Volvo V40 2014 Early Uživatelská příručka

Volvo V40 2014 Early Uživatelská příručka
V40
WEB EDITION
Uživatelská Příručka
VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo
radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl
bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější automobily na světě. Vaše Volvo bylo
zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální
požadavky na bezpečnost a ochranu životního
prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla,
doporučujeme Vám, abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě, které jsou
uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
00 Úvod
01 Bezpečnost
Důležité informace...................................... 6
Volvo a životní prostředí............................ 10
Bezpečnostní pásy ...................................
Airbagy......................................................
Aktivace/deaktivace airbagu*...................
Boční airbagy (SIPS) ................................
Hlavový airbag (IC) ...................................
WHIPS ......................................................
Když dojde k aktivaci systému ................
Bezpečnostní režim..................................
Airbag chodce (Pedestrian Airbag)...........
Bezpečnost dětí........................................
02 Zámky a alarm
14
17
20
22
23
24
26
27
28
30
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče....
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*.................................................
Keyless*....................................................
Zamykání/odemykání................................
Dětské pojistky..........................................
Alarm*.......................................................
00 01 02
2
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
42
48
50
54
60
61
Obsah
03 Prostředí řidiče
04 Podpora řidiče
Přístroje a ovládací prvky.......................... 66
Volvo Sensus ........................................... 78
Polohy klíče............................................... 79
Sedadla..................................................... 81
Volant........................................................ 86
Osvětlení................................................... 87
Stěrače a ostřikovače............................... 99
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka......................................... 102
Kompas*................................................. 108
Alcolock*................................................. 109
Startování motoru................................... 113
Startování motoru – externí akumulátor.. 115
Převodovky............................................. 116
Start/Stop*.............................................. 123
Nožní brzda............................................. 129
Parkovací brzda...................................... 131
DSTC – Systém řízení stability a trakce..
Informace o dopravních značkách - RSI*
Omezovač rychlosti*...............................
Tempomat*.............................................
Adaptivní tempomat*..............................
Funkce sledování vzdálenosti*................
City Safety™...........................................
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce chodců*...........
Driver Alert System*................................
Driver Alert System - DAC*.....................
Driver Alert System - Lane Keeping Aid*
Parkovací asistent*.................................
Parkovací kamera*..................................
Aktivní parkovací asistent - PAP*............
BLIS a CTA*............................................
05 Komfort a radost z jízdy
138
141
144
146
148
159
162
Menu a hlášení........................................
Menu MY CAR........................................
Ovládání klimatizace...............................
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*..........................................................
Nezávislé topení*....................................
Palubní počítač.......................................
Adaptivní jízdní charakteristiky...............
Komfort v prostoru pro cestující.............
03 04 05
168
176
177
180
184
187
191
195
202
205
213
224
228
230
238
239
HomeLink® *............................................ 132
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3
Obsah
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment..................................................
Rádio.......................................................
Multimediální přehrávač..........................
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
07 Během jízdy
246
257
265
269
Doporučení během jízdy.........................
Doplňování paliva....................................
Palivo......................................................
Nakládání................................................
Zavazadlový prostor...............................
Jízda s přívěsem.....................................
Tažení a odtah........................................
08 Kola a pneumatiky
296
299
301
305
308
310
316
Všeobecné informace ............................
Výměna kol ............................................
Tlak vzduchu v pneumatikách ...............
Výstražný trojúhelník a lékárnička*.........
Sada pro rychlou opravu pneumatik
(TMK)* ....................................................
322
326
330
331
06 07 08
Media Bluetooth®* ................................. 272
Bluetooth® handsfree*............................
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon......
TV*...........................................................
Dálkový ovladač* ...................................
4
275
284
288
291
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
332
Obsah
09 Údržba a servis
Motorový prostor....................................
Žárovky...................................................
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů.......
Akumulátor..............................................
Pojistky....................................................
Péče o vozidlo.........................................
10 Technické údaje
340
347
354
357
361
371
Typová označení.....................................
Rozměry a hmotnosti..............................
Technické údaje motoru.........................
Motorový olej..........................................
Kapaliny a maziva...................................
Palivo......................................................
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak .........
Elektrický systém....................................
Typové schválení....................................
Licence....................................................
Symboly na displeji.................................
11 Abecední seznam
380
382
386
387
389
391
395
397
398
407
410
Abecední seznam................................... 414
09 10 11
5
Úvod
Důležité informace
Čtení příručky pro uživatele
Úvod
Správnou cestou k seznámení se s Vaším
novým vozem je přečtení této příručky pro
uživatele, v ideálním případě před Vaší první
jízdou. Budete tak mít příležitost seznámit se
s novými funkcemi, uvidíte, jak nejlépe ovládat vůz v různých situacích a jak nejlépe
využívat všechny funkce vozu. Věnujte prosím
pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným v této příručce.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této příručce nejsou závazné.
Vyhrazujeme si právo provést změny bez
předchozího ohlášení.
©
Volvo Car Corporation
Volitelná výbava
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou*.
Navíc ke standardní výbavě je v tomto
manuálu popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve výrobním závodě) některé příslušenství (montované dodatečně).
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo
závisí na požadavcích konkrétních trhů a na
národní legislativě, místních zákonech
a předpisech.
6
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří
do standardní výbavy a co je příslušenstvím
dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce Volvo.
Speciální texty
VAROVÁNÍ
Pokud hrozí nebezpečí poranění, objeví se
výstražný text.
DŮLEŽITÉ
Pokud hrozí riziko poškození, objeví se
text "Důležité upozornění".
Textové zprávy
Textové zprávy se mohou zobrazovat na
sdružené přístrojové desce a na obrazovce.
Tyto textové zprávy jsou v příručce pro uživatele zvýrazněny písmem, které je větší a vytištěné šedou barvou. Příkladem jsou texty
menu a zpráv na obrazovce (např. Nastavení
audio).
Štítky
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše
a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle
mají následující význam v sestupném pořadí
podle důležitosti varování/informace.
Varování před zraněním osob
POZNÁMKA
Text "Poznámka" obsahuje rady a tipy,
které usnadňují použití např. funkcí
a výbavy.
Poznámka pod čarou
V uživatelské příručce jsou anotace, které
jsou umístěny v dolní části stránky. Tyto informace doplňují text, ke kterému se odkazují
číslem. Pokud anotace odkazuje na text
v tabulce, potom jsou namísto číslic použita
písmena.
G031590
Úvod
Důležité informace
Γerné ISO symboly na žlutém varovném poli,
bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může vyústit
ve vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.
Informace
Seznamy postupů
Postupy, kde jednotlivé akce musí být prováděny v určitém pořadí, jsou v příručce pro uživatele očíslovány.
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky,
je každý krok očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
Nebezpečí poškození majetku
G031593
Seznamy označené písmeny odkazující
na série obrázků, kde pořadí instrukcí
není důležité.
G031592
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém nebo modrém varovném poli a informačním poli. Používají se k označení nebezpečí,
které, pokud je varování ignorováno, může
mít za následek hmotné škody.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Příručce pro uživatele nejsou přesnými kopiemi nálepek,
které se používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění ve vozidle.
Informace platné pro vaše konkrétní
vozidlo najdete na příslušných nálepkách
pro váš vůz.
Γíslované nebo nečíslované šipky se
používají k demonstraci pohybu.
Šipky s písmeny se používají k označení
pohybu v případě, že se nejedná o pohyb
v obou směrech.
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány
normálními čísly.
Seznamy pozic
Γísla v červených kroužcích se používají
k označení různých součástí na obrázcích. Γíslo odpovídá číslu v seznamu,
který se vztahuje k obrázku, a je u něj
uveden popis položky.
Seznamy s odrážkami
Seznamy s odrážkami se používají v seznamech bodů v uživatelské příručce.
Příklad:
7
Úvod
Důležité informace
•
•
Chladicí kapalina
Motorový olej
Obrázky
Obrázky v manuálu jsou někdy pouze informativní a mohou se v závislosti na vybavenosti vozidla a trhu lišit od skutečné výbavy.
Pokračování
}} Tento symbol je umístěn vpravo dole,
pokud část pokračuje na následující straně.
Zaznamenávání údajů
Ve vašem voze je celá řada počítačů, které
průběžně kontrolují a monitorují provoz
a funkčnost vozidla. Některé z počítačů,
pokud zjistí závadu, mohou zaznamenat informace během běžné jízdy. Dále se informace
zaznamenávají v případě kolize nebo nehody.
Některé ze zaznamenaných informací jsou
zapotřebí k tomu, aby technici mohli diagnostikovat a odstraňovat závady ve vozidle
během servisu a údržby a aby společnost
Volvo splnila právní požadavky a ostatní
předpisy. Jelikož tyto informace přispívají
k lepšímu dorozumění faktorů, které způsobují nehody a zranění, využívá Volvo tyto
informace také pro účely výzkumu a průběžného zvyšování kvality a bezpečnosti. Mimo
jiné zde patří podrobné informace o stavu
a funkčnosti jednotlivých systémů a modulů
8
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ve vozidle v souvislosti s motorem, plynovým
pedálem, řízením a brzdovými systémy. Tyto
informace mohou zahrnovat podrobnosti
o způsobu, jakým řidič s vozem jezdí, např.
rychlost vozidla, použití brzdového a plynového pedálu, pohyby volantu, a o informace
tom, zda řidič a spolujezdci jsou připoutáni.
Z uvedených důvodů mohou být tyto informace po jistou dobu uloženy v počítačích.
Dále se informace do počítačů ukládají
v případě kolize nebo incidentu. Tyto informace může společnost Volvo ukládat tak
dlouho, dokud je bude potřebovat k vývoji
a dalšímu zvyšování bezpečnosti a kvality
a dokud existují právní požadavky a ostatní
předpisy, které společnost Volvo musí vzít
v úvahu.
Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše
uvedených informací třetím stranám bez souhlasu majitele. S ohledem na národní legislativu a předpisy může být společnost Volvo
požádána o zveřejnění těchto informací např.
policii nebo jiným orgánům, které mohou
uplatnit svůj nárok dle zákona na zpřístupnění
těchto informací.
K přečtení a interpretování informací, které
počítače ve vozidle zaznamenaly, jsou
zapotřebí speciální technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy,
které uzavřely smlouvu se společností Volvo.
Společnost Volvo je odpovědna, že infor-
mace, které jsou předávány společnosti Volvo
v souvislosti se servisem a údržbou, budou
uloženy a bude s nimi nakládáno bezpečně,
přičemž nakládání s těmito informacemi musí
vyhovovat platným právním předpisům.
Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce Volvo.
Příslušenství a zvláštní výbava
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Některé příslušenství funguje pouze tehdy,
když je do počítačového systému vozu nainstalován příslušný software. Společnost Volvo
proto doporučuje před instalací příslušenství,
které se připojuje k elektrické soustavě vozu
nebo má na ni vliv, vždy kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Změny ve vlastnictví vozů se
systémem Volvo On Call*
Volvo On Call představuje doplňující služby
zaměřené na bezpečnost, zabezpečení
a komfort. Je-li vůz vybaven systémem Volvo
On Call a dojde ke změně majitele, je naprosto nezbytné přerušit poskytování těchto služeb, aby původní majitel neměl přístup ke
službám ve voze. V případě změny vlastnictví
kontaktujte autorizovaného prodejce Volvo.
Úvod
Důležité informace
Informace na internetu
Na adrese www.volvocars.com jsou další
informace týkající se vašeho vozidla.
K načtení kódu QR je zapotřebí čtečka kódů
QR. Tato čtečka je k dispozici jako doplňkový
program pro některé mobilní telefony. Γtečku
kódů QR lze stáhnout z App Store nebo Android Market.
Kód QR
9
Úvod
Volvo a životní prostředí
G000000
Filosofie společnosti Volvo na ochranu životního prostředí
Péče o životní prostředí je jednou ze základních hodnot společnosti Volvo Car Corporation, která ovlivňuje veškerý provoz. Také
věříme, že naši zákazníci sdílejí naši starost
o životní prostředí.
Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí a je
také vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší a nejúčinněji zdroje využívající závody
na světě. Společnost Volvo Car Corporation
je držitelem globální certifikace ISO, která
zahrnuje i ekologickou normu ISO 14001 pro
všechny továrny a některé naše další jednotky. Také od našich partnerů požadujeme,
10
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
aby se systematicky zabývali ekologickými
otázkami.
Spotřeba paliva
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou
spotřebu paliva ve všech příslušných třídách.
Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise
skleníkového plynu, oxidu uhličitého.
Řidič může ovlivnit spotřebu paliva. Více
informací si můžete přečíst v kapitole Omezení dopadů na životní prostředí.
Účinné řízení emisí
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu
„Γistý uvnitř i venku“ – konceptu, který
zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako
vysoce účinné řízení emisí. V mnoha případech jsou emise výfukových plynů hodně pod
příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu
prachu a pylu do prostoru pro cestující přes
sací otvory.
Sofistikovaný systém kvality vzduchu IAQS*
(systém kvality vzduchu v interiéru) zajišťuje,
že nasávaný vzduch je čistší než vzduch
venku, který je znečištěn provozem.
Úvod
Volvo a životní prostředí
Systém se skládá z elektronického čidla
a uhlíkového filtru. Nasávaný vzduch je
nepřetržitě monitorován, a pokud dojde ke
zvýšení koncentrace určitých škodlivých
plynů, například oxidu uhelnatého, přívod
vzduchu se uzavře. K takové situaci může
dojít například v husté dopravě, zácpách
a tunelech.
Pronikání oxidů dusíku, přízemního ozónu
a uhlovodíků brání uhlíkový filtr.
Interiér
Omezení dopadů na životní prostředí
Můžete snadno pomoci omezit dopady na
životní prostředí - zde je pár tipů:
•
•
•
Nenechávejte motor běžet na volnoběh pokud stojíte delší dobu, vypněte motor.
Věnujte pozornost místním předpisům.
Jezděte úsporně - přemýšlejte dopředu.
Provádějte servisní prohlídky a údržbu
v souladu s pokyny v uživatelské příručce
- dodržujte doporučené intervaly
v servisní a záruční knížce.
Interiér vozu Volvo je navržen tak, aby byl
příjemný a pohodlný, a to dokonce i pro
osoby, které trpí astmatem a kontaktními
alergiemi. Zvýšená pozornost byla věnována
výběru materiálů vhodných pro dané
prostředí.
•
Servisy Volvo a životní prostředí
•
Při velké rychlosti se v důsledku většího
odporu vzduchu výrazně zvýší spotřeba při zdvojnásobení rychlosti se odpor
vzduchu zvýší 4krát.
•
Vždy likvidujte nebezpečný odpad ekologicky, například akumulátory a oleje.
Pokud si nejste jisti, jak konkrétní druh
odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní
dílnu - doporučujeme autorizovanou dílnu
Volvo.
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva
Vašeho vozidla. Takto přispějete k čistšímu
životnímu prostředí. Když opravu nebo
údržbu vozu svěříte servisům Volvo, stane se
součástí našeho systému. Společnost Volvo
klade jasné požadavky na naše servisy, které
jsou navrženy tak, aby se předešlo vylévání
a vypouštění škodlivin do životního prostředí.
Zaměstnanci našich servisů mají znalosti
a nástroje pro zajištění dobré péče o životní
prostředí.
Je-li vůz vybaven nezávislým palivovým
topením*, použijte je při startování studeného motoru - zlepší se schopnost
motoru nastartovat, sníží se opotřebení
při chladném počasí a motor se rychleji
zahřeje na běžnou provozní teplotu. Tím
se sníží spotřeba a obsah emisí.
nost vozu. Další informace a rady najdete na
stránkách 296 a 391.
Recyklace
Společnost Volvo věnuje pozornost problematice ekologie a proto je velmi důležitá ekologická recyklace vozu. Lze recyklovat téměř
celé vozidlo. Posledního majitele vozidla tímto
žádáme, aby kontaktoval prodejce, který jej
odkáže na certifikované/schválené recyklační
zařízení.
Uživatelská příručka a životní
prostředí
Symbol Forest Stewardship Council® znamená, že papír použitý na výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle
FSC® nebo jiných regulovaných zdrojů.
Pokud se budete držet těchto rad, ušetříte
peníze a zdroje planety a prodloužíte život-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
11
Bezpečnostní pásy .................................................................................
Airbagy....................................................................................................
Aktivace/deaktivace airbagu*..................................................................
Boční airbagy (SIPS) ..............................................................................
Hlavový airbag (IC) .................................................................................
WHIPS ....................................................................................................
Když dojde k aktivaci systému ..............................................................
Bezpečnostní režim.................................................................................
Airbag chodce (Pedestrian Airbag).........................................................
Bezpečnost dětí......................................................................................
12
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
14
17
20
22
23
24
26
27
28
30
BEZPEΓNOST
01 Bezpečnost
01
Bezpečnostní pásy
Obecné informace
Správně nastavený bezpečnostní pás.
Při prudkém brzdění může dojít k vážnému
zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním pásem. Ujistěte se, že jsou všichni cestující připoutáni bezpečnostními pásy.
Pojistný jazýček na prostředním sedadle
uprostřed se hodí pouze do příslušného
zámku bezpečnostního pásu.
Chcete-li si zajistit maximální bezpečí je velmi
důležité aby bezpečnostní pás pevně přiléhal
k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být příliš
zakloněno. Bezpečnostní pás je určen k použití v normální poloze při sezení.
Rozepnutí bezpečnostního pásu
Stiskněte červené tlačítko na přezce bezpečnostního pásu a nechte pás navinout. Pokud
se pás zcela nenavinul, zasuňte jej ručně, aby
nezůstal volně viset.
Zapnutí bezpečnostního pásu
Pomalu vytáhněte bezpečnostní pás
a zapněte jej zatlačením pojistného jazýčku
do přezky pásu. Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás byl zapnut.
14
Seřízení výšky bezpečnostního pásu Stiskněte
tlačítko a přesuňte pás ve svislém směru. Umístěte pás co nejvýše - pás však nesmí vést přes
krk.
Nesprávně nastavený bezpečnostní pás. Pás
musí doléhat na rameno.
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej
uvolnit:
•
•
•
pokud jej vytáhnete z navíječe příliš rychle
během brzdění a akcelerace
pokud se vozidlo silně nakloní.
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
Mějte na paměti následující pravidla:
•
nepoužívejte spony ani podobné
přípravky zamezující pohybu pásu, protože by mohly ovlivnit pevné přilnutí pásu
k tělu
•
ujistěte se, že bezpečnostní pás není
překroucený ani nikde zachycený
•
dolní část pásu musí vést nízko (ne přes
břicho)
•
těsnost dolní části pásu upravte zatažením za horní část pásu nahoru k rameni.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy nikdy neupravujte
a neopravujte sami. Opravu svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás vystaven velkému zatížení např. v souvislosti s kolizí,
musí se vyměnit celý bezpečnostní pás.
Přestože se zdá, že bezpečnostní pás není
poškozen, je možné, že pás neposkytne
ochranu v plném rozsahu. Bezpečnostní
pás se musí rovněž vyměnit, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození.
Nový bezpečnostní pás musí mít typové
schválení a konstrukci určenou k instalaci
na stejné místo, kde se nacházel měněný
bezpečnostní pás.
Používání bezpečnostních pásů
během těhotenství
VAROVÁNÍ
01
Bezpečnostní pásy by se měly během těhotenství vždy používat. Musí se ale používat
správným způsobem. Diagonální část musí
vést přes rameno, potom mezi ňadry a na
boční stranu břicha.
Dolní část musí být naplocho přes stehna
a co možná nejníže pod břichem. – Nikdy se
nesmí posunout nahoru. Upravte si bezpečnostní pás a zajistěte, aby v celé délce přiléhal k tělu. Navíc zkontrolujte, že pás není
nikde překroucený.
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné
řidičky měly upravovat seřízení sedadla
a polohu volantu tak, aby mohly při řízení
snadno udržovat kontrolu nad vozidlem (to
znamená, že musí být schopny snadno ovládat pedály a volant). Měly by se snažit nastavit polohu sedadla co nejdále dozadu, aby
vzdálenost mezi volantem a jejich břichem
byla co největší.
G020998
Každý bezpečnostní pás je určen pouze
pro jednu osobu.
15
01 Bezpečnost
01
Bezpečnostní pásy
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
Zadní sedadlo
Předpínač bezpečnostního pásu
Upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem na zadním sedadle má dvě vedlejší
funkce:
Bezpečnostní pásy na straně řidiče, straně
spolujezdce a na krajních sedadlech vzadu
jsou vybaveny napínačem bezpečnostního
pásu. Mechanizmus předpínače v případě
nárazu určité intenzity napne bezpečnostní
pás. Bezpečnostní pás potom poskytuje
cestujícím efektivnější ochranu.
•
Nepřipoutaný cestující bude akusticky
i vizuálně upozorněn na připoutání se bezpečnostním pásem. Zvuková připomínka
závisí na rychlosti a v některých případech na
čase. Vizuální připomínka je umístěna ve
stropní konzole a na sdruženém přístrojovém
panelu.
Dětské sedačky nejsou vybaveny systémem
upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem.
16
•
Poskytuje informaci o připoutání bezpečnostními pásy na zadním sedadle. Pokud
se používají bezpečnostní pásy nebo jsou
otevřeny některé ze zadních dveří, na
sdružené přístrojové desce se zobrazí
zpráva. Zpráva se automaticky potvrdí po
cca. 30 sekundách jízdy nebo po stisknutí
tlačítka OK na páčce. Pokud někdo není
připoutaný, zprávu lze potvrdit pouze
manuálně, a to stisknutím tlačítka OK na
páčce.
Poskytuje varování, pokud je rozepnutý
některý ze zadních bezpečnostních pásů
během jízdy. Toto varování upozorňuje ve
formě zprávy na sdružené přístrojové
desce spolu s akustickým/vizuálním signálem. Varování je ukončeno v případě
opětovného zapnutí bezpečnostního pásu
nebo může být také ručně potvrzeno
stisknutím tlačítka OK.
Na informačním displeji na sdružené přístrojové desce, viz strana 69, je vidět, které
bezpečnostní pásy se používají. Tyto informace jsou stále k dispozici.
VAROVÁNÍ
Nikdy nezasunujte jazýček bezpečnostního
pásu spolujezdce do zámku pásu na
straně řidiče. Jazýček bezpečnostního
pásu zasunujte vždy do zámku na správné
straně. Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy nepoškodili. Nevkládejte do
zámku pásu žádné cizí předměty.
V případě kolize by se mohlo stát, že by
bezpečnostní pásy a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí riziko vážného poranění.
01 Bezpečnost
Airbagy
Analogová sdružená přístrojová deska.
čem s klíčem otočí do polohy II. Při každém
zapnutí zapalování se spustí diagnostika
poruch. Pokud je systém airbagů v pořádku,
zmizí tento symbol přibližně po 6 sekundách.
Pokud se během diagnostiky poruch zjistí
závada nebo pokud se aktivuje systém, rozsvítí se výstražný symbol. V případě potřeby
se na informačním displeji zobrazí výstražný
symbol společně se zprávou. Pokud kontrolka signalizuje závadu, tj. svítí výstražný
trojúhelník a na displeji se zobrazí zpráva
Airbag SRS Nutný servis nebo SRS airbag
Urgentní servis. Doporučujeme, abyste
neprodleně kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Systém airbagů
G018665
Výstražný symbol na sdružené
přístrojové desce
01
Systém airbagu při pohledu seshora, vůz s levostranným řízením.
VAROVÁNÍ
G018666
Pokud zůstane varovná kontrolka systému
airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy,
znamená to, že systém airbagů není plně
funkční. Systém indikuje závadu v systému
airbagu, předpínačů bezpečnostních pásů,
v systému SIPS, systému IC nebo jinou
závadu v systému. Neprodleně kontaktujte
autorizovaný servis Volvo.
Digitální sdružená přístrojová deska.
Výstražný symbol na sdružené přístrojové
desce se rozsvítí, když se dálkovým ovlada-
Systém airbagu při pohledu seshora, vůz s pravostranným řízením.
17
01 Bezpečnost
01
Airbagy
Systém se skládá z airbagů a čidel. Při nárazu
určité intenzity se aktivují čidla a airbag resp.
airbagy se naplní horkým plynem. Airbag
chrání cestující před nárazem při čelní kolizi.
Airbag se vypustí při stlačení v důsledku
srážky. Přitom uniká do vozidla kouř. To je
zcela normální. Mezi naplněním a následným
vypuštěním airbagu uplyne pouze několik
desetin sekundy.
Airbagy na straně řidiče
Kromě bezpečnostních pásů je vůz vybaven
dvěma airbagy na straně řidiče jako
doplňkem ochrany, kterou poskytují bezpečnostní pásy. Jeden z airbagů je složen
uprostřed volantu (viz obrázek na straně 17).
Na volantu je štítek AIRBAG.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťují airbagy.
Airbag spolujezdce
VAROVÁNÍ
Společnost Volvo doporučuje svěřit opravu
autorizovanému servisu Volvo. Nesprávné
provedení práce na systému airbagu může
způsobit funkční poruchy a vážné poranění
osob.
POZNÁMKA
Detektory reagují různě, a to v závislosti na
charakteru kolize a v závislosti na tom, zda
jsou připoutány bezpečnostní pásy. Platí
pro všechny bezpečnostní pásy s výjimkou
pásu zadního sedadla uprostřed.
Proto se v případě kolize může stát, že se
nafoukne pouze jeden (nebo žádný) airbag.
Detektory snímají intenzitu kolize vozidla
a podle toho reagují nafouknutím jednoho
nebo několika airbagů.
18
Kolenní airbag na straně řidiče ve vozidle s levostranným řízením.
Druhý airbag (na úrovni kolen) je namontován
ve spodní části přístroje desky na straně
řidiče. Deska je označena štítkem AIRBAG.
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s levostranným řízením.
01 Bezpečnost
Airbagy
01
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
Aby riziko poranění v případě nafouknutí
airbagu bylo minimální, cestující musí
sedět co nejvíce vzpřímeně s nohami na
podlaze a se zády opřenými o sedadlo.
Bezpečnostní pásy musí být připoutány.
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s pravostranným řízením.
Kromě bezpečnostních pásů je vůz vybaven
airbagem na straně spolujezdce jako
doplňkem ochrany, kterou poskytují bezpečnostní pásy. Tento airbag je složen v prostoru
nad odkládací přihrádkou. Panel airbagu je
označen nápisem AIRBAG.
VAROVÁNÍ
Nepokládejte předměty před čelní sklo
a nad čelní sklo do místa, kde se nachází
airbag spolujezdce.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován.
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl.
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou
menší než 140 cm, je-li airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
19
01 Bezpečnost
01
Aktivace/deaktivace airbagu*
Vypnutí klíčem – PACOS*
Obecné informace
Airbag (SRS) pro přední sedadlo spolujezdce
může být deaktivován, pokud je vozidlo vybaveno vypínačem PACOS (Passenger Airbag
Cut Off Switch). Informace o aktivaci/deaktivaci najdete v kapitole Aktivace/deaktivace.
Vypnutí klíčem/spínač
Vypínač airbagu spolujezdce (PACOS) je
umístěn na boku přístrojové desky na straně
spolujezdce a je přístupný po otevření dveří
spolujezdce (viz dále, kapitola Aktivace/deaktivace).
Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované
poloze. Ke změně polohy byste měli použít
čepel klíče dálkového ovladače.
Informace o čepeli klíče, viz strana 46.
VAROVÁNÍ
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život osob ve vozidle.
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem
spolujezdce, ale není vybaveno vypínačem
airbagu spolujezdce (PACOS), airbag bude
vždy aktivován.
20
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Aktivace/deaktivace
Nikdy nedávejte dítě na dětskou sedačku
nebo sedák na předním sedadle, pokud je
aktivován airbag a pokud se na stropní
konzole rozsvítí symbol
. V opačném
případě může dojít k ohrožení života dítěte.
VAROVÁNÍ
Nedovolte nikomu sedět na předním
sedadle spolujezdce, pokud zpráva na
stropní konzole (viz strana 21) informuje,
že byl deaktivován airbag, a pokud současně na sdružené přístrojové desce svítí
výstražná kontrolka systému airbagů. To
znamená, že došlo k vážné závadě. Co
nejdříve kontaktujte servis. Opravu svěřte
autorizovanému servisu Volvo.
Poloha vypínače a štítku airbagu.
Airbag je aktivován. Pokud je spínač
v této poloze, osoby s tělesnou výškou
větší než 140 cm mohou sedět na
předním sedadle spolujezdce, ale nikdy
zde nesmí sedět děti v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku.
Airbag je deaktivován. Pokud je spínač
v této poloze, děti v dětské sedačce nebo
na podkládacím sedáku mohou sedět na
předním sedadle spolujezdce, ale nikdy
zde nesmí sedět osoby s tělesnou výškou
větší než 140 cm.
01 Bezpečnost
Aktivace/deaktivace airbagu*
VAROVÁNÍ
Aktivovaný airbag
Deaktivovaný airbag
Symbol informuje, že je aktivován airbag (SRS)
spolujezdce.
Indikace informuje, že airbag spolujezdce je
deaktivován.
Textová zpráva a výstražný symbol na displeji
stropní konzoly informují, že airbag pro přední
sedadlo spolujezdce je aktivován (viz
předcházející obrázek).
Textová zpráva a symbol na displeji stropní
konzoly informují, že airbag pro přední
sedadlo spolujezdce je deaktivován (viz
předcházející obrázek).
01
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo spolujezdce, pokud je airbag aktivován. To platí pro všechny osoby menší
než 140 cm.
Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba vyšší než 140 cm, je-li
airbag deaktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
POZNÁMKA
Pokud je dálkový ovladač v poloze II,
zobrazí se na sdružené přístrojové desce
výstražný symbol airbagu na dobu
přibližně 6 sekund (viz strana 17).
Následně se kontrolka ve stropní konzole
rozsvítí na znamení, že airbag pro sedadlo
předního spolujezdce je ve správném
stavu. Více informací o různých polohách
dálkového ovladače s klíčem, viz
strana 79.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
21
01 Bezpečnost
01
Boční airbagy (SIPS)
Boční airbag
Umístění
Airbag se naplní mezi tělem cestujícího
a dveřmi a absorbuje náraz v okamžiku
srážky. Airbag se vypustí při stlačení
v důsledku srážky. Za normálních okolností
se naplní pouze boční airbag na straně zasažené nárazem.
Dětské sedačky a boční airbagy
Boční airbag nesnižuje ochranu, kterou
poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
VAROVÁNÍ
Velká část sil při nárazu zboku je přenesena
prostřednictvím SIPS (Systém ochrany proti
bočnímu nárazu) do podlahy, střechy, nosníků, sloupků a ostatních konstrukčních prvků
karoserie. Boční airbagy řidiče a spolujezdce
chrání hrudník a kyčle a jsou důležitou součástí systému SIPS.
Sedadlo řidiče, levostranné řízení.
Systém airbagů SIPS se skládá ze dvou hlavních komponent, bočních airbagů a čidel.
Boční airbagy jsou instalovány v opěradlech
předních sedadel.
Sedadlo předního spolujezdce, levostranné
řízení.
Systém airbagů SIPS zahrnuje boční airbagy
a čidla. V případě nárazu určité intenzity se
aktivují čidla a boční airbagy se nafouknou.
22
•
Společnost Volvo doporučuje, aby
výměnu provedl autorizovaný servis
Volvo. Nesprávné provedení práce na
systému SIPS může způsobit funkční
poruchy a vážné poranění osob.
•
Nedávejte žádné předměty do prostoru mezi vnější stranou sedadla
a panel dveří, protože tento prostor je
určen pro boční airbag.
•
Společnost Volvo doporučuje používat
pouze potahy sedadel schválené společností Volvo. Jiné potahy sedadel
mohou omezit funkčnost bočních airbagů.
•
Boční airbagy doplňují bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní
pás.
01 Bezpečnost
Hlavový airbag (IC)
Vlastnosti
01
VAROVÁNÍ
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na
madla u stropu. Háček je určen pouze pro
lehké oděvy (ne pro tvrdé předměty jako
jsou např. deštníky).
Na obložení střechy, sloupky dveří ani
boční obložení nešroubujte ani jinak
nepřipevňujte žádné předměty. Tím by
mohla být omezena ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo schválené pro použití
v těchto částech vozidla.
Hlavový airbag (IC) je součástí systému SIPS.
Je uložen v obložení po obou stranách stropu
a chrání cestující sedící na vnějších sedadlech. V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla a hlavové airbagy se nafouknou.
Hlavový airbag napomáhá předcházet zranění
hlavy řidiče a spolucestujících o části interiéru
při bočním nárazu.
VAROVÁNÍ
Nenakládejte vůz více než 50 mm pod
horní hranou oken ve dveřích. Jinak by se
mohlo stát, že hlavový airbag v čalounění
stropu neposkytne zamýšlenou ochranu.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní
pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
23
01 Bezpečnost
01
WHIPS
Ochrana proti poranění krční páteře –
WHIPS
Systém ochrany proti poranění krční páteře
(WHIPS) se skládá z opěradel absorbujících
energii a speciálně vyvinutých opěrek hlavy
v obou předních sedadlech. Systém je aktivován při nárazu zezadu, v závislosti na úhlu
nárazu, rychlosti a fyzikálních vlastnostech
druhého vozu.
Správná poloha těla na sedadle
Chraňte se před zraněním správným sezením,
řidič a spolujezdec na předním sedadle musí
sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.
Neomezujte funkci systému WHIPS
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní pás.
Vlastnosti sedadla
Když je systém WHIPS aktivován, sklopí se
opěradla předních sedadel částečně dozadu,
aby se změnila poloha těla řidiče a spolujezdce na předním sedadle. Tím se sníží riziko
poranění krční páteře.
VAROVÁNÍ
Nikdy sami neopravujte a neupravujte
sedadlo se systémem WHIPS. Opravu
svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Systém WHIPS a dětské sedačky/
podkládací sedáky
Systém WHIPS nesnižuje ochranu, kterou
poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
24
Nenechávejte na podlaze za sedadlem řidiče/
spolujezdce žádné předměty, které by mohly
omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Nestlačujte pevné předměty mezi sedákem zadního sedadla a opěradlem
předního sedadla. Dávejte pozor, abyste
neomezili funkčnost systému WHIPS.
01 Bezpečnost
WHIPS
01
VAROVÁNÍ
Je-li sedadlo vystaveno extrémním sílám
jako např. nárazu do zadní části vozu,
systém WHIPS se musí zkontrolovat. Společnost Volvo doporučuje kontrolu v autorizovaném servisu Volvo.
Přestože se zdá, že sedadla nebyla poškozena, mohlo se stát, že systém WHIPS již
neposkytuje ochranu.
Nepokládejte na zadní sedadlo žádné předměty,
které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaný servis Volvo, kde systém po
menším nárazu do zadní části vozu zkontrolují.
VAROVÁNÍ
Pokud se sklopí dolů opěradlo zadního
sedadla, příslušné přední sedadlo se musí
posunout dopředu tak, aby se nedotýkalo
sklopeného opěradla.
25
01 Bezpečnost
01
Když dojde k aktivaci systému
Když dojde k aktivaci systému
Systém
Aktivován
Předpínač bezpečnostního pásu,
přední sedadlo
V případě čelního
nárazu, a/nebo bočního nárazu, a/nebo
nárazu zezadu a/
nebo převrácení vozu
Napínač bezpečnostního pásu,
zadní sedadloA
Airbagy
V případě čelního a/
nebo bočního
nárazu, a/nebo
převrácení vozidla
26
Hlavový airbag IC
Ochrana proti
hyperflexi krční
páteře WHIPS
A
B
Při čelním nárazuB
(Airbag ve volantu,
kolenní airbag, airbag spolujezdce)
Boční airbagy
(SIPS)
Systém
Při bočním nárazuB
Aktivován
POZNÁMKA
V případě bočního
nárazu a/nebo
převrácení vozidla a/
nebo u některých
čelních kolizíB
Systémy předpínačů bezpečnostních pásů
a airbagů mohou být při srážce aktivovány
pouze jednou.
Při nárazu zezadu
Řídicí modul systému airbagů se nachází
ve středové konzole. Pokud dojde k namočení středové konzoly vodou nebo jinou
kapalinou, odpojte kabely akumulátoru.
Nepokoušejte se nastartovat vozidlo,
mohlo by dojít k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla do provozu. Vozidlo nechte
dopravit do autorizovanému servisu Volvo.
Na prostředním sedadle vzadu není napínač bezpečnostního pásu k dispozici.
Během srážky může být karosérie vozu značně zdeformována, aniž by přitom došlo k naplnění airbagu. Mnoho faktorů, jako jsou pevnost a hmotnost zasaženého objektu,
rychlost vozu, úhel srážky atd., ovlivňuje aktivaci různých
bezpečnostních systémů ve voze.
Pokud se naplnil airbag, doporučujeme Vám
postupovat takto:
•
Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste
vozidlo nechali dopravit k opravě do
autorizovaného servisu Volvo. Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy.
•
Doporučujeme, abyste výměnu součástí
bezpečnostních systémů vozidla svěřili
autorizovanému servisu Volvo.
•
Vždy kontaktujte lékaře.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s nafouknutými airbagy.
Řízení vozidla by se mohlo ztížit. Rovněž
mohou být poškozeny ostatní bezpečnostní systémy. Kouř a prach uvolněný při
nafukování airbagů může při intenzivní
reakci způsob podráždění zraku a kůže
resp. může způsobit poranění osob.
Rychlé nafukování airbagu a materiál, ze
kterého je airbag vyroben, může způsobit
tření a popálení kůže.
01 Bezpečnost
Bezpečnostní režim
Jízda po nehodě
Pokud se vozidlo podílelo na dopravní
nehodě, může se na informačním displeji
zobrazit zpráva Bezp. režim Viz příručka.
To znamená, že je omezena funkčnost vozu.
Bezpečnostní režim je bezpečnostní funkce,
která se aktivuje, když náraz mohl poškodit
důležitou funkci ve voze, např. palivové
potrubí, čidla bezpečnostních systémů nebo
brzdovou soustavu.
Pokus o nastartování motoru vozu
Nejprve zkontrolujte, že z vozu neuniká
palivo. Nesmí být cítit zápach paliva.
Výstražný symbol na analogovém sdruženém
přístrojové desce.
Pokud vše vypadá normálně a zkontrolovali
jste vůz z hlediska úniku paliva, můžete se
pokusit nastartovat motor vozu.
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem
a otevřete dveře řidiče. Pokud se nyní objeví
hlášení, že je zapalování zapnuté, stiskněte
startovací tlačítko. Potom zavřete dveře
a znovu zasuňte dálkový ovladač s klíčem.
Elektronika vozu se nyní pokusí resetovat do
normálního režimu. Potom se pokuste nastartovat motor vozu.
Výstražný symbol na digitální sdružené přístrojové desce.
Pokud je stále na displeji zpráva Bezp. režim
Viz příručka, nesmíte vůz řídit ani jej nechat
táhnout, avšak místo toho musí být vůz odvezen na vozidle odtahové služby. I když vůz se
zdá pojízdný, při jízdě by mohlo skryté poškození znemožnit ovládání vozu.
01
Jízda
Pokud se po resetováni zprávy Bezp. režim
Viz příručka zobrazí zpráva Normal mode,
je možné opatrně odjet s vozidlem z nebezpečné situace. Nejezděte s vozem dál, než je
nezbytně nutné.
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami
nebo resetovat elektroniku po aktivaci bezpečnostního režimu. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo by vůz nemusel fungovat
jako obvykle. Doporučujeme, abyste
nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném
servisu Volvo a obnovit normální stav poté,
co byla zobrazena zpráva Bezp. režim
Viz příručka.
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte
nastartovat vůz, pokud je cítit palivo
a zobrazila se zpráva Bezp. režim Viz
příručka. Okamžitě vůz opusťte.
VAROVÁNÍ
Pokud se vozidlo nachází v bezpečnostním režimu, musí se odtáhnout. Musí se
dopravit na jiné místo. Společnost Volvo
doporučuje nechat vozidlo dopravit do
autorizovaného servisu Volvo.
27
01 Bezpečnost
Airbag chodce (Pedestrian Airbag)
01
Vlastnosti
VAROVÁNÍ
Složení airbagu (Pedestrian Airbag)
Nemontujte dopředu žádná příslušenství
a nic vpředu neměňte. Nevhodný zásah
vpředu může vést k nesprávnému fungování systému, vzniku vážného poranění
a poškození vozidla.
Společnost Volvo doporučuje používat originální raménka stěračů a výhradně originální díly.
Postup po aktivaci
Tento airbag (Pedestrian Airbag) je namontován pod kapotou u čelního skla. V případě
čelní srážky s chodcem zareagují snímače
v předním nárazníku a v závislosti na síle
nárazu se v případě potřeby nafoukne airbag.
Snímače jsou aktivní při rychlostech cca.
20-50 km/h a při teplotě okolí mezi
-20 a +70°C.
Pokud se aktivuje airbag (Pedestrian Airbag)
28
•
zvedne se zadní část kapoty a v této
poloze se zajistí
•
•
aktivují se výstražná světla
brzdový systém se připraví na nadcházející nouzové brzdění.
Pokud dojde k aktivování některého z airbagů
v prostoru pro cestující, vozidlo zůstane
v bezpečnostním režimu, viz strana 27.
Pokud byl aktivován pouze airbag pro
chodce:
1. Přejeďte co nejblíže k bezpečnému místu.
2. Složte airbag podle pokynů v části "Složení airbagu (Pedestrian Airbag)".
3. Vyhledejte nejbližší servis.
VAROVÁNÍ
Společnost Volvo doporučuje, abyste po
aktivaci airbagu co nejdříve kontaktovali
autorizovaný servis Volvo.
Airbag (Pedestrian Airbag)
Těleso airbagu
Suchý zip, strana spolujezdce
Suchý zip, strana řidiče
Airbag může být teplý a může se z něj kouřit.
To je v pořádku. Airbag složte následovně:
1. Vyhledejte na straně řidiče (4) suchý zip.
2. Uchopte látku airbagu po délce na straně
řidiče. Potom složte tuto látku ke středu.
Omotejte co nejpevněji suchý zip (oboustranný) kolem látky a zip připevněte.
3. Přitlačte svinutou část airbagu do
tělesa airbagu (2).
01 Bezpečnost
Airbag chodce (Pedestrian Airbag)
01
4. Opakujte kroky 1-3 pro stranu spolujezdce. Možná budete muset složit tkaninu na této straně dvakrát, abyste ji
mohli stáhnout suchým zipem.
5. Kryt tělesa airbagu bude mírně otevřený.
To je naprosto v pořádku.
29
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Děti musejí ve voze sedět bezpečně
a přitom pohodlně
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětských sedačkách zády ke směru
jízdy co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku.
Dále doporučuje, aby děti používaly podkládací sedáky/dětské sedačky ve směru jízdy
do 10 let věku.
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
V případě dotazů k instalaci dětských bezpečnostních systémů požádejte
o upřesnění výrobce.
Dětské sedačky
Postup montáže a pokyny pro správné
připevnění dětské sedačky naleznete v montážním návodu.
Umístění dítěte ve vozidle a výběr vybavení je
ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte, více
informací, viz strana 32.
Umístění dětské sedačky
POZNÁMKA
Můžete umístit:
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky, podkládací sedáky a úchyty) určené pro vaše konkrétní vozidlo. Díky dětské bezpečnostní
výbavě Volvo zajistíte svému dítěti optimální
podmínky pro bezpečnou jízdu ve voze. Dětská bezpečnostní výbava se navíc snadno
instaluje a snadno používá.
1
30
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 20.
G020739
Právní předpisy upravující rozmístění dětí
ve vozidle se v jednotlivých zemích liší.
Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět
ve voze správně připoutány. Děti nesmějí
nikdy sedět na klíně cestujících.
Nepřipevňuje popruhy dětské sedačky
k vodorovné nastavovací tyči sedadla,
k pružinám, kolejnici ani k nosníkům pod
sedadlem. Ostré hrany by mohly sedadla
poškodit.
Dětské sedačky a airbagy jsou neslučitelné.
POZNÁMKA
Při použití dětských bezpečnostních
systémů je nutné přečíst si přiložené
pokyny k instalaci.
•
dětskou sedačku/podkládací sedák na
sedadlo spolujezdce za předpokladu, že
airbag spolujezdce není aktivován1.
•
jedna nebo několik dětských sedaček/
podkládacích sedáků na zadním sedadle.
Pokud je aktivován airbag spolujezdce, vždy
instalujte dětské sedačky/podkládací sedáky
na zadní sedadlo. Pokud na předním sedadle
spolujezdce sedí dítě, může při vystřelení airbagu utrpět vážný úraz.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag (SRS).
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou
menší než 140 cm, je-li airbag (SRS) aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
VAROVÁNÍ
Nesmí se používat dětské sedáky a dětské
sedačky s ocelovými výztuhami či jinou
konstrukcí zakrývající tlačítko rozepnutí
přezky bezpečnostního pásu, protože by
mohly způsobit náhodné rozepnutí této
přezky.
Horní část dětské sedačky nesmí být
opřena o čelní sklo.
01
Štítek Airbag
Štítek je vidět, když jsou dveře spolujezdce
otevřeny. Viz vyobrazení na straně 20.
31
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Doporučené dětské sedačky2
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným
airbagem)
Skupina 0
Vnější zadní sedadlo
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
systémem ISOFIX.
max. 10 kg
Skupina 0+
Typové schválení: E1 04301146
max. 13 kg
(L)
Skupina 0
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Skupina 0+
Typové schválení: E1 04301146
Typové schválení: E1 04301146
max. 13 kg
(U)
(U)
max. 10 kg
Prostřední
zadní sedadlo
Dětská sedačka
Volvo (Volvo
Infant Seat) - dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení:
E1 04301146
(U)
Skupina 0
max. 10 kg
Skupina 0+
Dětské sedačky schválené k univerzálnímu použití.A
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
(U)
(U)
max. 13 kg
2
32
Pro ostatní dětské sedačky platí, že by měl být Váš vůz uveden na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE R44.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným
airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Skupina 1
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/
otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) –
dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) – dětská
sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
(L)
(L)
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.A
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
9 – 18 kg
Skupina 1
9 – 18 kg
01
Prostřední
zadní sedadlo
(U)
(U)
Skupina 2
15-25 kg
Skupina 2
15-25 kg
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/
otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) –
dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) – dětská
sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
(L)
(L)
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/
otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) dětská sedačka používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská
sedačka používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
Typové schválení: E5 04191
(U)
(U)
}}
33
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným
airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Skupina 2/3
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo
Booster Seat with backrest).
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo Booster
Seat with backrest).
Typové schválení: E1 04301169
Typové schválení: E1 04301169
(UF)
(UF)
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla
(Booster Cushion with and without backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla
(Booster Cushion with and without backrest).
Typové schválení: E5 04216
Typové schválení: E5 04216
(UF)
(UF)
15-36 kg
Skupina 2/3
15-36 kg
Prostřední
zadní sedadlo
L: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální kategorie.
Vhodné pouze pro dětské sedačky schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
UF: Vhodné pouze pro dětské sedačky používané čelem ke směru jízdy schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
B: Integrované dětské sedačky schválené pro tuto váhovou kategorii.
A
34
Pouze u dětské autosedačky umisťované proti směru jízdy. Nastavte opěradlo sedadla do vzpřímené polohy.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Dětské pojistky, zadní dveře
Ovládání elektricky ovládaných oken
v zadních dveřích a rukojetí otvírání zadních
dveří může být zablokováno, aby je nebylo
možné otevřít zevnitř. Více informací, viz viz
strana 60.
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů ISOFIX vždy postupujte podle instalačních instrukcí výrobce.
Velikostní třídy
Dětské sedačky i vozidla jsou různých velikostí. To znamená, že ne všechny dětské
sedačky jsou vhodné pro všechna sedadla ve
všech modelech vozů.
Proto existuje klasifikace dětských sedaček
využívajících upevnění ISOFIX, kde si uživatel
může vybrat správnou dětskou sedačku (viz
následující tabulka).
Velikostní
třída
Popis
A
Plná velikost, dětská
sedačka po směru jízdy
B
Redukovaná velikost (alt. 1),
dětská sedačka po směru
jízdy
Montážní body pro systém upevnění ISOFIX
se nacházejí za dolní částí opěradla vnějších
zadních sedadel.
B1
Umístění montážních bodů je indikováno
symboly na čalounění opěradla (viz předcházející obrázek).
Redukovaná velikost (alt. 2),
dětská sedačka po směru
jízdy
C
Plná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
Velikostní
třída
01
Popis
D
Redukovaná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
E
Dětská sedačka pro kojence,
proti směru jízdy
F
Příčná dětská sedačka, levá
G
Příčná dětská sedačka,
pravá
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě na sedadlo spolujezdce, je-li vůz vybaven aktivovaným airbagem.
POZNÁMKA
Pokud dětská sedačka ISOFIX není klasifikována z hlediska velikosti, specifikace
dětské sedačky musí zahrnovat model
vozidla.
35
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje, abyste
ohledně doporučení k dětským sedačkám
Volvo kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Typy dětských sedaček ISOFIX
Typ dětské sedačky
Kojenecká příčná sedačka
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy
Hmotnost
max. 10 kg
max. 10 kg
Velikostní třída
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských
sedaček ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy
max. 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
36
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Typ dětské sedačky
Dětská sedačka, proti směru jízdy
Hmotnost
9 – 18 kg
Velikostní třída
D
01
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských
sedaček ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Dětská sedačka, po směru jízdy
9 – 18 kg
B
X
OKA
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: V této hmotnostní a/nebo výškové/věkové kategorii není poloha ISOFIX pro dětské sedačky ISOFIX vhodná.
IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně
univerzální kategorie.
IUF: Vhodné pro dětské sedačky ISOFIX používané čelem ke směru jízdy, které jsou v této hmotnostní kategorii univerzálně schváleny.
A
Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.
}}
37
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Horní upevňovací body pro dětské
sedačky
POZNÁMKA
Sklopte opěrky hlavy, aby se usnadnila
instalace tohoto typu dětské sedačky ve
vozech se sklopnými opěrkami na krajních
sedadlech.
POZNÁMKA
Ve vozech s krytem zavazadlového prostoru se před připevněním dětských sedaček k upevňovacím bodům musí tento kryt
demontovat.
Vůz je vybaven horními upevňovacími body
pro některé dětské sedačky upevňované po
směru jízdy. Tyto upevňovací body jsou umístěny na zadní straně sedadla.
Horní upevňovací body jsou primárně určeny
pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy. Společnost Volvo
doporučuje, aby malé děti seděly v dětských
sedačkách umisťovaných proti směru jízdy co
nejdéle.
38
Podrobné informace o tom, jak má být dětská
sedačka upevněna do horních upevňovacích
bodů, viz pokyny výrobce sedačky.
VAROVÁNÍ
Pásy dětské sedačky se vždy musí protáhnout přes otvor v podstavci hlavové
opěrky a až potom se smí v uchycovacím
bodě napnout.
01 Bezpečnost
01
39
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče..................................................
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*................................
Keyless*..................................................................................................
Zamykání/odemykání..............................................................................
Dětské pojistky........................................................................................
Alarm*......................................................................................................
40
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
42
48
50
54
60
61
ZÁMKY A ALARM
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Všeobecné informace
02
Vozidlo je dodáváno se dvěma klíči standardního dálkového ovladače nebo se dvěma klíči
dálkového ovladače s funkcí keyless. Tyto
klíče se používají k odemykání, zamykání,
startování a vypínání vozidla.
Dálkový ovladač obsahuje kovovou čepel
klíče, kterou lze z ovladače vytáhnout. Viditelná část je k dispozici ve dvou provedeních,
proto můžete mezi dálkovými ovladači rozlišit.
Lze objednat další dálkové ovladače s klíči pro stejné vozidlo lze naprogramovat a používat až šest ovladačů.
K dispozici jsou čtyři různé dálkové ovladače
s klíči:
•
•
Dálkový ovladač s klíčem, standardní1
•
Klíč dálkového ovladače s funkcí keyless
drive1
•
PCC s funkcí Keyless drive 2
Klíč dálkového ovladače s funkcí keyless
start1
Informace o tlačítkách na dálkovém ovladači
viz strana 44.
1
2
3
4
42
PCC s dálkovým ovladačem s klíčem s funkcí
keyless je v porovnání se standardním dálkovým ovladačem vybaven další funkcí. Dále
v této kapitole popisujeme funkce, které jsou
u jednotlivých variant k dispozici.
Paměť v klíči3 - zpětná zrcátka, sedadlo
řidiče a síla řízení
Pokud jsou ve voze děti:
Nastavení je automaticky propojeno na
příslušný dálkový ovladač, viz strany 82,
104 a 238. Pokud k zamknutí použijete dálkový ovladač s klíčem, nastavení tématu na
sdružené přístrojové desce se uloží do klíče,
viz strana 70 a 207.
Pokud řidič opouští vozidlo, nezapomeňte
vypnout napájení elektricky ovládaných
oken tím, že vytáhnete dálkový ovladač
s klíčem.
Tuto funkci lze aktivovat/deaktivovat
v systému menu MY CAR pod položkou
Nastavení Nastavení vozidla Paměť
klíče.
VAROVÁNÍ
Ztráta dálkového ovladače s klíčem
Pokud ztratíte dálkový ovladač s klíčem,
můžete si nový ovladač objednat v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Zbývající dálkové ovladače s klíčem musíte
vzít s sebou do servisu. Aby se předešlo krádeži, je nutno vymazat kód ztraceného dálkového ovladače z paměti systému.
Aktuální počet registrovaných klíčů je možné
zkontrolovat v systému menu MY CAR pod
položkou Informace Počet klíčů. Popis
systému menu, viz strana 205.
Klíč s 5 tlačítky
Klíč s 6 tlačítky
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem řidiče a elektricky ovládanými zrcátky.
Pouze vozidla s elektricky ovládanými sklopnými zrcátky na dveřích.
Popis systému menu, viz strana 205.
Dálkové ovladače s klíčem s funkcí keyless,
viz strana 50.
Indikátor pro zamknutí/odemknutí
Když je vůz zamknutý nebo odemknutý dálkovým ovladačem, ukazatele směru potvrdí,
že zamknutí/odemknutí bylo provedeno
správně.
•
Zamknutí - jedno bliknutí a zpětná zrcátka
na dveří se sklopí4.
•
Odemknutí - dvě zablikání a zrcátka na
dveřích se vyklopí4.
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
POZNÁMKA
Kontrolka zamykání
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí
dálkového ovladače s klíčem ve voze.
Při zamykání je indikován pouze stav, kdy
byly uzamknuty všechny zámky a jsou
zavřeny všechny dveře. Stav je indikován, až
se zavřou poslední dveře.
Na sdružené přístrojové desce se mohou
objevit následující chybové zprávy vztahující
se k elektronickému imobilizéru:
Zpráva
Popis
Zasuňte klíč
Během startování byla
v dálkovém ovladači s klíčem zjištěna chyba - klíč
vytáhněte ze spínací
skříňky, opět jej zasuňte
a zkuste to znovu.
Klíč nebyl
nalezen
Během startování byla
v dálkovém ovladači zjištěna chyba - zkuste
nastartovat znovu.
Výběr funkce
Pomocí systému menu vozidla lze nastavit
různé možnosti pro potvrzení zamknutí/
odemknutí pomocí světel, viz strana 205.
V systému menu MY CAR v položce
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení světel zvolte Světelný signál při
zamknutí dveří a/nebo Světelný signál při
odemknutí dveří.
Stejná kontrolka LED jako u indikace alarmu, viz
strana 61.
Blikající kontrolka LED u čelního skla potvrdí,
že je vozidlo zamknuté.
POZNÁMKA
Touto kontrolkou jsou vybavena rovněž
vozidla, která tento alarm nemají.
Imobilizér
Každý dálkový ovladač má jedinečný kód.
Motor vozu je možno nastartovat pouze
správným dálkovým ovladačem se správným
kódem.
(Platí pouze
pro vozidla
s funkcí Keyless Drive,
viz
strana 51).
Imobilizér
Zkuste
znovu
02
Pokud chyba přetrvává:
Zasuňte dálkový ovladač
do spínací skříňky a znovu
zkuste nastartovat.
Chyba v systému imobilizéru během startování.
Pokud chyba přetrvává:
Kontaktujte odborný servis
- doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Startování vozu, viz strana 113.
43
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Funkce
Odemknutí – Odemkne dveře
a výklopné dveře zavazadlového prostoru
a poté vypne alarm.
02
Pro současné otevření všech oken stiskněte
tlačítko a držte je stisknuté (minimálně
4 sekundy).
Funkci můžete změnit ze současného odemknutí všech dveří na odemknutí pouze dveří
řidiče (jedním stisknutím tlačítka) a na odemknutí ostatních dveří (pokud do 10 sekund
stisknete tlačítko znovu).
Dálkový ovladač s klíčem s 5 tlačítky
Zamykání
Odemykání
Doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu
Zadní dveře
Funkce poplach
Klíč s dálkovým ovladačem s PCC* - Personal
Car Communicator.
Informace
Funkce tlačítek
Zamknutí – Zamkne dveře a výklopné
dveře zavazadlového prostoru a poté aktivuje
alarm.
Pro současné zavření všech oken stiskněte
tlačítko a držte je stisknuté (minimálně
2 sekundy).
VAROVÁNÍ
Pokud se okna zavřou pomocí dálkového
ovladače s klíčem, dávejte pozor, aby se
nikomu do oken nezachytily ruce.
44
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tuto funkci lze změnit v systému menu MY
CAR v položce Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení zámku Odemknout
dveře, kde jsou k dispozici obě možnosti
Všechny dveře a Dveře řidiče, pak
všechny. Popis systému menu, viz
strana 205.
Doprovodné osvětlení – Používá se
k zapnutí osvětlení vozidla na dálku. Více
informací, viz strana 95.
Dveře zavazadlového prostoru – Odemkne a vypne alarm pouze pro dveře zavazadlového prostoru. Více informací, viz
strana 57.
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci.
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Podržíte-li tlačítko stisknuté alespoň
3 sekundy nebo pokud je stisknete dvakrát
během 3 sekund, zapnou se ukazatele směru
a houkačka.
Speciální funkce komunikátoru PCC*
Jestliže opakovaně použijete informační tlačítko v různých místech (po
7 sekundách a rovněž poté, kdy světlo
přejede kolem systému PCC) a žádná kontrolka se nerozsvítí, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Dosah
Funkce dálkového ovladače fungují přibližně
do 20 m od vozu.
Klíč s dálkovým ovladačem s PCC* - Personal
Car Communicator.
Indikátory informují podle následujícího
obrázku:
Informační tlačítko
POZNÁMKA
Funkce dálkového ovladače mohou narušit
rádiové vlny v okolí, budovy, topografické
podmínky apod. Vůz lze kdykoliv odemknout/zamknout pomocí čepele klíče, viz
strana 47.
02
POZNÁMKA
Tuto funkci můžete vypnout stejným tlačítkem, pokud byla zapnuta po dobu nejméně
5 sekund. Jinak se funkce vypne automaticky
po uplynutí 2 minut a 45 sekund.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
Pokud během této doby stisknete
jakékoli z ostatních tlačítek, načítání je
přerušeno.
Indikátory
Použití informačního tlačítka umožňuje
přístup k určitým informacím vozu
prostřednictvím indikátorů.
Používání informačního tlačítka
–
Stiskněte informační tlačítko
.
> Všechny kontrolky blikají přibližně
7 sekund a světlo „obíhá“ kolem ovladače PCC. To indikuje, že informace
z vozu byly načteny.
Zelené nepřerušované světlo – vůz je
zamknutý.
Žluté nepřerušované světlo – vůz je odemknutý.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
45
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
02
Γervené nepřerušované světlo - od
okamžiku uzamknutí vozidla byl alarm
spuštěn.
POZNÁMKA
Jestliže opakovaně použijete informační tlačítko v různých místech (po
7 sekundách a rovněž poté, kdy světlo
přejede kolem systému PCC) a žádná kontrolka se nerozsvítí, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Střídavě blikající obě červené kontrolky alarm byl spuštěn během posledních
5 minut.
Rozsah systému PCC
Systém PCC má pro zamykání, odemykání
a ovládání zadních výklopných dveří dosah
cca. 20 m od vozu. Ostatní funkce mají dosah
cca. 100 m.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
POZNÁMKA
Funkce informačního tlačítka mohou narušit rádiové vlny v okolí, budovy, topografické podmínky apod.
Mimo dosah PCC
Odnímatelná čepel klíče
•
mohou být manuálně uzamknuty, např.
v případě výpadku napájení, pravé přední
dveře a zadní dveře, viz strana 54.
•
Otevře se zámek schránky * v palubní
desce viz strana 56.
•
je možné aktivovat/deaktivovat airbag
spolujezdce vpředu (systém PACOS)*, viz
strana 20.
Vytáhnutí čepele klíče
Součástí dálkového ovladače je vytahovací
kovová čepel klíče. Pomocí tohoto klíče lze
aktivovat některé funkce a provádět některé
operace.
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.
Funkce čepele klíče
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače s klíčem:
Pokud je PCC příliš daleko od vozu, aby byly
načteny informace, pak je zobrazen poslední
stav, v němž byl vůz zanechán, bez světla
„obíhajícího“ kolem PCC.
•
Pokud je k vozu používáno několik PCC, pak
pouze PCC naposledy používaný pro
zamknutí/odemknutí zobrazí správný status.
•
mohou být manuálně otevřeny levé přední
dveře, pokud nemůže být aktivováno
centrální zamykání dálkovým ovladačem
s klíčem, viz strana 51.
mohou být aktivovány/deaktivovány
mechanické dětské pojistky v zadních
dveřích, viz strana 60.
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo zpět.
Připevnění čepele klíče
Opatrně zasuňte čepel klíče na místo v dálkovém ovladači.
1. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
46
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
2. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče
zablokovaná.
02
Odemknutí dveří čepelí klíče
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, např.
když jsou baterie vybité, levé přední dveře lze
otevřít následovně:
1. Levé přední dveře odemkněte pomocí
čepele klíče, kterou zasunete do válcové
vložky zámku u kliky na dveřích.
Další informace a obrázek, viz
strana 51.
POZNÁMKA
Když jsou dveře odemknuty pomocí
čepele klíče a otevřou se, aktivuje se
alarm.
2. Vypněte poplach zasunutím dálkového
ovladače s klíčem do spínací skříňky.
Vozy s funkcí Keyless Drive, viz strana 51.
47
02 Zámky a alarm
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*
Výměna baterie
02
Výměna baterie
Důkladně se seznamte s umístěním stran
označených (+) a (–) na baterii uvnitř
krytu.
Baterie musejí být vyměněny, pokud:
•
se na sdružené přístrojové desce rozsvítí
informační symbol a na informačním displeji se zobrazí Nízký stav baterie
v dálkovém ovladači. Prosím, baterie
vyměňte.
Dálkový ovladač s klíčem s 1 baterií
1. Opatrně vypačte baterii.
2. Instalujte novou baterii stranou (+) dolů.
a/nebo
•
zámky opakovaně nereagují na signály
dálkového ovladače s klíčem v okruhu
20 metrů od vozu.
Otevření
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo
zpět.
Do otvoru za pojistkou zasuňte plochý
šroubovák široký 3 mm a jemně pačte
kryt dálkového ovladače nahoru.
POZNÁMKA
Otočte dálkový ovladač s klíčem s tlačítky
nahoru. Tím zajistíte, že baterie při otevření
nevypadnou.
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se nových baterií a povrchů
kontaktů prsty - snížila by se tím jejich
funkčnost.
48
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dálkový ovladač s klíčem a PCC* se
2 bateriemi
1. Opatrně vypačte baterie.
2. Nejprve instalujte jednu novou baterii
stranou (+) nahoru.
3. Umístěte bílé plastové kolečko mezi baterie a nakonec instalujte druhou novou
baterii stranou (+) dolů.
Typ baterie
Používejte baterie CR2430, 3 V.
Sestavení
1. Stiskněte dálkový ovladač s klíčem
dohromady.
2. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
3. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče
zablokovaná.
02 Zámky a alarm
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*
DŮLEŽITÉ
Použité baterie se musí likvidovat ekologickým způsobem.
02
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
49
02 Zámky a alarm
Keyless*
02
Systém zamykání a startování bez
použití klíče*
Všeobecné informace
Oba dálkové ovladače s klíčem jsou vybaveny
funkcí Keyless. Lze si objednat další dálkové
ovladače, viz strana 42.
Pokud se dálkový ovladač s klíčem vrátí do
vozu, výstražná zpráva zhasne a zvukové
upozornění zmizí, jakmile:
Elektrický systém vozidla lze nastavit (podle
polohy dálkového ovladače s klíčem) do
některé ze 3 různých poloh: 0, I a II, viz
strana 79.
•
•
dveře byly otevřeny a zavřeny
•
Tlačítko OK na pákovém přepínači.
Dosah dálkového ovládače s klíčem1
Dále následuje popis dálkových ovladačů
s klíčem s funkcí Keyless drive a Keyless
start. Ve vozidlech s funkcí Keyless start lze
vozidlo nastartovat, aniž by byl dálkový ovladač s klíčem zasunutý do zámku zapalování.
Vozidlo s funkcí Keyless drive lze zamykat
a odemykat bez tisknutí tlačítka na dálkovém
ovládání s klíčem. Vozidlo lze rovněž nastartovat, aniž by se klíč musel zasunovat do
zámku zapalování. Umožňuje snadnější
a pohodlnější odemknutí vozidla, např. když
máte plné ruce.
1
50
Neplatí pro vozidla se startováním keyless
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Aby bylo možné otevřít dveře nebo zadní
výklopné dveře bez tisknutí tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem, dálkový ovladač musí
být přibližně 1,5 m od kliky dveří vozu nebo
zadních výklopných dveří. To znamená, že
osoba, která chce zamknout nebo odemknout dveře, musí mít dálkový ovladač s klíčem u sebe. Není možné zamknout nebo
odemknout dveře, pokud se dálkový ovladač
s klíčem nachází na opačné straně vozu.
Γervené kroužky na předcházejícím obrázku
vyznačují pokrytí antén systému.
Pokud se z vozidla odstraní všechny dálkové
ovladače s klíčem a motor běží nebo je
aktivní poloha klíče I nebo II (viz strana 79)
a dveře byly otevřeny a potom se zavřely, na
informačním displeji na sdružené přístrojové
desce se zobrazí výstražná zpráva a současně se ozve zvukové upozornění.
se dálkový ovladač s klíčem vloží do
zámku zapalování
Bezpečné použití dálkového ovladače
s klíčem s funkcí keyless
Pokud ponecháte dálkový ovladač s klíčem
s funkcí keyless ve voze, bude dočasně deaktivován po zamknutí vozu. Je tak zabráněno
zneužití.
Avšak pokud se někdo dostane do vozu,
otevře dveře a najde dálkový ovladač s klíčem, může být opětovně aktivován. Proto je
důležité mít skutečně přehled o všech dálkových ovladačích.
DŮLEŽITÉ
Když jsou dveře odemknuty pomocí
čepele klíče a otevřou se, aktivuje se
alarm.
02 Zámky a alarm
Keyless*
Rušení funkce dálkového ovladače
Elektromagnetická pole a vlnění mohou rušit
funkci Keyless.
POZNÁMKA
Nepokládejte dálkový ovladač s klíčem
s funkcí keyless do blízkosti mobilního
telefonu nebo kovového předmětu - ne
blíže než 10-15 cm.
Pokud přesto dochází k rušení, použijte dálkový ovladač s klíčem a čepel klíče jako tradiční dálkový ovladač, viz strana 44.
Zamykání2
dveřích zavazadlového prostoru se nachází
pogumovaný knoflík.
Zavřete dveře a zadní výklopné dveře uchopením kliky na dveřích nebo stisknutím menšího ze dvou pogumovaných tlačítek na
zadních výklopných dveřích - kontrolka zamykání na čelním skle začne blikat, čímž potvrdí,
že zamykání bylo dokončeno viz strana 43.
Abyste mohli vůz zamknout, musí být
všechny dveře a výklopné dveře zavazadlového prostoru zavřené - jinak se vozidlo neuzamkne.
POZNÁMKA
Pokud rukou uchopíte kliku dveří, klika
tento pohyb zpravidla zaregistruje. Jestliže
však máte silné rukavice nebo uděláte
pohyb velmi rychle, možná bude zapotřebí
druhý pokus nebo si budete muset rukavici
sundat.
02
Odemknutí čepelí klíče
POZNÁMKA
Ve vozech s automatickou převodovkou
musí být volič převodových stupňů nastaven do polohy P. Jinak vozidlo nelze
uzamknout a nelze ani aktivovat alarm.
Odemykání2
Vůz se systémem Keyless-drive se odemkne,
když se rukou dotknete kliky na dveřích nebo
stlačíte pogumovanou přítlačnou plochu na
zadních výklopných dveřích - dveře resp.
zadní výklopné dveře otevřete jako obvykle.
U vozidel se systémem Keyless-drive je vnější
část kliky na dveřích opatřena dotykovou plochou. Vedle pogumované přítlačné plochy na
2
Otvor pro čepel klíče - k uvolnění krytu.
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, např.
když jsou baterie vybité, levé přední dveře lze
otevřít pomocí vytahovací čepele klíče dálkového ovladače (viz strana 46):
Neplatí pro dálkové ovladače s klíčem s funkcí keyless start
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
51
02 Zámky a alarm
Keyless*
02
Válcová vložka zámku je přístupna po sundání plastového krytu kliky na dveřích k tomu se použije čepel klíče:
1. Zatlačte čepel klíče cca. 1 cm rovnou do
otvoru na spodní straně kliky/krytky nepáčte.
> Po zatlačení čepele nahoru do otvoru
se plastová krytka sama uvolní.
2. Potom vložte čepel klíče do válcové
vložky zámku a dveře odemkněte.
3. Po odemknutí nasaďte plastovou krytku
zpět.
POZNÁMKA
Když jsou levé přední dveře odemknuty
pomocí čepele klíče a otevřou se, aktivuje
se alarm. Vypíná se vložením dálkového
ovladače s klíčem do zapalování, viz
strana 62.
Paměť v klíči3 - sedadlo řidiče, zpětná
zrcátka a síla řízení
Funkce pamětí v dálkovém ovladači
s klíčem s funkcí keyless
Pokud se několik lidí, každý s dálkovým ovladačem s klíčem, přiblíží k vozu, je provedeno
3
52
nastavení sedadla a zrcátek pro osobu, která
otevírá dveře řidiče.
Jestliže otevřela dveře řidiče osoba A s dálkovým ovladačem s klíčem A, avšak osoba B s
dálkovým ovladačem s klíčem B bude řídit,
nastavení mohou být změněna následovně:
•
Osoba B se postaví ke dveřím řidiče nebo
usedne za volant a stiskne odemykací tlačítko svého dálkového ovladače s klíčem,
viz strana 44.
•
Zvolte jednu ze tří pamětí pro nastavení
sedadla tlačítkem sedadla 1–3, viz
strana 82.
•
Seřiďte sedadlo a zrcátka manuálně, viz
strana 82 a 104.
•
Seřiďte sílu řízení v systému nabídek MY
CAR, viz viz strana 207.
Nastavení zamknutí
Funkci Keyless-drive lze upravit v systému
nabídky MY CAR. Přitom se nastaví, které
dveře se nezamykají. Zvolte Nastavení
vozidla Nastavení zámku Bezklíčový
vstup - a potom vyberte Odemknout
všechny dveře, Libovolné dveře, Dveře na
stejné straně nebo Obě přední dveře.
Popis systému menu, viz strana 205.
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem řidiče a elektricky ovládanými zrcátky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Umístění antény
Systém Keyless používá množství integrovaných antén umístěných po celém vozidle:
Zadní nárazník, uprostřed
Klika dveří, vlevo vzadu
Zavazadlový prostor, uprostřed a v zadní
části pod podlahou
Klika dveří, vpravo vzadu
Středová konzola, pod zadní částí
Středová konzola, pod přední částí.
02 Zámky a alarm
Keyless*
VAROVÁNÍ
Osoby s kardiostimulátorem by se neměly
přibližovat k anténám systému Keyless na
vzdálenost menší než 22 cm. Tím se
zabrání interferenci mezi kardiostimulátorem a systémem Keyless.
02
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
53
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Zvenku
02
POZNÁMKA
Dálkový ovladač s klíčem může zamknout/
odemknout všechny dveře, zadní výklopné
dveře a klapku plnicí trubky palivové nádrže.
Můžete nastavit různé sekvence odemykání.Viz popis odemykání pomocí dálkového
ovladače s klíčem, strana 44.
Nezapomeňte, že se alarm spustí, pokud
se dveře otevřou poté, co byly odemknuty
pomocí čepele klíče - alarm se vypne, jakmile se do zámku zapalování zasune dálkový ovladač s klíčem.
Aby bylo možné aktivovat sekvenci zamykání,
dveře řidiče musí být zavřené - pokud jsou
otevřené některé další dveře nebo dveře
zavazadlového prostoru, dojde k uzamknutí
a aktivaci alarmu, až se tyto dveře zavřou.
V případě systému Keyless* musí být zavřeny
všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru.
Při zamykání pomocí dálkového ovladače
mimo vůz mějte na pamětí nebezpečí
uzamknutí osoby ve voze - v takovém
případě nelze pomocí ovládacích prvků na
dveří žádné dveře otevřít zevnitř vozidla.
Další informace, viz strana 58, Deadlock.
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí
dálkového ovladače s klíčem ve voze.
Pokud není možné zamknout/odemknout dálkovým ovladačem s klíčem, může být vybitá
baterie – zamkněte nebo odemkněte levé
přední dveře vyjímatelnou čepelí klíče, viz
strana 46.
VAROVÁNÍ
Automatické znovuzamknutí
Pokud nejsou během 2 minut od odemknutí
otevřeny žádné boční dveře ani dveře zavazadlového prostoru, vůz se opětovně automaticky zamkne. Tato funkce snižuje riziko
nechtěného zanechání nezamčeného vozidla.
(Vozidla s alarmem, viz strana 61.)
Manuální zamykání
V jistých situacích, např. pokud dojde
k výpadku napájení, budete muset uzamknout vůz manuálně.
Levé přední dveře lze zamknout pomocí válcové vložky zámku a vytahovací čepele klíče
dálkového ovladače, viz strana 51.
54
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
U ostatních dveří nejsou válcové vložky
zámku. Místo toho je na konci každých dveří
spínač zámku, který se musí stisknout
pomocí čepele klíče - tyto spínače se mechanicky zamykají a blokují, aby se nedaly otevřít
zvenku. Přesto lze tyto dveře stále otevřít
zevnitř.
Manuální zamykání dveří. Nesmí se kombinovat
s dětskými bezpečnostními pojistkami, viz
strana 60.
–
Vytáhněte čepel klíče z dálkového ovládání, viz strana 46. Vložte čepel do otvor
spínače zámku a klíč zatlačte na doraz na
dno, cca. 12 mm.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
Dveře se zablokují proti otevření zvenku.
Vnitřní klika dveří musí být otevřena, aby
došlo k návratu do polohy A.
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Dveře lze odemknout také tlačítkem odemknutí na dálkovém ovladači nebo pomocí
tlačítka centrálního zamykání na dveřích
řidiče.
Zevnitř
Odemykání
Centrální zamykání
Dveře mohou být odemknuty zevnitř dvěma
způsoby:
•
POZNÁMKA
•
Ovládání zámku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv
všechny dveře najednou.
•
Manuálně zamknuté zadní dveře
s aktivovanou manuální dětskou pojistkou nelze otevřít zvenku ani zevnitř, viz
strana 60. Zadní dveře, které jsou
takto zamknuté, lze odemknout pouze
pomocí dálkového ovladače nebo tlačítka centrálního zamykání.
02
Stiskněte tlačítko centrálního zamykání
.
Pro současné otevření všech bočních oken*
stiskněte tlačítko a držte je stisknuté (minimálně 4 sekundy).
•
Potáhněte kliku dveří a dveře otevřete dveře se odemknou a otevřou v jediném
kroku.
Zamykání
Centrální zamykání.
Všechny boční dveře a zadní výklopné dveře
mohou být zamknuty nebo odemknuty současně pomocí tlačítka centrálního zamykání
na dveřích řidiče.
•
Stiskněte jednu stranu
tlačítka pro
pro odezamknutí – druhou stranu
mknutí.
Kontrolka v tlačítku zamykání
Pokud svítí kontrolka v tlačítku centrálního
zamykání ve dveřích řidiče, znamená to, že
všechny dveře jsou zamknuté.
•
Centrální zamykání se aktivuje, pokud
jsou obojí přední dveře zavřené. Stiskněte
tlačítko
na centrálním zamykání zamknou se všechny dveře. Pokud jsou
některé ze zadních dveří otevřené, při
zavření se zamknou.
Pro současném zavření všech bočních oken
stiskněte tlačítko a držte je stisknuté (minimálně 2 sekundy).
Otevření všech oken
Pro současné otevření všech bočních oken
a střešního okna stiskněte tlačítko
a držte je stisknuté (minimálně 4 sekundy) například pro rychlé vyvětrání prostoru pro
cestující za horkého počasí.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
55
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Automatické uzamykání
02
Tuto funkci lze aktivovat/deaktivovat
v systému menu MY CAR pod položkou
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení zámku Autom. zamknutí
dveří. Popis systému menu, viz strana 205.
56
Zamknutí schránky v palubní desce:
Dveře a dveře zavazadlového prostoru se
zamykají automaticky, když se vozidlo rozjede.
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky
zámku schránky v přístrojové desce.
Otočte čepel klíče o 90 stupňů doprava.
Když je schránka zamknutá, je otvor klíče
v horizontální poloze.
Vytáhněte čepel klíče.
•
2. Nadzvedněte vnější kliku a dveře zavazadlového prostoru zcela otevřete.
DŮLEŽITÉ
•
K uvolnění zámku přihrádky je nutná
minimální síla - stačí jemně stisknout
pogumovaný panel.
•
Při otevírání přihrádky nezvedejte pryžový panel - přihrádku otevřete
pomocí madla. Pokud byste použili
příliš velkou sílu, mohly by se poškodit
elektrické kontakty na pryžovém
panelu.
Odemykání se provádí v opačném pořadí.
Válcová vložka zámku, schránka
v palubní desce*
Zadní dveře
Schránka v palubní desce může být zamykána/odemykána pouze vyjímatelnou čepelí
klíče dálkového ovladače. Informace k vyjmutí
čepele klíče, viz strana 46.
Pogumovaná plocha s elektrickým kontaktem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
1. Jemně zatlačte na širší ze dvou pogumovaných přítlačných ploch pod vnějším
madlem - zámek se uvolní.
Manuální otevření
Dveře zavazadlového prostoru drží
v zavřeném stavu elektrický zámek. Otevření:
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Odemknutí dálkovým ovladačem
s klíčem
Alarm pro dveře zavazadlového prostoru
a tyto dveře mohou být
může být vypnut
odemknuty pomocí tlačítka* na dálkovém
ovladači.
Kontrolka zamknutí na přístrojové desce
přestane blikat a upozorní tak, že není
zamčené celé vozidlo a že snímače pohybu
a výšky pro systém alarmu* a snímače otevírání dveří zavazadlového prostoru jsou odpojené.
Dveře zůstanou zamknuté a hlídané alarmem.
Zadní výklopné dveře lze pomocí dálkového
ovladače s klíčem zavřít dvěma různými způsoby:
Jedno stisknutí - Víko zavazadlového prostoru se odemkne, ale zůstává zavřené - lehce
stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu na
vnějším madlu a víko zavazadlového prostoru
otevřete. Pokud se dveře zavazadlového
prostoru neotevřou do 2 minut, znovu se
zamknou a alarm se znovu zapojí.
Dvě stisknutí - Víko zavazadlového prostoru
se odemkne a zámek se vysune. Přitom se
víko zavazadlového prostoru otevře přibližně
o centimetr - nadzvednutím vnějšího madla
víko otevřete. V případě deště, mrazu, sněžení a při chladném počasí se však může stát,
že se zámek dveří zavazadlového prostoru
nevysune.
Otevření vozu zevnitř
02
Otevření zadních výklopných dveří:
–
POZNÁMKA
•
•
Pokud se víko/výklopné dveře zavazadlového prostoru odemknou 2 stisknutím nebo pomocí ovladače uvnitř
vozidla, víko/výklopné dveře se automaticky nezamknou, protože jsou
otevřené - musí se zavřít ručně.
Víko/výklopné dveře zavazadlového
prostoru jsou po zavření odemknuté
a alarm není aktivován - znovu
zamkněte a alarm aktivujte pomocí tlana dálkovém ovlačítka zamykání
dači.
Stiskněte tlačítko na panelu spínačů
osvětlení.
> Zámek se uvolní a zadní výklopné
dveře se o několik centimetrů odemknou.
Zamknutí dálkovým ovladačem s klíčem
–
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém ovladači s klíčem,
, viz strana 44.
> Kontrolka zamykání na přístrojové
desce začne blikat. To znamená, že
vůz je zajištěn a alarm* je aktivován.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
57
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Klapka plnicí trubky palivové nádrže
02
Klapka plnicí trubky palivové nádrže se odemyká pomocí tlačítka
na dálkovém ovladači s klíčem. Klapka plnicí trubky palivové
nádrže zůstane odemknuta, dokud se vozidlo
neodemkne pomocí tlačítka
na dálkovém
ovladači s klíčem. Jestliže se vozidlo během
jízdy zamkne nebo se k zamknutí použijí tlačítka uvnitř vozu, klapka plnicí trubky palivové
nádrže zůstane odemknuta.
Logika zamykání klapky plnicí trubky palivové
nádrže umožní zamykání a odemykání
pomocí funkce keyless-drive a pomocí centrálního zamykání. Klapka plnicí trubky palivové nádrže se vždy zamkne po 10 minutách.
POZNÁMKA
Dočasná deaktivace
Pokud se dveře otevřou během stanovené
doby zpoždění, sekvence se přeruší
a alarm se vypne.
Funkci deadlock můžete deaktivovat a vůz
odemknout pouze dálkovým ovladačem s klíčem. Levé přední dveře je možné zvenku
odemknout pomocí odnímatelné čepele klíče.
VAROVÁNÍ
Dokud není funkce Deadlock deaktivována, nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete tím nebezpečí uzamknutí osoby
ve voze.
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
MY CAR
OK MENU
Funkce „deadlock“*1
U funkce "deadlock" se všechny kliky na
dveřích mechanicky vypojí, takže dveře nelze
otevřít zevnitř.
Funkce „deadlock“ se aktivuje dálkovým
ovladačem, a to se zpožděním cca.
10 sekund po zamknutí dveří.
Knoflík TUNE
EXIT
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock je možné dočasně vypnout. To se provede následovně:
1. Vstupte do systému menu MY CAR
prostřednictvím položky Nastavení
Nastavení vozidla Omezené
1
58
Pouze v kombinaci s alarmem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
zabezpečení (podrobný popis menu, viz
strana 205).
2. Zvolte Aktivovat jedenkrát.
> Na sdružené přístrojové desce se
zobrazí zpráva Zámky a alarm
Snížená ochrana a funkce „deadlock“
se vypne při zamknutí vozidla.
nebo
–
Pokud nemá být systém zamykání změněn
Stiskněte EXIT a zamkněte vozidlo.
–
02
POZNÁMKA
•
Upozorňujeme, že při zamknutí vozidla
se aktivuje alarm.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
Zvolte Dotaz při opuštění vozu.
> Při každém vypnutí motoru se středové
konzole zobrazí zpráva Aktivovat
Omezené zabezpečení až do
dalšího nastartování motoru? následovaná zprávou Potvrdit s OK
a Storno s EXIT.
Pokud má být funkce „deadlock“ vypnuta
–
Stiskněte OK/MENU a zamkněte vůz
(Upozorňujeme, že se současně vypnou
detektory pohybu a náklonu*, viz
strana 62.)
> Při dalším nastartování motoru se
systém vynuluje a na sdružené přístrojové desce se zobrazí zpráva Zámky
a alarm Úplná ochrana, při které se
funkce „deadlock“ a detektory pohybu
a náklonu alarmu opět aktivují.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
59
02 Zámky a alarm
Dětské pojistky
Manuální zablokování zadních dveří
02
Dětské pojistky brání dětem otevřít zadní
dveře zevnitř.
POZNÁMKA
•
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv obě
zadní dveře najednou.
•
Vozidla s elektrickou dětskou pojistkou
nejsou vybavena manuální dětskou
pojistkou.
Elektrické zamykání zadních dveří*
a elektrické ovládání oken
Dětské pojistky jsou umístěny na zadní hraně
každých zadních dveří a jsou přístupné pouze
tehdy, když jsou dveře otevřené.
Zapnutí a vypnutí dětských pojistek:
Pomocí vytahovací čepele klíče dálkového ovladače otočte knoflíkem, viz
strana 46.
Dveře se zablokují proti otevření zevnitř.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
Ovládací panel na dveřích řidiče.
Dětské bezpečnostní pojistky lze zapnout
nebo vypnout ve všech polohách klíče nad 0
- viz strana 79. Aktivaci/deaktivaci lze provést do 2 minut po vypnutí motoru v případě,
že nejsou otevřeny žádné dveře.
Zapnutí dětských pojistek:
60
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou pojistky aktivní, na informačním displeji se objeví Dětská pojistka
vzadu aktivována a rozsvítí se kontrolka na tlačítku.
Pokud jsou aktivovány elektricky ovládané
dětské pojistky:
•
okna mohou být ovládána pouze spínači
na ovládacím panelu na dveřích řidiče
•
zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
Aktuální nastavení se uloží, když se motor
vypne - pokud jsou dětské bezpečnostní
pojistky při vypnutí motoru zapnuté, tato
funkce zůstane aktivní i při dalším nastartování motoru.
S dětskými bezpečnostními pojistkami. Nesmí se
kombinovat s manuálně ovládanými zámky dveří,
viz strana 54.
–
1. Nastartuje motor nebo přepněte klíč do
polohy nad 0.
02 Zámky a alarm
Alarm*
Všeobecné informace
Aktivovaný alarm se spustí, jestliže:
•
jsou otevřeny dveře, kapota nebo dveře
zavazadlového prostoru
•
je zachycen pohyb v prostoru pro cestující (pokud je systém vybaven čidlem
pohybu ve voze*)
•
vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
systém vybaven čidlem náklonu vozu*)
•
•
byl odpojen kabel akumulátoru,
se odpojí siréna.
Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na
informačním displeji na sdružené přístrojové
desce se zobrazí zpráva. V takovém případě
kontaktujte odborný servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Kontrolka alarmu
V případě pohybu v prostoru pro cestující
snímače náklonu spustí alarm - registruje
se rovněž proudění vzduchu. Proto se
alarm spustí, pokud ve voze necháte
otevřené okno nebo pokud se zapne
topení v prostoru pro cestující.
Aby k tomu nedošlo: Při opouštění vozidla
zavřete okna. Pokud budete používat integrované vyhřívání prostoru pro cestující
(nebo přenosné elektrické topení), nastavte
proud vzduchu z ventilačních otvorů tak,
aby nesměřoval nahoru do prostoru pro
cestující. Dále lze použít omezenou úroveň
alarmu, viz strana 62.
POZNÁMKA
Nepokoušejte se sami opravovat a měnit
komponenty v systému alarmu. Jakýkoliv
takový pokus má vliv na pojistné podmínky.
02
Stejná kontrolka LED jako u indikace zamykání,
viz strana 43.
Γervená LED dioda na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:
•
LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivován
•
LED kontrolka bliká jednou za sekundu –
alarm je aktivní
•
LED dioda bliká rychleji po vypnutí alarmu
(dokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý ve spínací skříňce a je zvolena
poloha klíče I) – Byl spuštěn poplach.
Zapnutí alarmu
–
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
61
02 Zámky a alarm
Alarm*
Deaktivujte alarm
02
–
Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Vypnutí spuštěného alarmu
–
1. Otevřete levé dveře pomocí odnímatelné
čepele klíče - viz strana 51.
> Alarm se spustí, směrová světla blikají
a zní siréna.
Stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem
tlačítko pro odemknutí nebo zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
Postupuje se přitom stejně jako u dočasného
vypojení zamykání s funkcí "deadlock", viz
strana 58.
Další funkce alarmu
Automatické opětovné zapnutí alarmu
Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně
opustili vůz s vypnutým alarmem.
Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak
žádné dveře ani dveře zavazadlového prostoru nejsou během 2 minut otevřeny, alarm se
automaticky opětovně zapne. Zároveň se
opětovně zamkne vůz.
2. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
> Alarm je deaktivován.
Automatické zapnutí alarmu
Zvukový signál
V některých zemích se alarm zapne po určité
době, pokud byly dveře řidiče otevřeny
a zavřeny, ale vůz nebyl opět uzamknut.
Při spuštění poplachu nastane následující:
•
Siréna zní 30 sekund nebo do doby, než
se alarm vypne. Siréna má svou vlastní
baterii, která pracuje nezávisle na akumulátoru vozu.
•
Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do
vypnutí alarmu.
Dálkový ovladač s klíčem nefunguje
Pokud alarm nelze pomocí dálkového ovladače s klíčem deaktivovat, např. pokud je
baterie v klíči vybitá, lze vozidlo odblokovat,
odpojit od alarmu a motor nastartovat. Postupujte následovně:
62
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Omezený režim alarmu
Aby nedošlo k náhodnému spuštění alarmu,
např. pokud necháte v zamknutém voze psa
nebo během převozu vozidla na trajektu nebo
ve vlaku, dočasně deaktivujte detektory
pohybu a náklonu.
02 Zámky a alarm
02
63
Přístroje a ovládací prvky........................................................................ 66
Volvo Sensus ......................................................................................... 78
Polohy klíče............................................................................................. 79
Sedadla................................................................................................... 81
Volant...................................................................................................... 86
Osvětlení................................................................................................. 87
Stěrače a ostřikovače............................................................................. 99
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka............................ 102
Kompas*................................................................................................ 108
Alcolock*............................................................................................... 109
Startování motoru................................................................................. 113
Startování motoru – externí akumulátor................................................ 115
Převodovky........................................................................................... 116
Start/Stop*............................................................................................ 123
Nožní brzda........................................................................................... 129
Parkovací brzda.................................................................................... 131
HomeLink® *.......................................................................................... 132
64
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PROSTŘEDÍ ŘIDIΓE
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Přehled přístrojů
03
Levostranné řízení.
66
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Strana
Funkce
Strana
Menu a zprávy, ukazatele směru, dálková/
potkávací světla,
palubní počítač
202, 93,
89, 230
Výstražná funkce ukazatelů směru
92
Tempomat*
146,148
Ovládací panel pro
systém infotainment
a navigace v menu
247, 249,
205
Houkačka, airbagy
86,18
Panel pro ovládání klimatizace
216
Sdružená přístrojová
deska
69
Páka voliče
116
Navigace v menu,
regulace audio, ovládání telefonu*
205, 247,
249, 275
Parkovací brzda
131
Stěrače a ostřikovače
99,100
Tlačítko START/STOP
ENGINE
113
Nastavení volantu
86
Spínací skříňka
79
Otevření kapoty
340
Obrazovka infotainment a zobrazení
menu
246, 247,
205
Spínač světel, otevírání zadních výklopných dveří
87,56
Klika dveří
–
Nastavení sedadel*
82
Ovládací panel
55, 60, 102,
104
03
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
67
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
03
Pravostranné řízení.
68
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Strana
Funkce
Strana
Stěrače a ostřikovače
99,100
Navigace v menu,
regulace audio, ovládání telefonu*
205, 247,
249, 275
Ovládací panel pro
systém infotainment
a navigace v menu
247, 249,
205
216
Houkačka, airbagy
86,17
Panel pro ovládání klimatizace
Páka voliče
116
Sdružená přístrojová
deska
69
Parkovací brzda
131
Tempomat*
146,148
Tlačítko START/STOP
ENGINE
113
Menu a zprávy, ukazatele směru, dálková/
potkávací světla,
palubní počítač
202, 93,
89, 230
Spínací skříňka
79
Nastavení volantu
86
Obrazovka infotainment a zobrazení
menu
246, 247,
205
Otevření kapoty
340
87,56
Klika dveří
–
Spínač světel, otevírání zadních výklopných dveří
Ovládací panel
55, 60, 102,
104
Nastavení sedadel*
82
Výstražná funkce ukazatelů směru
92
Informační displej na sdružené
přístrojové desce
03
Informační displej, analogový přístrojová deska.
Informační displej, digitální přístrojová deska.
Informační displej na sdružené přístrojové
desce zobrazuje informace o některých funk}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
69
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
cích vozu, např. o tempomatu, palubním
počítači a také zprávy. Informace se zobrazují
prostřednictvím symbolů a textu.
Další popis je pod funkcemi, které využívají
displej.
03
Měřáky a indikátory, analogový
přístrojová deska
počítač, strana 230, a Doplňování paliva,
strana 299.
Eco meter Tento měřák indikuje, nakolik
hospodárně se jezdí s vozidlem. Γím je
údaj na stupnici výše, tím hospodárnější
je jízda.
čecího kolečka zvolte možnost nabídky
Motivy. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka
OK. Další informace o nabídkách, viz
strana 202.
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Indikace přeřazení2 / indikace převodových stupňů3. Viz také převodovky, strana
116.
Měřáky a indikátory, digitální
přístrojová deska
Palivoměr. Jakmile indikace klesne
k jediné bílé značce1, rozsvítí se žlutá
kontrolka upozorňující na nízkou hladinu
paliva v palivové nádrži. Viz také Palubní
1
2
3
4
70
U digitální sdružené přístrojové desky lze
nastavit různá témata displeje K dispozici
jsou následující motivy: "Elegance", "Eco"
a "Performance". Nastavení motivů lze při
zamykání vozidla uložit do paměti dálkového
ovladače s klíčem, viz strana 42 a 207.
Motiv si lze zvolit pouze, když motor běží.
Chcete-li změnit motiv, stiskněte na pákovém
přepínači vlevo tlačítko OK a otočením přetá-
Jakmile zpráva Vzd. do prázd. paliv. nádrže: na displeji začne ukazovat ----, značka se změní na červenou.
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
Jakmile zpráva Vzd. do prázd. paliv. nádrže: na displeji začne ukazovat ----, značka se změní na červenou.
Měřáky a ukazatelé, motiv "Elegance".
Palivoměr. Jakmile indikace klesne
k jediné bílé značce4, rozsvítí se žlutá
kontrolka upozorňující na nízkou hladinu
paliva v palivové nádrži. Viz také Palubní
počítač, strana 230, a Doplňování paliva,
strana 299.
Teploměr chladicí kapaliny motoru
Rychloměr
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Indikace přeřazení5 / indikace převodových stupňů6. Viz také převodovky, strana
116.
Indikace přeřazení5 / indikace převodových stupňů6. Viz také převodovky, strana
116.
Power guide. Viz také strana 72.
Indikace přeřazení5 / indikace převodových stupňů6. Viz také převodovky, strana
116.
03
Eco guide & Power guide*
Všeobecné informace
Přístroje Eco guide a Power guide pomáhají
řidiči řídit vozidlo a zároveň udržet maximální
hospodárnost jízdy.
Měřáky a ukazatelé, motiv "Eco".
5
6
4
Měřáky a ukazatelé, motiv "Performance".
Palivoměr. Jakmile indikace klesne
k jediné bílé značce4, rozsvítí se žlutá
kontrolka upozorňující na nízkou hladinu
paliva v palivové nádrži. Viz také Palubní
počítač, strana 230, a Doplňování paliva,
strana 299.
Palivoměr. Jakmile indikace klesne
k jediné bílé značce4, rozsvítí se žlutá
kontrolka upozorňující na nízkou hladinu
paliva v palivové nádrži. Viz také Palubní
počítač, strana 230, a Doplňování paliva,
strana 299.
Eco guide. Viz také strana 71.
Teploměr chladicí kapaliny motoru
Rychloměr
Rychloměr
Do vozidla je ukládána statistika o trase. Tuto
statistiku si můžete prohlédnout ve formě blokového schématu, viz strana 236.
Eco guide
Tento měřák indikuje, nakolik hospodárně se
jezdí s vozidlem.
Chcete-li zobrazit tuto funkci, zvolte motiv
"Eco", viz strana 71.
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
Jakmile zpráva Vzd. do prázd. paliv. nádrže: na displeji začne ukazovat ----, značka se změní na červenou.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
71
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
rozsvítí červená zóna, což znamená nežádoucí příliš velkou spotřebu.
Průměrná hodnota
Průměrná hodnota pomalu následuje za
okamžitou hodnotu a znázorňuje, jak se
s vozem jelo dosud. Γím jsou ukazatelé na
stupnici výše, tím hospodárněji řidič jede.
03
Power guide
Na tomto přístroji se zobrazuje vztah mezi
výkonem (Power) odebíraným z motoru
a výkonem, který je k dispozici.
Okamžitá hodnota
Průměrná hodnota
Okamžitá hodnota
Zde se zobrazuje okamžitě hodnota - čím je
výsledek na stupnici vyšší, tím je spotřeba
příznivější.
Okamžitá hodnota se počítá na základě
rychlosti, otáček motoru, výkonu motoru
a sešlapování brzdového pedálu.
Důraz je kladen na optimální rychlost
(50-80 km/h) a nízké otáčky. Během akcelerace a brzdění ukazatelé klesají.
Pokud jsou okamžité hodnoty velmi nízké, na
měřicím přístroji se (s krátkým zpožděním)
7
72
Výkon závisí na otáčkách motoru.
Chcete-li zobrazit tuto funkci, zvolte motiv
"Performance", viz strana 71.
Dostupný výkon motoru
Využívaný výkon motoru
Dostupný výkon
Menší horní ukazatel indikuje dostupný výkon
motoru7. Γím je výsledek na stupnici výše,
tím větší výkon je pro momentálně zařazený
převodový stupeň k dispozici.
Využitý výkon
Větší spodní ručička indikuje využitý výkon
motoru7. Γím je výsledek na stupnici výše,
tím větší výkon je z motoru momentálně odebírán.
Velká mezera mezi oběma ukazateli znamená
velkou výkonovou rezervu.
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
5 sekund, s výjimkou kontrolky poruchy emisního systému vozidla a kontrolky nízkého
tlaku oleje.
Kontrolky
Symbol
Popis
Porucha ABL
03
Systém řízení emisí
Indikační a varovné kontrolky, analogová přístrojová deska.
Kontrolky
Indikační a varovné kontrolky
výstražné symboly8
Indikační a varovné kontrolky, digitální přístrojová
deska.
Kontrolky
Zadní světlo do mlhy svítí
Indikační a varovné kontrolky
Stabilizační systém
výstražné symboly8
Kontrola funkčnosti
Všechny kontrolky a varovné symboly svítí,
pokud je klíč v poloze II nebo při startování
motoru. Po nastartování motoru by měly
zhasnout všechny kontrolky kromě kontrolky
parkovací brzdy, která zhasne pouze tehdy,
když je parkovací brzda odbrzděna.
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II,
potom všechny kontrolky zhasnou do
8
Porucha ABS
Systém stability, sportovní
režim
Žhavení (vznětové motory)
Nízká hladina paliva v palivové
nádrži
Informace, čtěte text na displeji
U některých provedeních motorů není kontrolka nízkého tlaku oleje použita. Upozornění je předáváno pomocí textu na displeji. Kontrola hladiny oleje, viz strana 341.
}}
73
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Symbol
Popis
Dálková světla svítí
Levé směrové světlo
03
Pravé směrové světlo
Start/Stop, motor se automaticky zastaví, viz strana 123
Porucha ABL
Kontrolka se rozsvítí, pokud nastane porucha
funkce ABL (aktivních světlometů).
Systém řízení emisí
Pokud se kontrolka rozsvítí, důvodem může
být porucha v systému řízení emisí vozidla.
Jeďte do servisu a nechte vozidlo zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc
autorizovaného servisu Volvo.
Porucha ABS
Zadní světlo do mlhy svítí
Tato kontrolka svítí, když svítí zadní světlo do
mlhy.
Stabilizační systém
Blikající kontrolka signalizuje, že stabilizační
systém zasahuje. Jestliže kontrolka svítí
nepřerušovaně, došlo k poruše v systému.
Systém stability, sportovní režim
Sportovní režim umožní zážitek z aktivnější
jízdy. Systém detekuje, zda se plynový pedál,
pohyby volantu a zatáčení provádí aktivněji
než při běžné jízdě. Do jisté úrovně potom
umožní řízený prokluz zadní části vozidla a až
potom zasáhne a vozidlo stabilizuje.
Žhavení (vznětové motory)
Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru.
Důvodem předehřevu je zpravidla nízká
teplota.
Jestliže tato kontrolka svítí, systém je
nefunkční. Normální funkce brzdové soustavy
zůstává zachována, avšak bez fungování
ABS.
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
Informace, čtěte text na displeji
2. Nastartujte znovu motor.
74
3. Pokud zůstane kontrolka rozsvícená,
jeďte do servisu a nechte systém ABS
zkontrolovat. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Když se rozsvítí kontrolka, hladina paliva
v nádrži je nízká. Co nejdřív doplňte palivo.
Když se jeden ze systémů vozu „nechová“
dle očekávání, rozsvítí se tato informační kon-
trolka a na informačním displeji se objeví text.
Textovou zprávu vymažete pomocí tlačítka
OK, viz strana 202, jinak zpráva zmizí automaticky po určité době (doba závisí na indikované funkci). Informační kontrolka se může
rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.
POZNÁMKA
Pokud se zobrazí servisní zpráva, kontrolka a zpráva se vymažou stisknutím tlačítka OK nebo po jisté době automaticky
zmizí.
Dálková světla svítí
Kontrolka svítí, když svítí dálková světla
a když používáte světelnou houkačku.
Levé/pravé ukazatele směru
Obě kontrolky směrových světel blikají, když
používáte výstražná světla.
Start/Stop
Pokud se motor automaticky zastaví, symbol
zhasne.
Výstražné symboly
Symbol
Popis
Nízký tlak olejeA
Zabrzděná parkovací brzda
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Symbol
Popis
Aktivovaná ruční brzda, alternativní symbol
Tato kontrolka svítí trvale, když je zabrzděná
parkovací brzda. Během aktivace se rozsvítí
kontrolka. Více informací, viz strana 131.
Airbagy - SRS
Airbagy - SRS
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Alternátor nedobíjí
Závada v brzdovém systému
Varování
A
Zabrzděná parkovací brzda
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého
tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na
displeji, viz stránky 341 a 343.
Nízký tlak oleje
Jestliže se kontrolka rozsvítí za jízdy, je příliš
nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte
motor a zkontrolujte hladinu motorového
oleje. V případě potřeby olej doplňte. Pokud
svítí kontrolka a hladina oleje je normální,
kontaktujte servis. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená
nebo svítí během jízdy, znamená to, že byla
zjištěna porucha zámku bezpečnostního
pásu, SRS, SIPS nebo IC systému. Neprodleně jeďte do servisu a nechte si systém
překontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka bliká, pokud není řidič nebo spolujezdec na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem nebo někdo na zadním
sedadle si pás rozepnul.
Alternátor nedobíjí
Tato kontrolka se rozsvítí během jízdy, pokud
došlo k poruše v elektrickém systému.
Navštivte servis. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Závada v brzdovém systému
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může být příliš
nízká hladina brzdové kapaliny. Zastavte vůz
na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu
kapaliny v zásobní nádobě brzdové kapaliny,
viz strana 345.
Svítí-li kontrolky brzd a ABS současně, může
jít o problém v systému rozdělení brzdné síly.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
•
Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte v jízdě.
•
Pokud kontrolky nezhasnou, zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
v nádržce, viz strana 345. Pokud je
hladina kapaliny na normální úrovni
a varovné kontrolky přesto svítí,
můžete jet velmi opatrně do servisu
a nechat brzdovou soustavu zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali
pomoc autorizovaného servisu Volvo.
03
VAROVÁNÍ
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
v nádržce pod MIN, nejdříve doplňte
brzdovou kapalinu a až potom můžete jet.
Ztrátu brzdové kapaliny musí prošetřit
servis. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Pokud se současně rozsvítí kontrolky
BRZDA a ABS, hrozí riziko, že se zadní
část vozu při prudkém brzdění stočí.
75
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Varování
03
Γervená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud
byla indikována závada, která by mohla mít
vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Na informačním displeji se zároveň
objeví vysvětlující text. Symbol svítí, dokud
není závada opravena, ale textová zpráva
může být vymazána tlačítkem OK, viz
strana 203. Varovný symbol se může také
rozsvítit ve spojení s ostatními symboly.
Akce:
1. Zastavte na bezpečném místě. S vozidlem nesmíte pokračovat v jízdě.
2. Přečtěte si zprávu na informačním displeji. Proveďte akci v souladu se zprávou
na displeji. Pomocí tlačítka OK zprávu
smažte.
Připomenutí – nezavřené dveře
Pokud jedny dveře nejsou správně zavřené,
na informačním displeji se rozsvítí informační
nebo varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím
obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete otevřené dveře.
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca 7 km/h, svítí informační kontrolka.
9 Pouze vozy s alarmem*.
10 Vzhled displeje se může
76
pro různé varianty lišit.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
trolka.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca 7 km/h, rozsvítí se varovná kon-
Dílčí počítadlo kilometrů
Pokud kapota motoru9 není správně zavřena,
na informačním displeji se rozsvítí varovná
kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem. Co
nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě
a zavřete kapotu motoru.
Pokud zadní výklopné dveře nejsou správně
zavřeny, na informačním displeji se rozsvítí
informační kontrolka spolu s vysvětlujícím
obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete zadní výklopné
dveře.
Dílčí počítadlo kilometrů.
Displej denního počítadla kilometrů10
K měření krátkých vzdálenosti se používají
dvě denní počítadla kilometrů T1 a T2. Na
displeji je zobrazena vzdálenost.
Otočením kolečka spínače páky vlevo se
zobrazí požadované počítadlo.
Dlouhým stisknutím (dokud nedojde ke
změně) tlačítka RESET na levém pákovém
přepínači vynulujete zobrazené denní počítadlo kilometrů. Více informací, viz strana 230.
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Hodiny
6. Otočením ovladače TUNE zvolte pole pro
OK a stiskněte OK/MENU - nastavení je
kompletní.
V možnosti menu Nastavení Nastavení
systému Časový formát se volí režim 24
h nebo 12 h (AM/PM).
Hodiny, digitální přístrojová deska.
Displej pro zobrazení času11
Nastavení hodin
Hodiny lze nastavit ve skupině nabídky MY
CAR. Další informace - viz viz strana 205.
1. Vyhledejte Nastavení
systému Čas.
03
Nastavení
2. Kurzor se přesune do prvního pole pro
hodiny: Stiskněte OK/MENU - pole se
aktivuje.
3. Otočením knoflíku TUNE nastavte
správné hodiny a stiskněte OK/MENU pole se deaktivuje.
4. Otočením knoflíku TUNE zvolte pole pro
minuty (A) a stiskněte OK/MENU - pole
se aktivuje (B).
5. Otočením knoflíku TUNE nastavte
správné minuty a stiskněte OK/MENU pole se deaktivuje.
11 Pokud
je nainstalována digitální přístrojová deska, uprostřed přístrojové desky se zobrazují hodiny.
77
03 Prostředí řidiče
Volvo Sensus
Všeobecné informace
Pomocí tlačítek a ovládacích prvků na
středové konzole a pomocí pravé klávesnice*
na volantu můžete aktivovat a deaktivovat
funkce a upravovat celou řadu nastavení.
03
Ovládací panel na středové konzole
Navigace* - NAV, viz samostatná uživatelská příručka (Silniční a dopravní informační systém - RTI).
Systém Infotainment (RADIO, MEDIA,
TEL*), viz strana 246.
Nastavení vozu - MY CAR, viz
strana 205.
Ovládání klimatizace, viz strana 213.
Kamera parkovacího asistenta - CAM*,
viz strana 187.
Operační systém Volvo Sensus je srdcem
vašich osobních zkušeností s vozem Volvo.
Systém Volvo Sensus kombinuje různé
funkce z několika systémů ve voze a informace z těchto systémů zobrazuje na obra-
78
zovce. Vůz se systémem Volvo Sensus
můžete personalizovat pomocí intuitivního
uživatelského rozhraní. Upravit lze nastavení
vozu, systému infotainment, klimatizace
apod.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Po stisknutí tlačítka MY CAR se zobrazí všechna nastavení související s řízením a ovládáním vozu, např. City Safety, zámky a alarm,
nastavení hodin atd.
Stisknutím tlačítka RADIO, MEDIA, TEL*,
NAV* a CAM* lze aktivovat další zdroje,
systémy a funkce, např. AM, FM1, CD, DVD*,
TV*, Bluetooth*, navigaci* a kameru parkovacího asistenta*.
Další informace o všech funkcích a systémech najdete v příslušné kapitole uživatelské
příručky.
03 Prostředí řidiče
Polohy klíče
Zasuňte a vytáhněte dálkový ovladač
s klíčem
DŮLEŽITÉ
Cizí předměty v zámku zapalování mohou
zámek zničit nebo omezit jeho funkčnost.
Nezasunujte do skříňky dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač
držte za konec s odnímatelnou čepelí klíče,
viz strana 46.
Úroveň
0
Spínač zapalování s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem s klíčem.
POZNÁMKA
U vozů s funkcí Keyless* se klíč nemusí
zasunovat do spínací skříňky, ale může
zůstat např. v kapse. Další informace
o funkcích Keyless - viz strana 50.
Zasuňte klíč
1. Chytněte konec s vyjímatelným klíčem
a vložte klíč do spínací skříňky.
2. Zasuňte klíč tak, aby se zajistil v koncové
poloze.
Uchopte dálkový ovládač s klíčem,
počkejte, než se vysune, a vytáhněte jej
ven ze spínače zapalování.
V tabulce jsou uvedeny funkce, které jsou
dostupné pro jednotlivé úrovně resp. polohy
klíče.
03
Po omezenou dobu lze používat
audio systém - viz strana 246.
I
Lze používat sluneční clonu skleněné střechy, elektricky ovládaná
okna, zásuvku 12 V v prostoru pro
cestující, RTI, telefon, větrací
ventilátor a stěrače čelního skla.
II
Svítí světlomety.
Funkce na různých úrovních
Aby bylo možné používat jisté funkce
s vypnutým motorem, elektrický systém
vozidla lze nastavit do 3 různých úrovní
(podle polohy dálkového ovladače s klíčem) 0, I a II. V této příručce pro uživatele jsou jednotlivé úrovně označeny jako "poloha klíče".
Je osvětleno počítadlo kilometrů,
hodiny a teploměr.
Lze nastavovat elektricky ovládaná sedadla.
Vytáhněte klíč
•
Funkce
Varovné kontrolky/kontrolky svítí
5 sekund.
Aktivují se některé další systémy.
Vyhřívání sedáků sedadel
a zadního okna lze však aktivovat
až po nastartování motoru.
V této poloze klíče je odběr proudu z baterie startéru příliš
velký. Proto by se tato poloha
neměla používat.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
79
03 Prostředí řidiče
Polohy klíče
Výběr úrovně/polohy klíče
Nastartování a zastavení motoru
Poloha 0
Informace o startovaní/zastavení motoru, viz
strana 113.
•
Odemknutí vozidla - to znamená, že elektrický systém vozidla je v poloze 0.
Poloha I
03
•
Když je dálkový ovládač s klíčem zcela
zasunutý v zámku zapalování1, krátce
stiskněte START/STOP ENGINE
POZNÁMKA
K výběru úrovně I nebo II bez startování
motoru nesešlapujte brzdový/spojkový
pedál, když otáčíte klíčem do příslušné
polohy.
Poloha II
•
Když je dálkový ovládač s klíčem zcela
zasunutý v zámku zapalování1, dlouze2
stiskněte START/STOP ENGINE.
Zpět do polohy 0
•
Návrat do polohy 0 z polohy II nebo I krátce stiskněte START/STOP ENGINE.
Audiosystém
Další informace o funkcích audiosystému při
vyjmutém dálkovém ovladači s klíčem, viz
strana 246.
1
2
80
Není nutné u vozidel s funkcí Keyless*.
Cca. 2 sekundy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tažení vozu
Důležité informace o použití klíče dálkového
ovládání při tažení, viz strana 316.
03 Prostředí řidiče
Sedadla
Přední sedadla
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než
se rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte
během jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo
zajištěné. Zabráníte tím poranění osob
v případě prudkého brzdění nebo nehody.
Hlavovou opěrku lze nastavit do tří různých
poloh.
Sklopení opěradla předního sedadla*
03
Nastavení hlavových opěrek na
předních sedadlech
Chcete-li nastavit bederní opěrku*,
otáčejte kolečkem1.
Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku
a nastavte správnou vzdálenost od
volantu a pedálů. Po nastavení zkontrolujte správné zajištění sedadla.
Chcete li zvednou/spustit přední hranu
sedáku*, pumpujte nahoru/dolů.
Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu/dolů.
Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
Lze nastavit výšku hlavových opěrek předního
sedadla.
Chcete li zvednout/spustit sedadlo*,
pumpujte nahoru/dolů.
Nastavte hlavovou opěrku podle výšky cestujícího tak, aby byl celý zátylek podpírán,
pokud je to možné.
Ovládací panel elektricky ovládaného
sedadla*.
1
Opěradlo sedadla spolujezdce můžete sklopit
dopředu, abyste mohli převážet dlouhé
předměty.
Chcete-li nastavit výšku, stiskněte tlačítko (viz
obrázek) a opěrku posuňte nahoru nebo dolů.
Nastavte opěradlo do vzpřímené polohy.
Při sklápění opěradla zvedněte pojistky
na zadní straně opěradla.
4. Posuňte sedadlo dopředu tak, aby
opěrka hlavy byla zajištěná pod schránkou v přístrojové desce.
Také platí pro elektricky ovládané sedadlo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
81
03 Prostředí řidiče
Sedadla
Vrácení do původní polohy se provádí
v opačném pořadí.
Elektricky ovládané sedadlo*
Sedadla je možné nastavovat po určitou dobu
po odemknutí dveří dálkovým ovladačem bez
klíče ve spínací skříňce. Nastavení sedadla se
normálně provádí při poloze klíče I a může
být prováděno vždy při běžícím motoru.
VAROVÁNÍ
03
Příprava
Je-li spuštěno opěradlo předního sedadla,
nepoužívejte prostor za předním sedadlem
a za prostředním sedadlem vzadu.
Sedadlo s paměťovou funkcí*
VAROVÁNÍ
Opěradlo po vyklopení nahoru uchopte
a zkontrolujte, zda je řádně zajištěné.
Zabráníte tím poranění osob v případě prudkého brzdění nebo nehody.
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
Posunutí sedadla dopředu/dozadu
a nastavení nahoru/dolů
Úhel sklonu opěradla
Elektricky ovládaná přední sedadla jsou vybavena ochranou proti přetížení, která zasáhne,
pokud je sedadlo něčím blokováno. Pokud
k tomu dojde, přepněte zapalování do polohy
I nebo 0 a chvíli vyčkejte před dalším nastavováním sedadla.
V jednom okamžiku lze provádět pouze
pohyb jedním směrem (dopředu/dozadu/
nahoru/dolů).
82
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Uložení nastavení
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Tlačítko pro uložení nastavení
1. Nastavte sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
03 Prostředí řidiče
Sedadla
2. Během tisknutí jednoho z paměťových
tlačítek držte stisknuté tlačítko, abyste
uložili nastavení.
•
•
Použití uloženého nastavení
Držte stisknuté jedno z paměťových tlačítek,
dokud se pohyb sedadla a vnějších zpětných
zrcátek nezastaví. Pokud tlačítko uvolníte,
pohyb sedadla se zastaví.
Paměť klíče* v dálkovém ovladači
s klíčem2
•
Nastavte sedadlo podle potřeby.
čítka pro odemknutí na dálkovém ovladači
s klíčem. Dveře řidiče musejí být otevřené.
Zamkněte vozidlo stisknutím zamykacího
tlačítka na dálkovém ovladači, který
běžně používáte. Poloha sedadla a vnějších zpětných zrcátek se uloží do paměti
dálkového ovladače4.
VAROVÁNÍ
Riziko rozdrcení! Zajistěte, aby si s ovládacími prvky nehrály děti. Během nastavování sedadel se před sedadly, za sedadly
a pod sedadly nesmějí nacházet žádné
předměty. Zajistěte, aby nikomu z cestujících na zadních sedadlech nehrozilo
zachycení.
Odemkněte vozidlo (stisknutím odemykacího tlačítka na stejném dálkovém ovladači) a otevřete dveře řidiče. Sedadlo
řidiče a vnější zpětná zrcátka se automaticky nastaví do polohy uložené v paměti
dálkového ovladače (pokud bylo sedadlo
posunuto od okamžiku uzamknutí
vozidla).
03
Vyhřívaná sedadla
Vyhřívaná sedadla, viz strana 217.
Paměť klíče může být aktivována/deaktivována v systému menu MY CAR pod položkou
Nastavení Nastavení vozidla Paměť
klíče. Popis systému menu, viz strana 205.
Nouzové zastavení
Všechny dálkové ovladače mohou používat
různí řidiči k uložení nastavení sedadla řidiče
a vnějších zpětných zrcátek3. Postupujte
následovně:
2
3
4
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek pro nastavení
sedadla nebo tlačítek paměti a pohyb
sedadla se zastaví.
Sedadlo se opět uvede do pohybu, aby dosáhlo polohy uložené v paměti, stisknutím tla-
Paměť klíče pro funkci Keyless, viz strana 52.
Pouze pokud je vůz vybaven elektricky ovládaným sedadlem s pamětí a sklopnými elektricky ovládanými vnějšími zpětnými zrcátky.
Toto nastavení nemá vliv na nastavení uložené do funkce paměti elektricky ovládaného sedadla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
83
03 Prostředí řidiče
Sedadla
Zadní sedadla
Opěrka hlavy, prostřední sedadlo, zadní
Manuální snížení vnějších opěrek hlavy,
zadní sedadlo
Sklopení opěradla zadního sedadla
DŮLEŽITÉ
Pokud se opěrka hlavy musí sklopit, držák
nápojů v zadním sedadle se nesmí otevřít
a na zadním sedadle nesmí být žádné
předměty. Dále nesmí být spojené bezpečnostní pásy. Jinak hrozí nebezpečí poškození čalounění zadního sedadla.
03
Opěradlo sedadla ze dvou částí lze složit
různými způsoby.
POZNÁMKA
Nastavte opěrku hlavy podle výšky cestujícího tak, aby byl celý zátylek podpírán, pokud
je to možné. V případě potřeby opěrku hlavy
vysuňte.
Při zasouvání opěrky hlavy zpět dolů se musí
současně stlačit tlačítko (viz obrázek).
Hlavovou opěrku lze nastavit do pěti různých
poloh.
POZNÁMKA
Neseďte na prostředním sedadle, když je
opěrka hlavy zcela spuštěna dolů.
84
Zatáhněte za zajišťovací rukojeť nejblíže
k opěrce hlavy, abyste opěrku hlavy sklopili
dopředu.
Přední sedadla může být nutné tlačit
dopředu a/nebo opěradla nastavit nahoru,
aby bylo možné zadní opěradla zcela sklopit dopředu.
Hlavová opěrka se pohybuje zpět manuálně.
VAROVÁNÍ
Opěrka hlavy se po sklopení nahoru musí
zajistit.
•
•
Obě části lze sklápět samostatně.
Pokud se má sklopit celé opěradlo, musí
se jednotlivé části sklopit zvlášť.
03 Prostředí řidiče
Sedadla
POZNÁMKA
Pokud se spustí opěradla, opěrky hlavy se
musí posunout mírně dopředu tak, aby
nebyly v kontaktu se sedákem.
Vrácení do původní polohy se provádí
v opačném pořadí.
03
POZNÁMKA
Je-li opěradlo zvednuté, červená kontrolka
by neměla už svítit. Pokud stále svítí, opěradlo není zajištěné.
VAROVÁNÍ
Opěradlo a opěrka hlavy na zadním
sedadle se po sklopení nahoru musí řádně
zajistit.
Pokud se sklápí pravá část – uvolněte
a nastavte prostřední opěrku hlavy dolů,
viz strana 84.
Když jsou sklápěna vnější opěradla, jsou
hlavové opěrky sklopeny automaticky.
Zatáhněte za madlo pojistky
a současně sklápějte opěradlo dopředu. Γernaznačuje,
vený indikátor na pojistce
že opěradlo není zajištěno.
85
03 Prostředí řidiče
Volant
Nastavení
VAROVÁNÍ
Houkačka
Než se s vozem rozjedete, nastavte volant
a zajistěte jej.
U posilovače řízení s proměnlivým účinkem*
lze účinek posilovače nastavit, viz
strana 238.
03
Klávesnice*
Nastavení volantu.
Houkačka.
Páka – uvolnění volantu
Houkačku spustíte stisknutím středu volantu.
Možné polohy volantu
Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak
horizontálním směru:
1. Potlačením páčky dopředu volant uvolníte.
2. Volant nastavte do polohy, která Vám
vyhovuje.
3. Potáhnutím páčky zpět zajistíte volant
v nové poloze. Je-li obtížné pákou pohybovat, zatlačte při vracení páky zároveň
na volant.
86
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Klávesnice na volantu.
Tempomat, viz strana 146
Adaptivní tempomat, viz strana 148
Ovládání audia a telefonu, viz strana 247.
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Spínače světel
Polohy knoflíku
Poloha
Popis
Denní provozní světlaA, když se
elektrický systém vozidla
nachází v poloze klíče II nebo
když běží motor.
Lze použít světelnou houkačku.
Přehled, spínače světel.
Ovládací kolečko pro nastavení osvětlení
displeje a přístrojů a okolního osvětlení*
Tlačítko pro zadní mlhové světlo
Knoflík pro denní provozní světla a parkovací světla
Kolečko1 pro ovládání sklonu světlometů
Denní provozní světla a poziční/
parkovací/boční obrysová světla
během dne, když se elektrický
systém vozidla nachází v poloze
klíče II nebo když běží motor.
Automatické přepnutí na
poziční/parkovací/boční obrysová světla, když vůz stojí.
Lze použít světelnou houkačku.
Poloha
Popis
Denní provozní světla a poziční/
parkovací/boční obrysová světla
v průběhu dne, když se elektrický systém vozidla nachází
v poloze klíče II nebo když běží
motor.
03
Automatické přepnutí na potkávací světla a poziční/parkovací/
boční obrysová světla při špatných světelných podmínkách
nebo když se aktivují stěrače
čelního skla nebo zadní mlhová
světla.
Funkce "Detekce tunelů* je aktivována, viz strana 89.
Lze použít funkci "Aktivní dálkové světlomety"*, viz
strana 90.
Dálkové světlomety lze aktivovat, pokud jsou zapnuty potkávací světlomety.
Lze použít světelnou houkačku.
1
Není k dispozici pro vozy vybavené aktivními xenonovými světlomety*.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
87
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Poloha
Popis
Potkávací světlomety a poziční/
parkovací/boční obrysová
světla.
1. Nechejte motor běžet nebo nechejte elektrický systém vozidla zapnutý s klíčem
v poloze I.
sklonu světlometů a proto nejsou vybavena
ovládacím kolečkem.
2. Otáčením kolečka nahoru/dolů zvednete/
snížíte nastavení světlometů.
Obrysová světla
Lze aktivovat dálkové světlomety.
03
Lze použít světelnou houkačku.
A
Ve předním nárazníku nebo pod ním.
Společnost Volvo doporučuje používat
během jízdy režim
, pokud dopravní
situace nebo počasí neumožní používat
funkci "Aktivní dálkové světlomety*".
Osvětlení přístrojů
Rozdílné osvětlení displeje a přístrojů se
zapíná v závislosti na poloze klíče, viz
strana 79.
Pouze řidič
Osvětlení displeje se automaticky ztlumí za
tmy – citlivost se nastavuje kolečkem.
Řidič a spolujezdec na sedadle předního
spolujezdce
Intenzita osvětlení přístrojů se nastavuje
kolečkem.
Cestující na všech sedadlech
Ovládání sklonu světlometů
Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout
nastavením sklonu světlometů. Snižte sklon
světlometů, pokud je vůz hodně naložen.
88
Polohy kolečka pro různá zatížení
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Cestující na všech sedadlech a maximální
náklad v zavazadlovém prostoru
Řidič a maximální náklad v zavazadlovém
prostoru
Vozidla s aktivními xenonovými světlomety*
jsou vybavena automatickým nastavováním
Knoflík regulace světlometů v poloze obrysových/parkovacích světel.
Otočte knoflík do polohy parkovacích/obrysových světel (současně se rozsvítí osvětlení
registrační značky).
Pokud se elektrický systém vozidla nachází
v poloze klíče II nebo pokud běží motor, rozsvítí se také denní provozní světla.
Je-li venku tma a otevřou se dveře zavazadlového prostoru, rozsvítí se zadní poziční/
parkovací světla upozorňující vozidla vzadu.
Přitom nezáleží, v jaké poloze je knoflík, ani
v jaké poloze klíč je zapalování.
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Denní světla během dne. DRL
VAROVÁNÍ
Dálková/potkávací světla
Tento systém pomáhá šetřit energii nedokáže však určit v každé situaci, kdy je
denní světlo příliš slabé nebo dostatečně
silné, např. v mlze a dešti.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly
ve správném stavu nese vždy řidič.
03
Detekce tunelů*
Knoflík regulace světlometů v poloze AUTO.
Je-li knoflík regulace světlometů v poloze
, denní provozní světla (Daytime
Running Lights - DRL) se automaticky rozsvítí, pokud s vozidlem jedete během dne. Při
soumraku a při slabém denním světle světelný senzor nahoře na přístrojové desce
denní provozní světla přepne automaticky na
potkávací světlomety. Potkávací světlomety
se rovněž rozsvítí při aktivování stěračů čelního skla a zadních světel do mlhy.
Tato funkce je k dispozici ve voze s dešťovým
senzorem*. Senzor zjistí, když vjíždíte do
tunelu a přepne denní provozní světla na
potkávací světlomety. Cca. 20 sekund po
opuštění tunelu se znovu rozsvítí denní provozní světla. Pokud během této doby vjede
vozidlo do dalšího tunelu, zůstanou zapnuté
potkávací světlomety. Tím se zabrání
častému přepínání světel na vozidle.
Upozornění: Detekce tunelu funguje pouze
v případě, že je regulace světlometů v poloze
.
Páčkový přepínač a knoflík regulace světlometů.
Poloha pro světelnou houkačku
Poloha pro dálková světla
Potkávací světla
Je-li knoflík v poloze
, potkávací světlomety se aktivují automaticky, když je šero
nebo denní světlo je příliš slabé. Potkávací
světlomety se automaticky rovněž aktivují,
pokud se aktivují stěrače čelního skla nebo
zadní světla do mlhy.
Je-li knoflík v poloze
, potkávací světla
se zapnou vždy, když motor běží nebo když
je aktivní poloha klíče II.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
89
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
03
Světelná houkačka
Aktivace/deaktivace
Jemně přitáhněte pákový přepínač k volantu
do polohy pro světelnou houkačku. Dálková
světla budou svítit, dokud pákový přepínač
neuvolníte.
Funkci AHB lze aktivovat, pokud je knoflík
.
regulace světel v poloze
Je-li aktivována funkce AHB, na informačním
displeji na přístrojové desce se rozsvítí sym.
bol
Pokud jsou aktivovány dálkové světlomety,
symbol svítí modře.
Manuální obsluha
Po zapnutí dálkových světel se na přístrojové
Aktivní dálkové světlomety - AHB*
Aktivní dálkové světlomety (Active High Beam
- AHB) detekují pomocí kamerového snímače
na horní hraně čelního skla světlomety vozidel
v protisměru nebo zadní světla vozidel vpředu
a přepnou z dálkových světlometů na potkávací. Tato funkce může rovněž zohlednit
pouliční osvětlení.
Přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor
již nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp. zadní světla vozidel vpředu, se
znovu zapnou dálková světla.
2
90
Pokud jsou potkávací světlomety aktivovány.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
.
Vozidlo s digitální sdruženou přístrojovou
deskou
Zapnutí dálkových světlometů je možné,
2 nebo
pokud je knoflík v poloze
.
Dálkové světlomety se zapínají/vypínají přitažením a uvolněním páčkového přepínače do
koncové polohy k volantu. Dálková světla lze
rovněž vypnout mírným přitažením páčkového přepínače směrem k volantu.
.
Po rozsvícení dálkových světlometů se na
přístrojové desce rozsvítí symbol
Dálková světla
desce rozsvítí symbol
Je-li aktivována funkce AHB, na informačním
displeji přístroje se rozsvítí svítí symbol
.
Páčkový přepínač a knoflík regulace světlometů
v poloze AUTO.
POZNÁMKA
Tuto funkci lze spustit během jízdy za tmy, jeli rychlost vozidla 20 km/h nebo vyšší.
Povrch čelního skla před kamerovým snímačem musí být bez sněhu, ledu, mlhy
a nečistot.
Světla AHB se zapínají a vypínají přitažením
a uvolněním levého páčkového přepínače do
koncové polohy k volantu. Pokud se zapnuté
dálkové světlomety vypnou, automaticky se
rozsvítí potkávací světlomety.
Nepřipevňujte a nelepte nic na čelní sklo
před kamerový snímač - mohlo by se stát,
že se u některých systémů závislých na
kameře sníží účinnost nebo že tyto
systémy přestanou fungovat.
Vozidlo s analogovou sdruženou přístrojovou deskou
Pokud se na informačním displeji sdružené
přístrojové desky zobrazí zpráva Aktivní
dálková světla Dočasně nedostupné
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Ovládejte manuálně, musíte mezi dálkovými
a potkávacími světlomety přepínat manuálně.
Knoflík regulace světlometů je však stále
v poloze
. Totéž platí, pokud se zobrazí
zpráva Zablok. snímačů čelního skla Viz
. Jakmile se objeví
příručka a symbol
tato zpráva, symbol
zhasne.
Může se stát, např. během husté mlhy nebo
při silném dešti, že funkce AHB nebude
dočasně k dispozici. Jakmile bude funkce
AHB opět k dispozici nebo jakmile senzory na
čelním skle nebudou zablokovány, zpráva
zhasne a rozsvítí se symbol
.
VAROVÁNÍ
AHB pomáhá s využitím optimálního složení světla při příznivých podmínkách.
Za manuální přepínání dálkových a potkávacích světel v případech, kdy to vyžaduje
dopravní situace nebo počasí, je vždy
odpovědný řidič.
DŮLEŽITÉ
Aktivní xenonové světlomety ABL*
Situace, kdy může být nutné přepínat mezi
dálkovými a potkávacími světly manuálně:
•
•
•
•
•
V hustém dešti nebo v husté mlze
V namrzajícím dešti
03
Během sněžení a při dešti se sněhem
Při měsíčním světle
Během jízdy ve špatně osvětlených
oblastech
•
V případě, kdy vozidla v protisměru
nejsou dostatečně osvětlena
•
Pokud se na vozovce nebo na krajnici
nacházejí chodci
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo)
a aktivovanou (vpravo) funkcí.
•
Pokud se v blízkosti vozovky nacházejí
předměty s vysokou odrazivostí
•
Pokud jsou světla protijedoucích vozidel zastíněna např. svodidly
•
Pokud se nacházejí vozidla na cestách
napojujících se na vozovku, po které
jedete
Pokud je vůz vybaven aktivními xenonovými
světlomety (Active Bending Lights – ABL),
sleduje světlo světlometů pohyb volantu za
účelem maximálního osvětlení vozovky
v zatáčkách a na křižovatkách, čímž se zvyšuje bezpečnost.
•
•
Na úpatí kopce nebo v kotlině
V prudkých zatáčkách.
Další informace o omezeních kamerového
systému, viz strana 173.
Tato funkce se aktivuje automaticky při
nastartování vozidla (za předpokladu, že není
deaktivována v systému nabídek MY CAR).
V případě poruchy se na sdružené přístrojové
desce rozsvítí kontrolka
, současně se
na informačním displeji zobrazí vysvětlující
zpráva a rozsvítí další symbol.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
91
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Symbol
Displej
Funkční
porucha
syst. světlometů
Nutný
servis
03
Popis
Zadní světlo do mlhy
Systém je
vypnutý. Pokud
zůstane zpráva
zobrazena,
navštivte servis.
Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Funkce je aktivní pouze za soumraku nebo
tmy a jen když se vůz pohybuje.
Tato funkce3 může být deaktivována/aktivována v systému nabídek v položce MY CAR
v nabídce Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení světel Aktiv.
natáč.světlomety. Popis systému menu, viz
strana 206.
Brzdové světlo
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění. Informace o výstražných brzdových
světlech a výstražné funkci ukazatelů směrů,
viz strana 129.
Výstražná funkce ukazatelů směru
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy.
Zadní mlhové světlo lze zapnout pouze
v případě, že je klíč v poloze II nebo je spuštěn motor a knoflík regulace světlometů je
v poloze
nebo
.
Zapnutí/vypnutí se provádí stisknutím tlačítka.
Při zapnutí zadního světla do mlhy se rozsvítí
kontrolka zadního světla do mlhy
na
sdružené přístrojové desce a kontrolka v tlačítku.
Zadní mlhové světlo se vypne automaticky po
vypnutí motoru nebo pokud se knoflík regulace světlometů přepne do polohy
nebo
.
3
92
Aktivováno z výroby při dodání.
POZNÁMKA
Předpisy týkající se použití zadních mlhových světel se v jednotlivých zemích liší.
Tlačítko pro výstražnou funkci ukazatelů směru.
Stisknutím tlačítka aktivujte výstražnou funkci
ukazatelů směru. Obě kontrolky směrových
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
světel na sdružené přístrojové desce blikají,
když používáte výstražná světla.
Výstražná funkce ukazatelů směru se aktivuje
automaticky, pokud zabrzdíte vůz tak prudce,
že se aktivují nouzová brzdová světla
a rychlost klesne pod 10 km/h. Výstražná
světla zůstanou svítit, i když vůz zastaví,
a automaticky se vypnou při opětovném rozjetí vozidla nebo pokud stisknete toto tlačítko
znovu. Další informace o výstražných brzdových světlech a výstražné funkci ukazatelů
směrů, viz strana 129.
Ukazatele směru
Krátké zablikání
Osvětlení interiéru
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do první polohy a uvolněte jej. Ukazatele směru třikrát bliknou. Funkce může
být aktivována/deaktivována v systému
menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení světel 3x
bliknutí
směrovek. Popis systému menu, viz
strana 206.
03
Trvalé blikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do vnější polohy.
Pákový přepínač zůstane v této poloze a je
možné jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.
Symboly ukazatelů směrů
Symboly ukazatelů směrů, viz strana 73.
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední
lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Lampička na čtení, levá strana
Osvětlení prostoru pro cestující (osvětlení
nástupního prostoru* a stropní osvětlení) zapnutí/vypnutí
Automatické ovládání osvětlení prostoru
pro cestující
Lampička na čtení, pravá strana
Ukazatele směru.
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující
může být zapnuto a vypnuto manuálně
během 30 minut od:
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
93
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
•
vypnutí motoru a přepnutí zapalování do
polohy 0
•
Osvětlení nástupního prostoru jako
okolní světlo*
Automatické ovládání osvětlení
prostoru pro cestující
odemknutí vozidla, pokud nebyl nastartován motor.
Pokud chcete, aby během jízdy byl interiér
osvětlen jasněji, můžete osvětlení nástupního
prostoru nastavit na tlumenou úroveň.
Automatická funkce je aktivována, pokud svítí
kontrolka v tlačítku AUTO.
Přední čtecí lampičky*
03
Γtecí lampičky se zapínají a vypínají krátkým
stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.
Jas se nastavuje podržením stisknutého tlačítka.
Zadní čtecí lampičky*
Intenzitu osvětlení nástupního prostoru lze
měnit v systému menu MY CAR v části
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení světel Vnitřní osvětlení
Podlahové osvětlení. Vyberte Vyp., Slabé
nebo Silné. Další informace o systému menu
MY CAR, viz strana 207.
Osvětlení úložného prostoru v předních
dveřích*
Osvětlení úložného prostoru v předních
dveřích se rozsvítí při nastartování motoru.
Osvětlení schránky v palubní desce
Osvětlení schránky v palubní desce se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření víka.
Osvětlení kosmetického zrcátka
Zadní čtecí lampičky.
Lampičky se zapínají a vypínají krátkým stisknutím příslušného tlačítka.
Jas se nastavuje podržením stisknutého tlačítka.
94
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Osvětlení toaletního zrcátka, viz strana 241,
se zapíná a vypíná při otevření nebo zavření
krytu.
Osvětlení zavazadlového prostoru
Osvětlení zavazadlového prostoru se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření dveří
zavazadlového prostoru.
Osvětlení prostoru pro cestující se potom
zapíná a vypíná podle dále uvedeného
popisu.
Osvětlení prostoru pro cestující se zapne
a zůstane zapnuté po dobu 30 sekund,
pokud:
•
je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem nebo čepelí klíče, viz strany 44
nebo 47
•
vypnutí motoru a přepnutí zapalování do
polohy 0.
Osvětlení prostoru pro cestující se vypne:
•
•
při startu motoru,
při zamknutí vozidla.
Osvětlení prostoru pro cestující se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření bočních dveří.
Osvětlení prostoru pro cestující zůstane svítit
po dobu dvou minut, pokud otevřete jedny
z dveří.
Pokud je osvětlení zapnuté ručně a vůz je
zamknutý, automaticky se vypne po dvou
minutách.
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Náladová světla*
Doprovodné osvětlení při odchodu
Doprovodné osvětlení při příchodu
Pokud se vypne běžně osvětlení prostoru pro
cestující a motor běží, rozsvítí se LED dioda
ve stropní konzole vpředu a vzadu, což zajistí
osvětlení okolí a vyšší míru komfortu během
jízdy. Díky tomuto osvětlení jsou např. za tmy
lépe vidět předměty v úložném prostoru.
Intenzitu osvětlení lze regulovat v systému
menu MY CAR v Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení světel Vnitřní
osvětlení Rozptýlené osvětlení. Vyberte
Vyp., Slabé nebo Silné. Osvětlení zhasne,
jakmile se motor vypne.
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu.
Doprovodné osvětlení při příchodu se zapíná
dálkovým ovladačem, viz strana 44, a používá
se k dálkovému zapnutí osvětlení vozu.
1. Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací skříňky.
Pokud se funkce aktivuje pomocí dálkového
ovladače, svítí potkávací světla, parkovací
světla, osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky, stropní
osvětlení interiéru a osvětlení nástupního
prostoru.
Barvu světla můžete nastavit v systému
MY CAR v části Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení světel Vnitřní
osvětlení Rozptýlené osvětlení: barva.
Pokud zvolíte Teplota, barva se mění od
teple bílé po studenou bílou v závislosti na
teplotě ve vozidle. Rovněž si můžete vybrat
konkrétní tématické provedení displeje.
K dispozici jsou následující provedení: Frosty
White, Toscana White, Ember Gold, Red
Sunset, Rainforest, Glacier Blue a Violet
Purple. Další informace o systému menu
MY CAR, viz strana 207.
2. Přitáhněte levý pákový přepínač k volantu
do koncové polohy a uvolněte jej. Funkce
může být aktivována stejně jako světelná
houkačka, viz strana 89.
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
Když je funkce aktivní, svítí potkávací světla,
parkovací světla, osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky,
stropní osvětlení interiéru a osvětlení nástupního prostoru.
03
Doba, po kterou má osvětlení při příchodu
svítit, může být nastavena v systému menu
MY CAR v položce Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení světel Trvání
přibliž. osvětlení. Popis systému menu, viz
strana 206.
Doba, po kterou má bezpečnostní osvětlení
svítit, může být nastavena v systému menu
MY CAR v položce Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení světel Doba návrat.
osvětl.. Popis systému menu, viz strana 206.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
95
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Nastavení projekce světlometů
motoristů, a může být nastavena pro pravostranný nebo levostranný provoz.
Aktivní xenonové světlomety*
Projekce světlometů se nemusí seřizovat.
Projekce světlometů je navržena tak, aby
nebyli oslňováni řidiči protijedoucích vozidel.
03
G021151
Halogenové světlomety
Zakrytí světlometů
Projekce světlometů, levostranný provoz.
G021152
1. Okopírujte si šablony A a B pro vozy
s levostranným řízením nebo šablony C a
D pro vozy s pravostranným řízením
v měřítku 1:2 viz strana 98. Použijte,
například, kopírku vybavenou funkcí zvětšování a zkopírujte šablony v měřítku
200%.
Projekce světlometů, pravostranný provoz.
Projekce světlometů musí být nastavena,
abyste se vyvarovali oslňování protijedoucích
96
Projekce světlometů pro halogenové světlomety je nastavena zakrytím světlometů. Může
se stát, že projekce světlometů nebude zcela
v pořádku.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
•
•
A = levostranné řízení, pravé sklo
B = levostranné řízení, levé sklo
C = pravostranné řízení, pravé sklo
D = pravostranné řízení, levé sklo
2. Přeneste šablonu na samolepicí vodovzdorný materiál a vystřihněte ji.
3. Začněte od linie skla světlometu, viz čáry
na straně 97. Umístění samolepících
šablon na liniích s pomocí obrázku.
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Umístění šablon
03
Horní řada: vozy s levostranným řízením, šablony A a B. Dolní řada: vozy s pravostranným řízením, šablony C a D.
}}
97
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Šablony pro halogenové světlomety
03
98
03 Prostředí řidiče
Stěrače a ostřikovače
Stěrače čelního okna1
Cyklovač stěračů
Ovládacím kolečkem nastavte počet
setření za časovou jednotku, když je
zvolen cyklovač.
Trvalé stírání
Stěrače pracují normální rychlostí.
Stěrače pracují vysokou rychlostí.
DŮLEŽITÉ
Stěrače čelního okna a ostřikovače čelního okna.
Dešťový senzor, zapnutý/vypnutý
Kolečko citlivosti/frekvence
Vypnutí stěračů čelního okna
Přesunutím pákového přepínače do
polohy 0 vypněte stěrače čelního
okna.
Jedno setření
Pohněte pákovým přepínačem
nahoru a uvolněte jej.
1
Před spuštěním stěračů během zimy zkontrolujte, zda lišty stěračů nepřimrzly. Dále
musíte seškrábnout z čelního skla sníh
a led.
DŮLEŽITÉ
Pokud stěrače stírají čelní sklo, používejte
dostatečné množství kapaliny do ostřikovačů. Když stírají stěrače čelního skla,
čelní sklo musí být mokré.
Dešťový senzor*
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
na čelním okně. Citlivost dešťového senzoru
může být nastavena kolečkem.
Je-li dešťový senzor aktivní, kontrolka v tlačítku svítí a na sdružené přístrojové desce se
rozsvítí symbol dešťového senzoru
03
.
Zapnutí a nastavení citlivosti
Při aktivaci dešťového senzoru musí být klíč
v zapalování v poloze I nebo II a pákový
přepínač stěračů čelního okna musí být
v poloze 0 nebo v poloze pro jedno setření.
Stisknutím tlačítka
aktivujte dešťový
senzor. Stěrače provedou jedno setření.
Posunutím pákového přepínače nahoru provedou stěrače další setření.
Otočte kolečkem nahoru pro vyšší citlivost
a dolů pro nižší citlivost. (Další setření se provádí, když je kolečko otočeno nahoru.)
Deaktivace
Stíratko stěračů, servisní poloha
Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka
Γištění čelního skla a stíratek stěračů
a výměna stíratek - viz viz strana 354 a 371.
nebo pohybem pákového přepínače
dolů na jiný program stírání.
Výměna stírátek stěračů viz strana 354, servisní poloha, stírátko stěračů viz strana 354 a doplnění kapaliny pro ostřikovače viz strana 355.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
99
03 Prostředí řidiče
Stěrače a ostřikovače
Dešťový senzor se automaticky vypne po
vytažení dálkového ovladače ze zapalování
nebo pět minut po vypnutí motoru.
DŮLEŽITÉ
03
V automyčce se stěrače čelního skla
mohou spustit a poškodit. Vypněte
dešťový senzor, pokud se vozidlo pohybuje nebo pokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý do polohy I nebo II. Symbol
na sdruženém přístrojovém panelu a kontrolka na tlačítku zhasnou.
Ostřikování světlometů a oken
Ostřikování čelního okna
Stěrače čelního okna provedou po uvolnění
pákového přepínače ještě několik setření
a ostříknou se čelní světlomety.
Vysokotlaké ostřikování světlometů*
Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává velké množství kapaliny. Z důvodu
šetření kapalinou jsou světlomety ostřikovány
automaticky při každém pátém ostříknutí čelního okna.
Omezené mytí
Pokud v nádrže zůstává pouze cca. 1 litr
kapaliny do ostřikovačů a na sdružené
přístrojové desce se zobrazí zpráva, že tuto
kapalinu máte doplnit, vypne se přívod kapaliny ke světlometům. Důvodem je přitom
úspora kapaliny, která se použije k čištění
čelního skla, aby bylo přes čelní sklo dobře
vidět.
Funkce ostřikování.
100
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stírání a ostřikování čelního skla
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením pákového přepínače směrem k volantu.
Stěrač zadního okna – cyklovač
Stěrač zadního okna – trvalé stírání
Zatlačte pákový přepínač dopředu (viz šipka
na výše uvedeném obrázku), abyste zapnuli
ostřikování a stírání zadního okna.
POZNÁMKA
Ostřikovač zadního okna je vybaven
ochranou proti přehřátí. To znamená, že
pokud by mělo dojít k přehřátí, motorek se
vypne. Po jisté době (30 sekund nebo
později v závislosti na venkovní teplotě
a teplotě motorku) se motorek ochladí
a stěrač zadního okna se opět spustí.
03 Prostředí řidiče
Stěrače a ostřikovače
Stěrač – couvání
Pokud jsou stěrače čelního okna zapnuté
a zařadíte zpátečku, spustí se stěrač zadního
okna v režimu cyklovače2. Funkce se vypne
při vyřazení zpátečky.
Pokud je stěrač zadního okna již zapnutý na
trvalé stírání, nedojde k žádné změně.
03
POZNÁMKA
Ve vozech s dešťovými senzory se zadní
stěrač aktivuje během couvání pouze
v případě, kdy je senzor aktivován a zároveň prší.
2
Tato funkce (cyklované stírání zadního okna při couvání) může být deaktivována. Doporučujeme, abyste za tím účelem využili autorizovaný servis Volvo.
101
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
Všeobecné informace
Čelní sklo odrážející teplo*
Vrstvená skla
03
Toto sklo je zesílené, což poskytuje
lepší ochranu proti rozbití a zlepšenou zvukovou izolaci prostoru pro
cestující. U čelního skla se používá
vrstvené sklo.
Pro zajištění optimální funkce elektronických
zařízení je nutné je umisťovat v části čelního
skla, kde není nanesena teplo odpuzující
vrstva (viz zvýrazněná oblast na obrázku
nahoře).
Elektrické ovládání oken
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva*
Okna jsou pokryta vrstvou, která
zlepšuje výhled za nepříznivých
povětrnostních podmínek. Údržba,
viz strana 372.
DŮLEŽITÉ
Led ze skel nikdy neodstraňujte pomocí
kovové škrabky. Led ze zrcátek na dveřích
odstraňte pomocí vyhřívání zrcátek, viz
strana 105.
Plochy, kde není nanesena vrstva proti infračervenému záření (IR).
Rozměry
A
65 mm
B
150 mm
C
125 mm
Γelní sklo je opatřeno teplo odrážející vrstvou
(IR), která snižuje pronikání slunečního záření
do prostoru pro cestující.
Umístění elektronických zařízení, např. transpondéru, za sklo s teplo odpuzujícím povlakem může ovlivnit jejich funkci a výkon.
102
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Ovládací panel ve dveřích řidiče.
Spínač pro elektrické dětské pojistky*
a odpojení elektrického ovládání zadních
oken, viz strana 60.
Ovládací prvky zadních oken
Ovládací prvky předních oken
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
VAROVÁNÍ
Obsluha
Dávejte pozor, aby se při zavírání oken ze
dveří řidiče nezachytil do oken nikdo
z cestujících na zadních sedadlech.
VAROVÁNÍ
Při zavírání zadních oken dávejte pozor,
aby okna nezachytila děti nebo ostatní
cestující, a to dokonce v případě, že používáte dálkový ovladač s klíčem.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti, nezapomeňte
vždy odpojit elektricky ovládaná okna od
napájení: nastavte polohu klíče 0 a když
opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač
s sebou. Informace o polohách klíče - viz
strana 80.
Zavírání oken se zastaví a okna se otevřou,
pokud jejich pohybu brání jakákoli překážka.
Ochranu proti přivření je možné vypojit,
pokud bylo zavírání přerušeno, např. ledem.
Poté, co je zavírání dvakrát po sobě přerušeno, aktivuje se ochrana proti přivření
a automatická funkce se na chvíli odpojí.
Pokud budete nyní držet stále tlačítko vytažené nahoru, můžete okno zavřít.
03
POZNÁMKA
Obsluha elektricky ovládaných oken.
Jednou z možností, jak snížit pulzující hluk
větru, když jsou zadní okna otevřena, je
trochu otevřít přední okna.
Obsluha bez funkce „auto“
Obsluha s funkcí „auto“
Všechna elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí ovládacího panelu na dveřích řidiče z ovládacích panelů pro ostatní dveře lze
ovládat pouze elektricky ovládané okno na
příslušných dveřích. Lze používat vždy pouze
jeden ovládací panel.
Aby bylo možné používat elektricky ovládaná
okna, klíč musí být v poloze alespoň I - viz
strana 79. Elektricky ovládaná okna lze ovládat několik minut po vypnutí motoru a vytáhnutí dálkového ovládače - nelze je však ovládat po otevření dveří.
Obsluha bez funkce „auto“
Pohybujte jemně jedním z ovladačů nahoru/
dolu. Okna se pohybují nahoru/dolu tak
dlouho, dokud držíte ovladač v příslušné
poloze.
Obsluha s funkcí „auto“
Posuňte jeden z ovládacích prvků nahoru/
dolu do koncové polohy a uvolněte jej. Okno
se automaticky otevře/zavře do své koncové
polohy.
Ovládání pomocí dálkového ovladače
s klíčem a pomocí centrálního zamykání
Dálkové ovládání elektricky ovládaných oken
zvenku pomocí klíče s dálkovým ovládáním
103
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
nebo zevnitř pomocí centrálního zamykání viz strany 44 a 55.
Vnější zpětná zrcátka
Poloha zrcátek je uložena do Key memory,
když byl vůz zamknut dálkovým ovladačem
s klíčem. Při odemknutí vozu stejným dálkovým ovladačem s klíčem se zrcátka a sedadlo
řidiče nastaví do uložených poloh, jakmile
otevřete dveře řidiče.
Resetování
03
Pokud je akumulátor odpojen, funkce automatického otvírání musí být resetována, aby
mohla pracovat správně.
1. Mírně zvedněte přední část tlačítka, aby
se okno zavřelo do své koncové polohy,
a držte je stisknuté jednu sekundu.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení vozidla Paměť
klíče Osobní nastavení v klíčové paměti.
Popis systému menu, viz strana 206.
2. Tlačítko krátce uvolněte.
3. Opětovně na jednu sekundu zvedněte
přední část tlačítka.
VAROVÁNÍ
Ochrana před přiskřípnutím bude opět
funkční až po resetování.
Ovládací prvky vnějších zpětných zrcátek.
Nastavení
Vnější zpětné zrcátko může být nakloněno
dolů, aby řidič viděl stranu ulice, např. při
parkování.
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem
uprostřed.
–
3. Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka nesmí nadále svítit.
Při vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko
automaticky vrátí do své původní polohy po
cca. 10 sekundách, případně dříve stisknutím
tlačítka L nebo R
Na dveřích řidiče se používá širokoúhlé
zrcátko umožňující optimální výhled. Může
se zdát, že předměty jsou dále, než se
skutečně nacházejí.
104
Naklonění vnějšího zpětného zrcátka při
parkování1
1. Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka v tlačítku svítí.
VAROVÁNÍ
1
Uložení polohy1
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s pamětí, viz strana 82.
Zařaďte zpátečku a stiskněte tlačítko L
nebo R.
Automatické naklonění vnějšího
zpětného zrcátka při parkování1
Jakmile se zařadí zpátečka, vnější zpětné
zrcátko se automaticky nakloní dolů, aby řidič
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
viděl stranu ulice, např. při parkování. Při
vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko za
chvíli automaticky vrátí do své původní
polohy.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení venkovních zrcátek Naklonit
levé zrcátko nebo Naklonit pravé zrcátko.
Popis systému menu, viz strana 206.
Automatické sklopení zrcátek při
zamknutí1
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem jsou vnější zpětná zrcátka
automaticky sklopena/vyklopena.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení venkovních zrcátek Sklopit
zrcátko. Popis systému menu, viz
strana 206.
Resetování do neutrální polohy
Zrcátka, která byla vytlačena z původní
polohy v důsledku vnějších vlivů, musejí být
elektricky resetována do neutrální polohy, aby
elektrické sklápění fungovalo správně:
1. Tlačítky L a R sklopte zrcátka.
2. Opětovně je vyklopte tlačítky L a R.
3. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
Vyhřívání čelního skla*, zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek
03
Zrcátka jsou nyní opět nastavena v neutrální
poloze.
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka*
Při parkování/průjezdu úzkou oblastí mohou
být zrcátka sklopena:
1. Současně stiskněte tlačítka L a R (musí
být zvolena poloha klíče alespoň I).
2. Uvolněte je po přibližně 1 sekundě.
Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném přiklopení.
Současným stisknutím tlačítek L a R odklopte
zrcátka. Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném odklopení.
Doprovodné osvětlení při odchodu
a příchodu
Světla na vnějších zpětných zrcátkách svítí,
pokud je aktivováno doprovodné osvětlení při
1
příchodu nebo bezpečnostní osvětlení, viz
strana 95.
Vyhřívání, čelní sklo
Vyhřívání, zadní okno a vnější zpětná
zrcátka
Pomocí této funkce se odstraňuje námraza
a zamlžení čelního skla, zadního skla a vnějších zpětných zrcátek.
Jedním stisknutím příslušného tlačítka se
spustí vyhřívání. Kontrolka v tlačítku signalizuje, že je funkce aktivní. Abyste zbytečně
nezatěžovali baterii, vypněte vyhřívání, jakmile
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s pamětí, viz strana 82.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
105
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
zmizí led/zamlžení. Po jisté době se však
vyhřívání vypne automaticky.
Vnitřní zpětné zrcátko
Zpětné zrcátko obsahuje dva senzory - jeden
směřuje dopředu a druhý dozadu. Společně
identifikují a eliminují oslňující světlo. Senzor
směřující dopředu detekuje světlo z okolí
a senzor směřující dozadu detekuje světlo ze
světlometů vozidel jedoucích vzadu.
Viz kapitola "Vyhřívání čelního skla a maximální odmražování" na straně 220.
03
Vnější zpětná zrcátka a zadní okno se automaticky odmrazí/odmlží, pokud se vozidlo
startuje při venkovní teplotě pod +7 °C. Automatické odmražování můžete nastavit
v systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení klimatu Autom.
odmrazování zad. okna. Vyberte Zap nebo
Vyp. Popis systému menu, viz strana 206.
Při aktivaci vyhřívání čelního skla se vypne
kompas. Po vypnutí vyhřívání čelního skla se
kompas znovu aktivuje.
POZNÁMKA
Nastavení odrazivosti
Manuální změna odrazivosti
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve
zpětném zrcátku a oslnit řidiče. Změňte odrazivost ovládacím prvkem, když Vás oslňují
světla vozidel jedoucích za Vámi:
Kompas* může být specifikován pouze pro
zpětné zrcátko s automatickou změnou odrazivosti, viz strana 108.
Skleněná střecha*
2. Návrat do normální polohy se provádí
pohybem ovládacího prvku k čelnímu
oknu.
Skleněná střecha je pevná. Pokud je však klíč
v poloze I nebo II, lze clonu ovládat pomocí
ovládacích prvků na stropní konzole. Informace o polohách klíče - viz strana 79.
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno zpětným zrcátkem. U zrcátek
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud jsou senzory zablokovány např.
parkovacími lístky, transpondéry, slunečními clonami nebo předměty na sedadle či
v zavazadlovém prostoru a světlo se ke
snímačům nedostane, sníží se funkčnost
změny odrazivosti zpětného zrcátka.
1. Změňte odrazivost pohybem ovládacího
prvku směrem do prostoru pro cestující.
Automatická změna odrazivosti*
106
s automatickou změnou odrazivostí není
manuální ovládání odrazivosti k dispozici.
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
03
Automatické otevření do koncové polohy
Manuální otevírání do uvolnění tlačítka
Manuální zavírání do uvolnění tlačítka
Automatické zavření do koncové polohy
DŮLEŽITÉ
•
Nedotýkejte se clony - mohli byste ji
poškodit.
•
Clonu ovládejte pouze pomocí ovládacích prvků na stropní konzole.
107
03 Prostředí řidiče
Kompas*
Provoz
Kalibrace
Země je rozdělena do 15 magnetických zón.
Kompas je nastaven pro geografickou oblast,
do níž je vůz dodáván. Kompas by měl být
kalibrován, pokud se vůz pohybuje přes
několik magnetických zón. Postupujte následovně:
03
2. Rozjeďte se.
Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem.
V pravém horním rohu zrcátka je integrován
displej, který ukazuje, na kterou světovou
stranu směřuje přední část vozu. Anglické
zkratky označují osm různých směrů: S
(sever), SV (severovýchod), V (východ), JV
(jihovýchod), J (jih), JZ (jihozápad), Z (západ)
a SZ (severozápad).
Kompas se aktivuje automaticky při nastartování vozidla nebo přepnutí klíčku do polohy II,
viz strana 79. Kompas může být deaktivován/
aktivován následovně - stiskněte, např.
pomocí kancelářské sponky, tlačítko na zadní
straně zrcátka.
Při aktivaci vyhřívání čelního skla se vypne
kompas. Po vypnutí vyhřívání čelního skla se
kompas znovu aktivuje.
108
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Pro dosažení optimální kalibrace vypněte
všechny elektrické spotřebiče (klimatizace,
stěrače atd.) a zkontrolujte, zda jsou
všechny dveře zavřené.
3. Držte tlačítko na spodní straně vnitřního
zpětného zrcátka stisknuté asi 3 sekundy.
Objeví se číslo aktuální magnetické zóny.
G030295
1. Zastavte vůz na velkém otevřeném prostranství, na němž se nenacházejí ocelové
konstrukce a vedení velmi vysokého
napětí.
Magnetické zóny.
4. Stiskněte opakovaně tlačítko, dokud se
nezobrazí číslo požadované magnetické
zóny (1–15). Viz mapa magnetických zón
pro kompas.
5. Počkejte, dokud se na displeji znovu
nezobrazí C, nebo podržte tlačítko dole
na zpětném zrcátku stisknuté
cca. 6 sekund (použijte např. kancelářskou sponku), dokud se nezobrazí C.
6. Jeďte pomalu v kruhu maximální rychlostí
10 km/h, dokud se neobjeví na displeji
směr kompasu, tím je kalibrace dokončena. Poté ujeďte 2 okruhy pro jemné
doladění kalibrace.
7. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
03 Prostředí řidiče
Alcolock*
Všeobecné informace o systému
alcolock
Funkce
Baterie
Systém Alcolock1 má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu. Před nastartováním motoru se řidič
musí podrobit dechové zkoušce, při které se
zjistí, zda není pod vlivem alkoholu. Zařízení
Alcolock je kalibrováno v souladu s limitem
platným v každé zemi pro povolené množství
alkoholu.
Kontrolka Alcolock (4) indikuje stav akumulátoru:
VAROVÁNÍ
Alcolock představuje pouhou pomůcku
a nezbavuje řidiče odpovědnosti. Je to
vždy řidič, kdo je odpovědný za to, aby byl
střízlivý a jezdil s vozem bezpečně.
Nátrubek pro dechovou zkoušku.
Spínač.
Tlačítko pro přenos.
Kontrolka stavu akumulátoru.
Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
Kontrolka označuje připravenost
k dechové zkoušce.
1
Provoz
Kontrolka
(4)
Stav baterie
Zelená, bliká
Nabíjí se
Zelená
Plně nabitá
Žlutá
Γástečně vybitá
Γervená
Vybito - vložte nabíječku
do držáku nebo připojte
napájecí kabel ze schránky
v palubní desce.
03
POZNÁMKA
Alcolock uložte vždy do držáku. Akumulátor ve voze bude zcela nabitý a Alcolock
se aktivuje, jakmile vůz otevřete.
Nazývá se rovněž Alcoguard.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
109
03 Prostředí řidiče
Alcolock*
Uložení
nuté, musí se Alcolock nejdříve aktivovat
pomocí spínače (2).
Výsledek dechové zkoušky
3. Vytáhněte nátrubek (1), zhluboka se
nadechněte a rovnoměrně vydechujte po
dobu cca. 5 sekund, dokud neuslyšíte
"cvaknutí". Výsledkem bude jedna
z možností uvedených v tabulce Výsledek dechové zkoušky.
03
4. Pokud se tato zpráva neobjeví, mohlo se
stát, že přenos do vozu nebyl úspěšný.
V tomto případě stiskněte tlačítko (3)
a přenos spusťte ručně.
Uložení ruční jednotky a nabíječky.
•
Ruční jednotka alcolock se uvolní tak, že
ji lehce zatlačíte do držáku a uvolníte vyskočí ven a můžete ji z držáku vytáhnout.
•
Ruční jednotku vraťte do držáku tak, že ji
zatlačíte, aby zaklesla.
•
Vložte ruční jednotku do držáku - takto
bude optimálně chráněna a baterie budou
stále nabité.
Před nastartováním motoru
Alcolock se aktivuje automaticky, jakmile vůz
otevřete.
1. Pokud kontrolka (6) svítí zeleně, Alcolock
je připraven k použití.
2. Vytáhněte Alcolock z držáku. Je-li Alcolock mimo vozidlo a vozidlo je odemk-
110
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Kontrolka (5)
+ text na displeji
Popis
Zelená kontrolka
+ Alcoguard
Vyhovující test
Motor lze nastartovat nebyl naměřen žádný
alkohol.
Žlutá kontrolka
+ Alcoguard
Vyhovující test
Motor lze nastartovat naměřený obsah alkoholu je vyšší než
0,1 promile, ale nižší
než platná mezní hodnotaA.
Γervená kontrolka + Nevyhovuj. test
Čekejte
1 minutu
Motor nelze nastartovat - naměřený obsah
alkoholu je vyšší než
platná mezní hodnotaA.
5. Sklopte trysku a vložte Alcolock zpátky
do držáku.
6. Po dechové zkoušce nastartujte do
5 minut motor - jinak budete muset
zkoušku opakovat.
A
Limitní hodnoty se pro jednotlivé země liší. Viz také kapitola "Všeobecné informace o systému alcolock" na straně
109
POZNÁMKA
Po dokončení jízdy lze motor nastartovat
do 30 minut, aniž by se znovu musela provádět zkouška dechu.
03 Prostředí řidiče
Alcolock*
Nezapomeňte
Před dechovou zkouškou
Aby zařízení fungovalo správně a výsledky
byly co nejpřesnější:
•
Přibližně 5 minut před dechovou zkouškou nejezte a nepijte.
•
Neostřikujte zbytečně čelní sklo - alkohol
v kapalině do ostřikovačů může způsobit,
že se naměří nesprávná hodnota.
Výměna řidiče
Aby se v případě výměny řidiče provedla
nová dechová zkouška, stiskněte na
cca. 3 sekundy současně spínač (2) a tlačítko
Send (3). Nyní vůz přejde do režimu, kdy je
startování zablokováno, a před nastartováním
motoru musí být úspěšně provedena nová
dechová zkouška.
Kalibrace a servis
Alcolock se musí kontrolovat a kalibrovat
v servisu2 každých 12 měsíců.
30 dní před tím, než je třeba provést kalibraci,
se na sdružené přístrojové desce objeví
zpráva Alcoguard Doporuč. kalibr.. Pokud
kalibrace nebude provedena do těchto 30
dní, běžné startování motoru se zablokuje v tomto případě bude možné vůz startovat
2
pouze pomocí funkce Bypass, viz strana 111
kapitola Nouzová situace.
Tuto zprávu lze vymazat stisknutím tlačítka
Send (3). Jinak zpráva zhasne automaticky po
cca. 2 minutách, ale bude se objevovat po
každém nastartování motoru - trvale bude
možno tuto zprávu vymazat až při opětovné
kalibrací v servisu2.
Chladné nebo horké počasí
Γím je chladněji, tím déle trvá, než bude
zařízení Alcolock připraveno k použití:
Teplota (ºC)
Maximální doba
ohřevu (sekundy)
+10 až +85
10
-5 až +10
60
-40 až -5
180
Při teplotách pod –20 ºC nebo nad +60 ºC
odebírá Alcolock více proudu. Na sdružené
přístrojové desce se objeví Alcoguard vložte
napájecí kabel. V tomto případě připojte
napájecí kabel od schránky v palubní desce
a počkejte, než kontrolka (6) začne svítit
zeleně.
V extrémně chladném počasí můžete dobu
ohřevu zkrátit tím, že Alcolock vezmete
dovnitř.
Nouzová situace
V případě nouzové situace a v případě, kdy
Alcolock nefunguje, lze Alcolock pomocí
funkce Bypass obejít a umožnit tak řízení
vozidla.
03
POZNÁMKA
Veškeré aktivace obtoku jsou zaznamenány do protokolu a uloženy do paměti, viz
strana 8 v kapitole Zaznamenávání údajů.
Po aktivování funkce Bypass se na sdružené
přístrojové desce zobrazí Alcoguard
Vypojení povol. - tato indikace bude svítit po
celou dobu jízdy. Lze ji vymazat pouze
v servisu2.
Funkci Bypass můžete otestovat, aniž by se
do protokolu zapsala chybová zpráva.
V tomto případě proveďte všechny uvedené
kroky, ale nestartujte vůz. Chybová zpráva se
vymaže, jakmile vozidlo uzamknete.
Je-li zařízení Alcolock nainstalováno, lze jako
možnost "obtoku" zvolit funkci Bypass nebo
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
111
03 Prostředí řidiče
Alcolock*
Emergency. Toto nastavení lze následně změnit v servisu2.
Aktivace funkce Bypass
•
03
Současně stiskněte a podržte tlačítko OK
na levém pákovém přepínači a tlačítko
výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na sdružené
přístrojové desce se nejdříve objeví
Vypojení aktiv. Čekejte 1 minutu
a potom Alcoguard Vypojení povol..
Nyní lze motor nastartovat.
Tuto funkci lze aktivovat několikrát. Chybovou
zprávu, která je zobrazena během jízdy, lze
vymazat pouze v servisu2.
Aktivace funkce Emergency
•
Současně stiskněte a podržte tlačítko OK
na levém pákovém přepínači a tlačítko
výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na sdružené
přístrojové desce se objeví Alcoguard
Vypojení povol.. Nyní lze motor nastartovat.
Tuto funkci lze použít jednou. Poté se
v servisu musí provést resetace2.
2
112
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Symboly a textové zprávy
Kromě již popsaných zpráv se může zobrazit
rovněž:
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard Lze
zkusit znovu
Motor byl vypnutý
méně než 30 minut motor lze nastartovat,
aniž by se musela provádět nová dechová
zkouška.
Alcoguard
Doporučen
servis
Kontaktujte servis2.
Alcoguard Není
signál
Přenos není funkční odešlete data ručně
pomocí tlačítka (3)
nebo proveďte dechovou zkoušku znovu.
Alcoguard
Neplatný test
Zkouška nebyla
úspěšná - proveďte
dechovou zkoušku
znovu.
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard
Delší výdech
Výdech byl příliš krátký
- vydechujte delší
dobu.
Alcoguard
Jemnější
výdech
Výdech byl příliš intenzivní - vydechujte méně
intenzivně.
Alcoguard Silnější výdech
Výdech byl příliš slabý vydechujte intenzivněji.
Alcoguard
čekat
Předehřev
Ohřev nebyl dokončen
- počkejte, než se
zobrazí Alcoguard
Výdech 5 sekund.
03 Prostředí řidiče
Startování motoru
Zážehové a vznětové motory
2. Držte spojkový pedál plně sešlápnutý1. (U
vozidel s automatickou převodovkou sešlápněte brzdový pedál.)
3. Stiskněte a následně uvolněte tlačítko
START/STOP ENGINE.
Motor spouštěče pracuje tak dlouho, dokud
motor nenastartuje nebo dokud se neaktivuje
ochrana proti přehřátí.
DŮLEŽITÉ
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem s klíčem a tlačítko START/STOP
ENGINE.
DŮLEŽITÉ
Nezasunujte do skříňky dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač
držte za konec s odnímatelnou čepelí klíče,
viz strana 46.
1. Vložte dálkový ovladač do spínací skříňky
a zatlačte jej do koncové polohy. Upozorňujeme, že pokud do výbavy vozu patří
alcolock, musí být před nastartováním
motoru provedena dechová zkouška
s vyhovujícími výsledky, viz strana 109.
1
Pokud motor nenastartuje po 3 pokusech,
počkejte 3 minuty a zkuste to znovu.
Pokud počkáte, než se baterie regeneruje,
zvýší se startovací schopnost baterie.
VAROVÁNÍ
Když opouštíte vozidlo, vždy vytáhněte
dálkový ovladač ze spínací skříňky a zkontrolujte, zda je nastavena poloha pro klíč 0.
To platí především v případě, pokud ve
voze zůstávají děti. Informace o funkci - viz
strana 79.
POZNÁMKA
U některých druhů motorů mohou být při
startování studeného motoru volnoběžné
otáčky výrazně vyšší než běžné otáčky.
Smyslem je, aby systém emisí dosáhl co
nejdříve běžnou provozní teplotu, při které
jsou emise výfukových plynů minimální,
což přispívá k ochraně životního prostředí.
03
Keyless drive*
Při startování zážehových a vznětových
motorů proveďte kroky 2–3. Více informací
o funkcí Keyless drive, viz strana 50.
POZNÁMKA
Aby motor nastartoval, musí se v prostoru
pro cestující nebo v zavazadlovém prostoru nacházet jeden z dálkových ovladačů
s klíčem s funkcí Keyless drive.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač z vozu
během jízdy nebo když je vůz odtahován.
Vypněte motor
Pokud chcete vypnout motor:
Za jízdy k nastartování motoru stačí stisknout tlačítko START/STOP ENGINE.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
113
03 Prostředí řidiče
Startování motoru
•
Stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE
- motor se zastaví.
•
Pokud je vozidlo vybaveno automatickou
převodovkou a přitom páka voliče není
v poloze P nebo je vozidlo v pohybu stisknete tlačítko START/STOP ENGINE
dvakrát a držte, dokud se motor nezastaví.
03
Zámek řízení
Při odemykání nebo zamykání zámku řízení
lze zaslechnout mechanický zvuk.
•
Pokud se dálkový ovladač nachází ve spínací skříňce 2 a stiskne se tlačítko
START/STOP ENGINE, zámek řízení se
odemkne.
•
Zámek řízení se zamkne, jestliže je motor
vypnutý a dveře řidiče jsou otevřené.
Polohy klíče
Informace o polohách klíče dálkového ovladače - viz strana 79
2
114
U vozů s funkcí Keyless se dálkový ovladač musí nacházet uvnitř vozu.
03 Prostředí řidiče
Startování motoru – externí akumulátor
Asistent při rozjezdu
4. Připojte jednu svorku červeného kabelu
na kladný pól pomocného akumulátoru
(1).
DŮLEŽITÉ
Opatrně připojte startovací kabel, abyste
předešli zkratu s jinými komponentami
v motorovém prostoru.
5. Otevřete svorky na předním krytu akumulátoru ve svém voze a kryt sejměte.
Pokud je akumulátor vybitý, lze motor vozu
nastartovat proudem z jiného akumulátoru.
Aby se předešlo zkratu nebo jinému poškození, jsou při startování vozu s asistentem při
rozjezdu doporučeny následující kroky:
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování a přepněte jej do polohy
0, viz strana 79.
2. Pomocný akumulátor musí mít napětí 12
V.
3. Je-li pomocný akumulátor nainstalován
v jiném voze, vypněte motor vozidla
s pomocným akumulátorem a zkontrolujte, zda se tyto dva vozy navzájem
nedotýkají.
6. Připojte druhou svorku červeného kabelu
na kladný pól vozu (2).
7. Připojte jednu svorku černého kabelu na
záporný pól pomocného akumulátoru (3).
8. Druhou svorku černého propojovacího
kabelu připojte k zemnícímu bodu, např.
pravé uchycení motoru nahoře, hlava
vnějšího šroubu (4).
9. Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek,
aby při startování nedocházelo k jiskření.
10. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem.Nechte jej běžet několik minut
v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách cca. 1500 ot./min.
11. Nastartujte motor ve voze s vybitou baterií.
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte přípojky při pokusu o nastartování. Hrozí nebezpečí jiskření.
12. Odpojte propojovací kabely v opačném
pořadí - nejdříve černý a potom červený.
> Ujistěte se, že se žádná ze svorek černého kabelu nedostane do kontaktu
s kladným pólem akumulátoru nebo
svorkou červeného kabelu!
03
VAROVÁNÍ
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí
kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte
velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Další informace o akumulátoru ve voze - viz
strana 357.
115
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Všeobecné informace
Manuální převodovka
Blokování zpátečky brání nechtěnému
zařazení zpátečky během normální jízdy
dopředu.
DŮLEŽITÉ
03
Aby nedošlo k poškození komponentů
hnacího systému, musí se zkontrolovat
provozní teplota převodovky. Pokud hrozí
nebezpečí přehřátí, na sdruženém přístroji
se rozsvítí výstražný symbol a zobrazí se
textová zpráva. Postupujte podle doporučení v textové zprávě.
Díky této funkci zůstává pedál natlakován
v brzdové soustavě několik sekund poté, kdy
řidič přesune nohu z brzdového pedálu na
plynový pedál.
Po několika sekundách resp. jakmile řidič zrychlí, toto dočasně zabrzdění vymizí.
Schéma řazení
Prohlédněte si schéma řazení na řadicí páce.
•
Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
•
Když neřadíte, nenechávejte nohu na
pedálu spojky.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - zařazení převodového
stupně nestačí k přidržení vozidla v každé
situaci.
116
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Dodržujte schéma řazení na řadicí páce:
nejdříve neutrál, N, potom stiskněte
řadicí páku a zařaďte R.
•
Zpětný chod řaďte pouze v případě, že
vozidlo stojí.
Indikátor řazení převodových stupňů*
Pomoc při startování do kopce - HSA*
Před rozjetím nebo couváním do svahu
můžete dát nohu z brzdy - díky systému HSA
(Hill Start Assist) se vozidlo nerozjede zpátky.
Blokování zpátečky
V souvislosti s ekologickou jízdou je nezbytné
jezdit na správný převodový stupeň
a přeřazovat ve vhodný čas.
U některých verzí je k dispozici kontrolka
(Gear Shift Indicator), která řidiče upozorní,
pokud je vhodné zařadit vyšší nebo nižší
převodový stupeň, aby se co spotřebovávalo
co nejméně paliva. S ohledem např. na parametry jízdy a jízdu bez vibrací může být však
vhodné přeřadit při vyšších otáčkách motoru.
Γíslo v rámečku označuje aktuální převodový
stupeň.
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Manuální převodovka
Indikátor řazení převodových
stupňů pro manuální převodovku. Vždy svítí pouze
jedno označení - během
běžné jízdy svítí uprostřed.
Je-li doporučeno zařadit
vyšší nebo nižší převodový stupeň, vyšší stupeň je označen + a nižší stupeň je označen -.
Na obrázku je označení červené.
U sdružené přístrojové desky
"Analogue" se zobrazí
poloha převodového stupně
a šipky.
Automatická převodovka Geartronic*
Polohy páky voliče
Polohy automatického řazení
se zobrazují vpravo na sdružené přístrojové desce. (Vždy
se zobrazí pouze jedna indikace, a to s polohou momentálně zařazeného voliče
převodů.)
03
V aktivní poloze svítí kontrolka "S" označující
"sportovní režim" ORANŽOVĚ.
P – Parkovací poloha
Automatická převodovka
Pokud vůz startujete nebo parkujete, zvolte P.
•
Abyste mohli volicí páku vyřadit z polohy
P, brzdový pedál musíte nejdříve pevně
sešlápnout.
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka. S ohledem na bezpečnost zatáhněte parkovací brzdu - viz
strana 131.
D: polohy automatického řazení. +/– ( / ): polohy
manuálního řazení. S: Sportovní režim .*.1
Sdružená přístrojová deska "Digital" s indikátorem převodových stupňů.
1
Sdružená přístrojová deska informuje
o poloze voliče převodových stupňů následovně: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3 apod.
POZNÁMKA
Aby bylo možné vozidlo uzamknout a aktivovat alarm, musí být volicí páka v poloze
P.
Charakter řazení řadicí páky se liší podle motoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
117
03 Prostředí řidiče
Převodovky
DŮLEŽITÉ
Při řazení polohy P musí vozidlo stát.
VAROVÁNÍ
03
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - poloha P u automatické
převodovky nestačí k přidržení vozidla
v každé situaci.
R – Zpátečka
•
Pro zařazení vyššího převodového stupně
posuňte páku dopředu směrem ke znaménku + (plus). Páku uvolněte - vrátí se
do neutrální polohy + a –.
Při volbě polohy R musí vůz stát.
nebo
N – Neutrál
•
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Zabrzďte parkovací
brzdu, když vůz stojí s pákou voliče v poloze
N.
Režim manuálního řazení "+/-" můžete zvolit
kdykoliv během jízdy.
D – Jízda
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí vyšší a nižší převodové stupně
v závislosti na úrovni akcelerace a rychlosti.
Při přesunutí páky voliče do polohy D
z polohy R musí vůz stát.
Geartronic – polohy páky voliče při
manuálním řazení (+/-)
Řidič může také řadit převodové stupně
manuálně prostřednictvím automatické
převodovky Geartronic. Motor vozu brzdí,
když je pedál plynu uvolněn.
118
Do požadované polohy se u manuálního
řazení dostanete přesunutím páky z polohy D
do koncové polohy u "+/-". Kontrolka "+/-"
na sdružené přístrojové desce změní barvu
z BÍLΔ na ORANŽOVOU a v rámečku se
zobrazí číslice 1, 2, 3 atd., což odpovídá
právě zvolenému převodovému stupni.
Pro zařazení nižšího převodového stupně
posuňte páku dozadu směrem ke znaménku "–" (minus) a uvolněte ji.
Převodovka Geartronic automaticky zařadí
nižší rychlostní stupeň, pokud řidič nechá
klesnout rychlost na vhodnou hodnotu pro
zařazení příslušného rychlostního stupně, aby
se předešlo škubání a zhasnutí motoru.
Pro návrat do automatického jízdního režimu:
•
Přesuňte páku do koncové polohy D.
POZNÁMKA
Pokud má převodovka sportovní program,
je možné řadit manuálně pouze v poloze
"+/-" posunutím páky dopředu nebo
dozadu. Indikace na sdružené přístrojové
desce se změní z S na zobrazení zařazených převodových stupňů 1, 2, 3 atd.
Geartronic - sportovní režim (S)
Sportovní program poskytuje sportovnější charakteristiky a připouští
vyšší otáčky motoru pro převodové
stupně. Současně reaguje mnohem
rychleji na sešlápnutí pedálu plynu. Během
aktivní jízdy je upřednostňováno používání
nižších převodových stupňů, což vede ke
zpožděnému řazení nahoru.
Aktivace sportovního režimu:
•
Přesuňte volicí páku do strany z polohy D
do koncové polohy v "+S–" - indikace na
sdružené přístrojové desce se změní z D
na S.
Sportovní režim můžete zvolit kdykoliv během
jízdy.
Geartronic - zimní režim
Na kluzkých vozovkách může být rozjezd
snadnější, když je manuálně zařazen 3.převodový stupeň.
03 Prostředí řidiče
Převodovky
1. Sešlápněte brzdový pedál a přesuňte
volicí páku z polohy D do koncové polohy
"+/–" – na sdružené přístrojové desce se
změní indikátor zařazeného převodového
stupně z D na číslici 12.
Bezpečnostní funkce
2. Řaďte až na 3. převodový stupeň dvojím
zatlačením páky směrem k + (plus) - na
sdružené přístrojové desce se změní indikátor zařazeného převodového stupně z 1
na 3.
Převodovka Geartronic neumožní řazení
nižšího rychlostního stupně/kick-down,
pokud by mělo dojít ke zvýšení otáček
motoru, které by způsobilo jeho poškození.
Nic se nestane, pokud se řidič stále pokouší
takto zařadit nižší převodový stupeň při vysokých otáčkách motoru – zůstane zařazen
původní převodový stupeň.
„Zimní režim“ převodovky znamená, že vůz
jede s nižšími otáčkami motoru a omezeným
výkonem motoru na poháněná kola.
Kick-down
Pokud zcela sešlápnete pedál plynu (za
polohu normálně považovanou za plnou
akceleraci), převodovka okamžitě zařadí nižší
rychlostní stupeň. Takzvaně podřadí.
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kickdown, převodovka automaticky zařadí vyšší
rychlostní stupeň.
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.
Při aktivaci funkce podřazení může vůz
přeřadit i o několik rychlostních stupňů
v závislosti na otáčkách motoru. Vůz zařadí
vyšší rychlostní stupeň při dosažení maximálních otáček, aby se předešlo poškození
motoru.
03
G021351
3. Uvolněte pedál brzdy a opatrně přidávejte
plyn.
Mechanické blokování řazení
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací
program převodovky je vybaven ochranným
blokováním řazení dolů, které blokuje funkci
kick-down.
Páka voliče převodových stupňů může být
neomezeně přesouvána mezi polohami N
a D. Ostatní polohy jsou blokovány západkou,
která se uvolňuje blokovacím tlačítkem na
páce voliče převodových stupňů.
Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou
je možné pohybovat dopředu a dozadu mezi
polohami P, R, N a D.
Automatické blokování řazení
Automatická převodovka má speciální bezpečnostní systémy:
Parkovací poloha (P)
Stojící vůz s běžícím motorem:
2
Je-li vozidlo ve sportovním režimu*, nejdříve se zobrazí "S".
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
119
03 Prostředí řidiče
Převodovky
•
Držte sešlápnutý pedál brzdy, když
přesouváte páku voliče do jiné polohy.
Deaktivace automatického blokování
řazení
Automatická převodovka Powershift*
Elektrické blokování převodovky –
Blokování řazení Parkovací poloha (P)
03
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy P do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být
v poloze II, viz strana 79.
Blokování řazení - Neutrál (N)
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo
stálo déle než 3 sekundy (bez ohledu na to,
zda běží motor), páka voliče se zablokuje.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy N do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být
v poloze II, viz strana 79.
Pokud je vozidlo nepojízdné, např. z důvodu
vybitého akumulátoru, musí být páka voliče
přesunuta z polohy P, aby se s vozidlem
mohlo pohybovat.
Nadzvedněte vytvarovanou vložku ve
schránce za středovou konzolou a vyhledejte odpružené tlačítko dole ve
schránce.
Stiskněte a podržte tlačítko.
Přesuňte volicí páku z polohy P a uvolněte tlačítko.
4. Namontujte do úložného prostoru zpátky
vložku.
3
4
120
D: polohy automatického řazení. +/– ( / ): polohy
manuálního řazení. S: Sportovní režim .*.3
Automatická převodovka Powershift předává
hnací sílu z motoru na poháněna kola přes
dvojité kotouče mechanické spojky, kdežto
převodovka Geartronic využívá běžný hydraulický měnič točivého momentu.
Převodovka Powershift funguje a ovládá se
podobně4 jako automatická převodovka
Geartronic, která je popsána v předchozí
kapitole.
Powershift nebo Geartronic?
Pokud si nejste jisti, zda je vůz vybaven
převodovkou Powershift, můžete to zjistit
podle označení štítku převodovky pod kapo-
Charakter řazení řadicí páky se liší podle motoru.
Jedinou výjimkou je "Geartronic - zimní režim": převodovka Powershift umožní rozjet se po kluzkém povrchu, pokud je manuálně zařazen 2., nikoliv 3., převodový stupeň.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Převodovky
dojít rovněž při pomalém popojíždění
v zácpách (rychlostí max. 10 km/h) ve svahu
nebo s připojeným přívěsem. Jakmile se
vozidlo zastaví, nožní brzda je sešlápnuta
a motor běží na volnoběh, převodovka se
ochladí.
tou - viz strana 380. Označení ”MPS6” znamená, že se jedná o převodovku Powershift.
V ostatních případech je vůz vybaven automatickou převodovkou Geartronic.
Nezapomeňte
Dvojitá spojka v převodovce je vybavena
ochranou proti přetížení, která se aktivuje,
pokud dojde k přehřátí spojky, např. pokud
vůz stojí delší dobu ve svahu se sešlápnutým
plynovým pedálem.
Přehřátí z důvodu pomalého popojíždění
v zácpách můžete zabránit postupnou jízdou:
•
Je-li převodovka přehřátá, vůz se začne chvět
a vibrovat, rozsvítí se výstražný symbol a na
sdružené přístrojové desce se objeví
příslušná zpráva. K přehřátí převodovky může
Kontrolka
A
Zastavte vůz a s nohou na brzdovém
pedálu počkejte, dokud se přiměřeně
nezvětší vzdálenost k vozu před vámi,
popojeďte na tuto vzdálenost a zase
chvíli počkejte s nohou na brzdovém
pedálu.
DŮLEŽITÉ
Ve svahu udržujte vozidlo v klidu sešlápnutím pedálu brzdy - nesešlapujte plynový
pedál. Mohlo by dojít k přehřátí převodovky.
Důležité informace o převodovce Powershift
a odtahování - viz strana 316.
03
Textová zpráva a akce
V některých situacích se na sdružené přístrojové desce spolu s kontrolkou zobrazí
i zpráva.
Zpráva
Jízdní charakteristiky
Akce
Přehř. převodov.
Přibrzďte
Problémy s udržením rovnoměrné
rychlosti při konstantních otáčkách
motoru.
Přehřátá převodovka. Udržujte vozidlo v klidu sešlápnutím pedálu brzdyA
Přehř. převodov. Bezp.
zaparkujte
Výrazné škubání, když je vozidlo v tahu.
Přehřátá převodovka. Okamžitě s vozidlem bezpečně
zastavte.A
Chlazení převod.
Nechat motor běž
Není přenášen výkon z důvodu přehřátí
převodovky.
Přehřátá převodovka. Nejrychlejší způsob ochlazení:
Nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí
pákou v poloze N nebo P, dokud zpráva nezmizí.
Rychlejší ochlazení: nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N nebo P, dokud zpráva nezmizí.
121
03 Prostředí řidiče
Převodovky
V tabulce jsou tři stupně seřazené podle
závažnosti, pokud dojde k přehřátí převodovky. Souběžně s textovou zprávou je řidič
také informován, že elektronika vozidla
dočasně mění jízdní charakteristiky. Podle
situace dodržujte instrukce v textové zprávě.
03
POZNÁMKA
Příklady v tabulce neznamenají, že vozidlo
je v poruše. Indikují, že byla aktivována
bezpečnostní funkce, aby nedošlo
k poškození komponentů vozidla.
VAROVÁNÍ
Pokud budete ignorovat výstražný symbol
a text Přehř. převodov. Bezp.
zaparkujte, teplota v převodovce může
stoupnout natolik, že se dočasně přeruší
přenos výkonu mezi motorem a převodovkou, čímž se zabrání funkčním poruchám
spojky - vozidlo se zastaví a nepojede do
doby, než teplota převodovky klesne na
přijatelnou hodnotu.
Další možné textové zprávy s příslušnými
návrhy řešení ohledně automatické převodovky, viz strana 203.
Textová zpráva automaticky zmizí po provedení akce nebo po jednom stisknutí tlačítka
OK na pákovém ovladači ukazatelů směru.
122
03 Prostředí řidiče
Start/Stop*
Tišší a čistší
Péče o životní prostředí je jednou ze základních hodnot společnosti Volvo Car Corporation, která ovlivňuje veškeré naše činnosti.
Výsledkem této orientace je několik funkcí,
které šetří energii. Mezi ně patří funkce Start/
Stop. Všechny funkce mají za cíl snížit
spotřebu paliva, což dále pomůže snížit
emise výfukových plynů.
Všeobecné informace o systému Start/
Stop
Motor je vypnutý - stává se tišším a čistějším...
U některých kombinací motoru a převodovky
s funkcí Start and Stop, která se zapne např.
když vozy stojí nebo čekají na semaforech motor se potom dočasně vypne a automaticky se znovu startuje, když se má pokračovat v cestě.
Díky funkci Start/Stop má řidič příležitost jezdit více ekologicky - v případě potřeby se
motor automaticky vypne.
Manuální nebo automaticky
Automatické zastavení motoru
Aby došlo k automatickému zastavení
motoru, musí být splněny následující podmínky:
Upozorňujeme, že funkce Start/Stop reaguje
odlišně podle toho, zda se používá manuální
nebo automatická převodovka.
Podmínky
Funkce a provoz
Start/StopFunkce se aktivuje
automaticky po nastartování
motoru pomocí klíče. Řidič je
na funkci upozorněn pomocí
symbolu tlačítka Zap/Vyp,
které se rozsvítí na sdružené
přístrojové desce, a pomocí
kontrolky, která se rozsvítí na
tlačítku Zap/Vyp.
Všechny běžné systémy ve voze jako např.
osvětlení, rádio apod. fungují u motoru, který
se automaticky zastavil, zcela normálně.
Dočasně však může dojít k omezení některých funkcí, např. k omezení otáček ventilátoru klimatizace nebo ke stažení extrémní hlasitosti audio systému.
A
M/AA
Vyřaďte spojku, zařaďte neutrál
a uvolněte spojkový pedál - motor
se automaticky vypne.
M
Zastavte vůz pomocí brzdového
pedálu a nohu nechejte na pedálu
- motor se automaticky zastaví.
A
03
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
V některých případech se motor automaticky
zastaví, než vozidlo zcela stojí.
Na sdružené přístrojové desce se
rozsvítí kontrolka Start/Stop, která
potvrdí a upozorní, že došlo k automatickému vypnutí motoru.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
123
03 Prostředí řidiče
Start/Stop*
Automatické nastartování motoru
Podmínky
S řadicí pákou v neutrálu:
M/
AA
M
Další informace o systému HSA najdete na
straně 116.
1. Sešlápněte spojkový pedál
nebo plynový pedál - motor
nastartuje.
03
Deaktivace funkce Start/Stop
2. Zařaďte vhodný převodový stupeň a rozjeďte se.
Pokud se vůz nachází ze svahu, lze
postupovat rovněž následovně:
M
Uvolněte brzdový pedál a počkejte,
než se vůz rozjede - motor automaticky nastartuje, jakmile je rychlost
větší než běžná rychlost chůze.
Uvolněte nohu z brzdového pedálu
- motor automaticky nastartuje
a může se pokračovat v jízdě.
A
A
V některých situacích může
být vhodně dočasně vypnout
automatickou funkci
Start/Stop stisknutím tohoto
tlačítka.
Vypnutí této funkce poznáte podle
toho, že zhasne kontrolka v tlačítku
a symboly Start/Stop na sdružené
přístrojové desce.
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Asistent při rozjezdu HSA
Uvolněním nohy z brzdového pedálu, když
vůz stojí ve svahu, se motor rovněž automaticky nastartuje - díky funkci (Hill Start Assist)
se vůz nerozjede zpátky.
U systému HSA () zůstává tlak v brzdovém
systému dočasně k dispozici, pokud řidič
124
přesune svou nohu z brzdového pedálu na
plynový pedál, aby se mohl rozjet poté, když
se motor automaticky zastavil. Po několika
sekundách resp. jakmile řidič zrychlí, toto
dočasně zabrzdění vymizí.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce Start/Stop zůstane vypnuta, dokud se
znovu neaktivuje pomocí tlačítka nebo dokud
se motor opět nenastartuje pomocí klíče.
Omezení
Motor se automaticky nevypne
Přestože je funkce Start/Stop aktivována,
motor se automaticky nevypne, pokud:
Podmínky
M/AA
vozidlo nedosáhlo rychlost
cca. 5 km/h (= rychlá chůze) po
startování pomocí klíče nebo po
posledním automatickém zastavení.
M+A
řidič rozepne přezku bezpečnostního pásu.
M+A
kapacita baterie je pod minimální
přípustnou úroveň.
M+A
motor nemá běžnou provozní
teplotu.
M+A
venkovní teplota je pod bodem
mrazu nebo je vyšší než
cca. 30°C.
M+A
je aktivováno elektrické vyhřívání
čelního skla.
M+A
03 Prostředí řidiče
Start/Stop*
Podmínky
M/AA
Podmínky
prostředí v prostoru pro cestující
se liší od nastavených hodnotB to poznáte podle toho, že ventilátor běží ve vysokých otáčkách.
M+A
aktivuje se adaptivní tempomat
Queue Assist.
A
dveře řidiče byly otevřeny a volicí
páka je v poloze D.
A
vůz je otočený.
M+A
A
teplota baterie startéru je příliš
vysoká nebo pod bodem mrazu.
M+A
volicí páka se vysune z polohy D
do polohy SC" nebo +/-".
řidič intenzivně pohne volantem.
M+A
filtr pevných částic ve výfukovém
systému je plný - dočasně vypojená funkce Start/Stop se aktivuje
znovu, jakmile se provede automatické čištění (viz strana 303).
M+A
cesta je velmi prudká.
M+A
k elektrickému systému vozidla je
elektricky připojen přívěs.
M+A
atmosférický tlak vzduchu je
menší než tlak odpovídající cca.
1500-2400 metrům n.m. - skutečný tlak vzduchu se mění podle
převažujících klimatických podmínek.
M+A
A
B
C
M/AA
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Vozidlo se systémem ECC.
Sportovní režim.
Motor automaticky nastartuje
V některých případech může motor znovu
nastartovat, aniž by řidič chtěl v jízdě pokračovat. V následujících situacích motor automaticky nastartuje, i když řidič nesešlápne
spojkový pedál (u manuální převodovky) nebo
nezvedne nohu z brzdového pedálu (u automatické převodovky):
Podmínky
M/AA
Okna se zamlžují.
M+A
Prostředí v prostoru pro cestující
se odlišuje od nastavených hodnotB.
M+A
A
Podmínky
M/AA
Venkovní teplota klesne pod bod
mrazu nebo je vyšší než
cca. 30 °C.
M+A
Došlo k dočasnému vysokému
odběru proudu nebo kapacita
baterie klesne na nejnižší přípustnou úroveň.
M+A
Opakovaně je sešlapován brzdový
pedál.
M+A
Vozidlo se začíná rozjíždět a jede
rychleji než je běžná rychlost
chůze.
M
Zámek bezpečnostního pásu
řidiče je rozepnutý a volicí páka je
v poloze D nebo N.
A
Pohyby volantu
A
Volič řazení se přesune z polohy D
do polohy "+/-" nebo R.
A
Dveře řidiče byly otevřeny a volicí
páka je v poloze D.
A
03
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
125
03 Prostředí řidiče
Start/Stop*
VAROVÁNÍ
Neotevírejte kapotu motoru, pokud se
motor zastavil automaticky – motor se
může náhle automaticky spustit. Před
otevřením kapoty motor nejdříve vypněte
jako obvykle stisknutím tlačítka START/
STOP ENGINE.
03
Motor automaticky nenastartuje
V následujících případech nedojde po automatickém vypnutí motoru k jeho automatickému nastartování:
Podmínky
A
126
Nežádoucí zastavení motoru
u mechanické převodovky
Start-Stop společnosti Volvo a doporučení
pro úsporou jízdu – viz strana 206.
Pokud nastartování nebude úspěšné a motor
se zastaví, pokračujte následovně:
Kontrolky a zprávy na displeji
1. Sešlápněte znovu spojkový pedál - motor
automaticky nastartuje.
2. V některých případech se musí zařadit
neutrál. Na sdružené přístrojové desce se
zobrazí text Zařaďte neutrál
Další informace a nastavení
M/A
A
Byl zařazen převod bez sešlápnutí
spojky - text na displeji řidiče upozorní, aby zařadil neutrál - potom
bude možné motor automaticky
nastartovat.
M
Řidič není připoután, volicí páka je
v poloze P a dveře řidiče jsou
otevřené - motor musí být nastartován normálně.
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Systém nabídek vozidla MY CAR pod záhlavím DRIVe obsahuje představení systému
Funkce Start/Stop může v některých
situacích kromě indikační kontrolky
rozsvítit na sdružené přístrojové
desce také textové zprávy. V některých případech je třeba provést doporučená opatření.
Některé příklady jsou uvedeny v následující
tabulce.
03 Prostředí řidiče
Start/Stop*
Kontrolka
Zpráva
Info/akce
M/AA
Motor v aut. startu
Svítí několik sekund po aktivování funkce Start/Stop.
M+A
Eco DRIVe VYP
Svítí několik sekund po vypnutí funkce Start/Stop.
M+A
Aut. Start/Stop Nutný servis
Systém Start/Stop není funkční. Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
M+A
Systém řízení motoru
Provede se automatická kontrola funkcí.
M+A
Autostart Motor běží + zvukový signál
Aktivuje se, když jsou dveře řidiče otevřené a došlo k automatickému zastavení
motoru.
M+A
Motor v aut. startu
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na sešlápnutí brzdového
nebo spojkového pedálu.
M
Stisknout Tlačítko start
Motor automaticky nenastartuje - nastartujte motor běžně pomocí tlačítka START/
STOP ENGINE.
M
Sešlápn. spojku pro spuštění
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na sešlápnutí spojkového
pedálu.
M
Sešlápn. brzdu pro spuštění
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na sešlápnutí brzdového
pedálu.
M
Pro nastartování sešl.brzd.
+spoj.
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na sešlápnutí brzdového
nebo spojkového pedálu.
M
03
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
127
03 Prostředí řidiče
Start/Stop*
Kontrolka
03
A
Zpráva
Info/akce
Zařazením neutrálu nastartujte
Převodový stupeň je zařazen bez sešlápnutí spojky - vyřaďte převod a řadicí pákou
zařaďte neutrál.
M
Motor v aut. startu
Motor je připraven k automatickému nastartování - čeká se na uvolnění brzdového
pedálu.
A
Pro nastartování zvolit
P nebo N
Funkce Start/Stop je vypnuta - přesuňte volič řazení do polohy N nebo P a nastartujte
motor jako obvykle pomocí tlačítka START/STOP ENGINE.
A
Stisknout Tlačítko start
Motor nestartuje automaticky - nastartujte motor jako obvykle pomocí tlačítka START/
STOP ENGINE a přesuňte volič řazení do polohy P nebo N.
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Pokud zpráva po dokončení akce nezhasne,
kontaktujte servisní dílnu - doporučujeme
kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
128
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
M/AA
03 Prostředí řidiče
Nožní brzda
Všeobecné informace
Vůz je vybaven dvěma brzdovými okruhy.
Pokud je jeden brzdový okruh poškozen, znamená to, že brzdy brzdí s větším zdvihem
pedálu a s vynaložením větší síly.
Vůz je vybaven posilovačem brzd.
VAROVÁNÍ
můžete pocítit vibrace pedálu brzdy. Jde
o zcela normální jev.
Po nastartování motoru a uvolnění brzdy provede systém ABS krátkou kontrolu. Další
automatickou kontrolu provede systém ABS
při dosažení rychlosti 10 km/h. To se může
projevit znatelnými a slyšitelnými pulzy
v brzdovém pedálu.
Posilovač brzd funguje, jenom když motor
běží.
Nouzová brzdová světla a automatická
výstražná funkce ukazatelů směrů
Pokud se používá brzda, když neběží motor,
pedál je tuhý a k zabrzdění vozu musí být
vyvinuta větší síla.
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě
prudkého brzdění, aby upozornila ostatní
vozidla. Brzdová světla blikají na rozdíl od
běžného brzdění, kdy stále svítí.
Ve velmi hornatém terénu nebo při jízdě s velkým zatížením mohou být brzdy odlehčeny
využitím brzdného účinku motoru. Brzdný účinek motoru je nejintenzivnější, pokud se používá při jízdě z kopce stejný převodový stupeň
jako při jízdě do téhož kopce.
Více všeobecných informací o velkém zatížení
vozu, viz strana 387.
Protiblokovací systém brzd
Vůz je vybaven systémem ABS (Anti-lock
Braking System), který předchází zablokování
kol během brzdění. Udržuje řiditelnost vozu
a usnadňuje objetí překážky. Při zásahu ABS
Nouzová brzdová světla jsou aktivována při
rychlostech nad 50 km/h v případě prudkého
brzdění a v případě zásahu systému ABS.
Jakmile rychlost vozidla při brzdění klesne
pod 10 km/h, brzdové světlo přestane blikat
a začne trvale svítit - současně se aktivují
výstražná světla, a to do doby, než řidič zrychlí vůz na 20 km/h. Výstražná světla lze
vypnout také stisknutím tlačítka, viz
strana 92.
Čištění brzdových kotoučů
Nános nečistot a vody na brzdových kotoučích může mít za následek opožděnou reakci
brzd. Toto zpoždění je minimalizováno čištěním brzdového obložení.
Manuální čištění se doporučuje, když jsou
vozovky mokré, před delším odstavením vozu
a po mytí vozu. Proveďte je mírným brzděním
po kratší dobu při jízdě po vozovce.
Asistence při nouzovém brzdění
Funkce Asistence při nouzovém brzdění EBA
(Emergency Brake Assist) pomáhá zvýšit
brzdnou sílu a tím zkrátit brzdnou dráhu.
Systém EBA sleduje způsob brzdění řidiče a v
případě potřeby zvýší brzdnou sílu. Brzdná
síla může být zvýšena až na úroveň, kdy
zasahuje ABS. Při uvolnění tlaku na brzdový
pedál se funkce EBA přeruší.
03
POZNÁMKA
Je-li systém EBA aktivován, brzdový pedál
klesne nepatrně dále než obvykle - sešlápněte (držte) brzdový pedál podle potřeby.
Pokud se brzdový pedál uvolní, brzdění
bude ukončeno.
Údržba
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat servisní intervaly Volvo, které jsou uvedeny v Záruční a servisní knížce, viz
strana 340
129
03 Prostředí řidiče
Nožní brzda
DŮLEŽITÉ
Pravidelně se musí kontrolovat opotřebení
komponentů brzdového systému.
03
Informace, jak postupovat, vám sdělí
v servisu. Další možností je požádat servis
o provedení prohlídky - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Symboly na sdružené přístrojové desce
Kontrolka
Popis
Svítí trvale – Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Pokud
je hladina nízká, doplňte
brzdovou kapalinu a zkontrolujte vůz, abyste zjistili příčinu
úniku brzdové kapaliny.
Stálý svit po dobu 2 sekund
při nastartování motoru automatická kontrola funkcí.
130
VAROVÁNÍ
Pokud se současně rozsvítí
a
, může to znamenat závadu
v brzdovém systému.
Je-li hladina v nádržce s brzdovou kapalinou v tento okamžik v pořádku, opatrně
dojeďte s vozem do nejbližšího servisu
a požádejte o kontrolu brzd - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
v nádržce pod MIN, nejdříve doplňte
brzdovou kapalinu a až potom můžete jet.
Musíte zjistit důvod ztráty brzdové kapaliny.
03 Prostředí řidiče
Parkovací brzda
Všeobecné informace
> Výstražný symbol na sdružené přístrojové desce svítí.
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - zařazení převodového
stupně nebo poloha P u automatické
převodovky nestačí k přidržení vozidla
v každé situaci.
- Výstražný symbol na sdružené
přístrojové desce se rozsvítí bez ohledu na
to, zda je parkovací brzda zatažena mírně
nebo zcela.
> Výstražný symbol na sdružené přístrojové desce zhasne.
Pokud řidič zapomene uvolnit parkovací
brzdu, rozsvítí se výstražná kontrolka, ozve se
zvukový signál a zpráva na sdružené přístrojové desce upozorní řidiče na tuto skutečnost, jakmile rychlost vozidla překročí 10
km/h.
03
3. Uvolněte pedál nožní brzdy a ujistěte se,
že vozidlo stále stojí.
4. Pokud se vozidlo pohybuje, potáhněte
parkovací brzdu ještě pevněji.
•
Při parkování vozu vždy zařaďte 1. převodový stupeň (mechanická převodovka)
nebo přesuňte páku voliče do polohy P
(automatická převodovka).
Parkování ve svahu
Je-li vůz zaparkován čelem do kopce:
Výstražný symbol na sdružené přístrojové desce.
•
Páka ruční brzdy je umístěna mezi předními
sedadly.
Je-li vůz zaparkován čelem z kopce:
Aktivace parkovací brzdy
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Potáhněte pevně páku.
•
Natočte kola pryč od obrubníku.
Natočte kola směrem k obrubníku.
Uvolnění parkovací brzdy
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Mírně nadzvedněte páku, stiskněte tlačítko, spusťte páku dolu a uvolněte tlačítko.
131
03 Prostředí řidiče
HomeLink® *
Všeobecné informace
VAROVÁNÍ
•
03
HomeLink®1 je programovatelný dálkový ovladač. Je integrován do zpětného zrcátka
a může dálkově ovládat až tři různá zařízení
(např. otevírání garážových vrat, alarm,
venkovní a vnitřní osvětlení atd.) a nahrazuje
tak jejich vlastní dálkové ovladače. Kromě tří
programovatelných tlačítek je na panelu rovněž kontrolka. HomeLink® nelze aktivovat,
pokud se vozidlo zamyká zvenku. Další informace o systému HomeLink® najdete na
www.homelink.com. Dále můžete zatelefonovat na číslo 00 8000 466 354 65 (nebo na
bezplatné číslo +49 6838 907 277).
1
132
Pokud se pomocí systému HomeLink®
ovládají garážová nebo příjezdová
vrata, zajistěte, aby se během pohybu
vrat nikdo nenacházel v jejich blízkosti.
•
Během programování zařízení k otevírání garážových vrat vozidlo nesmí být
v garáži.
•
Nepoužívejte HomeLink® u garážových
vrat bez bezpečnostního dorazu a bezpečnostní reverzace.
Uložte si originální dálkové ovladače, abyste
je mohli naprogramovat v budoucnu (např. při
výměně vozidla nebo při použití v jiném
vozidle). Když budete vůz prodávat, doporučujeme naprogramované nastavení pro tlačítka vymazat. Viz kapitola "Resetování tlačítek na ovladači HomeLink®" na straně 133.
HomeLink a symbol domu HomeLink jsou registrované obchodní značky společnosti Johnson Controls, Inc.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Programování ovladače HomeLink®
POZNÁMKA
V některých vozidlech musí být před programováním resp. použitím systému
HomeLink® zapalování zapnuto nebo musí
být v poloze "příslušenství". Pokud možno,
vložte do dálkového ovladače, který bude
nahrazen systémem HomeLink®, nové
baterie. Urychlí se tím programování a zlepší přenos rádiového systému. Před programováním se tlačítka HomeLink® musí
resetovat. Potom se HomeLink® musí
nastavit do režimu "učení" a musí se
připravit na programování.
1. Stiskněte a podržte tlačítko HomeLink®,
dokud nebude kontrolka blikat žlutě. To
znamená, že tlačítko je připraveno na programování.
2. Nasměřujte originální dálkový ovladač
k tlačítku HomeLink®, které budete programovat, a podržte je 5-30 cm od tlačítka. Nezakrývejte kontrolku na ovladači
HomeLink®.
3. Stiskněte a podržte tlačítko na původním
dálkovém ovladači. Tlačítko uvolněte,
když se barva kontrolky změní ze žluté na
červenou nebo zelenou. Pokud kontrolka
03 Prostředí řidiče
HomeLink® *
svítí červeně, zkuste dálkový ovládač
naprogramovat znovu. Podržte původní
dálkový ovladač v jiné vzdálenosti od tlačítka HomeLink®. Zelená kontrolka
potvrdí, že programování bylo úspěšné.
4. Stiskněte na ovladači HomeLink® tlačítko, které programujete, podržte je
stisknuté po dobu 5 sekund a potom je
uvolněte. V případě potřeby opakujte,
dokud se garážová vrata neaktivují.
Pokud se vrata neaktivují, stiskněte tlačítko na ovladači HomeLink®, který programujete, podržte je stisknuté a zkontrolujte kontrolku.
> Nepřerušované zelené světlo: Kontrolka se rozsvítí a zůstane svítit,
pokud je tlačítko stisknuté, to znamená, že programování je dokončeno. Garážové dveře, vrata apod. by
se nyní měly aktivovat při stisknutí
naprogramovaného tlačítka na ovladači HomeLink®.
Blikající zelené světlo: Kontrolka
bliká, dokud je tlačítko stisknuté.
V tomto případě pokračujte v programování kroky 5-7 a dokončete programování pomocí plovoucího kódu (který
2
3
se zpravidla používá u otevírání gará฀
žových vrat).
5. Vyhledejte „programovací tlačítko2“
například na přijímači garážových dveří,
které se obvykle nachází v blízkosti
držáku antény na přijímači.
6. Na přijímači stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu
cca. 30 sekund a následující krok musí
být proveden během této doby.
7. Dokud "programovací tlačítko" na přijímači stále bliká, stiskněte tlačítko na
ovladači HomeLink®, který programujete,
podržte je stisknuté cca. 3 sekundy
a potom jej uvolněte. Opakujte sekvenci
stisknout/přidržet/uvolnit až třikrát, abyste
ukončili programování.
Provoz
Pokud je HomeLink® kompletně naprogramován, je možné jej použít namísto samostatných původních dálkových ovladačů.
Stiskněte naprogramované tlačítko3 a podržte
je stisknuté, dokud se neaktivují garážová
vrata, systém alarmu atd. (což může trvat
několik sekund). Samozřejmě, v případě
potřeby lze souběžně s ovladačem
HomeLink® používat také původní dálkové
ovladače.
POZNÁMKA
Je-li zapalování vypnuté, systém,
HomeLink® bude fungovat 30 minut po
otevření dveří řidiče.
03
Pokud přetrvávají problémy při programování,
kontaktujte společnost HomeLink® na adrese
www.homelink.com nebo zavolejte na číslo
00 8000 466 354 65 (nebo na bezplatné číslo
+49 6838 907 277).
Resetování tlačítek na ovladači
HomeLink®
Resetovat lze pouze všechna tlačítka na ovladači HomeLink® najednou. Tlačítka nelze
resetovat samostatně. Jednotlivá tlačítka
však lze přeprogramovat, viz následující kapitola "Programování jednotlivých tlačítek".
1. Stiskněte dvě krajní tlačítka na ovladači
HomeLink®. Držte je stisknuté, dokud se
barva kontrolky nezmění ze žluté na červenou nebo zelenou.
2. Tlačítka uvolněte.
Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.
Kontrolka zůstane svítit, dokud je tlačítko stisknuté.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
133
03 Prostředí řidiče
HomeLink® *
> Ovladač HomeLink® je nyní nastaven
do tzv. "režimu učení" a je připraven na
programování, viz kapitola "Programování ovladače HomeLink®" na straně
132.
03
Programování jednotlivých tlačítek
Pokud chcete přeprogramovat jedno z tlačítek na ovladači HomeLink®, postupujte následovně:
1. Stiskněte příslušné tlačítko a neuvolňujte
je.
2. Jakmile kontrolka na ovladači HomeLink®
začne blikat žlutě (po cca. 10 sekundách),
uvolněte tlačítko a pokračujte krokem 2 v
části "Programování ovladače HomeLink®" na straně 132.
Další informace o ovladači HomeLink®
najdete na stránce www.homelink.com, kde
můžete zanechat rovněž své připomínky. Dále
můžete zatelefonovat na číslo
00 8000 466 354 65 (nebo na bezplatné telefonní číslo +49 6838 907 277).
134
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
03
135
136
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
138
141
144
146
148
159
162
168
176
177
180
184
187
191
195
G000000
DSTC – Systém řízení stability a trakce................................................
Informace o dopravních značkách - RSI*.............................................
Omezovač rychlosti*.............................................................................
Tempomat*............................................................................................
Adaptivní tempomat*............................................................................
Funkce sledování vzdálenosti*..............................................................
City Safety™.........................................................................................
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*............................................
Driver Alert System*..............................................................................
Driver Alert System - DAC*...................................................................
Driver Alert System - Lane Keeping Aid*..............................................
Parkovací asistent*................................................................................
Parkovací kamera*................................................................................
Aktivní parkovací asistent - PAP*..........................................................
BLIS a CTA*..........................................................................................
PODPORA ŘIDIΓE
04 Podpora řidiče
DSTC – Systém řízení stability a trakce
Obecné informace o DSTC
Systém řízení stability a trakce, DSTC
(Dynamic Stability & Traction Control),
pomáhá zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
Při zásahu systému během brzdění můžete
zaznamenat přerušovaný zvuk. Vůz může
akcelerovat pomaleji, než byste při sešlápnutí
pedálu plynu očekávali.
04
VAROVÁNÍ
Systém kontroly stability a trakce představuje doplněk - nezvládne všechny situace
na silnici.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných dopravních
předpisů a pravidel nese vždy řidič.
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně
omezuje hnací a brzdnou sílu působící na jednotlivá kola.
Kontrola prokluzu
Tato funkce sníží výkon motoru, pokud poháněná kola začnou na povrchu prokluzovat.
Takto se udrží stabilita a trakce.
138
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Systém kontroly trakce
Tato funkce je aktivní při nízkých rychlostech
přenáší hnací sílu z prokluzujícího kola na
kolo, které neprokluzuje.
Řízení vlečného momentu motoru - EDC
EDC ((Engine Drag Control)) brání nežádoucímu zablokování kol, např. při přeřazení na
nižší stupeň nebo při brzdění motorem během
jízdy na kluzkém povrchu nebo při jízdě na
nižší převodový stupeň.
Nežádoucí zablokování kol během jízdy by,
mimo jiné, mohlo snížit schopnost řidiče řídit
vozidlo.
Corner Traction Control – CTC
Systém CTC kompenzuje nedotáčivost
a umožňuje v zatáčce zrychlovat více než
obvykle, aniž by došlo k prokluzování
vnitřního kola. Vůz může např. na vyspádované přístupové cestě rychle dosáhnout běžnou dopravní rychlost.
Doporučení řidiči k řízení - DSR
Funkce DSR (Driver Steering
Recommendation) pomáhá řidiči řídit vozidlo
ve správném směru v situacích, kdy dojde ke
snížení trakce nebo kdy zareaguje systém
ABS.
Funkce DSR má za úkol především pomoci
řidiči s řízením ve správném směru, když
vozidlo prokluzuje.
Funkce DSR se aktivuje v případě mírného
momentu na volant ve směru, ve kterém má
být vozidlo řízeno. Tím se zajistí resp. udrží
maximální možná trakce a stabilizace vozidla.
Stabilizace přívěsu* – TSA
Tento systém slouží ke stabilizaci vozidla
a přívěsu, pokud dojde k rozvlnění soupravy,
viz strana 310.
POZNÁMKA
Tato funkce se deaktivuje, pokud řidič
zvolí režim Sport.
Provoz
Nastavení úrovně - režim Sport
Systém DSTC je vždy aktivní - nelze jej deaktivovat.
Řidič však může zvolit režim Sport umožňující
aktivnější jízdu. V režimu Sport systém detekuje, zda se plynový pedál, pohyby volantu
a zatáčení provádí aktivněji než při běžné
jízdě. Do jisté úrovně potom umožní řízený
prokluz zadní části vozidla a až potom
zasáhne a vozidlo stabilizuje.
04 Podpora řidiče
DSTC – Systém řízení stability a trakce
Pokud chcete nastavit režim Sport, postupujte následovně:
Jestliže řidič uvolní plynový pedál a řízený
prokluz ukončí, systém DSTC zasáhne a stabilizuje vozidlo.
1. Stiskněte na středové konzole tlačítko
MY CAR a v systému menu na displeji
zvolte My V40 DSTC. (Informace
o systému menu, viz strana 205).
V režimu Sport je k dispozici maximální
trakce, pokud vozidlo uvízne nebo se rozjíždí
na měkkém podkladu, např. v písku nebo hlubokém sněhu.
2. Odškrtněte políčko a vraťte se pomocí
příkazu EXIT zpátky do systému menu.
> Systém potom umožní sportovnější
styl jízdy.
Režim Sport je aktivní do doby, než jej řidič
zruší nebo vypne motor - po opětovném
nastartování motoru přejde systém DSTC
zase do běžného režimu.
Symboly a textové zprávy
KontrolkaA
04
Zpráva
Popis
DSTC Dočasně VYP
Γinnost systému DSTC je dočasně omezena, protože je příliš vysoká teplota brzdových kotoučů. Funkce se znovu aktivuje automaticky po ochlazení brzd.
DSTC Doporucen servis
Systém DSTC je vypnutý.
•
•
Zastavte vůz na bezpečném místě, vypněte motor a znovu ho nastartujte.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
"Zpráva"
Na sdružené přístrojové desce se objeví zpráva - Přečtěte si ji!
Svítící kontrolka po dobu
2 sekund.
Kontrola systému při startování motoru.
a
}}
139
04 Podpora řidiče
DSTC – Systém řízení stability a trakce
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Blikající kontrolka.
Aktivuje se systém DSTC.
Je aktivován režim Sport.
A
04
140
Symboly jsou schématické.
04 Podpora řidiče
Informace o dopravních značkách - RSI*
Všeobecné informace o systému RSI
Dle situace se společně se
symbolem aktuálního omezení rychlosti může zobrazit
rovněž značka zákazu
předjíždění.
VAROVÁNÍ
Systém RSI nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných dopravních
předpisů a pravidel nese v konečném
důsledku vždy řidič.
Provoz
Příklady čitelných značek souvisejících
s rychlostí1.
Konec omezení nebo dálnice
Pokud systém RSI detekuje dopravní značku
označující konec omezení rychlosti nebo jinou
informaci související s rychlosti, např. konec
dálnice, na sdružené přístrojové desce se na
cca. 10 sekund zobrazí příslušná dopravní
značka.
Příklady značek:
Funkce (RSI – Road Sign Information)
pomáhá řidiči zapamatovat si dopravní
značky, kolem kterých projel. Tento systém
registruje, mimo jiné, aktuální rychlost, začátek/konec dálnice nebo komunikace a zákaz
předjíždění.
Pokud se projede kolem značky dálnice/
silnice pro motorová vozidla a zároveň kolem
značky s maximální povolenou rychlostí,
systém RSI zobrazí symbol značky s maximální povolenou rychlostí.
1
04
Konec všech omezení.
Konec dálnice.
Zaznamenané informace o rychlosti1.
Jakmile systém RSI zaznamená dopravní
značku s uvedením rychlosti, zobrazí ji na
sdružené přístrojové desce ve formě symbolu.
Dopravní značky, které se zobrazují na sdružené přístrojové desce, se pro jednotlivé trhy liší - v této příručce uvádíme pouze pár příkladů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
141
04 Podpora řidiče
Informace o dopravních značkách - RSI*
Rychlost platnou pro sjezd
poznáte (na určitých trzích)
podle další značky s šipkou.
Potom se informace o značce skryjí, a to do
doby, než bude detekována další značka související s rychlostí.
Další značky
Značky rychlosti související
s konkrétním typem další
značky se zobrazují pouze
v případě, že řidič používá směrová světla.
04
rychlost.
Příklady dalších značek1.
Někdy se pro tutéž cestu uloží různá omezení
rychlosti. V tomto případě další značka označuje podmínky, za jakých konkrétní rychlosti
platí. Γást vozovky může být, například, za
deště nebo mlhy, více náchylná k nehodám.
Další značka související s deštěm se zobrazí
pouze, pokud jsou zapnuty stěrače čelního
skla.
1
142
Nastavení v nabídce MY CAR
Možnosti nastavení funkce RSI najdete
v systému nabídky MY CAR, viz strana 207.
Zapnutí/vypnutí informací o dopravních
značkách
Některé rychlosti platí,
například, pouze na konkrétní vzdálenosti nebo
v určitou dobu dne. Řidiče
na danou situaci upozorní
symbol další značky pod
symbolem označujícím
Zobrazení dalších informací
Prázdný rámeček, tedy symbol další značky, pod symbolem rychlosti na sdružené
přístrojové desce znamená,
že systém RSI detekoval
další značku s doplňujícími
informacemi o aktuálním
omezení rychlosti.
Zobrazení symbolu rychlosti na sdružené
přístrojové desce lze zablokovat. Deaktivace
funkce RSI:
•
Dopravní značky, které se zobrazují na sdružené přístrojové desce, se pro jednotlivé trhy liší - v této příručce uvádíme pouze pár příkladů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zrušte zaškrtnutí položky Dopravní
značky: informace (zapnutí informací
o dopravních značkách) (Road Sign
Information On) v Nastavení
Nastavení vozidla Dopravní značky:
informace a vraťte se zpět stisknutím tlačítka EXIT.
04 Podpora řidiče
Informace o dopravních značkách - RSI*
Varování k rychlosti
Omezení
Kamerový snímač funkce RSI má, podobně
jako lidské oko, jistá omezení. Další podrobnosti najdete na stránce 173.
Funkce RSI nezaznamenává značky
s nepřímými informacemi o platném omezení
rychlosti, např. značky s názvy obcí a okresů.
Dále uvádíme příklady, kdy se může stát, že
funkce nebude fungovat správně:
Řidič může nastavit příjem varování v případě,
kdy povolenou rychlost překročí o více než
5 km/h. Toto varování poznáte podle symbolu
s uvedením maximální povolené rychlosti. Jeli tato rychlost překročena, symbol bude blikat.
•
•
•
•
•
Nejasné značky
04
Značky umístěné v zatáčkách
Otočené nebo poškozené značky
Zakryté nebo nesprávně umístěné značky
Značky zcela nebo částečně zakryté mrazem, sněhem nebo nečistotami.
Aktivace varování k rychlosti:
•
Zaškrtněte položku Výstraha: rychlost
(upozornění na rychlost) (Speed Alert)
v Nastavení Nastavení vozidla
Výstraha: rychlost a vraťte se zpět stisknutím tlačítka EXIT.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
143
04 Podpora řidiče
Omezovač rychlosti*
Všeobecné informace o omezovači
rychlosti
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze
považovat za obrácený tempomat - řidič
pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale
nemůže náhodně překročit rychlost, kterou
nastavil omezovač rychlosti.
Provoz
04
Vybraná rychlost
Omezovač rychlosti aktivní
Zapnutí a aktivace
Je-li omezovač rychlosti aktivní, jeho symbol
(6) se zobrazuje v kombinaci se značkou (5)
u nastavené maximální rychlosti na sdružené
přístrojové desce.
Nejvyšší rychlost si lze zvolit a uložit do
paměti, když vůz jede nebo když stojí.
Za jízdy
1. Stiskněte na volantu tlačítko
- zapne
se omezovač rychlosti.
> Symbol (6) omezení rychlosti se rozsvítí na sdružené přístrojové desce.
Klávesnice na volantu a sdružená přístrojová
deska, digitální a analogová.
Omezovač rychlosti - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Režim standby
Aktivace a nastavení maximální rychlosti.
144
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Pokud se vůz pohybuje požadovanou nejvyšší přípustnou rychlostí: Tiskněte na
volantu tlačítko
nebo
, dokud se na
sdružené přístrojové desce přístrojové
desky nezobrazí požadovaná maximální
rychlost se značkou (5).
> Potom je omezovač rychlosti aktivní
a zvolená maximální rychlost se uloží
do paměti.
Pokud vůz stojí
1. Stiskněte na volantu tlačítko
se omezovač rychlosti.
- zapne
2. Přetáčejte nastavení pomocí tlačítka
,
dokud se na sdružené přístrojové desce
nezobrazí požadovaná maximální rychlost
se značkou (5).
> Potom je omezovač rychlosti aktivní
a zvolená maximální rychlost se uloží
do paměti.
Změna rychlosti
Změna uložené rychlosti:
•
Nastavte krátkým tisknutím tlačítka
nebo
- každým tisknutím se nastavení
změní o +/- 5 km/h. Nastavení při posledních stisknutích se uloží do paměti.
Seřízení o +/- 1 km/h:
•
Podržte tlačítko a uvolněte je, jakmile se
na sdružené přístrojové desce zobrazí
požadovaná maximální rychlost se
značkou (5).
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Chcete-li dočasně deaktivovat omezovač
rychlosti a nastavit jej do pohotovostního
režimu:
–
Stiskněte
.
> Značka (5) na sdružené přístrojové
desce změní barvu ze ZELENΔ na
BÍLOU (digitální) nebo z BÍLΔ na
04 Podpora řidiče
Omezovač rychlosti*
ŠEDOU (analogová) a řidič může
dočasně překročit nastavenou maximální rychlost.
Omezovač rychlosti se znovu aktivuje
jedním stisknutím
. Značka (5) pak
změní barvu z BÍLΔ na ZELENOU (digitální) nebo z ŠEDΔ na BÍLOU (analogová) a znovu je nastaveno omezení
maximální rychlosti.
Dočasná deaktivace pomocí plynového
pedálu
mální rychlost vozidla bude opět omezena.
Alarm pro překročení rychlosti
Na prudkých cestách se může stát, že
brzdění motorem nebude stačit a zvolená
maximální rychlost bude překročena. Řidič je
na tuto skutečnost upozorněn akustickým
signálem.
Signál je aktivní do doby, než řidič zpomalí
pod zvolenou maximální rychlost.
Sešlápněte na doraz plynový pedál.
> Sdružená přístrojová deska zobrazuje
uloženou maximální rychlost s barevnou značkou (5) a řidič může dočasně
překročit nastavenou maximální
rychlost – značka (5) na displeji změní
barvu tentokrát ze ZELENΔ na BÍLOU
(digitální) nebo z BÍLΔ na ŠEDOU (analogová).
Omezovač rychlosti se automaticky
znovu aktivuje po uvolnění plynového
pedálu a rychlost vozidla se sníží pod
vybranou/nastavenou maximální
rychlost – značka (5) změní barvu
z BÍLΔ na ZELENOU (digitální) nebo ze
ŠEDΔ na BÍLOU (analogová) a maxi-
04
POZNÁMKA
Omezovač rychlosti lze nastavit do pohotovostního režimu také pomocí plynového
pedálu, tedy prudkým zrychlením vozidla:
–
Nyní řidič může pomocí plynového
pedálu volit rychlost bez omezení.
Alarm se aktivuje pouze po 5 sekundách,
pokud rychlost byla překročena minimálně
o 3 km/h za předpokladu, že během
poslední půlminuty nebylo stisknuto tlanebo
.
čítko
Deaktivace
Pokud chcete deaktivovat omezovač
rychlosti:
–
Stiskněte na volantu tlačítko
.
> Značka nastavené rychlosti (5) na
sdružené přístrojové desce a kontrolka
omezovače rychlosti (6) zmizí. Zvolená
a uložená rychlost se vymažou
z paměti a nelze pokračovat stisknutím
tlačítka
.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
145
04 Podpora řidiče
Tempomat*
Všeobecné informace o systému CC
>
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost. Výsledkem je komfortnější jízda po dálnicích a dlouhých rovných cestách s plynulou dopravou.
Aktivace tempomatu:
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud tempomat neudržuje vhodnou rychlost resp. vzdálenost.
04
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
•
Při požadované rychlosti stiskněte na
nebo
.
volantu tlačítko
>
Aktuální rychlost se uloží do paměti a u
zvolené rychlosti se na sdružené přístrojové desce zobrazí značka (5).
Tlačítka na volantu a sdružená přístrojová deska
ve vozidlech s omezovačem rychlosti1.
POZNÁMKA
Tempomat nelze aktivovat při rychlostech
pod 30 km/h.
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
Provoz
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Změna rychlosti
Režim standby
Změna uložené rychlosti:
Aktivace a nastavení rychlosti.
•
Zvolená rychlost (ŠEDÁ = pohotovostní
režim).
Aktivní tempomat - BÍLÝ symbol (ŠEDÁ
= pohotovostní režim).
Aktivace a nastavení rychlosti
Tlačítka na volantu a sdružená přístrojová deska
ve vozidlech bez omezovače rychlosti1.
1
146
Povolení tempomatu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Symbol tempomatu (6) na sdružené
přístrojové desce se změní z ŠEDΔ na
BÍLOU a upozorní, že tempomat je
v pohotovostním režimu.
Nastavte krátkým tisknutím tlačítka
nebo
- každým tisknutím se nastavení
změní o +/- 5 km/h. Nastavení při posledních stisknutích se uloží do paměti.
Seřízení o +/- 1 km/h:
•
Podržte tlačítko a při požadované
rychlosti je uvolněte.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
04 Podpora řidiče
Tempomat*
nemá vliv na nastavení tempomatu - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede nastavenou rychlostí.
•
spojkový pedál je sešlápnutý déle než
1 minutu2
•
se páka/volič převodového stupně
přesune do neutrálu N (u automatické
převodovky)
•
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí
vyšší než je nastavená rychlost.
POZNÁMKA
Pokud se některé z tlačítek na tempomatu
podrží stisknuté několik minut, systém se
zablokuje a nedá se použít. Abyste mohli
tempomat znovu aktivovat, vozidlo se
musí zastavit a motor se musí restartovat.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Dočasné vypojení tempomatu a nastavení do
pohotovostního režimu.
•
Stiskněte
>
Značka (5) na sdružené přístrojové desce
a symbol (6) změní barvu z BÍLΔ na
ŠEDOU.
.
Automatický pohotovostní režim
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
2
kola ztratí trakci
sešlápnete pedál brzdy
rychlost poklesne pod cca. 30 km/h
se vymaže v paměti a nelze v ní pokračovat
stisknutím tlačítka
.
Řidič musí regulovat rychlost.
Vyvolání nastavené rychlosti
04
Opětovné aktivování tempomatu z pohotovostního režimu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
>
Značka (5) na sdružené přístrojové desce
a symbol (6) změní barvu z ŠEDΔ na
BÍLOU a potom se rychlost nastaví na
naposledy uloženou rychlost.
.
POZNÁMKA
Nastavený nárůst rychlosti se aktivuje, jakmile se rychlost obnoví stisknutím tlačítka
.
Deaktivace
Tempomat se vypíná tlačítkem (1) na volantu
nebo vypnutím motoru - nastavená rychlost
Vyřazení a přeřazení vyššího nebo nižšího stupně nemá vliv na režim standby.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
147
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
Všeobecné informace o systému ACC
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním. Díky adaptivnímu tempomatu jsou mnohem klidnější
dlouhé jízdy po dálnicích a dlouhých rovných
cestách v plynulém dopravním provozu.
04
Řidič si nastaví požadovanou rychlost
a časový interval odstupu vzhledem k vozu
před sebou. Jakmile radarový detektor zjistí,
že před vozem jede pomalejší vozidlo,
rychlost automaticky upraví. Jakmile je cesta
volná, vůz pojede zase původně zvolenou
rychlostí.
Pokud adaptivní tempomat vypnete nebo
nastavíte pohotovostní režim a váš vůz se
ocitne příliš blízko vozu před vámi, upozorní
řidiče na krátkou vzdálenost systém sledování
vzdálenosti Distance Warning (viz
strana 159).
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí
a všechny podmínky na cestě.
Přečtěte si celou kapitolu s informacemi
o omezeních adaptivního tempomatu. Než
řidič začne adaptivní tempomat používat,
musí být s těmito informacemi seznámen.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to
i v případě, že používá adaptivní tempomat.
DŮLEŽITÉ
Údržba adaptivního tempomatu se musí
provádět pouze v servisu - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Automatická převodovka
Vozidla s automatickou převodovkou jsou
u adaptivního tempomatu vybavena zdokonalenou funkcí Queue Assistant, viz strana 153.
1
148
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce
Přehled funkcí1.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Klávesnice na volantu
Radarový snímač
Adaptivní tempomat kombinuje tempomat
a systém koordinace vzdálenosti.
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou
např. jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících
vozidel a předmětů.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
Vzdálenost od vozidla jedoucího před Vámi je
měřena především radarovým snímačem.
Tempomat reguluje rychlost zrychlováním
a přibrzďováním. Když jsou brzdy používány
adaptivním tempomatem, je běžné, že vydávají určitý zvuk.
VAROVÁNÍ
Pokud brzdí tempomat, brzdový pedál se
pohne. Nepokládejte nohu pod brzdový
pedál - mohl by se zachytit.
2
Adaptivní tempomat sleduje vozidlo ve stejném pruhu tak, aby byl dodržen časový interval nastavený řidičem. Pokud radarový snímač nevidí před sebou žádný vůz, pojede
vozidlo rychlostí nastavenou v tempomatu. To
platí rovněž v případě, pokud rychlost vozu
před vozidlem je vyšší než nastavená rychlost
tempomatu.
Adaptivní tempomat napomáhá řídit rychlost
plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké
brzdění, musí řidič brzdit sám. To platí při velkých rozdílech rychlosti, nebo když vozidlo
před Vámi prudce zabrzdí. Kvůli omezení
v radarovém snímači může být brzdění
neočekávané nebo nemusí nastat vůbec, viz
strana 154.
Adaptivní tempomat lze nastavit tak, aby sledoval jiný vůz při rychlosti od 30 km/h2 do
200 km/h. Pokud rychlost klesne pod
30 km/h nebo pokud příliš klesnou otáčky
motoru, tempomat přejde do pohotovostního
režimu, ve kterém automaticky nebrzdí v tomto případě musí bezpečnou vzdálenost
od vozu jedoucího vpředu zajistit sám řidič.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Adaptivní tempomat má brzdnou kapacitu,
která je ekvivalentem více než 40 % brzdného
výkonu vozu.
Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji, než je
brzdná kapacita tempomatu, a řidič nebrzdí,
tempomat použije varovnou kontrolku
systému varování před kolizí a vydává
varovný zvuk (viz obrázek na straně 168),
který upozorňuje řidiče, že musí okamžitě
zasáhnout.
POZNÁMKA
Pokud nosíte sluneční brýle nebo pokud
prudce svítí slunce, může se stát, že
výstražnou kontrolku neuvidíte.
04
VAROVÁNÍ
Tempomat upozorňuje pouze na vozidla,
která detekoval radarový snímač. Proto se
může stát, že varování nebude vydáno
nebo bude vydáno s jistým zpožděním.
Nečekejte na varování a začněte brzdit,
pokud je to třeba.
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
Nezapomeňte, že adaptivní tempomat je
určen především k jízdě po vozovkách v rovném terénu. Pokud pojedete po cestě z prudkého svahu, s těžkým nákladem nebo přívěsem, může se stát, že tempomat bude mít
problém udržet správnou vzdálenost od
Funkci Queue Assistant u vozů s automatickou převodovkou lze nastavit u rychlosti v rozsahu 0-200 km/h, viz strana 153.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
149
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
vozidla před vámi - v tomto případě buďte
opatrní a připraveni zpomalit.
Provoz
Provedení klávesnice na volantu se liší podle
toho, zda vozidlo je či není vybaveno omezovačem rychlosti3.
S omezovačem rychlosti
Aktivace a nastavení rychlosti.
(Nepoužívá se)
Zelené značení při uložené rychlosti (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
Zelené značení při uložené rychlosti (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
Γasová vzdálenost
Γasová vzdálenost
Funkce ACC je aktivní, když kontrolka
svítí ZELENĚ (BÍLÁ = pohotovostní režim).
Funkce ACC je aktivní, když kontrolka
svítí ZELENĚ (BÍLÁ = pohotovostní režim).
BEZ omezovače rychlosti
Aktivace a nastavení rychlosti
Povolení tempomatu:
04
•
Stiskněte tlačítko
na volantu - na
sdružené přístrojové desce (6) se rozsvítí
podobná BÍLÁ kontrolka upozorňující, že
tempomat je v pohotovostním režimu.
Aktivace tempomatu:
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Režim standby
Γasový interval - prodloužení/zkrácení.
3
150
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Při požadované rychlosti stiskněte na
volantu tlačítko
nebo
.
>
Aktuální rychlost se uloží do paměti, na
sdružené přístrojové desce se přibližně na
sekundu zobrazí kolem zvolené rychlosti
"lupa" a označení (6) se změní z BÍLΔ na
ZELENOU.
Tempomat- zapnuto/vypnuto nebo pohotovostní režim.
Γasový interval - prodloužení/zkrácení.
Aktivace a nastavení rychlosti.
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
rychlost.
Pokud tento symbol změní barvu
z BÍLΔ na ZELENOU, tempomat je
aktivní a vozidlo udržuje uloženou
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
Pouze pokud se na displeji
zobrazí symbol jiného
vozidla, je vzdálenost k vozidlu vpředu regulována tempomatem.
POZNÁMKA
Pokud se některé z tlačítek na tempomatu
podrží stisknuté několik minut, systém se
zablokuje a nedá se použít. Abyste mohli
tempomat znovu aktivovat, vozidlo se
musí zastavit a motor se musí restartovat.
V některých situacích se tempomat neaktivuje. V tomto případě se na sdružené
přístrojové desce zobrazí Tempomat
Není k dispoz., viz strana 157.
Současně je rozsah rychlosti
označen následovně:
• vyšší rychlost se ZELENÝM
označením (6) je předem
naprogramovaná rychlost
vozidla vpředu.
• nižší rychlost je rychlost
Změna rychlosti
Změna uložené rychlosti:
•
Nastavte krátkým tisknutím tlačítka
nebo
- každým tisknutím se nastavení
změní o +/- 5 km/h. Nastavení při posledních stisknutích se uloží do paměti.
Pokud se před stisknutím tlačítka
/
rychlost zvýší sešlápnutím plynového
pedálu, do tempomatu se uloží rychlost,
kterou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka.
Seřízení o +/- 1 km/h:
•
Podržte tlačítko a při požadované
rychlosti je uvolněte.
dovat vozidlo jedoucí před ním plynule
a komfortně.
Nezapomeňte, že v případě krátkého časového intervalu musí řidič, pokud vyvstane
nepředvídaný dopravní problém, reagovat
rychle.
Stejný symbol se zobrazí také při aktivaci
systému sledování vzdálenosti, viz
strana 159.
POZNÁMKA
Nastavení časového intervalu
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů
přípustné.
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu
vpředu. Na sdružené přístrojové desce se zobrazuje 1-5
vodorovných čar - čím je jich
více, tím je časový interval
delší. Jedna čára odpovídá
cca. 1 sekundě, 5 čar - cca. 3 sekundám.
Pokud se zdá, že aktivovaný tempomat
nereaguje, důvodem může být skutečnost,
že časová vzdálenost k vozidlu vpředu
brání zvýšit rychlost vozidla.
Γím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
Nastavení/změna časové vzdálenosti:
•
Otočte kolečko na ovládacím prvku na
volantu (nebo použijte tlačítka
( )
u vozidel bez omezovačů rychlosti).
Při nízké rychlosti, když jsou vzdálenosti
krátké, adaptivní tempomat mírně prodlouží
časový interval.
Adaptivní tempomat umožňuje měnit časový
interval v určitých situacích, aby vůz mohl sle-
04
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Dočasné vypojení adaptivního tempomatu
a nastavení do pohotovostního režimu.
•
Stiskněte na volantu tlačítko
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
151
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
Tato kontrolka a označení uložení
rychlosti potom změní barvu ze
ZELENΔ na BÍLOU.
Klávesnice bez omezovače rychlosti*
Dočasné vypojení tempomatu a nastavení do
pohotovostního režimu.
•
04
Stiskněte na volantu tlačítko
.
Pohotovostní režim v důsledku zásahu
řidiče
Adaptivní tempomat se dočasně vypojí
a přejde automaticky do pohotovostního
režimu, pokud:
•
•
•
•
sešlápnete pedál brzdy
spojkový pedál je sešlápnutý déle než
1 minutu4
se páka/volič převodového stupně
přesune do neutrálu N (u automatické
převodovky)
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí
vyšší než je nastavená rychlost.
Řidič musí regulovat rychlost.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
nemá vliv na nastavení tempomatu - po uvol4
5
6
152
nění plynového pedálu vůz pojede rychlostí,
jaká byla naposledy uložena.
Automatický pohotovostní režim
Adaptivní tempomat je závislý na dalších
systémech, např. na systému DSTC (viz
strana 138). Pokud některý z těchto systému
přestane pracovat, tempomat se automaticky
deaktivuje.
V případě automatické deaktivace se ozve
signál a na sdružené přístrojové desce se
zobrazí zpráva Tempomat Zrušeno. V tomto
případě musí řidič zasáhnout a upravit
rychlost a vzdálenost k vozu před sebou.
K automatické deaktivaci může dojít, když:
•
•
•
•
•
•
•
řidič otevře dveře
řidič si sundá bezpečnostní pás
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
rychlost klesne pod 30 km/h5
kola ztratí trakci
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým
sněhem nebo hustým deštěm (jsou zablokovány radarové vlny).
Vyřazení a přeřazení vyššího nebo nižšího stupně nemá vliv na režim standby.
Neplatí pro vozidla s funkcí Queue Assistant - tato vozidla rovnou zastaví.
U vozidla s levostranným řízením bliká pouze levá strana. U vozidla s pravostranným řízením bliká pouze pravá strana.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vyvolání nastavené rychlosti
Adaptivní tempomat v pohotovostním režimu
na
lze znovu aktivovat stisknutím tlačítka
volantu - rychlost se nastaví na naposledy
uloženou hodnotu.
POZNÁMKA
Nastavený nárůst rychlosti se aktivuje, jakmile se rychlost obnoví stisknutím tlačítka
.
Předjíždění jiného vozidla
Pokud vozidlo jede za jiným vozem a řidič
pomocí směrových světel6 naznačí, že bude
předjíždět, adaptivní tempomat mu umožní
krátce zrychlit a dojet vůz vpředu.
Tato funkce je aktivní při rychlostech vyšších
než 70 km/h.
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že tato funkce může být
aktivována ve více situacích než jen při
předjíždění, např. když se používá ukazatel
směru k označení změny jízdního pruhu
nebo k vyjetí na jinou cestu - v tomto
případě vozidlo krátce zrychlí.
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
Deaktivace
VAROVÁNÍ
Klávesnice s omezovačem rychlosti
Adaptivní tempomat se vyřazuje krátkým
stisknutím tlačítka
na volantu. Nastavená
rychlost je vymazána a nemůže být opětovně
.
vyvolána stisknutím tlačítka
Klávesnice bez omezovače rychlosti
Krátkým stisknutím tlačítka
na volantu se
adaptivní tempomat nastaví do pohotovostního režimu. Dalším krátkým stisknutím se
tempomat deaktivuje. Nastavená rychlost je
vymazána a nemůže být opětovně vyvolána
.
stisknutím tlačítka
Přepnutí z ACC na CC
Stisknutím tlačítka můžete deaktivovat adaptační prvek (systém sledování vzdálenosti)
v adaptivním tempomatu. V tomto případě
bude vozidlo udržovat pouze nastavenou
rychlost.
•
Podržte stisknuté tlačítko
na volantu
- kontrolka na sdružené přístrojové desce
se změní z
na
.
>
Tím se aktivuje standardní tempomat CC
(Cruise Control), viz strana 146.
Větší rozsah rychlosti
Po přepnutí z režimu ACC na CC vozidlo
již automaticky nebrzdí - pouze sleduje
nastavenou rychlost.
POZNÁMKA
Pokud chcete aktivovat tempomat, musí
být zavřené dveře řidiče a řidič musí být
připoutaný.
Přepnutí z CC zpět na ACC
Deaktivujte funkci CC tak, že 1x-2x stisknete
tlačítko
. Viz popis v kapitole "Vypnutí". Při
dalším zapnutí systému bude funkce ACC
aktivována.
U automatické převodovky může adaptivní
tempomat sledovat jiné vozidlo v rozsahu
0-200 km/h.
POZNÁMKA
Queue Assistant
Ve vozech s automatickou převodovkou je
adaptivní tempomat doplněn funkcí Queue
Assist (tato funkce je označována také jako
"Queue Assist").
Queue Assistant nabízí následující možnosti:
•
•
•
Rozšířený rozsah rychlosti - také pod 30
km/h a v klidu
Změna cíle
Automatické brzdění se u stojícího vozu
vypne
Upozorňujeme, že nejnižší rychlost, kterou lze
u adaptivního tempomatu nastavit, je 30 km/h
- přestože tempomat dokáže sledovat jiné
vozidlo až do zastavení, nelze nastavit nižší
rychlost.
04
Aby se tempomat aktivoval, když je
rychlost nižší než 30 km/h, musí se vozidlo
vpředu nacházet v přiměřené vzdálenosti.
Pokud se vůz na chvílí zastaví, např. při
popojíždění v pomalém provozu nebo na
semaforu, v jízdě se po krátkých zastávkách
automaticky pokračuje do cca. 3 sekund – pokud by trvalo déle, než se vůz vpředu rozjede, tempomat se vypojí a přejde do pohotovostního režimu s automatickým brzděním.
V tomto případě musí řidič tempomat znovu
aktivovat. K dispozici jsou tyto možnosti:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
.
nebo
•
Sešlápněte plynový pedál.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
153
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
>
Tempomat potom bude pokračovat ve
sledování vozu před sebou.
VAROVÁNÍ
Pokud tempomat sleduje vůz, který se
pohybuje rychlostí větší než 30 km/h,
a změní cíl z pohybujícího se vozidla na
stojící vozidlo, tempomat bude stojící
vozidlo ignorovat a nastaví uloženou
rychlost.
POZNÁMKA
Funkce Queue Assist udrží vozidlo na
místě maximálně 4 minuty - potom se
brzdy uvolní.
•
Viz další informace v části "Vypnutí automatického brzdění stojícího vozidla".
04
Změna cíle
Řidič je na tuto skutečnost postupně upozorňován s narůstající intenzitou:
Automaticky pohotovostní režim se
změnou cíle
1. Akustický alarm (cinkání) a textová
zpráva.
Adaptivní tempomat se odpojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
2. Rovněž začne blikat výstražná kontrolka na čelním skle.
•
rychlost klesne pod 5 km/h a tempomat si
není jistý, zda cílový objekt je stojící
vozidlo nebo jiný předmět, např. retardér.
3. Dojde k "ostrému" zabrzdění.
•
rychlost klesne pod 5 km/h a vozidlo
vpředu odbočí, takže jej tempomat již
nesleduje.
Také v následujících situacích funkce Queue
Assist uvolní brzdový pedál a přejde do pohotovostního režimu:
•
•
řidič má nohu na pedálu brzdy
V následujících situacích funkce Queue Assist
automaticky zabrzdí do klidového stavu:
•
řidič nastaví tempomat do pohotovostního režimu
•
•
•
je aktivována parkovací brzda.
Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může
se objevit stojící vozidlo.
Ukončení automatického brzdění
v klidovém stavu
Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz, který
se pohybuje rychlostí menší než 30 km/h,
a změní cíl na stojící vozidlo, tempomat zpomalí podle stojícího vozidla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
DŮLEŽITÉ
Funkce Queue Assist udrží vozidlo na
místě maximálně 4 minuty - potom se
brzdy uvolní.
Řidič musí sám zasáhnout a zabrzdit.
řidič otevře dveře
se volič převodových stupňů přeřadí do
polohy P, N nebo R
řidič si sundá bezpečnostní pás
To znamená, že se brzdy uvolní a vozidlo se
začne rozjíždět - proto musí řidič zasáhnout
154
a zabrzdit sám, aby se vozidlo udrželo na
místě.
Radarový snímač a jeho omezení
Kromě adaptivního tempomatu se u následujících funkcí používá radarový snímač:
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
•
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd,viz strana 168
•
Funkce sledování vzdálenosti, viz
strana 159.
Radarový snímač má za úkol detekovat
osobní a nákladní vozidla, která se pohybují
ve stejném jízdním pruhu a ve stejném směru.
Úpravy radarového snímače by mohly vyústit
v nelegální používání.
DŮLEŽITÉ
V případě viditelného poškození mřížky
vozidla nebo v případě podezření na
poškození radarového snímače:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Pokud došlo k poškození nebo uvolnění
mřížky, radarového snímače nebo jeho
držáku, může se stát, že tato funkce
nebude vůbec nebo částečně k dispozici.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou
např. jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících
vozidel a předmětů.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí
a všechny podmínky na cestě.
Přečtěte si celou kapitolu s informacemi
o omezeních adaptivního tempomatu. Než
řidič začne adaptivní tempomat používat,
musí být s těmito informacemi seznámen.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to
i v případě, že používá adaptivní tempomat.
VAROVÁNÍ
Před mřížku chladiče se nesmí montovat
příslušenství ani jiné předměty jako např.
přídavná světla.
04
Schopnost radarového snímače detekovat
vozidla jedoucí před ním je výrazně snížena:
•
pokud je radarový snímač zablokovaný
a nemůže detekovat jiná vozidla, např.
v hustém dešti nebo sněhové břečce,
nebo pokud se před radarovým snímačem nahromadilo více různých předmětů.
POZNÁMKA
Prostor před radarovým senzorem musí
být čistý - viz strana "Údržba" 172
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
155
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
•
pokud je rychlost vozidla jedoucího před
Vámi výrazně odlišná od Vaší vlastní
rychlosti.
Někdy radarový snímač detekuje s jistým
zpožděním vozidla v těsné blízkosti, např.
vozidlo, které jede mezi Vaším vozem
a vozidly před Vámi.
Příklady situací, kdy tempomat
nefunguje optimálně
Malá vozidla, jako jsou motocykly nebo
vozidla, která nejedou uprostřed jízdního
pruhu, mohou zůstat nedetekovaná.
Radarový snímač má omezené zorné pole.
V některých případech není druhý vůz detekován nebo detekce proběhne později, než
by měla.
V zatáčkách může radarový snímač detekovat špatné vozidlo nebo může ztratit
detekované vozidlo z dohledu.
04
Zjišťování a odstraňování závad
Jestliže se na sdružené přístrojové desce
zobrazí zpráva Radar zablokován Viz
manuál, znamená to, že signály z radarového
snímače jsou zablokovány a že vozidla
vepředu nemohou být detekována.
Zorné pole ACC
Dále to znamená, že adaptivní tempomat,
systém sledování vzdálenosti a varování před
kolizí s funkcí automatické aktivace brzd jsou
nefunkční.
V této tabulce jsou uvedeny příklady možných
příčin zobrazení zpráv spolu s příslušnými
činnostmi.
156
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
Příčina
Akce
Povrch radaru v mřížce je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch radaru v mřížce od nečistot, ledu a sněhu.
Hustý déšť nebo sněžení blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje, když je vozovka velmi mokrá nebo
zasněžená.
Povrch radaru byl očištěn, avšak zpráva je stále zobrazena.
Γekejte. Může trvat několik minut, než radar „zjistí“, že již není zablokován.
04
Symboly a textové zprávy
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Kontrolka je BÍLÁ
Adaptivní tempomat je nastaven do pohotovostního režimu.
Kontrolka je ZELENÁ
Vozidlo si udržuje uloženou rychlost.
Manuálně se volí standardní tempomat.
DSTC Normální, povolení
jízdy
Adaptivní tempomat lze aktivovat až po nastavení systému DSTC do normální polohy - viz
strana 138.
Tempomat Zrušeno
Adaptivní tempomat je deaktivován - rychlost musí regulovat sám řidič.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
157
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Tempomat Není k dispoz.
Adaptivní tempomat nemůže být aktivován.
Důvodem může být:
•
•
Radar zablokován Viz manuál
Adaptivní tempomat je dočasně odpojen.
•
04
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým sněhem nebo hustým deštěm.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší
nebo když se před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Řidič si potom může zvolit běžný tempomat (CC), viz strana 153 - textová zpráva zobrazí informace o dostupných možnostech.
Omezení radarového snímače, viz strana 154.
Tempomat Nutný servis
Adaptivní tempomat je odpojen.
•
Sešl. Brzdu pro přidržení
+ akustický alarm + výstražná
kontrolka na čelním skle + "táhnutí" brzd
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Vozidlo stojí a adaptivní tempomat uvolní brzdový pedál. Proto se vozidlo může brzy rozjet.
•
Řidič musí brzdit sám. Zpráva zůstane zobrazena a zní alarm, dokud řidič nesešlápne
brzdový nebo plynový pedál.
(pouze s funkcí Queue Assistant)
Pod 30 km/h Pouze sledování
(pouze s funkcí Queue Assistant)
A
158
Symboly jsou schématické.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zobrazí se, pokud se pokusíte aktivovat adaptivní tempomat při rychlostech pod 30 km/h a v
aktivační vzdálenosti (cca. 30 m) se nenachází žádné vozidlo.
04 Podpora řidiče
Funkce sledování vzdálenosti*
Všeobecné informace
Funkce sledování vzdálenosti (Distance Alert)
informuje řidiče o časovém intervalu odstupu
od vozidel jedoucích vpředu.
Funkce sledování vzdálenosti je aktivní při
rychlostech nad 30 km/h a reaguje pouze na
vozidla, která jedou před vozem stejným
směrem. Pro blížící se, pomalu jedoucí nebo
stojící vozidla není poskytována žádná informace o vzdálenosti.
POZNÁMKA
Je-li aktivní adaptivní tempomat, funkce
sledování vzdálenosti se vypne.
VAROVÁNÍ
Systém sledování vzdálenosti reaguje
pouze v případě, že vzdálenost k vozu
před vámi je menší než nastavená hodnota
- rychlost vozidla nemá na to vliv.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
systém menu vozu MY CAR pod menu
Nastavení Nastavení vozidla
Upozornění na odstup. Popis systému
menu, viz strana 205.
Nastavení časového intervalu
04
Provoz
Ovládání a symbol časového intervalu.
Γasový interval - prodloužení/zkrácení.
Oranžová výstražná kontrolka1.
Pokud je vzdálenost k vozidlu vpředu menší
než nastavený časový interval, na čelním skle
se nepřerušovaně rozsvítí oranžová výstražná
kontrolka.
1
Γasový interval - zapnuto.
Stisknutím tlačítka ve středové konzole funkci
zapnete nebo vypnete. Funkce je zapnuta,
když svítí jedna kontrolka v tlačítku.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
159
04 Podpora řidiče
Funkce sledování vzdálenosti*
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu
vpředu. Na sdružené přístrojové desce se zobrazuje 1-5
vodorovných čar - čím je jich
více, tím je časový interval
delší. Jedna čára odpovídá
cca. 1 sekundě, 5 čar - cca. 3 sekundám.
Stejný symbol se zobrazí také tehdy, když je
aktivován adaptivní tempomat.
04
POZNÁMKA
Γím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
Nastavený časový interval využívá také
adaptivní tempomat, viz strana 148.
Používejte pouze časový interval, který je
dle místních dopravních předpisů
přípustný.
160
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Omezení
Tato funkce využívá stejný radarový snímač
jako adaptivní tempomat a systém výstrahy
před kolizí s automatickým brzděním. Další
informace o radarovém snímači a jeho omezeních, viz strana 154.
Silné protisvětlo, odrazy, prudké změny
intenzity světla nebo nošení brýlí mohou
způsobit, že varovné světlo na čelním skle
nebude vidět.
Špatné počasí nebo klikaté vozovky
mohou ovlivnit schopnost radarového snímače detekovat vozidla jedoucí před vámi.
Na schopnost detekce může mít vliv rovněž velikost ostatních vozidel, např. motocyklů. To může znamenat, že se varovná
kontrolka rozsvítí při kratší vzdálenosti, než
je nastavená vzdálenost, nebo se kontrolka dočasně nerozsvítí vůbec.
Extrémně vysoké rychlosti mohou
v důsledku omezení dosahu snímače také
způsobit rozsvícení kontrolky při kratší
vzdálenosti, než je nastavená vzdálenost.
04 Podpora řidiče
Funkce sledování vzdálenosti*
Symboly a textové zprávy
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Radar zablokován
Viz manuál
Funkce sledování vzdálenosti je dočasně vypnutá.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když se
před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Omezení radarového snímače, viz strana 154.
Kolizní varov.
Doporucen servis
Funkce sledování vzdálenosti a varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd jsou částečně
nebo zcela vypnuty.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
A
04
Symboly jsou schématické.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
161
04 Podpora řidiče
City Safety™
Všeobecné informace
Funkce City Safety™ napomáhá řidiči vyvarovat se kolize při jízdě v dopravních zácpách,
mimo jiné při změnách dopravní situace před
vozem kombinované s poklesem pozornosti,
což by mohlo vést k nehodě.
04
Funkce je aktivní při rychlostech do 50 km/h
a pomáhá řidiči automatickým brzděním
vozidla v případě bezprostředního rizika
srážky s vepředu jedoucími vozidly, pokud
řidič nereaguje včas brzděním a/nebo otočením volantu.
Systém City Safety™ se aktivuje v situacích,
kdy má řidič začít brzdit. Proto nemůže
pomoci řidiči v každé situaci.
Systém City Safety™ je nastaven tak, aby se
aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům do řízení.
Funkce systému City Safety™ nemůže být
používána jako náhrada činnosti řidiče. Pokud
by se řidič plně spolehl jenom brzdění pomocí
funkce City Safety™, došlo by dříve či později
k nehodě.
Řidič nebo spolujezdci normálně zaznamenají
funkci systému City Safety™ pouze tehdy,
pokud je vůz bezprostředně ohrožen kolizí.
1
162
Pokud vůz vybaven také funkcí varování před
kolizí s automatickou aktivací brzd*, pak se
tyto dva systémy vzájemně doplňují. Více
informací o varování před kolizí s automatickou aktivací brzd, viz strana 168.
DŮLEŽITÉ
Údržbu a výměnu komponentů City
Safety™ smí provádět pouze servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Systém vCity Safety™ nereaguje v každé
jízdní nebo dopravní situaci, při každém
počasí a při libovolném stavu vozovky.
Systém City Safety™ nereaguje na vozidla,
která jedou v jiném směru, na malá
vozidla, motocykly, lidi a zvířata.
City Safety™ dokáže zabránit kolizi, pokud
je rozdíl v rychlostem menší než 15 km/h je-li rozdíl v rychlostech vyšší, dokáže
pouze snížit rychlost v okamžiku nárazu.
Aby měl řidič k dispozici plný výkon brzd,
musí sešlápnout pedál brzdy.
Nikdy nečekejte, až zareaguje systém City
Safety™. Za udržování správné vzdálenosti a rychlosti je odpovědný výhradně
řidič.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce
Vysílač a přijímač laserového senzoru v čelním
okně1.
Systém City Safety™ sleduje dopravní situaci
před vozidlem pomocí laserového senzoru,
který je umístěn v horní hraně čelního okna.
Pokud bezprostředně hrozí kolize, systém
City Safety™ vůz automaticky přibrzdí - tento
zásah můžete vnímat jako prudké zabrzdění.
Pokud je rozdíl rychlostí vůči vozidlu jedoucímu vepředu 4-15 km/h, může systém City
Safety™ zcela zabránit kolizi.
Systém City Safety™ aktivuje krátké intenzivní brzdění a za normálních okolností
zastaví vozidlo těsně za vozidlem vepředu.
04 Podpora řidiče
City Safety™
Takovým stylem většina řidičů nejezdí a může
to pro ně být nepříjemné.
Po nastartování motoru lze funkci City
Safety™ deaktivovat následovně:
Pokud je rozdíl rychlostí mezi vozidly vyšší
než 15 km/h, nemusí sám o sobě systém City
Safety™ zabránit kolizi. Aby bylo dosaženo
plného brzdného účinku, musí řidič sešlápnout brzdový pedál. Tímto způsobem je pak
možné zabránit kolizi při rozdílech rychlostí
vyšších než 15 km/h.
•
Když je funkce aktivována a brzdí, na sdružené přístrojové desce se objeví zpráva, že
funkce je/byla aktivní.
Funkce však bude zapnuta při dalším
nastartování motoru bez ohledu na to,
zda byla při vypnutí motoru zapnuta či
vypnuta.
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Pokud brzdí systém City Safety™, rozsvítí
se brzdová světla.
Laserový snímač vysílá laserový paprsek,
i když je funkce City Safety™ manuálně
zablokována.
Provoz
POZNÁMKA
Funkce City Safety™ je vždy aktivována,
když se motor nastartuje s klíčem v poloze
I a II (viz strana 79 - polohy klíče).
Zapnutí a vypnutí
V určitých situacích může být vhodné
vypnout City Safety™, např. v prostředí, kde
mohou větve s listím zasahovat prostoru nad
čelní okno.
Pomocí funkce MY CAR na displeji na
středové konzole a příslušného systému
menu vyberte možnost Nastavení
Nastavení vozidla Podpůrné systémy
řízení City Safety. Zvolte možnost Off.
Více informací o systému menu MY CAR,
viz strana 205.
Opětovná aktivace funkce City Safety™:
•
Postupujte stejně jako při vypnutí, ale
zvolte možnost On.
Omezení
Snímač systému City Safety™ je určen
k detekování osobních vozidel a dalších velkých vozidel před vozem, bez ohledu na to,
zda je den nebo noc.
Snímač má omezení a má omezenou funkčnost např. v hustém sněžení nebo dešti,
v husté mlze, prašných bouřích nebo sněhových vánicích. Mlha, nečistota, led nebo sníh
na čelním okně mohou rušit jeho funkci.
Nízko zavěšené předměty, např. vlajka/praporek na vyčnívajícím nákladu, nebo příslušenství jako jsou přídavné světlomety a ochranné
roury, které jsou vyšší než kapota, omezují
jeho funkci.
04
Laserový paprsek ze snímače systému City
Safety™ měří odraz světla. Snímač není
schopen zjistit předměty s malou schopností
odrážet světlo. Zadní části vozidel všeobecně
dostatečně odrážejí světlo díky poznávací
značce a reflektorům zadních světel.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému
City Safety™ odvrátit kolizi. Za těchto situací
poskytuje nejlepší brzdný účinek a stabilitu
systémy ABS a DSTC.
Pokud se svým vozidlem couváte, systém
City Safety™ se dočasně deaktivuje.
163
04 Podpora řidiče
City Safety™
Systém City Safety™ se také neaktivuje při
nízkých rychlostech - pod 4 km/h, proto
systém nezasáhne v případech, kdy se
vozidlo vpředu přibližuje velmi pomalu, např.
při parkování.
Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto
systém City Safety™ nezasáhne v situacích,
kdy řidič evidentním způsobem otáčí volantem nebo přidává plyn, a to i v situaci, kdy je
kolize neodvratná.
04
Pokud systém City Safety™ zabránil kolizi se
stojícím objektem, zůstane vozidlo v klidu
maximálně 1,5 sekundy. Pokud je vozidlo
zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost snížena na stejnou
rychlost, jakou se pohybuje vozidlo jedoucí
vepředu.
U vozidel s mechanickou převodovkou se při
zastavení vozidla systémem City Safety™
zastaví motor, pokud řidič nestačí před tím
sešlápnout spojkový pedál.
POZNÁMKA
Příčina
Akce
•
Udržujte čelní okno před laserovým
senzorem bez ledu, sněhu a nečistot
(umístění senzoru - viz obrázek, strana
162).
•
Na čelní okno před laserový senzor nic
neupevňujte a nemontujte
Povrch čelního okna
před laserovým
senzorem je znečištěný nebo je zakrytý
ledem nebo sněhem.
Očistěte povrch
čelního okna před
senzorem od nečistot, ledu a sněhu.
•
Odstraňte námrazu a sníh z kapoty sníh a led nesmí překročit výšku 5 cm.
Laserový senzor má
zablokované zorné
pole.
Odstraňte předmět
blokující senzor.
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na sdružené přístrojové desce
zobrazí zpráva Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka je laserový senzor zakryt
a nemůže detekovat vepředu jedoucí vozidla.
To znamená, že systém City Safety™ není
funkční.
Nicméně, zpráva Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka se nezobrazí za všech
situací, při kterých je činnost laserového
senzoru omezena. Proto musí dbát na to, aby
plocha čelního skla pře senzorem byla vždy
čistá.
V následující tabulce jsou uvedeny možné
příčiny zobrazení zpráv spolu s doporučeními
příslušných činností.
164
04 Podpora řidiče
City Safety™
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou na čelním okně před „okénky“
laserových snímačů praskliny, škrábance
nebo stopy od kamínků a pokrývají oblast
cca. 0,5 x 3,0 mm (nebo větší), musíte se
za účelem opravy poškození nebo výměny
čelního okna obrátit na servis (obrázek
umístění snímače, viz strana 162) – doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
V opačném případě může dojít k omezení
funkčnosti systému City Safety™.
Aby nedošlo k omezení funkčnosti, selhání
či nevyhovujícímu zásahu systému City
Safety, musí být splněny rovněž následující
podmínky:
•
Laserový senzor
Součástí systému City Safety™ je senzor,
který vysílá laserové světlo. V případě závady
a v případě, že je třeba opravit laserový
senzor, kontaktujte autorizovaný servis doporučujeme kontaktovat autorizovaný
servis Volvo. Při manipulaci s laserovým
senzorem je nezbytně nutné dodržovat
předepsané pokyny.
Přímo na jednotce laserového snímače jsou
připevněny následující dva štítky:
Společnost Volvo nedoporučuje opravovat praskliny, škrábance a poškození od kamínků v oblasti laserového
senzoru. Mělo by se vyměnit celé čelní
sklo.
•
Před výměnou čelního skla kontaktujte
autorizovaný servis Volvo, abyste měli
jistotu, že bude objednáno a nainstalováno správné sklo.
•
Při výměně se musí namontovat stejný
typ stěračů čelního skla nebo stěrače
schválené společností Volvo.
Na dolním štítku na obrázku jsou uvedeny
fyzické parametry laserového paprsku:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Splňuje
normy FDA (U.S. Food Administration)
platné pro laserová zařízení s výjimkou
odchylek dle "Oznámení k laserům č. 50"
ze dne 26. července 2001.
Údaje vyzařování laserového senzoru
V následující tabulce jsou specifikovány fyzikální údaje laserového senzoru.
Maximální energie impulsu
2,64 µJ
Maximální výstupní výkon
45 mW
Trvání impulsu
Divergence (vodorovně x svisle)
04
33 ns
28° × 12°
Na horním štítku na obrázku je uvedena klasifikace laserového paprsku:
•
Laserové záření - Nedívejte se do laserového paprsku přes optické přístroje Laserový výrobek třídy 1M.
165
04 Podpora řidiče
City Safety™
úpravy ani údržbu s výjimkou úkonů
specifikovaných zde.
VAROVÁNÍ
Pokud nebudete dodržovat všechny tyto
pokyny, hrozí nebezpečí poškození zraku!
•
04
•
•
166
Nikdy se nedívejte do laserového
senzoru (který vydává laserové záření)
ze vzdálenosti 100 mm nebo kratší
zvětšovací optikou, jako jsou zvětšovací skla, mikroskopy, čočky nebo
podobné optické přístroje.
Zkoušky, opravy, demontáž, nastavení
a/nebo výměna náhradních dílů laserového senzoru musí provádět pouze
kvalifikovaný servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Abyste se vyvarovali vystavení škodlivému záření, neprovádějte žádné
•
Mechanik musí postupovat podle
servisních informací pro laserový
senzor.
•
Nedemontujte laserový senzor (to platí
i pro demontáž čoček). Demontovaný
laserový senzor nesplňuje třídu laseru
3B podle normy IEC 60825-1. Třída
laseru 3B není bezpečná pro oči,
a proto představuje riziko úrazu.
•
Konektor laserového senzoru musí být
před demontáží odpojen od čelního
okna.
•
Laserový senzor musí být nainstalován
na čelní okno dříve, než je připojen
konektor senzoru.
•
Laserový senzor vydává laserové světlo, pokud je dálkový ovladač s klíčem
v poloze II, a to i při vypnutém motoru
(viz strana 79 - polohy klíče).
Symboly a textové zprávy
Pokud systém City Safety™ automaticky
brzdí, může se rozsvítit jedna nebo více kontrolek na sdružené přístrojové desce a současně se může objevit textová zpráva.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
04 Podpora řidiče
City Safety™
KontrolkaA
Zpráva
Význam/činnost
Aut. brzdění se City Safety
Systém City Safety™ brzdí nebo automaticky zabrzdil.
Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka
Laserový senzor je dočasně z důvodu zablokování nefunkční.
•
Odstraňte předmět blokující senzor a/nebo očistěte povrch čelního okna před senzorem.
Omezení laserového snímače, viz strana 163.
City Safety Nutný servis
Systém City Safety™ není funkční.
•
A
04
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Symboly jsou schématické.
167
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
Dvě úrovně systému
Všeobecné informace
"Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd" má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem nebo vozidlem
vpředu, které stojí nebo se pohybuje stejným
směrem.
04
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se aktivuje v situacích, kdy má řidič
začít brzdit. Proto nemůže pomoci řidiči
v každé situaci.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekcí chodců je nastaven tak, aby se aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům do
řízení.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců může zabránit
kolizi a snížit rychlost při nárazu.
Úroveň 1
Řidič je pouze upozorněn vizuálně a akusticky
na výskyt překážek, systém automaticky
nebrzdí a řidič musí zabrzdit sám.
Úroveň 2
Řidič je upozorněn vizuálně a akusticky na
výskyt překážek, a systém automaticky brzdí,
pokud řidič v přiměřené době nebrzdí sám.
DŮLEŽITÉ
Údržbu komponentů systému varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd a detekcí chodců smí provádět pouze
servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekcí chodců nesmí být používáno jako náhrada činnosti řidiče. Pokud by
se řidič plně spolehl jenom na brzdění pomocí
systému varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd, došlo by dříve či později
k nehodě.
1
2
168
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Pouze se systémem Úrovně 2.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce
V závislosti na výbavě vozu může být "Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd a detekce chodců" k dispozici ve dvou
provedeních:Úroveň 1 a Úroveň 2.
Přehled funkcí1.
Audiovizuální varovný signál v případě
nebezpečí nehody
Radarový snímač2
Kamerový snímač
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd reaguje ve třech krocích v následujícím pořadí:
1. Varování před srážkou
2. Podpora brzd2
3. Automatická aktivace brzd2
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
Systém varování před kolizí a systém City
Safety™ se vzájemně doplňují. Další informace o systému City Safety™, viz strana 162.
1 - Varování před kolizí
Řidič je varován před potenciálně hrozící
kolizí.
Systém varování před kolizí detekuje chodce,
stojící vozidla a také vozidla jedoucí stejným
směrem před vaším vozem.
Pokud hrozí riziko kolize s chodcem nebo
jiným vozidlem, řidiče na to upozorní blikající
červená výstražná kontrolka (č. [1] na vyobrazení na straně 168) a zvukový signál.
2 - Podpora brzd2
Jestliže se nebezpečí kolize po varování před
kolizí stále zvyšuje, aktivuje se podpora brzd.
To znamená, že brzdová soustava je připravena po nepatrném sešlápnutí brzdy rychle
zabrzdit. To poznáte podle mírného škubnutí.
Jestliže je pedál brzdy sešlápnut dostatečně
rychle, brzdy brzdí naplno.
Podpora brzd dále zvýší intenzitu, jakou řidič
brzdí, v případě, že brzdění nestačí k tomu,
aby nedošlo ke kolizi.
2
3 - Automatická aktivace brzd2
Naposledy se aktivuje automatické brzdění.
Pokud se v této situaci řidič nezačne vyhýbat
a riziko kolize je značné, aktivuje se funkce
automatického brzdění bez ohledu na to, zda
řidič brzdí či nebrzdí. Brzdění potom nastane
s omezenou brzdnou sílou, aby byla snížena
rychlost při nárazu, nebo s omezenou
brzdnou sílou, pokud stačí, aby nedošlo ke
kolizi.
VAROVÁNÍ
Systém varování před kolizí se nezapne
v každé jízdní nebo dopravní situaci, při
každém počasí a při libovolném stavu
vozovky. Systém varování před kolizí
nereaguje na zvířata a vozidla, která se
pohybují v jiném směru.
Varování se aktivuje pouze v případě
vysoké pravděpodobnosti kolize. V kapitole "Funkce" a "Omezení" najdete informace k omezením, s jakými musí být řidič
seznámen ještě před tím, než použije varování před kolizí.
04
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců se vypnou, pokud je rychlost
vozidla vyšší než 80 km/h.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců nefungují ve tmě a v tunelech, a to
ani v případě, že svítí pouliční světla.
Funkce automatické aktivace brzd může
zabránit kolizi a může snížit rychlost při
nárazu. Pro zajištění maximální účinnosti
brzd musí řidič brzdový pedál vždy sešlápnout - to platí i v případě, že je vozidlo
vybaveno systémem automatické aktivace
brzd.
Pouze se systémem Úrovně 2.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
169
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
Nikdy nečekejte na varování před kolizí. Za
udržování správné vzdálenosti a rychlosti
je vždy odpovědný řidič, a to i v případě,
že je vozidlo vybaveno systémem varování
před kolizí s automatickou aktivací brzd.
Detekce chodců
•
Aby chodec mohl být identifikován, musí
být vzpřímený a mít výšku minimálně
80 cm.
•
Systém nedokáže detekovat chodce, kteří
nesou těžké předměty.
•
Schopnost kamerového snímače vidět
chodce je podobně jako u lidského oka
za soumraku a při svítání omezena.
•
Kamerový snímač umožňující detekci
chodců se deaktivuje při jízdě ve tmě a v
tunelech, a to i v případě, že svítí pouliční
světla.
04
VAROVÁNÍ
Provoz
Nastavení se upravuje v položce MY CAR na
displeji středové konzoly nebo v systému
menu. Informace o používání systému menu,
viz strana 205.
Zapnutí a vypnutí výstražných signálů
Zde se nastavuje, zda se zapíná a vypíná
systém varování před kolizí se zvukovými
a světelnými výstražnými signály.
Při startování motoru se automaticky použije
nastavení, které bylo zvoleno při vypnutí
motoru.
POZNÁMKA
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekcí chodců představuje pouhou pomůcku.
Optimální příklady objektů, které systém považuje za chodce se zřetelnými obrysy těla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné,
aby funkce detekující chodce, měla k dispozici maximálně jednoznačné informace
o obrysech těl - musí mít tedy možnost identifikovat hlavu, paže, ramena, nohy, horní část
těla a spodní část těla a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
Pokud kamera větší části těla nevidí, nedokáže chodce identifikovat.
170
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tato funkce nedokáže detekovat všechny
chodce v každé situaci. Dále nedokáže
detekovat např. částečně zakryté chodce,
osoby drobnější postavy a děti (pod
80 cm) a osoby v oblečení, které zakrývá
obrysy těla.
•
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu
vždy odpovídá řidič.
Funkce podpory brzd a automatické aktivace brzdy jsou vždy povoleny - nelze je
deaktivovat.
Světelné a zvukové signály
Deaktivace světelných a zvukových signálů:
•
Použijte Nastavení Nastavení vozidla
Podpůrné systémy řízení
Upozornění na nebezpečí kolize a v
políčku zrušte zaškrtnutí.
Výstražná kontrolka (č. [1] na obrázku na
straně 168) se testuje vždy, když se motor
nastartuje. Přitom se při aktivaci světelných
a zvukových signálů systému výstrahy před
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
kolizí krátce rozsvítí jednotlivé segmenty
výstražného světla.
Zvukový signál
Výstražné světlo lze aktivovat a deaktivovat
samostatně:
•
Zvolte Zap nebo Vyp v systému nabídky
v nabídce Nastavení Nastavení
vozidla Podpůrné systémy řízení
Upozornění na nebezpečí kolize
Výstražný tón.
Nastavení vzdálenosti pro varování
Vzdálenost pro varování reguluje vzdálenost,
při níž systém vydá optické a akustické varování.
•
Zvolte Daleko, Normální nebo Blízko
v systému nabídky MY CAR v nabídce
Nastavení Nastavení vozidla
Podpůrné systémy řízení Upozornění
na nebezpečí kolize Výstražná
vzdálenost
Vzdálenost pro varování určuje citlivost
systému. Vzdálenost pro varování Daleko
poskytuje časnější varování. Nejprve vyzkoušejte nastavení Daleko a jestliže toto nastavení vydává příliš mnoho varování, která
mohou v určitých situacích rušit, potom
nastavení vzdálenosti změňte na Normální.
Vzdálenost pro varování Blízko používejte
pouze ve výjimečných případech, např. pro
dynamickou jízdu.
POZNÁMKA
Pokud se používá adaptivní tempomat,
tempomat použije výstražnou kontrolku
i akustickou výstrahu, dokonce i když je
systém varování před kolizí vypnutý.
Systém varování před kolizí varuje řidiče
v případě hrozící srážky, funkce však
nemůže zkrátit reakční dobu řidiče.
Aby byl systém varování před kolizí účinný,
jeďte vždy s nastaveným časovým intervalem sledování vzdálenosti 4 - 5, viz
strana 159.
VAROVÁNÍ
Žádná automatický systém není schopen
zaručit 100% správné fungování v každé
situaci. Proto nikdy netestujte systém
varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd tak, že budete najíždět do
lidí a vozidel - mohlo by dojít k vážnému
poškození, poranění a ohrožení životů.
Kontrola nastavení
Požadovaná nastavení mohou být kontrolována na displeji na středové konzole. Nastavení najdete v systému menu MY CAR pod
položkou Nastavení Nastavení vozidla
Podpůrné systémy řízení Upozornění na
nebezpečí kolize, viz strana 205.
04
POZNÁMKA
I když se vzdálenost varování nastaví na
Daleko, v jistých situacích se může zdát,
že varování přichází pozdě, např. je-li velký
rozdíl rychlostí nebo pokud vozidla vpředu
prudce brzdí.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
171
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
Údržba
Omezení
"Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce chodců" je aktivní od
rychlosti cca. 4 km/h.
Vizuální varovný signál (č. [1] na vyobrazení
na straně 168) může být obtížné zaznamenat
v případě silného slunečního svitu, odrazů, při
nošení slunečních brýlí, nebo když se řidič
nedívá přímo před sebe. Proto by měl být
vždy aktivován varovný zvuk.
04
Kamera a radarový snímač.
Aby čidla fungovala správně, nesmí být na
nich led, nečistoty a sníh a musí se pravidelně
čistit vodou a autošamponem.
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Γidla tedy nebudou
moci měřit.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému
odvrátit kolizi. Za těchto situací poskytuje nejlepší brzdný účinek a stabilitu systémy ABS
a DSTC.
POZNÁMKA
Vizuální výstražný signál může být
dočasně deaktivován v případě vysoké
teploty v prostoru pro cestující způsobené
například prudkým slunečním světlem.
Dojde-li k tomu, aktivuje se výstražné zvukové znamení, a to i v případě, že deaktivace proběhla v systému menu.
•
172
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Varování se nesmí objevit, pokud
vzdálenost k vozidlu vpředu je malá
nebo pokud jsou pohyby volantu
a pedálů velké, například při velmi
aktivním jízdním stylu.
VAROVÁNÍ
Pokud v důsledku dopravní situace nebo
vnějších vlivů radarový nebo kamerový snímač nedokáže detekovat chodce nebo
vozidlo vpředu správně, může se stát, že
dojde ke zpoždění v indikaci varování
a zásahů brzd nebo se tyto funkce vůbec
neaktivují.
Systém snímačů má pro chodce omezený
dosah. Systém účinně varuje a brzdí při
rychlosti vozidla do 50 km/h. Pokud
vozidla stojí nebo se pohybují pomalu,
indikace varování a zásahy brzd jsou
funkční při rychlostech do 70 km/hod.
V případě zhoršené viditelnosti nebo tmy
se varování upozorňující na stojící
a pomalu jedoucí vozidla může vypnout.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců se vypnou, pokud je rychlost
vozidla vyšší než 80 km/h.
Systém varování před kolizí využívá stejné
radarové snímače jako adaptivní tempomat.
Více informací o radarovém snímači a jeho
omezeních, viz strana 154.
Pokud jsou varování vnímána jako příliš častá
nebo rušivá, může být zkrácena vzdálenost
pro varování. V tomto případě systém vydá
varování později, což sníží celkový počet
varování. Viz kapitola "Nastavení vzdálenosti
pro varování" na straně 171.
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se deaktivuje při zařazení zpětného
chodu.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se také neaktivuje při nízkých
rychlostech - pod 4 km/h, proto systém nezasáhne v případech, kdy se vozidlo vpředu
přibližuje velmi pomalu, např. při parkování.
Pokud se řidič během jízdy projeví aktivně
a vědomě, varování před kolizí lze nepatrně
odsunout, takže počet zbytečných varování
se minimalizuje.
Pokud systém automatické aktivace brzd
zabránil kolizi se stojícím objektem, zůstane
vozidlo v klidu maximálně 1,5 sekundy.
Pokud je vozidlo zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost snížena
na stejnou rychlost, jakou se pohybuje
vozidlo jedoucí vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při
zastavení vozidla systémem automatické aktivace brzd zastaví motor, pokud řidič nestačí
před tím sešlápnout spojkový pedál.
Omezení kamerového snímače
Kamerový snímač vozidla a varování před
kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se
používá rovněž u následujících funkcí:
•
Automatické tlumení dálkových/potkávacích světlometů - viz strana 90
•
Informace o dopravním značení - viz
strana 141.
•
•
Driver Alert Control – viz strana 177
- Lane Keeping Aid viz strana 180
POZNÁMKA
Povrch čelního skla před kamerovým snímačem musí být bez sněhu, ledu, mlhy
a nečistot.
Nepřipevňujte a nelepte nic na čelní sklo
před kamerový snímač - mohlo by se stát,
že se u některých systémů závislých na
kameře sníží účinnost nebo že tyto
systémy přestanou fungovat.
Kamerové snímače mají omezení obdobná
jako lidské oko, tj. „vidí“ hůř například ve tmě,
hustém sněžení nebo mlze. Za takových podmínek mohou být funkce systémů závislých
na kameře výrazně omezeny nebo dočasně
vypnuty.
Silné protisvětlo, odrazy světla od vozovky,
sníh nebo led na vozovce, znečištěné nebo
nezřetelné značení jízdních pruhů značným
způsobem omezuje činnost kamery při sledování vozovky a detekci chodců a ostatních
vozidel.
Zorné pole kamerového snímače je omezeno.
Z tohoto důvodu nelze v některých situacích
detekovat chodce a vozidle nebo je systém
detekuje se zpožděním.
Během velmi vysokých teplot je kamera
dočasně vypnuta na cca 15 minut po nastartování motoru, aby byla chráněna funkčnost
kamery.
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na sdružené přístrojové desce
objeví zpráva Čelní sklo Zablok. čidla, znamená to, že je kamerový snímač zablokován
a nemůže detekovat chodce, vozidla nebo silniční značení před vozem.
04
Současně to znamená, že kromě varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
a detekce chodců může dojít k omezení
funkce automatického přepínání dálkových
a potkávacích světlometů, informace
o dopravních značkách, Driver Alert Control
a funkce Lane Keeping Aid.
V této tabulce jsou uvedeny možné příčiny
zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
173
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
04
Příčina
Akce
Příčina
Akce
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před kamerou je
znečištěný nebo je
zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před
kamerou od nečistot, ledu a sněhu.
Povrch čelního okna
před kamerou jste
očistili, avšak
zpráva je stále
zobrazena.
Γekejte. Může trvat
několik minut, než
kamera změří
dohlednost.
Mezi vnitřní stranou
čelního okna
a kamerou se objevila nečistota.
Hustá mlha, intenzivní déšť nebo sníh
znamenají, že
kamera není plně
funkční.
Žádná činnost.
Kamera nefunguje
během hustého
deště nebo sněžení.
Zajeďte do servisu
a nechte si vyčistit
čelní sklo pod krytem kamery - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Symboly a textové zprávy
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Kolizní varov. VYP
Systém varování před kolizí je nefunkční.
Zobrazí se, když nastartujete motor.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Kolizní varov. Není
k dispoz.
Systém varování před kolizí nemůže být aktivován.
Zobrazí se, když se řidič pokusí aktivovat tuto funkci.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Bylo aktivováno
autom. brzdění
174
Byla aktivní funkce automatické aktivace brzd.
Zpráva zmizí po jednom stisknutí tlačítka OK.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Zablok. snímačů čelního skla Viz příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Omezení kamerového snímače, viz strana 173.
Radar zablokován Viz
manuál
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je dočasně vypnuto.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když se
před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
04
Omezení radarového snímače, viz strana 154.
Kolizní varov. Doporucen servis
A
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je částečně nebo zcela vypnuto.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozidla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
175
04 Podpora řidiče
Driver Alert System*
Všeobecné informace o systému
Driver Alert System
Stav asistentů řidiče
Driver Alert System je určeno pro pomoc řidičům, jejichž schopnost řízení se v průběhu
jízdy snižuje, nebo kteří neočekávaně opustili
jízdní pruh, v němž jedou.
Driver Alert System zahrnuje různé funkce,
které mohou být vypnuty současně nebo jednotlivě:
04
•
Driver Alert Control – DAC, viz
strana 177.
•
Lane Keeping Aid - LKA, viz strana 180.
Zapnutá funkce je nastavena do pohotovostního režimu a neaktivuje se automaticky,
dokud rychlost nepřekročí 65 km/h.
Funkce se deaktivuje, když rychlost klesne
pod 60 km/h.
Tyto funkce využívají kameru, která je závislá
na bočním značení jízdního pruhu po obou
stranách.
VAROVÁNÍ
Systém Driver Alert System nefunguje ve
všech situacích. Jedná se o pouhý
doplněk.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
176
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Aktuální stav všech asistentů řidiče lze zkontrolovat v nabídce MY CAR, viz strana 207.
04 Podpora řidiče
Driver Alert System - DAC*
Všeobecné informace o funkci DAC
hlavní silnice. Funkce není určena pro městský provoz.
Provoz
V některých případech není schopnost řízení
ovlivněna, ačkoli je řidič unavený. V takovém
případě nemůže systém vydat varování
určené řidiči. Proto je vždy důležité zastavit
a udělat si přestávku, pokud se objeví jakékoli
známky únavy řidiče, bez ohledu na to, zda
DAC vydá nebo nevydá varování.
POZNÁMKA
Funkce DAC (Driver Alert Control) je určena
k upoutání pozornosti řidiče/řidičky, když při
řízení začne ztrácet koncentraci, např. začíná
být rozptýlený/rozptýlená nebo začne usínat.
Kamera detekuje boční značení na vozovce
a porovnává část vozovky s pohyby volantu.
Řidič je upozorněn, pokud vůz nesleduje plynule značení vozovky.
POZNÁMKA
Senzor kamery má jistá omezení - viz
strana 173.
Cílem DAC je detekovat pomalu se snižující
koncentraci řidiče a je primárně určen pro
Tato funkce se nesmí používat k prodloužení doby jízdy. Pravidelně si naplánujte
přestávky, abyste měli jistotu, že jste
odpočatí.
Omezení
V některých případech může systém vydat
varování, ačkoli schopnost řízení není omezena, například:
•
•
ve velmi silném bočním větru.
na vozovce s vyjetými kolejemi.
04
Nastavení se upravují na displeji na středové
konzole a v jeho nabídkách. Informace o používání systému menu, viz strana 205.
zap/vyp
Nastavení funkce Driver Alert v pohotovostním režimu:
•
V nabídce MY CAR vyhledejte Nastavení
vozidla Podpůrné systémy řízení
Driver Alert a zaškrtněte políčko - Žádná
kontrola v poli: Funkce je vypnuta.
Funkce
Funkce Driver Alert se aktivuje, když rychlost
stoupne nad 65 km/h, a zůstává aktivní,
dokud je rychlost větší než 60 km/h.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
177
04 Podpora řidiče
Driver Alert System - DAC*
Pokud se s vozidlem jezdí nevyrovnaně, řidiče upozorní zvukový signál
a zobrazí se textová zpráva Driver
Alert Čas na přestávku - současně se na sdružené přístrojové desce
zobrazí propojený symbol. Varování je po
chvíli opakováno, jestliže se schopnost řídit
nezlepší.
Výstražný symbol může zhasnout:
•
Stiskněte tlačítko OK na pákovém přepínači vlevo.
VAROVÁNÍ
Upozornění musí být bráno velmi vážně,
neboť ospalý řidič/ospalá řidička si obvykle není vědom/vědoma svého stavu.
Pokud se ozve alarm nebo se cítíte unaveni: co nejdříve bezpečně zastavte
vozidlo a odpočiňte si.
04
Studie ukázaly, že když řidič řídí unavený,
nebezpečí je stejné, jako kdyby řídil pod
vlivem alkoholu.
178
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
Driver Alert System - DAC*
Kontrolky a zprávy na displeji
Sdružená přístrojová deska
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Driver Alert Čas na
přestávku
Vůz nebyl řízen plynule; řidič je upozorněn akustickým varováním + textem.
Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
04
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Omezení kamerového snímače, viz strana 173.
Výstraha řidiči Nutný servis
Systém je vypnutý.
•
A
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Symboly jsou schématické.
Displej
Kontrolka
Zpráva
Popis
Driver Alert Vypnuto
Funkce je vypnuta.
Driver Alert Dostupný
Funkce je aktivována.
Driver Alert Standby <65 km/h
Tato funkce se v režimu standby nastaví, protože je rychlost nižší než 65 km/h.
Driver Alert Není k dispoz.
Vozovka nemá jasné boční značení nebo je kamerový snímač dočasně vypnutý. Omezení
kamerového snímače, viz strana 173.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
179
04 Podpora řidiče
Driver Alert System - Lane Keeping Aid*
VAROVÁNÍ
Všeobecné informace o systému Lane
Keeping Aid
Funkce LKA představuje pouhou pomůcku
řidiče a nezapne se v každé jízdní nebo
dopravní situaci, při každém počasí a při
libovolném stavu vozovky.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a za dodržování platných zákonů
a dopravních předpisů nese v konečném
důsledku vždy řidič.
04
Funkce
Funkce (Lane Keeping Aid) se používá na dálnicích a podobných komunikacích ke snížení
rizika, že vozidlo náhodou v jistých situacích
opustí svůj jízdní pruh.
Kamera čte namalované boční čáry na
cestách a jízdních pruzích. Pokud má vozidlo
přejet přes boční čáru, systém Lane Keeping
Aid vyvine nepatrný moment na volant
a aktivně zavede vozidlo do jízdního pruhu,
Pokud vozidlo se dostane k boční čáře
a přejede přes ní, systém Lane Keeping Aid
upozorní řidiče pulzujícími vibracemi ve
volantu.
180
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Systém Lane Keeping Aid je aktivní pouze
v intervalu rychlosti 65-200 km/h na komunikacích se zřetelnými bočními čárami. Na
úzkých cestách, kde jsou boční pruhy od
sebe umístěny méně než 2,6 metrů, se tato
funkce dočasně deaktivuje.
Vypnutí/zapnutí
Stisknutím tlačítka na středové konzole funkci
zapnete nebo vypnete. Funkce je zapnuta,
když svítí jedna kontrolka v tlačítku.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
vypínač - v tomto případě funkci zajišťuje
systém nabídky vozu MY CAR. Nyní postupujte následovně:
•
Zvolte Zap nebo Vyp v nabídce
Nastavení Nastavení vozidla
Asistent jízdních pruhů.
Popis systému menu, viz strana 205.
Dále lze v menu MY CAR zvolit následující
možnosti:
•
Varování s vibracemi ve volantu: Pouze
vibrace – Zap nebo Vyp.
•
Aktivní řízení: Pouze asistent řízení –
Zap nebo Vyp.
Varování s vibracemi ve volantu a aktivní
řízení: Plná funkce - Zap nebo Vyp
•
Aktivní řízení
Funkce Lane Keeping Aid udržuje vozidlo za
bočními čárami jízdního pruhu.
04 Podpora řidiče
Driver Alert System - Lane Keeping Aid*
Varování s vibracemi ve volantu
Dynamické zatočení
04
Funkce LKA zasáhne a navede vůz mimo.
Pokud se vozidlo přiblíží k levé nebo pravé
boční čáře jízdního pruhu a směrové světlo
není aktivováno, vozidlo se vrátí do jízdního
pruhu.
1
Funkce LKA vozidlo řídí a varuje pulzujícími vibracemi ve volantu1.
V prudkých vnitřních zatáčkách funkce LKA
nereaguje.
Pokud vozidlo přejede přes boční čáru, řidiče
upozorní funkce Lane Keeping Aid ve volantu.
K tomu dojde bez ohledu na to, zda je vozidlo
aktivně řízeno zpět pomocí nepatrného
momentu na volant.
V některých případech funkce Lane Keeping
Aid dovolí vozidlu přejet přes boční čáry, aniž
by se spustilo aktivní řízení nebo pulzující
vibrace ve volantu. Zde patří například boční
jízdní pruh při dynamickém zabočení
v případě dobrého výhledu.
Na obrázku jsou 3 pulzující vibrace při přejetí boční čáry.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
181
04 Podpora řidiče
Driver Alert System - Lane Keeping Aid*
Provoz
POZNÁMKA
Tato funkce je doplňována v konkrétních
situacích přehlednou grafikou. Například:
V některých složitých situacích je pro
systém LKA těžké správně pomoci řidiči v tomto případě doporučujeme systém
LKA vypnout.
POZNÁMKA
Příklady situací:
Funkce LKA se dočasně deaktivuje, dokud
jsou zapnuta směrová světla.
04
LKA zasáhne na pravé straně (označeno na
obrázku červeně).
Funkce Lane Keeping Aid zasáhne a navede
vůz mimo boční čáru - to poznáte následovně:
•
ΓERVENÁ čára pro příslušnou stranu.
Omezení
LKA "vidí" a sleduje boční značení (označeno na
obrázku červeně).
Je-li funkce Lane Keeping Aid aktivní a detekuje resp. "vidí" boční čáry, symbol LKA se
zobrazí s BÍLÝMI čárami.
•
182
ŠEDÁ boční čára - funkce Lane Keeping
Aid nevidí čáru na dané straně vozidla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Snímač kamery funkce Lane Keeping Aid
má podobná omezení jako lidské oko.
Další informace, viz strana 173.
•
•
•
•
•
práce na cestě
zimní stav vozovky
nekvalitní povrch vozovky
velmi sportovní styl jízdy
nepříznivé počasí se sníženou viditelností.
Ruce na volantu
Systém Lane Keeping Aid funguje jenom,
když má řidič své ruce na volantu. LKA tuto
situaci průběžně monitoruje. Pokud zjistí, že
řidič ruce na volantu nemá, zobrazí se textová
zpráva s požadavkem na aktivní řízení.
Jestliže řidič nereaguje a nezačne vůz řídit,
funkce Lane Keeping Aid přejde do pohotovostního režimu a zůstane v něm, dokud řidič
opět nezačne vozidlo řídit.
Symboly a textové zprávy
V situacích, kdy funkce LKA nefunguje nebo
je přerušována, se na sdružené přístrojové
04 Podpora řidiče
Driver Alert System - Lane Keeping Aid*
desce může zobrazit symbol a text s vysvětlením. Postupujte podle pokynů.
KontrolkaA
Příklady zpráv:
Zpráva
Popis
Asistent jízdních pruhů Nedostupné při této rychlosti
Funkce Lane Keeping Aid se v pohotovostním režimu nastaví, protože je rychlost nižší
než 65 km/h.
Asistent jízdních pruhů Nedostupné kvůli vodícím čárám
Jízdní pruh nemá jasné boční čáry nebo je kamerový snímač dočasně vypnutý. Omezení
kamerového snímače, viz strana 173.
Asistent jízdních pruhů Dostupný
Funkce sleduje boční čáry jízdního pruhu.
Zablok. snímačů čelního skla Viz
příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
04
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Omezení kamerového snímače, viz strana 173.
Lane Keeping Aid Nutný servis
Systém je vypnutý.
•
Lane Keeping Aid Přerušeno
A
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Funkce LKA se nastavila do pohotovostního režimu. Γáry symbolu LKA indikují, kdy je
funkce znovu aktivní.
Symboly v tabulce jsou schématické. Symboly na sdružené přístrojové desce vypadají nepatrně jinak.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
183
04 Podpora řidiče
Parkovací asistent*
VAROVÁNÍ
Všeobecné informace
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
04
Hlasitost parkovacího asistenta lze nastavit
během akustické signalizace pomocí knoflíku
VOL na středové konzole nebo pomocí
systému menu vozidla MY CAR - viz
strana 205.
•
Parkovací asistent nezbavuje řidiče
odpovědnosti při parkování.
•
Γidla mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor například na osoby
a zvířata v blízkosti vozidla.
Funkce
Obrazovka na displeji - ukazuje překážku vpředu
vlevo a vzadu vpravo.
Parkovací asistent je k dispozici ve dvou
verzích:
•
•
Displej na středové konzole zobrazuje situaci
v souvislosti s vozem a detekovanou překážkou.
Pouze vzadu
Vpředu i vzadu.
Označené sektory ukazují, které ze čtyř čidel
detekuje překážku. Γím je symbol vozu blíže
konkrétnímu políčku sektoru, tím je kratší
vzdálenost mezi vozem a detekovanou
překážkou.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém systému vozidla, vyčnívání tažné tyče
se zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
Zapnutí a vypnutí snímačů parkovací asistence
a funkce CTA1.
Systém se automaticky aktivuje při nastartování motoru - rozsvítí se kontrola Zap/Vyp
spínače. Pokud je parkovací asistent deaktivován tlačítkem, kontrolka zhasne.
1
184
Boční varování, viz strana 198
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Frekvence signálu se zvyšuje s přibližováním
k překážce, před nebo za vozidlem. Jiný zvuk
audiosystému je automaticky ztišen.
Pokud je vzdálenost k překážce menší než 30
cm, změní se tón na stálý a značka aktivního
čidla se zcela vyplní. Pokud jsou překážky ve
04 Podpora řidiče
Parkovací asistent*
vzdálenosti signalizované stálým tónem za
i před vozidlem, bude se signál ozývat reproduktorů střídavě.
Zadní parkovací asistent
Přední parkovací asistent
DŮLEŽITÉ
Senzory nedokáží rozeznat v jistých okamžicích předměty jako např. řetězy, tenké
lesklé tyče a nízké bariéry, které jsou ve
"stínu signálu" - v tomto případě se pulzující tón nečekaně vypne a nepřejde
v nepřerušovaný tón, který očekáváte.
Senzory nedokáží detekovat vysoké
předměty např. vyčnívající nakládací
rampy.
•
V tomto případě věnujte zvýšenou
pozornost manévrování a přejezdu
s vozem - jeďte velmi pomalu nebo
zastavte. Může hrozit značné nebezpečí poškození vozidla a ostatních
předmětů, protože senzory nedokáži
v daný okamžik optimálně reagovat.
04
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5
metru. Signál vychází z jednoho ze zadních
reproduktorů.
Účinná vzdálenost před vozidlem je přibližně
0,8 metru. Signál pro překážky vpředu
vychází z jednoho z předních reproduktorů.
Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky.
Přední parkovací asistent je aktivní při
rychlosti cca. 10 km/h. Kontrolka v tlačítku se
rozsvítí a indikuje, že systém je aktivní. Jakmile rychlost poklesne pod 10 km/h, systém
se opět aktivuje.
Při couvání např. s přívěsem na tažné tyči se
automaticky vypne zadní parkovací asistence
- jinak by senzory reagovaly na přívěs.
POZNÁMKA
Pokud couváte např. s přívěsem nebo
nosičem jízdních kol na tažné tyči
a nepoužíváte originální kabeláž pro přívěs
Volvo, možná budete muset parkovací
asistenci manuálně vypnout, aby senzory
na přívěs nebo nosič nereagovaly.
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou namontována pomocná světla:
Nezapomeňte, že nesmí blokovat čidla pomocná světla mohou být vnímána jako
překážka.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
185
04 Podpora řidiče
Parkovací asistent*
Indikátor poruchy
Čištění čidel
Pokud se informační kontrolka rozsvítí trvale a na sdružené přístrojové
desce se zobrazí textová zpráva
Park. asistent Doporucen servis, je parkovací asistence vypnuta.
DŮLEŽITÉ
04
Za jistých okolností mohou parkovací snímače vysílat falešné varování. Důvodem
jsou vnější zdroje zvuku, které vysílají na
stejných ultrazvukových frekvencích jako
systém.
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo
výfukové plyny z motocyklů.
Umístění čidel, předních.
Umístění čidel, zadních.
Pro zajištění správné funkce musí být čištění
čidel prováděno pravidelně. Pro čištění používejte vodu a autošampon.
186
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Γidla tedy nebudou
moci měřit.
04 Podpora řidiče
Parkovací kamera*
Všeobecné informace
Funkce a provoz
Parkovací kamera je součástí systému asistenta. Aktivuje se při zařazení zpátečky (toto
nastavení lze upravit v menu, viz strana 205).
Po zařazení zpátečky se zobrazí dvě nepřerušované čáry, které graficky označují stopy
zadních kol vozu při stávajícím úhlu natočení
řízení. Tato funkce usnadní parkování a zatáčení v úzkých prostorech a během manévrování s přívěsem. Přibližné vnější rozměry
vozidla jsou zobrazeny pomocí dvou čárkovaných linií. Tyto pomocné linie lze v nabídce
nastavení vypnout.
Obraz z kamery se objeví na obrazovce
středové konzoly.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém systému vozidla, vyčnívání tažné tyče
se zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
VAROVÁNÍ
•
Parkovací kamera představuje pouhou
pomůcku a nikdy nenahrazuje odpovědnost řidiče při couvání.
•
Kamera má mrtvé úhly, ve kterých
nedokáže překážky detekovat.
•
Dávejte pozor na osoby a zvířata
v blízkosti vozidla.
Je-li aktivní jiné zobrazení, systém parkovací
kamery automaticky přebere zobrazení
a obraz z kamery se objeví na obrazovce.
Umístění tlačítka CAM.
Kamera vidí, co je za vozem a zda se něco
blíží ze stran.
Kamera zobrazuje široký prostor za vozidlem
s částí nárazníku a tažným zařízením.
Na obrazovce mohou objekty vypadat oproti
skutečnosti mírně nakloněné - to je naprosto
v pořádku.
04
Je-li vůz vybaven snímači* parkovacího asistenta, informace z těchto snímačů se zobrazí
graficky jako barevná políčka označující vzdálenost k detekovaným překážkám, viz
strana 184.
Kamera je aktivní přibližně 5 sekund po
vyřazení zpátečky nebo do doby, než rychlost
vozidla překročí 10 km/h dopředu nebo
35 km/h dozadu.
POZNÁMKA
Předměty na obrazovce se mohou zdát, že
jsou k vozidlu dále, než jsou ve skutečnosti.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
187
04 Podpora řidiče
Parkovací kamera*
Naváděcí linie
04
Umístění kamery vedle otevíracího madla.
Světelné podmínky
Obrázek kamery se nastavuje automaticky
v závislosti na konkrétních světelných podmínkách. Proto se mohou jas a kvalita obrazu
nepatrně měnit. V případě nepříznivých světelných podmínek může být kvalita obrázku
nepatrně horší.
POZNÁMKA
Pro zajištění optimálního fungování musí
být čočka kamery čistá bez sněhu, nečistot a ledu. To platí především při zhoršené viditelnosti.
188
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Příklady zobrazení čar ze systému parkovacího
asistenta.
Linie na obrazovce jsou promítány, jako by
byly na zemi za vozem, a jsou přímo závislé
na pohybu volantu a ukazují řidiči trasu vozu
i při zatáčení.
POZNÁMKA
•
Při couvání s přívěsem, který není
elektricky připojen k vozu, budou čáry
na displeji odpovídat trase vozu, nikoliv přívěsu.
•
Na obrazovce se nezobrazí čáry,
pokud je k vozidlu elektricky připojen
systém přívěsu.
•
Parkovací kamera je automaticky
deaktivována při tažení přívěsu, pokud
je použitý originální kabel přívěsu
Volvo.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte, že na displeji se zobrazí
pouze oblast za vozidlem. Proto při
otáčení volantu během couvání věnujte
pozornost prostoru před vozidlem a vedle
vozidla.
04 Podpora řidiče
Parkovací kamera*
Hraniční čáry
Vozidla se senzory couvání*
Barva/lak
Vzdálenost (metry)
Oranžová
0,3–0,5
Γervená
0–0,3
Nastavení
Jakmile se objeví obraz kamery, stiskněte
OK/MENU. Nastavení upravte podle potřeby.
Různé
Různé linie v systému.
Hraniční čára, volný prostor pro couvání
"Dráhy kol"
Přerušovaná čára (1) ohraničuje prostor za
nárazníkem do vzdálenosti cca. 1,5 m. Je to
také hranice odpovídající nejvíce vyčnívajícím
částem vozidla, jako jsou zpětné zrcátka
a rohy karoserie - také při zatáčení.
Široké "dráhy kol" (2) mezi bočními čárami
naznačují dráhy, kudy budou procházet kola
a mohou zasahovat až do vzdálenosti
asi 3,2 m za nárazník, pokud se v jejich dráze
nenachází žádná překážka.
Barevné plochy (x 4, jedna na každé čidlo) ukazují
vzdálenost.
Pokud je vozidlo vybaveno také snímači
parkovacího asistenta (viz strana 184), bude
indikace vzdálenosti přesnější a barevné plochy budou ukazovat, které ze 4 čidel registruje překážku.
Barva ploch se se zkracující se vzdáleností od
překážky postupně mění - ze světle žluté přes
žlutou až oranžovou na červenou.
Barva/lak
Vzdálenost (metry)
Světle žlutá
0,7–1,5
Žlutá
0,5–0,7
•
Ve výchozím nastavení se kamera aktivuje při zařazení zpátečky.
•
Jedním stisknutím tlačítka CAM se aktivuje kamera, i když není zpátečka
zařazena.
•
Mezi standardním a přiblíženým zobrazením přepínejte otáčením knoflíku TUNE
nebo tisknutím tlačítka CAM.
04
Tažná koule
Kameru lze s úspěchem použít např. při
tažení přívěsu. Na displeji lze zobrazit pomocnou linii zamýšleného "kurzu" tažné koule
směrem k přívěsu - stejně jako "dráhy kol".
•
Tažné zařízení si lze přiblížit jedním stisknutím tlačítka CAM. To umožní přesné
manévrování. Po opětovném stisknutí se
znovu nastaví běžné zobrazení.
Linie parkovacího asistenta tažného zařízení
se aktivuje v nabídce MY CAR, kde si můžete
vybrat zobrazení "dráhy kol" nebo kurz
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
}}
189
04 Podpora řidiče
Parkovací kamera*
tažného zařízení. Obě možnosti lze rovněž
zobrazit současně.
Omezení
POZNÁMKA
Viditelnost kamery mohou ztížit stojany na
jízdní kola a ostatní příslušenství namontovaná vzadu na voze.
04
Uvědomte si prosím, že i když se může zdát,
že je zakryta malá část obrazu, může to
představovat poměrně velký prostor, který
není vidět. Proto mohou být překážky zaregistrovány, až když jsou velmi blízko vozidla.
Nezapomeňte
190
•
Udržujte objektiv kamery čistý, bez ledu
a sněhu.
•
Objektiv kamery pravidelně čistěte vlažnou vodou a autošamponem – dávejte
pozor, abyste objektiv nepoškrábali.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
Aktivní parkovací asistent - PAP*
VAROVÁNÍ
Všeobecné informace
Systém PAP nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Za bezpečnou jízdu s vozidlem je vždy
v konečném důsledku odpovědný řidič,
který musí věnovat pozornost okolí
a ostatním uživatelům silničního provozu,
kteří se při parkování přibližují nebo projíždějí kolem jeho vozu.
04
Funkce
Princip funkce PAP.
POZNÁMKA
Funkce PAP měří vzdálenost a otáčí volantem. Řidič má za úkol sledovat pokyny na
sdružené přístrojové desce, řadit (dozadu/
dopředu), regulovat rychlost, brzdit
a zastavovat.
Tlačítko On/Off se nachází na středové konzole.
Aktivní parkovací asistent (PAP – Park Assist
Pilot) pomáhá řidiči zaparkovat tak, že
nejdříve zkontroluje, zda je místo dostatečně
velké a potom natočí volant a zajede s vozem
na dané místo. Na sdružené přístrojové desce
se používají symboly, grafika a text, které
zobrazují provádění příslušných operací.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém systému vozidla, vyčnívání tažné tyče
se zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
Funkci PAP lze aktivovat po nastartování
motoru, jakmile jsou splněna následující kritéria:
•
Je-li funkce PAP povolena, nesmí docházet k rušení funkce DSTC nebo ABS - tyto
funkce se mohou aktivovat na prudkém
nebo kluzkém povrchu. Další informace
najdete na stránce 129 a 138.
•
•
K vozidlu nesmí být připojen přívěs.
Funkce PAP zaparkuje vozidlo následovně:
1. Funkce vyhledá místo k zaparkování
a změří je (A a B). Rychlost vozidla nesmí
být během měření větší než 30 km/h.
2. Zacouvá s vozidlem na místo (C a D).
3. Vozidlo v místě vyrovná pojížděním
dopředu a dozadu (E a F).
Provoz
Řidič je naváděn pomocí jednoduchých
a zřetelných pokynů na sdružené přístrojové
desce - grafických i textových.
Rychlost vozidla nesmí být vyšší než
50 km/h.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
191
04 Podpora řidiče
Aktivní parkovací asistent - PAP*
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že některé polohy volantu
mohou být při zatáčení během parkovacího manévru v rozporu s pokyny na kombinovaném sdruženém přístroji.
2. Sledujte sdruženou přístrojovou desku
a buďte připraveni zastavit vozidlo, jakmile si to grafika a text vyžádají.
3. Zastavte vozidlo, jakmile si to grafika
a text vyžádají.
POZNÁMKA
1 - Vyhledávání a kontrola rozměrů
Systém PAP vyhledá místo k zaparkování,
zobrazí pokyny a navede vozidlo na straně
spolujezdce na dané místo. V případě
potřeby lze však vozidlo zaparkovat na
ulici také na straně řidiče:
04
•
Aktivujte ukazatel směru pro stranu
řidiče - vozidlo zaparkujte na této
straně ulice.
2 - Zacouvání na místo
Funkce PAP vyhledá místo k zaparkování
a zkontroluje, zda je toto místo dostatečně
velké. Postupujte následovně:
1. Aktivujte funkci PAP stisknutím tohoto tlačítka. Nejezděte větší rychlostí než
30 km/h.
192
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Během couvání funkce PAP jede s vozem na
parkovací místo. Postupujte následovně:
1. Zkontrolujte, zda prostor za vozem je
prázdný, a zařaďte zpětný chod.
2. Pomalu a opatrně couvejte. Přitom se
nedotýkejte volantu. Nesmíte jet rychleji
než cca. 7 km/h.
3. Sledujte sdruženou přístrojovou desku
a buďte připraveni zastavit vozidlo, jakmile si to grafika a text vyžádají.
POZNÁMKA
•
Je-li aktivována funkce PAP, držte své
ruce na volantu.
•
Volantu nic nesmí bránit v pohybu
a musí se volně otáčet.
•
Aby byl výsledek optimální, počkejte,
než se volant dotočí, a potom se rozjeďte dozadu/dopředu.
04 Podpora řidiče
Aktivní parkovací asistent - PAP*
3 - Vyrovnávání
DŮLEŽITÉ
DŮLEŽITÉ
Pokud senzory používá aktivní parkovací
asistent, výstražná vzdálenost je kratší než
v případě, kdy senzory používá parkovací
asistent.
Za jistých okolností se může stát, že
systém PAP nedokáže najít místo k zaparkování - jedním z důvodů je skutečnost, že
dochází k interferenci se snímači z vnějších
zdrojů zvuků, které vysílají na stejné ultrazvukové frekvenci, na které pracuje systém.
Omezení
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo
výfukové plyny z motocyklů.
Funkce PAP se zastaví:
•
Jakmile vozidlo zacouvá na místo, musí se
vyrovnat a zastavit.
1. Zařaďte první převodový stupeň nebo
polohu D a počkejte, než se volant otočí.
Potom pomalu jeďte dopředu.
2. Zastavte vozidlo, jakmile si to grafika
a textová zpráva vyžádají.
3. Zařaďte zpětný chod a pomalu jeďte
dozadu, dokud vás grafika a textová
zpráva nepožádají o zastavení.
Tato funkce se automaticky vypne po dokončení parkování. Grafika a textová zpráva
potvrdí, že parkování bylo ukončeno. Možná
bude nutné, aby řidič provedl úpravu. To, zda
je vozidlo správně zaparkováno, dokáže určit
pouze řidič.
•
•
pokud se s vozem jede příliš rychle - nad
7 km/h
pokud se řidič dotkne volantu
pokud se aktivuje funkce ABS nebo
DSTC - např. pokud dojde k prokluzování
kol na kluzném povrchu.
Na zastavení funkce PAP upozorní textová
zpráva.
POZNÁMKA
Nezapomeňte
04
Řidič musí mít na paměti, že funkce PAP
představuje pouhou pomůcku. Nejedná se
o neomylnou, plně automatickou funkci. Řidič
proto musí být připraven, aby zasáhl. Při
parkování musí rovněž pamatovat na další
skutečnosti:
•
Funkce PAP vychází z aktuální polohy
zaparkovaných vozidel - pokud nejsou
správně zaparkována, mohou se pneumatiky a ráfky kol na vozidle poškodit
o obrubník.
•
Funkce PAP je určena k parkování v rovných úsecích, nikoliv v ostrých zatáčkách
a zákrutách. Proto musí vozidlo stát rovnoběžně s parkovacím místem, když
funkce PAP měří prostor.
•
Na úzkých ulicích někdy není dost místa
k manévrování a funkce nedokáže najít
místo k zaparkování. V tomto případě
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Γidla tedy nebudou
moci měřit.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
193
04 Podpora řidiče
Aktivní parkovací asistent - PAP*
funkce pomůže zajet co nejblíže ke krajnici vozovky, na které chcete zaparkovat.
04
•
Pamatujte, že přední část vozidla se
může při parkování vytočit směrem k projíždějícím vozidlům.
•
Výpočty prováděné během parkování
nezohledňují objekty umístěné výše, než
jsou detekční plochy snímačů. Přitom se
může stát, že funkce PAP se do místa
k zaparkování vytočí příliš brzy - proto by
se na těchto místech nemělo parkovat.
•
Za to, zda místo, které vybrala funkce
PAP k zaparkování, je vhodné, nese
odpovědnost řidič.
•
Používejte schválené pneumatiky1 se
správným tlakem huštění, které mají vliv
na to, zda funkce PAP dokáže vozidlo
zaparkovat.
•
V případě hustého deště nebo sněžení
může systém místo k zaparkování změřit
chybně.
•
Nepoužívejte funkci PAP, pokud máte
nasazené sněhové řetězy nebo používáte
rezervní kolo.
•
1
194
Nepoužívejte funkci PAP, pokud z vozidla
vyčnívá náklad.
DŮLEŽITÉ
Pokud budete měnit kolo za jiné kolo se
schválenou velikostí ráfku, ale jiným obvodem kola, možná budete muset parametry
systému PAP aktualizovat. Kontaktujte
servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Údržba
Symboly a textové zprávy
Na sdružené přístrojové desce se mohou
zobrazovat různé kombinace symbolů a textu
s proměnlivým obsahem - některé obsahují
jednoznačné doporučení, co je třeba udělat.
Pokud zpráva informuje, že funkce PAP je
vypnuta, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Snímače PAP se nacházejí v náraznících - 6
vpředu a 4 vzadu.
Funkce PAP funguje správně pouze, pokud
jsou snímače pravidelně omývány vodou
a šamponem na vozy - jedná se o stejné snímače, jaké používá parkovací asistence (viz
strana 186).
"Schválené pneumatiky" jsou pneumatiky stejného typu a značky jako pneumatiky, které byly původně namontovány na vozidle při dodání z výrobního závodu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
BLIS a CTA*
Provoz
Funkce BLIS (Blind Spot Information System)
je určena k jízdě v hustém provozu na
cestách s několika jízdními pruhy ve stejném
směru. BLIS představuje pomůcku, která má
řidiče upozornit na:
•
•
Aktivace/deaktivace funkce BLIS
vozidla v mrtvém úhlu
rychle se přibližující vozidla v levém a pravém jízdním pruhu, která jsou nejblíže
vozidlu.
Funkce (Cross Traffic Alert), která je součástí
funkce BLIS, má řidiče upozornit na:
•
křižující vozidla, když vůz couvá.
VAROVÁNÍ
Systémy BLIS a CTA představují pouhé
doplňky a nereagují v každé situaci.
Systémy BLIS a CTA nenahrazují bezpečný styl jízdy a použití vnitřních a vnějších zpětných zrcátek.
04
Umístění kontrolky BLIS1.
Kontrolka
BLIS symbol
POZNÁMKA
Kontrolka se rozsvítí na té straně vozidla,
kde systém detekoval vůz. Pokud je
vozidlo předjížděno z obou stran současně, rozsvítí se obě kontrolky.
Systémy BLIS a CTA nikdy nenahradí
pozornost a odpovědnost řidiče - za bezpečné couvání a přejíždění do vedlejších
pruhů nese odpovědnost vždy řidič.
1
2
Funkce
Funkce BLIS a CTA se aktivují při nastartování motoru. To potvrdí jedno zablikání kontrolek ve dveřích.
Všeobecné informace o funkci BLIS
a CTA
Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci.
Funkci BLIS lze deaktivovat/aktivovat stisknutím tlačítka BLIS na středové konzole.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
systém nabídky vozu MY CAR2:
•
Zvolte On nebo Off v Nastavení
Nastavení vozidla BLIS.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Informace o používání systému nabídky - viz viz strana 205.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
195
04 Podpora řidiče
BLIS a CTA*
Je-li funkce BLIS deaktivována/aktivována,
kontrolka v tlačítku zhasne/rozsvítí se a na
sdružené přístrojové desce potvrdí tuto
změnu textová zpráva. Po aktivaci směrová
světla v panelu dveří jednou zablikají.
Zhasnutí textové zprávy:
•
Stiskněte tlačítko OK na pákovém přepínači vlevo.
nebo
04
•
Počkejte cca. 5 sekund - zpráva zhasne.
Kdy BLIS funguje
Systém reaguje, pokud:
•
•
je vozidlo předjížděno jinými vozidly
se jiné vozidlo rychle přibližuje k tomuto
vozidlu
Jakmile funkce BLIS zjistí vozidlo v 1. zóně
nebo rychle se přibližující vozidlo v 2. zóně,
kontrolka funkce BLIS v panelu dveří se rozsvítí nepřerušovaným svitem. Pokud řidič
aktivuje směrová světla na stejné straně jako
je varování, kontrolka BLIS přestane svítit
nepřerušovaným světlem a bude blikat
s intenzivním svitem.
VAROVÁNÍ
Systém BLIS nefunguje v prudkých zatáčkách.
Systém BLIS nefunguje, když vozidlo
couvá.
Aktivace/deaktivace CTA
Princip funkce BLIS: 1. Zóna v mrtvém úhlu. 2.
Zóna pro rychle se přibližující vozidlo.
Funkce BLIS je aktivní při rychlostech nad
cca. 10 km/h.
2
196
Informace o používání systému nabídky - viz viz strana 205.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Ve vozidlech s parkovací asistencí (viz
strana 184) se funkce CTA deaktivuje a aktivuje pomocí tlačítka pro zapnutí a vypnutí
parkovací asistence:
Zapnutí a vypnutí snímačů parkovací asistence
a funkce CTA.
Samotnou funkci CTA lze deaktivovat
v systému menu MY CAR2 následovně:
•
Jděte na Nastavení Nastavení vozidla
BLIS Cross Traffic Alert a zrušte
výběr. Funkce CTA se deaktivuje. Funkce
BLIS zůstane aktivována.
04 Podpora řidiče
BLIS a CTA*
Kdy CTA funguje
•
Dále varuje rozsvícením ikony na grafickém vyobrazení PAS na obrazovce, viz
strana 184.
Omezení
CTA nereaguje optimálně v každé situace,
avšak má jistá omezení. Například senzory
CTA nedokáží "vidět" přes ostatní zaparkovaná vozidla nebo jiné vyčnívající předměty.
Princip funkce CTA.
Zde uvádíme pár příkladů, kdy "zorné pole"
systému CTA může být zpočátku omezeno
a proto přibližující se vozy dokáže detekovat,
až když jsou velmi blízko:
Funkce CTA má především detekovat vozidla.
Za příznivých podmínek dokáže detekovat
i menší předměty jako jsou cyklisté a chodci.
Příklady dalších omezení:
Funkce CTA je aktivní během couvání a aktivuje se automaticky, když se v převodovce
zařadí zpětný chod.
•
Pokud funkce CTA detekuje objekt přibližující se zboku, ozve se akustická
výstraha, a to z levého nebo z pravého
reproduktoru v závislosti na směru, ze
kterého se daný objekt přibližuje.
Funkce CTA rovněž varuje tím, že upozorní světla BLIS.
Je-li parkovací místo šikmé, systém CTA může
být na jedné straně zcela "slepý".
Pokud však řidič pomalu couvá, úhel se
změní vzhledem k vozidlu/objektu, který je
zablokován, přičemž mrtvý sektor se rychle
zmenšuje.
Funkce CTA doplňuje funkci BLIS tím, že
dokáže zjistit objekty přibližující se z boku při
couvání např. z parkoviště.
•
04
Vozidlo parkuje hluboko na parkovacím místě.
Mrtvý sektor pro systém CTA.
Sektor, do kterého CTA "vidí"/detekuje.
•
Funkčnost systému může snížit nečistota,
led a sníh na snímačích. Pokud jsou snímače zakryté, funkce BLIS a CTA nedokáží objekty detekovat.
•
Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné
předměty, pásky ani nálepky.
•
Funkce BLIS a CTA se deaktivují, pokud
se k elektrickému systému vozidla připojí
přívěs.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
197
04 Podpora řidiče
BLIS a CTA*
DŮLEŽITÉ
Opravu komponentů funkce BLIS a CTA
smí provádět pouze servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Údržba
Zprávy
V situacích, kdy funkce BLIS a CTA nefunguje
nebo je přerušována, se na sdružené přístrojové desce může zobrazit symbol a text
s vysvětlením. Postupujte podle pokynů.
Příklady zpráv:
Zpráva
Popis
CTA VYP
Funkce CTA byla manuálně
deaktivována. Funkce BLIS
je aktivní.
BLIS
a CTA VYP
Přip.
přívěs
Funkce BLIS a CTA jsou
dočasně mimo provoz, protože je k elektrickému
systému vozidla připojen
přívěs.
04
Umístění snímačů BLIS a CTA.
Snímače BLIS a CTA se nacházejí uvnitř
zadního nárazníku resp. blatníku na obou
stranách vozidla.
•
Aby snímače fungovaly správně, musí být
prostor před snímači čistý.
BLIS
a CTA
Nutný
servis
BLIS a CTA nefungují.
•
Pokud zobrazení zprávy
přetrvává, kontaktujte
servis - doporučujeme
autorizovaný servis
Volvo.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
198
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
04
199
Menu a hlášení......................................................................................
Menu MY CAR......................................................................................
Ovládání klimatizace.............................................................................
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*............................................
Nezávislé topení*...................................................................................
Palubní počítač.....................................................................................
Adaptivní jízdní charakteristiky..............................................................
Komfort v prostoru pro cestující...........................................................
200
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
202
205
213
224
228
230
238
239
KOMFORT A RADOST Z JÍZDY
05 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
Sdružená přístrojová deska
Přehled menu
Pro některé z dále uvedených položek menu
musí být ve voze nainstalovány jisté funkce
a hardware.
Analogová sdružená přístrojová deska
Dig.rychl.
Topení*
Nezáv.top.*
Možn. TC
05
Informační displej (analogová sdružená přístrojová deska) a prvky k ovládání navigace v menu.
Informační displeje (digitální sdružená přístrojová
deska) a prvky k ovládání navigace v menu.
OK - otevření menu, potvrzení zpráv
a potvrzení položek vybraných v menu.
Kolečko – pohyb mezi položkami menu.
RESET - vynulování údajů ve zvoleném
kroku palubního počítače a přesun zpět
ve struktuře menu.
Nabídky zobrazené na displeji na sdružené
přístrojové desce se ovládají levým pákovým
přepínačem. Menu zobrazovaná v závislostí
na poloze klíče, viz strana 79. Pokud se
zobrazí zpráva, musí být potvrzena tlačítkem
OK, aby se menu zobrazila.
Servisní stav
Hladina oleje1
Zprávy (##)2
Digitální sdružená přístrojová deska
Nastavení*
Motivy
Režim kontrastu/Režim barev
Servisní stav
Zprávy2
Hladina oleje1
Nezáv.topení*
Nulování počítadla km
1
2
202
Některé motory.
V závorkách je uveden počet zpráv.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
Zpráva
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Nutný
servisA
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
okamžitě zkontrolovali.
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
co nejdříve zkontrolovali.
Nutný
servisA
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
co nejdříve zkontrolovali.
Převodovka
Nutná
výměna
oleje
Viz manuálA
Přečtěte si příručku pro
uživatele.
Převodovka
Omezená
funkčnost
Převodovka není schopna
fungovat v plném rozsahu.
Jeďte pomalu, dokud
zprávaC nezmizí.
Pokud se při použití palubního počítače
zobrazí výstražná zpráva, musí se přečíst
(stisknutím tlačítka OK) ještě před tím, než
se pokračuje v předchozí aktivitě.
Objednejte
se do
servisu
Γas na objednání pravidelné servisní prohlídky kontaktujte servisB.
Zpráva
Popis
Bezpečně
zastavteA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Čas na pravidelný
servis
Vypněte
motorA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Γas na pravidelnou
servisní prohlídku - kontaktujte servisB. Tato doba
je určována podle počtu
ujetých kilometrů, počtu
měsíců od poslední prohlídky, provozní doby
motoru a kvality oleje.
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky se na displeji objeví příslušná zpráva.
Do odstranění závady bude v paměti uložena
chybová zpráva.
Stiskněte OK (viz obrázek v kapitole "Sdružená přístrojová deska" na straně 202). Tím
potvrdíte zprávu3. Pomocí přetáčecího
kolečka procházejte jednotlivé zprávy.
POZNÁMKA
3
Termín
servisu
překročen
Pokud nejsou dodržovány
servisní intervaly, záruka
nekryje poškozené díly kontaktujte servisB.
Pokud se objevuje opakovaně - kontaktujte servisB.
Horká
převod.
Snižte
rychlost
Jeďte plynuleji nebo
s vozidlem bezpečně
zastavte. Zařaďte neutrál
a nechte motor běžet ve
volnoběžných otáčkách,
dokud zpráva nezmizíC.
Horká
převod.
Bezp.
zastavte
Počk.až
zchl.
Kritická závada. Okamžitě
bezpečně zastavte vůz
a kontaktujte servisB.
05
Zprávu můžete potvrdit pomocí kolečka nebo stisknutím tlačítka RESET.
203
05 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
A
B
C
05
204
Zpráva
Popis
Dočasně
vypnutoA
Funkce byla dočasně
vypnuta a je automaticky
resetována za jízdy nebo
po opětovném nastartování motoru.
Vybitá baterie Úsporný
režim
Audiosystém se vypnul
z důvodu úspory energie.
Dobijte akumulátor.
Součást zprávy, která se zobrazí společně s informací
o místě, kde došlo k problému.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Další zprávy týkající se automatické převodovky, viz
strana 121.
05 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Provoz
Všeobecné informace o systému MY
CAR
Ovládání na středové konzole
Mnohé z funkcí vozidla jsou zpracovávány v tomto menu, např. nastavení
hodin, vnější zrcátka a zámky.
•
•
•
•
•
telefonní hovor je odmítnut
aktuální funkce je přerušena
zadané znaky jsou vymazány
naposledy provedené výběry jsou zrušeny
dojde k posunu v systému menu nahoru.
Výsledek dlouhého a krátkého tisku se může
lišit.
Menu se prochází pomocí tlačítek na
středové konzole nebo pomocí pravé klávesnice na volantu.
Dlouhým stisknutím se dostanete do nejvyšší
úrovně menu (nadřazený pohled), ze které
mohou být zpřístupněny všechny funkce
vozidla/zdroje menu, viz strana 249.
Některé funkce jsou standardní, jiné volitelné
- v závislosti na trhu se mění i rozsah.
Ovládání na středové konzole pro procházení
menu.
05
Stiskněte MY CAR a otevřou se menu
v rámci MY CAR.
Pro provedení výběru ve zvýrazněné
možnosti v menu nebo pro uložení
vybrané funkce do paměti stiskněte OK
MENU.
Pro přetočení nahoru/dolů v možnostech
menu otočte knoflíkem TUNE.
EXIT
Funkce EXIT
V závislosti na funkci, se při stisknutí tlačítka
EXIT objeví kurzor a na úrovni menu nastane
některá z následujících situací:
}}
205
05 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Klávesnice na volantu*
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení zámku Odemknout dveře
Dveře řidiče, pak všechny.
Postup je stejný jako u tlačítek na středové
konzole - viz strana 205: OK MENU (2), EXIT
(4) a knoflík TUNE (3).
Následuje příklad toho, jak lze funkci otevřít
a upravit pomocí klávesnice na volantu:
MY CAR
1. Stiskněte tlačítko MY CAR na středové
konzole.
V menu MY CAR jsou k dispozici následující
možnosti:
2. Pomocí kolečka (1) přejděte do požadovaného menu, např. Nastavení a potom
kolečko stiskněte - otevře se podmenu.
Klávesnice se může lišit v závislosti na audiovýbavě, viz strana 246.
05
Pro přetočení nahoru/dolů v možnostech
menu otočte kolečkem.
Pro provedení výběru ve zvýrazněné
možnosti v menu nebo pro uložení
vybrané funkce do paměti otočte kolečkem.
EXIT (viz nadpis "Funkce EXIT" na straně
205).
Cesty vyhledávání
Současná úroveň menu je zobrazena zcela
vpravo na obrazovce ve středové konzole.
Cesty vyhledávání k funkcím systému menu
jsou popsány v tomto návodu popsány následující formou:
206
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3. Přejděte do požadovaného menu např.
Nastavení vozidla a potom kolečko
stiskněte - otevře se podmenu.
4. Přejděte do Nastavení zámku a stiskněte kolečko - otevře se nové podmenu.
5. Přejděte do Odemknout dveře a stiskněte kolečko - otevře se podmenu volitelných funkcí.
6. Vyberte si z možností Všechny dveře
a Dveře řidiče, pak všechny a stiskněte
kolečko - prázdné políčko možnosti se
označí křížkem.
7. Programování ukončíte tím, že opustíte
menu postupně krátkými stisky příkazu
EXIT (2) nebo jedním dlouhým stiskem.
•
•
•
•
•
My V40
Statistika cesty (Trip statistics)
DRIVe
Podpůr. systémy (Support systems)
Nastavení (Settings)
05 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
My V40
• Start/Stop
• Ekologické rady
Menu úrovně 1
Další informace - viz strana 123.
Menu úrovně 2
s. ....
Menu úrovně 3
Systém podpory řidiče
Menu úrovně 4
Zde jsou zobrazeny čtyři první úrovně menu
v rámci MY CAR Nastavení. Některá
menu mají další podmenu - ta jsou pak podrobně popsána v příslušných oddílech.
MY CAR
My V40
Na displeji je zobrazena skupina všech podpůrných systémů řidiče - ty lze zde aktivovat
nebo deaktivovat.
Statistika denního počítadla kilometrů
MY CAR
Statistika cesty
Obrazovka ukazuje historii ve formě sloupcového grafu s průměrnou spotřebou paliva
a průměrnou rychlostí, viz strana 236.
DRIVe
05
Zap: Vybraný čtvereček.
MY CAR
Podpůr. systémy
(MY CAR > Support systems)
Vyp: Prázdný čtvereček.
•
Vyberte ZapVyp pomocí OK a pak menu
zavřete příkazem EXIT.
Na displeji se objeví shrnutí aktuálního stavu
podpůrných systémů řidiče.
Nastavení vozidla
Setup - menu
Paměť klíče
Menu jsou strukturována následovně:
DRIVe
MY CAR
Při volbě toho, zda by se měla funkce aktivovat/Zap, nebo deaktivovat/Vyp, se zobrazí
čtvereček:
Zap
Vyp
s. 82
a
104
Zde představujeme systém Volvo Start-Stop
a doporučení k úsporné jízdě.
}}
207
05 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Nastavení zámku
Autom. zamknutí dveří
Zap
s.
44,
52
a 56
Vyp
Dveře řidiče, pak všechny
Bezklíčový vstup
Vyp
Dveře na stejné straně
Obě přední dveře
60 sek
90 sek
s.95
Vnitřní osvětlení
Doba návrat. osvětl.
Podlahové osvětlení
60 sek
90 sek
s.42
Světelný signál při zamknutí dveří
3x bliknutí směrovek
Vyp
Světelný signál při odemknutí dveří
Vyp
Zap
s. 58
a 62
Dočasně levostranný provoz
Vyp
Zap
Vyp
nebo
Dočasně pravostranný provoz
Zap
Vyp
208
s.93
Zap
Vyp
Zap
s.95
30 sek.
Zap
Akustické potvrzení
s. 44
a 95
30 sek.
Rozptýlené osvětlení: barva
Libovolné dveře
Dotaz při opuštění vozu
Trvání přibliž. osvětlení
Rozptýlené osvětlení
Všechny dveře
Aktivovat jedenkrát
s.
104
Naklonit levé zrcátko
Nastavení světel
Všechny dveře
Omezené zabezpečení
Sklopit zrcátko
Naklonit pravé zrcátko
Odemknout dveře
05
Nastavení venkovních zrcátek
s.96
05 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Aktivní nátáčivé světlomety
s.91
Zap
Zap
Vyp
Přídavné světlomety
s.89
Zap
Nízký
Střední
s.
238
s.
168
Asistent jízdních pruhů
Zap
Vyp
Vyp
Výstražná vzdálenost
Zapnout při startu
Daleko
Zap
Normální
Vyp
Blízko
Vyp
Posilovací účinek servořízení
Varování před kolizí
Vyšší citlivost*
Výstražný tón
Zap
Zap
Vyp
Vyp
Možnosti asistenta
Pouze vibrace
Vysoký
Vyp
Resetovat nastavení vozidla
Všechna menu v Nastavení
vozidla jsou uváděna v původním
továrním nastavení.
Podpůrné systémy řízení
05
Pouze asistent řízení
Plná funkce
Rychlost na info. displeji
Zap
s.
180
Dopravní značky: informace
Zap
s.
141
Vyp
Výstraha: rychlost
Zap
Vyp
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
209
05 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
DSTC
Zap
s.
138
Vyp
City Safety
Zap
s.
162
Čas
Časový formát
Zap
s.
195
Po určitém období nečinnosti
aktuální obsah obrazovky TV
vybledne a nahradí ho prázdná
obrazovka (je-li tato možnost zvolena).
Cross Traffic Alert
Zap
Vyp
Upozornění na odstup
Zap
s.
159
Vyp
Driver Alert
Zap
Vyp
Nastavení systému
210
Zap
Vyp
Vyp
05
Vyp
s.77
24h
Spořič obrazovky
Aktuální obsah obrazovky se vrátí,
pokud je stisknuto některé tlačítko
nebo ovládání obrazovky TV.
Jazyk
s.
177
Zvolí jazyk pro texty menu.
Zobrazit nápovědu
Zap
12h
Vyp
BLIS
s.77
Zde se nastavují hodiny na sdružené přístrojové desce.
Vysvětlující text pro aktuální obsah
displeje se zobrazí, je-li tato
možnost zvolena.
Jednotka vzdálenosti a paliva
s.
205
MPG (UK)
MPG (US)
km/l
l/100km
Jednotka teploty
Celsius
Fahrenheit
Zvolí jednotku pro zobrazení
venkovní teploty a nastavení klimatizace.
s.
230
05 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Hlasitost
Hlasitost hlasového výstupu
Hlasitost asistenta
parkování vpředu
Hlasitost asistenta parkování vzadu
Hlasitost vyzvánění
Seznam jazykových pokynů
Telefonní pokyny
User 1
Phone call contact
User 2
Phone dial number
Navigační pokyny
Navigation
Všechna menu v Nastavení
systému jsou uváděna v původním
továrním nastavení.
Navigation repeat instruction
Navigation go to address
Všeobecné pokyny
Nastavení hlas. ovládání
Help
Pouze ve vozech s navigací GPS
Volvo RTI* - viz zvláštní příručka.
Cancel
Voice tutorial
Standardní nastavení
Phone
Resetovat nastavení systému
Tato možnost menu + OK poskytuje informace o fungování
systému v mluvené formě.
Voice user setting
Voice tutorial
Možnosti menu v rámci Telefonní
pokyny ukazují několik příkladů
dostupných hlasových povelů pouze v případě, že je nainstalován
mobilní telefon s aktivovanou
funkcí Bluetooth®. Více podrobných informací - viz strana 275.
Možnosti menu v rámci Navigační
pokyny ukazují několik příkladů
dostupných hlasových povelů
v navigačním systému.
Zde je možnost vytvořit profil druhého uživatele, což je výhodné,
pokud vůz/systém používá pravidelně více osob. Standardní
nastavení se resetuje na tovární
nastavení.
Voice training
Uživatel 1
Uživatel 2
05
S Voice training se systém rozpoznání hlasu učí rozpoznat hlas
a výslovnost řidiče. Na obrazovce
se objeví několik frází, které řidič
musí přečíst nahlas. Jakmile se
systém naučil, jak řidič mluví, fráze
na obrazovce zmizí. Následuje
volba např. toho, který User 1 lze
zvolit v Voice user setting, aby
systém naslouchal správnému uživateli.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
211
05 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Hlasitost hlasového výstupu
Autom. nastavení ventilátoru
Na obrazovce se objeví regulace
hlasitosti - v tuto chvíli postupujte
následujícím způsobem:
Normálně
Silně
Slabě
1. Upravte hlasitost pomocí
kolečka.
Zap
Vyp
3. Pro uložení nastavení použijte
EXIT. Poté se menu vypne.
Autom. vyhřívání zadního skla
Zap
Voice POI list
s.42
Číslo VIN
s.
380
Kód DivX® VOD
s.
268
Verze Bluetooth softwaru ve vozidle
s.
274
Pouze ve vozech s navigací GPS
Volvo - viz zvláštní příručka.
Systém kvality vzduchu uvnitř vozu
Počet funkcí je značný a liší se
v závislosti na trhu. V tomto
seznamu lze uložit maximálně 30
oblíbených funkcí.
Zap
Vyp
Více informací o funkcích a rozpoznání hlasu najdete návodu
k obsluze navigačního systému.
Resetovat nastavení klimatu
s.
246
Nastavení klimatu
Všechna menu v Nastavení klimatu jsou uváděna v původním
továrním nastavení.
Oblíbené (FAV)
Volvo On Call
Popsáno ve zvláštní příručce.
212
Počet klíčů
Verze mapy a softwaru*
Vyp
Edit list
Nastavení audio
Informace
Časovač recirkulace vzduchu
2. Pomocí OK proveďte zkušební
poslech.
05
s.
218
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
s.
250
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Všeobecné informace
Ovládání klimatizace
Vůz je vybaven elektronicky řízenou klimatizací (ECC). Systém klimatizace chladí nebo
topí, stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu v prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
Klimatizaci (AC) můžete vypnout, ale pro
zajištění optimálního komfortu z hlediska
klimatu v prostoru pro cestující a pro
zabránění zamlžení oken by klimatizace
měla být stále zapnutá.
Skutečná teplota
Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním podmínkám s ohledem na rychlost vzduchu, vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci,
které ovlivňují interiér a exteriér vozu.
Systém zahrnuje čidlo slunečního svitu, které
detekuje stranu, ze které svítí slunce do prostoru pro cestující. To znamená1, že se může
lišit teplota mezi pravými a levými větracími
otvory, a to přesto, že pro obě strany je
nastavena stejná teplota.
1
Umístění čidel
•
Γidlo slunečního svitu se nachází na horní
straně palubní desky.
•
Γidlo teploty v prostoru pro cestující se
nachází pod ovládacím panelem klimatizace.
•
Γidlo venkovní teploty je umístěno na
vnějším zpětném zrcátku.
POZNÁMKA
Nezakrývejte a neblokujte snímače oděvy
a jinými předměty.
Boční okna
Aby klimatizace fungovala optimálně, musí
být zavřena boční okna.
Zamlžení oken
Odstraňte zamlžení zvnitřní strany oken primárně pomocí funkce vyhřívání.
Abyste snížili riziko zamlžení, udržujte okna
čistá a používejte čistič na okna.
Dočasné vypnutí klimatizace
Když motor vyžaduje plný výkon, např. při
maximální akceleraci nebo jízdě do kopce
s přívěsem, klimatizace může být dočasně
vypnuta. Pak může v prostoru pro cestující
dojít k dočasnému zvýšení teploty.
Kondenzace
Za teplého počasí se může pod vozem objevit
kondenzát z klimatizace. Jde o zcela normální
jev.
Led a sníh
Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním oknem).
Funkce úplného větrání
Funkce současně otevře/zavře všechna boční
okna a může být používána například k rychlé
výměně vzduchu za horkého počasí, viz
strana 55.
Filtr klimatizace
05
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro
cestující je čištěn filtrem. Ten musí být měněn
v pravidelných intervalech. Doporučený interval pro výměnu filtru je v každém předepsaném servisním plánu. Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí, měňte filtr častěji.
POZNÁMKA
Existují různé druhy filtrů pro prostor pro
cestující. Zkontrolujte, zda se používá
správný filtr.
Platí pouze pro ECC.
213
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
Tato položka volitelné výbavy udržuje prostor
pro cestující čistý, bez alergenů a substancí
způsobujících astma. Další informace
o příslušenství CZIP najdete v brožuře, kterou
jste obdrželi při zakoupení vozu.
Zahrnuje následující:
•
05
•
Rozšířená funkce ventilátoru, což znamená, že ventilátor se zapne při otevření
vozu dálkovým ovladačem s klíčem.
Ventilátor plní prostor pro cestující čerstvým vzduchem. Funkce se zapíná
v případě potřeby a vypíná se automaticky po určité době, nebo když se
otevřou jedny z dveří prostoru pro cestující.
Systém kvality vzduchu v interiéru IAQS
je plně automatický systém, který čistí
vzduch v prostoru pro cestující od znečisťujících látek, jako jsou pevné částice,
uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón.
POZNÁMKA
Za účelem udržení standardu CZIP se
u vozidel vybavených příslušenstvím CZIP
filtr systému kvality vzduchu IAQS musí
měnit každých 15 000 km nebo jednou za
rok. Mění se však do 75 000 km nad 5 let.
Ve vozidlech bez systému CZIP a v
případě, že zákazník nechce zachovat
standard CZIP, se filtr IAQS musí měnit
během pravidelných servisních prohlídek.
Používání testovaných materiálů ve
vybavení interiéru.
Materiály byly vyvinuty tak, aby bylo minimalizováno množství prachu v prostoru pro
cestující a přispívají ke snadnému udržování
prostoru pro cestující v čistotě. Koberce
v prostoru pro cestující i v zavazadlovém
prostoru jsou vyjímatelné a lze je snadno
čistit. Používejte čisticí prostředky
a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo, viz strana 373.
•
Úroveň ventilátoru u automatické klimatizace* , viz strana 219.
•
•
Γasovač recirkulace, viz strana 221.
•
Systém kvality vzduchu*, viz strana 222
Automatické spuštění odmražování
zadního skla, viz strana 105.
Funkce systému ovládání klimatizace lze
resetovat na výchozí nastavení pomocí
systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení klimatu
Resetovat nastavení klimatu.
Distribuce vzduchu
Nastavení menu
U čtyř funkcí systému ovládání klimatizace lze
pomocí středové konzoly výchozí nastavení
aktivovat, deaktivovat nebo změnit. Všeobecné informace o navigaci v menu, viz
strana 206:
Vstupní vzduch je rozdělen mezi několik
větracích otvorů v prostoru pro cestující.
Distribuce vzduchu je v režimu AUTO* plně
automatická.
214
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
V případě potřeby může být řízena manuálně,
viz strana 223.
Ventilační otvory v palubní desce
05
Otevřeno
Zavřeno
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení
Nasměrujte ventilační otvory na boční okna,
aby bylo odstraněno zamlžení.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že malé děti mohou být
citlivé na průvan a proudění vzduchu.
215
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*
05
Ventilátor
AUTO
Elektricky vyhřívané přední sedadlo, vlevo
Vyhřívání čelního skla* a odmrazování na
maximum
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na
podlaze
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
216
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek,viz strana 105
Nastavení, levá/pravá strana pro regulaci
teploty
Elektricky vyhřívané přední sedadlo,
vpravo
Řízení teploty
Recirkulace
AC – – Zapnutí/vypnutí klimatizace
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Elektronické řízení teploty, ETC
05
Ventilátor
Elektricky vyhřívané přední sedadlo, vlevo
AC – – Zapnutí/vypnutí klimatizace
Vyhřívání čelního skla* a odmrazování na
maximum
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na
podlaze
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek,viz strana 105
Recirkulace
Elektricky vyhřívané přední sedadlo,
vpravo
Řízení teploty
Ovládání
Vyhřívaná sedadla*
VAROVÁNÍ
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby,
které mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí zvýšení teploty
a osoby, které mají jiné problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly
utrpět popáleniny.
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
217
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Přední sedadla
•
Vypnutí ohřevu - nesvítí žádné políčko.
Zadní sedadlo
Ventilátor
POZNÁMKA
Je-li ventilátor úplně vypnutý, klimatizace
nefunguje a mohla by se mlžit skla.
Knoflík ventilátoru pro ECC*
Na obrazovce TV se zobrazí momentálně nastavená úroveň vyhřívání.
05
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku. Funkce AUTO je
vypnuta. Pokud zvolíte funkci
AUTO, otáčky ventilátoru se
regulují automaticky.
Momentálně nastavenou úroveň vyhřívání
poznáte podle kontrolek v tlačítku:
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte
funkci:
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte
funkci:
•
218
Nejvyšší úroveň vyhřívání - na obrazovce
na středové konzole svítí tři oranžová
políčka (viz obrázek nahoře)
•
Nižší úroveň vyhřívání - na obrazovce svítí
dvě oranžová políčka.
•
Nejnižší úroveň vyhřívání - na obrazovce
svítí jedno oranžové políčko.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Nejvyšší úroveň vyhřívání - svítí tři kontrolky.
•
Nižší úroveň vyhřívání - svítí dvě kontrolky.
•
Nejnižší úroveň vyhřívání - svítí jedna kontrolka.
•
Vypnutí ohřevu - nesvítí žádná kontrolka.
Knoflík ventilátoru pro ETC
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku.
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Distribuce vzduchu
CAR pod položkami Nastavení Nastavení
klimatu Autom. nastavení ventilátoru.
Vyberte jednu z možností Slabě, Normálně
nebo Silně:
• Slabě – automatické řízení ventilátoru.
Přednost má malé proudění vzduchu.
• Normálně – automatické řízení ventilátoru.
•
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na
podlaze
Postava se skládá ze tří tlačítek. Po stisknutí
tlačítka se na obrazovce TV rozsvítí obrázek
postavy (viz obrázek dole) a šipka před danou
částí obrázku indikuje nastavení distribuce
vzduchu. Další informace o distribuci vzduchu, viz strana 223.
Nastavená distribuce vzduchu se zobrazuje na
obrazovce TV.
AUTO1
Funkce Auto reguluje automaticky teplotu, klimatizaci,
rychlost ventilátoru, recirkulaci a distribuci vzduchu.
Silně – automatické řízení ventilátoru.
Přednost má silné proudění vzduchu.
Popis systému menu, viz strana 206.
Řízení teploty
Při nastartování se vyvolá předcházející
nastavení.
05
POZNÁMKA
Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že
vyberete vyšší nebo nižší teplotu, než skutečně potřebujete.
Pokud vyberete jednu nebo více funkcí
manuálně, ostatní funkce budou řízeny automaticky. Všechna manuální nastavení se po
stisknutí tlačítka AUTO vypnou. Na obrazovce TV se objeví AUTO KLIMA.
Rychlost ventilátoru v automatickém režimu
může být nastavena v systému menu MY
1
Platí pouze pro ECC.
219
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Regulace teploty ECC*
Regulace teploty ETC
Teplotu v prostoru pro cestující lze nastavit pomocí knoflíku.
Vyhřívání čelního skla* a odmrazování
na maximum
AC – Zapnutí/vypnutí klimatizace
Na obrazovce TV na středové konzole se zobrazí
aktuální teplota pro obě strany.
05
Teploty na straně řidiče
a straně spolujezdce mohou
být nastaveny nezávisle.
Opakovaně tiskněte L/R
v tlačítku a vyberte nastavení
pro levou stranu, pravou
stranu a pro obě strany.
Pomocí knoflíku nastavte teplotu - na displeji
na středové konzole se zobrazí teplota zvolena pro příslušné strany.
Pokud svítí kontrolka na tlačítku AC, klimatizace je regulována automaticky. Takto je
nasávaný vzduch ochlazován
a odvlhčován podle potřeby.
Kontrolka na tlačítko AC
zhasne, jakmile klimatizaci vypnete. Ostatní
funkce jsou stále řízeny automaticky. Pokud
rychlé odstranění námrazy aktivujete na maximum, klimatizace se automaticky zapne
a vzduch se co nejrychleji odvlhčí.
Zvolené nastavení se zobrazuje na obrazovce TV.
Elektrický ohřev*
Rychlé odstranění námrazy (Max. defroster)
Používá se k rychlému
odstranění námrazy
a zamlžení z čelního sklad
a z bočních oken. Kontrolka
v tlačítku pro odstranění
námrazy svítí, pokud je
funkce aktivní.
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte
funkci.
220
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Vozidla bez vyhřívání čelního skla:
•
Vzduch proudí na okna - na obrazovce se
rozsvítí symbol (2).
•
Vypnutí funkce - nesvítí žádná kontrolka.
Vozidla s vyhříváním čelního skla:
•
Aktivujte vyhřívání čelního skla2 - na obrazovce se rozsvítí kontrolka (1).
•
Aktivujte vyhřívání čelního skla2 a vzduch
proudí na okna - na obrazovce se rozsvítí
kontrolky (1) a (2).
•
Vypnutí funkce - nesvítí žádná kontrolka.
POZNÁMKA
Elektricky vyhřívaná skla a IR sklo, viz
strana 102, mohou mít vliv na funkčnost
transpondérů a ostatních komunikačních
zařízení.
POZNÁMKA
Trojúhelníková oblast na koncích čelního
skla není elektricky vyhřívána a odstraňování ledu zde může trvat déle.
2
POZNÁMKA
Pokud byl motor automaticky zastaven,
elektrické vyhřívaní čelního skla nefunguje,
viz strana 123.
Je-li funkce aktivní, provede se následující,
aby bylo zajištěno maximální odvlhčení vzduchu v prostoru pro cestující:
•
•
klimatizace je automaticky zapnuta
automaticky jsou vypnuty recirkulace
a systém kvality vzduchu.
POZNÁMKA
Pokud je ventilátor nastaven na maximum,
stoupne hlučnost.
Po vypnutí funkce odstranění námrazy se
systém klimatizace vrátí k předchozímu
nastavení.
Recirkulace
Pokud je recirkulace
zapnuta, svítí oranžová kontrolka v tlačítku. Tato funkce
může být použita, když
chcete zabránit nasávání
znečistěného vzduchu
zvenku, např. výfukových
plynů do prostoru pro cestující. Je-li zapnuta
tato funkce, vzduch v prostoru pro cestující je
recirkulován, do vozu není nasáván žádný
vzduch zvenku.
DŮLEŽITÉ
Pokud vzduch ve voze cirkuluje příliš
dlouho, může se stát, že se okna zevnitř
zamlží.
05
Časový spínač
Když je aktivovaný časový spínač, systém
vypne manuálně zapnutou recirkulaci na
dobu závislou na vnější teplotě. Tím se sníží
riziko námrazy, zamlžení a zhoršení kvality
vzduchu. Funkce se aktivuje/deaktivuje
v systému menu MY CAR pod položkou
Nastavení Nastavení klimatu Časovač
recirkulace vzduchu . Popis systému menu,
viz strana 206.
Je-li aktivní vyhřívání čelního skla, kompas se vypne.
221
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
POZNÁMKA
Zvolíte-li max. odmražování, recirkulace
bude vždy vypnuta.
Systém kvality vzduchu*
Systém kvality vzduchu (IAQS) odděluje plyny
a částice, redukuje pachy a znečišťující
částice v prostoru pro cestující. Pokud je kontaminován vnější vzduch, je uzavřen přívod
vzduchu a je zapnuta recirkulace.
Funkce se aktivuje/deaktivuje v systému
menu MY CAR pod položkou Nastavení
Nastavení klimatu Systém kvality
vzduchu uvnitř vozu. Popis systému menu,
viz strana 206.
POZNÁMKA
Aby vzduch v prostoru pro cestující byl
optimální, snímač kvality vzduchu musí být
vždy aktivován.
V chladném klimatu je automatická recirkulace vzduchu omezena tak, aby nedocházelo k mlžení.
05
222
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vozy s funkcí Start/Stop*
Pokud byl motor automaticky vypnut, dojde
k dočasnému omezení funkčnosti některých
zařízení, např. k omezení otáček ventilátoru
a k omezení klimatizace. Další informace, viz
strana 123.
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Tabulka distribuce vzduchu
Distribuce vzduchu
Použití
Distribuce vzduchu
Použití
Na okna proudí velké
množství horkého vzduchu.
rychlé odstranění
námrazy a zamlžení.
Vzduch proudí na podlahu a okna. Určité
množství vzduchu proudí
ventilačními otvory
v palubní desce.
zajištění klimatického
komfortu a dobrého
odstraňování zamlžení
za chladného nebo
vlhkého počasí.
Vzduch na čelní sklo,
přes ventilační otvor
systému pro odstranění
námrazy, a na boční
skla. Určité množství
vzduchu proudí ventilačními otvory.
zabránění zamlžení
a námrazy v chladném
a vlhkém klimatu, (toto
neumožňuje příliš
nízká rychlost ventilátoru).
Vzduch proudí na podlahu a ventilačními otvory
v palubní desce.
za slunečného počasí při
nižších venkovních
teplotách.
Vzduch proudí na čelní
okno a ventilačními
otvory v palubní desce.
zajištění klimatického
komfortu za horkého
a suchého počasí.
Vzduch proudí na podlahu. Určité množství
vzduchu proudí ventilačními otvory v palubní
desce a na okna.
pro přímé topení nebo
ochlazování v oblasti
podlahy.
Vzduch proudí ventilačními otvory v palubní
desce do oblasti hlavy
a hrudi.
zajištění účinného
ochlazování za horkého počasí.
Vzduch proudí na podlahu, ventilačními otvory
v palubní desce a na
okna.
chladnější vzduch
v oblasti podlahy nebo
teplejší vzduch trochu
výše za chladného
počasí nebo horkého
a suchého počasí.
05
223
05 Komfort a radost z jízdy
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*
Všeobecné informace
Nezávislé topení (palivové) připraví před
odjezdem motor a prostor pro cestující tak,
aby se snížilo opotřebení a spotřeba energie
během jízdy. Pokud zahřejete vozidlo, prodlouží se dojezd vozidla.
Topení můžete spustit rovnou nebo pomocí
časovače.
05
POZNÁMKA
Je-li nezávislé topení spalující palivo
aktivní, pod vozidlem se může objevit kouř.
To je naprosto v pořádku.
Doplňování paliva
Prostřednictvím časového spínače je možné
nastavit dva různé časy. Tyto časy odpovídají
času, kdy bude vůz vytopen a připraven
k jízdě. Elektronický systém vozu na základě
venkovní teploty spočítá, s jakým předstihem
má být nezávislé topení zapnuto.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte uvnitř topení spalující palivo.
Dochází k uvolňování výfukových plynů.
224
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Při parkování v prudkém svahu musí vůz stát
směrem z kopce, aby byl zajištěn přívod
paliva do nezávislého topení.
Akumulátor a palivo
Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý
nebo hladina paliva je příliš nízká, nezávislé
topení se automaticky vypne a na displeji se
objeví zpráva. Potvrďte zprávu jedním stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru, viz strana 225.
DŮLEŽITÉ
Nezávislé topení
Topení není možné zapnout, pokud venkovní
teplota stoupne nad 15 °C. Při teplotě –5 °C
nebo nižší je maximální doba chodu nezávislého topení omezena na 50 minut.
Parkování ve svahu
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo může vznítit. Než začnete
čerpat palivo, vypněte nezávislé topení.
Zkontrolujte na sdružené přístrojové
desce, zda je topení vypnuté. Pokud funguje, zobrazí se symbol topení.
Opakované použití topení při jízdě na
krátké vzdálenosti může vést k vybití akumulátoru startéru. V tomto případě se
může stát, že topení vypne nebo se
nespustí znovu. V nejhorším případě
nebude možné nastartovat ani motor
vozidla.
S vozidlem by se mělo jet stejnou dobu,
jakou se používalo topení. Tím se zajistí
přiměřené dobití akumulátoru startéru ve
vozidle a doplní se energie, kterou
spotřebuje pravidelně používané topení.
Topení se nesmí používat najednou déle
než 50 minut.
05 Komfort a radost z jízdy
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*
Provoz
Symboly a zprávy
Je-li aktivováno topení, na displeji
se rozsvítí symbol topení.
Pokud aktivujete některý z časovačů, na displeji se zobrazí symbol aktivovaného časovače a současně se vedle symbolu zobrazí
nastavený čas.
Informační displej (analogová sdružená přístrojová deska) a prvky k ovládání navigace v menu.
Informační displeje (digitální sdružená přístrojová
deska) a prvky k ovládání navigace v menu.
Tlačítko OK
Symbol aktivovaného časovače na
analogové sdružené přístrojové
desce.
Symbol aktivovaného časovače na
digitální sdružené přístrojové desce.
Ovládací kolečko
RESET
Další informace o displeji a OK, viz strana 69
a 202.
05
V tabulce jsou uvedeny kontrolky a texty,
které se objeví na displeji.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
225
05 Komfort a radost z jízdy
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*
Symbol
Displej
Popis
Topení je zapnuté a běží.
Doba topení se aktivuje po vytáhnutí dálkového ovladače ze spínací skříňky a po opuštění vozu motor a prostor pro cestující se zahřívají během nastavené doby.
Nezáv.topení zastaveno
Režim šetření baterie
Topení bylo vypnuto elektronikou vozidla, aby bylo možné motor nastartovat.
Nezáv.topení vypnuto Málo
paliva
Nastavení topení není možné z důvodu malého množství paliva - důvodem je usnadnění startování
motoru a jízdy na vzdálenost cca. 50 km.
Nezáv. topení Nutný servis
Topení nepracuje. Kontaktuje servis a nechejte jej opravit. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
05
Text na displeji se vymaže automaticky po
určité době nebo po stisknutí tlačítka OK na
pákovém přepínači.
Přímé spuštění a okamžité vypnutí
Po přímém spuštění bude nezávislé topení
aktivní po dobu 50 minut.
Vytápění prostoru pro cestující začne, když
chladicí kapalina motoru dosáhne správnou
teplotu.
226
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Vozidlo lze nastartovat a lze s ním jet,
i když je v chodu nezávislé topení.
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Otáčením kolečka zvolte Topení
a potvrďte stisknutím OK.
05 Komfort a radost z jízdy
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*
3. Přejděte v další nabídce na položku
Přímý start/Stop, kde můžete aktivovat/
deaktivovat topení. Nastavení potvrďte
stisknutím tlačítka OK.
4. Menu opusťte stisknutím tlačítka RESET.
8. Stisknutím tlačítka OK1 potvrďte nastavení.
9. Ve struktuře menu se vrátíte zpět stisknutím tlačítka RESET.
Časovač
10. Zvolte jiný čas (pokračujte od kroku 2)
nebo opusťte menu stisknutím tlačítka
RESET.
Γas, kdy je vůz vytopen a připraven k jízdě,
udává časový spínač.
Spusťte časovač
Nastavení časového spínače
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Otáčením kolečka zvolte Topení
a potvrďte stisknutím OK.
3. Pomocí kolečka zvolte jeden ze dvou
časovačů a potvrďte stisknutím tlačítka
OK.
4. Krátce stiskněte tlačítko OK, nastavované
hodiny se rozsvítí.
5. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou hodinu.
6. Krátce stiskněte tlačítko OK, nastavované
minuty se rozsvítí.
7. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou minutu.
1
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
> Je-li časovač nastaven, ale není aktivován, vedle nastaveného času se
zobrazí symbol hodin.
3. Pomocí kolečka zvolte jeden ze dvou
časovačů a potvrďte stisknutím tlačítka
OK.
4. Γasovač vypněte následovně:
•
•
dlouze stiskněte OK nebo
krátce stiskněte OK a pokračujte
v menu. Potom zvolte vypnutí časovače a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
2. Otáčením kolečka zvolte Topení
a potvrďte stisknutím OK.
5. Menu opusťte stisknutím tlačítka RESET.
3. Pomocí kolečka zvolte jeden ze dvou
časovačů a aktivujte stisknutím tlačítka
OK.
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout podle pokynů v části "Přímé spuštění
a okamžité vypnutí"; viz strana226.
4. Menu opusťte stisknutím tlačítka RESET.
Vypnutí časovače
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout manuálně před uplynutím doby.
Postupujte následovně:
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Otáčením kolečka zvolte Topení
a potvrďte stisknutím OK.
05
Hodiny/časový spínač
Γasový spínač topení je propojen s hodinami
ve vozidle.
POZNÁMKA
Pokud se hodiny ve vozidle vynulují, vymažou se všechny naprogramované hodnoty.
Dalším stisknutím tlačítka OK aktivujte časovač.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
227
05 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení*
Všeobecné informace o nezávislém
topení
U vozidel se vznětovým motorem může být
v chladném podnebí1 pro dosažení správné
provozní teploty motoru a dostatečného
vyhřívání prostoru pro cestující zapotřebí
nezávislé topení.
V tomto případě do výbavy vozidla patří:
•
•
nezávislé elektrické topení nebo
přídavné topení spalující palivo2.
Elektrické nezávislé topení
05
Topení se neovládá manuálně, ale automaticky po nastartování motoru v případě, kdy
venkovní teplota je nižší než 9 °C. Jakmile je
v prostoru pro cestující dosažena nastavená
teplota, topení se vypne.
1
2
228
Přídavné nezávislé topení
Topení se spustí automaticky, když je
potřebné další teplo, pokud motor běží.
Topení se vypne automaticky při dosažení
správné teploty nebo při vypnutí motoru.
POZNÁMKA
Je-li aktivní pomocné topení, může se pod
vozidlem objevit kouř. To je naprosto
v pořádku.
Režim auto nebo vypnutí
V případě potřeby lze automatické zapnutí
nezávislého topení vypnout.
Informace o konkrétním podnebí v dané zeměpisné oblasti vám podá autorizovaný prodejce Volvo.
Vozidla vybavena parkovacím topením, viz strana 224.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Informační displej (analogová sdružená přístrojová deska) a prvky k ovládání navigace v menu.
05 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení*
4. Pomocí kolečka zvolte jednu ze dvou
možností ON nebo OFF a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
5. Menu opusťte stisknutím tlačítka RESET.
POZNÁMKA
Možnosti v menu jsou vidět pouze, pokud
je ovladač v poloze I - nastavení se musí
tedy provést před nastartováním motoru.
Informační displeje (digitální sdružená přístrojová
deska) a prvky k ovládání navigace v menu.
Tlačítko OK
05
Ovládací kolečko
Tlačítko RESET
1. Před startováním motoru: Otočte klíč do
polohy I, viz strana 80.
2. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
3. Otáčením kolečka zvolte Nezáv.top.3
nebo Nastavení4 a potvrďte stisknutím
OK.
3
4
Analogová sdružená přístrojová deska.
Digitální sdružená přístrojová deska.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
229
05 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
Všeobecné informace
Kontrolu a nastavení lze provést okamžitě,
když se sdružená přístrojová deska po odemknutí automaticky rozsvítí. Pokud do
cca. 30 sekund po otevření dveří řidiče
nepoužijete ovládání palubního počítače,
přístroj zhasne. Pokud byste nyní chtěli
palubní počítač ovládat, musí být klíč
v poloze II1 nebo se musí nastartovat motor.
Nahoře v nekonečné smyčce je uvedena
položka nebo funkce palubního počítače.
Sdružená přístrojová deska "Analog"
Potvrďte zprávu krátkým stisknutím
tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
Menu skupin
Na palubním počítači jsou dvě různá menu:
•
•
1
230
Funkce
Položka na sdružené přístrojové desce
Informace o polohách klíče - viz strana 79.
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "Resetujte" je
nejdříve tak, že 2x stisknete RESET.
3. Procházejte jednotlivé funkce pomocí
přetáčecího kolečka a pro provedení
výběru resp. potvrzení stiskněte OK.
4. Po provedení kontroly resp. ukončení
nastavování stiskněte dvakrát RESET.
Pokud používáte palubní počítač a zobrazí
se varovná zpráva, musíte před opětovnou
aktivací palubního počítače tuto zprávu
potvrdit.
•
Otevření, kontrola a nastavení funkcí:
2. Stiskněte OK - otevřou se všechny
funkce.
POZNÁMKA
05
Funkce
V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé
funkce palubního počítače:
Informační displej a ovládací prvky.
OK - Otevře se smyčka s funkcemi palubního počítače + aktivuje se zvolená
možnost.
Přetáčecí kolečko - Otevře se smyčka
s položkami palubního počítače + lze procházet jednotlivé možnosti.
RESET - Po provedení výběru se funkce
zruší, vrátí zpět či vynuluje.
05 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
Funkce
Informace
Dig.rychl.
Uprostřed sdružené přístrojové desky se pomocí číslic zobrazuje rychlost vozidla:
- km/h
•
- mph
Otevřete stisknutím tlačítka OK. Výběr proveďte pomocí přetáčecího kolečka. Pro
potvrzení stiskněte OK. Nakonec stiskněte ENTER.
- Žádné zobrazení
Topení*
Popis programování časovače, viz strana 224.
- rovnou se spustí
- časovač 1 - otevře se nabídka pro výběr
času
- časovač 2 - otevře se nabídka pro výběr
času
Nezáv.top.*
05
Více informací, viz strana 228.
– AZap
– Vyp
Možn. TC
- Km do prázd. nádrže
- Spotřeba paliva
Průměrná rychlost
Dílčí počítadlo kilometrů T1+cel.vzd
Dílčí počítadlo kilometrů T2+cel.vzd
Zde si můžete zvolit a aktivovat položky, které mají být k dispozici jako volitelná položka
u palubního počítače. Symboly položek, které již byly zvoleny, jsou označeny BÍLE a je u nich
"zaškrtnutí". Ostatní položky jsou ŠEDΔ a bez zaškrtnutí.
1. Otevřete funkci pomocí tlačítka OK. Procházejte jednotlivé symboly položek pomocí přetáčecího kolečka a nakonec zvolte požadovaný symbol resp. ukončete výběr.
2. Potvrďte stisknutím tlačítka OK - symbol změní barvu z ŠEDΔ na BÍLOU a objeví se
"zaškrtnutí".
3. Pokračujte ve výběru symbolů funkce pomocí přetáčecího kolečka nebo ukončete výběr
stisknutím tlačítka RESET.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
231
05 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
A
Funkce
Informace
Servisní stav
Zobrazí se počet měsíců a počet ujetých kilometrů do další servisní prohlídky.
Hladina olejeA
Více informací, viz strana 343.
Zprávy (##)
Více informací, viz strana 203.
Některé motory.
Položky
05
232
Jednu z položek uvedených v následující
tabulce lze zvolit tak, aby byla trvale zobrazena na sdružené přístrojové desce. Nastavení:
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "Resetujte" je
nejdříve tak, že 2x stisknete RESET.
3. Zastavte se na požadované položce.
2. Otočte přetáčecím kolečkem - ve
smyčce se zobrazí položky palubního
počítače, které lze zvolit.
Položka palubního počítače na sdružené přístrojové
desce
Informace
Dílčí počítadlo kilometrů T1+cel.vzd
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T1.
Dílčí počítadlo kilometrů T2+cel.vzd
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T2.
Vzdl.do pr.
Další informace - viz strana 236, "Km do prázdné nádrže".
Spotř. pal.
Aktuální spotřeba.
Prům.rych.
•
Žádné informace na palubním počítači.
Zobrazí se prázdný displej - rovněž se tímto označuje začátek a konec smyčky.
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete Prům.rych..
05 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
Palubní počítač na sdružené přístrojové
desce lze během cesty kdykoliv změnit.
Postupujte následovně:
•
Otočte přetáčecím kolečkem - zastavte
na požadované položce.
Sdružená přístrojová deska "Digital"
Funkce
Otevření, kontrola a nastavení funkcí:
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "Resetujte" je
nejdříve tak, že 2x stisknete RESET.
2. Stiskněte OK - otevřou se všechny
funkce.
3. Procházejte jednotlivé funkce pomocí
přetáčecího kolečka a pro provedení
výběru resp. potvrzení stiskněte OK.
4. Po provedení kontroly resp. ukončení
nastavování stiskněte dvakrát RESET.
V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé
funkce palubního počítače:
05
Informační displeje a ovládací prvky.
OK - Otevře se smyčka s funkcemi palubního počítače + aktivuje se zvolená
možnost.
Přetáčecí kolečko - Otevře se smyčka
s položkami palubního počítače + lze procházet jednotlivé možnosti.
RESET - Po provedení výběru se funkce
zruší, vrátí zpět či vynuluje.
}}
233
05 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
Funkce
Informace
Nulování počítadla km
Upozorňujeme, že tato funkce nenuluje oba palubní počítače T1 a T2 - viz
tabulka v části "Položky" na straně 235 nebo "Nulování u verze Digital" na straně
236, kde najdete související informace.
Průměrná
Průměrná rychlost
Zprávy
Více informací, viz strana 203.
Motivy
Zde se nastavuje vzhled sdružené přístrojové desky, viz strana 70.
Nastavení*
Zvolte AZap nebo Vyp.
Více informací, viz strana 228.
05
Režim kontrastu/Režim barev
Nastavení jasu a intenzity barev na sdružené přístrojové desce.
Nezáv.topení*
Popis programování časovače, viz strana 224.
– Přímý start
- Symbol Γasovač 1 - dostanete se do nabídky, kde
můžete zvolit čas.
- Symbol Γasovač 2 - dostanete se do nabídky, kde
můžete zvolit čas.
A
234
Servisní stav
Zobrazí se počet měsíců a počet ujetých kilometrů do další servisní prohlídky.
Hladina olejeA
Více informací, viz strana 343.
Některé motory.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
Položky
Současně lze zobrazit tři položky palubního
počítače - jednu položku v každém "okně"
(viz předchozí obrázek).
Jednu z kombinací položek uvedených
v následující tabulce lze zvolit tak, aby byla
trvale zobrazena na sdružené přístrojové
desce. Nastavení:
3. Zastavte se na požadované kombinaci
položek.
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "Resetujte" je
nejdříve tak, že 2x stisknete RESET.
2. Otočte přetáčecím kolečkem - ve
smyčce se zobrazí volitelné kombinace
položek.
Kombinace položek
Informace
Průměrná
Denní počítadlo kilometrů T1
+ údaje
Průměrná rychlost
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů
T1.
Okamžitá
Denní počítadlo kilometrů T2
+ údaje
Km do prázd.
nádrže
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů
T2.
Okamžitá
Údaje
kmh<>mph
Žádné informace na palubním
počítači.
Kombinaci položek palubního počítače na
sdružené přístrojové desce lze během cesty
kdykoliv změnit. Postupujte následovně:
•
Otočte přetáčecím kolečkem - zastavte
na požadované položce.
05
kmh<>mph - viz "Digitální zobrazení rychlosti" na straně 236.
Všechny tři displeje palubního počítače zhasnou - rovněž se tímto označuje
začátek a konec smyčky.
Doplňkové informace
Průměrná rychlost
Průměrná
Průměrná rychlost se počítá ze vzdálenosti
ujeté od posledního vynulování.
Průměrná spotřeba paliva se počítá od
posledního vynulování.
POZNÁMKA
Pokud se používá topení spalující palivo*,
může se načtená hodnota nepatrně lišit.
Okamžitá
Informace o aktuální spotřebě paliva se průběžně aktualizují - přibližně jednou za
sekundu. Pokud vozidlo jede nízkou rychlostí,
spotřeba se zobrazuje za časovou jednotku,
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
235
05 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
při vyšších rychlostech se zobrazuje ve
vztahu ke vzdálenosti.
Pro displej lze zvolit různé jednotky (km/míle)
- viz kapitola "Změna jednotek", strana 236.
Dojezd - km do prázd. nádrže
Na palubním počítači se objeví přibližná vzdálenost, kterou lze ujet na palivo zbývající
v nádrži.
Pokud položka "Vzdl.do pr." zobrazí ----,
dojezd není zaručen.
•
05
V tomto případě co nejdříve dočerpejte
palivo.
Výpočet je založen na průměrné spotřebě
paliva v posledních 30 km a zbývajícím množství paliva v nádrži.
POZNÁMKA
Hodnota se může mírně lišit při změně
stylu jízdy.
Výsledkem ekonomického stylu jízdy je celkově delší dojezd. Další informace o možnostech ovlivnění spotřeby, viz strana 10.
Digitální zobrazení rychlosti2
Rychlost se zobrazuje v jiných jednotkách
(kmh/mph) než na hlavním přístroji. Je-li
2
236
Pouze u sdružené přístrojové desky "Digital".
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
nakalibrována v mph, na palubním počítači se
zobrazuje příslušná rychlost v km/h a naopak.
- l/100 km
Resetování u verze "Analog"
- Resetovat oba
Denní počítadlo kilometrů a průměrná
rychlost
3. Nakonec stiskněte RESET.
Je-li na sdružené přístrojové desce zobrazen
aktuální palubní počítače - Denní počítadlo
kilometrů 1, Denní počítadlo kilometrů T2
nebo Průměrná rychlost:
•
Dlouze stiskněte RESET - zvolená
položka se vynuluje.
Každou položku lze nulovat samostatně.
Resetování u verze "Digital"
Dílčí počítadlo kilometrů
Otočte přetáčecím kolečkem na kombinaci
položek, která obsahuje denní počítadlo kilometrů, které se bude nulovat:
•
Dlouze stiskněte RESET - zvolené denní
počítadlo kilometrů se vynuluje.
Průměrná rychlost a průměrná spotřeba
1. Zvolte funkci Nulování počítadla
km a aktivujte ji stisknutím tlačítka OK.
2. Pomocí přetáčecího kolečka zvolte
jednu z následujících možností a aktivujte
ji pomocí tlačítka OK.
- km/h
Změna jednotek
Chcete-li změnit jednotky vzdálenosti (km/
míle) a rychlosti - přejděte na MY CAR
Nastavení Nastavení systému
Jednotka vzdálenosti a paliva, viz
strana 205.
POZNÁMKA
Kromě palubního počítače se tyto jednotky
současně mění v navigaci Volvo GPS RTI.
Statistika trasy*
Do vozidla jsou ukládány informace o ukončených jízdách - například průměrná spotřeba
paliva a průměrná rychlost. Tyto informace
lze zobrazit ve formě sloupcového grafu na
obrazovce středové konzoly.
05 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
• Spustit novou cestu - ENTER se pou-
Funkce
žívá k vymazání veškeré předchozí statistiky z nabídky pomocí tlačítka EXIT.
• Reset. v každém jízdním cyklu -
políčko zaškrtněte stisknutím tlačítka
ENTER. Nabídku opustíte stisknutím tlačítka EXIT.
Je-li položka "Reset. v každém jízdním
cyklu" zaškrtnuta, veškerá statistika se automaticky vymaže po dokončení jízdy, když
vozidlo stojí déle než 4 hodiny. Statistika
trasy se při dalším nastartování motoru začne
počítat od nuly.
Statistika trasy3.
Každý sloupec symbolizuje 1 km nebo 10 km
ujeté vzdálenosti, a to v závislosti na zvoleném měřítku. Sloupec zcela vpravo odpovídá
hodnotě pro aktuální kilometr nebo aktuálních
10 km.
Pomocí knoflíku TUNE můžete změnit
měřítko každého sloupce mezi 1 km a 10 km
- kurzor zcela vpravo mění polohu (nahoru
a dolů) v závislosti na zvoleném měřítku.
Pokud nový cyklus jízdy bude zahájen před
uplynutím 4 hodin, nejdříve se musí vymazat
aktuální doba, a to pomocí položky "Spustit
novou cestu".
05
Viz také informace k systému Eco guide na
straně 71.
Provoz
Nastavení lze definovat v systému nabídky
MY CAR:
MY CAR
3
My V40
Statistika cesty:
Obrázek je schématický - rozložení se může lišit v závislosti na trhu a na aktualizovaném softwaru.
237
05 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní jízdní charakteristiky
Posilovač řízení s proměnlivým
účinkem*
Síla vyvíjená při řízení se zvyšuje se zvyšující
se rychlostí vozu, aby měl řidič větší citlivost.
Řízení na dálnicích je tužší a bezprostřednější.
Řízení je lehké a nevyžaduje při parkování
a nízké rychlosti žádné zvláštní úsilí.
05
Síla vyvíjená při řízení může být nastavena ve
třech úrovních. Řidič si tak může zvolit úroveň, která mu z hlediska vnímání vozovky
nebo citlivosti řízení vyhovuje nejvíce.
V systému menu MY CAR přejděte na
Nastavení Nastavení vozidla
Posilovací účinek servořízení a zvolte
Nízký, Střední nebo Vysoký.
Popis systému menu, viz strana 205. Toto
menu není přístupné za jízdy.
238
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
Úložné prostory
05
}}
239
05 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
Úložný prostor1 v panelu dveří
Úložný prostor, strana řidiče
Spona na lístky
Odkládací schránka
Úložný prostor, strana řidiče
VAROVÁNÍ
V prostoru nesmí být žádné ostré a vyčnívající předměty.
Schránka v přístrojové desce
Věšák na šaty
Úložný prostor, držák nápojů
Věšák na šaty je určen pouze pro lehké
oděvy.
Věšák na šaty
Držák nápojů* v zadním sedadle
Úložná
05
Středový tunel
kapsa2
Úložný prostor, zadní sedadlo
VAROVÁNÍ
Volné předměty jako např. mobilní telefony, kamery, dálková ovládání k příslušenstvím apod., uschovejte do přihrádky
v přístrojové desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě kolize
nebo prudkého brzdění mohlo dojít k poranění osob ve voze.
Úložný prostor (např. pro CD) a vstup
USB*/AUX pod loketní opěrkou.
Obsahuje držák nápojů pro řidiče a spolujezdce. (Pokud je specifikován popelník
1
2
240
S držákem škrabky na led na straně řidiče.
Neplatí pro textilní čalounění.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
a zapalovač cigaret, potom je zapalovač
cigaret v zásuvce 12 V pro přední
sedadla, viz strana 242, a vyjímatelný
popelník v držáku nápojů.)
Loketní opěrka
Je-li loketní opěrka zavřena, lze ji seřídit
podélně*.
Zapalovač cigaret a popelník*
Popelník ve středovém tunelu se vyjímá zvednutím přímo nahoru.
Zapalovač cigaret se zapíná zatlačením
dovnitř. Po zahřátí zapalovač povyskočí.
Zapalovač cigaret vytáhněte a cigaretu
zapalte rozžhavenou spirálou.
05 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
Schránka v přístrojové desce
Chlazení je aktivní, je-li aktivní systém klimatizace, tedy, je-li klíč v poloze II nebo pokud
běží motor.
Toaletní zrcátko
Vykládané koberce*
Společnost Volvo dodává speciální vykládané
koberce.
VAROVÁNÍ
Sem můžete uložit například příručku pro uživatele a mapy. Na vnitřní straně víka jsou také
držáky pro pera. Schránku v přístrojové
desce lze zamknout* pomocí čepele klíče, viz
strany 46 a 56.
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn a zda drží na háčcích tak, aby se
nezachytil pod pedály nebo v jejich blízkosti.
Toaletní zrcátko s osvětlením.
Osvětlení se automaticky rozsvítí při odklopení krytu.
05
Chlazení3
Schránku v přístrojové desce lze použít jako
chlazený prostor.
Chlazení spustíte posunutím ovládacího
prvku nadoraz k prostoru pro cestující.
Vypněte chlazení přesunutím ovládacího
prvku nadoraz dopředu.
3
Platí pouze pro vozidla se systémem ECC.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
241
05 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
Zásuvka 12 V
POZNÁMKA
Výbavu a příslušenství na přání jako např.
obrazovky, přehrávače a mobilní telefony,
které jsou připojeny k některým z 12 elektrických zásuvek v prostoru pro cestující,
může aktivovat klimatizace, a to dokonce
v případě, že dálkový ovladač je vytažený
nebo vůz je zamknutý. Například se může
v předem nastavený čas aktivovat nezávislé topení*.
05
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, přední
sedadlo.
Elektrické zásuvky lze použít pro celou řadu
příslušenství napájených z 12 V, např. pro TV
obrazovky, přehrávače hudby a mobilní telefony. Zásuvky jsou napájeny, pokud je dálkový ovladač s klíčem minimálně v poloze
zapalování I, viz strana 79.
VAROVÁNÍ
Pokud se zásuvka nepoužívá, nechejte na
zásuvce vždy krytku.
Z tohoto důvodů vytáhněte ze zásuvek
elektrického napájení konektory nepoužívaného příslušenství a doplňkových
zařízení - v tomto případě by totiž mohlo
dojít k vybití baterie!
DŮLEŽITÉ
Maximální odběr každé ze zásuvek je 10
A (120 W).
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo. Informace o použití sady k nouzové
opravě defektu (TMK), kterou schválila
společnost Volvo, viz strana 332.
Elektrická zásuvka v zavazadlovém
prostoru*
Další informace, viz strana 307.
242
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Komfort a radost z jízdy
05
243
Všeobecné informace o systému infotainment.....................................
Rádio.....................................................................................................
Multimediální přehrávač........................................................................
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*.............................................
246
257
265
269
Media Bluetooth®* ................................................................................ 272
Bluetooth® handsfree*..........................................................................
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon....................................................
TV*.........................................................................................................
Dálkový ovladač* ..................................................................................
244
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
275
284
288
291
INFORMAΓNÍ SYSTΔM
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Všeobecné informace
Systém infotainment zahrnuje rádio, multimediální přehrávač, televizi* a možnost komunikace přes mobilní telefon*. Informace se objevují na 5palcové nebo 7palcové* barevné
obrazovce v horní části středové konzoly.
Funkce lze ovládat pomocí tlačítek na
volantu, pomocí středové konzoly pod obrazovkou nebo pomocí dálkového ovladače*.
Je-li systém infotainment aktivní, když se
motor vypne, automaticky se aktivuje, jakmile
se klíč zasune do polohy I nebo další polohy.
Systém pokračuje v přehrávání stejného
zdroje (např. rádia) jako předtím, než se
motor vypnul (u vozidel s funkcí Keyless*
musí být dveře řidiče zavřené).
06
Po stisknutí tlačítka On/Off lze systém infotainment používat 15 minut, aniž by dálkový
ovladač musel být zasunutý ve spínací
skříňce.
Dolby, Pro Logic
Vyrobeno s licencí společností Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti
Dolby Laboratories.
Audyssey MultEQ
Platí pouze Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Klávesnice na volantu (s*/bez ovládacího
kolečka).
Ovládací panel na středové konzole.
POZNÁMKA
246
AUX (platí pouze pro Performance) a USB (neplatí pro Performance) - vstupy
pro externí audio zdroje (např. iPod®).
Obrazovka displeje. Obrazovka displeje je
k dispozici ve dvou rozměrech: 5palcová
a 7palcová. V příručce je zobrazena
7palcová obrazovka displeje.
Když se vozidlo startuje, systém infotainment
se na chvíli vypne a spustí se až po nastartování motoru.
Chcete-li používat systém infotainment
a motor je vypnutý, vytáhněte dálkový
ovladač ze spínací skříňky. Zabráníte tím
zbytečnému vybíjení akumulátoru.
Přehled
Platí pouze Premium Sound Multimedia.
Systém Audyssey MultEQ se používal v rámci
vývoje a úprav zvuku tak, aby umožnil
prvotřídní zážitek z poslechu.
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Ovládání systému
Procházení/rychlý přesun/hledání-Krátkým stisknutímprocházíte mezi jednotlivými
stopami, rozhlasovými stanicemi v předvolbách (neplatí pro DAB) nebo kapitolami (platí
pouze pro DVD disky).Dlouhým stisknutím
rychle převíjíte stopy na disku a hledáte další
dostupnou rozhlasovou stanici.
SOUND - stisknutím zpřístupníte nastavení audio (basy, výšky atd.). Více informací,
viz strana 251.
VOL - zvýší se nebo sníží hlasitost.
ON/OFF/MUTE - krátkým stisknutím
se systém spustí a dlouhým stisknutím
(dokud se nevypne obrazovka) se vypne.
Upozorňujeme, že celý systém Sensus (a to
včetně navigace * a funkcí telefonu*) se
spouští a vypíná současně. Krátkým stisknutím se zvuk ztlumí (MUTE) nebo obnoví na
původní hlasitost (pokud byl vypnutý).
Otvor pro vložení/vysunutí disku.
Vysunutí disku.
Hlavní zdroje - stisknutím zvolte hlavní
zdroj (např. RADIO, MEDIA). Zobrazí se
naposledy aktivní zdroj (např. FM1). Nové
zobrazení zvolíte, pokud hlavní tlačítko zdroje
stisknete, když je systém v režimu RADIO
nebo MEDIA. Pokud se nacházíte v menu
TEL* nebo NAV* a stisknete hlavní tlačítko
zdroje, zobrazí se menu zkratek s obvykle
používanými položkami menu pro telefon.
OK/MENU - stisknutím kolečka na
volantu nebo tlačítka na středové konzole
potvrdíte výběr provedený v menu. Pokud
v normálním zobrazení stisknete OK/MENU,
otevře se menu pro zvolený zdroj (např.
RADIO nebo MEDIA). Pokud jsou k dispozici
vnořené nabídky, vpravo od obrazovky se
zobrazí šipka.
TUNE - otáčením kolečka na volantu nebo
ovladače na středové konzole procházíte
stopy/složky, rozhlasové a televizní* stanice,
kontakty v telefonu* a navigujete mezi jednotlivými položkami na televizní obrazovce.
EXIT-Krátkým stisknutímse posunete
v systému menu nahoru, přerušíte aktuální
funkce, přerušíte/odmítnete telefonní hovor
nebo vymažete zadané znaky.Dlouhým
stisknutím se dostanete do nejvyšší úrovně
menu (zobrazení hlavních zdrojů), ve které
jsou přístupná stejná tlačítka hlavních zdrojů,
jaká jsou umístěna na středové konzole (7).
06
INFO - pokud jsou kromě informací které
se zobrazily na obrazovce, k dispozici další
informace, stisknutím tlačítka INFO zobrazíte
další informace.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
247
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Tlačítka předvolby, zadávání čísel a písmen.
FAV – zkratka k oblíbeným nastavením.
Toto tlačítko lze naprogramovat na běžně
používané funkce v AM, FM apod. Další informace, viz strana 250.
MUTE (vozidla bez navigace) - stisknutím
vypnete rádio/audio nebo obnovíte přehrávání audia, pokud bylo vypnuté.
Rozpoznávání hlasu (vozidla s navigací) stisknutím aktivujete rozpoznávání hlasu (pro
systém navigace a mobilní telefon připojený
přes Bluetooth®*).
06
248
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Menu
06
Na příkladu je zobrazena navigace k jednotlivým funkcím, když se přehrává disk. (1) Tlačítko hlavních zdrojů, (2) Normální zobrazení, (3) Nabídka zkratek/zdroje,
(4) Rychlé menu, (5) Menu zdroje
}}
249
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Hlavní zdroj zvolte stisknutím tlačítka hlavních
zdrojů (1) (RADIO, MEDIA, TEL). K navigování přes nabídky zdrojů použijte ovládací
prvky TUNE, OK/MENU, EXIT nebo tlačítka
(1) hlavního zdroje.
Přehled menu - viz strana 252.
na disku, naladění jiné rozhlasové stanice
apod.
Menu zdroje - k navigování v menu
(zpřístupní se stisknutím tlačítka OK/MENU).
FAV - uložení předvolby
POZNÁMKA
Menu zkratek - zobrazí se obvykle používané položky menu v hlavních zdrojích, např.
TEL a MEDIA (zpřístupní se stisknutím tlačítka hlavního zdroje pro aktivní zdroj (1)).
Rychlé menu - rychlý režim v případě
otočení knoflíku TUNE, např. při změně stop
250
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
iPod*
Bluetooth*
AUX
TV*
1. Zvolte hlavní zdroj (např. RADIO,
MEDIA).
2. Zvolte vlnovou délku nebo zdroj (AM,
Disk apod.).
Vzhled závisí na zdroji, výbavě vozidla, nastavení atd.
Běžné zobrazení - běžný režim pro zdroj.
USB*
Uložení funkce pomocí tlačítka FAV:
Menu a zobrazení na televizní
obrazovce
Tlačítko hlavního zdroje - stisknutím
přepnete hlavní zdroj nebo zobrazíte nabídku
zkratek/zdroje pro aktivní zdroj.
DISC
Dále si můžete zvolit a uložit oblíbené nastavení pro MY CAR, CAM* a NAV*. Oblíbené
položky lze rovněž zvolit a uložit v menu MY
CAR. Více informací o systému menu MY
CAR, viz strana 205.
Je-li vozidlo vybaveno klávesnicí na
volantu s ovládacím kolečkem*, lze tuto
klávesnici použít místo ovládacích prvků
na středové konzole (TUNE, OK/MENU,
EXIT), viz strana 247.
06
•
•
•
•
•
•
Pomocí tlačítka FAV lze uložit často používané funkce tak, aby se funkce spustila
pouhým stisknutím tlačítka FAV. Pro každou
funkci (např. Ekvalizér) můžete zvolit oblíbené nastavení:
V režimu RADIO:
•
•
•
AM
FM1/FM2
DAB1*/DAB2*
V režimu MEDIA:
3. Stiskněte a podržte tlačítko FAV, dokud
se nezobrazí menu pro oblíbená nastavení.
4. Otáčením knoflíku TUNE zvolte
v seznamu požadovanou položku. Pro
uložení stiskněte OK/MENU.
> Když bude hlavní zdroj (např. RADIO,
MEDIA) příště aktivní, uložená funkce
je přístupná po stisknutí tlačítka FAV.
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Všeobecné informace o nastavení
audiosystému
Stisknutím tlačítka SOUND otevřete menu
pro nastavení audiosystému (Basy, Výšky
apod.). Pomocí knoflíků SOUND nebo OK/
MENU přejděte na požadovanou položku
(např. Výšky).
Otáčením knoflíku TUNE upravte nastavení.
Toto nastavení uložte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
Dále stiskněte SOUND nebo OK/MENU.
Zpřístupní se další možnosti:
• Surround1 - lze nastavit na zapnuto/
vypnuto. Pokud nastavíte "zapnuto",
systém zvolí nastavení pro optimální
přehrávání zvuku. Zpravidla se na obrazovce displeje objeví DPLII a
.
Pokud se k provedení záznamu použila
technologie Dolby Digital, záznam se
bude přehrávat s tímto nastavením a na
obrazovce displeje se objeví
.
Pokud zvolíte "vypnuto", k dispozici bude
stereo se 3 kanály.
• Basy - Úroveň basů.
• Výšky - Úroveň výšek.
1
2
3
• Fader - Vyvážení mezi předními
a zadními reproduktory.
• Vyvážení - Vyvážení mezi pravými
a levými reproduktory.
• Subwoofer*1 – – Úroveň pro basový
reproduktor.
• Úroveň středu, DPL IIÚroveň středu,
3-CH stereo1 - Hlasitost prostředního
reproduktoru.
• Úroveň surround, DPL II1, 2 – úroveň
prostorového zvuku.
Rozšířená nastavení audiosystému
Ekvalizér3
Hlasitost lze nastavit samostatně pro různé
vlnové délky.
1. Stisknutím tlačítka OK/MENU otevřete
položku Nastavení audio a zvolte
Ekvalizér.
2. Vlnovou délku zvolte otáčením knoflíku
TUNE a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
3. Audio nastavení zvolte otáčením knoflíku
TUNE a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU. Analogicky pokračujte u ostatních
vlnových délek, které chcete změnit.
4. Když jste s nastavováním audio zdroje
skončili, potvrďte nastavení stisknutím
tlačítka EXIT. Nyní se zobrazí běžné
nastavení.
Všeobecné informace o navigování v menu,
viz strana 249, a přehledu menu, viz
strana 252.
Zvukové jeviště1
Zvukový zážitek může být optimalizován pro
sedadlo řidiče, obě přední sedadla nebo
zadní sedadlo. Pokud sedí cestující na
předních i zadních sedadlech, doporučujeme
zvolit nastavení pro obě přední sedadla.
Možnosti lze zvolit v položce Nastavení
audio Místo poslechu.
Všeobecné informace o navigování v menu,
viz strana 249, a přehledu menu, viz
strana 252.
06
Hlasitost zvuku a automatické řízení
hlasitosti
Audiosystém kompenzuje rušivé zvuky
v prostoru pro cestující zvyšováním hlasitosti
se zvyšující se rychlostí vozidla. Úroveň kom-
Pouze Premium Sound Multimedia.
Pouze, je-li aktivována funkce Surround.
Kromě systému Performance.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
251
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
penzace lze nastavit na nízkou, střední, vysokou nebo ji lze zcela vypnout. Vyberte úroveň
v menu Nastavení audio Kompenzace
hlasitosti.
Všeobecné informace o navigování v menu,
viz strana 249, a přehledu menu, viz
strana 252.
Hlasitost externího zdroje audiosignálu
Je-li ke vstupu AUX připojen externí audiozdroj (např. MP3 přehrávač nebo iPod®), připojený audiozdroj může mít jinou hlasitost než je
interní hlasitost audio systému (např. rádio).
Upravte ji nastavením hlasitosti na vstupu:
06
252
POZNÁMKA
Je-li externí audio zdroj nastaven na příliš
velkou nebo malou hlasitost, kvalita zvuku
se může zhoršit. Kvalita zvuku se může
rovněž zhoršit, pokud se přehrávač nabíjí
a systém infotainment je v režimu AUX.
V tomto případě nenabíjejte přehrávač
přes 12 V zásuvku.
Optimální reprodukce zvuku
Audiosystém je již kalibrován pro optimální
reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního
zpracování signálu.
1. Stiskněte tlačítko MEDIA a otočte knoflík
TUNE na AUX a počkejte několik sekund
nebo stiskněte OK/MENU.
Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory,
zesilovače, akustiku prostoru pro cestující,
polohu posluchače atd. pro každou kombinaci modelu vozu a audiosystému.
2. Stiskněte OK/MENU a potom otočte
TUNE na Hlasitost vstupu AUX.
Potvrďte tlačítkem OK/MENU.
K dispozici je také dynamická kalibrace, která
bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti,
příjem rozhlasu a rychlost vozidla.
3. Otáčením knoflíku TUNE upravte hlasitost
pro vstup AUX.
Ovládací prvky vysvětlené v této příručce,
např. Basy, Výšky a Ekvalizér, jsou určeny
uživateli pouze k přizpůsobení reprodukce
zvuku osobnímu vkusu.
Přehled menu
Hlavní zdroje RADIO, MEDIA a TEL obsahují
stejné nabídky. Informace o navigaci v menu,
viz strana 249.
Menu RADIO
Hlavní nabídka AM
Zobrazit předvolby
Viz poznámka pod čárou
S.258
A
Vyhledávání
S.261
Nastavení audio
Viz poznámka pod čárou
S.251
B
Místo poslechu
S.251
Viz poznámka pod čárou C
Ekvalizér
Viz poznámka pod čárou D
S.251
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Kompenzace hlasitosti
S.251
Alternativní kmitočty (AF)
Zobrazit předvolby
S.261
S.262
Viz poznámka pod čárou A
Resetovat všechna
audio nastavení
A
B
C
D
S.251
EON
Nastavit oblíbené pro TP
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia
a Premium Sound Multimedia.
Možnosti v menu pro nastavení audio jsou pro všechny
zdroje audio stejné.
Platí pouze Premium Sound Multimedia.
Neplatí pro výbavu Performance.
Nastavení PTY
S.260
S.260
TP
S.259
Zobrazit rádiotext
S.261
Zobrazit předvolby
S.258
Viz poznámka pod čárou A
Nastavení audio
S.261
Nastavení pro zpravodajství
S.260
S.251
S.263
A
S.263
B
Vytvořit skupinu
Filtr PTY
Zobrazit rádiotext
S.263
Zobrazit text PTY
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia
a Premium Sound Multimedia.
Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
S.264
Resetovat všechna
nastavení DAB
S.261
S.262
06
Nastavení audio
Viz poznámka pod čárou
S.262
B
S.263
S.263
Viz poznámka pod čárou B
Vypnout filtr PTY
S.261
Rozšířené nastavení
Vedlejší kanály
A
Rozšířené nastavení
S.262
Pásmo DAB
Hlavní nabídka DAB1*/DAB2*
Vyhledávání
Vyhledávání
Propojování stanic DAB
S.261
Resetovat všechna nastavení FM
Hlavní nabídka FM1/FM2
REG
S.259
S.251
B
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia
a Premium Sound Multimedia.
Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
S.258
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
253
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Menu MEDIA
Vyhledávání
Hlavní nabídka CD Audio (Menu Disk)
Náhodné přehrávání
Vyhledávání
Nastavení audio
A
S.251
A
B
S.251
Nastavení audio
B
Viz poznámka pod čárou
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia
a Premium Sound Multimedia.
Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
A
B
S.251
B
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia
a Premium Sound Multimedia.
Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
Hlavní nabídka DVDA Video (Menu Disk)
Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
Menu DVD
S.265
Náhodné přehrávání
S.267
Přehrát/Pauza/Dále
S.267
Vyhledávání
S.267
Vypnout
S.267
Nastavení audio
CD/DVDA
Přehrát
Údaje (Menu
S.266
Pauza
254
Viz poznámka pod čárou
S.268
Kód DivX® VOD
Viz poznámka pod čárou A
Hlavní nabídka
Disk)
06
Nastavení audio
S.267
S.267
S.267
Titulky
Hlavní nabídka iPodA
Viz poznámka pod čárou
S.267
A
B
Neplatí pro výbavu Performance.
Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
Vypnout
S.266
Zvolit jazyk zvukové stopy
S.267
Náhodné přehrávání
S.267
Rozšířené nastavení
S.268
Hlavní nabídka USBA
Opakovat složku
S.267
S.268
Přehrát
Změnit titulek
S.266
Změnit zvukovou stopu
S.266
Úhel pohledu
S.251
B
S.270
Pauza
Vypnout
S.270
Náhodné přehrávání
S.267
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Opakovat složku
S.267
Zvolit USB zařízení
S.271
Změnit titulek
S.270
Změnit zvukovou stopu
S.270
Vyhledávání
S.267
Nastavení audio
Viz poznámka pod čárou
A
B
S.274
Nastavení audio
S.251
A
B
Vyhledávání
Viz poznámka pod čárou
A
Neplatí pro výbavu Performance.
Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
Hlasitost vstupu AUX
S.252
Nastavení audio
S.251
Nastavení obrazu
Viz poznámka pod čárou A
Hlavní nabídka Media BluetoothA
Náhodné přehrávání
Změnit zařízení
Odebrat zařízení Bluetooth
S.274
S.273
S.273
S.274
Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
Chcete-li zpřístupnit vyskakovací menu,
stiskněte OK/MENU, když se přehrává
video nebo je zobrazeno TV*.
B
A
S.251
A
Vyskakovací menuAvideo a TV*
Hlavní nabídka AUX
S.251
S.290
Nastavení audio
Viz poznámka pod čárou B
Neplatí pro výbavu Performance.
Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
Vyhledávání
Verze Bluetooth softwaru ve vozidle
S.268
Zdrojové menu
Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
Viz poznámka pod čárou
Hlavní nabídka TV*
Hlavní menu DVD
Zvolit zemi
S.289
Seřadit předvolby
S.289
Autom. vyhledávání
S.289
Viz poznámka pod čárou
Top menu DVDC
A
B
C
S.249
B
S.267
06
C
S.267
Platí pouze pro přehrávání videa a sledování TV.
Obsah vyskakovacího menu pro zdrojové menu závisí na
tom, co je zrovna přehráváno resp. zobrazováno - může to
být např. Menu Data CD/DVD nebo Menu USB.
Platí pouze pro DVD video disky.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
255
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Menu TEL
Hlavní nabídka Bluetooth® handsfreeA
(Menu telefonu)
Všechna volání
Všechna volání
Zmeškané hovory
Přijaté hovory
Volaná čísla
Délka hovoru
06
Telefonní seznam
Hledat
Nový kontakt
Γísla rychlého vytáčení
Přijmout vCard
256
S.278
S.278
S.278
S.278
S.278
S.278
S.279
S.280
S.281
S.282
S.282
Stav paměti
Vymazat telefonní seznam
S.282
S.277
Odebrat zařízení Bluetooth
S.278
Nastavení telefonu
Tóny a hlasitost
Stáhnout telefonní seznam
Verze Bluetooth softwaru ve vozidle
S.276
S.278
S.279
S.283
Možnosti hovoru
Automatický příjem hovorů
Telefon odpoj.
S.283
Změnit telefon
Viditelný
Γíslo hlasové schránky
S.278
A
Neplatí pro výbavu Performance.
S.278
S.277
06 Informační systém
Rádio
Všeobecné informace
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často
použít místo tlačítek na středové konzole
klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač. Popis tlačítek na volantu, viz
strana 247. Popis dálkového ovladače, viz
strana 291.
Menu
Středová konzola, ovládací prvky funkcí rádia.
Tlačítko RADIO pro výběr vlnové délky
(AM, FM1, FM2, DAB1*, DAB2*).
Menu RADIO se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigování v menu,
viz strana 249, a přehledu menu, viz
strana 252.
Rádio AM/FM
Potvrďte výběr nebo přejděte do menu
rádia stisknutím tlačítka OK/MENU.
Ladění
Pokud chcete vybrat další/předchozí stanici, podržte tlačítko stisknuté. Krátkým
stisknutím zvolíte předvolbu.
1. Stiskněte RADIO, otáčejte TUNE, dokud
se nezobrazí požadovaná vlnová délka
(AM, FM1 atd.). Stiskněte OK/MENU.
2. Podržte stisknuté tlačítko
/
na
středové konzole (nebo na klávesnici na
volantu*). Rádio vyhledá další/předchozí
dostupnou stanici.
Seznam stanic1
Rádio automaticky sestaví seznam nejsilnějších FM stanic, jejichž signál momentálně
přijímá. Díky tomu budete moci vyhledat stanici, když vjedete do oblasti, ve které neznáte
rozhlasové stanice a jejich frekvence.
Přejděte na seznam a zvolte stanici:
Předvolby stanic (0-9)
Zvolte požadovanou frekvenci/stanici
nebo otáčením knoflíku TUNE zvolte
nastavení v menu rádia.
Automatické ladění
POZNÁMKA
Příjem závisí na síle a kvalitě signálu. Na
přenos může mít vliv celá řada okolností,
např. vysoké budovy nebo vzdálený vysílač. Míra pokrytí často závisí na území, ve
kterém se zrovna v daném státě nacházíte.
1. Zvolte požadovanou vlnovou délku (FM1
nebo FM2).
2. Otočte knoflíkem TUNE o jeden krok
v libovolném směru. Zobrazí se seznam
všech stanic v dané oblasti. Momentálně
naladěná stanice je v seznamu označena
zvětšeným písmem.
06
3. Pro výběr stanice ze seznamu otáčejte
knoflíkem TUNE v libovolném směru.
4. Potvrďte svůj výběr stisknutím tlačítka
OK/MENU.
1
Neplatí pro výbavu Performance.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
257
06 Informační systém
Rádio
POZNÁMKA
06
•
V seznamu se zobrazí pouze frekvence
rozhlasových stanic, které jsou
momentálně přijímány. Nezobrazí se
úplný seznam všech rádiových frekvencí o zvolené vlnové délce.
•
Je-li signál momentálně přijímané stanice slabý, může se stát, že rádio
neaktualizuje seznam stanic. V tomto
případě stiskněte tlačítko
(když
je na obrazovce displeje seznam stanic). Zařízení přejde do režimu ručního
ladění a můžete naladit stanici. Pokud
seznam stanic není zobrazen, otočením knoflíku TUNE o jeden krok v libovolném směru se seznam objeví. Pro
přepnutí nyní stiskněte
.
Seznam z obrazovky TV po několika sekundách zmizí.
Pokud na displeji již není seznam stanic,
otočte knoflíkem TUNE o jeden krok v libovolném směru a stiskněte na středové konzole
.Systém přejde do režimu manuálního ladění (nebo se z režimu manuálního
ladění vrátí na funkci "Seznam stanic").
Manuální ladění
V rámci předvolby od výrobce ukazuje rádio
seznam nejsilnějších stanic v místě, kde jste
otočili knoflíkem TUNE (viz kapitola "Seznam
stanic", strana 257). Jakmile se objeví
seznam stanic, stiskněte na středové konzole
a systém přejde do režimu manuálního
ladění. Nyní si můžete vybrat frekvenci ze
seznamu všech dostupných frekvencí se zvolenou vlnovou délkou. Jinými slovy, pokud při
manuálním ladění otočíte TUNE o jeden krok,
frekvence se změní např. z 93,3 na 93,4 MHz.
Manuální naladění stanice:
1. Stiskněte tlačítko RADIO, otáčejte ovladačem TUNE, dokud se nezobrazí požadovaná frekvence (AM, FM1 atd.)
a potom stiskněte OK/MENU.
POZNÁMKA
V případě předvolby od výrobce rádio
automaticky prohledává stanic v oblasti,
kterou projíždíte (viz předchozí kapitola
"Seznam stanic").
Pokud jste však nastavili manuální ladění
(stisknutím tlačítka
na středové konzole v okamžiku, kdy byl zobrazen seznam
stanic), rádio se při dalším zapnutí bude
nacházet v režimu manuálního ladění.
Chcete-li přepnout zpět na funkci "Seznam
stanic", otočte knoflíkem TUNE o jeden
krok (zobrazí se kompletní seznam stanic)
.
a stiskněte tlačítko
Upozorňujeme, že pokud stisknete tlačítko
a seznam stanic není zobrazen, aktivuje se funkce INFO. Další informace
o této funkci, viz strana 247.
2. Otáčením knoflíku TUNE zvolte frekvenci.
Předvolba
Pro každou vlnovou délku lze uložit 10
předvoleb (AM, FM1 apod.).
Uložené předvolby se vybírají pomocí tlačítek
předvoleb.
1. Nalaďte si stanici (viz kapitola "Ladění",
strana 257).
2. Na několik sekund podržte některé z tlačítek předvolby. Během této doby se
258
06 Informační systém
Rádio
ztlumí zvuk. Zvuk se obnoví, jakmile se
naladí požadovaná stanice. Nyní můžete
použít tlačítko předvolby.
Na obrazovce TV lze zobrazit2 seznam kanálů
předvolby. Funkce se aktivuje/deaktivuje
v režimu FM/AM v položce Menu FM
Zobrazit předvolby nebo Menu AM
Zobrazit předvolby.
Funkce RDS
RDS (Radio Data System) spojuje vysílače FM
do sítě. Vysílač FM v takové síti odesílá informace, které rádiu s funkcí RDS umožňují
následující funkce:
•
Automatické přepnutí na silnější vysílač,
pokud se příjem v oblasti zhorší.
•
Vyhledání typu programu, například
dopravní informace nebo zprávy.
•
Příjem textových informací o programu
aktuální rozhlasové stanice.
POZNÁMKA
Některé rozhlasové stanice nepoužívají
RDS nebo používají pouze část funkcionalit RDS.
Pokud je požadovaný typ programu nalezen,
rádio přeladí na tuto stanici, přičemž přeruší
aktuální zdroj audiosignálu. Například je-li
používán CD přehrávač, přepne se do režimu
pauzy. Vysílání je přehráno v přednastavené
hlasitosti, viz strana 261. Po přehrání nastaveného vysílání se rádio vrátí k předchozímu
zdroji audia a nastavení hlasitosti.
Programové funkce alarm (VÝSTRAHA!),
dopravní informace (TP), zprávy (NEWS)
a typy programů (PTY) přerušují jedna druhou
v pořadí priorit, kde alarm má nejvyšší prioritu
a typy programů mají nejnižší. Další nastavení
přerušení programu (EON Vzdálený a EON
Lokální), viz kapitola "Rozšíření o ostatní sítě
– EON" dole. Stisknutím tlačítka EXIT se
vrátíte k přerušenému audio zdroji. Stisknutím
tlačítka OK/MENU zprávu vymažete.
Alarm
Tato funkce se používá jako varování při
vážných nehodách a katastrofách. Alarm není
možné dočasně přerušit nebo deaktivovat.
Zpráva VÝSTRAHA! se zobrazí na obrazovce
TV, pokud je vysílána varovná zpráva.
Dopravní informace – TP
Tato funkce umožňuje vkládání dopravních
informací vysílaných v rámci sítě RDS stanic.
2
3
Symbol TP informuje o aktivaci této funkce.
Pokud stanice z předvolby vysílá dopravní
zpravodajství, na obrazovce TV se krátce
objeví TP. Jinak se TP zobrazuje v šedé
barvě.
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
TP.
Rozšíření o ostatní sítě – EON
Tato funkce je užitečná v městských oblastech, kde je mnoho rozhlasových stanic.
Umožňuje nastavení vzdálenosti vysílače rozhlasové stanice od vozu, kdy programové
funkce by měly přerušit aktuální zdroj audiosignálu.
–
Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu
FM výběrem některé z položek v nabídce
Menu FM Rozšířené nastavení
EON:
06
• Lokální – K přerušení dojde pouze
v případě, že vysílač rozhlasové stanice je
blízko.
• Vzdálený3 – K přerušení dojde v případě,
že vysílač rozhlasové stanice je daleko,
dokonce i když je signál velmi statický.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Tovární nastavení.
259
06 Informační systém
Rádio
TP z naladěné stanice/ze všech stanic
Typy programů – PTY
Rádio lze přerušit pouze pro dopravní informace ze zvolené sítě nebo pro všechny informace v rámci sítě RDS.
Funkce PTY může být použita k výběru jednoho nebo více typů programů např. pop
music nebo vážná klasická hudba. Symbol
PTY informuje o aktivaci této funkce. Tato
funkce umožňuje přerušení prostřednictvím
vysílání typu programu v rámci zvolené sítě
stanic RDS.
–
Pokud chcete nastavení změnit, přejděte
v režimu FM do položky Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavit
oblíbené pro TP.
Zprávy
Tato funkce umožňuje vkládání zpráv vysílaných v rámci sítě RDS stanic. Symbol NEWS
informuje o aktivaci této funkce.
–
06
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Nastavení pro zpravodajství
Zpravodajství.
Novinky z naladěné stanice/ze všech
stanic
Rádio lze přerušit pouze pro novinky ze zvolené sítě nebo pro všechny informace v rámci
sítě RDS.
–
260
Pokud chcete nastavení změnit, přejděte
v režimu FM do položky Menu FM
Nastavení pro zpravodajství Nastavit
oblíbené pro zpravodajství.
1. Tuto funkci aktivujte v režimu FM výběrem typu programu v menu Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Zvolit PTY.
2. Potom musí být funkce PTY aktivována
v menu Menu FM Rozšířené
nastavení Nastavení PTY Příjem
dopravních zpráv z jiných sítí.
Je-li aktivní funkce PTY, na obrazovce TV se
objeví kontrolka.
Funkci PTY lze deaktivovat v režimu FM
v položce Menu FM Rozšířené nastavení
Nastavení PTY Příjem dopravních
zpráv z jiných sítí. Zvolené typy programu
(PTY) se neresetují.
Resetování a odstranění funkce PTY se provádí v menu Menu FM Rozšířené
nastavení Nastavení PTY
Vymazat vše.
Zvolit PTY
Vyhledávání PTY
Tato funkce vyhledá v celém vlnovém rozsahu zvolený typ programu.
1. V režimu FM zvolte jednu nebo více
funkcí PTY v položce Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Zvolit PTY.
2. Přejděte do menu Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Zvolit PTY.
Chcete-li dokončit vyhledávání, stiskněte
EXIT.
–
Pro pokračování vyhledávání dalšího vysílače se zvolenými typy programů stiskněte
nebo
.
Zobrazení typu programu
Typ programu aktuální stanice je možné
zobrazit na obrazovce TV.
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Zobrazení textu PTY.
06 Informační systém
Rádio
Rádiotext4
Některé stanice RDS vysílají informace
o obsahu programů, o umělcích atd. Tyto
informace se zobrazují na obrazovce TV.
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Zobrazit rádiotext.
Automatická změna frekvence – AF
Funkce zvolí nejsilnější vysílač pro nastavenou stanici. Ve výjimečných případech se
může stát, že funkce k vyhledání silného vysílače musí prohledat celý vlnový rozsah FM.
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Rozšířené nastavení Alternativní
kmitočty (AF).
Regionální rozhlasové programy – REG
Tato funkce umožňuje pokračovat v příjmu
regionálního vysílače, i když jeho signál je
slabý. Symbol REG informuje, že je funkce
aktivní.
–
4
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Rozšířené nastavení REG.
Resetování funkcí RDS
POZNÁMKA
Veškerá nastavení rádia mohou být obnovena
na hodnoty nastavené v továrně.
–
Reset se provádí v režimu FM v menu
Menu FM Rozšířené nastavení
Resetovat všechna nastavení FM.
Nastavení hlasitosti, typy programů
Typy programů, které přeruší poslech, např.
NEWS nebo TP, slyšíte hlasitostí zvolenou
pro každý příslušný typ programu. Pokud je
hlasitost nastavena během přerušení programem, nová hlasitost je uložena až do příštího
přerušení programem.
Po uložení stanice se procházení zastaví.
Rádio – DAB*
Všeobecné informace
DAB (Digital Audio Broadcasting) je systém
digitálního rozhlasového vysílání. Tento
systém podporuje DAB, DAB+ a DMB.
POZNÁMKA
Pokrytí pomocí funkce DAB není k dispozici ve všech místech. Pokud není pokrytí,
na obrazovce displeje se objeví zpráva
Žádný příjem.
Prohledávání vlnového rozsahu
Tato funkce automaticky vyhledá dostupné
kanály a při filtrování vezme v úvahu typ programu. Jakmile je stanice nalezena, je reprodukována po dobu asi 10 sekund, než se prohledávání opět spustí. Naladěnou stanici si
můžete obvyklým způsobem uložit. Viz kapitola Předvolba, strana 258.
–
Pokud chcete spustit prohledávání,
přejděte v režimu FM/AM do položky
Menu FM Vyhledávání nebo Menu
AM Vyhledávání.
Služby a skupiny
•
Servis – Kanál, rozhlasový kanál (systémem jsou podporovány pouze audio
služby).
•
Skupina – Soubor rozhlasových kanálů
stejné frekvence.
06
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn)
Když vůz vjede do nové oblasti vysílání,
možná bude nutné přeprogramovat stávající
skupiny kanálů v dané oblasti.
Pouze vozy se 7palcovou obrazovkou
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
261
06 Informační systém
Rádio
Programování skupin kanálů vytvoří aktualizovaný seznam všech dostupných skupin
kanálů. Seznam není aktualizován automaticky.
Programování se provádí v systému menu
v režimu DAB v položce Menu DAB
Vytvořit skupinu. Programování se provádí
také následovně:
1. Otočte knoflíkem TUNE o jeden krok
v libovolném směru.
> V seznamu skupin dostupných kanálů
se zobrazí Vytvořit skupinu.
2. Stiskněte OK/MENU.
> Spustí se nové programování.
Programování lze zrušit pomocí tlačítka EXIT.
Navigace v seznamu skupin kanálů
06
Pokud chcete procházet seznam skupin
kanálů, otáčejte knoflíkem TUNE. V horní
části obrazovky TV se zobrazí název skupiny.
Při přepnutí na novou skupinu se název změní
na nový název.
•
5
262
Servis – ukazuje kanály bez ohledu na
skupinu kanálů, ke které jsou přiděleny.
Seznam může být také filtrován pomocí
typu programu (Filtr PTY), viz níže.
Prohledávání
Tato funkce automaticky vyhledá na aktuálním vlnovém rozsahu stanice s nejsilnějším
signálem. Jakmile je stanice nalezena, je
reprodukována po dobu asi 10 sekund, než
se prohledávání opět spustí. Naladěná stanice se ukládá obvyklým způsobem. Více
informací o předvolbách, viz "Předvolba".
–
Pokud chcete spustit prohledávání,
v režimu DAB přejděte na položku Menu
DAB Vyhledávání.
POZNÁMKA
Po uložení stanice se procházení zastaví.
Vyhledávání může být také navoleno v režimu
DAB-PTY. V tomto případě jsou přehrávány
pouze kanály vysílající předvolené programy.
Typ programů (PTY)
Pomocí funkce typu programu lze spustit
různé typy rádiového programu. Existuje celá
řada různých typů programu s různými kategoriemi programů. Po volbě typu programu
probíhá pohyb pouze po kanálech vysílajících
tento typ programu.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia
Typ programu se volí v režimu DAB v položce
Menu DAB Filtr PTY. Tento režim ukončete následovně:
–
Stiskněte EXIT.
> Je-li aktivní funkce PTY, na obrazovce
TV se objeví kontrolka.
V některých případech rádio DAB ukončí
režim PTY, když je implementován přechod
z DAB do DAB link (viz níže).
Předvolba
Pro každý vlnový rozsah může být uloženo 10
stanic. DAB má 2 paměti pro předvolby:
DAB1 a DAB2. Předvolby uložíte dlouhým
stisknutím tlačítka příslušné předvolby. Další
informace, viz strana 258. Uložené předvolby
se vybírají pomocí tlačítek předvoleb.
Předvolba obsahuje jeden kanál, avšak žádné
subkanály. Pokud posloucháte subkanál a je
uložena předvolba, pak je registrován pouze
hlavní kanál. Důvodem je to, že subkanály
jsou dočasné. Při dalším pokusu o naladění
předvolby bude přehráván kanál, který obsahuje subkanály. Předvolba není závislá na
seznamu kanálů.
Na obrazovce TV lze zobrazit5 seznam kanálů
předvolby. Funkce se aktivuje/deaktivuje
06 Informační systém
Rádio
v režimu DAB v položce Menu DAB
Zobrazit předvolby.
POZNÁMKA
Systém DAB v audiosystému nepodporuje
veškeré funkce standardu DAB.
Rádiotext
Některé rozhlasové stanice vysílají informace
o obsahu programů, o interpretech atd. Tyto
informace se zobrazují na obrazovce TV.
Funkce se deaktivuje/aktivuje v režimu DAB
v položce Menu DAB Zobrazit rádiotext.
POZNÁMKA
V jeden okamžik smí být aktivována pouze
jedna z funkcí Zobrazit rádiotext
a Zobrazit předvolby. Pokud je již aktivována jedna z těchto funkcí a aktivuje se
druhá, původně aktivovaná funkce se
automaticky vypne. Obě funkce lze deaktivovat.
Rozšířená nastavení
DAB do DAB link
DAB resp. DAB linking znamená, že rádio
DAB se může přeladit z jednoho kanálu se
6
zhoršeným příjmem nebo zcela bez příjmu na
jiný kanál v rámci stejné skupiny kanálu, kde
je příjem lepší. Při změně skupiny kanálů
můžete zaznamenat určité zpoždění. Může
dojít ke krátkému ztišení, pokud již není
k dispozici aktuální kanál a ještě není k dispozici nový kanál.
Funkci lze aktivovat/deaktivovat v režimu
DAB v položce Menu DAB Rozšířené
nastavení Propojování stanic DAB.
Vlnový rozsah
Data DAB lze přenášet na dvou vlnových délkách6:
• Band III - pokrývá většinu oblastí.
• LBand - k dispozici pouze v některých
oblastech.
Například volbou Band III může probíhat programování kanálů mnohem rychleji, pokud
byly zvoleny Band III a LBand. Není zajištěno, že budou nalezeny všechny skupiny
kanálů. Volba vlnového rozsahu neovlivňuje
uložené paměti.
Vlnové délky lze deaktivovat/aktivovat
v režimu DAB pod položkou Menu DAB
Rozšířené nastavení Pásmo DAB.
Subkanál
Sekundární komponenty jsou obvykle nazývány subkanály. Jsou dočasné a mohou
obsahovat například vysílání hlavního programu v jiných jazycích.
Pokud se přenáší jeden nebo více subkanálů,
je na obrazovce TV vlevo od názvu kanálu
. Subkanál je na obrazobrazen symbol
zovce TV označen symbolem - nalevo od
jména kanálu.
Stisknutím tlačítka
nastavení subkanálů.
otevřete menu pro
Subkanály mohou být zpřístupněny pouze ve
zvoleném hlavním kanálu a ne z jiného
kanálu, aniž by byl tento vybrán.
Zobrazení subkanálů lze deaktivovat/aktivovat v režimu DAB pod položkou Menu DAB
Rozšířené nastavení Vedlejší kanály
06
Text typu programu
Některé rozhlasové stanice vysílají informace
o druhu a kategorii programu. Typy programů
– PTY -viz strana 260. Tyto informace se
zobrazují na obrazovce TV.
Funkce se aktivuje/deaktivuje v režimu DAB
v položce Menu DAB Rozšířené
nastavení Zobrazit text PTY.
Oba vlnové rozsahy se nepoužívají ve všech oblastech/zemích.
263
06 Informační systém
Rádio
Resetování nastavení DAB
Veškerá nastavení funkce DAB mohou být
obnovena na hodnoty nastavené v továrně.
–
06
264
Reset se provádí v režimu DAB v menu
Menu DAB Rozšířené nastavení
Resetovat všechna nastavení DAB.
06 Informační systém
Multimediální přehrávač
Všeobecné informace
Tlačítko MEDIA, aktivuje naposledy
aktivní zdroj média. Pokud se již nacházíte ve zdroji média a stisknete MEDIA,
zobrazí se menu zkratek s obvykle používanými položkami menu.
Přehrávač dokáže přehrávat audio a video
z disků CD/DVD* a externě připojených audio
zdrojů přes vstup AUX/USB*. Dále umožňuje
bezdrátový streaming audio souborů s externích zařízení s technologií Bluetooth®.
Některé přehrávače dokáží zobrazit TV*
a mohou komunikovat s mobilní telefon (viz
strana 275)* přes Bluetooth®.
Zadávání čísel a písmen.
Potvrďte výběr nebo přejděte do menu
pro zvolený zdroj stisknutím tlačítka OK/
MENU.
Zvolte stopy na disku/složky nebo procházejte možnosti menu otáčením knoflíku TUNE.
Funkce CD/DVD1
Přesunutí dopředu/dozadu a změna stopy
nebo kapitoly na disku2.
Přehrávač dokáže přehrávat pouze následující základní typy disků a souborů:
•
•
Ovládací panel na středové konzole.
Otvor pro vložení/vysunutí disku
Vysunutí disku
1
2
•
•
Originální nahrané CD disky (CD audio).
Vypálené CD disky se soubory audio a/
nebo video1.
Originální DVD video disky1.
Vypálené DVD disky1 se soubory audio a/
nebo video.
Více informací o podporovaných formátech,
viz strana 268.
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často
použít místo tlačítek na středové konzole
klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač. Popis tlačítek na volantu, viz
strana 247. Popis dálkového ovladače, viz
strana 291.
Menu
Menu MEDIA se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigování v menu,
viz strana 249, a přehledu menu, viz
strana 252.
Spuštění přehrávání disku
Stiskněte tlačítko MEDIA, otáčejte ovladačem
TUNE, dokud se nezobrazí Disk a potom
stiskněte OK/MENU. Pokud se v přehrávači
nachází disk, začne se automaticky přehrávat. Jinak se na obrazovce TV objeví Vložte
disk. Vložte disk stranou s textem nahoru.
Disk se začne automaticky přehrávat.
06
Pokud je do přehrávače vložen disk s audio/
video soubory, musí se nahrát struktura složek na disku. V závislosti na kvalitě disku
a objemu informací může v některých případech začít přehrávání se zpožděním.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Platí pouze pro DVD disky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
265
06 Informační systém
Multimediální přehrávač
Vysunutí disku
Disk zůstává vysunutý cca. 12 sekund. Potom
se z bezpečnostních důvodů zasune.
Pauza
Jakmile se hlasitost zcela ztlumí nebo pokud
stisknete tlačítko MUTE, multimediální
přehrávač se pozastaví. Jakmile se hlasitost
obnoví nebo pokud stisknete znovu tlačítko
MUTE, multimediální přehrávač se spustí.
Dále lze přehrávání pozastavit pomocí
systému3: stiskněte OK/MENU a zvolte
Přehrát/pauza.
Přehrávání a navigace
CD disky s audio soubory
06
Otočením knoflíku TUNE otevřete a procházejte playlist disku. Pomocí tlačítka OK/
MENU potvrdíte výběr stopy a spustí se
přehrávání. Stisknutím tlačítka EXIT playlist
zrušíte a opustíte. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT se dostanete na základní úroveň playlistu.
Stopy na disku lze rovněž měnit tisknutím tlačítka
/
na středové konzole nebo
pomocí klávesnice na volantu*.
3
1
4
266
Vypálené disky s audio/video soubory1
Otáčením knoflíku TUNE zpřístupněte strukturu playlistu/složky a procházejte příslušný
seznam/strukturu. Pomocí tlačítka OK/MENU
potvrďte zvolenou vnořenou složku nebo
spusťte přehrávání příslušného audio/video
souboru. Pomocí tlačítka EXIT můžete playlist ukončit nebo zastavit nebo se můžete
posunout ve struktuře složky nahoru (zpátky).
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT se dostanete na základní úroveň playlistu.
Audio/video soubory lze rovněž měnit tisknu/
na středové konzole
tím tlačítka
nebo pomocí klávesnice na volantu*.
Audio soubory mají symbol
, video soubory1 mají symbol
a složky mají symbol
.
Po dokončení přehrávání souboru se pokračuje přehráváním dalších souborů (stejného
typu) v dané složce. Ke změně4 složky dojde
automaticky po přehrání všech souborů
v dané složce. Pokud se do přehrávače vloží
disk obsahující pouze audio soubory nebo
pouze video soubory, systém tuto situaci
automaticky zaregistruje a upraví nastavení.
V tomto případě se přehrají pouze tyto sou-
Neplatí pro CD audio
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Je-li aktivována funkce Opakovat složku, nebude spuštěna.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
bory. Systém však nezmění nastavení, pokud
se do přehrávače vloží disk obsahující kombinaci audio a video souborů. Místo toho bude
přehrávač pokračovat v přehrávání pouze
původních typů souborů.
POZNÁMKA
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí
vyšší než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji
se objevíMédia nedostupná během
jízdy. Přesto po celou dobu slyšíte zvuk.
Obraz se objeví, jakmile rychlost vozidla
klesne pod cca. 6 km/h.
POZNÁMKA
Některé nahrávací společnosti chrání své
audio soubory proti kopírování. Také se
může stát, že přehrávač nedokáže přehrávat soukromě zkopírované audio soubory.
DVD disky s video soubory1
Přehrávání DVD disků s video soubory, viz
strana 267.
Rychle dopředu/dozadu
/
můžete soubory
Podržením tlačítek
přetáčet rychle dopředu/dozadu. Audio sou-
06 Informační systém
Multimediální přehrávač
bory jsou přetáčeny jednou rychlostí, zatímco
video soubory jsou přetáčeny různou
rychlostí. Opakovaným tisknutím tlačítek
/
zvyšte rychlost rychlého převíjení
dopředu/dozadu pro video soubory. Po uvolnění tlačítka se opět nastaví běžná rychlost
převíjení.
Prohledávání5
Tato funkce přehraje prvních deset sekund
každé stopy/audio souboru. Prohledávání:
1. Stiskněte OK/MENU
2. Otočte TUNE na Vyhledávání
> Přehraje se prvních 10 sekund každé
stopy nebo audio souboru.
3. Pro zrušení prohledávání stiskněte tlačítko EXIT. Bude pokračovat přehrávání
stopy nebo audio souboru.
Náhodný výběr5
Tato funkce přehrává skladby v náhodném
pořadí. Poslech stop v náhodném pořadí:
Stopy na disku/audio soubory lze měnit tisknutím tlačítka
/
na středové konzole
nebo pomocí klávesnice na volantu*.
Opakování složky6
Pomocí této funkce můžete opakovaně
přehrávat soubory ve složce. Po přehrání
posledního souboru se opět spustí přehrávání
prvního souboru.
1. Stiskněte OK/MENU
2. Otočte TUNE na Opakovat složku
Navigace v menu DVD disku s video
souborem
3. Tato funkce se aktivuje/deaktivuje
pomocí tlačítka OK/MENU.
Přehrávání video disků DVD1
Přehrávání
Při přehrávání DVD video disku se na obrazovce může objevit menu. Z menu jsou
přístupné další funkce a nastavení, např.
výběr titulků, jazyka nebo výběr scén.
1. Stiskněte OK/MENU
2. Otočte TUNE na Náhodné přehrávání
3. Tato funkce se aktivuje/deaktivuje
pomocí tlačítka OK/MENU.
5
6
1
POZNÁMKA
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí
vyšší než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji
se objevíMédia nedostupná během
jízdy. Přesto po celou dobu slyšíte zvuk.
Obraz se objeví, jakmile rychlost vozidla
klesne pod cca. 6 km/h.
06
K navigování v menu DVD disku s video souborem se používají klávesy s čísly na
středové konzole, viz obrázek nahoře.
Neplatí pro DVD disky s video soubory.
Platí pouze pro audio/video soubory na vypálených discích nebo v USB zařízení.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
267
06 Informační systém
Multimediální přehrávač
Změna kapitoly nebo názvu
Otočením tlačítka TUNE zpřístupníte seznam
kapitol a můžete tento seznam procházet
(pokud je přehráván film, přehrávání se pozastaví). Stisknutím tlačítka OK/MENU zvolte
kapitolu. Tím se dostanete zpět na výchozí
místo (pokud byl přehráván film, přehrávání
se spustí znovu). Stisknutím tlačítka EXIT
zpřístupníte seznam skladeb.
Skladby se volí v seznamu skladeb otáčením
knoflíku TUNE. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Tím se dostanete zpátky k seznamu
kapitol. Stisknutím tlačítka OK/MENU aktivujete výběr a vrátíte se na výchozí místo.
Pomocí tlačítka EXIT zrušíte výběr a vrátíte se
zpět na výchozí místo (aniž byste provedli
výběr).
06
Kapitoly lze rovněž měnit tisknutím tlačítka
/
na středové konzole nebo pomocí
klávesnice na volantu*.
Rozšířená
nastavení7
Úhel
Pokud video disk DVD umožňuje zobrazení
pozice kamery pro zobrazení konkrétní scény,
můžete použít tuto funkci. V režimu disku
přejděte na položku Menu Disk Rozšířené
nastavení Úhel pohledu.
7
268
DivX® Video On Demand
Kompatibilní formáty souborů
Přehrávač médií lze zaregistrovat tak, aby
mohl přehrávat soubory DivX VOD z vypálených disků nebo USB. Kód pro registraci
disku najdete v systému menu MY CAR
Nastavení Informace Kód DivX® VOD.
Všeobecné informace o menu, viz MY CAR,
viz strana 205.
Přehrávač dokáže přehrávat různé typy souborů. Je kompatibilní s formáty uvedenými
v následující tabulce.
Další informace najdete na www.divx.com/
vod.
Nastavení obrazu7
Pokud CD disk obsahuje kombinaci stop
MP3 a CDDA, budou všechny stopy MP3
ignorovány.
Pokud vozidlo stojí, můžete upravit nastavení
jasu a kontrastu.
1. Stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
obrazu. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU.
2. Otočte TUNE na požadovanou položku
a pro potvrzení stiskněte OK/MENU.
3. Nastavení zvolte otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Pro návrat do seznamu nastavení stiskněte
OK/MENU nebo EXIT.
Nastavení obrazu lze resetovat na nastavení
od výrobce pomocí tlačítka Resetovat.
Platí pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Disky s dvojitým formátem a oboustranné
disky (DVD Plus, CD-DVD) jsou silnější než
běžné CD disky. Proto nelze zaručit, že
přehrávač je dokáže přehrát a že se neobjeví funkční poruchy.
A
B
C
Audio formátA
CD audio, mp3, wma
Audio formátB
CD audio, mp3, wma, aac,
m4a
Video formátC
CD video, DVD video,
divx, avi, asf
Platí pro výbavu Performance.
Neplatí pro výbavu Performance.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia
a Premium Sound Multimedia.
06 Informační systém
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
Všeobecné informace
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často
použít místo tlačítek na středové konzole
klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač. Popis tlačítek na volantu, viz
strana 247. Popis dálkového ovladače, viz
strana 291.
iPod® nebo přehrávač MP3 s akumulátory se
dobíjí (pokud motor běží nebo je zapnuto
zapalování) vždy, když se toto zařízení připojí
k USB portu.
Připojovací body pro externí audiozdroje.
Externí audiozdroj, např. iPod® nebo přehrávač MP3, lze připojit k audiosystému přes
libovolné přípojky na středové konzole.
Audiozdroj připojený ke vstupu USB lze ovládat1 pomocí prvků k ovládání audiozdroje ve
voze. Zařízení, které je připojeno přes vstup
AUX, nelze pomocí ovládacích prvků ve voze
ovládat.
V pravém zadním okraji tunelové konzoly je
vybrání, kudy lze vést kabely, aby bylo možné
víko zavřít bez přiskřípnutí kabelů.
1
Připojení audiozdroje:
1. Stiskněte MEDIA, otočte ovladačem
TUNE na požadovaný zdroj audio USB,
iPod nebo AUX a potom stiskněte OK/
MENU.
> Pokud je zvoleno USB, na obrazovce
TV se zobrazí Připojit USB.
2. Připojte audiozdroj k jedné z přípojek
v úložné schránce na středové konzole
(viz předchozí obrázek).
Při načítání souborů na paměťovém médiu
systémem se na obrazovce TV objeví text
Načítání USB. V závislosti na struktuře
a počtu souborů může jistou dobu trvat, než
bude zavádění souborů ukončeno.
POZNÁMKA
Systém podporuje většinu modelů iPod®,
které byly vyrobeny v roce 2005 nebo
později.
POZNÁMKA
Aby se USB spojení nepoškodilo, odpojí
se, pokud je zkratováno nebo pokud
připojené USB zařízení odebírá příliš velký
výkon (to se může stát v případě, kdy
připojené USB zařízení nesplňuje normy
platné pro USB zařízení). Pokud závada
byla odstraněna, USB spojení se automaticky obnoví okamžitě po zapnutí zapalování.
Menu
06
Menu MEDIA se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigování v menu,
viz strana 249, a přehledu menu, viz
strana 252.
To platí pouze pro zdroj připojený přes USB.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
269
06 Informační systém
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
Přehrávání a navigace2
Otáčením knoflíku TUNE zpřístupněte strukturu playlistu/složky a procházejte příslušný
seznam/strukturu. Pomocí tlačítka OK/MENU
potvrďte zvolenou vnořenou složku resp.
spusťte přehrávání příslušného audio/video
souboru. Pomocí tlačítka EXIT můžete playlist ukončit nebo zastavit nebo se můžete
posunout ve struktuře složky nahoru (zpátky).
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT se dostanete na základní úroveň playlistu.
Audio/video soubory lze rovněž měnit tisknu/
na středové konzole
tím tlačítka
nebo pomocí klávesnice na volantu*.
Audio soubory mají symbol
, video soua složky mají symbol
bory3 mají symbol
.
06
Po dokončení přehrávání souboru se pokračuje přehráváním dalších souborů (stejného
typu) v dané složce. Ke změně4 složky dojde
automaticky po přehrání všech souborů
v dané složce. Pokud se do USB portu vloží
zařízení obsahující pouze audio soubory nebo
pouze video soubory, systém tuto situaci
2
3
4
5
6
270
automaticky zaregistruje a upraví nastavení.
V tomto případě se přehrají pouze tyto soubory. Systém však nezmění nastavení, pokud
se do USB portu vloží zařízení obsahující
kombinaci audio a video souborů. Místo toho
bude přehrávač pokračovat v přehrávání
pouze původních typů souborů.
Rychle dopředu/dozadu2
Viz strana 266.
Prohledávání2
Viz strana 267.
Náhodný výběr2
Viz strana 267.
Vyhledávání2
Klávesnici na ovládacím panelu na středové
konzole lze použít k nalezení názvu souboru
v aktuální složce.
Funkce vyhledávání se otevře otočením knoflíku TUNE (otevře se struktura složky) nebo
stisknutím libovolné klávesy s písmenem.
Pokud zadáte do vyhledávacího řetězce písmeno nebo znak, dostanete se blíže k cíli
vyhledávání.
Platí pouze pro USB a iPod®.
Platí pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Je-li aktivována funkce Opakovat složku, nebude spuštěna.
Platí pouze pro USB.
Neplatí pro iPod®
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stisknutím OK/MENU spusťte přehrávání
souboru.
Opakování složky5
Viz strana 267.
Pauza
Jakmile se hlasitost zcela ztlumí nebo pokud
stisknete tlačítko MUTE, multimediální
přehrávač se pozastaví. Jakmile se hlasitost
obnoví nebo pokud stisknete znovu tlačítko
MUTE, multimediální přehrávač se spustí.
Dále lze přehrávání pozastavit pomocí
systému 6: stiskněte OK/MENU a zvolte
Přehrát/pauza.
Zdroj audia
Paměť USB
Za účelem usnadnění používání paměti USB
se vyvarujte ukládání souborů, které nejsou
hudebními soubory. Systému trvá výrazně
delší dobu načítání pamětí obsahující soubory, které nejsou kompatibilními hudebními
soubory.
06 Informační systém
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
POZNÁMKA
Systém podporuje mobilní média, která
odpovídají systému souborů FAT32 a USB
2.0. Systém dokáže pracovat s 1000 složkami s maximálně 254 vnořenými složkami
resp. soubory v každé složce. Výjimkou je
nejvyšší úroveň, ve které může být až 1000
vnořených složek resp. souborů.
iPod®
iPod® je dobíjen a napájen z konektoru USB*
přes připojovací kabel přehrávače.
POZNÁMKA
Systém umožňuje pouze přehrávání audio
souborů ze zařízení iPod®.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Pokud je jako zdroj audio používán přehrávač iPod®, audio systém vozu má podobnou strukturu menu jako přehrávač iPod®.
Pro použití delších USB pamětí doporučujeme použít USB kabel. Tím se zabrání
mechanickému opotřebení USB vstupu
a připojené paměti USB.
USB hub
K USB portu lze připojit USB hub a přes něj
zapojit několik USB zařízení. USB zařízení se
vybírá v režimu USB pod položkou Menu
USB Zvolit USB zařízení.
Kompatibilní formáty souborů přes
připojení USB
Přes připojení USB lze přehrávat audio
a video soubory, které jsou uvedeny v následující tabulce.
MP3 přehrávač
Mnoho MP3 přehrávačů má vlastní souborový systém, který není podporován audiosystémem. Pro použití v systému musí být MP3
přehrávač nastaven v režimu USB
Removable device/Mass Storage Device.
Formáty zvuku
Video
A
formátA
06
mp3, wma, aac, m4a
divx, avi, asf
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia
a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
271
06 Informační systém
Media Bluetooth®*
Všeobecné informace
Přehrávač ve voze je vybaven systémem
Bluetooth®1 a může přehrávat bezdrátově
streaming audio soubory z externích zdrojů
s rozhraním Bluetooth®, např. z mobilních
telefonů a PDA. K navigaci a ovládání zvuku
se používají tlačítka na středové konzole nebo
tlačítka na klávesnici na volantu*. Některá
externí zařízení můžete použít také k přepínání stop.
Pokud chcete přehrát audio soubor, musíte
nejdříve nastavit přehrávač ve voze do režimu
Bluetooth.
Pokud se k vozidlu připojí mobilní telefon, lze
dálkově ovládat výběr funkcí mobilního telefonu, viz strana 275. Jednotlivé funkce volte
přepínáním mezi hlavními zdroji TEL
a MEDIA.
06
POZNÁMKA
Přehrávač Bluetooth® musí podporovat
funkce Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) a Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Přehrávač by měl používat
funkci AVRCP verze 1.3, A2DP 1.2. Jinak
se může stát, že některé možnosti nebudou funkční.
Některé mobilní telefony a externí přehrávače, které jsou na trhu k dispozici,
nepodporují v plném rozsahu funkci
Bluetooth® v přehrávači ve voze. Pokud
potřebujete informace o kompatibilních
telefonech a externích přehrávačích, společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaného prodejce Volvo nebo
navštívit stránku www.volvocars.com.
POZNÁMKA
Přehrávač ve voze dokáže přehrávat audio
soubory pouze pomocí funkce Bluetooth®.
Menu
Menu MEDIA se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigování v menu,
viz strana 249, a přehledu menu, viz
strana 252.
1
272
Platí pro výbavu High Performance, High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Přehled
Ovládací panel na středové konzole.
VOL – hlasitost.
Tlačítko MEDIA. Automaticky se aktivuje
naposledy aktivní zdroj (např. iPod®). Je-li
zdroj aktivován a stisknete MEDIA,
zobrazí se menu zkratek s obvykle používanými položkami menu.
Potvrďte výběr nebo přejděte do menu
stisknutím tlačítka OK/MENU.
K navigaci v menu otáčejte knoflíkem
TUNE.
EXIT - posunutí v systému menu nahoru,
zastavení probíhající funkce.
Krátkým stisknutím lze přecházet mezi
audio soubory. Dlouhá stisknutí se pou-
06 Informační systém
Media Bluetooth®*
žívají k přetáčení audio souborů dopředu
a dozadu.
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často
použít místo tlačítek na středové konzole
klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač. Popis tlačítek na volantu, viz
strana 247. Popis dálkového ovladače, viz
strana 291.
Začínáme
Připojte externí zařízení
Bluetooth®
Lze zaregistrovat až deset externích zařízení.
Připojení se provede stejně jako u telefonu.
Viz Připojte externí zařízení Bluetooth®,
strana 276.
Automatické připojení
Jestliže je funkce Bluetooth® aktivní, automaticky se připojí naposledy připojené externí
zařízení. Pokud zábavný systém hledá naposledy připojené zařízení, název tohoto zařízení
se zobrazí na obrazovce TV. Pro připojení
dalšího zařízení stiskněte EXIT. Připojte nové
externí zařízení, viz "Připojení jiného externího
zařízení" dole.
Připojení jiného externího zařízení
Odpojování zařízení
Pokud je voze několik zařízení, lze připojit jiné
zařízení. Toto zařízení se však nejdříve musí
spárovat, viz "Připojte externí zařízení Bluetooth®" výše. Pro změnu na jiné zařízení:
K automatickému odpojení dojde, pokud se
externí zařízení vzdálí mimo dosah systému
infotainment. Více informací o připojení, viz
strana 273.
1. Stiskněte MEDIA, otáčejte ovladačem
TUNE, dokud se nezobrazí Bluetooth
a potom stiskněte OK/MENU.
Odeberte připojené zařízení
2. Zkontrolujte, zda přes rozhraní Bluetooth®
lze externí zařízení vyhledat resp. jestli je
dané zařízení vidět. Viz příručka k externímu zařízení.
2. Otočte TUNE na Odebrat zařízení
Bluetooth a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU.
3. Stiskněte OK/MENU.
4. Otočte TUNE na Změnit zařízení a pro
potvrzení stiskněte OK/MENU.
> Po chvíli se na obrazovce TV zobrazí
název externího zařízení. Pokud bylo
zpárováno několik externích zařízení,
zobrazí se také.
1. Zvolte režim Bluetooth v položce OK/
MENU.
3. Zařízení, které chcete odebrat, zvolte
otáčením knoflíku TUNE. Pro potvrzení
stiskněte OK/MENU.
> Na obrazovce TV se objeví dotaz, zda
chcete připojení odebrat.
4. Potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Pro zrušení stiskněte EXIT.
06
5. Zařízení, které chcete připojit, zvolte
otáčením knoflíku TUNE. Pro potvrzení
stiskněte OK/MENU.
> Připojí se externí zařízení.
Audio soubor změňte stisknutím tlačítka
/
na středové konzole nebo na klávesnici na volantu*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
273
06 Informační systém
Media Bluetooth®*
Náhodný výběr2
Tato funkce přehrává audio soubory v externím zařízení v náhodném pořadí. Funkci
náhodného přehrávání aktivujte/deaktivujte
v režimu Bluetooth v položce Menu
Bluetooth Náhodné přehrávání.
Audio soubor změňte stisknutím tlačítka
/
na středové konzole nebo na klávesnici na volantu*.
Prohledávání audio souborů
v externím zařízení2
Tato funkce přehraje prvních deset sekund
z každého audio souboru. Funkci přehrávání
aktivujte/deaktivujte v režimu Bluetooth
v položce Menu Bluetooth Vyhledávání.
06
Zrušte prohledávání pomocí tlačítka EXIT.
Informace o verzi Bluetooth®
Aktuální verze systému Bluetooth® ve voze se
zobrazí v režimu Bluetooth v menu Menu
Bluetooth Verze Bluetooth softwaru ve
vozidle.
2
274
Není podporováno všemi mobilními telefony.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Informační systém
Bluetooth® handsfree*
Všeobecné informace
Mobilní telefon vybavený technologií
Bluetooth® může být bezdrátově připojen
k systému infotainment1. Systém infotainment
potom funguje jako handsfree s možností
ovládat dálkově celou řadu funkcí mobilního
telefonu. Mikrofon se nachází ve sluneční
cloně na straně řidiče (2). Mobilní telefon je
možné ovládat prostřednictvím vlastní klávesnice bez ohledu na to, zda je nebo není připojen.
viz strana 249, a přehledu menu, viz
strana 252.
Funkce telefonu, přehled ovládacích
prvků
Přehled
POZNÁMKA
S funkcí handsfree jsou kompatibilní pouze
některé mobilní telefony. Doporučujeme,
abyste si informace o kompatibilních
mobilních telefonech vyžádali u autorizovaného prodejce Volvo nebo navštívili
internetové stránky www.volvocars.com.
Ovládací panel na středové konzole.
Tlačítka s čísly a písmeny
Přehled systému
Mobilní telefon.
Mikrofon.
Pokud se k vozidlu připojí mobilní telefon, lze
spustit streaming audio souborů z telefonu,
viz strana 272. Jednotlivé funkce volte přepínáním mezi hlavními zdroji TEL a MEDIA.
Klávesnice na volantu.
Ovládací panel na středové konzole.
Menu
Menu TEL se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigování v menu,
1
Tlačítko TEL aktivuje/vyhledá naposledy
připojený telefon. Je-li telefon již připojen
a stiskne se tlačítko TEL, zobrazí se
menu zkratek s obvykle používanými
položkami menu pro telefon.
06
Přijměte příchozí hovory, potvrďte výběr
nebo stisknutím položky OK/MENU
přejděte do menu Telefon.
TUNE - v normálním zobrazení otočte pro
přístup k telefonnímu seznamu doprava,
pokud chcete otevřít výpis volání pro
všechny hovory, otočte doleva. Používá
Platí pro výbavu High Performance, High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
275
06 Informační systém
Bluetooth® handsfree*
se rovněž k procházení mezi jednotlivými
položkami na obrazovce TV.
EXIT - zruší/odmítne hovor, vymaže
zadané znaky, přejde do systému menu
a zruší aktuální funkci.
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často
použít místo tlačítek na středové konzole
klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač. Popis tlačítek na volantu, viz
strana 247. Popis dálkového ovladače, viz
strana 291.
Nezapomeňte
Aktivace
06
Krátkým stisknutím tlačítka TEL se aktivuje/
vyhledá naposledy připojený telefon. Je-li
telefon již připojen a stiskne se tlačítko TEL,
zobrazí se menu zkratek s obvykle používanými položkami menu pro telefon. Symbol
upozorňuje, že telefon je připojen.
Připojte externí zařízení Bluetooth®
Lze zaregistrovat až deset externích zařízení.
Registrace se pro každé zařízení provádí
pouze jednou. Zaregistrované zařízení se již
276
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
nemusí aktivovat, aby bylo viditelné a aby se
dalo vyhledat.
POZNÁMKA
Pokud bude aktualizován operační systém
telefonu, může dojít k přerušení registrace
telefonu. V tomto případě odpojte telefon,
viz strana 278, a potom jej znovu připojte,
viz strana 276.
Lze současně připojit dvě zařízení Bluetooth®.
Jeden telefon a jedno zařízení k přehrávání
médii, mezi kterými lze přepínat, viz
strana 277 nebo viz strana 273. Dále lze používat telefon pro streaming audio souborů
z připojeného zařízení.
Externí zařízení se připojuje různými způsoby
podle toho, zda již bylo nebo nebylo dříve
připojeno. Pro dále uvedené možnosti připojení se předpokládá, že se zařízení připojuje
poprvé a že nejsou připojena žádná další
zařízení.
Existují dvě možnosti, jak připojit zařízení:
externí zařízení lze vyhledat z vozu nebo lze
vyhledat vůz z externího zařízení. Pokud
jeden způsob nefunguje, zkuste druhý.
Příklad běžného zobrazení pro telefon.
Pokud se nenacházíte v běžném zobrazení,
stiskněte TEL na středové konzole.
Možnost 1 - externí zařízení se hledá pomocí
systému menu ve voze
1. Nastavte externí zařízení, aby bylo viditelné a aby se dalo vyhledat přes technologii Bluetooth®. Viz příručka k externímu
zařízení nebo www.volvocars.com.
2. Stiskněte OK/MENU a dodržujte pokyny
na televizní obrazovce.
> Nyní je externí zařízení připojeno
k vozidlu a může být ovládáno
z vozidla.
06 Informační systém
Bluetooth® handsfree*
Pokud připojení není úspěšné, stiskněte dvakrát EXIT a připojte zařízení podle popisu
u Možnosti 2.
Pokud audio systém hledá naposledy připojený telefon, název tohoto telefonu se zobrazí
na obrazovce TV.
Možnost 2 - Hledejte vozidlo s funkcí
Bluetooth® externího zařízení.
Manuální připojení
1. Nastavte, aby vozidlo bylo viditelné pro
Bluetooth® a aby se dalo vyhledat. Otočte
TUNE na Nastavení telefonu, potvrďte
pomocí OK/MENU, zvolte Viditelný
a potvrďte pomocí OK/MENU.
2. Na obrazovce externího zařízení zvolte
My Volvo Car a postupujte podle
pokynů.
3. Do externího zařízení zadejte PIN kód
a potvrďte připojení.
4. Stiskněte OK/MENU a stejný PIN kód
zadejte pomocí klávesnice na středové
konzole ve vozidle.
Po připojení externího zařízení se na televizní
obrazovce vozidla objeví název Bluetooth®
a zařízení lze ovládat z vozidla.
Automatické připojení
Pokud je funkce handsfree aktivní, potom
naposledy připojený mobilní telefon v dosahu
je připojen automaticky. Pokud naposledy
připojený mobilní telefon není aktivní, systém
se pokusí připojit dříve spárovaný telefon.
2
Chcete-li změnit připojený mobilní telefon,
přejděte v režimu telefonu na položku Menu
telefonu Změnit telefon.
Připojení jiného externího zařízení
Pokud je voze několik zařízení, lze připojit jiné
zařízení. Zařízení se však nejdříve musí zaregistrovat k vozidlu, viz Připojte externí zařízení
Bluetooth®. Pro změnu na jiné zařízení:
1. Zkontrolujte, zda přes rozhraní Bluetooth®
lze externí zařízení vyhledat resp. jestli je
dané zařízení vidět. Viz příručka k externímu zařízení.
2. Stiskněte TEL a potom zvolte Změnit
telefon.
> Vozidlo vyhledá dříve připojená
zařízení. Detekovaná externí zařízení
s příslušným názvem Bluetooth® se
zobrazí na obrazovce TV.
3. Zařízení, které chcete připojit, zvolte
otáčením knoflíku TUNE. Pro potvrzení
stiskněte OK/MENU.
> Připojí se externí zařízení.
Volání
1. Zkontrolujte, zda se nahoře na obrazovce
a zda se funkce
TV objeví symbol
handsfree nachází v režimu telefonu.
2. Vytočte požadované číslo nebo použijte
zrychlenou volbu, viz strana 282. V normálním zobrazení můžete otočit TUNE
doprava, čímž se otevře telefonní
seznam, nebo doleva, čímž se otevře
výpis všech hovorů. Informace o telefonním seznamu, viz strana 279.
3. Stiskněte OK/MENU.
Volání přerušíte tlačítkem EXIT.
Odpojení mobilního telefonu
K automatickému odpojení dojde, pokud se
mobilní telefon vzdálí mimo dosah audiosystému. Spojení s mobilním telefonem lze
manuálně přerušit v režimu telefonu pomocí
položky Menu telefonu Telefon odpoj..
Více informací o připojení, viz strana 276.
06
Funkce handsfree se deaktivuje při vypnutí
motoru a při otevření dveří2.
Po odpojení mobilního telefonu můžete v probíhajícím hovoru pokračovat prostřednictvím
vestavěného reproduktoru a mikrofonu mobilního telefonu.
Pouze Keyless Drive.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
277
06 Informační systém
Bluetooth® handsfree*
POZNÁMKA
I když byl váš mobilní telefon manuálně
odpojen, některé mobilní telefony se
mohou automaticky připojit k poslední
připojené sadě hands free, např. v případě
nového hovoru.
Odebrat zařízení
U připojeného mobilního telefonu lze zrušit
registraci a telefon odebrat. Provádí se to
v režimu telefonu v menu Menu telefonu
Odebrat zařízení Bluetooth.
Menu při hovoru
Stiskněte během probíhajícího hovoru tlačítko
OK/MENU. Tím se zpřístupní následující
funkce:
• Vypnutí zvuku - Mikrofon audio systému
je ztlumen.
• Mobilní telefon - hovor je převeden ze
sady handsfree na mobilní telefon.
U některých mobilních telefonů se spojení
přeruší. Jde o zcela normální jev. Funkce
handsfree se Vás dotáže, zda chcete opět
připojit.
• Vytáčet číslo - možnost zavolat třetí
straně pomocí kláves s čísly (aktuální
hovor je převeden do režimu standby).
Příjem hovoru a volání
Příchozí hovor
–
06
Stisknutím tlačítka OK/MENU odpovíte
na hovor, a to i v případě, kdy je systém
audio např. v režimu RÁDIO nebo
MEDIA.
Pro odmítnutí nebo ukončení stiskněte tlačítko EXIT.
Automatická odpověď
Funkce automatické odpovědi znamená, že
hovory jsou přijaty automaticky.
–
278
Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu
telefonu v menu Menu telefonu
Možnosti hovoru Automatický příjem
hovorů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Seznamy hovorů
• Délka hovoru
POZNÁMKA
U některých mobilních telefonů se seznam
naposledy vytáčených čísel zobrazuje
v opačném pořadí.
Hlasová schránka
V běžném zobrazení lze číslo zrychlené volby
pro hlasovou schránku naprogramovat a poté
zpřístupnit dlouhým stisknutím tlačítka 1.
Γíslo hlasové schránky se mění v režimu telefonu v menu Menu telefonu Možnosti
hovoru Číslo hlasové schránky
Změnit číslo. Pokud není uloženo žádné
číslo, může být toto menu vyvoláno jedním
dlouhým stisknutím tlačítka 1.
Seznamy hovorů se kopírují do funkce handsfree při každém novém připojení a jsou aktualizovány během spojení. V běžném zobrazení
otočte knoflíkem TUNE doleva. Zobrazí se
výpis volání pro Všechna volání.
Hlasitost hovoru
V režimu telefonu lze zobrazit všechny
seznamy hovoru následovně: Menu telefonu
Všechna volání:
Hlasitost hovoru lze měnit jen během hovoru.
Použijte klávesnici na volantu* nebo otočte
knoflíkem VOL.
•
•
•
•
Hlasitost audiosystému
Všechna volání
Zmeškané hovory
Přijaté hovory
Volaná čísla
Nastavení zvuku
Pokud neprobíhá žádný odchozí hovor,
ovládá se audio systém obvyklým způsobem
otáčením knoflíku VOL.
06 Informační systém
Bluetooth® handsfree*
Je-li během příchozího hovoru aktivní audio
zdroj, automaticky se ztlumí. Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu telefonu v menu
Menu telefonu Nastavení telefonu
Tóny a hlasitost Vypnutí zvuku rádia/
média.
Hlasitost vyzvánění
V režimu telefonu přejděte na Menu telefonu
Nastavení telefonu Tóny a hlasitost
Hlasitost vyzváněcího tónu a nastavení
upravte otáčením knoflíku VOL. Stisknutím
tlačítka OK/MENU se ozve hlasitost audio
systému. Potvrďte stisknutím tlačítka EXIT.
Vyzvánění
Funkce handsfree obsahuje vyzváněcí tóny,
které mohou být vybrány v režimu telefonu
v menu Menu telefonu Nastavení
telefonu Tóny a hlasitost Vyzváněcí
tóny Vyzváněcí tón 1, atd.
POZNÁMKA
U některých mobilních telefonů nelze
vyzváněcí tón připojeného telefonu
vypnout, pokud se používá některý z integrovaných signálů pro systém handsfree.
3
Pro výběr vyzváněcího tónu3 přejděte
v režimu telefonu do menu Menu telefonu
Nastavení telefonu Tóny a hlasitost
Vyzváněcí tóny Vyzváněcí tón MT.
POZNÁMKA
Změny položky v telefonním seznamu
v mobilním telefonu, které jsou provedeny
ve voze, budou vždy uloženy jako nová
položka do telefonního seznamu ve voze.
To znamená, že tyto změny nebudou uloženy do telefonu. Z vozu to nyní bude
vypadat, že máte dvojité záznamy s odlišnými ikonami. Dále upozorňujeme, že číslo
zkrácené volby nebo změna v kontaktu
budou do telefonního seznamu vozu uloženy jako nová položka.
Telefonní seznam
Existují dva telefonní seznamy. Ve voze jsou
propojeny do jednoho a zobrazují se jako
jediný telefonní seznam.
•
•
Vůz si stáhne telefonní seznam mobilního
telefonu a tento telefonní seznam zobrazí
pouze v případě, že se připojí mobilní
telefon, ze kterého se tento telefonní
seznam stahoval.
Do vozu je integrován rovněž telefonní
seznám. Obsahuje všechny kontakty uložené ve voze, a to bez ohledu na to, jaký
telefon byl připojen při ukládání těchto
kontaktů. Tyto kontakty jsou viditelné pro
všechny uživatele, a to bez ohledu na
mobilní telefon, který se připojuje k vozu.
Pokud se kontakt uloží do vozu, před
kontaktem v telefonním seznamu se
zobrazí
.
Aby bylo možné používat telefonní seznam,
musí se v horní části obrazovky TV nacházet
symbol
a funkce handsfree musí být
v režimu telefonu.
Audiosystém si ukládá kopii telefonního
seznamu každého spárovaného mobilního
telefonu. Telefonní seznam lze do audiosystému zkopírovat automaticky při každém
připojení.
–
06
Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu
telefonu v menu Menu telefonu
Nastavení telefonu Stáhnout
telefonní seznam.
Není podporováno všemi mobilními telefony.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
279
06 Informační systém
Bluetooth® handsfree*
Pokud telefonní seznam obsahuje kontaktní
informace o volajícím, potom se tyto informace zobrazí na obrazovce TV.
Rychle vyhledávání kontaktů
V normálním zobrazení otočte knoflíkem
TUNE doprava. Zobrazí se seznam kontaktů.
Výběr proveďte otočením knoflíku TUNE.
Pokud chcete danému kontaktu zavolat,
stiskněte OK/MENU.
Pod jménem kontaktu je uvedeno telefonní
číslo, které se standardně nastavuje. Pokud
se vpravo od kontaktu zobrazí symbol >, je
pro daný kontakt uloženo více telefonních
čísel. Stisknutím tlačítka OK/MENU se
zobrazí čísla. Otáčením ovladače TUNE
změňte číslo, které je nastaveno jako výchozí,
a vytočte je. Pro vytočení čísla stiskněte OK/
MENU.
06
K hledání v seznamu kontaktů lze použít klávesnici na středové konzole, pomocí které
zadáte jméno kontaktu (funkce tlačítek - viz
"Klávesnice se znaky na středové konzole".).
Seznam kontaktů je přístupný rovněž z běžného zobrazení: stiskněte a podržte na klávesnici středové konzoly tlačítko s písmenem,
kterým začíná jméno hledaného kontaktu.
Pokud například dlouze stisknete tlačítko 6,
okamžitě se dostanete do seznamu, kde
najdete kontakty, které začínají písmenem M.
280
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Klávesnice se znaky na středové
konzole
Tlačítko
Vyhledávání kontaktů
Funkce
Mezera . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈΔ3
GHIÌ4
JKL5
MNOΚØÑÒ6
PQRSΤ7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Přepínání mezi velkými
a malými písmeny.
+0pw
#*
Vyhledávání kontaktů pomocí textového kolečka.
Seznam znaků
Změna režimu zadávání (viz tabulka dole)
Telefonní seznam
Pokud chcete vyhledat nebo upravit kontakt,
přejděte v režimu telefonu na Menu telefonu
Telefonní seznam Hledat.
POZNÁMKA
Systém High Performance není vybaven
kolečkem pro zadávání textu. Proto funkci
TUNE nelze použít k zadávání znaků:
k tomuto účelu lze použít pouze tlačítka
s čísly a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
06 Informační systém
Bluetooth® handsfree*
1. Otočte knoflík4 TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly
a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
2. Pokračujte dalším písmenem atd. Výsledek hledání se zobrazí v telefonním
seznamu (3).
3. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete přejít do telefonního seznamu,
otočte TUNE na jednu z možností (viz
vysvětlení v tabulce dole) v seznamu (2)
pro změnu režimu zadávání a stiskněte
OK/MENU.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
Pokud stisknete na středové konzole klávesu
s číslem, když je zobrazeno textové kolečko
(viz obrázek nahoře), na obrazovce TV se
objeví nový seznam znaků (1). Opakovaně tiskněte klávesu s číslem, dokud se neobjeví
požadované písmeno. Potom klávesu uvolněte. Pokračujte dalším písmenem atd. Po
stisknutí tlačítka bude dané zadání potvrzeno,
až stisknete další tlačítko.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající
klávesu s číslem.
Zadávání písmen pro nový kontakt.
Změna režimu zadávání (viz tabulka dole)
Zadávací pole
123/ABC
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
Další
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
Dostanete se do telefonního
seznamu (3). Otočením TUNE
zvolíte kontakt. Po stisknutí
tlačítka OK/MENU se zobrazí
uložení čísla a ostatní informace.
4
Nový kontakt
Nové kontakty lze přidat v režimu telefonu
v menu Menu telefonu Telefonní seznam
Nový kontakt.
06
POZNÁMKA
Systém High Performance není vybaven
kolečkem pro zadávání textu. Proto funkci
TUNE nelze použít k zadávání znaků:
k tomuto účelu lze použít pouze tlačítka
s čísly a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
281
06 Informační systém
Bluetooth® handsfree*
1. Je-li zvolen řádek Jméno, stisknutím tlačítka OK/MENU se dostanete do režimu
zadávání (viz obr. nahoře).
2. Otočte knoflík4 TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly
a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
123/AB
C
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
Další
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
3. Pokračujte dalším písmenem atd. Zadané
jméno (2) se objeví na obrazovce TV
v zadávacím poli.
OK
Uložte a vraťte se zpět do
menu Přidat kontakt stisknutím tlačítka OK/MENU.
4. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete změnit nastavení z malých písmen
na velká nebo opačně, otočte TUNE na
jednu z možností (viz vysvětlení v tabulce
dole) v seznamu (1) a stiskněte OK/
MENU.
06
Po zadání celého jména zvolte OK v seznamu
na obrazovce TV (1) a stiskněte OK/MENU.
Nyní pokračujte s telefonním číslem podle
popisu nahoře.
Po zadání čísla telefonu stiskněte OK/MENU
a zvolte typ čísla telefonu (Mobilní telefon,
Doma, Zaměstnání nebo Všeobecně).
Potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
4
282
Po vyplnění všech podrobností uložte kontakt
zvolením Uložit kontakt v menu.
Mezi malými a velkými písmeny přepínejte tlačítkem OK/
MENU.
Stiskněte OK/MENU. Kurzor
se přesune na zadávací pole
(2) v horní části obrazovky TV.
Pomocí tlačítka TUNE se nyní
kurzor může posunout na
příslušné místo. Zde můžete
např. vložit nová písmena nebo
stávající písmena vymazat
pomocí tlačítka EXIT. Abyste
mohli vložit nová písmena,
nejdříve stiskněte tlačítko OK/
MENU a vstupte do režimu
zadávání znaků.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Čísla rychlé volby
Pomocí režimu telefonu můžete v menu
Menu telefonu Telefonní seznam
Rychlé vytáčení vytáčet čísla rychlé volby.
Γísla zrychlené volby můžete vytáčet v režimu
telefonu pomocí kláves s čísly na klávesnici
na středové konzole: stiskněte klávesu
s číslem a potom stiskněte OK/MENU.
Pokud není pro dané číslo zrychlené volby
zadán žádný kontakt, zobrazí se dotaz, zda
se daný kontakt má uložit ke zvolenému číslu
zrychlené volby.
Přijetí vizitky
Do telefonního seznamu ve vozidle můžete
přijmout vizitku z jiných mobilních telefonů
(které nejsou momentálně připojeny k vozidlu). V tomto případě musíte vozidlo nastavit,
aby bylo pro zařízení Bluetooth® viditelné.
Funkce se aktivuje v režimu telefonu v menu
Menu telefonu Telefonní seznam
Přijmout vCard.
Stav paměti
Stav paměti telefonního seznamu vozu a telefonního seznamu připojeného mobilního telefonu uvidíte v režimu telefonu v menu Menu
telefonu Telefonní seznam Stav
paměti.
06 Informační systém
Bluetooth® handsfree*
Vymazání telefonního seznamu
Telefonní seznam vozu lze vymazat. Provádí
se to v režimu telefonu v menu Menu
telefonu Telefonní seznam Vymazat
telefonní seznam.
POZNÁMKA
Vymazáním telefonního seznamu vozu se
vymažou pouze kontakty v telefonním
seznamu vozu. Kontakty v adresáři mobilního telefonu se nemažou.
Informace o verzi Bluetooth
Bluetooth®
Aktuální verze systému Bluetooth® ve voze se
zobrazí v režimu telefonu v menu Menu
telefonu Nastavení telefonu Verze
Bluetooth softwaru ve vozidle.
06
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
283
06 Informační systém
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon
Všeobecné informace
Funkce rozpoznávání hlasu1, která je součástí
systému infotainment, umožní řidiči hlasem
aktivovat některé funkce v mobilním telefonu
připojeném k rozhraní Bluetooth® nebo
v navigačním systému Volvo - RTI (Road and
Traffic Information System).
pak může soustředit na jízdu a věnovat
pozornost dopravní situaci.
Jazyk
VAROVÁNÍ
Za bezpečné řízení vozu a dodržování
všech platných předpisů týkajících se provozu na komunikacích je vždy odpovědný
řidič.
POZNÁMKA
•
•
06
V této kapitole najdete popis použití
hlasových povelů k ovládání mobilního telefonu připojeného přes rozhraní Bluetooth®. Podrobné informace o použití mobilního telefonu,
který je připojen přes rozhraní
Bluetooth® se systémem Infotainment
ve voze, viz strana 275.
Navigační systém Volvo RTI (Road and
Traffic Information System) je dodáván
se samostatnou uživatelskou příručkou, ve které najdete další informace
o ovládání hlasem a o hlasových povelech, které se používají k ovládání
tohoto systému.
Funkce rozpoznávání hlasu umožní hlasem
aktivovat některé funkce v mobilním telefonu
připojeném k rozhraní Bluetooth® nebo
v navigačním systému Volvo - RTI (Road and
Traffic Information System). Přitom řidič může
mít po celou dobu ruce na volantu. Vstupní
data jsou zadávána ve formě dialogu - uživatel vyslovuje pokyny a systém slovně reaguje.
Systém rozpoznávání hlasu pracuje se stejným mikrofonem jako systém handsfree
Bluetooth® (viz vyobrazení na straně 275).
Odpovědi systému rozpoznávání hlasu jsou
slyšet z reproduktorů vozidla.
Hlasové povely představují pohodlné řešení,
které zabraňuje rozptylování řidiče, který se
1
284
Platí pouze pro vozidla vybavena navigačním systémem Volvo - RTI (Road and Traffic Information System).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Seznam jazyků.
Rozpoznávání hlasu není k dispozici pro
všechny jazyky. Jazyky, u kterých je rozpoznávání hlasu k dispozici, jsou v seznamu
. Změna jazyka
jazyků označeny ikonou se provádí v menu MY CAR, viz strana 207.
06 Informační systém
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon
Nezapomeňte
Při použití systému rozpoznávání hlasu pamatujte na následující:
•
Chcete-li vydat povel, začněte mluvit, až
se ozve tón, a to běžným hlasem a běžnou rychlostí.
•
Nemluvte, když systém odpovídá (během
této doby systém pokynům nerozumí).
•
•
Dveře a okna ve voze musí být zavřeny.
Tlačítko pro rozpoznávání hlasu
Pokud řidič neví, jaký povel má použít,
může říct "Help" ("Nápověda") - a systém
nabídne různé povely, jaké lze v dané
situaci použít.
Aktivace systému
Hlasové povely lze zablokovat:
Než budete moci použít hlasové povely pro
mobilní telefon, musí se mobilní telefon připojit přes handsfree sadu Bluetooth® a musí se
spárovat. Pokud vyslovíte povel a mobilní
telefon není spárován, systém vás na tuto
skutečnost upozorní. Informace o párování
a připojování mobilního telefonu, viz
strana 276.
•
•
•
vyslovením příkazu "Cancel" ("Zrušit"),
•
Stiskněte EXIT nebo jiné tlačítko hlavního zdroje (např. MEDIA).
•
Stisknutím tlačítka pro rozpoznávání
hlasu (1) aktivujte systém a začněte dialog s hlasovými povely. Na obrazovce TV
na středové konzole bude systém zobrazovat nejčastěji používané povely.
•
Pokyny: Funkce, která vám usnadní
seznámení se systémem a postupem pro
vydávání povelů.
•
Učení hlasu: Funkce, která umožní
systému rozpoznání hlasu naučit se rozpoznávat váš hlas a akcent. Funkce umožňuje naučit hlasy dvou uživatelských
profilů.
V prostoru pro cestující by mělo být ticho.
POZNÁMKA
Klávesnice na volantu.
Funkce nápovědy pro rozpoznávání
hlasu
Funkce nápovědy jsou přístupné po stisknutí
tlačítka MY CAR na ovládacím panelu na
středové konzole a po otočení knoflíku TUNE
na požadovanou položku v nabídce.
Pokyny
Existují dvě možnosti, jak spustit pokyny:
POZNÁMKA
tím, že nepromluví,
Tento příkaz a učení hlasu lze spustit
pouze, pokud je vůz zaparkován.
dlouhým stisknutím tlačítka rozpoznání
hlasu na volantu
•
Stiskněte tlačítko rozpoznávání hlasu
a řekněte "Voice instructions".
•
Aktivují se pokyny v systému menu MY
CAR v položce Nastavení Nastavení
hlas. ovládání Voice tutorial. Popis
systému menu, viz strana 205.
06
Pokyny jsou rozděleny do 3 lekcí. Každá
lekce trvá přibližně 5 minut. Systém začne
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
285
06 Informační systém
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon
první lekcí. Pokud chcete danou lekci vynechat a přejít k další, stiskněte tlačítko rozpoznávání hlasu a řekněte "Next". K předchozí
lekci se vrátíte, když řeknete "Previous".
Použití hlasových povelů
Práci s pokyny ukončete dlouhým stisknutím
tlačítka rozpoznávání hlasu.
Po zahájení dialogu se na obrazovce TV
zobrazují běžně používané povely. Text
v závorkách a text označený šedě není vyslovován.
Učení hlasu
Systém zobrazí až patnáct frází, které máte
zopakovat. Učení hlasu lze spustit v systému
menu MY CAR v položce Nastavení
Nastavení hlas. ovládání Voice training.
Zvolte Uživatel 1 nebo Uživatel 2. Popis
systému menu, viz strana 205.
Po dokončení učení nezapomeňte nastavit
svůj uživatelský profil v položce Voice user
setting.
Další nastavení funkce MY CAR
06
•
•
286
Uživatelské nastavení - Lze nastavit dva
uživatelské profily. Funkce se aktivuje
v systému menu MY CAR v položce
Nastavení Nastavení hlas. ovládání
Voice user setting. Zvolte User 1
nebo User 2. Popis systému menu, viz
strana 205.
Hlasitost hlasu - Hlasitost lze změnit
v systému menu MY CAR v položce
Nastavení Nastavení hlas. ovládání
Hlasitost hlasového výstupu. Popis
systému menu, viz strana 205.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Řidič zahájí dialog s hlasovými povely tím, že
stiskne tlačítko pro rozpoznávání hlasu (viz
obrázek na straně 285).
Jakmile si řidič na systém zvykne, může rozhovor urychlit a vynechat nápovědu systému.
K tomu stačí krátce stisknout tlačítko rozpoznávání hlasu.
a Všeobecné pokyny. Popis systému menu,
viz strana 205.
Vytočení čísla
Systém rozezná čísla 0 (nula) až 9 (devět).
Tato čísla můžete vyslovovat samostatně, po
skupinách několik číslic nebo jako celé číslo
najednou. Systém nerozezná čísla větší než 9
(devět). Například nerozezná čísla 10 (deset)
nebo 11 (jedenáct).
Dále uvádíme příklad dialogu s hlasovými
povely. Odpověď systému závisí na konkrétní
situaci.
Povely lze vydávat několika způsoby
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
Povel "Phone call contact" můžete vyslovit
např.jako:
Phone > call number
•
Phone call number
"Phone > Call contact" - řekněte
"Phone", počkejte, než systém odpoví
a potom pokračujte a řekněte "Call contact."
nebo
•
"Phone call contact" - řekněte celý povel
najednou.
Rychlé povely
Rychlé povely pro telefon najdete v systému
menu MY CAR pod položkou Nastavení
Nastavení hlas. ovládání Seznam
jazykových pokynů Telefonní pokyny
nebo
Systém odpoví
Number?
Uživatel
Začněte vyslovovat jednotlivá čísla z čísla
telefonu (vyslovujte je samostatně, např. šestosm-sedm atd.). Pokud řeknete několik čísel
a uděláte pauzu, systém tato čísla zopakuje
a řekne "Continue".
Pokračujte ve vyslovování čísel. Povel ukončete tím, že řeknete "Call".
•
Γíslo, které jste řekli, můžete změnit, a to
tak, že řeknete "Correct" (vymaže se
06 Informační systém
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon
poslední vyslovená skupina čísel) nebo
"Delete" (vymaže se celé vyslovené číslo
telefonu).
Vytáčení podle výpisu volání
Pomocí následujícího dialogu můžete zatelefonovat na číslo uvedené v některém z výpisů
ve vašem mobilním telefonu.
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
Phone > call from the call register
nebo
Phone call from the call register
Pokračujte a reagujte na pobídky systému.
Zavolání na číslo uvedené v kontaktech
Pomocí následujícího dialogu můžete zavolat
konkrétním kontaktům uloženým ve svém
mobilním telefonu.
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
slovaných řádcích a systém vás požádá,
abyste zvolili číslo odpovídajícího řádku.
•
Je-li v seznamu více řádků než lze současně zobrazit, můžete říct "Down"
a kontakty v seznamu se přetočí dolů
(nebo můžete říct "Up" a kontakty se
v seznamu přetočí nahoru).
Volání do hlasové schránky
Pomocí následujícího dialogu můžete zavolat
na svou hlasovou schránku a zkontrolovat,
zda jste obdrželi zprávu. Γíslo telefonu
příslušné hlasové schránky musí být zaregistrováno ve funkci Bluetooth®, viz strana 278.
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
Phone > call voice mailbox
nebo
Phone call voice mailbox
06
Pokračujte a reagujte na pobídky systému.
Phone > call contact
nebo
Phone call contact
Pokračujte a reagujte na pobídky systému.
Při telefonování nezapomeňte:
•
Pokud u stejného jména existuje několik
kontaktů, zobrazí se na obrazovce v očí-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
287
06 Informační systém
TV*
Všeobecné informace
POZNÁMKA
Tento systém podporuje vysílání TV pouze
v zemích, kde se vysílá ve formátu
MPEG-2 nebo MPEG-4 v souladu se standardem DVB-T. Tento systém nepodporuje
analogové vysílání.
Menu
Navigujte v seznamu kanálů nebo menu
otáčením knoflíku TUNE.
Menu MEDIA se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigování v menu,
viz strana 249, a přehledu menu, viz
strana 252.
EXIT - posunutí v systému menu nahoru,
zastavení probíhající funkce.
Stisknutím tlačítka
další dostupný kanál.
Přehled
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často
použít místo tlačítek na středové konzole
klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač. Popis tlačítek na volantu, viz
strana 247. Popis dálkového ovladače, viz
strana 291.
Obraz televize se zobrazí pouze, když
vozidlo stojí. Pokud se vozidlo pohybuje
rychlostí vyšší než 6 km/h, obraz zmizí
a na displeji se objevíMédia nedostupná
během jízdy. Přesto po celou dobu slyšíte
zvuk. Obraz se objeví, jakmile se vozidlo
zastaví.
DŮLEŽITÉ
V některých zemích je pro tento výrobek
nutná TV licence.
288
Sledování TV
–
POZNÁMKA
Příjem závisí na síle a kvalitě signálu. Na
přenos může mít vliv celá řada okolností,
např. vysoké budovy nebo vzdálený TV
vysílač. Míra pokrytí často závisí na území,
ve kterém se zrovna v daném státě nacházíte.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
se zobrazí
POZNÁMKA
POZNÁMKA
06
/
Ovládací panel na středové konzole.
Předvolba stanic, zadávání číslic.
Tlačítko MEDIA. Aktivuje se naposledy
aktivní zdroj (např. iPod® nebo TV). Je-li
zdroj aktivován a stisknete MEDIA,
zobrazí se menu zkratek s obvykle používanými položkami menu.
Potvrďte výběr nebo přejděte do menu
stisknutím tlačítka OK/MENU.
Stiskněte MEDIA, otáčejte ovladačem
TUNE, dokud se nezobrazí na displeji TV
a potom stiskněte OK/MENU.
> Spustí se vyhledávání a za chvíli se
zobrazí naposledy používaný kanál.
Změna kanálů
Kanál můžete změnit následujícím způsobem:
•
Otočte knoflíkem TUNE. Zobrazí se
seznam všech kanálů, které jsou v této
oblasti k dispozici. Pokud je některý
z těchto kanálů již uložen do předvolby,
vpravo od názvu kanálu se objeví číslo
06 Informační systém
TV*
předvolby. Otáčejte dále knoflíkem
TUNE, dokud se nezobrazí požadovaný
kanál. Stiskněte tlačítko OK/MENU.
•
•
Můžete stisknout tlačítka předvolby (0-9).
Krátkým stisknutím tlačítek
/
se
zobrazí další kanál, který je v této oblasti
dostupný.
POZNÁMKA
Pokud vůz přejel v rámci jedné země
například do jiného města, je možné, že
došlo ke změně frekvenčního rozsahu a v
novém městě nebudou k dispozici
všechny předvolby. V tomto případě
spusťte nové hledání a nový seznam
předvoleb uložte.Viz funkce "Uložte
dostupné kanály TV do předvoleb", strana
289.
POZNÁMKA
Pokud pro daná tlačítka předvolby nelze
stanice přijímat, může to být proto, že se
vozidlo nachází v jiném místě než v místě,
kde se procházely televizní kanály, např.
když vozidlo jede z Německa do Francie.
Možná potom budete muset zvolit novou
zemi a spustit nové hledání.
Hledání kanálů TV/Seznam předvoleb
Channel management
1. Zvolte režim TV v položce OK/MENU.
Seznam předvoleb lze upravovat. Můžete
změnit pořadí kanálů, které se zobrazují
v seznamu předvoleb. V kanálu předvoleb
může TV kanál zabírat více než jedno místo.
Pozice TV kanálu se v seznamu předvoleb
může také měnit.
2. Otočením knoflíku TUNE zvolte Menu TV
a stiskněte OK/MENU.
3. Otočením knoflíku TUNE zvolte Zvolit
zemi a stiskněte OK/MENU.
> Pokud jste zvolili jednu nebo více zemí,
zobrazí se v seznamu.
4. Otočte knoflíkem TUNE na položku Jiné
země nebo na jednu z dříve zvolených
zemí. Stiskněte OK/MENU.
> Zobrazí se seznam všech dostupných
zemí.
5. Otočte TUNE na požadovanou zemi
(např. Švédsko) a stiskněte OK/MENU.
> Spustí se automatické prohledávání
dostupných TV kanálů. Toto prohledávání chvíli trvá. Během prohledávání se
zobrazí číslo každého nalezeného
kanálu, který byl přidán do předvolby.
Po dokončení prohledávání se zobrazí
zpráva a objeví se obrázek. Nyní je
k dispozici seznam předvoleb (maximálně s 30 předvolbami). Změna
kanálu, viz strana 288.
Prohledávání a ukládání předvoleb lze zrušit
pomocí knoflíku EXIT.
Pokud chcete změnit pořadí v seznamu
předvoleb, přejděte v režimu TV do menu
Menu TV Seřadit předvolby.
1. Otočte knoflíkem TUNE na kanál, který
chcete v seznamu přesunout. Pro
potvrzení stiskněte OK/MENU.
> Zvolený kanál se zvýrazní.
2. Otočte knoflíkem TUNE na nové místo
v seznamu. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU.
> Kanály si navzájem prohodí místo.
06
Po kanálech předvolby (max. 30) následují
všechny ostatní kanály, které jsou v této
oblasti k dispozici. Kanál lze v seznamu posunout nahoru.
Uložte dostupné kanály TV do
předvoleb
Pokud jste v rámci jedné země přejeli
s vozem například do jiného města, může se
stát, že v důsledku změny frekvence nebudou
předvolby v novém místě k dispozici. V tomto
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
289
06 Informační systém
TV*
případě spusťte nové prohledávání a uložte
nový seznam předvoleb.
1. Zvolte režim TV v položce OK/MENU.
2. Otočením knoflíku TUNE zvolte Menu TV
a stiskněte OK/MENU.
3. Otočením knoflíku TUNE zvolte Autom.
vyhledávání a stiskněte OK/MENU.
> Spustí se automatické prohledávání
dostupných TV kanálů. Toto prohledávání chvíli trvá. Během prohledávání se
zobrazí číslo každého nalezeného
kanálu, který byl přidán do předvolby.
Po dokončení prohledávání se zobrazí
zpráva a objeví se obrázek. Nyní je
k dispozici seznam předvoleb (maximálně s 30 předvolbami). Změna
kanálu, viz strana 288.
06
Prohledávání TV kanálů
Tato funkce automaticky prochází frekvenční
pásmo a prohledává všechny kanály, které
jsou v daném místě k dispozici. Jakmile je
kanál nalezen, zobrazí se přibližně na 10
sekund a potom se prohledávání opět spustí.
Prohledávání zastavte pomocí tlačítka EXIT.
Zobrazí se kanál, který jste právě sledovali.
Prohledávání nemá vliv na seznam předvoleb.
Prohledávání aktivujte v režimu TV v položce
Menu TV Vyhledávání.
290
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Teletext
Pokud si chcete přečíst teletext, postupujte
následovně:
1. Na dálkovém ovladači stiskněte
.
Pokud se chcete vrátit na zobrazení TV,
počkejte několik sekund nebo stiskněte tlačítko EXIT.
Nastavení obrazu
2. Pomocí kláves s čísly (0-9) zadejte číslo
stránky (3 číslice).
> Daná stránka se automaticky zobrazí.
Lze upravit nastavení jasu a kontrastu. Více
informací, viz strana 268.
Zadejte nové číslo stránky nebo stiskněte na
dálkovém ovladači tlačítka
/
a přejděte
na další stránku.
Došlo k výpadku příjmu
Na obrazovku televize se vraťte stisknutím
na dálkovém ovlátlačítka EXIT nebo
dání.
K nastavení teletextu můžete použít také tlačítka na dálkovém ovládání.
Informace o aktuálním programu
Po stisknutí tlačítka INFO se zobrazí informace o aktuálním programu, dalším programu a času, kdy daný program začne.
Pokud tlačítko INFO stisknete ještě jednou,
někdy se může objevit další informace
o aktuálním programu, např. čas začátku
a konce programu a stručný popis aktuálního
programu. Více informací o tlačítku INFO, viz
strana 247.
Jestliže zařízení přestane přijímat daný TV
kanál, obraz zamrzne. Krátké poté se na
objeví zpráva informující o výpadku příjmu pro
daný kanál TV a o tom, že pokračuje nové
hledání kanálu. Po obnovení příjmu se okamžitě zobrazí kanál TV. Je-li zobrazena tato
zpráva, lze kanál kdykoliv změnit.
Pokud se zobrazí zpráva Žádný příjem,
vyhledává, znamená to, že systém detekoval
výpadek všech kanálů TV. To se mohlo stát
při přejezdu hranice, když je systém nastaven
na nesprávnou zemi. V tomto případě
přepněte na správnou zemi v souladu s popisem v kapitole "Hledání kanálů TV/Seznam
předvoleb", viz strana 289.
06 Informační systém
Dálkový ovladač*
Všeobecné informace
Dálkové ovládání lze použít pro všechny
funkce v systému infotainment. Tlačítka dálkového ovládání mají stejné funkce jako tlačítka na středové konzole nebo tlačítka na
klávesnici na volantu*.
Pokud používáte dálkový ovladač, nejdříve
stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko
do polohy F. Namiřte dálkový ovládač na přijímač IR, který se nachází na středové konzole
vpravo od tlačítka INFO (viz strana 247).
VAROVÁNÍ
Volné předměty jako např. mobilní telefony, kamery, dálková ovládání k příslušenstvím apod., uschovejte do přihrádky
v přístrojové desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě kolize
nebo prudkého brzdění mohlo dojít k poranění osob ve voze.
POZNÁMKA
Nevystavujte dálkový ovladač přímému
slunečnímu záření (např. na přístrojové
desce) - u baterií by mohlo dojít k problémům.
Funkce
Tlačítko
Funkce
F = obrazovka TV vpředu
Přepnutí na navigaci*
Přepnutí na rádio (AM, FM1
apod.)
Přepnutí na médium (Disk,
TV* apod.)
Přepnutí na Bluetooth® handsfree*
Přetočení/rychlé převíjení
dozadu, přepnutí stopy/písně
Přehrávání/pauza
06
Stop
Přetočení/rychlé převíjení
dopředu, přepnutí stopy/písně
Menu
Odpovídá položce TUNE na středové
konzole.
Na předchozí položku, zrušení
funkce, vymazání zadaného
znaku
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
291
06 Informační systém
Dálkový ovladač*
Tlačítko
Funkce
Titulky, výběr jazyka textu
Procházení doprava/doleva
Teletext*, zapnuto/vypnuto
Hlasitost, snížení
Hlasitost, zvýšení
06
Výměna baterie v dálkovém ovládání
POZNÁMKA
Životnost baterií je zpravidla 1-4 roky
a závisí na intenzitě používání dálkového
ovladače.
Kanály předvolby, zadávání
čísel a písmen
Dálkový ovladač je napájen čtyřmi bateriemi
typu AA/LR6.
Zkratky pro oblíbená nastavení
Na dlouhou cestu si s sebou vezměte
náhradní baterie.
Informace o aktuálním programu, skladbě apod. Používá
se také v případě, kdy jsou pro
zobrazení na obrazovce TV
k dispozici další informace
Výběr jazyka pro soundtrack
292
Funkce
Navigace nahoru/dolů
Potvrzení výběru nebo přesun
v systému menu na vybraný
zdroj
0-9
Tlačítko
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
1. Stiskněte pojistku na krytu baterií a kryt
vysuňte směrem ke sklu nad infračerveným světlem.
2. Vyjměte použité baterie, natočte nové
baterie podle symbolů v prostoru pro
baterie a baterie vložte.
3. Nasaďte zpátky kryt.
POZNÁMKA
Vybité akumulátory se musí likvidovat ekologicky bezpečným způsobem.
06 Informační systém
06
293
Doporučení během jízdy.......................................................................
Doplňování paliva..................................................................................
Palivo....................................................................................................
Nakládání..............................................................................................
Zavazadlový prostor.............................................................................
Jízda s přívěsem...................................................................................
Tažení a odtah.......................................................................................
294
296
299
301
305
308
310
316
BĚHEM JÍZDY
07 Během jízdy
Doporučení během jízdy
Všeobecné informace
Ekonomická jízda
Ekonomická jízda znamená jezdit rozmyslem,
předvídat a přizpůsobit styl a rychlost jízdy
převažujícím podmínkám silničního provozu.
•
Nejezděte s otevřenými okny.
•
Odstraňte z vozu nepotřebné předměty čím je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba
paliva.
•
Brzďte motorem, pokud je to možné, aniž
byste ohrozili ostatní účastníky silničního
provozu.
07
•
•
296
Vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace
a silného brzdění.
Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje odpor vzduchu a tedy spotřebu
paliva - pokud nosiče nepoužíváte,
demontujte je.
Nezahřívejte motor na provozní teplotu na
volnoběh. Raději se co nejdříve rozjeďte
s malým zatížením motoru - studený
motor spotřebovává více paliva než teplý
motor.
Vozidla s manuální převodovkou se za
běžných podmínek na rovném povrchu
DŮLEŽITÉ
Pokud se do vzduchového filtru dostane
voda, mohlo by dojít k poškození motoru.
Další informace a rady, viz stránky 11 a 391.
Je-li hloubka větší než 25 cm, voda by se
mohla dostat do převodovky. Tím se sníží
mazací schopnost oleje a zkrátí se životnost těchto systémů.
VAROVÁNÍ
Jezděte na nejvyšší možný převodový
stupeň. Přizpůsobte styl jízdy dopravní
situaci a cestě, po které jedete - při
nižších otáčkách motoru klesá spotřeba
paliva.
•
•
•
startují na 2. převodový stupeň (platí pro
vozidla s 18" koly).
Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo
jede, např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se
se důležité systémy jako např. posilovač
řízení a posilovač brzd.
Pokud motor ve vodě zhasne, nepokoušejte se jej znovu nastartovat a odtáhněte
vozidlo z vody do servisu. Doporučujeme
autorizovaný servis Volvo. Nebezpečí
poruchy motoru.
Jízda ve vodě
Vůz může projíždět vodou o maximální
hloubce 25 cm maximální rychlostí 10 km/h.
Zvláštní pozornost musí být věnována průjezdu tekoucí vodou.
Při jízdě ve vodě udržujte nízkou rychlost
a nezastavujte. Po projetí vodou sešlápněte
lehce pedál brzdy a zkontrolujte, zda jsou
brzdy plně funkční. Například bláto a voda na
brzdovém obložení mohou mít za následek
opožděnou reakci brzd.
•
Očistěte kontakty napájecího konektoru
elektrického vyhřívání bloku motoru
a tažné zařízení po průjezdu vodou nebo
bahnem.
•
Nenechávejte stát vůz delší dobu ve
vodě, která sahá nad prahy - to by mohlo
způsobit poruchy elektroinstalace.
Motor, převodovka a chladicí soustava
Za určitých podmínek, např. při sportovní
jízdě v horách nebo v horkém počasí hrozí
přehřátí motoru a hnacího ústrojí, a to
především v případě, že je vůz velmi naložen.
Informace o přehřátí v případě jízdy s přívěsem, viz strana 311.
•
Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte
přídavné světlomety z mřížky chladiče.
•
Pokud je teplota v systému chlazení
motoru příliš vysoká, rozsvítí se varovná
kontrolka a na informačním displeji na
sdružené přístrojové desce se zobrazí
zpráva Vys.tepl.motoru Bezpecne
zastav. - bezpečně zastavte vůz a několik minut nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách, aby se ochladil.
07 Během jízdy
Doporučení během jízdy
•
•
•
•
Pokud se zobrazí zpráva
Vys.tepl.motoru Vypněte motor nebo
Málo chl.kapal. Vypněte motor, musíte
po zastavení motor vypnout.
V případě přehřátí převodovky se aktivuje
integrovaná ochrana, která, mimo jiné,
rozsvítí na sdružené přístrojové desce
varovnou kontrolku a zprávu Horká
převodov. Snižte rychlost nebo Horká
převodov. Bezpečně zastav. - postupuje podle dále uvedených doporučení,
snižte rychlost, vozidlo bezpečně
zastavte a nechejte motor běžet několik
minut na volnoběh, aby převodovka
ochladla.
Pokud dojde k přehřátí, může dojít
k dočasnému vypnutí klimatizace.
Pokud jste vůz hodně zatěžovali, nevypínejte motor ihned po zastavení vozu.
POZNÁMKA
Je v pořádku, že chladicí ventilátor motoru
funguje jistou dobu po vypnutí motoru.
Otevřené dveře zavazadlového prostoru
–
VAROVÁNÍ
Nejezděte s vozem, když jsou zadní
výklopné dveře otevřené! Do prostoru pro
zavazadla by se mohly nasát toxické výfukové plyny.
Nepřetěžujte akumulátor vozu
Elektrické funkce vozu zatěžují akumulátor
různě. Nenechávejte klíč ve spínací skříňce
v poloze II, pokud je vypnutý motor. Místo
toho použijte režim I, který je energeticky
méně náročný.
Pamatujte také na různá příslušenství, která
zatěžují elektrickou soustavu. Nepoužívejte
funkce, které mají velký odběr proudu, když je
vypnutý motor. Příklady funkcí:
•
•
•
•
ventilátor větrání
světlomety
Před dlouhou cestou
•
Zkontrolujte, zda motor pracuje normálně
a zda je normální spotřeba paliva.
•
Ujistěte se, že nikde nedochází k úniku
(palivo, olej nebo jiná kapalina).
•
Zkontrolujte všechny žárovky a hloubku
vzorku pneumatik.
•
V některých zemích patří k předepsanému vybavení vozidla také výstražný trojúhelník.
Zimní jízda
Před začátkem zimní sezóny zkontrolujte
následující:
•
stěrače čelního okna
audiosystém (vysoká hlasitost).
Je-li baterie startéru vybitá, na informačním
displeji na sdružené přístrojové desce se
zobrazí Vybitá baterie Úsporný režim.
Funkce šetření energií vypne určité funkce
nebo omezí určité funkce, jako jsou např.
ventilátor větrání a audiosystém.
V tomto případě nabijte akumulátor tak,
že nastartujete motor a necháte jej minimálně 15 minut běžet - akumulátor se
rychleji dobije během jízdy než u stojícího
vozidla s motorem běžícím na volnoběh.
Chladicí kapalina musí obsahovat minimálně 50 % glykolu. Tato směs chrání
motor do přibližně –35°C před zamrznutím. K dosažení optimální ochrany proti
zamrznutí nesmějí být míchány různé typy
glykolu.
•
Palivová nádrž musí být co nejplnější, aby
se předešlo kondenzaci.
•
Důležitá je viskozita motorového oleje.
Oleje s nízkou viskozitou (řidší oleje)
usnadňují startování za chladného počasí
07
297
07 Během jízdy
Doporučení během jízdy
a také snižují spotřebu paliva, když je
motor studený. Více informací o vhodných olejích, viz strana 387.
DŮLEŽITÉ
Oleje s nízkou viskozitou nesmějí být používány pro sportovní jízdu nebo za horkého
počasí.
•
Musí být zkontrolován stav akumulátoru
a hladina elektrolytu. Chladné počasí
představuje velké zatížení akumulátoru
a jeho kapacita je chladem snížena.
•
Používejte kapalinu do ostřikovačů, aby
se v nádržce kapaliny ostřikovačů nevytvářel led.
Pro dosažení optimální přilnavosti doporučuje
společnost Volvo používání zimních pneumatik na všech kolech, pokud se má vyskytovat
sníh nebo led.
POZNÁMKA
07
298
V některých zemích je používání zimních
pneumatik předepsáno zákonem. V některých zemích nejsou povoleny pneumatiky
s hřeby.
Kluzké povrchy
Procvičte si jízdu na kluzkých površích za
simulovaných podmínek, abyste zjistili, jak se
vozidlo na nich chová.
07 Během jízdy
Doplňování paliva
Doplňování paliva
Otevření/zavření dvířek hrdla palivové
nádrže
Lehce zatlačte na zadní stranu klapky
plnicí trubky paliva a otevřete ji.
Klapku vytáhněte.
Po dočerpání paliva klapku zavřete.
Chcete-li zamknout nebo odemknout klapku
plnicí trubky paliva, viz strana 58. Logika
zamykání klapky plnicí trubky paliva je stejná
jako při zamykání a odemykání systému
keyless-drive a centrálního zamykání.
Manuální otevření dvířek hrdla palivové
nádrže
•
Vložte hrdlo čerpací pistole do otvoru
plnění paliva. Hrdlo musíte pořádně
zasunout do plnicí trubky. Plnicí trubka
má dva otevírací kryty. Tryska se před
čerpáním paliva musí zatlačit za oba
kryty.
•
Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
dokud se pistole u čerpacího stojanu
sama nevypne.
Pokud klapku plnicí trubky palivové nádrže
nelze otevřít zvenku, je možné ji otevřít ručně.
Otevřete/sundejte boční kryt v zavazadlovém prostoru (na stejné straně jako jsou
dvířka hrdla palivové nádrže).
Opatrně potáhněte rovně dozadu. Klapka
by se nyní měla zvenku otevřít.
DŮLEŽITÉ
Jemně potáhněte za lanko - k vyháknutí
pojistky stačí minimální síla.
POZNÁMKA
Příliš hodně paliva v nádrži při horkém
počasí přeteče.
07
Doplňování paliva
Palivová nádrž je vybavena systémem plnění
paliva bez krytu.
299
07 Během jízdy
Doplňování paliva
POZNÁMKA
Při čerpání paliva počkejte cca.
5-8 sekund a potom opatrně sundejte
krytku. Zabráníte tím rozlití.
Doplňování paliva z kanystru
Při doplňování paliva z kanystru použijte trychtýř, který se nachází pod krytem podlahy
v zavazadlovém prostoru. Trychtýř musíte
pořádně zasunout do plnicí trubky. Plnicí
trubka má dva otevírací kryty. Trychtýř se
před čerpáním paliva musí zatlačit za oba
kryty.
07
300
07 Během jízdy
Palivo
Obecné informace o palivu
Nesmíte používat palivo nižší kvality, než
doporučuje společnost Volvo, neboť by byl
nepříznivě ovlivněn výkon motoru i spotřeba
paliva.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové
výpary a aby vám palivo nevystříklo do očí.
Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte oči velkým množstvím vody po
dobu minimálně 15 minut a vyhledejte
lékařskou pomoc.
Nikdy nepolykejte palivo. Paliva jako benzín a motorová nafta jsou vysoce toxická
a mohou při požití zapříčinit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
Než začnete čerpat palivo, vypněte topení
spalující palivo.
Katalyzátory se skládají z monolitu (keramického nebo kovového) s kanálky. Stěny
kanálků jsou potaženy slabou vrstvou platiny/
rhodia/paladia. Tyto kovy fungují jako katalyzátory, tj. urychlují chemickou reakci bez
toho, aby byly spotřebovávány.
Nikdy nenoste zapnutý mobilní telefon při
čerpání paliva. Zazvonění telefonu by
mohlo způsobit jiskření a vznícení výparů
benzínu, což by mohlo vést k požáru
a poranění osob.
Lambda sonda je část systému řízení motoru,
který je určen ke snížení emisí a snížení
spotřeby paliva.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo by mohlo začít na zemi
hořet.
DŮLEŽITÉ
Pokud se použijí směsi různých druhů
paliva nebo se používají paliva, která společnost Volvo nedoporučuje, záruka Volvo
ani doplňkové servisní dohody nebudou
platit. Toto platí pro všechny motory.
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda ve
vysokých nadmořských výškách ve spojení
s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují
funkčnost vozidla.
Lambda sondaTM kyslíkové čidlo
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto
hodnoty se odesílají do elektronického
systému, který nepřetržitě řídí vstřikovače.
Poměr směsi paliva a vzduchu, která je přiváděna do motoru, je neustále upravován. Tato
nastavení vytvářejí optimální podmínky pro
efektivní spalování a společně s třícestným
katalyzátorem snižují obsah škodlivých emisí
(uhlovodíků, oxidů uhelnatého a oxidů
dusíku).
07
Katalyzátor
Úlohou katalyzátorů je čistit výfukové plyny.
Jsou umístěny blízko motoru, takže své provozní teploty dosáhnou rychle.
301
07 Během jízdy
Palivo
Benzín
Motorová nafta
Benzín musí splňovat požadavky normy
EN 228. Většina motorů je schopna spalovat
benzín s oktanovým číslem RON 95
a 98 RON. Pouze ve výjimečných případech
lze použít 91 RON.
Používejte pouze motorovou naftu od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte motorovou naftu pochybné kvality. Motorová nafta
by měla splňovat normu EN 590 nebo
JIS K2204. Vznětové motory jsou citlivé na
nečistoty v palivu, např. vysoký obsah síry.
•
Palivo 95 RON se používá pro normální
jízdu.
•
Palivo 98 RON je doporučováno pro
dosažení optimálního výkonu a minimální
spotřeby paliva.
Při jízdě při teplotách nad +38 °C, se doporučuje používat palivo s co nejvyšším oktanovým číslem z důvodů optimální výkonnosti
a spotřeby paliva.
DŮLEŽITÉ
•
Aby se nepoškodil katalyzátor, používejte pouze bezolovnaté palivo.
•
Nepoužívejte žádná aditiva, která
nebyla schválena společností Volvo.
Za nízkých teplot (–6 °C až –40 °C) se může
z motorové nafty oddělovat parafin. To může
způsobit potíže se startováním. Speciální
motorová nafta určená pro nízké teploty
okolo bodu mrazu je k dispozici u většiny
petrolejářských společností. Tato nafta má za
nízkých teplot nižší viskozitu, čímž se snižuje
riziko usazování parafínu.
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější.
Při tankování paliva se ujistěte, že tankovací
pistole je čistá. Vyvarujte se potřísnění lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde,
umyjte skvrny čisticím prostředkem a vodou.
DŮLEŽITÉ
07
Používejte výhradně palivo splňující požadavky evropské normy o naftě.
Maximální obsah síry je 50 ppm.
1
302
Palivová nafta může obsahovat jisté množství paliva FAME, nicméně se nesmí dodávat další množství.
DŮLEŽITÉ
Nesmí se používat následující druhy palivové nafty:
•
•
•
•
Speciální aditiva
Nafta do námořních motorů
Topný olej
FAME1 (Fatty Acid Methyl Ester) a rostlinný olej.
Tato paliva nesplňují požadavky v souladu
s doporučeními Volvo. Navíc opotřebovávají motor a způsobují škody motoru, na
které se nevztahuje záruka Volvo.
Když dojde palivo za jízdy
Palivový systém je u vznětových motorů
zkonstruován tak, že v případě, kdy dojde
palivo, může být nutné palivovou nádrž
v servisu odvzdušnit a umožnit tak opětovné
nastartování motoru po dočerpání paliva.
Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na
provedení kontroly. Po dočerpání nafty před
nastartováním motoru proveďte následující:
07 Během jízdy
Palivo
1. Vložte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky a zatlačte jej do koncové
polohy (viz strana 79).
2. Stiskněte tlačítko START bez sešlápnutí
brzdového a/nebo spojkového pedálu.
3. Vyčkejte asi 1 minutu.
4. Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový
a/nebo spojkový pedál a následně stiskněte tlačítko START.
POZNÁMKA
Před dočerpáním paliva v případě, že je
v nádrži málo paliva:
•
Zastavte vozidlo na co nejvíce rovném
povrchu - je-li vozidlo nakloněno, hrozí
nebezpečí, že se v přívodu paliva
vytvoří vzduchová kapsa.
Vypuštění kondenzátu z palivového
filtru
V palivovém filtru se odděluje kondenzát
z paliva. Kondenzát může poškodit motor.
Kondenzát z palivového filtru musí být vypouštěn v intervalech uvedených v Servisní
a záruční knížce nebo tehdy, když máte
podezření, že jste načerpali kontaminované
palivo.
DŮLEŽITÉ
Některá speciální paliva odstraňují odloučenou vodu v palivovém filtru.
Regeneraci filtru spustíte jízdou, dokud se
motor nezahřeje na normální provozní teplotu,
nejlépe po hlavní silnici nebo dálnici. S vozem
byste měli jet ještě dalších 20 minut.
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
Vozy se vznětovými motory jsou vybaveny filtrem sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení emisí. Saze z výfukových plynů se
během normální jízdy shromažďují ve filtru.
Takzvaná „regenerace“ se spustí za účelem
spálení sazí a vyprázdnění filtru. Předpokladem je dosažení normální provozní teploty.
Regenerace filtru se provádí automaticky.
Zpravidla trvá 10-20 minut. Může trvat o něco
déle při nízké průměrné rychlosti. Spotřeba
paliva se během regenerace může mírně zvýšit.
Regenerace za chladného počasí
Pokud často provozujete vůz za studeného
počasí na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne normální provozní teploty. To znamená, že nedochází k regeneraci filtru sazí
vznětových motorů a filtr není vyprázdněn.
Když je filtr přibližně z 80% plný, na přístrojovém panelu se rozsvítí žlutý výstražný trojúhelník a na informačním displeji se objeví
zpráva Plný filtr sazí Viz manuál.
POZNÁMKA
Během regenerace může:
•
dojít dočasně k menšímu poklesu
výkonu
•
dojít k dočasnému zvýšení spotřeby
paliva
•
být cítit spálenina.
Po dokončení regenerace varovný text automaticky zmizí.
Za chladného počasí použijte nezávislé
topení*, aby motor dosáhl normální provozní
teploty rychleji.
DŮLEŽITÉ
Pokud je filtr zcela zaplněn částicemi,
možná bude těžké motor nastartovat
a může se stát, že filtr nebude fungovat.
V tomto případě hrozí nebezpečí, že se filtr
bude muset vyměnit.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07
303
07 Během jízdy
Palivo
Spotřeba paliva a emise oxidu
uhličitého
Údaje o spotřebě paliva se mohou lišit, pokud
je vůz vybaven zvláštní výbavou, která má vliv
na hmotnost vozu. Viz informace o hmotnostech na stránce 383 a tabulka na stránce
391.
Způsob jízdy a jiné netechnické faktory
mohou také ovlivnit spotřebu paliva.
Budete-li používat benzín s oktanovým číslem
91 RON, bude spotřeba paliva vyšší a výkon
motoru bude nižší.
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda ve
vysokých nadmořských výškách ve spojení
s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují
výkonnost vozidla.
07
304
07 Během jízdy
Nakládání
Všeobecné informace k zatížení vozu
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto hmotnost. Podrobnější informace o hmotnostech, viz
strana 383.
Výklopné dveře zavazadlového
prostoru lze otevřít pomocí tlačítka
na panelu ovládání osvětlení nebo
pomocí dálkového ovládání, viz strana 56.
VAROVÁNÍ
Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na hmotnosti nákladu a na jeho rozložení.
Důležitá upozornění k nakládání
předmětů
•
Uložte náklad pevně proti opěradlu
zadního sedadla.
Nezapomeňte, že předměty nesmí omezovat
funkčnost systému WHIPS pro přední
sedadla, pokud jsou opěradla zadního
sedadla sklopená,viz strana 24.
•
•
Umístěte náklad doprostřed.
Těžké předměty umístěte co nejníže.
Těžké předměty neumísťujte na sklopená
opěradla.
•
Zakryjte ostré hrany něčím měkkým,
abyste předešli poškození čalounění.
•
Všechny předměty zajistěte popruhy
nebo sítí do přídržných ok.
VAROVÁNÍ
Uvolněný předmět s hmotností 20 kg se při
čelním nárazu rychlostí 50 km/h může jevit
jako předmět s hmotností 1000 kg.
VAROVÁNÍ
Příliš vysoký náklad by mohl snížit nebo
zcela eliminovat ochranu, kterou poskytuje
hlavový airbag v obložení stropu.
•
Přední sedadlo
Pro přepravu dlouhých předmětů je možné
sklopit opěradlo sedadla spolujezdce
dopředu, viz strana 81.
Náklad na střeše
Použití nosičů zavazadel
Abyste se vyvarovali poškození vozu a pro
dosažení maximální možné bezpečnosti za
jízdy jsou doporučené nosiče zavazadel vyvinuté společností Volvo.
Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, které
jste obdrželi při zakoupení střešního nosiče.
Nikdy nedávejte náklad nad opěradlo.
•
VAROVÁNÍ
Pravidelně kontrolujte správné upevnění
střešního nosiče a nákladu. Zavazadla
připoutejte vhodnými popruhy.
•
Rozdělte hmotnost na střešní nosič rovnoměrně. Nejtěžší předměty umístěte
dolů.
•
S velikostí nákladu se zhoršují aerodynamické vlastnosti vozu a zvyšuje se
spotřeba paliva.
•
Jezděte plynule. Vyvarujte se prudké
akcelerace, prudkého brzdění a prudkého
projíždění zatáček.
Náklad vždy připevněte. Během prudkého
brzdění by se náklad mohl posunout
a poranit cestující ve voze.
Ostré rohy a hrany zakryjte měkkými
předměty.
Pokud nakládáte/vykládáte dlouhé
předměty, vypněte motor a aktivujte
parkovací brzdu. Jinak by se mohlo stát,
že nákladem náhodou zavadíte o řadicí
páku nebo volič převodů zařadíte do
polohy pro jízdu - vozidlo by se mohlo rozjet.
07
305
07 Během jízdy
Nakládání
VAROVÁNÍ
Náklad na střeše má vliv na těžiště a jízdní
charakteristiku vozu. Informace o maximálním přípustném zatížení střechy a informace o střešních nosičích a boxech, viz
strana 383.
Sklopení opěradla zadního sedadla
Pro usnadnění nakládání do zavazadlového
prostoru mohou být opěradla zadních sedadel vozu sklopena, viz strana 84.
Upevňovací oka
VAROVÁNÍ
Těžké, ostré a tvrdé předměty mohou při
prudkém brzdění způsobit vážný úraz.
Velké a těžké předměty vždy připevněte
bezpečnostním pásem a popruhy určenými k připoutání nákladu.
Držák na tašky
Držáky na nákupní tašky drží tašky na místě
a brání jejich převrácení a vysypání jejich
obsahu do zavazadlového prostoru. Maximální nosnost držáku je 3 kg.
Sklopný držák tašky
Sklopný držák tašky v podlaze lze otevřít do
jedné ze tří poloh. Dá se nastavit do dvou
poloh pro nastavení a do jedné servisní
polohy, ve které vůbec není vyklopený. Existují rovněž dvě kombinace podlah: jedna
s vanou v podlaze a druhá s plastovými kolejnicemi. Dole je zobrazena poloha v podlahové
vaně.
Maximální nosnost držáku uprostřed je 3 kg.
Maximální nosnost krajního držáku je 10 kg.
07
Upevňovací oka se používají k zajištění upevňovacích popruhů pro zajištění předmětů
v zavazadlovém prostoru.
306
Sklopný držák tašky*
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Držák na tašky
07 Během jízdy
Nakládání
12 V zásuvka*
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo. Informace o použití sady k nouzové
opravě defektu (TMK), kterou schválila
společnost Volvo, viz strana 332.
Nadzvedněte madlo* horní podlahy
a podlahu vyklopte nahoru.
Přesuňte podlahu dopředu na vhodné
místo a umístěte ji do drážky.
3. V servisní poloze je podlaha zcela vysunuta dopředu směrem k opěradlu sedadla
vzadu a nachází se na plastové podpoře
uprostřed.
Spusťte kryt, aby elektrická zásuvka byla
přístupná.
•
Zásuvka rovněž zajišťuje napájení
v případě, kdy dálkový ovladač není zasunutý do spínací skříňky.
DŮLEŽITÉ
Maximální odběr každé ze zásuvek je 10
A (120 W).
07
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že při použití elektrické
zásuvky, když je motor vypnutý, hrozí
nebezpečí vybití baterie ve voze.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
307
07 Během jízdy
Zavazadlový prostor
Síť na zavazadla*
Připevnění
POZNÁMKA
Bezpečnostní síť se nejjednodušeji instaluje přes jedny ze zadních dveří.
VAROVÁNÍ
Horní upevňovací body bezpečnostní síti
musí být nainstalovány správně a řádně
musí být zajištěny také vytahovací
popruhy. Nesmí se používat poškozené
sítě.
Síť na zavazadla je upevněna ve čtyřech upevňovacích bodech.
Síť na zavazadla brání vymrštění nákladu
dopředu do prostoru pro cestující v případě
prudkého brzdění. Z bezpečnostních důvodů
musí být síť vždy řádně upevněna a bezpečně
ukotvena. Síť je vyrobena z pevných nylonových vláken a je připevněna za opěradla
zadních sedadel.
07
VAROVÁNÍ
Náklad v zavazadlovém prostoru musí být
spolehlivě připevněn. Dále musí být
správně nainstalována bezpečnostní síť.
1. Rozložte síť a ujistěte se, že dělená horní
tyč je zajištěna v prodloužené poloze.
2. Zavěste jeden konec tyče do úchytu ve
stropě se zámky upevňovacích popruhů
otočenými směrem k sobě.
3. Zavěste druhý konec tyče do upevnění ve
stropě na opačné straně – teleskopické
pružinové přídržné háky usnadňují vyrovnání. Zatlačte dopředu přídržné háky tyče
do přední krajní pozice pro příslušný
úchyt ve stropu.
4. Zavěste upevňovací popruhy sítě do ok
na zadních stranách kolejnic posuvu
sedadla – pro snadnější montáž narovnejte opěradla a sedadla posuňte trochu
dopředu.
Ujistěte se, že netlačíte sedadlo/opěradlo
silně proti síti, když je sedadlo/opěradlo
přemisťováno zpět – nastavte je pouze
tak, aby došlo ke kontaktu sedadla/
opěradla se sítí.
DŮLEŽITÉ
Pokud se sedadlo nebo opěradlo zatlačí
prudce zpátky do bezpečnostní sítě, může
dojít k poškození sítě nebo stropních
úchytů pro síť.
5. Napněte síť upevňovacími popruhy.
308
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Během jízdy
Zavazadlový prostor
Demontáž a uložení
4. Složte uprostřed tyč a sviňte síť směrem
nahoru.
Zadní police
Vložte síť do tašky.
Složená síť na zavazadla je uložena v tašce
v zavazadlovém prostoru.
Síť na zavazadla může být snadno demontována
a složena.
Uvolněte napnutí sítě stisknutím tlačítka
na zámku upevňovacího pásu a vytáhněte
část pásu.
Stiskněte pojistku a odpojte oba háky
upevňovacího popruhu.
Vyklesněte tyč u úchytu na stropě: potáhněte tyč zpátky do zadní koncové polohy
úchytů na stropě a zatlačte ji v libovolném
směru tak, aby háček do tyče zaklesl.
Současně se háček na druhé straně
uvolní.
Zadní polici lze sundat a rozšířit tak úložný
prostor.
Demontáž zadní police
Sundejte závěsná oka na obou stranách
police.
Vyklesněte přední hranu police a vytáhněte ji ven.
07
Nakonec odmontujte zbývající háček
z úchytu ve stropu.
309
07 Během jízdy
Jízda s přívěsem
Všeobecné informace
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství, např. tažného
zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla
o tuto hmotnost. Podrobnější informace
o hmotnostech, viz strana 383.
Pokud je tažné zařízení instalováno společností Volvo, vůz je dodán se všemi
potřebnými prvky pro tažení přívěsu.
•
Z bezpečnostních důvodů by vůz s přívěsem neměl jet rychlostí vyšší než je maximální přípustná rychlost. Dodržujte platné
předpisy týkající se přípustné rychlosti
a hmotností.
•
Při jízdě s přívěsem v táhlém stoupání
jeďte pomalu.
•
Vyvarujte se jízdy s přívěsem do svahů se
sklonem vyšším než 12 %.
•
Používejte pouze schválené tažné
zařízení.
Kabel přívěsu
•
Pokud bylo tažné zařízení montováno
dodatečně, nechte jej zkontrolovat
u svého autorizovaného dealera Volvo,
jestli je vůz zcela vybaven pro tažení
přívěsu.
Jestliže je tažné zařízení vybaveno 13pólovým
konektorem a přívěs 7pólovým konektorem,
musíte použít adaptér. Použijte kabel schválený společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel
nedotýkal země.
•
Náklad na přívěsu rozložte tak, aby svislé
zatížení tažného zařízení nepřekročilo
maximální udávané povolené zatížení.
Ukazatele směru a brzdová světla
přívěsu
•
Zvyšte tlak vzduchu v pneumatikách na
hodnoty předepsané pro maximální zatížení vozu. Umístění štítku s tlaky huštěni
pneumatik, viz strana 330.
07
•
•
•
310
Zařaďte nižší rychlostní stupeň a snižte
rychlost vozu.
Motor je při jízdě s přívěsem více zatížen.
Nepřipojujte za zcela nový vůz těžký
přívěs. Nový vůz musí ujet alespoň
1000 kilometrů.
Brzdy jsou při jízdě s přívěsem více zatíženy, zejména při jízdě členitým terénem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
V případě poruchy některého směrového
světla na přívěsu začne kontrolka směrových
světel na sdružené přístrojové desce blikat
rychleji než za normálních okolností a na
informačním displeji se zobrazí text Vadná
žárovka Ukaz.sm. přívěs.
V případě poruchy některého brzdového
světla na přívěsu se na displeji se zobrazí text
Vadná žárovka brz.svět.přívěsu.
Ovládání světlé výšky*
Zadní tlumiče udržují stálou světlou výšku bez
ohledu na zatížení vozidla (až do maximální
nosnosti). Pokud je vozidlo v klidu, jeho zadní
část mírně poklesne, to je normální jev.
Hmotnosti přívěsu
Informace o přípustných hmotnostech přívěsů
Volvo, viz strana 384.
POZNÁMKA
Uvedené maximální přípustné hmotnosti
přívěsu jsou hmotnosti povolené společností Volvo. Maximální přípustná rychlost
vozidla s připojeným přívěsem je 100
km/h. Národní předpisy týkající se vozidel
mohou hmotnost a rychlost přívěsu omezit. Tažné tyče mohou být certifikovány na
vyšší hmotnosti tažení, než vozidlo ve skutečnosti utáhne.
VAROVÁNÍ
V souvislosti s hmotnostmi přívěsů
dodržujte stanovená doporučení. Jinak se
při náhlém pohybu a zabrzdění může stát,
že se vozidlo a přívěs budou ovládat s problémy.
07 Během jízdy
Jízda s přívěsem
Manuální převodovka
při nízkých otáčkách motoru na vyšší
převodový stupeň.
Přehřátí
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
•
S ohledem na nebezpečí přehřátí jsou pro
zajištění optimálního chlazení chladicí
kapaliny optimální otáčky motoru
2300-3000 ot/min.
Pokud je vůz vybaven demontovatelnou
tažnou tyčí, postupujte při montáži volné části
přesně podle instrukcí, viz strana 313.
Konkrétní informace o pomalé jízdě
s přívěsem pro vozy vybavené automatickou převodkou Powershift najdete na
stránce 121.
Nenechávejte běžet motor na otáčky
vyšší než 4500 ot/min
(dieselmotory: 3500 ot/min).
Vznětový motor, 5 válců
•
DŮLEŽITÉ
Tažné zařízení
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno demontovatelným
tažným zařízením Volvo:
Parkování ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Zabrzděte parkovací brzdu.
3. Přesuňte páku voliče do polohy P.
Automatická převodovka
4. Uvolněte pedál nožní brzdy.
Přehřátí
•
Při zaparkování vozidla vybaveného automatickou převodovkou s připojeným
přívěsem, přesuňte volič převodovky do
polohy P. Vždy zabrzděte parkovací
brzdu.
•
Podložte kola klíny, když parkujete vůz
s přívěsem ve svahu.
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
•
•
Automatická převodovka zvolí optimální
převodový stupeň podle zatížení a otáček
motoru.
V případě přehřátí se na sdružené přístrojové desce rozsvítí výstražný symbol a na
informačním displeji se objeví textová
zpráva. Postupujte podle doporučení.
Prudké stoupání
•
Nenechávejte v automatické převodovce
zajištěný vyšší převodový stupeň, než
motor "zvládne" - ne vždy je vhodné jet
Rozjezd ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Volič převodovky přesuňte do polohy pro
jízdu D.
3. Odbrzděte parkovací brzdu.
•
•
Pozorně dodržujte pokyny k montáži.
•
Zkontrolujte, zda kontrolka oken svítí
zeleně.
Než se rozjedete, zajistěte demontovatelnou část pomocí klíče.
Důležité kontroly
•
Koule tažného zařízení musí být pravidelně čištěna a mazána.
VAROVÁNÍ
Pohyblivé díly demontovatelného tažného
zařízení se nesmí promazávat ani olejovat.
Tím může dojít ke snížení bezpečnosti.
07
POZNÁMKA
Pokud se používá koule tažného zařízení
s tlumičem vibrací, tato koule se nesmí
mazat.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy a rozjeďte se.
311
07 Během jízdy
Jízda s přívěsem
Technické údaje
G021485
Uložení demontovatelného tažného
zařízení
Rozměry, montážní body (mm)
Místo k uložení demontovatelné tažné tyče.
DŮLEŽITÉ
Pokud demontovatelné tažné zařízení již
nepoužíváte, odmontujte jej a uložte na
vyhrazené místo ve voze.
07
312
A
887
B
79
C
881
D
441
E
109
F
306
G
Podélný nosník
H
Střed kulové hlavy
07 Během jízdy
Jízda s přívěsem
G021488
G021490
Montáž demontovatelné tažné tyče
Okénko indikátoru musí být červené.
Okénko indikátoru musí být zelené.
G021487
Vložte část s kulovou hlavou, až uslyšíte
cvaknutí.
G000000
G021489
Nejdřív stisknutím západky uvolněte
ochranný kryt a potom jej vyjměte zatlačením do úchytu
a vytažením směrem
dozadu
.
Otočte klíč doleva do zajištěné polohy.
Vytáhněte klíč ze zámku.
07
Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné poloze otočením klíče doprava.
}}
313
07 Během jízdy
Zkontrolujte, zda část s kulovou hlavou je
správně zajištěná tahem nahoru, dolů
a dozadu.
VAROVÁNÍ
Pokud koule tažného zařízení není namontována správně, musí se odmontovat
a znovu přimontovat v souladu s předcházejícími pokyny.
G021495
G021494
Jízda s přívěsem
Bezpečnostní lanko.
Zatlačte pojistné kolečko
a otočte jím
doleva
, až uslyšíte cvaknutí.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní lano přívěsu musí být upevněno k příslušné konzole.
Demontáž demontovatelné tažné tyče
DŮLEŽITÉ
07
Promazávat se smí pouze koule tažného
zařízení. Ostatní části tažného zařízení
musí zůstat suché a čisté.
Otočte zajišťovací kolečko zcela dolu až
na doraz. Držte je v této poloze a přitom
vytáhněte kouli tažného zařízení dozadu
a nahoru.
Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do
odemknuté polohy.
314
07 Během jízdy
Jízda s přívěsem
VAROVÁNÍ
Je-li demontovatelné tažné zařízení uloženo ve voze, bezpečně je připevněte, viz
strana 312.
i při nižších rychlostech (70–90 km/h), pokud
je přívěs přetížený nebo je nerovnoměrně rozložené zatížení, např. je příliš vzadu.
zasahování a řidič má opět plnou kontrolu
nad vozem.
Rozvlnění vždy způsobí určitý faktor, např.:
Systém TSA může zasáhnout při rychlostech
65 až 160 km/h.
•
Vůz s přívěsem je vystaven náhlému a silnému bočnímu větru.
•
Vůz s přívěsem jede po nerovném
povrchu vozovky nebo vjede do výmolu.
•
Prudký pohyb volantem.
Provoz
Zatlačte ochranný kryt, až se těsně
zaklapne.
Stabilizace přívěsu – TSA*
Systém TSA (Trailer Stability Assist) slouží ke
stabilizaci vozidla a přívěsu, pokud dojde
k rozvlnění soupravy.
Funkce TSA je součástí systému DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control), viz
strana 138.
Funkce
K „rozvlnění“ může dojít při jakékoli kombinaci vůz/přívěs. Obvykle k rozvlnění dojde při
vysokých rychlostech. Avšak nebezpečí hrozí
Pokud se souprava rozvlní, může být těžké
a někdy i nemožné ji zklidnit. Tím se stává
souprava vozidlo/přívěs těžce kontrolovatelná
a hrozí riziko, kromě jiného, přejetí do
nesprávného jízdního pruhu nebo sjetí
z vozovky.
Systém TSA trvale monitoruje pohyby vozu,
zejména boční pohyby. Pokud je zjištěno rozvlnění soupravy, jsou jednotlivě brzděná
přední kola. Tím se souprava vozidlo/přívěs
stabilizuje. To obvykle stačí, aby řidič získal
kontrolu nad vozidlem.
Různé
POZNÁMKA
Funkce TSA se vypne, pokud řidič zvolí
režim Sport, viz strana 138.
TSA může selhat, pokud řidič prudce pohne
volantem, aby se pokusil sám vyrovnat vlnění
soupravy, protože v takové situaci systém
TSA nemůže určit, zda je to přívěs, nebo řidič,
kdo způsobuje rozvlnění soupravy.
Pokud je systém TSA v činnosti, bliká
na sdružené přístrojové desce kontrolka DSTC.
07
Pokud není „rozvlnění“ eliminováno
napoprvé, systém TSA začne zasahovat, jsou
brzděna všechna kola jízdní soupravy vůz/
přívěs a je snížen výkon motoru. Jakmile je
„vlnění“ postupně potlačeno a souprava vůz/
přívěs je opět stabilní, systém TSA ukončí
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
315
07 Během jízdy
Tažení a odtah
Tažení vozu
VAROVÁNÍ
Před odtahováním si zjistěte maximální
rychlost odtahování povolenou ze zákona.
1. Odemkněte zámek řízení: vložte dálkový
ovladač do spínací skříňky a dlouze stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE aktivuje se poloha klíče II. Další informace
o polohách klíče, viz strana 79.
Posilovač brzd a posilovač řízení nefungují,
když je motor vypnutý - brzdový pedál se
musí sešlápnout přibližně 5krát větší sílou
a řízení je výrazně tužší.
Manuální převodovka
Před tažením vozu:
2. Dálkový ovladač s klíčem musí zůstat ve
spínací skříňce po celou dobu tažení.
–
3. Jakmile rychlost tažného vozu klesne,
udržujte tažné lano napnuté lehkým stisknutím brzdového pedálu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poskakování.
Automatická převodovka Geartronic
DŮLEŽITÉ
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během
přepravy kola vždy natočena dopředu.
4. Buďte připraveni brzdit.
•
VAROVÁNÍ
•
Před odtahováním zkontrolujte, zda je
zámek řízení odjištěn.
•
Dálkový ovladač musí být v poloze II v poloze I jsou všechny airbagy deaktivovány.
•
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač ze
spínací skříňky, když se vůz odtahuje.
07
316
Řadicí páku přesuňte do neutrální polohy
a uvolněte parkovací brzdu.
Neodtahujte vozidla s automatickou
převodovkou rychlostí vyšší než
80 km/h. Dále se nesmí odtahovat na
vzdálenost delší než 80 km. Dodržujte
rychlosti povolené místními dopravními
předpisy.
Před tažením vozu:
–
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
Automatická převodovka Powershift
Model s převodovkou Powershiftse nesmí
odtahovat, protože převodovka musí být
dostatečně promazávána, což zajišťuje běžící
motor. Pokud je přesto nutné vůz odtáhnout,
musí se odtahovat velmi malou rychlostí na
co nejkratší trasu.
Pokud si nejste jisti, zda je vůz vybaven
převodovkou Powershift, můžete to zjistit
podle označení viz strana 380. Označení ”MPS6” znamená, že se jedná o převodovku Powershift –. V ostatních případech je
vůz vybaven automatickou převodovkou
Geartronic.
DŮLEŽITÉ
Vozidlo odtahujte.
•
Nicméně vozidlo je možné na krátkou
vzdálenost při nízké rychlosti odtáhnout mimo nebezpečné místo – ne na
vzdálenost delší než 10 km a ne
rychleji než 10 km/h. Upozorňujeme,
že kola se při odtahování vozidla musí
točit dopředu.
•
Pokud vůz odtahujete na vzdálenost
větší než 10 km, musí mít při odtahování hnací kola zvednuta mimo
vozovku - doporučujeme kontaktovat
profesionální odtahovou službu.
07 Během jízdy
Tažení a odtah
Před tažením vozu:
–
Připojení tažného oka
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
POZNÁMKA
Zpřístupnění tažného oka/klíče na kola
v pěnovém bloku:
Asistent při rozjezdu
•
Verze 1 Klíč na kola je přístupný po
nadzvednutí jednotky kompresoru určeného pro sadu pro rychlou opravu
pneumatik (položka 5) Tažné oko bude
přístupné po nadzvednutí lahvičky
s těsnicí hmotou (položka 6).
•
Verze 2 Tažné oko je přístupné po nadzvednutí jednotky kompresoru určeného
pro sadu pro rychlou opravu pneumatik
(položka 5) Klíč na kola se nachází pod
zvedákem.
Nestartujte motor roztažením vozu. Je-li akumulátor vašeho vozu vybitý, použijte k nastartování motoru pomocný akumulátor, viz
strana 115.
DŮLEŽITÉ
Během pokusů o nastartování motoru při
odtahování může dojít k poškození katalyzátoru.
Kryt k uchycení tažného oka se otevírá
následovně:
Tažné oko
Tažné oko je přišroubováno k adaptéru se
závitem za krytem na pravé straně předního
nebo zadního nárazníku.
•
Vyjměte tažné oko, které se nachází pod
krytem v podlaze v zavazadlovém prostoru.
Na krytu je podél jedné strany nebo
v rohu značka: Stiskněte značku
prstem a současně vyklopte opačnou
stranu/roh. Kryt se otočí kolem své osy
a může se vytáhnout.
Přišroubujte tažné oko rovnou k odpovídající přírubě. Tažné oko pevně přišroubujte, např. pomocí klíče na kola.
07
Po použití se tažné oko odšroubuje.
Umístěte tažné oko zpět na původní
místo.
317
07 Během jízdy
Tažení a odtah
Nakonec nainstalujte kryt zpět na nárazník.
DŮLEŽITÉ
Tažné oko je určeno pouze pro tažení po
silnici - nikoliv pro vytahování uvíznutého
vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
Odtah
Máte-li problémy, zavolejte profesionální
pomoc.
DŮLEŽITÉ
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během
převozu kola vždy natočena dopředu.
07
318
07 Během jízdy
07
319
Všeobecné informace ..........................................................................
Výměna kol ...........................................................................................
Tlak vzduchu v pneumatikách .............................................................
Výstražný trojúhelník a lékárnička*........................................................
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)* ........................................
320
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
322
326
330
331
332
KOLA A PNEUMATIKY
08 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Jízdní charakteristiky
Pneumatiky s větším vzorkem musejí být vždy
vzadu (za účelem snížení nebezpečí smyku).
Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný
vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak
v pneumatikách mají významný vliv na chování vozu.
Nové pneumatiky
POZNÁMKA
Oba páry kol musí mít stejný rozměr
a musí se jednat o kola stejného druhu
a stejné značky.
Směr otáčení
Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách uvedený v tabulce, viz strana 395.
Péče o pneumatiky
G021778
Stáří pneumatik
Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.
08
322
Pneumatiky s jednosměrným vzorkem mají
směr otáčení vyznačen šipkou na boku pneumatiky. Pneumatiky musí mít stejný směr
otáčení po celou dobu životnosti. Pneumatiky
musejí být zaměněny mezi přední a zadní
nápravou, nikdy mezi levou a pravou stranou
a naopak. Nesprávně namontované pneumatiky zhoršují brzdný účinek a schopnost vytlačovat do stran vodu a sněhovou břečku.
Všechny pneumatiky starší 6 let by měly být
zkontrolovány odborníkem, i když vypadají
nepoškozené. Pneumatiky stárnou, i když se
používají velmi málo nebo vůbec. Jejich
funkčnost může být proto nepříznivě ovlivněna. To platí pro všechny pneumatiky, které
jsou uloženy a budou se používat
v budoucnu. Příklady vnějších znaků, které
indikují, že pneumatika není vhodná pro používání, jsou praskliny nebo změna barvy.
Pneumatiky stárnou. Po několika letech
začnou tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto
při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro
zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice
v pořadí označují týden a rok výroby. Jedná
se o označení DOT (Department of Transport), které je vyjádřeno čtyřmi číslicemi,
například 1510. Pneumatika na obrázku byla
vyrobena v 15. týdnu v roce 2010.
Letní a zimní pneumatiky
Pokud měníte letní a zimní kola, označte si
jejich umístění na voze, například L pro levé
a P pro pravé.
08 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Správné nahuštění přispívá k rovnoměrnějšímu opotřebení pneumatik, viz strana 330.
Rychlost opotřebení pneumatik ovlivňuje způsob jízdy, tlak vzduchu v pneumatikách a stav
vozovky. Z důvodu vyrovnání rozdílné
hloubky vzorku a rovnoměrného opotřebení
pneumatik mohou být zaměňována přední
a zadní kola. Vhodná doba pro první záměnu
je po ujetí přibližně 5000 km a pak v intervalech po 10 000 km. Pokud si nejste jisti
hloubkou vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný servis Volvo a nechte si ji překontrolovat. Pokud se opotřebení pneumatik výrazně liší (rozdíl v hloubce vzorku je větší než
>1 mm), dozadu se musí nainstalovat nejméně opotřebené pneumatiky. Nedotáčivost
se zpravidla koriguje lépe než přetáčivost.
V důsledku nedotáčivosti vozidlo pokračuje
spíše rovně, aniž by se zadní část vozu stáčela do strany. To může vést k úplné ztrátě
kontroly nad vozidlem. Proto je nutné, aby
zadní kola nikdy neztratila adhezi dříve než
přední kola.
Kola musejí být uskladněna položená na boku
nebo zavěšená, nikdy ne stojící.
VAROVÁNÍ
Při poškození pneumatiky může dojít ke
ztrátě kontroly nad vozidlem.
Pneumatiky s indikátory opotřebení
Ráfky a šrouby kol
G021829
Opotřebení a údržba
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky
Indikátory opotřebení jsou úzké reliéfní drážky
kolmo ke vzorku. Na straně pneumatiky jsou
písmena TWI (indikátor hloubky vzorku). Když
se hloubka vzorku zmenší na 1,6 mm, bude
horní okraj vzorku v zákrytu s indikátory
hloubky vzorku. Co nejdřív opotřebené pneumatiky nahraďte pneumatikami novými.
Pneumatiky s mělkým vzorkem mají velmi
malou adhezi za deště nebo na sněhu.
Nízký šroub kola
Vysoký šroub kola
Bezpečnostní šrouby kol
Utahovací moment:
•
Šroub kola typu 1 (ocelový ráfek): 110
Nm
•
Šroub kola typu 2 (hliníkový ráfek): 130
Nm
•
Zamykací šroub kola typu 3 (ocelový/
hliníkový ráfek): 110 Nm
Na voze smíte používat pouze ráfky, které
byly testovány a schváleny společností Volvo
a jsou součástí řady originálního příslušenství
Volvo. Zkontrolujte utahovací moment
momentovým klíčem.
08
323
08 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Bezpečnostní šrouby kol*
Bezpečnostní šrouby kol* je možné použít pro
ocelové i slitinové ráfky. Pod podlahou zavazadlového prostoru je místo na pouzdro pro
pojistné šrouby kol.
Zimní pneumatiky
Volvo doporučuje zimní pneumatiky se stanovenými rozměry. Rozměr pneumatik závisí na
typu motoru. Na všech čtyřech kolech musejí
být použity správné typy zimních pneumatik.
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje, abyste si
u prodejce Volvo ověřili, jaké typy kol
a pneumatik jsou nejvhodnější.
Pneumatiky s hroty
Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět
500–1000 km, aby hroty správně dosedly.
Tak prodloužíte životnost pneumatik
a zejména hrotů.
POZNÁMKA
Právní předpisy týkající se použití pneumatik s hřeby se v jednotlivých zemích liší.
08
Hloubka vzorku
Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách
klade na pneumatiky značně vyšší nároky,
324
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
než jízda v létě. Volvo proto doporučuje
nepoužívat zimní pneumatiky s hloubkou
vzorku menší než 4 milimetry.
Používání sněhových řetězů
Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze
na přední kola (to platí i pro vozy s pohonem
všech kol).
S nasazenými sněhovými řetězy nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h. Se sněhovými řetězy nejezděte po holých vozovkách,
protože by došlo k poškození jak sněhových
řetězů, tak i pneumatik.
VAROVÁNÍ
Používejte originální sněhové řetězy Volvo
nebo ekvivalentní řetězy určené pro daný
model vozu a konkrétní rozměry ráfků
a pneumatik. Pokud si nejste jisti, společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo. Nesprávné sněhové
řetězy mohou způsobit nehodu a rozsáhlé
poškození vašeho vozidla.
Technické údaje
Homologace platí pro celé vozidlo. To znamená, že jsou schváleny jisté kombinace kol
a pneumatik. Povolené kombinace, viz
strana 395
Rozměry kola (ráfku)
Podle označení kol (ráfků) poznáte rozměr,
např. 7Jx16x50.
7
Šířka ráfku v palcích
J
Profil příruby ráfku
16
Průměr ráfku v palcích
50
Přesazení v mm (vzdálenost od středu
kola k dosedací ploše kola proti
náboji)
Rozměry pneumatik
Na všech pneumatikách je vyznačen rozměr.
Příklad označení: 215/55R16 97W.
205
Šířka pneumatik (mm)
50
Poměr výšky stěny pneumatiky
k šířce pneumatiky (%)
R
Radiální pneumatika
17
Průměr ráfku v palcích (")
08 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
93
W
Kódy maximálního přípustného zatížení pneumatik, index zatížení pneumatiky (LI)
Rychlostní kategorie pro maximální
povolenou rychlost, rychlostní kategorie (SS) (v tomto případě
270 km/h).
kách rychlostní kategorie Q je povoleno jet
maximální rychlostí 160 km/h).
Maximální povolenou rychlost vozu určuje
vyhláška, nikoli rychlostní třída pneumatik.
POZNÁMKA
Maximální přípustná hmotnost je uvedena
v tabulce.
Index zatížení
Každá pneumatika se vyznačuje jistou zatížitelností, index zatížení (LI). Hmotnost vozidla
určuje požadovanou nosnost pneumatik.
Minimální přípustný index je uveden
v tabulce, viz strana 395.
Rychlostní kategorie
Každá pneumatika vydrží konkrétní maximální
rychlost, rychlostní kategorie (Speed Symbol,
SS).
Rychlostní třída pneumatiky musí odpovídat
minimálně maximální rychlosti vozu. Minimální přípustný index rychlosti je uveden
v tabulce, viz strana 395.
Jedinou výjimkou jsou zimní pneumatiky (s
kovovými hřeby nebo bez nich), u kterých
může platit menší rychlostní kategorie. Pokud
zvolíte tyto pneumatiky, nesmí vozidlo jet
rychlostí vyšší než povoluje rychlostní kategorie těchto pneumatik (například, na pneumati-
Q
160 km/h (pouze pro zimní pneumatiky)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
VAROVÁNÍ
Na vůz musí být namontovány pneumatiky
se stejným nebo vyšším zátěžovým indexem (LI) a rychlostní kategorií (SS). Pokud
se používá pneumatika s příliš nízkým
zátěžovým indexem nebo rychlostní kategorií, může se přehřát.
08
325
08 Kola a pneumatiky
Výměna kol
Rezervní kolo*1
Rezervní kolo (nouzové rezervní kolo) je
určeno pouze k dočasnému použití a musí se
co nejdříve vyměnit za běžné kolo. Chování
vozu může být při použití rezervního kola
odlišné. Rezervní kolo je menší než běžné
kolo. Má tedy vliv na světlou výšku vozidla.
Dávejte pozor na vysoké obrubníky a nejezděte s vozem do automyčky. Je-li rezervní
kolo namontováno na přední nápravě, není
možné používat současně sněhové řetězy.
U vozů s pohonem všech kol lze odpojit
pohon na zadní nápravě. Rezervní kolo se
nesmí opravovat. Správný tlak vzduchu
v pneumatice rezervního kola je uveden
v tabulce s hodnotami tlaku vzduchu, viz
strana 395.
DŮLEŽITÉ
•
Nejezděte s rezervním kolem větší
rychlostí než 80 km/h.
•
S vozem se nikdy nesmí jet, pokud je
na něm namontováno více než jedno
"dojezdové kolo".
3. Nadzvedněte spodní podlahu (pouze
modely se spojenou podlahou zavazadlového prostoru).
4. Odšroubujte připevňovací šroub a nadzvedněte blok z pěnovky, ve kterém je
uložen zvedák a nářadí.
5. Podržte vzdálenou část rezervního kola
a potom ji nadzvedněte. Zatlačte rezervní
kolo lehce dopředu a nadzvedněte je
z úložného prostoru.
Vyjmutí rezervního kola
Rezervní kolo*, zvedák* a klíč na kola* jsou
uloženy pod podlahou zavazadlového prostoru.
1. Nadzvedněte zadní hranu podlahy zavazadlového prostoru (u modelů se spojenou podlahou zavazadlového prostoru
podržte madlo podlahy zavazadlového
prostoru a nadzvedněte zadní část podlahy dopředu).
2. Nadzvedněte úložný prostor (výbava na
přání) - pouze u modelů se spojenou podlahou zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA
Tažné oko je přístupné po zvednutí zvedáku.
Zvedák*
Originální zvedák dodávaný s vozem používejte pouze pro výměnu rezervního kola.
Závity zvedáku musejí být vždy dobře promazány.
Vyjmutí
Použijte výstražný trojúhelník, viz strana 331,
pokud musíte měnit kolo v hustém provozu.
08
1
326
6. Vytáhněte z bloku pěnovky klíč na kolo,
zvedák a tažné oko.
Je-li vozidlo vybaveno sadou na provizorní opravu pneumatiky, další informace najdete na stránce 332.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08 Kola a pneumatiky
Výměna kol
Vůz a zvedák* musejí být na pevném vodorovném podkladu.
1. Zabrzděte parkovací brzdu a zařaďte
zpětný chod nebo přesuňte páku voliče
do polohy P, pokud je vozidlo vybaveno
automatickou převodovkou.
4. Vozy s ocelovými ráfky mají snímatelný
kryt. Pomocí demontážního přípravku
vyklesněte a stáhněte celokolové kryty
kol. Kryty kol můžete rovněž stáhnout
rukou.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen,
zda jsou závity důkladně promazávány
a zda nejsou znečištěné.
Klíč na kolo a tažné oko
POZNÁMKA
DŮLEŽITÉ
Volvo doporučuje používat pouze zvedák*
určený pro konkrétní model, který je uveden na štítku zvedáku.
Na nálepce je rovněž uvedena maximální
nosnost zvedáku při stanovené výšce zvedáku.
Tažné oko se musí přišroubovat do všech
závitů v klíči pro kolové šrouby.
5. Sešroubujte na doraz tažné oko s klíčem
na kola* - viz vyobrazení dole.
6. Klíčem na kola povolte matice kola o ½-1
otáčku doleva.
VAROVÁNÍ
2. Vytáhněte rezervní kolo a nářadí (viz popis
na straně 326). K dispozici je rovněž
výbava s rukavicemi a obalem na kolo
s defektem.
Nikdy nepokládejte žádné předměty mezi
zvedák a zem resp. mezi zvedák a místo
na vozidle, které zvedáte.
3. Kola, která zůstanou na zemi zablokujte
klíny. Použijte třeba masivní dřevěné klíny
nebo velké kameny.
7. Na každé straně vozu jsou dva opěrné
body pro zvedák.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08
327
08 Kola a pneumatiky
Výměna kol
VAROVÁNÍ
Nikdy nevstupujte pod vozidlo zvednuté na
zvedáku.
3. Vůz spusťte tak, aby se kolo nemohlo
otáčet.
Pokud se vozidlo bude zvedat na zvedáku,
cestující musí vozidlo opustit.
Zaparkujte vozidlo tak, aby mezi cestujícími a cestou bylo vozidlo nebo, v ideálním
případě, bariéra chránicí před nárazem.
POZNÁMKA
DŮLEŽITÉ
Povrch země pod zvedákem musí být
pevný, rovný a plynulý.
8. Zvedejte zvedák, dokud příruba karosérie
nelícuje se zářezem na hlavici zvedáku.
9. Zvedněte vůz tak, až se kolo přestane
dotýkat země. Vyšroubujte šrouby kola
a sejměte kolo.
Standardní zvedák je určen pouze k příležitostnému a krátkodobému použití, např.
při výměně kola s pneumatikou s defektem
nebo při výměně letních pneumatik za
zimní a naopak. Ke zvednutí vozidla se smí
používat pouze zvedák určený pro konkrétní model. Pokud se vozidlo bude zvedat častěji nebo musí být zvednuté déle
než je nutné jen k výměně kola, doporučujeme použít garážový zvedák. V tomto
případě dodržujte pokyny dodávané
s příslušným zařízením.
Instalace
1. Očistěte dosedací plochy mezi ráfkem
a nábojem kola.
08
328
2. Nasaďte kolo. Důkladně utáhněte šrouby
na kolech.
4. Utáhněte šrouby kola křížovým způsobem. Je důležité, aby šrouby kola byly
správně utaženy (utahovací momenty viz viz strana 323). Zkontrolujte utahovací
moment momentovým klíčem.
5.
08 Kola a pneumatiky
Výměna kol
Vložení rezervního kola* a zvedáku* do
zavazadlového prostoru
•
Nástrčkový klíč (nad zvedákem)
3. Pokud jste použili rezervní kolo, kolo
s defektem můžete vložit do plastového
obalu, který je dodáván společně s rukavicemi. Umístěte blok pěnovky zpět do
úložného prostoru a utáhněte montážní
šroub k podlaze úložného prostoru.
Pokud nebylo rezervní kolo použito,
umístěte blok pěnovky do rezervního kola
a vložte rezervní kolo zpět do úložného
prostoru a utáhněte montážní šroub
k podlaze úložného prostoru.
Namontujte všechny plné kryty kol.
POZNÁMKA
Otvor pro ventilek v krytu kola se musí
během montáže nacházet nad ventilkem
na ráfku.
4. Vraťte odnímatelnou tažnou tyč
Nářadí a zvedák* musí být po použití vráceny
na své místo do bloku z pěnovky.
1. Vyšroubujte tažné oko z klíče na šrouby
kola.
DŮLEŽITÉ
Pokud se nářadí a zvedák* nepoužívají,
musí se uložit na vyhrazeném místě
v nákladovém prostoru vozidla.
2. Vložte všechna používaná nářadí do
bloku pěnovky do příslušných schránek
v následujícím pořadí.
•
tažné oko/nálevka/klíč torx/nástrčka
pro zajištění šroubů kol/nástroj na kryty
kol
•
Zvedák (musí být stočen na správnou
výšku, aby se vešel do svého prostoru
v bloku pěnovky, rukojeť nad patkou
a dole v drážce v bloku pěnovky)
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
329
08 Kola a pneumatiky
Tlak vzduchu v pneumatikách
Tlak vzduchu v pneumatikách
Úspora paliva, tlak ECO
Aby spotřeba paliva při rychlostech pod
160 km/h byla optimální, doporučujeme používat tlak ECO (platí pro plnou i lehkou zátěž viz strana 395).
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
G021830
Tlak vzduchu musíte kontrolovat jednou
měsíčně.
Na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na
sloupku dveří řidiče (mezi rámem a zadními
dveřmi) jsou uvedeny tlaky vzduchu v pneumatikách pro různá zatížení a rychlosti. Tyto
hodnoty najdete také dále v tabulce s tlaky
vzduchu v pneumatikách, viz strana 395.
•
Tlak vzduchu pro doporučené rozměry
pneumatik
•
Tlak ECO1
POZNÁMKA
Na tlak vzduchu v pneumatikách má vliv
rozdíl teplot.
08
1
330
Při tlaku ECO se sníží spotřeba paliva.
Tlak vzduchu kontrolujte na studených pneumatikách. Pojem "studené pneumatiky" znamená, že mají stejnou teplotu jako je venkovní
teplota. Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste.
Nesprávný tlak vzduchu v pneumatikách zvyšuje spotřebu paliva, zkracuje životnost pneumatik a zhoršuje přilnavost. Jízda na podhuštěných pneumatikách může mít za následek
jejich přehřátí a poškození. Tlak vzduchu
v pneumatikách ovlivňuje komfort jízdy, hluk
vozovky a charakteristiky řízení.
POZNÁMKA
Tlak vzduchu v pneumatikách postupem
času klesá. Jedná se o přirozený jev. Tlak
vzduchu v pneumatikách se rovněž liší
v závislosti na teplotě okolí.
08 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník a lékárnička*
Výstražný trojúhelník
Nadzvedněte kryt v podlaze (nebo
u modelů se spojovanou podlahou
potlačte na zadní část podlahy zavazadlového prostoru dopředu a potom spodní
část podlahy nadzvedněte) a vytáhněte
výstražný trojúhelník.
Vyjměte výstražný trojúhelník z pouzdra,
rozložte jej a složte k sobě dvě volné
strany.
Rozložte podpěry výstražného trojúhelníku.
Při používání výstražného trojúhelníku
dodržujte platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na vhodné místo s ohledem na
dopravní situaci.
Ujistěte se, že výstražný trojúhelník a jeho
pouzdro jsou po použití řádně zajištěny
v zavazadlovém prostoru.
Výbava pro první pomoc*
Lékárnička se nachází na levé straně zavazadlového prostoru.
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
331
08 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)*
Všeobecné informace
v pneumatice. Obsahuje kompresor a nádobku s těsnicím prostředkem. Sada je určena
pro provedení dočasné nouzové opravy. Nádobka s těsnicí kapalinou musí být vyměněna
před uplynutím data použitelnosti a po použití.
Těsnicí prostředek účinně utěsní pneumatiky,
které měly propíchnutý běhoun.
POZNÁMKA
Verze 1.
Verze 2.
08
332
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK,
Temporary Mobility Kit) se používá k utěsnění
defektu a ke kontrole a úpravě tlaku vzduchu
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Sada k nouzové opravě defektu je určena
výhradně k utěsnění pneumatiky s proděravěným běhounem.
Umístění sady pro rychlou opravu
pneumatiky a výstražného trojúhelníku
Pokud pneumatiku opravujete v místě
s hustým dopravním provozem, položte za
vůz výstražný trojúhelník. Výstražný trojúhelník a sada pro rychlou opravu pneumatik se
nacházejí pod podlahou zavazadlového prostoru.
1. Nadzvedněte zadní hranu podlahy zavazadlového prostoru (u modelů se spojenou podlahou zavazadlového prostoru
podržte madlo podlahy zavazadlového
prostoru a nadzvedněte zadní část podlahy dopředu).
Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které
byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu
pro rychlou opravu pneumatik k opravě pneumatik, které vykazují zářezy, praskliny nebo
podobná poškození.
2. Nadzvedněte úložný prostor (výbava na
přání) - pouze u modelů se spojenou podlahou zavazadlového prostoru.
Připojte kompresor k jedné z 12V zásuvek ve
vozidle. Viz stránka 242 a 307. Vyberte si
zásuvku, která je nejblíž pneumatice s defektem.
4. Vyklesněte pružnou část popruhu kompresoru TMK na levé straně.
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo.
3. Nadzvedněte spodní podlahu (pouze
modely se spojenou podlahou zavazadlového prostoru).
5. Nadzvedněte kompresor TMK rovnou
nahoru.
6. Lahvička s těsnicí hmotou je přístupna,
když se zatlačí vlevo tak, aby se dala
vyzvednout z bloku s pěnovkou.
08 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)*
POZNÁMKA
Přehled
Utěsnění propíchlé pneumatiky
Zpřístupnění tažného oka/klíče na kola
v pěnovém bloku:
•
Verze 1 Klíč na kola je přístupný po
nadzvednutí jednotky kompresoru
určeného pro sadu pro rychlou opravu
pneumatik (položka 5) Tažné oko bude
přístupné po nadzvednutí lahvičky
s těsnicí hmotou (položka 6).
•
Verze 2 Tažné oko je přístupné po
nadzvednutí jednotky kompresoru
určeného pro sadu pro rychlou opravu
pneumatik (položka 5) Klíč na kola se
nachází pod zvedákem.
Po použití zaklesněte popruh zpět na levou
stranu.
Verze 1: Popruh se musí vytáhnout za blok
z pěnovky (nikoliv seshora).
Verze 2: Popruh musí být ve vidlici v zadní
části bloku pěnovky.
Štítek s maximální povolenou rychlostí
Spínač
Kabel
Držák láhve (oranžová krytka)
Ochranné víčko
Redukční ventil
Vzduchová hadice
Nádobka s těsnicí hmotou
Tlakoměr
Informace o funkci dílů, viz předcházející
obrázky.
1. Sundejte štítek s maximální povolenou
rychlostí (který se nachází na jedné straně
kompresoru) a nalepte jej na volant.
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
333
08 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)*
VAROVÁNÍ
Po použití sady k nouzové opravě pneumatiky nejezděte větší rychlostí než
80 km/h. Společnost Volvo doporučuje
navštívit autorizovaný servis Volvo, kde
utěsněnou pneumatiku zkontrolují (smí se
jet maximálně na vzdálenost 200 km).
Zaměstnanci servisu rozhodnou, zda lze
pneumatiku opravit nebo zda se musí
vyměnit.
VAROVÁNÍ
Těsnicí kapalina může podráždit kůži.
V případě kontaktu s kůží kapalinu spláchněte vodou a mýdlem.
2. Ujistěte se, že spínač je v poloze 0
a připojte kabel a vzduchovou hadici.
POZNÁMKA
Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud
nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete
šroubovat.
08
334
3. Odšroubujte oranžové víčko a odšroubujte uzávěr nádobky.
4. Našroubujte nádobku do držáku.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní
pojistkou, která brání vzniku netěsností.
5. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
6. Připojte napájecí kabel do zásuvky 12 V a
vůz nastartujte.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
7. Spínač přepněte do polohy I.
8. Hustěte pneumatiku 7 minut.
DŮLEŽITÉ
Riziko přehřátí Kompresor nesmí běžet
déle než 10 minut.
9. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak
vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak je 1,8 bar a maximální tlak je
3,5 bar. (Je-li tlak příliš vysoký, uvolněte
jej pomocí redukčního ventilu.)
VAROVÁNÍ
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je
defekt pneumatiky příliš velký. V cestě
byste neměli pokračovat. Kontaktujte
autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy
blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo
nerovností kompresor ihned vypněte.
V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Po spuštění kompresoru tlak může stoupnout na 6 bar, ale po cca. 30 sekundách
začne tlak klesat.
10. Vypněte kompresor a odpojte kabel od
12 V zásuvky.
11. Odpojte hadičku od ventilku a našroubujte čepičku ventilku.
12. Aby těsnicí prostředek pneumatiku utěsnil, ujeďte co nejdříve asi 3 kilometry
maximální rychlostí 80 km/hs.
Opětovná kontrola opravy a tlaku
1. Připojte opět zařízení.
08 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)*
2. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice
prostřednictvím tlakoměru.
•
•
Pokud je tlak vzduchu nižší než
1,3 baru, pneumatika není dostatečně
utěsněna. V cestě byste neměli pokračovat. Obraťte se na pneuservis.
Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3
baru, musíte pneumatiku nahustit na
tlak uvedený na štítku s tlaky vzduchu
v pneumatikách, viz strana 395 (1
bar=100 kPa). Je-li tlak vzduchu příliš
vysoký, upusťte vzduch redukčním
ventilem.
VAROVÁNÍ
Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní
pojistkou, která brání vzniku netěsností.
3. Zkontrolujte, zda je kompresor vypnutý.
Odpojte vzduchovou hadičku a přívodní
kabel. Nasaďte zpět čepičku ventilku.
4. Sklopte hadici do boxu a nechejte lahvičku tam, kde je. Umístěte sadu TMK do
zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA
Po použití musí být nádobka s těsnicí
hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme, aby výměnu provedl autorizovaný
servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách.
Doporučujeme, abyste zajeli do nejbližšího
autorizovaného servisu Volvo, kde vám
poškozenou pneumatiku vymění/opraví. Informujte servis, že pneumatika obsahuje těsnicí
prostředek.
VAROVÁNÍ
Po použití sady k nouzové opravě pneumatiky nejezděte větší rychlostí než
80 km/h. Společnost Volvo doporučuje
navštívit autorizovaný servis Volvo, kde
utěsněnou pneumatiku zkontrolují (smí se
jet maximálně na vzdálenost 200 km).
Zaměstnanci servisu rozhodnou, zda lze
pneumatiku opravit nebo zda se musí
vyměnit.
Nahuštění pneumatik
Originální pneumatiky vozidla je možné hustit
kompresorem.
1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se,
že spínač je v poloze 0 a připojte kabel
a vzduchovou hadici.
2. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
VAROVÁNÍ
Vdechnutí výfukových plynů z vozidla
může ohrozit zdraví. Nikdy nenechávejte
motor běžet v uzavřeném prostoru nebo
v prostoru s nedostatečným odvětráváním.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
3. Připojte napájecí kabel do jedné ze zásuvek 12 V ve voze a vůz nastartujte.
4. Přepnutím spínače do polohy I spusťte
kompresor.
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
335
08 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)*
DŮLEŽITÉ
Riziko přehřátí Kompresor nesmí běžet
déle než 10 minut.
Součásti jsou uložené v bloku pěnovky
v následujícím pořadí:
5. Zvedák
1. Tažné oko/nástrčkový klíč
Výměna nádobky s těsnicím
prostředkem
2. Láhev (vtlačená ze strany)
5. Nahusťte pneumatiku na předepsaný tlak
vzduchu podle hodnoty v tabulce, viz
strana 395. (Pokud je tlak vzduchu příliš
vysoký, upusťte vzduch redukčním ventilem.)
3. Sada TMK
6. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel.
7. Tažná tyč
4. Nálevka
5. Zvedák
6. Klíč torx
Eliminujte kontakt s kůží a zrakem.
Opětovné uložení součástí do bloku
pěnovky
Ukládejte mimo dosah dětí.
Verze 2
Součásti jsou uložené v bloku pěnovky
v následujícím pořadí:
1. Nástrčkový klíč
2. Tažné oko
Verze 1
3. Láhev
4. Sada TMK
336
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Lahvička obsahuje 1,2-ethanol a latex
z přírodní pryže.
Škodlivé v případě požití. V případě kontaktu s kůží může dojít k alergické reakci.
7. Nasaďte zpět čepičku ventilku.
08
Vyměňte nádobku, když vypršela doba použitelnosti. Zlikvidujte původní nádobku jako
nebezpečný odpad pro životní prostředí.
08 Kola a pneumatiky
08
337
Motorový prostor..................................................................................
Žárovky.................................................................................................
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů.....................................................
Akumulátor............................................................................................
Pojistky..................................................................................................
Péče o vozidlo.......................................................................................
338
340
347
354
357
361
371
ÚDRŽBA A SERVIS
09 Údržba a servis
Motorový prostor
09
Všeobecné informace
Servisní program Volvo
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat servisní program Volvo, uvedený
v Záruční a servisní knížce. Doporučujeme,
abyste provádění servisu a údržby svěřili
autorizovanému servisu Volvo. Váš autorizovaný servis Volvo má vyškolené mechaniky,
špičkové technické vybavení a servisní literaturu, což je zárukou vysoké kvality servisu.
VAROVÁNÍ
Nezapomeňte, že po jistou dobu po
vypnutí motoru se ventilátor chladiče (umístěný v přední části motorového prostoru
za chladičem) může automaticky spustit.
Motor nechávejte vždy vyčistit v servisu.
Je-li motor horký, hrozí riziko požáru.
Otevření a zavření kapoty
Posuňte pojistku doleva a otevřete
kapotu. (Hák pojistky se nachází mezi
světlometem a mřížkou, viz obrázek.)
DŮLEŽITÉ
Aby platila záruka Volvo, pravidelně provádějte kontroly a dodržujte pokyny uvedené
v Servisní a záruční knížce.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda jsou zámky kapoty
motoru spolehlivě zavřené.
Pravidelně kontrolujte
Následující oleje a kapaliny kontrolujte pravidelně, např. při čerpání paliva:
•
•
•
340
Chladicí kapalina
Motorový olej
Kapalina ostřikovače
Otočte rukojeť o 20-25 stupňů vpravo.
Uslyšíte, že se kapota odjistila.
Rukojeť pro otevírání kapoty motoru se vždy
nachází na levé straně.
09 Údržba a servis
Motorový prostor
Motorový prostor, přehled
Pojistková a reléová skříňka
09
Kontrola motorového oleje
Vzduchový filtr
VAROVÁNÍ
V systému zapalování se používá velmi
vysoké napětí a výstupní hodnoty. Napětí
systému zapalování je velmi nebezpečné.
Když se pracuje v motorovém prostoru,
elektrický systém vozidla musí být vždy
v poloze klíče 0, viz strana 79.
Vzhled motorového prostoru se může měnit
v závislosti na variantě motoru.
Nedotýkejte se zapalovacích svíček nebo
zapalovací cívky, když je elektrický systém
vozidla v poloze II nebo když je motor
horký.
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
Volvo doporučuje oleje Castrol.
Jízda ve ztížených podmínkách, viz
strana 387.
Chladič
Měrka motorového oleje1
Doplňování motorového oleje
Nádržka brzdové a spojkové kapaliny
(nachází se na straně řidiče)
Akumulátor
1
Motory s elektronickým snímačem motorového oleje nemají měrku (5válcové vznětové motory).
341
09 Údržba a servis
Motorový prostor
09
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním
syntetickým motorovým olejem. Výběr
oleje byl prováděn velmi pečlivě s ohledem
na životnost, charakteristiky startování,
spotřebu paliva a dopad na životní
prostředí.
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít
nepříznivý vliv na životnost, chování při
startování motoru, spotřebu paliva
a dopad na životní prostředí.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Společnost Volvo používá různé systémy pro
varování před nízkou/vysokou hladinou oleje
nebo nízkým/vysokým tlakem oleje. U některých variant se používá snímač tlaku oleje
a na sdružené přístrojové desce je výstražný
symbol nízkého tlaku oleje. U jiných variant se
2
342
Platí pouze pro zážehové a 4válcové vznětové motory.
používá snímač hladiny oleje a řidič je informován prostřednictvím výstražného symbolu
Motor s olejovou měrkou2
na přístroji a prostřednictvím textů na
displeji. U některých variant se používají oba
tyto systémy. Více informací získáte u Vašeho
dealera Volvo.
Měňte motorový olej a olejový filtr v souladu
s intervaly uvedenými v Servisní a záruční
knížce.
Používání oleje vyšší kvality je povoleno.
Pokud se s vozem jezdí v nepříznivých podmínkách, společnost Volvo doporučuje používat kvalitnější olej, viz strana 387.
Objemy, viz strana 388 a dále.
Měrka a plnicí trubka.
Je velmi důležité kontrolovat motorový olej,
zejména u nového vozu, před první prohlídkou.
Firma Volvo doporučuje kontrolu hladiny
motorového oleje každých 2 500 km. Nejspolehlivější hodnotu obdržíte, budete-li hladinu
oleje kontrolovat ve studeném motoru, před
startováním. Ihned po vypnutí zahřátého
motoru můžete získat nesprávné výsledky.
Měrka ukazuje, že hladina oleje je příliš nízká,
protože olej nestačil stéci na dno klikové
skříně.
09 Údržba a servis
Motorový prostor
VAROVÁNÍ
Nikdy nedoplňujte kapalinu nad značku
MAX. Hladina by nikdy neměla stoupnout
nad MAX nebo klesnout pod MIN - mohlo
by dojít k poškození motoru.
09
nemusíte v souvislosti s hladinou oleje motoru
nic dělat - viz vyobrazení dole.
G021737
VAROVÁNÍ
Hladina oleje musí být mezi značkami MIN
a MAX.
Měření a v případě potřeby doplnění
Dávejte pozor, aby se olej nedostal na
horké sběrné výfukové potrubí - hrozí
riziko požáru.
Motor s elektronickým snímačem
hladiny oleje3
1. Vozidlo musí stát rovně. Vypněte motor
a počkejte 5 minut, aby se olej vrátil zpět
do olejové vany.
Zpráva
2. Měrku vytáhněte a otřete.
Hladina motorového oleje
3. Znovu zasuňte olejovou měrku.
U některých vozidel se pomocí elektronické
měrky může hladina oleje kontrolovat při
vypnutém motoru pomocí kolečka, viz
strana 344.
4. Vytáhněte ji a zkontrolujte hladinu.
5. Je-li hladina blízko úrovně MIN, musíte
doplnit 0,5 litru. Je-li hladina výrazně níž,
musíte doplnit větší množství.
6. V případě potřeby zkontrolujte hladinu po
ujetí kratší vzdálenosti znovu. Potom
zopakujte kroky 1-4.
3
Zpráva a graf na displeji. Na levém displeji se
zobrazí digitální sdružená přístrojová deska. Na
displeji vpravo se zobrazí analogová sdružená
přístrojová deska.
Plnicí trubka.
Dokud se na informačním displeji na sdružené přístrojové desce neobjeví zpráva,
Platí pouze pro 5válcový vznětový motor.
343
09 Údržba a servis
09
Motorový prostor
VAROVÁNÍ
Pokud se objeví zpráva Olej Nutný
servis, navštivte dílnu. Může být příliš
vysoká hladina oleje.
DŮLEŽITÉ
Pokud se objeví zpráva Nízká hladina
oleje Doplňte 0,5l, doplňte pouze 0,5 l.
POZNÁMKA
Hladinu oleje systém detekuje pouze
během jízdy. Systém nedokáže přímo
detekovat změny, pokud se olej doplňuje
nebo vypouští. Aby se zobrazil správný
údaj o hladině oleje, musí se s vozidlem jet
na vzdálenost cca. 30 km/.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, aby se olej nedostal na
horké sběrné výfukové potrubí - hrozí
riziko požáru.
Měření hladiny oleje*
Kontrola hladiny a doplňování
1. Aktivujte klíč v poloze II, viz strana 79.
2. Otočte ovládací kolečko na levém pákovém přepínači do polohy Hladina oleje.
> Zobrazí se informace o hladině motorového oleje.
Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte
návod na obalu. Je důležité, aby směs vody
a koncentrátu chladicí kapaliny byla správná
pro převládající podnebí. Nikdy nedoplňujte
pouze obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrznutí
se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém
poměru chladicího koncentrátu.
Pokud hladina (3) nebo (4) vypadá tak jako
na obrázku dole, další olej nedoplňujte.
Hladina oleje nikdy nesmí stoupnout nad
MAX nebo klesnout pod MIN - mohlo by
dojít k poškození motoru.
Na obrázcích 1-4 je úroveň plnění. Pokud se
zobrazí hladina (3) nebo (4), nedoplňujte další
olej. Doporučena hladina plnění je 4. Zpráva
a graf na displeji. Na levém displeji se zobrazí
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Chladicí kapalina
Pokud se musí zkontrolovat hladina oleje, je
třeba postupovat v souladu s dále uvedenými
pokyny.
VAROVÁNÍ
344
digitální sdružená přístrojová deska. Na displeji
vpravo se zobrazí analogová sdružená přístrojová
deska.
09 Údržba a servis
Motorový prostor
DŮLEŽITÉ
Brzdová kapalina a kapalina spojky
•
Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných
solí může zapříčinit korozi chladicího
systému.
Kontrola hladiny
•
Objemy a standardy kvality vody, viz
strana 389.
Vždy používejte chladicí kapalinu
s antikorozními činidly, jak doporučuje
společnost Volvo.
•
Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí
kapaliny
Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 %
chladicí kapaliny.
•
Chladicí kapalinu smíchejte s vodou
odpovídající kvality. V případe pochybností o kvalitě vody použijte hotovou
směs chladicí kapaliny podle doporučení Volvo.
•
Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte
součásti chladicího systému, vypláchněte chladicí systém čistou vodou
z vodovodu prověřené kvality nebo
připravenou směsí chladicí kapaliny.
VAROVÁNÍ
Chladicí kapalina může být velmi horká.
Pokud se chladicí kapalina musí doplnit
a motor má provozní teplotu, pomalu
odšroubujte krytku expanzní nádoby, aby
se pomalu uvolnil přetlak.
Hladina musí být mezi značkami MIN a MAX
na expanzní nádržce. Pokud není systém
dostatečně naplněn, může se velmi zvýšit
teplota a následkem toho hrozí nebezpečí
poškození motoru.
•
Motor smí běžet pouze se správně
naplněným chladicím systém. Jinak
může v důsledku příliš vysokých teplot
dojít k poškození (prasknutí) hlavy
válců.
09
Brzdová kapalina a kapalina spojky jsou ve
stejné nádržce. Hladina musí dosahovat mezi
značky MIN a MAX, které jsou vidět uvnitř
nádržky. Hladinu kapaliny kontrolujte pravidelně.
Měňte kapalinu každé dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.
Objemy a doporučená třída kapaliny, viz
strana 389. Brzdová kapalina se musí měnit
jednou ročně u vozů, které jsou používány za
ztížených podmínek, např. při provozu v hornatém terénu nebo tropických oblastech
s vysokou vlhkostí vzduchu.
VAROVÁNÍ
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
v nádržce pod MIN, nejdříve doplňte
brzdovou kapalinu a až potom můžete jet.
Společnost Volvo doporučuje nechat zjistit
důvod ztráty brzdové kapaliny v autorizovaném servisu Volvo.
345
09 Údržba a servis
09
Motorový prostor
Plnění
Klimatizace
Diagnostika a opravy
Klimatizace obsahuje trasovací fluorescenční
přípravek. Při vyhledávání netěsností používejte ultrazvukové světlo.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Nádržka kapaliny je umístěna na straně řidiče.
Vyšroubujte víčko nádržky a naplňte kapalinu.
Hladina musí dosahovat mezi značky MIN
a MAX, které se nacházejí uvnitř nádržky.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte nasadit zpět krytku.
346
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R134a. Servis a opravy tohoto systému
smí provádět pouze autorizovaný servis.
09 Údržba a servis
Žárovky
Všeobecné informace
Specifikace je k dispozici pro všechny
žárovky, viz strana 352. V následujícím
seznamu najdete umístění žárovek a ostatních bodových zdrojů, které jsou specifické
nebo nevhodné pro výměnu jinde než
v servisu (např. světla LED1):
•
Aktivní xenonové světlomety - ABL (xenonové světlomety)
•
•
•
•
Poziční/parkovací světla vpředu2
Denní světla2
Boční směrová světla, zpětná zrcátka2
Doprovodné osvětlení, vnější zpětná
zrcátka
•
Osvětlení interiéru a osvětlení zavazadlového prostoru
•
•
•
•
•
Osvětlení schránky v palubní desce
Poziční/parkovací světla vzadu
Boční obrysová světla, vzadu
Brzdové světlo nad sklem vzadu
Osvětlení registrační značky.
VAROVÁNÍ
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
xenonových světel musí být prováděna
v servisu - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo. Xenonové světlomety obsahují vysokonapěťovou jednotku a musí se
s nimi pracovat s extrémní opatrností.
VAROVÁNÍ
Při výměně žárovky musí být elektrický
systém vozidla v poloze klíče 0, viz
strana 79.
09
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů
vnějšího osvětlení, například světlometů,
světel do mlhy a zadních světel, může
dočasně docházet ke kondenzaci. To je
naprosto v pořádku, všechna vnější světla
jsou na tuto situaci nadimenzována. Po
zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla
po jisté době odpaří.
Umístění předních žárovek
DŮLEŽITÉ
Nikdy se nedotýkejte skleněné části
žárovky svými prsty. Horko by mohlo
odpařit mastnotu z vašich prstů, tato
mastnota by se dostala na odrazové sklo
a poškodila by jej.
POZNÁMKA
Pokud je chybová zpráva zobrazována i po
výměně žárovky, doporučujeme navštívit
autorizovaný servis Volvo.
Obrysová/parkovací světla (LED v xenonových světlometech)
Dálkové světlomety v xenonových světlech/přídavné dálkové světlomety
v xenonových světlech
1
2
LED (Light Emitting Diode)
Některé varianty
347
09 Údržba a servis
09
Žárovky
Potkávací světlomety v xenonových světlech/xenonová světla v xenonových světlometech
Ukazatel směru
2.
Uvolněte šroub pomocí přípravku na
závity torx, velikost T30.
3.
Otočte pojistný kolík proti směru hodinových ručiček.
Boční obrysová světla
Denní světla (LED* nebo žárovka v závislosti na variantě)
Vytáhněte pojistný kolík ven.
4.
Čelní světlomety
Všechny žárovky světlometů se mění přes
motorový prostor - uvolněte a demontujte
celý světlomet.
Těleso světlometu střídavě naklánějte
a potahujte, až je celé vytáhnete ven.
DŮLEŽITÉ
Při vytahování světlometu dávejte pozor,
abyste nepoškodili žádné z jeho dílů.
5.
Stiskněte dolů západku.
Vytáhněte konektor.
Položte světlomet na měkký povrch, aby
nedošlo k poškrábání skla.
DŮLEŽITÉ
Netahejte za kabel, pouze za konektor.
6. Podle pokynů vyměňte žárovku.
1.
348
Nadzvedněte doraz kapoty.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Kryt dálkových/potkávacích
světlometů
Světlomet se musí namontovat a kontakt se
musí nainstalovat správně ještě před zapnutím světla resp. před otočením klíče v zapalování.
1.
Přitiskněte háčky k sobě.
Nakloňte kryt.
2. Podle pokynů vyměňte žárovku.
09 Údržba a servis
Žárovky
Potkávací světla3
Dálková světla3
Přídavné dálkové světlomety*4
1. Demontujte světlomet, viz strana 348.
1. Demontujte světlomet, viz strana 348.
1. Demontujte světlomet, viz strana 348.
2. Sundejte kryt, viz strana 348.
2. Sundejte kryt, viz strana 348.
2. Sundejte kryt, viz strana 348.
3.
3.
3.
Tlačte na držák žárovky směrem
nahoru, dokud nevyklesne.
Vytáhněte držák žárovky ven.
4. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
3
4
Otočte držák žárovky proti směru hodinových ručiček.
Vytáhněte držák žárovky ven.
4. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
09
Tlačte na držák žárovky směrem
nahoru, dokud se neoddělí.
Vytáhněte držák žárovky ven.
4. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
Vozidla s halogenovými světlomety
Vozidla s xenonovými světlomety
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
349
09 Údržba a servis
Žárovky
09
Směrová světla
Polohová/obrysová světla5
Boční obrysová světla
1. Demontujte světlomet, viz strana 348.
1. Demontujte světlomet, viz strana 348.
1. Demontujte světlomet, viz strana 348.
2.
Sundejte kryt.
2.
2.
Sundejte kryt.
3.
Zatlačte na pojistku.
3.
Potáhněte dolů držák žárovky.
Vytáhněte držák žárovky ven.
4. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
5
350
Otočte držák žárovky proti směru hodinových ručiček.
Vytáhněte držák žárovky ven.
3. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
Neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety, jelikož tato vozidla jsou vybavena světly s LED diodami.
4. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
09 Údržba a servis
Žárovky
Denní světla6
1.
2.
Sundejte kryt.
Otočte držák žárovky proti směru hodinových ručiček.
Vytáhněte držák žárovky ven.
3. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
Umístění zadních žárovek
Brzdové světlo (LED)
Obrysová světla (LED)
6
Platí pouze pro denní světla s žárovkami.
Těleso světla, zadní
Kontrolky, brzdová světla a zadní světla se
vyměňují zevnitř zavazadlového prostoru.
Brzdové světlo
1. Sundejte kryt v čalounění (1) na straně,
kde se nachází vadná žárovka.
Boční obrysová světla (LED)
2.
Stiskněte pojistku po stranách.
Ukazatel směru
Vytáhněte držák žárovky ven.
Světlo zpátečky
3. Zatlačením dovnitř a otočením doleva
demontujte přepálenou žárovku.
Zadní světlo do mlhy
09
4. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
}}
351
09 Údržba a servis
09
Žárovky
Zadní světlo do mlhy
Otočte držák žárovky proti směru
hodinových ručiček.
Vytáhněte držák žárovky ven.
3. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
Osvětlení toaletního zrcátka
Vložte na trojúhelník tupý předmět podobný noži (cca. 20 mm), například příborový nůž.
1. Vložte šroubovák pod sklo a opatrně
vypáčte výstupek na okraji.
Opatrně pačte, dokud se jazýček neuvolní.
2. Opatrně oddělte a vyjměte sklo světlometu.
DŮLEŽITÉ
Dávejte pozor, abyste nepoškodili díly.
352
3. Pomocí kleští s úzkými čelistmi vytáhněte
žárovkou rovnou ven do strany. Netlačte
na kleště příliš prudce. Sklo žárovky by
mohlo prasknout.
4. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
Specifikace žárovek
Osvětlení
[W]A
Typ
Potkávací světlaB
55
H7 LL
Dálková světlaB
65
H9
Přídavné dálkové
světlometyC
55
H7 LL
Přední ukazatele
směru
21
HY21W
Obrysová/parkovací světla vpředuB
5
W5W LL
Boční obrysová
světla vpředu
5
WY5W LL
Denní světlaD
19
PW19W
Boční směrová
světla, zpětná
zrcátkaD
5
WY5W LL
Ukazatele směru,
zadní
21
PY21W LL
Brzdové světlo
21
P21W LL
09 Údržba a servis
Žárovky
Osvětlení
A
B
C
D
[W]A
Typ
Světlo zpátečky
21
P21W LL
Zadní světlo do
mlhy
21
H21W LL
Osvětlení toaletního zrcátka
1,2
Patice T5
W2x4,6d
09
Watt
Vozidla s halogenovými světlomety
Vozidla s xenonovými světlomety
Některé varianty
353
09 Údržba a servis
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
09
Lišty stěračů
Servisní poloha
I. (Podrobné informace o polohách klíče,
viz strana 79).
2. Krátce znovu stiskněte tlačítko START/
STOP ENGINE. Elektrický systém vozidla
se nastaví do polohy klíče 0.
3. Do 3 sekund přesuňte pákový přepínač
vpravo nahoru a podržte jej v této poloze
cca. 1 sekundu.
> Stěrače se potom přesunou do kolmé
polohy.
Lišty stěračů v servisní poloze.
Při výměně, čištění nebo zvedání ramének
stěračů (odstranění ledu z čelního skla) musí
být stěrače v servisní poloze.
DŮLEŽITÉ
Než vrátíte lišty stěračů do servisní polohy,
zkontrolujte zda nepřimrzly.
1. Umístěte dálkový ovladač s klíčem do
zámku zapalování1 a krátce stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE. Elektrický
systém vozidla se přepne do polohy klíče
1
354
Není nutné ve vozidlech s funkcí Keyless.
Po krátkém stisknutí tlačítka START/STOP
ENGINE se stěrače vrátí do výchozí polohy.
Tím se nastaví elektrický systém vozidla do
polohy klíče I (nebo při nastartování vozidla).
DŮLEŽITÉ
Pokud se raménka v servisní poloze
vyklopí z čelního skla nahoru, musí se
sklopit dolů na čelní sklo a až potom se
stěrače vrátí do původní polohy. Tím se
zabrání poškrábání laku na kapotě motoru.
Výměna lišt stěračů
09 Údržba a servis
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
Pokud je raménko stěrače v servisní podobě, sklopte je nahoru. Stiskněte tlačítko
na držáku lišty a vytáhněte ji souběžně
s ramenem stěrače.
Nasuňte novou lištu, až uslyšíte cvaknutí.
POZNÁMKA
Lišty stěračů mají odlišnou délku. Na
straně řidiče je lišta delší než na straně
spolujezdce.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda je lišta správně zajištěna.
4. Raménko stěrače sklopte dozadu k čelnímu sklu.
G021763
Po krátkém stisknutím tlačítka START/STOP
ENGINE se stěrače vrátí ze servisní polohy
do výchozí polohy. Tím se nastaví elektrický
systém vozidla do polohy klíče I (nebo při
nastartování vozidla).
Jelikož je vozidlo vybaveno airbagem
Pedestrian Airbag, společnost Volvo doporučuje používat originální raménka stěračů
a výhradně originální díly.
09
4. Zatlačte novou lištu na místo. Zkontrolujte, zda je správně zajištěna.
5. Přiklopte rameno stěrače.
Čistění
Γistění lišt stěračů a čelního okna, viz
strana 371 a dále.
DŮLEŽITÉ
Pravidelně kontrolujte lišty. Zanedbání
údržby zkracuje životnost lišt stěračů.
Výměna lišt stěračů, zadní okno
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
1. Odklopte rameno stěrače od okna.
2. Uchopte vnitřní část lišty (šipka).
3. Otočte ji doleva, abyste využili koncovou
polohu lišty proti rameni stěrače jako
páku ke snadnější demontáži lišty.
Ostřikovače čelního okna a světlometů používají stejnou nádržku.
355
09 Údržba a servis
09
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
DŮLEŽITÉ
Během zimy používejte kapalinu do
ostřikovačů s nemrznoucí směsí, aby
nedošlo k zamrznutí čerpadla, nádrže
a hadic.
Objemy, viz strana 389.
356
09 Údržba a servis
Akumulátor
Provoz
Na životnost a funkci akumulátoru má vliv
počet startů, vybití, styl jízdy, provozní a klimatické podmínky atd.
POZNÁMKA
Pokud se baterie opakovaně vybíjí, její
životnost se zkrátí.
VAROVÁNÍ
Na životnost baterie má vliv několik činitelů, a to včetně jízdních podmínek a klimatu. Startovací kapacita baterie se
postupem času snižuje. Pokud se tedy vůz
delší dobu nepoužívá nebo pokud se
s vozem jezdí pouze na krátké vzdálenosti,
baterie se musí dobíjet. Startovací kapacitu dále omezuje extrémní chlad.
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
Chcete-li udržet baterii v dobrém stavu,
doporučujeme jet minimálně 15 minut
každý týden. Jinak se baterie musí připojit
k dobíječce s automatickým přerušovaným
dobíjením.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
Plně nabitá baterie má maximální životnost.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí
kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte
velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
•
Nikdy neodpojujte akumulátor za chodu
motoru.
•
Zkontrolujte, zda jsou kabely akumulátoru
správně připojeny a dobře utaženy.
•
09
DŮLEŽITÉ
Pokud nebudete dodržovat následující
pokyny, může dojít k dočasnému vypojení
funkce úspory energie u systému infotainment a/nebo po připojení externího akumulátoru nebo nabíječky akumulátoru se
může stát, že zpráva na sdružené přístrojové desce o stavu nabití hlavního akumulátoru nebude po jistou dobu platit.
•
Minusová svorka hlavního akumulátoru
ve vozidle se nesmí nikdy použít pro
připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky - jako ukostřovací bod se
smí použít pouze podvozek vozidla.
Popis připojení kabelových svorek najdete
v části "Pomoc při startování".
DŮLEŽITÉ
K dobíjení baterie se nikdy nesmí používat
rychlodobíječka.
357
09 Údržba a servis
09
Akumulátor
Symboly na akumulátoru
Používejte ochranné
brýle.
Nepřistupujte se zdrojem
jisker ani otevřeným
ohněm.
Nebezpečí výbuchu.
Další informace najdete
v příručce pro uživatele.
Uložte akumulátor mimo
dosah dětí.
Musí se odevzdat k recyklaci.
Výměna hlavního akumulátoru
Společnost Volvo doporučuje, abyste
o výměnu baterií požádali autorizovaný servis
- doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Další informace o hlavním akumulátoru ve
voze -viz strana 115
Start/Stop
Vozy s funkcí Start/Stop jsou vybaveny
dvěma 12 V akumulátory - jeden extra silný
akumulátor se používá ke startování, druhý
záložní akumulátor pomáhá při startování
funkci Start/Stop.
Další informace o funkci Start/Stop - viz
strana 123.
Další informace o hlavním akumulátoru ve
voze - viz strana 115 a 397.
Akumulátor obsahuje
korozivní kyselinu.
358
POZNÁMKA
Použitá baterie se musí ekologicky recyklovat - obsahuje totiž olovo.
09 Údržba a servis
Akumulátor
Akumulátor
Kapacita
startování za
studenaA,
CCA (A)
RozměrD,
dxšx
v (mm)
Startování
760B
120B
800C
180C
278×175×190B
150×90×106B
315×175×190C
150×90×130C
70B
8B
80C
10C
Kapacita
(Ah)
A
B
C
D
POZNÁMKA
Pomocný
Podle normy EN.
Mechanická převodovka.
Automatická převodovka.
Největší možný rozměr.
•
Γím je vyšší odběr proudu ve voze
(zvýšené chlazení/topení apod.), tím
více se baterie musejí nabíjet = vyšší
spotřeba paliva.
•
Jakmile kapacita baterie klesne pod
nejnižší přípustnou úroveň, funkce
Start/Stop se vypojí.
09
Umístění akumulátorů
V případě dočasně omezené funkce
Start/Stop v důsledku vysokého proudového
odběru se stane následující:
•
Motor automaticky startuje2, aniž by řidič
sešlapoval spojkový pedál (manuální
převodovka).
•
Motor automaticky startuje, aniž by řidič
zvedal nohu z brzdového pedálu (automatická převodovka).
(1) Akumulátor startéru3 (2) Záložní akumulátor
Pomocný akumulátor obvykle nevyžaduje
žádnou další údržbu kromě údržby, která se
provádí u startovacího akumulátoru.
V případě dotazů nebo problémů kontaktujte
servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
DŮLEŽITÉ
Při výměně baterií ve vozech s funkcí
Start/Stop se musí nainstalovat baterie
vyrobené technologií AGM1.
1
2
3
Absorbed Glass Mat
Automatické startování je možné pouze, pokud je řadicí páka v poloze neutrálu.
Akumulátor ke startování je podrobně popsán na straně 358.
359
09 Údržba a servis
09
Akumulátor
DŮLEŽITÉ
Pokud se nedodrží následující pokyny,
může dojít po připojení externího akumulátoru nebo nabíječky k dočasnému vyřazení
funkce Start/Stop z provozu:
•
Minusová svorka hlavního akumulátoru
ve vozidle se nesmí nikdy použít pro
připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky - jako ukostřovací bod se
smí použít pouze podvozek vozidla.
Popis připojení kabelových svorek najdete
v části "Pomoc při startování".
POZNÁMKA
Pokud se baterie vybije tak, že vše je
"černé" a ve vozidle v zásadě nefungují
žádné elektrické funkce a motor se startuje
pomocí pomocné baterie nebo s nabíječkou baterie, aktivuje se funkce Start/Stop.
V tomto případě může dojít k automatickému vypnutí motoru, ale v případě automatické funkce se může stát, že kvůli
nedostatečné kapacitě baterie funkce
Start/Stop nedokáže motor nastartovat.
Baterie se musí nejdříve nabít - to umožní
úspěšné automatické startování po automatickém vypnutí. Při venkovní teplotě
+15 °C se baterie musí nabíjet po dobu
min. 1 hodinu. Při nižší teplotě se doporučuje nabíjet po dobu 3-4 hodin. Doporučuje se baterii nabíjet pomocí externí nabíječky.
Pokud to není možné, doporučuje se
funkci Start/Stop dočasně deaktivovat do
doby, než bude baterie dostatečně nabita.
Další informace o dobíjení baterie - viz část
"Baterie" v kapitole "Údržba a servis".
360
09 Údržba a servis
Pojistky
Všeobecné informace
09
Umístění, pojistkové skříňky
Všechny elektrické funkce a komponenty jsou
chráněny pojistkami, aby byl elektrický
systém vozu chráněn před poškozením zkratem nebo přetížením.
Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky
z důvodu dočasného přetížení elektrického
okruhu. Pokud dojde k opětovnému přepálení
pojistky, většinou to signalizuje závadu
v okruhu. Doporučujeme, abyste navštívili
autorizovaný servis Volvo nechali vozidlo
zkontrolovat.
Výměna
1. Na schématu zjistěte umístění pojistky.
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze
strany, zda prohnutý vodič v pojistce je
přepálený.
3. Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku
pojistkou novou, shodné barvy a jmenovité hodnoty proudu.
Umístění pojistkové skříňky ve voze s levostranným řízením. Ve voze s pravostranným
řízením jsou prohozené strany pojistkové
skříňky pod schránkou v palubní desce.
Motorový prostor
Pod schránkou v palubní desce
Pod pravým předním sedadlem
VAROVÁNÍ
Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte cizí
předmět nebo pojistku nadimenzovanou
na vyšší proud, než je proud uvedený ve
specifikaci. Mohlo by dojít k rozsáhlému
poškození elektrického systému a k
následnému požáru.
361
09 Údržba a servis
09
Pojistky
Motorový prostor
Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta,
která usnadní vytahování a zasunování pojistek.
Demontáž krytů
Pojistková skříňka má prostor pro náhradní
pojistky.
Výměna pojistek
Pojistky jsou přístupné po sundání víka na
baterii startéru a po sundání krytu na elektrickém rozvaděči.
Vyklopte pojistné příchytky po stranách krytu baterie startéru.
Nadzvedněte kryt přímo nahoru.
362
Vyklopte pojistnou příchytku, která je
nainstalována na boku elektrického rozvaděče.
09 Údržba a servis
Pojistky
Otáčejte krytem nahoru, dokud se
pojistné jazýčky (1) neuvolní.
Funkce
A
Funkce
A
Γerpadlo ABS
40
Brzdové světlo
5
Ventily ABS
30
-
-
Ostřikovače světlometů*
20
Ovládání světlometů
5
Ventilátor větrání
40
Cívky interních relé
5
Zásuvka 12 V, tunelová konzola,
vpředu
15
Řídicí modul převodovky
15
15
40
Elektromagnetická spojka klimatizace (zážehový, 4válcový,
vznětový)
-
Zásuvka 12 V, tunelová konzola,
vzadu
15
Snímač klimatu*, motory přiškrcení nasávání vzduchu
10
Řídicí modul motoru (5válcový)
5
Elektricky ovládané sedadlo,
vpravo*
20
Vyklopte kryt k motoru, aby pojistky byly
přístupné.
Primární pojistky pro pojistky
32-36
Montáž krytů
-
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
Elektrické čelní sklo, pravá
strana*
Pozice
30
-
Na štítku uvnitř krytu je zobrazeno rozmístění
pojistek.
-
•
Pojistky 7 – 18 jsou typu „JCASE“ a měly
by být měněny pouze v servisu.1.
Elektrické čelní sklo, levá strana*
40
•
Pojistky 19-45 a 47-48 jsou pojistky typu
"Mini Fuse".
Nezávislé topení*
20
Stěrače čelního okna
20
Centrální elektronický modul,
referenční napětí, záložní baterie
5
Houkačka
15
1
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
09
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
363
09 Údržba a servis
09
364
Pojistky
Funkce
A
Funkce
A
Funkce
A
Cívka relé v relé pro chladicí
ventilátor (4válcové, 5válcové
vznětové motory), lambda sondy
(4válcové zážehové motory), snímač hmotnosti vzduchu (vznětové motory), obtokový ventil,
chlazení EGR (vznětové motory),
ventil regulátoru průtoku paliva
(5válcové vznětové motory),
ventil regulátoru tlaku paliva
(5válcové vznětové motory)
10
10
Ventily (4válcové zážehové
motory); elektromagnety (4válcové zážehové motory); vstřikovače (5válcové zážehové
motory); lambda-sonda (5válcové vznětové motory); vyhřívání
odvětrání klikové skříně
(5válcové vznětové motory)
10
Zapalovací cívky (zážehové
motory)
10
Cívka relé v relé pro chladicí
ventilátor (5válcové zážehové
motory), lambda sondy (5válcové zážehové motory)
20
Olejové čerpadlo, automatická
převodovka (5válcové); snímač
hmotnosti vzduchu (zážehové
motory); ventil EVAP (4válcové
zážehové motory); ventily (5válcové zážehové motory); elektromagnety (5válcové zážehové
motory); vyhřívání odvětrání klikové skříně (5válcové zážehové
motory); regulační motor, turbo
(4válcové vznětové motory);
řídicí modul, stahovací kryt chladiče (4válcové vznětové motory),
regulační ventil, průtok paliva
(4válcové vznětové motory);
elektromagnet, chlazení pístu
(5válcové vznětové motory);
regulační ventil turbo (5válcové
vznětové motory); snímač hladiny oleje (5válcové vznětové
motory); elektromagnet spojky
klimatizace (5válcové)
Ohřev palivového filtru, řídicí
jednotka žhavení (5válcové
vznětové motory)
15
Řídicí modul motoru (4válcový)
10
Řídicí jednotka motoru (5válcové
motory), škrticí jednotka (5válcové zážehové motory)
15
ABS
5
Řídicí modul motoru, řídicí
modul převodovky, airbagy
10
Regulace sklonu světel*
10
Elektricky řízené servo
5
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
09 Údržba a servis
Pojistky
Funkce
A
Centrální elektronický modul
15
-
-
-
-
Systém varování před kolizí
5
Snímač plynového pedálu
5
Dobíjení, záložní baterie
-
-
-
Γerpadlo chladicí kapaliny
(pokud není k dispozici nezávislé
topení)
09
10
365
09 Údržba a servis
09
Pojistky
Pod schránkou v palubní desce
Na vnitřní straně krytu pojistek v motorovém
prostoru se nachází pinzeta, která usnadní
vytahování a zasunování pojistek.
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
má místo pro náhradní pojistky.
Výměna pojistek
Pojistky jsou přístupné po sundání krytu
z pojistkové skříňky.
366
Demontáž krytu
1. Chytněte za vybrání a táhněte, dokud se
z pojistkové skříňky neuvolní pojistná
očka na spodní hraně krytu.
2. Sundejte kryt.
POZNÁMKA
K uvolnění pojistných oček na horní hraně
krytu od elektrického rozvaděče je
zapotřebí poměrně velký tah.
09 Údržba a servis
Pojistky
Montáž krytu
Funkce
A
Funkce
A
Palivové čerpadlo
20
Zámek řízení
15
Sdružená přístrojová deska
5
Centrální zamykání, klapka
plnicí trubky palivové nádržeB
10
Panel klimatizace
10
Modul volantu
7,5
-
1. Vložte do spodních jazýčků.
2. Otočte kryt nahoru, aby horní jazýčky
zaklesly.
POZNÁMKA
Horní pojistná očka musí spolehlivě
zaklesnout do drážek v elektrickém rozvaděči.
Pozice
-
Stěrač zadního skla
15
Vnitřní osvětlení, střešní konzola
pro přední čtecí lampičky
a osvětlení prostoru pro cestující
5
Osvětlení interiéru, elektricky
ovládaná sedadla
10
Alarm sirény*, datový konektor
OBDII
5
Clona, skleněná střecha*
10
Dálková světla
15
Dešťový senzor*, tlumení,
zpětné zrcátko*, senzor
vlhkosti*
5
-
Systém varování před kolizí*
5
-
-
Na štítku uvnitř krytu je zobrazeno rozmístění
pojistek.
Odemykání, zadní výklopné
dveřeA
10
Pojistky jsou typu "Mini Fuse".
-
-
Rezervní místo 3, konstantní
napětí
5
09
-
Světlo zpátečky
10
Stěrače čelního sklaC, stěrače
zadního sklaC
20
Imobilizér
5
Rezervní místo 1, konstantní
napětí
15
Rezervní místo 2, konstantní
napětí
20
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
367
09 Údržba a servis
Pojistky
09
A
B
C
D
E
F
368
Funkce
A
Alarm snímače pohybu*, dálkový přijímač
5
Stěrače čelního sklaD, stěrače
zadního sklaD
20
Centrální zamykání, klapka
plnicí trubky palivové nádržeE
10
Odemykání, zadní výklopné
dveřeF
10
Elektrické nezávislé topení*, tlačítko vyhřívání zadního sedadla*
7,5
Airbagy, airbag chodce
10
Rezervní místo 4, konstantní
napětí
7,5
-
-
-
-
Viz také pojistka 84.
Viz také pojistka 83.
Viz také pojistka 82.
Viz také pojistka 77.
Viz také pojistka 70.
Viz také pojistka 65.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
09 Údržba a servis
Pojistky
09
Pod pravým předním sedadlem
Na vnitřní straně krytu pojistek v motorovém
prostoru se nachází pinzeta, která usnadní
vytahování a zasunování pojistek.
Funkce
A
Funkce
A
-
-
Ovládací panel, levé zadní dveře
25
Ovládací panel, pravé zadní
dveře
25
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
má místo pro náhradní pojistky.
Keyless*
10
Pozice
Klika dveří (Keyless*)
5
Ovládací panel, levé přední
dveře
25
Ovládací panel, pravé přední
dveře
25
Na štítku uvnitř krytu je zobrazeno rozmístění
pojistek.
•
Pojistky 24 – 28 jsou typu „JCASE“
a měly by být měněny pouze v servisu.2.
•
Pojistky 1-23 a 29-46 jsou pojistky typu
"Mini Fuse".
2
Elektricky ovládané sedadlo
vlevo*
-
20
-
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
369
09 Údržba a servis
09
370
Pojistky
Funkce
A
Funkce
A
Funkce
A
Cívka interního relé
5
-
-
Vyhřívání sedadla, vzadu vlevo*
15
Ovládací jednotka audio (zesilovač)*
5
Zásuvka přívěsu 1*
40
-
-
-
-
Vyhřívání zadního okna
30
-
-
Telematika*, Bluetooth*
5
-
-
-
-
Audio, řídicí jednotka systému
infotainment
15
BLIS*
5
-
-
Parkovací asistent*
5
-
-
Digitální rádio*, TV*
10
Parkovací kamera*
5
-
-
Elektrická zásuvka 12 V, zavazadlový prostor
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vyhřívání sedadla (strana řidiče)
15
-
Vyhřívání sedadla (strana spolujezdce)
15
-
-
-
-
-
-
-
-
Zásuvka přívěsu 2*
20
-
-
Primární pojistky pro pojistky
12-16: infotainment
40
Vyhřívání sedadla, zadní světlo*
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
15
09 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Mytí vozu
Špinavý vůz co nejdříve umyjte. Vůz myjte
v myčce se separátorem oleje. Používejte
autošampon.
•
•
•
•
Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co
nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní
a mohlo by velmi rychle dojít k poškození
povrchové úpravy vozu. Odstranění
poškození povrchové úpravy svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Hadicí umyjte podvozek.
Zvedněte celé vozidlo tak, abyste mohli
odstranit veškeré rozpuštěné nečistoty.
Sníží se tím riziko poškrábání vozu během
mytí. Nestříkejte přímo do zámků.
V případě potřeby použijte na velmi znečištěné plochy studený odmašťovací
prostředek. V tomto případě upozorňujeme, že povrchy nesmí být horké od
slunce!
•
Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
•
Lišty stěračů čistěte vlažnou vodou
s čisticím prostředkem nebo autošamponem.
•
Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo
stěrkou. Pokud nenecháte kapky vody
schnout na prudkém slunci, sníží se
riziko, že voda zanechá skvrny, které
byste museli čistit.
VAROVÁNÍ
Motor nechávejte vždy vyčistit v servisu.
Je-li motor horký, hrozí riziko požáru.
DŮLEŽITÉ
Znečištěné světlomety fungují hůř. Pravidelně je čistěte - například, při čerpání
paliva.
Nepoužívejte žádné korozivní čistící
prostředky. Místo toho používejte vodu
a houbu, která materiál nepoškrábe.
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů
vnějšího osvětlení, například světlometů,
světel do mlhy a zadních světel, může
dočasně docházet ke kondenzaci. To je
naprosto v pořádku, všechna vnější světla
jsou na tuto situaci nadimenzována. Po
zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla
po jisté době odpaří.
Čištění lišt stěračů
Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů,
stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně,
zkracují životnost lišt stěračů.
09
Γištění:
–
Zvedněte stěrače do servisní polohy, viz
strana 354.
POZNÁMKA
Pravidelně myjte stírátka stěračů a čelní
sklo vlažným mýdlovým roztokem nebo
šampónem na vozy.
Nepoužívejte silná rozpouštědla.
Automatické mycí linky
Automatická mycí linka je jednoduchý
a rychlý způsob mytí vozu, avšak nemůže se
dostat všude. Pro dosažení optimálních
výsledků Vám doporučujeme mýt vůz ručně.
POZNÁMKA
Několik prvních měsíců se vozidlo musí být
pouze ručně. Důvodem je skutečnost, že
nový lak je citlivější.
Vysokotlaké mytí
Při používání vysokotlakých čističů tryskou
stále rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska
není blíže než 30 cm od povrchu vozu (vzdálenost platí pro všechny vnější části).
Nestříkejte přímo do zámků.
371
09 Údržba a servis
09
Péče o vozidlo
Kontrola brzd
VAROVÁNÍ
Po umytí vozu vždy zkontrolujte brzdy
a parkovací brzdu, abyste měli jistotu, že
se pod brzdové obložení nedostala vlhkost
a koroze, které by omezily funkčnost
brzdění.
Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při
jízdě na delší vzdálenost v dešti nebo
v rozbředlém sněhu. Díky teplu vzniklému
třením se brzdové obložení zahřeje a osuší.
Totéž udělejte po rozjezdu za velmi vlhkého
nebo studeného počasí.
Vnější plastové, gumové a ozdobné
prvky
Barvené plastové díly, gumu a ozdobné
prvky, například lesklé lišty, můžete vyčistit
a ošetřit speciálními čisticími prostředky,
které obdržíte u prodejce vozů Volvo. Při používání takových čisticích prostředků pečlivě
dodržujte návod.
DŮLEŽITÉ
Nevoskujte a neleštěte plasty a pryž.
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž otírejte pouze v případě
potřeby a netlačte na plast a pryž zbytečně
velkou sílou. Používejte měkkou mycí
houbu.
Při leštění lesklých výlisků obložení by
mohlo dojít k setření nebo poškození lesklé
vrstvy na povrchu.
Nesmí se používat lešticí přípravek obsahující abrazivní látky.
Ráfky
Na disky kol používejte pouze čisticí
prostředky schválené společností Volvo.
Silné čisticí prostředky mohou poškodit
povrch a způsobit na chromovaných hliníkových ráfcích skvrny.
Leštění a voskování
Když je lak vozu matný nebo když chcete
dodat laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.
Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění
laku. Nicméně v této době může být prováděno voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo
vosk na přímém slunci.
372
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba
vůz omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu
odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem
asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití
jemné brusné pasty.
Nejprve proveďte leštění lešticím
prostředkem a poté vůz navoskujte kapalným
nebo pevným voskem. Dodržujte pozorně
návod k použití. Některé prostředky dostupné
na trhu spojují jak leštidlo, tak vosk.
DŮLEŽITÉ
Lak ošetřujte pouze podle doporučení
společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku
(např. konzervace, těsnění, ochrana,
leštění apod.) může mít za následek
poškození laku. Poškození laku v důsledku
takového ošetření není kryto zárukou
Volvo.
Vodu odpuzující povlak*
Nikdy nepoužívejte přípravky, jako
jsou vosk na vozidla, odmašťovadla
nebo podobné přípravky na povrchy
skel, protože by mohlo dojít k poškození vodu
odpuzující vrstvy.
Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili
skleněný povrch.
09 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Pokud chcete předejít poškození skleněného
povrchu při odstraňování ledu – používejte
pouze plastové škrabky.
Γasem dochází k přirozenému opotřebení
vodu odpuzující vrstvy.
Doporučuje se použití speciálního přípravku
na udržení vodu odpuzujících vlastností, který
je k dispozici u dealerů Volvo. Poprvé by měl
být použit po třech letech a potom každý rok.
Ochrana proti korozi – kontrola
a údržba
Váš vůz byl již ve výrobním závodě pečlivě
a kompletně ošetřen proti korozi. Γásti karosérie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Podvozek je chráněn otěruvzdorným protikorozním povlakem. Nosníky, dutiny a uzavřené
profily byly vystříkány penetračním antikorozním přípravkem.
Čištění interiéru
Používejte pouze čisticí prostředky
a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Vůz čistěte pravidelně
a dodržujte pokyny uvedené na obalech.
Před použitím čisticích prostředků vůz
vysajte.
Koberce a zavazadlový prostor
Koberce před čištěním z vozu vyjměte.
K odstranění prachu a nečistot použijte vysavač.
Každý vykládaný koberec je opatřen kolíčky.
–
Přidržte vykládaný koberec na všech
kolíčcích a nadzvedněte jej přímo nahoru.
Namontujte vykládaný koberec na místo přitlačte na každý z kolíčků.
VAROVÁNÍ
Za normálních okolností nevyžaduje protikorozní ochrana vozu zvláštní údržbu po dobu
12 let. Po uplynutí této doby by měla být prováděna každé tři roky. Pokud vůz potřebuje
další ošetření, doporučujeme obrátit se
o pomoc na autorizovaný servis Volvo.
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn a zda drží na háčcích tak, aby se
nezachytil pod pedály nebo v jejich blízkosti.
Nečistota a chemický posyp mohou vést ke
korozi, proto je důležité udržovat vůz čistý.
Ochrana vozu proti korozi musí být pravidelně
kontrolována a v případě potřeby opravena.
K vyčištění skvrn na koberci doporučujeme
po vysání použít speciální prostředek na
čištění textilu. Podlahové koberce se musí
čistit pomocí přípravků, které doporučí váš
prodejce Volvo!
09
Skvrny na textilním čalounění
a čalounění stropu
Abyste se vyvarovali zhoršení nehořlavé
úpravy čalounění, používejte speciální čisticí
prostředky na čalounění, které jsou k dostání
u autorizovaných dealerů vozů Volvo.
DŮLEŽITÉ
Ostré předměty a zipy mohou poškodit látkové čalounění.
Odstraňování skvrn z koženého
čalounění
Kožené čalounění Volvo neobsahuje chrom
a je ošetřeno tak, aby byl dlouho zachován
původní vzhled čalounění.
Kožené čalounění stárne a postupem času
získává patinu. Kůže je vydělávána a zpracovávána tak, že si zachovává svůj přírodní charakter. Má ochrannou vrstvu, ale pravidelné
čištění je potřebné za účelem zachování charakteru i vzhledu. Společnost Volvo nabízí
komplexní produkt pro čistění a ošetřování
koženého čalounění, který při dodržení
návodu zachová ochrannou vrstvu kůže. Po
určité době používání se však objeví přirozený vzhled kůže v závislosti víceméně na
struktuře povrchu kůže. Toto je přirozené
zrání kůže, které ukazuje, že se jedná
o přírodní produkt.
373
09 Údržba a servis
09
Péče o vozidlo
Pro dosažení nejlepších výsledků společnost
Volvo doporučuje provádět čištění a nanesení
ochranného krému jednou až čtyřikrát za rok
(v případě potřeby i častěji). Přípravek na
ošetření koženého čalounění si vyžádejte
u svého prodejce Volvo.
DŮLEŽITÉ
•
•
Po některých barevných oděvech
(např. po džínách nebo oblečení ze
semiše) mohou zůstat na čalounění
skvrny.
Nikdy nepoužívejte silná rozpouštědla.
Tyto výrobky by mohly poškodit čalounění z textilu, koženky nebo kůže.
Pokyny pro umývání koženého
čalounění
1. Nalijte čisticí prostředek na kůži na vlhkou
houbu a vytlačte z ní hustou pěnu.
2. Odstraňte nečistoty jemnými kruhovými
pohyby.
3. Dotýkejte se houbou přesně znečištěného
místa. Nechte houbu odsát skvrnu. Neotírejte povrch.
4. Povrch odsajte měkkým papírem nebo
hadrem a nechte kůži dokonale
vyschnout.
374
Ochranné ošetření koženého čalounění
Skupina 2 (tuky, olej, omáčky a čokoláda)
1. Nalijte malé množství ochranného krému
na plstěný hadr a natřete tenkou vrstvu
krému jemnými krouživými pohyby na
kůži.
1. Stejný postup jako u skupiny 1.
2. Nechte kůži před použitím 20 minut
vyschnout.
Skupina 3 (suché nečistoty, prach)
Kůže byla nyní opatřena ochranou proti
skvrnám a UV záření.
Návod na mytí koženého volantu
•
Pomocí navlhčené houby a neutrálního
mýdla odstraňte prach a nečistoty.
•
Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývejte
kožený volant ochranným potahem z plastu.
•
Používejte přírodní oleje. Pro dosažení
optimálních výsledků doporučujeme používat prostředky Volvo určené k ošetření
kůže.
Pokud jsou na volantu skvrny:
Skupina 1 (inkoust, víno, kafe, mléko, pot
a krev)
–
Použijte měkký hadřík nebo houbu. Namíchejte 5 % roztok čpavku (V případě
skvrn od krve použijte roztok 2 dl vody
a 25 g soli.)
2. Leštěte absorpčním papírem nebo
hadříkem.
1. K odstranění nečistot použijte měkký kartáč.
2. Stejný postup jako u skupiny 1.
Odstraňování skvrn z plastových,
kovových a dřevěných dílů
Pro čištění dílů a povrchu v interiéru doporučujeme kousek tkaniny nebo utěrku z mikrovlákna, mírně navlhčené vodou. K dostání
jsou u dealerů vozů Volvo.
Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte.
Nikdy nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn. Na obtížně odstranitelné skvrny
můžete použít speciální čisticí prostředek,
který můžete zakoupit u prodejců vozů Volvo.
Čistění bezpečnostních pásů
Používejte vodu a jemný čisticí prostředek.
Speciální čisticí prostředky na textilie si
můžete zakoupit u dealera vozů Volvo. Ujistěte se před navinutím, že pásy jsou suché.
09 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Drobné opravy poškozeného laku
Kód laku
Lak je důležitou součástí protikorozní
ochrany, a proto jej pravidelně kontrolujte.
Poškození laku vyžaduje okamžitou opravu,
aby nezačala koroze. Nejběžnějšími typy
poškození laku jsou například poškození od
kamínků, škrábance a šmouhy na blatnících,
dveřích a náraznících.
09
Opravte drobné poškození laku jako
např. škrábance a škody způsobené
úlomky kamene
základní nátěr1 - např. pro lakované nárazníky z plastu je k dispozici speciální
základní nátěr s adhezivní složkou ve
spreji
•
základní vrstva a průhledná vrstva - je
dostupná ve spreji nebo jako korekční
tyčinka/tužka2
•
•
zakrývací páska
jemný brusný papír1.
Γíslo odstínu laku
Je důležité použít správný odstín laku. Umístění štítku, viz strana 380.
G021832
Materiály
•
Povrch musí být před započetím práce čistý
a suchý, teplota okolí musí být minimálně
15 °C.
1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené
místo. Potom pásku odlepte a odstraňte
tak zbytky laku.
Pokud se poškození dostane dolů na kov,
je vhodné použít základní nátěr. V případě
poškození povrchu z plastu by se měl
použít základní nátěr s adhezními účinky výsledky budou příznivější. Nastříkejte
1
2
V případě potřeby.
Dodržujte pokyny přiložené k balení korekční tyčinky/tužky.
}}
375
09 Údržba a servis
09
Péče o vozidlo
nátěr na víčko spreje a potřete tenkou
vrstvou.
2. Před lakováním můžete v případě potřeby
lokálně vyleštit jemným lešticím přípravkem (např. u nerovnoměrných hran).
Povrch se důkladně vyčistí a nechá
vyschnout.
3. Promíchejte základový nátěr a aplikujte jej
jemným štětcem nebo zápalkou atd. Jakmile základní nátěr uschne, naneste
základní vrstvu a průhlednou vrstvu.
4. Při opravě škrábanců postupujte výše
uvedeným postupem, navíc můžete ještě
použít lepicí pásku, kterou ochráníte
nepoškozený lak.
POZNÁMKA
Pokud kamínek nepronikl na podklad
a vrstva laku je nepoškozena, co nejdříve
vyčistěte povrch a naneste základní vrstvu
a průhledný lak.
376
09 Údržba a servis
09
377
Typová označení...................................................................................
Rozměry a hmotnosti............................................................................
Technické údaje motoru.......................................................................
Motorový olej........................................................................................
Kapaliny a maziva.................................................................................
Palivo....................................................................................................
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak .......................................................
Elektrický systém..................................................................................
Typové schválení..................................................................................
Licence..................................................................................................
Symboly na displeji...............................................................................
378
380
382
386
387
389
391
395
397
398
407
410
TECHNICKΔ ÚDAJE
10 Technické údaje
Typová označení
Umístění štítku
10
380
10 Technické údaje
Typová označení
Pokud znáte označení typu vozu, identifikační
číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty s autorizovaným dealerem Volvo
ohledně vozu a při objednávání náhradních
dílů a příslušenství.
Typové označení vozu, identifikační číslo
vozu (VIN), maximální dovolená zatížení,
číslo barevného odstínu karosérie
a čalounění a homologační číslo. Štítek je
vidět, když se otevřou pravé zadní dveře.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Příručce pro uživatele nejsou přesnými kopiemi nálepek,
které se používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění ve vozidle.
Informace platné pro vaše konkrétní
vozidlo najdete na příslušných nálepkách
pro váš vůz.
10
Štítek pro klimatizaci.
Štítek pro nezávislé topení.
Kód motoru a sériové číslo motoru.
Štítek s údaji o motorovém oleji.
Typové označení a výrobní číslo převodovky.
manuální převodovka
automatická převodovka
Identifikační číslo vozu (VIN Vehicle Identification Number)
Další informace o vozidle jsou uvedeny
v registrační dokumentaci.
381
10 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Rozměry
10
A
B
C
D
382
Rozměry
mm
Rozvor
2647
Délka
Ložná délka, podlaha, sklopené zadní sedadlo
Ložná délka, podlaha
E
Výška
F
Ložná výška
G
Rozměry
mm
Rozchod, vpředu
1546A
1551B
4369
Rozměry
mm
J
Šířka
1802
K
Šířka včetně vnějších zpětných zrcátek
2041
L
Šířka včetně sklopených vnějších zpětných zrcátek
1857
1559C
1508
H
Rozchod, vzadu
684
1538B
1420
532
1533A
1546C
I
Ložná šířka, podlaha
960
A
B
C
Odchylka 52,5 mm.
Odchylka 50 mm.
Odchylka 46 mm.
10 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Hmotnosti
Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje
řidiče, palivovou nádrž natankovanou z 90 %
a všechny provozní kapaliny.
VAROVÁNÍ
Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na míře
zatížení vozidla a na rozložení nákladu.
10
Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností
cestujících, příslušenství, svislým zatížením
koule tažného zařízení (pokud je připojen
přívěs, viz tabulka na straně 384) a není
zahrnuta do pohotovostní hmotnosti.
Maximální dovolené zatížení = celková hmotnost vozidla - pohotovostní hmotnost.
POZNÁMKA
Pohotovostní hmotnost uvedená v dokladech platí pro vozidla ve standardním provedení, tedy pro vozidlo bez přídavné
výbavy a příslušenství. To znamená, že
v případě jakéhokoliv příslušenství se
hmotnost vozidla sníží o hmotnost tohoto
příslušenství.
Mezi příslušenství, která snižuji hmotnost
nákladu, patří výbava úrovně Kinetic/
Momentum/Summum a ostatní příslušenství jako např. tažná tyč, nosič zavazadel,
střešní box, audiosystém, přídavné světlomety, GPS, topení spalující palivo, bezpečnostní mřížka, kryt zavazadel, elektricky
ovládaná sedadla atd.
Pohotovostní hmotnost konkrétního
vozidla lze s jistotou určit zvážením.
Informace o umístění štítků, viz strana 380.
Max. celková hmotnost
Maximální hmotnost soupravy (vůz
+ přívěs)
Maximální zatížení přední nápravy
Maximální zatížení zadní nápravy
Úroveň vybavení
Max. zatížení: Viz technický průkaz.
Max. zatížení střechy: 75 kg.
383
10 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného zařízení
10
A
384
Motor
Kód motoruA
Převodovka
Max. hmotnost brzděného přívěsu
(kg)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
T2
B4164T4
Manuální, B6
1300
75
T3
B4164T3
Manuální, B6
1300
75
T4
B4164T
Manuální, B6
1300
75
T4
B4164T
Automatická, MPS6
1500
75
T4
B5204T8
Automatická, TF-80SD
1500
75
T5
B5204T9
Automatická, TF-80SD
1500
75
T5
B5254T12
Automatická, TF-80SD
1500
75
T5
B5254T14
Automatická, TF-80SD
1500
75
D2
D4162T
Manuální, B6
1300
75
D2
D4162T
Automatická, MPS6
1300
75
D3
D5204T6
Manuální, M66
1500
75
D3
D5204T6
Automatická, TF-80SD
1500
75
D4
D5204T4
Manuální, M66
1500
75
D4
D5204T4
Automatická, TF-80SD
1500
75
Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz strana 380.
10 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
A
Motor
Kód motoruA
Převodovka
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu
(kg)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
T2
B4164T4
Manuální, B6
650
50
T3
B4164T3
Manuální, B6
650
50
T4
B4164T
Manuální, B6
650
50
T4
B4164T
Automatická, MPS6
700
50
T4
B5204T8
Automatická, TF-80SD
700
50
T5
B5204T9
Automatická, TF-80SD
700
50
T5
B5254T12
Automatická, TF-80SD
700
50
T5
B5254T14
Automatická, TF-80SD
700
50
D2
D4162T
Manuální, B6
650
50
D2
D4162T
Automatická, MPS6
700
50
D3
D5204T6
Manuální, M66
700
50
D3
D5204T6
Automatická, TF-80SD
750
50
D4
D5204T4
Manuální, M66
700
50
D4
D5204T4
Automatická, TF-80SD
750
50
10
Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz strana 380.
385
10 Technické údaje
Technické údaje motoru
Technické údaje motoru
10
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na
všech trzích.
A
386
Motor
Kód
motoruA
Výkon (kW
při ot./min)
Výkon (ks
při ot./min)
Točivý moment
(Nm při ot./min)
Počet
válců
Vrtání
(mm)
Zdvih
(mm)
Zdvihový
objem
(litry)
Kompresní
poměr
T2
B4164T4
88/4500
120/4500
240/1600-3000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T3
B4164T3
110/5700
150/5700
240/1600–4000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4
B4164T
132/5700
180/5700
240/1600–5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4
B5204T8
132/5000
180/5000
300/2700–4000
5
81,0
77
1,984
10,5:1
T5
B5204T9
157/6000
213/6000
300/2700–5000
5
81,0
77
1,984
10,5:1
T5
B5254T12
187/5400
254/5400
360/1800–4200
5
83
92,3
2,497
9,5:1
T5
B5254T14
183/5400
249/5400
360/1800–4200
5
83
92,3
2,497
9,5:1
D2
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T6
110/3500
150/3500
350/1500-2750
5
81,0
77
1,984
16,5:1
D4
D5204T4
130/3500
177/3500
400/1750-2750
5
81,0
77
1,984
16,5:1
Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz strana 380.
10 Technické údaje
Motorový olej
Ztížené provozní podmínky
Ztížené provozní podmínky mohou způsobit
abnormálně vysokou teplotu oleje nebo
spotřebu oleje. Dále uvádíme příklady situací
s nepříznivým vlivem na jízdu.
Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat při
dlouhých jízdách:
•
•
•
•
při jízdě s přívěsem nebo karavanem
v horských oblastech
při jízdě vysokou rychlostí
při teplotách nižších než –30 °C nebo
vyšších než +40 °C
To platí také pro jízdu na kratší vzdálenosti při
nižších teplotách.
Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní
ochranu Vašeho motoru.
10
Volvo doporučuje oleje Castrol.
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním
syntetickým motorovým olejem. Výběr
oleje byl prováděn velmi pečlivě s ohledem
na životnost, charakteristiky startování,
spotřebu paliva a dopad na životní
prostředí.
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít
nepříznivý vliv na životnost, chování při
startování motoru, spotřebu paliva
a dopad na životní prostředí.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
387
10 Technické údaje
Motorový olej
Specifikace motorového oleje
10
Motor
Kód
motoruA
Doporučena kvalita oleje
Objem, včetně olejového filtru
(litry)
T2
B4164T4
Ověřený olej doplňovaný u výrobce: Kvalita oleje WSS-M2C925-A
přibližně 4,1
T3
B4164T3
možnosti v servisu:
přibližně 4,1
T4
B4164T
Specifikace oleje: ACEA A5/B5
Viskozita: SAE 5W–30
přibližně 4,1
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
Viskozita: SAE 5W-30
D2
D4162T
U nízkoemisní varianty (maximální šířka pneumatik 205) doporučujeme s ohledem na optimální spotřebu paliva používat ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
přibližně 3,8
Pro ztížené jízdní podmínky použijte ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
D5204T6
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
přibližně 5,9
D4
D5204T4
Viskozita: SAE 0W-30
přibližně 5,9
T4
B5204T8
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
přibližně 5,5
T5
B5204T9
Viskozita: SAE 0W-30
přibližně 5,5
T5
B5254T12
přibližně 5,5
T5
B5254T14
přibližně 5,5
D3
A
Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz strana 380.
Doplňování motorového oleje, viz strana 341.
388
10 Technické údaje
Kapaliny a maziva
Chladicí kapalina
Předepsaná specifikace: Chladicí kapalina
doporučená společností Volvo smíchaná
s 50 % vody1, viz obal.
MotorA
T2
Objem
MotorA
(litry)
D2
D4162T
Objem
D3
D5204T6
(litry)
D4
D5204T4
(litry)
10,0
8,0
B4164T4
T3
B4164T3
T4
B4164T
Objem
MotorA
A
7,0
T4
B5204T8
T5
B5204T9
T5
B5254T12
T5
B5254T14
10
8,0
Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete
přečíst na motoru, viz strana 380.
Další kapaliny a maziva
Mechanická převodovka
B6
1,6
M66
1,9
Automatická převodovka
1
Objem (litry)
Objem (litry)
Předepsaný převodový olej
BOT 350M3
Předepsaný převodový olej
TF-80SD
7,0
AW1
MPS6
7,3
BOT 341
Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.
}}
389
10 Technické údaje
Kapaliny a maziva
POZNÁMKA
10
Za běžných jízdních podmínek se převodový olej po dobu životnosti nemusí měnit.
Za nepříznivých podmínek však výměna
může být nezbytná, viz strana 387.
Kapalina
Systém
Brzdová kapalina
Brzdový systém
0,6
DOT 4
Kapalina ostřikovače
Vozy s ostřikovači světlometů
5,5
Vozy bez ostřikovačů světlometů
3,2
Kapalina ostřikovače doporučená společností Volvo - s ochranou
před zamrznutím během chladného počasí a při teplotách pod
bodem mrazu.
Palivo
4válcové zážehové motory
Objem (litry)
Předepsaná specifikace
přibližně. 62
Benzín:viz strana 302
4válcové vznětové motory
přibližně. 52
Motorová nafta:viz strana 302
5válcové vznětové motory
přibližně. 60
5válcové zážehové motory
Olej kompresoru
Klimatizace
0,11
Chladicí kapalina
Klimatizace
0,65 kg
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R134a. Servis a opravy tohoto systému
smí provádět pouze autorizovaný servis.
390
Olej PAG
R134a
10 Technické údaje
Palivo
Emise CO2 a spotřeba paliva
10
T2 (B4164T4)
158
6,8
105
4,5
124
5,3
T3 (B4164T3)
158
6,8
105
4,5
124
5,3
T4 (B4164T)
164
7,0
109
4,7
129
5,5
T4A (B4164T)
191
8,2
117
5,0
144
6,2
T4 (B4164T)
184
7,9
120
5,1
143
6,1
T4A (B4164T)
192
8,3
125
5,4
149
6,4
T4 (B5204T8)
243
10,4
135
5,8
174
7,5
T5 (B5204T9)
243
10,4
135
5,8
174
7,5
T5 (B5254T12)
263
11,3
140
6,0
185
7,9
}}
391
10 Technické údaje
Palivo
10
392
T5A (B5254T12)
268
11,5
144
6,2
189
8,1
D2B (D4162T)
100
3,8
82
3,1
88
3,4
D2C (D4162T)
107
4,1
90
3,4
96
3,7
D2B (D4162T)
115
4,4
95
3,6
102
3,9
D2C (D4162T)
116
4,4
99
3,8
105
4,0
D3 (D5204T6)
139
5,3
100
3,8
114
4,3
D3A (D5204T6)
165
6,3
108
4,1
129
4,9
D3 (D5204T6)
179
6,9
112
4,3
136
5,2
D3A (D5204T6)
179
6,8
122
4,6
143
5,4
D4 (D5204T4)
139
5,3
100
3,8
114
4,3
10 Technické údaje
Palivo
10
A
B
C
D4A (D5204T4)
165
6,3
108
4,1
129
4,9
D4 (D5204T4)
179
6,9
112
4,3
136
5,2
D4A (D5204T4)
179
6,8
122
4,6
143
5,4
Platí pouze pro vozidla s 19palcovými koly.
Platí pouze pro nízkoemisní variantu.
Neplatí pro nízkoemisní variantu.
Vysvětlení
Jízda mimo město
g/km
Kombinovaná spotřeba
litry/100 km
Jízda po městě
POZNÁMKA
Pokud chybí informace o emisích
a spotřebě, jsou uvedeny v přiloženém
doplňku.
1
Spotřeba paliva a emise oxidu
uhličitého
Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce
vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů1,
které platí pro vozidla s vlastní hmotností
v základní verzí bez dalšího vybavení. Hmotnost vozidla se může lišit v závislosti na
výbavě. Výbava a naložení vozidla zvyšují
spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého.
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. "evropské jízdní cykly) realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU 80/1268/EEC (Euro 4), EU
Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5) a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a mimo město. V případě jízdy ve městě se začíná měřit při startování studeného motoru. Jízda je simulována. V případě jízdy mimo město vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0-120 km/h. Jízda je simulována. - Vozidla s manuální převodovkou se startují na
2. převodový stupeň (platí pro vozidla s 18palcovými koly). Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedená v tabulce, představuje v souladu s platnými požadavky kombinaci jízdy ve městě
a jízdy mimo město. Emise CO2 - výfukové plyny jsou zachycovány a počítají se emise oxidu uhličitého během dvou jízdních cyklů. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO2.
393
10 Technické údaje
Palivo
10
nahuštění - pro dosažení optimálních
výsledků husťte pneumatiky na tlak ECO,
viz tabulka s tlaky vzduchu v pneumatikách na straně 395.
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami
v tabulce může lišit z několika důvodů.
Například:
•
•
Jízdní styl řidiče.
•
Vysoká rychlost a související vyšší odpor
vzduchu.
•
Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní
situace, počasí a stav vozidla.
Pokud si zákazník objednal kola větší, než
se montují u základní verze vozu, odpor
vzroste.
•
Výběr pneumatik může ovlivnit spotřebu
paliva - informace o vhodných pneumatikách vám poskytne prodejce.
Další informace a rady najdete na stránkách
11 a 296.
Všeobecné informace o palivu, viz strana 301.
K výraznému zvýšení uvedené spotřeby může
vést také kombinace uvedených situací. Další
informace najdete ve předpisech, viz1.
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými
jízdními cykly1 může výrazně lišit. Z těchto
cyklů se vychází při certifikaci vozidla
a vycházejí z nich také hodnoty spotřeby
v tabulce.
Nezapomeňte
Tipy, jak řidič může snížit spotřebu:
•
Jeďte plynule a vyvarujte se zbytečné
prudké akcelerace a silného brzdění.
•
Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na
správný tlak a pravidelně kontrolujte
1
394
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. "evropské jízdní cykly) realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU 80/1268/EEC (Euro 4), EU
Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5) a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a mimo město. V případě jízdy ve městě se začíná měřit při startování studeného motoru. Jízda je simulována. V případě jízdy mimo město vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0-120 km/h. Jízda je simulována. - Vozidla s manuální převodovkou se startují na
2. převodový stupeň (platí pro vozidla s 18palcovými koly). Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedená v tabulce, představuje v souladu s platnými požadavky kombinaci jízdy ve městě
a jízdy mimo město. Emise CO2 - výfukové plyny jsou zachycovány a počítají se emise oxidu uhličitého během dvou jízdních cyklů. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO2.
10 Technické údaje
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách
Motor
Rozměr pneumatiky
Rychlost
(km/h)
195/65 R15
T2 (B4164T4)
205/55 R16
T3 (B4164T3)
205/50 R17
T4 (B4164T)
225/45 R17
D2 (D4162T)
225/40 R18
Zatížení, 1-3 osoby
Max. zatížení
Tlak ECOA
Vpředu
Vzadu
Vpředu
Vzadu
Vpředu/vzadu
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 - 160
230
230
260
260
260 (270C, 280D)
160 +
230
230
270
270
-
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
290
240
310
270
-
0 - 160
240
240
260
260
260
160 +
290
240
310
280
-
max. 80
420
420
420
420
-
10
235/35 R19
T4 (B5204T8)
205/55 R16
T5 (B5204T9)
205/50 R17
T5 (B5254T12)
225/45 R17
T5 (B5254T14)
D3 (D5204T6)
D4 (D5204T4)
225/40 R18
235/35 R19
Rezervní pneumatika na dojezd
A
B
C
D
Ekonomická jízda.
V některých zemích se kromě jednotky SI "Pascal" používá jednotka "bar": 1 bar = 100 kPa.
Platí pouze pro 16" kola pro nízkoemisní motor D2 s automatikou.
Platí pouze pro 15" kola pro nízkoemisní motor D2.
}}
395
10 Technické údaje
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
POZNÁMKA
10
396
Některé motory, pneumatiky nebo jejich
kombinace nejsou vždy k dispozici na
všech trzích.
10 Technické údaje
Elektrický systém
Elektrický systém
Vůz je vybaven střídavým alternátorem
s regulací napětí. Elektrický systém je jednopólový a využívá podvozek a skříň motoru
jako vodič.
Kapacita akumulátoru závisí na úrovni výbavy
vozidla.
10
DŮLEŽITÉ
Pokud se baterie mění, musíte ji vyměnit
za baterii se stejnou kapacitou startování
studeného motoru a se stejnou rezervní
kapacitou, jakou má původní baterie (viz
štítek na baterii).
Akumulátor
Motor
A
Napětí (V)
Proud při studeném startu,
Rezervní kapacita
CCA -Proud při studeném startu (A)
(minuty)
Benzín
12
520–800
100–160
Motorová nafta
12
700–800
135–160
Benzin / motorová nafta s funkcí Start/Stop
12
760A
135
Typ akumulátoru AGM (Absorbed Glass Mat) se musí používat ve vozech s funkcí Start/Stop.
POZNÁMKA
•
Nádoba na těleso baterie by měla
odpovídat rozměrům původní baterie.
•
Výška baterie se liší v závislosti na velikosti baterie.
Start/Stop*
Pro informace o akumulátorech ve vozech
s Start/Stop viz viz strana 358.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
397
10 Technické údaje
Typové schválení
10
Systém dálkového ovladače s klíčem
Země
Systém zamykání, standardní
Γína
Země
Systém radaru
Země
Singapur
EU, Γína
Hong Kong
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Brazílie
Systém zamykání bez klíče (Keyless
drive)
Země
EU
Korea
398
Evropa
Delphi Electronics &
Safety tímto prohlašuje, že
výrobky L2C0038TR
a L2C0049TR odpovídají stanoveným požadavkům a ostatním
relevantním ustanovením Směrnice 1999/5/ES. V případě
potřeby lze ohledně tohoto prohlášení o shodě kontaktovat
společnost Delphi Electronics &
Safety / One Corporate Center /
Kokomo, Indiana 46904-9005
USA.
10 Technické údaje
Typové schválení
Bluetooth®
Prohlášení o shodě (Declaration of Conformity)
10
Země
Země EU:
Exportér: Japonsko
Výrobce: Alpine Electronics Inc.
Typ zařízení: Zařízení Bluetooth®
Další informace najdete na stránce http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing
}}
399
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
10
400
Γeská republika:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dánsko:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Německo:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
Estonsko:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
UK
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Španělsko:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales
y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Řecko:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΗΛΩΝΕ Ο Bluetooth® Module Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Francie:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Itálie:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lotyšsko:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litva:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Nizozemí:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Maďarsko:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
10
ΣΟ ΣΩ ΕΣ
}}
401
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
10
402
Polsko:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalsko:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovinsko:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensko:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finsko:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Švédsko:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Alpine Electronics, Inc. hereby certifies that this Bluetooth® Module conforms to the essential characteristic requirements and
other relevant regulations of directive 1999/5/EC.
Norsko:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
Γína:
10
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
■ 载频容限
天线增益
天线增益
10dBi 时
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
20 ppm
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
调整及开关等使用方法
2.4 - 2.4835 GHz
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
继续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
措施消除干扰后方可
科学及医疗应用设备的辐射干扰
5. 不得在飞机和机场附近使用
}}
403
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
10
Tchajwan:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用
前項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備
之干擾
404
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
Jižní Korea:
제품 정보
10
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
모델 명: IAM2.1
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남 2 동 726-173 볼보빌딩 4 층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
}}
405
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
10
Spojené
Arabské
Emiráty:
Jižní Afrika:
Jamajka:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thajsko:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Omán
406
10 Technické údaje
Licence
Sensus software
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
10
}}
407
10 Technické údaje
Licence
10
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
This offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU General
Public License version 2 and 3 (GPLv2/
GPLv3), GNU Lesser General Public License
version 3 (LGPLv3), The FreeType Project
License (“FreeType License”) and other
different and/or additional copyright licenses,
disclaimers and notices. The links how to
access the exact terms of GPLv2, GPLv3,
LGPLv3, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
408
The FreeType Project License: http://
www.freetype.org/FTL.TXT
•
libfreetype.so.6 (version 2.4.3)
DivX®
Portions of this product uses software
copyrighted © v2.4.3/2010 The
FreeTypeProject (www.freetype.org). All rights
reserved.
This product includes software under
following licenses:
GPL v2 : http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0.html
•
•
•
Linux kernel (merge between MontaVista
2.6.31 kernel and kernel from
L2.6.31_MX51_ER_1007 BSP)
uBoot (based on v2009.08)
busybox (based on version 1.13.2.)
GCC runtime library exception: http://
www.gnu.org/licenses/gcc-exception.html
•
libgcc_s.so.1
LGPL v3: http://www.gnu.org/licenses/
lgpl.html
•
Libc.so.6, libpthread.so.0, Librt.so.1
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®,
DivX Certified® and associated logos are
registered trademarks of DivX, Inc. and are
used under license. ABOUT DIVX VIDEO:
DivX® is a digital video format created by
DivX, Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit
www.divx.com for more information and
software tools to convert your files into DivX
video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order
to play DivX Video-on-Demand (VOD)
content. To generate the registration code,
locate the DivX VOD section in the device
10 Technické údaje
Licence
setup menu. Go to http://vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX VOD.
Covered by one or more of the following U.S.
Patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
10
409
10 Technické údaje
Symboly na displeji
Všeobecné informace
10
Na displeji ve vozidle se může zobrazit celá
řada různých symbolů. Symboly jsou rozděleny na varovné, indikační a informační. Dále
uvádíme nejčastěji používané symboly společně s významem a odkazem na stránku
v manuálu, kde najdete další informace. Podrobnější informace o symbolech a zprávách,
viz strany 73 a 203.
- Γervený varovný symbol se rozsvítí,
pokud byla indikována závada, která by
mohla mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost vozidla. Současně se na sdružené
přístrojové desce zobrazí vysvětlující text.
- informační symbol se rozsvítí společně s textem na na sdružené přístrojové
desce, pokud nastane problém v systémech
vozidla. Žlutá informační kontrolka se může
rozsvítit také společně s jinými kontrolkami.
410
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Symboly na displeji
Výstražné symboly na sdružené
přístrojové desce
Symbol
Význam
Strana
Nízká hladina
oleje
74
Aktivovaná
parkovací brzda
74,131
Aktivovaná
parkovací brzda,
alternativní symbol
74
Airbagy - SRS
17,74
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního
pásu
14,74
Alternátor nenabíjí
74
Porucha brzdového systému
74,130
Varování, bezpečnostní režim
17, 27, 74,
121
Symboly ovládání na sdružené
přístrojové desce
Symbol
Význam
Strana
Porucha systému
ABL*
73,91
Emisní systém
73
Porucha systému
ABS
73,130
Zadní světlo do
mlhy svítí
73,92
Stabilizační
systém, DSTC,
stabilizační
systém přívěsu*
73, 139,
315
Stabilizační
systém, sportovní
systém
73,139
Žhavení motoru
(vznětové motory)
73
Málo paliva v palivové nádrži
73,225
Informace, čtěte
text na displeji
73
10 Technické údaje
Symboly na displeji
Symbol
Význam
Strana
Dálková světla
zapnutá
73,90
Ukazatelé směru
vlevo
Význam
Strana
Význam
Strana
73
Adaptivní tempomat*, sledování
vzdálenosti*
(Distance Alert)
151,159
Start/Stop*
126
73
Adaptivní tempomat*
150
Kamerový snímač*, laserový
senzor *
166, 174,
179, 182
Ukazatelé směru
vpravo
Start/Stop*, automatické vypnutí
motoru
73,123
Adaptivní tempomat*
150
161, 166,
174
Tempomat*
146
Omezovač
rychlosti
144
Radarový snímač*
157, 161,
174
Upozornění na
odstup* (Upozornění na odstup),
City SafetyTM,
Systém upozornění na nebezpečí
kolize*, Automatické brzdění*
Vyhřívání motoru
a prostoru pro
cestující*
225
Aktivovaný časovač*
225
Aktivovaný časovač*
225
Informační symboly na sdružené
přístrojové desce
Symbol
Význam
Strana
Dálkové světlomety bez automatického tlumení AHB*
90
Kamerový snímač*
90
Adaptivní tempomat*
157
Adaptivní tempomat*
150, 151,
157
Symbol
Start/Stop*
Start/Stop*
Start/Stop*
126
Symbol
10
126
126
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
411
10 Technické údaje
Symboly na displeji
Symbol
10
412
Význam
Strana
Systém ABL*
91
Vybitá baterie
225
Park Assist Pilot PAP*
191
Dešťový senzor*
99
Lane Keeping Aid*
182
Systém Driver
Alert*, Lane Keeping Aid*
179,182
Systém Driver
Alert*, Γas na
přestávku
177,179
Indikace zařazeného převodového
stupně, mechanická převodovka
116
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Symbol
Význam
Strana
Polohy převodových stupňů automatické převodovky
117
Registrované informace o rychlosti*
141
Měření hladiny
oleje
343
Informační symboly na displeji stropní
konzoly
Symbol
Význam
Strana
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního
pásu
16
Airbag, sedadlo
spolujezdce, aktivovaný
21
Airbag, sedadlo
spolujezdce, deaktivovaný
21
10 Technické údaje
10
413
11 Abecední seznam
A
ACC - Adaptivní tempomat..................... 148
11
Adaptivní tempomat................................ 148
radarový snímač................................. 154
zjišťování závad.................................. 156
Airbag
aktivace/deaktivace, PACOS................ 20
strana řidiče a spolujezdce................... 18
vypnutí pomocí klíče............................. 20
AIRBAG ..................................................... 18
Airbagy SIPS.............................................. 22
Aktivní kontrola stáčení vozidla............... 138
Aktivní parkovací asistent........................ 191
Aktivní světlomety (ABL)............................ 91
61
62
62
61
62
Alcolock................................................... 109
Alergeny a látky způsobující astma......... 214
Asistent při rozjezdu................................ 115
Audio
surround ............................................ 251
B
Baterie
asistent při rozjezdu............................ 115
Dálkové ovládání ............................... 292
Bezpečnostní pás
předpínače bezpečnostních pásů........ 16
zadní sedadlo....................................... 16
Bezpečnostní pásy.................................... 14
Bezpečnostní režim................................... 27
Audiosystém
funkce................................................. 251
BLIS......................................................... 195
Audio systém........................................... 246
přehled................................................ 246
Blokování páky voliče, mechanické
odblokování............................................. 120
AUTO
nastavení regulace klimatizace........... 219
Blokování zpátečky.................................. 116
Blokování páky voliče.............................. 119
Akumulátor...................................... 357, 397
dálkový ovladač PCC........................... 48
symboly na akumulátoru.................... 358
údržba................................................. 357
varovné symboly................................. 358
Automatická převodovka.........................
polohy manuálního řazení (Geartronic)
přívěs..................................................
tažení a odtah.....................................
Automatické mycí linky............................ 371
Bluetooth®
handsfree ...........................................
média .................................................
mikrofon - vypnuto ............................
převedení hovoru do mobilu ..............
streaming audio .................................
Akustická signalizace................................. 86
Automatické uzamykání............................. 56
Boční airbagy............................................. 22
Alarm.......................................................... 61
deaktivovat........................................... 62
kontrola alarmu..................................... 45
Automatické znovuzamknutí...................... 54
Brzdová kapalina a kapalina spojky........ 345
Aktivní xenonové světlomety..................... 91
414
kontrolka alarmu...................................
omezený režim alarmu..........................
vypnutí spuštěného alarmu..................
zapnutí..................................................
zvukový signál......................................
117
118
311
316
275
272
278
278
272
Brzdové světlo........................................... 92
11 Abecední seznam
Brzdy........................................................ 129
brzdové světlo...................................... 92
brzdový systém.................................. 129
doplnění brzdové kapaliny.................. 346
kontrolky na sdruženém přístrojovém
panelu................................................. 130
nouzová brzdová světla........................ 92
Nouzový brzdový asistent, EBA ........ 129
parkovací brzda.................................. 131
protiblokovací brzdový systém, ABS,
Anti-lock Braking System (ABS)......... 129
Chybové zprávy
Adaptivní tempomat...........................
LKA.....................................................
sledování bdělosti řidiče.....................
viz Zprávy a kontrolky.........................
157
182
179
157
Chybové zprávy v systému sledování
vzdálenosti............................................... 161
D
DAB Rádio............................................... 261
Č
Γasový spínač......................................... 221
Dálkové ovládání .................................... 291
výměna baterie .................................. 292
Dálkové ovládání, HomeLink®
programovatelné ................................ 132
Dálkové světlomety, automatická aktivace........................................................... 90
CD ........................................................... 265
Γelní sklo
Topení......................................... 105, 220
Celková hmotnost vozu........................... 383
Γelní sklo s teplo odrážející vrstvou........ 102
City Safety™............................................ 162
Γepel klíče................................................. 46
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 214
CZIP (Clean Zone Interior Package)........ 214
Γerpání paliva
klapka plnicí trubky palivové nádrže,
zamykání............................................... 58
krytka palivové nádrže........................ 299
Chladicí soustava.................................... 296
Γíslo odstínu, lak..................................... 375
Chladivo................................................... 346
Dešťový senzor.......................................... 99
Γistění
automatické mycí linky....................... 371
bezpečnostní pásy.............................. 374
čalounění............................................ 373
Detekce tunelů........................................... 89
Cyklovač stěračů....................................... 99
Chybová hlášení u systému BLIS............ 198
11
Dálková/tlumená světla, viz Osvětlení....... 89
Γalounění vozu........................................ 373
C
mytí vozidla......................................... 371
ráfky.................................................... 372
Dálkový ovladač s klíčem..........................
dosah....................................................
funkce...................................................
odnímatelná čepel klíče........................
výměna baterie.....................................
42
45
44
46
48
Denní počítadlo kilometrů.......................... 76
Denní světla............................................... 89
Děti............................................................ 30
bezpečnost........................................... 30
dětské pojistky...................................... 35
415
11 Abecední seznam
dětské sedačky a boční airbagy........... 22
umístění ve voze................................... 30
Držák tašky ............................................. 306
Dětská sedačka......................................... 30
DVD ......................................................... 265
DSTC, viz také Systém regulace stability 139
Dětské pojistky.......................................... 60
11
Dětské sedačky.........................................
doporučené..........................................
horní upevňovací body pro dětské
sedačky................................................
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX...................................................
velikostní třídy pro dětské sedačky se
systémem upevnění ISOFIX.................
30
32
E
38
ECC, elektronicky řízená klimatizace....... 216
EcoGuide................................................... 71
35
35
Diagnostika závad
Adaptivní tempomat........................... 156
Distribuce vzduchu.......................... 214, 223
Dolby Surround Pro Logic II.................... 246
Doplňování paliva.............................. 58, 299
doplňování paliva................................ 299
dvířka hrdla palivové nádrže, manuální
otevírání.............................................. 299
Doporučené dětské sedačky, tabulka....... 32
Doporučení během jízdy.......................... 296
Doprovodné osvětlení při odchodu........... 95
Doprovodné osvětlení při příchodu..... 44, 95
Druh benzínu............................................ 302
416
Ekonomická jízda..................................... 296
Elektrická zásuvka................................... 242
přední sedadlo.................................... 242
zavazadlový prostor............................ 307
Elektrické ovládání oken.......................... 102
F
Filtr klimatizace........................................ 213
Filtr kouřových částic vznětových
motorů..................................................... 303
Filtr sazí.................................................... 303
FILTR SAZÍ PLNÝ.................................... 303
FSC, štítky týkající se životního prostředí.. 11
Funkce Deadlock
deaktivace............................................ 58
dočasné vypnutí................................... 58
Funkce poplach......................................... 44
Funkce „deadlock“.................................... 58
Elektricky ovládané sedadlo...................... 82
Elektronická měrka.................................. 343
Emise CO2 .............................................. 391
Emise oxidu uhličitého............................. 304
ETC, elektronická regulace teploty ......... 217
Externí vstup signálu....................... 246, 269
G
Geartronic................................................ 118
GSI - pomoc při řazení............................. 116
11 Abecední seznam
H
I
K
Hlasitost
telefon................................................. 278
telefon/multimediální přehrávač......... 278
vyzváněcí tón, telefon......................... 278
IAQS - Systém kvality vzduchu
v interiéru................................................. 214
Kamerový snímač............................ 163, 173
Imobilizér................................................... 43
Kapesní parkovací asistent - PAP........... 191
Informace o dopravních značkách.......... 141
Kapota, otevření...................................... 340
Informační displej...................................... 69
Informační tlačítko, PCC............................ 45
Katalyzátor............................................... 301
odtah................................................... 317
Hlasitost audio ........................................ 247
kompenzace hlasitosti v závislosti na
rychlosti.............................................. 251
iPod®, připojení....................................... 269
Keyless drive...................................... 50, 113
Hlášení u systému BLIS........................... 198
J
Hlasitost (Volume)
nastavení............................................ 251
prostorový zvuk.................................. 246
Hlavový airbag........................................... 23
Hlavový airbag - IC.................................... 23
Hmotnosti
pohotovostní hmotnost...................... 383
Hodiny, nastavení...................................... 77
HomeLink®
.............................................. 132
Houkačka................................................... 86
Hovory
obsluha............................................... 277
příchozí............................................... 277
Kapalina ostřikovače, doplňování............ 355
11
Klávesnice na volantu........ 86, 146, 206, 247
Jízda........................................................
chladicí soustava................................
s otevřenými dveřmi zavazadlového
prostoru..............................................
s přívěsem..........................................
Klíč............................................................. 42
Klíče zapalování......................................... 79
296
296
Klimatizace.............................................. 220
oprava................................................. 346
všeobecné informace......................... 213
297
310
Klimatizace, AC....................................... 220
Jízda s přívěsem
přípustná celková hmotnost přívěsu.. 383
zatížení koule tažného zařízení........... 383
Jízda ve vodě........................................... 296
Koberce................................................... 241
Kód barvy, lak.......................................... 375
Kola
montáž................................................
ráfky....................................................
rezervní kolo.......................................
sněhové řetězy....................................
výměna...............................................
328
323
326
324
326
Kola a pneumatiky................................... 322
417
11 Abecední seznam
11
Komfort v prostoru pro cestující.............. 239
Laserový senzor....................................... 165
Kompas................................................... 108
kalibrace............................................. 108
Lékárnička............................................... 331
Kondenzace vody ve světlometech......... 371
Lišty stěračů............................................
čistění.................................................
servisní poloha....................................
výměna...............................................
výměna, zadní okno............................
Kontrola a doplňování chladicí kapaliny.. 344
Kontrola hladiny motorového oleje.......... 341
Kontrolky
symboly kontrolek................................ 73
výstražné symboly................................ 73
Leštění..................................................... 372
354
355
354
354
355
LKA - Lane keeping assistant.................. 180
Kontrolky, PCC.......................................... 45
Kontrolky a zprávy na displeji
sledování bdělosti řidiče..................... 179
Sledování vzdálenosti......................... 161
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd...................... 166, 174
Manuální převodovka.............................. 116
GSI - pomoc při řazení....................... 116
tažení a odtah..................................... 316
Kontrolky ovládání..................................... 73
Max. zatížení střechy .............................. 383
Kožené čalounění, pokyny pro mytí......... 373
Mazadla................................................... 389
M
Mazadla, objemy..................................... 389
L
Lak
kód barvy............................................ 375
poškození a drobné opravy................ 375
Lane keeping assistant - LKA.................. 180
418
Média, Bluetooth® ................................... 272
Menu/funkce............................................ 207
Menu a hlášení......................................... 202
Měřáky
palivoměr.............................................. 70
rychloměr.............................................. 70
tachometr............................................. 70
Mikrofon................................................... 275
Mobilní telefon
handsfree............................................
ovládání hlasem..................................
připojit.................................................
zaregistrujte telefon............................
275
284
276
276
Motor
přehřátí............................................... 310
startování............................................ 113
Motorová nafta........................................ 302
Motorový olej................................... 341, 387
filtr....................................................... 341
objemy................................................ 387
třída oleje............................................ 387
ztížené jízdní podmínky...................... 387
Motorový prostor
chladicí kapalina................................. 344
olej...................................................... 341
přehled................................................ 341
MY CAR................................................... 205
Mytí vozidla.............................................. 371
11 Abecední seznam
N
O
Nakládání
náklad na střeše................................. 305
úchyty................................................. 306
zavazadlový prostor............................ 305
Obrysová světla......................................... 88
Náladové osvětlení.................................... 95
Odstranění námrazy................................. 220
Náraz, viz Nehoda...................................... 27
Odtah....................................................... 318
Nastavení časového intervalu.................. 159
Ochrana chodců...................................... 168
Nastavení projekce světlometů................. 96
halogenový světlomet........................... 96
Ochrana proti korozi................................ 373
Odemykání
zevnitř................................................... 55
zvenku.................................................. 54
Nastavení volantu...................................... 86
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka......................................... 102
Navigace menu, Infotainment ................. 249
Olej, viz také motorový olej...................... 387
Nezávislé topení.......................................
akumulátor a palivo............................
nastavení času....................................
parkování ve svahu.............................
Omezovač rychlosti................................. 144
224
224
227
224
Nízká hladina oleje................................... 341
Nouzová oprava defektu.......................... 332
Nožní brzda.............................................. 129
Nulování, palubní počítač........ 232, 235, 236
Opěradlo.................................................... 81
přední sedadlo, snížení......................... 81
Opěradlo zadního sedadla, sklopení......... 84
opěrka hlavy
přední sedadlo...................................... 81
Opěrka hlavy
prostřední sedadlo, zadní..................... 84
spuštění................................................ 84
Ostřikovač
kapalina do ostřikovače, doplnění...... 355
Ostřikovače
čelní sklo............................................. 100
zadní okno.......................................... 100
Ostřikování čelního okna......................... 100
Osvětlení.................................................. 347
Aktivní xenonové světlomety................ 91
automatické osvětlení, prostor pro
cestující................................................. 94
dálková/potkávací světla...................... 89
denní světla........................................... 89
detekce tunelů...................................... 89
doba trvání doprovodného osvětlení
při příchodu.................................... 44, 95
doprovodné osvětlení při odchodu....... 95
obrysová/parkovací světla.................... 88
osvětlení displeje.................................. 88
osvětlení přístrojů................................. 88
ovládání................................................ 93
ovládání sklonu světlometů.................. 88
v prostoru pro cestující......................... 93
zadní světlo do mlhy............................. 92
žárovky, technické údaje.................... 352
11
Osvětlení, výměna žárovky...................... 348
dálkové světlomety (vozidla s aktivními
xenonovými světlomety)..................... 349
dálkové světlomety (vozidla s halogenovými světly)..................................... 349
419
11 Abecední seznam
11
denní světla.........................................
držák žárovky vzadu: směrová světla,
brzdová světla a couvací světla..........
obrysová světla, přední......................
potkávací světlomety (vozidla s halogenovými světly).................................
poziční/parkovací světla vpředu.........
směrová světla, přední.......................
toaletní zrcátko...................................
zadní mlhová světla............................
351
351
350
349
350
350
352
352
Osvětlení displeje....................................... 88
Ovládání klimatizace................................ 213
čidla.................................................... 213
všeobecné informace......................... 213
PCC - Personal Car Communicator
dosah.............................................. 45, 46
funkce................................................... 44
Ovládání sklonu světlometů....................... 88
Péče o vozidlo......................................... 371
Péče o vozidlo, kožené čalounění........... 373
P
PACOS....................................................... 20
PACOS, vypínač........................................ 20
301
303
391
330
Osvětlení prostoru pro cestující
automaticky.......................................... 94
Palivo.......................................................
palivový filtr.........................................
spotřeba paliva...................................
úspora paliva......................................
Osvětlení přístrojové desky........................ 88
Palubní počítač........................................ 230
Osvětlení přístrojů, viz Osvětlení................ 88
Palubní počítač, nulování......... 232, 235, 236
Otevření všech oken.......................... 55, 213
Paměťová funkce v sedadlech.................. 82
Ovládací prvky, světla................................ 87
PAP = aktivní parkovací asistent............. 191
ovládání
středová konzola ............................... 247
Parkovací asistent................................... 184
čidla parkovacího asistenta................ 186
Ovládání
středová konzola................................ 205
Parkovací brzda....................................... 131
ovládání hlasem, mobilní telefon............. 284
Pasivní start (pasivní režim)............... 50, 113
Osvětlení interiéru, viz Osvětlení................ 93
Parkovací kamera.................................... 187
Pneumatiky
indikátory opotřebení vzorku pneumatik........................................................ 323
jízdní charakteristiky........................... 322
oprava defektu pneumatiky................ 332
rychlostní kategorie............................ 325
směr otáčení....................................... 322
technické údaje.......................... 324, 395
tlak.............................................. 330, 395
údržba................................................. 322
zimní pneumatiky................................ 324
Pohotovostní hmotnost........................... 383
Pojistková skříňka.................................... 361
Pojistky....................................................
motorový prostor................................
pod pravým předním sedadlem..........
pod schránkou v přístrojové desce....
všeobecné informace.........................
výměna...............................................
361
362
369
366
361
361
Police za zadními sedadly....................... 309
Polohy klíče............................................... 79
420
11 Abecední seznam
Poranění krční páteře, WHIPS................... 24
Připomenutí k připoutání bezpečnostními
pásy........................................................... 16
Ráfky
čistění................................................. 372
Posilovač řízení, proměnný účinek.......... 238
Přípustná celková hmotnost přívěsu....... 383
Recirkulace.............................................. 221
Potvrzení uzamknutí ................................. 42
Přístroj, přehled
levostranné řízení.................................. 66
pravostranné řízení............................... 68
Regulace prokluzu .................................. 138
Polohy manuálního řazení (Geartronic).... 118
Pouzdro s výbavou pro první pomoc ..... 331
Power guide............................................... 71
Projekce světlometů, nastavení................. 96
Prostorový zvuk............................... 246, 251
Prostor pro cestující................................. 239
Provozní kapaliny, objemy....................... 389
Přístroje a ovládací prvky........................... 66
Přívěs.......................................................
jízda s přívěsem..................................
kabel...................................................
rozvlnění.............................................
310
310
310
315
Provozní kapaliny a oleje......................... 389
Regulace trakce....................................... 138
Resetování elektricky ovládaných oken... 104
11
Resetování vnějších zpětných zrcátek..... 105
Rezervní kolo........................................... 326
Ř
Řízení prokluzu........................................ 138
Přední sedadlo
opěrka hlavy......................................... 81
Q
Přední žárovky
místo................................................... 347
Queue Assist............................................ 153
Řízení trakce při zatáčení ........................ 138
Queue Assistant....................................... 153
Řízení vlečného momentu motoru .......... 138
R
S
Radarový snímač..................................... 148
omezení.............................................. 154
Sdružená přístrojová deska............... 69, 202
zprávy................................................. 203
Rádio ...................................................... 257
AM/FM ............................................... 257
DAB ................................................... 261
Sedadla...................................................... 81
elektricky ovládané sedadlo................. 82
opěrka hlavy, vzadu.............................. 84
Řízení teploty........................................... 219
přehrávač ................................................ 265
Přehřátí.................................................... 310
Převodovka.............................................. 116
automatická........................................ 117
manuálně............................................ 116
Převodovka Powershift.................... 120, 316
Přídavné topení........................................ 228
Přídavné topení (vznětové motory).......... 228
421
11 Abecední seznam
sklopení opěradla předního sedadla.... 81
sklopení opěradla zadního sedadla...... 84
vyhřívání.............................................. 217
Sedadlo, viz Sedadla................................. 81
Sensus....................................................... 78
11
Systém menu MY CAR............................ 205
Start/Stop................................................ 123
Systém regulace stability a trakce........... 138
Statistika trasy......................................... 236
Systém sledování bdělosti řidiče............. 176
Stěrače a ostřikovače................................ 99
Systém varování před srážkou
radarový snímač................. 154, 162, 168
Servisní poloha........................................ 354
Stěrače čelního okna................................. 99
dešťový senzor..................................... 99
Servisní program...................................... 340
Středová konzola..................................... 205
Seřízení projekce světlometů
Aktivní světlomety ................................ 96
Světla, viz Osvětlení................................. 347
Schránka v přístrojové desce.................. 241
zamykání............................................... 56
Síla vyvíjená při řízení, viz Posilovač
řízení........................................................ 238
Skla
vrstvená/zesílená................................ 102
Skleněná střecha, žaluziová roleta.......... 106
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka......................................... 105
Skříňka s pojistkami a relé, viz Pojistky... 361
Skvrny...................................................... 373
Sledování bdělosti řidiče.......................... 177
Slepý úhel (BLIS)...................................... 196
Spínače světel........................................... 87
Stabilizace přívěsu .......................... 138, 315
422
Stabilizační systém.................................. 138
Š
Světla do mlhy
vzadu.................................................... 92
Škrábance a drobná poškození způsobená kamínky........................................... 375
Světlomety............................................... 348
Štítky........................................................ 380
Symboly................................................... 139
Štítky týkající se životního prostředí, FSC,
uživatelská příručka................................... 11
Symboly a zprávy
Adaptivní tempomat........................... 157
LKA..................................................... 182
Systém airbagů ......................................... 17
T
Systém dálkového ovládání, typové
schválení.................................................. 398
Tažení vozu.............................................. 316
tažné oko............................................ 317
Systém Infotainment ...............................
menu ..................................................
ovládání hlasem..................................
přehled ...............................................
tlačítka volby zdroje ...........................
Tažná koule, viz Tažně zařízení............... 311
246
249
284
246
247
Systém kvality vzduchu, IAQS ................ 222
Tažné oko................................................ 317
Tažné zařízení..........................................
demontovatelné, demontáž ...............
demontovatelné, připojení .................
technické údaje..................................
311
314
313
312
11 Abecední seznam
Těhotné ženy, bezpečnostní pás............... 15
Technické údaje motoru.......................... 386
Telefon
handsfree............................................
ovládání hlasem..................................
příchozí hovory...................................
přijetí hovoru.......................................
připojit.................................................
telefonní seznam.................................
telefonní seznam, zkratka...................
volání..................................................
zaregistrujte telefon............................
275
284
277
278
276
279
279
277
276
Tempomat............................................... 146
Teplota
skutečná teplota................................. 213
Tlak ECO.......................................... 330, 395
Tlumič vibrací........................................... 311
Typové schválení, systém dálkového
ovládání................................................... 398
Varovná kontrolka
adaptivní tempomat............................ 148
systém regulace stability a trakce...... 138
systém varování před srážkou............ 170
Ú
Varovné kontrolky
Airbagy - SRS.......................................
alternátor nedobíjí.................................
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu......................................................
nízký tlak oleje......................................
varování................................................
zabrzděná parkovací brzda..................
závada v brzdovém systému................
Údržba
ochrana proti korozi............................ 373
Úložné prostory v prostoru pro cestující. 239
U
74
74
74
74
74
74
74
Ukazatele směru........................................ 93
Varovný symbol, systém airbagů............... 17
USB, připojení.......................................... 269
Ventilace.................................................. 214
Uživatelská příručka, štítky týkající se
životního prostředí..................................... 11
Ventilační otvory...................................... 215
Ventilátor.................................................. 218
Vnější rozměry......................................... 382
Toaletní zrcátko................................. 94, 241
Vnější zpětná zrcátka............................... 104
Topení v prostoru pro cestující
nezávislé topení.................................. 224
V
Transpondér............................................ 102
Varování ke vzdálenosti........................... 159
Vnitřní a vnější zpětná zrcátka
vyhřívání.............................................. 105
TSA - stabilizace přívěsu ................ 138, 315
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd........................................... 168
Vnitřní zpětné zrcátko.............................. 106
automatická změna odrazivosti.......... 106
Varování před srážkou..................... 168, 169
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
dveře................................................... 104
elektricky sklopná zrcátka.................. 105
TV............................................................. 288
Typové označení...................................... 380
11
423
11 Abecední seznam
11
interiér................................................. 106
kompas............................................... 108
Vysoká teplota motoru............................. 310
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva.......... 102
Výstražná funkce ukazatelů směru............ 92
Vodu odpuzující povrch, čistění............... 372
Výstražné kontrolky................................... 73
Volání....................................................... 277
Výstražný trojúhelník................................ 331
Volant......................................................... 86
klávesnice..................... 86, 146, 206, 247
klávesnice, adaptivní tempomat......... 150
nastavení volantu.................................. 86
Výstražný zvuk
systém varování před srážkou............ 170
Volvo Sensus............................................. 78
Zamlžení oken..........................................
funkce časového spínače...................
odstranění větracími otvory................
ošetření oken......................................
W
Zamykání/odemykání
zadní dveře........................................... 56
zevnitř vozidla....................................... 54
Voskování................................................ 372
V případě nehody...................................... 27
Vrstvená skla........................................... 102
WHIPS
dětská sedačka/podkládací sedák....... 24
poranění krční páteře............................ 24
Zamlžení
kondenzace vody ve světlometech.... 371
220
221
223
213
Zásuvka pro zapalovač cigaret................ 240
Vstup AUX....................................... 246, 269
Zatížení střechy, max. hmotnost ............ 383
Výbava pro případ nouze
výstražný trojúhelník........................... 331
Zatížení vozidla
všeobecně.......................................... 305
Z
105
105
Zadní žárovky
umístění.............................................. 351
Zavazadlový prostor........................ 305, 308
osvětlení................................................ 94
Police za zadními sedadly.................. 309
síť na zavazadla.................................. 308
úchyty................................................. 306
Vyhřívání bloku motoru
nezávislé topení.................................. 224
Zajištění nákladu (Nakládání)................... 306
Zimní jízda................................................ 297
Zámek řízení............................................ 114
Zimní pneumatiky.................................... 324
Vyhřívání..................................................
sedadla...............................................
vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka................................................
zadní okno..........................................
219
217
Vyhřívání zadního okna............................ 105
Vypnutí blokování páky voliče................. 120
424
Vysokotlaké ostřikování světlometů........ 100
Zámky
automatické uzamykání........................ 54
odemykání............................................ 54
zamykání............................................... 54
Zadní dveře
zamykání/odemykání............................ 56
Zjišťování závad kamerového
snímače........................................... 164, 173
11 Abecední seznam
Zprávy a kontrolky
sledování bdělosti řidiče..................... 179
Sledování vzdálenosti......................... 161
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd...................... 166, 174
Zprávy a symboly
Adaptivní tempomat........................... 157
LKA..................................................... 182
11
Zprávy na informačním displeji................ 139
Ž
Žaluziová roleta pro skleněnou střechu... 106
Žárovky, viz osvětlení.............................. 348
425
11 Abecední seznam
11
426
Volvo Car Corporation TP 16038 (Czech), AT 1320, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement