Volvo S90 Twin Engine Quick start guide

Volvo S90 Twin Engine Quick start guide
S90
TWIN ENGINE
Q U ICK G U IDE
VÄLKOMMEN!
Stručný průvodce Quick Guide popisuje výběr funkcí ve vašem novém voze Volvo. Podrobnější informace pro vlastníka najdete ve
vozidle, v aplikaci a na webové stránce.
STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA
Uživatelská příručka je k dispozici na středovém displeji vozidla, kde
je přístupná přes horní zobrazení.
MOBILNÍ APLIKACE
Uživatelská příručka je k dispozici jako aplikace (příručka Volvo) pro
chytré telefony a tablety. Aplikace rovněž obsahuje instruktážní video
pro vybrané funkce.
STRÁNKA PODPORY VOLVO
Stránka podpory Volvo Car (support.volvocars.com) obsahuje příručky, instruktážní videa a další informace a tipy k vašemu vozu Volvo
a vlastnictví tohoto vozu.
TIŠTĚNÉ INFORMACE
V příruční schránce najdete doplněk k uživatelské příručce. Obsahuje
informace k pojistkám a specifikacím a přehled důležitých a praktických informací. Tištěnou uživatelskou příručku a příslušný doplněk si
lze objednat.
OBSAH
01. SEZNAMTE SE SE SVÝM VOZIDLEM VOLVO
V této kapitole najdete informace o některých systémem Volvo pro služby, přehled exteriéru a interiéru vozidla
a informace o středovém displeji.
02. NABÍJENÍ
V této kapitole popisujeme stav nabíjení vozidla, ovládání nabíjecího zařízení a jednotlivé symboly na displeji
řidiče.
03. INTERIÉR A PŘIPOJENÍ
Zde se dočtete o různých funkcích v prostoru pro cestující např. o nastaveních sedadla a připojení k internetu.
04. ZOBRAZENÍ NA STŘEDOVÉM DISPLEJI
Zde najdete informace o jednotlivých hlavních zobrazeních středového displeje, ze kterého můžete ovládat
řadu funkcí ve vozidle.
05. CHYTRÁ JÍZDA
V této kapitole popisujeme některé ze systémů podpory řidiče ve vozidle a nabízíme tipy k úspornější jízdě
s vozidlem.
06. ROZPOZNÁVÁNÍ HLASU
Zde najdete jednotlivé povely a fráze, které můžete použít u systému rozpoznávání hlasu ve vozidle.
07. SPECIÁLNÍ TEXTY
Musíte si přečíst texty varování, důležitých upozornění a poznámek.
V době publikování jsou všechny známé typy doplňků / příslušenství označeny hvězdičkou: *.
01
01
ZAČÍNÁME
Abyste mohli začít používat své Volvo optimálním způsobem, nabízíme pár funkcí, rad a tipů, se kterými je vhodné se seznámit.
Volvo ID
Volvo ID je osobní ID, které umožňuje přístup k celé řadě služeb
pomocí jediného uživatelského jména a hesla. Zde patří Volvo On
Call*, mapové služby*, osobní přihlášení na stránce volvocars.com
a možnost zarezervovat si servis a opravy. Volvo ID můžete vytvořit
na stránce volvocars.com, nebo můžete použít aplikaci Volvo On
Call, nebo můžete vytvořit Volvo ID přímo ze svého vozidla.
Teplotní příprava před cestou
Zvykněte si zapnout teplotní přípravu před tím, než s vozidlem
odjedete - teplota v prostoru pro cestující bude příjemnější.
V zobrazení klimatu na středovém displeji zvolte kartu Klima pro
parkování nebo aktivujte funkci pomocí aplikace Volvo On Call.
Kompletní teplotní příprava je k dispozici pouze, když je vozidlo připojeno k elektrické zásuvce3.
Sensus
Sensus je inteligentní rozhraní vozidla, které se ve vozidle používá
pro vše, co souvisí se zábavou, připojením k internetu, navigací*
a informačními službami. Komunikaci mezi vámi, vozidlem a okolním světem umožňuje Sensus.
Volvo On Call*
Volvo On Call umožňuje přímý kontakt1 s vozidlem a další pomoc
a pohodlí 24 hodin denně. Aplikace Volvo On Call, například, informuje, kdy se musí vyměnit žárovky a kdy se musí doplnit kapalina
do ostřikovačů. Můžete zamknout a odemknout vozidlo, zkontrolovat hladinu paliva a zobrazit nejbližší čerpací stanice. Teplotní přípravu lze nastavovat a spouštět pomocí ovládání klimatu při parkování nebo pomocí funkce dálkového spuštění vozidla2. Začněte tím,
že si stáhnete aplikaci Volvo On Call.
Aplikace Volvo On Call zahrnuje rovněž pomoc na cestách, další
bezpečnostní služby a pomoc v případě tísně. K tomu jsou určena
tlačítka ON CALL a SOS ve stropní konzole.
Profily řidiče
Mnohá z nastavení prováděných ve vozidle lze upravit podle osobních preferencí řidiče a uložit do jednoho nebo více profilů řidiče.
Každý klíč lze propojit s profilem řidiče. Další informace o profilech
řidiče najdete v kapitole Horní zobrazení v průvodci Quick Guide.
1
2
3
Vozidlo i mobilní zařízení musí mít mobilní pokrytí nebo jiné připojení k internetu.
K dispozici u některých modelů a na určitých trzích.
Platí pro elektrický ohřev.
01
01
PŘEHLED, EXTERIÉR
Zkontrolujte a uložte nový tlak vzduchu v pneumatikách
(ITPMS)* přes TPMS v aplikaci Stav vozu v zobrazení aplikací
na středovém displeji. V případě nízkého tlaku vzduchu v pneumatikách bude na displeji řidiče nepřetržitě svítit symbol .
V případě nízkého tlaku vzduchu v pneumatikách zkontrolujte
a upravte tlak ve všech čtyřech pneumatikách a stisknutím tlačítka Kalibrovat tlak a uložit uložte nový tlak vzduchu v pneumatikách.
Kontrola hladiny motorového oleje se provádí z aplikace Stav
vozu. Zde vidíte také stavové zprávy a informace k objednání
servisní prohlídky a opravy*.
Hybridní baterie se nabíjí přes nabíjecí zásuvku. Krytku otevřete tak, že na ní zlehka zatlačíte. Aby dojezd byl optimální,
před cestou dobijte baterii na maximum.
Zrcátka na dveřích lze při zařazení zpětného chodu automaticky* sklopit dolů. Pokud se vozidlo zamkne/odemkne pomocí
dálkového ovladače s klíčem, zrcátka na dveřích se automaticky
zasunou/vysunou. Tyto funkce aktivujte v horním zobrazení na
středovém displeji v části Nastavení My Car Zrcátka
a snadné nastupování.
Abyste vozidlo zamkli nebo odemkli pomocí zamykání/odemykání bez klíče*, stačí, když budete mít u sebe, např. v kapse,
dálkový ovladač s klíčem. Dálkový ovladač s klíčem se musí
nacházet přibližně do 1 m (3 stop) od vozidla.
Uchopte kliku na dveřích nebo stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu víka zavazadlového prostoru a vozidlo odemkněte.
Abyste vozidlo zamkli, stiskněte jemně výstupek na jedné z klik
na dveřích. Nedotýkejte se současně obou přítlačných ploch.
Střešní okno* se ovládá ovladačem nad zpětným zrcátkem,
když je zapalování vozidla minimálně v poloze I. Do větrací
polohy otevřete tak, že ovladač stisknete směrem nahoru.
Zavřete potáhnutím ovladače dolů. Pokud chcete střešní okno
zcela otevřít, stiskněte ovladač zpátky. Zavřete potáhnutím
ovladače dolů. Sluneční clona, která se otevře automaticky při
otevřené střešního okna, se zavírá manuálně.
Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru* lze otevřít
pomocí funkce pro ovládaní víka zavazadlového prostoru
nohou*, a to pomalým vykopnutím nohy pod levou část zadního
nárazníku. Víko zavazadlového prostoru zavřete a zamkněte
na spodní hraně. Další možností je zavřít
pomocí tlačítka
dveře zavazadlového prostoru pomalým vykopnutím nohy. Aby
bylo možné otevřít víko zavazadlového prostoru pohybem nohy,
vozidlo musí být vybaveno funkcí zamykání/odemykání bez
klíče*. Aby bylo možné otevřít a zavřít vykopnutím nohy, dálkový ovladač s klíčem se musí nacházet cca. 1 metr (3 stopy) za
vozidlem.
01
01
ZAMYKÁNÍ/ODEMYKÁNÍ
Dálkový ovladač s klíčem
Jedno krátké stisknutí zamyká boční dveře, víko zavazadlového
prostoru, krytku hrdla plnění paliva a zapíná alarm*.
Dlouhé stisknutí zavírá současně střešní okno* a všechna boční
okna.
Jedno krátké stisknutí odemyká boční dveře a víko zavazadlového prostoru a vypíná alarm*.
Dlouhé stisknutí otevírá současně všechna boční okna.
Jedno krátké stisknutí odemyká a vypíná alarm pouze pro víko
zavazadlového prostoru.
Dlouhým stisknutím se otevírá a zavírá elektricky ovládané víko*
zavazadlového prostoru. U vozidel bez elektrického ovládání
víka zavazadlového prostoru se víko otevírá mechanicky dlouhým stisknutím.
Panická funkce aktivuje, v případě potřeby, směrová světla
a klakson a přivolá tak pozornost. Aktivujte tak, že stisknete
a podržíte tlačítko alespoň 3 sekundy nebo stisknete tlačítko
dvakrát do 3 sekund. Funkci lze deaktivovat pomocí stejného
tlačítka poté, kdy byla aktivována minimálně 5 sekund. Jinak se
funkce automaticky deaktivuje po 3 minutách.
Krytka nabíjení
Než připojíte nebo odpojíte nabíjecí kabel, zkontrolujte, zda je
vozidlo odemknuté a vypnuté.
1. Stiskněte zadní část krytky a uvolněte ji.
2. Otevřete krytku.
Po spuštění nabíjení se kabel zajistí v zásuvce. Jakmile se vozidlo
odemkne, nabíjení se zastaví. Pokud se však kabel neodpojí, v nabíjení se krátce poté pokračuje.
Osobní zámek
Osobní zámek uzamkne víko zavazadlového prostoru a opěradla
zadních sedadel, což se může hodit, například, když vozidlo dáváte,
do servisu nebo hotelu.
– V zobrazení funkcí na středovém displeji klepněte na
Osobní zámek a aktivujte/deaktivujte tak funkci.
Zobrazí se vyskakovací okno pro aktivaci/deaktivaci.
Při každém použití zamykání musíte zadat čtyřmístný
kód. Při prvním použití funkce musíte zadat
doplňkový bezpečnostní kód.
Zamykání* příruční schránky se provádí manuálně pomocí klíče,
který se nachází uvnitř příruční schránky.
01
01
PŘEHLED, INTERIÉR
Středový displej se používá k ovládání mnoha hlavních funkcí
vozidla, např. média, navigace*, regulace klimatu, systémů podpory řidiče a aplikací ve vozidle.
Na displeji řidiče se zobrazují informace o jízdě, např. rychlost,
otáčky motoru, navigace* a aktivní podpora řidiče. Pomocí
nabídky aplikací, která se otevírá pomocí klávesnice na volantu
vpravo, si lze vybrat, co se bude na displeji řidiče zobrazovat.
Nastavení lze upravovat pomocí Nastavení My Car
Displej řidiče v horním zobrazení na středovém displeji.
Head-up displej* doplňuje ve vozidle displej řidiče a promítá na
čelní sklo informace. Aktivuje se v zobrazení funkcí na středovém displeji.
K nastartování vozidla se používá knoflík Start. Otočte po
směru hodinových ručiček a v poloze zapalování I uvolněte.
Zvolte převod P nebo N, sešlápněte brzdový pedál a vozidlo
nastartujte otočením knoflíku Start po směru hodinových ručiček. Vypněte otočením startovacího knoflíku po směru hodinových ručiček.
Jízdní režimy* se nastavují pomocí ovladače na tunelové konzole. Stiskněte ovladač a rolováním zvolte na středovém displeji
Hybrid, Pure, Constant AWD, Power/Polestar Engineered*
a Individual. Potvrďte stisknutím ovladače. V případě jízdního
režimu Individual můžete nastavení upravit podle požadované
jízdní charakteristiky. Konkrétní jízdní režim se aktivuje v horním zobrazení středového displeje: Nastavení My Car
Individuální jízdní režim.
Parkovací brzda se aktivuje potáhnutím ovladače
nahoru následně se rozsvítí symbol na displeji řidiče. K ručním uvolnění
zatlačte na ovladač a současně sešlápněte brzdový pedál.
Pomocí funkce "automatické brzdění stojícího vozidla" ( ) lze
uvolnit brzdový pedál a přitom je vozidlo např. na semaforech
stále zabrzděné.
Před použitím automyčky musíte automatické brzdění stojícího
vozidla a automatickou aktivaci parkovací brzdy deaktivovat.
Automatická parkovací brzda se deaktivuje v horním zobrazení
středového displeje: Nastavení My Car Parkovací brzda
a zavěšení.
Vypínač airbagu spolujezdce* se nachází na konci přístrojové
desky na straně spolujezdce a je přístupný po otevření dveří.
Potáhněte vypínač ven a otočením do polohy ON/OFF airbag
aktivujte/deaktivujte.
01
01
STŘEDOVÝ DISPLEJ
Můžete upravovat nastavení a ovládat většinu funkcí na středovém
displeji. Na středovém displeji jsou tři hlavní zobrazení: výchozí
zobrazení, zobrazení funkcí a zobrazení aplikací. Zobrazení funkcí
a zobrazení aplikací otevřete ve výchozím zobrazením tak, že přejedete prstem vpravo nebo vlevo. Horní zobrazení je přístupné poté,
co přetáhnete horní část displeje dolů.
Vzhled na středovém displeji a na displeji řidiče změníte tak, že
zvolíte motiv v Nastavení My Car Displej řidiče v horním
zobrazení. Zde můžete rovněž zvolit tmavé nebo světlé pozadí středového displeje.
Na výchozí zobrazení se vrátíte z jiného zobrazení krátkým stisknutím fyzického tlačítka Domů pod displejem. Nyní se zobrazení
naposledy zvolený režim výchozího zobrazení. Dalším krátkým
stisknutím tlačítka Domů nastavíte všechny dlaždice zobrazení
Domů do standardního režimu.
Pokud chcete čistit středový displej, zamkněte dotykovou funkci
dlouhým stisknutím fyzického tlačítka Domů pod displejem. Obrazovku znovu aktivujte krátkým stisknutím tlačítka Domů.
Stavová lišta nahoře na displeji zobrazuje aktivity ve vozidle. Vlevo
se nachází informace o síti a připojení, informace o médiích, čas
a indikace činností probíhajících na pozadí.
V řádku klimatu dole můžete nastavit klepnutím na příslušnou
ikonu teplotu a komfort sedadla. Zobrazení klimatu otevřete klepnutím na prostřední tlačítko v řádku klimatu.
02
DOBÍJENÍ
Vaše Volvo je vybaveno elektromotorem, na který vozidlo jezdí
především pří nízkých rychlostech, a spalovacím motorem, na který
vozidlo jezdí při vyšších rychlostech a při aktivnější jízdě. Doba
nabíjení hybridní baterie závisí na nabíjecím proudu, který prochází
přes zásuvku. Hybridní baterie se dále nabíjí, například, při plynulém brzdění nebo při brzdění motorem a jízdě ze svahu. Na displeji
řidiče jsou uvedeny všechny typy nabíjení.
Ukládání nabíjecího kabelu
Nabíjecí kabel je uložen ve schránce na pravé straně zavazadlového
prostoru.
Řídicí jednotka na nabíjecím kabelu
Přiložený nabíjecí kabel je vybaven řídicí jednotkou, která ukazuje
stav nabíjení. Umožňuje sledování teploty a obsahuje vestavěnou
ochranu před zemním zkratem.
3. Zavřete krytku nabíjení.
4. Odpojte nabíjecí kabel od zásuvky.
5. Nabíjecí kabel vraťte do schránky na pravé straně zavazadlového
prostoru.
Pokud nabíjecí kabel nevytáhnete z nabíjecí zásuvky po krátké
době po odemknutí se automaticky znovu zablokuje aby bylo zajištěno maximální nabíjení a dojezd a aby bylo možné použít teplotní
přípravu před odjezdem. Nabíjecí kabel lze znovu vytáhnout, pokud
se vozidlo odemkne dálkovým ovladačem s klíčem. U vozidel se
zamykáním/odemykáním bez klíče* lze vozidlo zamknout a odemknout opět pomocí kliky.
Spuštění nabíjení
Batérie startéru se nabíjí, když se nabíjí hybridní baterie. Nabíjení se
ukončení, když je hybridní baterie zcela nabita.
1. Připojte nabíjecí kabel k zásuvce. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
2. Krytku nabíjení otevřete tak, že na ní zlehka zatlačíte.
3. Sundejte ochranný kryt rukojeti nabíjení a potom zatlačte rukojeť
zcela do zásuvky pro vozidlo. Nabíjecí kabel se do nabíjecí
zásuvky automaticky zajistí a do 5 sekund se spustí nabíjení.
4. Ochranný kryt rukojeti nabíjení umístěte tak, aby se nedotýkal
vozidla - zabráníte tím poškození laku.
Nabíjení bylo dokončeno
1. Odemkněte vozidlo pomocí odemykacího tlačítka 4 na dálkovém ovladači s klíčem. Nabíjení je ukončeno a nabíjecí kabel se
uvolní/odjistí.
2. Odpojte nabíjecí kabel od vozidla.
4
Takto je nutné rovněž postupovat, pokud jsou dveře vozidla již odemknuté. Jestliže se
k odemknutí vozidla nepoužije odemykací tlačítko, může dojít k poškození nabíjecího kabelu
nebo systému.
02
Řídicí jednotka
•
Obě kontrolky LED blikají modře, žlutě a červeně: Automatický
test - počkejte na dokončení automatického testu.
•
Jedna kontrolka LED svítí nebo bliká modře a druhá kontrolka
LED nesvítí: Pohotovostní režim.
02
STAV NABITÍ
Stav nabití vozidla můžete zkontrolovat na nabíjecí zásuvce, na
řídicí jednotce, na displeji řidiče a v aplikaci Volvo On Call*.
Kontrolky pro nabíjecí zásuvku
•
Bílá - LED kontrolka.
•
Žlutá - Režim čekání - čeká se, než začne nabíjení.
•
Modrá - nastavení časovače.
•
Bliká zeleně - Probíhá nabíjení.
•
Svítí stále zeleně - Nabíjení bylo dokončeno. Za chvíli zhasne.
•
Svítí stále červeně - Došlo k závadě.
•
Obě kontrolky LED blikají modře: Probíhá nabíjení.
•
Jedna kontrolka LED svítí nebo bliká žlutě a druhá kontrolka LED
nesvítí: Probíhá nabíjení nebo nabíjení není možné - chyba sledování teploty. Znovu spusťte nabíjení.
•
Jedna kontrolka LED svítí nebo bliká červeně a druhá kontrolka
LED nesvítí: Nelze nabíjet - sepnula ochrana před zemní poruchou. Znovu spusťte nabíjení.
•
Jedna z kontrolek LED bliká červeně a druhá svítí červeně: Nelze
nabíjet - nabíjecí kabel je připojen k neuzemněné zásuvce. Připojte k uzemněné zásuvce.
•
Obě kontrolky LED blikají červeně: Nelze nabíjet - vnitřní chyba.
Displej řidiče
Různé barvy symbolu označují stav nabíjení.
Modré světlo - probíhá nabíjení.
Zelené světlo - baterie je zcela nabitá.
Červené světlo - došlo k chybě nabíjení, zkontrolujte připojení mezi nabíjecím kabelem a vozidlem a 230V zásuvkou.
INFORMACE O HYBRIDU NA DISPLEJI ŘIDIČE
V závislosti na zvoleném jízdním režimu se na displeji řidiče zobrazují různé symboly a animace.
02
Na indikaci vpravo se zobrazuje spotřeba elektřiny a paliva. Spotřeba se liší v závislosti na stylu jízdy. Jakmile tenký bílý ukazatel
projde za bílou šipku nahoře, vozidlo přepne na motor s vnitřním
spalováním. Jakmile je ukazatel v oranžové zóně, baterie se nabíjí,
např. při brzdění.
Vzdálenost do vybití baterie
Indikace ukazuje přibližnou vzdálenost do vybití baterie. Na
vzdálenost má vliv několik faktorů, např. styl jízdy, rychlost
a venkovní teplota. Dojezd se může během jízdy měnit. Zpravidla můžete očekávat dojezd 25-45 km (15-27 mil). Výchozí
hodnota, která se zobrazí, když je vozidlo zcela nabito, označuje "maximální" hodnotu, nikoliv odhadovaný dojezd v elektrickém režimu. Tato hodnota je v průběhu jízdy upravována.
Pokud displej řidiče ukazuje "----", dojezd v elektrickém
režimu není zaručen.
Kontrolky na displeji řidiče
Pokud je symbol zcela bílý, znamená to, že se používá elektromotor nebo spalovací motor. Blesk označuje elektromotor,
kapka označuje spalovací motor.
Označuje, že baterie je dobíjena, například, během brzdění
motorem.
Indikace ukazuje, kolik energie je v baterii k dispozici pro elektromotor. Energie se spotřebovává rovněž k regulaci klimatu.
Ukazuje, že je aktivní funkce Nabíjení nebo Udržení. Aktivují
se v zobrazení funkcí na středovém displeji. Nabíjení znamená, že hybridní baterie se nabíjí, když je vybitá. Udržení
znamená, že nabití baterie je udržováno pro pozdější využití.
Fully charged at
14:21
4.5
Startování a vypínání motoru s vnitřním spalováním
Vozidlo počítá, v jakém rozsahu se musí používat motor s vnitřním
spalováním, elektromotor a oba motory současně. Během elektrického provozu vozidlo někdy musí automaticky nastartovat motor
s vnitřním spalováním kvůli vnějším okolnostem, například, při
nízkých venkovních teplotách. Motor s vnitřním spalováním se vždy
spustí, když se hybridní baterie vybíjí.
2. Mezi jednotlivými funkcemi přepínejte na středovém displeji
otáčením ovladače nahoru/dolů.
3. Nastavení zvolené funkce změníte stisknutím horní/spodní/
přední/zadní části ovladače.
Uložení poloh
1. Nastavte sedadlo, vnější zpětná zrcátka a head-up displej* do
požadované polohy a na panelu dveří stiskněte tlačítko M. Rozsvítí se kontrolka na tlačítku.
2. Do 3 sekund stiskněte tlačítko paměti 1 nebo 2. Ozve se zvukový
signál a kontrolka v tlačítku M zhasne.
03
Použití uložené polohy:
Když jsou dveře otevřené - stiskněte a uvolněte jedno z tlačítek
paměti.
Když jsou dveře zavřené - držte stisknuté jedno z tlačítek paměti,
dokud není dosažena požadovaná poloha.
ELEKTRICKY* OVLÁDANÁ PŘEDNÍ SEDADLA
Pomocí ovládacích prvků zvenku na sedadle můžete upravit např.
polohu sedadla a bederní opěrky*. K nastavení polohy sedadla se
používají dva ovladače ve tvaru sedadla. Třetí multifunkční ovladač*
se používá k nastavování jednotlivých komfortních funkcí, například
masáže*.
Ovladače ve tvaru sedadla
Pomocí spodního ovládače nastavte sedák nebo přesuňte celé
sedadlo. Pomocí zadního ovládače nastavte úhel opěradla.
Multifunkční ovladač5
Nastavení masáže*, boční podpěry*, bederní opěrky* a prodloužení
sedáku* se provádí pomocí multifunkčního ovladače.
1. Nastavení sedadla aktivujte otočením ovladače na středovém
displeji nahoru/dolů.
5
Ve vozidlech s bederní opěrkou nastavitelnou ve čtyřech směrech*
SKLÁPĚNÍ OPĚRADEL ZADNÍCH SEDADEL*
Když sklápíte dolů zadní sedadlo, opěradlo a hlavová opěrka nesmí
přijít do kontaktu s opěradlem sedadla vpředu. Abyste mohli spustit
opěradla, možná budete muset nejdříve upravit nastavení předních
sedadel.
Sklápění opěradel
Aby bylo možné sklopit zadní sedadla, vozidlo musí stát a dveře
zavazadlového prostoru musejí být otevřené. Na zadních sedadlech
nesmí nikdo sedět a nesmí zde být žádné předměty.
1. Manuálně spusťte dolů opěrku hlavy prostředního sedadla.
2. Podržte stisknuté jedno z tlačítek na zadním platu na levé straně
vozidla.
3. Sedadlo se uvolní z pojistky, ale zůstane ve stejné poloze. Opěrky
hlavy se spouštějí dolů automaticky.
4. Opěradlo sklopte manuálně dolů do vodorovné polohy.
Zvednutí opěradel
1. Opěradlo přesuňte nahoru/dozadu tak, aby se zajistilo na místě.
2. Opěrku hlavy zvedněte manuálně nahoru.
3. V případě potřeby zvedněte nahoru opěrku hlavy prostředního
sedadla.
03
03
VOLANT
Polohu volantu můžete nastavit z hlediska výšky a hloubky.
Omezovač rychlosti pomáhá zabránit překročení zvolené
maximální rychlosti.
1. Zatlačte/potáhněte6 páčku pod volantem dopředu/dozadu.
Tempomat pomáhá řidiči udržet konstantní rychlost.
Nastavení volantu
2. Nastavte volant do požadované polohy a přesuňte páčku do zajištěné polohy.
Klávesnice vlevo
Podpora řidiče se volí na displeji řidiče pomocí šipek na klávesnici
na volantu vlevo ( a ). Je-li kontrolka podpory řidiče bílá,
funkce je aktivní. Šedá kontrolka znamená, že funkce byla vypnuta
nebo se nachází v pohotovostním režimu.
Kontrolky na displeji řidiče:
Adaptivní tempomat* pomáhá udržovat konstantní rychlost,
a to v kombinaci se zvoleným časovým intervalem vzhledem
k vozidlu vpředu.
Pilot Assist pomáhá řidiči udržet vozidlo pomocí asistence
řízení mezi značením jízdního pruhu a dále pomáhá udržet konstantní rychlosti, a to v kombinaci se zvoleným časovým intervalem vzhledem k vozidlu vpředu.
Stisknutím tlačítka
vybranou funkci spustíte nebo vypnete.
Jedno krátké stisknutím
/
zvyšuje/snižuje uloženou rychlost
o 5 km/h (5 mph). Pokud tlačítko stisknete a podržíte, rychlost se
mění spojitě - na požadované rychlosti tlačítko uvolněte.
/ zvětšuje/zmenšuje vzdálenost k vozidlu vpředu při použití
adaptivního tempomatu a systému Pilot Assist.
počítá dojezd do prázdné nádrže nebo do vybití hybridní baterie.
Pokud chcete zobrazit jednotlivé možnosti, použijte na volantu klávesnici vpravo. Pokud displej řidiče ukazuje "----", dojezd není zaručen.
rovněž pokračujete v uložené
Jedním stisknutím tlačítka
rychlosti pro zvolenou funkci.
Klávesnice vpravo
Pomocí klávesnice na volantu vpravo můžete navigovat po displeji
řidiče.
03
Otevření/zavření nabídky aplikací na displeji řidiče. Z tohoto
místa můžete ovládat palubní počítač, přehrávač médií, telefon a navigaci*.
Jednotlivé aplikace procházejte tisknutím šipky vlevo nebo
vpravo.
Zvolte položku, zrušte výběr položky nebo potvrďte položku.
Např. zvolte nabídku palubního počítače nebo vymažte zprávu
na displeji řidiče.
Klepáním nahoru nebo dolů procházejte jednotlivé funkce zvolené aplikace.
Hlasitost médií zvýšíte/snížíte stisknutím tlačítka
a . Pokud
není aktivní žádná další funkce tato tlačítka lze použít k ovládání
hlasitosti.
Ovládání hlasem se aktivuje stisknutím tlačítka . Tato funkce
umožňuje ovládat hlasem např. média, navigaci a regulaci klimatu.
Řekněte např. "Radio", "Raise temperature" nebo "Cancel".
Další hlasové povely najdete v tomto průvodci Quick Guide v kapitole Hlasové ovládání.
Palubní počítač
Palubní počítač počítá hodnoty, např. ujeté kilometry, spotřebu
paliva a průměrnou rychlost. Můžete zvolit, jaké informace z palubního počítače budou zobrazovány na displeji řidiče. Palubní počítač
6
V závislosti na trhu.
Uvítací osvětlení zapne venkovní osvětlení, když odemknete
vozidlo pomocí klíče, a pomůže vám bezpečně dostat se za tmy
k vozidlu.
Osvětlení "home safe" osvětlí do jisté míry tmu tím, že rozsvítí
část venkovního osvětlení poté, co jste vozidlo uzamkli. Funkci aktivujete po vypnutí vozidla tak, že levý páčkový přepínač přesunete
k přístrojové desce a potom jej uvolníte. Dobu, po kterou osvětlení
"home safe" bude svítit, lze nastavit na středovém displeji.
Resetování denního počítadla
Všechny informace v manuálně ovládaném denním počítadle kilometrů (TM) resetujete dlouhým stisknutím tlačítka RESET. Krátkým
stisknutím resetujete pouze ujeté kilometry. Denní počítadlo (TA) se
resetuje automaticky, pokud se vozidlo nepoužívá 4 hodiny.
03
LEPÝ PÁČKOVÝ PŘEPÍNAČ
Funkce světlometů se ovládají pomocí levého páčkového přepínače.
V režimu AUTO vozidlo zjistí, zda je tma/světlo a podle toho
nastaví osvětlení, např. když se setmí nebo vjedete do tunelu.
Otočením kolečka na páčkovém přepínači do polohy
aktivujete
dálkové světlomety, které se automaticky ztlumí, aby neoslňovaly
účastníky silničního provozu v protisměru. Přesunutím páčkového
přepínače k volantu aktivujete manuální ovládání dálkových světlometů. Přesunutím k přístrojové desce je deaktivujete.
Aktivní natáčecí světla* umožňují maximální osvětlení zatáček
a křižovatek, jelikož světlo následuje pohyby volantu. Tato funkce
se aktivuje automaticky při nastartování vozidla. Lze ji deaktivovat
v zobrazení funkcí na středovém displeji, .
PRAVÝ PÁČKOVÝ PŘEPÍNAČ
Pravým páčkovým přepínačem se ovládají lišty stěračů a dešťový
senzor.
– Pokud chcete čelní sklo jednou setřít, posuňte páčkový přepínač
dolů.
– Posunutím páčky postupně nahoru nastavujete cyklické, normální a rychlé stírání.
– Pomocí kolečka na přepínací páčce upravte rychlost stírání.
– Přesunutím páčky k volantu spustíte ostřikování čelního skla
a světlometů.
Pokud chcete funkci aktivovat/deaktivovat, klepněte na tlačítko dešťového senzoru. Páčkový spínač stěrače čelního skla
musí být v poloze 0 nebo v poloze pro jedno setření. Dešťový
senzor automaticky aktivuje stěrače čelního okna podle toho,
kolik vody detekuje na čelním okně. Otočením kolečka nahoru/
dolů nastavíte vyšší/nižší citlivost.
Servisní režim stírání čelního skla se používá, například, při
výměně, čištění nebo zvedání lišt stěračů. Klepnutím na
tlačítko Servisní poloha stěračů v zobrazení funkcí na
středovém displeji aktivujte nebo deaktivujte servisní
režim.
03
03
OVLÁDÁNÍ KLIMATU V PROSTORU PRO CESTUJÍCÍ
Funkce nastavení klimatu pro přední a zadní část prostoru pro
cestující se ovládají ze středového displeje, pomocí tlačítek na středové konzole nebo ze zadní části tunelové konzoly*. Některé funkce
klimatu lze ovládat také hlasovým ovládáním.
Uprostřed na středovém displeji dole se nachází ikona, kterou se otevírá zobrazení klimatu. Pokud je text Clean Zone
modrý, znamená to, že byly splněny podmínky pro dobrou
kvalitu vzduchu v prostoru pro cestující.
– Pokud chcete automaticky regulovat některé funkce klimatu,
klepněte v zobrazení klimatu na AUTO. Krátké stisknutí reguluje
automaticky recirkulaci vzduchu, klimatizaci a rozvod vzduchu.
Dlouhé stisknutí spustí automatickou regulaci recirkulace vzduchu, klimatizace a rozvodu vzduchu. Dále se teplota a otáčky
ventilátoru změní na standardní nastavení: 22 °C (72 °F) a úroveň 3. Teplotu a otáčky ventilátoru můžete měnit, aniž byste
deaktivovali automatickou regulaci klimatu.
– Klepnutím na jednu z ikon v řádku klimatu ve spodní části středového displeje upravíte teplotu, ohřev sedadla* a rychlost ventilátoru.
2. Zvolte kartu Klima pro parkování, zaškrtněte příslušnou možnost
a potom klepněte na Příprava spuštění.
Nastavení časovače teplotní přípravy
1. Na středovém displeji otevřete zobrazení klimatu.
2. Zvolte kartu Klima pro parkování
požadované datum/den.
Přidat časování a nastavte
Aby teplotní příprava fungovala v plném rozsahu, vozidlo se musí
připojit k elektrické zásuvce (platí pro vozidla s elektrickým topením). V závislosti na trhu se používá nezávislé nebo elektrické
topení7.
Systém kvality vzduchu IAQS*
IAQS je součástí výbavy Clean Zone Interior Package*. Jedná se
o plně automatický systém, který čistí vzduch v prostoru pro cestující od škodlivin jako jsou pevné částice, uhlovodíky, oxidy dusíku
a přízemní ozón. Funkce se aktivuje v horním zobrazení středového
displeje v Nastavení Klima Snímač kvality vzduchu.
Pokud chcete synchronizovat teplotu pro všechny zóny s teplotou
na straně řidiče, stiskněte ikonu teploty na straně řidiče a tlačítko
Synchronizovat teplotu .
Teplotní příprava
Teplotní přípravu lze nastavit na středovém displeji vozidla nebo
pomocí aplikace Volvo On Call*.
Teplotní příprava vytápí nebo ochlazuje prostor pro cestující před
jízdou. Teplotní přípravu lze spustit přímo nebo nastavit spuštění
pomocí časovače.
Přímé spuštění teplotní přípravy
1. Na středovém displeji otevřete zobrazení klimatu.
7
Informace o tom, jaké trhy používají jaká topení, vám poskytne autorizovaný prodejce Volvo.
03
03
PŘIPOJENÍ
Pomocí systému rozpoznávání hlasu můžete přehrávat a ovládat
média, SMS a telefonní hovory a rovněž můžete vozidlo připojit
k internetu prostřednictvím různých externích zařízení, například
přes chytrý telefon. Abyste mohli používat připojená zařízení, elektrický systém vozidla musí být minimálně v poloze zapalování I.
Modem vozidla8
Nejjednodušší a nejefektivnější způsob připojení vozidla k internetu
je přes vlastní modem vozidla. Je maximálně funkční, aktivuje se
automaticky u každé cesty a nevyžaduje připojení k chytrému telefonu.
1. Zasuňte osobní SIM kartu do držáku pod podlahou zavazadlového prostoru.
2. Stiskněte v horním zobrazení Nastavení Komunikace
Sdílení internetu přes modem vozidla vozidla.
3. Aktivujte zaškrtnutím políčka pro Sdílení internetu přes modem
vozidla vozidla.
Tethering
Je-li vozidlo připojeno k internetu přes modem, můžete sdílet připojení k internetu (Wi-Fi hotspot) s ostatními zařízeními. Klepněte
na Nastavení v horním zobrazení a na Komunikace Wi-Fi
hotspot pro vozidlo.
Bluetooth
Používejte Bluetooth především ke správě telefonních hovorů, SMS
a médií ze svého telefonu do systému vozidla. Dále můžete připojit
vozidlo k internetu přes Bluetooth. Najednou lze mít připojena dvě
zařízení Bluetooth. V tomto případě lze pro streaming médií použít
pouze jedno zařízení. Jakmile se vozidlo použije znovu a je aktivní
Bluetooth v telefonu, použijí se dva naposledy připojené telefony.
Do seznamu lze uložit až 20 zařízení, což umožní snazší komunikaci se zařízeními v budoucnu.
1. Aktivujte na telefonu Bluetooth. Abyste se mohli připojit k internetu, aktivujte v telefonu rovněž tethering.
s bílým rámečkem. Externí zařízení se nabíjí, když je připojeno
k vozidlu.
USB porty (typ A) najdete v úložné schránce v loketní opěrce
mezi sedadly.
Elektrické zásuvky
Ve vašem vozidle jsou k dispozici následující elektrické zásuvky:
2. Na středovém displeji otevřete dílčí zobrazení telefonu.
12V elektrická zásuvka.
3. Klepněte na Přidat telefon. Pokud je již zařízení připojeno, klepněte na Změnit a potom Přidat telefon.
12V elektrická zásuvka a 230V elektrická zásuvka*. Dále je
k dispozici 12V elektrická zásuvka* v zavazadlovém prostoru.
4. Zvolte telefon, který chcete připojit, a pokračujte podle pokynů
na středovém displeji a telefonu. Upozorňujeme, že u některých
telefonů musí být aktivována funkce zpráv.
Wi-Fi
Pokud připojíte vozidlo k internetu přes Wi-Fi, můžete streamovat
online služby při vyšší rychlosti než pomocí Bluetooth. Například
můžete poslouchat internetové rádio a hudbu přes aplikace ve
vozidle, můžete stahovat/aktualizovat software atd. Připojení Wi-Fi
z chytrého telefonu funguje jako hotspot pro vozidlo a pro ostatní
externí zařízení ve vozidle.
1. Aktivujte na telefonu tethering.
2. Na středovém displeji klepněte v horním zobrazení na Nastavení.
3. Klepněte na Komunikace
tím políčka pro Wi-Fi.
Wi-Fi a připojení aktivujte zaškrtnu-
Upozorňujeme, že některé telefony vypnou tethering, když se
vozidlo odpojí. Tethering v telefonu se musí tedy při dalším použití
aktivovat znovu.
USB
K připojení externího zařízení pro přehrávání médií můžete použít
USB. Port USB se rovněž používá pro Apple CarPlay* a Android
Auto*. Pokud jsou k dispozici dva USB porty, připojte k portu
8
Pouze vozidla s P-SIM*. Vozidla se službou Volvo On Call* využívají pro tyto služby připojení
k internetu přes modem vozidla.
03
POUŽÍVÁNÍ PŘIPOJENÝCH ZAŘÍZENÍ
Můžete připojit externí zařízení a, např. telefonovat nebo přehrávat
média v systému pro přehrávání audia a média ve vozidle.
Správa telefonních hovorů9
Můžete telefonovat a přijímat hovory přes telefon připojený přes
Bluetooth.
Volání přes středový displej
03
1. Ve výchozím zobrazení otevřete vnořené zobrazení Telefon.
V protokolu hovorů, seznamu kontaktů nebo zadáním přes klávesnici zvolte, komu budete volat.
2. Stiskněte tlačítko
.
Volání pomocí klávesnice na volantu vpravo
1. Stiskněte
2. Pomocí
a pomocí Telefon nebo
přejděte na
.
procházejte výpis hovorů. K výběru stiskněte
.
Hovory můžete spravovat pomocí hlasového ovládání. Stiskněte
hlasového ovládání na klávesnici na volantu vpravo. Hlatlačítko
sové povely najdete v tomto průvodci Quick Guide v kapitole Hlasové ovládání.
Přehrávání médií
Pokud chcete přehrávat audio z externího zařízení, musíte se připojit k vozidlu vybraným způsobem - viz různé možnosti připojení na
předchozí stránce.
Zařízení připojené přes Bluetooth
1. V připojeném zařízení spusťte přehrávání.
2. V zobrazení aplikací na středovém displeji otevřete
aplikaci Bluetooth. Spustí se přehrávání.
9
Informace o telefonech, které jsou kompatibilní s vozidlem, najdete na
support.volvocars.com.
Zařízení připojené přes USB
1. Spusťte aplikaci USB v zobrazení aplikací.
Když se používá CarPlay, Bluetooth se vypne. Chcete-li připojit
vozidlo k internetu, použijte Wi-Fi nebo modem* vozidla.
2. Zvolte, co chcete přehrávat. Spustí se přehrávání.
MP3 přehrávač nebo zařízení připojené přes iPod
1. Spusťte v zařízení přehrávání.
2. Podle způsobu připojení otevřete iPod nebo USB.
Pokud chcete přehrávat audio ze zařízení iPod, zvolte
aplikaci iPod, a to bez ohledu na způsob připojení.
Spustí se přehrávání.
Apple® CarPlay®*10 a Android Auto*
Funkce CarPlay a Android Auto vám umožní používat určité aplikace v zařízení iOS nebo Android prostřednictvím vozidla např.
k přehrávání hudby nebo k poslechu podcastů. Interakce probíhá
přes středový displej vozidla nebo přes zařízení.
Pokud chcete používat CarPlay, musí být v zařízení iOS aktivována
služba Siri. Dále zařízení musí mít přístup k internetu přes Wi-Fi
nebo přes mobilní síť. Chcete-li používat Android Auto, potřebujete
aplikaci Android Auto, která se musí nainstalovat na zařízení
Android. Toto zařízení musí být dále připojeno k USB portu ve
vozidle.
1. Připojte zařízení k USB portu s bílým rámečkem.
2. V případě zařízení Android Auto aktivaci provedete
tak, že v zobrazení aplikací klepnete na Android Auto.
3. Přečtěte si podmínky a požadavky a připojte klepnutím na Přijmout.
4. Klepněte na požadovanou aplikaci.
Hlasové ovládání v systému CarPlay a Android Auto aktivujte dlouna pravé klávesnici na volantu. Krátkým
hým stisknutím tlačítka
stisknutím aktivujte vlastní systém hlasového ovládání vozidla.
10
Apple a CarPlay jsou registrované obchodní značky, které vlastní Apple Inc.
03
04
VÝCHOZÍ ZOBRAZENÍ
Středový displej ukazuje při spuštění výchozí zobrazení, ze kterého
můžete otevřít dlaždice nabídky pro navigaci, média a telefon
a nabídky pro naposledy používanou aplikaci nebo funkci vozidla.
se nezobrazila na žádné z dalších dlaždic, např. Stav vozu nebo
Výkonnost řidiče. Klepnutím na toto dílčí zobrazení otevřete
naposledy používanou funkci.
Navigace - Pokud klepnete sem, otevře se navigační systém
pomocí systému Sensus Navigation*.
Nastavení cíle pomocí volného textu - Rozbalte panel
nástrojů pomocí šipky dolů na levé straně a klepněte na .
Obrázek na mapě se změní na volné textové hledání. Zadejte
hledané pojmy.
zvětšete mapu na
Zadání cíle na mapě - Stisknutím tlačítka
maximum. Stiskněte a podržte místo, kam chcete jet, potom
zvolte Jít sem.
otevřete itinerář. Klepnutím
Vymazání cíle - Klepnutím na
na odpadkový koš vymažete mezicíl v itineráři, nebo klepnutím
na Vymazat plán cesty vymažete celý itinerář.
04
Aktualizace mapy11 - Klepněte v zobrazení aplikací na
Centrum stahování. Počet dostupných aktualizací map se
zobrazí na Mapy. Klepněte na Mapy Nainstalovat
Potvrdit a aktualizuje se mapa nebo se nainstaluje zvolená
mapa. Dále si lze stáhnout mapy z support.volvocars.com do
USB paměti a potom je přesunout do vozidla.
Média - Zde se zobrazí, například, hudba z externích zdrojů,
nebo, pokud jste zvolili, FM rádio v zobrazení aplikací. Klepnutím na dílčí zobrazení otevřete nastavení. Zde můžete zobrazit
svou knihovnu hudby, rozhlasové stanice apod.
Telefon - Odsud se dostanete k funkci telefonu. Po klepnutí se
dílčí zobrazení rozbalí. Zde můžete vytáčet číslo z historie
hovorů nebo ze seznamu kontaktů, nebo můžete manuálně
zadat číslo pomocí klávesnice. Po výběru čísla klepněte na .
Naposledy používaná aplikace nebo funkce vozidla - Zde
vidíte naposledy používanou aplikaci nebo funkci vozidla, která
11
Dostupnost funkcí se může pro jednotlivé trhy lišit.
04
ZOBRAZENÍ FUNKCÍ A ZOBRAZENÍ APLIKACÍ
Zobrazení funkcí
Přesunování ikon
Na zobrazení funkcí se dostanete, pokud ve výchozím zobrazení
přejedete prstem zleva doprava12. Odsud můžete aktivovat/deaktivovat jednotlivé funkce ve vozidle, např. Zadní sluneční clona*,
Parkovací asistent a Lane Keeping Aid. Aktivují/deaktivují se klepnutím na příslušný symbol. Některé funkce se otevírají v samostatném okně.
Aplikace a tlačítka funkcí vozidla v zobrazení aplikací a v zobrazení
funkcí lze v případě potřeby přesunout.
1. Klepněte a podržte stisknutou aplikaci nebo tlačítko.
2. Přetáhněte aplikaci nebo tlačítko na neobsazené místo v zobrazení a uvolněte.
Zobrazení aplikací
Pokud chcete zpřístupnit zobrazení aplikací, přejeďte prstem ve
výchozím zobrazení zprava doleva12. Zde vidíte aplikace, které jsou
dodávány s vozidlem, a aplikace, které si můžete sami stáhnout
a nainstalovat.
Správa a aktualizace aplikací a systémů
V části Centrum stahování v zobrazení aplikací můžete
aktualizovat některé systémy vozidla. Přitom musí být
vozidlo připojeno k internetu. Centrum stahování umožní:
04
Stahování aplikací - Klepněte na Nové aplikace a zvolte požadovanou aplikaci. Klepnutím na Nainstalovat stáhněte aplikaci.
Aktualizace aplikací - Klepněte na Nainstalovat vše aktualizujte
všechny aplikace. Nebo klepněte na Aktualizace aplikací a zobrazí
se seznam možných aktualizací. Zvolte požadovanou aplikaci
a klepněte na Nainstalovat.
Odinstalování aplikací - Klepněte na Aktualizace aplikací a zvolte
požadovanou aplikaci. Klepněte na Odinstalovat a odinstalujte aplikaci.
Aktualizace systémového softwaru - Klepnutím na Aktualizace
systému zobrazíte seznam aktualizací, které lze nainstalovat do
vozidla. - Klepnutím na Nainstalovat vše dole v seznamu aktualizujete veškerý software. Klepnutím na Nainstalovat aktualizujete konkrétní softwarový program. Pokud seznam není požadován, zvolte
Nainstalovat vše u tlačítka Aktualizace systému.
12
Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením přetřete
v opačném směru.
04
HORNÍ ZOBRAZENÍ
Na horní části displeje je karta, kterou můžete přetáhnout dolů, aby
bylo přístupné horní zobrazení. Zde jsou přístupné funkce
Nastavení, Uživatelská příručka, Profil a zprávy uložené ve vozidle.
Osobní preference
Hlasitost systému
Pokud chcete upravit nebo vypnout hlasitost zvuků systému,
například zvuk při klepnutí na obrazovku, přejděte na Nastavení
Zvuk Hlasitost systému.
V části Nastavení můžete nastavit řadu osobních preferencí,
například, nastavení displejů, zrcátek, předního sedadla, navigace*,
systému přehrávání audia a média, jazyka a hlasového ovládání.
Profily řidiče
Pokud vozidlo používá několik řidičů, každý řidič může mít
svůj osobní profil řidiče. Při každém nasednutí do vozidla
si můžete zvolit svůj profil řidiče, ve kterém jsou uloženy
vaše osobní preference. Počet profilů závisí na počtu klíčů,
které jsou pro vozidlo k dispozici. Profil Host není propojen se
žádným konkrétním klíčem.
Poslední aktivní profil řidiče je profil, který byl používán při odemykání vozidla. Profil řidiče změníte klepnutím na Profil zobrazený
nahoře na displeji.
Profily řidiče lze propojit s klíči k vozidlu. Po odemknutí vozidlo
automaticky nastaví vaše osobní preference. Připojte klíč:
Nastavení Systém Jízdní profily. Zvolte jeden z profilů řidiče
(profil Host nelze propojit). Opět se objeví výchozí zobrazení. Horní
zobrazení znovu stáhněte dolů, zopakujte podle výše uvedeného
postupu a ve vybraném profilu zvolte Upravit a potom Připojení
klíče.
Jízdní režim Individual
Pokud chcete upravit jeden z jízdních režimů Hybrid, Pure nebo
Power, aktivujte jízdní režim v části Nastavení My Car
Individuální jízdní režim.
04
05
PODPORA ŘIDIČE
Vaše vozidlo je vybaveno celou řadou funkcí, které vám pomáhají
jezdit bezpečně a mohou zabránit vzniku nehod. Tyto funkce
můžete aktivovat v zobrazení funkcí na středovém displeji. Nezapomeňte, že funkce podpory řidiče představují pouze pomůcku
a odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozem nese vždy pouze řidič.
Vybrat si lze z následujících možností:
Asistence řízení v případě rizika kolize
Funkce Asistent vyhnutí se kolizi může pomoci zmírnit
riziko, že vozidlo opustí náhodou jízdní pruh a/nebo narazí
do jiného vozidla nebo překážky. Funkce aktivně řídí
vozidlo zpět do jízdního pruhu a/nebo provede úhybný
manévr. Funkce obsahuje tři dílčí funkce: Asistence řízení
v případě rizika vyjetí, asistence řízení v případě rizika čelní
kolize a asistence řízení v případ rizika kolize do zadní části
vozidla*.
City Safety™
City Safety13 vám může pomoci v kritických situacích zabránit kolizi
s vozidly, většími zvířaty, chodci nebo cyklisty resp. může zmírnit
následky takové kolize. V případě rizika kolize systém varuje
vizuálně, zvukově a brzdovými pulsy a pomáhá vám tak reagovat
včas. Pokud nebudete reagovat včas a kolize je téměř nevyhnutelná, vozidlo může zabrzdit automaticky. Systém City Safety se
aktivuje při nastartování motoru a nemůže být deaktivován.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS vás může informovat o vozidlech v mrtvém úhlu a o
rychle se přibližujících vozidlech v sousedním jízdním
pruhu.
Pilot Assist
Pilot Assist14 je komfortní funkce, která může pomoci udržet
vozidlo v jízdním pruhu a udržuje předem nastavenou vzdálenost
k vozidlu vpředu. Funkce Pilot Assist se volí a aktivuje pomocí klávesnice na volantu vlevo. Posilování řízení funguje, když má řidič
obě ruce na volantu a je vidět, například, značení jízdních pruhů. Jeli aktivní posilovač řízení, na displeji řidiče se objeví ZELENÝ symbol volantu.
Cross Traffic Alert (CTA)*
05
CTA je systém podpory řidiče, který doplňuje BLIS a může
varovat v případě křižující dopravy za vozidlem. Systém
CTA se aktivuje při zařazení zpětného chodu nebo když
vozidlo začne couvat.
Lane Keeping Aid
Lane assistance (Lane Keeping Aid) může pomoci zmírnit
riziko, že vozidlo náhodou opustí svůj jízdní pruh. Požadovaný způsob asistence se volí v Nastavení My Car
IntelliSafe Režim Lane Keeping Aid v horním zobrazení středového displeje.
13
14
Není k dispozici na všech trzích.
Tato funkce může, v závislosti na trhu, patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
05
PARKOVACÍ ASISTENT
Park Assist Pilot*
Kamera parkovacího asistenta*
Park Assist Pilot může řidiči pomoci manévrovat s vozem při parkování. Úkolem řidiče je věnovat se okolí vozidla, sledovat pokyny na
displeji řidiče, řadit, regulovat rychlost a připravit k brzdění/zastavení.
Kamera parkovacího asistenta může pomoci při manévrování
v úzkých místech tím, že ukazuje překážky na obrazech kamery
a graficky na středovém displeji. Zobrazení kamery a naváděcí čáry
pro parkování se vybírají na středovém displeji. Upozorňujeme, že
předměty/překážky mohou být k vozidlu blíže než jak vypadají na
obrazovce. Kamera parkovacího asistenta se aktivuje automaticky
při zařazení zpětného chodu nebo se zvolí manuálně na středovém
displeji:
Parkování pomocí funkce Park Assist Pilot
V případě rovnoběžného parkování jezděte rychlostí
nižší než 30 km/h (20 mph) a v případě kolmého parkování nejezděte větší rychlostí než 20 km/h (12 mph).
Když funkce vyhledává místo k zaparkování, vzdálenost
mezi vozidlem a parkovacími místy by měla být přibližně 1 metr (3 stopy).
– Pokud chcete funkci aktivovat/deaktivovat manuálně,
klepněte v zobrazení funkcí na Kamera.
1. V zobrazení funkcí nebo v zobrazení kamery stiskněte
tlačítko Zaparkovat.
2. Buďte připraveni vozidlo zastavit, jakmile grafika
a text na středovém displeji upozorní, že systém
nalezl vhodné místo k zaparkování. Objeví se vyskakovací okno.
3. Zvolte Parkování za sebou nebo Kolmé parkování
a potom zařaďte zpětný chod.
Opuštění parkovacího místa pomocí asistence Park Assist
Pilot
Tuto funkci lze použít pouze v případě parkování za sebou.
1. V zobrazení funkcí nebo v zobrazení kamery stiskněte
tlačítko Vyparkujte.
2. Pomocí směrového světla zvolte směr, ve kterém by
vozidlo mělo vyjet z parkovacího místa.
3. Postupujte podle pokynů na středovém displeji.
05
05
RYZÍ RADOST Z JÍZDY
Naplánováním jízdy a úspornou jízdou můžete prodloužit dojezd na
elektrický pohon a současně tím snížíte vliv na životní prostředí.
Podmínky pro dosažení maximálního dojezdu se liší v závislosti na
různých okolnostech a podmínkách, při kterých se s vozidlem jede.
Některé faktory, avšak nikoliv všechny, můžete ovlivnit. Nejdelší
dojezd je možný za velmi příznivých podmínek, kdy všechny faktory
mají příznivý vliv.
Naplánujte si jízdu a vždy:
•
Před odjezdem vozidlo nabijte.
•
Aktivujte teplotní přípravu vozidla.
Pokud chcete jet úsporně:
•
Aktivujte jízdní režim Pure.
•
Snižte teplotu v zavazadlovém prostoru a snižte úroveň nastavení ventilátoru.
•
Jeďte stálou rychlostí a udržujte vhodnou vzdálenost k ostatním
vozidlům a předmětům tak, abyste minimalizovali brzdění.
•
Nahusťte pneumatiky na správný tlak a pravidelně tlak vzduchu
v pneumatikách kontrolujte. Výsledky budou optimální, pokud
nahustíte pneumatiky na tlak ECO.
•
Nejezděte s otevřenými okny.
Faktory mimo vaší kontrolu
•
Dopravní situace.
•
Stav vozovky a topografie.
•
Venkovní teplota a čelní vítr.
Další tipy k dojezdu a úsporné jízdě najdete v Uživatelské příručce.
05
Hlasové povely pro telefon
•
Call [kontakt]
•
Call [číslo telefonu]
•
Recent calls
•
Read message
•
Message to [kontakt]17
Hlasové povely pro rádio a média
HLASOVÉ POVELY
Systém hlasového ovládání umožňuje pomocí systému rozpoznávání hlasu15 ovládat předem nadefinovanými povely některé funkce
v přehrávači médií, v telefonu připojeném k Bluetooth, funkce
systému klimatu a funkce navigačního systému* Volvo. Hlasové
ovládání se aktivuje stisknutím tlačítka hlasového ovládání na klávesnici na volantu vpravo.
Bez ohledu na situaci lze zpravidla použít následující pokyny:
06
•
Repeat: zopakuje se poslední hlasový povel v probíhajícím dialogu.
•
Help: spustí se dialog nápovědy. Systém reaguje povely, které
lze použít v dané situaci, například, pokynem nebo příkladem.
•
Cancel: zruší se dialog16.
•
Media
•
Play [interpret]
•
Play [název skladby]
•
Play [název skladby] z [album]
•
Play [název TV kanálu]*18
•
Play [rozhlasová stanice]
•
Tune to [frekvence]
•
Tune to [frekvence] [vlnová délka]
•
Radio
•
Radio FM
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Similar music
Hlasové povely pro ovládání klimatu
•
Climate
•
Set temperature to X degrees
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Search [kategorie POI] [město]
•
Sync temperature
•
Search [název POI]
•
Air on feet/Air on body
•
Change country/Change state19, 20
Show favourites
•
Air on feet off/Air on body off
•
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Clear itinerary
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
•
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Turn on voice guidance
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
Hlasové povely pro navigační systémy*
•
Navigace
•
Take me home
•
Go to [město]
•
Go to [adresa]
15
16
•
Add intersection
•
Go to [PSČ]
17
•
Go to [kontakt]
18
•
Search [kategorie POI]
20
19
Platí pro některé trhy.
Upozorňujeme, že tímto se zruší dialog pouze, když systém nemluví. Přitom dlouze tiskněte
tlačítko hlasového ovládání, dokud neuslyšíte dvě pípnutí.
Zprávy přes vozidlo mohou odesílat jen jisté telefony. Kompatibilita - viz
support.volvocars.com.
Platí pro některé trhy.
V evropských zemích se místo "státu" používá "země".
V případě Brazílie a Indie se oblast hledání mění na středovém displeji.
06
SPECIÁLNÍ TEXTY
Uživatelská příručka a ostatní příručky obsahují
informace týkající se bezpečnosti a musíte si
přečíst texty všech varování, důležitých upozornění a poznámek. Některé funkce mohou platit
jen pro některé trhy.
VAROVÁNÍ
ZAČÍNÁME
Volvo On Call - Služby systému fungují pouze
v oblastech, kde partneři Volvo On Call mají
mobilní pokrytí, a na trzích, kde je k dispozici
Volvo On Call.
Podobně jako u mobilních telefonů se při atmosférickém rušení a malém pokrytí vysílači může
stát, např. v řídce osídlených oblastech, že spojení nebude navázáno.
Informace o varováních, důležitých informacích
a upozorněních pro služby Volvo On Call najdete
ve smlouvě k danému předplatnému Volvo On
Call a v uživatelské příručce.
Sensus Navigation* – Věnujte veškerou svou
pozornost silničnímu provozu a soustřeďte se
výhradně na jízdu. Dodržujte pravidla silničního
provozu a jezděte podle zdravého rozumu.
S ohledem na počasí nebo roční sezónu s vlivem
na stav vozovky mohou být některá doporučení
méně spolehlivá.
PŘEHLED, EXTERIÉR
Víko zavazadlového prostoru - Při zavírání
a otevírání víka zavazadlového prostoru dávejte
pozor na nebezpečí přiskřípnutí. Zkontrolujte,
zda se v blízkosti víka zavazadlového prostoru
nikdo nenachází - rozdrcení by mohlo mít vážné
následky. Při ovládání víka zavazadlového prostoru buďte vždy opatrní.
Zamykání/odemykání bez klíče* - Zkontrolujte,
zda dětem a ostatním cestujícím nehrozí přiskřípnutí, pokud se k zavírání oken používá dálkový ovladač s klíčem nebo otevírání bez klíče*
pomocí kliky na dveřích.
07
PŘEHLED, INTERIÉR
Pokud vozidlo není vybaveno spínačem pro aktivaci/deaktivaci airbagu spolujezdce, airbag
spolujezdce bude vždy aktivován. Pokud je
zapnutý airbag, nikdy nepokládejte na sedadlo
spolujezdce dítě na dětské sedačce proti směru
jízdy. Airbag spolujezdce se musí vždy aktivovat,
pokud na sedadle spolujezdce vpředu sedí
cestující po směru jízdy (děti a dospělí). Nepokládejte předměty před čelní sklo a nad čelní
sklo do místa, kde se nachází airbag spolujezdce.
Při opuštění vozidla je vždy nutné vzít sebou dálkový ovladač s klíčem. Zkontrolujte, zda je elektrický systém vozidla v režimu zapalování 0, a to
především, když jsou ve vozidle děti.
Parkovací brzda by při parkování ve svahu měla
být vždy aktivována. K tomu, aby vozidlo vždy
zůstalo na místě, nestačí zařadit převodový stupeň nebo polohu P u automatické převodovky.
DOBÍJENÍ
• Hybridní baterie se musí dobíjet maximálním
povoleným nabíjecím proudem nebo nižším
proudem v souladu s platnými místními
a národními doporučeními pro hybridní dobíjení ze zásuvek/konektorů 230 V.
• Hybridní baterii lze nabíjet pouze přes schválenou uzemněnou 230V zásuvku (nebo ekvivalentní zásuvku s jiným napětím v závislosti na
trhu) nebo z nabíjecí stanice s volným nabíjecím kabelem, který dodává společnost Volvo
(režim 3).
• Ochrana před zkratem se zemí u řídicí jednotky chrání vozidlo, ale přesto hrozí přetížení
sítě 230 V.
• Hybridní baterie se musí dobíjet pouze přes
uzemněnou a schválenou zásuvku 230 V .
Pokud kapacita zásuvky nebo okruhu pojistky
není známa, požádejte o kontrolu kapacity
autorizovaného elektrikáře. Pokud byste nabíjeli s kapacitou převyšující kapacitu okruhu
pojistky, mohlo by dojít k požáru nebo poškození okruhu pojistky.
Do nabíjecího kabelu je zabudován jistič.
Systém se musí dobíjet pouze přes uzemněné
a schválené zásuvky.
• Pokud se v blízkosti zasunutého nabíjecího
kabelu nacházejí děti, musí být pod dohledem.
• Vysoké napětí v nabíjecím kabelu. Kontakt
s vysokým napětím může způsobit vážné nebo
smrtelné poranění osob.
• Nabíjecí kabel a související díly se nesmí
namáčet a ponořovat do vody.
• Nepoužívejte nabíjecí kabel, pokud je jakkoliv
poškozen. Poškozené a nefunkční nabíjecí
kabely smí opravovat pouze servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
• Vždy umístěte nabíjecí kabel tak, aby přes něj
vozidlo nepřejelo, aby na něj nikdo nestoupl,
aby se nikdo nezachytil a aby nedošlo k jakémukoliv poškození kabelu či poranění osob.
• Nabíječku před čištěním odpojte ze zásuvky
ve zdi.
• Nikdy nepřipojujte nabíjecí kabel k prodlužovací šňůře nebo rozbočovací zásuvce.
• Nepoužívejte viditelně opotřebené nebo
poškozené napájecí zásuvky, protože by
mohlo dojít k požáru, poškození předmětů a/
nebo poranění osob.
Dále se ohledně použití nabíjecího kabelu a jeho
komponentů řiďte pokyny výrobce.
•
ELEKTRICKY OVLÁDANÁ PŘEDNÍ SEDADLA
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než se
rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte během
jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo zajištěné.
Zabráníte tím poranění osob v případě prudkého
brzdění nebo nehody.
SKLÁPĚNÍ OPĚRADEL ZADNÍCH SEDADEL
Po zvednutí nebo spuštění opěradel zkontrolujte,
zda jsou opěradla řádně zajištěna.Po zvednutí
opěrek hlavy zkontrolujte, zda jsou opěrky řádně
zajištěny.
OVLÁDÁNÍ KLIMATU V PROSTORU PRO
CESTUJÍCÍ
Vyhřívaná sedadla* nesmí používat osoby, které
mají problémy s necitlivostí a těžce snášejí zvýšení teploty, a osoby, které mají problémy s ovlá-
dáním vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly
utrpět popáleniny.
Teplotní přípravu lze spustit předem pomocí
nastaveného časovače. Nepoužívejte teplotní
přípravu (platí pro topení spalující palivo):
• V neodvětrávaných prostorech uvnitř. Pokud
se topení spustí, vyvíjí výfukové plyny.
• V místech se zápalným nebo hořlavým materiálem v blízkosti. Palivo, plyn, dlouhá tráva,
dřevěné piliny atd. se mohou vznítit.
• V situacích, kdy hrozí riziko zablokování
potrubí výfukových plynů z topení. Například,
hluboký sníh uvnitř podběhu předního pravého
kola může zabránit odvětrání topení.
PŘIPOJENÍ
• Používejte pouze nepoškozená příslušenství
bez závad. Příslušenství musí mít značení CE,
UL nebo ekvivalentní bezpečnostní značení.
• Příslušenství musí být nadimenzována na 230
V a 50 Hz s konektory určenými pro danou
zásuvku.
• Zásuvky, konektory a příslušenství se nikdy
nesmí dostat do kontaktu s vodou nebo jinými
kapalinami. Nedotýkejte se zásuvky a nepoužívejte ji, pokud se zdá, že byla poškozena nebo
se dostala do kontaktu s vodou nebo jinou
kapalinou.
• Nepřipojujte propojovací zásuvky, adaptéry
nebo prodlužovací kabely k zásuvce - mohlo
by to mít nepříznivý vliv na bezpečnostní
funkce zásuvky.
• Zásuvka je vybavena ochranným krytem.
Dávejte pozor, aby do zásuvky nic nevyčnívalo
a zásuvku nepoškodilo, což by bránilo správnému fungování krytu. Nenechávejte děti ve
vozidle bez dozoru, když je zásuvka aktivní.
PODPORA ŘIDIČE
Systémy podpory řidiče, které jsou ve vozidle
k dispozici, představují pro řidiče pouhý doplněk
a nezvládnou každou situaci při jakémkoliv
počasí, stavu vozovky a dopravní situaci. Nikdy
nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v
souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič. Za brzdění
a řízení vozidla nese konečnou odpovědnost
vždy řidič.
Před použitím vozidla doporučujeme přečíst
v uživatelské příručce všechny kapitoly, které
souvisejí se systémy podpory řidiče ve vozidle.
PARKOVACÍ ASISTENT
Park Assist Pilot je doplňkový systém podpory
řidiče, který nezvládá všechny situace. Tato
funkce má za úkol pouze pomoci řidiči při kolmém a rovnoběžném parkování. Za bezpečné
zaparkování a brzdění vozidla podle potřeby
nese plnou odpovědnost řidič. Při prohledávání
může systém přehlédnout předměty umístěné
hluboko na parkovišti. Za posouzení toho, zda
místo, které Park Assist Pilot nabídne k zaparkování, nese odpovědnost vždy řidič.
Kamera parkovací asistence je doplňkový
systém, který pomáhá řidiči při parkování
vozidla. Tato funkce nikdy nemůže nahradit
pozornost a úsudek řidiče. Kamery mají mrtvé
úhly, ve kterých nedokáží překážky detekovat.
Dávejte pozor na osoby a zvířata v blízkosti
vozidla. Nezapomeňte, že přední část vozidla
může při parkování vybočit směrem k vozidlům
v protisměru.
Před použitím vozidla doporučujeme přečíst
v uživatelské příručce všechny kapitoly, které
souvisejí se systémy podpory řidiče ve vozidle.
HLASOVÉ POVELY
Za bezpečné řízení vozu a dodržování všech
platných předpisů týkajících se provozu na
komunikacích je vždy odpovědný řidič.
DŮLEŽITÉ
PŘEHLED, INTERIÉR
Knoflík Start - Vozidlo nejde nastartovat, pokud
nabíjecí kabel zůstane připojený. Před nastartováním vozidla zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel
odpojen.
Head-up displej*, ze kterého se promítají informace, se nachází na přístrojové desce. Aby
nedošlo k poškození krycího skla zobrazovací
jednotky, nepokládejte na krycí sklo žádné předměty a dávejte pozor, aby na toto sklo nic nespadlo.
STŘEDOVÝ DISPLEJ
K čištění středového displeje používejte hadřík
z mikrovlákna bez písku a podobných materiálů.
Při čištění středového displeje tlačte na displej
pouze zlehka. Silným tlakem byste mohli displej
poškodit.
Nestříkejte přímo na středový displej žádné
kapaliny a žíraviny. Nepoužívejte přípravek
k čištění oken, jiné čisticí prostředky, aerosolový
sprej, rozpouštědla, alkohol, čpavek nebo čisticí
prostředek obsahující abraziva. Nikdy nepoužívejte abrazivní tkaniny ani papírové a látkové
ručníky, které by mohly středový displej poškrábat.
DOBÍJENÍ
Nabíjecí kabel - Nikdy nepřipojujte nabíjecí
kabel, pokud hrozí úder hromu nebo zásah blesku. Nikdy nevytahujte nabíjecí kabel ze
zásuvky 230 V, pokud probíhá dobíjení - hrozí
riziko poškození zásuvky 230 V. Než vytáhnete
nabíjecí kabel z nabíjecí zásuvky a potom ze
zásuvky 230 V, musíte vždy nabíjení vypnout.
Společně s nabíjecím kabelem se tedy nesmějí
používat svorkovnice, prodlužovací kabely,
ochrany před rázy a podobná zařízení, jelikož by
mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem
apod. Mezi 230V zásuvkou a nabíjecím kabelem
používejte tedy adaptér pouze, pokud je označen
schválením v souladu s IEC 61851 a IEC 62196.
Řídicí jednotka - Řídicí jednotka s konektorem
nesmí být vystavena přímému slunečnímu svitu.
V těchto případech je ohrožena ochrana konektoru před přehřátím nebo může dojít k omezení
nebo přerušení napájení hybridní baterie.
Zkontrolujte, zda 230 V zásuvka zajistí odpovídající napájení elektricky dobíjených vozidel.
Pokud máte pochybnosti, požádejte o kontrolu
zásuvky kvalifikovaného odborníka.
K čištění nabíjecího kabelu používejte čistý hadřík navlhčený ve vodě nebo ve slabém čisticím
prostředku. Nepoužívejte chemické látky nebo
rozpouštědla. Neponořujte nabíjecí kabel do
vody.
Používejte pouze napájecí kabel dodávaný
s vašim vozidlem nebo náhradní kabel, který
doporučila společnost Volvo.
• Zkontrolujte kapacitu zásuvky.
• Pokud dojde k překročení celkového zatížení,
musí odpojit ostatní elektronická zařízení,
která jsou připojena ke stejnému pojistkovému
obvodu.
• Pokud je zásuvka poškozena, nepřipojujte
nabíjecí kabel.
SKLÁPĚNÍ OPĚRADEL ZADNÍCH SEDADEL
Když se opěradlo sedadla sklápí dolů, na zadním
sedadle nesmí být žádné předměty. Dále nesmí
být spojené bezpečnostní pásy.
Zabudovaná dětská sedačka*/loketní opěrka* na
prostředním sedadle se musí zasunout.
PRAVÝ PÁČKOVÝ PŘEPÍNAČ
Lišta stěrače v servisní poloze - Než vrátíte
lišty stěračů do servisní polohy, zkontrolujte, zda
nepřimrzly. Pokud raménka stěrače v servisní
poloze byla vyklopena nahoru nad čelní sklo,
musí se položit dolů na čelní sklo a až potom se
může aktivovat stírání, ostřik nebo dešťové čidlo.
Dále se raménka na čelní sklo musí sklopit před
tím, než se rozjedete. Tím se zabrání poškrábání
laku na kapotě motoru.
PŘIPOJENÍ
Elektrická zásuvka - maximální výkon u 12V
zásuvky je 120 W (10 A) na zásuvku.
Maximální výkon u 230V zásuvky je 150 W.
POZNÁMKA
PŘEHLED, EXTERIÉR
Nohou ovládané víko zavazadlového prostoru
- Pokud zadní nárazník bude zatížen velkým
množstvím sněhu, ledu, nečistot atd., hrozí
nebezpečí omezené funkčnosti nebo úplné
ztráty funkčnost. Z tohoto důvodu udržujte
čistotu.
Nohou ovládaná funkce ovládání víka zavazadlového prostoru je k dispozici ve dvou provedeních:
• Pouze otevírání pohybem nohy.
• Otevírání a zavírání pohybem nohy.
Upozorňujeme, že zavírání pohybem nohy funguje pouze u "elektricky ovládaného víka zavazadlového prostoru"*.
Pamatujte na to, že pokud je dálkový ovladač
v dosahu, může dojít k aktivaci systému v automyčce apod.
Elektromagnetická pole a vlnění mohou rušit
funkce na dálkovém ovladači s klíčem. Nepokládejte dálkový ovladač s klíčem do blízkosti
kovových předmětů nebo elektronických zařízení, např. mobilních telefonů, tabletů, laptopů
nebo nabíječek - pokud možno, nepokládejte je
blíže než 10-15 cm 4-6 palců.
PŘEHLED, INTERIÉR
U některých druhů motorů mohou být při startování studeného motoru volnoběžné otáčky
výrazně vyšší než běžné otáčky. Smyslem je, aby
systém emisí dosáhl co nejdříve běžnou provozní teplotu, při které jsou emise výfukových
plynů minimální, což přispívá k ochraně životního
prostředí.
Head-up displej* - Jakmile se aktivuje systém
City Safety, informace na head-up displeji
nahradí grafika systému City Safety. Tato grafika
je podsvícena, i když je průhledový displej
vypnutý.
Pokud řidič nosí, například, polarizované brýle,
nesedí uprostřed sedadla, na krycím skle displeje
jsou nějaké předměty nebo pokud jsou nepříznivé světelné podmínky, snižuje se pravděpodobnost, že řidič informace na head-up displeji
uvidí. Osoby s jistými očními vadami mohou při
sledování průhledového displeje cítit bolest hlavy
a únavu.
DOBÍJENÍ
Nabíjecí kabel - Volvo doporučuje používat
v souladu s IEC 62196 a IEC 61851 nabíjecí
kabel, který umožňuje monitorování teploty.
VOLANT
Palubní počítač - Při výpočtu ujeté vzdálenosti
se mohou vyskytnout jisté odchylky, pokud
dojde ke změně stylu jízdy.
07
OVLÁDÁNÍ KLIMATU V PROSTORU PRO
CESTUJÍCÍ
Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že vyberete
vyšší nebo nižší teplotu, než skutečně potřebujete.
Teplotní příprava je k dispozici pouze, když je
vozidlo připojeno k elektrické zásuvce (platí pro
elektrické topení). Nabíjecí stanice, která není
vždy aktivní, např. kvůli nastavení časovače,
může způsobit funkční poruchu teplotní přípravy.
Pokud vozidlo není připojeno k elektrické
zásuvce, přesto lze prostor pro cestující v horkém počasí krátce zchladit tím, že přímo spustíte teplotní přípravu. Během předběžné úpravy
teploty prostoru pro cestující musí být okna
a dveře ve vozidle zavřeny.
PŘIPOJENÍ
Modem vozidla - Upozorňujeme, že SIM karta,
která se používá k připojení k internetu přes PSIM, nesmí mít stejné telefonní číslo jako SIM
karta, kterou používá telefon. Jinak nebude
možné hovory správně připojit k telefonu. Proto
používejte k připojení k internetu SIM kartu se
samostatným telefonním číslem nebo pouze
datovou kartu, která nereaguje na telefonní
hovory a proto nemůže narušit funkci telefonu.
Internet - Data jsou přenášena (přenos dat)
pomocí internetu, za což můžete platit. Aktivace
datového roamingu a hotspotů Wi-Fi může být
spojena s dalšími poplatky. Informace o nákladech na datový přenos získáte u svého operátora. Když stahujete pomocí telefonu, nezapomeňte na zvýšené náklady hrazené v souvislosti
s přenosem dat.
Stahování dat Může mít vliv na ostatní služby,
při kterých jsou přenášena data - např. na rádio
po internetu. Pokud systém vyhodnotí, že ostatní
služby jsou rušivé, přenos dat může být přerušen. Další možností je vypnout nebo přerušit tyto
služby. Když stahujete pomocí telefonu, nezapomeňte na zvýšené náklady hrazené v souvislosti
s přenosem dat.
Aktualizace - Pokud bude aktualizován operační
systém telefonu, může dojít k přerušení připojení
Bluetooth. V tomto případě vymažte telefon
z vozidla a potom jej znovu připojte.
07
POUŽÍVÁNÍ PŘIPOJENÝCH ZAŘÍZENÍ
Apple CarPlay a Android Auto - Společnost
Volvo nenese odpovědnost za obsah aplikace
CarPlay a Android Auto.
Aby bylo možné nainstalovat Android Auto,
vozidlo musí být vybaveno dvěma porty USB
(hub USB)*. Pokud je na vozidle pouze jeden
port USB, nelze používat Android Auto.
TP 29799 (Czech), AT 1917, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement