Volvo | V40 | Sensus Infotainment | Volvo V40 2019 Sensus Infotainment

Volvo V40 2019 Sensus Infotainment
SEN SUS IN F O TA IN ME N T
VÄLKOMMEN!
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších
let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější automobily na
světě. Vaše Volvo bylo zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální
požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí.
Abyste si svého vozu Volvo skutečně užili, doporučujeme přečíst si tento
doplněk a pokyny a informace k údržbě v této uživatelské příručce. Uživatelská příručka je k dispozici také jako mobilní aplikace (Příručka Volvo)
a na stránce podpory Volvo Cars (support.volvocars.com).
OBSAH
ÚVOD
AUDIO A MÉDIA
6
MY CAR
10
Audio a média
20
Volvo Sensus
6
MY CAR - vyhledávací cesty
11
Audio a média - přehled
20
7
MY CAR - položky nabídky
11
Audio a média - použití systému
21
MY CAR - nastavení vozidla
13
Oblíbené
25
MY CAR - systém podpory řidiče
15
Uložení do oblíbených
25
MY CAR - Možnosti systému
16
Audio a média - nastavení audio
26
MY CAR - Nastavení klimatizace
17
26
Informace MY CAR
18
Audio a média - všeobecné nastavení audio
Audio a média - rozšířená nastavení
audio
27
Nastavení ekvalizéru
27
Nastavení audio profilu
27
Nastavení hlasitosti audio a automatické regulace hlasitosti
28
Rádio
28
Ladění rádia
29
Automatické ladění rádia
29
Seznam rozhlasových stanic*
29
Manuální ladění rádia
30
Rozhlasové stanice jako předvolby
31
Funkce RDS
32
Alarmy v případě nehod a krizových
situací
32
Dopravní informace (TP)
33
Rozšíření o ostatní sítě (EON)
33
Vysílání zpráv
33
Stránka podpory Volvo Cars
2
MY CAR
Úvod
Přehrávání a navigace na DVD* video
disku
42
Telefon handsfree Bluetooth®* nastavení zvuku
56
Úhel kamery pro přehrávání video
disků DVD*
43
Informace o verzi Bluetooth®*
56
DivX® Video On Demand*
43
Nastavení obrazu*
44
35
Multimediální přehrávač - kompatibilní formáty souborů
36
Typy rozhlasových programů (PTY)
34
Ovládání hlasitosti u přerušení typů
rozhlasových programů (PTY)
34
Rádiotext
34
Automatická aktualizace frekvence
rádia (AF)
35
Regionální rozhlasové programy (REG)
35
Resetování funkcí RDS
Digitální rádio (DAB)*
Telefonní seznam*
57
Telefonní seznam* - rychlé vyhledávání kontaktů
58
44
Telefonní seznam* - klávesnice se
znaky na středové konzole
58
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
45
Telefonní seznam* - vyhledávání kontaktů
59
36
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
46
Telefonní seznam* - nový kontakt
60
Navigace v seznamu skupin kanálů
37
47
37
Telefonní seznam* - čísla jednotlačítkové volby
61
DAB to DAB link
Přehrávání a navigace u externího
audiozdroje*
Digitální rádio (DAB)* - vlnová délka
37
Nastavení hlasitosti audio pro externí
audiozdroj
48
Telefonní seznam* - přijímání vizitky
62
Digitální rádio (DAB)* - subkanál
38
Media Bluetooth®*
49
Telefonní seznam* - stav paměti
62
Digitální rádio (DAB)* - resetování
38
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth® *
50
Telefonní seznam* - mazání
62
Multimediální přehrávač
38
Registrování zařízení Bluetooth® *
50
Dálkový ovladač*
63
CD/DVD*
39
51
64
Přehrávání a navigace na CD/DVD
video disku*
39
Automatické připojení zařízení
Bluetooth®*
Dálkový ovladač* - funkce
Dálkový ovladač* - výměna baterie
65
Audio a média - přehled menu
65
Přehrávání a navigace u vypálených
disků se soubory audio/video*
40
Přehled menu - AM
66
Rychle dopředu/dozadu
Přehled menu - FM
41
66
Procházení stop na disku nebo audio
souboru
Přehled menu - digitální rádio (DAB)*
41
67
Přehled menu - CD audio
67
Náhodné přehrávání stopy na disku
nebo audiosouboru
42
Přehled nabídek - CD/DVD* data
68
Přehled menu - DVD* video
68
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn)
Připojení jiného zařízení
Bluetooth®*
52
Odpojení zařízení Bluetooth®*
52
Odebrání zařízení Bluetooth®*
53
Telefon handsfree Bluetooth®*
53
Handsfree telefon Bluetooth®* - přehled
54
Příjem hovoru a volání*
55
3
ABECEDNÍ SEZNAM
Přehled menu - iPod®*
Přehled menu - USB*
69
Přehled menu - Media Bluetooth®*
70
Přehled menu - AUX
71
Přehled menu -
4
69
Bluetooth®
handsfree*
71
Licence
72
Schválení typu
74
Abecední seznam
83
ÚVOD
ÚVOD
Úvod
Tento doplněk je doplněk k normální příručce
pro vozidlo.
Příručka pro uživatele v mobilních
zařízeních
V případě nejistoty ohledně funkcí vozidla nejprve
nahlédněte do příručky pro uživatele. Ohledně
odpovědi na další otázky doporučujeme kontaktovat prodejce nebo zástupce společnosti Volvo Car
Corporation.
Volvo Sensus
Volvo Sensus spojuje vozidlo s okolním světem
a je srdcem osobního zážitku s vozem Volvo.
Sensus nabízí informace, zábavu a v případě
potřeby pomoc. Sensus obsahuje intuitivní
funkce, které zkvalitňují jízdu s vozidlem a zjednodušují vlastnictví vozu.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této doplňkové příručce nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provést změny bez
předchozího ohlášení.
© Volvo Car Corporation
Výbava a příslušenství
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství jsou
označeny hvězdičkou: *.
Navíc ke standardní výbavě je v doplňku popsaná
i zvláštní výbava (montovaná ve výrobním závodě)
a některá příslušenství (montovaná dodatečně).
Výbava, která je popsána v tomto doplňku, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí na
požadavcích konkrétních trhů a na národní legislativě, místních zákonech a předpisech.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří do
standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce
Volvo.
6
POZNÁMKA
Uživatelská příručka je k dispozici ke stažení
jako mobilní aplikace (platí pro určité modely
vozidla a mobilní zařízení), viz
www.volvocars.com.
Intuitivní struktura navigace umožní přijímat v případě potřeby pomoc, informace a zábavu, aniž by
se tím řidič rozptyloval.
Mobilní aplikace rovněž obsahuje video a prohledávatelný obsah a snadnou navigaci mezi
různými sekcemi.
Systém Sensus obsahuje veškerá řešení pro
vozidlo, která umožňují propojení* s vnějším světem, a nabízí intuitivní ovládání všech funkcí ve
vozidle.
Volvo Sensus kombinuje a zobrazuje celou řadu
funkcí z různých systémů na obrazovce displeje.
Vůz se systémem Volvo Sensus můžete personalizovat pomocí intuitivního uživatelského rozhraní.
Nastavení lze upravovat v položkách Nastavení
vozidla, Audio a média, Ovládání klimatu atd.
* Volitelná výbava/příslušenství.
ÚVOD
Pomocí tlačítek a ovládacích prvků na středové
konzole a pomocí pravé klávesnice* na volantu
můžete aktivovat a deaktivovat funkce a upravovat
celou řadu nastavení.
Přehled
Další informace o vašem vozidle jsou k dispozici
na webové stránce a stránce podpory Volvo
Cars.
Po stisknutí tlačítka MY CAR se zobrazí všechna
nastavení související s řízením a ovládáním vozu,
např. City Safety, zámky a alarm, automatická
rychlost ventilátoru, nastavení hodin atd.
*,
Stisknutím tlačítka RADIO, MEDIA, TEL*,
NAV* a CAM1 lze aktivovat další zdroje, systémy
a funkce, např. AM, FM, CD, DVD*, TV* ,
Bluetooth®*, navigaci* a kameru parkovacího asistenta*.
Další informace o všech funkcích/systémech
naleznete v příslušných kapitolách v příručce pro
uživatele nebo jejím doplňku.
Stránka podpory Volvo Cars
Podpora na internetu
Pokud chcete tuto stránku navštívit, přejděte na
support.volvocars.com nebo použijte QR kód.
Stránka podpory je k dispozici pro většinu trhů.
Ovládací panel na středové konzole. Obrázek je schematický - počet funkcí a uspořádání tlačítek se liší podle
vybrané výbavy a trhu.
Navigace* - NAV, viz samostatný doplněk
(Sensus Navigation).
Audio a média - RADIO, MEDIA, TEL*, viz
příslušnou část v tomto doplňku.
Nastavení funkce - MY CAR, viz MY CAR
(str. 10).
Vozidlo připojené k internetu *, viz samostatná kapitola v tomto doplňku2.
Přes QR kód se dostanete ke stránce podpory.
Informace na stránce podpory lze prohledávat.
Tyto informace mohou být dále rozděleny do
různých kategorií. Zde je podpora pro možnosti
související např. s funkcemi a službami připojenými k internetu, Volvo On Call*, navigačním
systémem* a aplikacemi. Video a podrobné
pokyny vysvětlují jednotlivé postupy, například, jak
připojit vozidlo k internetu přes mobilní telefon.
Systém ovládání klimatizace, viz příručku pro
uživatele.
Kamera parkovacího asistenta - CAM1, viz
příručku uživatele.
1
2
Platí pro některé modely vozidla.
Informace jsou k dispozici pouze, když je vozidlo vybaveno touto funkcí.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
7
ÚVOD
||
Informace, které lze stáhnout ze
stránky podpory
Mapy
U vozidel vybavených systémem Sensus Navigation* si lze ze stránky podpory stáhnout mapy.
Aplikace
Pro vybrané modely Volvo od modelového roku
2014 a 2015 je uživatelská příručka k dispozici
ve formě aplikace. Aplikace Volvo On Call* je rovněž přístupná odsud.
Uživatelské příručky pro předchozí modelové
roky
Uživatelské příručky pro předchozí modelové roky
jsou zde k dispozici ve formátu PDF. Dále je na
stránkách podpory k dispozici průvodce Quick
Quide a doplněk. Pokud chcete stáhnout požadovanou publikaci, zvolte model vozidla a modelový
rok.
Kontakt
Na stránce podpory najdete kontakt na zákaznickou podporu a na nejbližšího prodejce Volvo.
Přihlášení na webovou stránku Volvo
Cars
Vytvořte si osobní Volvo ID a přihlaste se na
stránce www.volvocars.com. Po přihlášení získáte
přístup, mimo jiné, k přehledu služeb, smlouvám
a zárukám. Na webové stránce My Volvo se
nacházejí informace o příslušenství a softwaru
upravené pro váš model vozidla.
8
* Volitelná výbava/příslušenství.
MY CAR
MY CAR
MY CAR
OK/MENU - stisknutím tlačítka ve středové
konzole na volantu vyberete/zaškrtnete zvýrazněnou možnost nabídky nebo uložíte
vybranou funkci v paměti.
MY CAR je zdroj nabídek, který pracuje s mnoha
funkcemi vozidla, např. City Safety™, se zámky
a poplašným zařízením, ovládá automatickou
rychlost ventilátoru, nastavení hodin atd.
TUNE - otáčením knoflíku ve středové konzole nebo kolečka na volantu procházíte
nahoru/dolů možnosti nabídek.
Některé funkce jsou k dispozici standardně, jiné
se týkají výbavy na přání.
EXIT
Provoz
Menu se prochází pomocí tlačítek na středové
konzole nebo pomocí pravé klávesnice na
volantu*.
Funkce EXIT
V závislosti na funkci, u které se kurzor nachází,
když se krátce stiskne EXIT, a v závislosti na
úrovni menu, nastane některá z následujících
situací:
•
•
•
•
•
bude odmítnut telefonní hovor
bude přerušena aktuální funkce
budou vymazány vstupní znaky
zruší se naposledy provedené výběry
dojde k posunutí v systému menu směrem
nahoru.
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT zobrazíte normální zobrazení MY CAR nebo, pokud jste v normálním zobrazení, přejdete do nejvyšší úrovně
nabídky (nabídka hlavního zdroje).
Ovládací panel na středové konzole a klávesnice na
volantu. Obrázek je schematický - počet funkcí a uspořádání tlačítek se liší podle vybrané výbavy a trhu.
MY CAR - otevře se systém nabídky MY
CAR.
10
* Volitelná výbava/příslušenství.
MY CAR
MY CAR - vyhledávací cesty
MY CAR je zdroj menu, který zajišťuje řadu
funkcí ve vozidle jako např. nastavení hodin,
zrcátek na dveřích a zámků.
6.
7.
Procházejte pomocí kolečka možnosti
Všechny dveře a Dveře řidiče, pak
všechny a stisknutím možnost vyberte.
Ukončete programování - jedním dlouhým
stisknutím nebo krátkým tisknutím tlačítka
EXIT projděte přes menu postupně zpět.
Aktuální úroveň menu je zobrazena v pravé horní
části obrazovky displeje středové konzoly. Cesty
vyhledávání k funkcím systému nabídky jsou uváděny v následujícím formátu:
Postup je stejný jako u ovládání na středové konzole (str. 10): OK/MENU, EXIT a TUNE.
Nastavení Nastavení vozidla Nastavení
zámku Odemknout dveře Dveře řidiče,
pak všechny.
•
•
MY CAR - položky nabídky
MY CAR je zdroj menu, který zajišťuje řadu
funkcí ve vozidle jako např. nastavení hodin,
zrcátek na dveřích a zámků.
Ve zdrojovém menu MY CAR jsou k dispozici
následující možnosti:
Související informace
MY CAR (str. 10)
MY CAR - položky nabídky (str. 11)
Příklad vyhledání a nastavení funkce pomocí klávesnice na volantu:
1.
Stiskněte tlačítko MY CAR na středové konzole.
2.
Pomocí ovládacího kolečka přejděte na požadovanou nabídku, např.Nastavení a potom
stiskněte ovládací kolečko - otevře se podnabídka.
3.
Přejděte na požadované menu,
např.Nastavení vozidla a stiskněte ovládací
kolečko - otevře se submenu.
4.
Přejděte na Nastavení zámku a stiskněte
ovládací kolečko - otevře se nové submenu.
5.
Přejděte na Odemknout dveře a stiskněte
ovládací kolečko - otevře se submenu s funkcemi, které lze zvolit.
}}
11
MY CAR
||
• My S601
• Statistika cesty2
• DRIVe3/Hybrid2
• Podpůr. systémy
• Nastavení
My S601
MY CAR
My S601
Na displeji je zobrazena skupina všech podpůrných systémů řidiče - ty lze zde aktivovat nebo
deaktivovat.
Statistika jízdy2
MY CAR
Statistika cesty
Na obrazovce se zobrazuje historie se sloupcovým grafem průměrné spotřeby elektřiny a paliva.
DRIVe
• Tok energie
Podle obrazovky zjistíte, jaký motor vozidlo
pohání a jak teče hnací síla.
• Režimy řízení
Zde jsou vysvětleny různé jízdní režimy
vozidla.
• Ekologické rady
Zde najdete tipy, rady a doporučení
k úsporné jízdě.
MY CAR
Podpůr. systémy
• Start/Stop
Nastavení
1
2
3
Menu úrovně 4
Zde se nacházejí informace o hnacím systému
vozidla. Zvolte z následujících položek:
Na displeji se objeví shrnutí aktuálního stavu podpůrných systémů řidiče.
• Ekologické rady
Menu úrovně 3
Hybrid
Zde jsou mimo jiné popsány části koncepce
DRIVe vozů Volvo. Zvolte z následujících položek:
Zde jsou uvedeny informace o funkci Start/
Stop.
12
MY CAR
Menu úrovně 1
Menu úrovně 2
Hybrid2
Systém podpory řidiče
DRIVe3
MY CAR
Zde najdete tipy, rady a doporučení
k úsporné jízdě.
MY CAR
Nastavení
Menu jsou strukturována následovně:
Závisí na modelu vozidla.
Platí pro V60 Twin Engine a S60L Twin Engine.
Platí pro V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60, V60 Cross Country, XC60.
Zde jsou zobrazeny čtyři první úrovně menu
v rámci Nastavení. Některé funkce jsou k dispozici standardně, jiné se týkají výbavy na přání.
Při volbě toho, zda by se měla funkce aktivovat /
Zap, nebo deaktivovat /Vyp, se zobrazí čtvereček:
Zap: Vybraný čtvereček.
Vyp: Prázdný čtvereček.
•
Vyberte ZapVyp pomocí OK a pak menu
zavřete příkazem EXIT.
MY CAR
Nabídky pod nastavením
• Nastavení vozidla - viz MY CAR - nastavení
vozidla (str. 13)
• Podpůrné systémy řízení - viz MY CAR systém podpory řidiče (str. 15)
• Nastavení systému - viz MY CAR Možnosti systému (str. 16)
• Nastavení audio - viz Audio a média - všeobecné nastavení audio (str. 26)
• Nastavení klimatu - viz MY CAR - Nastavení klimatizace (str. 17)
• Oblíbené (FAV) - připojí běžně používanou
funkci v systému MY CAR k tlačítku FAV, viz
Oblíbené (str. 25)
• Volvo On Call, popsáno v samostatné pří•
Položka nabídky pro nastavení vozidla ve zdroji
nabídky MY CAR obsahuje celou řadu funkcí
vozidla, např. Paměť klíče nebo Nastavení zámku
dveří.
Nastavení vozidla
Paměť klíče
Zap
Autom. zamknutí dveří
Zap
Vyp
MY CAR - vyhledávací cesty (str. 11)
Všechny dveře
Libovolné dveře
Dveře na stejné straně
Obě přední dveře
Akustické potvrzení
Vyp
Nastavení zámku
Informace - viz Informace MY CAR
(str. 18)
MY CAR (str. 10)
Bezklíčový vstup
Zap
Vyp
ručce.
Související informace
•
•
MY CAR - nastavení vozidla
Odemknout dveře
Všechny dveře
Dveře řidiče, pak všechny
Omezené zabezpečení
Aktivovat jedenkrát
Dotaz při opuštění vozu
Nastavení venkovních zrcátek
Sklopit zrcátko
Naklonit levé zrcátko
Naklonit pravé zrcátko
Nastavení světel
}}
13
MY CAR
||
Vnitřní osvětlení
Doba návrat. osvětl.
Podlahové osvětlení
Vyp
Zap
Rozptýlené osvětlení
30 sek.
Vyp
Rozptýlené osvětlení: barva
60 sek
90 sek
Světelný signál při zamknutí dveří
Zap
3x bliknutí směrovek
Vyp
Zap
Vyp
Světelný signál při odemknutí dveří
Zap
Dočasně levostranný provoz
Vyp
Trvání přibliž. osvětlení
Vyp
30 sek.
60 sek
90 sek
Systém hlídání tlaku pneu
Upozornění při nízkém tlaku v pneumatikách
Kalibrovat tlak v pneumatikách
Systém hlídání tlaku pneu
Kalibrovat tlak v pneumatikách
Posilovací účinek servořízení
Zap
Nízký
Vyp
Střední
nebo
Vysoký
Dočasně pravostranný provoz
Rychlost na info. displeji
Zap
Zap
Vyp
Vyp
Aktivní nátáčivé světlomety
Zap
Vyp
14
Přídavné světlomety
Resetovat nastavení vozidla
Všechna menu v Nastavení vozidla jsou uváděna v původním továrním nastavení.
MY CAR
Související informace
•
•
MY CAR (str. 10)
MY CAR - položky nabídky (str. 11)
MY CAR - systém podpory řidiče
Položka v nabídce Systémy podpory řidiče ve
zdroji nabídek MY CAR obsahuje např. Systém
varování před kolizí a Lane Keeping Aid.
Podpůrné systémy řízení
Zapnout při startu
Zap
Vyp
Vyšší citlivost
Varování před kolizí
Zap
Zap
Vyp
Vyp
Asistent jízdních pruhů
Výstražná vzdálenost
Daleko
Asistent jízdních pruhů
Zap
Normální
Vyp
Blízko
Výstražný tón
Možnosti asistenta
Plná funkce
Zap
Pouze vibrace
Vyp
Lane Departure Warning
Lane Departure Warning
Zap
Pouze asistent řízení
Dopravní značky: informace
Zap
Vyp
Vyp
}}
15
MY CAR
||
Výstraha: rychlost
Zap
Vyp
DSTC
Zap
Vyp
City Safety
Zap
Vyp
BLIS
Zap
Vyp
Upozornění na odstup
Zap
Vyp
Související informace
•
•
MY CAR (str. 10)
MY CAR - položky nabídky (str. 11)
MY CAR - Možnosti systému
Položka v nabídce nastavení systému ve zdroji
nabídek MY CAR obsahuje např. funkci Čas
a Jazyky.
Nastavení systému
Čas
Zde se nastavují hodiny na sdružené přístrojové desce.
Časový formát
12h
24h
Spořič obrazovky
Zap
Vyp
Pokud zvolíte tuto možnost, po jisté době
nečinnosti zmizí z obrazovky displeje aktuální
obsah a objeví se prázdná obrazovka.
Zap
Pokud stisknete některé z tlačítek na obrazovce displeje nebo některé z ovládacích tlačítek, opět se zobrazí původní obsah.
Vyp
Jazyk
Driver Alert
Výběr jazyka textu menu.
16
MY CAR
Zobrazit nápovědu
Zap
Vyp
Související informace
•
•
MY CAR (str. 10)
MY CAR - položky nabídky (str. 11)
MY CAR - Nastavení klimatizace
Položka v menu Nastavení klimatizace ve zdroji
menu MY CAR obsahuje např. funkci nastavení
ventilátoru a recirkulaci.
Vysvětlující text pro aktuální obsah displeje se
zobrazí, je-li tato možnost zvolena.
Nastavení klimatu
Jednotka vzdálenosti a paliva
Autom. nastavení ventilátoru
MPG (UK)
Normálně
MPG (US)
Silně
km/l
Slabě
l/100km
Časovač recirkulace vzduchu
Jednotka teploty
Zap
Celsius
Vyp
Fahrenheit
Výběr jednotky pro zobrazení venkovní teploty
a nastavení ovládání klimatizace.
Hlasitost
Hlasitost asistenta parkování vpředu
Autom. vyhřívání zadního skla
Zap
Vyp
Autom. zapnutí vytápění volantu
Hlasitost asistenta parkování vzadu
Zap
Hlasitost vyzvánění
Vyp
Resetovat nastavení systému
Všechna menu v Nastavení systému jsou
uváděna v původním továrním nastavení.
Auto. zapnutí vytápění sed. řidiče
Zap
Vyp
}}
17
MY CAR
||
Systém kvality vzduchu uvnitř vozu
Zap
Vyp
Informace MY CAR
Položka menu Informace ve zdroji menu MY
CAR obsahuje funkce jako Počet klíčů a číslo
VIN.
Resetovat nastavení klimatu
Informace
Všechna menu v Nastavení klimatu jsou uváděna v původním továrním nastavení.
Počet klíčů
Související informace
•
•
MY CAR (str. 10)
MY CAR - položky nabídky (str. 11)
Číslo VIN
Kód DivX® VOD
Verze Bluetooth softwaru ve vozidle
Související informace
•
•
18
MY CAR (str. 10)
MY CAR - položky nabídky (str. 11)
AUDIO A MÉDIA
AUDIO A MÉDIA
Audio a média
Audyssey MultEQ*
Systém audia a médií zahrnuje rádio (str. 28) ,
přehrávač médií (str. 38) a možnost komunikovat pomocí mobilního telefonu* (str. 53) . Informace se objevují na 5palcové obrazovce* v horní
části středové konzoly. Funkce lze ovládat
pomocí tlačítek na volantu, pomocí tlačítek na
středové konzole pod obrazovkou nebo pomocí
dálkového ovladače* (str. 63) .
Je-li audiosystém a systém médií aktivní, když se
motor vypne, automaticky se aktivuje, jakmile se
klíč zasune do polohy I nebo vyšší polohy. Systém
pokračuje v přehrávání stejného zdroje (např.
rádia) jako předtím, než se motor vypnul (u vozidel
s funkcí Keyless* musí být dveře řidiče zavřené).
Po stisknutí tlačítka On/Off lze systém infotainment používat 15 minut, aniž by dálkový ovladač
musel být zasunutý ve spínači zapalování.
Když se vozidlo startuje, systém infotainment se
na chvíli vypne a spustí se až po nastartování
motoru.
Audio a média - přehled
Přehled různých komponentů systému audia
a médií.
Systém Audyssey MultEQ se používal v rámci
vývoje a úprav zvuku tak, aby umožnil prvotřídní
zážitek z poslechu.
Vstupy AUX a USB* pro externí audio zdroje
(str. 45) (např. iPod®).
Klávesnice na volantu*.
5palcová obrazovka.
Ovládací panel na středové konzole.
POZNÁMKA
Chcete-li používat systém infotainment
a motor je vypnutý, vytáhněte dálkový ovladač
ze spínací skříňky. Zabráníte tím zbytečnému
vybíjení akumulátoru.
20
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Audio a média - použití systému
disku, předvolby rozhlasových stanic1 nebo
kapitoly2. Dlouhé stisknutí slouží k rychlému
procházení skladeb na disku nebo k vyhledání další stanice.
Systém audia a médií se ovládá ze středové konzoly a částečně pomocí tlačítek na volantu. Informace se zobrazí na obrazovce v horní části středové konzoly.
SOUND - stisknutím zpřístupníte nastavení
audio (basy, výšky atd.). Další informace, viz
obecné nastavení audio (str. 26) .
VOL – zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ON/OFF/MUTE - krátkým stisknutím
se systém spustí a dlouhým stisknutím
(dokud se nevypne obrazovka) se vypne.
Upozorňujeme, že celý systém Sensus (a to
včetně navigace * a funkcí telefonu*) se
spouští a vypíná současně. Krátkým stisknutím se zvuk ztlumí (MUTE) nebo obnoví na
původní hlasitost (pokud byl vypnutý).
Otvor pro vložení a vysunutí disku.
Procházet/rychloposuv vpřed/hledat –
krátkým stisknutím procházejte stopy na
1
2
Hlavní zdroje - stisknutím zvolte hlavní zdroj
(např. RADIO, MEDIA). Zobrazí se naposledy
aktivní zdroj (např. FM1). Nové zobrazení zvolíte, pokud hlavní tlačítko zdroje stisknete,
když je systém v režimu RADIO nebo
MEDIA. Pokud se nacházíte v menu TEL*
nebo NAV* a stisknete hlavní tlačítko zdroje,
zobrazí se menu zkratek s obvykle používanými položkami menu pro telefon.
Vysunutí disku.
Neplatí pro DAB.
Platí pouze pro DVD disky.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
21
AUDIO A MÉDIA
||
OK/MENU – stisknutím kolečka na volantu
nebo tlačítka na středové konzole přijmete
výběr v nabídkách. Pokud se nacházíte v normálním zobrazení a stisknete OK/MENU,
zobrazí se menu pro vybraný zdroj (např.
RADIO nebo MEDIA). Pokud jsou k dispozici
vnořené nabídky, vpravo od obrazovky se
zobrazí šipka.
TUNE - otáčením kolečka na volantu nebo
ovladače na středové konzole procházíte
stopy/složky, rozhlasové a televizní* stanice,
kontakty v telefonu* a navigujete mezi jednotlivými položkami na televizní obrazovce.
zdroje jako jsou tlačítka na středové konzole
(6).
EXIT - krátkým stisknutím se posunete
v systému menu nahoru, přerušíte aktuální
funkce, přerušíte/odmítnete telefonní hovor
nebo vymažete zadané znaky. Dlouhým
stisknutím se dostanete do běžného zobrazení nebo, pokud se již nacházíte v běžném
zobrazení, do nejvyšší úrovně nabídky (zobrazení hlavního zdroje). Z této úrovně se
můžete dostat ke stejným tlačítkům hlavního
INFO - pokud jsou kromě informací, které se
zobrazily na obrazovce, k dispozici další informace, stisknutím tlačítka INFO zobrazíte další
informace.
Tlačítka předvolby, zadávání čísel a písmen.
FAV - zkratka k oblíbeným nastavením. Toto
tlačítko lze naprogramovat na běžně používané funkce (např. FM, AUX). Další informace
- viz oblíbené (str. 25).
MUTE – stisknutím vypnete zvuk rádia/médií
nebo obnovíte zvuk, pokud byl vypnutý.
22
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Menu
Na příkladu je zobrazena navigace k jednotlivým funkcím, když se přehrává disk. (1) Tlačítko hlavních zdrojů, (2) Normální zobrazení, (3) Nabídka zkratek/zdrojů, (4) Rychlá nabídka, (5)
Nabídka zdroje.
}}
23
AUDIO A MÉDIA
||
Tlačítko hlavního zdroje – stisknutím změníte hlavní zdroj nebo se zobrazí nabídka
zkratek/zdrojů v aktivním zdroji.
Normální zobrazení – běžný režim pro zdroj.
Menu zkratek/Menu zdroje - zobrazí se
obvykle používané položky menu v hlavních
zdrojích, např. TEL a MEDIA (zpřístupní se
stisknutím tlačítka hlavního zdroje pro aktivní
zdroj (1)).
Rychlá nabídka – rychlý režim v případě
otočení knoflíku TUNE, např. při změně stop
na disku, naladění jiné rozhlasové stanice
apod.
Menu zdroje - k navigování v menu (zpřístupní se stisknutím tlačítka OK/MENU).
Vzhled závisí na zdroji, výbavě vozidla, nastavení
atd.
Hlavní zdroj zvolte stisknutím tlačítka hlavních
zdrojů (1) (RADIO, MEDIA, TEL). K navigování
přes nabídky zdrojů použijte ovládací prvky TUNE,
OK/MENU, EXIT nebo tlačítka (1) hlavního
zdroje.
Dostupné funkce, viz Audio a média - přehled
menu (str. 65).
24
AUDIO A MÉDIA
Oblíbené
V režimu MEDIA:
Často používané funkce lze uložit (str. 25) do
oblíbených. Obvykle se ukládají funkce jako
rádio, média, zpětná kamera a zdroj menu MY
CAR, který obsahují celou řadu funkcí souvisejících s vozidlem - např. nastavování hodin, zpětných zrcátek a zamykání. Tuto funkci lze potom
snadno zpřístupnit stisknutím tlačítka FAV.
•
•
•
•
•
•
DISC
USB*
iPod®*
Bluetooth®*
AUX
TV*
Dále si můžete zvolit a uložit oblíbené nastavení
pro MY CAR, CAM* a NAV*. Oblíbené položky lze
rovněž zvolit a uložit v menu MY CAR.
Související informace
•
•
•
•
Uložení do oblíbených
Často používané funkce lze uložit do oblíbených
(str. 25). Tuto funkci lze snadno zpřístupnit stisknutím tlačítka (str. 21) FAV.
Uložení funkce do oblíbených:
1.
Zvolte hlavní zdroj (např. RADIO, MEDIA).
2.
Zvolte vlnovou délku nebo zdroj (FM1, Disk
apod.).
3.
Stiskněte a podržte tlačítko FAV, dokud se
nezobrazí menu pro oblíbená nastavení.
4.
Otáčením knoflíku TUNE zvolte v seznamu
požadovanou položku. Pro uložení stiskněte
OK/MENU.
> Když bude hlavní zdroj (např. RADIO,
MEDIA) příště aktivní, uložená funkce je
přístupná po stisknutí tlačítka FAV.
Audio a média (str. 20)
MY CAR (str. 10)
Rádio (str. 28)
Multimediální přehrávač (str. 38)
Související informace
FAVPomocí tlačítka lze uložit často používané
funkce tak, aby se funkce spustila pouhým stisknutím tlačítka FAV. Pro každou funkci (např.
Ekvalizér) můžete zvolit oblíbené nastavení:
•
•
Audio a média (str. 20)
MY CAR - nastavení vozidla (str. 13)
V režimu RADIO:
•
•
•
3
AM3
FM1/FM2
DAB1*/DAB2*
Neplatí pro V60 Twin Engine a S60L Twin Engine.
* Volitelná výbava/příslušenství.
25
AUDIO A MÉDIA
Audio a média - nastavení audio
Audiosystém je již nakalibrován pro optimální
reprodukci zvuku. Tuto kalibraci lze však změnit.
Nastavení optimální kalibrace zvuku
Audiosystém je již kalibrován pro optimální reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního zpracování
signálu.
Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory, zesilovače, akustiku prostoru pro cestující, polohu
posluchače atd. pro každou kombinaci modelu
vozu a audiosystému.
K dispozici je také dynamická kalibrace, která
bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti, příjem
rozhlasu a rychlost vozidla.
Ovládací prvky vysvětlené v této příručce, např.
Basy, Výšky a Ekvalizér, jsou určeny uživateli
pouze k přizpůsobení reprodukce zvuku osobnímu vkusu.
Audio a média - všeobecné
nastavení audio
• Vyvážení - Vyvážení mezi pravými a levými
Všeobecné nastavení audio pro systém audia
a médií
• Subwoofer* – Úroveň pro basový reproduk-
Stisknutím tlačítka (str. 21) SOUND otevřete
menu pro nastavení audiosystému (Basy, Výšky
apod.). Pomocí knoflíků SOUND nebo OK/
MENU přejděte na požadovanou položku (např.
Výšky).
• Úroveň surround, DPL II/4 - Úroveň pro-
reproduktory.
tor.
storového zvuku.
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
Otáčením knoflíku TUNE upravte nastavení. Toto
nastavení uložte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Dále stiskněte SOUND nebo OK/MENU. Zpřístupní se další možnosti:
• Surround* - lze nastavit na zapnuto/
vypnuto. Pokud nastavíte "zapnuto", systém
zvolí nastavení pro optimální přehrávání
zvuku. Zpravidla se na obrazovce displeje
. Pokud se k provedení
objeví DPLII a
záznamu použila technologie Dolby Digital,
záznam se bude přehrávat s tímto nastavením a na obrazovce displeje se objeví
. Pokud zvolíte "vypnuto", k dispozici
bude stereo se 3 kanály.
• Basy - Úroveň basů.
• Výšky - Úroveň výšek.
• Fader - Vyvážení mezi předními a zadními
reproduktory.
4
26
Pouze, je-li aktivována funkce Surround.
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Audio a média - rozšířená nastavení
audio
Upravte nastavení audia pro rádio a média podle
svých požadavků.
Nastavení ekvalizéru
Nastavení audio profilu
Nastavte ekvalizér* a upravte hlasitost samostatně pro různé frekvence rádia a TV.
Nastavte si audio profil* a optimalizujte si audio
zážitek podle svých potřeb.
1.
Stisknutím tlačítka OK/MENU v běžném
zobrazení pro zdroj média zpřístupníte
Nastavení audio a vyberete Ekvalizér.
2.
Vlnovou délku zvolte otáčením knoflíku
TUNE a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
3.
Audio nastavení zvolte otáčením knoflíku
TUNE a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU. Analogicky pokračujte u ostatních
vlnových délek, které chcete změnit.
Zvukový zážitek může být optimalizován pro
sedadlo řidiče, obě přední sedadla nebo zadní
sedadlo. Pokud sedí cestující na předních
i zadních sedadlech, doporučujeme zvolit nastavení pro obě přední sedadla. Zpřístupní položky
v běžném zobrazení pro zdroj média stisknutím
tlačítka OK/MENU a výběrem položky Nastavení
audio Místo poslechu.
Lze upravit následující funkce:
•
•
•
•
Nastavení ekvalizéru (str. 27)
Nastavení audio profilu (str. 27)
Nastavení hlasitosti audio a automatické
regulace hlasitosti (str. 28)
Nastavení hlasitosti audio pro externí
audiozdroj (str. 48)
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
4.
Když jste s nastavováním audio zdroje skončili, potvrďte nastavení stisknutím tlačítka
EXIT. Nyní se zobrazí běžné nastavení.
Související informace
•
•
Audio a média - nastavení audio (str. 26)
Audio a média - použití systému (str. 21)
Související informace
•
Audio a média - rozšířená nastavení audio
(str. 27)
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
* Volitelná výbava/příslušenství.
27
AUDIO A MÉDIA
Nastavení hlasitosti audio
a automatické regulace hlasitosti
Nastavte kompenzaci audio pro případ nadměrné hlučnosti v prostoru pro cestující.
Rádio
Lze poslouchat na frekvenci rádia AM5 a FM.
V některých případech lze poslouchat digitální
rádio (DAB)* (str. 36).
Audiosystém kompenzuje rušivé zvuky v prostoru
pro cestující zvyšováním hlasitosti se zvyšující se
rychlostí vozidla. Úroveň kompenzace lze nastavit
na nízkou, střední, vysokou nebo ji lze zcela
vypnout. V běžném zobrazení pro zdroj médií
vyberte úroveň stisknutím tlačítkaOK/MENU
a následným výběrem položky Nastavení audio
Kompenzace hlasitosti.
Audio a média - rozšířená nastavení audio
(str. 27)
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn)
(str. 36)
•
•
•
•
•
•
Navigace v seznamu skupin kanálů (str. 37)
•
•
Související informace
•
•
Rozhlasové stanice jako předvolby (str. 31)
Typy rozhlasových programů (PTY) (str. 34)
Rádiotext (str. 34)
DAB to DAB link (str. 37)
Digitální rádio (DAB)* - vlnová délka
(str. 37)
Digitální rádio (DAB)* - subkanál (str. 38)
Digitální rádio (DAB)* - resetování (str. 38)
Související informace
Ovládací prvky funkcí rádia.
Ovládání rádia - viz Použití systému (str. 21).
•
•
•
Přehled menu - AM (str. 66)
Přehled menu - FM (str. 66)
Přehled menu - digitální rádio (DAB)*
(str. 67)
Rádio AM5/FM
•
•
•
•
•
Ladění rádia (str. 29)
Rozhlasové stanice jako předvolby (str. 31)
Funkce RDS (str. 32)
Typy rozhlasových programů (PTY) (str. 34)
Rádiotext (str. 34)
Digitální rádio* (DAB)
•
5
28
Digitální rádio (DAB)* (str. 36)
Neplatí pro V60 Twin Engine a S60L Twin Engine.
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Ladění rádia
Automatické ladění rádia
Seznam rozhlasových stanic*
Rádio automaticky sestaví seznam nejsilnějších
rozhlasových stanic* (str. 29). Lze aktivovat
automatické (str. 29) nebo manuální
(str. 30) ladění rozhlasových stanic.
Hledání další/předchozí dostupné stanice.
Rádio automaticky sestaví seznam nejsilnějších
rozhlasových stanic , které momentálně přijímá.
Díky tomu budete moci vyhledat stanici, když vjedete do oblasti, ve které neznáte rozhlasové stanice a jejich frekvence.
POZNÁMKA
Příjem závisí na síle a kvalitě signálu. Na přenos může mít vliv celá řada okolností, např.
vysoké budovy nebo vzdálený vysílač. Míra
pokrytí často závisí na území, ve kterém se
zrovna v daném státě nacházíte.
1.
Stiskněte RADIO, otáčejte TUNE, dokud se
nezobrazí požadovaná vlnová délka (např.
FM1). Stiskněte OK/MENU.
2.
/
na střePodržte stisknuté tlačítko
dové konzole (nebo na klávesnici na
volantu*). Rádio vyhledá další/předchozí
dostupnou stanici.
Přejděte na seznam a zvolte stanici:
1.
Zvolte požadovanou vlnovou délku (např.
FM1).
2.
Otočte knoflíkem TUNE o jeden krok v libovolném směru. Zobrazí se seznam všech stanic v dané oblasti. Momentálně naladěná stanice je v seznamu označena zvětšeným písmem.
3.
Pro výběr stanice ze seznamu otáčejte knoflíkem TUNE v libovolném směru.
4.
Potvrďte svůj výběr stisknutím tlačítka OK/
MENU.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
29
AUDIO A MÉDIA
POZNÁMKA
•
•
V seznamu se zobrazí pouze frekvence
rozhlasových stanic, které jsou momentálně přijímány. Nezobrazí se úplný
seznam všech rádiových frekvencí o zvolené vlnové délce.
Je-li signál momentálně přijímané stanice
slabý, může se stát, že rádio neaktualizuje
seznam stanic. V tomto případě stiskněte
tlačítko INFO (když je na obrazovce displeje seznam stanic). Zařízení přejde do
režimu ručního ladění a můžete naladit
stanici. Pokud seznam stanic není zobrazen, otočením knoflíku TUNE o jeden
krok v libovolném směru se seznam
objeví. Pro přepnutí nyní stiskněte INFO.
Seznam z obrazovky displeje po několika sekundách zmizí.
Pokud na displeji již není seznam stanic, otočte
knoflíkem TUNE o jeden krok v libovolném směru
a stiskněte na středové konzole INFO. Systém
přejde do režimu manuálního ladění (str. 30)
(nebo se z režimu manuálního ladění vrátí na
funkci "Seznam stanic").
30
Manuální ladění rádia
Rádio automaticky sestaví seznam rozhlasových
stanic* (str. 29). Rozhlasové stanice lze však
naladit také manuálně.
V rámci předvolby od výrobce ukazuje rádio
seznam nejsilnějších stanic v místě, kde jste
otočili knoflíkem TUNE. Jakmile se objeví seznam
stanic, stiskněte na středové konzole INFO
a systém přejde do režimu manuálního ladění.
Nyní si můžete vybrat frekvenci ze seznamu všech
dostupných frekvencí se zvolenou vlnovou délkou.
Jinými slovy, pokud při manuálním ladění otočíte
TUNE o jeden krok, frekvence se změní např.
z 93,3 na 93,4 MHz.
Manuální naladění stanice:
1.
Stiskněte tlačítko RADIO, otáčejte TUNE,
dokud se nezobrazí požadovaná vlnová délka
(např. FM1). Stiskněte OK/MENU.
2.
Otáčením knoflíku TUNE zvolte frekvenci.
POZNÁMKA
V případě předvolby od výrobce rádio automaticky prohledává stanice v oblasti, kterou projíždíte (viz předchozí kapitola "Seznam rozhlasových stanic").
Pokud jste však nastavili manuální ladění
(stisknutím tlačítkaINFOna středové konzole
v okamžiku, kdy byl zobrazen seznam stanic),
rádio se při dalším zapnutí bude nacházet
v režimu manuálního ladění. Chcete-li přepnout zpět na funkci "Seznam rozhlasových
stanic", otočte knoflíkem TUNE o jeden krok
(zobrazí se kompletní seznam stanic) a stiskněte tlačítkoINFO.
Upozorňujeme, že pokud stisknete tlačítko
INFO a seznam stanic není zobrazen, aktivuje
se funkce INFO. Další informace o této funkci
viz Audio a média - použití systému (str. 21).
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Rozhlasové stanice jako předvolby
Často používané rozhlasové stanice je vhodné
pro usnadnění aktivace uložit do předvoleb.
Na obrazovce displeje lze zobrazit seznam kanálů
předvolby*. Pokud chcete funkci aktivovat nebo
deaktivovat, v běžném zobrazení pro zdroj AM/FM
stiskněte OK/MENU a zvolte Zobrazit
předvolby.
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
Digitální rádio* (DAB)
Pro každý vlnový rozsah může být uloženo 10 stanic. DAB má 2 paměti pro předvolby: DAB1
a DAB2. Předvolby se ukládají dlouhým stisknutím požadovaného tlačítka předvolby. Podrobnější
informace - viz rádio FM nahoře. Uložené předvolby se vybírají pomocí tlačítek předvoleb.
Předvolby stanic.
Rádio AM6/FM
Pro každou vlnovou délku lze uložit 10 předvoleb
(např. FM1).
Uložené předvolby se vybírají pomocí tlačítek
předvoleb.
1.
Nalaďte si stanici, viz Ladění rádia (str. 29).
2.
Na několik sekund podržte některé z tlačítek
předvolby. Během této doby se ztlumí zvuk.
Zvuk se obnoví, jakmile se naladí požadovaná
stanice. Nyní můžete použít tlačítko předvolby.
6 Neplatí
Předvolba obsahuje jeden kanál, avšak žádné
subkanály. Pokud posloucháte subkanál a je uložena předvolba, pak je registrován pouze hlavní
kanál. Důvodem je to, že subkanály jsou dočasné.
Při dalším pokusu o naladění předvolby bude přehráván kanál, který obsahuje subkanály. Předvolba není závislá na seznamu kanálů.
Na obrazovce displeje lze zobrazit seznam kanálů
předvolby*. Pokud chcete funkci aktivovat nebo
deaktivovat, v běžném zobrazení pro zdroj DAB
stiskněte OK/MENU a zvolte Zobrazit
předvolby.
POZNÁMKA
Systém DAB v audiosystému nepodporuje
veškeré funkce standardu DAB.
pro V60 Twin Engine a S60L Twin Engine.
* Volitelná výbava/příslušenství.
31
AUDIO A MÉDIA
Funkce RDS
RDS umožní automatické přepnutí rádia na nejsilnější vysílač. RDS umožní přijímat, například,
dopravní informace (TP).
RDS (Radio Data System) - funkce spojuje vysílače FM do sítě. Vysílač FM v takové síti odesílá
informace, které rádiu s funkcí RDS umožňují
následující funkce:
Související informace
Rádiotext (str. 34)
Alarm není možné dočasně přerušit nebo deaktivovat.
Automatická aktualizace frekvence rádia (AF)
(str. 35)
Související informace
Vyhledání typu programu, například dopravní
informace nebo zprávy.
•
Regionální rozhlasové programy (REG)
(str. 35)
•
Příjem textových informací o programu
aktuální rozhlasové stanice.
•
Resetování funkcí RDS (str. 35)
Programové funkce alarm (VÝSTRAHA!),
dopravní informace (TP) a zprávy (NEWS) přerušují jedna druhou v pořadí priorit, kde alarm má
nejvyšší prioritu. Další nastavení přerušení pro-
Zpráva VÝSTRAHA! se zobrazí na obrazovce displeje, pokud je vysílána varovná zpráva.
•
•
•
Pokud je požadovaný typ programu nalezen, rádio
přeladí na tuto stanici, přičemž přeruší aktuální
zdroj audiosignálu. Například je-li používán CD
přehrávač, přepne se do režimu pauzy. Přerušené
vysílání se přehrává nastavenou hlasitostí
(str. 34). Jakmile nastavený typ programu již
nevysílá, nastaví se původní hlasitost a audiozdroj.
Tato funkce rádia se používá jako varování při
vážných nehodách a katastrofách.
Alarmy v případě nehod a krizových situací
(str. 32)
Automatické přepnutí na silnější vysílač,
pokud se příjem v oblasti zhorší.
POZNÁMKA
Alarmy v případě nehod a krizových
situací
•
•
Některé rozhlasové stanice nepoužívají RDS
nebo používají pouze část funkcionalit RDS.
32
gramu (EON Vzdálený a EON Lokální), viz EON
(str. 33). Pro návrat do přerušeného audiozdroje
stiskněte EXIT. Pro vymazání zprávy stiskněte
OK/MENU.
•
Funkce RDS (str. 32)
AUDIO A MÉDIA
Dopravní informace (TP)
Rozšíření o ostatní sítě (EON)
Vysílání zpráv
Tato funkce umožní přerušit vysílání dopravních
informací v síti RDS nastavené rozhlasové stanice.
Funkce EON je užitečná v městských oblastech,
kde je mnoho rozhlasových stanic. Umožňuje
nastavení vzdálenosti vysílače rozhlasové stanice
od vozu, kdy programové funkce by měly přerušit
aktuální zdroj audiosignálu.
Tato funkce umožní přerušit vysílání zpráv v síti
RDS nastavené rozhlasové stanice.
Symbol TP informuje, že je funkce aktivována.
Pokud stanice z předvolby vysílá dopravní zpravodajství, na obrazovce displeje se krátce objeví TP.
Jinak se TP zobrazuje v šedé barvě.
Pokud chcete systém aktivovat nebo deaktivovat, v běžném zobrazení pro zdroj FM stiskněte OK/MENU a zvolte TP.
–
–
• Lokální – K přerušení dojde pouze v případě,
že vysílač rozhlasové stanice je blízko.
TP z naladěné stanice/ze všech stanic
Rádio lze přerušit pouze pro dopravní informace
ze zvolené sítě nebo pro všechny informace
v rámci sítě RDS.
Pokud chcete nastavení změnit, v běžném
zobrazení pro zdroj FM stiskněte OK/MENU
a zvolte Rozšířené nastavení Nastavit
oblíbené pro TP.
–
Související informace
•
7
Pokud chcete systém aktivovat nebo deaktivovat, v běžném zobrazení pro zdroj FM stiskněte OK/MENU a vyberte jednu z možností
v nabídce Rozšířené nastavení EON:
•
Vzdálený7
– K přerušení dojde v případě, že
vysílač rozhlasové stanice je daleko, dokonce
i když je signál velmi statický.
Symbol NEWS informuje, že je funkce aktivní.
–
Novinky z naladěné stanice/ze všech
stanic
Rádio lze přerušit pouze pro novinky ze zvolené
sítě nebo pro všechny informace v rámci sítě
RDS.
–
Související informace
•
Pokud chcete systém aktivovat nebo deaktivovat, v běžném zobrazení pro zdroj FM stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení pro
zpravodajství Zpravodajství.
Funkce RDS (str. 32)
Pokud chcete nastavení změnit, v běžném
zobrazení pro zdroj FM stiskněte OK/MENU
a zvolte Nastavení pro zpravodajství
Nastavit oblíbené pro zpravodajství.
Související informace
•
Funkce RDS (str. 32)
Funkce RDS (str. 32)
Tovární nastavení.
33
AUDIO A MÉDIA
Typy rozhlasových programů (PTY)
Pomocí funkce PTY si lze zvolit jeden nebo více
typů rozhlasových programů, např. Pop music
nebo Vážná klasická hudba. Po volbě typu programu probíhá pohyb pouze po kanálech vysílajících tento typ programu.
PTY lze zvolit pro rádio DAB. Je-li tato funkce
aktivní, na displeji se objeví symbol PTY. Tato
funkce umožňuje přerušení prostřednictvím vysílání typu programu v rámci zvolené sítě stanic
RDS.
PTY pro rádio DAB
Ovládání hlasitosti u přerušení typů
rozhlasových programů (PTY)
Typy programů, které přeruší poslech, např.
NEWS nebo TP, slyšíte hlasitostí zvolenou pro
každý příslušný typ programu. Pokud je hlasitost
nastavena během přerušení programem, nová
hlasitost je uložena až do příštího přerušení programem.
Rádiotext
Některé stanice RDS vysílají informace o obsahu
programů, o interpretech atd. Tyto informace lze
zobrazit na obrazovce displeje8. Pro rádio FM
a DAB lze zobrazit rádiotext.
Rádiotext pro rádio FM
–
Související informace
•
•
Typy rozhlasových programů (PTY) (str. 34)
Funkce RDS (str. 32)
POZNÁMKA
V jeden okamžik smí být aktivována pouze
jedna z funkcí Zobrazit rádiotext a Zobrazit
předvolby. Pokud je již aktivována jedna
z těchto funkcí a aktivuje se druhá, původně
aktivovaná funkce se automaticky vypne. Obě
funkce lze deaktivovat.
Typ programu se vybírá v běžném zobrazení pro
zdroj DAB stisknutím tlačítka OK/MENU
a následným výběrem položky Filtr PTY. Tento
režim ukončete následovně:
Stiskněte EXIT.
> Je-li aktivní funkce PTY, na obrazovce displeje se objeví kontrolka.
–
V některých případech rádio DAB opustí režim
PTY, viz DAB to DAB link (str. 37).
Pokud chcete systém aktivovat nebo deaktivovat, v běžném zobrazení pro zdroj FM/DAB
stiskněte OK/MENU a zvolte Zobrazit
rádiotext.
Související informace
•
•
Funkce RDS (str. 32)
Digitální rádio (DAB)* (str. 36)
Související informace
•
Ovládání hlasitosti u přerušení typů rozhlasových programů (PTY) (str. 34)
•
Funkce RDS (str. 32)
8
34
Pouze vozy se 7palcovou obrazovkou.
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Automatická aktualizace frekvence
rádia (AF)
Regionální rozhlasové programy
(REG)
Funkce automaticky vybere optimální frekvenci
nastavené rozhlasové stanice.
Tato funkce umožňuje pokračovat v příjmu regionálního vysílače, i když jeho signál je slabý.
Ve výjimečných případech se může stát, že
funkce k vyhledání nejvhodnější frekvence musí
prohledat celý vlnový rozsah FM.
Symbol REG informuje, že je funkce aktivní.
–
Pokud chcete systém aktivovat nebo deaktivovat, v běžném zobrazení pro zdroj FM stiskněte OK/MENU a zvolte Rozšířené
nastavení Alternativní kmitočty (AF).
Související informace
•
–
Pokud chcete systém aktivovat nebo deaktivovat, v běžném zobrazení pro zdroj FM stiskněte OK/MENU a zvolte Rozšířené
nastavení REG.
Resetování funkcí RDS
Veškerá nastavení rádia mohou být obnovena na
hodnoty nastavené v továrně.
–
Pokud chcete nastavení resetovat, v běžném
zobrazení pro zdroj FM stiskněte OK/MENU
a zvolte Rozšířené nastavení Resetovat
všechna nastavení FM.
Související informace
•
Funkce RDS (str. 32)
Související informace
•
Funkce RDS (str. 32)
Funkce RDS (str. 32)
35
AUDIO A MÉDIA
Digitální rádio (DAB)*
DAB (Digital Audio Broadcasting) je systém digitálního vysílání rádia. Vozidlo podporuje DAB,
DAB+ a DMB.
POZNÁMKA
Pokrytí pomocí funkce DAB není k dispozici
ve všech místech. Pokud není pokrytí, na
obrazovce displeje se objeví zpráva Žádný
příjem.
Služby a skupiny
•
Servis – Kanál, rozhlasový kanál (systémem
jsou podporovány pouze audio služby).
•
Skupina – Soubor rozhlasových kanálů
stejné frekvence.
•
Digitální rádio (DAB)* - resetování (str. 38)
Uložení skupin kanálů (Ensemble
learn)
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn - Vytvořit
skupinu) u digitálního rádia (DAB).
Když vůz vjede do nové oblasti vysílání, možná
bude nutné přeprogramovat stávající skupiny
kanálů v dané oblasti.
Programování skupin kanálů vytvoří aktualizovaný
seznam všech dostupných skupin kanálů. Seznam
není aktualizován automaticky.
Pokud chcete programovat, v běžném zobrazení
pro zdroj DAB stiskněte OK/MENU a vyberte
Vytvořit skupinu. Programování se provádí také
následovně:
1.
Otočte knoflíkem TUNE o jeden krok v libovolném směru.
> V seznamu skupin dostupných kanálů se
zobrazí Vytvořit skupinu.
2.
Stiskněte OK/MENU.
> Spustí se nové programování.
Související informace
36
•
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn)
(str. 36)
•
•
•
•
•
•
•
Navigace v seznamu skupin kanálů (str. 37)
Typy rozhlasových programů (PTY) (str. 34)
Související informace
Rádiotext (str. 34)
•
•
•
Digitální rádio (DAB)* - subkanál (str. 38)
Rádio (str. 28)
Rozhlasové stanice jako předvolby (str. 31)
DAB to DAB link (str. 37)
Programování lze zrušit pomocí tlačítka EXIT.
Digitální rádio (DAB)* (str. 36)
Navigace v seznamu skupin kanálů (str. 37)
Digitální rádio (DAB)* - vlnová délka
(str. 37)
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Navigace v seznamu skupin kanálů
DAB to DAB link
Digitální rádio (DAB)* - vlnová délka
Navigace v seznamu skupin kanálů (Ensemble)
pro digitální rádio (DAB).
DAB resp. DAB linking znamená, že se rádio
DAB může přeladit z jednoho kanálu se zhoršeným příjmem nebo zcela bez příjmu na jiný kanál
v rámci stejné skupiny kanálu, kde je příjem lepší.
DAB vysílá na vlnové délce Band III.
Při změně skupiny kanálů můžete zaznamenat
určité zpoždění. Může dojít ke krátkému ztišení,
pokud již není k dispozici aktuální kanál a ještě
není k dispozici nový kanál.
–
Pokud chcete procházet seznam skupin kanálů,
otáčejte knoflíkem TUNE. V horní části obrazovky
displeje se zobrazí název skupiny. Při přepnutí na
novou skupinu se název změní na nový název.
•
Servis – ukazuje kanály bez ohledu na skupinu kanálů, ke které jsou přiděleny. Seznam
může být také filtrován pomocí typu programu (Filtr PTY), viz Typy rozhlasových programů (PTY) (str. 34).
Související informace
•
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn)
(str. 36)
•
•
Digitální rádio (DAB)* (str. 36)
–
Pokud chcete systém aktivovat nebo deaktivovat, v běžném zobrazení pro zdroj DAB
stiskněte OK/MENU a zvolte Rozšířené
nastavení Propojování stanic DAB.
Není zajištěno, že budou nalezeny všechny skupiny kanálů.
V běžném zobrazení pro zdroj DAB lze vlnové
délky aktivovat/deaktivovat stisknutím tlačítka
OK/MENU a následným výběrem položky
Rozšířené nastavení Pásmo DAB.
Související informace
•
Digitální rádio (DAB)* (str. 36)
Typy rozhlasových programů (PTY) (str. 34)
* Volitelná výbava/příslušenství.
37
AUDIO A MÉDIA
Digitální rádio (DAB)* - subkanál
Digitální rádio (DAB)* - resetování
Multimediální přehrávač
Sekundární komponenty jsou obvykle nazývány
subkanály. Jsou dočasné a mohou obsahovat
například vysílání hlavního programu v jiných jazycích.
Veškerá nastavení funkce DAB mohou být obnovena na hodnoty nastavené v továrně.
–
Pokud se přenáší jeden nebo více subkanálů, je
na obrazovce displeje vlevo od názvu kanálu
. Subkanál je na obrazovce
zobrazen symbol
displeje označen symbolem - nalevo od jména
kanálu.
Přehrávač médií dokáže přehrávat audio a video
z CD/DVD* disků (str. 39) a externě připojených audio zdrojů přes vstup AUX/USB*
(str. 45) Dále umožňuje bezdrátový streaming
z externích zařízení přes Bluetooth®. Některé
multimediální přehrávače umožňují komunikovat
s mobilním telefonem* přes Bluetooth®.
Související informace
Stisknutím tlačítka
vení subkanálů.
otevřete menu pro nasta-
•
Funkce se resetuje v běžném zobrazení pro
zdroj DAB stisknutím tlačítka OK/MENU
a následným výběrem položky Rozšířené
nastavení Resetovat všechna
nastavení DAB.
Digitální rádio (DAB)* (str. 36)
Subkanály mohou být zpřístupněny pouze ve zvoleném hlavním kanálu a ne z jiného kanálu, aniž
by byl tento vybrán.
–
V běžném zobrazení pro zdroj DAB lze zobrazení subkanálů aktivovat/deaktivovat stisknutím tlačítka OK/MENU a následným výběrem
položky Rozšířené nastavení Vedlejší
kanály.
Ovládání multimediálního přehrávače.
Ovládání multimediálního přehrávače, viz Použití
systému (str. 21).
Související informace
•
•
•
•
38
Audio a média (str. 20)
Media Bluetooth®* (str. 49)
Dálkový ovladač* (str. 63)
Multimediální přehrávač - kompatibilní formáty souborů (str. 44)
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
CD/DVD*
Multimediální přehrávač (str. 38) dokáže přehrávat originální i vypálené disky CD/DVD.
Přehrávač dokáže přehrávat pouze následující
základní typy disků a souborů:
•
•
•
•
Vypálené CD disky se soubory audio a/nebo
video.
V běžném zobrazení pro zdroj médií stiskněte tlačítko MEDIA a otáčejte knoflíkem TUNE, dokud
se nezobrazí Disk. Potom stiskněte OK/MENU.
Pokud se v přehrávači nachází disk, začne se
automaticky přehrávat. Jinak se na obrazovce displeje objeví Vložte disk. Vložte disk stranou
s textem nahoru. Disk se začne automaticky přehrávat.
Originální DVD video disky.
Vypálené DVD disky se soubory audio a/
nebo video.
Audio a média - použití systému (str. 21)
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku* (str. 39)
Přehrávání a navigace na DVD* video disku
(str. 42)
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí vyšší
než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji se
objevíMédia nedostupná během jízdy.
Přesto po celou dobu slyšíte zvuk. Obraz se
objeví, jakmile rychlost vozidla klesne pod cca.
6 km/h.
POZNÁMKA
Pokud je do přehrávače vložen disk s audio/video
soubory, musí se nahrát struktura složek na disku.
V závislosti na kvalitě disku a objemu informací
může v některých případech začít přehrávání se
zpožděním.
Vysunutí disku
Disk vysunete stisknutím tlačítka Eject (str. 21).
Disk zůstává vysunutý cca. 12 sekund. Potom se
z bezpečnostních důvodů zasune.
9
pokud stisknete znovu tlačítko MUTE, multimediální přehrávač se spustí. Přehrávání lze přes
systém menu9 pozastavit, a to tak, že stisknete
OK/MENU a vyberete Přehrát/pauza.
POZNÁMKA
Spuštění přehrávání disku
Související informace
•
Základní informace o přehrávání a navigace - viz
Použití systému (str. 21). Podrobný popis
najdete dále.
Originální nahrané CD disky (CD audio).
Další informace o podporovaných formátech, viz
kompatibilní formáty souborů, (str. 44).
•
•
Přehrávání a navigace na CD/DVD
video disku*
Některé nahrávací společnosti chrání své
audio soubory proti kopírování. Také se může
stát, že přehrávač nedokáže přehrávat soukromě zkopírované audio soubory.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
Přehrávání a navigace u vypálených disků se
soubory audio/video* (str. 40)
Pauza v přehrávání (pauza)
•
Jakmile se hlasitost zcela ztlumí nebo pokud
stisknete tlačítko MUTE, multimediální přehrávač
se pozastaví. Jakmile se hlasitost obnoví nebo
Přehrávání a navigace na DVD* video disku
(str. 42)
•
Rychle dopředu/dozadu (str. 41)
Neplatí pro CD audio.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
39
AUDIO A MÉDIA
•
Procházení stop na disku nebo audio souboru (str. 41)
Přehrávání a navigace u vypálených
disků se soubory audio/video*
•
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru (str. 42)
Přehrávání a navigace u vypálených disků se
soubory audio/video.
•
Multimediální přehrávač - kompatibilní formáty souborů (str. 44)
POZNÁMKA
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí vyšší
než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji se
objevíMédia nedostupná během jízdy.
Přesto po celou dobu slyšíte zvuk. Obraz se
objeví, jakmile rychlost vozidla klesne pod cca.
6 km/h.
POZNÁMKA
Některé nahrávací společnosti chrání své
audio soubory proti kopírování. Také se může
stát, že přehrávač nedokáže přehrávat soukromě zkopírované audio soubory.
10
40
systém tuto situaci automaticky zaregistruje
a upraví nastavení. V tomto případě se přehrají
pouze tyto soubory. Systém však nezmění nastavení, pokud se do přehrávače vloží disk obsahující
kombinaci audio a video souborů. Místo toho
bude přehrávač pokračovat v přehrávání pouze
původních typů souborů.
Opakování složky
Pomocí této funkce můžete opakovaně přehrávat
soubory ve složce. Po přehrání posledního souboru se opět spustí přehrávání prvního souboru.
1.
Stiskněte OK/MENU
2.
Otočte TUNE na Opakovat složku
3.
Tato funkce se aktivuje/deaktivuje pomocí
tlačítka OK/MENU.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku* (str. 39)
Audio soubory mají symbol
, video soubory
a složky mají symbol
.
mají symbol
•
Přehrávání a navigace na DVD* video disku
(str. 42)
Po dokončení přehrávání souboru se pokračuje
přehráváním dalších souborů (stejného typu)
v dané složce. Ke změně10 složky dojde automaticky po přehrání všech souborů v dané složce.
Pokud se do přehrávače vloží disk obsahující
pouze audio soubory nebo pouze video soubory,
•
•
Rychle dopředu/dozadu (str. 41)
•
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru (str. 42)
Procházení stop na disku nebo audio souboru (str. 41)
Je-li aktivována funkce Opakovat složku, nebude spuštěna.
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
•
•
Multimediální přehrávač - kompatibilní formáty souborů (str. 44)
DivX® Video On Demand* (str. 43)
Rychle dopředu/dozadu
Soubory audio a video lze posunovat rychle
dopředu a dozadu.11.
Chcete-li audio nebo video soubory rychle přetáčet dopředu nebo dozadu, stiskněte tlačítko
/
.
Audio soubory jsou přetáčeny dopředu/dozadu
jednou rychlostí, zatímco video soubory jsou přetáčeny dopředu/dozadu různými rychlostmi. Opa/
zvyšte
kovaným tisknutím tlačítek
rychlost rychlého převíjení dopředu/dozadu pro
video soubory. Po uvolnění tlačítka se opět
nastaví běžná rychlost převíjení.
Související informace
•
•
•
11
12
Audio a média - použití systému (str. 21)
Procházení stop na disku nebo
audio souboru
Tato funkce přehraje prvních deset sekund
z každé stopy na disku/ audio souboru.12
Procházení zvoleného zdroje:
1.
Pro zvolený zdroj stiskněte v běžném zobrazení OK/MENU
2.
Otočte TUNE na Vyhledávání
> Přehraje se prvních 10 sekund každé
stopy nebo audio souboru.
3.
Pro zrušení prohledávání stiskněte tlačítko
EXIT. Bude pokračovat přehrávání stopy
nebo audio souboru.
Související informace
Audio a média - použití systému (str. 21)
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku* (str. 39)
•
•
Přehrávání a navigace u externího audiozdroje* (str. 47)
•
Přehrávání a navigace u externího audiozdroje* (str. 47)
•
Media Bluetooth®* (str. 49)
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku* (str. 39)
Platí pouze pro disky CD/DVD*, USB a iPod®.
Neplatí pro DVD video disky. V případě audio zdrojů, které jsou připojeny externě přes vstup AUX/USB, toto platí pouze pro USB a iPod®. Nefunguje u všech mobilních telefonů.
* Volitelná výbava/příslušenství.
41
AUDIO A MÉDIA
Náhodné přehrávání stopy na disku
nebo audiosouboru
Přehrávání a navigace na DVD*
video disku
Tato funkce přehrává stopy a audiosoubory
v náhodném pořadí13.
Při přehrávání DVD video disku se na obrazovce
může objevit menu. Z menu jsou přístupné další
funkce a nastavení, např. výběr titulků, jazyka
nebo výběr scén.
Chcete-li přehrávat stopy a audiosoubory pro zvolený zdroj v náhodném pořadí:
1.
Pro zvolený zdroj stiskněte v běžném zobrazení OK/MENU
2.
Otočte TUNE na Náhodné přehrávání
3.
Tato funkce se aktivuje/deaktivuje pomocí
tlačítka OK/MENU.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku* (str. 39)
•
Přehrávání a navigace u externího audiozdroje* (str. 47)
•
Media Bluetooth®* (str. 49)
Navigace v menu DVD disku s video
souborem
Základní informace o přehrávání a navigace - viz
Použití systému (str. 21). Podrobný popis
najdete dále.
POZNÁMKA
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí vyšší
než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji se
objevíMédia nedostupná během jízdy.
Přesto po celou dobu slyšíte zvuk. Obraz se
objeví, jakmile rychlost vozidla klesne pod cca.
6 km/h.
K navigování v menu DVD disku s video souborem se používají klávesy s čísly na středové konzole, viz obrázek nahoře.
Změna kapitoly nebo názvu
Otočením tlačítka TUNE zpřístupníte seznam
kapitol a můžete tento seznam procházet (pokud
je přehráván film, přehrávání se pozastaví). Stisknutím tlačítka OK/MENU zvolte kapitolu. Tím se
dostanete zpět na výchozí místo (pokud byl přehráván film, přehrávání se spustí znovu). Stisknutím tlačítka EXIT zpřístupníte seznam skladeb.
Skladby se volí v seznamu skladeb otáčením
knoflíku TUNE. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Tím se dostanete zpátky k seznamu kapitol. Stisknutím tlačítka OK/MENU aktivujete
13
42
Neplatí pro DVD video disky. V případě audio zdrojů, které jsou připojeny externě přes vstup AUX/USB, toto platí pouze pro USB a iPod®. Nefunguje u všech mobilních telefonů.
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
výběr a vrátíte se na výchozí místo. Pomocí tlačítka EXIT zrušíte výběr a vrátíte se zpět na
výchozí místo (aniž byste provedli výběr).
Kapitoly lze rovněž měnit tisknutím tlačítka
/
na středové konzole nebo pomocí klávesnice na volantu*.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku* (str. 39)
Úhel kamery pro přehrávání video
disků DVD*
Pokud video disk DVD umožňuje zobrazení
pozice kamery pro zobrazení konkrétní scény,
můžete použít tuto funkci.
V běžném zobrazení pro zdroj disku stiskněte
OK/MENU a zvolte Rozšířené nastavení
Úhel pohledu.
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
DivX® Video On Demand*
Přehrávač médií lze zaregistrovat tak, aby přehrával soubory typu DivX® VOD z disků CD/DVD,
USB nebo iPod®.
Kód pro registraci najdete v systému nabídky
MY CAR, viz MY CAR (str. 10).
Další informace najdete na www.divx.com/vod.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
Přehrávání a navigace na DVD* video disku
(str. 42)
•
Úhel kamery pro přehrávání video disků
DVD* (str. 43)
•
Přehrávání a navigace u vypálených disků se
soubory audio/video* (str. 40)
•
Přehrávání a navigace u vypálených disků se
soubory audio/video* (str. 40)
•
•
Rychle dopředu/dozadu (str. 41)
•
Přehrávání a navigace u externího audiozdroje* (str. 47)
•
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru (str. 42)
•
Multimediální přehrávač - kompatibilní formáty souborů (str. 44)
Procházení stop na disku nebo audio souboru (str. 41)
* Volitelná výbava/příslušenství.
43
AUDIO A MÉDIA
Nastavení obrazu*
Můžete upravit nastavení jasu a kontrastu (pokud
vozidlo stojí).
1.
V režimu přehrávání stiskněte OK/MENU
a zvolte Nastavení obrazu. Pro potvrzení
stiskněte OK/MENU.
2.
Otočte TUNE na požadovanou položku a pro
potvrzení stiskněte OK/MENU.
3.
Nastavení zvolte otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Pro návrat do seznamu nastavení stiskněte OK/
MENU nebo EXIT.
Nastavení obrazu lze resetovat na nastavení od
výrobce pomocí tlačítka Resetovat.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
Multimediální přehrávač kompatibilní formáty souborů
Přehrávač dokáže přehrávat různé typy souborů.
Je kompatibilní s formáty uvedenými v následující
tabulce.
Kompatibilní formáty souborů pro disky
CD/DVD
POZNÁMKA
Disky s dvojitým formátem a oboustranné
disky (DVD Plus, CD-DVD) jsou silnější než
běžné CD disky. Proto nelze zaručit, že přehrávač je dokáže přehrát a že se neobjeví
funkční poruchy.
Pokud CD disk obsahuje kombinaci stop MP3
a CDDA, budou všechny stopy MP3 ignorovány.
Audio a média (str. 20)
Formáty zvuku
CD audio, mp3, wma, aac,
m4a
Video formát
CD video, DVD video, divx, avi,
asf
Kompatibilní formáty souborů přes
připojení USB
Přes připojení USB lze přehrávat audio a video
soubory, které jsou uvedeny v následující tabulce.
44
Formáty zvuku
mp3, wma, aac, m4a
Video formát
divx, avi, asf
Technické parametry pro formát
souboru .avi a .divx
Aby byl soubor přehráván, musí být splněny
následující podmínky:
Verze DivX
3, 4, 5, 5:2
Velikost
obrázku
32x32-720x576 pixlů
Rychlost ve
snímcích za
sekundu
Až 30 fps
Celková kapacita (celková
rychlost
v bitech)
Průměrně 4 Mbps, maximálně až 8 Mbps (zahrnuje
rychlost v bitech pro video
a audio)
Formát audia
MP3 (MPEG-1/2 Layer 3),
MPEG-1 (Layer 2), AC3
(Dolby D)
Standard DivX
Specifikace audio - viz
tabulka dole
Audiokanály
(ch)
2 kanály pro MP3/MPEG-1,
5.1 kanál pro AC3
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Audiospecifikace pro formáty
souboru .avi a .divx
Formát
kHz
kbps
Celková kapacita
(celková rychlost
v bitech)
MPEG-1 Layer 2
44.1
64–384
Formát audia
ITU-T G.726
48
64–384
Audiokanály (ch)
1 kanál
16
8–160
22.05
8–160
24
8–160
32
32–320A
44.1
32–320A
Související informace
48
32–320A
•
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku* (str. 39)
48
64–448
•
Přehrávání a navigace na DVD* video disku
(str. 42)
•
Přehrávání a navigace u vypálených disků se
soubory audio/video* (str. 40)
•
Přehrávání a navigace u externího audiozdroje* (str. 47)
MPEG-2 Layer 3 (MP3)
MPEG-1 Layer 3 (MP3)
AC3
Technické parametry pro formát
souboru .asf
Aby byl soubor přehráván, musí být splněny
následující podmínky:
Velikost obrázku
32x32-720x576 pixlů
Rychlost ve
snímcích za
sekundu
Až 30 fps
14
Externí audiozdroj přes vstup
AUX/USB*
Externí audiozdroj, např. iPod® nebo přehrávač
MP3, lze připojit (str. 46) k audiosystému.
Stereo není podporováno
Rychlost vzorkování audia
8 kHz
Rychlost v bitech
pro audio
16, 24, 32 nebo 40 kbps
(u vzorkování 8 kHz)
Neplatí pro 144 kbps.
A
Až 384 kbs (zahrnuje
rychlost v bitech pro video
a audio)
Audiozdroj připojený ke vstupu USB lze ovládat14
pomocí prvků k ovládání audiozdroje ve voze.
Zařízení, které je připojeno přes vstup AUX, nelze
pomocí ovládacích prvků ve voze ovládat.
iPod® nebo přehrávač MP3 s akumulátory se
dobíjí (pokud motor běží nebo je zapnuto zapalování) vždy, když se toto zařízení připojí k USB
portu.
Paměť USB
Za účelem usnadnění používání paměti USB se
vyvarujte ukládání souborů, které nejsou hudeb-
To platí pouze pro zdroj připojený přes USB.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
45
AUDIO A MÉDIA
||
ními soubory. Systému trvá výrazně delší dobu
načítání pamětí obsahující soubory, které nejsou
kompatibilními hudebními soubory.
POZNÁMKA
Systém podporuje mobilní média, která odpovídají systému souborů FAT32 a USB 2.0.
Systém dokáže pracovat s 1000 složkami
s maximálně 254 vnořenými složkami resp.
soubory v každé složce. Výjimkou je nejvyšší
úroveň, ve které může být až 1000 vnořených
složek resp. souborů.
nastaven v režimu USB Removable device/
Mass Storage Device.
Externí audiozdroj přes vstup
AUX/USB*
iPod®
Externí audiozdroj, např. iPod® nebo přehrávač
MP3, lze připojit k audiosystému přes libovolná
připojovací místa na tunelové konzole.
iPod® je dobíjen a napájen z konektoru USB přes
připojovací kabel přehrávače.
POZNÁMKA
Systém umožňuje pouze přehrávání audio
souborů ze zařízení iPod®.
POZNÁMKA
Pokud je jako zdroj audio používán přehrávač
iPod®, audio systém vozu má podobnou strukturu menu jako přehrávač iPod®.
POZNÁMKA
Pro použití delších USB pamětí doporučujeme
použít kabel s USB adaptérem. Tím se zabrání
mechanickému opotřebení USB vstupu a připojené paměti USB.
USB hub
K USB portu lze připojit USB hub a přes něj
zapojit několik USB zařízení. Výběr zařízení USB
se provádí v běžném zobrazení pro zdroj USB
stisknutím tlačítka OK/MENU a následným výběrem položky Zvolit USB zařízení.
MP3 přehrávač
Mnoho MP3 přehrávačů má vlastní souborový
systém, který není podporován audiosystémem.
Pro použití v systému musí být MP3 přehrávač
46
Související informace
•
•
•
Připojovací body pro externí audiozdroje.
Audio a média - použití systému (str. 21)
Připojení audiozdroje:
Přehrávání a navigace u externího audiozdroje* (str. 47)
1.
V běžném zobrazení pro zdroj média stiskněte MEDIA, otočte TUNE na požadovaný
zdroj audia USB, iPod nebo AUX a stiskněte
OK/MENU.
> Pokud je zvoleno USB, na obrazovce displeje se zobrazí Připojit USB.
2.
Připojte svůj zdroj audia k jedné z přípojek
v úložné schránce na tunelové konzole (viz
Připojovací místa pro zdroje externího
audia(str. 46)).
Nastavení hlasitosti audio pro externí
audiozdroj (str. 48)
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Při načítání souborů na paměťovém médiu systémem se na obrazovce displeje objeví text
Načítání USB. V závislosti na struktuře a počtu
souborů může jistou dobu trvat, než bude zavádění souborů ukončeno.
POZNÁMKA
Systém podporuje většinu modelů iPod®,
které byly vyrobeny v roce 2005 nebo později.
POZNÁMKA
Aby se USB spojení nepoškodilo, odpojí se,
pokud je zkratováno nebo pokud připojené
USB zařízení odebírá příliš velký výkon (to se
může stát v případě, kdy připojené USB zařízení nesplňuje normy platné pro USB zařízení). Pokud závada byla odstraněna, USB
spojení se automaticky obnoví okamžitě po
zapnutí zapalování.
Související informace
•
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
(str. 45)
•
Přehrávání a navigace u externího audiozdroje* (str. 47)
15
16
17
Přehrávání a navigace u externího
audiozdroje*
Přehrávání a navigace v externím audiozdroji15.
Základní informace o přehrávání a navigace - viz
Použití systému (str. 21). Podrobný popis najdete
dále.
, video soubory*
Audio soubory mají symbol
a složky mají symbol
.
mají symbol
Informace o formátech souborů, které dokáže
přehrát multimediální přehrávač - viz Kompatibilní
formáty souborů (str. 44).
Po dokončení přehrávání souboru se pokračuje
přehráváním dalších souborů (stejného typu)
v dané složce. Ke změně16 složky dojde automaticky po přehrání všech souborů v dané složce.
Pokud se do USB portu vloží zařízení obsahující
pouze audio soubory nebo pouze video soubory,
systém tuto situaci automaticky zaregistruje
a upraví nastavení. V tomto případě se přehrají
pouze tyto soubory. Systém však nezmění nastavení, pokud se do USB portu vloží zařízení obsahující kombinaci audio a video souborů. Místo
toho bude přehrávač pokračovat v přehrávání
pouze původních typů souborů.
Vyhledávání15
Klávesnici na ovládacím panelu na středové konzole lze použít k nalezení názvu souboru
v aktuální složce.
Funkce vyhledávání se otevře otočením knoflíku
TUNE (otevře se struktura složky) nebo stisknutím libovolné klávesy s písmenem. Pokud zadáte
do vyhledávacího řetězce písmeno nebo znak,
dostanete se blíže k cíli vyhledávání. Po několika
sekundách se na obrazovce zobrazí výsledky hledání.
Stisknutím OK/MENU spusťte přehrávání souboru.
Opakování složky17
Pomocí této funkce můžete opakovaně přehrávat
soubory ve složce. Po přehrání posledního souboru se opět spustí přehrávání prvního souboru.
1.
Stiskněte OK/MENU
2.
Otočte TUNE na Opakovat složku
3.
Tato funkce se aktivuje/deaktivuje pomocí
tlačítka OK/MENU.
Rychle dopředu/dozadu
Informace - viz Rychlý posun dopředu/dozadu
(str. 41).
Platí pouze pro USB a iPod®.
Je-li aktivována funkce Opakovat složku, nebude spuštěna.
Platí pouze pro USB.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
47
AUDIO A MÉDIA
||
Pauza
Jakmile se hlasitost zcela ztlumí nebo pokud
stisknete tlačítko MUTE, multimediální přehrávač
se pozastaví. Jakmile se hlasitost obnoví nebo
pokud stisknete znovu tlačítko MUTE, multimediální přehrávač se spustí. Přehrávání lze přes
systém menu18 pozastavit, a to tak, že stisknete
OK/MENU, vyberete NABÍDKA USB a potom
Přehrát/pauza.
POZNÁMKA
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí vyšší
než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji se
objevíMédia nedostupná během jízdy.
Přesto po celou dobu slyšíte zvuk. Obraz se
objeví, jakmile rychlost vozidla klesne pod cca.
6 km/h.
Související informace
•
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
(str. 46)
•
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
(str. 45)
•
Procházení stop na disku nebo audio souboru (str. 41)
•
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru (str. 42)
18
48
•
•
DivX® Video On Demand* (str. 43)
Nastavení obrazu* (str. 44)
Nastavení hlasitosti audio pro
externí audiozdroj
Nastavení hlasitosti pro externí audiozdroj
(str. 45). Je-li externí audio zdroj nastaven na příliš velkou nebo malou hlasitost, kvalita zvuku se
může zhoršit.
Je-li ke vstupu AUX připojen externí audiozdroj
(např. MP3 přehrávač nebo iPod®), připojený
audiozdroj může mít jinou hlasitost než je interní
hlasitost audio systému (např. rádio). Upravte ji
nastavením hlasitosti na vstupu:
1.
V běžném zobrazení pro zdroj média stiskněte tlačítko MEDIA a otočte knoflík TUNE
na AUX a počkejte několik sekund nebo
stiskněte OK/MENU.
2.
Stiskněte OK/MENU a potom otočte TUNE
na Hlasitost vstupu AUX. Potvrďte tlačítkem OK/MENU.
3.
Otáčením knoflíku TUNE upravte hlasitost
pro vstup AUX.
POZNÁMKA
Je-li externí audio zdroj nastaven na příliš velkou nebo malou hlasitost, kvalita zvuku se
může zhoršit. Kvalita zvuku se může rovněž
zhoršit, pokud se přehrávač nabíjí a systém
infotainment je v režimu AUX. V tomto případě
nenabíjejte přehrávač přes 12 V zásuvku.
Neplatí pro iPod®
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Související informace
•
Audio a média - rozšířená nastavení audio
(str. 27)
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
Media Bluetooth®*
Přehrávač ve voze je vybaven systémem
Bluetooth® a může přehrávat bezdrátově streaming audio soubory z externích zdrojů s rozhraním Bluetooth®, např. z mobilních telefonů
a PDA.
Pokud se k vozidlu připojí mobilní telefon, lze dálkově ovládat výběr funkcí mobilního telefonu, viz
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 53). Zvolte
hlavní zdroj z možností TEL a MEDIA a používejte
příslušné funkce.
POZNÁMKA
Přehrávač Bluetooth® musí podporovat
funkce Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) a Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Přehrávač by měl používat funkci
AVRCP verze 1.3, A2DP 1.2. Jinak se může
stát, že některé možnosti nebudou funkční.
Některé mobilní telefony a externí přehrávače,
které jsou na trhu k dispozici, nepodporují
v plném rozsahu funkci Bluetooth® v přehrávači ve voze. Pokud potřebujete informace
o kompatibilních telefonech a externích přehrávačích, společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaného dealera Volvo.
Funkce Bluetooth® pro média, přehled ovládání.
Zařízení se nejdříve musí zaregistrovat a připojit
k vozidlu (str. 50).
POZNÁMKA
K navigaci a ovládání zvuku se používají tlačítka
na středové konzole nebo tlačítka na klávesnici
na volantu*. Některá externí zařízení můžete použít také k přepínání stop.
Pokud chcete přehrát audio soubor, musíte nejdříve nastavit přehrávač ve voze do režimu
Bluetooth.
Přehrávač ve voze dokáže přehrávat audio
soubory pouze pomocí funkce Bluetooth®.
Související informace
•
Procházení stop na disku nebo audio souboru (str. 41)
•
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru (str. 42)
* Volitelná výbava/příslušenství.
49
AUDIO A MÉDIA
Připojení a odpojení zařízení
Bluetooth® *
Vozidlo je vybaveno rozhraním Bluetooth®
a dokáže bezdrátově komunikovat s ostatními
zařízeními Bluetooth® po zaregistrování a připojení (str. 50).
Lze zaregistrovat až deset externích zařízení
Bluetooth®. Registrace se pro každé zařízení provádí pouze jednou. Zaregistrované zařízení se již
nemusí aktivovat, aby bylo viditelné a aby se dalo
vyhledat.
Jestliže je funkce Bluetooth® aktivní, automaticky
se připojí naposledy připojené externí zařízení.
Pokud vozidlo hledá naposledy připojené zařízení,
název tohoto zařízení se zobrazí na obrazovce displeje. Chcete-li připojit jiné zařízení, stiskněte
EXIT a zvolte změnu zařízení (str. 52).
Je-li zařízení Bluetooth® mimo dosah vozidla,
automaticky se odpojí. Zařízení lze také odpojit
manuálně (str. 52). Pokud chcete zrušit registraci zařízení Bluetooth®, zvolte Odebrání zařízení
Bluetooth®* (str. 53). Vozidlo potom zařízení
nevyhledá automaticky.
Lze současně připojit dvě zařízení Bluetooth®.
Jeden telefon a jedno zařízení na média, mezi
kterými lze přepínat, (str. 52). Lze rovněž současně volat telefonem a provádět streaming
audiosouborů.
50
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
Media Bluetooth®* (str. 49)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 53)
Registrování zařízení Bluetooth® *
Lze současně připojit dvě zařízení Bluetooth®.
Jeden telefon a jedno zařízení na média, mezi
kterými lze přepínat. Lze rovněž současně volat
telefonem a provádět streaming audiosouborů.
Lze zaregistrovat až deset externích zařízení
Bluetooth®. Registrace se pro každé zařízení provádí pouze jednou. Zaregistrované zařízení se již
nemusí aktivovat, aby bylo viditelné a aby se dalo
vyhledat.
POZNÁMKA
Pokud bude aktualizován operační systém
telefonu, může dojít k přerušení registrace
telefonu. V tomto případě odpojte telefon, viz
Odebrání zařízení Bluetooth®* (str. 53)
a potom jej znovu připojte.
Externí zařízení se připojuje různými způsoby
podle toho, zda již bylo nebo nebylo dříve připojeno. Pro dále uvedené možnosti připojení se
předpokládá, že se zařízení připojuje (registruje)
poprvé a že nejsou připojena žádná další zařízení.
V možnostech připojení je zobrazeno připojení
telefonu. Zařízení pro média (str. 49) se připojuje
analogicky, ale začíná u hlavního zdroje MEDIA.
Existují dvě možnosti, jak připojit zařízení: externí
zařízení lze vyhledat z vozu nebo lze vyhledat vůz
z externího zařízení. Pokud jeden způsob nefunguje, zkuste druhý.
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Pokud se nenacházíte v běžném zobrazení, stiskněte TEL na středové konzole.
Příklad normálního zobrazení telefonu.
Možnost 1 - externí zařízení se hledá
pomocí systému menu ve voze
1.
2.
Možnost 2 - Hledejte vozidlo s funkcí
Bluetooth® externího zařízení.
Automatické připojení zařízení
Bluetooth®*
1.
Pokud je ve vozidle zaregistrováno (str. 50)
jedno nebo několik zařízení Bluetooth®, automaticky se připojí poslední připojené zařízení, je-li
v dosahu.
Nastavte, aby vozidlo bylo viditelné pro
Bluetooth® a aby se dalo vyhledat. Přepněte
možnost TUNE do nabídky Nastavení
telefonu, potvrďte tlačítkem OK/MENU,
vyberte nabídku Viditelný a potvrďte tlačítkem OK/MENU.
2.
Vyberte možnost My Volvo Car na obrazovce externího zařízení a postupujte podle
pokynů.
3.
Zadejte volitelný kód PIN do externího zařízení a poté vyberte možnost připojení.
4.
Stiskněte tlačítko OK/MENU a zadejte stejný
kód PIN pomocí klávesnice vozidla ve středové konzole.
Nastavte externí zařízení, aby bylo viditelné
a aby se dalo vyhledat přes technologii
Bluetooth®. Viz příručka k externímu zařízení
nebo www.volvocars.com.
Když je externí zařízení připojeno, název funkce
Bluetooth® externího zařízení se zobrazí na obrazovce displeje vozidla a zařízení lze ovládat
z vozidla.
Stiskněte tlačítko OK/MENU a postupujte
podle pokynů na obrazovce displeje vozidla.
> Nyní je externí zařízení připojeno k vozidlu
a může být ovládáno z vozidla.
Související informace
•
•
Jestliže je funkce Bluetooth® aktivní a v dosahu
je naposledy připojené externí zařízení, připojí se
automaticky. Pokud vozidlo hledá naposledy připojené zařízení, název tohoto zařízení se zobrazí
na obrazovce displeje. Pokud naposledy připojený
mobilní telefon není k dispozici, systém se pokusí
připojit dříve připojený telefon.
Chcete-li připojit jiné zařízení, stisknutím tlačítka
EXIT zvolte připojení nového zařízení (str. 50)
nebo přejděte na jiné již zaregistrované zařízení
(str. 52).
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth® *
(str. 50)
Audio a média - použití systému (str. 21)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth® *
(str. 50)
Připojení se nezdařilo, stiskněte dvakrát tlačítko
EXIT a proveďte připojení podle možnosti 2.
* Volitelná výbava/příslušenství.
51
AUDIO A MÉDIA
Připojení jiného zařízení
Bluetooth®*
2.
Pokud je voze několik zařízení, lze připojit jiné
zařízení. Zařízení se musí nejdříve zaregistrovat
(str. 50) k vozidlu.
Změna zdroje médií
1.
2.
3.
Zkontrolujte, zda přes rozhraní Bluetooth® lze
externí zařízení vyhledat resp. jestli je dané
zařízení vidět. Viz příručka k externímu zařízení.
V běžném zobrazení pro zdroj Bluetooth®
stiskněte OK/MENU a zvolte Změnit
zařízení.
> Vozidlo vyhledá dříve připojená zařízení.
Detekovaná externí zařízení s příslušným
názvem Bluetooth® se zobrazí na obrazovce displeje.
Zvolte zařízení, které chcete připojit.
> Připojí se externí zařízení.
Změna telefonu
1.
52
Zkontrolujte, zda přes rozhraní Bluetooth® lze
externí zařízení vyhledat resp. jestli je dané
zařízení vidět. Viz příručka k externímu zařízení.
3.
V běžném zobrazení pro zdroj telefonu stiskněte OK/MENU a zvolte Změnit telefon.
> Vozidlo vyhledá dříve připojená zařízení.
Detekovaná externí zařízení s příslušným
názvem Bluetooth® se zobrazí na obrazovce displeje.
Zvolte zařízení, které chcete připojit.
> Připojí se externí zařízení.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth® *
(str. 50)
Odpojení zařízení Bluetooth®*
Je-li zařízení Bluetooth® mimo dosah vozidla,
automaticky se odpojí. Telefon lze odpojit také
manuálně.
Po odpojení mobilního telefonu můžete v probíhajícím hovoru pokračovat prostřednictvím vestavěného reproduktoru a mikrofonu mobilního telefonu.
Funkce handsfree se deaktivuje při vypnutí
motoru a při otevření dveří.
Pokud chcete zrušit registraci zařízení Bluetooth®
u vozidla, zvolte Odstranit zařízení Bluetooth®
(str. 53). Vozidlo potom nebude automaticky
vyhledávat zařízení.
Manuální odpojení telefonu
Telefon lze manuálně odpojit v běžném režimu
zobrazení pro zdroj telefonu stisknutím tlačítka
OK/MENU a následným výběrem položky
Telefon odpoj..
POZNÁMKA
I když byl váš mobilní telefon manuálně odpojen, některé mobilní telefony se mohou automaticky připojit k poslední připojené sadě
hands free, např. v případě nového hovoru.
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Související informace
•
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth® *
(str. 50)
Media Bluetooth®* (str. 49)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 53)
Odebrání zařízení Bluetooth®*
Bluetooth®
Pokud již nechcete mít dané zařízení
zaregistrované k vozidlu, můžete jej z vozidla
odstranit (zrušit registraci). Vozidlo potom zařízení nevyhledá automaticky.
Telefon handsfree Bluetooth®*
Mobilní telefon vybavený technologií Bluetooth®
může být bezdrátově připojen k vozidlu.
Odebrání multimediálního zařízení
V běžném zobrazení pro zdroj Bluetooth® stiskněte OK/MENU a zvolte Odebrat zařízení
Bluetooth. Otočte TUNE a zvolte zařízení, které
chcete odebrat. Potvrďte tlačítkem OK/MENU.
Odstranění telefonu
V běžném zobrazení pro zdroj telefonu stiskněte
OK/MENU a zvolte Odebrat zařízení
Bluetooth. Otočte TUNE a zvolte zařízení, které
chcete odebrat. Potvrďte tlačítkem OK/MENU.
Související informace
•
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth® *
(str. 50)
Media Bluetooth®* (str. 49)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 53)
Funkce telefonu, přehled ovládacích prvků.
Zařízení se nejdříve musí zaregistrovat a připojit
k vozidlu (str. 50).
Systém audia a médií funguje jako handsfree.
Umožní dálkově ovládat výběr funkcí mobilního
telefonu. Mobilní telefon je možné ovládat prostřednictvím vlastní klávesnice bez ohledu na to,
zda je nebo není připojen.
Je-li k vozidlu připojen mobilní telefon, lze použít
také audiostreaming souborů z telefonu nebo
z jiného zařízení připojeného přes Bluetooth®, viz
Media Bluetooth®* (str. 49). Zvolte hlavní zdroj
z možností TEL a MEDIA a používejte příslušné
funkce.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
53
AUDIO A MÉDIA
||
POZNÁMKA
S funkcí handsfree jsou kompatibilní pouze
některé mobilní telefony. Doporučujeme,
abyste si informace o kompatibilních mobilních telefonech vyžádali u autorizovaného
dealera Volvo.
Aktivace
Krátkým stisknutím tlačítka TEL se aktivuje/
vyhledá naposledy připojený telefon. Je-li telefon
již připojen a stiskne se tlačítko TEL, zobrazí se
menu zkratek s obvykle používanými položkami
upozorňuje, že
menu pro telefon. Symbol
telefon je připojen.
Audio a média - použití systému (str. 21)
Handsfree telefon Bluetooth®* přehled
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth® *
(str. 50)
Přehled systému pro handsfree telefon
Bluetooth®.
Související informace
•
•
•
•
•
Příjem hovoru a volání* (str. 55)
Telefon handsfree Bluetooth®* - nastavení
zvuku (str. 56)
Informace o verzi Bluetooth®* (str. 56)
Volání
1.
2.
3.
Zkontrolujte, zda se nahoře na obrazovce disa zda se funkce
pleje objeví symbol
handsfree nachází v režimu telefonu.
Vytočte požadované číslo nebo použijte číslo
jednotlačítkové volby (str. 61). V normálním
zobrazení můžete otočit TUNE doprava, čímž
se otevře telefonní seznam, nebo doleva,
čímž se otevře výpis všech hovorů. Informace
o telefonním seznamu, viz Telefonní seznam*
(str. 57).
Stiskněte OK/MENU.
Volání přerušíte tlačítkem EXIT.
54
Přehled systému
Mobilní telefon
Mikrofon
Klávesnice na volantu
Ovládací panel na středové konzole
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth® *
(str. 50)
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Příjem hovoru a volání*
• Vytáčet číslo - možnost zavolat třetí straně
pomocí kláves s čísly (aktuální hovor je převeden do režimu standby).
Funkce pro telefonické hovory.
Příchozí hovor
–
Stisknutím tlačítka OK/MENU odpovíte na
hovor, a to i v případě, kdy je systém audio
např. v režimu RÁDIO nebo MEDIA.
Pro odmítnutí nebo ukončení stiskněte tlačítko
EXIT.
Automatická odpověď
Funkce automatické odpovědi znamená, že
hovory jsou přijaty automaticky.
–
Pokud chcete systém aktivovat nebo deaktivovat, v běžném zobrazení pro zdroj telefonu
stiskněte OK/MENU a zvolte Možnosti
hovoru Automatický příjem hovorů.
Menu při hovoru
V běžném zobrazení zdroje telefonu se jedním
stisknutím tlačítka OK/MENU během probíhajícího hovoru dostanete k následujícím funkcím:
• Vypnutí zvuku - Mikrofon audio systému je
ztlumen.
• Mobilní telefon - hovor je převeden ze sady
handsfree na mobilní telefon. U některých
mobilních telefonů se spojení přeruší. Jde
o zcela normální jev. Funkce handsfree se
Vás dotáže, zda chcete opět připojit.
Seznamy hovorů
Seznamy hovorů se kopírují do funkce handsfree
při každém novém připojení a jsou aktualizovány
během spojení. V běžném zobrazení otočte knoflíkem TUNE doleva. Zobrazí se výpis volání pro
Všechna volání.
V běžném zobrazení pro zdroj telefonu stiskněte
OK/MENU a vyberte Všechna volání. Zobrazí se
výpisy všech hovorů:
•
•
•
•
•
Všechna volání
Zmeškané hovory
Číslo hlasové schránky se mění v běžném zobrazení pro zdroj telefonu stisknutím tlačítka
OK/MENU a výběrem položky Možnosti hovoru
Číslo hlasové schránky Změnit číslo.
Pokud není uloženo žádné číslo, může být toto
menu vyvoláno jedním dlouhým stisknutím tlačítka
1.
Související informace
•
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 53)
Telefon handsfree Bluetooth®* - nastavení
zvuku (str. 56)
Telefonní seznam* (str. 57)
Přijaté hovory
Volaná čísla
Délka hovoru
POZNÁMKA
U některých mobilních telefonů se seznam
naposledy vytáčených čísel zobrazuje v opačném pořadí.
Hlasová schránka
Číslo jednotlačítkové volby pro hlasovou schránku
lze v běžném zobrazení pro zdroj telefonu naprogramovat a poté zpřístupnit dlouhým stisknutím
tlačítka 1.
* Volitelná výbava/příslušenství.
55
AUDIO A MÉDIA
Telefon handsfree Bluetooth®* nastavení zvuku
Lze upravit hlasitost hovoru, hlasitost audiosystému a hlasitost vyzvánění. Dále lze změnit
vyzváněcí tón.
Hlasitost hovoru
Vyzvánění
Integrované signály vyzvánění pro funkci handsfree lze vybrat v běžném zobrazení pro zdroj telefonu stisknutím tlačítka OK/MENU a výběrem
položky Nastavení telefonu Tóny a hlasitost
Vyzváněcí tóny Vyzváněcí tón 1 apod.
Hlasitost hovoru lze měnit jen během hovoru.
Použijte klávesnici na volantu* nebo otočte knoflíkem VOL.
Je-li během příchozího hovoru aktivní audio zdroj,
automaticky se ztlumí. Pokud chcete systém aktivovat nebo deaktivovat, v běžném zobrazení pro
zdroj telefonu stiskněte OK/MENU a zvolte
Nastavení telefonu Tóny a hlasitost
Vypnutí zvuku rádia/média.
Hlasitost vyzvánění
V běžném zobrazení pro zdroj telefonu stiskněte
OK/MENU a zvolte Nastavení telefonu Tóny
a hlasitost Hlasitost vyzváněcího tónu.
Upravte otáčením knoflíku VOL. Po stisknutí tlačítka OK/MENU uslyšíte hlasitost audia. Uložte
stisknutím tlačítka EXIT.
19
56
Zobrazí se aktuální verze Bluetooth®.
Aktuální verze Bluetooth® ve vozidle se zobrazí
v běžném zobrazení pro hlavní zdroje MEDIA
nebo TEL:
•
Stiskněte tlačítko OK/MENU a zvolte
možnost Verze Bluetooth softwaru ve
vozidle.
•
Stiskněte tlačítko OK/MENU a zvolte
možnost Nastavení telefonu Verze
Bluetooth softwaru ve vozidle.
POZNÁMKA
U některých mobilních telefonů nelze vyzváněcí tón připojeného telefonu vypnout, pokud
se používá některý z integrovaných signálů
pro systém handsfree.
Hlasitost audiosystému
Pokud neprobíhá žádný odchozí hovor, ovládá se
audiosystém obvyklým způsobem otáčením knoflíku VOL.
Informace o verzi Bluetooth®*
Chcete-li vybrat signál vyzvánění19OK/MENU připojeného telefonu, v běžném zobrazení pro zdroj
telefonu stiskněte a vyberte Nastavení telefonu
Tóny a hlasitost Vyzváněcí tóny
Vyzváněcí tón MT
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 53)
Media Bluetooth®* (str. 49)
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 53)
Není podporováno všemi mobilními telefony.
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Telefonní seznam*
Existují dva telefonní seznamy. Ty lze ve vozidle
kombinovat. Zobrazují se jako jediný telefonní
seznam.
•
•
Vůz si stáhne telefonní seznam mobilního
telefonu a tento telefonní seznam zobrazí
pouze v případě, že se připojí mobilní telefon,
ze kterého se stahoval.
Do vozu je integrován rovněž telefonní
seznám. Obsahuje všechny kontakty uložené
ve voze, a to bez ohledu na to, jaký telefon byl
připojen při ukládání těchto kontaktů. Tyto
kontakty jsou viditelné pro všechny uživatele,
a to bez ohledu na mobilní telefon, který se
připojuje k vozu. Pokud se kontakt uloží do
vozu, před kontaktem v telefonním seznamu
.
se zobrazí
POZNÁMKA
Změny položky v telefonním seznamu v mobilním telefonu, které jsou provedeny ve voze,
budou vždy uloženy jako nová položka do telefonního seznamu ve voze. To znamená, že tyto
změny nebudou uloženy do telefonu. Z vozu
to nyní bude vypadat, že máte dvojité záznamy
s odlišnými ikonami. Dále upozorňujeme, že
číslo zkrácené volby nebo změna v kontaktu
budou do telefonního seznamu vozu uloženy
jako nová položka.
Aby bylo možné používat telefonní seznam, musí
se v horní části obrazovky displeje nacházet syma funkce handsfree musí být v režimu
bol
telefonu.
Kopírování telefonního seznamu
v mobilním telefonu do telefonního
seznamu ve vozidle
V systému audia a médií jsou uloženy kopie telefonních seznamů ze všech registrovaných telefonů. Telefonní seznam lze během připojení zkopírovat automaticky do systému audia a médií.
–
Pokud chcete funkci aktivovat nebo deaktivovat, v běžném zobrazení pro zdroj telefonu
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
telefonu Stáhnout telefonní seznam.
3.
Stiskněte OK/MENU a potom zvolte
Možnosti Kopírovat do paměti vozidla.
> Před uloženým kontaktem v telefonním
seznamu ve vozidle se zobrazí symbol
a kontakt je uložen.
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 53)
Telefonní seznam* - čísla jednotlačítkové
volby (str. 61)
•
Telefonní seznam* - přijímání vizitky
(str. 62)
•
•
Telefonní seznam* - stav paměti (str. 62)
Telefonní seznam* - mazání (str. 62)
Pokud telefonní seznam obsahuje kontaktní
informace o volajícím, potom se tyto informace
zobrazí na obrazovce displeje.
Kopírování samostatného kontaktu do
telefonního seznamu ve vozidle
Dále lze zkopírovat samostatný kontakt z telefonního seznamu v mobilním telefonu do vozidla.
1.
V běžném zobrazení pro zdroj telefonu stiskněte OK/MENU a zvolte Telefonní seznam
Hledat kontakt.
2.
Zvolte kontakt a stiskněte OK/MENU.
* Volitelná výbava/příslušenství.
57
AUDIO A MÉDIA
Telefonní seznam* - rychlé
vyhledávání kontaktů
V běžném zobrazení pro zdroj telefonu otočte
knoflíkem TUNE doprava. Zobrazí se seznam
kontaktů.
Výběr proveďte otočením knoflíku TUNE. Pokud
chcete danému kontaktu zavolat, stiskněte OK/
MENU.
Pod jménem kontaktu je uvedeno telefonní číslo,
které se standardně nastavuje. Pokud se vpravo
od kontaktu zobrazí symbol >, je pro daný kontakt
uloženo více telefonních čísel. Stisknutím tlačítka
OK/MENU se zobrazí čísla. Otáčením ovladače
TUNE lze změnit a vytočit číslo, které je nastaveno jako výchozí. Pro vytočení čísla stiskněte
OK/MENU.
K hledání v seznamu kontaktů lze použít klávesnici na středové konzole, pomocí které zadáte
jméno kontaktu. Funkce tlačítek, viz Telefonní
seznam* - klávesnice se znaky na středové konzole (str. 58).
Seznam kontaktů je přístupný rovněž z běžného
zobrazení: stiskněte a podržte na klávesnici středové konzoly tlačítko s písmenem, kterým začíná
jméno hledaného kontaktu. Pokud například
dlouze stisknete tlačítko 6, okamžitě se dostanete
do seznamu, kde najdete kontakty, které začínají
písmenem M.
Audio a média - použití systému (str. 21)
Telefonní seznam* - klávesnice se
znaky na středové konzole
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 53)
Tabulka - znaky dostupné v telefonním seznamu.
Související informace
•
•
Tlačítko
Funkce
Mezera . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈÉ3
GHIÌ4
JKL5
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Přepínání mezi velkými a malými
písmeny.
+0pw
#*
58
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 53)
Telefonní seznam* (str. 57)
Telefonní seznam* - vyhledávání
kontaktů
Vyhledání kontaktů v telefonním seznamu
(str. 57).
Vyhledávání kontaktů pomocí textového kolečka.
Seznam znaků
Změna režimu zadávání (viz následující
tabulka)
POZNÁMKA
Systém High Performance není vybaven
kolečkem pro zadávání textu. Proto funkci
TUNE nelze použít k zadávání znaků:
k tomuto účelu lze použít pouze tlačítka s čísly
a písmeny na ovládacím panelu na středové
konzole.
1.
Otočte knoflík TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/MENU.
Dále lze použít tlačítka s čísly a písmeny na
ovládacím panelu na středové konzole.
2.
Pokračujte dalším písmenem atd. Výsledek
hledání se zobrazí v telefonním seznamu (3).
3.
Pokud chcete změnit režim zadávání na čísla
nebo speciální znaky nebo pokud chcete přejít do telefonního seznamu, otočte TUNE na
jednu z možností (viz vysvětlení v tabulce
dole) v seznamu (2) pro změnu režimu zadávání a stiskněte OK/MENU.
Telefonní seznam
Chcete-li vyhledat nebo upravit kontakt, v běžném
zobrazení pro zdroj telefonu stiskněte OK/MENU
a vyberte Telefonní seznam Hledat.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
59
AUDIO A MÉDIA
||
123/ABC
Další
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
Telefonní seznam* - nový kontakt
Vytvořte nový kontakt v telefonním seznamu.
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
Dostanete se do telefonního
seznamu (3). Otočením TUNE
zvolíte kontakt. Po stisknutí tlačítka OK/MENU se zobrazí uložení čísla a ostatní informace.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT
vymažete všechny zadané znaky.
Pokud stisknete na středové konzole klávesu
s číslem, když je zobrazeno textové kolečko (viz
předchozí obrázek), na obrazovce se objeví nový
seznam znaků (1). Opakovaně tiskněte klávesu
s číslem, dokud se neobjeví požadované písmeno.
Potom klávesu uvolněte. Pokračujte dalším písmenem atd. Po stisknutí tlačítka bude dané
zadání potvrzeno, až stisknete další tlačítko.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající klávesu
s číslem.
Související informace
•
•
60
Audio a média - použití systému (str. 21)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 53)
POZNÁMKA
Systém High Performance není vybaven
kolečkem pro zadávání textu. Proto funkci
TUNE nelze použít k zadávání znaků:
k tomuto účelu lze použít pouze tlačítka s čísly
a písmeny na ovládacím panelu na středové
konzole.
1.
Je-li zvolen řádek Jméno, stisknutím tlačítka
OK/MENU se dostanete do režimu zadávání
(viz obr. nahoře).
2.
Otočte knoflík TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/MENU.
Dále lze použít tlačítka s čísly a písmeny na
ovládacím panelu na středové konzole.
3.
Pokračujte dalším písmenem atd. V zadávacím poli (2) na obrazovce se objeví zadávaný
název.
4.
Pokud chcete změnit režim zadávání na čísla
nebo speciální znaky nebo pokud chcete
změnit nastavení z malých písmen na velká
nebo opačně, otočte TUNE na jednu
z možností (viz vysvětlení v následující
tabulce) v seznamu (1) a stiskněte OK/
MENU
Zadávání písmen pro nový kontakt.
Změna režimu zadávání (viz následující
tabulka).
Zadávací pole.
V běžném zobrazení pro zdroj telefonu lze přidávat nové kontakty stisknutím tlačítka OK/MENU
a potom výběrem položky Telefonní seznam
Nový kontakt.
Po zadání celého jména zvolte OK v seznamu na
obrazovce displeje (1) a stiskněte OK/MENU.
Nyní pokračujte s telefonním číslem podle popisu
nahoře.
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Po zadání čísla telefonu stiskněte OK/MENU
a zvolte typ čísla telefonu (Mobilní telefon,
Doma, Zaměstnání nebo Všeobecně).
Potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Po vyplnění všech podrobností uložte kontakt
zvolením Uložit kontakt v menu.
123/AB
C
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
Další
Zadávání speciálních znaků nastavíte tlačítkem OK/MENU.
OK
Uložte a vraťte se zpět do menu
Přidat kontakt stisknutím tlačítka
OK/MENU.
Mezi malými a velkými písmeny
přepínejte tlačítkem OK/MENU.
Stiskněte OK/MENU. Kurzor se
přesune na zadávací pole (2)
v horní části obrazovky displeje.
Pomocí tlačítka TUNE se nyní
kurzor může posunout na příslušné místo. Zde můžete např.
vložit nová písmena nebo stávající
písmena vymazat pomocí tlačítka
EXIT. Abyste mohli vložit nová písmena, nejdříve stiskněte tlačítko
OK/MENU a vstupte do režimu
zadávání znaků.
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 53)
Telefonní seznam* (str. 57)
Telefonní seznam* - čísla
jednotlačítkové volby
Pokud chcete snadno vytočit číslo nebo kontakt
jako jednotlačítkovou volbu, uložte dané číslo do
telefonního seznamu (str. 57).
V běžném zobrazení pro zdroj telefonu lze přidávat čísla jednotlačítkové volby stisknutím tlačítka
OK/MENU a potom výběrem položky Menu
telefonu Telefonní seznam Rychlé
vytáčení.
Čísla zrychlené volby můžete vytáčet v režimu
telefonu pomocí kláves s čísly na klávesnici na
středové konzole: stiskněte klávesu s číslem
a potom stiskněte OK/MENU. Pokud není pro
dané číslo zrychlené volby zadán žádný kontakt,
zobrazí se dotaz, zda se daný kontakt má uložit ke
zvolenému číslu zrychlené volby.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 53)
* Volitelná výbava/příslušenství.
61
AUDIO A MÉDIA
Telefonní seznam* - přijímání vizitky
Telefonní seznam* - stav paměti
Telefonní seznam* - mazání
Přijímání elektronických vizitek (vCard) do telefonního seznamu (str. 57) ve vozidle.
Zobrazí se stav paměti telefonního seznamu
(str. 57).
Vymažte telefonní seznam (str. 57) integrovaný
do vozidla.
Do telefonního seznamu ve vozidle můžete přijmout vizitku z jiných mobilních telefonů (které
nejsou momentálně připojeny k vozidlu). V tomto
případě musíte vozidlo nastavit, aby bylo pro zařízení Bluetooth® viditelné. Funkce se aktivuje
v běžném zobrazení pro zdroj telefonu stisknutím
tlačítka OK/MENU a následným výběrem položky
Telefonní seznam Přijmout vCard.
Stav paměti telefonního seznamu ve vozidle
a telefonního seznamu připojeného mobilního
telefonu můžete zobrazit v běžném zobrazení pro
zdroj telefonu stisknutím tlačítka OK/MENU
a výběrem položky Telefonní seznam Stav
paměti.
Telefonní seznam ve vozidle lze vymazat. To se
provádí v běžném zobrazení pro zdroj telefonu po
stisknutí tlačítka OK/MENU a následným výběrem položky Telefonní seznam Vymazat
telefonní seznam.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
POZNÁMKA
Související informace
•
•
Vymazáním telefonního seznamu vozu se
vymažou pouze kontakty v telefonním
seznamu vozu. Kontakty v adresáři mobilního
telefonu se nemažou.
Audio a média - použití systému (str. 21)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 53)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 53)
Související informace
•
•
62
Audio a média - použití systému (str. 21)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 53)
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Dálkový ovladač*
Pokud používáte dálkový ovladač, nejdříve stiskdo
něte na dálkovém ovladači tlačítko
polohy F. Namiřte dálkový ovládač na přijímač IR,
který se nachází na středové konzole vpravo od
tlačítka (str. 21) INFO.
Dálkový ovladač lze použít pro všechny funkce
systému audia a médií. Tlačítka dálkového ovládání mají stejné funkce jako tlačítka na středové
konzole nebo tlačítka na klávesnici na volantu*.
VAROVÁNÍ
Volné předměty jako např. mobilní telefony,
kamery, dálková ovládání k příslušenstvím
apod., uschovejte do přihrádky v přístrojové
desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak
by v případě kolize nebo prudkého brzdění
mohlo dojít k poranění osob ve voze.
POZNÁMKA
Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření (např. na přístrojové desce) u baterií by mohlo dojít k problémům.
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 21)
Odpovídá položce TUNE na středové konzole.
* Volitelná výbava/příslušenství.
63
AUDIO A MÉDIA
Dálkový ovladač* - funkce
Tlačítko
Funkce, které lze ovládat pomocí dálkového ovladače.
Tlačítko
Funkce
Přepínejte mezi:
Funkce
Titulky, výběr jazyka textu
Na předchozí položku, zrušení
funkce, vymazání zadaného znaku
Teletext*, zapnuto/vypnuto
Související informace
•
F = obrazovka displeje vpředu
Funkce
Menu
Navigace nahoru/dolů
L = obrazovka displeje vlevo vzadu*
Tlačítko
Audio a média - použití systému (str. 21)
Procházení doprava/doleva
R = obrazovka displeje vpravo
vzadu*
Potvrzení výběru nebo přesun
v systému menu na vybraný zdroj
Přepnutí na navigaci*
Hlasitost, snížení
Změna zdroje rádia (např. FM1)
Hlasitost, zvýšení
Přepnutí na médium (Disk, TV*
apod.)
Přepnutí na
Bluetooth®
handsfree*
Přetočení/rychlé převíjení dozadu,
přepnutí stopy/písně
Přehrávání/pauza
Stop
Přetočení/rychlé převíjení dopředu,
přepnutí stopy/písně
64
0-9
Kanály předvolby, zadávání čísel
a písmen
Zkratky pro oblíbená nastavení
Informace o aktuálním programu,
skladbě apod. Používá se také v případě, kdy jsou k dispozici další
informace, které lze zobrazit na
obrazovce displeje
Výběr jazyka pro soundtrack
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Dálkový ovladač* - výměna baterie
Výměna baterií v dálkovém ovladači pro systém
audia a médií.
POZNÁMKA
Životnost baterií je zpravidla 1-4 roky a závisí
na intenzitě používání dálkového ovladače.
Dálkový ovladač je napájen čtyřmi bateriemi typu
AA/LR6.
Na dlouhou cestu si s sebou vezměte náhradní
baterie.
3.
Nasaďte zpátky kryt.
POZNÁMKA
Vybité akumulátory se musí likvidovat ekologicky bezpečným způsobem.
Audio a média - přehled menu
Přehled možných položek menu a nastavení
systému audia a médií.
RÁDIO
•
•
•
AM (str. 66)20
FM (str. 66)
DAB (str. 67)
MÉDIA
•
•
•
•
•
•
•
CD audio (str. 67)
CD/DVD data (str. 68)
DVD video (str. 68)
iPod®(str. 69)
USB (str. 69)
Media Bluetooth®(str. 70)
AUX (str. 71)
TEL
•
Handsfree s rozhraním Bluetooth®(str. 71)
Související informace
•
1.
Stiskněte pojistku na krytu baterií a kryt
vysuňte směrem ke sklu nad infračerveným
světlem.
2.
Vyjměte použité baterie, natočte nové baterie
podle symbolů v prostoru pro baterie a baterie vložte.
Audio a média - použití systému (str. 21)
* Volitelná výbava/příslušenství.
65
AUDIO A MÉDIA
Přehled menu - AM
Přehled menu - FM
Přehled možností a nastavení pro AM rádio.
Přehled možností a nastavení pro FM rádio.
(str. 26)
Hlavní nabídka AMA
Viz strana
Hlavní nabídka FM1/FM2
Viz strana
Místo poslechu*
(str. 27)
Zobrazit předvolby*
(str. 31)
TP
(str. 33)
Ekvalizér*
(str. 27)
Zobrazit rádiotext
(str. 34)
Kompenzace hlasitosti
(str. 28)
Zobrazit předvolby*
(str. 31)
(str. 33)
Resetovat všechna audio
nastavení
(str. 26)
Nastavení audio
Viz poznámka pod čárou
A
B
B
(str. 27)
Místo poslechu*
(str. 27)
Nastavení pro zpravodajství
Ekvalizér*
(str. 27)
Rozšířené nastavení
Kompenzace hlasitosti
(str. 28)
Resetovat všechna audio
nastavení
(str. 26)
Neplatí pro V60 Twin Engine a S60L Twin Engine.
Možnosti v menu pro nastavení audio jsou pro všechny zdroje
audio stejné.
Související informace
•
20
66
Nastavení audio
Audio a média - přehled menu (str. 65)
Související informace
REG
(str. 35)
Alternativní kmitočty (AF)
(str. 35)
EON
(str. 33)
Nastavit oblíbené pro TP
(str. 33)
Nastavení PTY
(str. 34)
Resetovat všechna nastavení
FM
(str. 35)
•
Audio a média - přehled menu (str. 65)
Neplatí pro V60 Twin Engine a S60L Twin Engine.
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Přehled menu - digitální rádio
(DAB)*
(str. 27)
Ekvalizér*
(str. 27)
Hlavní nabídka CD Audio
(Menu Disk)
Viz strana
Náhodné přehrávání
(str. 42)
Vyhledávání
(str. 41)
Nastavení audio
(str. 26)
Přehled možností a nastavení pro DAB rádio.
Hlavní nabídka DAB1*/DAB2*
Viz strana
Vytvořit skupinu
(str. 36)
Kompenzace hlasitosti
(str. 28)
Filtr PTY
(str. 34)
Resetovat všechna audio
nastavení
(str. 26)
Vypnout filtr PTY
Zobrazit předvolby*
Přehled menu - CD audio
Místo poslechu*
(str. 34)
Přehled možností a nastavení pro CD audio.
Související informace
(str. 31)
Rozšířené nastavení
•
•
Audio a média - přehled menu (str. 65)
Audio a média - použití systému (str. 21)
Místo poslechu*
(str. 27)
Ekvalizér*
(str. 27)
Propojování stanic DAB
(str. 37)
Kompenzace hlasitosti
(str. 28)
Pásmo DAB
(str. 37)
Resetovat všechna audio
nastavení
(str. 26)
Vedlejší kanály
(str. 38)
Zobrazit text PTY
(str. 34)
Související informace
Resetovat všechna nastavení
DAB
Nastavení audio
•
•
Audio a média - přehled menu (str. 65)
Audio a média - použití systému (str. 21)
(str. 38)
(str. 26)
* Volitelná výbava/příslušenství.
67
AUDIO A MÉDIA
Přehled nabídek - CD/DVD* data
Přehled možností a nastavení pro CD/DVD data.
Hlavní nabídka CD/DVD Data
(Menu Disk)
Přehrát
Pauza
68
Viz strana
(str. 39)
Kompenzace hlasitosti
(str. 28)
Resetovat všechna audio
nastavení
(str. 26)
Související informace
•
•
Audio a média - přehled menu (str. 65)
Audio a média - použití systému (str. 21)
Přehled menu - DVD* video
Přehled možností a nastavení pro DVD video.
Hlavní nabídka DVD Video
(Menu Disk)
Viz strana
Menu DVD
(str. 42)
Přehrát/Pauza/Dále
(str. 42)
Vypnout
(str. 42)
Vypnout
(str. 39)
Náhodné přehrávání
(str. 42)
Titulky
(str. 42)
Opakovat složku
(str. 40)
Zvolit jazyk zvukové stopy
(str. 42)
Změnit titulek
(str. 39)
Rozšířené nastavení
Změnit zvukovou stopu
(str. 39)
Vyhledávání
(str. 41)
Nastavení audio
(str. 26)
Místo poslechu*
(str. 27)
Ekvalizér*
(str. 27)
Úhel pohledu
(str. 43)
Kód DivX® VOD
(str. 43)
Nastavení audio
(str. 26)
Místo poslechu*
(str. 27)
Ekvalizér*
(str. 27)
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Kompenzace hlasitosti
(str. 28)
Resetovat všechna audio
nastavení
(str. 26)
Vyskakovací
nabídkaA*video
a TV*
Chcete-li zpřístupnit vyskakovací menu, stiskněte OK/MENU, když se přehrává video nebo
je zobrazeno TV*.
Nastavení obrazu
B
Hlavní menu DVD
Viz poznámku pod čarou C
Top menu DVDC
A
B
C
Přehled možností a nastavení pro USB.
Hlavní nabídka iPod
Viz strana
Hlavní nabídka USB
Náhodné přehrávání
(str. 42)
Přehrát
(str. 41)
Nastavení audio
(str. 26)
(str. 42)
(str. 42)
Platí pouze pro přehrávání videa a sledování TV.
Obsah vyskakovacího menu pro zdrojové menu závisí na tom, co
je zrovna přehráváno resp. zobrazováno - může to být např.
Menu Data CD/DVD nebo Menu USB.
Platí pouze pro DVD video disky.
Audio a média - přehled menu (str. 65)
Pauza
Vyhledávání
(str. 21)
Související informace
•
•
Přehled menu - USB*
Přehled možností a nastavení pro iPod®.
(str. 44)
Zdrojové menu
Viz poznámku pod čarou
Přehled menu - iPod®*
(str. 47)
Vypnout
(str. 47)
Náhodné přehrávání
(str. 42)
Opakovat složku
(str. 47)
Místo poslechu*
(str. 27)
Ekvalizér*
(str. 27)
Zvolit USB zařízení
(str. 45)
Kompenzace hlasitosti
(str. 28)
Změnit titulek
(str. 47)
Resetovat všechna audio
nastavení
Změnit zvukovou stopu
(str. 26)
(str. 47)
Vyhledávání
(str. 41)
Nastavení audio
(str. 26)
Související informace
•
•
Viz strana
Audio a média - přehled menu (str. 65)
Audio a média - použití systému (str. 21)
Místo poslechu*
(str. 27)
Ekvalizér*
(str. 27)
Audio a média - použití systému (str. 21)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
69
AUDIO A MÉDIA
||
Kompenzace hlasitosti
Resetovat všechna audio
nastavení
(str. 28)
(str. 26)
Související informace
•
•
70
Audio a média - přehled menu (str. 65)
Audio a média - použití systému (str. 21)
Přehled menu - Media Bluetooth®*
Související informace
Přehled možností a nastavení pro Média
Bluetooth®.
•
•
Hlavní nabídka Media Bluetooth®
Viz strana
Náhodné přehrávání
(str. 42)
Změnit zařízení
(str. 52)
Odebrat zařízení Bluetooth
(str. 53)
Vyhledávání
(str. 41)
Verze Bluetooth softwaru ve
vozidle
(str. 56)
Nastavení audio
(str. 26)
Místo poslechu*
(str. 27)
Ekvalizér*
(str. 27)
Kompenzace hlasitosti
(str. 28)
Resetovat všechna audio
nastavení
(str. 26)
Audio a média - přehled menu (str. 65)
Audio a média - použití systému (str. 21)
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Přehled menu - AUX
Přehled možností a nastavení pro AUX.
Hlavní nabídka AUX
Viz strana
Hlasitost vstupu AUX
(str. 48)
Nastavení audio
(str. 26)
Místo poslechu*
Ekvalizér*
Kompenzace hlasitosti
Resetovat všechna audio
nastavení
Přijmout vCard
(str. 62)
Přehled možností a nastavení pro handsfree
Bluetooth®.
Stav paměti
(str. 62)
Vymazat telefonní seznam
(str. 62)
Hlavní nabídka Bluetooth®
handsfree (Menu telefonu)
Viz strana
Všechna volání
(str. 55)
(str. 27)
Všechna volání
(str. 55)
Zmeškané hovory
(str. 55)
Přijaté hovory
(str. 55)
Volaná čísla
(str. 55)
Délka hovoru
(str. 55)
Telefonní seznam
(str. 57)
(str. 28)
(str. 26)
Audio a média - přehled menu (str. 65)
Audio a média - použití systému (str. 21)
Změnit telefon
(str. 52)
Odebrat zařízení Bluetooth
(str. 53)
Nastavení telefonu
(str. 27)
Související informace
•
•
Přehled menu - Bluetooth®
handsfree*
Hledat
(str. 59)
Nový kontakt
(str. 60)
Čísla rychlého vytáčení
(str. 61)
Viditelný
(str. 50)
Tóny a hlasitost
(str. 56)
Stáhnout telefonní seznam
(str. 57)
Verze Bluetooth softwaru ve
vozidle
(str. 56)
Možnosti hovoru
Automatický příjem hovorů
(str. 55)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
71
AUDIO A MÉDIA
||
Číslo hlasové schránky
Telefon odpoj.
(str. 55)
(str. 52)
Související informace
•
•
Audio a média - přehled menu (str. 65)
Audio a média - použití systému (str. 21)
Licence
Licence je dohoda poskytující právo provádět
jistou činnost nebo právo využít nárok jiné osoby
v souladu s podmínkami dohody. Dále uvádíme
anglické texty dohody společnosti Volvo s výrobcem/vývojářem.
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
72
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
AUDIO A MÉDIA
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
DivX®
VOD section in the device setup menu. Go to
http://vod.divx.com with this code to complete
the registration process and learn more about
DivX VOD. Covered by one or more of the
following U.S. Patents: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
Související informace
•
Volvo Sensus (str. 6)
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®, DivX
Certified® and associated logos are registered
trademarks of DivX, Inc. and are used under
license. ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital
video format created by DivX, Inc. This is an
official DivX Certified device that plays DivX
video. Visit www.divx.com for more information
and software tools to convert your files into DivX
video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order to
play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To
generate the registration code, locate the DivX
73
AUDIO A MÉDIA
Schválení typu
Typové schválení pro modul Bluetooth® lze zjistit
v tabulce.
74
AUDIO A MÉDIA
Prohlášení o shodě pro modul Bluetooth®
Země/
Oblast
Země EU:
Exportér: Japonsko
Výrobce: Alpine Electronics Inc.
Typ zařízení: Zařízení Bluetooth®
Další informace najdete na stránce http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing
}}
75
AUDIO A MÉDIA
||
76
Země/
Oblast
Česká
republika:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dánsko:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Německo:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
AUDIO A MÉDIA
Země/
Oblast
Estonsko:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
UK
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Španělsko:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales
y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Řecko:
Η
Α Α Η
Α
Α
Α Alpine Electronics, Inc. Η Ω
Α Α
Η
Bluetooth® Module
Η Α 1999/5/
Ω
Α
Ω
.
Francie:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Itálie:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lotyšsko:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litva:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Nizozemí:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Maďarsko:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC
irányelv egyéb elõírásainak.
}}
77
AUDIO A MÉDIA
||
78
Země/
Oblast
Polsko:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalsko:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovinsko:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovensko:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Finsko:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Švédsko:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení Bluetooth® Module splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice
1999/5/ES.
Norsko:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
AUDIO A MÉDIA
Země/
Oblast
Čína:
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
■ 载频容限
天线增益
天线增益
10dBi 时
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
20 ppm
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
调整及开关等使用方法
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
措施消除干扰后方可继
科学及医疗应用设备的辐射干扰
5. 不得在飞机和机场附近使用
}}
79
AUDIO A MÉDIA
||
Země/
Oblast
Tchajwan:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低
率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
大
率或變更原設計之特性及
能
第十四條
低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用 前
項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備之干
擾
80
AUDIO A MÉDIA
Země/
Oblast
Jižní Korea:
제품 정보
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
모델 명: IAM2.1
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남2동 726-173 볼보빌딩 4층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
}}
81
AUDIO A MÉDIA
||
Země/
Oblast
Spojené
Arabské
Emiráty:
Jižní Afrika:
Jamajka:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thajsko:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Omán
82
ABECEDNÍ SEZNAM
ABECEDNÍ SEZNAM
A
Alarmy v případě nehod a krizových situací
Audio
Nastavení
surround
telefon/multimediální přehrávač
vyzváněcí tón, telefon
C
32
26
20, 26
Audio a média
menu
přehled
přehled menu
správa systému
úvod
21
20
65
21
20
audio systém
funkce
přehled
20
26
20
CD
39
Hovory
obsluha
příchozí
56
56
53
53
D
DAB Rádio
28, 36
Dálkové ovládání
výměna baterie
63
65
Digitální rádio (DAB)
36
Dopravní informace – (TP)
33
DVD
39
I
iPod®, připojení
46
K
Klávesnice na volantu
21
E
B
Ekvalizér
Externí vstup signálu
Baterie
dálkové ovládání
65
Bluetooth®
handsfree
média
mikrofon - vypnuto
převedení hovoru do mobilu
streaming audio
53
49
55
55
49
27
20, 45
H
Hlasitost audio
externí zdroje audia
kompenzace hlasitosti v závislosti na
rychlosti
telefon
21
48
28
56
M
Média, Bluetooth®
49
Mikrofon
54
Mobilní telefon
handsfree
připojit
zaregistrujte telefon
53
50
50
MY CAR
Informace
Nastavení klimatizace
Nastavení systému
10
18
17
16
83
ABECEDNÍ SEZNAM
Nastavení vozu
položky nabídky
Systém podpory řidiče
vyhledávací cesty
13
11
15
11
R
Rádio
DAB
RDS
U
28
28, 36
USB, připojení
46
32
V
N
S
Nastavení obrazu
44
Navigace v menu pro audio a média
21
Sensus
normální zobrazení
21
Schválení typu
Bluetooth®
74
Systém Infotainment
tlačítka volby zdroje
21
Systém Infotainment (Audio a média)
20
O
ovládání
středová konzola
6
Přehrávač
kompatibilní formáty souborů
84
Volant
klávesnice
21
6
Vstup AUX
20, 45
Vstup USB
45
Vysílání zpráv
33
21
P
Prostorový zvuk
53
Volvo Sensus
Z
T
Podpora
Volání
7
20, 26
38
44
Zvukové jeviště
Telefon
handsfree
příchozí hovory
přijetí hovoru
připojit
telefonní seznam
telefonní seznam, zkratka
volání
zaregistrujte telefon
53
53
55
50
57
57
53
50
Typy rozhlasových programů (PTY)
34
27
TP 26694 (Czech), AT 1817, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising