Volvo V40 Cross Country 2013 Late Quick Guide

Volvo V40 Cross Country 2013 Late Quick Guide
v40 Cross
country
Quick GUIDE
Web EDITION
VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!
Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek.
Prohlédněte si tohoto Quick Guide a seznamte se rychle a
snadno s některými z nejběžnějších funkcí.
Všechny varovné texty, další důležité a podrobné informace jsou
uvedeny v uživatelské příručce - tento leták obsahuje pouze
stručný výběr.
Uživatelská příručka navíc obsahuje nejnovější a nejaktuálnější
informace.
Možnosti jsou označeny hvězdičkou (*).
Další informace týkající se Vašeho vozu
naleznete na www.volvocars.com.
Dálkový ovladač na klíči s PCC* - komunikace s vozidlem
PCC*
1 Zelené světlo: vozidlo je zamknuté.
2 Žluté světlo: vozidlo je odemknuté.
3 Červené světlo: je spuštěn alarm.
4 Blikající červené světlo: alarm byl spuštěn
před méně než 5 minutami.
ZamykáA boční dveře a dveře zavazadlového prostoru a zapíná alarm*.
Odemyká boční dveřeB , dveře zavazadlového prostoru a vypíná alarm.
Odemyká dveře zavazadlového prostoru
– neotevírá.C.
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Zapne světla na vnějších zpětných zrcátkách*, směrová a obrysová světla, osvětlení RZ, prostoru pro cestující a podlahy.
Funkce nouzového tlačítka. V kritické
situaci alarm aktivujte tak, že tlačítko
stisknete a podržíte na cca. 5 sekund.
(Vypněte dvojím stisknutím téhož tlačítka).
Informace o vozidle lze získat v dosahu
100 metrů.
– Stiskněte tlačítko a počkejte 7 sekund.
Při stisknutí tlačítka mimo dosah se zobrazí poslední stav uložený v paměti.
Během zamykání se uloží osobní nastavení sedadla a zrcátka.
Vozidlo bude automaticky uzamčeno, pokud do 2
minut po odemčení nebudou otevřeny boční dveře/
dveře zavazadlového prostoru.
C
Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru
jsou vypojené, odemknuté nebo otevřené o několik cm.
A
B
Nastartování motoru
Vložte dálkový ovladač na klíči do spínače
zapalování a zatlačte klíč do koncové
polohy.
Krátkým stisknutím tlačítka nastartujte motor.
Sešlápněte spojkový nebo brzdový pedál.
Studený start
poznámka
Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky
zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu.
Zvýšení volnoběžných otáček na určitou
dobu je součástí účinného systému kontroly
emisí Volvo.
U některých vznětových motorů se studený
motor může kvůli předehřevu nastartovat se
zpožděním.
Vypnutí motoru a vytáhnutí
dálkového ovladače na klíči.
Krátce stiskněte
tlačítko – motor se
zastaví.
Vytáhněte dálkový
ovladač na klíči ze
spínače zapalování.
BLIS* – (informační systém mrtvého úhlu)
BLIS je určen k jízdě v hustém provozu. Upozorňuje na vozidla v mrtvém úhlu a rychle se
přibližující vozidla v levém a pravém jízdním
pruhu. Jakmile systém BLIS detekuje vozidlo, kontrolka BLIS na panelu dveří se rozsvítí
nepřerušovaným svitem. Pokud řidič aktivuje
ukazatel směru na straně, kde je signalizováno varování, kontrolka začne blikat.
Další informace najdete v uživatelské příručce,
kapitola "BLIS* a CTA".
Polohy klíče
Pokud chcete nastavit následující polohy klíče bez nastartování motoru, nesešlapujte brzdový ani
spojkový pedál.
0 Odemknutí vozu.
I Je-li dálkový ovladač s klíčem zcela zasunutý do spínací skříňky: Krátce stiskněte START/STOP
ENGINE.
II Je-li dálkový ovladač s klíčem zcela zasunutý do spínací skříňky: Stiskněte START/STOP
ENGINE na cca. 2 sekundy.
Je-li dálkový ovladač s klíčem v poloze II, odebírá se z baterie hodně energie. Proto by se tato
poloha neměla používat!
Informace o funkcích a systémech, které lze používat při vypnutém motoru s klíčem v různých
polohách, najdete v tabulce v části "Polohy klíče" v běžné uživatelské příručce.
Chcete-li se vrátit do polohy 0 z polohy II a I: Krátce stiskněte START/STOP ENGINE.
BEZKLÍČOVÝ* SYSTÉM
Klíč může například zůstat po celou dobu v
kapse.
ZAMKNUTÍ a ZAPNUTÍ ALARMU VOZIDLA
–– Dotkněte se zadní části jedné z vnějších klik
(viz obrázek), nebo lehce stiskněte menší
ze dvou pogumovaných tlačítek na zadních
výklopných dveřích zavazadlového prostoru.
ODEMKNUTÍ a VYPNUTÍ ALARMU VOZIDLA
–– Uchopte kliku dveří a obvyklým způsobem
otevřete dveře (rukavice mohou bránit v provedení této funkce), nebo lehce stiskněte
větší ze dvou pogumovaných tlačítek na
zadních výklopných dveřích zavazadlového
prostoru.
NASTARTOVÁNÍ MOTORU
–– Sešlápněte brzdový/spojkový pedál a krátce
stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE.
VYPNUTÍ MOTORU
–– Krátce stiskněte tlačítko START/STOP
ENGINE.
Další informace najdete v uživatelské příručce,
kapitola "Zámky a alarm".
stěrače čelního skla a dešťový senzor*.
A
Jedno setření
0
Vypnuto
B
Cyklovač stěračů, viz také (2)
C
Normální rychlost stírání
D
Vysoká rychlost stírání
1 Zapínání/vypínání dešťového senzoru, páč-
E
Ostřikovač, čelní sklo a světlomety
2 Nastaveni citlivosti dešťového senzoru nebo
F
Ostřikovač, zadní okno
Zobrazí se na displeji, když je dešťový
senzor aktivní
ka přepínače v poloze 0.
intervalu cyklovače stěračů.
3 Ostřikovač, zadní okno - cyklovač/normální
rychlost.
seřízení předního sedadla
dálkový ovládač s klíčem a elektricky ovládané sedadlo řidiče*
Všechny dálkové ovladače s klíčem mohou
používat různí řidiči k uložení nastavení pro
sedadlo řidiče.
Tato funkce se musí aktivovat v menu MY CAR
pod položkou Nastavení -> Nastavení vozidla
-> Paměť klíče vozidla.
Postupujte následovně:
• Podle potřeby nastavte sedadlo.
• Zamkněte vozidlo stisknutím zamykacího
tlačítka na dálkovém ovladači, který běžně
používáte. Poloha sedadla se uloží do paměti dálkového ovladače A.
• Odemkněte vozidlo (stisknutím odemykacího tlačítka na stejném dálkovém ovladači) a otevřete dveře řidiče. Sedadlo řidiče
se automaticky nastaví do polohy, která se
uloží do paměti dálkového ovladače (pokud
bylo sedadlo posunuto od okamžiku, kdy
jste vozidlo uzamkli).
1 Bederní opěra
2 Úhel sklonu opěradla.
3 Tlačítka paměti, elektricky ovládané sedadlo*.
4 Uložení nastavení, elektricky ovládané se5
6
7
8
dadlo*.
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku.
Dopředu/dozadu.
Zvednutí/snížení sedadla.
Sklopení opěradla sedadla spolujezdce.
A.
Toto nastavení nemá vliv na nastavení, která byla uložena (viz
bod 4) do funkce* paměti elektricky ovládaného sedadla*.
Další informace - viz uživatelská příručka.
ovládací prvky světel
A
B
A.
Světelná houkačka.
Přepínání dálkových/tlumených světel a
doprovodného osvětlení při odchodu
Osvětlení displeje a přístroje a okolní
osvětlení.
Zadní mlhové světlo, toto světlo svítí
pouze na straně řidiče.
AutomatickáA/deaktivovaná potkávací
světla. Světelná houkačka funguje, ne
však trvalé zapnutí dálkových světel.
Obrysová světla
Výstražná světla, přepnutí na potkávací světla, detekce tunelu*, dálkové
světlomety s automatickou aktivací*,
světelná houkačka funguje.
Potkávací světla. Vypnou se při vypnutí
motoru. Dálkové světlomety lze aktivovat, světelná houkačka funguje.
Ruční nastavení sklonu světlometů
(u xenonových světlometů automatické*)
Odemknutí dveří zavazadlového prostoru
Některé trhy.
Úložné schránky, zásuvka 12 V a USB*/AUX
Zásuvky 12 V v prostoru pro cestující jsou pod
napětím, pokud je zapalování v poloze I nebo II.
Zásuvka 12 V* v zavazadlovém prostoru je pod
napětím stále.
důležité
Při používání zásuvky 12 V v zavazadlovém
prostoru při vypnutém motoru může dojít k
vybití akumulátoru.
START/STOP*
S funkcí Start/Stop* může být při jízdě s častými zastávkami motor automaticky přepnut
do režimu stop/start. Svítící kontrolka v tlačítku
označuje, že je funkce aktivní.
Manuální převodovka: Zastavte - vyřaďte
spojku, zařaďte v převodovce neutrál a uvolněte spojkový pedál. Nastartujte - sešlápněte
spojkový pedál.
Automatická převodovka: Zastavte - zastavte
vozidlo pomocí brzdového pedálu a nechejte
nohu na pedálu. Nastartujte - uvolněte brzdový pedál. Tuto funkcilze deaktivovat v systému menu.
PALUBNÍ POČÍTAČ A DENNÍ POČÍTADLA KILOMETRŮ
1 Palivoměr. Šipka symbolu ukazuje na stranu
2
3
4
5
6
7
8
A.
vozidla, na které je umístěno víčko palivové
nádrže.
Nízká hladina paliva v nádrži. Pokud se
rozsvítí tato kontrolka, dotankujte palivo co
nejdříve.
Teplota chladicí kapaliny/EcoGuideA.
Rychloměr.
Informace o systému podpory řidiče*.
Hodiny. Nastavují se v systému menu MY
CAR.
Tachometr/PowerMeterA.
Indikátor změny zařazeného převodového
stupně/Indikátor volby převodového stupně.
OK otevře menu palubního počítače, aktivuje
zvolenou možnost a potvrdí zprávu.
Rolovací kolečko - otočením kolečka zobrazíte volby palubního počítače.
RESET - zrušení položky nebo návrat o jeden krok zpět. Krátkým stisknutím resetujete
zobrazený palubní počítač
Dlouhým stisknutím resetujete menu.
Pro digitální sdružený přístroj řady lze vybrat
různá témata displeje: Elegance, Eco nebo
Performance.
Změna tématu displeje - stiskněte na levé
páčce tlačítko OK a potom otočením rolovacího kolečka na páčce zvolte v menu položku
Témata. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
poznámka
Text displeje _ _ _ km do prázdné nádrže
zobrazovaný na displeji udává odhadovanou
vzdálenost na základě předchozích jízdních
podmínek.
EcoGuide a PowerMeter se zobrazují pouze, pokud je
zvolen příslušný displej.
tankování paliva
Je-li vozidlo odemknuté, zlehka potlačte na
zadní část dvířek hrdla palivové nádrže a
dvířka otevřete.
Dvířka vytáhněte ven.
3. Vložte hrdlo čerpací hadice do otvoru
plnění paliva. Dávejte pozor, abyste hrdlo
čerpací hadice pořádně zasunuli do trubky
plnění paliva.
Otvor plnění paliva je konstruován tak, aby se
do vozidla nedalo načerpat nevhodné palivo (do
vozidla se zážehovým motorem nelze načerpat
naftu a naopak).
Po dočerpání paliva počkejte 5-8 sekund a
vytáhněte hrdlo čerpací hadice z trubky plnění
paliva.
Systém podpory řidiče
City Safety™ a systém varování před kolizí
s automatickou aktivací brzd a detekcí
chodců*
Tyto funkce pomáhají řidiči odvrátit kolizi v
situacích, kdy změny v dopravním provozu před
vozidlem kombinované s nepozorností řidiče
mohou vést k dopravní nehodě.
výstraha
Za správný způsob jízdy a bezpečnou
vzdálenost odpovídající rychlosti jízdy vždy
odpovídá řidič.
Systém city safety™ je podpůrný nástroj
řidiče a nikdy nemůže nahradit pozornost
řidiče nebo jeho odpovědnost za bezpečné
řízení vozidla.
Detekce chodců (detektor chodců před
vozidlem) nevydá výstrahu ani nezasáhne
brzděním při rychlostech nad 80 km/h a
nefunguje za soumraku a v tunelech.
Funkce nemůže detekovat chodce, který:
• je částečně zakrytý
• je menší než 80 cm,
• je oblečen do oblečení, které zakrývá
obrysy jeho těla.
Funkce je aktivní při rychlostech pod 50 km/h
a pomáhá řidiči sledovat provoz před vozidlem
pomocí laserového senzoru umístěného v horní
části čelního skla.
Systém City Safety™ pomáhá předejít nehodě,
pokud je rozdíl rychlosti vašeho vozidla a vozidla vpředu nižší než 15 km/h.
Ostatní systémy podpory řidiče
Vozidlo může být vybaveno různými systémy,
které řidiči pomáhají například včas zabrzdit,
udržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních
vozidel a zaznamenat vozidla jedoucí stejným
směrem v tzv. mrtvém úhlu nebo udržovat
odpovídající polohu při jízdě v jízdním pruhu:
• Adaptivní tempomat (manuální)*
• Adaptivní tempomat s funkcí Queue Assistant (automatický)*
• Upozornění na odstup*
• BLIS – (informační systém mrtvého úhlu)*
• Kontrola bdělosti řidiče*
• Informace o dopravních značkách (RSI)*
• Parkovací asistent*
• Asistent udržování v jízdním pruhu* (LKA).
Další informace k těmto funkcím a jejich omezeních najdete v uživatelské příručce, kapitola
"Podpora řidiče".
EBA - Asistence při nouzovém
brzdění
Péče o vozidlo
Funkce asistence při nouzovém brzdění
EBA pomáhá zvýšit brzdnou sílu a tím zkrátit
brzdnou dráhu. Systém EBA se aktivuje při
prudkém zabrzdění. Pokud je systém EBA
aktivován, stlačuje se brzdový pedál o trochu
více než je obvyklé.
- Sešlápněte (a držte) brzdový pedál tak
dlouho, jak je to nutné - při uvolnění pedálu se
se brzdný účinek zcela přeruší.
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než
mytí v automatické myčce. Nový lak je také
náchylnější k poškození. Z tohoto důvodu je
pro první měsíce u nového vozu doporučeno
ruční mytí.
Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte, že nečistoty a kamínky mohou
poškrábat lak.
AUTOMATICKÁ REGULACE
V režimu AUTO řídí systém klimatizace ECC
všechny funkce automaticky, tím zjednodušuje
řízení vozidla a zajišťuje optimální kvalitu vzduchu
ve vozidle.
1 Stiskněte, chcete-li konkrétní teplotu. Jednou
pro levou stranu, dvakrát pro pravou stranu,
třikrát pro obě strany. Otočením nastavte
teplotu. Na displeji se zobrazí zvolená
teplota.
2 Stisknutím aktivujte automatické ovládání
zvolené teploty a ostatní funkce. Otočením
nastavte otáčky ventilátoru.
ROZVOD VZDUCHU (pouze modely s elektronickou regulací teploty - ETC)
Nastavte rozvod vzduchu tak, aby vám při konkrétních jízdních podmínkách zaručil maximální
komfort:
Vnější teplota
Ovládání
< 0°C
PODLAHA nebo PODLAHA/
ČELNÍ SKLO
0°C až +20°C
PODLAHA nebo PODLAHA/
PANEL
>20°C
PANEL
Odmlžení/odmražení
oken
ČELNÍ SKLO nebo POD
LAHA/ČELNÍ SKLO
MANUÁLNÍ REGULACE
3 Vytápění levého nebo pravého sedadla.
4 Max. odmlžení. Nasměruje maximální
proudění veškerého vzduchu na čelní sklo
a boční okna.
Jedním stisknutím spustí proudění vzduchu
na okna. Dvě stisknutí proudění vypnou.
Elektricky vyhřívané čelní sklo*: Jedním
stisknutím se spustí vyhřívání čelního skla.
Dvě stisknutí spustí vyhřívání čelního skla
a nasměřují veškerý vzduch na čelní sklo a
boční okna. Tři stisknutí vyhřívání vypnou.
5 Rozvod vzduchu.
6 Elektricky vyhřívané zadní sklo a vnější
zpětná zrcátka Zap/Vyp.
7 Recirkulace.
8 AC - zapínání/vypínání klimatizace.
Ochlazuje prostor pro cestující a odmlžuje
okna.
Seřízení volantu
výstraha
Volant seřizujte vždy před jízdou - nikdy ne
během jízdy.
Uvolněte aretaci.
Proveďte seřízení.
3. Uzamknutí volantu
TP 15716 (Czech). AT 1246. Printed in Sweden, Göteborg 2012. Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
Elektronicky řízená klimatizace - ECC*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement