolky ukazatelů směru
G021148
Kontrolky ukazatelů směru, viz strana 72.
Tlačítko pro výstražnou funkci ukazatelů směru.
Ukazatele směru.
Stisknutím tlačítka aktivujte výstražnou funkci
ukazatelů směru. Obě kontrolky ukazatelů
směru ve sdruženém přístrojovém panelu bli-
``
91
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Osvětlení interiéru
Přední stropní osvětlení
Toaletní zrcátko
Přední lampičky na čtení se zapínají a vypínají
stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.
Osvětlení toaletního zrcátka, viz strana 214, se
zapíná a vypíná při otevření nebo zavření krytu.
Zadní stropní osvětlení
Spínač pro osvětlení prostoru pro cestující má
tři polohy pro osvětlení v prostoru pro cestující:
03
Automatické osvětlení
• Vypnuto – je stisknutá pravá strana, automatické osvětlení vypnuto.
• Nulová poloha – automatické osvětlení
G021149
zapnuto.
• Zapnuto – je stisknutá levá strana, osvětlení prostoru pro cestující zapnuto.
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Nulová poloha
G021150
Lampička na čtení, levá strana
Lampička na čtení, pravá strana
Osvětlení interiéru
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující může
být zapnuto a vypnuto manuálně během
30 minut od:
• vypnutí motoru a uvedeni dálkového ovladače s klíčem do polohy 0
• odemknutí vozidla, pokud nebyl nastartován motor.
Zadní stropní osvětlení.
Svítilny můžete rozsvítit nebo zhasnout stisknutím odpovídajícího tlačítka.
Osvětlení nástupního prostoru
Osvětlení nástupního prostoru (a osvětlení
prostoru pro cestující) se zapíná nebo vypíná
při otevření nebo zavření bočních dveří, viz
strana 88
Osvětlení schránky v palubní desce
Osvětlení schránky v palubní desce se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření víka.
92
Pokud je tlačítko v nulové poloze, osvětlení
prostoru pro cestující se zapíná a vypíná automaticky následovně.
Osvětlení prostoru pro cestující se zapne
a zůstane zapnuté po dobu 30 sekund, pokud:
• je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem nebo čepelí klíče, viz strany 47
nebo 50,
• vypnutí motoru a uvedeni dálkového ovladače s klíčem do polohy 0.
Osvětlení prostoru pro cestující se vypne:
• při startu motoru,
• při zamknutí vozidla.
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Pokud je osvětlení zapnuté ručně a vůz je
zamknutý, automaticky se vypne po dvou
minutách.
Doprovodné osvětlení při odchodu
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu.
1. Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací skříňky.
2. Přitáhněte levý pákový přepínač k volantu
do koncové polohy a uvolněte jej. Funkce
může být aktivována stejně jako světelná
houkačka, viz strana 88.
Doprovodné osvětlení při příchodu
Nastavení projekce světlometů
Doprovodné osvětlení při příchodu se zapíná
dálkovým ovladačem, viz strana 47, a používá
se k dálkovému zapnutí osvětlení vozu.
Když je funkce aktivována dálkovým ovladačem, svítí potkávací světla, parkovací světla,
osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách,
osvětlení registrační značky, stropní osvětlení
interiéru a osvětlení nástupního prostoru.
Doba, po kterou má osvětlení při příchodu svítit, může být nastavena v systému menu
MY CAR v položce Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení světel Trvání přibliž.
osvětlení. Popis systému menu, viz
strana 142.
03
G021151
Osvětlení prostoru pro cestující se rozsvítí
a zůstane svítit po dobu dvou minut, pokud
otevřete jedny z dveří.
Projekce světlometů, levostranný provoz.
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
Doba, po kterou má bezpečnostní osvětlení
svítit, může být nastavena v systému menu
MY CAR v položce Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení světel Doba návrat.
osvětl.. Popis systému menu, viz strana 142.
G021152
Když je funkce aktivní, svítí potkávací světla,
parkovací světla, osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky,
stropní osvětlení interiéru a osvětlení nástupního prostoru.
Projekce světlometů, pravostranný provoz.
Projekce světlometů musí být nastavena,
abyste se vyvarovali oslňování protijedoucích
motoristů, a může být nastavena pro pravo``
93
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
stranný nebo levostranný provoz. Správně
nastavené světlomety také lépe osvětlují krajnici.
Země, do které je vozidlo dodáváno, je rozhodující pro to, zda je normální poloha určena pro
jízdu vpravo nebo vlevo.
Světlomety Xenon*
Příklad 1
Pokud má být vozidlo, které bylo dodáno do
Švédska, provozováno ve Velké Británii, musí
být světlomety nastaveny do příslušné polohy,
viz předchozí obrázek.
03
Příklad 2
G019442
Vozidlo, které bylo dodáno do Velké Británie,
je konstruováno pro levostranný provoz a je
zde tedy provozováno se světlomety v normální poloze, viz předchozí obrázek.
Přepínač pro nastavení projekce reflektorů.
Normální poloha - projekce světlometu je
nastavena podle silničních pravidel státu,
do kterého je vozidlo dodáváno.
Přestavená poloha - určena pro opačnou
projekci světlometu.
VAROVÁNÍ
Při manipulaci se světlomety postupujte
s nejvyšší opatrností, protože xenonová
světla jsou napájena vysokonapěťovým
zdrojem.
94
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Aktivní xenonové světlomety*
Při přenastavování světlometů pro pravostranný nebo levostranný provoz, musí být
vozidlo v klidu a musí běžet motor.
1. Vstupte do systému menu MY CAR
v položce Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení světel.
2. Zvolte Dočasně pravostranný provoz
a Dočasně levostranný provoz.
Popis systému menu, viz strana 142
Halogenové světlomety
Projekce světlometů pro halogenové světlomety je nastavena zakrytím světlometů. Může
se stát, že projekce světlometů nebude zcela
v pořádku.
Zakrytí světlometů
1. Okopírujte si šablony A a B pro vozy s levostranným řízením nebo šablony C a D pro
vozy s pravostranným řízením v měřítku
1:2, viz strana 96. Například, použijte
kopírku vybavenou funkcí zvětšování:
•
•
•
•
A = levostranné řízení, pravé sklo
B = levostranné řízení, levé sklo
C = pravostranné řízení, pravé sklo
D = pravostranné řízení, levé sklo
2. Přeneste šablonu na samolepicí vodovzdorný materiál a vystřihněte ji.
3. Začněte od hrany skla světlometu, viz tečkovaná čára na straně 95. S pomocí
obrázku umístěte samolepicí šablony do
správné vzdálenosti od jednotlivých čar,
a níže uvedených rozměrů:
• A = levostranné řízení, pravá čočka přibližně 86 mm
• B = levostranné řízení, levá čočka přibližně 40 mm
• C = pravostranné řízení, pravá čočka 0 mm
• D = pravostranné řízení, levá čočka přibližně 96 mm
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Umístění šablon
G033954
03
Horní řada: zakrytí u vozů s levostranným řízením, šablony A a B. Dolní řada: zakrytí u vozů s pravostranným řízením, šablony C a D.
``
95
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Šablony pro halogenové světlomety
G021155
03
96
03 Prostředí řidiče
Stěrače a ostřikovače
Stěrače čelního okna1
Cyklovač stěračů
Dešťový senzor*
Ovládacím kolečkem nastavte počet
setření za časovou jednotku, když je
zvolen cyklovač.
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
na čelním okně. Citlivost dešťového senzoru
může být nastavena kolečkem.
Trvalé stírání
Stěrače pracují normální rychlostí.
Stěrače pracují vysokou rychlostí.
Když je dešťový senzor aktivní, kontrolka v tlačítku svítí a symbol dešťového senzoru
je zobrazen v pravém displeji ve sdruženém
přístrojovém panelu.
03
Zapnutí a nastavení citlivosti
DŮLEŽITÉ
Stěrače čelního okna a ostřikovače čelního okna.
Dešťový senzor, zapnutý/vypnutý
Před spuštěním stěračů v zimním období –
se ujistěte, že lišty stěračů nejsou přimrzlé,
a že je z čelního okna seškrábán sníh a led.
Kolečko citlivosti/frekvence
DŮLEŽITÉ
Vypnutí stěračů čelního okna
Přesunutím pákového přepínače do
polohy 0 vypněte stěrače čelního
okna.
Jedno setření
Pohněte pákovým přepínačem
nahoru a uvolněte jej.
1
Používejte velké množství kapaliny při
čistění čelního okna prostřednictvím stěračů. Čelní sklo musí být mokré, pokud jsou
stěrače zapnuté.
Stíratko stěračů, servisní poloha
Čištění čelního skla a stíratek stěračů a výměna
stíratek - viz viz strana 332 a 350.
Při aktivaci dešťového senzoru musí být klíč
v zapalování v poloze I nebo II a pákový přepínač stěračů čelního okna musí být v poloze 0
nebo v poloze pro jedno setření.
aktivujte dešťový
Stisknutím tlačítka
senzor. Stěrače provedou jedno setření.
Posunutím pákového přepínače nahoru provedou stěrače další setření.
Otočte kolečkem nahoru pro vyšší citlivost
a dolů pro nižší citlivost. (Další setření se provádí, když je kolečko otočeno nahoru.)
Deaktivace
Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka
nebo pohybem pákového přepínače
dolů na jiný program stírání.
Výměna stírátek stěračů viz strana 332, servisní poloha, stírátko stěračů viz strana 332 a doplnění kapaliny pro ostřikovače viz strana 333.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
97
03 Prostředí řidiče
Stěrače a ostřikovače
Dešťový senzor se automaticky vypne po vytažení dálkového ovladače ze zapalování nebo
pět minut po vypnutí motoru.
DŮLEŽITÉ
03
V automatické myčce by se stěrače čelního
okna mohly zapnout a mohly by být poškozeny. Dešťový senzor můžete vypnout
v průběhu jízdy nebo pokud je klíč dálkového ovladače I nebo II. Kontrolka na
přístrojové desce a na tlačítku zhasne.
Ostřikování světlometů a oken
Ostřikování čelního okna
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením pákového přepínače směrem k volantu.
98
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stěrače čelního okna provedou po uvolnění
pákového přepínače ještě několik setření
a ostříknou se čelní světlomety.
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
Trysky ostřikovačů jsou za chladného počasí
automaticky vyhřívány, aby se předešlo
zamrznutí kapaliny ostřikovačů.
Vysokotlaké ostřikování světlometů*
Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává velké množství kapaliny. Z důvodu šetření
kapalinou jsou světlomety ostřikovány automaticky při každém pátém ostříknutí čelního
okna.
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
Všeobecné informace
Čelní sklo odrážející teplo*
skla, kde není nanesena teplo odpuzující vrstva
(viz zvýrazněná oblast na obrázku nahoře).
Vrstvená skla
Toto sklo je zesílené, což poskytuje
lepší ochranu proti rozbití a zlepšenou zvukovou izolaci prostoru pro
cestující. Čelní sklo a skla bočních
oken* jsou vrstvená.
Elektrické ovládání oken
03
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva*
Přední boční okna jsou pokryta
vrstvou, která zlepšuje výhled za
různých povětrnostních podmínek. Údržba, viz
strana 351.
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte pro odstranění ledu z oken
kovové škrabky. Pro odstranění námrazy
zapněte vyhřívání vnějších zpětných zrcátek, viz strana 103.
Plochy, kde není nanesena vrstva proti infračervenému záření (IR).
Rozměry
A
47 mm
B
87 mm
Čelní sklo je opatřeno teplo odrážející vrstvou
(IR), která snižuje pronikání slunečního záření
do prostoru pro cestující.
Umístění elektronických zařízení, např. transpondéru, za sklo s teplo odpuzujícím povlakem může ovlivnit jejich funkci a výkon.
Pro zajištění optimální funkce elektronických
zařízení je nutné je umisťovat v části čelního
Ovládací panel ve dveřích řidiče.
Spínač pro elektrické dětské pojistky*
a odpojení elektrického ovládání zadních
oken, viz strana 62.
Ovládací prvky zadních oken
Ovládací prvky předních oken
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, že nikomu z cestujících na
zadních sedadlech nehrozí nebezpečí
zachycení sklem okna při zavírání oken spínači na dveřích řidiče.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
99
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že dětem ani ostatním cestujícím nehrozí nebezpečí zachycení sklem
okna při zavírání oken, zejména když se
používá dálkový ovladač s klíčem.
03
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti, nikdy nezapomeňte vypnout napájení elektricky ovládaných oken odstraněním dálkového ovladače s klíčem, pokud řidič opouští vůz.
Obsluha
Všechna elektricky ovládaná okna mohou být
ovládána spínači na ovládacím panelu ve
dveřích řidiče. Každý ovládací panel v ostatních dveřích může ovládat pouze příslušné
okno. Elektricky ovládaná okna mohou být
ovládána současně pouze jedním ovládacím
panelem.
Klíč dálkového ovládání musí být v poloze I
nebo II, aby bylo elektrické ovládání oken
funkční. Po zastavení vozidla mohou být okna
ovládána ještě několik minut po vyjmutí klíče
dálkového ovladače, avšak pouze do prvního
otevření dveří.
Zavírání oken se zastaví a okna se otevřou,
pokud jejich pohybu brání jakákoli překážka.
Ochranu proti přivření je možné překonat,
pokud bylo zavírání přerušeno, např. ledem,
trvalým podržením tlačítka nahoru, dokud se
okno nezavře. Ochrana proti přivření se po
chvíli opět aktivuje.
POZNÁMKA
Jedním ze způsobů, jak omezit poryvy
větru, když jsou zadní okna otevřená, je
pootevřít také přední okna.
Obsluha elektricky ovládaných oken.
100
Obsluha bez funkce „auto“
Obsluha bez funkce „auto“
Obsluha s funkcí „auto“
Pohybujte jemně jedním z ovladačů nahoru/
dolu. Okna se pohybují nahoru/dolu tak
dlouho, dokud držíte ovladač v příslušné
poloze.
Obsluha s funkcí „auto“
Posuňte jeden z ovládacích prvků nahoru/dolu
do koncové polohy a uvolněte jej. Okno se
automaticky otevře/zavře do své koncové
polohy.
Ovládání pomocí dálkového ovladače
s klíčem a pomocí centrálního zamykání
Dálkové ovládání elektricky ovládaných oken
zvenku pomocí klíče s dálkovým ovládáním
nebo zevnitř pomocí centrálního zamykání - viz
strany 47 a 57
Resetování
Pokud je akumulátor odpojen, funkce automatického otvírání musí být resetována, aby
mohla pracovat správně.
1. Mírně zvedněte přední část tlačítka, aby se
okno zavřelo do své koncové polohy,
a držte je stisknuté jednu sekundu.
2. Tlačítko krátce uvolněte.
3. Opětovně na jednu sekundu zvedněte
přední část tlačítka.
VAROVÁNÍ
Resetování musí být provedeno, aby byla
zajištěna funkčnost ochrany proti přivření.
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
Sluneční clony*
Zadní okno
Vnější zpětná zrcátka
Zadní dveře
03
Háček s příchytkou
Sluneční clony jsou zabudovány do panelů
zadních dveří.
1. Vytáhněte sluneční clonu a zahákněte ji do
háčku v horním rámu dveří.
2. Sluneční clonu zajistěte přesunutím
příchytky nahoru.
Okno je možné otvírat a zavírat i při vytažené
sluneční cloně.
Na odkládací poličce zadního okna je umístěna
sluneční clona.
Ovládací prvky vnějších zpětných zrcátek.
1. Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka v tlačítku svítí.
Vytáhněte sluneční clonu a pomocí dvou
háčků ji zahákněte do příchytky na stropu.
> Síla pružiny ve cloně přidržuje háčky na
místě.
Pokud se clona nepoužívá, vyklesněte ji, zavěste do madla a nechejte ji pomalu vyrolovat
nahoru.
Nastavení
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem
uprostřed.
3. Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka
nesmí nadále svítit.
VAROVÁNÍ
Na dveřích řidiče se používá širokoúhlé
zrcátko umožňující optimální výhled. Může
se zdát, že předměty jsou dále, než se skutečně nacházejí.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
101
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
03
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka*
Naklonění vnějšího zpětného zrcátka při
parkování1
Automatické sklopení zrcátek při
zamknutí
Při parkování/průjezdu úzkou oblastí mohou
být zrcátka sklopena:
Vnější zpětné zrcátko může být nakloněno
dolů, aby řidič viděl stranu ulice, např. při
parkování.
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem jsou vnější zpětná zrcátka
automaticky sklopena/vyklopena.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení venkovních zrcátek Sklopit
zrcátko. Popis systému menu, viz
strana 142.
1. Současně stiskněte tlačítka L a R (dálkový
ovladač musí být alespoň v poloze I).
2. Uvolněte je po přibližně 1 sekundě. Zrcátka
se automaticky zastaví po úplném přiklopení.
Současným stisknutím tlačítek L a R odklopte
zrcátka. Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném odklopení.
Uložení polohy*
Poloha zrcátek je uložena do Key memory,
když byl vůz zamknut dálkovým ovladačem
s klíčem. Při odemknutí vozu stejným dálkovým ovladačem s klíčem se zrcátka a sedadlo
řidiče nastaví do uložených poloh, jakmile
otevřete dveře řidiče.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení vozidla Paměť
klíče Poloha dveř. zrcátek a sedadla
řidiče v klíči. Popis systému menu, viz
strana 142.
Zařaďte zpátečku a stiskněte tlačítko L
nebo R.
Při vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko
automaticky vrátí do své původní polohy po
cca 10 sekundách, případně dříve stisknutím
tlačítka L nebo R
Automatické naklonění vnějšího
zpětného zrcátka při parkování1
Jakmile se zařadí zpátečka, vnější zpětné
zrcátko se automaticky nakloní dolů, aby řidič
viděl stranu ulice, např. při parkování. Při
vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko za
chvíli automaticky vrátí do své původní polohy.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení venkovních zrcátek Naklonit
levé zrcátko nebo Naklonit pravé zrcátko.
Popis systému menu, viz strana 142.
Resetování do neutrální polohy
Zrcátka, která byla vytlačena z původní polohy
v důsledku vnějších vlivů, musejí být elektricky
resetována do neutrální polohy, aby elektrické
sklápění fungovalo správně:
1. Tlačítky L a R sklopte zrcátka.
2. Opětovně je vyklopte tlačítky L a R.
3. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
Zrcátka jsou nyní opět nastavena v neutrální
poloze.
Doprovodné osvětlení při odchodu
a příchodu
Světla na vnějších zpětných zrcátkách svítí,
pokud je aktivováno doprovodné osvětlení při
1
102
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s pamětí, viz strana 82.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
příchodu nebo bezpečnostní osvětlení, viz
strana 93.
Vyhřívání zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek
pod +9 °C. Automatické odmražování můžete
nastavit v systému menu v položce MY CAR
v menu Nastavení Nastavení klimatu
Autom. vyhřívání zadního skla. Vyberte Zap
nebo Vyp. Popis systému menu, viz
strana 142.
Vnitřní zpětné zrcátko
2. Návrat do normální polohy se provádí
pohybem ovládacího prvku k čelnímu
oknu.
Automatická změna odrazivosti*
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno zpětným zrcátkem. Ovládací prvek
není k dispozici u zrcátek s automatickou změnou odrazivosti.
03
Kompas* může být specifikován pouze pro
vnitřní zpětná zrcátka s automatickou změnou
odrazivosti, viz strana 104.
Vyhřívání využijete k rychlému odstranění
námrazy a zamlžení ze zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek.
Jedním stisknutím tlačítka se spustí vyhřívání.
Kontrolka v tlačítku signalizuje, že je funkce
aktivní. Abyste zbytečně nezatěžovali baterii,
vypněte vyhřívání, jakmile zmizí led/zamlžení.
Po jisté době se však vyhřívání vypne automaticky. Potom se vyhřívání automaticky zapíná
a vypíná po celou dobu, kdy je venkovní teplota
pod +7 °C.
Zadní okno se automaticky odmrazí/odmlží,
pokud se vozidlo startuje při venkovní teplotě
Nastavení odrazivosti
Manuální změna odrazivosti
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve zpětném zrcátku a oslnit řidiče. Změňte odrazivost
ovládacím prvkem, když Vás oslňují světla
vozidel jedoucích za Vámi:
1. Změňte odrazivost pohybem ovládacího
prvku směrem do prostoru pro cestující.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
103
03 Prostředí řidiče
Kompas*
Provoz
kompasu, zobrazí se na displeji zrcátka písmeno C.
Nastavení zóny
1. Zastavte vůz na velkém otevřeném prostranství, na němž se nenacházejí ocelové
konstrukce a vedení velmi vysokého
napětí.
03
2. Rozjeďte se.
Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem.
V pravém horním rohu zrcátka je integrován
displej, který ukazuje, na kterou světovou
stranu směřuje přední část vozu. Anglické
zkratky označují osm různých směrů: S (sever),
SV (severovýchod), V (východ), JV (jihovýchod), J (jih), JZ (jihozápad), Z (západ) a SZ
(severozápad).
Kompas se aktivuje automaticky při nastartování vozidla nebo přepnutí klíčku do polohy II,
viz strana 79. Kompas může být deaktivován/
aktivován následovně - stiskněte, např.
pomocí kancelářské sponky, tlačítko na zadní
straně zrcátka.
Kalibrace
Aby kompas fungoval správně, bude možná
nutné jej kalibrovat. Pokud je nutná kalibrace
104
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3. Stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně
zpětného zrcátka (použijte kancelářskou
sponku nebo podobný předmět), dokud se
znovu neobjeví písmeno C (přibližně
6 sekund).
4. Rozjeďte se běžným způsobem. Po
dokončení kalibrace písmeno C z displeje
zmizí.
Alternativní postup kalibrace: Jeďte
pomalu dokola rychlostí maximálně
8 km/h, dokud písmeno C nezmizí z displeje, tím je kalibrace dokončena.
G030295
POZNÁMKA
Pro optimální kalibraci – vypněte veškeré
elektrické příslušenství (klimatizace, stěrače
atd.) a ujistěte se, že jsou zavřené všechny
dveře.
Magnetické zóny.
Země je rozdělena do 15 magnetických zón.
Pro správnou funkci kompasu, musí být nastavena správná magnetická zóna.
1. Klíč dálkového ovládání musí být v poloze
II, viz strana 79.
2. Stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně
zpětného zrcátka (použijte kancelářskou
sponku nebo podobný předmět) po dobu
nejméně 3 sekund. Zobrazí se číslo
aktuální oblasti.
3. Stiskněte několikrát tlačítko, dokud se
nezobrazí číslo pro požadovanou geografickou oblast (1–15).
4. Po několika sekundách se displej vrátí do
zobrazení směru podle kompasu.
03 Prostředí řidiče
Elektricky ovládané střešní okno*
Všeobecné informace
Otevření
Ovládací prvky střešního okna se nacházejí ve
stropním panelu. Střešního okno je možné
otevřít dvěma způsoby, zvednout zadní okraj
nebo jej vodorovně posunout. Pro otevření
střešního okna je nutné, aby byl klíček zapalování v poloze I nebo II.
Pro plné otevření střešního okna zatlačte ovládač dozadu do polohy automatického otevření
a uvolněte jej.
Vodorovné posunutí
Zavírání
Pro manuální otevření zatlačte ovládač dozadu
k bodu odporu. Střešní okno se otevírá, dokud
je tlačítko stisknuté.
VAROVÁNÍ
G021343
Při zavírání okna hrozí nebezpečí přivření.
Ochrana proti přivření střešním oknem je
aktivní pouze během automatického zavírání, nikoli během manuálního.
Otevření, automatické
03
G028899
Pro manuální zavření zatlačte ovládač dopředu
k bodu odporu. Střešní okno se zavírá, dokud
je tlačítko stisknuté.
Vodorovné posunutí, dozadu/dopředu.
Otevření ve svislém směru
Otevření ve svislém směru, nadzvednutí zadního
okraje.
Otevření zatlačením zadního konce ovládacího prvku nahoru.
Zavření zatažením zadního konce ovládacího prvku dolů.
Pro automatické zavření stiskněte ovladač do
polohy automatického zavření a uvolněte jej.
Napájení střešního okna se přeruší po vyjmutí
klíče dálkového ovládání ze spínací skříňky.
Otevření, manuální
Zavření, manuální
Zavření, automatické
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
Pokud řidič opouští vůz, nezapomeňte
vypnout napájení elektrického ovládání
střešního okna vytažením klíče ze spínací
skříňky.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
105
03 Prostředí řidiče
Elektricky ovládané střešní okno*
otvírá střešní okno. Chcete-li clonu zavřít,
uchopte ji za rukojeť a posuňte dopředu.
Zavření pomocí dálkového ovladače
s klíčem nebo tlačítka centrálního
zamykání
Ochrana proti přivření
Funkce ochrany proti přivření se aktivuje,
pokud je střešní okno zablokováno v průběhu
automatického zavírání. Pokud dojde k zablokování, pohyb střešního okna se zastaví
a automaticky se otevře do předchozí otevřené
polohy.
03
G021345
Spojler
Jedním dlouhým stisknutím tlačítka zamykání
zavřete všechna okna včetně střešního, viz
stránky 47 a 57. Dveře a víko zavazadlového
prostoru jsou zamknuté. Opětovným stisknutím tlačítka zavírání přerušíte.
VAROVÁNÍ
Pokud zavíráte střešní okno dálkovým ovladačem s klíčem, ujistěte se, že nebude
nikdo přivřen.
Sluneční clona
Součástí střešního okna je manuálně ovládaná
posuvná sluneční clona na vnitřní straně okna.
Sluneční clona se automaticky zasune, když se
106
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Střešní okno je opatřeno spojlerem, který se při
otevření střešního okna vyklopí nahoru.
03 Prostředí řidiče
Alcoguard*
Všeobecné informace o systému
alcolock
1. Nátrubek pro dechovou zkoušku.
Systém Alcolock má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu. Před nastartováním motoru se řidič
musí podrobit dechové zkoušce, při které se
zjistí, zda není pod vlivem alkoholu. Zařízení
Alcolock je kalibrováno v souladu s limitem
platným v každé zemi pro povolené množství
alkoholu.
3. Tlačítko pro přenos.
VAROVÁNÍ
Alcolock představuje pouhou pomůcku
a nezbavuje řidiče odpovědnosti. Je to vždy
řidič, kdo je odpovědný za to, aby byl
střízlivý a jezdil s vozem bezpečně.
Funkce
2. Spínač.
4. Kontrolka stavu akumulátoru.
POZNÁMKA
Alcolock uložte vždy do držáku. Akumulátor
ve voze bude zcela nabitý a Alcolock se
aktivuje, jakmile vůz otevřete.
5. Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
6. Kontrolka označuje připravenost
k dechové zkoušce.
Před nastartováním motoru
Alcolock se aktivuje automaticky, jakmile vůz
otevřete.
Činnost
1. Pokud kontrolka (6) svítí zeleně, Alcolock je
připraven k použití.
Baterie
2. Vytáhněte Alcolock z držáku. Je-li Alcolock
mimo vozidlo a vozidlo je odemknuté, musí
se Alcolock nejdříve aktivovat pomocí spínače (2).
Kontrolka Alcolock (4) indikuje stav akumulátoru:
Kontrolka (4)
Stav baterie
Zelená, bliká
Nabíjí se
Zelená
Plně nabitá
Žlutá
Částečně vybitá
Červená
Vybito - vložte nabíječku do držáku
nebo připojte napájecí kabel ze
schránky v palubní
desce.
03
3. Vytáhněte nátrubek (1), zhluboka se nadechněte a rovnoměrně vydechujte po dobu
cca. 5 sekund, dokud neuslyšíte "cvaknutí". Výsledkem bude jedna z možností
uvedených v tabulce Výsledek dechové
zkoušky.
4. Pokud se tato zpráva neobjeví, mohlo se
stát, že přenos do vozu nebyl úspěšný.
V tomto případě stiskněte tlačítko (3)
a přenos spusťte ručně.
5. Sklopte trysku a vložte Alcolock zpátky do
držáku.
6. Po dechové zkoušce nastartujte do
5 minut motor - jinak budete muset
zkoušku opakovat.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
107
03 Prostředí řidiče
Alcoguard*
Výsledek dechové zkoušky
03
Kontrolka (5)
+ text na displeji
Upřesnění
Zelená kontrolka
+ Alcoguard Vyhovující test
Motor lze nastartovat - nebyl naměřen
žádný alkohol.
Žlutá kontrolka
+ Alcoguard Vyhovující test
Červená kontrolka
+ Nevyhovuj. test
Čekejte 1 minutu
A
Motor lze nastartovat - naměřený
obsah alkoholu je
vyšší než
0,1 promile, ale nižší
než platná mezní
hodnota A.
Motor nelze nastartovat - naměřený
obsah alkoholu je
vyšší než platná
mezní hodnotaA.
Limitní hodnoty se pro jednotlivé země liší. Viz také kapitola
"Všeobecné informace o systému alcolock" na straně 107
POZNÁMKA
Po dokončení jízdy lze motor nastartovat do
30 minut, aniž by se znovu musela provádět
zkouška dechu.
Nezapomeňte
Před dechovou zkouškou
Aby zařízení fungovalo správně a výsledky byly
co nejpřesnější:
• Cca. 5 minut před dechovou zkouškou nejezte a nepijte.
• Neostřikujte zbytečně čelní sklo - alkohol
v kapalině do ostřikovačů může způsobit,
že se naměří nesprávná hodnota.
Výměna řidiče
Aby se v případě výměny řidiče provedla nová
dechová zkouška, stiskněte přibližně na
3 sekundy současně spínač (2) a tlačítko Send
(3). Nyní vůz přejde do režimu, kdy je startování
zablokováno, a před nastartováním motoru
musí být úspěšně provedena nová dechová
zkouška.
Kalibrace a servis
Alcolock se musí kontrolovat a kalibrovat
v servisu 1každých 12 měsíců.
30 dní před termínem provedení kalibrace se
na displeji zobrazí Alcoguard Doporuč.
kalibr.. Pokud kalibrace nebude provedena do
těchto 30 dní, běžné startování motoru se
zablokuje - v tomto případě bude možné vůz
startovat pouze pomocí funkce Bypass, viz
strana 109 kapitola Nouzová situace.
Tuto zprávu lze vymazat stisknutím tlačítka
Send (3). Jinak zpráva zhasne automaticky po
cca. 2 minutách, ale bude se objevovat po každém nastartování motoru - trvale bude možno
tuto zprávu vymazat až při opětovné kalibrací
v servisu1.
Chladné nebo horké počasí
Čím je chladněji, tím déle trvá, než bude
zařízení Alcolock připraveno k použití.
Teplota (ºC)
Maximální doba
ohřevu (sekundy)
+10 — +85
10
–5 — +10
60
–40 — –5
180
Při teplotách pod –20 ºC nebo nad +60 ºC odebírá Alcolock více proudu. Na displeji se objeví
Alcoguard vložte napájecí kabel. V tomto
případě připojte napájecí kabel od schránky
v palubní desce a počkejte, než kontrolka (6)
začne svítit zeleně.
V extrémně chladném počasí můžete dobu
ohřevu zkrátit tím, že Alcolock vezmete dovnitř.
1
108
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Alcoguard*
Nouzová situace
V případě nouzové situace a v případě, kdy
Alcolock nefunguje nebo je demontován, lze
Alcolock pomocí funkce Bypass obejít a umožnit tak řízení vozidla.
POZNÁMKA
Veškeré aktivace obtoku jsou zaznamenány
do protokolu a uloženy do paměti, viz
strana 10 v kapitole Zaznamenávání údajů.
Po aktivování funkce Bypass se na displeji
zobrazí Alcoguard Vypojení povol. - tato
indikace bude svítit po celou dobu jízdy. Lze ji
vymazat pouze v servisu1.
Funkci Bypass můžete otestovat, aniž by se do
protokolu zapsala chybová zpráva. V tomto
případě proveďte všechny uvedené kroky, ale
nestartujte vůz. Chybová zpráva se vymaže,
jakmile vozidlo uzamknete.
Je-li zařízení Alcolock nainstalováno, lze jako
možnost "obtoku" zvolit funkci Bypass nebo
Emergency. Toto nastavení lze následně změnit v servisu1.
Aktivace funkce Bypass
dobu cca. 5 sekund - na displeji se nejdříve
objeví Vypojení aktiv. Čekejte 1 minutu
a potom Alcoguard Vypojení povol..
Nyní lze motor nastartovat.
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard Lze
zkusit znovu
Motor byl vypnutý
méně než 30 minut motor lze nastartovat, aniž by se
musela provádět
nová dechová
zkouška.
Tuto funkci lze aktivovat několikrát. Chybovou
zprávu, která je zobrazena během jízdy, lze
vymazat pouze v servisu1.
Aktivace funkce Emergency
• Současně stiskněte a podržte tlačítko
READ na levém pákovém přepínači a tlačítko výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na displeji se objeví
Alcoguard Vypojení povol. a motor lze
nastartovat.
Alcoguard Doporučen servis
Kontaktujte servis1.
Alcoguard Není
signál
Přenos není funkční
- odešlete data
ručně pomocí tlačítka (3) nebo proveďte dechovou
zkoušku znovu.
Alcoguard
Neplatný test
Zkouška nebyla
úspěšná - proveďte
dechovou zkoušku
znovu.
Alcoguard Delší
výdech
Výdech byl příliš
krátký - vydechujte
delší dobu.
Tuto funkci lze použít jednou. Poté se v servisu
musí provést resetace1.
Kontrolky a zprávy na displeji
Kromě již uvedených zpráv se na displeji sdruženého přístrojového panelu může zobrazit
rovněž:
03
• Současně stiskněte a podržte tlačítko
READ na levém pákovém přepínači a tlačítko výstražné funkce ukazatelů směrů po
1
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
109
03 Prostředí řidiče
Alcoguard*
03
110
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard Jemnější výdech
Výdech byl příliš
intenzivní - vydechujte méně intenzivně.
Alcoguard Silnější
výdech
Výdech byl příliš
slabý - vydechujte
intenzivněji.
Alcoguard čekat
Předehřev
Ohřev nebyl dokončen - počkejte, než
se zobrazí Alcoguard Výdech
5 sekund.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Startování motoru
Zážehové a vznětové motory
motoru provedena dechová zkouška
s vyhovujícími výsledky, viz strana 107.
2. Držte spojkový pedál plně sešlápnutý1. (U
vozidel s automatickou převodovkou sešlápněte brzdový pedál.)
3. Stiskněte a následně uvolněte tlačítko
START/STOP ENGINE.
POZNÁMKA
U vozů s dieselmotory může chvíli trvat, než
lze motor nastartovat - mezitím se na displeji objeví Motor Předehřev.
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým
ovladačem s klíčem a tlačítko START/STOP
ENGINE.
DŮLEŽITÉ
Nezasunujte do skříňky dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač
držte za konec s odnímatelnou čepelí klíče,
viz strana 49.
1
03
Keyless drive
Při startování zážehových a vznětových motorů
proveďte kroky 2–3. Více informací o funkcí
Keyless drive, viz strana 54.
POZNÁMKA
Motor spouštěče pracuje tak dlouho, dokud
motor nenastartuje nebo dokud se neaktivuje
ochrana proti přehřátí.
Jestliže motor nenastartuje, zkuste to znovu stiskněte a držte tlačítko START/STOP
ENGINE, dokud motor nenaskočí.
VAROVÁNÍ
1. Vložte dálkový ovladač do spínací skříňky
a zatlačte jej do koncové polohy. Upozorňujeme, že pokud do výbavy vozu patří
alcolock, musí být před nastartováním
POZNÁMKA
Během studeného startu mohou být volnoběžné otáčky u některých typů motorů znatelně vyšší než obvykle. Důvodem je co nejrychlejší dosažení provozní teploty systému
řízení emisí, což minimalizuje emise výfukových plynů a chrání životní prostředí.
Než opustíte vozidlo, musíte vždy vytáhnout
klíč dálkového ovladače ze spínací skříňky to platí především v případě, kdy ve voze
zůstávají děti. Informace o vytáhnutí klíče ze
spínací skříňky, viz strana 79.
Aby vozidlo mohlo nastartovat, musí být
v prostoru pro cestující nebo v zavazadlovém prostoru jeden z dálkových ovladačů
s funkcí Keyless drive*.
VAROVÁNÍ
Nikdy neodstraňujte z auta během jízdy
nebo během tažení dálkový ovladač s funkcí
Keyless drive*.
Vypněte motor
Pokud chcete vypnout motor:
Za jízdy k nastartování motoru stačí stisknout tlačítko START/STOP ENGINE.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
111
03 Prostředí řidiče
Startování motoru
• Stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE motor se zastaví.
• Pokud je vozidlo vybaveno automatickou
03
převodovkou a přitom páka voliče není
v poloze P nebo je vozidlo v pohybu - stisknete tlačítko START/STOP ENGINE dvakrát a držte, dokud se motor nezastaví.
Zámek řízení
Při odemykání nebo zamykání zámku řízení lze
zaslechnout mechanický zvuk.
• Zámek řízení se odemkne při stisknutí tlačítka START/STOP ENGINE.
• Zámek řízení se zamkne, jestliže je motor
vypnutý a dveře řidiče jsou otevřené.
Polohy klíče
Informace o polohách klíče dálkového ovladače naleznete, viz strana 79
112
03 Prostředí řidiče
Startování motoru – Flexifuel
Obecné informace o startování
s Flexifuel
Ohřívač bloku motoru*
VAROVÁNÍ
Elektrické vyhřívání bloku motoru je napájeno vysokým napětím. Zjišťování závad
a opravy elektrického vyhřívání bloku
motoru a jeho elektrických součástí musí
provádět odborná dílna - doporučujeme
využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
Motor se startuje stejně jako u vozidel s benzínovými motory.
V případě problémů se startováním
Pokud motor nenastartuje na první pokus,
postupujte následovně:
POZNÁMKA
• Proveďte další pokusy nastartovat pomocí
Důležité informace k manipulaci s rezervním
palivem:
tlačítka START/STOP ENGINE.
Pokud se motor stále nedaří nastartovat
•
Venkovní teplota je nižší než +5°C:
Elektrický konektor ohřívače bloku motoru.
1. Zapojte na 1 hodinu vyhřívání bloku
motoru.
Pokud je předpoklad, že venkovní teplota
poklesne pod –10°C a v nádrži vozidla je bioetanol E85, měl by být zapnutý ohřívač bloku
motoru po dobu přibližně 2 hodin za účelem
usnadnění startování motoru.
2. Proveďte další pokusy nastartovat pomocí
tlačítka START/STOP ENGINE.
DŮLEŽITÉ
Pokud motor nenastartuje ani po opakovaných pokusech, doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
03
Čím nižší je teplota, tím déle by měl být ohřívač
bloku motoru zapnutý. Při -20°C by mělo být
vyhřívání bloku zapnuto přibližně 3 hodiny.
Pokud je palivová nádrž prázdná, motor
zhasne a je extrémně chladno, může se
stát, že pomocí bioetanolu E85 z kanystru bude problém motor nastartovat.
Aby k tomu nedošlo, musí se do kanystru na rezervní palivo načerpat 95oktanový benzín.
Více informací o palivu bioetanol E85 pro Flexifuel, viz strana 285 a 370.
Vozidla určená pro provoz na E85 jsou vybavena elektrickým ohřívačem bloku motoru*.
Startování a jízda s předehřátým motorem mají
za následek nižší emise a spotřebu paliva.
Z tohoto důvodu byste měli používat ohřívač
bloku motoru během zimních měsíců.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
113
03 Prostředí řidiče
Startování motoru – Flexifuel
Přizpůsobení se palivu
Motory Flexifuel mohou jezdit na 95oktanový
bezolovnatý benzin i na bioethanol E85. Obě
paliva se plní do společné palivové nádrže,
takže jsou možné jakékoli variace poměru smíchání těchto dvou paliv.
03
Pokud je palivová nádrž naplněna benzínem
poté, co vozidlo bylo provozováno na bioetanol
E85 (nebo naopak), motor může určitou dobu
běžet poněkud nerovnoměrně. Z tohoto
důvodu je důležité nechat motor přizpůsobit se
(adaptovat) na novou směs paliva.
Přizpůsobení se děje automaticky po krátkou
dobu během jízdy rovnoměrnou rychlostí.
DŮLEŽITÉ
Po změně palivové směsi v nádrži se musí
jet rovnoměrnou rychlostí cca. 15 minut.
Během této doby dojde k přizpůsobení
systému.
Pokud došlo k vybití nebo odpojení akumulátoru, potom je nutná poněkud delší doba jízdy
pro adaptaci, protože paměť elektroniky byla
vynulována.
114
03 Prostředí řidiče
Startování motoru – externí akumulátor
Asistent při rozjezdu
4. Připojte jednu svorku červeného kabelu na
kladný pól pomocného akumulátoru (1).
DŮLEŽITÉ
Startovací kabel připojujte opatrně, abyste
zabránili zkratům s jinými komponenty
v motorovém prostoru.
5. Otevřete svorky na předním krytu akumulátoru ve svém voze a kryt sejměte, viz
strana 335.
6. Připojte druhou svorku červeného kabelu
na kladný pól vozu (2).
Pokud je akumulátor vybitý, lze motor vozu
nastartovat proudem z jiného akumulátoru.
Aby se předešlo zkratu nebo jinému poškození,
jsou při startování vozu s asistentem při rozjezdu doporučeny následující kroky:
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování a přepněte jej do polohy
0, viz strana 79.
2. Pomocný akumulátor musí mít napětí 12 V.
3. Je-li pomocný akumulátor nainstalován
v jiném voze, vypněte motor vozidla
s pomocným akumulátorem a zkontrolujte,
zda se tyto dva vozy navzájem nedotýkají.
7. Připojte jednu svorku černého kabelu na
záporný pól pomocného akumulátoru (3).
8. Druhou svorku černého propojovacího
kabelu připojte k zemnícímu bodu,
např.pravé uchycení motoru nahoře, hlava
vnějšího šroubu (4).
9. Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek,
aby při startování nedocházelo k jiskření.
10. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem. Nechte jej běžet několik minut
v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách
cca. 1500 ot./min.
11. Nastartujte motor ve voze s vybitou baterií.
DŮLEŽITÉ
V průběhu startování se nedotýkejte svorek.
Hrozí nebezpečí jiskření.
12. Odpojte propojovací kabely v opačném
pořadí - nejdříve černý a potom červený.
> Ujistěte se, že se žádná ze svorek černého kabelu nedostane do kontaktu
s kladným pólem akumulátoru nebo
svorkou červeného kabelu!
03
VAROVÁNÍ
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší pokožky,
oděvu nebo zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do
očí, okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc.
Další informace o akumulátoru ve voze - viz
strana 334.
115
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Manuální převodovka
ného chodu. Prohlédněte si schéma řazení na
řadicí páce.
Automatická převodovka, Geartronic*
• Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
• Když neřadíte, nenechávejte nohu na
pedálu spojky.
03
Blokování zpátečky
Blokování zpátečky brání nechtěnému
zařazení zpátečky během normální jízdy
dopředu.
• Startujte v poloze neutrálu N. Zpětný chod
Schéma řazení u pětistupňové převodovky.
R zařaďte, až vozidlo stojí.
POZNÁMKA
Řazení 6stupňové převodovky - provedení
nahoře (viz předchozí vyobrazení) - nejdříve
zatlačte řadicí páku dolů do polohy N
a zařaďte tak zpětný chod.
D: polohy automatického řazení. M (+/–): polohy
manuálního řazení.
Informační displej informuje o poloze voliče
převodových stupňů následovně: P, R, N, D,
S, 1, 2, 3, 4 5 nebo 6, viz strana 71.
Polohy páky voliče
Parkovací poloha (P)
Pokud vůz startujete nebo parkujete, zvolte P.
Pokud chcete páku voliče přesunout z polohy
P, musíte sešlápnout pedál brzdy.
Schéma řazení u šestistupňové převodovky.
Šestistupňová převodovka je k dispozici ve
dvou provedeních, které se liší polohou zpět-
116
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka. Stisknutím tlačítka
aktivujte elektrickou parkovací brzdu, viz
strana 130.
03 Prostředí řidiče
Převodovky
DŮLEŽITÉ
Při volbě polohy P musí vůz stát.
• Pro zařazení vyššího převodového stupně
posuňte páku dopředu směrem ke znaménku + (plus). Páku uvolněte - vrátí se do
klidové polohy + a –.
Zpátečka (R)
nebo
Při volbě polohy R musí vůz stát.
• Pro zařazení nižšího převodového stupně
Neutrální poloha (N)
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Zabrzďte parkovací
brzdu, když vůz stojí s pákou voliče v poloze
N.
Jízda (D)
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí vyšší a nižší převodové stupně
v závislosti na úrovni akcelerace a rychlosti. Při
přesunutí páky voliče do polohy D z polohy R
musí vůz stát.
Geartronic – polohy páky voliče při
manuálním řazení (+/-)
Řidič může také řadit převodové stupně
manuálně prostřednictvím automatické převodovky Geartronic. Motor vozu brzdí, když je
pedál plynu uvolněn.
Manuální řazení je umožněno přesunutím páky
z polohy D do boční koncové polohy +/–. Informace na displeji se změní z D na jednu z číslic
1 – 6, a to v závislosti na právě zařazeném
převodovém stupni, viz strana 71.
1
posuňte páku dozadu směrem ke znaménku – (minus) a uvolněte ji.
Režim manuálního řazení (+/–) můžete zvolit
kdykoliv během jízdy.
Převodovka Geartronic automaticky zařadí
nižší rychlostní stupeň, pokud řidič nechá klesnout rychlost na vhodnou hodnotu pro zařazení
příslušného rychlostního stupně, aby se předešlo škubání a zhasnutí motoru.
Pro návrat do automatického jízdního režimu:
• Přesuňte páku do koncové polohy D.
POZNÁMKA
Pokud má převodovka sportovní program,
je možné řadit manuálně pouze v poloze
(+/–) posunutím páky dopředu nebo
dozadu. Indikace na informačním displeji se
změní z S na zobrazení zařazených převodových stupňů 1-6.
Geartronic – sportovní režim (S)1
Sportovní program poskytuje sportovnější
charakteristiky a připouští vyšší otáčky motoru
pro převodové stupně. Současně reaguje
mnohem rychleji na sešlápnutí pedálu plynu.
Během aktivní jízdy je upřednostňováno používání nižších převodových stupňů, což vede
ke zpožděnému řazení nahoru.
03
Sportovní režim se zařadí přesunutím páky
z polohy D do koncové polohy +/–. Indikátor na
informačním displeji se změní z D na S.
Sportovní režim můžete zvolit kdykoliv během
jízdy.
Geartronic – zimní režim
Na kluzkých vozovkách může být rozjezd
snadnější, když je manuálně zařazen 3.převodový stupeň.
1. Sešlápněte brzdový pedál a přesuňte páku
voliče z polohy D do koncové polohy +/– –
na displeji ve sdruženém přístroji se změní
indikátor zařazeného převodového stupně
z D na číslici 1.
2. Řaďte až na 3. převodový stupeň dvojím
zatlačením páky směrem k + (plus) - na
displeji se změní indikátor zařazeného
převodového stupně z 1 na 3.
3. Uvolněte pedál brzdy a opatrně přidávejte
plyn.
Pouze modely D5 a T6.
``
117
03 Prostředí řidiče
Převodovky
„Zimní režim“ převodovky znamená, že vůz
jede s nižšími otáčkami motoru a omezeným
výkonem motoru na poháněná kola.
stupeň při dosažení maximálních otáček, aby
se předešlo poškození motoru.
Držte sešlápnutý pedál brzdy, když přesouváte
páku voliče do jiné polohy.
Mechanické blokování řazení
Elektrické blokování převodovky –
Blokování řazení Parkovací poloha (P)
Kick-down
03
Pokud zcela sešlápnete pedál plynu (za polohu
normálně považovanou za plnou akceleraci),
převodovka okamžitě zařadí nižší rychlostní
stupeň. Takzvaně podřadí.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy P do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být
v poloze II, viz strana 79.
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kickdown, převodovka automaticky zařadí vyšší
rychlostní stupeň.
Blokování řazení - Neutrál (N)
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo stálo
déle než 3 sekundy (bez ohledu na to, zda běží
motor), páka voliče se zablokuje.
G021351
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.
Bezpečnostní funkce
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací program převodovky je vybaven ochranným blokováním řazení dolů, které blokuje funkci kickdown.
Převodovka Geartronic neumožní řazení
nižšího rychlostního stupně/kick-down, pokud
by mělo dojít ke zvýšení otáček motoru, které
by způsobilo jeho poškození. Nic se nestane,
pokud se řidič stále pokouší takto zařadit nižší
převodový stupeň při vysokých otáčkách
motoru – zůstane zařazen původní převodový
stupeň.
Při aktivaci funkce podřazení může vůz přeřadit
i o několik rychlostních stupňů v závislosti na
otáčkách motoru. Vůz zařadí vyšší rychlostní
118
Páka voliče převodových stupňů může být
neomezeně přesouvána mezi polohami N a D.
Ostatní polohy jsou blokovány západkou, která
se uvolňuje blokovacím tlačítkem na páce
voliče převodových stupňů.
Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou je
možné pohybovat dopředu a dozadu mezi
polohami P, R, N a D.
Automatické blokování řazení
Automatická převodovka má speciální bezpečnostní systémy:
Parkovací poloha (P)
Stojící vůz s běžícím motorem:
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy N do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být
v poloze II, viz strana 79.
Deaktivace automatického blokování
řazení
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Pokud je vozidlo nepojízdné, např. z důvodu
vybitého akumulátoru, musí být páka voliče
přesunuta z polohy P, aby se s vozidlem mohlo
pohybovat.
Zvedněte pryžovou rohož za středovou
konzolou a otevřete víko.
Zcela zasuňte čepel klíče. Zatlačte čepel
klíče dolů a držte ji (informace o čepeli
klíče, viz strana 49.)
Powershift je šestistupňová automatická
převodovka, ve které se narozdíl od běžné
automatické převodovky používají dvě paralelní mechanické spojky. Běžná automatická
převodovka je místo toho vybavena hydraulickým měničem točivého momentu, který
přenáší výkon z motoru na převodovku.
Převodovka Powershift funguje a ovládá se
podobně jako automatická převodovka Gearshift, která je popsána v předchozí kapitole.
Přesuňte páku voliče z polohy P.
Powershift nebo Geartronic?
Automatická převodovka, Powershift*2
Pokud si nejste jisti, zda je vůz vybaven převodovkou Powershift, můžete to zjistit podle čísla
na nálepce (5) pod kapotou motoru - viz
strana 358. Označení "MP6S" znamená, že se
jedná o převodovku Powershift. V ostatních
případech je vůz vybaven automatickou převodovkou Geartronic.
HSA
U funkce HSA (Hill Start Assist) zůstane
brzdová soustava před rozjížděním nebo couváním do kopce natlakována ještě několik
sekund po přesunutí nohy z brzdového pedálu
na plynový pedál.
D: polohy automatického řazení. M (+/–): polohy
manuálního řazení.
2
Po několika sekundách resp. jakmile řidič zrychlí, toto dočasně zabrzdění vymizí.
Nezapomeňte
Dvojitá spojka v převodovce je vybavena
ochranou proti přetížení, která se aktivuje,
pokud dojde k přehřátí spojky, např. pokud vůz
stojí delší dobu ve svahu se sešlápnutým plynovým pedálem.
Je-li převodovka přehřátá, vůz se začne chvět
a vibrovat, rozsvítí se výstražný symbol a na
informačním displeji se objeví příslušná zpráva.
K přehřátí převodovky může dojít rovněž při
pomalém popojíždění v zácpách (rychlostí
max. 10 km/h) ve svahu nebo s připojeným
přívěsem. Jakmile se vozidlo zastaví, nožní
brzda je sešlápnuta a motor běží na volnoběh,
převodovka se ochladí.
03
Přehřátí z důvodu pomalého popojíždění
v zácpách můžete zabránit postupnou jízdou:
Zastavte vůz a s nohou na brzdovém pedálu
počkejte, dokud se přiměřeně nezvětší vzdálenost k vozu před vámi, popojeďte na tuto
vzdálenost a zase chvíli počkejte s nohou na
brzdovém pedálu.
DŮLEŽITÉ
Ve svahu udržujte vozidlo v klidu sešlápnutím pedálu brzdy - nesešlapujte plynový
pedál. Mohlo by dojít k přehřátí převodovky.
Modely 2.0T, T4, T4F a T5.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
119
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Důležité informace o převodovce Powershift
a odtahování - viz strana 297.
Kontrolka
03
A
V některých situacích se na displeji spolu
s kontrolkou zobrazí i zpráva.
Displej
Jízdní charakteristiky
Akce
Přehř. převodov. Přibrzďte
Problémy s udržením rovnoměrné rychlosti
při konstantních otáčkách motoru.
Přehřátá převodovka. Udržujte vozidlo
v klidu sešlápnutím pedálu brzdyA
Přehř. převodov. Bezp. zaparkujte
Výrazné škubání, když je vozidlo v tahu.
Přehřátá převodovka. Okamžitě s vozidlem
bezpečně zastavte.A
Chlazení převod. Nechat motor běž
Není přenášen výkon z důvodu přehřátí
převodovky.
Přehřátá převodovka. Nejrychlejší způsob
ochlazení: Nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N
nebo P, dokud zpráva nezmizí.
Rychlejší ochlazení: nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N nebo P, dokud zpráva nezmizí.
V tabulce jsou tři stupně seřazené podle závažnosti, pokud dojde k přehřátí převodovky. Souběžně s textem na displeji je řidič také informován, že elektronika vozidla dočasně mění
jízdní charakteristiky. V případě potřeby
dodržujte instrukce na informačním displeji.
120
Textová zpráva a akce
POZNÁMKA
Příklady v tabulce nenaznačují, že vozidlo
má poruchu, ale sdělují, že byla záměrně
aktivována bezpečnostní funkce, aby se
předešlo poškození jedné ze součástí
vozidla.
VAROVÁNÍ
Pokud budete ignorovat výstražný symbol
a text Přehř. převodov. Bezp.
zaparkujte, teplota v převodovce může
stoupnout natolik, že se dočasně přeruší
přenos výkonu mezi motorem a převodovkou, čímž se zabrání funkčním poruchám
spojky - vozidlo se zastaví a nepojede do
doby, než teplota převodovky klesne na
přijatelnou hodnotu.
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Více možných zpráv na displeji s příslušnými
návrhy řešení ohledně automatické převodovky, viz strana 138.
Text z displeje automaticky zmizí po provedení
akce nebo po jednom stisknutí tlačítka READ
na pákovém ovladači ukazatelů směru.
03
121
03 Prostředí řidiče
Eco DRIVe*
Všeobecné informace
Další informace a nastavení
Tišší a čistší
Eco Start/Stop DRIVe
Všeobecné informace o systému Start/
Stop
03
Péče o životní prostředí je jednou ze základních
hodnot společnosti Volvo Car Corporation,
která ovlivňuje veškeré naše činnosti. Výsledkem této orientace na výsledek je série vozidel
s koncepcí DRIVe zahrnující interakci několika
funkcí snižujících spotřebu energie. Všechny
tyto funkce mají společně za úkol snížit
spotřebu paliva a následně také emise výfukových plynů.
Vůz s tímto tlačítkem na
přístrojové desce a...
• mechanickou převodovkou je vybaven
funkcí Eco Start/Stop DRIVe.
122
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Systém menu MY CAR ve vozidle zahrnuje
pokyny, které vysvětlují části koncepce DRIVe
s několika možnými nastaveními a možnostmi
- viz strana 142.
Motor je vypnutý - stává se tišším a čistějším...
Některé motory lze vybavit funkcí
Eco Start/Stop DRIVe, která se aktivuje
například při stání na semaforech nebo při
zastavování v silničním provozu.
Sekvence automatického nastartování motoru
probíhá tak nenápadně, že si téměř nevšimnete, že motor je ve skutečnosti vypnutý.
Vypadá to, že motor po celou dobu běží, ale
extrémně tiše a v nízkých volnoběžných otáčkách.
Díky funkci Eco Start/Stop DRIVe má řidič
příležitost jezdit více ekologicky - v případě
potřeby se vyřadí převodový stupeň a provede
se automatické zastavení motoru.
03 Prostředí řidiče
Eco DRIVe*
Funkce a provoz
POZNÁMKA
Po nastartování pomocí klíče a po každém
automatickém vypnutí musí vůz nejdříve
dosáhnout rychlost 5 km/h a až potom lze
znovu aktivovat automatickou funkci
Start/Stop - v této souvislosti musí být rovněž splněny jisté podmínky. Viz kapitola
"Motor se automaticky nevypíná".
Eco Start/Stop DRIVe zap/vyp.
Při aktivaci a u textových zpráv se krátce
rozsvítí.
Motor se automaticky zastaví.
Funkce Eco Start/Stop DRIVe se aktivuje automaticky po nastartování
motoru pomocí klíče. Řidič je o funkci informován krátkým rozsvícením symbolu (2) na
přístrojové desce a rozsvícením zelené kontrolky (1) na tlačítku zap/vyp.
Všechny běžné systémy ve voze jako např.
osvětlení, rádio apod. fungují u zastaveného
motoru zcela normálně. Dočasně však může
dojít k omezení některých funkcí, např. k omezení otáček ventilátoru klimatizace nebo ke
stažení extrémní hlasitosti audio systému.
• Sešlápněte spojkový pedál - motor nastartuje.
nebo
• Sešlápněte plynový pedál - motor nastartuje.
Pokud vozidlo stojí ze svahu:
03
• Uvolněte pedál nožní brzdy a nechejte
vozidlo rozjet se rychlostí větší, než je
běžná rychlost chůze - motor nastartuje.
Po nastartování motoru:
• Zařaďte vhodný převodový stupeň
a pokračujte v jízdě.
Indikátor převodových stupňů
Automatické zastavení motoru
Motor se automaticky zastaví pouze, pokud
vůz stojí:
• Zařaďte neutrál a uvolněte spojkový pedál
- motor se vypne.
Na displeji (3) se rozsvítí tato
kontrolka, který potvrdí a upozorní, že došlo k automatickému vypnutí motoru.
Automatické nastartování motoru
S řadicí pákou v neutrálu:
V souvislosti s ekologickou jízdou je nezbytné
jezdit na správný převodový stupeň a přeřazovat ve správný čas.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
123
03 Prostředí řidiče
Eco DRIVe*
Řidiče upozorní kontrolka, kdy je nejvhodnější
doba k zařazení dalšího vyššího nebo nižšího
převodového stupně - GSI (Gear Shift
Indicator).
03
K indikaci se používá šipka nahoru nebo dolů
na spodním displeji kombinované přístrojové
desky.
Omezení
Motor se automaticky nevypne
V následujících případech motor automaticky
nastartuje, i když řidič nesešlápl spojkový
pedál, aby zařadil převodový stupeň:
Přestože je funkce Eco Start/Stop DRIVe aktivována, motor se automaticky nevypne,
pokud:
• Okna se zamlžují.
• Venkovní teplota je nižší než 0 nebo vyšší
• řidič rozepne přezku bezpečnostního
pásu.
Deaktivace funkce
Eco Start/Stop DRIVe
V některých situacích může
být vhodně dočasně vypnout
automatickou funkci
Start/Stop stisknutím tohoto
tlačítka.
tlačítku.
Funkce Start/Stop zůstane vypnuta, dokud se
znovu neaktivuje pomocí tlačítka nebo dokud
se motor opět nenastartuje pomocí klíče.
124
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
proudu nebo kapacita baterie klesla na nejnižší přípustnou úroveň.
• vozidlo nezastavilo - funkce Start/Stop
přesto akceptuje pomalé dojíždění odpovídající běžné rychlosti chůze.
• kapacita baterie je pod minimální přípustnou úroveň.
• motor nemá běžnou provozní teplotu.
• venkovní teplota je nižší než 0 nebo vyšší
než 30 °C.
Vypnutí funkce Start/Stop
poznáte podle toho, že na
informačním displeji zhasne
kontrolka (2) a na
cca. 5 sekund se zobrazí
zpráva Eco DRIVe vyp - současně zhasne kontrolka na
než 30 °C.
• Došlo k dočasnému vysokému odběru
• prostředí v prostoru pro cestující se liší od
nastavených hodnot - to poznáte podle
toho, že ventilátor běží ve vysokých otáčkách.
• vozidlo couvalo a je zařazen zpětný chod.
• teplota baterie je pod 0 °C nebo nad
55 °C.
Motor automaticky nastartuje bez
zásahu řidiče
V některých případech může motor znovu
nastartovat, aniž by řidič chtěl v jízdě pokračovat.
• Vozidlo jede rychleji než je běžná rychlost
chůze.
• Opakovaně je sešlapován brzdový pedál.
VAROVÁNÍ
Neotevírejte kapotu, pokud se motor sám
zastavil - může dojít náhle k automatickému
nastartování motoru. Aby nedošlo k automatickému nastartování motoru, když je
kapota zvednutá:
•
Nejdříve zařaďte převodový stupeň
a zatáhněte parkovací brzdu nebo
vytáhněte dálkový ovladač ze spínací
skříňky.
Motor automaticky nenastartuje
V následujících případech nedojde po automatickém vypnutí motoru k jeho automatickému
nastartování:
03 Prostředí řidiče
Eco DRIVe*
• Byla otevřena přezka bezpečnostního
pásu řidiče - text na displeji řidiče upozorní,
aby motor nastartoval obvyklým způsobem.
Kontrolka
Zpráva
Info/akce
Eco DRIVe
zap
Svítí
cca. 5 sekund
po aktivování funkce
Eco Start/
Stop DRIVe.
• Byl zařazen převod bez sešlápnutí spojky text na displeji řidiče upozorní, aby zařadil
neutrál - potom bude možné motor automaticky nastartovat.
Nežádoucí vypnutí motoru
Pokud nastartování nebude úspěšné a motor
se zastaví, pokračujte následovně:
1. Znovu sešlápněte spojkový pedál - po
zařazení neutrálu se motor automaticky
nastartuje. Předtím se na informačním displeji zobrazí text Zařaďte neutrál.
Textová zpráva
Funkce Eco Start/Stop DRIVe může
v některých situacích kromě indikační kontrolky rozsvítit na informačním displeji také textové zprávy. V některých případech je třeba provést doporučená opatření.
Některé příklady jsou uvedeny v následující
tabulce.
Eco DRIVe
vyp
Vypnutím
nastartujte
Svítí
cca. 5 sekund
po vypnutí
funkce Eco
Start/Stop
DRIVe.
Motor je
připraven
k automatickému startování - čeká
se na
sešlápnutí
spojkového
pedálu.
Kontrolka
Zpráva
Info/akce
Nastartujte
sešlápnutím nožní
brzdy
Motor je
připraven
k automatickému startování - čeká
se na
sešlápnutí
brzdového
pedálu.
Nastartujte
sešlápnutím spojkového nebo
brzdového
pedálu
03
Motor je
připraven
k automatickému startování - čeká
se na
sešlápnutí
brzdového
nebo spojkového
pedálu.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
125
03 Prostředí řidiče
Eco DRIVe*
Kontrolka
Zpráva
Info/akce
Zařaďte
neutrál
Převodový
stupeň je
zařazen bez
sešlápnutí
spojky vyřaďte
převod
a řadicí
pákou
zařaďte neutrál.
Automaticky
vypnutý
motor
Motor je
připraven
k automatickému startování - čeká
se na
sešlápnutí
brzdového
nebo spojkového
pedálu.
03
AUTOSTOP
Kontrolka
A
Zpráva
Info/akce
Nutný
servis aut.
start/stop
Systém Eco
Start/Stop
DRIVe není
funkční.
Kontaktujte
servis doporučujeme kontaktovat
autorizovaný servis
Volvo.
Stiskněte
tlačítko
START
Motor automaticky
nenastartujeA nastartujte
motor běžně
pomocí tlačítka
START/
STOP
ENGINE.
Tato situace nastane například, když se bezpečnostní pás
po automatickém vypnutí motoru odepne.
Pokud zpráva po dokončení akce nezhasne,
kontaktujte servisní dílnu - doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
126
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Pohon všech kol – AWD*
Pohon všech kol je trvale zařazen
03
Pohon všech kol znamená, že jsou současně
poháněna všechna čtyři kola vozu.
Výkon motoru je rozdělován automaticky mezi
přední a zadní kola. Elektronicky řízený systém
spojky rozděluje výkon na kola, která mají nejlepší přilnavost na aktuálním povrchu vozovky.
Tak je zajištěna nejlepší možná trakce a nedochází k prokluzování kol. Při normální jízdě je
větší část výkonu přenášena na přední kola.
Zlepšená trakce díky pohonu všech kol zvyšuje
bezpečnost jízdy v dešti, na sněhu a ledu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
127
03 Prostředí řidiče
Nožní brzda
Všeobecné informace
Vůz je vybaven dvěma brzdovými okruhy.
Pokud je jeden brzdový okruh poškozen, znamená to, že brzdy brzdí s větším zdvihem
pedálu a s vynaložením větší síly.
03
Vůz je vybaven posilovačem brzd.
VAROVÁNÍ
Posilovač brzd funguje pouze při běžícím
motoru.
Pokud se používá brzda, když neběží motor,
pedál je tuhý a k zabrzdění vozu musí být vyvinuta větší síla.
Ve velmi hornatém terénu nebo při jízdě s velkým zatížením mohou být brzdy odlehčeny
využitím brzdného účinku motoru. Brzdný účinek motoru je nejintenzivnější, pokud se používá při jízdě z kopce stejný převodový stupeň
jako při jízdě do téhož kopce.
Více všeobecných informací o velkém zatížení
vozu, viz strana 366.
Protiblokovací systém brzd
Vůz je vybaven systémem ABS (Anti-lock
Braking System), který předchází zablokování
kol během brzdění. Udržuje řiditelnost vozu
a usnadňuje objetí překážky. Při zásahu ABS
128
můžete pocítit vibrace pedálu brzdy. Jde
o zcela normální jev.
Toto zpoždění je minimalizováno čištěním
brzdového obložení.
Po nastartování motoru a uvolnění brzdy provede systém ABS krátkou kontrolu. Další automatickou kontrolu provede systém ABS při
dosažení rychlosti 10 km/h. To se může projevit znatelnými a slyšitelnými pulzy v brzdovém
pedálu.
Manuální čištění se doporučuje, když jsou
vozovky mokré, před delším odstavením vozu
a po mytí vozu. Proveďte je mírným brzděním
po kratší dobu při jízdě po vozovce.
Nouzová brzdová světla a automatická
výstražná funkce ukazatelů směrů
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě
prudkého brzdění, aby upozornila ostatní
vozidla. Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného brzdění, kdy stále svítí.
Nouzová brzdová světla jsou aktivována při
rychlostech nad 50 km/h v případě prudkého
brzdění a v případě zásahu systému ABS. Jakmile vůz zpomalí na rychlost menší než
10 km/h, brzdová světla přestanou blikat, ale
budou normálně svítit. Současně se aktivuje
výstražná funkce ukazatelů směrů - tato světla
blikají, dokud řidič pomocí plynového pedálu
nezmění otáčky motoru nebo dokud výstražnou funkci nevypne pomocí příslušného tlačítka, viz strana 91.
Čištění brzdových kotoučů
Nános nečistot a vody na brzdových kotoučích
může mít za následek opožděnou reakci brzd.
Asistence při nouzovém brzdění
Funkce Asistence při nouzovém brzdění EBA
(Emergency Brake Assist) pomáhá zvýšit
brzdnou sílu a tím zkrátit brzdnou dráhu.
Systém EBA sleduje způsob brzdění řidiče a v
případě potřeby zvýší brzdnou sílu. Brzdná síla
může být zvýšena až na úroveň, kdy zasahuje
ABS. Při uvolnění tlaku na brzdový pedál se
funkce EBA přeruší.
POZNÁMKA
Když při aktivaci EBA pedál brzdy poklesne
více než obvykle, sešlápněte (přidržte)
v případě potřeby pedál brzdy co nejdál. Po
uvolnění pedálu brzdy brzdění ustane.
03 Prostředí řidiče
Nožní brzda
Kontrolky na sdruženém přístrojovém
panelu
Kontrolka
Popis
Svítí trvale – Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Pokud je
hladina nízká, doplňte brzdovou
kapalinu a zkontrolujte vůz,
abyste zjistili příčinu úniku
brzdové kapaliny.
Svítí nepřerušovaně po dobu
2 sekund, při nastartovaném
motoru – v době, kdy byl motor
naposledy v chodu, se
v systému ABS vyskytla porucha.
VAROVÁNÍ
Pokud svítí varovné kontrolky
a
současně, může se jednat o závadu
v brzdovém systému.
Pokud je výška hladiny brzdové kapaliny
v nádržce normální, dojeďte opatrně do nejbližšího servisu a nechte zkontrolovat
brzdový systém - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
03
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
Důvod úniku brzdové kapaliny je nutné zjistit.
129
03 Prostředí řidiče
Parkovací brzda
Ruční brzda
Aktivace parkovací brzdy
Když je ovládací prvek uvolněn nebo je sešlápnut pedál plynu, brzdění je přerušeno.
POZNÁMKA
V případě nouzového brzdění při rychlostech vyšších než 10 km/h zní během brzdění
zvukový signál.
03
Parkování ve svahu
Je-li vůz zaparkován čelem do kopce:
• Natočte kola pryč od obrubníku.
Ovládání parkovací brzdy - aktivace.
Funkce
Při zabrzdění elektrické parkovací brzdy
můžete slyšet slabý zvuk elektrického motoru.
Zvuk je možné slyšet také během automatické
kontroly parkovací brzdy.
Pokud vůz stojí, když je zabrzděna parkovací
brzda, potom parkovací brzda působí pouze na
zadní kola. Pokud je brzda zabrzděna za jízdy,
když se používá normální nožní brzda, působí
na všechna čtyři kola. Když vůz opět stojí,
brzda opět působí na zadní kola.
Nízké napětí akumulátoru
Je-li napětí akumulátoru příliš nízké, pak nelze
parkovací brzdu ani odbrzdit, ani zabrzdit.
Pokud je napětí akumulátoru příliš nízké,
připojte pomocný akumulátor, viz strana 115.
130
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Stiskněte ovládací prvek.
> Symbol na sdruženém přístroji
začne blikat - jakmile se rozsvítí trvale,
došlo k aktivaci.
3. Uvolněte pedál nožní brzdy a ujistěte se, že
vozidlo stále stojí.
• Při parkování vozu vždy zařaďte 1. převodový stupeň (mechanická převodovka)
nebo přesuňte páku voliče do polohy P
(automatická převodovka).
V nouzi může být parkovací brzda zabrzděna,
když vůz jede, stisknutím ovládacího prvku.
Je-li vůz zaparkován čelem z kopce:
• Natočte kola směrem k obrubníku.
VAROVÁNÍ
Zvykněte si po zaparkování ve svahu vždy
aktivovat parkovací brzdu - ne vždy stačí
zařadit převodový stupeň nebo P, pokud je
vůz vybaven automatickou převodovkou.
03 Prostředí řidiče
Parkovací brzda
Uvolnění parkovací brzdy
POZNÁMKA
Parkovací brzda může být odbrzděna také
manuálně, sešlápnutím pedálu spojky namísto pedálu brzdy. Společnost Volvo doporučuje používání pedálu brzdy.
Automatické odbrzdění
2. Nastartujte motor.
3. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
4. Přesuňte páku voliče do polohy D nebo R
a sešlápněte pedál plynu.
> Parkovací brzda se uvolní a systém
na sdruženém přístroji zhasne.
03
1. Nastartujte motor.
2. Zařaďte první stupeň nebo zpátečku.
Ovládání parkovací brzdy - uvolnění.
Vozy s manuální převodovkou
3. Uvolněte pedál spojky a sešlápněte pedál
plynu.
> Parkovací brzda se uvolní a systém
na sdruženém přístroji zhasne.
Manuální odbrzdění
Vozy s automatickou převodovkou
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.1
Manuální odbrzdění
2. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
3. Zatáhněte za ovládací prvek.
> Parkovací brzda se uvolní a systém
na sdruženém přístroji zhasne.
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky1.
2. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
3. Zatáhněte za ovládací prvek.
> Parkovací brzda se uvolní a systém
na sdruženém přístroji zhasne.
Automatické odbrzdění
1. Zapněte si bezpečnostní pás.
1
POZNÁMKA
Z bezpečnostních důvodů je parkovací
brzda automaticky odbrzděna pouze tehdy,
když běží motor a řidič má zapnutý bezpečnostní pás. U vozů s automatickou převodovkou je parkovací brzda odbrzděna
okamžitě při sešlápnutí pedálu plynu, pokud
je páka voliče je v poloze D nebo R.
Velké zatížení při jízdě do kopce
Velké zatížení, jako například přívěs, může způsobit pojíždění vozu dozadu, když je parkovací
brzda automaticky odbrzděna v prudkém
svahu. Vyhněte se tomu stisknutím ovládacího
prvku, zatímco se rozjíždíte. Když se vůz začne
rozjíždět dopředu, ovládací prvek uvolněte.
Výměna brzdového obložení
Obložení zadních brzd musí být z důvodu konstrukce elektronické brzdy měněno v odborném servisu - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
U vozidla se systémem Keyless: Stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE.
``
131
03 Prostředí řidiče
Parkovací brzda
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Význam/činnost
"Zpráva"
Přečtěte si zprávu na informačním displeji
03
Blikající kontrolka signalizuje, že parkovací brzda je zabrzděná.
Pokud kontrolka bliká v jakékoli jiné situaci, znamená to, že došlo k poruše. Přečtěte si zprávu na
informačním displeji.
Ruční brzda není zcela
uvolněna
Chyba brání uvolnění parkovací brzdy - pokuste se brzdu aktivovat a uvolnit.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
POZNÁMKA: Pokud se s vozidlem rozjedete při zobrazení této zprávy, rozezní se varovný signál.
Ruční brzda není zatažena
Chyba brání aktivaci parkovací brzdy - pokuste se brzdu uvolnit a aktivovat.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Zpráva se také objeví u vozů s mechanickou převodovkou, když vůz jede pomalu s otevřenými dveřmi,
aby upozornila řidiče, že parkovací brzda mohla být neúmyslně odbrzděna.
Ruční brzda Doporucen
servis
• Pokud se vůz musí zaparkovat před tím,
než byla odhalena porucha, musí být kola
natočena jako při parkování ve svahu
a musí být zařazen 1. převodový stupeň
(mechanická převodovka) nebo musí být
132
Objevila se chyba - pokuste se brzdu aktivovat a uvolnit.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
páka voliče v poloze P (automatická převodovka).
03 Prostředí řidiče
HomeLinkŸ *
Všeobecné informace
POZNÁMKA
HomeLinkŸ
nebude fungovat, pokud se vůz
zamkne zvenku.
Původní nastavení dálkového ovládání si
uložte pro případ programování v budoucnu
(např. pokud budete používat jiný vůz).
Bude-li se vůz prodávat, vymažte naprogramovaná nastavení tlačítek.
Kovové sluneční clony není možné použít ve
vozidlech vybavených ovladačem
HomeLinkŸ. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit
jejich funkčnost.
HomeLinkŸ je programovatelný dálkový ovladač, který může ovládat až tři různá zařízení
(např. garážové dveře, alarm, vnější a vnitřní
osvětlení atd.) a nahrazuje tak jejich vlastní dálkové ovladače. HomeLinkŸ je při dodání zabudován do sluneční clony vlevo.
Panel HomeLinkŸ zahrnuje tři programovatelná
tlačítka a jednu kontrolku.
Provoz
Pokud je HomeLinkŸ kompletně naprogramován, je možné jej použít namísto samostatných
původních dálkových ovladačů.
Stiskněte naprogramované tlačítko pro aktivaci garážových dveří, alarmu atd. Kontrolka
svítí po dobu stisknutí tlačítka.
POZNÁMKA
Není-li zapalování aktivováno, systém
HomeLinkŸ bude fungovat 30 minut po
otevření dveří řidiče.
Originální dálkové ovladače je samozřejmě
možné používat souběžně s ovladačem
HomeLinkŸ.
VAROVÁNÍ
Pokud je HomeLinkŸ použitý pro ovládání
garážových dveří nebo vrat, ujistěte se, že
nikdo nestojí v blízkosti dveří nebo vrat,
když jsou v pohybu.
Nepoužívejte dálkový ovladač HomeLinkŸ
pro garážová vrata, která nejsou vybavena
bezpečnostním dorazem a ochranou před
zpětným pohybem. Garážová vrata musí na
překážku reagovat okamžitě, okamžitě se
zastavit a vrátit. Garážová vrata, která
nesplňují výše uvedené podmínky, mohou
způsobit poranění osob. Další informace –
obraťte se prostřednictvím internetu na
dodavatele: www.homelink.com.
03
První programování
V prvním kroku se vymaže paměť v ovladači
HomeLinkŸ. Tento krok nesmí být proveden,
pokud přeprogramováváte pouze jedno tlačítko.
1. Stiskněte dvě vnější tlačítka a přidržte je,
dokud kontrolka nezačne blikat po cca 20
sekundách. Blikání indikuje, že
HomeLinkŸ je v „režimu načítání“ a je
připraven na programování.
2. Umístěte originální dálkový ovladač
5-30 cm od ovladače HomeLinkŸ. Sledujte
kontrolku.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
133
03 Prostředí řidiče
HomeLinkŸ *
Potřebná vzdálenost mezi původním dálkovým ovladačem a ovladačem
HomeLinkŸ závisí na příslušném programovacím zařízení. Možná bude potřeba
více pokusů v různých vzdálenostech.
Před vyzkoušením nové polohy zachovejte
každou polohu po dobu cca 15 sekund.
03
3. Stiskněte tlačítko na původním dálkovém
ovladači a tlačítko na ovladači
HomeLinkŸ, které chcete naprogramovat.
Neuvolňujte tlačítka, dokud kontrolka
nezmění pomalé blikání na rychlé. Rychlé
blikání indikuje úspěšné naprogramování.
4. Naprogramování vyzkoušejte stisknutím
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ a sledováním kontrolky:
• Svítí trvale: Kontrolka se rozsvítí
a zůstane svítit, pokud je tlačítko stisknuté, to znamená, že programování je
dokončeno. Garážové dveře, vrata
apod. by se nyní měly aktivovat při stisknutí naprogramovaného tlačítka na
ovladači HomeLinkŸ.
• Kontrolka svítí přerušovaně: Kontrolka rychle bliká po dobu cca 2 sekund
a potom svítí nepřerušovaně po dobu
cca 3 sekund. Tento proces se opakuje
po dobu asi 20 sekund a indikuje, že
1
134
Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
zařízení má „plovoucí kód“. Garážová
vrata apod. se neaktivují při stisknutí
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ. Pokračujte v programování
následovně.
5. Vyhledejte „programovací tlačítko1“
například na přijímači garážových dveří,
které se obvykle nachází v blízkosti držáku
antény na přijímači. Pokud máte problémy
s nalezením tlačítka – přečtěte si manuál
od dodavatele nebo se na dodavatele
obraťte prostřednictvím internetu:
www.homelink.com.
6. Stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu
přibližně 30 sekund a následující krok musí
být proveden během této doby.
7. Stiskněte programovací tlačítko na ovladači HomeLinkŸ, pokud „programovací
tlačítko“ stále bliká, přidržte je stisknuté po
dobu přibližně 3 sekund a potom je uvolněte. Opakujte sekvenci stisknout/přidržet/uvolnit až třikrát, abyste ukončili programování.
Programování jednotlivých tlačítek
Pokud chcete přeprogramovat jedno z tlačítek,
postupujte následovně:
1. Stiskněte požadované tlačítko na ovladači
HomeLinkŸ a podržte jej stisknuté, dokud
nedokončíte krok 3.
2. Jakmile začne kontrolka na ovladači
HomeLinkŸ blikat, asi po 20 sekundách,
umístěte původní dálkový ovladač 5–
30 cm od ovladače HomeLinkŸ. Sledujte
kontrolku.
Potřebná vzdálenost mezi originálním dálkovým ovladačem a ovladačem HomeLink
závisí na příslušném programovacím
zařízení. Možná bude potřeba více pokusů
v různých vzdálenostech. Před vyzkoušením nové polohy zachovejte každou
polohu po dobu cca 15 sekund.
3. Stiskněte tlačítko na originálním dálkovém
ovladači. Kontrolka začne blikat. Jakmile
se změní pomalé blikání na rychlé – uvolněte obě tlačítka. Rychlé blikání indikuje
úspěšné naprogramování.
4. Naprogramování vyzkoušejte stisknutím
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLink a sledováním kontrolky:
03 Prostředí řidiče
HomeLinkŸ *
• Svítí trvale: Kontrolka se rozsvítí
a zůstane svítit, pokud je tlačítko stisknuté, to znamená, že programování je
dokončeno. Garážové dveře, vrata
apod. by se nyní měly aktivovat při stisknutí naprogramovaného tlačítka na
ovladači HomeLinkŸ.
• Kontrolka svítí přerušovaně: Kontrolka rychle bliká po dobu cca 2 sekund
a potom svítí nepřerušovaně po dobu
cca 3 sekund. Tento proces se opakuje
po dobu asi 20 sekund a indikuje, že
zařízení má „plovoucí kód“. Garážová
vrata apod. se neaktivují při stisknutí
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ. Pokračujte v programování
následovně.
5. Vyhledejte „programovací tlačítko2“
například na přijímači garážových dveří,
které se obvykle nachází v blízkosti držáku
antény na přijímači. Pokud máte problémy
s nalezením tlačítka – přečtěte si manuál
od dodavatele nebo se na dodavatele
obraťte prostřednictvím internetu:
www.homelink.com.
7. Stiskněte programovací tlačítko na ovladači HomeLinkŸ, pokud „programovací
tlačítko“ stále bliká, přidržte je stisknuté po
dobu přibližně 3 sekund a potom je uvolněte. Opakujte sekvenci stisknout/přidržet/uvolnit až třikrát, abyste ukončili programování.
03
Vymazání naprogramování
Vymazat je možné pouze naprogramování
všech tlačítek na ovladači HomeLinkŸ, ne jednotlivých tlačítek.
Stiskněte dvě vnější tlačítka a přidržte je,
dokud kontrolka nezačne blikat po cca 20
sekundách.
> Ovladač HomeLinkŸ je nyní v takzvaném „režimu načítání“ a je opět připraven na programování, viz strana 133.
6. Stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu cca 30
sekund a následující krok musí být proveden během této doby.
2
Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
135
Menu a hlášení......................................................................................
Menu MY CAR......................................................................................
Ovládání klimatizace.............................................................................
Nezávislé topení a vyhřívání prostoru pro cestující*.............................
Nezávislé topení*...................................................................................
Palubní počítač.....................................................................................
DSTC – Systém řízení stability a trakce................................................
Adaptivní jízdní charakteristiky..............................................................
Tempomat*............................................................................................
Omezovač rychlosti .............................................................................
Adaptivní tempomat*............................................................................
Funkce sledování vzdálenosti*..............................................................
City Safety™.........................................................................................
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a Pedestrian detection*.....................................
Sledování bdělosti řidiče – DAC*..........................................................
SYSTÉM Driver Alert System - LDW*...................................................
Parkovací asistent*................................................................................
Parkovací kamera*................................................................................
BLIS* – Informační systém mrtvého úhlu..............................................
Komfort v prostoru pro cestující...........................................................
Komfort v prostoru pro cestující - Executive........................................
136
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
138
141
149
159
162
163
165
167
168
170
172
182
185
190
197
200
203
206
209
212
216
KOMFORT A RADOST Z JÍZDY
04 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
Sdružený přístrojový panel
Zpráva
Přehled menu
Pro některé z dále uvedených položek menu
musí být ve voze nainstalovány jisté funkce
a hardware.
---- km do prázd.nádrže
--.- l/100km průměr
--.- l/100km okamžitá
--- km/h prům.rychlost
--- km/h aktuál. rychlost1
04
Hlad.mot.oleje Čekejte...*
Informační displej a ovládací prvky pro menu.
READ – přístup k seznamu zpráv
a potvrzení zprávy.
Kolečko – pohyb mezi položkami menu.
RESET – vynulování aktivní funkce. Používá se v určitých případech k volbě/aktivaci funkce, viz vysvětlení pod každou
příslušnou funkcí.
Menu zobrazená na informačních displejích ve
sdruženém přístrojovém panelu jsou řízena
levým pákovým přepínačem. Menu zobrazovaná v závislostí na poloze klíče, viz strana 79.
Pokud se zobrazí zpráva, musí být potvrzena
tlačítkem READ, aby se menu zobrazila.
1
2
138
Pouze některé trhy.
Programovat lze pouze, když je motor vypnutý.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tlak v pneu Kalibrace*
Časov.park.top. --:--
Okamž. spuštění Park.topení
Příd. topení auto ZAP*
Lane Depart Warn *
Driver Alert *
Text zprávy na informačním displeji.
---*2
ZAP*3
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky se na informačním displeji objeví
příslušná zpráva. Do odstranění závady bude
v paměti uložena chybová zpráva.
Stiskněte READ pro potvrzení a listování mezi
zprávami.
POZNÁMKA
Jestliže je zobrazena varovná zpráva, když
používáte palubní počítač, musí být zpráva
přečtena (stiskněte tlačítko READ), dříve
než budete moci pokračovat v předchozí
činnosti.
04 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
3
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Bezpečně
zastavteA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Čas pro pravid.
údržbu
Nízký výkon
převodovky
Vypněte motorA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Čas na pravidelnou
servisní prohlídku - kontaktujte servisB. Tato
doba je určována podle
počtu ujetých kilometrů, počtu měsíců od
poslední prohlídky, provozní doby motoru
a kvality oleje.
Převodovka není
schopna fungovat
v plném rozsahu. Jeďte
pomalu, dokud zprávaC
nezmizí.
Nutný servisA
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby
vozidlo okamžitě zkontrolovali.
Doporučen
servisA
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby
vozidlo co nejdříve
zkontrolovali.
Viz manuálA
Přečtěte si příručku pro
uživatele.
Rezervujte čas
na údržbu
Čas na objednání pravidelné servisní prohlídky
- kontaktujte servisB.
Termín údržby
vypršel
Pokud nejsou dodržovány servisní intervaly,
záruka nekryje poškozené díly - kontaktujte
servisB.
Převodový olej
Nutná výměna
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby
vozidlo co nejdříve
zkontrolovali.
Pokud se objevuje opakovaně - kontaktujte
servisB.
04
Horká převodov. Snižte
rychlost
Jeďte plynuleji nebo
s vozidlem bezpečně
zastavte. Zařaďte neutrál a nechte motor
běžet ve volnoběžných
otáčkách, dokud
zpráva nezmizíC.
Horká převodov. Bezpečně
zastav.
Kritická závada. Okamžitě bezpečně zastavte
vůz a kontaktujte
servisB.
Nelze zvolit, když je zapnuté nezávislé topení.
``
139
04 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
04
A
B
C
140
Zpráva
Popis
Dočasně VYPA
Funkce byla dočasně
vypnuta a je automaticky resetována za
jízdy nebo po opětovném nastartování
motoru.
Vybitá baterie
Úsporný režim
Audiosystém se vypnul
z důvodu úspory energie. Dobijte akumulátor.
Součást zprávy, která se zobrazí společně s informací
o místě, kde došlo k problému.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Další zprávy týkající se automatické převodovky, viz
strana 120.
04 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Všeobecné informace o systému MY
CAR
Mnohé z funkcí vozidla jsou zpracovávány v tomto menu, např. nastavení
hodin, vnější zrcátka a zámky.
Provoz
Různé výsledky přinese i krátký a dlouhý stisk.
Ovládání na středové konzole
• V případě krátkého stisknutí EXIT se vrátíte
o jeden krok v aktuální struktuře menu.
• Při dlouhém stisknutí EXIT se dostanete do
menu MY CAR.
Menu se prochází pomocí tlačítek na středové
konzole nebo pomocí pravé klávesnice na
volantu.
• Výsledkem dlouhého stisknutí EXIT
v menu MY CAR je přechod z menu MY
CAR do hlavního menu systému menu
(nadřazené zobrazení), odkud je možné se
dostat do všech funkcí/menu vozidla, viz
strana 224.
Některé funkce jsou standardní, jiné volitelné v závislosti na trhu se mění i rozsah.
04
Ovládání na středové konzole pro procházení
menu.
Stiskněte MY CAR a otevřou se menu
v rámci MY CAR.
Pro provedení výběru ve zvýrazněné
možnosti v menu nebo pro uložení vybrané
funkce do paměti stiskněte OK MENU.
Pro přetočení nahoru/dolů v možnostech
menu otočte knoflíkem TUNE.
EXIT
Funkce EXIT
Pro návrat do struktury menu nebo pro zrušení
posledního výběru použijte EXIT. V závislosti
na tom, v jaké úrovni menu je kurzor, při stisknutí EXIT se kurzor posune o různé "délky".
``
141
04 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Klávesnice na volantu*
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení zámku Odemknout dveře
Dveře řidiče, pak všechny.
Postup je stejný jako u tlačítek na středové
konzole - viz strana 141: OK MENU (2), EXIT
(4) a knoflík TUNE (3).
Následuje příklad toho, jak lze funkci otevřít
a upravit pomocí klávesnice na volantu:
MY CAR
1. Stiskněte tlačítko MY CAR na středové
konzole.
2. Pomocí kolečka (1) přejděte do požadovaného menu, např. Nastavení a potom
kolečko stiskněte - otevře se podmenu.
04
Klávesnice se může lišit v závislosti na trhu.
Pro přetočení nahoru/dolů v možnostech
menu otočte kolečkem.
Pro provedení výběru ve zvýrazněné
možnosti v menu nebo pro uložení vybrané
funkce do paměti otočte kolečkem.
EXIT (viz stránka s dalšími informacemi
141).
Cesty vyhledávání
Současná úroveň menu je zobrazena zcela
vpravo na obrazovce ve středové konzole.
Cesty vyhledávání k funkcím systému menu
jsou popsány v tomto návodu popsány následující formou:
142
V menu MY CAR jsou k dispozici následující
možnosti:
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3. Přejděte do požadovaného menu např.
Nastavení vozidla a potom kolečko stiskněte - otevře se podmenu.
4. Přejděte do Nastavení zámku a stiskněte
kolečko - otevře se nové podmenu.
5. Přejděte do Odemknout dveře a stiskněte kolečko - otevře se podmenu volitelných funkcí.
6. Vyberte si z možností Všechny dveře
a Dveře řidiče, pak všechny a stiskněte
kolečko - prázdné políčko možnosti se
označí křížkem.
7. Programování ukončíte tím, že opustíte
menu postupně krátkými stisky příkazu
EXIT (2) nebo jedním dlouhým stiskem.
•
•
•
•
My S80
DRIVe*
Podpůr. systémy (Support systems)
Nastavení (Settings)
04 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
My S80
Systém podpory řidiče
• Vyberte ZapVyp pomocí OK a pak menu
zavřete příkazem EXIT.
Nastavení vozidla
s. 82
a 102
Paměť klíče
Zap
Vyp
Nastavení zámku
Autom. zamknutí dveří
s. 47,
56 a 58
04
Zap
MY CAR
My S80
Na displeji je zobrazena skupina všech podpůrných systémů řidiče - ty lze zde aktivovat
nebo deaktivovat.
My DRIVe*
Zde jsou mimo jiné popsány části koncepce
DRIVe vozů Volvo.
• Start/Stop
• Ekologické rady
Další informace - viz strana 122.
MY CAR
Podpůr. systémy
(MY CAR > Support systems)
Na displeji se objeví shrnutí aktuálního stavu
podpůrných systémů řidiče.
Setup - menu
Zde jsou zobrazeny čtyři první úrovně menu
v rámci MY CAR Nastavení. Některá menu
mají další podmenu - ta jsou pak podrobně
popsána v příslušných oddílech.
Při volbě toho, zda by se měla funkce aktivovat/Zap, nebo deaktivovat/Vyp, se zobrazí
čtvereček:
Vyp
Odemknout dveře
Všechny dveře
Dveře řidiče, pak
všechny
Bezklíčový vstup
Všechny dveře
Libovolné dveře
Dveře na stejné
straně
Obě přední dveře
Zap: Vybraný čtvereček.
Vyp: Prázdný čtvereček.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
143
04 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Omezené zabezpečení
Aktivovat jedenkrát
s. 60
a 64
s. 102
Naklonit pravé zrcátko
04
s. 46
60 sek
Vyp
90 sek
Vyp
Zap
Vyp
Dočasně pravostranný
provoz
Zap
3x bliknutí směrovek
Zap
s. 93
30 sek.
Zap
Světelný signál při odemknutí dveří
Vyp
nebo
90 sek
Doba návrat. osvětl.
s. 91
Aktivní nátáčivé světlomety
s. 89
Zap
Vyp
Vyp
Posilovací účinek servořízení
Nízký
Střední
Vysoký
144
s. 93
Zap
60 sek
Naklonit levé zrcátko
Světelný signál při
zamknutí dveří
Dočasně levostranný
provoz
30 sek.
Sklopit zrcátko
Nastavení světel
s. 47
a 93
Vyp
Dotaz při opuštění vozu
Nastavení venkovních zrcátek
Trvání přibliž. osvětlení
s. 167
04 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Resetovat nastavení vozidla
Lane Departure Warning
s. 200
Lane Departure Warning
Všechna menu v Nastavení
vozidla jsou uváděna v původním továrním nastavení.
Vyp
Vyp
Driver Alert
Zapnout při startu
Vyp
Vyp
Upozornění na nebezpečí
kolize
Nastavení systému
Vyšší citlivost
Zap
Zap
Vyp
Vyp
DSTC
s. 75
12h
Vyp
Blízko
Zde se nastavují hodiny na
přístrojové desce.
Časový formát
Zap
Normální
Výstražný tón
s. 165
04
s. 75
Čas
Výstražná vzdálenost
Daleko
s. 197
Zap
Zap
s. 190
s. 182
Zap
Zap
Podpůrné systémy řízení
Varování před kolizí
Upozornění na odstup
24h
City Safety
Zap
Zap
Vyp
Vyp
s. 11
a 185
s. 209
BLIS
Zap
Vyp
``
145
04 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Spořič obrazovky
Jednotka vzdálenosti a paliva
Zap
MPG (UK)
Vyp
MPG (US)
Po určitém období nečinnosti
aktuální obsah obrazovky TV
vybledne a nahradí ho prázdná
obrazovka (je-li tato možnost zvolena).
04
s. 141
Aktuální obsah obrazovky se
vrátí, pokud je stisknuto některé
tlačítko nebo ovládání obrazovky
TV.
km/l
l/100km
Jednotka teploty
Celsius
Fahrenheit
Jazyk
Zvolí jednotku pro zobrazení
venkovní teploty a nastavení klimatizace.
Zvolí jazyk pro texty menu.
Hlasitost
Zobrazit nápovědu
Zap
Vyp
Vysvětlující text pro aktuální
obsah displeje se zobrazí, je-li
tato možnost zvolena.
Hlasitost hlasového
výstupu
Hlasitost asistenta
parkování vpředu
Hlasitost asistenta
parkování vzadu
Hlasitost vyzvánění
Resetovat nastavení systému
Všechna menu v Nastavení
systému jsou uváděna v původním továrním nastavení.
146
s. 163
Nastavení hlas. ovládání
Voice tutorial
Tato možnost menu + OK poskytuje informace o fungování
systému v mluvené formě.
04 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Seznam jazykových pokynů
Telefonní pokyny
Phone
Phone call contact
Phone dial number
Navigační pokyny
Více podrobných informací - viz
strana 252.
Možnosti menu v rámci Navigační pokyny ukazují několik
příkladů dostupných hlasových
povelů - pouze v případě, že je
nainstalován navigační systém
RTI Volvo*.
Voice user setting
Navigation
Standardní nastavení
Navigation
repeat instruction
User 1
Navigation go to
address
Všeobecné pokyny
Help
Cancel
Voice tutorial
Možnosti menu v rámci Telefonní pokyny ukazují několik
příkladů dostupných hlasových
povelů - pouze v případě, že je
nainstalován mobilní telefon
s aktivovanou funkcí BluetoothŸ.
User 2
Zde je možnost vytvořit profil druhého uživatele, což je výhodné,
pokud vůz/systém používá pravidelně více osob. Standardní
nastavení udává tovární nastavení.
Voice training
Uživatel 1
Uživatel 2
S Voice training se systém rozpoznání hlasu učí rozpoznat hlas
a výslovnost řidiče. Na obrazovce
se objeví několik frází, které řidič
musí přečíst nahlas. Jakmile se
systém naučil, jak řidič mluví,
fráze na obrazovce zmizí. Následuje volba např. toho, který User
1 lze zvolit v Voice user setting,
aby systém naslouchal správnému uživateli.
04
Hlasitost hlasového výstupu
• Na obrazovce se objeví regulace hlasitosti - v tuto chvíli
postupujte následujícím způsobem:
1. Upravte hlasitost pomocí
kolečka.
2. Pomocí OK proveďte zkušební poslech.
3. Pro uložení nastavení použijte EXIT. Poté se menu
vypne.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
147
04 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Voice POI list
Autom. nastavení ventilátoru
Edit list
Normálně
Počet funkcí je značný a liší se
v závislosti na trhu. V tomto
seznamu lze uložit maximálně 30
oblíbených funkcí.
04
Silně
Slabě
Časovač recirkulace vzduchu
Zap
Možnost Voice POI list se
zobrazí pouze v případě, že je
nainstalován navigační systém
RTI Volvo*. Více informací o funkcích a rozpoznání hlasu najdete
návodu k obsluze navigačního
systému.
Nastavení audio
s. 149
s. 46
Číslo VIN
s. 358
Kód DivX® VOD
s. 240
Verze Bluetooth softwaru ve
vozidle
s. 246
Vyp
Verze mapy a softwaru*
Autom. vyhřívání zadního skla
Pouze ve vozech s navigací GPS
Volvo - viz zvláštní příručka.
Zap
Vyp
s. 220
Nastavení klimatu
Systém kvality vzduchu uvnitř
vozu
Zap
Vyp
Resetovat nastavení klimatu
Všechna menu v Nastavení klimatu jsou uváděna v původním
továrním nastavení.
Oblíbené (FAV)
Volvo On Call
Popsáno ve zvláštní příručce.
Informace
148
Počet klíčů
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
s. 227
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Všeobecné informace
Ovládání klimatizace
Vůz je vybaven elektronicky řízenou klimatizací
(ECC). Systém klimatizace chladí nebo topí,
stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu
v prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
Klimatizaci (AC) můžete vypnout, ale pro
zajištění optimálního komfortu z hlediska klimatu v prostoru pro cestující a pro zabránění zamlžení oken by klimatizace měla být
stále zapnutá.
Umístění čidel
• Sluneční čidlo1 se nachází na horní straně
palubní desky.
•
Čidlo teploty v prostoru pro cestující se
nachází pod ovládacím panelem klimatizace.
• Čidlo venkovní teploty je umístěno na vnějším zpětném zrcátku.
Systém zahrnuje čidlo slunečního svitu1, které
detekuje stranu, ze které svítí slunce do prostoru pro cestující. To znamená, že se může lišit
teplota mezi pravými a levými větracími otvory
bez ohledu na nastavení stejné teploty pro obě
strany.
POZNÁMKA
Abyste zabránili zamlžení okna, nezakrývejte ventilační otvory vzadu na odkládací
poličce za zadními sedadly oděvy nebo
jinými předměty.
• Čidlo vlhkosti* je umístěno na zpětném
zrcátku v interiéru.
POZNÁMKA
Nezakrývejte čidla oděvem ani jinými
předměty.
Skutečná teplota
Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním
podmínkám s ohledem na rychlost vzduchu,
vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci, které
ovlivňují interiér a exteriér vozu.
Ventilační otvory v odkládací poličce za
zadními sedadly
Dočasné vypnutí klimatizace
Když motor vyžaduje plný výkon, např. při
maximální akceleraci nebo jízdě do kopce
s přívěsem, klimatizace může být dočasně
vypnuta. Pak může v prostoru pro cestující
dojít k dočasnému zvýšení teploty.
Boční okna a střešní okno*
Kondenzace
Aby klimatizace fungovala optimálně, měla by
být zavřena boční okna i střešní okno*, pokud
je jím vůz vybaven.
Za teplého počasí se může pod vozem objevit
kondenzát z klimatizace. Jde o zcela normální
jev.
Zamlžení oken
Led a sníh
Odstraňte zamlžení zvnitřní strany oken primárně pomocí funkce vyhřívání.
Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním
oknem).
Abyste snížili riziko zamlžení, udržujte okna
čistá a používejte čistič na okna.
04
Zjišťování a odstraňování závad
Využijte služeb servisu, který vlastní autorizaci
pro vyhledávání a odstraňování závad
1
Platí pouze pro ECC.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
149
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
v systému klimatizace. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Chladivo
Systém klimatizace obsahuje chladivo. Chladivo neobsahuje chlór, a není tedy absolutně
škodlivé pro ozónovou vrstvu. Využijte služeb
servisu, který vlastní autorizaci pro plnění/
výměnu chladiva systému klimatizace. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
04
Funkce úplného větrání
Funkce současně otevře/zavře všechna boční
okna a může být používána například k rychlé
výměně vzduchu za horkého počasí, viz
strana 58.
Filtr klimatizace
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro
cestující je čištěn filtrem. Ten musí být měněn
v pravidelných intervalech. Doporučený interval pro výměnu filtru je v každém předepsaném
servisním plánu. Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí, měňte filtr častěji.
POZNÁMKA
Existují různé typy filtru pro prostor pro
cestující. Ujistěte se, že je instalován
správný filtr.
150
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
Tato položka volitelné výbavy udržuje prostor
pro cestující čistý, bez alergenů a substancí
způsobujících astma. Další informace o příslušenství CZIP najdete v brožuře, kterou jste
obdrželi při zakoupení vozu.
Zahrnuje následující:
• Rozšířená funkce ventilátoru, což znamená, že ventilátor se zapne při otevření
vozu dálkovým ovladačem s klíčem. Ventilátor plní prostor pro cestující čerstvým
vzduchem. Funkce se zapíná v případě
potřeby a vypíná se automaticky po určité
době, nebo když se otevřou jedny z dveří
prostoru pro cestující. Doba, po kterou
pracuje ventilátor, se postupně zkracuje,
tak jak se snižuje jeho potřeba do stáří
vozidla 4 roky.
• Systém kvality vzduchu v interiéru IAQS je
plně automatický systém, který čistí
vzduch v prostoru pro cestující od znečisťujících látek, jako jsou pevné částice,
uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón.
POZNÁMKA
Pro udržení standardu CZIP vozidel vybavených příslušenstvím CZIP se filtr systému
kvality vzduchu IAQS musí měnit každých
15 000 km nebo jednou za rok podle toho,
co nastane dříve. Mění se však do
75 000 km nad 5 let. U vozidel bez výbavy
CZIP a v případech, kdy si zákazník nepřeje
udržení standardu CZIP, se filtr systému
kvality vzduchu IAQS musí vyměnit při pravidelné údržbě.
Používání testovaných materiálů ve
vybavení interiéru.
Materiály byly vyvinuty tak, aby bylo minimalizováno množství prachu v prostoru pro cestující a přispívají ke snadnému udržování prostoru pro cestující v čistotě. Koberce v prostoru
pro cestující i v zavazadlovém prostoru jsou
vyjímatelné a lze je snadno čistit. Používejte
čisticí prostředky a prostředky pro péči o vůz
doporučené společností Volvo, viz
strana 352.
Nastavení menu
U čtyř funkcí systému ovládání klimatizace lze
pomocí středové konzoly výchozí nastavení
aktivovat, deaktivovat nebo změnit. Všeobecné informace o navigaci v menu, viz
strana 142:
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
• Rychlost ventilátoru v automatickém
Vstupní vzduch je rozdělen mezi několik větracích otvorů v prostoru pro cestující.
režimu*, viz strana 156.
• Recirkulace vzduchu v prostoru pro cestující řízená časovým spínačem, viz
strana 157.
• Automatické vyhřívání zadního okna, viz
strana 103.
• Systém kvality vzduchu IAQS*, viz
Ventilační otvory ve sloupcích dveří
Distribuce vzduchu je v režimu AUTO* plně
automatická.
V případě potřeby může být řízena manuálně,
viz strana 158.
Ventilační otvory v palubní desce
strana 157
G021368
Funkce systému ovládání klimatizace lze resetovat na výchozí nastavení pomocí systému
menu v položce MY CAR v menu Nastavení
Nastavení klimatu Resetovat
nastavení klimatu.
04
Zavřeno
Otevřeno
Distribuce vzduchu
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení
Zavřeno
Otevřeno
Horizontální nastavení
G021366
Vertikální nastavení
Nasměrujte vnější ventilační otvory na boční
okna, aby bylo odstraněno zamlžení.
Pokud chcete při vlhkém počasí odstranit
zamlžení oken, nasměrujte ventilační otvory na
okna.
Pokud chcete v horkém počasí zajistit příjemné
klima na zadních sedadlech, nasměrujte ventilační otvory do prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že malé děti mohou být
citlivé na proudění vzduchu a průvan.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
151
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*
04
Řízení teploty, levá strana
Elektricky vyhřívané přední sedadlo,
vlevo2
Rychlé odstranění námrazy (Max. defroster)
Ventilátor
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na
podlaze
2
152
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek, viz strana 103
Elektricky vyhřívané přední sedadlo,
vpravo2
V závislosti na tom, zda je vůz vybaven odvětrávaným předním sedadlem*, se umístění tohoto tlačítka liší.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Řízení teploty, pravá strana
Recirkulace
AUTO
AC – – Zapnutí/vypnutí klimatizace
Odvětrávané přední sedadlo*, vlevo
Odvětrávané přední sedadlo*, vpravo
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Elektronické řízení teploty, ETC
04
Ventilátor
Elektricky vyhřívané přední sedadlo, vlevo
AC – – Zapnutí/vypnutí klimatizace
Rychlé odstranění námrazy (Max. defroster)
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek, viz strana 103
Recirkulace
Elektricky vyhřívané přední sedadlo,
vpravo
Řízení teploty
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na
podlaze
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
``
153
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Ovládání
Stiskněte tlačítko čtyřikrát pro vypnutí
vyhřívání – nesvítí žádná kontrolka.
Stiskněte tlačítko čtyřikrát pro vypnutí
vyhřívání – nesvítí žádná kontrolka.
Vyhřívaná sedadla*
Přední sedadla
VAROVÁNÍ
Větraná přední sedadla*
Vyhřívané sedadlo by nemělo být používáno
lidmi, kteří mají potíže s vnímáním zvýšení
teploty z důvodu ztráty smyslové vnímavosti
nebo z nějakého důvodu mají potíže s ovládáním vyhřívání sedadel. V opačném
případě hrozí poranění v důsledku popálení.
04
Zadní sedadlo
Na obrazovce TV se zobrazí momentálně nastavená úroveň výkonu.
Na obrazovce TV se zobrazí momentálně nastavená úroveň vyhřívání.
Stiskněte tlačítko jednou pro
nejvyšší úroveň vyhřívání - na
obrazovce TV na středové
konzole (viz obr. nahoře) se
rozsvítí tři oranžové kontrolky.
Stiskněte tlačítko dvakrát pro
nižší úroveň vyhřívání – na obrazovce TV se
rozsvítí dvě oranžové kontrolky.
Stiskněte tlačítko třikrát pro nejnižší úroveň
vyhřívání – na obrazovce TV se rozsvítí jedna
oranžová kontrolka.
154
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stiskněte tlačítko jednou pro nejvyšší úroveň
vyhřívání – svítí tři kontrolky.
Stiskněte tlačítko dvakrát pro nižší úroveň
vyhřívání – svítí dvě kontrolky.
Stiskněte tlačítko třikrát pro nejnižší úroveň
vyhřívání – svítí jedna kontrolka.
Větraná přední sedadla
mohou být specifikována
pouze, pokud je vozidlo vybaveno klimatizací ECC. Systém
větrání se skládá z ventilátorů
v sedadlech a opěradlech,
které odsávají vzduch
z čalounění sedadel. Chladicí efekt zvyšuje
chlazení prostoru pro cestující.
Větrání je regulováno klimatizací, přičemž je
brána v úvahu teplota sedadla, sluneční záření
a venkovní teplota.
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Větrání je možné používat zároveň s vyhříváním
sedadla. Funkci je možné například použít
k vysušení vlhkého oděvu.
Systém větrání je možné aktivovat při běžícím
motoru. K dispozici jsou tři různé úrovně chladicího a sušícího výkonu:
• Úroveň III: Stiskněte tlačítko jednou pro
nejvyšší výkon - na obrazovce TV na
středové konzole (viz obr. nahoře) se rozsvítí tři modré kontrolky.
• Úroveň II: Pro nastavení nižšího výkonu
stiskněte tlačítko dvakrát - na obrazovce
TV svítí dvě modré kontrolky.
• Úroveň I: Pro nastavení nejnižšího výkonu
stiskněte tlačítko třikrát - na obrazovce TV
svítí jedna modrá kontrolka.
Pro vypnutí funkce stiskněte tlačítko čtyřikrát –
nesvítí žádná kontrolka.
POZNÁMKA
Větrání sedadel by měli lidé citliví na průvan
používat opatrně. Pro dlouhodobé použití
doporučujeme úroveň komfortu I.
Ventilátor
Distribuce vzduchu
POZNÁMKA
Je-li ventilátor zcela vypnutý, klimatizace se
nezapne, což může vést k zamlžování oken.
Knoflík ventilátoru pro ECC*
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku. Pokud je zvolena
funkce AUTO, rychlost ventilátoru je řízena automaticky.
Předtím nastavená rychlost je
změněna.
Knoflík ventilátoru pro ETC
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku.
04
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na
podlaze
Postava se skládá ze tří tlačítek. Po stisknutí
tlačítka se na obrazovce TV rozsvítí obrázek
postavy (viz obrázek dole) a šipka před danou
částí obrázku indikuje nastavení distribuce
vzduchu. Další informace o distribuci vzduchu,
viz strana 158.
DŮLEŽITÉ
Větrání sedadel není možné spustit, pokud
je teplota v prostoru pro cestující nižší než
5 °C. Předchází se tak prochladnutí osob
sedících na sedadle.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
155
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
CAR pod položkami Nastavení Nastavení
klimatu Autom. nastavení ventilátoru.
Vyberte jednu z možností Slabě, Normálně
nebo Silně:
• Slabě – automatické řízení ventilátoru.
Přednost má malé proudění vzduchu.
•
• Silně – automatické řízení ventilátoru.
Normálně – automatické řízení ventilátoru.
Přednost má silné proudění vzduchu.
04
Popis systému menu, viz strana 142.
Nastavená distribuce vzduchu se zobrazuje na
obrazovce TV.
AUTO1
Funkce Auto reguluje automaticky teplotu, klimatizaci,
rychlost ventilátoru, recirkulaci a distribuci vzduchu.
Pokud vyberete jednu nebo více funkcí
manuálně, ostatní funkce budou řízeny automaticky. Všechna manuální nastavení se po
stisknutí tlačítka AUTO vypnou. Na obrazovce
TV se objeví AUTO KLIMA.
Rychlost ventilátoru v automatickém režimu
může být nastavena v systému menu MY
1
156
Platí pouze pro ECC.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
AC – Zapnutí/vypnutí klimatizace
Pokud svítí kontrolka na tlačítku AC, klimatizace je regulována automaticky. Takto je
nasávaný vzduch ochlazován
a odvlhčován.
Kontrolka na tlačítko AC
zhasne, jakmile klimatizaci vypnete. Ostatní
funkce jsou stále řízeny automaticky. Pokud
rychlé odstranění námrazy aktivujete na maximum, klimatizace se automaticky zapne
a vzduch se co nejrychleji odvlhčí.
Řízení teploty
Teplotu lze nastavit pomocí
knoflíku. U systému ECC* se
teplota na straně řidiče
a teplota na straně spolujezdce mohou nastavit zvlášť.
Při nastartování se vyvolá
předcházející nastavení.
POZNÁMKA
Topení nebo chlazení nemohou být urychleny volbou vyšší nebo nižší teploty než je
požadovaná teplota.
Rychlé odstranění námrazy (Max.
defroster)
Používá se k rychlému odstranění námrazy a zamlžení
z čelního a bočních oken.
Vzduch proudí na okna. Kontrolka v tlačítku pro odstranění námrazy svítí, pokud je
funkce aktivní.
Provede se následující, aby bylo zajištěno
maximální odvlhčení vzduchu v prostoru pro
cestující:
• klimatizace je automaticky zapnuta
• automaticky jsou vypnuty recirkulace
a systém kvality vzduchu.
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
POZNÁMKA
Pokud je ventilátor nastaven na maximum,
stoupne hlučnost.
Po vypnutí funkce odstranění námrazy se
systém klimatizace vrátí k předchozímu nastavení.
Recirkulace
Recirkulace
Pokud je recirkulace zapnuta,
svítí oranžová kontrolka v tlačítku. Tato funkce může být
použita, když chcete zabránit
nasávání znečistěného vzduchu zvenku, např. výfukových
plynů do prostoru pro cestující. Je-li zapnuta tato funkce, vzduch v prostoru pro cestující je recirkulován, do vozu není
nasáván žádný vzduch zvenku.
DŮLEŽITÉ
Pokud vzduch ve voze cirkuluje příliš
dlouho, může se stát, že se okna zevnitř
zamlží.
Časový spínač
Když je aktivovaný časový spínač, systém
vypne manuálně zapnutou recirkulaci na dobu
závislou na vnější teplotě. Tím se sníží riziko
námrazy, zamlžení a zhoršení kvality vzduchu.
Funkce se aktivuje/deaktivuje v systému menu
MY CAR pod položkou Nastavení
Nastavení klimatu Časovač recirkulace
vzduchu . Popis systému menu, viz
strana 142.
POZNÁMKA
Zvolíte-li max. odmražování, recirkulace
bude vždy vypnuta.
Nastavení klimatu Systém kvality
vzduchu uvnitř vozu. Popis systému menu,
viz strana 142.
POZNÁMKA
Snímač kvality vzduchu musí být vždy
zapnutý, aby byl v prostoru pro cestující
vždy co nejlepší vzduch.
Doba zapnutí recirkulace je za chladného
počasí omezená v důsledku zvýšeného
zamlžování oken.
04
Pokud se okna začnou zamlžovat zevnitř,
vypněte snímač kvality vzduchu a k odstranění zamlžení oken využijte funkce odstranění námrazy z čelního okna, bočních oken
a zadního okna.
Systém kvality vzduchu IAQS*
Systém kvality vzduchu odděluje plyny
a částice, redukuje pachy a znečišťující částice
v prostoru pro cestující. Pokud je kontaminován vnější vzduch, je uzavřen přívod vzduchu
a je zapnuta recirkulace.
Vozy s funkcí Eco Start/Stop DRIVe*
Pokud byl motor automaticky vypnut, dojde
k dočasnému omezení funkčnosti některých
zařízení, např. k omezení otáček ventilátoru klimatizace. Další informace, viz strana 123.
Funkce se aktivuje/deaktivuje v systému menu
MY CAR pod položkou Nastavení
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
157
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Tabulka distribuce vzduchu
04
158
Distribuce vzduchu
Použití
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na okna.
Určité množství vzduchu proudí ventilačními
otvory. Vzduch není
recirkulován. Klimatizace je vždy zapnuta.
rychlé odstranění
námrazy a zamlžení.
Vzduch proudí na podlahu a okna. Určité
množství vzduchu
proudí ventilačními
otvory v palubní desce.
zajištění klimatického
komfortu a dobrého
odstraňování zamlžení za
chladného nebo vlhkého
počasí.
Vzduch na čelní sklo,
přes ventilační otvor
systému pro odstranění
námrazy, a na boční
skla. Určité množství
vzduchu proudí ventilačními otvory.
zabránění zamlžení
a námrazy v chladném
a vlhkém klimatu, (toto
neumožňuje příliš nízká
rychlost ventilátoru).
Vzduch proudí na podlahu a ventilačními
otvory v palubní desce.
za slunečného počasí při
nižších venkovních teplotách.
Vzduch proudí na čelní
okno a ventilačními
otvory v palubní desce.
zajištění klimatického
komfortu za horkého
a suchého počasí.
Vzduch proudí na podlahu. Určité množství
vzduchu proudí ventilačními otvory v palubní
desce a na okna.
pro přímé topení nebo
ochlazování v oblasti
podlahy.
Vzduch proudí ventilačními otvory v palubní
desce do oblasti hlavy
a hrudi.
zajištění účinného ochlazování za horkého počasí.
Vzduch proudí na podlahu, ventilačními otvory
v palubní desce a na
okna.
chladnější vzduch
v oblasti podlahy nebo
teplejší vzduch trochu
výše za chladného
počasí nebo horkého
a suchého počasí.
04 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení a vyhřívání prostoru pro cestující*
Nezávislé topení
Doplňování paliva
Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý
nebo hladina paliva je příliš nízká, nezávislé
topení se automaticky vypne a na informačním
displeji se objeví zpráva. Potvrďte zprávu jedním stisknutím tlačítka READ na pákovém
přepínači ukazatelů směru, viz strana 160.
Všeobecné informace o nezávislém
topení
Nezávislé topení vyhřívá motor a prostor pro
cestující a je možné je spustit přímo nebo
prostřednictvím časového spínače.
Prostřednictvím časového spínače je možné
nastavit dva různé časy. Tyto časy odpovídají
času, kdy bude vůz vytopen a připraven k jízdě.
Elektronický systém vozu na základě venkovní
teploty spočítá, s jakým předstihem má být
nezávislé topení zapnuto.
Topení není možné zapnout, pokud venkovní
teplota přesáhne 15 °C. Při teplotě -5 °C nebo
nižší je maximální doba chodu nezávislého
topení omezena na 50 minut.
VAROVÁNÍ
Při používání nezávislého topení musí být
vůz na venkovním prostranství.
Akumulátor a palivo
DŮLEŽITÉ
Opakované používání nezávislého topení ve
spojení s jízdou na krátké vzdálenosti může
vybít akumulátor a zhoršit startování.
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo se může vznítit. Před začátkem čerpání paliva vypněte nezávislé
topení.
04
S vozidlem byste měli jezdit stejnou dobu,
jakou bylo používáno nezávislé topení, aby
se akumulátor ve vozidle adekvátně dobil
a byla tedy doplněna energie spotřebovaná
topením, pokud je používáno pravidelně.
Na informačním displeji zkontrolujte, že je
nezávislé topení vypnuté. Pokud je nezávislé topení v chodu, informační displej zobrazuje zprávu Nezáv. topení ZAP.
POZNÁMKA
Když nezávislé topení pracuje, může vycházet kouř z pravého podběhu, což je zcela
normální.
Parkování ve svahu
Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem
z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do nezávislého topení.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
159
04 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení a vyhřívání prostoru pro cestující*
POZNÁMKA
Kontrolka
Ovládací kolečko
G025102
Tlačítko READ
Více informací o informačním displeji a tlačítku
READ, viz strana 138.
Kontrolky a zprávy na displeji
Pokud je aktivováno nastavení časového spínače nebo položka Přímý
start, rozsvítí se informační kontrolka ve sdruženém přístrojovém panelu a na informačním
displeji se zobrazí vysvětlující text a rozsvítí
další kontrolka. V tabulce jsou uvedeny kontrolky a texty, které se objeví na displeji.
160
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G025102
RESET - resetace/výběr
Displej
Popis
Předehř.
paliva
ZAP
Topení je zapnuté
a běží.
Nastav.
čas. pro
Předehř.
paliva
Doba topení se
aktivuje po vytáhnutí dálkového
ovladače ze spínací skříňky a po
opuštění vozu motor a prostor
pro cestující se
zahřívají během
nastavené doby.
G025102
Kontrolka
04
G025102
- Číslo 2 na symbolu znamená druhou klimatizaci ve voze, přičemž prvním
zařízením zůstává standardní klimatizace.
Číslo 2 nemá nic společného s funkcí
ČASOVAČ 1 nebo ČASOVAČ 2.
G025102
G025102
Provoz
Displej
Popis
Topení
vypnuto
Vybitá
baterie
Topení bylo
vypnuto elektronikou vozidla, aby
bylo možné motor
nastartovat.
Topení
vypnuto
Málo
paliva
Nastavení topení
není možné
z důvodu malého
množství paliva
(přibližně 7 litrů) důvodem je
usnadnění startování motoru a jízdy
na vzdálenost
cca. 50 km.
Nezávislé
topení
Doporučen
servis
Topení nepracuje.
Kontaktuje servis
a nechejte jej opravit. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
Text na displeji se vymaže automaticky po
určité době nebo po stisknutí tlačítka READ na
pákovém přepínači.
04 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení a vyhřívání prostoru pro cestující*
Přímé spuštění a okamžité vypnutí
Nastavení časového spínače
1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte Přímý
start Nezáv.topen.
Čas, kdy je vůz vytopen a připraven k jízdě,
udává časový spínač.
2. Stisknutím tlačítka RESET proveďte výběr
mezi ON a OFF.
Vyberte ČASOVAČ 1 nebo ČASOVAČ 2.
ON: nezávislé topení je zapnuté manuálně
nebo prostřednictvím naprogramovaného
časového spínače.
OFF: nezávislé topení je vypnuté.
Po přímém spuštění bude nezávislé topení
aktivní po dobu 50 minut.
Vytápění prostoru pro cestující začne, když
chladicí kapalina motoru dosáhne správnou
teplotu.
POZNÁMKA
Vůz je možné nastartovat a jet s ním, i když
nezávislé topení běží.
POZNÁMKA
Časovač lze naprogramovat pouze, pokud
je dálkový ovladač v poloze I, viz strana 79
- programování se musí tedy provést před
nastartováním motoru.
gramovat druhý čas spuštění prostřednictvím
časovače Časovač topení 2.
Tento alternativní čas se nastavuje stejně jako
Časovač topení 1.
Deaktivace zapnutí topení časovým
spínačem
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout manuálně před uplynutím doby.
Postupujte následovně:
1. Stiskněte tlačítko READ.
1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte
Časovač topení 1.
2. Krátce stiskněte tlačítko RESET, nastavované hodiny začnou blikat.
3. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou hodinu.
4. Krátkým stisknutím tlačítka RESET se
přesunete na nastavení blikajících minut.
5. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou minutu.
6. Krátkým stisknutím tlačítka RESET
potvrďte nastavení.
7. Stisknutím tlačítka RESET zapněte časovač.
Po nastavení časovače Časovač topení 1 je
možné otáčením ovládacího kolečka napro-
04
2. Pomocí ovládacího kolečka rolujte na text
Časovač topení 1 nebo 2.
> Na displeji bliká text ON.
3. Stiskněte tlačítko RESET.
> Zobrazí se text OFF a nezávislé topení
se vypne.
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout podle instrukcí v části „Přímé spuštění
a okamžité vypnutí“, viz strana 161.
Hodiny/časový spínač
Časový spínač topení je propojen s hodinami
ve vozidle.
POZNÁMKA
Veškerá nastavení časových spínačů se
vymažou při resetování hodin ve vozidle.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
161
04 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení*
Všeobecné informace o nezávislém
topení
Topení v prostoru pro cestující*
Pokud je nezávislé topení doplněno časovačem, lze toto topení použít jako nezávislé
topení v prostoru pro cestující, viz strana 159.
V chladném podnebí1 může být pro dosažení
správné provozní teploty motoru a dostatečného vyhřívání prostoru pro cestující zapotřebí
nezávislé topení.
Elektrické nezávislé topení
U vozů s některými typy zážehových motorů2
je do systému ovládání klimatizace ve vozidle
integrováno elektrické nezávislé topení.
Přídavné nezávislé topení
04
Do vozů se vznětovým motorem se montuje
přídavné nezávislé topení.
Topení se spustí automaticky, když je potřebné
další teplo, pokud motor běží.
Topení se vypne automaticky při dosažení
správné teploty nebo při vypnutí motoru.
Tlačítko READ
Ovládací kolečko
Tlačítko RESET
POZNÁMKA
Když přídavné topení pracuje, může vycházet kouř z pravého podběhu, což je zcela
normální.
Režim auto nebo vypnutí
V případě potřeby lze automatické zapnutí
nezávislého topení vypnout.
1. Před startováním motoru: Otočte klíč do
polohy I, viz strana 79.
2. Otáčením ovládacího kolečka zvolte Příd.
topení auto.
3. Stisknutím tlačítka RESET proveďte výběr
mezi ON a OFF.
POZNÁMKA
Možnosti v menu jsou vidět pouze, pokud je
ovladač v poloze I - nastavení se musí tedy
provést před nastartováním motoru.
1
2
162
Informace o konkrétním podnebí v dané zeměpisné oblasti vám podá autorizovaný prodejce Volvo.
Informace o konkrétních motorech vám podá autorizovaný prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
V částečně chladném podnebí1 se ve vozech
se vznětovými motory místo přídavného nezávislého topení používá elektrické nezávislé
topení.
Topení se neovládá manuálně, ale automaticky
po nastartování motoru v případě, kdy
venkovní teplota je nižší než 14 °C. Jakmile je
v prostoru pro cestující dosažena nastavená
teplota, topení se vypne.
04 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
Všeobecné informace
Funkce
POZNÁMKA
Pokud používáte palubní počítač a zobrazí
se varovná zpráva, musíte před opětovnou
aktivací palubního počítače tuto zprávu
potvrdit. Varovnou zprávu potvrďte stisknutím tlačítka READ.
Informační displej a ovládání.
READ - potvrzení.
Kolečko - procházení mezi nabídkami
a možnostmi v seznamu palubního počítače.
RESET – nulování.
Menu palubního počítače je nastaveno do
variabilní smyčky. Jednou z položek v menu je
prázdný displej - ten označuje rovněž začátek/
konec smyčky.
Pokud chcete změnit vzdálenost a rychlost použijte funkci MY CAR Nastavení
Nastavení systému Jednotka vzdálenosti
a paliva, viz strana 141.
POZNÁMKA
Používáte-li palivové přídavné topení a/
nebo nezávislé topení*, mohou se zobrazit
mírně nepřesné hodnoty.
Km do prázd. nádrže
Výpočet vychází z průměrné spotřeby paliva
během posledních 30 km a zbývajícího množství paliva. Na displeji se zobrazí přibližná
vzdálenost, kterou lze ujet se zbývajícím množstvím v nádrži.
Průměrná rychlost
Větší vzdálenost lze zpravidla ujet, pokud
jedete hospodárně. Více informací o vlivu na
spotřebu paliva, viz strana 13.
Průměrná rychlost se počítá od posledního
vynulování. Vynulujte pomocí RESET.
Pokud se zobrazí "---- km do prázd.nádrže",
dosah není zaručen. Natankujte co nejdříve.
Okamžitá
Okamžitá spotřeba paliva se počítá každou
sekundu. Informace na displeji jsou aktualizovány po několika sekundách. Pokud vozidlo
stojí, na displeji se objeví ----.
Průměr
Průměrná spotřeba paliva se počítá od posledního vynulování. Vynulujte pomocí RESET.
04
POZNÁMKA
Hodnota se může mírně lišit při změně stylu
jízdy.
Nulování
1. Zvolte --- km/h prům.rychlost nebo --.l/100km průměr.
2. Stisknutím a podržením tlačítka RESET na
dobu cca. 1 sekundy vynulujete zvolenou
funkci. Pokud RESET držíte stisknuté ale-
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
163
04 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
spoň 3 sekundy, průměrná rychlost a průměr budou vynulovány současně.
Aktuál. rychlosti*1
Displej panelu přístrojů se změní a zobrazí
aktuální rychlost v mph (miles per hour), pokud
je rychloměr nastaven na km/h. Je-li rychloměr
nastaven na mph, displej se změní a zobrazí
km/h.
04
1
164
Pouze na některých trzích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
DSTC – Systém řízení stability a trakce
Obecné informace o DSTC
Systém řízení stability a trakce, DSTC
(Dynamic Stability & Traction Control), pomáhá
zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
Při zásahu systému během brzdění můžete
zaznamenat přerušovaný zvuk. Vůz může
akcelerovat pomaleji, než byste při sešlápnutí
pedálu plynu očekávali.
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně
omezuje hnací a brzdnou sílu působící na jednotlivá kola.
Kontrola prokluzu
Tato funkce zabraňuje prokluzování kol na
vozovce při akceleraci vozidla.
Systém kontroly trakce
Tato funkce je aktivní při nízkých rychlostech
přenáší hnací sílu z prokluzujícího kola na kolo,
které neprokluzuje.
Provoz
Nastavení úrovně - režim Sport
Systém DSTC je vždy aktivní - nelze jej deaktivovat.
Řidič však může zvolit režim Sport umožňující
aktivnější jízdu. V režimu Sport systém detekuje, zda se plynový pedál, pohyby volantu
a zatáčení provádí aktivněji než při běžné jízdě.
Do jisté úrovně potom umožní řízený prokluz
zadní části vozidla a až potom zasáhne
a vozidlo stabilizuje.
Jestliže řidič uvolní plynový pedál a řízený prokluz ukončí, systém DSTC zasáhne a stabilizuje vozidlo.
Pokud chcete nastavit režim Sport, postupujte
následovně:
1. Stiskněte na středové konzole tlačítko MY
CAR a v systému menu na displeji zvolte
My S80 DSTC. (Informace o systému
menu, viz strana 141).
2. Odškrtněte políčko a vraťte se pomocí
příkazu EXIT zpátky do systému menu.
> Systém potom umožní sportovnější styl
jízdy.
04
Režim Sport je aktivní do doby, než jej řidič
zruší nebo vypne motor - po opětovném
nastartování motoru přejde systém DSTC zase
do běžného režimu.
V režimu Sport je k dispozici maximální trakce,
pokud vozidlo uvízne nebo se rozjíždí na měkkém podkladu, např. v písku nebo hlubokém
sněhu.
``
165
04 Komfort a radost z jízdy
DSTC – Systém řízení stability a trakce
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Popis
DSTC Dočasně VYP
Činnost systému DSTC je dočasně omezena, protože je příliš vysoká teplota brzdových kotoučů. Funkce se znovu aktivuje automaticky po ochlazení brzd.
DSTC Doporucen servis
Systém DSTC je vypnutý.
• Zastavte vůz na bezpečném místě, vypněte motor a znovu ho nastartujte.
• Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
04
"Zpráva"
Na displeji rychloměru se objeví zpráva - Přečtěte si ji!
Svítící kontrolka po dobu
2 sekund.
Kontrola systému při startování motoru.
Blikající kontrolka.
Aktivuje se systém DSTC.
a
Je aktivován režim Sport.
166
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní jízdní charakteristiky
Aktivní podvozek - Four-C*
Provoz
Aktivní podvozek, Four-C (Continously
Controlled Chassis Concept), reguluje charakteristiky tlumičů tak, že mohou být nastaveny
jízdní vlastnosti vozu. K dispozici jsou tři
možnosti nastavení: Comfort, Sport
a Advanced.
MY CAR přejděte na Nastavení Nastavení
vozidla Posilovací účinek servořízení
a zvolte Nízký, Střední nebo Vysoký.
Popis systému menu, viz strana 141. Toto
menu není přístupné za jízdy.
Comfort
Při tomto nastavení budete vůz na vozovce
s nerovným a nekvalitním povrchem vnímat
jako pohodlnější. Nastavení tlumičů je měkčí
a pohyb karosérie je měkký a mírný.
Sport
Toto nastavení znamená, že vůz je vnímán jako
sportovnější a je doporučeno pro aktivnější
řízení. Odezva řízení je rychlejší než v režimu
Comfort. Nastavení tlumičů je tvrdší a karosérie
sleduje povrch, aby bylo omezeno naklánění
vozu při průjezdu zatáčkou.
Advanced
Toto nastavení se doporučuje pouze na velmi
hladkém a rovném povrchu vozovky.
Nastavení tlumičů je optimalizováno na maximální přilnavost a náklon v zatáčkách je dále
minimalizován.
04
Nastavení podvozku.
Ke změně nastavení použijte tlačítka ve
středové konzole. Použité nastavení se po
vypnutí motoru opět aktivuje při následujícím
nastartování.
Posilovač řízení s proměnlivým
účinkem*
Síla vyvíjená při řízení se zvyšuje se zvyšující se
rychlostí vozu, aby měl řidič větší citlivost.
Řízení na dálnicích je tužší a bezprostřednější.
Řízení je lehké a nevyžaduje při parkování
a nízké rychlosti žádné zvláštní úsilí.
Síla vyvíjená při řízení může být nastavena ve
třech úrovních. Řidič si tak může zvolit úroveň,
která mu z hlediska vnímání vozovky nebo citlivosti řízení vyhovuje nejvíce. V systému menu
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
167
04 Komfort a radost z jízdy
Tempomat*
Provoz
Tempomat se aktivuje pomocí tlačítka
nebo
. Potom se aktuální rychlost uloží do paměti
- text (---) km/h se změní na zvolenou rychlost,
např. na 100 km/h.
POZNÁMKA
Tempomat nelze používat při rychlosti nižší
než 30 km/h.
Změna rychlosti
04
Klávesnice na volantu a displej.
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Režim standby
V aktivním režimu se rychlost nastavuje dlouhým nebo krátkým stisknutím tlačítka
nebo
- poslední stisknutí se uloží do paměti.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá
vliv na nastavení tempomatu - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede nastavenou
rychlostí.
Aktivace a nastavení rychlosti.
Zvolená rychlost (v závorkách = pohotovostní režim).
Aktivace a nastavení rychlosti
Tempomat zapněte jedním stisknutím tlačítka
na volantu - na displeji (5) se rozsvítí kontrolka
a závorky kolem (---) km/h indikují,
že se tempomat nachází v pohotovostním
režimu.
168
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Pokud některé z tlačítek tempomatu držíte
stisknuté déle než přibližně 1 minutu, tempomat se vypne. Aby se tempomat resetoval, musí se vypnout motor.
režimu - nastavená rychlost se zobrazí v závorkách na displeji (5), např. (100) km/h.
Automatický pohotovostní režim
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
•
•
kola ztratí trakci
sešlápnete pedál brzdy
rychlost poklesne pod cca. 30 km/h
sešlápnete spojkový pedál
se volič převodového stupně přesune do
neutrálu (u automatické převodovky)
• řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je nastavená rychlost.
Řidič musí regulovat rychlost.
Vyvolání nastavené rychlosti
Tempomat v pohotovostním režimu lze aktivona volantu - rychlost
vat stisknutím tlačítka
se nastaví na naposledy uloženou hodnotu.
POZNÁMKA
Po opětovném vyvolání rychlosti tlačítkem
může dojít k výraznému zvýšení
rychlosti.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Deaktivace
Stisknutím tlačítka
dočasně vypojíte tempomat a nastavíte jej do pohotovostního
Tempomat se vypíná tlačítkem
na volantu
nebo vypnutím motoru - nastavená rychlost se
04 Komfort a radost z jízdy
Tempomat*
vymaže v paměti a nelze v ní pokračovat stisk.
nutím tlačítka
04
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
169
04 Komfort a radost z jízdy
Omezovač rychlosti
Všeobecné informace o omezovači
rychlosti
Omezovač rychlosti (Speed Limiter) lze považovat za obrácený tempomat - řidič pomocí
plynového pedálu ovládá rychlost, ale nemůže
náhodně překročit rychlost, kterou nastavil
omezovač rychlosti.
Aktivace a nastavení maximální rychlosti
(každým stisknutím se rychlost změní
o +/-5 km/h).
Uložená maximální rychlost (v závorkách
= pohotovostní režim).
Zapnutí a aktivace
Je-li omezovač rychlosti
aktivní, na displeji se objeví
příslušná kontrolka a nastavená maximální rychlost.
Provoz
04
Nejvyšší rychlost si lze zvolit
a uložit do paměti, když vůz
jede nebo když stojí.
Za jízdy
Klávesnice na volantu a displej.
Omezovač rychlosti - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se přeruší a pokračuje
se v nastavené rychlosti - každým stisknutím se rychlost změní o +1 km/h.
Režim standby.
170
1. Pokud se vůz pohybuje požadovanou nejvyšší přípustnou rychlostí: Stiskněte na
volantu tlačítko
- zapne se omezovač
rychlosti.
> Na displeji přístrojové desky se rozsvítí
kontrolka omezovače rychlosti.
2. Tiskněte na volantu tlačítko
nebo
,
dokud se na displeji přístrojové desky
nezobrazí požadovaná maximální rychlost.
> Omezovač rychlosti bude aktivní a na
displeji (5) se zobrazí zvolená maximální
rychlost a maximální rychlost, která je
uložena v paměti.
Pokud vůz stojí
1. Stiskněte na volantu tlačítko
omezovač rychlosti.
- zapne se
2. Přetáčejte nastavení pomocí tlačítka
,
dokud se na displeji přístrojové desky
nezobrazí požadovaná maximální rychlost.
> Omezovač rychlosti bude aktivní a na
displeji (5) se zobrazí zvolená maximální
rychlost a maximální rychlost, která je
uložena v paměti.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Chcete-li dočasně deaktivovat omezovač
rychlosti a nastavit jej do pohotovostního
režimu:
Stiskněte
.
> Na displeji se v závorkách zobrazí uložená maximální rychlost (5) a řidič může
nastavenou maximální rychlost
dočasně překročit.
Omezovač rychlosti se znovu aktivuje
- závorky na disstisknutím tlačítka
pleji zmizí a maximální rychlost vozu
bude opět omezena.
04 Komfort a radost z jízdy
Omezovač rychlosti
Dočasná deaktivace pomocí plynového
pedálu
POZNÁMKA
Alarm se aktivuje až za 5 sekund, pokud
rychlost byla překročena minimálně
o 3 km/h, a to za předpokladu, že během
poslední půl minuty nebylo stisknuto tlačítko
ani
.
Omezovač rychlosti lze nastavit do pohotovostního režimu také pomocí plynového
pedálu, tedy prudkým zrychlením vozidla:
Sešlápněte na doraz plynový pedál.
> Na displeji se v závorkách zobrazí uložená maximální rychlost (5) a řidič může
nastavenou maximální rychlost
dočasně překročit.
Omezovač rychlost se po uvolnění plynového pedálu automaticky znovu aktivuje a vůz zpomalí pod zvolenou/uloženou maximální rychlost - závorky na displeji zmizí a maximální rychlost vozu je
opět omezena.
Alarm pro překročení rychlosti
Na prudkých cestách se může stát, že brzdění
motorem nebude stačit a zvolená maximální
rychlost bude překročena. Řidič je na tuto skutečnost upozorněn akustickým signálem.
Deaktivace
Pokud chcete deaktivovat omezovač rychlosti:
Stiskněte na volantu tlačítko
.
04
> Nastavená rychlost (5) a kontrolka omezovače rychlosti na displeji zmizí. Zvolená a uložená rychlost se vymažou
z paměti a nelze pokračovat stisknutím
.
tlačítka
Nyní řidič může pomocí plynového
pedálu volit rychlost bez omezení.
Signál je aktivní do doby, než řidič zpomalí pod
zvolenou maximální rychlost.
171
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
Všeobecné informace o systému ACC
Adaptivní tempomat ACC – Adaptive Cruise
Control pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním. Díky tempomatu jsou mnohem klidnější dlouhé jízdy po
dálnicích a dlouhých rovných cestách v plynulém dopravním provozu.
04
Řidič si nastaví požadovanou rychlost a časový
interval odstupu vzhledem k vozu před sebou.
Jakmile radarový detektor zjistí, že před vozem
jede pomalejší vozidlo, rychlost automaticky
upraví. Jakmile je cesta volná, vůz pojede zase
původně zvolenou rychlostí.
Pokud adaptivní tempomat vypnete nebo
nastavíte pohotovostní režim a váš vůz se
ocitne příliš blízko vozu před vámi, upozorní
řidiče na krátkou vzdálenost systém sledování
vzdálenosti Distance Warning (viz strana 182).
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí a všechny
podmínky na cestě.
Přečtěte si celou kapitolu s informacemi
o omezeních adaptivního tempomatu. Než
řidič začne adaptivní tempomat používat,
musí být s těmito informacemi seznámen.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování
bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to i v
případě, že používá adaptivní tempomat.
Údržba adaptivního tempomatu se musí
provádět pouze v servisu - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Vozidla s automatickou převodovkou jsou
u adaptivního tempomatu vybavena zdokonalenou funkcí Queue Assistant, viz strana 176.
172
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Přehled funkcí1.
Varovná kontrolka, řidič musí brzdit
Klávesnice na volantu
DŮLEŽITÉ
Automatická převodovka
1
Funkce
Radarový snímač
Adaptivní tempomat kombinuje tempomat
a systém koordinace vzdálenosti.
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou např.
jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících vozidel a předmětů.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
Vzdálenost od vozidla jedoucího před Vámi je
měřena především radarovým snímačem.
Tempomat reguluje rychlost zrychlováním
a přibrzďováním. Když jsou brzdy používány
tempomatem, je běžné, že vydávají určitý zvuk.
VAROVÁNÍ
Když tempomat brzdí, pohybuje se pedál
brzdy. Nenechávejte nohu pod pedálem
brzdy - mohla by se zachytit o pedál.
2
Adaptivní tempomat sleduje vozidlo ve stejném
pruhu tak, aby byl dodržen časový interval
nastavený řidičem. Pokud radarový snímač
nevidí před sebou žádný vůz, pojede vozidlo
rychlostí nastavenou v tempomatu. To platí
rovněž v případě, pokud rychlost vozu před
vozidlem je vyšší než nastavená rychlost tempomatu.
Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji, než je
brzdná kapacita tempomatu, a řidič nebrzdí,
tempomat použije varovnou kontrolku systému
varování před kolizí a vydává varovný zvuk(viz
strana 191), který upozorňuje řidiče, že musí
okamžitě jednat.
Tempomat napomáhá řídit rychlost plynule.
V situacích, v nichž je třeba prudké brzdění,
musí řidič brzdit sám. To platí při velkých rozdílech rychlosti, nebo když vozidlo před Vámi
prudce zabrzdí. Kvůli omezení v radarovém
snímači může být brzdění neočekávané nebo
nemusí nastat vůbec, viz strana 178.
Varovné kontrolky si můžete hůře všimnout,
když silně svítí slunce nebo když nosíte sluneční brýle.
Adaptivní tempomat lze nastavit tak, aby sledoval jiný vůz při rychlosti od 30 km/h2 do
200 km/h. Pokud rychlost klesne pod
30 km/h nebo pokud příliš klesnou otáčky
motoru, tempomat přejde do pohotovostního
režimu, ve kterém automaticky nebrzdí v tomto případě musí bezpečnou vzdálenost
od vozu jedoucího vpředu zajistit sám řidič.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Adaptivní tempomat má brzdnou kapacitu,
která je ekvivalentem více než 40 % brzdného
výkonu vozu.
POZNÁMKA
04
VAROVÁNÍ
Tempomat varuje pouze před vozidly detekovanými radarem. Tudíž nemusíte být
varováni nebo můžete být varováni se zpožděním. Nečekejte na varování, ale brzděte,
když je to potřeba.
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
Nezapomeňte, že adaptivní tempomat je určen
především k jízdě po vozovkách v rovném
terénu. Pokud pojedete po cestě ze svahu,
s těžkým nákladem nebo přívěsem, může se
stát, že tempomat bude mít problém udržet
správnou vzdálenost od vozidla před vámi v tomto případě buďte opatrni a připraveni
zpomalit.
Funkci Queue Assistant u vozů s automatickou převodovkou lze nastavit u rychlosti v rozsahu 0-200 km/h, viz strana 176.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
173
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
Provoz
Časový interval - zapnuto, během nastavování.
Časový interval - zapnuto, během nastavování.
Časový interval - zapnuto, po nastavování.
Časový interval - zapnuto, po nastavování.
Aktivace a nastavení rychlosti
Tempomat zapněte stisknutím
tlačítka na volantu
- na displeji se rozsvítí
kontrolka
. Závorky (6) u (---) znamenají, že
tempomat je nastaven v pohotovostním
režimu.
04
nebo
Tempomat se aktivuje pomocí tlačítka
. Potom se aktuální rychlost uloží do paměti
- text (---) se změní na zvolenou rychlost, např.
na 100 bez závorek.
Klávesnice na volantu3 a displej.
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se přeruší a pokračuje
se v nastavené rychlosti - každým stisknutím se rychlost změní o +1 km/h.
Režim standby
Časový interval - prodloužení/zkrácení.
3
4
174
Klávesnice na volantu4 a displej.
Jakmile se místo
zobrazí
, radarový snímač detekuje
vůz.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Tempomat- zapnuto/vypnuto nebo pohotovostní režim.
Když se rozsvítí kontrolka
(s vozem), je vzdálenost
k vozu vpředu regulována
Časový interval - prodloužení/zkrácení.
Aktivace a nastavení rychlosti (každým
stisknutím se rychlost změní o +/-5 km/h).
Aktivace a nastavení rychlosti.
tempomatem.
Zvolená rychlost (v závorkách = pohotovostní režim).
Zvolená rychlost (v závorkách = pohotovostní režim).
Změna rychlosti
Vozidla s omezovačem rychlosti.
Vozidla bez omezovače rychlosti. Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
V aktivním režimu se rychlost změní o 5 km/h
při každém stisknutí tlačítka
nebo
.
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
V aktivním režimu má tlačítko
stejnou funkci
s tím rozdílem, že zvýšení
jako tlačítko
rychlosti je menší. Posledním stisknutím uložíte
nastavení v paměti.
POZNÁMKA
Pokud některé z tlačítek tempomatu držíte
stisknuté déle než přibližně 1 minutu, tempomat se vypne. Aby se tempomat resetoval, musí se vypnout motor.
V některých situacích se tempomat neaktivuje. V tomto případě se na displeji zobrazí
Tempomat Není k dispoz., viz
strana 180.
Nastavení časového intervalu
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu vpředu.
Na displeji se zobrazuje 1 až
5 vodorovných čar - čím je jich
více, tím je časový interval
delší. Jedna čára odpovídá
cca. 1 sekundě, 5 čár - cca.
Při nízké rychlosti, když jsou vzdálenosti
krátké, adaptivní tempomat mírně prodlouží
časový interval.
Adaptivní tempomat umožňuje měnit časový
interval v určitých situacích, aby vůz mohl sledovat vozidlo jedoucí před ním plynule a komfortně.
Nezapomeňte, že v případě krátkého časového
intervalu musí řidič, pokud vyvstane nepředvídaný dopravní problém, reagovat rychle.
Počet čar pro zvolený časový
interval je zobrazen v průběhu
nastavování a ještě několik
sekund po jeho ukončení.
Následně je tento symbol
zobrazen ve zmenšeném
měřítku v pravé části displeje.
Stejný symbol se zobrazí také při aktivaci
systému sledování vzdálenosti, viz
strana 182.
2,5 sekundám.
Časový interval se prodlužuje nebo zkracuje
pomocí ovládacího tlačítka na volantu nebo
pomocí tlačítek
/
(v případě vozů bez
omezovače rychlosti).
5
POZNÁMKA
Časové intervaly používejte pouze tehdy,
když to povolují místní dopravní předpisy.
Jestliže tempomat nereaguje, důvodem
může být to, že časový interval od nejbližšího vozidla brání zvýšení rychlosti.
Čím vyšší je rychlost, tím delší je vzdálenost
v metrech pro daný časový interval.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
04
Stisknutím tlačítka
na volantu dočasně
vypojíte tempomat a nastavíte jej do pohotovostního režimu - nastavená rychlost se
zobrazí v závorkách na displeji, např. (100).
Klávesnice bez omezovače rychlosti*
Stisknutím tlačítka
na volantu dočasně
vypojíte tempomat a nastavíte jej do pohotovostního režimu.
Pohotovostní režim v důsledku zásahu
řidiče
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
• sešlápnete pedál brzdy
• spojkový pedál je sešlápnutý déle než
1 minutu5
Vyřazení a přeřazení vyššího nebo nižšího stupně nemá vliv na režim standby.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
175
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
• se volič převodového stupně přesune do
polohy N (automatická převodovka)
• řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je nastavená rychlost
Řidič musí regulovat rychlost.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá
vliv na nastavení tempomatu - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla
naposledy uložena.
04
Automatický pohotovostní režim
Adaptivní tempomat je závislý na ostatních
systémech, např. na systému regulace stability
a trakce (DSTC). Pokud některý z těchto
systému přestane pracovat, tempomat se
automaticky deaktivuje.
V případě automatické deaktivace se ozve signál a na displeji se zobrazí zpráva Tempomat
Zrušeno. V tomto případě musí řidič zasáhnout a upravit rychlost a vzdálenost k vozu
před sebou.
K automatické deaktivaci může dojít, když:
•
•
•
•
6
176
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
• radarový snímač je zakrytý, např. mokrým
sněhem nebo hustým deštěm (jsou zablokovány radarové vlny).
Vyvolání nastavené rychlosti
Tempomat v pohotovostním režimu lze aktivovat stisknutím tlačítka
na volantu - rychlost
se nastaví na naposledy uloženou hodnotu.
POZNÁMKA
Po opětovném vyvolání rychlosti tlačítkem
může dojít k výraznému zvýšení
rychlosti.
Deaktivace
Tempomat se vypíná tlačítkem
na volantu.
Nastavená rychlost je vymazána a nemůže být
.
opětovně vyvolána stisknutím tlačítka
Klávesnice bez omezovače rychlosti
Tempomat se vypne stisknutím tlačítka
na
volantu v pohotovostním režimu nebo dlouhým
stisknutím tohoto tlačítka v aktivním režimu.
Nastavená rychlost je vymazána a nemůže být
.
opětovně vyvolána stisknutím tlačítka
rychlost poklesne pod 30 km/h6
kola ztratí trakci
je příliš vysoká teplota brzd
Neplatí pro vozidla s funkcí Queue Assistant - tato vozidla rovnou zastaví.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Queue Assistant
Ve vozech s automatickou převodovkou je
součástí adaptivního tempomatu funkce
Queue Assistant (někdy je tato funkce označována také jako "Queue Assist".
Queue Assistant nabízí následující možnosti:
• Větší rozsah rychlosti
• Změna cíle
• Automatické brzdění se u stojícího vozu
vypne
• Automatická aktivace parkovací brzdy.
Upozorňujeme, že nejnižší rychlost, kterou lze
u tempomatu nastavit, je 30 km/h - přestože
tempomat dokáže sledovat jiné vozidlo až do
zastavení, nelze nastavit nižší rychlost.
Větší rozsah rychlosti
POZNÁMKA
Pokud chcete aktivovat tempomat, musí být
zavřené dveře řidiče a řidič musí být připoutaný.
• U automatické převodovky může tempomat sledovat jiný vůz v rozsahu
0-200 km/h - tedy od stojícího vozu až po
vůz jedoucí rychlostí 200 km/h.
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
Změna cíle
POZNÁMKA
není jistý, zda cílový objekt je stojící vozidlo
nebo jiný předmět, např. retardér.
Aby se tempomat aktivoval, když je rychlost
nižší než 30 km/h, musí se vozidlo vpředu
nacházet v přiměřené vzdálenosti.
Pokud se vůz na chvílí zastaví, např. při popojíždění v pomalém provozu nebo na semaforu,
v jízdě se po krátkých zastávkách automaticky
pokračuje do cca. 3 sekund - pokud by trvalo
déle, než se vůz vpředu rozjede, tempomat se
vypojí a přejde do pohotovostního režimu.
V tomto případě musí řidič tempomat znovu
aktivovat. K dispozici jsou tyto možnosti:
• Stiskněte na volantu tlačítko
.
nebo
• rychlost klesne pod 15 km/h a vozidlo
vpředu odbočí, takže jej tempomat již
nesleduje.
Automatické brzdění se u stojícího vozu
vypne
Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může se
objevit stojící vozidlo.
Pokud tempomat sleduje vůz, který se pohybuje rychlostí menší než 30 km/h, a změní cíl
na stojící vozidlo, tempomat zpomalí podle stojícího vozidla.
• Sešlápněte plynový pedál a zrychlete alespoň na cca. 4 km/h (rychlost odpovídající
běžné chůzi).
Tempomat potom bude pokračovat ve sledování vozu před sebou.
POZNÁMKA
Tempomat udrží vozidlo, aby se nerozjelo,
maximálně 2 minuty - potom se aktivuje
parkovací brzda a tempomat se vypne.
•
Než se tempomat znovu aktivuje, řidič
musí parkovací brzdu uvolnit.
• rychlost klesne pod 15 km/h a systém si
VAROVÁNÍ
Pokud tempomat sleduje vůz, který se
pohybuje rychlostí větší než 30 km/h,
a změní cíl z pohybujícího se vozidla na stojící vozidlo, tempomat bude stojící vozidlo
ignorovat a nastaví uloženou rychlost.
•
Řidič musí sám zasáhnout a zabrzdit.
Automaticky pohotovostní režim se
změnou cíle
Tempomat se odpojí a přejde do pohotovostního režimu, pokud:
V některých případě tempomat u stojícího vozu
brzdění přeruší. To znamená, že se uvolní
brzdový pedál a řidič musí brzdit sám.
04
Tempomat uvolní brzdový pedál a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
• řidič má nohu na pedálu brzdy
• je aktivována parkovací brzda
• se volič převodových stupňů přeřadí do
polohy P, N nebo R
• řidič nastaví tempomat do pohotovostního
režimu.
Automatická aktivace parkovací brzdy
V některých případech tempomat aktivuje
parkovací brzdu, aby vozidlo i nadále stálo.
K tomu dojde, pokud:
• řidič otevře dveře a odepne si bezpečnostní pás
• Systém DSTC se přepne z režimu
Normal do režimu Sport
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
177
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
• tempomat brzdí vozidlo, aby se nerozjelo,
déle než 2 minuty
• se vypne motor
• jsou brzdy přehřáté.
Radarový snímač a jeho omezení
04
Kromě adaptivního tempomatu využívají
funkce varování před kolizí s automatickou
aktivací brzd (viz strana 190) a sledování vzdálenosti (viz strana 182) také radarový snímač.
Radarový snímač má za úkol detekovat osobní
a nákladní vozidla, která se pohybují ve stejném jízdním pruhu a ve stejném směru.
Úpravy radarového snímače by mohly vyústit
v nelegální používání.
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí a všechny
podmínky na cestě.
Přečtěte si celou kapitolu s informacemi
o omezeních adaptivního tempomatu. Než
řidič začne adaptivní tempomat používat,
musí být s těmito informacemi seznámen.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování
bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to i v
případě, že používá adaptivní tempomat.
VAROVÁNÍ
Příslušenství nebo jiné předměty, jako jsou
přídavné světlomety, nesmějí být instalovány před mřížku.
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou např.
jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících vozidel a předmětů.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
Schopnost radarového snímače detekovat
vozidla jedoucí před ním je výrazně snížena:
• pokud je radarový snímač zablokovaný
a nemůže detekovat jiná vozidla, např.
v hustém dešti nebo sněhové břečce, nebo
pokud se před radarovým snímačem
nahromadilo více různých předmětů.
POZNÁMKA
Udržujte povrch před radarovým snímačem
čistý.
178
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
• pokud je rychlost vozidla jedoucího před
Někdy radarový snímač detekuje s jistým
zpožděním vozidla v těsné blízkosti, např.
vozidlo, které jede mezi Vaším vozem
a vozidly před Vámi.
Vámi výrazně odlišná od Vaší vlastní
rychlosti.
Příklady situací, kdy tempomat
nefunguje optimálně
Malá vozidla, jako jsou motocykly nebo
vozidla, která nejedou uprostřed jízdního
pruhu, mohou zůstat nedetekovaná.
Radarový snímač má omezené zorné pole.
V některých případech není druhý vůz detekován nebo detekce proběhne později, než by
měla.
V zatáčkách může radarový snímač detekovat špatné vozidlo nebo může ztratit
detekované vozidlo z dohledu.
Zjišťování a odstraňování závad
04
Jestliže se na displeji zobrazí zpráva Radar
zablokován Viz manuál, znamená to, že signály z radarového snímače jsou zablokovány
a že vozidla vepředu nemohou být detekována.
Jinak řečeno to znamená, že adaptivní tempomat, systém sledování vzdálenosti a varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
jsou nefunkční.
Zorné pole ACC
V této tabulce jsou uvedeny možné příčiny
zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi.
Příčina
Akce
Povrch radaru v mřížce je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo sněhem.
Očistěte povrch radaru v mřížce od nečistot, ledu a sněhu.
Hustý déšť nebo sněžení blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
179
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
Příčina
Akce
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje, když je vozovka velmi mokrá
nebo zasněžená.
Povrch radaru byl očištěn, avšak zpráva je stále zobrazena.
Čekejte. Může trvat několik minut, než radar „zjistí“, že již není zablokován.
Kontrolky a zprávy na displeji
04
Kontrolka
Zpráva
Popis
Režim standby nebo aktivní režim bez detekovaného vozidla.
Aktivní režim s detekovaným vozidlem, kterému tempomat přizpůsobí rychlost.
Časový interval - aktivováno, během nastavování.
Časový interval - aktivováno, po nastavování.
DSTC Normal včetně jízdy
Tempomat Zrušeno
180
Tempomat nelze aktivovat, dokud není systém řízení stability a trakce (DSTC) nastaven do normálního
režimu - viz strana 165.
Tempomat je deaktivován - rychlost musí regulovat řidič.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
Kontrolka
Zpráva
Popis
Tempomat Není k dispoz.
Tempomat nemůže být aktivován.
Důvodem může být:
• je příliš vysoká teplota brzd
• radarový snímač je zakrytý, např. mokrým sněhem nebo hustým deštěm.
Radar zablokován Viz
manuál
Tempomat je dočasně odpojen.
• Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo se
před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
04
Omezení radarového snímače, viz strana 178.
Tempomat Nutný servis
Tempomat je odpojen.
• Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Sešl. Brzdu pro přidržení
+ akustický alarm
Vůz stojí a tempomat uvolní brzdový pedál, aby parkovací brzda přidržela vozidlo. Kvůli závadě
parkovací brzdy se však vůz za chvíli rozjede.
(pouze s funkcí Queue Assistant)
• Řidič musí brzdit sám. Zpráva zůstane zobrazena a zní alarm, dokud řidič nesešlápne brzdový
Pod 30 km/h Pouze sledování
Zobrazí se, pokud se pokusíte aktivovat tempomat při rychlostech pod 30 km/h a v aktivační vzdálenosti (cca. 30 m) se nenachází žádné vozidlo.
nebo plynový pedál.
(pouze s funkcí Queue Assistant)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
181
04 Komfort a radost z jízdy
Funkce sledování vzdálenosti*
Všeobecné informace
Funkce sledování vzdálenosti (Distance Alert)
informuje řidiče o časovém intervalu odstupu
od vozidel jedoucích vpředu.
Funkce sledování vzdálenosti je aktivní při
rychlostech nad 30 km/h a reaguje pouze na
vozidla, která jedou před vozem stejným směrem. Pro blížící se, pomalu jedoucí nebo stojící
vozidla není poskytována žádná informace
o vzdálenosti.
POZNÁMKA
Je-li aktivní adaptivní tempomat, funkce sledování vzdálenosti se vypne.
VAROVÁNÍ
Systém varování u vzdálenosti reaguje
pouze v případě, že vzdálenost k vozu před
vámi je menší než nastavená hodnota rychlost vozidla nemá na to vliv.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
systém menu vozu MY CAR pod menu
Nastavení Nastavení vozidla
Výstražná vzdálenost. Popis systému menu,
viz strana 141.)
Nastavení časového intervalu
04
Provoz
Nastavení a zobrazení časového intervalu.
Časový interval - zvýšení/snížení. Pro zvýšení stiskněte nahoru, pro snížení dolů.
Oranžová výstražná kontrolka1.
Pokud je vzdálenost k vozidlu vpředu menší
než nastavený časový interval, na čelním skle
se nepřerušovaně rozsvítí oranžová výstražná
kontrolka.
1
182
Stisknutím tlačítka ve středové konzole funkci
zapnete nebo vypnete. Funkce je zapnuta,
když svítí jedna kontrolka v tlačítku.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Časový interval - zapnuto (během nastavování).
Časový interval - zapnuto (po nastavování).
04 Komfort a radost z jízdy
Funkce sledování vzdálenosti*
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu vpředu.
Na displeji se zobrazuje 1-5
vodorovných čar - čím je jich
více, tím je časový interval
delší. Jedna čára odpovídá
cca. 1 sekundě, 5 čar - cca.
2,5 sekundám.
Počet čar pro zvolený časový
interval je zobrazen v průběhu
nastavování a ještě několik
sekund po jeho ukončení.
Následně je tento symbol
zobrazen ve zmenšeném
měřítku v pravé části displeje.
Stejný symbol se zobrazí také tehdy, když je
aktivován adaptivní tempomat.
POZNÁMKA
Čím vyšší je rychlost, tím delší je vzdálenost
v metrech pro daný časový interval.
Nastavený časový interval je také využíván
adaptivním tempomatem; viz strana 174.
Časové intervaly používejte pouze tehdy,
když to povolují místní dopravní předpisy.
Omezení
Funkce využívá stejný radarový snímač jako
adaptivní tempomat a systém varování před
kolizí. Více informací o radarovém snímači
a jeho omezeních, viz strana 178.
POZNÁMKA
Silné protisvětlo, odrazy, prudké změny
intenzity světla nebo nošení brýlí mohou
způsobit, že varovné světlo na čelním skle
nebude vidět.
Špatné počasí nebo klikaté vozovky mohou
ovlivnit schopnost radarového snímače
detekovat vozidla jedoucí před vámi.
04
Na schopnost detekce může mít vliv rovněž
velikost ostatních vozidel, např. motocyklů.
To může znamenat, že se varovná kontrolka
rozsvítí při kratší vzdálenosti, než je nastavená vzdálenost, nebo se kontrolka
dočasně nerozsvítí vůbec.
Extrémně vysoké rychlosti mohou
v důsledku omezení dosahu snímače také
způsobit rozsvícení kontrolky při kratší
vzdálenosti, než je nastavená vzdálenost.
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Popis
Nastavení časového intervalu, během nastavování.
Nastavení časového intervalu, po nastavení.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
183
04 Komfort a radost z jízdy
Funkce sledování vzdálenosti*
Kontrolka
Zpráva
Popis
Radar zablokován Viz
manuál
Funkce sledování vzdálenosti je dočasně vypnutá.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když
se před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Omezení radarového snímače, viz strana 178.
Kolizní varov. Doporucen
servis
04
184
Funkce sledování vzdálenosti a varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd jsou částečně
nebo zcela vypnuty.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
City Safety™
Všeobecné informace
City Safety™ je funkce, která napomáhá řidiči
vyvarovat se kolize při jízdě v dopravních
zácpách, mimo jiné při změnách dopravní
situace před vozem kombinované s poklesem
pozornosti, což by mohlo vést k nehodě.
Funkce je aktivní při rychlostech do 30 km/h
a pomáhá řidiči automatickým brzděním
vozidla v případě bezprostředního rizika srážky
s vepředu jedoucími vozidly, pokud řidič nereaguje včas brzděním a/nebo otočením volantu.
Systém City Safety™ se aktivuje v situacích,
kdy má řidič začít brzdit. Proto nemůže pomoci
řidiči v každé situaci.
Systém City Safety™ je nastaven tak, aby se
aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo
zbytečným zásahům do řízení.
Funkce systému City Safety™ nemůže být
používána jako náhrada činnosti řidiče. Pokud
by se řidič plně spolehl jenom brzdění pomocí
funkce City Safety™, došlo by dříve či později
k nehodě.
Řidič nebo spolujezdci normálně zaznamenají
funkci systému City Safety™ pouze tehdy,
pokud je vůz bezprostředně ohrožen kolizí.
Pokud vůz vybaven také funkcí varování před
kolizí s automatickou aktivací brzd*, pak se tyto
1
dva systémy vzájemně doplňují. Více informací
o varování před kolizí s automatickou aktivací
brzd, viz strana 190.
Funkce
DŮLEŽITÉ
Údržba komponentů systému City
Safety™ musí být prováděna pouze
v odborné dílně - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
04
VAROVÁNÍ
Systém City Safety™ nezasahuje ve všech
jízdních situacích ani za všech dopravních
a povětrnostních podmínek nebo stavu
vozovky.
Systém City Safety™ nereaguje na vozidla
jedoucí v jiném směru, na malá vozidla,
motocykly a jízdní kola, nebo na lidi
a zvířata.
Systém City Safety™ může zabránit kolizi
při rozdílu rychlostí menším než 15 km/h –
při vyšším rozdílu rychlosti může pouze snížit rychlost při nárazu. Abyste měli k dispozici plný výkon brzd, musí řidič sešlápnout
pedál brzdy.
Nikdy nečekejte, až zasáhne systém City
Safety™. Řidič nese vždy zodpovědnost za
udržování bezpečné vzdálenosti a rychlosti.
Vysílač a přijímač laserového senzoru v čelním
okně1.
Systém City Safety™ sleduje dopravní situaci
před vozidlem pomocí laserového senzoru,
který je umístěn v horní hraně čelního okna.
Pokud bezprostředně hrozí kolize, systém City
Safety™ vůz automaticky přibrzdí - tento
zásah můžete vnímat jako prudké zabrzdění.
Pokud je rozdíl rychlostí 4-15 km/h ve vztahu
k vozidlu jedoucímu vepředu, může systém
City Safety™ zcela zabránit kolizi.
Systém City Safety™ aktivuje krátké intenzivní
brzdění a za normálních okolností zastaví
vozidlo těsně za vozidlem vepředu. Takovým
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
185
04 Komfort a radost z jízdy
City Safety™
04
stylem většina řidičů nejezdí a může to pro ně
být nepříjemné.
Po nastartování motoru lze funkci City
Safety™ deaktivovat následovně:
Pokud je rozdíl rychlostí mezi vozidly vyšší než
15 km/h, nemusí sám o sobě systém City
Safety™ zabránit kolizi. Aby bylo dosaženo
plného brzdného účinku, musí řidič sešlápnout
brzdový pedál. Tímto způsobem je pak možné
zabránit kolizi při rozdílech rychlostí vyšších
než 15 km/h.
Pomocí funkce MY CAR na displeji na
středové konzole a příslušného systému menu
vyberte možnost Nastavení Nastavení
vozidla Podpůrné systémy řízení City
Safety. Zvolte možnost Vypnuto. Více informací o systému menu MY CAR, viz
strana 141).
Když je funkce aktivována a brzdí, na displeji
na přístrojovém panelu se objeví zpráva, že
funkce je/byla aktivní.
POZNÁMKA
Pokud systém City Safety™ brzdí vůz, svítí
brzdová světla.
Funkce však bude zapnuta při dalším nastartování motoru bez ohledu na to, zda byla při
vypnutí motoru zapnuta či vypnuta.
VAROVÁNÍ
Laserový senzor vysílá laserové světlo,
i když je funkce City Safety™ manuálně
vypnuta.
Provoz
Aktivace funkce City Safety™:
POZNÁMKA
Funkce City Safety™ je vždy zapnuta po
nastartování motoru s klíčem v poloze I a II
(polohy klíče, viz strana 79).
Zapnutí a vypnutí
V určitých situacích může být vhodné vypnout
City Safety™, např. v prostředí, kde mohou
větve s listím zasahovat prostoru nad čelní
okno.
186
• Postupujte stejně jako při vypnutí, ale
zvolte možnost Zapnuto.
Omezení
Snímač systému City Safety™ je určen k detekování osobních vozidel a dalších velkých vozidel před vozem, bez ohledu na to, zda je den
nebo noc.
Snímač má omezení a má omezenou funkčnost např. v hustém sněžení nebo dešti, mlze,
prašných bouřích nebo sněhových vánicích.
Mlha, nečistota, led nebo sníh na čelním okně
mohou rušit jeho funkci.
Nízko zavěšené předměty, např. vlajka/praporek na vyčnívajícím nákladu, nebo příslušenství
jako jsou přídavné světlomety a ochranné
roury, které jsou vyšší než kapota, omezují jeho
funkci.
Infračervený paprsek snímače systému City
Safety™ měří odraz světla. Snímač není schopen zjistit předměty s malou schopností odrážet světlo. Zadní části vozidel všeobecně
dostatečně odrážejí světlo díky poznávací
značce a reflektorům zadních světel.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému City
Safety™ odvrátit kolizi. Za těchto situací
poskytuje nejlepší brzdný účinek a stabilitu
systémy ABS a DSTC.
Systém City Safety™ není možné aktivovat při
couvání.
04 Komfort a radost z jízdy
City Safety™
Systém City Safety™ se také neaktivuje při
nízkých rychlostech - pod 4 km/h, proto
systém nezasáhne v případech, kdy se vozidlo
vpředu přibližuje velmi pomalu, např. při parkování.
Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto systém
City Safety™ nezasáhne v situacích, kdy řidič
evidentním způsobem otáčí volantem, brzdí
nebo přidává plyn, a to i v situaci, kdy je kolize
neodvratná.
Pokud systémCity Safety™ zabránil kolizi se
stojícím objektem, zůstane vozidlo v klidu
maximálně 1,5 sekundy. Pokud je vozidlo
zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost snížena na stejnou
rychlost, jakou se pohybuje vozidlo jedoucí
vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při zastavení vozidla systémem City Safety™ zastaví
motor, pokud řidič nestačí před tím sešlápnout
spojkový pedál.
POZNÁMKA
Příčina
Akce
•
Udržujte čelní okno před laserovým
senzorem bez ledu, sněhu a nečistot
(viz obrázek umístění senzoru, strana
185).
Očistěte povrch čelního okna před
senzorem od nečistot, ledu a sněhu.
•
Na čelní okno před laserový senzor nic
neupevňujte
Povrch čelního okna
před laserovým
senzorem je znečištěný nebo je
zakrytý ledem nebo
sněhem.
•
Odstraňte námrazu a sníh z kapoty –
sníh a led nesmí překročit výšku 5 cm.
Laserový senzor má
zablokované zorné
pole.
Odstraňte předmět
blokující senzor.
Zjišťování a odstraňování závad
04
Pokud se na displeji přístrojové desky zobrazí
zpráva Čelní sklo Zablok. čidla, je laserový
senzor zakryt a nemůže detekovat vepředu
jedoucí vozidla. To znamená, že systém City
Safety™ není funkční.
Zpráva Čelní sklo Zablok. čidla se nezobrazí
za všech situací, při kterých je činnost laserového senzoru omezena. Proto musí dbát na to,
aby plocha čelního skla pře senzorem byla
vždy čistá.
V následující tabulce jsou uvedeny možné
příčiny zobrazení zpráv spolu s doporučeními
příslušných činností.
``
187
04 Komfort a radost z jízdy
City Safety™
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou na čelním okně před „okénky“
laserových snímačů praskliny, škrábance
nebo stopy od kamínků a pokrývají oblast
cca 0,5 x 3,0 mm (nebo větší), musíte se za
účelem opravy poškození nebo výměny čelního okna obrátit na servis (obrázek umístění snímače, viz strana 185) – doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
04
V opačném případě může dojít k omezení
výkonu systému City Safety™.
Abyste se vyvarovali omezení činnosti
systému City Safety™, věnujte pozornost
následujícím pokynům:
188
•
Při výměně se musí namontovat stejný
typ čelního skla nebo čelní sklo schválené společností Volvo
•
Při výměně se musí namontovat stejný
typ stěračů čelního skla nebo stěrače
schválené společností Volvo.
Laserový senzor
Kontrolky a zprávy na displeji
Funkce City Safety™ zahrnuje senzor, který
vysílá laserové světlo. V případě závady a v
případě, že je třeba opravit laserový senzor,
kontaktujte autorizovaný servis - doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
V souvislosti s automatickým brzděním systémem City Safety™ se může rozsvítit jedna
nebo více kontrolek na přístrojové desce a současně se na displeji se může objevit zpráva.
VAROVÁNÍ
Nikdy se nedívejte do laserového senzoru
(který vyzařuje laserové záření) ze vzdálenosti 100 mm nebo kratší zvětšovacími
přístroji, jako je zvětšovací sklo, mikroskop,
čočky nebo podobné optické přístroje –
hrozí nebezpečí poškození zraku (obrázek
na straně 185 ukazuje umístění senzoru).
Více informací o laserovém senzoru, viz
strana 11.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím tlačítka READ na pákovém přepínači
ukazatelů směru.
04 Komfort a radost z jízdy
City Safety™
Kontrolka
Zpráva
Význam/činnost
Aut. brzdění se City Safety
Systém City Safety™ brzdí nebo automaticky zabrzdil.
Čelní sklo Zablok. čidla
Laserový senzor je dočasně z důvodu zablokování nefunkční.
• Odstraňte předmět blokující senzor a/nebo očistěte povrch čelního okna před senzorem.
04
Omezení laserového snímače, viz strana 186.
City Safety Doporučen
servis
Systém City Safety™ není funkční.
• Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
189
04 Komfort a radost z jízdy
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a Pedestrian detection*
Všeobecné informace
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců (Collision Warning
with Full Auto Brake and Pedestrian
Detection) má pomoci řidiči, když hrozí nebezpečí kolize s chodcem nebo vozidly vpředu,
která stojí nebo se pohybují stejným směrem.
Varování před kolizí má následující tři funkce.
• Varování před kolizí – varuje řidiče před
04
potenciálně hrozící kolizí.
• Podpora brzd – pomáhá řidiči efektivně
brzdit v kritické situaci.
• Automatická aktivace brzd – brzdí automaticky vůz v případě bezprostředního
rizika kolize s chodcem nebo jiným vozidlem před vozidlem v případě, že řidič včas
nereaguje a vozidlo nepřibrzdí resp. neprovede úhybný manévr. Funkce automatické
aktivace brzd může zabránit kolizi a může
snížit rychlost při nárazu.
Systém varování před kolizí se aktivuje v situacích, kdy má řidič začít brzdit podstatně dříve.
Proto tato funkce nemůže pomoci řidiči
v každé situaci.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je nastaven tak, aby se aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo
zbytečným zásahům do řízení.
190
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Systém varování před kolizí nemůže být používán jako náhrada činnosti řidiče. Pokud by se
řidič plně spolehl jenom brzdění pomocí
systému varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd, došlo by dříve či později
k nehodě.
Systém varování před kolizí a systém City
Safety™ se vzájemně doplňují. Více informací
o systému City Safety™, viz strana 185.
DŮLEŽITÉ
Údržba komponentů systému varování před
kolizí musí být prováděna pouze v odborné
dílně - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Žádná automatický systém není schopen
zaručit 100% správné fungování v každé
situaci. Proto nikdy nezkoušejte systém
automatické aktivace brzd během jízdy proti
lidem - mohlo by dojít k vážnému poranění
nebo úmrtí osob.
VAROVÁNÍ
Systém varování před kolizí se nezapne
v každé jízdní nebo dopravní situaci, při každém počasí a při libovolném stavu vozovky.
Systém varování před kolizí nereaguje na
zvířata a vozidla, která se pohybují v jiném
směru.
Varování se aktivuje pouze v případě vysoké
pravděpodobnosti kolize. Část Funkce
a následující kapitola informuje o omezeních, kterých si musí být vědom řidič před
tím, než použije systém varování před kolizí
s automatickou aktivací brzd.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců se vypnou, pokud je rychlost
vozidla vyšší než 80 km/h.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců nefungují ve tmě a v tunelech, a to
ani v případě, že svítí pouliční světla.
Funkce automatické aktivace brzd může
zabránit kolizi a může snížit rychlost při
nárazu. Pro zajištění maximální účinnosti
brzd musí řidič brzdový pedál vždy sešlápnout - to platí i v případě, že je vozidlo vybaveno systémem automatické aktivace brzd.
Nikdy nečekejte na varování před kolizí. Za
udržování správné vzdálenosti a rychlosti je
vždy odpovědný řidič, a to i v případě, že je
vozidlo vybaveno systémem varování před
kolizí s automatickou aktivací brzd.
04 Komfort a radost z jízdy
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a Pedestrian detection*
Funkce
Podpora brzd
Provoz
Jestliže se nebezpečí kolize stále zvyšuje po
varování před kolizí, aktivuje se podpora brzd.
Podpora brzd připravuje brzdovou soustavu na
rychlé brzdění a brzdy se jemně zabrzdí, což
může být pozorováno jako mírné škubnutí.
Nastavení se upravuje v položce MY CAR na
displeji středové konzoly nebo v systému
menu. Informace o používání systému menu,
viz strana 141.
Jestliže je pedál brzdy sešlápnut dostatečně
rychle, brzdy brzdí naplno.
Podpora brzd dále zvýší intenzitu, jakou řidič
brzdí, v případě, že brzdění nestačí k tomu, aby
nedošlo ke kolizi.
Přehled funkcí12.
Vizuální varovný signál v případě nebezpečí nehody
Radarový snímač
Kamerový snímač
Varování před srážkou
Automatická aktivace brzd
Pokud řidič v této situaci ještě nezahájil vyhýbací manévr a bezprostředně hrozí nebezpečí
kolize, funkce automatické aktivace brzd
zasáhne, aniž by se řidič dotkl pedálu brzdy.
Brzdění potom nastane s omezenou brzdnou
sílou, aby byla snížena rychlost při nárazu,
nebo s omezenou brzdnou sílou, pokud stačí,
aby nedošlo ke kolizi.
Společně s kamerovým snímačem detekuje
radarový snímač chodce, stojící vozidla a také
vozidla jedoucí stejným směrem před vaším
vozem.
V případě hrozící srážky s chodcem nebo
vozidlem upoutá vaši pozornost červeně blikající varovná kontrolka a výstražný zvuk.
1
2
POZNÁMKA
Funkce podpory brzd a automatické aktivace brzdy jsou vždy povoleny - nelze je
deaktivovat.
04
Zapnutí a vypnutí
Postup zapnutí nebo vypnutí systému varování
před kolizí: Použijte systém menu MY CAR na
displeji středové konzoly a zvolte Nastavení
Nastavení vozidla Podpůrné systémy
řízení Upozornění na nebezpečí kolize.
Informace o používání systému menu, viz
strana 141.
Při každém nastartování motoru se provede
test aktivované funkce - přitom se rozsvítí
příslušné výstražné kontrolky.
Při startování motoru se automaticky použije
nastavení, které bylo zvoleno při vypnutí
motoru.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
191
04 Komfort a radost z jízdy
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a Pedestrian detection*
Aktivace/deaktivace varovných signálů
Varovná kontrolka se aktivuje automaticky,
když nastartujete motor, pokud je systém
zapnutý.
04
Varovný zvukový signál muže být aktivován/
deaktivován samostatně pomocí volby Zap
nebo Vyp v systému menu MY CAR pod
položkou Nastavení Nastavení vozidla
Podpůrné systémy řízení Výstražný tón
v nebezpečí kolize.
Nastavení vzdálenosti pro varování
Vzdálenost pro varování reguluje vzdálenost,
při níž systém vydá optické a akustické varování. Vyberte jednu z možností Daleko,
Normální nebo Blízko v systému menu MY
CAR pod položkou Nastavení Nastavení
vozidla Podpůrné systémy řízení
Upozornění na nebezpečí kolize
Výstražná vzdálenost.
Vzdálenost pro varování určuje citlivost
systému. Vzdálenost pro varování Daleko
poskytuje časnější varování. Nejprve vyzkoušejte nastavení Daleko a jestliže toto nastavení
vydává příliš mnoho varování, která mohou
v určitých situacích rušit, potom nastavení
vzdálenosti změňte na Normální.
192
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Výstražnou vzdálenost Blízko používejte
pouze ve výjimečných případech, např. pro
dynamickou jízdu.
POZNÁMKA
Když je používán adaptivní tempomat,
varovná kontrolka a varovný zvuk budou
používány tempomatem, i když je systém
varování před kolizí vypnutý.
Podpůrné systémy řízení Upozornění na
nebezpečí kolize, viz strana 141.
Omezení
Systém varování před kolizí je aktivní od
rychlosti cca. 4 km/h včetně.
Systém varování před kolizí varuje řidiče
v případě hrozící srážky, funkce však
nemůže zkrátit reakční dobu řidiče.
Vizuální varovný signál může být obtížné
zaznamenat v případě silného slunečního svitu,
odrazů, při nošení slunečních brýlí, nebo když
se řidič nedívá přímo před sebe. Proto by měl
být vždy aktivován varovný zvuk.
Aby byl systém varování před kolizí účinný,
jeďte vždy s nastaveným časovým intervalem sledování vzdálenosti 4 – 5, viz
strana 182.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému odvrátit kolizi. Za těchto situací poskytuje nejlepší
brzdný účinek a stabilitu systémy ABS a DSTC.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
I když se vzdálenost varování nastaví na
Daleko, v jistých situacích se může zdát, že
varování přichází pozdě, např. je-li velký
rozdíl rychlostí nebo pokud vozidla vpředu
prudce brzdí.
Kontrola nastavení
Požadovaná nastavení mohou být kontrolována na displeji na středové konzole. Nastavení
najdete v systému menu MY CAR pod položkou Nastavení Nastavení vozidla
Vizuální výstražný signál může být dočasně
deaktivován v případě vysoké teploty
v prostoru pro cestující způsobené
například prudkým slunečním světlem.
Dojde-li k tomu, aktivuje se výstražné zvukové znamení, a to i v případě, že deaktivace proběhla v systému menu.
•
Varování se nesmí objevit, pokud vzdálenost k vozidlu vpředu je malá nebo
pokud jsou pohyby volantu a pedálů
velké, například při velmi aktivním jízdním stylu.
04 Komfort a radost z jízdy
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a Pedestrian detection*
VAROVÁNÍ
Pokud v důsledku dopravní situace nebo
vnějších vlivů radarový nebo kamerový snímač nedokáže detekovat chodce nebo
vozidlo vpředu správně, může se stát, že
dojde ke zpoždění v indikaci varování
a zásahů brzd nebo se tyto funkce vůbec
neaktivují.
Systém snímačů má pro chodce omezený
dosah. Systém účinně varuje a brzdí při
rychlosti vozidla do 50 km/h. Pokud vozidla
stojí nebo se pohybují pomalu, indikace
varování a zásahy brzd jsou funkční při
rychlostech do 70 km/hod.
V případě zhoršené viditelnosti nebo tmy se
varování upozorňující na stojící a pomalu
jedoucí vozidla může vypnout.
Systém varování před kolizí využívá stejné
radarové snímače jako adaptivní tempomat.
Více informací o radarovém snímači a jeho
omezeních, viz strana 178.
Pokud jsou varování vnímána jako příliš častá
nebo rušivá, může být zkrácena vzdálenost pro
varování. To může vést k pozdějšímu varování
a tím snížení celkového počtu varování.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd nelze aktivovat při couvání.
rychlostech - pod 4 km/h, proto systém nezasáhne v případech, kdy se vozidlo vpředu
přibližuje velmi pomalu, např. při parkování.
Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto systém
varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd nezasáhne v situacích, kdy řidič evidentním způsobem otáčí volantem, brzdí nebo
přidává plyn, a to i v situaci, kdy je kolize neodvratná.
Pokud systém automatické aktivace brzd
zabránil kolizi se stojícím objektem, zůstane
vozidlo v klidu maximálně 1,5 sekundy. Pokud
je vozidlo zbrzděno před jiným vozidlem, které
se pohybuje, bude rychlost snížena na stejnou
rychlost, jakou se pohybuje vozidlo jedoucí
vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při zastavení vozidla systémem automatické aktivace
brzd zastaví motor, pokud řidič nestačí před
tím sešlápnout spojkový pedál.
Omezení kamerového snímače
Kamerový snímač vozu je využíván třemi funkcemi – systémem varování před kolizí s funkcí
automatické aktivace brzd, systémem kontroly
pozornosti řidiče, viz strana 197 a upozorněním na vybočení z jízdního pruhu, viz
strana 200.
POZNÁMKA
Udržujte povrch čelního okna před kamerovým snímačem bez ledu, sněhu, zamlžení
a nečistot.
Na čelní okno před kamerový snímač nic
neupevňujte, protože by mohlo dojít k omezení nebo znemožnění funkce jednoho nebo
více systémů závislých na kameře.
Kamerové snímače mají omezení obdobná
jako lidské oko, tj. „vidí“ hůř například ve tmě,
hustém sněžení nebo mlze. Za takových podmínek mohou být funkce systémů závislých na
kameře výrazně omezeny nebo dočasně
vypnuty.
04
Silné protisvětlo, odrazy světla od vozovky,
sníh nebo led na vozovce, znečištěné nebo
nezřetelné značení jízdních pruhů značným
způsobem omezuje činnost kamery při sledování vozovky a detekci chodců a ostatních
vozidel.
Během velmi vysokých teplot je kamera
dočasně vypnuta na cca 15 minut po nastartování motoru, aby byla chráněna funkčnost
kamery.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se také neaktivuje při nízkých
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
193
04 Komfort a radost z jízdy
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a Pedestrian detection*
Detekce chodců (Pedestrian detection)
• Schopnost kamerového snímače vidět
chodce je podobně jako u lidského oka za
soumraku a při svítání omezena.
• Kamerový snímač umožňující detekci
chodců se deaktivuje při jízdě ve tmě a v
tunelech, a to i v případě, že svítí pouliční
světla.
VAROVÁNÍ
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a funkcí Pedestrian
detection představuje pouhou pomůcku.
04
Optimální příklady objektů, které systém považuje
za chodce se zřetelnými obrysy těla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné,
aby funkce detekující chodce, měla k dispozici
maximálně jednoznačné informace o obrysech
těl - musí mít tedy možnost identifikovat hlavu,
paže, ramena, nohy, horní část těla a spodní
část těla a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
Pokud kamera větší části těla nevidí, nedokáže
chodce identifikovat.
• Aby chodec mohl být identifikován, musí
být vzpřímený a mít výšku minimálně
80 cm.
• Systém nedokáže detekovat chodce, kteří
nesou těžké předměty.
194
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nedokáže detekovat všechny chodce
v každé situaci. Dále nedokáže detekovat
např. částečně zakryté chodce, osoby
drobnější postavy a děti (pod 80 cm)
a osoby v oblečení, které zakrývá obrysy
těla.
•
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu
vždy odpovídá řidič.
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na displeji objeví zpráva Čelní sklo
Zablok. čidla, znamená to, že je kamerový
snímač zablokovaný a nemůže detekovat
chodce, vozidla nebo silniční značení před
vozem.
Jinak řečeno to znamená, že varování před
kolizí s funkcí automatické aktivace brzd, upo-
zornění na vybočení z jízdního pruhu a sledování bdělosti řidiče nejsou plně funkční.
V této tabulce jsou uvedeny možné příčiny
zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi.
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před kamerou je
znečištěný nebo je
zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před
kamerou od nečistot, ledu a sněhu.
Hustá mlha, intenzivní déšť nebo sníh
znamenají, že
kamera není plně
funkční.
Žádná činnost.
Kamera nefunguje
během hustého
deště nebo sněžení.
Povrch čelního okna
před kamerou jste
očistili, avšak zpráva
je stále zobrazena.
Čekejte. Může trvat
několik minut, než
kamera změří
dohlednost.
Mezi vnitřní stranou
čelního okna
a kamerou se objevila nečistota.
Zajeďte do servisu
a nechte si vyčistit
čelní sklo pod krytem kamery - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
04 Komfort a radost z jízdy
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a Pedestrian detection*
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Popis
Kolizní
varov. VYP
Systém varování před kolizí je nefunkční.
Zobrazí se, když nastartujete motor.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka READ.
Kolizní
varov. Není
k dispoz.
Systém varování před kolizí nemůže být aktivován.
Zobrazí se, když se řidič pokusí aktivovat tuto funkci.
04
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka READ.
Bylo aktivováno
autom.
brzdění
Byla aktivní funkce automatické aktivace brzd.
Čelní sklo
Zablok.
čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zpráva zmizí po jednom stisknutí tlačítka READ.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
• Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Omezení kamerového snímače, viz strana 193.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
195
04 Komfort a radost z jízdy
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a Pedestrian detection*
Kontrolka
Zpráva
Popis
Radar
zablokován
Viz manuál
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je dočasně vypnuto.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když se před radarovým
snímačem nahromadila sněhová břečka.
Omezení radarového snímače, viz strana 178.
04
196
Kolizní
varov.
Doporucen
servis
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je částečně nebo zcela vypnuto.
• Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Sledování bdělosti řidiče – DAC*
Všeobecné informace o systému
Driver Alert System
Všeobecné informace o Driver Alert
Control - DAC
Driver Alert System je určeno pro pomoc řidičům, jejichž schopnost řízení se v průběhu
jízdy snižuje, nebo kteří neočekávaně opustili
jízdní pruh, v němž jedou.
V některých případech není schopnost řízení
ovlivněna, ačkoli je řidič unavený. V takovém
případě nemůže systém vydat varování určené
řidiči. Proto je vždy důležité zastavit a udělat si
přestávku, pokud se objeví jakékoli známky
únavy řidiče, bez ohledu na to, zda DAC vydá
nebo nevydá varování.
Driver Alert System zahrnuje dvě různé funkce,
které mohou být vypnuty současně nebo jednotlivě:
• Driver Alert Control (DAC)
• Lane Departure Warning (LDW), viz
POZNÁMKA
strana 200.
Zapnutá funkce je nastavena do pohotovostního režimu a neaktivuje se automaticky,
dokud rychlost nepřekročí 65 km/h.
Funkce se deaktivuje, když rychlost klesne pod
60 km/h.
Obě funkce využívají kameru, která je závislá
na bočním značení jízdního pruhu po obou
stranách.
VAROVÁNÍ
Systém sledování bdělosti řidiče nepracuje
ve všech situacích, avšak je určen pouze
k doplňkové podpoře.
Konečnou zodpovědnost za bezpečné
řízení má vždy řidič.
hlavní silnice. Funkce není určena pro městský
provoz.
Funkce je určena k upoutání pozornosti řidiče/
řidičky, když při řízení začne ztrácet koncentraci, např. začíná být rozptýlený/rozptýlená
nebo začne usínat.
Kamera detekuje boční značení na vozovce
a porovnává část vozovky s pohyby volantu.
Řidič je upozorněn, pokud vůz nesleduje plynule značení vozovky.
POZNÁMKA
04
Funkce se nesmí používat k prodloužení
délky jízdy. Vždy si naplánujte přestávky
v pravidelných intervalech a řiďte pouze
zcela odpočati.
Omezení
V některých případech může systém vydat
varování, ačkoli schopnost řízení není omezena, například:
• pokud řidič testuje funkci LDW.
• ve velmi silném bočním větru.
• na vozovce s vyjetými kolejemi.
Kamerový snímač má určitá omezení, viz
strana 193.
Cílem DAC je detekovat pomalu se snižující
koncentraci řidiče a je primárně určen pro
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
197
04 Komfort a radost z jízdy
Sledování bdělosti řidiče – DAC*
Provoz
Ovládací kolečko. Otáčejte, dokud se na
displeji neobjeví Driver
Alert. Ve druhém řádku jsou zobrazeny
volby Vypnuto, Driver Alert Standby <65
km/h, Driver Alert Není
k dispoz. nebo Označení úrovně.
Některá nastavení se provádějí z displeje na
středové konzole a z jeho menu. Informace
o používání systému menu, viz strana 141.
Aktuální stav může být kontrolován na displeji
palubního počítače levým pákovým přepínačem.
Tlačítko READ potvrzuje nebo vymaže
varování z paměti.
Aktivace Driver Alert Control
Pomocí displeje na středové konzole a jeho
systému menu vyberte možnost MY CAR
a zvolte Nastavení vozidla Driver Alert.
Zvolte možnost Zap. Informace o používání
systému menu - viz strana 141.
04
Tato funkce se aktivuje, když rychlost
stoupne nad 65 km/h, a zůstává
aktivní, dokud je rychlost větší než
60 km/h.
Na displeji se zobrazí značka s 1-5 sloupci.
Malý počet sloupců znamená, že řidič neřídí
vůz plynule. Vysoký počet sloupců indikuje stabilní jízdu.
Pokud je vůz řízen nerovnoměrně, řidič je upozorněn akustickým signálem a také textovou
zprávou Driver Alert Čas na přestávku.
Varování je po chvíli opakováno, jestliže se
schopnost řídit nezlepší.
VAROVÁNÍ
Upozornění musí být bráno velmi vážně,
neboť ospalý řidič/ospalá řidička si obvykle
není vědom/vědoma svého stavu.
Pokud se ozve alarm nebo se cítíte unaveni:
co nejdříve bezpečně zastavte vozidlo
a odpočiňte si.
Studie ukázaly, že když řidič řídí unavený,
nebezpečí je stejné, jako kdyby řídil pod vlivem alkoholu.
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
198
Zpráva
Popis
Driver Alert Vypnuto
Funkce není zapnuta.
Driver Alert Standby <65
km/h
Tato funkce se v režimu standby nastaví, protože je rychlost nižší než 65 km/h.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Sledování bdělosti řidiče – DAC*
Kontrolka
Zpráva
Popis
Driver Alert Není k dispoz.
Vozovka nemá jasné boční značení nebo je kamerový snímač dočasně vypnutý. Omezení kamerového
snímače, viz strana 193.
Driver Alert
Funkce analyzuje jízdní styl řidiče.
Displej zobrazuje značku úrovně pomocí 1–5 sloupců, přičemž nízký počet sloupců indikuje nerovnoměrný styl jízdy. Vysoký počet sloupců indikuje stabilní jízdu.
Driver Alert Čas na
přestávku
Vůz nebyl řízen plynule; řidič je upozorněn akustickým varováním + textem.
Čelní sklo Zablok. čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
04
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
• Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Omezení kamerového snímače, viz strana 193.
Driver Alert Sys Doporucen
servis
Systém je vypnutý.
• Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
199
04 Komfort a radost z jízdy
SYSTÉM Driver Alert System - LDW*
Všeobecné informace o Lane
Departure Warning - LDW
Obsluha a funkce
Pokud kamera nedokáže detekovat boční značení vozovky, na displeji se objeví Lane
Depart Warn Není k dispoz..
Pokud rychlost klesne pod 60 km/h, funkce
zůstane v pohotovostním režimu a na displeji
se objeví Lane Depart Warn Standby <65
km/h.
Jestliže vůz zkříží levé nebo pravé boční značení vozovky bez příčiny, řidič je upozorněn
akustickým signálem.
04
V následujících situacích není vydáno žádné
varování:
Funkce se zapíná a vypíná spínačem na
středové konzole. Kontrolka v tlačítku svítí,
když je funkce zapnuta.
Funkce je určena ke snížení nebezpečí nehod
jednoho vozu – nehody, kdy za určitých situací
vozidlo opustí vozovku a hrozí nebezpečí sjetí
do příkopu nebo do protisměru.
Pokud rychlost klesne pod 65 km/h a funkce
přejde do režimu standby, na displeji palubního
počítače se zobrazí Lane Depart Warn
Standby <65 km/h.
LDW se skládá z kamery, která detekuje boční
značení namalované na vozovce. Řidič je upozorněn akustickým signálem, pokud vůz kříží
boční značení.
1
200
Varování bude přesto vydáno, pokud je vybrána volba Vyšší
Funkce LDW se aktivuje automaticky z pohotovostního režimu poté, co kamera znamená
boční značení vozovky a rychlost překročí
65 km/h. Displej palubního počítače zobrazuje
zprávu Lane Depart Warn K dispozici.
citlivost, viz strana 202.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
• Ukazatele směru jsou zapnuté
• Řidič/řidička má nohu na pedálu brzdy1
• V případě rychlého sešlápnutí pedálu
plynu1
• V případě rychlých pohybů volantem1
• V případě náhlého zatočení, kdy se vůz
naklání.
Kamerový snímač má také určitá omezení.
Další informace, viz strana 193.
04 Komfort a radost z jízdy
SYSTÉM Driver Alert System - LDW*
POZNÁMKA
Řidič je varován při každém zkřížení bočního značení pouze jednou. Jestliže je značení mezi koly vozu, není vydán akustický
signál.
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Popis
04
Lane departure warning
ZAP/Lane departure warning VYP
Funkce je zapnuta/vypnuta.
Zobrazí se při zapnutí/vypnutí.
Text zmizí po 5 sekundách.
Lane Depart Warn Standby
<65 km/h
Tato funkce se v režimu standby nastaví, protože je rychlost nižší než 65 km/h.
Lane Depart Warn Není
k dispoz.
Vozovka nemá jasné boční značení nebo je kamerový snímač dočasně vypnutý. Omezení kamerového
snímače, viz strana 193.
Lane Depart Warn K dispozici
Funkce sleduje boční značení vozovky.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
201
04 Komfort a radost z jízdy
SYSTÉM Driver Alert System - LDW*
Kontrolka
Zpráva
Popis
Čelní sklo Zablok. čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
• Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Omezení kamerového snímače, viz strana 193.
04
Driver Alert Sys Doporucen
servis
Systém je vypnutý.
• Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Osobní preference
Nastavení se provádějí na obrazovce displeje
středové konzoly přes systém nabídky MY
CAR. Zde zvolte Nastavení Nastavení
vozidla Podpůrné systémy řízení Lane
Departure Warning. Informace o používání
systému menu - viz strana 141.
Vyberte některou z následujících možností:
Zapnout při startu - tato položka nastaví
funkci do pohotovostního režimu při každém
nastartování. Při nastartování je nastavena
stejná hodnota, jaká byla nastavena při vypnutí
motoru.
202
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vyšší citlivost – tato položka zvyšuje citlivost,
poplach je spuštěn dříve a platí méně omezení.
04 Komfort a radost z jízdy
Parkovací asistent*
Všeobecné informace
Funkce
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Hlasitost parkovacího asistenta lze nastavit
během akustické signalizace pomocí knoflíku
VOL na středové konzole nebo pomocí
systému menu vozidla MY CAR - viz
strana 141.
04
Parkovací asistent je k dispozici ve dvou
verzích:
• Pouze vzadu
• Vpředu i vzadu.
VAROVÁNÍ
•
Parkovací asistent nezbavuje řidiče
odpovědnosti při parkování.
•
Čidla mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor např. na osoby a zvířata
v blízkosti vozidla.
Obrazovka na displeji - ukazuje překážku vpředu
vlevo a vzadu vpravo.
Systém se aktivuje automaticky, když je spuštěný motor - svítí kontrolka Zap/Vyp. Pokud je
parkovací asistent deaktivován tlačítkem, kontrolka zhasne.
Displej na středové konzole zobrazuje situaci
v souvislosti s vozem a detekovanou překážkou.
Označené sektory ukazují, které ze čtyř čidel
detekuje překážku. Čím je symbol vozu blíže
konkrétnímu políčku sektoru, tím je kratší vzdálenost mezi vozem a detekovanou překážkou.
Frekvence signálu se zvyšuje s přibližováním
k překážce, před nebo za vozidlem. Jiný zvuk
audiosystému je automaticky ztišen.
Pokud je vzdálenost k překážce menší než 30
cm, změní se tón na stálý a značka aktivního
čidla se zcela vyplní. Pokud jsou překážky ve
vzdálenosti signalizované stálým tónem za
i před vozidlem, bude se signál ozývat reproduktorů střídavě.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
203
04 Komfort a radost z jízdy
Parkovací asistent*
DŮLEŽITÉ
Některé předměty jako např. řetězy, tenké
lesklé tyče nebo nízké překážky mohou být
ve "stínu" signálu a snímače je v daný okamžik nedokáží detekovat - pulzující tón může
nečekaně ustat místo toho, aby se dle očekávání změnil na konstantní tón.
•
04
V tomto případě věnujte zvýšenou
pozornost a s vozem popojíždějte
a manévrujte velmi pomalu nebo
manévrování při parkování přerušte hrozí vysoké riziko poškození vozidla
nebo jiných předmětů, protože snímače
nefungují optimálně.
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5
metru. Signál vychází z jednoho ze zadních
reproduktorů.
Účinná vzdálenost před vozidlem je přibližně
0,8 metru. Signál pro překážky vpředu vychází
z jednoho z předních reproduktorů.
Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky.
Přední parkovací asistent je aktivní při rychlosti
maximálně 15km/h. Kontrolka v tlačítku se rozsvítí a indikuje, že systém je aktivní. Jakmile
rychlost poklesne pod 10 km/h, systém se opět
aktivuje.
Systém se musí vypnout při couvání s přívěsem, pokud je na tažném zařízení namontován
nosič kol, apod. - jinak by tato zařízení aktivovala čidla.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Přední parkovací asistent se vypne, pokud
se aktivuje parkovací brzda nebo pokud se
ve voze s automatickou převodovkou zvolí
režim P.
Zadní parkovací asistent je automaticky
deaktivován při tažení přívěsu, pokud je
použitý originální kabel přívěsu Volvo.
Zadní parkovací asistent
DŮLEŽITÉ
Přední parkovací asistent
204
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G021424
G021423
Montáž přídavných světlometů: Nezapomeňte, že přídavné světlomety nesmějí
zakrývat čidla – přídavné světlomety by
mohly být detekovány jako překážky.
04 Komfort a radost z jízdy
Parkovací asistent*
Indikátor poruchy
Pokud se informační kontrolka rozsvítí trvale a na informačním displeji
se zobrazí zpráva Park. asistent Doporucen
servis, je parkovací asistent vypnutý.
DŮLEŽITÉ
Příkladem takových zdrojů jsou houkačky,
mokré pneumatiky na asfaltu, pneumatické
brzdy, zvuky výfuků motocyklů atd.
Čištění čidel
G021425
Za určitých podmínek může systém parkovacího asistenta generovat nesprávné
varovné signály, příčinou kterých jsou vnější
zdroje zvuku, vydávající stejné ultrazvukové
frekvence, se kterými pracuje systém.
04
Umístění čidel, zadních.
Pro zajištění správné funkce musí být čištění
čidel prováděno pravidelně. Pro čištění používejte vodu a autošampon.
POZNÁMKA
Nečistoty, led a sníh na čidlech mohou způsobit generování nesprávných varovných
signálů.
Umístění čidel, předních.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
205
04 Komfort a radost z jízdy
Parkovací kamera*
Všeobecné informace
Parkovací kamera je součástí systému asistenta. Aktivuje se při zařazení zpátečky (toto
nastavení lze upravit v menu, viz strana 141).
Obraz z kamery se objeví na obrazovce
středové konzoly.
Kamera vidí, co je za vozem a zda se něco blíží
ze stran.
lenost k detekovaným překážkám, viz
strana 203.
Kamera zobrazuje široký prostor za vozidlem
s částí nárazníku a tažným zařízením.
Kamera je aktivní přibližně 5 sekund po
vyřazení zpátečky nebo do doby, než rychlost
vozidla překročí 10 km/h.
Na obrazovce mohou objekty vypadat oproti
skutečnosti mírně nakloněné - to je naprosto
v pořádku.
VAROVÁNÍ
•
04
Parkovací kamera slouží pouze jako
pomocný prostředek. Nezbavuje řidiče
odpovědnosti při couvání.
•
Kamera má mrtvé úhly, kde nemohou
být překážky detekovány.
•
Dávejte pozor na osoby a zvířata v blízkosti vozu.
POZNÁMKA
Předměty zobrazované na obrazovce
mohou být ve skutečnosti blíže vozidlu, než
se to jeví na obrazovce.
Je-li aktivní jiné zobrazení, systém parkovací
kamery automaticky přebere zobrazení a obraz
z kamery se objeví na obrazovce.
Po zařazení zpátečky se zobrazí dvě nepřerušované čáry, které graficky označují stopy
zadních kol vozu při stávajícím úhlu natočení
řízení. Tato funkce usnadní parkování a zatáčení v úzkých prostorech a během manévrování s přívěsem. Dvě přerušované čáry označují přibližné krajní rozměry vozidla. V menu
nastavení lze čáry parkovacího asistenta
vypnout.
Umístění tlačítka CAM.
206
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Je-li vůz vybaven snímači* parkovacího asistenta, informace z těchto snímačů se zobrazí
graficky jako barevná políčka označující vzdá-
Umístění kamery vedle otevíracího madla.
Světelné podmínky
Obrázek kamery se nastavuje automaticky
v závislosti na konkrétních světelných podmínkách. Proto se mohou jas a kvalita obrazu
nepatrně měnit. V případě nepříznivých světelných podmínek může být kvalita obrázku
nepatrně horší.
04 Komfort a radost z jízdy
Parkovací kamera*
POZNÁMKA
Pro zajištění optimálního fungování musí být
čočka kamery čistá bez sněhu, nečistot
a ledu. To platí především při zhoršené viditelnosti.
Naváděcí linie
POZNÁMKA
•
Při couvání s přívěsem, který není elektricky připojen k vozu, budou čáry na
displeji odpovídat trase vozu, nikoliv
přívěsu.
•
Na obrazovce se nezobrazí čáry, pokud
je k vozidlu elektricky připojen systém
přívěsu.
•
Parkovací kamera je automaticky deaktivována při tažení přívěsu, pokud je
použitý originální kabel přívěsu Volvo.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte, že obrazovka zobrazuje
pouze oblast za vozem – věnujte pozornost
prostoru po stranách a před vozem, když
manévrujete při couvání.
Hraniční čáry
04
Čáry systému.
Hraniční čáry, prostor 30 cm za vozidlem
Hraniční čára, volný prostor pro couvání
"Dráhy kol"
Příklady zobrazení čar ze systému parkovacího asistenta.
Plná čára (1) ohraničuje prostor, který je od
nárazníku vzdálen asi 30 cm.
Linie na obrazovce jsou promítány, jako by byly
na zemi za vozem, a jsou přímo závislé na
pohybu volantu a ukazují řidiči trasu vozu i při
zatáčení.
Přerušovaná čára (2) ohraničuje prostor za
nárazníkem do vzdálenosti cca. 1,5 m. Je to
také hranice odpovídající nejvíce vyčnívajícím
částem vozidla, jako jsou zpětné zrcátka a rohy
karoserie - také při zatáčení.
Široké "dráhy kol" (3) mezi bočními čárami
naznačují dráhy, kudy budou procházet kola
a mohou zasahovat až do vzdálenosti
asi 3,2 m za nárazník, pokud se v jejich dráze
nenachází žádná překážka.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
207
04 Komfort a radost z jízdy
Parkovací kamera*
Vozidla se senzory couvání*
Nastavení
Nezapomeňte
Jakmile se objeví obraz kamery, stiskněte OK/
MENU. Nastavení upravte podle potřeby.
• Udržujte objektiv kamery čistý, bez ledu
Různé
• Ve výchozím nastavení se kamera aktivuje
při zařazení zpátečky.
• Jedním stisknutím tlačítka CAM se aktivuje
kamera, i když není zpátečka zařazena.
• Mezi standardním a přiblíženým zobrazením přepínejte otáčením knoflíku TUNE
nebo tisknutím tlačítka CAM.
04
Barevné plochy (x 4, jednou na každé čidlo) ukazují
vzdálenost.
Pokud je vozidlo vybaveno také snímači parkovacího asistenta (viz strana 203), bude indikace
vzdálenosti přesnější a barevné plochy budou
ukazovat, které ze 4 čidel registruje překážku.
Barva ploch se se zkracující se vzdáleností od
překážky postupně mění - ze žluté přes oranžovou až na červenou.
208
Barva/lak
Vzdálenost
(metry)
Žlutá
1,5–
Oranžová
0,3–1,5
Červená
0–0,3
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
• Je-li ve voze nainstalováno několik
kamer*, kamera se přepíná otáčením ovladače TUNE.
Omezení
POZNÁMKA
Držák jízdních kol nebo jiné příslušenství
upevněné na zadní části vozu může clonit
objektiv kamery.
Uvědomte si prosím, že i když se může zdát,
že je zakryta malá část obrazu, může to
představovat poměrně velký prostor, který
není vidět. Proto mohou být překážky zaregistrovány, až když jsou velmi blízko vozidla.
a sněhu.
• Objektiv kamery pravidelně čistěte vlažnou
vodou a autošamponem – dávejte pozor,
abyste objektiv nepoškrábali.
04 Komfort a radost z jízdy
BLIS* – Informační systém mrtvého úhlu
Všeobecné informace o BLIS
VAROVÁNÍ
Mrtvé úhly
G021426
Systém je doplňkem, ne náhradou, bezpečného jízdního stylu a používání zpětných
zrcátek. Nikdy nemůže nahradit pozornost
a odpovědnost řidiče. Odpovědnost za
správné přejíždění mezi pruhy zůstává vždy
na řidiči.
BLIS kamera1
Kontrolka
BLIS symbol
BLIS je informační systém založený na kamerové technologii, která za určitých okolností
může pomoci řidiči zaznamenat vozidla pohybující se ve stejném směru v takzvaném
„mrtvém úhlu“.
Systém je navržen tak, aby pracoval nejúčinněji
při jízdě v hustém provozu po víceproudových
dálnicích.
Když kamera (1) detekuje vozidlo v mrtvém
úhlu, rozsvítí se trvale kontrolka (2).
POZNÁMKA
A = přibližně 9,5 m a B = přibližně 3,0 m.
Aktivace / deaktivace
Kontrolka na straně vozidla, kde bylo detekováno vozidlo, se rozsvítí. Pokud je vozidlo
předjížděno z obou stran, rozsvítí se obě
kontrolky.
Pokud dojde k poruše systému, BLIS toto sdělí
řidiči prostřednictvím zprávy. Pokud jsou
například kamery systému zakryté, kontrolka
BLIS bliká a na informačním displeji se objeví
zpráva. V takových případech zkontrolujte
a očistěte čočky.
V případě potřeby lze systém dočasně vypnout
- viz kapitola Aktivace/deaktivace.
1
04
Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci.
POZNÁMKA: Ilustrace je schematická - detaily se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
209
04 Komfort a radost z jízdy
BLIS* – Informační systém mrtvého úhlu
04
BLIS se aktivuje při nastartování motoru. Kontrolky v panelech dveří při aktivaci BLIS třikrát
zablikají.
• předjíždíte jiné vozidlo rychlostí až
Systém lze deaktivovat/aktivovat po nastartování motoru jedním stisknutím tlačítka BLIS.
• jste předjížděni jiným vozidlem rychlostí až
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
systém menu vozu MY CAR pod menu
Nastavení Nastavení vozidla BLIS.
(Popis systému menu, viz strana 141).
Po deaktivaci funkce BLIS kontrolka v tlačítku
zhasne a na displeji v přístrojové desce se
zobrazí zpráva.
Po aktivaci systému BLIS se kontrolka v tlačítku rozsvítí, na displeji se zobrazí nová textová zpráva a kontrolky v panelech dveří 3krát
zablikají. Stisknutím tlačítka READ textovou
zprávu vymažte (Popis zpráv, viz strana 138).
Kdy BLIS funguje
Systém pracuje, pokud vozidlo jede rychlostí
vyšší než 10 km/h.
Předjíždění
Systém reaguje, pokud:
210
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
o 10 km/h vyšší než je rychlost druhého
vozidla
o 70 km/h vyšší než je rychlost vašeho
vozidla.
VAROVÁNÍ
BLIS nefunguje v prudké zatáčce.
BLIS nefunguje, pokud vozidlo couvá.
Široký přívěs připojený k vozu může zakrývat ostatní vozy v sousedních pruzích. Tak
nemusí dojít k detekci vozu v sledované
oblasti prostřednictvím systému BLIS.
Denní světlo a tma
Při denním světle systém reaguje na obrys
okolních vozidel. Systém je navržen tak, aby
detekoval motorová vozidla, například osobní
vozidla, nákladní vozidla, autobusy a motocykly.
Za tmy systém reaguje na světlomety okolních
vozidel. Pokud okolní vozidla nesvítí, systém
vozidla nedetekuje. To například znamená, že
systém nereaguje na přívěsy bez světlometů,
které jsou taženy za osobním nebo nákladním
vozidlem.
VAROVÁNÍ
Systém nereaguje na cyklisty ani mopedy.
Kamery BLIS mají podobná omezení jako
lidské oko, tj. „vidí“ hůř například v hustém
sněžení, proti prudkému světlu nebo v mlze.
Čištění
Aby systém pracoval co nejefektivněji, čočky
kamer BLIS musí být čisté. Čočky je možné
čistit měkkým hadrem nebo vlhkou houbou.
Čistěte čočky opatrně, abyste je nepoškrábali.
DŮLEŽITÉ
Čočky jsou elektricky vyhřívané z důvodu
odstranění ledu a sněhu. Pokud je to nutné,
odstraňte sníh z čoček.
Zprávy na displeji
Zpráva
Popis
Syst.mrtv.úhlu
ZAP
Systém BLIS je aktivován.
Syst.mrtv.úhlu
Doporucen servis
Systém mrtvého
úhlu je vypojen kontaktujte dílnu.
04 Komfort a radost z jízdy
BLIS* – Informační systém mrtvého úhlu
Zpráva
Popis
Syst.mrtv.úhlu
Kamera zablok
Kamera systému
BLIS je zablokována
nečistotou, sněhem
nebo ledem - vyčistěte čočky.
Syst.mrtv.úhlu
Omezená funkce
Omezená funkce
přenosu dat mezi
kamerou systému
BLIS a elektrickým
systémem vozidla.
Kamera se opět
sama nastaví, jakmile se přenos dat
mezi kamerou
systému BLIS
a elektrickým systémem ve vozidle normalizuje.
Syst.mrtv.úhlu
VYP
Omezení
V některých situacích se může kontrolka BLIS
rozsvítit, i když žádné jiné vozidlo není
v mrtvém úhlu.
POZNÁMKA
Pokud kontrolka BLIS svítí ojediněle, i když
žádné jiné vozidlo není v mrtvém úhlu,
neznamená to závadu v systému.
V případě závady v systému BLIS se na displeji zobrazí text Syst.mrtv.úhlu
Doporucen servis.
Vlastní stín na velké lesklé hladké ploše, např.
protihluková bariéra nebo betonová vozovka.
04
Následující obrázky ukazují příklady situací,
kdy se může kontrolka BLIS rozsvítit, i když
žádné jiné vozidlo není v mrtvém úhlu.
Nízko stojící slunce svítící přímo do kamery.
Systém BLIS je
deaktivován.
DŮLEŽITÉ
Oprava komponentů systému BLIS musí být
prováděna pouze v odborné dílně - doporučujeme využít služeb autorizovaného
servisu Volvo.
Odraz od lesklého mokrého povrchu vozovky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
211
04 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
Úložné prostory
04
212
04 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
Úložný prostor v panelu dveří
Středový tunel
Schránka v přístrojové desce
Úložná kapsa* na přední hraně sedáků
předních sedadel
Spona na lístky
Schránka v přístrojové desce
Odkládací schránka
Věšák na šaty
Úložný prostor, držák nápojů
Držák nápojů* v loketní opěrce, zadní
sedadlo
Úložná kapsa
Věšák na šaty
Věšák na šaty je určen pouze pro lehké oděvy.
VAROVÁNÍ
Volné předměty jako např. mobilní telefony,
kamery, dálková ovládání k příslušenstvím
apod., uschovejte do přihrádky v přístrojové
desce nebo do jiných úložných prostorů.
Jinak by v případě kolize nebo prudkého
brzdění mohlo dojít k poranění osob ve
voze.
04
Úložný prostor (např. pro CD) a vstup
USB*/AUX pod loketní opěrkou.
Obsahuje držák nápojů pro řidiče a spolujezdce. (Pokud je specifikován popelník
a zapalovač cigaret, potom je zapalovač
cigaret v zásuvce 12 V pro přední sedadla,
viz strana 214, a vyjímatelný popelník
v držáku nápojů.)
Sem můžete uložit například příručku pro uživatele a mapy. Na vnitřní straně víka jsou také
držáky pro pera. Schránku v palubní desce
můžete zamknout čepelí klíče, viz strana 49.
Vykládané koberce*
Společnost Volvo dodává speciální vykládané
koberce.
Zapalovač cigaret a popelník*
Popelník ve středovém tunelu se vyjímá zvednutím přímo nahoru.
Zapalovač cigaret se zapíná zatlačením
dovnitř. Po zahřátí zapalovač povyskočí. Zapalovač cigaret vytáhněte a cigaretu zapalte rozžhavenou spirálou.
VAROVÁNÍ
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec
v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn
a zda drží na háčcích tak, aby se nezachytil
pod pedály nebo v jejich blízkosti.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
213
04 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
Toaletní zrcátko
Zásuvka 12 V
obrazovky, přehrávače hudby a mobilní telefony. Zásuvka je napájena, pokud je dálkový
ovladač s klíčem minimálně v poloze zapalování I, viz strana 79.
DŮLEŽITÉ
G021438
04
Toaletní zrcátko s osvětlením.
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, zadní sedadlo.
Elektrickou zásuvku lze použít pro celou řadu
příslušenství napájených z 12 V, např. pro TV
214
VAROVÁNÍ
Vždy, když zásuvku nepoužíváte, instalujte
krytku.
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, přední
sedadlo.
G021440
Osvětlení se automaticky rozsvítí při odklopení
krytu.
G021439
Pokud se používá vždy jen jedna zásuvka,
max. proud je 10 A (120 W). Pokud se současně používají obě zásuvky, přípustný
proud v zásuvce je 7,5 A (90 W).
04 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
POZNÁMKA
Výbavu a příslušenství na přání jako např.
TV obrazovky, přehrávače a mobilní telefony, které jsou připojeny k některých z 12
elektrických zásuvek v prostoru pro cestující, může aktivovat klimatizace, a to
dokonce v případě, že dálkový ovladač je
vytažený nebo vůz je zamknutý. Například
se může v předem nastavený čas aktivovat
nezávislé topení.
Z tohoto důvodů vytáhněte ze zásuvek elektrického napájení konektory nepoužívaného
příslušenství a doplňkových zařízení v tomto případě by totiž mohlo dojít k vybití
baterie!
04
Elektrická zásuvka v zavazadlovém
prostoru*
Další informace, viz strana 289.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
215
04 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující - Executive
Za loketní opěrkou zadních sedadel je umístěn
chladicí box. Chladicí box funguje při běžícím
motoru nebo při poloze klíče dálkového ovládače v zapalování II.
VAROVÁNÍ
Láhve ukládejte do chladicího boxu řádně
uzavřené a dbejte na to, aby dvířka chladničky byla během jízdy zavřená.
POZNÁMKA
Pro zajištění optimální funkce potřebuje
chladicí box volnou cirkulaci vzduchu.
Z tohoto důvodu byste měli v zavazadlovém
prostoru u vstupního otvoru chladicího boxu
ponechat alespoň 5 cm volného místa.
216
Sklenice
POZNÁMKA
U vozidel vybavených ledničkou se musí
zadní sedalo naklonit mírně dopředu, aby
bylo možné vyjmout koberec zavazadlového prostoru. Zatáhněte za madlo
a sklopte opěradlo dopředu, viz strana 83.
G021859
G021857
04
Koberec v zavazadlovém prostoru
G021858
Chladicí box
Pod víkem loketní opěrky je úložní prostor pro
dvě sklenice a otvírák.
VAROVÁNÍ
Sklenice ukládejte do úložného prostoru
nebo v držácích nápojů a zajistěte, aby víko
loketní opěrky bylo za jízdy zavřené.
04 Komfort a radost z jízdy
04
217
Všeobecné informace o systému infotainment.....................................
Rychlé spuštění.....................................................................................
Všeobecné informace o funkcích systému infotainment......................
Rádio.....................................................................................................
Multimediální přehrávač........................................................................
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*.............................................
220
222
227
230
237
241
Media BluetoothŸ* ................................................................................ 244
TV*......................................................................................................... 247
Dálkový ovladač* .................................................................................. 250
BluetoothŸ handsfree*..........................................................................
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon....................................................
RSE - zábavní systém pro zadní sedadla (Rear Seat Entertainment)* .
Navigace v menu, Infotainment............................................................
218
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
252
261
265
274
INFORMAČNÍ SYSTÉM
05 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Všeobecné informace
High Performance Multimedia
Váš vůz je vybaven systémem infotainment
v některé z následujících úrovní výbavy:
• 7" TV obrazovka TFT
• Klávesnice na volantu* s ovládacím koleč-
Performance
• 5" TV obrazovka TFT
• Klávesnice na volantu* bez ovládacího
kolečka
•
•
•
•
•
05
Rádio AM/FM
CD
Vstup AUX
6 reproduktorů
Zesilovač 4x20W
High Performance
•
• Klávesnice na volantu* s ovládacím koleč-
kem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1
220
Rádio AM/FM
CD
Vstup AUX a USB (např. pro iPodŸ)
BluetoothŸ handsfree/streaming audio
Rádio AM/FM
CD/DVD
Vstup AUX a USB (např. pro iPodŸ)
BluetoothŸ handsfree/streaming audio
8 reproduktorů
Zesilovač 4x40W
Premium Sound Multimedia
• 7" TV obrazovka TFT
• Klávesnice na volantu* s ovládacím koleč-
Vyrobeno s licencí společností Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti
Dolby Laboratories.
Audyssey MultEQ1
kem
5" TV obrazovka TFT
kem
Dolby, Pro Logic
•
•
•
•
•
•
Rádio AM/FM
CD/DVD
Vstup AUX a USB (např. pro iPodŸ)
BluetoothŸ handsfree/streaming audio
12 reproduktorů
Zesilovač 5x130W
8 reproduktorů
Zesilovač 4x40W
Platí pouze Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Systém Audyssey MultEQ se používal v rámci
vývoje a úprav zvuku tak, aby umožnil
prvotřídní zážitek z poslechu.
05 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Ostatní
Je-li systém infotainment aktivní, když se
motor vypne, automaticky se aktivuje, jakmile
se klíč zasune do polohy I nebo další polohy.
Systém pokračuje v přehrávání stejného zdroje
(např. rádia) jako předtím, než se motor vypnul
(u vozidel s funkcí Keyless* musí být dveře
řidiče zavřené).
Po stisknutí tlačítka On/Off lze systém infotainment používat 15 minut, aniž by dálkový ovladač musel být zasunutý ve spínací skříňce.
Když se vozidlo startuje, systém infotainment
se na chvíli vypne a spustí se až po nastartování motoru.
05
POZNÁMKA
Chcete-li používat systém infotainment
a motor je vypnutý, vytáhněte dálkový ovladač ze spínací skříňky. Zabráníte tím zbytečnému vybíjení akumulátoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
221
05 Informační systém
Rychlé spuštění
Přehled, Infotainment
Ovládání systému
cemi a telefonními kontakty*. Dále lze procházet položky zobrazené na obrazovce
TV (např. FM1,Disk).
Tlačítka pro výběr zdrojů
Vstupy AUX a USB1 pro externí audiozdroje (např. iPodŸ)
05
Klávesnice na volantu*
Ovládací panel na středové konzole
Obrazovka TV. Obrazovka TV je k dispozici
ve dvou velikostech: 5" (pouze u výbavy
Performance a High Performance) a 7"
(pouze u výbavy High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia).
V menu příručce je zobrazena 7" obrazovka TV.
Zadní ovládací panel se zásuvkou pro sluchátka*
Vstup A/V-AUX*
1
222
Krátkým stisknutím se systém spustí
a dlouhým stisknutím se vypne. Krátkým
stisknutím se zvuk ztlumí (MUTE) nebo
obnoví na původní hlasitost (pokud byl
vypnutý).
Zdroj zvolte stisknutím příslušného tlačítka
(např. RADIO, MEDIA apod.). Opakovaným tisknutím pokračujte v přetáčení jednotlivých možností (např. FM1) na obrazovce TV. Uvolněte tlačítko a počkejte
sekundu. Zvolená možnost se automaticky
potvrdí. Další možností je otočit knoflíkem
TUNE a stisknout OK/MENU.
Pomocí knoflíku TUNE lze rychle procházet mezi stopami na disku/složkami, rozhlasovými stanicemi a televizními* stani-
USB: platí pouze pro výbavu High Performance, High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Ovládací panel s tlačítky pro výběr zdrojů.
RADIO - zvolte např. AM, FM1, FM2,
DAB1*, DAB2*
MEDIA - zvolte např. Disk, USB*, iPod,
AUX, Bluetooth*, TV*.
TEL - BluetoothŸ handsfree*
MY CAR - viz strana 141.
05 Informační systém
Rychlé spuštění
Základní funkce, Infotainment
cemi a telefonními kontakty*. Dále lze procházet položky zobrazené na obrazovce
TV.
OK/MENU - potvrzení výběru v menu.
Dostanete se do submenu pro zvolený
zdroj (např. RÁDIO nebo MÉDIA).
EXIT - dostanete se do systému menu,
přeruší se aktivní funkce, odmítne se hovor
a vymažou se zadané znaky. Jedním dlouhým stisknutím se dostanete na nejvyšší
úroveň v menu (nadřazené zobrazení), viz
strana 224.
Středová konzola s prvky pro ovládání základních
funkcí.
SOUND - dostanete se do menu pro
nastavení audio (basy, výšky apod.). Více
informací, viz strana 227.
VOL - otočením zvyšujete nebo snižujete
hlasitost.
- krátkým stisknutím se systém spustí
a dlouhým stisknutím se vypne. Krátkým
stisknutím se zvuk ztlumí (MUTE) nebo
obnoví na původní hlasitost (pokud byl
vypnutý).
Tlačítka předvolby, zadávání čísel a písmen.
Pomocí knoflíku TUNE lze rychle procházet mezi stopami na disku/složkami, rozhlasovými stanicemi a televizními* stani-
• Běžné zobrazení - běžný režim pro zdroj
• Rychlé zobrazení - rychlý režim v případě
otočení knoflíku TUNE, např. při změně
stop na disku, naladění jiné rozhlasové stanice apod.
• Zobrazení menu - k navigaci v rámci menu
Zobrazení se svým vzhledem liší v závislosti na
zdroji, výbavě vozidla, nastavení apod.
INFO - po stisknutí tohoto tlačítka se
zobrazí další informace o funkci, skladbě
apod. Více informací, viz strana 227
05
FAV - zkratka k oblíbeným nastavením.
Toto tlačítko lze naprogramovat na běžně
používané funkce v AM, FM apod. Více
informací, viz strana 227.
Pohledy na obrazovku TV
Příklad běžného zobrazení (rádio).
Všeobecné informace k zobrazením na
obrazovce TV
Systém obsahuje čtyři různé typy zobrazení.
Menu v nejvyšší úrovní představuje tzv.
nadřazené zobrazení. Toto zobrazení je společné pro všechny zdroje, viz strana 224. Pro
každý zdroj jsou k dispozici tři různé základní
typy zobrazení:
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
223
05 Informační systém
Rychlé spuštění
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT na klávesnici
na volantu* se dostanete do menu na nejvyšší
úrovni - do tzv. nadřazeného zobrazení (viz obr.
nahoře). Tato funkce umožní rychle vybrat
nebo změnit zdroj (např. RÁDIO, MEDIA
apod.) přímo z klávesnice na volantu*, aniž
byste museli zvedat ruce z volantu. K této
funkci se dostanete rovněž pomocí tlačítek na
ovládacím panelu na středové konzole.
• Otáčecím kolečkem na klávesnici na
Příklad zobrazení menu (BluetoothŸ handsfree).
Nadřazené zobrazení
05
volantu* zvolte zdroj (1) a pro potvrzení
otáčecí kolečko stiskněte.
• Otočte otáčecí kolečko na jednu
z možností (2) na obrazovce TV(např.
FM1) a pro potvrzení kolečko stiskněte.
Dostanete se k požadovanému zdroji (např.
RÁDIO/FM1).
TEL – BluetoothŸ handsfree*
MY CAR - nastavení vozidla
CAM - kamera parkovacího asistenta*
Klávesnice na volantu*
Klávesnice je k dispozici ve třech různých provedeních, které se liší v závislosti na úrovni
výbavy a příslušenství vozu.
Klávesnice bez kolečka
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT se dostanete
zpátky.
NAV - navigační systém Volvo
(RTI)*
RADIO – Rádio
Příklad nadřazeného zobrazení (rádio).
Zdroje (např. RÁDIO, MÉDIA, apod.), viz
tabulka.
Menu zdroje, např. (FM1, DISK, apod.).
224
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
MEDIA – Media
Krátkým stisknutím procházíte stopy na
disku nebo vyhledáváte další dostupné
05 Informační systém
Rychlé spuštění
rozhlasové stanice2. Dlouhá stisknutí se
používají k přetáčení stop na disku
dopředu a dozadu.
Hlasitost
Klávesnice s kolečkem
dostanete na nejvyšší úroveň v menu
(nadřazené zobrazení), viz strana 224.
k přetáčení stop na disku dopředu
a dozadu.
Ovládací kolečko - otáčením nahoru/dolů
rolujete systém menu nahoru nebo dolů.
Jedním stisknutím ovládacího kolečka
otevřete menu (podobně jako u tlačítka
MENU) nebo potvrdíte výběr (OK) provedený v systému menu. Dále tímto tlačítkem
přijímáte hovory.
Hlasitost
MUTE - vypne se zvuk
Klávesnice s kolečkem, pro rozpoznání
hlasu3
EXIT – vstup do systému menu. Přerušení
aktuální funkce, ukončení/odmítnutí telefonního hovoru, vymazání vložených
znaků. Jedním dlouhým stisknutím se
dostanete na nejvyšší úroveň v menu
(nadřazené zobrazení), viz strana 224.
Ovládací kolečko - otáčením nahoru/dolů
rolujete systém menu nahoru nebo dolů.
Jedním stisknutím ovládacího kolečka
otevřete menu (podobně jako u tlačítka
MENU) nebo potvrdíte výběr (OK) provedený v systému menu. Dále tímto tlačítkem
přijímáte hovory.
05
Rozpoznávání hlasu (pro Ÿ - připojený
mobilní telefon a navigace*)
Krátkým stisknutím můžete procházet
stopy na disku nebo předvolby rozhlasových stanic2. Dlouhá stisknutí se používají
k přetáčení stop na disku dopředu
a dozadu.
Hlasitost
EXIT – vstup do systému menu. Přerušení
aktuální funkce, ukončení/odmítnutí telefonního hovoru, vymazání vložených
znaků. Jedním dlouhým stisknutím se
2
3
Krátkým stisknutím můžete procházet
stopy na disku nebo předvolby rozhlasových stanic2. Dlouhá stisknutí se používají
Neplatí pro DAB.
Pouze vozy s navigací.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
225
05 Informační systém
Rychlé spuštění
Zadní ovládací panel se zásuvkou pro
sluchátka*
Pro nejlepší reprodukci zvuku jsou doporučena
sluchátka s impedancí 16-32 Ohmů a citlivostí
102 dB nebo vyšší.
Aktivace/deaktivace
Ovládací panel se aktivuje pomocí MODE.
Deaktivace je možná dlouhým stisknutím
MODE nebo vypnutím motoru.
Rolování/vyhledávání dopředu a dozadu
Stisknutím (2) rolujete mezi stopami disku /
audiosoubory nebo vyhledáte další dostupnou
rozhlasovou stanici.
Omezení
POZNÁMKA
Zdroj audio (např. FM1, AM, Disk apod.),
který je přehráván přes reproduktory,
nemůže být ovládán pomocí ovládacího
panelu vzadu.
05
VOLUME – Hlasitost, vlevo a vpravo.
Rolování/vyhledávání dopředu a dozadu.
MODE - Zvolte mezi AM, FM1, FM2,
DAB1*, DAB2*, Disk, USB*, iPod*,
Bluetooth*, AUX, TV* a Zap/Vyp. Pro
připojení přes USB* nebo AUX viz
strana 241 nebo přes BluetoothŸ*, viz
strana 245.
Zásuvka pro sluchátka (3,5 mm).
226
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Abyste mohli zapnout zdroj audio pomocí
MODE a poslouchat jej, musí být zdroj
audio k dispozici a musí být připojen k vozidlu.
05 Informační systém
Všeobecné informace o funkcích systému infotainment
FAV - uložení předvolby
• Bluetooth*
• AUX
• TV*
INFO - zobrazení dalších informací
Dále si můžete zvolit a uložit oblíbené nastavení pro TEL*, MY CAR, CAM* a NAV*. Oblíbené položky lze rovněž zvolit a uložit v menu
MY CAR. Více informací o systému menu MY
CAR, viz strana 141.
Uložení funkce pomocí tlačítka FAV:
1. Zvolte zdroj infotainment (např. RADIO,
MEDIA apod.).
Pomocí tlačítka FAV lze uložit často používané
funkce tak, aby se funkce spustila pouhým
stisknutím tlačítka FAV. Pro každou funkci
(např. Ekvalizér) můžete zvolit oblíbené nastavení:
V režimu RADIO:
• AM
• FM1/FM2
• DAB1*/DAB2*
V režimu MEDIA:
• DISC
• USB*
• iPod*
2. Zvolte vlnovou délku nebo zdroj (AM,
Disk apod.).
3. Stiskněte a podržte tlačítko FAV, dokud se
nezobrazí menu pro oblíbená nastavení.
4. Otáčením knoflíku TUNE zvolte v seznamu
požadovanou položku. Pro uložení stiskněte OK/MENU.
> Když bude zdroj (např. RADIO,
MEDIA) příště aktivní, uložená funkce je
přístupná po stisknutí tlačítka FAV.
V některých případech lze na obrazovce TV
zobrazit další informace (o rozhlasové stanici,
skladbě, interpretovi apod.) Pokud chcete
vidět další informace, které jsou k dispozici,
stiskněte tlačítko INFO.
05
Všeobecné informace o nastavení
audiosystému
Stisknutím tlačítka SOUND otevřete menu pro
nastavení audiosystému (Basy, Výšky apod.).
Pomocí knoflíků SOUND nebo OK/MENU
přejděte na požadovanou položku (např.
Výšky).
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
227
05 Informační systém
Všeobecné informace o funkcích systému infotainment
Otáčením knoflíku TUNE upravte nastavení.
Toto nastavení uložte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
Dále stiskněte SOUND nebo OK/MENU.
Zpřístupní se další možnosti:
• Surround1 - lze nastavit na zapnuto/
vypnuto. Pokud nastavíte "zapnuto",
systém zvolí nastavení pro optimální
přehrávání zvuku. Zpravidla se na obra. Pokud se
zovce TV objeví DPLII a
k provedení záznamu použila technologie
Dolby Digital, záznam se bude přehrávat
s tímto nastavením a na obrazovce TV se
objeví
. Pokud zvolíte "vypnuto",
k dispozici bude stereo se 3 kanály.
05
• Basy - Úroveň basů.
• Výšky - Úroveň výšek.
• Fader - Vyvážení mezi předními a zadními
reproduktory.
• Vyvážení - Vyvážení mezi pravými a levými
Rozšířená nastavení audiosystému
Ekvalizér3
Hlasitost lze nastavit samostatně pro různé
vlnové délky.
1. Stisknutím tlačítka OK/MENU otevřete
položku Nastavení audio a zvolte
Ekvalizér.
2. Vlnovou délku zvolte otáčením knoflíku
TUNE a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
3. Hlasitost zvolte otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Stejným způsobem pokračujte u dalších
vlnových délek.
4. Po dokončení nastavování, otočte knoflíkem TUNE OK a pro potvrzení stiskněte
OK/MENU nebo EXIT.
Všeobecné informace o navigaci menu
a struktuře menu, viz strana 274.
reproduktory.
• Úroveň středu, DPL IIÚroveň středu, 3CH stereo1 - Hlasitost prostředního reproduktoru.
• Úroveň surround, DPL II1, 2 – úroveň prostorového zvuku.
1
2
3
228
Pouze Premium Sound Multimedia.
Pouze, je-li aktivována funkce Surround.
Kromě systému Performance.
Zvukové jeviště1
Zvukový zážitek může být optimalizován pro
sedadlo řidiče, obě přední sedadla nebo zadní
sedadlo. Pokud sedí cestující na předních
i zadních sedadlech, doporučujeme zvolit
nastavení pro obě přední sedadla. Možnosti lze
zvolit v položce Nastavení audio Místo
poslechu.
Všeobecné informace o navigaci menu
a struktuře menu, viz strana 274.
Hlasitost zvuku a automatické řízení
hlasitosti
Audiosystém kompenzuje rušivé zvuky v prostoru pro cestující zvyšováním hlasitosti se zvyšující se rychlostí vozidla. Úroveň kompenzace
lze nastavit na nízkou, střední, vysokou nebo ji
lze zcela vypnout. Vyberte úroveň v menu
Nastavení audio Kompenzace hlasitosti.
Všeobecné informace o navigaci menu
a struktuře menu, viz strana 274.
Hlasitost externího zdroje audiosignálu
Je-li ke vstupu AUX připojen externí audiozdroj
(např. MP3 přehrávač nebo iPodŸ), připojený
audiozdroj může mít jinou hlasitost než je
interní hlasitost audio systému (např. rádio).
Upravte ji nastavením hlasitosti na vstupu:
1. Stiskněte tlačítko MEDIA a otočte knoflík
TUNE na AUX a počkejte několik sekund
nebo stiskněte OK/MENU.
05 Informační systém
Všeobecné informace o funkcích systému infotainment
2. Stiskněte OK/MENU a potom otočte
TUNE na Hlasitost vstupu AUX. Potvrďte
tlačítkem OK/MENU.
3. Otáčením knoflíku TUNE upravte hlasitost
pro vstup AUX.
POZNÁMKA
Je-li externí audio zdroj nastaven na příliš
velkou nebo malou hlasitost, kvalita zvuku
se může zhoršit. Kvalita zvuku se může rovněž zhoršit, pokud se přehrávač nabíjí
a systém infotainment je v režimu AUX.
V tomto případě nenabíjejte přehrávač přes
12 V zásuvku.
05
Optimální reprodukce zvuku
Audiosystém je již kalibrován pro optimální
reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního
zpracování signálu.
Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory, zesilovače, akustiku prostoru pro cestující, polohu
posluchače atd. pro každou kombinaci modelu
vozu a audiosystému.
K dispozici je také dynamická kalibrace, která
bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti,
příjem rozhlasu a rychlost vozidla.
Ovládací prvky vysvětlené v této příručce,
např. Basy, Výšky a Ekvalizér, jsou určeny
uživateli pouze k přizpůsobení reprodukce
zvuku osobnímu vkusu.
229
05 Informační systém
Rádio
Funkce rádia, všeobecné informace
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často použít místo tlačítek na středové konzole klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač.
Popis tlačítek na volantu, viz strana 224.
Popis dálkového ovladače, viz strana 250.
Menu
Menu RADIO se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigaci menu
a struktuře menu, viz strana 274.
Středová konzola, ovládací prvky funkcí rádia.
05
Tlačítko RADIO pro výběr vlnové délky
(AM, FM1, FM2, DAB1*, DAB2*).
Rádio AM/FM
Předvolby stanic (0-9)
Ladění
Zvolte požadovanou frekvenci/stanici
nebo otáčením knoflíku TUNE zvolte
nastavení v menu rádia.
Potvrďte výběr nebo přejděte do menu
rádia stisknutím tlačítka OK/MENU.
Pokud chcete vybrat další/předchozí stanici, podržte tlačítko stisknuté. Krátkým
stisknutím zvolíte předvolbu.
1
230
Platí pouze pro FM1/FM2.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Automatické ladění
1. Opakovaně tiskněte RADIO, dokud se
nezobrazí požadovaná vlnová délka (AM,
FM1 apod.). Tlačítko uvolněte a počkejte
sekundu nebo stiskněte OK/MENU.
2. Podržte stisknuté tlačítko
/
na
středové konzole (nebo na klávesnici na
volantu*). Rádio vyhledá další/předchozí
dostupnou stanici.
Seznam stanic1
Rádio automaticky sestaví seznam nejsilnějších FM stanic, jejichž signál momentálně
přijímá. Díky tomu budete moci vyhledat stanici, když vjedete do oblasti, ve které neznáte
rozhlasové stanice a jejich frekvence.
Přejděte na seznam a zvolte stanici:
1. Zvolte požadovanou vlnovou délku (FM1
nebo FM2).
2. Otočte knoflíkem TUNE o jeden krok
v libovolném směru. Zobrazí se seznam
všech stanic v dané oblasti. Momentálně
naladěná stanice je v seznamu označena
zvětšeným písmem.
3. Pro výběr stanice ze seznamu otáčejte
knoflíkem TUNE v libovolném směru.
05 Informační systém
Rádio
POZNÁMKA
•
V seznamu se zobrazí pouze frekvence
rozhlasových stanic, které jsou momentálně přijímány. Nezobrazí se úplný
seznam všech rádiových frekvencí
o zvolené vlnové délce.
•
Je-li signál momentálně přijímané stanice slabý, může se stát, že rádio neaktualizuje seznam stanic. V tomto
(když je
případě stiskněte tlačítko
na obrazovce displeje seznam stanic).
Zařízení přejde do režimu ručního ladění
a můžete naladit stanici. Pokud seznam
stanic není zobrazen, otočením knoflíku
TUNE o jeden krok v libovolném směru
se seznam objeví. Pro přepnutí nyní
.
stiskněte
Seznam z obrazovky TV po několika sekundách zmizí.
Pokud na displeji již není seznam stanic, otočte
knoflíkem TUNE o jeden krok v libovolném
směru a stiskněte na středové konzole
.
Systém přejde do režimu manuálního ladění
(nebo se z režimu manuálního ladění vrátí na
funkci "Seznam stanic").
Manuální ladění
V rámci předvolby od výrobce ukazuje rádio
seznam nejsilnějších stanic v místě, kde jste
otočili knoflíkem TUNE (viz kapitola "Seznam
stanic", strana 230). Jakmile se objeví seznam
stanic, stiskněte na středové konzole
a systém přejde do režimu manuálního ladění.
Nyní si můžete vybrat frekvenci ze seznamu
všech dostupných frekvencí se zvolenou vlnovou délkou. Jinými slovy, pokud při manuálním
ladění otočíte TUNE o jeden krok, frekvence se
změní např. z 93,3 na 93,4 MHz.
POZNÁMKA
V případě předvolby od výrobce rádio automaticky prohledává stanic v oblasti, kterou
projíždíte (viz předchozí kapitola "Seznam
stanic").
Manuální naladění stanice:
Pokud jste však nastavili manuální ladění
(stisknutím tlačítka
na středové konzole v okamžiku, kdy byl zobrazen seznam
stanic), rádio se při dalším zapnutí bude
nacházet v režimu manuálního ladění.
Chcete-li přepnout zpět na funkci "Seznam
stanic", otočte knoflíkem TUNE o jeden
krok (zobrazí se kompletní seznam stanic)
a stiskněte tlačítko
.
1. Opakovaně tiskněte RADIO, dokud se
nezobrazí požadovaná vlnová délka (AM,
FM1 apod.). Tlačítko uvolněte a počkejte
sekundu nebo stiskněte OK/MENU.
Upozorňujeme, že pokud stisknete tlačítko
a seznam stanic není zobrazen, aktivuje se funkce INFO. Další informace o této
funkci, viz strana 227.
05
2. Otáčením knoflíku TUNE zvolte frekvenci.
Předvolba
Pro každou vlnovou délku lze uložit 10 předvoleb (AM, FM1 apod.).
Uložené předvolby se vybírají pomocí tlačítek
předvoleb.
1. Nalaďte si stanici (viz kapitola "Ladění",
strana 230).
2. Na několik sekund podržte některé z tlačítek předvolby. Během této doby se ztlumí
``
231
05 Informační systém
Rádio
zvuk. Zvuk se obnoví, jakmile se naladí
požadovaná stanice. Nyní můžete použít
tlačítko předvolby.
Na obrazovce TV lze zobrazit2 seznam kanálů
předvolby. Funkce se aktivuje/deaktivuje
v režimu FM/AM v položce Menu FM
Zobrazit předvolby nebo Menu AM
Zobrazit předvolby.
Funkce RDS
RDS (Radio Data System) spojuje vysílače FM
do sítě. Vysílač FM v takové síti odesílá informace, které rádiu s funkcí RDS umožňují následující funkce:
• Automatické přepnutí na silnější vysílač,
pokud se příjem v oblasti zhorší.
• Vyhledání typu programu, například
dopravní informace nebo zprávy.
Prohledávání vlnového rozsahu
05
Tato funkce automaticky vyhledá na aktuálním
vlnovém rozsahu stanice s nejsilnějším signálem. Jakmile je stanice nalezena, je reprodukována po dobu asi 8 sekund, než se prohledávání opět spustí. Naladěnou stanici si
můžete obvyklým způsobem uložit. Viz kapitola "Předvolba" výše.
Pokud chcete spustit prohledávání,
přejděte v režimu FM/AM do položky
Menu FM Vyhledávání nebo Menu AM
Vyhledávání.
POZNÁMKA
Po uložení stanice se procházení zastaví.
• Příjem textových informací o programu
aktuální rozhlasové stanice.
POZNÁMKA
Některé rozhlasové stanice RDS nepoužívají nebo používají pouze některé funkce.
Pokud je požadovaný typ programu nalezen,
rádio přeladí na tuto stanici, přičemž přeruší
aktuální zdroj audiosignálu. Například je-li používán CD přehrávač, přepne se do režimu
pauzy. Vysílání je přehráno v přednastavené
hlasitosti, viz strana 234. Po přehrání nastaveného vysílání se rádio vrátí k předchozímu
zdroji audia a nastavení hlasitosti.
Programové funkce alarm (VÝSTRAHA!),
dopravní informace (TP), zprávy (NEWS) a typy
programů (PTY) přerušují jedna druhou
v pořadí priorit, kde alarm má nejvyšší prioritu
2
232
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
a typy programů mají nejnižší. Další nastavení
přerušení programu (EON Vzdálený a EON
Lokální), viz kapitola "Rozšíření o ostatní sítě
– EON" dole. Stisknutím tlačítka EXIT se vrátíte
k přerušenému audio zdroji. Stisknutím tlačítka
OK/MENU zprávu vymažete.
Alarm
Tato funkce se používá jako varování při
vážných nehodách a katastrofách. Alarm není
možné dočasně přerušit nebo deaktivovat.
Zpráva VÝSTRAHA! se zobrazí na obrazovce
TV, pokud je vysílána varovná zpráva.
Dopravní informace – TP
Tato funkce umožňuje vkládání dopravních
informací vysílaných v rámci sítě RDS stanic.
Symbol TP informuje o aktivaci této funkce.
Pokud stanice z předvolby vysílá dopravní
zpravodajství, na obrazovce TV se krátce
objeví TP. Jinak se TP zobrazuje v šedé barvě.
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
TP.
Rozšíření o ostatní sítě – EON
Tato funkce je užitečná v městských oblastech,
kde je mnoho rozhlasových stanic. Umožňuje
nastavení vzdálenosti vysílače rozhlasové sta-
05 Informační systém
Rádio
nice od vozu, kdy programové funkce by měly
přerušit aktuální zdroj audiosignálu.
Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu
FM výběrem některé z položek v nabídce
Menu FM Rozšířené nastavení
EON:
• Lokální – K přerušení dojde pouze
v případě, že vysílač rozhlasové stanice je
blízko.
•
Vzdálený3
– K přerušení dojde v případě,
že vysílač rozhlasové stanice je daleko,
dokonce i když je signál velmi statický.
TP z naladěné stanice/ze všech stanic
Rádio lze přerušit pouze pro dopravní informace ze zvolené sítě nebo pro všechny informace v rámci sítě RDS.
Pokud chcete nastavení změnit, přejděte
v režimu FM do položky Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavit
oblíbené pro TP.
Zprávy
Tato funkce umožňuje vkládání zpráv vysílaných v rámci sítě RDS stanic. Symbol NEWS
informuje o aktivaci této funkce.
3
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Nastavení pro zpravodajství
Zpravodajství.
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Příjem dopravních zpráv z jiných sítí.
Novinky z naladěné stanice/ze všech
stanic
Je-li aktivní funkce PTY, na obrazovce TV se
objeví kontrolka.
Rádio lze přerušit pouze pro novinky ze zvolené sítě nebo pro všechny informace v rámci
sítě RDS.
Funkci PTY lze deaktivovat v režimu FM
v položce Menu FM Rozšířené nastavení
Nastavení PTY Příjem dopravních
zpráv z jiných sítí. Zvolené typy programu
(PTY) se neresetují.
Pokud chcete nastavení změnit, přejděte
v režimu FM do položky Menu FM
Nastavení pro zpravodajství Nastavit
oblíbené pro zpravodajství.
Typy programů – PTY
Funkce PTY může být použita k výběru jednoho nebo více typů programů např. pop
music nebo vážná klasická hudba. Symbol
PTY informuje o aktivaci této funkce. Tato
funkce umožňuje přerušení prostřednictvím
vysílání typu programu v rámci zvolené sítě
stanic RDS.
1. Tuto funkci aktivujte v režimu FM výběrem
typu programu v menu Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Zvolit PTY.
2. Potom musí být funkce PTY aktivována
v menu Menu FM
Resetování a odstranění funkce PTY se provádí
v menu Menu FM Rozšířené nastavení
Nastavení PTY Zvolit PTY Vymazat
vše.
05
Vyhledávání PTY
Tato funkce vyhledá v celém vlnovém rozsahu
zvolený typ programu.
1. V režimu FM zvolte jednu nebo více funkcí
PTY v položce Menu FM Rozšířené
nastavení Nastavení PTY Zvolit
PTY.
2. Přejděte do menu Menu FM Rozšířené
nastavení Nastavení PTY Zvolit
PTY.
Tovární nastavení.
``
233
05 Informační systém
Rádio
Chcete-li dokončit vyhledávání, stiskněte
EXIT.
Pro pokračování vyhledávání dalšího vysílače se zvolenými typy programů stiskněte
nebo
.
Zobrazení typu programu
Typ programu aktuální stanice je možné zobrazit na obrazovce TV.
05
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Zobrazení textu PTY.
Rádiotext
Některé stanice RDS vysílají informace
o obsahu programů, o umělcích atd. Tyto informace se zobrazují na obrazovce TV.
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Zobrazit rádiotext.
Automatická změna frekvence – AF
Funkce zvolí nejsilnější vysílač pro nastavenou
stanici. Ve výjimečných případech se může
stát, že funkce k vyhledání silného vysílače
musí prohledat celý vlnový rozsah FM.
234
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Rozšířené nastavení
kmitočty (AF).
Alternativní
Regionální rozhlasové programy – REG
Tato funkce umožňuje pokračovat v příjmu
regionálního vysílače, i když jeho signál je
slabý. Symbol REG informuje, že je funkce
aktivní.
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Rozšířené nastavení REG.
Resetování funkcí RDS
Veškerá nastavení rádia mohou být obnovena
na hodnoty nastavené v továrně.
Reset se provádí v režimu FM v menu
Menu FM Rozšířené nastavení
Resetovat všechna nastavení FM.
Nastavení hlasitosti, typy programů
Typy programů, které přeruší poslech, např.
NEWS nebo TP, slyšíte hlasitostí zvolenou pro
každý příslušný typ programu. Pokud je hlasitost nastavena během přerušení programem,
nová hlasitost je uložena až do příštího přerušení programem.
Rádio – DAB*
Všeobecné informace
DAB (Digital Audio Broadcasting) je systém
digitálního rozhlasového vysílání.
POZNÁMKA
Tento systém nepodporuje DAB+.
POZNÁMKA
Pokrytí pomocí funkce DAB není k dispozici
ve všech místech. Pokud není pokrytí, na
obrazovce displeje se objeví zpráva Žádný
příjem.
Služby a skupiny
• Servis – Kanál, rozhlasový kanál (systémem jsou podporovány pouze audio
služby).
• Skupina – Soubor rozhlasových kanálů
stejné frekvence.
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn)
Když vůz vjede do nové oblasti vysílání, možná
bude nutné přeprogramovat stávající skupiny
kanálů v dané oblasti.
Programování skupin kanálů vytvoří aktualizovaný seznam všech dostupných skupin kanálů.
Seznam není aktualizován automaticky.
05 Informační systém
Rádio
Programování se provádí v systému menu
v režimu DAB v položce Menu DAB Vytvořit
skupinu. Programování se provádí také následovně:
1. Otočte knoflíkem TUNE o jeden krok
v libovolném směru.
> V seznamu skupin dostupných kanálů
se zobrazí Vytvořit skupinu.
2. Stiskněte OK/MENU.
> Spustí se nové programování.
Prohledávání
Tato funkce automaticky vyhledá na aktuálním
vlnovém rozsahu stanice s nejsilnějším signálem. Jakmile je stanice nalezena, je reprodukována po dobu asi 8 sekund, než se prohledávání opět spustí. Naladěná stanice se ukládá
obvyklým způsobem. Více informací o předvolbách, viz "Předvolba".
Pokud chcete spustit prohledávání,
v režimu DAB přejděte na položku Menu
DAB Vyhledávání.
Programování lze zrušit pomocí tlačítka EXIT.
Pokud jsou vybrány obě volby Band III
a LBand, může naprogramování skupiny
kanálů trvat až minutu. Více informací o vlnové
délce, viz strana 236.
Navigace v seznamu skupin kanálů
Pokud chcete procházet seznam skupin
kanálů, otáčejte knoflíkem TUNE. V horní části
obrazovky TV se zobrazí název skupiny. Při
přetočení na novou skupinu se název změní na
nový název. Dvě skupiny kanálů od sebe
navzájem odděluje tlustá šedá čára.
• Servis – ukazuje kanály bez ohledu na skupinu kanálů, ke které jsou přiděleny.
Seznam může být také filtrován pomocí
typu programu (Filtr PTY), viz níže.
4
POZNÁMKA
Po uložení stanice se procházení zastaví.
Vyhledávání může být také navoleno v režimu
DAB-PTY. V tomto případě jsou přehrávány
pouze kanály vysílající předvolené programy.
Typ programů (PTY)
Pomocí funkce typu programu lze spustit různé
typy rádiového programu. Existuje celá řada
různých typů programu s různými kategoriemi
programů. Po volbě typu programu probíhá
pohyb pouze po kanálech vysílajících tento typ
programu.
Typ programu se volí v režimu DAB v položce
Menu DAB Filtr PTY. Tento režim ukončete
následovně:
Stiskněte EXIT.
> Je-li aktivní funkce PTY, na obrazovce
TV se objeví kontrolka.
V některých případech rádio DAB ukončí režim
PTY, když je implementován přechod z DAB do
DAB link (viz níže).
Předvolba
Pro každý vlnový rozsah může být uloženo 10
stanic. DAB má 2 paměti pro předvolby:
DAB1 a DAB2. Předvolby se ukládají obvyklým způsobem. Další informace, viz
strana 231. Uložené předvolby se vybírají
pomocí tlačítek předvoleb.
05
Předvolba obsahuje jeden kanál, avšak žádné
subkanály. Pokud posloucháte subkanál a je
uložena předvolba, pak je registrován pouze
hlavní kanál. Důvodem je to, že subkanály jsou
dočasné. Při dalším pokusu o naladění
předvolby bude přehráván kanál, který obsahuje subkanály. Předvolba není závislá na
seznamu kanálů.
Na obrazovce TV lze zobrazit4 seznam kanálů
předvolby. Funkce se aktivuje/deaktivuje
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia
``
235
05 Informační systém
Rádio
v režimu DAB v položce Menu DAB
Zobrazit předvolby.
POZNÁMKA
Systém DAB audiosystému nepodporuje
všechny funkce, které jsou ve standardu
DAB k dispozici.
Rádiotext
Některé rozhlasové stanice vysílají informace
o obsahu programů, o interpretech atd. Tyto
informace se zobrazují na obrazovce TV.
05
Funkce se deaktivuje/aktivuje v režimu DAB
v položce Menu DAB Zobrazit rádiotext.
POZNÁMKA
V jeden okamžik smí být aktivována pouze
jedna z funkcí Zobrazit rádiotext
a Zobrazit předvolby. Pokud je již aktivována jedna z těchto funkcí a aktivuje se
druhá, původně aktivovaná funkce se automaticky vypne. Obě funkce lze deaktivovat.
Rozšířená nastavení
DAB do DAB link
Lze ukončit poslech kanálu s nekvalitním nebo
žádným signálem a přejít na stejný kanál v jiné
skupině kanálů s lepším signálem. Při změně
5
236
Oba vlnové rozsahy se nepoužívají ve všech oblastech/zemích.
skupiny kanálů můžete zaznamenat určité
zpoždění. Může dojít ke krátkému ztišení,
pokud již není k dispozici aktuální kanál a ještě
není k dispozici nový kanál.
Funkci lze aktivovat/deaktivovat v režimu DAB
v položce Menu DAB Rozšířené nastavení
Propojování stanic DAB.
Vlnový rozsah
Data DAB lze přenášet na dvou vlnových délkách5:
• Band III - pokrývá oblasti mimo velká
města
• LBand – zejména ve větších městech
Například volbou Band III může probíhat programování kanálů mnohem rychleji, pokud byly
zvoleny Band III a LBand. Není zajištěno, že
budou nalezeny všechny skupiny kanálů.
Volba vlnového rozsahu neovlivňuje uložené
paměti.
Vlnové délky lze deaktivovat/aktivovat v režimu
DAB pod položkou Menu DAB Rozšířené
nastavení Pásmo DAB.
Subkanál
Sekundární komponenty jsou obvykle nazývány subkanály. Jsou dočasné a mohou obsa-
hovat například vysílání hlavního programu
v jiných jazycích.
Pokud se přenáší jeden nebo více subkanálů,
je na obrazovce TV vlevo od názvu kanálu
zobrazen symbol >. Subkanál je na obrazovce
TV označen symbolem - nalevo od jména
kanálu.
Subkanály mohou být zpřístupněny pouze ve
zvoleném hlavním kanálu a ne z jiného kanálu,
aniž by byl tento vybrán.
Zobrazení subkanálů lze deaktivovat/aktivovat
v režimu DAB pod položkou Menu DAB
Rozšířené nastavení Vedlejší kanály
Text typu programu
Některé informace o vysílání rozhlasových stanic o typu a kategorii programu. Tyto informace
se zobrazují na obrazovce TV.
Funkce se aktivuje/deaktivuje v režimu DAB
v položce Menu DAB Rozšířené nastavení
Zobrazit text PTY.
Resetování nastavení DAB
Veškerá nastavení funkce DAB mohou být
obnovena na hodnoty nastavené v továrně.
Reset se provádí v režimu DAB v menu
Menu DAB Rozšířené nastavení
Resetovat všechna nastavení DAB.
05 Informační systém
Multimediální přehrávač
Funkce CD/DVD1
Přehrávač dokáže přehrávat pouze následující
základní typy disků a souborů:
• Originální nahrané CD disky (CD audio).
• Vypálené CD disky se soubory audio a/
nebo video1.
• Originální DVD video disky1.
• Vypálené DVD disky1 se soubory audio a/
nebo video.
Více informací o podporovaných formátech, viz
strana 240.
Ovládací panel na středové konzole.
Otvor pro vložení/vysunutí disku
Tlačítko MEDIA
Vysunutí disku
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často použít místo tlačítek na středové konzole klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač.
Popis tlačítek na volantu, viz strana 224.
Popis dálkového ovladače, viz strana 250.
Zadávání čísel a písmen.
Zvolte stopy na disku/složky nebo procházejte možnosti menu otáčením knoflíku
TUNE.
Potvrďte výběr nebo přejděte do menu pro
zvolený zdroj stisknutím tlačítka OK/
MENU.
Menu
Menu MEDIA se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigaci menu
a struktuře menu, viz strana 274.
Přesunutí dopředu/dozadu a změna stopy
nebo kapitoly na disku2.
1
2
Spuštění přehrávání disku
Opakovaně tiskněte tlačítko MEDIA, dokud se
nezobrazí Disk. Tlačítko uvolněte a počkejte
sekundu nebo stiskněte OK/MENU. Pokud se
v přehrávači nachází disk, začne se automaticky přehrávat. Jinak se na obrazovce TV
objeví Vložte disk. Vložte disk stranou s textem nahoru. Disk se začne automaticky přehrávat.
Pokud je do přehrávače vložen disk s audio/
video soubory, musí se nahrát struktura složek
na disku. V závislosti na kvalitě disku a objemu
informací může v některých případech začít
přehrávání se zpožděním.
Vysunutí disku
05
Disk zůstává vysunutý cca. 12 sekund. Potom
se z bezpečnostních důvodů zasune.
Pauza
Pokud stáhnete úplně hlasitost, přehrávač
přejde do režimu pauzy. Když se hlasitost
zvýší, přehrávání se opět spustí.
Přehrávání a navigace
CD disky s audio soubory
Otočením knoflíku TUNE otevřete a procházejte playlist disku. Pomocí tlačítka OK/
MENU potvrdíte výběr stopy a spustí se
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Platí pouze pro DVD disky.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
237
05 Informační systém
Multimediální přehrávač
přehrávání. Stisknutím tlačítka EXIT playlist
zrušíte a opustíte. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT se dostanete na základní úroveň playlistu.
Stopy na disku lze rovněž měnit tisknutím tla/
na středové konzole nebo
čítka
pomocí klávesnice na volantu*.
Vypálené disky s audio/video soubory1
05
Otáčením knoflíku TUNE zpřístupněte strukturu playlistu/složky a procházejte příslušný
seznam/strukturu. Pomocí tlačítka OK/MENU
potvrďte zvolenou vnořenou složku nebo
spusťte přehrávání příslušného audio/video
souboru. Pomocí tlačítka EXIT můžete playlist
ukončit nebo zastavit nebo se můžete posunout ve struktuře složky nahoru (zpátky). Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT se dostanete na
základní úroveň playlistu.
Audio/video soubory lze rovněž měnit tisknu/
na středové konzole
tím tlačítka
nebo pomocí klávesnice na volantu*.
Audio soubory mají symbol
, video soubory1 mají symbol
a složky mají symbol
.
Po dokončení přehrávání souboru se pokračuje přehráváním dalších souborů (stejného
1
3
238
typu) v dané složce. Ke změně3 složky dojde
automaticky po přehrání všech souborů v dané
složce. Pokud se do přehrávače vloží disk
obsahující pouze audio soubory nebo pouze
video soubory, systém tuto situaci automaticky
zaregistruje a upraví nastavení. V tomto
případě se přehrají pouze tyto soubory. Systém
však nezmění nastavení, pokud se do přehrávače vloží disk obsahující kombinaci audio
a video souborů. Místo toho bude přehrávač
pokračovat v přehrávání pouze původních typů
souborů.
POZNÁMKA
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí
vyšší než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji
se objevíBěhem jízdy žádná dostup.
viz.média. Přesto po celou dobu slyšíte
zvuk. Obraz se objeví, jakmile rychlost
vozidla klesne pod cca. 6 km/h.
POZNÁMKA
Některé nahrávací společnosti chrání své
audio soubory proti kopírování. Také se
může stát, že přehrávač nedokáže přehrávat soukromě zkopírované audio soubory.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Je-li aktivována funkce Opakovat složku, nebude spuštěna.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
DVD disky s video soubory1
Přehrávání DVD disků s video soubory, viz
strana 239.
Rychle dopředu/dozadu
Podržením tlačítek
/
můžete soubory
přetáčet rychle dopředu/dozadu. Audio soubory jsou přetáčeny jednou rychlostí, zatímco
video soubory jsou přetáčeny různou rychlostí.
/
zvyOpakovaným tisknutím tlačítek
šte rychlost rychlého převíjení dopředu/
dozadu pro video soubory. Po uvolnění tlačítka
se opět nastaví běžná rychlost převíjení.
Rozpoznávání hudby, GracenoteŸ
Jestliže do výbavy vozidla patří navigace*,
najdete ve voze hard disk s databázi k rozpoznávání hudby z CD audio disků. Tato databáze obsahuje v současnosti nejoblíbenější
skladby. Pokud přehrávač médií najde informace v databázi, zobrazí pro dané album
název skladby a jméno interpreta a u každé
stopy se zobrazí název stopy, interpret
a album. Pokud daný CD audio disk není
v databázi nalezen, použije se text z disku.
Pokud na disku není CD text, zobrazí se pouze
Stopa 1, Stopa 2 apod.
05 Informační systém
Multimediální přehrávač
Prohledávání4
Tato funkce přehraje prvních deset sekund
každé stopy/audio souboru. Prohledávání:
souboru se opět spustí přehrávání prvního
souboru.
1. Stiskněte OK/MENU
1. Stiskněte OK/MENU
2. Otočte TUNE na Opakovat složku
2. Otočte TUNE na Vyhledávání
> Přehraje se prvních 10 sekund každé
stopy nebo audio souboru.
3. Tato funkce se aktivuje/deaktivuje pomocí
tlačítka OK/MENU.
3. Pro zrušení prohledávání stiskněte tlačítko
EXIT. Bude pokračovat přehrávání stopy
nebo audio souboru.
Náhodný výběr4
Tato funkce přehrává skladby v náhodném
pořadí. Poslech stop v náhodném pořadí:
1. Stiskněte OK/MENU
2. Otočte TUNE na Náhodné přehrávání
3. Tato funkce se aktivuje/deaktivuje pomocí
tlačítka OK/MENU.
Stopy na disku/audio soubory lze měnit tisknu/
na středové konzole
tím tlačítka
nebo pomocí klávesnice na volantu*.
Přehrávání video disků DVD1
Přehrávání
Při přehrávání DVD video disku se na obrazovce může objevit menu. Z menu jsou
přístupné další funkce a nastavení, např. výběr
titulků, jazyka nebo výběr scén.
POZNÁMKA
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí
vyšší než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji
se objevíBěhem jízdy žádná dostup.
viz.média. Přesto po celou dobu slyšíte
zvuk. Obraz se objeví, jakmile rychlost
vozidla klesne pod cca. 6 km/h.
Opakování složky5
Pomocí této funkce můžete opakovaně přehrávat soubory ve složce. Po přehrání posledního
4
5
1
Navigace v menu DVD disku s video
souborem
K navigování v menu DVD disku s video souborem se používají klávesy s čísly na středové
konzole, viz obrázek nahoře.
05
Změna kapitoly nebo názvu
Otočením tlačítka TUNE zpřístupníte seznam
kapitol a můžete tento seznam procházet
(pokud je přehráván film, přehrávání se pozastaví). Stisknutím tlačítka OK/MENU zvolte
kapitolu. Tím se dostanete zpět na výchozí
místo (pokud byl přehráván film, přehrávání se
spustí znovu). Stisknutím tlačítka EXIT
zpřístupníte seznam skladeb.
Neplatí pro DVD disky s video soubory.
Platí pouze pro audio/video soubory na vypálených discích nebo v USB zařízení.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
239
05 Informační systém
Multimediální přehrávač
Skladby se volí v seznamu skladeb otáčením
knoflíku TUNE. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Tím se dostanete zpátky k seznamu
kapitol. Stisknutím tlačítka OK/MENU aktivujete výběr a vrátíte se na výchozí místo. Pomocí
tlačítka EXIT zrušíte výběr a vrátíte se zpět na
výchozí místo (aniž byste provedli výběr).
Nastavení obrazu6
Kapitoly lze rovněž měnit tisknutím tlačítka
/
na středové konzole nebo pomocí
klávesnice na volantu*.
2. Otočte TUNE na požadovanou položku
a pro potvrzení stiskněte OK/MENU.
Rozšířená nastavení6
Úhel
05
Pokud video disk DVD umožňuje zobrazení
pozice kamery pro zobrazení konkrétní scény,
můžete použít tuto funkci. V režimu disku
přejděte na položku Menu Disk Rozšířené
nastavení Úhel pohledu.
DivXŸ
Video On Demand
Přehrávač médií lze zaregistrovat tak, aby mohl
přehrávat soubory DivX VOD z vypálených
disků nebo USB. Kód pro registraci disku
najdete v systému menu MY CAR Nastavení
Informace Kód DivX® VOD. Všeobecné informace o menu, viz MY CAR, viz
strana 141.
240
Pokud CD disk obsahuje kombinaci stop
MP3 a CDDA, budou všechny stopy MP3
ignorovány.
3. Nastavení zvolte otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Pro návrat do seznamu nastavení stiskněte
OK/MENU nebo EXIT.
Nastavení obrazu lze resetovat na nastavení od
výrobce pomocí tlačítka Resetovat.
Kompatibilní formáty souborů
Přehrávač dokáže přehrávat různé typy souborů. Je kompatibilní s formáty uvedenými
v následující tabulce.
Platí pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Disky s dvojitým formátem a oboustranné
disky (DVD Plus, CD-DVD) jsou silnější než
běžné CD disky. Proto nelze zaručit, že
přehrávač je dokáže přehrát a že se neobjeví
funkční poruchy.
1. Stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
obrazu. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU.
Další informace najdete na www.divx.com/
vod.
6
POZNÁMKA
Pokud vozidlo stojí, můžete upravit nastavení
jasu a kontrastu.
A
B
C
Audio formátA
CD audio, mp3,
wma
Audio formátB
CD audio, mp3,
wma, aac, m4a
Video formátC
CD video,
DVD video, divx, avi,
asf
Platí pro výbavu Performance.
Neplatí pro výbavu Performance.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
05 Informační systém
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
AUX, USB1 a externí zdroj audiosignálu
Všeobecné informace
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často použít místo tlačítek na středové konzole klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač.
Popis tlačítek na volantu, viz strana 224.
Popis dálkového ovladače, viz strana 250.
iPodŸ nebo přehrávač MP3 s akumulátory se
dobíjí (pokud motor běží nebo je zapnuto zapalování) vždy, když se toto zařízení připojí k USB
portu.
Připojení audiozdroje:
Připojovací body pro externí audiozdroje.
Externí audiozdroj, např. iPodŸ nebo přehrávač
MP3, lze připojit k audiosystému přes libovolné
přípojky na středové konzole. Audiozdroj
připojený ke vstupu USB lze ovládat2 pomocí
prvků k ovládání audiozdroje ve voze. Zařízení,
které je připojeno přes vstup AUX, nelze
pomocí ovládacích prvků ve voze ovládat.
V pravém zadním okraji tunelové konzoly je
vybrání, kudy lze vést kabely, aby bylo možné
víko zavřít bez přiskřípnutí kabelů.
1
2
1. Opakovaně tiskněte MEDIA, dokud se
nenastaví požadovaný audiozdroj USB,
iPod nebo AUX. Tlačítko uvolněte
a počkejte sekundu nebo stiskněte OK/
MENU.
> Pokud je zvoleno USB, na obrazovce TV
se zobrazí Připojit USB.
2. Připojte audiozdroj k jedné z přípojek v úložné schránce na středové konzole (viz
předchozí obrázek).
Načítání USB. V závislosti na struktuře a počtu
souborů může jistou dobu trvat, než bude
zavádění souborů ukončeno.
POZNÁMKA
Systém podporuje většinu modelů iPodŸ,
které byly vyrobeny v roce 2005 nebo
později.
POZNÁMKA
Aby se USB spojení nepoškodilo, odpojí se,
pokud je zkratováno nebo pokud připojené
USB zařízení odebírá příliš velký výkon (to
se může stát v případě, kdy připojené USB
zařízení nesplňuje normy platné pro USB
zařízení). Pokud závada byla odstraněna,
USB spojení se automaticky obnoví okamžitě po zapnutí zapalování.
05
Menu
Menu MEDIA se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigaci menu
a struktuře menu, viz strana 274.
Při načítání souborů na paměťovém médiu
systémem se na obrazovce TV objeví text
Platí pro výbavu High Performance, High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
To platí pouze pro zdroj připojený přes USB.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
241
05 Informační systém
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
Přehrávání a navigace3
Otáčením knoflíku TUNE zpřístupněte strukturu playlistu/složky a procházejte příslušný
seznam/strukturu. Pomocí tlačítka OK/MENU
potvrďte zvolenou vnořenou složku resp.
spusťte přehrávání příslušného audio/video
souboru. Pomocí tlačítka EXIT můžete playlist
ukončit nebo zastavit nebo se můžete posunout ve struktuře složky nahoru (zpátky). Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT se dostanete na
základní úroveň playlistu.
05
Opakování složky6
Rychle dopředu/dozadu3
Za účelem usnadnění používání paměti USB se
vyvarujte ukládání souborů, které nejsou
hudebními soubory. Systému trvá výrazně
delší dobu načítání pamětí obsahující soubory,
které nejsou kompatibilními hudebními soubory.
Viz strana 238.
Prohledávání3
Viz strana 239.
Audio/video soubory lze rovněž měnit tisknu/
na středové konzole
tím tlačítka
nebo pomocí klávesnice na volantu*.
Náhodný výběr3
, video souAudio soubory mají symbol
bory4 mají symbol
a složky mají symbol
.
Klávesnici na ovládacím panelu na středové
konzole lze použít k nalezení názvu souboru
v aktuální složce.
Po dokončení přehrávání souboru se pokračuje přehráváním dalších souborů (stejného
typu) v dané složce. Ke změně5 složky dojde
automaticky po přehrání všech souborů v dané
složce. Pokud se do USB portu vloží zařízení
obsahující pouze audio soubory nebo pouze
video soubory, systém tuto situaci automaticky
zaregistruje a upraví nastavení. V tomto
případě se přehrají pouze tyto soubory. Systém
3
4
5
6
242
však nezmění nastavení, pokud se do USB
portu vloží zařízení obsahující kombinaci audio
a video souborů. Místo toho bude přehrávač
pokračovat v přehrávání pouze původních typů
souborů.
Viz strana 239.
Vyhledávání3
Funkce vyhledávání se otevře otočením knoflíku TUNE (otevře se struktura složky) nebo
stisknutím libovolné klávesy s písmenem.
Pokud zadáte do vyhledávacího řetězce písmeno nebo znak, dostanete se blíže k cíli
vyhledávání.
Stisknutím OK/MENU spusťte přehrávání souboru.
Platí pouze pro USB a iPodŸ.
Platí pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Je-li aktivována funkce Opakovat složku, nebude spuštěna.
Platí pouze pro USB.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Viz strana 239.
Zdroj audia
Paměť USB
POZNÁMKA
Systém podporuje mobilní média, která
odpovídají systému souborů FAT32 a USB
2.0. Systém dokáže pracovat s 1000 složkami s maximálně 254 vnořenými složkami
resp. soubory v každé složce. Výjimkou je
nejvyšší úroveň, ve které může být až 1000
vnořených složek resp. souborů.
POZNÁMKA
Pro použití delších USB pamětí doporučujeme použít USB kabel. Tím se zabrání
mechanickému opotřebení USB vstupu
a připojené paměti USB.
05 Informační systém
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
USB hub
K USB portu lze připojit USB hub a přes něj
zapojit několik USB zařízení. USB zařízení se
vybírá v režimu USB pod položkou Menu USB
Zvolit USB zařízení.
Kompatibilní formáty souborů přes
připojení USB
Přes připojení USB lze přehrávat audio a video
soubory, které jsou uvedeny v následující
tabulce.
MP3 přehrávač
Mnoho MP3 přehrávačů má vlastní souborový
systém, který není podporován audiosystémem. Pro použití v systému musí být MP3
přehrávač nastaven v režimu USB Removable
device/Mass Storage Device.
A
Formáty zvuku
mp3, wma, aac,
m4a
Video formátA
divx, avi, asf
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
iPodŸ
iPodŸ je dobíjen a napájen z konektoru USB*
přes připojovací kabel přehrávače.
05
POZNÁMKA
Systém umožňuje pouze přehrávání audio
souborů ze zařízení iPodŸ.
POZNÁMKA
Pokud je jako zdroj audio používán přehrávač iPodŸ, audio systém vozu má podobnou strukturu menu jako přehrávač iPodŸ.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
243
05 Informační systém
Media BluetoothŸ*
Streaming audio
Všeobecné informace
Přehrávač ve voze je vybaven systémem
BluetoothŸ1 a může přehrávat bezdrátově
streaming audio soubory z externích zdrojů
s rozhraním BluetoothŸ, např. z mobilních telefonů a PDA. K navigaci a ovládání zvuku se
používají tlačítka na středové konzole nebo tlačítka na klávesnici na volantu*. Některá externí
zařízení můžete použít také k přepínání stop.
Pokud chcete přehrát audio soubor, musíte
nejdříve nastavit přehrávač ve voze do režimu
Bluetooth.
05
POZNÁMKA
Přehled
Přehrávač BluetoothŸ musí podporovat
funkce Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) a Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Přehrávač by měl používat
funkci AVRCP verze 1.3, A2DP 1.2. Jinak se
může stát, že některé možnosti nebudou
funkční.
Některé mobilní telefony a externí přehrávače, které jsou na trhu k dispozici, nepodporují v plném rozsahu funkci BluetoothŸ
v přehrávači ve voze. Pokud potřebujete
informace o kompatibilních telefonech
a externích přehrávačích, společnost Volvo
doporučuje kontaktovat autorizovaného
prodejce Volvo nebo navštívit stránku
www.volvocars.com.
POZNÁMKA
Přehrávač ve voze dokáže přehrávat audio
soubory pouze pomocí funkce BluetoothŸ.
Ovládací panel na středové konzole.
VOL – hlasitost
Tlačítko MEDIA
K navigaci v menu otáčejte knoflíkem
TUNE.
Potvrďte výběr nebo přejděte do menu
stisknutím tlačítka OK/MENU.
EXIT - posunutí v systému menu nahoru,
zastavení probíhající funkce.
Krátkým stisknutím lze přecházet mezi
audio soubory. Dlouhá stisknutí se používají k přetáčení audio souborů dopředu
a dozadu.
1
244
Platí pro výbavu High Performance, High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Informační systém
Media BluetoothŸ*
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často použít místo tlačítek na středové konzole klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač.
Popis tlačítek na volantu, viz strana 224.
Popis dálkového ovladače, viz strana 250.
Menu
Menu MEDIA se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigaci menu
a struktuře menu, viz strana 274.
Párování a připojování externích zařízení
Postup párování se liší v závislosti na tom, zda
externí zařízení bylo či nebylo již spárováno.
Maximálně lze připárovat 10 externích zařízení.
Párování se provádí pro každé externí zařízení
jednou. Při prvním připojení zařízení postupujte
podle instrukcí dole:
4. Zkontrolujte, zda přes rozhraní BluetoothŸ
lze externí zařízení vyhledat resp. jestli je
dané zařízení vidět. Viz příručka k externímu zařízení.
5. Stiskněte OK/MENU.
> Systém infotainment začne hledat
externí zařízení ve své blízkosti. Toto
hledání může chvíli trvat. Detekovaná
zařízení s příslušným názvem
BluetoothŸ se zobrazí na obrazovce TV
na středové konzole.
6. Zvolte externí zařízení, které chcete párovat, a stiskněte OK/MENU.
7. Na klávesnici externího zařízení zadejte
čísla zobrazená na obrazovce TV na
středové konzole a pro potvrzení volby
stiskněte tlačítko externího zařízení.
Externí zařízení bylo připárováno a automaticky se připojilo k systému infotainment.
1. Opakovaně tiskněte MEDIA, dokud se
nezobrazí Bluetooth. Tlačítko uvolněte
a počkejte sekundu nebo stiskněte OK/
MENU.
Audio soubor změňte stisknutím tlačítka
/
na středové konzole nebo na klávesnici na volantu*.
2. Stiskněte OK/MENU.
Jestliže je funkce BluetoothŸ aktivní, automaticky se připojí naposledy připojené externí
zařízení. Pokud zábavný systém hledá naposledy připojené zařízení, název tohoto zařízení
se zobrazí na obrazovce TV. Pro připojení dal-
3. Jakmile se zobrazí Přidat zařízení, stiskněte OK/MENU.
Automatické připojení
šího zařízení stiskněte EXIT. Připojte nové
externí zařízení, viz "Připojení jiného externího
zařízení" dole.
Připojení jiného externího zařízení
Pokud je voze několik zařízení, lze připojit jiné
zařízení. Toto zařízení se však nejdříve musí
spárovat, viz "Párování a připojování externích
zařízení" výše. Pro změnu na jiné zařízení:
1. Opakovaně tiskněte MEDIA, dokud se
nezobrazí Bluetooth. Tlačítko uvolněte
a počkejte sekundu nebo stiskněte OK/
MENU.
2. Zkontrolujte, zda přes rozhraní BluetoothŸ
lze externí zařízení vyhledat resp. jestli je
dané zařízení vidět. Viz příručka k externímu zařízení.
05
3. Stiskněte OK/MENU.
4. Otočte TUNE na Změnit zařízení a pro
potvrzení stiskněte OK/MENU.
> Po chvíli se na obrazovce TV zobrazí
název externího zařízení. Pokud bylo
zpárováno několik externích zařízení,
zobrazí se také.
5. Zařízení, které chcete připojit, zvolte
otáčením knoflíku TUNE. Pro potvrzení
stiskněte OK/MENU.
> Připojí se externí zařízení.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
245
05 Informační systém
Media BluetoothŸ*
Audio soubor změňte stisknutím tlačítka
/
na středové konzole nebo na klávesnici na volantu*.
Audio soubor změňte stisknutím tlačítka
/
na středové konzole nebo na klávesnici na volantu*.
Odeberte připojené zařízení
Prohledávání audio souborů v externím
zařízení
1. Zvolte režim Bluetooth v položce OK/
MENU.
2. Otočte TUNE na Odebrat zařízení
Bluetooth a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU.
05
3. Zařízení, které chcete odebrat, zvolte
otáčením knoflíku TUNE. Pro potvrzení
stiskněte OK/MENU.
> Na obrazovce TV se objeví dotaz, zda
chcete připojení odebrat.
4. Potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Pro zrušení stiskněte EXIT.
Odpojování zařízení
K automatickému odpojení dojde, pokud se
externí zařízení vzdálí mimo dosah systému
infotainment. Více informací o připojení, viz
strana 245.
Náhodný výběr
Tato funkce přehrává audio soubory v externím
zařízení v náhodném pořadí. Funkci náhodného přehrávání aktivujte/deaktivujte v režimu
Bluetooth v položce Menu Bluetooth
Náhodné přehrávání.
246
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tato funkce přehraje prvních deset sekund
z každého audio souboru. Funkci přehrávání
aktivujte/deaktivujte v režimu Bluetooth
v položce Menu Bluetooth Vyhledávání.
Zrušte prohledávání pomocí tlačítka EXIT.
Informace o verzi BluetoothŸ
Aktuální verze systému BluetoothŸ ve voze se
zobrazí v režimu Bluetooth v menu Menu
Bluetooth Verze Bluetooth softwaru ve
vozidle.
05 Informační systém
TV*
TV*
DŮLEŽITÉ
Všeobecné informace
POZNÁMKA
V některých zemích je pro tento výrobek
nutná TV licence.
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často použít místo tlačítek na středové konzole klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač.
Popis tlačítek na volantu, viz strana 224.
Popis dálkového ovladače, viz strana 250.
POZNÁMKA
Tento systém podporuje pouze přenos TV
signálů v zemích, kde jsou signály vysílány
ve formátu mpeg-2 v souladu s normou
DVB-T. Tento systém nepodporuje přenos
TV signálů v analogovém formátu a ve formátu mpeg-4.
Přehled
Menu
MenuMEDIA se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigaci menu
a struktuře menu, viz strana 274.
POZNÁMKA
Obraz televize se zobrazí pouze, když
vozidlo stojí. Pokud se vozidlo pohybuje
rychlostí vyšší než 6 km/h, obraz zmizí a na
displeji se objeví Během jízdy žádná
dostup. viz.média. Přesto po celou dobu
slyšíte zvuk. Obraz se objeví, jakmile se
vozidlo zastaví.
POZNÁMKA
Příjem závisí na síle a kvalitě signálu. Na
přenos může mít vliv celá řada okolností,
např. vysoké budovy nebo vzdálený TV
vysílač. Míra pokrytí často závisí na území,
ve kterém se zrovna v daném státě nacházíte.
Sledování TV
Tlačítko MEDIA.
Pokud se jedná o první použití funkce TV nebo
jste přijeli do jiné země, musí se nejdříve upravit
nastavení TV kanálů. Nastavení TV kanálů - viz
kapitola "Hledání kanálů TV/Seznam předvoleb" na straně 248.
Předvolba stanic, zadávání číslic
Ovládací panel na středové konzole.
Navigujte v seznamu kanálů nebo menu
otáčením knoflíku TUNE.
Potvrďte výběr nebo přejděte do menu
stisknutím tlačítka OK/MENU.
Opakovaně tiskněte MEDIA, dokud se na
obrazovce TV nezobrazí TV. Tlačítko uvolněte a počkejte sekundu nebo stiskněte
OK/MENU.
> Spustí se vyhledávání a za chvíli se
zobrazí naposledy používaný kanál.
EXIT - posunutí v systému menu nahoru,
zastavení probíhající funkce.
Změna kanálů
Stisknutím tlačítka
další dostupný kanál.
• Otočte knoflíkem TUNE. Zobrazí se
/
se zobrazí
05
Kanál můžete změnit následujícím způsobem:
seznam všech kanálů, které jsou v této
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
247
05 Informační systém
TV*
oblasti k dispozici. Pokud je některý
z těchto kanálů již uložen do předvolby,
vpravo od názvu kanálu se objeví číslo
předvolby. Otáčejte dále knoflíkem TUNE,
dokud se nezobrazí požadovaný kanál.
Stiskněte tlačítko OK/MENU.
• Můžete stisknout tlačítka předvolby (0-9).
• Krátkým stisknutím tlačítek
/
se
zobrazí další kanál, který je v této oblasti
dostupný.
POZNÁMKA
05
Pokud vůz přejel v rámci jedné země
například do jiného města, je možné, že
došlo ke změně frekvenčního rozsahu a v
novém městě nebudou k dispozici všechny
předvolby. V tomto případě spusťte nové
hledání a nový seznam předvoleb uložte. Viz
funkce "Uložte dostupné kanály TV do
předvoleb", strana 249.
POZNÁMKA
Pokud pro daná tlačítka předvolby nelze
stanice přijímat, může to být proto, že se
vozidlo nachází v jiném místě než v místě,
kde se procházely televizní kanály, např.
když vozidlo jede z Německa do Francie.
Možná potom budete muset zvolit novou
zemi a spustit nové hledání.
248
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Hledání kanálů TV/Seznam předvoleb
1. Zvolte režim TV v položce OK/MENU.
2. Otočením knoflíku TUNE zvolte Menu TV
a stiskněte OK/MENU.
3. Otočením knoflíku TUNE zvolte Zvolit
zemi a stiskněte OK/MENU.
> Pokud jste zvolili jednu nebo více zemí,
zobrazí se v seznamu.
4. Otočte knoflíkem TUNE na položku Jiné
země nebo na jednu z dříve zvolených
zemí. Stiskněte OK/MENU.
> Zobrazí se seznam všech dostupných
zemí.
5. Otočte TUNE na požadovanou zemi (např.
Švédsko) a stiskněte OK/MENU.
> Spustí se automatické prohledávání
dostupných TV kanálů. Toto prohledávání chvíli trvá. Během prohledávání se
zobrazí číslo každého nalezeného
kanálu, který byl přidán do předvolby.
Po dokončení prohledávání se zobrazí
zpráva a objeví se obrázek. Nyní je
k dispozici seznam předvoleb (maximálně s 30 předvolbami). Změna
kanálu, viz strana 247.
Prohledávání a ukládání předvoleb lze zrušit
pomocí knoflíku EXIT.
POZNÁMKA
Pokud jste přejeli do jiné země, musí se spustit nové procházení TV kanálů.
Channel management
Seznam předvoleb lze upravovat. Můžete změnit pořadí kanálů, které se zobrazují v seznamu
předvoleb. V kanálu předvoleb může TV kanál
zabírat více než jedno místo. Pozice TV kanálu
se v seznamu předvoleb může také měnit.
Pokud chcete změnit pořadí v seznamu
předvoleb, přejděte v režimu TV do menu
Menu TV Seřadit předvolby.
1. Otočte knoflíkem TUNE na kanál, který
chcete v seznamu přesunout. Pro
potvrzení stiskněte OK/MENU.
> Zvolený kanál se zvýrazní.
2. Otočte knoflíkem TUNE na nové místo
v seznamu. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU.
> Kanály si navzájem prohodí místo.
Po kanálech předvolby (max. 30) následují
všechny ostatní kanály, které jsou v této oblasti
k dispozici. Kanál lze v seznamu posunout
nahoru.
05 Informační systém
TV*
Uložte dostupné kanály TV do předvoleb
Pokud jste v rámci jedné země přejeli s vozem
například do jiného města, může se stát, že
v důsledku změny frekvence nebudou
předvolby v novém místě k dispozici. V tomto
případě spusťte nové prohledávání a uložte
nový seznam předvoleb.
1. Zvolte režim TV v položce OK/MENU.
2. Otočením knoflíku TUNE zvolte Menu TV
a stiskněte OK/MENU.
3. Otočením knoflíku TUNE zvolte Autom.
vyhledávání a stiskněte OK/MENU.
> Spustí se automatické prohledávání
dostupných TV kanálů. Toto prohledávání chvíli trvá. Během prohledávání se
zobrazí číslo každého nalezeného
kanálu, který byl přidán do předvolby.
Po dokončení prohledávání se zobrazí
zpráva a objeví se obrázek. Nyní je
k dispozici seznam předvoleb (maximálně s 30 předvolbami). Změna
kanálu, viz strana 247.
Prohledávání TV kanálů
Tato funkce automaticky prochází frekvenční
pásmo a prohledává všechny kanály, které
jsou v daném místě k dispozici. Jakmile je
kanál nalezen, zobrazí se přibližně na 10
sekund a potom se prohledávání opět spustí.
Prohledávání zastavte pomocí tlačítka EXIT.
Zobrazí se kanál, který jste právě sledovali.
Prohledávání nemá vliv na seznam předvoleb.
a stručný popis aktuálního programu. Více
informací o tlačítku INFO, viz strana 227.
Prohledávání aktivujte v režimu TV v položce
Menu TV Vyhledávání.
Pokud se chcete vrátit na zobrazení TV,
počkejte několik sekund nebo stiskněte tlačítko EXIT.
Teletext
Pokud si chcete přečíst teletext, postupujte
následovně:
1. Na dálkovém ovladači stiskněte
.
2. Pomocí kláves s čísly (0-9) zadejte číslo
stránky (3 číslice).
> Daná stránka se automaticky zobrazí.
Zadejte nové číslo stránky nebo stiskněte na
/
a přejděte
dálkovém ovladači tlačítka
na další stránku.
Na obrazovku televize se vraťte stisknutím tlana dálkovém ovládání.
čítka EXIT nebo
K nastavení teletextu můžete použít také tlačítka na dálkovém ovládání.
Informace o aktuálním programu
Po stisknutí tlačítka INFO se zobrazí informace
o aktuálním programu, dalším programu
a času, kdy daný program začne. Pokud tlačítko INFO stisknete ještě jednou, někdy se
může objevit další informace o aktuálním programu, např. čas začátku a konce programu
Nastavení obrazu
Lze upravit nastavení jasu a kontrastu. Více
informací, viz strana 240.
Došlo k výpadku příjmu
Jestliže zařízení přestane přijímat daný TV
kanál, obraz zamrzne. Krátké poté se na objeví
zpráva informující o výpadku příjmu pro daný
kanál TV a o tom, že pokračuje nové hledání
kanálu. Po obnovení příjmu se okamžitě
zobrazí kanál TV. Je-li zobrazena tato zpráva,
lze kanál kdykoliv změnit.
05
Pokud se zobrazí zpráva Žádný příjem,
vyhledává, znamená to, že systém detekoval
výpadek všech kanálů TV. To se mohlo stát při
přejezdu hranice, když je systém nastaven na
nesprávnou zemi. V tomto případě přepněte na
správnou zemi v souladu s popisem v kapitole "Hledání kanálů TV/Seznam předvoleb",
viz strana 248.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
249
05 Informační systém
Dálkový ovladač*
Dálkový ovladač*
Dálkové ovládání lze použít pro všechny
funkce v systému infotainment. Tlačítka dálkového ovládání mají stejné funkce jako tlačítka
na středové konzole nebo tlačítka na klávesnici
na volantu*.
Pokud používáte dálkový ovladač, nejdříve
stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko
do polohy F. Namiřte dálkový ovládač na přijímač IR, který se nachází na středové konzole
vpravo od tlačítka INFO (viz strana 227).
Je-li vozidlo vybaveno zadními obrazovkami
TV* a chcete používat jednu z těchto obrazona dálkovém
vek, vyberte ji tlačítkem
ovladači. Potom namiřte dálkový ovladač na IR
přijímač obrazovky TV, kterou chcete použít,
viz strana 265.
05
VAROVÁNÍ
Volné předměty jako např. mobilní telefony,
kamery, dálková ovládání k příslušenstvím
apod., uschovejte do přihrádky v přístrojové
desce nebo do jiných úložných prostorů.
Jinak by v případě kolize nebo prudkého
brzdění mohlo dojít k poranění osob ve
voze.
POZNÁMKA
Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření (např. na přístrojové desce)
- u baterií by mohlo dojít k problémům.
Tlačítko
Funkce
Přepínejte mezi:
L = obrazovka TV vlevo vzadu*
F = obrazovka TV vpředu
R = obrazovka TV vpravo vzadu*
Přepnutí na navigaci*
Přepnutí na rádio (AM, FM1
apod.)
Přepnutí na médium (Disk, TV*
apod.)
Přepnutí na BluetoothŸ handsfree*
Přetočení/rychlé převíjení
dozadu, přepnutí stopy/písně.
Přehrávání/pauza
Rolujte kolečkem na položku TUNE na
středové konzole.
250
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Informační systém
Dálkový ovladač*
Tlačítko
Funkce
Stop
Přetočení/rychlé převíjení
dopředu, přepnutí stopy/písně.
Menu
Na předchozí položku, zrušení
funkce, vymazání zadaného
znaku
Navigace nahoru/dolů
Procházení doprava/doleva
Potvrzení výběru nebo přesun
v systému menu na vybraný zdroj
Hlasitost, snížení
0-9
Tlačítko
Funkce
Informace o aktuálním programu, skladbě apod. Používá se
také v případě, kdy jsou pro
zobrazení na obrazovce TV
k dispozici další informace.
Výběr jazyka pro soundtrack
Titulky, výběr jazyka textu
Teletext*, zapnuto/vypnuto
Výměna baterie v dálkovém ovládání
POZNÁMKA
Životnost baterií je zpravidla 1-4 roky
a závisí na intenzitě používání dálkového
ovladače.
Hlasitost, zvýšení
Dálkový ovladač je napájen čtyřmi bateriemi
typu AA/LR6.
Kanály předvolby, zadávání čísel
a písmen
Na dlouhou cestu si s sebou vezměte náhradní
baterie.
1. Stiskněte pojistku na krytu baterií a kryt
vysuňte směrem ke sklu nad infračerveným světlem.
05
2. Vyjměte použité baterie, natočte nové
baterie podle symbolů v prostoru pro baterie a baterie vložte.
3. Nasaďte zpátky kryt.
POZNÁMKA
Vybité akumulátory se musí likvidovat ekologicky bezpečným způsobem.
Zkratky pro oblíbená nastavení.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
251
05 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
Všeobecné informace
dat prostřednictvím vlastní klávesnice bez
ohledu na to, zda je nebo není připojen.
Funkce telefonu, přehled ovládacích
prvků
POZNÁMKA
S funkcí handsfree jsou kompatibilní pouze
některé mobilní telefony. Doporučujeme,
abyste si informace o kompatibilních mobilních telefonech vyžádali u autorizovaného
prodejce Volvo nebo navštívili internetové
stránky www.volvocars.com.
Menu
Přehled systému.
Mobilní telefon
05
Menu TEL se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigaci menu
a struktuře menu, viz strana 274.
Mikrofon
Klávesnice na volantu
Ovládací panel na středové konzole
BluetoothŸ1
Mobilní telefon vybavený technologií
BluetoothŸ může být bezdrátově připojen
k systému infotainment. Systém infotainment
potom funguje jako handsfree s možností ovládat dálkově celou řadu funkcí mobilního telefonu. Mikrofon se nachází ve sluneční cloně na
straně řidiče (2). Mobilní telefon je možné ovlá-
1
252
Platí pro výbavu High Performance, High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Ovládací panel na středové konzole.
Tlačítka s čísly a písmeny
TEL - aktivovat/odpojit
TUNE - v normálním zobrazení otočte pro
přístup k telefonnímu seznamu doprava,
pokud chcete otevřít výpis volání pro
všechny hovory, otočte doleva. Používá se
rovněž k procházení mezi jednotlivými
položkami na obrazovce TV.
05 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
Přijměte příchozí hovory, potvrďte výběr
nebo stisknutím položky OK/MENU
přejděte do menu Telefon.
EXIT - zruší/odmítne hovor, vymaže
zadané znaky, přejde do systému menu
a zruší aktuální funkci.
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často použít místo tlačítek na středové konzole klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač.
Popis tlačítek na volantu, viz strana 224.
Popis dálkového ovladače, viz strana 250.
Nezapomeňte
Aktivace/deaktivace
Krátkým stisknutím tlačítka TEL se aktivuje
funkce handsfree. Symbol
znamená, že
funkce handsfree je aktivní.
Připojení mobilního telefonu
Mobilní telefon se připojuje různými způsoby
podle toho, zda již byl nebo nebyl dříve připojen. Při prvním připojení mobilního telefonu
postupujte podle instrukcí dole:
Existují dvě možnosti, jak připojit mobilní telefon - přes systém menu vozidla nebo přes
systém menu mobilního telefonu. Pokud jeden
způsob nefunguje, zkuste druhý.
5. Na obrazovce TV na středové konzole si
zvolte jeden z mobilních telefonů.
Alternativa 1 – prostřednictvím menu vozidla
6. Na klávesnici mobilního telefonu zadejte
čísla zobrazená na obrazovce TV na
středové konzole a pro potvrzení volby
stiskněte tlačítko na mobilním telefonu.
1. Nastavení zjistitelnosti/viditelnosti mobilního telefonu systémem BluetoothŸ, viz
příručka k mobilnímu telefonu nebo
www.volvocars.com.
2. Aktivujte funkci handsfree ve vozidle stisknutím tlačítka TEL. Pokračujte stisknutím
tlačítka OK/MENU.
3. Zvolte Změnit telefon a stiskněte OK/
MENU.
> Tyto možnosti menu Přidat telefon se
zobrazují na obrazovce TV. Pokud již byl
jeden nebo více telefonů spárováno,
potom se tyto objeví také. Stiskněte
OK/MENU.
4. Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce mobilního telefonu BluetoothŸ a stiskněte OK/
MENU.
> Audiosystém vyhledá mobilní telefony
v bezprostředním okolí. Vyhledávání
trvá přibližně 30 sekund. Detekované
mobilní telefony s příslušným názvem
BluetoothŸ se zobrazí na obrazovce TV.
Jméno BluetoothŸ funkce handsfree se
zobrazí na telefonu jako My Volvo Car.
Alternativa 2 – prostřednictvím menu mobilního
telefonu
1. Aktivujte funkci handsfree stisknutím tlačítka TEL na středové konzole. Pokud je
připojený telefon, odpojte jej.
2. Pokud chcete nastavit zjistitelnost/viditelnost mobilního telefonu pomocí systému
BluetoothŸ, stiskněte OK/MENU a aktivujte možnost Nastavení telefonu
Viditelný.
05
3. K vyhledávání použijte mobilní telefon
s funkcí BluetoothŸ, viz příručka k mobilnímu telefonu.
4. V seznamu jednotek detekovaných vaším
mobilním telefonem zvolte My Volvo Car.
5. Jakmile se zobrazí dotaz na kód PIN,
zadejte pomocí klávesnice na mobilním
telefonu kód PIN. Potom zadejte stejný kód
PIN do klávesnice ve voze.
6. Z mobilního telefonu zvolte připojení k My
Volvo Car.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
253
05 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
Mobilní telefon se spáruje (zaregistruje) a automaticky připojí k audiosystému. Více informací
o párování mobilních telefonů, viz strana 255.
Po vytvoření spojení se na obrazovce TV
zobrazí název BluetoothŸ mobilního telefonu.
Nyní je možné mobilní telefon ovládat
prostřednictvím audiosystému.
Volání
telefonu Telefon odpoj.. Více informací
o připojení, viz strana 255.
Funkce handsfree se deaktivuje při vypnutí
motoru nebo otevření dveří2.
Po odpojení mobilního telefonu můžete v probíhajícím hovoru pokračovat prostřednictvím
vestavěného reproduktoru a mikrofonu mobilního telefonu.
1. Zkontrolujte, zda se nahoře na obrazovce
TV objeví symbol
a zda se funkce
handsfree nachází v režimu telefonu.
05
2. Vytočte požadované číslo nebo použijte
zrychlenou volbu, viz strana 259. V normálním zobrazení můžete otočit TUNE
doprava, čímž se otevře telefonní seznam,
nebo doleva, čímž se otevře výpis všech
hovorů. Informace o telefonním seznamu,
viz strana 256.
3. Stiskněte OK/MENU.
Volání přerušíte tlačítkem EXIT.
Odpojení mobilního telefonu
K automatickému odpojení dojde, pokud se
mobilní telefon vzdálí mimo dosah audiosystému. Připojení k mobilnímu telefonu lze
přerušit manuálně dlouhým stisknutím tlačítka
TEL nebo v režimu telefonu v položce Menu
2
254
Pouze Keyless Drive.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
I když byl váš mobilní telefon manuálně
odpojen, některé mobilní telefony se mohou
automaticky připojit k poslední připojené
sadě hands free, např. v případě nového
hovoru.
Příjem hovoru a volání
Příchozí hovor
Stisknutím tlačítka OK/MENU odpovíte na
hovor, a to i v případě, kdy je systém audio
např. v režimu RÁDIO nebo MEDIA.
Pro odmítnutí nebo ukončení stiskněte tlačítko
EXIT.
Automatická odpověď
Funkce automatické odpovědi znamená, že
hovory jsou přijaty automaticky.
Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu
telefonu v menu Menu telefonu
Možnosti hovoru Automatický příjem
hovorů.
Menu při hovoru
Stiskněte během probíhajícího hovoru tlačítko
OK/MENU. Tím se zpřístupní následující
funkce:
• Vypnutí zvuku - Mikrofon audio systému
je ztlumen.
• Mobilní telefon - hovor je převeden ze
sady handsfree na mobilní telefon.
U některých mobilních telefonů se spojení
přeruší. Jde o zcela normální jev. Funkce
handsfree se Vás dotáže, zda chcete opět
připojit.
• Vytáčet číslo - možnost zavolat třetí
straně pomocí kláves s čísly (aktuální hovor
je převeden do režimu standby).
Seznamy hovorů
Seznamy hovorů se kopírují do funkce handsfree při každém novém připojení a jsou aktualizovány během spojení. V běžném zobrazení
otočte knoflíkem TUNE doleva. Zobrazí se
výpis volání pro Všechna volání.
05 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
V režimu telefonu lze zobrazit všechny
seznamy hovoru následovně: Menu telefonu
Všechna volání:
•
•
•
•
•
Nastavení zvuku
Hlasitost hovoru
Zmeškané hovory
Hlasitost hovoru lze měnit jen během hovoru.
Použijte klávesnici na volantu* nebo otočte
knoflíkem VOL.
Přijaté hovory
Hlasitost audiosystému
Volaná čísla
Pokud neprobíhá žádný odchozí hovor, ovládá
se audio systém obvyklým způsobem otáčením knoflíku VOL.
Všechna volání
Délka hovoru
POZNÁMKA
Některé mobilní telefony zobrazují seznam
volaných čísel v opačném pořadí.
Hlasová schránka
V běžném zobrazení lze číslo zrychlené volby
pro hlasovou schránku naprogramovat a poté
zpřístupnit dlouhým stisknutím tlačítka 1.
Číslo hlasové schránky se mění v režimu telefonu v menu Menu telefonu Možnosti
hovoru Číslo hlasové schránky Změnit
číslo. Pokud není uloženo žádné číslo, může
být toto menu vyvoláno jedním dlouhým stisknutím tlačítka 1.
Je-li během příchozího hovoru aktivní audio
zdroj, automaticky se ztlumí. Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu telefonu v menu
Menu telefonu Nastavení telefonu
Tóny a hlasitost Vypnutí zvuku rádia/
média.
Hlasitost vyzvánění
V režimu telefonu přejděte na Menu telefonu
Nastavení telefonu Tóny a hlasitost
Hlasitost vyzváněcího tónu a nastavení
upravte otáčením knoflíku VOL. Potvrďte stisknutím tlačítka EXIT.
Vyzvánění
Funkce handsfree obsahuje vyzváněcí tóny,
které mohou být vybrány v režimu telefonu
v menu Menu telefonu Nastavení telefonu
3
Tóny a hlasitost Vyzváněcí tóny
Vyzváněcí tón 1, atd.
POZNÁMKA
U některých mobilních telefonů nelze vyzváněcí tón připojeného telefonu vypnout,
pokud se používá některý z integrovaných
signálů pro systém handsfree.
Pro výběr vyzváněcího tónu3 přejděte v režimu
telefonu do menu Menu telefonu
Nastavení telefonu Tóny a hlasitost
Vyzváněcí tóny Vyzváněcí tón MT.
05
Více o párování a připojení
Párovat (registrovat) je možné maximálně
deset mobilních telefonů. Párování se pro
každý telefon provádí pouze jednou. Po párování telefon již nemusí být viditelný/detekovatelný. Současně může být připojený pouze
jeden telefon.
Automatické připojení
Pokud je funkce handsfree aktivní, potom
naposledy připojený mobilní telefon v dosahu
je připojen automaticky. Pokud naposledy
připojený mobilní telefon není aktivní, systém
se pokusí připojit dříve spárovaný telefon.
Není podporováno všemi mobilními telefony.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
255
05 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
Pokud audio systém hledá naposledy připojený telefon, název tohoto telefonu se zobrazí
na obrazovce TV.
Manuální připojení
Chcete-li změnit připojený mobilní telefon,
přejděte v režimu telefonu na položku Menu
telefonu Změnit telefon.
Odebrat zařízení
U připojeného mobilního telefonu lze zrušit
registraci a telefon odebrat. Provádí se to
v režimu telefonu v menu Menu telefonu
Odebrat zařízení Bluetooth.
05
Informace o verzi Bluetooth
BluetoothŸ
Aktuální verze systému BluetoothŸ ve voze se
zobrazí v režimu telefonu v menu Menu
telefonu Nastavení telefonu Verze
Bluetooth softwaru ve vozidle.
Telefonní seznam
Existují dva telefonní seznamy. Ve voze jsou
propojeny do jednoho a zobrazují se jako
jediný telefonní seznam.
• Vůz si stáhne telefonní seznam mobilního
telefonu a tento telefonní seznam zobrazí
pouze v případě, že se připojí mobilní tele-
256
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
fon, ze kterého se tento telefonní seznam
stahoval.
• Do vozu je integrován rovněž telefonní
seznám. Obsahuje všechny kontakty uložené ve voze, a to bez ohledu na to, jaký
telefon byl připojen při ukládání těchto
kontaktů. Tyto kontakty jsou viditelné pro
všechny uživatele, a to bez ohledu na
mobilní telefon, který se připojuje k vozu.
Pokud se kontakt uloží do vozu, před kontaktem v telefonním seznamu se zobrazí
.
Audiosystém si ukládá kopii telefonního
seznamu každého spárovaného mobilního
telefonu. Telefonní seznam lze do audiosystému zkopírovat automaticky při každém
připojení.
Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu
telefonu v menu Menu telefonu
Nastavení telefonu Stáhnout
telefonní seznam.
Pokud telefonní seznam obsahuje kontaktní
informace o volajícím, potom se tyto informace
zobrazí na obrazovce TV.
POZNÁMKA
Změny položky v telefonním seznamu
v mobilním telefonu, které jsou provedeny
ve voze, budou vždy uloženy jako nová
položka do telefonního seznamu ve voze.
To znamená, že tyto změny nebudou uloženy do telefonu. Z vozu to nyní bude vypadat, že máte dvojité záznamy s odlišnými
ikonami. Dále upozorňujeme, že číslo zkrácené volby nebo změna v kontaktu budou
do telefonního seznamu vozu uloženy jako
nová položka.
Aby bylo možné používat telefonní seznam,
musí se v horní části obrazovky TV nacházet
symbol
a funkce handsfree musí být
v režimu telefonu.
Rychle vyhledávání kontaktů
V normálním zobrazení otočte knoflíkem
TUNE doprava. Zobrazí se seznam kontaktů.
Výběr proveďte otočením knoflíku TUNE.
Pokud chcete danému kontaktu zavolat, stiskněte OK/MENU.
Pod jménem kontaktu je uvedeno telefonní
číslo, které se standardně nastavuje. Pokud se
, je pro
vpravo od kontaktu zobrazí symbol
daný kontakt uloženo více telefonních čísel.
Pokud chcete volat na jiné číslo, než se volá
standardně, stiskněte na ovládacím panelu na
. Výběr prostředové konzole tlačítko
veďte otočením knoflíku TUNE. Pokud chcete
danému kontaktu zavolat, stiskněte OK/
MENU.
05 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
K hledání v seznamu kontaktů lze použít klávesnici na středové konzole, pomocí které
zadáte jméno kontaktu (funkce tlačítek viz "Klávesnice se znaky na středové konzole".).
Seznam kontaktů je přístupný rovněž z běžného zobrazení: stiskněte a podržte na klávesnici středové konzoly tlačítko s písmenem, kterým začíná jméno hledaného kontaktu. Pokud
například dlouze stisknete tlačítko 6, okamžitě
se dostanete do seznamu, kde najdete kontakty, které začínají písmenem M.
Klávesnice se znaky na středové konzole
Tlačítko
Funkce
Tlačítko
Funkce
Vyhledávání kontaktů
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Přepínání mezi velkými a malými
písmeny.
Vyhledávání kontaktů pomocí textového kolečka.
Seznam znaků
+0pw
05
Změna režimu zadávání (viz tabulka dole)
Mezera . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
#*
Telefonní seznam
Pokud chcete vyhledat nebo upravit kontakt,
přejděte v režimu telefonu na Menu telefonu
Telefonní seznam Hledat.
DEFÈÉ3
GHIÌ4
JKL5
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
257
05 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
POZNÁMKA
Systém High Performance není vybaven
kolečkem pro zadávání textu. Proto funkci
TUNE nelze použít k zadávání znaků:
k tomuto účelu lze použít pouze tlačítka
s čísly a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
1. Otočte knoflík4 TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly a písmeny na ovládacím panelu na středové
konzole.
05
2. Pokračujte dalším písmenem atd. Výsledek hledání se zobrazí v telefonním
seznamu (3).
3. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete přejít do telefonního seznamu,
otočte TUNE na jednu z možností (viz
vysvětlení v tabulce dole) v seznamu (2) pro
změnu režimu zadávání a stiskněte OK/
MENU.
123/
ABC
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
Další
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
Dostanete se do telefonního
seznamu (3). Otočením TUNE
zvolíte kontakt. Po stisknutí tlačítka OK/MENU se zobrazí uložení čísla a ostatní informace.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
Pokud stisknete na středové konzole klávesu
s číslem, když je zobrazeno textové kolečko
(viz obrázek nahoře), na obrazovce TV se objeví
nový seznam znaků (1). Opakovaně tiskněte
klávesu s číslem, dokud se neobjeví požadované písmeno. Potom klávesu uvolněte. Pokračujte dalším písmenem atd. Po stisknutí tlačítka bude dané zadání potvrzeno, až stisknete
další tlačítko.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající klávesu s číslem.
4
258
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nový kontakt
Zadávání písmen pro nový kontakt.
Změna režimu zadávání (viz tabulka dole)
Zadávací pole
Nové kontakty lze přidat v režimu telefonu
v menu Menu telefonu Telefonní seznam
Nový kontakt.
POZNÁMKA
Systém High Performance není vybaven
kolečkem pro zadávání textu. Proto funkci
TUNE nelze použít k zadávání znaků:
k tomuto účelu lze použít pouze tlačítka
s čísly a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
05 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
1. Je-li zvolen řádek Jméno, stisknutím tlačítka OK/MENU se dostanete do režimu
zadávání (viz obr. nahoře).
Po vyplnění všech podrobností uložte kontakt
zvolením Uložit kontakt v menu.
2. Otočte knoflík4 TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly a písmeny na ovládacím panelu na středové
konzole.
123/
ABC
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
Další
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
3. Pokračujte dalším písmenem atd. Zadané
jméno (2) se objeví na obrazovce TV
v zadávacím poli.
OK
Uložte a vraťte se zpět do menu
Přidat kontakt stisknutím tlačítka OK/MENU.
4. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete změnit nastavení z malých písmen
na velká nebo opačně, otočte TUNE na
jednu z možností (viz vysvětlení v tabulce
dole) v seznamu (1) a stiskněte OK/
MENU.
Po zadání celého jména zvolte OK v seznamu
na obrazovce TV (1) a stiskněte OK/MENU.
Nyní pokračujte s telefonním číslem podle
popisu nahoře.
Po zadání čísla telefonu stiskněte OK/MENU
a zvolte typ čísla telefonu (Mobilní telefon,
Doma, Zaměstnání nebo Všeobecně).
Potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
4
Mezi malými a velkými písmeny
přepínejte tlačítkem OK/MENU.
Stiskněte OK/MENU. Kurzor se
přesune na zadávací pole (2)
v horní části obrazovky TV.
Pomocí tlačítka TUNE se nyní
kurzor může posunout na
příslušné místo. Zde můžete
např. vložit nová písmena nebo
stávající písmena vymazat
pomocí tlačítka EXIT. Abyste
mohli vložit nová písmena,
nejdříve stiskněte tlačítko OK/
MENU a vstupte do režimu zadávání znaků.
Čísla rychlé volby
Pomocí režimu telefonu můžete v menu Menu
telefonu Telefonní seznam Rychlé
vytáčení vytáčet čísla rychlé volby.
Čísla zrychlené volby můžete vytáčet v režimu
telefonu pomocí kláves s čísly na klávesnici na
středové konzole: stiskněte klávesu s číslem
a potom stiskněte OK/MENU. Pokud není pro
dané číslo zrychlené volby zadán žádný kontakt, zobrazí se dotaz, zda se daný kontakt má
uložit ke zvolenému číslu zrychlené volby.
Přijetí vizitky
Do telefonního seznamu ve vozidle můžete
přijmout vizitku z jiných mobilních telefonů
(které nejsou momentálně připojeny k vozidlu).
V tomto případě musíte vozidlo nastavit, aby
bylo pro zařízení BluetoothŸ viditelné. Funkce
se aktivuje v režimu telefonu v menu Menu
telefonu Telefonní seznam Přijmout
vCard.
05
Stav paměti
Stav paměti telefonního seznamu vozu a telefonního seznamu připojeného mobilního telefonu uvidíte v režimu telefonu v menu Menu
telefonu Telefonní seznam Stav
paměti.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
259
05 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
Vymazání telefonního seznamu
Telefonní seznam vozu lze vymazat. Provádí se
to v režimu telefonu v menu Menu telefonu
Telefonní seznam Vymazat telefonní
seznam.
POZNÁMKA
Vymazáním telefonního seznamu vozu se
vymažou pouze kontakty v telefonním
seznamu vozu. Kontakty v adresáři mobilního telefonu se nemažou.
05
260
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Informační systém
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon
Úvod
Funkce rozpoznávání hlasu1, která je součástí
systému infotainment, umožní řidiči hlasem
aktivovat některé funkce v mobilním telefonu
připojeném k rozhraní BluetoothŸ nebo v navigačním systému Volvo - RTI (Road and Traffic
Information System).
POZNÁMKA
•
•
V této kapitole najdete popis použití hlasových povelů k ovládání mobilního
telefonu připojeného přes rozhraní
BluetoothŸ. Podrobné informace
o použití mobilního telefonu, který je
připojen přes rozhraní BluetoothŸ se
systémem Infotainment ve voze, viz
strana 252.
Navigační systém Volvo RTI (Road and
Traffic Information System) je dodáván
se samostatnou uživatelskou příručkou,
ve které najdete další informace o ovládání hlasem a o hlasových povelech,
které se používají k ovládání tohoto
systému.
pak může soustředit na jízdu a věnovat pozornost dopravní situaci.
Nezapomeňte
VAROVÁNÍ
Za bezpečné řízení vozu a dodržování všech
platných předpisů týkajících se provozu na
komunikacích je vždy odpovědný řidič.
Funkce rozpoznávání hlasu umožní hlasem
aktivovat některé funkce v mobilním telefonu
připojeném k rozhraní BluetoothŸ nebo v navigačním systému Volvo - RTI (Road and Traffic
Information System). Přitom řidič může mít po
celou dobu ruce na volantu. Vstupní data jsou
zadávána ve formě dialogu - uživatel vyslovuje
pokyny a systém slovně reaguje. Systém rozpoznávání hlasu pracuje se stejným mikrofonem jako systém handsfree BluetoothŸ (viz
vyobrazení na straně 252). Odpovědi systému
rozpoznávání hlasu jsou slyšet z reproduktorů
vozidla.
Klávesnice na volantu.
Tlačítko pro rozpoznávání hlasu
05
Aktivace systému
Než budete moci použít hlasové povely pro
mobilní telefon, musí se mobilní telefon připojit
přes handsfree sadu BluetoothŸ a musí se spárovat. Pokud vyslovíte povel a mobilní telefon
není spárován, systém vás na tuto skutečnost
upozorní. Informace o párování a připojování
mobilního telefonu, viz strana 253.
• Stisknutím tlačítka pro rozpoznávání hlasu
Hlasové povely představují pohodlné řešení,
které zabraňuje rozptylování řidiče, který se
1
(1) aktivujte systém a začněte dialog s hlasovými povely. Na obrazovce TV na
středové konzole bude systém zobrazovat
nejčastěji používané povely.
Platí pouze pro vozidla vybavena navigačním systémem Volvo - RTI (Road and Traffic Information System).
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
261
05 Informační systém
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon
Při použití systému rozpoznávání hlasu pamatujte na následující:
Funkce nápovědy pro rozpoznávání
hlasu
• Chcete-li vydat povel, začněte mluvit, až se
• Pokyny: Funkce, která vám usnadní
ozve tón, a to běžným hlasem a běžnou
rychlostí.
• Nemluvte, když systém odpovídá (během
této doby systém pokynům nerozumí).
• Dveře, okna a střešní okno* ve voze musí
být zavřeny.
• V prostoru pro cestující by mělo být ticho.
POZNÁMKA
05
seznámení se systémem a postupem pro
vydávání povelů.
• Učení hlasu: Funkce, která umožní
systému rozpoznání hlasu naučit se rozpoznávat váš hlas a akcent. Funkce umožňuje naučit hlasy dvou uživatelských profilů.
Funkce nápovědy jsou přístupné po stisknutí
tlačítka MY CAR na ovládacím panelu na
středové konzole a po otočení knoflíku TUNE
na požadovanou položku v nabídce.
Pokud řidič neví, jaký povel má použít, může
říct "Help" ("Nápověda") - a systém nabídne
různé povely, jaké lze v dané situaci použít.
Pokyny
Hlasové povely lze zablokovat:
Existují dvě možnosti, jak spustit pokyny:
•
•
•
vyslovením příkazu "Cancel" ("Zrušit"),
•
Stiskněte EXIT nebo jiné tlačítko zdroje
(např. MEDIA).
tím, že nepromluví,
dlouhým stisknutím tlačítka rozpoznání
hlasu na volantu
POZNÁMKA
Tento příkaz a učení hlasu lze spustit pouze,
pokud je vůz zaparkován.
• Stiskněte tlačítko rozpoznávání hlasu
a řekněte "Voice instructions".
• Aktivují se pokyny v systému menu MY
CAR v položce Nastavení Nastavení
hlas. ovládání Voice tutorial. Popis
systému menu, viz strana 141.
Pokyny jsou rozděleny do 3 lekcí. Každá lekce
trvá přibližně 5 minut. Systém začne první lekcí.
262
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud chcete danou lekci vynechat a přejít
k další, stiskněte tlačítko rozpoznávání hlasu
a řekněte "Next". K předchozí lekci se vrátíte,
když řeknete "Previous".
Práci s pokyny ukončete dlouhým stisknutím
tlačítka rozpoznávání hlasu.
Učení hlasu
Systém zobrazí až patnáct frází, které máte
zopakovat. Učení hlasu lze spustit v systému
menu MY CAR v položce Nastavení
Nastavení hlas. ovládání Voice training.
Zvolte Uživatel 1 nebo Uživatel 2. Popis
systému menu, viz strana 141.
Po dokončení učení nezapomeňte nastavit svůj
uživatelský profil v položce Voice user
setting.
Další nastavení funkce MY CAR
• Uživatelské nastavení - Lze nastavit dva
uživatelské profily. Funkce se aktivuje
v systému menu MY CAR v položce
Nastavení Nastavení hlas. ovládání
Voice user setting. Zvolte User 1 nebo
User 2. Popis systému menu, viz
strana 141.
• Hlasitost hlasu - Hlasitost lze změnit
v systému menu MY CAR v položce
Nastavení Nastavení hlas. ovládání
Hlasitost hlasového výstupu. Popis
systému menu, viz strana 141.
05 Informační systém
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon
Použití hlasových povelů
Vytočení čísla
Vytáčení podle výpisu volání
Řidič zahájí dialog s hlasovými povely tím, že
stiskne tlačítko pro rozpoznávání hlasu (viz
obrázek na straně 261).
Systém rozezná čísla 0 (nula) až 9 (devět). Tato
čísla můžete vyslovovat samostatně, po skupinách několik číslic nebo jako celé číslo najednou. Systém nerozezná čísla větší než 9
(devět). Například nerozezná čísla 10 (deset)
nebo 11 (jedenáct).
Pomocí následujícího dialogu můžete zatelefonovat na číslo uvedené v některém z výpisů ve
vašem mobilním telefonu.
Po zahájení dialogu se na obrazovce TV zobrazují běžně používané povely. Text v závorkách
a text označený šedě není vyslovován.
Jakmile si řidič na systém zvykne, může rozhovor urychlit a vynechat nápovědu systému.
K tomu stačí krátce stisknout tlačítko rozpoznávání hlasu.
Povely lze vydávat několika způsoby
Povel "Phone call contact" můžete vyslovit
např. jako:
• "Phone > Call contact" - řekněte "Phone",
počkejte, než systém odpoví a potom
pokračujte a řekněte "Call contact."
nebo
• "Phone call contact" - řekněte celý povel
najednou.
Rychlé povely
Rychlé povely pro telefon najdete v systému
menu MY CAR pod položkou Nastavení
Nastavení hlas. ovládání Seznam
jazykových pokynů Telefonní pokyny
a Všeobecné pokyny. Popis systému menu,
viz strana 141.
Dále uvádíme příklad dialogu s hlasovými
povely. Odpověď systému závisí na konkrétní
situaci.
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
Phone > call number
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
Phone > call from the call register
nebo
Phone call from the call register
Pokračujte a reagujte na pobídky systému.
Zavolání na číslo uvedené v kontaktech
Phone call number
Pomocí následujícího dialogu můžete zavolat
konkrétním kontaktům uloženým ve svém
mobilním telefonu.
Systém odpoví
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
Number?
Phone > call contact
Uživatel
nebo
Začněte vyslovovat jednotlivá čísla z čísla telefonu (vyslovujte je samostatně, např. šestosm-sedm atd.). Pokud řeknete několik čísel
a uděláte pauzu, systém tato čísla zopakuje
a řekne "Continue".
Phone call contact
nebo
Pokračujte ve vyslovování čísel. Povel ukončete tím, že řeknete "Call".
• Číslo, které jste řekli, můžete změnit, a to
tak, že řeknete "Correct" (vymaže se
poslední vyslovená skupina čísel) nebo
"Delete" (vymaže se celé vyslovené číslo
telefonu).
05
Pokračujte a reagujte na pobídky systému.
Při telefonování nezapomeňte:
• Pokud u stejného jména existuje několik
kontaktů, zobrazí se na displeji v očíslovaných řádcích a systém vás požádá, abyste
zvolili číslo odpovídajícího řádku.
• Je-li v seznamu více řádků než lze současně zobrazit, můžete říct "Down" a kontakty v seznamu se přetočí dolů (nebo
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
263
05 Informační systém
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon
můžete říct "Up" a kontakty se v seznamu
přetočí nahoru).
Volání do hlasové schránky
Pomocí následujícího dialogu můžete zavolat
na svou hlasovou schránku a zkontrolovat, zda
jste obdrželi zprávu. Číslo telefonu příslušné
hlasové schránky musí být zaregistrováno ve
funkci BluetoothŸ, viz strana 255.
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
Phone > call voice mailbox
nebo
Phone call voice mailbox
05
264
Pokračujte a reagujte na pobídky systému.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Informační systém
RSE - zábavní systém pro zadní sedadla (Rear Seat Entertainment)*
Přehled
05
Obrazovka TV
Všeobecné informace
Konektor sluchátek
Systém RSE je zábavní systém pro zadní
sedadla. Umožňuje sledování videa, přehrávání hudby, poslech rádia, sledování TV*
a připojení jiných externích zařízení (např. herní
konzoly).
Vypínač Zap/Vyp
Vstup A/V-AUX
Dálkový ovladač
Sluchátka
Vysílač/přijímač IR
Systém RSE je plně integrován do informačního systému ve voze. Tento systém lze používat současně s ostatními funkcemi systému
infotainment.
Pokud cestující na zadním sedadle používají
DVD, např. A/V-AUX, nebo sledují televizi*,
přičemž pro poslech používají sluchátka, řidič
a spolujezdec na předním sedadle mohou stále
používat autorádio nebo CD přehrávač. Současně však lze v přehrávači přehrávat pouze
jeden disk. Hudbu je možné přehrávat např.
z iPoduŸ nebo z audiosouborů přes BluetoothŸ.
Systém RSE lze ovládat z přední obrazovky TV
(nadřazené ovládání).
Na jednotlivých obrazovkách TV lze přehrávat
a zobrazovat různá média z odlišných zdrojů.
Dále lze zobrazovat nebo přehrávat média ze
stejného zdroje na jedné obrazovce TV nebo na
více obrazovkách (vpředu, vzadu vpravo
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
265
05 Informační systém
RSE - zábavní systém pro zadní sedadla (Rear Seat Entertainment)*
a vzadu vlevo). Pokud se přehrává CD nebo
DVD, nelze přehrávat video z USB.
DŮLEŽITÉ
Při nakládání zavazadel a velkých předmětů
do vozidla zajistěte dostatek místa na TV
obrazovky v hlavových opěrkách tak, aby se
TV obrazovky nepoškrábaly a nepoškodily.
Během nakládání zakryjte TV obrazovky
vhodnými kryty.
POZNÁMKA
05
TV obrazovky a dálkový ovladač při velmi
nízkých nebo vysokých teplotách nefungují
- "oživí se", jakmile systém klimatizace
zajistí v prostoru pro cestující přijatelnou
provozní teplotu.
POZNÁMKA
Čočku IR přijímače pravidelně čistěte
vlhkým hadříkem - znečištěná čočka má vliv
na fungování dálkového ovladače.
Spotřeba energie, polohy zapalování
Systém je možné aktivovat v poloze zapalování
I nebo II a při běžícím motoru. Když je vozidlo
startováno, přehrávání filmu se dočasně
přeruší a pokračuje až po nastartování motoru.
266
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Bezdrátová sluchátka
Pokud je motor delší dobu (déle než 10
minut) vypnutý, kapacita baterie ve voze
může klesnout natolik, že motor nepůjde
nastartovat.
V tomto případě se na obrazovce zobrazí
zpráva.
Menu
Menu pro systém RSE se ovládají pomocí dálkového ovladače. Všeobecné informace
o navigaci menu a struktuře menu, viz
strana 271.
Dálkový ovladač
Systém RSE je vybaven dálkovým ovladačem.
Pomocí dálkového ovladače lze ovládat funkce
jednotlivých obrazovek TV. Dálkovým ovladačem lze rovněž ovládat ostatní funkce systému
infotainment, a to dokonce ze zadního sedadla.
Informace o dálkovém ovladači, viz
strana 250.
Ovládání kanálu A (CH.A) nebo kanálu
B (CH.B)
Vypínač Zap/Vyp
Hlasitost
Kontrolka zap/vyp
Součástí systému RSE jsou dvě bezdrátová
sluchátka.
Bezdrátová sluchátka se aktivují tlačítkem zap/
vyp (2) - kontrolka (4) se rozsvítí. Pomocí ovladače (1) zvolte CH.A (kanál A) nebo CH.B
(kanál B). Pomocí ovladače hlasitosti (3)
upravte hlasitost.
Pokud se sluchátka nepoužívají, přibližně po
3 minutách se automaticky vypnou.
05 Informační systém
RSE - zábavní systém pro zadní sedadla (Rear Seat Entertainment)*
Výměna baterie v bezdrátových
sluchátkách
Sluchátka jsou napájena dvěma bateriemi typu
AAA.
Na dlouhou cestu si s sebou vezměte náhradní
baterie.
Konektor sluchátek
Připojení vstup A/V-AUX
Přes zásuvku pro sluchátka (3,5 mm) z boku
hlavové opěrky lze připojit externí sluchátka viz obrázek na straně 265. Hlasitost se ovládá
pomocí dálkového ovladače.
Vstup A/V-AUX, elektrická zásuvka 12
V
Tento vstup umožňuje připojení jiných zařízení.
Při připojování vždy dodržujte instrukce přiložené k externímu zařízení, od výrobce nebo
prodejce. Zařízení připojená prostřednictvím
vstupu A/V-AUX mohou využívat obrazovky
TV, bezdrátová sluchátka, konektory pro sluchátka a reproduktory ve vozidle.
POZNÁMKA
Bezdrátová sluchátka.
1. Vyšroubujte šroub a demontujte kryt baterie.
2. Vyjměte použité baterie, otočte nové baterie podle symbolů v prostoru pro baterie
a baterie vložte.
3. Instalujte zpět kryt baterie a zašroubujte
šroub.
Péče o životní prostředí
Zajistěte ekologicky bezpečnou likvidaci použitých baterií.
Zákazník je odpovědný za to, aby zařízení
připojené ke vstupu A/V-AUX resp.
k zásuvce pro sluchátka nevyvolávalo
rušení v systému RSE ve vozidle.
Vstup A/V-AUX se nachází pod loketní opěrkou
v tunelové konzole.
1. Kabel s videosignálem připojte do žlutého
konektoru.
05
2. Kabel se zvukem levého kanálu do bílého
konektoru a se zvukem pravého kanálu do
červeného konektoru.
3. Napájecí kabel připojte do elektrické
zásuvky, pokud je zařízení navrženo pro
napájení 12 V.
Při připojování vždy dodržujte instrukce přiložené k externímu zařízení.
V pravém zadním okraji tunelové konzoly je
vybrání, kudy lze vést kabely, aby bylo možné
víko zavřít bez přiskřípnutí kabelů.
Umístění elektrické zásuvky, viz strana 214
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
267
05 Informační systém
RSE - zábavní systém pro zadní sedadla (Rear Seat Entertainment)*
Přehrávání audia/videa přes vstup A/VAUX
Nastavení z přední obrazovky TV
1. Stisknutím tlačítka zap/vyp na obrazovce
TV zapněte zadní obrazovku TV.
2. Otočením knoflíku TUNE zvolte pravou,
levou nebo obě obrazovky TV. Pro
potvrzení stiskněte OK/MENU.
2. Namiřte dálkový ovladač na přijímač IR na
obrazovce TV a opakovaným tisknutím tlazvolte zdroj A/V AUX. Tlačítko
čítka
uvolněte a počkejte několik sekund, než
bude volba akceptována.
3. Otočením knoflíku TUNE zvolte RADIO,
MEDIA (nebo Nastavení RSE). Potvrďte
stisknutím tlačítka OK/MENU.
4. Otočením knoflíku TUNE zvolte požadovaný zdroj (např. Disk). Pro potvrzení
zvolte OK/MENU. Zvolený zdroj se automaticky spustí (pokud se např. v přehrávači nachází disk).
3. Zapněte připojený přístroj a stiskněte
PLAY nebo ekvivalentní tlačítko na připojeném přístroji.
05
Vstupní hlasitost
MEDIA
Pro zrušení a návrat zpět stiskněte EXIT.
Vstupní hlasitost se nastavuje v menu
v položce Vstupní hlasitost A/V AUX.
TUNE
Dálkový ovladač lze používat rovněž k úpravě
nastavení. Další informace o dálkovém ovládání, viz strana 250.
OK/MENU
Aktivace systému
Systém RSE lze aktivovat z přední nebo zadní
obrazovky TV.
Na přední obrazovce TV stiskněte MEDIA
a zvolte RSE.
V případě zadní obrazovky TV stiskněte na
zadní obrazovce TV vypínač zap/vyp a potom
nebo
stiskněte na dálkovém ovladači
a zvolte zdroj (např. Disk).
268
a počkejte sekundu. Zvolená možnost se
automaticky potvrdí.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
EXIT
Výběr zdroje u zadních obrazovek TV
Z přední obrazovky TV je možné zvolit zdroj
(který bude přehráván nebo zobrazován) pro
pravou resp. levou zadní obrazovku TV. Pro
obě obrazovky lze zvolit stejný zdroj nebo lze
pro obrazovku TV vlevo a vpravo zvolit odlišné
zdroje.
1. Stiskněte MEDIA. Opakovaným tisknutím
zvolte na obrazovce TV přetáčením
možnost RSE - uvolněte tlačítko
Nadřazená kontrola televize*
V případě televize lze nastavit přípustný věkový
limit tak, aby byly zobrazovány pouze programy vhodné pro konkrétní věk. Nastavení se
aktivuje pro obě obrazovky TV.
Funkci aktivujte v položce Nastavení RSE
TV rodičovský zámek v souladu s popisem
v bodech 2-4 v kapitole "Výběr zdroje
u zadních obrazovek TV", viz strana 268. Zvolte
Věk 0-6, Věk 7-13, Věk 14-18 nebo Žádný
rodičovský zámek.
05 Informační systém
RSE - zábavní systém pro zadní sedadla (Rear Seat Entertainment)*
Audio vyp
Nastavení obrazovky TV1 zadní
obrazovka TV
Z přední obrazovky TV můžete ztlumit dvě
zadní obrazovky TV. Funkce se aktivuje
v položce Nastavení RSE Vypnutí zvuku
v souladu s popisem v bodech 2-4 v kapitole "Výběr zdroje u zadních obrazovek TV", viz
strana 268.
Při přehrávání video souborů a zobrazení TV*
se po stisknutí tlačítka
na dálkovém ovladači objeví vyskakovací menu. Obsah vyskakovacího menu závisí na přehrávaném resp.
zobrazovaném médiu.
TV obrazovka vyp
Režim den/noc
Z přední obrazovky TV můžete vypnout video
pro dvě zadní obrazovky TV. Funkce se aktivuje v položce Nastavení RSE Displej vyp
v souladu s popisem v bodech 2-4 v kapitole "Výběr zdroje u zadních obrazovek TV", viz
strana 268.
Obrazovku TV lze nastavit do některého ze tří
různých režimů v závislosti na odlišných světelných podmínkách. Zvolte Auto, Den nebo
Noc.
Stiskněte na dálkovém ovladači jedno z tlačítek
s čísly (0 - 9) a znovu zapněte obrazovku TV.
Obrazovka TV se zapne rovněž při zapnutí
zapalování.
Vypnutí dálkového ovladače (vpředu)
Lze vypnout přijímač IR pro přední obrazovku
TV. V tomto případě nebude možné použít dálkový ovladač pro přední obrazovku TV. Funkce
se aktivuje v položce Nastavení RSE
Vypnout dálkové ovládání (vpředu) v souladu
s popisem v bodech 2-4 v kapitole "Výběr
zdroje u zadních obrazovek TV", viz
strana 268.
1
2
Formát zobrazení
Můžete si vybrat formát zobrazení Normálně,
Zoom 1 nebo Zoom 2.
Normálně - Obrázek se zobrazí v běžném
režimu (obvyklý formát 4:3 nebo 16:9).
Zoom 1 - Celá obrazovka, ale části obrazu jsou
oříznuté.
Zoom 2 - Celá obrazovka, ale části obrazu
mohou být mírně deformovány.
Není-li uvedeno jinak, obraz se zobrazí ve formátu Normálně.
Na dálkovém ovladači stiskněte
a změňte režim v položce Režim den/noc na
obrazovce TV. Všeobecné informace o navigaci menu a struktuře menu, viz strana 271.
Na dálkovém ovladači stiskněte
a změňte režim v položce Formát zobrazení
na obrazovce TV. Všeobecné informace o navigaci menu a struktuře menu, viz strana 271.
Nastavení obrazu
Zdrojové menu
Můžete upravit nastavení jasu, kontrastu,
odstínu a sytosti barev.
Na dálkovém ovladači stiskněte
a změňte režim v položce Nastavení obrazu
na obrazovce TV. Všeobecné informace o navigaci menu a struktuře menu, viz strana 271.
05
Obsah vyskakovacího menu pro zdrojové
menu závisí na tom, co je zrovna přehráváno
resp. zobrazováno - může to být např. Menu
Disk nebo Menu USB. Všeobecné informace
o navigaci menu a struktuře menu, viz
strana 271.
Menu DVD disku2
Pokud je přehráván video disk DVD, ve vyskakovacím menu se zobrazí tato položka. Obe-
K dispozici pouze při přehrávání video souborů a zobrazování TV*.
Platí pouze pro DVD video disky.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
269
05 Informační systém
RSE - zábavní systém pro zadní sedadla (Rear Seat Entertainment)*
cné informace o struktuře a navigování v menu,
viz strana 271.
Nastavení TV*
Hledání kanálů TV/Seznam předvoleb
Nastavení menu ze zadní obrazovky TV
Všeobecné informace o navigaci menu
a struktuře menu, viz strana 271.
Náhodný
výběr3
Viz strana 239.
Opakování složky4
Viz strana 239.
DivXŸ Video On Demand4
05
Přehrávač médií lze zaregistrovat tak, aby mohl
přehrávat soubory DivX VOD z vypálených
disků nebo USB. Kód pro registraci disku
najdete v režimu disku nebo v režimu USB
v položce Kód DivX® VOD. Další informace
najdete na www.divx.com/vod.
USB hub
K USB portu lze připojit USB hub, viz
strana 243.
Viz strana 248.
Uložte dostupné kanály TV do předvoleb
Viz strana 249.
Prohledávání TV kanálů
Viz strana 249.
270
Platí pro audio CD, disky CD/DVD, USB a iPodŸ.
Platí pro disky CD/DVD a USB.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Namiřte dálkový ovladač na přijímač IR na
obrazovce TV a opakovaným tisknutím tlačítka
zvolte požadovaný zdroj
(Disk, USB, AUX atd.). Tlačítko uvolněte
a počkejte několik sekund, než bude volba
akceptována.
Hudba, video, rádio a TV*
3. Vložte do přehrávače ve voze CD disk
nebo k portu USB / vstupu AUX nebo přes
BluetoothŸ připojte externí audio zdroj.
Přehrávání hudby
Přehrávání a navigace v playlistech
Hudbu je možné přehrávat z disků / audiosouborů přes přehrávač médií ve voze, USB port /
vstup AUX nebo z audiosouborů z připojeného
telefonu s BluetoothŸ.
POZNÁMKA
V navigačním režimu (playlist) systém podporuje pouze jednoho uživatele přístroje
iPodŸ.
Pro více informací o přehrávačích médií, výstupech USB/AUX a funkci Media BluetoothŸ viz
stránky 237, 241 a 244.
3
4
1. Zapněte bezdrátová sluchátka, zvolte
CH.A pro levou obrazovku nebo CH.B pro
pravou obrazovku.
Otáčením rolovacího kolečka na dálkovém
ovladači zpřístupněte strukturu playlistu/
potvrdí výběr vnořené složky
složky.
nebo spustí přehrávání zvolené stopy na disku
resp. audio souboru. Dále lze stopu na disku
resp. audio soubor přehrávat pomocí tlačítka
na dálkovém ovladači. Stopy na disku
resp. audio soubory lze měnit pomocí tlačítka
/
. Chcete-li přehrávání zastavit,
stiskněte
.
Více informací, viz strana 237.
05 Informační systém
RSE - zábavní systém pro zadní sedadla (Rear Seat Entertainment)*
Sledování videa
Video ze stop na disku nebo video souborů lze
přehrávat prostřednictvím přehrávače ve voze
nebo přes USB port.
Další informace o přehrávačích a USB - viz
strany 237 a 241.
1. Zapněte bezdrátová sluchátka, zvolte
CH.A pro levou obrazovku nebo CH.B pro
pravou obrazovku.
Rychlost rychlého přetáčení dopředu/dozadu
zvyšujte krátkým tisknutím těchto tlačítek.
Audio soubory jsou přetáčeny dopředu/
dozadu jednou rychlostí, zatímco video soubory jsou přetáčeny dopředu/dozadu jednou
ze čtyř různých rychlostí. Rychlé převíjení
dopředu/dozadu zastavíte stisknutím tlačítka
-,
- resp. opačně pomocí tlačítka
/
.
2. Namiřte dálkový ovladač na přijímač IR na
obrazovce TV a opakovaným tisknutím tlazvolte požadovaný zdroj (Disk
čítka
nebo USB). Tlačítko uvolněte a počkejte
několik sekund, než bude volba akceptována.
Poslech rádia
3. Vložte do přehrávače ve voze DVD disk
nebo k USB portu připojte externí zdroj.
2. Namiřte dálkový ovladač na přijímač IR na
obrazovce TV a opakovaným tisknutím tlazvolte požadovaný zdroj (AM,
čítka
FM1, DAB1* atd.). Tlačítko uvolněte
a počkejte několik sekund, než bude volba
akceptována.
Přehrávání a navigace
K přehrávání stop na disku nebo video souborů
použijte
na dálkovém ovladači. Stopy na
disku resp. video soubory měňte pomocí tlačítka
/
. Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte
. Další informace o přehrávání a navigaci DVD disků s videem, viz
strana 239. Další informace o přehrávání video
souborů, viz strana 237.
Lze poslouchat rádio přes audio systém ve
voze.
1. Zapněte bezdrátová sluchátka, zvolte
CH.A pro levou obrazovku nebo CH.B pro
pravou obrazovku.
3. Stanici vyberte pomocí jednoho z tlačítek
předvolby (0 -9) na dálkovém ovladači
/
. Rádio vyhledá
nebo stiskněte
další/předchozí dostupnou stanici.
Sledování TV*
Televizi lze sledovat pomocí přehrávače ve
médií ve voze.
1. Zapněte bezdrátová sluchátka, zvolte
CH.A pro levou obrazovku nebo CH.B pro
pravou obrazovku.
2. Namiřte dálkový ovladač na přijímač IR na
obrazovce TV a opakovaným tisknutím tlazvolte TV. Tlačítko uvolněte
čítka
a počkejte několik sekund, než bude volba
akceptována.
3. Kanál vyberte pomocí jednoho z tlačítek
předvolby (0 -9) na dálkovém ovladači
nebo stiskněte
/
. Zobrazí se
další/předchozí kanál, který je v této oblasti
k dispozici.
05
Další informace o TV, viz strana 247.
Navigace v menu RSE
Všeobecné informace
Menu RSE lze ovládat z přední obrazovky TV
nebo z některé ze zadních obrazovek TV.
Z přední obrazovky TV lze aktivovat zdroj pro
zadní obrazovku TV. Dále zde lze upravit určitá
nastavení pro dvě zadní obrazovky TV.
Další informace o rádiu, viz strana 230.
Rychle dopředu/dozadu
Rychlé přetáčení dopředu/dozadu spustíte
dlouhým stisknutím tlačítek
/
.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
271
05 Informační systém
RSE - zábavní systém pro zadní sedadla (Rear Seat Entertainment)*
Menu RSE u přední obrazovky TV
Chcete-li zpřístupnit toto menu, nejdříve zvolte
RSE v položce MEDIA na přední obrazovce
TV. Potom zpřístupněte menu stisknutím tlačítka OK/MENU. Otočením knoflíku TUNE
zvolte požadované nastavení. Pro potvrzení
zvolte OK/MENU. Dále lze použít dálkový ovladač a tlačítka na klávesnici.
Nastavení lze upravit pro pravou nebo levou
obrazovku nebo pro obě obrazovky TV.
Menu levého RSE monitoru, Menu pravého
RSE monitoru a Menu obou RSE
monitorů:
05
Vypnout/Zapnout
RADIO
MEDIA
Nastavení RSE
5
6
7
272
Resetovat všechna nastavení
RSE
Vyskakovací menu RSE5
Vyskakovací menu se objeví, pokud stisknete
na dálkovém ovladači tlačítko
, když se
video soubor přehrává nebo když se zobrazí
položka TV*. K provedení výběru použijte rolovací kolečko a tlačítka na dálkovém ovladači.
Informace o dálkovém ovladači, viz
strana 250.
Menu RSE u zadních obrazovek TV
Menu RSE pro zadní obrazovky TV zpřístupníte
na dálkovém ovladači
stisknutím tlačítka
v době, kdy je zvolen zdroj (např.Disk).
K provedení výběru použijte rolovací kolečko
a tlačítka na dálkovém ovladači. Informace
o dálkovém ovladači, viz strana 250.
RADIO
Menu platné pro AM, FM1, FM2, DAB1*
a DAB2*:
Formát zobrazení
Nastavení obrazu
Režim den/noc
Režim den/noc
Displej vyp
Zdrojové menu6
Resetovat všechna nastavení RSE
Menu
DVD7
MEDIA
Vypnutí zvuku
Menu RSE CD audio
Displej vyp
Menu Disk
Vypnout dálkové ovládání
(vpředu)
Náhodné přehrávání
TV rodičovský zámek
Displej vyp
Platí pouze pro přehrávání videa a sledování TV*.
Obsah vyskakovacího menu pro zdrojové menu závisí na tom, co je zrovna přehráváno resp. zobrazováno - může to být např. Menu
Platí pouze pro DVD video disky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Režim den/noc
Disk nebo Menu USB.
05 Informační systém
RSE - zábavní systém pro zadní sedadla (Rear Seat Entertainment)*
Resetování nastavení pro disk
Kód DivX® VOD
Resetování nastavení iPod
Menu data CD/DVD pro RSE
Zvolit USB zařízení
Menu RSE BluetoothŸ
Menu Disk
Režim den/noc
Menu Bluetooth
Náhodné přehrávání
Displej vyp
Náhodné přehrávání
Opakovat složku
Resetování nastavení USB
Režim den/noc
Kód DivX® VOD
Menu AUX pro RSE
Displej vyp
Režim den/noc
Menu AUX
Resetování nastavení Bluetooth
Displej vyp
Hlasitost vstupu AUX
Menu TV pro RSE*
Resetování nastavení pro disk
Režim den/noc
Menu TV
Menu video DVD pro RSE
Displej vyp
Zvolit zemi
Menu Disk
Resetování nastavení AUX
Autom. vyhledávání
Menu DVD
Menu A/V-AUX pro RSE
Vyhledávání
Titulky
Menu A/V AUX
Režim den/noc
Zvolit jazyk zvukové stopy
Vstupní hlasitost A/V AUX
Displej vyp
Rozšířené nastavení
Režim den/noc
Resetování nastavení TV
Režim den/noc
Displej vyp
Displej vyp
Resetování nastavení AUX
Resetování nastavení pro disk
Menu USB pro RSE
Menu USB
05
Menu iPod pro RSE
Menu iPod
Náhodné přehrávání
Náhodné přehrávání
Režim den/noc
Opakovat složku
Displej vyp
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
273
05 Informační systém
Navigace v menu, Infotainment
Navigace v menu
Ovládací prvky na středové konzole
Funkce systému infotainment se nastavují
pomocí menu. Každý zdroj v systému infotainment (např. RADIO, MEDIA) má svá vlastní
menu. Chcete-li menu otevřít a některou
z funkcí aktivovat, musíte nejdříve zvolit zdroj
(např. RÁDIO/FM1). Potom stiskněte OK/
MENU. Otevře se menu pro zvolený zdroj.
Ekvalizér. To zna-
1. Zdroj zvolte stisknutím jednoho z tlačítek
(např. RADIO, MEDIA apod.). Opakovaným tisknutím pokračujte v přetáčení jednotlivých možností (např. FM1) na obrazovce TV. Uvolněte tlačítko a počkejte
sekundu. Zvolená možnost se automaticky
potvrdí. Další možností je otočit knoflíkem
TUNE a potvrdit nastavení stisknutím tlačítka OK/MENU.
Jednotlivé položky v menu se volí pomocí tlačítek na středové konzole nebo pomocí klávesnice na volantu*. Konkrétní funkce jsou
popsány v příslušných kapitolách.
RADIO
05
mátu: Nastavení audio
mená, že se provede:
MEDIA
TEL
TUNE
OK/MENU
2. Stiskněte OK/MENU a otočte TUNE nebo
použijte ovládací kolečko* na klávesnici
volantu a zvolte požadovanou položku
e.g. Nastavení audio. Nyní stiskněte OK/
MENU.
3. Znovu otočte TUNE, abyste se dostali do
požadovaného submenu, např. e.g.
Ekvalizér. Stiskněte OK/MENU.
Vyhledávací cesty
Menu RADIO
Vyhledávací cesty k funkcím v menu jsou uváděny v příručce uživatele v následujícím for-
Hlavní nabídka AM
Menu AM
Zobrazit předvolby1
1
274
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Informační systém
Navigace v menu, Infotainment
Nastavení PTY
Vyhledávání
Nastavení
audio2
Místo
Resetovat všechna nastavení
FM
poslechu3
Ekvalizér4
Nastavení audio5
Kompenzace hlasitosti
Hlavní nabídka DAB1*/DAB2*
Resetovat všechna audio
nastavení
Menu DAB
Hlavní nabídka FM1/FM2
Menu MEDIA
Hlavní nabídka CD Audio
Menu Disk
Náhodné přehrávání
Vytvořit skupinu
Vyhledávání
Filtr PTY
Nastavení audio5
Vypnout filtr PTY
Menu FM
Hlavní nabídka CD/DVD1 Data
TP
Zobrazit rádiotext
Zobrazit rádiotext
Zobrazit předvolby1
Přehrát/Pauza
Zobrazit předvolby1
Vyhledávání
Vypnout
Vyhledávání
Rozšířené nastavení
Náhodné přehrávání
Menu Disk
Nastavení pro zpravodajství
Propojování stanic DAB
Opakovat složku
Rozšířené nastavení
Pásmo DAB
Změnit titulek
REG
Vedlejší kanály
Změnit zvukovou stopu
Alternativní kmitočty (AF)
Zobrazit text PTY
Vyhledávání
EON
Resetovat všechna nastavení
DAB
Nastavení audio5
Nastavit oblíbené pro TP
2
3
4
1
5
Nastavení audio5
05
Možnosti v menu pro nastavení audio jsou pro všechny zdroje audio stejné.
Platí pouze Premium Sound Multimedia.
Neplatí pro výbavu Performance.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
275
05 Informační systém
Navigace v menu, Infotainment
Hlavní nabídka DVD1 Video
Hlavní nabídka USB4
Menu Disk
Menu USB
Hlavní nabídka AUX
Menu DVD
Přehrát/Pauza
Přehrát/Pauza/Dále
Vypnout
Vypnout
Náhodné přehrávání
Titulky
Opakovat složku
Zvolit jazyk zvukové stopy
Zvolit USB zařízení
Hlavní nabídka TV*
Rozšířené nastavení
Změnit titulek
Menu TV
Menu AUX
Hlasitost vstupu AUX
Nastavení audio5
Úhel pohledu
Změnit zvukovou stopu
Zvolit zemi
Kód DivX® VOD
Vyhledávání
Seřadit předvolby
Nastavení audio5
Autom. vyhledávání
Nastavení audio5
05
Vyhledávání
Hlavní nabídka iPod4
Hlavní nabídka Media Bluetooth4
Menu iPod
Menu Bluetooth
Náhodné přehrávání
Náhodné přehrávání
Vyhledávání
Změnit zařízení
Nastavení audio5
Odebrat zařízení Bluetooth
Vyhledávání
Verze Bluetooth softwaru ve vozidle
1
5
4
6
276
Nastavení audio5
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
Neplatí pro výbavu Performance.
Platí pouze pro přehrávání videa a sledování TV*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nastavení audio5
Vyskakovací menu6 video a TV*
Chcete-li zpřístupnit vyskakovací menu, stiskněte OK/MENU, když se přehrává video nebo
je zobrazeno TV*.
Nastavení obrazu
05 Informační systém
Navigace v menu, Infotainment
Zdrojové menu7
Kořenové menu
DVD
Změnit telefon
DVD8
topmenue8
Odebrat zařízení Bluetooth
Nastavení telefonu
Viditelný
Menu TEL
Tóny a hlasitost
Hlavní nabídka BluetoothŸ handsfree4
Stáhnout telefonní seznam
Menu telefonu
Verze Bluetooth softwaru ve
vozidle
Všechna volání
Všechna volání
Zmeškané hovory
Přijaté hovory
Volaná čísla
Možnosti hovoru
Automatický příjem hovorů
Číslo hlasové schránky
05
Telefon odpoj.
Délka hovoru
Telefonní seznam
Hledat
Nový kontakt
Čísla rychlého vytáčení
Přijmout vCard
Stav paměti
Vymazat telefonní seznam
7
8
4
Obsah vyskakovacího menu pro zdrojové menu závisí na tom, co je zrovna přehráváno resp. zobrazováno - může to být např. Menu
Platí pouze pro DVD video disky.
Neplatí pro výbavu Performance.
Disk nebo Menu USB.
277
Doporučení během jízdy.......................................................................
Doplňování paliva..................................................................................
Palivo....................................................................................................
Nakládání..............................................................................................
Zavazadlový prostor ............................................................................
Jízda s přívěsem...................................................................................
Tažení a odtah.......................................................................................
278
280
283
284
288
290
291
297
BĚHEM JÍZDY
06 Během jízdy
Doporučení během jízdy
Všeobecné informace
Ekonomická jízda
Ekonomická jízda znamená jezdit rozmyslem,
předvídat a přizpůsobit styl a rychlost jízdy
převažujícím podmínkám silničního provozu.
• Jezděte na nejvyšší možný převodový stupeň. Přizpůsobte styl jízdy dopravní situaci
a cestě, po které jedete - při nižších otáčkách motoru klesá spotřeba paliva.
• Nejezděte s otevřenými okny.
• Vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace
a silného brzdění.
• Odstraňte z vozu nepotřebné předměty čím je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba
paliva.
• Brzďte motorem, pokud je to možné, aniž
06
byste ohrozili ostatní účastníky silničního
provozu.
• Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje
odpor vzduchu a tedy spotřebu paliva pokud nosiče nepoužíváte, demontujte je.
• Nezahřívejte motor na provozní teplotu na
volnoběh. Raději se co nejdříve rozjeďte
s malým zatížením motoru - studený motor
spotřebovává více paliva než teplý motor.
• Vozy s motorem D5 a šestistupňovou
mechanickou převodovkou nebo s motorem DRIVe a šestistupňovou mechanickou
převodovkou se za normálních podmínek
280
na rovině startují s druhým převodovým
stupněm.
Další informace a rady, viz stránky 13 a 372.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo jede,
např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se se důležité systémy jako např. posilovač řízení
a posilovač brzd.
Jízda ve vodě
Vůz může projíždět vodou o maximální hloubce
25 cm maximální rychlostí 10 km/h. Zvláštní
pozornost musí být věnována průjezdu tekoucí
vodou.
Při jízdě ve vodě udržujte nízkou rychlost
a nezastavujte. Po projetí vodou sešlápněte
lehce pedál brzdy a zkontrolujte, zda jsou
brzdy plně funkční. Například bláto a voda na
brzdovém obložení mohou mít za následek
opožděnou reakci brzd.
• Očistěte kontakty napájecího konektoru
elektrického vyhřívání bloku motoru
a tažné zařízení po průjezdu vodou nebo
bahnem.
• Nenechávejte stát vůz delší dobu ve vodě,
která sahá nad prahy - to by mohlo způsobit poruchy elektroinstalace.
DŮLEŽITÉ
Pokud voda vnikne do vzduchového filtru,
může dojít k poškození motoru.
Pokud je voda hlubší než 25 cm, voda by
mohla proniknout do převodovky. Tím se
snižuje mazací schopnost olejů a zkracuje
se životnost těchto systémů.
Pokud motor ve vodě zhasne, nepokoušejte
se jej nastartovat - nechte vozidlo odtáhnout do servisu - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo. Nebezpečí poškození motoru.
Motor, převodovka a chladicí soustava
Za určitých podmínek, např. při sportovní jízdě
v horách nebo v horkém počasí hrozí přehřátí
motoru a hnacího ústrojí, a to především
v případě, že je vůz velmi naložen.
Informace o přehřátí v případě jízdy s přívěsem,
viz strana 292.
• Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte
přídavné světlomety z mřížky chladiče.
• Pokud je teplota v systému chlazení
motoru příliš vysoká, rozsvítí se varovná
kontrolka a na informačním displeji se
zobrazí zpráva Vys.tepl.motoru
Bezpecne zastav. - bezpečně zastavte
vůz a několik minut nechte motor běžet ve
volnoběžných otáčkách, aby se ochladil.
06 Během jízdy
Doporučení během jízdy
• Pokud se zobrazí zpráva Vys.tepl.motoru
•
•
•
Vypněte motor nebo Málo chl.kapal.
Vypněte motor, musíte po zastavení
motor vypnout.
V případě přehřátí převodovky se aktivuje
integrovaná ochrana, která, mimo jiné, rozsvítí na přístrojové desce varovnou kontrolu a rozsvítí zprávu Horká převodov.
Snižte rychlost nebo Horká převodov.
Bezpečně zastav. - postupuje podle dále
uvedených doporučení, snižte rychlost,
vozidlo bezpečně zastavte a nechejte
motor běžet několik minut na volnoběh,
aby převodovka ochladla.
Pokud dojde k přehřátí, může dojít
k dočasnému vypnutí klimatizace.
Pokud jste vůz hodně zatěžovali, nevypínejte motor ihned po zastavení vozu.
POZNÁMKA
Je běžným jevem, že ventilátor chladiče
pracuje i po vypnutí motoru.
Otevřené víko zavazadlového prostoru
VAROVÁNÍ
Nejezděte s otevřeným víkem zavazadlového prostoru. Jedovaté výfukové plyny by
mohly zavazadlovým prostorem pronikat do
vozu.
Nepřetěžujte akumulátor vozu
Před dlouhou cestou
Elektrické funkce vozu zatěžují akumulátor
různě. Nenechávejte klíč ve spínací skříňce
v poloze II, pokud je vypnutý motor. Místo toho
použijte režim I, který je energeticky méně
náročný.
• Zkontrolujte, zda motor pracuje normálně
Pamatujte také na různá příslušenství, která
zatěžují elektrickou soustavu. Nepoužívejte
funkce, které mají velký odběr proudu, když je
vypnutý motor. Příklady funkcí:
•
•
•
•
(palivo, olej nebo jiná kapalina).
• Zkontrolujte všechny žárovky a hloubku
vzorku pneumatik.
• V některých zemích patří k předepsanému
vybavení vozidla také výstražný trojúhelník.
ventilátor větrání
Zimní jízda
světlomety
stěrače čelního okna
Před začátkem zimní sezóny zkontrolujte
následující:
audiosystém (vysoká hlasitost).
• Chladicí kapalina musí obsahovat mini-
Jakmile napětí akumulátoru klesne, na informačním displeji se zobrazí Vybitá baterie
Úsporný režim. Funkce šetření energií vypne
určité funkce nebo omezí určité funkce, jako
jsou např. ventilátor větrání a audiosystém.
a zda je normální spotřeba paliva.
• Ujistěte se, že nikde nedochází k úniku
V tomto případě nabijte akumulátor tak, že
nastartujete motor a necháte jej minimálně
15 minut běžet - akumulátor se rychleji
dobije během jízdy než u stojícího vozidla
s motorem běžícím na volnoběh.
málně 50 % glykolu. Tato směs chrání
motor do přibližně –35°C před zamrznutím.
K dosažení optimální ochrany proti
zamrznutí nesmějí být míchány různé typy
glykolu.
•
06
Palivová nádrž musí být co nejplnější, aby
se předešlo kondenzaci.
• Důležitá je viskozita motorového oleje.
Oleje s nízkou viskozitou (řidší oleje)
usnadňují startování za chladného počasí
a také snižují spotřebu paliva, když je
motor studený. Více informací o vhodných
olejích, viz strana 367.
``
281
06 Během jízdy
Doporučení během jízdy
DŮLEŽITÉ
Oleje s nízkou viskozitou nesmějí být používány pro sportovní jízdu nebo za horkého
počasí.
• Musí být zkontrolován stav akumulátoru
a hladina elektrolytu. Chladné počasí
představuje velké zatížení akumulátoru
a jeho kapacita je chladem snížena.
• Používejte kapalinu do ostřikovačů, aby se
v nádržce kapaliny ostřikovačů nevytvářel
led.
Pro dosažení optimální přilnavosti doporučuje
společnost Volvo používání zimních pneumatik
na všech kolech, pokud se má vyskytovat sníh
nebo led.
POZNÁMKA
06
V některých zemích je používání zimních
pneumatik předepsáno zákonem. V některých zemích nejsou povoleny pneumatiky
s hřeby.
Kluzké povrchy
Procvičte si jízdu na kluzkých površích za
simulovaných podmínek, abyste zjistili, jak se
vozidlo na nich chová.
282
06 Během jízdy
Doplňování paliva
Doplňování paliva
Otevření/zavření uzávěru hrdla palivové
nádrže
G024631
Otevření/zavření dvířek hrdla palivové
nádrže
Manuální otevření dvířek hrdla palivové
nádrže
Pomocí tlačítka na panelu osvětlení otevřete
dvířka hrdla palivové nádrže - po uvolnění tlačítka se dvířka otevřou.
Šipka na symbolu informačního displeje připomíná, na které straně se
dvířka hrdla palivové nádrže nacházejí.
•
Zavřete dvířka hrdla palivové nádrže přitlačením, až „cvaknutí“ potvrdí správné
zavření.
Nelze-li otevřít dvířka hrdla palivové nádrže
elektricky z prostoru pro cestující, mohou být
dvířka otevřena manuálně.
Při vysokých venkovních teplotách může vzniknout v nádrži určitý přetlak. Otvírejte uzávěr
pomalu.
1. Otevřete/sundejte boční dvířka v zavazadlovém prostoru (na stejné straně jako
dvířka hrdla palivové nádrže) a vyhledejte
zelený provázek.
• Po načerpání paliva nasaďte opětovně
2. Potáhněte jej mírně přímo dozadu, až se
s cvaknutím vyklopí dvířka hrdla palivové
nádrže.
DŮLEŽITÉ
Jemně potáhněte za lanko - k vyháknutí
pojistky stačí minimální síla.
uzávěr a otáčejte jej, až se ozve jedno nebo
více cvaknutí.
06
Doplňování paliva
• Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
dokud se pistole u čerpacího stojanu sama
nevypne.
POZNÁMKA
Nadbytečné palivo může za horkého počasí
přetéct.
283
06 Během jízdy
Palivo
Obecné informace o palivu
Nesmíte používat palivo nižší kvality, než doporučuje společnost Volvo, neboť by byl
nepříznivě ovlivněn výkon motoru i spotřeba
paliva.
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ
Míchání různých typů paliva nebo použití
jiného než doporučeného paliva má za
následek zrušení záruky Volvo a všech
případných servisních smluv. To platí pro
všechny motory. POZNÁMKA: Toto ustanovení neplatí pro motory, které jsou upraveny
pro spalování etanolu (E85).
Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové
výpary a aby vám palivo nestříklo do očí.
Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte
oči velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 minut a vyhledejte lékařskou
pomoc.
06
Nikdy nepolykejte palivo. Paliva, jako jsou
benzín, bioetanol a jejich směsi, stejně jako
motorová nafta, jsou vysoce toxická
a mohou při požití zapříčinit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
VAROVÁNÍ
Palivo rozlité na zemi se může vznítit.
Před začátkem čerpání paliva vypněte
nezávislé topení.
Při doplňování paliva u sebe nikdy nemějte
aktivní mobilní telefon. Vyzvánění může
způsobit jiskření a zažehnout výpary benzínu, což by vedlo k požáru a zranění.
284
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda
s přívěsem nebo jízda ve vysokých
nadmořských výškách ve spojení s kvalitou
paliva jsou faktory, které ovlivňují výkon
vozu.
Lambda sondaTM kyslíkové čidlo
Lambda sonda je část systému řízení motoru,
který je určen ke snížení emisí a snížení
spotřeby paliva.
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto
hodnoty se odesílají do elektronického
systému, který nepřetržitě řídí vstřikovače.
Poměr směsi paliva a vzduchu, která je přiváděna do motoru, je neustále upravován. Tato
nastavení vytvářejí optimální podmínky pro
efektivní spalování a společně s třícestným
katalyzátorem snižují obsah škodlivých emisí
(uhlovodíků, oxidů uhelnatého a oxidů dusíku).
Benzín
Katalyzátor
Úlohou katalyzátorů je čistit výfukové plyny.
Jsou umístěny blízko motoru, takže své provozní teploty dosáhnou rychle.
Katalyzátory se skládají z monolitu (keramického nebo kovového) s kanálky. Stěny kanálků
jsou potaženy slabou vrstvou platiny/rhodia/
paladia. Tyto kovy fungují jako katalyzátory, tj.
urychlují chemickou reakci bez toho, aby byly
spotřebovávány.
Benzín musí splňovat normu EN 228. Většina
motorů může používat benzín s oktanovým
číslem 95 a 98. Benzín s oktanovým číslem 91
smí být použit pouze ve výjimečných případech.
• Bezolovnatý benzín s oktanovým číslem
95 se používá pro normální jízdu.
• Bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 98
je doporučován pro dosažení optimálního
výkonu a minimální spotřeby paliva.
Při jízdě při teplotách nad +38 °C, se doporučuje používat palivo s co nejvyšším oktanovým
06 Během jízdy
Palivo
číslem z důvodů optimální výkonnosti
a spotřeby paliva.
DŮLEŽITÉ
•
•
Vždy čerpejte pouze bezolovnatý benzín, abyste nepoškodili katalyzátor.
Nepoužívejte aditiva, která nejsou
doporučena společností Volvo.
Bioetanol E85
Neupravujte palivový systém nebo jeho součásti a nevyměňujte součásti za díly, které nejsou navrženy speciálně pro použití s bioetanolem.
VAROVÁNÍ
Metanol se nesmí používat. Doporučená
alternativní paliva jsou uvedena na štítku na
vnitřní straně dvířek palivové nádrže.
Používání součástí, které nejsou určeny pro
použití v motorech na bioetanol, by mohlo
mít za následek požár, zranění nebo poškození motoru.
Rezervní kanystr na palivo
Do rezervního kanystru na palivo byste měli
doplnit benzín, viz POZNÁMKA, strana 113.
1
DŮLEŽITÉ
Rezervní kanystr na palivo musí být spolehlivě upevněn a uzávěr musí být zavřený.
Při tankování paliva se ujistěte, že tankovací
pistole je čistá. Vyvarujte se potřísnění lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde, umyjte
skvrny čisticím prostředkem a vodou.
DŮLEŽITÉ
VAROVÁNÍ
Etanol je citlivý na jiskry v rezervním kanystru na palivo by se mohly tvořit výbušné
plyny, pokud by byl naplněn etanolem.
Vždy používejte pouze palivo, které splňuje
evropskou normu pro motorovou naftu.
Obsah síry musí být maximálně 50 ppm.
Motorová nafta
DŮLEŽITÉ
Používejte pouze motorovou naftu od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte motorovou
naftu pochybné kvality. Motorová nafta by
měla splňovat normu EN 590 nebo JIS K2204.
Vznětové motory jsou citlivé na nečistoty
v palivu, např. vysoký obsah síry.
Druhy motorové nafty, které se nesmí používat:
Za nízkých teplot (–6 °C až –40 °C) se může
z motorové nafty oddělovat parafin. To může
způsobit potíže se startováním. Speciální
motorová nafta určená pro nízké teploty okolo
bodu mrazu je k dispozici u většiny petrolejářských společností. Tato nafta má za
nízkých teplot nižší viskozitu, čímž se snižuje
riziko usazování parafínu.
FAME1 (Fatty Acid Methyl Ester) a rostlinný olej.
Tato paliva nesplňují požadavky v souladu
s doporučeními společností Volvo. Způsobují větší opotřebení motoru a mohou motor
poškodit. V tomto případě neplatí záruka
Volvo.
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější.
•
•
•
•
Speciální aditiva
Motorová nafta pro námořní motory
Topný olej
06
Když dojde palivo za jízdy
Palivový systém je u vznětových motorů zkonstruován tak, že v případě, kdy dojde palivo,
Motorová nafta může obsahovat jisté množství FAME, avšak další množství se přidávat nesmí.
``
285
06 Během jízdy
Palivo
může být nutné palivovou nádrž v servisu
odvzdušnit a umožnit tak opětovné nastartování motoru po dočerpání paliva.
Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na provedení kontroly. Po dočerpání nafty před
nastartováním motoru proveďte následující:
1. Vložte dálkový ovladač s klíčem do spínací
skříňky a zatlačte jej do koncové polohy
(viz strana 79).
2. Stiskněte tlačítko START bez sešlápnutí
brzdového a/nebo spojkového pedálu.
3. Vyčkejte asi 1 minutu.
4. Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový
a/nebo spojkový pedál a následně stiskněte tlačítko START.
POZNÁMKA
06
Před doplňováním paliva v případě prázdné
nádrže:
•
Zastavte vozidlo na maximálně rovném
a plochém povrchu - je-li vůz nakloněný, hrozí nebezpečí, že se v přívodu
paliva objeví vzduchové kapsy.
Kondenzát z palivového filtru musí být vypouštěn v intervalech uvedených v Servisní
a záruční knížce nebo tehdy, když máte
podezření, že jste načerpali kontaminované
palivo.
DŮLEŽITÉ
Některá speciální aditiva odstraňují separovanou vodu v palivovém filtru.
V palivovém filtru se odděluje kondenzát
z paliva. Kondenzát může poškodit motor.
286
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Regeneraci filtru spustíte jízdou, dokud se
motor nezahřeje na normální provozní teplotu,
nejlépe po hlavní silnici nebo dálnici. S vozem
byste měli jet ještě dalších 20 minut.
POZNÁMKA
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
Vozy se vznětovými motory jsou vybaveny filtrem sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení emisí. Saze z výfukových plynů se
během normální jízdy shromažďují ve filtru.
Takzvaná „regenerace“ se spustí za účelem
spálení sazí a vyprázdnění filtru. Předpokladem
je dosažení normální provozní teploty.
Regenerace filtru se provádí automaticky
v intervalu přibližně 300–900 km v závislosti na
jízdních podmínkách. Regenerace obvykle trvá
10-20 minut.. Může trvat o něco déle při nízké
průměrné rychlosti. Spotřeba paliva se během
regenerace může mírně zvýšit.
Regenerace za chladného počasí
Vypuštění kondenzátu z palivového filtru
Když je filtr přibližně z 80 % plný, na přístrojovém panelu se rozsvítí výstražný trojúhelník
a na displeji přístrojové desky se objeví zpráva
Plný filtr sazí Viz manuál.
Pokud často provozujete vůz za studeného
počasí na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne normální provozní teploty. To znamená,
že nedochází k regeneraci filtru sazí vznětových motorů a filtr není vyprázdněn.
Během regenerace může dojít k menšímu
poklesu výkonu.
Po dokončení regenerace varovný text automaticky zmizí.
Za chladného počasí použijte nezávislé
topení*, aby motor dosáhl normální provozní
teploty rychleji.
DŮLEŽITÉ
Pokud se filtr naplní sazemi, může být obtížné nastartovat motor a filtr bude nefunkční.
Potom je zde nebezpečí, že filtr bude muset
být vyměněn.
06 Během jízdy
Palivo
Spotřeba paliva a emise oxidu
uhličitého
Údaje o spotřebě paliva se mohou lišit, pokud
je vůz vybaven zvláštní výbavou, která má vliv
na hmotnost vozu. Viz informace o hmotnostech na stránce 361 a tabulka na stránce
370.
Způsob jízdy a jiné netechnické faktory mohou
také ovlivnit spotřebu paliva.
Budete-li používat benzín s oktanovým číslem
91, bude spotřeba paliva vyšší a výkon motoru
bude nižší.
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda ve
vysokých nadmořských výškách ve spojení
s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují
výkonnost vozidla.
06
287
06 Během jízdy
Nakládání
Všeobecné informace k zatížení vozu
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečné
zatížení vozidla o tuto hmotnost. Podrobnější
informace o hmotnostech, viz strana 361.
Víko zavazadlového prostoru lze
otevřít pomocí tlačítka na panelu
ovládání osvětlení nebo pomocí dálkového
ovládání, viz strana 58.
• Zakryjte ostré hrany něčím měkkým,
abyste předešli poškození čalounění.
• Všechny předměty zajistěte popruhy nebo
sítí do přídržných ok.
VAROVÁNÍ
Při čelní srážce v rychlosti 50 km/h jsou
silové účinky předmětu o skutečné hmotnosti 20 kg srovnatelné s účinky předmětu
o hmotnosti 1000 kg.
VAROVÁNÍ
Jízdní charakteristiky vozu se mění podle
hmotnosti a rozložení nákladu.
Důležitá upozornění k nakládání
předmětů
06
• Uložte náklad pevně proti opěradlu
zadního sedadla.
Nezapomeňte, že předměty nesmí omezovat
funkčnost systému WHIPS pro přední sedadla,
pokud jsou opěradla zadního sedadla sklopená,viz strana 29.
• Umístěte náklad doprostřed.
• Těžké předměty umístěte co nejníže. Těžké
předměty neumísťujte na sklopená opěradla.
288
VAROVÁNÍ
Příliš vysoký náklad by mohl snížit nebo
zcela eliminovat ochranu, kterou poskytuje
hlavový airbag v obložení stropu.
•
Nikdy nedávejte náklad nad opěradlo.
VAROVÁNÍ
Přední sedadlo
Pro přepravu dlouhých předmětů je možné
sklopit opěradlo sedadla spolujezdce dopředu,
viz strana 81.
Náklad na střeše
Použití nosičů zavazadel
Abyste se vyvarovali poškození vozu a pro
dosažení maximální možné bezpečnosti za
jízdy jsou doporučené nosiče zavazadel vyvinuté společností Volvo.
Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, které
jste obdrželi při zakoupení střešního nosiče.
• Pravidelně kontrolujte správné upevnění
střešního nosiče a nákladu. Zavazadla
připoutejte vhodnými popruhy.
• Rozdělte hmotnost na střešní nosič rovnoměrně. Nejtěžší předměty umístěte dolů.
Náklad vždy připevněte. Během prudkého
brzdění by se náklad mohl posunout a poranit cestující ve voze.
• S velikostí nákladu se zhoršují aerodyna-
Ostré rohy a hrany zakryjte měkkými
předměty.
• Jezděte plynule. Vyvarujte se prudké akce-
Pokud nakládáte/vykládáte dlouhé
předměty, vypněte motor a aktivujte parkovací brzdu. Jinak by se mohlo stát, že nákladem náhodou zavadíte o řadicí páku nebo
volič převodů zařadíte do polohy pro jízdu vozidlo by se mohlo rozjet.
mické vlastnosti vozu a zvyšuje se
spotřeba paliva.
lerace, prudkého brzdění a prudkého projíždění zatáček.
06 Během jízdy
Nakládání
VAROVÁNÍ
Při jízdě se zavazadly na střešním nosiči se
změní těžiště vozu a jízdní charakteristiky.
Informace o maximálním povoleném zatížení střechy, včetně nosičů zavazadel
a boxů, viz strana 361.
12 V elektrická zásuvka*
VAROVÁNÍ
Tvrdé, ostré a/nebo těžké předměty, které
se uvolní nebo posunou, mohou způsobit
během intenzivního brzdění zranění. Vždy
zajistěte velké, těžké předměty jedním
z bezpečnostních pásů nebo přídržnými
popruhy.
Sklopení opěradla zadního sedadla
Držák na tašky*
G021442
Pokud je nutné sklopit opěradla zadních sedadel, viz strana 83.
Upevňovací oka
Zvedněte kryt, aby elektrická zásuvka byla
přístupná.
• Zásuvka rovněž zajišťuje napájení
G021463
v případě, kdy dálkový ovladač není zasunutý do spínací skříňky.
Držák na tašky pod skládacím poklopem v podlaze.
Sklopná upevňovací oka se používají k zajištění
upevňovacích popruhů pro zajištění předmětů
v zavazadlovém prostoru.
POZNÁMKA
06
Nezapomeňte, že při použití elektrické
zásuvky, když je motor vypnutý, hrozí
nebezpečí vybití baterie ve voze.
Držák na nákupní tašky drží tašky na místě
a brání jejich převrácení a vysypání jejich
obsahu do zavazadlového prostoru.
1. Držák, který je součástí poklopu na podlaze, sklopte nahoru.
2. Upevněte tašky pomocí popruhu a zavěste
ucho tašky na háčky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
289
06 Během jízdy
Zavazadlový prostor
Otvor pro přepravu dlouhých předmětů
Připevnění dvířek
Pro přepravu dlouhých a úzkých předmětů se
může otevřít otvor v opěradle.
Nasaďte dvířka do drážek za čalouněním
a zavřete je.
Sklopte pravé opěradlo dopředu.
Uvolněte dvířka otvoru v opěradle zadního
sedadla, posuňte západku nahoru a přitom
zatlačte dvířka dolu/dopředu.
Zvedněte opěradlo s otevřeným otvorem
zpět.
Pro zajištění nákladu proti pohybu použijte
bezpečnostní pás.
06
VAROVÁNÍ
Při nakládání a vykládání vypněte motor
a zabrzděte parkovací brzdu. V opačném
případě muže dojít k náhodnému posunutí
řadicí páky/voliče do polohy pro jízdu.
Vyjmutí dvířek
Po uvolnění dvířek a zvednutí opěradla
otevřete dvířka asi o 30 stupňů a vytáhněte je
rovně nahoru.
290
06 Během jízdy
Jízda s přívěsem
Všeobecné informace
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství, např. tažného
zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto
hmotnost. Podrobnější informace o hmotnostech, viz strana 361.
Pokud je tažné zařízení instalováno společností Volvo, vůz je dodán se všemi potřebnými
prvky pro tažení přívěsu.
• Používejte pouze schválené tažné zařízení.
• Pokud bylo tažné zařízení montováno
dodatečně, nechte jej zkontrolovat u svého
autorizovaného dealera Volvo, jestli je vůz
zcela vybaven pro tažení přívěsu.
• Náklad na přívěsu rozložte tak, aby svislé
zatížení tažného zařízení nepřekročilo
maximální udávané povolené zatížení.
• Zvyšte tlak vzduchu v pneumatikách na
hodnoty předepsané pro maximální zatížení vozu. Umístění štítku s tlaky huštěni
pneumatik, viz strana 310.
• Motor je při jízdě s přívěsem více zatížen.
• Nepřipojujte za zcela nový vůz těžký
přívěs. Nový vůz musí ujet alespoň
1000 kilometrů.
• Brzdy jsou při jízdě s přívěsem více zatíženy, zejména při jízdě členitým terénem.
Zařaďte nižší rychlostní stupeň a snižte
rychlost vozu.
• Z bezpečnostních důvodů by vůz s přívěsem neměl jet rychlostí vyšší než je maximální přípustná rychlost. Dodržujte platné
předpisy týkající se přípustné rychlosti
a hmotností.
•
Při jízdě s přívěsem v táhlém stoupání jeďte
pomalu.
• Vyvarujte se jízdy s přívěsem do svahů se
sklonem vyšším než 12 %.
Kabel přívěsu
Jestliže je tažné zařízení vybaveno 13pólovým
konektorem a přívěs 7pólovým konektorem,
musíte použít adaptér. Použijte kabel schválený společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel
nedotýkal země.
Ukazatele směru a brzdová světla
přívěsu
V případě poruchy některého směrového
světla na přívěsu začne kontrolka ukazatelů
směru na přístrojové desce blikat rychleji než
za normálních okolností a na displeji se zobrazí
text Vadná žárovka Ukaz.sm. přívěs.
nosnosti). Pokud je vozidlo v klidu, jeho zadní
část mírně poklesne, to je normální jev.
Hmotnosti přívěsu
Informace o přípustných hmotnostech přívěsů
Volvo, viz strana 361.
POZNÁMKA
Uvedené limity hmotnosti přívěsu jsou
doporučené společností Volvo. Další omezení hmotnosti přívěsu a rychlosti při jízdě
s přívěsem mohou stanovit národní
předpisy. Tažná zařízení mohou být schválena pro tažení vyšších hmotností, než jaké
může Váš vůz táhnout.
VAROVÁNÍ
Dodržujte uvedená doporučení pro hmotnost přívěsu. Jinak může být obtížné udržet
kontrolu nad vozem a přívěsem v případě
náhlé změny směru jízdy nebo brzdění.
06
V případě poruchy některého brzdového světla
na přívěsu se na displeji se zobrazí text Vadná
žárovka brz.svět.přívěsu.
Ovládání světlé výšky*
Zadní tlumiče udržují stálou světlou výšku bez
ohledu na zatížení vozidla (až do maximální
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
291
06 Během jízdy
Jízda s přívěsem
Manuální převodovka
Přehřátí
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
• Nenechávejte běžet motor na otáčky vyšší
než 4500 ot/min
(dieselmotory: 3500 ot/min).
Vznětový motor, 5 válců
• S ohledem na nebezpečí přehřátí jsou pro
zajištění optimálního chlazení chladicí
kapaliny optimální otáčky motoru
2300-3000 ot/min.
Automatická převodovka
Přehřátí
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
06
• Automatická převodovka zvolí optimální
převodový stupeň podle zatížení a otáček
motoru.
• Pokud dojde k přehřátí, na přístrojové
desce se rozsvítí varovná kontrolka
a zobrazí se textová zpráva - postupujte
podle doporučení.
DŮLEŽITÉ
Konkrétní informace o pomalé jízdě s přívěsem pro vozy vybavené automatickou
převodkou Powershift najdete na stránce
119.
Parkování ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
Tažné zařízení
Pokud je Váš vůz vybaven demontovatelným
tažným zařízením, postupujte při montáži volné
části přesně podle instrukcí, viz strana 294.
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno demontovatelným
tažným zařízením Volvo:
•
•
Pozorně dodržujte pokyny k montáži.
•
Zkontrolujte, zda kontrolka oken svítí
zeleně.
2. Zabrzděte parkovací brzdu.
3. Přesuňte páku voliče do polohy P.
Než se rozjedete, zajistěte demontovatelnou část pomocí klíče.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy.
• Při zaparkování vozidla vybaveného automatickou převodovkou s připojeným přívěsem, přesuňte volič převodovky do
polohy P. Vždy zabrzděte parkovací brzdu.
• Podložte kola klíny, když parkujete vůz
s přívěsem ve svahu.
Rozjezd ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Volič převodovky přesuňte do polohy pro
jízdu D.
Prudké stoupání
3. Odbrzděte parkovací brzdu.
• Nenechávejte v automatické převodovce
4. Uvolněte pedál nožní brzdy a rozjeďte se.
zajištěný vyšší převodový stupeň, než
motor "zvládne" - ne vždy je vhodné jet při
292
nízkých otáčkách motoru na vyšší převodový stupeň.
Důležité kontroly
• Koule tažného zařízení musí být pravidelně
čištěna a mazána.
POZNÁMKA
Pokud je kulová hlava tažného zařízení
vybavena tlumičem vibrací, není nutné kulovou hlavu mazat.
06 Během jízdy
Jízda s přívěsem
G021484
Technické údaje
G021485
Uložení demontovatelného tažného
zařízení
Rozměry, montážní body (mm)
Prostor k uložení tažného zařízení.
DŮLEŽITÉ
G021483
Pokud tažné zařízení již nepoužíváte,
odmontujte jej a uložte na vyhrazené místo
ve voze. Tažné zařízení bezpečně upevněte
pomocí popruhu.
1
1127
2
93
3
855
4
428
5
112
6
360
7
Podélný nosník
8
Střed kulové hlavy
06
``
293
06 Během jízdy
Jízda s přívěsem
Okénko indikátoru musí být červené.
G021490
G018928
G021488
Připevnění tažného zařízení
Okénko indikátoru musí být zelené.
G021487
06
Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné poloze otočením klíče doprava.
294
Zasunujte tažné zařízení, dokud neuslyšíte
cvaknutí.
G000000
G021489
Nejdřív stisknutím západky uvolněte
ochranný kryt a potom jej vyjměte zatlačením do úchytu
a vytažením směrem
dozadu
.
Otočte klíč doleva do zajištěné polohy.
Vytáhněte klíč ze zámku.
06 Během jízdy
Zkontrolujte, zda je tažné zařízení správně
zajištěno - potáhněte je nahoru, dolů
a dozadu.
VAROVÁNÍ
Pokud tažné zařízení není namontováno
správně, musí se odmontovat a znovu
přimontovat v souladu s předcházejícími
pokyny.
G021495
G021494
Jízda s přívěsem
Bezpečnostní lanko.
Zatlačte pojistné kolečko
a otočte jím
, až uslyšíte cvaknutí.
doleva
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že bezpečnostní lanko přívěsu
je zajištěno ve správném úchytu.
Demontáž tažného zařízení
06
DŮLEŽITÉ
Promazávat se smí pouze koule tažného
zařízení. Ostatní části tažného zařízení musí
zůstat suché a čisté.
Otočte zajišťovací kolečko zcela dolu až na
doraz. Držte je v této poloze a přitom
vytáhněte tažné zařízení dozadu a nahoru.
VAROVÁNÍ
Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do
odemknuté polohy.
Pokud je tažné zařízení uloženo ve voze,
bezpečně je připevněte, viz strana 293.
``
295
06 Během jízdy
G018929
Jízda s přívěsem
Zatlačte ochranný kryt, až se těsně
zaklapne.
06
296
06 Během jízdy
Tažení a odtah
Tažení vozu
VAROVÁNÍ
Před tažením vozu si zjistěte nejvyšší povolenou rychlost pro tažení vozu.
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky až do konečné polohy a potom
stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE.
Odemkne se zámek řízení, takže vůz je
ovladatelný, viz strana 79.
2. Dálkový ovladač s klíčem musí zůstat ve
spínací skříňce po celou dobu tažení.
3. Jakmile rychlost tažného vozu klesne,
udržujte tažné lano napnuté lehkým stisknutím brzdového pedálu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poskakování.
Když je vypnutý motor, nefunguje posilovač
brzd a posilovač řízení. Proto musíte vyvinout při brzdění asi pětkrát větší sílu než
obvykle a řízení jde také mnohem více ztuha
než normálně.
Manuální převodovka
Před tažením vozu:
•
Klíč dálkového ovladače musí být
v poloze II.
•
Za jízdy nebo při tažení vozu nikdy nevytahujte klíč dálkového ovladače ze spínací skříňky.
DŮLEŽITÉ
Vozidlo odtahujte.
DŮLEŽITÉ
•
Mějte na paměti, že vůz musí být vždy tažen
tak, aby se kola otáčela dopředu.
VAROVÁNÍ
Před začátkem tažení musí být zámek
řízení odemknut.
Pokud si nejste jisti, zda je vůz vybaven převodovkou Powershift, můžete to zjistit podle čísla
na nálepce (5) pod kapotou motoru - viz
strana 358. Označení "MP6S" znamená, že se
jedná o převodovku Powershift. V ostatních
případech je vůz vybaven automatickou převodovkou Geartronic.
Automatická převodovka, Geartronic
4. Buďte připraveni brzdit.
•
Řadicí páku přesuňte do neutrální polohy
a uvolněte parkovací brzdu.
dovka musí být dostatečně promazávána, což
zajišťuje běžící motor. Pokud je přesto nutné
vůz odtáhnout, musí se odtahovat velmi malou
rychlostí na co nejkratší trasu.
•
Vozy s automatickou převodovkou
nesmějí být taženy rychlostí vyšší než
80 km/h nebo na vzdálenost delší než
80 km.
•
Před tažením vozu:
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
Automatická převodovka, Powershift
Modely 2.0T, T4, T4F a T5 s převodovkou
Powershift se nesmí odtahovat, protože převo-
Nicméně vozidlo je možné na krátkou
vzdálenost při nízké rychlosti odtáhnout
mimo nebezpečné místo – ne na vzdálenost delší než 10 km a ne rychleji než
10 km/h. Upozorňujeme, že kola se při
odtahování vozidla musí točit dopředu.
06
Pokud vůz odtahujete na vzdálenost
větší než 10 km, musí mít při odtahování
hnací kola zvednuta mimo vozovku doporučujeme kontaktovat profesionální odtahovou službu.
Před tažením vozu:
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
``
297
06 Během jízdy
Tažení a odtah
Po použití tažné oko vyšroubujte a uložte
na své místo.
Asistent při rozjezdu
Nestartujte motor roztažením vozu. Je-li akumulátor vašeho vozu vybitý, použijte k nastartování motoru pomocný akumulátor, viz
strana 115.
Nakonec nainstalujte kryt zpět na nárazník.
DŮLEŽITÉ
Tažné oko je určeno pouze pro tažení po
silnici - nikoliv pro vytahování uvíznutého
vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
DŮLEŽITÉ
Při tomto způsobu nouzového startování by
mohl být poškozen katalyzátor.
Tažné oko
Tažné oko je přišroubováno k adaptéru se závitem za krytem na pravé straně předního nebo
zadního nárazníku.
Připojení tažného oka
06
Vyjměte tažné oko, které se nachází pod
krytem v podlaze v zavazadlovém prostoru.
Kryt místa k připevnění tažného oka je
k dispozici ve dvou různých provedeních.
Každý z těchto krytů se otevírá jinak:
• Kryt s výřezem otevřete pomocí mince
nebo podobného předmětu, který vložíte do výřezu a otočíte směrem ven.
Potom kryt kompletně vytočte ven
a vytáhněte.
• U druhého typu je podél jedné strany
nebo v rohu značka: Stiskněte značku
prstem a současně vyklopte opačnou
stranu/roh - použijte k tomu minci. Kryt
se otočí kolem své osy a může se vytáhnout.
Přišroubujte tažné oko rovnou k odpovídající přírubě. Tažné oko pevně přišroubujte,
např. pomocí klíče na kola.
298
POZNÁMKA
U některých vozů s tažným zařízením nelze
tažné oko připevnit k zadnímu držáku.
Připevněte k tažnému zařízení tažné lano.
Proto doporučujeme uložit demontovatelnou kouli tažného zařízení ve voze.
Odtah
Máte-li problémy, zavolejte profesionální
pomoc.
06 Během jízdy
Tažení a odtah
DŮLEŽITÉ
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během
převozu kola vždy natočena dopředu.
•
Vozidlo s pohonem všech kol (AWD) se
zvednutou přední nápravou se nesmí
odtahovat rychlostí vyšší než 70 km/h.
Dále se nesmí odtahovat na vzdálenost
delší než 50 km.
06
299
Všeobecné informace ..........................................................................
Výměna kol ...........................................................................................
Tlak vzduchu v pneumatikách .............................................................
Výstražný trojúhelník a lékárnička*........................................................
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)* ........................................
300
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
302
307
310
311
312
KOLA A PNEUMATIKY
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
jízdní charakteristiky
Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný
vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak
v pneumatikách mají významný vliv na chování
vozu.
Směr otáčení
Pneumatiky s větším vzorkem musejí být vždy
vzadu (za účelem snížení nebezpečí smyku).
Nové pneumatiky
POZNÁMKA
Dbejte na to, aby pneumatiky byly shodného typu, rozměru a pokud možno od
téhož výrobce na všech čtyřech kolech.
Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách uvedený v tabulce, viz strana 374.
Péče o pneumatiky
G021778
Stáří pneumatik
Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.
07
302
Pneumatiky s jednosměrným vzorkem mají
směr otáčení vyznačen šipkou na boku pneumatiky. Pneumatiky musí mít stejný směr
otáčení po celou dobu životnosti. Pneumatiky
musejí být zaměněny mezi přední a zadní
nápravou, nikdy mezi levou a pravou stranou
a naopak. Nesprávně namontované pneumatiky zhoršují brzdný účinek a schopnost vytlačovat do stran vodu a sněhovou břečku.
Všechny pneumatiky starší 6 let by měly být
zkontrolovány odborníkem, i když vypadají
nepoškozené. Pneumatiky stárnou, i když se
používají velmi málo nebo vůbec. Jejich funkčnost může být proto nepříznivě ovlivněna. To
platí pro všechny pneumatiky, které jsou uloženy a budou se používat v budoucnu. Příklady
vnějších znaků, které indikují, že pneumatika
není vhodná pro používání, jsou praskliny nebo
změna barvy.
Pneumatiky stárnou. Po několika letech
začnou tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto
při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro
zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice
v pořadí označují týden a rok výroby. Jedná se
o označení DOT (Department of Transport),
které je vyjádřeno čtyřmi číslicemi, například
1510. Pneumatika na obrázku byla vyrobena
v 15. týdnu v roce 2010.
Letní a zimní pneumatiky
Pokud měníte letní a zimní kola, označte si
jejich umístění na voze, například L pro levé
a P pro pravé.
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Správné nahuštění přispívá k rovnoměrnějšímu
opotřebení pneumatik, viz strana 310.
Rychlost opotřebení pneumatik ovlivňuje způsob jízdy, tlak vzduchu v pneumatikách a stav
vozovky. Z důvodu vyrovnání rozdílné hloubky
vzorku a rovnoměrného opotřebení pneumatik
mohou být zaměňována přední a zadní kola.
Vhodná doba pro první záměnu je po ujetí
přibližně 5000 km a pak v intervalech po
10 000 km. Pokud si nejste jisti hloubkou
vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný
servis Volvo a nechte si ji překontrolovat.
Pokud se opotřebení pneumatik výrazně liší
(rozdíl v hloubce vzorku je větší než >1 mm),
dozadu se musí nainstalovat nejméně
opotřebené pneumatiky. Nedotáčivost se
zpravidla koriguje lépe než přetáčivost.
V důsledku nedotáčivosti vozidlo pokračuje
spíše rovně, aniž by se zadní část vozu stáčela
do strany. To může vést k úplné ztrátě kontroly
nad vozidlem. Proto je nutné, aby zadní kola
nikdy neztratila adhezi dříve než přední kola.
Pneumatiky s indikátory opotřebení
Ráfky a šrouby kol
DŮLEŽITÉ
Šrouby kol musejí být utaženy utahovacím
momentem 140 Nm. Při použití většího
momentu může dojít k poškození matic
a šroubů.
G021829
Opotřebení a údržba
Indikátory opotřebení pneumatik.
Indikátory opotřebení jsou úzké reliéfní drážky
kolmo ke vzorku. Na straně pneumatiky jsou
písmena TWI (indikátor hloubky vzorku). Když
se hloubka vzorku zmenší na 1,6 mm, bude
horní okraj vzorku v zákrytu s indikátory
hloubky vzorku. Co nejdřív opotřebené pneumatiky nahraďte pneumatikami novými. Pneumatiky s mělkým vzorkem mají velmi malou
adhezi za deště nebo na sněhu.
Na voze smíte používat pouze ráfky, které byly
testovány a schváleny společností Volvo a jsou
součástí řady originálního příslušenství Volvo.
Zkontrolujte utahovací moment momentovým
klíčem.
Bezpečnostní šrouby kol*
Bezpečnostní šrouby kol* je možné použít pro
ocelové i slitinové ráfky. Pod podlahou zavazadlového prostoru je místo na pouzdro pro
pojistné šrouby kol.
Kola musejí být uskladněna položená na boku
nebo zavěšená, nikdy ne stojící.
07
VAROVÁNÍ
Poškozená pneumatika může vést ke ztrátě
kontroly nad vozem.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
303
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Nářadí
Zimní pneumatiky
Nářadí – vrácení na místo
Volvo doporučuje zimní pneumatiky se stanovenými rozměry. Rozměr pneumatik závisí na
typu motoru. Na všech čtyřech kolech musejí
být použity správné typy zimních pneumatik.
POZNÁMKA
G029336
Informace o nejvhodnějších ráfcích a typech
pneumatik získáte autorizovaného prodejce
Volvo.
Pod podlahou zavazadlového prostoru se
nachází tažné oko, zvedák* a klíč * na kola. Dále
je zde místo na pouzdro pro pojistné šrouby
kol.
Zvedák*
Závity zvedáku musejí být vždy dobře promazány.
07
Originální zvedák dodávaný s vozem používejte pouze pro výměnu rezervního kola. Závity
zvedáku musejí být vždy dobře promazány.
Nářadí a zvedák* musí být po použití vráceny
na své místo. Zvedák musí být zatočen do
správné polohy, aby měl místo.
Pěnový blok a rezervní kolo musejí být uloženy
v opačném pořadí, než je tomu při jejich vyjímání.
Všimněte se, že na horním pěnovém bloku je
šipka. Musí směřovat dopředu do vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět
500–1000 km, aby hroty správně dosedly. Tak
prodloužíte životnost pneumatik a zejména
hrotů.
POZNÁMKA
Předpisy pro používání pneumatik s hroty se
mohou v jednotlivých zemích lišit.
Hloubka vzorku
DŮLEŽITÉ
Pokud se nářadí a zvedák* nepoužívají, musí
se uložit na vyhrazeném místě v zavazadlovém prostoru vozidla.
304
Pneumatiky s hroty
Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách
klade na pneumatiky značně vyšší nároky, než
jízda v létě. Volvo proto doporučuje nepoužívat
zimní pneumatiky s hloubkou vzorku menší než
4 milimetry.
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Používání sněhových řetězů
7
Šířka ráfku v palcích
Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze na
přední kola (to platí i pro vozy s pohonem všech
kol).
J
Profil příruby ráfku
16
Průměr ráfku
v palcích
50
Přesazení v mm
(vzdálenost od
středu kola k dosedací ploše kola proti
náboji)
S nasazenými sněhovými řetězy nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h. Se sněhovými
řetězy nejezděte po holých vozovkách, protože
by došlo k poškození jak sněhových řetězů, tak
i pneumatik.
VAROVÁNÍ
Používejte pouze originální sněhové řetězy
Volvo nebo obdobné řetězy, které jsou
přizpůsobené modelu, pneumatice a rozměru ráfku kola. Pokud si nejste jisti, doporučujeme, abyste se poradili s autorizovaným servisem Volvo. Nesprávné sněhové
řetězy mohou vážně poškodit vaše vozidlo
a způsobit nehodu.
Rozměry pneumatik
225/50R17 98W.
Na všech pneumatikách je vyznačen rozměr.
Příklad označení:
225
Šířka pneumatik (mm)
50
Poměr výšky stěny pneumatiky
k šířce pneumatiky (%)
R
Radiální pneumatika
17
Průměr ráfku v palcích (")
Technické údaje
Homologace platí pro celé vozidlo. To znamená, že jsou schváleny jisté kombinace kol
a pneumatik. Povolené kombinace, viz
strana 373
Rozměry kola (ráfku)
Podle označení kol (ráfků) poznáte rozměr,
např. 7Jx16x50.
98
Kódy maximálního přípustného zatížení pneumatik, index zatížení pneumatiky (LI)
W
Rychlostní kategorie pro maximální
povolenou rychlost, rychlostní kategorie (SS) (v tomto případě
270 km/h).
Index zatížení
Každá pneumatika se vyznačuje jistou zatížitelností, index zatížení (LI) Hmotnost vozidla
určuje požadovanou nosnost pneumatik. Minimální přípustný index je uveden v tabulce, viz
strana 373.
Rychlostní kategorie
Každá pneumatika vydrží konkrétní maximální
rychlost, rychlostní kategorie (Speed Symbol,
SS).
Rychlostní třída pneumatiky musí odpovídat
minimálně maximální rychlosti vozu. Minimální
přípustný index rychlosti je uveden v tabulce,
viz strana 373.
07
Jedinou výjimkou jsou zimní pneumatiky (s
kovovými hřeby nebo bez nich), u kterých
může platit menší rychlostní kategorie. Pokud
zvolíte tyto pneumatiky, nesmí vozidlo jet
rychlostí vyšší než povoluje rychlostní kategorie těchto pneumatik (například, na pneumati``
305
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
kách rychlostní kategorie Q je povoleno jet
maximální rychlostí 160 km/h).
Maximální povolenou rychlost vozu určuje
vyhláška, nikoli rychlostní třída pneumatik.
POZNÁMKA
Hodnoty v tabulkách představují maximální
povolenou rychlost.
Q
160 km/h (pouze pro zimní pneumatiky)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
VAROVÁNÍ
07
306
Na vůz musí být namontovány pneumatiky
se stejným nebo vyšším zátěžovým indexem (LI) a rychlostní kategorií (SS). Pokud se
používá pneumatika s příliš nízkým zátěžovým indexem nebo rychlostní kategorií,
může se přehřát.
07 Kola a pneumatiky
Výměna kol
Vyjmutí
Použijte výstražný trojúhelník, viz strana 311,
pokud musíte měnit kolo v hustém provozu.
Vůz a zvedák* musejí být na pevném vodorovném podkladu.
1. Zabrzděte parkovací brzdu a zařaďte
zpětný chod nebo přesuňte páku voliče do
polohy P, pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou.
3. Kola, která zůstanou na zemi zablokujte
klíny. Použijte třeba masivní dřevěné klíny
nebo velké kameny.
4. Vozy s ocelovými ráfky mají snímatelný
kryt. Pomocí demontážního přípravku
vyklesněte a stáhněte celokolové kryty kol.
Kryty kol můžete rovněž stáhnout rukou.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen,
zda jsou závity důkladně namazány a není
znečistěn.
DŮLEŽITÉ
Tažné oko se musí přišroubovat do všech
závitů v klíči pro kolové šrouby.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák*
určený pro konkrétní model, který je uveden
na štítku zvedáku.
Na štítku je rovněž uvedena maximální nosnost zvedáku při stanovené minimální výšce
zvedáku.
2. Vytáhněte zvedák*, klíč na kola* a přípravek k demontáži krytů kol*, které se nacházejí pod podlahou v zavazadlovém prostoru. Pokud je použit jiný zvedák, viz
strana 318.
6. Klíčem na kola povolte matice kola o ½-1
otáčku doleva.
5. Sešroubujte na doraz tažné oko pomocí
klíče na kola* - viz nákres dole.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepokládejte žádné předměty mezi
zvedák a zem resp. mezi zvedák a místo na
vozidle, které zvedáte.
07
7. Na každé straně vozu jsou dva opěrné
body pro zvedák. U každého bodu je výřez
v plastovém krytu. Rozevřete zvedák tak,
aby se jeho patka dotýkala rovně země.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
307
07 Kola a pneumatiky
Výměna kol
VAROVÁNÍ
Nikdy nepracujte pod vozem, který je na
zvedáku.
Nikdy nenechte žádné osoby ve voze, který
budete zvedat.
G017465
Zaparkujte vůz tak, aby cestující měli vůz –
nebo raději bariéru – mezi sebou a vozovkou.
DŮLEŽITÉ
Povrch země musí být pevný, rovný a plynulý.
8. Zvedněte vůz tak, až se kolo přestane
dotýkat země. Vyšroubujte šrouby kola
a sejměte kolo.
Instalace
07
1. Očistěte dosedací plochy mezi ráfkem
a nábojem kola.
2. Nasaďte kolo. Důkladně utáhněte šrouby
na kolech.
3. Vůz spusťte tak, aby se kolo nemohlo
otáčet.
308
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Rezervní kolo*
4. Utáhněte šrouby kola křížovým způsobem.
Je důležité, aby šrouby kola byly správně
utaženy. Utáhněte na moment 140 Nm.
Zkontrolujte utahovací moment momentovým klíčem.
5. Namontujte všechny plné kryty kol.
POZNÁMKA
Otvor pro ventilek v krytu kola se musí
během montáže nacházet nad ventilkem na
ráfku.
Rezervní kolo (nouzové rezervní kolo) je určeno
pouze k dočasnému použití a musí se co
nejdříve vyměnit za běžné kolo. Chování vozu
může být při použití rezervního kola odlišné.
Rezervní kolo je menší než běžné kolo. Má tedy
vliv na světlou výšku vozidla. Dávejte pozor na
vysoké obrubníky a nejezděte s vozem do
automyčky. Je-li rezervní kolo namontováno
na přední nápravě, není možné používat současně sněhové řetězy. U vozů s pohonem
všech kol lze odpojit pohon na zadní nápravě.
Rezervní kolo se nesmí opravovat. Správný tlak
vzduchu v pneumatice rezervního kola je uveden v tabulce s hodnotami tlaku vzduchu, viz
strana 374.
07 Kola a pneumatiky
Výměna kol
DŮLEŽITÉ
Pokud je na vozidle použito náhradní kolo,
nejeďte nikdy rychleji než 80 km/h.
DŮLEŽITÉ
Na voze nesmí být současně nasazeno více
než jedno rezervní kolo.
Nouzové rezervní kolo je umístěno v prohlubni
vnější stranou dolů. Stejný šroub zajišťuje
rezervní kolo a pěnový blok. Pěnový blok obsahuje veškeré nářadí.
Vyjmutí rezervního kola
1. Odklopte podlahu zavazadlového prostoru, zezadu a zepředu.
2. Vyšroubujte přídržný šroub.
3. Zvedněte pěnový blok s nářadím.
4. Zvedněte rezervní kolo.
07
309
07 Kola a pneumatiky
Tlak vzduchu v pneumatikách
Tlak vzduchu v pneumatikách
Úspora paliva, tlak ECO
Při rychlostech do 160 km/h se za účelem
dosažení nízké spotřeby paliva doporučuje
běžný tlak vzduchu v pneumatikách (platí pro
plné a malé zatížení).
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
Tlak vzduchu musíte kontrolovat jednou
měsíčně.
G021830
To platí také pro rezervní kolo vozu.
Na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na
sloupku dveří řidiče (mezi rámem a zadními
dveřmi) jsou uvedeny tlaky vzduchu v pneumatikách pro různá zatížení a rychlosti. Tyto
hodnoty najdete také dále v tabulce s tlaky
vzduchu v pneumatikách, viz strana 374.
• Tlak vzduchu pro doporučené rozměry
pneumatik
07
• Tlak ECO1
• Tlak v náhradním kole (Nouzové rezervní
kolo)
POZNÁMKA
Rozdíly teplot mění
tlak vzduchu v pneumatikách.
1
310
Při tlaku ECO se sníží spotřeba paliva.
Tlak vzduchu kontrolujte na studených pneumatikách. Pojem "studené pneumatiky" znamená, že mají stejnou teplotu jako je venkovní
teplota. Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika
kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste.
Nesprávný tlak vzduchu v pneumatikách zvyšuje spotřebu paliva, zkracuje životnost pneumatik a zhoršuje přilnavost. Jízda na podhuštěných pneumatikách může mít za následek
jejich přehřátí a poškození. Tlak vzduchu
v pneumatikách ovlivňuje komfort jízdy, hluk
vozovky a charakteristiky řízení.
POZNÁMKA
Tlak vzduchu v pneumatikách časem klesá,
což je přirozený jev. Tlak vzduchu v pneumatikách se také mění v závislosti na
venkovní teplotě.
07 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník a lékárnička*
Výstražný trojúhelník
Výstražný trojúhelník je připevněn pomocí
dvou příchytek na spodní straně víka zavazadlového prostoru.
Po uvolnění obou příchytek sejměte
pouzdro s výstražným trojúhelníkem.
Vyjměte výstražný trojúhelník z pouzdra,
rozložte jej a složte k sobě dvě volné
strany.
Rozložte podpěry výstražného trojúhelníku.
Při používání výstražného trojúhelníku
dodržujte platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na vhodné místo s ohledem na
dopravní situaci.
Ujistěte se, že výstražný trojúhelník a jeho
pouzdro jsou po použití řádně zajištěny v zavazadlovém prostoru.
Výbava pro první pomoc*
Pouzdro s výbavou pro první pomoc je umístěno v zavazadlovém prostoru.
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
311
07 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)*
Všeobecné informace
Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které
byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu
pro rychlou opravu pneumatik k opravě pneumatik, které vykazují zářezy, praskliny nebo
podobná poškození.
Přehled
K připojení kompresoru lze použít 12 V zásuvky
na středové konzole, u zadního sedadla a 12
V zásuvku v zavazadlovém prostoru*. Vyberte
si zásuvku, která je nejblíž pneumatice s defektem.
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK,
Temporary Mobility Kit) se používá k utěsnění
defektu a ke kontrole a úpravě tlaku vzduchu
v pneumatice. Obsahuje kompresor a nádobku
s těsnicím prostředkem. Sada je určena pro
provedení dočasné nouzové opravy. Nádobka
s těsnicí kapalinou musí být vyměněna před
uplynutím data použitelnosti a po použití.
07
Těsnicí prostředek účinně utěsní pneumatiky,
které měly propíchnutý běhoun.
POZNÁMKA
Sada pro rychlou opravu pneumatik je
určena pouze pro opravu pneumatik s propíchnutím v běhounu.
312
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Umístění sady pro rychlou opravu
pneumatik
Pokud pneumatiku opravujete v místě
s hustým dopravním provozem, položte za vůz
výstražný trojúhelník. Sada pro rychlou opravu
pneumatik se nachází pod podlahou zavazadlového prostoru.
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte
rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku
zkontrolovat (maximální dojezd je 200 km).
Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je
možné pneumatiku opravit nebo zda se
musí vyměnit.
Štítek s maximální povolenou rychlostí
Spínač
Kabel
Držák láhve (oranžová krytka)
Ochranné víčko
Redukční ventil
Vzduchová hadice
Nádobka s těsnicí hmotou
Tlakoměr
07 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)*
Utěsnění propíchlé pneumatiky
VAROVÁNÍ
Těsnicí prostředek může podráždit kůži.
V případě kontaktu s kůží omyjte postižené
místo vodou a mýdlem.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
8. Spínač přepněte do polohy I.
3. Ujistěte se, že spínač je v poloze 0
a připojte kabel a vzduchovou hadici.
POZNÁMKA
Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud
nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete šroubovat.
4. Odšroubujte oranžové víčko a odšroubujte
uzávěr nádobky.
G014338
5. Našroubujte nádobku do držáku.
Informace o funkci dílů, viz předcházející obrázky.
1. Otevřete víko sady pro rychlou opravu
pneumatik.
2. Oddělte štítek s maximální povolenou
rychlostí a nalepte jej na volant.
VAROVÁNÍ
Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání úniku.
6. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
7. Připojte napájecí kabel do zásuvky 12 V a
vůz nastartujte.
VAROVÁNÍ
Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy
blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo
nerovností kompresor ihned vypněte.
V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Po zapnutí kompresoru může tlak narůst až
na 6 barů, ale po přibližně 30 sekundách
poklesne.
9. Hustěte pneumatiku 7 minut.
DŮLEŽITÉ
Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.
07
10. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak
vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak je 1,8 bar a maximální tlak je 3,5
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
313
07 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)*
bar. (Je-li tlak příliš vysoký, uvolněte jej
pomocí redukčního ventilu.)
VAROVÁNÍ
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je
defekt pneumatiky příliš velký. V cestě byste
neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
11. Vypněte kompresor a odpojte kabel od
12 V zásuvky.
12. Odpojte hadičku od ventilku a našroubujte
čepičku ventilku.
13. Aby těsnicí prostředek pneumatiku utěsnil,
ujeďte co nejdříve asi 3 kilometry maximální rychlostí 80 km/hs.
Opětovná kontrola opravy a tlaku
v pneumatikách, viz strana 374 (1
bar=100 kPa). Je-li tlak vzduchu příliš
vysoký, upusťte vzduch redukčním
ventilem.
VAROVÁNÍ
Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání úniku.
3. Zkontrolujte, zda je kompresor vypnutý.
Odpojte vzduchovou hadičku a přívodní
kabel. Nasaďte zpět čepičku ventilku.
POZNÁMKA
Po použití musí být nádobka s těsnicí hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme,
aby výměnu provedl autorizovaný servis
Volvo.
1. Připojte opět zařízení.
2. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice
prostřednictvím tlakoměru.
07
• Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,3 baru,
pneumatika není dostatečně utěsněna.
V cestě byste neměli pokračovat.
Obraťte se na pneuservis.
• Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3
baru, musíte pneumatiku nahustit na
tlak uvedený na štítku s tlaky vzduchu
314
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Tlak vzduchu v pneumatikách pravidelně
kontrolujte.
Doporučujeme, abyste zajeli do nejbližšího
autorizovaného servisu Volvo, kde vám poškozenou pneumatiku vymění/opraví. Informujte
servis, že pneumatika obsahuje těsnicí
prostředek.
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte
rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku
zkontrolovat (maximální dojezd je 200 km).
Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je
možné pneumatiku opravit nebo zda se
musí vyměnit.
Nahuštění pneumatik
Originální pneumatiky vozidla je možné hustit
kompresorem.
1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se,
že spínač je v poloze 0 a připojte kabel
a vzduchovou hadici.
2. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
VAROVÁNÍ
Vdechování výfukových plynů by mohlo být
životu nebezpečné. Nikdy nenechte motor
běžet v prostorách, které jsou uzavřené
nebo nedostatečně větrané.
07 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)*
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
3. Připojte napájecí kabel do jedné ze zásuvek 12 V ve voze a vůz nastartujte.
4. Přepnutím spínače do polohy I spusťte
kompresor.
DŮLEŽITÉ
Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.
Výměna nádobky s těsnicím
prostředkem
Vyměňte nádobku, když vypršela doba použitelnosti. Zlikvidujte původní nádobku jako
nebezpečný odpad pro životní prostředí.
VAROVÁNÍ
Nádobka obsahuje 1,2-etanol a přírodní
latex.
Při požití škodlivé. V případě kontaktu
s pokožkou může dojít k alergické reakci.
Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima.
Skladujte mimo dosah dětí.
5. Nahusťte pneumatiku na předepsaný tlak
vzduchu podle hodnoty v tabulce, viz
strana 374. (Pokud je tlak vzduchu příliš
vysoký, upusťte vzduch redukčním ventilem.)
6. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel.
7. Nasaďte zpět čepičku ventilku.
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
315
Motorový prostor..................................................................................
Žárovky.................................................................................................
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů.....................................................
Akumulátor............................................................................................
Pojistky..................................................................................................
Péče o vozidlo.......................................................................................
316
318
325
332
334
339
350
ÚDRŽBA A SERVIS
08 Údržba a servis
Motorový prostor
Všeobecné informace
Servisní program Volvo
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat
servisní program Volvo, uvedený v Záruční
a servisní knížce. Doporučujeme, abyste provádění servisu a údržby svěřili autorizovanému
servisu Volvo. Váš autorizovaný servis Volvo
má vyškolené mechaniky, špičkové technické
vybavení a servisní literaturu, což je zárukou
vysoké kvality servisu.
DŮLEŽITÉ
Záruka na vůz bude platná, pokud budete
dodržovat pokyny v Servisní a záruční
knížce.
Pravidelně kontrolujte
Následující oleje a kapaliny kontrolujte pravidelně, např. při čerpání paliva:
•
•
•
•
08
318
Chladicí kapalina
Motorový olej
Kapalina posilovače řízení
Kapalina ostřikovače
VAROVÁNÍ
Nezapomeňte, že ventilátor chladiče může
začít automaticky pracovat, i když neběží
motor.
Motor nechte čistit vždy v servisu. Když je
motor horký, hrozí nebezpečí požáru.
Zvedání vozu
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák
určený pro konkrétní model. Pokud použijete jiný zvedák než zvedák doporučovaný
společností Volvo, postupujte podle
pokynů, které byly dodány s tímto zvedákem
Při zvedání vozidla dílenským zvedákem: umístěte zvedák pod přední okraj pomocného rámu
motoru.
Nepoškoďte ochranný kryt pod motorem. Ujistěte se, že zvedák je bezpečně umístěn, aby
vůz nemohl sklouznout. Vždy použijte podpěry
náprav nebo podobné zařízení.
Pokud ke zvedání vozu použijete dvousloupový dílenský zvedák, ujistěte se, že jsou
přední a zadní ramena umístěna pod zvedacími
body. Viz předcházející obrázek.
Otevření a zavření kapoty
08 Údržba a servis
Motorový prostor
Motorový prostor, přehled
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
Vzduchový filtr
VAROVÁNÍ
G010951
Systém zapalování pracuje s vysokým
napětím. Napětí systému zapalování je
velmi nebezpečné. Když se pracuje v motorovém prostoru, dálkový ovladač musí být
vždy v poloze 0, viz strana 79.
Posuňte pojistku doleva a otevřete kapotu.
(Hák pojistky se nachází mezi světlometem
a mřížkou, viz obrázek.)
G018945
Zatáhněte za rukojeť u pedálů. Uslyšíte, že
se kapota odjistila.
Vzhled motorového prostoru se může měnit
v závislosti na variantě motoru.
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
VAROVÁNÍ
Po zavření kapoty zkontrolujte, že je
správně zajištěna.
Nedotýkejte se zapalovacích svíček nebo
zapalovací cívky, když je dálkový ovladač
v poloze II nebo když je motor horký.
Kontrola motorového oleje
Nádržka kapaliny posilovače řízení
Měrka motorového oleje1
Chladič
Plnicí otvor motorového oleje
Nádržka brzdové kapaliny a kapaliny
spojky (levostranné řízení)
Akumulátor
Pojistková a reléová skříňka
Volvo doporučuje oleje Castrol.
1
08
Motory s elektronickým snímačem motorového oleje nemají měrku (5válcové vznětové motory).
``
319
08 Údržba a servis
Motorový prostor
Jízda ve ztížených podmínkách, viz
strana 366.
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním syntetickým motorovým olejem. Olej byl zvolen
velmi pečlivě s ohledem na životnost, chování při startování motoru, spotřebu paliva
a vliv na životní prostředí.
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít nepříznivý
vliv na životnost, chování při startování
motoru, spotřebu paliva a dopad na životní
prostředí.
kontrolka tlaku oleje. Jiné verze mají čidlo hladiny oleje a řidič je informován prostřednictvím
varovné kontrolky uprostřed přístrojové jednotky a prostřednictvím textů na displeji.
Některé modely mají obě verze. Více informací
získáte u Vašeho dealera Volvo.
Motorový olej měňte v intervalech specifikovaných v Záruční a servisní knížce.
Používání oleje vyšší kvality je povoleno. Pokud
je vozidlo provozováno za ztížených jízdních
podmínek, doporučuje Volvo používat olej
vyšší třídy, než je uvedeno na štítku, viz
strana 366.
Je velmi důležité kontrolovat motorový olej,
zejména u nového vozu, před první prohlídkou.
Firma Volvo doporučuje kontrolu hladiny motorového oleje každých 2 500 km. Nejspolehlivější hodnotu obdržíte, budete-li hladinu oleje
kontrolovat ve studeném motoru, před startováním. Ihned po vypnutí zahřátého motoru
můžete získat nesprávné výsledky. Měrka ukazuje, že hladina oleje je příliš nízká, protože olej
nestačil stéci na dno klikové skříně.
Objemy, viz strana 367 a dále.
Motor s olejovou měrkou2
G021737
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
08
Hladina oleje musí být mezi značkami MIN
a MAX.
Měření a v případě potřeby doplnění
G021734
Společnost Volvo používá různé systémy pro
varování před nízkou/vysokou hladinou oleje
nebo nízkým/vysokým tlakem oleje. Některé
verze mají čidlo tlaku oleje, takže je použita
Měrka a plnicí trubka.
2
320
Platí pouze pro zážehové a 4válcové vznětové motory.
1. Vozidlo musí stát rovně. Vypněte motor
a počkejte 5 minut, aby se olej vrátil zpět
do olejové vany.
08 Údržba a servis
Motorový prostor
2. Měrku vytáhněte a otřete.
3. Znovu zasuňte olejovou měrku.
Motor s elektronickým snímačem
hladiny oleje3
4. Vytáhněte ji a zkontrolujte hladinu.
5. Je-li hladina blízko úrovně MIN, musíte
doplnit 0,5 litru. Je-li hladina výrazně níž,
musíte doplnit větší množství.
6. V případě potřeby zkontrolujte hladinu po
ujetí kratší vzdálenosti znovu. Potom zopakujte kroky 1-4.
VAROVÁNÍ
Nikdy nedoplňujte kapalinu nad značku
MAX. Hladina by nikdy neměla stoupnout
nad MAX nebo klesnout pod MIN - mohlo
by dojít k poškození motoru.
Zpráva a graf na displeji.
Zpráva
Plnicí trubka.4
Dokud se na displeji neobjeví zpráva, nemusíte
v souvislosti s hladinou oleje motoru nic dělat
- viz vyobrazení dole.
VAROVÁNÍ
Nepotřísněte olejem horké výfukové
potrubí, protože hrozí nebezpečí požáru.
Hladina motorového oleje
VAROVÁNÍ
Pokud se objeví zpráva Nutný servis
oleje, navštivte dílnu. Může být příliš vysoká
hladina oleje.
DŮLEŽITÉ
Pokud se objeví zpráva Hladina
motorového oleje - doplňte 0,5 l oleje,
doplňte pouze 0,5 l oleje.
08
3
4
Platí pouze pro 5válcový vznětový motor.
Motory s elektronickým snímačem motorového oleje nemají měrku (5válcové vznětové motory).
``
321
08 Údržba a servis
Motorový prostor
POZNÁMKA
Hladinu oleje systém detekuje pouze během
jízdy. Systém nedokáže přímo detekovat
změny, pokud se olej doplňuje nebo
vypouští. Aby se zobrazil správný údaj o hladině oleje, musí se s vozidlem jet na vzdálenost cca. 30 km/.
> Zobrazí se informace o hladině motorového oleje.
Chladicí kapalina
Kontrola hladiny a doplňování
VAROVÁNÍ
Pokud hladina (3) nebo (4) vypadá tak jako
na obrázku dole, další olej nedoplňujte. Hladina oleje nikdy nesmí stoupnout nad MAX
nebo klesnout pod MIN - mohlo by dojít
k poškození motoru.
VAROVÁNÍ
Nepotřísněte olejem horké výfukové
potrubí, protože hrozí nebezpečí požáru.
Měření hladiny oleje
Pokud se musí zkontrolovat hladina oleje, je
třeba postupovat v souladu s dále uvedenými
pokyny.
1. Aktivujte klíč v poloze II, viz strana 79.
08
322
2. Otočte ovládací kolečko na levém pákovém přepínači do polohy Hlad.mot.oleje
Čekejte....
Na obrázcích 1-4 je úroveň plnění. Pokud se
zobrazí hladina (3) nebo (4), nedoplňujte další olej.
Doporučena hladina naplnění je 4.
Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte
návod na obalu. Je důležité, aby směs vody
a koncentrátu chladicí kapaliny byla správná
pro převládající podnebí. Nikdy nedoplňujte
pouze obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrznutí
se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém
poměru chladicího koncentrátu.
VAROVÁNÍ
Chladicí kapalina může být velmi horká. Jeli třeba doplnit chladicí kapalinu, když motor
dosáhl provozní teploty, odšroubujte víčko
vyrovnávací nádržky pomalu, aby se uvolnil
přetlak v chladicím systému.
08 Údržba a servis
Motorový prostor
Objemy a standardy kvality vody, viz
strana 368.
•
Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí
kapaliny
Hladina musí být mezi značkami MIN a MAX
na expanzní nádržce. Pokud není systém
dostatečně naplněn, může se velmi zvýšit
teplota a následkem toho hrozí nebezpečí
poškození motoru.
DŮLEŽITÉ
Brzdová kapalina a kapalina spojky
Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných
solí může zapříčinit korozi chladicího
systému.
Kontrola hladiny
•
Vždy používejte chladicí kapalinu s antikorozními činidly, jak doporučuje společnost Volvo.
•
Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí
kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 % chladicí kapaliny.
•
Chladicí kapalinu smíchejte s vodou
odpovídající kvality. V případe pochybností o kvalitě vody použijte hotovou
směs chladicí kapaliny podle doporučení Volvo.
•
Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte
součásti chladicího systému, vypláchněte chladicí systém čistou vodou
z vodovodu prověřené kvality nebo
připravenou směsí chladicí kapaliny.
•
Motor smí běžet pouze se správně
naplněným chladicím systém. Mohou
se objevit vysoké teploty, při kterých
hrozí nebezpečí poškození (prasknutí)
hlavy válců.
Brzdová kapalina a kapalina spojky jsou ve
stejné nádržce. Hladina musí dosahovat mezi
značky MIN a MAX, které jsou vidět uvnitř
nádržky. Hladinu kapaliny kontrolujte pravidelně.
Měňte kapalinu každé dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.
Objemy a doporučená třída kapaliny, viz
strana 368. Brzdová kapalina se musí měnit
jednou ročně u vozů, které jsou používány za
ztížených podmínek, např. při provozu v hornatém terénu nebo tropických oblastech
s vysokou vlhkostí vzduchu.
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte. Doporučujeme, aby byl důvod úniku
brzdové kapaliny zjištěn autorizovaným
servisem Volvo.
08
``
323
08 Údržba a servis
Motorový prostor
Plnění
Kapalina posilovače řízení
Nádržka kapaliny je umístěna na straně řidiče.
Nádržka kapaliny je chráněna pod krytem nad
studenou částí v motorovém prostoru. Aby
bylo přístupné víčko nádržky, musí být nejprve
demontován kulatý kryt.
DŮLEŽITÉ
Během kontroly udržujte prostor kolem
nádržky s kapalinou pro posilovač řízení
v čistotě. Kryt nesmí být otevřený.
1. Otočte a otevřete kryt umístěný na krytu.
2. Vyšroubujte víčko nádržky a naplňte kapalinu. Hladina musí dosahovat mezi značky
MIN a MAX, které se nacházejí uvnitř
nádržky.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte nasadit zpět víčko.
08
324
Kontrolujte hladinu pravidelně. Kapalinu není
nutné měnit. Hladina musí být mezi značkami
MIN a MAX. Objemy a doporučená třída kapaliny, viz strana 368.
POZNÁMKA
Pokud dojde k závadě systému posilovače
řízení nebo je vypnutý motor a vůz musí být
odtažen, je možné vůz stále řídit.
08 Údržba a servis
Žárovky
Všeobecné informace
Specifikace je k dispozici pro všechny žárovky,
viz strana 331. V následujícím seznamu
najdete umístění žárovek a ostatních bodových
zdrojů, které jsou specifické nebo nevhodné
pro výměnu jinde než v servisu:
• Aktivní xenonové světlomety - ABL (xeno-
DŮLEŽITÉ
VAROVÁNÍ
Nikdy se nedotýkejte skleněné části žárovek
prsty. Mastnota z vašich prstů se teplem
vypařuje, pokrývá a znehodnocuje reflektor.
Demontáž světlometu
1. Pokud se klíč dálkového ovládání otočí do
polohy I nebo II, viz strana 79:
• Ukazatele směru, vnější zpětná zrcátka
• Doprovodné osvětlení, vnější zpětná
• Krátce stiskněte tlačítko START/STOP
zrcátka
ENGINE, aby se klíč dostal do polohy
0.
Osvětlení nástupního prostoru
Osvětlení schránky v palubní desce
2. (Horní obrázek)
Celkové stropní osvětlení interiéru
Vytáhněte pojistné čepy světlometů.
Lampičky na čtení
Vytáhněte světlomet přímo dopředu.
Brzdové světlo
LED světla, obecné informace
DŮLEŽITÉ
VAROVÁNÍ
Netahejte za kabel, pouze za konektor.
3. (Dolní obrázek)
G010325
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
xenonových světel musí být prováděna
v servisu - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo. Xenonové světlomety obsahují
vysokonapěťovou jednotku a musí se s nimi
pracovat s extrémní opatrností.
Popis 3 poloh klíče dálkového ovladače
najdete v kapitole "Polohy klíče".
Čelní světlomety
nové světlomety)
•
•
•
•
•
•
Během výměny žárovky nesmí být dálkový
ovladač otočen do polohy I nebo II.
Všechny žárovky světlometů se mění přes
motorový prostor - uvolněte a demontujte celý
světlomet.
Odpojte konektor od světlometu zatlačením svorky prstem dolů.
Zároveň veďte konektor ven druhou
rukou.
08
``
325
08 Údržba a servis
Žárovky
4. Vyjměte celé těleso světlometu a položte
na měkký povrch, aby nedošlo k poškrábání průhledného krytu světlometu.
Demontáž krytu
Potkávací světla, halogenová
5. Vyměňte příslušnou žárovku.
Připevnění světlometu
1. Zapojte konektor, musíte slyšet cvaknutí.
3. Zkontrolujte světla.
Světlomet musí být připojen a konektor musí
být správně nainstalován dříve, než rozsvítíte
světla nebo zasunete dálkový ovladač s klíčem
do spínací skříňky.
G021746
G021745
2. Namontujte zpět světlomet a zajišťovací
čepy. Zkontrolujte, že jsou správně zajištěny.
Před výměnou žárovky, viz strana 325.
1. Demontujte světlomet, viz strana 325.
1. Otevřete pojistku zatlačením ven a nahoru.
2. Sejměte kryt.
2. Zatlačte dolu západky na krytu a kryt
sejměte.
3. Odpojte konektor od žárovky.
Kryt instalujte zpět v opačném pořadí.
4. Demontujte žárovku zatlačením držáku
dolů.
5. Instalujte novou žárovku do objímky a zajistěte ji. Může být zajištěna v jedné poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
08
326
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08 Údržba a servis
Žárovky
G021748
G021747
Obrysová světla
G021749
Přídavné dálkové světlo, světlomety
ABL*
Dálková světla, halogenová
1. Demontujte světlomet.
1. Demontujte světlomet.
2. Sejměte kryt, viz strana 326
1. Demontujte světlomet.
2. Sejměte kryt, viz strana 326.
3. Otočte žárovkou doleva a vytáhněte ji
rovně ven
2. Sejměte kryt, viz strana 326.
3. Pro lepší přístup vyjměte nejdříve žárovku
dálkového světla.
4. Odpojte konektor od žárovky.
5. Vyměňte žárovku, nasaďte ji do objímky
a zajistěte otočením doprava. Může být
zajištěna v jedné poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
3. Demontujte žárovku zatlačením držáku
dolů.
4. Odpojte konektor od žárovky.
4. Vytáhněte kabel, aby bylo možné vytáhnout držák žárovky.
5. Instalujte novou žárovku do objímky a zajistěte ji. Může být zajištěna pouze v jedné
poloze.
5. Vyjměte přepálenou žárovku a instalujte
novou. Může být zajištěna pouze v jedné
poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
6. Nasaďte držák žárovky do objímky
a zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
08
``
327
08 Údržba a servis
Žárovky
Před výměnou žárovky, viz strana 325.
2. Sejměte malý kruhový kryt.
1. Demontujte světlomet.
3. Vytáhněte držák žárovky, abyste vytáhli
žárovku.
2. Sejměte malý kruhový kryt.
2. Vyšroubujte šrouby tělesa svítidla a vytáhněte je.
3. Vytáhněte kabel, aby bylo možné vytáhnout držák žárovky.
3. Otočte žárovku doleva a vytáhněte ji.
5. Nasaďte držák žárovky do objímky
a zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.
6. Kryt namontujte zpět. Musíte ho nasadit
a zatlačit, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
328
G021753
1. Demontujte světlomet.
4. Vyjměte přepálenou žárovku a instalujte
novou. Může být instalována pouze jedním
způsobem.
08
Světla do mlhy
G021751
Boční obrysová světla
G021750
Ukazatele směru
4. Vyjměte přepálenou žárovku a instalujte
novou. Může být instalována pouze jedním
způsobem.
5. Nasaďte držák žárovky do objímky
a zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.
6. Kryt namontujte zpět. Musíte ho nasadit
a zatlačit, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
1. Plochým předmětem zatlačte 4 západky
a kryt vytáhněte rovně ven.
4. Vložte novou žárovku a otočte ji doprava.
5. Nasaďte novou žárovku. (Profil držáku
žárovky odpovídá profilu patice žárovky).
6. Namontujte zpět držák žárovky. Značka
TOP na držáku žárovky musí být vždy
nahoře.
08 Údržba a servis
Žárovky
Těleso světla, zadní
POZNÁMKA
Pokud je chybová zpráva zobrazována i po
výměně žárovky, doporučujeme navštívit
autorizovaný servis Volvo.
G021754
G015418
Umístění zadních žárovek
Držák zadního světla
Ukazatele směru
Žárovky v zadní sdružené svítilně se vyměňují
ze zavazadlového prostoru (neplatí pro LED
diody).
G021755
1. Demontujte kryty v levém/pravém panelu,
abyste získali přístup k žárovkám. Tyto
žárovky jsou umístěny v samostatných
držácích.
Brzdové světlo
Zadní světlo do mlhy (na jedné straně)
Světlo zpátečky
Kryt žárovky, pravá strana
Obrysová světla (LED)
2. Stiskněte pojistky k sobě a vytáhněte
držák.
Ukazatele směru
3. Vyměňte žárovku.
Boční poziční světla (LED)
4. Připojte konektor.
Brzdové světlo
5. Zatlačte zpět držák žárovky a nainstalujte
zpět kryt.
Zadní světlo do mlhy (na jedné straně)
Světlo zpátečky
08
``
329
08 Údržba a servis
Žárovky
Osvětlení registrační značky
Osvětlení zavazadlového prostoru
Osvětlení toaletního zrcátka
G021759
G021758
G021756
Demontáž skla zrcátka
1. Vyšroubujte šrouby šroubovákem.
2. Opatrně odpojte celou svítilnu a vytáhněte
ji.
3. Vyměňte žárovku.
4. Nainstalujte celou svítilnu a zašroubujte ji
na místo.
1. Vložte šroubovák a lehce jím pačte, abyste
svítilnu uvolnili.
2. Vyměňte žárovku.
3. Zkontrolujte, zda žárovka svítí, a zatlačte
svítilnu zpět.
1. Zasuňte šroubovák pod střed spodního
okraje. Opatrně vypačte výstupek na
okraji.
2. Vložte šroubovák pod hranu na levé i pravé
straně (v místě, kde je černá guma)
a opatrně pačte, aby se uvolnila dolní hrana
skla zrcátka.
3. Opatrně oddělte a vyjměte celé sklo
zrcátka a kryt.
4. Vyměňte žárovku.
Připevnění skla zrcátka
08
1. Zatlačte tři příchytky na horní hraně zrcátka
zpět na místo.
2. Poté zatlačte na místo tři dolní příchytky.
330
08 Údržba a servis
Žárovky
Specifikace, žárovky
WA
Typ
Osvětlení zavazadlového prostoru
5
Patice SV8,5,
délka 38 mm
Osvětlení registrační značky
5
C5W LL
Ukazatele směru,
zadní
21
PY21W LL
Brzdové světlo
21
P21W LL
Světlo zpátečky
21
P21W LL
Zadní světlo do
mlhy
21
P21W LL
Osvětlení
Osvětlení
WA
Typ
Potkávací světla,
halogenová
55
H7 LL
Dálková světla,
halogenová
65
H9
Přídavné dálkové
světlo, ABL
55
H7 LL
Přední ukazatele
směru
21
H21W LL
Obrysová/parkovací světla vpředu
5
W5W LL
Boční obrysová
světla vpředu
5
W5W LL
Světla do mlhy
35
H8
Boční ukazatele
směru, vnější
zpětná zrcátka
5
WY5W LL
Osvětlení
schránky
v palubní desce
5
Patice SV8,5,
délka 43 mm
Osvětlení toaletního zrcátka
1.2
Patice SV5,5,
délka 35 mm
A
Watt
08
331
08 Údržba a servis
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
Lišty stěračů
Servisní poloha
Výměna lišt stěračů
Odklopte rameno stěrače. Stiskněte tlačítko na držáku lišty a vytáhněte ji souběžně s ramenem stěrače.
Nasuňte novou lištu, až uslyšíte cvaknutí.
Zkontrolujte, zda je lišta správně zajištěna.
1. Přepněte dálkový ovladač do polohy 0, viz
strana 79, a ponechte jej ve spínači zapalování.
2. Posuňte pravý pákový přepínač nahoru
a asi 1 sekundu jej v této poloze držte. Stěrače se potom přesunou do kolmé polohy.
Stěrače se vrátí do původní polohy po nastartování motoru.
08
332
G021763
Při výměně, čištění nebo zvedání ramének stěračů (odstranění ledu z čelního skla) musí být
stěrače v servisní poloze.
POZNÁMKA
Lišty stěračů mají různou délku. Lišta na
straně řidiče je delší než lišta na straně
spolujezdce.
Čistění
Čistění lišt stěračů a čelního okna, viz
strana 350 a dále.
08 Údržba a servis
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
DŮLEŽITÉ
Lišty stěračů kontrolujte pravidelně. Opomíjená údržba má za následek kratší životnost
lišt stěračů.
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
Ostřikovače čelního okna a světlometů používají stejnou nádržku.
DŮLEŽITÉ
V zimě používejte nemrznoucí kapalinu, aby
nedošlo k zamrznutí kapaliny v čerpadle,
nádržce a hadicích.
Objemy, viz strana 368.
08
333
08 Údržba a servis
Akumulátor
Provoz
Na životnost a funkci akumulátoru má vliv
počet startů, vybití, styl jízdy, provozní a klimatické podmínky atd.
• Nikdy neodpojujte akumulátor za chodu
motoru.
• Zkontrolujte, zda jsou kabely akumulátoru
správně připojeny a dobře utaženy.
VAROVÁNÍ
08
334
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší pokožky,
oděvu nebo zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do
očí, okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc.
POZNÁMKA
Životnost akumulátoru se zkracuje, pokud je
opakovaně vybíjen.
Životnost akumulátoru je ovlivněna několika
faktory, včetně jízdních podmínek a klimatem. Startovací kapacita akumulátoru se
postupem času snižuje a pro je nutné akumulátor dobít, pokud se vozidlem delší
dobu nejezdí nebo se používá pouze na
krátké cesty. Startovací kapacitu také limituje chladné počasí.
Pro udržení dobrého stavu akumulátoru
doporučujeme alespoň 15 minut jízdy za
týden nebo připojení akumulátoru k nabíječce s automatickou regulací.
Udržovaní plně nabitého akumulátoru zajišťuje jeho maximální životnost.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nepoužívejte k dobití akumulátoru
rychlonabíječku.
DŮLEŽITÉ
Pokud nebudete dodržovat následující
pokyny, může dojít k dočasnému vypojení
funkce úspory energie u systému infotainment a/nebo po připojení externího akumulátoru nebo nabíječky akumulátoru se může
stát, že zpráva na informačním displeji
o stavu nabití hlavního akumulátoru nebude
po jistou dobu platit.
•
Minusová svorka hlavního akumulátoru
ve vozidle se nesmí nikdy použít pro
připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky - jako ukostřovací bod se smí
použít pouze podvozek vozidla.
Popis připojení kabelových svorek najdete
v části "Pomoc při startování".
08 Údržba a servis
Akumulátor
Symboly na akumulátoru
Používejte ochranné
brýle.
Nepřistupujte se zdrojem
jisker ani otevřeným
ohněm.
Nebezpečí výbuchu.
Další informace najdete
v příručce pro uživatele.
Uložte akumulátor mimo
dosah dětí.
Akumulátor obsahuje
korozivní kyselinu.
Výměna hlavního akumulátoru
Demontáž
Nejdříve: Vytáhněte dálkový ovladač ze spínací skříňky a počkejte minimálně 5 minut, než
se můžete dotknout elektrických zapojení.
Důvodem je skutečnost že, elektrický systém
ve voze potřebuje jistou dobu k uložení
potřebných informací do řídicích modulů.
Musí se odevzdat k recyklaci.
POZNÁMKA
Použitý akumulátor musí být recyklován
ekologicky správným způsobem – obsahuje
olovo.
08
``
335
08 Údržba a servis
Akumulátor
Uvolněte pryžové těsnění, aby byl volný
zadní kryt.
Montáž
Vyjměte zadní kryt vyšroubováním o čtvrt
otáčky a zvedněte jej.
VAROVÁNÍ
Kladný a záporný kabel připojujte a odpojujte ve správném pořadí.
Odpojte černý záporný kabel.
1. Vložte akumulátor do schránky na akumulátor.
Odpojte červený kladný kabel.
2. Posuňte akumulátor dovnitř a ke straně, až
dosáhne zadní hrany schránky.
Odpojte hadici odvětrávání z akumulátoru.
3. Připevněte držák akumulátoru.
Povolte svorku akumulátoru.
4. Připojte hadici odvětrávání.
> Zkontrolujte, zda je správně připojena
k akumulátoru a výstupu v karosérii.
Posuňte akumulátor ke straně a zvedněte
jej.
5. Připojte červený kladný kabel.
6. Připojte černý záporný kabel.
7. Přitlačte zadní kryt (viz Demontáž).
8. Nainstalujte zpět pryžové těsnění (viz
Demontáž).
08
336
Otevřete svorky na předním krytu a kryt
demontujte.
9. Vyrovnejte přední kryt a připevněte jej
pomocí příchytek. (Viz Demontáž).
Další informace o hlavním akumulátoru ve voze
- viz strana 377
08 Údržba a servis
Akumulátor
Eco Start/Stop DRIVe*
POZNÁMKA
Vozy s funkcí Start/Stop jsou vybaveny dvěma
12 V akumulátory - jeden extra silný akumulátor
se používá ke startování, druhý záložní akumulátor pomáhá při startování funkci
Eco Start/Stop DRIVe.
Další informace o funkci Start/Stop - viz
strana 122.
Další informace o hlavním akumulátoru ve voze
- viz strana 115 and 377.
Akumulátor
Kapacita
startování za
studenaB,
CCA (A)
A
B
C
1
2
Startování
PomocnýA
•
Čím je vyšší odběr proudu ve voze (zvýšené chlazení/topení apod.), tím více se
baterie musejí nabíjet = vyšší spotřeba
paliva.
•
Jakmile kapacita baterie klesne pod
nejnižší přípustnou úroveň, funkce
Start/Stop se vypojí.
V případě dočasně omezené funkce
Start/Stop v důsledku vysokého proudového
odběru se stane následující:
• Motor automaticky startuje1, aniž by řidič
760
120
RozměrC,
dxšx
v (mm)
278×175×19
0
150×90×106
Kapacita
(Ah)
70
8
Umístění akumulátorů
sešlapoval spojkový pedál.
A: Vůz s levostranným řízení. B: Vůz s pravostranným řízením. 1. Akumulátor ke startování2 2.
Pomocný akumulátor.
Pomocný akumulátor obvykle nevyžaduje
žádnou další údržbu kromě údržby, která se
provádí u startovacího akumulátoru. V případě
dotazů nebo problémů kontaktujte servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Hodnoty neplatí pro rezervní akumulátor ve vozech s motorem D3 a automatickou převodovkou.
V souladu s normou SAE.
Největší možný rozměr.
08
Automatické startování je možné pouze, pokud je řadicí páka v poloze neutrálu.
Akumulátor ke startování je podrobně popsán na straně 335.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
337
08 Údržba a servis
Akumulátor
DŮLEŽITÉ
Pokud se nedodrží následující pokyny,
může dojít po připojení externího akumulátoru nebo nabíječky k dočasnému vyřazení
funkce Start/Stop z provozu:
•
Minusová svorka hlavního akumulátoru
ve vozidle se nesmí nikdy použít pro
připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky - jako ukostřovací bod se smí
použít pouze podvozek vozidla.
Popis připojení kabelových svorek najdete
v části "Pomoc při startování".
POZNÁMKA
Pokud se baterie vybije tak, že vše je
"černé" a ve vozidle v zásadě nefungují
žádné elektrické funkce a motor se startuje
pomocí pomocné baterie nebo s nabíječkou
baterie, aktivuje se funkce Start/Stop.
V tomto případě může dojít k automatickému vypnutí motoru, ale v případě automatické funkce se může stát, že kvůli nedostatečné kapacitě baterie funkce
Start/Stop nedokáže motor nastartovat.
Baterie se musí nejdříve nabít - to umožní
úspěšné automatické startování po automatickém vypnutí. Při venkovní teplotě
+15 °C se baterie musí nabíjet po dobu min.
1 hodinu. Při nižší teplotě se doporučuje
nabíjet po dobu 3-4 hodin. Doporučuje se
baterii nabíjet pomocí externí nabíječky.
Pokud to není možné, doporučuje se funkci
Start/Stop dočasně deaktivovat do doby,
než bude baterie dostatečně nabita.
Další informace o dobíjení baterie - viz část
"Baterie" v kapitole "Údržba a servis".
08
338
08 Údržba a servis
Pojistky
Všeobecné informace
Umístění, pojistkové skříňky
Všechny elektrické funkce a komponenty jsou
chráněny pojistkami, aby byl elektrický systém
vozu chráněn před poškozením zkratem nebo
přetížením.
Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky
z důvodu dočasného přetížení elektrického
okruhu. Pokud dojde k opětovnému přepálení
pojistky, většinou to signalizuje závadu
v okruhu. Doporučujeme, abyste navštívili
autorizovaný servis Volvo nechali vozidlo zkontrolovat.
Výměna
1. Na schématu zjistěte umístění pojistky.
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze
strany, zda prohnutý vodič v pojistce je
přepálený.
3. Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku
pojistkou novou, shodné barvy a jmenovité
hodnoty proudu.
VAROVÁNÍ
Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte jiné
předměty nebo pojistky s vyšší proudovou
hodnotou než je předepsaná. Mohlo by to
vést k vážnému poškození elektrického
systému a případně k požáru.
Umístění centrální elektrické jednotky ve voze
s levostranným řízením. Ve voze s pravostranným řízením jsou u centrální elektrické jednotky
pod schránkou v palubní desce prohozeny
strany.
Motorový prostor
,
Pod schránkou v palubní desce
Zavazadlový prostor
Studená zóna motorového prostoru
(pouze Start/Stop*)
08
``
339
08 Údržba a servis
Pojistky
Motorový prostor
08
340
08 Údržba a servis
Pojistky
Univerzální pojistky, motorový prostor
Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta, která
usnadní vytahování a zasunování pojistek.
Pozice (viz předcházející obrázek)
Motorový prostor, horní
Motorový prostor, přední
Motorový prostor, dolní
Tyto pojistky jsou umístěny v pojistkové
skříňce v motorovém prostoru. Pojistky v (C) se
nacházejí pod (A).
Na vnitřní straně krytu je štítek zobrazující
umístění pojistek.
• Pojistky 1–7 a 42–44 jsou pojistky typu
„Midi Fuse“ a musí být měněny pouze
v odborném servisu1.
• Pojistky 8-15 a 34 jsou pojistky typu
"JCASE" a musí být měněny pouze
v servisu1.
• Pojistky 16-33 a 35-41 jsou pojistky typu
"Mini Fuse".
Funkce
A
Funkce
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM)
s pojistkovou skříňkou B pod
schránkou v palubní desceA
50
Článek PTC v předehřívači
vzduchu*A
100
Ostřikovače světlometů*
20
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM)
s pojistkovou skříňkou pod
schránkou v palubní desce
50
Stěrače čelního okna
30
Nezávislé topení*
25
Ventilátor větráníA
40
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku v zavazadlového prostoruA
60
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku v prostoru
pro cestující s pojistkovou
skříňkou A pod schránkou
v palubní desceA
60
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku v prostoru
pro cestující s pojistkovou
skříňkou A pod schránkou
v palubní desceA
60
-
1
-
-
Čerpadlo ABS
40
Ventily ABS
20
-
-
A
-
Nastavení sklonu světlometů*,
aktivní xenonové světlomety ABL*
10
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM)
s pojistkovou skříňkou pod
schránkou v palubní desce
20
ABS
5
08
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
341
08 Údržba a servis
Pojistky
08
342
Funkce
A
Funkce
A
Funkce
A
Posilovač řízení s proměnlivým
účinkem*
5
15
10
Ventily (1,6l, benzín), čidlo
množství nasávaného vzduchu
(1,6l, benzín)
10
Řídicí modul motoru, řídicí
modul převodovky, airbagy
Kompresor klimatizace (nikoliv
5válcový, diesel), čerpadlo chladicí kapaliny (5válcový, diesel
Start/Stop)
Cívka relé, relé, kompresor klimatizace (nikoliv 5válcový, diesel), cívka relé, relé, čerpadlo
chladicí kapaliny (5válcový, diesel Start/Stop)
5
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
10
Cívka relé, relé, podtlakové čerpadlo (5válcový, benzín)
5
Ovládání světlometů
5
-
-
-
-
-
-
Cívky interních relé
5
Přídavné světlomety*
20
Houkačka
15
Cívka relé, hlavní relé, systém
řízení motoru, řídicí modul
motoru (5válcový a 6válcový,
benzín)
10
Řídicí modul převodovky
15
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Cívky relé v centrální elektrické
jednotce ve studené části motorového prostoru Start/Stop
Elektromagnet akčního členu,
startérA
30
Zapalovací cívky (4válcový benzín), řídicí modul žhavení (5válcový, diesel)
10
Zapalovací cívky (5válcový,
6válcový, benzín), kondenzátor
(6válcový)
20
Řídicí modul motoru (benzín)
10
Řídicí modul motoru (diesel)
15
Čidlo množství nasávaného
vzduchu (D4162T), řídicí ventil,
průtok paliva (D4162T)
Čidlo množství nasávaného
vzduchu (5válcový,6válcový),
řídicí ventily (5válcový, diesel),
vstřikovače (5válcový, 6válcový
benzín), řídicí modul motoru
(6válcový)
15
Kompresor klimatizace (5válcový, 6válcový), ventily motoru,
řídicí modul motoru (6válcový.),
elektromagnety (6válcový bez
turba), motorky akčních členů,
sběrné sací potrubí (6válcový
bez turba), čidlo množství nasávaného vzduchu (4válcový 2,0
l benzín), snímač hladiny oleje
(5válcový diesel)
10
Čerpadlo chladicí kapaliny
(D4162T)
08 Údržba a servis
Pojistky
Funkce
A
Funkce
A
Lambda-sonda (4válcový, benzín), lambda-sonda(diesel),
řídicí modul, roletový kryt chladiče (manuál, 5válcový. 2,0
l diesel)
10
Ventilátor chlazení (4válcový,
5válcový, benzín)
60
Ventilátor chlazení (6válcový
benzín, 5válcový, diesel)
80
Ventil EVAP (5válcový, 6válcový
benzín), lambda sonda (5válcový, 6válcový benzín)
15
Elektrohydraulický posilovač
řízení
100
Čerpadlo chladící kapaliny
(benzín 1,6 Start/Stop)
10
Podtlakové čerpadlo (5válcový,
benzín), vyhřívání odvětrání klikové skříně (5válcový, benzín),
vyhřívání palivového filtru
20
Ohřev odvětrávání klikové
skříně (5válcový, diesel)
10
Žhavicí svíčky (vznětový motor)
70
A
U vozů s funkcí Start/Stop je místo pro tuto pojistku prázdné
- viz strana 348.
08
``
343
08 Údržba a servis
Pojistky
Pod schránkou v palubní desce
Pozice
Skříňka A
Na vnitřní straně krytu je štítek zobrazující
umístění pojistek v pojistkové skříňce A.
Skříňka A
08
344
Funkce
A
-
-
Funkce
A
Analogové hodiny*
5
Primární pojistka pro
řídicí modul audio*, primární pojistka pro
pojistky 16-20
40
-
-
-
-
-
-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Elektrická zásuvka 12
V* v zavazadlovém
prostoru, chladnička*
15
Ovládací panel, dveře
řidiče
20
Skříňka A
Funkce
A
Ovládací panel, dveře
spolujezdce
20
Ovládací panel, pravé
zadní dveře
20
Ovládací panel, levé
zadní dveře
20
Keyless*
20
Elektricky ovládané
sedadlo řidiče*
20
08 Údržba a servis
Pojistky
Skříňka A
Funkce
A
Elektricky ovládané
sedadlo spolujezdce*
20
Sklopná opěrka hlavy*
15
Řídicí modul informačního a zábavního
systému
5
Řídicí modul audio*
Skříňka A
Funkce
A
Masážní sedadla,
vpředu*, osvětlení
loketní opěrky*, osvětlení chladničky*, cívka
relé, relé, chladnička*
15
Vyhřívání sedadla
(strana spolujezdce)
15
10
Vyhřívání sedadla
(strana řidiče)
15
Audio
15
5
Telematika*, Bluetooth*
5
Parkovací asistent*,
parkovací kamera*,
řídicí modul tažného
zařízení *
Řídicí jednotka AWD*
10
Aktivní podvozek FourC*
10
Funkce
A
-
-
-
-
Digitální rádio*, TV*
Systém zábavy pro
zadní sedadla (RSE)*
7,5
Střešní okno*,stropní
osvětlení interiéru, čidlo
klimatu
5
Elektrická zásuvka 12
V, tunelová konzola
15
Vyhřívání sedadla,
zadní světlo*
15
Vyhřívání sedadla,
vzadu vlevo*
15
Skříňka B
Skříňka B
Funkce
A
Vnitřní osvětlení, ovládací panel na dveřích
řidiče, elektricky ovládaná okna, elektricky
ovládaná sedadla,
vpředu*, dálkové ovládaní otevírání garážových vrat*
7,5
Informační displej (DIM)
5
Adaptivní tempomat,
ACC*, systém varování
před kolizí*
10
Osvětlení interiéru,
dešťový senzor
7,5
Modul volantu
7,5
Centrální zamykání,
dvířka hrdla palivové
nádrže
10
-
-
Ostřikovače čelního
okna
15
Odemykání, víko zavazadlového prostoru
10
08
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
345
08 Údržba a servis
Pojistky
Skříňka B
Funkce
A
-
-
Palivové čerpadlo
20
Panel klimatizace
5
Zámek řízení
15
Alarm sirény*, datový
konektor OBDII
5
-
-
Skříňka B
Funkce
A
Funkce
A
Střešní okno*
20
Analogové hodiny
5
Imobilizér
5
Na palubní desce - Executive*
Airbagy
10
Systém varování před
kolizí
5
Plynový pedál, článek
PTC v předehřívači
vzduchu*, stmívaní,
vnitřní zpětné zrcátko*,
vyhřívání sedadel,
vzadu*
7,5
Pojistka je umístěna za bočním panelem na
straně spolujezdce.
POZNÁMKA
-
-
Brzdové světlo
5
08
346
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
V případě výměny jakékoliv pojistky doporučujeme přistavit vůz do autorizovaného
servisu Volvo.
08 Údržba a servis
Pojistky
Zavazadlový prostor
Pojistková skříňka je umístěna za čalouněním na levé straně.
Pozice
Funkce
A
Elektrická parkovací brzda, levá
30
Elektrická parkovací brzda, pravá
30
Vyhřívání zadního okna
30
Zásuvka přívěsu 2*
15
Funkce
A
Funkce
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zásuvka přívěsu 1*
-
-
-
40
08
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
347
08 Údržba a servis
Pojistky
Motorový prostor, studená část - Start/Stop*
Umístění pojistek pro funkci Start/Stop.
• Pojistky A1 a A2 jsou pojistky typu „MEGA
Fuse“ a musí být měněny pouze v odborném servisu2.
• Pojistky 1–11 jsou pojistky typu „Midi
Fuse“ a musí být měněny pouze v odborném servisu2.
• Pojistka 12 je pojistka typu "Mini Fuse".
Další informace o funkci Start/Stop - viz
strana 122.
08
2
348
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pozice
Funkce
Hlavní pojistka centrální elektrické jednotky v motorovém
prostoru
Funkce
A
175
Hlavní pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM)
s pojistkovou skříňkou B pod
schránkou v palubní desce, pro
centrální elektrickou jednotku
v prostoru pro cestující s pojistkovou skříňkou A pod schránkou v palubní desce a pro centrální elektrickou jednotku
v zavazadlovém prostoru
A
175
08 Údržba a servis
Pojistky
Funkce
A
Funkce
A
Článek PTC v předehřívači
vzduchu*
100
Elektromagnet akčního členu,
startér
30
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM)
s pojistkovou skříňkou pod
schránkou v palubní desce
50
Vnitřní dioda
50
Pomocný akumulátor
70
60
Centrální elektronický modul
(CEM) (záložní akumulátor
s referenčním napětím)
15
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku v prostoru
pro cestující s pojistkovou
skříňkou A pod schránkou
v palubní desce
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku v prostoru
pro cestující s pojistkovou
skříňkou A pod schránkou
v palubní desce
60
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku v zavazadlového prostoru
60
Ventilátor větrání
40
-
-
-
-
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
349
08 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Mytí vozu
DŮLEŽITÉ
Špinavý vůz co nejdříve umyjte. Vůz myjte
v myčce se separátorem oleje. Používejte autošampon.
Znečištěné světlomety mají zhoršenou
funkčnost. Čistěte je pravidelně, například
při doplňování paliva.
• Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co
nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní
a mohlo by velmi rychle dojít k poškození
povrchové úpravy vozu. Odstranění
poškození povrchové úpravy svěřte autorizovanému servisu Volvo.
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů vnějšího osvětlení, například světlometů, světel
do mlhy a zadních světel, může dočasně
docházet ke kondenzaci. To je naprosto
v pořádku, všechna vnější světla jsou na
tuto situaci nadimenzována. Po zapnutí
světla se kondenzát z tělesa světla po jisté
době odpaří.
• Hadicí umyjte podvozek.
• Postříkejte vodou celý vůz, aby byly
odstraněny volné nečistoty. Nestříkejte
přímo do zámků.
• Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
• Lišty stěračů čistěte vlažnou vodou s čisticím prostředkem nebo autošamponem.
• Na velmi znečištěné plochy použijte studený odmašťovací prostředek.
• Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo
stěrkou.
VAROVÁNÍ
Motor nechte čistit vždy v servisu. Když je
motor horký, hrozí nebezpečí požáru
08
Čištění lišt stěračů
Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů,
stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně, zkracují životnost lišt stěračů.
Čištění:
Zvedněte stěrače do servisní polohy, viz
strana 332.
POZNÁMKA
Pravidelně myjte stírátka stěračů a čelní sklo
vlažným mýdlovým roztokem nebo šampónem na vozy.
Nepoužívejte silná rozpouštědla.
350
Automatické mycí linky
Automatická mycí linka je jednoduchý a rychlý
způsob mytí vozu, avšak nemůže se dostat
všude. Pro dosažení optimálních výsledků Vám
doporučujeme mýt vůz ručně.
POZNÁMKA
Během prvních několika měsíců musí být
vůz umýván pouze ručně. Nový lak je totiž
mnohem citlivější.
Vysokotlaké mytí
Při používání vysokotlakých čističů tryskou
stále rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska
není blíže než 30 cm od povrchu vozu (vzdálenost platí pro všechny vnější části). Nestříkejte
přímo do zámků.
Kontrola brzd
VAROVÁNÍ
Po umytí vozu vždy otestujte brzdy vozu,
včetně parkovací brzdy, abyste se ujistili, že
vlhkost a koroze neovlivňují brzdové obložení a nesnižují účinnost brzd.
Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při
jízdě na delší vzdálenost v dešti nebo
v rozbředlém sněhu. Díky teplu vzniklému
třením se brzdové obložení zahřeje a osuší.
08 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Totéž udělejte po rozjezdu za velmi vlhkého
nebo studeného počasí.
Vnější plastové, gumové a ozdobné
prvky
Barvené plastové díly, gumu a ozdobné prvky,
například lesklé lišty, můžete vyčistit a ošetřit
speciálními čisticími prostředky, které obdržíte
u prodejce vozů Volvo. Při používání takových
čisticích prostředků pečlivě dodržujte návod.
DŮLEŽITÉ
Vyvarujte se voskování a leštění plastů
a gumy.
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž třete pouze nezbytně nutným
malým tlakem. Používejte měkkou mycí
houbu.
Leštěním lesklých ozdobných lišt by mohlo
dojít k obroušení nebo poškození lesklé
povrchové vrstvy.
Nesmí být používána leštěnka s brusivem.
Ráfky
Na disky kol používejte pouze čisticí
prostředky schválené společností Volvo.
Silné čisticí prostředky mohou poškodit povrch
a způsobit na chromovaných hliníkových ráfcích skvrny.
Leštění a voskování
Vodu odpuzující povlak*
Když je lak vozu matný nebo když chcete
dodat laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.
Nikdy nepoužívejte přípravky, jako
jsou vosk na vozidla, odmašťovadla
nebo podobné přípravky na povrchy skel, protože by mohlo dojít k poškození vodu odpuzující vrstvy.
Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění
laku. Nicméně v této době může být prováděno
voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo vosk
na přímém slunci.
Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba
vůz omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu
odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem
asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití
jemné brusné pasty.
Nejprve proveďte leštění lešticím prostředkem
a poté vůz navoskujte kapalným nebo pevným
voskem. Dodržujte pozorně návod k použití.
Některé prostředky dostupné na trhu spojují
jak leštidlo, tak vosk.
DŮLEŽITÉ
Lak ošetřujte pouze podle doporučení společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku (např.
konzervace, těsnění, ochrana, leštění apod.)
může mít za následek poškození laku.
Poškození laku v důsledku takového
ošetření není kryto zárukou Volvo.
Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili
skleněný povrch.
Pokud chcete předejít poškození skleněného
povrchu při odstraňování ledu – používejte
pouze plastové škrabky.
Časem dochází k přirozenému opotřebení
vodu odpuzující vrstvy.
Doporučuje se použití speciálního přípravku na
udržení vodu odpuzujících vlastností, který je
k dispozici u dealerů Volvo. Poprvé by měl být
použit po třech letech a potom každý rok.
Ochrana proti korozi – kontrola
a údržba
Váš vůz byl již ve výrobním závodě pečlivě
a kompletně ošetřen proti korozi. Části karosérie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Podvozek je chráněn otěruvzdorným protikorozním povlakem. Nosníky, dutiny a uzavřené
profily byly vystříkány penetračním antikorozním přípravkem.
08
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
351
08 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Za normálních okolností nevyžaduje protikorozní ochrana vozu zvláštní údržbu po dobu 12
let. Po uplynutí této doby by měla být prováděna každé tři roky. Pokud vůz potřebuje další
ošetření, doporučujeme obrátit se o pomoc na
autorizovaný servis Volvo.
Nečistota a chemický posyp mohou vést ke
korozi, proto je důležité udržovat vůz čistý.
Ochrana vozu proti korozi musí být pravidelně
kontrolována a v případě potřeby opravena.
Čištění interiéru
Používejte pouze čisticí prostředky
a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Vůz čistěte pravidelně
a dodržujte pokyny uvedené na obalech.
Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.
Koberce a zavazadlový prostor
Koberce před čištěním z vozu vyjměte.
K odstranění prachu a nečistot použijte vysavač.
Každý vykládaný koberec je opatřen kolíčky.
08
Přidržte vykládaný koberec na všech kolíčcích a nadzvedněte jej přímo nahoru.
Namontujte vykládaný koberec na místo přitlačte na každý z kolíčků.
VAROVÁNÍ
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec
v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn
a zda drží na háčcích tak, aby se nezachytil
pod pedály nebo v jejich blízkosti.
K vyčištění skvrn na koberci doporučujeme po
vysání použít speciální prostředek na čištění
textilu. Podlahové koberce se musí čistit
pomocí přípravků, které doporučí váš prodejce
Volvo!
Skvrny na textilním čalounění
a čalounění stropu
Abyste se vyvarovali zhoršení nehořlavé
úpravy čalounění, používejte speciální čisticí
prostředky na čalounění, které jsou k dostání
u autorizovaných dealerů vozů Volvo.
Pro dosažení nejlepších výsledků společnost
Volvo doporučuje provádět čištění a nanesení
ochranného krému jednou až čtyřikrát za rok (v
případě potřeby i častěji). Přípravek na ošetření
koženého čalounění si vyžádejte u svého prodejce Volvo.
DŮLEŽITÉ
DŮLEŽITÉ
•
Po některých barevných oděvech (např.
po džínách nebo oblečení ze semiše)
mohou zůstat na čalounění skvrny.
•
Nikdy nepoužívejte silná rozpouštědla.
Tyto výrobky by mohly poškodit čalounění z textilu, koženky nebo kůže.
Ostré předměty a suché zipy (velkro pásky)
mohou poškodit textilní čalounění.
Odstraňování skvrn z koženého
čalounění
Kožené čalounění Volvo neobsahuje chrom a je
ošetřeno tak, aby byl dlouho zachován původní
vzhled čalounění.
Kožené čalounění stárne a postupem času získává patinu. Kůže je vydělávána a zpracová-
352
vána tak, že si zachovává svůj přírodní charakter. Má ochrannou vrstvu, ale pravidelné čištění
je potřebné za účelem zachování charakteru
i vzhledu. Společnost Volvo nabízí komplexní
produkt pro čistění a ošetřování koženého
čalounění, který při dodržení návodu zachová
ochrannou vrstvu kůže. Po určité době používání se však objeví přirozený vzhled kůže
v závislosti víceméně na struktuře povrchu
kůže. Toto je přirozené zrání kůže, které ukazuje, že se jedná o přírodní produkt.
Pokyny pro umývání koženého čalounění
1. Nalijte čisticí prostředek na kůži na vlhkou
houbu a vytlačte z ní hustou pěnu.
08 Údržba a servis
Péče o vozidlo
2. Odstraňte nečistoty jemnými kruhovými
pohyby.
Skupina 1 (inkoust, víno, kafe, mléko, pot
a krev)
3. Dotýkejte se houbou přesně znečištěného
místa. Nechte houbu odsát skvrnu. Neotírejte povrch.
Použijte měkký hadřík nebo houbu. Namíchejte 5 % roztok čpavku (V případě skvrn
od krve použijte roztok 2 dl vody a 25
g soli.)
4. Povrch odsajte měkkým papírem nebo
hadrem a nechte kůži dokonale vyschnout.
Skupina 2 (tuky, olej, omáčky a čokoláda)
Ochranné ošetření koženého čalounění
1. Stejný postup jako u skupiny I.
1. Nalijte malé množství ochranného krému
na plstěný hadr a natřete tenkou vrstvu
krému jemnými krouživými pohyby na kůži.
2. Leštěte absorpčním papírem nebo
hadříkem.
2. Nechte kůži před použitím 20 minut
vyschnout.
Kůže byla nyní opatřena ochranou proti
skvrnám a UV záření.
Návod na mytí koženého volantu
• Pomocí navlhčené houby a neutrálního
mýdla odstraňte prach a nečistoty.
• Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývejte
kožený volant ochranným potahem z plastu.
• Používejte přírodní oleje. Pro dosažení
optimálních výsledků doporučujeme používat prostředky Volvo určené k ošetření
kůže.
Pokud jsou na volantu skvrny:
1
Skupina 3 (suché nečistoty, prach)
1. K odstranění nečistot použijte měkký kartáč.
2. Stejný postup jako u skupiny I.
Odstraňování skvrn z plastových,
kovových a dřevěných dílů
Čistění bezpečnostních pásů
Používejte vodu a jemný čisticí prostředek.
Speciální čisticí prostředky na textilie si můžete
zakoupit u dealera vozů Volvo. Ujistěte se před
navinutím, že pásy jsou suché.
Drobné opravy poškozeného laku
Lak je důležitou součástí protikorozní ochrany,
a proto jej pravidelně kontrolujte. Poškození
laku vyžaduje okamžitou opravu, aby nezačala
koroze. Nejběžnějšími typy poškození laku jsou
například poškození od kamínků, škrábance
a šmouhy na blatnících a dveřích.
Materiály
• základový nátěr v plechovce
• sprej v plechovce nebo opravná tužka1
• zakrývací páska
Pro čištění dílů a povrchu v interiéru doporučujeme kousek tkaniny nebo utěrku z mikrovlákna, mírně navlhčené vodou. K dostání jsou
u dealerů vozů Volvo.
Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte.
Nikdy nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn. Na obtížně odstranitelné skvrny
můžete použít speciální čisticí prostředek,
který můžete zakoupit u prodejců vozů Volvo.
08
Dodržujte pokyny přiložené k balení opravné tužky.
``
353
08 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Povrch musí být před započetím práce čistý
a suchý, teplota okolí musí být vyšší než
15 °C.
Číslo odstínu laku
1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené
místo. Potom pásku odlepte a odstraňte
tak zbytky laku.
2. Promíchejte základový nátěr a aplikujte jej
jemným štětcem nebo zápalkou. Po
zaschnutí základového nátěru aplikujte
štětcem vrchní lak.
Číslo odstínu laku
Je důležité použít správný odstín laku. Umístění štítku, viz strana 358.
Oprava škrábanců od kamínků
3. Při opravě škrábanců postupujte výše uvedeným postupem, navíc můžete ještě použít lepicí pásku, kterou ochráníte nepoškozený lak.
4. Po několika dnech opravené místo přeleštěte. Měkkou tkaninou naneste brusnou
pastu a rozleštěte.
POZNÁMKA
08
354
G021832
Pokud kamínek neprorazil až na plech
a zbývá nepoškozená vrstva laku, můžete
aplikovat lak ihned po očištění poškozené
oblasti.
08 Údržba a servis
08
355
Typová označení...................................................................................
Rozměry a hmotnosti............................................................................
Technické údaje motoru.......................................................................
Motorový olej........................................................................................
Kapaliny a maziva.................................................................................
Palivo....................................................................................................
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak .......................................................
Elektrický systém..................................................................................
Typové schválení..................................................................................
Symboly na displeji...............................................................................
356
358
360
364
366
368
370
373
377
378
390
TECHNICKÉ ÚDAJE
09 Technické údaje
09
Typová označení
Umístění štítku
358
09 Technické údaje
Typová označení
Pokud znáte označení typu vozu, identifikační
číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty s autorizovaným dealerem Volvo ohledně
vozu a při objednávání náhradních dílů a příslušenství.
Typové označení vozu, identifikační číslo
vozu (VIN), maximální dovolená zatížení,
číslo barevného odstínu karosérie a čalounění a homologační číslo. Štítek je vidět,
když se otevřou pravé zadní dveře.
09
POZNÁMKA
Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou
přesnými reprodukcemi štítků ve vozidle.
Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění
ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na daném štítku
ve vozidle.
Štítek pro nezávislé topení.
Kód motoru, čísla komponentů a sériová
čísla.
Štítek s údaji o motorovém oleji.
Typové označení a výrobní číslo převodovky.
manuální převodovka
automatická převodovka
Identifikační číslo vozu (VIN Vehicle Identification Number)
Další informace o vozidle jsou uvedeny v registrační dokumentaci.
359
09 Technické údaje
09
Rozměry a hmotnosti
Rozměry
Rozměry
A
360
Rozvor
mm
Rozměry
2835
B
Délka
4851
C
Ložná délka, podlaha,
sklopené sedadlo
1927
D
Ložná délka, podlaha
1094
E
Výška
1493
F
Ložná výška
G
Rozchod, vpředu
mm
Rozměry
1588A
Rozchod, vzadu
1585A
1575B
368
K
Šířka včetně vnějších
zpětných zrcátek
2106
L
Šířka včetně sklopených vnějších zpětných
zrcátek
1907
1578B
H
I
Ložná šířka, podlaha
J
Šířka
1130
1861 (1876C)
A
B
C
mm
s 16" koly
s 17" koly
pomocí systému Keyless drive*
09 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Hmotnosti
Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje řidiče,
palivovou nádrž natankovanou z 90 %
a všechny provozní kapaliny.
VAROVÁNÍ
Jízdní charakteristiky vozu se mění podle
zatížení a podle rozložení nákladu.
09
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení
POZNÁMKA
U přívěsů s hmotností nad 1800 kg doporučujeme použít na držáku tažné zařízení se
stabilizací.
Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností
cestujících, příslušenství, svislým zatížením
koule tažného zařízení (pokud je připojen
přívěs, viz tabulka na straně 361) a není
zahrnuta do pohotovostní hmotnosti.
Maximální dovolené zatížení = celková hmotnost vozidla - pohotovostní hmotnost.
POZNÁMKA
Deklarovaná pohotovostní hmotnost platí
pro vozidla v základním provedení - tj.
vozidlo bez doplňkové výbavy a příslušenství. To znamená, že s každým namontovaným příslušenstvím se nosnost vozidla snižuje o váhu příslušenství.
Nosnost vozidla snižují například úrovně
výbavy Kinetic/Momentum/Summum
a také další příslušenství, jako tažné
zařízení, střešní nosiče a boxy, audiosystém, přídavné světlomety, GPS, přídavné
topení, ochranný rám, koberce, roleta pro
zakrytí nákladu, elektricky ovládaná
sedadla, atd.
Pohotovostní hmotnost vašeho vozu
můžete s určitostí zjistit zvážením.
Informace o umístění štítků, viz strana 358.
Max. celková hmotnost
Maximální hmotnost soupravy (vůz
+ přívěs)
Maximální zatížení přední nápravy
Maximální zatížení zadní nápravy
Úroveň vybavení
Max. zatížení: Viz technický průkaz.
Max. zatížení střechy: 100 kg.
``
361
09 Technické údaje
09
362
Rozměry a hmotnosti
Motor
Převodovka
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
Všechny
Všechny
1200
50
2.0TA
Automatická převodovka, MPS6
1800
90
2.5TA
Manuální převodovka, M66
1600
75
2.5TA
Automatická převodovka TF-80SC
1800
90
T4B
Manuální převodovka MMT6
1600
75
T4B, C
Automatická převodovka, MPS6
1600
75
T4F
Manuální převodovka MMT6
1600
75
T4F
Automatická převodovka, MPS6
1600
75
T5
Manuální převodovka MMT6
1800
90
T5
Automatická převodovka, MPS6
1800
90
3.2
Automatická převodovka TF-80SC
1800
90
3.2 AWD
Automatická převodovka TF-80SC
1800
90
T6 AWD
Automatická převodovka TF-80SC
2000
90
DRIVe
Manuální převodovka MMT6
1300
75
D3
Manuální převodovka, M66
1600
75
1600
75
1600
75
TF-80SCC
D3
Automatická převodovka
D5
Manuální převodovka, M66
09 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Motor
Převodovka
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
D5
Automatická převodovka TF-80SC
2000
90
D5 AWD
Automatická převodovka TF-80SC
2000
90
09
A: Některé trhy.
B: DRIVe pro některé trhy.
C: Bez funkce Start/Stop.
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
750
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
50
363
09 Technické údaje
09
Technické údaje motoru
Technické údaje motoru
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na všech
trzích.
Kód motoruA
Výkon (kW
při ot./min)
Výkon (ks
při ot./min)
Točivý moment
(Nm při ot./min)
Počet
válců
Vrtání
(mm)
Zdvih
(mm)
Zdvihový
objem
(litry)
Kompresní
poměr
2.0TB
B4204T6
149/6000
203/6000
300/1750–4000
4
87,5
83,1
1,999
10,0:1
2.5TB
B5254T10
170/4800
231/4800
340/1700-4800
5
83,0
93,2
2,521
9,0:1
T4C
B4164T
132/5700
180/5700
240/1600-5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4F
B4164T2
132/5700
180/5700
240/1600-5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T5
B4204T7
177/5500
240/5500
320/1800-5000
4
87,5
83,1
1,999
10,0:1
3.2
B6324S5
179/6400
243/6400
320/3200
6
84
96
3,192
10,8:1
T6
B6304T4
224/5600
304/5600
440/2100–4200
6
82,0
93,2
2,953
9,3:1
DRIVe
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T3
120/3500
163/3500
400/1500-2750
5
81,0
77
1,984
16,5:1
Motor
364
09 Technické údaje
Technické údaje motoru
Kód motoruA
Výkon (kW
při ot./min)
Výkon (ks
při ot./min)
Točivý moment
(Nm při ot./min)
Počet
válců
Vrtání
(mm)
Zdvih
(mm)
Zdvihový
objem
(litry)
Kompresní
poměr
D5
D5244T11D
158/4000
215/4000
420/1500–3250
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D5
D5244T15E
158/4000
215/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
Motor
A
B
C
D
E
09
Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz strana 358.
Některé trhy.
DRIVe pro některé trhy.
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
365
09 Technické údaje
Motorový olej
09
Ztížené provozní podmínky
Ztížené provozní podmínky mohou způsobit
abnormálně vysokou teplotu oleje nebo
spotřebu oleje. Dále uvádíme příklady situací
s nepříznivým vlivem na jízdu.
Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat při
dlouhých jízdách:
•
•
•
•
při jízdě s přívěsem nebo karavanem
v horských oblastech
při jízdě vysokou rychlostí
při teplotách nižších než –30 °C nebo
vyšších než +40 °C
To platí také pro jízdu na kratší vzdálenosti při
nižších teplotách.
Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní
ochranu Vašeho motoru.
Volvo doporučuje oleje Castrol.
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním syntetickým motorovým olejem. Olej byl zvolen
velmi pečlivě s ohledem na životnost, chování při startování motoru, spotřebu paliva
a vliv na životní prostředí.
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít nepříznivý
vliv na životnost, chování při startování
motoru, spotřebu paliva a dopad na životní
prostředí.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
366
09 Technické údaje
Motorový olej
09
Specifikace motorového oleje
Motor
Kód motoru
Doporučena kvalita oleje
Objem, včetně olejového filtru
(litry)
2.5TA
B5254T10
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
přibližně 5,5
3.2
B6324S5
Viskozita: SAE 0W-30
přibližně 6,8
T6
B6304T4
přibližně 6,8
D3
D5204T3
přibližně 5,9
D5
D5244T11B
přibližně 5,9
D5
D5244T15C
přibližně 5,9
2.0TA
B4204T6
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
přibližně 5,4
B4204T7
Viskozita: SAE 5W-30
přibližně 5,4
T5
DRIVe
D4162T
T4D
B4164T
T4F
B4164T2
Pro ztížené jízdní podmínky použijte ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
Ověřený olej doplňovaný u výrobce: Kvalita oleje WSS-M2C925-A
přibližně 3,8
přibližně 4,1
možnosti v servisu:
Specifikace oleje: ACEA A5/B5
přibližně 4,1
Viskozita: SAE 5W–30
A
B
C
D
Některé trhy.
Mechanická převodovka.
Automatická převodovka.
DRIVe pro některé trhy.
Doplňování motorového oleje, viz strana 319.
367
09 Technické údaje
09
Kapaliny a maziva
Další kapaliny a maziva
Mechanická převodovka
Objem (litry)
MMT6
1,7
M66
1,9
Předepsaný převodový olej
BOT 350M3
Automatická převodovka
368
Objem (litry)
Předepsaný převodový olej
MPS6
7,3
BOT 341
TF-80SC
7,0
AW1
Kapalina
Systém
Objem (litry)
Chladicí kapalina
2.0T, T5
10,5
2.5T, 3.2 a T6
8,9
D3 a D5
8,9
T4B, C a T4FC
9,2
T4B, D a T4FD
9,8
DRIVe
10,5
Brzdová kapalina
Brzdový systém
0,6
Kapalina posilovače řízení
Posilovač řízení
–
Předepsaná specifikace
Chladicí kapalina doporučená společností Volvo smíchaná s 50 % vodyA, viz obal.
DOT 4+
WSS M2C204-A2 nebo rovnocenná náhrada.
09 Technické údaje
Kapaliny a maziva
Kapalina
Systém
Kapalina ostřikovače
Vozy s ostřikovači
světlometů
6,5
Vozy bez ostřikovačů
světlometů
4,5
Palivo
A
B
C
D
Objem (litry)
09
Předepsaná specifikace
Používejte nemrznoucí kapalinu do ostřikovačů doporučenou společností Volvo, smíchanou s vodou.
Zážehový motor
přibližně. 70
Benzín: viz strana 284
Vznětový motor
přibližně. 70
Motorová nafta: viz strana 285
Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.
DRIVe pro některé trhy.
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
POZNÁMKA
Za normálních jízdních podmínek nemusí
být převodový olej po dobu životnosti vozu
měněn. Může to však být nutné za ztížených
jízdních podmínek, viz strana 368.
369
09 Technické údaje
09
Palivo
Emise CO2 a spotřeba paliva
A
370
B
C
2.5T
299
12,8
151
6,5
206
8,8
2.5T
339
14,5
166
7,1
229
9,8
T4FA
220 (210B)
9,5 (12,8B)
124 (120B)
5,3 (7,3B)
159 (153B)
6,9 (9,3B)
T4FA
236 (228B)
10,2 (13,9B)
136 (131B)
5,8 (8,0B)
172 (166B)
7,4 (10,1B)
T4C
203
8,8
122
5,3
152
6,6
T4C
236
10,2
136
5,8
172
7,4
T5
256
11,0
142
6,1
184
7,9
T5
265
11,4
152
6,5
193
8,3
3.2
305
13,1
153
6,6
208
8,9
3.2 AWD
319
13,7
163
7,0
219
9,4
09 Technické údaje
Palivo
A
A
B
C
D
B
09
C
T6 AWD
337
14,5
170
7,3
231
9,9
DRIVe
140
5,3
106
4,0
119
4,5
D3
162
6,2
110
4,2
129
4,9
D3D
214
8,1
126
4,8
158
6,0
D5
160
6,1
111
4,2
129
4,9
D5
219
8,4
124
4,7
159
6,1
D5 AWD
224
8,6
134
5,1
167
6,4
Motory Flexifuel mohou spalovat bezolovnatý benzín s OČ 95 nebo bioethanol E85. Obě paliva se čerpají do společné nádrže tak, aby bylo možné jakkoliv kombinovat poměry směsi. Více informací,
viz strana 114.
E85
DRIVe pro některé trhy.
Bez funkce Start/Stop.
: g/km.
B = jízda mimo město
C = kombinovaná jízda
: litr/100 km.
A = jízda ve městě
POZNÁMKA
Pokud chybí informace o emisích
a spotřebě, jsou uvedeny v přiloženém
doplňku.
``
371
09 Technické údaje
Palivo
09
Spotřeba paliva a emise oxidu uhličitého
Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce
vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů 1,
které platí pro vozidla s vlastní hmotností
v základní verzí bez dalšího vybavení. Hmotnost vozidla se může lišit v závislosti na výbavě.
Výbava a naložení vozidla zvyšují spotřebu
paliva a emise oxidu uhličitého.
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami
v tabulce může lišit z několika důvodů.
Například:
• Jízdní styl řidiče.
• Pokud si zákazník objednal kola větší, než
se montují u základní verze vozu, odpor
vzroste.
• Vysoká rychlost a související vyšší odpor
vzduchu.
• Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní
situace, počasí a stav vozidla.
cyklů se vychází při certifikaci vozidla a vycházejí z nich také hodnoty spotřeby v tabulce.
Nezapomeňte
Tipy, jak řidič může snížit spotřebu:
• Jeďte plynule a vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace a silného brzdění.
• Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na
správný tlak a pravidelně kontrolujte nahuštění - pro dosažení optimálních výsledků
husťte pneumatiky na tlak ECO, viz tabulka
s tlaky vzduchu v pneumatikách na straně
374.
• Výběr pneumatik může ovlivnit spotřebu
paliva - informace o vhodných pneumatikách vám poskytne prodejce.
Další informace a rady najdete na stránkách
14 a 280.
Všeobecné informace o palivu, viz strana 284.
K výraznému zvýšení uvedené spotřeby může
vést také kombinace uvedených situací. Další
informace najdete ve předpisech, viz 1.
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými
jízdními cykly1 může výrazně lišit. Z těchto
1
372
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. "evropské jízdní cykly“) realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU 80/1268/EEC (Euro 4), EU
Regulation no 692/2008 (Euro 5) a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a mimo město. - V případě jízdy ve městě se začíná měřit při startování studeného
motoru. Jízda je simulována. - V případě jízdy mimo město vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0-120 km/h. Jízda je simulována. - Vozidla s motorem D5 a 6stupňovou manuální převodovkou
nebo s motorem DRIVe a 6stupňovou mechanickou převodovkou se startují na 2. převodový stupeň. Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedená v tabulce, představuje v souladu s platnými
požadavky kombinaci jízdy ve městě a jízdy mimo město. Emise CO2 - zachycují se výfukové plyny a počítají se emise oxidu uhličitého během dvou jízdních cyklů. Data se analyzují a výsledkem
jsou emise CO2.
09 Technické údaje
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
Schválené rozměry
V některých zemích nejsou v registračních
dokladech nebo jiných dokumentech uvedeny
všechny schválené rozměry. V tabulce jsou
uvedeny všechny schválené kombinace ráfků
Motor
FWD/
man/
AWD
aut
kol a pneumatik společně s nejnižším přípustným indexem zatížení (LI) a rychlostní kategorií
(SS). Než začnete hledat informace v tabulce,
zjistěte si podrobnosti o motoru, pohonu
předních kol (FWD) resp. pohonu všech kol
09
(AWD) a o typu převodovky. Podrobné informace, viz strana 358.
Ⴋ = schváleno
225/50R17
205/60R16
225/55R16
7Jx17x50
245/45R17
245/40R18
LIA
SSB
7Jx16x50
7Jx16x50
7.5Jx17x55
8Jx17x55
8Jx18x55
T4
B4164T
FWD
man/aut
92
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
T4F
B4164T2
FWD
man/aut
92
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
2.0T
B4204T6
FWD
aut
92
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
2.5T
B5254T10
FWD
man/aut
94
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
T5
B4204T7
FWD
man/aut
92
VC
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
3.2
B6324S5
FWD
aut
94
W
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
3.2
B6324S5
AWD
aut
95
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
T6
B6304T4
AWD
aut
95
W
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
DRIVe
D4162T
FWD
man
92
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D3
D5204T3
FWD
man/aut
94
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D5
D5244T11
FWD
man
94
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
``
373
09 Technické údaje
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
09
Motor
A
B
C
FWD/
man/
AWD
aut
205/60R16
225/55R16
7Jx17x50
245/45R17
245/40R18
LIA
SSB
7Jx16x50
7Jx16x50
7.5Jx17x55
8Jx17x55
8Jx18x55
D5
D5244T15
FWD
aut
94
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D5
D5244T15
AWD
aut
95
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Nejnižší přípustný index zatížení (LI). Musí být minimálně rovný nebo větší než hodnota uvedená v tabulce. Další informace, viz strana 305.
Nejnižší přípustná rychlostní kategorie (SS). Musí být minimálně rovná nebo větší než hodnota uvedená v tabulce. Další informace, viz strana 305.
U vozů s blokováním vysoké rychlosti 230/h se musí použít nejnižší rychlostní kategorie W.
Schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách
POZNÁMKA
Některé motory, pneumatiky nebo jejich
kombinace nejsou vždy k dispozici na všech
trzích.
374
225/50R17
09 Technické údaje
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
Motor
Rozměr pneumatiky
Rychlost
Max. zatížení
Tlak ECOA
Vpředu
Vzadu
Vpředu
Vzadu
Vpředu/vzadu
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0-160
230
210
260
260
260
160 +
280
280
290
290
-
0-160
230
210
260
260
260
160 +
270
270
290
290
-
0-160
220
210
260
260
260
160 +
260
260
270
270
-
0-160
230
210
260
260
260
160 +
260
260
270
270
-
0-160
220
210
260
260
260
160 +
260
260
270
270
-
0-160
230
210
260
260
260
160 +
260
260
270
270
-
(km/h)
225/55 R 16
Zatížení, 1-3 osoby
09
225/50 R 17
3.2
245/45 R 17
T6
245/40 R 18
225/55 R 16
225/50 R 17
D5
245/45 R 17
245/40 R 18
T4
225/55 R 16
T4F
225/50 R 17
2.0TC
245/45 R 17
2.5TC
T5
205/60 R 16
DRIVe
245/40 R 18
D3
``
375
09 Technické údaje
09
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
Motor
Rozměr pneumatiky
Rychlost
(km/h)
Rezervní pneumatika na dojezd
max. 80
Zatížení, 1-3 osoby
Vzadu
Vpředu
Vzadu
Vpředu/vzadu
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
420
420
420
420
-
B: V některých zemích se kromě jednotky SI "pascal" používá jednotka "bar": 1 bar = 100 kPa.
376
Tlak ECOA
Vpředu
A: Úsporná jízda.
C: Některé trhy.
Max. zatížení
09 Technické údaje
Elektrický systém
Elektrický systém
Vůz je vybaven střídavým alternátorem s regulací napětí. Elektrický systém je jednopólový
a využívá podvozek a skříň motoru jako vodič.
Kapacita akumulátoru závisí na úrovni výbavy
vozidla.
09
DŮLEŽITÉ
Pokud musíte akumulátor vyměnit,
nahraďte jej akumulátorem se shodnou
rezervní kapacitou a proudem při studeném
startu jako má originální akumulátor (viz štítek na akumulátoru).
Akumulátor
Motor
Proud při studeném startu,
Rezervní kapacita
CCA -Proud při studeném startu (A)
(minuty)
Benzin (ethanol)
12
520–800
100–160
Motorová nafta
12
700–800
135–160
12
760A
135
Benzin / motorová nafta s funkcí Start/Stop
A
Napětí (V)
Typ akumulátoru AGM (Absorbed Glass Mat) se musí používat ve vozech s funkcí Start/Stop.
POZNÁMKA
•
Velikost nádoby na baterii by měla
odpovídat rozměrům původní baterie.
•
Výška baterie se pro různé velikosti liší.
Eco Start/Stop DRIVe*
Pro informace o akumulátorech ve vozech
s Eco Start/Stop DRIVe viz viz strana 337.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
377
09 Technické údaje
09
Typové schválení
Systém dálkového ovládání
Země
A, B, CY,
CZ, D, DK,
E, EST, F,
FIN, GB,
GR, H, I,
IRL, L, LT,
LV, M, NL,
P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N,
CH
HR
378
ROK
Společnost Delphi zde
potvrzuje, že systém dálkového ovládání splňuje
nezbytné charakteristické
požadavky a ostatní příslušná
ustanovení směrnice 1999/5/
EC.
Systém radaru
Země
Delphi 2003-07-15, Německo
R-LPD1-03-0151
Země
Singapur
BR
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Brazílie
RC
CCAB06LP1940T4
09 Technické údaje
Typové schválení
09
BluetoothŸ
Prohlášení o shodě (Declaration of Conformity)
Země
Země EU:
Exportér: Japonsko
Výrobce: Alpine Electronics Inc.
Typ zařízení: Zařízení BluetoothŸ
Další informace najdete na stránce http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing
``
379
09 Technické údaje
09
Typové schválení
Země
380
Česká
republika:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento BluetoothŸ Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dánsko:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr BluetoothŸ Module overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Německo
:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät BluetoothŸ Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
09 Technické údaje
Typové schválení
09
Země
Estonsko:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme BluetoothŸ Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
UK
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this BluetoothŸ Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Španělsko:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el BluetoothŸ Module cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Řecko:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ BluetoothŸ Module ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Francie:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil BluetoothŸ Module est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Itálie:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo BluetoothŸ Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lotyšsko:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka BluetoothŸ Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litva:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis BluetoothŸ Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Nizozemí:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel BluetoothŸ Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan BluetoothŸ Module jikkonforma mal-ĘtiĒijiet essenzjali u ma provvedimenti oĘrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Maďarsko:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a BluetoothŸ Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
``
381
09 Technické údaje
09
Typové schválení
Země
382
Polsko:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że BluetoothŸ Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalsko:
Alpine Electronics, Inc. declara que este BluetoothŸ Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovinsko:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta BluetoothŸ Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovensko:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že BluetoothŸ Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Finsko:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että BluetoothŸ Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Švédsko:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna BluetoothŸ Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Alpine Electronics, Inc. hereby certifies that this BluetoothŸ Module conforms to the essential characteristic requirements and other
relevant regulations of directive 1999/5/EC.
Norsko:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret BluetoothŸ Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
09 Technické údaje
Typové schválení
09
Země
Čína:
㄀कϝᴵǂ䖯ষ੠⫳ѻॖଚ೼݊ѻકⱘ䇈ᯢк៪Փ⫼᠟‫ݠ‬Ёˈᑨߞॄϟ䗄᳝݇‫ݙ‬ᆍ˖
ᷛᯢ䰘ӊЁ᠔㾘ᅮⱘᡔᴃᣛᷛ੠Փ⫼㣗ೈˈ䇈ᯢ᠔᳝᥻ࠊǃ䇗ᭈঞᓔ݇ㄝՓ⫼ᮍ⊩˗
ƵՓ⫼乥⥛˖*+]
Ƶㄝᬜܼ৥䕤ᇘࡳ⥛ (,53 ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨P:៪싨G%P ǂķ
Ƶ᳔໻ࡳ⥛䈅ᆚᑺ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨G%P0+] (,53 ķ
Ƶ䕑乥ᆍ䰤˖SSP
Ƶᴖᬷথᇘ 䕤ᇘ ࡳ⥛ ᇍᑨ䕑⊶f ‫ֵס‬䘧ᏺᆑҹ໪ ˖
•
•
•
•
•
싨G%PN+] 0+]
싨G%PN+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] ݊ᅗ *+]
ϡᕫ᪙㞾᳈ᬍথᇘ乥⥛ǃࡴ໻থᇘࡳ⥛ ࣙᣀ乱໪ࡴ㺙ᇘ乥ࡳ⥛ᬒ໻఼ ˈϡᕫ᪙㞾໪᥹໽㒓៪ᬍ⫼݊ᅗথᇘ໽㒓˗
Փ⫼ᯊϡᕫᇍ৘⾡ড়⊩ⱘ᮴㒓⬉䗮ֵϮࡵѻ⫳᳝ᆇᑆᡄ˗ϔᮺথ⦄᳝ᑆᡄ⦄䈵ᯊˈᑨゟे‫ذ‬ℶՓ⫼ˈᑊ䞛প᥾ᮑ⍜䰸ᑆᡄৢᮍৃ㒻㓁
Փ⫼˗
Փ⫼ᖂࡳ⥛᮴㒓⬉䆒໛ˈᖙ乏ᖡফ৘⾡᮴㒓⬉Ϯࡵⱘᑆᡄ៪ᎹϮǃ⾥ᄺঞए⭫ᑨ⫼䆒໛ⱘ䕤ᇘᑆᡄ˗
ϡᕫ೼亲ᴎ੠ᴎഎ䰘䖥Փ⫼DŽ
``
383
09 Technické údaje
09
Typové schválení
Země
Tchajwan:
‫܅‬㧤෷ሽंᘿ୴ࢤሽᖲጥ෻䏺ऄรԼ㦕
รԼԲය
ᆖী‫ڤ‬ᎁᢞ‫ٽ‬௑հ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲΔॺᆖ๺‫ױ‬Δֆ‫׹‬Ε೸ᇆࢨࠌ‫݁ृش‬լ൓ᖐ۞!᧢‫ޓ‬᙮෷Ε‫ף‬Օ‫פ‬෷ࢨ᧢‫଺ޓ‬๻ૠհ௽ࢤ֗‫פ‬౨Ζ
รԼ؄ය
‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲհࠌ‫ش‬լ൓ᐙ᥼ଆ౰‫ڜ‬٤֗եឫ‫ٽ‬ऄຏॾΙᆖ࿇෼‫ڶ‬եឫ෼ွழΔ!ᚨ‫ܛم‬ೖ‫ش‬Δࠀ‫ޏ‬࿳۟ྤեឫழֱ൓ᤉᥛࠌ‫ش‬Ζছႈ
‫ٽ‬ऄຏॾΔਐࠉሽॾऄ๵ࡳ!‫܂‬ᄐհྤᒵሽຏॾΖ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲႊ‫ٽ࠹ݴ‬ऄຏॾࢨՠᄐΕઝᖂ֗᠔᛭‫ش‬ሽं!ᘿ୴ࢤሽᖲ๻ໂհեឫΖ
CCAB10LP0230T7
384
09 Technické údaje
Typové schválení
09
Země
Jižní
Korea:
뇗빃뇐ꚯ
Volvo Car Korea
겛뙨녋뤏麗1,$09
뇗빃ꑀ%OXHWRRWK$XGLR1DYLJDWLRQ5DGLR
ꑣ鴳ꑀ,$0
ꩫ驛뎗0DUFK
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
際闘뇐ꚯ
Volvo Car Korea
ꚷꚯ녋鶔뗣뤏ꍧ껿
꫗끳겗끤ꩫ霧뼗驣 鶔ꚷꚯꠇ黤 런
ꚷꚯ녋鶔뗣際闘꫷뫫
http://www.volvocars.com/kr
ꩧ끤녋늷넓ꩧ뼨
ೇ鲴뼯ꓯꫛ꫟ꟿ鱏놿볇뿷겛閻鱠ꫬ넯녃냷ꕻꈗ넳ꑀ꼃놿隷隻ꇣ鷗꫗ꟿ걟鱏뼛ꯓ꾁거鲃鲟
``
385
09 Technické údaje
09
Typové schválení
Země
Singapur:
Spojené
Arabské
Emiráty:
Jordánsko:
The product that contains the Bluetooth module is approved with the following certification number.
BT module certification number: TRC/LPD/2010/4.
BT module name: IAM2.1BT PWB EU
386
09 Technické údaje
Typové schválení
09
Země
Jižní
Afrika:
Uruguay:
This product contains URSEC approved transmitter [module name and model name (IAM2.1 BT PWB EU + BVJG905A, BVVE905A,
BVLV905A)]
``
387
09 Technické údaje
09
Typové schválení
Země
Jamajka:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thajsko:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Nigérie:
Mexiko:
Warning
"Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma
clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario."
BluetoothŸ module installation information
Tuto desku pro modul smí instalovat pouze kvalifikovaný odborník. Tato deska se smí používat pouze u automobilových audiosystémů
značky ALPINE ELECTRONICS, INC. Je-li tato deska pro modul BluetoothŸ instalována do audiosystému ve voze, je třeba splnit
následující podmínky: 1. Jelikož "IAM2.1 BT PWB US" má své vlastní číslo FCC ID/IC a toto číslo není vidět, připevníme zvenku na
výrobek štítek. Na tomto štítku bude následující text "Obsahuje desku modulu vysílače FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101"
nebo "Obsahuje FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101". 2. "IAM2.1 BT PWB US" vyhovuje požadavkům odstavce 15.19(a)(3)
v Předpisech FCC, Část 15, Kapitola C. Součástí uživatelské příručky k výrobku je prohlášení dle 15.19 (a)(3).
COFETEL No. RCPALIA10-0353
388
09 Technické údaje
Typové schválení
09
Země
Botswana:
Chorvatsko:
389
09 Technické údaje
09
Symboly na displeji
Obecné informace
Na displeji ve vozidle se může zobrazit celá
řada různých symbolů. Symboly jsou rozděleny na varovné, indikační a informační. Dále
uvádíme nejčastěji používané symboly společně s významem a odkazem na stránku
v manuálu, kde najdete další informace. Podrobnější informace o symbolech a zprávách,
viz strany 72, 74 a 138.
- Červený varovný symbol se rozsvítí,
pokud byla indikována závada, která by mohla
mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Současně se na informačním displeji
zobrazí vysvětlující text.
- Žlutý informační symbol se rozsvítí
společně s textem na informačním displeji,
pokud nastane problém v systémech vozidla.
Žlutá informační kontrolka se může rozsvítit
také společně s jinými kontrolkami.
390
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Symboly na displeji
Indikační a varovné symboly na
sdruženém přístroji
Kontrolka
Indikační a informační symboly na
sdruženém přístroji
Kontrolka
Význam
Strana
Význam
Strana
Porucha systému
ABL*
72, 89
Nízká hladina oleje
74
Emisní systém
72
Parkovací
brzda
74, 130, 132
Porucha systému
ABS
72, 129
Airbagy SRS
21, 74
Zadní světlo do
mlhy svítí
72, 90
Kontrolka
zapnutí bezpečnostního
pásu
18, 74
Stabilizační
systém, DSTC
72, 166
72, 166
Alternátor
nenabíjí
74
Stabilizační
systém, sportovní
systém
74, 129
Žhavení motoru
(vznětové motory)
72
Porucha
brzdového
systému
Málo paliva v palivové nádrži
72, 160
Varování,
bezpečnostní režim
21, 32, 74, 75,
120
Informace, čtěte
text na displeji
72
Dálková světla
zapnutá
72, 89
09 Technické údaje
Symboly na displeji
Význam
Strana
Ukazatelé směru
vlevo
72
Ukazatelé směru
vpravo
72
DRIVe - Start/
Stop*
Další informační symboly na sdruženém
přístroji
Kontrolka
Význam
Strana
Adaptivní tempomat*
168,
174, 180
Adaptivní tempomat*
180
Adaptivní tempomat*, sledování
vzdálenosti*
(Distance Alert)
180, 183
Adaptivní tempomat*, sledování
vzdálenosti*
(Distance Alert)
180, 183
Kontrolka
Význam
Strana
Adaptivní tempomat*
Kontrolka
Význam
Strana
180
Kamerový snímač*,
laserový senzor *
188,
195,
198, 201
Adaptivní tempomat*, sledování
vzdálenosti*
(Distance Alert)
175, 182
183,
188, 195
Adaptivní tempomat*, sledování
vzdálenosti*
(Distance Alert)
175, 182
Automatická aktivace brzd*, sledování vzdálenosti*
(Distance Alert), City
SafetyTM, systém
varování před kolizí*
Nezávislé palivové
topení*
160
Adaptivní tempomat*
174
Systém ABL*
89
Radarový snímač*
180,
183, 195
Dvířka hrdla palivové
nádrže, pravá strana
283
G025102
Kontrolka
09
Start/Stop*, adaptivní tempomat*
125, 180
Vybitá baterie
160
Omezovač rychlosti
170
Parkovací brzda
132
Dešťový senzor*
97
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
391
09 Technické údaje
09
Symboly na displeji
Kontrolka
392
Význam
Strana
Systém Driver Alert*
198
Systém Driver Alert*,
Lane departure warning *
198, 201
Systém Driver Alert*,
Lane departure warning *
201
Systém Driver Alert*,
Čas na přestávku
198
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Informační symboly na displeji stropní
konzoly
Kontrolka
Význam
Strana
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního
pásu
19
Airbag, sedadlo
spolujezdce, aktivovaný
24, 25
Airbag, sedadlo
spolujezdce,
deaktivovaný
25
09 Technické údaje
09
393
10 Abecední seznam
A
10
ACC - Adaptivní tempomat..................... 172
Adaptivní jízdní charakteristiky................ 167
Adaptivní tempomat................................ 172
radarový snímač................................. 178
zjišťování závad.................................. 179
Airbag
aktivace/deaktivace, PACOS................ 24
strana řidiče a spolujezdce................... 22
vypnutí pomocí klíče............................. 24
AIRBAG ..................................................... 22
Airbagy SIPS.............................................. 26
48
63
64
64
64
63
64
Alcolock................................................... 107
Alergeny a látky způsobující astma......... 150
Asistent při rozjezdu................................ 115
Audio
surround ............................................ 228
Aktivní kontrola stáčení vozidla............... 165
Audiosystém
funkce................................................. 227
Aktivní podvozek Four-C......................... 167
audio systém .......................................... 222
Aktivní světlomety (ABL)............................ 89
Audio systém........................................... 220
přehled................................................ 222
Aktivní xenonové světlomety..................... 89
Akumulátor...................................... 334, 377
dálkový ovladač PCC........................... 52
symboly na akumulátoru.................... 335
údržba................................................. 334
varovné symboly................................. 335
Akustická signalizace................................. 87
Alarm.......................................................... 63
deaktivovat........................................... 63
394
kontrola alarmu.....................................
kontrolka alarmu...................................
omezený režim alarmu..........................
testování alarmu...................................
vypnutí spuštěného alarmu..................
zapnutí..................................................
zvukový signál......................................
Automatické uzamykání............................. 58
Automatické znovuzamknutí...................... 57
AWD, pohon všech kol............................ 127
B
Baterie
asistent při rozjezdu............................ 115
Dálkové ovládání ............................... 251
sluchátka............................................ 267
Bezdrátová sluchátka.............................. 266
Bezpečnostní pás
předpínače bezpečnostních pásů........ 20
zadní sedadlo....................................... 19
Bezpečnostní pásy.................................... 18
Bezpečnostní režim................................... 32
AUTO
nastavení regulace klimatizace........... 156
Bioetanol E85.......................................... 285
Automatická převodovka.........................
polohy manuálního řazení (Geartronic)......................................................
přívěs..................................................
tažení a odtah.....................................
116
Blokování páky voliče, mechanické odblokování...................................................... 118
117
292
297
Blokování zpátečky.................................. 116
Automatické mycí linky............................ 350
Blokování páky voliče.............................. 118
BluetoothŸ
handsfree ........................................... 252
média ................................................. 244
10 Abecední seznam
mikrofon - vypnuto ............................ 254
převedení hovoru do mobilu .............. 254
streaming audio ................................. 244
Boční airbagy............................................. 26
Brzdová kapalina a kapalina spojky........ 323
Brzdové světlo........................................... 90
Brzdy........................................................ 128
brzdové světlo...................................... 90
brzdový systém.................................. 128
doplnění brzdové kapaliny.................. 324
elektrická parkovací brzda.................. 130
kontrolky na sdruženém přístrojovém
panelu................................................. 129
nouzová brzdová světla........................ 90
Nouzový brzdový asistent, EBA ........ 128
protiblokovací brzdový systém, ABS,
Anti-lock Braking System (ABS)......... 128
Chladicí box............................................. 216
Chladicí soustava.................................... 280
Chybová hlášení u systému BLIS............ 210
Chybové zprávy
Sledování bdělosti řidiče.................... 198
Upozornění na vybočení z jízdního
pruhu (Lane departure warning)......... 201
viz Zprávy a kontrolky................. 132, 180
Chybové zprávy adaptivního tempomatu 180
Chybové zprávy v systému sledování
vzdálenosti............................................... 183
Č
Časový spínač......................................... 157
Čelní sklo s teplo odrážející vrstvou.......... 99
CD ........................................................... 237
Celková hmotnost vozu........................... 361
City Safety™............................................ 185
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 150
Cyklovač stěračů....................................... 97
10
Chladivo................................................... 150
Čalounění vozu........................................ 352
C
čalounění............................................ 352
mytí vozidla......................................... 350
ráfky.................................................... 351
CZIP (Clean Zone Interior Package)........ 150
Čepel klíče................................................. 49
Číslo odstínu, lak..................................... 354
Čistění
automatické mycí linky....................... 350
bezpečnostní pásy.............................. 353
D
DAB Rádio............................................... 234
Dálková/tlumená světla, viz Osvětlení....... 88
Dálkové ovládání .................................... 250
výměna baterie .................................. 251
Dálkové ovládání, HomeLinkŸ
programovatelné ................................ 133
Dálkový ovladač s klíčem..........................
dosah....................................................
funkce...................................................
odnímatelná čepel klíče........................
výměna baterie.....................................
46
48
47
49
52
Defekt, viz Pneumatiky............................ 308
Denní počítadlo kilometrů.......................... 75
Dešťový senzor.......................................... 97
Detekce chodců....................................... 190
Děti............................................................ 33
bezpečnost........................................... 33
dětské pojistky...................................... 39
395
10 Abecední seznam
10
dětské sedačky a boční airbagy........... 26
Umístění ve voze.................................. 33
DSTC, viz také Systém regulace stability 166
DVD ......................................................... 237
Dětská sedačka......................................... 33
Dětské pojistky.......................................... 62
Dětské sedačky.........................................
doporučené..........................................
horní upevňovací body pro dětské
sedačky................................................
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX...................................................
33
35
42
39
Distribuce vzduchu.......................... 151, 158
Dolby Surround Pro Logic II.................... 220
Doplňování paliva.................................... 283
doplňování paliva................................ 283
dvířka hrdla palivové nádrže, elektrické
otevírání.............................................. 283
dvířka hrdla palivové nádrže, manuální
otevírání.............................................. 283
uzávěr hrdla palivové nádrže.............. 283
Doporučené dětské sedačky, tabulka....... 35
Doporučení během jízdy.......................... 280
Doprovodné osvětlení při odchodu........... 93
Doprovodné osvětlení při příchodu..... 47, 93
Druh benzínu............................................ 284
Držák tašky ............................................. 289
396
Externí vstup signálu....................... 222, 241
F
E
Filtr klimatizace........................................ 150
Eco Start/Stop DRIVe.............................. 122
Filtr kouřových částic vznětových
motorů..................................................... 286
Ekonomická jízda..................................... 280
Filtr sazí.................................................... 286
Elektrická parkovací brzda......................
automatické odbrzdění.......................
manuální odbrzdění............................
nízké napětí akumulátoru....................
130
131
131
130
FILTR SAZÍ PLNÝ.................................... 286
Elektrická zásuvka................................... 214
přední sedadlo.................................... 214
zavazadlový prostor............................ 289
FSC, štítky týkající se životního prostředí.. 14
ECC, elektronicky řízená klimatizace....... 152
Flexifuel.................................................... 113
přizpůsobení....................................... 114
FOUR-C – Aktivní podvozek.................... 167
Elektrické ovládání oken............................ 99
Funkce Deadlock
deaktivace............................................ 60
dočasné vypnutí................................... 60
Elektrické vyhřívání bloku motoru............ 113
Funkce poplach......................................... 47
Elektricky ovládané sedadlo...................... 82
Funkce „deadlock“.................................... 60
Elektricky ovládané střešní okno............. 105
Elektronická měrka.................................. 321
Emise CO2 .............................................. 370
G
Emise oxidu uhličitého............................. 287
Geartronic................................................ 117
ETC, elektronická regulace teploty ......... 153
GSI - pomoc při řazení............................. 123
10 Abecední seznam
H
I
K
Hlasitost
telefon................................................. 255
telefon/multimediální přehrávač......... 255
vyzváněcí tón, telefon......................... 255
IAQS - Systém kvality vzduchu v interiéru.......................................................... 150
Kamerový snímač............................ 186, 193
Imobilizér................................................... 46
Kapota, otevření...................................... 318
Informační a varovné kontrolky................. 72
Informační displeje..................................... 71
Katalyzátor............................................... 284
odtah................................................... 298
Informační systém mrtvého úhlu, BLIS.... 209
Keyless drive...................................... 54, 111
Informační tlačítko, PCC............................ 48
Klávesnice na volantu........ 87, 142, 168, 224
iPodŸ, připojení....................................... 241
Klíč............................................................. 46
Hlasitost (Volume)
konektor sluchátek............................. 226
nastavení.................................... 227, 228
prostorový zvuk.................................. 220
zadní ovládací panel........................... 226
Hlasitost audio ........................................ 223
Hlášení u systému BLIS........................... 210
Hlavový airbag........................................... 28
Hlavový airbag - IC.................................... 28
Hmotnosti
pohotovostní hmotnost...................... 361
Hodiny
analogové............................................. 77
Hodiny, nastavení...................................... 75
HomeLinkŸ
.............................................. 133
Houkačka................................................... 87
Hovory
obsluha............................................... 254
příchozí............................................... 254
10
Kapalina ostřikovače, doplňování............ 333
Klíče zapalování......................................... 79
Klimatizace.............................................. 156
všeobecné informace......................... 149
J
Jízda........................................................
chladicí soustava................................
s otevřeným víkem zavazadlového
prostoru..............................................
s přívěsem..........................................
280
280
Klimatizace, AC....................................... 156
Koberce................................................... 213
Jízda s přívěsem
přípustná celková hmotnost přívěsu. . 361
zatížení koule tažného zařízení........... 361
Kola
montáž................................................
ráfky....................................................
rezervní kolo.......................................
sněhové řetězy....................................
výměna...............................................
Jízda ve vodě........................................... 280
Kola a pneumatiky................................... 302
281
291
308
303
308
305
307
Komfort v prostoru pro cestující.............. 212
397
10 Abecední seznam
10
Kompas................................................... 104
kalibrace............................................. 104
nastavení zóny.................................... 104
Kondenzace vody ve světlometech......... 350
Konektor sluchátek.................................. 226
Kontrola a doplňování chladicí kapaliny. . 322
Kontrola hladiny motorového oleje.......... 319
Kontrolky
informační kontrolky............................. 72
symboly kontrolek................................ 72
výstražné symboly................................ 72
Kontrolky, PCC.......................................... 48
Kontrolky a zprávy adaptivního tempomatu......................................................... 180
Kontrolky a zprávy na displeji
Sledování bdělosti řidiče.................... 198
Sledování vzdálenosti......................... 183
Upozornění na vybočení z jízdního
pruhu (Lane departure warning)......... 201
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd...................... 188, 195
Kožené čalounění, pokyny pro mytí......... 352
L
Menu a hlášení......................................... 138
Lak
číslo odstínu laku................................ 354
poškození a drobné opravy................ 353
Laserový senzor......................................... 11
Lékárnička............................................... 311
Leštění..................................................... 351
Lišty stěračů............................................
čistění.................................................
servisní poloha....................................
výměna...............................................
332
332
332
332
M
Manuální převodovka.............................. 116
GSI - pomoc při řazení....................... 123
tažení a odtah..................................... 297
Masáž
přední sedadlo...................................... 85
Max. zatížení střechy .............................. 361
Mazadla................................................... 368
Mazadla, objemy..................................... 368
Média, BluetoothŸ ................................... 244
Menu/funkce............................................ 143
398
Měřicí přístroje ve sdruženém přístrojovém
panelu
otáčkoměr............................................. 72
palivoměr.............................................. 72
rychloměr.............................................. 72
Mobilní telefon
handsfree............................................
ovládání hlasem..................................
připojit.................................................
zaregistrujte telefon............................
252
261
255
253
Motor
přehřátí............................................... 291
startování............................................ 111
Motorová nafta........................................ 285
Motorový olej................................... 319, 366
filtr....................................................... 319
objemy................................................ 366
třída oleje............................................ 366
ztížené jízdní podmínky...................... 366
Motorový prostor
chladicí kapalina.................................
kapalina posilovače řízení...................
olej......................................................
přehled................................................
322
324
319
319
MY CAR................................................... 141
10 Abecední seznam
Mytí vozidla.............................................. 350
O
Obrysová světla......................................... 90
N
Nakládání
náklad na střeše................................. 288
upevňovací oka................................... 289
zavazadlový prostor............................ 288
Odemykání
zevnitř................................................... 57
zvenku.................................................. 57
Odkládací schránka................................. 216
Odstranění námrazy................................. 156
Náraz, viz Nehoda...................................... 32
Odtah....................................................... 298
Nářadí...................................................... 308
Ochrana proti korozi................................ 351
Nastavení časového intervalu.................. 182
Ochrana proti přivření, střešní okno........ 106
Nastavení podvozku................................ 167
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka........................................... 99
Nastavení projekce světlometů................. 93
Halogenový světlomet.......................... 94
Nastavení volantu...................................... 87
Navigace menu, Infotainment ................. 274
Navigace v menu RSE............................. 271
Nezávislé topení.......................................
akumulátor a palivo............................
nastavení času....................................
parkování ve svahu.............................
159
159
161
159
Nízká hladina oleje................................... 319
Nouzová oprava defektu.......................... 312
Nožní brzda.............................................. 128
Olej, viz také motorový olej...................... 366
Opěradlo.................................................... 81
přední sedadlo, snížení......................... 81
Opěradlo zadního sedadla, sklopení......... 83
Opěrka hlavy
prostřední sedadlo, zadní..................... 84
spuštění................................................ 84
Ostřikovač
kapalina do ostřikovače, doplnění...... 333
Ostřikovače
čelní sklo............................................... 98
Osvětlení.................................................. 325
Aktivní xenonové světlomety................ 89
automatické osvětlení, prostor pro
cestující................................................. 92
dálková/potkávací světla...................... 88
doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu.......................................... 47, 93
doprovodné osvětlení při odchodu....... 93
obrysová/parkovací světla.................... 90
osvětlení displeje.................................. 88
osvětlení přístrojů................................. 88
ovládání................................................ 92
ovládání sklonu světlometů.................. 88
přední světla do mlhy........................... 90
v prostoru pro cestující......................... 92
zadní světlo do mlhy............................. 90
žárovky, technické údaje.................... 331
Osvětlení, výměna žárovky......................
boční obrysová světla.........................
dálková světla, halogenová................
dálková světla, xenonové světlo.........
obrysová světla...................................
osvětlení registrační značky...............
potkávací světla, halogenová.............
světla do mlhy.....................................
Svítilna světla, zadní...........................
Těleso světla, zadní, ukazatele směru
10
325
328
327
327
327
330
326
328
329
329
Ostřikování čelního okna........................... 98
399
10 Abecední seznam
Osvětlení, výměna žárovky.
zavazadlový prostor............................ 330
Palivo.......................................................
palivový filtr.........................................
spotřeba paliva...................................
úspora paliva......................................
Osvětlení displeje....................................... 88
Palubní počítač........................................ 163
Osvětlení interiéru, viz Osvětlení................ 92
Paměťová funkce v sedadlech.................. 82
Osvětlení přístrojové desky........................ 88
Parkovací asistent................................... 203
čidla parkovacího asistenta................ 205
toaletní zrcátko................................... 330
ukazatele směru.................................. 328
10
Osvětlení přístrojů, viz Osvětlení................ 88
Otevření všech oken.......................... 58, 150
Otvor pro přepravu dlouhých předmětů. . 290
ovládání
středová konzola ....................... 223, 274
Ovládání
středová konzola................................ 141
ovládání hlasem, mobilní telefon............. 261
Ovládání klimatizace................................ 149
čidla.................................................... 149
všeobecné informace......................... 149
Ovládání sklonu světlometů....................... 88
P
PACOS....................................................... 24
PACOS, vypínač........................................ 24
400
284
286
370
310
údržba................................................. 302
zimní pneumatiky................................ 304
Pohon všech kol, AWD............................ 127
Pohon všech kol – AWD.......................... 127
Pohotovostní hmotnost........................... 361
Pojistková skříňka.................................... 339
schránka v palubní desce................... 344
Péče o vozidlo......................................... 350
Pojistky....................................................
Box v zavazadlovém prostoru............
reléová/pojistková skříňka v motorovém prostoru......................................
Start/Stop...........................................
studená část.......................................
u palubní desky - Executive...............
všeobecné informace.........................
výměna...............................................
Péče o vozidlo, kožené čalounění........... 352
Polohy klíče............................................... 79
Pneumatiky
indikátory opotřebení vzorku pneumatik........................................................ 303
jízdní charakteristiky........................... 302
oprava defektu pneumatiky................ 312
rozměry............................................... 373
rychlostní kategorie............................ 305
směr otáčení....................................... 302
technické údaje.......................... 305, 373
tlak.............................................. 310, 373
Polohy manuálního řazení (Geartronic).... 117
Parkovací brzda....................................... 130
Parkovací kamera.................................... 206
Pasivní start (pasivní režim)............... 54, 111
PCC - Personal Car Communicator
dosah.............................................. 48, 49
funkce................................................... 47
339
347
340
348
348
346
339
339
Poranění krční páteře, WHIPS................... 29
Posilovač řízení, proměnný účinek.......... 167
Potvrzení uzamknutí ................................. 46
Pouzdro s výbavou pro první pomoc ..... 311
Projekce světlometů, nastavení................. 93
Prostorový zvuk............................... 220, 228
Prostor pro cestující................................. 212
10 Abecední seznam
Provozní kapaliny, objemy....................... 368
Provozní kapaliny a oleje......................... 368
Přední sedadlo
bederní opěrka...................................... 85
masáž................................................... 85
Nastavení dopředu – dozadu............... 86
přehrávač ................................................ 237
Přehřátí.................................................... 291
Převodovka.............................................. 116
automatická........................................ 116
manuálně............................................ 116
Převodovka Powershift.................... 119, 297
Q
RSE - Rear Seat Entertainment (zábavní
systém pro zadní sedadla)....................... 265
Queue Assist............................................ 176
Queue Assistant....................................... 176
R
Ř
Řízení prokluzu........................................ 165
Řízení teploty........................................... 156
Radarový snímač..................................... 172
omezení.............................................. 178
Rádio ......................................................
AM/FM ...............................................
DAB ...................................................
Struktura menu ..................................
230
230
234
274
S
Sdružený přístrojový panel...................... 138
Přípustná celková hmotnost přívěsu....... 361
Regulace prokluzu .................................. 165
Přístroj, přehled
levostranné řízení.................................. 68
pravostranné řízení............................... 70
Regulace trakce....................................... 165
Sedadla...................................................... 81
elektricky ovládané sedadlo................. 82
opěrka hlavy, vzadu.............................. 84
sklopení opěradla předního sedadla.... 81
sklopení opěradla zadního sedadla...... 83
větraná přední sedadla....................... 154
vyhřívání.............................................. 154
Reléová/pojistková skříňka: viz Pojistky. . 339
Sedadlo, viz Sedadla................................. 81
Resetování elektricky ovládaných oken... 100
Sensus....................................................... 78
Přístroje a ovládací prvky........................... 68
Resetování vnějších zpětných zrcátek..... 102
Servisní program...................................... 318
Přívěs....................................................... 291
jízda s přívěsem.................................. 291
kabel................................................... 291
Rezervní kolo........................................... 308
Nouzové rezervní kolo........................ 308
Seřízení projekce světlometů
Aktivní světlomety ................................ 94
Přídavné topení........................................ 162
Přídavné topení (vznětové motory).......... 162
Připomenutí k připoutání bezpečnostními
pásy........................................................... 19
10
Ráfky
čistění................................................. 351
Recirkulace.............................................. 157
Přizpůsobení............................................ 114
401
10 Abecední seznam
10
Schránka v přístrojové desce.................. 213
zamykání............................................... 58
Středová konzola..................................... 141
Systém sledování bdělosti řidiče............. 197
Síla vyvíjená při řízení, viz Posilovač
řízení........................................................ 167
106
105
105
106
Systém varování před srážkou
radarový snímač................. 178, 185, 191
Skla
vrstvená/zesílená.................................. 99
Střešní okno
ochrana proti přivření..........................
otevírání a zavírání..............................
poloha pro větrání...............................
sluneční clona.....................................
Sklenice................................................... 216
Světla, viz Osvětlení................................. 325
Sklopná, elektricky ovládaná vnější zpětná
zrcátka..................................................... 102
Světla do mlhy
vpředu................................................... 90
vzadu.................................................... 90
Skvrny...................................................... 352
Sledování bdělosti řidiče.......................... 197
Slepý úhel (BLIS)...................................... 209
Sluchátka
bezdrátová.......................................... 266
výměna baterie................................... 267
Sluneční clona......................................... 101
Sluneční clona, střešní okno.................... 106
Spínače světel........................................... 88
Stabilizační systém.................................. 165
Stěrače a ostřikovače................................ 97
Stěrače čelního okna................................. 97
dešťový senzor..................................... 97
402
Světla do mlhy, zapnuto/vypnuto.............. 90
Světlomety............................................... 325
Š
Škrábance a drobná poškození způsobená
kamínky.................................................... 353
Štítky........................................................ 358
Štítky týkající se životního prostředí, FSC,
uživatelská příručka................................... 14
Symboly................................................... 166
Systém airbagů ......................................... 21
Systém dálkového ovládání, typové schválení........................................................... 378
Systém Infotainment ...............................
menu ..................................................
ovládání hlasem..................................
přehled ...............................................
tlačítka volby zdroje ...........................
základní funkce ..................................
220
274
261
222
222
223
Systém kvality vzduchu, IAQS ................ 157
Struktura menu, Infotainment ................. 274
Systém menu MY CAR............................ 141
Struktura menu RSE................................ 272
Systém regulace stability a trakce........... 165
T
Tabulka pojistek
pojistky v motorovém prostoru........... 341
Tažení vozu.............................................. 297
tažné oko............................................ 298
Tažná koule, viz Tažně zařízení............... 292
Tažné oko................................................ 298
Tažné zařízení..........................................
demontovatelné, demontáž ...............
demontovatelné, připojení .................
technické údaje..................................
292
295
294
293
10 Abecední seznam
Těhotné ženy, bezpečnostní pás............... 19
Technické údaje motoru.......................... 364
Telefon
handsfree............................................
ovládání hlasem..................................
příchozí hovory...................................
přijetí hovoru.......................................
připojit.................................................
telefonní seznam.................................
telefonní seznam, zkratka...................
volání..................................................
zaregistrujte telefon............................
252
261
254
254
255
256
256
254
253
Typové schválení, systém dálkového ovládání.......................................................... 378
Ú
Varovná kontrolka
adaptivní tempomat............................ 172
Systém regulace stability a trakce...... 165
systém varování před srážkou............ 191
U
Varovné kontrolky
Airbagy - SRS.......................................
alternátor nedobíjí.................................
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu......................................................
nízký tlak oleje......................................
varování................................................
zabrzděná parkovací brzda..................
závada v brzdovém systému................
Ukazatele směru........................................ 91
Varovný symbol, systém airbagů............... 21
USB, připojení.......................................... 241
Ventilace.................................................. 151
Testování alarmu....................................... 64
Utajené uzamčení...................................... 51
Ventilační otvory...................................... 151
Tlak ECO.................................................. 310
Uživatelská příručka, štítky týkající se
životního prostředí..................................... 14
Ventilátor.................................................. 155
V
Vnější rozměry......................................... 360
Transpondér.............................................. 99
Varování ke vzdálenosti........................... 182
Trysky ostřikovačů, vyhřívané.................... 98
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd*.......................................... 190
Vnitřní a vnější zpětná zrcátka
vyhřívání.............................................. 103
Údržba
ochrana proti korozi............................ 351
Úložné prostory v prostoru pro cestující. 212
Tempomat............................................... 168
Teplota
skutečná teplota................................. 149
Tlumič vibrací........................................... 292
Toaletní zrcátko................................. 92, 214
Topení v prostoru pro cestující
nezávislé topení.................................. 159
TV............................................................. 247
Typové označení...................................... 358
Varování před srážkou..................... 190, 191
10
74
74
74
74
74
74
74
Víko zavazadlového prostoru
zamykání/odemykání............................ 58
Vnější zpětná zrcátka............................... 101
Vnitřní zpětné zrcátko.............................. 103
automatická změna odrazivosti.......... 103
403
10 Abecední seznam
10
vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka................................................ 103
zadní okno.......................................... 103
Z
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
dveře................................................... 101
elektricky sklopná zrcátka.................. 102
interiér................................................. 103
kompas............................................... 104
Vyhřívání bloku motoru
nezávislé topení.................................. 159
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva............ 99
Vyhřívání zadního okna............................ 103
Zadní zábavní systém.............................. 265
Vodu odpuzující povrch, čistění............... 351
Vypnutí blokování páky voliče................. 118
Volání....................................................... 254
Vysoká teplota motoru............................. 291
Zadní žárovky
umístění.............................................. 329
Volant......................................................... 87
klávesnice..................... 87, 142, 168, 224
klávesnice, adaptivní tempomat......... 174
nastavení volantu.................................. 87
Vysokotlaké ostřikování světlometů.......... 98
Zámek řízení............................................ 112
Výstraha při opouštění jízdního pruhu..... 200
Volvo Sensus............................................. 78
Výstražný trojúhelník................................ 311
Voskování................................................ 351
Výstražný zvuk
systém varování před srážkou............ 191
Zámky
automatické uzamykání........................
odemykání............................................
víko zavazadlového prostoru................
zamykání...............................................
V případě nehody...................................... 32
Výstražná funkce ukazatelů směru............ 91
Vrstvená skla............................................. 99
Vstup A/V-AUX........................................ 267
Vstup AUX....................................... 222, 241
Výbava pro případ nouze
výstražný trojúhelník........................... 311
Vyhřívané trysky ostřikovačů..................... 98
Vyhřívání.................................................. 156
sedadla............................................... 154
W
WHIPS
dětská sedačka/podkládací sedák....... 29
poranění krční páteře............................ 29
Zadní ovládací panel
audio systém...................................... 226
Zadní TV obrazovky................................. 265
57
57
58
57
Zamlžení
kondenzace vody ve světlometech.... 350
Zamlžení oken..........................................
funkce časového spínače...................
odstranění větracími otvory................
ošetření oken......................................
156
157
158
149
Zamykání/odemykání
zevnitř vozidla....................................... 57
Zásuvka pro sluchátka..................... 265, 267
Zásuvka pro zapalovač cigaret................ 213
Zatížení střechy, max. hmotnost ............ 361
404
10 Abecední seznam
Zatížení vozidla
všeobecně.......................................... 288
Zavazadlový prostor
koberec............................................... 216
upevňovací oka................................... 289
zatížení vozidla................................... 288
Ž
Žárovky, viz osvětlení.............................. 325
10
Zimní jízda................................................ 281
Zimní pneumatiky.................................... 304
Zjišťování závad adaptivního tempomatu 179
Zjišťování závad kamerového snímače................................................ 187, 194
Zprávy a kontrolky
Sledování bdělosti řidiče.................... 198
Sledování vzdálenosti......................... 183
Upozornění na vybočení z jízdního
pruhu (Lane departure warning)......... 201
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd...................... 188, 195
Zprávy a kontrolky adaptivního tempomatu......................................................... 180
Zprávy na informačním displeji................ 166
Zprávy ve sdruženém přístrojovém
panelu...................................................... 138
Zvedák..................................................... 308
405
10 Abecední seznam
10
406
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&(&,+8oZX]!6I&&'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&&!8deng^\]i©'%%%"'%&&Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement