Volvo S90 2018 Quick Guide

Volvo S90 2018 Quick Guide
S90
Q UICK G UIDE
VÄLKOMMEN!
Stručný průvodce Quick Guide popisuje výběr funkcí ve vašem novém voze Volvo. Podrobnější informace pro vlastníka najdete ve vozidle, v
aplikaci a na webové stránce.
STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA
Uživatelská příručka je k dispozici na středovém displeji vozidla, kde je přístupná přes horní zobrazení.
MOBILNÍ APLIKACE
Uživatelská příručka je k dispozici jako aplikace (příručka Volvo) pro chytré
telefony a tablety. Aplikace rovněž obsahuje instruktážní video pro vybrané
funkce.
STRÁNKA PODPORY VOLVO
Stránka podpory Volvo Car (support.volvocars.com) obsahuje příručky,
instruktážní videa a další informace a tipy k vašemu vozu Volvo a vlastnictví
tohoto vozu.
TIŠTĚNÉ INFORMACE
V příruční schránce najdete doplněk k uživatelské příručce. Obsahuje
informace k pojistkám a specifikacím a přehled důležitých a praktických
informací. Tištěnou uživatelskou příručku a příslušný doplněk si lze objednat.
OBSAH
01. SEZNAMTE SE SE SVÝM VOZIDLEM VOLVO
V této kapitole najdete informace o některých systémem Volvo pro služby, přehled exteriéru a interiéru vozidla a
informace o středovém displeji.
02. INTERIÉR A PŘIPOJENÍ
Zde se dočtete o různých funkcích v prostoru pro cestující např. o nastaveních sedadla a připojení k internetu.
03. ZOBRAZENÍ NA STŘEDOVÉM DISPLEJI
Zde najdete informace o jednotlivých hlavních zobrazeních středového displeje, ze kterého můžete ovládat řadu
funkcí ve vozidle.
04. CHYTRÁ JÍZDA
V této kapitole popisujeme některé ze systémů podpory řidiče ve vozidle a nabízíme tipy k úspornější jízdě s vozidlem.
05. ROZPOZNÁVÁNÍ HLASU
Zde najdete jednotlivé povely a fráze, které můžete použít u systému rozpoznávání hlasu ve vozidle.
06. SPECIÁLNÍ TEXTY
Musíte si přečíst texty varování, důležitých upozornění a poznámek.
Dostupné možnosti jsou v průvodci Quick Guide označeny hvězdičkou*.
01
01
ZAČÍNÁME
Abyste mohli začít používat své Volvo optimálním způsobem, nabízíme
pár funkcí, rad a tipů, se kterými je vhodné se seznámit.
Volvo ID
Volvo ID je osobní ID, které vám nabízí přístup k celé řadě služeb
online1. Zde patří Volvo On Call*, mapové služby, osobní přihlášení na
stránce volvocars.com a možnost zarezervovat si servis a opravy. Volvo
ID můžete vytvořit na stránce volvocars.com, nebo můžete použít aplikaci Volvo On Call, nebo můžete vytvořit Volvo ID přímo ze svého
vozidla.
Sensus
Sensus je inteligentní rozhraní vozidla, které se ve vozidle používá pro
vše, co souvisí se zábavou, připojením k internetu, navigací* a informačními službami. Komunikaci mezi vámi, vozidlem a okolním světem umožňuje Sensus.
Volvo On Call*
Volvo On Call je vestavěný asistenční systém s aplikací, která vám umožňuje dálkové ovládání vozu Volvo. Pomocí aplikace Volvo On Call
zobrazíte, například, žárovky, které se musí vyměnit, nebo zjistíte, zda se
musí doplnit olej nebo chladicí kapalina. Můžete zamknout a odemknout
vozidlo, zkontrolovat hladinu paliva a zobrazit nejbližší čerpací stanice.
Dále lze pomocí ovládání klimatu při parkování nastavit také teplotní přípravu2. Začněte tím, že si stáhnete aplikaci Volvo On Call.
Volvo On Call zahrnuje rovněž pomoc na cestách a asistenci v případě
tísně. K tomu jsou určena tlačítka ON CALL a SOS ve stropní konzole
vozidla.
Profily řidiče
Mnohá z nastavení prováděných ve vozidle lze upravit podle osobních
preferencí řidiče a uložit do jednoho nebo více profilů řidiče. Každý klíč
lze propojit s profilem řidiče. Další informace o profilech řidiče najdete v
kapitole Horní zobrazení v průvodci Quick Guide.
1
2
Služby se mohou lišit v závislosti na trhu a konfiguraci vozidla.
Vozidla bez parkovacího topení neumožňují vyhřívání prostoru pro cestující - umožňují pouze
větrání.
01
01
PŘEHLED, EXTERIÉR
Kontrola a kalibrace tlaku vzduchu v pneumatikách (ITPMS)*
se provádí pomocí TPMS v aplikaci Stav vozu v zobrazení aplikací
na středovém displeji. V případě nízkého tlaku vzduchu v pneumatikách bude na displeji řidiče nepřetržitě svítit symbol . V případě
nízkého tlaku vzduchu v pneumatikách zkontrolujte a upravte tlak ve
všech čtyřech pneumatikách a stisknutím kalibračního tlačítka
spusťte kalibraci ITPMS.
Kontrola hladiny motorového oleje se provádí z aplikace Stav
vozu. V části Stav vozu vidíte také stavové zprávy a informace k
objednání servisní prohlídky a opravy*.
Zrcátka na dveřích lze při zařazení zpětného chodu automaticky*
sklopit dolů. Pokud se vozidlo zamkne/odemkne pomocí dálkového
ovladače s klíčem, zrcátka na dveřích se automaticky zasunou/vysunou*. Tyto funkce aktivujte v horním zobrazení na středovém displeji
v části Nastavení My Car Zrcátka a snadné nastupování.
Abyste vozidlo zamkli nebo odemkli pomocí zamykání/odemykání
bez klíče*, stačí, když budete mít u sebe, např. v kapse, dálkový
ovladač s klíčem. Dálkový ovladač s klíčem se musí nacházet přibližně do 1 m (3 stop) od vozidla.
Uchopte kliku na dveřích nebo stiskněte pogumovanou přítlačnou
plochu víka zavazadlového prostoru a vozidlo odemkněte. Abyste
vozidlo zamkli, stiskněte jemně výstupek na jedné z klik na dveřích.
Nedotýkejte se současně obou přítlačných ploch.
Střešní okno* se ovládá ovladačem nad zpětným zrcátkem, když je
zapalování vozidla minimálně v poloze I. Do větrací polohy otevřete
tak, že ovladač stisknete směrem nahoru. Zavřete potáhnutím ovladače dolů. Pokud chcete střešní okno zcela otevřít, stiskněte ovladač zpátky. Zavřete potáhnutím ovladače dolů. Sluneční clona, která
se otevře automaticky při otevřené střešního okna, se zavírá
manuálně.
Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru* lze, například,
otevřít pomocí funkce pro ovládaní víka zavazadlového prostoru
nohou*, a to pomalým vykopnutím nohy pod levou část zadního
nárazníku. Víko zavazadlového prostoru zavřete a zamkněte pomocí
tlačítka
na spodní hraně. Další možností je zavřít dveře zavazadlového prostoru pomalým vykopnutím nohy. Aby bylo možné otevřít víko zavazadlového prostoru pohybem nohy, vozidlo musí být
vybaveno funkcí zamykání/odemykání bez klíče*. Aby bylo možné
otevřít a zavřít vykopnutím nohy, dálkový ovladač s klíčem se musí
nacházet cca. 1 metr (3 stopy) za vozidlem.
01
01
ZAMYKÁNÍ/ODEMYKÁNÍ
Dálkový ovladač s klíčem
Jedno krátké stisknutí zamyká boční dveře, víko zavazadlového
prostoru, krytku hrdla plnění paliva a zapíná alarm*. Dlouhé stisknutí
zavírá současně střešní okno* a všechna boční okna.
Jedno krátké stisknutí odemyká boční dveře, víko zavazadlového
prostoru, krytku hrdla plnění paliva a vypíná alarm*. Dlouhé stisknutí
otevírá současně všechna boční okna.
Jedno krátké stisknutí odemyká a vypíná alarm pouze pro víko zavazadlového prostoru. Dlouhé stisknutí otevírá, respektive zavírá elektricky ovládané* víko zavazadlového prostoru.
Panická funkce aktivuje, v případě potřeby, směrová světla a klakson a přivolá tak pozornost. Aktivujte tak, že stisknete a podržíte tlačítko 3 sekundy nebo stisknete tlačítko dvakrát do 3 sekund. Funkci
lze deaktivovat pomocí stejného tlačítka poté, kdy byla aktivována
minimálně 5 sekund. Jinak se funkce automaticky deaktivuje po 3
minutách.
Osobní zámek
Osobní zámek uzamkne víko zavazadlového prostoru a zadní
sedadla, což se může hodit, například, když vozidlo dáváte, do
servisu nebo hotelu.
- V zobrazení funkcí na středovém displeji klepněte na
Osobní zámek a aktivujte/deaktivujte tak funkci.
Zobrazí se vyskakovací okno pro aktivaci/deaktivaci. Při každém použití
zamykání musíte zadat čtyřmístný kód. Při prvním použití funkce musíte
zadat doplňkový bezpečnostní kód.
Zamykání* příruční schránky se provádí manuálně pomocí klíče, který se
nachází uvnitř příruční schránky.
01
01
PŘEHLED, INTERIÉR
Středový displej se používá k ovládání mnoha hlavních funkcí
vozidla, např. média, navigace*, regulace klimatu, systémů podpory
řidiče a aplikací ve vozidle.
Displej řidiče zobrazuje většinu toho, co souvisí s jízdou, například,
rychlost, otáčky motoru, navigaci* a aktivní podporu řidiče. V
nabídce aplikací můžete zvolit, jaké informace se mají zobrazovat na
displeji řidiče. Nabídku aplikací otevřete a navigujte pomocí klávesnice na volantu vpravo. Nastavení lze upravovat pomocí Nastavení
My Car Displej řidiče v horním zobrazení na středovém displeji.
Head-up displej* doplňuje ve vozidle displej řidiče a promítá na
čelní sklo informace. Aktivuje se v zobrazení funkcí na středovém
displeji.
K nastartování vozidla se používá knoflík Start. Otočte po směru
hodinových ručiček a v poloze zapalování I uvolněte. U vozidel s
automatickým řazením musíte k nastartování vozidla zvolit polohu
převodovky P nebo N. U vozidel s manuálním řazením se musí
sešlápnout spojkový pedál. Sešlápněte brzdový pedál a vozidlo
nastartujte otočením knoflíku Start po směru hodinových ručiček.
Vypněte otočením startovacího knoflíku po směru hodinových ručiček.
Jízdní režimy* se nastavují ovladačem uprostřed mezi sedadly.
Vozidlo vždy startuje v komfortním režim. Stiskněte ovládací prvek a
přesunutím zvolte na středovém displeji Comfort, Eco, Dynamic
nebo Individual. Potvrďte stisknutím kolečka. V případě jízdního
režimu Individual můžete nastavení upravit podle požadované jízdní
charakteristiky. Aktivuje se v horním zobrazení středového displeje:
Nastavení My Car Individuální jízdní režim.
Parkovací brzda se aktivuje potáhnutím ovladače
nahoru - rozsvítí se symbol na displeji řidiče. Automaticky ji uvolníte tak, že ovladač stisknete dolů a současně podržíte stisknutý brzdový pedál.
Pomocí funkce "automatické brzdění stojícího vozidla" ( ) lze
uvolnit brzdový pedál a přitom je vozidlo např. na semaforech stále
zabrzděné.
Před použitím automyčky musíte automatické brzdění stojícího
vozidla a automatickou aktivaci parkovací brzdy deaktivovat. Toto lze
provést v horním zobrazení středového displeje: Nastavení My
Car Parkovací brzda a zavěšení.
Vypínač airbagu spolujezdce* se nachází na konci přístrojové
desky na straně spolujezdce a je přístupný po otevření dveří. Potáhněte vypínač ven a otočením do polohy ON/OFF airbag aktivujte/
deaktivujte.
01
01
STŘEDOVÝ DISPLEJ
Můžete upravovat nastavení a ovládat většinu funkcí na středovém displeji. Na středovém displeji jsou tři hlavní zobrazení: výchozí zobrazení,
zobrazení funkcí a zobrazení aplikací. Zobrazení funkcí a zobrazení aplikací otevřete ve výchozím zobrazením tak, že přejedete prstem vpravo
nebo vlevo. Horní zobrazení je přístupné poté, co přetáhnete horní část
displeje dolů.
Vzhled na středovém displeji a na displeji řidiče změníte tak, že
zvolíte motiv v Nastavení My Car Displej řidiče v horním zobrazení. Zde můžete rovněž zvolit tmavé nebo světlé pozadí středového displeje.
Na výchozí zobrazení se vrátíte z jiného zobrazení krátkým stisknutím fyzického tlačítka Domů pod displejem. Nyní se zobrazení naposledy
zvolený režim výchozího zobrazení. Dalším krátkým stisknutím tlačítka
Domů nastavíte všechny dlaždice zobrazení Domů do standardního
režimu.
Pokud chcete čistit středový displej, zamkněte dotykovou funkci dlouhým stisknutím fyzického tlačítka Domů pod displejem. Obrazovku
znovu aktivujte krátkým stisknutím tlačítka Domů.
Stavová lišta nahoře na displeji zobrazuje aktivity ve vozidle. Vlevo se
nachází informace o síti a připojení, informace o médiích, čas a indikace
činností probíhajících na pozadí.
V řádku klimatu dole můžete nastavit klepnutím na příslušnou ikonu
teplotu a komfort sedadla. Zobrazení klimatu otevřete klepnutím na prostřední tlačítko v řádku klimatu.
3. Nastavení změníte stisknutím horní/spodní/přední/zadní části ovladače.
Uložení nastavení
1. Nastavte sedadlo, vnější zpětná zrcátka a head-up displej* do požadované polohy a na panelu dveří stiskněte tlačítko M. Rozsvítí se kontrolka na tlačítku.
02
2. Do 3 sekund stiskněte tlačítko paměti 1 nebo 2. Ozve se zvukový
signál a kontrolka v tlačítku M zhasne.
Pokud chcete použít uložená nastavení sedadel:
Když jsou dveře otevřené - stiskněte a uvolněte jedno z tlačítek paměti.
Když jsou dveře zavřené - držte stisknuté jedno z tlačítek paměti, dokud
není dosažena požadovaná poloha.
ELEKTRICKY* OVLÁDANÁ PŘEDNÍ SEDADLA
Pomocí ovladačů zvenku na sedadlech můžete nastavit polohu sedadla,
bederní opěrku* apod. Jeden ovladač je vytvarován jako sedadlo, takže
snadno pochopíte, jak měnit polohu sedadla. Druhý, multifunkční, ovladač* se používá k nastavení bederní opěrky, masáže* apod.
Ovladač ve tvaru sedadla
Pomocí spodního ovládače nastavte sedák nebo přesuňte celé sedadlo.
Pomocí zadního ovládače nastavte úhel opěradla.
Multifunkční ovladač*
Nastavení masáže*, boční podpěry*, bederní opěrky* a prodloužení
sedáku se provádí pomocí multifunkčního ovladače.
1. Nastavení sedadla aktivujte otočením ovladače na středovém displeji.
2. Otočením ovladače na středovém displeji nahoru/dolů zvolte požadovanou funkci.
SKLÁPĚNÍ OPĚRADEL ZADNÍCH SEDADEL*
Dávejte pozor, aby opěradlo s opěrkou hlavy při spouštění nepřišlo do
kontaktu s opěradlem sedadla vpředu. Abyste mohli spustit opěradla,
možná budete muset nejdříve upravit nastavení předních sedadel.
Sklápění opěradel
Aby bylo možné sklopit zadní sedadla, vozidlo musí stát a minimálně
jedny zadní dveře musejí být otevřené.
1. Manuálně spusťte dolů opěrku hlavy prostředního sedadla.
2. Podržte tlačítko stisknuté. Tlačítka se nacházejí na odkládacím
panelu na levé straně vozidla.
3. Sedadlo se uvolní z pojistky, ale zůstane ve stejné poloze. Opěrky
hlavy se spustí dolů automaticky*.
4. Spusťte opěradlo manuálně do vodorovné polohy.
Zvednutí opěradel
1. Rukou posuňte opěradlo nahoru/zpátky tak, aby pojistka zaklesla.
2. Opěrka hlavy se vyklápí nahoru manuálně.
3. V případě potřeby zvedněte nahoru opěrku hlavy prostředního
sedadla.
02
02
VOLANT
Polohu volantu můžete nastavit z hlediska výšky a hloubky.
Omezovač rychlosti pomáhá zabránit překročení zvolené maximální rychlosti.
1. Zatlačte/potáhněte3 páčku pod volantem dopředu/dozadu
Tempomat pomáhá řidiči udržet konstantní rychlost.
2. Nastavte volant do požadované polohy a přesuňte páčku do zajištěné
polohy.
Adaptivní tempomat* pomáhá udržovat konstantní rychlost, a to v
kombinaci se zvoleným časovým intervalem vzhledem k vozidlu
vpředu.
Nastavení volantu
Klávesnice vlevo
Podpora řidiče se volí na displeji řidiče pomocí šipek na klávesnici na
volantu vlevo ( a ). Je-li symbol podpory řidiče BÍLÝ, funkce je
aktivní. ŠEDÁ znamená, že je funkce vypnuta nebo v pohotovostním
režimu.
Symboly na displeji řidiče:
Pilot Assist4 pomáhá řidiči udržet vozidlo pomocí asistence řízení
mezi značením jízdního pruhu a dále pomáhá udržet konstantní
rychlosti, a to v kombinaci se zvoleným časovým intervalem vzhledem k vozidlu vpředu.
Stisknutím tlačítka
vybranou funkci spustíte nebo vypnete.
Jedno krátké stisknutím
/
zvyšuje/snižuje uloženou rychlost o
5 km/h (5 mph). Pokud tlačítko stisknete a podržíte, rychlost se mění
spojitě - na požadované rychlosti tlačítko uvolněte.
volantu klávesnici vpravo. Pokud displej řidiče ukazuje "----", dojezd není
zaručen.
/ zvětšuje/zmenšuje vzdálenost k vozidlu vpředu při použití adaptivního tempomatu a systému Pilot Assist.
Jedním stisknutím tlačítka
zvolenou funkci.
02
rovněž pokračujete v uložené rychlosti pro
Klávesnice vpravo
Pomocí klávesnice na volantu vpravo můžete navigovat po displeji řidiče.
gaci.
Otevření/zavření nabídky aplikací na displeji řidiče. Z tohoto místa
můžete ovládat palubní počítač, přehrávač médií, telefon a naviProcházení nabídky jednotlivých aplikací tisknutím šipky vlevo
nebo vpravo.
Zvolte položku, zrušte výběr položky nebo potvrďte položku. Např.
zvolte nabídku palubního počítače nebo vymažte zprávu na displeji
řidiče.
Klepáním nahoru nebo dolů procházejte jednotlivé funkce zvolené
aplikace.
Hlasitost médií zvýšíte/snížíte stisknutím tlačítka
a . Pokud
není aktivní žádná další funkce, tato tlačítka lze použít k ovládání hlasitosti.
Ovládání hlasem se aktivuje stisknutím tlačítka . Tato funkce umožňuje ovládat hlasem např. média, navigaci a regulaci klimatu. Řekněte
např. "Radio", "Raise temperature" nebo "Cancel".
Další hlasové povely najdete v tomto průvodci Quick Guide v kapitole
Hlasové ovládání.
Palubní počítač
Palubní počítač počítá hodnoty, např. ujeté kilometry, spotřebu paliva a
průměrnou rychlost. Můžete zvolit, jaké informace z palubního počítače
budou zobrazovány na displeji řidiče. Palubní počítač počítá dojezd do
prázdné nádrže. Pokud chcete zobrazit jednotlivé možnosti, použijte na
3
4
V závislosti na trhu.
Tato funkce může, v závislosti na trhu, patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
Osvětlení "home safe" zapne některá z vnějších světel poté, co
vozidle uzamknete, a osvětlí prostor za tmy. Funkci aktivujte tak, že
vypnete vozidlo a potom přesunete spínač na levé páčce směrem k přístrojové desce a uvolníte jej. Dobu, po kterou osvětlení "home safe"
bude svítit, lze nastavit na středovém displeji.
02
Resetování denního počítadla
Všechny informace v manuálně ovládaném denním počítadle kilometrů
(TM) resetujete dlouhým stisknutím tlačítka RESET. Krátkým stisknutím
resetujete pouze ujeté kilometry. Denní počítadlo (TA) se resetuje automaticky, pokud se vozidlo nepoužívá 4 hodiny.
LEPÝ PÁČKOVÝ PŘEPÍNAČ
Funkce světlometů se ovládají pomocí levého páčkového přepínače.
Pokud zvolíte režim AUTO, vozidlo zjistí, zda je tma/světlo a podle toho
nastaví osvětlení, např. když se setmí nebo vjedete do tunelu. Pokud
chcete, aby se dálková světla automaticky ztlumila a neoslňovala účastníky silničního provozu v protisměru, otočte kolečko na páčce do polohy
. Manuální dálkové světlomety se aktivují přesunutím páčkového přepínači od sebe. Deaktivujte přesunutím páčkového přepínače k sobě.
Aktivní natáčecí světla* umožňují maximální osvětlení zatáček a křižovatek, jelikož světlo následuje pohyby volantu. Tato funkce se aktivuje
automaticky při nastartování vozidla. Lze ji deaktivovat v zobrazení funkcí
na středovém displeji.
Uvítací osvětlení zapne venkovní osvětlení, když odemknete vozidlo
pomocí klíče, a pomůže vám bezpečně dostat se za tmy k vozidlu.
PRAVÝ PÁČKOVÝ PŘEPÍNAČ
Pravým páčkovým přepínačem se ovládají lišty stěračů a dešťový senzor.
– Pokud chcete čelní sklo jednou setřít, posuňte páčkový přepínač
dolů.
– Posunutím páčky postupně nahoru nastavujete cyklické, normální a
rychlé stírání.
– Pomocí kolečka na přepínací páčce upravte rychlost stírání.
– Přesunutím páčky k volantu spustíte ostřikování čelního skla a světlometů.
Pokud chcete funkci aktivovat/deaktivovat, klepněte na tlačítko
dešťového senzoru. Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje na čelním okně.
Otočením kolečka nahoru/dolů nastavíte vyšší/nižší citlivost.
Servisní režim stírání čelního skla se používá, například, při
výměně, čištění nebo zvedání lišt stěračů. Klepnutím na tlačítko Servisní poloha stěračů v zobrazení funkcí na středovém displeji aktivujte nebo deaktivujte servisní režim.
02
02
OVLÁDÁNÍ KLIMATU V PROSTORU PRO CESTUJÍCÍ
Teplotní příprava
Teplotní přípravu lze nastavit na středovém displeji vozidla a pomocí
aplikace Volvo On Call*. Teplotní příprava zahřívá* prostor pro cestující a
motor resp. odvětrává před jízdou prostor pro cestující na komfortní
teplotu, což rovněž může snížit opotřebení a požadavky na energii
během jízdy. Teplotní přípravu lze spustit přímo nebo nastavit spuštění
pomocí časovače.
Přímé spuštění teplotní přípravy
1. Klepnutím na spodní část displeje otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Zvolte kartu Klima pro parkování a potom klepněte na Příprava
spuštění.
Nastavení časovače teplotní přípravy
– V zobrazení klimatu zvolte Klima pro parkování
a nastavte požadované datum/den.
Přidat časování
Nastavení klimatu
Funkce nastavení klimatu pro přední a zadní část prostoru pro cestující
se ovládají ze středového displeje, pomocí tlačítek na středové konzole
nebo ze zadní části tunelové konzoly*. Některé funkce klimatu lze ovládat také hlasovým ovládáním.
– Pokud chcete některé funkce klimatu regulovat automaticky, klepněte v zobrazení klimatu na AUTO. Krátké stisknutí reguluje automaticky recirkulaci vzduchu, klimatizaci a rozvod vzduchu. Dlouhé stisknutí spustí automatickou regulaci recirkulace vzduchu, klimatizace a
rozvodu vzduchu. Dále se teplota a otáčky ventilátoru změní na standardní nastavení: 22 °C (72 °F) a úroveň 3 (úroveň 2 pro zadní
sedadla5). Teplotu a otáčky ventilátoru můžete měnit, aniž byste
deaktivovali automatickou regulaci klimatu.
– Klepnutím na jednu z ikon v řádku klimatu ve spodní části středového
displeje upravíte teplotu, ohřev sedadla* a rychlost ventilátoru.
Pokud chcete synchronizovat teplotu pro všechny zóny s teplotou na
straně řidiče, stiskněte ikonu teploty na straně řidiče a tlačítko
Synchronizovat teplotu .
Systém kvality vzduchu IAQS*
IAQS je součástí výbavy Clean Zone Interior Package*. Jedná se o plně
automatický systém, který čistí vzduch v prostoru pro cestující od škodlivin jako jsou pevné částice, uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón.
Funkce se aktivuje v horním zobrazení středového displeje v Nastavení
Klima Snímač kvality vzduchu.
Uprostřed na středovém displeji dole se nachází ikona, kterou
se zobrazení klimatu otevírá. Pokud je text Clean Zone modrý,
znamená to, že byly splněny podmínky pro dobrou kvalitu vzduchu v prostoru pro cestující.
5
Pro vozidla se 4zónovým klimatem*.
02
02
PŘIPOJENÍ
Můžete přehrávat a pomocí rozpoznávání hlasu ovládat média, SMS a
telefonní hovory a rovněž můžete vozidlo připojit k internetu prostřednictvím různých externích zařízení, například přes chytrý telefon. Abyste
mohli používat připojená zařízení, elektrický systém vozidla musí být
minimálně v poloze zapalování I.
Modem vozidla6
Nejjednodušší a nejefektivnější způsob připojení vozidla k internetu je
přes vlastní modem vozidla. Je maximálně funkční, aktivuje se automaticky u každé cesty a nevyžaduje připojení k chytrému telefonu.
1. Zasuňte osobní SIM kartu do držáku pod podlahou v zavazadlovém
prostoru.
2. Stiskněte v horním zobrazení Nastavení Komunikace
internetu přes modem vozidla vozidla.
Sdílení
3. Aktivujte zaškrtnutím políčka pro Sdílení internetu přes modem
vozidla vozidla.
Tethering
Je-li vozidlo připojeno k internetu přes modem, můžete sdílet připojení k
internetu (Wi-Fi hotspot) v horním zobrazení Nastavení s ostatními zařízeními. Stiskněte Komunikace Wi-Fi hotspot pro vozidlo.
Bluetooth
Používejte Bluetooth především ke správě telefonních hovorů, SMS a
médií ze svého telefonu do systému vozidla. Dále můžete připojit vozidlo
k internetu přes Bluetooth. Najednou lze mít připojena dvě zařízení
Bluetooth. V tomto případě lze pro streaming médií použít pouze jedno
zařízení. Jakmile se vozidlo použije znovu a je aktivní Bluetooth v tele-
fonu, použijí se dva naposledy připojené telefony. Do seznamu lze uložit
až 20 zařízení, což umožní snazší komunikaci se zařízeními v budoucnu.
12V elektrická zásuvka.
12V elektrická zásuvka a 230V elektrická zásuvka*. K dispozici je
také 12V elektrická zásuvka* v zavazadlovém prostoru.
1. Aktivujte ve svém telefonu Bluetooth. Abyste se mohli připojit k internetu, aktivujte v telefonu rovněž tethering.
2. Ve výchozím zobrazení středového displeje otevřete vnořené zobrazení Telefon.
02
3. Klepněte na Přidat telefon. Pokud je již zařízení připojeno, klepněte
na Změnit a potom Přidat telefon.
4. Zvolte telefon, který chcete připojit, a pokračujte podle pokynů na
středovém displeji a telefonu. Upozorňujeme, že u některých telefonů
musí být aktivována funkce zpráv.
Wi-Fi
Pokud připojíte vozidlo k internetu přes Wi-Fi, můžete streamovat online
služby při vyšší rychlosti než pomocí Bluetooth. Například můžete
poslouchat internetové rádio a hudbu přes aplikace ve vozidle, můžete
stahovat/aktualizovat software atd. Připojení Wi-Fi z chytrého telefonu
funguje jako hotspot pro vozidlo a pro ostatní externí zařízení ve vozidle.
1. Aktivujte ve svém telefonu tethering.
2. Na středovém displeji klepněte v horním zobrazení na Nastavení.
3. Klepněte na Komunikace
políčka pro Wi-Fi.
Wi-Fi a připojení aktivujte zaškrtnutím
Upozorňujeme, že některé telefony vypnou tethering, když se vozidlo
odpojí. Tethering v telefonu se musí tedy při dalším použití aktivovat
znovu.
USB
Přes USB/AUX můžete připojit externí zařízení a přehrávat tak média.
USB port můžete použít také pro Apple CarPlay* a Android Auto*. Vaše
externí zařízení se nabíjí, když je připojeno k vozidlu.
USB porty se nacházejí ve schránce v loketní opěrce mezi sedadly.
Elektrické zásuvky
Ve vašem vozidle jsou k dispozici následující elektrické zásuvky:
6
Pouze vozidla se službou Volvo On Call*. Pokud se připojujete přes modem vozidla, služby Volvo
On Call budou využívat toto připojení.
POUŽÍVÁNÍ PŘIPOJENÝCH ZAŘÍZENÍ
Můžete připojit externí zařízení a, např. telefonovat nebo přehrávat
média v systému pro přehrávání audia a média ve vozidle.
02
Správa telefonních hovorů7
Můžete telefonovat a přijímat hovory přes telefon připojený přes
Bluetooth.
Volání přes středový displej
1. Ve výchozím zobrazení otevřete vnořené zobrazení Telefon. V protokolu hovorů, seznamu kontaktů nebo zadáním přes klávesnici zvolte,
komu budete volat.
2. Stiskněte tlačítko
.
Volání pomocí klávesnice na volantu vpravo
1. Stiskněte
2. Pomocí
a pomocí Telefon nebo
přejděte na
procházejte výpis hovorů. K výběru stiskněte
.
.
Hovory můžete spravovat pomocí hlasového ovládání. Stiskněte tlačítko
hlasového ovládání na klávesnici na volantu vpravo. Hlasové povely
najdete v tomto průvodci Quick Guide v kapitole Hlasové ovládání.
Přehrávání médií
Pokud chcete přehrávat audio z externího zařízení, musíte se připojit k
vozidlu vybraným způsobem - viz různé možnosti připojení na předchozí
stránce.
Zařízení připojené přes Bluetooth
1. V připojeném zařízení spusťte přehrávání.
2. V zobrazení aplikací na středovém displeji otevřete aplikaci Bluetooth - spustí se přehrávání.
Zařízení připojené přes USB
1. Spusťte aplikaci USB v zobrazení aplikací.
7
Informace o telefonech, které jsou kompatibilní s vozidlem, najdete na support.volvocars.com.
2. Zvolte, co chcete přehrávat. Spustí se přehrávání.
MP3 přehrávač nebo zařízení připojené přes iPod
1. Spusťte v zařízení přehrávání.
2. Podle způsobu připojení otevřete iPod nebo USB. Pokud
chcete přehrávat hudbu ze zařízení iPod, zvolte aplikaci
iPod, a to bez ohledu na způsob připojení - spustí se přehrávání.
Apple® CarPlay®*8 a Android Auto*
Funkce CarPlay a Android Auto vám umožní používat určité aplikace v
telefonu prostřednictvím vozidla např. přehrávání hudby nebo poslech
podcastů. Interakce probíhá přes středový displej vozidla nebo přes
telefon.
Pokud máte iPhone, musí se před použitím CarPlay aktivovat hlasové
ovládání Siri.
1. Připojte telefon k USB portu. Pokud je k dispozici několik
USB portů, použijte USB port s bílým rámečkem.
2. Aktivujte tak, že v zobrazení aplikací klepnete na Apple
CarPlay nebo Android Auto.
Hlasové ovládání v systému CarPlay a Android Auto aktivujte dlouhým
na pravé klávesnici na volantu. Krátkým stisknustisknutím tlačítka
tím aktivujte vlastní systém hlasového ovládání vozidla.
Když se používá CarPlay, Bluetooth se vypne. Použijte Wi-Fi nebo
modem vozidla* k připojení vozidla dle potřeby k internetu.
8
Apple a CarPlay jsou registrované obchodní značky, které vlastní Apple Inc.
02
03
VÝCHOZÍ ZOBRAZENÍ
řidiče. Klepnutím na toto dílčí zobrazení otevřete naposledy používanou funkci.
Středový displej ukazuje při spuštění výchozí zobrazení, ze kterého
můžete otevřít dlaždice nabídky pro navigaci, média a telefon a pro
naposledy používanou aplikaci nebo funkci vozidla.
Navigace - Pokud klepnete sem, otevře se mapová navigace
pomocí systému Sensus Navigation*.
Nastavení cíle pomocí volného textu - Rozbalte panel nástrojů
pomocí šipky dolů na levé straně a klepněte na . Obrázek na
mapě se změní na volné textové hledání. Zadejte hledané pojmy.
03
zvětšete mapu na
Nastavení cíle pomocí mapy - Klepnutím na
maximum, potom klepněte a podržte cíl, do kterého chcete jet.
otevřete itinerář. Klepnutím na
Vymazání cíle - Klepnutím na
odpadkový koš vymažete mezicíl v itineráři, nebo klepnutím na
Vymazat plán cesty vymažete celý itinerář.
Aktualizace mapy9 - Klepněte v zobrazení aplikací na Centrum
stahování. Počet dostupných aktualizací map se zobrazí na Mapy.
Klepněte na Mapy Nainstalovat a aktualizuje se mapa nebo se
nainstaluje zvolená mapa. Dále si lze stáhnout mapy z
support.volvocars.com do USB paměti a potom je přesunout do
vozidla.
Média - Zde se zobrazí, například, hudba z externích zdrojů, nebo,
pokud jste zvolili, FM rádio v zobrazení aplikací. Klepnutím na dílčí
zobrazení otevřete nastavení. Zde můžete zobrazit svou knihovnu
hudby, rozhlasové stanice apod.
Telefon - Odsud se dostanete k funkci telefonu. Po klepnutí se
dílčí zobrazení rozbalí. Zde, například, můžete vytáčet číslo z historie
hovorů nebo ze seznamu kontaktů, nebo můžete manuálně zadat
číslo pomocí klávesnice. Po výběru čísla klepněte na .
Naposledy používaná aplikace nebo funkce vozidla - zde vidíte
naposledy používanou aplikaci nebo funkci vozidla, která se nezobrazila na žádné z dalších dlaždic, např. Stav vozu nebo Výkonnost
9
Dostupnost funkcí se může pro jednotlivé trhy lišit.
03
ZOBRAZENÍ FUNKCÍ A ZOBRAZENÍ APLIKACÍ
Zobrazení funkcí
Přesunování ikon
Na zobrazení funkcí se dostanete, pokud ve výchozím zobrazení přejedete prstem zleva doprava10. Odsud můžete aktivovat/deaktivovat jednotlivé funkce ve vozidle, např. Zadní sluneční clona*, Parkovací
asistent a Lane Keeping Aid. Aktivují/deaktivují se klepnutím na příslušný symbol. Některé funkce se otevírají v samostatném okně.
Aplikace a tlačítka funkcí vozidla v zobrazení aplikací a v zobrazení
funkcí lze v případě potřeby přesunout.
1. Stiskněte ikonu a podržte ji.
2. Přetáhněte ikonu na neobsazené místo v zobrazení a uvolněte.
Zobrazení aplikací
Pokud chcete zpřístupnit zobrazení aplikací, přejeďte prstem ve výchozím zobrazení zprava doleva10. Zde vidíte aplikace, které jsou dodávány
s vozidlem, a aplikace, které si můžete sami stáhnout a nainstalovat.
03
Správa a aktualizace aplikací a systémů
možnosti:
V části Centrum stahování v zobrazení aplikací můžete aktualizovat některé systémy vozidla. Přitom musí být vozidlo připojeno k internetu. Jedním klepnutím na Centrum stahování
otevřete aplikaci pro stahování. Zde jsou k dispozici následující
Stahování aplikací - Klepněte na Nové aplikace a zvolte požadovanou
aplikaci. Klepnutím na Nainstalovat stáhněte aplikaci.
Aktualizace aplikací - Klepněte na Nainstalovat vše aktualizujte
všechny aplikace. Nebo klepněte na Aktualizace aplikací a zobrazí se
seznam možných aktualizací. Zvolte požadovanou aplikaci a klepněte na
Nainstalovat.
Odinstalování aplikací - Klepněte na Aktualizace aplikací a zvolte
požadovanou aplikaci. Klepněte na Odinstalovat a odinstalujte aplikaci.
Aktualizace systémového softwaru - Klepnutím na Aktualizace
systému zobrazíte seznam aktualizací, které lze nainstalovat do vozidla.
- Klepnutím na Nainstalovat vše dole v seznamu aktualizujete veškerý
software. Klepnutím na Nainstalovat aktualizujete konkrétní softwarový
program. Pokud seznam není požadován, zvolte Nainstalovat vše u tlačítka Aktualizace systému.
10
Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením přetřete v opačném
směru.
03
HORNÍ ZOBRAZENÍ
Na horní části displeje je karta, kterou můžete přetáhnout dolů, aby bylo
přístupné horní zobrazení. Zde můžete otevřít funkce Nastavení,
Uživatelská příručka, Profil a zprávy uložené ve vozidle.
Osobní preference
Hlasitost systému
Pokud chcete upravit nebo vypnout hlasitost zvuků systému, například
zvuk při klepnutí na obrazovku, přejděte na Nastavení Zvuk
Hlasitost systému.
V části Nastavení můžete nastavit řadu osobních preferencí, například,
nastavení displejů, zrcátek, předního sedadla, navigace*, systému přehrávání audia a média, jazyka a hlasového ovládání.
Profily řidiče
Pokud vozidlo používá několik řidičů, každý řidič může mít ve
vozidle svůj osobní profil řidiče. Při každém nasednutí do
vozidla si můžete zvolit svůj profil řidiče, ve kterém jsou uloženy vaše osobní preference. Počet profilů závisí na počtu
klíčů, které jsou pro vozidlo k dispozici. Profil Host není propojen se
žádným konkrétním klíčem.
Poslední aktivní profil řidiče je profil, který byl používán při odemykání
vozidla. Profil řidiče změníte klepnutím na Profil zobrazený nahoře na
displeji.
Profily řidiče lze propojit s klíči k vozidlu. Po odemknutí vozidlo automaticky nastaví vaše osobní preference. Připojte klíč: Nastavení
Systém Jízdní profily. Zvolte jeden z profilů řidiče (profil Host nelze
propojit). Opět se objeví výchozí zobrazení. Horní zobrazení znovu stáhněte dolů, zopakujte podle výše uvedeného postupu a ve vybraném profilu zvolte Upravit a potom Připojení klíče.
Jízdní režim Individual
Pokud chcete upravit jeden z jízdních režimů Comfort, Eco nebo
Dynamic, aktivujte jízdní režim v části Nastavení My Car
Individuální jízdní režim.
03
04
PODPORA ŘIDIČE
Vaše vozidlo je vybaveno celou řadou funkcí, které vám pomáhají jezdit
bezpečně a mohou zabránit vzniku nehod. Tyto funkce můžete aktivovat
v zobrazení funkcí na středovém displeji. Nezapomeňte, že funkce podpory řidiče představují pouze pomůcku a odpovědnost za bezpečnou
jízdu s vozem nese vždy pouze řidič. Vybrat si lze z následujících
možností:
City Safety™
City Safety11 vám může pomoci v kritických situacích zabránit kolizi s
vozidly, většími zvířaty, chodci nebo cyklisty resp. může zmírnit následky
takové kolize. V případě rizika kolize systém varuje vizuálně, zvukově a
brzdovými pulsy a pomáhá vám tak reagovat včas. Pokud nebudete reagovat včas a kolize je téměř nevyhnutelná, vozidlo může zabrzdit automaticky. Systém City Safety se aktivuje při nastartování motoru a
nemůže být deaktivován.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS vás může informovat o vozidlech v mrtvém úhlu a o rychle
se přibližujících vozidlech v sousedním jízdním pruhu.
Asistence řízení v případě rizika kolize
Asistence řízení v případě rizika kolize může pomoci zmírnit riziko, že
vozidlo opustí náhodou jízdní pruh a/nebo narazí do jiného vozidla nebo
překážky. Funkce aktivně řídí vozidlo zpět do jízdního pruhu a/nebo provede úhybný manévr. Funkce obsahuje tři dílčí funkce: Asistence řízení v
případě rizika vyjetí, asistence řízení v případě rizika čelní kolize a asistence řízení v případ rizika kolize do zadní části vozidla*. Funkci lze
deaktivovat pomocí Nastavení My Car IntelliSafe Asistent
vyhnutí se kolizi v horním zobrazení středového displeje.
Pilot Assist
Pilot Assist12 je komfortní funkce, která může pomoci udržet vozidlo v
jízdním pruhu a udržuje předem nastavenou vzdálenost k vozidlu vpředu.
Funkce Pilot Assist se volí a aktivuje pomocí klávesnice na volantu
vlevo. Posilování řízení funguje, mimo jiné, pouze když má řidič ruce na
volantu a je vidět značení jízdních pruhů. Je-li aktivní posilovač řízení, na
displeji řidiče se objeví ZELENÝ symbol volantu.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA je systém podpory řidiče, který doplňuje BLIS a může
varovat v případě křižující dopravy za vozidlem. Systém CTA se
aktivuje při zařazení zpětného chodu nebo když vozidlo začne
couvat.
Lane Keeping Aid
Lane assistance (Lane Keeping Aid) může pomoci zmírnit
riziko, že vozidlo náhodou opustí svůj jízdní pruh. Požadovaný
způsob asistence se volí v Nastavení My Car IntelliSafe
Režim Lane Keeping Aid v horním zobrazení středového
displeje.
11
12
Není k dispozici na všech trzích.
Tato funkce může, v závislosti na trhu, patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
04
04
PARKOVACÍ ASISTENT
Park Assist Pilot*
Park Assist Pilot může zkontrolovat velikost dostupného parkovacího
místa a, je-li toto místo dostatečně velké, může řídit vozidlo na toto
místo. Váš úkol je věnovat se okolí vozidla, sledovat pokyny na displeji
řidiče, řadit, regulovat rychlost a připravit k brzdění/zastavení.
zení kamery a naváděcí čáry pro parkování se vybírají na středovém displeji. Kamera parkovacího asistenta se spustí automaticky při zařazení
zpětného chodu nebo se zvolí manuálně na středovém displeji:
– Pokud chcete funkci aktivovat/deaktivovat manuálně,
klepněte v zobrazení funkcí na Kamera.
Parkování pomocí funkce Park Assist Pilot
1. V případě rovnoběžného parkování nejezděte větší
rychlostí než 30 km/h (20 mph) a v případě kolmého
parkování nejezděte větší rychlostí než 20 km/h
(12 mph). Když funkce vyhledává místo k zaparkování,
vzdálenost mezi vozidlem a parkovacími místy by měla být
přibližně 1 metr (3 stopy).
2. V zobrazení funkcí nebo v zobrazení kamery stiskněte tlačítko Zaparkovat.
3. Zastavte vozidlo, jakmile grafika a text na středovém displeji upozorní, že systém nalezl vhodné místo k zaparkování. Objeví se vyskakovací okno.
4. Postupujte podle pokynů na středovém displeji. Jakmile
se středovém displeji objeví informace, že máte zastavit,
okamžitě zastavte.
Vyjetí z parkovacího místa pomocí funkce Park Assist Pilot
Tuto funkci lze použít pouze v případě parkování za sebou.
1. V zobrazení funkcí nebo v zobrazení kamery stiskněte tlačítko Vyparkujte.
2. Pomocí směrového světla zvolte směr, ve kterém by
vozidlo mělo vyjet z parkovacího místa.
3. Postupujte podle pokynů na středovém displeji.
Kamera parkovacího asistenta*
Kamera parkovacího asistenta může pomoci sledovat překážky kolem
vozidla pomocí obrázků z kamery a grafů na středovém displeji. Zobra-
04
04
RYZÍ RADOST Z JÍZDY
Naplánováním jízdy a úspornou jízdou můžete snížit spotřebu paliva a
emise oxidu uhličitého a jiných znečišťujících látek v ovzduší. Takto snížíte dopad své činnosti na životní prostředí a zároveň budete méně platit
za spotřebované palivo. Některé faktory, avšak nikoliv všechny, můžete
ovlivnit. Dále uvádíme pár rad.
Naplánujte si jízdu a vždy:
•
Naplánujte si cestu - zbytečné zastavování a jízda proměnlivou
rychlostí zvyšují spotřebu paliva.
Pokud chcete jet úsporně:
•
Aktivujte jízdní režim Eco - vozidlo se upraví pro úspornější jízdu.
•
Nenechávejte motor běžet na volnoběh - vypněte motor vždy, když
stojíte delší dobu.
•
Jeďte stálou rychlostí a udržujte vhodnou vzdálenost k ostatním vozidlům a předmětům tak, abyste minimalizovali brzdění.
•
Nahusťte pneumatiky na správný tlak a pravidelně tlak vzduchu v
pneumatikách kontrolujte. Výsledky budou optimální, pokud nahustíte
pneumatiky na tlak ECO.
•
Nejezděte s otevřenými okny.
Faktory mimo vaší kontrolu
•
Dopravní situace.
•
Stav vozovky a topografie.
•
Venkovní teplota a čelní vítr.
Další tipy k úsporné jízdě najdete v Uživatelské příručce.
04
•
Recent calls
•
Read message
•
Message to [kontakt]
Hlasové povely pro rádio a média
•
HLASOVÉ POVELY
05
Systém hlasového ovládání umožňuje pomocí systému rozpoznávání
hlasu13 ovládat některé funkce v přehrávači médií, v telefonu připojeném k Bluetooth, funkce systému klimatu a funkce navigačního
systému* Volvo. Hlasové ovládání se aktivuje stisknutím tlačítka hlasového ovládání na klávesnici na volantu vpravo.
K dispozici jsou vždy následující povely:
•
Repeat
•
Cancel
•
Help
Hlasové povely pro telefon
Media
•
Play [interpret]
•
Play [název skladby]
•
Play [název skladby] z [album]
•
Play [název TV kanálu]*13
•
Play [rozhlasová stanice]
•
Tune to [frekvence]
•
Tune to [frekvence] [vlnová délka]
•
Radio
•
Radio FM
•
Radio AM
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Similar music
Hlasové povely pro ovládání klimatu
•
Climate
•
Set temperature to X degrees
•
Call [kontakt]
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Call [číslo telefonu]
•
Sync temperature
•
Air on feet/Air on body
•
Change country/Change state14, 15
•
Air on feet off/Air on body off
•
Show favourites
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Clear itinerary
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
•
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Turn on voice guidance
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
Hlasové povely pro mapovou navigaci*
•
05
Navigace
•
Take me home
•
Go to [město]
•
Go to [adresa]
•
Add intersection
•
Go to [PSČ]
•
Go to [kontakt]
•
Search [kategorie POI]
•
Search [kategorie POI] [město]
•
Search [název POI]
13
14
15
Platí pro některé trhy.
V evropských zemích se místo "státu" používá "země".
V případě Brazílie a Indie se oblast hledání mění na středovém displeji.
SPECIÁLNÍ TEXTY
Uživatelská příručka a ostatní příručky obsahují
informace týkající se bezpečnosti a musíte si přečíst
texty všech varování, důležitých upozornění a poznámek. Některé funkce mohou platit jen pro některé
trhy.
VAROVÁNÍ
ZAČÍNÁME
Volvo On Call - U vozidel se službou Volvo On Call
systém funguje pouze v oblastech, kde partneři mají
pokrytí mobilní sítě, a pouze na trzích, kde je k
dispozici příslušná služba. Podobně jako u mobilních telefonů se při atmosférickém rušení a malém
pokrytí vysílači může stát, např. v řídce osídlených
oblastech, že spojení nebude navázáno.
Informace o varováních, důležitých informacích a
upozorněních pro služby Volvo On Call najdete ve
smlouvě k danému předplatnému Volvo On Call a v
uživatelské příručce.
Sensus Navigation* – Věnujte veškerou svou
pozornost silničnímu provozu a soustřeďte se
výhradně na jízdu. Dodržujte pravidla silničního provozu a jezděte podle zdravého rozumu. S ohledem
na počasí nebo roční sezónu s vlivem na stav
vozovky mohou být některá doporučení méně spolehlivá.
06
(děti a dospělí). Nepokládejte předměty před čelní
sklo a nad čelní sklo do místa, kde se nachází airbag spolujezdce.
Když opouštíte vozidlo, vždy vytáhněte dálkový
ovladač s klíčem. Dále zkontrolujte, zda je elektrický systém vozidla v poloze zapalování 0 - to platí
především, pokud jsou ve vozidle děti.
Parkovací brzda by při parkování ve svahu měla
být vždy aktivována. K tomu, aby vozidlo vždy zůstalo
na místě, nestačí zařadit převodový stupeň nebo
polohu P u automatické převodovky.
nezvládnou každou situaci při jakémkoliv počasí,
stavu vozovky a dopravní situaci. Nikdy nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností
k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy
řidič. Za brzdění a řízení vozidla nese konečnou
odpovědnost vždy řidič.
Před použitím vozidla doporučujeme přečíst v uživatelské příručce všechny kapitoly, které souvisejí se
systémy podpory řidiče ve vozidle.
ELEKTRICKY OVLÁDANÁ PŘEDNÍ SEDADLA
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než se rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte během jízdy.
Zkontrolujte, zda je sedadlo zajištěno. Zabráníte tím
poranění osob v případě intenzivního brzdění nebo
nehody.
PARKOVACÍ ASISTENT
Park Assist Pilot je doplňkový systém podpory
řidiče, který nezvládá všechny situace. Má za úkol
pouze pomoci řidiči při kolmém a rovnoběžném
parkování. Za bezpečné zaparkování a brzdění
vozidla podle potřeby nese plnou odpovědnost řidič.
Při prohledávání může systém přehlédnout předměty umístěné hluboko na parkovišti. Za posouzení
toho, zda místo, které Park Assist Pilot nabídne k
zaparkování, nese odpovědnost vždy řidič.
Kamera parkovací asistence je doplňkový systém,
který pomáhá řidiči při parkování vozidla. Nikdy
nemůže nahradit pozornost a úsudek řidiče. Kamery
mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží překážky detekovat. Dávejte pozor na osoby a zvířata v blízkosti
vozidla. Předměty/překážky na obrazovce se mohou
zdát, že jsou k vozidlu dále, než jsou ve skutečnosti.
Před použitím vozidla doporučujeme přečíst v uživatelské příručce všechny kapitoly, které souvisejí se
systémy podpory řidiče ve vozidle.
SKLÁPĚNÍ OPĚRADEL ZADNÍCH SEDADEL
U spuštěných resp. zvednutých opěradel zkontrolujte, zda jsou správně zajištěna. Zkontrolujte u opěradel zvednutých nahoru, zda mají správně zajištěny
hlavové opěrky.
OVLÁDÁNÍ KLIMATU V PROSTORU PRO CESTUJÍCÍ
Vyhřívaná sedadla* nesmí používat osoby, které
mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí zvýšení teploty, a osoby, které mají jiné problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel. Jinak by
mohly utrpět popáleniny.
PŘEHLED, EXTERIÉR
Teplotní přípravu lze spustit předem pomocí
Víko zavazadlového prostoru - Při zavírání a ote- nastaveného časovače. Nepoužívejte teplotní přívírání víka zavazadlového prostoru dávejte pozor na
pravu, pokud je vozidlo vybaveno topením*.
nebezpečí přiskřípnutí. Zkontrolujte, zda se v blíz• V neodvětrávaných prostorech uvnitř. Pokud se
kosti víka zavazadlového prostoru nikdo nenachází topení spustí, vyvíjí výfukové plyny.
rozdrcení by mohlo mít vážné následky. Při ovládání • V místech se zápalným nebo hořlavým materiálem
víka zavazadlového prostoru buďte vždy opatrní.
v blízkosti. Palivo, plyn, dlouhá tráva, dřevěné piliny
atd. se mohou vznítit.
PŘEHLED, INTERIÉR
Pokud vozidlo není vybaveno spínačem pro aktivaci/ • V situacích, kdy hrozí riziko zablokování potrubí
výfukových plynů. Například, hluboký sníh uvnitř
deaktivaci airbagu spolujezdce, airbag spolupodběhu předního pravého kola může zabránit
jezdce bude vždy aktivován. Pokud je zapnutý airodvětrání topení.
bag, nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce dítě
na dětské sedačce proti směru jízdy. Airbag spoluPODPORA ŘIDIČE
jezdce se musí vždy aktivovat, pokud na sedadle
Systémy podpory řidiče, které jsou ve vozidle k
spolujezdce vpředu sedí cestující po směru jízdy
dispozici, představují pro řidiče pouhý doplněk a
HLASOVÉ POVELY
Za bezpečné řízení vozu a dodržování všech platných předpisů týkajících se provozu na komunikacích je vždy odpovědný řidič.
DŮLEŽITÉ
PŘEHLED, INTERIÉR
Head-up displej*, ze kterého se promítají informace, se nachází na přístrojové desce. Aby nedošlo
k poškození krycího skla zobrazovací jednotky,
nepokládejte na krycí sklo žádné předměty a
dávejte pozor, aby na toto sklo nic nespadlo.
STŘEDOVÝ DISPLEJ
K čištění středového displeje používejte hadřík z
mikrovlákna bez písku a podobných materiálů. Při
čištění středového displeje tlačte na displej pouze
zlehka. Silným tlakem byste mohli displej poškodit.
Nestříkejte přímo na středový displej žádné kapaliny
a žíraviny. Nepoužívejte přípravek k čištění oken, jiné
čisticí prostředky, aerosolový sprej, rozpouštědla,
alkohol, čpavek nebo čisticí prostředek obsahující
abraziva. Nikdy nepoužívejte abrazivní tkaniny ani
papírové a látkové ručníky, které by mohly středový
displej poškrábat.
SKLÁPĚNÍ OPĚRADEL ZADNÍCH SEDADEL
Když se opěradlo sedadla sklápí dolů, na zadním
sedadle nesmí být žádné předměty. Dále nesmí být
spojené bezpečnostní pásy.
Zabudovaná dětská sedačka*/loketní opěrka* na
prostředním sedadle se musí zasunout.
PRAVÝ PÁČKOVÝ PŘEPÍNAČ
Lišta stěrače v servisní poloze - Než vrátíte lišty
stěračů do servisní polohy, zkontrolujte, zda
nepřimrzly. Pokud raménka stěrače v servisní poloze
byla vyklopena nahoru nad čelní sklo, musí se položit dolů na čelní sklo a až potom se může aktivovat
stírání, ostřik nebo dešťové čidlo. Dále se raménka
na čelní sklo musí sklopit před tím, než se rozjedete.
Tím se zabrání poškrábání laku na kapotě motoru.
PŘIPOJENÍ
Elektrická zásuvka - maximální výkon u 12V
zásuvky je 120 W (10 A) na zásuvku.
Maximální výkon u 230V zásuvky je 150 W.
POZNÁMKA
PŘEHLED, EXTERIÉR
Nohou ovládané víko zavazadlového prostoru Pokud zadní nárazník bude zatížen velkým množstvím sněhu, ledu, nečistot atd., hrozí nebezpečí
omezené funkčnosti nebo úplné ztráty funkčnost. Z
tohoto důvodu udržujte čistotu.
Nohou ovládaná funkce ovládání víka zavazadlového
prostoru je k dispozici ve dvou provedeních:
• Pouze otevírání pohybem nohy.
• Otevírání a zavírání pohybem nohy.
Upozorňujeme, že zavírání pohybem nohy funguje
pouze u "elektricky ovládaného víka zavazadlového
prostoru"*.
Elektromagnetická pole a vlnění mohou rušit
funkce na dálkovém ovladači s klíčem. Nepokládejte dálkový ovladač s klíčem do blízkosti kovových
předmětů nebo elektronických zařízení, např. mobilních telefonů, tabletů, laptopů nebo nabíječek pokud možno, nepokládejte je blíže než 10-15 cm
4-6 palců.
nos získáte u svého operátora. Když stahujete
pomocí mobilního telefonu, věnujte zvýšenou pozornost nákladům hrazeným v souvislosti se stahováním.
Stahování dat může mít vliv na ostatní služby, při
kterých jsou přenášena data - např. na rádio po
internetu. Pokud systém vyhodnotí, že ostatní služby
jsou rušivé, přenos dat může být přerušen. Další
možností je vypnout nebo přerušit tyto služby.
Aktualizace - Pokud bude aktualizován operační
systém telefonu, může dojít k přerušení připojení
PŘEHLED, INTERIÉR
Bluetooth. V tomto případě vymažte telefon z vozidla
U některých druhů motorů mohou být při startování
a potom jej znovu připojte.
studeného motoru volnoběžné otáčky výrazně
vyšší než běžné otáčky. Smyslem je, aby systém
POUŽÍVÁNÍ PŘIPOJENÝCH ZAŘÍZENÍ
emisí dosáhl co nejdříve běžnou provozní teplotu, při Apple CarPlay a Android Auto - společnost Volvo
které jsou emise výfukových plynů minimální, což
nenese odpovědnost za obsah aplikací CarPlay
přispívá k ochraně životního prostředí.
nebo Android Auto.
Head-up displej* - Jakmile se aktivuje systém City
PARKOVACÍ ASISTENT
Safety, informace na head-up displeji nahradí graPro zajištění optimálního fungování musí být čočka
fika systému City Safety. Tato grafika je podsvícena,
kamery čistá bez sněhu, nečistot a ledu. To platí
i když je průhledový displej vypnutý.
především při zhoršené viditelnosti.
Pokud řidič nosí, například, polarizované brýle,
nesedí uprostřed sedadla, na krycím skle displeje
jsou nějaké předměty nebo pokud jsou nepříznivé
světelné podmínky, snižuje se pravděpodobnost, že
řidič informace na head-up displeji uvidí. Osoby s
jistými očními vadami mohou při sledování průhledového displeje cítit bolest hlavy a únavu.
VOLANT
Palubní počítač - Při výpočtu ujeté vzdálenosti se
mohou vyskytnout jisté odchylky, pokud dojde ke
změně stylu jízdy.
OVLÁDÁNÍ KLIMATU V PROSTORU PRO CESTUJÍCÍ
Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že vyberete vyšší
nebo nižší teplotu, než skutečně potřebujete.
Teplotní příprava - Během předběžné úpravy
teploty prostoru pro cestující musí být okna a dveře
ve vozidle zavřeny.
PŘIPOJENÍ
Internet - data jsou přenášena (přenos dat) pomocí
internetu, za což můžete platit. Aktivace datového
roamingu a hotspotů Wi-Fi může být spojena s dalšími poplatky. Informace o nákladech na datový pře-
06
TP 25029 (Czech), AT 1746, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement