Volvo V40 2019 Quick Guide

Volvo V40 2019 Quick Guide
V40
QU IC K G UI D E
VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!
V této složce najdete nejčastěji používané funkce ve vozidle. Uživatelská příručka a ostatní příručky obsahují
bezpečnostní pokyny a veškeré texty týkající se varování, důležitých upozornění a poznámek.
Následující symboly znamenají:
Na obrázcích v přehledu jsou zobrazeny různé díly.
Podrobné pokyny.
Je naprosto nezbytné přečíst si uživatelskou příručku.
Texty varování, důležitých upozornění a poznámek, které si musíte přečíst, jsou uvedeny na
poslední stránce.
V době publikování jsou všechny známé typy doplňků / příslušenství označeny hvězdičkou: *.
Uživatelská příručka je k dispozici v tištěné verzi a v elektronické verzi na obrazovce ve vozidle, na internetu
nebo jako mobilní aplikace. Mobilní aplikace obsahuje celou uživatelskou příručku a instruktážní filmy.
Umožňuje vyhledávat různými způsoby pomocí textů a obrázků. Mobilní aplikaci si lze stáhnout do mobilních
zařízení přes App Store nebo Google Play.
Další podrobnosti o svém vozidle najdete na www.volvocars.com.
01 Startování a jízda
04 Funkce ve voze
Dálkový ovladač s klíčem
Systém zámku Keyless*
Startování a vypnutí motoru
Stěrače
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách*
Ovládání klimatizace
Ovládání světlometů
Sdružená přístrojová deska
Systém Infotainment
Telefon*
Internet*
Externí audio zařízení
Tlačítka na středové konzole
Nastavení v systému menu
Servis/rezervace*
ECO*
02 Podpora řidiče ve voze
Park Assist Pilot*
Lane Keeping Aid*
Funkce Start/Stop*
Ochrana chodců*
05 Tipy
03 Prostředí ve voze
Nastavení sedadla
Nastavení volantu
Čerpání paliva
Péče o vozidlo
Úložné prostory
Zásuvky AUX/USB* a 12 V
Jak funguje dálkový ovladač s klíčem?
01
Odemyká boční dveře a dveře zavazadlového
prostoru a vypíná alarm. Tuto funkci lze nastavit v
nabídce MY CAR.
Zamyká boční dveře a dveře zavazadlového
prostoru a zapíná alarm.
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Jedním stisknutím odemknete dveře zavazadlového
prostoru. Dvě stisknutí dveře mírně pootevřou.
Informace*.
Funkce nouzového tlačítka.
Do dálkového ovladače s klíčem lze uložit různá
nastavení, a to včetně nastavení vnějších zrcátek
a elektricky ovládaného sedadla řidiče* – viz
uživatelská příručka.
Co označují kontrolky* dálkového ovladače s
klíčem?
01
Stále svítící zelené světlo: vozidlo je zamknuté.
Stále svítící žluté světlo: vozidlo je odemknuté.
Stále svítící červené světlo: od uzamknutí vozidla
došlo ke spuštění alarmu.
Střídavě blikající červené světlo u obou kontrolek:
Alarm byl spuštěn před méně než 5 minutami.
Jak funguje systém zamykání Keyless*?
01
Dálkový ovladač s klíčem může například zůstat po
celou dobu v kapse.
Zamyká a zapojuje alarm
–– Dotkněte se zadní části jedné z vnějších klik, nebo
lehce stiskněte menší ze dvou pogumovaných
tlačítek na zadních výklopných dveřích zavazadlového
prostoru.
Odemknutí a vypnutí alarmu vozidla
–– Uchopte kliku dveří a obvyklým způsobem
otevřete dveře, nebo lehce stiskněte větší ze dvou
pogumovaných tlačítek na zadních výklopných
dveřích zavazadlového prostoru.
Jak mohu zapnout nebo vypnout motor?
01
Zapnutí
Zatlačte dálkový ovladač s klíčem do spínače
zapalování (neplatí pro Keyless*).
U manuálního řazení musíte sešlápnout spojkový
pedál. U automatického řazení musíte sešlápnout
brzdový pedál.
Krátce stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE.
Vypnutí
Krátce stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE.
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem ze
spínače zapalování (neplatí pro Keyless*).
Jak mám spustit stěrače čelního skla a
dešťový senzor*?
01
Pokud chcete spustit stěrače čelního skla, posuňte
páčku dolů. Pokud chcete čelní sklo setřít jednou,
posuňte páčku nahoru.
Zapnutí a vypnutí dešťového senzoru.
Nastaveni citlivosti dešťového senzoru nebo
intervalu cyklovače stěračů.
Ostřikovač, zadní okno – cyklovač/normální
rychlost.
Abyste mohli zvednout lišty stěračů, musí být v
servisní poloze – viz uživatelská příručka.
Jak mám nakalibrovat systém monitorování
tlaku vzduchu v pneumatikách (TM)*?
01
Po výměně pneumatik nebo změně tlaku vzduchu v
pneumatikách je vždy zapotřebí kalibrace. Pokud se
rozsvítí kontrolka , musí se zkontrolovat tlak vzduchu
v pneumatikách a systém se musí nakalibrovat.
Postupujte následovně:
Při vypnutém zapalování nahusťte všechny
pneumatiky v souladu s hodnotami na štítku na
sloupku dveří řidiče.
Nastartujte vozidlo. V normálním zobrazení pro zdroj
MY CAR stiskněte OK/MENU.
Zvolte Monitorování pneu > Spustit kalibraci a
stiskněte OK/MENU.
Nakalibrování se provede během jízdy vozidla.
Jak mám používat Park Assist Pilot PAP*?
02
Systém PAP zkontroluje prostor, který je k dispozici,
a řídí vozidlo do tohoto prostoru. Nyní musíte pozorně
sledovat okolí vozidla, řadit, ovládat rychlost a brzdit/
zastavovat.
Systém PAP aktivujte stisknutím tlačítka. Nejezděte
větší rychlostí než 30 km/h (20 mph).
Postupujte podle pokynů, které se zobrazují na
sdružené přístrojové desce.
Buďte připraveni zastavit, jakmile to graf a text
požaduje.
Jak funguje systém Lane Keeping Aid LKA*?
02
Pokud by vozidlo mělo přejet přes boční čáru, systém
LKA vyvine jistý moment na volant a bude aktivně řídit
zpět do pruhu. Pokud vozidlo přejede boční čáru,
systém LKA vás upozorní pulzujícími vibracemi ve
volantu.
–– Systém LKA aktivujte stisknutím tlačítka.
Jak mám používat funkci Start/Stop*?
02
Manuální převodovka
Vypnutí motoru: Vyřaďte spojku, zařaďte převodovku do
neutrálu a uvolněte spojkový pedál.
Nastartujte motor: Sešlápněte spojkový pedál.
Automatická převodovka
Vypněte motor: Zastavte vozidlo pomocí brzdového
pedálu a udržujte brzdový tlak.
Nastartování motoru: Uvolněte tlak nohy na brzdový pedál.
Svítící kontrolka v tlačítku označuje, že je funkce aktivní.
Jak funguje ochrana chodců*?
02
Vozidlo je vybaveno systémem varování před kolizí s
automatickou aktivací brzd a detekcí chodců. Tento
systém dokáže v případě vozidel, cyklistů a chodců
varovat, přibrzdit resp. zastavit.
Tato funkce představuje pouze pomůcku a nefunguje
ve všech situacích – například nevidí ze strany cyklisty a
částečně zakryté chodce a chodce, kteří jsou menší než
80 cm.
Je nezbytné tuto funkci pochopit – viz uživatelská
příručka.
Jak mohu nastavit sedadlo?
03
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku.
Zvednutí/spuštění sedadla.
Posunutí sedadla dopředu/dozadu.
Nakloňte opěradlo.
Uložení nastavení elektricky ovládaného sedadla*.
Tlačítka paměti pro elektricky ovládané sedadlo*.
Uložení nastavení:
Během tisknutí jednoho z paměťových tlačítek držte
stisknuté tlačítko, abyste uložili nastavení. Držte tlačítka
stisknuté, dokud se neozve signál a na sdružené
přístrojové desce se neobjeví text. Uloží se poloha
sedadla i vnějších zrcátek.
Nastavení v paměti pro elektricky ovládané
sedadlo a vnější zpětná zrcátka lze uložit rovněž
do dálkového ovladače s klíčem* – viz uživatelská
příručka.
Jak mohu nastavit volant?
03
Uvolněte zámek volantu.
Volant posuňte dopředu/dozadu a nahoru/dolů.
Volant zajistěte.
Jak mohu regulovat teplotu pomocí systému
ECC*?
04
Stiskněte, chcete-li konkrétní teplotu. Opakovaným
tisknutím zvolte nastavení pro levou stranu, pravou
stranu a pro obě strany. Otočením nastavte teplotu.
Na obrazovce středové konzoly se objeví teplota
zvolená pro každou stranu.
Stisknutím tlačítka AUTO zapněte automatickou
regulaci proudění vzduchu a ostatních funkcí. Na
obrazovce se objeví AUTO KLIMA.
Jak mohu odmrazit čelní sklo?
04
Stisknutím aktivujte elektrické vyhřívání čelního skla*
– na obrazovce se rozsvítí symbol (1).
Dalším stisknutím aktivujete rovněž maximální
proudění vzduchu na čelní sklo a boční skla –
rozsvítí se symboly (1) a (2).
Dalším stisknutím obě funkce vypnete – nesvítí
žádný symbol.
Bez elektrického ohřevu: Stisknutím aktivujete/
deaktivujete proudění vzduchu.
Jak funguje automatické ovládání
světlometů?
04
V režimu AUTO jsou k dispozici následující možnosti:
•• Systém automaticky přepíná mezi denními provozními
světly a potkávacími světly.
•• Dálkové světlomety lze aktivovat, když svítí potkávací
světla.
•• Lze použít aktivní světlomety (AHB)*, které ztlumí a
aktivují automaticky dálková světla.
•• Aktivuje se detekce tunelů*.
Jak se ovládá palubní počítač?
04
OK – otevře se nabídka panelu sdružené přístrojové
desky, potvrzují se zprávy a provádí výběr v
nabídce.
Kolečko – kolečkem se procházejí možnosti
nabídky nebo možnosti palubního počítače.
RESET – stisknutím tohoto tlačítka vynulujete
hodnoty ve zvoleném nastavení palubního počítače,
nebo se vrátíte ve struktuře menu zpět.
Jak mohu vynulovat palubní počítače?
Otočením kolečkem levého pákového spínače
zobrazíte denní počítadlo kilometrů T1+cel.vzd
nebo T2+cel.vzd.
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET počítadlo
resetujete.
04
Jak mohu zapnout a vypnout systém
infotainment?
04
Krátkým stisknutím systém aktivujete.
Dlouhým stisknutím (dokud se obrazovka nevypne)
systém vypnete.
Vypnutí zvuku: Krátce stiskněte – dalším stisknutím
aktivujete znovu.
Upozorňujeme, že celý systém Sensus (včetně funkcí
navigace* a telefonu) se zapíná a vypíná současně.
Jak mohu navigovat v systému Infotainment? 04
Stiskněte RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL*
nebo * a vyberte tak hlavní zdroj. V tomto režimu
se objeví běžné zobrazení posledního aktivního
zdroje.
Stiskněte OK/MENU nebo kolečko* na volantu – v
hlavním menu systému se otevře zvolený zdroj.
Otočením ovladače TUNE nebo kolečka navigujete
v menu.
Stisknutím tlačítka OK/MENU nebo kolečka
provedete výběr v menu.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT se v systému
menu vrátíte zpátky, zrušíte funkci nebo vymažete
zadané znaky.
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT přejdete zpátky
na normální zobrazení nebo, pokud se nacházíte
v normálním zobrazení, přejdete na zobrazení
hlavního zdroje
Tipy:
Chcete-li v normálním zobrazení přejít do nabídky
zkratek, stiskněte jednou tlačítko hlavního zdroje. Dalším
stisknutím se vrátíte do normálního zobrazení.
Další informace o ovládání systému – viz
uživatelská příručka.
Jak mám připojit telefon se systémem
Bluetooth®*?
04
V normálním zobrazení pro zdroj telefonu stiskněte
OK/MENU.
Zvolte Nastavit vozidlo jako viditelné a potvrďte
stisknutím tlačítka OK/MENU.
Aktivujte Bluetooth® na mobilním telefonu.
Vyhledejte vozidlo a připojte ho k telefonu.
Postupujte podle pokynů na mobilním telefonu a na
obrazovce.
Telefon je nyní připojen a může být ovládán z vozidla.
Pokud registrace telefonu neproběhne úspěšně –
viz uživatelská příručka.
Jak se mohu připojit k internetu*?
04
Připojte mobilní telefon přes Bluetooth® nebo
aktivujte v telefonu tethering pro Wi-Fi. Pokud
chcete využít modem ve vozidle, vložte SIM kartu
do čtečky v příruční schránce.
V normálním zobrazení pro zdroj MY CAR stiskněte
OK/MENU, zvolte Nastavení > Nastavení
internetu > Připojit přes. Zvolte možnost
připojení.
Wi-Fi: připojte se k síti a zadejte heslo. Modem
vozidla: zadejte PIN kód SIM karty.
Další informace o účtu Volvo ID – viz uživatelská
příručka.
Jaké služby dostanu s číslem Volvo ID*?
Volvo ID je osobní identifikační číslo zaregistrované k
vozidlu. Pomocí tohoto čísla získáte přístup k různým
službám, např. k osobnímu přihlášení na stránce
volvocars.com. Dále budete moci odesílat přímo do
vozidla adresu z mapové služby na internetu.
Registrace a správa čísla Volvo ID:
Dvakrát stiskněte připojovací tlačítko .
Zvolte Aplikace Apps > Nastavení a postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Další informace o čísle Volvo ID – viz uživatelská
příručka.
04
Jak mohu používat aplikace, když je vozidlo
připojeno k internetu*?
04
Je-li vozidlo připojeno k internetu, lze používat aplikace
pro hudební služby, internetové rádio, navigační služby
a jednoduché internetové prohlížeče.
Stiskněte tlačítko Připojit .
Zvolte Aplikace Apps a stiskněte OK/MENU –
zobrazí se dostupné aplikace.
Zvolte aplikaci a potvrďte stisknutím tlačítka
OK/MENU.
Některé aplikace vyžadují přihlášení přes samostatný
účet od poskytovatele aplikace/služby. Použijte stávající
účet nebo se znovu zaregistrujte. Postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Jak mohu telefonovat*?
04
V normálním zobrazení pro zdroj telefonu zadejte
požadované číslo nebo otočte kolečkem na volantu
dolů (otevře se telefonní seznam) nebo nahoru
(otevře se seznam hovorů).
Stisknutím tlačítka číslo vytočíte.
Hovor se přeruší stisknutím tlačítka EXIT.
Další možnosti, jak volat telefonem – viz
uživatelská příručka.
Jak mohu převzít hovor*?
–– Stisknutím kolečka převezmete příchozí hovory.
Hovor se odmítne/přeruší stisknutím tlačítka EXIT.
Další možnosti, jak reagovat na telefon – viz
uživatelská příručka.
04
Jak mohu připojit externí audio zařízení?
04
Připojte externí zařízení přes vstup AUX nebo port
USB* v úložné schránce na středové konzole.
V normálním zobrazení pro zdroj média stiskněte
MEDIA na středové konzole.
Otočte TUNE na požadovaný zdroj audia a
stiskněte tlačítko OK/MENU.
Další připojení externího zařízení – viz uživatelská
příručka.
Jak mohu nastavit cíl GPS*?
04
Stisknutím tlačítka NAV* spusťte navigaci – zobrazí
se mapa.
Ještě jednou stiskněte NAV, zvolte Zadejte
adresu > Adresa pomocí kolečka a stiskněte OK/
MENU.
Pomocí kolečka pro zadávání znaků nebo kolečka
numerické klávesnice na středové konzole zadejte
kritérium resp. kritéria hledání.
Potom zvolte Zadat jediný cíl nebo Přidat jako
trasový bod a stiskněte OK/MENU.
Další informace a odchylky od trhu pro navigaci – viz
uživatelská příručka.
Jaká nastavení lze upravit v systému menu?
04
Systém menu MY CAR se používá pro celou řadu
funkcí vozidla, např. nastavení hodin, zrcátek na dveřích
a zámků.
Použití tlačítek – viz předchozí kapitola "Jak se naviguje
v menu systému infotainment?".
Jak mohu nastavit hodiny?
04
V normálním zobrazení pro zdroj MY CAR stiskněte
OK/MENU.
Zvolte Nastavení > Nastavení systému >
Nastavení času.
Otočte TUNE na Automatický čas a stisknutím
tlačítka OK/MENU aktivujte automatické nastavení
času.
Abyste nastavili čas správně, musíte správně zvolit
aktuální polohu.
Jak mohu zavolat do servisu nebo objednat
prohlídku*?
04
–– V normálním zobrazení pro zdroj MY CAR stiskněte
OK/MENU a zvolte Servis a oprava.
Pod položkou Servis a oprava najdete informace o
servise, který jste zaregistrovali na stránce volvocars.
com. Položka Informace o autoriz. zástupci
umožňuje zavolat a odeslat do servisu žádost o
schůzku. Rovněž je možné aktualizovat servisní
informace a nastavit servis jako cíl.
Platí pouze pro některé trhy.
Co dělá ECO*?
04
Jedním stisknutím tlačítka ECO aktivujete program
optimálně úsporné spotřeby paliva. Mimo jiné se změní
následující:
•• Start/Stop – motor se může automaticky zastavit
dříve, než vozidlo stojí.
•• Eco Coast – vozidlo přestane brzdit motorem a
dojíždí setrvačností. Tato funkce platí pouze pro
vozidla s automatickým řazením.
•• Vypnutí nebo omezení některých funkcí klimatizace.
Jak mám čerpat palivo?
05
Je-li vozidlo odemknuté, zlehka potlačte na zadní
část dvířek hrdla palivové nádrže, uvolněte a dvířka
otevřete.
Dvířka vyklopte.
Vložte hrdlo čerpací hadice do otvoru plnění paliva.
Po dočerpání paliva počkejte 5-8 sekund a
vytáhněte hrdlo čerpací hadice z trubky plnění
paliva.
Jak mám mýt svůj vůz?
05
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než mytí v
automatické myčce. Nový lak je také náchylnější k
poškození. Z tohoto důvodu je pro první měsíce u
nového vozu doporučeno ruční mytí.
Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte, že
nečistoty a kamínky mohou poškrábat lak.
Jak mám čistit kožené čalounění*?
Aby si kůže zachovala svůj vzhled, musí být pravidelně
udržována. Z tohoto důvodu doporučujeme kožené
čalounění čistit pomocí sady Volvo Leather Care 1krát
až 4krát ročně. Výhodou světlého koženého čalounění
je to, že toto čalounění stačí každý týden otřít vlhkým
hadříkem. Sadu Volvo Leather Care můžete koupit u
svého prodejce Volvo.
05
Kde se nacházejí úložné schránky?
05
Zde jsou znázorněny některé z úložných schránek ve
vozidle.
Informace o rozmístění dalších úložných schránek
najdete v uživatelské příručce.
Kde se nacházejí zásuvky AUX/USB* a 12 V?
Dálkový ovladač s klíčem musí být alespoň v poloze
klíče I. Jinak nebudou 12 V zásuvky v prostoru pro
cestující fungovat. 12 V zásuvka* v zavazadlovém
prostoru je vždy pod napětím.
05
Jak funguje systém zamykání Keyless*?
Pokud máte na rukou rukavice, může se stát, že funkce Keyless nebude u klik na dveřích fungovat. Elektromagnetická pole a
odstínění mohou mít vliv na funkci Keyless. Nedávejte dálkový ovladač do blízkosti mobilního telefonu a kovových předmětů.
Jak mohu zapnout nebo vypnout motor?
Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu. Jedná se o součást systému efektivního řízení
emisí Volvo. Během studeného startu mohou některé vznětové motory kvůli žhavení startovat se zpožděním.
Jak mám používat Park Assist Pilot PAP*?
Systém PAP nefunguje v každé situace. Jedná se pouze o doplněk a pomůcku. Za bezpečnou jízdu s vozidlem a přehled o okolí a
ostatních účastnících silničního provozu, kteří se přibližují nebo projíždějí při parkování, nese odpovědnost vždy řidič.
Jak funguje systém Lane Keeping Aid LKA*?
Systém LKA představuje pomůcku. Může se stát, že při jistém počasí, situaci na vozovce, jízdních a dopravních podmínkách tento
systém nefunguje. Za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných zákonů a dopravních předpisů nese odpovědnost vždy řidič.
Jak funguje ochrana chodců*?
Tato funkce nedokáže detekovat všechny chodce ve všech situacích. Například nevidí částečně zakryté chodce, lidi v oděvech, jež
skrývají tvar těla, a chodce s výškou pod 80 cm. Tato funkce nedokáže detekovat všechny cyklisty ve všech situacích. Například
nevidí částečně zakryté cyklisty, cyklisty v oděvech, jež skrývají tvar těla, a cyklisty, kteří se přibližují z boku. Za správný způsob jízdy a
bezpečnou vzdálenost odpovídající rychlosti jízdy vždy odpovídá řidič.
Jak mohu nastavit sedadlo?
Polohu pro jízdu upravte před tím, než se s vozidlem rozjedete – nikoliv během jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo zajištěno. V případě
prudkého brzdění či nehody tím zabráníte poranění osob.
Jak mohu nastavit volant?
Volant seřizujte (po nastavení sedadla) vždy před tím, než se s vozidlem rozjedete – nikoliv během jízdy.
Jak se mohu připojit k internetu*?
Během použití internetu jsou přenášena data (datový provoz), což může být zpoplatněno. Aktivace datového roamingu může přinést
další náklady. Zeptejte se svého síťového operátora, kolik stojí datový přenos. Připojení přes modem vozidla: Abyste nemuseli
zadávat PIN kód při každém startování vozidla, můžete zámek PIN kódu deaktivovat u položky Modem vozidle, a to tak, že zrušíte
zaškrtnutí políčka Uzamknout SIM kartu. Připojit pomocí Wi-Fi: Upozorňujeme, že některé telefony vypnou tethering, jakmile dojde
ke ztrátě kontaktu s vozidlem. Tethering v telefonu se musí tedy při dalším použití aktivovat znovu.
Jak mám čistit kožené čalounění*?
Některá barevná oblečení (např. oděvy z džínoviny a úsně) mohou způsobit změnu zabarvení čalounění. Nikdy nepoužívejte silná
rozpouštědla – mohli byste čalounění poškodit.
Další informace o svém voze najdete na www.volvocars.com.
TP 26504 (Czech) AT 1817, MY19. Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Kde se nacházejí zásuvky AUX/USB* a 12 V?
Max. odběr proudu je 10 A (120 W), pokud se současně používá jedna 12 V zásuvka v tunelové konzole. Pokud se současně
používají obě zásuvky v tunelové konzole, je to 7,5 A (90 W) na zásuvku. Maximální odběr proudu z 12 V zásuvky v zavazadlovém
prostoru je 10 A (120 W).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement