Volvo V40 Cross Country 2017 Late Uživatelská příručka

Volvo V40 Cross Country 2017 Late Uživatelská příručka
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
VÄLKOMMEN!
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších
let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější automobily na
světě. Vaše Volvo bylo zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální
požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí.
Abyste si svého vozu Volvo skutečně užili, doporučujeme přečíst si v této
uživatelské příručce pokyny a informace k údržbě. Uživatelská příručka je
k dispozici také jako mobilní aplikace (Příručka Volvo) a na stránce podpory Volvo Cars (support.volvocars.com).
OBSAH
ÚVOD
2
BEZPEČNOST
Takto můžete vyhledat informace pro
uživatele
12
Všeobecné informace o bezpečnostních pásech
26
Digitální uživatelská příručka ve vozidle
13
Bezpečnostní pás - nasazení
27
Stránka podpory Volvo Cars
16
Bezpečnostní pás - uvolnění
28
Čtení uživatelské příručky
17
Bezpečnostní pás - těhotenství
28
Zaznamenávání údajů
19
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
29
Příslušenství a zvláštní výbava
20
Předpínač bezpečnostního pásu
29
Volvo ID
21
Bezpečnost - výstražný symbol
30
Životní prostředí
22
Systém airbagů
31
Uživatelská příručka a životní prostředí
24
Airbagy na straně řidiče
32
Vrstvená skla
24
Airbag spolujezdce
33
Airbag spolujezdce - aktivace/deaktivace*
34
Boční airbag (SIPS)
36
Hlavový airbag (IC)
37
Obecné informace o systému
WHIPS (ochrana před poraněním
krční páteře)
38
WHIPS - poloha těla na sedadle
39
Všeobecné informace o bezpečnostním režimu
40
Bezpečnostní režim - pokus
o nastartování vozidla
41
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
41
Airbag chodce*
42
Airbag pro chodce* - pohyb vozidla
43
Airbag chodce* - složení
43
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
44
Dětské sedačky
45
Dětské sedačky - umístění
50
Dětská sedačka - ISOFIX
51
ISOFIX - velikostní třídy
51
ISOFIX - druhy dětských sedaček
53
Dětské sedačky - horní upevňovací body
55
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Přístroje a ovládání, vozidlo s levostranným řízením - přehled
58
Spínače světel
86
Obrysová světla
87
Přístroje a ovládání, vozidlo s pravostranným řízením - přehled
61
Sdružená přístrojová deska
Denní světla
64
Analogová sdružená přístrojová
deska - přehled
64
Digitální sdružená přístrojová deska přehled
65
Eco guide & Power guide*
68
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek
69
Přehled nabídky - analogová sdružená přístrojová deska
109
88
Přehled nabídky - digitální sdružená
přístrojová deska
109
Detekce tunelů*
89
Zprávy
109
Dálková/potkávací světla
89
Zprávy - použití
110
Aktivní dálkové světlomety*
90
MY CAR
111
Aktivní natáčecí světla*
92
Palubní počítač
112
Světlomety - seřízení projekce světlometů
93
114
Zadní světlo do mlhy
96
Palubní počítač - analogová sdružená přístrojová deska
Brzdové světlo
96
97
Palubní počítač - digitální sdružená
přístrojová deska
117
Výstražná funkce ukazatelů směru
Ukazatele směru
97
Palubní počítač - statistika jízdy*
120
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů
71
Teploměr venkovní teploty
73
Dílčí počítadlo kilometrů
Osvětlení interiéru
73
98
Hodiny
Doprovodné osvětlení při odchodu
73
99
Sdružená přístrojová deska - licenční
smlouva
Doprovodné osvětlení při příchodu
74
100
Stěrače a ostřikovače
100
Elektrické ovládání oken
102
Vnější zpětná zrcátka
104
Okna a vnější zpětná zrcátka - vyhřívání
105
Symboly na displeji
Volvo Sensus
Polohy klíče
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
75
77
78
79
Sedadla, přední
80
Sedadla, přední - elektricky ovládaná
82
Sedadla, zadní
83
Volant
85
Zpětné zrcátko - vnitřní
106
Skleněná střecha*
106
Kompas*
107
Navigace v menu - sdružená přístrojová deska
108
3
KLIMA
4
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Všeobecné informace o klimatizaci
122
Skutečná teplota
123
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
prostoru pro cestující* - přímé spuštění
137
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
prostoru pro cestující* - přímé vypnutí
138
Vyhřívání motoru a prostoru pro
cestující* - časovač
138
Úložné prostory
144
Úložný prostor strana řidiče
146
Středový tunel
146
Tunelová konzola - loketní opěrka
146
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník*
147
Snímače - ovládání klimatu
123
Kvalita vzduchu
123
Kvalita vzduchu - filtr klimatizace
124
Kvalita vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
124
Vyhřívání bloku motoru a prostoru
pro cestující* - zprávy
139
Schránka v přístrojové desce
147
Kvalita vzduchu - IAQS*
124
Nezávislé topení*
140
Vykládané koberce*
147
Kvalita vzduchu - materiál
125
přídavné topení spalující palivo*
140
Toaletní zrcátko
148
Nastavení menu - ovládání klimatu
125
Elektrické nezávislé topení*
141
Tunelová konzola - 12V zásuvky
148
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
125
Nakládání
149
Elektronická klimatizace (ECC)*
127
Nakládání - dlouhý náklad
150
Elektronické řízení teploty - ETC
128
Náklad na střeše
150
Vyhřívaná přední sedadla*
129
Upevňovací oka
151
Vyhřívané zadní sedadlo*
129
Nakládání - držák tašky
151
Ventilátor
130
Nakládání - sklopení držáku tašky*
151
Automatická regulace
130
12V zásuvka - zavazadlový prostor
152
Regulace teploty v prostoru pro cestující
131
Síť na zavazadla*
153
Klimatizace
131
Zadní police
154
Odmlžování a odmražování čelního skla
132
Rozvod vzduchu - recirkulace
133
Rozvod vzduchu - tabulka
134
Vyhřívání bloku motoru a prostoru
pro cestující*
136
ZÁMKY A ALARM
Dálkový ovladač s klíčem
156
Dálkový ovladač - ztráta
156
Dálkový ovladač s klíčem - personalizace* 157
Keyless Drive* - odemykání pomocí
čepele klíče
168
Keyless Drive* - nastavení zamykání
169
Keyless Drive* - umístění antény
169
Zamykání/odemykání - zvenku
170
Manuální zamykání dveří
171
Zamykání/odemykání - zevnitř
171
Otevření všech oken
172
Zamykání/odemykání - schránka
v palubní desce
172
161
Zamykání/odmykání - dveře zavazadlového prostoru
173
Dálkový ovladač s PCC* - dosah
162
175
Odnímatelná čepel klíče
163
Zamykání/odmykání - klapka plnicí
trubky palivové nádrže
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí
163
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří
164
Dálkový ovladač/PCC - výměna baterie
164
Keyless drive*
Zamykání/odemykání - kontrolka
158
Dálkový ovladač s klíčem - elektronický imobilizér
158
Dálkově ovládaný imobilizér s vyhledávacím systémem*
159
Dálkový ovladač - funkce
159
Dálkový ovladač s klíčem - dosah
161
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* jedinečné funkce
Funkce „deadlock“*
175
Dětské bezpečnostní pojistky manuální aktivace
176
Dětské bezpečnostní pojistky - elektrická aktivace*
177
166
Keyless Drive* - rozsah
166
Alarm*
178
Keyless Drive* - umožní bezpečné
použití dálkového ovladače s klíčem
167
Kontrolka alarmu*
179
Alarm* - automatické opětovné zapojení
179
Keyless Drive* - rušení funkcí dálkového ovladače s klíčem
167
Alarm* - automatické zapojení
179
Keyless Drive* - zamykání
167
Alarm* - dálkový ovladač s klíčem
nefunguje
180
Keyless Drive* - odemykání
168
Signály alarmu*
180
Omezený režim alarmu*
180
Typové schválení - systém dálkového
ovládání
181
5
PODPORA ŘIDIČE
6
Nastavitelná síla řízení*
184
Adaptivní tempomat* - funkce
201
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce 226
Elektronické řízení stability (ESC) obecné informace
184
Adaptivní tempomat* - přehled
202
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů
227
Elektronické řízení stability (ESC) funkčnost
185
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců
228
Elektronické řízení stability (ESC) symboly a zprávy
186
Omezovač rychlosti*
188
Omezovač rychlosti* - začínáme
188
Adaptivní tempomat* - správa rychlosti
203
Adaptivní tempomat* - nastavení
časového intervalu
204
Adaptivní tempomat* - dočasná
deaktivace a pohotovostní režim
205
Adaptivní tempomat* - předjíždění
jiného vozidla
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
229
Systém varování před kolizí* - omezení
231
206
Upozornění na nebezpečí kolize* omezení kamerového snímače
232
Systém varování před kolizí* - symboly a zprávy
234
BLIS
236
BLIS - použití
237
CTA*
238
BLIS a CTA - symboly a zprávy
240
Omezovač rychlosti* - změna rychlosti
189
Adaptivní tempomat* - deaktivace
206
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace a pohotovostní režim*
190
Adaptivní tempomat* - Queue Assist
207
Omezovač rychlosti* - alarm pro překročení rychlosti
191
Adaptivní tempomat* - přepínání
tempomatu
208
Omezovač rychlosti* - deaktivace
191
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření
210
Tempomat*
191
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
211
Tempomat* - správa rychlosti
192
Radarový snímač
Informace o dopravních značkách (RSI)
213
240
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim
194
Radarový snímač - omezení
213
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - použití
241
Tempomat* - pokračování v nastavené rychlosti
195
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - omezení
244
Tempomat* - deaktivace
Systém Driver Alert*
244
Driver Alert Control (DAC)*
245
Driver Alert Control (DAC)* - použití
245
247
248
Typové schválení - radarový systém
215
City Safety™
218
196
City Safety™ - funkce
218
Funkce sledování vzdálenosti*
196
City Safety™ - použití
219
Upozornění na odstup* - omezení
198
City Safety™ - omezení
220
Upozornění na odstup* - symboly
a zprávy
199
City Safety™- laserový senzor
222
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy
City Safety™ - symboly a zprávy
224
Adaptivní tempomat (ACC)*
200
Lane Keeping Aid*
Systém varování před kolizí*
225
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Lane Keeping Aid - funkce
248
Startování motoru
268
Lane Keeping Aid - ovládání
250
Vypnutí motoru
269
Lane Keeping Aid - omezení
250
Zámek řízení
269
Lane Keeping Aid - symboly a zprávy
252
Asistent při rozjezdu
269
Parkovací asistent*
253
Převodovky
270
Parkovací asistent* - funkce
253
Manuální převodovka
271
Parkovací asistent* - vzadu
254
Indikátor řazení převodových stupňů*
271
Parkovací asistent* - přední
255
Automatická převodovka - Geartronic*
272
Parkovací asistent* - indikace poruchy
256
Blokování páky voliče
275
Parkovací asistent* - čištění čidel
256
Asistent pro rozjezd do svahu (HSA)*
Parkovací kamera
257
Parkovací kamera - nastavení
259
Parkovací kamera - omezení
260
Parkovací asistent - PAP*
261
Aktivní parkovací asistent (PAP)* funkce
261
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - použití 262
Aktivní parkovací asistent (PAP)* omezení
Aktivní parkovací asistent (PAP)* symboly a zprávy
264
266
Brzdový pedál - protiblokovací
brzdový systém
289
Brzdový pedál - nouzová brzdová
světla a automatická výstražná
funkce ukazatelů směrů
289
Nožní brzda - brzdový asistent pro
kritické situace
290
Parkovací brzda
290
Jízda ve vodě
291
Přehřátí
292
276
Jízda s otevřenými dveřmi zavazadlového prostoru
292
Start/Stop*
276
Přetížení - baterie spouštěče
293
Start/Stop* - funkce a ovládání
277
Před dlouhou cestou
293
Start/Stop* - motor se nevypne
279
Zimní jízda
293
Start/Stop* - motor automaticky
nastartuje
280
Klapka plnicí trubky palivové nádrže otevření/zavření
294
Start/Stop* - motor automaticky
nenastartuje
281
Dvířka hrdla palivové nádrže manuální otevírání
295
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky
281
Doplňování paliva
295
Palivo - použití
296
Start/Stop* - kontrolky a zprávy
282
Palivo - benzín
296
Jízdní režim ECO*
284
Palivo - nafta
297
Pohon všech kol (AWD)*
286
Katalyzátor
299
Hill Descent Control (HDC)
286
Doplňování paliva z kanystru
299
Nožní brzda
287
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
300
Ekonomická jízda
300
7
KOLA A PNEUMATIKY
8
Jízda s přívěsem
301
Pneumatiky - údržba
314
Jízda s přívěsem - mechanická převodovka
302
Pneumatiky - směr otáčení
315
Jízda s přívěsem - automatická převodovka
303
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky
315
Tažné zařízení
303
Pneumatiky - tlak vzduchu
316
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
304
Rozměry ráfků a kol
317
Demontovatelná tažná tyč* - specifikace
305
Pneumatiky - rozměry
317
Demontovatelná tažná tyč* - připevnění/demontáž
Pneumatiky - index zatížení
306
318
Pneumatiky - rychlostní třídy
318
Stabilizace přívěsu – TSA
308
Matice na kolech
319
Tažení vozu
309
Tažné oko
310
Odtah
311
Zimní pneumatiky
319
Rezervní kolo*
320
Výměna kol - vytažení rezervního kola*
321
Výměna kol - demontáž kol
321
Výměna kol - montáž
323
Výstražný trojúhelník
325
Zvedák*
326
Výbava pro první pomoc*
326
Sledování pneumatik (TM)*
326
Nouzová oprava defektu*
328
Sada pro nouzovou opravu pneu* přehled
329
Sada pro nouzovou opravu defektu* použití
330
Sada pro nouzovou opravu defektu* kontrola
332
Huštění pneumatik pomocí kompresoru ze sady pro nouzovou opravu pneu*
333
ÚDRŽBA A SERVIS
TECHNICKÉ ÚDAJE
Servisní program Volvo
336
Výměna světla - zadní mlhové světlo
354
Typová označení
380
Servisní knížka a opravy*
336
Výměna světla - osvětlení kosmetického zrcátka
354
Rozměry
383
Světla - specifikace
355
Hmotnosti
384
Lišty stěračů
355
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení
385
Kapalina ostřikovače - doplňování
358
Technické údaje motoru
387
Baterie spouštěče - obecné informace
358
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky
388
Baterie - symboly
360
Motorový olej - kvalita a množství
389
Baterie spouštěče - výměna
361
Chladicí kapalina - kvalita a objem
391
Baterie - Start/Stop
361
Převodová kapalina - kvalita a objem
392
Elektrický systém
363
Brzdová kapalina - kvalita a objem
393
Pojistky - všeobecné informace
363
Palivová nádrž - objem
394
Pojistky v motorovém prostoru
364
Klimatizace, kapalina - množství a kvalita
395
367
Spotřeba paliva a emise CO2
397
Kola a pneumatiky - schválené rozměry
400
Index zatížení a rychlostní kategorie
401
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu v pneumatikách
402
Zvedání vozu
339
Kapota - otevření a zavření
341
Motorový prostor - přehled
341
Motorový prostor - kontrola
342
Motorový olej - všeobecné informace
342
Motorový olej - kontrola a doplňování
343
Chladicí kapalina - hladina
345
Brzdová kapalina a kapalina spojky hladina
346
Systém ovládání klimatu - diagnostika a opravy
347
Výměna světla - obecné informace
347
Výměna světla - umístění předních světel
348
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce
Výměna světla - světlomety
349
Pojistky - pod pravým předním sedadlem
370
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů
350
Mytí vozidla
372
Výměna světla - potkávací světlomet
351
Leštění a voskování
374
Výměna světla - dálkový světlomet
351
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva
374
Výměna světla - směrová světla vpředu
351
Ochrana proti korozi
375
Výměna světla - obrysová světla, přední
352
Čištění interiéru
375
Výměna světla - denní provozní světla
352
Poškození laku
377
Výměna světla - umístění zadních světel
353
Výměna světla - zadní směrová
světla, brzdová světla a světlo zpátečky
353
9
ABECEDNÍ SEZNAM
Abecední seznam
10
403
ÚVOD
ÚVOD
Takto můžete vyhledat informace
pro uživatele
Informace pro uživatele jsou k dispozici v několika různých formátech, a to v elektronické
a tištěné podobě. Uživatelská příručka je
k dispozici na obrazovce vozidla, jako mobilní
aplikace a na stránce podpory společnosti Volvo
Cars. V příruční schránce je k dispozici Quick
Guide a doplněk k uživatelské příručce. Zde
najdete, mimo jiné, specifikace a informace
k pojistkám. Lze si objednat tištěnou uživatelskou
příručku.
Obrazovka vozidla1
Digitální verze uživatelské příručky je k dispozici na obrazovce ve vozidle. Stiskněte tlačítko MY CAR ve středové konzole, stiskněte OK/MENU
a vyberte Uživatelská
příručka. Informace lze prohledávat. Tyto informace mohou být dále rozděleny
do několika kategorií.
Další informace najdete v digitální uživatelské příručce ve vozidle.
Mobilní aplikace
V obchodech App Store nebo
Google Play vyhledejte "Příručka Volvo", stáhněte si aplikaci do svého chytrého telefonu
nebo tabletu a zvolte vozidlo.
Tato aplikace obsahuje videoinstruktáže a možnosti vizuální navigace s obrázky
interiéru a exteriéru vozidla. Mezi jednotlivými
kapitolami uživatelské příručky lze snadno procházet a obsah lze prohledávat. Další informace
o uživatelské příručce v mobilních zařízeních.
1 Pro
2 Pro
12
vozidla na trzích, kde uživatelská příručka na obrazovce není k dispozici, je dodávána kompletní tištěná příručka.
vozidla na trzích, kde uživatelská příručka na obrazovce není k dispozici, je dodávána kompletní tištěná příručka.
Stránka podpory Volvo Cars
Přejděte na stránku
support.volvocars.com a vyberte
si svou zemi. Zde najdete uživatelské příručky online a ve formátu PDF. Na stránce podpory
Volvo Cars jsou k dispozici
videoinstruktáže a další informace a tipy týkající se vašeho vozu Volvo a vlastnictví tohoto vozu. Stránka je k dispozici pro
většinu trhů. Přečtěte si podrobné informace na
stránce podpory Volvo Cars.
Tištěné informace
V příruční schránce najdete
doplněk k uživatelské příručce2.
Obsahuje specifikace, informace k pojistkám a přehled
důležitých a praktických informací.
Dále je k dispozici v tištěné podobě Quick Guide,
který vám umožní seznámit se s nejčastěji používanými funkcemi ve vozidle.
V závislosti na zvolené úrovni výbavy, trhu apod.
mohou být v tištěné podobě ve vozidle k dispozici
také dodatečné informace pro uživatele.
ÚVOD
Lze si objednat tištěnou uživatelskou příručku se
souvisejícím doplňkem. Pokud máte zájem
o objednávku, kontaktujte prodejce Volvo. Informace o struktuře uživatelské příručky najdete
v části Čtení uživatelské příručky.
Změna jazyka na obrazovce vozidla
Při změně jazyka displeje vozidla se může stát, že
některé informace nebudou odpovídat národním
nebo místních zákonům a předpisům. Neměňte
jazyk na jazyk, kterému nerozumíte - mohlo by se
stát, že nenajdete ve struktuře na obrazovce
cestu zpátky.
Digitální uživatelská příručka ve
vozidle
Příručku pro uživatele lze číst na obrazovce ve
vozidle3. Obsah je prohledávatelný a mezi
různými sekcemi se lze snadno pohybovat.
Otevřete digitální uživatelskou příručku - stiskněte
tlačítko MY CAR na středové konzole, stiskněte
OK/MENU a vyberte možnost Uživatelská
příručka.
Základní navigace - viz Ovládání systému. Podrobný popis najdete dále.
DŮLEŽITÉ
• Hledat - Funkce vyhledávání článku.
• Kategorie - Všechny články seřazené do
kategorií.
• Oblíbené - Rychlý přístup k oblíbeným článkům se záložkou.
• Quick Guide - výběr článků pro obvyklé
funkce.
V pravém dolním rohu vyberte symbol informací.
Zobrazí se informace o digitální verzi uživatelské
příručky.
POZNÁMKA
Elektronická verze Uživatelské příručky není
k dispozici během jízdy.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem
a za dodržování platných zákonů a dopravních
předpisů nese vždy řidič. Je důležité udržovat
vozidlo a nakládat s ním podle doporučení
společnosti Volvo uvedených v informacích
pro uživatele.
Pokud se vyskytne rozpor mezi informacemi
uvedenými na obrazovce a v tištěné podobě,
vždy platí tištěná příručka.
Uživatelská příručka, výchozí stránka.
Související informace
•
Digitální uživatelská příručka ve vozidle
(str. 13)
•
•
Stránka podpory Volvo Cars (str. 16)
3
Jsou čtyři možnosti vyhledávání informací v elektronické příručce pro uživatele:
Čtení uživatelské příručky (str. 17)
Platí pro některé modely vozidla.
}}
13
ÚVOD
||
Hledat
Vyhledávání pomocí kolečka.
3.
Pokud chcete změnit režim zadávání na čísla
nebo speciální znaky nebo pokud chcete hledat, otočte TUNE na jednu z možností (viz
vysvětlení v tabulce dole) v seznamu (2) pro
změnu režimu zadávání a stiskněte OK/
MENU.
123/AB
C
Mezi písmeny a čísly přepínejte tlačítkem OK/MENU.
DALŠÍ
Zadávání speciálních znaků nastavíte tlačítkem OK/MENU.
OK
Provede se hledání. Otočením
knoflíku TUNE vyberte článek ve
výsledcích vyhledávání a stisknutím
tlačítka OK/MENU přejděte na
tento článek.
Seznam znaků.
Změna režimu zadávání (viz následující
tabulka).
Pomocí kolečka zadejte řetězec pro vyhledávání,
např. „bezpečnostní pás“.
1.
Otočte knoflík TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/MENU.
Dále lze použít tlačítka s čísly a písmeny na
ovládacím panelu na středové konzole.
2.
Pokračujte dalším písmenem atd.
4
14
Znak pro každé tlačítko se může lišit podle trhu/země/jazyka.
a|A
||}
Mění se mezi malými a velkými písmeny pomocí OK/MENU.
Kolečko se změní na pole hledání.
Kurzor posuňte pomocí TUNE.
Vymaže překlep pomocí EXIT. Vrátí
se na kolečko - stiskněte OK/
MENU.
Upozorňujeme, že tlačítka s písmeny a číslicemi na ovládacím
panelu lze použít k upravování pole
hledání.
Zadání pomocí číselné klávesnice
Číselná klávesnice.
Dalším způsobem zadávání znaků je použití tlačítek středové konzole 0-9, * a #.
Např. po stisknutí tlačítka 9 se pod tlačítkem
zobrazí panel se všemi znaky4, např. Z, x, y, z a 9.
Krátkým stisknutím tlačítka se kurzor posouvá po
znacích.
•
Chcete-li vybrat určitý znak, zastavte kurzorem na tomto znaku - znak se zobrazí na
zadávacím řádku.
•
Mazání/vrácení akce se provádí pomocí
prvku EXIT.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající klávesu
s číslem.
ÚVOD
Kategorie
Procházení článku
Články v příručce pro uživatele jsou strukturované
do hlavních kategorií a podkategorií. Stejný článek může být v několika příslušných kategoriích,
aby bylo snadnější jej najít.
tlačítka OK/MENU aktivujete výběr/zvýrazněný
odkaz. Stisknutím tlačítka EXIT přejdete zpět na
předchozí zobrazení.
Související informace
•
Otočením knoflíku TUNE procházejte strom kategorií a stisknutím tlačítka OK/MENU otevřete
- nebo článek - výběr
.
kategorii - výběr
Stisknutím tlačítka EXIT přejdete zpět na předchozí zobrazení.
Stránka podpory Volvo Cars (str. 16)
Oblíbené
Zde najdete články uložené do oblíbených.
Chcete-li vybrat článek jako oblíbený, postupujte
podle popisu "Navigace v článku" dále v textu.
Otočením knoflíku TUNE navigujte na seznam
oblíbených a stisknutím tlačítka OK/MENU článek otevřete. Stisknutím tlačítka EXIT přejdete
zpět na předchozí zobrazení.
Quick Guide
Zde se nachází výběr článků, které vás seznámí
s nejčastějšími funkcemi ve vozidle. Články jsou
rovněž přístupné na základě kategorií. Zde jsou
však uspořádány tak, aby byly rychle přístupné.
Otočením knoflíku TUNE navigujte na rychlého
průvodce a stisknutím tlačítka OK/MENU článek
otevřete. Stisknutím tlačítka EXIT přejdete zpět
na předchozí zobrazení.
Domů - dostanete se na výchozí stránku uživatelské příručky.
Oblíbené - přidá se článek jako oblíbený
resp. článek se z oblíbených odstraní. Další
možností, jak přidat/odebrat článek z oblíbených, je stisknout tlačítko FAV na středové
konzole.
Zvýrazněný odkaz - dostanete se k propojenému článku.
Speciální texty - pokud článek obsahuje
varování, důležitá upozornění nebo poznámky,
zobrazí se příslušný symbol a počet těchto
textů ve článku.
Otáčením knoflíku TUNE procházejte odkazy
nebo článek. Pokud se na obrazovce dostanete
na začátek/konec článku, možnosti "domů"
a "oblíbené" budou přístupné, jestliže budete na
stránce rolovat dále nahoru resp. dolů. Stisknutím
15
ÚVOD
Stránka podpory Volvo Cars
Na webové stránce Volvo Cars a na stránkách
podpory najdete další informace o svém vozidle.
Z webové stránky můžete navigovat rovněž přes
My Volvo, což je osobní stránka pro vás a vaše
vozidlo.
Podpora na internetu
Pokud chcete tuto stránku navštívit, přejděte na
support.volvocars.com nebo použijte QR kód.
Stránka podpory je k dispozici pro většinu trhů.
Přes QR kód se dostanete ke stránce podpory.
Informace na stránce podpory lze prohledávat.
Tyto informace mohou být dále rozděleny do
různých kategorií. Zde je podpora pro možnosti
související např. s funkcemi a službami připojenými k internetu, Volvo On Call*, navigačním
systémem* a aplikacemi. Video a podrobné
pokyny vysvětlují jednotlivé postupy, například, jak
připojit vozidlo k internetu přes mobilní telefon.
Informace, které lze stáhnout ze
stránky podpory
Mapy
U vozidel vybavených systémem Sensus Navigation* si lze ze stránky podpory stáhnout mapy.
vách a zárukách. Na webové stránce My Volvo se
nacházejí informace o příslušenství a softwaru
upravené pro váš model vozidla.
Související informace
•
Volvo ID (str. 21)
Aplikace
Pro vybrané modely Volvo od modelového roku
2014 a 2015 je uživatelská příručka k dispozici
ve formě aplikace. Aplikace Volvo On Call* je rovněž přístupná odsud.
Uživatelské příručky pro předchozí modelové
roky
Uživatelské příručky pro předchozí modelové roky
jsou zde k dispozici ve formátu PDF. Dále je na
stránkách podpory k dispozici průvodce Quick
Quide a doplněk. Pokud chcete stáhnout požadovanou publikaci, zvolte model vozidla a modelový
rok.
Kontakt
Na stránce podpory najdete kontakt na zákaznickou podporu a na nejbližšího prodejce Volvo.
My Volvo na internetu5
Ze stránky www.volvocars.com se můžete dostat
na web My Volvo, který představuje osobní webovou stránku vás a vašeho vozu.
Vytvořte si osobní účet Volvo ID, přihlaste se
k webu My Volvo a objeví se přehledné informace, mimo jiné, o servisních prohlídkách, smlou-
5 Platí
16
pro některé trhy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
ÚVOD
Čtení uživatelské příručky
Správnou cestou k seznámení se s vaším novým
vozem je přečtení této uživatelské příručky,
v ideálním případě před vaší první jízdou.
Příručka pro uživatele v mobilních
zařízeních
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí na
požadavcích konkrétních trhů a na národní legislativě, místních zákonech a předpisech.
Při čtení uživatelské příručky budete mít příležitost seznámit se s novými funkcemi a dozvíte se,
jak nejlépe ovládat vůz v různých situacích a jak
nejlépe využívat všechny funkce vozu. Věnujte
prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným v této uživatelské příručce.
Neustále pracujeme na vylepšování našeho produktu. V důsledku úprav se informace, popisy
a vyobrazení v tomto doplňku mohou lišit od
výbavy vozidla. Vyhrazujeme si právo provést
změny bez předchozího ohlášení.
© Volvo Car Corporation
závodě) a některá příslušenství (montovaná dodatečně).
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří do
standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce
Volvo.
Speciální texty
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Uživatelská příručka je k dispozici ke stažení
jako mobilní aplikace (platí pro určité modely
vozidla a mobilní zařízení), viz
www.volvocars.com.
Mobilní aplikace rovněž obsahuje video a prohledávatelný obsah a snadnou navigaci mezi
různými sekcemi.
Výbava a příslušenství
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství jsou
označeny hvězdičkou*.
Navíc ke standardní výbavě je v této příručce
popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve výrobním
Pokud hrozí nebezpečí poranění, objeví se
výstražný text.
DŮLEŽITÉ
Pokud hrozí riziko poškození, objeví se text
"Důležité upozornění".
POZNÁMKA
Text "Poznámka" obsahuje rady a tipy, které
usnadňují použití např. funkcí a výbavy.
Poznámka pod čarou
V uživatelské příručce se v dolní části stránky
nacházejí anotace. Tyto informace doplňují text,
ke kterému se odkazují číslem. Pokud anotace
* Volitelná výbava/příslušenství.
}}
17
ÚVOD
||
odkazuje na text v tabulce, potom jsou namísto
číslic použita písmena.
Textové zprávy
Ve vozidle jsou displeje, na kterých se zobrazí
texty nabídek a texty zpráv. Vzhled těchto textů
v uživatelské příručce se liší od běžného textu.
Příklady textů v nabídce a textových zpráv: Média,
Odesílá se poloha
Černé ISO symboly na žlutém varovném poli, bílý
text/obrázek na černém informačním poli. Používají se k označení nebezpečí, které, pokud je
varování ignorováno, může vyústit ve vážné, nebo
dokonce smrtelné zranění.
Informace
Nebezpečí poškození majetku
Štítky
G031593
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše a jasně
důležité informace. Štítky ve vozidle mají následující význam v sestupném pořadí podle důležitosti
varování/informace.
Varování před zraněním osob
G031592
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
informačním poli.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
nebo modrém varovném poli a informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které, pokud je
varování ignorováno, může mít za následek
hmotné škody.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce
nejsou přesnými kopiemi nálepek, které se
používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný
vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné
pro vaše konkrétní vozidlo najdete na nálepce
pro váš vůz.
Seznamy postupů
G031590
18
Postupy, kde jednotlivé akce musí být prováděny
v určitém pořadí, jsou v uživatelské příručce očíslovány.
ÚVOD
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky, je
každý krok očíslován stejně jako odpovídající
obrázek.
Související informace
Zaznamenávání údajů
Související informace odkazují na jiné články
obsahující úzce související informace.
Seznamy označené písmeny odkazující na
série obrázků, kde pořadí instrukcí není důležité.
Obrázky
Jako součást bezpečnosti a zajištění kvality vozidel Volvo se ve vozidle zaznamenávají některé
informace o provozu vozidla, jeho funkčnosti
a problémech.
Číslované nebo nečíslované šipky se používají
k demonstraci pohybu.
Šipky s písmeny se používají k označení
pohybu v případě, že se nejedná o pohyb
v obou směrech.
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány normálními čísly.
Seznamy pozic
Čísla v červených kroužcích se používají
k označení různých součástí na obrázcích.
Číslo odpovídá číslu v seznamu, který se vztahuje k obrázku, a je u něj uveden popis
položky.
Seznamy s odrážkami
Pokračování
}} Pokud článek pokračuje na následující straně,
zcela vpravo dole se nachází tento symbol.
Pokračování z předchozí strany
|| Pokud článek pokračuje z předchozí strany,
zcela vlevo nahoře dole se nachází tento symbol.
Související informace
•
Uživatelská příručka a životní prostředí
(str. 24)
•
Stránka podpory Volvo Cars (str. 16)
Toto vozidlo je vybaveno systémem "Event Data
Recorder" (EDR). Toto zařízení má za úkol, především, zaznamenávat data v souvislosti s dopravními nehodami a situacemi, které lze vyhodnotit
jako kolize. Například zaznamenává časy reakce
airbagů nebo okamžik, kdy vozidlo na cestě narazilo do překážky. Data jsou zaznamenávána za
účelem lepšího pochopení toho, jak systémy
vozidla v různých situacích fungují. Systém EDR je
navržen pro krátkodobý záznam, zpravidla max.
30 sekund dat souvisejících s dynamikou vozidla
a bezpečnostními systémy.
Systém EDR v tomto vozidle je navržen, aby
zaznamenával data při následujících dopravních
nehodách a situacích, které lze vyhodnotit jako
kolize:
•
•
•
Zda byl řidič a cestující připoutáni
Chladicí kapalina
•
Rychlost jízdy vozidla
Motorový olej
Tyto informace pomáhají lépe pochopit okolnosti,
za kterých dochází k dopravním nehodám, zraněním osob a poškození majetku. Systém EDR
může zaznamenávat data pouze při nestandard-
Seznamy s odrážkami se v uživatelské příručce
používají v seznamech bodů.
Příklad:
•
•
Obrázky v manuálu jsou někdy pouze informativní
a mohou se v závislosti na vybavenosti vozidla
a trhu lišit od skutečné výbavy.
Jak fungují jednotlivé systémy ve vozidle
Použití plynového resp. brzdového pedálu
řidiče
}}
19
ÚVOD
ních kolizních situacích. V průběhu běžné jízdy
systém EDR žádná data nezaznamenává. Dále
systém nikdy nezaznamenává, kdo vozidlo řídí, ani
nezaznamenává místo, kde došlo k nehodě nebo
incidentu. Jiné subjekty, jako například policie,
může však zaznamenaná data využít v rámci rutinního šetření po dopravní nehodě, a to společně
s informacemi, které umožňují identifikaci osob.
Aby bylo možné zaznamenaná data interpretovat,
je zapotřebí speciální zařízení a přístup k vozidlu
nebo systému EDR.
Kromě systému EDR je vozidlo vybaveno několika
počítači, které průběžně kontrolují a sledují fungování vozidla. Tyto počítače mohou zaznamenávat data během běžné jízdy. Především zaznamenávají závady, které mají vliv na funkčnost a provoz vozidla, a registrují aktivaci aktivní funkce podpory řidiče ve vozidle (např. City Safety a funkce
automatického brzdění).
Technici provádějící servis a údržbu mohou potřebovat některá zaznamenaná data k provedení
diagnostiky a k opravě závad, které se na vozidle
vyskytly. Zaznamenané informace jsou také zapotřebí k tomu, aby společnost Volvo mohla plnit
právní požadavky zákonů a státních orgánů.
Zaznamenané informace jsou uloženy v počítači,
dokud se neprovede servis nebo oprava vozidla.
Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše uvedených informací třetím stranám bez souhlasu
majitele. Aby byly splněny požadavky národní legislativy a předpisů může být po společnosti Volvo
požadováno, aby tyto informace poskytla policii
nebo jiným orgánům, které mohou mít na přístup
k těmto informacím právo ze zákona. K přečtení
a interpretování informací jsou zapotřebí speciální
technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy, které uzavřely smlouvu se
společností Volvo. Společnost Volvo je odpovědna, že informace, které jsou předávány společnosti Volvo v souvislosti se servisem a údržbou,
budou uloženy a bude s nimi nakládáno bezpečně, přičemž nakládání s těmito informacemi
musí vyhovovat platným právním předpisům.
Pokud potřebujete další informace, kontaktujte
prodejce Volvo.
Příslušenství a zvláštní výbava
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Některé příslušenství funguje pouze tehdy, když
je do počítačového systému vozu nainstalován
příslušný software. Společnost Volvo proto doporučuje před instalací příslušenství, které se připojuje k elektrické soustavě vozu nebo má na ni vliv,
vždy kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Čelní sklo odrážející teplo*
Čelní sklo je opatřeno teplo odrážející vrstvou
(IR), která snižuje pronikání slunečního záření do
prostoru pro cestující.
Umístění elektronických zařízení, např. transpondéru, za sklo s teplo odpuzujícím povlakem může
ovlivnit jejich funkci a výkon.
Pro zajištění optimální funkce elektronických zařízení je nutné je umisťovat v části čelního skla, kde
není nanesena teplo odpuzující vrstva (viz zvýrazněná oblast na obrázku).
Dále lze zaznamenané informace využít v souhrnné podobě pro účely vývoje a výzkumu
výrobků, kdy je cílem průběžně zvyšovat bezpečnost a kvalitu vozidel Volvo.
20
* Volitelná výbava/příslušenství.
ÚVOD
Volvo ID
Volvo ID je vaše osobní ID, přes které máte přístup k různým službám6.
Příklady služeb:
Plochy, kde není nanesena vrstva proti infračervenému
záření (IR).
Rozměry
A
65 mm
B
150 mm
C
125 mm
•
My Volvo - vaše osobní webová stránka pro
vás a vaše vozidlo.
•
Vozidlo připojené přes* - některé funkce
a služby vyžadují, abyste své vozidlo zaregistrovali k osobnímu účtu Volvo ID, např. pokud
chcete poslat novou adresu z mapové služby
na internetu přímo do vozidla.
•
Volvo On Call* -Volvo ID se používá při přihlášení k mobilní aplikaci Volvo On Call.
Volvo ID lze vytvořit prostřednictvím jedné z dále
uvedených služeb:
•
My Volvo web - zadejte svou emailovou
adresu a postupujte podle pokynů.
•
U vozů připojených k internetu* - zadejte
svou emailovou adresu do aplikace, která
vyžaduje Volvo ID, a potom pokračujte podle
pokynů. Další možností je stisknout dvakrát
.
na středové konzole tlačítko Připojit
Potom zvolte Aplikace Apps Nastavení
a postupujte podle pokynů.
•
Volvo On Call* - stáhne se poslední verze
aplikace Volvo On Call. Na výchozí stránce
zvolte vytvoření čísla Volvo ID, zadejte e-mailovou adresu a postupujte podle pokynů.
Výhody čísla Volvo ID
•
•
Jedno uživatelské jméno a jedno heslo, které
potřebujete k přístupu k online službám stačí si tedy zapamatovat jedno uživatelské
jméno a jedno heslo.
Související informace
•
Stránka podpory Volvo Cars (str. 16)
Při změně uživatelského jména/hesla pro
službu (např. Volvo On Call) se uživatelské
jméno/heslo automaticky změní i pro ostatní
služby (např. Web My Volvo)
Vytvoření čísla Volvo ID
Chcete-li vytvořit Volvo ID, musíte zadat svou
osobní e-mailovou adresu. Potom postupujte
podle pokynů v e-mailu, který je automaticky odeslán na zadanou adresu. Tím dokončíte registraci.
6
Tyto služby se mohou postupem času lišit v závislosti na úrovni výbavy a na trhu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
21
ÚVOD
Životní prostředí
Společnost Volvo Car Corporation průběžně
pracuje na vývoji bezpečnějších a účinnějších
Péče o životní prostředí je jednou ze základních
hodnot skupiny Volvo Cars Corporation, která
ovlivňuje veškeré kroky. Vychází se přitom z celé
životnosti vozidla a zohledňuje se dopad na životní
prostředí, od konstrukce až po sešrotování a recyklaci. Základním principem společnosti Volvo Cars
je, že každý nově vyvinutý výrobek musí ovlivňovat
životní prostředí méně než výrobek, který nahrazuje.
Důraz, jaký klade společnost Volvo na ekologii,
vyústil ve vývoj úspornějších hnacích ústrojí DriveE, která méně znečišťují životní prostředí. Pro společnost Volvo je důležité rovněž osobní prostředí -
22
produktů a řešení, která snižují nepříznivý dopad
na prostředí.
například, díky systému řízení klimatu je vzduch
uvnitř vozu Volvo čistější než vzduch venku.
Vaše Volvo splňuje přísné mezinárodní standardy
platné pro životní prostředí. Všechny výrobní
závody Volvo musí být certifikovány podle ISO
14001, což podporuje systematický přístup
k ochraně životního prostředí a umožňuje průběžné omezování vlivů na životní prostředí. Vlastnictví certifikátu ISO rovněž znamená, že jsou
dodržovány platné ekologické zákony a předpisy.
Dále společnost Volvo vyžaduje, aby tyto požadavky dodržovali rovněž její partneři.
Spotřeba paliva
Jelikož celkový vliv vozidla na životní prostředí
vychází z využití vozidla, klade společnost Volvo
Cars při práci důraz na snížení spotřeby paliva,
emisí oxidu uhličitého a jiných znečišťujících látek.
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou spotřebu
paliva ve všech příslušných třídách. Nižší spotřeba
paliva znamená nižší emise skleníkového plynu,
oxidu uhličitého.
ÚVOD
Příspěvek k lepšímu životnímu prostředí
Vozidlo s nízkou spotřebou energie a paliva nejen
přispívá k omezení vlivů na životní prostředí, ale
snižují rovněž náklady svým majitelům. Řidič může
snadno snížit spotřebu paliva. Tím šetří peníze
a přispívá k lepšímu životnímu prostředí. Dále uvádíme pár rad:
•
Naplánujte si efektivní průměrnou rychlost.
Při rychlosti nad 80 km/h (50 mph) a pod 50
km/h (30 mph) je vyšší spotřeba energie.
•
Dodržujte doporučené intervaly servisu
a údržby uvedené v Servisní a záruční knížce.
•
Nenechávejte motor běžet na volnoběh pokud stojíte delší dobu, vypněte motor.
Věnujte pozornost místním předpisům.
•
Naplánujte si cestu - zbytečné přestávky
a jízda nerovnoměrnou rychlostí zvyšují spotřebu paliva.
•
Je-li vůz vybaven nezávislým palivovým topením*, použijte je při startování studeného
motoru - zlepší se schopnost motoru nastartovat, sníží se opotřebení při chladném počasí
a motor se rychleji zahřeje na běžnou provozní teplotu. Tím se sníží spotřeba a obsah
emisí.
Dále nezapomeňte vždy likvidovat nebezpečný
odpad, jako např. olej a baterie, ekologicky. Pokud
si nejste jisti, jak konkrétní druh odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní dílnu - doporučujeme
autorizovanou dílnu Volvo.
Pokud se budete držet těchto rad, ušetříte peníze
a zdroje planety a prodloužíte životnost vozu. Další
informace a rady, viz Eco guide (str. 68),
Hospodárná jízda (str. 300) a Spotřeba paliva
(str. 397).
Účinné řízení emisí
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu „Čistý
uvnitř i venku“ – konceptu, který zahrnuje čisté
prostředí uvnitř, stejně jako vysoce účinné řízení
emisí. V mnoha případech jsou emise výfukových
plynů hodně pod příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu prachu
a pylu do prostoru pro cestující přes sací otvory.
Systém kvality vzduchu IAQS* (Interior Air Quality
System) zajišťuje, že nasávaný vzduch je čistší než
vzduch venku, který je znečištěn provozem.
Tento systém čistí vzduch v prostoru pro cestující
od znečisťujících látek, jako jsou pevné částice,
uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón. Pokud
je kontaminován vnější vzduch, je uzavřen přívod
vzduchu a je zapnuta recirkulace. K takové situaci
může dojít například v husté dopravě, zácpách
a tunelech.
IAQS je součástí výbavy Clean Zone Interior
Package (CZIP)*, která obsahuje rovněž funkci
umožňující spustit ventilátor, pokud se vozidlo
odemkne pomocí dálkového ovladače s klíčem.
Interiér
Materiál používaný uvnitř vozu Volvo byl pečlivě
zvolen a testován tak, abyste se v něm cítili
pohodlně a příjemně. Některé detaily jsou vyráběny ručně, např. stehy na volantu jsou ruční
práce. Interiér je sledován, aby se z něj neuvolňoval intenzivní pach nebo látky, které by např. při
vysokých teplotách nebo silném světle vyvolaly
nepohodlí.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou
životnost a nízkou spotřebu paliva Vašeho vozidla.
Takto přispějete také k čistšímu životnímu prostředí. Když opravu nebo údržbu vozu svěříte
autoservisům Volvo, váš vůz se stane součástí
našeho systému. Společnost Volvo klade jasné
požadavky na naše servisy, které jsou navrženy
tak, aby se předešlo vylévání a vypouštění škodlivin do životního prostředí. Zaměstnanci našich
servisů mají znalosti a nástroje pro zajištění dobré
péče o životní prostředí.
Recyklace
Jelikož společnost Volvo vychází z celé životnosti,
je nezbytné vozidlo ekologicky recyklovat. Lze
recyklovat téměř celé vozidlo. Posledního majitele
vozidla tímto žádáme, aby kontaktoval prodejce,
který jej odkáže na certifikované/schválené recyklační zařízení.
Související informace
•
Uživatelská příručka a životní prostředí
(str. 24)
* Volitelná výbava/příslušenství.
23
ÚVOD
Uživatelská příručka a životní
prostředí
Papír, na kterém je vytištěna uživatelská příručka,
pochází z lesů certifikovaných podle Forest Stewardship Council® nebo z jiných regulovaných
zdrojů.
Vrstvená skla
Toto sklo je zesílené, což poskytuje
lepší ochranu proti rozbití a zlepšenou
zvukovou izolaci prostoru pro cestující.
Čelní sklo a ostatní okna* jsou vyrobena z vrstveného skla.
Symbol FSC® znamená, že papír použitý na
výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle FSC® nebo jiných regulovaných
zdrojů.
Související informace
•
24
Životní prostředí (str. 22)
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
BEZPEČNOST
Všeobecné informace
o bezpečnostních pásech
Při prudkém brzdění může dojít k vážnému zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním
pásem. Ujistěte se, že jsou všichni cestující po
celou cestu připoutáni bezpečnostními pásy.
Nezapomeňte
•
Nepoužívejte spony ani podobné přípravky,
které by zabránily řádnému upnutí pásu.
•
Bezpečnostní pás se nesmí překrucovat
a nesmí se o nic zachytit.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy nikdy neupravujte
a neopravujte sami. Opravu svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás vystaven velkému
zatížení např. v souvislosti s kolizí, musí se
vyměnit celý bezpečnostní pás. Přestože se
zdá, že bezpečnostní pás není poškozen, je
možné, že pás neposkytne ochranu v plném
rozsahu. Bezpečnostní pás se musí rovněž
vyměnit, pokud vykazuje známky opotřebení
nebo poškození. Nový bezpečnostní pás musí
mít typové schválení a konstrukci určenou
k instalaci na stejné místo, kde se nacházel
měněný bezpečnostní pás.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní
pás nepoužívá nebo se používá nesprávně,
může v případě kolize dojít ke snížení ochrany,
kterou zajišťuje airbag.
VAROVÁNÍ
Každý bezpečnostní pás je určen pouze pro
jednu osobu.
Těsnost dolní části pásu upravte zatažením za horní část
pásu nahoru k rameni. Dolní část pásu musí vést nízko
(ne přes břicho).
Chcete-li si zajistit maximální bezpečí je velmi
důležité aby bezpečnostní pás pevně přiléhal
k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být příliš zakloněno. Bezpečnostní pás je určen k použití v normální poloze při sezení.
Nepřipoutaní cestující budou upozorněni na připoutání se (str. 27) bezpečnostním pásem akusticky i vizuálně (str. 29).
26
Související informace
•
•
•
Bezpečnostní pás - těhotenství (str. 28)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 28)
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 29)
BEZPEČNOST
Bezpečnostní pás - nasazení
Nezapomeňte
Před začátkem jízdy si nasaďte bezpečnostní
pás (str. 26).
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej uvolnit:
•
•
•
Pomalu vytáhněte bezpečnostní pás a zapněte jej
zatlačením pojistného jazýčku do přezky pásu.
Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás byl zapnut.
pokud jej vytáhnete z navíječe příliš rychle
během brzdění a akcelerace
pokud se vozidlo silně nakloní.
Související informace
Nesprávně nastavený bezpečnostní pás. Pás musí doléhat na rameno.
•
•
•
•
Bezpečnostní pás - těhotenství (str. 28)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 28)
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 29)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 29)
Správně nastavený bezpečnostní pás.
Nastavení výšky bezpečnostního pásu. Stiskněte tlačítko
a přesuňte bezpečnostní pás ve svislém směru. Umístěte
pás co nejvýše - nesmí však vést přes krk.
Pojistný jazýček na prostředním sedadle uprostřed se hodí pouze do příslušného zámku bezpečnostního pásu.
27
BEZPEČNOST
Bezpečnostní pás - uvolnění
Bezpečnostní pás - těhotenství
bezpečnostní pás (str. 26) uvolněte, když vozidlo
stojí.
Bezpečnostní pás (str. 26) by se měl během
těhotenství vždy používat. Musí se ale používat
správným způsobem.
Stiskněte červené tlačítko na přezce bezpečnostního pásu a nechte pás navinout. Pokud se pás
zcela nenavinul, zasuňte jej ručně, aby nezůstal
volně viset.
Související informace
•
•
Související informace
Bezpečnostní pás - nasazení (str. 27)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 29)
G020998
•
•
Diagonální část musí vést přes rameno, potom
mezi ňadry a na boční stranu břicha.
Dolní část musí být naplocho přes stehna a co
možná nejníže pod břichem. – Nikdy se nesmí
posunout nahoru. Upravte si bezpečnostní pás
a zajistěte, aby v celé délce přiléhal k tělu. Navíc
zkontrolujte, že pás není nikde překroucený.
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné řidičky
měly upravovat seřízení sedadla (str. 80)
a polohu volantu (str. 85) tak, aby mohly při
řízení snadno udržovat kontrolu nad vozidlem (to
znamená, že musí být schopny snadno ovládat
pedály a volant). Měly by se snažit nastavit polohu
sedadla co nejdále dozadu, aby vzdálenost mezi
volantem a jejich břichem byla co největší.
28
Bezpečnostní pás - nasazení (str. 27)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 28)
BEZPEČNOST
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
otevřeny některé ze zadních dveří, na sdružené přístrojové desce se zobrazí zpráva.
Zpráva se automaticky potvrdí po cca.
30 sekundách jízdy nebo po stisknutí tlačítka
tlačítka OK na páčkovém přepínači
(str. 108). Pokud někdo není připoutaný,
zprávu lze potvrdit pouze manuálně, a to
stisknutím tlačítka OK na páčce.
Nepřipoutaní cestující budou akusticky i vizuálně
upozorněni na připoutání se (str. 27) bezpečnostním pásem.
•
Zvuková připomínka závisí na rychlosti a v některých případech na čase. Vizuální připomínka je
umístěna ve stropní konzole a na sdružené přístrojové desce (str. 64).
Dětské sedačky nejsou vybaveny systémem upozornění na připoutání se bezpečnostním pásem.
Předpínač bezpečnostního pásu
Bezpečnostní pásy (str. 26) na straně řidiče,
straně spolujezdce a na krajních sedadlech
vzadu jsou vybaveny napínačem bezpečnostního
pásu. Mechanizmus předpínače v případě
nárazu určité intenzity napne bezpečnostní pás.
Bezpečnostní pás potom poskytuje cestujícím
efektivnější ochranu.
Poskytuje varování, pokud je rozepnutý
některý ze zadních bezpečnostních pásů
během jízdy. Toto varování upozorňuje ve
formě zprávy na sdružené přístrojové desce
spolu s akustickým/vizuálním signálem. Varování je ukončeno v případě opětovného
zapnutí bezpečnostního pásu nebo může být
také ručně potvrzeno stisknutím tlačítka OK.
VAROVÁNÍ
Nikdy nezasunujte jazýček bezpečnostního
pásu spolujezdce do zámku pásu na straně
řidiče. Jazýček bezpečnostního pásu zasunujte vždy do zámku na správné straně.
Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy
nepoškodili. Nevkládejte do zámku pásu
žádné cizí předměty. V případě kolize by se
mohlo stát, že by bezpečnostní pásy a zámky
pásu nefungovaly správně. Hrozí riziko
vážného poranění.
Na informačním displeji na sdružené přístrojové
desce je vidět, které bezpečnostní pásy se používají. Tyto informace jsou stále k dispozici.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech (str. 26)
Zadní sedadlo
Upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem na zadním sedadle má dvě vedlejší
funkce:
•
Poskytuje informaci o připoutání bezpečnostními pásy (str. 26) na zadním sedadle. Pokud
se používají bezpečnostní pásy nebo jsou
29
BEZPEČNOST
Bezpečnost - výstražný symbol
VAROVÁNÍ
Pokud se během diagnostiky poruch zjistí
závada nebo pokud se aktivuje systém, rozsvítí
se výstražný symbol. V případě potřeby se na
informačním displeji sdružené přístrojové desky
(str. 64) zobrazí výstražný symbol společně se
zprávou.
Pokud zůstane varovná kontrolka systému airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy, znamená to, že systém airbagů není plně funkční.
Systém indikuje závadu v systému airbagu,
předpínačů bezpečnostních pásů, v systému
SIPS, systému IC nebo jinou závadu
v systému. Neprodleně kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
Související informace
Výstražný trojúhelník a výstražný symbol systému airbagu
na analogové sdružené přístrojové desce.
Výstražný trojúhelník a výstražný symbol systému airbagu
(str. 31) na analogové sdružené přístrojové desce.
30
Výstražný symbol na sdružené přístrojové desce
se zapíná pomocí klíče dálkového ovladače
v poloze klíče II (str. 79). Diagnostika se provádí
při každém zapnutí zapalování. Pokud je systém
airbagů v pořádku, zmizí tento symbol
přibližně po 6 sekundách.
Pokud se během diagnostiky poruch zjistí závada
nebo pokud se aktivuje systém, rozsvítí se
výstražný symbol. V případě potřeby se na displeji
zobrazí výstražný symbol společně se zprávou.
Pokud kontrolka signalizuje závadu, tj. svítí
výstražný trojúhelník a na displeji se zobrazí
zpráva Airbag SRS Nutný servis nebo SRS
airbag Urgentní servis. Doporučujeme, abyste
neprodleně kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
•
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu (str. 40)
BEZPEČNOST
Systém airbagů
•
V případě čelní kolize systém airbagu pomůže
chránit hlavu, obličej a hruď řidiče a spolujezdce
před poraněním.
G018666
VAROVÁNÍ
G018665
Systém airbagu při pohledu seshora, vůz s pravostranným řízením.
Systém airbagu při pohledu seshora, vůz s levostranným
řízením.
Vždy kontaktujte lékaře.
Systém se skládá z airbagů a čidel. Při nárazu
určité intenzity se aktivují čidla a airbag resp. airbagy se naplní horkým plynem. Airbag chrání
cestující před nárazem při čelní kolizi. Airbag se
vypustí při stlačení v důsledku srážky. Přitom
uniká do vozidla kouř. To je zcela normální. Mezi
naplněním a následným vypuštěním airbagu
uplyne pouze několik desetin sekundy.
Pokud se naplnil airbag, doporučujeme Vám
postupovat takto:
•
Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste
vozidlo nechali dopravit k opravě do autorizovaného servisu Volvo. Nikdy nejezděte
s vyfouknutými airbagy.
•
Doporučujeme, abyste výměnu součástí bezpečnostních systémů vozidla svěřili autorizovanému servisu Volvo.
Řídicí modul systému airbagů se nachází ve
středové konzole. Pokud dojde k namočení
středové konzoly vodou nebo jinou kapalinou,
odpojte kabely akumulátoru. Nepokoušejte se
nastartovat vozidlo, mohlo by dojít k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla do provozu.
Vozidlo nechte dopravit do autorizovanému
servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s nafouknutými airbagy.
Řízení vozidla by se mohlo ztížit. Rovněž
mohou být poškozeny ostatní bezpečnostní
systémy. Kouř a prach uvolněný při nafukování
airbagů může při intenzivní reakci způsob podráždění zraku a kůže resp. může způsobit
poranění osob. Rychlé nafukování airbagu
a materiál, ze kterého je airbag vyroben, může
způsobit tření a popálení kůže.
VAROVÁNÍ
Společnost Volvo doporučuje svěřit opravu
autorizovanému servisu Volvo. Nesprávné provedení práce na systému airbagu může způsobit funkční poruchy a vážné poranění osob.
}}
31
BEZPEČNOST
||
POZNÁMKA
Detektory reagují různě, a to v závislosti na
charakteru kolize a v závislosti na tom, zda
jsou připoutány bezpečnostní pásy. Platí pro
všechny bezpečnostní pásy s výjimkou pásu
zadního sedadla uprostřed.
Airbagy na straně řidiče
Kromě bezpečnostního pásu (str. 26) na straně
řidiče je vůz vybaven dvěma airbagy (str. 31).
Jeden z těchto airbagů je složen ve středu
volantu. Volant je označen nápisem AIRBAG.
Proto se v případě kolize může stát, že se
nafoukne pouze jeden (nebo žádný) airbag.
Detektory snímají intenzitu kolize vozidla
a podle toho reagují nafouknutím jednoho
nebo několika airbagů.
Související informace
•
•
•
Airbagy na straně řidiče (str. 32)
Airbag spolujezdce (str. 33)
Bezpečnost - výstražný symbol (str. 30)
Kolenní airbag na straně řidiče ve vozidle s levostranným
řízením.
Druhý airbag (na úrovni kolen) je namontován ve
spodní části přístroje desky na straně řidiče.
Deska je označena štítkem AIRBAG.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní
pás nepoužívá nebo se používá nesprávně,
může v případě kolize dojít ke snížení ochrany,
kterou zajišťují airbagy.
32
Související informace
•
Airbag spolujezdce (str. 33)
BEZPEČNOST
Airbag spolujezdce
Kromě bezpečnostního pásu (str. 26) je vůz na
straně spolujezdce vybaven airbagem (str. 31),
který zvyšuje míru ochrany.
Tento airbag je složen v prostoru nad odkládací
přihrádkou. Panel airbagu je označen nápisem
AIRBAG.
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze s pravostranným řízením.
Nálepka na sloupku dveří na straně spolujezdce. Štítek
airbagu uvidíte po otevření dveří spolujezdce.
Štítek airbagu spolujezdce
Výstražná nálepka pro airbag spolujezdce je
umístěna dle vyobrazení nahoře.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepoužívejte sedačku instalovanou proti
směru jízdy na sedadle, které chrání zapnutý
airbag. Jinak by mohlo dojít k vážnému nebo
smrtelnému poranění dítěte.
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze s levostranným řízením.
Nálepka na sluneční cloně na straně spolujezdce.
}}
33
BEZPEČNOST
||
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní
pás nepoužívá nebo se používá nesprávně,
může v případě kolize dojít ke snížení ochrany,
kterou zajišťuje airbag.
Vypínač - PACOS*
Airbag předního spolujezdce může být deaktivován (str. 34), pokud je vozidlo vybaveno vypínačem PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem spolujezdce, ale není vybaveno vypínačem PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch), airbag
bude vždy aktivován.
Aby riziko poranění v případě nafouknutí airbagu bylo minimální, cestující musí sedět co
nejvíce vzpřímeně s nohami na podlaze a se
zády opřenými o sedadlo. Bezpečnostní pásy
musí být připoutány.
VAROVÁNÍ
Nepokládejte předměty před čelní sklo a nad
čelní sklo do místa, kde se nachází airbag
spolujezdce.
Související informace
•
•
Airbagy na straně řidiče (str. 32)
Dětské sedačky (str. 45)
Airbag spolujezdce - aktivace/
deaktivace*
Airbag předního spolujezdce (str. 33) může být
deaktivován, pokud je vozidlo vybaveno vypínačem PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch).
Spínač - PACOS
Vypínač airbagu spolujezdce (PACOS) je umístěn
z boku přístrojové desky na straně spolujezdce
a je přístupný po otevření dveří spolujezdce (viz
část nazvaná Vypínač airbagu – PACOS).
Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované poloze.
Ke změně polohy byste měli použít čepel klíče
(str. 163) dálkového ovladače.
VAROVÁNÍ
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před předním sedadlem spolujezdce nebo zde seděl.
Pokud je zapnutý airbag spolujezdce vpředu,
nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce
dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.
Pokud je airbag spolujezdce vypnutý, na
sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět cestující (děti a dospělí) po směru jízdy.
Nedodržení výše uvedených doporučení může
ohrozit život přepravovaných osob nebo může
vést k vážnému poranění osob.
34
Umístění vypínače airbagu.
ON - airbag je aktivován. Je-li vypínač v této
poloze, všichni cestující (děti a dospělí) sedící
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
po směru jízdy mohou bezpečně sedět na
sedadle spolujezdce vpředu.
OFF - airbag je deaktivován. Je-li vypínač
v této poloze, děti sedící proti směru jízdy
mohou bezpečně sedět na sedadle spolujezdce vpředu.
VAROVÁNÍ
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):
Pokud je zapnutý airbag spolujezdce vpředu,
nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce
dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.
Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):
Pokud je airbag spolujezdce vypnutý, na
sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět cestující (děti a dospělí) po směru jízdy.
Nedodržení výše uvedených doporučení může
ohrozit život přepravovaných osob nebo může
vést k vážnému poranění osob.
POZNÁMKA
Pokud je dálkový ovladač v poloze II
(str. 79), zobrazí se na sdružené přístrojové
desce na dobu cca. 6 sekund.výstražný symbol (str. 30) airbagu.
Následně se kontrolka ve stropní konzole rozsvítí na znamení, že airbag pro sedadlo předního spolujezdce je ve správném stavu.
Symbol informuje, že je aktivován airbag (SRS) spolujezdce.
Textová zpráva a výstražný symbol na displeji
stropní konzoly informují, že airbag pro přední
sedadlo spolujezdce je aktivován (viz předcházející obrázek).
VAROVÁNÍ
Nikdy nepoužívejte dětskou sedačku instalovanou proti směru jízdy, pokud je aktivován airbag spolujezdce a na stropní konzole to
. V opačném přípotvrzuje svíticí symbol
padě může dojít k ohrožení života dítěte.
Indikace informuje, že airbag spolujezdce je deaktivován.
Textová zpráva a symbol na displeji stropní konzoly informují, že airbag pro přední sedadlo spolujezdce je deaktivován (viz předcházející obrázek).
VAROVÁNÍ
Nedovolte nikomu sedět na předním sedadle
spolujezdce, pokud zpráva na stropní konzole
informuje, že byl deaktivován airbag, a pokud
na sdruženém přístrojovém panelu svítí výstražná kontrolka (str. 30) systému airbagů. To
znamená, že došlo k vážné závadě. Co nejdříve
kontaktujte servis. Opravu svěřte autorizovanému servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Nedodržení výše uvedených doporučení může
ohrozit život osob ve vozidle.
}}
35
BEZPEČNOST
||
Související informace
•
Dětské sedačky (str. 45)
Boční airbag (SIPS)
Velká část sil při nárazu z boku je přenesena
prostřednictvím systému SIPS (Side Impact
Protection System) do podlahy, střechy, nosníků,
sloupků a ostatních konstrukčních prvků karoserie. Boční airbagy řidiče a spolujezdce chrání
hrudník a kyčle a jsou důležitou součástí
systému SIPS.
Sedadlo řidiče, levostranné řízení.
Systém airbagů SIPS se skládá ze dvou hlavních
komponent, bočních airbagů a čidel. Boční airbagy jsou instalovány v opěradlech předních
sedadel.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla
a boční airbagy se nafouknou. Airbag se naplní
mezi tělem cestujícího a dveřmi a absorbuje náraz
v okamžiku srážky. Airbag se vypustí při stlačení
v důsledku srážky. Za normálních okolností se
naplní pouze boční airbag na straně zasažené
nárazem.
36
Sedadlo předního spolujezdce, levostranné řízení.
BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ
•
Společnost Volvo doporučuje, aby výměnu
provedl autorizovaný servis Volvo.
Nesprávné provedení práce na systému
SIPS může způsobit funkční poruchy
a vážné poranění osob.
•
Nedávejte žádné předměty do prostoru
mezi vnější stranou sedadla a panel dveří,
protože tento prostor je určen pro boční
airbag.
•
Společnost Volvo doporučuje používat
pouze potahy sedadel schválené společností Volvo. Jiné potahy sedadel mohou
omezit funkčnost bočních airbagů.
•
VAROVÁNÍ
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na madla
u stropu. Háček je určen pouze pro lehké
oděvy (ne pro tvrdé předměty jako jsou např.
deštníky).
Na obložení střechy, sloupky dveří ani boční
obložení nešroubujte ani jinak nepřipevňujte
žádné předměty. Tím by mohla být omezena
ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo schválené pro
použití v těchto částech vozidla.
VAROVÁNÍ
Nenakládejte vůz více než 50 mm pod horní
hranou oken ve dveřích. Jinak by se mohlo
stát, že hlavový airbag v čalounění stropu
neposkytne zamýšlenou ochranu.
Boční airbagy doplňují bezpečnostní pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
SIPS a dětské sedačky
Boční airbag nesnižuje ochranu, kterou poskytuje
vůz dětem, které sedí v dětské sedačce nebo na
podkládacím sedáku.
Související informace
•
•
•
Hlavový airbag (IC)
Hlavový airbag napomáhá předcházet zranění
hlavy řidiče a spolucestujících o části interiéru při
bočním nárazu.
Airbagy na straně řidiče (str. 32)
Airbag spolujezdce (str. 33)
Hlavový airbag (IC) (str. 37)
Nafukovací clona IC (Inflatable Curtain) je součástí systému SIPS (str. 36). Je nainstalována
podél čalounění stropu po obou stranách
a pomáhá chránit řidiče a spolujezdce na krajních
sedadlech. V případě nárazu určité intenzity se
aktivují čidla a hlavové airbagy se nafouknou.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech (str. 26)
•
•
Systém airbagů (str. 31)
Boční airbag (SIPS) (str. 36)
37
BEZPEČNOST
Obecné informace o systému
WHIPS (ochrana před poraněním
krční páteře)
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
WHIPS (Whiplash Protection System) chrání
před poraněním krční páteře. Systém se skládá
z opěradel absorbujících energii a speciálně vyvinutých hlavových opěrek v obou předních
sedadlech.
Vlastnosti sedadla
Když je systém WHIPS aktivován, sklopí se opěradla předních sedadel částečně dozadu, aby se
změnila poloha těla řidiče a spolujezdce na předním sedadle. Tím se sníží riziko poranění krční
páteře.
VAROVÁNÍ
Nikdy sami neopravujte a neupravujte sedadlo
se systémem WHIPS. Opravu svěřte autorizovanému servisu Volvo.
WHIPS a dětské sedačky
Systém WHIPS nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce nebo
na podkládacím sedáku.
Související informace
•
•
Systém WHIPS je aktivován při nárazu zezadu,
v závislosti na úhlu nárazu, rychlosti a vlastnostech druhého vozu.
38
WHIPS - poloha těla na sedadle (str. 39)
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech (str. 26)
BEZPEČNOST
WHIPS - poloha těla na sedadle
Aby systém WHIPS (str. 38) zajistil optimální
ochranu, řidič a spolujezdec musí správně sedět
a fungování systému nic nesmí bránit.
Poloha těla na sedadle
VAROVÁNÍ
Nestlačujte pevné předměty mezi sedákem
zadního sedadla a opěradlem předního
sedadla. Dávejte pozor, abyste neomezili
funkčnost systému WHIPS.
Správnou polohu pro sezení na předním sedadle
(str. 80) nastavte dříve, než se vozidlo rozjede.
VAROVÁNÍ
Je-li sedadlo vystaveno extrémním sílám jako
např. nárazu do zadní části vozu, systém
WHIPS se musí zkontrolovat. Společnost
Volvo doporučuje kontrolu v autorizovaném
servisu Volvo.
Přestože se zdá, že sedadlo nebylo poškozeno, mohlo se stát, že systém WHIPS již
neposkytuje ochranu.
Řidič a spolujezdec na předním sedadle musí
sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaný servis Volvo, kde systém po menším nárazu do zadní části vozu zkontrolují.
Funkce
Nepokládejte na zadní sedadlo žádné předměty, které by
mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte na podlaze za sedadlem řidiče/spolujezdce žádné předměty, které by mohly omezit funkci
systému WHIPS.
Pokud se sklopí dolů opěradlo zadního
sedadla, příslušné přední sedadlo se musí
posunout dopředu tak, aby se nedotýkalo
sklopeného opěradla.
39
BEZPEČNOST
Všeobecné informace
o bezpečnostním režimu
Související informace
Bezpečnostní režim je bezpečnostní funkce,
která se spouští, když náraz může poškodit důležitou funkci ve voze, např. palivové potrubí, čidla
bezpečnostních systémů nebo brzdovou soustavu.
Výstražný trojúhelník na digitální sdružené přístrojové
desce.
Pokud se vozidlo podílelo na dopravní nehodě,
může se na zobrazit zpráva Bezp. režim Viz
příručka na informačním displeji sdružené přístrojové desky (str. 64). To znamená, že je omezena funkčnost vozu.
Výstražný trojúhelník na analogové sdružené přístrojové
desce.
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami nebo
resetovat elektroniku po aktivaci bezpečnostního režimu. Mohlo by dojít ke zranění osob
nebo by vůz nemusel fungovat jako obvykle.
Doporučujeme, abyste nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném servisu Volvo a obnovit
normální stav poté, co byla zobrazena zpráva
Bezp. režim Viz příručka.
40
•
Bezpečnostní režim - pokus o nastartování
vozidla (str. 41)
•
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
(str. 41)
BEZPEČNOST
Bezpečnostní režim - pokus
o nastartování vozidla
VAROVÁNÍ
Pokud se vozidlo nachází v bezpečnostním
režimu, musí se odtáhnout. Musí se dopravit
na jiné místo. Společnost Volvo doporučuje
nechat vozidlo dopravit do autorizovaného
servisu Volvo.
Je-li vozidlo v bezpečnostním režimu (str. 40),
vše se zdá být v pořádku a zkontrolovali jste, zda
neuniká palivo, můžete zkusit vozidlo nastartovat.
Nejprve zkontrolujte, že z vozu neuniká palivo.
Nesmí být cítit zápach paliva.
Pokud vše vypadá normálně a zkontrolovali jste
vůz z hlediska úniku paliva, můžete se pokusit
nastartovat motor vozu.
Související informace
•
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
(str. 41)
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
Pokud se po resetováni zprávy Bezp. režim Viz
příručka zobrazí zpráva Normal mode, když se
pokusíte nastartovat vozidlo (str. 41), je možné
opatrně odjet s vozidlem z nebezpečné situace.
Nejezděte s vozem dál, než je nezbytně nutné.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu (str. 40)
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem a otevřete
dveře řidiče. Pokud se nyní objeví hlášení, že je
zapalování zapnuté, stiskněte startovací tlačítko.
Potom zavřete dveře a znovu zasuňte dálkový
ovladač s klíčem. Elektronika vozu se nyní pokusí
resetovat do normálního režimu. Potom se pokuste nastartovat motor vozu.
Pokud je stále na displeji zpráva Bezp. režim
Viz příručka, nesmíte vůz řídit ani jej nechat táhnout, avšak místo toho musí být vůz odvezen na
vozidle odtahové služby (str. 311). I když vůz se
zdá pojízdný, při jízdě by mohlo skryté poškození
znemožnit ovládání vozu.
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte nastartovat vůz, pokud je cítit palivo a zobrazila se
zpráva Bezp. režim Viz příručka. Okamžitě
vůz opusťte.
41
BEZPEČNOST
Airbag chodce*
POZNÁMKA
Airbag pro chodce (Pedestrian Airbag) přispívá
u některých čelních srážek ke zmírnění následků
kolize chodce s vozidlem.
V dopravním provozu se mohou vyskytovat
předměty, kvůli kterým budou snímače signalizovat podobně jako v případě kolize s chodcem. Je možné, že se systém v případě kolize
s tímto předmětem aktivuje.
Související informace
•
•
Airbag pro chodce* - pohyb vozidla (str. 43)
Airbag chodce* - složení (str. 43)
Pokud se aktivuje airbag (Pedestrian Airbag)
•
•
•
zvedne se zadní část kapoty a v této poloze
se zajistí
aktivují se výstražná světla
brzdový systém se připraví na nadcházející
nouzové brzdění.
VAROVÁNÍ
Airbag pro chodce (Pedestrian Airbag) je namontován pod kapotou u čelního skla. U některých
čelních srážek s chodcem zareagují snímače
v předním nárazníku a v závislosti na síle nárazu
se v případě potřeby nafoukne airbag. Snímače
jsou aktivní při rychlostech cca. 20-50 km/h
(12-30 mph) a při teplotě okolí mezi
-20 a +70°C.
Snímače jsou navrženy tak, aby detekovaly srážku
s předmětem, který má podobné vlastnosti jako
lidská noha.
Je-li vůz vybaven airbagem (Pedestrian
Airbag), nemontujte dopředu žádná příslušenství a nic vpředu neměňte. Nevhodný zásah
vpředu může vést k nesprávnému fungování
systému, vzniku vážného poranění a poškození
vozidla.
Společnost Volvo doporučuje používat originální raménka stěračů a výhradně originální
díly.
VAROVÁNÍ
V případě poškození nárazníku doporučuje
Volvo kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Tím se zajistí, že systém nebude poškozen.
42
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
Airbag pro chodce* - pohyb vozidla
Airbag chodce* - složení
3.
S vozidlem lze jet, pokud se nenachází v bezpečnostním režimu (str. 40).
Airbag chodce (str. 42) (Pedestrian Airbag) se
před pohybem vozidla musí složit.
Přitlačte svinutou část airbagu do
tělesa airbagu (2).
4.
Zopakujte body 1-3 pro pravou stranu.
Možná budete muset složit tkaninu na této
straně dvakrát, abyste ji mohli stáhnout
suchým zipem.
5.
Kryt tělesa airbagu bude mírně otevřený. To
je naprosto v pořádku.
Pokud dojde k aktivování některého z airbagů
v prostoru pro cestující, vozidlo zůstane v bezpečnostním režimu.
Pokud byl aktivován pouze airbag pro chodce
(str. 42) Pedestrian Airbag:
1.
Přejeďte co nejblíže k bezpečnému místu.
2.
Složte airbag v souladu s pokyny (str. 43).
3.
Vyhledejte nejbližší servis.
Související informace
•
Airbag pro chodce* - pohyb vozidla (str. 43)
VAROVÁNÍ
Společnost Volvo doporučuje, abyste po aktivaci airbagu co nejdříve kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Airbag
Těleso airbagu
Zip, pravá strana
Související informace
•
Airbag chodce* (str. 42)
Zip, levá strana
Airbag může být teplý a může se z něj kouřit. To
je v pořádku. Airbag složte následovně:
1.
Vyhledejte zip na levé straně (4).
2.
Uchopte látku airbagu po délce na straně
řidiče. Potom složte tuto látku ke středu.
Omotejte co nejpevněji suchý zip (oboustranný) kolem látky a zip připevněte.
* Volitelná výbava/příslušenství.
43
BEZPEČNOST
Všeobecné informace
o bezpečnosti dětí
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky, podkládací
sedáky a úchyty) určené pro montáž do vašeho
konkrétního vozidla.
Tím, že použijete dětské bezpečnostní příslušenství, zajistíte optimální podmínky pro bezpečnou
jízdu dítěte ve vozidle. Dále se toto dětské bezpečnostní příslušenství snadno instaluje a jednoduše používá.
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět ve
voze správně připoutány. Děti nesmějí nikdy sedět
na klíně cestujících.
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly
v dětských sedačkách zády ke směru jízdy co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku. Dále doporučuje,
aby děti používaly podkládací sedáky/dětské
sedačky ve směru jízdy do 140 cm výšky.
POZNÁMKA
Požadavky právních předpisů, které platí pro
typy dětských sedaček pro děti různého věku
a výšek, se pro jednotlivé země liší. Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
44
POZNÁMKA
V případě dotazů k instalaci dětských bezpečnostních systémů požádejte o upřesnění
výrobce.
Dětské pojistky
Ovládání elektricky ovládaných oken v zadních
dveřích a rukojetí otvírání zadních dveří může být
zablokováno (str. 176), aby je nebylo možné otevřít zevnitř.
Související informace
•
•
•
•
Dětské sedačky (str. 45)
Dětské sedačky - umístění (str. 50)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 51)
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 55)
BEZPEČNOST
Dětské sedačky
Děti musejí ve voze sedět bezpečně a přitom
pohodlně. Zkontrolujte, zda se dětská sedačka
používá správně.
POZNÁMKA
Při použití dětských bezpečnostních systémů
je nutné přečíst si přiložené pokyny k instalaci.
VAROVÁNÍ
Nepřipevňuje popruhy dětské sedačky k vodorovné nastavovací tyči sedadla, k pružinám,
kolejnici ani k nosníkům pod sedadlem. Ostré
hrany by mohly sedadla poškodit.
Postup montáže a pokyny pro správné připevnění
dětské sedačky naleznete v montážním návodu.
}}
45
BEZPEČNOST
||
Doporučené dětské sedačky1
Hmotnost
Přední sedadlo (s deaktivovaným
airbagem, pouze dětské sedačky
proti směru jízdy)
Skupina 0
Skupina 0+
Prostřední zadní
sedadlo
Typové schválení: E1 04301146
max. 13 kg
(L)
Skupina 0+
Dětská sedačka Volvo (Volvo
Infant Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem.
max. 13 kg
Typové schválení: E1 04301146
max. 10 kg
Vnější zadní sedadlo
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná systémem ISOFIX.
max. 10 kg
Skupina 0
Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky po směru jízdy)
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E1 04301146
(U)
(U)
Dětská sedačka Volvo
(Volvo Infant Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E1
04301146
(U)
Skupina 0
max. 10 kg
Skupina 0+
Dětské sedačky schválené k univerzálnímu použití.A
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu
použití.
(U)
(U)
max. 13 kg
1 Pro
46
ostatní dětské sedačky platí, že by měl být Váš vůz uveden na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE R44.
BEZPEČNOST
Hmotnost
Přední sedadlo (s deaktivovaným
airbagem, pouze dětské sedačky
proti směru jízdy)
Skupina 1
Otočná dětská sedačka Volvo
(Volvo Convertible Child Seat) dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
9 – 18 kg
Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky po směru jízdy)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní
sedadlo
Otočná dětská sedačka Volvo (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
(L)
(L)
Skupina 1
9 – 18 kg
Dětská sedačka Volvo instalovaná
proti směru jízdy
Dětská sedačka Volvo instalovaná proti
směru jízdy
Typové schválení: E5 04212
Typové schválení: E5 04212
(L)
(L)
Skupina 1
Dětské sedačky instalované
po směru jízdy, schválené
k univerzálnímu použití.A, B
9 – 18 kg
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu
použití.
(U)
(UF)
Skupina 2
15-25 kg
Otočná dětská sedačka Volvo
(Volvo Convertible Child Seat) dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
Otočná dětská sedačka Volvo (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
(L)
(L)
}}
47
BEZPEČNOST
||
Hmotnost
Přední sedadlo (s deaktivovaným
airbagem, pouze dětské sedačky
proti směru jízdy)
Skupina 2
Dětská sedačka Volvo instalovaná
proti směru jízdy
Dětská sedačka Volvo instalovaná proti
směru jízdy
Typové schválení: E5 04212
Typové schválení: E5 04212
(L)
(L)
15-25 kg
Skupina 2
15-25 kg
Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky po směru jízdy)
Otočná dětská sedačka Volvo
(Volvo Convertible Child Seat)
- dětská sedačka používaná
čelem ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
Vnější zadní sedadlo
Otočná dětská sedačka Volvo (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská sedačka
používaná čelem ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
(U)
(U)
Skupina 2/3
15-36 kg
Podkládací sedák Volvo
s opěradlem (Volvo Booster
Seat with backrest).
Typové schválení: E1
04301169
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo
Booster Seat with backrest).
Typové schválení: E1 04301169
(UF)
(UF)
Skupina 2/3
Dětský autosedák Volvo
Dětský autosedák Volvo
15-36 kg
Typové schválení: E1
04301312
Typové schválení: E1 04301312
(UF)
48
(UF, L)
Prostřední zadní
sedadlo
BEZPEČNOST
Hmotnost
Přední sedadlo (s deaktivovaným
airbagem, pouze dětské sedačky
proti směru jízdy)
Skupina 2/3
15-36 kg
Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky po směru jízdy)
Vnější zadní sedadlo
Podkládací sedák s opěradlem
a bez opěradla (Booster
Cushion with and without
backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla (Booster Cushion with and without
backrest).
Typové schválení: E5 04216
Prostřední zadní
sedadlo
Typové schválení: E5 04216
(UF)
(UF)
L: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální kategorie.
Vhodné pouze pro dětské sedačky schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
UF: Vhodné pouze pro dětské sedačky používané čelem ke směru jízdy schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
B: Integrované dětské sedačky schválené pro tuto váhovou kategorii.
A
B
Pouze u dětské autosedačky umisťované proti směru jízdy. Nastavte opěradlo sedadla do vzpřímené polohy.
Pro děti s touto hmotností doporučuje Volvo dětskou sedačku instalovanou proti směru jízdy.
Související informace
•
•
•
•
Dětské sedačky - umístění (str. 50)
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 55)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 51)
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 44)
49
BEZPEČNOST
Dětské sedačky - umístění
Štítek airbagu spolujezdce
Umístění dítěte ve voze a výběr vybavení je ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte.
Můžete umístit:
•
dětskou sedačku instalovanou proti směru
jízdy na sedadlo spolujezdce vpředu, pokud je
airbag spolujezdce deaktivován.
•
autosedák/dětskou sedačku instalovanou po
směru jízdy na sedadlo spolujezdce vpředu,
pokud je airbag spolujezdce aktivován.
•
jedna nebo několik dětských sedaček/
podkládacích sedáků na zadním sedadle.
G020739
VAROVÁNÍ
Nálepka na sluneční cloně na straně spolujezdce.
Sedačku pro dítě proti směru jízdy nelze používat s airbagem.
VAROVÁNÍ
Sedačky pro dítě(str. 45) proti směru jízdy vždy
instalujte na zadní sedadla, pokud je airbag
spolujezdce aktivován(str. 34). Pokud na předním
sedadle spolujezdce sedí dítě, může při vystřelení
airbagu utrpět vážný úraz.
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před předním sedadlem spolujezdce nebo zde seděl.
Pokud je zapnutý airbag spolujezdce vpředu,
nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce
dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.
Pokud je airbag spolujezdce deaktivován, sedačky
pro děti proti směru jízdy lze nainstalovat na
sedadlo spolujezdce vpředu.
Nálepka na sloupku dveří na straně spolujezdce. Štítek
airbagu uvidíte po otevření dveří spolujezdce.
Výstražná nálepka pro airbag spolujezdce je
umístěna dle vyobrazení nahoře.
50
Nikdy nepoužívejte sedačku instalovanou proti
směru jízdy na sedadle, které chrání zapnutý
airbag. Jinak by mohlo dojít k vážnému nebo
smrtelnému poranění dítěte.
Pokud je airbag spolujezdce vypnutý, na
sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět cestující (děti a dospělí) po směru jízdy.
Nedodržení výše uvedených doporučení může
ohrozit život přepravovaných osob nebo může
vést k vážnému poranění osob.
BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ
Nesmí se používat dětské sedáky a dětské
sedačky s ocelovými výztuhami či jinou konstrukcí zakrývající tlačítko rozepnutí přezky
bezpečnostního pásu, protože by mohly způsobit náhodné rozepnutí této přezky.
Dětská sedačka - ISOFIX
ISOFIX - velikostní třídy
ISOFIX je systém připevnění dětských bezpečnostních sedaček (str. 45) v souladu s mezinárodním standardem.
Pro dětské sedačky vybavené systémem ISOFIX
(str. 51) existují různé velikostní třídy, které umožňují vybrat si správný typ dětské sedačky
(str. 53).
Velikostní
třída
Horní část dětské sedačky nesmí být opřena
o čelní sklo.
A
Plná velikost, dětská sedačka po
směru jízdy
B
Redukovaná velikost (alt. 1), dětská sedačka po směru jízdy
B1
Redukovaná velikost (alt. 2), dětská sedačka po směru jízdy
POZNÁMKA
Právní předpisy upravující rozmístění dětí ve
vozidle se v jednotlivých zemích liší. Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 44)
•
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 55)
•
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 51)
Popis
Montážní body pro systém upevnění ISOFIX se
nacházejí za dolní částí opěradla vnějších zadních
sedadel.
C
Plná velikost, dětská sedačka
proti směru jízdy
D
Umístění montážních bodů je indikováno symboly
na čalounění opěradla (viz předcházející obrázek).
Redukovaná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
E
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím
montážních bodů ISOFIX vždy postupujte podle
instalačních instrukcí výrobce.
Dětská sedačka pro kojence, proti
směru jízdy
F
Příčná dětská sedačka, levá
G
Příčná dětská sedačka, pravá
Související informace
•
•
•
ISOFIX - velikostní třídy (str. 51)
ISOFIX - druhy dětských sedaček (str. 53)
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 44)
}}
51
BEZPEČNOST
||
VAROVÁNÍ
Pokud je zapnutý airbag spolujezdce, nikdy
nepokládejte na sedadlo spolujezdce dítě na
dětské sedačce proti směru jízdy.
POZNÁMKA
Pokud dětská sedačka ISOFIX není klasifikována z hlediska velikosti, specifikace dětské
sedačky musí zahrnovat model vozidla.
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje, abyste ohledně
doporučení k dětským sedačkám Volvo kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
52
ISOFIX - druhy dětských sedaček (str. 53)
BEZPEČNOST
ISOFIX - druhy dětských sedaček
Dětské sedačky i vozidla jsou různých velikostí.
To znamená, že ne všechny dětské sedačky jsou
Typ dětské sedačky
vhodné pro všechna sedadla ve všech modelech
vozů.
Hmotnost
Velikostní třída
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček ISOFIXA
Přední sedadlo
Kojenecká příčná sedačka
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy
max. 10 kg
max. 10 kg
Vnější zadní sedadlo
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy
max. 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Dětská sedačka, proti směru jízdy
9 – 18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
}}
53
BEZPEČNOST
||
Typ dětské sedačky
Dětská sedačka, po směru jízdy
Hmotnost
9 – 18 kg
Velikostní třída
B
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček ISOFIXA
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
X
OKB
(IUF)
B1
X
OKB
(IUF)
A
X
OKB
(IUF)
X: V této hmotnostní a/nebo výškové/věkové kategorii není poloha ISOFIX pro dětské sedačky ISOFIX vhodná.
IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální
kategorie.
IUF: Vhodné pro dětské sedačky ISOFIX používané čelem ke směru jízdy, které jsou v této hmotnostní kategorii univerzálně schváleny.
A
B
ISOFIX je systém připevnění dětských bezpečnostních sedaček v souladu s mezinárodním standardem.
Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.
Musíte vybrat správnou třídu rozměru (str. 51)
dětské sedačky s uchycením ISOFIX.
Související informace
•
54
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 51)
BEZPEČNOST
Dětské sedačky - horní upevňovací
body
POZNÁMKA
Ve vozech s krytem zavazadlového prostoru
se před připevněním dětských sedaček
k upevňovacím bodům musí tento kryt
demontovat.
Vůz je vybaven horními upevňovacími body pro
některé dětské sedačky (str. 45) upevňované po
směru jízdy. Tyto upevňovací body jsou umístěny
na zadní straně sedadla.
Horní upevňovací body
Podrobné informace o tom, jak má být dětská
sedačka upevněna do horních upevňovacích
bodů, viz pokyny výrobce sedačky.
VAROVÁNÍ
Pásy dětské sedačky se vždy musí protáhnout
přes otvor v podstavci hlavové opěrky a až
potom se smí v uchycovacím bodě napnout.
Související informace
Horní upevňovací body jsou primárně určeny pro
používání s dětskými sedačkami upevňovanými po
směru jízdy. Společnost Volvo doporučuje, aby
malé děti seděly v dětských sedačkách umisťovaných proti směru jízdy co nejdéle.
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 44)
•
•
Dětské sedačky - umístění (str. 50)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 51)
POZNÁMKA
Sklopte opěrky hlavy, aby se usnadnila instalace tohoto typu dětské sedačky ve vozech se
sklopnými opěrkami na krajních sedadlech.
55
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Přístroje a ovládání, vozidlo
s levostranným řízením - přehled
V přehledu vidíte umístění displejů a ovládacích
prvků ve vozidle.
58
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Přehled, vozidla s levostranným řízením
}}
59
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
60
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Menu a zprávy, směrová světla, dálková/
potkávací světla,
palubní počítač
(str. 108),
(str. 110),
(str. 97),
(str. 89)
a (str. 112).
Klika dveří
–
Ovládací panel
(str. 86)
a (str. 173).
Nastavení sedadla*
(str. 82).
Manuální řazení převodových stupňů
u automatické převodovky*
(str. 272).
(str. 171),
(str. 177),
(str. 102)
a (str. 104).
Spínač světel, otevírání zadních výklopných dveří
Tempomat*
(str. 191)
a (str. 200).
Houkačka, airbagy
(str. 85)
a (str. 31).
Sdružená přístrojová
deska
(str. 64).
Navigace v menu,
regulace audio,
ovládání telefonu*
(str. 111)
a doplňková příručka Sensus
Infotainment.
Tlačítko START/
STOP ENGINE
(str. 268).
Spínací skříňka
(str. 78).
Obrazovka infotainment a zobrazení
menu
(str. 111)
a doplňková příručka Sensus
Infotainment.
Výstražná funkce
ukazatelů směru
(str. 97).
Ovládací panel pro
systém infotainment
a navigace v menu
(str. 111)
a doplňková příručka Sensus
Infotainment.
Panel pro ovládání
klimatizace
(str. 127) nebo
(str. 128).
Páka voliče
(str. 271) nebo
(str. 272).
Parkovací brzda
(str. 290).
Stěrače a ostřikovače
(str. 100).
Nastavení volantu
(str. 85).
Otevření kapoty
(str. 341).
Související informace
•
•
•
Teploměr venkovní teploty (str. 73)
Dílčí počítadlo kilometrů (str. 73)
Hodiny (str. 73)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Přístroje a ovládání, vozidlo
s pravostranným řízením - přehled
V přehledu vidíte umístění displejů a ovládacích
prvků ve vozidle.
}}
61
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
62
Přehled, vozidla s pravostranným řízením
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Stěrače a ostřikovače
(str. 100).
Ovládací panel
(str. 272).
Spínač světel, otevírání zadních výklopných dveří
(str. 86)
a (str. 173).
Manuální řazení převodových stupňů
u automatické převodovky*
(str. 171),
(str. 177),
(str. 102)
a (str. 104).
Nastavení sedadla*
(str. 82).
Otevření kapoty
(str. 341).
Navigace v menu,
regulace audio,
ovládání telefonu*
(str. 111)
a doplňková příručka Sensus
Infotainment.
Výstražná funkce
ukazatelů směru
(str. 97).
Houkačka, airbagy
(str. 85)
a (str. 31).
Ovládací panel pro
systém infotainment
a navigace v menu
(str. 111)
a doplňková příručka Sensus
Infotainment.
Sdružená přístrojová
deska
(str. 64).
Panel pro ovládání
klimatizace
(str. 127) nebo
(str. 128).
Tempomat*
(str. 191)
a (str. 200).
Páka voliče
(str. 271) nebo
(str. 272).
Tlačítko START/
STOP ENGINE
(str. 268).
Parkovací brzda
(str. 290).
Spínací skříňka
(str. 78).
Obrazovka infotainment a zobrazení
menu
(str. 111)
a doplňková příručka Sensus
Infotainment.
Menu a zprávy, směrová světla, dálková/
potkávací světla,
palubní počítač
(str. 108),
(str. 110),
(str. 97),
(str. 89)
a (str. 112).
Nastavení volantu
(str. 85).
Klika dveří
–
Související informace
•
•
•
Teploměr venkovní teploty (str. 73)
Dílčí počítadlo kilometrů (str. 73)
Hodiny (str. 73)
* Volitelná výbava/příslušenství.
63
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Sdružená přístrojová deska
Informační displej na sdružené přístrojové desce
zobrazuje zprávy a informace o některých funkcích vozu.
•
Analogová sdružená přístrojová deska - přehled (str. 64)
•
Digitální sdružená přístrojová deska - přehled
(str. 65)
•
Sdružená přístrojová deska - význam kontrolek (str. 69)
•
Sdružená přístrojová deska - význam výstražných symbolů (str. 71)
Analogová sdružená přístrojová
deska - přehled
Indikace a ukazatelé
Informační displej na sdružené přístrojové desce
zobrazuje zprávy a informace o některých funkcích vozu.
Informační displej
Palivoměr. Jakmile indikace klesne k jediné
bílé značce1, rozsvítí se žlutá kontrolka upozorňující na nízkou hladinu paliva v palivové
nádrži. Viz také Palubní počítač (str. 112)
a Doplňování paliva (str. 295).
Informační displej, analogový přístrojová deska.
Další popis je pod funkcemi, které využívají displej.
Eco meter Tento měřák indikuje, nakolik
hospodárně se jezdí s vozidlem. Čím je vyšší
údaj na stupnici, tím úsporněji vozidlo jede.
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících
za minutu (ot./min.).
Indikace přeřazení2 / indikace převodových
stupňů3. Viz také Indikátor řazení převodo-
1
2
3
64
Jakmile zpráva Vzd. do prázd. paliv. nádrže: na displeji začne ukazovat ----, značka se změní na červenou.
Mechanická převodovka.
Automatická převodovka.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
vých stupňů* (str. 271) nebo Automatická
převodovka - Geartronic* (str. 272).
Indikační a varovné kontrolky
brzdy, která zhasne pouze tehdy, když je parkovací
brzda odbrzděna.
Digitální sdružená přístrojová deska
- přehled
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II, potom
všechny kontrolky zhasnou během několika
sekund , s výjimkou kontrolky poruchy emisního
systému vozidla a kontrolky nízkého tlaku oleje.
Informační displej na sdružené přístrojové desce
zobrazuje zprávy a informace o některých funkcích vozu.
Informační displej
Související informace
•
•
Indikační a varovné kontrolky, analogová přístrojová
deska.
Sdružená přístrojová deska (str. 64)
Sdružená přístrojová deska - význam kontrolek (str. 69)
•
Sdružená přístrojová deska - význam výstražných symbolů (str. 71)
•
Digitální sdružená přístrojová deska - přehled
(str. 65)
Kontrolky
Indikační a varovné kontrolky
Výstražné symboly4
Kontrola funkčnosti
Všechny indikační a varovné kontroly kromě symbolů uprostřed informačního displeje se rozsvítí,
když je klíč v poloze II nebo když je nastartován
motor. Po nastartování motoru by měly zhasnout
všechny kontrolky kromě kontrolky parkovací
4
Informační displej, digitální přístrojová deska*.
Další popis je pod funkcemi, které využívají displej.
Indikace a ukazatelé
U digitální sdružené přístrojové desky lze nastavit
různá témata displeje K dispozici jsou následující
motivy: "Elegance", "Eco" a "Performance".
Motiv si lze zvolit pouze, když motor běží.
Některé varianty motoru nejsou vybaveny systémem upozorňujícím na pokles tlaku oleje. U těchto vozidle se kontrolka nízkého tlaku oleje nepoužívá. Varování nízké hladiny oleje se zobrazuje jako text na displeji.
Další informace - viz Motorový olej - všeobecné informace (str. 342).
* Volitelná výbava/příslušenství.
}}
65
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Chcete-li zvolit motiv, stiskněte na levém páčkovém přepínači tlačítko OK a potom otáčením
kolečka na páčce zvolte možnost nabídky Motivy.
Stiskněte tlačítko OK. Otočením kolečka zvolte
motiv a výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Motiv "Elegance"
Motiv "Eco"
Měřáky a ukazatelé, motiv "Elegance".
Měřáky a ukazatelé, motiv "Eco".
U některých variant modelů kopíruje vzhled obrazovky středové konzoly nastavení motivu sdružené
přístrojové desky.
Režim kontrastu a barev pro přístroj lze nastavit
také pomocí levého páčkového přepínače.
Další informace o správě nabídek - viz Navigace
v menu - sdružená přístrojová deska (str. 108).
Výběr motivu a nastavení režimu kontrastu
a barev lze uložit pro každý dálkový ovladač s klíčem do paměti klíče*, viz Dálkový ovladač s klíčem - personalizace* (str. 157).
Palivoměr. Jakmile indikace klesne k jediné
bílé značce5, rozsvítí se žlutá kontrolka upozorňující na nízkou hladinu paliva v palivové
nádrži. Viz také Palubní počítač (str. 112)
a Doplňování paliva (str. 295).
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou
bílou značku5, rozsvítí se žlutá indikace nízké
hladiny v palivové nádrži. Viz také Palubní
počítač (str. 112) a Doplňování paliva
(str. 295).
Teploměr chladicí kapaliny motoru
Eco guide. Viz také Eco guide & Power
guide* (str. 68).
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících
za minutu (ot./min.).
přeřazení6
Indikace
/ indikace převodových
stupňů7. Viz také Indikátor řazení převodových stupňů* (str. 271) nebo Automatická
převodovka - Geartronic* (str. 272).
5
6
7
66
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících
za minutu (ot./min.).
Indikace přeřazení6 / indikace převodových
stupňů7. Viz také Indikátor řazení převodo-
Jakmile zpráva Vzd. do prázd. paliv. nádrže: na displeji začne ukazovat ----, značka se změní na červenou.
Mechanická převodovka.
Automatická převodovka.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
vých stupňů* (str. 271) nebo Automatická
převodovka - Geartronic* (str. 272).
Motiv "Performance"
Power guide. Viz také Eco guide & Power
guide* (str. 68).
Indikace přeřazení6 / indikace převodových
stupňů7. Viz také Indikátor řazení převodových stupňů* (str. 271) nebo Automatická
převodovka - Geartronic* (str. 272).
Indikační a varovné kontrolky
Kontrola funkčnosti
Všechny indikační a varovné kontroly kromě symbolů uprostřed informačního displeje se rozsvítí,
když je klíč v poloze II nebo když je nastartován
motor. Po nastartování motoru by měly zhasnout
všechny kontrolky kromě kontrolky parkovací
brzdy, která zhasne pouze tehdy, když je parkovací
brzda odbrzděna.
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II, potom
všechny kontrolky zhasnou během několika
sekund , s výjimkou kontrolky poruchy emisního
systému vozidla a kontrolky nízkého tlaku oleje.
Související informace
•
•
Měřáky a ukazatelé, motiv "Performance".
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou
bílou značku5, rozsvítí se žlutá indikace nízké
hladiny v palivové nádrži. Viz také Palubní
počítač (str. 112) a Doplňování paliva
(str. 295).
Teploměr chladicí kapaliny motoru
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících
za minutu (ot./min.).
5
6
7
8
Indikační a varovné kontrolky, digitální přístrojová deska.
Kontrolky
Sdružená přístrojová deska (str. 64)
Sdružená přístrojová deska - význam kontrolek (str. 69)
•
Sdružená přístrojová deska - význam výstražných symbolů (str. 71)
•
Analogová sdružená přístrojová deska - přehled (str. 64)
Indikační a varovné kontrolky
Výstražné symboly8
Jakmile zpráva Vzd. do prázd. paliv. nádrže: na displeji začne ukazovat ----, značka se změní na červenou.
Mechanická převodovka.
Automatická převodovka.
Některé varianty motoru nejsou vybaveny systémem upozorňujícím na pokles tlaku oleje. U těchto vozidle se kontrolka nízkého tlaku oleje nepoužívá. Varování nízké hladiny oleje se zobrazuje jako text na displeji.
Další informace - viz Motorový olej - všeobecné informace (str. 342).
* Volitelná výbava/příslušenství.
67
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Eco guide & Power guide*
Eco guide a Power guide jsou dva přístroje na
sdružené přístrojové desce (str. 64). Tyto přístroje pomáhají řidiči jezdit optimálně hospodárně.
Do vozidla je ukládána statistika o trase. Tuto
statistiku si můžete prohlédnout ve formě blokového schématu. Viz Palubní počítač - statistika
jízdy* (str. 120).
Eco guide
Tento přístroj indikuje, nakolik hospodárně se
jezdí s vozidlem.
Chcete-li zobrazit tuto funkci, zvolte motiv "Eco".
Viz Digitální sdružená přístrojová deska - přehled
(str. 65).
Okamžitá hodnota
Průměrná hodnota
Chcete-li zobrazit tuto funkci, zvolte motiv
"Performance". Viz Digitální sdružená přístrojová
deska - přehled (str. 65).
Okamžitá hodnota
Zde se zobrazuje okamžitě hodnota - čím je
výsledek na stupnici vyšší, tím je spotřeba příznivější.
Okamžitá hodnota se počítá na základě rychlosti,
otáček motoru, výkonu motoru a sešlapování
brzdového pedálu.
Důraz je kladen na optimální rychlost
((50-80 km/h) (30-50 mph))a nízké otáčky.
Během akcelerace a brzdění ukazatelé klesají.
Pokud jsou okamžité hodnoty velmi nízké, na
měřicím přístroji se (s krátkým zpožděním) rozsvítí
červená zóna, což znamená nežádoucí příliš velkou spotřebu.
Průměrná hodnota
Průměrná hodnota pomalu následuje za okamžitou hodnotu a znázorňuje, jak se s vozem jelo
dosud. Čím jsou ukazatelé na stupnici výše, tím
hospodárněji řidič jede.
Power guide
Na tomto přístroji se zobrazuje vztah mezi výkonem (Power) odebíraným z motoru a výkonem,
který je k dispozici.
Dostupný výkon motoru
Využívaný výkon motoru
Dostupný výkon motoru
Menší horní ukazatel indikuje dostupný výkon
motoru9. Čím je výsledek na stupnici výše, tím
větší výkon je pro momentálně zařazený převodový stupeň k dispozici.
Využívaný výkon motoru
Větší spodní ručička indikuje využitý výkon
motoru9. Čím je výsledek na stupnici výše, tím
větší výkon je z motoru momentálně odebírán.
Velká mezera mezi oběma ukazateli znamená velkou výkonovou rezervu.
9
68
Výkon závisí na otáčkách motoru.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Sdružená přístrojová deska význam kontrolek
Kontrolky upozorňují řidiče na aktivaci funkce,
použití systému a výskyt chyby nebo poruchy.
Kontrolky
Symbol
Popis
Porucha ABL
Systém řízení emisí
Porucha ABS
Zadní světlo do mlhy svítí
Systém stability, viz Elektronické
řízení stability (ESC) - obecné informace (str. 184)
Systém stability, sportovní režim, viz
Elektronické řízení stability (ESC) funkčnost (str. 185)
Žhavení (vznětové motory)
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Informace, čtěte text na displeji
Symbol
Popis
Dálková světla svítí
Levé směrové světlo
Pravé směrové světlo
Eco- funkce zapnuta, viz Jízdní
režim ECO* (str. 284)
Start/Stop - motor se automaticky
zastaví, viz Start/Stop* - funkce
a ovládání (str. 277)
Systém tlaku pneumatik, viz Sledování pneumatik (TM)* (str. 326)
Porucha ABL
Kontrolka se rozsvítí, pokud nastane porucha
funkce ABL (aktivních světlometů).
Systém řízení emisí
Pokud se kontrolka rozsvítí po nastartování
motoru, důvodem může být porucha v systému
řízení emisí vozidla. Jeďte do servisu a nechte
vozidlo zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Porucha ABS
Jestliže tato kontrolka svítí, systém je nefunkční.
Normální funkce brzdové soustavy zůstává zachována, avšak bez fungování ABS.
1.
Zastavte vůz na bezpečném místě a vypněte
motor.
2.
Nastartujte znovu motor.
3.
Pokud zůstane kontrolka rozsvícená, jeďte do
servisu a nechte systém ABS zkontrolovat.
Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Zadní světlo do mlhy svítí
Tato kontrolka svítí, když svítí zadní světlo do
mlhy. Na vozidle je jen jedno zadní světlo do mlhy.
Toto světlo je umístěno na straně řidiče.
Stabilizační systém
Blikající kontrolka signalizuje, že stabilizační
systém zasahuje. Jestliže kontrolka svítí nepřerušovaně, došlo k poruše v systému.
Systém stability, sportovní režim
Symbol se rozsvítí při aktivaci sportovního režimu.
Sportovní režim umožní zážitek z aktivnější jízdy.
Systém detekuje, zda se plynový pedál, pohyby
volantu a zatáčení provádí aktivněji než při běžné
jízdě. Do jisté úrovně potom umožní řízený prokluz
zadní části vozidla a až potom zasáhne a vozidlo
stabilizuje.
Žhavení (vznětové motory)
Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru.
Důvodem předehřevu je zpravidla nízká teplota.
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Když se rozsvítí kontrolka, hladina paliva v nádrži
je nízká. Co nejdřív doplňte palivo.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
69
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Informace, čtěte text na displeji
Když se jeden ze systémů vozu „nechová“ dle
očekávání, rozsvítí se tato informační kontrolka
a na informačním displeji se objeví text. Textovou
zprávu vymažete pomocí tlačítka OK, viz Navigace
v menu - sdružená přístrojová deska (str. 108),
jinak zpráva zmizí automaticky po určité době
(doba závisí na indikované funkci). Informační
kontrolka se může rozsvítit také ve spojení
s jinými kontrolkami.
POZNÁMKA
Pokud se zobrazí servisní zpráva, kontrolka
a zpráva se vymažou stisknutím tlačítka OK
nebo po jisté době automaticky zmizí.
Dálková světla svítí
Kontrolka svítí, když svítí dálková světla a když
používáte světelnou houkačku.
Levé/pravé směrové světlo
Obě kontrolky směrových světel blikají, když používáte výstražná světla.
Funkce Eco zap
Symbol se rozsvítí při aktivaci funkce Eco.
Start/Stop
Pokud se motor automaticky zastaví, symbol
zhasne.
10
70
Systém tlaku vzduchu v pneumatikách
Tento symbol se rozsvítí v případě nízkého tlaku
v pneumatikách nebo v případě, že dojde
k poruše v systému tlaku vzduchu v pneumatikách.
Připomenutí – nezavřené dveře
Pokud jedny dveře nejsou správně zavřené, na
informačním displeji se rozsvítí informační nebo
varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem.
Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě
a zavřete otevřené dveře.
Související informace
•
•
Sdružená přístrojová deska (str. 64)
Sdružená přístrojová deska - význam výstražných symbolů (str. 71)
•
Analogová sdružená přístrojová deska - přehled (str. 64)
•
Digitální sdružená přístrojová deska - přehled
(str. 65)
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca. 7 km/h (cca. 4 mph), svítí informační
kontrolka.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca 7 km/h (cca. 4 mph), svítí výstražná
kontrolka.
Pokud kapota motoru10 není správně zavřena, na
informačním displeji se rozsvítí varovná kontrolka
spolu s vysvětlujícím obrázkem. Co nejdříve
zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete
kapotu motoru.
Pokud zadní výklopné dveře nejsou správně
zavřeny, na informačním displeji se rozsvítí informační kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem.
Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě
a zavřete zadní výklopné dveře.
Pouze vozy s alarmem*.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Sdružená přístrojová deska význam výstražných symbolů
Výstražné symboly upozorňují řidiče na aktivaci
důležité funkce nebo na závažnou chybu či poruchu.
výstražné symboly
Symbol
Popis
Nízký tlak olejeA
Aktivovaná parkovací brzda, digitální
přístroj
Aktivovaná parkovací brzda, analogový přístroj
Airbagy - SRS
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
Alternátor nedobíjí
Závada v brzdovém systému
Varování
A
Některé varianty motoru nejsou vybaveny systémem upozorňujícím na pokles tlaku oleje. U těchto vozidle se kontrolka nízkého
tlaku oleje nepoužívá. Varování nízké hladiny oleje se zobrazuje
jako text na displeji. Další informace - viz Motorový olej - všeobecné informace (str. 342).
Nízký tlak oleje
Jestliže se kontrolka rozsvítí za jízdy, je příliš nízký
tlak motorového oleje. Ihned vypněte motor
a zkontrolujte hladinu motorového oleje. V případě potřeby olej doplňte. Pokud svítí kontrolka
a hladina oleje je normální, kontaktujte servis.
Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Zabrzděná parkovací brzda
Tato kontrolka svítí trvale, když je zabrzděná
parkovací brzda. Během aktivace se rozsvítí kontrolka. Více informací, viz Parkovací brzda
(str. 290).
Airbagy - SRS
Pokud symbol zůstane svítit nebo se rozsvítí
během jízdy, byla zjištěna závada v některém bezpečnostních systémů vozidla. Co nejdříve zajeďte
do servisu a nechejte vozidlo zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného
servisu Volvo.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka bliká, pokud není řidič nebo spolujezdec na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem nebo někdo na zadním sedadle si pás
rozepnul.
Závada v brzdovém systému
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může být příliš nízká
hladina brzdové kapaliny. Zastavte vůz na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu kapaliny
v nádržce brzdové kapaliny, viz Brzdová kapalina
a kapalina spojky - hladina (str. 346).
Svítí-li kontrolky brzd a ABS současně, může jít
o problém v systému rozdělení brzdné síly.
1.
2.
Zastavte vůz na bezpečném místě a vypněte
motor.
Nastartujte znovu motor.
•
Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte
v jízdě.
•
Pokud kontrolky zůstanou rozsvícené,
zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
v nádržce, viz Brzdová kapalina a kapalina
spojky - hladina (str. 346). Je-li hladina
kapaliny na normální úrovni a přesto
varovné kontrolky svítí, můžete jet velmi
opatrně do nejbližšího servisu Volvo
a nechat brzdovou soustavu zkontrolovat.
Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc
autorizovaného servisu Volvo.
Alternátor nedobíjí
Tato kontrolka se rozsvítí během jízdy, pokud
došlo k poruše v elektrickém systému. Navštivte
servis. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc
autorizovaného servisu Volvo.
}}
71
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
VAROVÁNÍ
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
v nádržce pod MIN, nejdříve doplňte brzdovou
kapalinu a až potom můžete jet.
Ztrátu brzdové kapaliny musí prošetřit servis.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Pokud se současně rozsvítí kontrolky BRZDA
a ABS, hrozí riziko, že se zadní část vozu při
prudkém brzdění stočí.
Varování
Červená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud byla
indikována závada, která by mohla mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost vozidla. Na informačním displeji se zároveň objeví vysvětlující text.
Symbol zůstane zobrazen, dokud nebude odstraněna závada. Textovou zprávu však lze vymazat
stisknutím tlačítka OK. Viz Navigace v menu sdružená přístrojová deska (str. 108). Výstražný
symbol se může rozsvítit také ve spojení s jinými
kontrolkami.
Akce:
1.
11
72
2.
Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
Proveďte akci v souladu se zprávou na displeji. Pomocí tlačítka OK zprávu smažte.
Připomenutí – nezavřené dveře
Pokud jedny dveře nejsou správně zavřené, na
informačním displeji se rozsvítí informační nebo
varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem.
Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě
a zavřete otevřené dveře.
Související informace
•
•
Sdružená přístrojová deska (str. 64)
Sdružená přístrojová deska - význam kontrolek (str. 69)
•
Analogová sdružená přístrojová deska - přehled (str. 64)
•
Digitální sdružená přístrojová deska - přehled
(str. 65)
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca. 7 km/h (cca. 4 mph), svítí informační
kontrolka.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca 7 km/h (cca. 4 mph), svítí výstražná
kontrolka.
Pokud kapota motoru11 není správně zavřena, na
informačním displeji se rozsvítí varovná kontrolka
spolu s vysvětlujícím obrázkem. Co nejdříve
zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete
kapotu motoru.
Pokud zadní výklopné dveře nejsou správně
zavřeny, na informačním displeji se rozsvítí informační kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem.
Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě
a zavřete zadní výklopné dveře.
Zastavte na bezpečném místě. S vozidlem
nesmíte pokračovat v jízdě.
Pouze vozy s alarmem*.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Teploměr venkovní teploty
Dílčí počítadlo kilometrů
Hodiny
Na sdružené přístrojové desce se objeví zobrazení teploměru venkovní teploty.
Na sdružené přístrojové desce zmizí displej
palubního počítače.
Na sdružené přístrojové desce se objeví displej
hodin.
Denní počítadlo kilometrů, digitální přístroj.
Hodiny, digitální přístrojová deska.
Zobrazení teploměru venkovní teploty, digitální přístrojová deska
Zobrazení teploměru venkovní teploty, analogová přístrojová deska
Pokud je teplota v rozmezí od +2 °C do -5 °C, na
displeji se rozsvítí symbol sněhové vločky. Symbol
slouží jako varování před možnou námrazou na
vozovce. Pokud vozidlo stálo, může se zobrazit
hodnota, která je příliš vysoká.
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska (str. 64)
Displej pro zobrazení času13
Displej denního počítadla kilometrů12
K měření krátkých vzdálenosti se používají dvě
denní počítadla kilometrů T1 a T2. Na displeji je
zobrazena vzdálenost.
Otočením kolečka spínače páky vlevo se zobrazí
požadované počítadlo.
Dlouhým stisknutím (dokud nedojde ke změně)
tlačítka RESET na levém pákovém přepínači
vynulujete zobrazené denní počítadlo kilometrů.
Více informací, viz Palubní počítač (str. 112).
Nastavení hodin
Hodiny lze nastavit v systému nabídky MY CAR viz MY CAR (str. 111).
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska (str. 64)
Související informace
•
12
Sdružená přístrojová deska (str. 64)
Vzhled displeje se pro různé varianty přístrojů může lišit.
73
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Sdružená přístrojová deska licenční smlouva
Licence je dohoda poskytující právo provádět
jistou činnost nebo právo využít nárok jiné osoby
v souladu s podmínkami dohody. Dále uvádíme
anglický text dohody společnosti Volvo s výrobcem/vývojářem.
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
This product uses certain free / open source and
other software originating from third parties, that
is subject to the GNU Lesser General Public
License version 2 (LGPLv2), The FreeType
Project License ("FreeType License") and other
different and/or additional copy right licenses,
disclaimers and notices. The links to access the
exact terms of LGPLv2, and the other open
source software licenses, disclaimers,
acknowledgements and notices are provided to
you below. Please refer to the exact terms of the
relevant License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers to
provide the source code of said free/open source
software to you for a charge covering the cost of
performing such distribution, such as the cost of
media, shipping and handling, upon written
request. Please contact your nearest Volvo
Dealer.
13
74
The offer is valid for a period of at least three (3)
years from the date of the distribution of this
product by VCC / or for as long as VCC offers
spare parts or customer support.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/freetype2.git/
tree/docs/FTL.TXT
•
FreeType 2
Pokud je nainstalována digitální přístrojová deska, uprostřed přístrojové desky se zobrazují hodiny.
MIT License: http://opensource.org/licenses/
mit-license.html
•
Lua
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Symboly na displeji
Popis
Viz
Aktivovaná parkovací brzda, analogový přístroj
(str. 71)
Airbagy - SRS
(str. 30),
(str. 71)
- Červený varovný symbol se rozsvítí, pokud
byla indikována závada, která by mohla mít vliv na
bezpečnost a/nebo ovladatelnost vozidla. Na
sdružené přístrojové desce na informačním displeji se zároveň objeví vysvětlující text.
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního
pásu
(str. 26),
(str. 71)
Alternátor nedobíjí
(str. 71)
- informační symbol se rozsvítí společně
s textem na sdružené přístrojové desce na informačním displeji, pokud nastane problém v systémech vozidla. Žlutá informační kontrolka se může
rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.
Závada v brzdovém
systému
(str. 71),
(str. 287)
Varování, bezpečnostní režim
(str. 30),
(str. 40),
(str. 71)
Na displeji ve vozidle se může zobrazit celá řada
různých symbolů. Symboly jsou rozděleny na
varovné, indikační a informační.
Symbol
Dále uvádíme nejčastěji používané symboly společně s významem a odkazem na stránku
v manuálu, kde najdete další informace.
Výstražné symboly na sdružené
přístrojové desce
Symbol
Symboly ovládání na sdružené
přístrojové desce
Popis
Viz
Zadní světlo do
mlhy svítí
(str. 69),
(str. 96)
Systém stability,
ESC (systém řízení
stability a trakce),
systém stabilizace
přívěsu*
(str. 69),
(str. 186),
(str. 308)
Systém stability,
sportovní režim
(str. 69),
(str. 186)
Žhavení (vznětové
motory)
(str. 69)
Nízká hladina
paliva v palivové
nádrži
(str. 69),
(str. 139)
Informace, čtěte
text na displeji
(str. 69)
Dálková světla svítí
(str. 69),
(str. 89)
Levé ukazatele
směru
(str. 69)
Popis
Viz
(str. 71)
Porucha ABL*
(str. 69),
(str. 92)
(str. 71),
(str. 290)
Systém řízení emisí
(str. 69)
Pravé ukazatele
směru
(str. 69)
Porucha ABS
(str. 69),
(str. 287)
Start/Stop*, automatické vypnutí
motoru
(str. 69),
(str. 277)
Popis
Viz
Nízký tlak oleje
Aktivovaná parkovací brzda, digitální
přístroj
Symbol
Symbol
* Volitelná výbava/příslušenství.
}}
75
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Symbol
Popis
Viz
Funkce ECO* zap
Systém tlaku vzduchu v pneumatikách*
Popis
Viz
(str. 69),
(str. 284)
Adaptivní tempomat*
(str. 202)
(str. 69), Sledování pneumatik (TM)*
(str. 326)
Tempomat*
(str. 191)
Omezovač rychlosti
(str. 188)
Radarový snímač*
(str. 211),
(str. 199),
(str. 234)
Informační symboly na sdružené
přístrojové desce
Symbol
76
Popis
Viz
Dálkové světlomety
s automatickým tlumením - AHB*
(str. 90)
Kamerový snímač*,
laserový senzor*
(str. 90),
(str. 224),
(str. 234),
(str. 247),
(str. 252)
Symbol
Start/Stop*
Start/Stop*
Adaptivní tempomat*
(str. 211)
Adaptivní tempomat*
(str. 203),
(str. 211)
Adaptivní tempomat*, sledování
vzdálenosti*
(Distance Alert)
(str. 211),
(str. 196)
Start/Stop*
Upozornění na
odstup* (Upozornění
na odstup), City
SafetyTM, Systém
upozornění na
nebezpečí kolize*,
Automatické
brzdění*
Symbol
Popis
Viz
Vyhřívání blok
motoru a prostoru
pro cestující*
(str. 139)
Vyhřívání bloku
motoru a vyhřívání
prostoru pro cestující* Nutný servis
(str. 139)
Aktivovaný časovač*
(str. 139)
Aktivovaný časovač*
(str. 139)
Systém ABL*
(str. 92)
Vybitá baterie
(str. 139)
Parkovací asistent PAP*
(str. 261)
Dešťový senzor*
(str. 100)
Lane Keeping Aid*
(str. 250)
(str. 282)
(str. 282)
(str. 282)
(str. 199),
(str. 224),
(str. 234)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Symbol
Popis
Viz
Driver Alert System*,
Lane Assist*
(str. 252)
Driver Alert System*,
Lane Assist*
Systém Driver Alert*,
Čas na přestávku
Informační symboly na displeji stropní
konzoly
Symbol
(str. 247),
(str. 252)
(str. 245)
Systém Driver Alert*,
Čas na přestávku
(str. 247)
Indikátor řazení převodových stupňů
(str. 271)
Popis
Viz
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 29)
Airbag, sedadlo spolujezdce, aktivovaný
(str. 34)
Airbag, sedadlo spolujezdce, deaktivovaný
(str. 34)
Volvo Sensus
Volvo Sensus spojuje vozidlo s okolním světem
a je srdcem osobního zážitku s vozem Volvo.
Sensus nabízí informace, zábavu a v případě
potřeby pomoc. Sensus obsahuje intuitivní
funkce, které zkvalitňují jízdu s vozidlem a zjednodušují vlastnictví vozu.
Související informace
Polohy páky voliče
(str. 272)
Registrované informace o rychlosti*
(str. 241)
Měření hladiny oleje
(str. 343)
•
Sdružená přístrojová deska - význam kontrolek (str. 69)
•
Sdružená přístrojová deska - význam výstražných symbolů (str. 71)
•
Zprávy - použití (str. 110)
Intuitivní struktura navigace umožní přijímat v případě potřeby pomoc, informace a zábavu, aniž by
se tím řidič rozptyloval.
Systém Sensus obsahuje veškerá řešení pro
vozidlo, která umožňují propojení* s vnějším světem, a nabízí intuitivní ovládání všech funkcí ve
vozidle.
Volvo Sensus kombinuje a zobrazuje celou řadu
funkcí z různých systémů na obrazovce displeje.
Vůz se systémem Volvo Sensus můžete personalizovat pomocí intuitivního uživatelského rozhraní.
Nastavení lze upravovat v položkách Nastavení
vozidla, Audio a média, Ovládání klimatu atd.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
77
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Pomocí tlačítek a ovládacích prvků na středové
konzole a pomocí pravé klávesnice* na volantu
můžete aktivovat a deaktivovat funkce a upravovat
celou řadu nastavení.
Přehled
Pomocí dálkového ovladače s klíčem lze nastavit
elektrický systém vozidla do různých režimů
a úrovní tak, aby byly k dispozici různé funkce.
Viz Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 79).
Po stisknutí tlačítka MY CAR se zobrazí všechna
nastavení související s řízením a ovládáním vozu,
např. City Safety, zámky a alarm, automatická
rychlost ventilátoru, nastavení hodin atd.
Stisknutím tlačítka RADIO, MEDIA, TEL*,
*,
NAV* a CAM14 lze aktivovat další zdroje, systémy
a funkce, např. AM, FM, CD, DVD*, TV* ,
Bluetooth®*, navigaci* a kameru parkovacího asistenta*.
Další informace o všech funkcích/systémech
naleznete v příslušných kapitolách v příručce pro
uživatele nebo jejím doplňku.
Ovládací panel na středové konzole. Obrázek je schematický - počet funkcí a uspořádání tlačítek se liší podle
vybrané výbavy a trhu.
Navigace* - NAV, viz samostatný doplněk
(Sensus Navigation).
Audio a média - RADIO, MEDIA, TEL*, viz
nezávislou doplňkovou příručku (Sensus Infotainment).
Vozidlo připojené k Internetu *, viz samostatný doplněk (Sensus Infotainment).
Ovládání klimatizace (str. 122).
Nastavení funkce - MY CAR, viz MY CAR
(str. 111).
14
78
Polohy klíče
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem.
POZNÁMKA
U vozů s funkcí startování a zamykání bez
klíče* se klíč nemusí zasunovat do spínací
skříňky, ale může zůstat např. v kapse. Další
informace o systému startování a zamykání
bez klíče - viz Keyless drive* (str. 166).
Platí pro některé modely vozidla.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Zasuňte klíč
1.
Uchopte dálkový ovladač s čepelí klíče
a zasuňte klíč do spínací skříňky.
2.
Zasuňte klíč tak, aby se zajistil v koncové
poloze.
DŮLEŽITÉ
Cizí předměty v zámku zapalování mohou
zámek zničit nebo omezit jeho funkčnost.
Nezasunujte do spínače dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač držte
za konec s odnímatelnou čepelí klíče, viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí
(str. 163).
Polohy klíče - funkce na různých
úrovních
Chcete-li povolit použití omezeného počtu funkcí
při vypnutém motoru, elektrický systém vozidla
lze nastavit pomocí dálkového ovladače s klíčem
do některé ze 3 různých úrovní - 0, I nebo II.
V této uživatelské příručce jsou jednotlivé úrovně
označeny jako "polohy klíče".
V následující tabulce jsou uvedeny funkce, které
jsou k dispozici v jednotlivých polohách/úrovních
klíče.
Úroveň
Funkce
0
•
Je osvětleno počítadlo kilometrů,
hodiny a teploměr.
•
Lze nastavovat elektricky ovládaná
sedadla.
•
Audiosystém lze používat po omezenou dobu - viz doplněk Sensus
Infotainment.
I
•
Mohou být ovládány následující
funkce: střešní okno, elektricky
ovládaná okna, zásuvka 12 V v
prostoru pro cestující, navigace,
telefon, ventilátor větrání a stěrače
čelního okna.
II
•
•
Vytáhněte klíč.
Uchopte klíč dálkového ovládání a vytáhněte jej
ze spínače zapalování.
•
Svítí světlomety.
Varovné kontrolky/kontrolky svítí
5 sekund.
Je aktivováno několik dalších
systémů. Elektrické vyhřívání
sedáků sedadel a zadní okno lze
aktivovat pouze po nastartování
motoru.
V této poloze se odebírá z baterie
velké množství energie a proto by
se tato poloha neměla používat!
}}
79
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Výběr polohy/úrovně klíče
•
Poloha klíče 0 - odemknutí vozidla - to znamená, že elektrický systém vozidla je v poloze
0.
POZNÁMKA
Tažení
Sedadla, přední
Důležité informace o použití klíče dálkového ovládání při tažení, viz Tažení vozu (str. 309).
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální.
Související informace
•
Polohy klíče (str. 78)
K výběru úrovně I nebo II bez startování
motoru nesešlapujte brzdový/spojkový pedál,
když otáčíte klíčem do příslušné polohy.
•
Poloha klíče I - když je dálkový ovládač s klíčem zcela zasunutý v zámku zapalování15,
krátce stiskněte START/STOP ENGINE.
•
Poloha klíče II - když je dálkový ovládač
s klíčem zcela zasunutý v zámku zapalování15,
dlouze16 stiskněte START/STOP ENGINE.
•
Poloha klíče 0 - návrat do polohy 0 z polohy
II nebo I - krátce stiskněte START/STOP
ENGINE.
Audiosystém
Další informace o funkcích audiosystému při
vyjmutém dálkovém ovladači s klíčem, viz doplněk
Sensus Infotainment.
Nastartování a zastavení motoru
Chcete-li nastavit bederní opěrku*, otáčejte
kolečkem17.
Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku
a nastavte správnou vzdálenost od volantu
a pedálů. Po nastavení zkontrolujte správné
zajištění sedadla.
Chcete li zvednou/spustit přední hranu
sedáku*, pumpujte nahoru/dolů.
Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
Informace o startovaní/zastavení motoru, viz Startování motoru (str. 268).
15
16
17
80
Není zapotřebí pro vozidla se systémem zamykání a startování bez klíče*.
Přibližně 2 sekundy.
Platí také pro elektricky ovládané sedadlo.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Chcete li zvednout/spustit sedadlo*,
pumpujte nahoru/dolů.
Chcete-li nastavit výšku, stiskněte tlačítko (viz
obrázek) a opěrku posuňte nahoru nebo dolů.
Ovládací panel elektricky ovládaného
sedadla* - viz Sedadla, přední - elektricky
ovládaná (str. 82).
Hlavovou opěrku lze nastavit do tří různých poloh.
Vrácení do původní polohy se provádí v opačném
pořadí.
VAROVÁNÍ
Sklopení opěradla sedadla
spolujezdce*
Je-li spuštěno opěradlo sedadla spolujezdce,
nepoužívejte prostor za sedadlem spolujezdce
a za prostředním sedadlem vzadu.
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než se
rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte během
jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo zajištěno.
Zabráníte tím poranění osob v případě intenzivního brzdění nebo nehody.
VAROVÁNÍ
Opěradlo po vyklopení nahoru uchopte
a zkontrolujte, zda je řádně zajištěné. Zabráníte tím poranění osob v případě prudkého
brzdění nebo nehody.
Nastavení hlavových opěrek na
předních sedadlech
Související informace
Opěradlo sedadla spolujezdce můžete sklopit
dopředu, abyste mohli převážet dlouhé předměty.
•
Sedadla, přední - elektricky ovládaná
(str. 82)
•
Sedadla, zadní (str. 83)
Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu/dolů.
Nastavte opěradlo do vzpřímené polohy.
Při sklápění opěradla zvedněte pojistky na
zadní straně opěradla.
Výšku hlavových opěrek lze nastavit.
Nastavte hlavovou opěrku podle výšky cestujícího
tak, aby byl celý zátylek podpírán, pokud je to
možné.
4.
Posuňte sedadlo dopředu tak, aby opěrka
hlavy byla zajištěná pod schránkou v přístrojové desce.
* Volitelná výbava/příslušenství.
81
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Sedadla, přední - elektricky
ovládaná
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální.
Elektricky ovládané sedadlo lze posunovat
dopředu a dozadu a nahoru a dolů. Přední hranu
sedáku sedadla lze zvednout nebo spustit. Dále
lze upravit úhel náklonu opěradla.
Elektricky ovládané sedadlo*
sedadlo něčím blokováno. V tomto případě
nastavte elektrický systém vozidla do polohy klíče
I nebo 0 a chvíli počkejte. Až potom pokračujte
v nastavování sedadla.
Uložení nastavení
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
V jednom okamžiku lze provádět pouze pohyb
jedním směrem (dopředu/dozadu/nahoru/dolů).
Příprava
Sedadlo je možné nastavovat po určitou dobu po
odemknutí dveří dálkovým ovladačem bez klíče ve
spínací skříňce. Nastavení sedadla se normálně
provádí při poloze klíče I a může být prováděno
vždy při běžícím motoru.
Sedadlo s paměťovou funkcí*
Paměťové tlačítko
Tlačítko pro uložení nastavení
1.
Nastavte sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
2.
Stiskněte a podržte tlačítko M, přičemž současně stisknete tlačítko 1, 2 nebo 3. Držte
tlačítka stisknutá, dokud se neozve zvukový
signál a dokud se na sdružené přístrojové
desce nezobrazí text.
Před novým nastavením paměti se sedadlo musí
znovu seřídit.
Použití uloženého nastavení
Stiskněte jedno z paměťových tlačítek 1-3, dokud
se pohyb sedadla a vnějších zpětných zrcátek
nezastaví. Po uvolnění tlačítka se pohyb sedadla
a zpětných zrcátek přeruší.
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
Paměť klíče* v dálkovém ovladači
s klíčem
Zvednutí/spuštění sedadla
Sedadlo, dopředu/dozadu
Úhel sklonu opěradla
Elektricky ovládaná sedadla jsou vybavena ochranou proti přetížení, která zasáhne, pokud je
18
82
Funkce paměti ukládá nastavení sedadla a zpětných zrcátek.
Všechny dálkové ovladače mohou používat různí
řidiči k uložení nastavení sedadla řidiče a vnějších
zpětných zrcátek18, viz Dálkový ovladač s klíčem personalizace* (str. 157).
Pouze pokud je vůz vybaven elektricky ovládaným sedadlem s pamětí a sklopnými elektricky ovládanými zpětnými zrcátky.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Nouzové zastavení
Sedadla, zadní
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek pro nastavení sedadla
nebo tlačítek paměti a pohyb sedadla se zastaví.
Opěradla zadních sedadel a hlavové opěrky
zadních sedadel lze složit. Hlavovou opěrku prostředního sedadla lze upravit podle výšky spolujezdce.
VAROVÁNÍ
Riziko rozdrcení! Zajistěte, aby si s ovládacími
prvky nehrály děti. Během nastavování sedadel se před sedadly, za sedadly a pod sedadly
nesmějí nacházet žádné předměty. Zajistěte,
aby nikomu z cestujících na zadních sedadlech nehrozilo zachycení.
Opěrka hlavy, prostřední sedadlo, zadní
VAROVÁNÍ
Opěrka hlavy na prostředním sedadle musí být
v nejnižší poloze, když se středové sedadlo
nepoužívá. Když se středové sedadlo používá,
opěrka hlavy musí být nastavena správně
podle výšky cestujícího tak, aby zakrývala,
pokud možno, celou zadní část hlavy.
Manuální snížení vnějších opěrek hlavy,
zadní sedadlo
Vyhřívaná sedadla
Vyhřívaná sedadla, viz Vyhřívaná přední sedadla*
(str. 129) a Vyhřívané zadní sedadlo* (str. 129).
Související informace
•
•
Sedadla, přední (str. 80)
Sedadla, zadní (str. 83)
Nastavte opěrku hlavy podle výšky cestujícího tak,
aby byl celý zátylek podpírán, pokud je to možné.
V případě potřeby opěrku hlavy vysuňte.
Při zasouvání opěrky hlavy zpět dolů se musí současně stlačit tlačítko (viz obrázek).
Zatáhněte za zajišťovací rukojeť nejblíže k opěrce
hlavy, abyste opěrku hlavy sklopili dopředu.
Hlavovou opěrku lze nastavit do pěti různých
poloh.
Hlavová opěrka se pohybuje zpět manuálně.
VAROVÁNÍ
Opěrka hlavy se po sklopení nahoru musí zajistit.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
83
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Sklopení opěradla zadního sedadla
POZNÁMKA
Je-li opěradlo zvednuté, červená kontrolka by
neměla už svítit. Pokud stále svítí, opěradlo
není zajištěné.
DŮLEŽITÉ
Pokud se opěrka hlavy musí sklopit, držák
nápojů v zadním sedadle se nesmí otevřít a na
zadním sedadle nesmí být žádné předměty.
Dále nesmí být spojené bezpečnostní pásy.
Jinak hrozí nebezpečí poškození čalounění
zadního sedadla.
POZNÁMKA
Přední sedadla může být nutné tlačit dopředu
a/nebo opěradla nastavit nahoru, aby bylo
možné zadní opěradla zcela sklopit dopředu.
•
•
Obě části lze sklápět samostatně.
Pokud se má sklopit celé opěradlo, musí se
jednotlivé části sklopit zvlášť.
VAROVÁNÍ
Opěradlo a opěrka hlavy na zadním sedadle
se po sklopení nahoru musí řádně zajistit.
Při spouštění pravé části uvolněte a upravte
hlavovou opěrku prostředního sedadla. Viz
předchozí kapitola "Opěrka hlavy, prostřední
sedadlo, zadní".
Když jsou sklápěna vnější opěradla, jsou hlavové opěrky sklopeny automaticky. Zatáhněte
za madlo pojistky
a současně sklápějte
opěradlo dopředu. Červený indikátor na
naznačuje, že opěradlo není
pojistce
zajištěno.
POZNÁMKA
Pokud se spustí opěradla, opěrky hlavy se
musí posunout mírně dopředu tak, aby nebyly
v kontaktu se sedákem.
Vrácení do původní polohy se provádí v opačném
pořadí.
84
Související informace
•
•
Sedadla, přední (str. 80)
Sedadla, přední - elektricky ovládaná (str. 82)
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Volant
Volant lze upravit v různých směrech. Na volantu
se nachází ovládání houkačky, tempomatu,
audiosystému, telefonu a systému menu.
Nastavení
VAROVÁNÍ
Houkačka
Než se s vozem rozjedete, nastavte volant
a zajistěte jej.
Je-li vozidlo vybaveno posilovačem řízení závislým
na rychlosti*, lze intenzitu posilování upravit, viz
Nastavitelná síla řízení* (str. 184).
Klávesnice* a pádla*
Houkačka.
Houkačku spustíte stisknutím středu volantu.
Nastavení volantu.
Páka – uvolnění volantu
Možné polohy volantu
Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak horizontálním směru:
1.
Potlačením páčky dopředu volant uvolníte.
2.
Volant nastavte do polohy, která Vám vyhovuje.
3.
Potáhnutím páčky zpět zajistíte volant v nové
poloze. Je-li obtížné pákou pohybovat,
zatlačte při vracení páky zároveň na volant.
Klávesnice a pádla na volantu.
Tempomat* (str. 191)* a Adaptivní tempomat
(ACC)* (str. 200)*.
Páčka pro manuální řazení převodových
stupňů u automatické převodovky, viz Automatická převodovka - Geartronic* (str. 272).
Ovládání audia a telefonu, viz doplněk,
Sensus Infotainment.
* Volitelná výbava/příslušenství.
85
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Spínače světel
Vnější osvětlení se aktivuje a nastavuje pomocí
regulace světlometů. Tato regulace se používá
rovněž k nastavení osvětlení displeje a přístrojů
a náladového osvětlení (str. 98).
Polohy knoflíku
Poloha
Poloha
Popis
Denní provozní světla, zadní boční
obrysová světla a obrysová světla za
dne, když se elektrický systém
vozidla nachází v poloze klíče II
nebo když běží motor.
Denní provozní světlaA, když se
elektrický systém vozidla nachází
v poloze klíče II nebo když běží
motor.
Potkávací světla, boční obrysová
světla zadní a obrysová světla při
slabém denním svitu nebo za tmy
nebo když jsou aktivována zadní
mlhová světla.
Lze použít světelnou houkačku.
Denní provozní světla, zadní boční
obrysová světla a obrysová světla,
když se elektrický systém vozidla
nachází v poloze klíče II nebo když
běží motor.
Funkce Detekce tunelů (str. 89)*
je aktivována.
Zadní boční obrysová světla a obrysová světla, když je vozidlo zaparkovánoB.
Přehled, spínače světel.
Lze použít funkci aktivních dálkových světlometů (str. 90)*.
Dálkové světlomety lze aktivovat,
pokud jsou zapnuty potkávací světlomety.
Lze použít světelnou houkačku.
Ovládací kolečko pro nastavení osvětlení displeje a přístrojů a okolního osvětlení*
Lze použít světelnou houkačku.
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy
Knoflík pro osvětlení během jízdy a parkování
Potkávací světla, boční obrysová
světla zadní a obrysová světla.
Kolečko pro ovládání sklonu světlometů
Lze aktivovat dálkové světlomety.
Lze použít světelnou houkačku.
LED19
Vozidlo s
světlomety* je vybaveno automatickým nastavováním sklonu světlometů a proto
není vybaveno kolečkem k nastavení sklonu světlometů.
19
86
Popis
A
B
Ve předním nárazníku nebo pod ním.
Také při volnoběhu, když motor běží, za předpokladu, že se knoflík otočí na toto místo z jiné polohy.
LED (Light Emitting Diode)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Volvo doporučuje během jízdy používat režim
.
2.
Otáčením kolečka nahoru/dolů zvednete/
snížíte nastavení světlometů.
Obrysová světla
Obrysová světla se zapínají pomocí knoflíku na
ovládání osvětlení.
VAROVÁNÍ
Systém osvětlení vozidla není schopen
v každé situaci určit, kdy je denní světlo příliš
slabé nebo dostatečně intenzivní, např. za
mlhy a deště.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly ve
správném stavu nese vždy řidič.
Osvětlení displeje a přístrojů
Rozdílné osvětlení displeje a přístrojů se zapíná
v závislosti na poloze klíče, viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 79).
Polohy kolečka pro různá zatížení
Pouze řidič
Knoflík ovládání světlometů v poloze obrysových světel.
Osvětlení displeje se automaticky ztlumí za tmy –
citlivost se nastavuje kolečkem.
Řidič a spolujezdec na sedadle předního
spolujezdce
Otočte ovladač do polohy
(současně se
zapne osvětlení registrační značky).
Intenzita osvětlení přístrojů se nastavuje kolečkem.
Cestující na všech sedadlech
Ovládání sklonu světlometů
Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout nastavením sklonu světlometů. Snižte sklon světlometů,
pokud je vůz hodně naložen.
Pokud se elektrický systém vozidla nachází
v poloze klíče II nebo pokud běží motor, rozsvítí
se také denní provozní světla.
Řidič a maximální náklad v zavazadlovém
prostoru
1.
Nechejte motor běžet nebo nechejte elektrický systém vozidla zapnutý s klíčem
v poloze I.
Cestující na všech sedadlech a maximální
náklad v zavazadlovém prostoru
Související informace
•
•
•
Obrysová světla (str. 87)
Denní světla (str. 88)
Dálková/potkávací světla (str. 89)
Je-li venku tma a otevřou se dveře zavazadlového
prostoru, rozsvítí se zadní poziční světla upozorňující vozidla vzadu. Přitom nezáleží, v jaké poloze je
knoflík, ani v jaké poloze klíč je zapalování.
Pokud jedete déle než 30 sekund maximální
rychlostí 10 km/h (cca. 6 mph), nebo pokud je
rychlost větší než 10 km/h (cca. 6 mph), denní
světla se rozsvítí a na sdružené přístrojové desce
se zobrazí Reset - poloha přepínače světel,
}}
87
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
což znamená, že byste měli přepnout na jiný
.
režim než
Související informace
•
Spínače světel (str. 86)
Denní světla
VAROVÁNÍ
Pokud je knoflík regulace světlometů v poloze
a klíč zapalování v poloze II nebo běží
motor, během dne se automaticky aktivují denní
světla.
Tento systém pomáhá šetřit energii - nedokáže však určit v každé situaci, kdy je denní
světlo příliš slabé nebo dostatečně silné, např.
v mlze a dešti.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly ve
správném stavu nese vždy řidič.
Denní světla během dne. DRL
Související informace
•
•
Knoflík regulace světlometů v poloze AUTO.
Je-li knoflík regulace světlometů v poloze
,
denní provozní světla (Daytime Running Lights DRL) se automaticky rozsvítí, pokud s vozidlem
jedete během dne. Při soumraku a při slabém
denním světle světelný senzor nahoře na přístrojové desce denní provozní světla přepne automaticky na potkávací světlomety. Světla přepnou na
potkávací světlomety také při zapnutí zadních
mlhových světel.
88
Dálková/potkávací světla (str. 89)
Spínače světel (str. 86)
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Detekce tunelů*
Dálková/potkávací světla
Pokud vozidlo vjede do tunelu, detekce tunelů
přepíná z denních provozních světel na potkávací světlomety.
Pokud je knoflík regulace světlometů v poloze
a klíč zapalování v poloze II nebo běží
motor, za slabých světelných podmínek se automaticky aktivují potkávací světlomety.
Funkce Detekce tunelu je k dispozici ve voze
s dešťovým senzorem*. Senzor zjistí, když vjíždíte
do tunelu a přepne denní provozní světla na
potkávací světlomety. Cca. 20 sekund po opuštění tunelu se znovu rozsvítí denní provozní
světla. Pokud během této doby vjede vozidlo do
dalšího tunelu, zůstanou zapnuté potkávací světlomety. Tím se zabrání opakovaným změnám
v nastavení světlometů vozidla.
Spínače světel (str. 86)
Páčkový přepínač a knoflík regulace světlometů.
Poloha pro světelnou houkačku
Poloha pro dálková světla
Potkávací světla
Je-li knoflík v poloze
, potkávací světlomety
se aktivují automaticky, když je šero nebo denní
světlo je příliš slabé. Potkávací světlomety se
automaticky rovněž aktivují, pokud se aktivuje
zadní světlo do mlhy.
20
Jemně přitáhněte pákový přepínač k volantu do
polohy pro světelnou houkačku. Dálková světla
budou svítit, dokud pákový přepínač neuvolníte.
Zapnutí dálkových světlometů je možné, pokud je
20 nebo
. Dálkové
knoflík v poloze
světlomety se zapínají/vypínají přitažením a uvolněním páčkového přepínače do koncové polohy
k volantu. Dálková světla lze rovněž vypnout mírným přitažením páčkového přepínače směrem
k volantu.
Související informace
Dálková/potkávací světla (str. 89)
Světelná houkačka
Dálková světla
Upozornění: Detekce tunelu funguje pouze v případě, že je regulace světlometů v poloze
.
•
•
, potkávací světla se
Je-li knoflík v poloze
zapnou vždy, když motor běží nebo když je aktivní
poloha klíče II.
Po zapnutí dálkových světel se na přístrojové
.
desce rozsvítí symbol
Související informace
•
•
•
•
•
Aktivní natáčecí světla* (str. 92)
Aktivní dálkové světlomety* (str. 90)
Spínače světel (str. 86)
Světlomety - seřízení projekce světlometů
(str. 93)
Detekce tunelů* (str. 89)
Pokud jsou potkávací světlomety aktivovány.
* Volitelná výbava/příslušenství.
89
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Aktivní dálkové světlomety*
Je-li aktivována funkce AHB, na informačním displeji na přístrojové desce se rozsvítí symbol
.
Funkce aktivních dálkových světlometů detekuje
světla vozidel z protisměru nebo zadní světla
vozidel vpředu a přepíná mezi dálkovými a potkávacími světly. Jakmile světla z protisměru zmizí,
přepne se zpět na dálkové světlomety.
Pokud jsou aktivovány dálkové světlomety, symbol
svítí modře.
Aktivní dálkové světlomety - AHB
Aktivní dálkové světlomety (Active High Beam AHB) detekují pomocí kamerového snímače na
horní hraně čelního skla světlomety vozidel
v protisměru nebo zadní světla vozidel vpředu
a přepnou z dálkových světlometů na potkávací.
Tato funkce může rovněž zohlednit pouliční osvětlení.
Přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor již
nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp.
zadní světla vozidel vpředu, se znovu zapnou dálková světla.
Aktivace/deaktivace
Světlo AHB lze aktivovat přepnutím ovladače
světlometů do polohy
(za předpokladu, že
tato funkce není deaktivována v systému menu
MY CAR, viz MY CAR (str. 111)).
Páčkový přepínač a knoflík regulace světlometů v poloze
AUTO.
Tuto funkci lze spustit během jízdy za tmy, je-li
rychlost vozidla cca. 20 km/h (12 mph) nebo
vyšší.
Světla AHB se zapínají a vypínají přitažením
a uvolněním levého páčkového přepínače do koncové polohy k volantu. Pokud se zapnuté dálkové
světlomety vypnou, automaticky se rozsvítí potkávací světlomety.
Vozidlo s analogovou sdruženou přístrojovou
deskou
Je-li aktivována funkce AHB, na informačním dis.
pleji přístroje se rozsvítí svítí symbol
Po rozsvícení dálkových světlometů se na přístrojové desce rozsvítí symbol
.
Vozidlo s digitální sdruženou přístrojovou
deskou
90
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Manuální obsluha
POZNÁMKA
Povrch čelního skla před kamerovým snímačem musí být bez sněhu, ledu, mlhy a nečistot.
Nepřipevňujte a nelepte nic na čelní sklo před
kamerový snímač - mohlo by se stát, že se
u některých systémů závislých na kameře sníží
účinnost nebo že tyto systémy přestanou fungovat.
Pokud se na informačním displeji sdružené přístrojové desky zobrazí zpráva Aktivní dálkové
světlomety Dočasně nedostupné Ovládejte
manuálně, musíte mezi dálkovými a potkávacími
světlomety přepínat manuálně. Knoflík regulace
světlometů je však stále v poloze
. Totéž
platí, pokud se zobrazí zpráva Zablok. snímačů
. Jakčelního skla Viz příručka a symbol
mile se objeví tato zpráva, symbol
zhasne.
Může se stát, např.během husté mlhy nebo při silném dešti, že funkce AHB nebude dočasně
k dispozici. Jakmile bude funkce AHB opět
k dispozici nebo jakmile senzory na čelním skle
nebudou zablokovány, zpráva zhasne a rozsvítí se
.
symbol
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ
AHB při příznivých podmínkách pomáhá využít
optimální tvar světelného kuželu.
Situace, kdy může být nutné přepínat mezi
dálkovými a potkávacími světly manuálně:
Za manuální přepínání dálkových a potkávacích světel v případech, kdy to vyžaduje
dopravní situace nebo počasí, je vždy odpovědný řidič.
•
•
•
•
•
V hustém dešti nebo v husté mlze
V namrzajícím dešti
Během sněžení a při dešti se sněhem
Při měsíčním světle
Během jízdy ve špatně osvětlených oblastech
•
V případě, kdy vozidla v protisměru nejsou
dostatečně osvětlena
•
Pokud se na vozovce nebo na krajnici
nacházejí chodci
•
Pokud se v blízkosti vozovky nacházejí
předměty s vysokou odrazivostí
•
Pokud jsou světla protijedoucích vozidel
zastíněna např. svodidly
•
Pokud se nacházejí vozidla na cestách
napojujících se na vozovku, po které
jedete
•
•
Na úpatí kopce nebo v kotlině
V prudkých zatáčkách.
Další informace o omezeních kamerového
systému, viz Upozornění na nebezpečí kolize* omezení kamerového snímače (str. 232).
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
91
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Související informace
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 89)
Spínače světel (str. 86)
Aktivní natáčecí světla*
Aktivní natáčecí světla byla navržena tak, aby
maximálně osvítila prostor při průjezdu v zatáčkách a na křižovatkách.
Vozidla se světlomety LED21* mohou být v závislosti na výbavě vybavena aktivními natáčecími
světly.
v systému nabídek MY CAR, viz MY CAR
(str. 111)). V případě poruchy se na sdružené pří, současně
strojové desce rozsvítí kontrolka
se na informačním displeji zobrazí vysvětlující
zpráva a rozsvítí další symbol.
Symbol
Zpráva
Popis
Funkční
porucha
syst. světlometů Nutný
servis
Systém je vypnutý.
Pokud zůstane
zpráva zobrazena,
navštivte servis.
Doporučujeme,
abyste kontaktovali
autorizovaný servis
Volvo.
Funkce je aktivní pouze za soumraku nebo tmy
a jen když se vůz pohybuje.
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo) a aktivovanou (vpravo) funkcí.
Světlomety LED mohou být v závislosti na výbavě
vozidla vybaveny aktivními natáčecími světly.
Aktivní natáčecí světla následují pohyb volantu,
optimálně osvětlují zatáčky a křižovatky a zvyšují
tak bezpečnost.
Funkce22 může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 111).
Související informace
•
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 89)
Aktivní dálkové světlomety* (str. 90)
Spínače světel (str. 86)
Tato funkce se aktivuje automaticky při nastartování vozidla (za předpokladu, že není deaktivována
21
22
92
LED (Light Emitting Diode)
Aktivováno z výroby při dodání.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Světlomety - seřízení projekce
světlometů
Projekce halogenových světlometů musí být
nastavena tak, aby nedocházelo k oslňování
protijedoucích motoristů, a může být nastavena
pro pravostranný nebo levostranný provoz.
3.
Začněte u linií na sklech světlometů. Viz linie
na následujícím obrázku. Umístění samolepících šablon na liniích s pomocí obrázku.
Světlomety LED*
Projekce světlometů se nemusí seřizovat. Projekce světlometů je navržena tak, aby nebyli
oslňováni řidiči protijedoucích vozidel.
Halogenové světlomety
Projekce světlometů pro halogenové světlomety
je nastavena zakrytím světlometů. Může se stát,
že projekce světlometů nebude zcela v pořádku.
Zakrytí světlometů
1. Okopírujte si šablony A a B pro vozy s levostranným řízením nebo šablony C a D pro
vozy s pravostranným řízením, viz dále kapitola "Šablony pro halogenové světlomety".
Šablony mají měřítko 1:2. Použijte, například,
kopírku vybavenou funkcí zvětšování a zkopírujte šablony v měřítku 200%:
•
•
•
•
2.
A = levostranné řízení, pravé sklo
B = levostranné řízení, levé sklo
C = pravostranné řízení, pravé sklo
D = pravostranné řízení, levé sklo
Přeneste šablonu na samolepicí vodovzdorný
materiál a vystřihněte ji.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
93
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Horní řada: vozy s levostranným řízením, šablony A a B. Dolní řada: vozy s pravostranným řízením, šablony C a D.
94
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Šablony pro halogenové světlomety
95
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Zadní světlo do mlhy
Je-li viditelnost kvůli mlze snížena, lze zapnout
zadní mlhové světlo, aby si ostatní účastníci silničního provozu mohli všimnout vozidla vpředu
včas.
Zadní světlo do mlhy se vypne automaticky při
stisknutí tlačítka START/STOP ENGINE nebo
při otočení knoflíku regulace světlometů do
nebo
.
polohy
POZNÁMKA
Předpisy týkající se použití zadních mlhových
světel se v jednotlivých zemích liší.
Související informace
•
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy.
Zadní mlhové světlo tvoří světlo na levé straně
u vozidel pro levostranný provoz resp. na pravé
straně u vozidel pro pravostranný provoz.
Zadní mlhové světlo lze je zapnout pouze v případě, že je klíč v poloze II nebo je spuštěn motor
a knoflík regulace světlometů je v poloze
nebo
.
Zapnut/vypnutí se provádí stisknutím tlačítka. Při
zapnutí zadního světla do mlhy se rozsvítí konna sdružené přístrojové desce
trolka
a kontrolka v tlačítku.
96
Spínače světel (str. 86)
Brzdové světlo
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění.
Brzdové světlo se rozsvítí při sešlápnutí brzdového pedálu. Dále se rozsvítí, pokud vozidlo přibrzdí některý z dále uvedených podpůrných
systémů řízení: Adaptivní tempomat (str. 200),
City Safety (str. 218) nebo Upozornění na nebezpečí kolize (str. 225).
Související informace
•
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 289)
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Výstražná funkce ukazatelů směru
Jsou-li aktivována výstražná světla, upozorňují
ostatní účastníky silničního provozu současným
blikáním všech směrových světel na vozidle.
Související informace
•
•
Ukazatele směru (str. 97)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 289)
Ukazatele směru
Směrová světla se ovládají pomocí levého
páčkového přepínače. Směrová světla zablikají
třikrát nebo blikají nepřetržitě, a to podle toho,
jak hodně se páčkový přepínač posune nahoru
nebo dolů.
Tlačítko pro výstražnou funkci ukazatelů směru.
Stisknutím tlačítka aktivujte výstražnou funkci
ukazatelů směru. Pokud používáte výstražná
světla, obě kontrolky ukazatelů směru na sdružené přístrojové desce blikají.
Výstražná funkce ukazatelů směru se aktivuje
automaticky, když vozidlo brzdí natolik prudce, že
se aktivují nouzová brzdová světla a rychlost
klesne pod 10 km/h (6 mph). Výstražná světla
zůstávají svítit, když vozidlo stojí. Automaticky se
deaktivují, když se znovu rozjedete. Dále se deaktivují po stisknutí tlačítka.
Ukazatele směru.
Krátké zablikání
Posuňte páčkový přepínač nahoru nebo dolů
do první polohy a uvolněte jej. Směrová světla
třikrát bliknou. Funkce může být aktivována/
deaktivována v systému nabídky MY CAR viz MY CAR (str. 111).
Trvalé blikání
Posuňte páčkový přepínač nahoru nebo dolů
do krajní polohy.
}}
97
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Pákový přepínač zůstane v této poloze a je možné
jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.
Symboly ukazatelů směrů
Osvětlení interiéru
•
Osvětlení prostoru pro cestující se aktivuje/deaktivuje pomocí tlačítek v ovládání nad předními
sedadly a zadními sedadly.
vypnutí motoru a přepnutí zapalování do
polohy 0
•
odemknutí vozidla, pokud nebyl nastartován
motor.
Symboly směrových světel, viz Sdružená přístrojová deska - význam kontrolek (str. 69).
Přední čtecí lampičky*
Čtecí lampičky se zapínají a vypínají krátkým
stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.
Související informace
•
Výstražná funkce ukazatelů směru (str. 97)
Jas se nastavuje podržením stisknutého tlačítka.
Zadní čtecí lampičky*
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední lampičky na
čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Lampička na čtení, levá strana
Osvětlení prostoru pro cestující (osvětlení
nástupního prostoru* a stropní osvětlení) zapnutí/vypnutí
Automatické ovládání osvětlení prostoru pro
cestující
Lampička na čtení, pravá strana
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující může
být zapnuto a vypnuto manuálně během 30 minut
od:
98
Zadní čtecí lampičky.
Lampičky se zapínají a vypínají krátkým stisknutím
příslušného tlačítka.
Jas se nastavuje podržením stisknutého tlačítka.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Osvětlení nástupního prostoru jako
okolní světlo*
Osvětlení prostoru pro cestující se zapne
a zůstane zapnuté po dobu 30 sekund, pokud:
Pokud chcete, aby během jízdy byl interiér osvětlen jasněji, můžete osvětlení nástupního prostoru
nastavit na tlumenou úroveň.
•
Intenzitu osvětlení nástupního prostoru lze měnit
v systému menu MY CAR, viz MY CAR (str. 111).
Osvětlení úložného prostoru v předních
dveřích*
•
je vůz odemknutý dálkovým ovladačem s klíčem nebo čepelí klíče, viz Dálkový ovladač funkce (str. 159) nebo Vyjímatelná čepel
klíče - odemykání dveří (str. 164)
vypnutí motoru a přepnutí zapalování do
polohy 0.
Osvětlení prostoru pro cestující se vypne:
Osvětlení úložného prostoru v předních dveřích se
rozsvítí při nastartování motoru.
•
•
Osvětlení schránky v palubní desce
Osvětlení prostoru pro cestující se zapíná nebo
vypíná při otevření nebo zavření bočních dveří.
Osvětlení schránky v palubní desce se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření víka.
Osvětlení kosmetického zrcátka
Osvětlení kosmetického zrcátka (str. 148) se
zapíná a vypíná při otevření nebo zavření krytu.
Osvětlení zavazadlového prostoru
Osvětlení zavazadlového prostoru se zapíná nebo
vypíná při otevření nebo zavření dveří zavazadlového prostoru.
Automatické ovládání osvětlení
prostoru pro cestující
Automatická funkce je aktivována, pokud svítí
kontrolka v tlačítku AUTO.
Osvětlení prostoru pro cestující se potom zapíná
a vypíná podle dále uvedeného popisu.
při startu motoru,
Doprovodné osvětlení při odchodu
Doprovodné osvětlení při odchodu zahrnuje
potkávací světla, obrysová světla, světla ve vnějších klikách a osvětlení registrační značky.
Některá vnější světla je možné po uzamknutí vozu
ponechat rozsvícená jako bezpečnostní osvětlení
při odchodu od vozu.
1.
Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací
skříňky.
2.
Přitáhněte levý pákový přepínač k volantu do
koncové polohy a uvolněte jej. Funkce může
být aktivována stejně jako světelná houkačka,
viz Dálková/potkávací světla (str. 89).
3.
Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
při zamknutí vozidla.
Osvětlení prostoru pro cestující zůstane svítit po
dobu dvou minut, pokud otevřete jedny z dveří.
Pokud je osvětlení zapnuté ručně a vůz je
zamknutý, automaticky se vypne po dvou minutách.
Náladová světla*
Pokud se vypne běžně osvětlení prostoru pro
cestující a motor běží, rozsvítí se LED dioda ve
stropní konzole vpředu a vzadu, což zajistí osvětlení okolí a vyšší míru komfortu během jízdy.
Osvětlení rovněž zlepší viditelnost např. předmětů
v úložných schránkách v době, kdy je venku tma.
Toto osvětlení zhasne, když se vypne motor.
Intenzitu a barvu osvětlení lze měnit v systému
menu MY CAR, viz MY CAR (str. 111).
Je-li tato funkce aktivována, svítí potkávací světla,
obrysová světla, osvětlení vnějších klik a osvětlení
registrační značky.
Doba, po kterou má osvětlení „home safe“ svítit,
může být nastavena v systému nabídky MY CAR viz MY CAR (str. 111).
Související informace
•
Doprovodné osvětlení při příchodu (str. 100)
* Volitelná výbava/příslušenství.
99
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Doprovodné osvětlení při příchodu
Stěrače a ostřikovače
Doprovodné osvětlení zahrnuje obrysová světla,
světla ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení
registrační značky, osvětlení stropu v interiéru
a osvětlení podlahy.
Stěrače a ostřikovače čistí čelní sklo a zadní
okno. Světlomety se čistí vysokotlakým ostřikem.
Stěrače čelního okna23
DŮLEŽITÉ
Před spuštěním stěračů zkontrolujte, zda lišty
stěračů nepřimrzly. Dále musíte seškrábnout
z čelního skla (a zadního okna) sníh a led.
Doba, po kterou mají přibližovací světla svítit,
může být nastavena v systému nabídky MY CAR viz MY CAR (str. 111).
Doprovodné osvětlení při odchodu (str. 99)
Stěrače čelního okna a ostřikovače čelního okna.
Čidlo deště, zapnuto/vypnuto
Kolečko citlivosti/frekvence
Vypnutí stěračů čelního okna
Přesunutím pákového přepínače do
polohy 0 vypněte stěrače čelního okna.
Jedno setření
Pohněte pákovým přepínačem nahoru
a uvolněte jej.
23
100
Trvalé stírání
Stěrače pracují vysokou rychlostí.
Když je funkce aktivní s dálkovým ovladačem
s klíčem, svítí obrysová světla, světla ve vnějších
klikách, osvětlení registrační značky, stropní osvětlení interiéru a osvětlení podlahy.
•
Ovládacím kolečkem nastavte počet
setření za časovou jednotku, když je
zvolen cyklovač.
Stěrače pracují normální rychlostí.
Přibližovací osvětlení se zapíná dálkovým ovladačem, viz Dálkový ovladač - funkce (str. 159),
a používá se k dálkovému zapnutí osvětlení vozu.
Související informace
Cyklovač stěračů
DŮLEŽITÉ
Pokud stěrače stírají čelní sklo, používejte
dostatečné množství kapaliny do ostřikovačů.
Když stírají stěrače čelního skla, čelní sklo
musí být mokré.
Stíratko stěračů, servisní poloha
Čištění čelního skla a lišt stěračů a výměna lišt viz Mytí vozidla (str. 372) a Lišty stěračů
(str. 355).
Výměna lišt stěračů a popis servisní polohy lišt stěračů, viz Lišty stěračů (str. 355). Doplňování kapaliny ostřikovačů, viz Kapalina ostřikovače - doplňování (str. 358).
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Dešťový senzor*
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače čelního okna podle toho, kolik vody detekuje na čelním okně. Citlivost dešťového senzoru může být
nastavena kolečkem.
Je-li dešťový senzor aktivní, kontrolka v tlačítku
svítí a na sdružené přístrojové desce se rozsvítí
symbol dešťového senzoru
.
Zapnutí a nastavení citlivosti
DŮLEŽITÉ
V automyčce se stěrače čelního skla mohou
spustit a poškodit. Vypněte dešťový senzor,
pokud se vozidlo pohybuje nebo pokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý do polohy I
nebo II. Symbol na sdruženém přístrojovém
panelu a kontrolka na tlačítku zhasnou.
Ostřikování světlometů a oken
Při aktivaci dešťového senzoru musí být klíč
v zapalování v poloze I nebo II a pákový přepínač
stěračů čelního okna musí být v poloze 0 nebo
v poloze pro jedno setření.
Vysokotlaké ostřikování světlometů*
Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává
velké množství kapaliny. Z důvodu šetření kapalinou jsou světlomety ostřikovány automaticky při
každém pátém ostříknutí čelního okna.
Omezené mytí
Pokud v nádržce zůstává pouze cca. 1 litr kapaliny
do ostřikovačů a na sdružené přístrojové desce
se zobrazí zpráva, že tuto kapalinu máte doplnit,
vypne se přívod kapaliny ke světlometům. Důvodem je přitom úspora kapaliny, která se použije
k čištění čelního skla, aby bylo přes čelní sklo
dobře vidět.
Stírání a ostřikování čelního skla
aktivujte dešťový senzor.
Stisknutím tlačítka
Stěrače provedou jedno setření.
Posunutím pákového přepínače nahoru provedou
stěrače další setření.
Otočte kolečkem nahoru pro vyšší citlivost a dolů
pro nižší citlivost. (Další setření se provádí, když je
kolečko otočeno nahoru.)
Funkce ostřikování.
Deaktivace
Ostřikování čelního okna
Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka dešťonebo pohybem pákového
vého senzoru
přepínače dolů na jiný program stírání.
Dešťový senzor se automaticky vypne po vytažení
dálkového ovladače ze zapalování nebo pět minut
po vypnutí motoru.
Ostřikovače čelního okna a světlometů zapnete
přitažením pákového přepínače směrem
k volantu.
Stěrače čelního okna provedou po uvolnění pákového přepínače ještě několik setření a ostříknou
se čelní světlomety.
Stěrač zadního okna – cyklovač
Stěrač zadního okna – trvalé stírání
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 101
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Zatlačte pákový přepínač dopředu (viz šipka na
výše uvedeném obrázku), abyste zapnuli ostřikování a stírání zadního okna.
POZNÁMKA
Ostřikovač zadního okna je vybaven ochranou
proti přehřátí. To znamená, že pokud by mělo
dojít k přehřátí, motorek se vypne. Po jisté
době (30 sekund nebo později v závislosti na
venkovní teplotě a teplotě motorku) se motorek ochladí a stěrač zadního okna se opět
spustí.
Elektrické ovládání oken
Všechna elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí ovládacího panelu na dveřích řidiče z ovládacích panelů pro ostatní dveře lze ovládat
pouze elektricky ovládané okno na příslušných
dveřích.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti, nezapomeňte vždy
odpojit elektricky ovládaná okna od napájení:
nastavte polohu klíče 0 a když opouštíte vůz,
vezměte si dálkový ovladač s sebou. Informace
o polohách klíče - viz Polohy klíče - funkce na
různých úrovních (str. 79).
Pokud jsou stěrače čelního okna zapnuté a zařadíte zpátečku, spustí se stěrač zadního okna
v režimu cyklovače24. Funkce se vypne při vyřazení zpátečky.
POZNÁMKA
Ve vozech s dešťovými senzory se zadní stěrač aktivuje během couvání pouze v případě,
kdy je senzor aktivován a zároveň prší.
VAROVÁNÍ
Pokud se okna zavírají pomocí dálkového
ovladače s klíčem, dávejte pozor, aby nedošlo
k zachycení dětí nebo jiných cestujících.
Stěrač – couvání
Pokud je stěrač zadního okna již zapnutý na trvalé
stírání, nedojde k žádné změně.
VAROVÁNÍ
Pokud se okna zavírají ze dveří řidiče, dávejte
pozor, aby nedošlo k zachycení dětí nebo
jiných cestujících.
Ovládací panel ve dveřích řidiče.
Elektrické dětské bezpečnostní pojistky, které
brání dětem v otevření zadních dveří zevnitř*
a v otevření/zavření zadních oken, viz Dětské
bezpečnostní pojistky - elektrická aktivace*
(str. 177).
Ovládací prvky zadních oken
Ovládací prvky předních oken
Související informace
•
24
102
Kapalina ostřikovače - doplňování (str. 358)
Tato funkce (cyklované stírání zadního okna při couvání) může být deaktivována. Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Obsluha
proti přivření je možné vypojit, pokud bylo zavírání
přerušeno, např. ledem. Poté, co je zavírání dvakrát po sobě přerušeno, aktivuje se ochrana proti
přivření a automatická funkce se na chvíli odpojí.
Pokud budete nyní držet stále tlačítko vytažené
nahoru, můžete okno zavřít.
POZNÁMKA
Jednou z možností, jak snížit pulzující hluk
větru, když jsou zadní okna otevřena, je trochu
otevřít přední okna.
Obsluha elektricky ovládaných oken.
Obsluha bez funkce „auto“
Obsluha s funkcí „auto“
Všechna elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí ovládacího panelu na dveřích řidiče z ovládacích panelů pro ostatní dveře lze ovládat
pouze elektricky ovládané okno na příslušných
dveřích. Lze používat vždy pouze jeden ovládací
panel.
Aby bylo možné používat elektricky ovládaná
okna, klíč musí být v poloze alespoň I - viz Polohy
klíče - funkce na různých úrovních (str. 79). Elektricky ovládaná okna lze ovládat několik minut po
vypnutí motoru a vytáhnutí dálkového ovládače nelze je však ovládat po otevření dveří.
Obsluha bez funkce „auto“
Pohybujte jemně jedním z ovladačů nahoru/dolu.
Okna se pohybují nahoru/dolu tak dlouho, dokud
držíte ovladač v příslušné poloze.
Resetování
Pokud je akumulátor odpojen, funkce automatického otvírání musí být resetována, aby mohla pracovat správně.
1.
Mírně zvedněte přední část tlačítka, aby se
okno zavřelo do své koncové polohy, a držte
je stisknuté jednu sekundu.
2.
Tlačítko krátce uvolněte.
3.
Opětovně na jednu sekundu zvedněte přední
část tlačítka.
VAROVÁNÍ
Ochrana před přiskřípnutím bude opět funkční
až po resetování.
Obsluha s funkcí „auto“
Posuňte jeden z ovládacích prvků nahoru/dolu do
koncové polohy a uvolněte jej. Okno se automaticky otevře/zavře do své koncové polohy.
Ovládání pomocí dálkového ovladače
s klíčem nebo tlačítka centrálního zamykání
Ovládání elektricky ovládaných oken zvenku
pomocí klíče s dálkovým ovládáním nebo zevnitř
pomocí tlačítka centrálního zamykání - viz Dálkový
ovladač - funkce (str. 159) nebo Zamykání/
odemykání - zevnitř (str. 171).
Zavírání oken se zastaví a okna se otevřou, pokud
jejich pohybu brání jakákoli překážka. Ochranu
103
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Vnější zpětná zrcátka
VAROVÁNÍ
Poloha zpětných zrcátek se nastavuje páčkou na
konzole na dveřích řidiče.
Obě širokoúhlá zrcátka zajistí optimální výhled.
Může se zdát, že předměty jsou dále, než se
skutečně nacházejí.
Uložení nastavení25
Nastavení vnějších zpětných zrcátek a vnitřního
zpětného zrcátka a polohy sedadla řidiče lze uložit pro každý dálkový ovladač s klíčem do paměti
vozidla*, viz Dálkový ovladač s klíčem - personalizace* (str. 157).
Naklonění vnějšího zpětného zrcátka při
parkování25
Ovládací prvky vnějších zpětných zrcátek.
Nastavení
1.
Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka v tlačítku svítí.
Vnější zpětné zrcátko může být nakloněno dolů,
aby řidič viděl stranu ulice, např. při parkování.
–
Zařaďte zpátečku a stiskněte tlačítko L nebo
R.
2.
Nastavte zrcátko ovládacím prvkem uprostřed.
Při vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko
automaticky vrátí do své původní polohy po
cca. 10 sekundách, případně dříve stisknutím tlačítka L nebo R.
3.
Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka
nesmí nadále svítit.
Automatické naklonění vnějšího
zpětného zrcátka při parkování25
Jakmile se zařadí zpátečka, vnější zpětné zrcátko
se automaticky nakloní dolů, aby řidič viděl stranu
ulice, např. při parkování. Při vyřazení zpátečky se
25
104
vnější zpětné zrcátko za chvíli automaticky vrátí do
své původní polohy.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 111).
Automatické sklopení zrcátek při
zamknutí*
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem jsou vnější zpětná zrcátka automaticky sklopena/vyklopena.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 111).
Resetování do neutrální polohy
Zrcátka, která byla vytlačena z původní polohy
v důsledku vnějších vlivů, musejí být elektricky
resetována do neutrální polohy, aby elektrické
sklápění fungovalo správně:
1.
Tlačítky L a R sklopte zrcátka.
2.
Opětovně je vyklopte tlačítky L a R.
3.
Výše uvedený postup v případě potřeby opakujte.
Zrcátka jsou nyní opět nastavena v neutrální
poloze.
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s pamětí, viz Sedadla, přední - elektricky ovládaná (str. 82).
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka*
Okna a vnější zpětná zrcátka vyhřívání
Po jisté době se však vyhřívání vypne automaticky.
Při parkování/průjezdu úzkou oblastí mohou být
zrcátka sklopena:
Vyhřívání využijete k rychlému odstranění
námrazy a zamlžení z čelního skla, zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek.
Viz také Odmlžování a odmražování čelního skla
(str. 132).
1.
2.
Současně stiskněte tlačítka L a R (musí být
zvolena poloha klíče alespoň I).
Uvolněte je po přibližně 1 sekundě. Zrcátka
se automaticky zastaví po úplném přiklopení.
Vyhřívání čelního skla*, zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek
Současným stisknutím tlačítek L a R odklopte
zrcátka. Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném odklopení.
Vnější zpětná zrcátka a zadní okno se automaticky odmrazí/odmlží, pokud se vozidlo startuje při
venkovní teplotě pod +7 °C. Automatické odmražování můžete nastavit v systému menu v položce
MY CAR, viz MY CAR (str. 111).
Při aktivaci vyhřívání čelního skla se vypne kompas (str. 107). Po vypnutí vyhřívání čelního skla
se kompas znovu aktivuje.
Doprovodné osvětlení při odchodu
a příchodu
Světla na vnějších zpětných zrcátkách svítí, pokud
je aktivováno přibližovací osvětlení (str. 100) nebo
osvětlení "home safe" (str. 99).
Související informace
•
•
Zpětné zrcátko - vnitřní (str. 106)
Okna a vnější zpětná zrcátka - vyhřívání
(str. 105)
Vyhřívání, čelní sklo
Vyhřívání, zadní okno a vnější zpětná zrcátka
Pomocí této funkce se odstraňuje námraza
a zamlžení čelního skla, zadního skla a vnějších
zpětných zrcátek.
Jedním stisknutím příslušného tlačítka se spustí
vyhřívání. Kontrolka v tlačítku signalizuje, že je
funkce aktivní. Abyste zbytečně nezatěžovali baterii, vypněte vyhřívání, jakmile zmizí led/zamlžení.
* Volitelná výbava/příslušenství. 105
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Zpětné zrcátko - vnitřní
Automatická změna odrazivosti*
Skleněná střecha*
Vnitřní zpětné zrcátko lze ztlumit pomocí ovládacího prvku na spodní hraně zrcátka. Další
možností je zpětné zrcátko s automatickou změnou odrazivostí.
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno zpětným zrcátkem. U zrcátek s automatickou změnou odrazivostí není manuální ovládání
odrazivosti k dispozici.
Roletu skleněné střechy lze ovládat pomocí ovládání ve střešní konzole.
Zpětné zrcátko obsahuje dva senzory - jeden
směřuje dopředu a druhý dozadu. Společně identifikují a eliminují oslňující světlo. Senzor směřující
dopředu detekuje světlo z okolí a senzor směřující
dozadu detekuje světlo ze světlometů vozidel
jedoucích vzadu.
Skleněná střecha je pevná. Pokud je však klíč
v poloze I nebo II, lze roletu ovládat pomocí ovládacích prvků na stropní konzole. Informace
o polohách klíče - viz Polohy klíče - funkce na
různých úrovních (str. 79).
POZNÁMKA
Pokud jsou senzory zablokovány např.parkovacími lístky, transpondéry, slunečními clonami
nebo předměty na sedadle či v zavazadlovém
prostoru a světlo se k senzorům nedostane,
sníží se funkčnost změny odrazivosti zpětného
zrcátka.
Nastavení odrazivosti
Manuální změna odrazivosti
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve zpětném
zrcátku a oslnit řidiče. Změňte odrazivost ovládacím prvkem, když Vás oslňují světla vozidel jedoucích za Vámi:
1.
2.
106
Změňte odrazivost pohybem ovládacího prvku
směrem do prostoru pro cestující.
Pouze zpětná zrcátka s automatickým tlumením
lze vybavit kompasem (str. 107).
Související informace
•
Vnější zpětná zrcátka (str. 104)
Automatické otevření do koncové polohy
Manuální otevírání do uvolnění tlačítka
Manuální zavírání do uvolnění tlačítka
Automatické zavření do koncové polohy
Návrat do normální polohy se provádí pohybem ovládacího prvku k čelnímu oknu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
DŮLEŽITÉ
•
Nedotýkejte se clony - mohli byste ji
poškodit.
•
Clonu ovládejte pouze pomocí ovládacích
prvků na stropní konzole.
Kompas*
V pravém horním rohu zrcátka je displej, který
ukazuje, na kterou světovou stranu směřuje
přední část vozu.
Provoz
Kalibrace
Země je rozdělena do 15 magnetických zón.
Kompas je nastaven pro geografickou oblast, do
níž je vůz dodáván. Kompas by měl být kalibrován,
pokud se vůz pohybuje přes několik magnetických zón. Postupujte následovně:
1.
Zastavte vůz na velkém otevřeném prostranství, na němž se nenacházejí ocelové konstrukce a vedení velmi vysokého napětí.
2.
Rozjeďte se.
POZNÁMKA
Pro dosažení optimální kalibrace vypněte
všechny elektrické spotřebiče (klimatizace,
stěrače atd.) a zkontrolujte, zda jsou všechny
dveře zavřené.
Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem.
Anglické zkratky označují osm různých směrů: N
(sever), SV (severovýchod), V (východ), JV (jihovýchod), S (jih), JZ (jihozápad), Z (západ) a SZ
(severozápad).
3.
Držte tlačítko na spodní straně vnitřního zpětného zrcátka stisknuté asi 3 sekundy. Objeví
se číslo aktuální magnetické zóny.
Kompas se aktivuje automaticky při nastartování
vozidla a při aktivování polohy II, viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 79). Chcete-li
kompas deaktivovat nebo aktivovat, stiskněte
např. pomocí kancelářské sponky tlačítko na
zadní straně zrcátka.
Při aktivaci vyhřívání čelního skla se vypne kompas. Po vypnutí vyhřívání čelního skla se kompas
znovu aktivuje.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 107
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Navigace v menu - sdružená
přístrojová deska
Menu zobrazené na displeji na sdružené přístrojové desky (str. 64) se ovládají levým pákovým
přepínačem. To, jaké menu se zobrazí na informačním displeji, závisí na poloze klíče (str. 79).
Magnetické zóny.
4.
Stiskněte opakovaně tlačítko, dokud se nezobrazí číslo požadované magnetické zóny (1–
15). Viz mapa magnetických zón pro kompas.
5.
Počkejte, dokud se na displeji znovu nezobrazí C, nebo podržte tlačítko dole na zpětném zrcátku stisknuté cca. 6 sekund (použijte např. kancelářskou sponku), dokud se
nezobrazí C.
6.
7.
108
Jeďte pomalu v kruhu maximální rychlostí
10 km/h (6 mph), dokud se neobjeví na displeji směr kompasu, tím je kalibrace dokončena. Poté ujeďte 2 okruhy pro jemné doladění kalibrace.
Výše uvedený postup v případě potřeby opakujte.
Informační displeje (digitální sdružená přístrojová deska)
a prvky k ovládání navigace v menu.
OK - otevření menu, potvrzení zpráv
a potvrzení položek vybraných v menu.
Kolečko – pohyb mezi položkami menu.
Informační displej (analogová sdružená přístrojová
deska) a prvky k ovládání navigace v menu.
RESET - vynulování údajů ve zvoleném kroku
palubního počítače a přesun zpět ve struktuře menu.
Pokud je to zpráva (str. 109), musí se potvrdit
stisknutím tlačítka OK. Nyní se zobrazí menu.
Související informace
•
•
Zprávy - použití (str. 110)
•
Přehled nabídky - digitální sdružená přístrojová deska (str. 109)
Přehled nabídky - analogová sdružená přístrojová deska (str. 109)
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Přehled nabídky - analogová
sdružená přístrojová deska
Přehled nabídky - digitální sdružená
přístrojová deska
To, jaké menu se zobrazí na informačním displeji
sdružené přístrojové desky, závisí na poloze klíče
(str. 79).
To, jaké menu se zobrazí na informačním displeji
sdružené přístrojové desky, závisí na poloze klíče
(str. 79).
Pro některé z dále uvedených položek menu musí
být ve voze nainstalovány jisté funkce a hardware.
Pro některé z dále uvedených položek menu musí
být ve voze nainstalovány jisté funkce a hardware.
Dig.rychl.
Nastavení*
Topení*
Motivy
Nezáv.top.*
Režim kontrastu/Režim barev
Možn. TC
Servisní stav
Servisní stav
Zprávy28
Hladina
Zprávy
oleje26
(##)27
Související informace
•
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 108)
•
Přehled nabídky - digitální sdružená přístrojová deska (str. 109)
•
Sdružená přístrojová deska (str. 64)
26
27
28
29
Některé motory.
Počet zpráv se zobrazí v závorkách.
Počet zpráv se zobrazí v závorkách.
Některé motory.
Zprávy
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky
se na informačním displeji objeví příslušná
zpráva.
Zpráva
Popis
Bezpečně
zastavteA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko poškození - kontaktujte servisB.
Vypněte
motorA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko poškození - kontaktujte servisB.
Nutný servisA
Kontaktujte servisB a požádejte, aby vozidlo okamžitě
zkontrolovali.
Nutný servisA
Kontaktujte servisB a požádejte, aby vozidlo co nejdříve
zkontrolovali.
Hladina oleje29
Nezáv.topení*
Nulování počítadla km
Související informace
•
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 108)
Viz manuálA
Přečtěte si uživatelskou příručku.
•
Přehled nabídky - analogová sdružená přístrojová deska (str. 109)
Objednejte
se do servisu
•
Sdružená přístrojová deska (str. 64)
Čas na objednání pravidelné
servisní prohlídky - kontaktujte servisB.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 109
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Čas na pravidelný servis
Čas na pravidelnou servisní
prohlídku - kontaktujte
servisB. Tato doba je určována podle počtu ujetých
kilometrů, počtu měsíců od
poslední prohlídky, provozní
doby motoru a kvality oleje.
Horká převod. Bezp.
zastavte
Počk.až zchl.
Kritická závada. Okamžitě
bezpečně zastavte vůz
a kontaktujte servisB.
Dočasně
vypnutoA
Funkce byla dočasně
vypnuta a je automaticky
resetována za jízdy nebo po
opětovném nastartování
motoru.
Termín
servisu překročen
Pokud nejsou dodržovány
servisní intervaly, záruka
nekryje poškozené díly - kontaktujte servisB.
Převodovka
Nutná
výměna oleje
Kontaktujte servisB a požádejte, aby vozidlo co nejdříve
zkontrolovali.
Převodovka
Omezená
funkčnost
Převodovka není v plném
rozsahu funkční. Opatrně
pokračujte v jízdě, dokud
zpráva nezmizí.C.
Pokud se objevuje opakovaně - kontaktujte servisB.
Horká převod. Snižte
rychlost
110
Jeďte plynuleji nebo s vozidlem bezpečně zastavte.
Zařaďte neutrál a nechte
motor běžet ve volnoběžných
otáčkách, dokud zpráva
nezmizíC.
Vybitá baterie
Úsporný
režim
A
B
C
Audiosystém se vypnul
z důvodu úspory energie.
Dobijte akumulátor.
Zprávy - použití
K potvrzování a procházení zpráv (str. 109),
které se zobrazují na informačním displeji sdružené přístrojové desky používejte levý páčkový
přepínač.
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky
se na displeji objeví příslušná zpráva. Do odstranění závady bude v paměti uložena chybová
zpráva.
Stisknutím tlačítka OK na levém páčkovém přepínači potvrdíte30 zprávu. Pomocí přetáčecího
kolečka (str. 108) procházejte jednotlivé zprávy.
POZNÁMKA
Součást zprávy, která se zobrazí společně s informací o místě,
kde došlo k problému.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Další zprávy týkající se automatické převodovky.
Pokud se při použití palubního počítače
zobrazí výstražná zpráva, musí se přečíst
(stisknutím tlačítka OK) ještě před tím, než se
pokračuje v předchozí aktivitě.
Související informace
•
•
Zprávy - použití (str. 110)
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 108)
Související informace
•
Přehled nabídky - analogová sdružená přístrojová deska (str. 109)
•
Přehled nabídky - digitální sdružená přístrojová deska (str. 109)
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
MY CAR
MY CAR - otevře se systém nabídky MY
CAR.
MY CAR je zdroj nabídek, který pracuje s mnoha
funkcemi vozidla, např. City Safety™, se zámky
a poplašným zařízením, ovládá automatickou
rychlost ventilátoru, nastavení hodin atd.
TUNE - otáčením knoflíku ve středové konzole nebo kolečka na volantu procházíte
nahoru/dolů možnosti nabídek.
OK/MENU - stisknutím tlačítka ve středové
konzole na volantu vyberete/zaškrtnete zvýrazněnou možnost nabídky nebo uložíte
vybranou funkci v paměti.
Některé funkce jsou k dispozici standardně, jiné
se týkají výbavy na přání.
Provoz
Menu se prochází pomocí tlačítek na středové
konzole nebo pomocí pravé klávesnice na
volantu*.
EXIT
Funkce EXIT
V závislosti na funkci, u které se kurzor nachází,
když se krátce stiskne EXIT, a v závislosti na
úrovni menu, nastane některá z následujících
situací:
•
•
•
•
•
Ovládací panel na středové konzole a klávesnice na
volantu. Obrázek je schematický - počet funkcí a uspořádání tlačítek se liší podle vybrané výbavy a trhu.
30
Zprávu můžete potvrdit pomocí kolečka nebo stisknutím tlačítka RESET.
bude odmítnut telefonní hovor
bude přerušena aktuální funkce
budou vymazány vstupní znaky
zruší se naposledy provedené výběry
dojde k posunutí v systému menu směrem
nahoru.
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT zobrazíte normální zobrazení MY CAR nebo, pokud jste v normálním zobrazení, přejdete do nejvyšší úrovně
nabídky (nabídka hlavního zdroje).
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 111
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Možnosti nabídky a cesty vyhledávání
Palubní počítač
Průměrná
Popis možností nabídek a cest vyhledávání v MY
CAR naleznete v doplňku Sensus Infotainment.
Palubní počítač vozidla během jízdy zaznamenává a vypočítává hodnoty jako např. vzdálenost,
spotřebu paliva a průměrnou rychlost.
Průměrná spotřeba paliva se počítá od posledního vynulování.
POZNÁMKA
Obsah a vzhled palubního počítače se liší podle
toho, zda se jedná o analogovou nebo digitální
sdruženou přístrojovou desku:
•
Palubní počítač - analogová sdružená přístrojová deska (str. 114)
•
Palubní počítač - digitální sdružená přístrojová deska (str. 117)
Pokud se používá topení spalující palivo*,
může dojít k mírné odchylce.
Průměrná rychlost
Průměrná rychlost se počítá ze vzdálenosti ujeté
od posledního vynulování.
Okamžitá
Informace o aktuální spotřebě paliva se průběžně
aktualizují - přibližně jednou za sekundu. Pokud
vozidlo jede nízkou rychlostí, spotřeba se zobrazuje za časovou jednotku, při vyšších rychlostech
se zobrazuje ve vztahu ke vzdálenosti.
Pro displej lze zvolit různé jednotky (km/míle) viz dále kapitola "Změna jednotek" (str. 112).
Dojezd - km do prázd. nádrže
Na palubním počítači se objeví přibližná vzdálenost, kterou lze ujet na palivo zbývající v nádrži.
Na informačním displeji31 sdružené přístrojové desky lze
zobrazit informace z palubního počítače.
Dílčí počítadlo kilometrů
Na palubním počítači jsou dvě dílčí počítadla kilometrů a jedno počítadlo celkem ujetých kilometrů.
31
112
Pokud položka "Vzdl.do pr." zobrazí ----, dojezd
není zaručen.
•
V tomto případě co nejdříve dočerpejte
palivo.
Vzhled a zobrazení displeje se mohou lišit v závislosti na provedení přístroje.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Výpočet je založen na průměrné spotřebě paliva
v posledních 30 km a zbývajícím množství paliva
v nádrži.
POZNÁMKA
Při změně stylu jízdy se hodnota může mírně
lišit.
Související informace
•
Palubní počítač - analogová sdružená přístrojová deska (str. 114)
•
Palubní počítač - digitální sdružená přístrojová deska (str. 117)
•
Palubní počítač - statistika jízdy* (str. 120)
Výsledkem ekonomického stylu jízdy je celkově
delší dojezd. Další informace o možnostech ovlivnění spotřeby, viz Životní prostředí (str. 22).
Digitální zobrazení rychlosti v jiných
jednotkách32
Pokud je hlavní přístroj cejchován v mph, ekvivalentní digitální rychlost se zobrazí jako km/h.
Změna jednotek
Jednotky vzdálenosti a paliva lze měnit v systému
nabídky MY CAR, viz MY CAR (str. 111).
POZNÁMKA
Kromě palubního počítače se tyto jednotky
mění rovněž v navigačním systému Volvo*.
32
Pouze digitální panel sdružené přístrojové desky a pouze některé trhy.
* Volitelná výbava/příslušenství. 113
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Palubní počítač - analogová
sdružená přístrojová deska
Palubní počítač, alternativa
Ovládání
Zvolte, jaký palubní počítač se má zobrazovat:
Informace z palubního počítače se mohou zobrazit na sdružené přístrojové desce. K ovládání se
používá páčkový přepínač vlevo a nabídka sdružené přístrojové desky.
Kontrolu a nastavení lze provést okamžitě, když
se sdružená přístrojová deska po odemknutí
automaticky rozsvítí. Pokud do cca. 30 sekund po
otevření dveří řidiče nepoužijete ovládání palubního počítače, přístroj zhasne. Pokud byste nyní
chtěli palubní počítač ovládat, musí být klíč
v poloze II nebo se musí nastartovat motor.
POZNÁMKA
Pokud používáte palubní počítač a zobrazí se
varovná zpráva, musíte před opětovnou aktivací palubního počítače tuto zprávu potvrdit.
•
114
Potvrďte zprávu krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů
směru.
1.
Žádný z ovládacích prvků nesmí být uprostřed
sekvence - "resetujte" je nejdříve tak, že
dvakrát stisknete RESET.
2.
Otočením kolečka procházejte jednotlivé
možnosti. Zastavte se na požadované
položce.
Displej palubního počítače na sdružené přístrojové desce lze kdykoliv během cesty posunout na
jinou položku. U jedné z položek není palubní
počítač vůbec zobrazen.
Informační displej a ovládací prvky.
OK - otevře se nabídka na sdružené přístrojové desce, potvrzují se zprávy a provádějí se
výběry v nabídce.
Kolečko - procházejí se možnosti nabídky
nebo možnosti palubního počítače.
RESET - resetuje se aktuální palubní počítač
nebo se vrátíte ve struktuře nabídky zpět.
Položka palubního počítače na sdružené přístrojové desce
Informace
Dílčí počítadlo kilometrů T1+cel.vzd
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T1.
Dílčí počítadlo kilometrů T2+cel.vzd
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T2.
Vzdl.do pr.
Další informace - viz kapitol "Dojezd - km do prázd. nádrže" (str. 112).
Spotř. pal.
Aktuální spotřeba.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Položka palubního počítače na sdružené přístrojové desce
Informace
Prům.rych.
•
Žádné informace na palubním počítači.
Zobrazí se prázdný displej a rovněž se tímto označuje začátek a konec smyčky.
Resetování palubního počítače
1.
2.
Otáčejte kolečkem a zastavte se na položce
palubního počítače, kterou chcete resetovat:
T1+cel.vzd, T2+cel.vzd nebo Prům.rych..
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete Prům.rych..
Funkce nabídky sdružené přístrojové
desky
Jedním dlouhým stisknutím tlačítka RESET
resetujte hodnotu příslušné položky.
V nabídce sdružené přístrojové desky se nacházejí možnosti nastavení palubního počítače. Otevřete nabídku a zkontrolujte/upravte funkce uvedené dále v tabulce.
Každou položku lze nulovat samostatně.
1.
Žádný z ovládacích prvků nesmí být uprostřed
sekvence - "resetujte" je nejdříve tak, že
dvakrát stisknete RESET.
2.
Stiskněte OK.
3.
Procházejte jednotlivé funkce pomocí přetáčecího kolečka a pro provedení výběru resp.
potvrzení stiskněte OK.
4.
Po provedení kontroly resp. ukončení nastavování stiskněte dvakrát RESET.
Funkce
Informace
Dig.rychl.
Uprostřed sdružené přístrojové desky se pomocí číslic zobrazuje rychlost vozidla.
•
•
•
km/h
mph
Žádné zobrazení
Topení*
•
•
•
Popis programování časovače, viz Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující* - časovač (str. 138).
PŘÍMÝ START
Časovač 1
Časovač 2
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 115
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Funkce
Informace
Nezáv.top.*
Více informací, viz Nezávislé topení* (str. 140).
• AZap
• Vyp
Možn. TC
•
•
•
•
•
Km do prázd. nádrže
Spotřeba paliva
Zde si můžete aktivovat položky, které mají být k dispozici jako volitelná položka u palubního počítače. Symboly položek, které již byly zvoleny, jsou označeny bíle a je u nich "zaškrtnutí". Ostatní
položky jsou šedé a bez zaškrtnutí.
Průměrná rychlost
Dílčí počítadlo kilometrů T1+cel.vzd
Dílčí počítadlo kilometrů T2+cel.vzd
Servisní stav
Zobrazí se počet měsíců a počet ujetých kilometrů do další servisní prohlídky.
Hladina olejeA
Více informací, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str. 343).
Zprávy (##)
Více informací, viz Zprávy (str. 109).
A
Některé motory.
Související informace
•
•
116
Palubní počítač (str. 112)
Palubní počítač - statistika jízdy* (str. 120)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Palubní počítač - digitální sdružená
přístrojová deska
Palubní počítač, alternativa
Ovládání
Zvolte, jaký palubní počítač se má zobrazovat:
Informace z palubního počítače se mohou zobrazit na sdružené přístrojové desce. K ovládání se
používá páčkový přepínač vlevo a nabídka sdružené přístrojové desky.
Kontrolu a nastavení lze provést okamžitě, když
se sdružená přístrojová deska po odemknutí
automaticky rozsvítí. Pokud do cca. 30 sekund po
otevření dveří řidiče nepoužijete ovládání palubního počítače, přístroj zhasne. Pokud byste nyní
chtěli palubní počítač ovládat, musí být klíč
v poloze II nebo se musí nastartovat motor.
POZNÁMKA
Pokud používáte palubní počítač a zobrazí se
varovná zpráva, musíte před opětovnou aktivací palubního počítače tuto zprávu potvrdit.
•
Potvrďte zprávu krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů
směru.
Současně lze zobrazit tři položky palubního počítače jednu položku v každém "okně".
1.
Žádný z ovládacích prvků nesmí být uprostřed
sekvence - "resetujte" je nejdříve tak, že
dvakrát stisknete RESET.
2.
Otáčením kolečka procházejte jednotlivé
kombinace položek.
3.
Zastavte se na požadované kombinaci pro
trvalé zobrazení dat jízdy na sdružené přístrojové desce.
Displej palubního počítače na sdružené přístrojové desce lze kdykoliv během cesty posunout na
jinou položku. U jedné z položek není palubní
počítač vůbec zobrazen.
OK - otevře se nabídka na sdružené přístrojové desce, potvrzují se zprávy a provádějí se
výběry v nabídce.
Kolečko - procházejí se možnosti nabídky
nebo možnosti palubního počítače.
RESET - resetuje se aktuální palubní počítač
nebo se vrátíte ve struktuře nabídky zpět.
Kombinace položek
Informace
Průměrná
Denní počítadlo kilometrů T1
+ údaje
Průměrná rychlost
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T1.
Okamžitá
Denní počítadlo kilometrů T2
+ údaje
Km do prázd. nádrže
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T2.
}}
117
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Kombinace položek
Okamžitá
Údaje
Informace
km/h<>mphA
Žádné informace na palubním počítači.
A
Všechny tři displeje palubního počítače zhasnou a rovněž se tímto označuje začátek a konec smyčky.
Pouze některé trhy.
Resetování palubního počítače
Dílčí počítadlo kilometrů
1. Otáčejte kolečkem a zastavte na kombinaci
položek, které na dílčím počítadle chcete
resetovat.
2.
Jedním dlouhým stisknutím tlačítka RESET
resetujte hodnotu příslušné položky.
Průměrná rychlost a průměrná spotřeba
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku
sdružené přístrojové desky.
2.
3.
Vyberte, zda chcete resetovat průměrnou
spotřebu, průměrnou rychlost nebo obojí
a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
4.
Dokončete stisknutím tlačítka RESET.
Funkce nabídky sdružené přístrojové
desky
V nabídce sdružené přístrojové desky se nacházejí možnosti nastavení palubního počítače. Otevřete nabídku a zkontrolujte/upravte funkce uvedené dále v tabulce.
1.
Žádný z ovládacích prvků nesmí být uprostřed
sekvence - "resetujte" je nejdříve tak, že
dvakrát stisknete RESET.
2.
Stiskněte OK.
3.
Procházejte jednotlivé funkce pomocí přetáčecího kolečka a pro provedení výběru resp.
potvrzení stiskněte OK.
4.
Po provedení kontroly resp. ukončení nastavování stiskněte dvakrát RESET.
Kolečkem přejděte v nabídce na položku
Nulování počítadla km a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Funkce
Informace
Nulování počítadla km
Vynulujte hodnotu průměrné spotřeby paliva a průměrnou rychlost.
•
•
Upozorňujeme, že tato funkce nenuluje obě počítadla kilometrů T1 a T2.
Průměrná
Průměrná rychlost
Zprávy
118
km/h<>mph – „Reverzní digitální zobrazení rychlosti“, viz Palubní počítač (str. 112).
Více informací, viz Zprávy (str. 109).
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Funkce
Informace
Motivy
Zvolte motiv vzhledu sdružené přístrojové desky, viz Digitální sdružená přístrojová deska - přehled (str. 65).
Nastavení*
Zvolte AZap nebo Vyp.
Více informací, viz Nezávislé topení* (str. 140).
Režim kontrastu/Režim barev
Nastavení jasu a intenzity barev na sdružené přístrojové desce.
Nezáv.topení*
Popis programování časovače, viz Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující* - časovač (str. 138).
• Přímý start
• Časovač 1
• Časovač 2
Servisní stav
Zobrazí se počet měsíců a počet ujetých kilometrů do další servisní prohlídky.
Hladina olejeA
Více informací, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str. 343).
A
Některé motory.
Související informace
•
•
Palubní počítač (str. 112)
Palubní počítač - statistika jízdy* (str. 120)
* Volitelná výbava/příslušenství. 119
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Palubní počítač - statistika jízdy*
Na obrazovce středové konzoly se může zobrazovat statistika jízdy z palubního počítače s grafickým přehledem spotřeby paliva.
Funkce
–
Nastavení
V nabídce MY CAR - Statistika trasy můžete
upravit jednotlivá nastavení.
• Resetovat po min. 4 hod. vypnutí motoru
- políčko zvýrazněte stisknutím tlačítka
ENTER. Pokud chcete nabídku opustit, stiskněte EXIT. Pokud je zvolena tato možnost,
veškerá statistika se po dokončení jízdy automaticky vymaže a vozidlo bude stát déle než
4 hodiny. Statistika trasy se při dalším nastartování motoru začne počítat od nuly.
Pokud chcete zobrazit sloupcový graf, otevřete nabídku MY CAR (str. 111) a zvolte
Statistika trasy.
• Spustit novou trasu - ENTER se používá
k vymazání veškeré předchozí statistiky
z nabídky pomocí tlačítka EXIT. Pokud se
s vozidlem opět rozjedete dříve, než uplynou
4 hodiny, příslušnou dobu musíte nejdříve
ručně vymazat pomocí této položky.
Viz také Eco guide na straně (str. 68).
Související informace
Statistika
trasy33.
Každý sloupec symbolizuje 1 km nebo 10 km
ujeté vzdálenosti, a to v závislosti na zvoleném
měřítku. Sloupec zcela vpravo odpovídá hodnotě
pro aktuální kilometr nebo aktuálních 10 km.
•
•
•
Palubní počítač (str. 112)
Palubní počítač - analogová sdružená přístrojová deska (str. 114)
Palubní počítač - digitální sdružená přístrojová deska (str. 117)
Pomocí knoflíku TUNE můžete změnit měřítko
každého sloupce mezi 1 km a 10 km - kurzor
zcela vpravo mění polohu (nahoru a dolů) v závislosti na zvoleném měřítku.
33
120
Obrázek je schématický - rozložení se může lišit v závislosti na trhu a na aktualizovaném softwaru.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLIMA
KLIMA
Všeobecné informace o klimatizaci
Vůz je vybaven elektronicky řízenou klimatizací
(ECC). Systém klimatizace chladí nebo topí,
stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu v prostoru pro cestující.
Existují dvě různé klimatizace:
•
•
Elektronické řízení teploty (ETC) (str. 128)
Elektronická klimatizace (ECC) (str. 127)
POZNÁMKA
Klimatizaci (AC) (str. 131) můžete vypnout,
ale pro zajištění optimálního komfortu z hlediska klimatu v prostoru pro cestující a pro
zabránění zamlžení oken by klimatizace měla
být stále zapnutá.
Nezapomeňte
122
•
Aby klimatizace fungovala optimálně, musí
být zavřena boční okna.
•
Funkce úplného vyvětrání (str. 172) současně otevře/zavře všechna boční okna
a může být používána například k rychlé
výměně vzduchu za horkého počasí.
•
Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním oknem).
•
Za teplého počasí se může pod vozem objevit
kondenzát z klimatizace. Jde o zcela normální
jev.
•
•
Pokud motor potřebuje plný výkon, např. při
zrychlování, klimatizaci lze dočasně vypnout.
Pak může v prostoru pro cestující dojít
k dočasnému zvýšení teploty.
Odstraňte zamlžení z vnitřní strany oken
především pomocí funkce odmražování
(str. 132). Abyste snížili riziko zamlžení,
udržujte okna čistá a používejte čistič na
okna.
Vozy s funkcí Start/Stop*
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
Skutečná teplota (str. 123)
Snímače - ovládání klimatu (str. 123)
Nastavení menu - ovládání klimatu (str. 125)
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
(str. 125)
Kvalita vzduchu (str. 123)
Vyhřívaná přední sedadla* (str. 129)
Vyhřívané zadní sedadlo* (str. 129)
Pokud byl motor automaticky vypnut (str. 276),
dojde k dočasnému omezení funkčnosti některých zařízení, např. k omezení otáček ventilátoru
(str. 130) klimatizace.
Vozy s funkcí ECO*
Některé funkce dočasně omezí svou funkčnost
nebo se deaktivují, když se aktivuje funkce ECO
(str. 284), takovou funkcí je např. klimatizace
(str. 131).
POZNÁMKA
Je-li aktivována funkce ECO, změní se
některé parametry v nastavení klimatizace
a omezí se funkčnost některých elektrických
spotřebičů. Některá nastavení lze resetovat
manuálně, nicméně funkčnost bude v plném
rozsahu obnovena až deaktivací funkce ECO.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLIMA
Skutečná teplota
Snímače - ovládání klimatu
Kvalita vzduchu
Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním
podmínkám s ohledem na teplotu okolí, rychlost
vzduchu, vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci,
které postupem času ovlivňují interiér a exteriér
vozu.
Systém řízení klimatu obsahuje celou řadu
senzorů, které pomáhají regulovat teplotu
(str. 123) ve vozidle.
•
Čidlo slunečního svitu se nachází na horní
straně palubní desky.
Prostor pro cestující ve voze Volvo je navržen
tak, aby byl příjemný a pohodlný, a to dokonce
i pro osoby, které trpí astmatem a kontaktními
alergiemi.
Součástí systému je čidlo slunečního svitu
(str. 123), které detekuje stranu, ze které svítí
slunce do prostoru pro cestující. To znamená1, že
se může lišit teplota mezi pravými a levými větracími otvory, a to přesto, že pro obě strany je
nastavena stejná teplota.
•
Čidlo teploty v prostoru pro cestující se
nachází pod ovládacím panelem klimatizace.
•
Čidlo venkovní teploty je umístěno na vnějším
zpětném zrcátku.
POZNÁMKA
Související informace
•
•
Nezakrývejte a neblokujte snímače oděvy
a jinými předměty.
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 122)
Regulace teploty v prostoru pro cestující
(str. 131)
Filtr klimatizace (str. 124)
•
Systém kvality vzduchu v interiéru (IAQS)
(str. 124)*
Materiál v prostoru pro cestující (str. 125)
Clean Zone Interior Package (CZIP)
(str. 124)*
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 122)
Související informace
•
1
•
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 122)
Platí pouze pro ECC.
* Volitelná výbava/příslušenství. 123
KLIMA
Kvalita vzduchu - filtr klimatizace
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro cestující je čištěn filtrem.
Filtr musí být měněn v pravidelných intervalech.
Doporučený interval pro výměnu filtru je v každém
předepsaném servisním plánu. Používáte-li vůz ve
znečistěném prostředí, měňte filtr častěji.
Kvalita vzduchu - Clean Zone
Interior Package (CZIP)*
Systém CZIP byl upraven a dokáže nyní ještě
lépe odfiltrovat z prostoru pro cestující látky způsobující alergie a astma.
Zahrnuje následující:
•
POZNÁMKA
Existují různé druhy filtrů pro prostor pro
cestující. Zkontrolujte, zda se používá správný
filtr.
Související informace
•
Kvalita vzduchu (str. 123)
•
Rozšířená funkce ventilátoru, což znamená,
že ventilátor se zapne při otevření vozu dálkovým ovladačem s klíčem. Ventilátor plní prostor pro cestující čerstvým vzduchem. Funkce
se zapíná v případě potřeby a vypíná se automaticky po určité době, nebo když se otevřou
jedny z dveří prostoru pro cestující. Doba, po
kterou pracuje ventilátor, se postupně zkracuje, tak jak se snižuje jeho potřeba do stáří
vozidla 4 roky.
124
Systém kvality vzduchu IAQS odděluje plyny
a částice, redukuje pachy a znečišťující částice
v prostoru pro cestující.
Je-li venkovní vzduch znečištěn, nasávání vzduchu
se zavře, aby se snížila koncentrace uhlovodíků,
oxidů dusíku a přízemního ozónu. Vzduch recirkuluje v prostoru pro cestující.
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz MY
CAR (str. 111).
POZNÁMKA
Aby vzduch v prostoru pro cestující byl optimální, snímač kvality vzduchu musí být vždy
aktivován.
Systém kvality vzduchu v interiéru IAQS
(str. 124) je plně automatický systém, který
čistí vzduch v prostoru pro cestující od znečisťujících látek, jako jsou pevné částice, uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón.
Související informace
•
•
Kvalita vzduchu - IAQS*
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 122)
Kvalita vzduchu (str. 123)
V chladném klimatu je automatická recirkulace vzduchu omezena tak, aby nedocházelo
k mlžení.
Související informace
•
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 122)
Kvalita vzduchu (str. 123)
Kvalita vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)* (str. 124)
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLIMA
Kvalita vzduchu - materiál
Nastavení menu - ovládání klimatu
Materiály byly vyvinuty tak, aby bylo minimalizováno množství prachu v prostoru pro cestující.
Tyto materiály přispívají rovněž ke snadnému
udržování prostoru pro cestující v čistotě.
U čtyř funkcí systému ovládání klimatizace lze
pomocí středové konzoly výchozí nastavení aktivovat, deaktivovat nebo změnit.
Koberce v prostoru pro cestující i v zavazadlovém
prostoru jsou vyjímatelné a lze je snadno čistit.
Používejte čisticí prostředky a produkty péče
o vozidlo, které vyvinula společnost Volvo k čištění
interiéru vozidla (str. 375).
Související informace
•
Kvalita vzduchu (str. 123)
•
•
•
•
Rozvod vzduchu v prostoru pro
cestující
Vstupní vzduch je rozdělen mezi několik větracích otvorů v prostoru pro cestující.
Rychlost ventilátoru během automatické
regulace klimatu* (str. 130).
Časovač recirkulace vzduchu (str. 133).
Automatické spuštění odmražování zadního
skla (str. 105).
Systém kvality vzduchu uvnitř vozu* (str. 124).
Funkce systému ovládání klimatizace lze resetovat na výchozí nastavení pomocí systému menu
v položce MY CAR. Popis systému menu, viz MY
CAR (str. 111).
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 122)
Distribuce vzduchu je v režimu AUTO * plně automatická.
V případě potřeby lze regulovat manuálně. Viz
tabulka Rozvod vzduchu (str. 134).
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 125
KLIMA
||
Ventilační otvory v palubní desce
Otevřeno
Zavřeno
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení
Nasměrujte ventilační otvory na boční okna, aby
bylo odstraněno zamlžení.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že malé děti mohou být citlivé
na průvan a proudění vzduchu.
126
Distribuce vzduchu
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
Distribuce vzduchu - ventilační otvory v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na podlaze
Postava se skládá ze tří tlačítek. Po stisknutí tlačítka se na obrazovce TV rozsvítí obrázek postavy
(viz obrázek dole) a šipka před danou částí
obrázku indikuje nastavení distribuce vzduchu.
Další informace, viz tabulka Rozvod vzduchu
(str. 134).
Nastavená distribuce vzduchu se zobrazuje na obrazovce
TV.
Související informace
•
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 122)
Automatická regulace (str. 130)
Rozvod vzduchu - recirkulace (str. 133)
KLIMA
Elektronická klimatizace (ECC)*
Elektronická klimatizace ECC udržujte v prostoru
pro cestující nastavenou teplotu. Zvlášť lze
Ventilátor (str. 130)
AUTO - Automatická regulace klimatu
(str. 130)
Elektricky vyhřívané přední sedadlo
(str. 129), levá strana
Vyhřívání čelního skla* a odmrazování na
maximum (str. 132)
Rozvod vzduchu (str. 125) - ventilační otvory
na podlaze
Distribuce vzduchu - ventilační otvory v přístrojové desce
nastavit teplotu na straně spolujezdce a na
straně řidiče.
Automatická funkce automaticky reguluje teplotu,
klimatizaci, otáčky ventilátoru, recirkulaci a rozvod vzduchu.
ECO* (str. 284)
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných
zrcátek (str. 105)
Nastavení, levá/pravá strana pro regulaci
teploty (str. 131)
AC - Zapnutí/vypnutí klimatizace (str. 131)
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 122)
Elektricky vyhřívané přední sedadlo
(str. 129), pravá strana
Řízení teploty (str. 131)
Recirkulace (str. 133)
* Volitelná výbava/příslušenství. 127
KLIMA
Elektronické řízení teploty - ETC
Pomocí systému ETC (elektronická regulace
teploty) je teplota regulována automaticky, při-
Ventilátor (str. 130)
Elektricky vyhřívané přední sedadlo
(str. 129), levá strana
AC - Zapnutí/vypnutí klimatizace (str. 131)
Vyhřívání čelního skla a odmrazování na
maximum*
Rozvod vzduchu (str. 125) - ventilační otvory
na podlaze
Distribuce vzduchu - ventilační otvory v přístrojové desce
128
čemž rozvod vzduchu a ventilátor se ovládají
manuálně.
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 122)
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných
zrcátek (str. 105)
Recirkulace (str. 133)
Elektricky vyhřívané přední sedadlo
(str. 129), pravá strana
Řízení teploty (str. 131)
ECO* (str. 284)
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLIMA
Vyhřívaná přední sedadla*
Vyhřívání předních sedadel funguje ve třech
úrovních, což zajistí vyšší míru komfortu řidiče
a spolujezdce při chladném počasí.
K dispozici jsou tři úrovně vyhřívání s různým
tepelným výkonem:
•
Nejvyšší úroveň vyhřívání - na obrazovce na
středové konzole svítí tři oranžová políčka (viz
obrázek nahoře)
•
Nižší úroveň vyhřívání - na obrazovce svítí dvě
oranžová políčka.
•
Nejnižší úroveň vyhřívání - na obrazovce svítí
jedno oranžové políčko.
•
Vypnutí ohřevu - nesvítí žádné políčko.
Vyhřívané zadní sedadlo*
Vyhřívání zadních krajních sedadel má tři polohy,
které nabízejí cestujícím při chladném počasí
vyšší míru komfortu.
VAROVÁNÍ
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby, které
mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce
snášejí zvýšení teploty a osoby, které mají jiné
problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel.
Jinak by mohly utrpět popáleniny.
Na obrazovce TV se zobrazí momentálně nastavená úroveň vyhřívání.
Opakovaným tisknutím tlačítka
přepínejte mezi jednotlivými
úrovněmi nebo tuto funkci
deaktivujte.
Související informace
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 122)
Vyhřívané zadní sedadlo* (str. 129)
Momentálně nastavenou úroveň vyhřívání poznáte podle
kontrolek v tlačítku:
Opakovaným tisknutím tlačítka přepínejte mezi
jednotlivými úrovněmi nebo tuto funkci deaktivujte.
K dispozici jsou tři úrovně vyhřívání s různým
tepelným výkonem:
•
•
•
Nejvyšší úroveň vyhřívání - svítí tři kontrolky.
•
Vypnutí ohřevu - nesvítí žádná kontrolka.
Nižší úroveň vyhřívání - svítí dvě kontrolky.
Nejnižší úroveň vyhřívání - svítí jedna kontrolka.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 129
KLIMA
||
VAROVÁNÍ
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby, které
mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce
snášejí zvýšení teploty a osoby, které mají jiné
problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel.
Jinak by mohly utrpět popáleniny.
Ventilátor
Automatická regulace
Aby nedošlo k zamlžování oken, ventilátor by měl
stále běžet.
Automatická regulace je možná pouze u elektronické klimatizace (ECC) (str. 127).
Je-li ventilátor úplně vypnutý, klimatizace
nefunguje a mohla by se mlžit skla.
Související informace
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 122)
Vyhřívaná přední sedadla* (str. 129)
Automatická funkce automaticky reguluje teplotu (str. 131),
klimatizaci (str. 131), rychlost
ventilátoru (str. 130), recirkulaci
(str. 133) a rozvod vzduchu
(str. 125).
POZNÁMKA
S ECC*
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku. Funkce AUTO je
vypnuta. Pokud zvolíte funkci
AUTO, otáčky ventilátoru se
regulují automaticky (str. 130)
- původně nastavené otáčky
ventilátoru se vypnou.
S ETC
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku.
Pokud vyberete jednu nebo více funkcí manuálně,
ostatní funkce budou řízeny automaticky. Všechna manuální nastavení se po stisknutí tlačítka
AUTO vypnou. Na obrazovce displeje se objeví
AUTO KLIMA.
Rychlost ventilátoru v automatickém režimu lze
nastavit v systému menu MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 111).
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 122)
Související informace
•
•
•
130
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 122)
Elektronická klimatizace (ECC)* (str. 127)
Elektronické řízení teploty - ETC (str. 128)
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLIMA
Regulace teploty v prostoru pro
cestující
Při nastartování vozidla se vyvolá předcházející
nastavení.
POZNÁMKA
Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že vyberete vyšší nebo nižší teplotu, než skutečně
potřebujete.
Teploty na straně řidiče
a straně spolujezdce mohou být
nastaveny nezávisle. Opakovaně tiskněte L/R v tlačítku
a vyberte nastavení pro levou
stranu, pravou stranu a pro obě
strany. Pomocí knoflíku
nastavte teplotu - na displeji na středové konzole
se zobrazí teplota zvolena pro příslušné strany.
S ETC
Teplotu v prostoru pro cestující
lze nastavit pomocí knoflíku.
S ECC*
Klimatizace
Klimatizace ochlazuje podle potřeby nasávaný
vzduch a odstraňuje z něj vlhkost.
Pokud svítí kontrolka na tlačítku
AC, klimatizace je regulována
automaticky.
Kontrolka na tlačítko AC
zhasne, jakmile klimatizaci
vypnete. Ostatní funkce jsou
stále řízeny automaticky. Pokud aktivujete maximální odstranění námrazy (str. 132), klimatizace
se automaticky zapne a vzduch se co nejrychleji
odvlhčí.
Související informace
•
•
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 122)
Skutečná teplota (str. 123)
Elektronické řízení teploty - ETC (str. 128)
Elektronická klimatizace (ECC)* (str. 127)
Na obrazovce TV na středové konzole se zobrazí aktuální
teplota pro obě strany.
* Volitelná výbava/příslušenství. 131
KLIMA
Odmlžování a odmražování čelního
skla
U vozidel bez vyhřívání čelního skla je k dispozici
jedna úroveň odmrazování:
K rychlému odstranění námrazy a zamlžení z čelního skla a bočních oken se používá vyhřívané
čelní sklo* a maximální odmražování.
•
Vzduch proudí na okna - na obrazovce se
rozsvítí symbol (2).
•
Vypnutí funkce - nesvítí žádná kontrolka.
U vozidel s vyhříváním čelního skla jsou k dispozici dvě úrovně odmrazování:
•
Aktivujte vyhřívání čelního skla2 - na obrazovce se rozsvítí kontrolka (1).
•
Aktivujte vyhřívání čelního
a vzduch
proudí na okna - na obrazovce se rozsvítí
kontrolky (1) a (2).
•
Vypnutí funkce - nesvítí žádná kontrolka.
skla2
POZNÁMKA
Pokud byl motor automaticky zastaven
(str. 276), elektrické vyhřívaní čelního skla
nefunguje.
Je-li funkce aktivní, provede se následující, aby
bylo zajištěno maximální odvlhčení vzduchu
v prostoru pro cestující:
•
•
Vyhřívané čelní sklo*
Vyhřívané čelní sklo a IR sklo (str. 20) může
mít vliv na funkčnost transpondérů a ostatních
komunikačních zařízení.
Rychlé odstranění námrazy (Max. defroster)
Kontrolka v tlačítku pro odstranění námrazy svítí, pokud je
funkce aktivní.
Opakovaným tisknutím tlačítka
přepínejte mezi jednotlivými
úrovněmi nebo tuto funkci
POZNÁMKA
automaticky jsou vypnuty recirkulace
a systém kvality vzduchu.
POZNÁMKA
Pokud je ventilátor nastaven na maximum,
stoupne hlučnost.
POZNÁMKA
Zvolené nastavení se zobrazuje na obrazovce TV.
klimatizace je automaticky zapnuta
Po vypnutí funkce odstranění námrazy se systém
klimatizace vrátí k předchozímu nastavení.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 122)
Trojúhelníková oblast na koncích čelního skla
není elektricky vyhřívána a odstraňování ledu
zde může trvat déle.
deaktivujte.
2
132
Je-li aktivní vyhřívání čelního skla, kompas se vypne.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLIMA
Rozvod vzduchu - recirkulace
Pokud chcete zabránit nasávání výfukových
plynů, špatného vzduchu atd. do prostoru pro
cestující, zvolte recirkulaci. V tomto případě se
nebude do vozidla nasávat vzduch zvenku.
Související informace
•
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 122)
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
(str. 125)
Rozvod vzduchu - tabulka (str. 134)
Pokud je recirkulace zapnuta,
svítí oranžová kontrolka v tlačítku.
DŮLEŽITÉ
Pokud vzduch ve voze cirkuluje příliš dlouho,
může se stát, že se okna zevnitř zamlží.
Časový spínač
Když je aktivovaný časový spínač, systém vypne
manuálně zapnutou recirkulaci na dobu závislou
na vnější teplotě. Tím se sníží riziko námrazy,
zamlžení a zhoršení kvality vzduchu.
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz MY
CAR (str. 111).
POZNÁMKA
Zvolíte-li max. odmražování, recirkulace bude
vždy vypnuta.
133
KLIMA
Rozvod vzduchu - tabulka
K výběru rozvodu (str. 125) vzduchu se používají
tři tlačítka.
134
Distribuce vzduchu
Použití
Na okna proudí velké množství horkého vzduchu.
rychlé odstranění námrazy a zamlžení.
Vzduch na čelní sklo, přes ventilační otvor systému pro odstranění
námrazy, a na boční skla. Určité množství vzduchu proudí ventilačními
otvory.
aby se zabránilo zamlžování a zamrzání v chladném a vlhkém
počasí (přitom nesmí být ventilátor nastaven na nízkou úroveň).
Vzduch proudí na čelní okno a ventilačními otvory v palubní desce.
zajištění klimatického komfortu za horkého a suchého počasí.
Vzduch proudí ventilačními otvory v palubní desce do oblasti hlavy
a hrudi.
zajištění účinného ochlazování za horkého počasí.
KLIMA
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na podlahu a okna. Určité množství vzduchu proudí
ventilačními otvory v palubní desce.
zajištění klimatického komfortu a dobrého odstraňování zamlžení
za chladného nebo vlhkého počasí.
Vzduch proudí na podlahu a ventilačními otvory v palubní desce.
za slunečného počasí při nižších venkovních teplotách.
Vzduch proudí na podlahu. Určité množství vzduchu proudí ventilačními
otvory v palubní desce a na okna.
pro přímé topení nebo ochlazování v oblasti podlahy.
Vzduch proudí na podlahu, ventilačními otvory v palubní desce a na
okna.
pro přímé chlazení u podlahy v horkém suchém prostředí nebo
pro ohřev směrem nahoru při chladném počasí.
Související informace
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 122)
Rozvod vzduchu - recirkulace (str. 133)
135
KLIMA
Vyhřívání bloku motoru a prostoru
pro cestující*
Doplňování paliva
Potvrďte zprávu jedním stisknutím tlačítka OK na
pákovém přepínači ukazatelů směru (str. 108).
V rámci předběžné úpravy teploty se topení
vozidla, motor a prostor pro cestující připraví
před odjezdem tak, aby se snížilo opotřebení
i spotřeba energie během jízdy. Pokud zahřejete
vozidlo, prodlouží se dojezd vozidla.
DŮLEŽITÉ
Opakované použití topení při jízdě na krátké
vzdálenosti může vést k vybití akumulátoru
startéru. V tomto případě se může stát, že
topení vypne nebo se nespustí znovu. V nejhorším případě nebude možné nastartovat ani
motor vozidla.
Topení můžete spustit rovnou (str. 137) nebo
pomocí časovače (str. 138).
Topení není možné zapnout, pokud venkovní
teplota přesáhne 15 °C. Maximální doba chodu
topení je 50 minut.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte uvnitř topení spalující palivo.
Dochází k uvolňování výfukových plynů.
POZNÁMKA
Je-li nezávislé topení spalující palivo aktivní,
pod vozidlem se může objevit kouř. To je
naprosto v pořádku.
S vozidlem by se mělo jet stejnou dobu, jakou
se používalo topení. Tím se zajistí přiměřené
dobití akumulátoru startéru ve vozidle a doplní
se energie, kterou spotřebuje pravidelně používané topení. Topení se nesmí používat
najednou déle než 50 minut.
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo může vznítit. Než začnete čerpat
palivo, vypněte nezávislé topení.
Zkontrolujte na sdružené přístrojové desce,
zda je topení vypnuté. Pokud funguje, zobrazí
se symbol topení.
Parkování ve svahu
Související informace
•
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro cestující* - zprávy (str. 139)
•
Nezávislé topení* (str. 140)
Při parkování v prudkém svahu musí vůz stát
směrem z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do
nezávislého topení.
Akumulátor a palivo
Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý nebo
hladina paliva je příliš nízká, nezávislé topení se
automaticky vypne a na displeji se objeví zpráva.
136
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLIMA
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
prostoru pro cestující* - přímé
spuštění
Přímé spuštění pomocí dálkového
ovladače*
slušný stav - současně se zobrazí stav zámků
(str. 161) ve vozidle. Během zjišťování stavu
zámků kontrolka krátce dvakrát zabliká a, je-li
topení aktivní, kontrolka se trvale rozsvítí.
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru pro
cestující
Stav je během topení zobrazen rovněž na palubním počítači.
Ke přímému spuštění lze použít:
•
•
•
Přímé spuštění pomocí mobilního
telefonu*
Informační displej
dálkový ovladač s klíčem*
Aktivace a informace o vybraných nastaveních
jsou k dispozici v aplikaci Volvo On Call*.
mobilní telefon*.
Po přímém spuštění poběží vyhřívání bloku
motoru a prostoru pro cestující (str. 136) po dobu
50 minut.
Vytápění prostoru pro cestující začne, když chladicí kapalina motoru dosáhne správnou teplotu.
POZNÁMKA
Vozidlo lze nastartovat a lze s ním jet, i když je
v chodu nezávislé topení.
Přímé spuštění z informačního displeje
Související informace
Kontrolka na dálkovém ovladači s klíčem s funkcí PCC*.
Vyhřívání bloku motoru a bloku pro cestující lze
aktivovat dálkovým ovladačem s klíčem:
–
Držte tlačítko přibližovacího světla
nuté po dobu 2 sekund.
stisk-
•
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující* časovač (str. 138)
•
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru
pro cestující* - přímé vypnutí (str. 138)
•
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro cestující* - zprávy (str. 139)
Výstražná světla informují následovně:
•
5 krátkých bliknutí a potom trvalé svícení
po dobu cca. 3 sekund - signál se dostal
k vozidlu a bylo aktivováno topení.
1.
Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2.
Otáčením kolečka zvolte Topení a potvrďte
stisknutím OK.
•
5 krátkých bliknutí - signál se dostal
k vozidlu, ale topení nebylo aktivováno.
3.
Chcete-li aktivovat topení, procházejte další
nabídkou k položce Přímý start a vyberte ji
tlačítkem OK.
•
Výstražná světla se nerozsvítila - signál se
nedostal k vozidlu.
4.
Menu opusťte stisknutím tlačítka RESET.
, když
Pokud stisknete tlačítko pro informace
je topení aktivní, indikační kontrolka zobrazí pří-
* Volitelná výbava/příslušenství. 137
KLIMA
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
prostoru pro cestující* - přímé
vypnutí
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru pro
cestující lze deaktivovat přímo na informačním
displeji.
1.
Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2.
Otáčením kolečka zvolte Topení a potvrďte
stisknutím OK.
3.
Chcete-li deaktivovat topení, procházejte
další nabídkou k položce Stop a vyberte ji
tlačítkem OK.
4.
Menu opusťte stisknutím tlačítka RESET.
Související informace
•
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru
pro cestující* - přímé spuštění (str. 137)
•
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující* časovač (str. 138)
•
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro cestující* - zprávy (str. 139)
3
138
Vyhřívání motoru a prostoru pro
cestující* - časovač
7.
Pomocí ovládacího kolečka si vyberte požadovanou minutu.
Časovač vyhřívání motoru a prostoru pro cestující (str. 136) je připojen k hodinám ve vozidle.
8.
Stisknutím tlačítka OK3 potvrďte nastavení.
9.
Pomocí časovače lze zvolit dva různé časy. Zde
čas označuje dobu, kdy je vozidlo vyhříváno a připravováno. Elektronický systém vozidla na základě
venkovní teploty vypočítá, kdy by se ohřev měl
spustit.
Ve struktuře menu se vrátíte zpět stisknutím
tlačítka RESET.
10. Zvolte jiný čas (pokračujte od kroku 2) nebo
opusťte menu stisknutím tlačítka RESET.
POZNÁMKA
Pokud se hodiny ve vozidle vynulují, vymažou
se všechny naprogramované hodnoty.
Nastavení
1.
Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2.
Otáčením kolečka (str. 108) zvolte Topení
a potvrďte stisknutím OK.
3.
Pomocí kolečka zvolte jeden ze dvou časovačů a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
4.
Krátce stiskněte tlačítko OK, nastavované
hodiny se rozsvítí.
5.
Pomocí ovládacího kolečka si vyberte požadovanou hodinu.
6.
Krátce stiskněte tlačítko OK, nastavované
minuty se rozsvítí.
Startování
1.
Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2.
Otáčením kolečka zvolte Topení a potvrďte
stisknutím OK.
3.
Pomocí kolečka zvolte jeden ze dvou časovačů a aktivujte stisknutím tlačítka OK.
4.
Menu opusťte stisknutím tlačítka RESET.
Vypnutí
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout manuálně před uplynutím doby. Postupujte následovně:
1.
Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2.
Otáčením kolečka zvolte Topení a potvrďte
stisknutím OK.
> Je-li časovač nastaven, ale není aktivován,
vedle nastaveného času se zobrazí symbol
hodin.
Dalším stisknutím tlačítka OK aktivujte časovač.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLIMA
3.
Pomocí kolečka zvolte jeden ze dvou časovačů a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Vyhřívání bloku motoru a prostoru
pro cestující* - zprávy
4.
Časovač vypněte následovně:
Symboly a zprávy týkající se vyhřívání motoru
a prostoru pro cestující (str. 136) se liší podle
toho, zda se používá analogová (str. 64) nebo
digitální (str. 65) sdružená přístrojová deska.
•
•
5.
dlouze stiskněte OK nebo
krátce stiskněte OK a pokračujte v menu.
Potom zvolte vypnutí časovače a potvrďte
stisknutím tlačítka OK.
Menu opusťte stisknutím tlačítka RESET.
Topení spuštěné pomocí časovače lze vypnout
přímo (str. 137).
Související informace
•
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro cestující* - zprávy (str. 139)
Symbol
Zpráva
Popis
Topení je zapnuté
a běží.
Doba topení se
aktivuje po vytáhnutí dálkového
ovladače ze spínací skříňky a po
opuštění vozu motor a prostor
pro cestující se
zahřívají během
nastavené doby.
Je-li aktivováno topení, na informačním
displeji se rozsvítí symbol topení.
Pokud aktivujete některý z časovačů, na informačním displeji se zobrazí symbol aktivovaného
časovače a současně se vedle symbolu zobrazí
nastavený čas.
Symbol aktivovaného časovače na analogové sdružené přístrojové desce.
Symbol aktivovaného časovače na digitální sdružené přístrojové desce.
Nezáv.topení
zastaveno
Režim šetření
baterie
Topení bylo
vypnuto elektronikou vozidla, aby
bylo možné motor
nastartovat.
V tabulce jsou uvedeny kontrolky a texty, které se
objeví na displeji.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 139
KLIMA
||
Symbol
Zpráva
Nezáv.topení
vypnuto Málo
paliva
Nezáv. topení
Nutný servis
Popis
Nastavení topení
není možné
z důvodu malého
množství paliva důvodem je
usnadnění startování motoru
a jízdy na vzdálenost cca. 50 km.
Topení nepracuje.
Kontaktuje servis
a nechejte jej
opravit. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Nezávislé topení*
přídavné topení spalující palivo*
U vozidel se vznětovým motorem může být
v chladném podnebí4 pro dosažení správné provozní teploty motoru a dostatečného vyhřívání
prostoru pro cestující zapotřebí nezávislé topení.
Vozidlo je vybaveno elektrickým (str. 141) nebo
palivovým nezávislým topením (str. 140).
V tomto případě do výbavy vozidla patří
Topení se vypne automaticky při dosažení
správné teploty nebo při vypnutí motoru.
•
•
elektrické nezávislé topení (str. 141) nebo
palivové nezávislé topení (str. 140)5.
Související informace
•
Topení se spustí automaticky, když je potřebné
další teplo, pokud motor běží.
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro cestující* (str. 136)
POZNÁMKA
Je-li aktivní pomocné topení, může se pod
vozidlem objevit kouř. To je naprosto
v pořádku.
Režim auto nebo vypnutí
V případě potřeby lze automatické spuštění přídavného topení deaktivovat.
POZNÁMKA
Text na displeji se vymaže automaticky po určité
době nebo po stisknutí tlačítka OK na pákovém
přepínači (str. 108).
Související informace
•
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru
pro cestující* - přímé spuštění (str. 137)
•
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující* časovač (str. 138)
4
5
140
Společnost Volvo doporučuje na krátké vzdálenosti vypínat palivová přídavná topení.
1.
Před startováním motoru: Otočte klíč do
polohy I (str. 79).
2.
Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
Informace o konkrétním podnebí v dané zeměpisné oblasti vám podá autorizovaný prodejce Volvo.
Vozidla vybavena parkovacím topením (str. 136).
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLIMA
3.
4.
5.
Otáčením kolečka zvolte Nezáv.top.6 nebo
Nastavení7 a potvrďte stisknutím OK.
Pomocí kolečka zvolte jednu ze dvou
možností ON nebo OFF a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Menu opusťte stisknutím tlačítka RESET.
POZNÁMKA
Možnosti v menu jsou vidět pouze, pokud je
ovladač v poloze I - nastavení se musí tedy
provést před nastartováním motoru.
Elektrické nezávislé topení*
Vozidlo je vybaveno palivovým (str. 140) nebo
elektrickým nezávislým topením (str. 140).
Topení se neovládá manuálně, ale automaticky po
nastartování motoru v případě, kdy venkovní
teplota je nižší než 9 °C. Jakmile je v prostoru pro
cestující dosažena nastavená teplota, topení se
vypne.
Související informace
•
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro cestující* (str. 136)
Související informace
•
6
7
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro cestující* (str. 136)
Analogová sdružená přístrojová deska.
Digitální sdružená přístrojová deska.
* Volitelná výbava/příslušenství. 141
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Úložné prostory
Přehled úložných prostorů v prostoru pro cestující.
144
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Úložný prostor1 v panelu dveří
Úložný prostor, strana řidiče (str. 146)
Spona na lístky
Odkládací schránka
Schránka v přístrojové desce (str. 147)
Úložný prostor, držák nápojů (str. 146)
Držák nápojů* v zadním sedadle
Úložná kapsa2
Úložný prostor, zadní sedadlo
VAROVÁNÍ
Volné předměty jako např. mobilní telefony,
kamery, dálková ovládání k příslušenstvím
apod., uschovejte do přihrádky v přístrojové
desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak
by v případě kolize nebo prudkého brzdění
mohlo dojít k poranění osob ve voze.
1
2
S držákem škrabky na led na straně řidiče.
Neplatí pro textilní čalounění.
* Volitelná výbava/příslušenství. 145
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Úložný prostor strana řidiče
Středový tunel
Tunelová konzola - loketní opěrka
Tato úložná schránka (str. 144) se nachází na
straně řidiče, vlevo pod panelem osvětlení.
Tunelová konzola se nachází mezi předními
sedadly.
Tunelová konzola se nachází mezi předními
sedadly.
Je-li loketní opěrka zavřena, lze ji seřídit podélně*.
VAROVÁNÍ
Související informace
V prostoru nesmí být žádné ostré a vyčnívající
předměty.
•
•
Tunelová konzola - 12V zásuvky (str. 148)
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník* (str. 147)
Úložný prostor (např. pro CD) a vstup
USB*/AUX pod loketní opěrkou.
Obsahuje držák nápojů pro řidiče a spolujezdce. (Pokud je specifikován popelník
a zapalovač cigaret (str. 147), potom je zapalovač cigaret v 12V zásuvce (str. 148) pro
přední sedadla a vyjímatelný popelník je
v držáku nápojů.)
Související informace
•
•
146
Úložné prostory (str. 144)
Tunelová konzola - loketní opěrka (str. 146)
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Tunelová konzola - zapalovač
cigaret a popelník*
Vyjímatelný popelník se nachází v držáku nápojů
pod loketní opěrkou. Zapalovač cigaret je
namontován v 12V zásuvce (str. 148) pro
přední sedadlo.
Popelník ve tunelové konzole (str. 146) se vyjímá
zvednutím přímo nahoru.
Zapalovač cigaret se zapíná zatlačením dovnitř.
Po zahřátí zapalovač povyskočí. Zapalovač cigaret
vytáhněte a cigaretu zapalte rozžhavenou spirálou.
Související informace
•
Schránka v přístrojové desce
Vykládané koberce*
Schránka v přístrojové desce se nachází na
straně spolujezdce.
Vykládané koberce zachytí např. nečistoty a rozbředlý sníh. Společnost Volvo dodává speciální
vykládané koberce.
Sem můžete uložit například příručku pro uživatele a mapy. Na vnitřní straně víka jsou také
držáky pro pera. Schránku v přístrojové desce
můžete zamknout* (str. 172) čepelí klíče
(str. 163).
VAROVÁNÍ
U každého sedadla používejte maximálně
jeden kobereček. Než se rozjedete, zkontrolujte, zda je kobereček u sedadla řidiče spolehlivě připevněn a zajištěn pomocí kolíků tak,
aby se nezachytil k pedálům a pod pedály.
Související informace
•
Úložné prostory (str. 144)
Související informace
•
Čištění interiéru (str. 375)
Úložné prostory (str. 144)
* Volitelná výbava/příslušenství. 147
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Toaletní zrcátko
Tunelová konzola - 12V zásuvky
Kosmetické zrcátko se nachází vzadu na sluneční cloně.
Elektrické zásuvky (12 V) se nacházejí v úložné
schránce v tunelové konzole a vedle držáku
nápojů 3.
POZNÁMKA
Výbavu a příslušenství na přání jako např.
obrazovky displeje, přehrávače a mobilní telefony, které jsou připojeny k některých z 12V
elektrických zásuvek v prostoru pro cestující,
může aktivovat klimatizace, a to dokonce v případě, že dálkový ovladač je vytažený nebo vůz
je zamknutý. Například se může v předem
nastavený čas aktivovat vyhřívání bloku
motoru a prostoru pro cestující*.
Z tohoto důvodů vytáhněte ze zásuvek elektrického napájení konektory nepoužívaného
příslušenství a doplňkových zařízení - v tomto
případě by totiž mohlo dojít k vybití baterie!
Toaletní zrcátko s osvětlením.
Osvětlení se automaticky rozsvítí při odklopení
krytu.
Související informace
•
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 354)
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, přední sedadlo.
Elektrické zásuvky lze použít pro celou řadu příslušenství napájených z 12 V, např. pro TV obrazovky, přehrávače hudby a mobilní telefony.
Zásuvka je napájena, pokud je dálkový ovladač
s klíčem minimálně v poloze I (str. 79).
VAROVÁNÍ
Pokud se zásuvka nepoužívá, nechejte na
zásuvce vždy krytku.
3
148
DŮLEŽITÉ
Maximální odběr každé ze zásuvek je 10
A (120 W).
POZNÁMKA
Kompresor a sadu k dočasné opravě defektu
(str. 328) testovala a schválila společnost
Volvo.
Pokud je specifikován popelník a zapalovač cigaret, držák nápojů a sousední zásuvka 12V nejsou k dispozici.
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Související informace
•
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník* (str. 147)
•
12V zásuvka - zavazadlový prostor (str. 152)
Nakládání
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní hmotnosti vozidla.
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících
a veškerého příslušenství snižuje užitečné zatížení
vozidla o tuto hmotnost.
Podrobné informace o hmotnostech, viz Hmotnosti (str. 384).
Víko zadních výklopných dveří lze otevřít pomocí tlačítka na panelu ovládání
osvětlení nebo pomocí dálkového ovládání, viz Zamykání/odmykání - dveře zavazadlového prostoru (str. 173).
VAROVÁNÍ
Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na hmotnosti
nákladu a na jeho rozložení.
•
•
Umístěte náklad doprostřed.
Těžké předměty umístěte co nejníže. Těžké
předměty neumísťujte na sklopená opěradla.
•
Zakryjte ostré hrany něčím měkkým, abyste
předešli poškození čalounění.
•
Všechny předměty zajistěte popruhy nebo sítí
do přídržných ok.
VAROVÁNÍ
Uvolněný předmět s hmotností 20 kg se při
čelním nárazu rychlostí 50 km/h (30 mph)
může jevit jako předmět s hmotností 1000 kg.
VAROVÁNÍ
Příliš vysoký náklad by mohl snížit nebo zcela
eliminovat ochranu, kterou poskytuje hlavový
airbag v obložení stropu.
•
Nikdy nedávejte náklad nad opěradlo.
Důležitá upozornění k nakládání
předmětů
•
Uložte náklad pevně proti opěradlu zadního
sedadla.
Nezapomeňte, že předměty nesmí omezovat
funkčnost systému WHIPS pro přední sedadla,
pokud jsou opěradla zadního sedadla sklopená,
viz WHIPS - poloha těla na sedadle (str. 39).
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 149
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
||
VAROVÁNÍ
Náklad vždy připevněte. Během prudkého
brzdění by se náklad mohl posunout a poranit
cestující ve voze.
Ostré rohy a hrany zakryjte měkkými předměty.
Pokud nakládáte/vykládáte dlouhé předměty,
vypněte motor a aktivujte parkovací brzdu.
Jinak by se mohlo stát, že nákladem náhodou
zavadíte o řadicí páku nebo volič převodů
zařadíte do polohy pro jízdu - vozidlo by se
mohlo rozjet.
Související informace
•
•
•
•
Upevňovací oka (str. 151)
Síť na zavazadla* (str. 153)
Nakládání - dlouhý náklad
Náklad na střeše
Pro usnadnění nakládání do zavazadlového prostoru mohou být opěradla zadních sedadel vozu
sklopena. Pro přepravu dlouhých předmětů je
možné sklopit opěradlo sedadla spolujezdce
dopředu.
Pro náklad na střeše doporučujeme používat
nosiče zavazadel vyvinuté společností Volvo.
Účelem je zabránit poškození vozidla a dosáhnout během jízdy maximální možnou bezpečnost.
Sklopení sedadla spolujezdce
Viz Sedadla, přední (str. 80).
Sklopení opěradla zadního sedadla
Viz (str. 84).
Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, které jste
obdrželi při zakoupení střešního nosiče.
•
Nosiče zavazadel se musí vždy montovat na
hliníkové ližiny.
•
Pravidelně kontrolujte správné upevnění
střešního nosiče a nákladu. Zavazadla připoutejte vhodnými popruhy.
•
Rozdělte hmotnost na střešní nosič rovnoměrně. Nejtěžší předměty umístěte dolů.
•
S velikostí nákladu se zhoršují aerodynamické vlastnosti vozu a zvyšuje se spotřeba
paliva.
•
Jezděte plynule. Vyvarujte se prudké akcelerace, prudkého brzdění a prudkého projíždění
zatáček.
Související informace
•
Nakládání (str. 149)
Nakládání - dlouhý náklad (str. 150)
Náklad na střeše (str. 150)
VAROVÁNÍ
Náklad na střeše má vliv na těžiště a jízdní
charakteristiku vozu.
Informace o maximálním přípustném zatížení
střechy a informace o střešních nosičích
a boxech, viz Hmotnosti (str. 384).
Související informace
•
150
Nakládání (str. 149)
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Upevňovací oka
Nakládání - držák tašky
Nakládání - sklopení držáku tašky*
Upevňovací oka se používají k zajištění upevňovacích popruhů pro zajištění předmětů v zavazadlovém prostoru.
Držáky na nákupní tašky drží tašky na místě
a brání jejich převrácení a vysypání jejich obsahu
do zavazadlového prostoru. Maximální nosnost
držáku je 3 kg.
Sklopný držák na nákupní tašky v podlaze drží
tašky na místě a brání jejich převrácení a vysypání obsahu do zavazadlového prostoru. Držák
lze otevřít do jedné ze tří poloh.
Držák na tašky
Sklopný držák tašky
Související informace
Dá se nastavit do dvou poloh pro nastavení a do
jedné servisní polohy, ve které vůbec není vyklopený. Existují rovněž dvě kombinace podlah: jedna
s vanou v podlaze a druhá s plastovými kolejnicemi. Dole je zobrazena poloha v podlahové vaně.
VAROVÁNÍ
Těžké, ostré a tvrdé předměty mohou při prudkém brzdění způsobit vážný úraz.
Velké a těžké předměty vždy připevněte bezpečnostním pásem a popruhy určenými k připoutání nákladu.
Související informace
•
•
•
Nakládání (str. 149)
Nakládání - sklopení držáku tašky* (str. 151)
Maximální nosnost držáku uprostřed je 3 kg.
Maximální nosnost krajního držáku je 10 kg.
Nakládání (str. 149)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 151
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
||
Vyklopení mříže
12V zásuvka - zavazadlový prostor
POZNÁMKA
Elektrickou zásuvku lze použít pro celou řadu příslušenství napájených z 12 V, např. pro obrazovky displeje, přehrávače hudby a mobilní telefony.
Nezapomeňte, že při použití elektrické
zásuvky, když je motor vypnutý, hrozí nebezpečí vybití baterie ve voze.
POZNÁMKA
Kompresor a sadu k dočasné opravě defektu
(str. 328) testovala a schválila společnost
Volvo.
Související informace
•
Nadzvedněte madlo* horní podlahy a podlahu
vyklopte nahoru.
Tunelová konzola - 12V zásuvky (str. 148)
Přesuňte podlahu dopředu na vhodné místo
a umístěte ji do drážky.
3.
V servisní poloze je podlaha zcela vysunuta
dopředu směrem k opěradlu sedadla vzadu
a nachází se na plastové podpoře uprostřed.
Související informace
•
•
Nakládání (str. 149)
Nakládání - držák tašky (str. 151)
Spusťte kryt, aby elektrická zásuvka byla přístupná.
•
Zásuvka rovněž zajišťuje napájení v případě,
kdy dálkový ovladač není zasunutý do spínací
skříňky.
DŮLEŽITÉ
Maximální odběr každé ze zásuvek je 10
A (120 W).
152
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Síť na zavazadla*
Síť na zavazadla brání vymrštění nákladu
dopředu do prostoru pro cestující v případě prudkého brzdění.
Připevnění
POZNÁMKA
Bezpečnostní síť se nejjednodušeji instaluje
přes jedny ze zadních dveří.
VAROVÁNÍ
Horní upevňovací body bezpečnostní síti musí
být nainstalovány správně a řádně musí být
zajištěny také vytahovací popruhy. Nesmí se
používat poškozené sítě.
1.
Síť na zavazadla je upevněna ve čtyřech upevňovacích
bodech.
Z bezpečnostních důvodů musí být síť vždy řádně
upevněna a bezpečně ukotvena. Síť je vyrobena
z pevných nylonových vláken a je připevněna za
opěradla zadních sedadel.
VAROVÁNÍ
Náklad v zavazadlovém prostoru musí být spolehlivě připevněn. Dále musí být správně nainstalována bezpečnostní síť.
Zavěste háčky do úchytu ve stropě se zámky
upevňovacích popruhů otočenými směrem
k sobě.
Zavěste upevňovací popruhy sítě přes oka na
zadních stranách kolejnic posuvu sedadla –
pro snadnější montáž narovnejte opěradla
a sedadla posuňte trochu dopředu.
Ujistěte se, že netlačíte sedadlo/opěradlo
silně proti síti, když je sedadlo/opěradlo přemisťováno zpět – nastavte je pouze tak, aby
došlo ke kontaktu sedadla/opěradla se sítí.
DŮLEŽITÉ
Pokud se sedadlo nebo opěradlo zatlačí prudce zpátky do bezpečnostní sítě, může dojít
k poškození sítě nebo stropních úchytů pro
síť.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 153
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
||
2.
Stiskněte tlačítko na zámku upevňovacího
pásu a veďte upevňovací pás zespodu přes
zámek.
Napněte síť upevňovacími popruhy.
Zadní police
Zadní polici lze sundat a rozšířit tak úložný prostor.
Demontáž zadní police
Sundejte závěsná oka na obou stranách
police.
Demontáž a uložení
1.
Uvolněte napnutí sítě zavazadlového prostoru
stisknutím tlačítka na zámku upevňovacího
pásu a vytáhněte pás.
2.
Vyklesněte háčky z úchytů ve stropě.
3.
Sklopte síť na zavazadla a umístěte ji do úložné tašky v zavazadlovém prostoru.
Související informace
•
•
154
Nakládání (str. 149)
Upevňovací oka (str. 151)
Vyklesněte přední hranu police a vytáhněte ji
ven.
Související informace
•
•
Nakládání (str. 149)
Nakládání - dlouhý náklad (str. 150)
ZÁMKY A ALARM
ZÁMKY A ALARM
Dálkový ovladač s klíčem
Další informace
Dálkový ovladač s klíčem se, mimo jiné, používá
k zamykání/odemykání vozu a ke startování
motoru.
Existují tři verze dálkového ovladače s klíčem dálkový ovladač s klíčem v základní verzi, dálkový
ovladač s klíčem bez PCC* a dálkový ovladač
s klíčem s PCC*.
Funkčnost
Zamykání/
odemykání
a vyjímatelná
čepel klíče
156
s
PCCB
X
Zamykání/
odemykání
bez klíče
X
X
Startování
motoru bez
klíče
X
X
Klíč s 5 tlačítky
Klíč s 6 tlačítky
X
bez
PCCA
X
Informační
tlačítko
a kontrolky
A
B
ZákladníA
•
Dálkový ovladač s klíčem v základní verzi
představuje základní verzi klíče. Popis funkci viz Dálkový ovladač - funkce (str. 159).
•
Dálkový ovladač s klíčem bez PCC - s funkcí
Keyless Drive* (str. 166) a zamykáním
(str. 167) bez klíče a odemykáním (str. 168)
bez klíče.
•
Dálkový ovladač s klíčem s PCC - je vybaven
rovněž informačním tlačítkem a kontrolkami.
Přečtěte si další informace o těchto speciálních funkcích (str. 161).
Všechny dálkové ovladače s klíčem obsahují
čepel klíče (str. 163), kterou lze z ovladače vytáhnout. Viditelná část je k dispozici ve dvou provedeních, proto můžete mezi dálkovými ovladači rozlišit.
Dálkový ovladač - ztráta
Pokud ztratíte dálkový ovladač s klíčem
(str. 156), můžete si nový ovladač objednat
v servisu - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Zbývající dálkové ovladače s klíčem musíte vzít
s sebou do servisu. Aby se předešlo krádeži, je
nutno vymazat kód ztraceného dálkového ovladače z paměti systému. Aktuální počet registrovaných klíčů je možné zkontrolovat v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz MY
CAR (str. 111).
Související informace
•
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 159)
Dálkový ovladač s klíčem - dosah (str. 161)
Lze objednat další dálkové ovladače s klíčem - lze
však objednat pouze verzi, která byla dodána
s vozidlem. Pro jedno vozidlo lze naprogramovat
a používat až šest klíčů.
S vozem jsou dodávány dva dálkové ovladače.
VAROVÁNÍ
X
Pokud jsou ve voze děti:
Pokud řidič opouští vozidlo, nezapomeňte
vypnout napájení elektricky ovládaných oken
tím, že vytáhnete dálkový ovladač s klíčem.
* Volitelná výbava/příslušenství.
ZÁMKY A ALARM
Dálkový ovladač s klíčem personalizace*
Paměť v dálkovém ovladači s klíčem umožní
upravit některá nastavení vozidla pro konkrétní
osoby.
Paměť v klíči je k dispozici, například, pro elektricky ovládané* sedadlo řidiče (str. 82).
Nastavení vnějších zpětných zrcátek (str. 104),
sedadla řidiče, síly řízení (str. 184) a motiv, kontrast a režim barev (str. 65) panelu na sdružené
přístrojové desce lze uložit v závislosti na výbavě
vozidla do paměti.
Funkce1
může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 111).
Je-li funkce aktivována, nastavení se automaticky
propojí s pamětí klíče. To znamená, že změna
v nastavení se automaticky uloží do konkrétní
paměti dálkového ovladače s klíčem.
Uložení nastavení
1.
Odemkněte vozidlo pomocí dálkového ovladače s klíčem, do jehož paměti se nastavení2
bude ukládat.
2.
Zkontrolujte, zda se funkce paměti v klíči
aktivuje v systému menu MY CAR.
3.
Upravte požadované nastavení např. pro
sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
4.
Nastavení se uloží do příslušné paměti dálkového ovladače s klíčem.
Při dalším odemknutí vozidla stejným dálkovým
ovladačem s klíčem se polohy, které jsou uloženy
v paměti klíče, nastaví automaticky - a to za předpokladu, že se změnily od posledního použití příslušného dálkového ovladače s klíčem.
Nouzové zastavení
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek pro nastavení sedadla
nebo tlačítek paměti a pohyb sedadla se zastaví.
Sedadlo se opět uvede do pohybu, aby dosáhlo
polohy uložené v paměti, stisknutím tlačítka pro
odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem. Dveře
řidiče musejí být otevřené.
1
2
VAROVÁNÍ
Chcete-li uložit nastavení do dálkového ovladače
s klíčem a použít paměť klíče, postupujte následovně:
Riziko rozdrcení! Zajistěte, aby si s ovládacími
prvky nehrály děti. Během nastavování sedadel se před sedadly, za sedadly a pod sedadly
nesmějí nacházet žádné předměty. Zajistěte,
aby nikomu z cestujících na zadních sedadlech nehrozilo zachycení.
Změna nastavení
Pokud se k vozidlu přiblíží několik lidí s dálkovým
ovladačem s klíčem, sedadla a zpětná zrcátka se
nastaví pro osobu s dálkovým ovladačem, kterým
byly odemknuty dveře řidiče.
Jestliže otevřela dveře řidiče osoba A s dálkovým
ovladačem s klíčem A, avšak osoba B
s s dálkovým ovladačem s klíčem B bude řídit,
nastavení mohou být změněna následovně:
•
Osoba B stojí u dveří řidiče nebo sedí za
volantem a stiskne na svém dálkovém ovladači s klíčem odemykací tlačítko.
•
Zvolte jednu ze tří pamětí pro nastavení
sedadla tlačítkem sedadla 1–3.
•
Manuálně upravte sedadlo a vnější zpětná
zrcátka.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 159)
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* - jedinečné
funkce (str. 161)
Označováno jako paměť klíče v MY CAR.
Toto nastavení nemá vliv na nastavení uložené do funkce paměti elektricky ovládaného sedadla.
* Volitelná výbava/příslušenství. 157
ZÁMKY A ALARM
Zamykání/odemykání - kontrolka
Dálkový ovladač s klíčem elektronický imobilizér
Když se vůz zamkne nebo odemkne dálkovým
ovladačem (str. 156), ukazatele směru potvrdí,
že zamknutí/odemknutí bylo provedeno správně.
•
Zamknutí - jedno bliknutí a zpětná zrcátka na
dveří se sklopí3.
•
Odemknutí - dvě zablikání a zrcátka na dveřích se vyklopí3.
Elektronický imobilizér představuje systém
ochrany vozidla před krádeži. Brání neoprávněným osobám nastartovat (str. 268) vozidlo.
Každý dálkový ovladač (str. 156) má jedinečný
kód. Motor vozu je možno nastartovat pouze
správným dálkovým ovladačem se správným
kódem.
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí dálkového ovladače s klíčem ve voze.
Stejná kontrolka LED jako u indikace alarmu (str. 179).
Na sdružené přístrojové desce se mohou objevit
následující chybové zprávy vztahující se k elektronickému imobilizéru:
POZNÁMKA
Při zamykání je indikován pouze stav, kdy byly
uzamknuty všechny zámky a jsou zavřeny všechny
dveře. Stav je indikován, až se zavřou poslední
dveře.
Výběr funkce
Pomocí systému menu vozidla MY CAR lze
nastavit různé možnosti pro potvrzení zamknutí/
odemknutí pomocí světel. Popis systému menu,
viz MY CAR (str. 111).
Touto kontrolkou jsou vybavena rovněž
vozidla, která tento alarm nemají.
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 166)
Kontrolka alarmu* (str. 179)
Kontrolka zamykání
Blikající kontrolka LED u čelního skla potvrdí, že
je vozidlo zamknuté.
3
158
Pouze vozidla s elektricky ovládanými sklopnými zrcátky na dveřích.
* Volitelná výbava/příslušenství.
ZÁMKY A ALARM
Zpráva
Popis
Zasuňte
klíč
Během startování byla v dálkovém ovladači s klíčem zjištěna
chyba - klíč vytáhněte ze spínací
skříňky, opět jej zasuňte a zkuste to znovu.
Klíč nebyl
nalezenA
Během startování byla v dálkovém ovladači zjištěna chyba zkuste nastartovat znovu.
Pokud chyba přetrvává: Zasuňte
dálkový ovladač do spínací
skříňky a znovu zkuste nastartovat.
Imobilizér
Zkuste
znovu
Chyba v systému imobilizéru
během startování. Pokud chyba
přetrvává: Kontaktujte odborný
servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Platí pouze pro vozidla se systémem startování a zamykání bez
klíče.
A
Související informace
•
Dálkově ovládaný imobilizér s vyhledávacím
systémem* (str. 159)
•
Keyless drive* (str. 166)
4
Pouze některé trhy a pouze v kombinaci se systémem Volvo On Call*.
Dálkově ovládaný imobilizér
s vyhledávacím systémem*
Vozidlo je vybaveno dálkově ovládaným imobilizérem s vyhledávacím systémem4, který umožňuje vyhledat vozidlo a dálkově aktivovat imobilizér.
Dálkový ovladač - funkce
Dálkový ovladač umožní např. zamykat a odemykat dveře.
Funkce
Pro další informace a pomoc při aktivaci systému
se obraťte na nejbližšího prodejce Volvo.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 156)
Dálkový ovladač s klíčem - elektronický imobilizér (str. 158)
Dálkový ovladač v základní verzi.
Zamykání
Odemykání
Doba trvání doprovodného osvětlení při příchodu
Zadní dveře
Funkce poplach
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 159
ZÁMKY A ALARM
||
Odemknutí (str. 170) - Odemkne dveře
a výklopné dveře zavazadlového prostoru a poté
vypne alarm.
Související informace
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 156)
Pro současné otevření všech oken stiskněte tlačítko a držte je stisknuté. Více informací, viz Otevření všech oken (str. 172).
Funkci můžete změnit ze současného odemknutí
všech dveří na odemknutí pouze dveří řidiče (jedním stisknutím tlačítka) a na odemknutí ostatních
dveří (pokud do deseti sekund stisknete tlačítko
znovu).
Dálkový ovladač s klíčem PCC* (Personal Car
Communicator).
Informační tlačítko - popis fungování - viz
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* - jedinečné
funkce (str. 161).
Funkce tlačítek
Zamknutí – Zamkne dveře a výklopné dveře
zavazadlového prostoru a poté aktivuje alarm, viz
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 170).
Pro současné zavření všech oken stiskněte tlačítko a držte je stisknuté. Více informací, viz Otevření všech oken (str. 172).
VAROVÁNÍ
Pokud se okna zavřou pomocí dálkového ovladače s klíčem, dávejte pozor, aby se nikomu
do oken nezachytily ruce.
160
Funkci lze změnit v systému nabídky MY CAR.
Popis systému menu, viz MY CAR (str. 111).
Doprovodné osvětlení (str. 100) – Používá se k zapnutí osvětlení vozidla na dálku.
Dveře zavazadlového prostoru (str. 173)
– Odemkne a vypne alarm pouze pro dveře zavazadlového prostoru.
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci.
Podržíte-li tlačítko stisknuté alespoň tři sekundy
nebo pokud je stisknete dvakrát během tří
sekund, zapnou se ukazatele směru a houkačka.
Tuto funkci můžete vypnout stejným tlačítkem,
pokud byla zapnuta po dobu nejméně pěti
sekund. Jinak se funkce vypne automaticky po
cca. třech minutách.
* Volitelná výbava/příslušenství.
ZÁMKY A ALARM
Dálkový ovladač s klíčem - dosah
Funkce dálkového ovladače (v základní verzi)
fungují přibližně do 20 m od vozu.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka - přistupte
blíže k vozu a zkuste to znovu.
POZNÁMKA
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* jedinečné funkce
Dálkový ovladač s klíčem PCC* je vybaven
v porovnání s dálkovým ovladačem s klíčem
v základní verzi (str. 156) informačním tlačítkem
a indikačními kontrolkami, které umožňují další
funkce.
Funkce dálkového ovladače mohou narušit
rádiové vlny v okolí, budovy, topografické podmínky apod. Vozidlo lze vždy zamknout a odemknout pomocí čepele klíče (str. 164).
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 156)
Dálkový ovladač - funkce (str. 159)
–
Stiskněte informační tlačítko
.
> Všechny kontrolky blikají přibližně
7 sekund a světlo „obíhá“ kolem ovladače
PCC. To indikuje, že informace z vozu byly
načteny.
Pokud během této doby stisknete jakékoli
z ostatních tlačítek, načítání je přerušeno.
POZNÁMKA
Jestliže opakovaně použijete informační
tlačítko v různých místech (po 7 sekundách
a rovněž poté, kdy světlo přejede kolem
systému PCC) a žádná kontrolka se nerozsvítí,
doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
Pokud je dálkový ovladač s klíčem vytažen z vozu
za chodu motoru nebo když je aktivní poloha klíče
I nebo II (str. 78), potom se na displeji zobrazí
výstražné hlášení a současně zazní krátce akustický signál.
Zpráva zhasne, pokud se dálkové ovládání s klíčem vrátí do vozidla a stiskne se tlačítko OK
nebo pokud jsou zavřeny všechny dveře.
Používání informačního tlačítka
Indikátory informují podle následujícího obrázku:
Klíč s dálkovým ovladačem s PCC.
Informační tlačítko
Indikátory
Použití informačního tlačítka umožňuje přístup
k určitým informacím vozu prostřednictvím indikátorů.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 161
ZÁMKY A ALARM
||
Dálkový ovladač s PCC* - dosah
Dosah dálkového ovladače s funkcí PCC
(Personal Car Communicator) u odemykání dveří
a dveří zavazadlového prostoru je cca. 20 metrů
od vozidla - další funkce jsou cca. 100 metrů.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka - přistupte
blíže k vozu a zkuste to znovu.
Související informace
•
•
Keyless Drive* - rozsah (str. 166)
Dálkový ovladač s klíčem - dosah (str. 161)
POZNÁMKA
Zelené nepřerušované světlo – vůz je
zamknutý.
Žluté nepřerušované světlo – vůz je odemknutý.
Červené nepřerušované světlo - od okamžiku
uzamknutí vozidla byl alarm spuštěn.
Střídavě blikající obě červené kontrolky alarm byl spuštěn během posledních 5 minut.
Související informace
•
Dálkový ovladač s PCC* - dosah (str. 162)
Funkce informačního tlačítka mohou narušit
rádiové vlny v okolí, budovy, topografické podmínky apod.
Mimo dosah
Pokud je dálkový ovladač s klíčem příliš daleko od
vozu, aby byly načteny informace, pak je zobrazen
poslední stav, v němž byl vůz zanechán, bez světla
„obíhajícího“ po dálkovém ovladači s klíčem.
Pokud je k vozu používáno několik dálkových
ovladačů s klíčem, pak pouze ovladač naposledy
používaný pro zamknutí/odemknutí zobrazí
správný status.
POZNÁMKA
Jestliže opakovaně použijete informační
tlačítko v různých místech (po 7 sekundách
a rovněž poté, kdy světlo přejede kolem
systému PCC) a žádná kontrolka se nerozsvítí,
doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
162
* Volitelná výbava/příslušenství.
ZÁMKY A ALARM
Odnímatelná čepel klíče
Součástí dálkového ovladače je vytahovací
kovová čepel klíče. Pomocí tohoto klíče lze aktivovat některé funkce a provádět některé operace.
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro
nákup nových klíčů.
•
Airbag spolujezdce - aktivace/deaktivace*
(str. 34)
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/
zasunutí
Vyjímatelná čepel klíče (str. 163) se vyjímá/zasunuje následovně:
Vytáhnutí čepele klíče
Funkce čepele klíče
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače
s klíčem:
•
lze manuálně odemknout (str. 164) levé
přední dveře, pokud nelze pomocí dálkového
ovladače s klíčem aktivovat centrální zamykání.
•
mohou být aktivovány/deaktivovány
(str. 176) mechanické dětské zámky
v zadních dveřích.
•
mohou být manuálně uzamknuty, např. v případě výpadku napájení, pravé přední dveře
a zadní dveře.
•
•
lze odemknout zámek příruční schránky*.
může být aktivován/deaktivován airbag spolujezdce (PACOS)*.
Související informace
•
•
Manuální zamykání dveří (str. 171)
Zamykání/odemykání - schránka v palubní
desce (str. 172)
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo zpět.
Připevnění čepele klíče
Opatrně zasuňte čepel klíče na místo v dálkovém
ovladači (str. 156).
1.
Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
2.
Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče zablokovaná.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 163
ZÁMKY A ALARM
||
Související informace
•
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří
(str. 164)
•
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace (str. 176)
•
Airbag spolujezdce - aktivace/deaktivace*
(str. 34)
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání
dveří
Dálkový ovladač/PCC - výměna
baterie
Vyjímatelnou čepel klíče lze použít, pokud centrální zamykání nelze aktivovat pomocí pomocí
dálkového ovladače s klíčem - např. je-li vybita
baterie v dálkovém ovladači s klíčem (str. 164).
Možná je nutné vyměnit baterii5 dálkového ovladače s klíčem.
Levé přední dveře lze otevřít následovně:
•
1.
Levé přední dveře odemkněte pomocí čepele
klíče, kterou zasunete do válcové vložky
zámku u kliky na dveřích. Více informací, viz
Keyless Drive* - odemykání pomocí čepele
klíče (str. 168).
POZNÁMKA
Baterie v dálkovém ovladači s klíčem by se měla
vyměnit, pokud:
se rozsvítí informační kontrolka a na sdružené přístrojové desce se zobrazí Vybitá
baterie v klíči Viz příručka
a/nebo
•
zámky opakovaně nereagují na signály dálkového ovladače s klíčem v okruhu 20 metrů od
vozu.
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřou se, aktivuje se alarm.
2.
Vypněte poplach zasunutím dálkového ovladače s klíčem do spínací skříňky.
U vozidel se systémem startování a zamykání bez
klíče, viz Keyless Drive* - odemykání pomocí
čepele klíče (str. 168).
Související informace
•
•
5
164
Odnímatelná čepel klíče (str. 163)
Dálkový ovladač s klíčem (str. 156)
V dálkovém ovladači s klíčem s PCC se používají dvě baterie.
* Volitelná výbava/příslušenství.
ZÁMKY A ALARM
POZNÁMKA
Otočte dálkový ovladač s klíčem s tlačítky
nahoru. Tím zajistíte, že baterie při otevření
nevypadnou.
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se prsty nových baterií a povrchů
kontaktů - snížila by se tím jejich funkčnost.
Výměna baterie
POZNÁMKA
Otevření
Společnost Volvo doporučuje, aby baterie
používané v dálkovém ovládání/PCC splňovaly
UN Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3. Baterie osazené ve výrobě nebo
vyměněné autorizovaným servisem Volvo splňují výše uvedená kritéria.
Dálkový ovladač s klíčem s PCC*
používá dvě baterie.
1.
Opatrně vypačte baterie.
2.
Nejprve instalujte jednu novou baterii stranou
(+) nahoru.
3.
Umístěte bílé plastové kolečko mezi baterie
a nakonec instalujte druhou novou baterii
stranou (+) dolů.
Typ baterie
Používejte baterie CR2430, 3 V.
Sestavení
1.
Stiskněte dálkový ovladač s klíčem dohromady.
2.
Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
3.
Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče zablokovaná.
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Důkladně se seznamte s umístěním stran
označených (+) a (–) na baterii uvnitř krytu.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo zpět.
Do otvoru za pojistkou zasuňte plochý
šroubovák široký 3 mm a jemně pačte kryt
dálkového ovladače nahoru.
DŮLEŽITÉ
Použité baterie se musí likvidovat ekologickým způsobem.
Dálkový ovladač s klíčem s jednou
baterií
1.
Opatrně vypačte baterii.
2.
Instalujte novou baterii stranou (+) dolů.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 156)
Dálkový ovladač - funkce (str. 159)
* Volitelná výbava/příslušenství. 165
ZÁMKY A ALARM
Keyless drive*
Keyless Drive* - rozsah7
Vozy s funkcí Keyless Drive jsou vybaveny systémem startování a zamykání, který lze ovládat bez
klíče.
Aby bylo možné odemknout automaticky dveře
nebo zadní výklopné dveře bez tisknutí tlačítka
na dálkovém ovladači s klíčem, dálkový ovladač
musí být přibližně 1,5 m od kliky dveří vozu nebo
zadních výklopných dveří.
Systém startování a zamykání bez klíče umožní
vozidlo nastartovat, uzamknout a odemknout bez
dálkového ovladače s klíčem (str. 156) ve spínači
zapalování.6 Stačí mít dálkový ovladač s klíčem
v kapse. Umožňuje snadnější a pohodlnější odemknutí vozidla, např. když máte plné ruce.
Oba dálkové ovladače s klíčem, které jsou dodávány s vozidlem, jsou vybaveny funkcionalitou keyless. Lze si objednat další dálkové ovladače s klíčem.
To znamená, že osoba, která chce zamknout
nebo odemknout dveře, musí mít dálkový ovladač
s klíčem u sebe. Není možné zamknout nebo
odemknout dveře, pokud se dálkový ovladač s klíčem nachází na opačné straně vozu.
a potom zavřou dveře, potom se na displeji
zobrazí výstražné hlášení a současně zazní akustický signál.
Pokud se dálkový ovladač s klíčem vrátí do vozu,
výstražná zpráva zhasne a zvukové upozornění
zmizí, jakmile:
•
•
dveře byly otevřeny a zavřeny
•
Tlačítko OK na pákovém přepínači.
se dálkový ovladač s klíčem vloží do zámku
zapalování
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 166)
Keyless Drive* - umístění antény (str. 169)
Elektrický systém vozidla lze pomocí dálkového
ovladače nastavit do tří různých úrovní - polohy
klíče 0, I a II (str. 79).
Související informace
•
•
•
Keyless Drive* - rozsah (str. 166)
Keyless Drive* - umožní bezpečné použití
dálkového ovladače s klíčem (str. 167)
Keyless Drive* - rušení funkcí dálkového
ovladače s klíčem (str. 167)
Červené kruhy na předcházejícím obrázku vyznačují pokrytí antén systému.
Pokud jsou všechny dálkové ovladače s klíčem
vytaženy z vozu za chodu motoru nebo když je
aktivní poloha klíče I nebo II (str. 79) a otevřou se
6
7
166
Neplatí pro dálkový ovladač s klíčem v základní verzi.
Neplatí pro vozidla se startováním keyless
* Volitelná výbava/příslušenství.
ZÁMKY A ALARM
Keyless Drive* - umožní bezpečné
použití dálkového ovladače s klíčem
Keyless Drive* - rušení funkcí
dálkového ovladače s klíčem
Proto je důležité mít skutečně přehled o všech
dálkových ovladačích.
Elektromagnetická pole a zastínění mohou rušit
funkce keyless (str. 166) na dálkovém ovladači
s klíčem.
Pokud jeden z dálkových ovladačů s klíčem8
zůstane ve vozidle a vozidlo se např. uzamkne
pomocí jiného dálkového ovladače s klíčem, který
patří k vozidlu, funkce se deaktivují. Je tak zabráněno zneužití.
Při následujícím odemknutí vozidla pomocí jiného
dálkového ovladače s klíčem se zapomenutý dálkový ovladač s klíčem znovu aktivuje.
DŮLEŽITÉ
Nenechávejte dálkový ovladač s klíčem
a systémem PCC ve vozidle. Pokud někdo
pronikne do vozidla a vezme dálkový ovladač
s klíčem, bude moci např. nastartovat vozidlo
stisknutím dálkového ovladače s klíčem ve
spínači zapalování a stisknutím tlačítka
START/STOP ENGINE.
Související informace
•
8
Keyless drive* (str. 166)
Platí pro dálkový ovladač s klíčem s PCC (Personal Car Communicator).
Keyless Drive* - zamykání
U vozidel se systémem zamykání a startování bez
klíče je vnější část kliky na dveřích opatřena dotykovou plochou. Vedle pogumované přítlačné plochy na dveřích zavazadlového prostoru se
nachází pogumovaný knoflík
POZNÁMKA
Nepokládejte dálkový ovladač s klíčem
s funkcí ovládání bez klíče do blízkosti mobilního telefonu nebo kovového předmětu - ne
blíže než 10-15 cm.
Pokud přesto dochází k rušení, používejte dálkový
ovladač klíče a čepel klíče podobně jako dálkový
ovladač v základní verzi (str. 156).
Související informace
•
Dálkový ovladač/PCC - výměna baterie
(str. 164)
•
Keyless Drive* - umožní bezpečné použití
dálkového ovladače s klíčem (str. 167)
•
Keyless Drive* - rozsah (str. 166)
Zavřete dveře a zadní výklopné dveře uchopením
kliky na dveřích nebo stisknutím menšího ze dvou
pogumovaných tlačítek na zadních výklopných
dveřích - kontrolka zamykání (str. 158) na čelním
skle začne blikat, čímž potvrdí, že zamykání bylo
dokončeno.
Abyste mohli vůz zamknout, musí být všechny
dveře a výklopné dveře zavazadlového prostoru
zavřené - jinak se vozidlo neuzamkne.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 167
ZÁMKY A ALARM
||
POZNÁMKA
Ve vozech s automatickou převodovkou musí
být volič převodových stupňů nastaven do
polohy P. Jinak vozidlo nelze uzamknout
a nelze ani aktivovat alarm.
Keyless Drive* - odemykání9
Vůz se odemkne, když se rukou dotknete kliky na
dveřích nebo stlačíte pogumovanou přítlačnou
plochu na zadních výklopných dveřích - dveře
resp. zadní výklopné dveře otevřete jako obvykle.
POZNÁMKA
Související informace
•
•
Keyless Drive* - odemykání pomocí
čepele klíče
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání
dálkovým ovladačem s klíčem, např. když jsou
baterie vybité, levé přední dveře lze odemknout
pomocí vyjímatelné čepele (str. 163) v dálkovém
ovladači.
Pokud rukou uchopíte kliku dveří, klika tento
pohyb zpravidla zaregistruje. Jestliže však
máte silné rukavice nebo uděláte pohyb velmi
rychle, možná bude zapotřebí druhý pokus
nebo si budete muset rukavici sundat.
Keyless drive* (str. 166)
Kontrolka alarmu* (str. 179)
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 166)
Keyless Drive* - zamykání (str. 167)
Otvor pro čepel klíče - k uvolnění krytu.
Válcová vložka zámku je přístupna po sundání
plastového krytu kliky na dveřích - k tomu se použije čepel klíče:
1.
9
168
Zatlačte čepel klíče cca. 1 cm rovnou do
otvoru na spodní straně kliky/krytky nepáčte.
> Po zatlačení čepele nahoru do otvoru se
plastová krytka sama uvolní.
Neplatí pro dálkové ovladače se startováním keyless.
* Volitelná výbava/příslušenství.
ZÁMKY A ALARM
2.
3.
Potom vložte čepel klíče do válcové vložky
zámku a dveře odemkněte.
Po odemknutí nasaďte plastovou krytku zpět.
POZNÁMKA
Když jsou levé přední dveře odemknuty
pomocí čepele klíče a otevřou se, aktivuje
alarm (str. 178). Vypíná se vložením dálkového ovladače s klíčem do zapalování, viz
Alarm* - dálkový ovladač s klíčem nefunguje
(str. 180).
Keyless Drive* - nastavení zamykání
Keyless Drive* - umístění antény
Funkci nastavení zámku vozu s funkcí systému
zamykání a startování bez klíče lze upravit
v systému nabídky MY CAR nastavením dveří,
které se mají odemykat.
Vozy s funkcí zamykání a startování bez klíče
jsou vybaveny celou řadou antén, které jsou integrovány do různých míst na vozidle.
Popis systému menu, viz MY CAR (str. 111).
Související informace
•
Keyless drive* (str. 166)
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 166)
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí
(str. 163)
Zadní nárazník, uprostřed
Klika dveří, vlevo vzadu
Zavazadlový prostor, uprostřed a v zadní části
pod podlahou
Klika dveří, vpravo vzadu
Středová konzola, pod zadní částí
Středová konzola, pod přední částí.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 169
ZÁMKY A ALARM
||
VAROVÁNÍ
Osoby s kardiostimulátorem by se neměly přibližovat k anténám systému Keyless na vzdálenost menší než 22 cm. Tím se zabrání interferenci mezi kardiostimulátorem a systémem
Keyless.
Související informace
•
Keyless drive* (str. 166)
Zamykání/odemykání - zvenku
Nezapomeňte, že se alarm spustí, pokud se
dveře otevřou poté, co byly odemknuty
pomocí čepele klíče - alarm se vypne, jakmile
se do zámku zapalování zasune dálkový ovladač s klíčem.
Aby bylo možné aktivovat sekvenci zamykání,
dveře řidiče musí být zavřené - pokud jsou otevřené některé další dveře nebo dveře zavazadlového prostoru, dojde k uzamknutí a aktivaci
alarmu, až se tyto dveře zavřou. U vozidel vybavených systémem zamykání Keyless* musí být
zavřeny všechny dveře a dveře zavazadlového
prostoru. Viz Keyless Drive* - zamykání (str. 167)
a Keyless Drive* - odemykání (str. 168).
Při zamykání pomocí dálkového ovladače
mimo vůz mějte na pamětí nebezpečí uzamknutí osoby ve voze - v takovém případě nelze
pomocí ovládacích prvků na dveří žádné dveře
otevřít zevnitř vozidla. Další informace, viz
Funkce „deadlock“* (str. 175).
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí dálkového ovladače s klíčem ve voze.
Pokud není možné zamknout/odemknout dálkovým ovladačem s klíčem, může být vybitá baterie –
zamkněte nebo odemkněte levé přední dveře vyjímatelnou čepelí klíče (str. 163).
170
POZNÁMKA
K zamykání a odemykání zvenku se používá dálkový ovladač s klíčem (str. 159). Dálkový ovladač s klíčem může zamknout/odemknout
všechny dveře, zadní výklopné dveře a klapku
plnicí trubky palivové nádrže. Lze zvolit různé
sekvence odemykání.
VAROVÁNÍ
Automatické znovuzamknutí
Pokud nejsou během dvou minut od odemknutí
otevřeny žádné dveře ani dveře zavazadlového
prostoru, vůz se opětovně automaticky zamkne.
Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně
ponechali vůz odemknutý. Vozidla s poplašným
zařízením, vizAlarm* (str. 178).
Související informace
•
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 171)
Dálkový ovladač - funkce (str. 159)
* Volitelná výbava/příslušenství.
ZÁMKY A ALARM
Manuální zamykání dveří
V jistých situacích, např. pokud dojde k výpadku
napájení, budete muset uzamknout vůz
manuálně.
Levé přední dveře lze zamknout pomocí válcové
vložky zámku a vytahovací čepele klíče dálkového
ovladače (str. 168).
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
Zamykání/odemykání - zevnitř
Dveře se zablokují proti otevření zvenku.
Vnitřní klika dveří musí být otevřena, aby
došlo k návratu do polohy A.
K zamykání a odemykání se používá tlačítko dveří
řidiče na centrálním zamykání. Současně lze
odemknout nebo zamknout všechny dveře
a zadní výklopné dveře (str. 173).
Dveře lze odemknout také tlačítkem odemknutí
na dálkovém ovladači (str. 156) nebo pomocí tlačítka centrálního zamykání na dveřích řidiče.
U ostatních dveří nejsou válcové vložky zámku.
Místo toho je na konci každých dveří spínač
zámku, který se musí stisknout pomocí čepele
klíče - tyto spínače se mechanicky zamykají a blokují, aby se nedaly otevřít zvenku. Přesto lze tyto
dveře stále otevřít zevnitř.
POZNÁMKA
•
Ovládání zámku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv všechny
dveře najednou.
•
Manuálně zamknuté zadní dveře s aktivovanou manuální dětskou bezpečnostní
pojistkou (str. 176) nelze otevřít zvenku
ani zevnitř. Zadní dveře, které lze
zamknout tímto způsobem, lze odemknout pouze pomocí dálkového ovladače s klíčem nebo pomocí tlačítka centrálního zamykání.
Související informace
•
Manuální zamykání dveří. Nesmí se kombinovat s dětskými bezpečnostními pojistkami (str. 176).
–
Vytáhněte vyjímatelnou čepel klíče (str. 163)
z dálkového ovladače. Vložte čepel klíče do
otvoru a resetujte zámek. Zatlačte klíč dolů
na doraz cca. 12 mm.
Dálkový ovladač/PCC - výměna baterie
(str. 164)
Centrální zamykání
•
Stiskněte jednu stranu
zamknutí – druhou stranu
mknutí.
tlačítka pro
pro ode-
Kontrolka v tlačítku zamykání
Pokud svítí kontrolka v tlačítku centrálního zamykání ve dveřích řidiče, znamená to, že všechny
dveře jsou zamknuté.
Odemykání
Dveře mohou být odemknuty zevnitř dvěma způsoby:
•
Stiskněte tlačítko centrálního zamykání
.
}}
171
ZÁMKY A ALARM
||
Dlouhým stisknutím otevřete všechna boční
okna* současně (viz také kapitola Globální otevření (str. 172)).
•
Potáhněte kliku dveří a dveře otevřete - dveře
se odemknou a otevřou v jediném kroku.
Otevření všech oken
Funkce úplného odvětrání současně otevře/zavře
všechna boční okna a může být používána například k rychlé výměně vzduchu za horkého
počasí.
Schránka v palubní desce (str. 147) může být
zamykána/odemykána pouze vyjímatelnou čepelí
klíče dálkového ovladače (str. 156).
Informace o čepeli klíče, viz Vyjímatelná čepel
klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 163).
Zamykání
•
Zamykání/odemykání - schránka
v palubní desce
Centrální zamykání se aktivuje, pokud jsou
obojí přední dveře zavřené. Stiskněte tlačítko
na centrálním zamykání - zamknou se
všechny dveře. Pokud jsou některé ze
zadních dveří otevřené, při zavření se
zamknou.
Dlouhým stisknutím zavřete všechna boční okna
současně (viz také kapitola Globální otevření
(str. 172)).
Automatické uzamykání
Dveře a dveře zavazadlového prostoru se zamykají automaticky, když se vozidlo rozjede.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 111).
Související informace
•
•
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 170)
Alarm* (str. 178)
Tlačítko centrálního zamykání
Dlouhým stisknutím symbolu
na tlačítku centrálního zamykání nebo na dálkovém ovladači
s klíčem otevřete současně všechna boční okna.
zavřete souAnalogicky, stisknutím tlačítka
časně všechna okna.
Zamknutí schránky v palubní desce:
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky zámku
schránky v přístrojové desce.
Otočte čepel klíče o 90 stupňů doprava. Když
je schránka zamknutá, je otvor klíče v horizontální poloze.
Související informace
•
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 171)
Elektrické ovládání oken (str. 102)
Vytáhněte čepel klíče.
•
172
Odemykání se provádí v opačném pořadí.
* Volitelná výbava/příslušenství.
ZÁMKY A ALARM
Související informace
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 159)
Zamykání/odmykání - dveře
zavazadlového prostoru
Dveře zavazadlového prostoru lze otevřít, odemknout a zamknout různými způsoby.
Manuální otevření
DŮLEŽITÉ
•
K uvolnění zámku přihrádky je nutná minimální síla - stačí jemně stisknout pogumovaný panel.
•
Při otevírání přihrádky nezvedejte pryžový
panel - přihrádku otevřete pomocí madla.
Pokud byste použili příliš velkou sílu,
mohly by se poškodit elektrické kontakty
na pryžovém panelu.
Odemknutí dálkovým ovladačem
s klíčem
Pogumovaná plocha s elektrickým kontaktem.
Dveře zavazadlového prostoru drží v zavřeném
stavu elektrický zámek. Otevření:
1.
Jemně zatlačte na širší ze dvou pogumovaných přítlačných ploch pod vnějším madlem zámek se uvolní.
2.
Nadzvedněte vnější kliku a dveře zavazadlového prostoru zcela otevřete.
Pomocí tlačítka
na dálkovém ovladači
(str. 156) lze vypojit* alarm dveří zavazadlového
prostoru a tyto dveře se samy odemknou.
Kontrolka zamknutí (str. 158) na přístrojové
desce přestane blikat a upozorní tak, že není
zamčené celé vozidlo a že snímače pohybu
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 173
ZÁMKY A ALARM
||
a výšky pro systém alarmu* a snímače otevírání
dveří zavazadlového prostoru jsou odpojeny.
Dveře zůstanou zamknuté a hlídané alarmem.
•
Zadní výklopné dveře lze pomocí dálkového ovladače s klíčem zavřít dvěma různými způsoby:
Jedno stisknutí - Víko zavazadlového prostoru
se odemkne, ale zůstává zavřené - lehce stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu na vnějším
madlu a víko zavazadlového prostoru otevřete.
Pokud se dveře zavazadlového prostoru neotevřou do 2 minut, znovu se zamknou a alarm se
znovu zapojí.
Dvě stisknutí (do 3 sekund) - Dveře zavazadlového prostoru se odemknou a zámek se odjistí.
Přitom se dveře zavazadlového prostoru otevřou
přibližně o centimetr - nadzvednutím vnějšího
madla víko otevřete. V případě deště, mrazu, sněžení a při chladném počasí se však může stát, že
se zámek dveří zavazadlového prostoru nevysune.
•
POZNÁMKA
Otevření zadních výklopných dveří:
Pokud se víko/výklopné dveře zavazadlového prostoru odemknou 2 stisknutím
dálkového ovladače s klíčem nebo
pomocí ovladače uvnitř vozidla, víko/
výklopné dveře se automaticky nezamknou, protože jsou otevřené - musí se
zavřít ručně.
–
Víko/výklopné dveře zavazadlového prostoru jsou po zavření odemknuté a alarm
není aktivován - znovu zamkněte a alarm
aktivujte pomocí tlačítka zamykání
na
dálkovém ovladači.
Otevření vozu zevnitř
Stiskněte tlačítko (1) na panelu ovládání
světlometů.
> Zámek se uvolní a zadní výklopné dveře se
o několik centimetrů odemknou.
Zamknutí dálkovým ovladačem s klíčem
–
Stiskněte tlačítko pro zamknutí
na dálkovém ovladači (str. 159).
> Kontrolka zamykání na přístrojové desce
začne blikat. To znamená, že vůz je zajištěn a alarm* je aktivován.
Související informace
•
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 171)
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 170)
Odemykání, zadní výklopné dveře
174
* Volitelná výbava/příslušenství.
ZÁMKY A ALARM
Zamykání/odmykání - klapka plnicí
trubky palivové nádrže
Klapka plnicí trubky palivové nádrže se odemyká
pomocí odemykacího tlačítka na dálkovém ovladači (str. 156) (
).
Klapka plnicí trubky palivové nádrže zůstává odemknuta, dokud se vozidlo nezamkne pomocí
).
zamykacího tlačítka na dálkovém ovladači (
Pokud se vozidlo uzamkne během jízdy nebo se
zamkne pomocí tlačítek uvnitř vozidla, klapka
plnicí trubky nádrže zůstává odemknutá.
Logika zamykání klapky plnicí trubky palivové
nádrže umožní zamykání a odemykání pomocí
funkce keyless a pomocí centrálního zamykání.
Související informace
•
Klapka plnicí trubky palivové nádrže - otevření/zavření (str. 294)
•
Dvířka hrdla palivové nádrže - manuální otevírání (str. 295)
Funkce „deadlock“*
Dočasná deaktivace
"Deadlock10"
U funkce
se všechny kliky na dveřích mechanicky vypojí, takže dveře nelze otevřít
zevnitř.
Funkce „deadlock“ se aktivuje dálkovým ovladačem (str. 156) , a to se zpožděním cca. deset
sekund po zamknutí dveří.
POZNÁMKA
Pokud se dveře otevřou během stanovené
doby zpoždění, sekvence se přeruší a alarm
se vypne.
Jsou-li aktivovány zámky deadlock, vozidlo lze
odemknout pouze pomocí dálkového ovladače
s klíčem. Levé přední dveře je možné odemknout
pomocí odnímatelné čepele klíč (str. 163).
VAROVÁNÍ
Dokud není funkce Deadlock deaktivována,
nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete
tím nebezpečí uzamknutí osoby ve voze.
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
MY CAR
OK MENU
Knoflík TUNE
EXIT
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock je
možné dočasně vypnout v systému menu MY
CAR. Podrobný popis systému menu, viz MY CAR
(str. 111).
V menu MY CAR lze zvolit některou z následujících možností:
• Aktivovat jedenkrát: - Na sdružené přístrojové desce se zobrazí Zámky a alarm
10
Pouze v kombinaci s alarmem.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 175
ZÁMKY A ALARM
||
Snížená ochrana a zámky deadlock se
vypnou při zamknutí vozidla - pouze tedy.
(Upozorňujeme, že se současně vypnou
detektory pohybu alarmu a detektory
náklonu*.)
Při dalším nastartování motoru se systém vynuluje a na sdružené přístrojové desce se zobrazí
zpráva Zámky a alarm Úplná ochrana, při
které se funkce „deadlock“ a detektory pohybu
a náklonu alarmu opět aktivují.
• Dotaz při opuštění vozu: Při každém
vypnutí motoru musí řidič odpovědět na
otázku Aktivovat Omezené zabezpečení
až do dalšího nastartování motoru?.
POZNÁMKA
•
Upozorňujeme, že při zamknutí vozidla se
aktivuje alarm.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
Výše uvedené platí, pokud zámky deadlock
nebyly dočasně deaktivovány.
Související informace
•
Dětské bezpečnostní pojistky manuální aktivace
Dětské bezpečnostní pojistky brání dětem otevřít
zadní dveře zevnitř.
Dětské pojistky jsou umístěny na zadní hraně
každých zadních dveří a jsou přístupné pouze
tehdy, když jsou dveře otevřené.
Aktivace/deaktivace dětských
bezpečnostních pojistek
Keyless Drive* - odemykání pomocí čepele
klíče (str. 168)
Pokud má být funkce „deadlock“ vypnuta
–
Stiskněte OK/MENU a zamkněte vůz. (Upozorňujeme, že se současně vypnou detektory*
pohybu a náklonu).
> Při dalším nastartování motoru se systém
vynuluje a na sdružené přístrojové desce
se zobrazí zpráva Zámky a alarm Úplná
ochrana, při které se funkce „deadlock“
a detektory pohybu a náklonu alarmu opět
aktivují.
Pokud nemá být systém zamykání změněn
–
Stiskněte EXIT a zamkněte vozidlo.
S dětskými bezpečnostními pojistkami. Nesmí se kombinovat s manuálně ovládanými zámky dveří (str. 171).
–
Pomocí vytahovací čepele klíče dálkového
ovladače (str. 163) otočte knoflíkem.
Dveře se zablokují proti otevření zevnitř.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
176
* Volitelná výbava/příslušenství.
ZÁMKY A ALARM
POZNÁMKA
•
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv obě zadní
dveře najednou.
•
Vozidla s elektrickou dětskou pojistkou
nejsou vybavena manuální dětskou pojistkou.
Související informace
•
•
Dětské bezpečnostní pojistky elektrická aktivace*
2.
Dětské bezpečnostní pojistky brání dětem otevřít
zadní dveře zevnitř.
Aktivace
Elektrické dětské bezpečnostní pojistky lze
zapnout nebo vypnout ve všech polohách klíče
(str. 78) nad 0. Aktivaci/deaktivaci lze provést do
2 minut po vypnutí motoru v případě, že nejsou
otevřeny žádné dveře.
Dětské bezpečnostní pojistky - elektrická
aktivace* (str. 177)
Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou pojistky aktivní, na informačním
displeji se objeví Dětská pojistka vzadu
aktivována a rozsvítí se kontrolka na tlačítku.
Pokud jsou aktivovány elektricky ovládané dětské
pojistky:
•
okna mohou být ovládána pouze spínači na
ovládacím panelu na dveřích řidiče
•
zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
Aktuální nastavení se uloží, když se motor vypne pokud jsou dětské bezpečnostní pojistky při
vypnutí motoru zapnuté, tato funkce zůstane
aktivní i při dalším nastartování motoru.
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 171)
Související informace
•
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace (str. 176)
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 171)
Ovládací panel na dveřích řidiče.
1.
Nastartuje motor nebo přepněte klíč do
polohy nad 0.
* Volitelná výbava/příslušenství. 177
ZÁMKY A ALARM
Alarm*
POZNÁMKA
Alarm upozorní např. na vloupání do vozidla.
V případě pohybu v prostoru pro cestující snímače náklonu spustí alarm - registruje se rovněž proudění vzduchu. Proto se alarm spustí,
pokud ve voze necháte otevřené okno nebo
pokud se zapne topení v prostoru pro cestující.
Aktivovaný alarm se spustí, jestliže:
•
jsou otevřeny dveře, kapota nebo dveře zavazadlového prostoru11
•
je zachycen pohyb v prostoru pro cestující
(pokud je systém vybaven čidlem pohybu ve
voze*)
•
vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
systém vybaven čidlem náklonu vozu*)
•
•
byl odpojen kabel akumulátoru,
Aby k tomu nedošlo: Při opouštění vozidla
zavřete okna. Pokud budete používat integrované vyhřívání prostoru pro cestující (nebo
přenosné elektrické topení), nastavte proud
vzduchu z ventilačních otvorů tak, aby nesměřoval nahoru do prostoru pro cestující. Další
možností je použít sníženou úroveň alarmu,
Omezený režim alarmu* (str. 180).
se odpojí siréna.
Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na informačním displeji na sdružené přístrojové desce se
zobrazí zpráva. V takovém případě kontaktujte
odborný servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Vypnutí spuštěného alarmu
–
Stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem tlačítko pro odemknutí nebo zasuňte dálkový
ovladač s klíčem do spínače zapalování.
Související informace
•
Alarm* - automatické opětovné zapojení
(str. 179)
•
Alarm* - dálkový ovladač s klíčem nefunguje
(str. 180)
POZNÁMKA
Nepokoušejte se sami opravovat a měnit
komponenty v systému alarmu. Jakýkoliv
takový pokus má vliv na pojistné podmínky.
Zapnutí alarmu
–
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém
ovladači s klíčem.
Deaktivujte alarm
–
11
178
Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Platí pro určité trhy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
ZÁMKY A ALARM
Kontrolka alarmu*
Kontrolka alarmu informuje o stavu alarmu
(str. 178).
Alarm* - automatické opětovné
zapojení
Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně
opustili vůz s vypnutým alarmem (str. 178).
Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem (str. 156) (a alarm je vypnutý), avšak
žádné dveře ani dveře zavazadlového prostoru
nejsou během 2 minut otevřeny, alarm se automaticky opětovně zapne. Zároveň se opětovně
zamkne vůz.
Alarm* - automatické zapojení
V některých zemích se alarm(str. 178) zapne po
určité době, pokud byly dveře řidiče otevřeny
a zavřeny, ale vůz nebyl opět uzamknut.
Související informace
•
Signály alarmu* (str. 180)
Související informace
•
Alarm* - automatické zapojení (str. 179)
Stejná kontrolka LED jako u indikace zamykání
(str. 158).
Červená LED dioda na přístrojové desce indikuje
stav systému alarmu:
•
•
•
LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivován
LED kontrolka bliká jednou za sekundu –
alarm je aktivní
LED dioda bliká rychleji po vypnutí alarmu
(dokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý
ve spínací skříňce a je zvolena poloha klíče I)
– Byl spuštěn poplach.
* Volitelná výbava/příslušenství. 179
ZÁMKY A ALARM
Alarm* - dálkový ovladač s klíčem
nefunguje
Pokud alarm (str. 178) nelze pomocí dálkového
ovladače s klíčem deaktivovat, např. pokud je
baterie (str. 164) v klíči vybitá, lze vozidlo odblokovat, odpojit od alarmu a motor nastartovat.
Postupujte následovně:
1.
Otevřete levé dveře pomocí odnímatelné
čepele klíče (str. 168).
> Alarm se spustí, směrová světla blikají
a zní siréna.
Signály alarmu*
Omezený režim alarmu*
Po spuštění alarmu (str. 178) zní siréna a blikají
všechna směrová světla.
Omezené zabezpečení znamená, že detektory
pohybu a náklonu lze dočasně deaktivovat.
•
Siréna zní 30 sekund nebo do doby, než se
alarm vypne. Siréna má svou vlastní baterii,
která pracuje nezávisle na akumulátoru vozu.
•
Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do
vypnutí alarmu.
Aby nedošlo k náhodnému spuštění alarmu, např.
pokud necháte v zamknutém voze psa nebo
během převozu vozidla na trajektu nebo ve vlaku,
dočasně deaktivujte detektory pohybu a náklonu.
Postupuje se přitom stejně jako u dočasného
vypojení zamykání s funkcí "deadlock", viz Funkce
„deadlock“* (str. 175).
Související informace
•
•
2.
180
Alarm* (str. 178)
Kontrolka alarmu* (str. 179)
Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací
skříňky.
> Alarm je deaktivován.
* Volitelná výbava/příslušenství.
ZÁMKY A ALARM
Typové schválení - systém
dálkového ovládání
Typové schválení pro dálkový ovladač s klíčem
lze zjistit v tabulce.
Země/Oblast
Čína
Systém zamykání, standardní
Země/Oblast
EU, Čína
Systém zamykání bez klíče (Keyless
drive)
Země/Oblast
Hong Kong
Související informace
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 156)
EU
Korea
181
PODPORA ŘIDIČE
PODPORA ŘIDIČE
Nastavitelná síla řízení*
Síla vyvíjená při řízení se zvyšuje se zvyšující se
rychlostí vozu, aby měl řidič větší citlivost.
Na dálnicích je řízení tužší. Řízení je lehké a nevyžaduje při parkování a nízké rychlosti žádné
zvláštní úsilí.
Síla vyvíjená při řízení může být nastavena ve
třech úrovních. Řidič si tak může zvolit v systému
menu MY CAR (str. 111) úroveň, která mu z hlediska vnímání vozovky nebo citlivosti řízení vyhovuje nejvíce:
•
Elektronické řízení stability (ESC) obecné informace
Systém stability (Electronic Stability Control)
pomáhá řidiči zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
Při zásahu systému ESC během
brzdění můžete zaznamenat přerušovaný zvuk. Vůz může akcelerovat pomaleji, než byste při sešlápnutí pedálu
plynu očekávali.
VAROVÁNÍ
Vyhledejte Úroveň posilování řízení
a vyberte Nízký, Střední nebo Vysoký.
Systém kontroly stability ESC představuje
doplněk - nezvládne všechny situace na silnici.
Toto menu nemůže být zpřístupněno, když vůz
jede.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem
a dodržování platných dopravních předpisů
a pravidel nese vždy řidič.
POZNÁMKA
V některých situacích může být posilovač
řízení příliš horký a musí se dočasně chladit během této doby bude posilovač řízení fungovat s omezenou účinnosti a může mít pocit, že
k otáčení volantu musíte vyvinout větší sílu.
Současně s dočasným snížením účinnosti
posilovače řízení se na sdružené přístrojové
desce zobrazí zpráva.
Související informace
•
184
MY CAR (str. 111)
Systém ESC zahrnuje následující funkce:
•
•
•
•
•
•
•
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Kontrola prokluzu
Systém kontroly trakce
Řízení vlečného momentu motoru - EDC
Řízení trakce při zatáčení - CTC
Doporučení řidiči k řízení - DSR
Stabilizace přívěsu* – TSA
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně kontroluje hnací a brzdnou sílu působící na jednotlivá
kola.
Kontrola prokluzu
Tato funkce sníží výkon motoru, pokud poháněná
kola začnou na povrchu prokluzovat. Takto se
udrží stabilita a trakce.
Systém kontroly trakce
Tato funkce je aktivní při nízkých rychlostech přenáší hnací sílu z prokluzujícího kola na kolo, které
neprokluzuje.
Řízení vlečného momentu motoru EDC
EDC ((Engine Drag Control)) brání nežádoucímu
zablokování kol, např. při přeřazení na nižší stupeň
nebo při brzdění motorem během jízdy na kluzkém povrchu nebo při jízdě na nižší převodový
stupeň.
Nežádoucí zablokování kol během jízdy by, mimo
jiné, mohlo snížit schopnost řidiče řídit vozidlo.
Řízení trakce při zatáčení - CTC
Systém CTC (Corner Traction Control) kompenzuje nedotáčivost a umožňuje v zatáčce zrychlovat
více než obvykle, aniž by došlo k prokluzování
vnitřního kola. Vůz může např. na vyspádované
přístupové cestě rychle dosáhnout běžnou
dopravní rychlost.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Doporučení řidiči k řízení - DSR
Funkce DSR (Driver Steering Recommendation)
pomáhá řidiči řídit vozidlo ve správném směru
v situacích, kdy dojde ke snížení trakce nebo kdy
zareaguje systém ABS.
Elektronické řízení stability (ESC) funkčnost
Nastavení úrovně - režim Sport
Systém ESC je vždy aktivní - nelze jej deaktivovat.
Řidič však může zvolit režim
Sport umožňující aktivnější
jízdu.
Funkce DSR má za úkol především pomoci řidiči
s řízením ve správném směru, když vozidlo prokluzuje.
Funkce DSR se aktivuje v případě mírného
momentu na volant ve směru, ve kterém má být
vozidlo řízeno. Tím se zajistí resp. udrží maximální
možná trakce a stabilizace vozidla.
Stabilizace přívěsu* – TSA1
Stabilizace přívěsu (str. 308) má za úkol stabilizovat soupravu, pokud se začne vlnit. Více informací,
viz Jízda s přívěsem (str. 301).
POZNÁMKA
Tato funkce se deaktivuje, pokud řidič zvolí
režim Sport.
Související informace
•
Elektronické řízení stability (ESC) - funkčnost
(str. 185)
•
Elektronické řízení stability (ESC) - symboly
a zprávy (str. 186)
1 Systém
V režimu Sport systém detekuje, zda se plynový pedál,
pohyby volantu a zatáčení provádí aktivněji než při běžné jízdě. Do jisté úrovně
potom umožní řízený prokluz zadní části vozidla
a až potom zasáhne a vozidlo stabilizuje.
Režim Sport poznáte podle toho, že se
na sdružené přístrojové desce rozsvítí
trvale žlutě tato kontrolka. Bude svítit
do doby, než řidič výběr funkce zruší
nebo do doby, než vypne motor. Při dalším nastartování bude systém ESC opět nastaven v běžném
režimu.
Související informace
•
Elektronické řízení stability (ESC) - obecné
informace (str. 184)
•
Elektronické řízení stability (ESC) - symboly
a zprávy (str. 186)
•
MY CAR (str. 111)
Jestliže řidič, například, uvolní plynový pedál
a řízený prokluz ukončí, systém ESC zasáhne
a stabilizuje vozidlo.
V režimu Sport je k dispozici rovněž maximální
trakce, pokud vozidlo uvízne nebo se rozjíždí na
měkkém podkladu, např. v písku nebo hlubokém
sněhu.
Pokud chcete nastavit režim Sport, postupujte
následovně:
Režim Sport se volí v systému nabídky MY CAR.
Popis systému menu, viz MY CAR (str. 111).
Trailer Stability Assist je součástí montážního celku originální tažné tyče Volvo.
* Volitelná výbava/příslušenství. 185
PODPORA ŘIDIČE
Elektronické řízení stability (ESC) symboly a zprávy
Tabulka
Symbol
Zpráva
Popis
ESC Dočasně VYP
Činnost systému ESC je dočasně omezena, protože je příliš vysoká teplota brzdových kotoučů. Funkce se znovu
aktivuje automaticky po ochlazení brzd.
ESC Nutný servis
Systém ESC je vypnutý.
•
•
Zastavte vůz na bezpečném místě, vypněte motor a znovu ho nastartujte.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
"Zpráva"
Na sdružené přístrojové desce se objeví zpráva - přečtěte si ji!
Svítící kontrolka po dobu
2 sekund.
Kontrola systému při startování motoru.
Blikající kontrolka.
Aktivuje se systém ESC.
Svítí trvale.
Je aktivován režim Sport.
a
Upozornění: Systém ESC není v tomto režimu deaktivován - jeho funkčnost je částečně omezena.
186
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
Elektronické řízení stability (ESC) - obecné
informace (str. 184)
•
Elektronické řízení stability (ESC) - funkčnost
(str. 185)
187
PODPORA ŘIDIČE
Omezovač rychlosti*
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze považovat za obrácený tempomat - řidič pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale nemůže
náhodně překročit rychlost, kterou nastavil omezovač rychlosti.
Klávesnice na volantu a sdružená přístrojová deska, digitální a analogová.
188
Související informace
•
•
Omezovač rychlosti* - začínáme (str. 188)
•
Omezovač rychlosti* - alarm pro překročení
rychlosti (str. 191)
•
Omezovač rychlosti* - deaktivace (str. 191)
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim* (str. 190)
Omezovač rychlosti* - začínáme
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze považovat za obrácený tempomat - řidič pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale nemůže
náhodně překročit rychlost, kterou nastavil omezovač rychlosti.
Klávesnice na volantu a sdružená přístrojová deska, digitální a analogová.
Omezovač rychlosti - zapnuto/vypnuto.
Omezovač rychlosti - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se uložená rychlost.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se uložená rychlost.
Režim standby
Režim standby
Aktivace a nastavení maximální rychlosti.
Aktivace a nastavení maximální rychlosti.
Vybraná rychlost
Vybraná rychlost
Omezovač rychlosti aktivní
Omezovač rychlosti aktivní
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Zapnutí a aktivace
Související informace
Je-li omezovač rychlosti aktivní, jeho symbol (6)
se zobrazuje v kombinaci se značkou (5) u nastavené maximální rychlosti na sdružené přístrojové
desce.
Nejvyšší rychlost si lze zvolit a uložit do paměti,
když vůz jede nebo když stojí.
2.
Omezovač rychlosti* (str. 188)
Omezovač rychlosti* - změna
rychlosti
Změna uložené rychlosti
Uložená max. rychlost se mění krátkým nebo
dlouhým stisknutím tlačítka
nebo
na
volantu.
Nastavení +/- 5 km/h (+/- 5 mph):
Za jízdy
1.
•
- zapne se
Stiskněte na volantu tlačítko
omezovač rychlosti.
> Symbol (6) omezení rychlosti se rozsvítí na
sdružené přístrojové desce.
Pokud se vůz pohybuje požadovanou nejvyšší
přípustnou rychlostí: Tiskněte na volantu tlačítko
nebo
, dokud se na sdružené přístrojové desce přístrojové desky nezobrazí
požadovaná maximální rychlost se
značkou (5).
> Potom je omezovač rychlosti aktivní a zvolená maximální rychlost se uloží do paměti.
•
Použijte krátká stisknutí – každé stisknutí
upraví rychlost o+/- 5 km/h (+/- 5 mph).
Nastavení +/- 1 km/h (+/- 1 mph):
•
Podržte tlačítko a při požadované max.
rychlosti je uvolněte.
Nastavení při posledním stisknutí se uloží do
paměti.
Související informace
•
Omezovač rychlosti* (str. 188)
Pokud vůz stojí
1.
Stiskněte na volantu tlačítko
omezovač rychlosti.
2.
,
Přetáčejte nastavení pomocí tlačítka
dokud se na sdružené přístrojové desce
nezobrazí požadovaná maximální rychlost se
značkou (5).
> Potom je omezovač rychlosti aktivní a zvolená maximální rychlost se uloží do paměti.
- zapne se
* Volitelná výbava/příslušenství. 189
PODPORA ŘIDIČE
Omezovač rychlosti - dočasná
deaktivace a pohotovostní režim*
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze považovat za obrácený tempomat - řidič pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale nemůže
náhodně překročit rychlost, kterou nastavil omezovač rychlosti.
Chcete-li dočasně deaktivovat omezovač rychlosti
a nastavit jej do pohotovostního režimu:
–
Stiskněte tlačítko
.
> Značka (5) na sdružené přístrojové desce
změní barvu ze ZELENÉ na BÍLOU (digitální) nebo z BÍLÉ na ŠEDOU (analogová)
a řidič může dočasně překročit nastavenou maximální rychlost.
Omezovač rychlosti se znovu aktivuje jed. Značka (5) pak změní
ním stisknutím
barvu z BÍLÉ na ZELENOU (digitální)
nebo z ŠEDÉ na BÍLOU (analogová)
a znovu je nastaveno omezení maximální
rychlosti.
Klávesnice na volantu a přístrojová deska, digitální a analogová.
Omezovač rychlosti - zapnuto/vypnuto.
–
Dočasná deaktivace pomocí plynového
pedálu
Sešlápněte na doraz plynový pedál.
> Sdružená přístrojová deska zobrazuje uloženou maximální rychlost s barevnou
značkou (5) a řidič může dočasně překročit nastavenou maximální rychlost –
značka (5) na displeji změní barvu tentokrát ze ZELENÉ na BÍLOU (digitální) nebo
z BÍLÉ na ŠEDOU (analogová).
Omezovač rychlosti se automaticky znovu
aktivuje po uvolnění plynového pedálu
a rychlost vozidla se sníží pod vybranou/
nastavenou maximální rychlost –
značka (5) změní barvu z BÍLÉ na ZELENOU (digitální) nebo ze ŠEDÉ na BÍLOU
(analogová) a maximální rychlost vozidla
bude opět omezena.
Související informace
•
Omezovač rychlosti* (str. 188)
Omezovač rychlosti lze nastavit do pohotovostního režimu také pomocí plynového pedálu, tedy
prudkým zrychlením vozidla:
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se uložená rychlost.
Režim standby
Aktivace a nastavení maximální rychlosti.
Vybraná rychlost
Omezovač rychlosti aktivní
190
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Omezovač rychlosti* - alarm pro
překročení rychlosti
(Speed Limiter) lze považovat za obrácený tempomat - řidič pomocí plynového pedálu ovládá
rychlost, ale nemůže náhodně překročit rychlost,
kterou nastavil omezovač rychlosti.
Na prudkých cestách se může stát, že brzdění
motorem nebude stačit a zvolená maximální
rychlost bude překročena. Řidič je na tuto skutečnost upozorněn akustickým signálem. Signál je
aktivní do doby, než řidič zpomalí pod zvolenou
maximální rychlost.
Omezovač rychlosti* - deaktivace
Tempomat*
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze považovat za obrácený tempomat - řidič pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale nemůže
náhodně překročit rychlost, kterou nastavil omezovač rychlosti.
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá řidiči
udržovat rovnoměrnou rychlost. Výsledkem je
komfortnější jízda po dálnicích a dlouhých rovných cestách s plynulou dopravou.
Pokud chcete deaktivovat omezovač rychlosti:
–
POZNÁMKA
Alarm se aktivuje až po 5 sekundách, pokud
rychlost byla překročena minimálně o 3 km/h
(cca 2 mph) za předpokladu, že během
poslední půlminuty nebylo stisknuto tlačítko
nebo
.
Přehled
Stiskněte na volantu tlačítko
.
> Zhasne značka nastavené rychlosti a symbol omezovače rychlosti na sdružené přístrojové desce (str. 188). Zvolená a uložená rychlost se vymažou z paměti a nelze
.
pokračovat stisknutím tlačítka
Nyní řidič může pomocí plynového pedálu
volit rychlost bez omezení.
Související informace
•
Omezovač rychlosti* (str. 188)
Tlačítka na volantu a sdružená přístrojová deska ve vozidlech bez omezovače rychlosti2.
Související informace
•
2
Omezovač rychlosti* (str. 188)
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 191
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní situaci
a zasáhnout, pokud tempomat neudržuje
vhodnou rychlost resp. vzdálenost.
Tempomat* - správa rychlosti
Rychlost lze aktivovat, nastavit nebo upravit.
Aktivace a nastavení rychlosti
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem
nese v konečném důsledku vždy řidič.
Související informace
•
•
Tlačítka na volantu a sdružená přístrojová deska ve vozidlech s omezovačem rychlosti2.
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se uložená rychlost.
Tempomat* - správa rychlosti (str. 192)
Tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní režim (str. 194)
•
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 195)
•
•
Tempomat* - deaktivace (str. 196)
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 200)
Tlačítka na volantu a displej ve vozidlech bez omezovače
rychlosti3.
Režim standby
Aktivace a nastavení rychlosti.
Zvolená rychlost (ŠEDÁ = pohotovostní
režim).
Aktivní tempomat – BÍLÝ symbol (ŠEDÁ
= pohotovostní režim).
2
3
192
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Tempomat nelze aktivovat při rychlostech pod
30 km/h (20 mph).
Pokud se některé z tlačítek na tempomatu
podrží stisknuté několik minut, systém se
zablokuje a nedá se použít. Abyste mohli tempomat znovu aktivovat, vozidlo se musí zastavit
a motor se musí restartovat.
Změna uložené rychlosti
Uložená rychlost se mění krátkým nebo dlouhým
nebo
na volantu.
stisknutím tlačítka
Nastavení +/- 5 km/h (+/- 5 mph):
•
Tlačítka na volantu a displej ve vozidlech s omezovačem
rychlosti3.
Zapnutí tempomatu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko CRUISE (bez
omezovače rychlosti) nebo
(s omezovačem rychlostí).
>
Na sdružené přístrojové desce se rozsvítí
kontrolka (6) tempomatu - tempomat je
v pohotovostním režimu.
Aktivace tempomatu:
•
Při požadované rychlosti stiskněte na volantu
nebo
.
tlačítko
>
Aktuální rychlost je uložena v paměti a při
zvolené rychlosti se rozsvítí na sdružené přístrojové desce značka (5) a kontrolka (6) se
změní z ŠEDÉ na BÍLOU - vozidlo potom jede
uloženou rychlostí.
3
Použijte krátká stisknutí – každé stisknutí
upraví rychlost o+/- 5 km/h (+/- 5 mph).
Související informace
•
Tempomat* (str. 191)
Nastavení +/- 1 km/h (+/- 1 mph):
•
Podržte tlačítko a při požadované rychlosti je
uvolněte.
Nastavení při posledním stisknutí se uloží do
paměti.
/
rychlost
Pokud se před stisknutím tlačítka
zvýší sešlápnutím plynového pedálu, uloží se
rychlost, kterou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
na nastavení tempomatu - po uvolnění plynového
pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla naposledy
uložena.
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Volitelná výbava/příslušenství. 193
PODPORA ŘIDIČE
•
•
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim
Systém lze dočasně deaktivovat a uvést do
pohotovostního režimu.
řadicí páka/volič se přesune do polohy N
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je uložená rychlost.
Řidič musí regulovat rychlost.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz
pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
Automatický pohotovostní režim
Tlačítka na volantu a displej ve vozidlech s omezovačem
rychlosti4.
Dočasné vypojení tempomatu a nastavení do
pohotovostního režimu.
•
Stiskněte tlačítko
>
Značka (5) a kontrolka (6) na sdružené přístrojové desce změní barvu z BÍLÉ nad
ŠEDOU - tempomat je dočasně vyřazen.
Tlačítka na volantu a displej ve vozidlech bez omezovače
rychlosti4.
.
Pohotovostní režim v důsledku zásahu
řidiče
Tempomat se dočasně vypojí a přejde automaticky do pohotovostního režimu, pokud:
•
•
4
5
194
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
kola ztratí trakci
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
rychlost poklesne pod 30 km/h (20 mph).
Řidič musí regulovat rychlost.
Související informace
•
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 192)
•
Tempomat* - deaktivace (str. 196)
Tempomat* (str. 191)
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 195)
sešlápnete pedál brzdy
spojkový pedál je sešlápnutý déle než
1 minutu5
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
Vyřazení a přeřazení vyššího nebo nižšího stupně nemá vliv na režim standby.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Tempomat* - pokračování
v nastavené rychlosti
•
Tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní režim (str. 194)
Tempomat (str. 191) (CC – Cruise Control)
pomáhá řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost.
•
Tempomat* - deaktivace (str. 196)
Po dočasné deaktivaci, když je systém v pohotovostním režimu (str. 194) lze obnovit nastavenou
rychlost.
Tlačítka na volantu a displej ve vozidlech s omezovačem
rychlosti6.
Opětovné aktivování tempomatu z pohotovostního
režimu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
>
Značka (5) na sdružené přístrojové desce se
rozsvítí a kontrolka (6) změní barvu z ŠEDÉ
na BÍLOU - vozidlo potom jede naposledy
uloženou rychlostí.
Tlačítka na volantu a displej ve vozidlech bez omezovače
rychlosti6.
.
POZNÁMKA
Nastavený nárůst rychlosti se aktivuje, jakmile
se rychlost obnoví stisknutím tlačítka
.
Související informace
•
•
6
Tempomat* (str. 191)
Tempomat* - správa rychlosti (str. 192)
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Volitelná výbava/příslušenství. 195
PODPORA ŘIDIČE
Tempomat* - deaktivace
Funkce sledování vzdálenosti*
Zde popisujeme postup deaktivace.
Upozornění na odstup ve funkci (Distance Alert)
upozorní řidiče na příliš krátký časový interval
k vozidlu vpředu.
Funkce sledování vzdálenosti je aktivní při
rychlostech nad 30 km/h (20 mph) a reaguje
pouze na vozidla, která jedou před vozem stejným
směrem. Pro blížící se, pomalu jedoucí nebo stojící vozidla není poskytována žádná informace
o vzdálenosti.
Tlačítka na volantu a displej ve vozidlech s omezovačem
rychlosti7.
Tlačítka na volantu a displej ve vozidlech bez omezovače
rychlosti7.
Tempomat se vypíná tlačítkem (1) na volantu
nebo vypnutím motoru - uložená rychlost se
vymaže v paměti a nelze v ní pokračovat stisknutím tlačítka
.
Související informace
•
•
•
•
7
8
196
Tempomat* (str. 191)
Tempomat* - správa rychlosti (str. 192)
Tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní režim (str. 194)
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 195)
Oranžová výstražná kontrolka8.
Pokud je vzdálenost k vozidlu vpředu menší než
nastavený časový interval, na čelním skle se
nepřerušovaně rozsvítí oranžová výstražná kontrolka.
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
POZNÁMKA
Je-li aktivní adaptivní tempomat, funkce sledování vzdálenosti se vypne.
MY CAR (str. 111). Zde vyhledejte funkci
Upozornění na odstup.
POZNÁMKA
Čím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná
vzdálenost v metrech pro daný časový interval.
Nastavení časového intervalu
Nastavený časový interval využívá také adaptivní tempomat (str. 201).
VAROVÁNÍ
Používejte pouze časové intervaly, které jsou
dle místních dopravních předpisů přípustné.
Systém sledování vzdálenosti reaguje pouze
v případě, že vzdálenost k vozu před vámi je
menší než nastavená hodnota - rychlost
vozidla nemá na to vliv.
Související informace
•
•
Provoz
Upozornění na odstup* - omezení (str. 198)
Upozornění na odstup* - symboly a zprávy
(str. 199)
Ovládání a symbol časového intervalu.
Časový interval - prodloužení/zkrácení.
Časový interval - zapnuto.
Stisknutím tlačítka ve středové konzole funkci
zapnete nebo vypnete. Funkce je zapnuta, když
svítí jedna kontrolka v tlačítku.
U některých kombinací výbavy na přání nezbývá
na středové konzole volné místo pro tlačítko v tomto případě funkci zajišťuje systém nabídky
Lze zvolit různé časové intervaly
odstupu od vozu vpředu. Na
sdružené přístrojové desce se
zobrazuje 1-5 vodorovných čar
- čím je jich více, tím je časový
interval delší. Jedna čára odpovídá cca. 1 sekundě, 5 čar cca. 3 sekundám.
Stejný symbol se zobrazí také tehdy, když je aktivován adaptivní tempomat (str. 200).
* Volitelná výbava/příslušenství. 197
PODPORA ŘIDIČE
Upozornění na odstup* - omezení
Tato funkce, která využívá stejný radarový snímač
jako adaptivní tempomat (str. 200) a systém
varování před kolizí s automatickou aktivací brzd
(str. 225) , má jistá omezení.
Související informace
•
•
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 196)
Upozornění na odstup* - symboly a zprávy
(str. 199)
POZNÁMKA
Silné protisvětlo, odrazy, prudké změny intenzity světla nebo nošení brýlí mohou způsobit,
že varovné světlo na čelním skle nebude vidět.
Špatné počasí nebo klikaté vozovky mohou
ovlivnit schopnost radarového snímače detekovat vozidla jedoucí před vámi.
Na schopnost detekce může mít vliv rovněž
velikost ostatních vozidel, např. motocyklů. To
může znamenat, že se varovná kontrolka rozsvítí při kratší vzdálenosti, než je nastavená
vzdálenost, nebo se kontrolka dočasně nerozsvítí vůbec.
Extrémně vysoké rychlosti mohou v důsledku
omezení dosahu snímače také způsobit rozsvícení kontrolky při kratší vzdálenosti, než je
nastavená vzdálenost.
Další informace o omezeních radarového snímače, viz Radarový snímač - omezení (str. 213)
a Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 229).
198
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Upozornění na odstup* - symboly
a zprávy
Pokud se v důsledku omezení (str. 198) funkce
sníží funkčnost, mohou se na sdružené přístrojové
desce zobrazit jisté symboly a zprávy.
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Zablokov. radar Viz
příručka
Funkce sledování vzdálenosti je dočasně vypnutá.
Radarový snímač (str. 213) je zablokován a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když se
před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Informace - viz Radarový snímač - omezení (str. 213).
Varování před
kolizí Nutný servis
Funkce Upozornění na odstup a varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd (str. 230) jsou částečně
nebo zcela vypnuty.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
A
Symboly jsou schématické.
* Volitelná výbava/příslušenství. 199
PODPORA ŘIDIČE
Adaptivní tempomat (ACC)*
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním a bezpečný zvolený časový informace.
Řidič musí neustále sledovat dopravní situaci
a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo vzdálenost.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí a všechny
podmínky na cestě.
Díky adaptivnímu tempomatu jsou dlouhé jízdy po
dálnicích a dlouhých rovných cestách v plynulém
dopravním provozu mnohem klidnější.
Přečtěte si v uživatelské příručce všechny
kapitoly týkající se adaptivního tempomatu,
abyste se seznámili s omezeními, které by měl
řidič znát ještě před tím, než začne tempomat
používat.
Řidič si nastaví požadovanou rychlost (str. 203)
a časový interval odstupu vzhledem k vozu před
sebou. Jakmile radarový detektor zjistí, že před
vozem jede pomalejší vozidlo, rychlost automaticky upraví. Jakmile je cesta volná, vůz pojede
zase původně zvolenou rychlostí.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování
bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to i v případě, že používá adaptivní tempomat.
Pokud adaptivní tempomat vypnete nebo nastavíte pohotovostní režim a váš vůz se ocitne příliš
blízko vozu před vámi, upozorní řidiče na krátkou
vzdálenost systém Upozornění na
odstup (str. 196).
DŮLEŽITÉ
Údržba adaptivního tempomatu se musí provádět pouze v servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
•
Adaptivní tempomat* - správa rychlosti
(str. 203)
•
Adaptivní tempomat* - nastavení časového
intervalu (str. 204)
•
Adaptivní tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 205)
•
Adaptivní tempomat* - předjíždění jiného
vozidla (str. 206)
•
•
Adaptivní tempomat* - deaktivace (str. 206)
Adaptivní tempomat* - Queue Assist
(str. 207)
•
Adaptivní tempomat* - přepínání tempomatu
(str. 208)
•
•
•
Radarový snímač (str. 213)
•
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 211)
Radarový snímač - omezení (str. 213)
Adaptivní tempomat* - diagnostika a opatření
(str. 210)
Automatická převodovka
Vozidla s automatickou převodovkou jsou u adaptivního tempomatu vybavena zdokonalenou funkcí
Queue Assist (str. 207).
Související informace
•
•
200
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 201)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 202)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Adaptivní tempomat* - funkce
Adaptivní tempomat kombinuje tempomat
a systém koordinace vzdálenosti.
Přehled funkcí
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje vozidlo
vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě osob,
zvířat a malých vozidel jako jsou např. jízdní
kola a motocykly. Dále nebrzdí v případě
pomalu jedoucích a stojících vozidel a předmětů.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na křižovatkách, na kluzkém povrchu, na vozovkách
zalitých vodou nebo bahnem, v prudkém
dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých vozovkách.
Přehled funkcí9.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Klávesnice na volantu (str. 85)
Radarový snímač (str. 213)
Adaptivní tempomat kombinuje tempomat
a systém koordinace vzdálenosti.
Vzdálenost od vozidla jedoucího před Vámi je
měřena především radarovým snímačem. Tempomat upravuje rychlost zrychlováním a přibrzďováním. Když jsou brzdy používány adaptivním tempomatem, je běžné, že vydávají určitý zvuk.
(str. 204) nastavený řidičem. Pokud radarový snímač nevidí žádné vozidlo vpředu, vozidlo pojede
nastavenou rychlosti, kterou uložil řidič. To platí
rovněž v případě, pokud rychlost vozu před vozidlem je vyšší než uložená rychlost tempomatu.
Adaptivní tempomat napomáhá řídit rychlost plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké brzdění,
musí řidič brzdit sám. To platí při velkých rozdílech
rychlosti, nebo když vozidlo před Vámi prudce
zabrzdí. Kvůli omezení v radarovém snímači (str. 213) může být brzdění neočekávané
nebo nemusí nastat vůbec.
Adaptivní tempomat se může aktivovat pro sledování dalšího vozidla při rychlostech od 30 km/h10
(20 mph) do 200 km/h (125 mph). Pokud
rychlost klesne pod 30 km/h (20 mph) nebo
pokud příliš klesnou otáčky motoru, tempomat se
nastaví do pohotovostního režimu, kdy se deaktivuje automatické brzdění – řidič musí sám udržovat bezpečnou vzdálenost k vozidlu vpředu.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
VAROVÁNÍ
Pokud brzdí adaptivní tempomat, brzdový
pedál se pohne. Nepokládejte nohu pod
brzdový pedál - mohl by se zachytit.
Adaptivní tempomat má brzdnou kapacitu, která
je ekvivalentem cca. 40 % brzdného výkonu vozu.
Adaptivní tempomat sleduje vozidlo ve stejném
pruhu tak, aby byl dodržen časový interval
9 POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
10 Funkci Queue Assist (str. 207) u vozů s automatickou převodovkou lze nastavit u rychlosti v rozsahu
0–200 km/h (0–125 mph).
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 201
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat upozorňuje pouze na
vozidla, která detekoval radarový snímač. Proto
se může stát, že varování nebude vydáno nebo
bude vydáno s jistým zpožděním. Nečekejte
na varování a začněte brzdit, pokud je to třeba.
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
Audiovizuální varovný signál v případě nebezpečí kolize11.
Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji, než je brzdná
kapacita adaptivního tempomatu, a řidič nebrzdí,
tempomat použije varovnou kontrolku systému
varování před kolizí (str. 225) a vydává varovný
zvuk, který upozorňuje řidiče, že musí okamžitě
zasáhnout.
POZNÁMKA
Adaptivní tempomat* - přehled
Fungování adaptivního tempomatu (str. 200)
a klávesnice na volantu závisejí na tom, zda
vozidlo je či není vybaveno omezovačem
rychlosti (str. 188)12.
Adaptivní tempomat s omezovačem
rychlosti
Nezapomeňte, že adaptivní tempomat je určen
především k jízdě po vozovkách v rovném terénu.
Pokud pojedete po cestě z prudkého svahu,
s těžkým nákladem nebo přívěsem, může se stát,
že tempomat bude mít problém udržet správnou
vzdálenost od vozidla před vámi - v tomto případě
buďte opatrní a připraveni zpomalit.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 200)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 202)
Tempomat* (str. 191)
Pokud nosíte sluneční brýle nebo pokud prudce svítí slunce, může se stát, že výstražnou
kontrolku neuvidíte.
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se uložená rychlost.
Režim standby
Časový interval - prodloužení/zkrácení.
Aktivace a nastavení rychlosti.
11
12
202
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Zelené značení při uložené rychlosti (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
Časová vzdálenost
Funkce ACC je aktivní, když kontrolka svítí
ZELENĚ (BÍLÁ = pohotovostní režim).
Časová vzdálenost
Funkce ACC je aktivní, když kontrolka svítí
ZELENĚ (BÍLÁ = pohotovostní režim).
Adaptivní tempomat bez omezovače
rychlosti
Související informace
•
•
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 200)
Adaptivní tempomat* - správa
rychlosti
Zapnutí ACC:
•
Adaptivní tempomat* - správa rychlosti
(str. 203)
– na sdruStiskněte tlačítko na volantu
žené přístrojové desce se rozsvítí podobný
BÍLÝ symbol(8), který oznamuje, že adaptivní
tempomat je v pohotovostním režimu
(str. 205).
•
Adaptivní tempomat* - nastavení časového
intervalu (str. 204)
•
Adaptivní tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 205)
•
Při požadované rychlosti stiskněte na volantu
nebo
.
tlačítko
•
Tempomat* (str. 191)
>
Aktuální rychlost se uloží do paměti, sdružená
přístrojová deska zobrazí na cca. sekundu
"lupu" (6) kolem uložené rychlosti a její označení se změní z BÍLÉ na ZELENOU.
Aktivace tempomatu ACC:
Jakmile tento symbol změní barvu
z BÍLÉ na ZELENOU, tempomat ACC
je aktivní a vozidlo udržuje uloženou
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se uložená rychlost.
Tempomat- zapnuto/vypnuto nebo pohotovostní režim.
Časový interval - prodloužení/zkrácení.
rychlost.
Tempomat ACC reguluje vzdálenost k vozidlu jedoucímu
vpředu, pouze pokud symbol
ukazuje obrázek dalšího vozidla.
Aktivace a nastavení rychlosti.
(Nepoužívá se)
Zelené značení při uložené rychlosti (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 203
PODPORA ŘIDIČE
||
Současně je rozsah rychlosti
označen následovně:
na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz
pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
Adaptivní tempomat* - nastavení
časového intervalu
Lze zvolit různé časové intervaly
odstupu od vozu vpředu. Na
sdružené přístrojové desce se
zobrazuje 1-5 vodorovných čar
- čím je jich více, tím je časový
interval delší. Jedna čára odpovídá cca. 1 sekundě, 5 čar -
POZNÁMKA
•
vyšší rychlost se ZELENÝM označením je
předem naprogramovaná rychlost
•
nižší rychlost je rychlost vpředu jedoucího
vozidla.
Pokud se některé z tlačítek na adaptivním
tempomatu podrží stisknuté několik minut,
systém se zablokuje a nedá se použít. Abyste
jej mohli znovu aktivovat, vozidlo se musí
zastavit a motor se musí restartovat.
V některých situacích opětovná aktivace není
možná. V tomto případě se na sdružené přístrojové desce (str. 211) objeví Adaptivní
tempomat není dostupný.
Změna uložené rychlosti
Uložená rychlost se mění krátkým nebo dlouhým
nebo
na volantu.
stisknutím tlačítka
Nastavení +/- 5 km/h (+/- 5 mph):
•
Použijte krátká stisknutí – každé stisknutí
upraví rychlost o+/- 5 km/h (+/- 5 mph).
Nastavení +/- 1 km/h (+/- 1 mph):
•
Podržte tlačítko a při požadované rychlosti je
uvolněte.
Nastavení při posledním stisknutí se uloží do
paměti.
/
rychlost
Pokud se před stisknutím tlačítka
zvýší sešlápnutím plynového pedálu, uloží se
rychlost, kterou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 200)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 202)
Tempomat* (str. 191)
cca. 3 sekundám.
Nastavení/změna časové vzdálenosti:
•
Otočte kolečko na ovládacím prvku na
volantu (nebo použijte tlačítka
( ) u vozidel bez omezovačů rychlosti).
Při nízké rychlosti, když jsou vzdálenosti krátké,
adaptivní tempomat mírně prodlouží časový interval.
Adaptivní tempomat umožňuje měnit časový
interval v určitých situacích, aby vůz mohl sledovat
vozidlo jedoucí před ním plynule a komfortně.
Nezapomeňte, že v případě krátkého časového
intervalu musí řidič, pokud vyvstane nepředvídaný
dopravní problém, reagovat rychle.
Stejný symbol se zobrazí také při aktivaci systému
Upozornění na odstup (str. 196).
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
204
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
POZNÁMKA
Používejte pouze časové intervaly, které jsou
dle místních dopravních předpisů přípustné.
Pokud se zdá, že aktivovaný adaptivní tempomat nereaguje, důvodem může být skutečnost, že časová vzdálenost k vozidlu vpředu
brání zvýšit rychlost vozidla.
Čím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná
vzdálenost v metrech pro daný časový interval.
Adaptivní tempomat* - dočasná
deaktivace a pohotovostní režim
•
se volič převodového stupně přesune do
polohy N (automatická převodovka)
Adaptivní tempomat lze dočasně deaktivovat
a uvést do pohotovostního režimu.
•
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je uložená rychlost.
Dočasná aktivace - pohotovostní režim
s omezovačem rychlosti
Řidič musí regulovat rychlost.
Dočasné vypojení adaptivního tempomatu
a nastavení do pohotovostního režimu.
•
Stiskněte na volantu tlačítko
Tato kontrolka a označení uložení
rychlosti potom změní barvu ze ZELENÉ
na BÍLOU.
Přečtěte si další informace o přístupu k rychlosti
(str. 203).
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 200)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 202)
Tempomat* (str. 191)
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim bez omezovače rychlosti
Dočasné vypojení adaptivního tempomatu
a nastavení do pohotovostního režimu.
•
Stiskněte na volantu tlačítko
Pohotovostní režim v důsledku zásahu
řidiče
Adaptivní tempomat se dočasně vypojí a přejde
automaticky do pohotovostního režimu, pokud:
•
•
13
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz
pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
Další informace najdete v kapitole
Rychlost (str. 203) a Předjíždění jiného
vozidla (str. 206).
Automatický pohotovostní režim
Ovládání adaptivního tempomatu závisí na ostatních systémech, např. na systému stability ESC
(str. 184). Pokud některý z těchto systémů přestane fungovat, adaptivní tempomat se automaticky deaktivuje.
V případě automatické deaktivace se ozve signál
a na sdružené přístrojové desce se zobrazí zpráva
Adaptivní tempomat zrušen. V tomto případě
musí řidič zasáhnout a upravit rychlost a vzdálenost k vozu před sebou.
sešlápnete pedál brzdy
K automatické deaktivaci může dojít, když:
spojkový pedál je sešlápnutý déle než
1 minutu13
•
•
•
Vyřazení a přeřazení vyššího nebo nižšího stupně nemá vliv na režim standby.
řidič otevře dveře
řidič si sundá bezpečnostní pás
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 205
PODPORA ŘIDIČE
||
•
•
•
•
rychlost poklesne pod 30 km/h14 (20 mph)
kola ztratí trakci
Adaptivní tempomat* - předjíždění
jiného vozidla
je příliš vysoká teplota brzd
ACC může pomáhat rovněž při předjíždění.
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým
sněhem nebo hustým deštěm (jsou zablokovány radarové vlny).
Pokud vozidlo jede za jiným vozem a řidič pomocí
směrových světel15 naznačí, že bude předjíždět,
adaptivní tempomat mu umožní krátce zrychlit
a dojet vůz vpředu.
Další informace o symbolech, zprávách a jejich
významu, viz kapitola Symboly a zprávy na displeji (str. 211).
Vyvolání nastavené rychlosti
Adaptivní tempomat v pohotovostním režimu lze
na volantu znovu aktivovat stisknutím tlačítka
rychlost se nastaví na naposledy uloženou hodnotu.
Funkce je aktivní při rychlostech vyšších než
70 km/h (43 mph).
Další informace o různých časových intervalech (str. 204) k vozidlu vpředu.
Další informace ohledně rychlosti (str. 203).
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že tato funkce může být aktivována ve více situacích než jen při předjíždění, např. když se používá ukazatel směru
k označení změny jízdního pruhu nebo k vyjetí
na jinou cestu - v tomto případě vozidlo krátce
zrychlí.
POZNÁMKA
Nastavený nárůst rychlosti se aktivuje, jakmile
.
se rychlost obnoví stisknutím tlačítka
Adaptivní tempomat* - deaktivace
Klávesnice s omezovačem rychlosti
Adaptivní tempomat se vyřazuje krátkým stisknuna volantu. Nastavená rychlost je
tím tlačítka
vymazána a nemůže být opětovně vyvolána stisk.
nutím tlačítka
Klávesnice bez omezovače rychlosti
Krátkým stisknutím tlačítka
na volantu se
adaptivní tempomat nastaví do pohotovostního
režimu. Dalším krátkým stisknutím se deaktivuje.
Nastavená rychlost je vymazána a nemůže být
.
opětovně vyvolána stisknutím tlačítka
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 200)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 202)
Tempomat* (str. 191)
Související informace
•
•
•
14
15
206
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 200)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 202)
Tempomat* (str. 191)
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 200)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 202)
Tempomat* (str. 191)
Neplatí pro vozidla s funkcí Queue Assistant - tato vozidla rovnou zastaví.
U vozidla s levostranným řízením bliká pouze levá strana. U vozidla s pravostranným řízením bliká pouze pravá strana.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Adaptivní tempomat* - Queue
Assist
Větší rozsah rychlosti
POZNÁMKA
Queue Assist umožňuje adaptivnímu tempomatu
využít při rychlostech pod 30 km/h (20 mph)
další funkce.
Ve vozech s automatickou převodovkou je adaptivní tempomat doplněn funkcí Queue Assist (tato
funkce je označována také jako "Queue Assist").
Queue Assist nabízí následující možnosti:
•
Větší rozsah rychlosti – také při rychlosti nižší
než 30 km/h (20 mph) a když vozidlo stojí
•
•
Změna cíle
Pokud chcete aktivovat tempomat, musí být
zavřené dveře řidiče a řidič musí být připoutaný.
U automatické převodovky může adaptivní tempomat sledovat jiné vozidlo v rozsahu 0–200 km/h
(0–125 mph).
Další informace ohledně rychlosti (str. 200)
a informace k různým časovým intervalům k vozidlu vpředu (str. 204).
Tempomat potom bude pokračovat ve sledování vozu před sebou.
POZNÁMKA
Funkce Queue Assist udrží vozidlo na místě
maximálně 4 minuty - potom se brzdy uvolní.
Viz další informace v části "Ukončení automatického brzdění u stojícího vozidla".
Změna cíle
POZNÁMKA
Aby se tempomat aktivoval, když je rychlost
nižší než 30 km/h (20 mph), musí se vozidlo
vpředu nacházet v přiměřené vzdálenosti.
Automatické brzdění se u stojícího vozu
vypne
Upozorňujeme, že nejnižší rychlost, kterou lze
u adaptivního tempomatu nastavit, je 30 km/h
(20 mph) – přestože tempomat dokáže sledovat
jiné vozidlo až do zastavení (0 km/h) , nelze
nastavit nižší rychlost.
>
Pokud se vůz na chvílí zastaví, např. při popojíždění v pomalém provozu nebo na semaforu,
v jízdě se po krátkých zastávkách automaticky
pokračuje do cca. 3 sekund – pokud by trvalo
déle, než se vůz vpředu rozjede, tempomat se
vypojí a přejde do pohotovostního režimu
(str. 205) s automatickým brzděním. V tomto případě musí řidič tempomat znovu aktivovat.
K dispozici jsou tyto možnosti:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může se objevit stojící vozidlo.
Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz, který se
pohybuje rychlostí nižší než 30 km/h (20 mph),
a změní cíl z pohybujícího se vozidla na stojící
vozidlo, tempomat zabrzdí z důvodu stojícího
vozidla.
...nebo...
•
Sešlápněte plynový pedál.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 207
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ
Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz vpředu,
který se pohybuje rychlostí větší než 30 km/h
(20 mph), a změní cíl z vozidla vpředu na stojící vozidlo, adaptivní tempomat bude stojící
vozidlo ignorovat a nastaví uloženou rychlost.
Funkce Queue Assist udrží vozidlo na místě
maximálně 4 minuty - potom se brzdy uvolní.
•
1.
Akustický alarm (cinkání) a textová zpráva.
2.
Rovněž začne blikat výstražná kontrolka
na čelním skle.
3.
Dojde k "ostrému" zabrzdění.
Řidič je na tuto skutečnost postupně upozorňován s narůstající intenzitou:
Řidič musí sám zasáhnout a zabrzdit.
Automaticky pohotovostní režim se
změnou cíle
Adaptivní tempomat se odpojí a přejde do pohotovostního režimu, pokud:
•
•
rychlost klesne pod 5 km/h (5 mph) a tempomat si není jistý, zda cílový objekt je stojící
vozidlo nebo jiný předmět, např. retardér.
rychlost klesne pod 5 km/h (5 mph) a vozidlo
vpředu odbočí, takže jej tempomat již nesleduje.
Ukončení automatického brzdění
v klidovém stavu
208
Přepnutí z ACC na CC
Na sdružené přístrojové desce se zobrazí kontrolka aktivního tempomatu:
Další informace o symbolech, zprávách
a jejich významu, viz kapitola Symboly a zprávy
na displeji (str. 211).
Také v následujících situacích funkce Queue
Assist uvolní brzdový pedál a přejde do pohotovostního režimu:
•
•
řidič má nohu na pedálu brzdy
se volič převodových stupňů přeřadí do
polohy P, N nebo R
V následujících situacích funkce Queue Assist
automaticky zabrzdí do klidového stavu:
•
řidič nastaví tempomat do pohotovostního
režimu
•
•
řidič otevře dveře
•
je aktivována parkovací brzda.
řidič si sundá bezpečnostní pás.
Související informace
To znamená, že se brzdy uvolní a vozidlo se začne
rozjíždět - proto musí řidič zasáhnout a zabrzdit
sám, aby se vozidlo udrželo na místě.
Adaptivní tempomat* - přepínání
tempomatu
•
•
•
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 200)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 202)
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
Tempomat
Adaptivní tempomat
Jedním stisknutím tlačítka můžete deaktivovat
adaptační prvek (systém sledování vzdálenosti)
v adaptivním tempomatu (str. 200). V tomto případě bude vozidlo udržovat pouze nastavenou/
uloženou rychlost.
•
Podržte stisknuté tlačítko
na volantu kontrolka na sdružené přístrojové desce se
na
.
změní z
>
Tím se aktivuje standardní tempomat CC.
VAROVÁNÍ
Po přepnutí z režimu ACC na CC vozidlo již
automaticky nebrzdí - pouze sleduje nastavenou rychlost.
Tempomat* (str. 191)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Přepnutí zpět z CC na ACC
Vypněte tempomat (CC) 1-2 stisknutími tlačítka
. Při dalším stisknutí tlačítka se aktivuje adaptivní tempomat (ACC).
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 202)
•
Tempomat* (str. 191)
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 200)
Adaptivní tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 205)
* Volitelná výbava/příslušenství. 209
PODPORA ŘIDIČE
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření
Pokud se na sdružené přístrojové desce zobrazí
zpráva Zablokov. radar Viz příručka, znamená
to, že radarový snímač (str. 213) adaptivního
tempomatu nedokáže detekovat ostatní vozidla
před vozem.
Tato zpráva znamená, že nefunguje žádná
z funkcí pro upozornění na odstup (str. 196)
a varování před kolizí s automatickou aktivací brzd
(str. 225).
V této tabulce jsou uvedeny příklady možných příčin zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi:
Příčina
Akce
Povrch radaru v mřížce je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo sněhem.
Očistěte povrch radaru v mřížce od nečistot, ledu a sněhu.
Hustý déšť nebo sněžení blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje, když je vozovka velmi mokrá nebo zasněžená.
Povrch radaru byl očištěn, avšak zpráva je stále zobrazena.
Čekejte. Může trvat několik minut, než radar „zjistí“, že již není zablokován.
Související informace
•
•
•
210
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 200)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 202)
Tempomat* (str. 191)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Adaptivní tempomat* - symboly
a zprávy
Někdy může adaptivní tempomat zobrazit symbol
a/nebo textovou zprávu. Dále uvádíme několik
příkladů. Dle situace dodržujte doporučení:
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Kontrolka je BÍLÁ
Adaptivní tempomat je nastaven do pohotovostního režimu (str. 205).
Kontrolka je ZELENÁ
Vozidlo si udržuje uloženou rychlost.
Manuálně se volí standardní tempomat.
Povolit temp. nastav. ESC na
normální
Adaptivní tempomat nelze aktivovat, pokud ESC není nastaven do normálního režimu - systém stability
(str. 184).
Adaptivní tempomat zrušen
Adaptivní tempomat je deaktivován - rychlost musí regulovat sám řidič.
Adaptivní tempomat není
dostupný
Adaptivní tempomat nemůže být aktivován.
Důvodem může být:
•
•
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým sněhem nebo hustým deštěm.
Další informace o zjišťování závad - viz kapitola Zjišťování a odstraňování závad (str. 210)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 211
PODPORA ŘIDIČE
||
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Zablokov. radar Viz příručka
Adaptivní tempomat je dočasně odpojen.
•
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když se
před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Řidič si potom může zvolit běžný tempomat (str. 191) (CC) - textová zpráva zobrazí informace o dostupných možnostech.
Přečtěte si další informace o omezeních radarového snímače (str. 213).
Adapt.tempomat Nutný servis
Adaptivní tempomat je odpojen.
•
A
B
Kontaktujte odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Sešlápnutím brzdy přidržte vůz
+ akustický alarm + výstražná kontrolka na čelním skle + "táhnutí"
brzdB
Vozidlo stojí a adaptivní tempomat uvolní brzdový pedál. Proto se vozidlo může brzy rozjet.
Pod 30 km/h Musí být vozidlo
vpředuB
Zobrazí se, pokud se pokusíte aktivovat tempomat při rychlostech pod 30 km/h (20 mph) a v aktivační
vzdálenosti se nenachází žádné vozidlo.
•
Řidič musí brzdit sám. Zpráva zůstane zobrazena a zní alarm, dokud řidič nesešlápne brzdový nebo
plynový pedál.
Symboly jsou schématické.
Pouze s funkcí Queue Assist.
Související informace
•
•
•
212
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 200)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 202)
Tempomat* (str. 191)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Radarový snímač
Radarový snímač má za úkol detekovat osobní
a nákladní vozidla, která se pohybují ve stejném
jízdním pruhu a ve stejném směru.
Radarový snímač využívají následující funkce:
•
•
•
Funkce sledování vzdálenosti*
Adaptivní tempomat*
Upozornění na nebezpečí kolize s funkcí
automatické aktivace brzd a detekce chodců*
DŮLEŽITÉ
V případě viditelného poškození mřížky vozidla
nebo v případě podezření na poškození radarového snímače:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Pokud došlo k poškození nebo uvolnění
mřížky, radarového snímače nebo jeho držáku,
může se stát, že tato funkce nebude vůbec
nebo částečně k dispozici.
•
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 196)
Radarový snímač - omezení
Radarový snímač (str. 213) má jistá omezení,
a to především kvůli omezenému zornému poli.
Schopnost adaptivního tempomatu detekovat
vozidlo vpředu se výrazně sníží, pokud:
•
rychlost vozidel vpředu se výrazně liší od vaší
rychlosti
•
dojde k zablokování radarového snímače např. v případě prudkého deště nebo rozbředlého sněhu nebo pokud se před radarovým
snímačem zachytí jiné předměty.
POZNÁMKA
Udržujte povrch před radarovým snímačem
čistý.
Zorné pole
Radarový snímač má omezené zorné pole.
V některých případech není druhý vůz detekován
nebo detekce proběhne později, než by měla.
Úpravy radarového snímače by mohly vyústit
v nelegální používání.
Související informace
•
•
•
Radarový snímač - omezení (str. 213)
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 200)
Systém varování před kolizí* (str. 225)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 213
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní situaci
a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo vzdálenost.
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje vozidlo
vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí a všechny
podmínky na cestě.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě osob,
zvířat a malých vozidel jako jsou např. jízdní
kola a motocykly. Dále nebrzdí v případě
pomalu jedoucích a stojících vozidel a předmětů.
Přečtěte si v uživatelské příručce všechny
kapitoly týkající se adaptivního tempomatu,
abyste se seznámili s omezeními, které by měl
řidič znát ještě před tím, než začne tempomat
používat.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na křižovatkách, na kluzkém povrchu, na vozovkách
zalitých vodou nebo bahnem, v prudkém
dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých vozovkách.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování
bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to i v případě, že používá adaptivní tempomat.
VAROVÁNÍ
Zorné pole ACC
Před mřížku chladiče se nesmí montovat příslušenství ani jiné předměty jako např. přídavná světla.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 200)
Systém varování před kolizí* (str. 225)
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 196)
Někdy radarový snímač detekuje s jistým
zpožděním vozidla v těsné blízkosti, např.
vozidlo, které jede mezi Vaším vozem a vozidly před Vámi.
Malá vozidla, jako jsou motocykly nebo
vozidla, která nejedou uprostřed jízdního
pruhu, mohou zůstat nedetekovaná.
V zatáčkách může radarový snímač detekovat
špatné vozidlo nebo může ztratit detekované
vozidlo z dohledu.
214
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Typové schválení - radarový systém
Typové schválení pro radarové jednotky ve
vozidle lze zjistit v následující tabulce.
Trh
ACCA
BLISB
Symbol
Typové schválení
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0038TR
1071-10-3451
Brazílie
EAN: 07897843800248
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Evropa
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0038TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC.
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
✓
REGISTERED No: 0018923/09
DEALER No: DA37380/15
Spojené Arabské Emiráty
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
}}
215
PODPORA ŘIDIČE
||
Trh
Indonésie
ACCA
BLISB
✓
Symbol
Typové schválení
14785/POSTEL/2010 1982
✓
38806/SDPPI/2015 4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2009/87
✓
Equipment type: Low Power Device (LPD)
Jordánsko
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
DPH-L2C0038TR
Korea
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L'ANRT MAROC
✓
Numero d'agrement : MR 4838 ANRT 2009
Date d'agrement : 22/05/2009
Maroko
AGREE PAR L’ANRT MAROC
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Singapur
216
✓
✓
Complies with IDA Standards DA105753
PODPORA ŘIDIČE
Trh
ACCA
BLISB
APPROVED
Jižní Afrika
✓
✓
A
B
Typové schválení
TA-2009/163
✓
Tchajwan
Symbol
TA-2014/2390
APPROVED
CCAB09LP4590T3
✓
CCAB15LP0680T0
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
Související informace
•
Radarový snímač (str. 213)
217
PODPORA ŘIDIČE
City Safety™
DŮLEŽITÉ
Funkce City Safety™ napomáhá řidiči vyvarovat
se kolize při jízdě v dopravních zácpách, mimo
jiné při změnách dopravní situace před vozem
kombinované s poklesem pozornosti, což by
mohlo vést k nehodě.
Údržbu a výměnu komponentů City Safety™
smí provádět pouze servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Funkce City Safety™ je aktivní při rychlostech do
50 km/h (30 mph). Pomáhá řidiči automatickým
brzděním vozidla v případě bezprostředního rizika
srážky s vepředu jedoucími vozidly, pokud řidič
nereaguje včas brzděním a/nebo otočením
volantu.
Systém City Safety™ nereaguje na vozidla,
která jedou v jiném směru, na malá vozidla,
motocykly, lidi a zvířata.
City Safety™ dokáže zabránit kolizi, pokud je
rozdíl v rychlostech menší než 15 km/h
(9 mph) – je-li rozdíl v rychlostech vyšší,
dokáže pouze snížit rychlost v okamžiku
nárazu. Aby měl řidič k dispozici plný výkon
brzd, musí sešlápnout pedál brzdy.
Systém City Safety™ je nastaven tak, aby se aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům do řízení.
Řidič nebo spolujezdci normálně zaznamenají
funkci systému City Safety™ pouze tehdy, pokud
je vůz bezprostředně ohrožen kolizí.
Pokud vůz vybaven také funkcí varování před
kolizí s automatickou aktivací brzd* (str. 225) ,
pak se tyto dva systémy vzájemně doplňují.
218
Systém City Safety™ sleduje dopravní situaci
před vozidlem pomocí laserového senzoru
(str. 222), který je umístěn v horní hraně čelního
okna. Pokud bezprostředně hrozí kolize, systém
City Safety™ vůz automaticky přibrzdí - tento
zásah můžete vnímat jako prudké zabrzdění.
Systém vCity Safety™ nereaguje v každé
jízdní nebo dopravní situaci, při každém počasí
a při libovolném stavu vozovky.
Systém City Safety™ se aktivuje v situacích, kdy
má řidič začít brzdit. Proto nemůže pomoci řidiči
v každé situaci.
Funkce systému City Safety™ nemůže být používána jako náhrada činnosti řidiče. Pokud by se
řidič plně spolehl jenom brzdění pomocí funkce
City Safety™, došlo by dříve či později k nehodě.
City Safety™ - funkce
Nikdy nečekejte, až zareaguje systém City
Safety™. Za udržování správné vzdálenosti
a rychlosti je odpovědný výhradně řidič.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ - omezení (str. 220)
City Safety™ - funkce (str. 218)
City Safety™ - použití (str. 219)
City Safety™- laserový senzor (str. 222)
City Safety™ - symboly a zprávy (str. 224)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Když je funkce aktivována a brzdí, na sdružené
přístrojové desce se objeví zpráva (str. 224), že
funkce je/byla aktivní.
POZNÁMKA
Pokud brzdí systém City Safety™, rozsvítí se
brzdová světla.
City Safety™ - použití
Funkce City Safety™ napomáhá řidiči vyvarovat
se kolize při jízdě v dopravních zácpách, mimo
jiné při změnách dopravní situace před vozem
kombinované s poklesem pozornosti, což by
mohlo vést k nehodě.
Zapnutí a vypnutí
Související informace
Vysílač a přijímač laserového senzoru v čelním okně16.
Pokud je rozdíl rychlosti vzhledem k vozidlu
jedoucímu vepředu 4–15 km/h (3–9 mph), může
systém City Safety™ zcela zabránit kolizi.
•
•
•
Funkce City Safety™ se aktivuje automaticky
při nastartování motoru.
City Safety™ - použití (str. 219)
City Safety™ - omezení (str. 220)
Systém City Safety™ aktivuje krátké intenzivní
brzdění a za normálních okolností zastaví vozidlo
těsně za vozidlem vepředu. Takovým stylem
většina řidičů nejezdí a může to pro ně být nepříjemné.
Pokud je rozdíl rychlostí mezi vozidly vyšší než
15 km/h (9 mph), nemusí sám o sobě systém
City Safety™ zabránit kolizi. Aby bylo dosaženo
plného brzdného účinku, musí řidič sešlápnout
brzdový pedál. Tímto způsobem je pak možné
zabránit kolizi při rozdílech rychlostí vyšších než
15 km/h (9 mph).
16
POZNÁMKA
City Safety™ (str. 218)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
V určitých situacích může být vhodné vypnout City
Safety™, např. v prostředí, kde mohou větve
s listím zasahovat prostoru nad čelní okno.
City Safety™ se používá v systému menu MY
CAR (str. 111). Po nastartování motoru lze funkci
deaktivovat následovně:
•
V oddílu MY CAR vyhledejte Systém
podpory jízdy a vyberte položku Vypnuto
u City Safety.
Funkce však bude zapnuta při dalším nastartování motoru bez ohledu na to, zda byla při
vypnutí motoru zapnuta či vypnuta.
}}
219
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
Laserový snímač (str. 222) vysílá laserový
paprsek, i když je funkce City Safety™
manuálně zablokována.
City Safety™ - omezení
Snímač systému City Safety™ je určen k detekování osobních vozidel a dalších velkých vozidel
před vozem, bez ohledu na to, zda je den nebo
noc.
Opětovná aktivace funkce City Safety™:
Tato funkce má však jistá omezení.
•
Omezení snímače znamená, že City Safety™ funguje s omezením nebo nefunguje vůbec, např.
v hustém sněžení nebo dešti, mlze, prašných bouřích nebo sněhových vánicích. Mlha, nečistota, led
nebo sníh na čelním okně mohou rovněž rušit
jeho funkci.
Postupujte stejně jako při vypnutí, ale zvolte
možnost Zapnuto.
Související informace
•
•
•
City Safety™ (str. 218)
City Safety™ - omezení (str. 220)
City Safety™ - symboly a zprávy (str. 224)
Funkci omezují nízko zavěšené předměty,
např.vlajka/praporek na vyčnívajícím nákladu,
nebo příslušenství jako např. přídavné světlomety
a ochranné roury, které jsou vyšší než kapota.
Laserový paprsek ze snímače systému City
Safety™ měří odraz světla. Snímač není schopen
zjistit předměty s malou schopností odrážet světlo. Zadní části vozidel všeobecně dostatečně
odrážejí světlo díky poznávací značce a reflektorům zadních světel.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje,
to může snížit schopnost systému City Safety™
odvrátit kolizi. Za těchto situací poskytuje nejlepší
brzdný účinek a stabilitu systém ABS17 a ESC18.
17
18
220
(Anti-lock Braking System) - antiblokovací brzdový systém.
(Electronic Stability Control) - systém stability.
Pokud se svým vozidlem couváte, systém City
Safety™ se dočasně deaktivuje.
Systém City Safety™ se také neaktivuje při
nízkých rychlostech – pod 4 km/h (3 mph), proto
systém nezasáhne v případech, kdy se vozidlo
vpředu přibližuje velmi pomalu, např. při parkování.
Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto systém
City Safety™ nezasáhne v situacích, kdy řidič evidentním způsobem otáčí volantem nebo přidává
plyn, a to i v situaci, kdy je kolize neodvratná.
Pokud systém City Safety™ zabránil kolizi se stojícím objektem, zůstane vozidlo v klidu maximálně
1,5 sekundy. Pokud je vozidlo zbrzděno před
jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost
snížena na stejnou rychlost, jakou se pohybuje
vozidlo jedoucí vepředu.
U vozidel s mechanickou převodovkou se při
zastavení vozidla systémem City Safety™ zastaví
motor, pokud řidič nestačí před tím sešlápnout
spojkový pedál.
PODPORA ŘIDIČE
POZNÁMKA
•
Udržujte čelní okno před laserovým
senzorem (str. 222) bez ledu, sněhu
a nečistot. Umístění senzoru - viz City
Safety™ - funkce (str. 218).
•
Na čelní okno před laserový senzor nic
neupevňujte a nemontujte
•
Odstraňte námrazu a sníh z kapoty - sníh
a led nesmí překročit výšku 5 cm.
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na sdružené přístrojové desce zobrazí
zpráva (str. 224) Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka, je laserový senzor zakryt
a nemůže detekovat vepředu jedoucí vozidla. To
znamená, že systém City Safety™ není funkční.
Příčina
DŮLEŽITÉ
Akce
Povrch čelního okna
před laserovým senzorem je znečištěný
nebo je zakrytý ledem
nebo sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před
senzorem od nečistot, ledu a sněhu.
Laserový senzor má
zablokované zorné
pole.
Odstraňte předmět
blokující senzor.
Pokud jsou na čelním okně před „okénky“
laserových snímačů praskliny, škrábance nebo
stopy od kamínků a pokrývají oblast
cca. 0,5 x 3,0 mm (nebo větší), musíte se za
účelem výměny čelního okna obrátit na servis
– doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Umístění senzoru - viz City Safety™ - funkce
(str. 218).
V opačném případě může dojít k omezení
funkčnosti systému City Safety™.
Aby nedošlo k omezení funkčnosti, selhání či
nevyhovujícímu zásahu systému City Safety™,
musí být splněny rovněž následující podmínky:
•
Zpráva Zablok. snímačů čelního skla Viz
příručka se nezobrazí za všech situací, při kterých je činnost laserového senzoru omezena.
Proto musí dbát na to, aby plocha čelního skla
pře senzorem byla vždy čistá.
Společnost Volvo nedoporučuje opravovat praskliny, škrábance a poškození od
kamínků v oblasti laserového senzoru.
Mělo by se vyměnit celé čelní sklo.
•
V následující tabulce jsou uvedeny možné příčiny
zobrazení zpráv spolu s doporučeními příslušných
činností.
Před výměnou čelního skla kontaktujte
autorizovaný servis Volvo, abyste měli
jistotu, že bude objednáno a nainstalováno správné sklo.
•
Při výměně se musí namontovat stejný typ
stěračů čelního skla nebo stěrače schválené společností Volvo.
}}
221
PODPORA ŘIDIČE
||
Související informace
•
•
•
City Safety™ (str. 218)
City Safety™ - funkce (str. 218)
City Safety™ - použití (str. 219)
City Safety™- laserový senzor
Součástí systému City Safety™ je senzor, který
vysílá laserové světlo. V případě závady a v případě, že je třeba opravit laserový senzor, kontaktujte autorizovaný servis - doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo. Při manipulaci
s laserovým senzorem je nezbytně nutné dodržovat předepsané pokyny.
Následující dva štítky souvisejí s laserovým senzorem:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Splňuje
normy FDA (U.S. Food Administration) platné
pro laserová zařízení s výjimkou odchylek dle
předpisu Laser Notice No. 50 ze dne
26. července 2001.
Údaje vyzařování laserového senzoru
V následující tabulce jsou specifikovány fyzikální
údaje laserového senzoru.
Maximální energie impulsu
2.64 µJ
Maximální výstupní výkon
45 mW
Trvání impulsu
Divergence (vodorovně x svisle)
Na obrázku je na horním štítku uvedena klasifikace laserového paprsku:
•
Laserové záření - Nedívejte se do laserového
paprsku přímo pomocí optických přístrojů laserový výrobek třídy 1M.
Na obrázku jsou na dolním štítku uvedeny technické parametry laserového paprsku:
222
33 ns
28° × 12°
PODPORA ŘIDIČE
VAROVÁNÍ
Pokud nebudete dodržovat všechny tyto
pokyny, hrozí nebezpečí poškození zraku!
•
Nikdy se nedívejte do laserového senzoru
(který vydává laserové záření) ze vzdálenosti 100 mm nebo menší vzdálenosti
zvětšovací optikou, jako jsou zvětšovací
skla, mikroskopy, čočky nebo podobné
optické přístroje.
•
Zkoušky, opravy, demontáž, nastavení a/
nebo výměna náhradních dílů laserového
senzoru musí provádět pouze kvalifikovaný servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
•
Abyste se vyvarovali vystavení škodlivému
záření, neprovádějte žádné úpravy ani
údržbu s výjimkou úkonů specifikovaných
zde.
•
Mechanik musí postupovat podle servisních informací pro laserový senzor.
•
Nedemontujte laserový senzor (to platí
i pro demontáž čoček). Demontovaný
laserový senzor splňuje požadavky na
laser třídy 3B podle normy IEC 60825-1.
Laser třídy 3B není bezpečný pro zrak
a může způsobit poranění.
•
Konektor laserového senzoru musí být
před demontáží odpojen od čelního okna.
•
Laserový senzor musí být nainstalován na
čelní okno dříve, než je připojen konektor
senzoru.
•
Laserový snímač vysílá laserové světlo,
když se dálkový ovladač nachází v poloze
klíče II (str. 79), a to i když je motor
vypnutý.
Související informace
•
City Safety™ (str. 218)
223
PODPORA ŘIDIČE
City Safety™ - symboly a zprávy
Pokud systém City Safety (str. 218)™ automaticky brzdí, může se na sdružené přístrojové
KontrolkaA
desce rozsvítit jedna nebo více kontrolek
(str. 224) a současně se může objevit textová
zpráva. Text zprávy může být potvrzen krátkým
stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači
ukazatelů směru.
Zpráva
Význam/činnost
City Safety aut. zabrzdila
Systém City Safety™ brzdí nebo automaticky zabrzdil.
Zablok. snímačů čelního skla Viz příručka
Laserový senzor je dočasně z důvodu zablokování nefunkční.
•
Odstraňte předmět blokující senzor a/nebo očistěte povrch čelního okna před senzorem.
Přečtěte si o omezeních laserového snímače(str. 220).
City Safety Nutný servis
Systém City Safety™ není funkční.
•
A
Symboly jsou schématické.
Související informace
•
•
224
City Safety™ (str. 218)
City Safety™ - funkce (str. 218)
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
PODPORA ŘIDIČE
Systém varování před kolizí*
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů a chodců“
má pomoci řidiči, když hrozí nebezpečí kolize
s chodcem, cyklistou nebo vozidlem vpředu,
které stojí nebo se pohybuje stejným směrem.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů a chodců se aktivuje v situacích, kdy má řidič začít brzdit podstatně dříve. Proto tato funkce nemůže pomoci
řidiči v každé situaci.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů a chodců je
nastaven tak, aby se aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům do
řízení.
Dvě úrovně systému
V závislosti na výbavě vozidla, může být systém
varování před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd a detekce cyklistů a chodců k dispozici ve
dvou provedeních:
Úroveň 1
Řidič je pouze vizuálně a akusticky upozorněn19
na výskyt překážek - brzdy automaticky nebrzdí,
řidič musí brzdit sám.
19
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 229)
•
Systém varování před kolizí* - omezení
(str. 231)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení
kamerového snímače (str. 232)
•
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 234)
Úroveň 2
Řidič je vizuálně a akusticky upozorněn na výskyt
překážek - pokud řidič v přiměřené době nereaguje, vozidlo automaticky zabrzdí.
DŮLEŽITÉ
Údržbu komponentů v systému varování před
kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
a detekcí cyklistů a chodců smí provádět
pouze servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů a chodců dokáže
zabránit kolizi nebo snížit rychlost při srážce.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů a chodců
nemůže být používán jako náhrada činnosti řidiče.
Pokud by se řidič plně spolehl jenom na brzdění
pomocí systému varování před kolizí s funkcí
automatické aktivace brzd, mohlo by dojít dříve či
později k nehodě.
•
Související informace
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 226)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - detekce
chodců (str. 228)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - detekce
cyklistů (str. 227)
Žádné varování před cyklisty na „úrovni 1“.
* Volitelná výbava/příslušenství. 225
PODPORA ŘIDIČE
Upozornění na nebezpečí kolize* funkce
Systém varování před kolizí a systém City
Safety™ (str. 218) se vzájemně doplňují.
1 - Varování před kolizí
Řidič je varován před potenciálně hrozící kolizí.
Systém varování před kolizí dokáže detekovat
chodce, cyklisty a vozidla, která stojí nebo se
pohybují ve stejném směru, jako vaše vozidlo
a nacházejí se před vámi.
Pokud se v této situaci řidič nezačne vyhýbat
a riziko kolize je značné, aktivuje se funkce automatického brzdění bez ohledu na to, zda řidič
brzdí či nebrzdí. Brzdění potom nastane s omezenou brzdnou sílou, aby byla snížena rychlost při
nárazu, nebo s omezenou brzdnou sílou, pokud
stačí, aby nedošlo ke kolizi. V případě cyklistů
může k varování a plné aktivaci brzd dojít velmi
pozdě nebo souběžně.
Pokud hrozí riziko kolize s chodcem, cyklistou
nebo jiným vozidlem, řidiče na to upozorní blikající
červená výstražná kontrolka (1) a zvukový signál.
2 - Podpora brzd
Přehled
funkcí20.
Audiovizuální varovný signál v případě nebezpečí nehody.
Radarový snímač21
Kamerový snímač
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd reaguje ve třech krocích v následujícím
pořadí:
1.
Varování před srážkou
2.
Podpora brzd21
3.
Automatická aktivace brzd21
20
21
226
Jestliže se nebezpečí kolize po varování před
kolizí stále zvyšuje, aktivuje se podpora brzd.
To znamená, že brzdová soustava je připravena na
rychlé brzdění po lehkém sešlápnutí brzd - to ucítíte jako mírné škubnutí.
Jestliže je pedál brzdy sešlápnut dostatečně
rychle, brzdy brzdí naplno.
Podpora brzd dále zvýší intenzitu, jakou řidič brzdí,
v případě, že brzdění nestačí k tomu, aby nedošlo
ke kolizi.
3 - Automatická aktivace brzd
Naposledy se aktivuje automatické brzdění.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Pouze se systémem Úrovně 2.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
VAROVÁNÍ
Systém varování před kolizí se nezapne
v každé jízdní nebo dopravní situaci, při každém počasí a při libovolném stavu vozovky.
Systém varování před kolizí nereaguje na
vozidla a cyklisty, kteří se pohybují v jiném
směru, než vozidlo, nebo na zvířata.
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné, aby
funkce detekující cyklistu, měla k dispozici maximálně jednoznačné informace o obrysech těla
a jízdního kola - musí mít tedy možnost identifikovat jízdní kolo, hlavu, paže, ramena, nohy, horní
část těla a spodní část těla a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
Varování se aktivuje pouze v případě vysoké
pravděpodobnosti kolize. V kapitole "Funkce"
a "Omezení" najdete informace k omezením,
s jakými musí být řidič seznámen ještě před
tím, než použije varování před kolizí nebo
automatickou aktivaci brzd.
Pokud kamera větší části jízdního kola nebo těla
cyklisty nevidí, nedokáže cyklistu identifikovat.
•
Aby funkce dokázala identifikovat cyklistu,
musí se jednat o dospělého cyklistu, který
jede na "jízdním kole běžné velikosti".
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců a cyklistů se vypnou, pokud je rychlost
vozidla vyšší než 80 km/h (50 mph).
•
Tato funkce dokáže detekovat cyklisty pouze
přímo zezadu, pokud jedou ve stejném směru.
Nedokáže detekovat cyklisty zezadu pod
jistým úhlem ani cyklisty z boku.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců nefungují ve tmě a v tunelech, a to ani
v případě, že svítí pouliční světla.
Tato funkce "vidí" zezadu pouze cyklisty, kteří jedou ve
stejném směru.
Funkce automatické aktivace brzd může
zabránit kolizi a může snížit rychlost při nárazu.
Pro zajištění maximální účinnosti brzd musí
řidič brzdový pedál vždy sešlápnout - to platí
i v případě, že je vozidlo vybaveno systémem
automatické aktivace brzd.
Nikdy nečekejte na varování před kolizí. Za
udržování správné vzdálenosti a rychlosti je
vždy odpovědný řidič, a to i v případě, že je
vozidlo vybaveno systémem varování před
kolizí s automatickou aktivací brzd.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 225)
Systém v optimálním případě detekuje jako cyklistu
osobu se zřetelnými obrysy těla a jízdního kola, a to
přímo zezadu uprostřed středové osy vozidla.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 227
PODPORA ŘIDIČE
||
•
•
Jízdní kolo musí být vybaveno vysoce viditelnou a schválenou22 zpětnou červenou odrazkou, která je nainstalována minimálně 70 cm
nad vozovkou.
VAROVÁNÍ
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů je pouhou
pomůckou.
Cyklisté, kteří jedou po pravé nebo levé hraně
imaginární/prodloužené boční linie vozidla,
mohou být detekováni se zpožděním nebo se
může stát, že nebudou detekováni vůbec.
•
Schopnost funkce detekovat cyklisty je podobně jako u lidského oka za soumraku a při
svítání omezena.
•
Schopnost funkce detekovat cyklisty se
deaktivuje při jízdě ve tmě a v tunelech, a to
i v případě, že svítí pouliční světla.
•
Aby detekce cyklistů fungovala optimálně,
musí být aktivována funkce City Safety™, viz
City Safety™ (str. 218).
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců
Funkce nedokáže detekovat:
•
všechny cyklisty ve všech situacích
a nevidí například částečně zakryté cyklisty.
•
cyklisty v oblečení, které zakrývá obrysy
těla, a cyklisty, kteří přijíždějí z boku.
•
jízdní kola, která nemají vzadu červenou
odrazku.
•
jízdní kola, na kterých jsou velké předměty.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 225)
Optimální příklady objektů, které systém považuje za
chodce se zřetelnými obrysy těla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné, aby
funkce detekující chodce, měla k dispozici maximálně jednoznačné informace o obrysech těl musí mít tedy možnost identifikovat hlavu, paže,
ramena, nohy, horní část těla a spodní část těla
a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
Pokud funkce kamery větší části těla nevidí,
nedokáže chodce identifikovat.
22
228
Odrazka musí splňovat doporučení a podmínky, které platí z hlediska dopravních předpisů v dané zemi.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
•
Aby chodec mohl být identifikován, musí být
vzpřímený a mít výšku minimálně 80 cm.
•
Schopnost kamerového snímače vidět
chodce je podobně jako u lidského oka za
soumraku a při svítání omezena.
•
Kamerový snímač umožňující detekci chodců
se deaktivuje při jízdě ve tmě a v tunelech,
a to i v případě, že svítí pouliční světla.
Upozornění na nebezpečí kolize* použití
Nastavení systému upozornění na nebezpečí
kolize se upravuje v položce MY CAR na obrazovce středové konzoly nebo v systému menu, viz
MY CAR (str. 111).
Zapnutí a vypnutí výstražných signálů
"Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů a chodců" je
pouhou pomůckou. Funkce nedokáže detekovat všechny chodce ve všech situacích
a nevidí, například:
částečně zakryté chodce, osoby v oděvech, které zakrývají obrysy těla, a chodce
menší než 80 cm.
•
chodce, kteří nesou větší předměty.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 225)
Nastavení systému upozornění na nebezpečí
kolize se upravuje na obrazovce středové konzoly
nebo v systému menu MY CAR, viz (str. 111).
Světelné a zvukové signály
Po aktivování světelné a zvukové signalizace v případě výstrahy u kolize se výstražná kontrolka (č.
[1] na předchozím obrázku) testuje při každém
nastartování motoru, a to tak, že krátce rozsvítí
všechny segmenty na výstražné kontrolce.
VAROVÁNÍ
•
POZNÁMKA
Funkce podpory brzd a automatické aktivace
brzdy jsou vždy povoleny - nelze je deaktivovat.
Po nastartování motoru zhasnou kontrolky
a vypne se zvuková signalizace.
•
1. Zvuková a světelná výstražná signalizace v případě
rizika kolize23.
Zde se nastavuje, zda se zapíná a vypíná systém
varování před kolizí se zvukovými a světelnými
výstražnými signály.
Při startování motoru se automaticky použije
nastavení, které bylo zvoleno při vypnutí motoru.
Vyhledejte Varování před kolizí v oddílu
Systém podpory jízdy v systému menu MY
CAR(str. 111). U položky zrušte zaškrtnutí.
Zvukový signál
Po nastartování motoru lze výstražný zvuk aktivovat/deaktivovat samostatně:
•
Hledejte Zvukové varování v oddílu
Varování před kolizí v systému menu MY
CAR(str. 111) - zde vyberte Zapnuto nebo
Vypnuto.
Nyní systém varování před kolizí varuje pouze
vizuálně.
23
Nákres je schématický - model vozidla a detaily se mohou lišit.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 229
PODPORA ŘIDIČE
||
Nastavení vzdálenosti pro varování
Vzdálenost pro varování reguluje vzdálenost, při
níž systém vydá optické a akustické varování.
•
Hledejte Upozornění na vzdálenost
v oddílu Varování před kolizí v systému
menu MY CAR (str. 111) - a zde vyhledejte
Dlouhá, Normální nebo Krátká.
Vzdálenost pro varování určuje citlivost systému.
Vzdálenost pro varování Dlouhá poskytuje časnější varování. Nejprve vyzkoušejte nastavení
Dlouhá a jestliže toto nastavení vydává příliš
mnoho varování, která mohou v určitých situacích
rušit, potom nastavení vzdálenosti změňte na
Normální.
Vzdálenost pro varování Krátká používejte pouze
ve výjimečných případech, např. pro dynamickou
jízdu.
POZNÁMKA
Pokud se používá adaptivní tempomat, tempomat použije výstražnou kontrolku i akustickou
výstrahu, dokonce i když je systém varování
před kolizí vypnutý.
Systém varování před kolizí varuje řidiče v případě hrozící srážky, funkce však nemůže zkrátit reakční dobu řidiče.
•
V systému menu vyhledejte MY CAR
(str. 111) pro Varování před kolizí v části
Systém podpory jízdy.
Údržba
POZNÁMKA
I když se vzdálenost varování nastaví na
Dlouhá, v jistých situacích se může zdát, že
varování přichází pozdě, např. je-li velký rozdíl
rychlostí nebo pokud vozidla vpředu prudce
brzdí.
Žádná automatický systém není schopen
zaručit 100% správné fungování v každé
situaci. Proto nikdy netestujte systém varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
tak, že budete najíždět do lidí a vozidel mohlo by dojít k vážnému poškození, poranění
a ohrožení životů.
230
Požadovaná nastavení mohou být kontrolována
na displeji na středové konzole.
Aby byl systém varování před kolizí účinný,
jeďte vždy s časovým intervalem pro Upozornění na odstup (str. 196) nastaveným na 4-5.
VAROVÁNÍ
24
Kontrola nastavení
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Kamerový a radarový snímač24.
Aby čidla fungovala správně, nesmí být na nich
led, nečistoty a sníh a musí se pravidelně čistit
vodou a autošamponem.
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Čidla tedy nebudou moci
měřit.
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 225)
Systém varování před kolizí* omezení
Tato funkce má jistá omezení – tento systém
není např. aktivní, dokud rychlost není 4 km/h
(3 mph).
Vizuální varovný signál systému upozornění na
nebezpečí kolize může být obtížné zaznamenat
v případě silného slunečního svitu, odrazů, při
nošení slunečních brýlí, nebo když se řidič nedívá
přímo před sebe. Proto by měl být vždy aktivován
varovný zvuk.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje,
to může snížit schopnost systému odvrátit kolizi.
Za těchto situací poskytuje nejlepší brzdný účinek
a stabilitu systém ABS a ESC (str. 184).
POZNÁMKA
Vizuální výstražný signál může být dočasně
deaktivován v případě vysoké teploty v prostoru pro cestující způsobené například prudkým slunečním světlem. Dojde-li k tomu,
aktivuje se výstražné zvukové znamení, a to i v
případě, že deaktivace proběhla v systému
menu.
•
25
Varování se nesmí objevit, pokud vzdálenost k vozidlu vpředu je malá nebo pokud
jsou pohyby volantu a pedálů velké, například při velmi aktivním jízdním stylu.
V případě cyklistů se může stát, že k indikaci varování a úplné aktivaci brzd dojde velmi pozdě nebo současně.
VAROVÁNÍ
Pokud v důsledku dopravní situace nebo vnějších vlivů radarový nebo kamerový snímač
nedokáže detekovat vpředu správně chodce
nebo cyklistu nebo vozidlo, může se stát, že
dojde ke zpoždění v indikaci varování a zásahů
brzd nebo se tyto funkce vůbec neaktivují.
Systém snímačů má v případě chodců a cyklistů25 omezený dosah – systém dokáže účinně
vydávat varování a brzdit při rychlostech
vozidla do 50 km/h (30 mph). V případě vozidel, která stojí nebo se pohybují pomalu,
systém účinně varuje a brzdí do rychlosti
vozidla 70 km/h (43 mph).
V případě zhoršené viditelnosti nebo tmy se
varování upozorňující na stojící a pomalu
jedoucí vozidla může vypnout.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců a cyklistů se vypnou, pokud je rychlost
vozidla vyšší než 80 km/h (50 mph).
Systém Upozornění na nebezpečí kolize využívá
stejné radarové snímače jako adaptivní tempomat
(str. 200).
Pokud jsou varování vnímána jako příliš častá
nebo rušivá, může být zkrácena vzdálenost pro
varování. V tomto případě systém vydá varování
později, což sníží celkový počet varování. Viz kapitola Upozornění na nebezpečí kolize - použití
(str. 229).
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 231
PODPORA ŘIDIČE
||
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd se dočasně deaktivuje, pokud se zařadí
zpětný chod.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd se také neaktivuje při nízkých rychlostech –
pod 4 km/h (3 mph), proto systém nezasáhne
v případech, kdy se vozidlo vpředu přibližuje velmi
pomalu, např. při parkování.
Pokud řidič projeví aktivitu a prokáže, že si je
vědom chování během jízdy, může se varování
před kolizí nepatrně odložit, což sníží počet zbytečných varování na minimum.
Pokud systém automatické aktivace brzd zabránil
kolizi se stojícím objektem, zůstane vozidlo v klidu
maximálně 1,5 sekundy. Pokud je vozidlo
zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje,
bude rychlost snížena na stejnou rychlost, jakou
se pohybuje vozidlo jedoucí vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při zastavení
vozidla systémem automatické aktivace brzd
zastaví motor, pokud řidič nestačí před tím
sešlápnout spojkový pedál.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 225)
Upozornění na nebezpečí kolize* omezení kamerového snímače
Tato funkce využívá kamerový snímač, který má
jistá omezení.
Kamerový snímač ve voze používají podobně jako
varování před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd následující funkce:
•
•
•
•
Aktivní dálkové světlomety (str. 90)
Informace o dopravních značkách (str. 240)
Driver Alert Control - DAC (str. 245)
Lane Keeping Aid (str. 248).
POZNÁMKA
Povrch čelního skla před kamerovým snímačem musí být bez sněhu, ledu, mlhy a nečistot.
Nepřipevňujte a nelepte nic na čelní sklo před
kamerový snímač - mohlo by se stát, že se
u některých systémů závislých na kameře sníží
účinnost nebo že tyto systémy přestanou fungovat.
Kamerové snímače mají omezení obdobná jako
lidské oko, tj. „vidí“ hůř například ve tmě, hustém
sněžení nebo mlze. Za takových podmínek mohou
být funkce systémů závislých na kameře výrazně
omezeny nebo dočasně vypnuty.
značení jízdních pruhů značným způsobem omezuje činnost kamery při sledování vozovky
a detekci chodců a ostatních vozidel.
Zorné pole kamerového snímače je limitováno.
Proto se v jistých situacích může stát, že chodci,
cyklisté a vozidla nebudou detekováni vůbec nebo
budou detekováni s jistým zpožděním.
Během velmi vysokých teplot je kamera dočasně
vypnuta na cca. 15 minut po nastartování motoru,
aby byla chráněna funkčnost kamery.
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na displeji objeví zpráva Zablok.
snímačů čelního skla Viz příručka, znamená
to, že je kamerový snímač zablokován a nemůže
detekovat chodce, cyklisty, vozidla nebo silniční
značení před vozem.
Současně to znamená, že kromě varování před
kolizí s automatickou aktivací brzd nefungují
v plném rozsahu rovněž následující funkce:
•
•
•
•
Aktivní dálkové světlomety
Driver Alert Control
Lane Keeping Aid
Informace o dopravních značkách
V této tabulce jsou uvedeny možné příčiny zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi.
Silné protisvětlo, odrazy světla od vozovky, sníh
nebo led na vozovce, znečištěné nebo nezřetelné
232
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před kamerou je znečištěný nebo je
zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před kamerou od nečistot, ledu
a sněhu.
Hustá mlha, intenzivní
déšť nebo sníh znamenají, že kamera
není plně funkční.
Žádná činnost.
Kamera nefunguje
během hustého deště
nebo sněžení.
Povrch čelního okna
před kamerou jste
očistili, avšak zpráva je
stále zobrazena.
Čekejte. Může trvat
několik minut, než
kamera změří dohlednost.
Mezi vnitřní stranou
čelního okna a kamerou se objevila nečistota.
Zajeďte do servisu
a nechte si vyčistit
čelní sklo pod krytem
kamery - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 225)
* Volitelná výbava/příslušenství. 233
PODPORA ŘIDIČE
Systém varování před kolizí* symboly a zprávy
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Collision Warning System
VYP
Systém varování před kolizí je nefunkční.
Zobrazí se, když nastartujete motor.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Systém varování před kolizí
Není dostupný
Systém varování před kolizí nemůže být aktivován.
Zobrazí se, když se řidič pokusí aktivovat tuto funkci.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Bylo aktivováno automatické brzdění
Byla aktivní funkce automatické aktivace brzd.
Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka
Kamerový snímač (str. 232) je dočasně vypnutý.
Zpráva zmizí po jednom stisknutí tlačítka OK.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Zablokov. radar Viz příručka
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je dočasně vypnuto.
Radarový snímač (str. 213) je zablokován a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když se
před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Varování před kolizí Nutný
servis
A
234
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je částečně nebo zcela vypnuto.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozidla.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 225)
* Volitelná výbava/příslušenství. 235
PODPORA ŘIDIČE
BLIS
Přehled
Funkce BLIS (Blind Spot Information System)
má za úkol pomoci řidiči při jízdě v hustém provozu na cestách s několika pruhy v jednom
směru.
Funkce BLIS má řidiče upozornit na:
•
•
vozidla v mrtvém úhlu
rychle se přibližující vozidla v levém a pravém
jízdním pruhu, která jsou nejblíže vozidlu.
VAROVÁNÍ
Systém BLIS představuje pouhý doplněk
a nereaguje v každé situaci.
Systém BLIS nenahrazuje bezpečný styl jízdy
a použití vnitřních a vnějších zpětných zrcátek.
Systém BLIS nikdy nenahradí pozornost
a odpovědnost řidiče - za bezpečné přejíždění
do vedlejších pruhů nese odpovědnost vždy
řidič.
Udržujte je v čistotě, a to i na levé straně.
Umístění kontrolky BLIS26.
Kontrolka
BLIS symbol
POZNÁMKA
Kontrolka se rozsvítí na té straně vozidla, kde
systém detekoval vůz. Pokud je vozidlo předjížděno z obou stran současně, rozsvítí se obě
kontrolky.
•
Aby snímače fungovaly správně, musí být
prostor před snímači čistý.
Související informace
•
•
•
BLIS - použití (str. 237)
BLIS a CTA - symboly a zprávy (str. 240)
CTA* (str. 238)
Údržba
Snímače funkce BLIS se nacházejí uvnitř zadního
nárazníku resp. blatníku v rozích vozidla.
26
236
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
BLIS - použití
Funkce BLIS (Blind Spot Information System)
má za úkol pomoci řidiči při jízdě v hustém provozu na cestách s několika pruhy v jednom
směru.
Aktivace/deaktivace funkce BLIS
Funkce BLIS se aktivuje při nastartování motoru.
To potvrdí jedno zablikání kontrolek ve dveřích.
•
Zvolte On nebo Off v Nastavení
Nastavení vozidla BLIS.
Je-li funkce BLIS deaktivována/aktivována, kontrolka v tlačítku zhasne/rozsvítí se a na sdružené
přístrojové desce potvrdí tuto změnu textová
zpráva. Po aktivaci směrová světla v panelu dveří
jednou zablikají.
Zhasnutí textové zprávy:
•
Stiskněte tlačítko OK na pákovém přepínači
vlevo.
nebo
•
Počkejte cca. 5 sekund - zpráva zhasne.
Funkce BLIS je aktivní při rychlostech vyšších než
10 km/h (6 mph).
Systém reaguje, pokud:
•
•
je vozidlo předjížděno jinými vozidly
se jiné vozidlo rychle přibližuje k tomuto vozidlu
Jakmile funkce BLIS zjistí vozidlo v 1. zóně nebo
rychle se přibližující vozidlo v 2. zóně, kontrolka
funkce BLIS v panelu dveří se rozsvítí nepřerušovaným svitem. Pokud řidič aktivuje směrová světla
na stejné straně jako je varování, kontrolka BLIS
přestane svítit nepřerušovaným světlem a bude
blikat s intenzivním svitem.
Kdy BLIS funguje
VAROVÁNÍ
Systém BLIS nefunguje v prudkých zatáčkách.
Systém BLIS nefunguje, když vozidlo couvá.
Omezení
Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci.
•
Funkčnost systému může snížit nečistota, led
a sníh na snímačích. Pokud jsou snímače
zakryté, funkce BLIS nedokáže objekty detekovat.
•
Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné předměty, pásky ani nálepky.
•
Funkce BLIS se deaktivuje, pokud se k elektrickému systému vozidla připojí přívěs.
Funkci BLIS lze deaktivovat/aktivovat stisknutím
tlačítka BLIS na středové konzole.
U některých kombinací výbavy na přání nezbývá
na středové konzole volné místo pro tlačítko v tomto případě funkci zajišťuje systém nabídky
vozu MY CAR27:
27
Informace o používání systému nabídky - viz MY CAR (str. 111).
Princip funkce BLIS: 1. Zóna v mrtvém úhlu. 2. Zóna pro
rychle se přibližující vozidlo.
}}
237
PODPORA ŘIDIČE
||
DŮLEŽITÉ
Oprava komponentů funkcí BLIS a CTA a přelakování nárazníků smí provádět pouze servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
BLIS (str. 236)
BLIS a CTA - symboly a zprávy (str. 240)
CTA*
•
Funkce BLIS v systému CTA (Cross Traffic
Alert) pomáhá upozornit řidiče na křižující
vozidla, když vůz couvá. CTA doplňuje systém
BLIS (str. 236).
Funkce BLIS však zůstává aktivována i po deaktivování systému CTA.
Aktivace/deaktivace CTA
Funkce CTA se aktivuje při nastartování motoru.
To potvrdí jedno zablikání kontrolek ve dveřích.
Vyhledejte Cross Traffic Alert v části BLIS
a zrušte zaškrtnutí - funkce CTA se deaktivuje.
VAROVÁNÍ
Systém CTA představuje pouhý doplněk
a nereaguje v každé situaci.
Systém CTA nenahrazuje bezpečný styl jízdy
a použití vnitřních a vnějších zpětných zrcátek.
Systém CTA nikdy nenahradí pozornost
a odpovědnost řidiče - za bezpečné couvání
nese odpovědnost vždy řidič.
Kdy CTA funguje
Zapnutí a vypnutí snímačů parkovací asistence a funkce
CTA.
Ve vozidlech s parkovacím asistentem (str. 253)
se funkce CTA deaktivuje a aktivuje samostatně
pomocí tlačítka pro zapnutí a vypnutí parkovacího
asistenta.
Ve vozidlech bez tlačítka parkovacího asistenta
lze funkci CTA ovládat v systému menu MY CAR
(str. 111) následovně:
238
Princip funkce CTA.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Funkce CTA doplňuje funkci BLIS tím, že dokáže
zjistit objekty přibližující se z boku při couvání
např. z parkoviště.
Pokud však řidič pomalu couvá, úhel se změní
vzhledem k vozidlu/objektu, který je zablokován,
přičemž mrtvý sektor se rychle zmenšuje.
Funkce CTA má především detekovat vozidla. Za
příznivých podmínek dokáže detekovat i menší
předměty jako jsou cyklisté a chodci.
Příklady dalších omezení:
Funkce CTA je aktivní během couvání a aktivuje
se automaticky, když se v převodovce zařadí
zpětný chod.
•
Pokud funkce CTA detekuje objekt přibližující
se zboku, ozve se akustická výstraha, a to
z levého nebo z pravého reproduktoru v závislosti na směru, ze kterého se daný objekt přibližuje.
•
Funkce CTA rovněž varuje tím, že upozorní
světla BLIS.
•
Dále varuje rozsvícením ikony na grafickém
vyobrazení PAS (str. 253) na obrazovce.
Vozidlo parkuje hluboko na parkovacím místě.
Mrtvý sektor pro systém CTA.
Sektor, do kterého CTA "vidí"/detekuje.
•
Funkčnost systému může snížit nečistota, led
a sníh na snímačích. Pokud jsou snímače
zakryté, funkce CTA nedokáže objekty detekovat.
•
Funkce CTA se deaktivuje, pokud se k elektrickému systému vozidla připojí přívěs.
DŮLEŽITÉ
Oprava komponentů funkcí BLIS a CTA a přelakování nárazníků smí provádět pouze servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Údržba
Snímače funkce BLIS a CTA se nacházejí uvnitř
zadního nárazníku resp. blatníku v rozích vozidla.
Omezení
CTA nereaguje optimálně v každé situace, avšak
má jistá omezení. Například senzory CTA nedokáží "vidět" přes ostatní zaparkovaná vozidla nebo
jiné vyčnívající předměty.
Zde uvádíme pár příkladů, kdy "zorné pole"
systému CTA může být zpočátku omezeno
a proto přibližující se vozy dokáže detekovat, až
když jsou velmi blízko:
Je-li parkovací místo šikmé, systém CTA může být na
jedné straně zcela "slepý".
}}
239
PODPORA ŘIDIČE
||
BLIS a CTA - symboly a zprávy
V situacích, kdy funkce BLIS (Blind Spot
Information System) (str. 236) a CTA (str. 238)
nefungují nebo jsou přerušovány, se na sdružené
přístrojové desce může zobrazit symbol a text
s vysvětlením. Postupujte podle doporučení.
Informace o dopravních značkách
(RSI)
Systém Informace o dopravních značkách (RSI –
Road Sign Information) pomáhá řidiči se zapamatováním dopravních značek, kolem kterých
projel.
Příklady zpráv:
Zpráva
Popis
CTA VYP
Funkce CTA byla manuálně
deaktivována. Funkce BLIS je
aktivní.
BLIS
a CTA VYP
Přip. přívěs
Funkce BLIS a CTA jsou
dočasně mimo provoz, protože
je k elektrickému systému
vozidla připojen přívěs.
BLIS
a CTA
Nutný
servis
BLIS a CTA nefungují.
Udržujte je v čistotě, a to i na levé straně.
•
Aby snímače fungovaly správně, musí být
prostor před snímači čistý.
•
Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné předměty, pásky ani nálepky.
Související informace
•
•
BLIS (str. 236)
BLIS a CTA - symboly a zprávy (str. 240)
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím
tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů
směru.
Související informace
•
•
240
BLIS (str. 236)
CTA* (str. 238)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* použití (str. 241)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* omezení (str. 244)
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - použití
Systém Informace o dopravních značkách (RSI –
Road Sign Information) pomáhá řidiči se zapamatováním dopravních značek, kolem kterých
projel. Dále je popsáno použití funkce.
Příklady čitelných značek souvisejících s rychlostí28.
Funkce Informace o dopravních značkách
pomáhá řidiči zobrazovat silniční značky s informacemi o aktuální rychlosti, značky o začátku/
konci dálnice nebo silnice a značky zákazu předjíždění. Pokud se projede kolem značky dálnice/
silnice pro motorová vozidla a zároveň kolem
značky s maximální povolenou rychlostí, systém
RSI zobrazí symbol značky s maximální povolenou
rychlostí.
VAROVÁNÍ
Systém RSI nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem
a dodržování platných dopravních předpisů
a pravidel nese v konečném důsledku vždy
řidič.
28
Dopravní značky, které se zobrazují na sdružené přístrojové desce, se pro jednotlivé trhy liší - zobrazeno je jen pár příkladů.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 241
PODPORA ŘIDIČE
||
Příklady těchto značek:
Dodatečné značky
Konec všech omezení.
Konec dálnice.
Zaznamenávané informace o rychlosti29.
Jakmile systém RSI registruje dopravní značku
s přikázanou rychlostí, tato značka se zobrazí jako
symbol na přístrojové desce.
Společně se symbolem aktuálního omezení rychlosti se dle
situace může zobrazit také
značka zákazu předjíždění.
Příklady dodatečných značek29.
Potom se informace o značce skryjí, a to do doby,
než bude detekována další značka související
s rychlostí.
Konec omezení nebo dálnice
Pokud systém RSI detekuje dopravní značku
označující konec omezení rychlosti nebo jinou
informaci související s rychlosti, např. konec dálnice, na sdružené přístrojové desce se na
cca. 10 sekund zobrazí příslušná dopravní značka.
29
242
Funkce Informace o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu - obrázky zobrazují pouze několik příkladů.
Někdy pro tutéž cestu platí různá omezení
rychlosti - v tomto případě dodatečná značka
označuje okolnosti, za kterých příslušné rychlosti
platí. Například jistá část komunikace může být
obzvláště náchylná na nehody v případě deště a/
nebo mlhy.
Dodatečná značka související s deštěm se zobrazí
pouze v případě, že se používají stěrače čelního
skla.
Rychlost platná na sjezdech je
na některých trzích označena
dodatečnou značkou s šipkou.
PODPORA ŘIDIČE
Značky rychlosti spojené s tímto druhem
doplňkové značky se zobrazí pouze v případě, že
řidič používá směrové světlo.
Informace o dopravních značkách
zapnuty/vypnuty
Výstraha k rychlosti - zapnuto/vypnuto
Některé rychlosti platí např.
pouze po omezenou vzdálenost
nebo v určitou dobu dne. Řidiče
na tuto situaci upozorní systém
značky s doplňujícími informacemi pod symbolem označujícím rychlost.
Zobrazení dalších informací
Prázdný rámeček, tedy symbol
další značky, pod symbolem
rychlosti na sdružené přístrojové desce znamená, že systém
RSI detekoval další značku
s doplňujícími informacemi
o aktuálním omezení rychlosti.
Zobrazení symbolů na displeji sdružené přístrojové desky lze vypnout.
Deaktivace funkce RSI:
•
Vyhledejte funkci v systému menu MY CAR
MY CAR (str. 111), zrušte zaškrtnutí Systém
detekce dopravních znač. (Road Sign
Information On) a vraťte se zpět stisknutím
tlačítka EXIT.
Řidič si může nastavit aktivaci varování v případě,
kdy platný limit rychlosti bude překročen o více
než 5 km/h (3 mph). Toto varování poznáte podle
toho, že symbol platné maximální rychlosti bude
blikat po celou dobu, kdy je rychlost překračována.
Aktivace varování k rychlosti:
•
Vyhledejte funkci v systému menu MY
CARMY CAR (str. 111), zaškrtněte
Upozornění na rychlost (Speed Alert)
a vraťte se zpět stisknutím tlačítka EXIT.
Sensus Navigation
Je-li vozidlo vybaveno systémem Sensus
Navigation, informace o rychlosti se načítají
z navigace v následujících případech:
•
30
Na jednotlivých trzích se situace může lišit.
Pokud jsou detekovány značky, které
nepřímo naznačují omezení rychlosti30, jako
}}
243
PODPORA ŘIDIČE
||
•
například značky označující dálnici a silnici
pro motorová vozidla.
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - omezení
Pokud se předpokládá, že dříve detekovaná
značka již neplatí, ale nová značka nebyla
dosud detekována.
Systém Informace o dopravních značkách (RSI –
Road Sign Information) pomáhá řidiči se zapamatováním dopravních značek, kolem kterých
projel. Tato funkce má jistá omezení.
Související informace
•
Informace o dopravních značkách (RSI)
(str. 240)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* omezení (str. 244)
•
MY CAR (str. 111)
Kamerový snímač funkce RSI má podobná omezení jako lidské oko. Další informace o omezeních
kamerového snímače (str. 232) najdete v této
kapitole.
Funkce RSI nezaznamenává značky s nepřímými
informacemi o platném omezení rychlosti, např.
značky s názvy obcí a okresů.
Dále uvádíme příklady, kdy se může stát, že
funkce nebude fungovat správně:
•
•
•
•
•
Nejasné značky
Značky umístěné v zatáčkách
Systém Driver Alert*
Driver Alert System je určeno pro pomoc řidičům, jejichž schopnost řízení se v průběhu jízdy
snižuje, nebo kteří neočekávaně opustili jízdní
pruh, v němž jedou.
Driver Alert System zahrnuje různé funkce, které
mohou být vypnuty současně nebo jednotlivě:
•
•
Funkce se deaktivuje, když rychlost klesne pod
60 km/h (37 mph).
Tyto funkce využívají kameru, která je závislá na
bočním značení jízdního pruhu po obou stranách.
Otočené nebo poškozené značky
VAROVÁNÍ
Systém Driver Alert System nefunguje ve
všech situacích. Jedná se o pouhý doplněk.
Značky zcela nebo částečně zakryté mrazem,
sněhem nebo nečistotami.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem
nese v konečném důsledku vždy řidič.
Související informace
244
Informace o dopravních značkách (RSI)
(str. 240)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* použití (str. 241)
Lane Keeping Aid (str. 250).
Zapnutá funkce je nastavena do pohotovostního
režimu a neaktivuje se automaticky, dokud
rychlost nepřekročí 65 km/h (40 mph).
Zakryté nebo nesprávně umístěné značky
•
Driver Alert Control - DAC (str. 245).
Související informace
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (str. 245)
Lane Keeping Aid* (str. 248)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Driver Alert Control (DAC)*
POZNÁMKA
DAC je určena k upoutání pozornosti řidiče, když
při řízení začne ztrácet koncentraci, např. začíná
být rozptýlený nebo začne usínat.
Cílem funkce DAC je detekovat pomalu klesající
koncentraci řidiče. Tato funkce je primárně
určena pro hlavní silnice.
Tato funkce se nesmí používat k prodloužení
doby jízdy. Pravidelně si naplánujte přestávky,
abyste měli jistotu, že jste odpočatí.
Driver Alert Control (DAC)* - použití
Nastavení se upravují z displeje na středové konzole a z jeho menu.
Omezení
zap/vyp
Funkci Driver Alert lze nastavit do pohotovostního
režimu v systému menu MY CAR (str. 111):
V některých případech může systém vydat varování, ačkoli schopnost řízení není omezena, například:
•
•
•
•
ve velmi silném bočním větru
Zaškrtnuté políčko - funkce je aktivována.
Nezaškrtnuté políčko - funkce je deaktivována.
na vozovce s vyjetými kolejemi.
Funkce DAC není určena pro městský provoz.
POZNÁMKA
Senzor kamery má jistá omezení, viz Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 232).
Kamera detekuje boční značení na vozovce
a porovnává část vozovky s pohyby volantu. Řidič
je upozorněn, pokud vůz nesleduje plynule značení vozovky.
Související informace
V některých případech není schopnost řízení
ovlivněna, ačkoli je řidič unavený. V takovém případě nemůže systém vydat varování určené řidiči.
Proto je vždy důležité zastavit a udělat si přestávku, pokud se objeví jakékoli známky únavy
řidiče, bez ohledu na to, zda DAC vydá nebo
nevydá varování.
•
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy (str. 247)
•
Lane Keeping Aid* (str. 248)
•
•
Systém Driver Alert* (str. 244)
Driver Alert Control (DAC)* - použití
(str. 245)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 245
PODPORA ŘIDIČE
||
Funkce
Funkce Driver Alert se aktivuje, když rychlost
stoupne nad 65 km/h (40 mph), a zůstává aktivní,
dokud je rychlost větší než 60 km/h (37 mph).
Pokud se s vozidlem jezdí nevyrovnaně,
řidiče upozorní zvukový signál a zobrazí
se textová zpráva (str. 247) Driver
Alert Čas na přestávku - současně
se na sdružené přístrojové desce zobrazí propojený symbol. Varování je po chvíli opakováno, jestliže se schopnost řídit nezlepší.
Výstražný symbol může zhasnout:
•
Stiskněte tlačítko OK na pákovém přepínači
vlevo.
VAROVÁNÍ
Upozornění musí být bráno velmi vážně, neboť
ospalý řidič/ospalá řidička si obvykle není
vědom/vědoma svého stavu.
Pokud se ozve alarm nebo se cítíte unaveni:
co nejdříve bezpečně zastavte vozidlo a odpočiňte si.
Studie ukázaly, že když řidič řídí unavený,
nebezpečí je stejné, jako kdyby řídil pod vlivem
alkoholu.
Související informace
•
•
246
Systém Driver Alert* (str. 244)
Driver Alert Control (DAC)* (str. 245)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Driver Alert Control (DAC)* symboly a zprávy
zprávy na sdružené přístrojové desce nebo na
obrazovce středové konzoly.
Driver Alert Control - DAC (str. 245) může
v různých situacích zobrazovat symboly a textové
Pár příkladů:
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Driver Alert Čas na přestávku
Vůz nebyl řízen plynule; řidič je upozorněn akustickým varováním + textem.
Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Další informace o omezeních kamerového snímače - viz Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 232).
Výstraha řidiči Nutný servis
Systém je vypnutý.
•
A
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Symboly jsou schématické.
Související informace
•
•
•
Systém Driver Alert* (str. 244)
Driver Alert Control (DAC)* - použití
(str. 245)
Lane Keeping Aid* (str. 248)
* Volitelná výbava/příslušenství. 247
PODPORA ŘIDIČE
Lane Keeping Aid*
VAROVÁNÍ
Lane Keeping Aid patří mezi funkce v systému
Driver Alert System - někdy se označuje jako
LKA (Lane Keeping Aid).
Funkce LKA představuje pouhou pomůcku
řidiče a nezapne se v každé jízdní nebo
dopravní situaci, při každém počasí a při libovolném stavu vozovky.
Tato funkce je určena pro použití na dálnicích
a podobných vícepruhých silnicích ke snížení
rizika náhodného opuštění jízdního pruhu v určitých situacích.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem
a za dodržování platných zákonů a dopravních
předpisů nese v konečném důsledku vždy
řidič.
Související informace
•
•
•
•
•
Kamera detekuje barevné boční čáry silnice/jízdního pruhu. Pokud by vozidlo mělo projet přes
boční čáru, funkce Lane Keeping Aid aktivně řídí
vozidlo zpět do jízdního pruhu působením mírné
síly na řízení ve volantu.
Pokud vozidlo dosáhne boční čáru nebo přes ní
přejede, funkce Lane Keeping Aid upozorní řidiče
rovněž vibracemi volantu.
248
Lane Keeping Aid - funkce
U funkce Lane Keeping Aid (Lane Keeping Aid)
lze provést některá nastavení.
Vypnutí/zapnutí
Funkce Lane Keeping Aid je aktivní v intervalu
rychlostí 65–200 km/h (40–125 mph) na silnicích s jasně viditelnými bočními čárami. Na
úzkých cestách, kde jsou boční pruhy od sebe
umístěny méně než 2,6 metrů, se tato funkce
dočasně deaktivuje.
Lane Keeping Aid - funkce (str. 248)
Lane Keeping Aid - ovládání (str. 250)
Lane Keeping Aid - omezení (str. 250)
Lane Keeping Aid - symboly a zprávy
(str. 252)
Systém Driver Alert* (str. 244)
Stisknutím tlačítka na středové konzole funkci
aktivujete nebo deaktivujete. Je-li funkce zapnuta,
kontrolka v tlačítku svítí.
U některých kombinací výbavy na přání nezbývá
na středové konzole volné místo pro tlačítko
Zapnuto/Vypnuto - v tomto případě funkci zajišťuje systém nabídky MY CAR (str. 111). Nyní
postupujte následovně:
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
•
Vyhledejte Asistent jízdních pruhů
a potom vyberte Zapnuto nebo Vypnuto.
Dále lze v menu MY CAR zvolit následující
možnosti:
•
Varování s vibracemi ve volantu: Pouze
vibrace – Zapnuto nebo Vypnuto.
•
Aktivní řízení: Pouze asistent řízení Zapnuto nebo Vypnuto.
•
Varování s vibracemi ve volantu a aktivní
řízení: Plná funkce - Zapnuto nebo Vypnuto.
Pokud se vozidlo přiblíží k levé nebo pravé boční
čáře a není aktivováno směrové světlo, vozidlo
bude řízeno směrem zpět do jízdního pruhu.
Dynamické zatočení
Varování s vibracemi ve volantu
Aktivní řízení
Funkce Lane Keeping Aid pomáhá udržet vozidlo
mezi bočními čárami jízdního pruhu.
V prudkých vnitřních zatáčkách funkce LKA nereaguje.
Funkce LKA řídí a upozorňuje vibracemi volantu31.
Pokud vozidlo přejede přes jednu z bočních čar,
funkce Lane Keeping Aid řidiče upozorní vibracemi ve volantu32. K tomu dojde bez ohledu na to,
zda je vozidlo aktivně řízeno zpět pomocí nepatrného momentu na volant.
V některých případech nechá asistent jízdních
pruhů vozidlo přejet boční čáry bez zásahu do
řízení nebo bez výstrahy. Zde patří, například,
situace, kdy vozidlo při nerušeném výhledu přejede do vedlejšího jízdního pruhu při průjezdu
zatáčkou.
Související informace
•
Lane Keeping Aid* (str. 248)
Funkce LKA zasáhne a navede vůz mimo.
31
32
Obrázek zobrazuje 3 vibrace při překřížení boční čáry.
Vibrace volantu se mění - čím delší doba uběhla od okamžiku, kdy vozidlo přejelo přes boční čáru, tím více volant pulsuje.
* Volitelná výbava/příslušenství. 249
PODPORA ŘIDIČE
Lane Keeping Aid - ovládání
Lane Keeping Aid - omezení
Funkce Lane Keeping Aid je v konkrétních situacích doplněna na sdružené přístrojové desce
intuitivní grafikou. Pár příkladů:
Snímač kamery funkce Lane Keeping Aid má
podobná omezení jako lidské oko.
Více informací, viz Upozornění na nebezpečí
kolize* - omezení kamerového snímače (str. 232)
a (str. 230).
POZNÁMKA
Funkce LKA se dočasně deaktivuje, dokud
jsou zapnuta směrová světla.
POZNÁMKA
Funkce LKA se aktivuje na pravé straně.
Funkce Lane Keeping Aid zasáhne a navede vůz
mimo boční čáru - to poznáte následovně:
•
ČERVENÁ čára na dané straně.
Související informace
•
LKD "vidí" další boční čáry.
Pokud je aktivní funkce Lane Keeping Aid a detekuje/„vidí“ boční čáry, symbol LKA je indikuje
BÍLÝMI čárami.
•
250
ŠEDÁ boční čára - funkce Lane Keeping Aid
nevidí čáru na dané straně vozidla.
Lane Keeping Aid* (str. 248)
V některých složitých situacích je pro systém
Lane Assist těžké správně pomoci řidiči v tomto případě doporučujeme funkci vypnout.
Příklady situací:
•
•
•
•
•
práce na cestách
zimní stav vozovky
nekvalitní povrch vozovky
velmi sportovní styl jízdy
nepříznivé počasí se sníženou viditelností.
Ruce na volantu
Aby funkce Lane Keeping Aid fungovala, řidič
musí mít ruce na volantu. Funkce LKA nepřetržitě
monitoruje tento stav. Pokud nejsou zjištěny ruce
na volantu, zobrazí se textové hlášení, které upozorňuje řidiče na aktivní ovládání volantu.
Jestliže řidič nereaguje a nezačne vůz řídit,
funkce Lane Keeping Aid přejde do pohotovostního režimu a zůstane v něm, dokud řidič opět
nezačne vozidlo řídit.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
Lane Keeping Aid* (str. 248)
* Volitelná výbava/příslušenství. 251
PODPORA ŘIDIČE
Lane Keeping Aid - symboly
a zprávy
nebo obrazovce může objevit symbol společně
s vysvětlením. Podle situace postupujte podle
doporučení.
Pokud funkce asistenta jízdních pruhů není
k dispozici, na přístrojové desce se na displeji
Symbol
Zpráva
Popis
Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Příklady zpráv:
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Vyčistěte čelní sklo před snímačem kamery.
Další informace o omezeních kamerového snímače - viz Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového
snímače (str. 232) a (str. 230).
Asistent jízdních pruhů
Nutný servis
Systém je vypnutý.
Asistent jízdních pruhů
Přerušeno
Funkce LKA je nastavena do pohotovostního režimu. Čáry symbolu LKA indikují opětovný přechod funkce do
aktivního stavu.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
252
Lane Keeping Aid* (str. 248)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Parkovací asistent*
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování.
Akustický signál a symboly na displeji středové
konzoly indikují vzdálenost od překážky.
Hlasitost parkovacího asistenta lze nastavit
během akustické signalizace pomocí knoflíku
VOL na středové konzole nebo pomocí systému
menu MY CAR - viz MY CAR (str. 111).
Parkovací asistent je k dispozici ve dvou verzích:
•
•
Pouze vzadu
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* - čištění čidel (str. 256)
Parkovací asistent* - funkce (str. 253)
Parkovací asistent* - přední (str. 255)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 256)
Parkovací asistent* - funkce
Parkovací asistent se automaticky aktivuje při
nastartování motoru - rozsvítí se kontrolka
Zap/Vyp spínače. Pokud je parkovací asistent
deaktivován tlačítkem, kontrolka zhasne.
Parkovací asistent* - vzadu (str. 254)
Parkovací kamera (str. 257)
Parkovací asistent - PAP* (str. 261)
Vpředu i vzadu.
POZNÁMKA
Jelikož je elektroinstalace vozidla nakonfigurována s tažným zařízením, zohledňuje se při
měření vzdálenosti k předmětu za vozidlem
výčnělek pro tažné zařízení.
VAROVÁNÍ
33
•
Parkovací asistent nezbavuje řidiče odpovědnosti při parkování.
•
Čidla mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží
překážky detekovat.
•
Dávejte pozor například na osoby a zvířata
v blízkosti vozidla.
Boční varování, CTA (Cross Traffic Alert) (str. 238)
Zapnutí a vypnutí snímačů parkovací asistence a funkce
CTA33.
Displej na středové konzole zobrazuje situaci
v souvislosti s vozem a detekovanou překážkou.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 253
PODPORA ŘIDIČE
||
DŮLEŽITÉ
Senzory nedokáží rozeznat v jistých okamžicích předměty jako např. řetězy, tenké lesklé
tyče a nízké bariéry, které jsou ve "stínu signálu" - v tomto případě se pulzující tón nečekaně vypne a nepřejde v nepřerušovaný tón,
který očekáváte.
Parkovací asistent* - vzadu
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování.
Akustický signál a symboly na displeji středové
konzoly indikují vzdálenost od překážky.
Senzory nedokáží detekovat vysoké předměty
např. vyčnívající nakládací rampy.
•
Obrazovka na displeji - ukazuje překážku vpředu vlevo
a vzadu vpravo.
Označené sektory ukazují, které ze čtyř čidel
detekuje překážku. Čím je symbol vozu blíže konkrétnímu políčku sektoru, tím je kratší vzdálenost
mezi vozem a detekovanou překážkou.
Frekvence signálu se zvyšuje s přibližováním
k překážce, před nebo za vozidlem. Jiný zvuk
audiosystému je automaticky ztišen.
Pokud je vzdálenost k překážce menší než 30
cm, změní se tón na stálý a značka aktivního čidla
se zcela vyplní. Pokud jsou překážky ve vzdálenosti signalizované stálým tónem za i před vozidlem, bude se signál ozývat reproduktorů střídavě.
254
V tomto případě věnujte zvýšenou pozornost manévrování a přejezdu s vozem jeďte velmi pomalu nebo zastavte. Může
hrozit značné nebezpečí poškození
vozidla a ostatních předmětů, protože
informace ze senzorů nejsou v těchto
situacích vždy spolehlivé.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 253)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str. 256)
Parkovací asistent* - přední (str. 255)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 256)
Parkovací asistent* - vzadu (str. 254)
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5
metru. Signál vychází z jednoho ze zadních reproduktorů.
Zadní parkovací asistent se aktivuje při zařazení
zpátečky.
Při couvání např. s přívěsem na tažné tyči se
automaticky vypne zadní parkovací asistence jinak by senzory reagovaly na přívěs.
Parkovací kamera (str. 257)
Parkovací asistent - PAP* (str. 261)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
POZNÁMKA
Pokud couváte např. s přívěsem nebo nosičem jízdních kol na tažné tyči a nepoužíváte
originální kabeláž pro přívěs Volvo, možná
budete muset parkovací asistenci manuálně
vypnout, aby senzory na přívěs nebo nosič
nereagovaly.
Parkovací asistent* - přední
Parkovací asistent se automaticky aktivuje při
nastartování motoru - rozsvítí se kontrolka
Zap/Vyp spínače. Pokud je parkovací asistent
deaktivován tlačítkem, kontrolka zhasne.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
DŮLEŽITÉ
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování.
Akustický signál a symboly na displeji středové
konzoly indikují vzdálenost od překážek.
Parkovací asistent* (str. 253)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str. 256)
Parkovací asistent* - funkce (str. 253)
Parkovací asistent* - přední (str. 255)
Pokud jsou namontována pomocná světla:
Nezapomeňte, že nesmí blokovat čidla pomocná světla mohou být vnímána jako překážka.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 256)
Parkovací kamera (str. 257)
Parkovací asistent* (str. 253)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str. 256)
Parkovací asistent* - funkce (str. 253)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 256)
Parkovací asistent* - vzadu (str. 254)
Parkovací kamera (str. 257)
Parkovací asistent - PAP* (str. 261)
Parkovací asistent - PAP* (str. 261)
Účinná vzdálenost před vozidlem je přibližně 0,8
metru. Signál pro překážky vpředu vychází z jednoho z předních reproduktorů.
systém předního parkovacího asistenta je aktivní
do rychlosti 10 km/h (6 mph). Pokud se deaktivuje systém parkovací asistence, jelikož vozilo
jede příliš rychle - 11 km/h (7 mph) nebo rychleji,
funkce se znovu aktivuje, jakmile rychlost klesne
pod 10 km/h (6 mph).
* Volitelná výbava/příslušenství. 255
PODPORA ŘIDIČE
Parkovací asistent* - indikace
poruchy
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování.
Akustický signál a symboly na displeji středové
konzoly indikují vzdálenost od překážky.
Pokud se informační kontrolka rozsvítí
trvale a na sdružené přístrojové desce
se zobrazí textová zpráva Park.
asistent Nutný servis, je parkovací asistence
vypnuta.
Parkovací asistent* - čištění čidel
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování.
Akustický signál a symboly na displeji středové
konzoly indikují vzdálenost od překážky.
Pro zajištění správné funkce parkovacího asistenta musí být čištění čidel prováděno pravidelně. Pro čištění používejte vodu a autošampon.
DŮLEŽITÉ
Umístění čidel, zadních.
Za jistých okolností mohou parkovací snímače
vysílat falešné varování. Důvodem jsou vnější
zdroje zvuku, které vysílají na stejných ultrazvukových frekvencích jako systém.
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo výfukové plyny z motocyklů.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
256
Parkovací asistent* (str. 253)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str. 256)
Parkovací asistent* - funkce (str. 253)
Parkovací asistent* - přední (str. 255)
Parkovací asistent* - vzadu (str. 254)
Parkovací kamera (str. 257)
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Čidla tedy nebudou moci
měřit.
Umístění čidel, předních.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 253)
Parkovací asistent* - funkce (str. 253)
Parkovací asistent* - přední (str. 255)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 256)
Parkovací asistent* - vzadu (str. 254)
Parkovací kamera (str. 257)
Parkovací asistent - PAP* (str. 261)
Parkovací asistent - PAP* (str. 261)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Parkovací kamera
Funkce a provoz
Parkovací kamera je pomocný systém, který se
aktivuje při zařazení zpětného chodu.
Obraz z kamery se objeví na obrazovce středové
konzoly.
POZNÁMKA
Jelikož je elektroinstalace vozidla nakonfigurována s tažným zařízením, zohledňuje se při
měření vzdálenosti k předmětu za vozidlem
výčnělek pro tažné zařízení.
VAROVÁNÍ
•
Parkovací kamera představuje pouhou
pomůcku a nikdy nenahrazuje odpovědnost řidiče při couvání.
•
Kamera má mrtvé úhly, ve kterých nedokáže překážky detekovat.
•
Dávejte pozor na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
Umístění kamery vedle otevíracího madla.
Kamera vidí, co je za vozem a zda se něco blíží ze
stran.
Kamera zobrazuje široký prostor za vozidlem
s částí nárazníku a tažným zařízením.
Na obrazovce mohou objekty vypadat oproti skutečnosti mírně nakloněné - to je naprosto
v pořádku.
POZNÁMKA
Předměty na obrazovce se mohou zdát, že
jsou k vozidlu dále, než jsou ve skutečnosti.
Je-li aktivní jiné zobrazení, systém parkovací
kamery automaticky přebere zobrazení a obraz
z kamery se objeví na obrazovce.
Po zařazení zpátečky se zobrazí dvě nepřerušované čáry, které graficky označují stopy zadních
kol vozu při stávajícím úhlu natočení řízení. Tato
funkce usnadní rovnoběžné parkování, zatáčení
v úzkých prostorech a manévrování s přívěsem.
Přibližné vnější rozměry vozidla jsou zobrazeny
pomocí dvou přerušovaných čar. Naváděcí linie
parkovacího asistenta lze deaktivovat - viz kapitola Nastavení (str. 259).
Je-li vůz vybaven snímači parkovacího asistenta *
(str. 253), informace z těchto snímačů se zobrazí
graficky jako barevná políčka označující vzdálenost k detekovaným překážkám. Viz dále kapitola
"Vozidla se senzory couvání".
Kamera je aktivní přibližně 5 sekund po vyřazení
zpátečky nebo do doby, než rychlost vozidla překročí 10 km/h (6 mph) dopředu nebo 35 km/h
(22 mph) dozadu.
Světelné podmínky
Obrázek kamery se nastavuje automaticky v závislosti na konkrétních světelných podmínkách.
Proto se mohou jas a kvalita obrazu nepatrně
měnit. V případě nepříznivých světelných podmínek může být kvalita obrázku nepatrně horší.
POZNÁMKA
Pro zajištění optimálního fungování musí být
čočka kamery čistá bez sněhu, nečistot
a ledu. To platí především při zhoršené viditelnosti.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 257
PODPORA ŘIDIČE
||
Naváděcí linie
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte, že na displeji se zobrazí pouze
oblast za vozidlem. Proto při otáčení volantu
během couvání věnujte pozornost prostoru
před vozidlem a vedle vozidla.
a mohou zasahovat až do vzdálenosti asi 3,2 m za
nárazník, pokud se v jejich dráze nenachází žádná
překážka.
Vozidla s senzory couvání*
Hraniční čáry
Příklady zobrazení čar ze systému parkovacího asistenta.
Linie na obrazovce jsou promítány, jako by byly na
zemi za vozem, a jsou přímo závislé na pohybu
volantu a ukazují řidiči trasu vozu i při zatáčení.
Barevné plochy (x 4, jedna na každé čidlo) ukazují vzdálenost.
POZNÁMKA
•
•
•
Při couvání s přívěsem, který není elektricky připojen k vozu, budou čáry na displeji odpovídat trase vozu, nikoliv přívěsu.
Různé linie v systému.
Na obrazovce se nezobrazí čáry, pokud je
k vozidlu elektricky připojen systém přívěsu.
"Dráhy kol"
Parkovací kamera je automaticky deaktivována při tažení přívěsu, pokud je použitý
originální kabel přívěsu Volvo.
Hraniční čára, volný prostor pro couvání
Přerušovaná čára (1) ohraničuje prostor za nárazníkem do vzdálenosti cca. 1,5 m. Je to také hranice odpovídající nejvíce vyčnívajícím částem
vozidla, jako jsou zpětné zrcátka a rohy karoserie
- také při zatáčení.
Široké "dráhy kol" (2) mezi bočními čárami
naznačují dráhy, kudy budou procházet kola
258
Je-li vozidlo vybaveno rovněž parkovacím asistentem (str. 253), vzdálenost ukazují barevná políčka,
a to pro každý snímač, který zaregistroval překážku.
Barva ploch se se zkracující se vzdáleností od
překážky postupně mění - ze světle žluté přes žlutou, oranžovou až na červenou.
Barva/lak
Vzdálenost (metry)
Světle žlutá
0,7–1,5
Žlutá
0,5–0,7
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Barva/lak
Vzdálenost (metry)
Oranžová
0,3–0,5
Červená
0–0,3
Parkovací kamera - nastavení
Aktivace vypnuté kamery
Je-li vypnuta funkce kamery při zařazení zpětného
chodu, lze ji aktivovat následovně:
Možnosti*
Vozidla s příplatkovou čelní kamerou jsou vybavena na panelu klimatizace tlačítkem CAM.
Související informace
•
•
•
•
Parkovací kamera - nastavení (str. 259)
Parkovací kamera - omezení (str. 260)
Parkovací asistent* (str. 253)
Parkovací asistent - PAP* (str. 261)
Umístění tlačítka se může lišit v závislosti na další výbavě.
Menu hlavního zdroje34.
1.
Jedním nebo dvěma dlouhými stisknutími
tlačítka EXIT otevřete nabídku hlavního
zdroje.
2.
Ovladač TUNE otočte na položku "Kamera"
a stiskněte tlačítko OK/MENU.
3.
V následující nabídce: - Otočte na požadované zobrazení kamery knoflíkem TUNE
a stiskněte OK/MENU - obrazovka zobrazí
aktuální výhled z kamery.
•
Stisknutím tlačítka CAM aktivujete kameru
- na obrazovcese objeví aktuální výhled
z kamery.
Přepínání zobrazení mezi zpětnou kamerou
a přední kamerou:
•
Stiskněte CAM nebo otočte ovladačem
TUNE.
Změna nastavení
Ve výchozím nastavení se kamera aktivuje při
zařazení zpátečky.
Nastavení parkovací kamery lze změnit, když je na
obrazovce pohled z kamery:
34
Další informace k systému nabídek - viz dodatek k systému Sensus Infotainment.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 259
PODPORA ŘIDIČE
||
1.
Stiskněte OK/MENU, když je zobrazen
pohled z kamery - obrazovkapřepne na
nabídku s položkami.
Je-li k dispozici více možností, objevují se ve
smyčce - tiskněte/otáčejte, dokud se nezobrazí
požadovaný pohled z kamery.
2.
Otočením TUNE zvolte požadovanou položku.
3.
Zvýrazněte položku jedním stisknutím tlačítka
OK/MENU. Stisknutím tlačítka EXIT se
vrátíte zpět.
Související informace
Tažná tyč
Kameru lze s úspěchem použít např. při tažení
přívěsu. Na obrazovce se může zobrazit naváděcí
linie parkovacího asistenta pro příslušnou "trajektorii" tažného zařízení vzhledem k přívěsu. Zde lze
zobrazit přesně "stopy kol".
Lze si vybrat mezi zobrazením "stop kol" nebo
"trajektorií" tažného zařízení - nelze zobrazit obojí
najednou.
1.
Jakmile se objeví obraz kamery, stiskněte
OK/MENU.
2.
Otočením TUNE zvolte položku Vodící linie
trajektorie pro taž. zař..
3.
Zvýrazněte položku jedním stisknutím tlačítka
OK/MENU. Stisknutím tlačítka EXIT se
vrátíte zpět.
Přiblížení
Pokud potřebujete přesně manévrovat, můžete si
pohled z kamery přiblížit:
•
260
•
•
•
•
Parkovací kamera - omezení
POZNÁMKA
Viditelnost kamery mohou ztížit stojany na
jízdní kola a ostatní příslušenství namontovaná
vzadu na voze.
Parkovací kamera (str. 257)
Parkovací kamera - omezení (str. 260)
Parkovací asistent* (str. 253)
Parkovací asistent - PAP* (str. 261)
Nezapomeňte
Uvědomte si prosím, že i když se může zdát, že je
zakryta malá část obrazu, může to představovat
poměrně velký prostor, který není vidět. Proto
mohou být překážky zaregistrovány, až když jsou
velmi blízko vozidla.
•
Udržujte objektiv kamery čistý, bez ledu
a sněhu.
•
Objektiv kamery pravidelně čistěte vlažnou
vodou a autošamponem – dávejte pozor,
abyste objektiv nepoškrábali.
Související informace
•
•
•
•
Parkovací kamera (str. 257)
Parkovací kamera - nastavení (str. 259)
Parkovací asistent* (str. 253)
Parkovací asistent - PAP* (str. 261)
Stiskněte CAM nebo otočte TUNE.
opakovaným tisknutím/otáčením přepnete
zpět na běžné zobrazení.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Parkovací asistent - PAP*
VAROVÁNÍ
Aktivní parkovací asistent (PAP – Park Assist
Pilot) pomáhá řidiči zaparkovat tak, že nejdříve
zkontroluje, zda je místo dostatečně velké
a potom natočí volant a zajede s vozem na dané
místo.
Na sdružené přístrojové desce se používají symboly, grafika a text, které zobrazují provádění příslušných operací.
Systém PAP nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Za bezpečnou jízdu s vozidlem je vždy
v konečném důsledku odpovědný řidič, který
musí věnovat pozornost okolí a ostatním uživatelům silničního provozu, kteří se při parkování
přibližují nebo projíždějí kolem jeho vozu.
Související informace
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - funkce
(str. 261)
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - použití
(str. 262)
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - omezení
(str. 264)
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - symboly
a zprávy (str. 266)
•
Parkovací kamera (str. 257)
Aktivní parkovací asistent (PAP)* funkce
Na sdružené přístrojové desce se používají symboly, grafika a text, které zobrazují provádění příslušných operací.
POZNÁMKA
Funkce PAP změří místo a řídí vozidlo - řidič
má za úkol:
•
•
•
•
•
pozorně sledovat okolí vozidla
postupovat podle pokynů na sdružené
přístrojové desce
řadit (dopředu/dozadu)
kontrolovat a udržovat bezpečnou rychlost
brzdit a zastavovat.
Funkci PAP lze aktivovat po nastartování motoru,
jakmile jsou splněna následující kritéria:
Tlačítko On/Off se nachází na středové konzole.
POZNÁMKA
Jelikož je elektroinstalace vozidla nakonfigurována s tažným zařízením, zohledňuje se při
měření vzdálenosti k předmětu za vozidlem
výčnělek pro tažné zařízení.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 261
PODPORA ŘIDIČE
||
•
•
•
Funkce ABS35 a ESC36 nesmí zasahovat do
probíhající funkce PAP - tyto funkce mohou
být aktivovány např. na prudkém a kluzkém
povrchu. Další informace najdete v kapitole
Nožní brzda (str. 287) a Systém stability ESC
(str. 184).
K vozidlu nesmí být připojen přívěs.
Rychlost vozidla musí být nižší než 50 km/h
(30 mph).
3.
Vozidlo vjede na místo popojížděním dopředu
a dozadu.
Související informace
•
•
Parkovací asistent - PAP* (str. 261)
Parkovací kamera (str. 257)
Aktivní parkovací asistent (PAP)* použití
Řidič se dozvídá, jak funkce PAP funguje prostřednictvím jednoduchých, přehledných pokynů
na sdružené přístrojové desce. Přitom se využívá
grafika i text grafika a textová zpráva (str. 266).
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že některé polohy volantu
mohou být při zatáčení během parkovacího
manévru v rozporu s pokyny na kombinovaném sdruženém přístroji.
1 - Vyhledávání a kontrola rozměrů
Princip funkce PAP.
Funkce PAP zaparkuje vozidlo následovně:
262
1.
Funkce vyhledá místo k zaparkování a změří
je. Rychlost vozidla nesmí být během měření
větší než 30 km/h (20 mph).
2.
Během couvání je vozidlo řízeno na místo.
35
36
(Anti-lock Braking System) - antiblokovací brzdový systém.
(Electronic Stability Control) - systém stability.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
POZNÁMKA
Funkce PAP změří místo a řídí vozidlo - řidič
má za úkol:
•
•
•
•
•
pozorně sledovat okolí vozidla
postupovat podle pokynů na sdružené
přístrojové desce
řadit (dopředu/dozadu)
kontrolovat a udržovat bezpečnou rychlost
brzdit a zastavovat.
POZNÁMKA
Když PAP hledá místo k zaparkování, vzdálenost mezi vozidlem a místem k zaparkování by
měla být 0,5-1,5 m.
2.
Sledujte sdruženou přístrojovou desku
a buďte připraveni zastavit vozidlo, jakmile si
to grafika a textová zpráva vyžádají.
3.
Zastavte vozidlo, jakmile si to grafika a text
vyžádají.
POZNÁMKA
Systém PAP vyhledá místo k zaparkování,
zobrazí pokyny a navede vozidlo na straně
spolujezdce na dané místo. V případě potřeby
lze však vozidlo zaparkovat na ulici také na
straně řidiče:
•
Aktivujte směrové světlo na straně řidiče systém vyhledá místo k zaparkování na
této straně vozidla.
2 - Zacouvání na místo
1.
Zkontrolujte, zda prostor za vozem je prázdný,
a zařaďte zpětný chod.
2.
Pomalu a opatrně couvejte. Přitom se nedotýkejte volantu. Nesmíte jet rychleji než
7 km/h (4 mph).
3.
Sledujte sdruženou přístrojovou desku
a buďte připraveni zastavit vozidlo, jakmile si
to grafika a textová zpráva vyžádají.
POZNÁMKA
•
Je-li funkce PAP aktivována, pusťte
volant.
•
Volantu nic nesmí bránit v nerušeném
otáčení.
•
Aby byl výsledek optimální, počkejte, než
se volant dotočí, a potom se rozjeďte
dozadu/dopředu.
Funkce PAP vyhledá místo k zaparkování a zkontroluje, zda je toto místo dostatečně velké. Postupujte následovně:
1. Aktivujte funkci PAP stisknutím tohoto tlačítka. Nejezděte
větší rychlostí než 30 km/h
(20 mph).
Během couvání funkce PAP jede s vozem na
parkovací místo. Postupujte následovně:
}}
263
PODPORA ŘIDIČE
||
3 - ustavení
DŮLEŽITÉ
Pokud senzory používá PAP, výstražná vzdálenost je kratší než v případě, kdy senzory používá parkovací asistent.
Související informace
•
•
Parkovací asistent - PAP* (str. 261)
Parkovací kamera (str. 257)
Aktivní parkovací asistent (PAP)* omezení
Funkce PAP se zastaví:
•
pokud se s vozem jede příliš rychle – nad
7 km/h (4 mph)
•
•
pokud se řidič dotkne volantu
pokud se aktivuje funkce ABS37 nebo ESC38
- např. pokud dojde k prokluzování kol na kluzném povrchu.
Na vypnutí funkce PAP upozorní textová zpráva.
Jakmile vozidlo zacouvá na místo, musí se vyrovnat a zastavit.
1.
Zařaďte první převodový stupeň nebo polohu
D a počkejte, než se volant otočí. Potom
pomalu jeďte dopředu.
2.
Zastavte vozidlo, jakmile si to grafika a textová zpráva vyžádají.
3.
Zařaďte zpětný chod a pomalu jeďte dozadu,
dokud vás grafika a textová zpráva nepožádají
o zastavení.
Tato funkce se automaticky deaktivuje. Grafika
a zpráva potvrdí, že parkování bylo ukončeno.
Možná bude nutné, aby řidič provedl úpravu. To,
zda je vozidlo správně zaparkováno, dokáže určit
pouze řidič.
37
38
264
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Čidla tedy nebudou moci
měřit.
DŮLEŽITÉ
Za jistých okolností se může stát, že systém
PAP nedokáže najít místo k zaparkování - jedním z důvodů je skutečnost, že dochází
k interferenci se snímači z vnějších zdrojů
zvuků, které vysílají na stejné ultrazvukové
frekvenci, na které pracuje systém.
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo výfukové plyny z motocyklů.
(Anti-lock Braking System) - antiblokovací brzdový systém.
(Electronic Stability Control) - Systém řízení stability a trakce.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Řidič musí mít na paměti, že funkce PAP představuje pouhou pomůcku. Nejedná se o neomylnou,
plně automatickou funkci. Řidič proto musí být
připraven, aby zasáhl. Při parkování musí rovněž
pamatovat na další skutečnosti:
•
Za to, zda místo, které vybrala funkce PAP
k zaparkování, je vhodné, nese odpovědnost
řidič.
•
Používejte schválené pneumatiky39 se správným tlakem huštění, které mají vliv na to, zda
funkce PAP dokáže vozidlo zaparkovat.
•
•
V případě hustého deště nebo sněžení může
systém místo k zaparkování změřit chybně.
•
Nepoužívejte funkci PAP, pokud máte nasazené sněhové řetězy nebo používáte rezervní
kolo.
•
Nepoužívejte funkci PAP, pokud z vozidla
vyčnívá náklad.
Nezapomeňte
•
•
•
•
39
40
Funkce PAP vychází z aktuální polohy zaparkovaných vozidel - pokud nejsou správně
zaparkována, mohou se pneumatiky a ráfky
kol na vozidle poškodit o obrubník.
Funkce PAP je určena k parkování v rovných
úsecích, nikoliv v ostrých zatáčkách a zákrutách. Proto musí vozidlo stát rovnoběžně
s parkovacím místem, když funkce PAP měří
prostor.
Na úzkých ulicích někdy není dost místa
k manévrování a funkce nedokáže najít místo
k zaparkování. V tomto případě funkce
pomůže zajet co nejblíže ke krajnici vozovky,
na které chcete zaparkovat.
Pamatujte, že přední část vozidla se může při
parkování vytočit směrem k projíždějícím vozidlům.
DŮLEŽITÉ
Při změně na jiný schválený rozměr ráfku a/
nebo pneumatiky se může změnit obvod kola,
což znamená, že může být nutné aktualizovat
parametry systému PAP. Kontaktujte servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Údržba
Snímače PAP se nacházejí v náraznících40 6 vpředu a 4
vzadu.
Aby funkce PAP fungovala optimálně, snímače se
musí čistit(str. 256)pravidelně vodou a autošamponem.
Související informace
•
•
•
Parkovací asistent - PAP* (str. 261)
Parkovací kamera (str. 257)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str. 256)
Výpočty prováděné během parkování nezohledňují objekty umístěné výše, než jsou
detekční plochy snímačů. Přitom se může
stát, že funkce PAP se do místa k zaparkování vytočí příliš brzy - proto by se na těchto
místech nemělo parkovat.
"Schválené pneumatiky" jsou pneumatiky stejného typu a značky jako pneumatiky, které byly původně namontovány na vozidle při dodání z výrobního závodu.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství. 265
PODPORA ŘIDIČE
Aktivní parkovací asistent (PAP)* symboly a zprávy
Na sdružené přístrojové desce se mohou zobrazovat různé kombinace symbolů a textu s proměnlivým obsahem - některé obsahují jednoznačné doporučení, co je třeba udělat.
Pokud zpráva informuje, že funkce Park Assist
Pilot je vypnuta, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
266
Parkovací asistent - PAP* (str. 261)
Parkovací kamera (str. 257)
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Startování motoru
2.
Motor se startuje a vypíná pomocí dálkového
ovladače a tlačítka START/STOP ENGINE.
3.
Držte spojkový pedál plně sešlápnutý1. (U
vozidel s automatickou převodovkou - sešlápněte brzdový pedál.)
POZNÁMKA
U některých druhů motorů mohou být při startování studeného motoru volnoběžné otáčky
výrazně vyšší než běžné otáčky. Smyslem je,
aby systém emisí dosáhl co nejdříve běžnou
provozní teplotu, při které jsou emise výfukových plynů minimální, což přispívá k ochraně
životního prostředí.
Stiskněte a následně uvolněte tlačítko
START/STOP ENGINE.
Motor spouštěče pracuje tak dlouho, dokud
motor nenastartuje nebo dokud se neaktivuje
ochrana proti přehřátí.
DŮLEŽITÉ
Pokud motor nenastartuje po 3 pokusech,
počkejte 3 minuty a zkuste to znovu. Pokud
počkáte, než se baterie regeneruje, zvýší se
startovací schopnost baterie.
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem s klíčem a tlačítko START/STOP ENGINE.
DŮLEŽITÉ
Nezasunujte do spínače dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač držte
za konec s odnímatelnou čepelí klíče, viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí
(str. 163)
1.
1
268
Startování bez klíče (funkce Keyless)*
Při startování zážehových a vznětových motorů
proveďte kroky 2-3 pro keyless (str. 166).
POZNÁMKA
Aby motor nastartoval, musí se v prostoru pro
cestující nebo v zavazadlovém prostoru
nacházet jeden z dálkových ovladačů s klíčem
s funkcí zamykání a startování bez klíče.
VAROVÁNÍ
Když opouštíte vozidlo, vždy vytáhněte dálkový
ovladač ze spínací skříňky a zkontrolujte, zda
je nastavena poloha pro klíč 0. To platí především v případě, pokud ve voze zůstávají děti.
Informace o funkci, viz Polohy klíče (str. 78).
Vložte dálkový ovladač do spínací skříňky
a zatlačte jej do koncové polohy.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač z vozu
během jízdy nebo když je vůz odtahován.
Související informace
•
Polohy klíče (str. 78)
Za jízdy k nastartování motoru stačí stisknout tlačítko START/STOP ENGINE.
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Vypnutí motoru
Zámek řízení
Asistent při rozjezdu
Motor se vypíná pomocí tlačítka START/STOP
ENGINE.
Např. při neoprávněném převzetí vozidla zkomplikuje zámek řízení jízdu s vozidlem. Při odemykání
nebo zamykání zámku řízení můžete zaslechnout
mechanický zvuk.
Pokud je baterie spouštěče (str. 358) vybitá, lze
motor vozu nastartovat proudem z jiné baterie.
Pokud chcete vypnout motor:
•
•
Stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE motor se vypne.
Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou a přitom páka voliče není v poloze
P nebo je vozidlo v pohybu - stisknete tlačítko START/STOP ENGINE dvakrát a držte,
dokud se motor nezastaví.
Související informace
•
2
Polohy klíče (str. 78)
Funkce
•
Zámek řízení je aktivní, jestliže je motor
vypnutý a dveře řidiče jsou otevřené.
•
Pokud se dálkový ovladač nachází ve spínací
skříňce2 a stiskne se tlačítko START/STOP
ENGINE, zámek řízení se deaktivuje.
Související informace
•
•
•
Startování motoru (str. 268)
Polohy klíče (str. 78)
Volant (str. 85)
Ve vozidlech se systémem zamykání a startování bez klíče stačí mít dálkový ovladač s klíčem v prostoru pro cestující.
Aby se předešlo zkratu nebo jinému poškození,
jsou při startování vozu s asistentem při rozjezdu
doporučeny následující kroky:
1.
Nastavte elektrický systém vozidla do polohy
klíče 0, viz Polohy klíče (str. 78).
2.
Pomocná batérie musí mít napětí 12 V.
3.
Je-li pomocný akumulátor nainstalován
v jiném voze, vypněte motor vozidla s pomocným akumulátorem a zkontrolujte, zda se tyto
dva vozy navzájem nedotýkají.
}}
269
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
4.
Připojte jednu svorku červeného kabelu na
kladný pól pomocného akumulátoru (1).
11. Nastartujte motor ve voze s vybitou baterií.
DŮLEŽITÉ
DŮLEŽITÉ
Během pokusu o nastartování se nedotýkejte
spojů mezi kabelem a vozidlem - dochází k jiskření.
Opatrně připojte startovací kabel, abyste
předešli zkratu s jinými komponentami
v motorovém prostoru.
5.
Otevřete svorky na předním krytu akumulátoru ve svém voze a kryt sejměte.
6.
Připojte druhou svorku červeného kabelu na
kladný pól vozu (2).
7.
Připojte jednu svorku černého kabelu na
záporný pól pomocného akumulátoru (3).
8.
Druhou svorku připojte k ukostření, např. na
pravé uchycení motoru nahoře, k hlavě krajního šroubu (4).
9.
Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek, aby
při pokusu o nastartování nedocházelo k jiskření.
12. Odpojte propojovací kabely v opačném pořadí
- nejdříve černý a potom červený.
> Ujistěte se, že se žádná ze svorek černého
kabelu nedostane do kontaktu s kladným
pólem baterie nebo svorkou červeného
kabelu.
VAROVÁNÍ
10. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem.Nechte jej běžet několik minut
v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách
cca. 1500 ot./min.
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový
plyn, který je vysoce výbušný. Pokud se
nesprávně připojí spojovací vodič, může
dojít k jiskření, které stačí k tomu, aby
baterie explodovala.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší pokožky,
oděvu nebo zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte velkým množstvím
vody. Pokud kyselina vystříkne do očí,
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Související informace
•
270
Startování motoru (str. 268)
Převodovky
K dispozici jsou dva typy převodovky: automatická a mechanická.
•
•
Manuální převodovka (str. 271)
Automatická převodovka, Geartronic
(str. 272)
DŮLEŽITÉ
Aby nedošlo k poškození komponentů hnacího systému, musí se zkontrolovat provozní
teplota převodovky. Pokud hrozí nebezpečí
přehřátí, na sdruženém přístroji se rozsvítí
výstražný symbol a zobrazí se textová zpráva.
Postupujte podle doporučení v textové zprávě.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Manuální převodovka
Blokování zpátečky
Převodovka má za úkol měnit převodový poměr
v závislosti na požadované rychlosti a výkonu.
Blokování zpátečky brání nechtěnému zařazení
zpátečky během normální jízdy dopředu.
•
Držte se schématu řazení na řadicí páce:
před zařazením R zařaďte nejdříve neutrál N.
•
Zpětný chod řaďte pouze v případě, že vozidlo
stojí.
Související informace
•
Převodová kapalina - kvalita a objem
(str. 392)
•
Převodovky (str. 270)
Indikátor řazení převodových
stupňů*
Indikátor řazení je k dispozici jako pomůcka,
která upozorňuje řidiče, kdy je vhodné zařadit
vyšší nebo nižší převodový stupeň, aby byla co
nejnižší spotřeba paliva.
V souvislosti s ekologickou jízdou je nezbytné jezdit na správný převodový stupeň a přeřazovat ve
vhodný čas.
Schéma řazení
U některých verzí je k dispozici kontrolka (Gear
Shift Indicator), která řidiče upozorní, pokud je
vhodné zařadit vyšší nebo nižší převodový stupeň,
aby se co spotřebovávalo co nejméně paliva.
S ohledem např. na parametry jízdy a jízdu bez
vibrací může být však vhodné přeřadit při vyšších
otáčkách motoru.
Manuální převodovka má 6 převodových stupňů schéma řazení je vyraženo na řadicí páce.
Manuální převodovka
•
Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
•
Když neřadíte, nenechávejte nohu na pedálu
spojky.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte parkovací
brzdu - zařazení převodového stupně nestačí
k přidržení vozidla v každé situaci.
Indikátor řazení převodových
stupňů pro manuální převodovku. Vždy svítí pouze jedno
označení - během běžné jízdy
svítí uprostřed.
Pokud systém doporučuje zařadit vyšší převodový stupeň, kurzor rozsvítí "+".
Pokud systém doporučuje podřadit, rozsvítí "-"
(na obrázku je označeno červeně).
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 271
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Automatická převodovka
Automatická převodovka Geartronic*
Automatická převodovka Geartronic je místo
toho vybavena hydraulickým měničem točivého
momentu, který přenáší výkon z motoru na převodovku. K dispozici jsou dva režimy řazení: automaticky a manuální.
Polohy páky voliče
Polohy automatického řazení
se zobrazují vpravo na sdružené
přístrojové desce. (Vždy se
zobrazí pouze jedna indikace,
a to s polohou momentálně
zařazeného voliče převodů.)
V aktivní poloze svítí kontrolka "S" označující
"sportovní režim" ORANŽOVĚ.
P – Parkovací poloha
Pokud vůz startujete nebo parkujete, zvolte P.
Aby bylo možné přesunout páku voliče z polohy P,
musí být sešlápnut brzdový pedál a klíč (str. 79)
musí být v poloze II.
Sdružená přístrojová deska "Digital" s indikátorem převodových stupňů.
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka. Pokud vozidlo stojí, aktivujte parkovací brzdu, viz Parkovací brzda
(str. 290).
Číslo v rámečku označuje aktuální převodový stupeň.
U sdružené přístrojové desky
"Analogue" se zobrazí poloha
převodového stupně a šipky.
D: polohy automatického řazení. +/–: polohy manuálního
řazení. S: Sportovní režim*.3
Sdružená přístrojová deska informuje o poloze
voliče převodových stupňů následovně: P, R, N, D,
S*, 1, 2, 3 apod.
Související informace
•
•
3
272
Manuální převodovka (str. 271)
Automatická převodovka - Geartronic*
(str. 272)
POZNÁMKA
Aby bylo možné vozidlo uzamknout a aktivovat
alarm, musí být volicí páka v poloze P.
DŮLEŽITÉ
Při řazení polohy P musí vozidlo stát.
Charakter řazení řadicí páky se liší podle motoru.
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte parkovací
brzdu - poloha P u automatické převodovky
nestačí k přidržení vozidla v každé situaci.
ŽOVOU a v rámečku se zobrazí číslice 1, 2, 3
atd., což odpovídá právě zvolenému převodovému
stupni.
Pádla*
•
Abyste mohli řadit pomocí pádel, musíte je nejdříve aktivovat. Přitom se jedno z pádel musí přitáhnout k volantu - na sdružené přístrojové desce
se indikace změní z "D" na číslo odpovídající
momentálně zařazenému převodovému stupni.
R – Zpátečka
Při volbě polohy R musí vůz stát.
N – Neutrál
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Zabrzďte parkovací brzdu,
když vůz stojí s pákou voliče v poloze N.
Aby bylo možné přesunout páku voliče z polohy N
do jiné polohy, musí být sešlápnut brzdový pedál
a klíč (str. 79) musí být v poloze II.
D – Jízda
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky
řadí vyšší a nižší převodové stupně v závislosti na
úrovni akcelerace a rychlosti. Při přesunutí páky
voliče do polohy D z polohy R musí vůz stát.
Geartronic – polohy páky voliče při
manuálním řazení (+/-)
Řidič může také řadit převodové stupně
manuálně prostřednictvím automatické převodovky Geartronic. Motor vozu brzdí, když je pedál
plynu uvolněn.
Do požadované polohy se u manuálního řazení
dostanete přesunutím páky z polohy D do koncové polohy u "+/-". Kontrolka "+/-" na sdružené
přístrojové desce změní barvu z BÍLÉ na ORAN-
Pro zařazení vyššího převodového stupně
posuňte páku dopředu směrem ke znaménku
+ (plus). Páku uvolněte - vrátí se do neutrální
polohy mezi "+" a "–".
nebo
•
Pro zařazení nižšího převodového stupně
posuňte páku dozadu směrem ke znaménku
"–" (minus) a uvolněte ji.
Režim manuálního řazení "+/-" můžete zvolit kdykoliv během jízdy.
Manuální řazení pomocí volicí páky doplňuje ovládání na volantu, tzv. "pádla".
Chcete-li změnit převodový stupeň o jeden stupeň:
•
Potáhněte jedno z pádel dozadu k volantu
a uvolněte je.
Převodovka Geartronic automaticky zařadí nižší
rychlostní stupeň, pokud řidič nechá klesnout
rychlost na vhodnou hodnotu pro zařazení příslušného rychlostního stupně, aby se předešlo škubání a zhasnutí motoru.
Pro návrat do automatického jízdního režimu:
•
Přesuňte páku do koncové polohy D.
POZNÁMKA
Pokud má převodovka sportovní program, je
možné řadit manuálně pouze v poloze "+/-"
posunutím páky dopředu nebo dozadu. Indikace na sdružené přístrojové desce se změní
z S na zobrazení zařazených převodových
stupňů 1, 2, 3 atd.
Obě "pádla" na volantu.
"-": Zvolí se další nižší převodový stupeň.
"+": Zvolí se další vyšší převodový stupeň.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 273
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Pokud jsou otáčky motoru v přípustném rozsahu,
ke změně převodového stupně dojde při každém
potáhnutí pádla.
Po každé změně převodového stupně se na sdružené přístrojové desce objeví číslo momentálně
zařazeného převodového stupně.
POZNÁMKA
Automatická deaktivace
Pokud se pádla na volantu nepoužívají, po
krátké době se deaktivují. To poznáte podle
toho, že se indikace na sdružené přístrojové
desce změní z momentálně zařazeného převodového stupně zpátky na "D".
Výjimkou je brzdění motorem - v tomto případě jsou pádla aktivována po celou dobu,
kdy se brzdí.
Aktivace sportovního režimu:
•
Přesuňte volicí páku do strany z polohy D do
koncové polohy v "+S–" - indikace na sdružené přístrojové desce se změní z D na S.
Sportovní režim můžete zvolit kdykoliv během
jízdy.
Geartronic - zimní režim
Ruční deaktivace
Pádla na volantu lze rovněž deaktivovat ručně:
1.
Přitáhněte pádla k volantu a podržte,
dokud nezmění sdružená přístrojová
deska znak z čísla aktuálního převodového stupně na „D“.
Pádla lze používat rovněž v kombinaci s volicí
pákou ve sportovním režimu* - v tomto případě
jsou pádla stále aktivována a nedeaktivují se.
274
Sportovní program poskytuje sportovnější charakteristiky a připouští vyšší
otáčky motoru pro převodové stupně.
Současně reaguje mnohem rychleji na
sešlápnutí pedálu plynu. Během aktivní jízdy je
upřednostňováno používání nižších převodových
stupňů, což vede ke zpožděnému řazení nahoru.
Na kluzkých vozovkách může být rozjezd snadnější, když je manuálně zařazen 3. převodový stupeň.
•
4
Geartronic - sportovní režim (S)
2.
Sešlápněte brzdový pedál a přesuňte volicí
páku z polohy D do koncové polohy "+/–" –
na sdružené přístrojové desce se změní indikátor zařazeného převodového stupně z D na
číslici 14.
Řaďte až na 3. převodový stupeň dvojím
zatlačením páky směrem k + (plus) - na sdružené přístrojové desce se změní indikátor
zařazeného převodového stupně z 1 na 3.
3.
Uvolněte pedál brzdy a opatrně přidávejte
plyn.
„Zimní režim“ převodovky znamená, že vůz jede
s nižšími otáčkami motoru a omezeným výkonem
motoru na poháněná kola.
Kick-down
Pokud zcela sešlápnete pedál plynu (za polohu
normálně považovanou za plnou akceleraci), převodovka okamžitě zařadí nižší rychlostní stupeň.
Takzvaně podřadí.
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kick-down,
převodovka automaticky zařadí vyšší rychlostní
stupeň.
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální
akceleraci, například při předjíždění.
Bezpečnostní funkce
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací program převodovky je vybaven ochranným blokováním řazení dolů, které blokuje funkci kick-down.
Převodovka Geartronic neumožní řazení nižšího
rychlostního stupně/kick-down, pokud by mělo
dojít ke zvýšení otáček motoru, které by způsobilo
jeho poškození. Nic se nestane, pokud se řidič
stále pokouší takto zařadit nižší převodový stupeň
při vysokých otáčkách motoru – zůstane zařazen
původní převodový stupeň.
Je-li vozidlo ve sportovním režimu*, nejdříve se zobrazí "S".
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Při aktivaci funkce podřazení může vůz přeřadit
i o několik rychlostních stupňů v závislosti na
otáčkách motoru. Vůz zařadí vyšší rychlostní stupeň při dosažení maximálních otáček, aby se
předešlo poškození motoru.
Blokování páky voliče
•
Existují dva druhy uzávěrky volicí páky - mechanická a automatická.
Mechanické blokování řazení
Odtahování vozidla - viz důležité informace v kapitole Tažení vozidla (str. 309).
Blokování řazení - Neutrál (N)
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo stálo
déle než 3 sekundy (bez ohledu na to, zda běží
motor), páka voliče se zablokuje.
•
Převodovky (str. 270)
G021351
Související informace
Převodová kapalina - kvalita a objem
(str. 392)
Elektrické blokování převodovky –
Blokování řazení Parkovací poloha (P)
Aby bylo možné přesunout páku voliče z polohy P
do jiné polohy, musí být sešlápnut brzdový pedál
a klíč (str. 79) musí být v poloze II.
Tažení vozu
•
Držte sešlápnutý pedál brzdy, když přesouváte páku voliče do jiné polohy.
Páka voliče převodových stupňů může být
neomezeně přesouvána mezi polohami N a D.
Ostatní polohy jsou blokovány západkou, která se
uvolňuje blokovacím tlačítkem na páce voliče převodových stupňů.
Aby bylo možné přesunout páku voliče z polohy N
do jiné polohy, musí být sešlápnut brzdový pedál
a klíč (str. 79) musí být v poloze II.
Deaktivace automatického blokování
řazení
Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou je
možné pohybovat dopředu a dozadu mezi polohami P, R, N a D.
Automatické blokování řazení
Automatická převodovka má speciální bezpečnostní systémy:
Parkovací poloha (P)
Stojící vůz s běžícím motorem:
}}
275
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Pokud je vozidlo nepojízdné, např. z důvodu vybitého akumulátoru, musí být páka voliče přesunuta
z polohy P, aby se s vozidlem mohlo pohybovat.
Nadzvedněte vytvarovanou vložku ve
schránce za středovou konzolou a vyhledejte
odpružené tlačítko dole ve schránce.
Stiskněte a podržte tlačítko.
Přesuňte volicí páku z polohy P a uvolněte
tlačítko.
4.
Namontujte do úložného prostoru zpátky
vložku.
Související informace
•
Automatická převodovka - Geartronic*
(str. 272)
Asistent pro rozjezd do svahu
(HSA)*
Před rozjetím nebo couváním do svahu můžete
dát nohu z brzdy - díky systému HSA (Hill Start
Assist) se vozidlo nerozjede zpátky.
Díky této funkci zůstává pedál natlakován
v brzdové soustavě několik sekund poté, kdy řidič
přesune nohu z brzdového pedálu na plynový
pedál.
Po několika sekundách resp. jakmile řidič zrychlí,
toto dočasně zabrzdění vymizí.
Související informace
•
Startování motoru (str. 268)
Start/Stop*
U některých kombinací motoru a převodovky
s funkcí Start/Stop, která se zapne např. když
vozy stojí nebo čekají na semaforech - motor se
potom dočasně vypne a automaticky se znovu
startuje, když se má pokračovat v cestě.
Péče o životní prostředí je jednou ze základních
hodnot společnosti Volvo Car Corporation, která
ovlivňuje veškeré naše činnosti. Výsledkem této
orientace je několik funkcí, které šetří energii.
Mezi ně patří funkce Start/Stop. Všechny funkce
mají za cíl snížit spotřebu paliva, což dále pomůže
snížit emise výfukových plynů.
Všeobecné informace o systému Start/
Stop
Motor je vypnutý - stává se tišším a čistějším...
276
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Díky funkci Start/Stop má řidič příležitost jezdit
více ekologicky - v případě potřeby se motor
automaticky vypne.
Systém nabídek vozidla MY CAR (str. 111) obsahuje v části Drive-E informace o systému Start/
Stop společnosti Volvo a doporučení pro úsporou
jízdu.
Manuální nebo automatická převodovka
Upozorňujeme, že funkce Start/Stop reaguje
odlišně podle toho, zda se používá manuální nebo
automatická převodovka.
Související informace
Start/Stop* - funkce a ovládání
Funkce Start/Stop se aktivuje
automaticky po nastartování
motoru pomocí klíče. Řidič je
na funkci upozorněn pomocí
symbolu tlačítka Zap/Vyp, které
se rozsvítí na sdružené přístrojové desce, a pomocí kontrolky,
která se rozsvítí na
tlačítku Zap/Vyp.
•
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje
(str. 280)
Všechny běžné systémy ve voze
jako např. osvětlení, rádio apod. fungují u motoru,
který se automaticky zastavil, zcela normálně.
Dočasně však může dojít k omezení některých
funkcí, např. k omezení otáček ventilátoru klimatizace nebo ke stažení extrémní hlasitosti audio
systému.
•
•
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 279)
Automatické zastavení motoru
Start/Stop* - nežádoucí zastavení manuální
převodovky (str. 281)
Aby došlo k automatickému zastavení motoru,
musí být splněny následující podmínky:
•
•
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 282)
•
•
•
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 277)
Startování motoru (str. 268)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje
(str. 281)
Podmínky
Funkce Start/Stop se aktivuje automaticky po
nastartování motoru pomocí klíče.
A
M/AA
Vyřaďte spojku, zařaďte neutrál a uvolněte spojkový pedál - motor se automaticky vypne.
M
Zastavte vůz pomocí brzdového pedálu
a nohu nechejte na pedálu - motor se
automaticky zastaví.
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Pokud je aktivní funkce ECO,
motor se může automaticky
zastavit ještě před úplným
zastavením vozidla.
U některých variant motor může motor automaticky vypnout před tím, než vozidlo zastaví, a to
bez ohledu na to, zda je funkce ECO aktivována.
Pokud se motor automaticky zastaví, na
sdružené přístrojové desce se rozsvítí
symbol funkce Start/Stop.
Baterie - Start/Stop (str. 361)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 277
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Automatické nastartování motoru
Podmínky
Deaktivace funkce Start/Stop
M/A
A
S řadicí pákou v neutrálu:
1.
Sešlápněte spojkový pedál nebo
plynový pedál - motor nastartuje.
2.
Zařaďte vhodný převodový stupeň
a rozjeďte se.
Uvolněte nohu z brzdového pedálu motor automaticky nastartuje a může
se pokračovat v jízdě.
A
Udržujte tlak na brzdovém pedálu
a sešlápněte plynový pedál - motor se
automaticky nastartuje.
A
Pokud se vůz nachází ze svahu, lze
postupovat rovněž následovně:
•
A
278
M
Uvolněte brzdový pedál a počkejte,
než se vůz rozjede - motor automaticky nastartuje, jakmile je
rychlost větší než běžná rychlost
chůze.
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
M
+A
V některých situacích může být
vhodně dočasně vypnout automatickou funkci Start/Stop
stisknutím tohoto tlačítka.
Vypnutí této funkce poznáte podle
toho, že zhasne kontrolka v tlačítku
a symboly Start/Stop na sdružené přístrojové desce.
Související informace
•
•
•
Start/Stop* (str. 276)
Startování motoru (str. 268)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje
(str. 281)
•
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje
(str. 280)
•
•
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 279)
•
•
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 282)
Start/Stop* - nežádoucí zastavení manuální
převodovky (str. 281)
Baterie - Start/Stop (str. 361)
Funkce Start/Stop zůstane vypnuta, dokud se
znovu neaktivuje pomocí tlačítka nebo dokud se
motor opět nenastartuje pomocí klíče.
Asistent při rozjezdu HSA
Uvolněním nohy z brzdového pedálu, když vůz
stojí ve svahu, se motor rovněž automaticky
nastartuje - díky funkci HSA (str. 276) (Hill Start
Assist) se vůz nerozjede zpátky.
U systému HSA () zůstává tlak v brzdovém
systému dočasně k dispozici, pokud řidič přesune
svou nohu z brzdového pedálu na plynový pedál,
aby se mohl rozjet poté, když se motor automaticky zastavil. Po několika sekundách resp. jakmile
řidič zrychlí, toto dočasně zabrzdění vymizí.
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Start/Stop* - motor se nevypne
Podmínky
Přestože je funkce Start/Stop aktivována, motor
se nevypne automaticky vždy.
Motor se automaticky nevypne, pokud:
Podmínky
M
+A
řidič rozepne přezku bezpečnostního
pásu.
M
+A
kapacita baterie je pod minimální přípustnou úroveň.
M
+A
motor nemá běžnou provozní teplotu.
M
+A
venkovní teplota je kolem bodu mrazu
nebo je vyšší než cca. 30°C.
M
+A
je aktivováno elektrické vyhřívání čelního skla.
M
+A
prostředí v prostoru pro cestující se liší
od nastavených hodnotB - to poznáte
podle toho, že ventilátor běží ve vysokých otáčkách.
M
+A
vůz je otočený.
M
+A
M/AA
teplota baterie startéru je příliš vysoká
nebo pod bodem mrazu.
M
+A
aktivuje se adaptivní tempomat Queue
Assist.
A
řidič intenzivně pohne volantem.
M
+A
A
filtr pevných částic ve výfukovém
systému je plný - dočasně vypojená
funkce Start/Stop se aktivuje znovu,
jakmile se provede automatické
čištění (viz Filtr sazí vznětových motorů
(DPF) (str. 300)).
M
+A
se volič převodových stupňů vysune
z polohy D do polohy R, SD nebo
"+/-".
cesta je velmi prudká.
M
+A
k elektrickému systému vozidla je
elektricky připojen přívěs.
M
+A
•
•
•
•
kapota je otevřenáC.
M
+A
•
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje
(str. 280)
převodovka nemá normální provozní
teplotu.
A
•
Start/Stop* - nežádoucí zastavení manuální
převodovky (str. 281)
atmosférický tlak vzduchu je menší
než tlak odpovídající cca.
1500-2500 metrům n.m. - skutečný
tlak vzduchu se mění podle převažujících klimatických podmínek.
A
•
•
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 282)
M/AA
vozidlo nedosáhne nejdříve rychlost
cca. 10 km/h (6 mph) po nastartování
pomocí klíče nebo posledním automatickém vypnutí.
Podmínky
M/AA
A
B
C
D
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Vozidlo se systémem ECC.
Pouze u některých motorů.
Sportovní režim.
Související informace
Start/Stop* (str. 276)
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 277)
Startování motoru (str. 268)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje
(str. 281)
Baterie - Start/Stop (str. 361)
* Volitelná výbava/příslušenství. 279
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Start/Stop* - motor automaticky
nastartuje
Podmínky
V některých případech může automaticky zastavený motor znovu nastartovat, aniž by řidič chtěl
v jízdě pokračovat.
V následujících situacích motor automaticky
nastartuje, i když řidič nesešlápne spojkový pedál
(u manuální převodovky) nebo nezvedne nohu
z brzdového pedálu (u automatické převodovky):
280
Podmínky
M/AA
Okna se zamlžují.
M+A
Prostředí v prostoru pro cestující se
odlišuje od nastavených hodnotB.
M+A
Došlo k dočasnému vysokému odběru
proudu nebo kapacita baterie klesne
na nejnižší přípustnou úroveň.
M+A
Opakovaně je sešlapován brzdový
pedál.
M+A
Kapota je otevřenáC.
M+A
Pokud dojde k automatickému vypnutí
vozidla, když vozidlo nezastavilo úplně,
vozidlo se začne pohybovat nebo
mírně zvýší svou rychlost.
M+A
Zámek bezpečnostního pásu řidiče je
rozepnutý a volicí páka je v poloze D
nebo N.
A
M/AA
Pohyby volantuC.
A
se volič převodových stupňů vysune
z polohy D do polohy SD, R nebo
"+/-".
A
Dveře řidiče jsou otevřené a volicí
páka je v poloze D- ozve se zvukové
upozornění a textová zpráva informuje,
že je aktivní funkce Start/Stop.
A
A
B
C
D
•
•
•
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 282)
Baterie - Start/Stop (str. 361)
Start/Stop* (str. 276)
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Vozidlo se systémem ECC.
Pouze u některých motorů.
Sportovní režim.
VAROVÁNÍ
Neotevírejte kapotu motoru, pokud se motor
zastavil automaticky – motor se může náhle
automaticky spustit. Před otevřením kapoty
motor nejdříve vypněte jako obvykle stisknutím
tlačítka START/STOP ENGINE.
Související informace
•
•
•
•
•
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 277)
Startování motoru (str. 268)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje
(str. 281)
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 279)
Start/Stop* - nežádoucí zastavení manuální
převodovky (str. 281)
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Start/Stop* - motor automaticky
nenastartuje
Po automatickém vypnutí motor někdy nenastartuje automaticky.
V následujících případech nedojde po automatickém vypnutí motoru k jeho automatickému
nastartování:
Podmínky
M/AA
Byl zařazen převod bez sešlápnutí
spojky - text na displeji řidiče upozorní,
aby zařadil neutrál - potom bude
možné motor automaticky nastartovat.
M
Řidič není omezen.
M
Řidič není připoután, volicí páka je
v poloze P a dveře řidiče jsou otevřené
- motor musí být nastartován normálně.
A
A
•
•
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 282)
Baterie - Start/Stop (str. 361)
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky
Pokud nastartování nebude úspěšné a motor se
zastaví, pokračujte následovně:
1.
Zkontrolujte, zda je na straně řidiče bezpečnostní pás připoután do přezky.
2.
Sešlápněte znovu spojkový pedál - motor
automaticky nastartuje.
3.
V některých případech se musí zařadit neutrál. Na sdružené přístrojové desce se zobrazí
text Zařaďte neutrál.
Související informace
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 276)
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 277)
Startování motoru (str. 268)
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 276)
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 277)
Startování motoru (str. 268)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje
(str. 281)
•
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje
(str. 280)
•
•
•
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 279)
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 282)
Baterie - Start/Stop (str. 361)
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje
(str. 280)
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 279)
Start/Stop* - nežádoucí zastavení manuální
převodovky (str. 281)
* Volitelná výbava/příslušenství. 281
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Start/Stop* - kontrolky a zprávy
Textová zpráva
Funkce Start/Stop může v některých
situacích kromě indikační kontrolky rozsvítit na sdružené přístrojové desce
Funkce Start/Stop může zobrazovat na sdružené
přístrojové desce textové zprávy.
Kontrolka
282
také textové zprávy. V některých případech je
třeba provést doporučená opatření. Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.
Zpráva
Info/akce
M/AA
Aut. Start/Stop Nutný servis
Systém Start/Stop není funkční. Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
M+A
Autostart Motor běží + zvukový
signál
Aktivuje se, když se otevřou dveře řidiče a došlo k automatickému vypnutí motoru a volicí páka převodovky je v poloze D.
A
Stiskněte tlačítko Start
Motor automaticky nenastartuje - nastartujte motor běžně pomocí tlačítka START/STOP ENGINE.
M+A
Pro start sešlápněte spojk.
pedál
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na sešlápnutí spojkového pedálu.
M
Pro start sešlápněte brzd.
a spojk. ped.
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na sešlápnutí brzdového nebo spojkového
pedálu.
M
Zařazením neutrálu nastartujte
Převodový stupeň je zařazen bez sešlápnutí spojky - vyřaďte převod a řadicí pákou zařaďte neutrál.
M
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Kontrolka
A
Zpráva
Info/akce
Pro nastartování zvolte
P nebo N
Funkce Start/Stop je vypnuta - přesuňte volič řazení do polohy N nebo P a nastartujte motor jako
obvykle pomocí tlačítka START/STOP ENGINE.
A
Stiskněte tlačítko Start
Motor nestartuje automaticky - nastartujte motor jako obvykle pomocí tlačítka START/STOP
ENGINE a přesuňte volič řazení do polohy P nebo N.
A
M/AA
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Pokud zpráva po dokončení akce nezhasne, kontaktujte servisní dílnu - doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 276)
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 277)
Startování motoru (str. 268)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje
(str. 281)
•
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje
(str. 280)
•
•
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 279)
•
Baterie - Start/Stop (str. 361)
Start/Stop* - nežádoucí zastavení manuální
převodovky (str. 281)
* Volitelná výbava/příslušenství. 283
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Jízdní režim ECO*
ECO5
je inovativní funkce společnosti Volvo pro
vozidla s automatickou převodovkou, která
dokáže snížit spotřebu paliva až o 5 %, v závislosti na stylu jízdy řidiče. Tato funkce poskytuje
řidiči možnosti aktivnějšího přístupu k ekologické
jízdě.
Všeobecné informace
Při aktivaci funkce ECO se
změní následující:
POZNÁMKA
Je-li aktivována funkce ECO, změní se
některé parametry v nastavení klimatizace
a omezí se funkčnost některých elektrických
spotřebičů. Některá nastavení lze resetovat
manuálně, nicméně funkčnost bude v plném
rozsahu obnovena až deaktivací funkce ECO.
ECO - provoz
bolu ECO na sdružené přístrojové desce a podle
svitu kontrolky ECO- na tlačítku.
Funkce ECO zapnuta nebo vypnuta
Vypnutí funkce ECO poznáte
podle toho, že zhasne kontrolka
ECO na sdružené přístrojové
desce a kontrolka ECO na tlačítku. Funkce zůstane vypnuta
do opětovné aktivace tlačítkem
ECO.
Eco Coast - funkce
•
•
•
284
Body řazení v převodovce.
Řízení motoru a reakce z plynového pedálu.
Funkce Start/Stop - motor se může automaticky vypnout před tím, než vozidlo zcela
zastaví.
•
Funkce Eco Coast je aktivována - brzdění
motorem se vypne.
•
Nastavení systému ovládání klimatu - některé
elektrické spotřebiče se deaktivují nebo fungují se sníženým výkonem.
5
Subfunkce Eco Coast prakticky znamená, že je
deaktivováno brzdění motoru a kinetická energie
vozidla se tedy používá k setrvačné jízdě na delší
vzdálenosti. Při uvolnění pedálu akcelerátoru se
automaticky odpojí převodovka od motoru jehož
otáčky se sníží na volnoběh s minimální spotřebou.
ECO Zapnuto/Vypnuto
Kontrolka ECO
Funkce ECO se deaktivuje při vypnutí motoru a je
proto nutné ji po každém nastartování motoru
aktivovat. Pro některé motory platí výjimky. Je
však snadné ověřit si aktivaci funkce podle sym-
Tato funkce je určena pro plánované snížení
rychlosti, např. na dojezd setrvačností do zóny se
sníženou maximální rychlostí.
Funkce Eco Coast umožňuje proaktivní jízdu, kdy
řidič může využívat tzv. techniky "Pulse & Glide"
(Rozjezd a setrvačné jízdy) a brzdit minimálně.
Kombinací funkce Eco Coast a dočasným deaktivováním funkce ECO lze společně snížit spotřebu
paliva. Tedy:
Není k dispozici u verze V40 CROSS COUNTRY s AWD.
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
•
Aktivní Eco Coast: Dlouhý dojezd bez brzdění
motorem = nízká spotřeba
a
•
Deaktivovaná funkce ECO: krátký dojezd s
brzděním motorem = minimální spotřeba.
POZNÁMKA
Aby však spotřeba paliva byla optimální,
neměla by se funkce Eco Coast používat při
dojíždění setrvačností na krátké vzdálenosti.
Aktivace Eco Coast
•
•
•
Stiskněte tlačítko ECO.
•
Změňte převodový stupeň pomocí pádel pod
volantem.
•
Sešlápněte plynový nebo brzdový pedál.
Eco Coast - omezení
Tato funkce není k dispozici v následujících případech:
je aktivní tempomat
Volicí páka je v poloze D
•
Rychlost je v rozmezí přibližně
65 - 140 km/h (40-87 mph)
motor nebo převodovka nemají normální provozní teplotu
•
volicí páka se přesune z polohy D- do polohy
„S+/-“
•
rychlost je mimo rozmezí přibližně
65 - 140 km/h (40-87 mph).
Tlačítko ECO je aktivováno
Sklon svahu není strmější než přibližně 6 %.
Deaktivace Eco Coast
V určitých situacích může být žádoucí deaktivovat
funkci Eco Coast. Příklady takových situací:
•
na strmých klesáních - za účelem brzdění
motorem.
•
bezprostředně před předjížděcím manévrem za účelem co nejbezpečnějšího provedení
manévru.
Další informace a nastavení
Posuňte řadicí páku do manuální polohy „S
+/-“.
•
•
•
Funkce se aktivuje úplným uvolněním pedálu
akcelerátoru při současném splnění následujících
podmínek:
•
•
•
Funkci Eco Coast lze deaktivovat a vrátit se tak
k brzdění motorem následovně:
sklon svahu je strmější než přibližně 6 %.
provede se manuální změna převodového
stupně pomocí řadicích pádel pod volantem*
Systém nabídky vozidla MY CAR obsahuje další
informace o koncepci ECO - viz kapitola MY CAR
(str. 111).
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 122)
285
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Pohon všech kol6 (AWD)*
Hill Descent Control (HDC)8
Pohon všech kol (AWD – All Wheel Drive) znamená, že jsou poháněna všechna čtyři kola vozu.
Pohon všech kol je zařazen stále.
HDC může být přirovnán k automatické motorové brzdě. Když uvolníte pedál plynu při jízdě
z kopce, vůz je normálně brzděn motorem, který
se snaží udržovat volnoběžné otáčky. Čím je
cesta prudší a vozidlo více zatížené, tím rychleji
vozidlo dojíždí setrvačností, i když brzdí motorem
- funkce HDC toto kompenzuje automatickým
přibrzďováním.
Funkce
Všeobecné informace o systému HDC
Princip AWD7.
Výkon motoru je rozdělován automaticky mezi
přední a zadní kola. Elektronicky řízený systém
spojky rozděluje výkon na kola, která mají nejlepší
přilnavost na aktuálním povrchu vozovky. Tak je
zajištěna nejlepší možná trakce a nedochází
k prokluzování kol. Při normální jízdě je větší část
výkonu přenášena na přední kola.
HDC je zvláště užitečný v příkrém klesání s nerovným povrchem vozovky a s kluzkými částmi. Např.
při spouštění člunu na přívěsu z rampy.
VAROVÁNÍ
Pohon všech kol zvyšuje bezpečnost jízdy za
deště, sněžení a při jízdě na kluzké vozovce.
Systém HDC nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Související informace
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem
nese v konečném důsledku vždy řidič.
•
6
7
286
Funkce umožňuje zvýšit/snížit rychlost jízdy
z kopce, přičemž noha je pouze na pedálu plynu,
bez používání nožní brzdy. Citlivost plynového
pedálu se snižuje a jeho přesnost se zvyšuje
pomocí plného ovládání, při kterém je pedál omezen a otáčky motoru udržovány v omezeném rozsahu. Brzdový systém brzdí sám a zajišťuje nízkou
a rovnoměrnou rychlost vozidla, takže řidič se
může zcela soustředit na řízení.
Hill Descent Control (HDC) (str. 286)
HDC - zapnuto/vypnuto.
K zapnutí a vypnutí funkce HDC se používá jeden
ze spínačů na středové konzole. Je-li funkce
zapnuta, kontrolka se rozsvítí.
Pokud systém HDC funguje normálně,
rozsvítí se na sdružené přístrojové desce
symbol společně s textovou zprávou Sjíždění
svahů, ovládání ZAP.
V případě mechanické převodovky funkce funguje
jen u prvního převodového stupně a zpátečky.
V případě automatické převodovky se musí zvolit
1 v režimu manuálního řazení (+S) nebo se musí
zvolit R. To poznáte podle čísla 1 nebo R na sdružené přístrojové desce, viz Automatická převodovka - Geartronic* (str. 272).
V40 CROSS COUNTRY
Obrázek je schématický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na trhu a modelu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Systém HDC nelze aktivovat, je-li u automatické převodovky zařazena poloha D.
Provoz
HDC umožňuje vozu jet rychlostí maximálně
10 km/h (6 mph) dopředu s brzděním motorem
a couvat rychlostí maximálně 7 km/h (4 mph).
Můžete však dosáhnout jakékoli rychlosti v rámci
převodového stupně sešlápnutím pedálu plynu.
Po uvolnění plynového pedálu, vozidlo rychle zpomalí na 10 nebo 7 km/h (6 nebo 4 mph), bez
ohledu na klesání svahu a bez potřeby ovládání
nožní brzdy.
Brzdová světla se automaticky rozsvítí, když
funkce zasahuje. Řidič může vůz kdykoli brzdit
nebo zastavit pomocí nožní brzdy.
HDC je deaktivován:
•
•
pomocí tlačítka Zap/Vyp na středové konzole
•
pokud je u automatické převodovky v režimu
manuálního řazení zvolen jiný převodový stupeň nebo 1 nebo R.
pokud je u mechanické převodovky zařazen
jiný převodový stupeň než 1 nebo R.
Funkci můžete kdykoli vypnout. Pokud ji vypnete
při jízdě z kopce, brzdný účinek je zrušen pomalu,
nikoli naráz.
8
HDC je k dispozici pouze u modelu V40 CROSS COUNTRY AWD.
Je-li systém HDC aktivován, můžete mezi aktivací plynového pedálu a reakcí motoru pozorovat jisté zpoždění.
Související informace
•
•
Pohon všech kol (AWD)* (str. 286)
•
Manuální převodovka (str. 271)
Automatická převodovka - Geartronic*
(str. 272)
Nožní brzda
Nožní brzda se používá ke snížení rychlosti
vozidla během jízdy.
Vůz je vybaven dvěma brzdovými okruhy. Pokud
dojde k poškození brzdového okruhu, bude třeba
k dosažení běžného brzdění sešlapovat brzdový
pedál hlouběji a s větším tlakem.
Vůz je vybaven posilovačem brzd.
VAROVÁNÍ
Posilovač brzd funguje, jenom když motor
běží.
Pokud se používá brzda, když neběží motor, pedál
je tuhý a k zabrzdění vozu musí být vyvinuta větší
síla.
U vozidel s funkcí Asistent pro rozjezd do svahu
(HSA)* (str. 276)* se pedál vrací do běžné polohy
pomaleji než obvykle, pokud toto vozidlo parkuje
ve svahu nebo na nerovném povrchu.
Ve velmi hornatém terénu nebo při jízdě s velkým
zatížením mohou být brzdy odlehčeny využitím
brzdného účinku motoru. Brzdný účinek motoru je
nejintenzivnější, pokud se používá při jízdě
z kopce stejný převodový stupeň jako při jízdě do
téhož kopce.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 287
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Více všeobecných informací o velkém zatížení
vozu, Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky
(str. 388).
Brzdění na mokrých cestách
Pokud jedete delší dobu v prudkém dešti bez
brzdění, při zabrzdění mohou brzdy reagovat se
zpožděním. To se rovněž může stát po opuštění
automyčky. V tomto případě musíte brzdu sešlápnout prudčeji. Proto udržujte větší vzdálenost od
vozidel vpředu.
Po jízdě na mokrých cestách a po opuštění automyčky brzďte vozidlo intenzivněji. Brzdové
kotouče se potom zahřejí, rychleji se osuší a jsou
chráněny před korozí. Při brzdění vezměte v úvahu
dopravní situaci v okolí.
Brzdění na solených cestách
Při jízdě po solených cestách se na brzdových
kotoučích a brzdovém obložení může vytvořit
vrstva soli. Tím se může prodloužit brzdná dráha.
Z tohoto důvodu udržujte skutečně velkou bezpečnostní vzdálenost k vozidlu vpředu. Dále
pamatujte na následující:
288
•
Čas od času zabrzďte, abyste odstranili vrstvy
soli. Dávejte pozor, abyste brzděním neohrozili ostatní účastníky silničního provozu.
•
Po ukončení jízdy a před zahájením další jízdy
jemně sešlápněte brzdový pedál.
Údržba
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti
a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat servisní
intervaly Volvo, které jsou uvedeny v Záruční
a servisní knížce.
Nová a náhradní brzdová obložení a brzdové
kotouče optimálně brzdí až po ujetí několika set
kilometrů, když se "usadí". Omezenou schopnost
brzdit kompenzujte intenzivnějším sešlapováním
brzdového pedálu. Společnost Volvo doporučuje
montovat výhradně brzdová obložení schválená
pro váš vůz Volvo.
DŮLEŽITÉ
Symboly na sdružené přístrojové desce
Kontrolka
Popis
Svítí trvale – Zkontrolujte hladinu
brzdové kapaliny. Pokud je hladina
nízká, doplňte brzdovou kapalinu
a zkontrolujte vůz, abyste zjistili příčinu úniku brzdové kapaliny.
Svítí nepřerušovaně po dobu
2 sekund, když je motor nastartován - automatická kontrola funkcí.
VAROVÁNÍ
Pravidelně se musí kontrolovat opotřebení
komponentů brzdového systému.
Pokud se současně rozsvítí
a
může to znamenat závadu v brzdovém
systému.
,
Informace, jak postupovat, vám sdělí v servisu.
Další možností je požádat servis o provedení
prohlídky - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Je-li hladina v nádržce s brzdovou kapalinou
v tento okamžik v pořádku, opatrně dojeďte
s vozem do nejbližšího servisu a požádejte
o kontrolu brzd - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
v nádržce pod MIN, nejdříve doplňte brzdovou
kapalinu a až potom můžete jet.
Musíte zjistit důvod ztráty brzdové kapaliny.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Parkovací brzda (str. 290)
Brzdový pedál - protiblokovací
brzdový systém
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 289)
Protiblokovací brzdový systém, ABS (Anti-lock
Braking System), brání zablokování kol během
brzdění.
•
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické
situace (str. 290)
•
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 289)
Tato funkce udržuje řiditelnost vozu a usnadňuje
objetí překážky v případě, například, nebezpečí.
Při zásahu ABS můžete pocítit vibrace pedálu
brzdy. Jde o zcela normální jev.
Související informace
•
•
Po nastartování motoru a uvolnění brzdy provede
systém ABS krátkou kontrolu. Při nižší rychlosti
může být proveden další automatický test
systému ABS. Test můžete vnímat jako pulzování
brzdového pedálu.
Související informace
•
•
•
•
Nožní brzda (str. 287)
Parkovací brzda (str. 290)
Brzdový pedál - nouzová brzdová
světla a automatická výstražná
funkce ukazatelů směrů
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě prudkého brzdění, aby upozornila ostatní vozidla.
Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného
brzdění, kdy stále svítí.
Nouzová brzdová světla jsou aktivována při
rychlostech nad 50 km/h (31 mph) v případě
intenzivního brzdění a v případě zásahu systému
ABS. Jakmile rychlost vozidla při brzdění klesne
pod 10 km/h(6 mph), brzdové světlo přestane
blikat a začne trvale svítit - současně se aktivují
výstražná světla(str. 97), která blikají do doby, než
řidič zrychlí vůz na 20 km/h (12 mph). Výstražná
světla lze vypnout také stisknutím tlačítka.
Související informace
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 289)
•
•
•
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické
situace (str. 290)
•
Nožní brzda (str. 287)
Parkovací brzda (str. 290)
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické
situace (str. 290)
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 289)
289
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Nožní brzda - brzdový asistent pro
kritické situace
Brzdový asistent pro kritické situace, EBA
(Emergency Brake Assist), pomáhá zvýšit
brzdnou sílu a snížit tak brzdnou vzdálenost.
Systém EBA detekuje styl jízdy řidiče a v případě
potřeby zvýší brzdný účinek. Brzdná síla může být
zvýšena až na úroveň, kdy zasahuje ABS. Při uvolnění tlaku na brzdový pedál se funkce EBA přeruší.
Parkovací brzda
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte parkovací
brzdu - zařazení převodového stupně nebo
poloha P u automatické převodovky nestačí
k přidržení vozidla v každé situaci.
POZNÁMKA
•
Uvolněte pedál nožní brzdy a ujistěte se, že
vozidlo stále stojí.
4.
Pokud se vozidlo pohybuje, potáhněte parkovací brzdu ještě pevněji.
Parkování ve svahu
•
Natočte kola pryč od obrubníku.
Je-li vůz zaparkován čelem z kopce:
•
Nožní brzda (str. 287)
Natočte kola směrem k obrubníku.
Uvolnění parkovací brzdy
Parkovací brzda (str. 290)
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 289)
3.
Je-li vůz zaparkován čelem do kopce:
Související informace
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 289)
Potáhněte pevně páku.
>
Výstražný symbol na sdružené přístrojové desce svítí. Výstražný symbol se
rozsvítí bez ohledu na to, zda je parkovací
brzda aktivována malou nebo velkou sílou.
Při parkování vozu vždy zařaďte 1. převodový stupeň (mechanická převodovka) nebo přesuňte
páku voliče do polohy P (automatická převodovka).
Je-li systém EBA aktivován, brzdový pedál
klesne nepatrně dále než obvykle - sešlápněte (držte) brzdový pedál podle potřeby.
Pokud se brzdový pedál uvolní, brzdění bude
ukončeno.
•
•
•
2.
Parkovací brzda brání vozidlu rozjet se z klidové
polohy. Používá k tomu mechanické zajištění
resp. zablokování dvou kol.
Výstražný symbol na sdružené přístrojové desce.
1.
Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
Aktivace parkovací brzdy
2.
Mírně nadzvedněte páku, stiskněte tlačítko,
spusťte páku dolu a uvolněte tlačítko.
> Výstražný symbol na sdružené přístrojové
desce zhasne.
1.
Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
Pokud řidič zapomene uvolnit parkovací brzdu,
rozsvítí se výstražná kontrolka, ozve se zvukový
signál a zpráva na sdružené přístrojové desce
290
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
upozorní řidiče na tuto skutečnost, jakmile
rychlost vozidla překročí 10 km/h (6 mph).
Související informace
•
Nožní brzda (str. 287)
Jízda ve vodě
DŮLEŽITÉ
Jízda ve vodě zahrnuje průjezd vozidla hlubokou
vodou na vozovce, která je pokryta vodou. Brodění musíte věnovat zvýšenou pozornost.
Pokud se do vzduchového filtru dostane voda,
mohlo by dojít k poškození motoru.
Je-li hloubka větší než 30 cm, voda by se
mohla dostat do převodovky. Tím se sníží
mazací schopnost oleje a zkrátí se životnost
těchto systémů.
Vozidlo může jet přes vodu s maximální hloubkou
30 cm maximálně rychlostí chůze. Průjezdu
tekoucí vodou musí být věnována zvýšená pozornost.
Záruka se nevztahuje na poškození komponentů, motoru, převodovky, turbodmychadla,
diferenciálu a interních komponentů způsobené zaplavením, hydrostatickým zablokování
nebo nedostatkem oleje.
Při jízdě ve vodě udržujte nízkou rychlost a nezastavujte. Po projetí vodou sešlápněte lehce pedál
brzdy a zkontrolujte, zda jsou brzdy plně funkční.
Například bláto a voda na brzdovém obložení
mohou mít za následek opožděnou reakci brzd.
•
V případě potřeby očistěte po průjezdu vodou
nebo bahnem kontakty napájecího konektoru
elektrického vyhřívání a tažné zařízení.
•
Nenechávejte stát vůz delší dobu ve vodě,
která sahá nad prahy - to by mohlo způsobit
poruchy elektroinstalace.
Pokud motor ve vodě zhasne, nepokoušejte
se jej znovu nastartovat a odtáhněte vozidlo
z vody do servisu. Doporučujeme autorizovaný
servis Volvo. Nebezpečí poruchy motoru.
Související informace
•
•
Odtah (str. 311)
Tažení vozu (str. 309)
291
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Přehřátí
Za určitých podmínek, např. při sportovní jízdě
v horách nebo v horkém počasí hrozí přehřátí
motoru a hnacího ústrojí, a to především v případě, že je vůz velmi naložen.
běžet několik minut na volnoběh, aby převodovka ochladla.
Jízda s otevřenými dveřmi
zavazadlového prostoru
•
Pokud dojde k přehřátí, může dojít k dočasnému vypnutí klimatizace.
•
Pokud jste vůz hodně zatěžovali, nevypínejte
motor ihned po zastavení vozu.
Pokud jedete s otevřenými dveřmi zavazadlového
prostoru, mohou se do vozidla přes otevřený
prostor dostat škodlivé výfukové plyny.
Informace o přehřátí v případě jízdy s přívěsem, viz
Jízda s přívěsem (str. 301).
292
•
Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte přídavné světlomety z mřížky chladiče.
•
Pokud je teplota v systému chlazení motoru
příliš vysoká, rozsvítí se varovná kontrolka
a na informačním displeji na sdružené přístrojové desce se zobrazí zpráva Vysoká
tepl. motoru Bezp. zastavte - bezpečně
zastavte vůz a několik minut nechte motor
běžet ve volnoběžných otáčkách, aby se
ochladil.
•
Pokud se zobrazí zpráva Vysoká tepl.
motoru Vypněte motor nebo Nízká
hlad.chl. kap.motoru Bezp. zastavte,
musíte po zastavení motor vypnout.
•
V případě přehřátí převodovky se aktivuje
integrovaná ochrana, která, mimo jiné, rozsvítí
na sdružené přístrojové desce varovnou kontrolku a zprávu Horká převod. Snižte
rychlost nebo Horká převod. Bezp.
zastavte Počk.až zchl. - postupujte podle
dále uvedených doporučení, snižte rychlost,
vozidlo bezpečně zastavte a nechejte motor
VAROVÁNÍ
Nejezděte s vozem, když jsou zadní výklopné
dveře otevřené! Do prostoru pro zavazadla by
se mohly nasát toxické výfukové plyny.
POZNÁMKA
Je v pořádku, že chladicí ventilátor motoru
funguje jistou dobu po vypnutí motoru.
Související informace
•
Jízda s přívěsem - mechanická převodovka
(str. 302)
•
Jízda s přívěsem - automatická převodovka
(str. 303)
Související informace
•
Nakládání (str. 149)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Přetížení - baterie spouštěče
Před dlouhou cestou
Zimní jízda
Elektrické funkce vozu zatěžují akumulátor různě.
Nenechávejte klíč ve spínací skříňce v poloze II,
pokud je vypnutý motor. Místo toho použijte
režim I, který je energeticky méně náročný, viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 79).
Před delší cestou doporučujeme provést následující kontroly:
Při jízdě v zimě je důležité provádět pravidelné
kontroly, aby bylo zajištěno, že lze s vozem jezdit
bezpečně.
Pamatujte také na různá příslušenství, která zatěžují elektrickou soustavu. Nepoužívejte funkce,
které mají velký odběr proudu, když je vypnutý
motor. Příklady funkcí:
•
•
•
•
světlomety
stěrače čelního okna
audiosystém (vysoká hlasitost).
•
Ujistěte se, že nikde nedochází k úniku
(palivo, olej nebo jiná kapalina).
Před začátkem zimní sezóny zkontrolujte následující:
•
Zkontrolujte všechny žárovky a hloubku
vzorku pneumatik.
•
•
V některých zemích patří k předepsanému
vybavení vozidla také výstražný trojúhelník
(str. 325).
Chladicí kapalina (str. 391) motoru musí
obsahovat 50 % glykolu. Tato směs chrání
motor do přibližně –35°C před zamrznutím.
K eliminaci zdravotních rizik nesmějí být
míchány různé typy glykolu.
•
Palivová nádrž musí být co nejplnější, aby se
předešlo kondenzaci.
•
Důležitá je viskozita motorového oleje. Oleje
s nízkou viskozitou (řidší oleje) usnadňují
startování za chladného počasí a také snižují
spotřebu paliva, když je motor studený. Další
informace o vhodných olejích, viz Motorový
olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 388).
Související informace
•
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 343)
•
•
Rezervní kolo* (str. 320)
Nezapomeňte:
Výměna světla - obecné informace (str. 347)
V tomto případě nabijte akumulátor tak, že
nastartujete motor a necháte jej minimálně
15 minut běžet - akumulátor se rychleji
dobije během jízdy než u stojícího vozidla
s motorem běžícím na volnoběh.
Související informace
•
Zkontrolujte, zda motor pracuje normálně
a zda je normální spotřeba paliva (str. 397).
ventilátor větrání
Jakmile napětí akumulátoru klesne, na informačním displeji se zobrazí Vybitá baterie Úsporný
režim. Funkce šetření energií vypne určité
funkce nebo omezí určité funkce, jako jsou např.
ventilátor větrání a audiosystém.
–
•
Baterie spouštěče - obecné informace
(str. 358)
DŮLEŽITÉ
Oleje s nízkou viskozitou nesmějí být používány pro sportovní jízdu nebo za horkého
počasí.
•
Musí být zkontrolován stav akumulátoru
a hladina elektrolytu. Chladné počasí před}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 293
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
•
stavuje velké zatížení akumulátoru a jeho
kapacita je chladem snížena.
Klapka plnicí trubky palivové nádrže
- otevření/zavření
Používejte kapalinu do ostřikovačů (str. 358),
aby se v nádržce kapaliny ostřikovačů nevytvářel led.
Klapku plnicí trubky palivové nádrže lze otevřít/
zavřít následovně:
Pro dosažení optimální přilnavosti doporučuje
společnost Volvo používání zimních pneumatik na
všech kolech, pokud se má vyskytovat sníh nebo
led.
Otevření/zavření dvířek hrdla palivové
nádrže
POZNÁMKA
V některých zemích je používání zimních
pneumatik předepsáno zákonem. V některých
zemích nejsou povoleny pneumatiky s hřeby.
Kluzké povrchy
Procvičte si jízdu na kluzkých površích za simulovaných podmínek, abyste zjistili, jak se vozidlo na
nich chová.
Lehce zatlačte na zadní stranu klapky plnicí
trubky paliva a otevřete ji.
Klapku vytáhněte.
Po dočerpání paliva klapku zavřete.
Popis zamknutí a odemknutí klapky plnicí trubky
paliva - viz Zamykání/odmykání - klapka plnicí
trubky palivové nádrže (str. 175). Logika zamykání
klapky plnicí trubky paliva je stejná jako při zamykání a odemykání systému Keyless a centrálního
zamykání.
294
Související informace
•
Doplňování paliva (str. 295)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Dvířka hrdla palivové nádrže manuální otevírání
Pokud klapku plnicí trubky palivové nádrže nelze
otevřít zvenku, lze ji otevřít manuálně.
Doplňování paliva
2.
Palivová nádrž je vybavena systémem plnění
paliva bez krytu. Plnění se provádí následovně:
Viz informace o schválených palivech v příslušné kapitole o benzínu (str. 296) a naftě
(str. 297).
1.
3.
Vložte hrdlo čerpací pistole do otvoru plnění
paliva. Hrdlo musíte pořádně zasunout do
plnicí trubky. Plnicí trubka má dva otevírací
kryty. Hrdlo se před čerpáním paliva musí
zatlačit za oba kryty.
4.
Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
dokud se pistole u čerpacího stojanu poprvé
sama nevypne.
POZNÁMKA
Otevřete dvířka hrdla palivové nádrže.
Otevřete/sundejte boční kryt v zavazadlovém
prostoru (na stejné straně jako jsou dvířka
hrdla palivové nádrže).
Příliš hodně paliva v nádrži při horkém počasí
přeteče.
Opatrně potáhněte rovně zpět. Nyní by mělo
být možné otevřít krytku zvenku.
POZNÁMKA
Počkejte cca. 5-8 sekund po dočerpání paliva
a opatrně vytáhněte trysku čerpací hadice.
Zabráníte tím rozlití paliva.
DŮLEŽITÉ
Jemně potáhněte za lanko - k vyháknutí
pojistky stačí minimální síla.
Související informace
•
Zamykání/odmykání - klapka plnicí trubky
palivové nádrže (str. 175)
•
Doplňování paliva (str. 295)
Vyberte palivo, které je určeno k použití ve
vozidle v souladu s identifikací9 na vnitřní
straně klapky plnicí trubky.
Související informace
•
•
Doplňování paliva z kanystru (str. 299)
Klapka plnicí trubky palivové nádrže - otevření/zavření (str. 294)
295
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Palivo - použití
DŮLEŽITÉ
Nesmíte používat palivo nižší kvality, než doporučuje společnost Volvo, neboť by byl nepříznivě
ovlivněn výkon motoru i spotřeba paliva.
Pokud se použijí směsi různých druhů paliva
nebo se používají paliva, která společnost
Volvo nedoporučuje, záruka Volvo ani
doplňkové servisní dohody nebudou platit.
Toto platí pro všechny motory.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové
výpary a aby vám palivo nevystříklo do očí.
POZNÁMKA
Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte oči
velkým množstvím vody po dobu minimálně 15
minut a vyhledejte lékařskou pomoc.
Nikdy nepolykejte palivo. Paliva jako benzín
a motorová nafta jsou vysoce toxická a mohou
při požití zapříčinit zranění s trvalými následky
nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě
lékařskou pomoc.
VAROVÁNÍ
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda ve vysokých nadmořských výškách ve spojení s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují funkčnost vozidla.
Související informace
•
Ekonomická jízda (str. 300)
Palivo - benzín
Ve vozidlech se zážehovým motorem se jako
palivo používá benzín.
Používejte pouze benzín od renomovaných firem.
Nikdy nepoužívejte palivo pochybné kvality. Benzín musí splňovat normu EN 228.
Identifikace benzínu
Identifikace10 se nachází na vnitřní straně klapky
plnicí trubky a bude v brzké době (do dvou
měsíců) na příslušných čerpacích hadicích
a pistolích na čerpacích stanicích po celé Evropě.
Tyto identifikace platí pro paliva dle platné normy
v Evropě. Ve vozidlech se zážehovým motorem se
smí používat benzín s následující identifikací:
E5 je benzín s maximálně
2,7 % kyslíku a maximálně
5 obj. % etanolu.
Rozlité palivo by mohlo začít na zemi hořet.
Než začnete čerpat palivo, vypněte topení
spalující palivo.
Nikdy nenoste zapnutý mobilní telefon při čerpání paliva. Zazvonění telefonu by mohlo způsobit jiskření a vznícení výparů benzínu, což by
mohlo vést k požáru a poranění osob.
9
Identifikace v souladu s normou CEN prEN16942 se nachází na vnitřní straně klapky plnicí trubky a bude v brzké době (do dvou měsíců) na příslušných čerpacích hadicích a pistolích na čerpacích stanicích po
celé Evropě.
V souladu s normou CEN prNE16942.
10
296
E10 je benzín s maximálně
3,7 % kyslíku a maximálně
10 obj. % etanolu.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
DŮLEŽITÉ
•
Je povoleno používat palivo, které obsahuje až 10% ethanolu.
•
Je povoleno používat benzín EN 228 E10
(max. 10 % ethanolu).
•
Není povolen ethanol s obsahem vyšším
než E10 (max. 10 % objemu ethanolu).
Například E85 není povolen.
•
Doplňování paliva (str. 295)
Palivo - nafta
Ve vozidlech se vznětovým motorem se jako
palivo používá nafta.
Používejte pouze motorovou naftu od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte palivo pochybné
kvality. Motorová nafta musí splňovat standardy
EN 590 nebo SS 155435. Vznětové motory jsou
citlivé na znečištění paliva např. na příliš velký
obsah síry nebo kovů.
Oktanové číslo
•
•
Palivo 95 RON se používá pro normální jízdu.
Palivo 98 RON je doporučováno pro dosažení optimálního výkonu a minimální spotřeby
paliva.
Při jízdě při teplotách nad +38 °C, se doporučuje
používat palivo s co nejvyšším oktanovým číslem
z důvodů optimální výkonnosti a spotřeby paliva.
DŮLEŽITÉ
•
Aby se nepoškodil katalyzátor, používejte
pouze bezolovnaté palivo.
•
Nesmí se používat palivo, které obsahuje
kovová aditiva.
•
Nepoužívejte žádná aditiva, která nebyla
schválena společností Volvo.
Související informace
•
•
Ekonomická jízda (str. 300)
Palivo - použití (str. 296)
}}
297
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Identifikace
Identifikace11 se nachází na vnitřní straně klapky
plnicí trubky a bude v brzké době (do dvou
měsíců) na příslušných čerpacích hadicích
a pistolích na čerpacích stanicích po celé Evropě.
Tato identifikace platí pro palivo dle platné normy
v Evropě. Ve vozidlech se vznětovým motorem se
smí používat nafta s následující identifikací:
Motorová nafta musí:
kontroly. Před nastartováním motoru po dočerpání nafty do palivové nádrže postupujte následovně:
•
splňovat požadavky normy EN 590 a/
nebo SS 155435
1.
•
obsahovat síru v množství menším než
10 mg/kg
Vložte dálkový ovladač s klíčem do spínače
zapalování a zatlačte jej do koncové polohy,
viz Polohy klíče (str. 78).
•
2.
obsahovat maximálně 7 obj. % FAME12
(B7).
Stiskněte tlačítko START bez sešlápnutí
brzdového a/nebo spojkového pedálu.
3.
Vyčkejte asi jednu minutu.
4.
Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový a/
nebo spojkový pedál a následně stiskněte
tlačítko START.
DŮLEŽITÉ
B7 je nafta s maximálně
7 obj. % bionafty (FAME).
DŮLEŽITÉ
Nesmí se používat následující druhy palivové
nafty:
Za nízkých teplot (pod 0 °C) se může z motorové
nafty oddělovat parafin. To může způsobit potíže
se startováním. Kvality prodávaných paliv se musí
upravovat pro konkrétní období a klimatickou
zónu. V případě extrémního počasí, starého paliva
nebo přejezdu mezi klimatickými zónami se může
oddělovat parafin.
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější. Při
tankování paliva se ujistěte, že tankovací pistole je
čistá. Vyvarujte se potřísnění lakovaných částí.
Pokud k potřísnění dojde, umyjte skvrny čisticím
prostředkem a vodou.
11
12
13
298
Norma CEN prNE16942.
Methylester řepkového oleje
Je povolena motorová nafta s maximálně 7 obj. % FAME (B7).
•
•
•
•
Speciální aditiva
POZNÁMKA
Nafta do námořních motorů
Před dočerpáním paliva v případě, že je v nádrži málo paliva:
Topný olej
•
FAME13 a rostlinný olej.
Tato paliva nesplňují požadavky v souladu
s doporučeními Volvo. Navíc opotřebovávají
motor a způsobují škody motoru, na které se
nevztahuje záruka Volvo.
Když dojde palivo za jízdy
Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování
paliva, potřebuje systém určitý čas na provedení
Zastavte vozidlo na co nejvíce rovném
povrchu - je-li vozidlo nakloněno, hrozí
nebezpečí, že se v přívodu paliva vytvoří
vzduchová kapsa.
Servisní intervaly pro palivový filtr
S ohledem na optimální funkčnost je nutné
dodržovat servisní intervaly výměny palivového filtru a používat originální díly určené konkrétně
k tomuto účelu.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Související informace
•
•
•
Filtr sazí vznětových motorů (DPF) (str. 300)
Palivo - použití (str. 296)
Ekonomická jízda (str. 300)
Katalyzátor
Doplňování paliva z kanystru
Úlohou katalyzátorů je čistit výfukové plyny. Jsou
umístěny blízko motoru, takže své provozní
teploty dosáhnou rychle.
K doplňování paliva (str. 295) z kanystru použijte
trychtýř, který najdete pod podlahovým poklopem
v zavazadlovém prostoru.
Katalyzátory se skládají z monolitu (keramického
nebo kovového) s kanálky. Stěny kanálků jsou
potaženy slabou vrstvou platiny/rhodia/paladia.
Tyto kovy fungují jako katalyzátory, tj. urychlují
chemickou reakci bez toho, aby byly spotřebovávány.
Lambda sondaTM kyslíkové čidlo
Lambda sonda je část systému řízení motoru,
který je určen ke snížení emisí a snížení spotřeby
paliva. Více informací, viz Spotřeba paliva a emise
CO2 (str. 397).
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto hodnoty
se odesílají do elektronického systému, který
nepřetržitě řídí vstřikovače. Poměr směsi paliva
a vzduchu, která je přiváděna do motoru, je neustále upravován. Tato nastavení vytvářejí optimální
podmínky pro efektivní spalování a společně s třícestným katalyzátorem snižují obsah škodlivých
emisí (uhlovodíků, oxidů uhelnatého a oxidů
dusíku).
DŮLEŽITÉ
Zákonná ustanovení týkající se skladování
kanystrů s palivem se v jednotlivých zemích
liší. Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
Trychtýř musíte pořádně zasunout do plnicí
trubky. Plnicí trubka má dva otevírací kryty. Trychtýř se před čerpáním paliva musí zatlačit za oba
kryty.
Související informace
•
Zamykání/odmykání - klapka plnicí trubky
palivové nádrže (str. 175)
•
Dvířka hrdla palivové nádrže - manuální otevírání (str. 295)
Související informace
•
•
•
Ekonomická jízda (str. 300)
Palivo - benzín (str. 296)
Palivo - nafta (str. 297)
299
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
POZNÁMKA
Vozy se vznětovými motory jsou vybaveny filtrem
sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení
emisí.
Saze z výfukových plynů se během normální jízdy
shromažďují ve filtru. Takzvaná „regenerace“ se
spustí za účelem spálení sazí a vyprázdnění filtru.
Předpokladem je dosažení normální provozní
teploty.
Regenerace filtru se provádí automaticky. Zpravidla trvá 10-20 minut. Může trvat o něco déle při
nízké průměrné rychlosti. Spotřeba paliva se
během regenerace může mírně zvýšit.
Během regenerace může:
•
•
•
dojít k dočasnému zvýšení spotřeby paliva
být cítit spálenina.
Po dokončení regenerace varovný text automaticky zmizí.
Za chladného počasí použijte nezávislé topení*,
aby motor dosáhl normální provozní teploty
rychleji.
DŮLEŽITÉ
Regenerace za chladného počasí
Pokud často provozujete vůz za studeného počasí
na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne normální
provozní teploty. To znamená, že nedochází
k regeneraci filtru sazí vznětových motorů a filtr
není vyprázdněn.
Když je filtr přibližně z 80% plný, na přístrojovém
panelu se rozsvítí žlutý výstražný trojúhelník a na
informačním displeji se objeví zpráva Filtr sazí je
plný Viz příručka.
dojít dočasně k menšímu poklesu výkonu
Pokud je filtr zcela zaplněn částicemi, možná
bude těžké motor nastartovat a může se stát,
že filtr nebude fungovat. V tomto případě hrozí
nebezpečí, že se filtr bude muset vyměnit.
Ekonomická jízda
Jezděte úsporně a ekologicky - plynule, s předvídavostí a přizpůsobením stylu a rychlosti okolním
podmínkám.
•
Použijte funkci ECO Guide* (str. 68), která
ukazuje, jak úsporně s vozidlem jedete.
•
Pro dosažení nižší spotřeby paliva aktivujte
jízdní režim ECO14, což dále umožní snížit
spotřebu paliva.
•
Využijte funkci volnoběhu Eco Coast15 vypne se brzdění motorem a pohybová energie vozidla se využije na volnoběh na delší
vzdálenost.
•
Jezděte na nejvyšší možný převodový stupeň.
Přizpůsobte styl jízdy dopravní situaci a cestě,
po které jedete - při nižších otáčkách motoru
Související informace
•
•
Palivo - nafta (str. 297)
Ekonomická jízda (str. 300)
Regeneraci filtru spustíte jízdou, dokud se motor
nezahřeje na normální provozní teplotu, nejlépe
po hlavní silnici nebo dálnici. S vozem byste měli
jet ještě dalších 20 minut.
14
15
300
Platí pro automatickou převodovku.
Viz kapitola "Jízdní režim ECO".
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
klesá spotřeba paliva. Použijte indikaci řazení
(str. 271)16.
•
Jezděte stabilní rychlostí a dodržováním
dostatečné vzdálenosti od ostatních vozidel
a objektů minimalizujte brzdění.
•
Při vyšších rychlostech je spotřeba paliva
vyšší - aerodynamický odpor stoupá se zvyšující se rychlostí.
•
Nezahřívejte motor na provozní teplotu volnoběžným chodem - spíše vyjeďte jízdou s normálním zatížením hned po nastartování - studený motor spotřebovává více paliva než
teplý.
•
Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na
správný tlak a pravidelně kontrolujte nahuštění - pro dosažení optimálních výsledků
husťte pneumatiky na tlak ECO, viz Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu v pneumatikách (str. 402).
•
Výběr pneumatik může mít vliv na spotřebu
paliva - požádejte dealera o radu ohledně
vhodných pneumatik.
•
Odstraňte z vozu nepotřebné předměty - čím
je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba paliva.
•
Brzďte motorem, pokud je to možné, aniž
byste ohrozili ostatní účastníky silničního provozu.
16
Platí pro manuální převodovku.
•
•
Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje
odpor vzduchu a tedy spotřebu paliva - pokud
nosiče nepoužíváte, demontujte je.
Nejezděte s otevřenými okny.
Více informací, viz Životní prostředí (str. 22)
a Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 397).
VAROVÁNÍ
Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo jede,
např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se se důležité systémy jako např. posilovač řízení a posilovač brzd.
Jízda s přívěsem
Během jízdy s přívěsem je nutné myslet na celou
řadu věcí, např. na tažnou konzolu, přívěs a na
umístění nákladu na přívěsu.
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících
a veškerého příslušenství, např. tažného zařízení,
snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto hmotnost.
Podrobné informace - viz Hmotnosti (str. 384).
Pokud je tažné zařízení instalováno společností
Volvo, vůz je dodán se všemi potřebnými prvky
pro tažení přívěsu.
•
•
Používejte pouze schválené tažné zařízení.
Pokud bylo tažné zařízení montováno dodatečně, nechte jej zkontrolovat u svého autorizovaného dealera Volvo, jestli je vůz zcela
vybaven pro tažení přívěsu.
•
Náklad na přívěsu rozložte tak, aby svislé zatížení tažného zařízení nepřekročilo maximální
udávané povolené zatížení.
•
Zvyšte tlak vzduchu v pneumatikách na hodnoty předepsané pro maximální zatížení vozu.
Informace o tlaku vzduchu v pneumatikách,
viz Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 402).
•
•
Motor je při jízdě s přívěsem více zatížen.
Nepřipojujte za zcela nový vůz těžký přívěs.
Nový vůz musí ujet alespoň 1000 kilometrů.
}}
301
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
•
•
Brzdy jsou při jízdě s přívěsem více zatíženy,
zejména při jízdě členitým terénem. Zařaďte
nižší rychlostní stupeň a snižte rychlost vozu.
Z bezpečnostních důvodů by vůz s přívěsem
neměl jet rychlostí vyšší než je maximální přípustná rychlost. Dodržujte platné předpisy
týkající se přípustné rychlosti a hmotností.
•
Při jízdě s přívěsem v táhlém stoupání jeďte
pomalu.
•
Vyvarujte se jízdy s přívěsem do svahů se
sklonem vyšším než 12 %.
Ovládání světlé výšky*
Zadní tlumiče udržují stálou světlou výšku bez
ohledu na zatížení vozidla (až do maximální nosnosti). Pokud je vozidlo v klidu, jeho zadní část
mírně poklesne, to je normální jev.
Hmotnosti přívěsu
Informace o přípustných hmotnostech přívěsů
Volvo, viz Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení (str. 385).
POZNÁMKA
Jestliže je tažné zařízení vybaveno 13pólovým
konektorem a přívěs 7pólovým konektorem,
musíte použít adaptér. Použijte kabel schválený
společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel nedotýkal země.
Ukazatele směru a brzdová světla
přívěsu
V případě poruchy některého brzdového světla na
přívěsu se na displeji se zobrazí text Porucha
brzdového světla přívěsu.
302
Při jízdě s přívěsem (str. 301) v horkém klimatu
a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
•
Nenechávejte motor běžet při otáčkách
vyšších než 4500 ot/min (vznětové motory:
3500 ot/min) - jinak by se olej by se mohl
příliš zahřát.
Související informace
•
Manuální převodovka (str. 271)
Maximální přípustná hmotnost přívěsu odpovídá hmotnosti povolené společností Volvo.
Národní předpisy platné pro vozidla mohou
rychlosti a hmotnosti přívěsu dále omezovat.
Tažné tyče mohou být certifikovány pro vyšší
hmotnosti, než vozidlo skutečně dokáže táhnout.
Kabel přívěsu
V případě poruchy některého směrového světla
na přívěsu začne kontrolka směrových světel na
sdružené přístrojové desce blikat rychleji než za
normálních okolností a na informačním displeji se
zobrazí text Porucha ukazatelů směru
přívěsu.
Jízda s přívěsem - mechanická
převodovka
VAROVÁNÍ
V souvislosti s hmotnostmi přívěsů dodržujte
stanovená doporučení. Jinak se při náhlém
pohybu a zabrzdění může stát, že se vozidlo
a přívěs budou ovládat s problémy.
Související informace
•
•
Tažné zařízení (str. 303)
Výměna světla - obecné informace (str. 347)
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Jízda s přívěsem - automatická
převodovka
Rozjezd ve svahu
Tažné zařízení
1.
Sešlápněte pedál nožní brzdy.
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém
terénu může dojít k přehřátí.
2.
Volič převodovky přesuňte do polohy pro
jízdu D.
Pomocí tažné konzoly lze např. odtahovat přívěs
za vozidlem.
•
Automatická převodovka zvolí optimální převodový stupeň podle zatížení a otáček
motoru.
3.
Odbrzděte parkovací brzdu.
4.
Uvolněte pedál nožní brzdy a rozjeďte se.
V případě přehřátí se na sdružené přístrojové
desce rozsvítí výstražný symbol a na informačním displeji se objeví textová zpráva.
Postupujte podle doporučení.
Související informace
•
•
Pokud je vůz vybaven demontovatelnou tažnou
tyčí, postupujte při montáži volné části přesně
podle instrukcí, viz Demontovatelná tažná tyč* připevnění/demontáž (str. 306).
VAROVÁNÍ
Automatická převodovka - Geartronic*
(str. 272)
Je-li vozidlo vybaveno demontovatelným
tažným zařízením Volvo:
•
•
Prudké stoupání
•
Nenechávejte v automatické převodovce zajištěný vyšší převodový stupeň, než motor
"zvládne" - ne vždy je vhodné jet při nízkých
otáčkách motoru na vyšší převodový stupeň.
Parkování ve svahu
1.
Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2.
Zabrzděte parkovací brzdu.
3.
Přesuňte páku voliče do polohy P.
4.
Uvolněte pedál nožní brzdy.
•
Při zaparkování vozidla vybaveného automatickou převodovkou s připojeným přívěsem,
přesuňte volič převodovky do polohy P. Vždy
zabrzděte parkovací brzdu.
•
Podložte kola klíny, když parkujete vůz s přívěsem ve svahu.
•
Pozorně dodržujte pokyny k montáži.
Než se rozjedete, zajistěte demontovatelnou část pomocí klíče.
Zkontrolujte, zda kontrolka oken svítí
zeleně.
Důležité kontroly
•
Koule tažného zařízení musí být pravidelně
čištěna a mazána.
VAROVÁNÍ
Pohyblivé díly demontovatelného tažného zařízení se nesmí promazávat ani olejovat. Tím
může dojít ke snížení bezpečnosti.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 303
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
POZNÁMKA
Pokud se používá tažné zařízení s tlumičem
vibrací, koule tažného zařízení se nesmí mazat.
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
•
Jízda s přívěsem (str. 301)
Uložte demontovatelnou tažnou tyč do zavazadlového prostoru.
To platí rovněž pro nosič jízdních kol, který se
instaluje na tažné zařízení.
Související informace
•
•
•
Jízda s přívěsem (str. 301)
Demontovatelná tažná tyč* - specifikace
(str. 305)
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
(str. 304)
Demontovatelná tažná tyč, pokud se nepoužívá, se musí
uložit do pěnového bloku17 pod podlahu zavazadlového
prostoru.
DŮLEŽITÉ
Pokud demontovatelné tažné zařízení již
nepoužíváte, odmontujte jej a uložte na vyhrazené místo ve voze.
Související informace
17
304
•
Demontovatelná tažná tyč* - specifikace
(str. 305)
•
Demontovatelná tažná tyč* - připevnění/
demontáž (str. 306)
Obrázek je informativní. Vzhled pěnového bloku se v závislosti na výbavě vozidla může lišit.
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Demontovatelná tažná tyč* specifikace
Související informace
•
Demontovatelná tažná tyč* - připevnění/
demontáž (str. 306)
•
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
(str. 304)
•
Jízda s přívěsem (str. 301)
G021485
Specifikace demontovatelné tažné tyče.
Rozměry, montážní body (mm)
A
887
B
73
C
881
D
441
E
109
F
306
G
Podélný nosník
H
Střed kulové hlavy
* Volitelná výbava/příslušenství. 305
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Demontovatelná tažná tyč* připevnění/demontáž
Připevnění/demontáž demontovatelné tažné tyče
se provádí následovně:
Otočte klíč doleva do zajištěné polohy. Vytáhněte klíč ze zámku.
G021487
Vložte část s kulovou hlavou, až uslyšíte cvaknutí.
G000000
Nejdřív stisknutím západky uvolněte ochranný
kryt a potom jej vyjměte zatlačením do úchytu
a vytažením směrem dozadu
.
Okénko indikátoru musí být zelené.
G021489
Okénko indikátoru musí být červené.
G021490
G021488
Připevnění
Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné
poloze otočením klíče doprava.
306
* Volitelná výbava/příslušenství.
Zkontrolujte, zda část s kulovou hlavou je
správně zajištěná tahem nahoru, dolů
a dozadu.
VAROVÁNÍ
Pokud koule tažného zařízení není namontována správně, musí se odmontovat a znovu
přimontovat v souladu s předcházejícími
pokyny.
G021495
G021494
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Bezpečnostní lanko.
Zatlačte pojistné kolečko
a otočte jím
doleva
, až uslyšíte cvaknutí.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní lano přívěsu musí být upevněno
k příslušné konzole.
Demontáž demontovatelné tažné tyče
DŮLEŽITÉ
Promazávat se smí pouze koule tažného zařízení. Ostatní části tažného zařízení musí zůstat
suché a čisté.
Otočte zajišťovací kolečko zcela dolu až na
doraz. Držte je v této poloze a přitom vytáhněte kouli tažného zařízení dozadu a nahoru.
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Pokud se používá koule tažného zařízení s tlumičem vibrací, tato koule se nesmí mazat.
Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do odemknuté polohy.
Je-li demontovatelné tažné zařízení uloženo
ve voze, bezpečně je připevněte, viz Demontovatelná tažná tyč* - uložení (str. 304).
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 307
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Stabilizace přívěsu – TSA18
Asistent stabilizace přívěsu TSA (Trailer Stability
Assist) slouží ke stabilizaci vozidla a přívěsu,
pokud dojde k rozvlnění soupravy.
TSA- funkce je součástí systému stability
(str. 184)ESC19.
Funkce
Zatlačte ochranný kryt, až se těsně zaklapne.
Související informace
•
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
(str. 304)
•
Demontovatelná tažná tyč* - specifikace
(str. 305)
•
Jízda s přívěsem (str. 301)
K „rozvlnění“ může dojít při jakékoli kombinaci
vůz/přívěs. Obvykle k rozvlnění dojde při vysokých
rychlostech. Avšak nebezpečí hrozí i při nižších
rychlostech, pokud je přívěs přetížený nebo je
nerovnoměrně rozložené zatížení, např. je příliš
vzadu.
Rozvlnění vždy způsobí určitý faktor, např.:
•
Vůz s přívěsem je vystaven náhlému a silnému bočnímu větru.
•
Vůz s přívěsem jede po nerovném povrchu
vozovky nebo vjede do výmolu.
•
Prudký pohyb volantem.
Provoz
Pokud se souprava rozvlní, může být těžké
a někdy i nemožné ji zklidnit. Tím se stává souprava vozidlo/přívěs těžce kontrolovatelná a hrozí
riziko, kromě jiného, přejetí do nesprávného jízdního pruhu nebo sjetí z vozovky.
18
19
308
Asistent stability přívěsu trvale monitoruje pohyby
vozu, zejména boční pohyby. Pokud je zjištěno
rozvlnění soupravy, jsou jednotlivě brzděná přední
kola. Tím se souprava vozidlo/přívěs stabilizuje.
To obvykle stačí, aby řidič získal kontrolu nad
vozidlem.
Pokud není „rozvlnění“ eliminováno napoprvé,
systém TSA začne zasahovat, jsou brzděna všechna kola jízdní soupravy vůz/přívěs a je snížen
výkon motoru. Jakmile je „vlnění“ postupně potlačeno a souprava vůz/přívěs je opět stabilní,
systém TSA ukončí zasahování a řidič má opět
plnou kontrolu nad vozem. Více informací, viz
Elektronické řízení stability (ESC) - obecné informace (str. 184).
Různé
Funkce TSA se může aktivovat při vyšších
rychlostech.
POZNÁMKA
Funkce TSA se vypne, pokud řidič zvolí režim
Sport, Elektronické řízení stability (ESC) obecné informace (str. 184).
TSA může selhat, pokud řidič prudce pohne
volantem, aby se pokusil sám vyrovnat vlnění soupravy, protože v takové situaci systém TSA
Je součástí montážního celku originální tažné tyče Volvo.
(Electronic Stability Control) - elektronické řízení stability.
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
nemůže určit, zda je to přívěs, nebo řidič, kdo způsobuje rozvlnění soupravy.
Pokud je systém TSA v činnosti, bliká
na sdružené přístrojové desce kontrolka ESC19.
Související informace
•
Elektronické řízení stability (ESC) - obecné
informace (str. 184)
Tažení vozu
•
Před odtahováním zkontrolujte, zda je
zámek řízení odjištěn.
Před odtahováním si zjistěte maximální rychlost
odtahování povolenou ze zákona.
•
Dálkový ovladač musí být v poloze II v poloze I jsou všechny airbagy deaktivovány.
•
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač ze spínací skříňky, když se vůz odtahuje.
1.
Aktivujte výstražné blikače vozidla.
2.
Připevněte k tažnému oku tažné lano.
3.
Odemkněte zámek řízení (str. 269) tak, že
vložíte dálkový ovladač s klíčem do spínače
zapalování a dlouze stisknete tlačítko
START/STOP ENGINE - aktivuje se II
(str. 79).
4.
Dálkový ovladač s klíčem musí zůstat ve spínací skříňce po celou dobu tažení.
5.
Jakmile rychlost tažného vozu klesne,
udržujte tažné lano napnuté lehkým stisknutím brzdového pedálu tak, aby nedocházelo
ke zbytečnému poskakování.
6.
19
(Electronic Stability Control) - elektronické řízení stability.
VAROVÁNÍ
Během odtahování jedno vozidlo odtahuje jiné
vozidlo na tažném laně.
Buďte připraveni brzdit.
VAROVÁNÍ
Posilovač brzd a posilovač řízení nefungují,
když je motor vypnutý - brzdový pedál se musí
sešlápnout přibližně 5krát větší sílou a řízení
je výrazně tužší.
Manuální převodovka
Před tažením vozu:
–
Řadicí páku přesuňte do neutrální polohy
a uvolněte parkovací brzdu.
}}
309
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Automatická převodovka Geartronic
DŮLEŽITÉ
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během
odtahování kola vždy natočena dopředu.
•
Neodtahujte vozidla s automatickou převodovkou rychlostí větší než 80 km/h
(50 mph) a na vzdálenost větší než 80
km.
Tažné oko
2.
K odtáhnutí jiného vozidla použijte tažné oko.
Tažné oko je přišroubováno k adaptéru se závitem za krytem na pravé straně předního nebo
zadního nárazníku.
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte
parkovací brzdu.
3.
Asistent při rozjezdu
Nestartujte motor roztažením vozu. Je-li baterie
ve vašem voze vybitá, použijte k nastartování
motoru pomocnou baterii, viz Asistent při rozjezdu
(str. 269).
DŮLEŽITÉ
Během pokusů o nastartování motoru při
odtahování může dojít k poškození katalyzátoru.
Související informace
•
•
310
1.
Vytáhněte tažné oko, které je uloženo
v pěnovém bloku pod podlahou zavazadlového prostoru.
Výřez v zadním nárazníku otevřete pomocí
mince nebo podobného předmětu, který
vložíte do výřezu a otočíte směrem ven.
Potom kryt kompletně vytočte ven a vytáhněte.
•
Na výřezu v předním nárazníku je podél
jedné strany nebo v rohu značka: Stiskněte značku prstem a současně vyklopte
opačnou stranu/roh. Kryt se otočí kolem
své osy a může se vytáhnout.
Přišroubujte tažné oko rovnou k odpovídající
přírubě. Tažné oko pevně přišroubujte, např.
pomocí klíče* na kola.
DŮLEŽITÉ
Tažné oko je určeno pouze pro tažení po silnici - nikoliv pro vytahování uvíznutého vozu
nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
Demontáž
1.
Po použití tažné oko odšroubujte a sundejte.
Umístěte tažné oko zpět na původní místo do
pěnového bloku.
2.
Krytku nainstalujte zpět do nárazníku.
Výstražná funkce ukazatelů směru (str. 97)
Tažné oko (str. 310)
•
Připojení tažného oka
Před tažením vozu:
–
Kryt místa k připevnění tažného oka je
k dispozici ve dvou různých provedeních.
Každý z těchto krytů se otevírá následujícím
způsobem:
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Související informace
•
•
Tažení vozu (str. 309)
Odtah (str. 311)
Odtah
Odtah znamená, že vozidlo je odváženo pomocí
jiného vozidla.
Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
K vytáhnutí vozidla na zásahový vůz s rovnou plošinou lze použít tažné oko. To zjistíte podle polohy
a světlosti vozidla. Je-li sklon rampy zásahového
vozu příliš velký nebo je-li světlost příliš malá,
vozidlo se může poškodit, pokud se je pokusíte
vytáhnout pomocí tažného oka. V případě potřeby
zvedněte vozidlo pomocí zvedacího zařízení na
zásahovém voze.
DŮLEŽITÉ
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během
převozu kola vždy natočena dopředu.
Související informace
•
Tažení vozu (str. 309)
311
KOLA A PNEUMATIKY
KOLA A PNEUMATIKY
Pneumatiky - údržba
Nové pneumatiky
Pneumatiky mají, mimo jiné, za úkol nést náklad,
zajistit adhezi k povrchu vozovky, tlumit vibrace
a chránit kola před opotřebením.
Jízdní charakteristiky
Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný vliv.
Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak v pneumatikách mají významný vliv na chování vozu.
Stáří pneumatik
Všechny pneumatiky starší 6 let by měly být zkontrolovány odborníkem, i když vypadají nepoškozené. Pneumatiky stárnou, i když se používají
velmi málo nebo vůbec. Jejich funkčnost může
být proto nepříznivě ovlivněna. To platí pro
všechny pneumatiky, které jsou uloženy a budou
se používat v budoucnu. Příklady vnějších znaků,
které indikují, že pneumatika není vhodná pro
používání, jsou praskliny nebo změna barvy.
Pneumatiky stárnou. Po několika letech začnou
tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto při výměně
pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro zimní pneumatiky.
Poslední čtyři číslice v pořadí označují týden a rok
výroby. Jedná se o označení DOT (Department of
Transportation), které je vyjádřeno čtyřmi číslicemi, například 1510. Pneumatika na obrázku
byla vyrobena v 15. týdnu v roce 2010.
vzduchu v pneumatikách a na stavu vozovky.
Z důvodu vyrovnání rozdílné hloubky vzorku a rovnoměrného opotřebení (str. 315) pneumatik
mohou být zaměňována přední a zadní kola.
Vhodná doba pro první záměnu kol je po ujetí přibližně 5000 km, a pak v intervalech po
10000 km. Pokud si nejste jisti hloubkou vzorku
pneumatik, kontaktujte autorizovaný servis Volvo
a nechte si ji překontrolovat. Pokud se opotřebení
pneumatik výrazně liší (rozdíl v hloubce vzorku je
větší než > 1 mm), dozadu se musí nainstalovat
nejméně opotřebené pneumatiky. Nedotáčivost
se zpravidla koriguje lépe než přetáčivost.
V důsledku nedotáčivosti vozidlo pokračuje spíše
rovně, aniž by se zadní část vozu stáčela do
strany. To může vést k úplné ztrátě kontroly nad
vozidlem. Proto je nutné, aby zadní kola nikdy
neztratila adhezi dříve než přední kola.
Kola s namontovanými pneumatikami musejí být
uskladněna položená na boku nebo zavěšená,
nikdy ne stojící.
VAROVÁNÍ
Letní a zimní kola
Pokud měníte letní a zimní kola, označte si jejich
umístění na voze, například L pro levé a P pro
pravé.
Opotřebení a údržba
Správné nahuštění pneumatik (str. 316) přispívá
k rovnoměrnějšímu opotřebení. Rychlost opotřebení pneumatik závisí na způsobu jízdy, tlaku
314
Při poškození pneumatiky může dojít ke ztrátě
kontroly nad vozidlem.
Související informace
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 317)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 318)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 315)
KOLA A PNEUMATIKY
Pneumatiky - směr otáčení
Související informace
•
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 317)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 318)
Pneumatiky - údržba (str. 314)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatik ukazují
stav hloubky vzorku pneumatik.
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení vzorku
pneumatiky (str. 315)
G021829
G021778
Pneumatiky s jednosměrným vzorkem mají směr
otáčení vyznačen šipkou na boku pneumatiky.
Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.
Pneumatiky musí mít stejný směr otáčení po
celou dobu životnosti. Pneumatiky musejí být
zaměněny mezi přední a zadní nápravou, nikdy
mezi levou a pravou stranou a naopak. Nesprávně
namontované pneumatiky zhoršují brzdný účinek
a schopnost vytlačovat do stran vodu a sněhovou
břečku. Pneumatiky s větším vzorkem musejí být
vždy vzadu (za účelem snížení nebezpečí smyku).
POZNÁMKA
Oba páry kol musí mít stejný rozměr a musí se
jednat o kola stejného druhu a stejné značky.
Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách (str. 316) uvedený v tabulce.
Indikátory opotřebení pneumatik.
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky představují úzký výstupek napříč podélnými drážkami ve
vzorku pneumatiky. Z boku pneumatiky jsou písmena TWI (Tread Wear Indicator). Pokud hloubka
vzorku klesne na 1,6 mm, bude horní okraj vzorku
v zákrytu s indikátory hloubky vzorku. Co nejdřív
opotřebené pneumatiky nahraďte pneumatikami
novými. Pneumatiky s mělkým vzorkem mají velmi
malou adhezi za deště nebo na sněhu.
Související informace
•
•
•
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 318)
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 316)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 315)
315
KOLA A PNEUMATIKY
Pneumatiky - tlak vzduchu
Štítek s tlaky vzduchu v pneumatikách
Zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách
Tlak vzduchu v pneumatikách by se měl kontrolovat každý měsíc, a to na studených pneumatikách.
Pojem "studené pneumatiky" znamená, že mají
stejnou teplotu jako je venkovní teplota. Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika kilometrů a tlak
vzduchu v nich vzroste.
Nesprávný tlak vzduchu v pneumatikách zvyšuje
spotřebu paliva, zkracuje životnost pneumatik
a zhoršuje jízdní vlastnosti vozidla. Jízda na podhuštěných pneumatikách může mít za následek
jejich přehřátí a poškození. Tlak vzduchu v pneumatikách ovlivňuje komfort jízdy, hluk vozovky
a jízdní vlastnosti vozidla.
POZNÁMKA
Tlak vzduchu v pneumatikách postupem času
klesá. Jedná se o přirozený jev. Tlak vzduchu
v pneumatikách se rovněž liší v závislosti na
teplotě okolí.
G021830
(Viz schválené tlaky vzduchu v pneumatikách(str. 402).)
Na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na
sloupku dveří řidiče (mezi předními a zadními
dveřmi) jsou uvedeny tlaky vzduchu v pneumatikách pro různá zatížení a rychlosti. Tyto hodnoty
najdete také dále v tabulce s tlaky vzduchu
v pneumatikách.
Tlaky vzduchu pro doporučené rozměry pneumatik a informace o tlaku ECO, při kterém se snižuje
spotřeba paliva, najdete v tištěné verzi Uživatelské
příručky.
POZNÁMKA
Rozdíly teplot mění
tlak vzduchu v pneumatikách.
316
Úspora paliva, tlak ECO
Při převážení lehkého nákladu (max. 3 osoby)
a rychlosti do 160 km/h (100 mph) lze zvolit tlak
ECO a optimálně tak uspořit palivo. Pokud je pro
vás důležitější nízká hlučnost a jízdní komfort,
doporučujeme pneumatiky natlakovat na nižší
komfortní tlak.
V pneumatikách může být odlišný tlak vzduchu.
Měří se v barech.
Související informace
•
•
•
•
•
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 318)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 315)
Pneumatiky - údržba (str. 314)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení vzorku
pneumatiky (str. 315)
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 402)
KOLA A PNEUMATIKY
Rozměry ráfků a kol
Pneumatiky - rozměry
•
Rozměry ráfků a kol jsou označovány v souladu
s příklady uvedenými v tabulce.
Pneumatiky mají jisté rozměry. Viz příklady
v tabulce dole.
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení vzorku
pneumatiky (str. 315)
•
Homologace platí pro celé vozidlo. To znamená,
že jsou schváleny jisté kombinace kol a pneumatik.
Na všech pneumatikách je vyznačen rozměr. Příklad označení:215/55R16 97W.
Index zatížení a rychlostní kategorie
(str. 401)
Informace o schválených rozměrech, viz Kola
a pneumatiky - schválené rozměry (str. 400).
205
Šířka pneumatik (mm)
50
Poměr výšky stěny pneumatiky k šířce
pneumatiky (%)
R
Radiální pneumatika
Podle označení kol (ráfků) poznáte rozměr, např.
7Jx16x50.
7
Šířka ráfku v palcích
17
Průměr ráfku v palcích (")
J
Profil příruby ráfku
93
16
Průměr ráfku v palcích
Kódy maximálního přípustného zatížení
pneumatik, index zatížení pneumatiky
(str. 318) (LI)
50
Přesazení v mm (vzdálenost od středu
kola k dosedací ploše kola proti náboji)
W
Rychlostní kategorie pro maximální
povolenou rychlost, rychlostní kategorie
(str. 318) (SS). (V tomto případě
270 km/h (168 mph)).
Související informace
•
Matice na kolech (str. 319)
Schválení vozidla platí pro kompletní vozidlo
s určitými kombinacemi pneumatik a ráfků kol.
Informace o schválených rozměrech, viz Kola
a pneumatiky - schválené rozměry (str. 400).
Související informace
•
•
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 316)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 315)
317
KOLA A PNEUMATIKY
Pneumatiky - index zatížení
Pneumatiky - rychlostní třídy
Index zatížení označuje schopnost pneumatiky
přenést jisté zatížení.
Každá pneumatika musí vydržet jistou maximální
rychlost a má tedy přiřazenou jistou rychlostní
třídu (SS - Speed Symbol).
Každá pneumatika se vyznačuje jistou zatížitelností, index zatížení (LI). Hmotnost vozidla určuje
požadovanou nosnost pneumatik.
Minimální přípustný index je uveden v tabulce, viz
Index zatížení a rychlostní kategorie (str. 401).
Související informace
•
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 317)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 318)
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 316)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení vzorku
pneumatiky (str. 315)
Rychlostní třída pneumatiky musí odpovídat minimálně maximální rychlosti vozu. V tabulce je uvedena maximální přípustná rychlost, která platí pro
konkrétní rychlostní třídu (SS). Jedinou výjimkou
jsou zimní pneumatiky (str. 319) (s kovovými
hřeby nebo bez nich), u kterých může platit menší
rychlostní kategorie. Pokud zvolíte tyto pneumatiky, nesmí vozidlo jet rychlostí vyšší než povoluje
rychlostní kategorie těchto pneumatik (například,
na pneumatikách rychlostní kategorie Q je povoleno jet maximální rychlostí 160 km/h
(100 mph)). Maximální povolenou rychlost vozu
určuje vyhláška, nikoli rychlostní třída pneumatik.
POZNÁMKA
Maximální přípustná hmotnost je uvedena
v tabulce.
318
Q
160 km/h (100 mph) (pouze pro zimní
pneumatiky)
T
190 km/h (118 mph)
H
210 km/h (130 mph)
V
240 km/h (149 mph)
W
270 km/h (168 mph)
Y
300 km/h (186 mph)
VAROVÁNÍ
Na vůz musí být namontovány pneumatiky se
stejným nebo vyšším zátěžovým indexem
(str. 318) (LI) a rychlostní kategorií (SS).
Pokud se používá pneumatika s příliš nízkým
zátěžovým indexem nebo rychlostní kategorií,
může se přehřát.
Související informace
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 317)
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 316)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 315)
KOLA A PNEUMATIKY
Matice na kolech
Matice na kolech se používají k připevnění kol
k nábojům. Jsou k dispozici v různých provedeních.
součástí řady originálního příslušenství Volvo.
Zkontrolujte utahovací moment momentovým klíčem.
Uzamykatelné matice kol*
Bezpečnostní matice kol je možné použít pro
ocelové i slitinové ráfky. Pod podlahou zavazadlového prostoru je místo na pouzdro pro pojistné
matice kol.
Související informace
•
Rozměry ráfků a kol (str. 317)
Zimní pneumatiky
Zimní pneumatiky jsou pneumatiky upravené pro
zimní cesty.
Zimní pneumatiky
Volvo doporučuje zimní pneumatiky se stanovenými rozměry. Rozměr pneumatik závisí na typu
motoru. Na všech čtyřech kolech musejí být použity správné typy zimních pneumatik.
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje, abyste si u prodejce Volvo ověřili, jaké typy kol a pneumatik
jsou nejvhodnější.
Pneumatiky s hroty
Standardní matice kol
Uzavřené matice kol
Uzamykatelné matice kol
Utahovací moment
•
Matice kola typu 1 (ocelový ráfek): 110
Nm
•
Matice kola typu 2 (hliníkový ráfek): 130
Nm
•
Zamykací matice kola typu 3 (ocelový/
hliníkový ráfek): 110 Nm
Na voze smíte používat pouze ráfky, které byly
testovány a schváleny společností Volvo a jsou
Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět
500-1000 km, aby hroty správně dosedly. Tak
prodloužíte životnost pneumatik a zejména hrotů.
POZNÁMKA
Právní předpisy týkající se použití pneumatik
s hřeby se v jednotlivých zemích liší.
Hloubka vzorku
Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách klade
na pneumatiky značně vyšší nároky, než jízda
v létě. Volvo proto doporučuje nepoužívat zimní
pneumatiky s hloubkou vzorku menší než 4 mm.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 319
KOLA A PNEUMATIKY
||
Používání sněhových řetězů
Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze na
přední kola (to platí i pro vozy s pohonem všech
kol). S nasazenými sněhovými řetězy nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h (30 mph). Se
sněhovými řetězy nejezděte po holých vozovkách,
protože by došlo k poškození jak sněhových
řetězů, tak i pneumatik.
VAROVÁNÍ
Používejte originální sněhové řetězy Volvo
nebo ekvivalentní řetězy určené pro daný
model vozu a konkrétní rozměry ráfků a pneumatik. Pokud si nejste jisti, společnost Volvo
doporučuje kontaktovat autorizovaný servis
Volvo. Nesprávné sněhové řetězy mohou způsobit nehodu a rozsáhlé poškození vašeho
vozidla.
Rezervní kolo*
K dočasnému nahrazení běžného kola s defektem se používá rezervní kolo (Temporary spare).
Výstražný trojúhelník (str. 325)
Matice na kolech (str. 319)
Rezervní kolo je určeno pouze k dočasnému použití a musí se co nejdříve vyměnit za běžné kolo.
Chování vozu může být při použití rezervního kola
odlišné. Rezervní kolo je menší než běžné kolo.
Má tedy vliv na světlou výšku vozidla. Dávejte
pozor na vysoké obrubníky a nejezděte s vozem
do automyčky. Je-li rezervní kolo namontováno na
přední nápravě, není možné používat současně
sněhové řetězy. U vozů s pohonem všech kol lze
odpojit pohon na zadní nápravě. Rezervní kolo se
nesmí opravovat. Správný tlak vzduchu v rezervní
pneumatice najdete v tabulce s tlaku vzduchu,
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 316).
DŮLEŽITÉ
Související informace
•
•
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 321)
•
Nejezděte s rezervním kolem větší
rychlostí než 80 km/h (50 mph).
•
S vozem se nikdy nesmí jet, pokud je na
něm namontováno více než jedno "dojezdové kolo".
Související informace
320
•
•
•
Výměna kol - montáž (str. 323)
•
Zvedák* (str. 326)
Výměna kol - demontáž kol (str. 321)
Výměna kol - vytažení rezervního kola*
(str. 321)
* Volitelná výbava/příslušenství.
KOLA A PNEUMATIKY
Výměna kol - vytažení rezervního
kola*
5.
Rezervní kolo*, zvedák* a klíč na kola* jsou uloženy pod podlahou zavazadlového prostoru.
Podržte vzdálenou část rezervního kola
a potom ji nadzvedněte. Zatlačte rezervní
kolo lehce dopředu a nadzvedněte je z úložného prostoru.
Kola na vozidle můžete měnit, například, na zimní
kola nebo za rezervní kolo.
Výměna kol - montáž (str. 323)
Pokud musíte měnit kolo v hustém provozu, použijte výstražný trojúhelník(str. 325). Vůz a zvedák(str. 326)* musejí být na pevném vodorovném
podkladu.
Zvedák* (str. 326)
1.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Výměna kol - demontáž kol
Výměna kol - demontáž kol (str. 321)
Rezervní kolo* (str. 320)
Výstražný trojúhelník (str. 325)
Zabrzďte parkovací brzdu (str. 290) a zařaďte
zpětný chod nebo přesuňte páku voliče do
polohy P, pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou.
Matice na kolech (str. 319)
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen, zda
jsou závity důkladně promazávány a zda nejsou znečištěné.
1.
2.
3.
4.
Nadzvedněte zadní hranu podlahy zavazadlového prostoru (u modelů se spojenou podlahou zavazadlového prostoru podržte madlo
podlahy zavazadlového prostoru a nadzvedněte zadní část podlahy dopředu).
Nadzvedněte úložný prostor* (pouze
u modelů se spojenou podlahou zavazadlového prostoru).
Nadzvedněte spodní podlahu (pouze modely
se spojenou podlahou zavazadlového prostoru).
Odšroubujte připevňovací šroub a nadzvedněte blok z pěnovky, ve kterém je uložen zvedák a nářadí.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák*
určený pro konkrétní model, který je uveden
na štítku zvedáku.
Na nálepce je rovněž uvedena maximální nosnost zvedáku při stanovené výšce zvedáku.
2.
Vytáhněte nářadí a kolo, které chcete
namontovat. Pokud montujete rezervní kolo,
v obalu najdete rukavice a plastový pytel na
kolo s defektem.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 321
KOLA A PNEUMATIKY
||
3.
Kola, která zůstanou na zemi zablokujte klíny.
Použijte třeba masivní dřevěné klíny nebo
velké kameny.
4.
Vozy s ocelovými ráfky mají snímatelný kryt.
Pomocí demontážního přípravku vyklesněte
a stáhněte celokolové kryty kol. Kryty kol
můžete rovněž stáhnout rukou.
5.
Sešroubujte na doraz tažné oko pomocí klíče*
na kola - viz nákres.
Klíč na kola a tažné oko.
DŮLEŽITÉ
6.
Pomocí vhodného nástroje sundejte plastové
krytky z matic kol.
7.
Klíčem* na kola povolte matice kola o 1/2-1
otáčku proti směru hodinových ručiček.
Tažné oko se musí přišroubovat do všech
závitů v klíči pro kolové šrouby.
322
* Volitelná výbava/příslušenství.
KOLA A PNEUMATIKY
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Nikdy nepokládejte žádné předměty mezi zvedák a zem resp. mezi zvedák a místo na
vozidle, které zvedáte.
8.
Na každé straně vozu jsou dva opěrné body
pro zvedák. Zvedejte zvedák*, dokud příruba
karosérie nelícuje se zářezem na hlavici zvedáku.
Nikdy nevstupujte pod vozidlo zvednuté na
zvedáku.
Pokud se vozidlo bude zvedat na zvedáku,
cestující musí vozidlo opustit. Pokud kolo
musíte měnit v provozu, všichni cestující musí
zůstat v bezpečí.
Související informace
•
•
Výměna kol - montáž (str. 323)
•
•
•
Rezervní kolo* (str. 320)
Výměna kol - vytažení rezervního kola*
(str. 321)
Výstražný trojúhelník (str. 325)
Výměna kol - montáž
Je nezbytné přesně dodržet postup montáže
kola.
Instalace
VAROVÁNÍ
Nikdy nevstupujte pod vozidlo zvednuté na
zvedáku.
Pokud se vozidlo bude zvedat na zvedáku,
cestující musí vozidlo opustit. Pokud kolo
musíte měnit v provozu, všichni cestující musí
zůstat v bezpečí.
1.
Očistěte dosedací plochy mezi ráfkem
a nábojem kola.
2.
Nasaďte kolo. Důkladně utáhněte matice na
kolech.
Matice na kolech (str. 319)
DŮLEŽITÉ
Povrch země pod zvedákem musí být pevný,
rovný a plynulý.
9.
Zvedněte vůz tak, až se kolo přestane dotýkat
země. Vyšroubujte matice kola a sejměte
kolo.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 323
KOLA A PNEUMATIKY
||
3.
Vůz spusťte tak, aby se kolo nemohlo otáčet.
6.
DŮLEŽITÉ
Pokud se nářadí a zvedák* nepoužívají, musí
se uložit na vyhrazeném místě v nákladovém
prostoru vozidla.
POZNÁMKA
4.
5.
Utáhněte matice kola křížovým způsobem. Je
důležité, aby matice na kolech byly utaženy
na správné utahovací momenty. Zkontrolujte
utahovací moment momentovým klíčem.
Nasaďte na kolové matice plastové krytky.
Namontujte všechny plné kryty kol.
POZNÁMKA
Otvor pro ventilek v krytu kola se musí během
montáže nacházet nad ventilkem na ráfku.
Vracení nástrojů na původní místo
Nástroje se po použití musí vrátit na příslušná
místa v pěnovém bloku.
Pokud jste použili rezervní kolo kolo s defektem
můžete vložit do plastového obalu který je dodáván společně s rukavicemi. Vraťte pěnový blok na
původní místo a zatlačte upevňovací šroub do
úložné schránky v podlaze.
324
•
Po nahuštění pneumatiky vždy nasaďte
zpět prachovou krytku, která zamezí
poškození ventilku štěrkem, nečistotami
apod.
•
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky mohou
zrezivět a jejich odšroubování je obtížné.
Při výměně za pneumatiku s jiným
rozměrem
Pokud chcete aktualizovat software při každé
změně rozměru pneumatiky, kontaktujte autorizovaný servis Volvo. Změna softwaru může být
nezbytná při montáži pneumatik většího nebo
menšího rozměru a při výměně letních/zimních
kol.
Související informace
•
•
•
Výměna kol - vytažení rezervního kola*
(str. 321)
Výměna kol - demontáž kol (str. 321)
Rezervní kolo* (str. 320)
* Volitelná výbava/příslušenství.
KOLA A PNEUMATIKY
•
•
Výstražný trojúhelník (str. 325)
Výstražný trojúhelník
Matice na kolech (str. 319)
K upozornění ostatních účastníků silničního provozu na stojící vozidlo slouží výstražný trojúhelník.
Uložení a vyklopení nahoru
Nadzvedněte kryt v podlaze (nebo u modelů
se spojovanou podlahou potlačte na zadní
část podlahy zavazadlového prostoru dopředu
a potom spodní část podlahy nadzvedněte)
a vytáhněte výstražný trojúhelník.
Vyjměte výstražný trojúhelník z pouzdra, rozložte jej a složte k sobě dvě volné strany.
Rozložte podpěry výstražného trojúhelníku.
Při používání výstražného trojúhelníku dodržujte
platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na
vhodné místo s ohledem na dopravní situaci.
Ujistěte se, že výstražný trojúhelník a jeho
pouzdro jsou po použití řádně zajištěny v zavazadlovém prostoru.
Související informace
•
Rezervní kolo* (str. 320)
* Volitelná výbava/příslušenství. 325
KOLA A PNEUMATIKY
Zvedák*
Výbava pro první pomoc*
Sledování pneumatik (TM)*1
Ke zvedání vozidla při výměně kola použijte zvedák.
Výbava pro první pomoc obsahuje lékárničku.
Systém TM (Tyre Monitor) snímá rychlost otáčení
pneumatik a podle toho určuje, zda jsou pneumatiky nahuštěny správně.
K montáži rezervního kola nebo při přezouvání
z letních pneumatik na zimní a naopak používejte
pouze originální zvedák. Závity zvedáku musejí být
vždy dobře promazány.
Popis systému
Je-li tlak v pneumatice příliš nízký, změní se průměr pneumatiky a následně i rychlost otáčení.
Vzájemným porovnáním pneumatik v systému lze
zjistit, zda v jedné nebo více pneumatikách je příliš nízký tlak.
DŮLEŽITÉ
Pokud se nářadí a zvedák* nepoužívají, musí
se uložit na vyhrazeném místě v nákladovém
prostoru vozidla.
Systém nenahrazuje běžnou údržbu pneumatik.
Zprávy
POZNÁMKA
Běžný zvedák je určen pouze pro příležitostné
krátkodobé použití, například, při výměně kola
po defektu, přezutí ze zimních/letních pneumatik atd. Ke zvedání vozidla se musí používat
pouze zvedák určený pro konkrétní model
vozidla. Pokud se vozidlo bude zvedat častěji
nebo musí být zvednuté déle než je nutné jen
k výměně kola, doporučujeme použít garážový
zvedák. V tomto případě dodržujte pokyny
dodávané s příslušným zařízením.
Lékárnička s výbavou pro první pomoc se nachází
na levé straně zavazadlového prostoru.
Je-li tlak v pneumatice příliš nízký, rozsvítí se na
sdružené přístrojové desce indikační kontrolka
( ) a zobrazí se jedna z následujících zpráv:
• Nízký tlak v pneum. Zkontrolujte, seřiďte
a nakalibrujte
• Systém tlaku v pneumatikách Nutný
servis
• Systém tlaku v pneumatikách
momentálně nedostup.
Související informace
•
•
1
326
Výstražný trojúhelník (str. 325)
Nouzová oprava defektu* (str. 328)
Standardní výbava na některých trzích.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KOLA A PNEUMATIKY
VAROVÁNÍ
4.
•
Při nesprávném tlaku v pneumatice může
dojít k poškození pneumatiky, přičemž
řidič může ztratit nad vozidlem kontrolu.
Otevřete systém nabídky MY CAR a zvolte
položku Monitorování pneu.
5.
Zvolte Spustit kalibraci a stiskněte OK.
6.
•
Systém nedokáže indikovat náhlé poškození pneumatiky předem.
Po zkontrolování a nastavení všech pneumatik stiskněte OK, aby se spustila kalibrace.
7.
Jeďte s vozidlem.
> Rekalibrace se provádí během jízdy automaticky. Lze ji kdykoliv přerušit. Pokud
probíhá rekalibrace a vypne se motor,
rekalibrace se při dalším rozjetí s vozem
znovu spustí. Systém dokončení kalibrace
nepotvrdí.
DŮLEŽITÉ
Pokud dojde v systému TM k poruše, na sdružené přístrojové desce bude indikační kontrolka
blikat cca. 1 minutu a potom se rozsvítí trvalým svitem. Na sdružené přístrojové
desce se rovněž rozsvítí zpráva.
Mazání zpráv
1. Zkontrolujte tlak vzduchu ve všech pneumatikách pomocí tlakoměru.
2.
3.
Nahusťte pneumatiku resp. pneumatiky na
správný tlak uvedený na štítku na sloupku na
straně řidiče (mezi předními a zadními
dveřmi).
Znovu nakalibrujte systém TM v MY CAR.
POZNÁMKA
Aby byl tlak nastaven správně, měl by se kontrolovat na studených pneumatikách. "Studené pneumatiky" mají stejnou teplotu jako
okolí (cca. po 3 hodinách po ukončení jízdy).
Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste.
Kalibrace TM
Aby systém TM fungoval správně, musí se pro
tlak vzduchu v pneumatice stanovit referenční
hodnota. To se musí provést pomocí nakalibrování systému v nabídce MY CAR při každé
výměně pneumatik a při každé úpravě tlaku vzduchu v pneumatikách.
Například, tlak vzduchu v pneumatikách lze upravit během jízdy s velkou zátěží nebo při jízdě vysokou rychlostí (nad 160 km/h (100 mph)). Poté se
systém musí znovu nakalibrovat.
Rekalibrace
Nastavení se upravuje pomocí ovládacích prvků
na středové konzole, viz MY CAR (str. 111).
1.
Vypněte motor.
2.
Nahusťte všechny pneumatiky na správný tlak
uvedený na štítku na sloupku na straně řidiče
(mezi předními a zadními dveřmi).
Nové referenční hodnoty platí do doby, než jsou
znovu provedeny kroky 1-7.
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že systém TM se musí znovu
nakalibrovat při každé výměně pneumatiky
resp. při jakékoliv úpravě tlaku. Pokud nebudou uloženy nové referenční hodnoty, systém
nebude fungovat správně.
POZNÁMKA
•
Po nahuštění pneumatiky vždy nasaďte
zpět prachovou krytku, která zamezí
Nebo viz tabulka s tlaky vzduchu v pneumatikách.
3.
Nastartujte motor a nechejte vozidlo v klidu.
}}
327
KOLA A PNEUMATIKY
||
poškození ventilku štěrkem, nečistotami
apod.
•
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky mohou
zrezivět a jejich odšroubování je obtížné.
Stav pneumatik a systému
Aktuální stav systému a pneumatik lze zkontrolovat na obrazovce středové konzoly.
1.
Otevřete systém nabídky MY CAR.
2.
Zvolte nabídku Monitorování pneu.
> Stav tlaku vzduchu v pneumatikách je
označen barevně.
Stav je označen pro každou pneumatiku barvou,
a to následovně:
•
328
Vše zelené: systém funguje normálně a ve
všech pneumatikách je tlak mírně nad doporučenou hodnotou.
•
Žluté kolo: tlak v příslušné pneumatice je
poměrně nízký.
•
Všechna kola žlutě: minimálně ve dvou pneumatikách je příliš nízký tlak.
•
Všechna kola jsou šedá a zpráva Systém
tlaku v pneumatikách momentálně
nedostup.: systém tlaku vzduchu v pneumatikách je dočasně deaktivován. Možná budete
muset s vozidlem jet krátkou dobu rychlostí
nad 30 km/h (20 mph) a až potom bude
systém znovu aktivní.
•
Všechna kola jsou šedá a zobrazí se zpráva
Systém tlaku v pneumatikách Nutný
servis: v systému došlo k chybě. Kontaktujte
prodejce nebo servis Volvo.
Související informace
•
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 316)
Nouzová oprava defektu*
Sada pro nouzovou opravu defektu Temporary
Mobility Kit (TMK) se používá k utěsnění defektu
a kontrole a nastavení tlaku vzduchu v pneumatikách.
Sada pro nouzovou opravu defektu obsahuje
kompresor a lahvičku. Sada je určena k provedení
provizorní nouzové opravy. Těsnicí prostředek
účinně utěsní pneumatiky, které měly propíchnutý
běhoun.
Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené
těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu pro opravu
pneumatik na pneumatikách s prasklinami,
většími zářezy a podobným poškozením.
POZNÁMKA
Sada k nouzové opravě defektu je určena
výhradně k utěsnění pneumatiky s proděravěným běhounem.
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě defektu
testovala a schválila společnost Volvo.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KOLA A PNEUMATIKY
Umístění
Sada pro opravu pneumatik se nachází v pěnovém bloku2 pod podlahou zavazadlového prostoru.
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* - použití
(str. 330)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* - kontrola (str. 332)
•
Sada pro nouzovou opravu pneu* - přehled
(str. 329)
Sada pro nouzovou opravu pneu* přehled
Přehled dílů v sadě pro nouzovou opravu pneu,
Temporary Mobility Kit (TMK).
Díly jsou uloženy pod podlahou v zavazadlovém
prostoru.
Verze 1.
Štítek s maximální povolenou rychlostí
Spínač
Elektrický kabel
Držák nádobky (oranžové víčko)
Ochranné víčko
Redukční ventil
Verze 2.
2
Vzhled pěnového bloku se v závislosti na výbavě vozidla může lišit.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 329
KOLA A PNEUMATIKY
||
Vzduchová hadice
Nádobka s těsnicí hmotou
Tlakoměr
Nádobka s těsnicí hmotou
Související informace
•
Nouzová oprava defektu* (str. 328)
Sada pro nouzovou opravu defektu*
- použití
Utěsnění defektu pomocí sady pro nouzovou
opravu pneu, Temporary Mobility Kit (TMK).
Nouzová oprava defektu
Nádobku s těsnicí hmotou vyměňte po použití
resp. před datem expirace. Zlikvidujte původní
nádobku jako nebezpečný odpad pro životní prostředí.
VAROVÁNÍ
Lahvička obsahuje 1,2-ethanol a latex z přírodní pryže.
Škodlivé v případě požití. V případě kontaktu
s kůží může dojít k alergické reakci.
Eliminujte kontakt s kůží a zrakem.
Ukládejte mimo dosah dětí.
VAROVÁNÍ
330
•
V případě, že se těsnicí kapalina dostane
na kůži, musí se okamžitě spláchnout
pomocí mýdla a hojného množství vody.
•
Těsnicí kapalina, která se dostane do
kontaktu s okem, se musí okamžitě opláchnout pomocí kapaliny k oplachu očí
nebo pomocí dostatečného množství
vody. Pokud nepříjemný pocit přetrvává,
měl by oči vyšetřit lékař.
Informace o funkci dílů, viz Sada pro nouzovou opravu
pneu* - přehled (str. 329).
* Volitelná výbava/příslušenství.
KOLA A PNEUMATIKY
1.
Pokud pneumatiku těsníte v místě s hustým
dopravním provozem, položte na zem
výstražný trojúhelník a aktivujte výstražná
světla.
5.
Pokud je důvodem defektu hřebík nebo podobný předmět, nechejte jej v pneumatice.
Pomůže to utěsnit kolo.
2.
Sundejte štítek s maximální povolenou
rychlostí (který se nachází na jedné straně
kompresoru) a nalepte jej na volant. Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte rychlostí
vyšší než 80 km/h (50 mph).
3.
Ujistěte se, že spínač je v poloze 0 a připojte
elektrický kabel a vzduchovou hadici.
4.
Odšroubujte oranžovou krytku z kompresoru
a vyšroubujte zátku z láhve.
VAROVÁNÍ
•
V případě, že se těsnicí kapalina dostane
na kůži, musí se okamžitě spláchnout
pomocí mýdla a hojného množství vody.
•
Těsnicí kapalina, která se dostane do kontaktu s okem, se musí okamžitě opláchnout
pomocí kapaliny k oplachu očí nebo
pomocí dostatečného množství vody.
Pokud nepříjemný pocit přetrvává, měl by
oči vyšetřit lékař.
POZNÁMKA
Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud
nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete šroubovat.
Zašroubujte láhev do spodní části držáku na
láhev.
> Láhev a držák jsou opatřeny zpětnou
pojistkou, která brání prosakování těsnicí
hmoty. Jakmile je láhev zašroubována,
nelze ji z držáku vyšroubovat. Láhev se
musí vymontovat v servisu. Volvo doporučuje autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní pojistkou, která brání vzniku netěsností.
6.
Odšroubujte z pneumatiky čepičku.
Zkontrolujte, zda je tlakově redukční ventil na
vzduchové hadici zcela zašroubován
a zašroubujte připojení ventilu vzduchové
hadice ke spodní části závitu na vzduchovém
ventilku pneumatiky.
7.
Připojte elektrický kabel do nejbližší 12
V zásuvky a nastartujte vozidlo.
POZNÁMKA
Když se používá kompresor, nesmí se používat
žádné ostatní 12V zásuvky.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
8.
Přepnutím spínače do polohy I spusťte kompresor.
VAROVÁNÍ
Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy blízko
pneumatiky. V případě prasklin nebo nerovností kompresor ihned vypněte. V cestě byste
neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný
servis Volvo.
POZNÁMKA
Po spuštění kompresoru tlak může stoupnout
na 6 bar, ale po cca. 30 sekundách začne tlak
klesat.
}}
331
KOLA A PNEUMATIKY
||
9.
Hustěte pneumatiku 7 minut.
DŮLEŽITÉ
14. Aby těsnicí hmota pneumatiku utěsnila,
ujeďte co nejdříve minimálně 3 kilometry
maximální rychlostí 80 km/h (50 mph).
Kompresor se nesmí používat déle než
10 minut - hrozí přehřátí.
POZNÁMKA
Během několika prvních otočení kola se těsnicí hmota rozptýlí od místa defektu.
10. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak
je 1,8 bar a maximální tlak je 3,5 bar. (Je-li
tlak příliš vysoký, uvolněte jej pomocí redukčního ventilu.)
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda se v blízkosti vozidla nenacházejí žádné osoby, na které by při rozjezdu
vozidla mohla stříknout těsnicí kapalina. Vzdálenost by měla být minimálně dva metry.
VAROVÁNÍ
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je
defekt pneumatiky příliš velký. V cestě byste
neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný
servis Volvo.
15. Následná kontrola:
Připojte znovu vzduchovou hadici na vzduchový ventilek pneumatiky a pomocí tlakoměru zkontrolujte tlak huštění, viz Sada pro
nouzovou opravu defektu* - kontrola
(str. 332).
11. Vypněte kompresor a vytáhněte elektrický
kabel.
12. Odšroubujte vzduchovou hadici ze vzduchového ventilku pneumatiky a nasaďte na pneumatiku čepičku.
13. Namontujte na vzduchovou hadici ochrannou
krytku tak, aby těsnicí hmota neprosakovala.
Související informace
•
•
•
332
Sada pro nouzovou opravu defektu*
- kontrola
Pokud byla pneumatika utěsněna pomocí sady
pro nouzovou opravu pneu, Temporary Mobility
Kit (TMK), po cca. 3 km jízdy se pneumatika
musí zkontrolovat znovu.
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
Vytáhněte sadu k utěsnění pneumatiky. Kompresor musí být vypnutý.
1.
Odšroubujte z pneumatiky čepičku.
Vytáhněte vzduchovou hadici a zašroubujte
připojení ventilku ke spodní části vzduchového ventilku na pneumatice.
2.
Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice prostřednictvím tlakoměru.
•
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,3 bar,
pneumatika není dostatečně utěsněna.
V cestě byste neměli pokračovat. Obraťte
se na pneuservis.
•
Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3 baru,
musíte pneumatiku nahustit na tlak doporučený na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na sloupků dveří na straně řidiče
(1 bar = 100 kPa).
•
Je-li tlak vzduchu příliš vysoký, upusťte
vzduch redukčním ventilem.
Nouzová oprava defektu* (str. 328)
Sada pro nouzovou opravu defektu* - kontrola (str. 332)
Sada pro nouzovou opravu pneu* - přehled
(str. 329)
* Volitelná výbava/příslušenství.
KOLA A PNEUMATIKY
3.
Pokud se pneumatika musí nahustit:
POZNÁMKA
1. Zašroubujte elektrický kabel do nejbližší
12V zásuvky a nastartujte vozidlo.
Po použití musí být nádobka s těsnicí hmotou
a hadičkou vyměněna. Doporučujeme, aby
výměnu provedl autorizovaný servis Volvo.
2. Spusťte kompresor a nahusťte pneumatiku na předepsaný tlak vzduchu uvedený
na štítku na sloupku dveří na straně řidiče.
VAROVÁNÍ
3. Vypněte kompresor.
4.
Sundejte soupravu k těsnění pneumatiky,
nasaďte na vzduchovou hadici ochrannou
krytku a složte hadici do krabice.
VAROVÁNÍ
Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní pojistkou, která brání vzniku netěsností.
5.
Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
Zajeďte s vozem do nejbližšího autorizovaného
autoservisu Volvo, kde vám poškozenou pneumatiku vymění/opraví. Informujte servis, že pneumatika obsahuje těsnicí prostředek.
POZNÁMKA
•
•
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky mohou
zrezivět a jejich odšroubování je obtížné.
Původní pneumatiky lze nahustit pomocí kompresoru ze sady pro nouzovou opravu pneu
(str. 329).
1.
Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se, že
spínač je v poloze 0 a připojte elektrický
kabel a vzduchovou hadici.
2.
Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku
hadičky až na konec závitu ventilku pneumatiky.
3.
Připojte elektrický kabel do nejbližší 12
V zásuvky a nastartujte vozidlo.
VAROVÁNÍ
Po použití sady k nouzové opravě pneumatiky
nejezděte větší rychlostí než 80 km/h
(50 mph). Společnost Volvo doporučuje
navštívit autorizovaný servis Volvo, kde utěsněnou pneumatiku zkontrolují (smí se jet
maximálně na vzdálenost 200 km). Zaměstnanci servisu rozhodnou, zda lze pneumatiku
opravit nebo zda se musí vyměnit.
Nasaďte na pneumatiku čepičku.
Po nahuštění pneumatiky vždy nasaďte
zpět prachovou krytku, která zamezí poškození ventilku štěrkem, nečistotami apod.
Huštění pneumatik pomocí
kompresoru ze sady pro nouzovou
opravu pneu*
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* - použití
(str. 330)
VAROVÁNÍ
Vdechnutí výfukových plynů z vozidla může
ohrozit zdraví. Nikdy nenechávejte motor běžet
v uzavřeném prostoru nebo v prostoru s nedostatečným odvětráváním.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
4.
Přepnutím spínače do polohy I spusťte kompresor.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 333
KOLA A PNEUMATIKY
||
DŮLEŽITÉ
Kompresor se nesmí používat déle než
10 minut - hrozí přehřátí.
5.
Nahusťte pneumatiku na předepsaný tlak
vzduchu uvedený na štítku na sloupku dveří
na straně řidiče. Je-li tlak vzduchu příliš
vysoký, upusťte vzduch redukčním ventilem.
6.
Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a elektrický kabel.
7.
Nasaďte na pneumatiku čepičku.
Související informace
•
•
334
Nouzová oprava defektu* (str. 328)
Sada pro nouzovou opravu pneu* - přehled
(str. 329)
* Volitelná výbava/příslušenství.
ÚDRŽBA A SERVIS
ÚDRŽBA A SERVIS
Servisní program Volvo
Servisní knížka a opravy*1
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat
servisní program Volvo, uvedený v Záruční
a servisní knížce.
Správa služeb, informace o opravách a rezervacích přímo ve vašem voze připojeném k internetu.
Doporučujeme, abyste provádění servisu a údržby
svěřili autorizovanému servisu Volvo. Váš autorizovaný servis Volvo má vyškolené mechaniky,
špičkové technické vybavení a servisní literaturu,
což je zárukou vysoké kvality servisu.
DŮLEŽITÉ
Aby platila záruka Volvo, pravidelně provádějte
kontroly a dodržujte pokyny uvedené
v Servisní a záruční knížce.
Související informace
•
1
2
336
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy (str. 347)
Tato služba1 umožní pohodlně objednat přímo
z vozidla návštěvu servisu a dílny. Informace
z vozidla jsou odeslány vašemu dealerovi, který
může připravit návštěvu servisu. Prodejce vás
kontaktujte, abyste si mohli naplánovat schůzku.
Na některých trzích vás tento systém upozorní,
když se blíží naplánovaná schůzka. Až nastane
vhodný čas, navigační systém2 vás rovněž navede
do servisu.
Než lze službu používat
Volvo ID a my profile
• Zaregistrujte si Volvo ID. Další informace
a postup vytvoření účtu Volvo ID - viz Volvo ID
(str. 21).
•
Přihlaste se na portál My Volvo, přejděte na
svůj profil a proveďte následující:
1.
Zkontrolujte, zda je vaše vozidlo připojeno
k profilu.
2.
Zkontrolujte, zda jsou v pořádku kontaktní
informace.
3.
Vyberte dealera Volvo, kterého chcete
ohledně servisu resp. opravy kontaktovat.
4.
Zvolte preferovaný kanál pro komunikaci
(telefon). Informace k objednávce jsou vždy
zaslány do vozidla a na váš e-mail.
Předpoklady pro objednávku z vozidla
• Chcete-li odeslat a přijat informace, vozidlo
musí být připojeno k internetu. Informace
o připojení vozidla k internetu - viz dodatek
k systému Sensus Infotainment.
•
Jelikož se informace o objednávkách odesílají přes předplacený soukromý telefon,
musíte potvrdit, zda tyto informace chcete
odeslat. Otázka se objeví jednou a odpověď
platí pro celé připojení.
•
Aby služba fungovala a systém komunikoval
přes obrazovku vozidla, musí se potvrdit oznámení/vyskakovací zprávy. V běžném zobrazení pro zdroj MY CAR stiskněte OK/MENU
a potom Servis a oprava Zobrazit
oznámení.
Použití služby
Všechny nabídky a nastavení jsou přístupna
z běžného zobrazení v nabídce MY CAR po stisknutí tlačítka OK/MENU a potom Servis
a oprava.
Na to, kdy je čas na servis, a někdy na to, že
vozidlo potřebuje opravu, vás upozorní sdružená
přístrojová deska (str. 64) a vyskakovací okno na
obrazovce.
Platí pro některé trhy.
Platí pro systém Sensus Navigation.
* Volitelná výbava/příslušenství.
ÚDRŽBA A SERVIS
Manuální objednání servisu nebo opravy1
1. Stiskněte tlačítko MY CAR ve středové konzole a vyberte Servis a oprava
Informace o autoriz. zástupci
Požadovat servis a opravu.
> Data vozidla jsou automaticky odeslána
dealerovi.
Servisní zpráva na obrazovce.
Význam možných odpovědí ve vyskakovací
nabídce na obrazovce:
• Ano - Žádost o objednání se odešle vašemu
dealerovi, který navrhne termín. Servisní kontrolka a servisní zpráva na sdružené přístrojové desce zhasnou.
• Ne - Vyskakovací zprávy se na obrazovce již
objevovat nebudou. Na sdružené přístrojové
desce zůstává zpráva. Po výběru této
možnosti můžete spustí manuální objednávku
ve vozidle. Viz dále.
• Odložit - Při příštím nastartování vozidla se
zobrazí vyskakovací nabídka.
1 Platí
2 Platí
pro některé trhy.
pro systém Sensus Navigation.
2.
Dealer pošle do vozu návrh termínu.
3.
Potvrďte nebo si vyžádejte nový návrh termínu.
Po potvrzení termínu jsou informace o objednávce uloženy do vozidla. Viz My bookings.
Vozidlo bude s vámi automaticky komunikovat,
a to tak, že rezervaci bude připomínat na obrazovce. Dále vás navede k návštěvě servisu.
Návštěvu servisu si můžete rovněž zarezervovat
pomocí systému My Volvo. Přejděte na položku
"My bookings" (Mé objednávky) a vyberte položku
"Update" (Aktualizovat). Otevřou se objednávky
v systému My Volvo.
Volání dealerovi1
Svému dealerovi můžete zavolat, pokud máte
telefon Bluetooth® připojen k vozidlu. Připojení
telefonu - viz dodatek k systému Sensus Infotainment.
–
Zvolte Servis a oprava Informace
o autoriz. zástupci Volat autoriz.
zástupce.
Použití navigačního systému1, 2
Zadejte do navigačního systému jako cíl nebo
waypoint servisní dílnu.
–
Zvolte Servis a oprava Informace
o autoriz. zástupci Zadat jediný cíl.
–
Zvolte Servis a oprava Informace
o autoriz. zástupci Přidat jako trasový
bod.
Moje objednávky1
Na obrazovce se zobrazí informace o rezervaci.
Potvrďte nebo si vyžádejte nový návrh termínu.
–
Zvolte Servis a oprava
objednávky.
Moje
}}
337
ÚDRŽBA A SERVIS
||
Odesílání dat vozidla1
Data vozidla jsou odesílána do centrální databáze
Volvo (nikoliv vašemu dealerovi), ze které dealeři
Volvo mohou zjistit informace o vozidle na
základě identifikačního čísla vozidla (číslo VIN3).
Toto číslo je vytištěno v servisní a záruční knížce.
Dále se může nacházet zevnitř v levém dolním
rohu čelního skla.
–
Zvolte Servis a oprava
vozidla.
Odeslat data
Informace k objednávce a data vozidla
Pokud se rozhodnete objednat servisní prohlídku
svého vozidla, budou odeslány informace k objednávce a data vozidla. Informace s daty vozidla
představují informace o následujících oblastech:
•
•
•
•
•
•
Požadavek na servis
stav funkce
hladiny kapalin
Údaje
identifikační číslo vozidla (VIN3)
Verze softwaru ve vozidle.
Související informace
•
Volvo ID (str. 21)
1 Platí pro některé trhy.
3 Identifikační číslo vozidla
338
ÚDRŽBA A SERVIS
Zvedání vozu
Při zvedání vozidla je nutné ustavit zvedák resp.
zvedací ramena do příslušných míst na podvozku
karosérie.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák
určený pro konkrétní model. Pokud použijete
jiný zvedák než zvedák doporučovaný společností Volvo, postupujte podle pokynů dodaných společně s tímto zvedákem.
}}
339
ÚDRŽBA A SERVIS
||
Zvedací místa (šipky) pro zvedák, který patří do výbavy vozidla, a zvedací body (označeny červeně).
Pokud vozidlo zvedáte předním dílenským zvedákem, musí se ustavit pod jedno z míst co nejdále
pod vozem. Pokud vozidlo zvedáte zadním dílenským zvedákem, musí se tento zvedák umístit pod
jedno ze zvedacích míst. Ujistěte se, že zvedák je
bezpečně umístěn, aby vůz nemohl sklouznout.
Vždy použijte podpěry náprav nebo podobné zařízení.
Pokud vozidlo zvedáte pomocí dvousloupového
dílenského zvedáku, ujistěte se, že jsou přední
a zadní ramena umístěna pod vnějšími zvedacími
místy (zvedacími body). Další možností je použít
ke zvedání místa vpředu uvnitř.
Související informace
•
340
Výměna kol - demontáž kol (str. 321)
ÚDRŽBA A SERVIS
Kapota - otevření a zavření
Kapotu lze otevřít otočením rukojeti v prostoru
pro cestující ve směru hodinových ručiček. Přitom se pojistka u mřížky chladiče musí odsunout
vlevo.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda jsou zámky kapoty motoru
spolehlivě zavřené.
Související informace
•
•
Motorový prostor - přehled
V přehledu se zobrazí několik komponentů souvisejících se službami.
Motorový prostor
Motorový prostor - kontrola (str. 342)
Motorový prostor - přehled (str. 341)
Rukojeť pro otevírání kapoty motoru se vždy nachází na
levé straně.
Vzhled motorového prostoru se může lišit v závislosti na
modelu a variantě motoru.
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
Trubka plnění kapaliny do ostřikovačů
Chladič
Trubka plnění motorového oleje.
Otočte rukojeť o 20-25 stupňů vpravo. Uslyšíte, že se kapota odjistila.
Posuňte pojistku doleva a otevřete kapotu.
(Háček pojistky se nachází mezi světlometem
a mřížkou chladiče, viz obrázek.)
Nádržka brzdové a spojkové kapaliny (na
straně řidiče)
Akumulátor
Pojistková a reléová skříňka
Vzduchový filtr
}}
341
ÚDRŽBA A SERVIS
||
VAROVÁNÍ
V systému zapalování se používá velmi vysoké
napětí a výstupní hodnoty. Napětí systému
zapalování je velmi nebezpečné. Když se pracuje v motorovém prostoru, elektrický systém
musí být vždy odpojen s klíčem v poloze 0, viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 79).
Nedotýkejte se zapalovacích svíček nebo
zapalovací cívky, když je elektrický systém
vozidla v poloze II nebo když je motor horký.
Motorový prostor - kontrola
Některé oleje a kapaliny se musí pravidelně kontrolovat.
Pravidelná kontrola
Následující oleje a kapaliny kontrolujte pravidelně,
např. při čerpání paliva:
•
•
•
Chladicí kapalina
Motorový olej
Kapalina ostřikovače
Kapota - otevření a zavření (str. 341)
Nezapomeňte, že po jistou dobu po vypnutí
motoru se ventilátor chladiče (umístěný
v přední části motorového prostoru za chladičem) může automaticky spustit.
Motorový prostor - kontrola (str. 342)
Vždy nechejte motor vyčistit v servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo. Je-li
motor horký, hrozí riziko požáru.
Související informace
•
•
•
•
•
342
Musí se používat schválený motorový olej, aby
mohly být aplikovány doporučené servisní intervaly.
VAROVÁNÍ
Související informace
•
•
Motorový olej - všeobecné
informace
Kapota - otevření a zavření (str. 341)
Motorový prostor - přehled (str. 341)
Chladicí kapalina - hladina (str. 345)
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 343)
Kapalina ostřikovače - doplňování (str. 358)
Volvo doporučuje:
ÚDRŽBA A SERVIS
Jízda ve ztížených podmínkách, viz Motorový olej nepříznivé jízdní podmínky (str. 388).
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní intervaly motorů, jsou všechny motory ve výrobním
závodu naplněny speciálním syntetickým
motorovým olejem. Výběr oleje byl prováděn
velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu paliva a dopad na
životní prostředí.
Musí se používat schválený motorový olej, aby
mohly být aplikovány doporučené servisní
intervaly. K doplňování a výměně používejte
výhradně olej předepsané kvality. Použití
jiného oleje může mít nepříznivý vliv na životnost, chování při startování motoru, spotřebu
paliva a dopad na životní prostředí.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že se
nepoužívá motorový olej předepsané kvality
a viskozity.
nízkého tlaku oleje
. U jiných variant se
používá snímač hladiny oleje a řidič je informován
prostřednictvím výstražného symbolu
na
přístroji a prostřednictvím textů na displeji.
U některých variant se používají oba tyto systémy.
Více informací získáte u Vašeho dealera Volvo.
Motorový olej - kontrola
a doplňování
Hladina oleje je sledována pomocí elektronického snímače hladiny oleje.
Měňte motorový olej a olejový filtr v souladu
s intervaly uvedenými v Servisní a záruční knížce.
Používání oleje vyšší kvality je povoleno. Pokud se
s vozem jezdí v nepříznivých podmínkách, společnost Volvo doporučuje používat kvalitnější než
specifikovaný olej, viz Motorový olej - nepříznivé
jízdní podmínky (str. 388).
Množství plnění, viz Motorový olej - kvalita
a množství (str. 389).
Související informace
•
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 343)
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Společnost Volvo používá různé systémy pro
varování před nízkou/vysokou hladinou oleje
nebo nízkým tlakem oleje. U některých variant
motoru se používá snímač tlaku oleje a na sdružené přístrojové desce je výstražný symbol
}}
343
ÚDRŽBA A SERVIS
||
DŮLEŽITÉ
Pokud budete upozorněni na nízkou hladinu
oleje, pouze doplňte uvedený objem, např.
0,5 litru.
POZNÁMKA
Plnicí trubka4.
V některých případech se olej musí doplňovat
mezi servisními intervaly.
V souvislosti s hladinou motorového se nic
nemusí dělat, dokud se nezobrazí zpráva na sdružené přístrojové desce. Viz následující vyobrazení.
Zpráva a graf na displeji. Na levém displeji se zobrazí
digitální sdružená přístrojová deska. Na displeji vpravo se
zobrazí analogová sdružená přístrojová deska.
Zpráva
Hladina motorového oleje
Pomocí elektronické měrky se hladina oleje kontroluje při vypnutém motoru s použitím ovládacího
kolečka, viz Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 108).
VAROVÁNÍ
Pokud se zobrazí zpráva Olej Nutný servis,
navštivte servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo. Může být příliš vysoká hladina
oleje.
4
344
Motory s elektronickým snímačem hladiny oleje nejsou vybaveny měrkou oleje.
Systém nedokáže přímo detekovat změny,
pokud se olej doplňuje nebo vypouští. Aby
bylo měření hladiny oleje správné, vozidlo
musí ujet přibližně 30 km a musí stát 5 minut
s vypnutým motorem na rovném terénu.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, aby se olej nedostal na horké
sběrné výfukové potrubí - hrozí riziko požáru.
ÚDRŽBA A SERVIS
Měření hladiny oleje
Pokud se musí zkontrolovat hladina oleje, je třeba
postupovat v souladu s následujícími pokyny.
1.
Aktivujte klíč v poloze II. Viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 79).
2.
Otočte ovládací kolečko na levém pákovém
přepínači do polohy Hladina oleje.
> Zobrazí se informace o hladině motorového oleje.
Další informace o správě nabídek - viz
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 108).
POZNÁMKA
Pokud nejsou splněny správné podmínky pro
měření hladiny oleje (doba po vypnutí motoru,
náklon vozidla, vnější teplota atd.), bude se
zobrazovat hlášení Nedostupný. To ne znamená, že je se systémy vozidla něco špatně.
Chladicí kapalina - hladina
Chladicí kapalina ochlazuje motor s vnitřním spalováním na správnou provozní teplotu. Teplo
odváděné z motoru do chladicí kapaliny lze použít k vyhřívání prostoru pro cestující.
Kontrola hladiny
Chladicí kapalina – hladina musí být mezi značkami MIN a MAX na expanzní nádržce. Pokud
není chladicí systém dostatečně naplněn, může
se velmi zvýšit teplota a následkem toho hrozí
nebezpečí poškození motoru.
POZNÁMKA
Když je motor studený, pravidelně kontrolujte
hladinu chladicí kapaliny.
Plnění
Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte návod
na obalu. Nikdy nedoplňujte pouze obyčejnou
vodu. Nebezpečí zamrznutí se zvyšuje jak při
nízkém, tak i při vysokém poměru chladicího koncentrátu.
Pokud je pod vozidlem chladicí kapalina, pokud
z chladicí kapaliny vychází kouř nebo pokud jste
doplnili více než 2 litry, vždy požádejte o odtah zabráníte tím případnému poškození motoru při
startování z důvodu poškozeného chladicího
systému.
VAROVÁNÍ
Chladicí kapalina může být velmi horká. Pokud
se chladicí kapalina musí doplnit a motor má
provozní teplotu, pomalu odšroubujte krytku
expanzní nádoby, aby se pomalu uvolnil přetlak.
Související informace
•
Motorový olej - všeobecné informace
(str. 342)
•
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 79)
}}
345
ÚDRŽBA A SERVIS
DŮLEŽITÉ
•
Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných solí
může zapříčinit korozi chladicího systému.
•
Vždy používejte chladicí kapalinu s antikorozními činidly, jak doporučuje společnost
Volvo.
•
Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí
kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 % chladicí kapaliny.
•
Chladicí kapalinu smíchejte s vodou
odpovídající kvality. V případe pochybností
o kvalitě vody použijte hotovou směs
chladicí kapaliny podle doporučení Volvo.
•
•
Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte
součásti chladicího systému, vypláchněte
chladicí systém čistou vodou z vodovodu
prověřené kvality nebo připravenou směsí
chladicí kapaliny.
Motor smí běžet pouze se správně
naplněným chladicím systém. Jinak může
v důsledku příliš vysokých teplot dojít
k poškození (prasknutí) hlavy válců.
Objemy a standardy kvality vody, viz Chladicí
kapalina - kvalita a objem (str. 391).
346
Brzdová kapalina a kapalina spojky
- hladina
Plnění
Hladina brzdové a spojkové kapaliny by na
nádržce měla být mezi značkami MIN a MAX.
Kontrola hladiny
Brzdová kapalina a kapalina spojky jsou ve stejné
nádržce. Hladina musí dosahovat mezi značky
MIN a MAX, které jsou vidět uvnitř nádržky. Hladinu kapaliny kontrolujte pravidelně.
Měňte kapalinu každé dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.
Brzdová kapalina se musí měnit jednou ročně
u vozů, které jsou používány za ztížených podmínek, např. při provozu v hornatém terénu nebo
tropických oblastech s vysokou vlhkostí vzduchu.
Množství a doporučená kvalita brzdové kapaliny,
viz Brzdová kapalina - kvalita a objem (str. 393).
VAROVÁNÍ
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
v nádržce pod MIN, nejdříve doplňte brzdovou
kapalinu a až potom můžete jet. Společnost
Volvo doporučuje nechat zjistit důvod ztráty
brzdové kapaliny v autorizovaném servisu
Volvo.
Nádržka kapaliny je umístěna na straně řidiče.
Vyšroubujte víčko nádržky a naplňte kapalinu.
Hladina musí dosahovat mezi značky MIN a MAX,
které se nacházejí uvnitř nádržky.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte nasadit zpět krytku.
ÚDRŽBA A SERVIS
Systém ovládání klimatu diagnostika a opravy
Servis a opravy tohoto systému smí provádět
pouze autorizovaný servis.
Diagnostika a opravy
Klimatizace obsahuje trasovací fluorescenční přípravek. K detekování netěsností by se mělo používat ultrafialové světlo.
Související informace
•
Servisní program Volvo (str. 336)
Výměna světla - obecné informace
Některé žárovky ve vozidle může měnit řidič.
Výměna světel LED - kontaktujte prosím servis.
Pro žárovky platí konkrétní specifikace (str. 355).
V následujícím seznamu najdete umístění žárovek
a ostatních bodových zdrojů, např. světla LED5,
které jsou specifické nebo nevhodné pro výměnu
jinde než v servisu6:
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Vozidla s chladivem R134a
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R134a. Servis a opravy tohoto systému smí
provádět pouze autorizovaný servis.
Vozidla s chladivem R1234yf
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R1234yf. V souladu s předpisy SAE J2845
(Školení techniků v oblasti bezpečného
servisu a nakládání s chladivy používanými
v klimatizaci automobilů) smí servis a opravu
systému chladiva provádět pouze vyškolení
a certifikovaní technici, kteří zajistí bezpečnost
systému.
5
6
LED (Light Emitting Diode)
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
}}
347
ÚDRŽBA A SERVIS
||
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Světlomety LED
obrysová světla,
boční směrová světla, zpětná zrcátka7
Doprovodné osvětlení, vnější zpětná zrcátka
Obrysová světla, zadní
Boční obrysová světla, vzadu
Brzdové světlo nad sklem vzadu
Osvětlení registrační značky.
Nikdy se nedotýkejte skleněné části žárovky
svými prsty. Horko by mohlo odpařit mastnotu
z vašich prstů, tato mastnota by se dostala na
odrazové sklo a poškodila by jej.
V přehledu je zobrazeno umístění světel v přední
části vozidla, které je vybaveno halogenovými
světly.
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů vnějšího osvětlení, například světlometů a zadních
světel, může dočasně docházet ke kondenzaci. To je naprosto v pořádku, všechna vnější
světla jsou na tuto situaci nadimenzována. Po
zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla po
jisté době odpaří.
Osvětlení schránky v palubní desce
DŮLEŽITÉ
Výměna světla - umístění předních
světel
POZNÁMKA
Osvětlení interiéru a osvětlení zavazadlového
prostoru
Při výměně žárovky musí být elektrický systém
vozidla v poloze klíče 0, viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 79).
348
Pokud je chybová zpráva zobrazována i po
výměně žárovky, doporučujeme navštívit autorizovaný servis Volvo.
denní světla, přední nárazník7
VAROVÁNÍ
7
POZNÁMKA
přední7
Související informace
•
•
Světla - specifikace (str. 355)
•
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 353)
•
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 354)
Výměna světla - umístění předních světel
(str. 348)
Obrysová světla (str. 352)
Dálková světla (str. 351)
Potkávací světla (str. 351)
Ukazatel směru (str. 351)
Denní světla (str. 352) (LED* nebo žárovka v závislosti na variantě)
Některé varianty
* Volitelná výbava/příslušenství.
ÚDRŽBA A SERVIS
Související informace
•
•
•
Výměna světla - obecné informace (str. 347)
Výměna světla - světlomety (str. 349)
Světla - specifikace (str. 355)
Výměna světla - světlomety
4.
Všechny žárovky světlometů se mění přes motorový prostor. Nejdříve uvolněte a demontujte celý
světlomet.
Těleso světlometu střídavě naklánějte
a potahujte, až je celé vytáhnete ven.
DŮLEŽITÉ
Při vytahování světlometu dávejte pozor,
abyste nepoškodili žádné z jeho dílů.
POZNÁMKA
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
5.
Stiskněte dolů západku.
Vytáhněte konektor.
Položte světlomet na měkký povrch, aby
nedošlo k poškrábání skla.
DŮLEŽITÉ
Netahejte za kabel, pouze za konektor.
6.
1.
Nadzvedněte doraz kapoty.
2.
Uvolněte šroub pomocí přípravku na
závity torx, velikost T30.
3.
Otočte pojistný kolík proti směru hodinových ručiček.
Vytáhněte pojistný kolík ven.
Podle pokynů vyměňte žárovku.
Světlomet se musí namontovat a kontakt se musí
nainstalovat správně ještě před zapnutím světla
resp. před změnou polohy klíče v zapalování.
Související informace
•
•
Výměna světla - obecné informace (str. 347)
Výměna světla - umístění předních světel
(str. 348)
•
Výměna světla - žárovky dálkových/potkávacích světlometů (str. 350)
•
Výměna světla - směrová světla vpředu
(str. 351)
}}
349
ÚDRŽBA A SERVIS
•
Výměna světla - obrysová světla, přední
(str. 352)
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů
•
Světla - specifikace (str. 355)
Žárovky dálkových/potkávacích světlometů jsou
přístupné po uvolnění většího krytu světlometu.
POZNÁMKA
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
Před uvolněním většího krytu se nejdříve musí
uvolnit a demontovat světlomet, viz Výměna světla
- světlomety (str. 349).
1.
Přitiskněte háčky k sobě.
Nakloňte kryt.
2.
350
Podle pokynů vyměňte žárovku.
Související informace
•
Výměna světla - potkávací světlomet
(str. 351)
•
Výměna světla - dálkový světlomet (str. 351)
ÚDRŽBA A SERVIS
Výměna světla - potkávací světlomet
Výměna světla - dálkový světlomet
Žárovka potkávacího světlometu je namontována
ve větším krytu světlometu.
Žárovka dálkového světlometu je namontována
ve větším krytu světlometu.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
Výměna světla - směrová světla
vpředu
Směrové světlo je namontováno v menším krytu
světlometu.
POZNÁMKA
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
1.
Sundejte světlomet (str. 349).
1.
Sundejte světlomet (str. 349).
2.
Sundejte kryt (str. 350).
2.
Sundejte kryt (str. 350).
3.
Tlačte na držák žárovky směrem nahoru,
dokud nevyklesne.
3.
Vytáhněte držák žárovky ven.
4.
Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět v opačném pořadí.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 355)
Otočte držák žárovky proti směru hodinových ručiček.
1.
Sundejte kryt.
3.
Zatlačte na pojistku.
Vytáhněte držák žárovky ven.
4.
Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět v opačném pořadí.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 355)
Sundejte světlomet (str. 349).
2.
Vytáhněte držák žárovky ven.
4.
Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět v opačném pořadí.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 355)
351
ÚDRŽBA A SERVIS
Výměna světla - obrysová světla,
přední
Výměna světla - denní provozní
světla
Držák žárovky obrysového světla se nachází
z boku světlometu.
Žárovka denního provozního světla je namontována v krytu v nárazníku.
POZNÁMKA
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
1.
Sundejte světlomet (str. 349).
2.
Otočte držák žárovky proti směru hodinových ručiček.
Vytáhněte držák žárovky ven.
3.
352
•
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
•
Platí pouze pro denní světla s žárovkami.
1.
Světla - specifikace (str. 355)
Sundejte kryt.
2.
Otočte držák žárovky proti směru hodinových ručiček.
3.
Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět v opačném pořadí.
Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět v opačném pořadí.
Související informace
•
POZNÁMKA
Vytáhněte držák žárovky ven.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 355)
ÚDRŽBA A SERVIS
Výměna světla - umístění zadních
světel
V přehledu vidíte umístění světel vzadu.
Výměna světla - zadní směrová
světla, brzdová světla a světlo
zpátečky
Související informace
•
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 353)
Žárovky pro zadní směrová světla, brzdová světla
a světla zpátečky se vyměňují zevnitř zavazadlového prostoru.
•
Světla - specifikace (str. 355)
Brzdové světlo (LED)
Obrysová světla (LED)
Brzdové světlo (str. 353)
Boční obrysová světla (LED)
1.
2.
Stiskněte pojistku po stranách.
3.
Zatlačením dovnitř a otočením doleva
demontujte přepálenou žárovku.
4.
Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět v opačném pořadí.
Ukazatel směru (str. 353)
Světlo zpátečky (str. 353)
Vytáhněte držák žárovky ven.
Mlhové světlo (strana řidiče) (str. 354)
Související informace
•
•
Sundejte kryt v čalounění (1) na straně, kde
se nachází vadná žárovka.
Výměna světla - obecné informace (str. 347)
Světla - specifikace (str. 355)
353
ÚDRŽBA A SERVIS
Výměna světla - zadní mlhové světlo
Výměna světla - osvětlení
kosmetického zrcátka
Žárovka pro zadní světlo do mlhy je namontováno v držáku žárovky v nárazníku.
Světla kosmetického zrcátka jsou namontována
ve skle světla.
U vozidel pro levostranný provoz je mlhové světlo
na levé straně, u vozidel pro pravostranný provoz na pravé straně.
Vložte na trojúhelník tupý předmět podobný
noži (cca.20 mm), například příborový nůž.
Opatrně pačte, dokud se jazýček neuvolní.
DŮLEŽITÉ
Skříň světlometu na levé straně.
Dávejte pozor, abyste nepoškodili díly.
Otočte držák žárovky proti směru hodinových ručiček.
Vytáhněte držák žárovky ven.
3.
Zatlačte na světlomet a otočte jej proti směru
hodinových ručiček.
4.
Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět v opačném pořadí.
Související informace
•
354
Světla - specifikace (str. 355)
1.
Vložte šroubovák pod sklo a opatrně vypáčte
výstupek na okraji.
2.
Opatrně oddělte a vyjměte sklo světlometu.
3.
Pomocí kleští s úzkými čelistmi vytáhněte
žárovkou rovnou ven do strany. Netlačte na
žárovku kleštěmi příliš prudce. Sklo žárovky
by mohlo prasknout.
4.
Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět v opačném pořadí.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 355)
ÚDRŽBA A SERVIS
Světla - specifikace
Související informace
Specifikace platí pro žárovky. Výměna světel LED
- kontaktujte prosím servis.
A
B
C
Osvětlení
WA
Typ
Potkávací světlaB
55
H7 LL
Dálková světlaB
65
H9
Přední ukazatele
směru
21
HY21W
Obrysová světla,
předníB
5
W5W LL
Denní světla, přední
nárazníkC
19
PW19W
Boční směrová světla,
zpětná zrcátkaC
5
WY5W LL
Ukazatele směru, zadní
21
PY21W LL
Brzdové světlo
21
P21W LL
Světlo zpátečky
21
P21W LL
Zadní světlo do mlhy
21
H21W LL
Osvětlení toaletního
zrcátka
1,2
Patice T5
W2x4,6d
Watt
Vozidla s halogenovými světlomety
Některé varianty
•
•
Výměna světla - obecné informace (str. 347)
Lišty stěračů
Výměna světla - umístění předních světel
(str. 348)
Lišty stěračů stírají vodu z čelního skla a zadního
okna. Společně s kapalinou ostřikovače očistí
okna a zajistí výhled při jízdě.
•
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 353)
Lišty stěračů čelního skla musí být při výměně
v servisní poloze.
•
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 354)
Servisní poloha
Lišty stěračů v servisní poloze.
Při výměně, čištění nebo zvedání ramének stěračů (odstranění ledu z čelního skla) musí být stěrače v servisní poloze.
DŮLEŽITÉ
Než vrátíte lišty stěračů do servisní polohy,
zkontrolujte zda nepřimrzly.
}}
355
ÚDRŽBA A SERVIS
||
1.
Umístěte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování8 a krátce stiskněte tlačítko
START/STOP ENGINE. Elektrický systém
vozidla se přepne do polohy klíče I. Podrobné
informace o polohách klíče - viz Polohy klíče
- funkce na různých úrovních (str. 79).
2.
Krátce znovu stiskněte tlačítko START/
STOP ENGINE. Elektrický systém vozidla se
nastaví do polohy klíče 0.
3.
Do 3 sekund přesuňte pákový přepínač
vpravo nahoru a podržte jej v této poloze
cca. 1 sekundu.
> Stěrače se potom přesunou do kolmé
polohy.
Po krátkém stisknutí tlačítka START/STOP
ENGINE se stěrače vrátí do výchozí polohy. Tím
se nastaví elektrický systém vozidla do polohy
klíče I (nebo při nastartování vozidla).
DŮLEŽITÉ
Pokud se raménka v servisní poloze vyklopí
z čelního skla nahoru, musí se sklopit dolů na
čelní sklo a až potom se stěrače aktivují. Tím
se zabrání poškrábání laku na kapotě motoru.
8
356
Není zapotřebí pro vozidla se systémem zamykání a startování bez klíče.
Výměna lišt stěračů
Pokud je raménko stěrače v servisní podobě,
sklopte je nahoru. Stiskněte tlačítko na
držáku lišty a vytáhněte ji souběžně s ramenem stěrače.
Nasuňte novou lištu, až uslyšíte cvaknutí.
Zkontrolujte, zda je lišta správně zajištěna.
4.
Raménko stěrače sklopte dozadu k čelnímu
sklu.
Po krátkém stisknutím tlačítka START/STOP
ENGINE se stěrače vrátí ze servisní polohy do
výchozí polohy. Tím se nastaví elektrický systém
vozidla do polohy klíče I (nebo při nastartování
vozidla).
ÚDRŽBA A SERVIS
Související informace
•
Kapalina ostřikovače - doplňování (str. 358)
G021763
Výměna lišt stěračů, zadní okno
POZNÁMKA
Lišty stěračů mají odlišnou délku. Na straně
řidiče je lišta delší než na straně spolujezdce.
1.
Odklopte rameno stěrače od okna.
2.
Uchopte vnitřní část lišty (šipka).
3.
Otočte ji doleva, abyste využili koncovou
polohu lišty proti rameni stěrače jako páku ke
snadnější demontáži lišty.
4.
Zatlačte novou lištu na místo. Zkontrolujte,
zda je správně zajištěna.
5.
Přiklopte rameno stěrače.
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno airbagem Pedestrian
Airbag, společnost Volvo doporučuje používat
originální raménka stěračů a originální díly.
Čistění
Čistění lišt stěračů a čelního okna, viz Mytí vozidla
(str. 372).
DŮLEŽITÉ
Pravidelně kontrolujte lišty. Zanedbání údržby
zkracuje životnost lišt stěračů.
357
ÚDRŽBA A SERVIS
Kapalina ostřikovače - doplňování
Kapalina ostřikovače se používá k čištění světlometů a oken. Pokud je teplota pod bodem
mrazu, musí se používat kapalina do ostřikovačů
s nemrznoucí směsí.
Předepsaná specifikace: Kapalina ostřikovače
doporučená společností Volvo - s ochranou před
zamrznutím během chladného počasí a při teplotách pod bodem mrazu.
DŮLEŽITÉ
Používejte originální kapalinu Volvo do ostřikovačů nebo ekvivalentní kapalinu s doporučenou hodnotou pH mezi 6 a 8 v pracovním
naředění (např. 1:1 s neutrální vodou).
DŮLEŽITÉ
Když teplota klesne pod nulu, používejte
kapalinu do ostřikovačů s nemrznoucí směsí,
aby nedošlo k zamrznutí čerpadla, nádrže
a hadic.
Pokud chcete doplnit kapalinu do ostřikovačů,
musíte otevřít modrou krytku.
Ostřikovače čelního okna a světlometů používají
stejnou nádržku.
POZNÁMKA
Pokud v nádobce zbývá cca. 1 litr kapaliny do
ostřikovačů, na sdružené přístrojové desce se
společně s kontrolkou
objeví zpráva
požadující doplnění kapaliny do ostřikovačů.
358
Baterie spouštěče - obecné
informace
Baterie spouštěče se používá pro motor spouštěče a pro ostatní elektrická zařízení ve vozidle.
Jako baterie pro startér se používá běžný 12 V
akumulátor.
Na životnost a funkci akumulátoru má vliv počet
startů, vybití, styl jízdy, provozní a klimatické podmínky atd.
•
Nikdy neodpojujte akumulátor za chodu
motoru.
•
Zkontrolujte, zda jsou kabely akumulátoru
správně připojeny a dobře utaženy.
V tabulce jsou uvedeny specifikace pro baterii
startéru.
Množství:
•
•
Vozy s ostřikovači světlometů: 5,5 litrů.
Vozy bez ostřikovačů světlometů: 3,2 litrů.
Stěrače a ostřikovače (str. 100)
Kapacita startování za studenaA - CCAB (A)
720
Kapacita (Ah)
Lišty stěračů (str. 355)
Kapota - otevření a zavření (str. 341)
12
Rozměr , d x š x v (mm)
Související informace
•
•
•
Napětí (V)
A
B
Podle normy EN.
Kapacita startování za studena.
278×175×190
70
ÚDRŽBA A SERVIS
DŮLEŽITÉ
Při výměně baterie startéru ve vozech s funkcí
Start/Stop se musí namontovat baterie typu
EFB9 nebo silnější baterie.
Při výměně pomocné baterie se musí nainstalovat baterie typu AGM10.
DŮLEŽITÉ
Pokud se baterie startéru mění, musíte ji
vyměnit za baterii stejného typu se stejnou
kapacitou startování studeného motoru (viz
štítek na baterii).
POZNÁMKA
•
Při výměně baterie musí velikost nové
baterie odpovídat velikosti původní baterie.
9 Enhanced Flooded Battery.
10 Absorbed Glass Mat.
VAROVÁNÍ
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový
plyn, který je vysoce výbušný. Pokud se
nesprávně připojí spojovací vodič, může
dojít k jiskření, které stačí k tomu, aby
baterie explodovala.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší pokožky,
oděvu nebo zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte velkým množstvím
vody. Pokud kyselina vystříkne do očí,
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
DŮLEŽITÉ
K dobíjení baterie startéru nebo pomocné
baterie (str. 361) používejte výhradně
moderní nabíječku s regulovaným dobíjecím
napětím. Rychlodobíjení se nesmí používat,
protože by mohlo způsobit poškození baterie.
DŮLEŽITÉ
Pokud nebudete dodržovat následující pokyny,
může dojít k dočasnému vypojení funkce
úspory energie u systému infotainment a/
nebo po připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky akumulátoru se může stát, že zpráva
na sdružené přístrojové desce o stavu nabití
akumulátoru startéru nebude po jistou dobu
platit.
•
Minusová svorka hlavního akumulátoru ve
vozidle se nesmí nikdy použít pro připojení externího akumulátoru nebo nabíječky - jako ukostřovací bod se smí použít
pouze podvozek vozidla.
Popis připojení kabelových svorek najdete, viz
Asistent při rozjezdu (str. 269).
}}
359
ÚDRŽBA A SERVIS
||
POZNÁMKA
Pokud se baterie opakovaně vybíjí, její životnost se zkrátí.
Na životnost baterie má vliv několik činitelů,
a to včetně jízdních podmínek a klimatu. Startovací kapacita akumulátoru se postupem
času snižuje a pro to je nutné akumulátor
dobít, pokud se vozidlem delší dobu nejezdí
nebo se používá pouze na krátké cesty. Startovací kapacitu dále omezuje extrémní chlad.
Chcete-li udržet baterii v dobrém stavu, doporučujeme minimálně 15 minut
jízdy každý týden. Jinak se baterie musí připojit k nabíječce s automatickým přerušovaným
dobíjením.
Baterie - symboly
Nepřistupujte se zdrojem
jisker ani otevřeným ohněm.
V souvislosti s bateriemi se používají informační
a výstražné symboly.
Symboly na bateriích
Používejte ochranné brýle.
Nebezpečí výbuchu.
Další informace najdete
v uživatelské příručce.
Musí se odevzdat k recyklaci.
Plně nabitá baterie má maximální životnost.
Související informace
•
•
Uložte akumulátor mimo
dosah dětí.
POZNÁMKA
Baterie - symboly (str. 360)
Akumulátor obsahuje korozivní kyselinu.
360
Použitá baterie spouštěče a pomocná baterie
se musí ekologicky recyklovat - obsahuje totiž
olovo.
Baterie spouštěče - výměna (str. 361)
Související informace
•
Baterie spouštěče - obecné informace
(str. 358)
•
Baterie - Start/Stop (str. 361)
ÚDRŽBA A SERVIS
Baterie spouštěče - výměna
Baterie - Start/Stop
Baterii spouštěče lze vyměnit v autorizovaném
servisu.
Vozidla s funkcí Start/Stop jsou kromě baterie
spouštěče vybaveny také pomocnou baterií.
Společnost Volvo doporučuje, abyste o výměnu
baterií požádali autorizovaný servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Vozy s funkcí Start/Stop jsou vybaveny dvěma
12 V akumulátory - jeden extra silný akumulátor
se používá ke startování, druhý záložní akumulátor
pomáhá při startování funkci Start/Stop.
Další informace o baterii ve vozidle, viz Baterie
spouštěče - obecné informace (str. 358) a Asistent při rozjezdu (str. 269).
Další informace o funkci Start/Stop, viz Start/
Stop* (str. 276).
Rozměr , d x š x v (mm)
Kapacita (Ah)
A
B
C
D
Napětí (V)
Kapacita startování za studenaA - CCAB (A)
11
12
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
12
120C
150×90×130D
8C
10D
Podle normy EN.
Cold Cranking Amperes.
Manuální převodovka v kombinaci s funkcí Start/Stop, která
automaticky vypne pouze pokud, vozidlo zcela stojí.
Jiné.
Další informace o baterii spouštěče ve vozidle, viz
Asistent při rozjezdu (str. 269).
V tabulce jsou uvedeny specifikace pro pomocnou baterii.
150×90×106C
DŮLEŽITÉ
Při výměně baterie startéru ve vozech s funkcí
Start/Stop se musí namontovat baterie typu
EFB11 nebo silnější baterie.
Při výměně pomocné baterie se musí nainstalovat baterie typu AGM12.
170D
POZNÁMKA
•
Čím je vyšší odběr proudu ve vozidle, tím
více musí pracovat alternátor a tím více se
musejí dobíjet baterie = vyšší spotřeba
paliva.
•
Jakmile kapacita baterie klesne pod nejnižší přípustnou úroveň, funkce Start/
Stop se vypojí.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 361
ÚDRŽBA A SERVIS
||
V případě dočasně omezené funkce Start/Stop
v důsledku vysokého proudového odběru se
stane následující:
•
•
Motor automaticky startuje13, aniž by řidič
sešlapoval spojkový pedál (manuální převodovka).
Motor automaticky startuje, aniž by řidič zvedal nohu z brzdového pedálu (automatická
převodovka).
Umístění akumulátorů
nebo problémů kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Pokud se baterie startéru vybila natolik, že ve
vozidle nefungují běžné elektrické funkce,
a motor se musí nastartovat pomocí pomocné
baterie nebo nabíječky, funkce Start/Stop
bude nadále aktivována. Pokud funkce
Start/Stop automaticky vypne motor krátce
poté, hrozí značné nebezpečí, že motor znovu
automaticky nenastartuje, protože baterie
neměla čas se dobít a její kapacita bude omezena.
DŮLEŽITÉ
Pokud se nedodrží následující pokyny, může
dojít po připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky k dočasnému vyřazení funkce Start/
Stop z provozu:
•
Minusová svorka hlavního akumulátoru ve
vozidle se nesmí nikdy použít pro připojení externího akumulátoru nebo nabíječky - jako ukostřovací bod se smí použít
pouze podvozek vozidla.
Pokud se ke startování vozidla použila
pomocná baterie nebo pokud nebylo dost
času na nabití baterie pomocí nabíječky,
doporučujeme dočasně deaktivovat funkci
Start/Stop, dokud baterii nenabije vozidlo. Při
venkovní teplotě +15 °C se baterie musí nabíjet vozidlem po dobu min. 1 hodinu. Při nižší
venkovní teplotě může doba nabíjení stoupnout na 3-4 hodiny. Doporučuje se baterii
nabíjet pomocí externí nabíječky.
Popis připojení kabelových svorek najdete, viz
Asistent při rozjezdu (str. 269).
Další informace o dobíjení baterie spouštěče
ve vozidle, viz Baterie spouštěče - obecné
informace (str. 358).
Akumulátor14
Pomocný akumulátor
Pomocný akumulátor obvykle nevyžaduje žádnou
další údržbu kromě údržby, která se provádí
u startovacího akumulátoru. V případě dotazů
13
14
362
Automatické startování je možné pouze, pokud je řadicí páka v poloze neutrálu.
Podrobný popis baterie startéru - viz Baterie spouštěče - obecné informace (str. 358).
Související informace
•
Baterie - symboly (str. 360)
ÚDRŽBA A SERVIS
Elektrický systém
Pojistky - všeobecné informace
Elektrický systém je jednopólový a využívá podvozek a skříň motoru jako vodič.
Všechny elektrické funkce a komponenty jsou
chráněny pojistkami, aby byl elektrický systém
vozu chráněn před poškozením zkratem nebo
přetížením.
Vůz je vybaven střídavým alternátorem s regulací
napětí.
Velikost, typ a parametry baterie pro startér závisejí na výbavě a funkci vozidla.
DŮLEŽITÉ
Pokud se baterie startéru mění, musíte ji
vyměnit za baterii stejného typu se stejnou
kapacitou startování studeného motoru (viz
štítek na baterii).
Související informace
•
•
Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje,
je možné, že došlo k přepálení pojistky z důvodu
dočasného přetížení elektrického okruhu. Pokud
dojde k opětovnému přepálení pojistky, většinou
to signalizuje závadu v okruhu. Doporučujeme,
abyste navštívili autorizovaný servis Volvo nechali
vozidlo zkontrolovat.
Výměna
1.
Na schématu zjistěte umístění pojistky.
2.
Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze strany,
zda prohnutý vodič v pojistce je přepálený.
3.
Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku
pojistkou novou, shodné barvy a jmenovité
hodnoty proudu.
Baterie spouštěče - výměna (str. 361)
Baterie spouštěče - obecné informace
(str. 358)
Umístění centrálních řídicích jednotek
Umístění pojistkové skříňky ve voze s levostranným řízením. Ve voze s pravostranným řízením
jsou prohozené strany pojistkové skříňky pod
schránkou v palubní desce.
Motorový prostor
Pod schránkou v palubní desce
Pod pravým předním sedadlem
VAROVÁNÍ
Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte cizí
předmět nebo pojistku nadimenzovanou na
vyšší proud, než je proud uvedený ve specifikaci. Mohlo by dojít k rozsáhlému poškození
elektrického systému a k následnému požáru.
Související informace
•
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 364)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové desce
(str. 367)
Pojistky - pod pravým předním sedadlem
(str. 370)
363
ÚDRŽBA A SERVIS
Pojistky v motorovém prostoru
Pojistky v motorovém prostoru chrání, mimo jiné,
funkce motoru a brzdy.
Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta, která
usnadní vytahování a zasunování pojistek.
Pojistková skříňka má prostor pro náhradní
pojistky.
Výměna pojistek
Pojistky jsou přístupné po sundání víka na baterii
startéru a po sundání krytu na elektrickém rozvaděči.
364
Demontáž krytů
Vyklopte pojistné příchytky po stranách
krytu baterie startéru.
Nadzvedněte kryt přímo nahoru.
ÚDRŽBA A SERVIS
Pozice
Na štítku uvnitř krytu je zobrazeno rozmístění pojistek.
Vyklopte pojistnou příchytku, která je
nainstalována na boku elektrického rozvaděče.
Otáčejte krytem nahoru, dokud se
pojistné jazýčky (1) neuvolní.
•
Pojistky 7-18 a 46 jsou pojistky typu
"JCASE", které se musí měnit pouze
v servisu15.
•
Pojistky 19-45 a 47-48 jsou pojistky typu
"Mini Fuse".
Funkce
AA
Čerpadlo ABS
40
Ventily ABS
30
Ostřikovače světlometů*
20
Ventilátor větrání
40
Primární pojistky pro pojistky
32-36
Vyhřívané čelní sklo, pravá strana*
Vyklopte kryt k motoru, aby pojistky byly přístupné.
Montáž krytů
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
15
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
Vyhřívané čelní sklo, levá strana*
30
Funkce
AA
Nezávislé topení*
20
Stěrače čelního okna
20
Centrální elektronický modul, referenční napětí, záložní baterie
5
Houkačka
15
Brzdové světlo
5
-
-
Ovládání světlometů
5
Cívky interních relé
5
Zásuvka 12 V, tunelová konzola,
vpředu
15
Řídicí modul převodovky
15
40
40
-
Zásuvka 12 V, tunelová konzola,
vzadu
15
-
-
Řídicí jednotka motoru (ECM)
5
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 365
ÚDRŽBA A SERVIS
||
Funkce
AA
Funkce
AA
Elektricky ovládané sedadlo,
vpravo*
20
Regulace sklonu světel*
10
Lambda sondy, cívka relé v relé pro
chladicí ventilátor
15
Elektricky řízené servo
5
Centrální elektronický modul
15
Podtlakové regulátory, ventily, řídicí
modul, stahovací kryt chladiče, řídicí
modul, stahovací kryt spojleru
(nafta), kompresor klimatizace,
solenoid čerpadla motorového
oleje, chladicí ventil pro systém
řízení klimatu (nafta), řídicí modul
žhavení (nafta), cívky relé v relé pro
funkce Start/Stop
10
Ventil EGR (nafta), ventil EVAP
(benzín), řídicí modul motoru, termostat systému chlazení motoru
(benzín), čerpadlo chlazení pro
EGR (nafta)
15
Zapalovací cívky (zážehové motory)
15
Ohřev palivového filtru (diesel)
25
•
Pojistky - pod schránkou v přístrojové desce
(str. 367)
Řídicí jednotka motoru (ECM)
15
•
ABS
5
Pojistky - pod pravým předním sedadlem
(str. 370)
Řídicí modul motoru, řídicí modul
převodovky, airbagy
366
-
-
-
-
Systém varování před kolizí
5
Snímač plynového pedálu
5
-
-
-
-
Čerpadlo chladicí kapaliny (pokud
není k dispozici nezávislé topení)
A
10
Ampér
Související informace
7,5
* Volitelná výbava/příslušenství.
ÚDRŽBA A SERVIS
Pojistky - pod schránkou
v přístrojové desce
Pod schránkou v přístrojové desce se nacházejí
mimo jiné pojistky pro airbag, prostor pro cestující a osvětlení.
Na vnitřní straně krytu pojistek v motorovém
prostoru se nachází pinzeta, která usnadní vytahování a zasunování pojistek.
Pojistková skříňka v motorovém prostoru má
místo pro náhradní pojistky.
Výměna pojistek
Pojistky jsou přístupné po sundání krytu z pojistkové skříňky.
}}
367
ÚDRŽBA A SERVIS
||
Demontáž krytu
Chytněte za vybrání a táhněte, dokud se
z pojistkové skříňky neuvolní pojistná očka na
spodní hraně krytu.
Montáž krytu
Vložte do spodních jazýčků.
Otočte kryt nahoru, aby horní jazýčky zaklesly.
Sundejte kryt.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
K uvolnění pojistných oček na horní hraně
krytu od elektrického rozvaděče je zapotřebí
poměrně velký tah.
Horní pojistná očka musí spolehlivě zaklesnout do drážek v elektrickém rozvaděči.
Pojistky jsou typu "Mini Fuse".
Funkce
AA
Palivové čerpadlo
20
Stěrač zadního skla
368
AA
Displej stropní konzoly (kontrolka
zapnutí bezpečnostního pásu/
kontrolka airbagu pro sedadlo
spolujezdce vpředu)
5
Vnitřní osvětlení, ovládání ve střešní
konzole pro přední čtecí lampičky
a osvětlení prostoru pro cestující,
elektricky ovládaná sedadla*
7,5
Elektricky ovládaná žaluziová roleta
pro skleněnou střechu*
10
Dešťový senzor*, tlumení, zpětné
zrcátko*, senzor vlhkosti*
5
Systém varování před kolizí*
5
-
-
Odemykání, zadní výklopné dveřeB
Pozice
-
Funkce
-
10
-
-
Rezervní místo 3, konstantní napětí
5
Zámek řízení
15
Sdružená přístrojová deska
5
Centrální zamykání, klapka plnicí
trubky palivové nádržeC
10
15
* Volitelná výbava/příslušenství.
ÚDRŽBA A SERVIS
Funkce
AA
Funkce
AA
Panel klimatizace
7,5
7,5
Modul volantu
7,5
Elektrické nezávislé topení*, tlačítko
vyhřívání zadního sedadla*
Airbagy, airbag chodce*
7,5
Rezervní místo 4, konstantní napětí
7,5
Siréna*, datový konektor OBDII
5
Dálková světla
15
-
-
Světlo zpátečky
7,5
Stěrače čelního sklaD, stěrače
zadního sklaD
20
Imobilizér
5
Rezervní místo 1, konstantní napětí
15
Rezervní místo 2, konstantní napětí
20
Detektor pohybu pro alarm*, dálkový přijímač
5
Stěrače čelního sklaE, stěrače
zadního sklaE
20
Centrální zamykání, klapka plnicí
trubky palivové nádržeF
10
Odemykání, zadní výklopné dveřeG
10
A
B
C
D
E
F
G
-
-
-
-
Ampér
Viz také pojistka 84.
Viz také pojistka 83.
Viz také pojistka 82.
Viz také pojistka 77.
Viz také pojistka 70.
Viz také pojistka 65.
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 364)
Pojistky - pod pravým předním sedadlem
(str. 370)
* Volitelná výbava/příslušenství. 369
ÚDRŽBA A SERVIS
Pojistky - pod pravým předním
sedadlem
Pojistky pod pravým předním sedadlem chrání,
mimo jiné, systém infotainment a vyhřívání
sedadla.
Na vnitřní straně krytu pojistek v motorovém
prostoru se nachází pinzeta, která usnadní vytahování a zasunování pojistek.
Pozice
•
Pojistky 24 – 28 jsou typu „JCASE“ a měly
by být měněny pouze v servisu.16.
Pojistková skříňka v motorovém prostoru má
místo pro náhradní pojistky.
•
Pojistky 1-23 a 29-46 jsou pojistky typu
"Mini Fuse".
16
370
Funkce
AA
-
-
Systém bez klíče*
10
Kliky na dveřích, systém bez klíče*
5
Ovládací panel, levé přední dveře
25
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
* Volitelná výbava/příslušenství.
ÚDRŽBA A SERVIS
Funkce
AA
Funkce
Ovládací panel, pravé přední dveře
25
-
-
-
-
Ovládací panel, levé zadní dveře
25
-
-
-
-
Ovládací panel, pravé zadní dveře
25
Zásuvka přívěsu 2*
20
Vyhřívání sedadla, vzadu vpravo*
15
Primární pojistky pro pojistky
12-16: infotainment
25
Ovládací jednotka audio (zesilovač)*
30
Vyhřívání sedadla, vzadu vlevo*
15
Elektricky ovládané sedadlo, vlevo*
20
Řídicí jednotka AWD*
15
-
-
Cívka interního relé
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Elektrická zásuvka 12 V, zavazadlový prostor
15
-
Funkce
AA
-
AA
Zásuvka přívěsu 1*
40
-
-
Vyhřívání zadního okna
30
-
-
-
-
-
-
BLIS*
5
15
Parkovací asistent*
5
Parkovací kamera*
5
Řídicí modul audio (zesilovač)*, signál pro diagnostiku, řídicí modul
audio nebo řídicí modul SensusB,
řídicí modul Infotainment nebo
obrazovkaB, digitální rádio*, TV*
-
-
Telematika*, Bluetooth*
5
-
-
Vyhřívání sedadla, strana řidiče
vpředu
15
15
-
-
-
-
Vyhřívání sedadla, strana spolujezdce vpředu
-
-
-
A
B
Ampér
Některé varianty modelů.
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 364)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové desce
(str. 367)
-
* Volitelná výbava/příslušenství. 371
ÚDRŽBA A SERVIS
Mytí vozidla
Vozidlo by se co mělo nejdříve po znečištění
umýt. Vůz myjte v myčce se separátorem oleje.
Používejte autošampon.
Ruční mytí
•
•
•
372
Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní a mohlo by
velmi rychle dojít k poškození povrchové
úpravy vozu. Odstranění poškození povrchové
úpravy svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Hadicí umyjte podvozek.
Zvedněte celé vozidlo tak, abyste mohli
odstranit veškeré rozpuštěné nečistoty. Sníží
se tím riziko poškrábání vozu během mytí.
Nestříkejte přímo do zámků.
VAROVÁNÍ
Motor nechávejte vždy vyčistit v servisu. Je-li
motor horký, hrozí riziko požáru.
DŮLEŽITÉ
Znečištěné světlomety fungují hůř. Pravidelně
je čistěte - například, při čerpání paliva.
Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky ani
čisticí prostředky s hodnotou pH nižší než 3,5
nebo vyšší než 11,5. Používejte vodu a houbu,
která nedře povrch.
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů vnějšího osvětlení, například světlometů a zadních
světel, může dočasně docházet ke kondenzaci. To je naprosto v pořádku, všechna vnější
světla jsou na tuto situaci nadimenzována. Po
zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla po
jisté době odpaří.
•
V případě potřeby použijte na velmi znečištěné plochy studený odmašťovací prostředek. V tomto případě upozorňujeme, že
povrchy nesmí být horké od slunce!
•
Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou
vodou.
•
Lišty stěračů čistěte vlažnou vodou s čisticím
prostředkem nebo autošamponem.
Automatické mycí linky
•
Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo stěrkou. Pokud nenecháte kapky vody schnout
na prudkém slunci, sníží se riziko, že voda
zanechá skvrny, které byste museli čistit.
Automatická mycí linka je jednoduchý a rychlý
způsob mytí vozu, avšak nemůže se dostat všude.
Pro dosažení optimálních výsledků Vám doporučujeme mýt vůz ručně.
POZNÁMKA
Několik prvních měsíců se vozidlo musí být
pouze ručně. Důvodem je skutečnost, že nový
lak je citlivější.
Vysokotlaké mytí
Při používání vysokotlakých čističů tryskou stále
rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska není blíže
než 30 cm od povrchu vozu (vzdálenost platí pro
všechny vnější části). Nestříkejte přímo do zámků.
Kontrola brzd
VAROVÁNÍ
Po umytí vozu vždy zkontrolujte brzdy a parkovací brzdu, abyste měli jistotu, že se pod
brzdové obložení nedostala vlhkost a koroze,
které by omezily funkčnost brzdění.
Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při jízdě
na delší vzdálenost v dešti nebo v rozbředlém
sněhu. Díky teplu vzniklému třením se brzdové
obložení zahřeje a osuší. Totéž udělejte po rozjezdu za velmi vlhkého nebo studeného počasí.
Lišty stěračů
Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů,
stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně, zkracují
životnost lišt stěračů.
ÚDRŽBA A SERVIS
Čištění:
–
DŮLEŽITÉ
Zvedněte stěrače do servisní polohy, viz Lišty
stěračů (str. 355).
Nemyjte vozidlo čisticím prostředkem s hodnotou pH pod 3,5 nebo nad 11,5. Mohlo by
dojít ke změně barvy dílů z eloxovaného hliníku např. střešních nosičů a dílů kolem bočních oken.
POZNÁMKA
Pravidelně myjte stírátka stěračů a čelní sklo
vlažným mýdlovým roztokem nebo šampónem
na vozy.
Nikdy nepoužívejte na eloxované hliníkové díly
prostředek na leštění kovů - mohlo být dojít
ke změně barvy a ke zničení povrchové úpravy.
Nepoužívejte silná rozpouštědla.
Vnější plastové, gumové a ozdobné
prvky
Barvené plastové díly, gumu a ozdobné prvky,
například lesklé lišty, můžete vyčistit a ošetřit speciálními čisticími prostředky, které obdržíte u prodejce vozů Volvo. Při používání takových čisticích
prostředků pečlivě dodržujte návod.
Rámy kolem bočních oken, lišty na střeše vozidla
a rámy dveří na oknech* jsou vyrobeny z anodizovaného hliníku. To znamená, že by se měly mýt
pouze pomocí čisticího prostředku s pH mezi 3,5
a 11,5. Tím se zabrání změně barvy.
Díly, které by se měly mýt čisticím prostředkem s hodnotou pH mezi 3,5 a 11,5.
DŮLEŽITÉ
Nevoskujte a neleštěte plasty a pryž.
Při použití odmašťovacího prostředku na plasty a pryž otírejte pouze v případě potřeby
a netlačte na plast a pryž zbytečně velkou
sílou. Používejte měkkou mycí houbu.
Při leštění lesklých výlisků obložení by mohlo
dojít k setření nebo poškození lesklé vrstvy na
povrchu.
Nesmí se používat lešticí přípravek obsahující
abrazivní látky.
Ráfky
Na disky kol používejte pouze čisticí prostředky
schválené společností Volvo.
Po umytí může podklad paprsků změnit barvu důvodem je kovový prach z brzdových kotoučů,
který se zachytil na láku ráfku. V mnoha případech situaci vyřeší velmi jemné leštění pomocí
přípravku k čištění laku a měkkého hadříku.
Silné čisticí prostředky mohou poškodit povrch
a způsobit na chromovaných hliníkových ráfcích
skvrny.
Související informace
•
•
•
Leštění a voskování (str. 374)
Čištění interiéru (str. 375)
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva (str. 374)
* Volitelná výbava/příslušenství. 373
ÚDRŽBA A SERVIS
Leštění a voskování
DŮLEŽITÉ
Když je lak vozu matný nebo když chcete dodat
laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.
Nevoskujte a neleštěte plasty a pryž.
Při použití odmašťovacího prostředku na plasty a pryž otírejte pouze v případě potřeby
a netlačte na plast a pryž zbytečně velkou
sílou. Používejte měkkou mycí houbu.
Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění
laku. Nicméně v této době může být prováděno
voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo vosk na
přímém slunci.
Při leštění lesklých výlisků obložení by mohlo
dojít k setření nebo poškození lesklé vrstvy na
povrchu.
Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba vůz
omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu
odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem
asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití
jemné brusné pasty.
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva
Okna jsou pokryta vrstvou, která zlepšuje výhled
za nepříznivých povětrnostních podmínek.
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva*
Časem dochází k přirozenému opotřebení vodu odpuzující vrstvy.
Údržba:
•
Nikdy nepoužívejte přípravky, jako jsou vosk
na vozidla, odmašťovadla nebo podobné přípravky na povrchy skel, protože by mohlo
dojít k poškození vodu odpuzující vrstvy.
•
Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili
skleněný povrch.
•
Pokud chcete předejít poškození skleněného
povrchu při odstraňování ledu – používejte
pouze plastové škrabky.
•
Na udržení vlastností, které z bočních oken
odpuzují vodu, doporučujeme používat speciální přípravek, který je k dispozici u dealerů
Volvo. Poprvé by měl být použit po třech
letech a potom každý rok.
Nesmí se používat lešticí přípravek obsahující
abrazivní látky.
Nejprve proveďte leštění lešticím prostředkem
a poté vůz navoskujte kapalným nebo pevným
voskem. Dodržujte pozorně návod k použití.
Některé prostředky dostupné na trhu spojují jak
leštidlo, tak vosk.
DŮLEŽITÉ
Lak ošetřujte pouze podle doporučení společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku (např. konzervace, těsnění, ochrana, leštění apod.) může
mít za následek poškození laku. Poškození
laku v důsledku takového ošetření není kryto
zárukou Volvo.
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 372)
DŮLEŽITÉ
Led ze skel nikdy neodstraňujte pomocí
kovové škrabky. Led ze zrcátek na dveřích
odstraňte pomocí vyhřívání zrcátek, viz Okna
a vnější zpětná zrcátka - vyhřívání (str. 105).
374
* Volitelná výbava/příslušenství.
ÚDRŽBA A SERVIS
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 372)
Ochrana proti korozi
Čištění interiéru
Váš vůz byl již ve výrobním závodě pečlivě a kompletně ošetřen proti korozi. Části karosérie jsou
vyrobeny z pozinkovaného plechu. Podvozek je
chráněn otěruvzdorným protikorozním povlakem.
Nosníky, dutiny a uzavřené profily byly vystříkány
penetračním antikorozním přípravkem.
Používejte pouze čisticí prostředky a prostředky
pro péči o vůz doporučené společností Volvo.
Čistěte pravidelně. Případné skvrny odstraňujte
co nejdříve. Před použitím čisticích prostředků
vůz vysajte.
Kontrola a údržba
Antikorozní ochrana vozidla nemusí být zpravidla
udržována, ale pokud budete vozidlo udržovat
v čistotě, dále tím snížíte riziko koroze. Na lesklé
komponenty čalounění by se nikdy neměly dostat
silně zásadité nebo kyselé čisticí prostředky. Případné škody způsobené kamínky by se měly
opravit okamžitě poté, kdy jsou objeveny.
DŮLEŽITÉ
•
Po některých barevných oděvech (např.
po džínách nebo oblečení ze semiše)
mohou zůstat na čalounění skvrny.
V tomto případě musíte co nejdříve tyto
části čalounění vyčistit a ošetřit.
•
Nikdy nepoužívejte k čištění interiéru silná
rozpouštědla jako je kapalina do ostřikovačů, čistý benzín nebo lakový benzín.
Mohli byste tím poškodit čalounění
a ostatní materiály v interiéru.
•
Nikdy nestříkejte čisticí prostředek přímo
na komponenty s elektrickými tlačítky
a ovládacími prvky. Tato tlačítka a ovládací
prvky otřete navlhčeným hadříkem s čisticím prostředkem.
•
Ostré předměty a zipy mohou poškodit
látkové čalounění.
Související informace
•
Poškození laku (str. 377)
Látkové čalounění a čalounění stropu
Volvo nabízí výrobek pro komplexní péči o textilní
čalounění a čalounění stropu. Pokud se používá
v souladu s pokyny, zůstanou vlastnosti čalounění
}}
375
ÚDRŽBA A SERVIS
||
zachovány. Produkt pro péči o textilie si můžete
zakoupit u prodejců společnosti Volvo.
Kožené čalounění
Kožené čalounění Volvo je ošetřeno tak, aby byl
dlouho zachován původní vzhled čalounění.
Kožené čalounění je přírodní výrobek, který se
postupem času mění a získává patinu. Pro zachování vlastností a barvy kůže je zapotřebí pravidelné čištění a ošetřování. Společnost Volvo
nabízí komplexní produkt pro čistění a ošetřování
koženého čalounění, Volvo Leather Care Kit/
Wipes,který při dodržení návodu zachová ochrannou vrstvu kůže.
Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme
provádět čištění a nanesení ochranného krému
jednou až čtyřikrát za rok (v případě potřeby
i častěji). Přípravek na ošetření koženého čalounění Volvo/utěrky si můžete zakoupit u svého
prodejce Volvo.
Kožený volant
Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývejte kožený
volant ochranným potahem z plastu. Volvo Leather Care Kit/Wipes doporučujeme používat
k čištění koženého volantu.
Plast, kov a dřevěné díly v interiéru
Pro čištění dílů a povrchu v interiéru doporučujeme kousek tkaniny nebo utěrku z mikrovlákna,
mírně navlhčené vodou. K dostání jsou u prodejců
vozů Volvo.
376
Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte. Nikdy
nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn.
Na obtížně odstranitelné skvrny můžete použít
speciální čisticí prostředek, který můžete zakoupit
u prodejců vozů Volvo.
Bezpečnostní pásy
Používejte vodu a jemný čisticí prostředek. Speciální čisticí prostředky na textilie si můžete
zakoupit u prodejce vozů Volvo. Ujistěte se před
navinutím, že pásy jsou suché.
Vykládané koberce a koberec
Koberce před čištěním z vozu vyjměte. K odstranění prachu a nečistot použijte vysavač. Každý
vykládaný koberec je opatřen kolíčky.
Vykládaný koberec sundejte: přidržte jej za kolíčky
a nadzvedněte rovnou nahoru.
Namontujte vykládaný koberec na místo - přitlačte na každý z kolíčků.
VAROVÁNÍ
U každého sedadla používejte maximálně
jeden kobereček. Než se rozjedete, zkontrolujte, zda je kobereček u sedadla řidiče spolehlivě připevněn a zajištěn pomocí kolíků tak,
aby se nezachytil k pedálům a pod pedály.
K vyčištění skvrn na koberci doporučujeme po
vysání použít speciální prostředek na čištění textilu. Podlahové koberce se musí čistit pomocí přípravků, které doporučí váš prodejce Volvo.
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 372)
ÚDRŽBA A SERVIS
Poškození laku
Opravte drobné poškození laku jako
např. škrábance a škody způsobené
úlomky kamene
Lak je důležitou součástí protikorozní ochrany,
a proto jej pravidelně kontrolujte. Nejběžnějšími
typy poškození laku jsou například poškození od
kamínků, škrábance a šmouhy na blatnících, dveřích a náraznících.
Drobné opravy poškozeného laku
Poškození laku vyžaduje okamžitou opravu, aby
nezačala koroze.
Materiály, které mohou být zapotřebí
Základní nátěr17 - pro nárazníky např.
s vrstvou plastu je k dispozici speciální lepicí
základní nátěr v plechovkách ve spreji
•
podkladový nátěr a průhledný nátěr - k dispozici v plechovkách ve spreji nebo jako
opravné/korekční tužky18.
•
•
Zakrývací páska.
jemný brusný
papír17.
Kód barvy
Nálepka s kódem barvy se nachází na sloupku
dveří a je vidět po otevření pravých zadních dveří.
17
18
V případě potřeby.
Dodržujte pokyny přiložené k balení korekční tyčinky/tužky.
Kód barvy exteriéru
G021832
•
Kód případné doplňkové barvy exteriéru
Je důležité použít správný odstín laku. Umístění
štítku, viz Typová označení (str. 380).
Povrch musí být před započetím práce čistý
a suchý, teplota okolí musí být minimálně 15 °C.
1.
Zakrývací pásku nalepte na poškozené místo.
Potom pásku odlepte a odstraňte tak zbytky
laku.
Pokud se poškození dostane dolů na kov, je
vhodné použít základní nátěr. V případě
poškození povrchu z plastu by se měl použít
základní nátěr s adhezními účinky - výsledky
budou příznivější. Nastříkejte nátěr na víčko
spreje a potřete tenkou vrstvou.
}}
377
ÚDRŽBA A SERVIS
||
2.
V případě potřeby (např.u ostrých hran) lze
lokálně provést lehké přebroušení velmi jemným abrazivním materiálem. Povrch se
důkladně vyčistí a nechá vyschnout.
3.
Promíchejte základový nátěr a aplikujte jej
jemným štětcem nebo zápalkou atd. Jakmile
základní nátěr uschne, naneste základní
vrstvu a průhlednou vrstvu.
4.
Při opravě škrábanců postupujte výše uvedeným postupem, navíc můžete ještě použít
lepicí pásku, kterou ochráníte nepoškozený
lak.
POZNÁMKA
Pokud kamínek nepronikl na podklad a vrstva
laku je nepoškozena, co nejdříve vyčistěte
povrch a naneste základní vrstvu a průhledný
lak.
Související informace
•
378
Ochrana proti korozi (str. 375)
TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typová označení
380
Typové označení, identifikační číslo vozidla atd.
a ostatní informace, které jsou pro dané vozidlo
unikátní, si lze přečíst na štítku ve vozidle.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Umístění štítku
Nákres je schématický - podrobnosti se mohou v závislosti na trhu a modelu lišit.
Pokud znáte označení typu vozu, identifikační
číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty
s autorizovaným dealerem Volvo ohledně vozu
a při objednávání náhradních dílů a příslušenství.
Nálepka pro typové označení vozu, identifikační číslo vozu (VIN), maximální dovolená
}}
381
TECHNICKÉ ÚDAJE
||
zatížení, číslo barevného odstínu karosérie
a homologační číslo. Nálepka se nachází na
sloupku dveří a je vidět po otevření pravých
zadních dveří.
Štítek pro klimatizaci.
Štítek pro nezávislé topení.
Nálepka pro kód motoru a sériové číslo
motoru.
Štítek s údaji o motorovém oleji.
Nálepka pro označení typu převodovky
a sériové číslo.
manuální převodovka
automatická převodovka
Nálepka pro identifikační číslo vozu - VIN
(Vehicle Identification Number).
Další informace o vozidle jsou uvedeny v registrační dokumentaci.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce
nejsou přesnými kopiemi nálepek, které se
používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný
vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné
pro vaše konkrétní vozidlo najdete na nálepce
pro váš vůz.
382
Související informace
•
•
Hmotnosti (str. 384)
Technické údaje motoru (str. 387)
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Délku, výšku apod. vozidla zjistíte v tabulce.
V40 CROSS COUNTRY.
A
Rozměry
mm
Rozvor
2647
B
Délka
C
Ložná délka, podlaha, sklopené
zadní sedadlo
D
Ložná délka, podlaha
E
Výška
F
Ložná výška
Rozměry
G
Rozchod, vpředu
H
Rozchod, vzadu
1508
1458
K
1552A
1547B
4370
684
mm
1535B
I
Ložná šířka, podlaha
J
Šířka
L
1540A
960
A
B
Rozměry
mm
Šířka včetně vnějších zpětných
zrcátek
2041
Šířka včetně sklopených vnějších
zpětných zrcátek
1857
Odchylka 50 mm.
Odchylka 52,5 mm.
1802
532
383
TECHNICKÉ ÚDAJE
Hmotnosti
Maximální celkovou hmotnost vozidla a další
informace zjistíte na štítku ve vozidle.
Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje řidiče,
palivovou nádrž natankovanou z 90 % a všechny
provozní kapaliny.
Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností cestujících, příslušenstvím a zatížením koule (str. 385)
(pokud je připojen přívěs), která není zahrnuta do
pohotovostní hmotnosti.
Maximální dovolené zatížení = celková hmotnost
vozidla - pohotovostní hmotnost.
POZNÁMKA
Pohotovostní hmotnost uvedená v dokladech
platí pro vozidla ve standardním provedení,
tedy pro vozidlo bez přídavné výbavy a příslušenství. To znamená, že v případě jakéhokoliv
příslušenství se hmotnost vozidla sníží
o hmotnost tohoto příslušenství.
Mezi příslušenství, která snižuji hmotnost
nákladu, patří různé výbavy (např. Kinetic,
Momentum, Summum) a ostatní příslušenství
jako např. tažná tyč, nosič zavazadel, střešní
box, audiosystém, přídavné světlomety, GPS,
palivový ohřev bloku motoru, bezpečnostní
mřížka, koberce, kryt zavazadel, elektricky
ovládaná sedadla atd.
Informace o umístění štítků, viz Typová označení
(str. 380).
Max. celková hmotnost
Maximální hmotnost soupravy (vůz + přívěs)
Pohotovostní hmotnost konkrétního vozidla
lze s jistotou určit zvážením.
Maximální zatížení přední nápravy
Maximální zatížení zadní nápravy
VAROVÁNÍ
Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na míře zatížení vozidla a na rozložení nákladu.
Úroveň vybavení
Max. zatížení: Viz technický průkaz.
Max. zatížení střechy: 75 kg.
Související informace
•
384
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného zařízení
(str. 385)
TECHNICKÉ ÚDAJE
Hmotnosti přívěsu a zatížení
tažného zařízení
Informace o přípustné celkové hmotnosti při
odtahování a zatížení tažné koule najdete v tabulkách.
Kód motoruB
Převodovka
T3
B4204T37
T3
Max. hmotnost brzděného přívěsu
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na všech
trzích.
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
Manuální, M76
1500
75
B4154T4
Automatická, TF-71SC
1500
75
T3
B4154T6
Automatická, TF-71SC
1500
75
T4
B4204T19
Manuální, M76
1500
75
T4
B4204T19
Automatická, TF-71SC
1500
75
T4
B4204T41
Automatická, TG-81SC
1500
75
T4 AWD
B4204T21
Automatická, TG-81SC
1500
75
T5
B4204T15
Automatická, TG-81SC
1500
75
T5 AWD
B4204T11
Automatická, TG-81SC
1500
75
D2
D4204T8
Manuální, M76
1500
75
D2
D4204T8
Automatická, TF-71SC
1500
75
D3
D4204T9
Manuální, M76
1500
75
D3
D4204T9
Automatická, TF-71SC
1500
75
V40CCA
Motor
}}
385
TECHNICKÉ ÚDAJE
||
Kód motoruB
Převodovka
D4
D4204T14
D4
D4204T14
V40CCA
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
Manuální, M66
1500
75
Automatická, TG-81SC
1500
75
Motor
V40 CROSS COUNTRY
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 380).
A
B
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu
V40CCA
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
750
50
700
50
Motor
T4 AWD
T5 AWD
ostatní
A
V40 CROSS COUNTRY
Související informace
•
•
•
386
Hmotnosti (str. 384)
Jízda s přívěsem (str. 301)
Stabilizace přívěsu – TSA (str. 308)
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje motoru
Specifikace motoru (výkon apod.) pro konkrétní
motory najdete v tabulce.
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na všech
trzích.
Kód motoruB
Výkon (kW při
ot./min)
Výkon (ks při
ot./min)
Točivý moment (Nm při
ot./min)
Počet
válců
Vrtání
(mm)
Zdvih
(mm)
Zdvihový
objem
(litry)
Kompresní
poměr
T3
B4154T4
112/5000
152/5000
250/1700–4000
4
82,0
70,9
1,498
10,5:1
T3
B4204T37
112/5000
152/5000
250/1300–4000
4
82,0
93,2
1,969
11,3:1
T3
B4154T6
112/5000
152/5000
250/1700–4000
4
82,0
70,9
1,498
8,8:1
T4
B4204T19
140/4700
190/4700
300/1300–4000
4
82,0
93,2
1,969
11,3:1
T4
B4204T41
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
8,6:1
T4 AWD
B4204T21
140/5000
190/5000
320/1500–4000
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
T5
B4204T15
162/5500
220/5500
350/1500-4000
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
T5 AWD
B4204T11
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
D2
D4204T8
88/3750
120/3750
280/1500-2250
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
D3
D4204T9
110/3750
150/3750
320/1750-3000
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
D4
D4204T14
140/4250
190/4250
400/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
V40CCA
Motor
A
B
V40 CROSS COUNTRY
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 380).
Související informace
•
•
Chladicí kapalina - kvalita a objem (str. 391)
Motorový olej - kvalita a množství (str. 389)
387
TECHNICKÉ ÚDAJE
Motorový olej - nepříznivé jízdní
podmínky
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní intervaly motorů, jsou všechny motory ve výrobním
závodu naplněny speciálním syntetickým
motorovým olejem. Výběr oleje byl prováděn
velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu paliva a dopad na
životní prostředí.
Ztížené provozní podmínky mohou způsobit
abnormálně vysokou teplotu oleje nebo spotřebu
oleje. Dále uvádíme příklady situací s nepříznivým
vlivem na jízdu.
Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat (str. 343),
při dlouhých jízdách:
•
•
•
•
Musí se používat schválený motorový olej, aby
mohly být aplikovány doporučené servisní
intervaly. K doplňování a výměně používejte
výhradně olej předepsané kvality. Použití
jiného oleje může mít nepříznivý vliv na životnost, chování při startování motoru, spotřebu
paliva a dopad na životní prostředí.
při jízdě s přívěsem nebo karavanem
v horských oblastech
při jízdě vysokou rychlostí
při teplotách nižších než –30 °C nebo vyšších
než +40 °C
To platí také pro jízdu na kratší vzdálenosti při
nižších teplotách.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že se
nepoužívá motorový olej předepsané kvality
a viskozity.
Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní
ochranu Vašeho motoru.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Volvo doporučuje:
Související informace
•
•
388
Motorový olej - kvalita a množství (str. 389)
Motorový olej - všeobecné informace
(str. 342)
TECHNICKÉ ÚDAJE
Motorový olej - kvalita a množství
Doporučená kvalita a množství motorového oleje
pro konkrétní motory je uvedena v tabulce.
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na všech
trzích.
Volvo doporučuje:
V40CCA
Kód motoruB
Kvalita oleje
Objem, včetně olejového filtru
(litry)
Motor
T3
B4154T4
T3
B4154T6
Castrol Edge Professional V 0W-20 nebo VCC RBS0-2AE 0w-20
přibližně 5,9
přibližně 5,9
}}
389
TECHNICKÉ ÚDAJE
||
V40CCA
Kód motoruB
Kvalita oleje
(litry)
Motor
A
B
T3
B4204T37
Castrol Edge Professional V 0W-20 nebo VCC RBS0-2AE 0w-20
T4
B4204T19
přibližně 5,9
T4
B4204T41
přibližně 5,9
T4 AWD
B4204T21
přibližně 5,9
T5
B4204T15
přibližně 5,9
T5 AWD
B4204T11
přibližně 5,9
D2
D4204T8
D3
D4204T9
přibližně 5,2
D4
D4204T14
přibližně 5,2
Castrol Edge Professional V 0W-20 nebo VCC RBS0-2AE 0w-20
V40 CROSS COUNTRY
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 380).
Související informace
390
Objem, včetně olejového filtru
•
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky
(str. 388)
•
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 343)
přibližně 5,9
přibližně 5,2
TECHNICKÉ ÚDAJE
Chladicí kapalina - kvalita a objem
Některé motory nejsou k dispozici na všech
trzích.
(litry)
MotorB
Předepsaná specifikace: Chladicí kapalina
doporučená společností Volvo smíchaná s 50 %
vody1, viz obal.
POZNÁMKA
Objem
V40CCA
Schválený objem chladicí kapaliny pro konkrétní
motory najdete v tabulce.
D2
D4204T8
D3
D4204T9
D4
D4204T14
A
B
C
8,0 (8,4C)
V40 CROSS COUNTRY
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst
na motoru, viz Typová označení (str. 380).
Platí pro vozidla s nezávislým palivovým topením.
Související informace
Objem
V40CCA
Chladicí kapalina - hladina (str. 345)
(litry)
MotorB
1
•
T3
B4154T4
T3
B4154T6
T3
B4204T37
T4
B4204T19
T4
B4204T41
T4 AWD
B4204T21
T5
B4204T15
T5 AWD
B4204T11
7,5 (7,8C)
Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.
391
TECHNICKÉ ÚDAJE
Převodová kapalina - kvalita
a objem
Předepsané převodové kapaliny a množství pro
konkrétní převodovky zjistíte v tabulce.
Mechanická převodovka
Mechanická převodovka
Objem (litry)
Předepsaný převodový olej
M66
cca. 1,45
BOT 350M3
M76
přibližně 1,6
BOT 352 B1
Automatická převodovka
Automatická převodovka
Objem (litry)
Předepsaný převodový olej
TF-71SC
přibližně 6,8
AW1
TG-81SC
A
B
Benzínové motory
Naftové motory
POZNÁMKA
Za běžných jízdních podmínek se převodová
kapalina nemusí měnit. Za nepříznivých podmínek však výměna může být nezbytná.
Související informace
392
•
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky
(str. 388)
•
Typová označení (str. 380)
přibližně
6,6A
přibližně 7,5B
AW1
TECHNICKÉ ÚDAJE
Brzdová kapalina - kvalita a objem
Brzdová kapalina je označení média, které se
používá v systému hydraulické brzdy k přenosu
tlaku z hlavního brzdového válce na mechanické
brzdy.
Předepsaná specifikace: Volvo Original Dot 4
třídy 6 nebo ekvivalent.
Objem: 0,6 litru
Související informace
•
Brzdová kapalina a kapalina spojky - hladina
(str. 346)
393
TECHNICKÉ ÚDAJE
Palivová nádrž - objem
Objem palivové nádrže pro konkrétní motory
najdete v tabulce.
V40CCA
Objem (litry)
Předepsaná specifikace
přibližně 57
Palivo - benzín (str. 296)
Motor
T4 AWD (B4204T21)
T5 AWD (B4204T11)
Ostatní benzínové motory
přibližně 62
Naftové motory
přibližně 62
A
V40 CROSS COUNTRY
Související informace
•
•
394
Doplňování paliva (str. 295)
Technické údaje motoru (str. 387)
Palivo - nafta (str. 297)
TECHNICKÉ ÚDAJE
Klimatizace, kapalina - množství
a kvalita
Štítek v případě R1234yf
Symbol
Servis mobilního klimatizačního
systému (MAC) musí provádět
vyškolený a certifikovaný technik.
Systém klimatizace ve vozidle používá v závislosti
na trhu chladivo R1234yf nebo R134a. To, jaké
chladivo se v klimatizaci používá, zjistíte na štítku
uvnitř na kapotě motoru.
Hořlavá chladiva
V tabulce dole jsou uvedeny požadované kvality
a množství kapalin a maziv, které se používají
v systému klimatizace.
Štítek klimatizace
Štítek v případě R134a
Význam
Štítek se nachází zevnitř na kapotě.
Chladivo
Vysvětlení symbolů u R1234yf
Vozidla s chladivem R134a
Symbol
Význam
Pozor
Hmotnost
625 g
Předepsaná specifikace
R134a
VAROVÁNÍ
Mobilní klimatizační zařízení (MAC)
Štítek se nachází zevnitř na kapotě.
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R134a. Servis a opravy tohoto systému smí
provádět pouze autorizovaný servis.
Typ maziva
}}
395
TECHNICKÉ ÚDAJE
||
Vozidla s chladivem R1234yf
Hmotnost
575 g
Předepsaná specifikace
R1234yf
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R1234yf. V souladu s předpisy SAE J2845
(Školení techniků v oblasti bezpečného
servisu a nakládání s chladivy používanými
v klimatizaci automobilů) smí servis a opravu
systému chladiva provádět pouze vyškolení
a certifikovaní technici, kteří zajistí bezpečnost
systému.
Olej kompresoru
Objem
Předepsaná specifikace
60 ml
Olej PAG
Výparník
DŮLEŽITÉ
Výparník systému klimatizace se nikdy nesmí
opravovat a měnit za dříve používaný výparník.
Nový výparník musí být certifikován a označen
v souladu s normou SAE J2842.
Související informace
•
396
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy (str. 347)
TECHNICKÉ ÚDAJE
Spotřeba paliva a emise CO2
Jízda po městě
manuální převodovka
Spotřeba paliva ve vozidle se měří v litrech na
100 km. Emise CO2 se měří v gramech CO2
na km.
Jízda mimo město
Automatická převodovka
Kombinovaná spotřeba
Vysvětlení
POZNÁMKA
gram CO2/km
Pokud chybí informace o emisích a spotřebě,
jsou uvedeny v přiloženém doplňku.
litry/100 km
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na všech
trzích.
V40CCA
T3 (B4204T37)
-
-
-
-
-
-
T3 (B4154T4)
171
7,4
108
4,6
131
5,6
T4 (B4204T19)
-
-
-
-
-
-
T4 (B4204T19)
167
7,2
108
4,7
129
5,6
T4 AWD (B4204T21)
197
8,5
122
5,2
149
6,4
}}
397
TECHNICKÉ ÚDAJE
||
V40CCA
T5 AWD (B4204T11)
A
197
8,5
122
5,2
149
6,4
D2 (D4204T8)
-
-
-
-
-
-
D2 (D4204T8)
114
4,5
94
3,6
101
3,9
D3 (D4204T9)
-
-
-
-
-
-
D3 (D4204T9)
118
4,6
98
3,7
105
4,0
D4 (D4204T14)
114
4,4
99
3,8
104
4,0
D4 (D4204T14)
132
5,0
101
3,9
112
4,3
V40 CROSS COUNTRY
Spotřeba paliva
Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů (viz dále), které
platí pro vozidla s vlastní hmotností v základní
verzí bez dalšího vybavení. Hmotnost vozidla se
může lišit v závislosti na výbavě. Výbava a naložení
vozidla zvyšují spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého.
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami
v tabulce může lišit z několika důvodů. Například:
398
•
•
•
•
Pokud je vůz vybaven zvláštní výbavou, která
má vliv na hmotnost vozu.
•
Jízdní styl řidiče.
Kombinace uvedených situací může vést k výraznému zvýšení uvedené spotřeby.
Pokud si zákazník zvolí kola větší než se
montují u základní verze vozu valivý odpor
vzroste.
Vysoká rychlost a související vyšší odpor
vzduchu.
Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní situace,
počasí a stav vozidla.
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými jízdními cykly (viz dále) může výrazně lišit. Z těchto
cyklů se vychází při certifikaci vozidla a vycházejí
z nich také hodnoty spotřeby v tabulce. Další
informace najdete ve předpisech, viz.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Budete-li používat benzín s oktanovým číslem
91 RON, bude spotřeba paliva vyšší a výkon
motoru bude nižší.
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda s přívěsem nebo jízda ve vysokých nadmořských
výškách ve spojení s kvalitou paliva jsou faktory, které výrazně ovlivňují spotřebu paliva.
Jízdní cykly EU
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů realizovaných v laboratorním prostředí (tzv. "jízdní cykly EU") v souladu
se směrnicí EU Regulation no 692/2008
a 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) a UN ECE
Regulation no 101. Jelikož se jízdní cykly používají rovněž k řízení kvality, existují rozsáhlé požadavky na opakovatelnost testů. Z tohoto důvodu
se testy provádějí pod důslednou kontrolou
a pouze se základními funkcemi vozidla (např. klimatizace, rádio a podobné spotřebiče jsou
vypnuty). To znamená, že výsledky založené na
oficiálních údajích neodpovídají přirozeně tomu,
co zákazník při skutečném použití zjistí.
•
Jízda ve městě - měřit se začíná po nastartování studeného motoru. Jízda je simulována.
•
Jízda mimo město - vozidlo zrychluje a brzdí
při rychlostech mezi 0-120 km/h
(0-75 mph). Jízda je simulována.
Vozidla s manuální převodovkou startují na 2. převodový stupeň.
Oficiální hodnota kombinované spotřeby, která je
uvedena v tabulce, představuje kombinaci spotřeby při jízdě ve městě a mimo město v souladu
s platnými předpisy.
Výfukové plyny jsou jímány a emise oxidu uhličitého (emise CO2) se v průběhu těchto dvou jízdních cyklů extrapolují. Tyto hodnoty jsou analyzovány a výsledkem jsou emise CO2.
Související informace
•
•
•
•
Ekonomická jízda (str. 300)
Palivo - benzín (str. 296)
Palivo - nafta (str. 297)
Hmotnosti (str. 384)
Tato nařízení platí pro jízdní cykly "jízda ve městě"
a "jízda mimo město":
399
TECHNICKÉ ÚDAJE
Kola a pneumatiky - schválené
rozměry
deny všechny schválené kombinace ráfků kol
a pneumatik. Abyste mohli pracovat s tabulkou,
potřebujete znát informace o motoru a typu převodovky. Podrobné informace, viz Typová označení (str. 380).
V některých zemích nejsou v registračních dokladech nebo jiných dokumentech uvedeny
všechny schválené rozměry. V tabulce jsou uve-
205/60R16
Motor
7x16x50
225/50R17
225/45R18
225/40R19
6,5x16x52,5
7x17x50
7,5x18x50
7,5x19x50
✓
✓
✓
✓
V40 CROSS COUNTRY
Související informace
•
•
•
•
400
✓ = schváleno
V40CCA
Všechny motory
A
Informace o nejnižším přípustném indexu zatížení
(LI) a rychlostní kategorii (SS), viz Index zatížení
a rychlostní kategorie (str. 401).
Pneumatiky - rozměry (str. 317)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 318)
Pneumatiky - index zatížení (str. 318)
Rozměry ráfků a kol (str. 317)
TECHNICKÉ ÚDAJE
Index zatížení a rychlostní kategorie
V tabulce je uveden nejnižší přípustný index zatížení (LI) a rychlostní kategorie (SS). Abyste
mohli pracovat s tabulkou, potřebujete znát informace o motoru a typu převodovky. Podrobné
informace, viz Typová označení (str. 380).
V40CCA
A
B
C
Motor
Nejnižší přípustný index zatížení (LI)B
Nejnižší přípustná rychlostní kategorie(SS)C
Všechny motory
92
H
V40 CROSS COUNTRY
Index zatížení musí být minimálně rovný nebo větší než hodnota uvedená v tabulce.
Rychlostní třída pneumatiky musí být minimálně rovná nebo větší než hodnota uvedená v tabulce.
Související informace
•
Kola a pneumatiky - schválené rozměry
(str. 400)
•
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 402)
•
•
Pneumatiky - index zatížení (str. 318)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 318)
401
TECHNICKÉ ÚDAJE
Pneumatiky - schválené tlaky
vzduchu v pneumatikách
Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách pro
konkrétní motory najdete v tabulce.
V40CCA
Rozměr pneumatiky
Rychlost
(km/h)
Motor
205/60 R16
Všechny motory
Zatížení, 1-3 osoby
Max. zatížení
Tlak ECOB
Vpředu
Vzadu
Vpředu
Vzadu
Vpředu/vzadu
(kPa)C
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
240
230
260
260
260
160+E
260
240
280
280
-
max. 80F
420
420
420
420
-
0-
160D
225/50 R17
225/45 R18
225/40 R19
Rezervní pneumatika na dojezd
A
B
C
D
E
F
V40 CROSS COUNTRY
Ekonomická jízda.
V některých zemích se kromě jednotky SI "Pascal" používá jednotka "bar": 1 bar = 100 kPa.
0 - 100 mph
100+ mph
max. 50 mph
POZNÁMKA
Některé motory, pneumatiky nebo jejich kombinace nejsou vždy k dispozici na všech trzích.
Související informace
402
•
Kola a pneumatiky - schválené rozměry
(str. 400)
•
Pneumatiky - rozměry (str. 317)
•
•
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 316)
Typová označení (str. 380)
ABECEDNÍ SEZNAM
ABECEDNÍ SEZNAM
A
Omezení
provoz
Symboly a zprávy
ACC - Adaptivní tempomat
200
Adaptivní jízdní charakteristiky
184
Aktivní světla pro zatáčení
Adaptivní tempomat
deaktivace
dočasné vypnutí
funkce
kontrola rychlosti
nastavení časového intervalu
pohotovostní režim
předjíždění
přehled
radarový snímač
zjišťování závad
změna funkčnosti tempomatu
200
206
205
201
203
204
205
206
202
213
210
208
Akumulátor
přetížení
výměna
Airbag
aktivace/deaktivace, PACOS
strana řidiče
strana spolujezdce
AIRBAG
34
32
33, 34
32, 33
Airbag chodce
Pohyb vozidla
složení nahoru
42
43
43
Airbagy SIPS
36
Aktivní kontrola stáčení vozidla
184
Aktivní parkovací asistent
funkce
261
261
264
262
266
170
AWD, pohon všech kol
286
92
269, 293, 358
293
361
Akustická signalizace
Alarm
automatická aktivace
automatické vypojení
kontrola alarmu
kontrolka alarmu
nefunguje dálkový ovladač
omezený režim alarmu
zvukový signál
Automatické znovuzamknutí
85
178, 179, 180
179
179
161
179
180
180
180
Alergeny a látky způsobující astma
124
Asistent jízdních pruhů
provoz
250
Asistent rozjezdu do kopce
276
Automatická převodovka
polohy manuálního řazení (Geartronic)
přívěs
tažení a odtah
272
273
303
310
Automatické mycí linky
372
Automatické přepínání dálkových světlometů
90
B
Baterie
asistent při rozjezdu
dálkový ovladač PCC
Pomocné
Startování
symboly na akumulátoru
údržba
výstražné symboly
Bez klíče - zamykání
269
164
361
358
360
358
360
167, 168
Bezpečnostní pás
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
nasazení
předpínače bezpečnostních pásů
těhotenství
uvolnit
zadní sedadlo
26
29
27
29
28
28
29
Bezpečnostní pojistka
děti
44
Bezpečnostní režim
Pohyb vozidla
pokus o nastartování
40
41
41
BLIS
236, 237
403
ABECEDNÍ SEZNAM
Blokování páky voliče
275
Blokování páky voliče, mechanické odblokování
275
Blokování zpátečky
271
Cyklovač stěračů
100
CZIP (Clean Zone Interior Package)
124
Chladicí kapalina
objem a kvalita
391
Chladicí kapalina, kontrola a doplnění
345
Brzdění motorem, automatické
286
Brzdová kapalina
Kvalita a množství
Chladicí soustava
přehřívání
292
292
393
Chladivo
347
Brzdová kapalina a kapalina spojky
346
Chybová hlášení u systému BLIS
240
Chybové zprávy
Adaptivní tempomat
LKA
Sledování bdělosti řidiče
viz Zprávy a kontrolky
211
252
247
211
Boční airbag SIPS
Brzdové světlo
36
96
Brzdy
287, 289
brzdové světlo
96
brzdový systém
287, 289
doplnění brzdové kapaliny
346
Nouzový brzdový asistent, EBA
290
parkovací brzda
290
protiblokovací brzdový systém, ABS,
Anti-lock Braking System (ABS)
289
symboly na sdružené přístrojové desce 288
Čelní sklo
Topení
C
404
Čelní sklo odrážející teplo
Celková hmotnost vozu
384
City Safety™
218
Clean Zone Interior Package (CZIP)
124
CTA
238
Čepel klíče
Čerpání paliva
doplňování paliva
doplňování paliva z kanystru
295
175
294
Číslo odstínu, lak
377
Čistění
automatické mycí linky
bezpečnostní pásy
čalounění
mytí vozidla
ráfky
372
376
375
372
373
Čištění vzduchu
materiál
prostor pro cestující
125
123, 124, 125
D
Č
Čalounění vozu
dvířka hrdla palivové nádrže, manuální
otevírání
klapka plnicí trubky palivové nádrže,
zamykání
krytka palivové nádrže
Dálková/potkávací světla
89
Dálkové světlo
nastavení výšky
úprava
87
93
163, 164
Dálkové světlomety, automatická aktivace
90
175, 299
295
299
Dálkový ovladač s klíčem PCC
dosah
162
Defekt
328
375
105, 132
20
Denní světla
88
ABECEDNÍ SEZNAM
Dešťový senzor
101
Detekce cyklistů
227
Detekce tunelů
89
Děti
bezpečnost
dětské pojistky
dětské sedačky a airbagy
dětské sedačky a boční airbagy
Umístění ve voze
Dětské pojistky
44
44
50
36
50
Diesel
prázdná palivová nádrž
Dílčí počítadlo kilometrů
Distribuce vzduchu
Recirkulace
tabulka
45
Doporučení během jízdy
293
Doprovodné osvětlení při odchodu
99
Doprovodné osvětlení při příchodu
100, 160
Druh benzínu
296
Držák tašky
skládací
151
151
176, 177
Dětské sedačky
doporučené
horní upevňovací body pro dětské
sedačky
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX
typy
velikostní třídy pro dětské sedačky se
systémem upevnění ISOFIX
Diagnostika závad
Adaptivní tempomat
Doporučené dětské sedačky
tabulka
44
45
55
51
53
E
ECC, elektronicky řízená klimatizace
127
Eco Cruise
284
EcoGuide
68
Ekonomická jízda
Ekoštítek, FSC, uživatelská příručka
51
300
24
Elektronická měrka
344
Elektronické řízení teploty - ETC
128
Emise CO2
397
Emise oxidu uhličitého
397
ETC, elektronická regulace teploty
128
F
Filtr klimatizace
124
Filtr kouřových částic vznětových motorů
300
Filtr sazí
300
FILTR SAZÍ PLNÝ
300
FSC, štítky týkající se životního prostředí
Funkce Deadlock
deaktivace
dočasné vypnutí
Elektrická soustava
363
Funkce paměti sedadla
210
Elektrická zásuvka
zavazadlový prostor
148
152
Funkce poplach
298
Elektricky ovládaná okna
Resetování
102
103
Elektricky ovládaná žaluziová roleta pro
skleněnou střechu
106
73, 112
125
133
134
Elektricky ovládané sedadlo
Elektronická klimatizace - ECC
82
127
Funkce úplného větrání
24
175
175
175
82
160
122, 172
G
Geartronic
273
GSI - pomoc při řazení
271
405
ABECEDNÍ SEZNAM
H
J
HDC
286
Hlášení u systému BLIS
240
Hlavový airbag
37
Hloubka vzorku
319
Hmotnosti
pohotovostní hmotnost
384
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného zařízení
385
Hodiny, nastavení
73
Houkačka
85
Jízda
chladicí soustava
s otevřenými dveřmi zavazadlového
prostoru
293
292
Jízda s přívěsem
přípustná celková hmotnost přívěsu
zatížení koule tažného zařízení
301
385
385
Jízda ve vodě
Jízdní režim ECO
292
Kamera parkovacího asistenta
Nastavení
131
347
291
Klimatizace, kapalina
objem a kvalita
395
284
kluzký povrch
294
Koberce
147
Kód barvy, lak
377
Kola
demontáž
rezervní kolo
sněhové řetězy
321
320
319
Kola a pneumatiky
index zatížení a rychlostní kategorie
schválené rozměry
320
401
400
Kompas
kalibrace
107
107
Kondenzace vody ve světlometech
372
Kontrola hladiny motorového oleje
343
124
Kamerový snímač
Imobilizér
158
Kapalina ostřikovače
358
Imobilizér dálkového ovládání
159
Kapesní parkovací asistent - PAP
261
Index zatížení pneumatik
318
Kapota, otevření
341
Indikátor řazení převodových stupňů
271
Informace o dopravních značkách
Omezení
provoz
240
244
241
Katalyzátor
odtah
299
310
Informační displej
Informační tlačítko, PCC
406
259
IAQS - Systém kvality vzduchu v interiéru
64, 65
161
Keyless drive
Klávesnice na volantu
Klíč
156, 157, 158
161, 166
159
163, 164
164
156
Klimatizace
oprava
K
I
Klíč dálkového ovladače
dosah
funkce
odnímatelná čepel klíče
výměna baterie
ztráta
220, 232
166, 167, 168, 169, 268
85
156, 158
Kontrolka zamykání
158, 179
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolky, PCC
29
161
ABECEDNÍ SEZNAM
Kontrolky ovládání
65, 67, 69
Konzola v tunelu
loketní opěrka
Zapalovač cigaret a popelník
Zásuvka 12 V
146
146
147
148
Kožené čalounění, pokyny pro mytí
376
L
Lak
kód barvy
poškození a drobné opravy
377
377
Lane Keeping Aid - LKA
248
Laserový senzor
222
Leštění
374
Lišty stěračů
čistění
servisní poloha
výměna
výměna, zadní okno
355
357
355
356
357
LKA - Lane Keeping Aid
248
M
Manuální převodovka
GSI - pomoc při řazení
271
271
přívěs
tažení a odtah
302
309
Max. zatížení střechy
384
Menu
přehled menu, analogový
přehled menu, digitální
Sdružená přístrojová deska
109
109
108
Měřáky
palivoměr
rychloměr
tachometr
64, 65
64, 65
64, 65
Mlhové světlo
zadní
96
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách
326
Motor
deaktivace
přehřívání
Start/Stop
startování
269
292
276
268
Motorová nafta
297
Motorový olej
filtr
Kvalita a množství
ztížené jízdní podmínky
Motorový olej, plnění
342, 388
342
389
388
343
Motorový prostor
Brzdová kapalina a kapalina spojky
chladicí kapalina
Kontrola
Motorový olej
přehled
346
345
342
342
341
MY CAR
111
Mytí vozidla
372
N
Nakládání
dlouhý náklad
náklad na střeše
Obecné informace
úchyty
zavazadlový prostor
Náladové osvětlení
Náraz, viz Nehoda
150
150
149, 151
151
149, 151
99
40
Nastavení časového intervalu
197
Nastavení sklonu světlometů
87
Nastavení volantu
85
Nehoda
40
Nezávislé topení
elektrické
palivové
Nízká hladina oleje
140, 141
140
343
407
ABECEDNÍ SEZNAM
Nouzová oprava defektu
akce
huštění pneumatik
opětovná kontrola
328
330
333
332
Nožní brzda
287, 289
Nulování, palubní počítač
115, 118
O
Obrysová světla
87
Obsah etanolu
maximálně 10 procent objemu
296
Odemknutí čepelí klíče
168
Odemykání
zevnitř
zvenku
171
170
Odpojitelná tažná tyč
úložný prostor
304
Odstranění námrazy
132
Odtah
311
Ochrana chodců
225
Ochrana proti korozi
375
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka
374
oktanové číslo
Olej, viz také motorový olej
408
296
388, 389
Omezovač rychlosti
alarm překročení rychlosti
deaktivace
dočasné vypnutí
začínáme
188
191
191
190
188, 189
Opěradlo
přední sedadlo, snížení
zadní sedadlo, sklopné
81
81
84
opěrka hlavy
přední sedadlo
81
Opěrka hlavy
prostřední sedadlo, zadní
sklopení
83
83
Ostřikovače
čelní sklo
kapalina do ostřikovače, doplnění
zadní okno
101
358
101
Ostřikování čelního okna
101
Osvětlení
aktivní světla pro zatáčení
92
automatické osvětlení, prostor pro
cestující
99
Automatické přepínání dálkových světlometů
90
dálková/tlumená světla
89
denní světla
88
detekce tunelů
89
doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu
100, 160
doprovodné osvětlení při odchodu
Obrysová světla
osvětlení displeje
osvětlení přístrojů
ovládání
ovládání sklonu světlometů
ovládání světel
V prostoru pro cestující
zadní světlo do mlhy
žárovky, technické údaje
99
87
87
87
86, 98
87
87
98
96
355
Osvětlení, výměna žárovky
dálkové světlomety (vozidla s halogenovými světly)
denní světla
držák žárovky vzadu: směrová světla,
brzdová světla a couvací světla
potkávací světlomety (vozidla s halogenovými světly)
přední obrysové světlo
směrová světla, přední
toaletní zrcátko
zadní světlo do mlhy
347
351
352
353
351
352
351
354
354
Osvětlení displeje
87
Osvětlení prostoru pro cestující
automaticky
98
99
Osvětlení přístrojů
87
Ovládání klimatizace
automatická regulace
čidla
130
123
ABECEDNÍ SEZNAM
Obecné informace
osobní preference
řízení teploty
skutečná teplota
122
125
131
123
Ovládání světel
87
Ovládání světlometů
86
Palivo
identifikace
palivový filtr
spotřeba paliva
úspora paliva
34
296, 297
296, 297
298
397
316
Palivová nádrž
objem
394
Palivové nezávislé topení
časovač
138
Palubní počítač
analogový přístroj
Palubní počítač, nulování
256
254
Pohotovostní hmotnost
384
Pojistková skříňka
363
Parkovací brzda
290
Parkovací kamera
257
Pojistky
Obecné informace
pod pravým předním sedadlem
pod schránkou v přístrojové desce
v motorovém prostoru
výměna
363
370
367
364
363
Police za zadními sedadly
154
Pasivní start (pasivní režim)
166, 167,
168, 169, 268
PCC - Personal Car Communicator
dosah
funkce
P
PACOS
poruchová kontrolka
zpět
112, 117, 120
114
115, 118
Paměť klíče ve vozidle
157
PAP = aktivní parkovací asistent
261
Parkovací asistent
čidla parkovacího asistenta
funkce
253
256
253
162
159
Péče o vozidlo
Kožené čalounění
372
376
Polohy klíče
Polohy manuálního řazení (Geartronic)
273
Personal Car Communicator
162
Pomocný akumulátor
361
Pneumatiky
hloubka vzorku
319
monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách
326
oprava defektu pneumatiky
328
rozměry
400, 401
směr otáčení
315
Stiskněte
316, 402
Technické údaje
400, 401, 402
údržba
314
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky
315
zimní pneumatiky
319
Podpora
16
Pohon všech kol, AWD
286
Pohon všech kol – AWD
286
78
Poranění krční páteře, WHIPS
38
Posilovač řízení, proměnný účinek
184
Potvrzení uzamknutí
158
Pouzdro s výbavou pro první pomoc
326
Power guide
68
Projekce světlometů, nastavení
93
Provozní kapaliny, objemy
358, 391, 392,
393, 394, 395
Provozní kapaliny a oleje
391, 392, 393, 395
První pomoc
326
Přední sedadlo
opěrka hlavy
81
Přední žárovky
místo
348
409
ABECEDNÍ SEZNAM
Předpínač bezpečnostního pásu
Přehled přístrojů
levostranné řízení
pravostranné řízení
29
373
Regenerace
300
Regulace prokluzu
184
S
Přehřátí
292, 301
Regulace rychlosti ve svahu
286
Převodovka
automatická
manuálně
270, 271
272
271
Sada pro nouzovou opravu defektu
místo
přehled
těsnicí kapalina
Regulace trakce
184
Sdružená přístrojová deska
Resetování elektricky ovládaných oken
103
Resetování vnějších zpětných zrcátek
104
rezervní kolo
instalace
vytáhnutí
323
321
Sedadla
elektricky ovládané sedadlo
opěrka hlavy, vzadu
sklopení opěradla předního sedadla
sklopení opěradla zadního sedadla
Topení
58
61
Převodový olej
objem a kvalita
392
Přístroje a ovládání
58, 61
Přívěs
jízda s přívěsem
kabel
rozvlnění
301
301
301, 302
308
Q
Queue Assist
207
Queue Assistance
207
R
410
Ráfky
čistění
Radarový snímač
Omezení
201
213
Ráfek kola, rozměry
317
Rezervní kolo
320, 321
Režim ECO
284
Rozměr pneumatiky
317
Rozměry
383
Rychlostní třídy, pneumatiky
318
Ř
Sedadlo, viz Sedadla
Sensus
328
329
329
64, 65
80
82
83
81
84
129
80
77
Servisní knížka a opravy
336
Servisní poloha
355
Servisní program
336
Seřízení projekce světlometů
93
Schránka v přístrojové desce
Zamykání
147
172
181
215
184
Řízení prokluzu
184
Řízení teploty
131
Řízení trakce při zatáčení
184
Schválení typu
systém klíče dálkového ovládání
systém radaru
Řízení vlečného momentu motoru
184
Síla vyvíjená při řízení, viz Posilovač řízení
Skla
vrstvená/zesílená
24
ABECEDNÍ SEZNAM
Skleněná střecha, elektricky ovládaná žaluziová roleta
106
Sklopná, elektricky ovládaná vnější zpětná
zrcátka
105
Skvrny
375
Sledování bdělosti řidiče
provoz
245
245
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
326
směr otáčení
315
Symboly a zprávy
Adaptivní tempomat
211
LKA
252
Sledování bdělosti řidiče
247
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
224, 234
Š
Systém airbagů
výstražný symbol
Štítek tlaku vzduchu v pneumatikách
316
Štítky
380
31
30
Systém dálkového ovládání, typové schválení
181
Smyk
293, 294
Systém Driver Alert
244
Stabilizace přívěsu
185, 308
Systém kvality vzduchu, IAQS
124
Systém kvality vzduchu v interiéru (IAQS)
Čištění vzduchu
124
Systém regulace stability a trakce
184
Systém stability
184
Start/Stop
Funkce a ovládání
motor se nevypne
276
277
279
Startování s pomocnou baterií
269
Statistika trasy
120
Stěrač čelního skla
dešťový senzor
100
101
Stěrače a ostřikovače
100
Světla
347
Světlomety
349
Symboly
symboly kontrolek
výstražné symboly
65, 67, 69
65, 67
Systém varování před kolizí
Detekce chodců
funkce
obecná omezení
použití
radarový snímač
228
226
231
229
213, 218
Škrábance a drobná poškození způsobená
kamínky
377
Šrouby na kolech
zamykatelné
319
319
T
Tažení vozu
tažné oko
309
310
Tažná koule, viz Tažně zařízení
303
Tažná tyč - demontovatelná
přídavné zařízení/demontáž
Tažné oko
Tažné zařízení
demontovatelné, demontáž
demontovatelné, připojení
Technické údaje
306, 307
310
303, 304
307
306
305
Technické údaje motoru
387
Tempomat
deaktivace
dočasné vypnutí
kontrola rychlosti
obnovení nastavené rychlosti
191
196
194
192
195
411
ABECEDNÍ SEZNAM
Teploměr vnější teploty
73
Teplota
skutečná teplota
123
Těsnicí kapalina
Tlak ECO
329
316, 402
Tlumič vibrací
303
Toaletní zrcátko
osvětlení
148
99
Topení
čelní sklo
sedadla
vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka
zadní okno
Topení bloku motoru
Transpondér
TSA - stabilizace přívěsu
Typová označení
105
129
105
105
136
20
185, 308
380
Ú
Varování před srážkou
Údržba
ochrana proti korozi
375
Úložné prostory
Konzola v tunelu
schránka v přístrojové desce
strana řidiče
Varovná kontrolka
adaptivní tempomat
Systém regulace stability a trakce
systém varování před srážkou
201
184
229
146
147
146
Ventilace
125
Úložné prostory v prostoru pro cestující
144
Ventilátor
ECC
ETC
130
130
Vnější rozměry
383
Vnější zpětná zrcátka
Resetování
104
104
Vnitřní zpětné zrcátko
automatické tlumení
106
106
Úprava dálkových světlometů
93
U
Ujeté kilometry
112
Ukazatelé opotřebení pneumatik
315
Ukazatele směru
97
Ukazatel směru
97
Uživatelská příručka, ekoštítek
24
V
Varování ke vzdálenosti
Omezení
Symboly a zprávy
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd
412
196
198
199
225
225, 226
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
dveře
104
elektricky sklopná zrcátka
105
interiér
106
kompas
107
Topení
105
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva
374
Vodu odpuzující povrch, čistění
374
Volant
klávesnice
nastavení volantu
85
85
85
Volitelná výbava/příslušenství
17
Volvo ID
21
ABECEDNÍ SEZNAM
Volvo Sensus
77
Voskování
Vozidlo připojené k Internetu
servisní knížka a opravy
336
Vrstvená skla
24
Výbava pro případ nouze
Pouzdro s výbavou pro první pomoc
výstražný trojúhelník
326
325
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru
pro cestující
okamžité vypnutí
138
přímý start
137
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující
časovač
zprávy
138
139
Vyhřívání prostoru pro cestující
136
Výměna kol
321
Výměna kola
321
Vypnutí blokování páky voliče
275
Vypnutí motoru
269
Vysoká teplota motoru
292
Vysokotlaké ostřikování světlometů
101
Výstražné blikače
Výstražné kontrolky
Airbagy - SRS
alternátor nedobíjí
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
nízký tlak oleje
varování
zabrzděná parkovací brzda
závada v brzdovém systému
374
97
65, 67, 71
71
71
29, 71
71
71
71
71
Výstražný trojúhelník
325
Výstražný zvuk
systém varování před srážkou
229
Výstup
387
W
WHIPS
dětská sedačka/podkládací sedák
ochrana před poraněním krční páteře
poloha sezení
38
38
39
Z
Zadní dveře
zamykání/odemykání
Zadní okno
Topení
Zadní sedadlo
Topení
173
105
129
Zadní žárovky
místo
353
Zajištění nákladu (Nakládání)
151
Zámek
odemykání
ruční zamykání
zamykání
170, 171
171
170
Zámek řízení
269
Zamlžení oken
kondenzace vody ve světlometech
ošetření oken
372
122
Zamykání/odemykání
zadní dveře
zevnitř vozidla
173
171
Zamykatelné šrouby na kolech
319
Zatížení střechy, max. hmotnost
384
Zavazadlový prostor
Nakládání
osvětlení
Police za zadními sedadly
síť na zavazadla
úchyty
149
99
154
153
151
Zimní jízda
293
Zimní kola
319
Zimní pneumatiky
319
Zjišťování závad kamerového snímače
221
Zprávy
110
413
ABECEDNÍ SEZNAM
Zprávy a symboly
Adaptivní tempomat
211
LKA
252
Sledování bdělosti řidiče
247
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
224, 234
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující
139
Zprávy na informačním displeji
109
Zvedací mechanismus
326
Zvedák
326
Zvedání vozu
339
ž
žárovky, technické údaje
414
355
TP 22088 (Czech), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement