Volvo S80 2010 Early Quick Guide

Volvo S80 2010 Early Quick Guide
VOLVO S80
quick guide
WEB EDITION
VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!
Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek.
Rychlý průvodce Vám umožní rychlé a snadné seznámení s
nejběžnějšími funkcemi Vašeho nového Volva.
Všechny varovné texty, další důležité a podrobné informace jsou
uvedeny v uživatelské příručce - tento leták obsahuje pouze stručný
výběr.
Uživatelská příručka navíc obsahuje nejnovější a nejaktuálnější
informace.
Možnosti jsou označeny hvězdičkou (*).
Další informace týkající se Vašeho vozu naleznete na
www.volvocars.com.
DÁLKOVÝ OVLADAČ NA KLÍČI S PCC - KOMUNIKACE S VOZIDLEM
Zamyká boční dveře a víko zavazadlového prostoru a zapíná alarm*.
Odemyká boční dveřeA a víko zavazadlového prostoru, vypíná alarm.
Odemyká víko zavazadlového prostoru
– neotevírá.
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Zapne světla na vnějších zpětných
zrcátkách*, směrová a obrysová světla,
osvětlení RZ, prostoru pro cestující a
podlahy.
"Nouzové" tlačítko. Pro zapnutí alarmu
v případě nouze stiskněte a držte asi 3
sekundy.
A
PCC*
Informace o vozidle lze získat v dosahu
20 metrů.
– Stiskněte tlačítko a počkejte 7 sekund.
Při stisknutí tlačítka mimo dosah se zobrazí poslední stav uložený v paměti.
Vozidlo bude automaticky uzamčeno, pokud do 2
minut po odemčení nebudou otevřeny boční dveře/
víko zavazadlového prostoru.
1 Zelené světlo: vozidlo je zamknuté.
2 Žluté světlo: vozidlo je odemknuté.
3 Blikající střídavé červené světlo:
pravděpodobně je někdo ve vozidle.
4 Červené světlo: je spuštěn alarm.
POLOHY KLÍČE
Chcete-li dosáhnout následujících poloh klíče
bez nastartování motoru, nesešlapujte brzdový
ani spojkový pedál!
Poloha
Aktivní funkce
Dálkový ovladač na klíči není
vložen – osvětlení audio systému a
prostoru pro cestující
Dálkový ovladač na klíči vložen
– osvětlení přístrojové desky a
hodin, vypnutý zámek volantu.
Vložený klíč a krátké stisknutí tlačítka START – střešní okno*, elektricky
ovládaná okna, ventilátor, ECC,
stěrače čelního skla, zásuvka 12 V,
RTI*.
Chcete-li vyjmout klíč z polohy 0/I a vypnout
všechny spotřebiče, stiskněte klíč, aby se
vysunul.
NASTARTOVÁNÍ MOTORU
– Vložte klíč dálkového ovladače do zapalování a lehce zatlačte; klíč se zasune.
– Sešlápněte spojkový nebo brzdový pedál
STUDENÝ START
POZNÁMKA
– Krátkým stisknutím tlačítka nastartujte
motor.
VYPNUTÍ MOTORU A VYTÁHNUTÍ
DÁLKOVÉHO OVLADAČE NA KLÍČI.
1. Krátce stiskněte tlačítko – motor se
zastaví.
2. Krátce stiskněte klíč – nyní jej lze vyjmout
ze zapalování (automatická převodovka
musí být v poloze P).
Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky
zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu.
Zvýšení volnoběžných otáček na určitou
dobu je součástí účinného systému kontroly
emisí Volvo.
BLIS – INFORMAČNÍ SYSTÉM
MRTVÉHO ÚHLU*
Pokud se kontrolka BLIS rozsvítí, i když v
mrtvém úhlu není žádné vozidlo, může to být
způsobeno například odrazem od lesklého
povrchu mokré vozovky, vlastním stínem
na světlém povrchu vozovky nebo nízko
položeným sluncem svítícím do kamery.
V případě závady přímo v systému se na displeji zobrazí text Blis Doporučen servis.
OVLÁDACÍ PANEL NA DVEŘÍCH ŘIDIČE
L R
Nastavení vnějších zpětných zrcátek
– Zvolte L(levé) nebo R (pravé), seřízení proveďte páčkou.
Sklopení/vyklopení*
- Stiskněte současně tlačítka L a R.
1
Manuálně ovládaná okna.
2
Automaticky ovládaná okna.
Dětské pojistky*. Okna a zadní dveře
nelze otevřít ze zadních sedadel.
AUDIO SYSTÉM
6
2
2
1
5
7
1 Stisknutím zapněte/vypněte. Otočením
nastavte hlasitost.
2 Vyberte možnost AM, FM1/FM2, CD nebo
MODE. Volbou MODE se aktivuje zdroj
AUX A a lze nastavit hlasitost zdroje zvuku
AUX.
3 Stisknutím tlačítka vyberte zvukové
schéma, např. BASY, Dolby Pro Logic II*
nebo BASOVÝ REPRODUKTOR* - otočením upravte nastavení.
A
Vstup AUX, například pro MP3 přehrávač (pro optimální reprodukci nastavte střední hlasitost).
4
3
AUTORÁDIO
3 Otáčením nalaďte stanici.
4 Vyhledávání stanice pomocí levé/pravé šipky.
Můžete uložit až 20 stanic, na požadované
stanici podržte tlačítko 0–9 v pásmu FM1
nebo FM2, dokud se na displeji nezobrazí
potvrzení výběru.
5 Chcete-li uložit 10 stanic s nejsilnějším
signálem, stiskněte toto tlačítko přibližně
na 2 sekundy. Na displeji se v průběhu
vyhledávaní zobrazí Automat. uložení.
Výběr z uložených stanic proveďte pomocí tlačítek 0–9.
CD PŘEHRÁVAČ
3 Otočením změníte stopu.
4 Výběr stopy CD pomocí levé/pravé šipky.
Výběr CDb pomocí šipky nahoru/dolů.
6 Jedním krátkým stisknutím vysunete aktuální disk.
Jedním dlouhým stisknutím vysunete
všechny diskyB.
7 Vyberte disk CDB pomocí tlačítek 1–6.
B
Pouze s měničem CD.
SKLOPENÍ OPĚRADLA ZADNÍHO SEDADLA
1. Zatáhnutím za příslušné držadlo sklopte
levé nebo pravé opěradlo.
2. Zkontrolujte, zda jsou vyjmuté opěrky
hlavy na zadních sedadlech.
3. Sklopte opěradla.
ELEKTRONICKY ŘÍZENÁ KLIMATIZACE - ECC*
AUTOMATICKÁ REGULACE
V režimu AUTO řídí systém klimatizace ECC
všechny funkce automaticky, tím zjednodušuje
řízení vozidla a zajišťuje optimální kvalitu vzduchu ve vozidle.
1 Otočením se nastavuje požadovaná teplota v levé nebo pravé části prostoru pro
cestující. Na displeji se zobrazuje zvolená
teplota.
6 Stisknutím zapněte automatickou regulaci
nastavené teploty a ostatních funkcí.
MANUÁLNÍ REGULACE
2 Větrání levého nebo pravého sedadla.
3 Otáčením nastavte otáčky ventilátoru.
4 Vytápění levého nebo pravého sedadla.
5 Distribuce vzduchu.
7 Systém kvality vzduchu. VYP/AUT/
Recirkulace.
8 Vyhřívání oken. Rychle odstraní zamlžení
čelního skla a bočních oken.
9 Vyhřívání zadního okna a bočních zrcátek.
10 AC - zapínání/vypínání klimatizace.
Ochlazuje prostor pro cestující a odmlžuje
okna.
ÚLOŽNÉ PROSTORY, ZÁSUVKY 12 V & AUX/USB*
Zásuvky 12 V v prostoru pro cestující jsou pod napětím, pokud je zapalování v poloze I nebo II. Zásuvka
12 V* v zavazadlovém prostoru je pod napětím stále.
Výstupy AUX/USB* mohou být využity audio systémem vozidla k přehrávání hudby z MP3 přehrávače
atd.
DŮLEŽITÉ
Při používání zásuvky 12 V v zavazadlovém
prostoru při vypnutém motoru může dojít k
vybití akumulátoru.
PALUBNÍ POČÍTAČ A DENNÍ POČÍTADLA KILOMETRŮ
1 Nízká hladina paliva v nádrži. Pokud se
rozsvítí tato kontrolka, dotankujte palivo
co nejdříve.
7
2 T1 & T2 – nezávislá denní počítadla,
která jsou vždy zapnutá.
8
9
3 Palivoměr. Šipka symbolu ukazuje na
stranu vozidla, na které je umístěno víčko
palivové nádrže.
4 Displej, palubní počítač. Vyberte funkci
pomocí ovladače (8).
5 Hodiny. Nastavují se pomocí tlačítka (6).
6 Otočením do koncové polohy a přidržením
se nastavují hodiny.
Krátké stisknutí tohoto tlačítka přepíná
mezi denními počítadly T1 & T2. Dlouhým
stisknutím vynulujete aktuální počítadlo.
7 Stisknutím tlačítka zobrazíte/smažete
zprávu.
8 Otočením kolečka zobrazíte volby palubního počítače.
9 Jedním krátkým stisknutím vynulujete
aktuální funkci palubního počítače.
Dlouhým stisknutím vynulujete všechny
funkce palubního počítače.
POZNÁMKA
Text km do prázdné nádrže zobrazovaný na
displeji udává odhadovanou vzdálenost na
základě předchozích jízdních podmínek.
SEŘÍZENÍ VOLANTU
VÝSTRAHA
Volant seřizujte vždy před jízdou - nikdy ne
během jízdy.
TANKOVÁNÍ PALIVA
– Pro otevření dvířek nádrže stiskněte tlačítko.
SPÍNAČE SVĚTEL
Osvětlení displeje a přístrojů.
Přední světlomety do mlhy.
Světlomety do mlhy (zadní, pouze na
straně řidiče).
Automatická tlumená světla. Světelná
houkačka funguje, ne však trvalé
zapnutí dálkových světel.
Obrysová světla.
Tlumená světla. Zhasnou při vypnutí
motoru. Dálková světla mohou být
zapnuta.
A
Světelná houkačka.
B
Přepínání dálkových/tlumených světel a
doprovodného osvětlení při odchodu.
Ruční nastavení sklonu světlometů
(u duálních xenonových světlometů
automatické*).
SYSTÉM PODPORY ŘIDIČE*
BLUETOOTH*
Vozidlo může být vybaveno řadou systémů,
které pomáhají řidiči včas zabrzdit, například
dodržením bezpečné vzdálenosti od ostatních
vozidel nebo udržením správné polohy na
vozovce:
• Adaptivní tempomat*
• Kontrola vzdálenosti*
• Výstraha před nehodou s automatickým
brzděním*
• Systém Driver alert*
1. Umožňuje používání nebo vizuální kontrolu
mobilního telefonu.
2. Přidržte tlačítko PHONE audio systému.
3. Na displeji audio systému vyberte možnost
Přidat telefon.
4. Vyberte telefon, který chcete připojit.
5. Pomocí klávesnice mobilního telefonu
zadejte číslice uvedené na displeji audio
systému.
STĚRAČE ČELNÍHO SKLA A DEŠŤOVÝ SENZOR*.
1 Zapínání/vypínání dešťového senzoru,
páčka přepínače v poloze 0.
2 Nastaveni citlivosti dešťového senzoru
nebo intervalu cyklovače stěračů.
A
Jedno setření.
0
Vypnuto.
B
Cyklovač stěračů, viz také (2).
C
Normální rychlost stírání.
D
Vysoká rychlost stírání.
E
Ostřikovač, čelní sklo a světlomety.
Svítí, pokud je aktivní dešťový senzor.
SEŘÍZENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA
Zapnutí
– Stiskněte tlačítko. Dokud nebude parkovací
brzda zcela zapnutá, výstražná kontrolka
bliká. Po úplném zapnutí zůstane svítit.
Vypnutí
1. Klíč je v poloze 0 nebo I.
2. Sešlápněte brzdový pedál a lehce vytáhněte
tlačítko.
Automatické vypnutí
– Rozjeďte se. (U vozidel s automatickou převodovkou musí být zapnutý bezpečnostní
pás.)
EBA - ASISTENCE PŘI NOUZOVÉM
BRZDĚNÍ
Funkce Asistence při nouzovém brzdění
EBA pomáhá zvýšit brzdnou sílu a tím zkrátit
brzdnou dráhu. Systém EBA se aktivuje při
prudkém zabrzdění. Pokud je systém EBA
aktivován, je brzdový pedál stlačen o trochu
více než je obvyklé.
- Sešlápněte (a držte) brzdový pedál tak dlouho, jak je to nutné - při uvolnění pedálu se se
brzdný účinek zcela přeruší.
1
2
3
4
5
6
Bederní opěra.
Úhel sklonu opěradla.
Zvednutí/snížení sedadla.
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku.
Dopředu/dozadu.
Sklopení opěradla sedadla spolujezdce.
PÉČE O VOZIDLO
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než
mytí v automatické myčce. Nový lak je také
náchylnější k poškození. Z tohoto důvodu je
pro první měsíce u nového vozu doporučeno
ruční mytí. Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte, že nečistoty a kamínky
mohou poškrábat lak.
TP 10817 (Czech). AT 0920. Printed in Sweden, Göteborg 2009. Copyright © 2000-2009 Volvo Car Corporation.
PARKOVACÍ BRZDA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement