Volvo | V40 | Uživatelská přiručka | Volvo V40 2016 Early Uživatelská příručka

Volvo V40 2016 Early Uživatelská příručka
WEB EDITION
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo
radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl
bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější automobily na světě. Vaše Volvo bylo
zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální
požadavky na bezpečnost a ochranu životního
prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla,
doporučujeme Vám, abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě, které jsou
uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
01 Úvod
Uživatelská příručka na obrazovce ve
vozidle.......................................................
Γtení uživatelské příručky.........................
Digitální uživatelská příručka ve vozidle...
Zaznamenávání údajů...............................
Příslušenství a zvláštní výbava..................
Podpora a informace o vozidle na internetu...........................................................
Volvo ID.....................................................
Životní prostředí........................................
Uživatelská příručka a životní prostředí....
Vrstvená skla.............................................
02 Bezpečnost
13
13
16
18
19
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech......................................................
Bezpečnostní pás - nasazení....................
Bezpečnostní pás - uvolnění.....................
Bezpečnostní pás - těhotenství................
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu..
Předpínač bezpečnostního pásu..............
Bezpečnost - výstražný symbol................
Systém airbagů.........................................
Airbagy na straně řidiče............................
Airbag spolujezdce...................................
Airbag spolujezdce - aktivace/deaktivace*.........................................................
Boční airbag (SIPS)...................................
Boční airbag (SIPS) - dětská autosedačka/dětský autosedák...........................
Hlavový airbag (IC)....................................
Obecné informace o systému WHIPS
(ochrana před poraněním krční páteře).....
WHIPS - dětské sedačky..........................
WHIPS - poloha těla na sedadle...............
Pokud systém zareaguje...........................
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu.......................................................
26
27
28
28
29
29
30
31
31
32
Bezpečnostní režim - pokus o nastartování vozidla...............................................
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla.........
Airbag chodce...........................................
Airbag pro chodce - pohyb vozidla..........
Airbag chodce - složení............................
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí.
Dětské sedačky.........................................
Dětské sedačky - umístění........................
Dětská sedačka - ISOFIX..........................
ISOFIX - velikostní třídy............................
ISOFIX - druhy dětských sedaček............
Dětské sedačky - horní upevňovací body.
01 02 02
2
19
20
22
24
24
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
34
35
36
37
37
38
39
40
41
42
42
43
44
44
45
46
50
51
51
52
54
Obsah
03 Přístroje a ovládací prvky
Přístroje a ovládání, vozidlo s levostranným řízením - přehled...............................
Přístroje a ovládání, vozidlo s pravostranným řízením - přehled...............................
Sdružená přístrojová deska......................
Analogová sdružená přístrojová deska přehled......................................................
Digitální sdružená přístrojová deska přehled......................................................
Eco guide & Power guide*........................
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek...................................................
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů................................
Teploměr venkovní teploty........................
Dílčí počítadlo kilometrů...........................
Hodiny.......................................................
Sdružená přístrojová deska - licenční
smlouva.....................................................
Symboly na displeji...................................
Volvo Sensus............................................
Polohy klíče...............................................
Polohy klíče - funkce na různých úrovních...........................................................
Sedadla, přední.........................................
Sedadla, přední - elektricky ovládaná......
56
Sedadla, zadní.......................................... 81
Volant........................................................ 83
Spínače světel........................................... 84
Obrysová světla........................................ 86
Denní světla.............................................. 86
Detekce tunelů*......................................... 87
Dálková/potkávací světla.......................... 87
Aktivní dálkové světlomety*...................... 88
Aktivní xenonové světlomety*................... 90
Zadní světlo do mlhy................................. 90
Brzdové světlo.......................................... 91
Výstražná funkce ukazatelů směru........... 91
Ukazatele směru....................................... 92
Osvětlení interiéru..................................... 93
Doprovodné osvětlení při odchodu.......... 94
Doprovodné osvětlení při příchodu........... 95
Světlomety - seřízení projekce světlometů.......................................................... 96
Stěrače a ostřikovače............................... 99
Elektrické ovládání oken......................... 101
Vnější zpětná zrcátka.............................. 103
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka vyhřívání.................................................. 104
Zpětné zrcátko - vnitřní........................... 105
Skleněná střecha*...................................
Kompas*.................................................
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska......................................................
Přehled nabídky - analogová sdružená
přístrojová deska.....................................
Přehled nabídky - digitální sdružená
přístrojová deska.....................................
Zprávy.....................................................
Zprávy - použití.......................................
MY CAR..................................................
Palubní počítač.......................................
Palubní počítač - analogová sdružená
přístrojová deska.....................................
Palubní počítač - digitální sdružená
přístrojová deska.....................................
Palubní počítač - doplňkové informace..
Palubní počítač - statistika jízdy*............
03 03 03
59
62
62
63
66
67
69
71
71
71
72
73
76
77
77
79
80
105
106
107
108
108
108
109
110
111
112
116
120
121
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3
Obsah
04 Klima
Všeobecné informace o klimatizaci........
Skutečná teplota.....................................
Snímače - ovládání klimatu.....................
Kvalita vzduchu.......................................
Kvalita vzduchu - filtr klimatizace...........
Kvalita vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*......................................
Kvalita vzduchu - IAQS*..........................
Kvalita vzduchu - materiál.......................
Nastavení menu - ovládání klimatu.........
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
Elektronická klimatizace (ECC)*..............
Elektronické řízení teploty - ETC.............
Vyhřívaná přední sedadla*......................
Vyhřívané zadní sedadlo*........................
Ventilátor.................................................
Automatická regulace.............................
Regulace teploty v prostoru pro cestující
Klimatizace..............................................
Odmlžování a odmražování čelního skla
Rozvod vzduchu - recirkulace................
Rozvod vzduchu - tabulka......................
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*..........................................................
05 Nakládání a ukládání
123
124
124
124
125
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru pro cestující* - přímé spuštění......... 139
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru pro cestující* - přímé vypnutí........... 140
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*
- časovač................................................ 140
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy.................................... 141
Nezávislé topení*.................................... 142
Přídavné nezávislé topení*...................... 143
Elektrické nezávislé topení*.................... 143
Úložné prostory.......................................
Úložný prostor strana řidiče....................
Středový tunel.........................................
Tunelová konzola - loketní opěrka..........
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník*..............................................
Schránka v přístrojové desce.................
Schránka v přístrojové desce - chlazení*
Vykládané koberce*................................
Toaletní zrcátko.......................................
Tunelová konzola - 12V zásuvky.............
Nakládání................................................
Nakládání - dlouhý náklad......................
Náklad na střeše.....................................
Upevňovací oka......................................
Nakládání - držák tašky .........................
Nakládání - sklopení držáku tašky*.........
12V zásuvka - zavazadlový prostor........
Síť na zavazadla......................................
Zadní police............................................
04 04 05
4
125
126
126
126
127
129
130
131
131
132
132
133
133
134
135
136
138
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
145
147
147
147
148
148
148
149
149
149
150
151
151
152
152
152
153
154
156
Obsah
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s klíčem........................ 158
Dálkový ovladač - ztráta ........................ 159
Dálkový ovladač s klíčem - personalizace*....................................................... 159
Zamykání/odemykání - kontrolka........... 160
Kontrolka zamykání................................. 161
Dálkový ovladač s klíčem - elektronický
imobilizér................................................. 161
Dálkově ovládaný imobilizér s vyhledávacím systémem*....................................... 162
Dálkový ovladač - funkce........................ 162
Dálkový ovladač s klíčem - dosah.......... 163
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* - jedinečné funkce........................................... 164
Dálkový ovladač s PCC* - dosah............ 165
Odnímatelná čepel klíče.......................... 165
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí.......................................................... 166
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání
dveří........................................................ 167
Dálkový ovladač/PCC - výměna baterie. 167
Keyless drive*.......................................... 168
Keyless Drive* - rozsah........................... 169
Keyless Drive* - umožní bezpečné použití
dálkového ovladače s klíčem.................. 169
Keyless Drive* - rušení funkcí dálkového
ovladače s klíčem...................................
Keyless Drive* - zamykání.......................
Keyless Drive* - odemykání....................
Keyless Drive* - odemykání pomocí
čepele klíče.............................................
Keyless Drive* - nastavení zamykání......
Keyless Drive* - umístění antény............
Zamykání/odemykání - zvenku ..............
Manuální zamykání dveří.........................
Zamykání/odemykání - zevnitř................
Funkce úplného větrání...........................
Zamykání/odemykání - schránka
v palubní desce.......................................
Zamykání/odmykání - dveře zavazadlového prostoru..........................................
Zamykání/odmykání - klapka plnicí
trubky palivové nádrže............................
Funkce „deadlock“*................................
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace...................................................
Dětské bezpečnostní pojistky - elektrická
aktivace*..................................................
Alarm.......................................................
Kontrolka alarmu.....................................
170
170
171
Alarm - automatické opětovné zapojení.
Alarm - automatické zapojení.................
Alarm - dálkový ovladač s klíčem nefunguje.........................................................
Zvukový signál........................................
Omezený režim alarmu...........................
Typové schválení - systém dálkového
ovládání...................................................
06 06 06
171
172
172
173
173
174
175
182
182
182
183
183
183
175
176
177
178
179
180
180
181
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
5
Obsah
07 Podpora řidiče
Elektronické řízení stability (ESC) - obecné informace......................................... 186
Elektronické řízení stability (ESC) - funkčnost......................................................... 187
Elektronické řízení stability (ESC) - symboly a zprávy........................................... 188
Informace o dopravních značkách (RSI). 190
Informace o dopravních značkách (RSI)*
- použití................................................... 190
Informace o dopravních značkách (RSI)*
- omezení................................................ 192
Omezovač rychlosti*............................... 193
Omezovač rychlosti* - začínáme............ 193
Omezovač rychlosti* - změna rychlosti... 194
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace a pohotovostní režim*..................... 195
Omezovač rychlosti* - alarm pro překročení rychlosti........................................... 196
Omezovač rychlosti* - deaktivace.......... 196
Tempomat*............................................. 196
Tempomat* - správa rychlosti................. 197
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim.............................. 199
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti................................................... 200
Tempomat* - deaktivace......................... 201
Adaptivní tempomat (ACC)*....................
Adaptivní tempomat* - funkce................
Adaptivní tempomat* - přehled...............
Adaptivní tempomat* - správa rychlosti..
Adaptivní tempomat* - nastavení časového intervalu..........................................
Adaptivní tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní režim......................
Adaptivní tempomat* - předjíždění jiného
vozidla.....................................................
Adaptivní tempomat* - deaktivace..........
Adaptivní tempomat* - Queue Assist......
Adaptivní tempomat* - přepínání tempomatu........................................................
Radarový snímač....................................
Radarový snímač - omezení...................
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření................................................
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
Funkce sledování vzdálenosti*................
Upozornění na odstup* - omezení..........
Upozornění na odstup* - symboly
a zprávy...................................................
City Safety™...........................................
City Safety™ - funkce.............................
201
202
204
205
City Safety™ - použití.............................
City Safety™ - omezení..........................
City Safety™- laserový senzor................
City Safety™ - symboly a zprávy............
Systém varování před kolizí*...................
Upozornění na nebezpečí kolize* funkce.....................................................
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů......................................
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců......................................
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití............................................................
Systém varování před kolizí* - omezení..
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače......................
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy...................................................
Systém Driver Alert*................................
Driver Alert Control (DAC)*......................
Driver Alert Control (DAC)* - použití........
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy...................................................
Lane Keeping Aid*..................................
Lane Keeping Aid - funkce......................
07 07 07
6
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
206
207
208
208
208
210
211
211
213
214
216
217
218
219
219
220
221
223
225
226
227
228
230
230
232
233
235
237
237
238
239
240
240
Obsah
08 Startování a jízda
Lane Keeping Aid - ovládání...................
Lane Keeping Aid - omezení...................
Lane Keeping Aid - symboly a zprávy....
Parkovací asistent*.................................
Parkovací asistent* - funkce...................
Parkovací asistent* - vzadu....................
Parkovací asistent* - přední....................
Parkovací asistent* - indikace poruchy...
Parkovací asistent* - čištění čidel...........
Parkovací kamera...................................
Parkovací kamera - nastavení.................
Parkovací kamera - omezení..................
Parkovací asistent - PAP*.......................
Aktivní parkovací asistent (PAP)* funkce.....................................................
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - použití............................................................
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - omezení..........................................................
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - symboly a zprávy...........................................
BLIS........................................................
BLIS - použití..........................................
CTA*........................................................
BLIS a CTA - symboly a zprávy..............
242
242
244
245
245
246
247
248
248
249
251
253
253
Nastavitelná síla řízení............................. 263
Typové schválení - radarový systém...... 263
Alkoholový zámek*..................................
Alkoholový zámek* - funkce a použití.....
Alkoholový zámek* - uložení...................
Alkoholový zámek* - před nastartováním
motoru.....................................................
Alkoholový zámek* - nezapomeňte........
Alkoholový zámek* - symboly a zprávy..
Startování motoru...................................
Vypnutí motoru........................................
Zámek řízení............................................
Asistent při rozjezdu...............................
Převodovky.............................................
Manuální převodovka..............................
Indikátor řazení převodových stupňů*....
Automatická převodovka - Geartronic*..
Automatická převodovka - Powershift*..
Blokování páky voliče.............................
Asistent pro rozjezd do svahu (HSA)*.....
Start/Stop*..............................................
Start/Stop* - funkce a ovládání...............
Start/Stop* - motor se nevypne..............
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje..........................................................
265
265
266
07 07 08
254
254
256
257
258
259
260
262
266
268
269
270
271
271
272
273
273
274
274
278
280
281
281
282
283
284
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
7
Obsah
09 Kola a pneumatiky
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje....................................................
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky..............................
Start/Stop* - nastavení............................
Start/Stop* - kontrolky a zprávy..............
ECO*.......................................................
Nožní brzda.............................................
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém.....................................................
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů směrů...............................................
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace............................................
Parkovací brzda......................................
Jízda ve vodě..........................................
Přehřátí....................................................
Jízda s otevřenými dveřmi zavazadlového prostoru..........................................
Přetížení - baterie spouštěče..................
Před dlouhou cestou...............................
Zimní jízda...............................................
Klapka plnicí trubky palivové nádrže otevření/zavření.......................................
285
Dvířka hrdla palivové nádrže - manuální
otevírání..................................................
Doplňování paliva....................................
Palivo - použití........................................
Palivo - benzín........................................
Palivo - nafta...........................................
Katalyzátor..............................................
Doplňování paliva z kanystru..................
Filtr sazí vznětových motorů (DPF).........
Ekonomická jízda....................................
Jízda s přívěsem.....................................
Jízda s přívěsem - mechanická převodovka......................................................
Jízda s přívěsem - automatická převodovka......................................................
Tažné zařízení.........................................
Demontovatelná tažná tyč* - uložení......
Demontovatelná tažná tyč* - specifikace
Demontovatelná tažná tyč* - připevnění/
demontáž................................................
Stabilizace přívěsu – TSA.......................
Tažení vozu.............................................
Tažné oko...............................................
Odtah......................................................
298
298
299
299
300
301
302
302
303
303
Pneumatiky - údržba...............................
Pneumatiky - směr otáčení.....................
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky..................................
Pneumatiky - tlak vzduchu......................
Rozměry ráfků a kol................................
Pneumatiky - rozměry.............................
Pneumatiky - index zatížení....................
Pneumatiky - rychlostní třídy..................
Matice na kolech.....................................
Zimní pneumatiky....................................
Rezervní kolo*.........................................
Výměna kola - vytáhnutí rezervního kola*
Výměna kol - demontáž kol....................
Výměna kol - montáž..............................
Výstražný trojúhelník...............................
Zvedák....................................................
Výbava pro první pomoc*.......................
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*.......................................................
Systém monitorování tlaku vzduchu
v pneumatikách (TPMS)* - obecně.........
Monitorování tlaku pneumatik (TPMS) * seřízení (rekalibrace)...............................
08 08 09
8
286
286
287
289
291
292
293
293
293
294
295
296
296
296
297
297
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
305
305
306
306
307
308
310
311
312
313
315
316
316
317
318
318
318
319
319
320
321
321
322
324
326
326
327
327
328
329
Obsah
10 Údržba a servis
Systém monitorování tlaku vzduchu
v pneumatikách (TPMS)* - stav...............
Monitorování tlaku pneumatik (TPMS)* aktivace/deaktivace................................
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách(TPMS)* - doporučení......................
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)* - pojízdné pneumatiky
s defektem*.............................................
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách TPMS * - nápravná opatření při
nízkém tlaku vzduchu v pneumatikách...
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách (TM) *..............................................
Nouzová oprava defektu*........................
Sada pro nouzovou opravu defektu* umístění...................................................
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled....................................................
Sada pro nouzovou opravu defektu* použití.....................................................
Sada pro nouzovou opravu defektu* kontrola...................................................
Huštění pneumatik pomocí kompresoru
ze sady pro nouzovou opravu defektu*..
Nouzová oprava defektu* - vrácení komponentů na místa....................................
329
Sada pro nouzovou opravu defektu* těsnicí hmota........................................... 341
Typové schválení - monitorování tlaku
vzduchu v pneumatikách (TPMS)........... 342
Servisní program Volvo...........................
Servisní knížka a opravy*........................
Zvedání vozu...........................................
Kapota - otevření a zavření.....................
Motorový prostor - přehled.....................
Motorový prostor - kontrola....................
Motorový olej - všeobecné informace....
Motorový olej - kontrola a doplňování....
Chladicí kapalina - hladina......................
Brzdová kapalina a kapalina spojky - hladina.........................................................
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy..................................................
Výměna světla - obecné informace........
Výměna světla - umístění předních světel............................................................
Výměna světla - světlomety....................
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů..........................
Výměna světla - potkávací světlomet.....
Výměna světla - dálkový světlomet........
Výměna světla - přídavný dálkový světlomet..........................................................
Výměna světla - směrová světla vpředu.
09 09 10
330
331
331
332
333
334
335
336
337
339
340
340
349
349
352
354
354
355
355
356
358
359
360
360
361
362
362
363
363
363
364
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
9
Obsah
11 Technické údaje
Výměna světla - poziční/parkovací světla
vpředu.....................................................
Výměna světla - denní provozní světla...
Výměna světla - umístění zadních světel
Výměna světla - zadní směrová světla,
brzdová světla a světlo zpátečky............
Výměna světla - zadní mlhové světlo......
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka....................................................
Světla - specifikace ................................
Lišty stěračů............................................
Kapalina ostřikovače - doplňování..........
Baterie spouštěče - obecné informace...
Baterie - symboly....................................
Baterie spouštěče - výměna...................
Baterie - Start/Stop.................................
Elektrický systém....................................
Pojistky - všeobecné informace..............
Pojistky v motorovém prostoru...............
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce......................................................
Pojistky - pod pravým předním sedadlem........................................................
Mytí vozidla.............................................
Leštění a voskování................................
364
364
365
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva.........
Ochrana proti korozi...............................
Γištění interiéru.......................................
Poškození laku........................................
386
387
387
388
Typová označení.....................................
Rozměry..................................................
Hmotnosti...............................................
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení....................................................
Technické údaje motoru.........................
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky.......................................................
Motorový olej - kvalita a množství..........
Chladicí kapalina - kvalita a objem.........
Převodová kapalina - kvalita a objem.....
Brzdová kapalina - kvalita a objem.........
Palivová nádrž - objem...........................
Klimatizace, kapalina - množství a kvalita...........................................................
Spotřeba paliva a emise CO2.................
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách.......................................
10 10 11
10
365
365
366
366
367
369
370
372
372
373
375
375
376
379
382
384
385
392
395
396
397
400
401
402
404
405
406
407
408
409
413
Obsah
12 Abecední seznam
Abecední seznam................................... 414
12
11
ÚVOD
01 Úvod
Uživatelská příručka na obrazovce ve
vozidle
Digitální verze uživatelské příručky je k dispozici1 na obrazovce ve vozidle. V uživatelské
příručce najdete informace o tom, jak vozidlo
funguje.
U vozidel s informacemi pro majitele na obrazovce představuje tištěná verze uživatelské
příručky doplněk, který obsahuje důležité
informace, nejnovější aktualizace a pokyny,
které se mohou hodit, pokud vzhledem
k situaci není možné číst informace na obrazovce.
Uživatelská příručka je rovněž k dispozici na
stránkách podpory Volvo a můžete si ji stáhnout jako mobilní aplikaci.
Při změně jazyka displeje se může stát, že
některé informace nebudou odpovídat národním nebo místních zákonům a předpisům.
DŮLEŽITÉ
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a za dodržování platných zákonů
a dopravních předpisů nese vždy řidič. Je
důležité udržovat vozidlo a nakládat s ním
podle doporučení společnosti Volvo uvedených v informacích pro uživatele.
Pokud se vyskytne rozpor mezi informacemi uvedenými na obrazovce a v tištěné
příručce, vždy platí tištěná příručka.
1
Čtení uživatelské příručky
Správnou cestou k seznámení se s vaším
novým vozem je přečtení této uživatelské
příručky, v ideálním případě před vaší první
jízdou.
Příručka pro uživatele v mobilních
zařízeních
01
Při čtení uživatelské příručky budete mít příležitost seznámit se s novými funkcemi
a dozvíte se, jak nejlépe ovládat vůz
v různých situacích a jak nejlépe využívat
všechny funkce vozu. Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným
v této uživatelské příručce.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této uživatelské příručce nejsou
závazné. Vyhrazujeme si právo provést
změny bez předchozího ohlášení.
© Volvo Car Corporation
POZNÁMKA
Uživatelská příručka je k dispozici ke stažení jako mobilní aplikace (platí pro určité
modely vozidla a mobilní zařízení), viz
www.volvocars.com.
Mobilní aplikace rovněž obsahuje video
a prohledávatelný obsah a snadnou navigaci mezi různými sekcemi.
Výbava a příslušenství
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou*.
Navíc ke standardní výbavě je v této příručce
popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve
výrobním závodě) a některá příslušenství
(montovaná dodatečně).
Platí pro některé modely vozidla.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
13
01 Úvod
||
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo
závisí na požadavcích konkrétních trhů a na
národní legislativě, místních zákonech
a předpisech.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří
do standardní výbavy a co je příslušenstvím
dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce Volvo.
Speciální texty
VAROVÁNÍ
Pokud hrozí nebezpečí poranění, objeví se
výstražný text.
Textové zprávy
Nebezpečí poškození majetku
Ve vozidle jsou displeje, na kterých se zobrazí
texty nabídek a texty zpráv. Vzhled těchto
textů v uživatelské příručce se liší od běžného
textu. Příklady textů v nabídce a textových
zpráv: Média, Odesílá se poloha
Štítky
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše
a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle
mají následující význam v sestupném pořadí
podle důležitosti varování/informace.
G031592
01
Varování před zraněním osob
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém nebo modrém varovném poli a informačním poli. Používají se k označení nebezpečí,
které, pokud je varování ignorováno, může
mít za následek hmotné škody.
DŮLEŽITÉ
Pokud hrozí riziko poškození, objeví se
text "Důležité upozornění".
POZNÁMKA
Text "Poznámka" obsahuje rady a tipy,
které usnadňují použití např. funkcí
a výbavy.
Poznámka pod čarou
V uživatelské příručce se v dolní části stránky
nacházejí anotace. Tyto informace doplňují
text, ke kterému se odkazují číslem. Pokud
anotace odkazuje na text v tabulce, potom
jsou namísto číslic použita písmena.
14
G031590
Γerné ISO symboly na žlutém varovném poli,
bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může vyústit
ve vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.
01 Úvod
Informace
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky,
je každý krok očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
Seznamy označené písmeny odkazující
na série obrázků, kde pořadí instrukcí
není důležité.
Γíslované nebo nečíslované šipky se
používají k demonstraci pohybu.
G031593
Šipky s písmeny se používají k označení
pohybu v případě, že se nejedná o pohyb
v obou směrech.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány
normálními čísly.
Seznamy pozic
Γísla v červených kroužcích se používají
k označení různých součástí na obrázcích. Γíslo odpovídá číslu v seznamu,
který se vztahuje k obrázku, a je u něj
uveden popis položky.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce
nejsou přesnými kopiemi nálepek, které se
používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo
najdete na nálepce pro váš vůz.
Obrázky
01
Obrázky v manuálu jsou někdy pouze informativní a mohou se v závislosti na vybavenosti vozidla a trhu lišit od skutečné výbavy.
Pokračování
}} Pokud článek pokračuje na následující
straně, zcela vpravo dole se nachází tento
symbol.
Pokračování z předchozí strany
|| Pokud článek pokračuje z předchozí
strany, zcela vlevo nahoře dole se nachází
tento symbol.
Související informace
•
Uživatelská příručka a životní prostředí
(str. 24)
•
Podpora a informace o vozidle na internetu (str. 19)
Seznamy s odrážkami
Seznamy s odrážkami se v uživatelské
příručce používají v seznamech bodů.
Příklad:
Seznamy postupů
Postupy, kde jednotlivé akce musí být prováděny v určitém pořadí, jsou v uživatelské
příručce očíslovány.
•
•
Chladicí kapalina
Motorový olej
Související informace
Související informace odkazují na jiné články
obsahující úzce související informace.
15
01 Úvod
01
Digitální uživatelská příručka ve
vozidle
Příručku pro uživatele lze číst na obrazovce ve
vozidle2. Obsah je prohledávatelný a mezi
různými sekcemi se lze snadno pohybovat.
Otevřete digitální uživatelskou příručku stiskněte tlačítko MY CAR na středové konzole, stiskněte OK/MENU a vyberte možnost
Uživatelská příručka.
Základní navigace - viz Ovládání systému.
Podrobný popis najdete dále.
• Oblíbené - Rychlý přístup k oblíbeným
Pomocí kolečka zadejte řetězec pro vyhledávání, např. „bezpečnostní pás“.
• Quick Guide - výběr článků pro obvyklé
1. Otočte knoflík TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly
a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
článkům se záložkou.
funkce.
V pravém dolním rohu vyberte symbol informací. Zobrazí se informace o digitální verzi
uživatelské příručky.
POZNÁMKA
Elektronická verze Uživatelské příručky
není k dispozici během jízdy.
Hledat
Uživatelská příručka, výchozí stránka.
Jsou čtyři možnosti vyhledávání informací
v elektronické příručce pro uživatele:
• Hledat - Funkce vyhledávání článku.
• Kategorie - Všechny články seřazené do
kategorií.
2
16
Platí pro některé modely vozidla.
Vyhledávání pomocí kolečka.
Seznam znaků.
Změna režimu zadávání (viz následující
tabulka).
2. Pokračujte dalším písmenem atd.
3. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete hledat, otočte TUNE na jednu
z možností (viz vysvětlení v tabulce dole)
v seznamu (2) pro změnu režimu zadávání
a stiskněte OK/MENU.
123/AB
C
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
DALŠÍ
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
OK
Provede se hledání. Otočením
knoflíku TUNE vyberte článek
ve výsledcích vyhledávání
a stisknutím tlačítka OK/MENU
přejděte na tento článek.
01 Úvod
a|A
||}
Mění se mezi malými a velkými
písmeny pomocí OK/MENU.
Kolečko se změní na pole hledání. Kurzor posuňte pomocí
TUNE. Vymaže překlep pomocí
EXIT. Vrátí se na kolečko stiskněte OK/MENU.
Upozorňujeme, že tlačítka
s písmeny a číslicemi na ovládacím panelu lze použít k upravování pole hledání.
Např. po stisknutí tlačítka 9 se pod tlačítkem
zobrazí panel se všemi znaky3, např. Z, x, y, z
a 9. Krátkým stisknutím tlačítka se kurzor
posouvá po znacích.
•
Chcete-li vybrat určitý znak, zastavte kurzorem na tomto znaku - znak se zobrazí
na zadávacím řádku.
•
Mazání/vrácení akce se provádí pomocí
prvku EXIT.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající
klávesu s číslem.
Kategorie
Zadání pomocí číselné klávesnice
Γlánky v příručce pro uživatele jsou strukturované do hlavních kategorií a podkategorií.
Stejný článek může být v několika příslušných
kategoriích, aby bylo snadnější jej najít.
článek otevřete. Stisknutím tlačítka EXIT
přejdete zpět na předchozí zobrazení.
01
Quick Guide
Zde se nachází výběr článků, které vás
seznámí s nejčastějšími funkcemi ve vozidle.
Γlánky jsou rovněž přístupné na základě
kategorií. Zde jsou však uspořádány tak, aby
byly rychle přístupné.
Otočením knoflíku TUNE navigujte na
rychlého průvodce a stisknutím tlačítka OK/
MENU článek otevřete. Stisknutím tlačítka
EXIT přejdete zpět na předchozí zobrazení.
Procházení článku
Otočením knoflíku TUNE procházejte strom
kategorií a stisknutím tlačítka OK/MENU
otevřete kategorii - výběr
- nebo článek . Stisknutím tlačítka EXIT přejdete
výběr
zpět na předchozí zobrazení.
Oblíbené
Číselná klávesnice.
Dalším způsobem zadávání znaků je použití
tlačítek středové konzole 0-9, * a #.
3
Znak pro každé tlačítko se může lišit podle trhu/země/jazyka.
Zde najdete články uložené do oblíbených.
Chcete-li vybrat článek jako oblíbený, postupujte podle popisu "Navigace v článku" dále
v textu.
Otočením knoflíku TUNE navigujte na seznam
oblíbených a stisknutím tlačítka OK/MENU
Domů - dostanete se na výchozí stránku
uživatelské příručky.
Oblíbené - přidá se článek jako oblíbený
resp. článek se z oblíbených odstraní.
Další možností, jak přidat/odebrat článek
}}
17
01 Úvod
01
||
z oblíbených, je stisknout tlačítko FAV na
středové konzole.
Zvýrazněný odkaz - dostanete se k propojenému článku.
Zaznamenávání údajů
Do vozu se zaznamenávají některé informace
o fungování a použití vozidla a o incidentech,
ke kterým došlo.
Speciální texty - pokud článek obsahuje
varování, důležitá upozornění nebo
poznámky, zobrazí se příslušný symbol
a počet těchto textů ve článku.
Otáčením knoflíku TUNE procházejte odkazy
nebo článek. Pokud se na obrazovce dostanete na začátek/konec článku, možnosti
"domů" a "oblíbené" budou přístupné, jestliže
budete na stránce rolovat dále nahoru resp.
dolů. Stisknutím tlačítka OK/MENU aktivujete
výběr/zvýrazněný odkaz. Stisknutím tlačítka
EXIT přejdete zpět na předchozí zobrazení.
Ve vašem voze je celá řada počítačů, které
průběžně kontrolují a monitorují provoz
a funkčnost vozidla. Některé z počítačů,
pokud zjistí závadu, mohou zaznamenat informace během běžné jízdy. Dále se informace
zaznamenávají v případě kolize nebo nehody.
Některé ze zaznamenaných informací jsou
zapotřebí k tomu, aby technici mohli diagnostikovat a odstraňovat závady ve vozidle
během servisu a údržby a aby společnost
Volvo splnila právní požadavky a ostatní
předpisy.
Související informace
Jelikož tyto informace přispívají k lepšímu
dorozumění faktorů, které způsobují nehody
a zranění, využívá Volvo tyto informace také
pro účely výzkumu a průběžného zvyšování
kvality a bezpečnosti.
•
Podpora a informace o vozidle na internetu (str. 19)
Mimo jiné zde patří podrobné informace
o stavu a funkčnosti jednotlivých systémů
a modulů ve vozidle v souvislosti s motorem,
plynovým pedálem, řízením a brzdovými
systémy. Tyto informace mohou zahrnovat
podrobnosti o způsobu, jakým řidič s vozem
jezdí, např. rychlost vozidla, použití brzdového a plynového pedálu, pohyby volantu, a o
informace tom, zda řidič a spolujezdci jsou
připoutáni. Z uvedených důvodů mohou být
tyto informace po jistou dobu uloženy v počí-
18
tačích. Dále se informace do počítačů ukládají v případě kolize nebo incidentu. Tyto
informace může společnost Volvo ukládat tak
dlouho, dokud je bude potřebovat k vývoji
a dalšímu zvyšování bezpečnosti a kvality
a dokud existují právní požadavky a ostatní
předpisy, které společnost Volvo musí vzít
v úvahu.
Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše
uvedených informací třetím stranám bez souhlasu majitele. S ohledem na národní legislativu a předpisy může být společnost Volvo
požádána o zveřejnění těchto informací např.
policii nebo jiným orgánům, které mohou
uplatnit svůj nárok dle zákona na zpřístupnění
těchto informací.
K přečtení a interpretování informací, které
počítače ve vozidle zaznamenaly, jsou
zapotřebí speciální technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy,
které uzavřely smlouvu se společností Volvo.
Společnost Volvo je odpovědna, že informace, které jsou předávány společnosti Volvo
v souvislosti se servisem a údržbou, budou
uloženy a bude s nimi nakládáno bezpečně,
přičemž nakládání s těmito informacemi musí
vyhovovat platným právním předpisům.
Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce Volvo.
01 Úvod
Příslušenství a zvláštní výbava
Podpora a informace o vozidle na
internetu
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Na webové stránce Volvo Cars a na stránkách
podpory najdete další informace o svém
vozidle. Z webové stránky můžete navigovat
rovněž přes My Volvo, což je osobní stránka
pro vás a vaše vozidlo.
Některé příslušenství funguje pouze tehdy,
když je do počítačového systému vozu nainstalován příslušný software. Společnost Volvo
proto doporučuje před instalací příslušenství,
které se připojuje k elektrické soustavě vozu
nebo má na ni vliv, vždy kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Čelní sklo odrážející teplo*
Γelní sklo je opatřeno teplo odrážející vrstvou
(IR), která snižuje pronikání slunečního záření
do prostoru pro cestující.
Umístění elektronických zařízení, např. transpondéru, za sklo s teplo odpuzujícím povlakem může ovlivnit jejich funkci a výkon.
Pro zajištění optimální funkce elektronických
zařízení je nutné je umisťovat v části čelního
skla, kde není nanesena teplo odpuzující
vrstva (viz zvýrazněná oblast na obrázku).
01
Podpora na internetu
Plochy, kde není nanesena vrstva proti infračervenému záření (IR).
Pokud chcete tuto stránku navštívit, přejděte
na support.volvocars.com nebo použijte QR
kód. Stránka podpory je k dispozici pro
většinu trhů.
Rozměry
A
65 mm
B
150 mm
C
125 mm
Přes QR kód se dostanete ke stránce podpory.
Informace na stránce podpory lze prohledávat. Tyto informace mohou být dále rozděleny
do různých kategorií. Zde je podpora pro
možnosti související např. s funkcemi a službami připojenými k internetu, Volvo On Call
(VOC)*, navigačním systémem* a aplikacemi.
Video a podrobné pokyny vysvětlují jednotlivé
postupy, například, jak připojit vozidlo k internetu přes mobilní telefon.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
19
01 Úvod
01
||
Informace, které lze stáhnout ze
stránky podpory
Mapy
U vozidel vybavených systémem Sensus
Navigation* si lze ze stránky podpory stáhnout mapy.
Mobilní aplikace
Pro vybrané modely Volvo od modelového
roku 2014 a 2015 je uživatelská příručka
k dispozici ve formě aplikace. Aplikace VOC*
je rovněž přístupná odsud.
Uživatelské příručky pro předchozí
modelové roky
Uživatelské příručky pro předchozí modelové
roky jsou zde k dispozici ve formátu PDF.
Dále je na stránkách podpory k dispozici průvodce Quick Quide a doplněk. Pokud chcete
stáhnout požadovanou publikaci, zvolte
model vozidla a modelový rok.
mace, mimo jiné, o servisních prohlídkách,
smlouvách a zárukách. Na webové stránce
My Volvo se nacházejí informace o příslušenství a softwaru upravené pro váš model
vozidla.
Volvo ID
Související informace
•
My Volvo - vaše osobní webová stránka
pro vás a vaše vozidlo.
•
Vozidlo připojené přes* - některé funkce
a služby vyžadují, abyste své vozidlo
zaregistrovali k osobnímu účtu Volvo ID,
např. pokud chcete poslat novou adresu
z mapové služby na internetu přímo do
vozidla.
•
Volvo On Call, VOC* - Volvo ID se používá
při přihlášení k mobilní aplikaci Volvo On
Call .
•
Volvo ID (str. 20)
Volvo ID je vaše osobní ID, přes které máte
přístup k různým službám5.
Příklady služeb:
Výhody čísla Volvo ID
•
Jedno uživatelské jméno a jedno heslo,
které potřebujete k přístupu k online službám - stačí si tedy zapamatovat jedno
uživatelské jméno a jedno heslo.
•
Při změně uživatelského jména/hesla pro
službu (např. VOC) se uživatelské jméno/
heslo automaticky změní i pro ostatní
služby (např. Web My Volvo)
Kontakt
Na stránce podpory najdete kontakt na zákaznickou podporu a na nejbližšího prodejce
Volvo.
My Volvo na internetu4
Ze stránky www.volvocars.com se můžete
dostat na web My Volvo, který představuje
osobní webovou stránku vás a vašeho vozu.
Vytvořte si osobní účet Volvo ID, přihlaste se
k webu My Volvo a objeví se přehledné infor4
20
Platí pro některé trhy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vytvoření čísla Volvo ID
Chcete-li vytvořit Volvo ID, musíte zadat svou
osobní e-mailovou adresu. Potom postupujte
podle pokynů v e-mailu, který je automaticky
odeslán na zadanou adresu. Tím dokončíte
01 Úvod
01
registraci. Volvo ID lze vytvořit prostřednictvím jedné z dále uvedených služeb:
•
My Volvo web - zadejte svou emailovou
adresu a postupujte podle pokynů.
•
U vozů připojených k internetu* - zadejte
svou emailovou adresu do aplikace, která
vyžaduje Volvo ID, a potom pokračujte
podle pokynů. Další možností je stisknout
dvakrát na středové konzole tlačítko
Připojit
. Potom zvolte Aplikace Apps
Nastavení a postupujte podle pokynů.
•
Volvo On Call, VOC* - stáhne se poslední
verze aplikace VOC. Na výchozí stránce
zvolte vytvoření čísla Volvo ID, zadejte emailovou adresu a postupujte podle
pokynů .
Související informace
•
5
Podpora a informace o vozidle na internetu (str. 19)
Tyto služby se mohou postupem času lišit v závislosti na úrovni výbavy a na trhu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
21
01 Úvod
01
Životní prostředí
vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší
a nejúčinněji zdroje využívající závody na
světě. Společnost Volvo Car Corporation prů-
běžně pracuje na vývoji bezpečnějších a účinnějších produktů a řešení, která snižují
nepříznivý dopad na prostředí.
Péče o životní prostředí je jednou ze základních hodnot společnosti Volvo Cars, která
ovlivňuje veškerý provoz. Také věříme, že
naši zákazníci sdílejí naši starost o životní
prostředí.
Spotřeba paliva
dech jsou emise výfukových plynů hodně pod
příslušnými standardy.
Společnost Volvo Cars je držitelem globální
certifikace ISO, která zahrnuje i ekologickou
normu ISO 14001 pro všechny továrny
a některé naše další jednotky. Také od našich
partnerů požadujeme, aby se systematicky
zabývali ekologickými otázkami.
Řidič může ovlivnit spotřebu paliva. Další
informace najdete v kapitole "Příspěvek
k lepšímu životnímu prostředí".
Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí a je také
22
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou
spotřebu paliva ve všech příslušných třídách.
Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise
skleníkového plynu, oxidu uhličitého.
Účinné řízení emisí
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu
„Γistý uvnitř i venku“ – konceptu, který
zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako
vysoce účinné řízení emisí. V mnoha přípa-
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu
prachu a pylu do prostoru pro cestující přes
sací otvory.
Sofistikovaný systém kvality vzduchu* IAQS
(Interior Air Quality System) zajišťuje, že nasávaný vzduch je čistší než vzduch venku, který
je znečištěn provozem.
Systém se skládá z elektronického čidla
a uhlíkového filtru. Nasávaný vzduch je
nepřetržitě monitorován, a pokud dojde ke
01 Úvod
zvýšení koncentrace určitých škodlivých
plynů, například oxidu uhelnatého, přívod
vzduchu se uzavře. K takové situaci může
dojít například v husté dopravě, zácpách
a tunelech.
Pronikání oxidů dusíku, přízemního ozónu
a uhlovodíků brání uhlíkový filtr.
Interiér
Interiér vozu Volvo je navržen tak, aby byl
příjemný a pohodlný, a to dokonce i pro
osoby, které trpí astmatem a kontaktními
alergiemi. Zvýšená pozornost byla věnována
výběru materiálů vhodných pro dané
prostředí.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva
Vašeho vozidla. Takto přispějete k čistšímu
životnímu prostředí. Když opravu nebo
údržbu vozu svěříte servisům Volvo, stane se
součástí našeho systému. Společnost Volvo
klade jasné požadavky na naše servisy, které
jsou navrženy tak, aby se předešlo vylévání
a vypouštění škodlivin do životního prostředí.
Zaměstnanci našich servisů mají znalosti
a nástroje pro zajištění dobré péče o životní
prostředí.
Příspěvek k lepšímu životnímu prostředí
Můžete snadno přispět k lepšímu životnímu
prostředí - zde je pár tipů:
•
Nenechávejte motor běžet na volnoběh pokud stojíte delší dobu, vypněte motor.
Věnujte pozornost místním předpisům.
•
•
Jezděte úsporně - přemýšlejte dopředu.
Provádějte servisní prohlídky a údržbu
v souladu s pokyny v uživatelské příručce
- dodržujte doporučené intervaly
v servisní a záruční knížce.
•
Je-li vůz vybaven nezávislým palivovým
topením*, použijte je při startování studeného motoru - zlepší se schopnost
motoru nastartovat, sníží se opotřebení
při chladném počasí a motor se rychleji
zahřeje na běžnou provozní teplotu. Tím
se sníží spotřeba a obsah emisí.
•
Při velké rychlosti se v důsledku většího
odporu vzduchu výrazně zvýší spotřeba při zdvojnásobení rychlosti se odpor
vzduchu zvýší 4krát.
•
Vždy likvidujte nebezpečný odpad ekologicky, například akumulátory a oleje.
Pokud si nejste jisti, jak konkrétní druh
odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní
dílnu - doporučujeme autorizovanou dílnu
Volvo.
logická recyklace vozu. Lze recyklovat téměř
celé vozidlo. Posledního majitele vozidla tímto
žádáme, aby kontaktoval prodejce, který jej
odkáže na certifikované/schválené recyklační
zařízení.
01
Související informace
•
Uživatelská příručka a životní prostředí
(str. 24)
Pokud se budete držet těchto rad, ušetříte
peníze a zdroje planety a prodloužíte životnost vozu. Další informace a rady, viz Eco
guide (str. 66), Hospodárná jízda (str. 303)
a Spotřeba paliva (str. 409).
Recyklace
Společnost Volvo věnuje pozornost problematice ekologie a proto je velmi důležitá eko-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
23
01 Úvod
01
Uživatelská příručka a životní
prostředí
Papír, na kterém je vytištěna uživatelská
příručka, pochází z lesů certifikovaných podle
Forest Stewardship Council® nebo z jiných
regulovaných zdrojů.
Symbol FSC® znamená, že papír použitý na
výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle FSC® nebo jiných regulovaných zdrojů.
Související informace
•
24
Životní prostředí (str. 22)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vrstvená skla
Toto sklo je zesílené, což poskytuje
lepší ochranu proti rozbití a zlepšenou zvukovou izolaci prostoru pro
cestující. Γelní sklo a ostatní okna*
jsou vyrobena z vrstveného skla.
BEZPEΓNOST
02 Bezpečnost
Všeobecné informace
o bezpečnostních pásech
02
Při prudkém brzdění může dojít k vážnému
zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním pásem. Ujistěte se, že jsou všichni cestující po celou cestu připoutáni bezpečnostními
pásy.
Nezapomeňte
•
Nepoužívejte spony ani podobné
přípravky, které by zabránily řádnému
upnutí pásu.
•
Bezpečnostní pás se nesmí překrucovat
a nesmí se o nic zachytit.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy nikdy neupravujte
a neopravujte sami. Opravu svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás vystaven velkému zatížení např. v souvislosti s kolizí,
musí se vyměnit celý bezpečnostní pás.
Přestože se zdá, že bezpečnostní pás není
poškozen, je možné, že pás neposkytne
ochranu v plném rozsahu. Bezpečnostní
pás se musí rovněž vyměnit, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození.
Nový bezpečnostní pás musí mít typové
schválení a konstrukci určenou k instalaci
na stejné místo, kde se nacházel měněný
bezpečnostní pás.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
VAROVÁNÍ
Každý bezpečnostní pás je určen pouze
pro jednu osobu.
Těsnost dolní části pásu upravte zatažením za
horní část pásu nahoru k rameni. Dolní část pásu
musí vést nízko (ne přes břicho).
Chcete-li si zajistit maximální bezpečí je velmi
důležité aby bezpečnostní pás pevně přiléhal
k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být příliš
zakloněno. Bezpečnostní pás je určen k použití v normální poloze při sezení.
Nepřipoutaní cestující budou upozorněni na
připoutání se (str. 27) bezpečnostním
pásem akusticky i vizuálně (str. 29).
26
Související informace
•
•
•
Bezpečnostní pás - těhotenství (str. 28)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 28)
Předpínač bezpečnostního pásu
(str. 29)
02 Bezpečnost
Bezpečnostní pás - nasazení
Nezapomeňte
Před začátkem jízdy si nasaďte bezpečnostní
pás (str. 26).
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej
uvolnit:
•
•
•
Pomalu vytáhněte bezpečnostní pás
a zapněte jej zatlačením pojistného jazýčku
do přezky pásu. Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás byl zapnut.
pokud jej vytáhnete z navíječe příliš rychle
během brzdění a akcelerace
02
pokud se vozidlo silně nakloní.
Související informace
Nesprávně nastavený bezpečnostní pás. Pás
musí doléhat na rameno.
•
•
•
•
Bezpečnostní pás - těhotenství (str. 28)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 28)
Předpínač bezpečnostního pásu
(str. 29)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 29)
Správně nastavený bezpečnostní pás.
Nastavení výšky bezpečnostního pásu. Stiskněte
tlačítko a přesuňte bezpečnostní pás ve svislém
směru. Umístěte pás co nejvýše - nesmí však
vést přes krk.
Pojistný jazýček na prostředním sedadle
uprostřed se hodí pouze do příslušného
zámku bezpečnostního pásu.
27
02 Bezpečnost
02
Bezpečnostní pás - uvolnění
Bezpečnostní pás - těhotenství
bezpečnostní pás (str. 26) uvolněte, když
vozidlo stojí.
Bezpečnostní pás (str. 26) by se měl během
těhotenství vždy používat. Musí se ale používat správným způsobem.
Stiskněte červené tlačítko na přezce bezpečnostního pásu a nechte pás navinout. Pokud
se pás zcela nenavinul, zasuňte jej ručně, aby
nezůstal volně viset.
Související informace
Bezpečnostní pás - nasazení (str. 27)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 29)
G020998
•
•
Diagonální část musí vést přes rameno,
potom mezi ňadry a na boční stranu břicha.
Dolní část musí být naplocho přes stehna
a co možná nejníže pod břichem. – Nikdy se
nesmí posunout nahoru. Upravte si bezpečnostní pás a zajistěte, aby v celé délce přiléhal k tělu. Navíc zkontrolujte, že pás není
nikde překroucený.
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné
řidičky měly upravovat seřízení sedadla
(str. 79) a polohu volantu (str. 83) tak, aby
mohly při řízení snadno udržovat kontrolu nad
vozidlem (to znamená, že musí být schopny
snadno ovládat pedály a volant). Měly by se
snažit nastavit polohu sedadla co nejdále
28
dozadu, aby vzdálenost mezi volantem
a jejich břichem byla co největší.
Související informace
•
•
Bezpečnostní pás - nasazení (str. 27)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 28)
02 Bezpečnost
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
pásy nebo jsou otevřeny některé ze
zadních dveří, na sdružené přístrojové
desce se zobrazí zpráva. Zpráva se automaticky potvrdí po cca. 30 sekundách
jízdy nebo po stisknutí tlačítka tlačítka OK
na páčkovém přepínači (str. 107). Pokud
někdo není připoutaný, zprávu lze
potvrdit pouze manuálně, a to stisknutím
tlačítka OK na páčce.
Nepřipoutaní cestující budou akusticky
i vizuálně upozorněni na připoutání se (str. 27)
bezpečnostním pásem.
•
Zvuková připomínka závisí na rychlosti a v
některých případech na čase. Vizuální připomínka je umístěna ve stropní konzole a na
sdružené přístrojové desce (str. 62).
Dětské sedačky nejsou vybaveny systémem
upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem.
Předpínač bezpečnostního pásu
Bezpečnostní pásy (str. 26) na straně řidiče,
straně spolujezdce a na krajních sedadlech
vzadu jsou vybaveny napínačem bezpečnostního pásu. Mechanizmus předpínače
v případě nárazu určité intenzity napne bezpečnostní pás. Bezpečnostní pás potom
poskytuje cestujícím efektivnější ochranu.
Poskytuje varování, pokud je rozepnutý
některý ze zadních bezpečnostních pásů
během jízdy. Toto varování upozorňuje ve
formě zprávy na sdružené přístrojové
desce spolu s akustickým/vizuálním signálem. Varování je ukončeno v případě
opětovného zapnutí bezpečnostního pásu
nebo může být také ručně potvrzeno
stisknutím tlačítka OK.
Na informačním displeji na sdružené přístrojové desce je vidět, které bezpečnostní pásy
se používají. Tyto informace jsou stále
k dispozici.
02
VAROVÁNÍ
Nikdy nezasunujte jazýček bezpečnostního
pásu spolujezdce do zámku pásu na
straně řidiče. Jazýček bezpečnostního
pásu zasunujte vždy do zámku na správné
straně. Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy nepoškodili. Nevkládejte do
zámku pásu žádné cizí předměty.
V případě kolize by se mohlo stát, že by
bezpečnostní pásy a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí riziko vážného poranění.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech (str. 26)
Zadní sedadlo
Upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem na zadním sedadle má dvě vedlejší
funkce:
•
Poskytuje informaci o připoutání bezpečnostními pásy (str. 26) na zadním
sedadle. Pokud se používají bezpečnostní
29
02 Bezpečnost
Bezpečnost - výstražný symbol
02
VAROVÁNÍ
Pokud se během diagnostiky poruch zjistí
závada nebo pokud se aktivuje systém, rozsvítí se výstražný symbol. V případě potřeby
se na informačním displeji sdružené přístrojové desky (str. 62) zobrazí výstražný symbol
společně se zprávou.
Pokud zůstane varovná kontrolka systému
airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy,
znamená to, že systém airbagů není plně
funkční. Systém indikuje závadu v systému
airbagu, předpínačů bezpečnostních pásů,
v systému SIPS, systému IC nebo jinou
závadu v systému. Neprodleně kontaktujte
autorizovaný servis Volvo.
Související informace
Výstražný trojúhelník a výstražný symbol systému
airbagu na analogové sdružené přístrojové
desce.
Výstražný trojúhelník a výstražný symbol systému
airbagu (str. 31) na analogové sdružené přístrojové desce.
30
Výstražný symbol na sdružené přístrojové
desce se zapíná pomocí klíče dálkového
ovladače v poloze klíče II (str. 77). Diagnostika se provádí při každém zapnutí zapalování. Pokud je systém airbagů v pořádku,
zmizí tento symbol přibližně po 6 sekundách.
Pokud se během diagnostiky poruch zjistí
závada nebo pokud se aktivuje systém, rozsvítí se výstražný symbol. V případě potřeby
se na displeji zobrazí výstražný symbol společně se zprávou. Pokud kontrolka signalizuje
závadu, tj. svítí výstražný trojúhelník a na displeji se zobrazí zpráva Airbag SRS Nutný
servis nebo SRS airbag Urgentní servis.
Doporučujeme, abyste neprodleně kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
•
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu (str. 41)
02 Bezpečnost
Systém airbagů
V případě čelní kolize systém airbagu pomůže
chránit hlavu, obličej a hruď řidiče a spolujezdce před poraněním.
Systém se skládá z airbagů a čidel. Při nárazu
určité intenzity se aktivují čidla a airbag resp.
airbagy se naplní horkým plynem. Airbag
chrání cestující před nárazem při čelní kolizi.
Airbag se vypustí při stlačení v důsledku
srážky. Přitom uniká do vozidla kouř. To je
zcela normální. Mezi naplněním a následným
vypuštěním airbagu uplyne pouze několik
desetin sekundy.
Airbagy na straně řidiče
Kromě bezpečnostního pásu (str. 26) na
straně řidiče je vůz vybaven dvěma airbagy
(str. 31).
Jeden z těchto airbagů je složen ve středu
volantu. Volant je označen nápisem AIRBAG.
02
VAROVÁNÍ
G018665
Společnost Volvo doporučuje svěřit opravu
autorizovanému servisu Volvo. Nesprávné
provedení práce na systému airbagu může
způsobit funkční poruchy a vážné poranění
osob.
Systém airbagu při pohledu seshora, vůz s levostranným řízením.
POZNÁMKA
Detektory reagují různě, a to v závislosti na
charakteru kolize a v závislosti na tom, zda
jsou připoutány bezpečnostní pásy. Platí
pro všechny bezpečnostní pásy s výjimkou
pásu zadního sedadla uprostřed.
G018666
Proto se v případě kolize může stát, že se
nafoukne pouze jeden (nebo žádný) airbag.
Detektory snímají intenzitu kolize vozidla
a podle toho reagují nafouknutím jednoho
nebo několika airbagů.
Systém airbagu při pohledu seshora, vůz s pravostranným řízením.
Související informace
•
•
•
Airbagy na straně řidiče (str. 31)
Kolenní airbag na straně řidiče ve vozidle s levostranným řízením.
Druhý airbag (na úrovni kolen) je namontován
ve spodní části přístroje desky na straně
řidiče. Deska je označena štítkem AIRBAG.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťují airbagy.
Airbag spolujezdce (str. 32)
Bezpečnost - výstražný symbol (str. 30)
}}
31
02 Bezpečnost
||
Související informace
•
02
Airbag spolujezdce (str. 32)
Airbag spolujezdce
Kromě bezpečnostního pásu (str. 26) je vůz na
straně spolujezdce vybaven airbagem (str. 31),
který zvyšuje míru ochrany.
Tento airbag je složen v prostoru nad odkládací přihrádkou. Panel airbagu je označen
nápisem AIRBAG.
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s pravostranným řízením.
Výstražný štítek pro airbag spolujezdce je
připevněn na jednom z následujících dvou
míst ve vozidle:
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s levostranným řízením.
1. možnost: Umístění štítku airbagu na sluneční
cloně na straně spolujezdce.
32
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
Spínač - PACOS*
Airbag předního spolujezdce může být deaktivován (str. 34), pokud je vozidlo vybaveno
vypínačem PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch).
VAROVÁNÍ
Aby riziko poranění v případě nafouknutí
airbagu bylo minimální, cestující musí
sedět co nejvíce vzpřímeně s nohami na
podlaze a se zády opřenými o sedadlo.
Bezpečnostní pásy musí být připoutány.
2. možnost: Umístění štítku airbagu na sloupku
dveří na straně spolujezdce. Štítek airbagu uvidíte po otevření dveří spolujezdce.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepoužívejte sedačku instalovanou
proti směru jízdy na sedadle, které chrání
zapnutý airbag. Jinak by mohlo dojít
k vážnému nebo smrtelnému poranění
dítěte.
VAROVÁNÍ
Nepokládejte předměty před čelní sklo
a nad čelní sklo do místa, kde se nachází
airbag spolujezdce.
02
Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem
spolujezdce, ale není vybaveno vypínačem
airbagu spolujezdce (PACOS), airbag bude
vždy aktivován.
Související informace
•
•
Airbagy na straně řidiče (str. 31)
Dětské sedačky (str. 46)
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován.
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl.
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou
menší než 140 cm, je-li airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
33
02 Bezpečnost
02
Airbag spolujezdce - aktivace/
deaktivace*
zde nesmí sedět děti v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku.
Airbag předního spolujezdce (str. 32) může
být deaktivován, pokud je vozidlo vybaveno
vypínačem PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch).
Airbag je deaktivován. Pokud je spínač
v této poloze, děti v dětské sedačce nebo
na podkládacím sedáku mohou sedět na
předním sedadle spolujezdce, ale nikdy
zde nesmí sedět osoby s tělesnou výškou
větší než 140 cm.
Spínač - PACOS
Vypínač airbagu spolujezdce (PACOS) je
umístěn z boku přístrojové desky na straně
spolujezdce a je přístupný po otevření dveří
spolujezdce (viz část nazvaná Vypínač airbagu – PACOS).
Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované
poloze. Ke změně polohy byste měli použít
čepel klíče (str. 166) dálkového ovladače.
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Pokud je dálkový ovladač v poloze II
(str. 77), zobrazí se na sdružené přístrojové desce na dobu
cca. 6 sekund.výstražný symbol (str. 30)
airbagu.
Následně se kontrolka ve stropní konzole
rozsvítí na znamení, že airbag pro sedadlo
předního spolujezdce je ve správném
stavu.
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo spolujezdce, pokud je airbag aktivován. To platí pro všechny osoby menší
než 140 cm.
Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba vyšší než 140 cm, je-li
airbag deaktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
Umístění vypínače airbagu.
Airbag je aktivován. Pokud je spínač
v této poloze, osoby s tělesnou výškou
větší než 140 cm mohou sedět na
předním sedadle spolujezdce, ale nikdy
34
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Symbol informuje, že je aktivován airbag (SRS)
spolujezdce.
Textová zpráva a výstražný symbol na displeji
stropní konzoly informují, že airbag pro přední
sedadlo spolujezdce je aktivován (viz
předcházející obrázek).
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Nikdy nedávejte dítě na dětskou sedačku
nebo sedák na předním sedadle, pokud je
aktivován airbag a pokud se na stropní
konzole rozsvítí symbol
. V opačném
případě může dojít k ohrožení života dítěte.
Nedovolte nikomu sedět na předním
sedadle spolujezdce, pokud zpráva na
stropní konzole informuje, že byl deaktivován airbag, a pokud na sdruženém přístrojovém panelu svítí výstražná kontrolka
(str. 30) systému airbagů. To znamená, že
došlo k vážné závadě. Co nejdříve kontaktujte servis. Opravu svěřte autorizovanému
servisu Volvo.
Boční airbag (SIPS)
Velká část sil při nárazu z boku je přenesena
prostřednictvím systému SIPS (Side Impact
Protection System) do podlahy, střechy, nosníků, sloupků a ostatních konstrukčních prvků
karoserie. Boční airbagy řidiče a spolujezdce
chrání hrudník a kyčle a jsou důležitou součástí systému SIPS.
02
VAROVÁNÍ
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život osob ve vozidle.
Související informace
•
Indikace informuje, že airbag spolujezdce je
deaktivován.
Textová zpráva a symbol na displeji stropní
konzoly informují, že airbag pro přední
sedadlo spolujezdce je deaktivován (viz
předcházející obrázek).
Dětské sedačky (str. 46)
Systém airbagů SIPS se skládá ze dvou hlavních komponent, bočních airbagů a čidel.
Boční airbagy jsou instalovány v opěradlech
předních sedadel.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují
čidla a boční airbagy se nafouknou. Airbag se
naplní mezi tělem cestujícího a dveřmi
a absorbuje náraz v okamžiku srážky. Airbag
se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Za
normálních okolností se naplní pouze boční
airbag na straně zasažené nárazem.
}}
35
02 Bezpečnost
||
VAROVÁNÍ
•
Společnost Volvo doporučuje, aby
výměnu provedl autorizovaný servis
Volvo. Nesprávné provedení práce na
systému SIPS může způsobit funkční
poruchy a vážné poranění osob.
•
Nedávejte žádné předměty do prostoru mezi vnější stranou sedadla
a panel dveří, protože tento prostor je
určen pro boční airbag.
•
Společnost Volvo doporučuje používat
pouze potahy sedadel schválené společností Volvo. Jiné potahy sedadel
mohou omezit funkčnost bočních airbagů.
02
Sedadlo řidiče, levostranné řízení.
•
Boční airbagy doplňují bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní
pás.
Související informace
Sedadlo předního spolujezdce, levostranné
řízení.
36
•
•
•
Airbagy na straně řidiče (str. 31)
•
Hlavový airbag (IC) (str. 37)
Airbag spolujezdce (str. 32)
Boční airbag (SIPS) - dětská autosedačka/dětský autosedák (str. 36)
Boční airbag (SIPS) - dětská
autosedačka/dětský autosedák
Boční airbag (str. 35) nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Na předním sedadle můžete používat dětskou
sedačku nebo podkládací sedák (str. 46)
pouze tehdy, pokud není aktivován airbag
(str. 34) spolujezdce vpředu.
Související informace
•
•
Airbag spolujezdce (str. 32)
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 45)
02 Bezpečnost
Hlavový airbag (IC)
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag napomáhá předcházet zranění
hlavy řidiče a spolucestujících o části interiéru
při bočním nárazu.
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na
madla u stropu. Háček je určen pouze pro
lehké oděvy (ne pro tvrdé předměty jako
jsou např. deštníky).
Na obložení střechy, sloupky dveří ani
boční obložení nešroubujte ani jinak
nepřipevňujte žádné předměty. Tím by
mohla být omezena ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo schválené pro použití
v těchto částech vozidla.
Obecné informace o systému WHIPS
(ochrana před poraněním krční
páteře)
WHIPS (Whiplash Protection System) chrání
před poraněním krční páteře. Systém se
skládá z opěradel absorbujících energii a speciálně vyvinutých hlavových opěrek v obou
předních sedadlech.
02
VAROVÁNÍ
Nenakládejte vůz více než 50 mm pod
horní hranou oken ve dveřích. Jinak by se
mohlo stát, že hlavový airbag v čalounění
stropu neposkytne zamýšlenou ochranu.
Nafukovací clona IC (Inflatable Curtain) je
součástí systému SIPS (str. 35). Je nainstalována podél čalounění stropu po obou stranách a pomáhá chránit řidiče a spolujezdce
na krajních sedadlech. V případě nárazu
určité intenzity se aktivují čidla a hlavové airbagy se nafouknou.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní
pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech (str. 26)
•
•
Systém airbagů (str. 31)
Boční airbag (SIPS) (str. 35)
}}
37
02 Bezpečnost
||
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní pás.
02
Vlastnosti sedadla
Když je systém WHIPS aktivován, sklopí se
opěradla předních sedadel částečně dozadu,
aby se změnila poloha těla řidiče a spolujezdce na předním sedadle. Tím se sníží riziko
poranění krční páteře.
VAROVÁNÍ
Nikdy sami neopravujte a neupravujte
sedadlo se systémem WHIPS. Opravu
svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Související informace
•
•
•
Systém WHIPS je aktivován při nárazu
zezadu, v závislosti na úhlu nárazu, rychlosti
a vlastnostech druhého vozu.
38
WHIPS - dětské sedačky (str. 38)
WHIPS - poloha těla na sedadle (str. 39)
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech (str. 26)
WHIPS - dětské sedačky
Systém WHIPS (str. 37) nesnižuje ochranu,
kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Na předním sedadle můžete používat dětskou
sedačku nebo podkládací sedák (str. 46)
pouze tehdy, pokud není aktivován airbag
(str. 34) spolujezdce vpředu.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 45)
02 Bezpečnost
WHIPS - poloha těla na sedadle
Aby systém WHIPS (str. 37) zajistil optimální
ochranu, řidič a spolujezdec musí správně
sedět a fungování systému nic nesmí bránit.
Poloha těla na sedadle
VAROVÁNÍ
Nestlačujte pevné předměty mezi sedákem zadního sedadla a opěradlem
předního sedadla. Dávejte pozor, abyste
neomezili funkčnost systému WHIPS.
Správnou polohu pro sezení na předním
sedadle (str. 79) nastavte dříve, než se
vozidlo rozjede.
VAROVÁNÍ
Je-li sedadlo vystaveno extrémním sílám
jako např. nárazu do zadní části vozu,
systém WHIPS se musí zkontrolovat. Společnost Volvo doporučuje kontrolu v autorizovaném servisu Volvo.
02
Přestože se zdá, že sedadla nebyla poškozena, mohlo se stát, že systém WHIPS již
neposkytuje ochranu.
Řidič a spolujezdec na předním sedadle musí
sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaný servis Volvo, kde systém po
menším nárazu do zadní části vozu zkontrolují.
Funkce
Nepokládejte na zadní sedadlo žádné předměty,
které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte na podlaze za sedadlem řidiče/
spolujezdce žádné předměty, které by mohly
omezit funkci systému WHIPS.
Pokud se sklopí dolů opěradlo zadního
sedadla, příslušné přední sedadlo se musí
posunout dopředu tak, aby se nedotýkalo
sklopeného opěradla.
39
02 Bezpečnost
Pokud systém zareaguje
02
Systém
Aktivován
Napínač bezpečnostního pásu (str. 29)
přední sedadlo
V případě čelního
nárazu, a/nebo
bočního nárazu,
a/nebo nárazu
zezadu a/nebo
převrácení vozu
Napínač bezpečnostního pásu (str. 29)
zadní sedadloA
V případě čelního
a/nebo bočního
nárazu, a/nebo
převrácení
vozidla
Airbagy
(Volant, kolenní airbag
(str. 31) a airbag
spolujezdce (str. 32))
Boční airbagy
(SIPS) (str. 35)
40
Systém
V případe kolize se aktivují různé osobní bezpečnostní systémy Volvo, které sníží riziko
poranění na minimum.
Při čelním
nárazuB
Při bočním
nárazuB
Hlavový airbag
IC (str. 37)
Ochrana proti hyperflexi krční páteře
WHIPS (str. 37)
A
B
Aktivován
V případě bočního nárazu a/
nebo převrácení
vozidla a/nebo
u některých čelních kolizíB
Při nárazu zezadu
Na prostředním sedadle vzadu není napínač bezpečnostního pásu k dispozici.
Během srážky může být karosérie vozu značně zdeformována, aniž by přitom došlo k naplnění airbagu. Mnoho faktorů, jako jsou pevnost a hmotnost zasaženého objektu,
rychlost vozu, úhel srážky atd., ovlivňuje aktivaci různých
bezpečnostních systémů ve voze.
Pokud se naplní airbagy (str. 31), doporučujeme Vám postupovat takto:
•
Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste
vozidlo nechali dopravit k opravě do
autorizovaného servisu Volvo. Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy.
•
Doporučujeme, abyste výměnu součástí
bezpečnostních systémů vozidla svěřili
autorizovanému servisu Volvo.
•
Vždy kontaktujte lékaře.
POZNÁMKA
Systémy předpínačů bezpečnostních pásů
a airbagů mohou být při srážce aktivovány
pouze jednou.
VAROVÁNÍ
Řídicí modul systému airbagů se nachází
ve středové konzole. Pokud dojde k namočení středové konzoly vodou nebo jinou
kapalinou, odpojte kabely akumulátoru.
Nepokoušejte se nastartovat vozidlo,
mohlo by dojít k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla do provozu. Vozidlo nechte
dopravit do autorizovanému servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s nafouknutými airbagy.
Řízení vozidla by se mohlo ztížit. Rovněž
mohou být poškozeny ostatní bezpečnostní systémy. Kouř a prach uvolněný při
nafukování airbagů může při intenzivní
reakci způsob podráždění zraku a kůže
resp. může způsobit poranění osob.
Rychlé nafukování airbagu a materiál, ze
kterého je airbag vyroben, může způsobit
tření a popálení kůže.
02 Bezpečnost
Všeobecné informace
o bezpečnostním režimu
Související informace
Bezpečnostní režim je bezpečnostní funkce,
která se aktivuje, když náraz mohl poškodit
důležitou funkci ve voze, např. palivové
potrubí, čidla bezpečnostních systémů nebo
brzdovou soustavu.
•
Bezpečnostní režim - pokus o nastartování vozidla (str. 42)
•
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
(str. 42)
02
Výstražný trojúhelník na digitální sdružené
přístrojové desce.
Pokud se vozidlo podílelo na dopravní
nehodě, může se na zobrazit zpráva Bezp.
režim Viz příručka na informačním displeji
sdružené přístrojové desky (str. 62). To znamená, že je omezena funkčnost vozu.
Výstražný trojúhelník na analogové sdružené
přístrojové desce.
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami
nebo resetovat elektroniku po aktivaci bezpečnostního režimu. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo by vůz nemusel fungovat
jako obvykle. Doporučujeme, abyste
nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném
servisu Volvo a obnovit normální stav poté,
co byla zobrazena zpráva Bezp. režim
Viz příručka.
41
02 Bezpečnost
Bezpečnostní režim - pokus
o nastartování vozidla
02
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte
nastartovat vůz, pokud je cítit palivo
a zobrazila se zpráva Bezp. režim Viz
příručka. Okamžitě vůz opusťte.
Je-li vozidlo v bezpečnostním režimu (str. 41),
vše se zdá být v pořádku a zkontrolovali jste,
zda neuniká palivo, můžete zkusit vozidlo
nastartovat.
VAROVÁNÍ
Nejprve zkontrolujte, že z vozu neuniká
palivo. Nesmí být cítit zápach paliva.
Pokud se vozidlo nachází v bezpečnostním režimu, musí se odtáhnout. Musí se
dopravit na jiné místo. Společnost Volvo
doporučuje nechat vozidlo dopravit do
autorizovaného servisu Volvo.
Pokud vše vypadá normálně a zkontrolovali
jste vůz z hlediska úniku paliva, můžete se
pokusit nastartovat motor vozu.
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem
a otevřete dveře řidiče. Pokud se nyní objeví
hlášení, že je zapalování zapnuté, stiskněte
startovací tlačítko. Potom zavřete dveře
a znovu zasuňte dálkový ovladač s klíčem.
Elektronika vozu se nyní pokusí resetovat do
normálního režimu. Potom se pokuste nastartovat motor vozu.
Pokud je stále na displeji zpráva Bezp. režim
Viz příručka, nesmíte vůz řídit ani jej nechat
táhnout, avšak místo toho musí být vůz odvezen na vozidle odtahové služby (str. 313).
I když vůz se zdá pojízdný, při jízdě by mohlo
skryté poškození znemožnit ovládání vozu.
42
Související informace
•
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
(str. 42)
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
Pokud se po resetováni zprávy Bezp. režim
Viz příručka zobrazí zpráva Normal mode,
když se pokusíte nastartovat vozidlo (str. 42),
je možné opatrně odjet s vozidlem z nebezpečné situace.
Nejezděte s vozem dál, než je nezbytně
nutné.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu (str. 41)
02 Bezpečnost
Airbag chodce
POZNÁMKA
Airbag pro chodce (Pedestrian Airbag)
přispívá u některých čelních srážek ke zmírnění následků kolize chodce s vozidlem.
V dopravním provozu se mohou vyskytovat předměty, kvůli kterým budou snímače
signalizovat podobně jako v případě kolize
s chodcem. Je možné, že se systém
v případě kolize s tímto předmětem aktivuje.
Související informace
•
Airbag pro chodce - pohyb vozidla
(str. 44)
•
Airbag chodce - složení (str. 44)
02
Pokud se aktivuje airbag (Pedestrian Airbag)
•
zvedne se zadní část kapoty a v této
poloze se zajistí
•
•
aktivují se výstražná světla
brzdový systém se připraví na nadcházející nouzové brzdění.
VAROVÁNÍ
Airbag pro chodce (Pedestrian Airbag) je
namontován pod kapotou u čelního skla.
U některých čelních srážek s chodcem zareagují snímače v předním nárazníku a v závislosti na síle nárazu se v případě potřeby
nafoukne airbag. Snímače jsou aktivní při
rychlostech cca. 20-50 km/h a při teplotě
okolí mezi -20 a +70°C.
Snímače jsou navrženy tak, aby detekovaly
srážku s předmětem, který má podobné
vlastnosti jako lidská noha.
Nemontujte dopředu žádná příslušenství
a nic vpředu neměňte. Nevhodný zásah
vpředu může vést k nesprávnému fungování systému, vzniku vážného poranění
a poškození vozidla.
Společnost Volvo doporučuje používat originální raménka stěračů a výhradně originální díly.
VAROVÁNÍ
V případě poškození nárazníku doporučuje
Volvo kontaktovat autorizovaný servis
Volvo. Tím se zajistí, že systém nebude
poškozen.
43
02 Bezpečnost
02
Airbag pro chodce - pohyb vozidla
Airbag chodce - složení
S vozidlem lze jet, pokud se nenachází v bezpečnostním režimu (str. 41).
Airbag chodce (str. 43) (Pedestrian Airbag) se
před pohybem vozidla musí složit.
Pokud dojde k aktivování některého z airbagů
v prostoru pro cestující, vozidlo zůstane
v bezpečnostním režimu.
5. Kryt tělesa airbagu bude mírně otevřený.
To je naprosto v pořádku.
Související informace
Pokud byl aktivován pouze airbag pro chodce
(str. 43) Pedestrian Airbag:
•
1. Přejeďte co nejblíže k bezpečnému místu.
2. Složte airbag v souladu s pokyny
(str. 44).
3. Vyhledejte nejbližší servis.
VAROVÁNÍ
Společnost Volvo doporučuje, abyste po
aktivaci airbagu co nejdříve kontaktovali
autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Airbag chodce (str. 43)
Airbag
Těleso airbagu
Zip, pravá strana
Zip, levá strana
Airbag může být teplý a může se z něj kouřit.
To je v pořádku. Airbag složte následovně:
1. Vyhledejte zip na levé straně (4).
2. Uchopte látku airbagu po délce na straně
řidiče. Potom složte tuto látku ke středu.
Omotejte co nejpevněji suchý zip (oboustranný) kolem látky a zip připevněte.
3. Přitlačte svinutou část airbagu do
tělesa airbagu (2).
44
4. Zopakujte body 1-3 pro pravou stranu.
Možná budete muset složit tkaninu na
této straně dvakrát, abyste ji mohli stáhnout suchým zipem.
Airbag pro chodce - pohyb vozidla
(str. 44)
02 Bezpečnost
Všeobecné informace o bezpečnosti
dětí
POZNÁMKA
V případě dotazů k instalaci dětských bezpečnostních systémů požádejte
o upřesnění výrobce.
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět
ve voze správně připoutány. Děti nesmějí
nikdy sedět na klíně cestujících.
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětských sedačkách zády ke směru
jízdy co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku.
Dále doporučuje, aby děti používaly podkládací sedáky/dětské sedačky ve směru jízdy
do 10 let věku.
Dětské pojistky
Umístění dítěte ve voze a výběr vybavení je
ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte, viz Dětské sedačky (str. 46).
•
•
•
•
POZNÁMKA
Právní předpisy upravující rozmístění dětí
ve vozidle se v jednotlivých zemích liší.
Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
02
Ovládání elektricky ovládaných oken
v zadních dveřích a rukojetí otvírání zadních
dveří může být zablokováno (str. 179), aby je
nebylo možné otevřít zevnitř.
Související informace
Dětské sedačky (str. 46)
Dětské sedačky - umístění (str. 50)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 51)
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 54)
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky, podkládací sedáky a úchyty) určené pro vaše konkrétní vozidlo. Díky dětské bezpečnostní
výbavě Volvo zajistíte svému dítěti optimální
podmínky pro bezpečnou jízdu ve voze. Dětská bezpečnostní výbava se navíc snadno
instaluje a snadno používá.
45
02 Bezpečnost
Dětské sedačky
02
Děti musejí ve voze sedět bezpečně a přitom
pohodlně. Zkontrolujte, zda se dětská
sedačka používá správně.
POZNÁMKA
Při použití dětských bezpečnostních
systémů je nutné přečíst si přiložené
pokyny k instalaci.
VAROVÁNÍ
G020739
Nepřipevňuje popruhy dětské sedačky
k vodorovné nastavovací tyči sedadla,
k pružinám, kolejnici ani k nosníkům pod
sedadlem. Ostré hrany by mohly sedadla
poškodit.
Dětské sedačky a airbagy jsou neslučitelné.
46
Postup montáže a pokyny pro správné
připevnění dětské sedačky naleznete v montážním návodu.
02 Bezpečnost
Doporučené dětské sedačky1
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným
airbagem)
Skupina 0
Vnější zadní sedadlo
Skupina 0+
Typové schválení: E1 04301146
max. 13 kg
(L)
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Skupina 0+
Typové schválení: E1 04301146
Typové schválení: E1 04301146
max. 13 kg
(U)
(U)
max. 10 kg
02
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
systémem ISOFIX.
max. 10 kg
Skupina 0
Prostřední
zadní sedadlo
Dětská sedačka
Volvo (Volvo
Infant Seat) - dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení:
E1 04301146
(U)
Skupina 0
max. 10 kg
Skupina 0+
Dětské sedačky schválené k univerzálnímu použití.A
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
(U)
(U)
max. 13 kg
1
Pro ostatní dětské sedačky platí, že by měl být Váš vůz uveden na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE R44.
}}
47
02 Bezpečnost
||
02
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným
airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Skupina 1
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/
otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) –
dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) – dětská
sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
(L)
(L)
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.A
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
9 – 18 kg
Skupina 1
9 – 18 kg
(U)
(U)
Skupina 2
15-25 kg
Skupina 2
15-25 kg
48
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/
otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) –
dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) – dětská
sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
(L)
(L)
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/
otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) dětská sedačka používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská
sedačka používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
Typové schválení: E5 04191
(U)
(U)
Prostřední
zadní sedadlo
02 Bezpečnost
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným
airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Skupina 2/3
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo
Booster Seat with backrest).
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo Booster
Seat with backrest).
Typové schválení: E1 04301169
Typové schválení: E1 04301169
(UF)
(UF)
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla
(Booster Cushion with and without backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla
(Booster Cushion with and without backrest).
Typové schválení: E5 04216
Typové schválení: E5 04216
(UF)
(UF)
15-36 kg
Skupina 2/3
15-36 kg
Prostřední
zadní sedadlo
02
L: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální kategorie.
Vhodné pouze pro dětské sedačky schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
UF: Vhodné pouze pro dětské sedačky používané čelem ke směru jízdy schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
B: Integrované dětské sedačky schválené pro tuto váhovou kategorii.
A
Pouze u dětské autosedačky umisťované proti směru jízdy. Nastavte opěradlo sedadla do vzpřímené polohy.
Související informace
•
•
•
•
Dětské sedačky - umístění (str. 50)
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 54)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 51)
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 45)
49
02 Bezpečnost
Dětské sedačky - umístění
02
VAROVÁNÍ
Pokud je aktivován (str. 34) airbag spolujezdce, vždy instalujte dětské sedačky/podkládací sedáky (str. 46) na zadní sedadlo. Pokud
na předním sedadle spolujezdce sedí dítě,
může při vystřelení airbagu utrpět vážný úraz.
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován.
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl.
Výstražný štítek pro airbag spolujezdce je
připevněn na jednom z následujících dvou
míst ve vozidle:
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou
menší než 140 cm, je-li airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
2. možnost: Umístění štítku airbagu na sloupku
dveří na straně spolujezdce. Štítek airbagu uvidíte po otevření dveří spolujezdce.
VAROVÁNÍ
Můžete umístit:
1. možnost: Umístění štítku airbagu na sluneční
cloně na straně spolujezdce.
50
•
dětskou sedačku/podkládací sedák na
sedadlo spolujezdce za předpokladu, že
airbag spolujezdce není aktivován.
•
jedna nebo několik dětských sedaček/
podkládacích sedáků na zadním sedadle.
Nesmí se používat dětské sedáky a dětské
sedačky s ocelovými výztuhami či jinou
konstrukcí zakrývající tlačítko rozepnutí
přezky bezpečnostního pásu, protože by
mohly způsobit náhodné rozepnutí této
přezky.
Horní část dětské sedačky nesmí být
opřena o čelní sklo.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepoužívejte sedačku instalovanou
proti směru jízdy na sedadle, které chrání
zapnutý airbag. Jinak by mohlo dojít
k vážnému nebo smrtelnému poranění
dítěte.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 45)
•
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 54)
•
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 51)
02 Bezpečnost
Dětská sedačka - ISOFIX
ISOFIX - velikostní třídy
ISOFIX je systém připevnění dětských bezpečnostních sedaček (str. 46) v souladu
s mezinárodním standardem.
Pro dětské sedačky vybavené systémem ISOFIX (str. 51) existují různé velikostní třídy, které
umožňují vybrat si správný typ dětské sedačky
(str. 52).
Velikostní
třída
A
Plná velikost, dětská
sedačka po směru jízdy
B
Redukovaná velikost (alt. 1),
dětská sedačka po směru
jízdy
Redukovaná velikost (alt. 2),
dětská sedačka po směru
jízdy
C
Plná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
D
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů ISOFIX vždy postupujte podle instalačních instrukcí výrobce.
Redukovaná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
E
Dětská sedačka pro kojence,
proti směru jízdy
Související informace
F
Příčná dětská sedačka, levá
G
Příčná dětská sedačka,
pravá
Umístění montážních bodů je indikováno
symboly na čalounění opěradla (viz předcházející obrázek).
•
•
•
ISOFIX - velikostní třídy (str. 51)
ISOFIX - druhy dětských sedaček
(str. 52)
02
POZNÁMKA
Popis
B1
Montážní body pro systém upevnění ISOFIX
se nacházejí za dolní částí opěradla vnějších
zadních sedadel.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě na sedadlo spolujezdce, je-li vůz vybaven aktivovaným airbagem.
Pokud dětská sedačka ISOFIX není klasifikována z hlediska velikosti, specifikace
dětské sedačky musí zahrnovat model
vozidla.
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje, abyste
ohledně doporučení k dětským sedačkám
Volvo kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Související informace
•
ISOFIX - druhy dětských sedaček
(str. 52)
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 45)
51
02 Bezpečnost
ISOFIX - druhy dětských sedaček
Dětské sedačky i vozidla jsou různých velikostí. To znamená, že ne všechny dětské
02
Typ dětské sedačky
Kojenecká příčná sedačka
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy
sedačky jsou vhodné pro všechna sedadla ve
všech modelech vozů.
Hmotnost
max. 10 kg
max. 10 kg
Velikostní třída
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček ISOFIXA
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy
max. 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Dětská sedačka, proti směru jízdy
9 – 18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
52
02 Bezpečnost
Typ dětské sedačky
Dětská sedačka, po směru jízdy
Hmotnost
9 – 18 kg
Velikostní třída
B
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček ISOFIXA
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
X
OKB
02
(IUF)
B1
X
OKB
(IUF)
A
X
OKB
(IUF)
X: V této hmotnostní a/nebo výškové/věkové kategorii není poloha ISOFIX pro dětské sedačky ISOFIX vhodná.
IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně
univerzální kategorie.
IUF: Vhodné pro dětské sedačky ISOFIX používané čelem ke směru jízdy, které jsou v této hmotnostní kategorii univerzálně schváleny.
A
B
ISOFIX je systém připevnění dětských bezpečnostních sedaček v souladu s mezinárodním standardem.
Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.
Musíte vybrat správnou třídu rozměru (str. 51)
dětské sedačky s uchycením ISOFIX.
Související informace
•
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 51)
53
02 Bezpečnost
Dětské sedačky - horní upevňovací
body
02
POZNÁMKA
Ve vozech s krytem zavazadlového prostoru se před připevněním dětských sedaček k upevňovacím bodům musí tento kryt
demontovat.
Vůz je vybaven horními upevňovacími body
pro některé dětské sedačky (str. 46) upevňované po směru jízdy. Tyto upevňovací body
jsou umístěny na zadní straně sedadla.
Horní upevňovací body
Podrobné informace o tom, jak má být dětská
sedačka upevněna do horních upevňovacích
bodů, viz pokyny výrobce sedačky.
VAROVÁNÍ
Pásy dětské sedačky se vždy musí protáhnout přes otvor v podstavci hlavové
opěrky a až potom se smí v uchycovacím
bodě napnout.
Související informace
•
Horní upevňovací body jsou primárně určeny
pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy. Společnost Volvo
doporučuje, aby malé děti seděly v dětských
sedačkách umisťovaných proti směru jízdy co
nejdéle.
POZNÁMKA
Sklopte opěrky hlavy, aby se usnadnila
instalace tohoto typu dětské sedačky ve
vozech se sklopnými opěrkami na krajních
sedadlech.
54
•
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 45)
Dětské sedačky - umístění (str. 50)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 51)
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
03 Přístroje a ovládací prvky
Přístroje a ovládání, vozidlo
s levostranným řízením - přehled
V přehledu vidíte umístění displejů a ovládacích prvků ve vozidle.
03
56
03 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s levostranným řízením
03
}}
57
03 Přístroje a ovládací prvky
||
03
58
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Menu a zprávy,
směrová světla,
dálková/potkávací
světla, palubní
počítač
(str. 107),
(str. 109),
(str. 92),
(str. 87)
a (str. 120).
Klika dveří
–
Ovládací panel
(str. 84)
a (str. 176).
(str. 274).
Nastavení
sedadla*
(str. 80).
Manuální řazení
převodových
stupňů u automatické převodovky*
(str. 174),
(str. 180),
(str. 101)
a (str. 103).
Spínač světel,
otevírání zadních
výklopných dveří
Tempomat*
(str. 196)
a (str. 201).
Houkačka, airbagy
(str. 83)
a (str. 31).
Sdružená přístrojová deska
(str. 62).
Navigace v menu,
regulace audio,
ovládání telefonu*
(str. 110)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
Tlačítko START/
STOP ENGINE
(str. 270).
Spínací skříňka
(str. 77).
Obrazovka infotainment a zobrazení menu
(str. 110)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Výstražná funkce
ukazatelů směru
(str. 91).
Ovládací panel
pro systém infotainment a navigace v menu
(str. 110)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
Panel pro ovládání
klimatizace
(str. 129) nebo
(str. 130).
Páka voliče
(str. 273),
(str. 274) nebo
(str. 278).
Parkovací brzda
(str. 293).
Stěrače a ostřikovače
(str. 99).
Nastavení volantu
(str. 83).
Otevření kapoty
(str. 354).
Související informace
•
•
•
Teploměr venkovní teploty (str. 71)
Dílčí počítadlo kilometrů (str. 71)
Hodiny (str. 71)
03 Přístroje a ovládací prvky
Přístroje a ovládání, vozidlo
s pravostranným řízením - přehled
V přehledu vidíte umístění displejů a ovládacích prvků ve vozidle.
03
}}
59
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Přehled, vozidla s pravostranným řízením
03
60
03 Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Stěrače a ostřikovače
(str. 99).
Ovládací panel
(str. 274).
Spínač světel,
otevírání zadních
výklopných dveří
(str. 84)
a (str. 176).
Manuální řazení
převodových
stupňů u automatické převodovky*
(str. 174),
(str. 180),
(str. 101)
a (str. 103).
Otevření kapoty
(str. 354).
Nastavení
sedadla*
(str. 80).
Navigace v menu,
regulace audio,
ovládání telefonu*
(str. 110)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
Výstražná funkce
ukazatelů směru
(str. 91).
Související informace
Houkačka, airbagy
(str. 83)
a (str. 31).
Ovládací panel
pro systém infotainment a navigace v menu
(str. 110)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
Sdružená přístrojová deska
(str. 62).
Panel pro ovládání
klimatizace
(str. 129) nebo
(str. 130).
Tempomat*
(str. 196)
a (str. 201).
Páka voliče
(str. 273),
(str. 274) nebo
(str. 278).
Tlačítko START/
STOP ENGINE
(str. 270).
Parkovací brzda
(str. 293).
Spínací skříňka
(str. 77).
Obrazovka infotainment a zobrazení menu
(str. 110)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
Menu a zprávy,
směrová světla,
dálková/potkávací
světla, palubní
počítač
(str. 107),
(str. 109),
(str. 92),
(str. 87)
a (str. 120).
Nastavení volantu
(str. 83).
Klika dveří
•
•
•
03
Teploměr venkovní teploty (str. 71)
Dílčí počítadlo kilometrů (str. 71)
Hodiny (str. 71)
–
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
61
03 Přístroje a ovládací prvky
Sdružená přístrojová deska
Informační displej na sdružené přístrojové
desce zobrazuje zprávy a informace o některých funkcích vozu.
03
•
Analogová sdružená přístrojová deska přehled (str. 62)
•
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 63)
•
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 67)
•
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 69)
Analogová sdružená přístrojová deska
- přehled
Indikace a ukazatelé
Informační displej na sdružené přístrojové
desce zobrazuje zprávy a informace o některých funkcích vozu.
Informační displej
Informační displej, analogový přístrojová deska.
Další popis je pod funkcemi, které využívají
displej.
Palivoměr. Jakmile indikace klesne
k jediné bílé značce1, rozsvítí se žlutá
kontrolka upozorňující na nízkou hladinu
paliva v palivové nádrži. Viz také Palubní
počítač - doplňkové informace (str. 120)
a Doplňování paliva (str. 298).
Eco meter Tento měřák indikuje, nakolik
hospodárně se jezdí s vozidlem. Γím je
vyšší údaj na stupnici, tím úsporněji
jedete.
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Indikace přeřazení2 / indikace převodových stupňů3. Viz také Indikátor řazení
převodových stupňů* (str. 274), Automa-
1
2
3
62
Jakmile zpráva Vzd. do prázd. paliv. nádrže: na displeji začne ukazovat ----, značka se změní na červenou.
Mechanická převodovka.
Automatická převodovka.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
tická převodovka - Geartronic* (str. 274)
nebo Automatická převodovka Powershift* (str. 278).
Indikační a varovné kontrolky
pouze tehdy, když je parkovací brzda
odbrzděna.
Digitální sdružená přístrojová deska přehled
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II,
potom všechny kontrolky zhasnou během
několika sekund , s výjimkou kontrolky poruchy emisního systému vozidla a kontrolky
nízkého tlaku oleje.
Informační displej na sdružené přístrojové
desce zobrazuje zprávy a informace o některých funkcích vozu.
Informační displej
03
Související informace
•
•
Indikační a varovné kontrolky, analogová přístrojová deska.
•
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 69)
•
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 63)
Kontrolky
Informační displej, digitální přístrojová deska*.
Indikační a varovné kontrolky
Další popis je pod funkcemi, které využívají
displej.
Výstražné symboly4
Kontrola funkčnosti
Všechny indikační a varovné kontroly kromě
symbolů uprostřed informačního displeje se
rozsvítí, když je klíč v poloze II nebo když je
nastartován motor. Po nastartování motoru
by měly zhasnout všechny kontrolky kromě
kontrolky parkovací brzdy, která zhasne
4
Sdružená přístrojová deska (str. 62)
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 67)
Indikace a ukazatelé
U digitální sdružené přístrojové desky lze
nastavit různá témata displeje K dispozici
jsou následující motivy: "Elegance", "Eco"
a "Performance".
Motiv si lze zvolit pouze, když motor běží.
Některé varianty motoru nejsou vybaveny systémem upozorňujícím na pokles tlaku oleje. U těchto vozidle se kontrolka nízkého tlaku oleje nepoužívá. Varování nízké hladiny oleje se zobrazuje
jako text na displeji. Další informace - viz Motorový olej - všeobecné informace (str. 355).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
}}
63
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Chcete-li zvolit motiv, stiskněte na levém
páčkovém přepínači tlačítko OK a potom
otáčením kolečka na páčce zvolte možnost
nabídky Motivy. Stiskněte tlačítko OK.
Otočením kolečka zvolte motiv a výběr
potvrďte stisknutím tlačítka OK.
03
nebo Automatická převodovka Powershift* (str. 278).
U některých variant modelů kopíruje vzhled
obrazovky středové konzoly nastavení motivu
sdružené přístrojové desky.
Režim kontrastu a barev pro přístroj lze
nastavit také pomocí levého páčkového
přepínače.
Další informace o správě nabídek - viz Navigace v menu - sdružená přístrojová deska
(str. 107).
Výběr motivu a nastavení režimu kontrastu
a barev lze uložit pro každý dálkový ovladač
s klíčem do paměti klíče*, viz Dálkový ovladač
s klíčem - personalizace* (str. 159).
Měřáky a ukazatelé, motiv "Elegance".
Palivoměr. Jakmile indikace klesne
k jediné bílé značce5, rozsvítí se žlutá
kontrolka upozorňující na nízkou hladinu
paliva v palivové nádrži. Viz také Palubní
počítač - doplňkové informace (str. 120)
a Doplňování paliva (str. 298).
Teploměr chladicí kapaliny motoru
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Indikace přeřazení6 / indikace převodových stupňů7. Viz také Indikátor řazení
převodových stupňů* (str. 274), Automatická převodovka - Geartronic* (str. 274)
5
6
7
64
Jakmile zpráva Vzd. do prázd. paliv. nádrže: na displeji začne ukazovat ----, značka se změní na červenou.
Mechanická převodovka.
Automatická převodovka.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Měřáky a ukazatelé, motiv "Eco".
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku5, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač - doplňkové informace (str. 120) a Doplňování paliva
(str. 298).
Eco guide. Viz také Eco guide & Power
guide* (str. 66).
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Indikace přeřazení6 / indikace převodových stupňů7. Viz také Indikátor řazení
převodových stupňů* (str. 274), Automa-
03 Přístroje a ovládací prvky
tická převodovka - Geartronic* (str. 274)
nebo Automatická převodovka Powershift* (str. 278).
Power guide. Viz také Eco guide & Power
guide* (str. 66).
Indikace přeřazení6 / indikace převodových stupňů7. Viz také Indikátor řazení
převodových stupňů* (str. 274), Automatická převodovka - Geartronic* (str. 274)
nebo Automatická převodovka Powershift* (str. 278).
Indikační a varovné kontrolky
Měřáky a ukazatelé, motiv "Performance".
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku5, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač - doplňkové informace (str. 120) a Doplňování paliva
(str. 298).
Teploměr chladicí kapaliny motoru
5
6
7
8
Kontrola funkčnosti
Všechny indikační a varovné kontroly kromě
symbolů uprostřed informačního displeje se
rozsvítí, když je klíč v poloze II nebo když je
nastartován motor. Po nastartování motoru
by měly zhasnout všechny kontrolky kromě
kontrolky parkovací brzdy, která zhasne
pouze tehdy, když je parkovací brzda
odbrzděna.
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II,
potom všechny kontrolky zhasnou během
několika sekund , s výjimkou kontrolky poruchy emisního systému vozidla a kontrolky
nízkého tlaku oleje.
03
Související informace
•
•
Indikační a varovné kontrolky, digitální přístrojová
deska.
Rychloměr
Kontrolky
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Indikační a varovné kontrolky
Sdružená přístrojová deska (str. 62)
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 67)
•
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 69)
•
Analogová sdružená přístrojová deska přehled (str. 62)
Výstražné symboly8
Jakmile zpráva Vzd. do prázd. paliv. nádrže: na displeji začne ukazovat ----, značka se změní na červenou.
Mechanická převodovka.
Automatická převodovka.
Některé varianty motoru nejsou vybaveny systémem upozorňujícím na pokles tlaku oleje. U těchto vozidle se kontrolka nízkého tlaku oleje nepoužívá. Varování nízké hladiny oleje se zobrazuje
jako text na displeji. Další informace - viz Motorový olej - všeobecné informace (str. 355).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
65
03 Přístroje a ovládací prvky
03
Eco guide & Power guide*
Okamžitá hodnota
Eco guide a Power guide jsou dva přístroje na
sdružené přístrojové desce (str. 62). Tyto
přístroje pomáhají řidiči jezdit optimálně
hospodárně.
Zde se zobrazuje okamžitě hodnota - čím je
výsledek na stupnici vyšší, tím je spotřeba
příznivější.
Do vozidla je ukládána statistika o trase. Tuto
statistiku si můžete prohlédnout ve formě blokového schématu. Viz Palubní počítač - statistika jízdy* (str. 121).
Eco guide
Tento přístroj indikuje, nakolik hospodárně se
jezdí s vozidlem.
Chcete-li zobrazit tuto funkci, zvolte motiv
"Eco". Viz Digitální sdružená přístrojová
deska - přehled (str. 63).
Okamžitá hodnota se počítá na základě
rychlosti, otáček motoru, výkonu motoru
a sešlapování brzdového pedálu.
Důraz je kladen na optimální rychlost
(50-80 km/h) a nízké otáčky. Během akcelerace a brzdění ukazatelé klesají.
Pokud jsou okamžité hodnoty velmi nízké, na
měřicím přístroji se (s krátkým zpožděním)
rozsvítí červená zóna, což znamená nežádoucí příliš velkou spotřebu.
Průměrná hodnota
Průměrná hodnota pomalu následuje za
okamžitou hodnotu a znázorňuje, jak se
s vozem jelo dosud. Γím jsou ukazatelé na
stupnici výše, tím hospodárněji řidič jede.
Power guide
Na tomto přístroji se zobrazuje vztah mezi
výkonem (Power) odebíraným z motoru
a výkonem, který je k dispozici.
Chcete-li zobrazit tuto funkci, zvolte motiv
"Performance". Viz Digitální sdružená přístrojová deska - přehled (str. 63).
Okamžitá hodnota
Průměrná hodnota
9
66
Výkon závisí na otáčkách motoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dostupný výkon motoru
Využívaný výkon motoru
Dostupný výkon motoru
Menší horní ukazatel indikuje dostupný výkon
motoru9. Γím je výsledek na stupnici výše,
tím větší výkon je pro momentálně zařazený
převodový stupeň k dispozici.
Využívaný výkon motoru
Větší spodní ručička indikuje využitý výkon
motoru9. Γím je výsledek na stupnici výše,
tím větší výkon je z motoru momentálně odebírán.
Velká mezera mezi oběma ukazateli znamená
velkou výkonovou rezervu.
03 Přístroje a ovládací prvky
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek
Kontrolky upozorňují řidiče na aktivaci funkce,
použití systému a výskyt chyby nebo poruchy.
Popis
zůstává zachována, avšak bez fungování
ABS.
Dálková světla svítí
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
Levé směrové světlo
Kontrolky
Symbol
Symbol
Popis
Porucha ABL
Systém řízení emisí
Porucha ABS
Zadní světlo do mlhy svítí
Systém stability, viz Elektronické řízení stability (ESC) obecné informace (str. 186)
Systém stability, sportovní
režim, viz Elektronické řízení
stability (ESC) - funkčnost
(str. 187)
Pravé směrové světlo
Eco- funkce zapnuta, viz ECO*
(str. 289)
Start/Stop - motor se automaticky zastaví, viz Start/Stop* funkce a ovládání (str. 282)
Systém tlaku pneumatik, viz
Sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách* (str. 327)
Porucha ABL
Kontrolka se rozsvítí, pokud nastane porucha
funkce ABL (aktivních světlometů).
Systém řízení emisí
Nízká hladina paliva v palivové
nádrži
Pokud se kontrolka rozsvítí po nastartování
motoru, důvodem může být porucha
v systému řízení emisí vozidla. Jeďte do
servisu a nechte vozidlo zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Informace, čtěte text na displeji
Porucha ABS
Žhavení (vznětové motory)
Jestliže tato kontrolka svítí, systém je
nefunkční. Normální funkce brzdové soustavy
2. Nastartujte znovu motor.
3. Pokud zůstane kontrolka rozsvícená,
jeďte do servisu a nechte systém ABS
zkontrolovat. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
03
Zadní světlo do mlhy svítí
Tato kontrolka svítí, když svítí zadní světlo do
mlhy. Na vozidle je jen jedno zadní světlo do
mlhy. Toto světlo je umístěno na straně řidiče.
Stabilizační systém
Blikající kontrolka signalizuje, že stabilizační
systém zasahuje. Jestliže kontrolka svítí
nepřerušovaně, došlo k poruše v systému.
Systém stability, sportovní režim
Sportovní režim umožní zážitek z aktivnější
jízdy. Systém detekuje, zda se plynový pedál,
pohyby volantu a zatáčení provádí aktivněji
než při běžné jízdě. Do jisté úrovně potom
umožní řízený prokluz zadní části vozidla a až
potom zasáhne a vozidlo stabilizuje. Symbol
se rozsvítí při aktivaci sportovního režimu.
Žhavení (vznětové motory)
Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru.
Důvodem předehřevu je zpravidla nízká
teplota.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
67
03 Přístroje a ovládací prvky
||
03
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Start/Stop
Když se rozsvítí kontrolka, hladina paliva
v nádrži je nízká. Co nejdřív doplňte palivo.
Pokud se motor automaticky zastaví, symbol
zhasne.
Informace, čtěte text na displeji
Systém tlaku vzduchu v pneumatikách
Když se jeden ze systémů vozu „nechová“
dle očekávání, rozsvítí se tato informační kontrolka a na informačním displeji se objeví text.
Textovou zprávu vymažete pomocí tlačítka
OK, viz Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 107), jinak zpráva zmizí automaticky po určité době (doba závisí na indikované funkci). Informační kontrolka se může
rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.
Tento symbol se rozsvítí v případě nízkého
tlaku v pneumatikách nebo v případě, že
dojde k poruše v systému tlaku vzduchu
v pneumatikách.
POZNÁMKA
Připomenutí – nezavřené dveře
Pokud jedny dveře nejsou správně zavřené,
na informačním displeji se rozsvítí informační
nebo varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím
obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete otevřené dveře.
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca 7 km/h, svítí informační kontrolka.
Pokud se zobrazí servisní zpráva, kontrolka a zpráva se vymažou stisknutím tlačítka OK nebo po jisté době automaticky
zmizí.
trolka.
Dálková světla svítí
Kontrolka svítí, když svítí dálková světla
a když používáte světelnou houkačku.
Levé/pravé směrové světlo
Obě kontrolky směrových světel blikají, když
používáte výstražná světla.
Funkce Eco zap
Symbol se rozsvítí při aktivaci funkce Eco.
10
68
Pouze vozy s alarmem*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca 7 km/h, rozsvítí se varovná kon-
Pokud kapota motoru10 není správně zavřena,
na informačním displeji se rozsvítí varovná
kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem. Co
nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě
a zavřete kapotu motoru.
Pokud zadní výklopné dveře nejsou správně
zavřeny, na informačním displeji se rozsvítí
informační kontrolka spolu s vysvětlujícím
obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete zadní výklopné
dveře.
Související informace
•
•
Sdružená přístrojová deska (str. 62)
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 69)
•
Analogová sdružená přístrojová deska přehled (str. 62)
•
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 63)
03 Přístroje a ovládací prvky
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů
Výstražné symboly upozorňují řidiče na aktivaci důležité funkce nebo na závažnou chybu
či poruchu.
výstražné symboly
Symbol
Popis
Nízký tlak oleje
Závada v brzdovém systému
Jestliže se kontrolka rozsvítí za jízdy, je příliš
nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte
motor a zkontrolujte hladinu motorového
oleje. V případě potřeby olej doplňte. Pokud
svítí kontrolka a hladina oleje je normální,
kontaktujte servis. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může být příliš
nízká hladina brzdové kapaliny. Zastavte vůz
na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu
kapaliny v nádržce brzdové kapaliny, viz
Brzdová kapalina a kapalina spojky - hladina
(str. 359).
Nízký tlak olejeA
Zabrzděná parkovací brzda
Aktivovaná parkovací brzda,
digitální přístroj
Tato kontrolka svítí trvale, když je zabrzděná
parkovací brzda. Během aktivace se rozsvítí
kontrolka. Více informací, viz Parkovací brzda
(str. 293).
Aktivovaná parkovací brzda,
analogový přístroj
Airbagy - SRS
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Alternátor nedobíjí
Airbagy - SRS
Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená
nebo svítí během jízdy, znamená to, že byla
zjištěna porucha zámku bezpečnostního
pásu, SRS, SIPS nebo IC systému. Neprodleně jeďte do servisu a nechte si systém
překontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Závada v brzdovém systému
Varování
A
Některé varianty motoru nejsou vybaveny systémem upozorňujícím na pokles tlaku oleje. U těchto vozidle se kontrolka nízkého tlaku oleje nepoužívá. Varování nízké hladiny
oleje se zobrazuje jako text na displeji. Další informace viz Motorový olej - všeobecné informace (str. 355).
Kontrolka bliká, pokud není řidič nebo spolujezdec na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem nebo někdo na zadním
sedadle si pás rozepnul.
Svítí-li kontrolky brzd a ABS současně, může
jít o problém v systému rozdělení brzdné síly.
03
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
•
Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte v jízdě.
•
Pokud kontrolky zůstanou rozsvícené,
zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
v nádržce, viz Brzdová kapalina
a kapalina spojky - hladina (str. 359).
Je-li hladina kapaliny na normální
úrovni a přesto varovné kontrolky svítí,
můžete jet velmi opatrně do nejbližšího
servisu Volvo a nechat brzdovou soustavu zkontrolovat. Doporučujeme,
abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Alternátor nedobíjí
Tato kontrolka se rozsvítí během jízdy, pokud
došlo k poruše v elektrickém systému.
Navštivte servis. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
}}
69
03 Přístroje a ovládací prvky
||
VAROVÁNÍ
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
v nádržce pod MIN, nejdříve doplňte
brzdovou kapalinu a až potom můžete jet.
Ztrátu brzdové kapaliny musí prošetřit
servis. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
03
VAROVÁNÍ
2. Přečtěte si zprávu na informačním displeji. Proveďte akci v souladu se zprávou
na displeji. Pomocí tlačítka OK zprávu
smažte.
Související informace
Připomenutí – nezavřené dveře
•
Analogová sdružená přístrojová deska přehled (str. 62)
•
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 63)
Pokud jedny dveře nejsou správně zavřené,
na informačním displeji se rozsvítí informační
nebo varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím
obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete otevřené dveře.
Pokud se současně rozsvítí kontrolky
BRZDA a ABS, hrozí riziko, že se zadní
část vozu při prudkém brzdění stočí.
Varování
Γervená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud
byla indikována závada, která by mohla mít
vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Na informačním displeji se zároveň
objeví vysvětlující text. Symbol zůstane
zobrazen, dokud nebude odstraněna závada.
Textovou zprávu však lze vymazat stisknutím
tlačítka OK. Viz Navigace v menu - sdružená
přístrojová deska (str. 107). Výstražný symbol
se může rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.
Akce:
1. Zastavte na bezpečném místě. S vozidlem nesmíte pokračovat v jízdě.
11
70
Pouze vozy s alarmem*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca 7 km/h, svítí informační kontrolka.
trolka.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca 7 km/h, rozsvítí se varovná kon-
Pokud kapota motoru11 není správně zavřena,
na informačním displeji se rozsvítí varovná
kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem. Co
nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě
a zavřete kapotu motoru.
Pokud zadní výklopné dveře nejsou správně
zavřeny, na informačním displeji se rozsvítí
informační kontrolka spolu s vysvětlujícím
obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete zadní výklopné
dveře.
•
•
Sdružená přístrojová deska (str. 62)
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 67)
03 Přístroje a ovládací prvky
Teploměr venkovní teploty
Dílčí počítadlo kilometrů
Hodiny
Na sdružené přístrojové desce se objeví displej teploměru venkovní teploty.
Na sdružené přístrojové desce zmizí displej
palubního počítače.
Na sdružené přístrojové desce se objeví displej hodin.
03
Displej teploměru venkovní teploty, digitální přístrojová deska
Displej teploměru venkovní teploty, analogová přístrojová deska
Pokud se teplota pohybuje mezi +2 °C a -5
°C, zobrazí se na displeji symbol sněhové
vločky. Symbol slouží jako varování před
možnou námrazou na vozovce. Pokud vozidlo
stálo, může se zobrazit hodnota, která je příliš
vysoká.
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska (str. 62)
Denní počítadlo kilometrů, digitální přístroj.
Hodiny, digitální přístrojová deska.
Displej pro zobrazení času13
Displej denního počítadla kilometrů12
K měření krátkých vzdálenosti se používají
dvě denní počítadla kilometrů T1 a T2. Na
displeji je zobrazena vzdálenost.
Otočením kolečka spínače páky vlevo se
zobrazí požadované počítadlo.
Dlouhým stisknutím (dokud nedojde ke
změně) tlačítka RESET na levém pákovém
přepínači vynulujete zobrazené denní počítadlo kilometrů. Více informací, viz Palubní
počítač - doplňkové informace (str. 120).
Nastavení hodin
Hodiny lze nastavit v systému nabídky
MY CAR - viz MY CAR (str. 110).
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska (str. 62)
Související informace
•
12
Sdružená přístrojová deska (str. 62)
Vzhled displeje se pro různé varianty přístrojů může lišit.
71
03 Přístroje a ovládací prvky
Sdružená přístrojová deska - licenční
smlouva
Licence je dohoda poskytující právo provádět
jistou činnost nebo právo využít nárok jiné
osoby v souladu s podmínkami dohody. Dále
uvádíme anglický text dohody společnosti
Volvo s výrobcem/vývojářem.
03
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU Lesser
General Public License version 2 (LGPLv2),
The FreeType Project License ("FreeType
License") and other different and/or additional
copy right licenses, disclaimers and notices.
The links to access the exact terms of
LGPLv2, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
13
72
The offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/
freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT
•
FreeType 2
Pokud je nainstalována digitální přístrojová deska, uprostřed přístrojové desky se zobrazují hodiny.
MIT License: http://opensource.org/licenses/
mit-license.html
•
Lua
03 Přístroje a ovládací prvky
Symboly na displeji
Na displeji ve vozidle se může zobrazit celá
řada různých symbolů. Symboly jsou rozděleny na varovné, indikační a informační.
Symbol
Dále uvádíme nejčastěji používané symboly
společně s významem a odkazem na stránku
v manuálu, kde najdete další informace.
- Γervený varovný symbol se rozsvítí,
pokud byla indikována závada, která by
mohla mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost vozidla. Na sdružené přístrojové
desce na informačním displeji se zároveň
objeví vysvětlující text.
- informační symbol se rozsvítí společně s textem na sdružené přístrojové desce
na informačním displeji, pokud nastane problém v systémech vozidla. Žlutá informační
kontrolka se může rozsvítit také ve spojení
s jinými kontrolkami.
Výstražné symboly na sdružené
přístrojové desce
Symbol
Popis
Viz
Aktivovaná
parkovací brzda,
analogový
přístroj
(str. 69)
Airbagy - SRS
(str. 30),
(str. 69)
Kontrolka
zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 26),
(str. 69)
Alternátor nedobíjí
Popis
Viz
Zadní světlo do
mlhy svítí
(str. 67),
(str. 90)
Systém stability, ESC
(systém řízení
stability
a trakce),
systém stabilizace přívěsu*
(str. 67),
(str. 188),
(str. 310)
(str. 69)
Systém stability, sportovní
režim
(str. 67),
(str. 188)
Závada v brzdovém systému
(str. 69),
(str. 291)
Žhavení (vznětové motory)
(str. 67)
Varování, bezpečnostní režim
(str. 30),
(str. 41),
(str. 69)
Nízká hladina
paliva v palivové nádrži
(str. 67),
(str. 141)
Informace,
čtěte text na
displeji
(str. 67)
Dálková světla
svítí
(str. 67),
(str. 87)
Levé ukazatele
směru
(str. 67)
Pravé ukazatele
směru
(str. 67)
Symboly ovládání na sdružené
přístrojové desce
Popis
Viz
(str. 69)
Porucha ABL*
(str. 67),
(str. 90)
(str. 69),
(str. 293)
Systém řízení
emisí
(str. 67)
Porucha ABS
(str. 67),
(str. 291)
Popis
Viz
Nízký tlak oleje
Aktivovaná
parkovací brzda,
digitální přístroj
Symbol
Symbol
03
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
73
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Symbol
03
Popis
Viz
Start/Stop*,
automatické
vypnutí motoru
Popis
Viz
(str. 67),
(str. 282)
Adaptivní tempomat*
(str. 205),
(str. 214)
Funkce ECO*
zap
(str. 67),
(str. 289)
(str. 214),
(str. 216)
Systém tlaku
vzduchu
v pneumatikách*
(str. 67), Sledování tlaku
vzduchu
v pneumatikách*
(str. 327)
Adaptivní tempomat*, sledování
vzdálenosti*
(Distance Alert)
Adaptivní tempomat*
(str. 204)
Tempomat*
(str. 196)
Omezovač
rychlosti
(str. 193)
Radarový snímač*
(str. 214),
(str. 218),
(str. 235)
Start/Stop*
(str. 287)
Informační symboly na sdružené
přístrojové desce
Symbol
Popis
Viz
Dálkové světlomety s automatickým tlumením
- AHB*
(str. 88)
Kamerový snímač*, laserový
senzor*
(str. 88),
(str. 225),
(str. 235),
(str. 239),
(str. 244)
Adaptivní tempomat*
74
(str. 214)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Symbol
Start/Stop*
Start/Stop*
Symbol
Popis
Viz
Upozornění na
odstup* (Upozornění na odstup),
City SafetyTM,
Systém upozornění na nebezpečí kolize*,
Automatické
brzdění*
(str. 218),
(str. 225),
(str. 235)
Vyhřívání blok
motoru a prostoru pro cestující*
(str. 141)
Vyhřívání bloku
motoru
a vyhřívání prostoru pro cestující* Nutný servis
(str. 141)
Aktivovaný časovač*
(str. 141)
Aktivovaný časovač*
(str. 141)
Systém ABL*
(str. 90)
(str. 287)
(str. 287)
03 Přístroje a ovládací prvky
Symbol
Popis
Viz
Vybitá baterie
(str. 141)
Parkovací asistent - PAP*
(str. 253)
Dešťový senzor*
Symbol
Související informace
Popis
Viz
Polohy páky
voliče
(str. 274)
(str. 190)
(str. 99)
Registrované
informace
o rychlosti*
Lane Keeping
Aid*
(str. 242)
Měření hladiny
oleje
(str. 356)
Driver Alert
System*, Lane
Assist*
(str. 244)
Driver Alert
System*, Lane
Assist*
•
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 67)
•
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 69)
•
Zprávy - použití (str. 109)
03
Informační symboly na displeji stropní
konzoly
Symbol
Popis
Viz
(str. 239),
(str. 244)
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního pásu
(str. 29)
Systém Driver
Alert*, Γas na
přestávku
(str. 238)
Airbag, sedadlo
spolujezdce, aktivovaný
(str. 34)
Systém Driver
Alert*, Γas na
přestávku
(str. 239)
Airbag, sedadlo
spolujezdce, deaktivovaný
(str. 34)
Indikátor řazení
převodových
stupňů
(str. 274)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
75
03 Přístroje a ovládací prvky
Volvo Sensus
Volvo Sensus spojuje vozidlo s okolním světem a je srdcem osobního zážitku s vozem
Volvo. Sensus nabízí informace, zábavu a v
případě potřeby pomoc. Sensus obsahuje
intuitivní funkce, které zkvalitňují jízdu s vozidlem a zjednodušují vlastnictví vozu.
03
Pomocí tlačítek a ovládacích prvků na
středové konzole a pomocí pravé klávesnice*
na volantu můžete aktivovat a deaktivovat
funkce a upravovat celou řadu nastavení.
Po stisknutí tlačítka MY CAR se zobrazí všechna nastavení související s řízením a ovládáním vozu, např. City Safety, zámky a alarm,
automatická rychlost ventilátoru, nastavení
hodin atd.
*,
Stisknutím tlačítka RADIO, MEDIA, TEL,
NAV* a CAM* lze aktivovat další zdroje,
systémy a funkce, např. AM, FM, CD, DVD*,
TV* , Bluetooth®*, navigaci* a kameru parkovacího asistenta*.
Intuitivní struktura navigace umožní přijímat
v případě potřeby pomoc, informace
a zábavu, aniž by se tím řidič rozptyloval.
Systém Sensus obsahuje veškerá řešení pro
vozidlo, která umožňují propojení* s vnějším
světem, a nabízí intuitivní ovládání všech
funkcí ve vozidle.
Volvo Sensus kombinuje a zobrazuje celou
řadu funkcí z různých systémů na obrazovce
displeje. Vůz se systémem Volvo Sensus
můžete personalizovat pomocí intuitivního
uživatelského rozhraní. Nastavení lze upravovat v položkách Nastavení vozidla, Audio
a média, Ovládání klimatu atd.
76
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Přehled
Další informace o všech funkcích/systémech
naleznete v příslušných kapitolách v příručce
pro uživatele nebo jejím doplňku.
Ovládací panel na středové konzole. Obrázek je
schematický - počet funkcí a uspořádání tlačítek
se liší podle vybrané výbavy a trhu.
Navigace* - NAV, viz samostatný doplněk
(Sensus Navigation).
Audio a média - RADIO, MEDIA, TEL*,
viz nezávislou doplňkovou příručku
(Sensus Infotainment).
Nastavení funkce - MY CAR, viz MY CAR
(str. 110).
Vozidlo připojené k Internetu *, viz
samostatný doplněk (Sensus Infotainment).
Ovládání klimatizace (str. 123).
03 Přístroje a ovládací prvky
Polohy klíče
Pomocí dálkového ovladače s klíčem lze
nastavit elektrický systém vozidla do různých
režimů a úrovní tak, aby byly k dispozici různé
funkce. Viz Polohy klíče - funkce na různých
úrovních (str. 77).
DŮLEŽITÉ
Cizí předměty v zámku zapalování mohou
zámek zničit nebo omezit jeho funkčnost.
Nezasunujte do spínače dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač
držte za konec s odnímatelnou čepelí klíče,
viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 166).
Vytáhněte klíč
Uchopte dálkový ovládač s klíčem, počkejte,
než se vysune, a vytáhněte jej ven ze spínače
zapalování.
Polohy klíče - funkce na různých
úrovních
Chcete-li povolit použití omezeného počtu
funkcí při vypnutém motoru, elektrický systém
vozidla lze nastavit pomocí dálkového ovladače s klíčem do některé ze 3 různých úrovní
- 0, I nebo II. V této uživatelské příručce jsou
jednotlivé úrovně označeny jako "polohy
klíče".
03
V následující tabulce jsou uvedeny funkce,
které jsou k dispozici v jednotlivých polohách/
úrovních klíče.
Spínač zapalování s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem s klíčem.
POZNÁMKA
U vozů s funkcí Keyless* se klíč nemusí
zasunovat do spínací skříňky, ale může
zůstat např. v kapse. Další informace
o funkci Keyless, viz Keyless drive*
(str. 168).
Zasuňte klíč
1. Chytněte konec s vyjímatelným klíčem
a vložte klíč do spínací skříňky.
2. Zasuňte klíč tak, aby se zajistil v koncové
poloze.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
77
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Úroveň
0
Funkce
Výběr polohy/úrovně klíče
•
Je osvětleno počítadlo kilometrů,
hodiny a teploměr.
POZNÁMKA
Lze nastavovat elektricky ovládaná sedadla.
I
II
Lze používat sluneční clonu skleněné střechy, elektricky ovládaná
okna, zásuvku 12 V v prostoru pro
cestující, RTI, telefon, větrací
ventilátor a stěrače čelního skla.
14
15
•
Poloha klíče I - když je dálkový ovládač
s klíčem zcela zasunutý v zámku zapalování14, krátce stiskněte START/STOP
ENGINE.
•
Poloha klíče II - když je dálkový ovládač
s klíčem zcela zasunutý v zámku zapalování14, dlouze15 stiskněte START/STOP
ENGINE.
•
Poloha klíče 0 - návrat do polohy 0
z polohy II nebo I - krátce stiskněte
START/STOP ENGINE.
Svítí světlomety.
Varovné kontrolky/kontrolky svítí
5 sekund.
78
K výběru úrovně I nebo II bez startování
motoru nesešlapujte brzdový/spojkový
pedál, když otáčíte klíčem do příslušné
polohy.
Audiosystém lze používat po
omezenou dobu - viz doplněk
Sensus Infotainment.
03
Poloha klíče 0 - odemknutí vozidla - to
znamená, že elektrický systém vozidla je
v poloze 0.
Je aktivováno několik dalších
systémů. Elektrické vyhřívání
sedáků sedadel a zadní okno lze
aktivovat pouze po nastartování
motoru.
Audiosystém
V této poloze se odebírá z baterie velké množství energie
a proto by se tato poloha
neměla používat!
Nastartování a zastavení motoru
Není zapotřebí u vozidel s funkcí Keyless*.
Přibližně 2 sekundy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Další informace o funkcích audiosystému při
vyjmutém dálkovém ovladači s klíčem, viz
doplněk Sensus Infotainment.
Informace o startovaní/zastavení motoru, viz
Startování motoru (str. 270).
Tažení
Důležité informace o použití klíče dálkového
ovládání při tažení, viz Tažení vozu (str. 311).
Související informace
•
Polohy klíče (str. 77)
03 Přístroje a ovládací prvky
Sedadla, přední
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální.
Chcete li zvednout/spustit sedadlo*,
pumpujte nahoru/dolů.
Ovládací panel elektricky ovládaného
sedadla* - viz Sedadla, přední - elektricky
ovládaná (str. 80).
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než
se rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte
během jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo
zajištěno. Zabráníte tím poranění osob
v případě intenzivního brzdění nebo
nehody.
Nastavte hlavovou opěrku podle výšky cestujícího tak, aby byl celý zátylek podpírán,
pokud je to možné.
Chcete-li nastavit výšku, stiskněte tlačítko (viz
obrázek) a opěrku posuňte nahoru nebo dolů.
Hlavovou opěrku lze nastavit do tří různých
poloh.
Sklopení opěradla sedadla spolujezdce*
03
Nastavení hlavových opěrek na
předních sedadlech
Chcete-li nastavit bederní opěrku*,
otáčejte kolečkem16.
Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku
a nastavte správnou vzdálenost od
volantu a pedálů. Po nastavení zkontrolujte správné zajištění sedadla.
Opěradlo sedadla spolujezdce můžete sklopit
dopředu, abyste mohli převážet dlouhé
předměty.
Chcete li zvednou/spustit přední hranu
sedáku*, pumpujte nahoru/dolů.
Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu/dolů.
Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
Nastavte opěradlo do vzpřímené polohy.
Výšku hlavových opěrek lze nastavit.
16
Při sklápění opěradla zvedněte pojistky
na zadní straně opěradla.
Platí také pro elektricky ovládané sedadlo.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
79
03 Přístroje a ovládací prvky
||
4. Posuňte sedadlo dopředu tak, aby
opěrka hlavy byla zajištěná pod schránkou v přístrojové desce.
Vrácení do původní polohy se provádí
v opačném pořadí.
VAROVÁNÍ
Je-li spuštěno opěradlo sedadla spolujezdce, nepoužívejte prostor za sedadlem
spolujezdce a za prostředním sedadlem
vzadu.
03
Sedadla, přední - elektricky ovládaná
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální. Elektricky ovládané sedadlo lze posunovat dopředu a dozadu a nahoru a dolů.
Přední hranu sedáku sedadla lze zvednout
nebo spustit. Dále lze upravit úhel náklonu
opěradla.
Elektricky ovládané sedadlo*
VAROVÁNÍ
polohy klíče I nebo 0 a chvíli počkejte. Až
potom pokračujte v nastavování sedadla.
V jednom okamžiku lze provádět pouze
pohyb jedním směrem (dopředu/dozadu/
nahoru/dolů).
Příprava
Sedadlo je možné nastavovat po určitou
dobu po odemknutí dveří dálkovým ovladačem bez klíče ve spínací skříňce. Nastavení
sedadla se normálně provádí při poloze klíče I
a může být prováděno vždy při běžícím
motoru.
Sedadlo s paměťovou funkcí*
Opěradlo po vyklopení nahoru uchopte
a zkontrolujte, zda je řádně zajištěné.
Zabráníte tím poranění osob v případě prudkého brzdění nebo nehody.
Související informace
•
Sedadla, přední - elektricky ovládaná
(str. 80)
•
Sedadla, zadní (str. 81)
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
Zvednutí/spuštění sedadla
Sedadlo, dopředu/dozadu
Úhel sklonu opěradla
Elektricky ovládaná sedadla jsou vybavena
ochranou proti přetížení, která zasáhne,
pokud je sedadlo něčím blokováno. V tomto
případě nastavte elektrický systém vozidla do
80
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce paměti ukládá nastavení sedadla
a zpětných zrcátek.
03 Přístroje a ovládací prvky
Uložení nastavení
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Nouzové zastavení
Sedadla, zadní
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek pro nastavení
sedadla nebo tlačítek paměti a pohyb
sedadla se zastaví.
Opěradla zadních sedadel a hlavové opěrky
zadních sedadel lze složit. Hlavovou opěrku
prostředního sedadla lze upravit podle výšky
spolujezdce.
VAROVÁNÍ
Tlačítko pro uložení nastavení
Riziko rozdrcení! Zajistěte, aby si s ovládacími prvky nehrály děti. Během nastavování sedadel se před sedadly, za sedadly
a pod sedadly nesmějí nacházet žádné
předměty. Zajistěte, aby nikomu z cestujících na zadních sedadlech nehrozilo
zachycení.
1. Nastavte sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
2. Stiskněte a podržte tlačítko M, přičemž
současně stisknete tlačítko 1, 2 nebo 3.
Držte tlačítka stisknutá, dokud se neozve
zvukový signál a dokud se na sdružené
přístrojové desce nezobrazí text.
Před novým nastavením paměti se sedadlo
musí znovu seřídit.
Použití uloženého nastavení
Stiskněte jedno z paměťových tlačítek 1-3,
dokud se pohyb sedadla a vnějších zpětných
zrcátek nezastaví. Po uvolnění tlačítka se
pohyb sedadla a zpětných zrcátek přeruší.
Paměť klíče* v dálkovém ovladači
s klíčem
03
Vyhřívaná sedadla
Vyhřívaná sedadla, viz Vyhřívaná přední
sedadla* (str. 131) a Vyhřívané zadní
sedadlo* (str. 131).
Související informace
•
•
Sedadla, přední (str. 79)
Sedadla, zadní (str. 81)
Všechny dálkové ovladače mohou používat
různí řidiči k uložení nastavení sedadla řidiče
a vnějších zpětných zrcátek17, viz Dálkový
ovladač s klíčem - personalizace* (str. 159).
17
Opěrka hlavy, prostřední sedadlo, zadní
Nastavte opěrku hlavy podle výšky cestujícího tak, aby byl celý zátylek podpírán, pokud
je to možné. V případě potřeby opěrku hlavy
vysuňte.
Při zasouvání opěrky hlavy zpět dolů se musí
současně stlačit tlačítko (viz obrázek).
Hlavovou opěrku lze nastavit do pěti různých
poloh.
Pouze pokud je vůz vybaven elektricky ovládaným sedadlem s pamětí a sklopnými elektricky ovládanými zpětnými zrcátky.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
81
03 Přístroje a ovládací prvky
||
VAROVÁNÍ
Sklopení opěradla zadního sedadla
Opěrka hlavy na prostředním sedadle musí
být v nejnižší poloze, když se středové
sedadlo nepoužívá. Když se středové
sedadlo používá, opěrka hlavy musí být
nastavena správně podle výšky cestujícího
tak, aby zakrývala, pokud možno, celou
zadní část hlavy.
03
DŮLEŽITÉ
Pokud se opěrka hlavy musí sklopit, držák
nápojů v zadním sedadle se nesmí otevřít
a na zadním sedadle nesmí být žádné
předměty. Dále nesmí být spojené bezpečnostní pásy. Jinak hrozí nebezpečí poškození čalounění zadního sedadla.
Manuální snížení vnějších opěrek hlavy,
zadní sedadlo
POZNÁMKA
Přední sedadla může být nutné tlačit
dopředu a/nebo opěradla nastavit nahoru,
aby bylo možné zadní opěradla zcela sklopit dopředu.
•
•
Obě části lze sklápět samostatně.
Pokud se má sklopit celé opěradlo, musí
se jednotlivé části sklopit zvlášť.
Při spouštění pravé části uvolněte
a upravte hlavovou opěrku prostředního
sedadla. Viz předchozí kapitola "Opěrka
hlavy, prostřední sedadlo, zadní".
Když jsou sklápěna vnější opěradla, jsou
hlavové opěrky sklopeny automaticky.
Zatáhněte za madlo pojistky
a současně sklápějte opěradlo dopředu. Γernaznačuje,
vený indikátor na pojistce
že opěradlo není zajištěno.
POZNÁMKA
Zatáhněte za zajišťovací rukojeť nejblíže
k opěrce hlavy, abyste opěrku hlavy sklopili
dopředu.
Hlavová opěrka se pohybuje zpět manuálně.
VAROVÁNÍ
Opěrka hlavy se po sklopení nahoru musí
zajistit.
82
Pokud se spustí opěradla, opěrky hlavy se
musí posunout mírně dopředu tak, aby
nebyly v kontaktu se sedákem.
Vrácení do původní polohy se provádí
v opačném pořadí.
03 Přístroje a ovládací prvky
POZNÁMKA
Je-li opěradlo zvednuté, červená kontrolka
by neměla už svítit. Pokud stále svítí, opěradlo není zajištěné.
VAROVÁNÍ
Volant
Volant lze upravit v různých směrech. Na
volantu se nachází ovládání houkačky, tempomatu, audiosystému, telefonu a systému
menu.
Nastavení
Opěradlo a opěrka hlavy na zadním
sedadle se po sklopení nahoru musí řádně
zajistit.
VAROVÁNÍ
Než se s vozem rozjedete, nastavte volant
a zajistěte jej.
03
Je-li vozidlo vybaveno posilovačem řízení
závislým na rychlosti*, lze intenzitu posilování
upravit, viz Nastavitelná síla řízení (str. 263).
Související informace
•
•
3. Potáhnutím páčky zpět zajistíte volant
v nové poloze. Je-li obtížné pákou pohybovat, zatlačte při vracení páky zároveň
na volant.
Sedadla, přední (str. 79)
Klávesnice* a pádla*
Sedadla, přední - elektricky ovládaná
(str. 80)
Nastavení volantu.
Páka – uvolnění volantu
Možné polohy volantu
Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak
horizontálním směru:
1. Potlačením páčky dopředu volant uvolníte.
2. Volant nastavte do polohy, která Vám
vyhovuje.
Klávesnice a pádla na volantu.
Tempomat* (str. 196)* a Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)*.
Páčka pro manuální řazení převodových
stupňů u automatické převodovky, viz
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
83
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Automatická převodovka - Geartronic*
(str. 274).
Ovládání audia a telefonu, viz doplněk,
Sensus Infotainment.
Houkačka
Spínače světel
Vnější osvětlení se aktivuje a nastavuje
pomocí regulace světlometů. Tato regulace se
používá rovněž k nastavení osvětlení displeje
a přístrojů a náladového osvětlení (str. 93).
Přehled, spínače světel
Polohy knoflíku
Poloha
Popis
Denní provozní světlaA, když se
elektrický systém vozidla
nachází v poloze klíče II nebo
když běží motor.
Lze použít světelnou houkačku.
03
Denní provozní světla, zadní
boční obrysová světla a poziční/
parkovací, když se elektrický
systém vozidla nachází v poloze
klíče II nebo když běží motor.
Zadní boční obrysová světla
a poziční/parkovací světla, když
je vozidlo zaparkováno.
Houkačka.
Houkačku spustíte stisknutím středu volantu.
Přehled, spínače světel.
Ovládací kolečko pro nastavení osvětlení
displeje a přístrojů a okolního osvětlení*
Tlačítko pro zadní mlhové světlo
Knoflík pro denní provozní světla a parkovací světla
Kolečko18 pro ovládání sklonu světlometů
18
84
Není k dispozici pro vozy vybavené aktivními xenonovými světlomety*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Lze použít světelnou houkačku.
Denní provozní světla, zadní
boční obrysová světla a poziční/
parkovací světla během dne,
když se elektrický systém
vozidla nachází v poloze klíče II
nebo když běží motor.
Potkávací světlomety, zadní
boční obrysová světla a poziční/
parkovací při slabém denním
světle nebo za temna nebo když
je aktivováno zadní mlhové svě-
03 Přístroje a ovládací prvky
Poloha
Popis
tlo. Ve vozech s aktivními xenonovými světlomety* (str. 90)
se denní světla zapnou s omezeným svitem.
Funkce Detekce tunelů
(str. 87)* je aktivována.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly
ve správném stavu nese vždy řidič.
03
Lze použít funkci aktivních dálkových světlometů (str. 88)*.
Osvětlení přístrojů
Dálkové světlomety lze aktivovat, pokud jsou zapnuty potkávací světlomety.
Rozdílné osvětlení displeje a přístrojů se
zapíná v závislosti na poloze klíče, viz Polohy
klíče - funkce na různých úrovních (str. 77).
Lze použít světelnou houkačku.
Osvětlení displeje se automaticky ztlumí za
tmy – citlivost se nastavuje kolečkem.
Potkávací světlomety, zadní
boční obrysová světla a poziční/
parkovací světla.
Lze aktivovat dálkové světlomety.
Lze použít světelnou houkačku.
Ve vozech s aktivními xenonovými světlomety se denní světla
zapnou s omezeným svitem.
A
VAROVÁNÍ
Systém osvětlení vozidla není schopen
v každé situaci určit, kdy je denní světlo
příliš slabé nebo dostatečně intenzivní,
např. za mlhy a deště.
Ve předním nárazníku nebo pod ním.
Volvo doporučuje během jízdy používat režim
.
Polohy kolečka pro různá zatížení
Pouze řidič
Řidič a spolujezdec na sedadle předního
spolujezdce
Intenzita osvětlení přístrojů se nastavuje
kolečkem.
Cestující na všech sedadlech
Ovládání sklonu světlometů
Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout
nastavením sklonu světlometů. Snižte sklon
světlometů, pokud je vůz hodně naložen.
1. Nechejte motor běžet nebo nechejte elektrický systém vozidla zapnutý s klíčem
v poloze I.
2. Otáčením kolečka nahoru/dolů zvednete/
snížíte nastavení světlometů.
Cestující na všech sedadlech a maximální
náklad v zavazadlovém prostoru
Řidič a maximální náklad v zavazadlovém
prostoru
Vozidla s aktivními xenonovými světlomety*
jsou vybavena automatickým nastavováním
sklonu světlometů a proto nejsou vybavena
ovládacím kolečkem.
Související informace
•
•
•
Obrysová světla (str. 86)
Denní světla (str. 86)
Dálková/potkávací světla (str. 87)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
85
03 Přístroje a ovládací prvky
Obrysová světla
Denní světla
Poziční/parkovací světla se zapínají pomocí
knoflíku regulace světel.
Pokud je knoflík regulace světlometů v poloze
a klíč zapalování v poloze II nebo běží
motor, během dne se automaticky aktivují
denní světla.
Denní světla během dne. DRL
U vozidel s halogenovými světlomety se
denní světla vypnou po zapnutí dálkových
nebo potkávacích světlometů.
Když se u vozidel s aktivními xenonovými
světlomety (str. 90) rozsvítí dálkové nebo
potkávací světlomety, denní světla se zapnou
s omezeným svitem.
VAROVÁNÍ
03
Tento systém pomáhá šetřit energii nedokáže však určit v každé situaci, kdy je
denní světlo příliš slabé nebo dostatečně
silné, např. v mlze a dešti.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly
ve správném stavu nese vždy řidič.
Knoflík regulace světlometů v poloze obrysových/parkovacích světel.
(současně se
Otočte ovladač do polohy
zapne osvětlení registrační značky).
Pokud se elektrický systém vozidla nachází
v poloze klíče II nebo pokud běží motor, rozsvítí se také denní provozní světla.
Je-li venku tma a otevřou se dveře zavazadlového prostoru, rozsvítí se zadní poziční/
parkovací světla upozorňující vozidla vzadu.
Přitom nezáleží, v jaké poloze je knoflík, ani
v jaké poloze klíč je zapalování.
Související informace
•
86
Spínače světel (str. 84)
Knoflík regulace světlometů v poloze AUTO.
Je-li knoflík regulace světlometů v poloze
, denní provozní světla (Daytime
Running Lights - DRL) se automaticky rozsvítí, pokud s vozidlem jedete během dne. Při
soumraku a při slabém denním světle světelný senzor nahoře na přístrojové desce
denní provozní světla přepne automaticky na
potkávací světlomety. Světla přepnou na
potkávací světlomety také při zapnutí zadních
mlhových světel.
03 Přístroje a ovládací prvky
Detekce tunelů*
Dálková/potkávací světla
Pokud vozidlo vjede do tunelu, detekce tunelů
přepíná z denních provozních světel na potkávací světlomety. Cca. 20 sekund po opuštění
tunelu se znovu rozsvítí denní provozní světla.
Funkce Detekce tunelu je k dispozici ve voze
s dešťovým senzorem*. Senzor zjistí, když
vjíždíte do tunelu a přepne denní provozní
světla na potkávací světlomety. Cca. 20
sekund po opuštění tunelu se znovu rozsvítí
denní provozní světla. Pokud během této
doby vjede vozidlo do dalšího tunelu, zůstanou zapnuté potkávací světlomety. Tím se
zabrání opakovaným změnám v nastavení
světlometů vozidla.
Upozornění: Detekce tunelu funguje pouze
v případě, že je regulace světlometů v poloze
.
Související informace
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 87)
Spínače světel (str. 84)
světla budou svítit, dokud pákový přepínač
neuvolníte.
Dálková světla
Zapnutí dálkových světlometů je možné,
19 nebo
pokud je knoflík v poloze
.
Dálkové světlomety se zapínají/vypínají přitažením a uvolněním páčkového přepínače do
koncové polohy k volantu. Dálková světla lze
rovněž vypnout mírným přitažením páčkového přepínače směrem k volantu.
03
Po zapnutí dálkových světel se na přístrojové
.
desce rozsvítí symbol
Páčkový přepínač a knoflík regulace světlometů.
Poloha pro světelnou houkačku
Poloha pro dálková světla
Potkávací světla
Je-li knoflík v poloze
, potkávací světlomety se aktivují automaticky, když je šero
nebo denní světlo je příliš slabé. Potkávací
světlomety se automaticky rovněž aktivují,
pokud se aktivuje zadní mlhové světlo.
Související informace
•
•
•
•
•
Aktivní xenonové světlomety* (str. 90)
Aktivní dálkové světlomety* (str. 88)
Spínače světel (str. 84)
Světlomety - seřízení projekce světlometů
(str. 96)
Detekce tunelů* (str. 87)
Je-li knoflík v poloze
, potkávací světla
se zapnou vždy, když motor běží nebo když
je aktivní poloha klíče II.
Světelná houkačka
Jemně přitáhněte pákový přepínač k volantu
do polohy pro světelnou houkačku. Dálková
19
Pokud jsou potkávací světlomety aktivovány.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
87
03 Přístroje a ovládací prvky
Aktivní dálkové světlomety*
Je-li aktivována funkce AHB, na informačním
displeji na přístrojové desce se rozsvítí symbol
.
Funkce aktivních dálkových světlometů detekuje světla vozidel z protisměru nebo zadní
světla vozidel vpředu a přepíná mezi dálkovými a potkávacími světly. Jakmile světla
z protisměru zmizí, přepne se zpět na dálkové
světlomety.
03
Pokud jsou aktivovány dálkové světlomety,
symbol svítí modře.
Aktivní dálkové světlomety - AHB
Aktivní dálkové světlomety (Active High Beam
- AHB) detekují pomocí kamerového snímače
na horní hraně čelního skla světlomety vozidel
v protisměru nebo zadní světla vozidel vpředu
a přepnou z dálkových světlometů na potkávací. Tato funkce může rovněž zohlednit
pouliční osvětlení.
Přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor
již nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp. zadní světla vozidel vpředu, se
znovu zapnou dálková světla.
Aktivace/deaktivace
Světlo AHB lze aktivovat přepnutím ovladače
světlometů do polohy
(za předpokladu,
že tato funkce není deaktivována v systému
menu MY CAR, viz MY CAR (str. 110)).
Páčkový přepínač a knoflík regulace světlometů
v poloze AUTO.
Tuto funkci lze spustit během jízdy za tmy, jeli rychlost vozidla 20 km/h nebo vyšší.
Světla AHB se zapínají a vypínají přitažením
a uvolněním levého páčkového přepínače do
koncové polohy k volantu. Pokud se zapnuté
dálkové světlomety vypnou, automaticky se
rozsvítí potkávací světlomety.
Vozidlo s analogovou sdruženou přístrojovou deskou
Je-li aktivována funkce AHB, na informačním
displeji přístroje se rozsvítí svítí symbol
.
Po rozsvícení dálkových světlometů se na
přístrojové desce rozsvítí symbol
.
Vozidlo s digitální sdruženou přístrojovou
deskou
88
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Manuální obsluha
POZNÁMKA
Povrch čelního skla před kamerovým snímačem musí být bez sněhu, ledu, mlhy
a nečistot.
Nepřipevňujte a nelepte nic na čelní sklo
před kamerový snímač - mohlo by se stát,
že se u některých systémů závislých na
kameře sníží účinnost nebo že tyto
systémy přestanou fungovat.
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ
AHB při příznivých podmínkách pomáhá
využít optimální tvar světelného kuželu.
Situace, kdy může být nutné přepínat mezi
dálkovými a potkávacími světly manuálně:
Za manuální přepínání dálkových a potkávacích světel v případech, kdy to vyžaduje
dopravní situace nebo počasí, je vždy
odpovědný řidič.
•
•
•
•
•
Pokud se na informačním displeji sdružené
přístrojové desky zobrazí zpráva Aktivní
dálková světla Dočasně nedostupné
Ovládejte manuálně, musíte mezi dálkovými
a potkávacími světlomety přepínat manuálně.
Knoflík regulace světlometů je však stále
v poloze
. Totéž platí, pokud se zobrazí
zpráva Zablok. snímačů čelního skla Viz
příručka a symbol
. Jakmile se objeví
tato zpráva, symbol
zhasne.
Může se stát, např.během husté mlhy nebo
při silném dešti, že funkce AHB nebude
dočasně k dispozici. Jakmile bude funkce
AHB opět k dispozici nebo jakmile senzory na
čelním skle nebudou zablokovány, zpráva
.
zhasne a rozsvítí se symbol
V hustém dešti nebo v husté mlze
V namrzajícím dešti
Během sněžení a při dešti se sněhem
Při měsíčním světle
Během jízdy ve špatně osvětlených
oblastech
•
V případě, kdy vozidla v protisměru
nejsou dostatečně osvětlena
•
Pokud se na vozovce nebo na krajnici
nacházejí chodci
•
Pokud se v blízkosti vozovky nacházejí
předměty s vysokou odrazivostí
•
Pokud jsou světla protijedoucích vozidel zastíněna např. svodidly
•
Pokud se nacházejí vozidla na cestách
napojujících se na vozovku, po které
jedete
•
•
03
Na úpatí kopce nebo v kotlině
V prudkých zatáčkách.
Další informace o omezeních kamerového
systému, viz Upozornění na nebezpečí kolize*
- omezení kamerového snímače (str. 233).
Související informace
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 87)
Spínače světel (str. 84)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
89
03 Přístroje a ovládací prvky
Aktivní xenonové světlomety*
Aktivní xenonové světlomety optimálně osvětlují zatáčky a křižovatky a zvyšují tak bezpečnost.
Aktivní xenonové světlomety - ABL
, současně se na informačním displeji
zobrazí vysvětlující zpráva a rozsvítí další
symbol.
Symbol
03
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo)
a aktivovanou (vpravo) funkcí.
Pokud je vůz vybaven aktivními xenonovými
světlomety (Active Bending Lights – ABL),
sleduje světlo světlometů pohyb volantu za
účelem maximálního osvětlení vozovky
v zatáčkách a na křižovatkách, čímž se zvyšuje bezpečnost.
Tato funkce se aktivuje automaticky při
nastartování vozidla (za předpokladu, že není
deaktivována v systému nabídek MY CAR, viz
MY CAR (str. 110)). V případě poruchy se na
sdružené přístrojové desce rozsvítí kontrolka
20
90
Aktivováno z výroby při dodání.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zpráva
Popis
Funkční
porucha
syst. světlometů
Nutný
servis
Systém je
vypnutý. Pokud
zůstane zpráva
zobrazena,
navštivte servis.
Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
Funkce je aktivní pouze za soumraku nebo
tmy a jen když se vůz pohybuje.
Funkce20 může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 110).
Související informace
•
•
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 87)
Aktivní dálkové světlomety* (str. 88)
Spínače světel (str. 84)
Světlomety - seřízení projekce světlometů
(str. 96)
Zadní světlo do mlhy
Je-li viditelnost kvůli mlze snížena, lze zapnout
zadní mlhové světlo, aby si ostatní účastníci
silničního provozu všimli vozidla včas.
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy.
Zadní mlhové světlo sestává z jednoho
zadního světla a lze je zapnout pouze
v případě, že je klíč v poloze II nebo je spuštěn motor a knoflík regulace světlometů je
nebo
.
v poloze
Zapnutí/vypnutí se provádí stisknutím tlačítka.
Při zapnutí zadního světla do mlhy se rozsvítí
kontrolka zadního světla do mlhy
na
sdružené přístrojové desce a kontrolka v tlačítku.
Zadní mlhové světlo se vypne automaticky po
vypnutí motoru nebo pokud se knoflík regu-
03 Přístroje a ovládací prvky
lace světlometů přepne do polohy
.
nebo
POZNÁMKA
Předpisy týkající se použití zadních mlhových světel se v jednotlivých zemích liší.
Související informace
•
Spínače světel (str. 84)
Brzdové světlo
Výstražná funkce ukazatelů směru
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění.
Jsou-li aktivována výstražná světla, upozorňují
ostatní účastníky silničního provozu současným blikáním všech směrových světel na
vozidle.
Brzdové světlo se rozsvítí při sešlápnutí
brzdového pedálu. Dále se rozsvítí, pokud
vozidlo přibrzdí některý z dále uvedených
podpůrných systémů řízení: Adaptivní tempomat (str. 201), City Safety (str. 219) nebo
Upozornění na nebezpečí kolize (str. 226).
Jakmile se výstražná světla aktivují, na sdružené přístrojové desce blikají obě směrová
světla.
03
Související informace
•
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 293)
Tlačítko pro výstražnou funkci ukazatelů směru.
Stisknutím tlačítka aktivujte výstražnou funkci
ukazatelů směru. Pokud používáte výstražná
světla, obě kontrolky ukazatelů směru na
sdružené přístrojové desce blikají.
Výstražná funkce ukazatelů směru se aktivuje
automaticky, pokud zabrzdíte vůz tak prudce,
že se aktivují nouzová brzdová světla
a rychlost klesne pod 10 km/h. Výstražná
světla zůstanou svítit, i když vůz zastaví,
a automaticky se vypnou při opětovném roz}}
91
03 Přístroje a ovládací prvky
||
jetí vozidla nebo pokud stisknete toto tlačítko
znovu.
Související informace
•
•
Ukazatele směru (str. 92)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 293)
Ukazatele směru
Symboly ukazatelů směrů
Směrová světla se ovládají pomocí levého
páčkového přepínače. Směrová světla zablikají třikrát nebo blikají nepřetržitě, a to podle
toho, jak hodně se páčkový přepínač posune
nahoru nebo dolů.
Symboly směrových světel, viz Sdružená
přístrojová deska - význam kontrolek (str. 67).
03
Ukazatele směru.
Krátké zablikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do první polohy a uvolněte jej. Směrová světla třikrát bliknou. Funkce může
být aktivována/deaktivována v systému
nabídky MY CAR - viz MY CAR (str. 110).
Trvalé blikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do vnější polohy.
Pákový přepínač zůstane v této poloze a je
možné jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.
92
Související informace
•
Výstražná funkce ukazatelů směru
(str. 91)
03 Přístroje a ovládací prvky
Osvětlení interiéru
•
Osvětlení prostoru pro cestující se aktivuje/
deaktivuje pomocí tlačítek v ovládání nad
předními sedadly a zadními sedadly.
vypnutí motoru a přepnutí zapalování do
polohy 0
•
Osvětlení nástupního prostoru jako
okolní světlo*
odemknutí vozidla, pokud nebyl nastartován motor.
Pokud chcete, aby během jízdy byl interiér
osvětlen jasněji, můžete osvětlení nástupního
prostoru nastavit na tlumenou úroveň.
Přední čtecí lampičky*
Γtecí lampičky se zapínají a vypínají krátkým
stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.
Intenzitu osvětlení nástupního prostoru lze
měnit v systému menu MY CAR, viz MY CAR
(str. 110).
Jas se nastavuje podržením stisknutého tlačítka.
Osvětlení úložného prostoru v předních
dveřích*
Zadní čtecí lampičky*
Osvětlení úložného prostoru v předních
dveřích se rozsvítí při nastartování motoru.
03
Osvětlení schránky v palubní desce
Osvětlení schránky v palubní desce se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření víka.
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední
lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Osvětlení kosmetického zrcátka
Osvětlení kosmetického zrcátka (str. 149) se
zapíná a vypíná při otevření nebo zavření
krytu.
Lampička na čtení, levá strana
Osvětlení prostoru pro cestující (osvětlení
nástupního prostoru* a stropní osvětlení) zapnutí/vypnutí
Automatické ovládání osvětlení prostoru
pro cestující
Lampička na čtení, pravá strana
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující
může být zapnuto a vypnuto manuálně
během 30 minut od:
Osvětlení zavazadlového prostoru
Zadní čtecí lampičky.
Lampičky se zapínají a vypínají krátkým stisknutím příslušného tlačítka.
Jas se nastavuje podržením stisknutého tlačítka.
Osvětlení zavazadlového prostoru se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření dveří
zavazadlového prostoru.
Automatické ovládání osvětlení
prostoru pro cestující
Automatická funkce je aktivována, pokud svítí
kontrolka v tlačítku AUTO.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
93
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Osvětlení prostoru pro cestující se potom
zapíná a vypíná podle dále uvedeného
popisu.
Osvětlení prostoru pro cestující se zapne
a zůstane zapnuté po dobu 30 sekund,
pokud:
•
03
•
je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem nebo čepelí klíče, viz Dálkový
ovladač - funkce (str. 162) nebo Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří
(str. 167)
vypnutí motoru a přepnutí zapalování do
polohy 0.
Osvětlení prostoru pro cestující se vypne:
•
•
při startu motoru,
při zamknutí vozidla.
Osvětlení prostoru pro cestující se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření bočních dveří.
Doprovodné osvětlení při odchodu
Osvětlení "Home safe" zahrnuje potkávací
světla, parkovací světla, světla ve vnějších
zpětných zrcátkách, osvětlení registrační
značky, osvětlení stropu v interiéru a osvětlení
podlahy.
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu.
1. Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací skříňky.
2. Přitáhněte levý pákový přepínač k volantu
do koncové polohy a uvolněte jej. Funkce
může být aktivována stejně jako světelná
houkačka, viz Dálková/potkávací světla
(str. 87).
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
Osvětlení prostoru pro cestující zůstane svítit
po dobu dvou minut, pokud otevřete jedny
z dveří.
Když je funkce aktivní, svítí potkávací světla,
parkovací světla, osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky,
stropní osvětlení interiéru a osvětlení nástupního prostoru.
Pokud je osvětlení zapnuté ručně a vůz je
zamknutý, automaticky se vypne po dvou
minutách.
Doba, po kterou má osvětlení „home safe“
svítit, může být nastavena v systému nabídky
MY CAR - viz MY CAR (str. 110).
Náladová světla*
Pokud se vypne běžně osvětlení prostoru pro
cestující a motor běží, rozsvítí se LED dioda
ve stropní konzole vpředu a vzadu, což zajistí
osvětlení okolí a vyšší míru komfortu během
94
jízdy. Osvětlení rovněž zlepší viditelnost např.
předmětů v úložných schránkách v době, kdy
je venku tma. Toto osvětlení zhasne, když se
vypne motor. Intenzitu a barvu osvětlení lze
měnit v systému menu MY CAR, viz MY CAR
(str. 110).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Doprovodné osvětlení při příchodu
(str. 95)
03 Přístroje a ovládací prvky
Doprovodné osvětlení při příchodu
Přibližovací osvětlení zahrnuje parkovací
světla, světla ve vnějších zpětných zrcátkách,
osvětlení registrační značky, osvětlení stropu
v interiéru a osvětlení podlahy.
Přibližovací osvětlení se zapíná dálkovým
ovladačem, viz Dálkový ovladač - funkce
(str. 162), a používá se k dálkovému zapnutí
osvětlení vozu.
03
Pokud se funkce aktivuje pomocí dálkového
ovladače, svítí potkávací světla, parkovací
světla, osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky, stropní
osvětlení interiéru a osvětlení nástupního
prostoru.
Doba, po kterou mají přibližovací světla svítit,
může být nastavena v systému nabídky
MY CAR - viz MY CAR (str. 110).
Související informace
•
Doprovodné osvětlení při odchodu
(str. 94)
95
03 Přístroje a ovládací prvky
Světlomety - seřízení projekce
světlometů
Aktivní xenonové světlomety*
Projekce světlometů musí být nastavena,
abyste se vyvarovali oslňování protijedoucích
motoristů, a může být nastavena pro pravostranný nebo levostranný provoz.
03
Projekce světlometů se nemusí seřizovat.
Projekce světlometů je navržena tak, aby
nebyli oslňováni řidiči protijedoucích vozidel.
Halogenové světlomety
Projekce světlometů pro halogenové světlomety je nastavena zakrytím světlometů. Může
se stát, že projekce světlometů nebude zcela
v pořádku.
G021151
Zakrytí světlometů
Projekce světlometů, levostranný provoz.
1. Okopírujte si šablony A a B pro vozy
s levostranným řízením nebo šablony C a
D pro vozy s pravostranným řízením, viz
dále kapitola "Šablony pro halogenové
světlomety". Šablony mají měřítko 1:2.
Použijte, například, kopírku vybavenou
funkcí zvětšování a zkopírujte šablony
v měřítku 200%:
•
•
•
•
A = levostranné řízení, pravé sklo
B = levostranné řízení, levé sklo
C = pravostranné řízení, pravé sklo
D = pravostranné řízení, levé sklo
G021152
2. Přeneste šablonu na samolepicí vodovzdorný materiál a vystřihněte ji.
Projekce světlometů, pravostranný provoz.
96
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3. Začněte u linií na sklech světlometů. Viz
linie na následujícím obrázku. Umístění
samolepících šablon na liniích s pomocí
obrázku.
03 Přístroje a ovládací prvky
03
Horní řada: vozy s levostranným řízením, šablony A a B. Dolní řada: vozy s pravostranným řízením, šablony C a D.
}}
97
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Šablony pro halogenové světlomety
03
98
03 Přístroje a ovládací prvky
Stěrače a ostřikovače
Stěrače a ostřikovače čistí čelní sklo a zadní
okno. Světlomety se čistí vysokotlakým
ostřikem.
Stěrače čelního okna21
Cyklovač stěračů
Ovládacím kolečkem nastavte počet
setření za časovou jednotku, když je
zvolen cyklovač.
Trvalé stírání
Stěrače pracují normální rychlostí.
Stěrače pracují vysokou rychlostí.
DŮLEŽITÉ
Před spuštěním stěračů během zimy zkontrolujte, zda lišty stěračů nepřimrzly. Dále
musíte seškrábnout z čelního skla sníh
a led.
Stěrače čelního okna a ostřikovače čelního okna.
Γidlo deště, zapnuto/vypnuto
Kolečko citlivosti/frekvence
Vypnutí stěračů čelního okna
Přesunutím pákového přepínače do
polohy 0 vypněte stěrače čelního
okna.
Jedno setření
Pohněte pákovým přepínačem
nahoru a uvolněte jej.
21
DŮLEŽITÉ
Pokud stěrače stírají čelní sklo, používejte
dostatečné množství kapaliny do ostřikovačů. Když stírají stěrače čelního skla,
čelní sklo musí být mokré.
Stíratko stěračů, servisní poloha
Γištění čelního skla a lišt stěračů a výměna
lišt - viz Mytí vozidla (str. 384) a Lišty stěračů
(str. 367).
na čelním okně. Citlivost dešťového senzoru
může být nastavena kolečkem.
Je-li dešťový senzor aktivní, kontrolka v tlačítku svítí a na sdružené přístrojové desce se
rozsvítí symbol dešťového senzoru
.
Zapnutí a nastavení citlivosti
Při aktivaci dešťového senzoru musí být klíč
v zapalování v poloze I nebo II a pákový
přepínač stěračů čelního okna musí být
v poloze 0 nebo v poloze pro jedno setření.
03
aktivujte dešťový
Stisknutím tlačítka
senzor. Stěrače provedou jedno setření.
Posunutím pákového přepínače nahoru provedou stěrače další setření.
Otočte kolečkem nahoru pro vyšší citlivost
a dolů pro nižší citlivost. (Další setření se provádí, když je kolečko otočeno nahoru.)
Deaktivace
Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka
nebo pohybem
dešťového senzoru
pákového přepínače dolů na jiný program stírání.
Dešťový senzor se automaticky vypne po
vytažení dálkového ovladače ze zapalování
nebo pět minut po vypnutí motoru.
Dešťový senzor*
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
Výměna lišt stěračů a popis servisní polohy lišt stěračů, viz Lišty stěračů (str. 367). Doplňování kapaliny ostřikovačů, viz Kapalina ostřikovače - doplňování (str. 369).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
}}
99
03 Přístroje a ovládací prvky
||
DŮLEŽITÉ
V automyčce se stěrače čelního skla
mohou spustit a poškodit. Vypněte
dešťový senzor, pokud se vozidlo pohybuje nebo pokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý do polohy I nebo II. Symbol
na sdruženém přístrojovém panelu a kontrolka na tlačítku zhasnou.
03
Ostřikování světlometů a oken
Vysokotlaké ostřikování světlometů*
Stírání a ostřikování čelního skla
Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává velké množství kapaliny. Z důvodu
šetření kapalinou jsou světlomety ostřikovány
automaticky při každém pátém ostříknutí čelního okna.
Omezené mytí
Pokud v nádržce zůstává pouze cca. 1 litr
kapaliny do ostřikovačů a na sdružené
přístrojové desce se zobrazí zpráva, že tuto
kapalinu máte doplnit, vypne se přívod kapaliny ke světlometům. Důvodem je přitom
úspora kapaliny, která se použije k čištění
čelního skla, aby bylo přes čelní sklo dobře
vidět.
Stěrač zadního okna – cyklovač
Stěrač zadního okna – trvalé stírání
Zatlačte pákový přepínač dopředu (viz šipka
na výše uvedeném obrázku), abyste zapnuli
ostřikování a stírání zadního okna.
POZNÁMKA
Funkce ostřikování.
Ostřikování čelního okna
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením pákového přepínače směrem k volantu.
Stěrače čelního okna provedou po uvolnění
pákového přepínače ještě několik setření
a ostříknou se čelní světlomety.
100
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Ostřikovač zadního okna je vybaven
ochranou proti přehřátí. To znamená, že
pokud by mělo dojít k přehřátí, motorek se
vypne. Po jisté době (30 sekund nebo
později v závislosti na venkovní teplotě
a teplotě motorku) se motorek ochladí
a stěrač zadního okna se opět spustí.
03 Přístroje a ovládací prvky
Stěrač – couvání
Elektrické ovládání oken
Pokud jsou stěrače čelního okna zapnuté
a zařadíte zpátečku, spustí se stěrač zadního
okna v režimu cyklovače22. Funkce se vypne
při vyřazení zpátečky.
Všechna elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí ovládacího panelu na dveřích řidiče z ovládacích panelů pro ostatní dveře lze ovládat pouze elektricky ovládané okno na příslušných dveřích.
Pokud je stěrač zadního okna již zapnutý na
trvalé stírání, nedojde k žádné změně.
VAROVÁNÍ
Pokud se okna zavírají pomocí dálkového
ovladače s klíčem, dávejte pozor, aby
nedošlo k zachycení dětí nebo jiných
cestujících.
POZNÁMKA
Ve vozech s dešťovými senzory se zadní
stěrač aktivuje během couvání pouze
v případě, kdy je senzor aktivován a zároveň prší.
03
VAROVÁNÍ
Související informace
•
VAROVÁNÍ
Pokud se okna zavírají ze dveří řidiče,
dávejte pozor, aby nedošlo k zachycení
dětí nebo jiných cestujících.
Kapalina ostřikovače - doplňování
(str. 369)
Ovládací panel ve dveřích řidiče.
Spínač pro elektrické dětské pojistky*
a odpojení elektrického ovládání zadních
oken, viz Dětské bezpečnostní pojistky elektrická aktivace* (str. 180).
Pokud jsou ve voze děti, nezapomeňte
vždy odpojit elektricky ovládaná okna od
napájení: nastavte polohu klíče 0 a když
opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač
s sebou. Informace o polohách klíče - viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 77).
Ovládací prvky zadních oken
Ovládací prvky předních oken
22
Tato funkce (cyklované stírání zadního okna při couvání) může být deaktivována. Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
101
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Obsluha
Ochranu proti přivření je možné vypojit,
pokud bylo zavírání přerušeno, např. ledem.
Poté, co je zavírání dvakrát po sobě přerušeno, aktivuje se ochrana proti přivření
a automatická funkce se na chvíli odpojí.
Pokud budete nyní držet stále tlačítko vytažené nahoru, můžete okno zavřít.
POZNÁMKA
03
Jednou z možností, jak snížit pulzující hluk
větru, když jsou zadní okna otevřena, je
trochu otevřít přední okna.
Obsluha elektricky ovládaných oken.
Obsluha bez funkce „auto“
Obsluha s funkcí „auto“
Všechna elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí ovládacího panelu na dveřích řidiče z ovládacích panelů pro ostatní dveře lze
ovládat pouze elektricky ovládané okno na
příslušných dveřích. Lze používat vždy pouze
jeden ovládací panel.
Aby bylo možné používat elektricky ovládaná
okna, klíč musí být v poloze alespoň I - viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 77). Elektricky ovládaná okna lze ovládat
několik minut po vypnutí motoru a vytáhnutí
dálkového ovládače - nelze je však ovládat
po otevření dveří.
Zavírání oken se zastaví a okna se otevřou,
pokud jejich pohybu brání jakákoli překážka.
102
Resetování
Pokud je akumulátor odpojen, funkce automatického otvírání musí být resetována, aby
mohla pracovat správně.
1. Mírně zvedněte přední část tlačítka, aby
se okno zavřelo do své koncové polohy,
a držte je stisknuté jednu sekundu.
2. Tlačítko krátce uvolněte.
3. Opětovně na jednu sekundu zvedněte
přední část tlačítka.
VAROVÁNÍ
Obsluha bez funkce „auto“
Pohybujte jemně jedním z ovladačů nahoru/
dolu. Okna se pohybují nahoru/dolu tak
dlouho, dokud držíte ovladač v příslušné
poloze.
Obsluha s funkcí „auto“
Posuňte jeden z ovládacích prvků nahoru/
dolu do koncové polohy a uvolněte jej. Okno
se automaticky otevře/zavře do své koncové
polohy.
Ovládání pomocí dálkového ovladače
s klíčem a pomocí centrálního zamykání
Dálkové ovládání elektricky ovládaných oken
zvenku pomocí klíče s dálkovým ovládáním
nebo zevnitř pomocí centrálního zamykání viz Dálkový ovladač s klíčem (str. 158)
a Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 174).
Ochrana před přiskřípnutím bude opět
funkční až po resetování.
03 Přístroje a ovládací prvky
Vnější zpětná zrcátka
Uložení nastavení23
Poloha zpětných zrcátek se nastavuje páčkou
na konzole na dveřích řidiče.
Nastavení vnějších zpětných zrcátek
a vnitřního zpětného zrcátka a polohy sedadla
řidiče lze uložit pro každý dálkový ovladač
s klíčem do paměti vozidla*, viz Dálkový ovladač s klíčem - personalizace* (str. 159).
Naklonění vnějšího zpětného zrcátka při
parkování23
Vnější zpětné zrcátko může být nakloněno
dolů, aby řidič viděl stranu ulice, např. při
parkování.
–
Ovládací prvky vnějších zpětných zrcátek.
Nastavení
1. Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka v tlačítku svítí.
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem
uprostřed.
3. Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka nesmí nadále svítit.
VAROVÁNÍ
Obě širokoúhlá zrcátka zajistí optimální
výhled. Může se zdát, že předměty jsou
dále, než se skutečně nacházejí.
23
Zařaďte zpátečku a stiskněte tlačítko L
nebo R.
Při vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko
automaticky vrátí do své původní polohy po
cca. 10 sekundách, případně dříve stisknutím
tlačítka L nebo R.
Automatické naklonění vnějšího
zpětného zrcátka při parkování23
Jakmile se zařadí zpátečka, vnější zpětné
zrcátko se automaticky nakloní dolů, aby řidič
viděl stranu ulice, např. při parkování. Při
vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko za
chvíli automaticky vrátí do své původní
polohy.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 110).
Automatické sklopení zrcátek při
zamknutí23
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem jsou vnější zpětná zrcátka
automaticky sklopena/vyklopena.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 110).
Resetování do neutrální polohy
03
Zrcátka, která byla vytlačena z původní
polohy v důsledku vnějších vlivů, musejí být
elektricky resetována do neutrální polohy, aby
elektrické sklápění fungovalo správně:
1. Tlačítky L a R sklopte zrcátka.
2. Opětovně je vyklopte tlačítky L a R.
3. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
Zrcátka jsou nyní opět nastavena v neutrální
poloze.
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka*
Při parkování/průjezdu úzkou oblastí mohou
být zrcátka sklopena:
1. Současně stiskněte tlačítka L a R (musí
být zvolena poloha klíče alespoň I).
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s pamětí, viz Sedadla, přední - elektricky ovládaná (str. 80).
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
103
03 Přístroje a ovládací prvky
||
2. Uvolněte je po přibližně 1 sekundě.
Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném přiklopení.
Současným stisknutím tlačítek L a R odklopte
zrcátka. Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném odklopení.
03
Doprovodné osvětlení při odchodu
a příchodu
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka
- vyhřívání
Viz také Odmlžování a odmražování čelního
skla (str. 134).
Vyhřívání využijete k rychlému odstranění
námrazy a zamlžení z čelního skla, zadního
okna a vnějších zpětných zrcátek.
Vnější zpětná zrcátka a zadní okno se automaticky odmrazí/odmlží, pokud se vozidlo
startuje při venkovní teplotě pod +7 °C. Automatické odmražování můžete nastavit
v systému menu v položce MY CAR, viz MY
CAR (str. 110).
Vyhřívání čelního skla*, zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek
Při aktivaci vyhřívání čelního skla se vypne
kompas (str. 106). Po vypnutí vyhřívání čelního skla se kompas znovu aktivuje.
Světla na vnějších zpětných zrcátkách svítí,
pokud je aktivováno přibližovací osvětlení
(str. 95) nebo osvětlení "home safe" (str. 94).
Související informace
•
•
Zpětné zrcátko - vnitřní (str. 105)
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka vyhřívání (str. 104)
Vyhřívání, čelní sklo
Vyhřívání, zadní okno a vnější zpětná
zrcátka
Pomocí této funkce se odstraňuje námraza
a zamlžení čelního skla, zadního skla a vnějších zpětných zrcátek.
Jedním stisknutím příslušného tlačítka se
spustí vyhřívání. Kontrolka v tlačítku signalizuje, že je funkce aktivní. Abyste zbytečně
nezatěžovali baterii, vypněte vyhřívání, jakmile
zmizí led/zamlžení. Po jisté době se však
vyhřívání vypne automaticky.
104
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Zpětné zrcátko - vnitřní
Automatická změna odrazivosti*
Skleněná střecha*
Vnitřní zpětné zrcátko lze ztlumit pomocí ovládacího prvku na spodní hraně zrcátka. Další
možností je zpětné zrcátko s automatickou
změnou odrazivostí.
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno zpětným zrcátkem. U zrcátek
s automatickou změnou odrazivostí není
manuální ovládání odrazivosti k dispozici.
Roletu skleněné střechy lze ovládat pomocí
ovládání ve střešní konzole.
Zpětné zrcátko obsahuje dva senzory - jeden
směřuje dopředu a druhý dozadu. Společně
identifikují a eliminují oslňující světlo. Senzor
směřující dopředu detekuje světlo z okolí
a senzor směřující dozadu detekuje světlo ze
světlometů vozidel jedoucích vzadu.
Skleněná střecha je pevná. Pokud je však klíč
v poloze I nebo II, lze roletu ovládat pomocí
ovládacích prvků na stropní konzole. Informace o polohách klíče - viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 77).
03
POZNÁMKA
Pokud jsou senzory zablokovány
např.parkovacími lístky, transpondéry, slunečními clonami nebo předměty na
sedadle či v zavazadlovém prostoru a světlo se k senzorům nedostane, sníží se
funkčnost změny odrazivosti zpětného
zrcátka.
Nastavení odrazivosti
Manuální změna odrazivosti
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve
zpětném zrcátku a oslnit řidiče. Změňte odrazivost ovládacím prvkem, když Vás oslňují
světla vozidel jedoucích za Vámi:
1. Změňte odrazivost pohybem ovládacího
prvku směrem do prostoru pro cestující.
Pouze zpětná zrcátka s automatickým tlumením lze vybavit kompasem (str. 106).
Související informace
•
Vnější zpětná zrcátka (str. 103)
Automatické otevření do koncové polohy
Manuální otevírání do uvolnění tlačítka
Manuální zavírání do uvolnění tlačítka
Automatické zavření do koncové polohy
2. Návrat do normální polohy se provádí
pohybem ovládacího prvku k čelnímu
oknu.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
105
03 Přístroje a ovládací prvky
DŮLEŽITÉ
•
Nedotýkejte se clony - mohli byste ji
poškodit.
•
Clonu ovládejte pouze pomocí ovládacích prvků na stropní konzole.
Kompas*
Kalibrace
V pravém horním rohu zrcátka je displej, který
ukazuje, na kterou světovou stranu směřuje
přední část vozu.
Země je rozdělena do 15 magnetických zón.
Kompas je nastaven pro geografickou oblast,
do níž je vůz dodáván. Kompas by měl být
kalibrován, pokud se vůz pohybuje přes
několik magnetických zón. Postupujte následovně:
Provoz
1. Zastavte vůz na velkém otevřeném prostranství, na němž se nenacházejí ocelové
konstrukce a vedení velmi vysokého
napětí.
03
2. Rozjeďte se.
POZNÁMKA
Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem.
Anglické zkratky označují osm různých
směrů: S (sever), SV (severovýchod), V
(východ), JV (jihovýchod), J (jih), JZ (jihozápad), Z (západ) a SZ (severozápad).
Kompas se aktivuje automaticky při nastartování vozidla a při aktivování polohy II, viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 77). Chcete-li kompas deaktivovat nebo
aktivovat, stiskněte např. pomocí kancelářské
sponky tlačítko na zadní straně zrcátka.
Při aktivaci vyhřívání čelního skla se vypne
kompas. Po vypnutí vyhřívání čelního skla se
kompas znovu aktivuje.
106
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pro dosažení optimální kalibrace vypněte
všechny elektrické spotřebiče (klimatizace,
stěrače atd.) a zkontrolujte, zda jsou
všechny dveře zavřené.
3. Držte tlačítko na spodní straně vnitřního
zpětného zrcátka stisknuté asi 3 sekundy.
Objeví se číslo aktuální magnetické zóny.
03 Přístroje a ovládací prvky
Navigace v menu - sdružená
přístrojová deska
Menu zobrazené na displeji na sdružené
přístrojové desky (str. 62) se ovládají levým
pákovým přepínačem. To, jaké menu se
zobrazí na informačním displeji, závisí na
poloze klíče (str. 77).
03
Magnetické zóny.
Informační displeje (digitální sdružená přístrojová
deska) a prvky k ovládání navigace v menu.
4. Stiskněte opakovaně tlačítko, dokud se
nezobrazí číslo požadované magnetické
zóny (1–15). Viz mapa magnetických zón
pro kompas.
5. Počkejte, dokud se na displeji znovu
nezobrazí C, nebo podržte tlačítko dole
na zpětném zrcátku stisknuté
cca. 6 sekund (použijte např. kancelářskou sponku), dokud se nezobrazí C.
6. Jeďte pomalu v kruhu maximální rychlostí
10 km/h, dokud se neobjeví na displeji
směr kompasu, tím je kalibrace dokončena. Poté ujeďte 2 okruhy pro jemné
doladění kalibrace.
7. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
OK - otevření menu, potvrzení zpráv
a potvrzení položek vybraných v menu.
Kolečko – pohyb mezi položkami menu.
Informační displej (analogová sdružená přístrojová deska) a prvky k ovládání navigace v menu.
RESET - vynulování údajů ve zvoleném
kroku palubního počítače a přesun zpět
ve struktuře menu.
Pokud je to zpráva (str. 108), musí se potvrdit
stisknutím tlačítka OK. Nyní se zobrazí menu.
Související informace
•
•
•
Zprávy - použití (str. 109)
Přehled nabídky - analogová sdružená
přístrojová deska (str. 108)
Přehled nabídky - digitální sdružená
přístrojová deska (str. 108)
107
03 Přístroje a ovládací prvky
03
Přehled nabídky - analogová sdružená
přístrojová deska
Přehled nabídky - digitální sdružená
přístrojová deska
To, jaké menu se zobrazí na informačním displeji sdružené přístrojové desky, závisí na
poloze klíče (str. 77).
To, jaké menu se zobrazí na informačním displeji sdružené přístrojové desky, závisí na
poloze klíče (str. 77).
Pro některé z dále uvedených položek menu
musí být ve voze nainstalovány jisté funkce
a hardware.
Pro některé z dále uvedených položek menu
musí být ve voze nainstalovány jisté funkce
a hardware.
Dig.rychl.
Nastavení*
Topení*
Motivy
Nezáv.top.*
Režim kontrastu/Režim barev
Možn. TC
Servisní stav
Servisní stav
Zprávy26
Hladina oleje24
Hladina oleje27
Zprávy (##)25
Nezáv.topení*
Související informace
•
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 107)
•
Přehled nabídky - digitální sdružená
přístrojová deska (str. 108)
•
24
25
26
27
108
Sdružená přístrojová deska (str. 62)
Některé motory.
Počet zpráv se zobrazí v závorkách.
Počet zpráv se zobrazí v závorkách.
Některé motory.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nulování počítadla km
Související informace
•
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 107)
•
Přehled nabídky - analogová sdružená
přístrojová deska (str. 108)
•
Sdružená přístrojová deska (str. 62)
Zprávy
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky se na informačním displeji objeví
příslušná zpráva.
Zpráva
Popis
Bezpečně
zastavteA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Vypněte
motorA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Nutný
servisA
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
okamžitě zkontrolovali.
Nutný
servisA
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
co nejdříve zkontrolovali.
Viz manuálA
Přečtěte si uživatelskou
příručku.
Objednejte
se do
servisu
Γas na objednání pravidelné servisní prohlídky kontaktujte servisB.
03 Přístroje a ovládací prvky
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Čas na pravidelný
servis
Γas na pravidelnou
servisní prohlídku - kontaktujte servisB. Tato doba
je určována podle počtu
ujetých kilometrů, počtu
měsíců od poslední prohlídky, provozní doby
motoru a kvality oleje.
Horká
převod.
Bezp.
zastavte
Počk.až
zchl.
Kritická závada. Okamžitě
bezpečně zastavte vůz
a kontaktujte servisB.
Dočasně
vypnutoA
Funkce byla dočasně
vypnuta a je automaticky
resetována za jízdy nebo
po opětovném nastartování motoru.
Vybitá baterie Úsporný
režim
Audiosystém se vypnul
z důvodu úspory energie.
Dobijte akumulátor.
Termín
servisu
překročen
Pokud nejsou dodržovány
servisní intervaly, záruka
nekryje poškozené díly kontaktujte servisB.
Převodovka
Nutná
výměna
oleje
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
co nejdříve zkontrolovali.
Převodovka
Omezená
funkčnost
Převodovka není v plném
rozsahu funkční. Opatrně
pokračujte v jízdě, dokud
zpráva nezmizí.C.
Pokud se objevuje opakovaně - kontaktujte servisB.
Horká
převod.
Snižte
rychlost
A
B
C
K potvrzování a procházení zpráv (str. 108),
které se zobrazují na informačním displeji
sdružené přístrojové desky používejte levý
páčkový přepínač.
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky se na displeji objeví příslušná zpráva.
Do odstranění závady bude v paměti uložena
chybová zpráva.
Zprávy - použití (str. 109)
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 107)
03
Stisknutím tlačítka OK na levém páčkovém
přepínači potvrdíte28 zprávu. Pomocí přetáčecího kolečka (str. 107) procházejte jednotlivé
zprávy.
POZNÁMKA
Pokud se při použití palubního počítače
zobrazí výstražná zpráva, musí se přečíst
(stisknutím tlačítka OK) ještě před tím, než
se pokračuje v předchozí aktivitě.
Součást zprávy, která se zobrazí společně s informací
o místě, kde došlo k problému.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Další zprávy týkající se automatické převodovky.
Související informace
•
•
Zprávy - použití
Související informace
•
Přehled nabídky - analogová sdružená
přístrojová deska (str. 108)
•
Přehled nabídky - digitální sdružená
přístrojová deska (str. 108)
Jeďte plynuleji nebo
s vozidlem bezpečně
zastavte. Zařaďte neutrál
a nechte motor běžet ve
volnoběžných otáčkách,
dokud zpráva nezmizíC.
109
03 Přístroje a ovládací prvky
MY CAR
funkcí a uspořádání tlačítek se liší podle vybrané
výbavy a trhu.
MY CAR je zdroj nabídek, který pracuje
s mnoha funkcemi vozidla, např. City
Safety™, se zámky a poplašným zařízením,
ovládá automatickou rychlost ventilátoru,
nastavení hodin atd.
03
MY CAR - otevře se systém nabídky MY
CAR.
OK/MENU - stisknutím tlačítka ve
středové konzole na volantu vyberete/
zaškrtnete zvýrazněnou možnost nabídky
nebo uložíte vybranou funkci v paměti.
Některé funkce jsou k dispozici standardně,
jiné se týkají výbavy na přání.
TUNE - otáčením knoflíku ve středové
konzole nebo kolečka na volantu procházíte nahoru/dolů možnosti nabídek.
Provoz
Menu se prochází pomocí tlačítek na
středové konzole nebo pomocí pravé klávesnice na volantu*.
EXIT
Funkce EXIT
V závislosti na funkci, u které se kurzor
nachází, když se krátce stiskne EXIT, a v
závislosti na úrovni menu, nastane některá
z následujících situací:
•
•
•
•
•
Ovládací panel na středové konzole a klávesnice
na volantu. Obrázek je schematický - počet
28
110
Zprávu můžete potvrdit pomocí kolečka nebo stisknutím tlačítka RESET.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
bude odmítnut telefonní hovor
bude přerušena aktuální funkce
budou vymazány vstupní znaky
zruší se naposledy provedené výběry
dojde k posunutí v systému menu směrem nahoru.
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT zobrazíte
normální zobrazení MY CAR nebo, pokud jste
v normálním zobrazení, přejdete do nejvyšší
úrovně nabídky (nabídka hlavního zdroje).
03 Přístroje a ovládací prvky
Možnosti nabídky a cesty vyhledávání
Palubní počítač
Popis možností nabídek a cest vyhledávání
v MY CAR naleznete v doplňku Sensus Infotainment.
Palubní počítač ve vozidle může zaznamenávat, počítat a zobrazovat informace.
Všeobecné informace
Kontrolu a nastavení lze provést okamžitě,
když se sdružená přístrojová deska po odemknutí automaticky rozsvítí. Pokud do
cca. 30 sekund po otevření dveří řidiče
nepoužijete ovládání palubního počítače,
přístroj zhasne. Pokud byste nyní chtěli
palubní počítač ovládat, musí být klíč
v poloze klíče II (str. 77) nebo se musí nastartovat motor.
Související informace
•
Palubní počítač - analogová sdružená
přístrojová deska (str. 112)
•
Palubní počítač - digitální sdružená
přístrojová deska (str. 116)
•
Palubní počítač - doplňkové informace
(str. 120)
•
Palubní počítač - statistika jízdy*
(str. 121)
03
POZNÁMKA
Pokud používáte palubní počítač a zobrazí
se varovná zpráva, musíte před opětovnou
aktivací palubního počítače tuto zprávu
potvrdit.
•
Potvrďte zprávu krátkým stisknutím
tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
Menu skupin
Na palubním počítači jsou dvě různá menu:
•
•
Funkce
Položka na sdružené přístrojové desce
Nahoře v nekonečné smyčce je uvedena
položka nebo funkce palubního počítače.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
111
03 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač - analogová sdružená
přístrojová deska
Menu palubního počítače funguje v proměnné
smyčce. Jednou z možností je nechat zhasnout displej palubního počítače - to označuje
rovněž začátek/konec smyčky.
Funkce
Otevření, kontrola a nastavení funkcí:
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "Resetujte" je
nejdříve tak, že dvakrát stisknete RESET.
2. Stiskněte OK - otevřou se všechny
funkce.
3. Procházejte jednotlivé funkce pomocí
přetáčecího kolečka a pro provedení
výběru resp. potvrzení stiskněte OK.
03
4. Po provedení kontroly resp. ukončení
nastavování stiskněte dvakrát RESET.
V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé
funkce palubního počítače:
Informační displej a ovládací prvky.
OK - otevře se smyčka s funkcemi palubního počítače + aktivuje se zvolená
možnost.
Přetáčecí kolečko - Otevře se smyčka
s položkami palubního počítače + lze procházet jednotlivé možnosti.
RESET - Po provedení výběru se funkce
zruší, vrátí zpět či vynuluje.
112
03 Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Informace
Dig.rychl.
Uprostřed sdružené přístrojové desky se pomocí číslic zobrazuje rychlost vozidla:
•
•
•
•
km/h
mph
Otevřete stisknutím tlačítka OK. Výběr proveďte pomocí přetáčecího kolečka. Pro potvrzení
stiskněte OK. Pro návrat zpět stiskněte RESET.
Žádné zobrazení
Topení*
•
•
PŘÍMÝ START
•
Γasovač 2 - dostanete se do nabídky,
kde můžete zvolit čas.
Popis programování časovače, viz Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující* - časovač (str. 140).
03
Γasovač 1 - dostanete se do nabídky,
kde můžete zvolit čas.
Nezáv.top.*
Více informací, viz Nezávislé topení* (str. 142).
• AZap
• Vyp
Možn. TC
•
•
•
•
•
Km do prázd. nádrže
Spotřeba paliva
Průměrná rychlost
Dílčí počítadlo kilometrů T1+cel.vzd
Dílčí počítadlo kilometrů T2+cel.vzd
Zde si můžete zvolit a aktivovat položky, které mají být k dispozici jako volitelná položka u palubního počítače. Symboly položek, které již byly zvoleny, jsou označeny BÍLE a je u nich
"zaškrtnutí". Ostatní položky jsou ŠEDΔ a bez zaškrtnutí:
1. Otevřete funkci pomocí tlačítka OK. Procházejte jednotlivé symboly položek pomocí přetáčecího kolečka a nakonec zvolte požadovaný symbol resp. ukončete výběr.
2. Potvrďte stisknutím tlačítka OK - symbol změní barvu z ŠEDΔ na BÍLOU a objeví se
"zaškrtnutí".
3. Pokračujte ve výběru symbolů funkce pomocí přetáčecího kolečka nebo ukončete výběr
stisknutím tlačítka RESET.
Servisní stav
Zobrazí se počet měsíců a počet ujetých kilometrů do další servisní prohlídky.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
113
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Funkce
Informace
Hladina olejeA
Více informací, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str. 356).
Zprávy (##)
Více informací, viz Zprávy (str. 108).
Některé motory.
A
03
Položky
Jednu z položek uvedených v následující
tabulce lze zvolit tak, aby byla trvale zobrazena na sdružené přístrojové desce. Nastavení:
3. Zastavte se na požadované položce.
2. Otočte přetáčecím kolečkem - ve
smyčce se zobrazí položky palubního
počítače, které lze zvolit.
Položka palubního počítače na sdružené přístrojové
desce
Informace
Dílčí počítadlo kilometrů T1+cel.vzd
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T1.
Dílčí počítadlo kilometrů T2+cel.vzd
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T2.
Vzdl.do pr.
Další informace - viz kapitol "Dojezd - km do prázd. nádrže" (str. 120).
Spotř. pal.
Aktuální spotřeba.
Prům.rych.
•
Žádné informace na palubním počítači.
Zobrazí se prázdný displej - rovněž se tímto označuje začátek a konec smyčky.
Palubní počítač na sdružené přístrojové
desce lze během cesty kdykoliv změnit.
Postupujte následovně:
•
114
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "Resetujte" je
nejdříve tak, že dvakrát stisknete RESET.
Otočte přetáčecím kolečkem - zastavte
na požadované položce.
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete Prům.rych..
Resetování - denní počítadlo kilometrů
a průměrná rychlost
tače - T1+cel.vzd, T2+cel.vzd nebo
Prům.rych.:
Pokud je na sdružené přístrojové desce
zobrazen nadpis aktuálního palubního počí-
•
Dlouze stiskněte RESET - zvolená
položka se vynuluje.
03 Přístroje a ovládací prvky
Každou položku lze nulovat samostatně.
Související informace
•
•
Palubní počítač (str. 111)
Palubní počítač - digitální sdružená
přístrojová deska (str. 116)
•
Palubní počítač - doplňkové informace
(str. 120)
•
Palubní počítač - statistika jízdy*
(str. 121)
03
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
115
03 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač - digitální sdružená
přístrojová deska
Menu palubního počítače funguje v proměnné
smyčce. Jednou z možností je nechat zhasnout tři displeje palubního počítače - to označuje rovněž začátek/konec smyčky.
Funkce
Otevření, kontrola a nastavení funkcí:
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "Resetujte" je
nejdříve tak, že dvakrát stisknete RESET.
2. Stiskněte OK - otevřou se všechny
funkce.
3. Procházejte jednotlivé funkce pomocí
přetáčecího kolečka a pro provedení
výběru resp. potvrzení stiskněte OK.
03
4. Po provedení kontroly resp. ukončení
nastavování stiskněte dvakrát RESET.
V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé
funkce palubního počítače:
Informační displeje a ovládací prvky.
OK - Otevře se smyčka s funkcemi palubního počítače + aktivuje se zvolená
možnost.
Přetáčecí kolečko - Otevře se smyčka
s položkami palubního počítače + lze procházet jednotlivé možnosti.
RESET - Po provedení výběru se funkce
zruší, vrátí zpět či vynuluje.
116
03 Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Informace
Nulování počítadla km
Upozorňujeme, že tato funkce nenuluje oba palubní počítače T1 a T2 - viz tabulka
v následujíc kapitole "Položky" a kapitola "Nulování" - "Průměrná rychlost/spotřeba".
•
•
Průměrná
Průměrná rychlost
Zprávy
Více informací, viz Zprávy (str. 108).
Motivy
Zde se nastavuje vzhled sdružené přístrojové desky, viz Digitální sdružená přístrojová
deska - přehled (str. 63).
Nastavení*
Zvolte AZap nebo Vyp.
03
Více informací, viz Nezávislé topení* (str. 142).
Režim kontrastu/Režim barev
Nastavení jasu a intenzity barev na sdružené přístrojové desce.
Nezáv.topení*
Popis programování časovače, viz Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující* - časovač
(str. 140).
• Přímý start
• Symbol Γasovač 1 - dostanete se do nabídky,
kde můžete zvolit čas.
•
A
Symbol Γasovač 2 - dostanete se do nabídky,
kde můžete zvolit čas.
Servisní stav
Zobrazí se počet měsíců a počet ujetých kilometrů do další servisní prohlídky.
Hladina olejeA
Více informací, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str. 356).
Některé motory.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
117
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Položky
Jednu z kombinací položek uvedených
v následující tabulce lze zvolit tak, aby byla
trvale zobrazena na sdružené přístrojové
desce. Nastavení:
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "Resetujte" je
nejdříve tak, že dvakrát stisknete RESET.
2. Otočte přetáčecím kolečkem - ve
smyčce se zobrazí volitelné kombinace
položek.
03
3. Zastavte se na požadované kombinaci
položek.
Současně lze zobrazit tři položky palubního počítače - jednu položku v každém "okně".
Kombinace položek
Informace
Průměrná
Denní počítadlo kilometrů T1
+ údaje
Průměrná rychlost
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů
T1.
Okamžitá
Denní počítadlo kilometrů T2
+ údaje
Km do prázd.
nádrže
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů
T2.
Okamžitá
Údaje
kmh<>mph
Žádné informace na palubním počítači.
Kombinaci položek palubního počítače na
sdružené přístrojové desce lze během cesty
kdykoliv změnit. Postupujte následovně:
118
kmh<>mph - "Digitální zobrazení rychlosti", viz Palubní počítač - doplňkové
informace (str. 120).
Všechny tři displeje palubního počítače zhasnou - rovněž se tímto označuje
začátek a konec smyčky.
•
Otočte přetáčecím kolečkem - zastavte
na požadované položce.
Resetování - denní počítadlo kilometrů
Otočte přetáčecím kolečkem na kombinaci
položek, která obsahuje denní počítadlo kilometrů, které se bude nulovat:
03 Přístroje a ovládací prvky
•
Dlouze stiskněte RESET - zvolené denní
počítadlo kilometrů se vynuluje.
Nulování - průměrná rychlost/spotřeba
1. Zvolte funkci Nulování počítadla
km a aktivujte ji stisknutím tlačítka OK.
2. Pomocí přetáčecího kolečka zvolte
jednu z následujících možností a aktivujte
ji pomocí tlačítka OK.
•
•
•
03
l/100 km
km/h
Resetování obou možností
3. Nakonec stiskněte RESET.
Související informace
•
•
Palubní počítač (str. 111)
Palubní počítač - analogová sdružená
přístrojová deska (str. 112)
•
Palubní počítač - doplňkové informace
(str. 120)
•
Palubní počítač - statistika jízdy*
(str. 121)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
119
03 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač - doplňkové
informace
Pokud položka "Vzdl.do pr." zobrazí ----,
dojezd není zaručen.
Dále uvádíme doplňkové informace o několika
funkcích.
•
Průměrná
Výpočet je založen na průměrné spotřebě
paliva v posledních 30 km a zbývajícím množství paliva v nádrži.
Průměrná spotřeba paliva se počítá od
posledního vynulování.
03
POZNÁMKA
Pokud se používá topení spalující palivo*,
může dojít k mírné odchylce.
Průměrná rychlost
Průměrná rychlost se počítá ze vzdálenosti
ujeté od posledního vynulování.
Okamžitá
Informace o aktuální spotřebě paliva se průběžně aktualizují - přibližně jednou za
sekundu. Pokud vozidlo jede nízkou rychlostí,
spotřeba se zobrazuje za časovou jednotku,
při vyšších rychlostech se zobrazuje ve
vztahu ke vzdálenosti.
Pro displej lze zvolit různé jednotky (km/míle)
- viz dále kapitola"Změna jednotek" (str. 120).
Dojezd - km do prázd. nádrže
Na palubním počítači se objeví přibližná vzdálenost, kterou lze ujet na palivo zbývající
v nádrži.
29
120
Pouze se sdruženou přístrojovou deskou "Digital".
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
V tomto případě co nejdříve dočerpejte
palivo.
POZNÁMKA
Při změně stylu jízdy se hodnota může
mírně lišit.
Výsledkem ekonomického stylu jízdy je celkově delší dojezd. Další informace o možnostech ovlivnění spotřeby, viz Životní prostředí
(str. 22).
Digitální zobrazení rychlosti29
Rychlost se zobrazuje v jiných jednotkách
(kmh/mph) než na hlavním přístroji. Je-li
nakalibrována v mph, na palubním počítači se
zobrazuje příslušná rychlost v km/h a naopak.
Změna jednotek
Jednotky vzdálenosti a rychlosti (km/míle) lze
změnit v systému nabídky MY CAR - viz MY
CAR (str. 110).
POZNÁMKA
Kromě palubního počítače se tyto jednotky
mění rovněž v navigačním systému Volvo*.
Související informace
•
•
Palubní počítač (str. 111)
Palubní počítač - analogová sdružená
přístrojová deska (str. 112)
•
Palubní počítač - digitální sdružená
přístrojová deska (str. 116)
•
Palubní počítač - statistika jízdy*
(str. 121)
03 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač - statistika jízdy*
Provoz
Do vozidla jsou ukládány informace o ukončených jízdách - například průměrná spotřeba
paliva a průměrná rychlost. Tyto informace lze
zobrazit ve formě sloupcového grafu na obrazovce středové konzoly.
V systému MY CAR lze upravovat různá
nastavení, viz MY CAR (str. 110) - vyhledejte
Statistika cesty.
Funkce
•
Palubní počítač - doplňkové informace
(str. 120)
Je-li položka "Resetovat po min. 4 hod.
vypnutí motoru" zvýrazněna, veškerá statistika se automaticky vymaže po dokončení
jízdy, když vozidlo stojí déle než 4 hodiny.
Statistika trasy se při dalším nastartování
motoru začne počítat od nuly.
03
• Resetovat po min. 4 hod. vypnutí
motoru - políčko zvýrazněte stisknutím
tlačítka ENTER. Pokud chcete nabídku
opustit, stiskněte EXIT.
Pokud nový cyklus jízdy bude zahájen před
uplynutím 4 hodin, nejdříve se musí vymazat
aktuální doba, a to pomocí položky "Spustit
novou trasu".
Statistika trasy30.
• Spustit novou trasu - ENTER se pou-
Každý sloupec symbolizuje 1 km nebo 10 km
ujeté vzdálenosti, a to v závislosti na zvoleném měřítku. Sloupec zcela vpravo odpovídá
hodnotě pro aktuální kilometr nebo aktuálních
10 km.
Viz také Eco guide na straně (str. 66).
Pomocí knoflíku TUNE můžete změnit
měřítko každého sloupce mezi 1 km a 10 km
- kurzor zcela vpravo mění polohu (nahoru
a dolů) v závislosti na zvoleném měřítku.
30
žívá k vymazání veškeré předchozí statistiky z nabídky pomocí tlačítka EXIT.
Související informace
•
•
•
Palubní počítač (str. 111)
Palubní počítač - analogová sdružená
přístrojová deska (str. 112)
Palubní počítač - digitální sdružená
přístrojová deska (str. 116)
Obrázek je schématický - rozložení se může lišit v závislosti na trhu a na aktualizovaném softwaru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
121
KLIMA
04 Klima
Všeobecné informace o klimatizaci
Vůz je vybaven elektronicky řízenou klimatizací
(ECC). Systém klimatizace chladí nebo topí,
stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu
v prostoru pro cestující.
•
Existují dvě různé klimatizace:
•
•
Elektronické řízení teploty (ETC) (str. 130)
Elektronická klimatizace (ECC) (str. 129)
POZNÁMKA
Klimatizaci (AC) (str. 133) můžete vypnout,
ale pro zajištění optimálního komfortu
z hlediska klimatu v prostoru pro cestující
a pro zabránění zamlžení oken by klimatizace měla být stále zapnutá.
Nezapomeňte
•
Funkce úplného vyvětrání (str. 175) současně otevře/zavře všechna boční okna
a může být používána například k rychlé
výměně vzduchu za horkého počasí.
•
Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání
vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním oknem).
•
Za teplého počasí se může pod vozem
objevit kondenzát z klimatizace. Jde
o zcela normální jev.
•
Pokud motor potřebuje plný výkon, např.
při zrychlování, klimatizaci lze dočasně
•
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
(str. 127)
Odstraňte zamlžení z vnitřní strany oken
především pomocí funkce odmražování
(str. 134). Abyste snížili riziko zamlžení,
udržujte okna čistá a používejte čistič na
okna.
•
•
•
Kvalita vzduchu (str. 124)
Vyhřívaná přední sedadla* (str. 131)
Vyhřívané zadní sedadlo* (str. 131)
Vozy s funkcí Start/Stop*
Pokud byl motor automaticky vypnut
(str. 281), dojde k dočasnému omezení
funkčnosti některých zařízení, např. k omezení otáček ventilátoru (str. 132) klimatizace.
04
Vozy s funkcí ECO*
Některé funkce dočasně omezí svou funkčnost nebo se deaktivují, když se aktivuje
funkce ECO (str. 289), takovou funkcí je např.
klimatizace (str. 133).
Aby klimatizace fungovala optimálně,
musí být zavřena boční okna.
•
vypnout. Pak může v prostoru pro cestující dojít k dočasnému zvýšení teploty.
POZNÁMKA
Je-li aktivována funkce ECO, změní se
některé parametry v nastavení klimatizace
a omezí se funkčnost některých elektrických spotřebičů. Některá nastavení lze
resetovat manuálně, nicméně funkčnost
bude v plném rozsahu obnovena až deaktivací funkce ECO.
Související informace
•
•
•
Skutečná teplota (str. 124)
Snímače - ovládání klimatu (str. 124)
Nastavení menu - ovládání klimatu
(str. 126)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
123
04 Klima
Skutečná teplota
Snímače - ovládání klimatu
Kvalita vzduchu
Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním
podmínkám s ohledem na teplotu okolí,
rychlost vzduchu, vlhkost, vystavení interiéru
vozu slunci, které postupem času ovlivňují
interiér a exteriér vozu.
Systém řízení klimatu obsahuje celou řadu
senzorů, které pomáhají regulovat teplotu
(str. 124) ve vozidle.
Prostor pro cestující ve voze Volvo je navržen
tak, aby byl příjemný a pohodlný, a to
dokonce i pro osoby, které trpí astmatem
a kontaktními alergiemi.
Součástí systému je čidlo slunečního svitu
(str. 124), které detekuje stranu, ze které svítí
slunce do prostoru pro cestující. To znamená1, že se může lišit teplota mezi pravými
a levými větracími otvory, a to přesto, že pro
obě strany je nastavena stejná teplota.
04
•
Γidlo slunečního svitu se nachází na horní
straně palubní desky.
•
Γidlo teploty v prostoru pro cestující se
nachází pod ovládacím panelem klimatizace.
•
POZNÁMKA
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 123)
•
Regulace teploty v prostoru pro cestující
(str. 133)
Nezakrývejte a neblokujte snímače oděvy
a jinými předměty.
Související informace
•
1
124
Platí pouze pro ECC.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Γidlo venkovní teploty je umístěno na
vnějším zpětném zrcátku.
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 123)
•
•
•
Filtr klimatizace (str. 125)
•
Systém kvality vzduchu v interiéru (IAQS)
(str. 126)*
Materiál v prostoru pro cestující (str. 126)
Clean Zone Interior Package (CZIP)
(str. 125)*
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 123)
04 Klima
Kvalita vzduchu - filtr klimatizace
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro
cestující je čištěn filtrem.
Filtr musí být měněn v pravidelných intervalech. Doporučený interval pro výměnu filtru je
v každém předepsaném servisním plánu.
Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí,
měňte filtr častěji.
Kvalita vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
Systém CZIP byl upraven a dokáže nyní ještě
lépe odfiltrovat z prostoru pro cestující látky
způsobující alergie a astma.
Zahrnuje následující:
•
POZNÁMKA
Existují různé druhy filtrů pro prostor pro
cestující. Zkontrolujte, zda se používá
správný filtr.
Související informace
•
POZNÁMKA
Za účelem udržení standardu CZIP se
u vozidel vybavených příslušenstvím CZIP
filtr systému kvality vzduchu IAQS musí
měnit každých 15 000 km nebo jednou za
rok. Mění se však do 75 000 km nad 5 let.
Ve vozidlech bez systému CZIP a v
případě, že zákazník nechce zachovat
standard CZIP, se filtr IAQS musí měnit
během pravidelných servisních prohlídek.
Kvalita vzduchu (str. 124)
•
Rozšířená funkce ventilátoru, což znamená, že ventilátor se zapne při otevření
vozu dálkovým ovladačem s klíčem.
Ventilátor plní prostor pro cestující čerstvým vzduchem. Funkce se zapíná
v případě potřeby a vypíná se automaticky po určité době, nebo když se
otevřou jedny z dveří prostoru pro cestující. Doba, po kterou pracuje ventilátor, se
postupně zkracuje, tak jak se snižuje jeho
potřeba do stáří vozidla 4 roky.
Systém kvality vzduchu v interiéru IAQS
(str. 126) je plně automatický systém,
který čistí vzduch v prostoru pro cestující
od znečisťujících látek, jako jsou pevné
částice, uhlovodíky, oxidy dusíku
a přízemní ozón.
Další informace o příslušenství CZIP najdete
v brožuře, kterou jste obdrželi při zakoupení
vozu.
04
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 123)
•
Kvalita vzduchu (str. 124)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
125
04 Klima
Kvalita vzduchu - IAQS*
Kvalita vzduchu - materiál
Nastavení menu - ovládání klimatu
Systém kvality vzduchu IAQS odděluje plyny
a částice, redukuje pachy a znečišťující
částice v prostoru pro cestující.
Materiály byly vyvinuty tak, aby bylo minimalizováno množství prachu v prostoru pro cestující. Tyto materiály přispívají rovněž ke snadnému udržování prostoru pro cestující
v čistotě.
U čtyř funkcí systému ovládání klimatizace lze
pomocí středové konzoly výchozí nastavení
aktivovat, deaktivovat nebo změnit.
•
Rychlost ventilátoru během automatické
regulace klimatu* (str. 132).
Koberce v prostoru pro cestující i v zavazadlovém prostoru jsou vyjímatelné a lze je
snadno čistit. Používejte čisticí prostředky
a produkty péče o vozidlo, které vyvinula
společnost Volvo k čištění interiéru vozidla
(str. 387).
•
•
Γasovač recirkulace vzduchu (str. 135).
•
Systém kvality vzduchu uvnitř vozu*
(str. 126).
Je-li venkovní vzduch znečištěn, nasávání
vzduchu se zavře, aby se snížila koncentrace
uhlovodíků, oxidů dusíku a přízemního ozónu.
Vzduch recirkuluje v prostoru pro cestující.
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 110).
04
POZNÁMKA
Aby vzduch v prostoru pro cestující byl
optimální, snímač kvality vzduchu musí být
vždy aktivován.
V chladném klimatu je automatická recirkulace vzduchu omezena tak, aby nedocházelo k mlžení.
Související informace
126
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 123)
•
•
Kvalita vzduchu (str. 124)
Kvalita vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)* (str. 125)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Kvalita vzduchu (str. 124)
Automatické spuštění odmražování
zadního skla (str. 104).
Funkce systému ovládání klimatizace lze
resetovat na výchozí nastavení pomocí
systému menu v položce MY CAR. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 110).
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 123)
04 Klima
Rozvod vzduchu v prostoru pro
cestující
Ventilační otvory v palubní desce
Distribuce vzduchu
Vstupní vzduch je rozdělen mezi několik větracích otvorů v prostoru pro cestující.
Otevřeno
Zavřeno
Distribuce vzduchu je v režimu AUTO * plně
automatická.
V případě potřeby lze regulovat manuálně. Viz
tabulka Rozvod vzduchu (str. 136).
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení
Nasměrujte ventilační otvory na boční okna,
aby bylo odstraněno zamlžení.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že malé děti mohou být
citlivé na průvan a proudění vzduchu.
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
04
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na
podlaze
Postava se skládá ze tří tlačítek. Po stisknutí
tlačítka se na obrazovce TV rozsvítí obrázek
postavy (viz obrázek dole) a šipka před danou
částí obrázku indikuje nastavení distribuce
vzduchu. Další informace, viz tabulka Rozvod
vzduchu (str. 136).
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
127
04 Klima
||
04
Nastavená distribuce vzduchu se zobrazuje na
obrazovce TV.
Související informace
128
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 123)
•
•
Automatická regulace (str. 132)
Rozvod vzduchu - recirkulace (str. 135)
04 Klima
Elektronická klimatizace (ECC)*
Elektronická klimatizace ECC udržujte v prostoru pro cestující nastavenou teplotu. Zvlášť
lze nastavit teplotu na straně spolujezdce a na
straně řidiče.
Automatická funkce automaticky reguluje
teplotu, klimatizaci, otáčky ventilátoru, recirkulaci a rozvod vzduchu.
04
Ventilátor (str. 132)
AUTO - Automatická regulace klimatu
(str. 132)
Elektricky vyhřívané přední sedadlo
(str. 131), levá strana
Vyhřívání čelního skla* a odmrazování na
maximum (str. 134)
Rozvod vzduchu (str. 127) - ventilační
otvory na podlaze
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek (str. 104)
Nastavení, levá/pravá strana pro regulaci
teploty (str. 133)
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 123)
Elektricky vyhřívané přední sedadlo
(str. 131), pravá strana
Řízení teploty (str. 133)
Recirkulace (str. 135)
ECO* (str. 289)
AC - Zapnutí/vypnutí klimatizace
(str. 133)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
129
04 Klima
Elektronické řízení teploty - ETC
Komfort klimatu v prostoru pro cestující je
regulován obvykle systémem ETC (Electronic
Temperature Control).
04
Ventilátor (str. 132)
Elektricky vyhřívané přední sedadlo
(str. 131), levá strana
AC - Zapnutí/vypnutí klimatizace
(str. 133)
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek (str. 104)
Recirkulace (str. 135)
Vyhřívání čelního skla a odmrazování na
maximum*
Elektricky vyhřívané přední sedadlo
(str. 131), pravá strana
Rozvod vzduchu (str. 127) - ventilační
otvory na podlaze
Řízení teploty (str. 133)
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
130
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ECO* (str. 289)
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 123)
04 Klima
Vyhřívaná přední sedadla*
•
Vyhřívání předních sedadel funguje ve třech
úrovních, což zajistí vyšší míru komfortu řidiče
a spolujezdce při chladném počasí.
Nejnižší úroveň vyhřívání - na obrazovce
svítí jedno oranžové políčko.
•
Vypnutí ohřevu - nesvítí žádné políčko.
VAROVÁNÍ
Vyhřívané zadní sedadlo*
Vyhřívání zadních krajních sedadel má tři
polohy, které nabízejí cestujícím při chladném
počasí vyšší míru komfortu.
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby,
které mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí zvýšení teploty
a osoby, které mají jiné problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly
utrpět popáleniny.
Související informace
Na obrazovce TV se zobrazí momentálně nastavená úroveň vyhřívání.
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 123)
•
Vyhřívané zadní sedadlo* (str. 131)
04
Momentálně nastavenou úroveň vyhřívání
poznáte podle kontrolek v tlačítku:
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte
funkci:
•
Nejvyšší úroveň vyhřívání - svítí tři kontrolky.
•
Nižší úroveň vyhřívání - svítí dvě kontrolky.
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte
funkci:
•
Nejnižší úroveň vyhřívání - svítí jedna kontrolka.
•
Nejvyšší úroveň vyhřívání - na obrazovce
na středové konzole svítí tři oranžová
políčka (viz obrázek nahoře).
•
Vypnutí ohřevu - nesvítí žádná kontrolka.
•
Nižší úroveň vyhřívání - na obrazovce svítí
dvě oranžová políčka.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
131
04 Klima
||
VAROVÁNÍ
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby,
které mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí zvýšení teploty
a osoby, které mají jiné problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly
utrpět popáleniny.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 123)
•
Vyhřívaná přední sedadla* (str. 131)
04
Ventilátor
Automatická regulace
Aby nedošlo k zamlžování oken, ventilátor by
měl stále běžet.
Automatická regulace je možná pouze u elektronické klimatizace (ECC) (str. 129).
Je-li ventilátor úplně vypnutý, klimatizace
nefunguje a mohla by se mlžit skla.
S ECC*
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku. Funkce AUTO je
vypnuta. Pokud zvolíte funkci
AUTO, otáčky ventilátoru se
regulují automaticky
(str. 132) - původně nastavené otáčky ventilátoru se vypnou.
S ETC
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku.
Související informace
132
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Automatická funkce automaticky reguluje teplotu
(str. 133), klimatizaci
(str. 133), rychlost ventilátoru (str. 132), recirkulaci
(str. 135) a rozvod vzduchu
(str. 127).
POZNÁMKA
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 123)
•
•
Elektronická klimatizace (ECC)* (str. 129)
Elektronické řízení teploty - ETC (str. 130)
Pokud vyberete jednu nebo více funkcí
manuálně, ostatní funkce budou řízeny automaticky. Všechna manuální nastavení se po
stisknutí tlačítka AUTO vypnou. Na obrazovce displeje se objeví AUTO KLIMA.
Rychlost ventilátoru v automatickém režimu
lze nastavit v systému menu MY CAR. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 110).
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 123)
04 Klima
Regulace teploty v prostoru pro
cestující
Při nastartování vozidla se vyvolá předcházející nastavení.
POZNÁMKA
Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že
vyberete vyšší nebo nižší teplotu, než skutečně potřebujete.
S ECC*
Teploty na straně řidiče
a straně spolujezdce mohou
být nastaveny nezávisle.
Opakovaně tiskněte L/R
v tlačítku a vyberte nastavení
pro levou stranu, pravou
stranu a pro obě strany.
Pomocí knoflíku nastavte teplotu - na displeji
na středové konzole se zobrazí teplota zvolena pro příslušné strany.
S ETC
Teplotu v prostoru pro cestující lze nastavit pomocí knoflíku.
Klimatizace
Klimatizace ochlazuje podle potřeby nasávaný
vzduch a odstraňuje z něj vlhkost.
Pokud svítí kontrolka na tlačítku AC, klimatizace je regulována automaticky.
Kontrolka na tlačítko AC
zhasne, jakmile klimatizaci
vypnete. Ostatní funkce jsou
stále řízeny automaticky. Pokud aktivujete
maximální odstranění námrazy (str. 134), klimatizace se automaticky zapne a vzduch se
co nejrychleji odvlhčí.
04
Související informace
Na obrazovce TV na středové konzole se zobrazí
aktuální teplota pro obě strany.
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 123)
•
•
•
Skutečná teplota (str. 124)
Elektronické řízení teploty - ETC (str. 130)
Elektronická klimatizace (ECC)* (str. 129)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
133
04 Klima
Odmlžování a odmražování čelního
skla
K rychlému odstranění námrazy a zamlžení
z čelního skla a bočních oken se používá
vyhřívané čelní sklo* a maximální odmražování.
04
Vozidla bez vyhřívání čelního skla:
•
Vzduch proudí na okna - na obrazovce se
rozsvítí symbol (2).
•
Vypnutí funkce - nesvítí žádná kontrolka.
Vozidla s vyhříváním čelního skla:
•
Aktivujte vyhřívání čelního
- na obrazovce se rozsvítí kontrolka (1).
•
Aktivujte vyhřívání čelního skla2 a vzduch
proudí na okna - na obrazovce se rozsvítí
kontrolky (1) a (2).
•
Vypnutí funkce - nesvítí žádná kontrolka.
Vyhřívané čelní sklo a IR sklo (str. 19) může
mít vliv na funkčnost transpondérů a ostatních komunikačních zařízení.
Vyhřívané čelní sklo*
Rychlé odstranění námrazy (Max. defroster)
Kontrolka v tlačítku pro
odstranění námrazy svítí,
pokud je funkce aktivní.
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte funkci.
2
134
Je-li aktivní vyhřívání čelního skla, kompas se vypne.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
skla2
POZNÁMKA
Zvolené nastavení se zobrazuje na obrazovce TV.
Je-li funkce aktivní, provede se následující,
aby bylo zajištěno maximální odvlhčení vzduchu v prostoru pro cestující:
POZNÁMKA
Trojúhelníková oblast na koncích čelního
skla není elektricky vyhřívána a odstraňování ledu zde může trvat déle.
POZNÁMKA
Pokud byl motor automaticky zastaven
(str. 281), elektrické vyhřívaní čelního skla
nefunguje.
klimatizace je automaticky zapnuta
automaticky jsou vypnuty recirkulace
a systém kvality vzduchu.
POZNÁMKA
Pokud je ventilátor nastaven na maximum,
stoupne hlučnost.
Po vypnutí funkce odstranění námrazy se
systém klimatizace vrátí k předchozímu
nastavení.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 123)
04 Klima
Rozvod vzduchu - recirkulace
Pokud chcete zabránit nasávání výfukových
plynů, špatného vzduchu atd. do prostoru pro
cestující, zvolte recirkulaci. V tomto případě
se nebude do vozidla nasávat vzduch zvenku.
Pokud je recirkulace
zapnuta, svítí oranžová kontrolka v tlačítku.
DŮLEŽITÉ
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 123)
•
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
(str. 127)
•
Rozvod vzduchu - tabulka (str. 136)
04
Pokud vzduch ve voze cirkuluje příliš
dlouho, může se stát, že se okna zevnitř
zamlží.
Časový spínač
Když je aktivovaný časový spínač, systém
vypne manuálně zapnutou recirkulaci na
dobu závislou na vnější teplotě. Tím se sníží
riziko námrazy, zamlžení a zhoršení kvality
vzduchu.
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 110).
POZNÁMKA
Zvolíte-li max. odmražování, recirkulace
bude vždy vypnuta.
135
04 Klima
Rozvod vzduchu - tabulka
K výběru rozvodu (str. 127) vzduchu se používají tři tlačítka.
04
136
Distribuce vzduchu
Použití
Na okna proudí velké množství horkého vzduchu.
rychlé odstranění námrazy a zamlžení.
Vzduch na čelní sklo, přes ventilační otvor systému pro odstranění námrazy, a na boční skla. Určité množství vzduchu proudí
ventilačními otvory.
aby se zabránilo zamlžování a zamrzání v chladném
a vlhkém počasí (přitom nesmí být ventilátor nastaven na
nízkou úroveň).
Vzduch proudí na čelní okno a ventilačními otvory v palubní
desce.
zajištění klimatického komfortu za horkého a suchého
počasí.
Vzduch proudí ventilačními otvory v palubní desce do oblasti
hlavy a hrudi.
zajištění účinného ochlazování za horkého počasí.
04 Klima
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na podlahu a okna. Určité množství vzduchu
proudí ventilačními otvory v palubní desce.
zajištění klimatického komfortu a dobrého odstraňování
zamlžení za chladného nebo vlhkého počasí.
Vzduch proudí na podlahu a ventilačními otvory v palubní desce.
za slunečného počasí při nižších venkovních teplotách.
04
Vzduch proudí na podlahu. Určité množství vzduchu proudí
ventilačními otvory v palubní desce a na okna.
pro přímé topení nebo ochlazování v oblasti podlahy.
Vzduch proudí na podlahu, ventilačními otvory v palubní desce
a na okna.
pro přímé chlazení u podlahy v horkém suchém prostředí
nebo pro ohřev směrem nahoru při chladném počasí.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 123)
•
Rozvod vzduchu - recirkulace (str. 135)
137
04 Klima
Vyhřívání motoru a prostoru pro
cestující*
Doplňování paliva
nutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru (str. 107).
V rámci předběžné úpravy teploty se topení
vozidla, motor a prostor pro cestující připraví
před odjezdem tak, aby se snížilo opotřebení
i spotřeba energie během jízdy. Pokud
zahřejete vozidlo, prodlouží se dojezd vozidla.
DŮLEŽITÉ
Opakované použití topení při jízdě na
krátké vzdálenosti může vést k vybití akumulátoru startéru. V tomto případě se
může stát, že topení vypne nebo se
nespustí znovu. V nejhorším případě
nebude možné nastartovat ani motor
vozidla.
Topení můžete spustit rovnou (str. 139) nebo
pomocí časovače (str. 140).
04
Topení není možné zapnout, pokud venkovní
teplota přesáhne 15 °C. Při teplotě -5 °C
nebo nižší je maximální doba chodu nezávislého topení omezena na 50 minut.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte uvnitř topení spalující palivo.
Dochází k uvolňování výfukových plynů.
POZNÁMKA
Je-li nezávislé topení spalující palivo
aktivní, pod vozidlem se může objevit kouř.
To je naprosto v pořádku.
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo může vznítit. Než začnete
čerpat palivo, vypněte nezávislé topení.
Zkontrolujte na sdružené přístrojové
desce, zda je topení vypnuté. Pokud funguje, zobrazí se symbol topení.
Parkování ve svahu
Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem
z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do
palivového nezávislého topení.
Akumulátor a palivo
Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý
nebo hladina paliva je příliš nízká, nezávislé
topení se automaticky vypne a na displeji se
objeví zpráva. Potvrďte zprávu jedním stisk-
138
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
S vozidlem by se mělo jet stejnou dobu,
jakou se používalo topení. Tím se zajistí
přiměřené dobití akumulátoru startéru ve
vozidle a doplní se energie, kterou
spotřebuje pravidelně používané topení.
Topení se nesmí používat najednou déle
než 50 minut.
Související informace
•
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy (str. 141)
•
Nezávislé topení* (str. 142)
04 Klima
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
prostoru pro cestující* - přímé
spuštění
Přímé spuštění pomocí dálkového
ovladače*
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru
pro cestující
Stav je během topení zobrazen rovněž na
palubním počítači.
Ke přímému spuštění lze použít:
•
•
•
Informační displej
Přímé spuštění pomocí mobilního
telefonu*
dálkový ovladač s klíčem*
mobilní telefon*.
Aktivování a informace o zvoleném nastavení,
které lze ovládat z mobilního telefonu, budou
k dispozici v mobilní aplikaci Volvo On Call*.
Po přímém spuštění poběží vyhřívání bloku
motoru a prostoru pro cestující (str. 138) po
dobu 50 minut.
Vytápění prostoru pro cestující začne, když
chladicí kapalina motoru dosáhne správnou
teplotu.
POZNÁMKA
Vozidlo lze nastartovat a lze s ním jet,
i když je v chodu nezávislé topení.
Přímé spuštění z informačního displeje
Kontrolka na dálkovém ovladači s klíčem s funkcí
PCC*.
Vyhřívání bloku motoru a bloku pro cestující
lze aktivovat dálkovým ovladačem s klíčem:
–
Držte tlačítko přibližovacího světla
stisknuté po dobu 2 sekund.
Výstražná světla informují následovně:
•
5 krátkých bliknutí a potom trvalé svícení po dobu cca. 3 sekund - signál se
dostal k vozidlu a bylo aktivováno
topení.
•
5 krátkých bliknutí - signál se dostal
k vozidlu, ale topení nebylo aktivováno.
•
Výstražná světla se nerozsvítila - signál
se nedostal k vozidlu.
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Otáčením kolečka zvolte Topení
a potvrďte stisknutím OK.
3. Chcete-li aktivovat topení, procházejte
další nabídkou k položce Přímý start
a vyberte ji tlačítkem OK.
4. Menu opusťte stisknutím tlačítka RESET.
zobrazí příslušný stav - současně se zobrazí
stav zámků (str. 164) ve vozidle. Během zjišťování stavu zámků kontrolka krátce dvakrát
zabliká a, je-li topení aktivní, kontrolka se
trvale rozsvítí.
Související informace
•
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*
- časovač (str. 140)
•
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru pro cestující* - přímé vypnutí
(str. 140)
•
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy (str. 141)
04
,
Pokud stisknete tlačítko pro informace
když je topení aktivní, indikační kontrolka
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
139
04 Klima
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
prostoru pro cestující* - přímé vypnutí
Vyhřívání motoru a prostoru pro
cestující* - časovač
7. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou minutu.
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru
pro cestující lze deaktivovat přímo na informačním displeji.
Časovač vyhřívání motoru a prostoru pro
cestující (str. 138) je připojen k hodinám ve
vozidle.
8. Stisknutím tlačítka OK3 potvrďte nastavení.
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
Pomocí časovače lze zvolit dva různé časy.
Zde čas označuje dobu, kdy je vozidlo
vyhříváno a připravováno. Elektronický
systém vozidla na základě venkovní teploty
vypočítá, kdy by se ohřev měl spustit.
2. Otáčením kolečka zvolte Topení
a potvrďte stisknutím OK.
3. Chcete-li deaktivovat topení, procházejte
další nabídkou k položce Stop a vyberte
ji tlačítkem OK.
04
4. Menu opusťte stisknutím tlačítka RESET.
Související informace
•
POZNÁMKA
Pokud se hodiny ve vozidle vynulují, vymažou se všechny naprogramované hodnoty.
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru pro cestující* - přímé spuštění
(str. 139)
Nastavení
•
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*
- časovač (str. 140)
2. Otáčením kolečka (str. 107) zvolte Topení
a potvrďte stisknutím OK.
•
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy (str. 141)
3. Pomocí kolečka zvolte jeden ze dvou
časovačů a potvrďte stisknutím tlačítka
OK.
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
4. Krátce stiskněte tlačítko OK, nastavované
hodiny se rozsvítí.
5. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou hodinu.
6. Krátce stiskněte tlačítko OK, nastavované
minuty se rozsvítí.
3
140
Dalším stisknutím tlačítka OK aktivujte časovač.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
9. Ve struktuře menu se vrátíte zpět stisknutím tlačítka RESET.
10. Zvolte jiný čas (pokračujte od kroku 2)
nebo opusťte menu stisknutím tlačítka
RESET.
Startování
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Otáčením kolečka zvolte Topení
a potvrďte stisknutím OK.
3. Pomocí kolečka zvolte jeden ze dvou
časovačů a aktivujte stisknutím tlačítka
OK.
4. Menu opusťte stisknutím tlačítka RESET.
Vypnutí
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout manuálně před uplynutím doby.
Postupujte následovně:
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
04 Klima
2. Otáčením kolečka zvolte Topení
a potvrďte stisknutím OK.
> Je-li časovač nastaven, ale není aktivován, vedle nastaveného času se
zobrazí symbol hodin.
3. Pomocí kolečka zvolte jeden ze dvou
časovačů a potvrďte stisknutím tlačítka
OK.
4. Γasovač vypněte následovně:
•
•
dlouze stiskněte OK nebo
krátce stiskněte OK a pokračujte
v menu. Potom zvolte vypnutí časovače a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
5. Menu opusťte stisknutím tlačítka RESET.
Topení spuštěné pomocí časovače lze
vypnout přímo (str. 139).
Související informace
•
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy (str. 141)
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy
Symboly a zprávy týkající se vyhřívání motoru
a prostoru pro cestující (str. 138) se liší podle
toho, zda se používá analogová (str. 62) nebo
digitální (str. 63) sdružená přístrojová deska.
Symbol
Zpráva
Topení je
zapnuté
a běží.
Doba topení
se aktivuje po
vytáhnutí dálkového ovladače ze spínací skříňky
a po opuštění
vozu - motor
a prostor pro
cestující se
zahřívají
během nastavené doby.
Je-li aktivováno topení, na informačním displeji se rozsvítí symbol
topení.
Pokud aktivujete některý z časovačů, na
informačním displeji se zobrazí symbol aktivovaného časovače a současně se vedle
symbolu zobrazí nastavený čas.
Symbol aktivovaného časovače na
analogové sdružené přístrojové
desce.
Symbol aktivovaného časovače na
digitální sdružené přístrojové desce.
V tabulce jsou uvedeny kontrolky a texty,
které se objeví na displeji.
Popis
Nezáv.topení
zastaveno
Režim
šetření baterie
04
Topení bylo
vypnuto elektronikou
vozidla, aby
bylo možné
motor nastartovat.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
141
04 Klima
||
Symbol
Zpráva
Popis
Nezáv.topení
vypnuto Málo
paliva
Nastavení
topení není
možné
z důvodu
malého množství paliva důvodem je
usnadnění
startování
motoru a jízdy
na vzdálenost
cca. 50 km.
04
Nezáv.
topení Nutný
servis
Související informace
•
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru pro cestující* - přímé spuštění
(str. 139)
•
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*
- časovač (str. 140)
Topení nepracuje. Kontaktuje servis
a nechejte jej
opravit. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Text na displeji se vymaže automaticky po
určité době nebo po stisknutí tlačítka OK na
pákovém přepínači (str. 107).
4
5
142
Informace o konkrétním podnebí v dané zeměpisné oblasti vám podá autorizovaný prodejce Volvo.
Vozidla vybavena parkovacím topením (str. 138).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nezávislé topení*
U vozidel se vznětovým motorem může být
v chladném podnebí4 pro dosažení správné
provozní teploty motoru a dostatečného
vyhřívání prostoru pro cestující zapotřebí
nezávislé topení.
V tomto případě do výbavy vozidla patří
•
•
elektrické nezávislé topení (str. 143) nebo
palivové nezávislé topení (str. 143)5.
Související informace
•
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*
(str. 138)
04 Klima
Přídavné nezávislé topení*
Vozidlo je vybaveno elektrickým (str. 143)
nebo palivovým nezávislým topením (str. 142).
Topení se spustí automaticky, když je
potřebné další teplo, pokud motor běží.
Topení se vypne automaticky při dosažení
správné teploty nebo při vypnutí motoru.
3. Otáčením kolečka zvolte Nezáv.top.6
nebo Nastavení7 a potvrďte stisknutím
OK.
Elektrické nezávislé topení*
4. Pomocí kolečka zvolte jednu ze dvou
možností ON nebo OFF a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Topení se neovládá manuálně, ale automaticky po nastartování motoru v případě, kdy
venkovní teplota je nižší než 9 °C. Jakmile je
v prostoru pro cestující dosažena nastavená
teplota, topení se vypne.
5. Menu opusťte stisknutím tlačítka RESET.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Možnosti v menu jsou vidět pouze, pokud
je ovladač v poloze I - nastavení se musí
tedy provést před nastartováním motoru.
Je-li aktivní pomocné topení, může se pod
vozidlem objevit kouř. To je naprosto
v pořádku.
Režim auto nebo vypnutí
V případě potřeby lze automatické zapnutí
nezávislého topení vypnout.
Vozidlo je vybaveno palivovým (str. 143) nebo
elektrickým nezávislým topením (str. 142).
Související informace
•
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*
(str. 138)
04
Související informace
•
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*
(str. 138)
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje na krátké
vzdálenosti vypínat palivová přídavná
topení.
1. Před startováním motoru: Otočte klíč do
polohy klíče I (str. 77).
2. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
6
7
Analogová sdružená přístrojová deska.
Digitální sdružená přístrojová deska.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
143
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
05 Nakládání a ukládání
Úložné prostory
Přehled úložných prostorů v prostoru pro
cestující.
05
}}
145
05 Nakládání a ukládání
||
Úložný prostor1 v panelu dveří
Úložný prostor, strana řidiče (str. 147)
Spona na lístky
Odkládací schránka
Schránka v přístrojové desce (str. 148)
Úložný prostor, držák nápojů (str. 147)
Držák nápojů* v zadním sedadle
Úložná kapsa2
Úložný prostor, zadní sedadlo
VAROVÁNÍ
05
Volné předměty jako např. mobilní telefony, kamery, dálková ovládání k příslušenstvím apod., uschovejte do přihrádky
v přístrojové desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě kolize
nebo prudkého brzdění mohlo dojít k poranění osob ve voze.
1
2
146
S držákem škrabky na led na straně řidiče.
Neplatí pro textilní čalounění.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Nakládání a ukládání
Úložný prostor strana řidiče
Středový tunel
Tunelová konzola - loketní opěrka
Tento úložný prostor (str. 145) se nachází na
straně řidiče vlevo pod panelem osvětlení.
Tunelová konzola se nachází mezi předními
sedadly.
Tunelová konzola se nachází mezi předními
sedadly.
Je-li loketní opěrka tunelové konzoly zavřena,
lze ji seřídit* podélně.
VAROVÁNÍ
V prostoru nesmí být žádné ostré a vyčnívající předměty.
Související informace
•
Tunelová konzola - 12V zásuvky
(str. 149)
•
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník* (str. 148)
Úložný prostor (např. pro CD) a vstup
USB*/AUX pod loketní opěrkou.
05
Obsahuje držák nápojů pro řidiče a spolujezdce. (Pokud je specifikován popelník
a zapalovač cigaret (str. 148), potom je
zapalovač cigaret v 12V zásuvce
(str. 149) pro přední sedadla a vyjímatelný popelník v držáku nápojů.)
Související informace
•
•
Úložné prostory (str. 145)
Tunelová konzola - loketní opěrka
(str. 147)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
147
05 Nakládání a ukládání
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník*
Vyjímatelný popelník se nachází v držáku
nápojů pod loketní opěrkou. Zapalovač cigaret je namontován v 12V zásuvce (str. 149)
pro přední sedadlo.
Popelník ve tunelové konzole (str. 147) se
vyjímá zvednutím přímo nahoru.
Zapalovač cigaret se zapíná zatlačením
dovnitř. Po zahřátí zapalovač povyskočí.
Zapalovač cigaret vytáhněte a cigaretu
zapalte rozžhavenou spirálou.
Schránka v přístrojové desce
Schránka v přístrojové desce se nachází na
straně spolujezdce.
Sem můžete uložit například příručku pro uživatele a mapy. Na vnitřní straně víka jsou také
držáky pro pera. Schránku v přístrojové
desce můžete zamknout* (str. 175) čepelí
klíče (str. 166).
Schránka v přístrojové desce chlazení*
Schránku v přístrojové desce (str. 148) lze
použít jako chlazený prostor3.
Související informace
•
•
Úložné prostory (str. 145)
Schránka v přístrojové desce - chlazení*
(str. 148)
Související informace
•
Úložné prostory (str. 145)
05
Chlazení spustíte posunutím ovládacího
prvku nadoraz k prostoru pro cestující.
Vypněte chlazení přesunutím ovládacího
prvku nadoraz dopředu.
Chlazení je aktivní, je-li aktivní systém klimatizace, (tedy v poloze klíče II (str. 77)) nebo
pokud běží motor.
3
148
Platí pouze pro vozidla s ECC a pro jisté trhy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Nakládání a ukládání
Vykládané koberce*
Toaletní zrcátko
Tunelová konzola - 12V zásuvky
Vykládané koberce zachytí např. nečistoty
a rozbředlý sníh. Společnost Volvo dodává
speciální vykládané koberce.
Kosmetické zrcátko se nachází vzadu na sluneční cloně.
Elektrické zásuvky (12V) se nacházejí ve
schránce v tunelové konzole a vedle držáku
nápojů4.
VAROVÁNÍ
U každého sedadla používejte maximálně
jeden kobereček. Než se rozjedete, zkontrolujte, zda je kobereček u sedadla řidiče
spolehlivě připevněn a zajištěn pomocí
kolíků tak, aby se nezachytil k pedálům
a pod pedály.
Související informace
•
Γištění interiéru (str. 387)
Toaletní zrcátko s osvětlením.
Osvětlení se automaticky rozsvítí při odklopení krytu.
Související informace
•
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 366)
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, přední
sedadlo.
05
Elektrické zásuvky lze použít pro celou řadu
příslušenství napájených z 12 V, např. pro TV
obrazovky, přehrávače hudby a mobilní telefony. Zásuvky jsou napájeny, pokud je dálkový ovladač s klíčem minimálně v poloze I
(str. 77).
VAROVÁNÍ
Pokud se zásuvka nepoužívá, nechejte na
zásuvce vždy krytku.
4
Pokud je specifikován popelník a zapalovač cigaret, držák nápojů a sousední zásuvka 12V nejsou k dispozici.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
149
05 Nakládání a ukládání
||
POZNÁMKA
Výbavu a příslušenství na přání jako např.
obrazovky displeje, přehrávače a mobilní
telefony, které jsou připojeny k některých
z 12V elektrických zásuvek v prostoru pro
cestující, může aktivovat klimatizace, a to
dokonce v případě, že dálkový ovladač je
vytažený nebo vůz je zamknutý. Například
se může v předem nastavený čas aktivovat
vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující*.
Z tohoto důvodů vytáhněte ze zásuvek
elektrického napájení konektory nepoužívaného příslušenství a doplňkových
zařízení - v tomto případě by totiž mohlo
dojít k vybití baterie!
Nakládání
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla.
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto hmotnost.
Víko zadních výklopných dveří lze
otevřít pomocí tlačítka na panelu
ovládání osvětlení nebo pomocí dálkového ovládání, viz Zamykání/odmykání dveře zavazadlového prostoru (str. 176).
VAROVÁNÍ
Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na hmotnosti nákladu a na jeho rozložení.
Maximální odběr každé ze zásuvek je 10
A (120 W).
POZNÁMKA
Kompresor a sadu k dočasné opravě
defektu (str. 334) testovala a schválila
společnost Volvo. Informace o použití sady
k nouzové opravě defektu (TMK), kterou
doporučuje společnost Volvo.
Související informace
150
•
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník* (str. 148)
•
12V zásuvka - zavazadlový prostor
(str. 153)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Umístěte náklad doprostřed.
•
Zakryjte ostré hrany něčím měkkým,
abyste předešli poškození čalounění.
•
Všechny předměty zajistěte popruhy
nebo sítí do přídržných ok.
Těžké předměty umístěte co nejníže.
Těžké předměty neumísťujte na sklopená
opěradla.
Podrobné informace o hmotnostech, viz
Hmotnosti (str. 396).
DŮLEŽITÉ
05
•
•
Důležitá upozornění k nakládání
předmětů
•
Uložte náklad pevně proti opěradlu
zadního sedadla.
Nezapomeňte, že předměty nesmí omezovat
funkčnost systému WHIPS pro přední
sedadla, pokud jsou opěradla zadního
sedadla sklopená, viz WHIPS - poloha těla na
sedadle (str. 39).
VAROVÁNÍ
Uvolněný předmět s hmotností 20 kg se při
čelním nárazu rychlostí 50 km/h může jevit
jako předmět s hmotností 1000 kg.
VAROVÁNÍ
Příliš vysoký náklad by mohl snížit nebo
zcela eliminovat ochranu, kterou poskytuje
hlavový airbag v obložení stropu.
•
Nikdy nedávejte náklad nad opěradlo.
05 Nakládání a ukládání
VAROVÁNÍ
Náklad vždy připevněte. Během prudkého
brzdění by se náklad mohl posunout
a poranit cestující ve voze.
Ostré rohy a hrany zakryjte měkkými
předměty.
Pokud nakládáte/vykládáte dlouhé
předměty, vypněte motor a aktivujte
parkovací brzdu. Jinak by se mohlo stát,
že nákladem náhodou zavadíte o řadicí
páku nebo volič převodů zařadíte do
polohy pro jízdu - vozidlo by se mohlo rozjet.
Související informace
•
•
•
•
Upevňovací oka (str. 152)
Nakládání - dlouhý náklad
Náklad na střeše
Pro usnadnění nakládání do zavazadlového
prostoru mohou být opěradla zadních sedadel
vozu sklopena. Pro přepravu dlouhých
předmětů je možné sklopit opěradlo sedadla
spolujezdce dopředu.
Pro náklad na střeše doporučujeme používat
nosiče zavazadel vyvinuté společností Volvo.
Účelem je zabránit poškození vozidla a dosáhnout během jízdy maximální možnou bezpečnost.
Sklopení sedadla spolujezdce
Viz Sedadla, přední (str. 79).
Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, které
jste obdrželi při zakoupení střešního nosiče.
Sklopení opěradla zadního sedadla
•
Pravidelně kontrolujte správné upevnění
střešního nosiče a nákladu. Zavazadla
připoutejte vhodnými popruhy.
•
Rozdělte hmotnost na střešní nosič rovnoměrně. Nejtěžší předměty umístěte
dolů.
•
S velikostí nákladu se zhoršují aerodynamické vlastnosti vozu a zvyšuje se
spotřeba paliva.
Viz (str. 82).
Související informace
•
Nakládání (str. 150)
Síť na zavazadla (str. 154)
Nakládání - dlouhý náklad (str. 151)
Náklad na střeše (str. 151)
•
05
Jezděte plynule. Vyvarujte se prudké
akcelerace, prudkého brzdění a prudkého
projíždění zatáček.
VAROVÁNÍ
Náklad na střeše má vliv na těžiště a jízdní
charakteristiku vozu.
Informace o maximálním přípustném zatížení střechy a informace o střešních nosičích a boxech, viz Hmotnosti (str. 396).
Související informace
•
Nakládání (str. 150)
151
05 Nakládání a ukládání
Upevňovací oka
Nakládání - držák tašky
Nakládání - sklopení držáku tašky*
Upevňovací oka se používají k zajištění upevňovacích popruhů pro zajištění předmětů
v zavazadlovém prostoru.
Držáky na nákupní tašky drží tašky na místě
a brání jejich převrácení a vysypání jejich
obsahu do zavazadlového prostoru. Maximální
nosnost držáku je 3 kg.
Sklopný držák na nákupní tašky v podlaze drží
tašky na místě a brání jejich převrácení a vysypání obsahu do zavazadlového prostoru.
Držák lze otevřít do jedné ze tří poloh.
05
VAROVÁNÍ
Těžké, ostré a tvrdé předměty mohou při
prudkém brzdění způsobit vážný úraz.
Velké a těžké předměty vždy připevněte
bezpečnostním pásem a popruhy určenými k připoutání nákladu.
Související informace
•
152
Nakládání (str. 150)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Držák na tašky
Sklopný držák tašky
Související informace
Dá se nastavit do dvou poloh pro nastavení
a do jedné servisní polohy, ve které vůbec
není vyklopený. Existují rovněž dvě kombinace podlah: jedna s vanou v podlaze
a druhá s plastovými kolejnicemi. Dole je
zobrazena poloha v podlahové vaně.
•
•
Nakládání (str. 150)
Nakládání - sklopení držáku tašky*
(str. 152)
Maximální nosnost držáku uprostřed je 3 kg.
Maximální nosnost krajního držáku je 10 kg.
05 Nakládání a ukládání
Vyklopení mříže
12V zásuvka - zavazadlový prostor
POZNÁMKA
Elektrickou zásuvku lze použít pro celou řadu
příslušenství napájených z 12 V, např. pro
obrazovky displeje, přehrávače hudby
a mobilní telefony.
Nezapomeňte, že při použití elektrické
zásuvky, když je motor vypnutý, hrozí
nebezpečí vybití baterie ve voze.
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo. Informace o použití sady k nouzové
opravě defektu (TMK), kterou schválila
společnost Volvo, viz Nouzová oprava
defektu* (str. 334).
Nadzvedněte madlo* horní podlahy
a podlahu vyklopte nahoru.
Související informace
•
Přesuňte podlahu dopředu na vhodné
místo a umístěte ji do drážky.
3. V servisní poloze je podlaha zcela vysunuta dopředu směrem k opěradlu sedadla
vzadu a nachází se na plastové podpoře
uprostřed.
Související informace
•
•
Nakládání (str. 150)
Nakládání - držák tašky (str. 152)
Tunelová konzola - 12V zásuvky (str. 149)
05
Spusťte kryt, aby elektrická zásuvka byla
přístupná.
•
Zásuvka rovněž zajišťuje napájení
v případě, kdy dálkový ovladač není zasunutý do spínací skříňky.
DŮLEŽITÉ
Maximální odběr každé ze zásuvek je 10
A (120 W).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
153
05 Nakládání a ukládání
Síť na zavazadla
Síť na zavazadla brání vymrštění nákladu
dopředu do prostoru pro cestující v případě
prudkého brzdění.
Připevnění
POZNÁMKA
Bezpečnostní síť se nejjednodušeji instaluje přes jedny ze zadních dveří.
VAROVÁNÍ
Horní upevňovací body bezpečnostní síti
musí být nainstalovány správně a řádně
musí být zajištěny také vytahovací
popruhy. Nesmí se používat poškozené
sítě.
1. Rozložte síť a ujistěte se, že dělená horní
tyč je zajištěna v prodloužené poloze.
05
Síť na zavazadla je upevněna ve čtyřech upevňovacích bodech.
Z bezpečnostních důvodů musí být síť vždy
řádně upevněna a bezpečně ukotvena. Síť je
vyrobena z pevných nylonových vláken a je
připevněna za opěradla zadních sedadel.
VAROVÁNÍ
Náklad v zavazadlovém prostoru musí být
spolehlivě připevněn. Dále musí být
správně nainstalována bezpečnostní síť.
154
2. Zavěste jeden konec tyče do úchytu ve
stropě se zámky upevňovacích popruhů
otočenými směrem k sobě.
3. Zavěste druhý konec tyče do upevnění ve
stropě na opačné straně – teleskopické
pružinové přídržné háky usnadňují vyrovnání. Zatlačte dopředu přídržné háky tyče
do přední krajní pozice pro příslušný
úchyt ve stropu.
05 Nakládání a ukládání
4. Zavěste upevňovací popruhy sítě do ok
na zadních stranách kolejnic posuvu
sedadla – pro snadnější montáž narovnejte opěradla a sedadla posuňte trochu
dopředu.
Demontáž a uložení
Složená síť na zavazadla je uložena v tašce
v zavazadlovém prostoru.
Ujistěte se, že netlačíte sedadlo/opěradlo
silně proti síti, když je sedadlo/opěradlo
přemisťováno zpět – nastavte je pouze
tak, aby došlo ke kontaktu sedadla/
opěradla se sítí.
DŮLEŽITÉ
Pokud se sedadlo nebo opěradlo zatlačí
prudce zpátky do bezpečnostní sítě, může
dojít k poškození sítě nebo stropních
úchytů pro síť.
5. Napněte síť upevňovacími popruhy.
Síť na zavazadla může být snadno demontována
a složena.
Uvolněte napnutí sítě stisknutím tlačítka
na zámku upevňovacího pásu a vytáhněte
část pásu.
Související informace
•
•
Nakládání (str. 150)
Upevňovací oka (str. 152)
05
Stiskněte pojistku a odpojte oba háky
upevňovacího popruhu.
Vyklesněte tyč u úchytu na stropě: potáhněte tyč zpátky do zadní koncové polohy
úchytů na stropě a zatlačte ji v libovolném
směru tak, aby háček do tyče zaklesl.
Současně se háček na druhé straně
uvolní.
Nakonec odmontujte zbývající háček
z úchytu ve stropu.
4. Složte uprostřed tyč a sviňte síť směrem
nahoru.
Vložte síť do tašky.
155
05 Nakládání a ukládání
Zadní police
Zadní polici lze sundat a rozšířit tak úložný
prostor.
Demontáž zadní police
05
Sundejte závěsná oka na obou stranách
police.
Vyklesněte přední hranu police a vytáhněte ji ven.
Související informace
•
•
156
Nakládání (str. 150)
Nakládání - dlouhý náklad (str. 151)
ZÁMKY A ALARM
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s klíčem
Funkčnost
Dálkový ovladač s klíčem se, mimo jiné, používá k zamykání/odemykání vozu a ke startování motoru.
Startování
motoru
bez klíče
Existují tři verze dálkového ovladače s klíčem
- dálkový ovladač s klíčem v základní verzi,
dálkový ovladač s klíčem bez PCC* a dálkový
ovladač s klíčem s PCC*.
Funkčnost
Zamykání/
odemykání
a vyjímatelná
čepel
klíče
06
Zamykání/
odemykání bez
klíče
ZákladníA
bez
PCCA
ZákladníA
Informační
tlačítko
a kontrolky
s
PCCB
A
B
bez
PCCA
s
PCCB
X
X
X
X
X
X
X
Klíč s 5 tlačítky
Klíč s 6 tlačítky
•
Dálkový ovladač s klíčem v základní verzi
představuje základní verzi klíče. Popis
funkci - viz Dálkový ovladač - funkce
(str. 162).
•
Dálkový ovladač s klíčem bez PCC s funkcí Keyless Drive* (str. 168) a zamykáním (str. 170) bez klíče a odemykáním
(str. 171) bez klíče.
•
Dálkový ovladač s klíčem s PCC - je
vybaven rovněž informačním tlačítkem
a kontrolkami. Přečtěte si další informace
o těchto speciálních funkcích (str. 164).
Všechny dálkové ovladače s klíčem obsahují
čepel klíče (str. 165), kterou lze z ovladače
vytáhnout. Viditelná část je k dispozici ve
dvou provedeních, proto můžete mezi dálkovými ovladači rozlišit.
158
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
S vozem jsou dodávány dva dálkové ovladače.
VAROVÁNÍ
Další informace
X
Lze objednat další dálkové ovladače s klíčem
- lze však objednat pouze verzi, která byla
dodána s vozidlem. Pro jedno vozidlo lze
naprogramovat a používat až šest klíčů.
Pokud jsou ve voze děti:
Pokud řidič opouští vozidlo, nezapomeňte
vypnout napájení elektricky ovládaných
oken tím, že vytáhnete dálkový ovladač
s klíčem.
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač - ztráta
Pokud ztratíte dálkový ovladač s klíčem
(str. 158), můžete si nový ovladač objednat
v servisu - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Dálkový ovladač s klíčem personalizace*
Paměť v dálkovém ovladači s klíčem umožní
upravit některá nastavení vozidla pro konkrétní
osoby.
Zbývající dálkové ovladače s klíčem musíte
vzít s sebou do servisu. Aby se předešlo krádeži, je nutno vymazat kód ztraceného dálkového ovladače z paměti systému. Aktuální
počet registrovaných klíčů je možné zkontrolovat v systému nabídky MY CAR. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 110).
Paměť v klíči je k dispozici pro elektricky
ovládané* sedadlo řidiče (str. 80).
Související informace
Funkce1 může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 110).
•
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 162)
Dálkový ovladač s klíčem - dosah
(str. 163)
Nastavení vnějších zpětných zrcátek
(str. 103), sedadla řidiče, síly řízení (str. 263)
a motiv, kontrast a režim barev (str. 63)
panelu na sdružené přístrojové desce lze uložit v závislosti na výbavě vozidla do paměti.
Chcete-li uložit nastavení do dálkového ovladače s klíčem a použít paměť klíče, postupujte následovně:
1. Odemkněte vozidlo pomocí dálkového
ovladače s klíčem, do jehož paměti se
nastavení2 bude ukládat.
2. Upravte požadované nastavení např. pro
sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
3. Nastavení se uloží do příslušné paměti
dálkového ovladače s klíčem.
Při dalším odemknutí vozidla stejným dálkovým ovladačem s klíčem se polohy, které jsou
uloženy v paměti klíče, nastaví automaticky a to za předpokladu, že se změnily od
posledního použití příslušného dálkového
ovladače s klíčem.
Je-li funkce aktivována, nastavení se automaticky propojí s pamětí klíče. To znamená, že
změna v nastavení se automaticky uloží do
konkrétní paměti dálkového ovladače s klíčem.
06
Uložení nastavení
Zkontrolujte, zda se funkce paměti v klíči aktivuje v systému menu MY CAR.
1
2
Označováno jako paměť klíče v MY CAR.
Toto nastavení nemá vliv na nastavení uložené do funkce paměti elektricky ovládaného sedadla.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
159
06 Zámky a alarm
||
Nouzové zastavení
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek pro nastavení
sedadla nebo tlačítek paměti a pohyb
sedadla se zastaví.
Sedadlo se opět uvede do pohybu, aby dosáhlo polohy uložené v paměti, stisknutím tlačítka pro odemknutí na dálkovém ovladači
s klíčem. Dveře řidiče musejí být otevřené.
VAROVÁNÍ
•
•
Zvolte jednu ze tří pamětí pro nastavení
sedadla tlačítkem sedadla 1–3.
•
Manuálně upravte sedadlo a vnější
zpětná zrcátka.
•
Zamknutí - jedno bliknutí a zpětná zrcátka
na dveří se sklopí3.
•
Odemknutí - dvě zablikání a zrcátka na
dveřích se vyklopí3.
Související informace
•
•
Změna nastavení
Pokud se k vozidlu přiblíží několik lidí s dálkovým ovladačem s klíčem, sedadla a zpětná
zrcátka se nastaví pro osobu s dálkovým
ovladačem, kterým byly odemknuty dveře
řidiče.
Jestliže otevřela dveře řidiče osoba A s dálkovým ovladačem s klíčem A, avšak osoba B
s s dálkovým ovladačem s klíčem B bude
řídit, nastavení mohou být změněna následovně:
3
160
Pouze vozidla s elektricky ovládanými sklopnými zrcátky na dveřích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zamykání/odemykání - kontrolka
Když se vůz zamkne nebo odemkne dálkovým
ovladačem (str. 158), ukazatele směru potvrdí,
že zamknutí/odemknutí bylo provedeno
správně.
Riziko rozdrcení! Zajistěte, aby si s ovládacími prvky nehrály děti. Během nastavování sedadel se před sedadly, za sedadly
a pod sedadly nesmějí nacházet žádné
předměty. Zajistěte, aby nikomu z cestujících na zadních sedadlech nehrozilo
zachycení.
06
Osoba B stojí u dveří řidiče nebo sedí za
volantem a stiskne na svém dálkovém
ovladači s klíčem odemykací tlačítko.
Dálkový ovladač - funkce (str. 162)
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* - jedinečné funkce (str. 164)
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí
dálkového ovladače s klíčem ve voze.
Při zamykání je indikován pouze stav, kdy
byly uzamknuty všechny zámky a jsou
zavřeny všechny dveře. Stav je indikován, až
se zavřou poslední dveře.
Výběr funkce
Pomocí systému nabídky MY CAR lze nastavit různé možnosti pro potvrzení zamknutí/
odemknutí pomocí světel. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 110).
Související informace
•
•
•
Keyless drive* (str. 168)
Kontrolka zamykání (str. 161)
Kontrolka alarmu (str. 181)
06 Zámky a alarm
Kontrolka zamykání
Blikající kontrolka LED u čelního skla potvrdí,
že je vozidlo zamknuté.
Dálkový ovladač s klíčem elektronický imobilizér
Elektronický imobilizér představuje systém
ochrany vozidla před krádeži. Brání neoprávněným osobám nastartovat (str. 270) vozidlo.
Každý dálkový ovladač (str. 158) má jedinečný kód. Motor vozu je možno nastartovat
pouze správným dálkovým ovladačem se
správným kódem.
Zpráva
Popis
Zasuňte
klíč
Během startování byla v dálkovém ovladači s klíčem zjištěna chyba - klíč vytáhněte
ze spínací skříňky, opět jej
zasuňte a zkuste to znovu.
Klíč nebyl
nalezenA
Během startování byla v dálkovém ovladači zjištěna
chyba - zkuste nastartovat
znovu.
Na sdružené přístrojové desce se mohou
objevit následující chybové zprávy vztahující
se k elektronickému imobilizéru:
Pokud chyba přetrvává:
Zasuňte dálkový ovladač do
spínací skříňky a znovu zkuste nastartovat.
Stejná kontrolka LED jako u indikace alarmu
(str. 181).
Imobilizér
Zkuste
znovu
POZNÁMKA
Touto kontrolkou jsou vybavena rovněž
vozidla, která tento alarm nemají.
Související informace
•
Zamykání/odemykání - kontrolka
(str. 160)
A
Chyba v systému imobilizéru
během startování. Pokud
chyba přetrvává: Kontaktujte
odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
06
Platí pouze pro vozidla s funkcí Keyless.
Související informace
•
Dálkově ovládaný imobilizér s vyhledávacím systémem* (str. 162)
•
Keyless drive* (str. 168)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
161
06 Zámky a alarm
Dálkově ovládaný imobilizér
s vyhledávacím systémem*
Vozidlo je vybaveno dálkově ovládaným imobilizérem s vyhledávacím systémem4, který
umožňuje vyhledat vozidlo a dálkově aktivovat
imobilizér, a tím vypnout motor.
Dálkový ovladač - funkce
Dálkový ovladač umožní např. zamykat a odemykat dveře.
Funkce
Pro další informace a pomoc při aktivaci
systému se obraťte na nejbližšího prodejce
Volvo.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 158)
Dálkový ovladač s klíčem PCC* (Personal Car
Communicator).
Dálkový ovladač s klíčem - elektronický
imobilizér (str. 161)
Dálkový ovladač v základní verzi.
Zamykání
Odemykání
Doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu
06
Zadní dveře
Funkce poplach
4
162
Pouze některé trhy a pouze v kombinaci se systémem Volvo On Call*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Informační tlačítko - popis fungování viz Dálkový ovladač s klíčem s PCC* jedinečné funkce (str. 164).
Funkce tlačítek
Zamknutí – Zamkne dveře a výklopné
dveře zavazadlového prostoru a poté aktivuje
alarm, viz Zamykání/odemykání - zvenku
(str. 173).
Pro současné zavření všech oken stiskněte
tlačítko a držte je stisknuté. Více informací,
viz Funkce úplného větrání (str. 175).
06 Zámky a alarm
VAROVÁNÍ
Pokud se okna zavřou pomocí dálkového
ovladače s klíčem, dávejte pozor, aby se
nikomu do oken nezachytily ruce.
Odemknutí (str. 173) - Odemkne dveře
a výklopné dveře zavazadlového prostoru
a poté vypne alarm.
během tří sekund, zapnou se ukazatele směru
a houkačka.
Tuto funkci můžete vypnout stejným tlačítkem, pokud byla zapnuta po dobu nejméně
pěti sekund. Jinak se funkce vypne automaticky po cca. třech minutách.
Dálkový ovladač s klíčem - dosah
Funkce dálkového ovladače (v základní verzi)
fungují přibližně do 20 m od vozu.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
POZNÁMKA
Související informace
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 158)
Funkce dálkového ovladače mohou narušit
rádiové vlny v okolí, budovy, topografické
podmínky apod. Vozidlo lze vždy
zamknout a odemknout pomocí čepele
klíče (str. 167).
Pro současné otevření všech oken stiskněte
tlačítko a držte je stisknuté. Více informací,
viz Funkce úplného větrání (str. 175).
Funkci můžete změnit ze současného odemknutí všech dveří na odemknutí pouze dveří
řidiče (jedním stisknutím tlačítka) a na odemknutí ostatních dveří (pokud do deseti
sekund stisknete tlačítko znovu).
Funkci lze změnit v systému nabídky MY
CAR. Popis systému menu, viz MY CAR
(str. 110).
Doprovodné osvětlení (str. 95) – Používá se k zapnutí osvětlení vozidla na dálku.
Dveře zavazadlového prostoru
(str. 176) – Odemkne a vypne alarm pouze
pro dveře zavazadlového prostoru.
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci.
Podržíte-li tlačítko stisknuté alespoň tři
sekundy nebo pokud je stisknete dvakrát
Pokud je dálkový ovladač s klíčem vytažen
z vozu za chodu motoru nebo když je aktivní
poloha klíče I nebo II (str. 77), potom se na
displeji zobrazí výstražné hlášení a současně
zazní akustický signál.
Hlášení zmizí a akustický signál utichne, když
je dálkový ovladač s klíčem navrácen zpět do
vozu a:
•
Dálkový ovladač byl vložen do spínače
zapalování.
•
•
Rychlost je větší 30 km/h.
06
bylo stisknuté tlačítko OK.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 158)
Dálkový ovladač - funkce (str. 162)
163
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* jedinečné funkce
Dálkový ovladač s klíčem PCC* je vybaven
v porovnání s dálkovým ovladačem s klíčem
v základní verzi (str. 158) informačním tlačítkem a indikačními kontrolkami, které umožňují
další funkce.
Používání informačního tlačítka
–
Stiskněte informační tlačítko
.
> Všechny kontrolky blikají přibližně
7 sekund a světlo „obíhá“ kolem ovladače PCC. To indikuje, že informace
z vozu byly načteny.
Pokud během této doby stisknete
jakékoli z ostatních tlačítek, načítání je
přerušeno.
POZNÁMKA
Zelené nepřerušované světlo – vůz je
zamknutý.
Jestliže opakovaně použijete informační tlačítko v různých místech (po
7 sekundách a rovněž poté, kdy světlo
přejede kolem systému PCC) a žádná kontrolka se nerozsvítí, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Klíč s dálkovým ovladačem s PCC.
06
Informační tlačítko
Indikátory
Použití informačního tlačítka umožňuje
přístup k určitým informacím vozu
prostřednictvím indikátorů.
164
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Žluté nepřerušované světlo – vůz je odemknutý.
Γervené nepřerušované světlo - od
okamžiku uzamknutí vozidla byl alarm
spuštěn.
Indikátory informují podle následujícího
obrázku:
Střídavě blikající obě červené kontrolky alarm byl spuštěn během posledních
5 minut.
Související informace
•
Dálkový ovladač s PCC* - dosah
(str. 165)
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s PCC* - dosah
Dosah dálkového ovladače s funkcí PCC
(Personal Car Communicator) u odemykání
dveří a dveří zavazadlového prostoru je cca.
20 metrů od vozidla - další funkce jsou cca.
100 metrů. Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka - přistupte blíže k vozu a zkuste to
znovu.
POZNÁMKA
Funkce informačního tlačítka mohou narušit rádiové vlny v okolí, budovy, topografické podmínky apod.
Související informace
•
•
Keyless Drive* - rozsah (str. 169)
Dálkový ovladač s klíčem - dosah
(str. 163)
Odnímatelná čepel klíče
Součástí dálkového ovladače je vytahovací
kovová čepel klíče. Pomocí tohoto klíče lze
aktivovat některé funkce a provádět některé
operace.
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.
Funkce čepele klíče
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače s klíčem:
•
mohou být manuálně otevřeny (str. 167)
levé přední dveře, pokud nelze aktivovat
centrální zamykání dálkovým ovladačem
s klíčem.
•
mohou být aktivovány/deaktivovány
(str. 179) mechanické dětské zámky
v zadních dveřích.
•
mohou být manuálně uzamknuty, např.
v případě výpadku napájení, pravé přední
dveře a zadní dveře.
•
Otevře se zámek schránky* v palubní
desce.
•
může být aktivován/deaktivován airbag
spolujezdce (PACOS)*.
Mimo dosah
Pokud je dálkový ovladač s klíčem příliš
daleko od vozu, aby byly načteny informace,
pak je zobrazen poslední stav, v němž byl vůz
zanechán, bez světla „obíhajícího“ po dálkovém ovladači s klíčem.
Pokud je k vozu používáno několik dálkových
ovladačů s klíčem, pak pouze ovladač naposledy používaný pro zamknutí/odemknutí
zobrazí správný status.
POZNÁMKA
Jestliže opakovaně použijete informační tlačítko v různých místech (po
7 sekundách a rovněž poté, kdy světlo
přejede kolem systému PCC) a žádná kontrolka se nerozsvítí, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
06
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
165
06 Zámky a alarm
||
Manuální zamykání dveří (str. 173)
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/
zasunutí
Zamykání/odemykání - schránka
v palubní desce (str. 175)
Vyjímatelná čepel klíče (str. 165) se vyjímá/
zasunuje následovně:
Airbag spolujezdce - aktivace/deaktivace*
(str. 34)
Vytáhnutí čepele klíče
Související informace
•
•
•
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo zpět.
06
Připevnění čepele klíče
Opatrně zasuňte čepel klíče na místo v dálkovém ovladači (str. 158).
1. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
2. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče
zablokovaná.
166
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří
(str. 167)
•
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace (str. 179)
•
Airbag spolujezdce - aktivace/deaktivace*
(str. 34)
06 Zámky a alarm
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání
dveří
Dálkový ovladač/PCC - výměna
baterie
Vyjímatelnou čepel klíče lze použít, pokud
centrální zamykání nelze aktivovat pomocí
pomocí dálkového ovladače s klíčem - např.
je-li vybita baterie v dálkovém ovladači s klíčem (str. 167).
Možná je nutné vyměnit baterii6 dálkového
ovladače s klíčem.
Levé přední dveře lze otevřít následovně:
1. Levé přední dveře odemkněte pomocí
čepele klíče, kterou zasunete do válcové
vložky zámku u kliky na dveřích. Více
informací, viz Keyless Drive* - odemykání
pomocí čepele klíče (str. 171).
Baterie v dálkovém ovladači s klíčem by se
měla vyměnit, pokud:
•
se rozsvítí informační kontrolka a na sdružené přístrojové desce se zobrazí Vybitá
baterie v klíči Viz příručka
a/nebo
•
zámky opakovaně nereagují na signály
dálkového ovladače s klíčem v okruhu 20
metrů od vozu.
POZNÁMKA
Když jsou dveře odemknuty pomocí
čepele klíče a otevřou se, aktivuje se
alarm.
2. Vypněte poplach zasunutím dálkového
ovladače s klíčem do spínací skříňky.
Vozy s funkcí Keyless Drive, viz Keyless
Drive* - odemykání pomocí čepele klíče
(str. 171).
Související informace
•
•
6
Odnímatelná čepel klíče (str. 165)
Otevření
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo
zpět.
06
Do otvoru za pojistkou zasuňte plochý
šroubovák široký 3 mm a jemně pačte
kryt dálkového ovladače nahoru.
Dálkový ovladač s klíčem (str. 158)
V dálkovém ovladači s klíčem s PCC se používají dvě baterie.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
167
06 Zámky a alarm
||
POZNÁMKA
Otočte dálkový ovladač s klíčem s tlačítky
nahoru. Tím zajistíte, že baterie při otevření
nevypadnou.
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se prsty nových baterií
a povrchů kontaktů - snížila by se tím jejich
funkčnost.
Dálkový ovladač s klíčem s PCC*
používá dvě baterie.
1. Opatrně vypačte baterie.
2. Nejprve instalujte jednu novou baterii
stranou (+) nahoru.
3. Umístěte bílé plastové kolečko mezi baterie a nakonec instalujte druhou novou
baterii stranou (+) dolů.
Typ baterie
Používejte baterie CR2430, 3 V.
Výměna baterie
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje, aby baterie
používané v dálkovém ovládání/PCC splňovaly UN Manual of Test and Criteria,
Part III, sub-section 38.3. Baterie osazené
ve výrobě nebo vyměněné autorizovaným
servisem Volvo splňují výše uvedená kritéria.
Sestavení
1. Stiskněte dálkový ovladač s klíčem
dohromady.
2. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
3. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče
zablokovaná.
06
DŮLEŽITÉ
Důkladně se seznamte s umístěním stran
označených (+) a (–) na baterii uvnitř
krytu.
Dálkový ovladač s klíčem s jednou
baterií
1. Opatrně vypačte baterii.
2. Instalujte novou baterii stranou (+) dolů.
7
168
Neplatí pro dálkový ovladač s klíčem v základní verzi.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Použité baterie se musí likvidovat ekologickým způsobem.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 158)
Dálkový ovladač - funkce (str. 162)
Keyless drive*
Vozy s funkcí Keyless Drive jsou vybaveny
systémem startování a zamykání, který lze
ovládat bez klíče.
Systém startování a zamykání bez klíče umožní vozidlo nastartovat, uzamknout a odemknout bez dálkového ovladače s klíčem
(str. 158) ve spínači zapalování7. Stačí mít
dálkový ovladač s klíčem v kapse. Umožňuje
snadnější a pohodlnější odemknutí vozidla,
např. když máte plné ruce.
Oba dálkové ovladače s klíčem, které jsou
dodávány společně s vozidlem, jsou vybaveny funkcí Keyless. Lze si objednat další dálkové ovladače s klíčem.
Elektrický systém vozidla lze pomocí dálkového ovladače nastavit do tří různých úrovní polohy klíče 0, I a II (str. 77).
Související informace
•
•
•
Keyless Drive* - rozsah (str. 169)
Keyless Drive* - umožní bezpečné použití
dálkového ovladače s klíčem (str. 169)
Keyless Drive* - rušení funkcí dálkového
ovladače s klíčem (str. 170)
06 Zámky a alarm
Keyless Drive* - rozsah9
Aby bylo možné odemknout automaticky
dveře nebo zadní výklopné dveře bez tisknutí
tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem, dálkový ovladač musí být přibližně 1,5 m od kliky
dveří vozu nebo zadních výklopných dveří.
To znamená, že osoba, která chce zamknout
nebo odemknout dveře, musí mít dálkový
ovladač s klíčem u sebe. Není možné
zamknout nebo odemknout dveře, pokud se
dálkový ovladač s klíčem nachází na opačné
straně vozu.
na displeji zobrazí výstražné hlášení a současně zazní akustický signál.
Keyless Drive* - umožní bezpečné
použití dálkového ovladače s klíčem
Pokud se dálkový ovladač s klíčem vrátí do
vozu, výstražná zpráva zhasne a zvukové
upozornění zmizí, jakmile:
Proto je důležité mít skutečně přehled o všech
dálkových ovladačích.
•
•
dveře byly otevřeny a zavřeny
•
Tlačítko OK na pákovém přepínači.
se dálkový ovladač s klíčem vloží do
zámku zapalování
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 168)
Keyless Drive* - umístění antény
(str. 172)
Pokud jeden z dálkových ovladačů s klíčem10
zůstane ve vozidle a vozidlo se např. uzamkne pomocí jiného dálkového ovladače s klíčem, který patří k vozidlu, funkcionalita Keyless se deaktivuje. Je tak zabráněno zneužití.
Při následujícím odemknutí vozidla pomocí
jiného dálkového ovladače s klíčem se zapomenutý dálkový ovladač s klíčem znovu aktivuje.
DŮLEŽITÉ
Nenechávejte dálkový ovladač s klíčem
a systémem PCC ve vozidle. Pokud někdo
pronikne do vozidla a vezme dálkový ovladač s klíčem, bude moci např. nastartovat
vozidlo stisknutím dálkového ovladače
s klíčem ve spínači zapalování a stisknutím
tlačítka START/STOP ENGINE.
06
Související informace
Γervené kruhy na předcházejícím obrázku
vyznačují pokrytí antén systému.
•
Keyless drive* (str. 168)
Pokud jsou všechny dálkové ovladače s klíčem vytaženy z vozu za chodu motoru nebo
když je aktivní poloha klíče I nebo II (str. 77)
a otevřou se a potom zavřou dveře, potom se
9
Neplatí pro vozidla se startováním keyless
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
169
06 Zámky a alarm
Keyless Drive* - rušení funkcí
dálkového ovladače s klíčem
Elektromagnetická pole a zastínění mohou
rušit funkce Keyless (str. 168) na dálkovém
ovladači s klíčem.
POZNÁMKA
Keyless Drive* - zamykání
•
•
Pokud přesto dochází k rušení, používejte
dálkový ovladač klíče a čepel klíče podobně
jako dálkový ovladač v základní verzi
(str. 158).
Související informace
06
Dálkový ovladač/PCC - výměna baterie
(str. 167)
•
Keyless Drive* - umožní bezpečné použití
dálkového ovladače s klíčem (str. 169)
•
Keyless Drive* - rozsah (str. 169)
Zavřete dveře a zadní výklopné dveře uchopením kliky na dveřích nebo stisknutím menšího ze dvou pogumovaných tlačítek na
zadních výklopných dveřích - kontrolka zamykání (str. 161) na čelním skle začne blikat,
čímž potvrdí, že zamykání bylo dokončeno.
Abyste mohli vůz zamknout, musí být
všechny dveře a výklopné dveře zavazadlového prostoru zavřené - jinak se vozidlo neuzamkne.
10
170
Platí pro dálkový ovladač s klíčem s PCC (Personal Car Communicator).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Ve vozech s automatickou převodovkou
musí být volič převodových stupňů nastaven do polohy P. Jinak vozidlo nelze
uzamknout a nelze ani aktivovat alarm.
Související informace
Nepokládejte dálkový ovladač s klíčem
s funkcí keyless do blízkosti mobilního
telefonu nebo kovového předmětu - ne
blíže než 10-15 cm.
•
POZNÁMKA
U vozidel se systémem Keyless Drive je vnější
část kliky na dveřích opatřena dotykovou plochou. Vedle pogumované přítlačné plochy na
dveřích zavazadlového prostoru se nachází
pogumovaný knoflík.
Keyless drive* (str. 168)
Kontrolka alarmu (str. 181)
06 Zámky a alarm
Keyless Drive* - odemykání12
Vůz se odemkne, když se rukou dotknete kliky
na dveřích nebo stlačíte pogumovanou
přítlačnou plochu na zadních výklopných
dveřích - dveře resp. zadní výklopné dveře
otevřete jako obvykle.
POZNÁMKA
Keyless Drive* - odemykání pomocí
čepele klíče
2. Potom vložte čepel klíče do válcové
vložky zámku a dveře odemkněte.
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, např. když
jsou baterie vybité, levé přední dveře lze
otevřít pomocí vytahovací čepele klíče dálkového ovladače (str. 165).
3. Po odemknutí nasaďte plastovou krytku
zpět.
Pokud rukou uchopíte kliku dveří, klika
tento pohyb zpravidla zaregistruje. Jestliže
však máte silné rukavice nebo uděláte
pohyb velmi rychle, možná bude zapotřebí
druhý pokus nebo si budete muset rukavici
sundat.
Související informace
•
•
Související informace
•
•
POZNÁMKA
Když jsou levé přední dveře odemknuty
pomocí čepele klíče a otevřou se, aktivuje
alarm (str. 180). Vypíná se vložením dálkového ovladače s klíčem do zapalování, viz
Alarm - dálkový ovladač s klíčem nefunguje (str. 182).
Keyless drive* (str. 168)
Keyless Drive* - zamykání (str. 170)
Keyless drive* (str. 168)
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí
(str. 166)
Otvor pro čepel klíče - k uvolnění krytu.
Válcová vložka zámku je přístupna po sundání plastového krytu kliky na dveřích k tomu se použije čepel klíče:
06
1. Zatlačte čepel klíče cca. 1 cm rovnou do
otvoru na spodní straně kliky/krytky nepáčte.
> Po zatlačení čepele nahoru do otvoru
se plastová krytka sama uvolní.
12
Neplatí pro dálkové ovladače se startováním Keyless.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
171
06 Zámky a alarm
Keyless Drive* - nastavení zamykání
Keyless Drive* - umístění antény
Funkci nastavení zámku vozu s funkcí Keyless
Drive lze upravit v systému nabídky MY CAR
nastavením dveří, které se mají odemykat.
Vozy s funkcí Keyless Drive jsou vybaveny
celou řadou antén, které jsou integrovány do
různých míst na vozidle.
VAROVÁNÍ
Osoby s kardiostimulátorem by se neměly
přibližovat k anténám systému Keyless na
vzdálenost menší než 22 cm. Tím se
zabrání interferenci mezi kardiostimulátorem a systémem Keyless.
Popis systému menu, viz MY CAR (str. 110).
Související informace
•
Související informace
Keyless drive* (str. 168)
•
Zadní nárazník, uprostřed
Klika dveří, vlevo vzadu
Zavazadlový prostor, uprostřed a v zadní
části pod podlahou
06
Klika dveří, vpravo vzadu
Středová konzola, pod zadní částí
Středová konzola, pod přední částí.
172
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Keyless drive* (str. 168)
06 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání - zvenku
POZNÁMKA
K zamykání a odemykání zvenku se používá
dálkový ovladač s klíčem (str. 162). Dálkový
ovladač s klíčem může zamknout/odemknout
všechny dveře, zadní výklopné dveře a klapku
plnicí trubky palivové nádrže. Lze zvolit různé
sekvence odemykání.
Aby bylo možné aktivovat sekvenci zamykání,
dveře řidiče musí být zavřené - pokud jsou
otevřené některé další dveře nebo dveře
zavazadlového prostoru, dojde k uzamknutí
a aktivaci alarmu, až se tyto dveře zavřou. Ve
vozidlech s dálkovým zamykáním bez klíče*
musí být zavřeny všechny dveře včetně
zadních výklopných dveří, viz Keyless Drive* zamykání (str. 170) a Keyless Drive* - odemykání (str. 171).
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí
dálkového ovladače s klíčem ve voze.
Pokud není možné zamknout/odemknout dálkovým ovladačem s klíčem, může být vybitá
baterie – zamkněte nebo odemkněte levé
přední dveře vyjímatelnou čepelí klíče
(str. 166).
Nezapomeňte, že se alarm spustí, pokud
se dveře otevřou poté, co byly odemknuty
pomocí čepele klíče - alarm se vypne, jakmile se do zámku zapalování zasune dálkový ovladač s klíčem.
VAROVÁNÍ
Při zamykání pomocí dálkového ovladače
mimo vůz mějte na pamětí nebezpečí
uzamknutí osoby ve voze - v takovém
případě nelze pomocí ovládacích prvků na
dveří žádné dveře otevřít zevnitř vozidla.
Další informace, viz Funkce „deadlock“*
(str. 178).
Manuální zamykání dveří
V jistých situacích, např. pokud dojde
k výpadku napájení, budete muset uzamknout
vůz manuálně.
Levé přední dveře lze zamknout pomocí válcové vložky zámku a vytahovací čepele klíče
dálkového ovladače (str. 171).
U ostatních dveří nejsou válcové vložky
zámku. Místo toho je na konci každých dveří
spínač zámku, který se musí stisknout
pomocí čepele klíče - tyto spínače se mechanicky zamykají a blokují, aby se nedaly otevřít
zvenku. Přesto lze tyto dveře stále otevřít
zevnitř.
Automatické znovuzamknutí
Pokud nejsou během dvou minut od odemknutí otevřeny žádné dveře ani dveře zavazadlového prostoru, vůz se opětovně automaticky zamkne. Tato funkce zamezuje tomu,
abyste nechtěně ponechali vůz odemknutý.
Vozidla s poplašným zařízením, vizAlarm
(str. 180).
06
Související informace
•
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 174)
Dálkový ovladač - funkce (str. 162)
Manuální zamykání dveří. Nesmí se kombinovat
s dětskými bezpečnostními pojistkami (str. 179).
–
Vytáhněte vyjímatelnou čepel klíče
(str. 166) z dálkového ovladače. Vložte
čepel klíče do otvoru a resetujte zámek.
Zatlačte klíč dolů na doraz cca. 12 mm.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
173
06 Zámky a alarm
||
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
Zamykání/odemykání - zevnitř
Dveře se zablokují proti otevření zvenku.
Vnitřní klika dveří musí být otevřena, aby
došlo k návratu do polohy A.
K zamykání a odemykání se používá tlačítko
dveří řidiče na centrálním zamykání. Současně
lze odemknout nebo zamknout všechny dveře
a zadní výklopné dveře (str. 176).
Dveře lze odemknout také tlačítkem odemknutí na dálkovém ovladači (str. 158) nebo
pomocí tlačítka centrálního zamykání na
dveřích řidiče.
06
Ovládání zámku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv
všechny dveře najednou.
•
Manuálně zamknuté zadní dveře
s aktivovanou manuální dětskou bezpečnostní pojistkou (str. 179) nelze
otevřít zvenku ani zevnitř. Zadní dveře,
které lze zamknout tímto způsobem,
lze odemknout pouze pomocí dálkového ovladače s klíčem nebo pomocí
tlačítka centrálního zamykání.
Související informace
•
Dálkový ovladač/PCC - výměna baterie
(str. 167)
•
Stiskněte tlačítko centrálního zamykání
.
Dlouhým stisknutím otevřete všechna boční
okna* současně (viz také kapitola Funkce
úplného větrání (str. 175)).
Centrální zamykání
•
Stiskněte jednu stranu
tlačítka pro
pro odezamknutí – druhou stranu
mknutí.
Kontrolka v tlačítku zamykání
Pokud svítí kontrolka v tlačítku centrálního
zamykání ve dveřích řidiče, znamená to, že
všechny dveře jsou zamknuté.
•
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Rozsvícená kontrolka znamená, že jsou
zamčeny pouze konkrétní dveře. Pokud
svítí všechny kontrolky, jsou zamčeny
všechny dveře.
Odemykání
Je-li tlačítko centrálního zamykání pouze ve
dveřích řidiče, ostatní dveře toto tlačítko
nemají:
174
•
Dveře mohou být odemknuty zevnitř dvěma
způsoby:
POZNÁMKA
•
Je-li tlačítko centrálního zamykání na obou
předních dveřích a na obou zadních dveřích
je tlačítko elektrického zamykání:
Rozsvícená kontrolka znamená, že
všechny dveře jsou zamčené.
•
Potáhněte kliku dveří a dveře otevřete dveře se odemknou a otevřou v jediném
kroku.
Zamykání
•
Centrální zamykání se aktivuje, pokud
jsou obojí přední dveře zavřené. Stiskněte
tlačítko
na centrálním zamykání zamknou se všechny dveře. Pokud jsou
některé ze zadních dveří otevřené, při
zavření se zamknou.
Dlouhým stisknutím zavřete všechna boční
okna současně (viz také kapitola Funkce
úplného větrání (str. 175)).
06 Zámky a alarm
Automatické uzamykání
Funkce úplného větrání
Dveře a dveře zavazadlového prostoru se
zamykají automaticky, když se vozidlo rozjede.
Funkce současně otevře/zavře všechna boční
okna a může být používána například k rychlé
výměně vzduchu za horkého počasí.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 110).
Zamykání/odemykání - schránka
v palubní desce
Schránka v palubní desce (str. 148) může být
zamykána/odemykána pouze vyjímatelnou
čepelí klíče dálkového ovladače (str. 158).
Informace o čepeli klíče, viz Vyjímatelná čepel
klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 166).
Související informace
•
•
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 173)
Alarm (str. 180)
Tlačítko centrálního zamykání
Dlouhým stisknutím symbolu
na tlačítku
centrálního zamykání otevřete současně všechna boční okna. Analogicky, stisknutím tlazavřete současně všechna okna.
čítka
Zamknutí schránky v palubní desce:
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky
zámku schránky v přístrojové desce.
Související informace
•
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 174)
06
Otočte čepel klíče o 90 stupňů doprava.
Když je schránka zamknutá, je otvor klíče
v horizontální poloze.
Elektrické ovládání oken (str. 101)
Vytáhněte čepel klíče.
•
Odemykání se provádí v opačném pořadí.
Související informace
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 162)
175
06 Zámky a alarm
Zamykání/odmykání - dveře
zavazadlového prostoru
Dveře zavazadlového prostoru lze otevřít,
odemknout a zamknout různými způsoby.
Manuální otevření
DŮLEŽITÉ
•
K uvolnění zámku přihrádky je nutná
minimální síla - stačí jemně stisknout
pogumovaný panel.
•
Při otevírání přihrádky nezvedejte pryžový panel - přihrádku otevřete
pomocí madla. Pokud byste použili
příliš velkou sílu, mohly by se poškodit
elektrické kontakty na pryžovém
panelu.
Odemknutí dálkovým ovladačem
s klíčem
Dveře zavazadlového prostoru drží
v zavřeném stavu elektrický zámek. Otevření:
1. Jemně zatlačte na širší ze dvou pogumovaných přítlačných ploch pod vnějším
madlem - zámek se uvolní.
2. Nadzvedněte vnější kliku a dveře zavazadlového prostoru zcela otevřete.
Pomocí tlačítka
na dálkovém ovladači
(str. 158) lze vypojit* alarm dveří zavazadlového prostoru a tyto dveře se samy odemknou.
Kontrolka zamknutí (str. 161) na přístrojové
desce přestane blikat a upozorní tak, že není
176
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dveře zůstanou zamknuté a hlídané alarmem.
Zadní výklopné dveře lze pomocí dálkového
ovladače s klíčem zavřít dvěma různými způsoby:
Jedno stisknutí - Víko zavazadlového prostoru se odemkne, ale zůstává zavřené - lehce
stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu na
vnějším madlu a víko zavazadlového prostoru
otevřete. Pokud se dveře zavazadlového
prostoru neotevřou do 2 minut, znovu se
zamknou a alarm se znovu zapojí.
Dvě stisknutí - Víko zavazadlového prostoru
se odemkne a zámek se vysune. Přitom se
víko zavazadlového prostoru otevře přibližně
o centimetr - nadzvednutím vnějšího madla
víko otevřete. V případě deště, mrazu, sněžení a při chladném počasí se však může stát,
že se zámek dveří zavazadlového prostoru
nevysune.
Pogumovaná plocha s elektrickým kontaktem.
06
zamčené celé vozidlo a že snímače pohybu
a výšky pro systém alarmu* a snímače otevírání dveří zavazadlového prostoru jsou odpojeny.
06 Zámky a alarm
•
•
POZNÁMKA
Otevření zadních výklopných dveří:
Pokud se víko/výklopné dveře zavazadlového prostoru odemknou 2 stisknutím nebo pomocí ovladače uvnitř
vozidla, víko/výklopné dveře se automaticky nezamknou, protože jsou
otevřené - musí se zavřít ručně.
–
Víko/výklopné dveře zavazadlového
prostoru jsou po zavření odemknuté
a alarm není aktivován - znovu
zamkněte a alarm aktivujte pomocí tlačítka zamykání
na dálkovém ovladači.
Otevření vozu zevnitř
Stiskněte tlačítko na panelu spínačů
osvětlení (1).
> Zámek se uvolní a zadní výklopné
dveře se o několik centimetrů odemknou.
Zamknutí dálkovým ovladačem s klíčem
–
Stiskněte tlačítko pro zamknutí
na
dálkovém ovladači (str. 162).
> Kontrolka zamykání na přístrojové
desce začne blikat. To znamená, že
vůz je zajištěn a alarm* je aktivován.
Související informace
•
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 174)
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 173)
Zamykání/odmykání - klapka plnicí
trubky palivové nádrže
Klapka plnicí trubky palivové nádrže se odemyká pomocí odemykacího tlačítka na dálko).
vém ovladači (str. 158) (
Klapka plnicí trubky palivové nádrže zůstává
odemknuta, dokud se vozidlo nezamkne
pomocí zamykacího tlačítka na dálkovém
). Pokud se vozidlo uzamkne
ovladači (
během jízdy nebo se zamkne pomocí tlačítek
uvnitř vozidla, klapka plnicí trubky nádrže
zůstává odemknutá.
Logika zamykání klapky plnicí trubky palivové
nádrže umožní zamykání a odemykání
pomocí funkce Keyless a pomocí centrálního
zamykání.
Související informace
•
Klapka plnicí trubky palivové nádrže otevření/zavření (str. 297)
•
Dvířka hrdla palivové nádrže - manuální
otevírání (str. 298)
06
Odemykání, zadní výklopné dveře
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
177
06 Zámky a alarm
Funkce „deadlock“*
- pouze tedy. (Upozorňujeme, že se současně vypnou detektory pohybu alarmu
a detektory náklonu*.)
Dočasná deaktivace
"Deadlock13"
U funkce
se všechny kliky na
dveřích mechanicky vypojí, takže dveře nelze
otevřít zevnitř.
Při dalším nastartování motoru se systém
vynuluje a na sdružené přístrojové desce se
zobrazí zpráva Zámky a alarm Úplná
ochrana, při které se funkce „deadlock“
a detektory pohybu a náklonu alarmu opět
aktivují.
Funkce „deadlock“ se aktivuje dálkovým
ovladačem (str. 158) , a to se zpožděním cca.
deset sekund po zamknutí dveří.
POZNÁMKA
Pokud se dveře otevřou během stanovené
doby zpoždění, sekvence se přeruší
a alarm se vypne.
Jsou-li aktivovány zámky deadlock, vozidlo
lze odemknout pouze pomocí dálkového
ovladače s klíčem. Levé přední dveře je
možné odemknout pomocí odnímatelné
čepele klíč (str. 165).
VAROVÁNÍ
06
Dokud není funkce Deadlock deaktivována, nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete tím nebezpečí uzamknutí osoby
ve voze.
• Dotaz při opuštění vozu: Při každém
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
MY CAR
Pokud má být funkce „deadlock“ vypnuta
OK MENU
–
Knoflík TUNE
EXIT
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock je možné dočasně vypnout v systému
menu MY CAR. Podrobný popis systému
menu, viz MY CAR (str. 110).
V menu MY CAR lze zvolit některou z následujících možností:
• Aktivovat jedenkrát: - Na sdružené
přístrojové desce se zobrazí Zámky
a alarm Snížená ochrana a zámky
deadlock se vypnou při zamknutí vozidla
13
178
Pouze v kombinaci s alarmem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
vypnutí motoru musí řidič odpovědět na
otázku Aktivovat Omezené
zabezpečení až do dalšího
nastartování motoru?.
Stiskněte OK/MENU a zamkněte vůz.
(Upozorňujeme, že se současně vypnou
detektory* pohybu a náklonu).
> Při dalším nastartování motoru se
systém vynuluje a na sdružené přístrojové desce se zobrazí zpráva Zámky
a alarm Úplná ochrana, při které se
funkce „deadlock“ a detektory pohybu
a náklonu alarmu opět aktivují.
Pokud nemá být systém zamykání změněn
–
Stiskněte EXIT a zamkněte vozidlo.
06 Zámky a alarm
POZNÁMKA
•
Upozorňujeme, že při zamknutí vozidla
se aktivuje alarm.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
Výše uvedené platí, pokud zámky deadlock nebyly dočasně deaktivovány.
Související informace
•
Keyless Drive* - odemykání pomocí
čepele klíče (str. 171)
Dětské bezpečnostní pojistky manuální aktivace
POZNÁMKA
Dětské bezpečnostní pojistky brání dětem
otevřít zadní dveře zevnitř.
Dětské pojistky jsou umístěny na zadní hraně
každých zadních dveří a jsou přístupné pouze
tehdy, když jsou dveře otevřené.
Aktivace/deaktivace dětských
bezpečnostních pojistek
•
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv obě
zadní dveře najednou.
•
Vozidla s elektrickou dětskou pojistkou
nejsou vybavena manuální dětskou
pojistkou.
Související informace
•
Dětské bezpečnostní pojistky - elektrická
aktivace* (str. 180)
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 174)
06
S dětskými bezpečnostními pojistkami. Nesmí se
kombinovat s manuálně ovládanými zámky dveří
(str. 173).
–
Pomocí vytahovací čepele klíče (str. 166)
dálkového ovladače otočte knoflíkem.
Dveře se zablokují proti otevření zevnitř.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
179
06 Zámky a alarm
Dětské bezpečnostní pojistky elektrická aktivace*
Pokud jsou aktivovány elektricky ovládané
dětské pojistky:
Alarm upozorní např. na vloupání do vozidla.
Dětské bezpečnostní pojistky brání dětem
otevřít zadní dveře zevnitř.
•
okna mohou být ovládána pouze spínači
na ovládacím panelu na dveřích řidiče
Aktivovaný alarm se spustí, jestliže:
Aktivace
•
zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
Elektrické dětské bezpečnostní pojistky lze
zapnout nebo vypnout ve všech polohách
klíče (str. 77) nad 0. Aktivaci/deaktivaci lze
provést do 2 minut po vypnutí motoru
v případě, že nejsou otevřeny žádné dveře.
Aktuální nastavení se uloží, když se motor
vypne - pokud jsou dětské bezpečnostní
pojistky při vypnutí motoru zapnuté, tato
funkce zůstane aktivní i při dalším nastartování motoru.
Související informace
•
•
06
Ovládací panel na dveřích řidiče.
1. Nastartuje motor nebo přepněte klíč do
polohy nad 0.
2. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou pojistky aktivní, na informačním displeji se objeví Dětská pojistka
vzadu aktivována a rozsvítí se kontrolka na tlačítku.
180
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace (str. 179)
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 174)
Alarm
•
jsou otevřeny dveře, kapota nebo dveře
zavazadlového prostoru
•
je zachycen pohyb v prostoru pro cestující (pokud je systém vybaven čidlem
pohybu ve voze*)
•
vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
systém vybaven čidlem náklonu vozu*)
•
•
byl odpojen kabel akumulátoru
se odpojí siréna.
Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na
informačním displeji na sdružené přístrojové
desce se zobrazí zpráva. V takovém případě
kontaktujte odborný servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
06 Zámky a alarm
POZNÁMKA
V případě pohybu v prostoru pro cestující
snímače náklonu spustí alarm - registruje
se rovněž proudění vzduchu. Proto se
alarm spustí, pokud ve voze necháte
otevřené okno nebo pokud se zapne
topení v prostoru pro cestující.
Aby k tomu nedošlo: Při opouštění vozidla
zavřete okna. Pokud budete používat integrované vyhřívání prostoru pro cestující
(nebo přenosné elektrické topení), nastavte
proud vzduchu z ventilačních otvorů tak,
aby nesměřoval nahoru do prostoru pro
cestující. Další možností je použít sníženou
úroveň alarmu, Omezený režim alarmu
(str. 183).
POZNÁMKA
Nepokoušejte se sami opravovat a měnit
komponenty v systému alarmu. Jakýkoliv
takový pokus má vliv na pojistné podmínky.
Zapnutí alarmu
–
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Deaktivujte alarm
–
Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Vypnutí spuštěného alarmu
Kontrolka alarmu
–
Kontrolka alarmu informuje o stavu alarmu
(str. 180).
Stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem
tlačítko pro odemknutí nebo zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování.
Související informace
•
Alarm - automatické opětovné zapojení
(str. 182)
•
Alarm - dálkový ovladač s klíčem nefunguje (str. 182)
Stejná kontrolka LED jako u indikace zamykání
(str. 161).
Γervená LED dioda na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:
•
LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivován
•
LED kontrolka bliká jednou za sekundu –
alarm je aktivní
•
LED dioda bliká rychleji po vypnutí alarmu
(dokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý ve spínací skříňce a je zvolena
poloha klíče I) – Byl spuštěn poplach.
06
181
06 Zámky a alarm
Alarm - automatické opětovné
zapojení
Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně
opustili vůz s vypnutým alarmem (str. 180).
Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem s klíčem (str. 158) (a alarm je vypojen),
avšak žádné dveře ani dveře zavazadlového
prostoru nejsou během 2 minut otevřeny,
alarm se automaticky opětovně zapojí. Zároveň se opětovně zamkne vůz.
Související informace
•
Alarm - automatické zapojení
V některých zemích se alarm (str. 180) zapne
po určité době, pokud byly dveře řidiče
otevřeny a zavřeny, ale vůz nebyl opět uzamknut.
Související informace
•
Zvukový signál (str. 183)
Alarm - dálkový ovladač s klíčem
nefunguje
Pokud alarm (str. 180) nelze pomocí dálkového ovladače s klíčem deaktivovat, např.
pokud je baterie (str. 167) v klíči vybitá, lze
vozidlo odblokovat, odpojit od alarmu a motor
nastartovat. Postupujte následovně:
1. Otevřete levé přední dveře pomocí odnímatelné čepele klíče (str. 171).
> Alarm se spustí, směrová světla blikají
a zní siréna.
Alarm - automatické zapojení (str. 182)
06
2. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
> Alarm je deaktivován.
182
06 Zámky a alarm
Zvukový signál
Omezený režim alarmu
Po spuštění alarmu (str. 180) zní siréna a blikají všechna směrová světla.
Omezené zabezpečení znamená, že detektory
pohybu a náklonu lze dočasně deaktivovat.
•
Aby nedošlo k náhodnému spuštění alarmu,
např. pokud necháte v zamknutém voze psa
nebo během převozu vozidla na trajektu nebo
ve vlaku, dočasně deaktivujte detektory
pohybu a náklonu.
•
Siréna zní 30 sekund nebo do doby, než
se alarm vypne. Siréna má svou vlastní
baterii, která pracuje nezávisle na akumulátoru vozu.
Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do
vypnutí alarmu.
Typové schválení - systém dálkového
ovládání
Typové schválení pro dálkový ovladač s klíčem lze zjistit v tabulce.
Systém zamykání, standardní
Země/Oblast
EU, Γína
Postupuje se přitom stejně jako u dočasného
vypojení zamykání s funkcí "deadlock", viz
Funkce „deadlock“* (str. 178).
Související informace
•
•
Alarm (str. 180)
Kontrolka alarmu (str. 181)
Systém zamykání bez klíče (Keyless
drive)
Země/Oblast
EU
06
Korea
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
183
06 Zámky a alarm
||
Země/Oblast
Γína
Hong Kong
Související informace
•
06
184
Dálkový ovladač s klíčem (str. 158)
PODPORA ŘIDIΓE
07 Podpora řidiče
Elektronické řízení stability (ESC) obecné informace
Systém stability (Electronic Stability Control)
pomáhá řidiči zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
Při zásahu systému ESC během
brzdění můžete zaznamenat přerušovaný zvuk. Vůz může akcelerovat
pomaleji, než byste při sešlápnutí
pedálu plynu očekávali.
VAROVÁNÍ
Systém kontroly stability ESC představuje
doplněk - nezvládne všechny situace na
silnici.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných dopravních
předpisů a pravidel nese vždy řidič.
Systém ESC zahrnuje následující funkce:
07
•
•
•
•
•
•
•
1
186
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Kontrola prokluzu
Systém kontroly trakce
Řízení vlečného momentu motoru - EDC
Řízení trakce při zatáčení - CTC
Doporučení řidiči k řízení - DSR
Stabilizace přívěsu* – TSA
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Doporučení řidiči k řízení - DSR
Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně
kontroluje hnací a brzdnou sílu působící na
jednotlivá kola.
Funkce DSR (Driver Steering
Recommendation) pomáhá řidiči řídit vozidlo
ve správném směru v situacích, kdy dojde ke
snížení trakce nebo kdy zareaguje systém
ABS.
Kontrola prokluzu
Tato funkce sníží výkon motoru, pokud poháněná kola začnou na povrchu prokluzovat.
Takto se udrží stabilita a trakce.
Systém kontroly trakce
Tato funkce je aktivní při nízkých rychlostech
přenáší hnací sílu z prokluzujícího kola na
kolo, které neprokluzuje.
Funkce DSR se aktivuje v případě mírného
momentu na volant ve směru, ve kterém má
být vozidlo řízeno. Tím se zajistí resp. udrží
maximální možná trakce a stabilizace vozidla.
Řízení vlečného momentu motoru - EDC
Stabilizace přívěsu* – TSA1
EDC ((Engine Drag Control)) brání nežádoucímu zablokování kol, např. při přeřazení na
nižší stupeň nebo při brzdění motorem během
jízdy na kluzkém povrchu nebo při jízdě na
nižší převodový stupeň.
Stabilizace přívěsu (str. 310) má za úkol stabilizovat soupravu, pokud se začne vlnit. Více
informací, viz Jízda s přívěsem (str. 303).
POZNÁMKA
Nežádoucí zablokování kol během jízdy by,
mimo jiné, mohlo snížit schopnost řidiče řídit
vozidlo.
Řízení trakce při zatáčení - CTC
Systém CTC (Corner Traction Control) kompenzuje nedotáčivost a umožňuje v zatáčce
zrychlovat více než obvykle, aniž by došlo
k prokluzování vnitřního kola. Vůz může např.
na vyspádované přístupové cestě rychle
dosáhnout běžnou dopravní rychlost.
Systém Trailer Stability Assist je součástí montážního celku originální tažné tyče Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce DSR má za úkol především pomoci
řidiči s řízením ve správném směru, když
vozidlo prokluzuje.
Tato funkce se deaktivuje, pokud řidič
zvolí režim Sport.
Související informace
•
Elektronické řízení stability (ESC) - funkčnost (str. 187)
•
Elektronické řízení stability (ESC) - symboly a zprávy (str. 188)
07 Podpora řidiče
Elektronické řízení stability (ESC) funkčnost
Nastavení úrovně - režim Sport
Systém ESC je vždy aktivní - nelze jej deaktivovat.
Řidič však může zvolit režim
Sport umožňující aktivnější
jízdu.
V režimu Sport systém detekuje, zda se plynový pedál,
pohyby volantu a zatáčení
provádí aktivněji než při běžné jízdě. Do jisté
úrovně potom umožní řízený prokluz zadní
části vozidla a až potom zasáhne a vozidlo
stabilizuje.
Režim Sport poznáte podle toho, že
se na sdružené přístrojové desce
rozsvítí trvale žlutě tato kontrolka.
Bude svítit do doby, než řidič výběr
funkce zruší nebo do doby, než vypne motor.
Při dalším nastartování bude systém ESC
opět nastaven v běžném režimu.
Související informace
•
Elektronické řízení stability (ESC) - obecné informace (str. 186)
•
Elektronické řízení stability (ESC) - symboly a zprávy (str. 188)
•
MY CAR (str. 110)
Jestliže řidič, například, uvolní plynový pedál
a řízený prokluz ukončí, systém ESC zasáhne
a stabilizuje vozidlo.
V režimu Sport je k dispozici rovněž maximální trakce, pokud vozidlo uvízne nebo se
rozjíždí na měkkém podkladu, např. v písku
nebo hlubokém sněhu.
Pokud chcete nastavit režim Sport, postupujte následovně:
07
Režim Sport se volí v systému nabídky MY
CAR. Popis systému menu, viz MY CAR
(str. 110).
187
07 Podpora řidiče
Elektronické řízení stability (ESC) symboly a zprávy
Tabulka
Symbol
Zpráva
Popis
ESC Dočasně VYP
Γinnost systému ESC je dočasně omezena, protože je příliš vysoká teplota brzdových kotoučů. Funkce
se znovu aktivuje automaticky po ochlazení brzd.
ESC Nutný servis
Systém ESC je vypnutý.
•
•
Zastavte vůz na bezpečném místě, vypněte motor a znovu ho nastartujte.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
"Zpráva"
Na sdružené přístrojové desce se objeví zpráva - přečtěte si ji!
Svítící kontrolka po dobu
2 sekund.
Kontrola systému při startování motoru.
Blikající kontrolka.
Aktivuje se systém ESC.
Svítí trvale.
Je aktivován režim Sport.
a
07
Upozornění: Systém ESC není v tomto režimu deaktivován - jeho funkčnost je částečně omezena.
188
07 Podpora řidiče
Související informace
•
Elektronické řízení stability (ESC) - obecné informace (str. 186)
•
Elektronické řízení stability (ESC) - funkčnost (str. 187)
07
189
07 Podpora řidiče
Informace o dopravních značkách
(RSI)
VAROVÁNÍ
Systém RSI nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Systém Informace o dopravních značkách
(RSI – Road Sign Information) pomáhá řidiči
se zapamatováním dopravních značek, kolem
kterých projel.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných dopravních
předpisů a pravidel nese v konečném
důsledku vždy řidič.
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - použití
Systém Informace o dopravních značkách
(RSI – Road Sign Information) pomáhá řidiči
se zapamatováním dopravních značek, kolem
kterých projel. Dále je popsáno použití funkce.
Související informace
Příklady čitelných značek souvisejících
s rychlostí2.
07
Funkce Informace o dopravních značkách
pomáhá řidiči zobrazovat silniční značky
s informacemi o aktuální rychlosti, značky
o začátku/konci dálnice nebo silnice a značky
zákazu předjíždění. Pokud se projede kolem
značky dálnice/silnice pro motorová vozidla
a zároveň kolem značky s maximální povolenou rychlostí, systém RSI zobrazí symbol
značky s maximální povolenou rychlostí.
2
3
190
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* použití (str. 190)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* omezení (str. 192)
Zaznamenávané informace o rychlosti3.
Jakmile systém RSI registruje dopravní
značku s přikázanou rychlostí, tato značka se
zobrazí jako symbol na přístrojové desce.
Dopravní značky, které se zobrazují na sdružené přístrojové desce, se pro jednotlivé trhy liší - zobrazeno je jen pár příkladů.
Funkce Informace o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu - obrázky zobrazují pouze několik příkladů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Společně se symbolem
aktuálního omezení rychlosti
se dle situace může zobrazit
také značka zákazu předjíždění.
07 Podpora řidiče
Konec omezení nebo dálnice
Dodatečné značky
Pokud systém RSI detekuje dopravní značku
označující konec omezení rychlosti nebo jinou
informaci související s rychlosti, např. konec
dálnice, na sdružené přístrojové desce se na
cca. 10 sekund zobrazí příslušná dopravní
značka.
Značky rychlosti spojené s tímto druhem
doplňkové značky se zobrazí pouze
v případě, že řidič používá směrové světlo.
Příklady těchto značek:
Konec všech omezení.
rychlost.
Některé rychlosti platí např.
pouze po omezenou vzdálenost nebo v určitou dobu
dne. Řidiče na tuto situaci
upozorní systém značky
s doplňujícími informacemi
pod symbolem označujícím
Zobrazení dalších informací
Příklady dodatečných značek3.
Konec dálnice.
Potom se informace o značce skryjí, a to do
doby, než bude detekována další značka související s rychlostí.
3
Někdy pro tutéž cestu platí různá omezení
rychlosti - v tomto případě dodatečná značka
označuje okolnosti, za kterých příslušné
rychlosti platí. Například jistá část komunikace může být obzvláště náchylná na nehody
v případě deště a/nebo mlhy.
Dodatečná značka související s deštěm se
zobrazí pouze v případě, že se používají stěrače čelního skla.
Prázdný rámeček, tedy symbol další značky, pod symbolem rychlosti na sdružené
přístrojové desce znamená,
že systém RSI detekoval
další značku s doplňujícími
informacemi o aktuálním
omezení rychlosti.
Rychlost platná na sjezdech
je na některých trzích označena dodatečnou značkou
s šipkou.
Funkce Informace o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu - obrázky zobrazují pouze několik příkladů.
07
}}
191
07 Podpora řidiče
||
Informace o dopravních značkách
zapnuty/vypnuty
Řidič si může nastavit aktivaci varování
v případě, kdy platný limit rychlosti bude
překročen o více než 5 km/h. Toto varování
poznáte podle toho, že symbol platné maximální rychlosti bude blikat po celou dobu,
kdy je rychlost překračována.
Aktivace varování k rychlosti:
•
Zobrazení symbolů na displeji sdružené
přístrojové desky lze vypnout.
Deaktivace funkce RSI:
•
Vyhledejte funkci v systému menu MY
CAR MY CAR (str. 110), zrušte zaškrtnutí
Systém detekce dopravních znač.
(Road Sign Information On) a vraťte se
zpět stisknutím tlačítka EXIT.
Výstraha k rychlosti - zapnuto/vypnuto
Vyhledejte funkci v systému menu MY
CARMY CAR (str. 110), zaškrtněte
Upozornění na rychlost (Speed Alert)
a vraťte se zpět stisknutím tlačítka EXIT.
Související informace
•
Informace o dopravních značkách (RSI)
(str. 190)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* omezení (str. 192)
•
MY CAR (str. 110)
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - omezení
Systém Informace o dopravních značkách
(RSI – Road Sign Information) pomáhá řidiči
se zapamatováním dopravních značek, kolem
kterých projel. Tato funkce má jistá omezení.
Kamerový snímač funkce RSI má podobná
omezení jako lidské oko. Další informace
o omezeních kamerového snímače (str. 233)
najdete v této kapitole.
Funkce RSI nezaznamenává značky
s nepřímými informacemi o platném omezení
rychlosti, např. značky s názvy obcí a okresů.
Dále uvádíme příklady, kdy se může stát, že
funkce nebude fungovat správně:
•
•
•
•
•
Nejasné značky
Značky umístěné v zatáčkách
Otočené nebo poškozené značky
Zakryté nebo nesprávně umístěné značky
Značky zcela nebo částečně zakryté mrazem, sněhem nebo nečistotami.
Související informace
07
192
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Informace o dopravních značkách (RSI)
(str. 190)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* použití (str. 190)
07 Podpora řidiče
Omezovač rychlosti*
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze
považovat za obrácený tempomat - řidič
pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale
nemůže náhodně překročit rychlost, kterou
nastavil omezovač rychlosti.
Klávesnice na volantu a sdružená přístrojová
deska, digitální a analogová.
Související informace
•
Omezovač rychlosti* - začínáme
(str. 193)
•
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim* (str. 195)
•
Omezovač rychlosti* - alarm pro překročení rychlosti (str. 196)
•
Omezovač rychlosti* - deaktivace
(str. 196)
Omezovač rychlosti* - začínáme
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze
považovat za obrácený tempomat - řidič
pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale
nemůže náhodně překročit rychlost, kterou
nastavil omezovač rychlosti.
Klávesnice na volantu a sdružená přístrojová
deska, digitální a analogová.
Omezovač rychlosti - zapnuto/vypnuto.
Omezovač rychlosti - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Režim standby
Režim standby
Aktivace a nastavení maximální rychlosti.
Aktivace a nastavení maximální rychlosti.
Vybraná rychlost
Vybraná rychlost
Omezovač rychlosti aktivní
Omezovač rychlosti aktivní
07
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
193
07 Podpora řidiče
||
Zapnutí a aktivace
Změna uložené rychlosti
Nejvyšší rychlost si lze zvolit a uložit do
paměti, když vůz jede nebo když stojí.
Za jízdy
Související informace
Nastavení +/- 5 km/h
1. Stiskněte na volantu tlačítko
- zapne
se omezovač rychlosti.
> Symbol (6) omezení rychlosti se rozsvítí na sdružené přístrojové desce.
2. Pokud se vůz pohybuje požadovanou nejvyšší přípustnou rychlostí: Tiskněte na
volantu tlačítko
nebo
, dokud se na
sdružené přístrojové desce přístrojové
desky nezobrazí požadovaná maximální
rychlost se značkou (5).
> Potom je omezovač rychlosti aktivní
a zvolená maximální rychlost se uloží
do paměti.
Pokud vůz stojí
07
194
Omezovač rychlosti* - změna
rychlosti
2. Přetáčejte nastavení pomocí tlačítka
,
dokud se na sdružené přístrojové desce
nezobrazí požadovaná maximální rychlost
se značkou (5).
> Potom je omezovač rychlosti aktivní
a zvolená maximální rychlost se uloží
do paměti.
Je-li omezovač rychlosti aktivní, jeho
symbol (6) se zobrazuje v kombinaci se
značkou (5) u nastavené maximální rychlosti
na sdružené přístrojové desce.
1. Stiskněte na volantu tlačítko
se omezovač rychlosti.
- zapne
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Omezovač rychlosti* (str. 193)
Uložená max. rychlost se mění krátkým nebo
dlouhým stisknutím tlačítka
nebo
na
volantu.
•
Použijte krátká stisknutí - každé stisknutí
upraví rychlost o +/- 5 km/h
Nastavení +/- 1 km/h
•
Podržte tlačítko a při požadované max.
rychlosti je uvolněte.
Nastavení při posledním stisknutí se uloží do
paměti.
Související informace
•
Omezovač rychlosti* (str. 193)
07 Podpora řidiče
Omezovač rychlosti - dočasná
deaktivace a pohotovostní režim*
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze
považovat za obrácený tempomat - řidič
pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale
nemůže náhodně překročit rychlost, kterou
nastavil omezovač rychlosti.
Chcete-li dočasně deaktivovat omezovač
rychlosti a nastavit jej do pohotovostního
režimu:
–
Stiskněte tlačítko
.
> Značka (5) na sdružené přístrojové
desce změní barvu ze ZELENΔ na
BÍLOU (digitální) nebo z BÍLΔ na
ŠEDOU (analogová) a řidič může
dočasně překročit nastavenou maximální rychlost.
Omezovač rychlosti se znovu aktivuje
. Značka (5) pak
jedním stisknutím
změní barvu z BÍLΔ na ZELENOU (digitální) nebo z ŠEDΔ na BÍLOU (analogová) a znovu je nastaveno omezení
maximální rychlosti.
Klávesnice na volantu a přístrojová deska, digitální a analogová.
Omezovač rychlosti - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
–
Dočasná deaktivace pomocí plynového
pedálu
Sešlápněte na doraz plynový pedál.
> Sdružená přístrojová deska zobrazuje
uloženou maximální rychlost s barevnou značkou (5) a řidič může dočasně
překročit nastavenou maximální
rychlost – značka (5) na displeji změní
barvu tentokrát ze ZELENΔ na BÍLOU
(digitální) nebo z BÍLΔ na ŠEDOU (analogová).
Omezovač rychlosti se automaticky
znovu aktivuje po uvolnění plynového
pedálu a rychlost vozidla se sníží pod
vybranou/nastavenou maximální
rychlost – značka (5) změní barvu
z BÍLΔ na ZELENOU (digitální) nebo ze
ŠEDΔ na BÍLOU (analogová) a maximální rychlost vozidla bude opět omezena.
Související informace
•
Omezovač rychlosti* (str. 193)
Omezovač rychlosti lze nastavit do pohotovostního režimu také pomocí plynového
pedálu, tedy prudkým zrychlením vozidla:
Režim standby
07
Aktivace a nastavení maximální rychlosti.
Vybraná rychlost
Omezovač rychlosti aktivní
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
195
07 Podpora řidiče
Omezovač rychlosti* - alarm pro
překročení rychlosti
(Speed Limiter) lze považovat za obrácený
tempomat - řidič pomocí plynového pedálu
ovládá rychlost, ale nemůže náhodně překročit rychlost, kterou předem zvolil/nastavil
omezovač rychlosti.
Na prudkých cestách se může stát, že
brzdění motorem nebude stačit a zvolená
maximální rychlost bude překročena. Řidič je
na tuto skutečnost upozorněn akustickým
signálem. Signál je aktivní do doby, než řidič
zpomalí pod zvolenou maximální rychlost.
Omezovač rychlosti* - deaktivace
Tempomat*
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze
považovat za obrácený tempomat - řidič
pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale
nemůže náhodně překročit rychlost, kterou
nastavil omezovač rychlosti.
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost. Výsledkem je komfortnější jízda po dálnicích a dlouhých rovných cestách s plynulou dopravou.
Pokud chcete deaktivovat omezovač
rychlosti:
–
Nyní řidič může pomocí plynového
pedálu volit rychlost bez omezení.
Související informace
•
Omezovač rychlosti* (str. 193)
Související informace
•
Omezovač rychlosti* (str. 193)
07
4
196
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
.
> Zhasne značka nastavené rychlosti
a symbol omezovače rychlosti na sdružené přístrojové desce (str. 193). Zvolená a uložená rychlost se vymažou
z paměti a nelze pokračovat stisknutím
.
tlačítka
POZNÁMKA
Alarm se aktivuje pouze po 5 sekundách,
pokud rychlost byla překročena minimálně
o 3 km/h za předpokladu, že během
poslední půlminuty nebylo stisknuto tlanebo
.
čítko
Stiskněte na volantu tlačítko
Přehled
Tlačítka na volantu a sdružená přístrojová deska
ve vozidlech bez omezovače rychlosti4.
07 Podpora řidiče
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud tempomat neudržuje vhodnou rychlost resp. vzdálenost.
Tempomat* - správa rychlosti
Rychlost lze aktivovat, nastavit nebo upravit.
Aktivace a nastavení rychlosti
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
Související informace
Tlačítka na volantu a sdružená přístrojová deska
ve vozidlech s omezovačem rychlosti4.
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 197)
•
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 200)
•
•
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 199)
Tempomat* - deaktivace (str. 201)
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
Tlačítka na volantu a displej ve vozidlech bez
omezovače rychlosti5.
Režim standby
Aktivace a nastavení rychlosti.
Zvolená rychlost (ŠEDÁ = pohotovostní
režim).
Aktivní tempomat – BÍLÝ symbol (ŠEDÁ
= pohotovostní režim).
07
4
5
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
197
07 Podpora řidiče
||
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Tempomat nelze aktivovat při rychlostech
pod 30 km/h.
Pokud se některé z tlačítek na tempomatu
podrží stisknuté několik minut, systém se
zablokuje a nedá se použít. Abyste mohli
tempomat znovu aktivovat, vozidlo se
musí zastavit a motor se musí restartovat.
Změna uložené rychlosti
Uložená rychlost se mění krátkým nebo dlounebo
na
hým stisknutím tlačítka
volantu.
Nastavení +/- 5 km/h
Tlačítka na volantu a displej ve vozidlech s omezovačem rychlosti5.
Zapnutí tempomatu:
•
>
Stiskněte na volantu tlačítko CRUISE
(bez omezovače rychlosti) nebo
(s
omezovačem rychlostí).
Na sdružené přístrojové desce se rozsvítí
kontrolka (6) tempomatu - tempomat je
v pohotovostním režimu.
Aktivace tempomatu:
07
•
Při požadované rychlosti stiskněte na
nebo
.
volantu tlačítko
>
Aktuální rychlost je uložena v paměti a při
zvolené rychlosti se rozsvítí na sdružené
přístrojové desce značka (5)
a kontrolka (6) se změní z ŠEDΔ na
BÍLOU - vozidlo potom jede uloženou
rychlostí.
5
198
•
Použijte krátká stisknutí - každé stisknutí
upraví rychlost o +/- 5 km/h
Nastavení +/- 1 km/h
•
Podržte tlačítko a při požadované
rychlosti je uvolněte.
Nastavení při posledním stisknutí se uloží do
paměti.
/
Pokud se před stisknutím tlačítka
rychlost zvýší sešlápnutím plynového pedálu,
uloží se rychlost, kterou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
nemá vliv na nastavení tempomatu - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlostí,
jaká byla naposledy uložena.
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Tempomat* (str. 196)
07 Podpora řidiče
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim
•
Systém lze dočasně deaktivovat a uvést do
pohotovostního režimu.
Řidič musí regulovat rychlost.
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí
vyšší než je uložená rychlost.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
nemá vliv na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla
naposledy uložena.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Automatický pohotovostní režim
Tlačítka na volantu a displej ve vozidlech s omezovačem rychlosti6.
Tlačítka na volantu a displej ve vozidlech bez
omezovače rychlosti6.
Dočasné vypojení tempomatu a nastavení do
pohotovostního režimu.
•
•
•
•
Stiskněte tlačítko
Řidič musí regulovat rychlost.
>
Značka (5) a kontrolka (6) na sdružené
přístrojové desce změní barvu z BÍLΔ nad
ŠEDOU - tempomat je dočasně vyřazen.
.
Pohotovostní režim v důsledku zásahu
řidiče
Tempomat se dočasně vypojí a přejde automaticky do pohotovostního režimu, pokud:
6
7
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
•
•
sešlápnete pedál brzdy
•
řadicí páka/volič se přesune do polohy N
kola ztratí trakci
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
rychlost poklesne pod cca. 30 km/h.
Související informace
•
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 197)
•
Tempomat* - deaktivace (str. 201)
Tempomat* (str. 196)
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 200)
07
spojkový pedál je sešlápnutý déle než
1 minutu7
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
Vyřazení a přeřazení vyššího nebo nižšího stupně nemá vliv na režim standby.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
199
07 Podpora řidiče
Tempomat* - pokračování
v nastavené rychlosti
Tempomat (str. 196) (CC – Cruise Control)
pomáhá řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost.
Po dočasné deaktivaci, když je systém
v pohotovostním režimu (str. 199) lze obnovit
nastavenou rychlost.
Tlačítka na volantu a displej ve vozidlech s omezovačem rychlosti8.
Opětovné aktivování tempomatu z pohotovostního režimu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
>
Značka (5) na sdružené přístrojové desce
se rozsvítí a kontrolka (6) změní barvu
z ŠEDΔ na BÍLOU - vozidlo potom jede
naposledy uloženou rychlostí.
Tlačítka na volantu a displej ve vozidlech bez
omezovače rychlosti8.
.
POZNÁMKA
Nastavený nárůst rychlosti se aktivuje, jakmile se rychlost obnoví stisknutím tlačítka
.
07
Související informace
•
•
8
200
Tempomat* (str. 196)
Tempomat* - správa rychlosti (str. 197)
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 199)
•
Tempomat* - deaktivace (str. 201)
07 Podpora řidiče
Tempomat* - deaktivace
Zde popisujeme postup deaktivace.
Tempomat se vypíná tlačítkem (1) na volantu
nebo vypnutím motoru - uložená rychlost se
vymaže v paměti a nelze v ní pokračovat
stisknutím tlačítka
.
Související informace
•
•
•
•
Tempomat* (str. 196)
Tempomat* - správa rychlosti (str. 197)
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 199)
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 200)
Tlačítka na volantu a displej ve vozidlech bez
omezovače rychlosti9.
Adaptivní tempomat (ACC)*
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním a bezpečný
zvolený časový informace.
Díky adaptivnímu tempomatu jsou dlouhé
jízdy po dálnicích a dlouhých rovných cestách
v plynulém dopravním provozu mnohem klidnější.
Řidič si nastaví požadovanou rychlost
(str. 205) a časový interval odstupu vzhledem
k vozu před sebou. Jakmile radarový detektor
zjistí, že před vozem jede pomalejší vozidlo,
rychlost automaticky upraví. Jakmile je cesta
volná, vůz pojede zase původně zvolenou
rychlostí.
Pokud adaptivní tempomat vypnete nebo
nastavíte pohotovostní režim a váš vůz se
ocitne příliš blízko vozu před vámi, upozorní
řidiče na krátkou vzdálenost systém Upozornění na odstup (str. 216).
07
Tlačítka na volantu a displej ve vozidlech s omezovačem rychlosti9.
9
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
201
07 Podpora řidiče
||
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí
a všechny podmínky na cestě.
Přečtěte si v uživatelské příručce všechny
kapitoly týkající se adaptivního tempomatu, abyste se seznámili s omezeními,
které by měl řidič znát ještě před tím, než
začne tempomat používat.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to
i v případě, že používá adaptivní tempomat.
DŮLEŽITÉ
Údržba adaptivního tempomatu se musí
provádět pouze v servisu - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
•
Adaptivní tempomat* - správa rychlosti
(str. 205)
•
Adaptivní tempomat* - nastavení časového intervalu (str. 206)
•
Adaptivní tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní režim (str. 207)
•
Adaptivní tempomat* - předjíždění jiného
vozidla (str. 208)
•
Adaptivní tempomat* - deaktivace
(str. 208)
•
Adaptivní tempomat* - Queue Assist
(str. 208)
•
Adaptivní tempomat* - přepínání tempomatu (str. 210)
•
•
•
Radarový snímač (str. 211)
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Radarový snímač - omezení (str. 211)
Klávesnice na volantu (str. 83)
•
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření (str. 213)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 214)
Automatická převodovka
07
Vozidla s automatickou převodovkou jsou
u adaptivního tempomatu vybavena zdokonalenou funkcí Queue Assist (str. 208).
Související informace
•
•
10
202
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 202)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 204)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Adaptivní tempomat* - funkce
Přehled funkcí10.
Radarový snímač (str. 211)
Adaptivní tempomat kombinuje tempomat
a systém koordinace vzdálenosti.
07 Podpora řidiče
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou
např. jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících
vozidel a předmětů.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
Vzdálenost od vozidla jedoucího před Vámi je
měřena především radarovým snímačem.
Tempomat upravuje rychlost zrychlováním
a přibrzďováním. Když jsou brzdy používány
adaptivním tempomatem, je běžné, že vydávají určitý zvuk.
VAROVÁNÍ
Pokud brzdí adaptivní tempomat, brzdový
pedál se pohne. Nepokládejte nohu pod
brzdový pedál - mohl by se zachytit.
11
12
Adaptivní tempomat sleduje vozidlo ve stejném pruhu tak, aby byl dodržen časový interval (str. 206) nastavený řidičem. Pokud radarový snímač nevidí žádné vozidlo vpředu,
vozidlo pojede nastavenou rychlosti, kterou
uložil řidič. To platí rovněž v případě, pokud
rychlost vozu před vozidlem je vyšší než uložená rychlost tempomatu.
Adaptivní tempomat napomáhá řídit rychlost
plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké
brzdění, musí řidič brzdit sám. To platí při velkých rozdílech rychlosti, nebo když vozidlo
před Vámi prudce zabrzdí. Kvůli omezení
v radarovém snímači (str. 211) může být
brzdění neočekávané nebo nemusí nastat
vůbec.
Adaptivní tempomat lze nastavit tak, aby sledoval jiný vůz při rychlosti od 30 km/h11 do
200 km/h. Pokud rychlost klesne pod
30 km/h nebo pokud příliš klesnou otáčky
motoru, tempomat přejde do pohotovostního
režimu, ve kterém automaticky nebrzdí v tomto případě musí bezpečnou vzdálenost
od vozu jedoucího vpředu zajistit sám řidič.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Adaptivní tempomat má brzdnou kapacitu,
která je ekvivalentem cca. 40 % brzdného
výkonu vozu.
Funkci Queue Assist (str. 208) u vozů s automatickou převodovkou lze nastavit u rychlosti v rozsahu 0-200 km/h.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
1. Varovná kontrolka a varovný zvuk systému
varování před kolizí12.
Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji, než je
brzdná kapacita adaptivního tempomatu,
a řidič nebrzdí, tempomat použije varovnou
kontrolku systému varování před kolizí
(str. 226) a vydává varovný zvuk, který upozorňuje řidiče, že musí okamžitě zasáhnout.
POZNÁMKA
Pokud nosíte sluneční brýle nebo pokud
prudce svítí slunce, může se stát, že
výstražnou kontrolku neuvidíte.
07
}}
203
07 Podpora řidiče
||
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat upozorňuje pouze na
vozidla, která detekoval radarový snímač.
Proto se může stát, že varování nebude
vydáno nebo bude vydáno s jistým zpožděním. Nečekejte na varování a začněte
brzdit, pokud je to třeba.
Adaptivní tempomat* - přehled
Fungování adaptivního tempomatu (str. 201)
a klávesnice na volantu závisejí na tom, zda
vozidlo je či není vybaveno omezovačem
rychlosti (str. 193)13.
Adaptivní tempomat s omezovačem
rychlosti
Γasová vzdálenost
Funkce ACC je aktivní, když kontrolka
svítí ZELENĚ (BÍLÁ = pohotovostní režim).
Adaptivní tempomat bez omezovače
rychlosti
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
Nezapomeňte, že adaptivní tempomat je
určen především k jízdě po vozovkách v rovném terénu. Pokud pojedete po cestě z prudkého svahu, s těžkým nákladem nebo přívěsem, může se stát, že tempomat bude mít
problém udržet správnou vzdálenost od
vozidla před vámi - v tomto případě buďte
opatrní a připraveni zpomalit.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 204)
Tempomat* (str. 196)
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Režim standby
07
Γasový interval - prodloužení/zkrácení.
Aktivace a nastavení rychlosti.
Zelené značení při uložené rychlosti (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
13
204
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Tempomat- zapnuto/vypnuto nebo pohotovostní režim.
Γasový interval - prodloužení/zkrácení.
Aktivace a nastavení rychlosti.
(Nepoužívá se)
Zelené značení při uložené rychlosti (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
07 Podpora řidiče
Γasová vzdálenost
Funkce ACC je aktivní, když kontrolka
svítí ZELENĚ (BÍLÁ = pohotovostní režim).
Související informace
•
•
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
Adaptivní tempomat* - správa
rychlosti
Současně je rozsah rychlosti
označen následovně:
Zapnutí ACC:
•
Adaptivní tempomat* - správa rychlosti
(str. 205)
Stiskněte tlačítko na volantu
– na
sdružené přístrojové desce se rozsvítí
podobný BÍLÝ symbol(8), který oznamuje,
že adaptivní tempomat je v pohotovostním režimu (str. 207).
•
Adaptivní tempomat* - nastavení časového intervalu (str. 206)
•
Adaptivní tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní režim (str. 207)
•
•
Při požadované rychlosti stiskněte na
nebo
.
volantu tlačítko
Tempomat* (str. 196)
>
Aktuální rychlost se uloží do paměti, sdružená přístrojová deska zobrazí na cca.
sekundu "lupu" (6) kolem uložené
rychlosti a její označení se změní z BÍLΔ
na ZELENOU.
Aktivace tempomatu ACC:
Jakmile tento symbol změní barvu
z BÍLΔ na ZELENOU, tempomat
ACC je aktivní a vozidlo udržuje uloženou rychlost.
Tempomat ACC reguluje
vzdálenost k vozidlu jedoucímu vpředu, pouze pokud
symbol ukazuje obrázek dalšího vozidla.
•
vyšší rychlost se ZELENÝM označením je
předem naprogramovaná rychlost
•
nižší rychlost je rychlost vpředu jedoucího
vozidla.
Změna uložené rychlosti
Uložená rychlost se mění krátkým nebo dlounebo
na
hým stisknutím tlačítka
volantu.
Nastavení +/- 5 km/h
•
Použijte krátká stisknutí - každé stisknutí
upraví rychlost o +/- 5 km/h
Nastavení +/- 1 km/h
•
Podržte tlačítko a při požadované
rychlosti je uvolněte.
Nastavení při posledním stisknutí se uloží do
paměti.
/
Pokud se před stisknutím tlačítka
rychlost zvýší sešlápnutím plynového pedálu,
uloží se rychlost, kterou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka.
07
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
205
07 Podpora řidiče
||
nemá vliv na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla
naposledy uložena.
POZNÁMKA
Pokud se některé z tlačítek na adaptivním
tempomatu podrží stisknuté několik minut,
systém se zablokuje a nedá se použít.
Abyste jej mohli znovu aktivovat, vozidlo
se musí zastavit a motor se musí restartovat.
V některých situacích opětovná aktivace
není možná. V tomto případě se na sdružené přístrojové desce (str. 214) objeví
Adaptivní tempomat není dostupný.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 204)
Tempomat* (str. 196)
Adaptivní tempomat* - nastavení
časového intervalu
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu
vpředu. Na sdružené přístrojové desce se zobrazuje 1-5
vodorovných čar - čím je jich
více, tím je časový interval
delší. Jedna čára odpovídá
cca. 1 sekundě, 5 čar - cca. 3 sekundám.
Otočte kolečko na ovládacím prvku na
volantu (nebo použijte tlačítka
( )
u vozidel bez omezovačů rychlosti).
Při nízké rychlosti, když jsou vzdálenosti
krátké, adaptivní tempomat mírně prodlouží
časový interval.
Adaptivní tempomat umožňuje měnit časový
interval v určitých situacích, aby vůz mohl sledovat vozidlo jedoucí před ním plynule
a komfortně.
Stejný symbol se zobrazí také při aktivaci
systému Upozornění na odstup (str. 216).
206
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud se zdá, že aktivovaný adaptivní
tempomat nereaguje, důvodem může být
skutečnost, že časová vzdálenost k vozidlu vpředu brání zvýšit rychlost vozidla.
Γím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
Nastavení/změna časové vzdálenosti:
•
Nezapomeňte, že v případě krátkého časového intervalu musí řidič, pokud vyvstane
nepředvídaný dopravní problém, reagovat
rychle.
07
POZNÁMKA
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů
přípustné.
Přečtěte si další informace o přístupu
k rychlosti (str. 205).
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 204)
Tempomat* (str. 196)
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - dočasná
deaktivace a pohotovostní režim
Adaptivní tempomat lze dočasně deaktivovat
a uvést do pohotovostního režimu.
Dočasná aktivace - pohotovostní režim
s omezovačem rychlosti
Dočasné vypojení adaptivního tempomatu
a nastavení do pohotovostního režimu.
•
Stiskněte na volantu tlačítko
Tato kontrolka a označení uložení
rychlosti potom změní barvu ze
ZELENΔ na BÍLOU.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim bez omezovače rychlosti
Dočasné vypojení adaptivního tempomatu
a nastavení do pohotovostního režimu.
•
Stiskněte na volantu tlačítko
Pohotovostní režim v důsledku zásahu
řidiče
Adaptivní tempomat se dočasně vypojí
a přejde automaticky do pohotovostního
režimu, pokud:
•
•
14
15
•
se volič převodového stupně přesune do
polohy N (automatická převodovka)
•
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí
vyšší než je uložená rychlost.
Řidič musí regulovat rychlost.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
nemá vliv na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla
naposledy uložena.
Další informace najdete v kapitole
Rychlost (str. 205) a Předjíždění jiného
vozidla (str. 208).
Automatický pohotovostní režim
•
•
•
•
sešlápnete pedál brzdy
K automatické deaktivaci může dojít, když:
spojkový pedál je sešlápnutý déle než
1 minutu14
•
•
•
kola ztratí trakci
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým
sněhem nebo hustým deštěm (jsou zablokovány radarové vlny).
Další informace o symbolech, zprávách
a jejich významu, viz kapitola Symboly
a zprávy na displeji (str. 214).
Vyvolání nastavené rychlosti
Adaptivní tempomat v pohotovostním režimu
na
lze znovu aktivovat stisknutím tlačítka
volantu - rychlost se nastaví na naposledy
uloženou hodnotu.
Ovládání adaptivního tempomatu závisí na
ostatních systémech, např. na systému stability ESC (str. 186). Pokud některý z těchto
systémů přestane fungovat, adaptivní tempomat se automaticky deaktivuje.
V případě automatické deaktivace se ozve
signál a na sdružené přístrojové desce se
zobrazí zpráva Adaptivní tempomat zrušen.
V tomto případě musí řidič zasáhnout a upravit rychlost a vzdálenost k vozu před sebou.
rychlost klesne pod 30 km/h15
POZNÁMKA
Nastavený nárůst rychlosti se aktivuje, jakmile se rychlost obnoví stisknutím tlačítka
.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 204)
Tempomat* (str. 196)
07
řidič otevře dveře
řidič si sundá bezpečnostní pás
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
Vyřazení a přeřazení vyššího nebo nižšího stupně nemá vliv na režim standby.
Neplatí pro vozidla s funkcí Queue Assistant - tato vozidla rovnou zastaví.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
207
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - předjíždění
jiného vozidla
ACC může pomáhat rovněž při předjíždění.
Pokud vozidlo jede za jiným vozem a řidič
pomocí směrových světel16 naznačí, že bude
předjíždět, adaptivní tempomat mu umožní
krátce zrychlit a dojet vůz vpředu.
Tato funkce je aktivní při rychlostech vyšších
než 70 km/h.
Další informace o různých časových intervalech (str. 206) k vozidlu vpředu.
Další informace ohledně rychlosti (str. 205).
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že tato funkce může být
aktivována ve více situacích než jen při
předjíždění, např. když se používá ukazatel
směru k označení změny jízdního pruhu
nebo k vyjetí na jinou cestu - v tomto
případě vozidlo krátce zrychlí.
Adaptivní tempomat* - deaktivace
Adaptivní tempomat* - Queue Assist
Klávesnice s omezovačem rychlosti
Queue Assist umožňuje adaptivnímu tempomatu využít při rychlostech pod 30 km/h další
funkce.
Adaptivní tempomat se vyřazuje krátkým
na volantu. Nastavená
stisknutím tlačítka
rychlost je vymazána a nemůže být opětovně
.
vyvolána stisknutím tlačítka
Klávesnice bez omezovače rychlosti
Krátkým stisknutím tlačítka
na volantu se
adaptivní tempomat nastaví do pohotovostního režimu. Dalším krátkým stisknutím se
deaktivuje. Nastavená rychlost je vymazána
a nemůže být opětovně vyvolána stisknutím
.
tlačítka
Queue Assist nabízí následující možnosti:
Související informace
Upozorňujeme, že nejnižší rychlost, kterou lze
u adaptivního tempomatu nastavit, je 30 km/h
- přestože tempomat dokáže sledovat jiné
vozidlo až do zastavení, nelze nastavit nižší
rychlost.
•
•
•
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 204)
Tempomat* (str. 196)
Související informace
07
•
•
•
16
208
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 204)
Tempomat* (str. 196)
U vozidla s levostranným řízením bliká pouze levá strana. U vozidla s pravostranným řízením bliká pouze pravá strana.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Ve vozech s automatickou převodovkou je
adaptivní tempomat doplněn funkcí Queue
Assist (tato funkce je označována také jako
"Queue Assist").
•
•
•
Větší rozsah rychlosti - také při rychlosti
nižší než 30 km/h a když vozidlo stojí
Změna cíle
Automatické brzdění se u stojícího vozu
vypne
Další informace ohledně rychlosti (str. 201)
a informace k různým časovým intervalům
k vozidlu vpředu (str. 206).
07 Podpora řidiče
Větší rozsah rychlosti
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Pokud chcete aktivovat tempomat, musí
být zavřené dveře řidiče a řidič musí být
připoutaný.
U automatické převodovky může adaptivní
tempomat sledovat jiné vozidlo v rozsahu
0-200 km/h.
Funkce Queue Assist udrží vozidlo na
místě maximálně 4 minuty - potom se
brzdy uvolní.
Viz další informace v části "Ukončení automatického brzdění u stojícího vozidla".
Změna cíle
Aby se tempomat aktivoval, když je
rychlost nižší než 30 km/h, musí se vozidlo
vpředu nacházet v přiměřené vzdálenosti.
•
Stiskněte na volantu tlačítko
.
nebo
•
Sešlápněte plynový pedál.
>
Tempomat potom bude pokračovat ve
sledování vozu před sebou.
Adaptivní tempomat se odpojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
•
rychlost klesne pod 5 km/h a tempomat si
není jistý, zda cílový objekt je stojící
vozidlo nebo jiný předmět, např. retardér.
•
rychlost klesne pod 5 km/h a vozidlo
vpředu odbočí, takže jej tempomat již
nesleduje.
Ukončení automatického brzdění
v klidovém stavu
POZNÁMKA
Pokud se vůz na chvílí zastaví, např. při
popojíždění v pomalém provozu nebo na
semaforu, v jízdě se po krátkých zastávkách
automaticky pokračuje do cca. 3 sekund –
pokud by trvalo déle, než se vůz vpředu rozjede, tempomat se vypojí a přejde do pohotovostního režimu (str. 207) s automatickým
brzděním. V tomto případě musí řidič tempomat znovu aktivovat. K dispozici jsou tyto
možnosti:
Automaticky pohotovostní režim se
změnou cíle
V následujících situacích funkce Queue Assist
automaticky zabrzdí do klidového stavu:
Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může
se objevit stojící vozidlo.
Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz, který
se pohybuje rychlostí menší než 30 km/h,
a změní cíl na stojící vozidlo, tempomat zpomalí podle stojícího vozidla.
VAROVÁNÍ
Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz
vpředu, který se pohybuje rychlostí větší
než 30 km/h, a změní cíl z vozidla vpředu
na stojící vozidlo, tempomat bude stojící
vozidlo ignorovat a nastaví uloženou
rychlost.
•
•
•
řidič otevře dveře
řidič si sundá bezpečnostní pás.
To znamená, že se brzdy uvolní a vozidlo se
začne rozjíždět - proto musí řidič zasáhnout
a zabrzdit sám, aby se vozidlo udrželo na
místě.
07
Řidič musí sám zasáhnout a zabrzdit.
}}
209
07 Podpora řidiče
||
DŮLEŽITÉ
Funkce Queue Assist udrží vozidlo na
místě maximálně 4 minuty - potom se
brzdy uvolní.
Řidič je na tuto skutečnost postupně upozorňován s narůstající intenzitou:
1. Akustický alarm (cinkání) a textová
zpráva.
2. Rovněž začne blikat výstražná kontrolka na čelním skle.
Adaptivní tempomat* - přepínání
tempomatu
Přepnutí z ACC na CC
Na sdružené přístrojové desce se zobrazí
kontrolka aktivního tempomatu:
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise
Control
3. Dojde k "ostrému" zabrzdění.
Další informace o symbolech, zprávách
a jejich významu, viz kapitola Symboly
a zprávy na displeji (str. 214).
Také v následujících situacích funkce Queue
Assist uvolní brzdový pedál a přejde do pohotovostního režimu:
07
•
•
řidič má nohu na pedálu brzdy
•
řidič nastaví tempomat do pohotovostního režimu
•
je aktivována parkovací brzda.
se volič převodových stupňů přeřadí do
polohy P, N nebo R
Související informace
•
•
•
210
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 204)
Tempomat* (str. 196)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tempomat
Adaptivní tempomat
Jedním stisknutím tlačítka můžete deaktivovat adaptační prvek (systém sledování vzdálenosti) v adaptivním tempomatu (str. 201).
V tomto případě bude vozidlo udržovat pouze
nastavenou/uloženou rychlost.
•
Podržte stisknuté tlačítko
na volantu
- kontrolka na sdružené přístrojové desce
na
.
se změní z
>
Tím se aktivuje standardní tempomat CC.
VAROVÁNÍ
Po přepnutí z režimu ACC na CC vozidlo
již automaticky nebrzdí - pouze sleduje
nastavenou rychlost.
Přepnutí zpět z CC na ACC
Vypněte tempomat (CC) 1-2 stisknutími tla. Při dalším stisknutí tlačítka se aktičítka
vuje adaptivní tempomat (ACC).
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 204)
•
Tempomat* (str. 196)
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
Adaptivní tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní režim (str. 207)
07 Podpora řidiče
Radarový snímač
Radarový snímač - omezení
Radarový snímač má za úkol detekovat osobní
a nákladní vozidla, která se pohybují ve stejném jízdním pruhu a ve stejném směru.
Radarový snímač (str. 211) má jistá omezení,
a to především kvůli omezenému zornému
poli.
Radarový snímač využívají následující funkce:
Schopnost adaptivního tempomatu detekovat
vozidlo vpředu se výrazně sníží, pokud:
•
•
•
Funkce sledování vzdálenosti*
Adaptivní tempomat*
•
Upozornění na nebezpečí kolize s funkcí
automatické aktivace brzd a detekce
chodců*
rychlost vozidel vpředu se výrazně liší od
vaší rychlosti
•
dojde k zablokování radarového snímače
- např. v případě prudkého deště nebo
rozbředlého sněhu nebo pokud se před
radarovým snímačem zachytí jiné
předměty.
DŮLEŽITÉ
V případě viditelného poškození mřížky
vozidla nebo v případě podezření na
poškození radarového snímače:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Pokud došlo k poškození nebo uvolnění
mřížky, radarového snímače nebo jeho
držáku, může se stát, že tato funkce
nebude vůbec nebo částečně k dispozici.
Úpravy radarového snímače by mohly vyústit
v nelegální používání.
Související informace
•
•
•
•
Radarový snímač - omezení (str. 211)
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
Systém varování před kolizí* (str. 226)
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 216)
POZNÁMKA
Udržujte povrch před radarovým snímačem čistý.
Zorné pole
Radarový snímač má omezené zorné pole.
V některých případech není druhý vůz detekován nebo detekce proběhne později, než
by měla.
Zorné pole ACC
Někdy radarový snímač detekuje s jistým
zpožděním vozidla v těsné blízkosti, např.
vozidlo, které jede mezi Vaším vozem
a vozidly před Vámi.
Malá vozidla, jako jsou motocykly nebo
vozidla, která nejedou uprostřed jízdního
pruhu, mohou zůstat nedetekovaná.
07
V zatáčkách může radarový snímač detekovat špatné vozidlo nebo může ztratit
detekované vozidlo z dohledu.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
211
07 Podpora řidiče
||
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou
např. jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících
vozidel a předmětů.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí
a všechny podmínky na cestě.
Přečtěte si v uživatelské příručce všechny
kapitoly týkající se adaptivního tempomatu, abyste se seznámili s omezeními,
které by měl řidič znát ještě před tím, než
začne tempomat používat.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to
i v případě, že používá adaptivní tempomat.
VAROVÁNÍ
Před mřížku chladiče se nesmí montovat
příslušenství ani jiné předměty jako např.
přídavná světla.
07
212
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
Systém varování před kolizí* (str. 226)
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 216)
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření
Pokud se na sdružené přístrojové desce
zobrazí zpráva Zablokov. radar Viz
příručka, znamená to, že radarový snímač
(str. 211) adaptivního tempomatu nedokáže
detekovat ostatní vozidla před vozem.
a varování před kolizí s automatickou aktivací
brzd (str. 226).
Tato zpráva znamená, že nefunguje žádná
z funkcí pro upozornění na odstup (str. 216)
V této tabulce jsou uvedeny příklady možných
příčin zobrazení zpráv spolu s příslušnými
činnostmi:
Příčina
Akce
Povrch radaru v mřížce je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch radaru v mřížce od nečistot, ledu a sněhu.
Hustý déšť nebo sněžení blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje, když je vozovka velmi mokrá nebo
zasněžená.
Povrch radaru byl očištěn, avšak zpráva je stále zobrazena.
Γekejte. Může trvat několik minut, než radar „zjistí“, že již není zablokován.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 204)
Tempomat* (str. 196)
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
213
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - symboly
a zprávy
několik příkladů. Dle situace dodržujte doporučení:
Někdy může adaptivní tempomat zobrazit
symbol a/nebo textovou zprávu. Dále uvádíme
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Kontrolka je BÍLÁ
Adaptivní tempomat je nastaven do pohotovostního režimu (str. 207).
Kontrolka je ZELENÁ
Vozidlo si udržuje uloženou rychlost.
Manuálně se volí standardní tempomat.
Povolit temp. nastav. ESCna
normální
Adaptivní tempomat nelze aktivovat, pokud ESC není nastaven do normálního režimu - systém
stability (str. 186).
Adaptivní tempomat zrušen
Adaptivní tempomat je deaktivován - rychlost musí regulovat sám řidič.
Adaptivní tempomat není
dostupný
Adaptivní tempomat nemůže být aktivován.
Důvodem může být:
•
•
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým sněhem nebo hustým deštěm.
Další informace o zjišťování závad - viz kapitola Zjišťování a odstraňování závad (str. 213)
07
Zablokov. radar Viz příručka
Adaptivní tempomat je dočasně odpojen.
•
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší
nebo když se před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Řidič si potom může zvolit běžný tempomat (str. 196) (CC) - textová zpráva zobrazí informace
o dostupných možnostech.
Přečtěte si další informace o omezeních radarového snímače (str. 211).
214
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
KontrolkaA
A
B
Zpráva
Popis
Adapt.tempomat Nutný
servis
Adaptivní tempomat je odpojen.
Sešlápnutím brzdy přidržte
vůz + akustický alarm + výstražná kontrolka na čelním skle
+ "táhnutí" brzdB
Vozidlo stojí a adaptivní tempomat uvolní brzdový pedál. Proto se vozidlo může brzy rozjet.
•
Pod 30 km/h Musí být vozidlo
vpředuB
Zobrazí se, pokud se pokusíte aktivovat adaptivní tempomat při rychlostech pod 30 km/h a v
aktivační vzdálenosti se nenachází žádné vozidlo.
•
Kontaktujte odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Řidič musí brzdit sám. Zpráva zůstane zobrazena a zní alarm, dokud řidič nesešlápne
brzdový nebo plynový pedál.
Symboly jsou schématické.
Pouze s funkcí Queue Assist.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 204)
Tempomat* (str. 196)
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
215
07 Podpora řidiče
Funkce sledování vzdálenosti*
Upozornění na odstup ve funkci (Distance
Alert) upozorní řidiče na příliš krátký časový
interval k vozidlu vpředu.
Funkce sledování vzdálenosti je aktivní při
rychlostech nad 30 km/h a reaguje pouze na
vozidla, která jedou před vozem stejným
směrem. Pro blížící se, pomalu jedoucí nebo
stojící vozidla není poskytována žádná informace o vzdálenosti.
POZNÁMKA
Je-li aktivní adaptivní tempomat, funkce
sledování vzdálenosti se vypne.
systém nabídky MY CAR (str. 110). Zde
vyhledejte funkci Upozornění na odstup.
Nastavení časového intervalu
VAROVÁNÍ
Systém sledování vzdálenosti reaguje
pouze v případě, že vzdálenost k vozu
před vámi je menší než nastavená hodnota
- rychlost vozidla nemá na to vliv.
Provoz
Ovládání a symbol časového intervalu.
Γasový interval - prodloužení/zkrácení.
Γasový interval - zapnuto.
Oranžová výstražná kontrolka17.
07
Pokud je vzdálenost k vozidlu vpředu menší
než nastavený časový interval, na čelním skle
se nepřerušovaně rozsvítí oranžová výstražná
kontrolka.
17
216
Stisknutím tlačítka ve středové konzole funkci
zapnete nebo vypnete. Funkce je zapnuta,
když svítí jedna kontrolka v tlačítku.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu
vpředu. Na sdružené přístrojové desce se zobrazuje 1-5
vodorovných čar - čím je jich
více, tím je časový interval
delší. Jedna čára odpovídá
cca. 1 sekundě, 5 čar - cca. 3 sekundám.
Stejný symbol se zobrazí také tehdy, když je
aktivován adaptivní tempomat (str. 201).
07 Podpora řidiče
POZNÁMKA
Γím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
Nastavený časový interval využívá také
adaptivní tempomat (str. 202).
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů
přípustné.
Související informace
•
Upozornění na odstup* - omezení
(str. 217)
•
Upozornění na odstup* - symboly
a zprávy (str. 218)
Upozornění na odstup* - omezení
Tato funkce, která využívá stejný radarový
snímač jako adaptivní tempomat (str. 201)
a systém varování před kolizí s automatickou
aktivací brzd (str. 226) , má jistá omezení.
Související informace
•
•
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 216)
Upozornění na odstup* - symboly
a zprávy (str. 218)
POZNÁMKA
Silné protisvětlo, odrazy, prudké změny
intenzity světla nebo nošení brýlí mohou
způsobit, že varovné světlo na čelním skle
nebude vidět.
Špatné počasí nebo klikaté vozovky
mohou ovlivnit schopnost radarového snímače detekovat vozidla jedoucí před vámi.
Na schopnost detekce může mít vliv rovněž velikost ostatních vozidel, např. motocyklů. To může znamenat, že se varovná
kontrolka rozsvítí při kratší vzdálenosti, než
je nastavená vzdálenost, nebo se kontrolka dočasně nerozsvítí vůbec.
Extrémně vysoké rychlosti mohou
v důsledku omezení dosahu snímače také
způsobit rozsvícení kontrolky při kratší
vzdálenosti, než je nastavená vzdálenost.
07
Další informace o omezeních radarového snímače, viz Radarový snímač - omezení
(str. 211) a Upozornění na nebezpečí kolize* použití (str. 230).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
217
07 Podpora řidiče
Upozornění na odstup* - symboly
a zprávy
žené přístrojové desce zobrazit jisté symboly
a zprávy.
Pokud se v důsledku omezení (str. 217)
funkce sníží funkčnost, mohou se na sdru-
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Zablokov. radar Viz
příručka
Funkce sledování vzdálenosti je dočasně vypnutá.
Radarový snímač (str. 211) je zablokován a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo
když se před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Informace - viz Radarový snímač - omezení (str. 211).
Varování před
kolizí Nutný servis
Funkce Upozornění na odstup a varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd (str. 232)
jsou částečně nebo zcela vypnuty.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
A
Symboly jsou schématické.
07
218
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
City Safety™
DŮLEŽITÉ
Funkce City Safety™ napomáhá řidiči vyvarovat se kolize při jízdě v dopravních zácpách,
mimo jiné při změnách dopravní situace před
vozem kombinované s poklesem pozornosti,
což by mohlo vést k nehodě.
Údržbu a výměnu komponentů City
Safety™ smí provádět pouze servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Funkce City Safety™ je aktivní při rychlostech
do 50 km/h a pomáhá řidiči automatickým
brzděním vozidla v případě bezprostředního
rizika srážky s vepředu jedoucími vozidly,
pokud řidič nereaguje včas brzděním a/nebo
otočením volantu.
Systém vCity Safety™ nereaguje v každé
jízdní nebo dopravní situaci, při každém
počasí a při libovolném stavu vozovky.
City Safety™ dokáže zabránit kolizi, pokud
je rozdíl v rychlostem menší než 15 km/h je-li rozdíl v rychlostech vyšší, dokáže
pouze snížit rychlost v okamžiku nárazu.
Aby měl řidič k dispozici plný výkon brzd,
musí sešlápnout pedál brzdy.
Systém City Safety™ je nastaven tak, aby se
aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům do řízení.
Řidič nebo spolujezdci normálně zaznamenají
funkci systému City Safety™ pouze tehdy,
pokud je vůz bezprostředně ohrožen kolizí.
Pokud vůz vybaven také funkcí varování před
kolizí s automatickou aktivací brzd*
(str. 226) , pak se tyto dva systémy vzájemně
doplňují.
Systém City Safety™ sleduje dopravní situaci
před vozidlem pomocí laserového senzoru
(str. 223), který je umístěn v horní hraně čelního okna. Pokud bezprostředně hrozí kolize,
systém City Safety™ vůz automaticky přibrzdí
- tento zásah můžete vnímat jako prudké
zabrzdění.
Systém City Safety™ nereaguje na vozidla,
která jedou v jiném směru, na malá
vozidla, motocykly, lidi a zvířata.
Systém City Safety™ se aktivuje v situacích,
kdy má řidič začít brzdit. Proto nemůže
pomoci řidiči v každé situaci.
Funkce systému City Safety™ nemůže být
používána jako náhrada činnosti řidiče. Pokud
by se řidič plně spolehl jenom brzdění pomocí
funkce City Safety™, došlo by dříve či později
k nehodě.
City Safety™ - funkce
Nikdy nečekejte, až zareaguje systém City
Safety™. Za udržování správné vzdálenosti a rychlosti je odpovědný výhradně
řidič.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ - omezení (str. 221)
07
City Safety™ - funkce (str. 219)
City Safety™ - použití (str. 220)
City Safety™- laserový senzor (str. 223)
City Safety™ - symboly a zprávy
(str. 225)
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
219
07 Podpora řidiče
||
Když je funkce aktivována a brzdí, na sdružené přístrojové desce se objeví zpráva
(str. 225), že funkce je/byla aktivní.
POZNÁMKA
Pokud brzdí systém City Safety™, rozsvítí
se brzdová světla.
City Safety™ - použití
Funkce City Safety™ napomáhá řidiči vyvarovat se kolize při jízdě v dopravních zácpách,
mimo jiné při změnách dopravní situace před
vozem kombinované s poklesem pozornosti,
což by mohlo vést k nehodě.
Zapnutí a vypnutí
Související informace
Vysílač a přijímač laserového senzoru v čelním
okně18.
•
•
•
City Safety™ - omezení (str. 221)
Systém City Safety™ aktivuje krátké intenzivní brzdění a za normálních okolností
zastaví vozidlo těsně za vozidlem vepředu.
Takovým stylem většina řidičů nejezdí a může
to pro ně být nepříjemné.
Pokud je rozdíl rychlostí mezi vozidly vyšší
než 15 km/h, nemusí sám o sobě systém City
Safety™ zabránit kolizi. Aby bylo dosaženo
plného brzdného účinku, musí řidič sešlápnout brzdový pedál. Tímto způsobem je pak
možné zabránit kolizi při rozdílech rychlostí
vyšších než 15 km/h.
18
220
Funkce City Safety™ se aktivuje automaticky při nastartování motoru.
City Safety™ - použití (str. 220)
Pokud je rozdíl rychlostí vůči vozidlu jedoucímu vepředu 4-15 km/h, může systém City
Safety™ zcela zabránit kolizi.
07
POZNÁMKA
City Safety™ (str. 219)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
V určitých situacích může být vhodné
vypnout City Safety™, např. v prostředí, kde
mohou větve s listím zasahovat prostoru nad
čelní okno.
City Safety™ se používá v systému menu MY
CAR (str. 110). Po nastartování motoru lze
funkci deaktivovat následovně:
•
V oddílu MY CAR vyhledejte Systém
podpory jízdy a vyberte položku
Vypnuto u City Safety.
Funkce však bude zapnuta při dalším
nastartování motoru bez ohledu na to,
zda byla při vypnutí motoru zapnuta či
vypnuta.
07 Podpora řidiče
VAROVÁNÍ
Laserový snímač (str. 223) vysílá laserový
paprsek, i když je funkce City Safety™
manuálně zablokována.
City Safety™ - omezení
Snímač systému City Safety™ je určen
k detekování osobních vozidel a dalších velkých vozidel před vozem, bez ohledu na to,
zda je den nebo noc.
Opětovná aktivace funkce City Safety™:
Tato funkce má však jistá omezení.
•
Omezení snímače znamená, že City Safety™
funguje s omezením nebo nefunguje vůbec,
např. v hustém sněžení nebo dešti, mlze,
prašných bouřích nebo sněhových vánicích.
Mlha, nečistota, led nebo sníh na čelním okně
mohou rovněž rušit jeho funkci.
Postupujte stejně jako při vypnutí, ale
zvolte možnost Zapnuto.
Související informace
•
•
•
City Safety™ (str. 219)
City Safety™ - omezení (str. 221)
City Safety™ - symboly a zprávy
(str. 225)
Funkci omezují nízko zavěšené předměty,
např.vlajka/praporek na vyčnívajícím nákladu,
nebo příslušenství jako např. přídavné světlomety a ochranné roury, které jsou vyšší než
kapota.
Laserový paprsek ze snímače systému City
Safety™ měří odraz světla. Snímač není
schopen zjistit předměty s malou schopností
odrážet světlo. Zadní části vozidel všeobecně
dostatečně odrážejí světlo díky poznávací
značce a reflektorům zadních světel.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému
City Safety™ odvrátit kolizi. Za těchto situací
poskytuje nejlepší brzdný účinek a stabilitu
systém ABS19 a ESC20.
19
20
(Anti-lock Braking System) - antiblokovací brzdový systém.
(Electronic Stability Control) - systém stability.
Pokud se svým vozidlem couváte, systém
City Safety™ se dočasně deaktivuje.
Systém City Safety™ se také neaktivuje při
nízkých rychlostech - pod 4 km/h, proto
systém nezasáhne v případech, kdy se
vozidlo vpředu přibližuje velmi pomalu, např.
při parkování.
Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto
systém City Safety™ nezasáhne v situacích,
kdy řidič evidentním způsobem otáčí volantem nebo přidává plyn, a to i v situaci, kdy je
kolize neodvratná.
Pokud systém City Safety™ zabránil kolizi se
stojícím objektem, zůstane vozidlo v klidu
maximálně 1,5 sekundy. Pokud je vozidlo
zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost snížena na stejnou
rychlost, jakou se pohybuje vozidlo jedoucí
vepředu.
U vozidel s mechanickou převodovkou se při
zastavení vozidla systémem City Safety™
zastaví motor, pokud řidič nestačí před tím
sešlápnout spojkový pedál.
07
}}
221
07 Podpora řidiče
||
POZNÁMKA
•
Udržujte čelní okno před laserovým
senzorem (str. 223) bez ledu, sněhu
a nečistot. Umístění senzoru - viz City
Safety™ - funkce (str. 219).
•
Na čelní okno před laserový senzor nic
neupevňujte a nemontujte
•
Odstraňte námrazu a sníh z kapoty sníh a led nesmí překročit výšku 5 cm.
Příčina
DŮLEŽITÉ
Akce
Povrch čelního okna
před laserovým
senzorem je znečištěný nebo je zakrytý
ledem nebo sněhem.
Očistěte povrch
čelního okna před
senzorem od nečistot, ledu a sněhu.
Laserový senzor má
zablokované zorné
pole.
Odstraňte předmět
blokující senzor.
Pokud jsou na čelním okně před „okénky“
laserových snímačů praskliny, škrábance
nebo stopy od kamínků a pokrývají oblast
cca. 0,5 x 3,0 mm (nebo větší), musíte se
za účelem výměny čelního okna obrátit na
servis – doporučujeme autorizovaný servis
Volvo. Umístění senzoru - viz City Safety™
- funkce (str. 219).
V opačném případě může dojít k omezení
funkčnosti systému City Safety™.
Zjišťování a odstraňování závad
Aby nedošlo k omezení funkčnosti, selhání
či nevyhovujícímu zásahu systému City
Safety™, musí být splněny rovněž následující podmínky:
Pokud se na sdružené přístrojové desce
zobrazí zpráva (str. 225) Zablok. snímačů
čelního skla Viz příručka, je laserový senzor
zakryt a nemůže detekovat vepředu jedoucí
vozidla. To znamená, že systém City Safety™
není funkční.
Zpráva Zablok. snímačů čelního skla Viz
příručka se nezobrazí za všech situací, při
kterých je činnost laserového senzoru omezena. Proto musí dbát na to, aby plocha čelního skla pře senzorem byla vždy čistá.
07
V následující tabulce jsou uvedeny možné
příčiny zobrazení zpráv spolu s doporučeními
příslušných činností.
•
Společnost Volvo nedoporučuje opravovat praskliny, škrábance a poškození od kamínků v oblasti laserového
senzoru. Mělo by se vyměnit celé čelní
sklo.
•
Před výměnou čelního skla kontaktujte
autorizovaný servis Volvo, abyste měli
jistotu, že bude objednáno a nainstalováno správné sklo.
•
Při výměně se musí namontovat stejný
typ stěračů čelního skla nebo stěrače
schválené společností Volvo.
Související informace
•
•
•
222
City Safety™ (str. 219)
City Safety™ - funkce (str. 219)
City Safety™ - použití (str. 220)
07 Podpora řidiče
City Safety™- laserový senzor
Součástí systému City Safety™ je senzor,
který vysílá laserové světlo. V případě závady
a v případě, že je třeba opravit laserový
senzor, kontaktujte autorizovaný servis doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis
Volvo. Při manipulaci s laserovým senzorem je
nezbytně nutné dodržovat předepsané
pokyny.
Následující dva štítky souvisejí s laserovým
senzorem:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Splňuje
normy FDA (U.S. Food Administration)
platné pro laserová zařízení s výjimkou
odchylek dle předpisu Laser Notice No.
50 ze dne 26. července 2001.
VAROVÁNÍ
Pokud nebudete dodržovat všechny tyto
pokyny, hrozí nebezpečí poškození zraku!
•
Nikdy se nedívejte do laserového
senzoru (který vydává laserové záření)
ze vzdálenosti 100 mm nebo menší
vzdálenosti zvětšovací optikou, jako
jsou zvětšovací skla, mikroskopy,
čočky nebo podobné optické přístroje.
•
Zkoušky, opravy, demontáž, nastavení
a/nebo výměna náhradních dílů laserového senzoru musí provádět pouze
kvalifikovaný servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
•
Abyste se vyvarovali vystavení škodlivému záření, neprovádějte žádné
úpravy ani údržbu s výjimkou úkonů
specifikovaných zde.
•
Mechanik musí postupovat podle
servisních informací pro laserový
senzor.
•
Nedemontujte laserový senzor (to platí
i pro demontáž čoček). Demontovaný
laserový senzor splňuje požadavky na
laser třídy 3B podle normy IEC
60825-1. Laser třídy 3B není bezpečný
pro zrak a může způsobit poranění.
Údaje vyzařování laserového senzoru
V následující tabulce jsou specifikovány fyzikální údaje laserového senzoru.
Maximální energie impulsu
2.64 µJ
Maximální výstupní výkon
45 mW
Trvání impulsu
Divergence (vodorovně x svisle)
33 ns
28° × 12°
Na obrázku je na horním štítku uvedena klasifikace laserového paprsku:
•
Laserové záření - Nedívejte se do laserového paprsku přímo pomocí optických
přístrojů - laserový výrobek třídy 1M.
Na obrázku jsou na dolním štítku uvedeny
technické parametry laserového paprsku:
•
07
Konektor laserového senzoru musí být
před demontáží odpojen od čelního
okna.
}}
223
07 Podpora řidiče
||
•
Laserový senzor musí být nainstalován
na čelní okno dříve, než je připojen
konektor senzoru.
•
Laserový snímač vysílá laserové světlo, když se dálkový ovladač nachází
v poloze klíče II (str. 77), a to i když je
motor vypnutý.
Související informace
•
07
224
City Safety™ (str. 219)
07 Podpora řidiče
City Safety™ - symboly a zprávy
Pokud systém City Safety (str. 219)™ automaticky brzdí, může se na sdružené přístrojové
KontrolkaA
desce rozsvítit jedna nebo více kontrolek
(str. 225) a současně se může objevit textová
zpráva. Text zprávy může být potvrzen krát-
kým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
Zpráva
Význam/činnost
City Safety aut. zabrzdila
Systém City Safety™ brzdí nebo automaticky zabrzdil.
Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka
Laserový senzor je dočasně z důvodu zablokování nefunkční.
•
Odstraňte předmět blokující senzor a/nebo očistěte povrch čelního okna před senzorem.
Přečtěte si o omezeních laserového snímače.
City Safety Nutný servis
Systém City Safety™ není funkční.
•
A
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Symboly jsou schématické.
Související informace
•
•
City Safety™ (str. 219)
City Safety™ - funkce (str. 219)
07
225
07 Podpora řidiče
Systém varování před kolizí*
Dvě úrovně systému
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
V závislosti na výbavě vozidla, může být
systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců k dispozici ve dvou provedeních:
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců se aktivuje v situacích, kdy má řidič
začít brzdit podstatně dříve. Proto tato funkce
nemůže pomoci řidiči v každé situaci.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců je nastaven tak, aby se aktivoval co
možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům do řízení.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců dokáže zabránit kolizi nebo snížit
rychlost při srážce.
07
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců nemůže být používán jako náhrada
činnosti řidiče. Pokud by se řidič plně spolehl
jenom na brzdění pomocí systému varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd, mohlo by dojít dříve či později
k nehodě.
21
226
Žádné varování před cyklisty na „úrovni 1“.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Úroveň 1
Řidič je pouze vizuálně a akusticky upozorněn21 na výskyt překážek - brzdy automaticky
nebrzdí, řidič musí brzdit sám.
Úroveň 2
Řidič je vizuálně a akusticky upozorněn na
výskyt překážek - pokud řidič v přiměřené
době nereaguje, vozidlo automaticky zabrzdí.
DŮLEŽITÉ
Údržbu komponentů v systému varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd a detekcí cyklistů a chodců smí provádět pouze servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 227)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 230)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 228)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 230)
•
Systém varování před kolizí* - omezení
(str. 232)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 233)
•
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 235)
07 Podpora řidiče
Upozornění na nebezpečí kolize* funkce
1 - Varování před kolizí
Řidič je varován před potenciálně hrozící
kolizí.
Systém varování před kolizí dokáže detekovat
chodce, cyklisty nebo vozidla, která stojí
nebo se pohybují ve stejném směru před
vozidlem řidiče.
řidič brzdí či nebrzdí. Brzdění potom nastane
s omezenou brzdnou sílou, aby byla snížena
rychlost při nárazu, nebo s omezenou
brzdnou sílou, pokud stačí, aby nedošlo ke
kolizi. V případě cyklistů může k varování
a plné aktivaci brzd dojít velmi pozdě nebo
souběžně.
Pokud hrozí riziko kolize s chodcem, cyklistou
nebo jiným vozidlem, řidiče na to upozorní
blikající červená výstražná kontrolka (1) a zvukový signál.
2 - Podpora brzd
Přehled
funkcí22.
Audiovizuální varovný signál v případě
nebezpečí nehody.
Radarový snímač23
Kamerový snímač
Jestliže se nebezpečí kolize po varování před
kolizí stále zvyšuje, aktivuje se podpora brzd.
To znamená, že brzdová soustava je připravena na rychlé brzdění po lehkém sešlápnutí
brzd - to ucítíte jako mírné škubnutí.
Jestliže je pedál brzdy sešlápnut dostatečně
rychle, brzdy brzdí naplno.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd reaguje ve třech krocích v následujícím pořadí:
Podpora brzd dále zvýší intenzitu, jakou řidič
brzdí, v případě, že brzdění nestačí k tomu,
aby nedošlo ke kolizi.
1. Varování před srážkou
3 - Automatická aktivace brzd
2. Podpora brzdy23
3. Automatická aktivace brzd23
Systém varování před kolizí a systém City
Safety™ (str. 219) se vzájemně doplňují.
22
23
07
Naposledy se aktivuje automatické brzdění.
Pokud se v této situaci řidič nezačne vyhýbat
a riziko kolize je značné, aktivuje se funkce
automatického brzdění bez ohledu na to, zda
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Pouze se systémem Úrovně 2.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
227
07 Podpora řidiče
||
VAROVÁNÍ
Systém varování před kolizí se nezapne
v každé jízdní nebo dopravní situaci, při
každém počasí a při libovolném stavu
vozovky. Systém varování před kolizí
nereaguje na vozidla a cyklisty, kteří se
pohybují v jiném směru, než vozidlo, nebo
na zvířata.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 226)
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů
Varování se aktivuje pouze v případě
vysoké pravděpodobnosti kolize. V kapitole "Funkce" a "Omezení" najdete informace k omezením, s jakými musí být řidič
seznámen ještě před tím, než použije varování před kolizí nebo automatickou aktivaci
brzd.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců se vypnou, pokud je rychlost
vozidla vyšší než 80 km/h.
Tato funkce "vidí" zezadu pouze cyklisty, kteří
jedou ve stejném směru.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců nefungují ve tmě a v tunelech, a to
ani v případě, že svítí pouliční světla.
07
Funkce automatické aktivace brzd může
zabránit kolizi a může snížit rychlost při
nárazu. Pro zajištění maximální účinnosti
brzd musí řidič brzdový pedál vždy sešlápnout - to platí i v případě, že je vozidlo
vybaveno systémem automatické aktivace
brzd.
Nikdy nečekejte na varování před kolizí. Za
udržování správné vzdálenosti a rychlosti
je vždy odpovědný řidič, a to i v případě,
že je vozidlo vybaveno systémem varování
před kolizí s automatickou aktivací brzd.
228
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Systém v optimálním případě detekuje jako cyklistu osobu se zřetelnými obrysy těla a jízdního
kola, a to přímo zezadu uprostřed středové osy
vozidla.
07 Podpora řidiče
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné,
aby funkce detekující cyklistu, měla k dispozici maximálně jednoznačné informace
o obrysech těla a jízdního kola - musí mít tedy
možnost identifikovat jízdní kolo, hlavu, paže,
ramena, nohy, horní část těla a spodní část
těla a to společně s běžnými pohyby lidského
těla.
•
Schopnost funkce detekovat cyklisty je
podobně jako u lidského oka za soumraku a při svítání omezena.
•
Schopnost funkce detekovat cyklisty se
deaktivuje při jízdě ve tmě a v tunelech,
a to i v případě, že svítí pouliční světla.
•
Aby detekce cyklistů fungovala optimálně, musí být aktivována funkce City
Safety™, viz City Safety™ (str. 219).
Pokud kamera větší části jízdního kola nebo
těla cyklisty nevidí, nedokáže cyklistu identifikovat.
Aby funkce dokázala identifikovat cyklistu, musí se jednat o dospělého cyklistu,
který jede na "jízdním kole běžné velikosti".
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů je pouhou
pomůckou.
•
Tato funkce dokáže detekovat cyklisty
pouze přímo zezadu, pokud jedou ve stejném směru. Nedokáže detekovat cyklisty
zezadu pod jistým úhlem ani cyklisty
z boku.
•
všechny cyklisty ve všech situacích
a nevidí například částečně zakryté
cyklisty.
•
cyklisty v oblečení, které zakrývá
obrysy těla, a cyklisty, kteří přijíždějí
z boku.
•
jízdní kola, která nemají vzadu červenou odrazku.
•
24
Jízdní kolo musí být vybaveno vysoce
viditelnou a schválenou24 zpětnou červenou odrazkou, která je nainstalována
minimálně 70 cm nad vozovkou.
Cyklisté, kteří jedou po pravé nebo levé
hraně imaginární/prodloužené boční linie
vozidla, mohou být detekováni se zpožděním nebo se může stát, že nebudou
detekováni vůbec.
•
Systém varování před kolizí* (str. 226)
VAROVÁNÍ
•
•
Související informace
Funkce nedokáže detekovat:
•
jízdní kola, na kterých jsou velké
předměty.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
07
Odrazka musí splňovat doporučení a podmínky, které platí z hlediska dopravních předpisů v dané zemi.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
229
07 Podpora řidiče
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců
•
Kamerový snímač umožňující detekci
chodců se deaktivuje při jízdě ve tmě a v
tunelech, a to i v případě, že svítí pouliční
světla.
VAROVÁNÍ
"Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů a chodců"
je pouhou pomůckou. Funkce nedokáže
detekovat všechny chodce ve všech situacích a nevidí, například:
•
• chodce, kteří nesou větší předměty.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
Optimální příklady objektů, které systém považuje za chodce se zřetelnými obrysy těla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné,
aby funkce detekující chodce, měla k dispozici maximálně jednoznačné informace
o obrysech těl - musí mít tedy možnost identifikovat hlavu, paže, ramena, nohy, horní část
těla a spodní část těla a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
07
230
Pokud funkce kamery větší části těla nevidí,
nedokáže chodce identifikovat.
•
Aby chodec mohl být identifikován, musí
být vzpřímený a mít výšku minimálně
80 cm.
•
Schopnost kamerového snímače vidět
chodce je podobně jako u lidského oka
za soumraku a při svítání omezena.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
částečně zakryté chodce, osoby
v oděvech, které zakrývají obrysy těla,
a chodce menší než 80 cm.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 226)
Upozornění na nebezpečí kolize* použití
Nastavení systému upozornění na nebezpečí
kolize se upravuje v položce MY CAR na
obrazovce středové konzoly nebo v systému
menu, viz MY CAR (str. 110).
07 Podpora řidiče
Zapnutí a vypnutí výstražných signálů
Světelné a zvukové signály
Po aktivování světelné a zvukové signalizace
v případě výstrahy u kolize se výstražná kontrolka (č. [1] na předchozím obrázku) testuje
při každém nastartování motoru, a to tak, že
krátce rozsvítí všechny segmenty na výstražné kontrolce.
Po nastartování motoru zhasnou kontrolky
a vypne se zvuková signalizace.
•
1. Zvuková a světelná výstražná signalizace
v případě rizika kolize.25
Zde se nastavuje, zda se zapíná a vypíná
systém varování před kolizí se zvukovými
a světelnými výstražnými signály.
Při startování motoru se automaticky použije
nastavení, které bylo zvoleno při vypnutí
motoru.
POZNÁMKA
Funkce podpory brzd a automatické aktivace brzdy jsou vždy povoleny - nelze je
deaktivovat.
Nastavení systému upozornění na nebezpečí
kolize se upravuje na obrazovce středové
konzoly nebo v systému menu MY CAR, viz
(str. 110).
25
Nákres je schématický - model vozidla a detaily se mohou lišit.
Vyhledejte Varování před kolizí v oddílu
Systém podpory jízdy v systému menu
MY CAR(str. 110) . U položky zrušte
zaškrtnutí.
Zvukový signál
Po nastartování motoru lze výstražný zvuk
aktivovat/deaktivovat samostatně:
•
Hledejte Zvukové varování v oddílu
Varování před kolizí v systému menu
MY CAR(str. 110) - zde vyberte Zapnuto
nebo Vypnuto.
Nyní systém varování před kolizí varuje pouze
vizuálně.
Nastavení vzdálenosti pro varování
Vzdálenost pro varování reguluje vzdálenost,
při níž systém vydá optické a akustické varování.
•
Hledejte Upozornění na vzdálenost
v oddílu Varování před kolizí v systému
menu MY CAR (str. 110) - a zde vyhledejte Dlouhá, Normální nebo Krátká.
Vzdálenost pro varování určuje citlivost
systému. Vzdálenost pro varování Dlouhá
poskytuje časnější varování. Nejprve vyzkoušejte nastavení Dlouhá a jestliže toto nastavení vydává příliš mnoho varování, která
mohou v určitých situacích rušit, potom
nastavení vzdálenosti změňte na Normální.
Vzdálenost pro varování Krátká používejte
pouze ve výjimečných případech, např. pro
dynamickou jízdu.
POZNÁMKA
Pokud se používá adaptivní tempomat,
tempomat použije výstražnou kontrolku
i akustickou výstrahu, dokonce i když je
systém varování před kolizí vypnutý.
Systém varování před kolizí varuje řidiče
v případě hrozící srážky, funkce však
nemůže zkrátit reakční dobu řidiče.
Aby byl systém varování před kolizí účinný,
jeďte vždy s časovým intervalem pro Upozornění na odstup (str. 216) nastaveným na
4-5.
POZNÁMKA
I když se vzdálenost varování nastaví na
Dlouhá, v jistých situacích se může zdát,
že varování přichází pozdě, např. je-li velký
rozdíl rychlostí nebo pokud vozidla vpředu
prudce brzdí.
07
}}
231
07 Podpora řidiče
||
VAROVÁNÍ
Žádná automatický systém není schopen
zaručit 100% správné fungování v každé
situaci. Proto nikdy netestujte systém
varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd tak, že budete najíždět do
lidí a vozidel - mohlo by dojít k vážnému
poškození, poranění a ohrožení životů.
Kontrola nastavení
Požadovaná nastavení mohou být kontrolována na displeji na středové konzole.
•
Aby čidla fungovala správně, nesmí být na
nich led, nečistoty a sníh a musí se pravidelně
čistit vodou a autošamponem.
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Γidla tedy nebudou
moci měřit.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 226)
V systému menu vyhledejte MY CAR
(str. 110) pro Varování před kolizí v části
Systém podpory jízdy.
Údržba
Systém varování před kolizí* omezení
Tato funkce má jistá omezení - tento systém
není např. aktivní, dokud rychlost není
cca. 4 km/h.
Vizuální varovný signál systému upozornění
na nebezpečí kolize může být obtížné zaznamenat v případě silného slunečního svitu,
odrazů, při nošení slunečních brýlí, nebo když
se řidič nedívá přímo před sebe. Proto by měl
být vždy aktivován varovný zvuk.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému
odvrátit kolizi. Za těchto situací poskytuje nejlepší brzdný účinek a stabilitu systém ABS
a ESC (str. 186).
POZNÁMKA
Vizuální výstražný signál může být
dočasně deaktivován v případě vysoké
teploty v prostoru pro cestující způsobené
například prudkým slunečním světlem.
Dojde-li k tomu, aktivuje se výstražné zvukové znamení, a to i v případě, že deaktivace proběhla v systému menu.
07
•
Kamerový a radarový snímač26.
26
232
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Varování se nesmí objevit, pokud
vzdálenost k vozidlu vpředu je malá
nebo pokud jsou pohyby volantu
a pedálů velké, například při velmi
aktivním jízdním stylu.
07 Podpora řidiče
VAROVÁNÍ
Pokud v důsledku dopravní situace nebo
vnějších vlivů radarový nebo kamerový snímač nedokáže detekovat vpředu správně
chodce nebo cyklistu nebo vozidlo, může
se stát, že dojde ke zpoždění v indikaci
varování a zásahů brzd nebo se tyto
funkce vůbec neaktivují.
Systém snímačů má pro chodce a cyklisty27 omezený dosah. Systém účinně
varuje a brzdí při rychlosti vozidla do
50 km/h. Pokud vozidla stojí nebo se
pohybují pomalu, indikace varování
a zásahy brzd jsou funkční při rychlostech
do 70 km/hod.
V případě zhoršené viditelnosti nebo tmy
se varování upozorňující na stojící
a pomalu jedoucí vozidla může vypnout.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců a cyklistů se vypnou, pokud je
rychlost vozidla vyšší než 80 km/h.
Systém Upozornění na nebezpečí kolize
využívá stejné radarové snímače jako adaptivní tempomat (str. 201).
Pokud jsou varování vnímána jako příliš častá
nebo rušivá, může být zkrácena vzdálenost
pro varování. V tomto případě systém vydá
varování později, což sníží celkový počet
varování. Viz kapitola Upozornění na nebezpečí kolize - použití (str. 230).
27
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se dočasně deaktivuje, pokud se
zařadí zpětný chod.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se také neaktivuje při nízkých
rychlostech - pod 4 km/h, proto systém nezasáhne v případech, kdy se vozidlo vpředu
přibližuje velmi pomalu, např. při parkování.
Pokud řidič projeví aktivitu a prokáže, že si je
vědom chování během jízdy, může se varování před kolizí nepatrně odložit, což sníží
počet zbytečných varování na minimum.
Pokud systém automatické aktivace brzd
zabránil kolizi se stojícím objektem, zůstane
vozidlo v klidu maximálně 1,5 sekundy.
Pokud je vozidlo zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost snížena
na stejnou rychlost, jakou se pohybuje
vozidlo jedoucí vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při
zastavení vozidla systémem automatické aktivace brzd zastaví motor, pokud řidič nestačí
před tím sešlápnout spojkový pedál.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 226)
Upozornění na nebezpečí kolize* omezení kamerového snímače
Tato funkce využívá kamerový snímač, který
má jistá omezení.
Kamerový snímač ve voze používají podobně
jako varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd následující funkce:
•
•
•
•
Aktivní dálkové světlomety (str. 88)
Informace o dopravních značkách
(str. 190)
Driver Alert Control - DAC (str. 237)
Lane Keeping Aid (str. 240).
POZNÁMKA
Povrch čelního skla před kamerovým snímačem musí být bez sněhu, ledu, mlhy
a nečistot.
Nepřipevňujte a nelepte nic na čelní sklo
před kamerový snímač - mohlo by se stát,
že se u některých systémů závislých na
kameře sníží účinnost nebo že tyto
systémy přestanou fungovat.
Kamerové snímače mají omezení obdobná
jako lidské oko, tj. „vidí“ hůř například ve tmě,
hustém sněžení nebo mlze. Za takových podmínek mohou být funkce systémů závislých
na kameře výrazně omezeny nebo dočasně
vypnuty.
V případě cyklistů se může stát, že k indikaci varování a úplné aktivaci brzd dojde velmi pozdě nebo současně.
07
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
233
07 Podpora řidiče
||
Silné protisvětlo, odrazy světla od vozovky,
sníh nebo led na vozovce, znečištěné nebo
nezřetelné značení jízdních pruhů značným
způsobem omezuje činnost kamery při sledování vozovky a detekci chodců a ostatních
vozidel.
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před kamerou je
znečištěný nebo je
zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před
kamerou od nečistot, ledu a sněhu.
Hustá mlha, intenzivní déšť nebo sníh
znamenají, že
kamera není plně
funkční.
Žádná činnost.
Kamera nefunguje
během hustého
deště nebo sněžení.
mená to, že je kamerový snímač zablokován
a nemůže detekovat chodce, cyklisty, vozidla
nebo silniční značení před vozem.
Povrch čelního okna
před kamerou jste
očistili, avšak
zpráva je stále
zobrazena.
Γekejte. Může trvat
několik minut, než
kamera změří
dohlednost.
Současně to znamená, že kromě varování
před kolizí s automatickou aktivací brzd
nefungují v plném rozsahu rovněž následující
funkce:
Mezi vnitřní stranou
čelního okna
a kamerou se objevila nečistota.
Zajeďte do servisu
a nechte si vyčistit
čelní sklo pod krytem kamery - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Zorné pole kamerového snímače je limitováno. Proto se v jistých situacích může stát,
že chodci, cyklisté a vozidla nebudou detekováni vůbec nebo budou detekováni s jistým
zpožděním.
Během velmi vysokých teplot je kamera
dočasně vypnuta na cca. 15 minut po nastartování motoru, aby byla chráněna funkčnost
kamery.
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na displeji objeví zpráva Zablok.
snímačů čelního skla Viz příručka, zna-
07
•
•
•
•
234
V této tabulce jsou uvedeny možné příčiny
zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi.
Aktivní dálkové světlomety
Driver Alert Control
Lane Keeping Aid
Informace o dopravních značkách
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 226)
07 Podpora řidiče
Systém varování před kolizí* symboly a zprávy
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Collision Warning System
VYP
Systém varování před kolizí je nefunkční.
Zobrazí se, když nastartujete motor.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Systém varování před
kolizí Není dostupný
Systém varování před kolizí nemůže být aktivován.
Zobrazí se, když se řidič pokusí aktivovat tuto funkci.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Bylo aktivováno automatické brzdění
Byla aktivní funkce automatické aktivace brzd.
Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka
Kamerový snímač (str. 233) je dočasně vypnutý.
Zpráva zmizí po jednom stisknutí tlačítka OK.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
A
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Zablokov. radar Viz
příručka
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je dočasně vypnuto.
Varování před kolizí
Nutný servis
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je částečně nebo zcela vypnuto.
Radarový snímač (str. 211) je zablokován a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší
nebo když se před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
•
07
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozidla.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
235
07 Podpora řidiče
||
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 226)
07
236
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Systém Driver Alert*
Driver Alert Control (DAC)*
Driver Alert System je určeno pro pomoc řidičům, jejichž schopnost řízení se v průběhu
jízdy snižuje, nebo kteří neočekávaně opustili
jízdní pruh, v němž jedou.
DAC je určena k upoutání pozornosti řidiče,
když při řízení začne ztrácet koncentraci, např.
začíná být rozptýlený nebo začne usínat.
Driver Alert System zahrnuje různé funkce,
které mohou být vypnuty současně nebo jednotlivě:
•
•
Cílem funkce DAC je detekovat pomalu klesající koncentraci řidiče. Tato funkce je primárně
určena pro hlavní silnice.
Driver Alert Control - DAC (str. 238).
Lane Keeping Aid (str. 242).
POZNÁMKA
Tato funkce se nesmí používat k prodloužení doby jízdy. Pravidelně si naplánujte
přestávky, abyste měli jistotu, že jste
odpočatí.
Omezení
V některých případech může systém vydat
varování, ačkoli schopnost řízení není omezena, například:
•
•
Zapnutá funkce je nastavena do pohotovostního režimu a neaktivuje se automaticky,
dokud rychlost nepřekročí 65 km/h.
Funkce DAC není určena pro městský provoz.
Funkce se deaktivuje, když rychlost klesne
pod 60 km/h.
POZNÁMKA
Senzor kamery má jistá omezení, viz Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení
kamerového snímače (str. 233).
Tyto funkce využívají kameru, která je závislá
na bočním značení jízdního pruhu po obou
stranách.
VAROVÁNÍ
Systém Driver Alert System nefunguje ve
všech situacích. Jedná se o pouhý
doplněk.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
Související informace
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (str. 237)
ve velmi silném bočním větru
na vozovce s vyjetými kolejemi.
Kamera detekuje boční značení na vozovce
a porovnává část vozovky s pohyby volantu.
Řidič je upozorněn, pokud vůz nesleduje plynule značení vozovky.
Související informace
•
•
Systém Driver Alert* (str. 237)
V některých případech není schopnost řízení
ovlivněna, ačkoli je řidič unavený. V takovém
případě nemůže systém vydat varování
určené řidiči. Proto je vždy důležité zastavit
a udělat si přestávku, pokud se objeví jakékoli
známky únavy řidiče, bez ohledu na to, zda
DAC vydá nebo nevydá varování.
•
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy (str. 239)
•
Lane Keeping Aid* (str. 240)
Driver Alert Control (DAC)* - použití
(str. 238)
07
Lane Keeping Aid* (str. 240)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
237
07 Podpora řidiče
Driver Alert Control (DAC)* - použití
VAROVÁNÍ
Nastavení se upravují z displeje na středové
konzole a z jeho menu.
Upozornění musí být bráno velmi vážně,
neboť ospalý řidič/ospalá řidička si obvykle není vědom/vědoma svého stavu.
zap/vyp
Pokud se ozve alarm nebo se cítíte unaveni: co nejdříve bezpečně zastavte
vozidlo a odpočiňte si.
Funkci Driver Alert lze nastavit do pohotovostního režimu v systému menu MY CAR
(str. 110):
•
•
Nezaškrtnuté políčko - funkce je deaktivována.
Funkce
Funkce Driver Alert se aktivuje, když rychlost
stoupne nad 65 km/h, a zůstává aktivní,
dokud je rychlost větší než 60 km/h.
Pokud se s vozidlem jezdí nevyrovnaně, řidiče upozorní zvukový signál
a zobrazí se textová zpráva
(str. 239) Driver Alert Čas na
přestávku - současně se na sdružené
přístrojové desce zobrazí propojený symbol.
Varování je po chvíli opakováno, jestliže se
schopnost řídit nezlepší.
Výstražný symbol může zhasnout:
07
238
•
Studie ukázaly, že když řidič řídí unavený,
nebezpečí je stejné, jako kdyby řídil pod
vlivem alkoholu.
Zaškrtnuté políčko - funkce je aktivována.
Stiskněte tlačítko OK na pákovém přepínači vlevo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
Systém Driver Alert* (str. 237)
Driver Alert Control (DAC)* (str. 237)
07 Podpora řidiče
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy
tové zprávy na sdružené přístrojové desce
nebo na obrazovce středové konzoly.
Driver Alert Control - DAC (str. 237) může
v různých situacích zobrazovat symboly a tex-
Pár příkladů:
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Driver Alert Čas na
přestávku
Vůz nebyl řízen plynule; řidič je upozorněn akustickým varováním + textem.
Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Další informace o omezeních kamerového snímače - viz Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 233).
Výstraha řidiči Nutný
servis
A
Systém je vypnutý.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Symboly jsou schématické.
Související informace
•
•
Systém Driver Alert* (str. 237)
•
Lane Keeping Aid* (str. 240)
07
Driver Alert Control (DAC)* - použití
(str. 238)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
239
07 Podpora řidiče
Lane Keeping Aid*
VAROVÁNÍ
Lane Keeping Aid patří mezi funkce v systému
Driver Alert System - někdy se označuje jako
LKA (Lane Keeping Aid).
Funkce LKA představuje pouhou pomůcku
řidiče a nezapne se v každé jízdní nebo
dopravní situaci, při každém počasí a při
libovolném stavu vozovky.
Tato funkce je určena pro použití na dálnicích
a podobných vícepruhých silnicích ke snížení
rizika náhodného opuštění jízdního pruhu
v určitých situacích.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a za dodržování platných zákonů
a dopravních předpisů nese v konečném
důsledku vždy řidič.
Související informace
•
•
•
•
•
07
Kamera detekuje barevné boční čáry silnice/
jízdního pruhu. Pokud by vozidlo mělo projet
přes boční čáru, funkce Lane Keeping Aid
aktivně řídí vozidlo zpět do jízdního pruhu
působením mírné síly na řízení ve volantu.
Pokud vozidlo dosáhne boční čáru nebo přes
ní přejede, funkce Lane Keeping Aid upozorní
řidiče rovněž vibracemi volantu.
240
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Lane Keeping Aid - funkce
U funkce Lane Keeping Aid (Lane Keeping
Aid) lze provést některá nastavení.
Vypnutí/zapnutí
Funkce Lane Keeping Aid je aktivní v intervalu
rychlostí 65 - 200 km/h na silnicích s jasně
viditelnými bočními čárami. Na úzkých
cestách, kde jsou boční pruhy od sebe umístěny méně než 2,6 metrů, se tato funkce
dočasně deaktivuje.
Lane Keeping Aid - funkce (str. 240)
Lane Keeping Aid - ovládání (str. 242)
Lane Keeping Aid - omezení (str. 242)
Lane Keeping Aid - symboly a zprávy
(str. 244)
Systém Driver Alert* (str. 237)
Stisknutím tlačítka na středové konzole funkci
aktivujete nebo deaktivujete. Je-li funkce
zapnuta, kontrolka v tlačítku svítí.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko Zapnuto/Vypnuto - v tomto případě
funkci zajišťuje systém nabídky MY CAR
(str. 110). Nyní postupujte následovně:
07 Podpora řidiče
•
Vyhledejte Asistent jízdních pruhů
a potom vyberte Zapnuto nebo Vypnuto.
Dále lze v menu MY CAR zvolit následující
možnosti:
•
Varování s vibracemi ve volantu: Pouze
vibrace – Zapnuto nebo Vypnuto.
•
Aktivní řízení: Pouze asistent řízení Zapnuto nebo Vypnuto.
•
Varování s vibracemi ve volantu a aktivní
řízení: Plná funkce - Zapnuto nebo
Vypnuto.
vozidlo bude řízeno směrem zpět do jízdního
pruhu.
Dynamické zatočení
Varování s vibracemi ve volantu
Aktivní řízení
V prudkých vnitřních zatáčkách funkce LKA
nereaguje.
Funkce Lane Keeping Aid pomáhá udržet
vozidlo mezi bočními čárami jízdního pruhu.
Funkce LKA řídí a upozorňuje vibracemi
volantu28.
Pokud vozidlo přejede přes jednu z bočních
čar, funkce Lane Keeping Aid řidiče upozorní
vibracemi ve volantu29. K tomu dojde bez
ohledu na to, zda je vozidlo aktivně řízeno
zpět pomocí nepatrného momentu na volant.
V některých případech nechá asistent jízdních
pruhů vozidlo přejet boční čáry bez zásahu
do řízení nebo bez výstrahy. Zde patří,
například, situace, kdy vozidlo při nerušeném
výhledu přejede do vedlejšího jízdního pruhu
při průjezdu zatáčkou.
Související informace
•
Lane Keeping Aid* (str. 240)
07
Funkce LKA zasáhne a navede vůz mimo.
Pokud se vozidlo přiblíží k levé nebo pravé
boční čáře a není aktivováno směrové světlo,
28
29
Obrázek zobrazuje 3 vibrace při překřížení boční čáry.
Vibrace volantu se mění - čím delší doba uběhla od okamžiku, kdy vozidlo přejelo přes boční čáru, tím více volant pulsuje.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
241
07 Podpora řidiče
Lane Keeping Aid - ovládání
Lane Keeping Aid - omezení
Funkce Lane Keeping Aid je v konkrétních
situacích doplněna na sdružené přístrojové
desce intuitivní grafikou. Pár příkladů:
Snímač kamery funkce Lane Keeping Aid má
podobná omezení jako lidské oko.
Více informací, viz Upozornění na nebezpečí
kolize* - omezení kamerového snímače
(str. 233) a (str. 232).
POZNÁMKA
Funkce LKA se dočasně deaktivuje, dokud
jsou zapnuta směrová světla.
POZNÁMKA
Funkce LKA se aktivuje na pravé straně.
Funkce Lane Keeping Aid zasáhne a navede
vůz mimo boční čáru - to poznáte následovně:
•
ΓERVENÁ čára na dané straně.
Související informace
•
Lane Keeping Aid* (str. 240)
V některých složitých situacích je pro
systém Lane Assist těžké správně pomoci
řidiči - v tomto případě doporučujeme
funkci vypnout.
Příklady situací:
•
•
•
•
•
práce na cestách
zimní stav vozovky
nekvalitní povrch vozovky
velmi sportovní styl jízdy
nepříznivé počasí se sníženou viditelností.
LKD "vidí" další boční čáry.
07
Pokud je aktivní funkce Lane Keeping Aid
a detekuje/„vidí“ boční čáry, symbol LKA je
indikuje BÍLÝMI čárami.
•
ŠEDÁ boční čára - funkce Lane Keeping
Aid nevidí čáru na dané straně vozidla.
Ruce na volantu
Aby funkce Lane Keeping Aid fungovala, řidič
musí mít ruce na volantu. Funkce LKA
nepřetržitě monitoruje tento stav. Pokud nejsou zjištěny ruce na volantu, zobrazí se textové hlášení, které upozorňuje řidiče na
aktivní ovládání volantu.
Jestliže řidič nereaguje a nezačne vůz řídit,
funkce Lane Keeping Aid přejde do pohotovostního režimu a zůstane v něm, dokud řidič
opět nezačne vozidlo řídit.
242
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Související informace
•
Lane Keeping Aid* (str. 240)
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
243
07 Podpora řidiče
Lane Keeping Aid - symboly a zprávy
nebo obrazovce může objevit symbol společně s vysvětlením. Podle situace postupujte
podle doporučení.
Pokud funkce asistenta jízdních pruhů není
k dispozici, na přístrojové desce se na displeji
Symbol
Zpráva
Popis
Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Příklady zpráv:
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Vyčistěte čelní sklo před snímačem kamery.
Další informace o omezeních kamerového snímače - viz Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení
kamerového snímače (str. 233) a (str. 232).
Asistent jízdních pruhů
Nutný servis
Asistent jízdních pruhů
Přerušeno
Systém je vypnutý.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Funkce LKA je nastavena do pohotovostního režimu. Γáry symbolu LKA indikují opětovný přechod
funkce do aktivního stavu.
Související informace
•
Lane Keeping Aid* (str. 240)
07
244
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Parkovací asistent*
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Hlasitost parkovacího asistenta lze nastavit
během akustické signalizace pomocí knoflíku
VOL na středové konzole nebo pomocí
systému menu MY CAR - viz MY CAR
(str. 110).
Parkovací asistent je k dispozici ve dvou
verzích:
•
•
Související informace
•
Parkovací asistent* - čištění čidel
(str. 248)
•
•
•
Parkovací asistent* - funkce (str. 245)
•
•
•
Parkovací asistent* - vzadu (str. 246)
Parkovací asistent* - přední (str. 247)
Parkovací asistent* - funkce
Parkovací asistent se automaticky aktivuje při
nastartování motoru - rozsvítí se kontrolka
Zap/Vyp spínače. Pokud je parkovací asistent
deaktivován tlačítkem, kontrolka zhasne.
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 248)
Parkovací kamera (str. 249)
Parkovací asistent - PAP* (str. 253)
Pouze vzadu
Vpředu i vzadu.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém systému vozidla, vyčnívání tažné tyče
se zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
Zapnutí a vypnutí snímačů parkovací asistence
a funkce CTA30.
Displej na středové konzole zobrazuje situaci
v souvislosti s vozem a detekovanou překážkou.
VAROVÁNÍ
30
•
Parkovací asistent nezbavuje řidiče
odpovědnosti při parkování.
•
Γidla mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor například na osoby
a zvířata v blízkosti vozidla.
07
Boční varování, CTA (Cross Traffic Alert) (str. 260)
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
245
07 Podpora řidiče
||
DŮLEŽITÉ
Senzory nedokáží rozeznat v jistých okamžicích předměty jako např. řetězy, tenké
lesklé tyče a nízké bariéry, které jsou ve
"stínu signálu" - v tomto případě se pulzující tón nečekaně vypne a nepřejde
v nepřerušovaný tón, který očekáváte.
Parkovací asistent* - vzadu
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Senzory nedokáží detekovat vysoké
předměty např. vyčnívající nakládací
rampy.
•
Obrazovka na displeji - ukazuje překážku vpředu
vlevo a vzadu vpravo.
Označené sektory ukazují, které ze čtyř čidel
detekuje překážku. Γím je symbol vozu blíže
konkrétnímu políčku sektoru, tím je kratší
vzdálenost mezi vozem a detekovanou
překážkou.
07
246
Související informace
Frekvence signálu se zvyšuje s přibližováním
k překážce, před nebo za vozidlem. Jiný zvuk
audiosystému je automaticky ztišen.
•
•
Pokud je vzdálenost k překážce menší než 30
cm, změní se tón na stálý a značka aktivního
čidla se zcela vyplní. Pokud jsou překážky ve
vzdálenosti signalizované stálým tónem za
i před vozidlem, bude se signál ozývat reproduktorů střídavě.
•
•
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
V tomto případě věnujte zvýšenou
pozornost manévrování a přejezdu
s vozem - jeďte velmi pomalu nebo
zastavte. Může hrozit značné nebezpečí poškození vozidla a ostatních
předmětů, protože senzory nedokáži
v daný okamžik optimálně reagovat.
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 245)
Parkovací asistent* - čištění čidel
(str. 248)
Parkovací asistent* - přední (str. 247)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 248)
Parkovací asistent* - vzadu (str. 246)
Parkovací kamera (str. 249)
Parkovací asistent - PAP* (str. 253)
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5
metru. Signál vychází z jednoho ze zadních
reproduktorů.
Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky.
Při couvání např. s přívěsem na tažné tyči se
automaticky vypne zadní parkovací asistence
- jinak by senzory reagovaly na přívěs.
07 Podpora řidiče
POZNÁMKA
Pokud couváte např. s přívěsem nebo
nosičem jízdních kol na tažné tyči
a nepoužíváte originální kabeláž pro přívěs
Volvo, možná budete muset parkovací
asistenci manuálně vypnout, aby senzory
na přívěs nebo nosič nereagovaly.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 245)
Parkovací asistent* - přední
DŮLEŽITÉ
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Parkovací asistent se automaticky aktivuje při
nastartování motoru - rozsvítí se kontrolka
Zap/Vyp spínače. Pokud je parkovací asistent
deaktivován tlačítkem, kontrolka zhasne.
Parkovací asistent* - čištění čidel
(str. 248)
Parkovací asistent* - funkce (str. 245)
Parkovací asistent* - přední (str. 247)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 248)
Parkovací kamera (str. 249)
Pokud jsou namontována pomocná světla:
Nezapomeňte, že nesmí blokovat čidla pomocná světla mohou být vnímána jako
překážka.
Související informace
•
•
Parkovací asistent* (str. 245)
Parkovací asistent* - čištění čidel
(str. 248)
•
•
Parkovací asistent* - funkce (str. 245)
•
•
•
Parkovací asistent* - vzadu (str. 246)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 248)
Parkovací kamera (str. 249)
Parkovací asistent - PAP* (str. 253)
Parkovací asistent - PAP* (str. 253)
Účinná vzdálenost před vozidlem je přibližně
0,8 metru. Signál pro překážky vpředu
vychází z jednoho z předních reproduktorů.
07
Přední parkovací asistent je aktivní při
rychlosti cca. 10 km/h. Kontrolka v tlačítku se
rozsvítí a indikuje, že systém je aktivní. Jakmile rychlost poklesne pod 10 km/h, systém
se opět aktivuje.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
247
07 Podpora řidiče
Parkovací asistent* - indikace
poruchy
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Pokud se informační kontrolka rozsvítí trvale a na sdružené přístrojové
desce se zobrazí textová zpráva
Park. asistent Nutný servis, je parkovací
asistence vypnuta.
Parkovací asistent* - čištění čidel
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Pro zajištění správné funkce parkovacího asistenta musí být čištění čidel prováděno pravidelně. Pro čištění používejte vodu a autošampon.
Umístění čidel, zadních.
DŮLEŽITÉ
POZNÁMKA
Za jistých okolností mohou parkovací snímače vysílat falešné varování. Důvodem
jsou vnější zdroje zvuku, které vysílají na
stejných ultrazvukových frekvencích jako
systém.
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Γidla tedy nebudou
moci měřit.
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo
výfukové plyny z motocyklů.
Související informace
Umístění čidel, předních.
Související informace
07
•
•
•
•
•
•
•
248
Parkovací asistent* (str. 245)
Parkovací asistent* - čištění čidel
(str. 248)
Parkovací asistent* - funkce (str. 245)
Parkovací asistent* - přední (str. 247)
Parkovací asistent* - vzadu (str. 246)
Parkovací kamera (str. 249)
Parkovací asistent - PAP* (str. 253)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 245)
Parkovací asistent* - funkce (str. 245)
Parkovací asistent* - přední (str. 247)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 248)
Parkovací asistent* - vzadu (str. 246)
Parkovací kamera (str. 249)
Parkovací asistent - PAP* (str. 253)
07 Podpora řidiče
Parkovací kamera
Funkce a provoz
Parkovací kamera je pomocný systém, který
se aktivuje při zařazení zpětného chodu.
Obraz z kamery se objeví na obrazovce
středové konzoly.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém systému vozidla, vyčnívání tažné tyče
se zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
VAROVÁNÍ
•
Parkovací kamera představuje pouhou
pomůcku a nikdy nenahrazuje odpovědnost řidiče při couvání.
•
Kamera má mrtvé úhly, ve kterých
nedokáže překážky detekovat.
•
Dávejte pozor na osoby a zvířata
v blízkosti vozidla.
Umístění kamery vedle otevíracího madla.
Kamera vidí, co je za vozem a zda se něco
blíží ze stran.
Kamera zobrazuje široký prostor za vozidlem
s částí nárazníku a tažným zařízením.
Na obrazovce mohou objekty vypadat oproti
skutečnosti mírně nakloněné - to je naprosto
v pořádku.
POZNÁMKA
Předměty na obrazovce se mohou zdát, že
jsou k vozidlu dále, než jsou ve skutečnosti.
Po zařazení zpátečky se zobrazí dvě nepřerušované čáry, které graficky označují stopy
zadních kol vozu při stávajícím úhlu natočení
řízení. Tato funkce usnadní rovnoběžné
parkování, zatáčení v úzkých prostorech
a manévrování s přívěsem. Přibližné vnější
rozměry vozidla jsou zobrazeny pomocí dvou
přerušovaných čar. Naváděcí linie parkovacího asistenta lze deaktivovat - viz kapitola
Nastavení (str. 251).
Je-li vůz vybaven snímači parkovacího asistenta * (str. 245), informace z těchto snímačů
se zobrazí graficky jako barevná políčka
označující vzdálenost k detekovaným překážkám. Viz dále kapitola "Vozidla se senzory
couvání".
Kamera je aktivní přibližně 5 sekund po
vyřazení zpátečky nebo do doby, než rychlost
vozidla překročí 10 km/h dopředu nebo
35 km/h dozadu.
Světelné podmínky
Obrázek kamery se nastavuje automaticky
v závislosti na konkrétních světelných podmínkách. Proto se mohou jas a kvalita obrazu
nepatrně měnit. V případě nepříznivých světelných podmínek může být kvalita obrázku
nepatrně horší.
07
Je-li aktivní jiné zobrazení, systém parkovací
kamery automaticky přebere zobrazení
a obraz z kamery se objeví na obrazovce.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
249
07 Podpora řidiče
||
POZNÁMKA
Pro zajištění optimálního fungování musí
být čočka kamery čistá bez sněhu, nečistot a ledu. To platí především při zhoršené viditelnosti.
Naváděcí linie
POZNÁMKA
•
Při couvání s přívěsem, který není
elektricky připojen k vozu, budou čáry
na displeji odpovídat trase vozu, nikoliv přívěsu.
•
Na obrazovce se nezobrazí čáry,
pokud je k vozidlu elektricky připojen
systém přívěsu.
•
Parkovací kamera je automaticky
deaktivována při tažení přívěsu, pokud
je použitý originální kabel přívěsu
Volvo.
Hraniční čáry
Různé linie v systému.
DŮLEŽITÉ
Příklady zobrazení čar ze systému parkovacího
asistenta.
Linie na obrazovce jsou promítány, jako by
byly na zemi za vozem, a jsou přímo závislé
na pohybu volantu a ukazují řidiči trasu vozu
i při zatáčení.
07
250
Nezapomeňte, že na displeji se zobrazí
pouze oblast za vozidlem. Proto při
otáčení volantu během couvání věnujte
pozornost prostoru před vozidlem a vedle
vozidla.
Hraniční čára, volný prostor pro couvání
"Dráhy kol"
Přerušovaná čára (1) ohraničuje prostor za
nárazníkem do vzdálenosti cca. 1,5 m. Je to
také hranice odpovídající nejvíce vyčnívajícím
částem vozidla, jako jsou zpětné zrcátka
a rohy karoserie - také při zatáčení.
Široké "dráhy kol" (2) mezi bočními čárami
naznačují dráhy, kudy budou procházet kola
a mohou zasahovat až do vzdálenosti
asi 3,2 m za nárazník, pokud se v jejich dráze
nenachází žádná překážka.
07 Podpora řidiče
Vozidla s senzory couvání*
Související informace
•
•
•
•
Parkovací kamera - nastavení (str. 251)
Parkovací kamera - omezení (str. 253)
Parkovací asistent* (str. 245)
Parkovací asistent - PAP* (str. 253)
Parkovací kamera - nastavení
Aktivace vypnuté kamery
Je-li vypnuta funkce kamery při zařazení zpětného chodu, lze ji aktivovat následovně:
Barevné plochy (x 4, jedna na každé čidlo) ukazují
vzdálenost.
Je-li vozidlo vybaveno rovněž parkovacím
asistentem (str. 245), vzdálenost ukazují
barevná políčka, a to pro každý snímač, který
zaregistroval překážku.
Barva ploch se se zkracující se vzdáleností od
překážky postupně mění - ze světle žluté přes
žlutou, oranžovou až na červenou.
31
Barva/lak
Vzdálenost (metry)
Světle žlutá
0,7–1,5
Žlutá
0,5–0,7
Oranžová
0,3–0,5
Γervená
0–0,3
Menu hlavního zdroje31.
1. Jedním nebo dvěma dlouhými stisknutími tlačítka EXIT otevřete nabídku hlavního zdroje.
2. Ovladač TUNE otočte na položku
"Kamera" a stiskněte tlačítko OK/MENU.
3. V následující nabídce: - Otočte na požadované zobrazení kamery knoflíkem
TUNE a stiskněte OK/MENU - obrazovka
zobrazí aktuální výhled z kamery.
Další informace k systému nabídek - viz dodatek k systému Sensus Infotainment.
07
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
251
07 Podpora řidiče
||
Možnosti*
Vozidla s příplatkovou čelní kamerou jsou
vybavena na panelu klimatizace tlačítkem
CAM.
1. Stiskněte OK/MENU, když je zobrazen
pohled z kamery - obrazovkapřepne na
nabídku s položkami.
Je-li k dispozici více možností, objevují se ve
smyčce - tiskněte/otáčejte, dokud se nezobrazí požadovaný pohled z kamery.
2. Otočením TUNE zvolte požadovanou
položku.
Související informace
3. Zvýrazněte položku jedním stisknutím tlačítka OK/MENU. Stisknutím tlačítka EXIT
se vrátíte zpět.
Tažná tyč
Kameru lze s úspěchem použít např. při
tažení přívěsu. Na obrazovce se může zobrazit naváděcí linie parkovacího asistenta pro
příslušnou "trajektorii" tažného zařízení vzhledem k přívěsu. Zde lze zobrazit přesně "stopy
kol".
Umístění tlačítka se může lišit v závislosti na další
výbavě.
•
07
Stisknutím tlačítka CAM aktivujete
kameru - na obrazovcese objeví aktuální
výhled z kamery.
1. Jakmile se objeví obraz kamery, stiskněte
OK/MENU.
Přepínání zobrazení mezi zpětnou kamerou
a přední kamerou:
2. Otočením TUNE zvolte položku Vodící
linie trajektorie pro taž. zař..
•
3. Zvýrazněte položku jedním stisknutím tlačítka OK/MENU. Stisknutím tlačítka EXIT
se vrátíte zpět.
Stiskněte CAM nebo otočte ovladačem
TUNE.
Změna nastavení
Ve výchozím nastavení se kamera aktivuje při
zařazení zpátečky.
Nastavení parkovací kamery lze změnit, když
je na obrazovce pohled z kamery:
252
Lze si vybrat mezi zobrazením "stop kol"
nebo "trajektorií" tažného zařízení - nelze
zobrazit obojí najednou.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Přiblížení
Pokud potřebujete přesně manévrovat,
můžete si pohled z kamery přiblížit:
•
Stiskněte CAM nebo otočte TUNE.
opakovaným tisknutím/otáčením
přepnete zpět na běžné zobrazení.
•
•
•
•
Parkovací kamera (str. 249)
Parkovací kamera - omezení (str. 253)
Parkovací asistent* (str. 245)
Parkovací asistent - PAP* (str. 253)
07 Podpora řidiče
Parkovací kamera - omezení
POZNÁMKA
Viditelnost kamery mohou ztížit stojany na
jízdní kola a ostatní příslušenství namontovaná vzadu na voze.
Nezapomeňte
Uvědomte si prosím, že i když se může zdát,
že je zakryta malá část obrazu, může to
představovat poměrně velký prostor, který
není vidět. Proto mohou být překážky zaregistrovány, až když jsou velmi blízko vozidla.
•
Udržujte objektiv kamery čistý, bez ledu
a sněhu.
•
Objektiv kamery pravidelně čistěte vlažnou vodou a autošamponem – dávejte
pozor, abyste objektiv nepoškrábali.
Parkovací asistent - PAP*
Parkovací kamera - nastavení (str. 251)
Parkovací asistent - PAP* (str. 253)
Za bezpečnou jízdu s vozidlem je vždy
v konečném důsledku odpovědný řidič,
který musí věnovat pozornost okolí
a ostatním uživatelům silničního provozu,
kteří se při parkování přibližují nebo projíždějí kolem jeho vozu.
Související informace
Parkovací kamera (str. 249)
Parkovací asistent* (str. 245)
Systém PAP nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Na sdružené přístrojové desce se používají
symboly, grafika a text, které zobrazují provádění příslušných operací.
Související informace
•
•
•
•
VAROVÁNÍ
Aktivní parkovací asistent (PAP – Park Assist
Pilot) pomáhá řidiči zaparkovat tak, že nejdříve
zkontroluje, zda je místo dostatečně velké
a potom natočí volant a zajede s vozem na
dané místo.
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - funkce
(str. 254)
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - použití
(str. 254)
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - omezení (str. 256)
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - symboly a zprávy (str. 257)
•
Parkovací kamera (str. 249)
Tlačítko On/Off se nachází na středové konzole.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém systému vozidla, vyčnívání tažné tyče
se zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
253
07 Podpora řidiče
Aktivní parkovací asistent (PAP)* funkce
Aktivní parkovací asistent (PAP)* použití
Na sdružené přístrojové desce se používají
symboly, grafika a text, které zobrazují provádění příslušných operací.
Řidič se dozvídá, jak funkce PAP funguje
prostřednictvím jednoduchých, přehledných
pokynů na sdružené přístrojové desce. Přitom
se využívá grafika i text grafika a textová
zpráva (str. 257).
POZNÁMKA
Funkce PAP měří vzdálenost a otáčí volantem. Řidič má za úkol sledovat pokyny na
sdružené přístrojové desce, řadit (dozadu/
dopředu), regulovat rychlost, brzdit
a zastavovat.
Funkci PAP lze aktivovat po nastartování
motoru, jakmile jsou splněna následující kritéria:
•
07
•
•
32
33
254
Funkce ABS32 a ESC33 nesmí zasahovat
do probíhající funkce PAP - tyto funkce
mohou být aktivovány např. na prudkém
a kluzkém povrchu. Další informace
najdete v kapitole Nožní brzda (str. 291)
a Systém stability ESC (str. 186).
K vozidlu nesmí být připojen přívěs.
Rychlost vozidla nesmí být vyšší než
50 km/h.
(Anti-lock Braking System) - antiblokovací brzdový systém.
(Electronic Stability Control) - systém stability.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Princip funkce PAP.
PAPFunkce zaparkuje vozidlo následovně:
1. Funkce vyhledá místo k zaparkování
a změří je. Rychlost vozidla nesmí být
během měření větší než 30 km/h.
2. Během couvání je vozidlo řízeno na místo.
3. Pojížděním dopředu a dozadu zajede
vozidlo na místo.
Související informace
•
•
Parkovací asistent - PAP* (str. 253)
Parkovací kamera (str. 249)
Upozorňujeme, že některé polohy volantu
mohou být při zatáčení během parkovacího manévru v rozporu s pokyny na kombinovaném sdruženém přístroji.
1 - Vyhledávání a kontrola rozměrů
07 Podpora řidiče
Funkce PAP vyhledá místo k zaparkování
a zkontroluje, zda je toto místo dostatečně
velké. Postupujte následovně:
2 - Zacouvání na místo
1. Aktivujte funkci PAP stisknutím tohoto tlačítka. Nejezděte větší rychlostí než
30 km/h.
2. Sledujte sdruženou přístrojovou desku
a buďte připraveni zastavit vozidlo, jakmile si to grafika a textová zpráva vyžádají.
3. Zastavte vozidlo, jakmile si to grafika
a text vyžádají.
POZNÁMKA
Systém PAP vyhledá místo k zaparkování,
zobrazí pokyny a navede vozidlo na straně
spolujezdce na dané místo. V případě
potřeby lze však vozidlo zaparkovat na
ulici také na straně řidiče:
•
Aktivujte ukazatel směru pro stranu
řidiče - vozidlo zaparkujte na této
straně ulice.
POZNÁMKA
•
Je-li funkce PAP aktivována, pusťte
volant.
•
Volantu nic nesmí bránit v nerušeném
otáčení.
•
Aby byl výsledek optimální, počkejte,
než se volant dotočí, a potom se rozjeďte dozadu/dopředu.
3 - Vyrovnávání
Během couvání funkce PAP jede s vozem na
parkovací místo. Postupujte následovně:
1. Zkontrolujte, zda prostor za vozem je
prázdný, a zařaďte zpětný chod.
2. Pomalu a opatrně couvejte. Přitom se
nedotýkejte volantu. Nesmíte jet rychleji
než cca. 7 km/h.
3. Sledujte sdruženou přístrojovou desku
a buďte připraveni zastavit vozidlo, jakmile si to grafika a textová zpráva vyžádají.
Jakmile vozidlo zacouvá na místo, musí se
vyrovnat a zastavit.
07
}}
255
07 Podpora řidiče
||
1. Zařaďte první převodový stupeň nebo
polohu D a počkejte, než se volant otočí.
Potom pomalu jeďte dopředu.
2. Zastavte vozidlo, jakmile si to grafika
a textová zpráva vyžádají.
3. Zařaďte zpětný chod a pomalu jeďte
dozadu, dokud vás grafika a textová
zpráva nepožádají o zastavení.
Tato funkce se automaticky vypne po dokončení parkování. Grafika a textová zpráva
potvrdí, že parkování bylo ukončeno. Možná
bude nutné, aby řidič provedl úpravu. To, zda
je vozidlo správně zaparkováno, dokáže určit
pouze řidič.
DŮLEŽITÉ
Pokud senzory používá PAP, výstražná
vzdálenost je kratší než v případě, kdy
senzory používá parkovací asistent.
Aktivní parkovací asistent (PAP)* omezení
Funkce PAP se zastaví:
•
pokud se s vozem jede příliš rychle - nad
7 km/h
•
•
pokud se řidič dotkne volantu
pokud se aktivuje funkce ABS34 nebo
ESC35 - např. pokud dojde k prokluzování
kol na kluzném povrchu.
Na vypnutí funkce PAP upozorní textová
zpráva.
Nezapomeňte
Řidič musí mít na paměti, že funkce PAP
představuje pouhou pomůcku. Nejedná se
o neomylnou, plně automatickou funkci. Řidič
proto musí být připraven, aby zasáhl. Při
parkování musí rovněž pamatovat na další
skutečnosti:
•
Funkce PAP vychází z aktuální polohy
zaparkovaných vozidel - pokud nejsou
správně zaparkována, mohou se pneumatiky a ráfky kol na vozidle poškodit
o obrubník.
•
Funkce PAP je určena k parkování v rovných úsecích, nikoliv v ostrých zatáčkách
a zákrutách. Proto musí vozidlo stát rovnoběžně s parkovacím místem, když
funkce PAP měří prostor.
•
Na úzkých ulicích někdy není dost místa
k manévrování a funkce nedokáže najít
místo k zaparkování. V tomto případě
funkce pomůže zajet co nejblíže ke krajnici vozovky, na které chcete zaparkovat.
•
Pamatujte, že přední část vozidla se
může při parkování vytočit směrem k projíždějícím vozidlům.
•
Výpočty prováděné během parkování
nezohledňují objekty umístěné výše, než
jsou detekční plochy snímačů. Přitom se
může stát, že funkce PAP se do místa
k zaparkování vytočí příliš brzy - proto by
se na těchto místech nemělo parkovat.
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Γidla tedy nebudou
moci měřit.
DŮLEŽITÉ
Související informace
•
•
Parkovací asistent - PAP* (str. 253)
Parkovací kamera (str. 249)
07
Za jistých okolností se může stát, že
systém PAP nedokáže najít místo k zaparkování - jedním z důvodů je skutečnost, že
dochází k interferenci se snímači z vnějších
zdrojů zvuků, které vysílají na stejné ultrazvukové frekvenci, na které pracuje systém.
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo
výfukové plyny z motocyklů.
34
35
256
(Anti-lock Braking System) - protiblokovací brzdový systém.
(Electronic Stability Control) - Systém řízení stability a trakce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
•
Za to, zda místo, které vybrala funkce
PAP k zaparkování, je vhodné, nese
odpovědnost řidič.
•
Používejte schválené pneumatiky36 se
správným tlakem huštění, které mají vliv
na to, zda funkce PAP dokáže vozidlo
zaparkovat.
Na sdružené přístrojové desce se mohou
zobrazovat různé kombinace symbolů a textu
s proměnlivým obsahem - některé obsahují
jednoznačné doporučení, co je třeba udělat.
•
V případě hustého deště nebo sněžení
může systém místo k zaparkování změřit
chybně.
Pokud zpráva informuje, že funkce Park
Assist Pilot je vypnuta, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
•
Nepoužívejte funkci PAP, pokud máte
nasazené sněhové řetězy nebo používáte
rezervní kolo.
•
Nepoužívejte funkci PAP, pokud z vozidla
vyčnívá náklad.
DŮLEŽITÉ
Pokud budete měnit kolo za jiné kolo se
schválenou velikostí ráfku, ale jiným obvodem kola, možná budete muset parametry
systému PAP aktualizovat. Kontaktujte
servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Údržba
Aktivní parkovací asistent (PAP)* symboly a zprávy
Související informace
Snímače PAP se nacházejí v náraznících37 - 6
vpředu a 4 vzadu.
•
•
Parkovací asistent - PAP* (str. 253)
Parkovací kamera (str. 249)
Funkce PAP funguje správně pouze, pokud
se snímače myjí (str. 248) pravidelně vodou
a autošamponem - jedná se o stejně snímače, jaké využívá parkovací asistence
(str. 245).
Související informace
•
•
Parkovací asistent - PAP* (str. 253)
Parkovací kamera (str. 249)
07
36
37
"Schválené pneumatiky" jsou pneumatiky stejného typu a značky jako pneumatiky, které byly původně namontovány na vozidle při dodání z výrobního závodu.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
257
07 Podpora řidiče
BLIS
Přehled
Funkce BLIS (Blind Spot Information System)
má za úkol pomoci řidiči při jízdě v hustém
provozu na cestách s několika pruhy v jednom
směru.
Funkce BLIS má řidiče upozornit na:
•
•
vozidla v mrtvém úhlu
rychle se přibližující vozidla v levém a pravém jízdním pruhu, která jsou nejblíže
vozidlu.
VAROVÁNÍ
Systém BLIS představuje pouhý doplněk
a nereaguje v každé situaci.
Systém BLIS nenahrazuje bezpečný styl
jízdy a použití vnitřních a vnějších zpětných
zrcátek.
Systém BLIS nikdy nenahradí pozornost
a odpovědnost řidiče - za bezpečné přejíždění do vedlejších pruhů nese odpovědnost vždy řidič.
Udržujte je v čistotě, a to i na levé straně.
Umístění kontrolky BLIS38.
Kontrolka
BLIS symbol
POZNÁMKA
Kontrolka se rozsvítí na té straně vozidla,
kde systém detekoval vůz. Pokud je
vozidlo předjížděno z obou stran současně, rozsvítí se obě kontrolky.
Údržba
Snímače funkce BLIS se nacházejí uvnitř
zadního nárazníku resp. blatníku v rozích
vozidla.
07
38
258
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Aby snímače fungovaly správně, musí být
prostor před snímači čistý.
Související informace
•
•
•
BLIS - použití (str. 259)
BLIS a CTA - symboly a zprávy (str. 262)
CTA* (str. 260)
07 Podpora řidiče
BLIS - použití
Funkce BLIS (Blind Spot Information System)
má za úkol pomoci řidiči při jízdě v hustém
provozu na cestách s několika pruhy v jednom
směru.
Aktivace/deaktivace funkce BLIS
Funkce BLIS se aktivuje při nastartování
motoru. To potvrdí jedno zablikání kontrolek
ve dveřích.
•
Zvolte On nebo Off v Nastavení
Nastavení vozidla BLIS.
Je-li funkce BLIS deaktivována/aktivována,
kontrolka v tlačítku zhasne/rozsvítí se a na
sdružené přístrojové desce potvrdí tuto
změnu textová zpráva. Po aktivaci směrová
světla v panelu dveří jednou zablikají.
Zhasnutí textové zprávy:
•
Stiskněte tlačítko OK na pákovém přepínači vlevo.
nebo
•
Systém reaguje, pokud:
•
•
je vozidlo předjížděno jinými vozidly
se jiné vozidlo rychle přibližuje k tomuto
vozidlu
Jakmile funkce BLIS zjistí vozidlo v 1. zóně
nebo rychle se přibližující vozidlo v 2. zóně,
kontrolka funkce BLIS v panelu dveří se rozsvítí nepřerušovaným svitem. Pokud řidič
aktivuje směrová světla na stejné straně jako
je varování, kontrolka BLIS přestane svítit
nepřerušovaným světlem a bude blikat
s intenzivním svitem.
Počkejte cca. 5 sekund - zpráva zhasne.
VAROVÁNÍ
Kdy BLIS funguje
Systém BLIS nefunguje v prudkých zatáčkách.
Systém BLIS nefunguje, když vozidlo
couvá.
Omezení
Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci.
•
Funkčnost systému může snížit nečistota,
led a sníh na snímačích. Pokud jsou snímače zakryté, funkce BLIS nedokáže
objekty detekovat.
•
Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné
předměty, pásky ani nálepky.
•
Funkce BLIS se deaktivuje, pokud se
k elektrickému systému vozidla připojí
přívěs.
Funkci BLIS lze deaktivovat/aktivovat stisknutím tlačítka BLIS na středové konzole.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
systém nabídky vozu MY CAR39:
39
Informace o používání systému nabídky - viz MY CAR (str. 110).
Princip funkce BLIS: 1. Zóna v mrtvém úhlu. 2.
Zóna pro rychle se přibližující vozidlo.
Funkce BLIS je aktivní při rychlostech nad
cca. 10 km/h.
07
}}
259
07 Podpora řidiče
||
DŮLEŽITÉ
Oprava komponentů funkcí BLIS a CTA
a přelakování nárazníků smí provádět
pouze servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Související informace
•
•
BLIS (str. 258)
BLIS a CTA - symboly a zprávy (str. 262)
CTA*
•
Funkce BLIS v systému CTA (Cross Traffic
Alert) pomáhá upozornit řidiče na křižující
vozidla, když vůz couvá. CTA doplňuje systém
BLIS (str. 258).
Funkce BLIS však zůstává aktivována i po
deaktivování systému CTA.
Aktivace/deaktivace CTA
Funkce CTA se aktivuje při nastartování
motoru. To potvrdí jedno zablikání kontrolek
ve dveřích.
Vyhledejte Cross Traffic Alert v části
BLIS a zrušte zaškrtnutí - funkce CTA se
deaktivuje.
VAROVÁNÍ
Systém CTA představuje pouhý doplněk
a nereaguje v každé situaci.
Systém CTA nenahrazuje bezpečný styl
jízdy a použití vnitřních a vnějších zpětných
zrcátek.
Systém CTA nikdy nenahradí pozornost
a odpovědnost řidiče - za bezpečné couvání nese odpovědnost vždy řidič.
Kdy CTA funguje
Zapnutí a vypnutí snímačů parkovací asistence
a funkce CTA.
Ve vozidlech s parkovacím asistentem
(str. 245) se funkce CTA deaktivuje a aktivuje
samostatně pomocí tlačítka pro zapnutí
a vypnutí parkovacího asistenta.
07
Ve vozidlech bez tlačítka parkovacího asistenta lze funkci CTA ovládat v systému
menu MY CAR (str. 110) následovně:
260
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Princip funkce CTA.
07 Podpora řidiče
Funkce CTA doplňuje funkci BLIS tím, že
dokáže zjistit objekty přibližující se z boku při
couvání např. z parkoviště.
zablokován, přičemž mrtvý sektor se rychle
zmenšuje.
Funkce CTA má především detekovat vozidla.
Za příznivých podmínek dokáže detekovat
i menší předměty jako jsou cyklisté a chodci.
•
Funkčnost systému může snížit nečistota,
led a sníh na snímačích. Pokud jsou snímače zakryté, funkce CTA nedokáže
objekty detekovat.
•
Funkce CTA se deaktivuje, pokud se
k elektrickému systému vozidla připojí
přívěs.
Příklady dalších omezení:
Funkce CTA je aktivní během couvání a aktivuje se automaticky, když se v převodovce
zařadí zpětný chod.
•
Pokud funkce CTA detekuje objekt přibližující se zboku, ozve se akustická
výstraha, a to z levého nebo z pravého
reproduktoru v závislosti na směru, ze
kterého se daný objekt přibližuje.
•
Funkce CTA rovněž varuje tím, že upozorní světla BLIS.
•
Dále varuje rozsvícením ikony na grafickém vyobrazení PAS (str. 245) na obrazovce.
Vozidlo parkuje hluboko na parkovacím místě.
Mrtvý sektor pro systém CTA.
Sektor, do kterého CTA "vidí"/detekuje.
Oprava komponentů funkcí BLIS a CTA
a přelakování nárazníků smí provádět
pouze servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Údržba
Snímače funkce BLIS a CTA se nacházejí
uvnitř zadního nárazníku resp. blatníku v rozích vozidla.
Omezení
CTA nereaguje optimálně v každé situace,
avšak má jistá omezení. Například senzory
CTA nedokáží "vidět" přes ostatní zaparkovaná vozidla nebo jiné vyčnívající předměty.
Zde uvádíme pár příkladů, kdy "zorné pole"
systému CTA může být zpočátku omezeno
a proto přibližující se vozy dokáže detekovat,
až když jsou velmi blízko:
DŮLEŽITÉ
07
Je-li parkovací místo šikmé, systém CTA může
být na jedné straně zcela "slepý".
Pokud však řidič pomalu couvá, úhel se
změní vzhledem k vozidlu/objektu, který je
}}
261
07 Podpora řidiče
||
BLIS a CTA - symboly a zprávy
V situacích, kdy funkce BLIS (Blind Spot
Information System) (str. 258) a CTA (str. 260)
nefungují nebo jsou přerušovány, se na sdružené přístrojové desce může zobrazit symbol
a text s vysvětlením. Postupujte podle doporučení.
Příklady zpráv:
Udržujte je v čistotě, a to i na levé straně.
•
Aby snímače fungovaly správně, musí být
prostor před snímači čistý.
•
Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné
předměty, pásky ani nálepky.
Související informace
•
•
BLIS (str. 258)
BLIS a CTA - symboly a zprávy (str. 262)
07
Zpráva
Popis
CTA VYP
Funkce CTA byla manuálně
deaktivována. Funkce BLIS
je aktivní.
BLIS
a CTA VYP
Přip.
přívěs
Funkce BLIS a CTA jsou
dočasně mimo provoz, protože je k elektrickému
systému vozidla připojen
přívěs.
BLIS
a CTA
Nutný
servis
BLIS a CTA nefungují.
•
Pokud zobrazení zprávy
přetrvává, kontaktujte
servis - doporučujeme
autorizovaný servis
Volvo.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
262
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
BLIS (str. 258)
CTA* (str. 260)
07 Podpora řidiče
Nastavitelná síla řízení
Typové schválení - radarový systém
Síla vyvíjená při řízení se zvyšuje se zvyšující
se rychlostí vozu, aby měl řidič větší citlivost.
Typové schválení pro systém radaru lze zjistit
v tabulce.
Na dálnicích je řízení tužší. Řízení je lehké
a nevyžaduje při parkování a nízké rychlosti
žádné zvláštní úsilí.
Země/
Oblast
Síla vyvíjená při řízení může být nastavena ve
třech úrovních. Řidič si tak může zvolit
v systému menu MY CAR (str. 110) úroveň,
která mu z hlediska vnímání vozovky nebo
citlivosti řízení vyhovuje nejvíce:
Singapur
•
Vyhledejte Úroveň posilování řízení
a vyberte Nízký, Střední nebo Vysoký.
Související informace
•
Radarový snímač (str. 211)
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Brazílie
Toto menu nemůže být zpřístupněno, když
vůz jede.
POZNÁMKA
V některých situacích může být posilovač
řízení příliš horký a musí se dočasně chladit - během této doby bude posilovač
řízení fungovat s omezenou účinnosti
a může mít pocit, že k otáčení volantu
musíte vyvinout větší sílu.
Současně s dočasným snížením účinnosti
posilovače řízení se na sdružené přístrojové desce zobrazí zpráva.
Související informace
•
MY CAR (str. 110)
Evropa
Delphi Electronics &
Safety tímto prohlašuje, že
výrobky L2C0038TR
a L2C0049TR odpovídají stanoveným požadavkům a ostatním relevantním ustanovením
Směrnice 1999/5/ES. V případě
potřeby lze ohledně tohoto
prohlášení o shodě kontaktovat
společnost Delphi Electronics
& Safety / One Corporate Center / Kokomo, Indiana
46904-9005 USA.
07
263
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
08 Startování a jízda
Alkoholový zámek*
Alkoholový zámek má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu. Před nastartováním motoru se řidič
musí podrobit dechové zkoušce, při které se
zjistí, zda není pod vlivem alkoholu. Alkoholový zámek je kalibrován v souladu s limitem
platným v každé zemi pro povolené množství
alkoholu.
Alkoholový zámek* - funkce a použití
Funkce
Kontrolka
(4)
Stav baterie
Bliká zeleně
Nabíjí se
Zelená
Plně nabitá
Žlutá
Γástečně vybitá
Γervená
Vybito - vložte nabíječku
do držáku nebo připojte
napájecí kabel ze schránky
v palubní desce.
VAROVÁNÍ
Alkoholový zámek představuje pouhou
pomůcku a nezbavuje řidiče odpovědnosti.
Je to vždy řidič, kdo je odpovědný za to,
aby byl střízlivý a jezdil s vozem bezpečně.
POZNÁMKA
Alkoholový zámek uložte vždy do držáku.
Akumulátor ve voze bude zcela nabitý
a Alkoholový zámek se aktivuje, jakmile
vůz otevřete.
Nátrubek pro dechovou zkoušku.
Související informace
•
Alkoholový zámek* - funkce a použití
(str. 265)
•
•
Alkoholový zámek* - uložení (str. 266)
Alkoholový zámek* - před nastartováním
motoru (str. 266)
•
Alkoholový zámek* - nezapomeňte
(str. 268)
•
Alkoholový zámek* - symboly a zprávy
(str. 269)
Spínač.
Tlačítko pro přenos.
Kontrolka stavu akumulátoru.
Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
Kontrolka označuje připravenost
k dechové zkoušce.
Provoz
Baterie
Kontrolka Alkoholový zámek (4) indikuje stav
akumulátoru:
Související informace
•
•
•
Alkoholový zámek* (str. 265)
Alkoholový zámek* - uložení (str. 266)
Alkoholový zámek* - před nastartováním
motoru (str. 266)
•
Alkoholový zámek* - nezapomeňte
(str. 268)
•
Alkoholový zámek* - symboly a zprávy
(str. 269)
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
265
08 Startování a jízda
Alkoholový zámek* - uložení
Alkoholový zámek uložte vždy do držáku.
Ruční jednotka alcolock se uvolní tak, že ji
lehce zatlačíte do držáku a uvolníte - vyskočí
ven a můžete ji z držáku vytáhnout.
Uložení ruční jednotky a nabíječky.
•
Ruční jednotku vraťte do držáku tak, že ji
zatlačíte, aby zaklesla.
•
Vložte ruční jednotku do držáku - takto
bude optimálně chráněna a baterie budou
stále nabité.
Související informace
08
266
•
•
Alkoholový zámek* (str. 265)
•
Alkoholový zámek* - před nastartováním
motoru (str. 266)
•
Alkoholový zámek* - nezapomeňte
(str. 268)
Alkoholový zámek* - funkce a použití
(str. 265)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Alkoholový zámek* - symboly a zprávy
(str. 269)
Alkoholový zámek* - před
nastartováním motoru
Alkoholový zámek se aktivuje automaticky,
jakmile vůz otevřete.
Nátrubek pro dechovou zkoušku.
Spínač.
Tlačítko pro přenos.
Kontrolka stavu akumulátoru.
Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
Kontrolka označuje připravenost
k dechové zkoušce.
1. Pokud kontrolka (6) svítí zeleně, alkoholový zámek je připraven k použití.
2. Vytáhněte alkoholový zámek z držáku. Jeli alkoholový zámek mimo vozidlo
a vozidlo je odemknuté, musí se alkoho-
08 Startování a jízda
lový zámek nejdříve aktivovat pomocí spínače (2).
Výsledek dechové zkoušky
3. Vytáhněte nátrubek (1), zhluboka se
nadechněte a rovnoměrně vydechujte po
dobu cca. 5 sekund, dokud neuslyšíte
"cvaknutí". Výsledkem bude jedna
z možností uvedených v tabulce Výsledek dechové zkoušky.
4. Pokud se tato zpráva neobjeví, mohlo se
stát, že přenos do vozu nebyl úspěšný.
V tomto případě stiskněte tlačítko (3)
a přenos spusťte ručně.
Kontrolka (5)
+ text na displeji
Popis
Zelená kontrolka
+ Alcoguard Test
je v pořádku
Motor lze nastartovat
- nebyl naměřen
žádný alkohol.
Žlutá kontrolka
+ Alcoguard Test
je v pořádku
Motor lze nastartovat
- naměřený obsah
alkoholu je vyšší než
0,1 promile, ale nižší
než platná mezní
hodnotaA.
Γervená kontrolka
+ Neúspěšný
test Počkejte
1 min a zkuste
znovu
Motor nelze nastartovat - naměřený obsah
alkoholu je vyšší než
platná mezní hodnotaA.
5. Sklopte trysku a vložte alkoholový zámek
zpátky do držáku.
6. Po dechové zkoušce nastartujte do
5 minut motor - jinak budete muset
zkoušku opakovat.
A
•
•
•
Alkoholový zámek* - uložení (str. 266)
Alkoholový zámek* - nezapomeňte
(str. 268)
Alkoholový zámek* - symboly a zprávy
(str. 269)
Mezní hodnoty se pro jednotlivé země liší. Zjistěte si, jaké
hodnoty platí ve vaší zemi. Viz také Alkoholový zámek* nezapomeňte (str. 268).
POZNÁMKA
Po dokončení jízdy lze motor nastartovat
do 30 minut, aniž by se znovu musela provádět zkouška dechu.
Související informace
•
•
08
Alkoholový zámek* (str. 265)
Alkoholový zámek* - funkce a použití
(str. 265)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
267
08 Startování a jízda
Alkoholový zámek* - nezapomeňte
Aby zařízení fungovalo správně a výsledky
byly co nejpřesnější:
•
Přibližně 5 minut před dechovou zkouškou nejezte a nepijte.
•
Neostřikujte zbytečně čelní sklo - alkohol
v kapalině do ostřikovačů může způsobit,
že se naměří nesprávná hodnota.
Výměna řidiče
Aby se v případě výměny řidiče provedla
nová dechová zkouška, stiskněte na
cca. 3 sekundy současně spínač (2) a tlačítko
Send (3). Nyní vůz přejde do režimu, kdy je
startování zablokováno, a před nastartováním
motoru musí být úspěšně provedena nová
dechová zkouška.
Kalibrace a servis
Alkoholový zámek se musí kontrolovat a kalibrovat v servisu1 každých 12 měsíců.
30 dní před tím, než je třeba provést kalibraci,
se na sdružené přístrojové desce objeví
zpráva Alcoguard Nutná kalibrace Viz
příručka. Pokud kalibrace nebude provedena
do těchto 30 dní, běžné startování motoru se
zablokuje - v tomto případě bude možné vůz
startovat pouze pomocí funkce Bypass, kapitola "Nouzová situace".
08
Tuto zprávu lze vymazat stisknutím tlačítka
Send (3). Jinak zpráva zhasne automaticky po
1
268
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
cca. 2 minutách, ale bude se objevovat po
každém nastartování motoru - trvale bude
možno tuto zprávu vymazat až při opětovné
kalibrací v servisu1.
zámek pomocí funkce Bypass obejít a umožnit tak řízení vozidla.
POZNÁMKA
Veškeré aktivace s funkcí Bypass jsou
zaznamenány a uloženy do paměti, viz
Zaznamenávání údajů (str. 18).
Chladné nebo horké počasí
Γím je chladněji, tím déle trvá, než bude alkoholový zámek připraven k použití:
Teplota (ºC)
Maximální doba
ohřevu (sekundy)
+10 až +85
10
-5 až +10
60
-40 až -5
180
Při teplotách pod –20 ºC nebo nad +60 ºC
odebírá alkoholový zámek více proudu. Na
sdružené přístrojové desce se objeví
Alcoguard Zasuňte napájecí kabel.
V tomto případě připojte napájecí kabel od
schránky v palubní desce a počkejte, než
kontrolka (6) začne svítit zeleně.
V extrémně chladném počasí můžete dobu
ohřevu zkrátit tím, že alkoholový zámek
vezmete dovnitř.
Nouzová situace
V případě nouzové situace a v případě, kdy
alkoholový zámek nefunguje, lze alkoholový
Po aktivování funkce Bypass se na sdružené
přístrojové desce zobrazí Alcoguard Lze
obejít - tato indikace bude svítit po celou
dobu jízdy. Lze ji vymazat pouze v servisu1.
Funkci Bypass můžete otestovat, aniž by se
do protokolu zapsala chybová zpráva.
V tomto případě proveďte všechny uvedené
kroky, ale nestartujte vůz. Chybová zpráva se
vymaže, jakmile vozidlo uzamknete.
Je-li alkoholový zámek nainstalován, lze jako
možnost "obtoku" zvolit funkci Bypass nebo
Emergency. Toto nastavení lze následně změnit v servisu1.
Aktivace funkce Bypass
•
Současně stiskněte a podržte tlačítko OK
na levém pákovém přepínači a tlačítko
výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na sdružené
přístrojové desce se nejdříve objeví
Obejítí aktivní Čekejte 1 minutu
a potom Alcoguard Lze obejít. Nyní lze
motor nastartovat.
08 Startování a jízda
Tuto funkci lze aktivovat několikrát. Chybovou
zprávu, která je zobrazena během jízdy, lze
vymazat pouze v servisu1.
Aktivace funkce Emergency
•
Současně stiskněte a podržte tlačítko OK
na levém pákovém přepínači a tlačítko
výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na sdružené
přístrojové desce se objeví Alcoguard
Lze obejít. Nyní lze motor nastartovat.
Tuto funkci lze použít jednou. Poté se
v servisu musí provést resetace1.
Alkoholový zámek* - symboly a zprávy
Kromě již popsané zprávy, která souvisí s tím,
jak alkoholový zámek funguje před nastartováním motoru, (str. 266) se může zobrazit rovněž
následující zpráva:
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard Lze
znovu nastartovat
Motor byl vypnutý
méně než 30 minut motor lze nastartovat,
aniž by se musela provádět nová dechová
zkouška.
Alcoguard
Nutný servis
Kontaktujte servisA.
Alcoguard
Žádný signál
Přenos není funkční odešlete data ručně
pomocí tlačítka (3)
nebo proveďte dechovou zkoušku znovu.
Související informace
•
•
Alkoholový zámek* (str. 265)
•
•
Alkoholový zámek* - uložení (str. 266)
•
1
Alkoholový zámek* - funkce a použití
(str. 265)
Alkoholový zámek* - před nastartováním
motoru (str. 266)
Alkoholový zámek* - symboly a zprávy
(str. 269)
Alcoguard Zkuste znovu
Zkouška nebyla
úspěšná - proveďte
dechovou zkoušku
znovu.
Alcoguard Foukněte déle
Výdech byl příliš krátký
- vydechujte delší
dobu.
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard Foukněte slaběji
Výdech byl příliš intenzivní - vydechujte
méně intenzivně.
Alcoguard Foukněte silněji
Výdech byl příliš slabý
- vydechujte intenzivněji.
Alcoguard
Předehřev
Čekejte
Ohřev nebyl dokončen
- počkejte, než se
zobrazí Alcoguard
Foukejte 5s.
A
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
•
•
Alkoholový zámek* (str. 265)
Alkoholový zámek* - funkce a použití
(str. 265)
Alkoholový zámek* - uložení (str. 266)
Alkoholový zámek* - před nastartováním
motoru (str. 266)
Alkoholový zámek* - nezapomeňte
(str. 268)
08
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
269
08 Startování a jízda
Startování motoru
Motor se startuje a vypíná pomocí dálkového
ovladače a tlačítka START/STOP ENGINE.
DŮLEŽITÉ
Nezasunujte do spínače dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač
držte za konec s odnímatelnou čepelí klíče,
viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 166)
1. Vložte dálkový ovladač do spínací skříňky
a zatlačte jej do koncové polohy. Upozorňujeme, že pokud do výbavy vozu patří
alkoholový zámek*, musí být před nastartováním motoru provedena dechová
zkouška s vyhovujícími výsledky. Další
informace o alkoholovém zámku, viz
Alkoholový zámek* (str. 265).
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem s klíčem a tlačítko START/STOP
ENGINE.
2. Držte spojkový pedál plně sešlápnutý2. (U
vozidel s automatickou převodovkou sešlápněte brzdový pedál.)
3. Stiskněte a následně uvolněte tlačítko
START/STOP ENGINE.
Motor spouštěče pracuje tak dlouho, dokud
motor nenastartuje nebo dokud se neaktivuje
ochrana proti přehřátí.
DŮLEŽITÉ
Pokud motor nenastartuje po 3 pokusech,
počkejte 3 minuty a zkuste to znovu.
Pokud počkáte, než se baterie regeneruje,
zvýší se startovací schopnost baterie.
08
2
270
Za jízdy k nastartování motoru stačí stisknout tlačítko START/STOP ENGINE.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Když opouštíte vozidlo, vždy vytáhněte
dálkový ovladač ze spínací skříňky a zkontrolujte, zda je nastavena poloha pro klíč 0.
To platí především v případě, pokud ve
voze zůstávají děti. Informace o funkci, viz
Polohy klíče (str. 77).
POZNÁMKA
U některých druhů motorů mohou být při
startování studeného motoru volnoběžné
otáčky výrazně vyšší než běžné otáčky.
Smyslem je, aby systém emisí dosáhl co
nejdříve běžnou provozní teplotu, při které
jsou emise výfukových plynů minimální,
což přispívá k ochraně životního prostředí.
Keyless drive*
Při startování zážehových a vznětových
motorů proveďte kroky 2-3 pro keyless
(str. 168).
POZNÁMKA
Aby motor nastartoval, musí se v prostoru
pro cestující nebo v zavazadlovém prostoru nacházet jeden z dálkových ovladačů
s klíčem s funkcí Keyless drive.
08 Startování a jízda
VAROVÁNÍ
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač z vozu
během jízdy nebo když je vůz odtahován.
Související informace
•
Polohy klíče (str. 77)
Vypnutí motoru
Zámek řízení
Motor se vypíná pomocí tlačítka START/
STOP ENGINE.
Např. při neoprávněném převzetí vozidla
zkomplikuje zámek řízení jízdu s vozidlem. Při
odemykání nebo zamykání zámku řízení
můžete zaslechnout mechanický zvuk.
Pokud chcete vypnout motor:
•
Stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE
- motor se vypne.
•
Pokud je vozidlo vybaveno automatickou
převodovkou a přitom páka voliče není
v poloze P nebo je vozidlo v pohybu stisknete tlačítko START/STOP ENGINE
dvakrát a držte, dokud se motor nezastaví.
Související informace
•
Polohy klíče (str. 77)
Funkce
•
Zámek řízení je aktivní, jestliže je motor
vypnutý a dveře řidiče jsou otevřené.
•
Pokud se dálkový ovladač nachází ve spínací skříňce3 a stiskne se tlačítko START/
STOP ENGINE, zámek řízení se deaktivuje.
Související informace
•
•
•
Startování motoru (str. 270)
Polohy klíče (str. 77)
Volant (str. 83)
08
3
U vozů s funkcí Keyless stačí, když se dálkový ovladač nachází uvnitř vozu.
271
08 Startování a jízda
Asistent při rozjezdu
Pokud je baterie spouštěče (str. 370) vybitá,
lze motor vozu nastartovat proudem z jiné
baterie.
4. Připojte jednu svorku červeného kabelu
na kladný pól pomocného akumulátoru
(1).
11. Nastartujte motor ve voze s vybitou baterií.
DŮLEŽITÉ
DŮLEŽITÉ
Opatrně připojte startovací kabel, abyste
předešli zkratu s jinými komponentami
v motorovém prostoru.
5. Otevřete svorky na předním krytu akumulátoru ve svém voze a kryt sejměte.
6. Připojte druhou svorku červeného kabelu
na kladný pól vozu (2).
Nepoužívejte přípojky při pokusu o nastartování. Hrozí nebezpečí jiskření.
12. Odpojte propojovací kabely v opačném
pořadí - nejdříve černý a potom červený.
> Ujistěte se, že se žádná ze svorek černého kabelu nedostane do kontaktu
s kladným pólem baterie nebo svorkou
červeného kabelu.
7. Připojte jednu svorku černého kabelu na
záporný pól pomocného akumulátoru (3).
Aby se předešlo zkratu nebo jinému poškození, jsou při startování vozu s asistentem při
rozjezdu doporučeny následující kroky:
1. Nastavte elektrický systém vozidla do
polohy klíče 0, viz Polohy klíče (str. 77).
2. Pomocná batérie musí mít napětí 12 V.
3. Je-li pomocný akumulátor nainstalován
v jiném voze, vypněte motor vozidla
s pomocným akumulátorem a zkontrolujte, zda se tyto dva vozy navzájem
nedotýkají.
08
VAROVÁNÍ
8. Druhou svorku připojte k ukostření, např.
na pravé uchycení motoru nahoře, k hlavě
krajního šroubu (4).
9. Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek,
aby při pokusu o nastartování nedocházelo k jiskření.
10. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem.Nechte jej běžet několik minut
v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách cca. 1500 ot./min.
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí
kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte
velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Související informace
•
272
•
Startování motoru (str. 270)
08 Startování a jízda
Převodovky
Manuální převodovka
Blokování zpátečky
K dispozici jsou dva typy převodovky: automatická a mechanická.
Převodovka má za úkol měnit převodový
poměr v závislosti na požadované rychlosti
a výkonu.
Blokování zpátečky brání nechtěnému
zařazení zpátečky během normální jízdy
dopředu.
•
•
Manuální převodovka (str. 273)
Automatická převodovka - Geartronic
(str. 274) a Powershift (str. 278)
DŮLEŽITÉ
Aby nedošlo k poškození komponentů
hnacího systému, musí se zkontrolovat
provozní teplota převodovky. Pokud hrozí
nebezpečí přehřátí, na sdruženém přístroji
se rozsvítí výstražný symbol a zobrazí se
textová zpráva. Postupujte podle doporučení v textové zprávě.
•
Držte se schématu řazení na řadicí páce:
před zařazením R zařaďte nejdříve neutrál
N.
•
Zpětný chod řaďte pouze v případě, že
vozidlo stojí.
Související informace
•
Převodová kapalina - kvalita a objem
(str. 405)
•
Převodovky (str. 273)
Schéma řazení
Šestistupňová převodovka je k dispozici ve
dvou provedeních, které se liší polohou zpětného chodu. Prohlédněte si schéma řazení na
řadicí páce.
•
Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
•
Když neřadíte, nenechávejte nohu na
pedálu spojky.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - zařazení převodového
stupně nestačí k přidržení vozidla v každé
situaci.
08
273
08 Startování a jízda
Indikátor řazení převodových stupňů*
Automatická převodovka
Indikátor řazení je k dispozici jako pomůcka,
která upozorňuje řidiče, kdy je vhodné zařadit
vyšší nebo nižší převodový stupeň, aby byla
co nejnižší spotřeba paliva.
Automatická převodovka Geartronic se liší od
automatické převodovky Powershift (str. 278)
v tom, že je vybavena hydraulickým měničem
točivého momentu, který přenáší výkon
z motoru do převodovky. K dispozici jsou dva
režimy řazení: automaticky a manuální.
V souvislosti s ekologickou jízdou je nezbytné
jezdit na správný převodový stupeň
a přeřazovat ve vhodný čas.
U některých verzí je k dispozici kontrolka
(Gear Shift Indicator), která řidiče upozorní,
pokud je vhodné zařadit vyšší nebo nižší
převodový stupeň, aby se co spotřebovávalo
co nejméně paliva. S ohledem např. na parametry jízdy a jízdu bez vibrací může být však
vhodné přeřadit při vyšších otáčkách motoru.
Manuální převodovka
Indikátor řazení převodových
stupňů pro manuální převodovku. Vždy svítí pouze
jedno označení - během
běžné jízdy svítí uprostřed.
Pokud systém doporučuje
zařadit vyšší převodový stupeň, kurzor rozsvítí "+". Pokud systém doporučuje podřadit,
rozsvítí "-" (na obrázku je označeno červeně).
08
4
274
Charakter řazení řadicí páky se liší podle motoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Automatická převodovka Geartronic*
Sdružená přístrojová deska "Digital" s indikátorem převodových stupňů.
Γíslo v rámečku označuje aktuální převodový
stupeň.
U sdružené přístrojové desky
"Analogue" se zobrazí
poloha převodového stupně
a šipky.
Související informace
•
•
Manuální převodovka (str. 273)
Automatická převodovka - Geartronic*
(str. 274)
D: polohy automatického řazení. +/– ( / ): polohy
manuálního řazení. S: Sportovní režim*.4
Sdružená přístrojová deska informuje
o poloze voliče převodových stupňů následovně: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3 apod.
08 Startování a jízda
Polohy páky voliče
Polohy automatického řazení
se zobrazují vpravo na sdružené přístrojové desce. (Vždy
se zobrazí pouze jedna indikace, a to s polohou momentálně zařazeného voliče
převodů.)
V aktivní poloze svítí kontrolka "S" označující
"sportovní režim" ORANŽOVĚ.
P – Parkovací poloha
Pokud vůz startujete nebo parkujete, zvolte P.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy P, musí být sešlápnut brzdový pedál
a klíč musí být v poloze II.
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka. Pokud vozidlo stojí,
aktivujte parkovací brzdu, viz Parkovací brzda
(str. 293).
POZNÁMKA
Aby bylo možné vozidlo uzamknout a aktivovat alarm, musí být volicí páka v poloze
P.
DŮLEŽITÉ
Při řazení polohy P musí vozidlo stát.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - poloha P u automatické
převodovky nestačí k přidržení vozidla
v každé situaci.
R – Zpátečka
Při volbě polohy R musí vůz stát.
Do požadované polohy se u manuálního
řazení dostanete přesunutím páky z polohy D
do koncové polohy u "+/-". Kontrolka "+/-"
na sdružené přístrojové desce změní barvu
z BÍLΔ na ORANŽOVOU a v rámečku se
zobrazí číslice 1, 2, 3 atd., což odpovídá
právě zvolenému převodovému stupni.
•
N – Neutrál
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Zabrzďte parkovací
brzdu, když vůz stojí s pákou voliče v poloze
N.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy N do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a klíč (str. 77) musí být
v poloze II.
D – Jízda
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí vyšší a nižší převodové stupně
v závislosti na úrovni akcelerace a rychlosti.
Při přesunutí páky voliče do polohy D
z polohy R musí vůz stát.
Geartronic – polohy páky voliče při
manuálním řazení (+/-)
Řidič může také řadit převodové stupně
manuálně prostřednictvím automatické
převodovky Geartronic. Motor vozu brzdí,
když je pedál plynu uvolněn.
Pro zařazení vyššího převodového stupně
posuňte páku dopředu směrem ke znaménku + (plus). Páku uvolněte - vrátí se
do neutrální polohy mezi "+" a "–".
nebo
•
Pro zařazení nižšího převodového stupně
posuňte páku dozadu směrem ke znaménku "–" (minus) a uvolněte ji.
Režim manuálního řazení "+/-" můžete zvolit
kdykoliv během jízdy.
Převodovka Geartronic automaticky zařadí
nižší rychlostní stupeň, pokud řidič nechá
klesnout rychlost na vhodnou hodnotu pro
zařazení příslušného rychlostního stupně, aby
se předešlo škubání a zhasnutí motoru.
Pro návrat do automatického jízdního režimu:
•
Přesuňte páku do koncové polohy D.
08
}}
275
08 Startování a jízda
||
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Automatická deaktivace
Pokud má převodovka sportovní program,
je možné řadit manuálně pouze v poloze
"+/-" posunutím páky dopředu nebo
dozadu. Indikace na sdružené přístrojové
desce se změní z S na zobrazení zařazených převodových stupňů 1, 2, 3 atd.
Pokud se pádla na volantu nepoužívají, po
krátké době se deaktivují. To poznáte
podle toho, že se indikace na sdružené
přístrojové desce změní z momentálně
zařazeného převodového stupně zpátky na
"D".
Pádla*
Výjimkou je brzdění motorem - v tomto
případě jsou pádla aktivována po celou
dobu, kdy se brzdí.
Manuální řazení pomocí volicí páky doplňuje
ovládání na volantu, tzv. "pádla".
Abyste mohli řadit pomocí pádel, musíte je
nejdříve aktivovat. Přitom se jedno z pádel
musí přitáhnout k volantu - na sdružené
přístrojové desce se indikace změní z "D" na
číslo odpovídající momentálně zařazenému
převodovému stupni.
Chcete-li změnit převodový stupeň o jeden
stupeň:
•
Potáhněte jedno z pádel dozadu
k volantu a uvolněte je.
08
276
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Obě "pádla" na volantu.
"-": Zvolí se další nižší převodový stupeň.
"+": Zvolí se další vyšší převodový stupeň.
Pokud jsou otáčky motoru v přípustném rozsahu, ke změně převodového stupně dojde
při každém potáhnutí pádla.
Po každé změně převodového stupně se na
sdružené přístrojové desce objeví číslo
momentálně zařazeného převodového
stupně.
Ruční deaktivace
Pádla na volantu lze rovněž deaktivovat
ručně:
•
Přitáhněte pádla k volantu a podržte,
dokud nezmění sdružená přístrojová
deska znak z čísla aktuálního převodového stupně na „D“.
Pádla lze používat rovněž v kombinaci s volicí
pákou ve sportovním režimu* - v tomto
případě jsou pádla stále aktivována a nedeaktivují se.
08 Startování a jízda
Geartronic - sportovní režim (S)
Sportovní program poskytuje sportovnější charakteristiky a připouští
vyšší otáčky motoru pro převodové
stupně. Současně reaguje mnohem
rychleji na sešlápnutí pedálu plynu. Během
aktivní jízdy je upřednostňováno používání
nižších převodových stupňů, což vede ke
zpožděnému řazení nahoru.
Aktivace sportovního režimu:
•
Přesuňte volicí páku do strany z polohy D
do koncové polohy v "+S–" - indikace na
sdružené přístrojové desce se změní z D
na S.
Sportovní režim můžete zvolit kdykoliv během
jízdy.
Geartronic - zimní režim
Na kluzkých vozovkách může být rozjezd
snadnější, když je manuálně zařazen 3.převodový stupeň.
1. Sešlápněte brzdový pedál a přesuňte
volicí páku z polohy D do koncové polohy
"+/–" – na sdružené přístrojové desce se
změní indikátor zařazeného převodového
stupně z D na číslici 15.
2. Řaďte až na 3. převodový stupeň dvojím
zatlačením páky směrem k + (plus) - na
sdružené přístrojové desce se změní indikátor zařazeného převodového stupně z 1
na 3.
5
3. Uvolněte pedál brzdy a opatrně přidávejte
plyn.
„Zimní režim“ převodovky znamená, že vůz
jede s nižšími otáčkami motoru a omezeným
výkonem motoru na poháněná kola.
Kick-down
Pokud zcela sešlápnete pedál plynu (za
polohu normálně považovanou za plnou
akceleraci), převodovka okamžitě zařadí nižší
rychlostní stupeň. Takzvaně podřadí.
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kickdown, převodovka automaticky zařadí vyšší
rychlostní stupeň.
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.
Bezpečnostní funkce
Při aktivaci funkce podřazení může vůz
přeřadit i o několik rychlostních stupňů
v závislosti na otáčkách motoru. Vůz zařadí
vyšší rychlostní stupeň při dosažení maximálních otáček, aby se předešlo poškození
motoru.
Tažení vozu
Odtahování vozidla - viz důležité informace
v kapitole Tažení vozidla (str. 311).
Související informace
•
Převodová kapalina - kvalita a objem
(str. 405)
•
•
Převodovky (str. 273)
Automatická převodovka - Powershift*
(str. 278)
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací
program převodovky je vybaven ochranným
blokováním řazení dolů, které blokuje funkci
kick-down.
Převodovka Geartronic neumožní řazení
nižšího rychlostního stupně/kick-down,
pokud by mělo dojít ke zvýšení otáček
motoru, které by způsobilo jeho poškození.
Nic se nestane, pokud se řidič stále pokouší
takto zařadit nižší převodový stupeň při vysokých otáčkách motoru – zůstane zařazen
původní převodový stupeň.
08
Je-li vozidlo ve sportovním režimu*, nejdříve se zobrazí "S".
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
277
08 Startování a jízda
Automatická převodovka Powershift*
Automatická převodovka Powershift předává
hnací sílu z motoru na poháněna kola přes
dvojité kotouče mechanické spojky, kdežto
převodovka Geartronic využívá běžný hydraulický měnič točivého momentu.
zařadí 2. převodový stupeň, nikoliv 3.
převodový stupeň (u převodovky
Geartronic).
Tažení vozu
Model s převodovkou Powershift se nesmí
odtahovat, protože převodovka musí být
dostatečně promazávána, což zajišťuje běžící
motor. Pokud je přesto nutné vůz odtáhnout
(str. 311), musí se odtahovat velmi malou
rychlostí na co nejkratší trasu.
Pokud si nejste jisti, zda je vůz vybaven
převodovkou Powershift nebo Geartronic,
můžete to zjistit podle označení štítku převodovky pod kapotou - Typová označení
(str. 392). Označení ”MPS6” znamená, že se
jedná o převodovku Powershift. V ostatních
případech je vůz vybaven automatickou
převodovkou Geartronic.
D: polohy automatického řazení. +/– ( / ): polohy
manuálního řazení. S: Sportovní režim*.6
Převodovka Powershift funguje a ovládá se
podobně jako automatická převodovka
Geartronic, která je popsána v předchozí
kapitole.
Jednou výjimkou je funkce "Geartronic zimní režim" (str. 274):
•
08
6
278
Převodovka Powershift umožní rozjet se
na kluzkém povrchu, pokud se manuálně
Charakter řazení řadicí páky se liší podle motoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Viz také důležité informace v kapitole Tažení
vozu (str. 311).
Nezapomeňte
Dvojitá spojka v převodovce je vybavena
ochranou proti přetížení, která se aktivuje,
pokud dojde k přehřátí spojky, např. pokud
vůz stojí delší dobu ve svahu se sešlápnutým
plynovým pedálem.
Je-li převodovka přehřátá, vůz se začne chvět
a vibrovat, rozsvítí se výstražný symbol a na
sdružené přístrojové desce se objeví
příslušná zpráva. K přehřátí převodovky může
dojít rovněž při pomalém popojíždění
v zácpách (rychlostí max. 10 km/h) ve svahu
nebo s připojeným přívěsem. Jakmile se
vozidlo zastaví, nožní brzda je sešlápnuta
a motor běží na volnoběh, převodovka se
ochladí.
Přehřátí z důvodu pomalého popojíždění
v zácpách můžete zabránit postupnou jízdou:
•
Zastavte vůz a s nohou na brzdovém
pedálu počkejte, dokud se přiměřeně
nezvětší vzdálenost k vozu před vámi,
popojeďte na tuto vzdálenost a zase
chvíli počkejte s nohou na brzdovém
pedálu.
DŮLEŽITÉ
Ve svahu udržujte vozidlo v klidu sešlápnutím pedálu brzdy - nesešlapujte plynový
pedál. Mohlo by dojít k přehřátí převodovky.
Textová zpráva a akce
V některých situacích se na sdružené přístrojové desce spolu s kontrolkou zobrazí
i zpráva.
08 Startování a jízda
Kontrolka
A
Zpráva
Jízdní charakteristiky
Akce
Horká převod. Přidržte
zabrzděním
Problémy s udržením rovnoměrné
rychlosti při konstantních otáčkách
motoru.
Přehřátá převodovka. Udržujte vozidlo v klidu
sešlápnutím pedálu brzdyA
Horká převod. Bezp.zaparkujte Mot.nech.běž.
Výrazné škubání, když je vozidlo v tahu.
Přehřátá převodovka. Okamžitě s vozidlem bezpečně zastavte.A
Chlazení převod. Motor
nechejte běžet
Není přenášen výkon z důvodu přehřátí
převodovky.
Přehřátá převodovka. Nejrychlejší způsob ochlazení:
Nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách
s řadicí pákou v poloze N nebo P, dokud zpráva
nezmizí.
Rychlejší ochlazení: nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N nebo P, dokud zpráva nezmizí.
V tabulce jsou tři stupně seřazené podle
závažnosti, pokud dojde k přehřátí převodovky. Souběžně s textovou zprávou je řidič
také informován, že elektronika vozidla
dočasně mění jízdní charakteristiky. Podle
situace dodržujte instrukce v textové zprávě.
POZNÁMKA
Příklady v tabulce neznamenají, že vozidlo
je v poruše. Indikují, že byla aktivována
bezpečnostní funkce, aby nedošlo
k poškození komponentů vozidla.
VAROVÁNÍ
Pokud budete ignorovat výstražný symbol
a text Horká převod. Bezp.zaparkujte
Mot.nech.běž., teplota v převodovce
může stoupnout natolik, že se dočasně
přeruší přenos výkonu mezi motorem
a převodovkou, čímž se zabrání funkčním
poruchám spojky - vozidlo se zastaví
a nepojede do doby, než teplota převodovky klesne na přijatelnou hodnotu.
Související informace
•
Automatická převodovka - Geartronic*
(str. 274)
•
Převodová kapalina - kvalita a objem
(str. 405)
Další možné textové zprávy s příslušnými
návrhy řešení ohledně automatické převodovky, viz Zprávy (str. 108).
Textová zpráva automaticky zmizí po provedení akce nebo po jednom stisknutí tlačítka
OK na pákovém ovladači ukazatelů směru.
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
279
08 Startování a jízda
•
Blokování páky voliče
Existují dva druhy uzávěrky volicí páky mechanická a automatická.
Držte sešlápnutý pedál brzdy, když
přesouváte páku voliče do jiné polohy.
Elektrické blokování převodovky –
Blokování řazení Parkovací poloha (P)
Mechanické blokování řazení
Pokud je vozidlo nepojízdné, např. z důvodu
vybitého akumulátoru, musí být páka voliče
přesunuta z polohy P, aby se s vozidlem
mohlo pohybovat.
Nadzvedněte vytvarovanou vložku ve
schránce za středovou konzolou a vyhledejte odpružené tlačítko dole ve
schránce.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy P do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a klíč (str. 77) musí být
v poloze II.
Stiskněte a podržte tlačítko.
Blokování řazení - Neutrál (N)
G021351
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo
stálo déle než 3 sekundy (bez ohledu na to,
zda běží motor), páka voliče se zablokuje.
Páka voliče převodových stupňů může být
neomezeně přesouvána mezi polohami N
a D. Ostatní polohy jsou blokovány západkou,
která se uvolňuje blokovacím tlačítkem na
páce voliče převodových stupňů.
Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou
je možné pohybovat dopředu a dozadu mezi
polohami P, R, N a D.
Automatické blokování řazení
Automatická převodovka má speciální bezpečnostní systémy:
08
Parkovací poloha (P)
Stojící vůz s běžícím motorem:
280
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Přesuňte volicí páku z polohy P a uvolněte tlačítko.
4. Namontujte do úložného prostoru zpátky
vložku.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy N do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a klíč (str. 77) musí být
v poloze II.
Související informace
•
Deaktivace automatického blokování
řazení
Automatická převodovka - Geartronic*
(str. 274)
•
Automatická převodovka - Powershift*
(str. 278)
08 Startování a jízda
Asistent pro rozjezd do svahu (HSA)*
Start/Stop*
Před rozjetím nebo couváním do svahu
můžete dát nohu z brzdy - díky systému HSA
(Hill Start Assist) se vozidlo nerozjede zpátky.
U některých kombinací motoru a převodovky
s funkcí Start/Stop, která se zapne např. když
vozy stojí nebo čekají na semaforech - motor
se potom dočasně vypne a automaticky se
znovu startuje, když se má pokračovat
v cestě.
Díky této funkci zůstává pedál natlakován
v brzdové soustavě několik sekund poté, kdy
řidič přesune nohu z brzdového pedálu na
plynový pedál.
Po několika sekundách resp. jakmile řidič zrychlí, toto dočasně zabrzdění vymizí.
Související informace
•
Startování motoru (str. 270)
Péče o životní prostředí je jednou ze základních hodnot společnosti Volvo Car Corporation, která ovlivňuje veškeré naše činnosti.
Výsledkem této orientace je několik funkcí,
které šetří energii. Mezi ně patří funkce Start/
Stop. Všechny funkce mají za cíl snížit
spotřebu paliva, což dále pomůže snížit
emise výfukových plynů.
Všeobecné informace o systému Start/
Stop
Díky funkci Start/Stop má řidič příležitost jezdit více ekologicky - v případě potřeby se
motor automaticky vypne.
Manuální nebo automaticky
Upozorňujeme, že funkce Start/Stop reaguje
odlišně podle toho, zda se používá manuální
nebo automatická převodovka.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 282)
Startování motoru (str. 270)
Start/Stop* - nastavení (str. 286)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 285)
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje (str. 284)
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 283)
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky (str. 286)
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 287)
Baterie - Start/Stop (str. 373)
08
Motor je vypnutý - stává se tišším a čistějším...
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
281
08 Startování a jízda
Start/Stop* - funkce a ovládání
Podmínky
Funkce Start/Stop se aktivuje automaticky po
nastartování motoru pomocí klíče.
Funkce Start/Stop se aktivuje automaticky po nastartování motoru pomocí klíče.
Řidič je na funkci upozorněn
pomocí symbolu
tlačítka Zap/Vyp, které se
rozsvítí na sdružené přístrojové desce, a pomocí kontrolky, která se rozsvítí na
tlačítku Zap/Vyp.
Všechny běžné systémy ve voze jako např.
osvětlení, rádio apod. fungují u motoru, který
se automaticky zastavil, zcela normálně.
Dočasně však může dojít k omezení některých funkcí, např. k omezení otáček ventilátoru klimatizace nebo ke stažení extrémní hlasitosti audio systému.
Automatické zastavení motoru
Aby došlo k automatickému zastavení
motoru, musí být splněny následující podmínky:
A
M/AA
Vyřaďte spojku, zařaďte neutrál
a uvolněte spojkový pedál - motor
se automaticky vypne.
M
Zastavte vůz pomocí brzdového
pedálu a nohu nechejte na pedálu
- motor se automaticky zastaví.
A
Automatické nastartování motoru
282
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
M/
AA
S řadicí pákou v neutrálu:
M
1. Sešlápněte spojkový pedál
nebo plynový pedál - motor
nastartuje.
2. Zařaďte vhodný převodový stupeň a rozjeďte se.
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Pokud je aktivní funkce ECO,
motor se může automaticky
zastavit ještě před úplným
zastavením vozidla.
U některých variant motor může motor automaticky vypnout před tím, než vozidlo
zastaví, a to bez ohledu na to, zda je funkce
ECO aktivována.
Uvolněte nohu z brzdového pedálu
- motor automaticky nastartuje
a může se pokračovat v jízdě.
A
Udržujte tlak na brzdovém pedálu
a sešlápněte plynový pedál - motor
se automaticky nastartuje.
A
Pokud se vůz nachází ze svahu, lze
postupovat rovněž následovně:
M
+A
•
Pokud se motor automaticky
zastaví, na sdružené přístrojové
desce se rozsvítí symbol funkce
Start/Stop.
A
08
Podmínky
Uvolněte brzdový pedál
a počkejte, než se vůz rozjede motor automaticky nastartuje,
jakmile je rychlost větší než
běžná rychlost chůze.
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
08 Startování a jízda
Deaktivace funkce Start/Stop
V některých situacích může
být vhodně dočasně vypnout
automatickou funkci
Start/Stop stisknutím tohoto
tlačítka.
Vypnutí této funkce poznáte podle
toho, že zhasne kontrolka v tlačítku
a symboly Start/Stop na sdružené
přístrojové desce.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Funkce Start/Stop zůstane vypnuta, dokud se
znovu neaktivuje pomocí tlačítka nebo dokud
se motor opět nenastartuje pomocí klíče.
Asistent při rozjezdu HSA
Uvolněním nohy z brzdového pedálu, když
vůz stojí ve svahu, se motor rovněž automaticky nastartuje - díky funkci HSA (str. 281)
(Hill Start Assist) se vůz nerozjede zpátky.
U systému HSA () zůstává tlak v brzdovém
systému dočasně k dispozici, pokud řidič
přesune svou nohu z brzdového pedálu na
plynový pedál, aby se mohl rozjet poté, když
se motor automaticky zastavil. Po několika
sekundách resp. jakmile řidič zrychlí, toto
dočasně zabrzdění vymizí.
Start/Stop* (str. 281)
Start/Stop* - motor se nevypne
Startování motoru (str. 270)
Přestože je funkce Start/Stop aktivována,
motor se nevypne automaticky vždy.
Start/Stop* - nastavení (str. 286)
Motor se automaticky nevypne, pokud:
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 285)
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje (str. 284)
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 283)
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky (str. 286)
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 287)
Baterie - Start/Stop (str. 373)
Podmínky
M/AA
vozidlo nedosáhne nejdříve
rychlost cca. 8 km/h po nastartování pomocí klíče nebo posledním
automatickém vypnutí.
M+A
řidič rozepne přezku bezpečnostního pásu.
M+A
kapacita baterie je pod minimální
přípustnou úroveň.
M+A
motor nemá běžnou provozní
teplotu.
M+A
venkovní teplota je kolem bodu
mrazu nebo je vyšší než
cca. 30°C.
M+A
je aktivováno elektrické vyhřívání
čelního skla.
M+A
prostředí v prostoru pro cestující
se liší od nastavených hodnotB to poznáte podle toho, že ventilátor běží ve vysokých otáčkách.
M+A
vůz je otočený.
M+A
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
283
08 Startování a jízda
||
Podmínky
M/AA
Podmínky
teplota baterie startéru je příliš
vysoká nebo pod bodem mrazu.
M+A
aktivuje se adaptivní tempomat
Queue Assist.
A
řidič intenzivně pohne volantem.
M+A
A
filtr pevných částic ve výfukovém
systému je plný - dočasně vypojená funkce Start/Stop se aktivuje
znovu, jakmile se provede automatické čištění (viz Filtr sazí vznětových motorů (DPF) (str. 302)).
M+A
volicí páka se vysune z polohy D
do polohy SD" nebo +/-".
cesta je velmi prudká.
M+A
k elektrickému systému vozidla je
elektricky připojen přívěs.
M+A
kapota je otevřenáC.
M+A
A
B
C
D
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Vozidlo se systémem ECC.
Pouze u některých motorů.
Sportovní režim.
Související informace
•
•
•
•
•
V některých případech může automaticky
zastavený motor znovu nastartovat, aniž by
řidič chtěl v jízdě pokračovat.
V následujících situacích motor automaticky
nastartuje, i když řidič nesešlápne spojkový
pedál (u manuální převodovky) nebo
nezvedne nohu z brzdového pedálu (u automatické převodovky):
Podmínky
M/AA
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 282)
Okna se zamlžují.
M+A
Prostředí v prostoru pro cestující
se odlišuje od nastavených hodnotB.
M+A
Došlo k dočasnému vysokému
odběru proudu nebo kapacita
baterie klesne na nejnižší přípustnou úroveň.
M+A
Opakovaně je sešlapován brzdový
pedál.
M+A
Kapota je otevřenáC.
M+A
Pokud dojde k automatickému
vypnutí vozidla, když vozidlo
nezastavilo úplně, vozidlo se
začne pohybovat nebo mírně
zvýší svou rychlost.
M+A
Startování motoru (str. 270)
Start/Stop* - nastavení (str. 286)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 285)
A
•
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje (str. 284)
atmosférický tlak vzduchu je
menší než tlak odpovídající cca.
1500-2500 metrům n.m. - skutečný tlak vzduchu se mění podle
převažujících klimatických podmínek.
A
•
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky (str. 286)
•
•
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 287)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Start/Stop* - motor automaticky
nastartuje
Start/Stop* (str. 281)
převodovka nemá normální provozní teplotu.
08
284
M/AA
Baterie - Start/Stop (str. 373)
08 Startování a jízda
Podmínky
M/AA
Zámek bezpečnostního pásu
řidiče je rozepnutý a volicí páka je
v poloze D nebo N.
A
Pohyby volantuC.
A
se volič převodových stupňů
vysune z polohy D do polohy SD,
R nebo "+/-".
A
Dveře řidiče jsou otevřené a volicí
páka je v poloze D- ozve se zvukové upozornění a textová zpráva
informuje, že je aktivní funkce
Start/Stop.
A
A
B
C
D
•
•
•
•
•
•
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 285)
Start/Stop* - motor automaticky
nenastartuje
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 283)
Po automatickém vypnutí motor někdy nenastartuje automaticky.
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky (str. 286)
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 287)
Baterie - Start/Stop (str. 373)
V následujících případech nedojde po automatickém vypnutí motoru k jeho automatickému nastartování:
Start/Stop* (str. 281)
Podmínky
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Vozidlo se systémem ECC.
Pouze u některých motorů.
Sportovní režim.
VAROVÁNÍ
Neotevírejte kapotu motoru, pokud se
motor zastavil automaticky – motor se
může náhle automaticky spustit. Před
otevřením kapoty motor nejdříve vypněte
jako obvykle stisknutím tlačítka START/
STOP ENGINE.
Související informace
•
•
•
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 282)
Startování motoru (str. 270)
Start/Stop* - nastavení (str. 286)
M/A
A
Byl zařazen převod bez sešlápnutí
spojky - text na displeji řidiče upozorní, aby zařadil neutrál - potom
bude možné motor automaticky
nastartovat.
M
Řidič není omezen.
M
Řidič není připoután, volicí páka je
v poloze P a dveře řidiče jsou
otevřené - motor musí být nastartován normálně.
A
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Související informace
•
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 281)
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 282)
Startování motoru (str. 270)
Start/Stop* - nastavení (str. 286)
08
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje (str. 284)
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
285
08 Startování a jízda
•
•
•
•
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 283)
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky (str. 286)
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 287)
Baterie - Start/Stop (str. 373)
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky
Pokud nastartování nebude úspěšné a motor
se zastaví, pokračujte následovně:
Start/Stop* - nastavení
Systém nabídek vozidla MY CAR (str. 110)
obsahuje představení systému Start-Stop
společnosti Volvo a doporučení pro úsporou
jízdu.
1. Zkontrolujte, zda je na straně řidiče bezpečnostní pás připoután do přezky.
2. Sešlápněte znovu spojkový pedál - motor
automaticky nastartuje.
3. V některých případech se musí zařadit
neutrál. Na sdružené přístrojové desce se
zobrazí text Zařaďte neutrál.
Související informace
•
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 281)
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 282)
Startování motoru (str. 270)
Start/Stop* - nastavení (str. 286)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 285)
•
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje (str. 284)
•
•
•
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 283)
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 287)
Baterie - Start/Stop (str. 373)
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
08
286
•
•
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Start/Stop* (str. 281)
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 282)
Startování motoru (str. 270)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 285)
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje (str. 284)
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 283)
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky (str. 286)
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 287)
Baterie - Start/Stop (str. 373)
08 Startování a jízda
Start/Stop* - kontrolky a zprávy
Textová zpráva
Funkce Start/Stop může zobrazovat na sdružené přístrojové desce textové zprávy.
Funkce Start/Stop může v některých
situacích kromě indikační kontrolky
rozsvítit na sdružené přístrojové
desce také textové zprávy. V některých přípa-
Kontrolka
dech je třeba provést doporučená opatření.
Některé příklady jsou uvedeny v následující
tabulce.
Zpráva
Info/akce
M/AA
Aut. Start/Stop Nutný servis
Systém Start/Stop není funkční. Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
M+A
Autostart Motor běží + zvukový signál
Aktivuje se, když se otevřou dveře řidiče a došlo k automatickému vypnutí motoru
a volicí páka převodovky je v poloze D.
A
Stiskněte tlačítko Start
Motor automaticky nenastartuje - nastartujte motor běžně pomocí tlačítka START/
STOP ENGINE.
M+A
Pro start sešlápněte spojk.
pedál
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na sešlápnutí spojkového
pedálu.
M
Pro start sešlápněte brzd.
a spojk. ped.
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na sešlápnutí brzdového nebo
spojkového pedálu.
M
Zařazením neutrálu nastartujte
Převodový stupeň je zařazen bez sešlápnutí spojky - vyřaďte převod a řadicí pákou
zařaďte neutrál.
M
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
287
08 Startování a jízda
||
Kontrolka
A
Zpráva
Info/akce
Pro nastartování zvolte
P nebo N
Funkce Start/Stop je vypnuta - přesuňte volič řazení do polohy N nebo P a nastartujte
motor jako obvykle pomocí tlačítka START/STOP ENGINE.
A
Stiskněte tlačítko Start
Motor nestartuje automaticky - nastartujte motor jako obvykle pomocí tlačítka START/
STOP ENGINE a přesuňte volič řazení do polohy P nebo N.
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Pokud zpráva po dokončení akce nezhasne,
kontaktujte servisní dílnu - doporučujeme
kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 281)
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 282)
Startování motoru (str. 270)
Start/Stop* - nastavení (str. 286)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 285)
•
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje (str. 284)
•
•
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 283)
•
Baterie - Start/Stop (str. 373)
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky (str. 286)
08
288
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
M/AA
08 Startování a jízda
ECO*
POZNÁMKA
ECO7
je inovativní funkce společnosti Volvo
pro vozidla s automatickou převodovkou,
která dokáže snížit spotřebu paliva až o 5 %,
v závislosti na stylu jízdy řidiče. Tato funkce
poskytuje řidiči možnosti aktivnějšího přístupu
k ekologické jízdě.
Všeobecné informace
Při aktivaci funkce ECO se
změní následující:
Je-li aktivována funkce ECO, změní se
některé parametry v nastavení klimatizace
a omezí se funkčnost některých elektrických spotřebičů. Některá nastavení lze
resetovat manuálně, nicméně funkčnost
bude v plném rozsahu obnovena až deaktivací funkce ECO.
ECO - provoz
přístrojové desce a podle svitu kontrolky
ECO- na tlačítku.
Funkce ECO zapnuta nebo vypnuta
Vypnutí funkce ECO poznáte
podle toho, že zhasne kontrolka ECO na sdružené
přístrojové desce a kontrolka
ECO na tlačítku. Funkce
zůstane vypnuta do opětovné aktivace tlačítkem
ECO.
Eco Coast - funkce
•
•
Body řazení v převodovce.
Řízení motoru a reakce z plynového
pedálu.
•
Funkce Start/Stop - motor se může automaticky vypnout před tím, než vozidlo
zcela zastaví.
•
Funkce Eco Coast je aktivována - brzdění
motorem se vypne.
•
Nastavení systému ovládání klimatu některé elektrické spotřebiče se deaktivují
nebo fungují se sníženým výkonem.
7
Subfunkce Eco Coast prakticky znamená, že
je deaktivováno brzdění motoru a kinetická
energie vozidla se tedy používá k setrvačné
jízdě na delší vzdálenosti. Při uvolnění pedálu
akcelerátoru se automaticky odpojí převodovka od motoru jehož otáčky se sníží na volnoběh s minimální spotřebou.
ECO Zapnuto/Vypnuto
Kontrolka ECO
Funkce ECO se deaktivuje při vypnutí motoru
a je proto nutné ji po každém nastartování
motoru aktivovat. Pro některé motory platí
výjimky. Je však snadné ověřit si aktivaci
funkce podle symbolu ECO na sdružené
Tato funkce je určená pro použití v případě
předpokládaného snížení rychlosti, např. při
dojíždění na křižovatku nebo semafor s červeným signálem.
Funkce Eco Coast umožňuje proaktivní jízdu,
kdy řidič může využívat tzv. techniky "Pulse &
Glide" (Rozjezd a setrvačné jízdy) a brzdit
minimálně.
08
Není k dispozici u verze V40 CROSS COUNTRY AWD.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
289
08 Startování a jízda
||
Kombinací funkce Eco Coast a dočasným
deaktivováním funkce ECO lze společně snížit
spotřebu paliva. Tedy:
•
Deaktivovaná funkce ECO: krátký dojezd
s brzděním motorem = minimální
spotřeba.
POZNÁMKA
Aby však spotřeba paliva byla optimální,
neměla by se funkce Eco Coast používat
při dojíždění setrvačností na krátké vzdálenosti.
Aktivace Eco Coast
Funkce se aktivuje úplným uvolněním pedálu
akcelerátoru při současném splnění následujících podmínek:
•
•
•
•
Tlačítko ECO je aktivováno
Volicí páka je v poloze D
Rychlost je v rozmezí
přibližně 65 - 140 km/h
Sklon svahu není strmější než
přibližně 6 %.
Deaktivace Eco Coast
08
290
na strmých klesáních - za účelem brzdění
motorem.
•
bezprostředně před předjížděcím
manévrem - za účelem co nejbezpečnějšího provedení manévru.
Aktivní Eco Coast: Dlouhý dojezd bez
brzdění motorem = nízká spotřeba
a
•
•
V určitých situacích může být žádoucí deaktivovat funkci Eco Coast. Příklady takových
situací:
Další informace a nastavení
Funkci Eco Coast lze deaktivovat a vrátit se
tak k brzdění motorem následovně:
•
•
Stiskněte tlačítko ECO.
Posuňte řadicí páku do manuální polohy
„S+/-“.
•
Změňte převodový stupeň pomocí pádel
pod volantem.
•
Sešlápněte plynový nebo brzdový pedál.
Eco Coast - omezení
Tato funkce není k dispozici v následujících
případech:
•
•
•
je aktivní tempomat
•
motor nebo převodovka nemají normální
provozní teplotu.
•
volicí páka se přesune z polohy D- do
polohy „S+/-“
•
rychlost je mimo rozmezí
přibližně 65 - 140 km/h
sklon svahu je strmější než přibližně 6 %.
provede se manuální změna převodového
stupně pomocí řadicích pádel pod volantem*
Systém nabídky vozidla MY CAR obsahuje
další informace o koncepci ECO - viz kapitola
MY CAR (str. 110).
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 123)
08 Startování a jízda
Nožní brzda
Nožní brzda se používá ke snížení rychlosti
vozidla během jízdy.
Vůz je vybaven dvěma brzdovými okruhy.
Pokud dojde k poškození brzdového okruhu,
bude třeba k dosažení běžného brzdění
sešlapovat brzdový pedál hlouběji a s větším
tlakem.
Vůz je vybaven posilovačem brzd.
VAROVÁNÍ
Posilovač brzd funguje, jenom když motor
běží.
Pokud se používá brzda, když neběží motor,
pedál je tuhý a k zabrzdění vozu musí být
vyvinuta větší síla.
U vozidel s funkcí Asistent pro rozjezd do
svahu (HSA)* (str. 281)* se pedál vrací do
běžné polohy pomaleji než obvykle, pokud
toto vozidlo parkuje ve svahu nebo na nerovném povrchu.
Ve velmi hornatém terénu nebo při jízdě s velkým zatížením mohou být brzdy odlehčeny
využitím brzdného účinku motoru. Brzdný účinek motoru je nejintenzivnější, pokud se používá při jízdě z kopce stejný převodový stupeň
jako při jízdě do téhož kopce.
Více všeobecných informací o velkém zatížení
vozu, Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 401).
Brzdění na mokrých cestách
Pokud jedete delší dobu v prudkém dešti bez
brzdění, při zabrzdění mohou brzdy reagovat
se zpožděním. To se rovněž může stát po
opuštění automyčky. V tomto případě musíte
brzdu sešlápnout prudčeji. Proto udržujte
větší vzdálenost od vozidel vpředu.
Po jízdě na mokrých cestách a po opuštění
automyčky brzďte vozidlo intenzivněji.
Brzdové kotouče se potom zahřejí, rychleji se
osuší a jsou chráněny před korozí. Při brzdění
vezměte v úvahu dopravní situaci v okolí.
Brzdění na solených cestách
Při jízdě po solených cestách se na brzdových kotoučích a brzdovém obložení může
vytvořit vrstva soli. Tím se může prodloužit
brzdná dráha. Z tohoto důvodu udržujte skutečně velkou bezpečnostní vzdálenost k vozidlu vpředu. Dále pamatujte na následující:
•
Γas od času zabrzďte, abyste odstranili
vrstvy soli. Dávejte pozor, abyste brzděním neohrozili ostatní účastníky silničního
provozu.
•
Po ukončení jízdy a před zahájením další
jízdy jemně sešlápněte brzdový pedál.
Údržba
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat servisní intervaly Volvo, které jsou uvedeny v Záruční a servisní knížce.
Nová a náhradní brzdová obložení a brzdové
kotouče optimálně brzdí až po ujetí několika
set kilometrů, když se "usadí". Omezenou
schopnost brzdit kompenzujte intenzivnějším
sešlapováním brzdového pedálu. Společnost
Volvo doporučuje montovat výhradně
brzdová obložení schválená pro váš vůz
Volvo.
DŮLEŽITÉ
Pravidelně se musí kontrolovat opotřebení
komponentů brzdového systému.
Informace, jak postupovat, vám sdělí
v servisu. Další možností je požádat servis
o provedení prohlídky - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
291
08 Startování a jízda
||
Symboly na sdružené přístrojové desce
Kontrolka
Popis
Svítí trvale – Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Pokud
je hladina nízká, doplňte
brzdovou kapalinu a zkontrolujte vůz, abyste zjistili příčinu
úniku brzdové kapaliny.
Svítí nepřerušovaně po dobu
2 sekund, když je motor
nastartován - automatická
kontrola funkcí.
VAROVÁNÍ
Pokud se současně rozsvítí
a
může to znamenat závadu v brzdovém
systému.
,
Je-li hladina v nádržce s brzdovou kapalinou v tento okamžik v pořádku, opatrně
dojeďte s vozem do nejbližšího servisu
a požádejte o kontrolu brzd - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
v nádržce pod MIN, nejdříve doplňte
brzdovou kapalinu a až potom můžete jet.
08
292
Musíte zjistit důvod ztráty brzdové kapaliny.
Parkovací brzda (str. 293)
Brzdový pedál - protiblokovací
brzdový systém
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 293)
Protiblokovací brzdový systém, ABS (Antilock Braking System), brání zablokování kol
během brzdění.
Související informace
•
•
•
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace (str. 293)
•
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 292)
Tato funkce udržuje řiditelnost vozu a usnadňuje objetí překážky v případě, například,
nebezpečí. Při zásahu ABS můžete pocítit
vibrace pedálu brzdy. Jde o zcela normální
jev.
Po nastartování motoru a uvolnění brzdy provede systém ABS krátkou kontrolu. Další
automatickou kontrolu provede systém ABS
při dosažení rychlosti 10 km/h. To se může
projevit znatelnými a slyšitelnými pulzy
v brzdovém pedálu.
Související informace
•
•
•
•
Nožní brzda (str. 291)
Parkovací brzda (str. 293)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 293)
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace (str. 293)
08 Startování a jízda
Brzdový pedál - nouzová brzdová
světla a automatická výstražná funkce
ukazatelů směrů
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě
prudkého brzdění, aby upozornila ostatní
vozidla. Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného brzdění, kdy stále svítí.
Nouzová brzdová světla jsou aktivována při
rychlostech nad 50 km/h v případě prudkého
brzdění a v případě zásahu systému ABS.
Jakmile rychlost vozidla při brzdění klesne
pod 10 km/h, brzdové světlo přestane blikat
a začne trvale svítit - současně se aktivují
Výstražná funkce ukazatelů směru, která blikají do doby, než řidič zrychlí vůz na 20 km/h.
Výstražná světla lze vypnout také stisknutím
tlačítka.
Související informace
•
•
•
•
Nožní brzda (str. 291)
Parkovací brzda (str. 293)
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace (str. 293)
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 292)
Nožní brzda - brzdový asistent pro
kritické situace
Brzdový asistent pro kritické situace, EBA
(Emergency Brake Assist), pomáhá zvýšit
brzdnou sílu a snížit tak brzdnou vzdálenost.
Systém EBA detekuje styl jízdy řidiče a v
případě potřeby zvýší brzdný účinek. Brzdná
síla může být zvýšena až na úroveň, kdy
zasahuje ABS. Při uvolnění tlaku na brzdový
pedál se funkce EBA přeruší.
Parkovací brzda
Parkovací brzda drží vozidlo na místě, když je
sedadlo řidiče prázdné. Přitom mechanicky
zablokuje dvě kola.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - zařazení převodového
stupně nebo poloha P u automatické
převodovky nestačí k přidržení vozidla
v každé situaci.
POZNÁMKA
Je-li systém EBA aktivován, brzdový pedál
klesne nepatrně dále než obvykle - sešlápněte (držte) brzdový pedál podle potřeby.
Pokud se brzdový pedál uvolní, brzdění
bude ukončeno.
Související informace
•
•
•
•
Nožní brzda (str. 291)
Parkovací brzda (str. 293)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 293)
Výstražný symbol na sdružené přístrojové desce.
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 292)
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
Aktivace parkovací brzdy
08
}}
293
08 Startování a jízda
||
2. Potáhněte pevně páku.
>
Výstražný symbol na sdružené
přístrojové desce svítí. Výstražný symbol se rozsvítí bez ohledu na to, zda je
parkovací brzda aktivována malou
nebo velkou sílou.
3. Uvolněte pedál nožní brzdy a ujistěte se,
že vozidlo stále stojí.
4. Pokud se vozidlo pohybuje, potáhněte
parkovací brzdu ještě pevněji.
Při parkování vozu vždy zařaďte 1. převodový
stupeň (mechanická převodovka) nebo
přesuňte páku voliče do polohy P (automatická převodovka).
Parkování ve svahu
jové desce upozorní řidiče na tuto skutečnost, jakmile rychlost vozidla překročí
10 km/h.
Související informace
•
Nožní brzda (str. 291)
Jízda ve vodě
O brodění mluvíme, pokud vozidlo projíždí po
cestě pokryté vodou. Brodění musíte věnovat
zvýšenou pozornost.
Vůz může projíždět vodou o maximální
hloubce 25 cm maximální rychlostí 10 km/h.
Zvláštní pozornost musí být věnována průjezdu tekoucí vodou.
Při jízdě ve vodě udržujte nízkou rychlost
a nezastavujte. Po projetí vodou sešlápněte
lehce pedál brzdy a zkontrolujte, zda jsou
brzdy plně funkční. Například bláto a voda na
brzdovém obložení mohou mít za následek
opožděnou reakci brzd.
•
Očistěte kontakty napájecího konektoru
elektrického vyhřívání bloku motoru
a tažné zařízení po průjezdu vodou nebo
bahnem.
•
Nenechávejte stát vůz delší dobu ve
vodě, která sahá nad prahy - to by mohlo
způsobit poruchy elektroinstalace.
Je-li vůz zaparkován čelem do kopce:
•
Natočte kola pryč od obrubníku.
Je-li vůz zaparkován čelem z kopce:
•
Natočte kola směrem k obrubníku.
Uvolnění parkovací brzdy
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
08
294
2. Mírně nadzvedněte páku, stiskněte tlačítko, spusťte páku dolu a uvolněte tlačítko.
> Výstražný symbol na sdružené přístrojové desce zhasne.
Pokud řidič zapomene uvolnit parkovací
brzdu, rozsvítí se výstražná kontrolka, ozve se
zvukový signál a zpráva na sdružené přístro-
08 Startování a jízda
DŮLEŽITÉ
Pokud se do vzduchového filtru dostane
voda, mohlo by dojít k poškození motoru.
Je-li hloubka větší než 25 cm, voda by se
mohla dostat do převodovky. Tím se sníží
mazací schopnost oleje a zkrátí se životnost těchto systémů.
Záruka se nevztahuje na poškození komponentů, motoru, převodovky, turbodmychadla, diferenciálu a interních komponentů způsobené zaplavením, hydrostatickým zablokování nebo nedostatkem oleje.
Přehřátí
Za určitých podmínek, např. při sportovní
jízdě v horách nebo v horkém počasí hrozí
přehřátí motoru a hnacího ústrojí, a to především v případě, že je vůz velmi naložen.
•
•
Odtah (str. 313)
Pokud dojde k přehřátí, může dojít
k dočasnému vypnutí klimatizace.
•
Pokud jste vůz hodně zatěžovali, nevypínejte motor ihned po zastavení vozu.
POZNÁMKA
Informace o přehřátí v případě jízdy s přívěsem, viz Jízda s přívěsem (str. 303).
•
Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte
přídavné světlomety z mřížky chladiče.
•
Pokud je teplota v systému chlazení
motoru příliš vysoká, rozsvítí se varovná
kontrolka a na informačním displeji na
sdružené přístrojové desce se zobrazí
zpráva Vysoká tepl. motoru Bezp.
zastavte - bezpečně zastavte vůz
a několik minut nechte motor běžet ve
volnoběžných otáčkách, aby se ochladil.
Pokud motor ve vodě zhasne, nepokoušejte se jej znovu nastartovat a odtáhněte
vozidlo z vody do servisu. Doporučujeme
autorizovaný servis Volvo. Nebezpečí
poruchy motoru.
Související informace
•
•
Tažení vozu (str. 311)
•
Pokud se zobrazí zpráva Vysoká tepl.
motoru Vypněte motor nebo Nízká
hlad.chl. kap.motoru Bezp. zastavte,
musíte po zastavení motor vypnout.
V případě přehřátí převodovky se aktivuje
integrovaná ochrana, která, mimo jiné,
rozsvítí na sdružené přístrojové desce
varovnou kontrolku a zprávu Horká
převod. Snižte rychlost nebo Horká
převod. Bezp. zastavte Počk.až zchl. postupujte podle dále uvedených doporučení, snižte rychlost, vozidlo bezpečně
zastavte a nechejte motor běžet několik
minut na volnoběh, aby převodovka
ochladla.
Je v pořádku, že chladicí ventilátor motoru
funguje jistou dobu po vypnutí motoru.
Související informace
•
Jízda s přívěsem - mechanická převodovka (str. 305)
•
Jízda s přívěsem - automatická převodovka (str. 305)
08
295
08 Startování a jízda
Jízda s otevřenými dveřmi
zavazadlového prostoru
Pokud jedete s otevřenými dveřmi zavazadlového prostoru, mohou se do vozidla přes
otevřený prostor dostat škodlivé výfukové
plyny.
VAROVÁNÍ
Nejezděte s vozem, když jsou zadní
výklopné dveře otevřené! Do prostoru pro
zavazadla by se mohly nasát toxické výfukové plyny.
Související informace
•
Nakládání (str. 150)
Přetížení - baterie spouštěče
Před dlouhou cestou
Elektrické funkce vozu zatěžují akumulátor
různě. Nenechávejte klíč ve spínací skříňce
v poloze II, pokud je vypnutý motor. Místo
toho použijte režim I, který je energeticky
méně náročný, viz Polohy klíče - funkce na
různých úrovních (str. 77).
Před delší cestou doporučujeme provést
následující kontroly:
Pamatujte také na různá příslušenství, která
zatěžují elektrickou soustavu. Nepoužívejte
funkce, které mají velký odběr proudu, když je
vypnutý motor. Příklady funkcí:
•
•
•
•
ventilátor větrání
stěrače čelního okna
audiosystém (vysoká hlasitost).
V tomto případě nabijte akumulátor tak,
že nastartujete motor a necháte jej minimálně 15 minut běžet - akumulátor se
rychleji dobije během jízdy než u stojícího
vozidla s motorem běžícím na volnoběh.
Související informace
•
08
296
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zkontrolujte, zda motor pracuje normálně
a zda je normální spotřeba paliva
(str. 409).
•
Ujistěte se, že nikde nedochází k úniku
(palivo, olej nebo jiná kapalina).
•
Zkontrolujte všechny žárovky a hloubku
vzorku pneumatik.
•
V některých zemích patří k předepsanému vybavení vozidla také výstražný trojúhelník (str. 326).
světlomety
Jakmile napětí akumulátoru klesne, na informačním displeji se zobrazí Vybitá baterie
Úsporný režim. Funkce šetření energií vypne
určité funkce nebo omezí určité funkce, jako
jsou např. ventilátor větrání a audiosystém.
–
•
Baterie spouštěče - obecné informace
(str. 370)
Související informace
•
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 356)
•
•
Rezervní kolo* (str. 321)
Výměna světla - obecné informace
(str. 360)
08 Startování a jízda
Zimní jízda
Při jízdě v zimě je důležité provádět pravidelné
kontroly, aby bylo zajištěno, že lze s vozem
jezdit bezpečně.
Nezapomeňte:
Před začátkem zimní sezóny zkontrolujte
následující:
•
Chladicí kapalina (str. 404) motoru musí
obsahovat 50 % glykolu. Tato směs
chrání motor do přibližně –35°C před
zamrznutím. K eliminaci zdravotních rizik
nesmějí být míchány různé typy glykolu.
•
Palivová nádrž musí být co nejplnější, aby
se předešlo kondenzaci.
•
Důležitá je viskozita motorového oleje.
Oleje s nízkou viskozitou (řidší oleje)
usnadňují startování za chladného počasí
a také snižují spotřebu paliva, když je
motor studený. Další informace o vhodných olejích, viz Motorový olej nepříznivé jízdní podmínky (str. 401).
DŮLEŽITÉ
Oleje s nízkou viskozitou nesmějí být používány pro sportovní jízdu nebo za horkého
počasí.
•
Musí být zkontrolován stav akumulátoru
a hladina elektrolytu. Chladné počasí
•
představuje velké zatížení akumulátoru
a jeho kapacita je chladem snížena.
Klapka plnicí trubky palivové nádrže otevření/zavření
Používejte kapalinu do ostřikovačů
(str. 369), aby se v nádržce kapaliny
ostřikovačů nevytvářel led.
Klapku plnicí trubky palivové nádrže lze
otevřít/zavřít následovně:
Pro dosažení optimální přilnavosti doporučuje
společnost Volvo používání zimních pneumatik na všech kolech, pokud se má vyskytovat
sníh nebo led.
Otevření/zavření dvířek hrdla palivové
nádrže
POZNÁMKA
V některých zemích je používání zimních
pneumatik předepsáno zákonem. V některých zemích nejsou povoleny pneumatiky
s hřeby.
Kluzké povrchy
Procvičte si jízdu na kluzkých površích za
simulovaných podmínek, abyste zjistili, jak se
vozidlo na nich chová.
Lehce zatlačte na zadní stranu klapky
plnicí trubky paliva a otevřete ji.
Klapku vytáhněte.
Po dočerpání paliva klapku zavřete.
Popis zamknutí a odemknutí klapky plnicí
trubky paliva - viz Zamykání/odmykání klapka plnicí trubky palivové nádrže (str. 177).
Logika zamykání klapky plnicí trubky paliva je
stejná jako při zamykání a odemykání
systému Keyless a centrálního zamykání.
08
Související informace
•
Doplňování paliva (str. 298)
297
08 Startování a jízda
Dvířka hrdla palivové nádrže manuální otevírání
Pokud klapku plnicí trubky palivové nádrže
nelze otevřít zvenku, lze ji otevřít manuálně.
Doplňování paliva
POZNÁMKA
Palivová nádrž je vybavena systémem plnění
paliva bez krytu. Plnění se provádí následovně:
Počkejte cca. 5-8 sekund po dočerpání
paliva a opatrně vytáhněte trysku čerpací
hadice. Zabráníte tím rozlití paliva.
Související informace
•
•
Otevřete/sundejte boční kryt v zavazadlovém prostoru (na stejné straně jako jsou
dvířka hrdla palivové nádrže).
•
•
Opatrně potáhněte rovně zpět. Nyní by
mělo být možné otevřít krytku zvenku.
DŮLEŽITÉ
Jemně potáhněte za lanko - k vyháknutí
pojistky stačí minimální síla.
Související informace
08
298
•
Zamykání/odmykání - klapka plnicí trubky
palivové nádrže (str. 177)
•
Doplňování paliva (str. 298)
•
Otevřete dvířka hrdla palivové nádrže.
Vložte hrdlo čerpací pistole do otvoru
plnění paliva. Hrdlo musíte pořádně
zasunout do plnicí trubky. Plnicí trubka
má dva otevírací kryty. Tryska se před
čerpáním paliva musí zatlačit za oba
kryty.
Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
dokud se pistole u čerpacího stojanu
sama nevypne.
POZNÁMKA
Příliš hodně paliva v nádrži při horkém
počasí přeteče.
Doplňování paliva z kanystru (str. 302)
Klapka plnicí trubky palivové nádrže otevření/zavření (str. 297)
08 Startování a jízda
Palivo - použití
DŮLEŽITÉ
Nesmíte používat palivo nižší kvality, než
doporučuje společnost Volvo, neboť by byl
nepříznivě ovlivněn výkon motoru i spotřeba
paliva.
Pokud se použijí směsi různých druhů
paliva nebo se používají paliva, která společnost Volvo nedoporučuje, záruka Volvo
ani doplňkové servisní dohody nebudou
platit. Toto platí pro všechny motory.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové
výpary a aby vám palivo nevystříklo do očí.
Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte oči velkým množstvím vody po
dobu minimálně 15 minut a vyhledejte
lékařskou pomoc.
Nikdy nepolykejte palivo. Paliva jako benzín a motorová nafta jsou vysoce toxická
a mohou při požití zapříčinit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo by mohlo začít na zemi
hořet.
Než začnete čerpat palivo, vypněte topení
spalující palivo.
Nikdy nenoste zapnutý mobilní telefon při
čerpání paliva. Zazvonění telefonu by
mohlo způsobit jiskření a vznícení výparů
benzínu, což by mohlo vést k požáru
a poranění osob.
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda ve
vysokých nadmořských výškách ve spojení
s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují
funkčnost vozidla.
Související informace
•
Ekonomická jízda (str. 303)
Palivo - benzín
Jako palivo se používá benzín.
Používejte pouze benzín od renomovaných
firem. Nikdy nepoužívejte palivo pochybné
kvality. Benzín musí, dle situace, splňovat
normu EN 228.
•
Palivo 95 RON se používá pro normální
jízdu.
•
Palivo 98 RON je doporučováno pro
dosažení optimálního výkonu a minimální
spotřeby paliva.
Při jízdě při teplotách nad +38 °C, se doporučuje používat palivo s co nejvyšším oktanovým číslem z důvodů optimální výkonnosti
a spotřeby paliva.
DŮLEŽITÉ
•
Aby se nepoškodil katalyzátor, používejte pouze bezolovnaté palivo.
•
Nesmí se používat palivo, které obsahuje kovová aditiva.
•
Nepoužívejte žádná aditiva, která
nebyla schválena společností Volvo.
08
}}
299
08 Startování a jízda
||
Alkoholetanol
DŮLEŽITÉ
•
Je povoleno používat palivo, které
obsahuje až 10% ethanolu.
•
Je povoleno používat benzín
EN 228 E10 (max. 10 % ethanolu).
•
Není povoleno používat etanol vyšší
než E10 (max. 10 % objemu etanolu).
Například, není povolen E85.
Související informace
•
•
•
Ekonomická jízda (str. 303)
Palivo - použití (str. 299)
Doplňování paliva (str. 298)
Palivo - nafta
Jako palivo se používá nafta.
Používejte pouze motorovou naftu od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte palivo
pochybné kvality. Motorová nafta by měla
splňovat normu EN 590 nebo JIS K2204.
Vznětové motory jsou citlivé na nečistoty
v palivu, např. kovy a vysoký obsah síry.
Za nízkých teplot (–6 °C až –40 °C) se může
z motorové nafty oddělovat parafin. To může
způsobit potíže se startováním. Speciální
motorová nafta určená pro nízké teploty
okolo bodu mrazu je k dispozici u většiny
petrolejářských společností. Tato nafta má za
nízkých teplot nižší viskozitu, čímž se snižuje
riziko usazování parafínu.
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější.
Při tankování paliva se ujistěte, že tankovací
pistole je čistá. Vyvarujte se potřísnění lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde,
umyjte skvrny čisticím prostředkem a vodou.
DŮLEŽITÉ
Motorová nafta musí:
•
splňovat požadavky normy EN 590 a/
nebo SS 155435
•
obsahovat síru v množství menším než
10 mg/kg
•
obsahovat maximálně 7 obj. % FAME
(Fatty Acid Methyl Ester).
DŮLEŽITÉ
Nesmí se používat následující druhy palivové nafty:
•
•
•
•
Speciální aditiva
Nafta do námořních motorů
Topný olej
FAME8 (Fatty Acid Methyl Ester) a rostlinný olej.
Tato paliva nesplňují požadavky v souladu
s doporučeními Volvo. Navíc opotřebovávají motor a způsobují škody motoru, na
které se nevztahuje záruka Volvo.
Když dojde palivo za jízdy
Palivový systém je u vznětových motorů
zkonstruován tak, že v případě, kdy dojde
palivo, může být nutné palivovou nádrž
v servisu odvzdušnit a umožnit tak opětovné
nastartování motoru po dočerpání paliva.
08
8
300
Palivová nafta může obsahovat jisté množství paliva FAME, nicméně se nesmí dodávat další množství.
08 Startování a jízda
Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na
provedení kontroly. Po dočerpání nafty před
nastartováním motoru proveďte následující:
1. Vložte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování a zatlačte jej do koncové
polohy, viz Polohy klíče (str. 77).
2. Stiskněte tlačítko START bez sešlápnutí
brzdového a/nebo spojkového pedálu.
3. Vyčkejte asi jednu minutu.
4. Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový
a/nebo spojkový pedál a následně stiskněte tlačítko START.
POZNÁMKA
Před dočerpáním paliva v případě, že je
v nádrži málo paliva:
DŮLEŽITÉ
Některá speciální paliva odstraňují odloučenou vodu v palivovém filtru.
Související informace
•
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
(str. 302)
•
•
Palivo - použití (str. 299)
Ekonomická jízda (str. 303)
Katalyzátor
Úlohou katalyzátorů je čistit výfukové plyny.
Jsou umístěny blízko motoru, takže své provozní teploty dosáhnou rychle.
Katalyzátory se skládají z monolitu (keramického nebo kovového) s kanálky. Stěny
kanálků jsou potaženy slabou vrstvou platiny/
rhodia/paladia. Tyto kovy fungují jako katalyzátory, tj. urychlují chemickou reakci bez
toho, aby byly spotřebovávány.
Lambda sondaTM kyslíkové čidlo
Lambda sonda je část systému řízení motoru,
který je určen ke snížení emisí a snížení
spotřeby paliva. Více informací, viz Spotřeba
paliva a emise CO2 (str. 409).
V palivovém filtru se odděluje kondenzát
z paliva. Kondenzát může poškodit motor.
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto
hodnoty se odesílají do elektronického
systému, který nepřetržitě řídí vstřikovače.
Poměr směsi paliva a vzduchu, která je přiváděna do motoru, je neustále upravován. Tato
nastavení vytvářejí optimální podmínky pro
efektivní spalování a společně s třícestným
katalyzátorem snižují obsah škodlivých emisí
(uhlovodíků, oxidů uhelnatého a oxidů
dusíku).
Kondenzát z palivového filtru musí být vypouštěn v intervalech uvedených v Servisní
a záruční knížce nebo tehdy, když máte
podezření, že jste načerpali kontaminované
palivo, viz Servisní program Volvo (str. 349).
•
•
•
•
Zastavte vozidlo na co nejvíce rovném
povrchu - je-li vozidlo nakloněno, hrozí
nebezpečí, že se v přívodu paliva
vytvoří vzduchová kapsa.
Vypuštění kondenzátu z palivového
filtru
Související informace
Ekonomická jízda (str. 303)
Palivo - benzín (str. 299)
08
Palivo - nafta (str. 300)
301
08 Startování a jízda
Doplňování paliva z kanystru
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
K doplňování paliva (str. 298) z kanystru použijte trychtýř, který najdete pod podlahovým
poklopem v zavazadlovém prostoru.
Vozy se vznětovými motory jsou vybaveny filtrem sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení emisí.
Zákonná ustanovení týkající se skladování
kanystrů s palivem se v jednotlivých
zemích liší. Zkontrolujte, jaké předpisy
platí.
Saze z výfukových plynů se během normální
jízdy shromažďují ve filtru. Takzvaná „regenerace“ se spustí za účelem spálení sazí
a vyprázdnění filtru. Předpokladem je dosažení normální provozní teploty.
Trychtýř musíte pořádně zasunout do plnicí
trubky. Plnicí trubka má dva otevírací kryty.
Trychtýř se před čerpáním paliva musí zatlačit
za oba kryty.
Regenerace filtru se provádí automaticky.
Zpravidla trvá 10-20 minut. Může trvat o něco
déle při nízké průměrné rychlosti. Spotřeba
paliva se během regenerace může mírně zvýšit.
Související informace
Regenerace za chladného počasí
DŮLEŽITÉ
•
Zamykání/odmykání - klapka plnicí trubky
palivové nádrže (str. 177)
•
Dvířka hrdla palivové nádrže - manuální
otevírání (str. 298)
Regeneraci filtru spustíte jízdou, dokud se
motor nezahřeje na normální provozní teplotu,
nejlépe po hlavní silnici nebo dálnici. S vozem
byste měli jet ještě dalších 20 minut.
302
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
dojít dočasně k menšímu poklesu
výkonu
•
dojít k dočasnému zvýšení spotřeby
paliva
•
být cítit spálenina.
Po dokončení regenerace varovný text automaticky zmizí.
Za chladného počasí použijte nezávislé
topení*, aby motor dosáhl normální provozní
teploty rychleji.
DŮLEŽITÉ
Pokud často provozujete vůz za studeného
počasí na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne normální provozní teploty. To znamená, že nedochází k regeneraci filtru sazí
vznětových motorů a filtr není vyprázdněn.
Když je filtr přibližně z 80% plný, na přístrojovém panelu se rozsvítí žlutý výstražný trojúhelník a na informačním displeji se objeví
zpráva Filtr sazí je plný Viz příručka.
08
POZNÁMKA
Během regenerace může:
Pokud je filtr zcela zaplněn částicemi,
možná bude těžké motor nastartovat
a může se stát, že filtr nebude fungovat.
V tomto případě hrozí nebezpečí, že se filtr
bude muset vyměnit.
Související informace
•
•
Palivo - nafta (str. 300)
Ekonomická jízda (str. 303)
08 Startování a jízda
Ekonomická jízda
Ekonomická jízda znamená jezdit rozmyslem,
předvídat a přizpůsobit styl a rychlost jízdy
převažujícím podmínkám silničního provozu.
výsledků husťte pneumatiky na tlak ECO,
viz Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 413).
•
Výběr pneumatik může mít vliv na
spotřebu paliva - požádejte dealera
o radu ohledně vhodných pneumatik.
•
Použijte funkci ECO Guide* (str. 66), která
ukazuje, jak úsporně s vozidlem jedete.
•
•
Pro dosažení nejnižší spotřeby paliva aktivujte ECO* (str. 289)9, což dále umožní
snížit spotřebu paliva.
Odstraňte z vozu nepotřebné předměty čím je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba
paliva.
•
•
Nepoužívejte zimní pneumatiky, když
skončí zima.
Brzďte motorem, pokud je to možné, aniž
byste ohrozili ostatní účastníky silničního
provozu.
•
Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje odpor vzduchu a tedy spotřebu
paliva - pokud nosiče nepoužíváte,
demontujte je.
•
Jezděte na nejvyšší možný převodový
stupeň. Přizpůsobte styl jízdy dopravní
situaci a cestě, po které jedete - při
nižších otáčkách motoru klesá spotřeba
paliva. Použijte indikaci řazení (str. 274)10.
•
Vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace
a silného brzdění.
•
Při vyšších rychlostech je spotřeba paliva
vyšší - aerodynamický odpor stoupá se
zvyšující se rychlostí.
•
•
9
10
Nezahřívejte motor na provozní teplotu na
volnoběh. Raději se co nejdříve rozjeďte
s malým zatížením motoru - studený
motor spotřebovává více paliva než teplý
motor.
Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na
správný tlak a pravidelně kontrolujte
nahuštění - pro dosažení optimálních
•
Nejezděte s otevřenými okny.
Jízda s přívěsem
Během jízdy s přívěsem je nutné myslet na
celou řadu věcí, např. na tažnou konzolu,
přívěs a na umístění nákladu na přívěsu.
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství, např. tažného
zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla
o tuto hmotnost. Podrobné informace - viz
Hmotnosti (str. 396).
Pokud je tažné zařízení instalováno společností Volvo, vůz je dodán se všemi
potřebnými prvky pro tažení přívěsu.
•
Používejte pouze schválené tažné
zařízení.
•
Pokud bylo tažné zařízení montováno
dodatečně, nechte jej zkontrolovat
u svého autorizovaného dealera Volvo,
jestli je vůz zcela vybaven pro tažení
přívěsu.
•
Náklad na přívěsu rozložte tak, aby svislé
zatížení tažného zařízení nepřekročilo
maximální udávané povolené zatížení.
•
Zvyšte tlak vzduchu v pneumatikách na
hodnoty předepsané pro maximální zatížení vozu. Informace o tlaku vzduchu
v pneumatikách, viz Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu v pneumatikách
(str. 413).
Více informací, viz Životní prostředí (str. 22)
a Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 409).
VAROVÁNÍ
Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo
jede, např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se
se důležité systémy jako např. posilovač
řízení a posilovač brzd.
Automatická převodovka
Manuální převodovka
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
303
08 Startování a jízda
||
•
•
Motor je při jízdě s přívěsem více zatížen.
Nepřipojujte za zcela nový vůz těžký
přívěs. Nový vůz musí ujet alespoň
1000 kilometrů.
•
Brzdy jsou při jízdě s přívěsem více zatíženy, zejména při jízdě členitým terénem.
Zařaďte nižší rychlostní stupeň a snižte
rychlost vozu.
•
Z bezpečnostních důvodů by vůz s přívěsem neměl jet rychlostí vyšší než je maximální přípustná rychlost. Dodržujte platné
předpisy týkající se přípustné rychlosti
a hmotností.
•
Při jízdě s přívěsem v táhlém stoupání
jeďte pomalu.
•
Vyvarujte se jízdy s přívěsem do svahů se
sklonem vyšším než 12 %.
Kabel přívěsu
Jestliže je tažné zařízení vybaveno 13pólovým
konektorem a přívěs 7pólovým konektorem,
musíte použít adaptér. Použijte kabel schválený společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel
nedotýkal země.
Ukazatele směru a brzdová světla
přívěsu
08
304
V případě poruchy některého směrového
světla na přívěsu začne kontrolka směrových
světel na sdružené přístrojové desce blikat
rychleji než za normálních okolností a na
informačním displeji se zobrazí text Porucha
ukazatelů směru přívěsu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
V případě poruchy některého brzdového
světla na přívěsu se na displeji se zobrazí text
Porucha brzdového světla přívěsu.
Ovládání světlé výšky*
Zadní tlumiče udržují stálou světlou výšku bez
ohledu na zatížení vozidla (až do maximální
nosnosti). Pokud je vozidlo v klidu, jeho zadní
část mírně poklesne, to je normální jev.
Hmotnosti přívěsu
Informace o přípustných hmotnostech přívěsů
Volvo, viz Hmotnosti přívěsu a zatížení
tažného zařízení (str. 397).
POZNÁMKA
Uvedené maximální přípustné hmotnosti
přívěsu jsou hmotnosti povolené společností Volvo. Maximální přípustná rychlost
vozidla s připojeným přívěsem je 100
km/h. Národní předpisy týkající se vozidel
mohou hmotnost a rychlost přívěsu omezit. Tažné tyče mohou být certifikovány na
vyšší hmotnosti tažení, než vozidlo ve skutečnosti utáhne.
VAROVÁNÍ
V souvislosti s hmotnostmi přívěsů
dodržujte stanovená doporučení. Jinak se
při náhlém pohybu a zabrzdění může stát,
že se vozidlo a přívěs budou ovládat s problémy.
Související informace
•
•
Tažné zařízení (str. 306)
Výměna světla - obecné informace
(str. 360)
08 Startování a jízda
Jízda s přívěsem - mechanická
převodovka
Jízda s přívěsem - automatická
převodovka
Při jízdě s přívěsem (str. 303) v horkém klimatu
a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
•
•
Automatická převodovka zvolí optimální
převodový stupeň podle zatížení a otáček
motoru.
•
V případě přehřátí se na sdružené přístrojové desce rozsvítí výstražný symbol a na
informačním displeji se objeví textová
zpráva. Postupujte podle doporučení.
Nenechávejte běžet motor na otáčky
vyšší než 4500 ot/min (dieselmotory:
3500 ot/min) - teplota oleje by mohla
příliš stoupnout.
Vznětový motor, 5 válců
•
S ohledem na nebezpečí přehřátí jsou pro
zajištění optimálního chlazení chladicí
kapaliny optimální otáčky motoru
2300-3000 ot/min.
Související informace
•
Manuální převodovka (str. 273)
Prudké stoupání
•
Nenechávejte v automatické převodovce
zajištěný vyšší převodový stupeň, než
motor "zvládne" - ne vždy je vhodné jet
při nízkých otáčkách motoru na vyšší
převodový stupeň.
DŮLEŽITÉ
•
Při zaparkování vozidla vybaveného automatickou převodovkou s připojeným
přívěsem, přesuňte volič převodovky do
polohy P. Vždy zabrzděte parkovací
brzdu.
•
Podložte kola klíny, když parkujete vůz
s přívěsem ve svahu.
Rozjezd ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Volič převodovky přesuňte do polohy pro
jízdu D.
3. Odbrzděte parkovací brzdu.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy a rozjeďte se.
Související informace
•
Automatická převodovka - Geartronic*
(str. 274)
•
Automatická převodovka - Powershift*
(str. 278)
Viz také konkrétní informace o pomalé
jízdě s přívěsem pro vozy vybavené automatickou převodovkou - Powershift
(str. 278).
Parkování ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Zabrzděte parkovací brzdu.
3. Přesuňte páku voliče do polohy P.
08
4. Uvolněte pedál nožní brzdy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
305
08 Startování a jízda
Tažné zařízení
Pomocí tažné konzoly lze např. odtahovat
přívěs za vozidlem.
Pokud je vůz vybaven demontovatelnou
tažnou tyčí, postupujte při montáži volné části
přesně podle instrukcí, viz Demontovatelná
tažná tyč* - připevnění/demontáž (str. 308).
Související informace
•
•
•
Jízda s přívěsem (str. 303)
Demontovatelná tažná tyč* - specifikace
(str. 307)
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
Uložte demontovatelnou tažnou tyč do zavazadlového prostoru.
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
(str. 306)
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno demontovatelným
tažným zařízením Volvo:
•
•
Pozorně dodržujte pokyny k montáži.
•
Zkontrolujte, zda kontrolka oken svítí
zeleně.
Než se rozjedete, zajistěte demontovatelnou část pomocí klíče.
Místo k uložení demontovatelné tažné tyče.
DŮLEŽITÉ
Důležité kontroly
•
Koule tažného zařízení musí být pravidelně čištěna a mazána.
VAROVÁNÍ
Pohyblivé díly demontovatelného tažného
zařízení se nesmí promazávat ani olejovat.
Tím může dojít ke snížení bezpečnosti.
POZNÁMKA
08
306
Pokud demontovatelné tažné zařízení již
nepoužíváte, odmontujte jej a uložte na
vyhrazené místo ve voze.
Pokud se používá koule tažného zařízení
s tlumičem vibrací, tato koule se nesmí
mazat.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Demontovatelná tažná tyč* - specifikace
(str. 307)
•
Demontovatelná tažná tyč* - připevnění/
demontáž (str. 308)
•
Jízda s přívěsem (str. 303)
08 Startování a jízda
•
Demontovatelná tažná tyč* specifikace
Jízda s přívěsem (str. 303)
G021485
Specifikace demontovatelné tažné tyče.
Rozměry, montážní body (mm)
A
887
B
79
C
881
D
441
E
109
F
306
G
Podélný nosník
H
Střed kulové hlavy
Související informace
•
Demontovatelná tažná tyč* - připevnění/
demontáž (str. 308)
•
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
(str. 306)
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
307
08 Startování a jízda
Demontovatelná tažná tyč* připevnění/demontáž
Připevnění/demontáž demontovatelné tažné
tyče se provádí následovně:
G021487
Vložte část s kulovou hlavou, až uslyšíte
cvaknutí.
08
308
Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné poloze otočením klíče doprava.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G000000
Nejdřív stisknutím západky uvolněte
ochranný kryt a potom jej vyjměte zatlačením do úchytu
a vytažením směrem
dozadu
.
Okénko indikátoru musí být zelené.
G021489
Okénko indikátoru musí být červené.
G021490
G021488
Připevnění
Otočte klíč doleva do zajištěné polohy.
Vytáhněte klíč ze zámku.
Zkontrolujte, zda část s kulovou hlavou je
správně zajištěná tahem nahoru, dolů
a dozadu.
VAROVÁNÍ
Pokud koule tažného zařízení není namontována správně, musí se odmontovat
a znovu přimontovat v souladu s předcházejícími pokyny.
G021495
G021494
08 Startování a jízda
Bezpečnostní lanko.
Zatlačte pojistné kolečko
a otočte jím
, až uslyšíte cvaknutí.
doleva
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní lano přívěsu musí být upevněno k příslušné konzole.
Demontáž demontovatelné tažné tyče
DŮLEŽITÉ
Promazávat se smí pouze koule tažného
zařízení. Ostatní části tažného zařízení
musí zůstat suché a čisté.
Otočte zajišťovací kolečko zcela dolu až
na doraz. Držte je v této poloze a přitom
vytáhněte kouli tažného zařízení dozadu
a nahoru.
VAROVÁNÍ
Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do
odemknuté polohy.
Je-li demontovatelné tažné zařízení uloženo ve voze, bezpečně je připevněte, viz
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
(str. 306).
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
309
08 Startování a jízda
||
Stabilizace přívěsu – TSA11
Asistent stabilizace přívěsu TSA (Trailer
Stability Assist) slouží ke stabilizaci vozidla
a přívěsu, pokud dojde k rozvlnění soupravy.
TSA- funkce je součástí systému stability
(str. 186) ESC12.
Funkce
Zatlačte ochranný kryt, až se těsně
zaklapne.
Související informace
•
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
(str. 306)
•
Demontovatelná tažná tyč* - specifikace
(str. 307)
•
Jízda s přívěsem (str. 303)
K „rozvlnění“ může dojít při jakékoli kombinaci vůz/přívěs. Obvykle k rozvlnění dojde při
vysokých rychlostech. Avšak nebezpečí hrozí
i při nižších rychlostech (70–90 km/h), pokud
je přívěs přetížený nebo je nerovnoměrně rozložené zatížení, např. je příliš vzadu.
Rozvlnění vždy způsobí určitý faktor, např.:
•
Vůz s přívěsem je vystaven náhlému a silnému bočnímu větru.
•
Vůz s přívěsem jede po nerovném
povrchu vozovky nebo vjede do výmolu.
•
Prudký pohyb volantem.
Provoz
Pokud se souprava rozvlní, může být těžké
a někdy i nemožné ji zklidnit. Tím se stává
souprava vozidlo/přívěs těžce kontrolovatelná
a hrozí riziko, kromě jiného, přejetí do
nesprávného jízdního pruhu nebo sjetí
z vozovky.
08
11
12
310
Je součástí montážního celku originální tažné tyče Volvo.
(Electronic Stability Control) - elektronické řízení stability.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Asistent stability přívěsu trvale monitoruje
pohyby vozu, zejména boční pohyby. Pokud
je zjištěno rozvlnění soupravy, jsou jednotlivě
brzděná přední kola. Tím se souprava
vozidlo/přívěs stabilizuje. To obvykle stačí,
aby řidič získal kontrolu nad vozidlem.
Pokud není „rozvlnění“ eliminováno
napoprvé, systém TSA začne zasahovat, jsou
brzděna všechna kola jízdní soupravy vůz/
přívěs a je snížen výkon motoru. Jakmile je
„vlnění“ postupně potlačeno a souprava vůz/
přívěs je opět stabilní, systém TSA ukončí
zasahování a řidič má opět plnou kontrolu
nad vozem. Více informací, viz Elektronické
řízení stability (ESC) - obecné informace
(str. 186).
Různé
Systém TSA může zasáhnout při rychlostech
65-160 km/h.
POZNÁMKA
Funkce TSA se vypne, pokud řidič zvolí
režim Sport, Elektronické řízení stability
(ESC) - obecné informace (str. 186).
TSA může selhat, pokud řidič prudce pohne
volantem, aby se pokusil sám vyrovnat vlnění
soupravy, protože v takové situaci systém
TSA nemůže určit, zda je to přívěs, nebo řidič,
kdo způsobuje rozvlnění soupravy.
08 Startování a jízda
Pokud je systém TSA v činnosti,
bliká na sdružené přístrojové desce
kontrolka ESC12.
Související informace
•
Elektronické řízení stability (ESC) - obecné informace (str. 186)
Tažení vozu
VAROVÁNÍ
Během odtahování jedno vozidlo odtahuje jiné
vozidlo na tažném laně.
Posilovač brzd a posilovač řízení nefungují,
když je motor vypnutý - brzdový pedál se
musí sešlápnout přibližně 5krát větší sílou
a řízení je výrazně tužší.
Před odtahováním si zjistěte maximální
rychlost odtahování povolenou ze zákona.
1. Odemkněte zámek řízení (str. 271) tak, že
vložíte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování a dlouze stisknete tlačítko START/STOP ENGINE - aktivuje se
II (str. 77).
Manuální převodovka
2. Dálkový ovladač s klíčem musí zůstat ve
spínací skříňce po celou dobu tažení.
Automatická převodovka Geartronic
Před tažením vozu:
–
DŮLEŽITÉ
3. Jakmile rychlost tažného vozu klesne,
udržujte tažné lano napnuté lehkým stisknutím brzdového pedálu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poskakování.
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během
přepravy kola vždy natočena dopředu.
•
4. Buďte připraveni brzdit.
VAROVÁNÍ
•
Před odtahováním zkontrolujte, zda je
zámek řízení odjištěn.
•
Dálkový ovladač musí být v poloze II v poloze I jsou všechny airbagy deaktivovány.
•
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač ze
spínací skříňky, když se vůz odtahuje.
Řadicí páku přesuňte do neutrální polohy
a uvolněte parkovací brzdu.
Neodtahujte vozidla s automatickou
převodovkou rychlostí vyšší než
80 km/h. Dále se nesmí odtahovat na
vzdálenost delší než 80 km. Dodržujte
rychlosti povolené místními dopravními
předpisy.
Před tažením vozu:
–
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
Automatická převodovka Powershift
Modely s převodovkou Powershift se nesmí
odtahovat. Pokud je přesto nutné vůz odtáh-
12
(Electronic Stability Control) - elektronické řízení stability.
08
}}
311
08 Startování a jízda
||
nout, musí se odtahovat velmi malou rychlostí
na co nejkratší trasu.
Pokud si nejste jisti, zda je vůz vybaven
převodovkou Powershift, můžete to zjistit
podle typového označení (str. 392) štítku
převodovky pod kapotou. Označení ”MPS6”
znamená, že se jedná o převodovku
Powershift. V ostatních případech je vůz
vybaven automatickou převodovkou
Geartronic.
DŮLEŽITÉ
Vozidlo odtahujte.
•
Nicméně vozidlo je možné na krátkou
vzdálenost při nízké rychlosti odtáhnout mimo nebezpečné místo – ne na
vzdálenost delší než 10 km a ne
rychleji než 10 km/h. Upozorňujeme,
že kola se při odtahování vozidla musí
točit dopředu.
•
Pokud vůz odtahujete na vzdálenost
větší než 10 km, musí mít při odtahování hnací kola zvednuta mimo
vozovku - doporučujeme kontaktovat
profesionální odtahovou službu.
Před tažením vozu:
–
08
312
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
Asistent při rozjezdu
Tažné oko
Nestartujte motor roztažením vozu. Je-li baterie ve vašem voze vybitá, použijte k nastartování motoru pomocnou baterii, viz Asistent při
rozjezdu (str. 272).
Tažné oko je přišroubováno k adaptéru se
závitem za krytem na pravé straně předního
nebo zadního nárazníku.
DŮLEŽITÉ
Během pokusů o nastartování motoru při
odtahování může dojít k poškození katalyzátoru.
Související informace
•
Tažné oko (str. 312)
Připojení tažného oka
08 Startování a jízda
Vyjměte tažné oko, které se nachází pod
krytem v podlaze v zavazadlovém prostoru.
Kryt k uchycení tažného oka se otevírá
následovně:
•
POZNÁMKA
Přístup k tažnému oku/klíči na kola v bloku
z pěnovky:
•
•
Na krytu je podél jedné strany nebo
v rohu značka: Stiskněte značku
prstem a současně vyklopte opačnou
stranu/roh. Kryt se otočí kolem své osy
a může se vytáhnout.
Odtah
Odtah znamená, že vozidlo je odváženo
pomocí jiného vozidla.
Máte-li problémy, zavolejte profesionální
pomoc.
DŮLEŽITÉ
Přišroubujte tažné oko rovnou k odpovídající přírubě. Tažné oko pevně přišroubujte, např.pomocí klíče na kola.
Verze 1: Nadzvedněte kompresor sady
pro nouzovou opravu defektu (bod 5),
aby klíč na kola byl přístupný. Vytáhněte
lahvičku s těsnicí hmotou (bod 6) - tím
získáte přístup k tažnému oku.
Po použití se tažné oko odšroubuje.
Umístěte tažné oko zpět na původní
místo.
Verze 2: Nadzvedněte kompresor sady
pro nouzovou opravu defektu (bod 5),
aby tažné oko bylo přístupné. Klíč na
kola se nachází pod zvedákem.
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během
převozu kola vždy natočena dopředu.
Související informace
•
Tažení vozu (str. 311)
Nakonec nainstalujte kryt zpět na nárazník.
DŮLEŽITÉ
Tažné oko je určeno pouze pro tažení po
silnici - nikoliv pro vytahování uvíznutého
vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
Související informace
•
•
Tažení vozu (str. 311)
Odtah (str. 313)
08
313
KOLA A PNEUMATIKY
09 Kola a pneumatiky
Pneumatiky - údržba
Nové pneumatiky
Pneumatiky mají, mimo jiné, za úkol nést
náklad, zajistit adhezi k povrchu vozovky, tlumit vibrace a chránit kola před opotřebením.
Jízdní charakteristiky
Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný
vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak
v pneumatikách mají významný vliv na chování vozu.
Stáří pneumatik
Všechny pneumatiky starší 6 let by měly být
zkontrolovány odborníkem, i když vypadají
nepoškozené. Pneumatiky stárnou, i když se
používají velmi málo nebo vůbec. Jejich
funkčnost může být proto nepříznivě ovlivněna. To platí pro všechny pneumatiky, které
jsou uloženy a budou se používat
v budoucnu. Příklady vnějších znaků, které
indikují, že pneumatika není vhodná pro používání, jsou praskliny nebo změna barvy.
Pneumatiky stárnou. Po několika letech
začnou tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto
při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro
zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice
v pořadí označují týden a rok výroby. Jedná
se o označení DOT (Department of
Transportation), které je vyjádřeno čtyřmi
číslicemi, například 1510. Pneumatika na
obrázku byla vyrobena v 15. týdnu v roce
2010.
sobu jízdy, tlaku vzduchu v pneumatikách
a na stavu vozovky. Z důvodu vyrovnání rozdílné hloubky vzorku a rovnoměrného
opotřebení (str. 316) pneumatik mohou být
zaměňována přední a zadní kola. Vhodná
doba pro první záměnu kol je po ujetí přibližně 5000 km, a pak v intervalech po
10000 km. Pokud si nejste jisti hloubkou
vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný
servis Volvo a nechte si ji překontrolovat.
Pokud se opotřebení pneumatik výrazně liší
(rozdíl v hloubce vzorku je větší než > 1 mm),
dozadu se musí nainstalovat nejméně
opotřebené pneumatiky. Nedotáčivost se
zpravidla koriguje lépe než přetáčivost.
V důsledku nedotáčivosti vozidlo pokračuje
spíše rovně, aniž by se zadní část vozu stáčela do strany. To může vést k úplné ztrátě
kontroly nad vozidlem. Proto je nutné, aby
zadní kola nikdy neztratila adhezi dříve než
přední kola.
Kola s namontovanými pneumatikami musejí
být uskladněna položená na boku nebo zavěšená, nikdy ne stojící.
Letní a zimní kola
VAROVÁNÍ
Pokud měníte letní a zimní kola, označte si
jejich umístění na voze, například L pro levé
a P pro pravé.
Opotřebení a údržba
Správné nahuštění pneumatik (str. 317)
přispívá k rovnoměrnějšímu opotřebení.
Rychlost opotřebení pneumatik závisí na způ-
09
Při poškození pneumatiky může dojít ke
ztrátě kontroly nad vozidlem.
Související informace
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 318)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 319)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 316)
315
09 Kola a pneumatiky
09
Pneumatiky - směr otáčení
Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách (str. 317) uvedený v tabulce.
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky
Související informace
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatik ukazují stav hloubky vzorku pneumatik.
•
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 318)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 319)
Pneumatiky - údržba (str. 315)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky (str. 316)
Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.
Indikátory opotřebení pneumatik.
Pneumatiky musí mít stejný směr otáčení po
celou dobu životnosti. Pneumatiky musejí být
zaměněny mezi přední a zadní nápravou,
nikdy mezi levou a pravou stranou a naopak.
Nesprávně namontované pneumatiky zhoršují
brzdný účinek a schopnost vytlačovat do
stran vodu a sněhovou břečku. Pneumatiky
s větším vzorkem musejí být vždy vzadu (za
účelem snížení nebezpečí smyku).
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky
představují úzký výstupek napříč podélnými
drážkami ve vzorku pneumatiky. Z boku
pneumatiky jsou písmena TWI (Tread Wear
Indicator). Pokud hloubka vzorku klesne na
1,6 mm, bude horní okraj vzorku v zákrytu
s indikátory hloubky vzorku. Co nejdřív
opotřebené pneumatiky nahraďte pneumatikami novými. Pneumatiky s mělkým vzorkem
mají velmi malou adhezi za deště nebo na
sněhu.
POZNÁMKA
Oba páry kol musí mít stejný rozměr
a musí se jednat o kola stejného druhu
a stejné značky.
316
G021829
G021778
Pneumatiky s jednosměrným vzorkem mají
směr otáčení vyznačen šipkou na boku pneumatiky.
Související informace
•
•
•
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 319)
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 317)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 316)
09 Kola a pneumatiky
Pneumatiky - tlak vzduchu
Štítek s tlaky vzduchu v pneumatikách
V pneumatikách může být odlišný tlak vzduchu. Měří se v barech.
•
•
•
•
POZNÁMKA
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 319)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 316)
Pneumatiky - údržba (str. 315)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky (str. 316)
G021830
Tlak vzduchu v pneumatikách by se měl kontrolovat každý měsíc, a to na studených
pneumatikách. Pojem "studené pneumatiky"
znamená, že mají stejnou teplotu jako je
venkovní teplota. Pneumatiky se zahřejí po
ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich
vzroste.
Tlak vzduchu v pneumatikách postupem
času klesá. Jedná se o přirozený jev. Tlak
vzduchu v pneumatikách se rovněž liší
v závislosti na teplotě okolí.
09
Související informace
Zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách
Nesprávný tlak vzduchu v pneumatikách zvyšuje spotřebu paliva, zkracuje životnost pneumatik a zhoršuje jízdní vlastnosti vozidla.
Jízda na podhuštěných pneumatikách může
mít za následek jejich přehřátí a poškození.
Tlak vzduchu v pneumatikách ovlivňuje komfort jízdy, hluk vozovky a jízdní vlastnosti
vozidla.
viz tlaky vzduchu v pneumatikách v tištěné
verzi Uživatelské příručky).
Na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na
sloupku dveří řidiče (mezi předními a zadními
dveřmi) jsou uvedeny tlaky vzduchu v pneumatikách pro různá zatížení a rychlosti. Tyto
hodnoty najdete také dále v tabulce s tlaky
vzduchu v pneumatikách.
Tlaky vzduchu pro doporučené rozměry
pneumatik a informace o tlaku ECO, při kterém se snižuje spotřeba paliva, najdete
v tištěné verzi Uživatelské příručky.
POZNÁMKA
Rozdíly teplot mění
tlak vzduchu v pneumatikách.
Úspora paliva, tlak ECO
Aby spotřeba paliva při rychlostech pod
160 km/h byla optimální, doporučujeme používat tlak ECO (platí pro plnou i lehkou zátěž -
317
09 Kola a pneumatiky
09
Rozměry ráfků a kol
Pneumatiky - rozměry
Pneumatiky - index zatížení
Rozměry ráfků a kol jsou označovány v souladu s příklady uvedenými v tabulce.
Pneumatiky mají jisté rozměry. Viz příklady
v tabulce dole.
Index zatížení označuje schopnost pneumatiky
přenést jisté zatížení.
Homologace platí pro celé vozidlo. To znamená, že jsou schváleny jisté kombinace kol
a pneumatik.
Na všech pneumatikách je vyznačen rozměr.
Příklad označení:215/55R16 97W.
Každá pneumatika se vyznačuje jistou zatížitelností, index zatížení (LI). Hmotnost vozidla
určuje požadovanou nosnost pneumatik.
Podle označení kol (ráfků) poznáte rozměr,
např. 7Jx16x50.
7
Šířka ráfku v palcích
J
Profil příruby ráfku
16
Průměr ráfku v palcích
50
Přesazení v mm (vzdálenost od středu
kola k dosedací ploše kola proti
náboji)
205
Šířka pneumatik (mm)
50
Poměr výšky stěny pneumatiky
k šířce pneumatiky (%)
Související informace
•
Matice na kolech (str. 319)
R
Radiální pneumatika
17
Průměr ráfku v palcích (")
93
Kódy maximálního přípustného zatížení pneumatik, index zatížení pneumatiky (str. 318) (LI)
W
Rychlostní kategorie pro maximální
povolenou rychlost, rychlostní kategorie (str. 319) (SS). (V tomto
případě 270 km/h).
Schválení vozidla platí pro kompletní vozidlo
s určitými kombinacemi pneumatik a ráfků
kol.
Související informace
•
•
•
318
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 317)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 316)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky (str. 316)
Související informace
•
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 318)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 319)
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 317)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky (str. 316)
09 Kola a pneumatiky
Pneumatiky - rychlostní třídy
Každá pneumatika musí vydržet jistou maximální rychlost a má tedy přiřazenou jistou
rychlostní třídu (SS - Speed Symbol).
Rychlostní třída pneumatiky musí odpovídat
minimálně maximální rychlosti vozu. V tabulce
je uvedena maximální přípustná rychlost,
která platí pro konkrétní rychlostní třídu (SS).
Jedinou výjimkou jsou zimní pneumatiky (str. 320) (s kovovými hřeby nebo bez
nich), u kterých může platit menší rychlostní
kategorie. Pokud zvolíte tyto pneumatiky,
nesmí vozidlo jet rychlostí vyšší než povoluje
rychlostní kategorie těchto pneumatik
(například, na pneumatikách rychlostní kategorie Q je povoleno jet maximální rychlostí
160 km/h). Maximální povolenou rychlost
vozu určuje vyhláška, nikoli rychlostní třída
pneumatik.
W
270 km/h
Y
300 km/h
Matice na kolech
09
Matice na kolech se používají k připevnění kol
k nábojům. Jsou k dispozici v různých provedeních.
VAROVÁNÍ
Na vůz musí být namontovány pneumatiky
se stejným nebo vyšším zátěžovým indexem (str. 318) (LI) a rychlostní kategorií
(SS). Pokud se používá pneumatika s příliš
nízkým zátěžovým indexem nebo
rychlostní kategorií, může se přehřát.
Související informace
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 318)
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 317)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 316)
Standardní matice kol
Uzavřené matice kol
Uzamykatelné matice kol
POZNÁMKA
Maximální přípustná hmotnost je uvedena
v tabulce.
Utahovací moment
•
Matice kola typu 1 (ocelový ráfek): 110
Nm
Q
160 km/h (pouze pro zimní pneumatiky)
•
Matice kola typu 2 (hliníkový ráfek): 130
Nm
T
190 km/h
•
Zamykací matice kola typu 3 (ocelový/
hliníkový ráfek): 110 Nm
H
210 km/h
V
240 km/h
Na voze smíte používat pouze ráfky, které
byly testovány a schváleny společností Volvo
a jsou součástí řady originálního příslušenství
}}
319
09 Kola a pneumatiky
09
||
Volvo. Zkontrolujte utahovací moment
momentovým klíčem.
Uzamykatelné matice kol*
Bezpečnostní matice kol je možné použít pro
ocelové i slitinové ráfky. Pod podlahou zavazadlového prostoru je místo na pouzdro pro
pojistné matice kol.
Související informace
•
Rozměry ráfků a kol (str. 318)
Zimní pneumatiky
Používání sněhových řetězů
Zimní pneumatiky jsou pneumatiky upravené
pro zimní cesty.
Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze
na přední kola (to platí i pro vozy s pohonem
všech kol). S nasazenými sněhovými řetězy
nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h.
Se sněhovými řetězy nejezděte po holých
vozovkách, protože by došlo k poškození jak
sněhových řetězů, tak i pneumatik.
Zimní pneumatiky
Volvo doporučuje zimní pneumatiky se stanovenými rozměry. Rozměr pneumatik závisí na
typu motoru. Na všech čtyřech kolech musejí
být použity správné typy zimních pneumatik.
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Používejte originální sněhové řetězy Volvo
nebo ekvivalentní řetězy určené pro daný
model vozu a konkrétní rozměry ráfků
a pneumatik. Pokud si nejste jisti, společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo. Nesprávné sněhové
řetězy mohou způsobit nehodu a rozsáhlé
poškození vašeho vozidla.
Společnost Volvo doporučuje, abyste si
u prodejce Volvo ověřili, jaké typy kol
a pneumatik jsou nejvhodnější.
Pneumatiky s hroty
Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět
500-1000 km, aby hroty správně dosedly. Tak
prodloužíte životnost pneumatik a zejména
hrotů.
POZNÁMKA
Právní předpisy týkající se použití pneumatik s hřeby se v jednotlivých zemích liší.
Hloubka vzorku
Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách
klade na pneumatiky značně vyšší nároky,
než jízda v létě. Volvo proto doporučuje
nepoužívat zimní pneumatiky s hloubkou
vzorku menší než 4 mm.
320
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 322)
09 Kola a pneumatiky
Rezervní kolo*
Rezervní kolo (dočasné rezervní kolo) se používá jako dočasná náhrada běžného kola
s defektem.
Rezervní kolo je určeno pouze k dočasnému
použití a musí se co nejdříve vyměnit za
běžné kolo. Chování vozu může být při použití
rezervního kola odlišné. Rezervní kolo je
menší než běžné kolo. Má tedy vliv na světlou
výšku vozidla. Dávejte pozor na vysoké
obrubníky a nejezděte s vozem do automyčky. Je-li rezervní kolo namontováno na
přední nápravě, není možné používat současně sněhové řetězy. U vozů s pohonem
všech kol lze odpojit pohon na zadní nápravě.
Rezervní kolo se nesmí opravovat. Správný
tlak vzduchu v rezervním kole najdete
v tabulce s tlaky pneumatik, Pneumatiky - tlak
vzduchu (str. 317).
DŮLEŽITÉ
•
Nejezděte s rezervním kolem větší
rychlostí než 80 km/h.
•
S vozem se nikdy nesmí jet, pokud je
na něm namontováno více než jedno
"dojezdové kolo".
Související informace
•
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 322)
Výměna kol - montáž (str. 324)
•
Výměna kola - vytáhnutí rezervního kola*
(str. 321)
•
•
•
Výměna kola - vytáhnutí rezervního
kola*
Zvedák (str. 326)
Rezervní kolo*, zvedák* a klíč na kola* jsou
uloženy pod podlahou zavazadlového prostoru.
Výstražný trojúhelník (str. 326)
Matice na kolech (str. 319)
09
1. Nadzvedněte zadní hranu podlahy zavazadlového prostoru (u modelů se spojenou podlahou zavazadlového prostoru
podržte madlo podlahy zavazadlového
prostoru a nadzvedněte zadní část podlahy dopředu).
2. Nadzvedněte úložný prostor* - pouze
u modelů se spojenou podlahou zavazadlového prostoru.
3. Nadzvedněte spodní podlahu (pouze
modely se spojenou podlahou zavazadlového prostoru).
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
321
09 Kola a pneumatiky
09
||
4. Odšroubujte připevňovací šroub a nadzvedněte blok z pěnovky, ve kterém je
uložen zvedák a nářadí.
5. Podržte vzdálenou část rezervního kola
a potom ji nadzvedněte. Zatlačte rezervní
kolo lehce dopředu a nadzvedněte je
z úložného prostoru.
6. Vytáhněte z bloku pěnovky klíč na kolo,
zvedák a tažné oko.
POZNÁMKA
Tažné oko je přístupné po zvednutí zvedáku.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Výměna kol - demontáž kol
Kola na vozidle můžete měnit, například, na
zimní kola nebo za rezervní kolo.
Pokud musíte měnit kolo v hustém provozu,
použijte výstražný trojúhelník. Vůz a zvedák*
musejí být na pevném vodorovném podkladu.
1. Zabrzďte parkovací brzdu a zařaďte
zpětný chod nebo přesuňte páku voliče
do polohy P, pokud je vozidlo vybaveno
automatickou převodovkou.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen,
zda jsou závity důkladně promazávány
a zda nejsou znečištěné.
Výměna kol - demontáž kol (str. 322)
Výměna kol - montáž (str. 324)
Zvedák (str. 326)
Rezervní kolo* (str. 321)
Výstražný trojúhelník (str. 326)
Matice na kolech (str. 319)
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák*
určený pro konkrétní model, který je uveden na štítku zvedáku.
Na nálepce je rovněž uvedena maximální
nosnost zvedáku při stanovené výšce zvedáku.
2. Vytáhněte nářadí a kolo, které chcete
namontovat (letní pneumatika, zimní
pneumatika nebo rezervní kolo). Pokud
montujete rezervní kolo, v obalu najdete
rukavice a plastový pytel na kolo s defektem.
322
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3. Kola, která zůstanou na zemi zablokujte
klíny. Použijte třeba masivní dřevěné klíny
nebo velké kameny.
4. Vozy s ocelovými ráfky mají snímatelný
kryt. Pomocí demontážního přípravku
vyklesněte a stáhněte celokolové kryty
kol. Kryty kol můžete rovněž stáhnout
rukou.
09 Kola a pneumatiky
5. Sešroubujte na doraz tažné oko s klíčem
na kola* - viz vyobrazení dole.
6. Pomocí vhodného nástroje sundejte plastové krytky z matic kol.
VAROVÁNÍ
09
Nikdy nepokládejte žádné předměty mezi
zvedák a zem resp. mezi zvedák a místo
na vozidle, které zvedáte.
8. Na každé straně vozu jsou dva opěrné
body pro zvedák.
Klíč na kolo a tažné oko.
DŮLEŽITÉ
7. Klíčem na kola povolte matice kola o ½-1
otáčku proti směru hodinových ručiček.
Tažné oko se musí přišroubovat do všech
závitů v klíči pro kolové šrouby.
DŮLEŽITÉ
Povrch země pod zvedákem musí být
pevný, rovný a plynulý.
9. Zvedejte zvedák, dokud příruba karosérie
nelícuje se zářezem na hlavici zvedáku.
10. Zvedněte vůz tak, až se kolo přestane
dotýkat země. Vyšroubujte matice kola
a sejměte kolo.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
323
09 Kola a pneumatiky
09
||
VAROVÁNÍ
Nikdy nevstupujte pod vozidlo zvednuté na
zvedáku.
Pokud se vozidlo bude zvedat na zvedáku,
cestující musí vozidlo opustit. Pokud kolo
musíte měnit v provozu, všichni cestující
musí zůstat v bezpečí.
POZNÁMKA
Běžný zvedák je určen pouze pro příležitostné krátkodobé použití, například, při
výměně kola po defektu, přezutí ze zimních/letních pneumatik atd. Ke zvedání
vozidla se musí používat pouze zvedák
určený pro konkrétní model vozidla. Pokud
se vozidlo bude zvedat častěji nebo musí
být zvednuté déle než je nutné jen
k výměně kola, doporučujeme použít garážový zvedák. V tomto případě dodržujte
pokyny dodávané s příslušným zařízením.
Výměna kol - montáž
Instalace
1. Očistěte dosedací plochy mezi ráfkem
a nábojem kola.
2. Nasaďte kolo. Důkladně utáhněte matice
na kolech.
3. Vůz spusťte tak, aby se kolo nemohlo
otáčet.
Namontujte všechny plné kryty kol.
POZNÁMKA
Otvor pro ventilek v krytu kola se musí
během montáže nacházet nad ventilkem
na ráfku.
Související informace
•
•
•
•
•
Výměna kol - montáž (str. 324)
Výměna kola - vytáhnutí rezervního kola*
(str. 321)
Rezervní kolo* (str. 321)
Výstražný trojúhelník (str. 326)
Matice na kolech (str. 319)
4. Utáhněte matice kola křížovým způsobem. Je důležité, aby matice na kolech
byly utaženy na správné utahovací
momenty. Zkontrolujte utahovací moment
momentovým klíčem.
5. Nasaďte na kolové šrouby plastové
krytky.
324
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
6.
Je nezbytné přesně dodržet postup montáže
kola.
09 Kola a pneumatiky
Vracení zvedáku* a nářadí na místo
3. Pokud jste použili rezervní kolo, kolo
s defektem můžete vložit do plastového
obalu, který je dodáván společně s rukavicemi. Umístěte blok pěnovky zpět do
úložného prostoru a utáhněte montážní
šroub k podlaze úložného prostoru.
Pokud jste rezervní kolo nepoužili, umístěte blok z pěnovky do rezervního kola
a rezervní kolo vložte zpět do úložného
prostoru. Utáhněte šroub k podlaze úložného prostoru.
4. Vraťte odnímatelnou tažnou tyč.
Nářadí a zvedák musí být po použití vráceny
na své místo do bloku z pěnovky.
1. Vyšroubujte tažné oko z klíče na šrouby
kola.
2. Vložte všechna používaná nářadí do
bloku pěnovky do příslušných schránek
v následujícím pořadí:
•
tažné oko/nálevka/klíč torx/nástrčka
pro zajištění matic kol/nástroj na kryty
kol
•
Zvedák (musí být stočen na správnou
výšku, aby se vešel do svého prostoru
v bloku pěnovky, rukojeť nad patkou
a dole v drážce v bloku pěnovky)
•
1
POZNÁMKA
•
•
Po nahuštění pneumatiky vždy
nasaďte zpět prachovou krytku, která
zamezí poškození ventilku štěrkem,
nečistotami apod.
Při výměně za pneumatiku s jiným
rozměrem
09
Platí pro vozidla se systémem tlaku vzduchu
v pneumatikách1: Pokud chcete aktualizovat
software při každé změně rozměru pneumatiky, kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
Změna softwaru může být nezbytná při montáži pneumatik většího nebo menšího rozměru a při výměně letních/zimních kol.
Související informace
•
Výměna kola - vytáhnutí rezervního kola*
(str. 321)
•
•
•
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 322)
Rezervní kolo* (str. 321)
Výstražný trojúhelník (str. 326)
Matice na kolech (str. 319)
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky
mohou zrezivět a jejich odšroubování
je obtížné.
DŮLEŽITÉ
Pokud se nářadí a zvedák* nepoužívají,
musí se uložit na vyhrazeném místě
v nákladovém prostoru vozidla.
nástrčkový klíč (nad zvedákem).
Standardní výbava na některých trzích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
325
09 Kola a pneumatiky
09
Výstražný trojúhelník
Zvedák
K upozornění ostatních účastníků silničního
provozu na stojící vozidlo slouží výstražný trojúhelník.
Zvedák se používá ke zvedání vozidla např. při
výměně pneumatik.
Originální zvedák dodávaný s vozem používejte pouze pro výměnu rezervního kola.
Závity zvedáku musejí být vždy dobře promazány.
Uložení a vyklopení nahoru
Související informace
Nadzvedněte kryt v podlaze (nebo
u modelů se spojovanou podlahou
potlačte na zadní část podlahy zavazadlového prostoru dopředu a potom spodní
část podlahy nadzvedněte) a vytáhněte
výstražný trojúhelník.
Vyjměte výstražný trojúhelník z pouzdra,
rozložte jej a složte k sobě dvě volné
strany.
Rozložte podpěry výstražného trojúhelníku.
Při používání výstražného trojúhelníku
dodržujte platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na vhodné místo s ohledem na
dopravní situaci.
Ujistěte se, že výstražný trojúhelník a jeho
pouzdro jsou po použití řádně zajištěny
v zavazadlovém prostoru.
Související informace
•
326
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Rezervní kolo* (str. 321)
•
•
Výstražný trojúhelník (str. 326)
Nouzová oprava defektu* (str. 334)
09 Kola a pneumatiky
Výbava pro první pomoc*
Výbava pro první pomoc obsahuje lékárničku.
Sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách*2
DŮLEŽITÉ
Pokud dojde v systému TPMS k poruše,
na sdružené přístrojové desce bude
výstražná kontrolka
blikat cca. 1 minutu
a potom se rozsvítí trvalým svitem. Na
sdružené přístrojové desce se rovněž rozsvítí zpráva.
Systém TPMS varuje řidiče, když je tlak vzduchu v jedné nebo více pneumatikách vozu
příliš nízký. Na některých trzích je systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách nainstalován jako standardní výbava v souladu
s právními požadavky.
Existují dva systémy sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách: TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System) a TM (Tyre Monitor).
Pokud si nejste jisti, jakým systémem je vaše
vozidlo vybaveno, otevřete systém nabídky
MY CAR a vyhledejte nastavení vozidla:
Lékárnička s výbavou pro první pomoc se
nachází na levé straně zavazadlového prostoru.
•
Nabídka Tlak v pneumatikách se používá, pokud se jedná o TPMS, viz Systém
monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)* - obecně (str. 328).
•
Nabídka Monitorování pneu se používá,
pokud se jedná o TM, viz Monitorování
tlaku vzduchu v pneumatikách (TM) *
(str. 333).
Systém nenahrazuje běžnou údržbu pneumatik.
2
09
Související informace
•
Systém monitorování tlaku vzduchu
v pneumatikách (TPMS)* - obecně
(str. 328)
•
Monitorování tlaku pneumatik (TPMS) * seřízení (rekalibrace) (str. 329)
•
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách TPMS * - nápravná opatření při
nízkém tlaku vzduchu v pneumatikách
(str. 332)
•
Monitorování tlaku pneumatik (TPMS)* aktivace/deaktivace (str. 330)
•
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách(TPMS)* - doporučení (str. 331)
•
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)* - pojízdné pneumatiky
s defektem* (str. 331)
•
Systém monitorování tlaku vzduchu
v pneumatikách (TPMS)* - stav (str. 329)
Standardní výbava na některých trzích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
327
09 Kola a pneumatiky
09
Systém monitorování tlaku vzduchu
v pneumatikách (TPMS)*11 - obecně
Systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* varuje řidiče, když je tlak vzduchu
v jedné nebo více pneumatikách vozu příliš
nízký.
Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách používá snímače umístěné ve ventilku
každého kola. Při rychlosti asi 30 km/h,
systém zjistí tlak vzduchu v pneumatikách.
Je-li tlak příliš nízký, rozsvítí se na sdružené
přístrojové desce výstražná kontrolka
a zobrazí se jedna z následujících zpráv:
Pokud se používají kola bez snímačů TPMS
nebo pokud došlo k poruše snímače, objeví
se Systém tlaku v pneumatikách Nutný
servis.
Po výměně kola vždy systém zkontrolujte,
aby bylo zajištěno, že vyměněná kola spolupracují se systémem.
Informace o správném tlaku vzduchu v pneumatikách, viz Pneumatiky - tlak vzduchu
(str. 317).
Systém nenahrazuje běžnou údržbu pneumatik.
DŮLEŽITÉ
• Nízký tlak pneu Zkontrolujte pravé
před. k.
Pokud dojde v systému TPMS k poruše,
na sdružené přístrojové desce bude
blikat cca. 1 minutu
výstražná kontrolka
a potom se rozsvítí trvalým svitem. Na
sdružené přístrojové desce se rovněž rozsvítí zpráva.
• Nízký tlak pneu Zkontrolujte levé
přední k.
• Nízký tlak pneu Zkontrolujte pravé
zadní k.
• Nízký tlak pneu Zkontrolujte levé
zadní k.
•
•
•
•
•
11
328
Tlak pneu Zkontrolujte pravé před. k.
Tlak pneu Zkontr. levé před. pneu
Tlak pneu Zkontrolujte pravé zad. k.
Související informace
•
Monitorování tlaku pneumatik (TPMS) * seřízení (rekalibrace) (str. 329)
•
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách TPMS * - nápravná opatření při
nízkém tlaku vzduchu v pneumatikách
(str. 332)
•
Monitorování tlaku pneumatik (TPMS)* aktivace/deaktivace (str. 330)
Tlak pneu Zkontrolujte levé zad. k.
Systém tlaku v pneumatikách Nutný
servis
Standardní výbava na některých trzích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách(TPMS)* - doporučení (str. 331)
•
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)* - pojízdné pneumatiky
s defektem* (str. 331)
•
Systém monitorování tlaku vzduchu
v pneumatikách (TPMS)* - stav (str. 329)
09 Kola a pneumatiky
Monitorování tlaku pneumatik (TPMS)
*19 - seřízení (rekalibrace)
Systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* varuje řidiče, když je tlak vzduchu
v jedné nebo více pneumatikách vozu příliš
nízký.
Systém TPMS může být nastaven tak, aby
splnil doporučení společnosti Volvo na tlak
vzduchu (str. 317), například za jízdy s velkým
zatížením.
POZNÁMKA
Při spuštění kalibrace musí vozidlo stát.
Nastavení se provádějí ovladačem ve
středové konzole, viz MY CAR (str. 110).
5. Jeďte minimálně 10 minut rychlostí minimálně 30 km/h.
> Kalibrace se provádí automaticky poté,
co ji řidič spustí. Systém dokončení
kalibrace nepotvrdí.
Související informace
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 327)
•
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 317)
Systém monitorování tlaku vzduchu
v pneumatikách (TPMS)*21 - stav
Systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* varuje řidiče, když je tlak vzduchu
v jedné nebo více pneumatikách vozu příliš
nízký.
Stav pneumatik a systému
Lze zkontrolovat momentální stav systému
a pneumatik, viz MY CAR (str. 110).
1. Zvolte systém menu MY CAR. Otevřou se
nabídky pro sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách.
2. Vyberte Tlak v pneumatikách.
Stav je označen pro každou pneumatiku barvou, a to následovně:
•
Vše zelené: systém funguje normálně a ve
všech pneumatikách je tlak mírně nad
doporučenou hodnotou.
•
Žluté kolo: tlak v příslušné pneumatice je
poměrně nízký.
3. Zvolte systém menu MY CAR. Otevřou se
nabídky pro tlak pneumatik.
•
Γervené kolo: tlak v příslušné pneumatice
je velmi nízký.
4. Zvolte Nakalibrujte tlak pneu a stiskněte OK.
•
Všechna kola šedá: systém momentálně
nefunguje. Možná budete muset jet pár
minut s vozem rychlostí nad 30 km/h
a potom systém bude znovu aktivní.
•
Všechna kola jsou šedá a zobrazí se
zpráva Systém tlaku v pneumatikách
1. Nahusťte pneumatiky na požadovaný tlak
uvedený na štítku na sloupku na straně
řidiče (mezi předními a zadními dveřmi).
2. Nastartujte motor.
19
21
09
Standardní výbava na některých trzích.
Standardní výbava na některých trzích.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
329
09 Kola a pneumatiky
09
||
Nutný servis: v systému došlo k chybě.
Kontaktujte prodejce nebo servis Volvo.
POZNÁMKA
•
Mazání výstražných zpráv
Pokud se zobrazí zpráva o tlaku vzduchu
v pneumatice a rozsvítí se výstražná kontrolka
TPMS:
1. Zkontrolujte pomocí tlakoměru tlak
v příslušné pneumatice resp. pneumatikách.
2. Nahusťte pneumatiku resp. pneumatiky
na správný tlak uvedený na štítku na
sloupku na straně řidiče (mezi předními
a zadními dveřmi).
•
3. V některých případech možná budete
muset jet s vozem pár minut rychlostí nad
30 km/h, aby výstražný text zmizel.
V tomto okamžiku zhasne rovněž výstražná kontrolka TPMS.
Systém TPMS pracuje s tzv. kompenzovanými tlakovými hodnotami, které
zohledňují teplotu pneumatiky
a teplotu okolí. To znamená, že tlak
vzduchu v pneumatikách se může
mírně lišit od doporučených tlaků uvedených na štítku na sloupku dveří na
straně řidiče (mezi předními a zadními
dveřmi). Z tohoto důvodu může být
nutné nahustit pneumatiky na mírně
vyšší tlak, aby se zpráva o nízkém
tlaku vzduchu vymazala.
Aby byl tlak nastaven správně, měl by
se kontrolovat na studených pneumatikách. "Studené pneumatiky" mají
stejnou teplotu jako okolí (cca. po
3 hodinách po ukončení jízdy). Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste.
VAROVÁNÍ
•
Při nesprávném tlaku v pneumatice
může dojít k poškození pneumatiky,
přičemž řidič může ztratit nad vozidlem kontrolu.
•
Systém nedokáže indikovat náhlé
poškození pneumatiky předem.
Související informace
•
330
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 327)
Monitorování tlaku pneumatik
(TPMS)*23 - aktivace/deaktivace24
Systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* varuje řidiče, když je tlak vzduchu
v jedné nebo více pneumatikách vozu příliš
nízký.
POZNÁMKA
Při aktivaci a deaktivaci systému sledování
tlaku vzduchu v pneumatikách musí
vozidlo stát.
Nastavení se upravuje pomocí ovládacích
prvků na středové konzole, viz MY CAR
(str. 110).
1. Nastartujte motor.
2. Zvolte systém MY CAR. Otevřou se
nabídky pro tlak pneumatik.
3. Zvolte Tlak v pneumatikách a stiskněte
OK.
> Na informačním displeji se objeví X,
pokud je systém aktivní. Tato položka
zmizí, pokud je systém deaktivován.
Související informace
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 327)
09 Kola a pneumatiky
Monitorování tlaku vzduchu
v pneumatikách(TPMS)*26 doporučení
VAROVÁNÍ
Při huštění pneumatiky vybavené systémem TPMS držte trysku čerpadla přímo na
ventilku. Zabráníte tím poškození ventilku.
Systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* varuje řidiče, když je tlak vzduchu
v jedné nebo více pneumatikách vozu příliš
nízký.
•
Společnost Volvo doporučuje, aby snímači TPMS byla vybavena všechna kola
na voze, a to včetně zimních kol.
•
Společnost Volvo doporučuje, aby se snímače nepřemisťovaly mezi různými koly.
•
Rezervní kolo není snímačem TPMS
vybaveno.
•
Pokud se použije rezervní kolo nebo kolo
bez snímače TPMS, na sdružené přístrojové desce se zobrazí chybová zpráva
Systém tlaku v pneumatikách Nutný
servis.
•
Pokud jste měnili kolo nebo přesunuli snímač systému TPMS na jiné kolo, musíte
vyměnit těsnění, matici a jádro ventilku.
•
Po nainstalování snímačů systému TPMS
by se vozidlo mělo vypnout na cca. 15
minut. Jinak se na sdružené přístrojové
desce objeví chybová zpráva.
23
24
26
28
POZNÁMKA
•
Po nahuštění pneumatiky vždy
nasaďte zpět prachovou krytku, která
zamezí poškození ventilku štěrkem,
nečistotami apod.
•
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky
mohou zrezivět a jejich odšroubování
je obtížné.
POZNÁMKA
Pokud chcete změnit pneumatiky na jiný
rozměr, musíte nakonfigurovat systém
TPMS. Pokud potřebujete další informace,
kontaktujte prodejce Volvo.
Související informace
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 327)
Monitorování tlaku vzduchu
v pneumatikách (TPMS)*28 - pojízdné
pneumatiky s defektem*
09
Pokud používáte pneumatiky SST (Self
Supporting run flat Tires)*, je vozidlo vybaveno systémem TPMS (str. 327).
Tento typ pneumatiky má speciálně zesílené
boční stěny, což umožňuje pokračovat do
určité vzdálenosti v jízdě, i když z pneumatiky
unikl zcela nebo částečně vzduch. Tyto pneumatiky jsou nasazeny na speciálním ráfku.
(Běžné pneumatiky mohou být také nasazeny
na tomto ráfku.)
Pokud v pneumatice SST poklesne tlak vzduchu, rozsvítí se žlutá kontrolka TPMS na sdružené přístrojové desce a na informačním displeji se objeví zpráva. Pokud k tomu dojde,
snižte rychlost na max. 80 km/h. Pneumatika
musí být vyměněna co nejdříve.
Jeďte opatrně, v některých případech je obtížné rozeznat, která pneumatika je píchlá.
Abyste určili, která pneumatika má defekt,
zkontrolujte tlak všechny čtyři pneumatiky.
Standardní výbava na některých trzích.
Pouze na některých trzích.
Standardní výbava na některých trzích.
Standardní výbava na některých trzích.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
331
09 Kola a pneumatiky
09
||
VAROVÁNÍ
Pneumatiky SST musí montovat pouze
lidé, kteří tyto pneumatiky znají.
Pneumatiky SST se musí montovat pouze
společně se systémem TPMS.
Po zobrazení chybové zprávy o nízkém
tlaku v pneumatikách nejezděte vyšší
rychlostí než 80 km/h.
Maximální vzdálenost, kterou lze ujet před
výměnou pneumatiky, je 80 km.
Pokud možno, vyhněte se extrémní jízdě,
jako např. prudkému brzdění a zatáčení.
Pokud jsou pneumatiky SST poškozeny
nebo proraženy, musí se vyměnit.
Související informace
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 327)
Monitorování tlaku vzduchu
v pneumatikách TPMS *30 - nápravná
opatření při nízkém tlaku vzduchu
v pneumatikách
Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)31 upozorní řidiče, pokud tlak v jedné
nebo několika pneumatikách na vozidle
klesne, a specifikuje, o kterou pneumatiku se
jedná.
Při první indikaci nízkého tlaku vzduchu
v pneumatice se zobrazí žlutá. Co nejdříve
zastavte a tlak vzduchu v pneumatikách
zkontrolujte.
Γervená indikuje tlak, který je mnohem nižší
než doporučovaný. Okamžitě zastavte a tlak
vzduchu upravte.
Pokud se na displeji zobrazí zpráva nízkého
tlaku v pneumatikách:
1. Zkontrolujte tlak vzduchu v příslušné
pneumatice.
2. Nahustěte pneumatiku/pneumatiky na
správný tlak.
3. Jeďte s vozem rychlostí minimálně
30 km/h po dobu několika minut a kontrolujte, zda zpráva nezmizí.
30
31
332
Standardní výbava na některých trzích.
Tato výbava je k dispozici jen na některých trzích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 327)
09 Kola a pneumatiky
Monitorování tlaku vzduchu
v pneumatikách (TM) *33
Systém TM (Tyre Monitor) snímá rychlost
otáčení pneumatik a podle toho určuje, zda
jsou pneumatiky nahuštěny správně. Je-li tlak
příliš nízký, změní se průměr pneumatiky
a následně i rychlost otáčení. Vzájemným
porovnáním pneumatik v systému lze zjistit,
zda v jedné nebo více pneumatikách je příliš
nízký tlak.
Zprávy
DŮLEŽITÉ
Pokud dojde v systému TM k poruše, na
sdružené přístrojové desce bude výstražná
blikat cca. 1 minutu a potom
kontrolka
se rozsvítí trvalým svitem. Na sdružené
přístrojové desce se rovněž rozsvítí zpráva.
Systém nenahrazuje běžnou údržbu pneumatik.
Kalibrace TM
Je-li tlak v pneumatice příliš nízký, rozsvítí se
na sdružené přístrojové desce výstražná kontrolka ( ) a zobrazí se jedna z následujících
zpráv:
Aby systém TM fungoval správně, musí se
pro tlak vzduchu v pneumatice stanovit referenční hodnota. To se musí provést při každé
výměně pneumatiky a při každé změně tlaku
vzduchu v pneumatice.
• Nízký tlak pneu Zkontrolujte pravé
Rekalibrace
• Nízký tlak pneu Zkontrolujte levé
Nastavení se upravuje pomocí ovládacích
prvků na středové konzole, viz MY CAR
(str. 110).
• Nízký tlak pneu Zkontrolujte pravé
1. Vypněte zapalování.
před. k.
přední k.
zadní k.
• Nízký tlak pneu Zkontrol. pneu
• Systém tlaku v pneumatikách Nutný
2. Nahusťte všechny pneumatiky na správný
tlak uvedený na štítku na sloupku na
straně řidiče (mezi předními a zadními
dveřmi). Klíče otočte do polohy II, viz
Polohy klíče (str. 77).
• Systém tlaku vzduchu v pneumatikách
3. Zvolte systém menu MY CAR. Otevřou se
nabídky pro tlak pneumatik.
• Nízký tlak pneu Zkontrolujte levé
zadní k.
servis
není momentálně aktivní
33
4. Zvolte Nakalibrujte tlak pneu a stiskněte OK.
09
5. Nastartujte vozidlo a rozjeďte se.
> Rekalibrace se provádí během jízdy.
Lze ji kdykoliv přerušit. Pokud probíhá
rekalibrace a vypne se motor, rekalibrace se při dalším rozjetí s vozem
znovu spustí. Systém dokončení kalibrace nepotvrdí.
Nové referenční hodnoty platí do doby, než
jsou znovu provedeny kroky 1-5.
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že systém TM se musí
znovu nakalibrovat při každé výměně
pneumatiky resp. při jakékoliv změně tlaku.
Pokud nebudou uloženy nové referenční
hodnoty, systém nebude fungovat
správně.
POZNÁMKA
•
Po nahuštění pneumatiky vždy
nasaďte zpět prachovou krytku, která
zamezí poškození ventilku štěrkem,
nečistotami apod.
•
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky
mohou zrezivět a jejich odšroubování
je obtížné.
Standardní výbava na některých trzích.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
333
09 Kola a pneumatiky
09
||
Stav pneumatik a systému
Lze zkontrolovat momentální stav systému
a pneumatik, viz MY CAR (str. 110).
1. Zvolte systém menu MY CAR. Otevřou se
nabídky pro sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách.
2. Nahusťte pneumatiku resp. pneumatiky
na správný tlak uvedený na štítku na
sloupku na straně řidiče (mezi předními
a zadními dveřmi).
2. Vyberte Monitorování pneu.
3. Znovu nakalibrujte systém TM.
Stav je označen pro každou pneumatiku barvou, a to následovně:
•
Vše zelené: systém funguje normálně a ve
všech pneumatikách je tlak mírně nad
doporučenou hodnotou.
•
Žluté kolo: tlak v příslušné pneumatice je
poměrně nízký.
•
Všechna kola žlutě: minimálně ve dvou
pneumatikách je příliš nízký tlak.
•
Všechna kola jsou šedá a zpráva Systém
tlaku vzduchu v pneumatikách není
momentálně aktivní: systém tlaku vzduchu v pneumatikách je dočasně deaktivován. Možná budete muset s vozidlem jet
krátkou dobu rychlostí nad 30 km/h a až
potom bude systém znovu aktivní.
•
Všechna kola jsou šedá a zobrazí se
zpráva Systém tlaku v pneumatikách
Nutný servis: v systému došlo k chybě.
Kontaktujte prodejce nebo servis Volvo.
Mazání výstražných zpráv
Pokud se zobrazí zpráva o tlaku vzduchu
v pneumatice a rozsvítí se výstražná kontrolka
TM:
334
1. Zkontrolujte tlak vzduchu ve všech pneumatikách pomocí tlakoměru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Aby byl tlak nastaven správně, měl by se
kontrolovat na studených pneumatikách.
"Studené pneumatiky" mají stejnou teplotu
jako okolí (cca. po 3 hodinách po ukončení
jízdy). Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste.
VAROVÁNÍ
•
Při nesprávném tlaku v pneumatice
může dojít k poškození pneumatiky,
přičemž řidič může ztratit nad vozidlem kontrolu.
•
Systém nedokáže indikovat náhlé
poškození pneumatiky předem.
Nouzová oprava defektu*
Sada pro nouzovou opravu defektu
Temporary Mobility Kit (TMK) se používá
k utěsnění defektu a kontrole a nastavení tlaku
vzduchu v pneumatikách.
Doporučený tlak vzduchu je uveden na štítku
na sloupku na straně řidiče (mezi předními
a zadními dveřmi).
Sada pro nouzovou opravu defektu obsahuje
kompresor a lahvičku. Sada je určena k provedení provizorní nouzové opravy. Nádobka
s těsnicí kapalinou musí být vyměněna před
uplynutím data použitelnosti a po použití.
Těsnicí prostředek účinně utěsní pneumatiky,
které měly propíchnutý běhoun.
POZNÁMKA
Sada k nouzové opravě defektu je určena
výhradně k utěsnění pneumatiky s proděravěným běhounem.
Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které
byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu
pro rychlou opravu pneumatik k opravě pneumatik, které vykazují zářezy, praskliny nebo
podobná poškození. Připojte kompresor
k jedné z 12V zásuvek ve vozidle. Vyberte
zásuvku, která je nejblíže k pneumatice
s defektem.
09 Kola a pneumatiky
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo.
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* použití (str. 337)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* kontrola (str. 339)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled (str. 336)
09
Sada pro nouzovou opravu defektu* umístění
Sada pro nouzovou opravu defektu
Temporary Mobility Kit (TMK) se používá
k utěsnění defektu a kontrole a nastavení tlaku
vzduchu v pneumatikách.
Umístění sady pro rychlou opravu
pneumatik
Verze 2.
Pokud pneumatiku opravujete v místě
s hustým dopravním provozem, položte za
vůz výstražný trojúhelník. Výstražný trojúhelník a sada pro rychlou opravu pneumatik se
nacházejí pod podlahou zavazadlového prostoru.
Verze 1.
1. Nadzvedněte zadní hranu podlahy zavazadlového prostoru (u modelů se spojenou podlahou zavazadlového prostoru
podržte madlo podlahy zavazadlového
prostoru a nadzvedněte zadní část podlahy dopředu).
2. Nadzvedněte úložný prostor (výbava na
přání) - pouze u modelů se spojenou podlahou zavazadlového prostoru.
3. Nadzvedněte spodní podlahu (pouze
modely se spojenou podlahou zavazadlového prostoru).
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
335
09 Kola a pneumatiky
09
||
4. Vyklesněte pružnou část popruhu kompresoru TMK na levé straně.
Související informace
•
5. Nadzvedněte kompresor TMK rovnou
nahoru.
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled (str. 336)
•
6. Lahvička s těsnicí hmotou je přístupna,
když se zatlačí vlevo tak, aby se dala
vyzvednout z bloku s pěnovkou.
Sada pro nouzovou opravu defektu* těsnicí hmota (str. 341)
•
Nouzová oprava defektu* (str. 334)
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled
Přehled dílů v sadě pro nouzovou opravu
defektu, Temporary Mobility Kit (TMK).
POZNÁMKA
Přístup k tažnému oku/klíči na kola v bloku
z pěnovky:
•
Verze 1: Nadzvedněte kompresor
sady pro nouzovou opravu defektu
(bod 5), aby klíč na kola byl přístupný.
Vytáhněte lahvičku s těsnicí hmotou
(bod 6) - tím získáte přístup k tažnému
oku.
•
Verze 2: Nadzvedněte kompresor
sady pro nouzovou opravu defektu
(bod 5), aby tažné oko bylo přístupné.
Klíč na kola se nachází pod zvedákem.
Po použití zaklesněte popruh zpět na levou
stranu.
Verze 1: Popruh se musí vytáhnout za blok
z pěnovky (nikoliv seshora).
Verze 2: Popruh musí být ve vidlici v zadní
části bloku pěnovky.
336
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Štítek s maximální povolenou rychlostí
Spínač
Kabel
Držák láhve (oranžová krytka)
Ochranné víčko
Redukční ventil
Vzduchová hadice
Držák láhve s těsnicí hmotou
Tlakoměr
09 Kola a pneumatiky
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* umístění (str. 335)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* těsnicí hmota (str. 341)
•
•
Nouzová oprava defektu* (str. 334)
Sada pro nouzovou opravu defektu* použití
Utěsnění defektu pomocí sady pro nouzovou
opravu defektu, Temporary Mobility Kit (TMK).
Nouzová oprava defektu
Nouzová oprava defektu* - vrácení komponentů na místa (str. 340)
1. Pokud pneumatiku těsníte v místě
s hustým dopravním provozem, položte
na zem výstražný trojúhelník a aktivujte
výstražná světla.
09
Pokud je důvodem defektu hřebík nebo
podobný předmět, nechejte jej v pneumatice. Pomůže to utěsnit kolo.
2. Sundejte štítek s maximální povolenou
rychlostí (který se nachází na jedné straně
kompresoru) a nalepte jej na volant.
VAROVÁNÍ
Po použití sady k nouzové opravě pneumatiky nejezděte větší rychlostí než
80 km/h. Společnost Volvo doporučuje
navštívit autorizovaný servis Volvo, kde
utěsněnou pneumatiku zkontrolují (smí se
jet maximálně na vzdálenost 200 km).
Zaměstnanci servisu rozhodnou, zda lze
pneumatiku opravit nebo zda se musí
vyměnit.
VAROVÁNÍ
Informace o fungování těchto dílů - viz Sada pro
nouzovou opravu defektu.
Těsnicí kapalina může podráždit kůži.
V případě kontaktu s kůží kapalinu spláchněte vodou a mýdlem.
3. Ujistěte se, že spínač je v poloze 0
a připojte kabel a vzduchovou hadici.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
337
09 Kola a pneumatiky
09
||
POZNÁMKA
Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud
nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete
šroubovat.
4. Odšroubujte oranžové víčko a odšroubujte uzávěr nádobky.
5. Našroubujte nádobku do držáku.
VAROVÁNÍ
Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní
pojistkou, která brání vzniku netěsností.
6. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
7. Připojte napájecí kabel do zásuvky 12 V a
vůz nastartujte.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
8. Spínač přepněte do polohy I.
VAROVÁNÍ
Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy
blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo
nerovností kompresor ihned vypněte.
V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
13. Aby těsnicí prostředek pneumatiku utěsnil, ujeďte co nejdříve asi 3 kilometry
maximální rychlostí 80 km/hs.
POZNÁMKA
Během několika prvních otočení kola se
těsnicí hmota rozptýlí od místa defektu.
Po spuštění kompresoru tlak může stoupnout na 6 bar, ale po cca. 30 sekundách
začne tlak klesat.
VAROVÁNÍ
9. Hustěte pneumatiku 7 minut.
Zkontrolujte, zda se v blízkosti vozidla
nenacházejí žádné osoby, na které by při
rozjezdu vozidla mohla stříknout těsnicí
kapalina. Vzdálenost by měla být minimálně dva metry.
DŮLEŽITÉ
Riziko přehřátí Kompresor nesmí běžet
déle než 10 minut.
10. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak
vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak je 1,8 bar a maximální tlak je
3,5 bar. (Je-li tlak příliš vysoký, uvolněte
jej pomocí redukčního ventilu.)
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je
defekt pneumatiky příliš velký. V cestě
byste neměli pokračovat. Kontaktujte
autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
12. Odpojte hadičku od ventilku a našroubujte čepičku ventilku.
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
338
11. Vypněte kompresor a odpojte kabel od
12 V zásuvky.
Související informace
•
•
Nouzová oprava defektu* (str. 334)
Sada pro nouzovou opravu defektu* kontrola (str. 339)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled (str. 336)
•
Nouzová oprava defektu* - vrácení komponentů na místa (str. 340)
09 Kola a pneumatiky
Sada pro nouzovou opravu defektu* kontrola
Pokud byla pneumatika utěsněna pomocí
sady pro nouzovou opravu defektu,
Temporary Mobility Kit (TMK), po 3 km jízdy
se pneumatika musí zkontrolovat znovu.
Zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách
1. Znovu připojte zařízení k utěsnění
defektu.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní
pojistkou, která brání vzniku netěsností.
3. Zkontrolujte, zda je kompresor vypnutý.
Odpojte vzduchovou hadičku a přívodní
kabel. Nasaďte zpět čepičku ventilku.
4. Sklopte hadici do boxu a nechejte lahvičku tam, kde je. Umístěte sadu TMK do
zavazadlového prostoru.
2. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice
prostřednictvím tlakoměru.
Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách.
Zajeďte s vozem do nejbližšího autorizovaného autoservisu Volvo, kde vám poškozenou
pneumatiku vymění/opraví. Informujte servis,
že pneumatika obsahuje těsnicí prostředek.
VAROVÁNÍ
Po použití sady k nouzové opravě pneumatiky nejezděte větší rychlostí než
80 km/h. Společnost Volvo doporučuje
navštívit autorizovaný servis Volvo, kde
utěsněnou pneumatiku zkontrolují (smí se
jet maximálně na vzdálenost 200 km).
Zaměstnanci servisu rozhodnou, zda lze
pneumatiku opravit nebo zda se musí
vyměnit.
POZNÁMKA
•
Pokud je tlak vzduchu nižší než
1,3 baru, pneumatika není dostatečně
utěsněna. V cestě byste neměli pokračovat. Obraťte se na pneuservis.
•
Po nahuštění pneumatiky vždy
nasaďte zpět prachovou krytku, která
zamezí poškození ventilku štěrkem,
nečistotami apod.
•
Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3
baru, musíte pneumatiku nahustit na
tlak doporučený na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na sloupků dveří
na straně řidiče (1 bar = 100 kPa). Je-li
tlak vzduchu příliš vysoký, upusťte
vzduch redukčním ventilem.
•
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky
mohou zrezivět a jejich odšroubování
je obtížné.
POZNÁMKA
Po použití musí být nádobka s těsnicí
hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme, aby výměnu provedl autorizovaný
servis Volvo.
09
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* použití (str. 337)
•
Nouzová oprava defektu* - vrácení komponentů na místa (str. 340)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
339
09 Kola a pneumatiky
09
Huštění pneumatik pomocí
kompresoru ze sady pro nouzovou
opravu defektu*
Původní pneumatiky lze nahustit pomocí kompresoru ze sady pro nouzovou opravu
defektu.
1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se,
že spínač je v poloze 0 a připojte kabel
a vzduchovou hadici.
2. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
VAROVÁNÍ
Vdechnutí výfukových plynů z vozidla
může ohrozit zdraví. Nikdy nenechávejte
motor běžet v uzavřeném prostoru nebo
v prostoru s nedostatečným odvětráváním.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
340
DŮLEŽITÉ
Riziko přehřátí Kompresor nesmí běžet
déle než 10 minut.
5. Nahusťte pneumatiku na předepsaný tlak
vzduchu uvedený na štítku na sloupku
dveří na straně řidiče. Je-li tlak vzduchu
příliš vysoký, upusťte vzduch redukčním
ventilem.
Nouzová oprava defektu* - vrácení
komponentů na místa
Po použití sady pro nouzovou opravu defektu
se komponenty musí položit zpět do bloku
pěnovky.
6. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel.
7. Nasaďte zpět čepičku ventilku.
Související informace
•
•
Nouzová oprava defektu* (str. 334)
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled (str. 336)
Verze 1.
Součásti jsou uložené v bloku pěnovky
v následujícím pořadí:
1. Tažné oko/nástrčkový klíč
2. Láhev (vtlačená ze strany)
3. Sada TMK
3. Připojte napájecí kabel do jedné ze
zásuvek 12 V ve voze a vůz nastartujte.
4. Nálevka
4. Přepnutím spínače do polohy I spusťte
kompresor.
6. Klíč na šestihrany
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
5. Zvedák
7. Tažná tyč
09 Kola a pneumatiky
09
Sada pro nouzovou opravu defektu* těsnicí hmota
Nádobka (lahvička) se sadou pro nouzovou
opravu defektu (str. 336) obsahuje těsnicí
hmotu a lze ji vyměnit.
Vyměňte nádobku, když vypršela doba použitelnosti. Zlikvidujte původní nádobku jako
nebezpečný odpad pro životní prostředí.
VAROVÁNÍ
Verze 2.
Lahvička obsahuje 1,2-ethanol a latex
z přírodní pryže.
Součásti jsou uložené v bloku pěnovky
v následujícím pořadí:
Škodlivé v případě požití. V případě kontaktu s kůží může dojít k alergické reakci.
1. Nástrčkový klíč
Eliminujte kontakt s kůží a zrakem.
2. Tažné oko
Ukládejte mimo dosah dětí.
3. Láhev
4. Sada TMK
5. Zvedák
Související informace
•
•
Nouzová oprava defektu* (str. 334)
Související informace
•
•
Nouzová oprava defektu* (str. 334)
Sada pro nouzovou opravu defektu* umístění (str. 335)
Sada pro nouzovou opravu defektu* použití (str. 337)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* kontrola (str. 339)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled (str. 336)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
341
09 Kola a pneumatiky
09
Typové schválení - monitorování tlaku
vzduchu v pneumatikách (TPMS)
Typové schválení snímačů v systému monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách - TPMS
342
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
(Tyre Pressure Monitoring System)* lze zjistit
v tabulce.
09 Kola a pneumatiky
Země/Oblast
09
Brazílie
Ukrajina
}}
343
09 Kola a pneumatiky
09
||
Země/Oblast
Izrael
344
09 Kola a pneumatiky
Prohlášení o shodě (Declaration of Conformity)
09
Země/Oblast
Země EU:
Exportér: Německo
Výrobce: Continental Automotive GmbH
Typ zařízení: zařízení TPMS
Γeská republika:
Continental tímto prohlašuje, že tento Radio Transmitter je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
}}
345
09 Kola a pneumatiky
09
346
||
Země/Oblast
Dánsko:
Undertegnede Continental erklærer herved, at følgende udstyr Radio Transmitter overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Německo:
Hiermit erklärt Continental, dass sich das Gerät Radio Transmitter in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estonsko:
Käesolevaga kinnitab Continental seadme Radio Transmitter vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
UK
Hereby, Continental declares that this Radio Transmitter is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Španělsko:
Por medio de la presente Continental declara que el Radio Transmitter cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Řecko:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Continental ΗΛΩΝΕ Ο Radio Transmitter Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Francie:
Par la présente Continental déclare que l'appareil Radio Transmitter est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Itálie:
Con la presente Continental dichiara che questo Radio Transmitter è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lotyšsko:
Ar šo Continental deklarē, ka Radio Transmitter atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Litva:
Šiuo Continental deklaruoja, kad šis Radio Transmitter atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nizozemí:
Hierbij verklaart Continental dat het toestel Radio Transmitter in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Continental, jiddikjara li dan Radio Transmitter jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Σ Ο Σ Ω Ε Σ ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α
09 Kola a pneumatiky
09
Země/Oblast
Maďarsko:
Alulírott, Continental nyilatkozom, hogy a Radio Transmitter megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polsko:
Niniejszym Continental oświadcza, że Radio Transmitter jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalsko:
Continental declara que este Radio Transmitter está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovinsko:
Continental izjavlja, da je ta Radio Transmitter v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovensko:
Continental týmto vyhlasuje, že Radio Transmitter spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Finsko:
Continental vakuuttaa täten että Radio Transmitter tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Švédsko:
Härmed intygar Continental att denna Radio Transmitter står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Hér með lýsir Continental yfir því að Radio Transmitter er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun
1999/5/EC.
Norsko:
Continental erklærer herved at utstyret Radio Transmitter er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav
i direktiv 1999/5/EF.
Související informace
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 327)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
347
ÚDRŽBA A SERVIS
10 Údržba a servis
Servisní program Volvo
Servisní knížka a opravy*1
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat
servisní program Volvo, uvedený v Záruční
a servisní knížce.
Správa služeb, informace o opravách a rezervacích přímo ve vašem voze připojeném
k internetu.
Doporučujeme, abyste provádění servisu
a údržby svěřili autorizovanému servisu
Volvo. Váš autorizovaný servis Volvo má
vyškolené mechaniky, špičkové technické
vybavení a servisní literaturu, což je zárukou
vysoké kvality servisu.
DŮLEŽITÉ
Aby platila záruka Volvo, pravidelně provádějte kontroly a dodržujte pokyny uvedené
v Servisní a záruční knížce.
Související informace
•
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy (str. 360)
Tato služba1 umožní pohodlně objednat
přímo z vozidla návštěvu servisu a dílny.
Informace z vozidla jsou odeslány vašemu
dealerovi, který může připravit návštěvu
servisu. Prodejce vás kontaktujte, abyste si
mohli naplánovat schůzku. Na některých
trzích vás tento systém upozorní, když se blíží
naplánovaná schůzka. Až nastane vhodný
čas, navigační systém2 vás rovněž navede do
servisu.
Než lze službu používat
Volvo ID a my profile
•
Zaregistrujte si Volvo ID. Další informace
a postup vytvoření účtu Volvo ID - viz
Volvo ID (str. 20).
•
Přihlaste se na portál My Volvo, přejděte
na svůj profil a proveďte následující:
1. Zkontrolujte, zda je vaše vozidlo připojeno k profilu.
2. Zkontrolujte, zda jsou v pořádku kontaktní informace.
3. Vyberte dealera Volvo, kterého chcete
ohledně servisu resp. opravy kontaktovat.
1
2
4. Zvolte preferovaný kanál pro komunikaci
(telefon). Informace k objednávce jsou
vždy zaslány do vozidla a na váš e-mail.
Předpoklady pro objednávku z vozidla
•
Chcete-li odeslat a přijat informace,
vozidlo musí být připojeno k internetu.
Informace o připojení vozidla k internetu viz dodatek k systému Sensus Infotainment.
•
Jelikož se informace o objednávkách
odesílají přes předplacený soukromý telefon, musíte potvrdit, zda tyto informace
chcete odeslat. Otázka se objeví jednou
a odpověď platí pro celé připojení.
•
Aby služba fungovala a systém komunikoval přes obrazovku vozidla, musí se
potvrdit oznámení/vyskakovací zprávy.
V běžném zobrazení pro zdroj MY CAR
stiskněte OK/MENU a potom Servis
a oprava Zobrazit oznámení.
10
Použití služby
Všechny nabídky a nastavení jsou přístupna
z běžného zobrazení v nabídce MY CAR po
stisknutí tlačítka OK/MENU a potom Servis
a oprava.
Na to, kdy je čas na servis, a někdy na to, že
vozidlo potřebuje opravu, vás upozorní sdružená přístrojová deska (str. 62) a vyskakovací
okno na obrazovce.
Platí pro některé trhy.
Platí pro systém Sensus Navigation.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
349
10 Údržba a servis
||
10
Manuální objednání servisu nebo
opravy1
–
1. Stiskněte tlačítko MY CAR ve středové
konzole a vyberte Servis a oprava
Informace o autoriz. zástupci
Požadovat servis a opravu.
> Data vozidla jsou automaticky odeslána dealerovi.
Volání dealerovi1
Servisní zpráva na obrazovce.
Význam možných odpovědí ve vyskakovací
nabídce na obrazovce:
• Ano - Žádost o objednání se odešle
vašemu dealerovi, který navrhne termín.
Servisní kontrolka a servisní zpráva na
sdružené přístrojové desce zhasnou.
• Ne - Vyskakovací zprávy se na obrazovce
již objevovat nebudou. Na sdružené
přístrojové desce zůstává zpráva. Po
výběru této možnosti můžete spustí
manuální objednávku ve vozidle. Viz dále.
• Odložit - Při příštím nastartování vozidla
se zobrazí vyskakovací nabídka.
1
2
350
Platí pro některé trhy.
Platí pro systém Sensus Navigation.
Po potvrzení termínu jsou informace o objednávce uloženy do vozidla. Viz My bookings.
Vozidlo bude s vámi automaticky komunikovat, a to tak, že rezervaci bude připomínat na
obrazovce. Dále vás navede k návštěvě
servisu.
Návštěvu servisu si můžete rovněž zarezervovat pomocí systému My Volvo. Přejděte na
položku "My bookings" (Mé objednávky)
a vyberte položku "Update" (Aktualizovat).
Otevřou se objednávky v systému My Volvo.
Moje objednávky1
Na obrazovce se zobrazí informace o rezervaci. Potvrďte nebo si vyžádejte nový návrh
termínu.
Moje
Svému dealerovi můžete zavolat, pokud máte
telefon Bluetooth® připojen k vozidlu. Připojení telefonu - viz dodatek k systému Sensus
Infotainment.
–
2. Dealer pošle do vozu návrh termínu.
3. Potvrďte nebo si vyžádejte nový návrh
termínu.
Zvolte Servis a oprava
objednávky.
Zvolte Servis a oprava Informace
o autoriz. zástupci Volat autoriz.
zástupce.
Použití navigačního systému1, 2
Zadejte do navigačního systému jako cíl nebo
waypoint servisní dílnu.
–
Zvolte Servis a oprava Informace
o autoriz. zástupci Zadat jediný cíl.
–
Zvolte Servis a oprava Informace
o autoriz. zástupci Přidat jako
trasový bod.
10 Údržba a servis
Odesílání dat vozidla1
Data vozidla jsou odesílána do centrální databáze Volvo (nikoliv vašemu dealerovi), ze
které dealeři Volvo mohou zjistit informace
o vozidle na základě identifikačního čísla
vozidla (číslo VIN3). Toto číslo je vytištěno
v servisní a záruční knížce. Dále se může
nacházet zevnitř v levém dolním rohu čelního
skla.
–
Zvolte Servis a oprava
vozidla.
10
Odeslat data
Informace k objednávce a data vozidla
Pokud se rozhodnete objednat servisní prohlídku svého vozidla, budou odeslány informace k objednávce a data vozidla. Informace
s daty vozidla představují informace o následujících oblastech:
•
•
•
•
•
•
Požadavek na servis
stav funkce
hladiny kapalin
Údaje
identifikační číslo vozidla (VIN3)
Verze softwaru ve vozidle.
Související informace
•
1
3
Volvo ID (str. 20)
Platí pro některé trhy.
Identifikační číslo vozidla
351
10 Údržba a servis
Zvedání vozu
10
Při zvedání vozidla je nutné ustavit zvedák
resp. zvedací ramena do příslušných míst na
podvozku karosérie.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák
určený pro konkrétní model. Pokud použijete jiný zvedák než zvedák doporučovaný
společností Volvo, postupujte podle
pokynů dodaných společně s tímto zvedákem.
352
10 Údržba a servis
10
Zvedací místa (šipky) pro zvedák, který patří do výbavy vozidla, a zvedací body (označeny červeně).
Pokud vozidlo zvedáte předním dílenským
zvedákem, musí se ustavit pod jedno z míst
co nejdále pod vozem. Pokud vozidlo zvedáte
zadním dílenským zvedákem, musí se tento
zvedák umístit pod jedno ze zvedacích míst.
Ujistěte se, že zvedák je bezpečně umístěn,
aby vůz nemohl sklouznout. Vždy použijte
podpěry náprav nebo podobné zařízení.
Pokud vozidlo zvedáte pomocí dvousloupového dílenského zvedáku, ujistěte se, že jsou
přední a zadní ramena umístěna pod vnějšími
zvedacími místy (zvedacími body). Další
možností je použít ke zvedání místa vpředu
uvnitř.
Související informace
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 322)
353
10 Údržba a servis
Kapota - otevření a zavření
10
Kapotu lze otevřít otočením rukojeti v prostoru
pro cestující ve směru hodinových ručiček.
Přitom se pojistka u mřížky chladiče musí
odsunout vlevo.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda jsou zámky kapoty
motoru spolehlivě zavřené.
Související informace
•
•
Motorový prostor - přehled
V přehledu se zobrazí několik komponentů
souvisejících se službami.
Motorový prostor
Motorový prostor - kontrola (str. 355)
Motorový prostor - přehled (str. 354)
Rukojeť pro otevírání kapoty motoru se vždy
nachází na levé straně.
Vzhled motorového prostoru se může lišit
v závislosti na variantě motoru.
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
Chladič
Doplňování motorového oleje
Otočte rukojeť o 20-25 stupňů vpravo.
Uslyšíte, že se kapota odjistila.
Posuňte pojistku doleva a otevřete
kapotu. (Háček pojistky se nachází mezi
světlometem a mřížkou chladiče, viz
obrázek.)
354
Nádržka brzdové a spojkové kapaliny
(nachází se na straně řidiče)
Akumulátor
Pojistková a reléová skříňka
Vzduchový filtr
10 Údržba a servis
VAROVÁNÍ
V systému zapalování se používá velmi
vysoké napětí a výstupní hodnoty. Napětí
systému zapalování je velmi nebezpečné.
Když se pracuje v motorovém prostoru,
elektrický systém musí být vždy odpojen
s klíčem v poloze 0, viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 77).
Nedotýkejte se zapalovacích svíček nebo
zapalovací cívky, když je elektrický systém
vozidla v poloze II nebo když je motor
horký.
Motorový prostor - kontrola
Motorový olej - všeobecné informace
Některé oleje a kapaliny se musí pravidelně
kontrolovat.
Musí se používat schválený motorový olej, aby
mohly být aplikovány doporučené servisní
intervaly.
Pravidelná kontrola
Následující oleje a kapaliny kontrolujte pravidelně, např. při čerpání paliva:
•
•
•
Chladicí kapalina
Motorový olej
Kapalina ostřikovače
VAROVÁNÍ
Související informace
•
•
10
Nezapomeňte, že po jistou dobu po
vypnutí motoru se ventilátor chladiče (umístěný v přední části motorového prostoru
za chladičem) může automaticky spustit.
Kapota - otevření a zavření (str. 354)
Motorový prostor - kontrola (str. 355)
Vždy nechejte motor vyčistit v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Je-li motor horký, hrozí riziko požáru.
Volvo doporučuje:
Související informace
•
•
•
•
•
Kapota - otevření a zavření (str. 354)
Motorový prostor - přehled (str. 354)
Chladicí kapalina - hladina (str. 358)
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 356)
Kapalina ostřikovače - doplňování
(str. 369)
Jízda ve ztížených podmínkách, viz Motorový
olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 401).
}}
355
10 Údržba a servis
||
DŮLEŽITÉ
10
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním
syntetickým motorovým olejem. Výběr
oleje byl prováděn velmi pečlivě s ohledem
na životnost, charakteristiky startování,
spotřebu paliva a dopad na životní
prostředí.
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít
nepříznivý vliv na životnost, chování při
startování motoru, spotřebu paliva
a dopad na životní prostředí.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Společnost Volvo používá různé systémy pro
varování před nízkou/vysokou hladinou oleje
nebo nízkým tlakem oleje. U některých variant
se používá snímač tlaku oleje a na sdružené
přístrojové desce je výstražný symbol nízkého
tlaku oleje. U jiných variant se používá snímač
hladiny oleje a řidič je informován
prostřednictvím výstražného symbolu
na přístroji a prostřednictvím textů na displeji.
U některých variant se používají oba tyto
356
systémy. Více informací získáte u Vašeho
dealera Volvo.
Měňte motorový olej a olejový filtr v souladu
s intervaly uvedenými v Servisní a záruční
knížce.
Používání oleje vyšší kvality je povoleno.
Pokud se s vozem jezdí v nepříznivých podmínkách, společnost Volvo doporučuje používat kvalitnější olej, viz Motorový olej nepříznivé jízdní podmínky (str. 401).
Množství plnění, viz Motorový olej - kvalita
a množství (str. 402).
Související informace
•
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 356)
Motorový olej - kontrola a doplňování
Hladina oleje je sledována pomocí elektronického snímače hladiny oleje.
10 Údržba a servis
DŮLEŽITÉ
Pokud budete upozorněni na nízkou hladinu oleje, pouze doplňte uvedený objem,
např. 0,5 litru.
10
POZNÁMKA
Plnicí trubka4.
V některých případech se olej musí doplňovat
mezi servisními intervaly.
V souvislosti s hladinou motorového se nic
nemusí dělat, dokud se nezobrazí zpráva na
sdružené přístrojové desce. Viz následující
vyobrazení.
Zpráva a graf na displeji. Na levém displeji se
zobrazí digitální sdružená přístrojová deska. Na
displeji vpravo se zobrazí analogová sdružená
přístrojová deska.
Zpráva
Hladina motorového oleje
Systém nedokáže přímo detekovat změny,
pokud se olej doplňuje nebo vypouští. Aby
bylo měření hladiny oleje správné, vozidlo
musí ujet přibližně 30 km a musí stát
5 minut s vypnutým motorem na rovném
terénu.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, aby se olej nedostal na
horké sběrné výfukové potrubí - hrozí
riziko požáru.
Pomocí elektronické měrky se hladina oleje
kontroluje při vypnutém motoru s použitím
ovládacího kolečka, viz Navigace v menu sdružená přístrojová deska (str. 107).
VAROVÁNÍ
Pokud se zobrazí zpráva Olej Nutný
servis, navštivte servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo. Může být příliš
vysoká hladina oleje.
4
Motory s elektronickým snímačem hladiny oleje nejsou vybaveny měrkou oleje.
}}
357
10 Údržba a servis
||
10
Měření hladiny oleje
Chladicí kapalina - hladina
Pokud se musí zkontrolovat hladina oleje, je
třeba postupovat v souladu s následujícími
pokyny.
Chladicí kapalina ochlazuje motor s vnitřním
spalováním na správnou provozní teplotu.
Teplo odváděné z motoru do chladicí kapaliny
lze použít k vyhřívání prostoru pro cestující.
1. Aktivujte klíč v poloze II. Viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 77).
2. Otočte ovládací kolečko na levém pákovém přepínači do polohy Hladina oleje.
> Zobrazí se informace o hladině motorového oleje.
Chladicí kapalina – hladina musí být mezi
značkami MIN a MAX na expanzní nádržce.
Kontrola hladiny a doplňování
Hladina musí být mezi značkami MIN a MAX
na expanzní nádržce. Pokud není systém
dostatečně naplněn, může se velmi zvýšit
teplota a následkem toho hrozí nebezpečí
poškození motoru.
POZNÁMKA
Související informace
358
•
Motorový olej - všeobecné informace
(str. 355)
•
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 77)
Objemy a standardy kvality vody, viz Chladicí
kapalina - kvalita a objem (str. 404).
Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí
kapaliny
Další informace o správě nabídek - viz
Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 107).
Pokud není dosaženo správných podmínek pro měření hladiny oleje (doba po
vypnutí motoru, náklon vozidla, vnější
teplota atd.), bude se zobrazovat hlášení
Nedostupný. To ne znamená, že je se
systémy vozidla něco špatně.
VAROVÁNÍ
Chladicí kapalina může být velmi horká.
Pokud se chladicí kapalina musí doplnit
a motor má provozní teplotu, pomalu
odšroubujte krytku expanzní nádoby, aby
se pomalu uvolnil přetlak.
Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte
návod na obalu. Nikdy nedoplňujte pouze
obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrznutí se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém poměru
chladicího koncentrátu.
10 Údržba a servis
DŮLEŽITÉ
•
Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných
solí může zapříčinit korozi chladicího
systému.
•
Vždy používejte chladicí kapalinu
s antikorozními činidly, jak doporučuje
společnost Volvo.
•
Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 %
chladicí kapaliny.
•
Chladicí kapalinu smíchejte s vodou
odpovídající kvality. V případe pochybností o kvalitě vody použijte hotovou
směs chladicí kapaliny podle doporučení Volvo.
•
•
Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte
součásti chladicího systému, vypláchněte chladicí systém čistou vodou
z vodovodu prověřené kvality nebo
připravenou směsí chladicí kapaliny.
Motor smí běžet pouze se správně
naplněným chladicím systém. Jinak
může v důsledku příliš vysokých teplot
dojít k poškození (prasknutí) hlavy
válců.
Brzdová kapalina a kapalina spojky hladina
Plnění
Hladina brzdové a spojkové kapaliny by na
nádržce měla být mezi značkami MIN a MAX.
10
Kontrola hladiny
Brzdová kapalina a kapalina spojky jsou ve
stejné nádržce. Hladina musí dosahovat mezi
značky MIN a MAX, které jsou vidět uvnitř
nádržky. Hladinu kapaliny kontrolujte pravidelně.
Měňte kapalinu každé dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.
Brzdová kapalina se musí měnit jednou ročně
u vozů, které jsou používány za ztížených
podmínek, např. při provozu v hornatém
terénu nebo tropických oblastech s vysokou
vlhkostí vzduchu.
Množství a doporučená kvalita brzdové kapaliny, viz Brzdová kapalina - kvalita a objem
(str. 406).
Nádržka kapaliny je umístěna na straně řidiče.
Vyšroubujte víčko nádržky a naplňte kapalinu.
Hladina musí dosahovat mezi značky MIN
a MAX, které se nacházejí uvnitř nádržky.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte nasadit zpět krytku.
VAROVÁNÍ
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
v nádržce pod MIN, nejdříve doplňte
brzdovou kapalinu a až potom můžete jet.
Společnost Volvo doporučuje nechat zjistit
důvod ztráty brzdové kapaliny v autorizovaném servisu Volvo.
359
10 Údržba a servis
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy
10
Servis a opravy tohoto systému smí provádět
pouze autorizovaný servis.
Diagnostika a opravy
Klimatizace obsahuje trasovací fluorescenční
přípravek. Při vyhledávání netěsností používejte ultrazvukové světlo.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R134a. Servis a opravy tohoto systému
smí provádět pouze autorizovaný servis.
Související informace
•
5
6
7
360
Servisní program Volvo (str. 349)
LED (Light Emitting Diode)
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
Některé varianty.
Výměna světla - obecné informace
Výměnu lze provést v případě žárovek. Pokud
potřebujete vyměnit LED světla a xenonové
světlomety, kontaktujte servis.
Pro žárovky platí konkrétní specifikace
(str. 366). V následujícím seznamu najdete
umístění žárovek a ostatních bodových
zdrojů, např. světla LED5, které jsou specifické nebo nevhodné pro výměnu jinde než
v servisu6:
•
Aktivní xenonové světlomety - ABL (xenonové světlomety)
•
•
•
•
Poziční/parkovací světla vpředu7
denní světla7
Boční směrová světla, zpětná zrcátka7
Doprovodné osvětlení, vnější zpětná
zrcátka
•
Osvětlení interiéru a osvětlení zavazadlového prostoru
•
•
•
•
•
Osvětlení schránky v palubní desce
Poziční/parkovací světla vzadu
Boční obrysová světla, vzadu
Brzdové světlo nad sklem vzadu
Osvětlení registrační značky.
VAROVÁNÍ
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
xenonových světel musí být prováděna
v servisu - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo. Xenonové světlomety obsahují vysokonapěťovou jednotku a musí se
s nimi pracovat s extrémní opatrností.
VAROVÁNÍ
Při výměně žárovky musí být elektrický
systém vozidla v poloze klíče 0, viz Polohy
klíče - funkce na různých úrovních (str. 77).
DŮLEŽITÉ
Nikdy se nedotýkejte skleněné části
žárovky svými prsty. Horko by mohlo
odpařit mastnotu z vašich prstů, tato
mastnota by se dostala na odrazové sklo
a poškodila by jej.
POZNÁMKA
Pokud je chybová zpráva zobrazována i po
výměně žárovky, doporučujeme navštívit
autorizovaný servis Volvo.
10 Údržba a servis
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů
vnějšího osvětlení, například světlometů,
světel do mlhy a zadních světel, může
dočasně docházet ke kondenzaci. To je
naprosto v pořádku, všechna vnější světla
jsou na tuto situaci nadimenzována. Po
zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla
po jisté době odpaří.
Výměna světla - umístění předních
světel
V přehledu vidíte umístění světel vpředu.
Související informace
•
Výměna světla - obecné informace
(str. 360)
•
Světla - specifikace (str. 366)
10
Související informace
•
•
Světla - specifikace (str. 366)
Výměna světla - umístění předních světel
(str. 361)
•
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 365)
•
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 366)
Obrysová/parkovací světla (str. 364) (LED
v xenonových světlometech)
Dálkové světlomety v xenonových světlometech (str. 363) / Přídavné dálkové světlomety v xenonových světlometech
(str. 363)
Potkávací světlomety v halogenových
světlometech (str. 363) / Xenonová světla
v xenonových světlometech (str. 360)
Ukazatel směru (str. 364)
Denní světla (str. 364) (LED* nebo
žárovka - v závislosti na variantě)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
361
10 Údržba a servis
Výměna světla - světlomety
10
5.
Všechny žárovky světlometů se mění přes
motorový prostor. Nejdříve uvolněte a demontujte celý světlomet.
Stiskněte dolů západku.
Vytáhněte konektor.
Položte světlomet na měkký povrch, aby
nedošlo k poškrábání skla.
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů
Žárovky dálkových/potkávacích světlometů
jsou přístupné po uvolnění většího krytu světlometu.
DŮLEŽITÉ
Netahejte za kabel, pouze za konektor.
6. Podle pokynů vyměňte žárovku.
Světlomet se musí namontovat a kontakt se
musí nainstalovat správně ještě před zapnutím světla resp. před změnou polohy klíče
v zapalování.
Související informace
1.
2.
3.
•
Výměna světla - obecné informace
(str. 360)
Uvolněte šroub pomocí přípravku na
závity torx, velikost T30.
•
Výměna světla - umístění předních světel
(str. 361)
Otočte pojistný kolík proti směru hodinových ručiček.
•
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů (str. 362)
•
Světla - specifikace (str. 366)
Nadzvedněte doraz kapoty.
Vytáhněte pojistný kolík ven.
4.
Těleso světlometu střídavě naklánějte
a potahujte, až je celé vytáhnete ven.
DŮLEŽITÉ
Při vytahování světlometu dávejte pozor,
abyste nepoškodili žádné z jeho dílů.
362
1.
Přitiskněte háčky k sobě.
Nakloňte kryt.
2. Podle pokynů vyměňte žárovku.
Související informace
•
•
Výměna světla - světlomety (str. 362)
Výměna světla - potkávací světlomet
(str. 363)
•
Výměna světla - dálkový světlomet
(str. 363)
•
Výměna světla - přídavný dálkový světlomet (str. 363)
10 Údržba a servis
Výměna světla - potkávací světlomet
Výměna světla - dálkový světlomet
Žárovka potkávacího světlometu je namontována ve větším krytu světlometu.
Žárovka dálkového světlometu je namontována ve větším krytu světlometu.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
Výměna světla - přídavný dálkový
světlomet
Žárovka přídavného dálkového světlometu je
namontována ve větším krytu světlometu.
POZNÁMKA
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
Platí pro vozidla s xenonovými světlomety*.
1. Sundejte světlomet (str. 362).
1. Sundejte světlomet (str. 362).
2. Sundejte kryt (str. 362).
2. Sundejte kryt (str. 362).
1. Sundejte světlomet (str. 362).
3.
3.
2. Sundejte kryt (str. 362).
Tlačte na držák žárovky směrem
nahoru, dokud nevyklesne.
Vytáhněte držák žárovky ven.
Otočte držák žárovky proti směru
hodinových ručiček.
4. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
Související informace
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 366)
3.
Vytáhněte držák žárovky ven.
4. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
•
Světla - specifikace (str. 366)
10
Tlačte na držák žárovky směrem
nahoru, dokud se neoddělí.
Vytáhněte držák žárovky ven.
4. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 366)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
363
10 Údržba a servis
10
Výměna světla - směrová světla
vpředu
Výměna světla - poziční/parkovací
světla vpředu
Směrové světlo je namontováno v menším
krytu světlometu.
Držák žárovky pozičního/parkovacího světla se
nachází z boku světlometu.
Výměna světla - denní provozní světla
Žárovka denního provozního světla je namontována v krytu v nárazníku.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Platí pouze pro denní světla s žárovkami.
Neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety*, jelikož tato vozidla jsou vybavena
světly s LED diodami.
1. Sundejte světlomet (str. 362).
2.
Sundejte kryt.
3.
Zatlačte na pojistku.
Vytáhněte držák žárovky ven.
4. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
1.
2.
1. Sundejte světlomet (str. 362).
2.
Související informace
•
Otočte držák žárovky proti směru
hodinových ručiček.
Vytáhněte držák žárovky ven.
Světla - specifikace (str. 366)
3. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
Související informace
•
364
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Světla - specifikace (str. 366)
Sundejte kryt.
Otočte držák žárovky proti směru
hodinových ručiček.
Vytáhněte držák žárovky ven.
3. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 366)
10 Údržba a servis
Výměna světla - umístění zadních
světel
Výměna světla - zadní směrová světla,
brzdová světla a světlo zpátečky
V přehledu vidíte umístění světel vzadu.
Zadní směrová světla, brzdová světla a světlo
zpátečky se vyměňují zevnitř zavazadlového
prostoru.
Výměna světla - zadní mlhové světlo
Žárovka mlhového světla je namontována
v držáku žárovky v nárazníku.
10
Brzdové světlo (LED)
Obrysová světla (LED)
Brzdové světlo (str. 365)
1. Sundejte kryt v čalounění (1) na straně,
kde se nachází vadná žárovka.
Boční obrysová světla (LED)
2.
Ukazatel směru (str. 365)
Vytáhněte držák žárovky ven.
Světlo zpátečky (str. 365)
3. Zatlačením dovnitř a otočením doleva
demontujte přepálenou žárovku.
Vložte na trojúhelník tupý předmět podobný noži (cca.20 mm), například příborový nůž.
4. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
Opatrně pačte, dokud se jazýček neuvolní.
Mlhové světlo (strana řidiče) (str. 365)
Související informace
•
•
Stiskněte pojistku po stranách.
Výměna světla - obecné informace
(str. 360)
Světla - specifikace (str. 366)
Související informace
•
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 365)
•
Světla - specifikace (str. 366)
DŮLEŽITÉ
Dávejte pozor, abyste nepoškodili díly.
}}
365
10 Údržba a servis
||
Otočte držák žárovky proti směru
hodinových ručiček.
Vytáhněte držák žárovky ven.
10
3. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
Výměna světla - osvětlení
kosmetického zrcátka
Světla kosmetického zrcátka jsou namontována ve skle světla.
Světla - specifikace (str. 366)
1. Vložte šroubovák pod sklo a opatrně
vypáčte výstupek na okraji.
2. Opatrně oddělte a vyjměte sklo světlometu.
3. Pomocí kleští s úzkými čelistmi vytáhněte
žárovkou rovnou ven do strany. Netlačte
na kleště příliš prudce. Sklo žárovky by
mohlo prasknout.
4. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
Související informace
•
366
Specifikace platí pro žárovky. Pokud potřebujete vyměnit LED světla a xenonové světlomety, kontaktujte servis.
Osvětlení
Související informace
•
Světla - specifikace
Světla - specifikace (str. 366)
[W]A
Typ
Potkávací světlaB
55
H7 LL
Dálková světlaB
65
H9
Přídavné dálkové
světlometyC
55
H7 LL
Přední ukazatele
směru
21
HY21W
Obrysová/parkovací světla vpředuB
5
W5W LL
Denní světlaD
19
PW19W
Boční směrová
světla, zpětná
zrcátkaD
5
WY5W LL
Ukazatele směru,
zadní
21
PY21W LL
Brzdové světlo
21
P21W LL
Světlo zpátečky
21
P21W LL
10 Údržba a servis
Osvětlení
Lišty stěračů
[W]A
Typ
Zadní světlo do
mlhy
21
H21W LL
Lišty stěračů stírají vodu z čelního skla
a zadního okna. Společně s kapalinou ostřikovače očistí okna a zajistí výhled při jízdě.
Osvětlení toaletního zrcátka
1,2
Patice T5
W2x4,6d
Lišty stěračů čelního skla musí být při výměně
v servisní poloze.
A
B
C
D
Watt
Vozidla s halogenovými světlomety
Vozidla s xenonovými světlomety
Některé varianty
Servisní poloha
Výměna světla - obecné informace
(str. 360)
•
Výměna světla - umístění předních světel
(str. 361)
•
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 365)
•
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 366)
Lišty stěračů v servisní poloze.
Při výměně, čištění nebo zvedání ramének
stěračů (odstranění ledu z čelního skla) musí
být stěrače v servisní poloze.
DŮLEŽITÉ
Než vrátíte lišty stěračů do servisní polohy,
zkontrolujte zda nepřimrzly.
8
Není nutné ve vozidlech s funkcí Keyless.
10
2. Krátce znovu stiskněte tlačítko START/
STOP ENGINE. Elektrický systém vozidla
se nastaví do polohy klíče 0.
3. Do 3 sekund přesuňte pákový přepínač
vpravo nahoru a podržte jej v této poloze
cca. 1 sekundu.
> Stěrače se potom přesunou do kolmé
polohy.
Související informace
•
1. Umístěte dálkový ovladač s klíčem do
spínače zapalování8 a krátce stiskněte
tlačítko START/STOP ENGINE. Elektrický systém vozidla se přepne do
polohy klíče I. Podrobné informace
o polohách klíče - viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 77).
Po krátkém stisknutí tlačítka START/STOP
ENGINE se stěrače vrátí do výchozí polohy.
Tím se nastaví elektrický systém vozidla do
polohy klíče I (nebo při nastartování vozidla).
DŮLEŽITÉ
Pokud se raménka v servisní poloze
vyklopí z čelního skla nahoru, musí se
sklopit dolů na čelní sklo a až potom se
stěrače vrátí do původní polohy. Tím se
zabrání poškrábání laku na kapotě motoru.
}}
367
10 Údržba a servis
||
Výměna lišt stěračů
Pokud je raménko stěrače v servisní podobě, sklopte je nahoru. Stiskněte tlačítko
na držáku lišty a vytáhněte ji souběžně
s ramenem stěrače.
Nasuňte novou lištu, až uslyšíte cvaknutí.
Zkontrolujte, zda je lišta správně zajištěna.
4. Raménko stěrače sklopte dozadu k čelnímu sklu.
Po krátkém stisknutím tlačítka START/STOP
ENGINE se stěrače vrátí ze servisní polohy
do výchozí polohy. Tím se nastaví elektrický
systém vozidla do polohy klíče I (nebo při
nastartování vozidla).
368
G021763
10
POZNÁMKA
Lišty stěračů mají odlišnou délku. Na
straně řidiče je lišta delší než na straně
spolujezdce.
VAROVÁNÍ
Jelikož je vozidlo vybaveno airbagem
Pedestrian Airbag, společnost Volvo doporučuje používat originální raménka stěračů
a výhradně originální díly.
10 Údržba a servis
Výměna lišt stěračů, zadní okno
Související informace
•
Kapalina ostřikovače - doplňování
(str. 369)
Kapalina ostřikovače - doplňování
Kapalina ostřikovače se používá k čištění světlometů a oken. Pokud je teplota pod bodem
mrazu, musí se používat kapalina do ostřikovačů s nemrznoucí směsí.
10
1. Odklopte rameno stěrače od okna.
2. Uchopte vnitřní část lišty (šipka).
3. Otočte ji doleva, abyste využili koncovou
polohu lišty proti rameni stěrače jako
páku ke snadnější demontáži lišty.
4. Zatlačte novou lištu na místo. Zkontrolujte, zda je správně zajištěna.
5. Přiklopte rameno stěrače.
Čistění
Γistění lišt stěračů a čelního okna, viz Mytí
vozidla (str. 384).
DŮLEŽITÉ
Pravidelně kontrolujte lišty. Zanedbání
údržby zkracuje životnost lišt stěračů.
Pokud chcete doplnit kapalinu do ostřikovačů, musíte otevřít modrou krytku.
Ostřikovače čelního okna a světlometů používají stejnou nádržku.
POZNÁMKA
Pokud v nádobce zbývá cca. 1 litr kapaliny
do ostřikovačů, na sdružené přístrojové
objeví
desce se společně s kontrolkou
zpráva požadující doplnění kapaliny do
ostřikovačů.
Předepsaná specifikace: Kapalina ostřikovače doporučená společností Volvo }}
369
10 Údržba a servis
||
s ochranou před zamrznutím během chladného počasí a při teplotách pod bodem
mrazu.
DŮLEŽITÉ
10
Používejte originální kapalinu Volvo do
ostřikovačů nebo ekvivalentní kapalinu
s doporučenou hodnotou pH mezi 6 a 8 v
pracovním naředění (např. 1:1 s neutrální
vodou).
DŮLEŽITÉ
Když teplota klesne pod nulu, používejte
kapalinu do ostřikovačů s nemrznoucí
směsí, aby nedošlo k zamrznutí čerpadla,
nádrže a hadic.
Množství:
•
•
Vozy s ostřikovači světlometů: 5,5 litrů.
Vozy bez ostřikovačů světlometů: 3,2
litrů.
Související informace
•
•
9
10
370
Lišty stěračů (str. 367)
Stěrače a ostřikovače (str. 99)
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
Baterie spouštěče - obecné informace
Rozměr , d x š x
v (mm)
Baterie spouštěče se používá pro motor
spouštěče a pro ostatní elektrická zařízení ve
vozidle.
Jako baterie pro startér se používá běžný
12 V akumulátor.
Na životnost a funkci akumulátoru má vliv
počet startů, vybití, styl jízdy, provozní a klimatické podmínky atd.
•
Nikdy neodpojujte akumulátor za chodu
motoru.
•
Zkontrolujte, zda jsou kabely akumulátoru
správně připojeny a dobře utaženy.
V tabulce jsou uvedeny specifikace pro baterii
startéru.
Napětí (V)
Kapacita startování za studenaA
- CCAB (A)
12
720C
760D nebo 800D
Kapacita (Ah)
A
B
C
D
278×175×190C
278×175×190D nebo
315×175×190D
70C
70D nebo 80D
Podle normy EN.
Kapacita startování za studena.
Mechanická převodovka.
Automatická převodovka. Specifikace závisí na typu
modelu.
DŮLEŽITÉ
Při výměně baterie startéru se do vozů
s funkcí Start/Stop musí nainstalovat baterie správného druhu: EFB9 do vozů
s manuální převodovkou a AGM10 do vozů
s automatickou převodovkou.
Při výměně pomocné baterie se musí nainstalovat baterie typu AGM.
DŮLEŽITÉ
Pokud se baterie startéru mění, musíte ji
vyměnit za baterii stejného typu se stejnou
kapacitou startování studeného motoru
(viz štítek na baterii).
10 Údržba a servis
POZNÁMKA
•
Nádoba na těleso baterie by měla
odpovídat rozměrům původní baterie.
•
Výška baterie se liší v závislosti na velikosti baterie.
VAROVÁNÍ
•
DŮLEŽITÉ
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Popis připojení kabelových svorek najdete,
viz Asistent při rozjezdu (str. 272).
Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí
kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte
velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
DŮLEŽITÉ
POZNÁMKA
Pokud nebudete dodržovat následující
pokyny, může dojít k dočasnému vypojení
funkce úspory energie u systému infotainment a/nebo po připojení externího akumulátoru nebo nabíječky akumulátoru se
může stát, že zpráva na sdružené přístrojové desce o stavu nabití akumulátoru
startéru nebude po jistou dobu platit.
Pokud se baterie opakovaně vybíjí, její
životnost se zkrátí.
Na životnost baterie má vliv několik činitelů, a to včetně jízdních podmínek a klimatu. Startovací kapacita baterie se
postupem času snižuje. Pokud se tedy vůz
delší dobu nepoužívá nebo pokud se
s vozem jezdí pouze na krátké vzdálenosti,
baterie se musí dobíjet. Startovací kapacitu dále omezuje extrémní chlad.
Minusová svorka hlavního akumulátoru
ve vozidle se nesmí nikdy použít pro
připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky - jako ukostřovací bod se
smí použít pouze podvozek vozidla.
10
Chcete-li udržet baterii v dobrém stavu,
doporučujeme jet minimálně 15 minut
každý týden. Jinak se baterie musí připojit
k dobíječce s automatickým přerušovaným
dobíjením.
Plně nabitá baterie má maximální životnost.
Související informace
•
•
•
Baterie - symboly (str. 372)
Baterie spouštěče - výměna (str. 372)
Baterie - Start/Stop (str. 373)
K dobíjení baterie startéru nebo pomocné
baterie (str. 373) používejte výhradně
moderní nabíječku s regulovaným dobíjecím napětím. Rychlodobíjení se nesmí
používat, protože by mohlo způsobit
poškození baterie.
371
10 Údržba a servis
Baterie - symboly
Nepřistupujte se zdrojem
jisker ani otevřeným
ohněm.
V souvislosti s bateriemi se používají informační a výstražné symboly.
10
Symboly na bateriích
Baterie spouštěče - výměna
Baterii spouštěče lze vyměnit v autorizovaném
servisu.
Jako baterie pro startér se používá běžný
12 V akumulátor.
Používejte ochranné
brýle.
Nebezpečí výbuchu.
Společnost Volvo doporučuje, abyste
o výměnu baterií požádali autorizovaný servis
- doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Další informace o baterii spouštěče ve
vozidle, viz Asistent při rozjezdu (str. 272).
Další informace najdete
v uživatelské příručce.
Musí se odevzdat k recyklaci.
Uložte akumulátor mimo
dosah dětí.
POZNÁMKA
Použitá baterie se musí ekologicky recyklovat - obsahuje totiž olovo.
Akumulátor obsahuje
korozivní kyselinu.
372
Související informace
•
Baterie spouštěče - obecné informace
(str. 370)
•
Baterie - Start/Stop (str. 373)
10 Údržba a servis
Baterie - Start/Stop
Rozměr , d x š x v (mm)
Vozidla s funkcí Start/Stop jsou kromě baterie
spouštěče vybaveny také pomocnou baterií.
Vozy s funkcí Start/Stop jsou vybaveny
dvěma 12 V akumulátory - jeden extra silný
akumulátor se používá ke startování, druhý
záložní akumulátor pomáhá při startování
funkci Start/Stop.
Další informace o funkci Start/Stop, viz Start/
Stop* (str. 281).
Další informace o baterii spouštěče ve
vozidle, viz Asistent při rozjezdu (str. 272).
V tabulce jsou uvedeny specifikace pro
pomocnou baterii.
Napětí (V)
Kapacita startování za studenaA - CCAB (A)
11
12
13
12
120C
Kapacita (Ah)
A
B
C
D
POZNÁMKA
150×90×106C
•
150×90×130D
8C
10D
Podle normy EN.
Kapacita startování za studena.
Manuální převodovka v kombinaci s funkcí Start/Stop,
která automaticky vypne pouze pokud, vozidlo zcela stojí.
Jiné.
DŮLEŽITÉ
Při výměně baterie startéru se do vozů
s funkcí Start/Stop musí nainstalovat baterie správného druhu: EFB11 do vozů
s manuální převodovkou a AGM12 do vozů
s automatickou převodovkou.
Při výměně pomocné baterie se musí nainstalovat baterie typu AGM.
•
Γím je vyšší odběr proudu ve vozidle,
tím více musí pracovat alternátor a tím
více se musejí dobíjet baterie = vyšší
spotřeba paliva.
10
Jakmile kapacita baterie klesne pod
nejnižší přípustnou úroveň, funkce
Start/Stop se vypojí.
V případě dočasně omezené funkce
Start/Stop v důsledku vysokého proudového
odběru se stane následující:
•
Motor automaticky startuje13, aniž by řidič
sešlapoval spojkový pedál (manuální
převodovka).
•
Motor automaticky startuje, aniž by řidič
zvedal nohu z brzdového pedálu (automatická převodovka).
170D
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
Automatické startování je možné pouze, pokud je řadicí páka v poloze neutrálu.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
373
10 Údržba a servis
||
Umístění akumulátorů
DŮLEŽITÉ
POZNÁMKA
Pokud se nedodrží následující pokyny,
může dojít po připojení externího akumulátoru nebo nabíječky k dočasnému vyřazení
funkce Start/Stop z provozu:
10
•
Pokud se baterie vybije tak, že vše je
"černé" a ve vozidle v zásadě nefungují
žádné elektrické funkce a motor se startuje
pomocí pomocné baterie nebo s nabíječkou baterie, aktivuje se funkce Start/Stop.
V tomto případě může dojít k automatickému vypnutí motoru, ale v případě automatické funkce se může stát, že kvůli
nedostatečné kapacitě baterie funkce
Start/Stop nedokáže motor nastartovat.
Minusová svorka hlavního akumulátoru
ve vozidle se nesmí nikdy použít pro
připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky - jako ukostřovací bod se
smí použít pouze podvozek vozidla.
Popis připojení kabelových svorek najdete,
viz Asistent při rozjezdu (str. 272).
Baterie se musí nejdříve nabít - to umožní
úspěšné automatické startování po automatickém vypnutí. Při venkovní teplotě
+15 °C se baterie musí nabíjet po dobu
min. 1 hodinu. Při nižší teplotě se doporučuje nabíjet po dobu 3-4 hodin. Doporučuje se baterii nabíjet pomocí externí nabíječky.
(1) Akumulátor startéru14 (2) Záložní akumulátor
Pomocný akumulátor obvykle nevyžaduje
žádnou další údržbu kromě údržby, která se
provádí u startovacího akumulátoru.
V případě dotazů nebo problémů kontaktujte
servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Pokud to není možné, doporučuje se
funkci Start/Stop dočasně deaktivovat do
doby, než bude baterie dostatečně nabita.
Další informace o dobíjení baterie spouštěče ve vozidle, viz Baterie spouštěče obecné informace (str. 370).
Související informace
•
14
374
Podrobný popis baterie startéru - viz Baterie spouštěče - obecné informace (str. 370).
Baterie - symboly (str. 372)
10 Údržba a servis
Elektrický systém
Pojistky - všeobecné informace
Elektrický systém je jednopólový a využívá
podvozek a skříň motoru jako vodič.
Všechny elektrické funkce a komponenty jsou
chráněny pojistkami, aby byl elektrický systém
vozu chráněn před poškozením zkratem nebo
přetížením.
Vůz je vybaven střídavým alternátorem
s regulací napětí.
Velikost, typ a parametry baterie pro startér
závisejí na výbavě a funkci vozidla.
DŮLEŽITÉ
Pokud se baterie startéru mění, musíte ji
vyměnit za baterii stejného typu se stejnou
kapacitou startování studeného motoru
(viz štítek na baterii).
Související informace
•
•
Baterie spouštěče - výměna (str. 372)
Baterie spouštěče - obecné informace
(str. 370)
Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky
z důvodu dočasného přetížení elektrického
okruhu. Pokud dojde k opětovnému přepálení
pojistky, většinou to signalizuje závadu
v okruhu. Doporučujeme, abyste navštívili
autorizovaný servis Volvo nechali vozidlo
zkontrolovat.
Výměna
1. Na schématu zjistěte umístění pojistky.
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze
strany, zda prohnutý vodič v pojistce je
přepálený.
Umístění centrálních řídicích jednotek
10
Umístění pojistkové skříňky ve voze s levostranným řízením. Ve voze s pravostranným
řízením jsou prohozené strany pojistkové
skříňky pod schránkou v palubní desce.
Motorový prostor
Pod schránkou v palubní desce
3. Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku
pojistkou novou, shodné barvy a jmenovité hodnoty proudu.
VAROVÁNÍ
Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte cizí
předmět nebo pojistku nadimenzovanou
na vyšší proud, než je proud uvedený ve
specifikaci. Mohlo by dojít k rozsáhlému
poškození elektrického systému a k
následnému požáru.
Pod pravým předním sedadlem
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 376)
•
Pojistky - pod pravým předním sedadlem
(str. 382)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 379)
375
10 Údržba a servis
Pojistky v motorovém prostoru
Pojistky v motorovém prostoru chrání, mimo
jiné, funkce motoru a brzdy.
10
Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta,
která usnadní vytahování a zasunování pojistek.
Demontáž krytů
Pojistková skříňka má prostor pro náhradní
pojistky.
Výměna pojistek
Pojistky jsou přístupné po sundání víka na
baterii startéru a po sundání krytu na elektrickém rozvaděči.
Vyklopte pojistné příchytky po stranách krytu baterie startéru.
Nadzvedněte kryt přímo nahoru.
376
10 Údržba a servis
Vyklopte pojistnou příchytku, která je
nainstalována na boku elektrického rozvaděče.
Funkce
Γerpadlo ABS
40
Brzdové světlo
5
Otáčejte krytem nahoru, dokud se
pojistné jazýčky (1) neuvolní.
Ventily ABS
30
-
-
Ostřikovače světlometů*
20
Ovládání světlometů
5
Ventilátor větrání
40
Cívky interních relé
5
Zásuvka 12 V, tunelová konzola, vpředu
15
Řídicí modul převodovky
15
Primární pojistky pro pojistky
32-36
Vyklopte kryt k motoru, aby pojistky byly
přístupné.
Montáž krytů
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
Pozice
Na štítku uvnitř krytu je zobrazeno rozmístění
pojistek.
•
Pojistky 7-18 a 46 jsou pojistky typu
"JCASE", které se musí měnit pouze
v servisu15.
•
Pojistky 19-45 a 47-48 jsou pojistky typu
"Mini Fuse".
15
Vyhřívané čelní sklo, pravá
strana*
-
[A]A
30
40
-
Funkce
Zásuvka 12 V, tunelová konzola, vzadu
[A]A
10
15
-
-
Vyhřívané čelní sklo, levá
strana*
40
Řídicí jednotka motoru (ECM)
5
Nezávislé topení*
20
Elektricky ovládané sedadlo,
vpravo*
20
Stěrače čelního okna
20
15
Centrální elektronický modul,
referenční napětí, záložní
baterie
5
Lambda sondy, cívka relé
v relé pro chladicí ventilátor
Houkačka
15
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
377
10 Údržba a servis
||
Funkce
10
378
Funkce
[A]A
Podtlakové regulátory, ventily,
řídicí modul, stahovací kryt
chladiče, řídicí modul, stahovací kryt spojleru (nafta), kompresor klimatizace, solenoid
čerpadla motorového oleje,
chladicí ventil pro systém
řízení klimatu (nafta), řídicí
modul žhavení (nafta), cívky
relé v relé pro funkce Start/
Stop
10
Ventil EGR (nafta), ventil EVAP
(benzín), řídicí modul motoru,
termostat systému chlazení
motoru (benzín), čerpadlo
chlazení pro EGR (nafta)
15
Zapalovací cívky (zážehové
motory)
15
Ohřev palivového filtru (diesel)
25
Řídicí jednotka motoru (ECM)
15
ABS
5
Centrální elektronický modul
15
-
-
-
-
Systém varování před kolizí
5
Snímač plynového pedálu
5
-
-
-
-
Γerpadlo chladicí kapaliny
(pokud není k dispozici nezávislé topení)
A
[A]A
10
Ampér
Související informace
Řídicí modul motoru, řídicí
modul převodovky, airbagy
7,5
Regulace sklonu světel*
10
Elektricky řízené servo
5
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 379)
•
Pojistky - pod pravým předním sedadlem
(str. 382)
10 Údržba a servis
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce
Pod schránkou v přístrojové desce se nacházejí mimo jiné pojistky pro airbag, prostor pro
cestující a osvětlení.
10
Na vnitřní straně krytu pojistek v motorovém
prostoru se nachází pinzeta, která usnadní
vytahování a zasunování pojistek.
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
má místo pro náhradní pojistky.
Výměna pojistek
Pojistky jsou přístupné po sundání krytu
z pojistkové skříňky.
}}
379
10 Údržba a servis
||
Demontáž krytu
Montáž krytu
Funkce
Displej stropní konzoly (kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu/kontrolka airbagu pro
sedadlo spolujezdce vpředu)
10
Chytněte za vybrání a táhněte, dokud se
z pojistkové skříňky neuvolní pojistná
očka na spodní hraně krytu.
Sundejte kryt.
POZNÁMKA
K uvolnění pojistných oček na horní hraně
krytu od elektrického rozvaděče je
zapotřebí poměrně velký tah.
Vložte do spodních jazýčků.
Otočte kryt nahoru, aby horní jazýčky
zaklesly.
POZNÁMKA
Horní pojistná očka musí spolehlivě
zaklesnout do drážek v elektrickém rozvaděči.
Pozice
Pojistky jsou typu "Mini Fuse".
Funkce
Palivové čerpadlo
Stěrač zadního skla
380
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
[A]A
20
15
[A]A
5
Vnitřní osvětlení, ovládání ve
střešní konzole pro přední
čtecí lampičky a osvětlení
prostoru pro cestující, elektricky ovládaná sedadla*
7,5
Elektricky ovládaná žaluziová
roleta, skleněná střecha*
10
Dešťový senzor*, tlumení,
zpětné zrcátko*, senzor
vlhkosti*
5
Systém varování před kolizí*
5
-
-
Odemykání, zadní výklopné
dveřeB
10
-
-
Rezervní místo 3, konstantní
napětí
5
Zámek řízení
15
Sdružená přístrojová deska
5
10 Údržba a servis
Funkce
Funkce
[A]A
[A]A
Centrální zamykání, klapka
plnicí trubky palivové nádržeC
10
Centrální zamykání, klapka
plnicí trubky palivové nádržeF
10
Panel klimatizace
7,5
10
Modul volantu
7,5
Odemykání, zadní výklopné
dveřeG
Siréna*, datový konektor
OBDII
5
Elektrické nezávislé topení*,
tlačítko vyhřívání zadního
sedadla*
7,5
Dálková světla
15
Airbagy, airbag chodce*
7,5
Rezervní místo 4, konstantní
napětí
7,5
-
-
Světlo zpátečky
7,5
Stěrače čelního sklaD, stěrače
zadního sklaD
20
Imobilizér
5
Rezervní místo 1, konstantní
napětí
15
Rezervní místo 2, konstantní
napětí
20
A
B
C
D
E
F
G
-
-
-
-
10
Ampér
Viz také pojistka 84.
Viz také pojistka 83.
Viz také pojistka 82.
Viz také pojistka 77.
Viz také pojistka 70.
Viz také pojistka 65.
Související informace
Alarm snímače pohybu* , dálkový přijímač
5
Stěrače čelního sklaE, stěrače
zadního sklaE
20
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 376)
Pojistky - pod pravým předním sedadlem
(str. 382)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
381
10 Údržba a servis
Pojistky - pod pravým předním
sedadlem
10
Pojistky pod pravým předním sedadlem
chrání, mimo jiné, systém infotainment
a vyhřívání sedadla.
Na vnitřní straně krytu pojistek v motorovém
prostoru se nachází pinzeta, která usnadní
vytahování a zasunování pojistek.
-
[A]A
-
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
má místo pro náhradní pojistky.
Bez klíče*
10
Pozice
Klika na dveřích (Keyless*)
5
Ovládací panel, levé přední
dveře
25
•
Pojistky 24 – 28 jsou typu „JCASE“
a měly by být měněny pouze v servisu.16.
•
Pojistky 1-23 a 29-46 jsou pojistky typu
"Mini Fuse".
16
382
Funkce
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce
[A]A
Ovládací panel, pravé přední
dveře
25
Ovládací panel, levé zadní
dveře
25
Ovládací panel, pravé zadní
dveře
25
10 Údržba a servis
Funkce
[A]A
Funkce
Funkce
[A]A
[A]A
Primární pojistky pro pojistky
12-16: infotainment
25
Zásuvka přívěsu 2*
20
-
Elektricky ovládané sedadlo,
vlevo*
20
Ovládací jednotka audio (zesilovač)*
30
Vyhřívání sedadla, vzadu
vpravo*
15
-
Vyhřívání sedadla, vzadu
vlevo*
15
-
-
Cívka interního relé
5
Elektrická zásuvka 12 V, zavazadlový prostor
15
-
-
-
-
Zásuvka přívěsu 1*
40
Vyhřívání zadního okna
30
-
-
BLIS*
5
Parkovací asistent*
5
Parkovací kamera*
5
-
-
-
-
Vyhřívání sedadla, strana
řidiče vpředu
15
15
-
-
Vyhřívání sedadla, strana
spolujezdce vpředu
-
-
-
-
-
-
-
-
A
B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Řídicí modul audio (zesilovač)*, signál pro diagnostiku,
řídicí modul audio nebo řídicí
modul SensusB, řídicí modul
Infotainment nebo obrazovkaB, digitální rádio*, TV*
15
Telematika*, Bluetooth*
5
10
Ampér
Některé varianty modelů.
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 376)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 379)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
383
10 Údržba a servis
Mytí vozidla
10
Vozidlo by se co mělo nejdříve po znečištění
umýt. Vůz myjte v myčce se separátorem
oleje. Používejte autošampon.
Ruční mytí
•
•
•
384
Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co
nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní
a mohlo by velmi rychle dojít k poškození
povrchové úpravy vozu. Odstranění
poškození povrchové úpravy svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Hadicí umyjte podvozek.
Zvedněte celé vozidlo tak, abyste mohli
odstranit veškeré rozpuštěné nečistoty.
Sníží se tím riziko poškrábání vozu během
mytí. Nestříkejte přímo do zámků.
•
V případě potřeby použijte na velmi znečištěné plochy studený odmašťovací
prostředek. V tomto případě upozorňujeme, že povrchy nesmí být horké od
slunce!
•
Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
•
Lišty stěračů čistěte vlažnou vodou
s čisticím prostředkem nebo autošamponem.
•
Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo
stěrkou. Pokud nenecháte kapky vody
schnout na prudkém slunci, sníží se
riziko, že voda zanechá skvrny, které
byste museli čistit.
VAROVÁNÍ
Motor nechávejte vždy vyčistit v servisu.
Je-li motor horký, hrozí riziko požáru.
DŮLEŽITÉ
Znečištěné světlomety fungují hůř. Pravidelně je čistěte - například, při čerpání
paliva.
Vysokotlaké mytí
Při používání vysokotlakých čističů tryskou
stále rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska
není blíže než 30 cm od povrchu vozu (vzdálenost platí pro všechny vnější části).
Nestříkejte přímo do zámků.
Kontrola brzd
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte žádné korozivní čistící
prostředky. Místo toho používejte vodu
a houbu, která materiál nepoškrábe.
Po umytí vozu vždy zkontrolujte brzdy
a parkovací brzdu, abyste měli jistotu, že
se pod brzdové obložení nedostala vlhkost
a koroze, které by omezily funkčnost
brzdění.
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů
vnějšího osvětlení, například světlometů,
světel do mlhy a zadních světel, může
dočasně docházet ke kondenzaci. To je
naprosto v pořádku, všechna vnější světla
jsou na tuto situaci nadimenzována. Po
zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla
po jisté době odpaří.
Automatické mycí linky
Automatická mycí linka je jednoduchý
a rychlý způsob mytí vozu, avšak nemůže se
dostat všude. Pro dosažení optimálních
výsledků Vám doporučujeme mýt vůz ručně.
POZNÁMKA
Několik prvních měsíců se vozidlo musí být
pouze ručně. Důvodem je skutečnost, že
nový lak je citlivější.
Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při
jízdě na delší vzdálenost v dešti nebo
v rozbředlém sněhu. Díky teplu vzniklému
třením se brzdové obložení zahřeje a osuší.
Totéž udělejte po rozjezdu za velmi vlhkého
nebo studeného počasí.
Lišty stěračů
Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů,
stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně,
zkracují životnost lišt stěračů.
Γištění:
–
Zvedněte stěrače do servisní polohy, viz
Lišty stěračů (str. 367).
10 Údržba a servis
POZNÁMKA
Pravidelně myjte stírátka stěračů a čelní
sklo vlažným mýdlovým roztokem nebo
šampónem na vozy.
Nepoužívejte silná rozpouštědla.
Vnější plastové, gumové a ozdobné
prvky
Barvené plastové díly, gumu a ozdobné
prvky, například lesklé lišty, můžete vyčistit
a ošetřit speciálními čisticími prostředky,
které obdržíte u prodejce vozů Volvo. Při používání takových čisticích prostředků pečlivě
dodržujte návod.
DŮLEŽITÉ
Nevoskujte a neleštěte plasty a pryž.
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž otírejte pouze v případě
potřeby a netlačte na plast a pryž zbytečně
velkou sílou. Používejte měkkou mycí
houbu.
Silné čisticí prostředky mohou poškodit
povrch a způsobit na chromovaných hliníkových ráfcích skvrny.
Související informace
•
•
•
Leštění a voskování (str. 385)
Γištění interiéru (str. 387)
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva
(str. 386)
Leštění a voskování
Když je lak vozu matný nebo když chcete
dodat laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.
Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění
laku. Nicméně v této době může být prováděno voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo
vosk na přímém slunci.
10
Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba
vůz omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu
odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem
asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití
jemné brusné pasty.
Nejprve proveďte leštění lešticím
prostředkem a poté vůz navoskujte kapalným
nebo pevným voskem. Dodržujte pozorně
návod k použití. Některé prostředky dostupné
na trhu spojují jak leštidlo, tak vosk.
Při leštění lesklých výlisků obložení by
mohlo dojít k setření nebo poškození lesklé
vrstvy na povrchu.
Nesmí se používat lešticí přípravek obsahující abrazivní látky.
Ráfky
Na disky kol používejte pouze čisticí
prostředky schválené společností Volvo.
}}
385
10 Údržba a servis
||
DŮLEŽITÉ
Nevoskujte a neleštěte plasty a pryž.
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž otírejte pouze v případě
potřeby a netlačte na plast a pryž zbytečně
velkou sílou. Používejte měkkou mycí
houbu.
10
Při leštění lesklých výlisků obložení by
mohlo dojít k setření nebo poškození lesklé
vrstvy na povrchu.
Nesmí se používat lešticí přípravek obsahující abrazivní látky.
DŮLEŽITÉ
Lak ošetřujte pouze podle doporučení
společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku
(např. konzervace, těsnění, ochrana,
leštění apod.) může mít za následek
poškození laku. Poškození laku v důsledku
takového ošetření není kryto zárukou
Volvo.
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 384)
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva
Okna jsou pokryta vrstvou, která zlepšuje
výhled za nepříznivých povětrnostních podmínek.
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva*
Γasem dochází k přirozenému
opotřebení vodu odpuzující vrstvy.
Údržba:
•
Nikdy nepoužívejte přípravky, jako jsou
vosk na vozidla, odmašťovadla nebo
podobné přípravky na povrchy skel, protože by mohlo dojít k poškození vodu
odpuzující vrstvy.
•
Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili skleněný povrch.
•
Pokud chcete předejít poškození skleněného povrchu při odstraňování ledu –
používejte pouze plastové škrabky.
•
Na udržení vlastností, které z bočních
oken odpuzují vodu, doporučujeme používat speciální přípravek, který je k dispozici u dealerů Volvo. Poprvé by měl být
použit po třech letech a potom každý rok.
DŮLEŽITÉ
Led ze skel nikdy neodstraňujte pomocí
kovové škrabky. Led ze zrcátek na dveřích
odstraňte pomocí vyhřívání zrcátek, viz
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka vyhřívání (str. 104).
386
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 384)
10 Údržba a servis
Ochrana proti korozi
Čištění interiéru
Váš vůz byl již ve výrobním závodě pečlivě
a kompletně ošetřen proti korozi. Části karosérie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Podvozek je chráněn otěruvzdorným protikorozním povlakem. Nosníky, dutiny a uzavřené
profily byly vystříkány penetračním antikorozním přípravkem.
Používejte pouze čisticí prostředky
a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Čistěte pravidelně. Případné
skvrny odstraňujte co nejdříve. Před použitím
čisticích prostředků vůz vysajte.
Kontrola a údržba
Antikorozní ochrana vozidla nemusí být zpravidla udržována, ale pokud budete vozidlo
udržovat v čistotě, dále tím snížíte riziko
koroze. Na lesklé komponenty čalounění by
se nikdy neměly dostat silně zásadité nebo
kyselé čisticí prostředky. Případné škody
způsobené kamínky by se měly opravit okamžitě poté, kdy jsou objeveny.
DŮLEŽITÉ
•
Po některých barevných oděvech
(např. po džínách nebo oblečení ze
semiše) mohou zůstat na čalounění
skvrny. V tomto případě musíte co
nejdříve tyto části čalounění vyčistit
a ošetřit.
•
Nikdy nepoužívejte k čištění interiéru
silná rozpouštědla jako je kapalina do
ostřikovačů, čistý benzín nebo lakový
benzín. Mohli byste tím poškodit
čalounění a ostatní materiály v interiéru.
•
Nikdy nestříkejte čisticí prostředek
přímo na komponenty s elektrickými
tlačítky a ovládacími prvky. Tato tlačítka a ovládací prvky otřete navlhčeným hadříkem s čisticím prostředkem.
Související informace
•
Poškození laku (str. 388)
•
Ostré předměty a zipy mohou poškodit
látkové čalounění.
péči o textilie si můžete zakoupit u prodejců
společnosti Volvo.
Kožené čalounění
Kožené čalounění Volvo je ošetřeno tak, aby
byl dlouho zachován původní vzhled čalounění.
10
Kožené čalounění je přírodní výrobek, který
se postupem času mění a získává patinu. Pro
zachování vlastností a barvy kůže je zapotřebí
pravidelné čištění a ošetřování. Společnost
Volvo nabízí komplexní produkt pro čistění
a ošetřování koženého čalounění, Volvo Leather Care Kit/Wipes,který při dodržení návodu
zachová ochrannou vrstvu kůže.
Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme provádět čištění a nanesení ochranného
krému jednou až čtyřikrát za rok (v případě
potřeby i častěji). Přípravek na ošetření koženého čalounění Volvo/utěrky si můžete zakoupit u svého prodejce Volvo.
Kožený volant
Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývejte kožený
volant ochranným potahem z plastu. Volvo
Leather Care Kit/Wipes doporučujeme používat k čištění koženého volantu.
Plast, kov a dřevěné díly v interiéru
Látkové čalounění a čalounění stropu
Volvo nabízí výrobek pro komplexní péči
o textilní čalounění a čalounění stropu. Pokud
se používá v souladu s pokyny, zůstanou
vlastnosti čalounění zachovány. Produkt pro
Pro čištění dílů a povrchu v interiéru doporučujeme kousek tkaniny nebo utěrku z mikrovlákna, mírně navlhčené vodou. K dostání
jsou u prodejců vozů Volvo.
}}
387
10 Údržba a servis
10
||
Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte.
Nikdy nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn. Na obtížně odstranitelné skvrny
můžete použít speciální čisticí prostředek,
který můžete zakoupit u prodejců vozů Volvo.
Bezpečnostní pásy
Používejte vodu a jemný čisticí prostředek.
Speciální čisticí prostředky na textilie si
můžete zakoupit u prodejce vozů Volvo. Ujistěte se před navinutím, že pásy jsou suché.
Vykládané koberce a koberec
Koberce před čištěním z vozu vyjměte.
K odstranění prachu a nečistot použijte vysavač. Každý vykládaný koberec je opatřen
kolíčky.
Vykládaný koberec sundejte: přidržte jej za
kolíčky a nadzvedněte rovnou nahoru.
Namontujte vykládaný koberec na místo přitlačte na každý z kolíčků.
VAROVÁNÍ
U každého sedadla používejte maximálně
jeden kobereček. Než se rozjedete, zkontrolujte, zda je kobereček u sedadla řidiče
spolehlivě připevněn a zajištěn pomocí
kolíků tak, aby se nezachytil k pedálům
a pod pedály.
K vyčištění skvrn na koberci doporučujeme
po vysání použít speciální prostředek na
čištění textilu. Podlahové koberce se musí
388
čistit pomocí přípravků, které doporučí váš
prodejce Volvo.
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 384)
Poškození laku
Lak je důležitou součástí protikorozní ochrany,
a proto jej pravidelně kontrolujte. Nejběžnějšími typy poškození laku jsou například poškození od kamínků, škrábance a šmouhy na blatnících, dveřích a náraznících.
Drobné opravy poškozeného laku
Poškození laku vyžaduje okamžitou opravu,
aby nezačala koroze.
Materiály, které mohou být zapotřebí
10 Údržba a servis
•
Základní nátěr17 - pro nárazníky např.
s vrstvou plastu je k dispozici speciální
lepicí základní nátěr v plechovkách ve
spreji
•
podkladový nátěr a průhledný nátěr k dispozici v plechovkách ve spreji nebo
jako opravné/korekční tužky18.
•
•
Zakrývací páska.
Je důležité použít správný odstín laku. Umístění štítku, viz Typová označení (str. 392).
Opravte drobné poškození laku jako
např. škrábance a škody způsobené
úlomky kamene
1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené
místo. Potom pásku odlepte a odstraňte
tak zbytky laku.
Pokud se poškození dostane dolů na kov,
je vhodné použít základní nátěr. V případě
poškození povrchu z plastu by se měl
použít základní nátěr s adhezními účinky výsledky budou příznivější. Nastříkejte
nátěr na víčko spreje a potřete tenkou
vrstvou.
jemný brusný papír17.
Kód barvy
10
2. V případě potřeby (např.u ostrých hran)
lze lokálně provést lehké přebroušení
velmi jemným abrazivním materiálem.
Povrch se důkladně vyčistí a nechá
vyschnout.
G021832
Nálepka s kódem barvy se nachází na
sloupku dveří a je vidět po otevření pravých
zadních dveří.
Povrch musí být před započetím práce čistý
a suchý, teplota okolí musí být minimálně
15 °C.
3. Promíchejte základový nátěr a aplikujte jej
jemným štětcem nebo zápalkou atd. Jakmile základní nátěr uschne, naneste
základní vrstvu a průhlednou vrstvu.
4. Při opravě škrábanců postupujte výše
uvedeným postupem, navíc můžete ještě
použít lepicí pásku, kterou ochráníte
nepoškozený lak.
POZNÁMKA
Kód barvy exteriéru
Kód případné doplňkové barvy exteriéru
17
18
V případě potřeby.
Dodržujte pokyny přiložené k balení korekční tyčinky/tužky.
Pokud kamínek nepronikl na podklad
a vrstva laku je nepoškozena, co nejdříve
vyčistěte povrch a naneste základní vrstvu
a průhledný lak.
}}
389
10 Údržba a servis
||
Související informace
•
10
390
Ochrana proti korozi (str. 387)
TECHNICKΔ ÚDAJE
11 Technické údaje
Typová označení
Typové označení, identifikační číslo vozidla
atd. a ostatní informace, které jsou pro dané
11
392
vozidlo unikátní, si lze přečíst na štítku ve
vozidle.
11 Technické údaje
Umístění štítku
11
Nákres je schématický - podrobnosti se mohou v závislosti na trhu a modelu lišit.
Pokud znáte označení typu vozu, identifikační
číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty s autorizovaným dealerem Volvo
ohledně vozu a při objednávání náhradních
dílů a příslušenství.
Typové označení vozu, identifikační číslo
vozu (VIN), maximální dovolená zatížení,
číslo barevného odstínu karosérie
}}
393
11 Technické údaje
||
a homologační číslo. Nálepka se nachází
na sloupku dveří a je vidět po otevření
pravých zadních dveří.
Štítek pro klimatizaci.
Štítek pro nezávislé topení.
Kód motoru a sériové číslo motoru.
Štítek s údaji o motorovém oleji.
11
Typové označení a výrobní číslo převodovky.
manuální převodovka
automatická převodovka
Identifikační číslo vozu (VIN).
Další informace o vozidle jsou uvedeny
v registrační dokumentaci.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce
nejsou přesnými kopiemi nálepek, které se
používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo
najdete na nálepce pro váš vůz.
Související informace
•
•
394
Hmotnosti (str. 396)
Technické údaje motoru (str. 400)
11 Technické údaje
Rozměry
Délku, výšku apod. vozidla zjistíte v tabulce.
11
V40.
Rozměry
mm
A
Rozvor
2647
B
Délka
4369
C
Ložná délka, podlaha, sklopené zadní sedadlo
D
Ložná délka, podlaha
E
Výška
F
Ložná výška
G
Rozměry
mm
Rozchod, vpředu
1546A
1551B
Rozměry
mm
J
Šířka
1802
K
Šířka včetně vnějších zpětných zrcátek
2041
L
Šířka včetně sklopených vnějších zpětných zrcátek
1857
1559C
1508
H
Rozchod, vzadu
1533A
684
1538B
1420
1546C
532
I
Ložná šířka, podlaha
A
B
C
Odchylka 52,5 mm.
Odchylka 50 mm.
Odchylka 46 mm.
960
395
11 Technické údaje
Hmotnosti
VAROVÁNÍ
Maximální celkovou hmotnost vozidla a další
informace zjistíte na štítku ve vozidle.
Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na míře
zatížení vozidla a na rozložení nákladu.
Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje
řidiče, palivovou nádrž natankovanou z 90 %
a všechny provozní kapaliny.
11
Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností
cestujících, příslušenstvím a zatížením
koule (str. 397) (pokud je připojen přívěs),
která není zahrnuta do pohotovostní hmotnosti.
Maximální dovolené zatížení = celková hmotnost vozidla - pohotovostní hmotnost.
POZNÁMKA
Pohotovostní hmotnost uvedená v dokladech platí pro vozidla ve standardním provedení, tedy pro vozidlo bez přídavné
výbavy a příslušenství. To znamená, že
v případě jakéhokoliv příslušenství se
hmotnost vozidla sníží o hmotnost tohoto
příslušenství.
Mezi příslušenství, která snižuji hmotnost
nákladu, patří výbava úrovně Kinetic/
Momentum/Summum a ostatní příslušenství jako např. tažná tyč, nosič zavazadel,
střešní box, audiosystém, přídavné světlomety, GPS, palivový ohřev bloku motoru,
bezpečnostní mřížka, koberce, kryt zavazadel, elektricky ovládaná sedadla atd.
Pohotovostní hmotnost konkrétního
vozidla lze s jistotou určit zvážením.
396
Informace o umístění štítků, viz Typová označení
(str. 392).
Max. celková hmotnost
Maximální hmotnost soupravy (vůz
+ přívěs)
Maximální zatížení přední nápravy
Maximální zatížení zadní nápravy
Úroveň vybavení
Max. zatížení: Viz technický průkaz.
Max. zatížení střechy: 75 kg.
Související informace
•
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení (str. 397)
11 Technické údaje
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení
Informace o přípustné celkové hmotnosti při
odtahování a zatížení tažné koule najdete
v tabulkách.
Max. hmotnost brzděného přívěsu
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na
všech trzích.
11
}}
397
11 Technické údaje
||
V40
Kód motoruA
Převodovka
Max. hmotnost brzděného přívěsu
(kg)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
T2
B4204T38
Manuální, M66
1300
75
T2
B4154T5
Automatická, TF-71SC
1300
75
T3
B4204T37
Manuální, M66
1500
75
T3
B4154T4
Automatická, TF-71SC
1500
75
T4
B4204T19
Manuální, M66
1500
75
T4
B4204T19
Automatická, TF-71SC
1500
75
T5
B4204T11
Automatická, TG-81SC
1500
75
T5
B4204T15
Automatická, TG-81SC
1500
75
D2
D4204T8
Manuální, M66
1300
75
D2
D4204T8
Automatická, TF-71SC
1300
75
D3
D4204T9
Manuální, M66
1500
75
D3
D4204T9
Automatická, TF-71SC
1500
75
D4
D4204T14
Manuální, M66
1500
75
D4
D4204T14
Automatická, TG-81SC
1500
75
Motor
11
A
398
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 392).
11 Technické údaje
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu
V40
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
700
50
Motor
Všechny
Související informace
•
•
•
Hmotnosti (str. 396)
Jízda s přívěsem (str. 303)
11
Stabilizace přívěsu – TSA (str. 310)
399
11 Technické údaje
Technické údaje motoru
Specifikace motoru (výkon apod.) pro konkrétní motory najdete v tabulce.
V40
11
Motor
Kód
motoruA
Výkon (kW
při ot./min)
Výkon (ks
při ot./min)
Točivý moment
(Nm při ot./min)
Počet
válců
Vrtání
(mm)
Zdvih
(mm)
Zdvihový
objem
(litry)
Kompresní
poměr
T2
B4154T5
90/5000
122/5000
220/1600-3500
4
82,0
70,9
1,498
10,5:1
T2
B4204T38
90/5000
122/5000
220/1100-3500
4
82,0
93,2
1,969
11,3:1
T3
B4154T4
112/5000
152/5000
250/1700–4000
4
82,0
70,9
1,498
10,5:1
T3
B4204T37
112/5000
152/5000
250/1300–4000
4
82,0
93,2
1,969
11,3:1
T4
B4204T19
140/4700
190/4700
300/1300–4000
4
82,0
93,2
1,969
11,3:1
T5
B4204T11
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
T5
B4204T15
162/5500
220/5500
350/1500-4000
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
D2
D4204T8
88/3750
120/3750
280/1500-2250
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
D3
D4204T9
110/3750
150/3750
320/1750-3000
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
D4
D4204T14
140/4250
190/4250
400/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
A
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 392).
Související informace
400
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na
všech trzích.
•
Chladicí kapalina - kvalita a objem
(str. 404)
•
Motorový olej - kvalita a množství
(str. 402)
11 Technické údaje
Motorový olej - nepříznivé jízdní
podmínky
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním
syntetickým motorovým olejem. Výběr
oleje byl prováděn velmi pečlivě s ohledem
na životnost, charakteristiky startování,
spotřebu paliva a dopad na životní
prostředí.
Ztížené provozní podmínky mohou způsobit
abnormálně vysokou teplotu oleje nebo
spotřebu oleje. Dále uvádíme příklady situací
s nepříznivým vlivem na jízdu.
Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat
(str. 356), při dlouhých jízdách:
•
•
•
•
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít
nepříznivý vliv na životnost, chování při
startování motoru, spotřebu paliva
a dopad na životní prostředí.
při jízdě s přívěsem nebo karavanem
v horských oblastech
při jízdě vysokou rychlostí
při teplotách nižších než –30 °C nebo
vyšších než +40 °C
To platí také pro jízdu na kratší vzdálenosti při
nižších teplotách.
11
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní
ochranu Vašeho motoru.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Volvo doporučuje:
Související informace
•
Motorový olej - kvalita a množství
(str. 402)
•
Motorový olej - všeobecné informace
(str. 355)
401
11 Technické údaje
Motorový olej - kvalita a množství
Doporučená kvalita a množství motorového
oleje pro konkrétní motory je uvedena
v tabulce.
Volvo doporučuje:
11
402
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na
všech trzích.
11 Technické údaje
V40
Kód motoruA
Kvalita oleje
Motor
A
Objem, včetně olejového filtru
(litry)
T2
B4154T5
Castrol Edge Professional V 0W-20 nebo VCC RBS0-2AE 0w20
přibližně 5,6
T2
B4204T38
přibližně 5,9
T3
B4154T4
přibližně 5,6
T3
B4204T37
přibližně 5,9
T4
B4204T19
přibližně 5,9
T5
B4204T11
přibližně 5,9
T5
B4204T15
přibližně 5,9
D2
D4204T8
přibližně 5,2
D3
D4204T9
přibližně 5,2
D4
D4204T14
přibližně 5,2
11
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 392).
Související informace
•
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 401)
•
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 356)
403
11 Technické údaje
Chladicí kapalina - kvalita a objem
V40
Schválený objem chladicí kapaliny pro konkrétní motory najdete v tabulce.
Předepsaná specifikace: Chladicí kapalina
doporučená společností Volvo smíchaná
s 50 % vody2, viz obal.
POZNÁMKA
11
V40
Objem
MotorA
2
404
T2
B4154T5
T2
B4204T38
T3
B4154T4
T3
B4204T37
T4
B4204T19
T5
B4204T11
T5
B4204T15
D2
D4204T8
D3
D4204T9
D4
D4204T14
A
Některé motory nejsou k dispozici na
všech trzích.
(litry)
7,5 (7,8B)
Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.
Objem
MotorA
B
(litry)
8,0 (8,4B)
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete
přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 392).
Platí pro vozidla s nezávislým palivovým topením.
Související informace
•
Chladicí kapalina - hladina (str. 358)
11 Technické údaje
Převodová kapalina - kvalita a objem
Předepsané převodové kapaliny a množství
pro konkrétní převodovky zjistíte v tabulce.
Mechanická převodovka
Mechanická převodovka
M66
Objem (litry)
cca. 1,45
Předepsaný převodový olej
BOT 350M3
11
Automatická převodovka
Automatická převodovka
Objem (litry)
TF-71SC
přibližně 6,8
TG-81SC
6,6A
přibližně
přibližně 7,5B
A
B
Předepsaný převodový olej
AW1
AW1
Benzínové motory
Naftové motory
POZNÁMKA
Za běžných jízdních podmínek se převodový olej nemusí měnit. Za nepříznivých
podmínek však výměna může být
nezbytná.
Související informace
•
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 401)
•
Typová označení (str. 392)
405
11 Technické údaje
Brzdová kapalina - kvalita a objem
Médium používané v hydraulické brzdové
soustavě se nazývá brzdová kapalina. Používá
se k převedení tlaku např. z brzdového pedálu
přes hlavní brzdový válec na jeden nebo více
pomocných válců, které působí na mechanickou brzdu.
11
Předepsaná kvalita: DOT 4
Objem: 0,6 litru
Související informace
•
406
Brzdová kapalina a kapalina spojky - hladina (str. 359)
11 Technické údaje
Palivová nádrž - objem
Objem palivové nádrže pro konkrétní motory
najdete v tabulce.
V40
Objem (litry)
Předepsaná specifikace
Motor
Benzín
přibližně 62
Palivo - benzín (str. 299)
Motorová nafta
přibližně 62
Palivo - nafta (str. 300)
11
Související informace
•
•
Doplňování paliva (str. 298)
Technické údaje motoru (str. 400)
407
11 Technické údaje
Klimatizace, kapalina - množství
a kvalita
V tabulce dole jsou uvedeny požadované kvality a množství kapalin a maziv, které se používají v systému klimatizace.
Štítek klimatizace
11
Štítek se nachází zevnitř na kapotě.
Chladivo
Hmotnost
625 g
Předepsaná specifikace
R134a
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R134a. Servis a opravy tohoto systému
smí provádět pouze autorizovaný servis.
Olej kompresoru
Objem
60 ml
408
Předepsaná specifikace
Olej PAG
Související informace
•
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy (str. 360)
11 Technické údaje
Spotřeba paliva a emise CO2
Jízda po městě
manuální převodovka
Spotřeba paliva ve vozidle se měří v litrech na
100 km. Emise CO2 se měří v gramech na
km.
Jízda mimo město
Automatická převodovka
Vysvětlení
Kombinovaná spotřeba
g/km
POZNÁMKA
Pokud chybí informace o emisích
a spotřebě, jsou uvedeny v přiloženém
doplňku.
litry/100 km
11
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na
všech trzích.
V40
T2A (B4204T38)
-
-
-
-
-
-
T2B (B4204T38)
-
-
-
-
-
-
T2A (B4154T5)
-
-
-
-
-
-
T2B (B4154T5)
-
-
-
-
-
-
}}
409
11 Technické údaje
||
V40
11
410
T3 (B4204T37)
-
-
-
-
-
-
T3 (B4154T4)
-
-
-
-
-
-
T4 (B4204T19)
-
-
-
-
-
-
T4 (B4204T19)
164
7,1
106
4,6
127
5,5
T5 (B4204T11)
185
8,0
110
4,8
137
5,9
D2A (D4204T8)
-
-
-
-
-
-
D2B (D4204T8)
-
-
-
-
-
-
D2A (D4204T8)
-
-
-
-
-
-
D2B (D4204T8)
-
-
-
-
-
-
D3A (D4204T9)
-
-
-
-
-
-
D3B (D4204T9)
-
-
-
-
-
-
11 Technické údaje
V40
A
B
D3A (D4204T9)
117
4,6
97
3,7
104
4,0
D3B (D4204T9)
116
4,5
93
3,6
101
3,9
D4A (D4204T14)
110
4,2
93
3,6
99
3,8
D4B (D4204T14)
108
4,1
89
3,5
96
3,7
D4A (D4204T14)
132
5,0
96
3,7
109
4,2
D4B (D4204T14)
129
4,9
93
3,5
106
4,0
Neplatí pro nízkoemisní variantu.
Platí pouze pro nízkoemisní variantu.
Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce
vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů3,
které platí pro vozidla s vlastní hmotností
v základní verzí bez dalšího vybavení. Hmotnost vozidla se může lišit v závislosti na
3
11
výbavě. Výbava a naložení vozidla zvyšují
spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého.
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami
v tabulce může lišit z několika důvodů.
Například:
•
•
Jízdní styl řidiče.
Pokud si zákazník objednal kola větší, než
se montují u základní verze vozu, odpor
vzroste.
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. „evropské jízdní cykly“) realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU Regulation no 692/2008
a 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a mimo město. - V případě jízdy ve městě se začíná měřit při startování studeného
motoru. Jízda je simulována. - V případě jízdy mimo město vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0 až 120 km/h. Jízda je simulována. - Vozidlo s manuální převodovkou se startuje na 2. převodový stupeň (platí pro vozidla s koly až 18"). Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedená v tabulce, představuje v souladu s platnými předpisy kombinaci jízdy ve městě a jízdy mimo
město. Emise CO2 – výfukové plyny jsou zachycovány a počítají se emise oxidu uhličitého během dvou jízdních cyklů. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO2.
}}
411
11 Technické údaje
||
•
Vysoká rychlost a související vyšší odpor
vzduchu.
•
Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní
situace, počasí a stav vozidla.
K výraznému zvýšení uvedené spotřeby může
vést také kombinace uvedených situací. Další
informace najdete ve předpisech, viz3.
11
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými
jízdními cykly3 může výrazně lišit. Z těchto
cyklů se vychází při certifikaci vozidla
a vycházejí z nich také hodnoty spotřeby
v tabulce.
Budete-li používat benzín s oktanovým číslem
91 RON, bude spotřeba paliva vyšší a výkon
motoru bude nižší.
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda ve
vysokých nadmořských výškách ve spojení
s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují
výkonnost vozidla.
Související informace
•
•
•
•
3
412
Ekonomická jízda (str. 303)
Palivo - benzín (str. 299)
Palivo - nafta (str. 300)
Hmotnosti (str. 396)
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. „evropské jízdní cykly“) realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU Regulation no 692/2008
a 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a mimo město. - V případě jízdy ve městě se začíná měřit při startování studeného
motoru. Jízda je simulována. - V případě jízdy mimo město vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0 až 120 km/h. Jízda je simulována. - Vozidlo s manuální převodovkou se startuje na 2. převodový stupeň (platí pro vozidla s koly až 18"). Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedená v tabulce, představuje v souladu s platnými předpisy kombinaci jízdy ve městě a jízdy mimo
město. Emise CO2 – výfukové plyny jsou zachycovány a počítají se emise oxidu uhličitého během dvou jízdních cyklů. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO2.
11 Technické údaje
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách
Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách pro
konkrétní motory najdete v tabulce.
V40
Rozměr pneumatiky
Motor
(km/h)
Max. zatížení
Tlak ECOA
Vzadu
Vpředu
Vzadu
Vpředu/vzadu
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 - 160
230
230
260
260
260 (280C)
160 +
250
250
300
280
-
225/40 R18
0 - 160
230
230
260
260
260
235/35 R19
160 +
270
270
320
300
-
max. 80
420
420
420
420
-
205/50 R17
225/45 R17
Rezervní pneumatika na dojezd
A
B
C
Zatížení, 1-3 osoby
Vpředu
205/55 R16
Všechny motory
Rychlost
11
Ekonomická jízda.
V některých zemích se kromě jednotky SI "Pascal" používá jednotka "bar": 1 bar = 100 kPa.
Platí pouze pro 16" kola pro D2D4, manuál, nízkoemisní variantu (85 gram/km CO2).
POZNÁMKA
Některé motory, pneumatiky nebo jejich
kombinace nejsou vždy k dispozici na
všech trzích.
Související informace
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 318)
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 317)
Typová označení (str. 392)
413
12 Abecední seznam
ACC - Adaptivní tempomat..................... 201
Omezení.............................................. 256
provoz................................................. 254
Symboly a zprávy............................... 257
Adaptivní jízdní charakteristiky................ 263
Aktivní světlomety (ABL)............................ 90
Adaptivní tempomat................................
deaktivace..........................................
dočasné vypnutí.................................
funkce.................................................
kontrola rychlosti................................
nastavení časového intervalu.............
pohotovostní režim.............................
předjíždění..........................................
přehled................................................
radarový snímač.................................
zjišťování závad..................................
změna funkčnosti tempomatu............
Aktivní xenonové světlomety..................... 90
A
12
201
208
207
202
205
206
207
208
204
211
213
210
Airbag
aktivace/deaktivace, PACOS................ 34
strana řidiče.................................... 31, 40
strana spolujezdce.................... 32, 34, 40
AIRBAG ............................................... 31, 32
Airbag chodce........................................... 43
Pohyb vozidla....................................... 44
složení nahoru...................................... 44
Airbagy SIPS.............................................. 35
Aktivní kontrola stáčení vozidla............... 186
Aktivní parkovací asistent........................ 253
funkce................................................. 254
414
Akumulátor...................................... 296, 370
přetížení.............................................. 296
Akustická signalizace................................. 84
Alarm........................................ 180, 182, 183
automatická aktivace.......................... 182
automatické vypojení.......................... 182
kontrola alarmu................................... 164
kontrolka alarmu................................. 181
nefunguje dálkový ovladač................. 182
omezený režim alarmu........................ 183
zvukový signál.................................... 183
Alergeny a látky způsobující astma......... 125
Alkoholový zámek.................................... 265
Asistent jízdních pruhů
provoz................................................. 242
Asistent rozjezdu do kopce..................... 281
Automatická převodovka................. 274, 278
polohy manuálního řazení (Geartronic) 275
přívěs.................................................. 305
tažení a odtah..................................... 311
Automatické mycí linky............................ 384
Automatické přepínání dálkových světlometů........................................................... 88
Automatické znovuzamknutí.................... 173
B
Baterie.....................................................
asistent při rozjezdu............................
dálkový ovladač PCC.........................
symboly na akumulátoru....................
údržba.................................................
výstražné symboly..............................
370
272
167
372
370
372
Bez klíče - zamykání........................ 170, 171
Bezpečnostní pás......................................
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu......................................................
nasazení................................................
předpínače bezpečnostních pásů........
těhotenství............................................
uvolnit...................................................
zadní sedadlo.......................................
26
29
27
29
28
28
29
Bezpečnostní pojistka
děti........................................................ 45
Bezpečnostní režim................................... 41
Pohyb vozidla....................................... 42
pokus o nastartování............................ 42
BLIS................................................. 258, 259
12 Abecední seznam
Blokování páky voliče.............................. 280
Cyklovač stěračů....................................... 99
Blokování páky voliče, mechanické
odblokování............................................. 280
CZIP (Clean Zone Interior Package)........ 125
Blokování zpátečky.................................. 273
Chladicí kapalina
objem a kvalita.................................... 404
Boční airbag SIPS................................ 35, 40
Chladicí kapalina, kontrola a doplnění..... 358
Brzdová kapalina
Kvalita a množství............................... 406
Chladicí soustava.................................... 295
přehřívání............................................ 295
Brzdová kapalina a kapalina spojky........ 359
Chladivo................................................... 360
Brzdové světlo........................................... 91
Chybová hlášení u systému BLIS............ 262
Brzdy................................................ 291, 293
brzdové světlo...................................... 91
brzdový systém.................. 291, 292, 293
doplnění brzdové kapaliny.................. 359
nouzová brzdová světla........................ 91
Nouzový brzdový asistent, EBA ........ 293
parkovací brzda.................................. 293
protiblokovací brzdový systém, ABS,
Anti-lock Braking System (ABS)......... 292
symboly na sdružené přístrojové
desce.................................................. 292
Chybové zprávy
Adaptivní tempomat...........................
LKA.....................................................
Sledování bdělosti řidiče....................
viz Zprávy a kontrolky.........................
C
Celková hmotnost vozu........................... 396
City Safety™............................................ 219
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 125
CTA.......................................................... 260
214
244
239
214
dvířka hrdla palivové nádrže, manuální
otevírání.............................................. 298
klapka plnicí trubky palivové nádrže,
zamykání............................................. 177
krytka palivové nádrže........................ 297
Γíslo odstínu, lak..................................... 389
Γistění
automatické mycí linky.......................
bezpečnostní pásy..............................
čalounění............................................
mytí vozidla.........................................
ráfky....................................................
384
388
387
384
385
Γištění vzduchu
materiál............................................... 126
prostor pro cestující............ 124, 125, 126
Č
D
Γalounění vozu........................................ 387
Dálková/tlumená světla, viz Osvětlení....... 87
Γelní sklo
Topení......................................... 104, 134
Dálkové světlomety, automatická aktivace........................................................... 88
Γelní sklo odrážející teplo.......................... 19
Dálkový ovladač s klíčem PCC
dosah.................................................. 165
Γepel klíče............................... 165, 166, 167
Γerpání paliva.................................. 177, 302
doplňování paliva................................ 298
doplňování paliva z kanystru.............. 302
12
Denní světla............................................... 86
Dešťový senzor.......................................... 99
Detekce cyklistů...................................... 228
Detekce tunelů........................................... 87
415
12 Abecední seznam
Děti
bezpečnost..................................... 36, 45
dětské pojistky...................................... 45
dětské sedačky a airbagy..................... 50
dětské sedačky a boční airbagy........... 36
Umístění ve voze.................................. 50
Dětské pojistky................................ 179, 180
12
Dětské sedačky.........................................
doporučené..........................................
horní upevňovací body pro dětské
sedačky................................................
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX...................................................
typy.......................................................
velikostní třídy pro dětské sedačky se
systémem upevnění ISOFIX.................
45
46
54
51
52
51
Diagnostika závad
Adaptivní tempomat........................... 213
Diesel
prázdná palivová nádrž...................... 300
Dílčí počítadlo kilometrů............................ 71
Distribuce vzduchu.................................. 127
Recirkulace......................................... 135
tabulka................................................ 136
416
Doprovodné osvětlení při příchodu... 95, 162
Druh benzínu............................................ 299
Držák tašky ............................................. 152
skládací............................................... 152
F
Filtr klimatizace........................................ 125
Filtr kouřových částic vznětových
motorů..................................................... 302
Filtr sazí.................................................... 302
E
ECC, elektronicky řízená klimatizace....... 129
FILTR SAZÍ PLNÝ.................................... 302
FSC, štítky týkající se životního prostředí.. 24
EcoGuide................................................... 66
Funkce Deadlock..................................... 178
deaktivace.......................................... 178
dočasné vypnutí................................. 178
Ekonomická jízda..................................... 303
Funkce paměti sedadla............................. 80
Ekoštítek, FSC, uživatelská příručka......... 24
Funkce poplach....................................... 162
Elektrická soustava.................................. 375
Funkce úplného větrání................... 123, 175
Eco Cruise............................................... 289
Elektrická zásuvka................................... 149
zavazadlový prostor............................ 153
Elektricky ovládaná okna......................... 101
G
Elektricky ovládaná žaluziová roleta pro
skleněnou střechu................................... 105
Geartronic................................................ 275
Elektricky ovládané sedadlo...................... 80
GSI - pomoc při řazení............................. 274
Elektronická klimatizace - ECC............... 129
Elektronická měrka.................................. 357
Doporučené dětské sedačky
tabulka.................................................. 46
Elektronické řízení teploty - ETC............. 130
Doporučení během jízdy.......................... 296
Emise oxidu uhličitého............................. 409
Doprovodné osvětlení při odchodu........... 94
ETC, elektronická regulace teploty.......... 130
Emise CO2............................................... 409
H
Hlášení u systému BLIS........................... 262
Hlavový airbag..................................... 37, 40
Hloubka vzorku........................................ 320
12 Abecední seznam
Hmotnosti
pohotovostní hmotnost...................... 396
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení..................................................... 397
Hodiny, nastavení...................................... 71
Houkačka................................................... 84
I
IAQS - Systém kvality vzduchu
v interiéru................................................. 126
Imobilizér................................................. 161
Imobilizér dálkového ovládání................. 162
Index zatížení pneumatik......................... 318
Indikátor řazení převodových stupňů...... 274
Informace o dopravních značkách.......... 190
Omezení.............................................. 192
provoz................................................. 190
s otevřenými dveřmi zavazadlového
prostoru.............................................. 296
s přívěsem.......................................... 303
Jízda s přívěsem
přípustná celková hmotnost přívěsu.. 397
zatížení koule tažného zařízení........... 397
Jízda ve vodě........................................... 294
výměna baterie................................... 167
ztráta................................................... 159
Klimatizace.............................................. 133
oprava................................................. 360
Klimatizace, kapalina
objem a kvalita.................................... 408
kluzký povrch........................................... 297
Koberce................................................... 149
K
Kód barvy, lak.......................................... 389
Kamerový snímač............................ 221, 233
Kola
demontáž............................................ 322
rezervní kolo....................................... 321
sněhové řetězy.................................... 320
Kapalina ostřikovače............................... 369
Kola a pneumatiky................................... 321
Kapesní parkovací asistent - PAP........... 253
Kompas................................................... 106
kalibrace............................................. 106
Kamera parkovacího asistenta
Nastavení............................................ 251
Kapota, otevření...................................... 354
Katalyzátor............................................... 301
odtah................................................... 312
Kondenzace vody ve světlometech......... 384
Kontrola hladiny motorového oleje.......... 355
Informační displej................................ 62, 63
Keyless drive.... 168, 169, 170, 171, 172, 270
Kontrolka zamykání................................. 161
Informační tlačítko, PCC.......................... 164
Klávesnice na volantu................................ 83
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu... 29
Klíč........................................... 158, 159, 160
Kontrolky, PCC........................................ 164
Klíč dálkového ovladače.......... 158, 159, 160
dosah.......................................... 163, 169
funkce................................................. 162
odnímatelná čepel klíče...... 165, 166, 167
Kontrolky ovládání......................... 63, 65, 67
J
Jízda........................................................ 296
chladicí soustava................................ 295
12
Konzola v tunelu......................................
loketní opěrka.....................................
Zapalovač cigaret a popelník.............
Zásuvka 12 V......................................
147
147
148
149
417
12 Abecední seznam
Kožené čalounění, pokyny pro mytí......... 387
L
Lak
kód barvy............................................ 389
poškození a drobné opravy................ 388
Lane Keeping Aid - LKA.......................... 240
Laserový senzor....................................... 223
12
Leštění..................................................... 385
Lišty stěračů............................................
čistění.................................................
servisní poloha....................................
výměna...............................................
výměna, zadní okno............................
367
369
367
368
369
LKA - Lane Keeping Aid.......................... 240
M
Manuální převodovka..............................
GSI - pomoc při řazení.......................
přívěs..................................................
tažení a odtah.....................................
273
274
305
311
Max. zatížení střechy............................... 396
418
Menu
přehled menu, analogový................... 108
přehled menu, digitální....................... 108
Sdružená přístrojová deska................ 107
Měřáky
palivoměr........................................ 62, 63
rychloměr........................................ 62, 63
tachometr....................................... 62, 63
N
Nakládání
dlouhý náklad..................................... 151
náklad na střeše................................. 151
Obecné informace...................... 150, 152
úchyty................................................. 152
zavazadlový prostor.................... 150, 152
Mlhové světlo
zadní..................................................... 90
Náladové osvětlení.................................... 94
Motor
deaktivace..........................................
přehřívání............................................
Start/Stop...........................................
startování............................................
Nastavení časového intervalu.................. 216
271
295
281
270
Motorová nafta........................................ 300
Motorový olej................................... 355, 401
filtr....................................................... 355
Kvalita a množství............................... 402
ztížené jízdní podmínky...................... 401
Motorový prostor
chladicí kapalina................................. 358
olej...................................................... 355
přehled................................................ 354
MY CAR................................................... 110
Mytí vozidla.............................................. 384
Náraz, viz Nehoda...................................... 41
Nastavení volantu...................................... 83
Nehoda...................................................... 41
Nezávislé topení
elektrické.................................... 142, 143
palivové....................................... 142, 143
Nízká hladina oleje................................... 355
Nouzová oprava defektu.................. 334, 335
akce.................................................... 337
huštění pneumatik.............................. 340
opětovná kontrola............................... 339
uložení komponentů........................... 340
Nožní brzda.............................. 291, 292, 293
Nulování, palubní počítač................ 114, 118
12 Abecední seznam
O
Obrysová světla......................................... 86
Odemknutí čepelí klíče............................ 171
Odemykání
zevnitř................................................. 174
zvenku................................................ 173
Odpojitelná tažná tyč
úložný prostor..................................... 306
Odstranění námrazy................................. 134
Odtah....................................................... 313
Ochrana chodců...................................... 226
Ochrana proti korozi................................ 387
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka......................................... 386
Olej, viz také motorový olej.............. 401, 402
Omezovač rychlosti................................. 193
alarm překročení rychlosti.................. 196
deaktivace.......................................... 196
dočasná deaktivace............................ 195
začínáme.................................... 193, 194
Opěradlo.................................................... 79
přední sedadlo, snížení......................... 79
zadní sedadlo, sklopné......................... 82
opěrka hlavy
přední sedadlo...................................... 79
Opěrka hlavy
prostřední sedadlo, zadní..................... 81
sklopení................................................ 82
Ostřikovače
čelní sklo............................................. 100
kapalina do ostřikovače, doplnění...... 369
zadní okno.......................................... 100
Ostřikování čelního okna......................... 100
Osvětlení.................................................. 360
Aktivní xenonové světlomety................ 90
automatické osvětlení, prostor pro
cestující................................................. 93
dálková/tlumená světla......................... 87
denní světla........................................... 86
detekce tunelů...................................... 87
doba trvání doprovodného osvětlení
při příchodu.................................. 95, 162
doprovodné osvětlení při odchodu....... 94
osvětlení displeje.................................. 85
osvětlení přístrojů................................. 85
ovládání................................................ 93
ovládání sklonu světlometů.................. 85
poziční/parkovací světla....................... 86
V prostoru pro cestující........................ 93
zadní světlo do mlhy............................. 90
žárovky, technické údaje.................... 366
Osvětlení, výměna žárovky...................... 362
dálkové světlomety (vozidla s aktivními
xenonovými světlomety)..................... 363
dálkové světlomety (vozidla s halogenovými světly).....................................
denní světla.........................................
držák žárovky vzadu: směrová světla,
brzdová světla a couvací světla..........
potkávací světlomety (vozidla s halogenovými světly).................................
poziční/parkovací světla.....................
směrová světla, přední.......................
toaletní zrcátko...................................
zadní mlhová světla............................
363
364
365
363
364
364
366
365
Osvětlení displeje....................................... 85
12
Osvětlení interiéru, viz Osvětlení................ 93
Osvětlení prostoru pro cestující
automaticky.......................................... 93
Osvětlení přístrojové desky........................ 85
Osvětlení přístrojů, viz Osvětlení................ 85
Ovládací prvky, světla................................ 84
Ovládání klimatizace
automatická regulace.........................
čidla....................................................
Obecné informace..............................
osobní preference...............................
řízení teploty.......................................
skutečná teplota.................................
132
124
123
126
133
124
Ovládání sklonu světlometů....................... 85
Ovládání světlometů.................................. 84
419
12 Abecední seznam
P
PACOS....................................................... 34
Palivo............................................... 299, 300
palivový filtr......................................... 301
spotřeba paliva................................... 409
úspora paliva...................................... 317
Palivová nádrž
objem.................................................. 407
12
Palivové nezávislé topení
časovač.............................................. 140
Palubní počítač................ 111, 116, 120, 121
analogový přístroj............................... 112
Palubní počítač, nulování................. 114, 118
Paměť klíče ve vozidle............................. 159
PAP = aktivní parkovací asistent............. 253
Parkovací asistent...................................
čidla parkovacího asistenta................
funkce.................................................
poruchová kontrolka...........................
zpět.....................................................
245
248
245
248
246
Parkovací brzda....................................... 293
Parkovací kamera.................................... 249
Pasivní start (pasivní režim)...... 168, 169,
170, 171, 172, 270
PCC - Personal Car Communicator
dosah.................................................. 165
funkce................................................. 162
Péče o vozidlo......................................... 384
Kožené čalounění............................... 387
Personal Car Communicator................... 165
Pneumatiky
hloubka vzorku................................... 320
monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách..................... 327, 328, 329, 333
oprava defektu pneumatiky................ 334
směr otáčení....................................... 316
Technické údaje.................................. 413
tlak.............................................. 317, 413
údržba................................................. 315
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky...................................................... 316
zimní pneumatiky................................ 320
Polohy manuálního řazení (Geartronic).... 275
Poranění krční páteře, WHIPS................... 37
Posilovač řízení, proměnný účinek.......... 263
Potvrzení uzamknutí ............................... 160
Pouzdro s výbavou pro první pomoc...... 327
Power guide............................................... 66
Projekce světlometů, nastavení................. 96
Provozní kapaliny, objemy....... 369, 404,
405, 406, 407, 408
Provozní kapaliny a oleje. 404, 405, 406, 408
První pomoc............................................ 327
Přední sedadlo
opěrka hlavy......................................... 79
Předpínač bezpečnostního pásu......... 29, 40
Pohotovostní hmotnost........................... 396
Přehled přístrojů
levostranné řízení.................................. 56
pravostranné řízení............................... 59
Pojistková skříňka.................................... 375
Přehřátí............................................ 295, 303
Pojistky....................................................
motorový prostor................................
Obecné informace..............................
pod pravým předním sedadlem..........
pod schránkou v přístrojové desce....
výměna...............................................
Převodovka.............................................. 273
automatická................................ 274, 278
manuálně............................................ 273
Pneumatiky s možností jízdy po defektu. 331
375
376
375
382
379
375
Police za zadními sedadly....................... 156
420
Polohy klíče............................................... 77
Převodovka Powershift.................... 278, 311
Převodový olej
objem a kvalita.................................... 405
Přístroje a ovládání.............................. 56, 59
12 Abecední seznam
Přívěs....................................................... 303
jízda s přívěsem.................................. 303
kabel........................................... 303, 304
rozvlnění............................................. 310
Q
Queue Assist............................................ 208
Queue Assistance.................................... 208
Rozměr pneumatiky................................. 318
Sensus....................................................... 76
Rozměry................................................... 395
Servisní knížka a opravy.......................... 349
Rychlostní třídy, pneumatiky................... 319
Servisní poloha........................................ 367
Servisní program...................................... 349
Ř
Řízení prokluzu........................................ 186
Řízení teploty........................................... 133
Řízení trakce při zatáčení......................... 186
Seřízení projekce světlometů..................... 96
Aktivní světlomety ................................ 96
Halogenový světlomet.......................... 96
Schránka v přístrojové desce.................. 148
chlazení............................................... 148
Zamykání............................................ 175
Řízení vlečného momentu motoru........... 186
Radarový snímač..................................... 202
Omezení.............................................. 211
Schválení typu
systém klíče dálkového ovládání........ 183
systém radaru..................................... 263
S
Ráfek kola, rozměry................................. 318
Sada pro nouzovou opravu defektu
místo................................................... 335
přehled................................................ 336
těsnicí kapalina................................... 341
Síla vyvíjená při řízení, viz Posilovač
řízení........................................................ 263
R
Ráfky
čistění................................................. 385
Regenerace.............................................. 302
Regulace prokluzu................................... 186
Regulace trakce....................................... 186
Samonosné pneumatiky (SST)................ 331
Sdružená přístrojová deska................. 62, 63
rezervní kolo
instalace.............................................. 324
vytáhnutí............................................. 321
Sedadla...................................................... 79
elektricky ovládané sedadlo................. 80
opěrka hlavy, vzadu.............................. 81
sklopení opěradla předního sedadla.... 79
sklopení opěradla zadního sedadla...... 82
Topení................................................. 131
Rezervní kolo........................................... 321
Sedadlo, viz Sedadla................................. 79
Resetování elektricky ovládaných oken... 102
Resetování vnějších zpětných zrcátek..... 103
12
Skla
vrstvená/zesílená.................................. 24
Skleněná střecha, elektricky ovládaná
žaluziová roleta........................................ 105
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka......................................... 103
Skříňka s pojistkami a relé, viz Pojistky... 375
Skvrny...................................................... 387
Sledování bdělosti řidiče.......................... 237
provoz................................................. 238
421
12 Abecední seznam
Sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách............... 327, 328, 329, 333
deaktivovat......................................... 330
doporučení.......................................... 331
Jízda s pneumatikou s defektem
(SST)................................................... 331
nízký tlak vzduchu v pneumatikách.... 332
Seřízení............................................... 329
zapnutí................................................ 330
směr otáčení............................................ 316
Smyk........................................................ 297
12
Stabilizace přívěsu........................... 186, 310
Start/Stop................................................ 281
Funkce a ovládání............................... 282
motor se nevypne............................... 283
Škrábance a drobná poškození způsobená kamínky........................................... 388
Systém
uvolnění................................................ 40
Štítek tlaku vzduchu v pneumatikách...... 317
Systém airbagů.......................................... 31
výstražný symbol.................................. 30
Tažení vozu.............................................. 311
tažné oko............................................ 312
Systém kvality vzduchu, IAQS................. 126
Systém regulace stability a trakce........... 186
Stěrač čelního skla.................................... 99
dešťový senzor..................................... 99
Systém stability....................................... 186
Symboly
symboly kontrolek.................... 63, 65, 67
výstražné symboly.......................... 63, 65
Štítky........................................................ 392
Systém Driver Alert.................................. 237
Statistika trasy......................................... 121
Světlomety............................................... 362
Šrouby na kolech..................................... 319
zamykatelné........................................ 319
T
Startování s pomocnou baterií................. 272
Světla, viz Osvětlení................................. 360
Š
Systém dálkového ovládání, typové
schválení.................................................. 183
Systém kvality vzduchu v interiéru (IAQS)
Γištění vzduchu.................................. 126
Stěrače a ostřikovače................................ 99
422
Symboly a zprávy
Adaptivní tempomat........................... 214
LKA..................................................... 244
Sledování bdělosti řidiče.................... 239
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd...................... 225, 235
Systém varování před kolizí
Detekce chodců................................. 230
funkce................................................. 227
obecná omezení................................. 232
použití................................................. 230
radarový snímač......................... 211, 219
Tažná koule, viz Tažně zařízení............... 306
Tažná tyč - demontovatelná
přídavné zařízení/demontáž........ 308, 309
Tažné oko................................................ 312
Tažné zařízení..........................................
demontovatelné, demontáž................
demontovatelné, připojení..................
Technické údaje..................................
306
309
308
307
Technické údaje motoru.......................... 400
Tempomat...............................................
deaktivace..........................................
dočasné vypnutí.................................
kontrola rychlosti................................
obnovení nastavené rychlosti.............
196
201
199
197
200
12 Abecední seznam
Teploměr vnější teploty.............................. 71
Teplota
skutečná teplota................................. 124
Těsnicí kapalina....................................... 341
Tlak ECO.......................................... 317, 413
Tlumič vibrací........................................... 306
Toaletní zrcátko................................. 93, 149
Topení
čelní sklo.............................................
sedadla...............................................
vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka................................................
zadní okno..........................................
Ú
Údržba
ochrana proti korozi............................ 387
Úložné prostory
Konzola v tunelu................................. 147
schránka v přístrojové desce.............. 148
strana řidiče........................................ 147
Ventilace.................................................. 127
Úložné prostory v prostoru pro cestující. 145
Vnější rozměry......................................... 395
104
131
104
104
Varovná kontrolka
adaptivní tempomat............................ 202
Systém regulace stability a trakce...... 186
systém varování před srážkou............ 231
Ventilátor
ECC.................................................... 132
ETC..................................................... 132
Vnější zpětná zrcátka............................... 103
U
Vnitřní zpětné zrcátko.............................. 105
automatické tlumení........................... 105
Ukazatelé opotřebení pneumatik............. 316
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
dveře................................................... 103
elektricky sklopná zrcátka.................. 103
interiér................................................. 105
kompas............................................... 106
Topení................................................. 104
Topení bloku motoru............................... 138
Ukazatele směru........................................ 92
TPMS - monitorování tlaku vzduchu
v pneumatikách....................... 327, 328, 329
Ukazatel směru.......................................... 92
Uživatelská příručka, ekoštítek.................. 24
Transpondér.............................................. 19
TSA - stabilizace přívěsu ................ 186, 310
12
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva.......... 386
Typová označení...................................... 392
V
Typové schválení
monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách............................................. 342
Varování ke vzdálenosti........................... 216
Omezení.............................................. 217
Symboly a zprávy............................... 218
Volant......................................................... 83
klávesnice............................................. 83
nastavení volantu.................................. 83
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd........................................... 226
Volvo ID..................................................... 20
Varování před srážkou..................... 226, 227
Voskování................................................ 385
Vodu odpuzující povrch, čistění............... 386
Volvo Sensus............................................. 76
423
12 Abecední seznam
Vozidlo připojené k Internetu
servisní knížka a opravy...................... 349
zabrzděná parkovací brzda.................. 69
závada v brzdovém systému................ 69
Vrstvená skla............................................. 24
Výstražný trojúhelník................................ 326
Výbava pro případ nouze
Pouzdro s výbavou pro první pomoc. 327
výstražný trojúhelník........................... 326
Výstražný zvuk
systém varování před srážkou............ 231
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru pro cestující
okamžité vypnutí................................. 140
přímý start........................................... 139
12
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující
časovač.............................................. 140
zprávy................................................. 141
Vyhřívání prostoru pro cestující............... 138
Výměna kol.............................................. 321
Vysoká teplota motoru............................. 295
Vysokotlaké ostřikování světlometů........ 100
Výstražné blikače....................................... 91
Výstražné kontrolky....................... 63, 65, 69
Airbagy - SRS....................................... 69
alternátor nedobíjí................................. 69
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu................................................ 29, 69
nízký tlak oleje...................................... 69
varování................................................ 69
424
Zámek řízení............................................ 271
Výstup...................................................... 400
Zamlžení oken
kondenzace vody ve světlometech.... 384
ošetření oken...................................... 123
W
Zamykání/odemykání
zadní dveře......................................... 176
zevnitř vozidla..................................... 174
WHIPS
dětská sedačka/podkládací sedák....... 38
ochrana před poraněním krční
páteře.............................................. 37, 40
poloha sezení........................................ 39
Vypnutí blokování páky voliče................. 280
Vypnutí motoru........................................ 271
Zámek
odemykání.................................. 173, 174
ruční zamykání.................................... 173
zamykání............................................. 173
Z
Zadní dveře
zamykání/odemykání.......................... 176
Zamykatelné šrouby na kolech................ 319
Zatížení střechy, max. hmotnost............. 396
Zavazadlový prostor
Nakládání............................................ 150
osvětlení................................................ 93
Police za zadními sedadly.................. 156
síť na zavazadla.................................. 154
úchyty................................................. 152
Zimní jízda................................................ 297
Zadní okno
Topení................................................. 104
Zimní pneumatiky.................................... 320
Zadní sedadlo
Topení................................................. 131
Zprávy...................................................... 109
Zadní žárovky
místo................................................... 365
Zajištění nákladu (Nakládání)................... 152
Zjišťování závad kamerového snímače.... 222
Zprávy a symboly
Adaptivní tempomat........................... 214
LKA..................................................... 244
Sledování bdělosti řidiče.................... 239
12 Abecední seznam
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd...................... 225, 235
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující....................................................... 141
Zprávy na informačním displeji................ 108
Zvedák..................................................... 326
Ž
Žárovky, viz osvětlení.............................. 362
12
425
12 Abecední seznam
12
426
TP 18800 (Czech), AT 1517, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising