Volvo | S80 | Uživatelská přiručka | Volvo S80 2010 Early Uživatelská příručka

Volvo S80 2010 Early Uživatelská příručka
VOLVO S80
Příručka pro Uživatele
VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po
mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim
spolujezdcům poskytl bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří
mezi nejbezpečnější automobily na světě. Vaše Volvo bylo
zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální požadavky na
bezpečnost a ochranu životního prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla, doporučujeme
Vám, abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi
o údržbě, které jsou uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
00 01 02
2
00 Úvod
01 Bezpečnost
Důležité informace...................................... 6
Volvo a životní prostředí.............................. 9
Bezpečnostní pásy ...................................
Systém airbagů (SRS – Airbag).................
Aktivace/deaktivace airbagu*...................
Boční airbagy (SIPS) ................................
Hlavový airbag (IC) ...................................
WHIPS ......................................................
Když dojde k aktivaci systému ................
Bezpečnostní režim..................................
Bezpečnost dětí........................................
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Zámky a alarm
14
17
20
22
24
25
27
28
29
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče....
Utajené uzamčení*....................................
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*.................................................
Keyless drive*............................................
Zamykání/odemykání................................
Dětské pojistky..........................................
Alarm*.......................................................
38
43
44
46
48
52
53
Obsah
03 04 05
03 Prostředí řidiče
04 Komfort a radost z jízdy
Přístroje a ovládací prvky.......................... 58
Přístroje a ovládací prvky - Executive ...... 66
Polohy klíče............................................... 67
Sedadla..................................................... 69
Sedadla - Executive.................................. 73
Volant........................................................ 75
Osvětlení................................................... 76
Stěrače a ostřikovače............................... 86
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka........................................... 88
Kompas*................................................... 93
Elektricky ovládané střešní okno*............. 94
Startování motoru..................................... 96
Startování motoru – Flexifuel.................... 98
Startování motoru – externí akumulátor.. 100
Převodovky............................................. 101
Pohon všech kol – AWD*........................ 106
Nožní brzda............................................. 107
Parkovací brzda...................................... 109
Menu a hlášení........................................
Ovládání klimatizace...............................
Nezávislé topení a vyhřívání prostoru pro
cestující*..................................................
Přídavné nezávislé topení*......................
Audiosystém...........................................
RSE – Multimediální systém pro cestující
vzadu – Dvě obrazovky* .........................
Palubní počítač.......................................
DSTC – Systém řízení stability a trakce. .
Adaptivní jízdní charakteristiky...............
Tempomat*.............................................
Adaptivní tempomat*..............................
Sledování vzdálenosti.............................
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd*.........................................
Sledování bdělosti řidiče – DAC*............
Systém Driver Alert System - LDW*........
Parkovací asistent*.................................
BLIS* - Informační systém mrtvého úhlu
Komfort v prostoru pro cestující.............
Komfort v prostoru pro cestující - Executive..........................................................
Handsfree s rozhraním Bluetooth*..........
Vestavěný telefon*..................................
HomeLinkŸ *............................................ 112
05 Během jízdy
118
124
132
135
136
149
154
156
157
158
159
166
Doporučení během jízdy.........................
Doplňování paliva....................................
Palivo......................................................
Nakládání................................................
Zavazadlový prostor ..............................
Výstražný trojúhelník*..............................
Jízda s přívěsem.....................................
Tažení a odtah........................................
204
206
207
210
211
213
214
219
169
175
178
181
184
188
192
193
198
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3
Obsah
06 07 08
06 Údržba a servis
Motorový prostor....................................
Žárovky...................................................
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů.......
Akumulátor..............................................
Pojistky....................................................
Kola a pneumatiky..................................
Péče o vozidlo.........................................
4
07 Technické údaje
224
230
237
239
242
251
265
Typová označení.....................................
Rozměry a hmotnosti..............................
Technické údaje motoru.........................
Motorový olej..........................................
Kapaliny a maziva...................................
Palivo......................................................
Elektrický systém....................................
Typové schválení....................................
08 Abecední seznam
272
274
278
279
282
285
287
288
Abecední seznam................................... 290
Obsah
5
Úvod
Důležité informace
Čtení příručky pro uživatele
Volitelná výbava
Poznámka pod čarou
Úvod
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou .
V uživatelské příručce jsou anotace, které jsou
umístěny v dolní části stránky. Tyto informace
doplňují text, ke kterému se odkazují číslem.
Pokud anotace odkazuje na text v tabulce,
potom jsou namísto číslic použita písmena.
Správnou cestou k seznámení se s Vaším
novým vozem je přečtení této příručky pro uživatele, v ideálním případě před Vaší první jízdou. Budete tak mít příležitost seznámit se
s novými funkcemi, uvidíte, jak nejlépe ovládat
vůz v různých situacích a jak nejlépe využívat
všechny funkce vozu. Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným
v této příručce.
Výbavou popisovanou v této uživatelské
příručce nemusí být vybavena všechna
vozidla. Kromě standardní výbavy popisuje
tato uživatelská příručka také volitelnou
výbavu (výbava montovaná při výrobě vozidla)
a příslušenství (dodatečně montovaná zvláštní
výbava). Pokud si nejste jisti, co je standardní
nebo volitelná výbava/příslušenství, doporučujeme kontaktovat Vašeho prodejce Volvo.
Vozidla Volvo jsou přizpůsobena pro odlišné
požadavky různých trhů, stejně jako pro
národní a místní potřeby a předpisy.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této příručce nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího ohlášení.
© společností Volvo Car Corporation
6
Nabídka volitelné výbavy/příslušenství pro
různé modely vozidel se liší podle trhu. Většina
volitelné výbavy se instaluje ve výrobním
závodě a není možné ji dodatečně instalovat.
Příslušenství se instaluje dodatečně.
Chcete-li získat další informace, doporučujeme kontaktovat autorizovaného prodejce
Volvo.
Speciální texty
VAROVÁNÍ
Varovné texty upozorňují na nebezpečí zranění osob.
DŮLEŽITÉ
Důležité texty upozorňují na nebezpečí
poškození materiálu.
POZNÁMKA
Texty označené slovem POZNÁMKA
poskytují doporučení a rady, které například
usnadňují používání prvků a funkcí.
Textové zprávy
Ve voze jsou displeje, které zobrazují textové
zprávy. Tyto textové zprávy jsou v příručce pro
uživatele zvýrazněny písmem, které je větší
a vytištěné šedou barvou. Příkladem jsou texty
menu a zpráv na informačním displeji (např.
Nastavení audia).
Štítky
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše
a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle
mají následující význam v sestupném pořadí
podle důležitosti varování/informace.
Úvod
Důležité informace
Varování před zraněním osob
Nebezpečí poškození majetku
Informace
Černé ISO symboly na žlutém varovném poli,
bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může vyústit ve
vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
nebo modrém varovném poli a informačním
poli. Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může mít za
následek hmotné škody.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
informačním poli.
POZNÁMKA
Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou
přesnými reprodukcemi štítků ve vozidle.
Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění
ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na daném štítku
ve vozidle.
Seznamy postupů
Postupy, kde jednotlivé akce musejí být prováděny v určitém pořadí, jsou v příručce pro
uživatele očíslovány.
7
Úvod
Důležité informace
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky,
každý krok je očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
Seznamy označené písmeny odkazující na
série obrázků, kde pořadí instrukcí není
důležité.
Číslované nebo nečíslované šipky se používají k demonstraci pohybu.
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány
normálními čísly.
Seznamy umístění
Čísla v červených kroužcích se používají na
obrázcích k označení různých součástí.
Toto číslo odpovídá číslu pozice uvedené
v seznamu vztahujícímu se k danému
obrázku, která popisuje danou položku.
Seznamy s odrážkami
Seznamy s odrážkami se používají v seznamech bodů v uživatelské příručce.
Příklad:
•
•
Chladicí kapalina
Motorový olej
Pokračování
`` Tento symbol je umístěn vpravo dole,
pokud část pokračuje na následující straně.
8
Zaznamenávání údajů
Informace na internetu
Jízdní a bezpečnostní systémy ve vozidle
využívají počítače, které kontrolují a navzájem
sdílejí informace o funkcích vozidla. Jeden
nebo více těchto počítačů může uložit informace o systémech, které kontrolují během normální jízdy, během srážky nebo před srážkou.
Uložené informace mohou být využity:
Na adrese www.volvocars.com naleznete další
informace týkající se Vašeho vozidla.
•
•
•
•
společností Volvo Car Corporation
servisem nebo dílnou
policií nebo jiným úřadem
dalšími stranami, které mají právní nárok na
přístup k informacím, nebo tím, kdo má
povolení od majitele pro přístup k informacím.
Příslušenství a zvláštní výbava
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Některé příslušenství funguje pouze tehdy,
když je do počítačového systému vozu nainstalován příslušný software. Proto doporučujeme před instalací příslušenství, které se
připojuje k elektrické soustavě vozu nebo má
na ni vliv, vždy kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
Úvod
Volvo a životní prostředí
G000000
Filosofie společnosti Volvo na ochranu životního prostředí
Péče o životní prostředí je jednou ze základních
hodnot společnosti Volvo Car Corporation,
která ovlivňuje veškerý provoz. Také věříme, že
naši zákazníci sdílejí naši starost o životní
prostředí.
Spotřeba paliva
Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí a je také
vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší
a nejúčinněji zdroje využívající závody na světě.
Společnost Volvo Car Corporation je držitelem
globální certifikace ISO, která zahrnuje i ekologickou normu ISO14001 pro všechny továrny
a některé naše další jednotky. Také od našich
partnerů požadujeme, aby se systematicky
zabývali ekologickými otázkami.
Řidič může ovlivnit spotřebu paliva. Více informací si můžete přečíst v části nazvané Omezení dopadů na životní prostředí.
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou
spotřebu paliva ve všech příslušných třídách.
Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise
skleníkového plynu, oxidu uhličitého.
emise výfukových plynů značně pod příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu prachu a pylu do prostoru pro cestující přes sací
otvory.
Účinné řízení emisí
Sofistikovaný systém kvality vzduchu IAQS*
(systém kvality vzduchu v interiéru) zajišťuje, že
nasávaný vzduch je čistší než vzduch venku.
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu
„Čistý uvnitř i venku“ - konceptu, který
zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako
účinné řízení emisí. V mnoha případech jsou
Systém se skládá z elektronického čidla a uhlíkového filtru. Nasávaný vzduch je nepřetržitě
monitorován, a pokud dojde ke zvýšení koncentrace určitých škodlivých plynů, například
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
9
Úvod
Volvo a životní prostředí
oxidu uhelnatého, přívod vzduchu se uzavře.
K takové situaci může dojít například v husté
dopravě, zácpách a tunelech.
životního prostředí. Zaměstnanci našich
servisů mají znalosti a nástroje pro zajištění
dobré péče o životní prostředí.
Pronikání oxidů dusíku, přízemního ozónu
a uhlovodíků brání uhlíkový filtr.
Omezení dopadů na životní prostředí
Standard tkanin
Interiér vozu Volvo je konstruován s ohledem
na příjemné prostředí a pohodlí, a to dokonce
i cestujících trpících kontaktními alergiemi
nebo astmatem. Mimořádná pozornost byla
věnována výběru ekologických materiálů. To
znamená, že také splňují požadavky normy
Oeko-Tex 100 1, což představuje významný
krok ke zdravějšímu prostředí v prostoru pro
cestující.
Certifikát Oeko-Tex se týká například bezpečnostních pásů, koberců a tkanin. Kůže čalounění je vydělávána rostlinnými látkami bez použití chromu a splňuje požadavky certifikátu.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva Vašeho
vozidla. Takto přispějete k čistšímu životnímu
prostředí. Když opravu nebo údržbu vozu
svěříte servisům Volvo, stane se součástí
našeho systému. Máme jasné požadavky na
naše servisy, které jsou navrženy tak, aby se
předešlo vylévání a vypouštění škodlivin do
1
10
Více informací na www.oekotex.com
Snadno můžete pomoci omezit dopad na
životní prostředí například ekonomickou jízdou
a servisem a údržbou vozidla podle instrukcí
v uživatelské příručce.
•
Vždy řaďte co nejvyšší možný rychlostní
stupeň. Nižší otáčky motoru znamenají
nižší spotřebu paliva.
•
•
Pro zpomalení využijte brzdění motorem.
•
Vždy likvidujte nebezpečný odpad ekologicky, například akumulátory a oleje.
Pokud si nejste jisti ohledně likvidace
tohoto typu odpadu, doporučujeme zjistit
potřebné informace v autorizovaném
servisu Volvo.
•
•
Údržbu svého vozu provádějte pravidelně.
Níže uvádíme několik rad, jak chránit životní
prostředí: (další rady, jakým způsobem můžete
omezit dopad na životní prostředí a jezdit ekonomicky, viz strany 263, 204).
•
•
Snižte spotřebu paliva zvolením tlaku
vzduchu v pneumatikách ECO, viz
strana 263.
Náklad na střeše a box na lyže zvyšují
odpor vzduchu, což vede k vyšší spotřebě
paliva. Když je již nepotřebujete, ihned je
demontujte.
•
Odstraňte z vozu nepotřebné předměty.
Čím větší je hmotnost vozu, tím vyšší je
spotřeba paliva.
•
Pokud je vůz vybaven ohřívačem bloku
motoru, vždy jej použijte před jízdou za
chladného počasí. Tím snížíte spotřebu
paliva a emise výfukových plynů.
•
Jeďte plynule a vyvarujte se prudkého
brzdění.
Nenechte motor běžet na volnoběh.
Věnujte pozornost místním předpisům.
Vypněte motor, pokud stojíte delší dobu.
Jízda vysokou rychlostí významně zvyšuje
spotřebu z důvodu zvýšeného odporu
vzduchu. Zvýšení rychlosti na dvojnásobek, zvýší odpor vzduchu 4krát.
Dodržování těchto rad Vám pomůže ke snížení
spotřeby paliva bez ovlivnění doby jízdy nebo
požitku z řízení. Kromě toho, že šetříte Váš vůz,
šetříte také peníze a přírodní zdroje.
Uživatelská příručka a životní prostředí
Symbol FSC znamená, že papír použitý na
výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle FSC nebo jiných regulovaných zdrojů.
Úvod
Volvo a životní prostředí
11
12
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
14
17
20
22
24
25
27
28
29
G020871
Bezpečnostní pásy .................................................................................
Systém airbagů (SRS – Airbag)...............................................................
Aktivace/deaktivace airbagu*..................................................................
Boční airbagy (SIPS) ..............................................................................
Hlavový airbag (IC) .................................................................................
WHIPS ....................................................................................................
Když dojde k aktivaci systému ..............................................................
Bezpečnostní režim.................................................................................
Bezpečnost dětí......................................................................................
BEZPEČNOST
01
01 Bezpečnost
01
Bezpečnostní pásy
Obecné informace
Rozepnutí bezpečnostního pásu
Stiskněte červené tlačítko na zámku a nechte
pás navinout. Pokud se pás zcela nenavinul,
zasuňte jej ručně, aby nezůstal volně viset.
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej uvolnit:
•
•
•
pokud jej vytáhnete z navíječe příliš rychle
během brzdění a akcelerace
pokud se vozidlo silně nakloní.
Zapamatujte si následující
Při prudkém brzdění může dojít k vážnému zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním
pásem. Ujistěte se, že jsou všichni cestující
připoutáni bezpečnostními pásy.
Chcete-li si zajistit maximální bezpečí, je velmi
důležité, aby bezpečnostní pás pevně přiléhal
k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být příliš zakloněno. Bezpečnostní pás je určen pro používání
v normální poloze těla.
Zapnutí bezpečnostního pásu
Pomalu vytáhněte bezpečnostní pás a zapněte
jej zatlačením spony do zámku. Slyšitelné
"cvaknutí" znamená, že pás byl zapnut.
Spony se hodí pouze do určeného zámku na
zadním sedadle*.
14
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
nepoužívejte spony ani podobné přípravky
zamezující pohybu pásu, protože by mohly
ovlivnit pevné přilnutí pásu k tělu
•
ujistěte se, že bezpečnostní pás není
překroucený ani nikde zachycený
•
dolní část pásu musí vést nízko (ne přes
břicho)
•
těsnost dolní části pásu upravte zatažením
za horní část pásu tak, jak je vidět na
předcházejícím obrázku.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pás a airbag na sebe
vzájemně působí. Pokud není bezpečnostní
pás používán nebo je používán nesprávně,
může být snížena ochrana poskytovaná airbagem v případě nehody.
VAROVÁNÍ
Každý bezpečnostní pás je určen pouze pro
jednu osobu.
VAROVÁNÍ
Nikdy bezpečnostní pásy sami neupravujte
ani neopravujte. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás silně přetížen,
např. v souvislosti s nehodou, musí být celý
bezpečnostní pás vyměněn. I když bezpečnostní pás nevykazuje viditelné známky
poškození, mohlo dojít k omezení některých
ochranných funkcí bezpečnostního pásu.
Kromě toho vyměňte bezpečnostní pás,
když je pás opotřebený nebo poškozený.
Nový bezpečnostní pás musí být homologován a určen pro instalaci ve stejné poloze
jako původní bezpečnostní pás.
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
Používání bezpečnostních pásů
během těhotenství
pedály a volant). Měly by se snažit nastavit
polohu sedadla co nejdále dozadu, aby vzdálenost mezi volantem a jejich břichem byla co
největší.
Zadní sedadlo
Upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem na zadním sedadle má dvě vedlejší
funkce:
•
Poskytuje informaci o připoutání bezpečnostními pásy na zadním sedadle. Zpráva
se zobrazí na informačním displeji, když
jsou používány bezpečnostní pásy nebo
když jsou otevřené zadní dveře. Zpráva je
automaticky vymazána po uplynutí přibližně 30 sekund nebo je možné ji potvrdit
ručně stisknutím tlačítka READ páčky ukazatelů směru.
•
Poskytuje varování, pokud je rozepnutý
některý ze zadních bezpečnostních pásů
během jízdy. Toto varování je ve formě
zprávy na informačním displeji spolu s akustickým/vizuálním signálem. Varování je
ukončeno v případě opětovného zapnutí
bezpečnostního pásu nebo může být také
ručně potvrzeno stisknutím tlačítka
READ.
Bezpečnostní pásy by se měly během těhotenství vždy používat. Musí se ale používat
správným způsobem. Diagonální část musí
vést přes rameno, potom mezi ňadry a na boční
stranu břicha.
G017726
G020998
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
Dolní část musí být naplocho přes stehna a co
možná nejníže pod břichem. – Nikdy se nesmí
posunout nahoru. Upravte si bezpečnostní pás
a zajistěte, aby v celé délce přiléhal k tělu.
Navíc zkontrolujte, že pás není nikde překroucený.
Nepřipoutaný cestující bude akusticky
i vizuálně upozorněn na připoutání se bezpečnostním pásem. Zvuková připomínka závisí na
rychlosti a v některých případech na čase.
Vizuální připomínka je umístěna ve stropní konzole a na sdruženém přístrojovém panelu.
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné
řidičky měly upravovat seřízení sedadla
a polohu volantu tak, aby mohly při řízení
snadno udržovat kontrolu nad vozidlem (to
znamená, že musí být schopny snadno ovládat
Dětské sedačky nejsou vybaveny systémem
upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem.
01
Zpráva na informačním displeji o tom, které
pásy se právě používají, je vždy k dispozici. Pro
vyvolání uložených zpráv stiskněte tlačítko
READ.
``
15
01 Bezpečnost
01
Bezpečnostní pásy
Určité trhy
Pokud se řidič nebo spolujezdec nepřipoutají
bezpečnostním pásem budou upozorněni zvukovým signálem a kontrolkou, aby se připoutali. Při nízké rychlosti bude zvukový signál znít
po dobu prvních 6 sekund.
Předpínač bezpečnostního pásu
Všechny bezpečnostní pásy jsou vybaveny
předpínači bezpečnostních pásů. Mechanizmus předpínače v případě nárazu určité intenzity napne bezpečnostní pás. Bezpečnostní
pás potom poskytuje cestujícím efektivnější
ochranu.
16
01 Bezpečnost
Systém airbagů (SRS – Airbag)
Výstražný symbol na sdruženém
přístrojovém panelu
0
1
01
Spolu s varovným symbolem se může na informačním displeji objevit v určitých případech
také zpráva. Pokud kontrolka signalizuje
závadu, tj. svítí výstražný trojúhelník a na displeji se zobrazí zpráva SRS Airbag
Doporucen servis nebo SRS Airbag Nutny
servis. Doporučujeme, abyste neprodleně
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
o
G021010
G018666
Přehled systému airbagů
SRS systém, pravostranné řízení.
VAROVÁNÍ
Pokud výstražný symbol systému airbagů
svítí stále nebo se rozsvítí za jízdy, znamená
to, že systém airbagů není plně funkční.
Symbol označuje poruchu v systému
předpínačů bezpečnostních pásů, SIPS,
systému IC nebo jinou poruchu v systému
SRS. Doporučujeme, abyste neprodleně
navštívili autorizovaný servis Volvo.
G018665
Systém airbagů je stále monitorován řídicí jednotkou systému. Při nastavení dálkového ovládání v zapalování do polohy II nebo III se na
přístrojové desce rozsvítí varovná kontrolka.
Pokud je systém airbagů v pořádku, zmizí tento
symbol přibližně po 6 sekundách.
SRS systém, levostranné řízení.
Systém airbagů SRS zahrnuje airbagy a čidla.
Při nárazu určité intenzity se aktivují čidla a airbag(y) se naplní horkým plynem. Aby zmírnil
náraz, začne se při stlačení airbag vypouštět.
Přitom uniká do vozidla kouř. To je zcela normální. Mezi naplněním a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze několik desetin
sekundy.
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, abyste za účelem opravy
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Neodborná oprava systému airbagů by
mohla způsobit jeho poruchu a následně
vážné zranění osob.
``
17
01 Bezpečnost
01
Systém airbagů (SRS – Airbag)
System) na straně řidiče jako doplňkem
ochrany, kterou poskytují bezpečnostní pásy.
Airbag se nachází ve středu volantu. Volant je
označen nápisem SRS AIRBAG.
POZNÁMKA
Čidla reagují v závislosti na síle nárazu
a skutečnosti, zda je bezpečnostní pás
řidiče a předního spolujezdce zapnutý, či
nikoli.
VAROVÁNÍ
Při nehodě se tedy může stát, že se naplní
pouze jeden airbag (nebo žádný). Systém
airbagů podle síly nárazu určí, zda je nutné
naplnění jednoho nebo více airbagů.
Bezpečnostní pás a airbag na sebe
vzájemně působí. Pokud není bezpečnostní
pás používán nebo je používán nesprávně,
může být snížena ochrana poskytovaná airbagem v případě nehody.
Objemy airbagů jsou také přizpůsobeny síle
nárazu, kterému je vůz vystaven.
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s pravostranným řízením.
Airbag spolujezdce
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s levostranným řízením.
G021011
Airbag na straně řidiče
Kromě bezpečnostních pásů je vůz vybaven
airbagem SRS (Supplemental Restraint
18
Toto vozidlo je vybaveno airbagem na straně
spolujezdce, který doplňuje jeho ochranu
poskytovanou bezpečnostním pásem. Tento
airbag je složen v prostoru nad odkládací
01 Bezpečnost
Systém airbagů (SRS – Airbag)
přihrádkou v přístrojové desce. Panel airbagu
je označen nápisem SRS AIRBAG.
01
Štítek airbagu
VAROVÁNÍ
Aby bylo minimalizováno nebezpečí zranění
při naplnění airbagu, musejí sedět cestující
vzpřímeně, s nohama na podlaze a opřeni
o opěradlo. Bezpečnostní pásy musí být
zapnuté.
G032244
VAROVÁNÍ
Neumisťujte předměty před nebo nad
palubní desku, kde je umístěn airbag spolujezdce.
Štítek airbagu umístěný na sloupku dveří.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag1.
Nikdy nenechte děti ve voze stát nebo sedět
na sedadle spolujezdce. Pokud je airbag
aktivován, nesmí na předním sedadle spolujezdce nikdy sedět osoba s tělesnou výškou
menší než 140 cm.
Nedodržením doporučení výše můžete
ohrozit život dítěte.
1
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu viz strana 20.
19
01 Bezpečnost
Aktivace/deaktivace airbagu*
Vypnutí klíčem – PACOS
Obecné informace
Airbag (SRS) pro předního sedadlo spolujezdce může být deaktivován, pokud je vozidlo
vybaveno vypínačem airbagu (PACOS). Informace o postupu při deaktivaci/aktivaci airbagu, viz text pod nadpisem Aktivace/deaktivace.
Vypnutí klíčem/spínač
Vypínač airbagu spolujezdce (PACOS) je umístěn na boku přístrojové desky na straně spolujezdce a je přístupný po otevření dveří spolujezdce (viz část nazvaná Vypínač airbagu –
PACOS). Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované poloze. Společnost Volvo doporučuje,
abyste ke změně polohy používali čepel klíče
dálkového ovladače.
Informace o čepeli klíče viz strana 41.
VAROVÁNÍ
Nedodržení výše uvedených doporučení by
mohlo ohrozit život cestujících ve voze.
20
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Aktivace/deaktivace
Pokud je vozidlo vybaveno airbagem
předního spolujezdce, avšak není vybaveno
spínačem PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch), pak je airbag stále aktivovaný.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag a na displeji ve stropní konzole svítí symbol
.
Nedodržením tohoto doporučení můžete
ohrozit život dítěte.
VAROVÁNÍ
Nedovolte, aby někdo seděl na předním
sedadle spolujezdce, pokud zpráva na displeji stropního panelu (viz strana 21) informuje, že byl deaktivován airbag (SRS)
a pokud na přístrojové desce svítí výstražná
kontrolka systému airbagů. To znamená, že
došlo k vážné závadě. Co nejdříve navštivte
odborný servis. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
G019030
01
Umístění spínače.
Airbag je aktivován. Pokud je spínač v této
poloze, osoby s tělesnou výškou větší než
140 cm mohou sedět na předním sedadle
spolujezdce, ale nikdy zde nesmí sedět
děti v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Airbag je deaktivován. Pokud je spínač
v této poloze, děti v dětské sedačce nebo
na podkládacím sedáku mohou sedět na
předním sedadle spolujezdce, ale nikdy
zde nesmí sedět osoby s tělesnou výškou
větší než 140 cm.
01 Bezpečnost
Aktivace/deaktivace airbagu*
VAROVÁNÍ
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo spolujezdce, pokud je airbag aktivován. To platí pro všechny osoby menší
než 140 cm.
Textová zpráva a symbol ve stropním panelu
indikují, že airbag pro sedadlo předního spolujezdce je deaktivován (viz předcházející obrázek).
01
POZNÁMKA
Pokud je dálkový ovládač v poloze II nebo
III, zobrazí na sdruženém přístrojovém
panelu přístrojové desky výstražný symbol
airbagu na dobu přibližně 6 sekund (viz
strana 17).
Následně se kontrolka ve stropní konzole
rozsvítí na znamení, že airbag pro sedadlo
předního spolujezdce je ve správném stavu.
Více informací o různých polohách dálkového ovladače s klíčem ve spínací skříňce,
viz strana 67.
Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou větší
než 140 cm, pokud je airbag deaktivován.
G017800
Nedodržením výše uvedených doporučení
by mohlo dojít k ohrožení života.
Zprávy
Indikátor ve stropní konzole ukazuje, že je airbag
spolujezdce aktivován.
Varovný symbol ve stropním panelu indikuje,
že airbag pro sedadlo předního spolujezdce je
aktivován (viz předcházející obrázek).
2
G017724
2
Indikátor ve stropní konzole ukazuje, že je airbag
spolujezdce deaktivován.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
21
01 Bezpečnost
Boční airbagy (SIPS)
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, aby opravy prováděl
pouze autorizovaný servis Volvo. Neodborná oprava systému airbagů-SIPS by
mohla způsobit jeho poruchu
a následně vážné zranění osob.
•
Nesmíte klást žádné předměty do prostoru mezi sedadly a dveřmi, do kterého
se naplní boční airbag.
•
Doporučujeme používat pouze potahy
sedadel schválené společností Volvo.
Jiné potahy mohou bránit naplnění bočních airbagů.
•
Boční airbag je doplňkem bezpečnostních pásů. Vždy se připoutejte bezpečnostním pásem.
G032949
•
Velká část sil při nárazu zboku je přenesena
prostřednictvím SIPS (Systém ochrany proti
bočnímu nárazu) do podlahy, střechy, nosníků,
sloupků a ostatních konstrukčních prvků karoserie. Boční airbagy řidiče a spolujezdce chrání
hrudník a kyčle a jsou důležitou součástí
systému SIPS.
Systém airbagů SIPS se skládá ze dvou hlavních komponent, bočních airbagů a čidel.
Boční airbagy jsou instalovány v opěradlech
předních sedadel.
Umístění
G024377
Boční airbag
Sedadlo řidiče, levostranné řízení.
Dětské sedačky a boční airbagy
Boční airbag nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku.
Na předním sedadle můžete používat dětskou
sedačku nebo podkládací sedák pouze tehdy,
pokud není aktivován1 airbag spolujezdce.
G024378
01
Sedadlo předního spolujezdce, levostranné řízení.
Systém airbagů SIPS zahrnuje boční airbagy
a čidla. V případě nárazu určité intenzity se
1
22
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu viz strana 20.
01 Bezpečnost
Boční airbagy (SIPS)
01
aktivují čidla a boční airbagy se nafouknou. Airbag se naplní mezi tělem cestujícího a dveřmi
a absorbuje náraz v okamžiku srážky. Airbag
se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Za
normálních okolností se naplní pouze boční airbag na straně zasažené nárazem.
G032254
Štítek, boční airbag
Štítek pro boční airbag umístěný na sloupku dveří.
23
01 Bezpečnost
01
Hlavový airbag (IC)
Vlastnosti
VAROVÁNÍ
Na madla u stropu nezavěšujte a neupevňujte těžké předměty. Háček je určen pouze
pro lehké oděvy (ne pro předměty, jako je
např. deštník).
Na obložení stropu, sloupků ani bočních
panelů nic nešroubujte ani neupevňujte.
Mohlo by dojít k narušení ochranné funkce.
Doporučujeme, abyste vždy používali
pouze originální díly Volvo, které jsou schváleny pro použití v těchto prostorách.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag (IC) doplňuje airbagy SIPS
a SRS. Je uložen v obložení po obou stranách
stropu a chrání cestující sedící na vnějších
sedadlech. V případě nárazu určité intenzity se
aktivují čidla a hlavové airbagy se nafouknou.
Hlavový airbag napomáhá předcházet zranění
hlavy řidiče a spolucestujících o části interiéru
při bočním nárazu.
Zavazadla ve vozidle ukládejte tak, aby
nebyla výše než 50 mm pod horní hranu
oken dveří. V opačném případě by hlavový
airbag ztratil své ochranné vlastnosti.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní
pásy.
Vždy se připoutejte bezpečnostním pásem.
24
01 Bezpečnost
WHIPS
Ochrana proti poranění krční páteře –
WHIPS
Systém ochrany proti poranění krční páteře
(WHIPS) se skládá z opěradel absorbujících
energii a speciálně vyvinutých opěrek hlavy
v obou předních sedadlech. Systém je aktivován při nárazu zezadu, v závislosti na úhlu
nárazu, rychlosti a fyzikálních vlastnostech
druhého vozu.
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy se připoutejte bezpečnostním
pásem.
01
Systém WHIPS a dětské sedačky/
podkládací sedáky
Systém WHIPS nesnižuje ochranu, kterou
poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Správná poloha těla na sedadle
Chraňte se před zraněním správným sezením,
řidič a spolujezdec na předním sedadle musí
sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.
Neomezujte funkci systému WHIPS
Vlastnosti sedadla
Když je systém WHIPS aktivován, sklopí se
opěradla předních sedadel částečně dozadu,
aby se změnila poloha těla řidiče a spolujezdce
na předním sedadle. Tím se sníží riziko poranění krční páteře.
VAROVÁNÍ
Nikdy sami neupravujte ani neopravujte
sedadlo nebo systém WHIPS. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
Neukládejte žádné předměty na podlahu za sedadly řiče nebo spolujezdce.
``
25
01 Bezpečnost
01
WHIPS
VAROVÁNÍ
Neumisťujte pevné předměty tak, aby byly
sevřeny mezi sedákem zadního sedadla
a opěradlem předního sedadla. Ujistěte se,
že nebrání správné funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Pokud bylo sedadlo vystaveno extrémnímu
zatížení, například při nárazu zezadu, musí
být systém WHIPS zkontrolován. Doporučujeme, aby kontrolu provedl autorizovaný
servis Volvo.
I když sedadla nevykazují viditelné známky
poškození, mohlo dojít k omezení ochranných funkcí systému WHIPS.
Doporučujeme, abyste se obrátili na autorizovaný servis Volvo a nechali systém zkontrolovat, a to i po mírném nárazu zezadu.
Nenechávejte žádné předměty na zadním sedadle.
VAROVÁNÍ
Pokud je zadní opěradlo sklopené, odpovídající přední sedadlo musí být posunuto
dopředu tak, aby se nedotýkalo sklopeného
opěradla.
26
01 Bezpečnost
Když dojde k aktivaci systému
rizovaného servisu Volvo. Nikdy nejezděte
s vyfouknutými airbagy.
Když dojde k aktivaci systému
Systém
Aktivován
Předpínač bezpečnostního pásu,
přední sedadlo
Při čelní srážce,
nárazu z boku a/
nebo zezadu
Předpínač bezpečnostního pásu, zadní
sedadlo
Při čelním nárazu
nárazuA
Airbagy (SRS)
Při čelním
Boční airbagy (SIPS)
Při bočním nárazuA
Hlavový airbag IC
Při bočním nárazuA
Ochrana proti
hyperflexi krční
páteře WHIPS
Při nárazu zezadu
A
Během srážky může být karosérie vozu značně zdeformována, aniž by přitom došlo k naplnění airbagu. Mnoho faktorů, jako jsou pevnost a hmotnost zasaženého objektu,
rychlost vozu, úhel srážky atd., ovlivňuje aktivaci různých
bezpečnostních systémů ve voze.
•
Doporučujeme, abyste výměnu součástí
bezpečnostních systémů vozidla svěřili
autorizovanému servisu Volvo.
•
Vždy kontaktujte lékaře.
POZNÁMKA
Systémy předpínačů bezpečnostních pásů
SRS, SIPS a IC mohou být při srážce aktivovány pouze jednou.
01
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy.
Mohou ztížit řízení vozu. Mohou být také
poškozeny další bezpečnostní systémy.
Dým a prach vytvořený při vyfouknutí airbagů může při intenzivním zasažení způsobit podráždění/poranění pokožky. V případě
podráždění, omyjte postižené místo studenou vodou. Rychlost plnění airbagů a materiál airbagů mohou způsobit spálení
pokožky třením.
VAROVÁNÍ
Řídicí jednotka airbagů je umístěna ve
středové konzole. Při namočení středové
konzoly vodou nebo jinou kapalinou odpojte
kabely akumulátoru vozu. Nepokoušejte se
nastartovat motor, protože by mohlo dojít
k aktivací airbagů. Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste vozidlo nechali dopravit
k opravě do autorizovaného servisu Volvo.
Pokud se naplnil airbag, doporučujeme Vám
postupovat takto:
•
Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste
vozidlo nechali dopravit k opravě do auto-
27
01 Bezpečnost
01
Bezpečnostní režim
Omezená funkce
G021062
Nejprve vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze
spínací skříňky, poté jej zasuňte zpět. Elektronika vozu se nyní pokusí resetovat do normálního režimu. Potom se pokuste nastartovat
motor vozu. Pokud je stále na displeji zpráva
Bezpeč. režim Viz manuál, nesmíte vůz řídit
ani jej nechat táhnout, avšak místo toho musí
být vůz odvezen na vozidle odtahové služby.
I když vůz se zdá pojízdný, při jízdě by mohlo
skryté poškození znemožnit ovládání vozu.
Pokud se vozidlo podílelo na dopravní nehodě,
může se na informačním displeji zobrazit
zpráva Bezpeč. režim Viz manuál. To znamená, že je omezena funkčnost vozu. Bezpečnostní režim je bezpečnostní funkce, která se
aktivuje, když náraz mohl poškodit důležitou
funkci ve voze, např. palivové potrubí, čidla
bezpečnostních systémů nebo brzdovou soustavu.
Pokus o nastartování motoru vozu
Nejprve zkontrolujte, že z vozu neuniká palivo.
Nesmí být cítit zápach paliva.
Pokud vše vypadá normálně a zkontrolovali
jste vůz z hlediska úniku paliva, můžete se
pokusit nastartovat motor vozu.
28
Jízda
Pokud se po resetováni zprávy Bezpeč. režim
Viz manuál zobrazí zpráva Normal mode, je
možné opatrně odjet s vozidlem z nebezpečné
situace. Nejezděte s vozem dál, než je
nezbytně nutné.
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami
nebo resetovat elektroniku po aktivaci bezpečnostního režimu. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo by vůz nemusel fungovat
jako obvykle. Doporučujeme, abyste
nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném
servisu Volvo a obnovit normální stav poté,
co byla zobrazena zpráva Bezpeč. režim
Viz manuál.
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte
nastartovat motor vozidla, pokud cítíte
zápach paliva, když je na displeji zpráva
Bezpečnostní režim. Ihned opusťte vůz.
VAROVÁNÍ
Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do
bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto
místa odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo
bylo dopraveno k opravě do autorizovaného
servisu Volvo.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Děti musejí ve voze sedět bezpečně
a přitom pohodlně
Dětské sedačky
Postup montáže a pokyny pro správné připevnění dětské sedačky naleznete v montážním
návodu.
Umístění dítěte ve vozidle a výběr vybavení je
ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte, více
informací, viz strana 31.
Umístění dětské sedačky
Můžete umístit:
POZNÁMKA
Dětský zádržný systém Volvo je vhodný pro
použití ve Vašem voze. Doporučujeme používat originálního vybavení Volvo, u kterého máte
jistotu správného umístění a dostatečné pevnosti upevňovacích bodů a úchytů.
POZNÁMKA
Pokud máte nějaké dotazy ohledně instalace dětského zádržného systému, obraťte
se na výrobce tohoto systému, aby Vám
poskytl podrobnější informace.
1
G020739
Právní požadavky na umístění dětí ve voze
se mohou v jednotlivých zemích lišit. Řiďte
se platnou právní úpravou.
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět
ve voze správně připoutány. Děti nesmějí nikdy
sedět na klíně cestujících.
01
Dětské sedačky a airbagy jsou neslučitelné.
Firma Volvo vyrábí dětské zádržné systémy,
které jsou vyvinuty a testovány pro použití ve
vozech Volvo.
•
dětskou sedačku/podkládací sedák na
sedadlo spolujezdce za předpokladu, že
airbag spolujezdce není aktivován1.
•
dětská sedačka orientovaná zády po
směru jízdy.
Pokud je aktivován airbag spolujezdce, vždy
posaďte dítě na zadní sedačku. Na předním
sedadle spolujezdce může dítě při vystřelení
airbagu utrpět vážný úraz.
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Pokud používáte dětské bezpečnostní produkty, je důležité si přečíst pokyny pro instalaci, které jsou přiloženy.
Neupevňujte popruhy dětské sedačky k horizontální nastavovací tyči, pružinám ani držákům a vzpěrám pod sedadlem. Ostré hrany
mohou poškodit upevňovací popruhy.
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, je-li airbag (SRS) aktivován.
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou menší
než 140 cm, je-li airbag (SRS) aktivován.
Nedodržením doporučení výše můžete
ohrozit život dítěte.
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 20.
``
29
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
VAROVÁNÍ
Štítek Airbag
Podkládací sedáky/dětské sedačky s ocelovými výztuhami nebo jim podobné, které
by mohly ležet na tlačítku rozepnutí spony,
nesmějí být používány, protože by mohlo
dojít k náhodnému rozepnutí spony.
Nikdy neopírejte horní hranu dětského
zádržného systému o čelní okno.
30
Štítek umístěný na konci přístrojového panelu na
straně spolujezdce.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Doporučené dětské sedačky2
Hmotnost/věk
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
Skupina 0
Dětská sedačka Volvo - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Dětská sedačka Volvo - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem,
popruhy a oporami.
Dětská sedačka Volvo - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem,
popruhy a oporami.
Typové schválení: E5 03135
Typové schválení: E5 03135
Typové schválení: E5 03135
Dětská sedačka Volvo - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná systémem ISOFIX.
Dětská sedačka Volvo - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná systémem ISOFIX.
Dětská sedačka Volvo - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E1 03301146
Typové schválení: E1 03301146
Typové schválení: E1 03301146
Dětská sedačka Volvo - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
Dětská sedačka Volvo - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
Typové schválení: E1 03301146
Typové schválení: E1 03301146
max. 10 kg (0–
9 měsíců)
Skupina 0+
max. 13 kg
2
Pro ostatní dětské sedačky platí, že by měl být Váš vůz uveden na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE R44.
``
31
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Hmotnost/věk
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
Skupina 1
Dětská sedačka Volvo - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Dětská sedačka Volvo - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem,
popruhy a oporami.
Dětská sedačka Volvo - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem,
popruhy a oporami.
Typové schválení: E5 03135
Typové schválení: E5 03135
Typové schválení: E5 03135
Otočná dětská sedačka Volvo - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Otočná dětská sedačka Volvo - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
Britax Fixway - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy se systémem
upevnění ISOFIX a popruhy.
Britax Fixway - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy se systémem
upevnění ISOFIX a popruhy.
Typové schválení: E5 03171
Typové schválení: E5 03171
Otočná dětská sedačka Volvo, dětská
sedačka používaná čelem ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
Otočná dětská sedačka Volvo, dětská
sedačka používaná čelem ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
Otočná dětská sedačka Volvo, dětská
sedačka používaná čelem ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
Typové schválení: E5 04191
Typové schválení: E5 04191
Typové schválení: E5 04191
Otočná dětská sedačka Volvo - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Otočná dětská sedačka Volvo - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
9-18 kg
(9-36 měsíců)
Skupina 2, 15-25 kg,
3-6 let
32
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Hmotnost/věk
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
Skupina 2/3
Podkládací sedák Volvo - s nebo bez
opěradla.
Podkládací sedák Volvo - s nebo bez
opěradla.
Podkládací sedák Volvo - s nebo bez
opěradla.
Typové schválení: E5 03139
Typové schválení: E5 03139
Typové schválení: E5 03139
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
Typové schválení: E1 04301198
Typové schválení: E1 04301198
Typové schválení: E1 04301198
15-36 kg
(3 – 12 let)
01
Integrovaný podkládací sedák Volvo k dispozici jako volitelná výbava instalovaná ve výrobním závodě.
Typové schválení: E5 03140
Integrovaný podkládací sedák*
ciálně pro zajištění optimální bezpečnosti dětí.
V kombinaci s normálními bezpečnostními
pásy je integrovaný podkládací sedák schválen
pro děti o váze mezi 15 až 36 kg.
Sklopení podkládacího sedáku
Dětský integrovaný podkládací sedák Volvo
pro střední zadní sedadlo je zkonstruován spe-
•
bezpečnostní pás je v kontaktu s tělem
dítěte a není volný nebo překroucený
•
bezpečnostní pás neleží křížem před krk
dítěte nebo pod ramenem (viz předchozí
obrázek),
•
je dolní část bezpečnostního pásu umístěna nízko přes pánev, aby poskytla optimální ochranu,
•
je podle hlavy dítěte seřízena opěrka hlavy.
G021070
Před jízdou zkontrolujte, zda:
Sklopte podkládací sedák.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
33
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Zvedněte zpět horní díl.
Uvolněte suchý zip.
Pokud byl integrovaný podkládací sedák
silně přetížen, např. při nehodě, musí být
celý podkládací sedák vyměněn. Dokonce
i když nejeví dětský sedák známky poškození, nemusí již poskytovat stejnou úroveň
ochrany. Je-li podkládací sedák opotřebovaný, musí být vyměněn.
G021075
G021071
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, aby opravu a výměnu prováděl pouze autorizovaný servis Volvo.
Neupravujte ani nedoplňujte podkládací
sedák.
Zapněte suchý zip.
G021076
G021072
Zvednutí podkládacího sedáku
G021074
Zaklopte podkládací sedák do čalounění
opěradla sedadla.
Sklopte horní díl.
34
POZNÁMKA
Před zaklopením se přesvědčte, že jsou obě
části podkládacího sedáku zajištěny
suchým zipem. V opačném případě by
mohla horní číst při opětovném sklopení
podkládacího sedáku uvíznout v opěradle
zadního sedadla.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Dětské pojistky, zadní dveře
U vozidel vybavených sklopnými opěrkami
hlavy na vnějších sedadlech, musí být před
montáží opěrky hlav sklopeny.
POZNÁMKA
Ovládání elektricky ovládaných oken v zadních
dveřích a rukojetí otvírání zadních dveří může
být zablokováno, aby je nebylo možné otevřít
zevnitř. Více informací, viz viz strana 52.
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX
01
Systém upevnění ISOFIX patří mezi příslušenství pro sedadlo spolujezdce.
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů ISOFIX vždy postupujte
podle instalačních instrukcí výrobce.
Horní upevňovací body pro dětské
sedačky
Horní upevňovací body jsou primárně určeny
pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy. Společnost Volvo
doporučuje, aby byly malé děti přepravovány
v dětských sedačkách situovaných proti směru
jízdy co možná nejdéle.
Podrobné informace o tom, jak má být dětská
sedačka upevněna do horních upevňovacích
bodů, viz pokyny výrobce sedačky.
VAROVÁNÍ
Montážní body pro systém upevnění ISOFIX
jsou ukryty za dolní částí opěradla vnějších
zadních sedadel.
Umístění montážních bodů je indikováno symboly na čalounění opěradla (viz předcházející
obrázek).
Zatlačte sedák dolů, abyste získali přístup
k montážním bodům.
G021068
G021064
Pásy dětské sedačky musejí být vždy
vedeny pod zadními opěrkami hlavy a až
potom napnuty k upevňovacímu bodu.
Vozidlo je vybaveno horními úchyty pro dětské
sedačky. Tyto úchyty jsou umístěny na odkládací poličce za zadními sedadly a zakryty plastovými kryty. Pro přístup k jednotlivým úchytům obklopte stranou plastové kryty.
35
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče..................................................
Utajené uzamčení*..................................................................................
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*................................
Keyless drive*..........................................................................................
Zamykání/odemykání..............................................................................
Dětské pojistky........................................................................................
Alarm*......................................................................................................
36
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
38
43
44
46
48
52
53
ZÁMKY A ALARM
02
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Všeobecné informace
02
Vozidlo je dodáváno se dvěma dálkovými ovladači nebo dvěma PCC (Personal Car
Communicator). Používají se pro nastartování,
zamykání a odemykání vozidla.
Může být dodáno více dálkových ovladačů
s klíči – pro jeden vůz jich může být naprogramováno a používáno maximálně šest.
PCC má ve srovnání s dálkovým ovladačem
s klíčem více funkcí. Následující část této kapitoly popisuje funkce, které jsou k dispozici na
komunikátoru PCC a zároveň na dálkovém
ovladači s klíčem.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
Nikdy nezapomeňte vypnout napájení elektricky ovládaných oken a střešního okna
odstraněním dálkového ovladače s klíčem,
pokud řidič opouští vůz.
Odnímatelná čepel klíče
Dálkový ovladač s klíčem obsahuje vyjímatelnou kovovou čepel klíče pro mechanické
zamknutí/odemknutí dveří řidiče, schránky
v palubní desce a víka zavazadlového prostoru
(utajené uzamčení).
Utajené uzamčení, viz strana 43.
38
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Čepel klíče se také používá k deaktivaci/aktivaci PACOS*, viz strana 20.
Vozy s funkcí Keyless drive, viz strana 46.
Funkce čepele klíče, viz strana 41.
Když je vůz zamknutý nebo odemknutý dálkovým ovladačem, ukazatele směru potvrdí, že
zamknutí/odemknutí bylo provedeno správně:
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.
Ztráta dálkového ovladače s klíčem
Pokud ztratíte dálkový ovladač s klíčem,
můžete si nový ovladač objednat v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo. Zbývající dálkové ovladače s klíčem musíte vzít
s sebou do servisu. Aby se předešlo krádeži, je
nutno vymazat kód ztraceného dálkového
ovladače z paměti systému.
Aktuální počet registrovaných klíčů je možné
zkontrolovat v menu Nastavení vozidla
Paměť. vazba klíče auta Počet klíčů.
Popis systému menu, viz strana 118.
Paměť klíče – vnější zpětná zrcátka
a sedadlo řidiče
Nastavení je automaticky propojeno na
příslušný dálkový ovladač, viz stránky 70 a
90.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v menu Nastavení vozidla Paměť. vazba
klíče auta Poloha sedadla a zrcátek.
Popis systému menu, viz strana 118.
Indikátor pro zamknutí/odemknutí
•
•
Zamknutí – jedno bliknutí
Odemknutí – dvě bliknutí.
Po zamknutí je signalizace provedena pouze
tehdy, když jsou aktivovány všechny zámky po
zavření dveří.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v menu Nastavení vozidla Nastavení
osvětlení Vizual. potvrz. uzamk.
a Nastavení vozidla Nastavení osvětlení
Vizual. potvrz. odemk..
Popis systému menu, viz strana 118.
Imobilizér
Každý dálkový ovladač má jedinečný kód.
Motor vozu je možno nastartovat pouze správným dálkovým ovladačem se správným
kódem.
Ve sdruženém přístrojovém panelu se mohou
objevit následující chybové zprávy vztahující se
k elektronickému imobilizéru:
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Chyby klíče, opakujte
Chybné čtení dálkového ovladače
během startování.
Pokuste se nastartovat motor vozu
opětovně.
Klíč vozu nenalezen
Platí pouze pro
funkci Keyless drive
PCC. Chyba načtení
PCC během startu.
Pokuste se nastartovat motor vozu
opětovně.
Imobilizér Zkuste
znovu
Chybná funkce dálkového ovladače
během startování.
Pokud porucha
přetrvává, obraťte
se na autorizovaný
servis Volvo.
Startování vozu, viz strana 96.
Funkce
02
Dálkový ovladač s klíčem.
Zamykání
Odemykání
Doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu
Víko zavazadlového prostoru
Funkce poplach
G021079
Popis
G021078
Zpráva
PCC* (Personal Car Communicator).
Informace
Funkce tlačítek
Zamknutí – Zamkne dveře a víko zavazadlového prostoru a poté aktivuje alarm.
Pro současné zavření všech bočních oken
střešního okna* stiskněte tlačítko a držte je
stisknuté (minimálně 4 sekundy).
VAROVÁNÍ
Pokud jsou střešní okno a okna zavírána
pomocí dálkového ovladače s klíčem, zkontrolujte, že nikomu nehrozí přivření rukou.
Odemknutí – Odemkne dveře a víko zavazadlového prostoru a deaktivuje alarm.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
39
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
02
Funkce může být změněna ze současného
odemknutí všech dveří na odemknutí dveří
řidiče po jednom stisknutí tlačítka a na odemknutí zbývajících dveří po dalším stisknutí tlačítka – během 10 sekund.
Funkce se mění v menu Nastavení vozidla
Nastavení zamykání Způsob
odemknutí dveří. Popis systému menu, viz
strana 118.
Doprovodné osvětlení – Používá se
k zapnutí osvětlení vozidla na dálku. Více informací, viz strana 81.
Dosah
Používání informačního tlačítka
Dálkový ovladač s klíčem má dosah až
20 metrů od vozidla.
±
POZNÁMKA
Funkce dálkového ovladače s klíčem
mohou být rušeny okolním rádiovým vlněním, stavbami, topografickými podmínkami
atd. Vůz je možné vždy zamknut/odemknut
čepelí klíče, viz strana 42.
Indikátory informují podle následujícího
obrázku:
G021080
Podržíte-li červené tlačítko stisknuté po dobu
nejméně 3 sekund nebo je stisknete dvakrát
během 3 sekund, zapnou se ukazatele směru
a houkačka.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud během této doby stisknete jakékoli z ostatních tlačítek, načítání je
přerušeno.
Pokud při opakovaném použití informačního tlačítka v různých místech nesvítí
žádná kontrolka (nebo také po 7 sekundách
a poté, co světlo „obíhalo“ kolem PCC),
obraťte se na odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci.
40
.
> Všechny kontrolky blikají přibližně
7 sekund a světlo „obíhá“ kolem ovladače PCC. To indikuje, že informace
z vozu byly načteny.
POZNÁMKA
Jedinečné funkce PCC*
Víko zavazadlového prostoru - Odemkne a vypne alarm pouze pro víko zavazadlového prostoru. Více informací, viz
strana 49.
Tuto funkci můžete vypnout stejným tlačítkem,
pokud byla zapnuta po dobu nejméně
5 sekund. Jinak se funkce vypne automaticky
po uplynutí 2 minut a 45 sekund.
Stiskněte informační tlačítko
Informační tlačítko
Indikátory
Použití informačního tlačítka umožňuje přístup
k určitým informacím vozu prostřednictvím
indikátorů.
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
POZNÁMKA
Funkce informačního tlačítka mohou být
rušeny okolním rádiovým vlněním, budovami, topografickými podmínkami atd.
G030262
Mimo dosah PCC
Zelené nepřerušované světlo – vůz je
zamknutý.
Žluté nepřerušované světlo – vůz je odemknutý.
Červené světlo blikající střídavě ve dvou
světlech kontrolky – signalizuje, pomocí
HBS (Heart Beat Sensor), že někdo může
být ve voze. Tato signalizace je zobrazena
pouze tehdy, když byl spuštěn poplach.
Červené nepřerušované světlo – byl spuštěn poplach.
Dosah
Funkce zamknutí PCC má dosah maximálně
20 metrů od vozidla.
Doprovodné osvětlení při příchodu, funkce
poplach a funkce řízené informačním tlačítkem
mají dosah maximálně 100 metrů od vozidla.
funkce HBS rušena v prostředí vystaveném
hluku a vibracím.
Odnímatelná čepel klíče
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače s klíčem:
Pokud je PCC příliš daleko od vozu, aby byly
načteny informace, pak je zobrazen poslední
stav, v němž byl vůz zanechán, bez světla
„obíhajícího“ kolem PCC.
•
mohou být manuálně otevřeny dveře
řidiče, pokud nemůže být aktivováno centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem
Pokud je k vozu používáno několik PCC, pak
pouze PCC naposledy používaný pro
zamknutí/odemknutí zobrazí správný status.
•
je blokován přístup do odkládací schránky
v přístrojové desce a do zavazadlového
prostoru (utajené uzamčení*), viz
strana 43
•
může být manuálně otevřeno víko zavazadlového prostoru, pokud není aktivováno centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, viz strana 50
•
Vypínač PACOS* aktivován/deaktivován,
viz strana 20.
POZNÁMKA
Pokud se při stisknutí informačního tlačítka
nerozsvítí žádný indikátor, může to být
proto, že poslední komunikace mezi PCC
a vozem byla přerušena okolním rádiovým
vlněním, budovami, topografickými podmínkami atd.
02
Heart Beat Sensor
Funkce
pracuje s využitím HBS (Heart Beat
Sensor). HBS je doplňkem alarmu vozu a může
na dálku signalizovat, že se ve voze někdo
nachází. Tato signalizace je zobrazena pouze
tehdy, když byl spuštěn poplach.
HBS detekuje individuální tlukot srdce, který je
vysílán ke karosérii vozu. Proto může být
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
41
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Odemknutí dveří čepelí klíče
Odejmutí čepele klíče
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, např. když
jsou baterie vybité, dveře řidiče je potom
možné otevřít následovně:
02
POZNÁMKA
G021082
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřeny, aktivuje se alarm.
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo zpět.
Zasunutí čepele klíče
Opatrně nasaďte čepel klíče na místo do dálkového ovladače s klíčem, abyste se vyvarovali
jeho poškození.
1. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
2. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče zablokovaná.
42
1. Odemkněte dveře řidiče čepelí klíče
v otvoru kliky dveří.
2. Vypněte poplach zasunutím dálkového
ovladače s klíčem do spínací skříňky.
02 Zámky a alarm
Utajené uzamčení*
Utajené uzamčení
parkoviště, apod. Je uzamčena přihrádka
v přístrojové desce a zámek víka zavazadlového prostoru je odpojen od centrálního zamykání. Víko zavazadlového prostoru není možně
otevřít tlačítkem centrálního zamykání na
předních dveří ani dálkovým ovladačem.
Otočte čepel klíče o 180 stupňů doprava.
Vytáhněte čepel klíče. Na informačním displeji se současně objeví zpráva.
POZNÁMKA
Klíč nevracejte do dálkového ovladače, ale
uložte jej na bezpečném místě.
G021083
To znamená, že dálkový ovladač bez klíče
může být použit pouze k aktivaci/deaktivaci
alarmu, otevření dveří a jízdě.
Deaktivace se provádí v opačném pořadí.
Informace o zamykání pouze odkládací
přihrádky v přístrojové desce, viz strana 49.
Aktivace/deaktivace
G021084
G020508
Aktivní zámky pro dálkové ovládání s neaktivovaným klíčem a utajeným uzamčením.
•
Dálkový ovladač je předán bez vyjímatelné
čepele klíče, který si ponechá majitel.
02
Aktivní zámky pro dálkové ovládání bez aktivovaného klíče a utajeného uzamčení.
Utajené uzamčení je určeno pro situace jako
předání vozidla do servisu, obsluze hotelového
Aktivace utajeného uzamčení.
Postup aktivace utajeného uzamčení:
Zasuňte čepel klíče do zámku schránky
v přístrojové desce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
43
02 Zámky a alarm
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*
Výměna baterie
02
Výměna baterie
Důkladně se seznamte s umístěním stran
označených (+) a (–) na baterii uvnitř krytu..
Baterie musejí být vyměněny, pokud:
•
se rozsvítí kontrolka a na displeji se zobrazí
zpráva Vyměňte baterii klíče vozu,
Dálkový ovladač s klíčem (1 baterie)
a/nebo
1. Opatrně vypačte baterii.
•
2. Instalujte novou baterii stranou (+) dolů.
zámky opakovaně nereagují na signály dálkového ovladače s klíčem v okruhu
20 metrů od vozu.
PCC* (2 baterie)
1. Opatrně vypačte baterie.
Otevření
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo
zpět.
Do otvoru za pojistkou zasuňte plochý
šroubovák široký 3 mm a jemně pačte kryt
dálkového ovladače nahoru.
POZNÁMKA
Otočte dálkový ovladač s klíčem tlačítky
nahoru, aby baterie nevypadly.
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se baterie a jejích pólů prsty,
protože by mohlo dojít k narušení funkčnosti.
44
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Nejprve instalujte jednu novou baterii stranou (+) nahoru.
3. Umístěte bílé plastové kolečko mezi baterie a nakonec instalujte druhou novou
baterii stranou (+) dolů.
Typ baterie
Používejte baterie s označením CR2430, 3V –
jednu do dálkového ovladače s klíčem a dvě do
PCC.
Sestavení
1. Stiskněte dálkový ovladač s klíčem dohromady.
2. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
3. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče zablokovaná.
02 Zámky a alarm
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*
DŮLEŽITÉ
Staré baterie likvidujte ekologicky.
02
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
45
02 Zámky a alarm
Keyless drive*
Keyless drive (pouze PCC)
02
dveře, musí mít PCC u sebe. Není možné
zamknout nebo odemknout dveře, pokud se
PCC nachází na opačné straně vozu.
Systém zamykání a startování bez
použití klíče
Červené kroužky na předcházejícím obrázku
vyznačují pokrytí antén systému.
Pokud jsou všechny PCC vyjmuty z vozu za
chodu motoru nebo když je aktivní poloha klíče
II (viz strana 67) a pokud jsou všechny dveře
zavřené, potom se na displeji zobrazí varovná
zpráva a současně zazní akustický signál.
G020577
Varovná zpráva zmizí a akustický signál utichne, když je PCC navrácen zpět do vozu:
Funkce keyless drive v PCC umožňuje jízdu,
odemykání a zamykání bez použití klíče. Pouze
musíte mít PCC s sebou. Umožňuje snadnější
a pohodlnější odemknutí vozidla, např. když
máte plné ruce.
K vozu jsou dodávány dva dálkové ovladače
PCC s funkcí bezklíčového přístupu. Další klíče
mohou být doobjednány.
Dosah PCC
Aby bylo možné otevřít dveře nebo víko zavazadlového prostoru, nesmí být PCC dále než
přibližně 1,5 metru od kliky dveří vozu nebo
víka zavazadlového prostoru. To znamená, že
osoba, která chce zamknout nebo odemknout
46
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
•
dveře byly otevřeny a zavřeny
PCC je zasunut do spínací skříňky
bylo stisknuté tlačítko READ.
Bezpečné zacházení s PCC
Pokud ponecháte PCC s funkcí „keyless drive“
ve voze, bude dočasně deaktivován po
zamknutí vozu. Je tak zabráněno zneužití.
Avšak pokud se někdo dostane do vozu,
otevře dveře a najde PCC, může být opětovně
aktivován. Proto je důležité věnovat zacházení
se všemi PCC velkou pozornost.
Rušení funkce PCC
Elektromagnetická pole a vlnění mohou rušit
systém „keyless drive“. Proto neumisťujte PCC
blízko mobilních telefonů nebo kovových
předmětů.
Pokud přesto dochází k rušení, použijte PCC
a čepel klíče normálním způsobem, viz
strana 39.
Odemykání
Pomocí klik otevřete dveře nebo víko zavazadlového prostoru.
Odemknutí čepelí klíče
Pokud nefunguje funkce „keyless drive“
v PCC, mohou být dveře řidiče odemknuty
čepelí klíče. Vtom případě není aktivováno centrální zamykání.
POZNÁMKA
Odemknutí dveří čepelí klíče spustí poplach.
Aktivace, viz strana 54.
Paměť klíče – sedadlo řidiče a vnější
zpětná zrcátka
Paměťová funkce PCC
DŮLEŽITÉ
Nikdy nenechávejte PCC ve voze.
Pokud se několik lidí, každý s PCC, přiblíží
k vozu, je provedeno nastavení sedadla a zrcátek pro osobu, která otvírá dveře řidiče.
02 Zámky a alarm
Keyless drive*
Jestliže otevřela dveře řidiče osoba A s PCCA, avšak bude řídit osoba B s PCC-B, nastavení mohou být změněna třemi způsoby:
odemknuty. Popis systému menu, viz
strana 118.
•
Osoba B se postaví ke dveřím řidiče nebo
usedne za volant a stiskne odemykací tlačítko svého PCC, viz strana 39.
Umístění antény
•
Zvolte jednu ze tří pamětí pro nastavení
sedadla tlačítkem sedadla 1–3, viz
strana 70.
•
Seřiďte sedadlo a zrcátka manuálně, viz
strana 70 a 90.
VAROVÁNÍ
Lidé s kardiostimulátorem by se neměli
přibližovat na vzdálenost menší než 22 cm
k anténám systému přístupu bez klíčů se
svým kardiostimulátorem. Tak se předejde
interferencím mezi kardiostimulátorem
a systémem přístupu bez klíčů.
02
Zamykání
Všechny dveře a víko zavazadlového prostoru
musí být před zamknutím vozu zavřené. Jinak
se vůz nezamkne.
POZNÁMKA
U vozů s automatickou převodovkou musí
být páka voliče v poloze P – jinak není
možné vůz zamknut nebo zapnout alarm.
Nastavení zamknutí
Funkce bezklíčového (pasivního) přístupu
může být v menu Nastavení vozidla
Nastavení zamykání Pasivní vstup přizpůsobena, aby určila, které ze dveří vozu budou
G020479
Stisknutím zamykacího tlačítka na jedné z vnějších klik dveří zamkněte boční dveře a víko
zavazadlového prostoru.
Systém přístupu bez klíčů má množství integrovaných antén umístěných po celém vozidle:
Zadní nárazník, uprostřed, uvnitř
Klika dveří, vlevo vzadu
Odkládací polička za zadními sedadly,
uprostřed, zespodu
Střecha, nad prostředním zadním sedadlem
Klika dveří, vpravo vzadu
Středová konzola, pod zadní částí
Středová konzola, pod přední částí.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
47
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Zvenku
02
Zevnitř
Dálkový ovladač s klíčem zamyká/odemyká
současně všechny dveře a víko zavazadlového
prostoru. Tlačítka pro zamknutí a kliky dveří
jsou během zamykání odpojeny, což také brání
otevření zevnitř - jedná se o tzv. funkci deadlock *, viz strana 50.
Po zavření předních dveří stiskněte tlačítko
. Pro současné
centrálního zamykání
zavření všech bočních oken a střešního okna*
stiskněte tlačítko a držte je stisknuté (minimálně 4 sekundy).
Všechny dveře mohou být po zavření zamknuty
manuálně příslušnými tlačítky pro zamknutí.
VAROVÁNÍ
Automatické znovuzamknutí
Pokud nejsou během 2 minut od odemknutí
otevřeny žádné dveře ani víko zavazadlového
prostoru, vůz se opětovně automaticky
zamkne. Tato funkce snižuje riziko nechtěného
zanechání nezamčeného vozidla. (Vozidla
s alarmem, viz strana 53.)
Otevření všech oken
Všechny dveře a víko zavazadlového prostoru
mohou být zamknuty nebo odemknuty současně pomocí tlačítka centrálního zamykání na
jedněch předních dveřích. Stiskněte jednu
stranu
tlačítka pro zamknutí – druhou
stranu
pro odemknutí.
Pro současné otevření všech bočních oken
a držte
a střešního okna stiskněte tlačítko
je stisknuté (minimálně 4 sekundy) - například
pro rychlé vyvětrání prostoru pro cestující za
horkého počasí.
Odemykání
Dveře a víko zavazadlového prostoru se zamykají automaticky, když se vozidlo rozjede.
Dveře mohou být odemknuty zevnitř dvěma
způsoby:
•
Stiskněte tlačítko centrálního zamykání
.
Pro současné otevření všech bočních oken*
stiskněte tlačítko a držte je stisknuté (minimálně 4 sekundy).
48
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zatáhněte za kliku a pusťte ji - dveře se
odemknou. Opětovným zatažením za kliku
dveří otevřete dveře.
Zamykání
Pokud není možné zamknout/odemknout dálkovým ovladačem s klíčem, může být vybitá
baterie – zamkněte nebo odemkněte dveře
vyjímatelnou čepelí klíče; viz strana 42.
Buďte si vědomi, že existuje nebezpečí, že
můžete být uzamknuti ve voze, pokud dojde
k jeho zamknutí zvenku.
•
Automatické uzamykání
Tato funkce se aktivuje/deaktivuje v menu
Nastavení vozidla Nastavení zamykání
Automat. zamykání dveří. (Popis systému
menu, viz strana 118.)
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Víko zavazadlového prostoru
Schránka v přístrojové desce
v interiéru a snímače otevření víka zavazadlového prostoru jsou automaticky odpojeny.
Dveře zůstanou zamknuté a hlídané alarmem.
02
Víko zavazadlového prostoru je možné
otevřít dvěma různými způsoby
Jedno stisknuti - víko zavazadlového prostoru
se odemkne, ale zůstane zavřené. Lehce stiskněte pogumovanou destičku pod vnější klikou
a zvedněte dveře zavazadlového prostoru.
G020548
Pokud nedojde k otevření víka do dvou minut,
bude znovu uzamčeno a zajištěno alarmem.
Schránka v palubní desce může být zamykána/
odemykána pouze výklopnou čepelí dálkového
ovladače. (Informace o čepeli klíče, viz
strana 42.)
Zamknutí schránky v palubní desce
Zasuňte čepel klíče do zámku schránky
v přístrojové desce.
Otočte čepel klíče o 90 stupňů doprava.
Když je schránka zamknutá, je otvor klíče
v horizontální poloze.
Vytáhněte čepel klíče.
Odemykání se provádí v opačném pořadí.
Informace k utajenému uzamčení, viz
strana 43.
Odemknutí dálkovým ovladačem
s klíčem
Alarm pro dveře zavazadlového prostoru může
být vypnut* a dveře zavazadlového prostoru
mohou být odemknuty a otevřeny pomocí dálkového ovladače s klíčem.
POZNÁMKA
Funkce neotevře víko zavazadlového prostoru - pouze jej odemkne.
Dvě stisknutí - víko zavazadlového prostoru
se odemkne a o několik centimetrů pootevře.
Déšť, chladné počasí nebo sníh mohou bránit
v pootevření víka.
POZNÁMKA
Po zavření zůstanou dveře zavazadlového
prostoru odemčené až do opětovného
zamknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem.
Pokud je vůz vybaven alarmem*, kontrolka
alarmu na přístrojové descepřestane signalizovat, aby bylo zřejmé, že alarm pro celý vůz není
zapnutý. Snímač náklonu a snímače pohybu
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
49
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Funkce „deadlock“*
Odemknutí vozu zevnitř
Když je aktivní funkce deadlock, dveře nemohou být otevřeny zevnitř, pokud jsou zamknuty.
02
Funkce deadlock se aktivuje dálkovým ovladačem s klíčem, a to s 10 sekundovým zpožděním po zamknutí dveří.
Pokud odemykací tlačítko dálkového ovladače
nefunguje, může být víko zavazadlového prostoru otevřeno pomocí klíče.
Pro odemknutí a otevření víka zavazadlového
prostoru stiskněte tlačítko
na ovládacím
panelu osvětlení.
Odemknutí čepelí klíče
Funkci deadlock můžete deaktivovat a vůz
odemknout pouze dálkovým ovladačem s klíčem. Dveře řidiče je možné zvenku odemknout
pomocí odnímatelné čepele klíče.
Dočasná deaktivace
Odklopte krytku klíčové dírky.
Víko zavazadlového prostoru odemkněte
otočením klíče o polovinu otáčky doleva,
viz obrázek.
Zamknutí dálkovým ovladačem s klíčem
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém
ovladači s klíčem, viz strana 39.
Pokud je vůz vybaven alarmem*, kontrolka
alarmu na přístrojovém panelu začne blikat,
což signalizuje zapnutý alarm.
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
Navigace
ENTER
MENU
EXIT
50
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock
je možné dočasně vypnout. To se provede
následovně:
1. Vstupte do menu prostřednictvím položky
Nastavení vozidla (podrobný popis
menu, viz strana 118).
2. Zvolte Omezené zabezpečení.
3. Zvolte Aktivovat jedenkrát.
> Na displeji přístrojové desky se zobrazí
zpráva Omezená ochrana Viz
manuál a funkce „deadlock“ se vypne
při zamknutí vozidla.
nebo
±
Zvolte Dotaz při opuštění menu.
> Při každém vypnutí motoru se na displeji
audiosystému zobrazí zpráva
Stiskněte ENTER pro omezení
alarmu do nastartování motoru.
Stiskněte EXIT pro zrušení - vyberte
jednu z možností.
Pokud má být funkce „deadlock“ vypnuta
±
jové desce zobrazí zpráva Kompl.
ochrana, při které se funkce „deadlock“ a detektory pohybu a náklonu
alarmu opět aktivují.
02
Pokud nemá být systém zamykání změněn
±
Nevybírejte žádnou volbu a zamkněte
vozidlo.
nebo
±
Stiskněte EXIT a zamkněte vozidlo.
POZNÁMKA
Pokud je vozidlo vybaveno alarmem:
•
Nezapomeňte, že alarm vozidla je
aktivní, když je vozidlo zamknuté.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
VAROVÁNÍ
Nedovolte nikomu, aby zůstal ve voze bez
předcházející deaktivace funkce „deadlock“, aby se předešlo nebezpečí uzamknutí
osob uvnitř.
Stiskněte ENTER a zamkněte vozidlo.
(Pokud je vůz vybaven alarmem s detektory pohybu a náklonu*, vypnou se zároveň
tyto detektory, viz strana 54.)
> Při dalším nastartování motoru se
systém vynuluje a na displeji na přístro-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
51
02 Zámky a alarm
Dětské pojistky
Manuální zablokování zadních dveří
Elektrické zamykání zadních dveří
a elektrické ovládání oken*
Dětské pojistky jsou umístěny na zadní hraně
každých zadních dveří a jsou přístupné pouze
tehdy, když jsou dveře otevřené.
±
Používejte čepel klíče k otočení zámku,
a tím k aktivaci nebo deaktivaci dětské
pojistky.
Dveře nemohou být otevřeny zevnitř.
Dveře mohou být otevřeny zevnitř.
POZNÁMKA
Vozy s elektricky ovládanými dětskými
pojistkami nemají mechanické dětské
pojistky.
52
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G019300
G021077
02
Když je elektrická dětská pojistka aktivní:
•
zadní okna mohou být ovládána pouze spínači na ovládacím panelu na dveřích řidiče
•
zadní dveře nemohou být otevřeny zevnitř.
1. Dětské pojistky se aktivují při přepnutí
zapalování do polohy I nebo II viz
strana 67.
2. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Na informačním displeji se objeví
zpráva.
Žárovka ve spínači svítí, když jsou aktivovány zámky.
02 Zámky a alarm
Alarm*
Všeobecné informace
Poplach je spuštěn, pokud:
•
jsou otevřeny dveře, kapota nebo víko
zavazadlového prostoru
•
je použit nesprávný dálkový ovladač nebo
došlo k násilné manipulaci se spínací
skříňkou
•
je zachycen pohyb v prostoru pro cestující
(pokud je systém vybaven čidlem pohybu
ve voze*)
•
vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
systém vybaven čidlem náklonu vozu*)
•
•
byl odpojen kabel akumulátoru,
někdo se pokusí odpojit sirénu alarmu.
Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na
informačním displeji se zobrazí zpráva. V takovém případě kontaktujte odborný servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Kontrolka alarmu
Pohybová čidla spustí alarm v případě
pohybu v prostoru pro cestující. Z toho
důvodu může být poplach spuštěn, pokud
je vůz ponechán s otevřeným oknem nebo
pokud je používáno elektrické vytápění
prostoru pro cestující.
02
Předcházení této situaci: Při opuštění
vozidla zavřete okna a nasměrujte vzduch
vytápění prostoru pro cestující tak, aby
neproudil do horní části prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
Nepokoušejte se sami opravovat ani upravovat prvky systému alarmu. Každý takový
pokus může ovlivnit podmínky pojištění
vozu.
Červená LED dioda na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:
•
LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivován
•
LED kontrolka bliká jednou za sekundu –
alarm je aktivní
•
LED dioda bliká rychleji po vypnutí alarmu
(dokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý ve spínací skříňce a je zvolena poloha
klíče I) – Byl spuštěn poplach.
Zapnutí alarmu
±
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Vypnutí alarmu
±
Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
53
02 Zámky a alarm
Alarm*
Vypnutí spuštěného alarmu
02
±
Stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem
tlačítko pro odemknutí nebo zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
Další funkce alarmu
Automatické opětovné zapnutí alarmu
Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně
opustili vůz s vypnutým alarmem.
> Spustí se poplach a zní siréna.
2. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
> Alarm je deaktivován. Indikátor alarmu
bliká rychleji, dokud je dálkový ovladač
s klíčem zasunutý.
Omezený režim alarmu
Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak žádné
dveře ani víko zavazadlového prostoru nejsou
během 2 minut otevřeny, alarm se automaticky
opětovně zapne. Zároveň se opětovně zamkne
vůz.
a náklonu je možné dočasně vypnout. To se
provede následovně:
1. Vstupte do menu prostřednictvím položky
Nastavení vozidla (podrobný popis
menu, viz strana 118).
2. Zvolte Omezené zabezpečení.
3. Zvolte Aktivovat jedenkrát:
> Na displeji na přístrojové desce se
zobrazí zpráva Omezená ochrana Viz
manuál a snímače pohybu a náklonu se
vypnou při zamknutí vozidla.
nebo
±
Zvukový signál
Při spuštění poplachu nastane následující:
•
•
Siréna zní minimálně 30 sekund. Siréna má
svou vlastní baterii, která pracuje nezávisle
na akumulátoru vozu.
Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do
vypnutí poplachu.
Navigace
ENTER
Dálkový ovladač s klíčem nefunguje
MENU
Pokud dálkový ovladač s klíčem z nějakého
důvodu nefunguje, můžete vypnout alarm
a nastartovat motor následovně:
EXIT
1. Otevřete dveře řidiče čepelí klíče.
54
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Abyste předešli nechtěnému spuštění poplachu – například pokud necháte psa ve vozidle
během cesty na trajektu – snímače pohybu
Zvolte Dotaz při opuštění menu.
> Při každém vypnutí motoru se na displeji
audiosystému zobrazí zpráva ENTER
pro omezenou ochranu do
nastartování motoru. Stiskněte EXIT
pro zrušení. - vyberte jednu
z možností.
Pokud mají být deaktivovány detektory
pohybu a náklonu:
±
Stiskněte ENTER a zamknete vozidlo.
(Pokud je vůz vybaven alarmem s funkcí
„deadlock“*, zároveň se vypne i tato
funkce, viz strana 50.)
> Při dalším startu motoru se systém
vynuluje a na displeji na přístrojové
02 Zámky a alarm
Alarm*
desce se zobrazí zpráva Kompl.
ochrana, po které se funkce „deadlock“ a detektory pohybu a náklonu
opět aktivují.
Pokud nemají být vypnuty detektory:
±
Nevybírejte žádnou volbu a zamkněte
vozidlo.
nebo
±
Stiskněte EXIT a zamkněte vozidlo.
Testování alarmu
Testování čidel prostorové ochrany
prostoru pro cestující
1. Zavřete všechna okna. Zůstaňte ve voze.
2. Aktivace alarmu, viz strana 53.
3. Počkejte 15 sekund.
4. Pohybem rukou ve výši opěradla spusťte
alarm.
> Rozezní se siréna a rozblikají všechny
ukazatele směru.
3. Odemkněte dveře řidiče pomocí čepele
klíče.
02
4. Otevřete dveře řidiče.
> Rozezní se siréna a rozblikají všechny
ukazatele směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem s klíčem.
Testování čidel alarmu v kapotě
1. Nastupte do vozu a deaktivujte alarm, viz
strana 53.
2. Zapněte alarm, viz strana 53. Zůstaňte ve
voze a zamkněte dveře tlačítkem na dálkovém ovladači.
3. Počkejte 15 sekund.
4. Otevřete kapotu pomocí madla pod
přístrojovou deskou.
> Rozezní se siréna a rozblikají všechny
ukazatele směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem s klíčem.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem s klíčem.
Testování čidel alarmu ve dveřích
1. Aktivace alarmu, viz strana 53.
2. Počkejte 15 sekund.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
55
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 112
56
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G020912
Přístroje a ovládací prvky........................................................................ 58
Přístroje a ovládací prvky - Executive .................................................... 66
Polohy klíče............................................................................................. 67
Sedadla................................................................................................... 69
Sedadla - Executive................................................................................ 73
Volant...................................................................................................... 75
Osvětlení................................................................................................. 76
Stěrače a ostřikovače............................................................................. 86
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka.............................. 88
Kompas*.................................................................................................. 93
Elektricky ovládané střešní okno*........................................................... 94
Startování motoru................................................................................... 96
Startování motoru – Flexifuel.................................................................. 98
Startování motoru – externí akumulátor................................................ 100
Převodovky........................................................................................... 101
Pohon všech kol – AWD*...................................................................... 106
Nožní brzda........................................................................................... 107
Parkovací brzda.................................................................................... 109
PROSTŘEDÍ ŘIDIČE
03
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Přehled přístrojů
03
Levostranné řízení.
58
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Strana
Funkce
Strana
Menu a zprávy, ukazatele
směru, dálková/potkávací světla, palubní počítač
76,
80, 121,
154
Páka voliče
101
Ovládání aktivního podvozku (Four-C)*
157
Tempomat
158, 159
Stěrače a ostřikovače
86, 87
Houkačka, airbagy
18, 75
Nastavení volantu
75
Sdružený přístrojový
panel
61, 65
Parkovací brzda*
109
Otevření kapoty
224
Menu, ovládání audio
a telefonu
118,
136, 193
Nastavení sedadla*
69
Spínací skříňka
67
Tlačítko start/stop
96
49, 76,
206
Výstražná funkce ukazatelů směru
79
Ovládání světlometů,
otvírání dvířek hrdla palivové nádrže a víka zavazadlového prostoru
Klika dveří
–
Ovládací panel
48, 52,
88, 90
Ovládání menu a audiosystém
118, 137
Klimatizace, ECC
127
03
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
59
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
03
Pravostranné řízení.
60
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Strana
Funkce
Strana
Výstražná funkce ukazatelů směru
79
Ovládací panel
48, 52,
88, 90
Spínací skříňka
67
Nastavení sedadla*
69
Tlačítko start/stop
96
Otevření kapoty
224
Tempomat
158, 159
Parkovací brzda
109
Sdružený přístrojový
panel
61, 65
Nastavení volantu
75
Houkačka, airbagy
18, 75
Menu, ovládání audio
a telefonu
118,
136, 193
Menu a zprávy, ukazatele
směru, dálková/potkávací světla, palubní počítač
76,
80, 121,
154
Stěrače a ostřikovače
86, 87
Ovládání aktivního podvozku (Four-C)*
157
Ovládání světlometů,
otvírání dvířek hrdla palivové nádrže a dveří zavazadlového prostoru
49, 76,
206
Páka voliče
101
Klimatizace, ECC
127
Ovládání menu a audiosystém
118, 137
Ovládání světlometů,
otvírání dvířek hrdla palivové nádrže a víka zavazadlového prostoru
Klika dveří
Informační displeje
03
Informační displeje.
Informační displeje zobrazují informace
o některých funkcích vozu, např. o tempomatu,
palubním počítači a také zprávy. Informace je
zobrazena s textem a kontrolkami.
Další popis je pod funkcemi, které využívají
informační displeje.
–
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
61
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Měřicí přístroje
Kontrolky, informace a varovné
symboly
03
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II, potom
všechny kontrolky zhasnou po uplynutí
5 sekund, s výjimkou kontrolky poruchy emisního systému vozidla a kontrolky nízkého tlaku
oleje.
Kontrolky a informační symboly
Kontrolka
Popis
Porucha ABL
Systém řízení emisí
Měřicí přístroje ve sdruženém přístrojovém panelu.
Rychloměr
Palivoměr. Viz také Palubní počítač, strana
154, a Doplňování paliva, strana 206.
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Kontrolky a výstražné symboly.
Kontrolka dálkových světel a ukazatelů
směru
Porucha ABS
Kontrolky a informační symboly
Zadní světlo do mlhy svítí
Kontrolky a varovné kontrolky1
Stabilizační systém
Kontrola funkčnosti
Všechny kontrolky a varovné symboly svítí,
pokud je klíč v poloze II nebo při startování
motoru. Po nastartování motoru by měly zhasnout všechny kontrolky kromě kontrolky
parkovací brzdy, která zhasne pouze tehdy,
když je parkovací brzda odbrzděna.
1
62
Žhavení (vznětové motory)
Nízká hladina paliva v palivové
nádrži
Informace, čtěte text na displeji
U některých provedeních motorů není kontrolka nízkého tlaku oleje použita. Upozornění je předáváno pomocí textu na displeji. Kontrola hladiny oleje, viz strana 225.
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Kontrolka
Popis
Dálková světla svítí
lovat. Doporučujeme, abyste vyhledali
pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Zadní světlo do mlhy
Tato kontrolka svítí, když svítí zadní světlo do
mlhy.
POZNÁMKA
Pokud se zobrazí servisní zpráva, kontrolka
zhasne a zpráva se smaže po stisknutí tlačítka READ nebo automaticky po určité
době.
Levé ukazatele směru
Stabilizační systém
Dálková světla svítí
Pravé ukazatele směru
Blikající kontrolka signalizuje, že stabilizační
systém zasahuje. Jestliže kontrolka svítí
nepřerušovaně, došlo k poruše v systému.
Žhavení (vznětové motory)
Levé/pravé ukazatele směru
Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru.
Žhavení se zapne, pokud teplota klesne pod
2 °C. Po zhasnutí kontrolky můžete nastartovat motor.
Obě kontrolky ukazatelů směru blikají, když
používáte výstražná světla.
Porucha ABL
Kontrolka se rozsvítí, pokud nastane porucha
funkce ABL (aktivních světlometů).
Systém řízení emisí
Pokud se kontrolka rozsvítí, důvodem může
být porucha v systému řízení emisí vozidla.
Jeďte do servisu a nechte vozidlo zkontrolovat.
Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Porucha ABS
Jestliže tato kontrolka svítí, systém je
nefunkční. Normální funkce brzdové soustavy
zůstává zachována, avšak bez fungování ABS.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Když se rozsvítí kontrolka, hladina paliva v nádrži je nízká. Co nejdřív doplňte palivo.
Informace, čtěte text na displeji
Když se jeden ze systémů vozu „nechová“ dle
očekávání, rozsvítí se tato informační kontrolka
a na informačním displeji se objeví text. Textovou zprávu vymažete pomocí tlačítka READ,
viz strana 121, jinak zpráva zmizí automaticky
po určité době (doba závisí na indikované
funkci). Informační kontrolka se může rozsvítit
také ve spojení s jinými kontrolkami.
03
Kontrolka svítí, když svítí dálková světla a když
používáte světelnou houkačku
Indikační a varovné kontrolky
Kontrolka
Popis
Nízký tlak olejeA
Zabrzděná parkovací brzda
Airbagy - SRS
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Alternátor nedobíjí
3. Pokud zůstane kontrolka rozsvícená, jeďte
do servisu a nechte systém ABS zkontro``
63
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Kontrolka
Popis
Závada v brzdovém systému
Varování
03
A
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého
tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na
displeji, viz stránky 225 a 226.
Nízký tlak oleje
Jestliže se kontrolka rozsvítí za jízdy, je příliš
nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte
motor a zkontrolujte hladinu motorového oleje.
V případě potřeby olej doplňte. Pokud svítí
kontrolka a hladina oleje je normální, kontaktujte servis. Doporučujeme, abyste vyhledali
pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená nebo
svítí během jízdy, znamená to, že byla zjištěna
porucha zámku bezpečnostního pásu, SRS,
SIPS nebo IC systému. Neprodleně jeďte do
servisu a nechte si systém překontrolovat.
Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka zůstane rozsvícená, pokud není řidič
nebo spolujezdec na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem nebo někdo na
zadním sedadle si pás rozepnul.
Alternátor nedobíjí
2. Nastartujte znovu motor.
•
Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte v jízdě.
•
Pokud kontrolky nezhasnou, zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
v nádržce, viz strana 228. Pokud je hladina kapaliny na normální úrovni
a varovné kontrolky přesto svítí, můžete
jet velmi opatrně do servisu a nechat
brzdovou soustavu zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Tato kontrolka se rozsvítí během jízdy, pokud
došlo k poruše v elektrickém systému.
Navštivte servis. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
Zabrzděná parkovací brzda
Závada v brzdovém systému
Tato kontrolka svítí trvale, když je zabrzděná
parkovací brzda. U elektrické parkovací brzdy
kontrolka bliká, když probíhá zabrzdění brzdy,
a poté kontrolka svítí trvale.
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může být příliš
nízká hladina brzdové kapaliny. Zastavte
vozidlo na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádržce, viz
strana 228.
Únik brzdové kapaliny musí být vyhledán
v odborném servisu. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Blikající kontrolka znamená, že došlo k poruše.
Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
POZNÁMKA
Tato kontrolka svítí také tehdy, když je
mechanická parkovací brzda zabrzděna
pouze lehce.
64
Airbagy - SRS
Svítí-li kontrolky brzd a ABS současně, může
jít o problém v systému rozdělení brzdné síly.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
VAROVÁNÍ
Pokud svítí současně obě varovné kontrolky
BRZDOVÝ SYSTÉM a ABS, vzniká riziko, že
se zadní část vozu dostane při prudkém
brzdění do smyku.
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca 7 km/h, rozsvítí se varovná kon-
Varování
Červená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud
byla indikována závada, která by mohla mít vliv
na bezpečnost a/nebo ovladatelnost vozidla.
Na informačním displeji se zároveň objeví
vysvětlující text. Symbol svítí, dokud není
závada opravena, ale textová zpráva může být
vymazána tlačítkem READ, viz strana 121.
Varovný symbol se může také rozsvítit ve spojení s ostatními symboly.
Hodiny
trolka.
Dílčí počítadlo kilometrů
03
Akce:
1. Zastavte na bezpečném místě. S vozidlem
nesmíte pokračovat v jízdě.
2. Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
Proveďte akci v souladu se zprávou na displeji. Pomocí tlačítka READ zprávu
smažte.
Připomenutí – nezavřené dveře
Pokud jedny dveře, kapota2 nebo víko zavazadlového prostoru nejsou správně zavřené,
rozsvítí se informační nebo varovná kontrolka
spolu s vysvětlujícím textem na sdruženém
přístroji přístrojové desky. Co nejdříve zastavte
vůz na bezpečném místě a zavřete dveře,
kapotu nebo dveře zavazadlového prostoru,
které nejsou správně zavřené.
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca 7 km/h, svítí informační kontrolka.
2
Hodiny a seřizovací knoflík.
Ovládací prvky pro seřízení hodin.
Informační displej pro zobrazení hodin.
Displej pro dílčí počítadlo kilometrů
Otáčením knoflíku doprava/doleva nastavte
čas. Na informačním displeji se objeví nastavený čas.
Ovládací prvky pro přepínání mezi dílčím
počítadlem kilometrů T1 a T2 a také pro
vynulování dílčího počítadla kilometrů.
Hodiny mohou být dočasně nahrazeny kontrolkou ve spojení se zprávou, viz strana 121.
Dílčí počítadlo kilometrů a ovládací prvky.
Počítadla se používají k měření krátkých vzdáleností.
Krátké stlačení tlačítka přepíná mezi dvěma
denními počítadly T1 a T2. Dlouhé stisknutí
(delší jak 2 sekundy) vynuluje aktivní denní
počítadlo. Na displeji je zobrazena vzdálenost.
Pouze vozy s alarmem*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
65
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky - Executive
rychleji. Po nastavení správného času
tlačítko uvolněte.
Analogové hodiny
•
G029076
03
Analogové hodiny.
Tlačítko pro nastavení času dozadu.
Tlačítko pro nastavení času dopředu.
Analogové hodiny jsou umístěny na přístrojové
desce nad odkládací přihrádkou.
Nastavení času:
±
Použijte příslušné tlačítko pro posunutí
hodinových ručiček dopředu nebo dozadu.
Nastavení může být provedeno dvěma
způsoby:
•
66
Držte tlačítko stisknuté - hodinová
ručička se nejdříve začne pohybovat
pomalu, asi po 5 minutách, potom
Stiskněte tlačítko přerušovaně - ručička
se pohybuje asi po 10 sekundách.
03 Prostředí řidiče
Polohy klíče
Zasunutí a vyjmutí dálkového ovladače
s klíčem
DŮLEŽITÉ
Cizí předměty ve spínací skříňce mohou
narušit funkci nebo zničit zámek.
S dálkovým ovládání ve spínači zapalování krátce stiskněte tlačítko START/STOP
ENGINE.
Netlačte na dálkový ovládač v nesprávné
poloze - Držte konec s vyjímatelným klíčem,
viz strana 42.
Poloha klíče II
Vytažení klíče
G021126
Dálkové ovládání se vysune po lehkém zatlačení. (Páka voliče automatické převodovky*
musí být v poloze P.)
Funkce
Spínač zapalování se zasunutým dálkovým ovladačem s klíčem.
POZNÁMKA
Pro vozidla s funkcí pasivního (bezklíčového) režimu*, viz strana 46.
Poloha klíče I
S dálkovým ovládání ve spínači zapalování stiskněte asi na 2 sekundy tlačítko START/
STOP ENGINE.
03
Zpět do polohy 0
Pro návrat do polohy 0 z polohy I nebo II krátce stiskněte tlačítko START/STOP
ENGINE.
Mohou být nastaveny 3 různé polohy klíče spínače zapalování s vloženým dálkovým ovládáním bez toho, aby bylo nutné startovat motor.
V tabulce jsou vedeny funkce, které jsou
k dispozici v jednotlivých polohách klíče.
POZNÁMKA
Zasunutí klíče
Dálkový ovladač se symboly ve správné poloze
se vloží do spínače zapalování. Po lehkém
zatlačení je klíč vtažen do zámku.
Pro dosažení poloh I nebo II bez startování
motoru nesešlapujte při provádění následujících operací brzdový/spojkový pedál.
Poloha klíče 0
Vložte dálkový ovladač do spínače zapalování
a mírně na něj zatlačte - klíč bude vtažen do
zámku.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
67
03 Prostředí řidiče
Polohy klíče
Poloh
a
Funkce
0
Je osvětleno počítadlo kilometrů,
hodiny a teploměr. Zámek řízení
je deaktivován. Může být používán audiosystém.
I
Mohou být ovládány následující
funkce: střešní okno*, elektricky
ovládaná okna, zásuvka 12 V v
zavazadlovém prostoru, RTI*,
telefon*, ventilátor větrání, klimatizace ECC a stěrače čelního
okna.
II
Rozsvítí se světlomety. Varovná
světla/kontrolky se rozsvítí na
5 sekund. Veškeré vybavení pracuje, s výjimkou vyhřívání sedadel
a vyhřívání zadního okna, které
pracují pouze při běžícím motoru.
03
Více informací o funkcích audiosystému při
vyjmutém dálkovém ovladači s klíčem, viz
strana 136.
Nastartování a zastavení motoru
Informace o startovaní/zastavení motoru, viz
strana 96.
68
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tažení vozu
Důležité informace o použití klíče dálkového
ovládání při tažení, viz strana 219.
03 Prostředí řidiče
Sedadla
Přední sedadla
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče nastavte vždy před
jízdou, nikdy ji nenastavujte za jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo správně zajištěno.
Sklopení opěradla předního sedadla*
4. Posuňte sedadlo dopředu tak, aby opěrka
hlavy byla zajištěná pod schránkou
v přístrojové desce.
Vrácení do původní polohy se provádí v opačném pořadí.
VAROVÁNÍ
03
Zkontrolujte, zda je opěradlo předního
sedadla po vrácení do původní polohy
správně zajištěno.
Seřízeni bederní opěrky, otáčejte kolečkem1.
Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku
a nastavte správnou vzdálenost od volantu
a pedálů. Po nastavení zkontrolujte
správné zajištění sedadla.
Zvednutí/snížení* přední hrany sedáku,
pumpujte nahoru/dolů.
1
Opěradlo sedadla spolujezdce můžete sklopit
dopředu, abyste mohli převážet dlouhé
předměty.
Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu/dolů.
Zvednutí/snížení sedadla, pumpujte
nahoru/dolů.
Nastavte opěradlo do vzpřímené polohy.
Ovládací panel elektricky ovládaného
sedadla*.
Při sklápění opěradla zvedněte pojistky na
zadní straně opěradla.
Také platí pro elektricky ovládané sedadlo.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
69
03 Prostředí řidiče
Sedadla
Elektricky ovládané sedadlo*
Příprava
Sedadla je možné nastavovat po určitou dobu
po odemknutí dveří dálkovým ovladačem bez
klíče ve spínací skříňce. Nastavení sedadla se
normálně provádí při poloze klíče I a může být
prováděno vždy při běžícím motoru.
03
Sedadlo s paměťovou funkcí*
2. Během tisknutí jednoho z paměťových tlačítek držte stisknuté tlačítko, abyste uložili
nastavení.
Použití uloženého nastavení
Držte stisknuté jedno z paměťových tlačítek,
dokud se pohyb sedadla a vnějších zpětných
zrcátek nezastaví. Pokud tlačítko uvolníte,
pohyb sedadla se zastaví.
Paměť klíče* v dálkovém ovladači
s klíčem2
Nastavení sedadla řidiče a vnějších zpětných
zrcátek jsou uložena v Key memory, když je vůz
zamknut dálkovým ovladačem s klíčem.
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
Posunutí sedadla dopředu/dozadu
a nastavení nahoru/dolů
Úhel sklonu opěradla
Elektricky ovládaná přední sedadla jsou vybavena ochranou proti přetížení, která zasáhne,
pokud je sedadlo něčím blokováno. Pokud
k tomu dojde, přepněte zapalování do polohy
I nebo 0 a chvíli vyčkejte před dalším nastavováním sedadla.
V jednom okamžiku lze provádět pouze pohyb
jedním směrem (dopředu/dozadu/nahoru/
dolů).
2
70
Paměť klíče pro bezklíčový režim, viz strana 46.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Uložení nastavení
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Tlačítko pro uložení nastavení
1. Nastavte sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
Když je vůz odemknut stejným dálkovým ovladačem s klíčem a dveře řidiče jsou otevřeny,
03 Prostředí řidiče
Sedadla
sedadlo řidiče a také vnější zpětná zrcátka
automaticky zaujmou polohu uloženou v Key
memory.
pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Dveře řidiče musejí být otevřené.
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Sedadlo a vnější zpětná zrcátka se nepohnou, pokud jsou již nastavena v příslušné
poloze.
Je také možné použít Key memory stisknutím
tlačítka pro odemknutí na dálkovém ovladači
s klíčem, když jsou otevřené dveře řidiče.
Paměť klíče může být aktivována/deaktivována v menu Paměť. vazba klíče auta
Poloha sedadla a zrcátek. Popis systému
menu, viz strana 118.
Nebezpečí rozmačkání! Ujistěte se, že si
děti nehrají s ovládacími prvky. Při nastavování sedadla zkontrolujte, že před, za nebo
pod sedadlem se nenacházejí žádné
předměty. Zajistěte, aby nemohlo dojít
k zachycení cestujících na zadních sedadlech.
Vyhřívaná/větraná sedadla*
Opěradla zadního sedadla můžete sklopit
dopředu, buď společně nebo jednotlivě, aby
byla přeprava dlouhých předmětů snazší.
1. Zatáhněte za madlo(a). Nejdříve zvedněte
opěrky hlavy, pokud jsou v dolní poloze.
2. Sklopte sedadlo dopředu. V případě
potřeby upravte nastavení prostřední
opěrky hlavy.
03
VAROVÁNÍ
Po zvednutí se přesvědčte, že jsou opěradla
zadních sedadel bezpečně zajištěna.
Vyhřívaná/větraná sedadla, viz strana 127.
Opěrka hlavy, prostřední sedadlo, zadní
Zadní sedadla
Sklopení opěradla zadního sedadla
POZNÁMKA
Key memory ve dvou dálkových ovladačích
s klíči a tři paměti sedadla jsou navzájem
zcela nezávislé.
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek a pohyb sedadla se
zastaví.
Sedadlo se opět uvede do pohybu, aby dosáhlo polohy uložené v paměti, stisknutím tlačítka
G021136
Nouzové zastavení
Opěrka hlavy může být nastavena vertikálně
podle výšky cestujícího. Horní hrana opěrky
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
71
03 Prostředí řidiče
Sedadla
hlavy musí být ve výši střední části temene
hlavy. V případě potřeby opěrku hlavy vysuňte.
Při zasouvání opěrky hlavy zpět dolu se musí
současně stlačit tlačítko umístěné vedle levé
podpěry opěrky.
03
Snížení vnějších opěrek hlavy zadního
sedadla*
1. Klíč dálkového ovladače musí být v poloze
I nebo II.
2. Pro zlepšení výhledu stiskněte tlačítko
a spusťte vnější opěrky hlavy dolu.
VAROVÁNÍ
Nespouštějte opěrky hlavy vnějších sedadel, pokud na nich sedí cestující.
72
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Opěrkou hlavy se pohybuje zpět manuálně,
dokud není slyšet cvaknutí.
VAROVÁNÍ
Po zvednutí musí být poloha opěrek hlav
zajištěna.
03 Prostředí řidiče
Sedadla - Executive
Komfortní sedadla, přední
Masáž
Nastavení bederní opěrky
Nastavení sedadla, dopředu – dozadu.
Ovládací panel pro masáž a bederní
opěrku.
Tlačítko pro aktivaci masáže.
Intenzívní masáž
Jemná masáž
Každé přední sedadlo je vybaveno funkcí
masáže v opěradle. Masáž zajišťují vzduchové
polštářky, které mohou masírovat intenzívně
nebo jemně. Pokud je zvoleno jedno z nastavení, masáž je prováděna podle následujícího
plánu: masáž 6 minut – přestávka 4 minuty –
masáž 6 minut atd.
Pokud je tlačítko v prostřední poloze nebo je
klíč dálkového ovládání v poloze 0, masáž se
neaktivuje.
G030227
G030131
G030132
03
Tlačítko pro nastavení bederní opěrky.
Bederní opěrka se nastavuje prostřednictvím
stejných vzduchových polštářků, které se používají pro masáž. Nastavení je možné provést
plynule z hlediska hloubky i výšky pomocí ovládacího tlačítka, viz obrázek nahoře.
Bederní opěrku je možné nastavit, pokud není
aktivní masáž.
Paměťová funkce vyvolá nastavení bederní
opěrky po ukončení masáže nebo po poklesu
tlaku vzduchu ve vzduchových polštářcích,
např. po delším parkování.
``
73
03 Prostředí řidiče
Sedadla - Executive
Nastavení sedadla, dopředu – dozadu
G030137
03
Sedadlo spolujezdce může být nastaveno
dopředu – dozadu. Sedadlo se posouvá
dopředu nebo dozadu, dokud držíte stisknutou
přední nebo zadní část tlačítka, viz obrázek
výše. Úhel sklonu opěradla se nemění.
74
03 Prostředí řidiče
Volant
Nastavení
VAROVÁNÍ
Houkačka
Volant nastavte a zajistěte před jízdou.
U posilovače řízení s proměnlivým účinkem* lze
účinek posilovače nastavit, viz strana 157.
03
G021138
Klávesnice*
Nastavení volantu.
Houkačka.
Páka – uvolnění volantu
Houkačku spustíte stisknutím středu volantu.
Možné polohy volantu
Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak
horizontálním směru:
1. Přitáhněte páku směrem k sobě, čímž odjistíte volant.
2. Volant nastavte do polohy, která Vám
vyhovuje.
3. Zatlačte páku zpět, čímž zajistíte volant
v nové poloze. Je-li obtížné pákou pohybovat, zatlačte při vracení páky zároveň na
volant.
Klávesnice na volantu.
Tempomat, viz strana 158
Adaptivní tempomat, viz strana 159
Ovládání audia a telefonu, viz strana 136
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
75
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Spínače světel
Osvětlení displeje se automaticky ztlumí za tmy
– citlivost se nastavuje kolečkem.
Dálková/potkávací světla
Intenzita osvětlení přístrojů se nastavuje kolečkem.
Ovládání sklonu světlometů
Přehled, spínače světel.
Ovládací kolečko1 pro nastavení osvětlení
displeje a přístrojů
Zadní světlo do mlhy
Přední světla do mlhy*
Spínače světel
Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout
nastavením sklonu světlometů. Snižte sklon
světlometů, pokud je vůz hodně naložen.
1. Nechte motor běžet nebo mějte dálkový
ovladač s klíčem v poloze I.
2. Otáčením kolečka nahoru/dolů zvednete/
snížíte nastavení světlometů.
Vozidla se světlomety Dual Xenon* jsou vybavena automatickým nastavováním sklonu světlometů a proto nejsou vybavena ovládacím
kolečkem.
G021142
G021141
03
Ovládací prvek světlometů a pákový přepínač.
Poloha pro světelnou houkačku
Poloha pro dálková světla
Kolečko2 pro ovládání sklonu světlometů
Osvětlení přístrojů
Rozdílné osvětlení displeje a přístrojů se zapíná
v závislosti na poloze klíče, viz strana 67.
1
2
76
U vozidel s výbavou Executive se pomocí ovládacího kolečka nastavuje také intenzita osvětlení klik, odkládacích schránek ve dveřích, analogových hodin, držáku nápojů ve středové konzole
a osvětlení přední podlahy.
Není k dispozici pro vozy vybavené světlomety Dual Xenon*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Poloha
Popis
Automatická*/vypnutá potkávací světla. Pouze světelná houkačka.
Obrysová světla
Automatická potkávací světla.
Dálková světla a světelná houkačka fungují v této poloze.
POZNÁMKA
Dálková světla mohou být aktivována pouze
.
v poloze
Světelná houkačka
Jemně přitáhněte pákový přepínač k volantu
do polohy pro světelnou houkačku. Dálková
světla budou svítit, dokud pákový přepínač
neuvolníte.
Potkávací světla
3,
Pokud je spínač světel v poloze
zapnou se potkávací světla po nastartování
motoru automaticky*. Pokud je to nutné, je
možné automatické zapnutí potkávacích světel
v odborném servisu deaktivovat. Doporuču-
3
jeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Active Bending Lights (ABL)*
jsou potkávací světla vždy aktiV poloze
vována automaticky, pokud běží motor nebo je
dálkový ovladač s klíčem v poloze II.
03
Dálková světla
Zapnutí dálkových světel je možné pouze,
. Dálpokud je spínač světel v poloze
ková světla se zapínají/vypínají přitažením
páčkového přepínače do koncové polohy
k volantu a jeho uvolněním.
Po zapnutí dálkových světel se na přístrojové
.
desce rozsvítí kontrolka se symbolem
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo)
a aktivovanou (vpravo) funkcí.
Pokud je vůz vybaven aktivními světlomety
Active Bending Lights, sleduje světelný kužel
světlometů pohyb volantu za účelem maximálního osvětlení vozovky v zatáčkách a na křižovatkách, čímž se zvyšuje bezpečnost jízdy.
Funkce se aktivuje automaticky po nastartování motoru. V případě poruchy se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka
, současně
se na informačním displeji zobrazí vysvětlující
zpráva a rozsvítí další symbol.
Pro určité trhy jsou potkávací světla v této poloze vypnuta.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
77
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Displej
Popis
Porucha
světlom.
Doporucen
servis
Systém je
vypnutý.
Pokud
zůstane
zpráva
zobrazena,
navštivte
servis.
Doporučujeme, abyste
kontaktovali
autorizovaný servis
Volvo.
03
Funkce je aktivní pouze za soumraku nebo tmy
a jen když se vůz pohybuje.
Funkce4 může být aktivována/deaktivována
v menu Nastavení vozidla Nastavení
osvětlení Světla s aktiv. ohybem. Popis
systému menu, viz strana 118.
Seřízení projekce světlometů, viz strana 82.
4
78
Aktivováno z výroby při dodání.
Obrysová světla
Brzdové světlo
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění.
Nouzová brzdová světla a automatická
výstražná funkce ukazatelů směru
Nouzová brzdová světla Adaptive Brake
Lights se aktivují v případě prudkého brzdění
nebo při aktivaci ABS. Pokud se funkce aktivuje, brzdová světla začnou blikat, aby okamžitě upozornila vozidla jedoucí za Vámi.
G021144
Kontrolka
Ovládací prvek světlometů v poloze pro obrysová/
parkovací světla.
Otočte ovládací prvek světlometů do středové
polohy (současně se rozsvítí osvětlení registrační značky).
Zadní obrysová světla se rozsvítí také
v případě, že se otevře víko zavazadlového
prostoru, aby upozornila osoby za vozidlem.
Systém se aktivuje, pokud ABS pracuje déle
než 0,5 sekundy nebo v případě prudkého
brzdění, ale pouze při brzdění při rychlostech
nad 50 km/h. Pokud rychlost vozidla poklesne
pod 30 km/h, brzdová světla opět svítí normálně a automaticky se zapnou výstražná
světla. Výstražná funkce ukazatelů směru
zůstane zapnutá, dokud vozidlo nezačne
znovu akcelerovat, ale je možné ji deaktivovat
tlačítkem výstražné funkce ukazatelů směru.
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Zadní světlo do mlhy
Přední světla do mlhy*
Výstražná funkce ukazatelů směru
G021146
G021145
03
Tlačítko pro přední světla do mlhy.
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy.
Tlačítko pro výstražnou funkci ukazatelů směru.
Přední světla do mlhy je možné zapnout spolu
s dálkovými/tlumenými světly nebo
obrysovými/parkovacími světly.
Na vozidle je jedno zadní světlo do mlhy a může
být zapnuto pouze v kombinaci
s dálkovými/potkávacími světly nebo předními
světly do mlhy.
Stisknutím tlačítka aktivujte výstražnou funkci
ukazatelů směru. Obě kontrolky ukazatelů
směru ve sdruženém přístrojovém panelu blikají, když používáte výstražnou funkci ukazatelů směru.
Zapnutí/vypnutí se provádí stlačením tlačítka.
Pokud jsou světla do mlhy zapnuta, kontrolka
v tlačítku svítí.
POZNÁMKA
Pravidla pro používání předních světel do
mlhy jsou v jednotlivých zemích různá.
Zapnut/vypnutí se provádí stisknutím tlačítka.
Při zapnutí zadního světla do mlhy se rozsvítí
kontrolka zadního světla do mlhy
na
přístrojové desce a kontrolka v tlačítku.
Zadní světla do mlhy se vypnou automaticky
při vypnutí motoru.
POZNÁMKA
Výstražná funkce ukazatelů směru se aktivuje
automaticky, pokud zabrzdíte vůz tak prudce,
že se aktivují nouzová brzdová světla a rychlost
klesne pod 30 km/h. Výstražná světla zůstanou
zapnutá, i když vůz zastaví a automaticky se
vypnou při opětovném rozjezdu vozidla nebo
pokud stisknete tlačítko.
Pravidla pro používání předních světel do
mlhy jsou v jednotlivých zemích různá.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
79
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Ukazatele směru
Kontrolky ukazatelů směru
Přední stropní osvětlení
Kontrolky ukazatelů směru, viz strana 62.
Přední lampičky na čtení se zapínají a vypínají
stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.
Osvětlení interiéru
Zadní stropní osvětlení
G021148
03
Krátké zablikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do první polohy a uvolněte jej. Ukazatele směru třikrát bliknou. Funkce může být
aktivována/deaktivována v menu
Nastavení vozidla Nastavení
osvětlení Směrovky,
3 bliknutí. Popis systému menu, viz
strana 118.
Trvalé blikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do vnější polohy.
Pákový přepínač zůstane v této poloze a je
možné jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.
80
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Lampička na čtení, levá strana
G021150
G021149
Ukazatele směru.
Zadní stropní osvětlení.
Lampička na čtení, pravá strana
Svítilny můžete rozsvítit nebo zhasnout stisknutím odpovídajícího tlačítka.
Osvětlení interiéru
Osvětlení nástupního prostoru
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující může
být zapnuto a vypnuto manuálně během
30 minut od:
•
vypnutí motoru a uvedeni dálkového ovladače s klíčem do polohy 0,
•
odemknutí vozidla, pokud nebyl nastartován motor.
Osvětlení nástupního prostoru (a osvětlení
prostoru pro cestující) se zapíná nebo vypíná
při otevření nebo zavření bočních dveří.
Osvětlení schránky v palubní desce
Osvětlení schránky v palubní desce se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření víka.
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Toaletní zrcátko
Osvětlení toaletního zrcátka, viz strana 190, se
zapíná a vypíná při otevření nebo zavření krytu.
Automatické osvětlení
Spínač pro osvětlení prostoru pro cestující má
tři polohy pro osvětlení v prostoru pro cestující:
•
Vypnuto – je stisknutá pravá strana, automatické osvětlení vypnuto.
•
Nulová poloha – automatické osvětlení
zapnuto.
•
Zapnuto – stisknutá levá strana, osvětlení
prostoru pro cestující zapnuto.
Nulová poloha
Pokud je tlačítko v nulové poloze, osvětlení
prostoru pro cestující se zapíná a vypíná automaticky následovně.
Osvětlení prostoru pro cestující se zapne
a zůstane zapnuté po dobu 30 sekund, pokud:
•
je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem nebo čepelí klíče, viz strany 39
nebo 42,
•
je vypnutý motor a dálkový ovladač s klíčem je v poloze 0.
Osvětlení prostoru pro cestující se vypne:
•
•
při startu motoru,
při zamknutí vozidla.
Osvětlení prostoru pro cestující se rozsvítí
a zůstane svítit po dobu dvou minut, pokud
otevřete jedny z dveří.
Pokud je osvětlení zapnuté ručně a vůz je
zamknutý, automaticky se vypne po dvou
minutách.
Doprovodné osvětlení při odchodu
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu.
1. Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací skříňky.
2. Přitáhněte levý pákový přepínač k volantu
do koncové polohy a uvolněte jej. Funkce
může být aktivována stejně jako světelná
houkačka, viz strana 76.
Doprovodné osvětlení při příchodu*
Doprovodné osvětlení při příchodu se zapíná
dálkovým ovladačem, viz strana 39, a používá
se k dálkovému zapnutí osvětlení vozu.
Když je funkce aktivována dálkovým ovladačem, svítí potkávací světla, parkovací světla,
osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách,
osvětlení registrační značky, stropní osvětlení
interiéru a osvětlení nástupního prostoru.
03
Doba, po kterou má osvětlení při příchodu svítit, může být nastavena prostřednictvím
Nastavení vozidla Nastavení osvětlení
Přibliž. světlo, trvání.. Popis systému
menu, viz strana 118.
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
Když je funkce aktivní, svítí potkávací světla,
parkovací světla, osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky,
stropní osvětlení interiéru a osvětlení nástupního prostoru.
Doba, po kterou má bezpečnostní osvětlení
svítit, může být nastavena prostřednictvím
Nastavení vozidla Nastavení osvětlení
Návrat. světlo, trvání.. Popis systému
menu, viz strana 118.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
81
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Nastavení projekce světlometů
stranný nebo levostranný provoz. Správně
nastavené světlomety také lépe osvětlují krajnici.
Země, do které je vozidlo dodáváno, je rozhodující pro to, zda je normální poloha určena pro
jízdu vpravo nebo vlevo.
Světlomety Dual Xenon a aktivní
světlomety Dual Xenon*
Příklad 1
Pokud má být vozidlo, které bylo dodáno do
Švédska, provozováno ve Velké Británii, musí
být světlomety nastaveny do příslušné polohy,
viz předchozí obrázek.
03
Příklad 2
G021151
Vozidlo, které bylo dodáno do Velké Británie,
je konstruováno levostranný a je zde tedy provozováno se světlomety v normální poloze, viz
předchozí obrázek.
Projekce světlometů, levostranný provoz.
G019442
Halogenové světlomety
Přepínač pro nastavení projekce reflektorů.
Normální poloha - projekce světlometu je
nastavena podle silničních pravidel státu,
do kterého je vozidlo dodáváno.
G021152
Přestavená poloha - určena pro opačnou
projekci světlometu.
Projekce světlometů, pravostranný provoz.
Projekce světlometů musí být nastavena,
abyste se vyvarovali oslňování protijedoucích
motoristů, a může být nastavena pro pravo-
82
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Při manipulaci se světlomety postupujte
s nejvyšší opatrností, protože xenonová
světla jsou napájena vysokonapěťovým
zdrojem.
Projekce světlometů pro halogenové světlomety je nastavena zakrytím světlometů. Může
se stát, že projekce světlometů nebude zcela
v pořádku.
Zakrytí světlometů
1. Okopírujte si šablony A a B pro vozy s levostranným řízením nebo šablony C a D pro
vozy s pravostranným řízením v měřítku
1:2, viz strana 85. Například, použijte
kopírku vybavenou funkcí zvětšování:
•
•
•
•
A = levostranné řízení, pravé sklo
B = levostranné řízení, levé sklo
C = pravostranné řízení, pravé sklo
D = pravostranné řízení, levé sklo
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
2. Přeneste šablonu na samolepicí vodovzdorný materiál a vystřihněte ji.
3. Začněte od hrany skla světlometu, viz tečkovaná čára na straně 84. S pomocí
obrázku umístěte samolepicí šablony do
správné vzdálenosti od jednotlivých čar,
a níže uvedených rozměrů:
•
A = levostranné řízení, pravá čočka přibližně 86 mm
•
B = levostranné řízení, levá čočka přibližně 40 mm
•
C = pravostranné řízení, pravá čočka 0 mm
•
D = pravostranné řízení, levá čočka přibližně 96 mm
03
``
83
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Umístění šablon
G033954
03
Horní řada: zakrytí u vozů s levostranným řízením, šablony A a B. Dolní řada: zakrytí u vozů s pravostranným řízením, šablony C a D.
84
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Šablony pro halogenové světlomety
G021155
03
85
03 Prostředí řidiče
Stěrače a ostřikovače
Stěrače čelního okna1
Ovládacím kolečkem nastavte počet
setření za časovou jednotku, když je
zvolen cyklovač.
Když je dešťový senzor aktivní, kontrolka v tlačítku svítí a symbol dešťového senzoru
je zobrazen v pravém displeji ve sdruženém
přístrojovém panelu.
Trvalé stírání
Zapnutí a nastavení citlivosti
Cyklovač stěračů
Stěrače pracují normální rychlostí.
03
Stěrače pracují vysokou rychlostí.
DŮLEŽITÉ
Stěrače čelního okna a ostřikovače čelního okna.
Dešťový senzor, zapnutý/vypnutý
Před spuštěním stěračů v zimním období –
se ujistěte, že lišty stěračů nejsou přimrzlé,
a že je z čelního okna seškrábán sníh a led.
Kolečko citlivosti/frekvence
DŮLEŽITÉ
Vypnutí stěračů čelního okna
Přesunutím pákového přepínače do
polohy 0 vypněte stěrače čelního
okna.
Jedno setření
Pohněte pákovým přepínačem
nahoru a uvolněte jej.
1
86
Používejte velké množství kapaliny při
čistění čelního okna prostřednictvím stěračů. Čelní sklo musí být mokré, pokud jsou
stěrače zapnuté.
Dešťový senzor*
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
na čelním okně. Citlivost dešťového senzoru
může být nastavena kolečkem.
Výměna stírátek stěračů (viz strana 237) a doplňování kapaliny ostřikovačů (viz strana 238).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Při aktivaci dešťového senzoru musí být klíč
v zapalování v poloze I nebo II a pákový přepínač stěračů čelního okna musí být v poloze 0
nebo v poloze pro jedno setření.
aktivujte dešťový
Stisknutím tlačítka
senzor. Stěrače provedou jedno setření.
Posunutím pákového přepínače nahoru provedou stěrače další setření.
Otočte kolečkem nahoru pro vyšší citlivost
a dolů pro nižší citlivost. (Další setření se provádí, když je kolečko otočeno nahoru.)
Vypnutí
Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka
nebo pohybem pákového přepínače
dolů na jiný program stírání.
Dešťový senzor se automaticky vypne po vytažení klíče ze zapalování nebo pět minut po
vypnutí zapalování.
03 Prostředí řidiče
Stěrače a ostřikovače
DŮLEŽITÉ
V automatické myčce by se stěrače čelního
okna mohly zapnout a mohly by být poškozeny. Dešťový senzor můžete vypnout
v průběhu jízdy nebo pokud je klíč dálkového ovladače I nebo II. Kontrolka na
přístrojové desce a na tlačítku zhasne.
tlomety jsou ostřikovány střídavě, aby se
předešlo snížení intenzity světla.
POZNÁMKA
Vždy je ostřikován jeden světlomet.
03
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
Trysky ostřikovačů jsou za chladného počasí
automaticky vyhřívány, aby se předešlo
zamrznutí kapaliny ostřikovačů.
Ostřikování světlometů a oken
Vysokotlaké ostřikování světlometů*
G025416
Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává velké množství kapaliny. Z důvodu šetření
kapalinou jsou světlomety ostřikovány automaticky při každém pátém ostříknutí čelního
okna.
Funkce ostřikování.
Ostřikování čelního okna
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením pákového přepínače směrem k volantu.
Stěrače čelního okna provedou po uvolnění
pákového přepínače ještě několik setření. Svě-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
87
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
Všeobecné informace
Čelní sklo odrážející teplo*
Elektrické ovládání oken
Plochy, kde není nanesena vrstva proti infračervenému záření (IR).
Ovládací panel ve dveřích řidiče.
Vrstvená skla
03
Toto sklo je zesílené, což poskytuje
lepší ochranu proti rozbití a zlepšenou zvukovou izolaci prostoru pro
cestující. Čelní sklo a skla bočních
oken* jsou vrstvená.
Přední boční okna jsou pokryta
vrstvou, která zlepšuje výhled za
různých povětrnostních podmínek. Údržba, viz
strana 266.
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte pro odstranění ledu z oken
kovové škrabky. Zapněte vyhřívání vnějších
zpětných zrcátek pro odstranění námrazy.
G018516
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva*
Čelní sklo je opatřeno teplo odrážející vrstvou
(IR), která snižuje pronikání slunečního záření
do prostoru pro cestující.
Umístění elektronických zařízení, např. transpondéru, za sklo s teplo odpuzujícím povlakem může ovlivnit jejich funkci a výkon.
Pro zajištění optimální funkce elektronických
zařízení je nutné je umisťovat v části čelního
skla, kde není nanesena teplo odpuzující vrstva
(viz zvýrazněná oblast na předchozím
obrázku).
88
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Spínač pro elektrické dětské pojistky*
a odpojení elektrického ovládání zadních
oken, viz strana 52.
Ovládací prvky zadních oken
Ovládací prvky předních oken
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, že nikomu z cestujících na
zadních sedadlech nehrozí nebezpečí
zachycení sklem okna při zavírání oken spínači na dveřích řidiče.
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že dětem ani ostatním cestujícím nehrozí nebezpečí zachycení sklem
okna při zavírání oken, zejména když se
používá dálkový ovladač s klíčem.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti, nikdy nezapomeňte vypnout napájení elektricky ovládaných oken odstraněním dálkového ovladače s klíčem, pokud řidič opouští vůz.
Obsluha
Všechna elektricky ovládaná okna mohou být
ovládána spínači na ovládacím panelu ve
dveřích řidiče. Každý ovládací panel v ostatních dveřích může ovládat pouze příslušné
okno. Elektricky ovládaná okna mohou být
ovládána současně pouze jedním ovládacím
panelem.
dlouho, dokud držíte ovladač v příslušné
poloze.
Klíč dálkového ovládání musí být v poloze I
nebo II, aby bylo elektrické ovládání oken
funkční. Po zastavení vozidla mohou být okna
ovládána ještě několik minut po vyjmutí klíče
dálkového ovladače, avšak pouze do prvního
otevření dveří.
Dálkový ovladač a tlačítka centrálního
zamykání
Zavírání oken se zastaví a okna se otevřou,
pokud jejich pohybu brání jakákoli překážka.
Ochranu proti přivření je možné překonat,
pokud bylo zavírání přerušeno, např. ledem,
trvalým podržením tlačítka nahoru, dokud se
okno nezavře. Ochrana proti přivření se po
chvíli opět aktivuje.
G018517
POZNÁMKA
Jedním ze způsobů, jak omezit poryvy
větru, když jsou zadní okna otevřená, je
pootevřít také přední okna.
Obsluha elektricky ovládaných oken.
Obsluha bez funkce „auto“
Obsluha bez funkce „auto“
Obsluha s funkcí „auto“
Pohybujte jemně jedním z ovladačů nahoru/
dolu. Okna se pohybují nahoru/dolu tak
Obsluha s funkcí „auto“
Posuňte jeden z ovládacích prvků nahoru/dolu
do koncové polohy a uvolněte jej. Okno se
automaticky otevře/zavře do své koncové
polohy.
03
Všechna boční okna mohou být otevřena/
zavřena automaticky dálkovým ovladačem
s klíčem nebo tlačítky centrálního zamykání:
±
Stiskněte a držte tlačítko zamykání, dokud
se oka nezačnou otevírat/zavírat. Pro
přerušení otevírání/zavírání oken stiskněte
tlačítko zamykání.
Resetování
Pokud je akumulátor odpojen, funkce automatického otvírání musí být resetována, aby
mohla pracovat správně.
1. Mírně zvedněte přední část tlačítka, aby se
okno zavřelo do své koncové polohy,
a držte je stisknuté jednu sekundu.
2. Tlačítko krátce uvolněte.
3. Opětovně na jednu sekundu zvedněte
přední část tlačítka.
``
89
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
VAROVÁNÍ
Vnější zpětná zrcátka
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka*
Resetování musí být provedeno, aby byla
zajištěna funkčnost ochrany proti přivření.
1. Stiskněte současně tlačítka L a R.
Sluneční clona*
2. Uvolněte je po přibližně 1 sekundě. Zrcátka
se automaticky zastaví po úplném přiklopení.
G018518
03
Při parkování/průjezdu úzkou oblastí mohou
být zrcátka sklopena:
Ovládací prvky vnějších zpětných zrcátek.
Nastavení
1. Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka v tlačítku svítí.
Háček s příchytkou
Sluneční clony jsou zabudovány do panelů
zadních dveří.
1. Vytáhněte sluneční clonu a zahákněte ji do
háčku v horním rámu dveří.
2. Sluneční clonu zajistěte přesunutím
příchytky nahoru.
Okno je možné otvírat a zavírat i při vytažené
sluneční cloně.
90
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem
uprostřed.
3. Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka
nesmí nadále svítit.
VAROVÁNÍ
Zrcátka jsou širokoúhlá pro optimální
přehled. Předměty se mohou zdát vzdálenější, než skutečně jsou.
Současným stisknutím tlačítek L a R odklopte
zrcátka. Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném odklopení.
Uložení polohy*
Poloha zrcátek je uložena do Key memory,
když byl vůz zamknut dálkovým ovladačem
s klíčem. Při odemknutí vozu stejným dálkovým ovladačem s klíčem se zrcátka a sedadlo
řidiče nastaví do uložených poloh, jakmile
otevřete dveře řidiče.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v menu Paměť. vazba klíče auta Poloha
sedadla a zrcátek. Popis systému menu, viz
strana 118.
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
Naklonění vnějšího zpětného zrcátka při
parkování1
Vnější zpětné zrcátko může být nakloněno
dolů, aby řidič viděl stranu ulice, např. při
parkování.
±
Zařaďte zpátečku a stiskněte tlačítko L
nebo R.
Při vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko
automaticky vrátí do své původní polohy po
cca 10 sekundách, případně dříve stisknutím
tlačítka L nebo R
Automatické sklopení zrcátek při
zamknutí
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem jsou vnější zpětná zrcátka
automaticky sklopena/vyklopena.
2. Opětovně je vyklopte tlačítky L a R.
3. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
Zrcátka jsou nyní opět nastavena v neutrální
poloze.
Doprovodné osvětlení při odchodu
a příchodu
Světla na vnějších zpětných zrcátkách svítí,
pokud je aktivováno doprovodné osvětlení při
příchodu nebo bezpečnostní osvětlení, viz
strana 81.
Vyhřívání zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek
Vyhřívání využijete k rychlému odstranění
námrazy a zamlžení ze zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek.
Stiskněte tlačítko jednou pro současné zapnutí
vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných
zrcátek. Kontrolka v tlačítku signalizuje, že je
funkce aktivní. Vyhřívání se vypne automaticky
a doba trvání je řízena podle vnější teploty.
03
Zadní okno je vyhříváno automaticky, pokud je
motor nastartován při venkovní teplotě nižší
než +9°.
Automatické vyhřívání může být zapnuto
v menu Nastavení klima Aut. zap.
vyhřívání okna. Vyberte Zapnuto nebo
Vypnuto. Popis systému menu, viz
strana 118.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v menu Nastavení vozidla Nastavení
zrcátek Sklop. zrcátka při zamč.. Popis
systému menu, viz strana 118.
Resetování do neutrální polohy
Zrcátka, která byla vytlačena z původní polohy
v důsledku vnějších vlivů, musejí být elektricky
resetována do neutrální polohy, aby elektrické
sklápění fungovalo správně.
1. Tlačítky L a R sklopte zrcátka.
1
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s pamětí, viz strana 70.
``
91
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
Vnitřní zpětné zrcátko
není k dispozici u zrcátek s automatickou změnou odrazivosti.
Kompas* může být specifikován pouze pro
vnitřní zpětná zrcátka s automatickou změnou
odrazivosti, viz strana 93.
G021342
03
Nastavení odrazivosti
Manuální změna odrazivosti
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve zpětném zrcátku a oslnit řidiče. Změňte odrazivost
ovládacím prvkem, když Vás oslňují světla
vozidel jedoucích za Vámi:
1. Změňte odrazivost pohybem ovládacího
prvku směrem do prostoru pro cestující.
2. Návrat do normální polohy se provádí
pohybem ovládacího prvku k čelnímu
oknu.
Automatická změna odrazivosti*
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno zpětným zrcátkem. Ovládací prvek
92
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Kompas*
Provoz
kompasu, zobrazí se na displeji zrcátka písmeno C.
Nastavení zóny
1. Zastavte vůz na velkém otevřeném prostranství, na němž se nenacházejí ocelové
konstrukce a vedení velmi vysokého
napětí.
03
2. Rozjeďte se.
Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem.
Uprostřed dolního okraje zrcátka je integrován
displej, který ukazuje, na jakou světovou stranu
směřuje přední část vozu. Anglické zkratky
označují osm různých směrů: S (sever), SV
(severovýchod), V (východ), JV (jihovýchod), J
(jih), JZ (jihozápad), Z (západ) a SZ (severozápad).
Kompas se aktivuje automaticky při nastartování vozidla nebo přepnutí klíčku do polohy II,
viz strana 67. Kompas může být deaktivován/
aktivován následovně - stiskněte, např.
pomocí kancelářské sponky, tlačítko na zadní
straně zrcátka.
Kalibrace
Aby kompas fungoval správně, bude možná
nutné jej kalibrovat. Pokud je nutná kalibrace
3. Stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně
zpětného zrcátka (použijte kancelářskou
sponku nebo podobný předmět), dokud se
znovu neobjeví písmeno C (přibližně
6 sekund).
4. Rozjeďte se běžným způsobem. Po
dokončení kalibrace písmeno C z displeje
zmizí.
Alternativní postup kalibrace: Jeďte
pomalu dokola rychlostí maximálně
8 km/h, dokud písmeno C nezmizí z displeje, tím je kalibrace dokončena.
G030295
G029737
POZNÁMKA
Pro optimální kalibraci – vypněte veškeré
elektrické příslušenství (klimatizace, stěrače
atd.) a ujistěte se, že jsou zavřené všechny
dveře.
Magnetické zóny.
Země je rozdělena do 15 magnetických zón.
Pro správnou funkci kompasu, musí být nastavena správná magnetická zóna.
1. Klíč dálkového ovládání musí být v poloze
II, viz strana 67.
2. Stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně
zpětného zrcátka (použijte kancelářskou
sponku nebo podobný předmět) po dobu
nejméně 3 sekund. Zobrazí se číslo
aktuální oblasti.
3. Stiskněte několikrát tlačítko, dokud se
nezobrazí číslo pro požadovanou geografickou oblast (1–15).
4. Po několika sekundách se displej vrátí do
zobrazení směru podle kompasu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
93
03 Prostředí řidiče
Elektricky ovládané střešní okno*
Otevření
Ovládací prvky střešního okna se nacházejí ve
stropním panelu. Střešního okno je možné
otevřít dvěma způsoby, zvednout zadní okraj
nebo jej vodorovně posunout. Pro otevření
střešního okna je nutné, aby byl klíček zapalování v poloze I nebo II.
Pro plné otevření střešního okna zatlačte ovládač dozadu do polohy automatického otevření
a uvolněte jej.
Vodorovné posunutí
Zavírání
Pro manuální otevření zatlačte ovládač dozadu
k bodu odporu. Střešní okno se otevírá, dokud
je tlačítko stisknuté.
Pro manuální zavření zatlačte ovládač dopředu
k bodu odporu. Střešní okno se zavírá, dokud
je tlačítko stisknuté.
VAROVÁNÍ
G021343
Při zavírání okna hrozí nebezpečí přivření.
Ochrana proti přivření střešním oknem je
aktivní pouze během automatického zavírání, nikoli během manuálního.
Vodorovné posunutí, dozadu/dopředu.
Otevření, automatické
Pro automatické zavření stiskněte ovladač do
polohy automatického zavření a uvolněte jej.
Napájení střešního okna se přeruší po vyjmutí
klíče dálkového ovládání ze spínací skříňky.
Otevření, manuální
Zavření, manuální
Zavření, automatické
94
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Otevření ve svislém směru
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
Pokud řidič opouští vůz, nezapomeňte
vypnout napájení elektrického ovládání
střešního okna vytažením klíče ze spínací
skříňky.
G028899
03
Všeobecné informace
Otevření ve svislém směru, nadzvednutí zadního
okraje.
Otevření zatlačením zadního konce ovládacího prvku nahoru.
Zavření zatažením zadního konce ovládacího prvku dolů.
03 Prostředí řidiče
Elektricky ovládané střešní okno*
otvírá střešní okno. Chcete-li clonu zavřít,
uchopte ji za rukojeť a posuňte dopředu.
Zavření pomocí dálkového ovladače
s klíčem nebo tlačítka centrálního
zamykání
Ochrana proti přivření
Funkce ochrany proti přivření se aktivuje,
pokud je střešní okno zablokováno v průběhu
automatického zavírání. Pokud dojde k zablokování, pohyb střešního okna se zastaví
a automaticky se otevře do předchozí otevřené
polohy.
G021345
03
Jedním dlouhým stisknutím tlačítka zamykání
zavřete všechna okna včetně střešního, viz
stránky 39 a 48. Dveře a víko zavazadlového
prostoru jsou zamknuté. Opětovným stisknutím tlačítka zavírání přerušíte.
VAROVÁNÍ
Pokud zavíráte střešní okno dálkovým ovladačem s klíčem, ujistěte se, že nebude
nikdo přivřen.
Sluneční clona
Součástí střešního okna je manuálně ovládaná
posuvná sluneční clona na vnitřní straně okna.
Sluneční clona se automaticky zasune, když se
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
95
03 Prostředí řidiče
Startování motoru
Zážehové a vznětové motory
3. Stiskněte a následně uvolněte tlačítko
START/STOP ENGINE.
POZNÁMKA
Při startování vozidel vybavených vznětovým motorem 2.0D může nastat jisté zpoždění začátku startování - během této doby
se na displeji zobrazí zpráva Motor
Předehřev.
G021126
03
Spínač zapalování s vloženým dálkovým ovladačem s klíčem a tlačítko START/STOP ENGINE.
DŮLEŽITÉ
Netlačte dálkový ovládač dovnitř
v nesprávné poloze - Držte konec s vyjímatelným klíčem, viz strana 42.
Startér pracuje, dokud motor nenaskočí, avšak
ne déle než 10 sekund (u vznětových motorů
až 60 sekund).
Jestliže motor po 10 sekundách nenaskočí,
znovu stiskněte a držte tlačítko START/STOP
ENGINE, dokud motor nenaskočí.
VAROVÁNÍ
Vždy vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze
spínací skříňky, pokud opouštíte vůz zejména v případě, že jsou ve voze děti
1. Nasaďte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování - mírně na něj zatlačte,
dokud není klíč vtažen do zámku.
2. Držte spojkový pedál plně sešlápnutý1. (U
vozidel s automatickou převodovkou sešlápněte brzdový pedál.)
1
96
Za jízdy k nastartování motoru stačí stisknout tlačítko START/STOP ENGINE.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač s klíčem
ze spínací skříňky za jízdy nebo při tažení
vozidla. Došlo by k zamknutí řízení, a vůz by
se stal neřiditelným.
Nikdy nevyjímejte dálkový ovladač s klíčem
s funkcí Keyless drive* z vozu za jízdy nebo
během tažení.
POZNÁMKA
Během studeného startu mohou být volnoběžné otáčky u některých typů motorů znatelně vyšší než obvykle. Důvodem je co nejrychlejší dosažení provozní teploty systému
řízení emisí, což minimalizuje emise výfukových plynů a chrání životní prostředí.
Keyless drive
Pro startování zážehových motorů proveďte
kroky 2–3. Více informací o funkcí Keyless
drive, viz strana 46.
POZNÁMKA
Jednou z podmínek pro nastartování
vozidla je, že se jeden z dálkových ovladačů
s funkcí bezklíčového přístupu (Keyless
drive)* nachází uvnitř prostoru pro cestující
nebo zavazadlového prostoru.
03 Prostředí řidiče
Startování motoru
Vypněte motor.
Vypnutí motoru - stiskněte tlačítko START/
STOP ENGINE.
Pokud je vozidlo vybaveno automatickou
převodovkou a přitom páka voliče není
v poloze P nebo je vozidlo v pohybu - stisknete
tlačítko dvakrát a držte, dokud se motor nezastaví.
03
Zámek řízení2
Zámek řízení se deaktivuje při zasunutí klíče
dálkového ovladače do spínací skříňky a aktivuje se při vyjmutí klíče ze zámku.
Aktivujte zámek řízení, když opouštíte vůz,
abyste snížili riziko odcizení vozu.
Polohy klíče
Informace o polohách klíče dálkového ovladače naleznete, viz strana 67
2
U vozidel s funkcí bezklíčového přístupu Keyless drive* se zámek řízení deaktivuje při prvním stisknutí tlačítka START/STOP ENGINE. Zámek řízení se aktivuje po vypnutí motoru a otevření dveří
řidiče.
97
03 Prostředí řidiče
Startování motoru – Flexifuel
Obecné informace o startování
s Flexifuel
Ohřívač bloku motoru*
Motor se startuje stejně jako u vozidel s benzínovými motory.
03
V případě problémů se startováním
Pokud motor nenastartuje na první pokus,
postupujte následovně:
•
POZNÁMKA
Proveďte další pokusy nastartovat pomocí
tlačítka START/STOP ENGINE.
Důležité informace k palivové rezervě:
Pokud se motor stále nedaří nastartovat
Venkovní teplota je nižší než +5°C:
1. Zapojte na 1 hodinu vyhřívání bloku
motoru.
2. Proveďte další pokusy nastartovat pomocí
tlačítka START/STOP ENGINE.
DŮLEŽITÉ
Pokud motor nenastartuje ani po opakovaných pokusech, doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Elektrický konektor ohřívače bloku motoru.
Pokud je předpoklad, že venkovní teplota
poklesne pod –10°C a v nádrži vozidla je bioetanol E85, měl by být zapnutý ohřívač bloku
motoru po dobu přibližně 2 hodin za účelem
usnadnění startování motoru.
Čím nižší je teplota, tím déle by měl být ohřívač
bloku motoru zapnutý. Při -20°C by mělo být
vyhřívání bloku zapnuto přibližně 3 hodiny.
Vozidla určená pro provoz na E85 jsou vybavena elektrickým ohřívačem bloku motoru*.
Startování a jízda s předehřátým motorem mají
za následek nižší emise a spotřebu paliva.
Z tohoto důvodu byste měli používat ohřívač
bloku motoru během zimních měsíců.
98
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Elektrické vyhřívání bloku motoru je napájeno vysokým napětím. Zjišťování závad
a opravy elektrického vyhřívání bloku
motoru a jeho elektrických součástí musí
provádět odborná dílna - doporučujeme
využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
Po zastavení z důvodu prázdné palivové
nádrže může bioethanol E85 v rezervním
palivu zkomplikovat startování motoru
v extrémně chladném počasí. Tomu lze
zabránit naplněním kanystru na rezervní
palivo 95oktanovým benzínem.
Více informací o palivu bioetanol E85 pro Flexifuel, viz strana 208 a 285.
Přizpůsobení se palivu
Pokud je palivová nádrž naplněna benzínem
poté, co vozidlo bylo provozováno na bioetanol
E85 (nebo naopak), motor může určitou dobu
běžet poněkud nerovnoměrně. Z tohoto
důvodu je důležité nechat motor přizpůsobit se
(adaptovat) na novou směs paliva.
Přizpůsobení se děje automaticky po krátkou
dobu během jízdy rovnoměrnou rychlostí.
03 Prostředí řidiče
Startování motoru – Flexifuel
DŮLEŽITÉ
Po změně palivové směsi v nádrži se musí
jet rovnoměrnou rychlostí cca. 15 minut.
Během této doby dojde k přizpůsobení
systému.
Pokud došlo k vybití nebo odpojení akumulátoru, potom je nutná poněkud delší doba jízdy
pro adaptaci, protože paměť elektroniky byla
vynulována.
03
99
03 Prostředí řidiče
Startování motoru – externí akumulátor
Asistent při rozjezdu
03
4. Připojte červený propojovací kabel ke
kladnému pólu pomocného akumulátoru
.
10. Nastartujte motor vozu s vybitým akumulátorem. V průběhu startování se nedotýkejte svorek. Hrozí nebezpečí jiskření.
5. Otevřete svorky na předním krytu akumulátoru ve svém voze a kryt sejměte, viz
strana 240.
11. Odpojte startovací kabely. Nejprve odpojte
černý kabel, potom červený kabel.
6. Připojte červený propojovací kabel ke
kladnému pólu akumulátoru
.
7. Připojte jednu svorku černého propojovacího kabelu na záporný pól pomocného
akumulátoru
.
Pokud je akumulátor vybitý, lze motor vozu
nastartovat proudem z jiného akumulátoru.
Při používání pomocného akumulátoru doporučujeme postupovat podle níže uvedených
bodů, abyste předešli nebezpečí výbuchu:
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování a přepněte jej do polohy
0, viz strana 67.
2. Zkontrolujte, že jmenovité napětí pomocného akumulátoru je 12 voltů.
3. Pokud je pomocný akumulátor umístěn
v jiném automobilu, vypněte motor druhého automobilu a zajistěte, aby se vozidla
nedotýkala.
100
DŮLEŽITÉ
Startovací kabel připojujte opatrně, abyste
zabránili zkratům s jinými komponenty
v motorovém prostoru.
8. Druhou svorku černého propojovacího
kabelu připojte ke kostřícímu bodu (pravé
uchycení motoru nahoře, hlava vnějšího
šroubu) . Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek, aby při startování nedocházelo k jiskření.
9. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem. Nechte jej běžet několik minut
na volnoběh v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách (1500 ot./min).
Ujistěte se, že se žádná ze svorek černého
kabelu nedostane do kontaktu s kladným
pólem akumulátoru nebo svorkou červeného kabelu.
VAROVÁNÍ
V akumulátoru se může vyvíjet vodík, který
je vysoce výbušný. Jedna jiskra, která může
vzniknout při špatném připojení startovacího kabelu, postačuje k vyvolání výbuchu
akumulátoru. Akumulátor obsahuje také
kyselinu sírovou, která může způsobit vážné
poleptání. Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí kyselinou, okamžitě je omyjte velkým množstvím
vody. Pokud kyselina zasáhne Vaše oči,
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Mechanická – pětistupňová
převodovka
Mechanická – šestistupňová
Blokování zpátečky – pětistupňová
převodovka
G021349
G021348
•
Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
•
Když neřadíte, nenechávejte nohu na
pedálu spojky.
•
Dodržujte zobrazené schéma řazení.
Využívejte co nejvíce nejvyšší rychlostní stupeň, abyste dosáhli nízké spotřeby paliva.
G021348
03
•
Blokování zpátečky brání nechtěnému
zařazení zpátečky během normální jízdy
dopředu.
Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
•
Když neřadíte, nenechávejte nohu na
pedálu spojky.
Před zařazením zpátečky musí vůz zcela stát.
•
Dodržujte zobrazené schéma řazení.
•
Využívejte co nejvíce nejvyšší rychlostní stupeň, abyste dosáhli nízké spotřeby paliva.
Aby bylo možné zařadit zpátečku, musí být
řadicí páka nejprve přesunuta do polohy
neutrálu N. Díky blokování zpátečky
nemůže být zpátečka zařazena přímo
z pátého převodového stupně.
``
101
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Automatická převodovka, Geartronic
Blokování zpátečky – šestistupňová
převodovka
Zpátečka (R)
Při volbě polohy R musí vůz stát.
Neutrální poloha (N)
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Zabrzďte parkovací
brzdu, když vůz stojí s pákou voliče v poloze
N.
03
G021349
G021350
Jízda (D)
Blokování zpátečky brání nechtěnému
zařazení zpátečky během normální jízdy
dopředu.
Před zařazením zpátečky musí vůz zcela stát.
Poloha voliče je na informačním displeji zobrazována pomocí následujících znaků: P, R, N,
D, S, 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6, viz strana 61.
Polohy páky voliče
Parkovací poloha (P)
Pokud vůz startujete nebo parkujete, zvolte P.
Pokud chcete páku voliče přesunout z polohy
P, musíte sešlápnout pedál brzdy.
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka. Stisknutím tlačítka
aktivujte elektrickou parkovací brzdu, viz
strana 109.
DŮLEŽITÉ
Při volbě polohy P musí vůz stát.
102
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí vyšší a nižší převodové stupně
v závislosti na úrovni akcelerace a rychlosti. Při
přesunutí páky voliče do polohy D z polohy R
musí vůz stát.
Geartronic – polohy páky voliče při
manuálním řazení (M)
Řidič může také řadit převodové stupně
manuálně prostřednictvím automatické převodovky Geartronic. Motor vozu brzdí, když je
pedál plynu uvolněn.
Manuální řazení je umožněno přesunutím páky
z polohy D do pravé koncové polohy M. Informace na displeji se změní z D jednu z číslic 1–
6, v závislosti na právě zařazeném převodovém
stupni, viz strana 61.
Pro zařazení vyššího převodového stupně
posuňte páku dopředu směrem ke znaménku + (plus) a páku uvolněte, ta se vrátí do
klidové polohy M.
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Pro zařazení nižšího převodového stupně
posuňte páku dozadu směrem ke znaménku
– (minus) a páku uvolněte.
Režim manuálního řazení M můžete zvolit kdykoliv během jízdy.
Převodovka Geartronic automaticky zařadí
nižší rychlostní stupeň, pokud řidič nechá klesnout rychlost na vhodnou hodnotu pro zařazení
příslušného rychlostního stupně, aby se předešlo škubání a zhasnutí motoru.
Pro návrat do automatického jízdního režimu:
přesuňte páku do levé koncové polohy D.
POZNÁMKA
Pokud má převodovka sportovní program,
je možné řadit manuálně pouze v poloze M
posunutím páky dopředu nebo dozadu.
Indikace na informačním displeji se změní
z S na zobrazení zařazených převodových
stupňů 1-6.
Geartronic – sportovní režim (S)1
Sportovní program poskytuje sportovnější
charakteristiky a připouští vyšší otáčky motoru
pro převodové stupně. Současně reaguje
mnohem rychleji na sešlápnutí pedálu plynu.
Během aktivní jízdy je upřednostňováno pou-
1
žívání nižších převodových stupňů, což vede
ke zpožděnému řazení nahoru.
Sportovní režim se zařadí přesunutím páky
z polohy D do koncové polohy M. Indikátor na
informačním displeji se změní z D na S.
Kick-down
Pokud zcela sešlápnete pedál plynu (za polohu
normálně považovanou za plnou akceleraci),
převodovka okamžitě zařadí nižší rychlostní
stupeň. Takzvaně podřadí.
Sportovní režim můžete zvolit kdykoliv během
jízdy.
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kickdown, převodovka automaticky zařadí vyšší
rychlostní stupeň.
Geartronic – zimní režim
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.
Na kluzkých vozovkách může být rozjezd
snadnější, když je manuálně zařazen 3.převodový stupeň.
1. Sešlápněte pedál brzdy a přesuňte páku
voliče z polohy D do koncové polohy M –
na displeji ve sdruženém přístroji se změní
indikátor zařazeného převodového stupně
z D na číslici 1.
2. Řaďte až na 3. převodový stupeň dvojím
zatlačením páky směrem k + (plus) - na
displeji se změní indikátor zařazeného
převodového stupně z 1 na 3.
3. Uvolněte pedál brzdy a opatrně přidávejte
plyn.
„Zimní režim“ převodovky znamená, že vůz
jede s nižšími otáčkami motoru a omezeným
výkonem motoru na poháněná kola.
03
Bezpečnostní funkce
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací program převodovky je vybaven ochranným blokováním řazení dolů, které blokuje funkci kickdown.
Převodovka Geartronic neumožní řazení
nižšího rychlostního stupně/kick-down, pokud
by mělo dojít ke zvýšení otáček motoru, které
by způsobilo jeho poškození. Nic se nestane,
pokud se řidič stále pokouší takto zařadit nižší
převodový stupeň při vysokých otáčkách
motoru – zůstane zařazen původní převodový
stupeň.
Při aktivaci funkce podřazení může vůz přeřadit
i o několik rychlostních stupňů v závislosti na
otáčkách motoru. Vůz zařadí vyšší rychlostní
stupeň při dosažení maximálních otáček, aby
se předešlo poškození motoru.
Pouze model T6.
``
103
03 Prostředí řidiče
Převodovky
P. Ve všech ostatních polohách páky voliče je
dálkový ovladač s klíčem zablokován.
Mechanické blokování řazení
Vypnutí blokování páky voliče
automatické převodovky
Parkovací poloha (P)
Stojící vůz s běžícím motorem:
Držte sešlápnutý pedál brzdy, když přesouváte
páku voliče do jiné polohy.
03
G021351
Elektrické blokování převodovky –
Blokování řazení Parkovací poloha (P)
Páka voliče převodových stupňů může být
neomezeně přesouvána mezi polohami N a D.
Ostatní polohy jsou blokovány západkou, která
se uvolňuje blokovacím tlačítkem na páce
voliče převodových stupňů.
Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou je
možné pohybovat dopředu a dozadu mezi
polohami P, R, N a D.
Automatické blokování řazení
Automatická převodovka má speciální bezpečnostní systémy:
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy P do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být aktivován v poloze II, viz strana 67.
Blokování řazení - Neutrál (N)
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo stálo
déle než 3 sekundy (bez ohledu na to, zda běží
motor), páka voliče se zablokuje.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy N do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být
v poloze II, viz strana 67.
Pokud je vozidlo nepojízdné, např. z důvodu
vybitého akumulátoru, musí být páka voliče
přesunuta z polohy P, aby se s vozidlem mohlo
pohybovat.
Zvedněte pryžovou rohož za středovou
konzolou a otevřete víko.
Zcela zasuňte čepel klíče. Zatlačte čepel
klíče dolů a držte ji (informace o čepeli
klíče, viz strana 42).
Přesuňte páku voliče z polohy P.
Blokování klíče
Aby bylo možné vyjmout dálkový ovladač ze
spínací skříňky, musí být páka voliče v poloze
104
Textová zpráva a akce
V některých situacích se na displeji spolu
s kontrolkou zobrazí i zpráva.
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Kontrolka
A
Displej
Jízdní charakteristiky
Akce
Přehř. převodov. Přibrzděte
Problémy s udržením rovnoměrné rychlosti
při konstantních otáčkách motoru.
Přehřátá převodovka. Udržujte vozidlo
v klidu sešlápnutím pedálu brzdyA
Přehř. převodov. Bezp. zaparkujte
Výrazné škubání, když je vozidlo v tahu.
Přehřátá převodovka. Okamžitě s vozidlem
bezpečně zastavte.A
Chlazení převod. Nechat motor běž
Není přenášen výkon z důvodu přehřátí
převodovky.
Přehřátá převodovka. Nejrychlejší způsob
ochlazení: Nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N
nebo P, dokud zpráva nezmizí.
03
Rychlejší ochlazení: nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N nebo P, dokud zpráva nezmizí.
V tabulce jsou tři stupně seřazené podle závažnosti, pokud dojde k přehřátí převodovky. Souběžně s textem na displeji je řidič také informován, že elektronika vozidla dočasně mění
jízdní charakteristiky. V případě potřeby
dodržujte instrukce na informačním displeji.
Více možných zpráv na displeji s příslušnými
návrhy řešení ohledně automatické převodovky, viz strana 121.
Text z displeje automaticky zmizí po provedení
akce nebo po jednom stisknutí tlačítka READ
na pákovém ovladači ukazatelů směru.
POZNÁMKA
Příklady v tabulce nenaznačují, že vozidlo
má poruchu, ale sdělují, že byla záměrně
aktivována bezpečnostní funkce, aby se
předešlo poškození jedné ze součástí
vozidla.
105
03 Prostředí řidiče
Pohon všech kol – AWD*
Pohon všech kol je trvale zařazen
03
Pohon všech kol znamená, že jsou současně
poháněna všechna čtyři kola vozu.
Výkon motoru je rozdělován automaticky mezi
přední a zadní kola. Elektronicky řízený systém
spojky rozděluje výkon na kola, která mají nejlepší přilnavost na aktuálním povrchu vozovky.
Tak je zajištěna nejlepší možná trakce a nedochází k prokluzování kol. Při normální jízdě je
větší část výkonu přenášena na přední kola.
Zlepšená trakce díky pohonu všech kol zvyšuje
bezpečnost jízdy v dešti, na sněhu a ledu.
106
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Nožní brzda
Všeobecné informace
Vůz je vybaven dvěma brzdovými okruhy.
Pokud je jeden brzdový okruh poškozen, znamená to, že brzdy brzdí s větším zdvihem
pedálu a s vynaložením větší síly.
Vůz je vybaven posilovačem brzd.
VAROVÁNÍ
Posilovač brzd funguje pouze při běžícím
motoru.
Pokud se používá brzda, když neběží motor,
pedál je tuhý a k zabrzdění vozu musí být vyvinuta větší síla.
Ve velmi hornatém terénu nebo při jízdě s velkým zatížením mohou být brzdy odlehčeny
využitím brzdného účinku motoru. Brzdný účinek motoru je nejintenzivnější, pokud se používá při jízdě z kopce stejný převodový stupeň
jako při jízdě do téhož kopce.
Více všeobecných informací o velkém zatížení
vozu, viz strana 279.
Protiblokovací systém brzd
Vůz je vybaven systémem ABS (Anti-lock
Braking System), který předchází zablokování
kol během brzdění. Udržuje řiditelnost vozu
a usnadňuje objetí překážky. Při zásahu ABS
můžete pocítit vibrace pedálu brzdy. Jde
o zcela normální jev.
Po nastartování motoru a uvolnění brzdy provede systém ABS krátkou kontrolu. Další automatickou kontrolu provede systém ABS při
dosažení rychlosti 40 km/h. To se může projevit znatelnými a slyšitelnými pulzy v brzdovém
pedálu.
Čištění brzdových kotoučů
Nános nečistot a vody na brzdových kotoučích
může mít za následek opožděnou reakci brzd.
Toto zpoždění je minimalizováno čištěním
brzdového obložení.
Manuální čištění se doporučuje, když jsou
vozovky mokré, před delším odstavením vozu
a po mytí vozu. Proveďte je mírným brzděním
po kratší dobu při jízdě po vozovce.
Asistence při nouzovém brzdění
Funkce Asistence při nouzovém brzdění EBA
(Emergency Brake Assistance) pomáhá zvýšit
brzdnou sílu a tím zkrátit brzdnou dráhu.
Systém EBA sleduje způsob brzdění řidiče a v
případě potřeby zvýší brzdnou sílu. Brzdná síla
může být zvýšena až na úroveň, kdy zasahuje
ABS. Při uvolnění tlaku na brzdový pedál se
funkce EBA přeruší.
POZNÁMKA
Když při aktivaci EBA pedál brzdy poklesne
více než obvykle, sešlápněte (přidržte)
v případě potřeby pedál brzdy co nejdál. Po
uvolnění pedálu brzdy brzdění ustane.
Kontrolky na sdruženém přístrojovém
panelu
Kontrolka
03
Popis
Svítí trvale – Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Pokud je
hladina nízká, doplňte brzdovou
kapalinu a zkontrolujte vůz,
abyste zjistili příčinu úniku
brzdové kapaliny.
Svítí nepřerušovaně po dobu
2 sekund, při nastartovaném
motoru – v době, kdy byl motor
naposledy v chodu, se
v systému ABS vyskytla porucha.
``
107
03 Prostředí řidiče
Nožní brzda
VAROVÁNÍ
Pokud svítí varovné kontrolky
a
současně, může se jednat o závadu
v brzdovém systému.
03
Pokud je výška hladiny brzdové kapaliny
v nádržce normální, dojeďte opatrně do nejbližšího servisu a nechte zkontrolovat
brzdový systém - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
Důvod úniku brzdové kapaliny je nutné zjistit.
108
03 Prostředí řidiče
Parkovací brzda
Když je ovládací prvek uvolněn nebo je sešlápnut pedál plynu, brzdění je přerušeno.
Jak zabrzdit parkovací brzdu
Elektrická parkovací brzda má stejné použití
jako mechanická parkovací brzda, např. při
rozjezdu do kopce.
POZNÁMKA
V případě nouzového brzdění při rychlostech vyšších než 10 km/h zní během brzdění
zvukový signál.
Funkce
Při zabrzdění parkovací brzdy můžete slyšet
slabý zvuk elektrického motoru. Zvuk je možné
slyšet také během automatické kontroly parkovací brzdy.
Nízké napětí akumulátoru
Je-li napětí akumulátoru příliš nízké, pak nelze
parkovací brzdu ani odbrzdit, ani zabrzdit.
Pokud je napětí akumulátoru příliš nízké,
připojte pomocný akumulátor, viz strana 100.
Parkování ve svahu
G021354
Pokud vůz stojí, když je zabrzděna parkovací
brzda, potom parkovací brzda působí pouze na
zadní kola. Pokud je zabrzděna za jízdy, když
se používá normální nožní brzda, potom brzda
působí na všechna čtyři kola. Když vůz opět
stojí, brzda opět působí na zadní kola.
03
Ovládání parkovací brzdy.
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
Pokud je vůz zaparkován směrem do kopce;
otočte kola od obrubníku.
Pokud je vůz zaparkován směrem z kopce,
natočte kola k obrubníku.
Jak odbrzdit parkovací brzdu
2. Stiskněte ovládací prvek.
3. Uvolněte pedál nožní brzdy a ujistěte se, že
vozidlo stále stojí.
•
Při parkování vozu vždy zařaďte 1. převodový stupeň (mechanická převodovka)
nebo přesuňte páku voliče do polohy P
(automatická převodovka).
na přístrojové desce bliká,
Kontrolka
dokud není parkovací brzda zcela zabrzděná.
Když kontrolka svítí, je parkovací brzda
zabrzděná.
V nouzi může být parkovací brzda zabrzděna,
když vůz jede, stisknutím ovládacího prvku.
G021359
Parkovací brzda, elektrická
Ovládání parkovací brzdy.
``
109
03 Prostředí řidiče
Parkovací brzda
2. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
pedál brzdy nebo spojky a zatáhněte za ovladač parkovací brzdy.
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
3. Silně sešlápněte pedál brzdy.
Kontrolky
4. Zatáhněte za ovládací prvek.
2. Silně sešlápněte pedál brzdy.
Automatické odbrzdění
Kontrolka
3. Zatáhněte za ovládací prvek.
1. Zapněte si bezpečnostní pás.
Manuální odbrzdění
03
POZNÁMKA
Parkovací brzda může být odbrzděna také
manuálně, sešlápnutím pedálu spojky namísto pedálu brzdy. Společnost Volvo doporučuje používání pedálu brzdy.
Automatické odbrzdění
1. Nastartujte motor.
2. Uvolněte pedál spojky a sešlápněte pedál
plynu.
DŮLEŽITÉ
Je možné automaticky odbrzdit parkovací
brzdu, i když je páka voliče v neutrálu,
pokud běží motor.
Vozy s automatickou převodovkou
Manuální odbrzdění
1. Zapněte si bezpečnostní pás.
3. Přesuňte páku voliče do polohy D nebo R
a sešlápněte pedál plynu.
Blikající kontrolka signalizuje, že
parkovací brzda je zabrzděná.
Pokud kontrolka bliká v jakékoli
jiné situaci, znamená to, že
došlo k poruše. Přečtěte si
zprávu na informačním displeji.
POZNÁMKA
Zprávy
Velké zatížení při jízdě do kopce
Velké zatížení, jako například přívěs, může způsobit pojíždění vozu dozadu, když je parkovací
brzda automaticky odbrzděna v prudkém
svahu. Vyhněte se tomu stisknutím ovládacího
prvku, zatímco se rozjíždíte. Když se vůz začne
rozjíždět dopředu, ovládací prvek uvolněte.
Vozy s funkcí Keyless drive
Funkci uvolněte manuálně stisknutím tlačítka
START/STOP ENGINE, potom sešlápněte
110
Přečtěte si zprávu na informačním displeji
2. Nastartujte motor.
Z bezpečnostních důvodů je parkovací
brzda automaticky odbrzděna pouze tehdy,
když běží motor a řidič má zapnutý bezpečnostní pás. U vozů s automatickou převodovkou je parkovací brzda odbrzděna
okamžitě při sešlápnutí pedálu plynu, pokud
je páka voliče je v poloze D nebo R.
Popis
G016166
Vozy s manuální převodovkou
03 Prostředí řidiče
Parkovací brzda
Ruční brzda není zcela uvolněna - Závada
bránící v uvolnění ruční brzdy. Kontaktujte
servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo. Pokud se s vozidlem rozjedete při
zobrazení této zprávy, rozezní se varovný signál.
Ruční brzda není zatažena - Závada bránící
v použití ruční brzdy. Pokuste se ji zabrzdit
a odbrzdit. Pokud zobrazení zprávy přetrvává,
kontaktujte servis - doporučujeme servis
Volvo.
ném servisu - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
03
Zpráva se také objeví u vozů s mechanickou
převodovkou, když vůz jede pomalu
s otevřenými dveřmi, aby upozornila řidiče, že
parkovací brzda mohla být neúmyslně
odbrzděna.
Ruční brzda Doporucen servis - Byla zjištěna závada. Pokud závada přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme servis Volvo.
Pokud byl vůz zaparkován před tím, než byla
odhalena porucha, musí být kola natočena jako
při parkování ve svahu a musí být zařazen 1.
převodový stupeň (mechanická převodovka)
nebo musí být páka voliče v poloze P (automatická převodovka).
Výměna brzdového obložení
Obložení zadních brzd musí být z důvodu konstrukce elektronické brzdy měněno v odbor-
111
03 Prostředí řidiče
HomeLinkŸ *
Všeobecné informace
POZNÁMKA
HomeLink je navržen tak, aby byl nefunkční,
pokud je vozidlo uzamknuto zvenku.
Uschovejte si původní dálkové ovladače pro
budoucí programování (např. při nákupu
nového vozidla).
03
Vynulujte naprogramování tlačítek, když
vozidlo prodáváte.
Kovové sluneční clony není možné použít ve
vozidlech vybavených ovladačem HomeLink. To by mohlo mít negativní vliv na funkci
ovladače HomeLink.
HomeLinkŸ je programovatelný dálkový ovladač, který může ovládat až tři různá zařízení
(např. garážové dveře, alarm, vnější a vnitřní
osvětlení atd.) a nahrazuje tak jejich vlastní dálkové ovladače. HomeLink se dodává zabudovaný do levé sluneční clony.
Panel HomeLinkŸ zahrnuje tři programovatelná
tlačítka a jednu kontrolku.
Provoz
Pokud je HomeLinkŸ kompletně naprogramován, je možné jej použít namísto samostatných
původních dálkových ovladačů.
Stiskněte naprogramované tlačítko pro aktivaci garážových dveří, alarmu atd. Kontrolka
svítí po dobu stisknutí tlačítka.
POZNÁMKA
Pokud není zapalování aktivní, HomeLink
funguje po dobu 30 minut po otevření dveří
řidiče.
112
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Originální dálkové ovladače je samozřejmě
možné používat souběžně s ovladačem
HomeLinkŸ.
VAROVÁNÍ
Pokud je HomeLinkŸ použitý pro ovládání
garážových dveří nebo vrat, ujistěte se, že
nikdo nestojí v blízkosti dveří nebo vrat,
když jsou v pohybu.
Nepoužívejte dálkový ovladač HomeLinkŸ
pro garážová vrata, která nejsou vybavena
bezpečnostním dorazem a ochranou před
zpětným pohybem. Garážová vrata musí na
překážku reagovat okamžitě, okamžitě se
zastavit a vrátit. Garážová vrata, která
nesplňují výše uvedené podmínky, mohou
způsobit poranění osob. Další informace –
obraťte se prostřednictvím internetu na
dodavatele: www.homelink.com.
První programování
V prvním kroku se vymaže paměť v ovladači
HomeLinkŸ, který nesmí být proveden, pokud
přeprogramováváte pouze jedno tlačítko.
1. Stiskněte dvě vnější tlačítka a přidržte je,
dokud kontrolka nezačne blikat po cca 20
sekundách. Blikání indikuje, že
HomeLinkŸ je v „režimu načítání“ a je
připraven na programování.
03 Prostředí řidiče
HomeLinkŸ *
2. Umístěte originální dálkový ovladač
5-30 cm od ovladače HomeLinkŸ. Sledujte
kontrolku.
Potřebná vzdálenost mezi původním dálkovým ovladačem a ovladačem
HomeLinkŸ závisí na příslušném programovacím zařízení. Možná bude potřeba
více pokusů v různých vzdálenostech.
Před vyzkoušením nové polohy zachovejte
každou polohu po dobu cca 15 sekund.
3. Stiskněte tlačítko na původním dálkovém
ovladači a současně tlačítko na ovladači
HomeLinkŸ, které chcete naprogramovat.
Neuvolňujte tlačítka, dokud kontrolka
nezmění pomalé blikání na rychlé. Rychlé
blikání indikuje úspěšné naprogramování.
4. Naprogramování vyzkoušejte stisknutím
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ a sledováním kontrolky:
•
•
1
Svítí trvale: Kontrolka se rozsvítí
a zůstane svítit, pokud je tlačítko stisknuté, to znamená, že programování je
dokončeno. Garážové dveře, vrata
apod. by se nyní měly aktivovat při stisknutí naprogramovaného tlačítka na
ovladači HomeLinkŸ.
Kontrolka svítí přerušovaně: Kontrolka rychle bliká po dobu cca 2 sekund
a potom svítí nepřerušovaně po dobu
cca 3 sekund. Tento proces se opakuje
po dobu asi 20 sekund a indikuje, že
zařízení má „plovoucí kód“. Garážová
vrata apod. se neaktivují při stisknutí
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ. Pokračujte v programování
následovně.
5. Vyhledejte „programovací tlačítko1“
například na přijímači garážových dveří,
které se obvykle nachází v blízkosti držáku
antény na přijímači. Pokud máte problémy
s nalezením tlačítka – přečtěte si manuál
od dodavatele nebo se na dodavatele
obraťte prostřednictvím internetu:
www.homelink.com.
6. Stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu
přibližně 30 sekund a následující krok musí
být proveden během této doby.
7. Stiskněte programovací tlačítko na ovladači HomeLinkŸ, pokud „programovací
tlačítko“ stále bliká, přidržte je stisknuté po
dobu přibližně 3 sekund a potom je uvolněte. Opakujte sekvenci stisknout/přidržet/uvolnit až třikrát, abyste ukončili programování.
Programování jednotlivých tlačítek
Pokud chcete přeprogramovat jedno z tlačítek,
postupujte následovně:
1. Stiskněte požadované tlačítko na ovladači
HomeLinkŸ a podržte jej stisknuté, dokud
nedokončíte krok 3.
03
2. Jakmile začne kontrolka na ovladači
HomeLinkŸ blikat, asi po 20 sekundách,
umístěte původní dálkový ovladač 5–
30 cm od ovladače HomeLinkŸ. Sledujte
kontrolku.
Potřebná vzdálenost mezi originálním dálkovým ovladačem a ovladačem HomeLink
závisí na příslušném programovacím
zařízení. Možná bude potřeba více pokusů
v různých vzdálenostech. Před vyzkoušením nové polohy zachovejte každou
polohu po dobu cca 15 sekund.
3. Stiskněte tlačítko na originálním dálkovém
ovladači. Kontrolka začne blikat. Jakmile
se změní pomalé blikání na rychlé – uvolněte obě tlačítka. Rychlé blikání indikuje
úspěšné naprogramování.
4. Naprogramování vyzkoušejte stisknutím
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLink a sledováním kontrolky:
Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
113
03 Prostředí řidiče
HomeLinkŸ *
•
Svítí trvale: Kontrolka se rozsvítí
a zůstane svítit, pokud je tlačítko stisknuté, to znamená, že programování je
dokončeno. Garážové dveře, vrata
apod. by se nyní měly aktivovat při stisknutí naprogramovaného tlačítka na
ovladači HomeLinkŸ.
•
Kontrolka svítí přerušovaně: Kontrolka rychle bliká po dobu cca 2 sekund
a potom svítí nepřerušovaně po dobu
cca 3 sekund. Tento proces se opakuje
po dobu asi 20 sekund a indikuje, že
zařízení má „plovoucí kód“. Garážová
vrata apod. se neaktivují při stisknutí
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ. Pokračujte v programování
následovně.
03
5. Vyhledejte „programovací tlačítko2“
například na přijímači garážových dveří,
které se obvykle nachází v blízkosti držáku
antény na přijímači. Pokud máte problémy
s nalezením tlačítka – přečtěte si manuál
od dodavatele nebo se na dodavatele
obraťte prostřednictvím internetu:
www.homelink.com.
6. Stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu cca 30
sekund a následující krok musí být proveden během této doby.
2
114
Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
7. Stiskněte programovací tlačítko na ovladači HomeLinkŸ, pokud „programovací
tlačítko“ stále bliká, přidržte je stisknuté po
dobu přibližně 3 sekund a potom je uvolněte. Opakujte sekvenci stisknout/přidržet/uvolnit až třikrát, abyste ukončili programování.
Vymazání naprogramování
Vymazat je možné pouze naprogramování
všech tlačítek na ovladači HomeLink, ne jednotlivých tlačítek.
±
Stiskněte dvě vnější tlačítka a přidržte je,
dokud kontrolka nezačne blikat po cca 20
sekundách.
> Ovladač HomeLinkŸ je nyní v takzvaném „režimu načítání“ a je opět připraven na programování, viz strana 112.
03 Prostředí řidiče
03
115
116
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
118
124
132
135
136
149
154
156
157
158
159
166
169
175
178
181
184
188
192
193
198
G020908
Menu a hlášení......................................................................................
Ovládání klimatizace.............................................................................
Nezávislé topení a vyhřívání prostoru pro cestující*.............................
Přídavné nezávislé topení*....................................................................
Audiosystém.........................................................................................
RSE – Multimediální systém pro cestující vzadu – Dvě obrazovky* .....
Palubní počítač.....................................................................................
DSTC – Systém řízení stability a trakce................................................
Adaptivní jízdní charakteristiky..............................................................
Tempomat*............................................................................................
Adaptivní tempomat*............................................................................
Sledování vzdálenosti...........................................................................
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd*.....................
Sledování bdělosti řidiče – DAC*..........................................................
Systém Driver Alert System - LDW*......................................................
Parkovací asistent*................................................................................
BLIS* - Informační systém mrtvého úhlu..............................................
Komfort v prostoru pro cestující...........................................................
Komfort v prostoru pro cestující - Executive........................................
Handsfree s rozhraním Bluetooth*........................................................
Vestavěný telefon*................................................................................
KOMFORT A RADOST Z JÍZDY
04
04 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
Středová konzola
Některé funkce jsou řízeny ze středové konzoly
prostřednictvím systému menu nebo
prostřednictvím klávesnice na volantu. Každá
funkce je popsána v příslušné části.
Aktuální úroveň menu je zobrazena v horní
pravé části displeje středové konzoly.
EXIT - posune o jeden krok zpět ve
struktuře menu. Dlouhým stisknutím opustíte systém menu.
ENTER – výběr položky menu
Klávesnice na volantu*
Ovládací prvky středové konzoly
Vyhledávací cesty
Přístup k některým funkcím je zajištěn přímo
funkčními tlačítky a některé jsou dosažitelné
prostřednictvím systému menu.
Vyhledávací cesty do funkcí systému menu
jsou uvedeny ve tvaru: Nastavení vozidla
Nastavení zamykání, který předpokládá, že je
předtím provedeno následující:
1. Stiskněte MENU.
2. Pomocí navigačních tlačítek rolujte do
požadovaného menu, např. Nastavení
vozidla a stiskněte ENTER.
04
3. Rolujte do požadovaného submenu, např.
Nastavení zamykání a stiskněte ENTER.
ENTER
EXIT
Středová konzola s informačním displejem a ovládacími prvky pro menu.
Numerická klávesnice 1–9
Navigační tlačítko – rolování a výběr položek menu
MENU – vstup do systému menu
118
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Navigační tlačítka – nahoru/dolů.
Pokud jsou na volantu tlačítka ENTER a EXIT,
potom tato tlačítka a navigační tlačítka mají
stejnou funkci jako ovládací prvky na středové
konzole.
Pro pohyb v hierarchii menu mohou být používána místo tlačítek ENTER a EXIT navigační
tlačítka. Pravá šipka má stejnou funkci jako
ENTER a levá šipka má stejnou funkci jako
EXIT.
Položky menu jsou očíslovány a mohou být
vybírány přímo na numerické klávesnici (pouze
1–9).
Přehled menu
Telefon a zdroje audiosignálu mají zvláštní
hlavní menu. Hlavní menu zdroje audiosignálu
(např. CD) jsou přístupná pouze tehdy, pokud
je příslušný zdroj audiosignálu aktivní, viz
strana 137.
04 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
Následující položky menu jsou začleněny
v Hlavní nabídka:
Časovač recir. vzduchu
Hlavní nabídka DAB*3
Aut. zap. vyhřívání okna
Hlavní nabídka CD
Paměť. vazba klíče auta
Obn. stand. nast. klima
Poloha sedadla a zrcátek*
Nastavení vozidla
Hlavní nabídka AM
Nastavení audio
Vypnuto
Složka4
Informace
Místo poslechu
DISK4
Nastavení osvětlení
Přední ekvalizér
Nastavení zamykání
Jeden disk5
Zadní ekvalizér
Omezené zabezpečení1
Všechny disky5
Aut. regulace hlasitosti
Tlak v pneumatikách*
Obnovit vš. standardní nast.
zvuku
Nastavení zrcátek*
Nast. varov. před srážk.*
Nastav. parkov. kamery*
Hlavní nabídka FM
Nastavení FM
Lane departure warning*
Zpravodajství
Ovládací síla řízení*
TP (Dopravní info)
Nastavení jednotek
Radiotext
"Driver Alert" zapnuto
PTY (Typ programu)
Rozšíř. nastavení rádia
Nastavení klima
Nast. vent. v módu Auto
1
2
3
4
5
Náhodný výběr
Nastavení audio2
04
Nastavení CD
Informace o skladbě*
Zpravodajství
TP (Dopravní info)
Nastavení audio2
Hlavní nabídka AUX
Úroveň hlasitosti vstupu AUX
Nastavení audio2
Hlavní nabídka USB
Nastavení USB
Zpravodajství
K dispozici u některých modelů.
Submenu viz „Hlavní menu nastavení AM/zvuku“.
Viz strana 146.
Pouze v systémech, které umožňují přehrávání zvukových souborů MP3 a WMA.
Pouze v systémech s CD měničem.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
119
04 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
TP (Dopravní info)
Nastavení
Nastavení telefonu
audio2
Informace o skladbě
Nastavení iPod
Zpravodajství
Nastavení
Informace o skladbě
Hlavní nabídka, Bluetooth
Odeslat moje číslo
Čekající hovor
Automatická odpověď
Posled. 10 přij. hovorů
Autom. opakování
Posledních 10 volaných čísel
Číslo hlasové schránky
Vymazat výpis
Přesměřování
Telefonní seznam
Nastavení telefonu
Výběr sítě
Posledních 10 volaných čísel
Nový kontakt
Požadavek na PIN kód
Telefonní seznam
Hledat
Editovat PIN kód
Hledat
Zkopírovat vše
Tóny a hlasitost
Kopírovat z mob. tel.
Vymazat SIM
IDIS
Vymazat telefon
Vynulování nastavení telefonu
Bluetooth*
Připojit telefon
Stav paměti
Změnit telefon
Rychlé vytáčení
Odebrat telefon
Bluetooth info vozidla
120
Možnosti volání
Posl. 10 nepřij. hovorů
Délka hovorů
Posl. 10 nepřij. hovorů
2
Vymazat zprávu
Výpis volání
audio2
Posled. 10 přij. hovorů
Nastavení zpráv
Tóny a hlasitost
Hlavní nabídka, zabudovaný telefon
TP (Dopravní info)
04
Možnosti volání
Synchroniz. tel. seznam
Hlavní nabídka iPod
Napsat novou
Submenu viz „Hlavní menu nastavení AM/zvuku“.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zprávy
Přečíst
04 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
Přehled menu6
Sdružený přístrojový panel
Zpráva
Km do prázdné nádrže
Průměr
Okamžitá
Průměr. rychlost
Lane departure warning
Tlak v pneu Kalibrace*
G021364
Aktuální rychlost
Informační displej a ovládací prvky pro menu.
6
7
Časov.park.větr 1/2
READ – přístup k seznamu zpráv
a potvrzení zprávy.
Režim park. čas.
Kolečko – pohyb mezi položkami menu.
Přímý start elekt.topení
RESET – vynulování aktivní funkce. Používá se v určitých případech k volbě/aktivaci funkce, viz vysvětlení pod každou
příslušnou funkcí.
Menu zobrazená na informačních displejích ve
sdruženém přístrojovém panelu jsou řízena
levým pákovým přepínačem. Menu zobrazovaná v závislostí na poloze klíče, viz strana 67.
Pokud se zobrazí zpráva, musí být potvrzena
tlačítkem READ, aby se menu zobrazila.
04
Časov.park.top. 1/27
Přímý start nezáv. topení
Přímý start park.větrání
Příd. topení auto
Top. zbyt. tepla
Text zprávy na informačním displeji.
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky se na informačním displeji objeví
příslušná zpráva. Chybové zprávy jsou uloženy
v seznamu v paměti, dokud není porucha
odstraněna.
Stiskněte READ pro potvrzení a listování mezi
zprávami.
DSTC
Některé položky menu*.
Může být nastaveno pouze při vypnutém motoru.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
121
04 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
POZNÁMKA
04
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Jestliže je zobrazena varovná zpráva, když
používáte palubní počítač, musí být zpráva
přečtena (stiskněte tlačítko READ), dříve
než budete moci pokračovat v předchozí
činnosti.
Doporučen
servis
Doporučujeme, abyste
co nejdříve navštívili
autorizovaný servis
Volvo a nechali vozidlo
zkontrolovat.
Termín údržby
vypršel
Zpráva
Popis
Viz manuál
Přečtěte si příručku pro
uživatele.
Pokud nejsou dodržovány servisní intervaly,
záruka nekryje poškozené díly. Doporučujeme, abyste údržbu
svěřili autorizovanému
servisu Volvo.
Bezpečně
zastavte
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Rezervujte čas
na údržbu
Čas pro objednání pravidelné údržby. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
Převodový olej
Nutná výměna
Doporučujeme, abyste
co nejdříve navštívili
autorizovaný servis
Volvo a nechali vozidlo
zkontrolovat.
Vypněte motor
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Čas pro pravid.
údržbu
Čas pro pravidelnou
údržbu. Doporučujeme,
abyste kontaktovali
autorizovaný servis
Volvo. Tato doba je
určována podle počtu
ujetých kilometrů,
počtu měsíců od
poslední prohlídky, provozní doby motoru
a kvality oleje.
Nízký výkon
převodovky
Převodovka není
v plném rozsahu
funkční. Opatrně pokračujte v jízdě, dokud
zpráva nezmizí. A.
Nutný servis
122
Doporučujeme, abyste
neprodleně přivolali
autorizovaný servis
Volvo a nechali vozidlo
zkontrolovat.
Pokud se zpráva zobrazuje opakovaně: Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
04 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
A
Zpráva
Popis
Horká převodov. Snižte
rychlost
Jeďte plynuleji nebo
s vozidlem bezpečně
zastavte. Vyřaďte
převodový stupeň
a nechte běžet motor ve
volnoběžných otáčkách, dokud zpráva
nezmizíA.
Horká převodov. Bezpečně
zastav.
Kritická závada. Okamžitě s vozidlem bezpečně zastavte. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.A.
Dočasně VYP
Funkce byla dočasně
vypnuta a je automaticky resetována za
jízdy nebo po opětovném nastartování
motoru.
Úsporný režim
Audiosystém se vypnul
z důvodu úspory energie. Dobijte akumulátor.
04
Více informací o zprávách týkajících se automatické převodovky, viz strana 104.
123
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Všeobecné informace
Klimatizace
Vůz je vybaven elektronicky řízenou klimatizací
(ECC). Systém klimatizace chladí nebo topí,
stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu
v prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
04
Systém klimatizace je možné vypnout, ale
pro zajištění co nejlepšího vzduchu v prostoru pro cestující a zabránění zamlžení oken
by měl být stále zapnutý.
Skutečná teplota
Zvolená teplota odpovídá fyzikálním podmínkám s ohledem na rychlost proudění vzduchu,
vlhkost, slunečnímu záření, které ovlivňují interiér a exteriér vozu.
Systém zahrnuje čidlo slunečního svitu, které
detekuje stranu, ze které svítí slunce do prostoru pro cestující. To znamená, že se může lišit
teplota mezi pravými a levými větracími otvory
bez ohledu na nastavení stejné teploty pro obě
strany.
Umístění čidel
•
Sluneční čidlo se nachází na horní straně
palubní desky.
•
Čidlo teploty v prostoru pro cestující se
nachází pod ovládacím panelem klimatizace.
•
Čidlo venkovní teploty je umístěno na vnějším zpětném zrcátku.
•
Čidlo vlhkosti* je umístěno na zpětném
zrcátku v interiéru.
POZNÁMKA
Nezakrývejte čidla oděvem ani jinými
předměty.
Ventilační otvory v odkládací poličce za
zadními sedadly
POZNÁMKA
Abyste zabránili zamlžení okna, nezakrývejte ventilační otvory vzadu na odkládací
poličce za zadními sedadly oděvy nebo
jinými předměty.
Dočasné vypnutí klimatizace
Když motor vyžaduje plný výkon, např. při
maximální akceleraci nebo jízdě do kopce
s přívěsem, klimatizace může být dočasně
vypnuta. Pak může v prostoru pro cestující
dojít k dočasnému zvýšení teploty.
Boční okna a střešní okno
Kondenzace
Aby klimatizace fungovala optimálně, měla by
být zavřena boční okna i střešní okno, pokud je
jím vůz vybaven.
Za teplého počasí se může pod vozem objevit
kondenzát z klimatizace. Jde o zcela normální
jev.
Zamlžení oken
Led a sníh
Odstraňte zamlžení zvnitřní strany oken primárně pomocí funkce vyhřívání.
Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním
oknem).
Abyste snížili riziko zamlžení, udržujte okna
čistá a používejte čistič na okna.
Zjišťování a odstraňování závad
Využijte služeb servisu, který vlastní autorizaci
pro vyhledávání a odstraňování závad
v systému klimatizace. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
124
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Chladivo
Klimatizace obsahuje chladivo R134a, viz
strana 282. Chladivo neobsahuje chlór, a není
tedy škodlivé pro ozónovou vrstvu. Využijte
služeb servisu, který vlastní autorizaci pro
plnění/výměnu chladiva systému klimatizace.
Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
způsobujících astma. Další informace o příslušenství CZIP najdete v brožuře, kterou jste
obdrželi při zakoupení vozu.
Zahrnuje následující:
•
Funkce úplného větrání
Funkce současně otevře/zavře všechna boční
okna a může být používána například k rychlé
výměně vzduchu za horkého počasí, viz
strana 48.
Filtr klimatizace
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro
cestující je čištěn filtrem. Ten musí být měněn
v pravidelných intervalech. Doporučený interval pro výměnu filtru je v každém předepsaném
servisním plánu. Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí, měňte filtr častěji.
•
Rozšířená funkce ventilátoru, což znamená, že ventilátor se zapne při otevření
vozu dálkovým ovladačem s klíčem. Ventilátor plní prostor pro cestující čerstvým
vzduchem. Funkce se zapíná v případě
potřeby a vypíná se automaticky po určité
době, nebo když se otevřou jedny z dveří
prostoru pro cestující. Doba, po kterou
pracuje ventilátor, se postupně zkracuje,
tak jak se snižuje jeho potřeba do stáří
vozidla 4 roky.
Systém kvality vzduchu v interiéru IAQS je
plně automatický systém, který čistí
vzduch v prostoru pro cestující od znečisťujících látek, jako jsou pevné částice,
uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Existují různé typy filtru pro prostor pro
cestující. Ujistěte se, že je instalován
správný filtr.
U vozidel vybavených příslušenstvím CZIP
se filtr systému kvality vzduchu IAQS musí
měnit každých 15 000 km nebo jednou za
rok. Mění se však do 75 000 km nad 5 let.
Ve vozech bez CZIP se filtr IAQS musí měnit
při normální servisní prohlídce.
Používání testovaných materiálů ve
vybavení interiéru.
Materiály byly vyvinuty tak, aby bylo minimalizováno množství prachu v prostoru pro cestující a přispívají ke snadnému udržování prostoru pro cestující v čistotě. Koberce v prostoru
pro cestující i v zavazadlovém prostoru jsou
vyjímatelné a lze je snadno čistit. Používejte
čisticí prostředky a prostředky pro péči o vůz
doporučené společností Volvo, viz
strana 266.
04
Nastavení menu
Výchozí nastavení tří funkcí klimatizace lze
měnit na středové konzole, viz strana 118:
•
Rychlost ventilátoru v automatickém
režimu, viz strana 128.
•
Recirkulace vzduchu v prostoru pro cestující řízená časovým spínačem, viz
strana 129.
•
Automatické vyhřívání zadního okna, viz
strana 91.
Všechny funkce klimatizace se vrátí do původního nastavení pomocí volby RESET na displeji.
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
Tato položka volitelné výbavy udržuje prostor
pro cestující čistý, bez alergenů a substancí
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
125
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Ventilační otvory ve sloupcích dveří
G021367
G021366
04
Ventilační otvory v palubní desce
G021368
Distribuce vzduchu
Vstupní vzduch je rozdělen mezi 20 různých
větracích otvorů v prostoru pro cestující.
Otevřeno
Zavřeno
Zavřeno
Otevřeno
Distribuce vzduchu je v režimu AUTO plně
automatická.
Horizontální nastavení
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení
Vertikální nastavení
V případě potřeby může být řízena manuálně,
viz strana 131.
Nasměrujte vnější ventilační otvory na boční
okna, aby bylo odstraněno zamlžení.
Nasměrujte ventilační otvory na okna, aby bylo
odstraněno zamlžení.
Určité množství vzduchu z těchto otvorů proudí
vždy, aby bylo udrženo dobré klima v prostoru
pro cestující.
Nasměrujte ventilační otvory do prostoru pro
cestující, aby bylo na zadním sedadle udrženo
komfortní klima.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že malé děti mohou být
citlivé na proudění vzduchu a průvan.
126
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Ovládání klimatizace
Elektronicky řízená klimatizace, ECC
Rychlé odstranění námrazy (Max. defroster)
Recirkulace/systém kvality vzduchu
Řízení teploty, levá strana
Provoz
Větraná přední sedadla*
Větraná přední sedadla*, levá strana
Ventilátor
Vyhřívání předních sedadel, levá strana
Distribuce vzduchu
Vyhřívání předních sedadel, pravá strana
AUTO
Větraná přední sedadla*, pravá strana
Řízení teploty, pravá strana
AC ONOFF – Zapnutí/vypnutí klimatizace
Větraná přední sedadla
mohou být specifikována
pouze, pokud je vozidlo vybaveno klimatizací ECC. Systém
větrání se skládá z ventilátorů
v sedadlech a opěradlech,
které odsávají vzduch
z čalounění sedadel. Chladicí efekt zvyšuje
chlazení prostoru pro cestující.
Větrání je regulováno klimatizací, přičemž je
brána v úvahu teplota sedadla, sluneční záření
a venkovní teplota.
Větrání je možné používat zároveň s vyhříváním
sedadla. Funkci je možné například použít
k vysušení vlhkého oděvu.
•
Úroveň III: Pro nastavení maximálního
výkonu stiskněte tlačítko jednou - svítí tři
kontrolky.
•
Úroveň II: Pro nastavení nižšího výkonu
stiskněte tlačítko dvakrát - svítí dvě kontrolky.
•
Úroveň I: Pro nastavení nejnižšího výkonu
stiskněte tlačítko třikrát - svítí jedna kontrolka.
Pro vypnutí funkce stiskněte tlačítko čtyřikrát –
nesvítí žádná kontrolka.
04
POZNÁMKA
Větrání sedadel by měli lidé citliví na průvan
používat opatrně. Pro dlouhodobé používání se doporučuje úroveň komfortu jedna
DŮLEŽITÉ
Větrání sedadel není možné spustit, pokud
je teplota v prostoru pro cestující nižší než
5 °C. Předchází se tak prochladnutí osob
sedících na sedadle.
Systém větrání je možné aktivovat při běžícím
motoru. K dispozici jsou tři různé úrovně chladicího a sušícího výkonu:
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek, viz strana 91
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
127
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Ventilátor
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku. Pokud je zvolena
funkce AUTO, rychlost ventilátoru je řízena automaticky.
Předtím nastavená rychlost je
změněna.
POZNÁMKA
04
Distribuce vzduchu
VAROVÁNÍ
Postava se skládá ze tří tlačítek. Když jsou stisknuta tlačítka, kontrolka před příslušnou částí postavy svítí a signalizuje, která distribuce
vzduchu je zvolena, viz
strana 131.
Vyhřívané sedadlo by nemělo být používáno
lidmi, kteří mají potíže s vnímáním zvýšení
teploty z důvodu ztráty smyslové vnímavosti
nebo z nějakého důvodu mají potíže s ovládáním vyhřívání sedadel. V opačném
případě hrozí poranění v důsledku popálení.
Zadní sedadla1
Auto
Funkce reguluje automaticky
teplotu, klimatizaci, rychlost
ventilátoru, recirkulaci a distribuci vzduchu.
Je-li ventilátor úplně vypnutý, klimatizace
není zapnuta a hrozí nebezpečí zamlžení
oken.
Vyhřívaná sedadla
Přední sedadla
Stiskněte tlačítko dvakrát pro
nižší úroveň vyhřívání – svítí
dvě kontrolky.
Stiskněte tlačítko třikrát pro nejnižší úroveň
vyhřívání – svítí jedna kontrolka.
Stiskněte tlačítko čtyřikrát pro vypnutí
vyhřívání – nesvítí žádná kontrolka.
1
128
Neobsaženo, pokud je zvolen dvoustupňový podkládací sedák.
G021376
Stiskněte tlačítko jednou pro
nejvyšší úroveň vyhřívání –
svítí tři kontrolky.
Vyhřívání se ovládá stejně jako vyhřívání
předních sedadel.
Pokud vyberete jednu nebo více funkcí
manuálně, ostatní funkce budou řízeny automaticky. Při stisknutí AUTO se zapne snímač
kvality vzduchu a všechna manuální nastavení
se vypnou. Na displeji se zobrazí AUTO
TEPLOTA.
Rychlost ventilátoru v automatickém režimu
může být nastavena v menu Nastavení klima
Nast. vent. v módu Auto. Vyberte Nízké
otáčky, Střední otáčky nebo Vysoké
otáčky:
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
• Nízké otáčky – automatické řízení ventilátoru. Přednost má malé proudění vzduchu.
• Střední otáčky – automatické řízení ventilátoru.
• Vysoké otáčky – automatické řízení venti-
Pokud svítí kontrolka OFF, je klimatizace
vypnuta. Ostatní funkce jsou stále řízeny automaticky. Při zapnutí vyhřívání skel se klimatizace nastaví na maximální odvlhčování.
Odstranění námrazy
Používá se k rychlému odstranění námrazy a zamlžení
z čelního a bočních oken.
Vzduch proudí na okna. Kontrolka v tlačítku pro odstranění námrazy svítí, pokud je
funkce aktivní.
látoru. Přednost má silné proudění vzduchu.
Popis systému menu, viz strana 118.
Řízení teploty
Teploty na straně řidiče
a straně spolujezdce mohou
být nastaveny nezávisle.
Při nastartování se vyvolá
předcházející nastavení.
POZNÁMKA
Topení nebo chlazení nemohou být urychleny volbou vyšší nebo nižší teploty než je
požadovaná teplota.
AC – Zapnutí/vypnutí klimatizace
Pokud svítí kontrolka ON, je
klimatizace řízena automaticky. Tím je zajištěno dostatečné chlazení a odvlhčení
nasávaného vzduchu.
Provede se následující, aby bylo zajištěno
maximální odvlhčení vzduchu v prostoru pro
cestující:
•
•
klimatizace je automaticky zapnuta
automaticky jsou vypnuty recirkulace
a systém kvality vzduchu.
Klimatizace muže být vypnuta manuálně
pomocí tlačítka AC. Po vypnutí vyhřívání se
systém klimatizace vrátí do předchozího nastavení.
Recirkulace/systém kvality vzduchu
Recirkulace
Pokud je recirkulace zapnuta,
svítí pravá oranžová kontrolka
v tlačítku. Tato funkce může
být použita, když chcete
zabránit nasávání znečistěného vzduchu zvenku, např.
výfukových plynů do prostoru
pro cestující. Je-li zapnuta tato funkce, vzduch
v prostoru pro cestující je recirkulován, do vozu
není nasáván žádný vzduch zvenku.
04
POZNÁMKA
Jestliže je zapnuta recirkulace příliš dlouho,
hrozí nebezpečí zamlžení vnitřních stran
oken.
Časový spínač
Když je aktivovaný časový spínač, systém
vypne manuálně zapnutou recirkulaci na dobu
závislou na vnější teplotě. Tím se sníží riziko
námrazy, zamlžení a zhoršení kvality vzduchu.
Funkce se aktivuje/deaktivuje v menu
Nastavení klima Časovač recir. vzduchu.
Popis systému menu, viz strana 118.
POZNÁMKA
Pokud vyberete odstranění námrazy, je
recirkulace vždy vypnuta.
``
129
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Systém kvality vzduchu*
Systém kvality vzduchu
odděluje plyny a částice,
redukuje pachy a znečišťující
částice v prostoru pro cestující. Pokud je kontaminován
vnější vzduch, je uzavřen
přívod vzduchu a je zapnuta
recirkulace. Při stisknutí tlačítka AUTO se vždy
zapne snímač kvality vzduchu.
04
Zapnutí recirkulace/snímače kvality
vzduchu
Mezi těmito třemi funkcemi
můžete přepínat opakovaným
tisknutím tlačítka.
130
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Levá oranžová kontrolka svítí – snímač
kvality vzduchu je vypnutý. Není zapnuta
recirkulace, do vozu proudí pouze čerstvý
vzduch.
•
Prostřední zelená kontrolka svítí – recirkulace není zapnuta, za předpokladu, že není
zapotřebí k chlazení za horkého počasí.
•
Pravá oranžová kontrolka svítí – recirkulace je zapnuta.
POZNÁMKA
Snímač kvality vzduchu musí být vždy
zapnutý, aby byl v prostoru pro cestující
vždy co nejlepší vzduch.
Doba zapnutí recirkulace je za chladného
počasí omezená v důsledku zvýšeného
zamlžování oken.
Pokud se okna začnou zamlžovat zevnitř,
vypněte snímač kvality vzduchu a k odstranění zamlžení oken využijte funkce odstranění námrazy z čelního okna, bočních oken
a zadního okna.
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Tabulka distribuce vzduchu
Distribuce vzduchu
Použití
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na okna.
Určité množství vzduchu
proudí ventilačními
otvory. Vzduch není recirkulován. Klimatizace je
vždy zapnuta.
Rychlé odstranění
námrazy a zamlžení.
Vzduch proudí na podlahu a okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory v palubní
desce.
Zajištění klimatického
komfortu a dobrého
odstraňování zamlžení za
chladného nebo vlhkého
počasí.
Proud vzduchu na čelní
okno a boční okna. Určité
množství vzduchu proudí
ventilačními otvory.
Zabránění zamlžení
a námrazy v chladném
a vlhkém klimatu, (toto
neumožňuje příliš nízká
rychlost ventilátoru).
Vzduch proudí na podlahu a ventilačními otvory
v palubní desce.
Za slunečného počasí při
nižších venkovních teplotách.
Vzduch proudí na čelní
okno a ventilačními otvory
v palubní desce.
Zajištění klimatického
komfortu za horkého
a suchého počasí.
Vzduch proudí na podlahu. Určité množství
vzduchu proudí ventilačními otvory v palubní
desce a na okna.
Pro přímé topení nebo
ochlazování v oblasti
podlahy
Vzduch proudí ventilačními otvory v palubní
desce do oblasti hlavy
a hrudi.
Zajištění účinného ochlazování za horkého počasí.
Vzduch proudí na podlahu, ventilačními otvory
v palubní desce a na
okna.
Chladnější vzduch
v oblasti podlahy nebo
teplejší vzduch trochu
výše za chladného počasí
nebo horkého a suchého
počasí.
04
131
04 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení a vyhřívání prostoru pro cestující*
Nezávislé topení
Všeobecné informace o nezávislém
topení
Doplňování paliva
Akumulátor a palivo
Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý
nebo hladina paliva je příliš nízká, nezávislé
topení se automaticky vypne a na informačním
displeji se objeví zpráva. Potvrďte zprávu jedním stisknutím tlačítka READ na pákovém
přepínači ukazatelů směru, viz strana 133.
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
Nezávislé topení vyhřívá motor a prostor pro
cestující a je možné je spustit přímo nebo
prostřednictvím časového spínače.
Topení není možné zapnout, pokud venkovní
teplota přesáhne 15 °C. Při teplotě –10 °C nebo
nižší je maximální doba chodu nezávislého
topení omezena na 50 minut.
VAROVÁNÍ
Při používání nezávislého topení musí být
vůz na venkovním prostranství.
DŮLEŽITÉ
G021395
04
Prostřednictvím časového spínače je možné
nastavit dva různé časy. Tyto časy odpovídají
času, kdy bude vůz vytopen a připraven k jízdě.
Elektronický systém vozu na základě venkovní
teploty spočítá, s jakým předstihem má být
nezávislé topení zapnuto.
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo se může vznítit. Před začátkem čerpání paliva vypněte nezávislé
topení.
Na informačním displeji zkontrolujte, že je
nezávislé topení vypnuté. Pokud je nezávislé topení v chodu, informační displej zobrazuje zprávu Nezáv. topení ZAP.
POZNÁMKA
Když nezávislé topení pracuje, může vycházet kouř z pravého podběhu, což je zcela
normální.
132
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Parkování ve svahu
Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem
z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do nezávislého topení.
Opakované používání nezávislého topení ve
spojení s jízdou na krátké vzdálenosti může
vybít akumulátor a zhoršit startování.
S vozidlem byste měli jezdit stejnou dobu,
jakou bylo používáno nezávislé topení, aby
se akumulátor ve vozidle adekvátně dobil
a byla tedy doplněna energie spotřebovaná
topením, pokud je používáno pravidelně.
04 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení a vyhřívání prostoru pro cestující*
Popis
Předehř.
paliva
ZAP
Topení je zapnuté
a běží.
Nastav.
čas. pro
Předehř.
paliva
Topení se zapne
v nastaveném
čase po opuštění
vozidla, pokud je
dálkový ovladač
s klíčem vyjmut ze
spínače zapalování.
Topení
vypnuto
Vybitá
baterie
Topení bylo
vypnuto elektronikou vozidla, aby
bylo možné motor
nastartovat.
Tlačítko READ
Tlačítko RESET
Více informací o informačním displeji a tlačítku
READ, viz strana 121.
G025102
Ovládací kolečko
Kontrolka
G025102
Displej
G021364
G025102
G025102
Kontrolka
G025102
Provoz
Displej
Popis
Topení
vypnuto
Málo
paliva
Nastavení topení
není možné
z důvodu malého
množství paliva
(přibližně 7 litrů).
Nezávislé
topení
Doporučen
servis
Topení nepracuje.
Kontaktuje servis
a nechejte jej opravit. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
04
Text na displeji se vymaže automaticky po
určité době nebo po stisknutí tlačítka READ na
pákovém přepínači.
Kontrolky a zprávy na displeji
Přímé spuštění a okamžité vypnutí
Pokud je aktivováno nastavení časového spínače nebo položka PŘÍMÝ
START, rozsvítí se informační kontrolka ve
sdruženém přístrojovém panelu a na informačním displeji se zobrazí vysvětlující text a rozsvítí
další kontrolka. V tabulce jsou uvedeny kontrolky a texty, které se objeví na displeji.
1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte Přímý
start Nezáv.topen.
2. Stisknutím tlačítka RESET proveďte výběr
mezi ZAP a VYP.
ZAP: nezávislé topení je zapnuté manuálně
nebo prostřednictvím naprogramovaného
časového spínače.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
133
04 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení a vyhřívání prostoru pro cestující*
VYP: nezávislé topení je vypnuté.
Po přímém spuštění bude nezávislé topení
aktivní po dobu 50 minut.
Vytápění prostoru pro cestující začne, když
chladicí kapalina motoru dosáhne správnou
teplotu.
POZNÁMKA
04
Vůz je možné nastartovat a jet s ním, i když
nezávislé topení běží.
Nastavení časového spínače
Hodiny/časový spínač
6. Krátkým stisknutím tlačítka RESET
potvrďte nastavení.
Časový spínač topení je propojen s hodinami
ve vozidle.
7. Stisknutím tlačítka RESET zapněte časovač.
Po nastavení časovače Časovač topení 1 je
možné otáčením ovládacího kolečka naprogramovat druhý čas spuštění prostřednictvím
časovače Časovač topení 2.
Tento alternativní čas se nastavuje stejně jako
Časovač topení 1.
Vyberte ČASOVAČ 1 nebo ČASOVAČ 2.
Deaktivace zapnutí topení časovým
spínačem
POZNÁMKA
1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte
Časovač topení 1.
2. Krátce stiskněte tlačítko RESET, nastavované hodiny začnou blikat.
3. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou hodinu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zapnutí topení časovačem je možné vypnout
podle instrukcí v části „Přímé spuštění a okamžité vypnutí“, viz strana 133.
5. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou minutu.
Čas, kdy je vůz vytopen a připraven k jízdě,
udává časový spínač.
Nastavení časovače je možné provádět
pouze s klíčkem zapalování v poloze I, viz
strana 67.
134
4. Krátkým stisknutím tlačítka RESET se
přesunete na nastavení blikajících minut.
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout manuálně před uplynutím doby.
Postupujte následovně:
1. Stiskněte tlačítko READ.
2. Pomocí ovládacího kolečka rolujte na text
Časovač topení 1 nebo 2.
> Na displeji bliká text ZAP.
3. Stiskněte tlačítko RESET.
> Zobrazí se text VYP a nezávislé topení
se vypne.
POZNÁMKA
Veškerá nastavení časových spínačů se
vymažou při resetování hodin ve vozidle.
04 Komfort a radost z jízdy
Přídavné nezávislé topení*
Přídavné topení (vznětové motory)
POZNÁMKA
Když přídavné topení pracuje, může vycházet kouř z pravého podběhu, což je zcela
normální.
Režim auto nebo vypnutí
G021364
Přídavné topení může být v případě jízdy na
krátkou vzdálenost vypnuto.
Tlačítko READ
Ovládací kolečko
Tlačítko RESET
Ve vozidlech se vznětovými motory může být
za studeného počasí nutné použití přídavného
topení pro dosažení správné teploty motoru a v
prostoru pro cestující.
1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte Příd.
topení auto.
04
2. Stisknutím tlačítka RESET proveďte výběr
mezi ZAP a VYP.
Topení v prostoru pro cestující*
Pokud je přídavné topení doplněno časovačem, jedná se o nezávislé topení v prostoru pro
cestující, viz strana 132.
Topení se spustí automaticky, když je potřebné
další teplo, pokud motor běží.
Topení se vypne automaticky při dosažení
správné teploty nebo při vypnutí motoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
135
04 Komfort a radost z jízdy
Audiosystém
Všeobecné informace
Audiosystém může být vybaven různými
možnostmi a je jedním z následujících tří
základních verzí:
•
•
•
Performance
Pokud je audiosystém zapnutý, když vypnete
motor, automaticky se při příštím nastartování
motoru zapne.
Klávesnice na volantu*
Přehled
High Performance
Premium Sound
Verze systému je zobrazena na displeji, když
audiosystém zapnete.
04
Dolby Surround Pro Logic II a značka Dolby
jsou ochranné známky Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Dolby Surround Pro
Logic II System je vyráběn na základě licence
od Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Polohy klíče a dálkového ovladače
s klíčem
Audiosystém může být používán bez dálkového ovladače s klíčem ve spínací skříňce
15 minut.
POZNÁMKA
Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací
skříňky, když používáte audiosystém a je
vypnutý motor. To je nezbytné, aby nedošlo
k vybití akumulátoru vozu.
1
136
Ochranná známka iPod náleží společnosti Apple Computer Inc.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Potvrzení volby v systému menu, přijetí
telefonního hovoru.
Vstup pro externí zdroj audio signálu; AUX
a USB* (např. iPodŸ1)
Vstup do systému menu. Přerušení
aktuální funkce, ukončení/odmítnutí telefonního hovoru, vymazání vložených
znaků.
Klávesnice na volantu
Hlasitost
Ovládací panel na středové konzole
Krátkým stisknutím můžete procházet
skladby na CD nebo předvolby rozhlasových stanic. Dlouhý stisk slouží k rychlému
procházení skladeb na CD nebo k vyhledání další stanice.
Ovládací panel s konektorem pro připojení
sluchátek*
04 Komfort a radost z jízdy
Audiosystém
Zadní ovládací panel se zásuvkou pro
sluchátka
Pro nejlepší reprodukci zvuku jsou doporučena
sluchátka s impedancí 16-32 Ohmů a citlivostí
102 dB nebo vyšší.
Aktivace/deaktivace
Funkce zvuku
Ovládací panel se aktivuje pomocí MODE.
Deaktivace je možná dlouhý. stisknutím
MODE nebo vypnutím motoru.
Rolování/vyhledávání dopředu a dozadu
Krátkým stisknutím tlačítka (2) můžete procházet skladby na CD nebo předvolby rozhlasových stanic. Dlouhý stisk slouží k rychlému procházení skladeb na CD nebo k vyhledání další
stanice.
04
Omezení
•
Zdroj audiosignálu (FM, AM, CD atd.)
přehrávaný v reproduktorech nemůže být
ovládán ze zadního ovládacího panelu.
Středová konzola, ovládací prvky pro funkce
zvuku.
AM, FM a CD - Interní zdroje audia
VOLUME – Hlasitost, vlevo a vpravo.
Rolování/vyhledávání dopředu a dozadu.
MODE - Vyberte mezi AM, FM, CD, AUX,
USB* (např. iPodŸ), DAB1/DAB2*
a Vypnuto/Zapnuto. Pro připojení
prostřednictvím AUX nebo USB, viz
strana 139.
Zásuvka pro sluchátka (3,5 mm).
MODE - Rolování mezi externími zdroji
audia (AUX, USB* a DAB1/DAB2*). Pro
připojení prostřednictvím AUX nebo USB,
viz strana 139
SOUND - Tlačítko a knoflík pro nastavení
charakteru zvuku
Navigační tlačítko
VOLUME – Nastavení hlasitosti a vypínač
Hlasitost zvuku a automatické řízení
hlasitosti
Audiosystém kompenzuje rušivé zvuky v prostoru pro cestující zvyšováním hlasitosti se zvyšující se rychlostí vozidla. Úroveň kompenzace
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
137
04 Komfort a radost z jízdy
Audiosystém
Ovládací prvky zvuku
Opakovaným tisknutím ovladače SOUND
listujete mezi následujícími položkami.
• Úroveň SurroundÚroveň Surround* –
Hlasitost externího zdroje audiosignálu
Nastavení se provádí otáčením ovládacího
prvku.
Ekvalizér
Vstup AUX může být používán například pro
připojení přehrávače MP3, který nemá připojení USB, viz strana 139.
POZNÁMKA
Kvalita zvuku může být horší, pokud je
přehrávač nabíjen, když audiosystém je
v režimu AUX. V tomto případě přehrávač
nenabíjejte pomocí zásuvky 12 V.
04
Zdroj audiosignálu připojený ke vstupu AUX
může mít hlasitost odlišnou od interního zdroje
audiosignálu. Upravte ji nastavením vstupní
hlasitosti na vstupu AUX.
1. Nastavte audiosystém do režimu AUX
pomocí tlačítka MODE, stiskněte MENU
a přejděte pomocí (4) na Hlasitost vstupu
AUX, viz strana 136.
2. Otáčejte ovládačem SOUND nebo tiskněte
/
, viz strana 136.
navigační tlačítko
2
138
• Úroveň středu* - Úroveň pro středový
může být nastavena na nízkou, střední a vysokou. Vyberte úroveň v menu Nastavení audio
Aut. regulace hlasitosti.
Některé audiosystémy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Pro přístup k nastavením zvuku stiskněte
MENU. Více informací, viz viz strana 118.
• Basy - Úroveň basů.
• Výšky - Úroveň výšek.
• Fader - Vyvážení mezi předními a zadními
reproduktory.
• Stranové vyvážení - Vyvážení mezi pravými a levými reproduktory.
• Subwoofer* - Úroveň pro basový reproduktor. Basový reproduktor se vypne
otočením ovladače
doleva na MIN.
• Surround* - Nastavení okolí.
V menu Surround může být aktivováno tříkanálové stereo nebo Dolby Surround Pro Logic
II výběrem volby 3-kan nebo Dpl2. To umožňuje následující volby:
reproduktor.
Úroveň prostorového zvuku.
Ekvalizér2 je možné použít pro samostatné
nastavení různých frekvenčních pásem.
1. Přejděte do menu Nastavení audio
a vyberte možnost Přední ekvalizér nebo
Zadní ekvalizér.
Úroveň zvuku pro vlnový rozsah se nastavuje pomocí
/
na navigačním tlačítku. Stisknutím
/
zvolíte jiný vlnový
rozsah.
2. Pro uložení použijte ENTER nebo pro
zavření EXIT.
Zvukové jeviště (Sound stage)
Zvukový zážitek může být optimalizován pro
sedadlo řidiče*, obě přední sedadla nebo zadní
sedadlo. Vyberte jednu z možností v menu
Nastavení audio Místo poslechu.
Optimální reprodukce zvuku
Audiosystém je kalibrován pro optimální reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního zpracování signálu.
04 Komfort a radost z jízdy
Audiosystém
Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory, zesilovače, akustiku prostoru pro cestující, polohu
posluchače atd. pro každou kombinaci modelu
vozu a audiosystému.
K dispozici je také dynamická kalibrace, která
bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti,
příjem rozhlasu a rychlost vozidla.
Ovládací prvky vysvětlené v této příručce,
např. Basy, Výšky a Ekvalizér, jsou určeny
uživateli pouze k přizpůsobení reprodukce
zvuku osobnímu vkusu.
AUX, USB a iPod
Všeobecné informace
Vstup AUX umožňuje připojení externího zdroje
audio signálu, např. přehrávače iPodŸ nebo
MP3. Více informací naleznete na stránce 138
Pokud si zvolíte připojení iPodŸ, přehrávače
MP3 nebo paměti USB do konektoru USB*,
potom jej můžete ovládat prostřednictvím ovládacích prvků audiosystému.
Typ připojení vyberte pomocí tlačítka MODE:
1. Pokud je zvoleno USB, potom se na displeji zobrazí Připojte zařízení.
2. Připojte svůj iPodŸ, MP3 přehrávač nebo
paměť USB do konektoru USB* v odkládací schránce středové konzoly (viz
předchozí obrázek).
V režimu USB nebo iPodŸ pracuje audio
systém obdobně jako v režimu přehrávání
hudebních souborů na CD přehrávači. Více
informací, viz strana 141.
POZNÁMKA
Systém podporuje přehrávání hudebních
souborů ve formátech MP3, WMA a WAV.
Také však existují verze těchto formátů souborů, které systém nepodporuje. Systém
také podporuje většinu modelů iPodŸ vyrobených v roce 2005 nebo novějších. iPodŸ
Shuffle není podporován.
04
Konektor USB* a RSE*
Při načítání souborů na paměťovém médiu
systémem se na displeji se objeví text
Vkládání. To může nějakou chvíli trvat.
Po dokončení načítání se na displeji objeví
informace o skladbě a je možné si zvolit požadovanou skladbu.
Výběr skladby je možný třemi způsoby:
Přehrávač iPodŸ nebo MP3 je možné připojit
k audiosystému prostřednictvím zásuvky USB*
nebo vstupu AUX ve středové konzole.
•
Pomocí ovladače TUNING, viz
strana 136,
•
navigačním tlačítkem (4) vpravo nebo
vlevo, viz strana 136.
•
Tlačítky na volantu (viz strana 136).
Pokud je vůz vybaven konektorem RSE*, je
konektor USB* umístěn podle vyobrazení výše
uvedeném obrázku.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
139
04 Komfort a radost z jízdy
Audiosystém
Zdroj audia
iPodŸ
Paměť USB
iPodŸ je dobíjen a napájen připojovacím kabelem přehrávače z konektoru USB*. Nicméně
pokud je baterie přehrávače zcela vybitá, musí
být před připojením přehrávače nabita.
Za účelem usnadnění používání paměti USB se
vyvarujte ukládání souborů, které nejsou
hudebními soubory. Systému trvá výrazně
delší dobu načítání pamětí obsahující soubory,
které nejsou kompatibilními hudebními soubory.
POZNÁMKA
04
Systém podporuje vyjímatelná média, která
jsou kompatibilní s USB 2.0 a systémem
souborů FAT32, a zvládne maximálně 500
adresářů a 64 000 souborů. Paměť musí mít
kapacitu alespoň 256 Mb.
Funkce CD
POZNÁMKA
Pokud je přehrávač iPodŸ používán jako
zdroj audio, audio systém vozu má podobnou strukturu menu jako přehrávač iPodŸ.
Informace o USB a iPoduŸ v kombinaci s audio
systémem Performance, viz příručka k obsluze
USB a iPodŸ Music Interface.
Středová konzola, ovládací prvky funkcí CD.
Vysunutí CD
Otvor pro vložení/vysunutí CD
POZNÁMKA
Pro použití delších USB pamětí doporučujeme použít přiložený USB kabel. Tím se
zabrání mechanickému opotřebení USB
vstupu a připojené paměti USB.
MP3 přehrávač
Mnoho MP3 přehrávačů má vlastní souborový
systém, který není podporován audiosystémem. Pro použití v systému musí být MP3
přehrávač nastaven v režimu Vyjímatelné
USB zařízení/velkokapacitní paměťové
zařízení.
140
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Navigační tlačítko pro změnu skladby na
CD
Rychlý posun a změna skladby na CD
Výběr pozice měniče CD*
Prohledávání CD
Spuštění přehrávání (CD přehrávač)
Pokud je při stisknutí tlačítka CD v přehrávači
hudební CD, začne automaticky přehrávání.
V opačném případě zasuňte disk a stiskněte
CD.
04 Komfort a radost z jízdy
Audiosystém
Spuštění přehrávání (měnič CD)
Zvukové soubory3
Pomocí tlačítka CD zapněte přehrávání CD.
Pokud je přitom v přehrávači hudební CD,
začne automaticky přehrávání. V opačném
případě zasuňte disk a stiskněte CD.
CD přehrávač také podporuje audio soubory
ve formátech MP3 a WMA.
Vložení CD (CD měnič)
1. Zvolte prázdnou pozici tlačítky s číslicemi
/
(4).
1–6 nebo navigačním tlačítkem
Volná pozice je na displeji označena. Text
Vložte disk signalizuje, že nový disk je
možné vložit. CD měnič pojme maximálně
šest CD.
POZNÁMKA
Některé typy disků chráněných proti kopírování zvukových souborů neumí přehrávač
načíst.
Pokud je do přehrávače vložen CD obsahující
zvukové soubory, načte se struktura souborů.
V závislosti na kvalitě disku a objemu informací
může začít přehrávání se zpožděním.
2. Vložte CD do štěrbiny CD měniče.
Navigace a přehrávání
Vysunutí disku
Pokud je v CD přehrávači vložen disk obsahující zvukové soubory, potom se po stisknutí tlačítka ENTER zobrazí struktura složek na disku.
Strukturu složek můžete procházet stejným
způsobem, jako když procházíte strukturu
menu audiosystému. Zvukové soubory jsou
označeny symbolem
a složky symbolem
. Pomocí tlačítka ENTER spusťte přehrávání zvukového souboru.
CD zůstane ve vysunuté poloze po dobu asi
12 sekund. Poté je opět vtažen do přehrávače
a přehrávání pokračuje.
Vysuňte jednotlivé disky stisknutím tlačítka pro
vysunutí.
Všechny disky vysunete dlouhým stisknutím
tlačítka pro vysunutí. Vyprázdní se celý zásobník měniče, disk po disku.
Pauza
Pokud je hlasitost zcela ztlumena, CD přehrávač se zastaví. Po zvýšení hlasitosti se CD
přehrávač znovu spustí.
3
Když skončí přehrávání souboru, budou
přehrávány ostatní soubory ve stejné složce.
Složka se automaticky změní po přehrání
všech souborů v aktuální složce.
Rychlý posun/změna skladeb
a zvukových souborů na CD
Krátkým stlačením
/
na navigačním tlačítku můžete listovat v seznamu skladeb/souborů na CD. Dlouhé stisknutí se používá
k rychlému posunu v seznamu skladeb/souborů na CD. Ke stejnému účelu může být
využita klávesnice na volantu. Skladbu můžete
změnit také otáčením voliče TUNING.
Prohledávání CD
Tato funkce přehraje prvních deset sekund
z každé skladby/souboru na CD. Pro aktivaci
stisknete tlačítko SCAN. Funkci přerušíte tlačítkem EXIT nebo SCAN a přehrávat se začne
aktuální skladba/soubor na CD.
04
Náhodný výběr
Tato funkce přehrává skladby v náhodném
pořadí. Náhodně vybrané skladby/soubory na
CD je možné normálně procházet.
POZNÁMKA
Procházet náhodně zvolenými skladbami je
možné pouze na aktuálním disku.
V závislosti na tom, jaká funkce náhodného
výběru byla zvolena, se na displeji objeví různé
zprávy:
High Performance a Premium Sound.
``
141
04 Komfort a radost z jízdy
Audiosystém
• NÁHODNÝ VÝBĚR znamená, že přehrávány jsou pouze skladby z jednoho hudebního CD
• NHV VŠ. znamená, že přehrávány jsou
všechny skladby ze všech hudebních CD
v měniči.
• NÁHODNÝ VÝBĚR SLOŽKA znamená,
Informace o skladbách
Pokud je informace o skladbě uložena na
hudebním CD, je možné ji zobrazit na displeji.
To platí také pro soubory MP3 a WMA pro Premium Sound a High Performance. Aktivace/
deaktivace v režimu CD v menu Nastavení CD
Informace o skladbě.
že přehrávány jsou zvukové soubory ve
složce na aktuálním CD.
CD přehrávač
04
Volba vlnového rozsahu AM a FM (FM1
a FM2)
Ladění, automatické
1. Pomocí volby FM nebo AM vyberte vlnový
rozsah.
2. Stiskněte navigační tlačítko
Funkce rádia
Pokud je přehráván normální hudební CD, aktivujte/deaktivujte tuto funkci prostřednictvím
položky Náhodný výběr.
Ladění, manuální
Pokud je přehráván disk se zvukovými soubory, aktivujte/deaktivujte tuto funkci
prostřednictvím položky Náhodný výběr
Složka.
2. Otočte TUNING.
Pokud je přehráváno normální hudební CD
v menu Náhodný výběr Jeden disk nebo
Náhodný výběr Všechny disky. Položka
Všechny disky platí pouze pro hudební CD
v měniči.
Pokud je přehráván disk CD se zvukovými soubory, aktivujte/deaktivujte tuto funkci
prostřednictvím položky Náhodný výběr
Složka. Pokud si vyberete jiný CD, funkce se
deaktivuje.
/
.
1. Pomocí volby FM nebo AM vyberte vlnový
rozsah.
Předvolba
Pro každý vlnový rozsah může být uloženo 10
stanic. FM má 2 paměti pro předvolby: FM1
a FM2. Uložené předvolby se vybírají pomocí
tlačítek předvoleb.
CD měnič
Uložení předvoleb může být provedeno
manuálně nebo automaticky.
Středová konzola, ovládací prvky funkcí rádia.
Navigační tlačítko pro ladění, automatické
Zrušení probíhající funkce
Ladění, manuální
Prohledávání vlnového rozsahu
Uložení předvoleb, automatické
142
Tlačítka předvoleb a uložení předvoleb,
manuální
Uložení předvoleb, manuální
1. Nalaďte stanici.
2. Stiskněte a podržte tlačítko předvolby stanice, dokud se na displeji neobjeví zpráva
Kanál byl uložen.
04 Komfort a radost z jízdy
Audiosystém
Uložení předvoleb, automatické
To je zvlášť užitečné, projíždíte-li oblastí, ve
které vysílají Vám neznámé stanice a neznáte
ani jejich vysílací frekvence. Do samostatné
paměti se automaticky uloží 10 stanic s nejsilnějším signálem.
1. Pomocí volby FM nebo AM vyberte vlnový
rozsah.
2. Držte AUTO, dokud se na displeji nezobrazí Automat. uložení.
lem. Jakmile je stanice nalezena, je reprodukována po dobu asi 8 sekund, než se prohledávání opět spustí.
1. Pomocí volby AM nebo FM vyberte vlnový
rozsah.
2. Stiskněte SCAN.
Na displeji se objeví položka menu SCAN.
Zavřete pomocí SCAN nebo EXIT.
Funkce RDS
Jakmile Automat. uložení zmizí z displeje,
stanice jsou uloženy. Rádio pokračuje v režimu
Auto a na displeji se zobrazí Auto. Automaticky
uložené předvolby se vyvolávají pomocí tlačítek předvoleb. Automaticky uložená předvolba
může být zrušena pomocí tlačítka EXIT.
RDS (Radio Data System) spojuje vysílače FM
do sítě. Vysílač FM v takové síti odesílá informace, které rádiu s funkcí RDS umožňují následující funkce:
•
Automatické přepnutí na silnější vysílač,
pokud se příjem v oblasti zhorší.
Režim Auto se zruší například stisknutím tlačítka AUTO nebo FM.
•
Vyhledání typu programu, například
dopravní informace nebo zprávy.
•
Příjem textových informací o programu
aktuální rozhlasové stanice.
Návrat do režimu Auto poskytuje přístup
k automaticky uloženým předvolbám:
1. Stiskněte AUTO.
> Na displeji se objeví položka menu
Auto.
POZNÁMKA
Některé rozhlasové stanice RDS nepoužívají nebo používají pouze některé funkce.
2. Stiskněte tlačítko předvolby.
Prohledávání vlnového rozsahu
Tato funkce automaticky vyhledá na aktuálním
vlnovém rozsahu stanice s nejsilnějším signá-
Pokud je požadovaný typ programu nalezen,
rádio přeladí na tuto stanici, přičemž přeruší
aktuální zdroj audiosignálu. Například je-li používán CD přehrávač, přepne se do režimu
pauzy. Vysílání je přehráno v přednastavené
hlasitosti, viz strana 145. Po přehrání nastaveného vysílání se rádio vrátí k předchozímu
zdroji audia a nastavení hlasitosti.
Programové funkce alarm (VÝSTRAHA!),
dopravní informace (TP (Dopravní info)),
zprávy (Zpravodajství) a typy programů (PTY
(Typ programu)) přerušují jedna druhou
v pořadí priorit, kde alarm má nejvyšší prioritu
a typy programů mají nejnižší. Další nastavení
přerušení programu (EON a Regionální), viz
strana 145. Pro návrat do přerušeného programu stiskněte EXIT.
04
Alarm
Tato funkce se používá jako varování při
vážných nehodách a katastrofách. Alarm není
možné dočasně přerušit nebo deaktivovat.
Zpráva VÝSTRAHA! se zobrazí na displeji,
pokud je vysílána varovná zpráva.
Dopravní informace – TP
Tato funkce umožňuje vkládání dopravních
informací vysílaných v rámci sítě RDS stanic.
Symbol TP (Dopravní info) informuje o aktivaci této funkce. Pokud zvolená stanice vysílá
dopravní informace, na displeji se objeví
.
±
Aktivujte/deaktivujte v Nastavení FM
TP (Dopravní info).
``
143
04 Komfort a radost z jízdy
Audiosystém
TP z aktuální stanice/ze všech stanic
Rádio může vyvolat přerušení dopravními
informacemi, vysílanými pouze aktuálně naladěnou stanicí nebo všemi stanicemi.
±
Pro provedení změny přejděte do menu
Nastavení FM Rozšíř. nastavení rádia
Stanice TP.
Zprávy
04
Tato funkce umožňuje vkládání zpráv vysílaných v rámci sítě RDS stanic. Symbol
ZPRÁVY informuje o aktivaci této funkce.
±
Aktivujte/deaktivujte v Nastavení FM
Zpravodajství.
Zprávy z aktuální stanice/ze všech stanic
Rádio může vyvolat přerušení zprávami, vysílanými pouze aktuálně naladěnou stanicí nebo
všemi stanicemi.
±
Pro provedení změny přejděte do menu
Nastavení FM Rozšíř. nastavení rádia
Zpravodajská stanice....
Typy programů – PTY
Funkce PTY může být použita k výběru typů
programů, jak jsou pop music nebo vážná klasická hudba. Symbol PTY informuje o aktivaci
této funkce. Tato funkce umožňuje přerušení
prostřednictvím vysílání typu programu v rámci
zvolené sítě stanic RDS.
144
1. Aktivujte funkci v režimu FM volbou typu
programu prostřednictvím menu
Nastavení FM PTY Vybrat PTY.
2. Deaktivace se provádí vymazáním položky
PTY v menu Nastavení FM Smazat
všechny PTY.
Vyhledávání PTY
Tato funkce vyhledá v celém vlnovém rozsahu
zvolený typ programu.
1. Vyberte položku PTY v menu Nastavení
FM PTY Vybrat PTY.
2. Přejděte do menu Nastavení FM
(Typ programu) Hledat PTY.
PTY
Pokud rádio najde jakýkoliv ze zvolených typů
programů, na displeji se zobrazí >| Hledat.
±
Pro pokračování vyhledávání dalšího vysílače se zvolenými typy programů stiskněte
na navigačním tlačítku.
Zobrazení typu programu
Typ programu aktuální stanice je možné zobrazit na displeji.
±
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Nastavení
FM PTY Ukázat PTY
POZNÁMKA
Ne všechny rozhlasové stanice podporují
zobrazení typu programu.
Rádiotext
Některé stanice RDS vysílají informace
o obsahu programů, o umělcích atd. Tyto informace se zobrazují na displeji.
±
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Radiotext.
Automatická změna frekvence – AF
Tato funkce vybere jeden z nejsilnějších vysílačů zvolené stanice. Může se stát, že tato
funkce začne vyhledávat nejsilnější stanici
v celém vlnovém rozsahu FM. V takovém
případě se rádio ztlumí a na displeji se zobrazí
Vyhledávání PI Zrušení Exit.
±
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Nastavení
FM Rozšíř. nastavení rádia AF.
Regionální rozhlasové programy – REG
Tato funkce umožňuje pokračovat v příjmu
regionálního vysílače, i když jeho signál je
slabý. Symbol REG informuje, že je funkce
aktivní.
±
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Nastavení
04 Komfort a radost z jízdy
Audiosystém
FM Rozšíř. nastavení rádia
Regionální.
Rozšíření o ostatní sítě – EON
Tato funkce je užitečná v městských oblastech,
kde je mnoho rozhlasových stanic. Umožňuje
nastavení vzdálenosti vysílače rozhlasové stanice od vozu, kdy programové funkce by měly
přerušit aktuální zdroj audiosignálu.
±
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM volbou jedné z možností prostřednictvím položky Nastavení FM Rozšíř.
nastavení rádia EON:
Nastavení hlasitosti, typy programů
Věda
Typy programů, které přeruší poslech, např.
ZPRÁVY nebo TP, slyšíte hlasitostí zvolenou
pro každý příslušný typ programu. Pokud je
hlasitost nastavena během přerušení programem, nová hlasitost je uložena až do příštího
přerušení programem.
Mluvené slovo
Populární hudba
Rock
Nenáročný poslech
Lehčí klasika
Struktura menu FM
Klasika
Hlavní menu FM
Jiná hudba
Nastavení FM
Počasí
1.1
Zpravodajství
Ekonomika
Místní – K přerušení dojde pouze
v případě, že vysílač rozhlasové stanice je
blízko.
1.2
TP (Dopravní info)
Pro děti
1.3
Radiotext
Společnost
• Vzdálené4 – K přerušení dojde v případě,
1.4
PTY (Typ programu)
Náboženství
1.4.1
Vybrat PTY
Živé telefonáty
Smazat všechny PTY
Cestování a turistika
Aktuality
Volný čas
Informace
Jazz
Veškerá nastavení rádia mohou být obnovena
na hodnoty nastavené v továrně.
Sport
Country hudba
Vzdělávání
Lidová hudba
±
Divadlo
Hudba z archivu
Kultura
Folk
•
že vysílač rozhlasové stanice je daleko,
dokonce i když je signál velmi statický.
• Vypnuto – Žádné přerušení programy
z jiných vysílačů.
Resetování funkcí RDS
4
Reset se provádí v režimu FM v menu
Nastavení FM Rozšíř. nastavení rádia
Obnovit vše.
04
Tovární nastavení.
``
145
04 Komfort a radost z jízdy
Audiosystém
Publicistika
1.5.
04
1.4.2
Hledat PTY
1.4.3
Zobrazit text PTY
Rozšíř. nastavení rádia
mem jsou podporovány pouze audio
služby).
• Skupina – Soubor rozhlasových kanálů
stejné frekvence.
1.5.1
Stanice TP
1.5.2
Zpravodajská stanice
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn)
1.5.3
AF
1.5.4
EON
Když vůz vjede do nové oblasti vysílání, můžete
provést programování existujících skupin
kanálů v oblasti.
Vypnuto
Místní
Vzdálené
1.5.5
Regionální
1.5.6
Obnovit nast. FM
Programování skupin kanálů vytvoří aktualizovaný seznam všech dostupných skupin kanálů.
Seznam není aktualizován automaticky. Programování se provádí v menu Vytvořit
skupinu nebo přímo pomocí dlouhého stisknutí AUTO. Pokud jsou vybrány obě volby
Band III a LBand, může naprogramování skupiny kanálů trvat až minutu.
Rádio – DAB*
Vlnový rozsah
Všeobecné informace
DAB je přenášeno na dvou vlnových rozsazích5; Band III a LBand.
DAB (Digital Audio Broadcasting) je systém
digitálního rozhlasového vysílání.
POZNÁMKA
Tento systém nepodporuje DAB+.
5
6
146
Služby a skupiny
• Služba – Kanál, rozhlasový kanál (systé-
• Band III - V celém státě6
• LBand – zejména ve větších městech
Například volbou Band III může probíhat programování kanálů mnohem rychleji, pokud jsou
zvoleny Band III a LBand. Není zajištěno, že
Oba vlnové rozsahy se nepoužívají ve všech oblastech/zemích.
Během fáze budování DBA nebudou pokryty celé země, avšak pouze větší obydlené oblasti.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
budou nalezeny všechny skupiny kanálů.
Volba vlnového rozsahu neovlivňuje uložené
paměti.
Navigace prostřednictvím seznamů
Pro navigaci mohou být používány tři typy
základních seznamů:
• Skupina – ukazuje skupiny kanálů, které
přijímač získal prostřednictvím programování skupiny kanálů.
• Služba – ukazuje kanály bez ohledu na
skupinu kanálů, ke které jsou přiděleny.
Seznam může být také filtrován pomocí
DAB PTY (viz níže).
• Subkanál - Subkanály pro vybraný kanál.
Seznamy mohou být zpřístupněny
prostřednictvím menu. Skupiny kanálů mohou
být zpřístupněny také stisknutím ENTER.
Prohledávání
Prohledávání znamená, že je přehráváno
10 sekund vysílání každé stanice v seznamu.
±
Pro aktivaci stiskněte SCAN
Vyhledávání může být také navoleno v režimu
DAB-PTY. V tomto případě jsou přehrávány
pouze kanály vysílající předvolené programy.
04 Komfort a radost z jízdy
Audiosystém
±
Prohledávání ukončíte jedním stisknutím
tlačítka SCAN nebo stisknutím tlačítka
EXIT.
Subkanál
Sekundární komponenty jsou obvykle nazývány subkanály. Jsou dočasné a mohou obsahovat například vysílání hlavního programu
v jiných jazycích.
Pokud se přenáší jeden nebo více subkanálů,
je na displeji napravo od názvu kanálu zobrazen symbol >. Subkanál je na displeji označen
symbolem > nalevo od jména kanálu.
Přístup k subkanálu:
±
Stiskněte
Pohyb mezi subkanály:
±
Stiskněte
nebo
Subkanály mohou být zpřístupněny pouze volbou hlavního kanálu a ne z jiného kanálu, aniž
by byl tento vybrán.
DAB PTY (typ programu)
DAB PTY vybírá jeden typ rozhlasového programu. Existuje 29 rozdílných typů programu,
které také zahrnují různé kategorie programů.
Po volbě typu programu probíhá pohyb pouze
po kanálech vysílajících tento typ programu.
Tento režim ukončete následovně:
±
Stiskněte EXIT
Prostřednictvím menu je také možné volit
předvolený kanál nebo ukončit DAB PTY.
V některých případech rádio DAB ukončí režim
PTY, když je implementován přechod z DAB do
DAB link (viz níže).
DAB do DAB link
Lze ukončit poslech kanálu s nekvalitním nebo
žádným signálem a přejít na stejný kanál v jiné
skupině kanálů s lepším signálem. Při změně
skupiny kanálů můžete zaznamenat určité
zpoždění. Může dojít ke krátkému ztišení,
pokud již není k dispozici aktuální kanál a ještě
není k dispozici nový kanál.
Nastavení displeje DAB
1. Základní - Pokud je přehrávána hlavní
složka, zobrazuje se název kanálu. Pokud
je přehráván subkanál, zobrazuje se název
subkanálu
Předvolba obsahuje jeden kanál, avšak žádné
subkanály. Pokud posloucháte subkanál a je
uložena předvolba, pak je registrováno pouze
ID kanálu. Důvodem je to, že subkanály jsou
dočasné. Při dalším pokusu o naladění
předvolby bude přehráván kanál, který obsahuje subkanály. Předvolba není závislá na
seznamu kanálů.
Uložený kanál nemusí být obsažen v seznamu
kanálů, aby mohl být přehráván. Pokud je zvolen kanál, když není k dispozici, potom se
objeví číslo předvolby a je ticho, dokud není
zvolena předvolba, která je k dispozici. Alternativně jiný kanál.
POZNÁMKA
Systém DAB audiosystému nepodporuje
všechny funkce, které jsou ve standardu
DAB k dispozici.
2. Skupina – Ke jménu kanálu se přidá jméno
skupiny kanálů
Struktura menu DAB
3. Skupina + PTY – Pod jméno kanálu se
přidá jméno typu programu
1.
Zvolit skupinu
2.
Vybrat službu
3.
Vybrat subkanál
4.
DAB PTY
Předvolba
Pro každý vlnový rozsah může být uloženo 10
stanic. DAB má 2 paměti pro předvolby:
DAB1 a DAB2. Uložené předvolby se vybírají
pomocí tlačítek předvoleb.
04
Hlavní nabídka DAB
4.1.
DAB PTY vypnuto
``
147
04 Komfort a radost z jízdy
Audiosystém
04
148
4.2.
Zpravodajství
4.24.
Volný čas
4.3.
Aktuality
4.25.
Jazz a blues
4.4.
Informace
4.26.
Country hudba
4.5.
Sport
4.27.
Lidová hudba
4.6.
Vzdělávání
4.28.
Hudba z archivu
4.7.
Divadlo
4.29.
Folk
4.8.
Kultura
4.30.
Publicistika
4.9.
Věda
5.
Vytvořit skupinu
4.10.
Mluvené slovo
6.
Nastavení DAB
4.11.
Populární hudba
4.12
Rock
6.1.1.
Jméno skupiny
4.13.
Klidná hudba
6.1.2.
Jméno skupiny a PTY
4.14.
Lehčí klasika
6.1.3.
Základní
4.15.
Klasická hudba
6.2.
Propojení DAB - DAB
4.16.
Jiná hudba
6.3.
FM doprava
4.17.
Počasí
6.4.
Vybrat DAB pásmo
6.1.
Nastavení zobrazení DAB
4.18.
Ekonomika
6.4.1.
Band III
4.19
Děti
6.4.2.
LBand
4.20.
Faktografie
6.4.3.
LBand & Band III
4.21.
Náboženství
4.22.
Živé telefonáty
4.23.
Cestování a turistika
6.5.
Obnovit nastavení DAB
04 Komfort a radost z jízdy
RSE – Multimediální systém pro cestující vzadu – Dvě obrazovky*
Všeobecné informace
Systém RSE je možné používat zároveň s informačním systémem ve vozidle.
Pokud cestující na zadním sedadle používají
DVD, RSE-AUX nebo sledují televizi1, přičemž
pro poslech používají sluchátka, řidič a spolujezdec na předním sedadle mohou stále používat autorádio nebo CD přehrávač.
Přehled televize
System settings
Stiskněte
a vyberte TV I DVD I AUX
TV MEDIA MENU.
Audio mode
Factory default
Time zone setting
Channel lock
list
CI module
Pokud systém byl použit bez zapalování
v poloze I, dojde k jeho zablokování. Pro opětovné spuštění je nutné mít zapalování v poloze
I.
POZNÁMKA
No CAM inserted
CI module information
Spotřeba energie, polohy zapalování
Systém je možné aktivovat v poloze zapalování
I nebo II a při běžícím motoru. Když je vozidlo
startováno, přehrávání filmu se dočasně
přeruší a pokračuje až po nastartování motoru.
TV
Channel management
Channel search
04
Signal strength
Management of
new carriers
Nastavení TV systému
Add carrier
Stiskněte MEDIA MENU
TV.
Information on frequency
V případě delšího používání (více než 10
minut) s vypnutým motorem – může dojít
k takovému vybití akumulátoru vozidla, že
motor nebude možné nastartovat.
Delete a frequency
V tomto případě se na displeji objeví zpráva.
Auto scan
Delete all frequencies
Languages
System settings
Např. English
Jazyk menu TV (TV
menu language)
Pict. format
16:9
4:3
Automatic
1
Televize je volitelnou položkou pro systém RSE.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
149
04 Komfort a radost z jízdy
RSE – Multimediální systém pro cestující vzadu – Dvě obrazovky*
Basic
Audio
Zoom
Audio - 2, např.
GER.
Full screen
Centered
Audio mode
Right
Left
Banner timeout
04
Audio mode
Pokud chcete sledovat placené kanály, musí
být předplatitelská karta vložena v adaptéru,
který je vložen v digitálním televizním přijímači.
Right
Left
Stereo
Nastavení systému – základní tovární
nastavení
Nastavení systému – režim zvuku
System settings
Původní jazyk doprovodu televizního programu je možné nahradit doprovodem v jiném
jazyce, pokud je program vysílán svíce zvukovými kanály.
Stiskněte MEDIA MENU
Factory default.
System settings
Zde se obnoví původní základní tovární nastavení systému.
Přijímač je uložen za levým poklopem v zavazadlovém prostoru
Nastavení systému – nastavení časového
pásma
1. Otevřete přiklop v zavazadlovém prostoru,
který je připevněno pomocí suchých zipů.
> Přístup k digitálnímu televiznímu přijímači je uvolněn.
Stiskněte MEDIA MENU
Time zone setting.
System settings
pro správné zobrazení místního času musí být
správně nastavena časová zóna. Místní časová
zóna ovlivňuje hodiny a menu tlačítek GUIDE
a INFO.
150
Placené kanály
AC3
Toto menu je možné
zobrazit po dobu
8-40 sekund.
Stiskněte MEDIA MENU
Audio mode.
Audio - 1, např.
ENG.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G031509
Mode (režim obrazovky)
2. Otevřete gumový kryt na přijímači.
3. Vložte předplatitelskou kartu do adaptéru.
Ujistěte se, že je správně vložená.
4. Vložte adaptér do digitálního televizního
přijímače. Ujistěte se, že je správně vložený.
04 Komfort a radost z jízdy
RSE – Multimediální systém pro cestující vzadu – Dvě obrazovky*
> Systém detekuje příjem nových informací.
5. Sledujte nové kanály, které jsou nyní
k dispozici, viz odstavec „Placené televizní
kanály“ níže.
Placené televizní kanály
Spusťte vyhledávání, abyste zjistili, že systém
identifikoval placené kanály.
1. Na dálkovém ovladači stiskněte MEDIA
MENU.
2. Vyberte Channel search
3.
Zvolte zemi a stiskněte
Auto scan.
Hudba
Když se zobrazí dialogové okno:
Přehrávání disku CD
1. Stiskněte pravé navigační tlačítko pro
přesun do pravého menu.
1. Vložte disk CD nápisem směrem od tlačítek.
> Disk se začne automaticky přehrávat.
2. Zapněte bezdrátová sluchátka, zvolte CH
A pro levou obrazovku nebo CH B pro pravou obrazovku.
> Zvuk je přesměrován do sluchátek.
3. Nastavte hlasitost zvuku ve sluchátkách
pomocí ovládacího prvku nastavení hlasitosti/kolečka na sluchátkách.
.
Nebo – aktivujte audiosystém vozidla
v režimu MODE-AUX a stiskněte tlačítko
Formáty podporované digitálním
televizním přijímačem
Televizní systém podporuje přenosový formát
MPEG-2. Pokud si dokoupíte adaptér, budete
mít možnost přijímat i přenosový formát
MPEG-4. Tento adaptér se vkládá do digitálního televizního přijímače a instaluje se stejně
jako adaptér pro předplatitelskou kartu. Viz
část „Placené kanály“ výše.
A B na dálkovém ovladači pro poslech
prostřednictvím reproduktorů.
Navigace v adresářích na disku
1. Vložte disk.
2.
Stiskněte
.
3. Pro výběr souboru použijte navigační tlačítka.
4.
Stisknutím
zvolte podadresář.
2. Pro výběr možnosti přehrávání použijte
navigační tlačítka.
3.
Potvrďte tlačítkem
.
Změna skladby na disku CD
±
Skladbu na disku CD změníte prostřednictvím
nebo
, rychlý posun
se zapne přidržením tlačítek.
04
Pauza
1. Přehrávání disku přerušíte a opět spustíte
tlačítkem
.
2. Přehrávání disku ukončíte tlačítkem
.
3.
Dalším stisknutím tlačítka
nete disk.
vysu-
Individuálně kopírované disky je možné
použít.
Nicméně přehrávání a kvalita závisí na kvalitě
souboru, formátu a kvalitě disku.
Různé možnosti přehrávání
Disk je možné přehrávat různě. Pomocí navigačních tlačítek si zvolte možnost přehrávání.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
151
04 Komfort a radost z jízdy
RSE – Multimediální systém pro cestující vzadu – Dvě obrazovky*
Vstup AUX, elektrická zásuvka 12 V
Tento vstup umožňuje připojení jiných zařízení.
Při připojování vždy dodržujte instrukce přiložené k externímu zařízení, od výrobce nebo
prodejce. Zařízení připojená prostřednictvím
vstupu RSE AUX mohou využívat obrazovky,
bezdrátová sluchátka, konektory pro sluchátka
a reproduktory ve vozidle.
3. Napájecí kabel připojte do elektrické
zásuvky, pokud je zařízení navrženo pro
napájení 12 V.
DVX(R)
REGISTRATION
Umístění elektrické zásuvky, viz strana 190
PREFERENCES
AUDIO
Systém
G030382
04
1. Kabel s videosignálem připojte do žlutého
konektoru.
2. Kabel se zvukem levého kanálu do bílého
konektoru a se zvukem pravého kanálu do
červeného konektoru.
152
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
SUBTITLE
Formáty podporované systémem.
Připojení ke vstupu RSE AUX
Vstup RSE-AUX je umístěn pod přední opěrkou
ruky.
TV TYPE
Formáty
zvuku
CD-DA, přehrávání DVD Audio,
MP3, WMA
Formáty
obrazu
DVD video, VCD, SVCD, DivX/
MPEG-4, WMA video, Photo CD
Kodak, Photo CD JPG
Formáty
disků
DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R, DVD+R, CD-R,
CD-ROM, CD-RW, CD-3, HDCD
Pokročilá nastavení systému
Tato nastavení jsou k dispozici pouze
v případě, že v přehrávači DVD není žádný disk.
±
Stiskněte MEDIA MENU.
GENERAL SETUP
ANGLE MARK
CAPTION
AUDIO SETUP
COMPRESSION
DEFAULTS
Výměna baterie v dálkovém ovladači
a bezdrátových sluchátkách
Dálkový ovladač a sluchátka napájí 2 baterie
AAA.
Na dlouhou cestu si s sebou vezměte náhradní
baterie.
04 Komfort a radost z jízdy
RSE – Multimediální systém pro cestující vzadu – Dvě obrazovky*
1. Vyšroubujte šroub a demontujte kryt baterie.
2. Vyjměte použité baterie, otočte nové baterie podle symbolů v prostoru pro baterie
a baterie vložte.
3. Instalujte zpět kryt baterie a zašroubujte
šroub.
POZNÁMKA
Pokud je systém pro provoz příliš horký
nebo napětí baterií je příliš nízké, zobrazí se
na displeji zpráva.
Péče o životní prostředí
Zajistěte ekologicky bezpečnou likvidaci použitých baterií.
04
Bezdrátová sluchátka
1. Vyšroubujte šroub a demontujte kryt baterie.
2. Vyjměte použité baterie, otočte nové baterie podle symbolů v prostoru pro baterie
a baterie vložte.
3. Instalujte zpět kryt baterie a zašroubujte
šroub.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
153
04 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
Všeobecné informace
Funkce
POZNÁMKA
Jestliže se objeví varovná zpráva, když používáte palubní počítač, zpráva musí být
potvrzena, abyste se mohli vrátit k funkci
palubního počítače. Potvrďte ji stisknutím
READ.
G021364
04
Změna měrných jednotek vzdálenosti
a rychlosti může být provedena v odborném
servisu. Doporučujeme, abyste vyhledali
pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Informační displej a ovládací prvky.
READ - potvrzuje
Ovládací kolečko – procházení mezi menu
a nabídkami v seznamu palubního počítače
RESET - vynuluje
Pro procházení informacemi v palubním počítači otáčejte postupně ovládacím kolečkem
nahoru a dolu. Pokračujte, dokud se nevrátíte
začátek.
Průměrná rychlost
Vůz vypočítává průměrnou rychlost od posledního vynulování. Vynulujte tlačítkem RESET.
Okamžitá
Okamžitá spotřeba paliva se přepočítává každou sekundu. Informace na displeji se aktualizuje vždy po několika sekundách. Když vůz
stojí, na displeji se objeví "----".
POZNÁMKA
Hodnota se může mírně lišit, pokud se používalo nezávislé přídavné1 a/nebo nezávislé
topení*.
Dojezd na palivo v nádrži
Výpočet je založen na průměrné spotřebě
paliva v posledních 30 km a zbývajícím množství paliva v nádrži. Na displeji se objeví přibližná vzdálenost, kterou je možné ujet na palivo
zbývající v nádrži.
Výsledkem ekonomického stylu jízdy je celkově delší dojezd. Více informací o možnostech ovlivnění spotřeby, viz strana 10
Pokud displej zobrazí "--- km do
prázd.nádrže", není garantován žádný
dojezd. Dotankujte co nejdříve.
POZNÁMKA
Hodnota se může mírně lišit při změně stylu
jízdy.
Průměrná
Průměrná spotřeba paliva od posledního vynulování. Vynulujte tlačítkem RESET.
Resetování
1. Zvolte Průměr. rychlost nebo Průměr.
2. Pokud chcete vynulovat zvolenou funkci,
stiskněte a držte tlačítko RESET
cca 1 sekundu. Pokud podržíte tlačítko
1
154
Pouze vozy se vznětovým motorem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
RESET stisknuté déle než 3 sekundy,
vynuluje se současně průměrná rychlost
i průměrná spotřeba.
Aktuální rychlost*
Displej přístrojového panelu zobrazuje aktuální
rychlost v mílích za hodinu, pokud je stupnice
rychloměru odstupňována v km/h. Pokud je
stupnice rychloměru odstupňována v mílích za
hodinu, aktuální rychlost je zobrazena v km/h.
04
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
155
04 Komfort a radost z jízdy
DSTC – Systém řízení stability a trakce
Obecné informace o DSTC
Zprávy na informačním displeji
Systém řízení stability a trakce (DSTC) pomáhá
řidiči vyhnout se smyku a zlepšuje trakci vozu.
DSTC Dočasně VYP
Činnost systému je dočasně omezena, protože
je příliš vysoká teplota brzdových kotoučů.
Funkce se opět aktivuje automaticky po ochlazení brzd.
Při zásahu systému během brzdění můžete
zaznamenat přerušovaný zvuk. Vůz může
akcelerovat pomaleji, než byste při sešlápnutí
pedálu plynu očekávali.
DSTC Doporucen servis
Systém je z důvodu poruchy vypnutý.
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně
omezuje hnací a brzdnou sílu působící na jednotlivá kola.
Kontrola prokluzu
Tato funkce zabraňuje prokluzování kol na
vozovce při akceleraci vozidla.
Systém kontroly trakce.
1. Otáčejte kolečkem
, dokud se neobjeví
menu DSTC. DSTC ZAP znamená, že
funkce systému není změněna.
DSTC, regul. prokluzu VYP znamená, že
je omezena činnost systému.
Tato funkce je aktivní při nízkých rychlostech
přenáší hnací sílu z prokluzujícího kola na kolo,
které neprokluzuje.
2. Stiskněte a držte RESET
nezmění menu DSTC.
Provoz
Funkce systému zůstane omezena, dokud není
motor znovu nastartován.
Omezená funkce
Funkce systému během smyku nebo akcelerace může být omezena. Funkce během smyku
může být zpožděna, takže je možný větší prokluz, což umožňuje dynamičtější jízdu. Trakce
v hlubokém sněhu nebo písku se zlepší, protože trakce není omezena.
156
G021409
04
, dokud se
VAROVÁNÍ
Jízdní vlastnosti vozu se mohou zhoršit,
když je funkce omezena.
Zastavte vůz na bezpečném místě a vypněte
motor. Pokud se zpráva po opětovném nastartování motoru zobrazí znovu, jeďte do servisu
- doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Kontrolky na sdruženém přístrojovém
panelu
Pokud se současně zobrazí kontrolky
a
, přečtěte si zprávu na informačním
displeji.
Pokud se rozsvítí samotná kontrolka
může svítit následovně:
,
•
Blikající kontrolka znamená, že systém se
nyní aktivuje.
•
Trvalé svícení po dobu 2 sekund znamená
kontrolu systému při nastartování motoru.
•
Trvalé svícení po nastartování motoru
nebo za jízdy znamená poruchu systému.
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní jízdní charakteristiky
Aktivní podvozek (Four-C)*
Provoz
Aktivní podvozek, Four-C (Continously
Controlled Chassis Concept), reguluje charakteristiky tlumičů tak, že mohou být nastaveny
jízdní vlastnosti vozu. K dispozici jsou tři
možnosti nastavení: Comfort, Sport a
Advanced.
jděte do Nastavení vozidla
řízení.
Ovládací síla
Popis systému menu, viz strana 118. Toto
menu není přístupné za jízdy.
Comfort
Toto nastavení znamená, že vůz je vnímán jako
komfortnější a je doporučeno pro delší jízdy.
Nastavení tlumičů je měkčí a pohyb karosérie
je měkký a mírný.
Sport
Toto nastavení znamená, že vůz je vnímán jako
sportovnější a je doporučeno pro aktivnější
řízení. Odezva řízení je rychlejší než v režimu
Comfort. Nastavení tlumičů je tvrdší a karosérie
sleduje povrch, aby bylo omezeno naklánění
vozu při průjezdu zatáčkou.
Advanced
Toto nastavení se doporučuje pouze na velmi
hladkém a rovném povrchu vozovky.
Nastavení tlumičů je optimalizováno na maximální přilnavost a náklon v zatáčkách je dále
minimalizován.
04
Nastavení podvozku.
Ke změně nastavení použijte tlačítka ve
středové konzole. Použité nastavení se po
vypnutí motoru opět aktivuje při následujícím
nastartování.
Posilovač řízení s proměnlivým
účinkem*
Síla vyvíjená při řízení se zvyšuje se zvyšující se
rychlostí vozu, aby měl řidič větší citlivost.
Řízení na dálnicích je tužší a bezprostřednější.
Řízení je lehké a nevyžaduje při parkování
a nízké rychlosti žádné zvláštní úsilí.
Síla vyvíjená při řízení může být nastavena ve
třech úrovních, takže si můžete zvolit úroveň,
která Vám vyhovuje, pokud jde o vnímání
vozovky nebo citlivost řízení. V systému menu
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
157
04 Komfort a radost z jízdy
Tempomat*
Provoz
Tempomat se poté aktivuje tlačítkem
nebo
, přičemž je uložena aktuální rychlost, která
je použita jako nastavená rychlost. Text na displeji (---) km/h se změní na zobrazení nastavené rychlosti, např. 100 km/h.
POZNÁMKA
Tempomat nelze používat při rychlosti nižší
než 30 km/h.
G021411
04
Displej a ovládací prvky.
Režim standby
Vyvolání nastavené rychlosti
Vypnutí
Aktivace/nastavení rychlosti
Nastavení rychlosti (v závorkách = režim
standby)
Aktivace a nastavení rychlosti
Aby bylo možné aktivovat tempomat, musí být
nejprve přepnut do pohotovostního režimu tlačítkem CRUISE . Kontrolka
na displeji
svítí a text (---) km/h
ukazují, že tempomat
je v pohotovostním režimu.
158
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nastavení rychlosti
V aktivním režimu je rychlost nastavována
dlouhým nebo krátkým tisknutím tlačítka
nebo
.
Přechodné zrychlení pomocí pedálu plynu,
např. při předjíždění, nemá vliv na nastavení
tempomatu. Když uvolníte pedál plynu, vůz se
vrátí k nastavené rychlosti.
POZNÁMKA
Pokud podržíte stisknuté jakékoli tlačítko
tempomatu déle než cca jednu minutu, tempomat je deaktivován. Aby byl tempomat
resetován, musí být poté vypnut motor.
Deaktivace
Tempomat se deaktivuje tlačítkem CRUISE
nebo vypnutím motoru. Nastavená rychlost je
vymazána.
Dočasná deaktivace
Stisknutím tlačítka
tempomat dočasně
deaktivujete. Uložená rychlost je na displeji
zobrazena v závorkách, např. (100) km/h.
Automatická dočasná deaktivace
Tempomat se spontánně deaktivuje, pokud
prokluzují poháněná kola nebo rychlost vozu
klesne pod přibližně 30 km/h.
Tempomat se deaktivuje také při brzdění,
přesunutí páky voliče do polohy neutrálu nebo
pokud řidič udržuje vyšší rychlost než je
rychlost nastavená déle než 1 minutu.
Po deaktivací se tempomat poté přepne do
pohotovostního režimu a nastavená rychlost se
uloží.
Vyvolání nastavené rychlosti
Pokud byl tempomat dočasně deaktivován,
může být jeho činnost obnovena tlačítkem
.
Rychlost jízdy je pak nastavena na před tím
uloženou rychlost.
POZNÁMKA
Po opětovném vyvolání rychlosti tlačítkem
může dojít k výraznému zvýšení
rychlosti.
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
Všeobecné informace
Funkce
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat – (ACC) je určen pro podporu řidiče na dlouhých rovných úsecích s rovnoměrnou dopravou, například na dálnicích.
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém neregistruje
vpředu jedoucí vůz, musí zasáhnout řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí před lidmi
nebo zvířaty. Ani před blížícími se, pomalu
jedoucími nebo stojícími vozidly
a předměty.
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat nemůže pokrýt
všechny jízdní situace a dopravní a povětrnostní podmínky a stav vozovky.
Kapitola Funkce a následující kapitola
pojednávají o omezeních, kterých si musí
být vědom řidič před používáním adaptivního tempomatu.
Při jízdě jste zodpovědní za udržování
dostatečné vzdálenosti a správné rychlosti,
i když používáte adaptivní tempomat.
DŮLEŽITÉ
Údržba komponentů adaptivního tempomatu musí být prováděna pouze v odborné
dílně - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
G021412
Vždy musíte věnovat pozornost dopravním
podmínkám a zasáhnout, když adaptivní
tempomat neudržuje vhodnou rychlost
nebo vhodnou vzdálenost.
Přehled funkcí.
Varovná kontrolka, řidič musí brzdit
Ovládání
Radarový snímač
Adaptivní tempomat kombinuje tempomat
a systém koordinace vzdálenosti.
Nepoužívejte adaptivní tempomat,
například, v městském provozu, v hustém
provozu, v dopravní zácpě, na kluzkém
povrchu, na vozovce s velkým množstvím
vody nebo sněhové břečky, v hustém dešti/
sněžení, za špatné viditelnosti, na klikatých
vozovkách nebo kluzkém povrchu.
04
Vzdálenost od vozidla jedoucího před Vámi je
měřena radarovým snímačem. Rychlost je
regulována akcelerací a brzděním. Když jsou
brzdy používány tempomatem, je běžné, že
vydávají určitý zvuk.
VAROVÁNÍ
Když tempomat brzdí, pohybuje se pedál
brzdy. Nenechávejte nohu pod pedálem
brzdy - mohla by se zachytit o pedál.
Cílem tempomatu je sledovat vozidlo před
Vámi, avšak ve stejném pruhu a v nastaveném
časovém intervalu. Pokud radarový snímač
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
159
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
nedetekoval vozidlo jedoucí před Vámi, potom
je sledována pouze nastavená rychlost. To je
také případ, kdy rychlost vozidla jedoucího
před Vámi překročí nastavenou rychlost tempomatu.
04
Adaptivní tempomat napomáhá řídit rychlost
plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké
brzdění, musíte brzdit sami. To platí při velkých
rozdílech rychlosti, nebo když vozidlo před
Vámi prudce zabrzdí. Kvůli omezení v radarovém snímači může být brzdění neočekávané
nebo nemusí nastat vůbec, viz strana 162.
Adaptivní tempomat může být aktivován pouze
při rychlostech vyšších než 30 km/h. Pokud
rychlost klesne pod 30 km/h nebo pokud příliš
klesnou otáčky motoru, adaptivní tempomat se
vypne a přestane brzdit. V takovém případě
musí řidič okamžitě převzít kontrolu nad vozem
a udržovat vzdálenost od vozidla jedoucího
před ním. Lze nastavit rychlost maximálně
200 km/h.
Provoz
POZNÁMKA
Varovné kontrolky si můžete hůře všimnout,
když silně svítí slunce nebo když nosíte sluneční brýle.
VAROVÁNÍ
Tempomat varuje pouze před vozidly detekovanými radarem. Tudíž nemusíte být
varováni nebo můžete být varováni se zpožděním. Nečekejte na varování, ale brzděte,
když je to potřeba.
Displej a ovládací prvky.
Aktivace a vyvolání nastavení, zvýšení
rychlosti
Režim standby, zapnutí/vypnutí
Nastavení časového intervalu
Aktivace a nastavení rychlosti
Varovná kontrolka, řidič musí brzdit
Nastavení rychlosti (v závorkách = režim
standby)
Adaptivní tempomat má brzdnou kapacitu,
která je ekvivalentem cca 30 % brzdného
výkonu vozu.
Nastavení časového intervalu během
nastavování
Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji, než je
brzdná kapacita tempomatu a řidič nebrzdí,
tempomat použije varovnou kontrolku systému
varování před kolizí a vydává varovný zvuk,
160
který upozorňuje řidiče, že musí okamžitě jednat.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nastavení časového intervalu po nastavení
Aktivace a nastavení rychlosti
Aby bylo možné aktivovat tempomat, musí být
nejdříve zapnut pohotovostní režim tlačítkem
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
. Na displeji se rozsvítí se kontrolka
a písmena (---) označují, že je tempomat v pohotovostním režimu.
nebo
Tempomat se poté aktivuje tlačítkem
, přičemž je uložena aktuální rychlost, která
je používána jako nastavená rychlost. Znaky na
displeji (---) se změní na zobrazení nastavené
rychlosti, např. 100.
Na levé straně displeje se rozsvítí symbol vozu, když radar
detekoval jiné vozidlo. Vzdálenost od vozidla jedoucího
před Vámi je regulována
pouze tehdy, když svítí tento
symbol.
POZNÁMKA
Tempomat nelze používat při rychlosti nižší
než 30 km/h.
Nastavení rychlosti
V aktivním režimu je rychlost nastavována
dlouhým nebo krátkým tisknutím tlačítka
,
nebo
. V aktivním režimu má tlačítko
stejnou funkci jako tlačítko
s tím rozdílem,
že zvýšení rychlosti je menší.
POZNÁMKA
Pokud podržíte stisknuté jakékoli tlačítko
tempomatu déle než cca jednu minutu, tempomat je deaktivován. Aby byl tempomat
resetován, musí být poté vypnut motor.
V určitých situacích nemůže být tempomat
aktivován. V tom případě se na displeji
zobrazí zpráva Tempomat Není
k dispoz.; viz strana 164.
Nastavení časového intervalu
Nastavený časový interval od vozidel jedoucích vepředu se prodlužuje tlačítkem
a zkracuje tlačítkem
.
Můžete vybírat z pěti různých
časových intervalů, které jsou
na displeji zobrazeny jako 1–5
vodorovných čar – čím více
čar, tím delší je časový interval, tabulka - viz strana 166.
Při nízké rychlosti, když jsou vzdálenosti
krátké, adaptivní tempomat mírně prodlouží
časový interval.
Adaptivní tempomat umožňuje měnit časový
interval v určitých situacích, aby vůz mohl sledovat vozidlo jedoucí před ním plynule a komfortně.
Nezapomeňte, že krátký časový interval
poskytuje řidiči pouze krátký reakční čas,
pokud vyvstane nějaký nepředvídaný dopravní
problém.
Počet čar pro zvolený časový
interval je zobrazen v průběhu
nastavování a ještě několik
sekund po jeho ukončení.
Následně je tento symbol
zobrazen ve zmenšeném
měřítku v pravé části displeje.
Stejný symbol se zobrazí také při aktivaci
systému sledování vzdálenosti, viz
strana 166.
04
POZNÁMKA
Časové intervaly používejte pouze tehdy,
když to povolují místní dopravní předpisy.
Jestliže tempomat nereaguje, důvodem
může být to, že časový interval od nejbližšího vozidla brání zvýšení rychlosti.
Čím vyšší je rychlost, tím delší je vzdálenost
v metrech pro daný časový interval.
Deaktivace a opětovné vyvolání
nastavení
Tempomat je deaktivován buď krátkým stisknutím tlačítka
, nebo zásahem řidiče, např.
brzděním. Nastavená rychlost je poté zobrazena v závorkách, např. (100). Rychlost
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
161
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
a časový interval mohou být opětovně vyvo.
lány jedním stisknutím tlačítka
Každé další stisknutí tlačítka , pokud je tempomat aktivován, zvýší nastavenou rychlost
v krocích po 1 km/h.
POZNÁMKA
04
Po opětovném vyvolání rychlosti tlačítkem
může dojít k výraznému zvýšení
rychlosti.
Automatická deaktivace
Adaptivní tempomat je závislý na ostatních
systémech, např. systému regulace stability
a trakce (DSTC). Pokud některý z těchto
systému přestane pracovat, tempomat se
automaticky deaktivuje.
V případě automatické deaktivace se ozve signál a na displeji se zobrazí zpráva Tempomat
Zrušeno. Řidič musí potom zasáhnout
a přizpůsobit rychlost vozidlu jedoucímu před
sebou.
K automatické deaktivaci může dojít, když:
Krátké stisknutí tlačítka
v pohotovostním
režimu nebo dlouhé stisknutí v aktivním režimu
deaktivuje tempomat. Nastavená rychlost je
vymazána a nemůže být opětovně vyvolána.
Deaktivace zásahem řidiče
Tempomat se deaktivuje tehdy, když brzdíte,
když přesunete páku voliče do polohy neutrálu
nebo když sešlápnete pedál plynu na delší
dobu. Tempomat poté přepne do režimu
standby a řidič musí regulovat rychlost vozu
manuálně.
Pokud krátce sešlápnete pedál plynu,
například při předjíždění, tempomat je dočasně
deaktivován a opět se aktivuje při uvolnění
pedálu plynu.
162
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
•
•
•
Úpravy radarového snímače by mohly vyústit
v nelegální používání.
VAROVÁNÍ
Příslušenství nebo jiné předměty, jako jsou
přídavné světlomety, nesmějí být instalovány před mřížku.
Schopnost radarového snímače detekovat
vozidla jedoucí před ním je výrazně snížena:
•
rychlost poklesne pod 30 km/h
kola ztratí trakci
pokud je radarový snímač zablokovaný
a nemůže detekovat jiná vozidla, např.
v hustém dešti nebo sněhové břečce, nebo
pokud se před radarovým snímačem
nahromadilo více různých předmětů.
je příliš vysoká teplota brzd
POZNÁMKA
jsou příliš nízké otáčky motoru
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým
sněhem nebo hustým deštěm (jsou zablokovány radarové vlny).
Udržujte povrch před radarovým snímačem
čistý.
•
Radarový snímač a jeho omezení
Kromě adaptivního tempomatu využívají
funkce varování před kolizí s automatickou
aktivací brzd, viz strana 169, a sledování vzdálenosti, viz strana 166, také radarový snímač.
Ten je určen ke sledování osobních nebo
větších vozidel jedoucích stejným směrem.
pokud je rychlost vozidla jedoucího před
Vámi výrazně odlišná od Vaší vlastní
rychlosti.
Radarový snímač má omezené zorné pole.
V některých situacích může detekovat jiné
vozidlo později než se očekává nebo nedetekuje vozidlo vůbec.
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
Malá vozidla, jako jsou motocykly nebo
vozidla, která nejedou uprostřed jízdního
pruhu, mohou zůstat nedetekovaná.
V zatáčkách může radarový snímač detekovat špatné vozidlo nebo může ztratit
detekované vozidlo z dohledu.
Zjišťování a odstraňování závad
Jestliže se na displeji zobrazí zpráva Radar
zablokován Viz manuál, znamená to, že signály z radarového snímače jsou zablokovány
a že vozidla vepředu nemohou být detekována.
04
G021414
Jinak řečeno to znamená, že adaptivní tempomat, systém sledování vzdálenosti a varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
jsou nefunkční.
V tabulce jsou uvedeny možné příčiny zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi.
Zorné pole radarového snímače (šedé).
Někdy radarový snímač nemůže detekovat
vozidla v těsné blízkosti, např. vozidlo,
které jede mezi Vaším vozem a vozidly
před Vámi.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
163
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
04
Příčina
Akce
Povrch radaru v mřížce je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo sněhem.
Očistěte povrch radaru v mřížce od nečistot, ledu a sněhu.
Hustý déšť nebo sněžení blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje, když je vozovka velmi mokrá
nebo zasněžená.
Povrch radaru byl očištěn, avšak zpráva je stále zobrazena.
Čekejte. Může trvat několik minut, než radar „zjistí“, že již není zablokován.
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Popis
Režim standby nebo aktivní režim bez detekovaného vozidla.
Aktivní režim s detekovaným vozidlem, kterému tempomat přizpůsobí rychlost.
Nastavení časového intervalu, během nastavování.
Nastavení časového intervalu, po nastavení.
Pro akt.tempom.
Tempomat nemůže být aktivován, dokud není aktivován systém řízení stability a trakce (DSTC).
zapněte DSTC
164
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
Kontrolka
Zpráva
Popis
Tempomat
Tempomat byl vypnut.
Zrušeno
Řidič musí regulovat rychlost.
Tempomat
Tempomat nemůže být aktivován.
Není k dispoz.
Důvodem může být:
•
•
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým sněhem nebo hustým deštěm.
Radar zablokován
Tempomat je dočasně odpojen.
Viz manuál
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo se před
radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
04
Omezení radarového snímače, viz strana 162.
Tempomat
Tempomat nefunguje.
Doporučen servis
Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
165
04 Komfort a radost z jízdy
Sledování vzdálenosti
Všeobecné informace
Sledování vzdálenosti je funkce, která ukazuje
časový interval od vozidla jedoucího před
Vámi.
Informace o vzdálenosti je zobrazena pouze
pro vozidla jedoucí před vozem a ve stejném
směru. Pro blížící se, pomalu jedoucí nebo stojící vozidla není poskytována žádná informace
o vzdálenosti.
Sledování vzdálenosti je aktivní při rychlostech
vyšších než 30 km/h.
VAROVÁNÍ
Sledování vzdálenosti pouze zobrazí vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi –
rychlost vozu není ovlivněna.
G017362
POZNÁMKA
Sledování vzdálenosti se deaktivuje po
dobu, kdy je aktivní adaptivní tempomat.
166
Počet čar
Časový interval
(sekundy)
1
1,0
2
1.4
3
1.8
4
2,2
5
2,6
Provoz
04
Malá část červené varovné kontrolky v čelním
okně trvale svítí, když jedete blíž, než v nastaveném časovém intervalu od vozidla jedoucího
před Vámi.
Můžete vybírat z pěti různých
časových intervalů, které jsou
na displeji zobrazeny jako 1–5
vodorovných čar – čím více
čar, tím delší je časový interval.
Stisknutím tlačítka ve středové konzole funkci
zapnete nebo vypnete. Funkce je zapnuta,
když svítí jedna kontrolka v tlačítku.
Nastavení časového intervalu
Tlačítka pro nastavení časového intervalu od
vozidla jedoucího před Vámi se nacházejí vlevo
na volantu. Časové intervaly se prodlužují
pomocí
a zkracují pomocí
.
Počet čar pro zvolený časový
interval je zobrazen v průběhu
nastavování a ještě několik
sekund po jeho ukončení.
Následně je tento symbol
zobrazen ve zmenšeném
měřítku v pravé části displeje.
Stejný symbol se zobrazí také tehdy, když je
aktivován adaptivní tempomat.
04 Komfort a radost z jízdy
Sledování vzdálenosti
POZNÁMKA
Čím vyšší je rychlost, tím delší je vzdálenost
v metrech pro daný časový interval.
Nastavený časový interval je také využíván
adaptivním tempomatem; viz strana 160.
Časové intervaly používejte pouze tehdy,
když to povolují místní dopravní předpisy.
Omezení
Funkce využívá stejný radarový snímač jako
adaptivní tempomat a systém varování před
kolizí. Více informací o radarovém snímači
a jeho omezeních, viz strana 162.
POZNÁMKA
Extrémně vysoké rychlosti mohou díky omezení dosahu snímače také způsobit rozsvícení
kontrolky při kratší vzdálenosti, než je vzdálenost nastavená.
Silné sluneční světlo, odrazy nebo velké
změny intenzity světla a také nošení slunečních brýlí mohou způsobit, že neuvidíte
varovnou kontrolku na čelním okně.
Špatné počasí nebo klikaté vozovky mohou
ovlivnit schopnost radarového snímače detekovat vozidla jedoucí před Vámi. Schopnost
detekce může ovlivnit také velikost ostatních
vozidel, např. motocyklů. To může znamenat,
že se varovná kontrolka rozsvítí při kratší vzdálenosti, než je vzdálenost nastavená, nebo se
dočasně nerozsvítí vůbec.
04
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Popis
Nastavení časového intervalu, během nastavování.
Nastavení časového intervalu, po nastavení.
``
167
04 Komfort a radost z jízdy
Sledování vzdálenosti
Kontrolka
Zpráva
Popis
Radar zablokován.
Sledování vzdálenosti je dočasně odpojeno.
Viz manuál
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo se před
radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Omezení radarového snímače viz strana 162
Kolizní varov. Doporucen
servis
04
168
Sledování vzdálenosti nebo varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je zcela nebo
částečně vypnuto.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
04 Komfort a radost z jízdy
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd*
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd má pomoci řidiči, když hrozí nebezpečí kolize s vozidlem vpředu, které stojí nebo
jede stejným směrem.
Varování před kolizí má následující tři funkce.
•
Varování před kolizí varuje řidiče před
potenciálně hrozící kolizí.
•
Podpora brzd pomáhá řidiči efektivně
brzdit v kritické situaci.
•
Automatická aktivace brzd brzdí automaticky vůz, pokud je kolize nevyhnutelná.
Funkce automatické aktivace brzd nemůže
zabránit kolizi, avšak napomáhá snížit
rychlost při nárazu.
DŮLEŽITÉ
Údržba komponentů systému varování před
kolizí musí být prováděna pouze v odborné
dílně - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Funkce
Systém varování před srážkou nezasahuje
ve všech jízdních situacích ani za všech
dopravních a povětrnostních podmínek
nebo stavu vozovky. Systém varování před
kolizí nereaguje na vozidla jedoucí v jiném
směru než vůz, nebo lidi a zvířata
Varování se aktivuje pouze v případě velkého nebezpečí nehody. Kapitola Funkce
a následující kapitola pojednávají o omezeních, kterých si musí být řidič vědom před
používáním varování před kolizí s funkcí
automatické aktivace brzd.
Funkce automatická aktivace brzd pouze
sníží rychlost při nárazu. Abyste měli
k dispozici plný výkon brzd, musí řidič
sešlápnout pedál brzdy.
Nikdy nečekejte na varování před kolizí. Při
jízdě jste zodpovědní za udržování dostatečné vzdálenosti a správné rychlosti, i když
používáte systém varování před kolizí.
G017382
Všeobecné informace
04
Přehled funkcí.
Vizuální varovný signál v případě nebezpečí nehody
Radarový snímač
Kamerový snímač
Varování před srážkou
Společně s kamerovým snímačem detekuje
radarový snímač stojící vozidla a také vozidla
jedoucí stejným směrem před Vaším vozem.
V případě hrozící srážky s takovým vozidlem
upoutá Vaši pozornost červená blikající
varovná kontrolka a varovný zvuk.
Systém varování před kolizí je aktivní od
rychlosti 7 km/h, včetně.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
169
04 Komfort a radost z jízdy
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd*
Podpora brzd
Zapnutí a vypnutí
Jestliže se nebezpečí kolize stále zvyšuje po
varování před kolizí, aktivuje se podpora brzd.
Podpora brzd připravuje brzdovou soustavu na
rychlé brzdění a brzdy se jemně zabrzdí, což
může být pozorováno jako mírné škubnutí.
Postup zapnutí nebo vypnutí systému varování
před kolizí: V menu Nastavení vozidla
Nast. varov. před srážk. vyberte volbu
Zapnuto nebo Vypnuto. Nastavení provedené
při vypnutém motoru bude automaticky
načteno při nastartování.
Jestliže je pedál brzdy sešlápnut dostatečně
rychle, brzdy brzdí naplno, i když je síla na
pedál brzdy malá.
04
Automatická aktivace brzd
Pokud řidič v této situaci ještě nezahájil vyhýbací manévr a bezprostředně hrozí nebezpečí
kolize, funkce automatické aktivace brzd
zasáhne, aniž by se řidič dotkl pedálu brzdy.
Brzdění potom nastane s omezenou brzdnou
sílou, aby byla snížena rychlost při nárazu.
Řidič musí brzdit, aby byla k dispozici plná
brzdná síla.
Provoz
Nastavení se provádějí z displeje na středové
konzole prostřednictvím systému menu. Informace o používání systému menu, viz
strana 118.
POZNÁMKA
Funkce automatické aktivace brzd je vždy
zapnutá a nelze ji vypnout.
170
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Aktivace/deaktivace varovných signálů
Varovný zvuk a varovná kontrolka se aktivují
automaticky, když nastartujete motor, pokud je
systém zapnutý.
Varovný zvukový signál muže být aktivován/
deaktivován samostatně pomocí voleb
Zapnuto nebo Vypnuto v menu Nastavení
vozidla Nast. varov. před srážk.
Výstražný zvuk.
Nastavení vzdálenosti pro varování
Vzdálenost pro varování reguluje vzdálenost,
při níž systém vydá optické a akustické varování. Vyberte jednu z možností Daleko,
Normální nebo Blízko v menu Nastavení
vozidla Nast. varov. před srážk.
Výstražná vzdálenost.
Vzdálenost pro varování určuje citlivost
systému. Vzdálenost pro varování Daleko
poskytuje časnější varování. Nejprve vyzkoušejte nastavení Daleko a jestliže toto nastavení
vydává příliš mnoho varování, která mohou
v určitých situacích rušit, potom nastavení
vzdálenosti změňte na Normální.
Vzdálenost pro varování Blízko používejte
pouze ve výjimečných případech, např. pro
dynamickou jízdu.
POZNÁMKA
Když je používán adaptivní tempomat,
varovná kontrolka a varovný zvuk budou
používány tempomatem, i když je systém
varování před kolizí vypnutý.
Systém varování před kolizí varuje řidiče
v případě hrozící srážky, funkce však
nemůže zkrátit reakční dobu řidiče.
Aby byl systém varování před kolizí účinný,
jeďte vždy s nastaveným časovým intervalem sledování vzdálenosti 4 – 5, viz
strana 166.
POZNÁMKA
I když byla nastavena vzdálenost pro varování na volbu Daleko, v určitých situacích
mohou být varování vnímána jako pozdní.
Např. v případě velkých rozdílů rychlostí,
nebo když vozidlo před Vámi prudce
zabrzdí.
Kontrola nastavení
Požadovaná nastavení mohou být kontrolována na displeji na středové konzole. Přístup
04 Komfort a radost z jízdy
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd*
prostřednictvím menu Nastavení vozidla
Nast. varov. před srážk., viz strana 118.
Omezení
Vizuální varovný signál může být obtížné
zaznamenat v případě silného slunečního svitu,
odrazů, při nošení slunečních brýlí, nebo když
se řidič nedívá přímo před sebe. Proto by měl
být vždy aktivován varovný zvuk.
POZNÁMKA
Vizuální varovný signál může být dočasně
vypnut, když je v prostoru pro cestující
vysoká teplota zapříčiněná např. silným slunečním svitem. Pokud k tomu dojde, aktivuje se varovný zvuk, i když je v systému
menu vypnutý.
•
Varování se nemusejí objevit, pokud je
vzdálenost od vozidla jedoucího před
Vámi malá nebo pokud dojde k velkému
pohybu volantu a pedálů, např. při velmi
aktivním jízdním stylu.
VAROVÁNÍ
Pokud radar nebo kamerový snímač nedokáže detekovat vozidlo jedoucí před Vámi,
může se stát, že se varování a brzdění aktivuje za jisté jízdní situace nebo při jistých
externích podmínkách se zpožděním nebo
se neaktivuje vůbec.
Systém snímačů má omezený dosah,
pokud jde o stojící nebo pomalu jedoucí
vozidla, takže systém poskytuje u takových
vozidel méně účinná nebo žádná varování,
zejména při vyšší rychlosti jízdy (nad
70 km/h).
Varování před stojícími nebo pomalými
vozidly se mohou vypnout za tmy.
Systém varování před kolizí využívá stejné
radarové snímače jako adaptivní tempomat.
Více informací o radarovém snímači a jeho
omezeních, viz strana 162.
Chybějící nebo pozdní varování může znamenat, že se Vám nedostane žádné nebo pozdní
podpory brzd.
Pokud jsou varování vnímána jako příliš častá
nebo rušivá, může být zkrácena vzdálenost pro
varování. To může vést k pozdějšímu varování
a tím snížení celkového počtu varování.
Omezení kamerového snímače
Kamerový snímač vozu je využíván třemi funkcemi – systémem varování před kolizí s funkcí
automatické aktivace brzd, systémem kontroly
pozornosti řidiče, viz strana 175 a upozorněním na vybočení z jízdního pruhu, viz
strana 178.
POZNÁMKA
Udržujte povrch čelního okna před kamerovým snímačem bez ledu, sněhu, zamlžení
a nečistot.
04
Na čelní okno před kamerový snímač nic
neupevňujte, protože by mohlo dojít k omezení nebo znemožnění funkce jednoho nebo
více systémů závislých na kameře.
Kamerové snímače mají omezení obdobná
jako lidské oko, tj. „vidí“ hůř například ve tmě,
hustém sněžení nebo mlze. Za takových podmínek mohou být funkce systémů závislých na
kameře výrazně omezeny nebo dočasně
vypnuty.
Silné protisvětlo, odrazy světla od vozovky,
sníh nebo led na vozovce, znečištěné nebo
nezřetelné značení jízdních pruhů značným
způsobem omezuje činnost kamery. Například
funkci sledování vozovky a detekci ostatních
vozidel.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
171
04 Komfort a radost z jízdy
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd*
Během velmi vysokých teplot je kamera
dočasně vypnuta na cca 15 minut po nastartování motoru, aby byla chráněna funkčnost
kamery.
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na displeji objeví zpráva Čelní sklo
Zablok. čidla, znamená to, že je kamerový
snímač zablokovaný a nemůže detekovat
vozidla nebo silniční značení před vozem.
04
172
Jinak řečeno to znamená, že varování před
kolizí s funkcí automatické aktivace brzd, upozornění na vybočení z jízdního pruhu a sledování bdělosti řidiče nejsou plně funkční.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
V tabulce jsou uvedeny možné příčiny zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi.
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před kamerou je
znečištěný nebo je
zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před
kamerou od nečistot, ledu a sněhu.
Hustá mlha, intenzivní déšť nebo sníh
znamenají, že
kamera není plně
funkční.
Žádná činnost.
Kamera nefunguje
během hustého
deště nebo sněžení.
Povrch čelního okna
před kamerou jste
očistili, avšak zpráva
je stále zobrazena.
Čekejte. Může trvat
několik minut, než
kamera změří
dohlednost.
Mezi vnitřní stranou
čelního okna
a kamerou se objevila nečistota.
Zajeďte do servisu
a nechte si vyčistit
čelní sklo pod krytem kamery - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
04 Komfort a radost z jízdy
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd*
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Popis
Kolizní varov. VYP
Systém varování před kolizí je nefunkční.
Zobrazí se, když nastartujete motor.
Zpráva se vymaže po asi 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka READ.
Kolizní varov. Není
k dispoz.
Systém varování před kolizí nemůže být aktivován.
Zobrazí se, když se řidič pokusí aktivovat tuto funkci.
04
Zpráva se vymaže po asi 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka READ.
Bylo aktivováno autom.
brzdění
Byla aktivní funkce automatické aktivace brzd.
Čelní sklo Zablok. čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Omezení kamerového snímače, viz strana 171.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
173
04 Komfort a radost z jízdy
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd*
Kontrolka
Zpráva
Popis
Radar zablokován. Viz
manuál
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je dočasně vypnuto.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo se před
radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Omezení radarového snímače, viz strana 162.
Kolizní varov. Doporučen
servis
04
174
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je částečně nebo zcela vypnuto.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Sledování bdělosti řidiče – DAC*
Úvod
Driver Alert System je určeno pro pomoc řidičům, jejichž schopnost řízení se v průběhu
jízdy snižuje, nebo kteří neočekávaně opustili
jízdní pruh, v němž jedou.
Všeobecné informace o Driver Alert
Control - DAC
hlavní silnice. Funkce není určena pro městský
provoz.
V některých případech není schopnost řízení
ovlivněna, ačkoli je řidič unavený. V takovém
případě nemůže systém vydat varování určené
řidiči. Proto je vždy důležité zastavit a udělat si
přestávku, pokud se objeví jakékoli známky
únavy řidiče, bez ohledu na to, zda DAC vydá
nebo nevydá varování.
Driver Alert System zahrnuje dvě různé funkce,
které mohou být vypnuty současně nebo jednotlivě:
Driver Alert Control (DAC)
Lane Departure Warning (LDW), viz
strana 178.
Zapnutá funkce je nastavena do pohotovostního režimu a neaktivuje se automaticky,
dokud rychlost nepřekročí 65 km/h.
Funkce se deaktivuje, když rychlost klesne pod
60 km/h.
Obě funkce využívají kameru, která je závislá
na bočním značení jízdního pruhu po obou
stranách.
VAROVÁNÍ
Systém sledování bdělosti řidiče nepracuje
ve všech situacích, avšak je určen pouze
k doplňkové podpoře.
Konečnou zodpovědnost za bezpečné
řízení má vždy řidič.
POZNÁMKA
G017332
•
•
Funkce je určena k upoutání pozornosti řidiče/
řidičky, když při řízení začne ztrácet koncentraci, např. začíná být rozptýlený/rozptýlená
nebo začne usínat.
Kamera detekuje boční značení na vozovce
a porovnává část vozovky s pohyby volantu.
Řidič je upozorněn, pokud vůz nesleduje plynule značení vozovky.
POZNÁMKA
04
Funkce se nesmí používat k prodloužení
délky jízdy. Vždy si naplánujte přestávky
v pravidelných intervalech a řiďte pouze
zcela odpočati.
Omezení
V některých případech může systém vydat
varování, ačkoli schopnost řízení není omezena, například:
•
•
•
pokud řidič testuje funkci LDW.
ve velmi silném bočním větru.
na vozovce s vyjetými kolejemi.
Kamerový snímač má určitá omezení, viz
strana 171.
Cílem DAC je detekovat pomalu se snižující
koncentraci řidiče a je primárně určen pro
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
175
04 Komfort a radost z jízdy
Sledování bdělosti řidiče – DAC*
Provoz
Některá nastavení se provádějí z displeje na
středové konzole a z jeho menu. Informace
o používání systému menu, viz strana 118.
Aktuální stav může být kontrolován na displeji
palubního počítače levým pákovým přepínačem.
04
Ovládací kolečko. Otáčejte otočným ovládačem, dokud se na displeji neobjeví Driv
er
Alert. Ve druhém řádku jsou zobrazeny
volby Vypnuto, Není
k dispoz. nebo Označení úrovně.
Tlačítko READ potvrzuje nebo vymaže
varování z paměti.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Aktivace Driver Alert Control
Upozornění musí být bráno velmi vážně,
neboť ospalý řidič/ospalá řidička si obvykle
není vědom/vědoma svého stavu.
Pomocí displeje na středové konzole a jeho
systému menu vyberte Nastavení vozidla
Driver Alert. Zvolte možnost Zapnuto.
V případě upozornění nebo známek únavy
řidiče vůz co nejdříve bezpečně zastavte
a odpočiňte si.
Funkce se aktivuje v okamžiku, kdy
rychlost překročí 65 km/h a zůstane
aktivní, dokud je rychlost vyšší než
60 km/h. Displej zobrazuje značku
úrovně pomocí 1–5 sloupců, přičemž nízký
počet sloupců indikuje nerovnoměrný styl
jízdy. Vysoký počet sloupců indikuje stabilní
jízdu.
176
Pokud je vůz řízen nerovnoměrně, řidič je upozorněn akustickým signálem a také textovou
zprávou Driver Alert Čas na přestávku.
Varování je po chvíli opakováno, jestliže se
schopnost řídit nezlepší.
Studie ukázaly, že když řidič řídí unavený,
nebezpečí se rovná situaci, kdy řídí pod vlivem alkoholu.
04 Komfort a radost z jízdy
Sledování bdělosti řidiče – DAC*
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Popis
Driver Alert Vypnuto
Funkce není zapnuta.
Driver Alert Není k dispoz.
Rychlost je nižší než 60 km/h, vozovka nemá jasné boční značení nebo je kamerový snímač dočasně
vypnutý. Omezení kamerového snímače, viz strana 171.
Driver Alert
Funkce analyzuje jízdní styl řidiče.
Displej zobrazuje značku úrovně pomocí 1–5 sloupců, přičemž nízký počet sloupců indikuje nerovnoměrný styl jízdy. Vysoký počet sloupců indikuje stabilní jízdu.
Driver Alert Čas na
přestávku
Vůz nebyl řízen plynule; řidič je upozorněn akustickým varováním + textem.
Čelní sklo Zablok. čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
04
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Omezení kamerového snímače, viz strana 171.
Driver Alert Sys Doporucen
servis
Systém je vypnutý.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
177
04 Komfort a radost z jízdy
Systém Driver Alert System - LDW*
Všeobecné informace o Lane
Departure Warning - LDW
Obsluha a funkce
Pokud kamera nemůže delší dobu detekovat
boční značení vozovky nebo pokud rychlost
klesne pod 60 km/h, potom zůstává funkce
v pohotovostním režimu a na displeji se objeví
Lane Depart Warn Není k dispoz..
Jestliže vůz zkříží levé nebo pravé boční značení vozovky bez příčiny, řidič je upozorněn
akustickým signálem.
V následujících situacích není vydáno žádné
varování:
04
Funkce je určena ke snížení nebezpečí nehod
jednoho vozu – nehody, kdy za určitých situací
vozidlo opustí vozovku a hrozí nebezpečí sjetí
do příkopu nebo do protisměru.
LDW se skládá z kamery, která detekuje boční
značení namalované na vozovce. Řidič je upozorněn akustickým signálem, pokud vůz kříží
boční značení.
1
178
Funkce se zapíná a vypíná spínačem na
středové konzole. Kontrolka v tlačítku svítí,
když je funkce zapnuta.
Pokud je funkce v pohotovostním režimu,
zobrazuje displej palubního počítače zprávu
Lane Depart Warn Není k dispoz..
Funkce LDW se aktivuje automaticky z pohotovostního režimu poté, co kamera znamená
boční značení vozovky a rychlost překročí
65 km/h. Displej palubního počítače zobrazuje
zprávu Lane Depart Warn K dispozici.
Varování bude přesto vydáno, pokud je vybrána volba Zvýšená citlivost , viz strana 180.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
•
Ukazatele směru jsou zapnuté
•
•
V případě rychlých pohybů volantem1
Řidič/řidička má nohu na pedálu brzdy1
V případě rychlého sešlápnutí pedálu
plynu1
V případě náhlého zatočení, kdy se vůz
naklání.
Kamerový snímač má také určitá omezení. Více
informací, viz strana 171.
POZNÁMKA
Řidič je varován při každém zkřížení bočního značení pouze jednou. Jestliže je značení mezi koly vozu, není vydán akustický
signál.
04 Komfort a radost z jízdy
Systém Driver Alert System - LDW*
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Popis
Lane departure warning
Zap./Vyp.
Funkce je zapnuta/vypnuta.
Zobrazí se při zapnutí/vypnutí.
Text zmizí po 5 sekundách.
Lane Depart Warn K dispozici
Funkce sleduje boční značení vozovky.
Lane Depart Warn Není
k dispoz.
Rychlost je nižší než 60 km/h, vozovka nemá jasné boční značení nebo je kamerový snímač dočasně
vypnutý. Omezení kamerového snímače, viz strana 171.
Čelní sklo Zablok. čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
04
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Omezení kamerového snímače, viz strana 171.
Driver Alert Sys Doporucen
servis
Systém je vypnutý.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
179
04 Komfort a radost z jízdy
Systém Driver Alert System - LDW*
Osobní preference
V systému menu na displeji středové konzoly
vyhledejte Nastavení vozidla Lane
departure warning, viz strana 118. Vyberte
požadovanou možnost:
04
180
Zapnout při nastartování: tato položka
nastaví funkci do pohotovostního režimu při
každém nastartování motoru. Při nastartování
je nastavena stejná hodnota, jaká byla nastavena při vypnutí motoru.
Zvýšená citlivost: tato položka zvyšuje citlivost, poplach je spuštěn dříve a platí méně
omezení.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Parkovací asistent*
Všeobecné informace
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
audiosystému indikují vzdálenost od překážky.
Parkovací asistent je k dispozici ve dvou
verzích:
•
•
Pouze vzadu
Vpředu i vzadu.
VAROVÁNÍ
Parkovací asistent nezbavuje řidiče zodpovědnosti za parkování vozu. Čidla mají
mrtvé úhly, kde nemohou být překážky
detekovány. Dávejte pozor na děti a zvířata
v blízkosti vozu.
Funkce
Systém se automaticky aktivuje při nastartování vozidla a kontrolka ve vypínači se rozsvítí.
Pokud je parkovací asistent deaktivován tlačítkem, kontrolka zhasne.
Displej na středové konzole zobrazuje situaci
v souvislosti s vozem a detekovanou překážkou.
Označená pole ukazují, které ze čtyř čidel detekuje překážku. Čím více je označených polí ve
stejném sloupci, tím kratší je vzdálenost mezi
vozem a detekovanou překážkou.
Frekvence signálu se zvyšuje s přibližováním
k překážce, před nebo za vozidlem. Jiný zvuk
audiosystému je automaticky ztišen.
1
Active
2
Active
3
Active
04
Zobrazení na displeji v různých situacích.
Displej ve voze pouze se zadními čidly.
Překážka detekovaná oběma pravými
čidly.
Displej ve voze s předními i zadními čidly.
Přední pravé čidlo je od detekované
překážky 30 cm nebo blíž.
Displej ve voze s předními i zadními čidly.
Zařazena zpátečka, ani vepředu ani vzadu
není detekována žádná překážka.
Pokud je vzdálenost k překážce menší než
30 cm změní se tón na stálý a značka pro
příslušné čidlo se zcela vyplní, viz obrázek (2).
Pokud jsou překážky ve vzdálenosti signalizované stálým tónem za i před vozidlem, bude se
signál ozývat reproduktorů střídavě.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
181
04 Komfort a radost z jízdy
Parkovací asistent*
Zadní parkovací asistent
Přední parkovací asistent
DŮLEŽITÉ
Montáž přídavných světlometů: Nezapomeňte, že přídavné světlomety nesmějí
zakrývat čidla – přídavné světlomety by
mohly být detekovány jako překážky.
G021423
04
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně
1,5 metru. Signál vychází ze zadních reproduktorů.
Účinná vzdálenost před vozidlem je přibližně
0,8 metru. Signál vychází ze předních reproduktorů.
Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky.
Přední parkovací asistent je aktivní při rychlosti
maximálně 15 km/h, a také při couvání. Systém
se při vyšší rychlosti deaktivuje. Kontrolka v tlačítku však zůstane rozsvícená, aby indikovala,
že je systém aktivován pro příští parkování.
Jakmile rychlost poklesne pod 10 km/h,
systém se opět aktivuje.
Systém se musí vypnout při couvání s přívěsem, pokud je na tažném zařízení namontován
nosič kol, apod. - jinak by tato zařízení aktivovala čidla.
POZNÁMKA
Zadní parkovací asistent je automaticky
deaktivován při tažení přívěsu, pokud je
použitý originální kabel přívěsu Volvo.
182
G021424
Indikátor poruchy
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Přední parkovací asistent je deaktivován při
zabrzdění parkovací brzdy.
Pokud se informační kontrolka rozsvítí trvale a na informačním displeji
se zobrazí zpráva Park. asistent Doporucen
servis, je parkovací asistent vypnutý.
DŮLEŽITÉ
Za určitých podmínek může systém parkovacího asistenta generovat nesprávné
varovné signály, příčinou kterých jsou vnější
zdroje zvuku, vydávající stejné ultrazvukové
frekvence, se kterými pracuje systém.
Příkladem takových zdrojů jsou houkačky,
mokré pneumatiky na asfaltu, pneumatické
brzdy, zvuky výfuků motocyklů atd.
04 Komfort a radost z jízdy
Parkovací asistent*
Čištění čidel
POZNÁMKA
Nečistoty, led a sníh na čidlech mohou způsobit generování nesprávných varovných
signálů.
04
G021425
Umístění čidel, předních.
Umístění čidel, zadních.
Pro zajištění správné funkce musí být čištění
čidel prováděno pravidelně. Pro čištění používejte vodu a autošampon.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
183
04 Komfort a radost z jízdy
BLIS* - Informační systém mrtvého úhlu
Všeobecné informace o BLIS
VAROVÁNÍ
Mrtvé úhly
Systém je doplňkem, ne náhradou, bezpečného jízdního stylu a používání zpětných
zrcátek. Nikdy nemůže nahradit pozornost
a odpovědnost řidiče. Odpovědnost za
správné přejíždění mezi pruhy zůstává vždy
na řidiči.
BLIS kamera
Kontrolka
BLIS symbol
BLIS je informační systém založený na kamerové technologii, která za určitých okolností
může pomoci řidiči zaznamenat vozidla pohybující se ve stejném směru v takzvaném
„mrtvém úhlu“.
DŮLEŽITÉ
Oprava komponentů systému BLIS musí být
prováděna pouze v odborné dílně - doporučujeme využít služeb autorizovaného
servisu Volvo.
184
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
detekovala vozidlo v mrtvém
Když kamera
úhlu, rozsvítí se trvale kontrolka
.
POZNÁMKA
G021427
G021426
04
Systém je navržen tak, aby pracoval nejúčinněji
při jízdě v hustém provozu po víceproudových
dálnicích.
A = přibližně 9,5 m a B = přibližně 3 m
Aktivace/deaktivace
Kontrolka na straně vozidla, kde bylo detekováno vozidlo, se rozsvítí. Pokud je vozidlo
předjížděno z obou stran, rozsvítí se obě
kontrolky.
Pokud dojde k poruše systému, BLIS toto sdělí
řidiči prostřednictvím zprávy. Pokud jsou
například kamery systému zakryté, kontrolka
BLIS bliká a na informačním displeji se objeví
zpráva. V takových případech zkontrolujte
a očistěte čočky.
V případě potřeby je možné systém dočasně
vypnout stisknutím tlačítka BLIS, viz
strana 184.
Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci.
04 Komfort a radost z jízdy
BLIS* - Informační systém mrtvého úhlu
BLIS se aktivuje při nastartování motoru. Kontrolky v panelech dveří při aktivaci BLIS třikrát
zablikají.
V případě potřeby je možné systém deaktivovat/aktivovat stisknutím tlačítka BLIS.
Po deaktivaci BLIS kontrolka v tlačítku zhasne
a na displeji v přístrojové desce se zobrazí textová zpráva.
Po aktivaci BLIS se kontrolka v tlačítku rozsvítí,
na displeji se zobrazí nová textová zpráva
a kontrolky v panelech dveří třikrát zablikají.
Pokud chcete textovou zprávu vymazat, stiskněte tlačítko READ. Více informací o zprávách,
viz strana 121.
Kdy BLIS funguje
Systém pracuje, pokud vozidlo jede rychlostí
vyšší než 10 km/h.
Předjíždění
Systém reaguje, pokud:
•
předjíždíte jiné vozidlo rychlostí až
o 10 km/h vyšší než je rychlost druhého
vozidla
•
jste předjížděni jiným vozidlem rychlostí až
o 70 km/h vyšší než je rychlost vašeho
vozidla.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
BLIS nefunguje v prudké zatáčce.
Systém nereaguje na cyklisty ani mopedy.
BLIS nefunguje, pokud vozidlo couvá.
Kamery systému BLIS mají problémy při
intenzivním světle nebo při jízdě za tmy bez
světelných zdrojů (např. pouličního osvětlení nebo jiných vozidel). Systém může
interpretovat nedostatek světla jako zakrytou kameru nebo kamery.
Široký přívěs připojený k vozu může zakrývat ostatní vozy v sousedních pruzích. Tak
nemusí dojít k detekci vozu v sledované
oblasti prostřednictvím systému BLIS.
Denní světlo a tma
Při denním světle systém reaguje na obrys
okolních vozidel. Systém je navržen tak, aby
detekoval motorová vozidla, například osobní
vozidla, nákladní vozidla, autobusy a motocykly.
Za tmy systém reaguje na světlomety okolních
vozidel. Pokud okolní vozidla nesvítí, systém
vozidla nedetekuje. To například znamená, že
systém nereaguje na přívěsy bez světlometů,
které jsou taženy za osobním nebo nákladním
vozidlem.
Na informačním displeji se objeví zpráva.
Při jízdě za těchto podmínek může být činnost systému dočasně zhoršena a zobrazena zpráva; viz strana 185. Pokud tato
zpráva zmizí sama, znamená to, že systém
BLIS obnovil normální činnost.
04
Kamery BLIS mají podobná omezení jako
lidské oko, tj. „nevidí“ tak dobře například
v hustém sněžení nebo mlze.
Čištění
Aby systém pracoval co nejefektivněji, čočky
kamer BLIS musí být čisté. Čočky je možné
čistit měkkým hadrem nebo vlhkou houbou.
Čistěte čočky opatrně, abyste je nepoškrábali.
DŮLEŽITÉ
Čočky jsou elektricky vyhřívané z důvodu
odstranění ledu a sněhu. Pokud je to nutné,
odstraňte sníh z čoček.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
185
04 Komfort a radost z jízdy
BLIS* - Informační systém mrtvého úhlu
Zprávy na displeji
Omezení
Zpráva
Popis
Syst.mrtv.úhlu
ZAP
Systém BLIS je
zapnutý
Syst.mrtv.úhlu
Doporucen servis
BLIS nefunguje.
04
Syst.mrtv.úhlu
Kamera zablok.
Syst.mrtv.úhlu
Omezená funkce
Kontaktujte servis doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Kamera systému
BLIS je zablokována
nečistotou, sněhem
nebo ledem. Očistěte objektiv.
186
POZNÁMKA
Pokud kontrolka BLIS svítí ojediněle, i když
žádné jiné vozidlo není v mrtvém úhlu,
neznamená to závadu v systému.
V případě závady v systému BLIS se na displeji zobrazí text Syst.mrtv.úhlu
Doporucen servis.
Systém BLIS je
vypnutý
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vlastní stín na velké lesklé hladké ploše, např.
protihluková bariéra nebo betonová vozovka.
Zde je několik příkladů situací, kdy se může
kontrolka BLIS rozsvítit, i když žádné jiné
vozidlo není v mrtvém úhlu.
Kamera BLIS je
rušena mlhou nebo
silným slunečním
zářením svítícím
přímo do kamery.
Kamera se opět
sama nastaví, jakmile se podmínky
vrátí do normálu.
Syst.mrtv.úhlu
VYP
V některých situacích se může kontrolka BLIS
rozsvítit, i když žádné jiné vozidlo není
v mrtvém úhlu.
Nízko stojící slunce svítící přímo do kamery.
Odraz od lesklého mokrého povrchu vozovky.
04 Komfort a radost z jízdy
BLIS* - Informační systém mrtvého úhlu
04
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
187
04 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
Úložné prostory
04
188
04 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
Úložný prostor v panelu dveří
Středový tunel
Úložná kapsa* na přední hraně sedáků
předních sedadel
lovač cigaret vytáhněte a cigaretu zapalte rozžhavenou spirálou.
Schránka v přístrojové desce
Spona na lístky
Schránka v přístrojové desce
Úložný prostor, držák nápojů
Věšák na šaty
Držák nápojů* v loketní opěrce, zadní
sedadlo
04
Úložná kapsa
Věšák na šaty
Věšák na šaty je určen pouze pro lehké oděvy.
Úložný prostor (např. pro CD), vstup pro
AUX a USB*1 (např.iPodŸ) pod loketní
opěrkou (a ukládací přihrádku*).
Obsahuje držák nápojů pro řidiče a spolujezdce, zásuvku 12 V a malou schránku.
(Pokud je specifikován popelník a zapalovač cigaret, potom je zapalovač cigaret
v zásuvce 12V pro přední sedadla a vyjímatelný popelník ve schránce.)
Sem můžete uložit například příručku pro uživatele a mapy. Na vnitřní straně víka jsou také
držáky pro pera. Schránku v palubní desce
můžete zamknout čepelí klíče, viz strana 41.
Zapalovač cigaret a popelník*
Popelník ve středovém tunelu se vyjímá zvednutím přímo nahoru.
Zapalovač cigaret se zapíná zatlačením
dovnitř. Po zahřátí zapalovač povyskočí. Zapa-
1
Pro RSE* je vstup USB na jiném místě, viz strana 136.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
189
04 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
Koberce*
Zásuvka 12 V
mobilní telefony a chladničky. Maximální proud
je 10 A. Zásuvka je napájena, pokud je dálkový
ovladač s klíčem minimálně v poloze zapalování I, viz strana 67.
Společnost Volvo dodává speciální koberce.
VAROVÁNÍ
Koberec u sedadla řidiče musí být řádně
upevněn a zajištěn pomocí spon, aby se
předešlo zachycení pedály.
VAROVÁNÍ
Vždy, když zásuvku nepoužíváte, instalujte
krytku.
Toaletní zrcátko
G021439
04
Elektrická zásuvka v zavazadlovém
prostoru*
G021442
G021438
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, přední
sedadlo.
Osvětlení se automaticky rozsvítí při odklopení
krytu.
G021440
Toaletní zrcátko s osvětlením.
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, zadní sedadlo.
Elektrická zásuvka je použitelná pro různé
příslušenství o napětí 12 V, jako jsou například
190
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Přístup k zásuvce budete mít po sklopení krytu
dolů. Zásuvka je pod napětím, i když je dálkový
ovladač s klíčem vyjmut ze spínače zapalování.
04 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
POZNÁMKA
Nepoužívejte elektrickou zásuvku, pokud je
motor vypnutý, mohlo by dojít k vybití akumulátoru.
04
191
04 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující - Executive
Za loketní opěrkou zadních sedadel je umístěn
chladicí box. Chladicí box funguje při běžícím
motoru nebo při poloze klíče dálkového ovládače v zapalování II.
VAROVÁNÍ
Láhve ukládejte do chladicího boxu řádně
uzavřené a dbejte na to, aby dvířka chladničky byla během jízdy zavřená.
POZNÁMKA
Pro zajištění optimální funkce potřebuje
chladicí box volnou cirkulaci vzduchu.
Z tohoto důvodu byste měli v zavazadlovém
prostoru u vstupního otvoru chladicího boxu
ponechat alespoň 5 cm volného místa.
192
Sklenice
POZNÁMKA
U vozidel vybavených ledničkou se musí
zadní sedalo naklonit mírně dopředu, aby
bylo možné vyjmout koberec zavazadlového prostoru. Zatáhněte za madlo
a sklopte opěradlo dopředu, viz strana 71.
G021859
G021857
04
Koberec v zavazadlovém prostoru
G021858
Chladicí box
Pod víkem loketní opěrky je úložní prostor pro
dvě sklenice a otvírák.
VAROVÁNÍ
Sklenice ukládejte do úložného prostoru
nebo v držácích nápojů a zajistěte, aby víko
loketní opěrky bylo za jízdy zavřené.
04 Komfort a radost z jízdy
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
Všeobecné informace
POZNÁMKA
S funkcí handsfree jsou kompatibilní pouze
některé mobilní telefony. Doporučujeme,
abyste si informace o kompatibilních mobilních telefonech vyžádali u autorizovaného
prodejce Volvo nebo navštívili internetové
stránky www.volvocars.com.
Funkce telefonu, přehled ovládacích
prvků
ENTER - Příjem hovorů. Po stisknutí tlačítka se zobrazí naposledy volaná čísla.
Stejná funkce je k dispozici na klávesnici
na volantu.
Nezapomeňte
Menu se ovládají prostřednictvím středové
konzoly a klávesnice na volantu. Všeobecné
informace o menu, viz strana 118.
Přehled systému.
Mobilní telefon
04
Aktivace/deaktivace
Krátké stisknutí tlačítka PHONE aktivuje funkci
handsfree. Text TELEFON zobrazený v horní
části displeje informuje o přepnutí do režimu
telefonu. Symbol
indikuje, že funkce
handsfree je aktivní.
Mikrofon
Klávesnice na volantu
Středová konzola
BluetoothTM
Mobilní telefon vybavený technologií Bluetooth
BluetoothTM může být bezdrátově připojen
k audio systému. Audiosystém potom funguje
jako handsfree s možností ovládat dálkově
celou řadu funkcí mobilního telefonu. Mobilní
telefon je možné ovládat prostřednictvím
vlastní klávesnice bez ohledu na to, zda je nebo
není připojen.
EXIT – ukončení/odmítnutí telefonního
hovoru, vymazání vložených znaků, přerušení aktuální funkce. Stejná funkce je
k dispozici na klávesnici na volantu.
Ovládací panel na středové konzole.
VOLUME - Stejná funkce je k dispozici na
klávesnici na volantu.
Tlačítka s čísly a písmeny
PHONE – zapnutí/vypnutí a pohotovostní
režim
Jedním dlouhým stisknutím tlačítka PHONE
deaktivujete funkci handsfree a odpojíte připojený telefon.
Připojení mobilního telefonu
Mobilní telefon se připojuje různými způsoby
podle toho, zda již byl nebo nebyl dříve připojen. Při prvním připojení mobilního telefonu
postupujte podle instrukcí dole:
Navigační tlačítko
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
193
04 Komfort a radost z jízdy
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
04
Alternativa 1 – prostřednictvím menu vozidla
Alternativa 2 – prostřednictvím menu telefonu
Volání
1. Aktivujte detekovatelnost/viditelnost
mobilního telefonu prostřednictvím
BluetoothTM, viz příručka k mobilnímu telefonu nebo www.volvocars.com.
1. Aktivujte funkci handsfree tlačítkem
PHONE. Pokud je připojený telefon,
odpojte jej.
1. Ujistěte se, že v horní části displeje je
zobrazen text TELEFON a je viditelný symbol
.
2. K vyhledávání použijte telefon
s BluetoothTM, viz příručka k mobilnímu
telefonu.
2. Zadejte telefonní číslo nebo použijte telefonní seznam, viz strana 196.
3. V seznamu jednotek detekovaných vaším
mobilním telefonem zvolte My Car.
Volání přerušíte tlačítkem EXIT.
2. Aktivujte funkci handsfree tlačítkem
PHONE.
> Na displeji se objeví položka menu
Přidat telefon. Pokud již byl jeden nebo
více telefonů registrováno, potom se
tyto objeví také.
3. Vyberte Přidat telefon.
> Audiosystém vyhledá mobilní telefony
v bezprostředním okolí. Vyhledávání
trvá přibližně 30 sekund. Detekované
mobilní telefony s jejich příslušným jménem BluetoothTM se zobrazí na displeji.
Jméno BluetoothTM funkce handsfree
se zobrazí na telefonu jako My Car.
4. Na displeji audiosystému si zvolte jeden
z mobilních telefonů.
5. Zadejte čísla na displeji audiosystému
prostřednictvím klávesnice mobilního telefonu.
1
194
Pouze Keyless Drive.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
4. Zadejte PIN kód „1234“ do mobilního telefonu, jakmile budete požádáni o PIN kód.
3. Stiskněte ENTER.
Odpojení mobilního telefonu
5. Z mobilního telefonu zvolte připojení k My
Car.
K automatickému odpojení dojde, pokud se
mobilní telefon vzdálí mimo dosah audiosystému. Více informací o připojení, viz
strana 196.
Mobilní telefon se zaregistruje a připojí automaticky k audio systému, zatímco na displeji
se objeví text Synchronizace. Více informací
o registraci mobilních telefonů, viz
strana 196.
Manuální odpojení telefonu se provede deaktivací funkce handsfree jedním dlouhým stisknutím tlačítka PHONE. Funkce handsfree se
také deaktivuje při vypnutí motoru nebo
otevření dveří1.
Po navázání spojení se zobrazí se na displeji
symbol
a jméno mobilního telefonu
BluetoothTM. Nyní je možné mobilní telefon
ovládat prostřednictvím audiosystému.
Po odpojení mobilního telefonu můžete v probíhajícím hovoru pokračovat prostřednictvím
vestavěného reproduktoru a mikrofonu mobilního telefonu.
04 Komfort a radost z jízdy
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
POZNÁMKA
Některé mobilní telefony vyžadují potvrzení
přechodu z handsfree prostřednictvím klávesnice telefonu.
• Ztlumit mikrofon - Mikrofon audio
systému je ztlumen.
• Hovor na mobilní telefon - Hovor je
přesměrován na mobilní telefon.
POZNÁMKA
Příjem hovoru a volání
Příchozí hovor
Hovory se přijímají tlačítkem ENTER, i když je
audio systém například v režimu CD nebo FM.
Hovor odmítněte nebo ukončete tlačítkem
EXIT.
U některých mobilních telefonů se spojení
ukončí při použití privátní funkce. Jde
o zcela normální jev. Funkce handsfree se
Vás dotáže, zda chcete opět připojit.
• Telefonní seznam - Hledání v telefonním
seznamu.
±
Aktivujte/deaktivujte
v Nastavení telefonu Možnosti volání
Automatická odpověď.
Menu při hovoru
Stiskněte během probíhajícího hovoru tlačítko
MENU nebo ENTER, zpřístupníte následující
funkce:
POZNÁMKA
Během probíhajícího hovoru není možné
vytvořit nové spojení.
Nastavení zvuku
Hlasitost hovoru
Hlasitost hovoru je možné regulovat, když
funkce handsfree je v režimu telefonu. Použijte
klávesnici na volantu nebo VOLUME.
Hlasitost audiosystému
Pokud neprobíhá žádný odchozí hovor, ovládá
se audio systém obvyklým způsobem pomocí
2
Zdroj audia může být při příchozím hovoru
automaticky ztlumen v Nastavení telefonu
Tóny a hlasitost Ztlumit rádio.
Hlasitost vyzvánění
Jděte do menu Nastavení telefonu Tóny
a hlasitost Hlasitost vyzvánění a pomocí
/
na navigačním tlačítku proveďte nastavení.
04
Vyzvánění
Automatická odpověď
Funkce automatické odpovědi znamená, že
hovory jsou přijaty automaticky.
VOLUME. Pokud chcete ovládat audio systém
v průběhu odchozího hovoru, musíte přepnout
na jeden ze zdrojů audia.
Funkce handsfree obsahuje vyzváněcí tóny,
které mohou být vybrány v menu Nastavení
telefonu Tóny a hlasitost Vyzváněcí
tóny Vyzváněcí tón 1, 2, 3, atd.
POZNÁMKA
Vyzvánění připojeného mobilního telefonu
není deaktivováno, když je použito jedno
z integrovaných vyzvánění systému handsfree.
Pro výběr vyzváněcího tónu2 jděte do menu
Nastavení telefonu Tóny a hlasitost
Není podporováno všemi mobilními telefony.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
195
04 Komfort a radost z jízdy
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
Vyzváněcí tóny
telefonu.
Použít sig. mob.
Připojení je také možné prostřednictvím menu
Bluetooth Připojit telefon nebo Změnit
telefon.
Více o registraci a připojení
04
Registrovat je možné maximálně pět mobilních
telefonů. Registrace se pro každý telefon provádí pouze jednou. Po registraci telefon již
nemusí být viditelný/detekovatelný. Současně
může být připojený pouze jeden telefon. Telefony mohou být odregistrovány v menu
Bluetooth Odebrat telefon.
Automatické připojení
Pokud je funkce handsfree aktivní, potom
naposledy připojený mobilní telefon v dosahu
je připojen automaticky. Pokud audiosystém
hledá naposledy připojený telefon, jeho jméno
se zobrazí na displeji. Pokud chcete přejít na
manuální připojení dalšího telefonu, stiskněte
tlačítko EXIT.
Manuální připojení
Pokud chcete připojit jiný mobilní telefon než
naposledy připojený nebo zaměnit připojený
mobilní telefon, postupujte následovně:
Telefonní seznam
Předpokladem jakéhokoliv použití telefonního
seznamu je zobrazení textu TELEFON v horní
části displeje a symbolu .
Audiosystém si ukládá kopii telefonního
seznamu každého registrovaného mobilního
telefonu. Telefonní seznam se do audiosystému kopíruje automaticky při každém připojení.
±
Funkci deaktivujte v menu Nastavení
telefonu Synchroniz. tel. seznam.
Vyhledávání kontaktů je prováděno pouze
v telefonním seznamu připojeného mobilního telefonu.
POZNÁMKA
Pokud mobilní telefon nepodporuje kopírování telefonního seznamu, po skončení
kopírování se zobrazí Odebrat telefon.
1. Přepněte audiosystém do režimu telefonu.
2. Stiskněte tlačítko PHONE a zvolte si jeden
z telefonů v seznamu.
196
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud telefonní seznam obsahuje kontaktní
informace o volajícím, potom se tyto zobrazí na
displeji.
Vyhledávání kontaktů
Nejsnadnějším způsobem vyhledávání v telefonním seznamu je dlouhé stisknutí kláves 2–
9. Vyhledávaní v telefonním seznamu bude
prováděno podle prvního písmena.
Do telefonního seznamu lze také vstoupit
prostřednictvím
/
na navigačním tlačítku
nebo
/
na klávesnici na volantu. Vyhledávání je také možné prostřednictvím menu
vyhledávání v menu Telefonní seznam
Hledat:
1. Vložte několik prvních písmen kontaktu
a stiskněte ENTER nebo jen stiskněte
ENTER.
2. Rolujte na kontakt a stiskněte tlačítko
ENTER pro volání.
Rozpoznávání hlasu
Funkce mobilního telefonu rozpoznávání hlasu
pro volbu volaného čísla je možné použít po
stisknutí a podržení tlačítka ENTER.
Číslo hlasové schránky
Číslo hlasové schránky může být změněno
v menu Nastavení telefonu Možnosti
volání Číslo hlasové schránky. Pokud není
uloženo žádné číslo, může být toto menu vyvoláno jedním dlouhým stisknutím tlačítka 1.
04 Komfort a radost z jízdy
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
Dlouze stiskněte tlačítko 1 a použijte uložené
číslo.
Seznamy hovorů
Seznamy hovorů se kopírují do funkce handsfree při každém novém připojení a jsou aktualizovány během spojení. Stisknutím tlačítka
ENTER zobrazíte seznam naposledy volaných
čísel. Ostatní seznamy hovorů jsou přístupné
v menu Výpis volání.
POZNÁMKA
Některé mobilní telefony zobrazují seznam
naposledy volaných čísel v opačném
pořadí.
Zadávání textu
Pomocí klávesnice na středové konzole
zadejte text. Pro první písmeno stiskněte klávesu jednou, pro druhé dvakrát, atd. Pokračujte ve vkládaní písmen, viz tabulka.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
Prostřednictvím
/
na navigačním tlačítku
se pohybujete mezi znaky.
Klíč
Funkce
Mezera . 1 - ? ! , : " ' ( )
ABC2ÄÅÀÆÇ
DEF3ÈÉ
GHI4Ì
04
JKL5
MNO6ÑÖÒØ
PQRS7ß
TUV8ÜÙ
WXYZ9
Stiskněte krátce, pokud mají být
zadány po sobě dva znaky, které
jsou pod jednou klávesou.
+0@*#&$£/%
Přepínání mezi velkými a malými
písmeny
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
197
04 Komfort a radost z jízdy
Vestavěný telefon*
Všeobecné informace
Nezapomeňte
Příjem hovoru a volání
SIM karta
Volání
Telefon je možné používat pouze s platnou SIM
kartou Subscriber Identity Module. Instalace,
viz strana 201. Volat na čísla tísňového volání
lze i bez SIM karty.
1. Zapněte telefon.
POZNÁMKA
Vestavěný telefon neumí číst SIM karty typu
3G. Kombinované karty 3G/GSM fungují.
Je-li nutné vyměnit SIM kartu, obraťte se na
mobilního operátora.
04
Čtečka SIM karty
Klávesnice, viz strana 136.
Ovládací panel
Sluchátko
Bezpečnost
Servis telefonního systému svěřte odbornému
servisu. Doporučujeme vyhledat pomoc autorizovaného servisu Volvo. Vestavěný telefon
musí být během doplňování paliva nebo v blízkosti trhacích prací vypnutý. IDIS omezuje
systém menu v závislosti na rychlosti vozu, viz
strana 200.
198
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3. Zadejte telefonní číslo nebo použijte telefonní seznam, viz strana 199.
4. Stiskněte tlačítko ENTER pro hovory přes
handsfree nebo zvedněte sluchátko. Uvolněte sluchátko zatlačením dolů.
Ukončení hovoru
Přehled systému.
Mikrofon
2. Pokud se na displeji neobjeví TELEFON,
stiskněte krátce tlačítko PHONE.
Menu a ovládací prvky
Navigace v menu se provádí prostřednictvím
ovládacího panelu
a klávesnice na volantu
. Všeobecné informace o menu, viz
strana 118. Ovládání telefonu, viz strana 193.
Zapnutí/vypnutí
Krátkým stiskem PHONE zapněte telefon.
V případě potřeby vložte PIN kód. Symbol
informuje, že je telefon zapnutý. Když se
objeví symbol, může být hovor přijat, i když je
na displeji například menu CD. čísla. Krátké
stisknutí tlačítka PHONE slouží k použití menu
telefonu a vytočení čísla. Text TELEFON signalizuje, že je menu telefonu aktivní.
Telefon vypnete jedním dlouhým stisknutím
tlačítka PHONE.
Hovor ukončete stisknutím tlačítka EXIT nebo
položením sluchátka.
Příchozí hovor
Stiskněte tlačítko ENTER pro hovory přes
handsfree nebo zvedněte sluchátko. Pokud je
sluchátko mimo držák, když telefon vyzvání,
hovor musíte přijmout stisknutím tlačítka
ENTER.
Hovory ukončujte stisknutím tlačítka EXIT
nebo položením sluchátka. Hovory odmítněte
tlačítkem EXIT.
Automatická odpověď
Viz strana 195.
04 Komfort a radost z jízdy
Vestavěný telefon*
Přidržení hovoru
Konferenční hovor
Hlasitost audiosystému
Tato funkce umožňuje, aby se na nový hovor
odpovědělo během probíhajícího hovoru. Na
nový hovor se odpoví jako obvykle a předcházející hovor je přidržen.
Konferenční hovor se skládá z několika částí.
Může být zahájen, když probíhá hovor a druhý
je přidržen. Položka menu Připojit začne konferenční hovor.
Viz strana 137.
±
Všechny příchozí hovory jsou odpojeny, pokud
je konferenční hovor ukončen.
Aktivujte/deaktivujte
v Nastavení telefonu
Čekající hovor.
Možnosti volání
Automatické odmítnutí
Příchozí hovory mohou být automaticky odmítnuty, v závislosti na typu hovoru a situaci.
±
Aktivujte/deaktivujte v Možnosti volání
Přesměřování.
Přepínání mezi sluchátkem a handsfree
Přepněte z handsfree na sluchátko zvednutím
sluchátka nebo volbou položky handset
v menu.
Přepněte ze sluchátka na handsfree volbou
položky menu Handsfree.
Režim mute
Během hovoru
Stiskněte tlačítko MENU nebo ENTER během
hovoru, pro zpřístupnění menu In-call (během
hovoru).
Volání
Režim mute zahrnuje vypnutí mikrofonu, viz
strana 198.
±
Mikrofon se aktivuje/deaktivuje pomocí
volby Mikrofon Zapnuto/Vypnuto.
Tóny a hlasitost
Změna melodie vyzvánění se provádí v menu
Nastavení telefonu Tóny a hlasitost
Vyzváněcí tóny.
Ohlášení příchozí zprávy se aktivuje/deaktivuje
v menu Nastavení telefonu Tóny
a hlasitost Ohlášení příchozí zprávy.
Hlasitost vyzvánění se nastavuje v menu
Nastavení telefonu Tóny a hlasitost
Hlasitost vyzvánění. Nastavení proveďte
prostřednictvím
/
na navigačním tlačítku.
Telefonní seznam
Kontaktní informace je možné uložit na SIM
kartu nebo do telefonu.
1. Přidržte hovor prostřednictvím položky
Podržet.
Nastavení zvuku
Uložení kontaktů do telefonního
seznamu
Hlasitost hovoru
2. Vytočte číslo třetí strany nebo použijte
volbu menu Telefonní seznam.
Telefon používá reproduktory v předních
dveřích. Hlasitost hovoru může být ovládána,
když se v horní části displeje objeví text
TELEFON.
1. Stiskněte MENU a rolujte do menu
Telefonní seznam Nový kontakt.
2. Zadejte jméno a stiskněte ENTER. Informace o textovém vstupu, viz níže.
±
3. Vložte číslo a stiskněte ENTER.
Přepínejte mezi hovory pomocí položky menu
Vyměnit.
Použijte klávesnici na volantu nebo
VOLUME.
04
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
199
04 Komfort a radost z jízdy
Vestavěný telefon*
4. Rolujte na SIM karta nebo Paměť
telefonu a stiskněte ENTER.
Další funkce a nastavení
Zadávání textu
IDIS (Intelligent Driver Information System)
může, v„aktivních“ jízdních situacích, zpozdit
vyzváněcí tón nebo odmítnout příchozí hovor.
Díky tomu se můžete stále soustředit na řízení.
• Číslo SMSC – Specifikuje středisko zpráv,
±
• Typ zprávy.
Viz strana 197.
Vyhledávání kontaktů
Viz strana 196.
Vymazání kontaktů
04
IDIS
IDIS se deaktivuje v menu Nastavení
telefonu IDIS.
Kontakt se vymaže z telefonního seznamu stiskem ENTER. Rolujte na Vymazat a stiskněte
ENTER.
Čtení zpráv
Všechny kontakty lze vymazat v menu
Telefonní seznam Vymazat SIM nebo
Vymazat telefon.
2. Rolujte na zprávu a stiskněte ENTER.
1. Rolujte na Zprávy
ENTER.
Přečíst a stiskněte
které přenáší zprávy.
bude zpráva uložena ve středisku zpráv.
Seznamy hovorů
Seznamy přijatých hovorů, volaných čísel
a zmeškaných hovorů jsou uloženy pod položkou Výpis volání. Výpis volání se zobrazí také
po stisknutí ENTER. Telefonní čísla výpisu
mohou být uložena do telefonního seznamu.
Doba trvání hovoru
Přejděte na Telefonní seznam Zkopírovat
vše SIM do telefonu nebo Telefon do
SIM a stiskněte ENTER.
Psaní a odeslání zpráv
±
Číslo hlasové schránky
2. Vložte text a stiskněte ENTER. Informace
o textovém vstupu, viz strana 197.
Viz strana 196.
1. Rolujte na Zprávy Napsat novou
a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Odeslat a stiskněte ENTER.
4. Zadejte telefonní číslo a stiskněte ENTER.
Nastavení zpráv
Nastavení zpráv se normálně nemění. Další
informace o tomto nastavení má provozovatel
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nastavení zpráv jsou
• Doba platnosti – Specifikuje, jak dlouho
3. Na displeji se objeví text zprávy. Další
výběr je možný stisknutím tlačítka
ENTER.
Kopírování mezi SIM kartou a telefonním
seznamem v telefonu
200
sítě. V menu Zprávy
tři možnosti:
Doba trvání hovoru je uložena pod položkou
Výpis volání Délka hovorů.
Vynulování hodnot se provádí v menu
Výpis volání Délka hovorů Měřiče
času vymazány.
Zobrazení/skrytí telefonního čísla pro
volající
Telefonní číslo může být dočasně zakryto
pomocí menu Možnosti volání Odeslat
moje číslo.
IMEI
Aby mohl operátor sítě zablokovat telefon,
musíte mu sdělit číslo IMEI telefonu.
04 Komfort a radost z jízdy
Vestavěný telefon*
±
Pro zobrazení čísla na displeji
vytočte *#06#. Toto číslo si poznamenejte
a uložte na bezpečném místě.
Výběr sítě
Síť může být vybrána buď automaticky nebo
manuálně prostřednictvím položky Nastavení
telefonu Výběr sítě.
Obnovení nastavení z výrobního závodu
Obnovení nastavení se provádí v menu
Nastavení telefonu Obnovit stan.
nastavení telefonu.
Ujistěte se, že je telefon vypnutý. Vytáhněte držák SIM karty, který se nachází ve
schránce v palubní desce.
SIM kartu vložte tak, aby byl vidět kovový
povrch
a na držák SIM karty nasaďte
kryt
. Instalujte držák SIM karty zpět.
Vložení SIM karty
SIM kód a bezpečnost
PIN kód může chránit SIM kartu před neoprávněným používáním.
04
Úroveň zabezpečení lze změnit v menu
Nastavení telefonu Požadavek na PIN
kód.
G021450
Kód je možné změnit v menu Nastavení
telefonu Editovat PIN kód.
Maximální zabezpečení zvolíte výběrem
položky Zapnuto. Při každém zapnutí telefonu
bude pak nutné zadat kód.
Minimální úroveň zabezpečení zvolíte výběrem
volby Vypnuto. SIM karta může být použita
bez použití kódu.
G021451
Nejvyšší úroveň zabezpečení zvolíte výběrem
položky Automaticky. Telefon poté uloží kód
a automaticky jej specifikuje při zapnutí telefonu. Když je SIM karta používána v jiném telefonu, musí být kód zadán manuálně.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
201
Doporučení během jízdy.......................................................................
Doplňování paliva..................................................................................
Palivo....................................................................................................
Nakládání..............................................................................................
Zavazadlový prostor ............................................................................
Výstražný trojúhelník*............................................................................
Jízda s přívěsem...................................................................................
Tažení a odtah.......................................................................................
202
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
204
206
207
210
211
213
214
219
BĚHEM JÍZDY
05
05 Během jízdy
Doporučení během jízdy
Všeobecné informace
Ekonomická jízda
Ekonomická jízda a snížení dopadu na životní
prostředí jsou výsledkem předvídavé jízdy
a přizpůsobení stylu jízdy a rychlosti aktuální
situaci (další tipy pro snížení dopadu na životní
prostředí, viz strana 9).
•
05
Nenechte motor běžet na volnoběh, ale co
nejdříve se rozjeďte, bez velkého zatížení
motoru.
•
Studený motor spotřebovává více paliva,
než motor zahřátý.
•
•
Nepřevážejte ve voze zbytečné předměty.
•
Demontujte nosič zavazadel, když jej již
nepoužíváte.
•
Pro rychlejší zahřátí motoru na normální
provozní teplotu za chladného počasí použijte nezávislé topení*.
Nepoužívejte zimní pneumatiky na suché
silnice.
brzdy plně funkční. Například bláto a voda na
brzdovém obložení mohou mít za následek
opožděnou reakci brzd.
Při jízdě ve vodě udržujte nízkou rychlost
a nezastavujte. Po projetí vodou sešlápněte
lehce pedál brzdy a zkontrolujte, zda jsou
204
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Při jízdě s přívěsem v táhlém stoupání jeďte
pomalu.
•
Pokud jste vůz hodně zatěžovali, nevypínejte motor ihned po zastavení vozu.
Očistěte kontakty napájecího konektoru elektrického vyhřívání bloku motoru a tažné
zařízení po průjezdu vodou nebo bahnem.
POZNÁMKA
Je běžným jevem, že ventilátor chladiče
pracuje i po vypnutí motoru.
Nenechávejte stát vůz delší dobu ve vodě,
která sahá nad prahy. To by mohlo způsobit
poruchy elektroinstalace.
DŮLEŽITÉ
Pokud voda vnikne do vzduchového filtru,
může dojít k poškození motoru.
Pokud je voda hlubší než 25 cm, voda by
mohla proniknout do převodovky. Tím se
snižuje mazací schopnost olejů a zkracuje
se životnost těchto systémů.
Pokud motor ve vodě zhasne, nepokoušejte
se jej nastartovat - nechte vozidlo odtáhnout do servisu - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo. Nebezpečí poškození motoru.
Jízda ve vodě
Vůz může projíždět vodou o maximální hloubce
25 cm maximální rychlostí 10 km/h. Zvláštní
pozornost musí být věnována průjezdu tekoucí
vodou.
•
Motor a chladicí soustava
Za určitých podmínek, např. při jízdě v horách,
v horkém počasí a při velmi naloženém vozu,
hrozí přehřátí motoru a chladicí soustavy.
Postupujte následovně, abyste se vyvarovali
přehřátí motoru:
•
Pokud jedete za velmi vysoké teploty,
sejměte přídavné světlomety z mřížky chladiče.
•
Nepřekračujte otáčky 4500 ot/min
(3500 ot/min u vznětových motorů), pokud
jedete s přívěsem nebo karavanem v kopcovitém terénu. Mohlo by dojít k přílišnému
zvýšení teploty oleje.
Otevřené víko zavazadlového prostoru
Nejezděte s otevřeným víkem zavazadlového
prostoru. Pokud je to nezbytně nutné, jeďte
pouze krátkou vzdálenost. Zavřete všechna
okna, nastavte distribuci vzduchu na čelní
okno a na podlahu a nastavte nejvyšší rychlost
ventilátoru.
VAROVÁNÍ
Nejezděte s otevřeným víkem zavazadlového prostoru. Jedovaté výfukové plyny by
mohly zavazadlovým prostorem pronikat do
vozu.
05 Během jízdy
Doporučení během jízdy
Nepřetěžujte akumulátor vozu
Elektrické funkce vozu zatěžují akumulátor
různě. Nenechávejte klíč ve spínací skříňce
v poloze II, pokud je vypnutý motor. Používejte
polohu zapalování I. Spotřeba elektrické energie bude nižší.
Pamatujte také na různá příslušenství, která
zatěžují elektrickou soustavu. Nepoužívejte
funkce, které mají velký odběr proudu, když je
vypnutý motor. Příkladem funkcí, které mají
velký odběr proudu jsou:
•
•
•
•
ventilátor větrání
•
Zimní jízda
Před začátkem zimní sezóny zkontrolujte
následující:
•
Chladicí kapalina musí obsahovat minimálně 50 % glykolu. Tato směs chrání
motor do přibližně –35°C. K dosažení optimální ochrany proti zamrznutí nesmějí být
míchány různé typy glykolu.
•
Palivová nádrž musí být co nejplnější, aby
se předešlo kondenzaci.
•
Důležitá je viskozita motorového oleje.
Oleje s nízkou viskozitou (řidší oleje)
usnadňují startování za chladného počasí
a také snižují spotřebu paliva, když je
motor studený. Více informací o vhodných
olejích, viz strana 279.
stěrače čelního okna
audiosystém (vysoká hlasitost)
obrysová světla
Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý, na
informačním displeji se objeví zpráva. Funkce
šetření energií vypne určité funkce nebo omezí
určité funkce, jako jsou např. ventilátor větrání
a audiosystém. Dobijte akumulátor nastartováním motoru.
Zkontrolujte, zda motor pracuje normálně
a zda je normální spotřeba paliva.
•
Ujistěte se, že nikde nedochází k úniku
(palivo, olej nebo jiná kapalina).
•
Zkontrolujte všechny žárovky a hloubku
vzorku pneumatik.
představuje velké zatížení akumulátoru
a jeho kapacita je chladem snížena.
•
Používejte kapalinu do ostřikovačů, aby se
v nádržce kapaliny ostřikovačů nevytvářel
led.
Pro dosažení optimální přilnavosti doporučuje
společnost Volvo používání zimních pneumatik
na všech čtyřech kolech, pokud se má vyskytovat sníh nebo led.
POZNÁMKA
V některých zemích je používání zimních
pneumatik předepsáno zákonem. V některých zemích nejsou povoleny pneumatiky
s hřeby.
05
Kluzké povrchy
Natrénujte si řízení na kluzkém povrchu v simulovaných podmínkách, abyste poznali, jak
bude vůz reagovat.
DŮLEŽITÉ
Oleje s nízkou viskozitou nesmějí být používány pro sportovní jízdu nebo za horkého
počasí.
Před dlouhou cestou
•
V některých zemích patří k předepsanému
vybavení vozidla také výstražný trojúhelník.
•
Musí být zkontrolován stav akumulátoru
a hladina elektrolytu. Chladné počasí
205
05 Během jízdy
Doplňování paliva
05
Otevřete dvířka hrdla palivové nádrže pomocí
tlačítka na panelu osvětlení. Dvířka plnicího
hrdla palivové nádrže se nacházejí na pravém
symzadním blatníku, jak ukazuje šipka
bolu na informačním displeji.
Zavřete dvířka hrdla palivové nádrže přitlačením, až „cvaknutí“ potvrdí správné zavření.
Při vysokých venkovních teplotách může vzniknout v nádrži určitý přetlak. Otvírejte uzávěr
pomalu.
Nelze-li otevřít dvířka hrdla palivové nádrže
elektricky z prostoru pro cestující, mohou být
dvířka otevřena manuálně.
Po načerpání paliva nasaďte opětovně uzávěr
a otáčejte jej, až se ozve jedno nebo více cvaknutí.
1. Otevřete boční kryt v zavazadlovém prostoru (na stejné straně jako jsou dvířka hrdla
palivové nádrže).
Doplňování paliva
Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
dokud se pistole u čerpacího stojanu sama
nevypne.
POZNÁMKA
Nadbytečné palivo může za horkého počasí
přetéct.
206
Manuální otevření dvířek hrdla palivové
nádrže
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
G021395
Otevření/zavření dvířek hrdla palivové
nádrže
Otevření/zavření uzávěru hrdla palivové
nádrže
G024631
Doplňování paliva
2. Zjistěte umístění zeleného lanka s rukojetí.
3. Táhněte jej přímo dozadu, až se s cvaknutím vyklopí dvířka hrdla palivové nádrže.
05 Během jízdy
Palivo
Obecné informace o palivu
DŮLEŽITÉ
Nesmíte používat palivo nižší kvality, než doporučuje společnost Volvo, neboÿ by byl
nepříznivě ovlivněn výkon motoru i spotřeba
paliva.
Míchání různých typů paliva nebo použití
jiného než doporučeného paliva má za
následek zrušení záruky Volvo a všech
případných servisních smluv. To platí pro
všechny motory. POZNÁMKA: Toto ustanovení neplatí pro motory, které jsou upraveny
pro spalování etanolu (E85).
VAROVÁNÍ
Vždy se vyvarujte vdechování výparů
z paliva a vstříknutí paliva do očí.
POZNÁMKA
Pokud palivo zasáhne oči, odstraňte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte
oči velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 minut a vyhledejte lékařskou
pomoc.
Nikdy nepožívejte palivo. Paliva, jako jsou
benzín, bioetanol a jejich směsi, stejně jako
motorová nafta, jsou vysoce toxická
a mohou při požití zapříčinit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
VAROVÁNÍ
Palivo rozlité na zemi se může vznítit.
Před začátkem čerpání paliva vypněte
nezávislé topení.
Při doplňování paliva u sebe nikdy nemějte
aktivní mobilní telefon. Vyzvánění může
způsobit jiskření a zažehnout výpary benzínu, což by vedlo k požáru a zranění.
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda
s přívěsem nebo jízda ve vysokých
nadmořských výškách ve spojení s kvalitou
paliva jsou faktory, které ovlivňují výkon
vozu.
Benzín
Benzín musí splňovat normu EN 228. Většina
motorů může používat benzín s oktanovým
číslem 95 a 98. Benzín s oktanovým číslem 91
smí být použit pouze ve výjimečných případech.
•
Bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 95
se používá pro normální jízdu.
•
Bezolovnatý benzín s oktanovým číslem
98 je doporučován pro dosažení optimálního výkonu a minimální spotřeby paliva.
Při jízdě při teplotách nad +38°C, se doporučuje používat palivo s co nejvyšším oktanovým
číslem z důvodů optimální výkonnosti
a spotřeby paliva.
DŮLEŽITÉ
•
Vždy čerpejte pouze bezolovnatý benzín, abyste nepoškodili katalyzátor.
•
Nepoužívejte aditiva, která nejsou
doporučena společností Volvo.
Katalyzátor
Úlohou katalyzátorů je čistit výfukové plyny.
Jsou umístěny blízko motoru, takže své provozní teploty dosáhnou rychle.
Katalyzátory se skládají z monolitu (keramického nebo kovového) s kanálky. Stěny kanálků
jsou potaženy slabou vrstvou platiny/rhodia/
paladia. Tyto kovy fungují jako katalyzátory, tj.
urychlují chemickou reakci bez toho, aby byly
spotřebovávány.
05
Lambda sondaTM kyslíkové čidlo
Lambda sonda je část systému řízení motoru,
který je určen ke snížení emisí a snížení
spotřeby paliva.
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto
hodnoty se odesílají do elektronického
systému, který nepřetržitě řídí vstřikovače.
Poměr směsi paliva a vzduchu, která je přiváděna do motoru, je neustále upravován. Tato
nastavení vytvářejí optimální podmínky pro
``
207
05 Během jízdy
Palivo
efektivní spalování a společně s třícestným
katalyzátorem snižují obsah škodlivých emisí
(uhlovodíků, oxidů uhelnatého a oxidů dusíku).
Bioetanol E85
Neupravujte palivový systém nebo jeho součásti a nevyměňujte součásti za díly, které nejsou navrženy speciálně pro použití s bioetanolem.
VAROVÁNÍ
Metanol se nesmí používat. Doporučená
alternativní paliva jsou uvedena na štítku na
vnitřní straně dvířek palivové nádrže.
05
Používání součástí, které nejsou určeny pro
použití v motorech na bioetanol, by mohlo
mít za následek požár, zranění nebo poškození motoru.
Rezervní kanystr na palivo
Rezervní kanystr na palivo by měl být naplněn
benzínem, viz strana 98.
Motorová nafta
Motorová nafta musí splňovat normu EN 590
nebo JIS K2204. Vznětové motory jsou citlivé
na nečistoty, např. vysoký obsah síry. Používejte pouze motorovou naftu od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte motorovou
naftu pochybné kvality.
Za nízkých teplot (–6°C až –40°C) se může
z motorové nafty oddělovat parafin. To může
způsobit potíže se startováním. Speciální
motorová nafta určená pro nízké teploty okolo
bodu mrazu je k dispozici u většiny petrolejářských společností. Tato nafta má za
nízkých teplot nižší viskozitu, čímž se snižuje
riziko usazování parafínu.
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější.
Při tankování paliva se ujistěte, že tankovací
pistole je čistá. Vyvarujte se potřísnění lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde, umyjte
skvrny čisticím prostředkem a vodou.
DŮLEŽITÉ
VAROVÁNÍ
Etanol je citlivý na jiskry v rezervním kanystru na palivo by se mohly tvořit výbušné
plyny, pokud by byl naplněn etanolem.
1
208
Vždy používejte pouze palivo, které splňuje
evropskou normu pro motorovou naftu.
Obsah síry musí být maximálně 50 ppm.
Motorová nafta může obsahovat určité množství RME, ale další množství nesmí být přidáváno
DŮLEŽITÉ
Palivo pro vznětové motory, které se nesmí
používat:
•
•
•
•
Speciální aditiva
Nafta pro lodní motory
Topný olej
RME1 (řepkový metylester) a rostlinný
olej.
Tato paliva nesplňují požadavky firmy Volvo
a způsobují vyšší opotřebení a poškození
motoru, které není kryto zárukou Volvo.
Když dojde palivo za jízdy
Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na provedení kontroly. Pře nastartováním motoru
postupujte následovně:
1. Natankujte do palivové nádrže alespoň
5 litrů motorové nafty.
2. Vložte dálkový ovladač do zapalování
a mírně ho zatlačte, aby byl vtažen dovnitř
(viz strana 67).
3. Stiskněte tlačítko START bez sešlápnutí
brzdového a/nebo spojkového pedálu.
05 Během jízdy
Palivo
4. Vyčkejte asi 1 minutu.
5. Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový
a/nebo spojkový pedál a následně stiskněte tlačítko START.
Vypuštění kondenzátu z palivového filtru
V palivovém filtru se odděluje kondenzát
z paliva. Kondenzát může poškodit motor.
Kondenzát z palivového filtru musí být vypouštěn v intervalech uvedených v Servisní
a záruční knížce nebo tehdy, když máte
podezření, že jste načerpali kontaminované
palivo.
DŮLEŽITÉ
Některá speciální aditiva odstraňují separovanou vodu v palivovém filtru.
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
Vozy se vznětovými motory jsou vybaveny filtrem sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení emisí. Saze z výfukových plynů se
během normální jízdy shromažďují ve filtru.
Takzvaná „regenerace“ se spustí za účelem
spálení sazí a vyprázdnění filtru. Předpokladem
je dosažení normální provozní teploty.
Regenerace filtru se provádí automaticky
v intervalu přibližně 300–900 km v závislosti na
jízdních podmínkách. Regenerace obvykle trvá
10-20 minut.. Může trvat o něco déle při nízké
průměrné rychlosti. Spotřeba paliva se během
regenerace může mírně zvýšit.
Spotřeba paliva a emise oxidu
uhličitého
Regenerace za chladného počasí
Údaje o spotřebě paliva se mohou lišit, pokud
je vůz vybaven zvláštní výbavou, která má vliv
na hmotnost vozu. Viz informace o hmotnostech na stránce 274 a tabulka na stránce
285.
Pokud často provozujete vůz za studeného
počasí na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne normální provozní teploty. To znamená,
že nedochází k regeneraci filtru sazí vznětových motorů a filtr není vyprázdněn.
Když je filtr přibližně z 80 % plný, na přístrojovém panelu se rozsvítí výstražný trojúhelník
a na displeji přístrojové desky se objeví zpráva
Plný filtr sazí. Viz manuál.
Regeneraci filtru spustíte jízdou, dokud se
motor nezahřeje na normální provozní teplotu,
nejlépe po hlavní silnici nebo dálnici. S vozem
byste měli jet ještě minimálně přibližně
20 minut.
Po dokončení regenerace varovný text automaticky zmizí.
Způsob jízdy a jiné netechnické faktory mohou
také ovlivnit spotřebu paliva.
Budete-li používat benzín s oktanovým číslem
91, bude spotřeba paliva vyšší a výkon motoru
bude nižší.
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda
s přívěsem nebo jízda ve vysokých
nadmořských výškách ve spojení s kvalitou
paliva jsou faktory, které ovlivňují výkon
vozu.
05
Pro rychlejší zahřátí motoru na normální provozní teplotu za chladného počasí použijte
nezávislé topení*.
DŮLEŽITÉ
Pokud se filtr naplní sazemi, může být obtížné nastartovat motor a filtr bude nefunkční.
Potom je zde nebezpečí, že filtr bude muset
být vyměněn.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
209
05 Během jízdy
Nakládání
Všeobecné informace
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečné
zatížení vozidla o tuto hmotnost. Více informací
o hmotnostech, viz strana 274.
VAROVÁNÍ
Jízdní charakteristiky vozu se mění podle
hmotnosti a rozložení nákladu.
•
Všechny předměty zajistěte popruhy nebo
sítí do přídržných ok.
Upevňovací oka
VAROVÁNÍ
Při čelní srážce v rychlosti 50 km/h jsou
silové účinky předmětu o skutečné hmotnosti 20 kg srovnatelné s účinky předmětu
o hmotnosti 1000 kg.
Náklad vždy zajistěte.
VAROVÁNÍ
Nakládání do zavazadlového prostoru
05
Při nakládání a vykládání dlouhých předmětů
vypněte motor a zabrzděte parkovací brzdu.
Páka voliče by mohla být dlouhým předmětem
přesunuta a vůz by se mohl rozjet.
Víko zavazadlového prostoru je
možné otevřít pomocí tlačítka na
panelu ovládání osvětlení nebo pomocí dálkového ovládání, viz strana 49.
210
•
Umístěte veškerý náklad bezpečně za opěradla předních sedadel.
•
•
Široké předměty umístěte doprostřed.
•
Zakryjte ostré hrany něčím měkkým,
abyste předešli poškození čalounění.
Těžké předměty umístěte co nejníže. Těžké
předměty neumísťujte na sklopené opěradlo.
V opačném případě by hlavový airbag mohl
mít omezenou funkčnost nebo by mohl
zcela ztratit své ochranné vlastnosti. Nikdy
nenakládejte zavazadla tak, aby přesáhla
horní hranu opěradla. Při prudkém brzdění
se může náklad posunout a způsobit zranění osob.
Sklopení opěradla zadního sedadla
Pokud je nutné sklopit zadní sedadla, viz
strana 71.
Sklopná upevňovací oka se používají k zajištění
upevňovacích popruhů pro zajištění předmětů
v zavazadlovém prostoru
VAROVÁNÍ
Tvrdé, ostré a/nebo těžké předměty, které
se uvolní nebo posunou, mohou způsobit
během intenzivního brzdění zranění. Vždy
zajistěte velké, těžké předměty jedním
z bezpečnostních pásů nebo přídržnými
popruhy.
05 Během jízdy
Zavazadlový prostor
Držák na tašky
Uvolněte dvířka otvoru v opěradle zadního
sedadla, posuňte západku nahoru a přitom
zatlačte dvířka dolu/dopředu.
Zvedněte opěradlo s otevřeným otvorem
zpět.
POZNÁMKA
G021463
Pokud je vozidlo vybaveno integrovaným
podkládacím sedákem*, rozložte nejdříve
tento sedák.
Pro zajištění nákladu proti pohybu použijte
bezpečnostní pás.
Držák na nákupní tašky drží tašky na místě
a brání jejich převrácení a vysypání jejich
obsahu do zavazadlového prostoru.
VAROVÁNÍ
05
Při nakládání a vykládání vypněte motor
a zabrzděte parkovací brzdu. V opačném
případě muže dojít k náhodnému posunutí
řadicí páky/voliče do polohy pro jízdu.
1. Otevřete poklop, který je součástí podlahy
v zavazadlovém prostoru.
2. Napněte popruh a zajistěte nákupní tašky.
Dvířka za integrovaným podkládacím
sedákem
Otvor pro přepravu dlouhých předmětů
Pro přepravu dlouhých a úzkých předmětů se
může otevřít otvor v opěradle.
Dvířka nejsou zavěšena na pantech, ale jsou
odnímatelná.
Vyjmutí dvířek
Sklopte pravé opěradlo dopředu.
Po uvolnění dvířek a zvednutí opěradla
otevřete dvířka asi o 30 stupňů a vytáhněte je
rovně nahoru.
``
211
05 Během jízdy
Zavazadlový prostor
Nasazení dvířek
Nasaďte dvířka do drážek za čalouněním
a zavřete je.
Přední sedadlo
Pro přepravu dlouhých předmětů je možné
sklopit opěradlo sedadla spolujezdce dopředu,
viz strana 69.
Náklad na střeše
Použití nosičů zavazadel
05
Abyste se vyvarovali poškození vozu a pro
dosažení maximální možné bezpečnosti za
jízdy jsou doporučené nosiče zavazadel vyvinuté společností Volvo.
Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, které
jste obdrželi při zakoupení střešního nosiče.
212
•
Pravidelně kontrolujte správné upevnění
střešního nosiče a nákladu. Zavazadla
připoutejte vhodnými popruhy.
•
Rozdělte hmotnost na střešní nosič rovnoměrně. Nejtěžší předměty umístěte dolů.
•
S velikostí nákladu se zhoršují aerodynamické vlastnosti vozu a zvyšuje se
spotřeba paliva.
•
Jezděte plynule. Vyvarujte se prudké akcelerace, prudkého brzdění a prudkého projíždění zatáček.
VAROVÁNÍ
Při jízdě se zavazadly na střešním nosiči se
změní těžiště vozu a jízdní charakteristiky.
Informace o maximálním povoleném zatížení střechy, včetně nosičů zavazadel
a boxů, viz strana 274.
05 Během jízdy
Výstražný trojúhelník*
Výstražný trojúhelník je připevněn pomocí
dvou příchytek na spodní straně víka zavazadlového prostoru.
Po uvolnění obou příchytek sejměte
pouzdro s výstražným trojúhelníkem.
Vyjměte výstražný trojúhelník z pouzdra,
rozložte jej a složte k sobě dvě volné
strany.
Rozložte podpěry výstražného trojúhelníku.
Při používání výstražného trojúhelníku
dodržujte platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na vhodné místo s ohledem na
dopravní situaci.
05
Ujistěte se, že výstražný trojúhelník a jeho
pouzdro jsou po použití řádně zajištěny v zavazadlovém prostoru.
První pomoc*
Pouzdro s výbavou pro první pomoc je umístěno v zavazadlovém prostoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
213
05 Během jízdy
Jízda s přívěsem
Zařaďte nižší rychlostní stupeň a snižte
rychlost vozu.
Všeobecné informace
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství, např. tažného
zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto
hmotnost. Více informací o hmotnostech, viz
strana 274.
•
•
Pokud je tažné zařízení instalováno společností Volvo, vůz je dodán se všemi potřebnými
prvky pro tažení přívěsu.
•
•
Používejte pouze schválené tažné zařízení.
•
Náklad na přívěsu rozložte tak, aby svislé
zatížení tažného zařízení nepřekročilo
maximální udávané povolené zatížení.
05
214
Pokud bylo tažné zařízení montováno
dodatečně, nechte jej zkontrolovat u svého
autorizovaného dealera Volvo, jestli je vůz
zcela vybaven pro tažení přívěsu.
•
Zvyšte tlak vzduchu v pneumatikách na
hodnoty předepsané pro maximální zatížení vozu. Umístění štítku s tlaky huštěni
pneumatik, viz strana 260.
•
Pravidelně čistěte tažné zařízení a mažte
kulový čep.
•
Nepřipojujte za zcela nový vůz těžký
přívěs. Nový vůz musí ujet alespoň
1000 kilometrů.
•
Brzdy jsou při jízdě s přívěsem více zatíženy, zejména při jízdě členitým terénem.
•
•
Motor je při jízdě s přívěsem více zatížen.
Jedete-li s plně naloženým vozem za horkého počasí, motor se může přehřát.
Pokud je teplota v systému chlazení
motoru příliš vysoká, rozsvítí se varovná
kontrolka a na informačním displeji se
zobrazí zpráva Vys.tepl.motoru
Bezpečně zastav.. Bezpečně zastavte
vůz a několik minut nechte motor běžet ve
volnoběžných otáčkách, aby se ochladil.
Pokud jsou zobrazeny zprávy
Vys.tepl.motoru Vypněte motor nebo
Málo chl.kapal. Vypněte motor, musí být
po zastavení motor vypnut.
Automatická převodovka je vybavena integrovaným ochranným systémem, který
zasáhne v případě přehřátí. Pokud je
teplota převodovky příliš vysoká, rozsvítí
se varovná kontrolka a na informačním displeji se zobrazí zpráva Horká převodov.
Snižte rychlost nebo Horká převodov.
Bezpečně zastav.. Postupujte podle
pokynů a snižte rychlost nebo zastavte
bezpečně vůz a nechte motor několik
minut běžet ve volnoběžných otáčkách,
aby převodovka mohla vychladnout.
V případě přehřátí může být dočasně
vypnuta klimatizace vozu.
Z bezpečnostních důvodů, byste měli při
jízdě s přívěsem dodržovat maximální
rychlost 80km/h, i když je v některých
zemích povolena rychlost vyšší.
•
Při parkování vozidla s automatickou
převodovkou s připojeným přívěsem,
přesuňte páku voliče do polohy P. Vždy
zabrzděte parkovací brzdu. Podložte kola
klíny, když parkujete vůz s přívěsem ve
svahu.
Kabel přívěsu
Jestliže je tažné zařízení vybaveno 13pólovým
konektorem a přívěs 7pólovým konektorem,
musíte použít adaptér. Použijte kabel schválený společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel
nedotýkal země.
Ukazatele směru a brzdová světla
přívěsu
V případě poruchy některého směrového
světla na přívěsu začne kontrolka ukazatelů
směru na přístrojové desce blikat rychleji než
za normálních okolností a na displeji se zobrazí
text Vadná žárovka Ukaz.sm. přívěs.
V případě poruchy některého brzdového světla
na přívěsu se na displeji se zobrazí text Vadná
žárovka brz.svět.přívěsu.
Automatická převodovka
Parkování ve svahu
1. Zabrzděte parkovací brzdu.
2. Přesuňte páku voliče do polohy P.
05 Během jízdy
Jízda s přívěsem
Rozjezd ve svahu
Tažné zařízení
1. Přesuňte páku voliče do polohy D.
Pokud je Váš vůz vybaven demontovatelným
tažným zařízením, postupujte při montáži
přesně podle instrukcí, viz strana 216.
2. Odbrzděte parkovací brzdu.
Prudké stoupání
•
•
Neřaďte vyšší rychlostní stupeň, než který
může motor vzhledem ke sklonu stoupání
zvládnout. Ne vždy je ekonomické jet na
vyšší rychlostní stupeň.
VAROVÁNÍ
Pokud je vůz vybaven demontovatelným
tažným zařízením Volvo:
Vyvarujte se jízdy s přívěsem do svahů se
sklonem vyšším než 12 %.
Ovládání světlé výšky
Zadní tlumiče udržují stálou světlou výšku bez
ohledu na zatížení vozidla (až do maximální
nosnosti). Pokud je vozidlo v klidu, jeho zadní
část mírně poklesne, to je normální jev.
Hmotnosti přívěsu
Omezení hmotnosti přívěsu a rychlosti při jízdě
s přívěsem mohou stanovit národní předpisy.
Tažné zařízení může být schváleno pro tažení
vyšší hmotnosti, než jakou může Váš vůz táhnout. Povolené hmotnosti přívěsu pro vozy
Volvo, viz strana 276.
Uložení kulové hlavy tažného zařízení
•
Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci
části s hlavou tažného zařízení.
•
Koule tažného zařízení musí být před
rozjezdem zajištěna klíčem.
•
Zkontrolujte, že okénko indikátoru je
zelené.
Důležité kontroly
•
Koule tažného zařízení musí být pravidelně
čištěna a mazána.
Úložný prostor pro odnímatelné tažné zařízení.
DŮLEŽITÉ
05
Po použití vždy kulovou hlavu tažného
zařízení demontujte, uložte na určené místo
ve vozidle a řádně zajistěte popruhem.
POZNÁMKA
Pokud je kulová hlava tažného zařízení
vybavena tlumičem vibrací, není nutné kulovou hlavu mazat.
VAROVÁNÍ
Dodržujte uvedená doporučení pro hmotnost přívěsu. Jinak může být obtížné udržet
kontrolu nad vozem a přívěsem v případě
náhlé změny směru jízdy nebo brzdění.
``
215
05 Během jízdy
Jízda s přívěsem
G021484
G021483
216
1
1127
2
93
3
855
4
428
5
112
6
360
7
Podélný nosník
8
Střed kulové hlavy
Nejdřív stisknutím západky uvolněte
ochranný kryt a potom jej vyjměte zatlačením do úchytu
a vytažením směrem
.
dozadu
G021487
G021485
Rozměry, montážní body (mm)
05
G018928
Instalace odnímatelného tažného
zařízení
Technické údaje
Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné poloze otočením klíče doprava.
05 Během jízdy
Okénko indikátoru musí být červené.
Okénko indikátoru musí být zelené.
G021494
G021490
G021488
Jízda s přívěsem
Zkontrolujte, zda část s kulovou hlavou je
správně zajištěná tahem nahoru, dolů
a dozadu.
VAROVÁNÍ
05
G000000
G021489
Pokud část s kulovou hlavou není správně
instalována, musí být vyjmuta a opět instalována podle předcházejících instrukcí.
DŮLEŽITÉ
Vložte část s kulovou hlavou, až uslyšíte
cvaknutí.
Otočte klíč doleva do zajištěné polohy.
Vytáhněte klíč ze zámku.
Mažte pouze kulovou hlavu tažného
zařízení, zbývající část by měla zůstat čistá
a suchá.
``
217
05 Během jízdy
Jízda s přívěsem
VAROVÁNÍ
G021495
Pokud ukládáte demontovanou kouli
tažného zařízení do zavazadlového prostoru
vozidla, řádně ji zajistěte, viz strana 215.
Bezpečnostní lanko.
Zatlačte zajišťovací kolečko
a otáčejte
jím doleva
, dokud neuslyšíte cvaknutí.
05
G018929
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že bezpečnostní lanko přívěsu
je zajištěno ve správném úchytu.
Zatlačte ochranný kryt, až se těsně
zaklapne.
Demontáž kulové hlavy
Otočte zajišťovací kolečko zcela dolu až na
doraz. Držte je v této poloze a přitom
vytáhněte kouli tažného zařízení dozadu
a nahoru.
Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do
odemknuté polohy.
218
05 Během jízdy
Tažení a odtah
Tažení vozu
VAROVÁNÍ
Před tažením vozu si zjistěte nejvyšší povolenou rychlost pro tažení vozu.
Když je vypnutý motor, nefunguje posilovač
brzd a posilovač řízení. Proto musíte vyvinout při brzdění asi pětkrát větší sílu než
obvykle a řízení jde také mnohem více ztuha
než normálně.
1. Zatlačte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky, abyste odemkli zámek řízení
a aby bylo možné vůz řídit, viz strana 67.
2. Dálkový ovladač s klíčem musí zůstat ve
spínací skříňce po celou dobu tažení.
3. Zajistěte mírným sešlápnutím brzdového
pedálu, aby lano bylo stále napnuté
a předešlo se škubání.
4. Buďte připraveni brzdit.
Manuální převodovka
±
Řadicí páku přesuňte do neutrální polohy
a uvolněte parkovací brzdu.
Automatická převodovka
±
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
VAROVÁNÍ
Před tažením zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky, abyste odemkli
zámek řízení (aby bylo možné vůz řídit).
DŮLEŽITÉ
Mějte na paměti, že vůz musí být vždy tažen
tak, aby se kola otáčela dopředu.
•
VAROVÁNÍ
Zámek řízení zůstane v poloze v jaké byl,
když bylo odpojeno napájení. Před začátkem tažení musí být zámek řízení odemknut.
Dálkový ovladač musí být v poloze II. Nikdy
nevytahujte dálkový ovladač s klíčem ze
spínače zapalování za jízdy nebo při tažení
vozu.
Vozy s automatickou převodovkou
nesmějí být taženy rychlostí vyšší než
80 km/h nebo na vzdálenost delší než
80 km.
2.0
Nicméně vozidlo je možné táhnout na krátkou
vzdálenost při nízké rychlosti z důvodu odstranění z nebezpečného místa – ne na vzdálenost
delší než 30 km a ne rychleji než 30 km/h.
DŮLEŽITÉ
Tažení při teplotách pod bodem mrazu se
důrazně nedoporučuje.
Asistent při rozjezdu
Nestartujte motor roztažením vozu. Pokud je
akumulátor vozu vybitý tak, že nenastartuje
motor, použijte k pomocný akumulátor, viz
strana 100.
05
DŮLEŽITÉ
Při tomto způsobu nouzového startování by
mohl být poškozen katalyzátor.
Tažné oko
Jestliže musí být vůz tažen, použijte tažné oko.
Tažné oko se zajišťuje v otvoru na pravé straně
předního nebo zadního nárazníku.
Model 2.0 s automatickou převodovkou by
neměl být tažen. Protože není možné udržovat
správnou provozní teplotu oleje v převodovce
pomocí motorem poháněného oběhového čerpadla, nebezpečí poškození převodovky je
vysoké.
``
219
05 Během jízdy
Tažení a odtah
Instalace tažného oka
POZNÁMKA
U některých vozidel s tažným zařízením není
možné instalovat na zadní držák tažné oko.
V tomto případě upevněte lano na kouli
tažného zařízení.
G021500
Z tohoto důvodu doporučujeme mít uložené
demontovatelné tažné zařízení ve voze.
Odtah
Vyjměte tažné oko, které se nachází pod
krytem v podlaze v zavazadlovém prostoru.
05
G021501
•
Uvolnění krytu na dolní hraně nárazníku
pomocí plochého šroubováku nebo mince.
Zašroubujte tažné oko řádně do patky.
K utažení tažného oka použijte klíč na
matice kol.
220
DŮLEŽITÉ
Mějte na paměti, že vůz musí být vždy tažen
tak, aby se kola otáčela dopředu.
Vůz s pohonem všech kol (AWD) se
zvednutou přední nápravou nesmí být
tažen rychlostí vyšší než 70 km/h.
Nesmí být tažen na vzdálenost delší než
50 km.
VAROVÁNÍ
Tažné oko je určené pouze pro tažení na silnici – ne pro vyprošťování vozu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
05 Během jízdy
05
221
222
224
230
237
239
242
251
265
G020922
Motorový prostor..................................................................................
Žárovky.................................................................................................
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů.....................................................
Akumulátor............................................................................................
Pojistky..................................................................................................
Kola a pneumatiky................................................................................
Péče o vozidlo.......................................................................................
ÚDRŽBA A SERVIS
06
06 Údržba a servis
Motorový prostor
Všeobecné informace
Servisní program Volvo
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat
servisní program Volvo, uvedený v Záruční
a servisní knížce. Doporučujeme, abyste provádění servisu a údržby svěřili autorizovanému
servisu Volvo. Váš autorizovaný servis Volvo
má vyškolené mechaniky, špičkové technické
vybavení a servisní literaturu, což je zárukou
vysoké kvality servisu.
DŮLEŽITÉ
Záruka na vůz bude platná, pokud budete
dodržovat pokyny v Servisní a záruční
knížce.
Pravidelně kontrolujte
06
Následující oleje a kapaliny kontrolujte pravidelně, např. při čerpání paliva:
•
•
•
•
224
Chladicí kapalina
Motorový olej
Kapalina posilovače řízení
Kapalina ostřikovače
VAROVÁNÍ
Nezapomeňte, že ventilátor chladiče může
začít automaticky pracovat, i když neběží
motor.
Motor nechte čistit vždy v servisu. Když je
motor horký, hrozí nebezpečí požáru.
Zvedání vozu
POZNÁMKA
Volvo doporučuje použití pouze zvedáku,
který odpovídá příslušnému modelu
vozidla. Pokud použijete jiný zvedák než
Volvo, postupujte podle návodu dodaného
s tímto zařízením.
Při zvedání vozidla dílenským zvedákem: umístěte zvedák pod přední okraj pomocného rámu
motoru.
Nepoškoďte ochranný kryt pod motorem. Ujistěte se, že zvedák je bezpečně umístěn, aby
vůz nemohl sklouznout. Vždy použijte podpěry
náprav nebo podobné zařízení.
Pokud ke zvedání vozu použijete dvousloupový dílenský zvedák, ujistěte se, že jsou
přední a zadní ramena umístěna pod zvedacími
body, vyznačenými na prazích. Viz předcházející obrázek.
Otevření a zavření kapoty
06 Údržba a servis
Motorový prostor
Motorový prostor, přehled
VAROVÁNÍ
Systém zapalování pracuje s vysokým
napětím. Napětí systému zapalování je
velmi nebezpečné. Při práci v motorovém
prostoru musí být dálkový ovladač vždy
v poloze 0; viz strana 67.
G010951
Nedotýkejte se zapalovacích svíček nebo
zapalovacích cívek, pokud je zapalování
v poloze II nebo pokud je motor horký.
Posuňte pojistku doleva a otevřete kapotu.
(Hák pojistky se nachází mezi světlometem
a mřížkou, viz obrázek.)
G018945
Zatáhněte za rukojeť u pedálů. Uslyšíte, že
se kapota odjistila.
Kontrola motorového oleje
Vzhled motorového prostoru se může měnit
v závislosti na variantě motoru.
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
Po zavření kapoty zkontrolujte, že je
správně zajištěna.
Nádržka kapaliny posilovače řízení
Měrka motorového oleje
06
Chladič
Plnicí otvor motorového oleje
G021733
VAROVÁNÍ
Nádržka brzdové kapaliny a kapaliny
spojky (levostranné řízení)
Nálepka pro klasifikaci oleje.
Akumulátor
Volvo doporučuje oleje Castrol.
Pojistková a reléová skříňka
Jízda ve ztížených podmínkách, viz
strana 282
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
Vzduchový filtr
``
225
06 Údržba a servis
Motorový prostor
226
Společnost Volvo používá různé systémy pro
varování před nízkou hladinou oleje nebo
nízkým tlakem oleje. Některé verze mají čidlo
tlaku oleje, takže je použita kontrolka tlaku
oleje. Jiné verze mají čidlo hladiny oleje a řidič
je informován prostřednictvím varovné kontrolky uprostřed přístrojové jednotky
a prostřednictvím textů na displeji. Některé
modely mají obě verze. Více informací získáte
u Vašeho dealera Volvo.
Je velmi důležité kontrolovat motorový olej,
zejména u nového vozu, před první prohlídkou.
Měrka, zážehové motory.
Nejspolehlivější hodnotu obdržíte, budete-li
hladinu oleje kontrolovat ve studeném motoru,
před startováním. Ihned po vypnutí zahřátého
motoru můžete získat nesprávné výsledky.
Měrka ukazuje, že hladina oleje je příliš nízká,
protože olej nestačil stéci na dno klikové
skříně.
G021737
06
DŮLEŽITÉ
Při doplňování oleje musíte použít olej stejné
kvality, viz strana 282.
G021734
Aby byly splněny servisní intervaly motorů,
všechny motory jsou ve výrobním závodě
plněny speciálně upravenými syntetickými
motorovými oleji. Výběr oleje byl prováděn
velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu paliva
a dopad na životní prostředí. Schválený
motorový olej musí být používán, aby mohly
být aplikovány doporučené servisní intervaly. Používejte pouze olej předepsané klasifikace (viz štítek v motorovém prostoru)
pro plnění i výměnu, jinak riskujete ovlivnění
životnosti, charakteristik startování,
spotřeby paliva a dopadu na životní
prostředí. Společnost Volvo Car Corporation si vyhrazuje jakoukoliv záruční odpovědnost, pokud není použitý olej předepsané kvality a viskozity.
Plnění a měrka
G021736
DŮLEŽITÉ
Měrka oleje, vznětové motory. (Model D5, Euro 5 je
vybaven elektronickou měrkou.)
Hladina oleje musí být v označené oblasti na
měrce.
Olej měňte v intervalech specifikovaných
v Záruční a servisní knížce.
Zaparkujte vůz na rovině, vypněte motor
a počkejte 10–15 minut, aby olej mohl stéct
06 Údržba a servis
Motorový prostor
zpět do olejové vany. Objemy, viz strana 282
a dále.
Kontrola při studeném motoru
1. Očistěte měrku.
2. Zkontrolujte hladinu oleje měrkou. Hladina
musí být mezi značkami MIN a MAX.
3. Pokud je hladina blízko značky MIN,
začněte doplněním 0,5 litru oleje.
Doplňujte olej, dokud není hladina na
měrce blíž značce MAX než MIN.
Vozidla s elektronickou měrkou1
Pomocí elektronické měrky se hladina olej kontroluje při vypnutém motoru s použitím ovládacího kolečka, viz strana 121.
VAROVÁNÍ
Nepotřísněte olejem horké výfukové
potrubí, protože hrozí nebezpečí požáru.
Kontrola při teplém motoru
1. Očistěte měrku.
1. Přepněte klíček zapalovaní do polohy II, viz
strana 67.
2. Ovládací kolečko otočte do
poloha "HLAD. MOT. OLEJE ".
> Zobrazí se hladina oleje v motoru.
POZNÁMKA
Doplňte motorový
olej, viz strana 225,
kapitola "Motorový
prostor".
DOPORUČEN
SERVIS
Zpráva se zobrazí,
pokud systém zjistil
problém, který vyžaduje opravu za účelem správného informování o množství
oleje
Výška hladiny oleje se aktualizuje pouze za
jízdy. Systém není schopen zjišťovat změny
hladiny oleje při doplňování nebo vypouštění oleje.
Po doplnění nebo výměně oleje musí
vozidlo ujet asi 30 km, aby bylo měření hladiny oleje správné.
06
Zpráva
2. Hladinu oleje kontrolujte měrkou.
OK
Vše v pořádku
3. Pokud je hladina blízko značky MIN,
začněte doplněním 0,5 litru oleje.
Doplňujte olej, dokud není hladina na
měrce blíž značce MAX než MIN.
ČEKEJTE PROSÍM
Systém se aktivuje,
zpráva se zobrazuje
po dobu
asi 2 sekund
1
Nízká hlad.oleje
Dopl. 1 l oleje
Při kontrole hladiny oleje:
DŮLEŽITÉ
Nikdy nedoplňujte olej na značku MAX. Při
přeplnění se může zvýšit spotřeba oleje.
Zpráva
Platí pouze pro vznětové motory (D5) Euro 5.
``
227
06 Údržba a servis
Motorový prostor
Chladicí kapalina
Kontrola a doplňování chladicí kapaliny
06
Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte
návod na obalu. Je důležité, aby směs vody
a koncentrátu chladicí kapaliny byla správná
pro převládající podnebí. Nikdy nedoplňujte
pouze obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrznutí
se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém
poměru chladicího koncentrátu. Objemy, viz
strana 282.
DŮLEŽITÉ
•
Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných
solí může zapříčinit korozi chladicího
systému.
•
Vždy používejte chladicí kapalinu s antikorozními činidly, jak doporučuje společnost Volvo.
•
Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí
kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 % chladicí kapaliny.
•
Chladicí kapalinu míchejte s vodou
z vodovodu prověřené kvality. Pokud si
nejste jistí kvalitou vody, použijte již
připravenou směs chladicí kapaliny
v souladu s doporučeními společnosti
Volvo.
•
Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte
součásti chladicího systému, vypláchněte chladicí systém čistou vodou
z vodovodu prověřené kvality nebo
připravenou směsí chladicí kapaliny.
•
Motor smí běžet pouze se správně
naplněným chladicím systém. Pokud
není takto naplněn, může za vysoké
teploty motoru dojít k poškození hlavy
válců.
Objemy a standardy kvality vody, viz
strana 282.
228
Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí
kapaliny
Hladina musí být mezi značkami MIN a MAX
na expanzní nádržce. Pokud není systém
dostatečně naplněn, může se velmi zvýšit
teplota a následkem toho hrozí nebezpečí
poškození motoru.
VAROVÁNÍ
Chladicí kapalina může být velmi horká. Jeli třeba doplnit chladicí kapalinu, když motor
dosáhl provozní teploty, odšroubujte víčko
vyrovnávací nádržky pomalu, aby se uvolnil
přetlak v chladicím systému.
Brzdová kapalina a kapalina spojky
Kontrola hladiny
Brzdová kapalina a kapalina spojky jsou ve
stejné nádržce. Hladina musí dosahovat mezi
značky MIN a MAX, které jsou vidět uvnitř
nádržky. Hladinu kapaliny kontrolujte pravidelně.
Měňte kapalinu každé dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.
Objemy a doporučená třída kapaliny, viz
strana 282. Brzdová kapalina se musí měnit
jednou ročně u vozů, které jsou používány za
ztížených podmínek, např. při provozu v hor-
06 Údržba a servis
Motorový prostor
natém terénu nebo tropických oblastech
s vysokou vlhkostí vzduchu.
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte. Doporučujeme, aby byl důvod úniku
brzdové kapaliny zjištěn autorizovaným
servisem Volvo.
Plnění
1. Otočte a otevřete kryt umístěný na krytu.
2. Vyšroubujte víčko nádržky a naplňte kapalinu. Hladina musí dosahovat mezi značky
MIN a MAX, které se nacházejí uvnitř
nádržky.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte nasadit zpět víčko.
Kontrolujte hladinu pravidelně. Kapalinu není
nutné měnit. Hladina musí být mezi značkami
MIN a MAX. Objemy a doporučená třída kapaliny, viz strana 282.
POZNÁMKA
Pokud dojde k závadě systému posilovače
řízení nebo je vypnutý motor a vůz musí být
odtažen, je možné vůz stále řídit.
Kapalina posilovače řízení
06
Nádržka kapaliny je umístěna na straně řidiče
Nádržka kapaliny je chráněna pod krytem nad
studenou částí v motorovém prostoru. Aby
bylo přístupné víčko nádržky, musí být nejprve
demontován kulatý kryt.
DŮLEŽITÉ
Při kontrole hladiny kapaliny udržujte oblast
kolem nádržky kapaliny posilovače řízení
čistou.
229
06 Údržba a servis
Žárovky
Všeobecné informace
Těleso předního světlometu
Demontáž světlometu
1. Rychle stiskněte tlačítko START-STOP
ENGINE a vyjměte dálkový ovladač s klíčem.
Specifikace všech žárovek, viz strana 236.
Následující seznam obsahuje žárovky
a bodové zdroje, které jsou speciální nebo
jejichž výměna je možná jen v servisu:
•
•
•
•
Celkové stropní osvětlení interiéru
•
Doprovodného osvětlení, vnější zpětná
zrcátka
•
•
Brzdové světlo
2. (Horní obrázek)
Vytáhněte zajišťovací čepy tělesa světlometu.
Lampičky na čtení
Osvětlení schránky v palubní desce
Vytáhněte světlomet přímo dopředu.
Ukazatele směru, osvětlení ve vnějších
zpětných zrcátkách
DŮLEŽITÉ
Netahejte za kabel, pouze za konektor
3. (Dolní obrázek)
G010325
Xenonová, Aktivní xenonová světla a LED
diody
VAROVÁNÍ
06
Vozidla se světlomety Dual Xenon: výměna
světla Dual Xenon musí být vždy prováděna
v odborném servisu - doporučujeme využít
služeb autorizovaného servisu Volvo. Kvůli
vysokonapěťové jednotce se se světlomety
Dual Xenon musí manipulovat s nejvyšší
opatrností.
DŮLEŽITÉ
Nikdy se nedotýkejte skleněné části žárovek
prsty. Mastnota z vašich prstů se teplem
vypařuje, pokrývá a znehodnocuje reflektor.
230
Všechny přední žárovky (s výjimkou předních
světel do mlhy) se vyměňují odpojením
a vyjmutím celého tělesa světlometu z motorového prostoru.
VAROVÁNÍ
Před výměnou žárovky vždy vypněte zapalování a vyjměte dálkový ovladač s klíčem.
Odpojte konektor od světlometu zatlačením svorky prstem dolů.
Zároveň veďte konektor ven druhou
rukou.
4. Vyjměte celé těleso světlometu a položte
na měkký povrch, aby nedošlo k poškrábání průhledného krytu světlometu.
5. Vyměňte příslušnou žárovku, viz
strana 236.
Instalace světlometu
1. Zapojte konektor, musíte slyšet cvaknutí.
06 Údržba a servis
Žárovky
2. Opět instalujte těleso světlometu a zajišťovací čepy. Zkontrolujte, že jsou správně
zajištěny.
Potkávací světla, halogenová
Dálková světla, halogenová
3. Zkontrolujte světla.
G021745
G021746
Demontáž krytu
Před výměnou žárovky, viz strana 230.
G021747
Těleso světlometu musí být připojeno a instalováno dříve, než rozsvítíte světla nebo zasunete dálkový ovladač s klíčem do spínací
skříňky.
1. Demontujte světlomet.
1. Demontujte světlomet.
2. Sejměte kryt.
2. Sejměte kryt.
3. Demontujte žárovku zatlačením držáku
dolů.
3. Otočte žárovkou doleva a vytáhněte ji
rovně ven
4. Odpojte konektor od žárovky.
4. Odpojte konektor od žárovky.
5. Instalujte novou žárovku do objímky a zajistěte ji. Může být zajištěna pouze v jedné
poloze.
5. Vyměňte žárovku, nasaďte ji do objímky
a zajistěte otočením doprava. Může být
zajištěna pouze v jedné poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
06
1. Otevřete pojistku zatlačením ven a nahoru.
2. Zatlačte dolu západky na krytu a kryt
sejměte.
Kryt instalujte zpět v opačném pořadí.
``
231
06 Údržba a servis
Žárovky
06
G021750
1. Demontujte světlomet.
1. Demontujte světlomet.
1. Demontujte světlomet.
2. Sejměte kryt, viz strana 231.
2. Sejměte kryt, viz strana 231.
2. Sejměte malý kruhový kryt.
3. Demontujte žárovku zatlačením držáku
dolů.
3. Pro lepší přístup vyjměte nejdříve žárovku
dálkového světla.
3. Vytáhněte držák žárovky, abyste vytáhli
žárovku.
4. Odpojte konektor od žárovky.
4. Vytáhněte kabel, aby bylo možné vytáhnout držák žárovky.
4. Vyjměte přepálenou žárovku a instalujte
novou. Může být instalována pouze jedním
způsobem.
5. Instalujte novou žárovku do objímky a zajistěte ji. Může být zajištěna pouze v jedné
poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
232
Ukazatele směru
G021749
Obrysová světla
G021748
Dálková světla, xenonová*
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
5. Vyjměte přepálenou žárovku a instalujte
novou. Může být zajištěna pouze v jedné
poloze.
5. Nasaďte držák žárovky do objímky
a zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.
6. Nasaďte držák žárovky do objímky
a zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.
6. Kryt namontujte zpět. Musíte ho nasadit
a zatlačit, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
06 Údržba a servis
Žárovky
1. Demontujte světlomet.
1. Plochým předmětem zatlačte 4 západky
a kryt vytáhněte rovně ven.
2. Sejměte malý kruhový kryt.
2. Vyšroubujte šrouby tělesa svítidla a vytáhněte je.
3. Vytáhněte kabel, aby bylo možné vytáhnout držák žárovky.
3. Otočte žárovku doleva a vytáhněte ji.
4. Vyjměte přepálenou žárovku a instalujte
novou. Může být instalována pouze jedním
způsobem.
5. Nasaďte držák žárovky do objímky
a zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.
6. Kryt namontujte zpět. Musíte ho nasadit
a zatlačit, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
4. Instalujte novou žárovku a otočte ji
doprava.
5. Nasaďte novou žárovku. (Profil držáku
žárovky odpovídá profilu patice žárovky.)
6. Nainstalujte zpět držák žárovky. Značka
TOP na držáku žárovky musí být vždy
nahoře.
G021754
G021751
Před výměnou žárovky, viz strana 230.
Těleso světla, zadní, ukazatele směru
G021753
Světla do mlhy
Boční obrysová světla
Žárovky v zadní sdružené svítilně se vyměňují
ze zavazadlového prostoru (neplatí pro LED
diody).
1. Demontujte kryty v levém/pravém panelu,
abyste získali přístup k žárovkám. Tyto
žárovky jsou umístěny v samostatných
držácích.
06
2. Stiskněte pojistky k sobě a vytáhněte
držák.
3. Vyměňte žárovku.
4. Připojte konektor.
5. Zatlačte zpět držák žárovky a nainstalujte
zpět kryt.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
``
233
06 Údržba a servis
Žárovky
Osvětlení registrační značky
POZNÁMKA
Pokud je chybová zpráva zobrazována i po
výměně žárovky, doporučujeme obrátit se
na autorizovaný servis Volvo.
G021756
G015418
Umístění zadních žárovek
Držák zadního světla
Ukazatele směru
G021755
Brzdové světlo
06
Kryt žárovky, pravá strana
Obrysová světla (LED)
Ukazatele směru
Boční obrysová světla, SML (LED)
Brzdové světlo
Zadní světlo do mlhy (na jedné straně)
Světlo zpátečky
234
Zadní světlo do mlhy (na jedné straně)
Světlo zpátečky
1. Vyšroubujte šrouby šroubovákem.
2. Opatrně odpojte celou svítilnu a vytáhněte
ji.
3. Vyměňte žárovku.
4. Instalujte celou svítilnu a zašroubujte ji na
místo.
06 Údržba a servis
Žárovky
Osvětlení zavazadlového prostoru
Osvětlení nástupního prostoru
Osvětlení toaletního zrcátka
G021759
G021758
G021757
Demontáž skla zrcátka
Před výměnou žárovky, viz strana 230.
1. Zasuňte šroubovák na kratší konec krytu
co nejblíže tunelu konzoly a jemně
otáčejte, až se kryt začne uvolňovat. (Platí
pro obě žárovky).
2. Opatrně otáčejte, až se začne kryt uvolňovat.
3. Vyměňte žárovku.
4. Kryt namontujte zpět.
1. Vložte šroubovák a lehce jím pačte, abyste
svítilnu uvolnili.
2. Vyměňte žárovku.
3. Zkontrolujte, zda žárovka svítí, a zatlačte
svítilnu zpět.
1. Zasuňte šroubovák pod střed spodního
okraje. Opatrně vypačte výstupek na
okraji.
2. Vložte šroubovák pod hranu na levé i pravé
straně (v místě, kde je černá guma)
a opatrně páčte, aby se uvolnila dolní
hrana.
06
3. Opatrně oddělte a vyjměte celé sklo
zrcátka a kryt.
4. Vyměňte žárovku.
Instalace skla zrcátka
1. Zatlačte tři příchytky na horní hraně zrcátka
zpět na místo.
2. Poté zatlačte na místo tři dolní příchytky.
``
235
06 Údržba a servis
Žárovky
Specifikace, žárovky
06
236
Osvětlení
W
Typ
Toaletní zrcátko
1.2
Sulfitová
žárovka
SV5.5
H7
Přední obrysová
světla
5
W5W
65
H9
Přední boční obrysová světla
5
W5W
Brzdové světlo
21
P21W
5
Světlo zpátečky
21
P21W
Osvětlení
schránky v palubní
desce
Sulfitová
žárovka
SV8.5
Zadní světlo do
mlhy
21
P21W
Přední ukazatele
směru
21
H21W
Ukazatele směru,
zadní/
21
PY21W
Světla do mlhy
35
H8
Osvětlení nástupního prostoru,
osvětlení zavazadlového prostoru,
osvětlení registrační značky
5
Sulfitová
žárovka
SV8.5
Osvětlení
W
Typ
Dálková světla,
xenonová, ABL
55
H7
Potkávací světla,
halogenová
55
Dálková světla,
halogenová
06 Údržba a servis
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
Lišty stěračů
Servisní poloha
Při výměně, čištění nebo zvedání ramének stěračů (odstranění ledu z čelního skla) musí být
stěrače v servisní poloze.
1. Přepněte dálkový ovladač do polohy 0, viz
strana 67, a ponechte jej ve spínači zapalování.
G021763
2. Posuňte pravý pákový přepínač nahoru
a asi 1 sekundu jej v této poloze držte. Stěrače se potom přesunou do kolmé polohy.
Stěrače se vrátí do původní polohy po nastartování motoru.
POZNÁMKA
Lišty stěračů mají různou délku. Lišta na
straně řidiče je delší než lišta na straně
spolujezdce.
Výměna lišt stěračů
Odklopte rameno stěrače. Stiskněte tlačítko na držáku lišty a vytáhněte ji souběžně s ramenem stěrače.
Nasuňte novou lištu, až uslyšíte cvaknutí.
Zkontrolujte, zda je lišta správně zajištěna.
Čistění
Čistění lišt stěračů a čelního okna, viz
strana 265.
06
DŮLEŽITÉ
Lišty stěračů kontrolujte pravidelně. Opomíjená údržba má za následek kratší životnost
lišt stěračů.
``
237
06 Údržba a servis
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
Ostřikovače čelního okna a světlometů používají stejnou nádržku.
DŮLEŽITÉ
06
V zimě používejte nemrznoucí kapalinu, aby
nedošlo k zamrznutí kapaliny v čerpadle,
nádržce a hadicích.
Objemy, viz strana 282.
238
06 Údržba a servis
Akumulátor
Varovné symboly na akumulátoru
Nepřistupujte se zdrojem
jisker ani otevřeným
ohněm.
Používejte ochranné
brýle.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nepoužívejte k dobití akumulátoru
rychlonabíječku.
VAROVÁNÍ
Nebezpečí výbuchu.
Další informace najdete
v příručce pro uživatele.
POZNÁMKA
Uložte akumulátor mimo
dosah dětí.
Použitý akumulátor musí být recyklován
ekologicky správným způsobem – obsahuje
olovo.
Provoz
Akumulátor obsahuje
korozivní kyselinu.
•
Zkontrolujte, že jsou kabely akumulátoru
správně připojeny a dobře utaženy.
•
Nikdy neodpojujte akumulátor za chodu
motoru.
V akumulátoru se může vyvíjet vodík, který
je vysoce výbušný. Jedna jiskra, která může
vzniknout při špatném připojení startovacích kabelů, postačuje k vyvolání výbuchu
akumulátoru. Akumulátor obsahuje také
kyselinu sírovou, která může způsobit vážné
poleptání. Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte velkým
množstvím vody. Pokud kyselina zasáhne
oči, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc
06
Na životnost a funkci akumulátoru má vliv
počet startů, vybití, styl jízdy, provozní a klimatické podmínky atd.
``
239
06 Údržba a servis
Akumulátor
POZNÁMKA
Životnost akumulátoru se zkracuje, pokud je
opakovaně vybíjen.
Životnost akumulátoru je ovlivněna několika
faktory, včetně jízdních podmínek a klimatem. Startovací kapacita akumulátoru se
postupem času snižuje a pro je nutné akumulátor dobít, pokud se vozidlem delší
dobu nejezdí nebo se používá pouze na
krátké cesty. Startovací kapacitu také limituje chladné počasí.
Pro udržení dobrého stavu akumulátoru
doporučujeme alespoň 15 minut jízdy za
týden nebo připojení akumulátoru k nabíječce s automatickou regulací.
Udržovaní plně nabitého akumulátoru zajišťuje jeho maximální životnost.
06
Výměna
Demontáž
Vypněte zapalování a počkejte 5 minut.
Otevřete svorky na předním krytu a kryt
demontujte.
Uvolněte pryžové těsnění, aby byl volný
zadní kryt.
Vyjměte zadní kryt vyšroubováním o čtvrt
otáčky a zvedněte jej.
VAROVÁNÍ
Odpojte a připojte kladný a záporný kabel
ve správném pořadí.
Odpojte černý záporný kabel
Odpojte červený kladný kabel
Odpojte hadici odvětrávání z akumulátoru
240
06 Údržba a servis
Akumulátor
Povolte svorku akumulátoru.
Posuňte akumulátor ke straně a zvedněte
jej.
9. Instalujte zpět přední kryt a zajistěte jej
svorkami (viz Demontáž).
Instalace
1. Vložte akumulátor do schránky na akumulátor.
2. Posuňte akumulátor dovnitř a ke straně, až
dosáhne zadní hrany schránky.
3. Zašroubujte do akumulátoru šroub ve
svorce.
06
4. Připojte hadici odvětrávání.
5. Připojte červený kladný kabel.
6. Připojte černý záporný kabel.
7. Přitlačte zadní kryt (viz Demontáž).
8. Instalujte zpět pryžové těsnění (viz Demontáž).
241
06 Údržba a servis
Pojistky
Všeobecné informace
Umístění, pojistkové skříňky
Všechny elektrické funkce a komponenty jsou
chráněny pojistkami, aby byl elektrický systém
vozu chráněn před poškozením zkratem nebo
přetížením.
Výměna
1. Na schématu zjistěte umístění pojistky.
06
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze
strany, zda prohnutý vodič v pojistce je
přepálený.
3. Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku
pojistkou novou, shodné barvy a jmenovité
hodnoty proudu.
VAROVÁNÍ
Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte jiné
předměty nebo pojistky s vyšší proudovou
hodnotou než je předepsaná. Mohlo by to
vést k vážnému poškození elektrického
systému a případně k požáru.
242
G021772
Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky
z důvodu dočasného přetížení elektrického
okruhu. Pokud dojde k opětovnému přepálení
pojistky, většinou to signalizuje závadu
v okruhu. Doporučujeme, abyste navštívili
autorizovaný servis Volvo nechali vozidlo zkontrolovat.
Pokud má vůz pravostranné řízení, pojistkové
skříňky jsou na straně pod palubní deskou a na
straně středové konzoly.
Pod schránkou v palubní desce
Motorový prostor
Zavazadlový prostor
U středové konzoly*
06 Údržba a servis
Pojistky
Motorový prostor
06
``
243
06 Údržba a servis
Pojistky
Univerzální pojistky, motorový prostor
Na vnitřní straně krytu je pinzeta, která usnadňuje demontáž a instalaci pojistek.
Pozice (viz předcházející obrázek)
Motorový prostor, horní
Motorový prostor, přední
Motorový prostor, dolní
Tyto pojistky jsou umístěny v pojistkové
skříňce v motorovém prostoru. Pojistky v
jsou umístěny pod
.
•
•
06
•
A
Funkce
A
Primární pojistka RJBA
KL30
60
Primární pojistka CEM
20
60
Radar, řídicí jednotka
ACC*
5
Primární pojistka RJBB
KL30
50
Posilovač řízení s proměnlivým účinkem*
5
Primární pojistka RJBD
KL30
Řídicí jednotka motoru
(ECM), vysílač SRS
10
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
10
Podtlakové čerpadlo I5T
20
Panel osvětlení
5
Ostřikovače světlometů*
15
Zásuvka 12 V, přední
a zadní sedadlo
15
–
PTC Předehřev vzduchu*
100
Pojistky 1–7 a 42–44 jsou pojistky typu
„Midi Fuse“ a musí být měněny pouze
v odborném servisu. Doporučujeme využít
služeb autorizovaného servisu Volvo.
Stěrače čelního okna
30
Pojistky 8–15 a 34 jsou pojistky typu
„JCASE“ a doporučujeme provádět jejich
výměnu v autorizovaném servisu Volvo.
Nezávislé topení*
25
Ventilátor větrání
40
Pojistky 16 – 33 a 35 – 41 jsou typu „MiniFuse“.
-
-
-
Funkce
A
Čerpadlo ABS
40
Primární pojistka CEM
KL30A
50
Ventily ABS
20
Primární pojistka CEM
KL30B
244
Funkce
50
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nastavování sklonu světlometů* (Xenon, Dual
Xenon)
10
Systém zábavy pro zadní
sedadla (RSE)*
Střešní okno*, konzola
střešního okna/ECC*
5
Reléová skříňka, motorový
prostor
5
06 Údržba a servis
Pojistky
Funkce
A
Funkce
Přídavné světlomety*
20
Systém vstřikování, průtokoměr vzduchu
Houkačka
15
Řídicí jednotka motoru
(ECM)
10
Řídicí jednotka, automatická převodovka*
15
Kompresor klimatizace
15
Cívky relé
5
Relé startéru
30
Cívky zapalování
20
EGR, VTC, systém žhavení (5- válců, diesel),
Obtok chladicího systému
(4válcový, diesel)
10
Řídicí jednotka motoru,
škrticí klapka zážehový
motor
10
Řídicí jednotka motoru,
škrticí klapka vznětový
motor
15
A
Funkce
A
Žhavicí svíčky (4válcový
diesel)
60
70
Čidlo množství vzduchu
(4válcový, diesel)
10
Žhavicí svíčky (5válcový
diesel)
Ventily motoru
10
-
EVAP, Lambda sonda,
vstřikování (zážehový
motor)
15
Ventilátor chlazení (4 5válcový, benzín), (4válcový, diesel)
60
Ventilátor chlazení (V8,
6válcový benzín, 5válcový
diesel)
80
10
Lambda sonda (4válcový
benzín, 5válcový diesel)
Vodní čerpadlo (V8)
10
-
Odvětrání klikové skříně
(5válcový, benzín)
Ohřev palivového filtru,
ohřev odvětrávání klikové
skříně (4válcový, diesel)
15
Ohřev palivového filtru,
ohřev odvětrávání klikové
skříně (5válcový, diesel)
20
-
06
-
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
245
06 Údržba a servis
Pojistky
Pod schránkou v palubní desce
06
1. Odklopte obložení interiéru zakrývající
pojistkovou skříňku.
Funkce
A
Funkce
A
2. Stiskněte zámek krytu a vyklopte jej
nahoru.
Brzdy ABS, elektrická
parkovací brzda
5
-
-
3. Pojistky jsou přístupné.
Pedál plynu, předehřev
vzduchu (PTC)*, vyhřívání
sedadel*
Pozice
246
Funkce
A
Dešťový senzor*
5
Systém SRS
10
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
-
Dálková světla
15
Střešní okno*
20
Světla zpátečky
7,5
7,5
-
Displej ICM, CD & RádioA,
RSE systém*
15
Modul volantu
7,5
-
-
Světlo do mlhy, přední*
15
Ostřikovače čelního okna
15
06 Údržba a servis
Pojistky
Funkce
A
Funkce
A
Adaptivní tempomat, ACC*
10
Tlačítko start/stop
5
Spínač brzdových světel
5
Stropní osvětlení, ovládací
panel na dveřích řidiče/
elektricky ovládané
sedadlo spolujezdce*
7,5
Informační displej
5
Elektricky ovládané
sedadlo řidiče*
5
A
Neplatí pro Premium nebo High Performance.
Přijímač dálkového ovladače s klíčem, čidla
alarmu*
5
Palivové čerpadlo
20
Elektrický zámek řízení
20
-
06
-
Zámek, palivová nádrž/
víko zavazadlového prostoru
10
Siréna alarmu*, ECC
5
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
247
06 Údržba a servis
Pojistky
Ve středové konzole - Executive*
Pojistková skříňka je umístěna za krytem na
straně spolujezdce.
06
POZNÁMKA
Doporučujeme, aby výměnu jakékoli
pojistky prováděl autorizovaný servis Volvo.
248
Funkce
A
Analogové hodiny
5
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Údržba a servis
Pojistky
G032920
Zavazadlový prostor
Pojistková skříňka je umístěna za čalouněním
na levé straně.
(černá)
Ovládací panel, zadní dveře,
pravé
Pozice
(černá)
A
Ovládací panel, dveře řidiče
25
Ovládací panel, dveře spolujezdce
25
Ovládací panel, zadní dveře,
levé
25
-
A
25
-
Elektrická zásuvka 12 V,
zavazadlový prostor, chladnička*
15
Vyhřívání zadního okna
30
Sklopné opěrky hlavy*
15
(černá)
A
Zásuvka přívěsu 2*
15
Elektricky ovládané sedadlo
řidiče*
25
Zásuvka přívěsu 1*
40
-
06
-
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
249
06 Údržba a servis
Pojistky
(bílá)
06
A
(bílá)
Masážní sedadlo přední*,
Loketní opěrka*, Chladnička*
7,5
Řídicí jednotka Four C*
15
Vyhřívání sedadla, strana
řidiče, přední*
15
Vyhřívání sedadla, strana
spolujezdce, přední*
15
Displej RTI*, Parkovací
kamera*
Vyhřívání sedadla pravého
zadního*
15
-
-
-
-
Řídicí jednotka AWD
10
-
-
Vyhřívání sedadla levého
zadního*
15
-
25
Keyless drive*
20
30
Elektrická parkovací brzda,
pravá
30
(modrá)
-
Elektricky ovládané sedadlo
spolujezdce*
Elektrická parkovací brzda,
levá
A
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
A
10
Audio zesilovač*
25
AudiosystémA
15
Telefon, Bluetooth*
5
-
-
-
250
A
High Performance a Premium.
06 Údržba a servis
Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
POZNÁMKA
Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný
vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak
v pneumatikách mají významný vliv na chování
vozu.
Nové pneumatiky
Dbejte na to, aby pneumatiky byly shodného typu, rozměru a pokud možno od
téhož výrobce na všech čtyřech kolech.
Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách uvedený v tabulce, viz strana 261.
Směr otáčení
G021823
Péče o pneumatiky
G021778
Stáří pneumatik
Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.
Pneumatiky s jednosměrným vzorkem mají
směr otáčení vyznačen šipkou na boku pneumatiky. Pneumatiky musí mít stejný směr
otáčení po celou dobu životnosti. Pneumatiky
musejí být zaměněny mezi přední a zadní
nápravou, nikdy mezi levou a pravou stranou
a naopak. Nesprávně nasazené pneumatiky
zhoršují brzdný účinek a schopnost vytlačovat
do stran vodu a sněhovou břečku.
Všechny pneumatiky starší 6 let by měly být
zkontrolovány odborníkem, i když vypadají
nepoškozené. Pneumatiky stárnou, i když se
používají velmi málo nebo vůbec. Jejich funkčnost může být proto nepříznivě ovlivněna. To
platí také pro rezervní kola, zimní pneumatiky
a uskladněné pneumatiky pro pozdější použití.
Příklady vnějších znaků, které indikují, že pneumatika není vhodná pro používání, jsou praskliny nebo změna barvy.
Pneumatiky stárnou. Po několika letech
začnou tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto
při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro
zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice
v pořadí označují týden a rok výroby. Tato je
označení DOT pneumatiky, které je vyjádřeno
čtyřmi číslicemi, například 1502. Pneumatika
na obrázku byla vyrobena v 15. týdnu v roce
2002.
06
Letní a zimní pneumatiky
Pokud měníte letní a zimní kola, viz
strana 254, označte si jejich umístění na voze,
například L pro levé a P pro pravé.
``
251
06 Údržba a servis
Kola a pneumatiky
Opotřebení a údržba
Kola musejí být uskladněna položená na boku
nebo zavěšená, nikdy ne stojící.
VAROVÁNÍ
06
Poškozená pneumatika může vést ke ztrátě
kontroly nad vozem.
Bezpečnostní šrouby kol
Bezpečnostní šrouby kol je možné použít pro
ocelové i slitinové ráfky.
G021829
Zimní pneumatiky
Indikátory opotřebení jsou úzké reliéfní drážky
kolmo ke vzorku. Na straně pneumatiky jsou
písmena TWI (indikátor hloubky vzorku). Když
se hloubka vzorku zmenší na 1,6 mm, bude
horní okraj vzorku v zákrytu s indikátory
hloubky vzorku. Co nejdřív opotřebené pneumatiky nahraďte pneumatikami novými. Pneumatiky s mělkým vzorkem mají velmi malou
adhezi za deště nebo na sněhu.
Ráfky a šrouby kol
DŮLEŽITÉ
Šrouby kol musejí být utaženy utahovacím
momentem 140 Nm. Při použití většího
momentu může dojít k poškození matic
a šroubů.
252
Na voze smíte používat pouze ráfky, které byly
testovány a schváleny společností Volvo a jsou
součástí řady originálního příslušenství Volvo.
Zkontrolujte utahovací moment momentovým
klíčem.
Pneumatiky s indikátory opotřebení
Správné nahuštění pneumatik přispívá k jejich
rovnoměrnějšímu opotřebení, viz strana 260.
Rychlost opotřebení pneumatik ovlivňuje způsob jízdy, tlak vzduchu v pneumatikách a stav
vozovky. Z důvodu vyrovnání rozdílné hloubky
vzorku a rovnoměrného opotřebení pneumatik
mohou být zaměňována přední a zadní kola.
Vhodná doba pro první záměnu kol je po ujetí
přibližně 5000 km, a pak v intervalech po
10 000 km. Pokud si nejste jisti hloubkou
vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný
servis Volvo a nechte si ji překontrolovat.
Volvo doporučuje zimní pneumatiky se stanovenými rozměry. Rozměr pneumatik závisí na
typu motoru. Na všech čtyřech kolech musejí
být použity správné zimní pneumatiky.
POZNÁMKA
Informace o nejvhodnějších ráfcích a typech
pneumatik získáte autorizovaného prodejce
Volvo.
Pneumatiky s hroty
Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět
500–1000 km, aby hroty správně dosedly. Tak
prodloužíte životnost pneumatik a zejména
hrotů.
POZNÁMKA
Předpisy pro používání pneumatik s hroty se
mohou v jednotlivých zemích lišit.
06 Údržba a servis
Kola a pneumatiky
Hloubka vzorku
Nářadí
Rezervní kolo*
Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách
klade na pneumatiky značně vyšší nároky, než
jízda v létě. Volvo proto doporučuje nepoužívat
zimní pneumatiky s hloubkou vzorku menší než
4 milimetry.
Rezervní kolo (nouzové rezervní kolo) je určeno
pouze pro dočasné použití. Co nejdříve opět
nasaďte normální kolo. Chování vozu může být
při použití rezervního kola odlišné. Správný tlak
vzduchu v pneumatice rezervního kola je uveden v tabulce s hodnotami tlaku vzduchu, viz
strana 261.
Používání sněhových řetězů
Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze na
přední kola (to platí i pro vozy s pohonem všech
kol).
DŮLEŽITÉ
Používejte pouze originální sněhové řetězy
Volvo nebo obdobné řetězy, které jsou
určeny pro model a rozměry pneumatik
a ráfků kol vašeho vozidla. Pokud máte
pochybnosti, obraťte se na autorizovaný
servis Volvo.
G014341
S nasazenými sněhovými řetězy nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h. Se sněhovými
řetězy nejezděte po holých vozovkách, protože
by došlo k poškození jak sněhových řetězů, tak
i pneumatik. Nikdy nepoužívejte rychloupínací
sněhové řetězy, protože mezi brzdovými
kotouči a ráfky kola je příliš malý prostor.
DŮLEŽITÉ
Pěnový blok obsahuje všechno nářadí. Sada
nářadí obsahuje tažné oko, zvedák* a klíč na
kola*. Pěnový blok je přišroubován do držáku
na dně prohlubně pro náhradní kolo.
Zvedák*
Originální zvedák dodávaný s vozem používejte pouze pro výměnu kola. Závity zvedáku
musejí být vždy dobře promazány.
Pokud je na vozidle použito náhradní kolo,
nejeďte nikdy rychleji než 80 km/h.
DŮLEŽITÉ
Na voze nesmí být současně nasazeno více
než jedno rezervní kolo.
Nouzové rezervní kolo je umístěno v prohlubni
vnější stranou dolů. Dva pěnové bloky, jeden
pod rezervním kolem a jeden nad/uvnitř zajišťují rezervní kolo na místě. Horní blok obsahuje veškeré nářadí.
06
Stejný šroub zajišťuje rezervní kolo a pěnový
blok.
Vyjmutí rezervního kola
1. Odklopte podlahu zavazadlového prostoru, zezadu a zepředu.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
253
06 Údržba a servis
Kola a pneumatiky
2. Vyšroubujte přídržný šroub.
DŮLEŽITÉ
3. Zvedněte pěnový blok s nářadím.
VAROVÁNÍ
Pokud se nepoužívají, musí být nářadí a zvedák* uloženy na určené místo v zavazadlovém prostoru vozidla.
4. Zvedněte rezervní kolo.
Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen,
zda jsou závity důkladně namazány a není
znečistěn.
Dolní pěnový blok není třeba zvedat.
Nářadí – vrácení na místo
POZNÁMKA
Výměna kol
Volvo doporučuje použití pouze zvedáku*,
který odpovídá příslušnému modelu
vozidla.
Vyjmutí
06
Nářadí a zvedák* musejí být po použití vráceny
na správné místo. Zvedák musí být zatočen do
správné polohy, aby měl místo.
Pěnový blok a rezervní kolo musejí být uloženy
v opačném pořadí, než je tomu při jejich vyjímání.
Všimněte se, že na horním pěnovém bloku je
šipka. Musí směřovat dopředu do vozu.
254
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G017465
G029336
2. Vyjměte rezervní kolo*, zvedák* a klíč na
kola*, které jsou uloženy pod podlahou
zavazadlového prostoru. Pokud je použit
jiný zvedák, viz strana 224.
Použijte výstražný trojúhelník, viz strana 213,
pokud musíte měnit kolo v hustém provozu.
Vůz a zvedák* musejí být na pevném vodorovném podkladu.
1. Zabrzděte parkovací brzdu a zařaďte první
rychlostní stupeň nebo přesuňte páku
voliče do polohy P, pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou.
3. Kola, která zůstanou na zemi zablokujte
klíny. Použijte masivní dřevěné klíny nebo
velké kameny.
06 Údržba a servis
Kola a pneumatiky
4. (Vozidla s ocelovými ráfky) Ozdobný kryt
odstraňte páčením koncem klíče na kola.
Můžete jej také sejmout rukou.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepracujte pod vozem, který je na
zvedáku.
5. Klíčem na kola povolte matice kola
o ½-1 otáčku doleva.
Nikdy nenechte žádné osoby ve voze, který
budete zvedat.
Zaparkujte vůz tak, aby cestující měli vůz –
nebo raději bariéru – mezi sebou a vozovkou.
VAROVÁNÍ
G022916
Nikdy nic neumisťujte mezi zem a zvedák
ani mezi bod pro zvedání a zvedák.
7. Zvedněte vůz tak, až se kolo přestane
dotýkat země. Vyšroubujte šrouby kola
a sejměte kolo.
Instalace
1. Očistěte dosedací plochy ráfku kola,
náboje a brzdového kotouče.
2. Nasaďte kolo. Zašroubujte šrouby kol.
3. Vůz spusťte tak, aby se kolo nemohlo
otáčet.
Nouzová oprava defektu*
4. Utáhněte šrouby kola křížovým způsobem.
Je důležité, aby šrouby kola byly správně
utaženy. Utáhněte momentem 140 Nm.
Utahovací moment zkontrolujte momentovým klíčem.
5. Nasaďte kryt kola (vozy s ocelovými ráfky).
06
POZNÁMKA
Otvor pro ventilek musí být při instalaci nad
ventilkem.
G014340
6. Na každé straně vozu jsou dva opěrné
body pro zvedák. U každého bodu je výřez
v plastovém krytu. Rozevřete zvedák tak,
aby se jeho patka dotýkala rovně země.
Všeobecné informace
Sada pro rychlou opravu pneumatik je určena
pro utěsnění defektu, stejně jako pro kontrolu
a úpravu tlaku vzduchu v pneumatice. Obsahuje kompresor a nádobku s těsnicím
prostředkem. Sada je určena pro provedení
dočasné nouzové opravy. Nádobka s těsnicí
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
255
06 Údržba a servis
Kola a pneumatiky
kapalinou musí být vyměněna před uplynutím
data použitelnosti a po použití.
Těsnicí prostředek účinně utěsní pneumatiky,
které měly propíchnutý běhoun.
POZNÁMKA
Sada pro rychlou opravu pneumatik je
určena pouze pro opravu pneumatik s propíchnutím v běhounu.
Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které
byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu
pro rychlou opravu pneumatik k opravě pneumatik, které vykazují zářezy, praskliny nebo
podobná poškození.
06
Zásuvky 12 V pro kompresor se nacházejí
vedle středové konzoly vpředu, vedle zadního
sedadla a v zavazadlovém prostoru. Vyberte si
zásuvku, která je nejblíž pneumatice s defektem.
Vyjmutí sady pro nouzovou opravu
pneumatik
Postavte výstražný trojúhelník dle předpisů.
Sada pro rychlou opravu pneumatik se nachází
pod podlahou zavazadlového prostoru.
1. Zvedněte víko v podlaze zavazadlového
prostoru.
256
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Vyšroubujte přídržný šroub.
Přehled
3. Zvedněte pěnový blok se zvedákem* a klíčem na kola*.
4. Vyjměte sadu pro rychlou opravu pneumatik.
Po použití díly uložte.
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte
rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku
zkontrolovat (maximální dojezd je 200 km).
Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je
možné pneumatiku opravit, nebo zda je
nutné ji vyměnit.
Štítek s maximální povolenou rychlostí
Spínač
Kabel
Držák nádobky (oranžové víčko)
Ochranné víčko
Redukční ventil
Vzduchová hadice
Nádobka s těsnicí hmotou
Tlakoměr
06 Údržba a servis
Kola a pneumatiky
Utěsnění propíchlé pneumatiky
VAROVÁNÍ
Těsnicí prostředek může podráždit kůži.
V případě kontaktu s kůží omyjte postižené
místo vodou a mýdlem.
3. Ujistěte se, že spínač je v poloze 0
a připojte kabel a vzduchovou hadici.
POZNÁMKA
Nelamte pečeť na nádobce. Pečeť se zlomí
při našroubování nádobky.
4. Odšroubujte oranžové víčko a odšroubujte
uzávěr nádobky.
G014338
VAROVÁNÍ
Informace o funkci dílů, viz předcházející obrázky.
1. Otevřete víko sady pro rychlou opravu
pneumatik.
2. Oddělte štítek s maximální povolenou
rychlostí a nalepte jej na volant.
Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání úniku.
5. Našroubujte nádobku do držáku.
6. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
7. Připojte napájecí kabel do zásuvky 12V
a vůz nastartujte.
VAROVÁNÍ
Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy
blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo
nerovností kompresor ihned vypněte.
V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Po zapnutí kompresoru může tlak narůst až
na 6 barů, ale po přibližně 30 sekundách
poklesne.
8. Spínač přepněte do polohy I.
DŮLEŽITÉ
Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.
06
9. Hustěte pneumatiku 7 minut.
VAROVÁNÍ
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je
defekt pneumatiky příliš velký. V cestě byste
neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
``
257
06 Údržba a servis
Kola a pneumatiky
10. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak
vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak je 1,8 baru a maximální 3,5 baru.
11. Vypněte kompresor a odpojte kabel od 12
V zásuvky.
12. Odpojte hadičku od ventilku a našroubujte
čepičku ventilku.
13. Aby těsnicí prostředek pneumatiku utěsnil,
ujeďte co nejdříve asi 3 kilometry maximální rychlostí 80 km/hs.
Nahuštění pneumatik
Originální pneumatiky vozidla je možné hustit
kompresorem.
1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se,
že spínač je v poloze 0 a připojte kabel
a vzduchovou hadici.
06
2. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
VAROVÁNÍ
Vdechování výfukových plynů by mohlo být
životu nebezpečné. Nikdy nenechte motor
běžet v prostorách, které jsou uzavřené
nebo nedostatečně větrané.
258
VAROVÁNÍ
•
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,3 baru,
pneumatika není dostatečně utěsněna.
V cestě byste neměli pokračovat.
Obraťte se na pneuservis.
•
Pokud je tlak vzduchu v pneumatice
vyšší než 1,3 baru, musí být pneumatika
upuštěna na tlak předepsaný na štítku/
v tabulce, viz strana 261. Pokud je tlak
vzduchu příliš vysoký, upusťte vzduch
redukčním ventilem.
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
3. Připojte napájecí kabel do jedné ze zásuvek 12 V ve voze a vůz nastartujte.
4. Přepnutím spínače do polohy I spusťte
kompresor.
DŮLEŽITÉ
Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.
5. Nahusťte pneumatiku na předepsaný tlak
vzduchu uvedený na štítku/v tabulce, viz
strana 261. (Pokud je tlak vzduchu příliš
vysoký, upusťte vzduch redukčním ventilem.)
6. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel.
7. Nasaďte zpět čepičku ventilku.
Opětovná kontrola opravy a tlaku
1. Připojte opět zařízení.
2. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice
prostřednictvím tlakoměru.
VAROVÁNÍ
Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání úniku.
3. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel. Nasaďte zpět
čepičku ventilku.
4. Vraťte sadu pro rychlou opravu pneumatik
zpět do zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA
Po použití musí být nádobka s těsnicí hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme,
aby tuto výměnu prováděl autorizovaný
servis Volvo.
06 Údržba a servis
Kola a pneumatiky
VAROVÁNÍ
Tlak vzduchu v pneumatikách pravidelně
kontrolujte.
Doporučujeme, abyste zajeli do nejbližšího
autorizovaného servisu Volvo, kde vám poškozenou pneumatiku vymění/opraví. Informujte
servis, že pneumatika obsahuje těsnicí
prostředek.
VAROVÁNÍ
Nádobka obsahuje 1,2-etanol a přírodní
latex.
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte
rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku
zkontrolovat (maximální dojezd je 200 km).
Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je
možné pneumatiku opravit, nebo zda je
nutné ji vyměnit.
Výměna nádobky s těsnicím
prostředkem
Vyměňte nádobku, když vypršela doba použitelnosti. Zlikvidujte původní nádobku jako
nebezpečný odpad pro životní prostředí.
Index nosnosti pneumatiky
W
Rychlostní kategorie pro maximální
povolenou rychlost (v tomto případě
270 km/h).
Při požití škodlivé. V případě kontaktu
s pokožkou může dojít k alergické reakci.
Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima.
Rychlostní kategorie
Skladujte mimo dosah dětí.
Vůz je schválen jako celek, což znamená, že
rozměry a rychlostní kategorie pneumatik se
nesmí lišit od technických údajů, uvedených
v technickém průkazu vozu.
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
98
Odevzdejte nádobku na sběrném místě pro
nebezpečný odpad.
225/50R17 98W.
Jedinou výjimkou z těchto podmínek jsou zimní
pneumatiky (s kovovými hroty nebo bez nich).
Pokud zvolíte tyto pneumatiky, nesmí vozidlo
jet rychlostí vyšší než povoluje rychlostní kategorie těchto pneumatik (například, na pneumatikách rychlostní kategorie Q je povoleno jet
maximální rychlostí 160 km/h).
Na všech pneumatikách je vyznačen rozměr.
Příklad označení:
Maximální povolenou rychlost vozu určuje
vyhláška, nikoli rychlostní třída pneumatik.
Technické údaje
Rozměry
225
Šířka pneumatiky (mm)
Q
160 km/h (pouze pro zimní pneumatiky)
50
Poměr výšky k šířce (%)
T
190 km/h
R
Radiální pneumatika
H
210 km/h
17
Průměr ráfku v palcích (")
V
240 km/h
06
``
259
06 Údržba a servis
Kola a pneumatiky
W
270 km/h
Y
300 km/h
Nálepka na sloupku dveří řidiče (mezi předními
a zadními dveřmi) ukazuje, jaký tlak vzduchu
má být v pneumatikách při různém zatížení
a rychlosti jízdy, což je také specifikováno
v tabulce s hodnotami tlaku vzduchu, viz níže.
POZNÁMKA
Hodnoty v tabulkách představují maximální
povolenou rychlost.
Tlak vzduchu v pneumatikách (Tyre
pressure)
•
Tlak vzduchu pro doporučené rozměry
pneumatik
•
•
Tlak ECO
Tlak v náhradním kole (Nouzové rezervní
kolo)
POZNÁMKA
Rozdíly teplot mění
tlak vzduchu v pneumatikách.
G021830
06
260
06 Údržba a servis
Kola a pneumatiky
Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách
Verze
Rozměr
pneumatiky
Rychlost
Zatížení, 1–3 osoby
(km/h)
bez TPMS
Zatížení,
1–3 osoby
Max. zatížení
Tlak ECOA
s TPMS
Přední
8válcový
225/50 R 17
Zadní
(kPa)
Přední/
zadní
(kPa)
Přední
(kPa)
Zadní
(kPa)
Přední/zadní
(kPa)
0-160
240
220
240
260
260
260
160 +
300
300
300
310
310
-
0-160
220
210
220
260
260
260
160 +
280
280
280
300
300
-
0-160
240
220
240
260
260
260
160 +
270
270
270
290
290
-
225/55 R 16
0-160
230
210
230
260
260
260
225/50 R 17
160 +
280
280
280
290
290
-
0-160
230
210
230
260
260
260
160 +
270
270
270
290
290
-
245/45 R 17
245/40 R 18
6válcový
(kPa)B
06
245/45 R 17
245/40 R 18
``
261
06 Údržba a servis
Kola a pneumatiky
Verze
Rozměr
pneumatiky
Rychlost
Zatížení, 1–3 osoby
(km/h)
bez TPMS
Zatížení,
1–3 osoby
Max. zatížení
Tlak ECOA
s TPMS
5válcový, diesel
205 hp
262
Zadní
(kPa)
Přední/
zadní
(kPa)
Přední
(kPa)
Zadní
(kPa)
Přední/zadní
(kPa)
225/55 R 16
0-160
220
210
220
260
260
260
225/50 R 17
160 +
260
260
260
270
270
-
0-160
230
210
230
260
260
260
160 +
260
260
260
270
270
-
245/45 R 17
245/40 R 18
06
Přední (kPa)B
06 Údržba a servis
Kola a pneumatiky
Verze
Rozměr
pneumatiky
Rychlost
Zatížení, 1–3 osoby
(km/h)
bez TPMS
Zatížení,
1–3 osoby
Max. zatížení
Tlak ECOA
s TPMS
4válcový, diesel
Přední (kPa)B
Zadní
(kPa)
Přední/
zadní
(kPa)
Přední
(kPa)
Zadní
(kPa)
Přední/zadní
(kPa)
225/55 R 16
0-160
220
210
220
260
260
260
225/50 R 17
160 +
260
260
260
270
270
-
5válcový, diesel,
245/45 R 17
175/163 hp
205/60 R 16
0-160
230
210
230
260
260
260
4válcový/5válcový
245/40 R 18
160 +
260
260
260
270
270
-
benzín
4válcový/5válcový
06
Flexifuel
Rezervní koloC
A
B
C
T 125/80 R 17
max. 80
420
420
-
420
420
-
Ekonomická jízda.
V některých zemích je používána jednotka „bar“ namísto jednotky SI „Pascal“: 1 bar = 100 kPa.
Nouzové rezervní kolo.
Úspora paliva, tlak ECO
Při rychlostech do 160 km/h se doporučuje
běžný tlak vzduchu v pneumatikách (platí pro
plné a malé zatížení) za účelem dosažení nízké
spotřeby paliva.
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
Tlak vzduchu musíte kontrolovat jednou
měsíčně. To platí také pro rezervní kolo vozu.
Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika kilome``
263
06 Údržba a servis
Kola a pneumatiky
trů a tlak vzduchu v nich vzroste. Tlak vzduchu
kontrolujte na studených pneumatikách.
Pojem "studené pneumatiky" znamená, že mají
stejnou teplotu jako je venkovní teplota.
Nesprávný tlak vzduchu v pneumatikách zvyšuje spotřebu paliva, zkracuje životnost pneumatik a zhoršuje přilnavost. Jízda na podhuštěných pneumatikách může mít za následek
jejich přehřátí a poškození. Tlak vzduchu
v pneumatikách ovlivňuje komfort jízdy, hluk
vozovky a charakteristiky řízení.
POZNÁMKA
Tlak vzduchu v pneumatikách časem klesá,
což je přirozený jev. Tlak vzduchu v pneumatikách se také mění v závislosti na
venkovní teplotě.
06
264
06 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Mytí vozu
DŮLEŽITÉ
Špinavý vůz co nejdříve umyjte. Vůz myjte
v myčce se separátorem oleje. Používejte autošampon.
•
Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co
nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní
a mohlo by velmi rychle dojít k poškození
povrchové úpravy vozu. Odstranění
poškození povrchové úpravy svěřte autorizovanému servisu Volvo.
•
•
Hadicí umyjte podvozek.
•
Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
•
Lišty stěračů čistěte vlažnou vodou s čisticím prostředkem nebo autošamponem.
•
Na velmi znečištěné plochy použijte studený odmašťovací prostředek.
•
Znečištěné světlomety mají zhoršenou
funkčnost. Čistěte je pravidelně, například
při doplňování paliva.
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů vnějšího osvětlení, například světlometů, světel
do mlhy a zadních světel, může dočasně
docházet ke kondenzaci. Jde o přirozený
jev, všechna vnější světla jsou navržena tak,
aby tomuto odolala. Kondenzát se po
zapnutí světla po určité době normálně
odpaří.
Postříkejte vodou celý vůz, aby byly
odstraněny volné nečistoty. Nestříkejte
přímo do zámků.
Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo
stěrkou.
VAROVÁNÍ
Motor nechte čistit vždy v servisu. Když je
motor horký, hrozí nebezpečí požáru
Čištění lišt stěračů
Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů,
stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně, zkracují životnost lišt stěračů.
Čištění:
±
Zvedněte stěrače do servisní polohy, viz
strana 237.
POZNÁMKA
Čistěte lišty stěračů a čelní okno pravidelně
vlažnou vodou s čisticím prostředkem nebo
autošamponem.
Nepoužívejte silná rozpouštědla.
Automatické mycí linky
Automatická mycí linka je jednoduchý a rychlý
způsob mytí vozu, avšak nemůže se dostat
všude. Pro dosažení optimálních výsledků Vám
doporučujeme mýt vůz ručně.
POZNÁMKA
Během prvních několika měsíců musí být
vůz umýván pouze ručně. Nový lak je totiž
mnohem citlivější.
Vysokotlaké mytí
Při používání vysokotlakých čističů tryskou
stále rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska
není blíže než 30 cm od povrchu vozu (vzdálenost platí pro všechny vnější části). Nestříkejte
přímo do zámků.
Kontrola brzd
06
VAROVÁNÍ
Po umytí vozu vždy otestujte brzdy vozu,
včetně parkovací brzdy, abyste se ujistili, že
vlhkost a koroze neovlivňují brzdové obložení a nesnižují účinnost brzd.
Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při
jízdě na delší vzdálenost v dešti nebo
v rozbředlém sněhu. Díky teplu vzniklému
třením se brzdové obložení zahřeje a osuší.
``
265
06 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Totéž udělejte po rozjezdu za velmi vlhkého
nebo studeného počasí.
Vnější plasty, guma a ozdobné prvky
Barvené plastové díly, gumu a ozdobné prvky,
například lesklé lišty, můžete vyčistit speciálními čisticími prostředky, které obdržíte u dealera vozů Volvo. Při používání takových čisticích prostředků pečlivě dodržujte návod.
DŮLEŽITÉ
Vyvarujte se voskování a leštění plastů
a gumy.
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž třete pouze nezbytně nutným
malým tlakem. Používejte měkkou mycí
houbu.
06
Leštěním lesklých ozdobných lišt by mohlo
dojít k obroušení nebo poškození lesklé
povrchové vrstvy.
Nesmí být používána leštěnka s brusivem.
Ráfky
Na disky kol používejte pouze čisticí
prostředky schválené společností Volvo.
Silné čisticí prostředky mohou poškodit povrch
a způsobit na chromovaných hliníkových ráfcích skvrny.
266
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Leštění a voskování
Vodu odpuzující povlak*
Když je lak vozu matný nebo když chcete
dodat laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.
Nikdy nepoužívejte přípravky, jako
jsou vosk na vozidla, odmašťovadla
nebo podobné přípravky na povrchy skel, protože by mohlo dojít k poškození vodu odpuzující vrstvy.
Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění
laku. Nicméně v této době může být prováděno
voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo vosk
na přímém slunci.
Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba
vůz omýt a osušit. Skvrny od asfaltu odstraňte
čistým lihem nebo odstraňovačem asfaltu
Volvo. Větší skvrny mohou vyžadovat použití
jemné brusné pasty.
Nejprve proveďte leštění lešticím prostředkem
a poté vůz navoskujte kapalným nebo pevným
voskem. Dodržujte pozorně návod k použití.
Některé prostředky dostupné na trhu spojují
jak leštidlo, tak vosk.
DŮLEŽITÉ
Ošetřování laku (např. konzervace, těsnění,
ochrana, leštění apod.) může mít za následek poškození laku. Poškození laku
v důsledku takového ošetření není kryto
zárukou Volvo.
Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili
skleněný povrch.
Pokud chcete předejít poškození skleněného
povrchu při odstraňování ledu – používejte
pouze plastové škrabky.
Časem dochází k přirozenému opotřebení
vodu odpuzující vrstvy.
Doporučuje se použití speciálního přípravku na
udržení vodu odpuzujících vlastností, který je
k dispozici u dealerů Volvo. Poprvé by měl být
použit po třech letech a potom každý rok.
Ochrana proti korozi – kontrola
a údržba
Váš vůz byl již ve výrobním závodě pečlivě
a kompletně ošetřen proti korozi. Části karosérie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Podvozek je chráněn otěruvzdorným protikorozním povlakem. Nosníky, dutiny a uzavřené
profily byly vystříkány penetračním antikorozním přípravkem.
06 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Za normálních okolností nevyžaduje protikorozní ochrana vozu zvláštní údržbu po dobu 12
let. Po uplynutí této doby by měla být prováděna každé tři roky. Pokud vůz potřebuje další
ošetření, doporučujeme obrátit se o pomoc na
autorizovaný servis Volvo.
Nečistota a chemický posyp mohou vést ke
korozi, proto je důležité udržovat vůz čistý.
Ochrana vozu proti korozi musí být pravidelně
kontrolována a v případě potřeby opravena.
Čištění interiéru
Používejte pouze čisticí prostředky
a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Vůz čistěte pravidelně
a dodržujte pokyny uvedené na obalech.
Skvrny na textilním čalounění
a čalounění stropu
Abyste se vyvarovali zhoršení nehořlavé
úpravy čalounění, používejte speciální čisticí
prostředky na čalounění, které jsou k dostání
u autorizovaných dealerů vozů Volvo. K čištění
bezpečnostních pásů používejte vodu a syntetický čisticí prostředek. Ujistěte se před navinutím, že pásy jsou suché.
DŮLEŽITÉ
Odstraňování skvrn z koženého
čalounění
Kožené čalounění Volvo neobsahuje chlór a je
schváleno v souladu s normou Oeko-Tex 100.
Kůže je vydělávána a zpracovávána tak, že si
zachovává svůj přírodní charakter. Má ochrannou vrstvu, ale pravidelné čištění je potřebné
za účelem zachování charakteru i vzhledu.
Společnost Volvo nabízí komplexní produkt
pro čistění a ošetřování koženého čalounění,
který při dodržení návodu zachová ochrannou
vrstvu kůže.Po určité době používání se však
objeví přirozený vzhled kůže v závislosti víceméně na struktuře povrchu kůže. Toto je přirozené zrání kůže, které ukazuje, že se jedná
o přírodní produkt.
Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme provádět čištění a nanesení ochranného
krému jednou až čtyřikrát za rok (v případě
potřeby i častěji). Více informací o přípravku na
ošetření koženého čalounění si vyžádejte
u prodejce Volvo.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn. Takové výrobky mohou
poškodit textil, vinyl a kožené čalounění.
DŮLEŽITÉ
Mějte na paměti, že barvené materiály, které
zasucha pouští barvu (nové džíny, semišové
oděvy atd.), mohou obarvit materiál čalounění.
Pokyny pro umývání koženého čalounění
1. Nalijte čisticí prostředek na kůži na vlhkou
houbu a vytlačte z ní hustou pěnu.
2. Odstraňte nečistoty jemnými kruhovými
pohyby.
3. Dotýkejte se houbou přesně znečištěného
místa. Nechte houbu odsát skvrnu. Neotírejte povrch.
4. Povrch odsajte měkkým papírem nebo
hadrem a nechte kůži dokonale vyschnout.
Ochranné ošetření koženého čalounění
1. Nalijte malé množství ochranného krému
na plstěný hadr a natřete tenkou vrstvu
krému jemnými krouživými pohyby na kůži.
06
2. Nechte kůži před použitím 20 minut
vyschnout.
Kůže byla nyní opatřena ochranou proti
skvrnám a UV záření.
Ostré předměty a suché zipy (velkro pásky)
mohou poškodit textilní čalounění.
``
267
06 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Odstraňování skvrn z plastových,
kovových a dřevěných dílů
•
Zakrývací páska
Oprava škrábanců od kamínků
Číslo odstínu laku
Pro čištění dílů a povrchu v interiéru doporučujeme kousek tkaniny nebo utěrku z mikrovlákna, mírně navlhčené vodou. K dostání jsou
u dealerů vozů Volvo.
G021832
Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte.
Nikdy nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn. Na obtížně odstranitelné skvrny
můžete použít speciální čisticí prostředek,
který můžete zakoupit u prodejců vozů Volvo.
Koberce a zavazadlový prostor
Koberce před čištěním z vozu vyjměte.
K odstranění prachu a nečistot použijte vysavač.
Drobné opravy laku
06
Lak je důležitou součástí protikorozní ochrany,
a proto jej pravidelně kontrolujte. Poškození
laku vyžaduje okamžitou opravu, aby nezačala
koroze. Nejběžnějšími typy poškození laku jsou
například poškození od kamínků, škrábance
a šmouhy na blatnících a dveřích.
Materiály
268
•
•
Základový nátěr v plechovce
•
Štětec
Vrchní lak v plechovce nebo tzv. opravná
tužka „touch-up pen“
Číslo odstínu laku
Je důležité použít správný odstín laku. Umístění štítku, viz strana 272.
Povrch musí být před započetím práce čistý
a suchý, teplota okolí musí být vyšší než
15°C.
1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené
místo. Potom pásku odlepte a odstraňte
tak zbytky laku.
2. Promíchejte základový nátěr a aplikujte jej
jemným štětcem nebo zápalkou. Po
zaschnutí základového nátěru aplikujte
štětcem vrchní lak.
3. Při opravě škrábanců postupujte výše uvedeným postupem, navíc můžete ještě použít lepicí pásku, kterou ochráníte nepoškozený lak.
06 Údržba a servis
Péče o vozidlo
4. Po několika dnech opravené místo přeleštěte. Měkkou tkaninou naneste brusnou
pastu a rozleštěte.
POZNÁMKA
Pokud kamínek neprorazil až na plech
a zbývá nepoškozená vrstva laku, můžete
aplikovat lak ihned po očištění poškozené
oblasti.
06
269
270
272
274
278
279
282
285
287
288
G000000
Typová označení...................................................................................
Rozměry a hmotnosti............................................................................
Technické údaje motoru.......................................................................
Motorový olej........................................................................................
Kapaliny a maziva.................................................................................
Palivo....................................................................................................
Elektrický systém..................................................................................
Typové schválení..................................................................................
TECHNICKÉ ÚDAJE
07
07 Technické údaje
Typová označení
Umístění štítku
07
272
07 Technické údaje
Typová označení
Pokud znáte označení typu vozu, identifikační
číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty s autorizovaným dealerem Volvo ohledně
vozu a při objednávání náhradních dílů a příslušenství.
Typové označení vozu, identifikační číslo
vozu (VIN), maximální dovolená zatížení,
číslo barevného odstínu karosérie a čalounění a homologační číslo.
POZNÁMKA
Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou
přesnými reprodukcemi štítků ve vozidle.
Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění
ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na daném štítku
ve vozidle.
Štítek pro nezávislé topení.
Štítek s vyznačením klasifikace a viskozity
použitého motorového oleje.
Typové označení motoru, číslo dílu
a výrobní číslo motoru.
Typové označení a výrobní číslo převodovky.
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
Identifikační číslo vozu (VIN Vehicle Identification Number)
Další informace o vozidle jsou uvedeny v registrační dokumentaci.
07
273
07 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Rozměry
Rozměry
Rozměry
mm
A
Rozvor
2835
H
Rozchod, vzadu
1585
B
Délka
4851
I
Ložná šířka, podlaha
1130
C
Ložná délka, podlaha,
sklopené sedadlo
1927
J
Šířka
1861
K
Ložná délka, podlaha
1094
Šířka včetně vnějších
zpětných zrcátek
2106
D
E
Výška
1493
F
Ložná výška
G
Rozchod, vpředu
07
274
mm
368
1588
Hmotnosti
Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje řidiče,
palivovou nádrž natankovanou z 90 %
a všechny provozní kapaliny.
Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností
cestujících, příslušenství, svislým zatížení
koule tažného zařízení (pokud je připojen
přívěs, viz tabulka) a není zahrnuta do pohotovostní hmotnosti.
Maximální dovolené zatížení = Celková hmotnost vozidla - Pohotovostní hmotnost.
07 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
POZNÁMKA
Deklarovaná pohotovostní hmotnost platí
pro vozidla v základním provedení - tj.
vozidlo bez doplňkové výbavy a příslušenství. To znamená, že s každým namontovaným příslušenstvím se nosnost vozidla snižuje o váhu příslušenství.
VAROVÁNÍ
Jízdní charakteristiky vozu se mění podle
zatížení a podle rozložení nákladu.
Max. zatížení: Viz technický průkaz.
Max. zatížení střechy: 100 kg.
Nosnost vozidla snižují například úrovně
výbavy Kinetic/Momentum/Summum
a také další příslušenství, jako tažné
zařízení, střešní nosiče a boxy, audiosystém, přídavné světlomety, GPS, přídavné
topení, ochranný rám, koberce, roleta pro
zakrytí nákladu, elektricky ovládaná
sedadla, atd.
Pohotovostní hmotnost vašeho vozu
můžete s určitostí zjistit zvážením.
Informace o umístění štítků, viz strana 272.
Max. celková hmotnost
Maximální hmotnost soupravy (vůz
+ přívěs)
Maximální zatížení přední nápravy
Maximální zatížení zadní nápravy
07
Úroveň vybavení
``
275
07 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného zařízení
Motor
Převodovka
Max. hmotnost brzděného
přívěsu (kg)
Maximální zatížení kulové
hlavy (kg)
2.0F
Automatická převodovka, MPS6
1000
50
Všechny
Všechny (kromě 2.0F s automatickou
převodovkou MPS6)
1200
50
2.0
Manuální převodovka, MTX75
1320
75
2.0F
Manuální převodovka, MTX75
1320
75
2.5FT
Manuální převodovka, M66
1600
75
2.5FT
Automatická převodovka TF-80SC
1800
90
2.5T
Manuální převodovka, M66
1600
75
2.5T
Automatická převodovka TF-80SC
1800
90
3.2 AWD
Automatická převodovka TF-80SC
1800
90
Automatická převodovka TF-80SC
07
276
T6 AWD
Automatická převodovka TF-80SC
2000
90
V8
Automatická převodovka TF-80SC
2000
90
2.0D
Manuální převodovka MMT6
1600
75
2.4D
Manuální převodovka, M66
1600
75
2.4D
Automatická převodovka TF-80SC
1800
90
07 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Motor
Převodovka
D5
Manuální převodovka, M66
Max. hmotnost brzděného
přívěsu (kg)
Maximální zatížení kulové
hlavy (kg)
1600
75
2000
90
Mechanická převodovka, M66 AWD
D5
Automatická převodovka TF-80SC
Automatická převodovka, TF–80SC AWD
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
750
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
50
POZNÁMKA
Používání stabilizačního zařízení se doporučuje, pokud je přívěs těžší než 1800 kg.
07
277
07 Technické údaje
Technické údaje motoru
Technické údaje motoru
Model
07
A
278
Motor
Výkon
(kW při
ot./min)
Výkon (k
při ot./
min)
Točivý
moment (Nm
při ot./min)
Poče
t
válců
Vrtání
(mm)
Zdvih (mm)
Zdvihový
objem
(litry)
Kompresní
poměr
2.0
B4204S3
107/6000
145/6000
190/4500
4
87
83,0
1,999
10,8:1
2.0F
B4204S4
107/6000
145/6000
190/4500
4
87
83,0
1,999
10,8:1
2.5FT
B5254T8A
147/4800
200/4800
300/1500–4500
5
83
93,2
2,521
9,0:1
2.5FT
B5254T11
170/4800
231/4800
340/1700–4800
5
83
93,2
2,521
9,0:1
2.5T
B5254T10
170/4800
231/4800
340/1700–4800
5
83
93,2
2,521
9,0:1
3.2
B6324S
175/6200
238/6200
320/3200
6
84
96,0
3,192
10,8:1
T6
B6304T2
210/5600
285/5600
400/1500–4800
6
82
93,2
2,953
9,3:1
V8
B8444S
232/5950
315/5950
440/3950
8
94
79,5
4,414
10,4:1
2.0D
D4204T
100/4000
136/4000
320/2000
4
85
88,0
1,997
18,5:1
2.4D
D5244T14
129/3000–
4000
175/3000–
4000
420/1500–2750
5
81
93,2
2,400
16,5:1
D5
D5244T10
151/4000
205/4000
420/1500–3250
5
81
93,2
2,400
16,5:1
Pouze v Thajsku
07 Technické údaje
Motorový olej
Ztížené provozní podmínky
Ztížené provozní podmínky mohou způsobit
abnormálně vysokou teplotu oleje nebo
spotřebu oleje.
Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat při
dlouhých jízdách:
•
•
•
•
při jízdě s přívěsem nebo karavanem
•
při jízdách na krátké vzdálenosti (kratší než
10 km), při nízkých teplotách (méně než
5°C).
v horských oblastech
při jízdě vysokou rychlostí
při teplotách nižších než –30 °C nebo
vyšších než +40 °C
Výsledkem může být abnormálně vysoká
teplota oleje nebo spotřeba oleje.
Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní
ochranu Vašeho motoru.
Volvo doporučuje oleje Castrol.
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny servisní intervaly motorů,
všechny motory jsou ve výrobním závodě
plněny speciálně upravenými syntetickými
motorovými oleji.Výběr oleje byl prováděn
velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu paliva
a dopad na životní prostředí. Schválený
motorový olej musí být používán, aby mohly
být aplikovány doporučené servisní intervaly. Používejte pouze olej předepsané klasifikace (viz štítek v motorovém prostoru)
pro plnění i výměnu, jinak riskujete ovlivnění
životnosti, charakteristik startování,
spotřeby paliva a dopadu na životní
prostředí. Společnost Volvo Car Corporation si vyhrazuje jakoukoliv záruční odpovědnost, pokud není použitý olej předepsané kvality a viskozity.
G021834
Motorový olej
Graf viskozity.
07
``
279
07 Technické údaje
Motorový olej
Štítek s údaji o oleji
G032078
Typ motoru
Pokud je zde vyobrazený štítek upevněn
v motorovém prostoru, platí následující. Informace o umístění štítků, viz strana 226.
Specifikace oleje: ACEA A5/B5
Viskozita: SAE 0W–30
07
280
Objem mezi MIN a MAX (litry)
Objem
(litry)A
2.0
B4204S3
0,8
4,3
2.5FT
B5254T8
1.3
5,5
2.5T
B5254T6
1.3
5,5
3.2
B6324S
1.2
7,4
T6
B6304T2
1.2
7,4
V8
B8444S
1.1
7,0
2.4D
D5244T14
1,5
6,0
D5
D5244T10
1,5
6,0
07 Technické údaje
Motorový olej
Typ motoru
Objem mezi MIN a MAX (litry)
Objem
(litry)A
B4204S4
0,8
4,3
2.0D
D4204T
1.8
5,0
G032079
2.0F
Pokud je zde vyobrazený štítek upevněn
v motorovém prostoru, platí následující. Umístění, viz strana 226.
Specifikace oleje: WSS-M2C913-B
Viskozita: SAE 5W–30
Pro ztížené jízdní podmínky použijte ACEA A5/
B5 SAE 0W-30.
A
Včetně výměny filtru
07
281
07 Technické údaje
Kapaliny a maziva
Další kapaliny a maziva
07
282
Motor
Převodovka
Objem (litry)
Předepsaný převodový olej
2.0 benzín
Manuální převodovka, MTX75
1,9
BOT 350M3
2.0 benzín
Automatická převodovka, MPS6
5,5
BOT 341
2.0F Flexifuel
Manuální převodovka, MTX75
1,9
BOT 350M3
2.0F Flexifuel
Automatická převodovka, MPS6
5,5
BOT 341
2.5T benzín
Manuální převodovka, M66
1,9
BOT 350M3
2.5T benzín
Automatická převodovka TF-80SC
5,5
BOT 341
2.5FT Flexifuel
Manuální převodovka, M66
1,9
BOT 350M3
2.5FT Flexifuel
Automatická převodovka TF-80SC
5,5
BOT 341
V8
Automatická převodovka TF-80SC
5,5
BOT 341
3.2 benzín
Automatická převodovka TF-80SC
5,5
BOT 341
T6 benzín
Automatická převodovka TF-80SC
5,5
BOT 341
2.0D diesel
Manuální převodovka MMT6
1,7
BOT 350M3
2.4D diesel
Manuální převodovka, M66
1,9
BOT 350M3
2.4D diesel
Automatická převodovka TF-80SC
5,5
BOT 341
D5 diesel
Manuální převodovka, M66
1,9
BOT 350M3
D5 diesel
Automatická převodovka TF-80SC
5,5
BOT 341
07 Technické údaje
Kapaliny a maziva
Kapalina
Systém
Chladicí kapalina
Zážehový motor 2.0
7,5
Zážehový motor 2.0F
7,5
Zážehový motor 2.5.FT
9,0
Zážehový motor 2.5T
9,0
Zážehový motor T6
8,9
Zážehový motor 3.2
8,9
Zážehový motor V8
10,2
Vznětový motor 2.0D
9,1
Vznětový motor D5/2,4D
12,6
Chladivo
Klimatizace
Objem (litry)
B
Předepsaná specifikace
Chladicí kapalina s antikorozní složkou
smíchaná s vodouA, viz obal.
R134a (HFC134a)
Olej: PAG
A
B
Brzdová kapalina
Brzdový systém
0,6
DOT 4+
Kapalina posilovače řízení
Posilovač řízení
1.2
WSS M2C204-A2 nebo rovnocenná
náhrada.
Kapalina ostřikovače
Vozy s ostřikovači světlometů
6,5
Vozy bez ostřikovačů světlometů
4,5
Používejte nemrznoucí kapalinu do
ostřikovačů doporučenou společností
Volvo, smíchanou s vodou.
07
Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.
Objem chladiva se mění v závislosti na variantě motoru. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo, kde získáte správné informace.
``
283
07 Technické údaje
Kapaliny a maziva
POZNÁMKA
Za normálních jízdních podmínek nemusí
být převodový olej po dobu životnosti vozu
měněn. Může to však být nutné za ztížených
jízdních podmínek, viz strana 282.
07
284
07 Technické údaje
Palivo
Emise CO2, spotřeba a obsah nádrže
Model
Motor
Převodovka
Emise oxidu uhličitého (CO2, g/km)
Spotřeba
(litry/100 km)
Objem nádrže (litry)
2.0
B4204S3
Manuální pětistupňová
(MTX75)
199
8,3
přibližně 70
2.0FA
B4204S4
Manuální převodovka (MTX75)
199
8,3
přibližně 70
2.0FA
B4204S4
Automatická převodovka
(MPS6)
203
8,5
přibližně 70
2.5T
B5254T10
Mechanická (M66)
206
8,6
přibližně 70
2.5T
B5254T10
Automatická (TF-80SC)
229
9,6
přibližně 70
2.5FTA
B5254T11
Mechanická (M66)
206
8,6
přibližně 70
2.5FTA
B5254T11
Automatická (TF-80SC)
229
9,6
přibližně 70
3.2
B6324S
Automatická (TF-80SC)
237
9,9
přibližně 70
3.2
B6324S
Automatická převodovka (TF–
80SC) AWD
255
10,7
přibližně 70
(Exec.) 259
(Exec.) 10,9
T6
B6304T2
Automatická převodovka (TF–
80SC) AWD
264
11,3
přibližně 70
V8
B8444S
Automatická převodovka (TF–
80SC) AWD
284
12,1
přibližně 70
2.0D
D4204T
Manuální převodovka (MMT6)
151
5,7
přibližně 70
Mechanická (M66)
164
6,2
přibližně 70
D5
D5244T10
07
``
285
07 Technické údaje
Palivo
Model
A
Motor
Převodovka
Objem nádrže (litry)
D5244T10
Automatická (TF-80SC)
178
6,7
přibližně 70
D5
D5244T10
Automatická převodovka (TF–
80SC) AWD
194
7,3
přibližně 70
2.4D
D5244T14
Mechanická (M66)
155
5,9
přibližně 70
2.4D
D5244T14
Automatická (TF-80SC)
174
6,6
přibližně 70
Vozidlo v provedení Flexifuel může jezdit na bezolovnatý benzín 95 oktanů nebo bioetanol E85, a také na jakoukoli směs těchto dvou paliv. Spotřeba bioetanolu E85 je o 30-40 % vyšší z důvodu
nižší výhřevnosti. Přesný rozdíl závisí, kromě jiného, na způsobu jízdy, okolní teplotě a rozdílech ve specifikacích paliva.
Oficiální hodnoty spotřeby paliva byly získány
při standardních postupech v souladu se směrnicemi EU 80/1268/ EHS a 92/21/EHS.
Způsob jízdy a jiné netechnické faktory ovlivňují spotřebu paliva. Více informací, viz
strana 9.
Více informací o palivu, viz strana 207 .
286
Spotřeba
(litry/100 km)
D5
Spotřeba paliva a emise oxidu uhličitého
07
Emise oxidu uhličitého (CO2, g/km)
07 Technické údaje
Elektrický systém
Elektrický systém
DŮLEŽITÉ
Soustava 12 V s alternátorem s regulátorem
napětí. Jednopólový systém, který používá
k vedení druhého pólu karosérii a blok motoru.
Ukostření na karosérii.
Pokud musíte akumulátor vyměnit,
nahraďte jej akumulátorem se shodnou
rezervní kapacitou a proudem při studeném
startu jako má originální akumulátor (viz štítek na akumulátoru).
Akumulátor
Motor
Napětí (V)
Proud při studeném startu,
Rezervní kapacita
CCA -Proud při studeném startu (A)
(minuty)
2.5T, 2.5FT
12
520–800
100–160
2.0, 2.0F, T6, 3.2
12
520–700
100–135
V8
12
600–800
120–160
2.0D
12
700
135
D5, 2.4D
12
700–800
135–160
07
287
07 Technické údaje
Typové schválení
Systém dálkového ovládání
Země
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Společnost
Delphi zde
potvrzuje, že systém
dálkového ovládání
splňuje nezbytné
charakteristiky
a požadavky
a ostatní příslušné
předpisy směrnice
1999/5/EC.
Delphi 2003-07-15,
Německo RLPD1-03-0151
BR
07
RC
CCAB06LP1940T4
288
07 Technické údaje
07
289
08 Abecední seznam
A
ACC - Adaptivní tempomat..................... 159
Adaptivní jízdní charakteristiky................ 157
B
Baterie
asistent při rozjezdu........................... 100
Alergeny a látky způsobující astma......... 125
Airbag
aktivace/deaktivace, PACOS................ 20
strana řidiče a spolujezdce................... 18
Asistent při rozjezdu................................ 100
Bezpečnostní pásy.................................... 14
Audiosystém
funkce................................................. 137
Bezpečnostní režim................................... 28
Airbagy SIPS.............................................. 22
audio systém........................................... 136
přehled................................................ 136
Blokování klíče......................................... 104
Aktivní duální xenonová světla*................. 77
Aktivní kontrola stáčení vozidla............... 156
Aktivní podvozek Four-C......................... 157
Aktivní světlomety (ABL)............................ 77
Akumulátor...................................... 239, 287
dálkový ovladač PCC........................... 44
symboly na akumulátoru.................... 239
údržba................................................. 239
varovné symboly................................. 239
290
54
55
53
54
53
54
Bezpečnostní pás
předpínače bezpečnostních pásů........ 16
zadní sedadlo....................................... 15
Adaptivní tempomat................................ 159
radarový snímač................................ 162
zjišťování závad.................................. 163
08
omezený režim alarmu..........................
testování alarmu...................................
vypnutí..................................................
vypnutí spuštěného alarmu..................
zapnutí..................................................
zvukový signál......................................
Auto
nastavení regulace klimatizace........... 128
Automatická převodovka......................... 102
polohy manuálního řazení (Geartronic)...................................................... 102
tažení a odtah..................................... 219
Bioetanol E85.......................................... 208
Blokování páky voliče.............................. 104
Blokování páky voliče, mechanické odblokování...................................................... 104
Blokování zpátečky.................................. 102
pětistupňová převodovka................... 101
Automatické uzamykání............................. 48
Bluetooth
handsfree............................................ 193
přesměrování hovoru na mobil........... 195
ztlumit mikrofon.................................. 195
Akustická signalizace................................. 75
Automatické znovuzamknutí...................... 48
Boční airbagy............................................. 22
Alarm..........................................................
dočasné vypnutí alarmu.......................
kontrola alarmu.....................................
kontrolka alarmu...................................
AUX.......................................................... 136
Brzdová kapalina a kapalina spojky........ 228
AWD, pohon všech kol............................ 106
Brzdové světlo........................................... 78
53
54
40
53
Automatické mycí linky............................ 265
Brzdy........................................................ 107
asistence při nouzovém brzdění, EBA 107
08 Abecední seznam
brzdové světlo...................................... 78
brzdový systém.................................. 107
doplnění brzdové kapaliny.................. 229
elektrická parkovací brzda.................. 109
kontrolky na sdruženém přístrojovém
panelu................................................. 107
nouzová brzdová světla....................... 78
protiblokovací brzdový systém, ABS,
Anti-lock Braking System (ABS)......... 107
C
Celková hmotnost vozu........................... 274
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 125
Cyklovač stěračů....................................... 86
CZIP (Clean Zone Interior Package)........ 125
Chladicí box............................................. 192
Chladivo................................................... 125
Chybová hlášení u systému BLIS............ 186
Chybové zprávy
sledování bdělosti řidiče.................... 177
upozornění na vybočení z jízdního
pruhu (Lane departure warning)......... 179
viz Zprávy a kontrolky......................... 164
Chybové zprávy adaptivního tempomatu 164
Chybové zprávy v systému sledování
vzdálenosti............................................... 167
Dálková/tlumená světla, viz Osvětlení....... 76
Č
Dálkový ovladač, viz Dálkový ovladač s klíčem............................................................ 38
Čalounění vozu........................................ 267
Čelní sklo................................................... 88
Dálkový ovladač s klíčem..........................
dosah....................................................
funkce...................................................
odnímatelná čepel klíče........................
výměna baterie.....................................
Čelní sklo s teplo odrážející vrstvou.......... 88
Defekt, viz Pneumatiky............................ 253
Čepel klíče................................................. 41
denní počítadlo kilometrů.......................... 65
Číslo IMEI................................................. 200
Dešťový senzor.......................................... 86
Číslo odstínu, lak..................................... 268
Děti............................................................
bezpečnost...........................................
dětské pojistky.....................................
dětské sedačky a boční airbagy..........
umístění ve voze..................................
Časový spínač......................................... 129
Částicový filtr........................................... 209
Čistění
automatické mycí linky.......................
bezpečnostní pásy..............................
čalounění............................................
mytí vozidla.........................................
ráfky...................................................
265
267
267
265
266
D
DAB, struktura menu............................... 147
DAB Rádio............................................... 146
Dálkový ovladač
programovatelný................................. 112
38
40
39
38
44
29
29
35
22
29
Dětská sedačka......................................... 29
Dětské pojistky.......................................... 52
Dětské sedačky.........................................
doporučené..........................................
horní upevňovací body pro dětské
sedačky................................................
systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX...................................................
29
31
35
08
35
291
08 Abecední seznam
Distribuce vzduchu.......................... 126, 131
Dolby Surround Pro Logic II.................... 136
Elektrická zásuvka................................... 190
přední sedadlo.................................... 190
zavazadlový prostor............................ 190
Elektricky ovládané sedadlo...................... 70
Doporučené dětské sedačky, tabulka....... 31
Emise oxidu uhličitého............................. 209
Doporučení během jízdy.......................... 204
Externí vstup signálu............................... 136
H
Doprovodné osvětlení při příchodu
(Approach lighting)..................................... 81
F
HBS – Heart Beat Sensor.......................... 41
Druh benzínu............................................ 207
Filtr klimatizace........................................ 125
DSTC, viz také Systém regulace stability 156
Filtr kouřových částic vznětových
motorů..................................................... 209
E
Filtr sazí.................................................... 209
ECC, elektronicky řízená klimatizace....... 127
Flexifuel...................................................... 98
přizpůsobení......................................... 98
Hlasitost (Volume)
konektor sluchátek.............................
nastavení............................................
prostorový zvuk..................................
zadní ovládací panel...........................
Elektrické ovládání oken............................ 88
Elektrické vyhřívání bloku motoru.............. 98
Elektricky ovládané střešní okno............... 94
G
Elektronická měrka.................................. 227
Geartronic................................................ 102
FILTR SAZÍ PLNÝ.................................... 209
Ekonomická jízda..................................... 204
292
Funkce „deadlock“.................................... 50
deaktivace............................................ 50
dočasná deaktivace.............................. 50
Doplňování paliva.................................... 206
doplňování paliva................................ 206
dvířka hrdla palivové nádrže, elektrické
otevírání.............................................. 206
dvířka hrdla palivové nádrže, manuální
otevírání.............................................. 206
uzávěr hrdla palivové nádrže............. 206
Doprovodné osvětlení při odchodu........... 81
08
Funkce poplach......................................... 39
Elektrická parkovací brzda......................
automatické odbrzdění......................
manuální odbrzdění............................
nízké napětí akumulátoru...................
109
110
110
109
Hlasitost
telefon................................................. 195
telefon/multimediální přehrávač......... 195
vyzváněcí tón, telefon......................... 195
137
137
136
137
FM, struktura menu................................. 145
Hlášení u systému BLIS........................... 186
FOUR-C – Aktivní podvozek.................... 157
Hlavový airbag........................................... 24
FSC, štítky týkající se životního prostředí.. 10
Hlavový airbag - IC.................................... 24
08 Abecední seznam
Hmotnosti
pohotovostní hmotnost...................... 274
Informační tlačítko, PCC............................ 40
Klíč............................................................. 38
iPodŸ, připojení....................................... 139
Klíče zapalování......................................... 67
Hodiny
analogové............................................. 66
Hodiny, nastavení...................................... 65
HomeLinkŸ EU........................................ 112
Houkačka................................................... 75
Hovory
funkce během hovoru................ 198, 199
hlasitost telefonu................................ 199
obsluha....................................... 194, 198
přidržení.............................................. 199
příchozí....................................... 194, 198
Klimatizace.............................................. 129
všeobecné informace......................... 124
J
Jízda........................................................
chladicí soustava................................
s otevřeným víkem zavazadlového
prostoru..............................................
s přívěsem..........................................
Klimatizace, AC....................................... 129
204
204
204
214
Jízda s přívěsem
přípustná celková hmotnost přívěsu. . 274
zatížení koule tažného zařízení........... 274
Jízda ve vodě........................................... 204
I
IAQS - Systém kvality vzduchu v interiéru.......................................................... 125
IDIS - Systém inteligentních informací pro
řidiče........................................................ 200
Imobilizér................................................... 38
Informační a varovné kontrolky................. 62
Informační displeje..................................... 61
Informační systém mrtvého úhlu, BLIS.... 184
K
Kamerový snímač.................................... 171
Kapalina ostřikovače, doplňování............ 238
Kapota, otevření...................................... 224
Koberce................................................... 190
Kola
montáž................................................
ráfky....................................................
rezervní kolo.......................................
sněhové řetězy....................................
výměna...............................................
255
252
253
253
254
Kola a pneumatiky................................... 251
Komfort v prostoru pro cestující.............. 188
Kompas..................................................... 93
kalibrace............................................... 93
nastavení zóny...................................... 93
Kondenzace vody ve světlometech......... 265
Konektor sluchátek.................................. 137
Kontrola a doplňování chladicí kapaliny. . 228
Keyless drive........................................ 46, 96
Kontrolky
informační kontrolky............................. 62
symboly kontrolek................................ 62
výstražné symboly................................ 62
Klávesnice na volantu........ 75, 118, 158, 198
Kontrolky, PCC.......................................... 40
Katalyzátor............................................... 207
odtah................................................... 219
08
293
08 Abecední seznam
Kontrolky a zprávy adaptivního tempomatu......................................................... 164
Kontrolky a zprávy na displeji
sledování bdělosti řidiče....................
sledování vzdálenosti.........................
upozornění na vybočení z jízdního
pruhu (Lane departure warning).........
varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd..............................
177
167
179
173
Kožené čalounění, pokyny pro mytí......... 267
L
Lak
číslo odstínu laku................................ 268
poškození a drobné opravy................ 268
Lékárnička............................................... 213
Leštění..................................................... 266
Lišty stěračů............................................
čistění.................................................
servisní poloha...................................
výměna...............................................
08
294
237
237
237
237
M
Manuální převodovka.............................. 101
tažení a odtah..................................... 219
třída oleje............................................ 279
ztížené jízdní podmínky...................... 279
Mazadla................................................... 282
Motorový prostor
chladicí kapalina.................................
kapalina posilovače řízení...................
olej......................................................
přehled................................................
Mazadla, objemy..................................... 282
Mytí vozidla.............................................. 265
Masáž
přední sedadlo...................................... 73
228
229
226
225
Menu a hlášení......................................... 118
Měřicí přístroje ve sdruženém přístrojovém
panelu
otáčkoměr............................................. 62
palivoměr.............................................. 62
rychloměr.............................................. 62
N
Mobilní telefon
handsfree............................................ 193
připojit................................................. 196
zaregistrujte telefon............................ 193
Náraz, viz Nehoda...................................... 28
Motor
přehřátí............................................... 214
startování.............................................. 96
Nastavení podvozku................................ 157
Motorová nafta........................................ 208
Motorový olej................................... 225, 279
filtr....................................................... 226
objemy................................................ 279
Nakládání
náklad na střeše................................. 212
upevňovací oka................................... 210
Nářadí...................................................... 253
Nastavení časového intervalu.................. 166
Nastavení projekce světlometů.................
aktivní světlomety Dual Xenon.............
halogenový světlomet..........................
světlomety Dual Xenon........................
82
82
82
82
Nastavení volantu...................................... 75
Nezávislé topení....................................... 132
akumulátor a palivo............................ 132
08 Abecední seznam
nastavení času.................................... 134
parkování ve svahu............................. 132
opěrka hlavy
spuštění................................................ 72
Nízká hladina oleje................................... 226
Opěrka hlavy
prostřední sedadlo, zadní..................... 71
Nouzová oprava defektu.......................... 255
Nouzová volání........................................ 198
Nožní brzda.............................................. 107
Ostřikovač
kapalina do ostřikovače, doplnění...... 238
Ostřikovače
čelní sklo............................................... 87
O
Obrysová světla......................................... 78
Odemykání
zevnitř................................................... 48
zvenku.................................................. 48
Odkládací schránka................................. 192
Odstranění námrazy................................. 129
Odtah....................................................... 220
Ochrana proti korozi................................ 266
Ochrana proti přivření, střešní okno.......... 95
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka........................................... 88
Olej, viz také motorový olej...................... 279
Opěradlo.................................................... 69
přední sedadlo, snížení......................... 69
Opěradlo zadního sedadla, sklopení......... 71
Ostřikování čelního okna........................... 87
Osvětlení.................................................. 230
aktivní duální xenonová světla*............ 77
automatické osvětlení, prostor pro
cestující................................................. 81
dálková/potkávací světla...................... 76
doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu................................................ 81
doprovodné osvětlení při odchodu....... 81
obrysová/parkovací světla................... 78
osvětlení displeje.................................. 76
osvětlení přístrojů................................. 76
ovládání................................................ 80
ovládání sklonu světlometů.................. 76
přední světla do mlhy........................... 79
v prostoru pro cestující......................... 80
zadní světlo do mlhy............................. 79
žárovky, technické údaje.................... 236
Osvětlení, výměna žárovky
dálková světla, xenonové světlo.........
potkávací světla, halogenová.............
svítilna světla, zadní...........................
těleso světla, zadní, ukazatele směru
232
231
233
233
Osvětlení, výměna žárovky......................
boční obrysová světla.........................
dálková světla, halogenová................
obrysová světla...................................
osvětlení nástupního prostoru............
osvětlení registrační značky...............
světla do mlhy.....................................
toaletní zrcátko...................................
ukazatele směru..................................
zavazadlový prostor............................
230
233
231
232
235
234
233
235
232
235
Osvětlení displeje....................................... 76
Osvětlení interiéru, viz Osvětlení................ 80
Osvětlení přístrojové desky........................ 76
Osvětlení přístrojů, viz Osvětlení................ 76
Otevření všech oken.......................... 48, 125
Otvor pro přepravu dlouhých předmětů. . 211
Ovládání
středová konzola................................ 118
Ovládání klimatizace................................ 124
Čidla.................................................... 124
všeobecné informace......................... 124
08
295
08 Abecední seznam
Ovládání sklonu světlometů....................... 76
P
PACOS....................................................... 20
PACOS, vypínač........................................ 20
Palivo....................................................... 207
palivový filtr......................................... 209
spotřeba paliva................................... 285
úspora paliva.............................. 260, 263
Palubní počítač........................................ 154
Paměťová funkce v sedadlech.................. 70
Parkovací asistent................................... 181
čidla parkovacího asistenta................ 183
Parkovací brzda....................................... 109
Pasivní start (pasivní režim)................. 46, 96
PCC - Personal Car Communicator
dosah.............................................. 40, 41
funkce................................................... 39
Péče o vozidlo......................................... 265
Péče o vozidlo, kožené čalounění........... 267
08
296
Pneumatiky
indikátory opotřebení vzorku pneumatik........................................................
jízdní charakteristiky...........................
oprava defektu pneumatiky................
rychlostní kategorie............................
směr otáčení.......................................
technické údaje..................................
tlak......................................................
údržba.................................................
zimní pneumatiky................................
Polohy klíče............................................... 67
Polohy manuálního řazení (Geartronic).... 102
252
251
255
259
251
259
260
251
252
Podkládací sedák
sklopení................................................ 33
vyklopení mříže..................................... 34
Poranění krční páteře, WHIPS................... 25
Posilovač řízení, proměnný účinek.......... 157
Projekce světlometů, nastavení................. 82
Prostorový zvuk....................................... 136
prostor pro cestující................................. 188
Provozní kapaliny, objemy....................... 282
Provozní kapaliny a oleje......................... 282
Podkládací sedák, integrovaný.................. 33
Přední sedadlo
bederní opěrka..................................... 73
masáž................................................... 73
nastavení dopředu – dozadu............... 74
Pohon všech kol, AWD............................ 106
Přehřátí.................................................... 214
Pohon všech kol – AWD.......................... 106
Přepněte hovor do režimu čekání............ 199
Pohotovostní hmotnost........................... 274
Převodovka.............................................. 101
automatická........................................ 102
manuálně............................................ 101
Pojistková skříňka.................................... 242
schránka v palubní desce................... 246
Pojistky....................................................
reléová/pojistková skříňka v motorovém prostoru......................................
skříňka v zavazadlovém prostoru.......
všeobecné informace.........................
výměna...............................................
242
Přídavné topení........................................ 135
Přídavné topení (vznětové motory).......... 135
243
249
242
242
Přidržení hovoru (Call waiting)................. 199
Připomenutí k připoutání bezpečnostními
pásy........................................................... 15
Přípustná celková hmotnost přívěsu....... 274
08 Abecední seznam
Přístroj, přehled
levostranné řízení.................................. 58
pravostranné řízení............................... 60
Přístroje a ovládací prvky........................... 58
Přívěs....................................................... 214
Jízda s přívěsem................................. 214
kabel................................................... 214
Přizpůsobení.............................................. 98
R
Radarový snímač..................................... 159
omezení.............................................. 162
Ráfky
Čistění................................................. 266
Recirkulace.............................................. 129
Regulace trakce....................................... 156
Reléová/pojistková skříňka: viz Pojistky. . 242
Resetování elektricky ovládaných oken..... 89
Ř
Sklenice................................................... 192
Řízení prokluzu........................................ 156
Sklopná, elektricky ovládaná vnější zpětná
zrcátka....................................................... 90
Řízení teploty........................................... 129
Skvrny...................................................... 267
Sledování bdělosti řidiče.......................... 175
S
Sledování vzdálenosti.............................. 166
Slepý úhel (BLIS)...................................... 184
Sdružený přístrojový panel...................... 121
Sluneční clona........................................... 90
Sedadla...................................................... 69
elektricky ovládané sedadlo................. 70
opěrka hlavy, vzadu............................. 71
sklopení opěradla předního sedadla.... 69
sklopení opěradla zadního sedadla...... 71
větraná přední sedadla....................... 127
vyhřívání.............................................. 128
Sluneční clona, střešní okno...................... 95
Sedadlo, viz Sedadla................................. 69
Servisní program...................................... 224
Schránka v přístrojové desce.................. 189
zamykání............................................... 49
Resetování vnějších zpětných zrcátek....... 91
Síla vyvíjená při řízení, viz Posilovač
řízení........................................................ 157
Rezervní kolo........................................... 253
nouzové rezervní kolo........................ 253
SIM karta................................................. 201
SIPS – označení......................................... 23
Skla
vrstvená/zesílená.................................. 88
Spínače světel........................................... 76
SRS AIRBAG............................................. 18
Stabilizační systém.................................. 156
S teplo odrážející vrstvou (Čelní sklo)........ 88
Stěrače a ostřikovače................................ 86
Stěrače čelního okna................................. 86
dešťový senzor..................................... 86
Struktura menu
DAB.................................................... 147
FM....................................................... 145
středová konzola..................................... 118
Střešní okno
ochrana proti přivření........................... 95
otevírání a zavírání................................ 94
08
297
08 Abecední seznam
poloha pro větrání................................ 94
sluneční clona...................................... 95
Štítky týkající se životního prostředí, FSC,
uživatelská příručka................................... 10
Světla, viz Osvětlení................................. 230
Světla do mlhy
vpředu................................................... 79
vzadu.................................................... 79
Světla do mlhy, zapnuto/vypnuto.............. 79
Světlomety............................................... 230
Symboly................................................... 156
Systém dálkového ovládání, typové schválení........................................................... 288
T
Tabulka pojistek
pojistky v motorovém prostoru.......... 244
pojistky v zavazadlovém prostoru...... 249
Tažení vozu.............................................. 219
tažné oko............................................ 219
Telefonní seznam..................................... 199
Tempomat............................................... 158
Teplota
skutečná teplota................................. 124
Systém regulace stability a trakce........... 156
Tažné oko................................................ 219
Testování alarmu....................................... 55
Systém sledování bdělosti řidiče............. 175
Tlak ECO.................................................. 260
Systém SRS............................................... 17
spínač................................................... 20
tažné zařízení
demontáž............................................ 218
Instalace............................................. 216
Systém varování před srážkou
Radarový snímač........................ 162, 169
Tažné zařízení.......................................... 215
technické údaje.................................. 216
Š
Škrábance a drobná poškození způsobená
kamínky.................................................... 268
Štítky........................................................ 272
298
201
196
196
198
194
198
193
200
Tažná koule, viz Tažně zařízení............... 215
Těhotné ženy, bezpečnostní pás............... 15
08
SIM karta............................................
telefonní seznam.................................
telefonní seznam, zkratka...................
vestavěno, přehled.............................
volání..................................................
zapnutí/vypnutí...................................
zaregistrujte telefon............................
zprávy.................................................
Technické údaje motoru.......................... 278
Telefon
handsfree............................................
melodie vyzvánění..............................
příchozí hovory...................................
přijetí hovoru.......................................
připojit.................................................
193
199
194
195
196
Tlumič vibrací........................................... 215
Toaletní zrcátko................................. 81, 190
Topení v prostoru pro cestující
nezávislé topení.................................. 132
Transpondér.............................................. 88
Trysky ostřikovačů, vyhřívané.................... 87
Typové označení...................................... 272
Typové schválení, systém dálkového ovládání.......................................................... 288
08 Abecední seznam
Ú
Varovná kontrolka, systém AIRBAG.......... 17
interiér................................................... 92
kompas................................................ 93
Ukazatele směru........................................ 80
Varovné kontrolky
airbagy - SRS.......................................
alternátor nedobíjí................................
kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu......................................................
nízký tlak oleje......................................
varování................................................
zabrzděná parkovací brzda..................
závada v brzdovém systému...............
USB, připojení.......................................... 139
Ventilace.................................................. 126
Voskování................................................ 266
Utajené uzamčení...................................... 43
Ventilační otvory...................................... 126
V případě nehody...................................... 28
Uživatelská příručka, štítky týkající se
životního prostředí..................................... 10
Ventilátor.................................................. 128
Vrstvená skla............................................. 88
Vestavěný telefon.................................... 198
Výbava pro případ nouze
výstražný trojúhelník........................... 213
Údržba
ochrana proti korozi........................... 266
Úložné prostory v prostoru pro cestující. 188
U
V
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd*.......................................... 169
Varování před srážkou............................. 169
varovná kontrolka
adaptivní tempomat........................... 159
systém varování před srážkou............ 169
Varovná kontrolka
systém regulace stability a trakce...... 156
63
63
63
63
63
63
63
Víko zavazadlového prostoru
zamykání/odemykání............................ 49
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva............ 88
Vodu odpuzující povrch, čistění............... 266
Volání............................................... 194, 198
Volant......................................................... 75
klávesnice............. 75, 118, 136, 158, 198
klávesnice, adaptivní tempomat......... 160
nastavení volantu................................. 75
Vyhřívané trysky ostřikovačů..................... 87
Vnitřní a vnější zpětná zrcátka
vyhřívání................................................ 91
Vyhřívání.................................................. 129
sedadla............................................... 128
vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka.................................................. 91
zadní okno............................................ 91
Vnitřní zpětné zrcátko................................ 92
automatická změna odrazivosti............ 92
Vyhřívání bloku motoru
nezávislé topení.................................. 132
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
dveře..................................................... 90
elektricky sklopná zrcátka.................... 90
Vyhřívání zadního okna.............................. 91
Vnější rozměry......................................... 274
Vnější zpětná zrcátka................................. 90
08
Vypnutí blokování páky voliče................. 104
Vysoká teplota motoru............................. 214
299
08 Abecední seznam
Výstražný trojúhelník................................ 213
Zámky
automatické uzamykání.......................
odemykání............................................
víko zavazadlového prostoru...............
zamykání...............................................
Výstražný zvuk
systém varování před srážkou............ 169
Zamlžení
kondenzace vody ve světlometech.... 265
Vysokotlaké ostřikování světlometů.......... 87
Výstraha při opouštění jízdního pruhu..... 178
Výstražná funkce ukazatelů směru............ 79
W
WHIPS
dětská sedačka/podkládací sedák....... 25
poranění krční páteře............................ 25
Zamlžení oken..........................................
funkce časového spínače...................
odstranění větracími otvory................
ošetření oken......................................
48
48
49
48
129
129
131
124
Zamykání/odemykání
zadní dveře........................................... 39
zevnitř vozidla....................................... 48
Zásuvka pro zapalovač cigaret................ 189
Z
Zadní dveře
zamykání/odemykání............................ 39
Zadní ovládací panel
audio systém...................................... 137
Zadní žárovky
umístění.............................................. 234
08
Zámek řízení.............................................. 97
Zatížení vozidla
všeobecně.......................................... 210
Zavazadlový prostor
držák na tašky....................................
koberec...............................................
upevňovací oka...................................
zatížení vozidla...................................
177
167
179
173
Zprávy a kontrolky adaptivního tempomatu......................................................... 164
Zprávy na informačním displeji................ 156
Zprávy ve sdruženém přístrojovém
panelu...................................................... 121
Zvedák..................................................... 253
Ž
Žárovky, viz osvětlení.............................. 230
211
192
210
210
Zimní jízda................................................ 205
Zimní pneumatiky.................................... 252
Zjišťování závad adaptivního tempomatu 163
Zjišťování závad kamerového snímače.... 172
300
Zprávy a kontrolky
sledování bdělosti řidiče....................
sledování vzdálenosti.........................
upozornění na vybočení z jízdního
pruhu (Lane departure warning).........
varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd..............................
Poznámky
301
Poznámky
302
Poznámky
303
Poznámky
304
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%-%&8oZX]!6I%.'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising