Volvo V40 User manual

Volvo V40 User manual
V40
Uživatelská Příručka
>CI:GC:IDKÌK:GO:
VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho
dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům
poskytl bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější
automobily na světě. Vaše Volvo bylo zkonstruováno i s ohledem na
všechny aktuální požadavky na bezpečnost a ochranu životního
prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla, doporučujeme Vám,
abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě,
které jsou uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
00 01 02
2
00 Úvod
01 Bezpečnost
Důležité informace...................................... 6
Volvo a životní prostředí............................ 10
Bezpečnostní pásy ...................................
Airbagy......................................................
Aktivace/deaktivace airbagu*...................
Boční airbagy (SIPS) ................................
Hlavový airbag (IC) ...................................
WHIPS ......................................................
Když dojde k aktivaci systému ................
Bezpečnostní režim..................................
Airbag chodce (Pedestrian Airbag)...........
Bezpečnost dětí........................................
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Zámky a alarm
14
17
20
22
24
25
27
28
29
31
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče....
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*.................................................
Keyless*....................................................
Zamykání/odemykání................................
Dětské pojistky..........................................
Alarm*.......................................................
42
48
50
54
60
61
Obsah
03 04 05
03 Prostředí řidiče
04 Podpora řidiče
Přístroje a ovládací prvky.......................... 66
Volvo Sensus ........................................... 77
Polohy klíče............................................... 79
Sedadla..................................................... 81
Volant........................................................ 86
Osvětlení................................................... 87
Stěrače a ostřikovače............................... 98
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka......................................... 101
Kompas*................................................. 106
Alcolock*................................................. 107
Startování motoru................................... 111
Startování motoru – externí akumulátor.. 113
Převodovky............................................. 114
Eco Guide a Power*................................ 120
Start/Stop *............................................. 122
Nožní brzda............................................. 128
Parkovací brzda...................................... 130
DSTC – Systém řízení stability a trakce. .
Informace o dopravních značkách - RSI*
Omezovač rychlosti*...............................
Tempomat*.............................................
Adaptivní tempomat*..............................
Funkce sledování vzdálenosti*................
City Safety™...........................................
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce chodců*...........
Driver Alert System*................................
Driver Alert System - DAC*.....................
Driver Alert System - Lane Keeping Aid*
Parkovací asistent*.................................
Parkovací kamera*..................................
Aktivní parkovací asistent - PAP*............
BLIS a CTA*............................................
05 Komfort a radost z jízdy
136
139
141
143
145
156
159
165
173
174
178
183
186
189
193
Menu a hlášení........................................
Menu MY CAR........................................
Ovládání klimatizace...............................
Nezávislé topení a vyhřívání prostoru pro
cestující*..................................................
Nezávislé topení*....................................
Palubní počítač.......................................
Adaptivní jízdní charakteristiky...............
Komfort v prostoru pro cestující.............
200
203
212
223
227
229
233
234
HomeLinkŸ *............................................ 131
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3
Obsah
06 07 08
06 Informační systém
07 Během jízdy
Všeobecné informace o systému infotainment........................................................ 240
Rádio....................................................... 250
Multimediální přehrávač.......................... 258
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB* 262
Doporučení během jízdy.........................
Doplňování paliva....................................
Palivo......................................................
Nakládání................................................
Zavazadlový prostor...............................
Jízda s přívěsem.....................................
Tažení a odtah........................................
Media BluetoothŸ* ................................. 265
BluetoothŸ handsfree*............................
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon......
TV*...........................................................
Dálkový ovladač* ...................................
4
268
277
281
284
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08 Kola a pneumatiky
288
291
293
296
299
301
307
Všeobecné informace ............................
Výměna kol ............................................
Tlak vzduchu v pneumatikách ...............
Výstražný trojúhelník a lékárnička*.........
Sada pro rychlou opravu pneumatik
(TMK)* ....................................................
312
316
320
321
322
Obsah
09 10 11
09 Údržba a servis
Motorový prostor....................................
Žárovky...................................................
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů.......
Akumulátor..............................................
Pojistky....................................................
Péče o vozidlo.........................................
10 Technické údaje
330
337
343
346
350
359
Typová označení.....................................
Rozměry a hmotnosti..............................
Technické údaje motoru.........................
Motorový olej..........................................
Kapaliny a maziva...................................
Palivo......................................................
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak .........
Elektrický systém....................................
Typové schválení....................................
Symboly na displeji.................................
11 Abecední seznam
368
370
373
374
376
378
380
381
382
394
Abecední seznam................................... 398
5
Úvod
Důležité informace
Čtení příručky pro uživatele
Úvod
Správnou cestou k seznámení se s Vaším
novým vozem je přečtení této příručky pro uživatele, v ideálním případě před Vaší první jízdou. Budete tak mít příležitost seznámit se
s novými funkcemi, uvidíte, jak nejlépe ovládat
vůz v různých situacích a jak nejlépe využívat
všechny funkce vozu. Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným
v této příručce.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této příručce nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího ohlášení.
©
Volvo Car Corporation
Volitelná výbava
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou*.
Navíc ke standardní výbavě je v tomto manuálu
popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve
výrobním závodě) některé příslušenství (montované dodatečně).
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí
na požadavcích konkrétních trhů a na národní
legislativě, místních zákonech a předpisech.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří do
standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte
prodejce Volvo.
Speciální texty
VAROVÁNÍ
Pokud hrozí nebezpečí poranění, objeví se
výstražný text.
DŮLEŽITÉ
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Štítky
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše
a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle
mají následující význam v sestupném pořadí
podle důležitosti varování/informace.
Varování před zraněním osob
Pokud hrozí riziko poškození, objeví se text
"Důležité upozornění".
POZNÁMKA
Text "Poznámka" obsahuje rady a tipy,
které usnadňují použití např. funkcí
a výbavy.
Poznámka pod čarou
V uživatelské příručce jsou anotace, které jsou
umístěny v dolní části stránky. Tyto informace
doplňují text, ke kterému se odkazují číslem.
Pokud anotace odkazuje na text v tabulce,
potom jsou namísto číslic použita písmena.
Textové zprávy
Ve voze jsou displeje, které zobrazují textové
zprávy. Tyto textové zprávy jsou v příručce pro
6
uživatele zvýrazněny písmem, které je větší
a vytištěné šedou barvou. Příkladem jsou texty
menu a zpráv na informačním displeji (např.
Nastavení audio).
G031590
Černé ISO symboly na žlutém varovném poli,
bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může vyústit ve
vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.
Úvod
Důležité informace
Nebezpečí poškození majetku
Informace
Seznamy postupů
Postupy, kde jednotlivé akce musí být prováděny v určitém pořadí, jsou v příručce pro uživatele očíslovány.
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky,
je každý krok očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
nebo modrém varovném poli a informačním
poli. Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může mít za
následek hmotné škody.
G031593
G031592
Seznamy označené písmeny odkazující na
série obrázků, kde pořadí instrukcí není
důležité.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
informačním poli.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Příručce pro uživatele nejsou přesnými kopiemi nálepek, které
se používají ve voze. Účelem je ukázat
přibližný vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo
najdete na příslušných nálepkách pro váš
vůz.
Číslované nebo nečíslované šipky se používají k demonstraci pohybu.
Šipky s písmeny se používají k označení
pohybu v případě, že se nejedná o pohyb
v obou směrech.
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány
normálními čísly.
Seznamy pozic
Čísla v červených kroužcích se používají
k označení různých součástí na obrázcích.
Číslo odpovídá číslu v seznamu, který se
vztahuje k obrázku, a je u něj uveden popis
položky.
Seznamy s odrážkami
Seznamy s odrážkami se používají v seznamech bodů v uživatelské příručce.
Příklad:
7
Úvod
Důležité informace
• Chladicí kapalina
• Motorový olej
Pokračování
`` Tento symbol je umístěn vpravo dole, pokud
část pokračuje na následující straně.
Zaznamenávání údajů
Ve vašem voze je celá řada počítačů, které
průběžně kontrolují a monitorují provoz
a funkčnost vozidla. Některé z počítačů, pokud
zjistí závadu, mohou zaznamenat informace
během běžné jízdy. Dále se informace zaznamenávají v případě kolize nebo nehody.
Některé ze zaznamenaných informací jsou
zapotřebí k tomu, aby technici mohli diagnostikovat a odstraňovat závady ve vozidle
během servisu a údržby a aby společnost
Volvo splnila právní požadavky a ostatní
předpisy. Jelikož tyto informace přispívají
k lepšímu dorozumění faktorů, které způsobují
nehody a zranění, využívá Volvo tyto informace
také pro účely výzkumu a průběžného zvyšování kvality a bezpečnosti. Mimo jiné zde patří
podrobné informace o stavu a funkčnosti jednotlivých systémů a modulů ve vozidle v souvislosti s motorem, plynovým pedálem, řízením
a brzdovými systémy. Tyto informace mohou
zahrnovat podrobnosti o způsobu, jakým řidič
s vozem jezdí, např. rychlost vozidla, použití
brzdového a plynového pedálu, pohyby
8
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
volantu, a o informace tom, zda řidič a spolujezdci jsou připoutáni. Z uvedených důvodů
mohou být tyto informace po jistou dobu uloženy v počítačích. Dále se informace do počítačů ukládají v případě kolize nebo incidentu.
Tyto informace může společnost Volvo ukládat
tak dlouho, dokud je bude potřebovat k vývoji
a dalšímu zvyšování bezpečnosti a kvality
a dokud existují právní požadavky a ostatní
předpisy, které společnost Volvo musí vzít
v úvahu.
Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše
uvedených informací třetím stranám bez souhlasu majitele. S ohledem na národní legislativu a předpisy může být společnost Volvo
požádána o zveřejnění těchto informací např.
policii nebo jiným orgánům, které mohou uplatnit svůj nárok dle zákona na zpřístupnění
těchto informací.
K přečtení a interpretování informací, které
počítače ve vozidle zaznamenaly, jsou
zapotřebí speciální technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy,
které uzavřely smlouvu se společností Volvo.
Společnost Volvo je odpovědna, že informace,
které jsou předávány společnosti Volvo v souvislosti se servisem a údržbou, budou uloženy
a bude s nimi nakládáno bezpečně, přičemž
nakládání s těmito informacemi musí vyhovovat platným právním předpisům. Pokud
potřebujete další informace, kontaktujte prodejce Volvo.
Příslušenství a zvláštní výbava
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Některé příslušenství funguje pouze tehdy,
když je do počítačového systému vozu nainstalován příslušný software. Společnost Volvo
proto doporučuje před instalací příslušenství,
které se připojuje k elektrické soustavě vozu
nebo má na ni vliv, vždy kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Změny ve vlastnictví vozů se
systémem Volvo On Call*
Volvo On Call představuje doplňující služby
zaměřené na bezpečnost, zabezpečení a komfort. Je-li vůz vybaven systémem Volvo On
Call a dojde ke změně majitele, je naprosto
nezbytné přerušit poskytování těchto služeb,
aby původní majitel neměl přístup ke službám
ve voze. Stisknutím tlačítka ON CALL ve voze
kontaktujte call centrum nebo navštivte autorizovaný servis Volvo. Viz také "Změna bezpečnostního kódu" v uživatelské příručce pro
Volvo On Call.
Úvod
Důležité informace
Informace na internetu
Na adrese www.volvocars.com jsou další
informace týkající se vašeho vozidla.
Abyste mohli zjistit kód QR, potřebujete čtečku
kódů QR. Tato čtečka je k dispozici jako
doplněk pro celou řadu mobilních telefonů.
Čtečku kódů QR si můžete stáhnout z App
Store nebo Android Market.
Kód QR
9
Úvod
Volvo a životní prostředí
G000000
Filosofie společnosti Volvo na ochranu životního prostředí
Péče o životní prostředí je jednou ze základních
hodnot společnosti Volvo Car Corporation,
která ovlivňuje veškerý provoz. Také věříme, že
naši zákazníci sdílejí naši starost o životní
prostředí.
Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí a je také
vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší
a nejúčinněji zdroje využívající závody na světě.
Společnost Volvo Car Corporation je držitelem
globální certifikace ISO, která zahrnuje i ekologickou normu ISO 14001 pro všechny továrny
a některé naše další jednotky. Také od našich
10
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
partnerů požadujeme, aby se systematicky
zabývali ekologickými otázkami.
Spotřeba paliva
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou
spotřebu paliva ve všech příslušných třídách.
Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise
skleníkového plynu, oxidu uhličitého.
Řidič může ovlivnit spotřebu paliva. Více informací si můžete přečíst v kapitole Omezení
dopadů na životní prostředí.
Účinné řízení emisí
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu
„Čistý uvnitř i venku“ – konceptu, který
zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako
vysoce účinné řízení emisí. V mnoha případech
jsou emise výfukových plynů hodně pod
příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu prachu a pylu do prostoru pro cestující přes sací
otvory.
Sofistikovaný systém kvality vzduchu IAQS*
(systém kvality vzduchu v interiéru) zajišťuje, že
nasávaný vzduch je čistší než vzduch venku,
který je znečištěn provozem.
Úvod
Volvo a životní prostředí
Systém se skládá z elektronického čidla a uhlíkového filtru. Nasávaný vzduch je nepřetržitě
monitorován, a pokud dojde ke zvýšení koncentrace určitých škodlivých plynů, například
oxidu uhelnatého, přívod vzduchu se uzavře.
K takové situaci může dojít například v husté
dopravě, zácpách a tunelech.
Pronikání oxidů dusíku, přízemního ozónu
a uhlovodíků brání uhlíkový filtr.
Interiér
Interiér vozu Volvo je navržen tak, aby byl
příjemný a pohodlný, a to dokonce i pro osoby,
které trpí astmatem a kontaktními alergiemi.
Zvýšená pozornost byla věnována výběru
materiálů vhodných pro dané prostředí.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva Vašeho
vozidla. Takto přispějete k čistšímu životnímu
prostředí. Když opravu nebo údržbu vozu
svěříte servisům Volvo, stane se součástí
našeho systému. Společnost Volvo klade jasné
požadavky na naše servisy, které jsou
navrženy tak, aby se předešlo vylévání
a vypouštění škodlivin do životního prostředí.
Zaměstnanci našich servisů mají znalosti
a nástroje pro zajištění dobré péče o životní
prostředí.
Omezení dopadů na životní prostředí
Můžete snadno pomoci omezit dopady na
životní prostředí - zde je pár tipů:
• Nenechávejte motor běžet na volnoběh pokud stojíte delší dobu, vypněte motor.
Věnujte pozornost místním předpisům.
• Jezděte úsporně - přemýšlejte dopředu.
• Provádějte servisní prohlídky a údržbu
v souladu s pokyny v uživatelské příručce
- dodržujte doporučené intervaly v servisní
a záruční knížce.
• Je-li vůz vybaven nezávislým palivovým
topením*, použijte je při startování studeného motoru - zlepší se schopnost motoru
nastartovat, sníží se opotřebení při chladném počasí a motor se rychleji zahřeje na
běžnou provozní teplotu. Tím se sníží
spotřeba a obsah emisí.
vozu. Další informace a rady najdete na stránkách 288 a 378.
Recyklace
Společnost Volvo věnuje pozornost problematice ekologie a proto je velmi důležitá ekologická recyklace vozu. Lze recyklovat téměř
celé vozidlo. Posledního majitele vozidla tímto
žádáme, aby kontaktoval prodejce, který jej
odkáže na certifikované/schválené recyklační
zařízení.
Uživatelská příručka a životní prostředí
Symbol Forest Stewardship CouncilŸ znamená, že papír použitý na výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle
FSCŸ nebo jiných regulovaných zdrojů.
• Při velké rychlosti se v důsledku většího
odporu vzduchu výrazně zvýší spotřeba při zdvojnásobení rychlosti se odpor vzduchu zvýší 4krát.
• Vždy likvidujte nebezpečný odpad ekologicky, například akumulátory a oleje.
Pokud si nejste jisti, jak konkrétní druh
odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní
dílnu - doporučujeme autorizovanou dílnu
Volvo.
Pokud se budete držet těchto rad, ušetříte
peníze a zdroje planety a prodloužíte životnost
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
11
Bezpečnostní pásy .................................................................................
Airbagy....................................................................................................
Aktivace/deaktivace airbagu*..................................................................
Boční airbagy (SIPS) ..............................................................................
Hlavový airbag (IC) .................................................................................
WHIPS ....................................................................................................
Když dojde k aktivaci systému ..............................................................
Bezpečnostní režim.................................................................................
Airbag chodce (Pedestrian Airbag).........................................................
Bezpečnost dětí......................................................................................
12
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
14
17
20
22
24
25
27
28
29
31
BEZPEČNOST
01 Bezpečnost
01
Bezpečnostní pásy
Obecné informace
Správně nastavený bezpečnostní pás.
Při prudkém brzdění může dojít k vážnému zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním
pásem. Ujistěte se, že jsou všichni cestující
připoutáni bezpečnostními pásy.
Pojistný jazýček na prostředním sedadle
uprostřed se hodí pouze do příslušného zámku
bezpečnostního pásu.
Chcete-li si zajistit maximální bezpečí je velmi
důležité aby bezpečnostní pás pevně přiléhal
k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být příliš zakloněno. Bezpečnostní pás je určen k použití
v normální poloze při sezení.
Rozepnutí bezpečnostního pásu
Stiskněte červené tlačítko na přezce bezpečnostního pásu a nechte pás navinout. Pokud
se pás zcela nenavinul, zasuňte jej ručně, aby
nezůstal volně viset.
Zapnutí bezpečnostního pásu
Pomalu vytáhněte bezpečnostní pás a zapněte
jej zatlačením pojistného jazýčku do přezky
pásu. Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás
byl zapnut.
14
Seřízení výšky bezpečnostního pásu. Stiskněte tlačítko a přesuňte pás ve svislém směru. Umístěte
pás co nejvýše - pás však nesmí vést přes krk.
Nesprávně nastavený bezpečnostní pás. Pás musí
doléhat na rameno.
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej
uvolnit:
• pokud jej vytáhnete z navíječe příliš rychle
• během brzdění a akcelerace
• pokud se vozidlo silně nakloní.
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
Mějte na paměti následující pravidla:
• nepoužívejte spony ani podobné přípravky
zamezující pohybu pásu, protože by mohly
ovlivnit pevné přilnutí pásu k tělu
• ujistěte se, že bezpečnostní pás není
překroucený ani nikde zachycený
• dolní část pásu musí vést nízko (ne přes
břicho)
• těsnost dolní části pásu upravte zatažením
za horní část pásu nahoru k rameni.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
01
Bezpečnostní pásy by se měly během těhotenství vždy používat. Musí se ale používat
správným způsobem. Diagonální část musí
vést přes rameno, potom mezi ňadry a na boční
stranu břicha.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy nikdy neupravujte
a neopravujte sami. Opravu svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás vystaven velkému zatížení např. v souvislosti s kolizí,
musí se vyměnit celý bezpečnostní pás.
Přestože se zdá, že bezpečnostní pás není
poškozen, je možné, že pás neposkytne
ochranu v plném rozsahu. Bezpečnostní
pás se musí rovněž vyměnit, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození.
Nový bezpečnostní pás musí mít typové
schválení a konstrukci určenou k instalaci
na stejné místo, kde se nacházel měněný
bezpečnostní pás.
Používání bezpečnostních pásů
během těhotenství
VAROVÁNÍ
Dolní část musí být naplocho přes stehna a co
možná nejníže pod břichem. – Nikdy se nesmí
posunout nahoru. Upravte si bezpečnostní pás
a zajistěte, aby v celé délce přiléhal k tělu.
Navíc zkontrolujte, že pás není nikde překroucený.
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné
řidičky měly upravovat seřízení sedadla
a polohu volantu tak, aby mohly při řízení
snadno udržovat kontrolu nad vozidlem (to
znamená, že musí být schopny snadno ovládat
pedály a volant). Měly by se snažit nastavit
polohu sedadla co nejdále dozadu, aby vzdálenost mezi volantem a jejich břichem byla co
největší.
G020998
Každý bezpečnostní pás je určen pouze pro
jednu osobu.
15
01 Bezpečnost
01
Bezpečnostní pásy
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
Zadní sedadlo
Předpínač bezpečnostního pásu
Upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem na zadním sedadle má dvě vedlejší
funkce:
Bezpečnostní pásy na straně řidiče, straně
spolujezdce a na krajních sedadlech vzadu
jsou vybaveny napínačem bezpečnostního
pásu. Mechanizmus předpínače v případě
nárazu určité intenzity napne bezpečnostní
pás. Bezpečnostní pás potom poskytuje
cestujícím efektivnější ochranu.
• Poskytuje informaci o připoutání bezpečnostními pásy na zadním sedadle. Pokud
se používají bezpečnostní pásy nebo jsou
otevřeny některé ze zadních dveří, na informačním displeji se zobrazí zpráva. Zpráva
se automaticky vymaže, jakmile jedete
přibližně 30 sekund, nebo po stisknutí tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů
směrů.
• Poskytuje varování, pokud je rozepnutý
Nepřipoutaný cestující bude akusticky
i vizuálně upozorněn na připoutání se bezpečnostním pásem. Zvuková připomínka závisí na
rychlosti a v některých případech na čase.
Vizuální připomínka je umístěna ve stropní konzole a na sdruženém přístrojovém panelu.
Dětské sedačky nejsou vybaveny systémem
upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem.
16
některý ze zadních bezpečnostních pásů
během jízdy. Toto varování je ve formě
zprávy na informačním displeji spolu s akustickým/vizuálním signálem. Varování je
ukončeno v případě opětovného zapnutí
bezpečnostního pásu nebo může být také
ručně potvrzeno stisknutím tlačítka OK.
Na informačním displeji, viz strana 69, je
vidět, které bezpečnostní pásy se používají.
Tyto informace jsou stále k dispozici.
VAROVÁNÍ
Nikdy nezasunujte jazýček bezpečnostního
pásu spolujezdce do zámku pásu na straně
řidiče. Jazýček bezpečnostního pásu zasunujte vždy do zámku na správné straně.
Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy
nepoškodili. Nevkládejte do zámku pásu
žádné cizí předměty. V případě kolize by se
mohlo stát, že by bezpečnostní pásy
a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí
riziko vážného poranění.
01 Bezpečnost
Airbagy
Analogový sdružený přístrojový panel.
Systém airbagů
Pokud zůstane varovná kontrolka systému
airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy,
znamená to, že systém airbagů není plně
funkční. Systém indikuje závadu v systému
airbagu, předpínačů bezpečnostních pásů,
v systému SIPS, systému IC nebo jinou
závadu v systému. Neprodleně kontaktujte
autorizovaný servis Volvo.
Spolu s varovným symbolem se může na informačním displeji objevit v určitých případech
také zpráva. Pokud kontrolka signalizuje
závadu, tj. svítí výstražný trojúhelník a na displeji se zobrazí zpráva Airbag SRS Nutný
servis nebo SRS airbag Urgentní servis.
Doporučujeme, abyste neprodleně kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Systém airbagu při pohledu seshora, vůz s levostranným řízením.
G018666
Při nastavení dálkového ovládání v zapalování
do polohy nebo1 se na sdruženém přístrojovém
panelu II rozsvítí varovná kontrolka. Pokud je
systém airbagů v pořádku, zmizí tento symbol
přibližně po 6 sekundách.
VAROVÁNÍ
G018665
Výstražný symbol na sdruženém
přístrojovém panelu
01
Systém airbagu při pohledu seshora, vůz s pravostranným řízením.
1
Viz také strana 69, kde najdete jednotlivá provedení sdruženého přístrojového panelu.
17
01 Bezpečnost
01
Airbagy
Systém se skládá z airbagů a čidel. Při nárazu
určité intenzity se aktivují čidla a airbag resp.
airbagy se naplní horkým plynem. Aby zmírnil
náraz, začne se při stlačení airbag vypouštět.
Přitom uniká do vozidla kouř. To je zcela normální. Mezi naplněním a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze několik desetin
sekundy.
Airbagy na straně řidiče
Kromě bezpečnostních pásů je vůz vybaven
dvěma airbagy na straně řidiče jako doplňkem
ochrany, kterou poskytují bezpečnostní pásy.
Jeden z airbagů je složen uprostřed volantu (viz
obrázek na straně 17). Na volantu je štítek
AIRBAG.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťují airbagy.
Airbag spolujezdce
VAROVÁNÍ
Společnost Volvo doporučuje svěřit opravu
autorizovanému servisu Volvo. Nesprávné
provedení práce na systému airbagu může
způsobit funkční poruchy a vážné poranění
osob.
POZNÁMKA
Snímače reagují odlišně v závislosti na
směru kolize a v závislosti na tom, zda se
používají bezpečnostní pásy na sedadle
řidiče a spolujezdce.
Proto se v případě kolize může stát, že se
nafoukne pouze jeden (nebo žádný) airbag.
Systém airbagů snímá intenzitu kolize
vozidla a podle toho nafoukne jeden nebo
několik airbagů.
Jednotlivé airbagy reagují podle intenzity
kolize, do které se vozidlo dostalo.
18
Kolenní airbag na straně řidiče ve vozidle s levostranným řízením.
Druhý airbag (na úrovni kolen) je namontován
ve spodní části přístroje desky na straně řidiče.
Deska je označena štítkem AIRBAG.
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s levostranným řízením.
01 Bezpečnost
Airbagy
01
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
Aby riziko poranění v případě nafouknutí airbagu bylo minimální, cestující musí sedět co
nejvíce vzpřímeně s nohami na podlaze a se
zády opřenými o sedadlo. Bezpečnostní
pásy musí být připoutány.
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s pravostranným řízením.
Kromě bezpečnostních pásů je vůz vybaven
airbagem na straně spolujezdce jako
doplňkem ochrany, kterou poskytují bezpečnostní pásy. Tento airbag je složen v prostoru
nad odkládací přihrádkou. Panel airbagu je
označen nápisem AIRBAG.
VAROVÁNÍ
Nepokládejte předměty před čelní sklo
a nad čelní sklo do místa, kde se nachází
airbag spolujezdce.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován.
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl.
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou menší
než 140 cm, je-li airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
19
01 Bezpečnost
01
Aktivace/deaktivace airbagu*
Vypnutí klíčem – PACOS*
Obecné informace
Airbag (SRS) pro přední sedadlo spolujezdce
může být deaktivován, pokud je vozidlo vybaveno vypínačem PACOS (Passenger Airbag
Cut Off Switch). Informace o aktivaci/deaktivaci najdete v kapitole Aktivace/deaktivace.
Vypnutí klíčem/spínač
Vypínač airbagu spolujezdce (PACOS) je umístěn na boku přístrojové desky na straně spolujezdce a je přístupný po otevření dveří spolujezdce (viz dále, kapitola Aktivace/deaktivace).
Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované
poloze. Společnost Volvo doporučuje, abyste
ke změně polohy používali čepel klíče dálkového ovladače.
Informace o čepeli klíče, viz strana 46.
VAROVÁNÍ
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život osob ve vozidle.
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem
spolujezdce, ale není vybaveno vypínačem
airbagu spolujezdce (PACOS), airbag bude
vždy aktivován.
20
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Aktivace/deaktivace
Nikdy nedávejte dítě na dětskou sedačku
nebo sedák na předním sedadle, pokud je
aktivován airbag a pokud se na stropní konzole rozsvítí symbol
. V opačném
případě může dojít k ohrožení života dítěte.
VAROVÁNÍ
Nedovolte nikomu sedět na předním
sedadle spolujezdce, pokud zpráva na
stropní konzole(viz strana 21) informuje,
že byl deaktivován airbag, a pokud na sdruženém přístroji na přístrojové desce svítí
výstražná kontrolka systému airbagů. To
znamená, že došlo k vážné závadě. Co
nejdříve kontaktujte servis. Opravu svěřte
autorizovanému servisu Volvo.
Poloha vypínače a štítku airbagu.
Airbag je aktivován. Pokud je spínač v této
poloze, osoby s tělesnou výškou větší než
140 cm mohou sedět na předním sedadle
spolujezdce, ale nikdy zde nesmí sedět
děti v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Airbag je deaktivován. Pokud je spínač
v této poloze, děti v dětské sedačce nebo
na podkládacím sedáku mohou sedět na
předním sedadle spolujezdce, ale nikdy
zde nesmí sedět osoby s tělesnou výškou
větší než 140 cm.
01 Bezpečnost
Aktivace/deaktivace airbagu*
VAROVÁNÍ
Aktivovaný airbag
Deaktivovaný airbag
Symbol informuje, že je aktivován airbag (SRS)
spolujezdce.
Indikace informuje, že airbag spolujezdce je deaktivován.
Textová zpráva a výstražný symbol na displeji
stropní konzoly informují, že airbag pro přední
sedadlo spolujezdce je aktivován (viz předcházející obrázek).
Textová zpráva a symbol na displeji stropní
konzoly informují, že airbag pro přední sedadlo
spolujezdce je deaktivován (viz předcházející
obrázek).
01
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo spolujezdce, pokud je airbag aktivován. To platí pro všechny osoby menší
než 140 cm.
Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba vyšší než 140 cm, je-li
airbag deaktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
POZNÁMKA
Pokud je dálkový ovladač v poloze II,
zobrazí se na sdruženém přístroji přístrojové
desky výstražný symbol airbagu na dobu
přibližně 6 sekund (viz strana 17).
Následně se kontrolka ve stropní konzole
rozsvítí na znamení, že airbag pro sedadlo
předního spolujezdce je ve správném stavu.
Více informací o různých polohách dálkového ovladače s klíčem, viz strana 79.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
21
01 Bezpečnost
Boční airbagy (SIPS)
01
Boční airbag
Velká část sil při nárazu zboku je přenesena
prostřednictvím SIPS (Systém ochrany proti
bočnímu nárazu) do podlahy, střechy, nosníků,
sloupků a ostatních konstrukčních prvků karoserie. Boční airbagy řidiče a spolujezdce chrání
hrudník a kyčle a jsou důležitou součástí
systému SIPS.
Systém airbagů SIPS se skládá ze dvou hlavních komponent, bočních airbagů a čidel.
Boční airbagy jsou instalovány v opěradlech
předních sedadel.
VAROVÁNÍ
•
Společnost Volvo doporučuje, aby
výměnu provedl autorizovaný servis
Volvo. Nesprávné provedení práce na
systému SIPS může způsobit funkční
poruchy a vážné poranění osob.
•
Nedávejte žádné předměty do prostoru
mezi vnější stranou sedadla a panel
dveří, protože tento prostor je určen pro
boční airbag.
•
Společnost Volvo doporučuje používat
pouze potahy sedadel schválené společností Volvo. Jiné potahy sedadel
mohou omezit funkčnost bočních airbagů.
•
Umístění
Sedadlo řidiče, levostranné řízení.
Boční airbagy doplňují bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní
pás.
Dětské sedačky a boční airbagy
Boční airbag nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku.
Na předním sedadle můžete používat dětskou
sedačku nebo podkládací sedák pouze tehdy,
pokud není aktivován1 airbag spolujezdce.
Sedadlo předního spolujezdce, levostranné řízení.
Systém airbagů SIPS zahrnuje boční airbagy
a čidla. V případě nárazu určité intenzity se
1
22
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz viz strana 20.
01 Bezpečnost
Boční airbagy (SIPS)
01
aktivují čidla a boční airbagy se nafouknou. Airbag se naplní mezi tělem cestujícího a dveřmi
a absorbuje náraz v okamžiku srážky. Airbag
se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Za
normálních okolností se naplní pouze boční airbag na straně zasažené nárazem.
23
01 Bezpečnost
01
Hlavový airbag (IC)
Vlastnosti
VAROVÁNÍ
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na madla
u stropu. Háček je určen pouze pro lehké
oděvy (ne pro tvrdé předměty jako jsou
např. deštníky).
Na obložení střechy, sloupky dveří ani boční
obložení nešroubujte ani jinak nepřipevňujte
žádné předměty. Tím by mohla být omezena ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo
schválené pro použití v těchto částech
vozidla.
Hlavový airbag (IC) je součástí systému SIPS
a airbagů. Je uložen v obložení po obou stranách stropu a chrání cestující sedící na vnějších sedadlech. V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla a hlavové airbagy se nafouknou. Hlavový airbag napomáhá předcházet
zranění hlavy řidiče a spolucestujících o části
interiéru při bočním nárazu.
VAROVÁNÍ
Nenakládejte vůz více než 50 mm pod horní
hranou oken ve dveřích. Jinak by se mohlo
stát, že hlavový airbag v čalounění stropu
neposkytne zamýšlenou ochranu.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní
pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
24
01 Bezpečnost
WHIPS
Ochrana proti poranění krční páteře –
WHIPS
Systém ochrany proti poranění krční páteře
(WHIPS) se skládá z opěradel absorbujících
energii a speciálně vyvinutých opěrek hlavy
v obou předních sedadlech. Systém je aktivován při nárazu zezadu, v závislosti na úhlu
nárazu, rychlosti a fyzikálních vlastnostech
druhého vozu.
01
Správná poloha těla na sedadle
Chraňte se před zraněním správným sezením,
řidič a spolujezdec na předním sedadle musí
sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.
Neomezujte funkci systému WHIPS
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní pás.
Vlastnosti sedadla
Když je systém WHIPS aktivován, sklopí se
opěradla předních sedadel částečně dozadu,
aby se změnila poloha těla řidiče a spolujezdce
na předním sedadle. Tím se sníží riziko poranění krční páteře.
VAROVÁNÍ
Nikdy sami neopravujte a neupravujte
sedadlo se systémem WHIPS. Opravu
svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Systém WHIPS a dětské sedačky/
podkládací sedáky
Nenechávejte na podlaze za sedadlem řidiče/
spolujezdce žádné předměty, které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Nestlačujte pevné předměty mezi sedákem
zadního sedadla a opěradlem předního
sedadla. Dávejte pozor, abyste neomezili
funkčnost systému WHIPS.
Systém WHIPS nesnižuje ochranu, kterou
poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
25
01 Bezpečnost
01
WHIPS
VAROVÁNÍ
Je-li sedadlo vystaveno extrémním sílám
jako např. nárazu do zadní části vozu,
systém WHIPS se musí zkontrolovat. Společnost Volvo doporučuje kontrolu v autorizovaném servisu Volvo.
Přestože se zdá, že sedadla nebyla poškozena, mohlo se stát, že systém WHIPS již
neposkytuje ochranu.
Nepokládejte na zadní sedadlo žádné předměty,
které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Pokud se sklopí dolů opěradlo zadního
sedadla, příslušné přední sedadlo se musí
posunout dopředu tak, aby se nedotýkalo
sklopeného opěradla.
26
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaný servis Volvo, kde systém po
menším nárazu do zadní části vozu zkontrolují.
01 Bezpečnost
Když dojde k aktivaci systému
Když dojde k aktivaci systému
Systém
Aktivován
Předpínač bezpečnostního pásu,
přední sedadlo
V případě čelního
nárazu, a/nebo bočního nárazu, a/nebo
nárazu zezadu a/
nebo převrácení
vozu
Napínač bezpečnostního pásu, zadní
sedadloA
V případě čelního a/
nebo bočního
nárazu, a/nebo
převrácení vozidla
Airbagy
Při čelním nárazuB
(Airbag ve volantu,
kolenní airbag, airbag spolujezdce)
Boční airbagy (SIPS)
Systém
Hlavový airbag IC
Ochrana proti
hyperflexi krční
páteře WHIPS
A
B
Aktivován
V případě bočního
nárazu a/nebo
převrácení vozidla a/
nebo u některých
čelních kolizíB
Při nárazu zezadu
Řídicí modul systému airbagů je umístěn na
středové konzole. Pokud dojde k namočení
středové konzoly vodou nebo jinou kapalinou, odpojte kabely akumulátoru. Nepokoušejte se nastartovat vozidlo, mohlo by
dojít k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla
do provozu. Vozidlo nechte dopravit do
autorizovanému servisu Volvo.
Pokud se naplnil airbag, doporučujeme Vám
postupovat takto:
Při bočním nárazuB
POZNÁMKA
Systémy předpínačů bezpečnostních pásů
a airbagů mohou být při srážce aktivovány
pouze jednou.
Na prostředním sedadle vzadu není napínač bezpečnostního pásu k dispozici.
Během srážky může být karosérie vozu značně zdeformována, aniž by přitom došlo k naplnění airbagu. Mnoho faktorů, jako jsou pevnost a hmotnost zasaženého objektu,
rychlost vozu, úhel srážky atd., ovlivňuje aktivaci různých
bezpečnostních systémů ve voze.
• Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste
vozidlo nechali dopravit k opravě do autorizovaného servisu Volvo. Nikdy nejezděte
s vyfouknutými airbagy.
• Doporučujeme, abyste výměnu součástí
bezpečnostních systémů vozidla svěřili
autorizovanému servisu Volvo.
01
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s nafouknutými airbagy.
Řízení vozidla by se mohlo ztížit. Rovněž
mohou být poškozeny ostatní bezpečnostní
systémy. Kouř a prach uvolněný při nafukování airbagů může při intenzivní reakci způsob podráždění zraku a kůže resp. může
způsobit poranění osob. Rychlé nafukování
airbagu a materiál, ze kterého je airbag vyroben, může způsobit tření a popálení kůže.
• Vždy kontaktujte lékaře.
27
01 Bezpečnost
Bezpečnostní režim
01
Jízda po nehodě
Pokud vše vypadá normálně a zkontrolovali
jste vůz z hlediska úniku paliva, můžete se
pokusit nastartovat motor vozu.
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem a otevřete
dveře řidiče. Pokud se nyní objeví hlášení, že je
zapalování zapnuté, stiskněte startovací tlačítko. Potom zavřete dveře a znovu zasuňte
dálkový ovladač s klíčem. Elektronika vozu se
nyní pokusí resetovat do normálního režimu.
Potom se pokuste nastartovat motor vozu.
Výstražný symbol na analogovém sdruženém
přístrojovém panelu1.
Pokud se vozidlo podílelo na dopravní nehodě,
může se na informačním displeji zobrazit
zpráva Bezp. režim Viz příručka. To znamená, že je omezena funkčnost vozu. Bezpečnostní režim je bezpečnostní funkce, která se
aktivuje, když náraz mohl poškodit důležitou
funkci ve voze, např. palivové potrubí, čidla
bezpečnostních systémů nebo brzdovou soustavu.
Pokud je stále na displeji zpráva Bezp. režim
Viz příručka, nesmíte vůz řídit ani jej nechat
táhnout, avšak místo toho musí být vůz odvezen na vozidle odtahové služby. I když vůz se
zdá pojízdný, při jízdě by mohlo skryté poškození znemožnit ovládání vozu.
Jízda
Pokud se po resetováni zprávy Bezp. režim
Viz příručka zobrazí zpráva Normal mode, je
možné opatrně odjet s vozidlem z nebezpečné
situace. Nejezděte s vozem dál, než je
nezbytně nutné.
Pokus o nastartování motoru vozu
Nejprve zkontrolujte, že z vozu neuniká palivo.
Nesmí být cítit zápach paliva.
1
28
Viz také strana 69, kde najdete jednotlivá provedení sdruženého přístrojového panelu.
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami
nebo resetovat elektroniku po aktivaci bezpečnostního režimu. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo by vůz nemusel fungovat
jako obvykle. Doporučujeme, abyste
nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném
servisu Volvo a obnovit normální stav poté,
co byla zobrazena zpráva Bezp. režim Viz
příručka.
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte
nastartovat vůz, pokud je cítit palivo
a zobrazila se zpráva Bezp. režim Viz
příručka. Okamžitě vůz opusťte.
VAROVÁNÍ
Pokud se vozidlo nachází v bezpečnostním
režimu, musí se odtáhnout. Musí se dopravit
na jiné místo. Společnost Volvo doporučuje
nechat vozidlo dopravit do autorizovaného
servisu Volvo.
01 Bezpečnost
Airbag chodce (Pedestrian Airbag)
Vlastnosti
VAROVÁNÍ
01
Složení airbagu (Pedestrian Airbag)
Nemontujte dopředu žádná příslušenství
a nic vpředu neměňte. Nevhodný zásah
vpředu může vést k nesprávnému fungování
systému, vzniku vážného poranění a poškození vozidla.
Společnost Volvo doporučuje používat originální raménka stěračů a výhradně originální díly.
Postup po aktivaci
Tento airbag (Pedestrian Airbag) je namontován pod kapotou u čelního skla. V případě čelní
srážky s chodcem zareagují snímače v předním
nárazníku a v závislosti na síle nárazu se
v případě potřeby nafoukne airbag. Snímače
jsou aktivní při rychlostech cca. 20-50 km/h
a při teplotě okolí mezi -20 a +70°C.
Pokud dojde k aktivování některého z airbagů
v prostoru pro cestující, vozidlo zůstane v bezpečnostním režimu, viz strana 28.
Airbag (Pedestrian Airbag)
Pokud byl aktivován pouze airbag pro chodce:
Těleso airbagu
1. Přejeďte co nejblíže k bezpečnému místu.
Suchý zip, strana spolujezdce
2. Složte airbag podle pokynů v části "Složení
airbagu (Pedestrian Airbag)".
Suchý zip, strana řidiče
3. Vyhledejte nejbližší servis.
Pokud se aktivuje airbag (Pedestrian Airbag):
• zvedne se zadní část kapoty a v této poloze
se zajistí
• brzdový systém se připraví na nadcházející
nouzové brzdění.
VAROVÁNÍ
Společnost Volvo doporučuje, abyste po
aktivaci airbagu co nejdříve kontaktovali
autorizovaný servis Volvo.
Airbag může být teplý a může se z něj kouřit.
To je v pořádku. Airbag složte následovně:
1. Vyhledejte na straně řidiče (4) suchý zip.
2. Uchopte látku airbagu po délce na straně
řidiče. Potom složte tuto látku ke středu.
Omotejte co nejpevněji suchý zip (oboustranný) kolem látky a zip připevněte.
3. Přitlačte svinutou část airbagu do
tělesa airbagu (2).
29
01 Bezpečnost
01
Airbag chodce (Pedestrian Airbag)
4. Opakujte kroky 1-3 pro stranu spolujezdce. Možná budete muset složit tkaninu
na této straně dvakrát, abyste ji mohli stáhnout suchým zipem.
5. Kryt tělesa airbagu bude mírně otevřený.
To je naprosto v pořádku.
30
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Děti musejí ve voze sedět bezpečně
a přitom pohodlně
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětských sedačkách zády ke směru jízdy
co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku. Dále
doporučuje, aby děti používaly podkládací
sedáky/dětské sedačky ve směru jízdy do
10 let věku.
POZNÁMKA
01
VAROVÁNÍ
V případě dotazů k instalaci dětských bezpečnostních systémů požádejte
o upřesnění výrobce.
Nepřipevňuje popruhy dětské sedačky
k vodorovné nastavovací tyči sedadla,
k pružinám, kolejnici ani k nosníkům pod
sedadlem. Ostré hrany by mohly sedadla
poškodit.
Dětské sedačky
Postup montáže a pokyny pro správné připevnění dětské sedačky naleznete v montážním
návodu.
Umístění dítěte ve vozidle a výběr vybavení je
ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte, více
informací, viz strana 33.
Umístění dětské sedačky
POZNÁMKA
Můžete umístit:
Právní předpisy upravující rozmístění dětí ve
vozidle se v jednotlivých zemích liší. Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky, podkládací sedáky a úchyty) určené pro vaše konkrétní vozidlo. Díky dětské bezpečnostní
výbavě Volvo zajistíte svému dítěti optimální
podmínky pro bezpečnou jízdu ve voze. Dětská
bezpečnostní výbava se navíc snadno instaluje
a snadno používá.
1
G020739
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět
ve voze správně připoutány. Děti nesmějí nikdy
sedět na klíně cestujících.
• dětskou sedačku/podkládací sedák na
sedadlo spolujezdce za předpokladu, že
airbag spolujezdce není aktivován1.
• jedna nebo několik dětských sedaček/
podkládacích sedáků na zadním sedadle.
Dětské sedačky a airbagy jsou neslučitelné.
POZNÁMKA
Při použití dětských bezpečnostních
systémů je nutné přečíst si přiložené pokyny
k instalaci.
Pokud je aktivován airbag spolujezdce, vždy
instalujte dětské sedačky/podkládací sedáky
na zadní sedadlo. Pokud na předním sedadle
spolujezdce sedí dítě, může při vystřelení airbagu utrpět vážný úraz.
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 20.
31
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag (SRS).
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou menší
než 140 cm, je-li airbag (SRS) aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
32
VAROVÁNÍ
Štítek Airbag
Nesmí se používat dětské sedáky a dětské
sedačky s ocelovými výztuhami či jinou
konstrukcí zakrývající tlačítko rozepnutí
přezky bezpečnostního pásu, protože by
mohly způsobit náhodné rozepnutí této
přezky.
Horní část dětské sedačky nesmí být
opřena o čelní sklo.
Štítek je vidět, když jsou dveře spolujezdce
otevřeny. Viz vyobrazení na straně 20.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Doporučené dětské sedačky2
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Skupina 0
Vnější zadní sedadlo
Skupina 0+
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná systémem ISOFIX.
max. 13 kg
Typové schválení: E5 04301146
max. 10 kg
Prostřední zadní sedadlo
(L)
Skupina 0
Skupina 0+
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
max. 13 kg
Typové schválení: E1 04301146
Typové schválení: E1 04301146
Typové schválení: E1 04301146
(U)
(U)
(U)
max. 10 kg
Skupina 0
max. 10 kg
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
(U)
Skupina 0+
max. 13 kg
2
Pro ostatní dětské sedačky platí, že by měl být Váš vůz uveden na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE R44.
``
33
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Skupina 1
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) – dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) – dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
(L)
(L)
9 – 18 kg
Skupina 1
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
9 – 18 kg
(U)
Skupina 2
15-25 kg
34
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) – dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) – dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
(L)
(L)
Prostřední zadní sedadlo
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Skupina 2
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská
sedačka používaná ve směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská
sedačka používaná ve směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
Typové schválení: E5 04191
(L)
(L)
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Typové schválení: E1 04301169
Typové schválení: E1 04301169
(UF)
(UF)
Podkládací sedák s opěradlem a bez
opěradla (Booster Cushion with and
without backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez
opěradla (Booster Cushion with and
without backrest).
Typové schválení: E5 03139
Typové schválení: E5 03139
(UF)
(UF)
15-25 kg
Skupina 2/3
15-36 kg
Skupina 2/3
15-36 kg
01
Prostřední zadní sedadlo
L: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální
kategorie.
Vhodné pouze pro dětské sedačky schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
UF: Vhodné pouze pro dětské sedačky používané čelem ke směru jízdy schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
B: Integrované dětské sedačky schválené pro tuto váhovou kategorii.
``
35
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Dětské pojistky, zadní dveře
Velikostní třídy
Ovládání elektricky ovládaných oken v zadních
dveřích a rukojetí otvírání zadních dveří může
být zablokováno, aby je nebylo možné otevřít
zevnitř. Více informací, viz viz strana 60.
Dětské sedačky i vozidla jsou různých velikostí.
To znamená, že ne všechny dětské sedačky
jsou vhodné pro všechna sedadla ve všech
modelech vozů.
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX
Proto existuje klasifikace dětských sedaček
využívajících upevnění ISOFIX, kde si uživatel
může vybrat správnou dětskou sedačku (viz
následující tabulka).
Velikostní
třída
Montážní body pro systém upevnění ISOFIX se
nacházejí za dolní částí opěradla vnějších
zadních sedadel.
Umístění montážních bodů je indikováno symboly na čalounění opěradla (viz předcházející
obrázek).
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů ISOFIX vždy postupujte
podle instalačních instrukcí výrobce.
36
Popis
A
Plná velikost, dětská sedačka
po směru jízdy
B
Redukovaná velikost (alt. 1),
dětská sedačka po směru
jízdy
B1
Redukovaná velikost (alt. 2),
dětská sedačka po směru
jízdy
C
Plná velikost, dětská sedačka
proti směru jízdy
D
Redukovaná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
Velikostní
třída
Popis
E
Dětská sedačka pro kojence,
proti směru jízdy
F
Příčná dětská sedačka, levá
G
Příčná dětská sedačka, pravá
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě na sedadlo spolujezdce, je-li vůz vybaven aktivovaným airbagem.
POZNÁMKA
Pokud dětská sedačka ISOFIX není klasifikována z hlediska velikosti, specifikace dětské sedačky musí zahrnovat model vozidla.
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje, abyste
ohledně doporučení k dětským sedačkám
Volvo kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Typy dětských sedaček ISOFIX
Typ dětské sedačky
Kojenecká příčná sedačka
Hmotnost
max. 10 kg
Sedačka pro kojence, proti
směru jízdy
max. 10 kg
Sedačka pro kojence, proti
směru jízdy
max. 13 kg
Velikostní třída
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček
ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Dětská sedačka, proti směru
jízdy
9 – 18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
``
37
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Typ dětské sedačky
Dětská sedačka, po směru
jízdy
Hmotnost
9 – 18 kg
Velikostní třída
B
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček
ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
X
OKA
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: V této hmotnostní a/nebo výškové/věkové kategorii není poloha ISOFIX pro dětské sedačky ISOFIX vhodná.
IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně
univerzální kategorie.
IUF: Vhodné pro dětské sedačky ISOFIX používané čelem ke směru jízdy, které jsou v této hmotnostní kategorii univerzálně schváleny.
A
38
Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Horní upevňovací body pro dětské
sedačky
01
POZNÁMKA
Sklopte opěrky hlavy, aby se usnadnila
instalace tohoto typu dětské sedačky ve
vozech se sklopnými opěrkami na krajních
sedadlech.
POZNÁMKA
Ve vozech s krytem zavazadlového prostoru
se před připevněním dětských sedaček
k upevňovacím bodům musí tento kryt
demontovat.
Vůz je vybaven horními upevňovacími body pro
některé dětské sedačky upevňované po směru
jízdy. Tyto upevňovací body jsou umístěny na
zadní straně sedadla.
Horní upevňovací body jsou primárně určeny
pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy. Společnost Volvo
doporučuje, aby malé děti seděly v dětských
sedačkách umisťovaných proti směru jízdy co
nejdéle.
Podrobné informace o tom, jak má být dětská
sedačka upevněna do horních upevňovacích
bodů, viz pokyny výrobce sedačky.
VAROVÁNÍ
Pásy dětské sedačky se vždy musí protáhnout přes otvor v podstavci hlavové opěrky
a až potom se smí v uchycovacím bodě
napnout.
39
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče..................................................
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*................................
Keyless*..................................................................................................
Zamykání/odemykání..............................................................................
Dětské pojistky........................................................................................
Alarm*......................................................................................................
40
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
42
48
50
54
60
61
ZÁMKY A ALARM
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Všeobecné informace
02
Vůz je dodáván se 2 dálkovými ovladači s klíči
nebo dvěma dálkovými ovladači s klíči a funkcí
keyless. Používají se ke startování motoru
a zamykání a odemykání vozu.
Dálkový ovladač obsahuje kovovou čepel
klíče, kterou lze z ovladače vytáhnout. Viditelná
část je k dispozici ve dvou provedeních, proto
můžete mezi dálkovými ovladači rozlišit.
Lze objednat další dálkové ovladače s klíči pro stejné vozidlo lze naprogramovat a používat až 6 ovladačů.
K dispozici jsou čtyři různé dálkové ovladače
s klíči:
• Dálkový ovladač s klíčem,
• Dálkový ovladač s klíčem s funkcí Keyless
standardní1
start1
•
Dálkový ovladač s klíčem s funkcí Keyless
drive1
• PCC s funkcí Keyless drive 2
Informace o tlačítkách na dálkovém ovladači
viz strana 44.
čem vybaven další funkcí. Dále v této kapitole
popisujeme funkce, které jsou u jednotlivých
variant k dispozici.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
Pokud řidič opouští vozidlo, nezapomeňte
vypnout napájení elektricky ovládaných
oken tím, že vytáhnete dálkový ovladač
s klíčem.
42
Nastavení je automaticky propojeno na
příslušný dálkový ovladač, viz strany 82,
103 a 233.
Tuto funkci lze aktivovat/deaktivovat
v systému menu MY CAR pod položkou
Nastavení Nastavení vozidla Paměť
klíče.
Popis systému menu, viz strana 203.
Ztráta dálkového ovladače s klíčem
Pokud ztratíte dálkový ovladač s klíčem,
můžete si nový ovladač objednat v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo. Zbývající dálkové ovladače s klíčem musíte vzít
s sebou do servisu. Aby se předešlo krádeži, je
nutno vymazat kód ztraceného dálkového
ovladače z paměti systému.
Aktuální počet registrovaných klíčů je možné
zkontrolovat v systému menu MY CAR pod
položkou Informace Počet klíčů. Popis
systému menu, viz strana 203.
PCC s dálkovým ovladačem s funkcí keyless je
v porovnání se standardním dálkovým ovlada1
2
3
4
Paměť v klíči3 - zpětná zrcátka, sedadlo
řidiče a síla řízení
Klíč s 5 tlačítky
Klíč s 6 tlačítky
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem řidiče a elektricky ovládanými zrcátky.
Pouze vozidla s elektricky ovládanými sklopnými zrcátky na dveřích.
Dálkové ovladače s klíčem s funkcí keyless viz viz strana 50.
Indikátor pro zamknutí/odemknutí
Když je vůz zamknutý nebo odemknutý dálkovým ovladačem, ukazatele směru potvrdí, že
zamknutí/odemknutí bylo provedeno správně.
• Zamknutí - jedno bliknutí a zpětná zrcátka
na dveří se sklopí4.
• Odemknutí - dvě zablikání a zrcátka na
dveřích se vyklopí4.
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
POZNÁMKA
Kontrolka zamykání
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí
dálkového ovladače s klíčem ve voze.
Ve sdruženém přístrojovém panelu se mohou
objevit následující chybové zprávy vztahující se
k elektronickému imobilizéru:
02
Při zamykání je indikován pouze stav, kdy byly
uzamknuty všechny zámky a jsou zavřeny
všechny dveře. Stav je indikován, až se zavřou
poslední dveře.
Výběr funkce
Pomocí systému menu vozidla lze nastavit
různé možnosti pro potvrzení zamknutí/odemknutí pomocí světel, viz strana 203.
V systému menu MY CAR v položce
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení světel zvolte Světelný signál při
zamknutí dveří a/nebo Světelný signál při
odemknutí dveří.
Stejná kontrolka LED jako u indikace alarmu, viz
strana 61.
Blikající kontrolka LED u čelního skla potvrdí,
že je vozidlo zamknuté.
POZNÁMKA
Touto kontrolkou jsou vybavena rovněž
vozidla, která tento alarm nemají.
Imobilizér
Každý dálkový ovladač má jedinečný kód.
Motor vozu je možno nastartovat pouze správným dálkovým ovladačem se správným
kódem.
43
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
02
Zpráva
Popis
Startování vozu, viz strana 111.
Zasuňte klíč
Během startování
byla v dálkovém
ovladači s klíčem zjištěna chyba - klíč
vytáhněte ze spínací
skříňky, opět jej
zasuňte a zkuste to
znovu.
Funkce
Klíč nebyl nalezen
Během startování
byla v dálkovém
ovladači zjištěna
chyba - zkuste
nastartovat znovu.
(Platí pouze pro
vozidla s funkcí
Keyless).
Pokud chyba
přetrvává: Zasuňte
dálkový ovladač do
spínací skříňky
a znovu zkuste
nastartovat.
Imobilizér Zkuste
znovu
44
Chyba v systému
imobilizéru během
startování. Pokud
chyba přetrvává:
Kontaktujte odborný
servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Klíč s dálkovým ovladačem s PCC* - Personal Car
Communicator.
Informace
Dálkový ovladač s klíčem s 5 tlačítky
Zamykání
Odemykání
Doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu
Zadní dveře
Funkce poplach
Funkce tlačítek
Zamknutí – Zamkne dveře a výklopné
dveře zavazadlového prostoru a poté aktivuje
alarm.
Pro současné zavření všech oken stiskněte tlačítko a držte je stisknuté (minimálně
2 sekundy).
VAROVÁNÍ
Pokud se okna zavřou pomocí dálkového
ovladače s klíčem, dávejte pozor, aby se
nikomu do oken nezachytily ruce.
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Odemknutí – Odemkne dveře a výklopné
dveře zavazadlového prostoru a poté vypne
alarm.
Pro současné otevření všech oken stiskněte
tlačítko a držte je stisknuté (minimálně
4 sekundy).
Funkci můžete změnit ze současného odemknutí všech dveří na odemknutí pouze dveří
řidiče (jedním stisknutím tlačítka) a na odemknutí ostatních dveří (pokud do 10 sekund
stisknete tlačítko znovu).
Tuto funkci lze změnit v systému menu MY
CAR v položce Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení zámku Odemknout
dveře, kde jsou k dispozici obě možnosti
Všechny dveře a Dveře řidiče, pak
všechny. Popis systému menu, viz
strana 203.
Doprovodné osvětlení – Používá se
k zapnutí osvětlení vozidla na dálku. Více informací, viz strana 95.
Dveře zavazadlového prostoru – Odemkne a vypne alarm pouze pro dveře zavazadlového prostoru. Více informací, viz
strana 56.
Podržíte-li tlačítko stisknuté alespoň 3 sekundy
nebo pokud je stisknete dvakrát během
3 sekund, zapnou se ukazatele směru a houkačka.
Speciální funkce komunikátoru PCC*
02
Tuto funkci můžete vypnout stejným tlačítkem,
pokud byla zapnuta po dobu nejméně
5 sekund. Jinak se funkce vypne automaticky
po uplynutí 2 minut a 45 sekund.
Dosah
Funkce dálkového ovladače fungují přibližně
do 20 m od vozu.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
Klíč s dálkovým ovladačem s PCC* - Personal Car
Communicator.
Informační tlačítko
POZNÁMKA
Funkce dálkového ovladače mohou narušit
rádiové vlny v okolí, budovy, topografické
podmínky apod. Vůz lze kdykoliv odemknout/zamknout pomocí čepele klíče, viz
strana 47.
Indikátory
Použití informačního tlačítka umožňuje přístup
k určitým informacím vozu prostřednictvím
indikátorů.
Používání informačního tlačítka
–
Stiskněte informační tlačítko
.
> Všechny kontrolky blikají přibližně
7 sekund a světlo „obíhá“ kolem ovladače PCC. To indikuje, že informace
z vozu byly načteny.
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
45
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
02
Pokud během této doby stisknete jakékoli z ostatních tlačítek, načítání je
přerušeno.
POZNÁMKA
Jestliže opakovaně použijete informační tlačítko v různých místech (po
7 sekundách a rovněž poté, kdy světlo
přejede kolem systému PCC) a žádná kontrolka se nerozsvítí, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Indikátory informují podle následujícího
obrázku:
Červené nepřerušované světlo - od okamžiku uzamknutí vozidla byl alarm spuštěn.
Střídavě blikající obě červené kontrolky alarm byl spuštěn během posledních
5 minut.
Rozsah systému PCC
Systém PCC má pro zamykání, odemykání
a ovládání zadních výklopných dveří dosah
cca. 20 m od vozu. Ostatní funkce mají dosah
cca. 100 m.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
POZNÁMKA
Funkce informačního tlačítka mohou narušit
rádiové vlny v okolí, budovy, topografické
podmínky apod.
POZNÁMKA
Jestliže opakovaně použijete informační tlačítko v různých místech (po
7 sekundách a rovněž poté, kdy světlo
přejede kolem systému PCC) a žádná kontrolka se nerozsvítí, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Odnímatelná čepel klíče
Součástí dálkového ovladače je vytahovací
kovová čepel klíče. Pomocí tohoto klíče lze
aktivovat některé funkce a provádět některé
operace.
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.
Funkce čepele klíče
Mimo dosah PCC
Pokud je PCC příliš daleko od vozu, aby byly
načteny informace, pak je zobrazen poslední
stav, v němž byl vůz zanechán, bez světla
„obíhajícího“ kolem PCC.
Zelené nepřerušované světlo – vůz je
zamknutý.
Žluté nepřerušované světlo – vůz je odemknutý.
46
Pokud je k vozu používáno několik PCC, pak
pouze PCC naposledy používaný pro
zamknutí/odemknutí zobrazí správný status.
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače s klíčem:
• mohou být manuálně otevřeny levé přední
dveře, pokud nemůže být aktivováno centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, viz strana 51.
• mohou být aktivovány/deaktivovány
mechanické dětské pojistky v zadních
dveřích, viz strana 60.
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
• mohou být manuálně uzamknuty, např.
v případě výpadku napájení, pravé přední
dveře a zadní dveře, viz strana 54.
2. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče zablokovaná.
02
• Otevře se zámek schránky * v palubní
desce viz strana 56.
• je možné aktivovat/deaktivovat airbag
spolujezdce vpředu (systém PACOS)*, viz
strana 20.
Vytáhnutí čepele klíče
Odemknutí dveří čepelí klíče
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, např. když
jsou baterie vybité, levé přední dveře lze otevřít
následovně:
1. Levé přední dveře odemkněte pomocí
čepele klíče, kterou zasunete do válcové
vložky zámku u kliky na dveřích.
Viz také vyobrazení a další informace, viz
strana 51.
POZNÁMKA
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřou se, aktivuje se alarm.
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
2. Vypněte poplach zasunutím dálkového
ovladače s klíčem do spínací skříňky.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo zpět.
Vozidla s funkcí Keyless, viz strana 51.
Připevnění čepele klíče
Opatrně zasuňte čepel klíče na místo v dálkovém ovladači.
1. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
47
02 Zámky a alarm
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*
Výměna baterie
02
Výměna baterie
Důkladně se seznamte s umístěním stran
označených (+) a (–) na baterii uvnitř krytu.
Baterie musejí být vyměněny, pokud:
• se rozsvítí kontrolka a na displeji se zobrazí
Dálkový ovladač s klíčem s 1 baterií
zpráva Nízký stav baterie v dálkovém
ovladači. Prosím, baterie vyměňte.
1. Opatrně vypačte baterii.
a/nebo
2. Instalujte novou baterii stranou (+) dolů.
• zámky opakovaně nereagují na signály dál-
Dálkový ovladač s klíčem a PCC* se
2 bateriemi
kového ovladače s klíčem v okruhu
20 metrů od vozu.
Otevření
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo
zpět.
Do otvoru za pojistkou zasuňte plochý
šroubovák široký 3 mm a jemně pačte kryt
dálkového ovladače nahoru.
POZNÁMKA
Otočte dálkový ovladač s klíčem s tlačítky
nahoru. Tím zajistíte, že baterie při otevření
nevypadnou.
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se nových baterií a povrchů
kontaktů prsty - snížila by se tím jejich
funkčnost.
48
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
1. Opatrně vypačte baterie.
2. Nejprve instalujte jednu novou baterii stranou (+) nahoru.
3. Umístěte bílé plastové kolečko mezi baterie a nakonec instalujte druhou novou
baterii stranou (+) dolů.
Typ baterie
Používejte baterie CR2430, 3 V.
Sestavení
1. Stiskněte dálkový ovladač s klíčem dohromady.
2. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
3. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče zablokovaná.
02 Zámky a alarm
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*
DŮLEŽITÉ
Použité baterie se musí likvidovat ekologickým způsobem.
02
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
49
02 Zámky a alarm
Keyless*
02
Systém zamykání a startování bez
použití klíče*
Všeobecné informace
Oba dálkové ovladače s klíčem jsou vybaveny
funkcí Keyless. Lze si objednat další dálkové
ovladače, viz strana 42.
Pokud se dálkový ovladač s klíčem vrátí do
vozu, výstražná zpráva zhasne a zvukové upozornění zmizí, jakmile:
Elektrický systém vozidla lze nastavit (podle
polohy dálkového ovladače s klíčem) do
některé ze 3 různých poloh: 0, I a II, viz
strana 79.
• dveře byly otevřeny a zavřeny
• se dálkový ovladač s klíčem vloží do zámku
Dosah dálkového ovládače s klíčem1
Dále následuje popis dálkových ovladačů s klíčem s funkcí Keyless drive a Keyless start. Ve
vozidlech s funkcí Keyless start lze vozidlo
nastartovat, aniž by byl dálkový ovladač s klíčem zasunutý do zámku zapalování. Vozidlo
s funkcí Keyless drive lze zamykat a odemykat
bez tisknutí tlačítka na dálkovém ovládání s klíčem. Vozidlo lze rovněž nastartovat, aniž by se
klíč musel zasunovat do zámku zapalování.
Umožňuje snadnější a pohodlnější odemknutí
vozidla, např. když máte plné ruce.
1
50
Neplatí pro vozidla se startováním keyless
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Aby bylo možné otevřít dveře nebo zadní
výklopné dveře bez tisknutí tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem, dálkový ovladač musí
být přibližně 1,5 m od kliky dveří vozu nebo
zadních výklopných dveří. To znamená, že
osoba, která chce zamknout nebo odemknout
dveře, musí mít dálkový ovladač s klíčem
u sebe. Není možné zamknout nebo odemknout dveře, pokud se dálkový ovladač s klíčem nachází na opačné straně vozu.
Červené kroužky na předcházejícím obrázku
vyznačují pokrytí antén systému.
Pokud se z vozidla odstraní všechny dálkové
ovladače s klíčem a motor běží nebo je aktivní
poloha klíče I nebo II (viz strana 79) a dveře
byly otevřeny a potom se zavřely, na informačním displeji se zobrazí výstražná zpráva a současně se ozve zvukové upozornění.
zapalování
• Tlačítko OK na pákovém přepínači.
Bezpečné použití dálkového ovladače
s klíčem s funkcí keyless
Pokud ponecháte dálkový ovladač s klíčem
s funkcí keyless ve voze, bude dočasně deaktivován po zamknutí vozu. Je tak zabráněno
zneužití.
Avšak pokud se někdo dostane do vozu,
otevře dveře a najde dálkový ovladač s klíčem,
může být opětovně aktivován. Proto je důležité
mít skutečně přehled o všech dálkových ovladačích.
DŮLEŽITÉ
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřou se, aktivuje se alarm.
Rušení funkce dálkového ovladače
Elektromagnetická pole a vlnění mohou rušit
funkci Keyless.
02 Zámky a alarm
Keyless*
POZNÁMKA
Nepokládejte dálkový ovladač s klíčem
s funkcí keyless do blízkosti mobilního telefonu nebo kovového předmětu - ne blíže než
10-15 cm.
Pokud přesto dochází k rušení, použijte dálkový ovladač s klíčem a čepel klíče jako tradiční dálkový ovladač, viz strana 44.
Zamykání2
ze dvou pogumovaných tlačítek na zadních
výklopných dveřích - kontrolka zamykání na
čelním skle začne blikat, čímž potvrdí, že
zamykání bylo dokončeno viz strana 43.
Odemknutí čepelí klíče
02
Abyste mohli vůz zamknout, musí být všechny
dveře a výklopné dveře zavazadlového prostoru zavřené - jinak se vozidlo neuzamkne.
POZNÁMKA
Ve vozech s automatickou převodovkou
musí být volič převodových stupňů nastaven do polohy P. Jinak vozidlo nelze uzamknout a nelze ani aktivovat alarm.
Otvor pro čepel klíče - k uvolnění krytu.
Odemykání2
Vůz se systémem Keyless-drive se odemkne,
když se rukou dotknete kliky na dveřích nebo
stlačíte pogumovanou přítlačnou plochu na
zadních výklopných dveřích - dveře resp. zadní
výklopné dveře otevřete jako obvykle.
POZNÁMKA
U vozidel se systémem Keyless-drive je vnější část
kliky na dveřích opatřena dotykovou plochou.
Vedle pogumované přítlačné plochy na dveřích
zavazadlového prostoru se nachází pogumovaný
knoflík.
Zavřete dveře a zadní výklopné dveře uchopením kliky na dveřích nebo stisknutím menšího
2
Pokud rukou uchopíte kliku dveří, klika tento
pohyb zpravidla zaregistruje. Jestliže však
máte silné rukavice nebo uděláte pohyb
velmi rychle, možná bude zapotřebí druhý
pokus nebo si budete muset rukavici sundat.
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, např. když
jsou baterie vybité, levé přední dveře lze otevřít
pomocí vytahovací čepele klíče dálkového
ovladače (viz strana 47):
Válcová vložka zámku je přístupna po sundání
plastového krytu kliky na dveřích - k tomu se
použije čepel klíče:
1. Zatlačte čepel klíče cca. 1 cm rovnou do
otvoru na spodní straně kliky/krytky nepáčte.
> Po zatlačení čepele nahoru do otvoru se
plastová krytka sama uvolní.
Neplatí pro dálkové ovladače s klíčem s funkcí keyless start
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
51
02 Zámky a alarm
Keyless*
2. Potom vložte čepel klíče do válcové vložky
zámku a dveře odemkněte.
02
3. Po odemknutí nasaďte plastovou krytku
zpět.
POZNÁMKA
Když jsou levé přední dveře odemknuty
pomocí čepele klíče a otevřou se, aktivuje
se alarm. Vypíná se vložením dálkového
ovladače s klíčem do zapalování, viz
strana 62.
klíči3
Paměť v
- sedadlo řidiče, zpětná
zrcátka a síla řízení
Funkce pamětí v dálkovém ovladači
s klíčem s funkcí keyless
Pokud se několik lidí, každý s dálkovým ovladačem s klíčem, přiblíží k vozu, je provedeno
nastavení sedadla a zrcátek pro osobu, která
otevírá dveře řidiče.
čítko svého dálkového ovladače s klíčem,
viz strana 44.
• Zvolte jednu ze tří pamětí pro nastavení
sedadla tlačítkem sedadla 1–3, viz
strana 82.
• Seřiďte sedadlo a zrcátka manuálně, viz
strana 82 a 103.
• Seřiďte sílu řízení v systému nabídek MY
CAR, viz viz strana 205.
Nastavení zamknutí
Funkci Keyless-drive lze upravit v systému
nabídky MY CAR. Přitom se nastaví, které
dveře se nezamykají. Zvolte
Nastavení vozidla Nastavení zámku
Bezklíčový vstup - a potom vyberte
Odemknout všechny dveře, Libovolné
dveře, Dveře na stejné straně nebo Obě
přední dveře.
Popis systému menu, viz strana 203.
Jestliže otevřela dveře řidiče osoba A s dálkovým ovladačem s klíčem A, avšak osoba B s
dálkovým ovladačem s klíčem B bude řídit,
nastavení mohou být změněna následovně:
• Osoba B se postaví ke dveřím řidiče nebo
usedne za volant a stiskne odemykací tla-
3
52
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem řidiče a elektricky ovládanými zrcátky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Umístění antény
Systém Keyless používá množství integrovaných antén umístěných po celém vozidle:
Zadní nárazník, uprostřed
Klika dveří, vlevo vzadu
Zavazadlový prostor, uprostřed a v zadní
části pod podlahou
Klika dveří, vpravo vzadu
Středová konzola, pod zadní částí
Středová konzola, pod přední částí.
02 Zámky a alarm
Keyless*
VAROVÁNÍ
Osoby s kardiostimulátorem by se neměly
přibližovat k anténám systému Keyless na
vzdálenost menší než 22 cm. Tím se zabrání
interferenci mezi kardiostimulátorem
a systémem Keyless.
02
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
53
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Zvenku
02
Dálkový ovladač s klíčem může zamknout/
odemknout všechny dveře, zadní výklopné
dveře a klapku plnicí trubky palivové nádrže.
Můžete nastavit různé sekvence odemykání.Viz popis odemykání pomocí dálkového
ovladače s klíčem, strana 44.
Aby bylo možné aktivovat sekvenci zamykání,
dveře řidiče musí být zavřené - pokud jsou
otevřené některé další dveře nebo dveře zavazadlového prostoru, dojde k uzamknutí a aktivaci alarmu, až se tyto dveře zavřou. V případě
systému Keyless* musí být zavřeny všechny
dveře a dveře zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí
dálkového ovladače s klíčem ve voze.
Pokud není možné zamknout/odemknout dálkovým ovladačem s klíčem, může být vybitá
baterie – zamkněte nebo odemkněte levé
přední dveře vyjímatelnou čepelí klíče, viz
strana 47.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že se alarm spustí, pokud se
dveře otevřou poté, co byly odemknuty
pomocí čepele klíče - alarm se vypne, jakmile se do zámku zapalování zasune dálkový ovladač s klíčem.
VAROVÁNÍ
Při zamykání pomocí dálkového ovladače
mimo vůz mějte na pamětí nebezpečí uzamknutí osoby ve voze - v takovém případě
nelze pomocí ovládacích prvků na dveří
žádné dveře otevřít zevnitř vozidla. Další
informace, viz strana 58, Deadlock.
Automatické znovuzamknutí
Pokud nejsou během 2 minut od odemknutí
otevřeny žádné boční dveře ani dveře zavazadlového prostoru, vůz se opětovně automaticky zamkne. Tato funkce snižuje riziko
nechtěného zanechání nezamčeného vozidla.
(Vozidla s alarmem, viz strana 61.)
Manuální zamykání
V jistých situacích, např. pokud dojde
k výpadku napájení, budete muset uzamknout
vůz manuálně.
Levé přední dveře lze zamknout pomocí válcové vložky zámku a vytahovací čepele klíče
dálkového ovladače, viz strana 51.
54
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
U ostatních dveří nejsou válcové vložky zámku.
Místo toho je na konci každých dveří spínač
zámku, který se musí stisknout pomocí čepele
klíče - tyto spínače se mechanicky zamykají
a blokují, aby se nedaly otevřít zvenku. Přesto
lze tyto dveře stále otevřít zevnitř.
Manuální zamykání dveří. Nesmí se kombinovat
s dětskými bezpečnostními pojistkami, viz
strana 60.
–
Vytáhněte čepel klíče z dálkového ovládání,viz strana 47. Vložte čepel do otvor
spínače zámku a klíč zatlačte na doraz na
dno, cca. 12 mm.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
Dveře se zablokují proti otevření zvenku.
Vnitřní klika dveří musí být otevřena, aby
došlo k návratu do polohy A.
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
POZNÁMKA
•
časně pomocí tlačítka centrálního zamykání na
dveřích řidiče.
Ovládání zámku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv všechny
dveře najednou.
• Stiskněte jednu stranu
•
Manuálně zamknuté zadní dveře s aktivovanou manuální dětskou pojistkou
nelze otevřít zvenku ani zevnitř, viz
strana 60. Zadní dveře, které jsou
takto zamknuté, lze odemknout pouze
pomocí dálkového ovladače nebo tlačítka centrálního zamykání.
tlačítka pro
pro odezamknutí – druhou stranu
mknutí.
Kontrolka v tlačítku zamykání
Centrální zamykání je k dispozici ve dvou provedeních - kontrolka na tlačítku centrálního
zamykání pro dveře řidiče má u těchto provedení různý význam.
Zevnitř
Je-li tlačítko centrálního zamykání pouze ve
dveřích řidiče, ostatní dveře toto tlačítko
nemají:
Centrální zamykání
• Rozsvícená kontrolka znamená, že
všechny dveře jsou zamčené.
Je-li tlačítko centrálního zamykání na obou
předních dveřích a na obou zadních dveřích je
tlačítko elektrického zamykání:
• Rozsvícená kontrolka znamená, že jsou
zamčeny pouze konkrétní dveře. Pokud
svítí všechny kontrolky, jsou zamčeny
všechny dveře.
Centrální zamykání.
Všechny boční dveře a zadní výklopné dveře
mohou být zamknuty nebo odemknuty sou-
Pro současné otevření všech bočních oken*
stiskněte tlačítko a držte je stisknuté (minimálně 4 sekundy).
• Potáhněte kliku dveří a dveře otevřete dveře se odemknou a otevřou v jediném
kroku.
Zamykání
• Centrální zamykání se aktivuje, pokud jsou
obojí přední dveře zavřené. Stiskněte tlačítko
na centrálním zamykání zamknou se všechny dveře. Pokud jsou
některé ze zadních dveří otevřené, při
zavření se zamknou.
Pro současném zavření všech bočních oken
stiskněte tlačítko a držte je stisknuté (minimálně 2 sekundy).
Otevření všech oken
Pro současné otevření všech bočních oken
a střešního okna stiskněte tlačítko
a držte
je stisknuté (minimálně 4 sekundy) - například
pro rychlé vyvětrání prostoru pro cestující za
horkého počasí.
Odemykání
Automatické uzamykání
Dveře mohou být odemknuty zevnitř dvěma
způsoby:
Dveře a dveře zavazadlového prostoru se
zamykají automaticky, když se vozidlo rozjede.
• Stiskněte tlačítko centrálního zamykání
Tuto funkci lze aktivovat/deaktivovat
v systému menu MY CAR pod položkou
Nastavení Nastavení vozidla
.
02
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
55
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
02
Nastavení zámku Autom. zamknutí dveří.
Popis systému menu, viz strana 203.
• Odemykání se provádí v opačném pořadí.
Zadní dveře
Válcová vložka zámku, schránka
v palubní desce*
Manuální otevření
DŮLEŽITÉ
•
K uvolnění zámku přihrádky je nutná
minimální síla - stačí jemně stisknout
pogumovaný panel.
•
Při otevírání přihrádky nezvedejte pryžový panel - přihrádku otevřete pomocí
madla. Pokud byste použili příliš velkou
sílu, mohly by se poškodit elektrické
kontakty na pryžovém panelu.
Odemknutí dálkovým ovladačem
s klíčem
Pogumovaná plocha s elektrickým kontaktem.
Schránka v palubní desce může být zamykána/
odemykána pouze vyjímatelnou čepelí klíče
dálkového ovladače. Informace k vyjmutí
čepele klíče, viz strana 47.
Zamknutí schránky v palubní desce:
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky
zámku schránky v přístrojové desce.
Otočte čepel klíče o 90 stupňů doprava.
Když je schránka zamknutá, je otvor klíče
v horizontální poloze.
Vytáhněte čepel klíče.
56
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dveře zavazadlového prostoru drží v zavřeném
stavu elektrický zámek. Otevření:
1. Jemně zatlačte na širší ze dvou pogumovaných přítlačných ploch pod vnějším
madlem - zámek se uvolní.
2. Nadzvedněte vnější kliku a dveře zavazadlového prostoru zcela otevřete.
Alarm pro dveře zavazadlového prostoru může
a tyto dveře mohou být odemkbýt vypnut
nuty pomocí tlačítka* na dálkovém ovladači.
Kontrolka zamknutí na přístrojové desce
přestane blikat a upozorní tak, že není
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
zamčené celé vozidlo a že snímače pohybu
a výšky pro systém alarmu* a snímače otevírání
dveří zavazadlového prostoru jsou odpojené.
POZNÁMKA
•
Pokud se víko/výklopné dveře zavazadlového prostoru odemknou 2 stisknutím
nebo pomocí ovladače uvnitř vozidla,
víko/výklopné dveře se automaticky
nezamknou, protože jsou otevřené musí se zavřít ručně.
•
Víko/výklopné dveře zavazadlového
prostoru jsou po zavření odemknuté
a alarm není aktivován - znovu
zamkněte a alarm aktivujte pomocí tlana dálkovém ovlačítka zamykání
dači.
Dveře zůstanou zamknuté a hlídané alarmem.
Zadní výklopné dveře lze pomocí dálkového
ovladače s klíčem zavřít dvěma různými způsoby:
Jedno stisknutí - Víko zavazadlového prostoru se odemkne, ale zůstává zavřené - lehce
stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu na
vnějším madlu a víko zavazadlového prostoru
otevřete. Pokud se dveře zavazadlového prostoru neotevřou do 2 minut, znovu se zamknou
a alarm se znovu zapojí.
Dvě stisknutí - Víko zavazadlového prostoru
se odemkne a zámek se vysune. Přitom se víko
zavazadlového prostoru otevře přibližně o centimetr - nadzvednutím vnějšího madla víko
otevřete. V případě deště, mrazu, sněžení a při
chladném počasí se však může stát, že se
zámek dveří zavazadlového prostoru nevysune.
Otevření zadních výklopných dveří:
–
Stiskněte tlačítko na panelu spínačů osvětlení.
> Zámek se uvolní a zadní výklopné dveře
se o několik centimetrů odemknou.
02
Zamknutí dálkovým ovladačem s klíčem
–
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém ovladači s klíčem,
, viz strana 44.
> Kontrolka zamykání na přístrojové
desce začne blikat. To znamená, že vůz
je zajištěn a alarm* je aktivován.
Klapka plnicí trubky palivové nádrže
Otevření vozu zevnitř
Klapka plnicí trubky palivové nádrže se odemyká pomocí tlačítka
na dálkovém ovladači s klíčem. Klapka plnicí trubky palivové
nádrže zůstane odemknuta, dokud se vozidlo
neodemkne pomocí tlačítka
na dálkovém
ovladači s klíčem. Jestliže se vozidlo během
jízdy zamkne nebo se k zamknutí použijí tlačítka uvnitř vozu, klapka plnicí trubky palivové
nádrže zůstane odemknuta.
Logika zamykání klapky plnicí trubky palivové
nádrže umožní zamykání a odemykání pomocí
funkce keyless-drive a pomocí centrálního
zamykání. Klapka plnicí trubky palivové nádrže
se vždy zamkne po 10 minutách.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
57
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Funkce „deadlock“*1
02
zabezpečení (podrobný popis menu, viz
strana 203).
Dočasná deaktivace
U funkce "deadlock" se všechny kliky na
dveřích mechanicky vypojí, takže dveře nelze
otevřít zevnitř.
2. Zvolte Aktivovat jedenkrát.
> Na displeji přístrojové desky se zobrazí
zpráva Omezená ochrana Viz
manuál a funkce „deadlock“ se vypne
při zamknutí vozidla.
Funkce „deadlock“ se aktivuje dálkovým ovladačem, a to se zpožděním cca. 10 sekund po
zamknutí dveří.
nebo
POZNÁMKA
–
Pokud se dveře otevřou během stanovené
doby zpoždění, sekvence se přeruší a alarm
se vypne.
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
Funkci deadlock můžete deaktivovat a vůz
odemknout pouze dálkovým ovladačem s klíčem. Levé přední dveře je možné zvenku odemknout pomocí odnímatelné čepele klíče.
MY CAR
OK MENU
Knoflík TUNE
Zvolte Dotaz při opuštění vozu.
> Při každém vypnutí motoru se na obrazovce na středové konzole zobrazí
zpráva Aktivovat Omezené
zabezpečení až do dalšího
nastartování motoru? následovaná
zprávou Potvrdit s OK a Storno
s EXIT.
Pokud má být funkce „deadlock“ vypnuta
VAROVÁNÍ
Dokud není funkce Deadlock deaktivována,
nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete tím nebezpečí uzamknutí osoby ve
voze.
EXIT
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock
je možné dočasně vypnout. To se provede
následovně:
1. Vstupte do systému menu MY CAR
prostřednictvím položky Nastavení
Nastavení vozidla Omezené
1
58
Pouze v kombinaci s alarmem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
–
Stiskněte OK/MENU a zamkněte vůz
(Upozorňujeme, že se současně vypnou
detektory pohybu a náklonu*, viz
strana 61.)
> Při dalším nastartování motoru se
systém vynuluje a na displeji na přístrojové desce zobrazí zpráva Kompl.
ochrana , při které se funkce „deadlock“ a detektory pohybu a náklonu
alarmu opět aktivují.
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Pokud nemá být systém zamykání změněn
–
Stiskněte EXIT a zamkněte vozidlo.
02
POZNÁMKA
•
Upozorňujeme, že při zamknutí vozidla
se aktivuje alarm.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
59
02 Zámky a alarm
Dětské pojistky
Manuální zablokování zadních dveří
02
Dětské pojistky brání dětem otevřít zadní dveře
zevnitř.
POZNÁMKA
•
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv obě
zadní dveře najednou.
•
Vozidla s elektrickou dětskou pojistkou
nejsou vybavena manuální dětskou
pojistkou.
Elektrické zamykání zadních dveří*
a elektrické ovládání oken
1. Nastartuje motor nebo přepněte klíč do
polohy nad 0.
2. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou pojistky aktivní, na informačním displeji se objeví Dětská pojistka
vzadu aktivována a rozsvítí se kontrolka na tlačítku.
Pokud jsou aktivovány elektricky ovládané dětské pojistky:
• okna mohou být ovládána pouze spínači
na ovládacím panelu na dveřích řidiče
• zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
Aktuální nastavení se uloží, když se motor
vypne - pokud jsou dětské bezpečnostní
pojistky při vypnutí motoru zapnuté, tato
funkce zůstane aktivní i při dalším nastartování
motoru.
S dětskými bezpečnostními pojistkami. Nesmí se
kombinovat s manuálně ovládanými zámky dveří,
viz strana 54.
Dětské pojistky jsou umístěny na zadní hraně
každých zadních dveří a jsou přístupné pouze
tehdy, když jsou dveře otevřené.
Zapnutí a vypnutí dětských pojistek:
–
Pomocí vytahovací čepele klíče dálkového
ovladače otočte knoflíkem, viz strana 47.
Dveře se zablokují proti otevření zevnitř.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
Ovládací panel na dveřích řidiče.
Dětské bezpečnostní pojistky lze zapnout
nebo vypnout ve všech polohách klíče nad 0 viz strana 79. Aktivaci/deaktivaci lze provést
do 2 minut po vypnutí motoru v případě, že
nejsou otevřeny žádné dveře.
Zapnutí dětských pojistek:
60
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Zámky a alarm
Alarm*
Všeobecné informace
Aktivovaný alarm se spustí, jestliže:
• jsou otevřeny dveře, kapota nebo dveře
zavazadlového prostoru
POZNÁMKA
Nepokoušejte se sami opravovat a měnit
komponenty v systému alarmu. Jakýkoliv
takový pokus má vliv na pojistné podmínky.
02
Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Vypnutí spuštěného alarmu
–
systém vybaven čidlem náklonu vozu*)
• byl odpojen kabel akumulátoru,
• se odpojí siréna.
Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na
informačním displeji se zobrazí zpráva. V takovém případě kontaktujte odborný servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem
tlačítko pro odemknutí nebo zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
Další funkce alarmu
Automatické opětovné zapnutí alarmu
Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně
opustili vůz s vypnutým alarmem.
POZNÁMKA
Aby k tomu nedošlo: Při opouštění vozidla
zavřete okna. Pokud budete používat integrované vyhřívání prostoru pro cestující
(nebo přenosné elektrické topení), nastavte
proud vzduchu z ventilačních otvorů tak,
aby nesměřoval nahoru do prostoru pro
cestující.
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Deaktivujte alarm
Kontrolka alarmu
• vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
V případě pohybu v prostoru pro cestující
snímače náklonu spustí alarm - registruje se
rovněž proudění vzduchu. Proto se alarm
spustí, pokud ve voze necháte otevřené
okno nebo pokud se zapne topení v prostoru pro cestující.
–
–
• je zachycen pohyb v prostoru pro cestující
(pokud je systém vybaven čidlem pohybu
ve voze*)
Zapnutí alarmu
Stejná kontrolka LED jako u indikace zamykání, viz
strana 43.
Červená LED dioda na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:
• LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivován
• LED kontrolka bliká jednou za sekundu –
alarm je aktivní
• LED dioda bliká rychleji po vypnutí alarmu
Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak žádné
dveře ani dveře zavazadlového prostoru nejsou během 2 minut otevřeny, alarm se automaticky opětovně zapne. Zároveň se opětovně
zamkne vůz.
Automatické zapnutí alarmu
V některých zemích se alarm zapne po určité
době, pokud byly dveře řidiče otevřeny
a zavřeny, ale vůz nebyl opět uzamknut.
(dokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý ve spínací skříňce a je zvolena poloha
klíče I) – Byl spuštěn poplach.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
61
02 Zámky a alarm
Alarm*
Dálkový ovladač s klíčem nefunguje
02
Pokud alarm nelze pomocí dálkového ovladače s klíčem deaktivovat, např. pokud je baterie v klíči vybitá, lze vozidlo odblokovat, odpojit
od alarmu a motor nastartovat. Postupujte
následovně:
1. Otevřete levé dveře pomocí odnímatelné
čepele klíče - viz strana 51.
> Alarm se spustí, směrová světla blikají
a zní siréna.
která pracuje nezávisle na akumulátoru
vozu.
• Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do
vypnutí alarmu.
Omezený režim alarmu
Aby nedošlo k náhodnému spuštění alarmu,
např. pokud necháte v zamknutém voze psa
nebo během převozu vozidla na trajektu nebo
ve vlaku, dočasně deaktivujte detektory
pohybu a náklonu.
Postupuje se přitom stejně jako u dočasného
vypojení zamykání s funkcí "deadlock", viz
strana 58.
2. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
> Alarm je deaktivován.
Zvukový signál
Při spuštění poplachu nastane následující:
• Siréna zní 30 sekund nebo do doby, než se
alarm vypne. Siréna má svou vlastní baterii,
62
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Zámky a alarm
02
63
Přístroje a ovládací prvky........................................................................ 66
Volvo Sensus ......................................................................................... 77
Polohy klíče............................................................................................. 79
Sedadla................................................................................................... 81
Volant...................................................................................................... 86
Osvětlení................................................................................................. 87
Stěrače a ostřikovače............................................................................. 98
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka............................ 101
Kompas*................................................................................................ 106
Alcolock*............................................................................................... 107
Startování motoru................................................................................. 111
Startování motoru – externí akumulátor................................................ 113
Převodovky........................................................................................... 114
Eco Guide a Power*.............................................................................. 120
Start/Stop *........................................................................................... 122
Nožní brzda........................................................................................... 128
Parkovací brzda.................................................................................... 130
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 131
64
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PROSTŘEDÍ ŘIDIČE
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Přehled přístrojů
03
Levostranné řízení.
66
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Strana
Funkce
Strana
Menu a zprávy,
ukazatele směru,
dálková/potkávací světla,
palubní počítač
87, 92, 200,
229
Výstražná funkce
ukazatelů směru
92
Ovládání menu
a systému infotainment
203, 241, 243
Tempomat
143, 145
18, 86
Panel pro ovládání klimatizace
215
Houkačka, airbagy
Páka voliče
114
Sdružený
přístrojový panel
69, 75
Parkovací brzda
130
Menu, ovládání
audio a telefonu
203, 241, 268,
243
Stěrače
a ostřikovače
98, 99
Tlačítko START/
STOP ENGINE
111
Nastavení
volantu
86
Spínací skříňka
79
Otevření kapoty
330
Zobrazení menu
a systému infotainment
203, 241, 241
Spínač světel,
otevírání zadních
výklopných dveří
56, 87
Klika dveří
–
Nastavení sedadel*
82
Ovládací panel
55, 60, 101, 103
03
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
67
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
03
Pravostranné řízení.
68
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Strana
Funkce
Strana
Stěrače
a ostřikovače
98, 99
203, 241, 243
Menu, ovládání
audio a telefonu
203, 241, 268,
243
Ovládání menu
a systému infotainment
215
Houkačka, airbagy
17, 86
Panel pro ovládání klimatizace
Páka voliče
114
Sdružený
přístrojový panel
69, 75
Parkovací brzda
130
Tempomat
143, 145
87, 92, 200,
229
Tlačítko START/
STOP ENGINE
111
Menu a zprávy,
ukazatele směru,
dálková/potkávací světla,
palubní počítač
Spínací skříňka
79
86
Zobrazení menu
a systému infotainment
203, 241, 241
Nastavení
volantu
Otevření kapoty
330
Klika dveří
–
56, 87
Ovládací panel
55, 60, 101, 103
Spínač světel
a otevírání
zadních výklopných dveří
Výstražná funkce
ukazatelů směru
92
Nastavení sedadel*
82
Informační displeje
03
Informační displej, analogový přístrojová deska.
Informační displeje, digitální přístrojová deska.
Informační displeje na sdruženém přístrojovém
panelu zobrazují informace o některých funkcích vozu, např. o tempomatu, palubním počí``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
69
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
03
tači a také zprávy. Informace je zobrazena
s textem a kontrolkami.
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Další popis je pod funkcemi, které využívají
informační displeje.
Indikace přeřazení1 / indikace převodových stupňů2. Viz také strana 288.
Měřáky a indikátory, analogový
přístrojová deska
Měřáky a indikátory, digitální
přístrojová deska
U digitálního sdruženého přístroje lze nastavit
různá témata displeje K dispozici je nastavení
Elegance, Eco a Performance.
Chcete-li změnit nastavení, stiskněte na pákovém přepínači vlevo tlačítko OK a otočením
přetáčecího kolečka zvolte možnost nabídky
Motivy. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka
OK. Další informace o nabídkách, viz
strana 200.
Palivoměr. Viz také Palubní počítač, strana
229, a Doplňování paliva, strana 291.
EcoGuide. Viz také strana 120.
Rychloměr
1
2
3
4
70
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
Měřáky a ukazatelé, Elegance.
Palivoměr. Viz také Palubní počítač, strana
229, a Doplňování paliva, strana 291.
Teploměr chladicí kapaliny motoru
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Indikace přeřazení3 / indikace převodových stupňů4. Viz také strana 288.
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
03
Měřáky a ukazatelé, Eco.
3
4
5
Měřáky a ukazatelé, Performance.
Palivoměr. Viz také Palubní počítač, strana
229, a Doplňování paliva, strana 291.
Palivoměr. Viz také Palubní počítač, strana
229, a Doplňování paliva, strana 291.
EcoGuide. Viz také strana 120.
Teploměr chladicí kapaliny motoru
Kontrolky
Rychloměr
Rychloměr
Indikační a varovné kontrolky
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
výstražné symboly5
Indikace přeřazení3 / indikace převodových stupňů4. Viz také strana 288.
PowerMeter. Viz také strana 120.
Indikační a varovné kontrolky, analogová přístrojová deska.
Indikace přeřazení3 / indikace převodových stupňů4. Viz také strana 288.
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
U některých provedeních motorů není kontrolka nízkého tlaku oleje použita. Upozornění je předáváno pomocí textu na displeji. Kontrola hladiny oleje, viz strana 331.
``
71
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
s výjimkou kontrolky poruchy emisního
systému vozidla a kontrolky nízkého tlaku
oleje.
Kontrolky
Symbol
03
Indikační a varovné kontrolky, digitální přístrojová
deska.
Kontrolky
Indikační a varovné kontrolky
Popis
Všechny kontrolky a varovné symboly svítí,
pokud je klíč v poloze II nebo při startování
motoru. Po nastartování motoru by měly zhasnout všechny kontrolky kromě kontrolky
parkovací brzdy, která zhasne pouze tehdy,
když je parkovací brzda odbrzděna.
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II, potom
všechny kontrolky zhasnou do5 sekund,
5
72
Popis
Dálková světla svítí
Levé ukazatele směru
Porucha ABL
Pravé ukazatele směru
Systém řízení emisí
DRIVe – Start/Stop , motor se
automaticky zastaví, viz
strana 122
Porucha ABS
Zadní světlo do mlhy svítí
Stabilizační systém
výstražné symboly5
Kontrola funkčnosti
Symbol
Systém stability, sportovní
režim
Žhavení (vznětové motory)
Nízká hladina paliva v palivové
nádrži
Informace, čtěte text na displeji
Porucha ABL
Kontrolka se rozsvítí, pokud nastane porucha
funkce ABL (aktivních světlometů).
Systém řízení emisí
Pokud se kontrolka rozsvítí, důvodem může
být porucha v systému řízení emisí vozidla.
Jeďte do servisu a nechte vozidlo zkontrolovat.
Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Porucha ABS
Jestliže tato kontrolka svítí, systém je
nefunkční. Normální funkce brzdové soustavy
zůstává zachována, avšak bez fungování ABS.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
U některých provedeních motorů není kontrolka nízkého tlaku oleje použita. Upozornění je předáváno pomocí textu na displeji. Kontrola hladiny oleje, viz strana 331.
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
2. Nastartujte znovu motor.
Informace, čtěte text na displeji
3. Pokud zůstane kontrolka rozsvícená, jeďte
do servisu a nechte systém ABS zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali
pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Když se jeden ze systémů vozu „nechová“ dle
očekávání, rozsvítí se tato informační kontrolka
a na informačním displeji se objeví text. Textovou zprávu vymažete pomocí tlačítka OK, viz
strana 200, jinak zpráva zmizí automaticky po
určité době (doba závisí na indikované funkci).
Informační kontrolka se může rozsvítit také ve
spojení s jinými kontrolkami.
Zadní světlo do mlhy svítí
Tato kontrolka svítí, když svítí zadní světlo do
mlhy. Zadní mlhové světlo má dvě žárovky.
výstražné symboly
Symbol
Nízký tlak olejeA
Zabrzděná parkovací brzda
Systém stability, sportovní režim
Režim Sport umožní zážitek z aktivnější jízdy.
Systém detekuje, zda se plynový pedál,
pohyby volantu a zatáčení provádí aktivněji než
při běžné jízdě. Do jisté úrovně potom umožní
řízený prokluz zadní části vozidla a až potom
zasáhne a vozidlo stabilizuje.
Žhavení (vznětové motory)
Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru.
Důvodem předehřevu je zpravidla nízká
teplota.
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Když se rozsvítí kontrolka, hladina paliva v nádrži je nízká. Co nejdřív doplňte palivo.
03
Aktivovaná ruční
brzda, alternativní
symbol
Stabilizační systém
Blikající kontrolka signalizuje, že stabilizační
systém zasahuje. Jestliže kontrolka svítí
nepřerušovaně, došlo k poruše v systému.
Popis
POZNÁMKA
Pokud se zobrazí servisní zpráva, kontrolka
a zpráva se vymažou stisknutím tlačítka
OK nebo po jisté době automaticky zmizí.
Airbagy - SRS
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního
pásu
Dálková světla svítí
Kontrolka svítí, když svítí dálková světla a když
používáte světelnou houkačku.
Alternátor nedobíjí
Levé/pravé ukazatele směru
Obě kontrolky ukazatelů směru blikají, když
používáte výstražná světla.
Závada v brzdovém
systému
DRIVe – Start/Stop
Varování
Pokud se motor automaticky zastaví, symbol
zhasne.
A
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého
tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na
displeji, viz stránky 331 a 333.
Nízký tlak oleje
Jestliže se kontrolka rozsvítí za jízdy, je příliš
nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte
motor a zkontrolujte hladinu motorového oleje.
73
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
V případě potřeby olej doplňte. Pokud svítí
kontrolka a hladina oleje je normální, kontaktujte servis. Doporučujeme, abyste vyhledali
pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Zabrzděná parkovací brzda
03
Tato kontrolka svítí trvale, když je zabrzděná
parkovací brzda. Během aktivace se rozsvítí
kontrolka. Více informací, viz strana 130.
Airbagy - SRS
Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená nebo
svítí během jízdy, znamená to, že byla zjištěna
porucha zámku bezpečnostního pásu, SRS,
SIPS nebo IC systému. Neprodleně jeďte do
servisu a nechte si systém překontrolovat.
Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka zůstane rozsvícená, pokud není řidič
nebo spolujezdec na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem nebo někdo na
zadním sedadle si pás rozepnul.
Alternátor nedobíjí
Tato kontrolka se rozsvítí během jízdy, pokud
došlo k poruše v elektrickém systému.
Navštivte servis. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
74
Závada v brzdovém systému
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může být příliš
nízká hladina brzdové kapaliny. Zastavte vůz
na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu
kapaliny v zásobní nádobě brzdové kapaliny,
viz strana 335.
Svítí-li kontrolky brzd a ABS současně, může
jít o problém v systému rozdělení brzdné síly.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
• Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokra-
VAROVÁNÍ
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
v nádržce pod MIN, nejdříve doplňte brzdovou kapalinu a až potom můžete jet.
Ztrátu brzdové kapaliny musí prošetřit
servis. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Pokud se současně rozsvítí kontrolky
BRZDA a ABS, hrozí riziko, že se zadní část
vozu při prudkém brzdění stočí.
čujte v jízdě.
• Pokud kontrolky nezhasnou, zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
v nádržce, viz strana 335. Pokud je hladina kapaliny na normální úrovni
a varovné kontrolky přesto svítí, můžete
jet velmi opatrně do servisu a nechat
brzdovou soustavu zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Varování
Červená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud
byla indikována závada, která by mohla mít vliv
na bezpečnost a/nebo ovladatelnost vozidla.
Na informačním displeji se zároveň objeví
vysvětlující text. Symbol svítí, dokud není
závada opravena, ale textová zpráva může být
vymazána tlačítkem OK, viz strana 200.
Varovný symbol se může také rozsvítit ve spojení s ostatními symboly.
Akce:
1. Zastavte na bezpečném místě. S vozidlem
nesmíte pokračovat v jízdě.
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
2. Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
Proveďte akci v souladu se zprávou na displeji. Pomocí tlačítka OK zprávu smažte.
Dílčí počítadlo kilometrů
Hodiny
Připomenutí – nezavřené dveře
Pokud jedny dveře, kapota6 nebo výklopné
dveře zavazadlového prostoru nejsou správně
zavřené, rozsvítí se informační nebo varovná
kontrolka spolu s vysvětlujícím textem na sdruženém přístroji přístrojové desky. Co nejdříve
zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete
dveře, kapotu nebo dveře zavazadlového prostoru, které nejsou správně zavřené.
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca 7 km/h, svítí informační kontrolka.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca 7 km/h, rozsvítí se varovná kontrolka.
03
Dílčí počítadlo kilometrů.
Displej denního počítadla
Hodiny, digitální přístrojová deska.
kilometrů7
K měření krátkých vzdálenosti se používají dvě
denní počítadla kilometrů T1 a T2. Na displeji
je zobrazena vzdálenost.
Displej pro zobrazení času8
Nastavení hodin
Hodiny lze nastavit ve skupině nabídky MY
CAR. Další informace - viz viz strana 203.
Otočením kolečka spínače páky vlevo se
zobrazí požadované počítadlo.
Jedním dlouhým stisknutím (na dobu delší než
1 sekunda) tlačítka RESET na pákovém přepínači vlevo vynulujete momentálně zobrazené
denní počítadlo kilometrů. Delším stisknutím (4
sekundy) se palubní počítač resetuje, pokud je
vozidlo vybaveno digitálním sdruženým
přístrojem. Více informací, viz strana 229.
6
7
8
Pouze vozy s alarmem*.
Vzhled displeje se může pro různé varianty lišit.
Pokud je nainstalována digitální přístrojová deska, uprostřed přístrojové desky se zobrazují hodiny.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
75
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
RSI*
03
Funkce (Road Sign Identification) pomáhá
řidiči s identifikací dopravních značek s informacemi o aktuální rychlosti, o začátku resp.
konci dálnice nebo silnice pro motorová
vozidla a o zákazu předjíždění. Podrobné informace o funkci RSI - viz viz strana 139.
Combined Instrument Panel Software
"Combined Instrument Panel Software:
Portions of this software are copyright š 2.4.3
The FreeTypeProject (www.freetype.org). All
rights reserved."
76
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Volvo Sensus
Všeobecné informace
středové konzoly. Vůz se systémem Volvo
Sensus můžete personalizovat pomocí intuitivního uživatelského rozhraní. Upravit lze nastavení vozu, systému infotainment, klimatizace
apod.
Pomocí tlačítek a ovládacích prvků na středové
konzole a pomocí pravé klávesnice* na volantu
můžete aktivovat a deaktivovat funkce a upravovat celou řadu nastavení.
Ovládací panel na středové konzole
Navigace* - NAV, viz samostatná uživatelská příručka (Silniční a dopravní informační
systém - RTI).
Systém Infotainment (RADIO, MEDIA,
TEL*), viz strana 241.
Nastavení vozu - MY CAR, viz
strana 203.
Ovládání klimatizace, viz strana 212.
Kamera parkovacího asistenta - CAM*, viz
strana 186.
Operační systém Volvo Sensus je srdcem
vašich osobních zkušeností s vozem Volvo.
Systém Volvo Sensus kombinuje různé funkce
z několika systémů ve voze a informace
z těchto systémů zobrazuje na TV obrazovce
Po stisknutí tlačítka MY CAR se zobrazí všechna nastavení související s řízením a ovládáním vozu, např. City Safety, zámky a alarm,
nastavení hodin atd.
Stisknutím tlačítka RADIO, MEDIA, TEL*,
NAV* a CAM* lze aktivovat další zdroje,
systémy a funkce, např. AM, FM1, CD, DVD*,
TV*, Bluetooth*, navigaci* a kameru parkovacího asistenta*.
Další informace o všech funkcích a systémech
najdete v příslušné kapitole uživatelské
příručky.
Software Sensus
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All rights reserved. (c) UNIX System
Laboratories, Inc. All or some portions are
derived from material licensed to the University
of California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution. Neither the
name of the <ORGANIZATION> nor the names
of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software
without specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
03
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
77
03 Prostředí řidiče
Volvo Sensus
03
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc.
Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
78
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this software
and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without
restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to whom the
Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright
notice including the dates of first publication
and either this permission notice or a reference
to http://oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be
included in all copies or substantial portions of
the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED
"AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as
contained in this notice, the name of Silicon
Graphics, Inc. shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
dealings in this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
03 Prostředí řidiče
Polohy klíče
Zasuňte a vytáhněte dálkový ovladač
s klíčem
DŮLEŽITÉ
Cizí předměty v zámku zapalování mohou
zámek zničit nebo omezit jeho funkčnost.
Úroveň
0
Nezasunujte do skříňky dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač
držte za konec s odnímatelnou čepelí klíče,
viz strana 47.
počkejte, než se vysune, a vytáhněte jej
ven ze spínače zapalování.
Spínač zapalování s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem s klíčem.
POZNÁMKA
U vozů s funkcí Keyless* se klíč nemusí
zasunovat do spínací skříňky, ale může
zůstat např. v kapse. Další informace o funkcích Keyless - viz strana 50.
Zasuňte klíč
1. Chytněte konec s vyjímatelným klíčem
a vložte klíč do spínací skříňky.
2. Zasuňte klíč tak, aby se zajistil v koncové
poloze.
V tabulce jsou uvedeny funkce, které jsou
dostupné pro jednotlivé úrovně resp. polohy
klíče.
03
Po omezenou dobu lze používat
audio systém - viz strana 240.
I
Lze používat sluneční clonu skleněné střechy, elektricky ovládaná
okna, zásuvku 12 V v prostoru pro
cestující, RTI, telefon, větrací
ventilátor a stěrače čelního skla.
II
Svítí světlomety.
Funkce na různých úrovních
Aby bylo možné používat jisté funkce s vypnutým motorem, elektrický systém vozidla lze
nastavit do 3 různých úrovní (podle polohy dálkového ovladače s klíčem) - 0, I a II. V této
příručce pro uživatele jsou jednotlivé úrovně
označeny jako "poloha klíče".
Je osvětleno počítadlo kilometrů,
hodiny a teploměr.
Lze nastavovat elektricky ovládaná sedadla.
Vytáhněte klíč
• Uchopte dálkový ovládač s klíčem,
Funkce
Varovné kontrolky/kontrolky svítí
5 sekund.
Aktivují se některé další systémy.
Vyhřívání sedáků sedadel
a zadního okna lze však aktivovat
až po nastartování motoru.
V této poloze klíče je odběr proudu z baterie startéru příliš
velký. Proto by se tato poloha
neměla používat.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
79
03 Prostředí řidiče
Polohy klíče
Výběr úrovně/polohy klíče
Nastartování a zastavení motoru
Poloha 0
Informace o startovaní/zastavení motoru, viz
strana 111.
• Odemknutí vozidla - to znamená, že elektrický systém vozidla je v poloze 0.
Poloha I
03
• Když je dálkový ovládač s klíčem zcela
zasunutý v zámku zapalování1, krátce
stiskněte START/STOP ENGINE
POZNÁMKA
K výběru úrovně I nebo II bez startování
motoru nesešlapujte brzdový/spojkový
pedál, když otáčíte klíčem do příslušné
polohy.
Poloha II
• Když je dálkový ovládač s klíčem zcela
zasunutý v zámku zapalování1, dlouze2
stiskněte START/STOP ENGINE.
Zpět do polohy 0
• Návrat do polohy 0 z polohy II nebo I krátce stiskněte START/STOP ENGINE.
Audiosystém
Další informace o funkcích audiosystému při
vyjmutém dálkovém ovladači s klíčem, viz
strana 240.
1
2
80
Není nutné u vozidel s funkcí Keyless*.
Cca. 2 sekundy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tažení vozu
Důležité informace o použití klíče dálkového
ovládání při tažení, viz strana 307.
03 Prostředí řidiče
Sedadla
Přední sedadla
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než
se rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte
během jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo
zajištěné. Zabráníte tím poranění osob
v případě prudkého brzdění nebo nehody.
Hlavovou opěrku lze nastavit do tří různých
poloh.
Sklopení opěradla předního sedadla
03
Nastavení hlavových opěrek na předních
sedadlech
Chcete-li nastavit bederní opěrku*,
otáčejte kolečkem1.
Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku
a nastavte správnou vzdálenost od volantu
a pedálů. Po nastavení zkontrolujte
správné zajištění sedadla.
Chcete li zvednou/spustit přední hranu
sedáku*, pumpujte nahoru/dolů.
Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu/dolů.
Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
Lze nastavit výšku hlavových opěrek předního
sedadla.
Chcete li zvednout/spustit sedadlo*,
pumpujte nahoru/dolů.
Nastavte hlavovou opěrku podle výšky cestujícího tak, aby byl celý zátylek podpírán, pokud
je to možné.
Ovládací panel elektricky ovládaného
sedadla*.
1
Opěradlo sedadla spolujezdce můžete sklopit
dopředu, abyste mohli převážet dlouhé
předměty.
Chcete-li nastavit výšku, stiskněte tlačítko (viz
obrázek) a opěrku posuňte nahoru nebo dolů.
Nastavte opěradlo do vzpřímené polohy.
Při sklápění opěradla zvedněte pojistky na
zadní straně opěradla.
4. Posuňte sedadlo dopředu tak, aby opěrka
hlavy byla zajištěná pod schránkou
v přístrojové desce.
Také platí pro elektricky ovládané sedadlo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
81
03 Prostředí řidiče
Sedadla
Vrácení do původní polohy se provádí v opačném pořadí.
Elektricky ovládané sedadlo*
Sedadla je možné nastavovat po určitou dobu
po odemknutí dveří dálkovým ovladačem bez
klíče ve spínací skříňce. Nastavení sedadla se
normálně provádí při poloze klíče I a může být
prováděno vždy při běžícím motoru.
VAROVÁNÍ
03
Příprava
Je-li spuštěno opěradlo předního sedadla,
nepoužívejte prostor za předním sedadlem
a za prostředním sedadlem vzadu.
Sedadlo s paměťovou funkcí*
VAROVÁNÍ
Opěradlo po vyklopení nahoru uchopte
a zkontrolujte, zda je řádně zajištěné. Zabráníte tím poranění osob v případě prudkého
brzdění nebo nehody.
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
Posunutí sedadla dopředu/dozadu
a nastavení nahoru/dolů
Úhel sklonu opěradla
Elektricky ovládaná přední sedadla jsou vybavena ochranou proti přetížení, která zasáhne,
pokud je sedadlo něčím blokováno. Pokud
k tomu dojde, přepněte zapalování do polohy
I nebo 0 a chvíli vyčkejte před dalším nastavováním sedadla.
V jednom okamžiku lze provádět pouze pohyb
jedním směrem (dopředu/dozadu/nahoru/
dolů).
82
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Uložení nastavení
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Tlačítko pro uložení nastavení
1. Nastavte sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
03 Prostředí řidiče
Sedadla
2. Během tisknutí jednoho z paměťových tlačítek držte stisknuté tlačítko, abyste uložili
nastavení.
Použití uloženého nastavení
Držte stisknuté jedno z paměťových tlačítek,
dokud se pohyb sedadla a vnějších zpětných
zrcátek nezastaví. Pokud tlačítko uvolníte,
pohyb sedadla se zastaví.
Paměť klíče* v dálkovém ovladači
s klíčem2
• Nastavte sedadlo podle potřeby.
• Zamkněte vozidlo stisknutím zamykacího
VAROVÁNÍ
Riziko rozdrcení! Zajistěte, aby si s ovládacími prvky nehrály děti. Během nastavování
sedadel se před sedadly, za sedadly a pod
sedadly nesmějí nacházet žádné předměty.
Zajistěte, aby nikomu z cestujících na
zadních sedadlech nehrozilo zachycení.
tlačítka na dálkovém ovladači, který běžně
používáte. Poloha sedadla a vnějších zpětných zrcátek se uloží do paměti dálkového
ovladače4.
• Odemkněte vozidlo (stisknutím odemykacího tlačítka na stejném dálkovém ovladači) a otevřete dveře řidiče. Sedadlo řidiče
a vnější zpětná zrcátka se automaticky
nastaví do polohy uložené v paměti dálkového ovladače (pokud bylo sedadlo posunuto od okamžiku uzamknutí vozidla).
03
Vyhřívaná sedadla
Vyhřívaná sedadla, viz strana 217.
Zadní sedadla
Paměť klíče může být aktivována/deaktivována v systému menu MY CAR pod položkou
Nastavení Nastavení vozidla Paměť
klíče. Popis systému menu, viz strana 203.
Opěrka hlavy, prostřední sedadlo, zadní
Nouzové zastavení
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek pro nastavení sedadla
nebo tlačítek paměti a pohyb sedadla se
zastaví.
Všechny dálkové ovladače mohou používat
různí řidiči k uložení nastavení sedadla řidiče
a vnějších zpětných zrcátek3. Postupujte
následovně:
2
3
4
Sedadlo se opět uvede do pohybu, aby dosáhlo polohy uložené v paměti, stisknutím tlačítka
pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Dveře řidiče musejí být otevřené.
Paměť klíče pro funkci Keyless, viz strana 52.
Pouze pokud je vůz vybaven elektricky ovládaným sedadlem s pamětí a sklopnými elektricky ovládanými vnějšími zpětnými zrcátky.
Toto nastavení nemá vliv na nastavení uložené do funkce paměti elektricky ovládaného sedadla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
83
03 Prostředí řidiče
Sedadla
Nastavte opěrku hlavy podle výšky cestujícího
tak, aby byl celý zátylek podpírán, pokud je to
možné. V případě potřeby opěrku hlavy
vysuňte.
Při zasouvání opěrky hlavy zpět dolů se musí
současně stlačit tlačítko (viz obrázek).
03
Hlavovou opěrku lze nastavit do pěti různých
poloh.
POZNÁMKA
Neseďte na prostředním sedadle, když je
opěrka hlavy zcela spuštěna dolů.
Manuální snížení vnějších opěrek hlavy,
zadní sedadlo
Zatáhněte za zajišťovací rukojeť nejblíže
k opěrce hlavy, abyste opěrku hlavy sklopili
dopředu.
• Obě části lze sklápět samostatně.
• Pokud se má sklopit celé opěradlo, musí
se jednotlivé části sklopit zvlášť.
Hlavová opěrka se pohybuje zpět manuálně.
VAROVÁNÍ
Opěrka hlavy se po sklopení nahoru musí
zajistit.
Sklopení opěradla zadního sedadla
DŮLEŽITÉ
Pokud se opěrka hlavy musí sklopit, držák
nápojů v zadním sedadle se nesmí otevřít
a na zadním sedadle nesmí být žádné
předměty. Dále nesmí být spojené bezpečnostní pásy. Jinak hrozí nebezpečí poškození čalounění zadního sedadla.
Opěradlo sedadla ze dvou částí lze složit
různými způsoby.
POZNÁMKA
Přední sedadla může být nutné tlačit
dopředu a/nebo opěradla nastavit nahoru,
aby bylo možné zadní opěradla zcela sklopit
dopředu.
84
Pokud se sklápí pravá část – uvolněte
a nastavte prostřední opěrku hlavy dolů,
viz strana 83.
Když jsou sklápěna vnější opěradla, jsou
hlavové opěrky sklopeny automaticky.
Zatáhněte za madlo pojistky
a současně sklápějte opěradlo dopředu. Čer-
03 Prostředí řidiče
Sedadla
vený indikátor na pojistce
opěradlo není zajištěno.
naznačuje, že
POZNÁMKA
Pokud se spustí opěradla, opěrky hlavy se
musí posunout mírně dopředu tak, aby
nebyly v kontaktu se sedákem.
03
Vrácení do původní polohy se provádí v opačném pořadí.
POZNÁMKA
Je-li opěradlo zvednuté, červená kontrolka
by neměla už svítit. Pokud stále svítí, opěradlo není zajištěné.
VAROVÁNÍ
Opěradlo a opěrka hlavy na zadním sedadle
se po sklopení nahoru musí řádně zajistit.
85
03 Prostředí řidiče
Volant
Nastavení
VAROVÁNÍ
Houkačka
Než se s vozem rozjedete, nastavte volant
a zajistěte jej.
U posilovače řízení s proměnlivým účinkem* lze
účinek posilovače nastavit, viz strana 233.
03
Klávesnice*
Nastavení volantu.
Houkačka.
Páka – uvolnění volantu
Houkačku spustíte stisknutím středu volantu.
Možné polohy volantu
Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak
horizontálním směru:
1. Potlačením páčky dopředu volant uvolníte.
2. Volant nastavte do polohy, která Vám
vyhovuje.
3. Potáhnutím páčky zpět zajistíte volant
v nové poloze. Je-li obtížné pákou pohybovat, zatlačte při vracení páky zároveň na
volant.
86
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Klávesnice na volantu.
Tempomat, viz strana 143
Adaptivní tempomat, viz strana 145
Ovládání audia a telefonu, viz strana 241.
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Spínače světel
Intenzita osvětlení přístrojů se nastavuje kolečkem.
Dálková/potkávací světla
Ovládání sklonu světlometů
Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout
nastavením sklonu světlometů. Snižte sklon
světlometů, pokud je vůz hodně naložen.
03
1. Nechejte motor běžet nebo nechejte elektrický systém vozidla zapnutý s klíčem
v poloze I.
Přehled, spínače světel.
Kolečko k nastavení osvětlení displeje
a přístrojů, stropního osvětlení, náladového osvětlení a osvětlení úložného prostoru ve předních dveřích*
2. Otáčením kolečka nahoru/dolů zvednete/
snížíte nastavení světlometů.
Vozidla s aktivními xenonovými světlomety*
jsou vybavena automatickým nastavováním
sklonu světlometů a proto nejsou vybavena
ovládacím kolečkem.
Zadní světlo do mlhy
Ovládací prvek světlometů a pákový přepínač.
Poloha pro světelnou houkačku
Poloha pro dálková světla
Poloha
Popis
Spínače světel
Denní světla
Kolečko1 pro ovládání sklonu světlometů
V této poloze je aktivní světelná
houkačka.
Osvětlení přístrojů
Rozdílné osvětlení displeje a přístrojů se zapíná
v závislosti na poloze klíče, viz strana 79.
Denní světla, když se s vozem
jede. Automatické přepnutí na
obrysová světla, když vůz stojí.
Osvětlení displeje se automaticky ztlumí za tmy
– citlivost se nastavuje kolečkem.
1
Není k dispozici pro vozy vybavené aktivními xenonovými světlomety*.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
87
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Poloha
03
Popis
Denní světla během jízdy přes
den. Automatické přepnutí na
tlumená světla při zhoršené viditelnosti a při aktivaci stěračů čelního skla a zadních světel do
mlhy.
Světelná houkačka
Jemně přitáhněte pákový přepínač k volantu
do polohy pro světelnou houkačku. Dálková
světla budou svítit, dokud pákový přepínač
neuvolníte.
Denní světla během dne. DRL
VAROVÁNÍ
Funkce Detekce tunelů *" aktivuje potkávací světlomety při
zhoršené viditelnosti.
Tento systém pomáhá šetřit energii - nedokáže však určit v každé situaci, kdy je denní
světlo příliš slabé nebo dostatečně silné,
např. v mlze a dešti.
Funkci lze použít pro "dálkové
světlomety s automatickou aktivací*".
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly
ve správném stavu nese vždy řidič.
V této poloze je aktivní světelná
houkačka.
Potkávací světla
Lze aktivovat dálkové světlomety.
V této poloze je aktivní světelná
houkačka.
Společnost Volvo doporučuje používat režim
, dokud dopravní situace resp. počasí
neumožní používat funkci "Dálkové světlomety
s automatickou aktivací*".
88
POZNÁMKA
Aby se spotřeba energie snížila na minimum, zadní světla se rovněž vypnou, pokud
se tlumená světla automaticky přepnou na
světla DRL.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Potkávací světla
Spínač světel v poloze AUTO.
Je-li spínač světel v poloze
, během dne
se automaticky aktivují Daytime Running
Lights (DRL). K ovládání se používá snímač
světla, který v šeru a při zhoršené viditelnosti
během dne přepne z denních světel na tlumená
světla. Potkávací světlomety se rovněž zapnou
při aktivování stěračů čelního skla a zadních
světel do mlhy.
V poloze
se potkávací světlomety aktivují
automaticky, když je šero nebo denní světlo je
příliš slabé. Potkávací světlomety se automaticky rovněž aktivují, pokud se aktivují stěrače
čelního skla nebo zadní světla do mlhy.
jsou potkávací světlomety
V poloze
vždy aktivovány, pokud běží motor nebo je
aktivní poloha klíče II.
Dálková světla
Zapnutí dálkových světlometů je možné,
pokud je spínač světel v poloze
. Dálková světla se zapínají/vypínají přitažením
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
páčkového přepínače do koncové polohy
k volantu a jeho uvolněním. Dálková světla lze
rovněž vypnout mírným přitažením páčkového
přepínače směrem k volantu.
Ve vozidlech s analogovým sdruženým
přístrojovým panelem:
Je-li aktivována funkce AHB, na displeji na
Po zapnutí dálkových světel se na přístrojové
.
desce rozsvítí kontrolka se symbolem
. Po
přístrojové desce svítí symbol
zapnutí dálkových světel se na displeji ne
přístrojové desce rozsvítí také symbol
Dálkové světlomety s automatickou
aktivací - AHB*
Ve vozidlech s digitálním sdruženým
přístrojovým panelem:
Potkávací světlomety s automatickým tlumením (Active High Beam - AHB) detekují pomocí
kamerového snímače na horní hraně čelního
skla světlomety vozidel v protisměru nebo
zadní světla vozidel vpředu a přepnou z dálkových světlometů na potkávací. Přibližně
sekundu poté, kdy kamerový snímač již dané
světlo nedetekuje, se světla přepnout zpátky
na dálkové světlomety.
.
03
Je-li aktivována funkce AHB, na displeji na
Spínač světel v poloze AUTO.
Světla AHB se zapínají/vypínají přitažením
levého páčkového přepínače do koncové
polohy k volantu a jeho uvolněním. Pokud se
zapnuté dálkové světlomety vypnou, automaticky se zapnou potkávací světlomety.
Tuto funkci lze aktivovat, pokud je spínač svě. Aktivace je možná, pokud
tel v poloze
motor běží alespoň 20 sekund a vozidlo jede
rychlostí minimálně 20 km/h.
. Pokud
přístrojové desce svítí symbol
jsou aktivovány dálkové světlomety, symbol
svítí modře.
POZNÁMKA
Povrch čelního skla před kamerovým snímačem musí být bez sněhu, ledu, mlhy
a nečistot.
Nepřipevňujte a nelepte nic na čelní sklo
před kamerový snímač - mohlo by se stát,
že se u některých systémů závislých na
kameře sníží účinnost nebo že tyto systémy
přestanou fungovat.
Ovládací prvek světlometů a pákový přepínač.
Pokud se na displeji přístrojové desky zobrazí
zpráva Aktivní dálková světla Dočasně
nedostupné Ovládejte manuálně, musíte
mezi dálkovými a potkávacími světlomety
přepínat manuálně. Přepínač světlometů však
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
89
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
může být v poloze
. Totéž platí, pokud se
zobrazí zpráva Zablok. snímačů čelního skla
Viz příručka a symbol
. Jakmile se
objeví tato zpráva, symbol
03
zhasne.
Může se stát, např. během husté mlhy nebo při
silném dešti, že funkce AHB nebude dočasně
k dispozici. Jakmile bude funkce AHB opět
k dispozici nebo jakmile senzory na čelním skle
nebudou zablokovány, zpráva zhasne a rozsvítí se symbol
.
VAROVÁNÍ
AHB pomáhá s využitím optimálního složení
světla při příznivých podmínkách.
Za manuální přepínání dálkových a potkávacích světel v případech, kdy to vyžaduje
dopravní situace nebo počasí, je vždy odpovědný řidič.
DŮLEŽITÉ
Situace, kdy může být nutné přepínat mezi
dálkovými a potkávacími světly manuálně:
•
•
•
•
•
V hustém dešti nebo v husté mlze
V namrzajícím dešti
Během sněžení a při dešti se sněhem
Při měsíčním světle
Během jízdy ve špatně osvětlených
oblastech
•
V případě, kdy vozidla v protisměru nejsou dostatečně osvětlena
•
Pokud se na vozovce nebo na krajnici
nacházejí chodci
•
Pokud se v blízkosti vozovky nacházejí
předměty s vysokou odrazivostí
•
Pokud jsou světla protijedoucích vozidel zastíněna např. svodidly
•
Pokud se nacházejí vozidla na cestách
napojujících se na vozovku, po které
jedete
•
•
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud je vozidlo vybaveno dešťovým senzorem* tento senzor detekuje změnu osvětlení,
když vozidlo vjede např. do tunelu. Potom se
světla během sekundy přepnou z denních světel na potkávací světlomety. Přibližně 20
sekund poté, kdy vozidlo vyjede z tunelu, se
znovu zapnou denní světla. Pokud vozidlo
během této doby vjede do dalšího tunelu,
přepnutí zpět na denní světla se zruší. Tím se
zabrání častému přepínání světel na vozidle.
Upozornění: Detekce tunelu funguje pouze
v případě, že přepínač světel je v poloze
.
Aktivní xenonové světlomety ABL*
Na úpatí kopce nebo v kotlině
V prudkých zatáčkách.
Další informace o omezeních kamerového
systému, viz strana 170.
90
Detekce tunelů*
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo)
a aktivovanou (vpravo) funkcí.
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Pokud je vůz vybaven aktivními xenonovými
světlomety Active Bending Lights - ABL, sleduje světlo světlometů pohyb volantu za účelem maximálního osvětlení vozovky v zatáčkách a na křižovatkách, čímž se zvyšuje bezpečnost.
Tato funkce se aktivuje automaticky při nastartování vozidla (za předpokladu, že není deaktivována v systému nabídek MY CAR). V případě
poruchy se na přístrojové desce rozsvítí kon, současně se na informačním distrolka
pleji zobrazí vysvětlující zpráva a rozsvítí další
symbol.
Symbol
Displej
Popis
Porucha
světlom.
Doporucen
servis
Systém je
vypnutý.
Pokud
zůstane
zpráva
zobrazena,
navštivte
servis.
Doporučujeme, abyste
kontaktovali
autorizovaný servis
Volvo.
Funkce je aktivní pouze za soumraku nebo tmy
a jen když se vůz pohybuje.
Tato funkce2 může být deaktivována/aktivována v systému nabídek v položce MY CAR
v nabídce Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení světel Aktiv. natáč.světlomety.
Popis systému menu, viz strana 204.
2
Obrysová světla
03
Ovládací prvek světlometů v poloze pro obrysová/
parkovací světla.
Přepněte spínač světel do polohy pro obrysová/parkovací světla (současně se rozsvítí
osvětlení registrační značky).
Je-li venku tma a otevřou se dveře zavazadlového prostoru, rozsvítí se zadní poziční světla
upozorňující vozidla vzadu. Přitom nezáleží,
v jaké poloze je regulace světlometů ani v jaké
poloze klíč je zapalování.
Aktivováno z výroby při dodání.
``
91
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Brzdové světlo
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění. Informace o výstražných brzdových
světlech a výstražné funkci ukazatelů směrů,
viz strana 128.
03
Předpisy týkající se použití zadních mlhových světel se v jednotlivých zemích liší.
pokud stisknete toto tlačítko znovu. Další informace o výstražných brzdových světlech
a výstražné funkci ukazatelů směrů, viz
strana 128.
Výstražná funkce ukazatelů směru
Ukazatele směru
Tlačítko pro výstražnou funkci ukazatelů směru.
Ukazatele směru.
Stisknutím tlačítka aktivujte výstražnou funkci
ukazatelů směru. Obě kontrolky ukazatelů
směru ve sdruženém přístrojovém panelu blikají, když používáte výstražnou funkci ukazatelů směru.
Krátké zablikání
Zadní světlo do mlhy
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy.
Zadní mlhová světla tvoří dvě světla vzadu.
Toto osvětlení může být zapnuto pouze v kombinaci s dálkovými/potkávacími světly.
Zapnut/vypnutí se provádí stisknutím tlačítka.
Při zapnutí zadního světla do mlhy se rozsvítí
na
kontrolka zadního světla do mlhy
přístrojové desce a kontrolka v tlačítku.
Zadní světlo do mlhy se vypne automaticky při
vypnutí motoru.
92
POZNÁMKA
Výstražná funkce ukazatelů směru se aktivuje
automaticky, pokud zabrzdíte vůz tak prudce,
že se aktivují nouzová brzdová světla a rychlost
klesne pod 10 km/h. Výstražná světla zůstanou
svítit, i když vůz zastaví, a automaticky se
vypnou při opětovném rozjetí vozidla nebo
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do první polohy a uvolněte jej. Ukazatele směru třikrát bliknou. Funkce může být
aktivována/deaktivována v systému menu
v položce MY CAR v menu Nastavení
Nastavení vozidla Nastavení
světel 3x bliknutí
směrovek. Popis systému menu, viz
strana 204.
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Trvalé blikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do vnější polohy.
Pákový přepínač zůstane v této poloze a je
možné jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.
Kontrolky ukazatelů směru
Kontrolky ukazatelů směru, viz strana 72.
Automatické ovládání osvětlení prostoru
pro cestující
Zadní čtecí lampičky*
Lampička na čtení, pravá strana
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující může
být zapnuto a vypnuto manuálně během
30 minut od:
03
• vypnutí motoru a přepnutí zapalování do
polohy 0
• odemknutí vozidla, pokud nebyl nastartoOsvětlení interiéru
ván motor.
Přední čtecí lampičky*
Čtecí lampičky se zapínají a vypínají krátkým
stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.
Zadní čtecí lampičky.
Jas se nastavuje podržením stisknutého tlačítka.
Jas se nastavuje podržením stisknutého tlačítka.
Lampičky se zapínají a vypínají krátkým stisknutím příslušného tlačítka.
Osvětlení nástupního prostoru* a stropní
osvětlení
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední čtecí
lampičky a stropní osvětlení.
Lampička na čtení, levá strana
Osvětlení prostoru pro cestující (osvětlení
nástupního prostoru* a stropní osvětlení) zapnutí/vypnutí
Osvětlení nástupního prostoru a stropní lampičky se zapínají nebo vypínají při otevření
nebo zavření bočních dveří.
Intenzitu osvětlení nástupního prostoru lze
měnit v systému menu MY CAR v části
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení světel Vnitřní osvětlení
Podlahové osvětlení. Vyberte Vyp., Slabé
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
93
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
03
nebo Silné. Další informace o systému menu
MY CAR, viz strana 205.
• je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
Osvětlení úložného prostoru v předních
dveřích*
• vypnutí motoru a přepnutí zapalování do
Osvětlení úložného prostoru v předních
dveřích se rozsvítí při nastartování motoru.
Osvětlení prostoru pro cestující se vypne:
Osvětlení schránky v palubní desce
• při startu motoru,
• při zamknutí vozidla.
Osvětlení schránky v palubní desce se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření víka.
Toaletní zrcátko
Osvětlení toaletního zrcátka, viz strana 236, se
zapíná a vypíná při otevření nebo zavření krytu.
Osvětlení zavazadlového prostoru
Osvětlení zavazadlového prostoru se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření dveří
zavazadlového prostoru.
Automatické ovládání osvětlení prostoru
pro cestující
Automatická funkce je aktivována, pokud svítí
kontrolka v tlačítku AUTO.
Osvětlení prostoru pro cestující se potom
zapíná a vypíná podle dále uvedeného popisu.
Osvětlení prostoru pro cestující se zapne
a zůstane zapnuté po dobu 30 sekund, pokud:
94
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
s klíčem nebo čepelí klíče, viz strany 44
nebo 47,
polohy 0.
Osvětlení prostoru pro cestující se rozsvítí
a zůstane svítit po dobu dvou minut, pokud
otevřete jedny z dveří.
Pokud je osvětlení zapnuté ručně a vůz je
zamknutý, automaticky se vypne po dvou
minutách.
Náladová světla
Pokud se vypne běžně osvětlení prostoru pro
cestující a motor běží, rozsvítí se LED dioda ve
stropní konzole vpředu, což zajistí tlumené
světlo a vyšší míru komfortu během jízdy. Díky
tomuto osvětlení jsou např. za tmy lépe vidět
předměty v úložném prostoru. Intenzitu osvětlení lze měnit v systému menu MY CAR v části
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení světel Vnitřní osvětlení
Rozptýlené osvětlení. Vyberte Vyp., Slabé
nebo Silné. Osvětlení zhasne, jakmile se motor
vypne.
Pokud je vozidlo vybaveno ve stropní konzole
pro čtecí lampičky* náladovými světly, barvu
těchto světel si můžete nastavit v systému
menu MY CAR v položce Nastavení
Nastavení vozidla Nastavení světel
Vnitřní osvětlení Rozptýlené osvětlení:
barva. Pokud zvolíte Teplota, barva se mění
od teple bílé po studenou bílou v závislosti na
teplotě ve vozidle. Rovněž si můžete vybrat
konkrétní tématické provedení displeje.
K dispozici jsou následující provedení: Frosty
White, Toscana White, Ember Gold, Red
Sunset, Rainforest, Glacier Blue a Violet
Purple. Další informace o systému menu
MY CAR, viz strana 205.
Doprovodné osvětlení při odchodu
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu.
1. Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací skříňky.
2. Přitáhněte levý pákový přepínač k volantu
do koncové polohy a uvolněte jej. Funkce
může být aktivována stejně jako světelná
houkačka, viz strana 87.
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Když je funkce aktivní, svítí potkávací světla,
parkovací světla, osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky,
stropní osvětlení interiéru a osvětlení nástupního prostoru.
Nastavení projekce světlometů
motoristů, a může být nastavena pro pravostranný nebo levostranný provoz.
Aktivní xenonové světlomety*
Projekce světlometů se nemusí seřizovat.
Doba, po kterou má bezpečnostní osvětlení
svítit, může být nastavena v systému menu
MY CAR v položce Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení světel Doba návrat.
osvětl.. Popis systému menu, viz strana 204.
Halogenové světlomety
G021151
Projekce světlometů pro halogenové světlomety je nastavena zakrytím světlometů. Může
se stát, že projekce světlometů nebude zcela
v pořádku.
Doprovodné osvětlení při příchodu
Doprovodné osvětlení při příchodu se zapíná
dálkovým ovladačem, viz strana 44, a používá
se k dálkovému zapnutí osvětlení vozu.
Projekce světlometů, levostranný provoz.
Když je funkce aktivována pomocí dálkového
ovladače, svítí potkávací světla, parkovací
světla, osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky, stropní
osvětlení interiéru a osvětlení nástupního prostoru.
Zakrytí světlometů
1. Okopírujte si šablony A a B pro vozy s levostranným řízením nebo šablony C a D pro
vozy s pravostranným řízením v měřítku
1:2viz strana 97. Použijte, například,
kopírku vybavenou funkcí zvětšování
a zkopírujte šablony v měřítku 200%.
•
•
•
•
G021152
Doba, po kterou má osvětlení při příchodu svítit, může být nastavena v systému menu
MY CAR v položce Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení světel Trvání přibliž.
osvětlení. Popis systému menu, viz
strana 204.
Projekce světlometů, pravostranný provoz.
Projekce světlometů musí být nastavena,
abyste se vyvarovali oslňování protijedoucích
03
A = levostranné řízení, pravé sklo
B = levostranné řízení, levé sklo
C = pravostranné řízení, pravé sklo
D = pravostranné řízení, levé sklo
2. Přeneste šablonu na samolepicí vodovzdorný materiál a vystřihněte ji.
3. Začněte od linie skla světlometu, viz čáry
na straně 96. Umístění samolepících
šablon na liniích s pomocí obrázku.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
95
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Umístění šablon
03
Horní řada: vozy s levostranným řízením, šablony A a B. Dolní řada: vozy s pravostranným řízením, šablony C a D.
96
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Šablony pro halogenové světlomety
03
97
03 Prostředí řidiče
Stěrače a ostřikovače
Stěrače čelního okna1
Cyklovač stěračů
Dešťový senzor*
Ovládacím kolečkem nastavte počet
setření za časovou jednotku, když je
zvolen cyklovač.
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
na čelním okně. Citlivost dešťového senzoru
může být nastavena kolečkem.
Trvalé stírání
Stěrače pracují normální rychlostí.
03
Stěrače pracují vysokou rychlostí.
Když je dešťový senzor aktivní, kontrolka v tlačítku svítí a symbol dešťového senzoru
je zobrazen v pravém displeji ve sdruženém
přístrojovém panelu.
Zapnutí a nastavení citlivosti
DŮLEŽITÉ
Stěrače čelního okna a ostřikovače čelního okna.
Dešťový senzor, zapnutý/vypnutý
Před spuštěním stěračů během zimy zkontrolujte, zda lišty stěračů nepřimrzly. Dále
musíte seškrábnout z čelního skla sníh a led.
Kolečko citlivosti/frekvence
DŮLEŽITÉ
Vypnutí stěračů čelního okna
Přesunutím pákového přepínače do
polohy 0 vypněte stěrače čelního
okna.
Jedno setření
Pohněte pákovým přepínačem
nahoru a uvolněte jej.
1
98
Pokud stěrače stírají čelní sklo, používejte
dostatečné množství kapaliny do ostřikovačů. Když stírají stěrače čelního skla, čelní
sklo musí být mokré.
Stíratko stěračů, servisní poloha
Čištění čelního skla a stíratek stěračů a výměna
stíratek - viz viz strana 343 a 359.
Při aktivaci dešťového senzoru musí být klíč
v zapalování v poloze I nebo II a pákový přepínač stěračů čelního okna musí být v poloze 0
nebo v poloze pro jedno setření.
aktivujte dešťový
Stisknutím tlačítka
senzor. Stěrače provedou jedno setření.
Posunutím pákového přepínače nahoru provedou stěrače další setření.
Otočte kolečkem nahoru pro vyšší citlivost
a dolů pro nižší citlivost. (Další setření se provádí, když je kolečko otočeno nahoru.)
Deaktivace
Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka
nebo pohybem pákového přepínače
dolů na jiný program stírání.
Výměna stírátek stěračů viz strana 343, servisní poloha, stírátko stěračů viz strana 343 a doplnění kapaliny pro ostřikovače viz strana 344.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Stěrače a ostřikovače
Dešťový senzor se automaticky vypne po vytažení dálkového ovladače ze zapalování nebo
pět minut po vypnutí motoru.
DŮLEŽITÉ
V automyčce se stěrače čelního skla mohou
spustit a poškodit. Vypněte dešťový senzor,
pokud se vozidlo pohybuje nebo pokud je
dálkový ovladač s klíčem zasunutý do
polohy I nebo II. Symbol na sdruženém
přístrojovém panelu a kontrolka na tlačítku
zhasnou.
Ostřikování světlometů a oken
Ostřikování čelního okna
Stěrače čelního okna provedou po uvolnění
pákového přepínače ještě několik setření
a ostříknou se čelní světlomety.
03
Vysokotlaké ostřikování světlometů*
Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává velké množství kapaliny. Z důvodu šetření
kapalinou jsou světlomety ostřikovány automaticky při každém pátém ostříknutí čelního
okna.
Omezené mytí
Pokud v nádrže zůstává pouze cca. 1 litr kapaliny do ostřikovačů a na displeji sdružené
přístrojové desky se zobrazí zpráva, že tuto
kapalinu máte doplnit, vypne se přívod kapaliny ke světlometům. Důvodem je přitom
úspora kapaliny, která se použije k čištění čelního skla, aby bylo přes čelní sklo dobře vidět.
Funkce ostřikování.
Stírání a ostřikování čelního skla
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením pákového přepínače směrem k volantu.
Stěrač zadního okna – cyklovač
Stěrač zadního okna – trvalé stírání
Zatlačte pákový přepínač dopředu (viz šipka na
výše uvedeném obrázku), abyste zapnuli
ostřikování a stírání zadního okna.
POZNÁMKA
Ostřikovač zadního okna je vybaven ochranou proti přehřátí. To znamená, že pokud by
mělo dojít k přehřátí, motorek se vypne. Po
jisté době (30 sekund nebo později v závislosti na venkovní teplotě a teplotě motorku)
se motorek ochladí a stěrač zadního okna
se opět spustí.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
99
03 Prostředí řidiče
Stěrače a ostřikovače
Stěrač – couvání
Pokud jsou stěrače čelního okna zapnuté
a zařadíte zpátečku, spustí se stěrač zadního
okna v režimu cyklovače2. Funkce se vypne při
vyřazení zpátečky.
03
Pokud je stěrač zadního okna již zapnutý na
trvalé stírání, nedojde k žádné změně.
POZNÁMKA
Ve vozech s dešťovými senzory se zadní
stěrač aktivuje během couvání pouze
v případě, kdy je senzor aktivován a zároveň
prší.
2
100
Tato funkce (cyklované stírání zadního okna při couvání) může být deaktivována. Doporučujeme, abyste za tím účelem využili autorizovaný servis Volvo.
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
Všeobecné informace
Čelní sklo odrážející teplo*
skla, kde není nanesena teplo odpuzující vrstva
(viz zvýrazněná oblast na obrázku nahoře).
Vrstvená skla
Toto sklo je zesílené, což poskytuje
lepší ochranu proti rozbití a zlepšenou zvukovou izolaci prostoru pro
cestující. Čelní sklo a ostatní okna*
jsou vyrobena z vrstveného skla.
Elektrické ovládání oken
03
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva*
Okna jsou pokryta vrstvou, která
zlepšuje výhled za různých povětrnostních podmínek. Údržba, viz strana 360.
DŮLEŽITÉ
Led ze skel nikdy neodstraňujte pomocí
kovové škrabky. Led ze zrcátek na dveřích
odstraňte pomocí vyhřívání zrcátek, viz
strana 104.
Plochy, kde není nanesena vrstva proti infračervenému záření (IR).
Rozměry
Ovládací panel ve dveřích řidiče.
A
65 mm
B
150 mm
Spínač pro elektrické dětské pojistky*
a odpojení elektrického ovládání zadních
oken, viz strana 60.
C
125 mm
Ovládací prvky zadních oken
Čelní sklo je opatřeno teplo odrážející vrstvou
(IR), která snižuje pronikání slunečního záření
do prostoru pro cestující.
Umístění elektronických zařízení, např. transpondéru, za sklo s teplo odpuzujícím povlakem může ovlivnit jejich funkci a výkon.
Ovládací prvky předních oken
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, aby se při zavírání oken ze
dveří řidiče nezachytil do oken nikdo
z cestujících na zadních sedadlech.
Pro zajištění optimální funkce elektronických
zařízení je nutné je umisťovat v části čelního
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
101
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
VAROVÁNÍ
Obsluha
Při zavírání zadních oken dávejte pozor, aby
okna nezachytila děti nebo ostatní cestující,
a to dokonce v případě, že používáte dálkový ovladač s klíčem.
03
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti, nezapomeňte vždy
odpojit elektricky ovládaná okna od napájení: nastavte polohu klíče 0 a když opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač
s sebou. Informace o polohách klíče - viz
strana 80.
Zavírání oken se zastaví a okna se otevřou,
pokud jejich pohybu brání jakákoli překážka.
Ochranu proti přivření je možné vypojit, pokud
bylo zavírání přerušeno, např. ledem. Poté, co
je zavírání dvakrát po sobě přerušeno, aktivuje
se ochrana proti přivření a automatická funkce
se na chvíli odpojí. Pokud budete nyní držet
stále tlačítko vytažené nahoru, můžete okno
zavřít.
POZNÁMKA
Obsluha elektricky ovládaných oken.
Jednou z možností, jak snížit pulzující hluk
větru, když jsou zadní okna otevřena, je trochu otevřít přední okna.
Obsluha bez funkce „auto“
Obsluha s funkcí „auto“
Všechna elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí ovládacího panelu na dveřích řidiče z ovládacích panelů pro ostatní dveře lze ovládat pouze elektricky ovládané okno na příslušných dveřích. Lze používat vždy pouze jeden
ovládací panel.
Aby bylo možné používat elektricky ovládaná
okna, klíč musí být v poloze alespoň I - viz
strana 79. Elektricky ovládaná okna lze ovládat
několik minut po vypnutí motoru a vytáhnutí
dálkového ovládače - nelze je však ovládat po
otevření dveří.
102
Obsluha bez funkce „auto“
Pohybujte jemně jedním z ovladačů nahoru/
dolu. Okna se pohybují nahoru/dolu tak
dlouho, dokud držíte ovladač v příslušné
poloze.
Obsluha s funkcí „auto“
Posuňte jeden z ovládacích prvků nahoru/dolu
do koncové polohy a uvolněte jej. Okno se
automaticky otevře/zavře do své koncové
polohy.
Ovládání pomocí dálkového ovladače
s klíčem a pomocí centrálního zamykání
Dálkové ovládání elektricky ovládaných oken
zvenku pomocí klíče s dálkovým ovládáním
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
nebo zevnitř pomocí centrálního zamykání - viz
strany 44 a 55.
Vnější zpětná zrcátka
Poloha zrcátek je uložena do Key memory,
když byl vůz zamknut dálkovým ovladačem
s klíčem. Při odemknutí vozu stejným dálkovým ovladačem s klíčem se zrcátka a sedadlo
řidiče nastaví do uložených poloh, jakmile
otevřete dveře řidiče.
Resetování
Pokud je akumulátor odpojen, funkce automatického otvírání musí být resetována, aby
mohla pracovat správně.
1. Mírně zvedněte přední část tlačítka, aby se
okno zavřelo do své koncové polohy,
a držte je stisknuté jednu sekundu.
VAROVÁNÍ
Ochrana před přiskřípnutím bude opět
funkční až po resetování.
Ovládací prvky vnějších zpětných zrcátek.
Nastavení
1. Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka v tlačítku svítí.
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem
uprostřed.
3. Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka
nesmí nadále svítit.
VAROVÁNÍ
Na dveřích řidiče se používá širokoúhlé
zrcátko umožňující optimální výhled. Může
se zdát, že předměty jsou dále, než se skutečně nacházejí.
1
03
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení vozidla Paměť
klíče Osobní nastavení v klíčové paměti.
Popis systému menu, viz strana 204.
2. Tlačítko krátce uvolněte.
3. Opětovně na jednu sekundu zvedněte
přední část tlačítka.
Uložení polohy1
Naklonění vnějšího zpětného zrcátka při
parkování1
Vnější zpětné zrcátko může být nakloněno
dolů, aby řidič viděl stranu ulice, např. při
parkování.
–
Zařaďte zpátečku a stiskněte tlačítko L
nebo R.
Při vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko
automaticky vrátí do své původní polohy po
cca. 10 sekundách, případně dříve stisknutím
tlačítka L nebo R
Automatické naklonění vnějšího
zpětného zrcátka při parkování1
Jakmile se zařadí zpátečka, vnější zpětné
zrcátko se automaticky nakloní dolů, aby řidič
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s pamětí, viz strana 82.
103
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
viděl stranu ulice, např. při parkování. Při
vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko za
chvíli automaticky vrátí do své původní polohy.
03
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení venkovních zrcátek Naklonit
levé zrcátko nebo Naklonit pravé zrcátko.
Popis systému menu, viz strana 204.
Automatické sklopení zrcátek při
zamknutí1
3. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
Zrcátka jsou nyní opět nastavena v neutrální
poloze.
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka*
Při parkování/průjezdu úzkou oblastí mohou
být zrcátka sklopena:
1. Současně stiskněte tlačítka L a R (musí být
zvolena poloha klíče alespoň I).
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem jsou vnější zpětná zrcátka
automaticky sklopena/vyklopena.
2. Uvolněte je po přibližně 1 sekundě. Zrcátka
se automaticky zastaví po úplném přiklopení.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení venkovních zrcátek Sklopit
zrcátko. Popis systému menu, viz strana 204.
Současným stisknutím tlačítek L a R odklopte
zrcátka. Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném odklopení.
Resetování do neutrální polohy
Zrcátka, která byla vytlačena z původní polohy
v důsledku vnějších vlivů, musejí být elektricky
resetována do neutrální polohy, aby elektrické
sklápění fungovalo správně:
Doprovodné osvětlení při odchodu
a příchodu
Světla na vnějších zpětných zrcátkách svítí,
pokud je aktivováno doprovodné osvětlení při
příchodu nebo bezpečnostní osvětlení, viz
strana 94.
1. Tlačítky L a R sklopte zrcátka.
2. Opětovně je vyklopte tlačítky L a R.
1
104
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s pamětí, viz strana 82.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vyhřívání čelního skla*, zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek
Vyhřívání čelního skla (1), zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek (2)
Vyhřívání využijete k rychlému odstranění
námrazy a zamlžení z čelního skla, zadního
okna a vnějších zpětných zrcátek.
Jedním stisknutím tlačítka se spustí vyhřívání.
Kontrolka v tlačítku signalizuje, že je funkce
aktivní. Abyste zbytečně nezatěžovali baterii,
vypněte vyhřívání, jakmile zmizí led/zamlžení.
Po jisté době se však vyhřívání vypne automaticky.
Viz kapitola "Vyhřívání čelního skla a maximální
odmražování" na straně 219.
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
Vnější zpětná zrcátka a zadní okno se automaticky odmrazí/odmlží, pokud se vozidlo startuje
při venkovní teplotě pod +9 °C. Automatické
odmražování můžete nastavit v systému menu
v položce MY CAR v menu Nastavení
Nastavení klimatu Autom. vyhřívání
zadního skla. Vyberte Zap nebo Vyp. Popis
systému menu, viz strana 204.
ovládacím prvkem, když Vás oslňují světla
vozidel jedoucích za Vámi:
Při aktivaci vyhřívání čelního skla se vypne
kompas. Po vypnutí vyhřívání čelního skla se
kompas znovu aktivuje.
Automatická změna odrazivosti*
Vnitřní zpětné zrcátko
1. Změňte odrazivost pohybem ovládacího
prvku směrem do prostoru pro cestující.
2. Návrat do normální polohy se provádí
pohybem ovládacího prvku k čelnímu
oknu.
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno zpětným zrcátkem. Ovládací prvek
není k dispozici u zrcátek s automatickou změnou odrazivosti.
Kompas* může být specifikován pouze pro
vnitřní zpětná zrcátka s automatickou změnou
odrazivosti, viz strana 106.
03
Automatické otevření do koncové polohy
Manuální otevírání do uvolnění tlačítka
Manuální zavírání do uvolnění tlačítka
Automatické zavření do koncové polohy
Skleněná střecha*
Skleněná střecha je pevná. Pokud je však klíč
v poloze I nebo II, lze clonu ovládat pomocí
ovládacích prvků na stropní konzole. Informace o polohách klíče - viz strana 79.
Nastavení odrazivosti
Manuální změna odrazivosti
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve zpětném zrcátku a oslnit řidiče. Změňte odrazivost
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
105
03 Prostředí řidiče
Kompas*
Provoz
Kalibrace
Země je rozdělena do 15 magnetických zón.
Kompas je nastaven pro geografickou oblast,
do níž je vůz dodáván. Kompas by měl být
kalibrován, pokud se vůz pohybuje přes několik magnetických zón. Postupujte následovně:
03
G030295
1. Zastavte vůz na velkém otevřeném prostranství, na němž se nenacházejí ocelové
konstrukce a vedení velmi vysokého
napětí.
2. Rozjeďte se.
Magnetické zóny.
Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem.
V pravém horním rohu zrcátka je integrován
displej, který ukazuje, na kterou světovou
stranu směřuje přední část vozu. Anglické
zkratky označují osm různých směrů: S (sever),
SV (severovýchod), V (východ), JV (jihovýchod), J (jih), JZ (jihozápad), Z (západ) a SZ
(severozápad).
Kompas se aktivuje automaticky při nastartování vozidla nebo přepnutí klíčku do polohy II,
viz strana 79. Kompas může být deaktivován/
aktivován následovně - stiskněte, např.
pomocí kancelářské sponky, tlačítko na zadní
straně zrcátka.
Při aktivaci vyhřívání čelního skla se vypne
kompas. Po vypnutí vyhřívání čelního skla se
kompas znovu aktivuje.
106
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Pro dosažení optimální kalibrace vypněte
všechny elektrické spotřebiče (klimatizace,
stěrače atd.) a zkontrolujte, zda jsou
všechny dveře zavřené.
3. Držte tlačítko na zadní straně vnitřního
zpětného zrcátka stisknuté
přibližně 6 sekund (například pomocí kancelářské sponky), dokud se neobjeví znak
C.
4. Držte tlačítko na zadní straně vnitřního
zpětného zrcátka stisknuté
cca. 3 sekundy. Objeví se číslo aktuální
magnetické zóny.
5. Stiskněte opakovaně tlačítko, dokud se
nezobrazí číslo požadované magnetické
zóny (1–15). Viz mapa magnetických zón
pro kompas.
6. Počkejte, dokud se na displeji opět nezobrazí znak C.
7. Jeďte pomalu v kruhu maximální rychlostí
10 km/h, dokud se neobjeví na displeji
směr kompasu, tím je kalibrace dokončena. Poté ujeďte 2 okruhy pro jemné doladění kalibrace.
8. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
03 Prostředí řidiče
Alcolock*
Všeobecné informace o systému
alcolock
Funkce
Baterie
Systém Alcolock1 má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu. Před nastartováním motoru se řidič
musí podrobit dechové zkoušce, při které se
zjistí, zda není pod vlivem alkoholu. Zařízení
Alcolock je kalibrováno v souladu s limitem
platným v každé zemi pro povolené množství
alkoholu.
Kontrolka Alcolock (4) indikuje stav akumulátoru:
VAROVÁNÍ
Alcolock představuje pouhou pomůcku
a nezbavuje řidiče odpovědnosti. Je to vždy
řidič, kdo je odpovědný za to, aby byl
střízlivý a jezdil s vozem bezpečně.
Provoz
Kontrolka (4)
Stav baterie
Zelená, bliká
Nabíjí se
Zelená
Plně nabitá
Žlutá
Částečně vybitá
Červená
Vybito - vložte nabíječku do držáku
nebo připojte napájecí kabel ze
schránky v palubní
desce.
Nátrubek pro dechovou zkoušku.
Spínač.
Tlačítko pro přenos.
Kontrolka stavu akumulátoru.
Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
Kontrolka označuje připravenost
k dechové zkoušce.
1
03
POZNÁMKA
Alcolock uložte vždy do držáku. Akumulátor
ve voze bude zcela nabitý a Alcolock se
aktivuje, jakmile vůz otevřete.
Nazývá se rovněž Alcoguard.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
107
03 Prostředí řidiče
Alcolock*
Uložení
se Alcolock nejdříve aktivovat pomocí spínače (2).
Výsledek dechové zkoušky
3. Vytáhněte nátrubek (1), zhluboka se nadechněte a rovnoměrně vydechujte po dobu
cca. 5 sekund, dokud neuslyšíte "cvaknutí". Výsledkem bude jedna z možností
uvedených v tabulce Výsledek dechové
zkoušky.
03
4. Pokud se tato zpráva neobjeví, mohlo se
stát, že přenos do vozu nebyl úspěšný.
V tomto případě stiskněte tlačítko (3)
a přenos spusťte ručně.
Uložení ruční jednotky a nabíječky.
• Ruční jednotka alcolock se uvolní tak, že ji
lehce zatlačíte do držáku a uvolníte vyskočí ven a můžete ji z držáku vytáhnout.
Kontrolka (5)
+ text na displeji
Popis
Zelená kontrolka
+ Alcoguard Vyhovující test
Motor lze nastartovat - nebyl naměřen
žádný alkohol.
Žlutá kontrolka
+ Alcoguard Vyhovující test
Motor lze nastartovat - naměřený
obsah alkoholu je
vyšší než
0,1 promile, ale nižší
než platná mezní
hodnota A.
Červená kontrolka
+ Nevyhovuj. test
Čekejte 1 minutu
Motor nelze nastartovat - naměřený
obsah alkoholu je
vyšší než platná
mezní hodnotaA.
5. Sklopte trysku a vložte Alcolock zpátky do
držáku.
6. Po dechové zkoušce nastartujte do
5 minut motor - jinak budete muset
zkoušku opakovat.
• Ruční jednotku vraťte do držáku tak, že ji
zatlačíte, aby zaklesla.
• Vložte ruční jednotku do držáku - takto
bude optimálně chráněna a baterie budou
stále nabité.
Před nastartováním motoru
Alcolock se aktivuje automaticky, jakmile vůz
otevřete.
1. Pokud kontrolka (6) svítí zeleně, Alcolock je
připraven k použití.
2. Vytáhněte Alcolock z držáku. Je-li Alcolock
mimo vozidlo a vozidlo je odemknuté, musí
108
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
A
Limitní hodnoty se pro jednotlivé země liší. Viz také kapitola
"Všeobecné informace o systému alcolock" na straně 107
POZNÁMKA
Po dokončení jízdy lze motor nastartovat do
30 minut, aniž by se znovu musela provádět
zkouška dechu.
03 Prostředí řidiče
Alcolock*
Nezapomeňte
Před dechovou zkouškou
Aby zařízení fungovalo správně a výsledky byly
co nejpřesnější:
• Přibližně 5 minut před dechovou zkouškou
nejezte a nepijte.
• Neostřikujte zbytečně čelní sklo - alkohol
v kapalině do ostřikovačů může způsobit,
že se naměří nesprávná hodnota.
Výměna řidiče
Aby se v případě výměny řidiče provedla nová
dechová zkouška, stiskněte na
cca. 3 sekundy současně spínač (2) a tlačítko
Send (3). Nyní vůz přejde do režimu, kdy je
startování zablokováno, a před nastartováním
motoru musí být úspěšně provedena nová
dechová zkouška.
Kalibrace a servis
Alcolock se musí kontrolovat a kalibrovat
v servisu 2každých 12 měsíců.
30 dní před termínem provedení kalibrace se
na displeji zobrazí Alcoguard Doporuč.
kalibr.. Pokud kalibrace nebude provedena do
těchto 30 dní, běžné startování motoru se
zablokuje - v tomto případě bude možné vůz
2
startovat pouze pomocí funkce Bypass, viz
strana 109 kapitola Nouzová situace.
Tuto zprávu lze vymazat stisknutím tlačítka
Send (3). Jinak zpráva zhasne automaticky po
cca. 2 minutách, ale bude se objevovat po každém nastartování motoru - trvale bude možno
tuto zprávu vymazat až při opětovné kalibrací
v servisu2.
Chladné nebo horké počasí
Čím je chladněji, tím déle trvá, než bude
zařízení Alcolock připraveno k použití:
Teplota (ºC)
Maximální doba
ohřevu (sekundy)
+10 až +85
10
-5 až +10
60
-40 až -5
180
Nouzová situace
V případě nouzové situace a v případě, kdy
Alcolock nefunguje, lze Alcolock pomocí
funkce Bypass obejít a umožnit tak řízení
vozidla.
POZNÁMKA
03
Veškeré aktivace obtoku jsou zaznamenány
do protokolu a uloženy do paměti, viz
strana 8 v kapitole Zaznamenávání údajů.
Po aktivování funkce Bypass se na displeji
zobrazí Alcoguard Vypojení povol. - tato
indikace bude svítit po celou dobu jízdy. Lze ji
vymazat pouze v servisu2.
Funkci Bypass můžete otestovat, aniž by se do
protokolu zapsala chybová zpráva. V tomto
případě proveďte všechny uvedené kroky, ale
nestartujte vůz. Chybová zpráva se vymaže,
jakmile vozidlo uzamknete.
Při teplotách pod –20 ºC nebo nad +60 ºC odebírá Alcolock více proudu. Na displeji se objeví
Alcoguard vložte napájecí kabel. V tomto
případě připojte napájecí kabel od schránky
v palubní desce a počkejte, než kontrolka (6)
začne svítit zeleně.
Je-li zařízení Alcolock nainstalováno, lze jako
možnost "obtoku" zvolit funkci Bypass nebo
Emergency. Toto nastavení lze následně změnit v servisu2.
V extrémně chladném počasí můžete dobu
ohřevu zkrátit tím, že Alcolock vezmete dovnitř.
na levém pákovém přepínači a tlačítko
výstražné funkce ukazatelů směrů po dobu
Aktivace funkce Bypass
• Současně stiskněte a podržte tlačítko OK
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
109
03 Prostředí řidiče
Alcolock*
cca. 5 sekund - na displeji se nejdříve
objeví Vypojení aktiv. Čekejte 1 minutu
a potom Alcoguard Vypojení povol..
Nyní lze motor nastartovat.
03
Text na displeji
Význam/činnost
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard Lze
zkusit znovu
Motor byl vypnutý
méně než 30 minut motor lze nastartovat, aniž by se
musela provádět
nová dechová
zkouška.
Alcoguard Jemnější výdech
Výdech byl příliš
intenzivní - vydechujte méně intenzivně.
Alcoguard Silnější
výdech
Výdech byl příliš
slabý - vydechujte
intenzivněji.
Alcoguard čekat
Předehřev
Ohřev nebyl dokončen - počkejte, než
se zobrazí Alcoguard Výdech
5 sekund.
Tuto funkci lze aktivovat několikrát. Chybovou
zprávu, která je zobrazena během jízdy, lze
vymazat pouze v servisu2.
Aktivace funkce Emergency
• Současně stiskněte a podržte tlačítko OK
na levém pákovém přepínači a tlačítko
výstražné funkce ukazatelů směrů po
cca. 5 sekund - na displeji se objeví
Alcoguard Vypojení povol.. Nyní lze
motor nastartovat.
Alcoguard Doporučen servis
Kontaktujte servis2.
Alcoguard Není
signál
Přenos není funkční
- odešlete data
ručně pomocí tlačítka (3) nebo proveďte dechovou
zkoušku znovu.
Alcoguard
Neplatný test
Zkouška nebyla
úspěšná - proveďte
dechovou zkoušku
znovu.
Alcoguard Delší
výdech
Výdech byl příliš
krátký - vydechujte
delší dobu.
Tuto funkci lze použít jednou. Poté se v servisu
musí provést resetace2.
Kontrolky a zprávy na displeji
Kromě již uvedených zpráv se na displeji sdruženého přístrojového panelu může zobrazit
rovněž:
2
110
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Startování motoru
Zážehové a vznětové motory
2. Držte spojkový pedál plně sešlápnutý1. (U
vozidel s automatickou převodovkou sešlápněte brzdový pedál.)
3. Stiskněte a následně uvolněte tlačítko
START/STOP ENGINE.
Motor spouštěče pracuje tak dlouho, dokud
motor nenastartuje nebo dokud se neaktivuje
ochrana proti přehřátí.
DŮLEŽITÉ
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým
ovladačem s klíčem a tlačítko START/STOP
ENGINE.
DŮLEŽITÉ
Nezasunujte do skříňky dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač
držte za konec s odnímatelnou čepelí klíče,
viz strana 47.
Pokud motor nenastartuje po 3 pokusech,
počkejte 3 minuty a zkuste to znovu. Pokud
počkáte, než se baterie regeneruje, zvýší se
startovací schopnost baterie.
VAROVÁNÍ
Když opouštíte vozidlo, vždy vytáhněte dálkový ovladač ze spínací skříňky a zkontrolujte, zda je nastavena poloha pro klíč 0. To
platí především v případě, pokud ve voze
zůstávají děti. Informace o funkci - viz
strana 79.
1. Vložte dálkový ovladač do spínací skříňky
a zatlačte jej do koncové polohy. Upozorňujeme, že pokud do výbavy vozu patří
alcolock, musí být před nastartováním
motoru provedena dechová zkouška
s vyhovujícími výsledky, viz strana 107.
1
POZNÁMKA
U některých druhů motorů mohou být při
startování studeného motoru volnoběžné
otáčky výrazně vyšší než běžné otáčky.
Smyslem je, aby systém emisí dosáhl co
nejdříve běžnou provozní teplotu, při které
jsou emise výfukových plynů minimální, což
přispívá k ochraně životního prostředí.
03
Keyless drive*
Při startování zážehových a vznětových motorů
proveďte kroky 2–3. Více informací o funkcí
Keyless drive, viz strana 50.
POZNÁMKA
Aby vozidlo nastartovalo, musí se v prostoru
pro cestující nebo v zavazadlovém prostoru
nacházet jeden z dálkových ovladačů s klíčem s funkcí Keyless drive*.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač z vozu
během jízdy nebo když je vůz odtahován.
Vypněte motor
Pokud chcete vypnout motor:
Za jízdy k nastartování motoru stačí stisknout tlačítko START/STOP ENGINE.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
111
03 Prostředí řidiče
Startování motoru
• Stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE motor se zastaví.
• Pokud je vozidlo vybaveno automatickou
převodovkou a přitom páka voliče není
v poloze P nebo je vozidlo v pohybu - stisknete tlačítko START/STOP ENGINE dvakrát a držte, dokud se motor nezastaví.
03
Zámek řízení
Při odemykání nebo zamykání zámku řízení lze
zaslechnout mechanický zvuk.
• Pokud se dálkový ovladač nachází ve spínací skříňce 2 a stiskne se tlačítko START/
STOP ENGINE, zámek řízení se odemkne.
• Zámek řízení se zamkne, jestliže je motor
vypnutý a dveře řidiče jsou otevřené.
Polohy klíče
Informace o polohách klíče dálkového ovladače - viz strana 79
2
112
U vozů s funkcí Keyless se dálkový ovladač musí nacházet uvnitř vozu.
03 Prostředí řidiče
Startování motoru – externí akumulátor
Asistent při rozjezdu
4. Připojte jednu svorku červeného kabelu na
kladný pól pomocného akumulátoru (1).
DŮLEŽITÉ
Opatrně připojte startovací kabel, abyste
předešli zkratu s jinými komponentami
v motorovém prostoru.
5. Otevřete svorky na předním krytu akumulátoru ve svém voze a kryt sejměte.
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte přípojky při pokusu o nastartování. Hrozí nebezpečí jiskření.
12. Odpojte propojovací kabely v opačném
pořadí - nejdříve černý a potom červený.
> Ujistěte se, že se žádná ze svorek černého kabelu nedostane do kontaktu
s kladným pólem akumulátoru nebo
svorkou červeného kabelu!
6. Připojte druhou svorku červeného kabelu
na kladný pól vozu (2).
Pokud je akumulátor vybitý, lze motor vozu
nastartovat proudem z jiného akumulátoru.
7. Připojte jednu svorku černého kabelu na
záporný pól pomocného akumulátoru (3).
Aby se předešlo zkratu nebo jinému poškození,
jsou při startování vozu s asistentem při rozjezdu doporučeny následující kroky:
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování a přepněte jej do polohy
0, viz strana 79.
2. Pomocný akumulátor musí mít napětí 12 V.
3. Je-li pomocný akumulátor nainstalován
v jiném voze, vypněte motor vozidla
s pomocným akumulátorem a zkontrolujte,
zda se tyto dva vozy navzájem nedotýkají.
VAROVÁNÍ
•
8. Druhou svorku černého propojovacího
kabelu připojte k zemnícímu bodu, např.
pravé uchycení motoru nahoře, hlava vnějšího šroubu (4).
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
9. Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek,
aby při startování nedocházelo k jiskření.
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší pokožky,
oděvu nebo zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do
očí, okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc.
10. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem.Nechte jej běžet několik minut
v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách
cca. 1500 ot./min.
03
11. Nastartujte motor ve voze s vybitou baterií.
Další informace o akumulátoru ve voze - viz
strana 346.
113
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Všeobecné informace
Manuální převodovka
nejdříve neutrál, N, potom stiskněte řadicí
páku a zařaďte R.
HSA
03
Funkce HSA (Hill Start Assist) je k dispozici pro
manuální i automatické převodovky.
• Zpětný chod řaďte pouze v případě, že
U této funkce zůstane brzdová soustava před
rozjížděním nebo couváním do kopce natlakována ještě několik sekund po přesunutí nohy
z brzdového pedálu na plynový pedál.
Indikátor převodových stupňů*
vozidlo stojí.
V souvislosti s ekologickou jízdou je nezbytné
jezdit na správný převodový stupeň a přeřazovat ve vhodný čas.
Po několika sekundách resp. jakmile řidič zrychlí, toto dočasně zabrzdění vymizí.
DŮLEŽITÉ
Provozní teplota převodovky se kontroluje,
aby nedošlo k poškození komponentů hnacího systému. Pokud hrozí přehřátí, na
přístrojové desce se rozsvítí výstražný symbol a objeví se textová zpráva. V tomto
případě postupujte podle dále doporučení.
Schéma řazení
Prohlédněte si schéma řazení na řadicí páce.
• Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
•
Když neřadíte, nenechávejte nohu na
pedálu spojky.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte parkovací brzdu - zařazení převodového stupně
nestačí k přidržení vozidla v každé situaci.
Blokování zpátečky
Blokování zpátečky brání nechtěnému
zařazení zpátečky během normální jízdy
dopředu.
114
• Dodržujte schéma řazení na řadicí páce:
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
U některých provedení je k dispozici kontrolka
GSI (Gear Shift Indicator), která řidiče upozorní,
že je vhodné zařadit další vyšší nebo nižší
převodový stupeň a snížit tak spotřebu paliva.
S ohledem např. na parametry jízdy a jízdu bez
vibrací může být však vhodné přeřadit při
vyšších otáčkách motoru. Číslo v rámečku
označuje aktuální převodový stupeň.
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Automatická převodovka Geartronic*
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka. S ohledem na bezpečnost zatáhněte parkovací brzdu - viz
strana 130.
POZNÁMKA
Aby bylo možné vozidlo uzamknout a aktivovat alarm, musí být volicí páka v poloze
P.
03
DŮLEŽITÉ
Přístrojová deska "Digital" s indikátorem převodových stupňů.
Indikátor převodových stupňů
pro mechanickou převodovku. Vždy svítí pouze jedno
označení - během běžné jízdy
svítí uprostřed.
Je-li doporučeno zařadit vyšší
nebo nižší převodový stupeň, vyšší stupeň je
označen "+" a nižší stupeň je označen "-". Na
obrázku je označení červené.
U přístrojové desky "Analogue" se zobrazí poloha převodového stupně a šipky
uprostřed sdruženého
přístrojového panelu.
Při řazení polohy P musí vozidlo stát.
D: polohy automatického řazení. +/– ( / ): polohy
manuálního řazení.
VAROVÁNÍ
Polohy páky voliče
Polohy automatického řazení
se zobrazují vpravo na přístrojové desce. (Vždy se zobrazí
pouze jedna indikace, a to
s polohou momentálně
zařazeného voliče převodů.)
V aktivní poloze svítí kontrolka S označující
"sportovní režim" ORANŽOVĚ.
P – Parkovací poloha
Pokud vůz startujete nebo parkujete, zvolte P.
Pokud chcete volicí páku vyřadit z polohy P,
musíte sešlápnout pedál brzdy.
Při parkování ve svahu vždy aktivujte parkovací brzdu - poloha P u automatické převodovky nestačí k přidržení vozidla v každé
situaci.
R – Zpátečka
Při volbě polohy R musí vůz stát.
N – Neutrál
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Zabrzďte parkovací
brzdu, když vůz stojí s pákou voliče v poloze
N.
D – Jízda
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí vyšší a nižší převodové stupně
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
115
03 Prostředí řidiče
Převodovky
03
v závislosti na úrovni akcelerace a rychlosti. Při
přesunutí páky voliče do polohy D z polohy R
musí vůz stát.
nout rychlost na vhodnou hodnotu pro zařazení
příslušného rychlostního stupně, aby se předešlo škubání a zhasnutí motoru.
Geartronic – polohy páky voliče při
manuálním řazení (+/-)
• Přesuňte páku do koncové polohy D.
Řidič může také řadit převodové stupně
manuálně prostřednictvím automatické převodovky Geartronic. Motor vozu brzdí, když je
pedál plynu uvolněn.
Do požadované polohy se u manuálního řazení
dostanete přesunutím páky z polohy D do koncové polohy u "+/-". Kontrolka "+/-" na informačním displeji změní barvu z BÍLÉ na oranžovou a v rámečku se zobrazí číslice 1 6, což
odpovídá právě zvolenému převodovému
stupni.
• Pro zařazení vyššího převodového stupně
posuňte páku dopředu směrem ke znaménku + (plus). Páku uvolněte - vrátí se do
klidové polohy + a –.
nebo
• Pro zařazení nižšího převodového stupně
posuňte páku dozadu směrem ke znaménku – (minus) a uvolněte ji.
Režim manuálního řazení "+/-" můžete zvolit
kdykoliv během jízdy.
Převodovka Geartronic automaticky zařadí
nižší rychlostní stupeň, pokud řidič nechá kles-
116
Pro návrat do automatického jízdního režimu:
POZNÁMKA
Pokud má převodovka sportovní program,
je možné řadit manuálně pouze v poloze
"+/-" posunutím páky dopředu nebo
dozadu. Indikace na informačním displeji se
změní z S na zobrazení zařazených převodových stupňů 1-6.
Geartronic - sportovní režim (S)
Sportovní program poskytuje sportovnější
charakteristiky a připouští vyšší otáčky motoru
pro převodové stupně. Současně reaguje
mnohem rychleji na sešlápnutí pedálu plynu.
Během aktivní jízdy je upřednostňováno používání nižších převodových stupňů, což vede
ke zpožděnému řazení nahoru.
Sportovní režim se zařadí přesunutím páky
z polohy D do koncové polohy "+/-". Indikace
na informačním displeji se změní z D na S.
Sportovní režim můžete zvolit kdykoliv během
jízdy.
Geartronic - zimní režim
Na kluzkých vozovkách může být rozjezd
snadnější, když je manuálně zařazen 3.převodový stupeň.
1. Sešlápněte brzdový pedál a přesuňte
řadicí páku z polohy D do koncové polohy
"+/-" – na displeji ve sdruženém přístroji se
změní indikace zařazeného převodového
stupně z D na číslici 1.
2. Řaďte až na 3. převodový stupeň dvojím
zatlačením páky směrem k + (plus) - na
displeji se změní indikátor zařazeného
převodového stupně z 1 na 3.
3. Uvolněte pedál brzdy a opatrně přidávejte
plyn.
„Zimní režim“ převodovky znamená, že vůz
jede s nižšími otáčkami motoru a omezeným
výkonem motoru na poháněná kola.
Kick-down
Pokud zcela sešlápnete pedál plynu (za polohu
normálně považovanou za plnou akceleraci),
převodovka okamžitě zařadí nižší rychlostní
stupeň. Takzvaně podřadí.
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kickdown, převodovka automaticky zařadí vyšší
rychlostní stupeň.
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Bezpečnostní funkce
Mechanické blokování řazení
Elektrické blokování převodovky –
Blokování řazení Parkovací poloha (P)
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací program převodovky je vybaven ochranným blokováním řazení dolů, které blokuje funkci kickdown.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy P do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být
v poloze II, viz strana 79.
Převodovka Geartronic neumožní řazení
nižšího rychlostního stupně/kick-down, pokud
by mělo dojít ke zvýšení otáček motoru, které
by způsobilo jeho poškození. Nic se nestane,
pokud se řidič stále pokouší takto zařadit nižší
převodový stupeň při vysokých otáčkách
motoru – zůstane zařazen původní převodový
stupeň.
Při aktivaci funkce podřazení může vůz přeřadit
i o několik rychlostních stupňů v závislosti na
otáčkách motoru. Vůz zařadí vyšší rychlostní
stupeň při dosažení maximálních otáček, aby
se předešlo poškození motoru.
Blokování řazení - Neutrál (N)
03
G021351
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo stálo
déle než 3 sekundy (bez ohledu na to, zda běží
motor), páka voliče se zablokuje.
Páka voliče převodových stupňů může být
neomezeně přesouvána mezi polohami N a D.
Ostatní polohy jsou blokovány západkou, která
se uvolňuje blokovacím tlačítkem na páce
voliče převodových stupňů.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy N do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být
v poloze II, viz strana 79.
Deaktivace automatického blokování
řazení
Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou je
možné pohybovat dopředu a dozadu mezi
polohami P, R, N a D.
Automatické blokování řazení
Automatická převodovka má speciální bezpečnostní systémy:
Parkovací poloha (P)
Stojící vůz s běžícím motorem:
Držte sešlápnutý pedál brzdy, když přesouváte
páku voliče do jiné polohy.
``
117
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Pokud je vozidlo nepojízdné, např. z důvodu
vybitého akumulátoru, musí být páka voliče
přesunuta z polohy P, aby se s vozidlem mohlo
pohybovat.
Nadzvedněte pryžovou rohož v prostoru za
středovou konzolou.
03
Stiskněte a uvolněte žluté tlačítko v konzole.
Přesuňte páku voliče z polohy P.
4. Položte pryžovou rohož na místo.
Powershift je automatická převodovka, ve
které se narozdíl od běžné automatické převodovky používají dvě paralelní mechanické
spojky. Automatická převodovka je místo toho
vybavena hydraulickým měničem točivého
momentu, který přenáší výkon z motoru na
převodovku.
informačním displeji se objeví příslušná zpráva.
K přehřátí převodovky může dojít rovněž při
pomalém popojíždění v zácpách (rychlostí
max. 10 km/h) ve svahu nebo s připojeným
přívěsem. Jakmile se vozidlo zastaví, nožní
brzda je sešlápnuta a motor běží na volnoběh,
převodovka se ochladí.
Převodovka Powershift funguje a ovládá se
podobně jako automatická převodovka
Geartronic, která je popsána v předchozí kapitole.
Přehřátí z důvodu pomalého popojíždění
v zácpách můžete zabránit postupnou jízdou:
Powershift nebo Geartronic?
Automatická převodovka Powershift*
Pokud si nejste jisti, zda je vůz vybaven převodovkou Powershift, můžete to zjistit podle
označení viz strana 368. Označení ”MPS6”
znamená, že se jedná o převodovku
Powershift –. V ostatních případech je vůz
vybaven automatickou převodovkou
Geartronic.
Nezapomeňte
D: polohy automatického řazení. +/– ( / ): polohy
manuálního řazení.
118
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dvojitá spojka v převodovce je vybavena
ochranou proti přetížení, která se aktivuje,
pokud dojde k přehřátí spojky, např. pokud vůz
stojí delší dobu ve svahu se sešlápnutým plynovým pedálem.
Je-li převodovka přehřátá, vůz se začne chvět
a vibrovat, rozsvítí se výstražný symbol a na
• Zastavte vůz a s nohou na brzdovém
pedálu počkejte, dokud se přiměřeně
nezvětší vzdálenost k vozu před vámi,
popojeďte na tuto vzdálenost a zase chvíli
počkejte s nohou na brzdovém pedálu.
DŮLEŽITÉ
Ve svahu udržujte vozidlo v klidu sešlápnutím pedálu brzdy - nesešlapujte plynový
pedál. Mohlo by dojít k přehřátí převodovky.
Důležité informace o převodovce Powershift
a odtahování - viz strana 307.
Textová zpráva a akce
V některých situacích se na displeji spolu
s kontrolkou zobrazí i zpráva.
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Kontrolka
A
Displej
Jízdní charakteristiky
Akce
Přehř. převodov. Přibrzďte
Problémy s udržením rovnoměrné rychlosti
při konstantních otáčkách motoru.
Přehřátá převodovka. Udržujte vozidlo
v klidu sešlápnutím pedálu brzdyA
Přehř. převodov. Bezp. zaparkujte
Výrazné škubání, když je vozidlo v tahu.
Přehřátá převodovka. Okamžitě s vozidlem
bezpečně zastavte.A
Chlazení převod. Nechat motor běž
Není přenášen výkon z důvodu přehřátí
převodovky.
Přehřátá převodovka. Nejrychlejší způsob
ochlazení: Nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N
nebo P, dokud zpráva nezmizí.
03
Rychlejší ochlazení: nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N nebo P, dokud zpráva nezmizí.
V tabulce jsou tři stupně seřazené podle závažnosti, pokud dojde k přehřátí převodovky. Souběžně s textem na displeji je řidič také informován, že elektronika vozidla dočasně mění
jízdní charakteristiky. V případě potřeby
dodržujte instrukce na informačním displeji.
POZNÁMKA
Příklady v tabulce neznamenají, že vozidlo
je v poruše. Indikují, že byla aktivována bezpečnostní funkce, aby nedošlo k poškození
komponentů vozidla.
VAROVÁNÍ
Pokud budete ignorovat výstražný symbol
a text Přehř. převodov. Bezp.
zaparkujte, teplota v převodovce může
stoupnout natolik, že se dočasně přeruší
přenos výkonu mezi motorem a převodovkou, čímž se zabrání funkčním poruchám
spojky - vozidlo se zastaví a nepojede do
doby, než teplota převodovky klesne na
přijatelnou hodnotu.
Text z displeje automaticky zmizí po provedení
akce nebo po jednom stisknutí tlačítka OK na
pákovém ovladači ukazatelů směru.
Více možných zpráv na displeji s příslušnými
návrhy řešení ohledně automatické převodovky, viz strana 200.
119
03 Prostředí řidiče
Eco Guide a Power*
Všeobecné informace
Okamžitá hodnota
Výkon
Tyto měřící přístroje pomáhají řidiči řídit vozidlo
maximálně hospodárně.
Zde se zobrazuje okamžitě hodnota - čím je
výsledek na stupnici vyšší, tím je spotřeba
příznivější.
Tento měřicí přístroj indikuje odběr výkonu
z motoru a spotřebovaný výkon.
Zobrazení a skrytí těchto funkcí - viz viz
strana 70.
03
Do vozidla je ukládána statistika o trase. Tuto
statistiku si můžete prohlédnout ve formě blokového schématu, viz strana 232.
EcoGuide
Tento měřicí přístroj informuje, nakolik hospodárně s vozidlem jedete.
Okamžitá hodnota se počítá na základě
rychlosti, otáček motoru, výkonu motoru
a sešlapování brzdového pedálu.
Důraz je kladen na optimální rychlost
(50-80 km/h) a nízké otáčky. Ukazatele jsou
pod akcelerací a brzděním.
Pokud jsou okamžité hodnoty velmi nízké, na
měřicím přístroji se rozsvítí červená zóna, což
znamená nežádoucí příliš velkou spotřebu.
Průměrná hodnota
Průměrná hodnota pomalu následuje za okamžitou hodnotu a znázorňuje předchozí jízdu
s vozem. Čím jsou ukazatelé na stupnici výše,
tím hospodárněji řidič jede.
Dostupný výkon motoru
Využívaný výkon motoru
Dostupný výkon
Menší ukazatel nahoře zobrazuje dostupný
výkon motoru1. Čím je výsledek na stupnici
výše, tím větší výkon je u zařazeného převodového stupně k dispozici.
Využitý výkon
Okamžitá hodnota
Průměrná hodnota
1
120
Výkon závisí na otáčkách motoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Větší ukazatel dole zobrazuje využívaný výkon
motoru1. Čím je výsledek na stupnici výše, tím
větší výkon je z motoru odebírán.
03 Prostředí řidiče
Eco Guide a Power*
Velká mezera mezi oběma ukazateli znamená
velkou výkonovou rezervu.
03
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
121
03 Prostředí řidiče
Start/Stop *
Tišší a čistší
Všeobecné informace o systému Start/
Stop
03
Péče o životní prostředí je jednou ze základních
hodnot společnosti Volvo Car Corporation,
která ovlivňuje veškeré naše činnosti. Výsledkem této orientace na výsledek je série vozidel
s koncepcí DRIVe zahrnující interakci několika
funkcí snižujících spotřebu energie. Všechny
tyto funkce mají společně za úkol snížit
spotřebu paliva a následně také emise výfukových plynů.
Motor je vypnutý - stává se tišším a čistějším...
U některých kombinací motoru a převodovky
s funkcí Start and Stop, která se zapne např.
když vozy stojí nebo čekají na semaforech motor se potom dočasně vypne a automaticky
se znovu startuje, když se má pokračovat
v cestě.
Díky funkci Start/Stop má řidič příležitost jezdit
více ekologicky - v případě potřeby se motor
automaticky vypne.
Manuální nebo automaticky
Upozorňujeme, že funkce Start/Stop reaguje
odlišně podle toho, zda se používá manuální
nebo automatická převodovka.
122
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce a provoz
Funkce Start/Stop se aktivuje
automaticky po nastartování
motoru pomocí klíče. Řidič je
upozorněn na tuto funkci krátkým rozsvícením tohoto symbolu na přístrojové desce,
zobrazením textu
Autom.Start-Stop ZAP na displeji a rozsvícením zelené kontrolky na tlačítku Zap/Vyp.
Všechny běžné systémy ve voze jako např.
osvětlení, rádio apod. fungují u motoru, který
se automaticky zastavil, zcela normálně.
Dočasně však může dojít k omezení některých
funkcí, např. k omezení otáček ventilátoru klimatizace nebo ke stažení extrémní hlasitosti
audio systému.
Automatické zastavení motoru
Motor se automaticky zastaví pouze, pokud
vůz zcela stojí:
03 Prostředí řidiče
Start/Stop *
Podmínky
A
M/AA
Vyřaďte spojku a zařaďte neutrál
a uvolněte spojkový pedál - motor
se vypne.
M
Zastavte vůz pomocí brzdového
pedálu a nohu nechejte na pedálu
- motor se automaticky zastaví.
A
Automatické nastartování motoru
Podmínky
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Na informačním displeji se rozsvítí
kontrolka AUTO START, která
potvrdí a upozorní, že došlo k automatickému
vypnutí motoru.
M/AA
S řadicí pákou v neutrálu: Sešlápněte spojkový pedál nebo plynový pedál - motor nastartuje.
Zařaďte vhodný převodový stupeň a pokračujte v jízdě.
M
Pokud se vůz nachází ze svahu,
lze postupovat rovněž následovně:
M
Další informace o systému HSA najdete na
straně 114.
Uvolněte brzdový pedál
a počkejte, než se vůz rozjede motor automaticky nastartuje,
jakmile je rychlost větší než běžná
rychlost chůze.
Uvolněte nohu z brzdového
pedálu - motor automaticky
nastartuje a může se pokračovat
v jízdě.
A
pokud řidič přesune svou nohu z brzdového
pedálu na plynový pedál, aby se mohl rozjet
poté, když se motor automaticky zastavil. Po
několika sekundách resp. jakmile řidič zrychlí,
toto dočasně zabrzdění vymizí.
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
03
Deaktivace funkce Start/Stop
V některých situacích může
být vhodně dočasně vypnout
automatickou funkci
Start/Stop jedním stisknutím
tohoto tlačítka - přitom kontrolka na tlačítku zhasne.
Vypnutí funkce Start/Stop poznáte podle toho,
že na informačním displeji zhasne kontrolka
a na několik sekund se zobrazí zpráva
Autom.Start-Stop VYP. Současně zhasne
kontrolka na tlačítku.
Funkce Start/Stop zůstane vypnuta, dokud se
znovu neaktivuje pomocí tlačítka nebo dokud
se motor opět nenastartuje pomocí klíče.
Asistent při rozjezdu HSA
Uvolněním nohy z brzdového pedálu, když vůz
stojí do svahu, se motor rovněž automaticky
nastartuje - díky funkci HSA se vůz nerozjede
zpátky.
U systému HSA ((Hill Start Assist)) zůstává tlak
v brzdovém systému dočasně k dispozici,
Omezení
Motor se automaticky nevypne
Přestože je funkce Start/Stop aktivována,
motor se automaticky nevypne, pokud:
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
123
03 Prostředí řidiče
Start/Stop *
03
124
Motor automaticky nastartuje
Podmínky
M/AA
Podmínky
M/AA
vozidlo nedosáhlo rychlost
cca. 5 km/h (= rychlá chůze) po
startování pomocí klíče nebo po
posledním automatickém zastavení.
M+A
řidič intenzivně pohne volantem.
M+A
M+A
řidič rozepne přezku bezpečnostního pásu.
M+A
filtr pevných částic ve výfukovém
systému je plný - dočasně vypojená funkce Start/Stop se aktivuje
znovu, jakmile se provede automatické čištění (viz strana 295).
cesta je velmi prudká.
M+A
Podmínky
M/AA
kapacita baterie je pod minimální
přípustnou úroveň.
M+A
k elektrickému systému vozidla je
elektricky připojen přívěs.
M+A
Okna se zamlžují.
M+A
motor nemá běžnou provozní
teplotu.
M+A
M+A
Prostředí v prostoru pro cestující
se odlišuje od nastavených hodnotB.
M+A
venkovní teplota je pod bodem
mrazu nebo je vyšší než
cca. 30°C.
M+A
Venkovní teplota klesne pod bod
mrazu nebo je vyšší než
cca. 30 °C.
M+A
prostředí v prostoru pro cestující
se liší od nastavených hodnotB to poznáte podle toho, že ventilátor běží ve vysokých otáčkách.
M+A
atmosférický tlak vzduchu je
menší než tlak odpovídající cca.
1500-2400 metrům n.m. - skutečný tlak vzduchu se mění podle
převažujících klimatických podmínek.
M+A
vůz je otočený.
M+A
M+A
venkovní teplota baterie používané ke startování je pod bodem
mrazu nebo je vyšší než
cca. 55°C.
M+A
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
A
B
C
V některých případech může motor znovu
nastartovat, aniž by řidič chtěl v jízdě pokračovat. V následujících situacích motor automaticky nastartuje, i když řidič nesešlápne spojkový pedál (u manuální převodovky) nebo
nezvedne nohu z brzdového pedálu (u automatické převodovky):
aktivuje se adaptivní tempomat
Queue Assist.
A
dveře řidiče byly otevřeny a volicí
páka je v poloze D.
A
Došlo k dočasnému vysokému
odběru proudu nebo kapacita
baterie klesne na nejnižší přípustnou úroveň.
volicí páka se vysune z polohy D
do polohy SC" nebo +/-".
A
Opakovaně je sešlapován
brzdový pedál.
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Vozidlo se systémem ECC.
Sportovní režim.
Vozidlo se začíná rozjíždět a jede
rychleji než je běžná rychlost
chůze.
M
03 Prostředí řidiče
Start/Stop *
Podmínky
A
M/AA
Zámek bezpečnostního pásu
řidiče je rozepnutý a volicí páka je
v poloze D nebo N.
A
Pohyby volantu
A
Volič řazení se přesune z polohy
D do polohy "+/-" nebo R.
A
Dveře řidiče byly otevřeny a volicí
páka je v poloze D.
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
VAROVÁNÍ
Neotevírejte kapotu motoru, pokud se
motor zastavil automaticky – motor se může
náhle automaticky spustit. Před otevřením
kapoty motor nejdříve vypněte jako obvykle
stisknutím tlačítka START/STOP ENGINE.
Motor automaticky nenastartuje
V následujících případech nedojde po automatickém vypnutí motoru k jeho automatickému
nastartování:
Podmínky
A
M/AA
Byl zařazen převod bez sešlápnutí spojky - text na displeji řidiče
upozorní, aby zařadil neutrál potom bude možné motor automaticky nastartovat.
M
Řidič není připoután, volicí páka
je v poloze P a dveře řidiče jsou
otevřené - motor musí být nastartován normálně.
A
Další informace a nastavení
03
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Nežádoucí zastavení motoru
u mechanické převodovky
Pokud nastartování nebude úspěšné a motor
se zastaví, pokračujte následovně:
1. Sešlápněte znovu spojkový pedál - motor
automaticky nastartuje.
2. V některých případech se musí zařadit
neutrál. Na informačním displeji se zobrazí
text Zařaďte neutrál
Systém menu MY CAR ve vozidle zahrnuje
pokyny, které vysvětlují části koncepce DRIVe
s několika možnými nastaveními a možnostmi
- viz strana 204.
Textová zpráva
Funkce Start/Stop může v některých
situacích kromě indikační kontrolky
rozsvítit na informačním displeji také textové
zprávy. V některých případech je třeba provést
doporučená opatření. Některé příklady jsou
uvedeny v následující tabulce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
125
03 Prostředí řidiče
Start/Stop *
Kontrolka
03
AUTOSTOP
AUTOSTOP
126
Zpráva
Info/akce
M/AA
Autom.Start-Stop ZAP
Svítí několik sekund po aktivování funkce Start/Stop.
M+A
Autom.Start-Stop VYP
Svítí několik sekund po vypnutí funkce Start/Stop.
M+A
Autom.Start-Stop Doporučen servis
Systém Start/Stop není funkční. Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
M+A
Systém řízení motoru
Provede se automatická kontrola funkcí.
M+A
Motor v režimu autom. spuštění
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na
sešlápnutí brzdového nebo spojkového pedálu.
M
Stisknout Tlačítko start
Motor automaticky nenastartuje - nastartujte motor běžně
pomocí tlačítka START/STOP ENGINE.
M
Sešlápn. spojku pro spuštění
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na
sešlápnutí spojkového pedálu.
M
Sešlápn. brzdu pro spuštění
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na
sešlápnutí brzdového pedálu.
M
Pro nastartování sešl.brzd.+spoj.
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na
sešlápnutí brzdového nebo spojkového pedálu.
M
Zařaďte neutrál
Převodový stupeň je zařazen bez sešlápnutí spojky - vyřaďte
převod a řadicí pákou zařaďte neutrál.
M
Motor v režimu autom. spuštění
Motor je připraven k automatickému nastartování - čeká se
na uvolnění brzdového pedálu.
A
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Start/Stop *
Kontrolka
A
M/AA
Zpráva
Info/akce
Pro nastartování zvolit P nebo N
Funkce Start/Stop je vypnuta - přesuňte volič řazení do
polohy N nebo P a nastartujte motor jako obvykle pomocí
tlačítka START/STOP ENGINE.
A
Stisknout Tlačítko start
Motor nestartuje automaticky - nastartujte motor jako obvykle pomocí tlačítka START/STOP ENGINE a přesuňte volič
řazení do polohy P nebo N.
A
03
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Pokud zpráva po dokončení akce nezhasne,
kontaktujte servisní dílnu - doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
127
03 Prostředí řidiče
Nožní brzda
Všeobecné informace
Vůz je vybaven dvěma brzdovými okruhy.
Pokud je jeden brzdový okruh poškozen, znamená to, že brzdy brzdí s větším zdvihem
pedálu a s vynaložením větší síly.
03
Vůz je vybaven posilovačem brzd.
VAROVÁNÍ
Posilovač brzd funguje, jenom když motor
běží.
Pokud se používá brzda, když neběží motor,
pedál je tuhý a k zabrzdění vozu musí být vyvinuta větší síla.
Ve velmi hornatém terénu nebo při jízdě s velkým zatížením mohou být brzdy odlehčeny
využitím brzdného účinku motoru. Brzdný účinek motoru je nejintenzivnější, pokud se používá při jízdě z kopce stejný převodový stupeň
jako při jízdě do téhož kopce.
Více všeobecných informací o velkém zatížení
vozu, viz strana 374.
Protiblokovací systém brzd
Vůz je vybaven systémem ABS (Anti-lock
Braking System), který předchází zablokování
kol během brzdění. Udržuje řiditelnost vozu
a usnadňuje objetí překážky. Při zásahu ABS
128
můžete pocítit vibrace pedálu brzdy. Jde
o zcela normální jev.
Po nastartování motoru a uvolnění brzdy provede systém ABS krátkou kontrolu. Další automatickou kontrolu provede systém ABS při
dosažení rychlosti 10 km/h. To se může projevit znatelnými a slyšitelnými pulzy v brzdovém
pedálu.
Nouzová brzdová světla a automatická
výstražná funkce ukazatelů směrů
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě
prudkého brzdění, aby upozornila ostatní
vozidla. Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného brzdění, kdy stále svítí.
Nouzová brzdová světla jsou aktivována při
rychlostech nad 50 km/h v případě prudkého
brzdění a v případě zásahu systému ABS. Jakmile rychlost vozidla při brzdění klesne pod
10 km/h, brzdové světlo přestane blikat
a začne normálně svítit - současně se aktivují
výstražná světla, a to do doby, než řidič zrychlí
vůz na 20 km/h nebo dokud je nezablokujete
stisknutím příslušného tlačítka, viz strana 92.
Čištění brzdových kotoučů
Nános nečistot a vody na brzdových kotoučích
může mít za následek opožděnou reakci brzd.
Toto zpoždění je minimalizováno čištěním
brzdového obložení.
Manuální čištění se doporučuje, když jsou
vozovky mokré, před delším odstavením vozu
a po mytí vozu. Proveďte je mírným brzděním
po kratší dobu při jízdě po vozovce.
Asistence při nouzovém brzdění
Funkce Asistence při nouzovém brzdění EBA
(Emergency Brake Assist) pomáhá zvýšit
brzdnou sílu a tím zkrátit brzdnou dráhu.
Systém EBA sleduje způsob brzdění řidiče a v
případě potřeby zvýší brzdnou sílu. Brzdná síla
může být zvýšena až na úroveň, kdy zasahuje
ABS. Při uvolnění tlaku na brzdový pedál se
funkce EBA přeruší.
POZNÁMKA
Je-li systém EBA aktivován, brzdový pedál
klesne nepatrně dále než obvykle - sešlápněte (držte) brzdový pedál podle potřeby.
Pokud se brzdový pedál uvolní, brzdění
bude ukončeno.
Údržba
Pokud chcete zajistit maximální spolehlivost
a bezpečnost vozidla, dodržujte servisní intervaly Volvo, které jsou uvedeny v Servisní
a záruční knížce, viz strana 330.
03 Prostředí řidiče
Nožní brzda
DŮLEŽITÉ
Pravidelně se musí kontrolovat opotřebení
komponentů brzdového systému.
Informace, jak postupovat, vám sdělí
v servisu. Další možností je požádat servis
o provedení prohlídky - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Kontrolky na sdruženém přístrojovém
panelu
Kontrolka
Popis
Svítí trvale – Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Pokud je
hladina nízká, doplňte brzdovou
kapalinu a zkontrolujte vůz,
abyste zjistili příčinu úniku
brzdové kapaliny.
VAROVÁNÍ
Pokud se současně rozsvítí
a
, může to znamenat závadu
v brzdovém systému.
Je-li hladina v nádržce s brzdovou kapalinou v tento okamžik v pořádku, opatrně
dojeďte s vozem do nejbližšího servisu
a požádejte o kontrolu brzd - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
03
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
v nádržce pod MIN, nejdříve doplňte brzdovou kapalinu a až potom můžete jet.
Musíte zjistit důvod ztráty brzdové kapaliny.
Svítí nepřerušovaně po dobu
2 sekund, při nastartovaném
motoru – v době, kdy byl motor
naposledy v chodu, se
v systému ABS vyskytla porucha.
129
03 Prostředí řidiče
Parkovací brzda
Všeobecné informace
VAROVÁNÍ
03
Při parkování ve svahu vždy aktivujte parkovací brzdu - zařazení převodového stupně
nebo poloha P u automatické převodovky
nestačí k přidržení vozidla v každé situaci.
POZNÁMKA
- Výstražná kontrolka na sdruženém
přístrojovém panelu se rozsvítí bez ohledu
na to, zda parkovací brzdu aktivujete zlehka
nebo intenzivně.
3. Uvolněte pedál nožní brzdy a ujistěte se, že
vozidlo stále stojí.
4. Pokud se vozidlo pohybuje, potáhněte
parkovací brzdu ještě pevněji.
• Při parkování vozu vždy zařaďte 1. převodový stupeň (mechanická převodovka)
nebo přesuňte páku voliče do polohy P
(automatická převodovka).
Parkování ve svahu
Je-li vůz zaparkován čelem do kopce:
• Natočte kola pryč od obrubníku.
Výstražný symbol na přístrojové desce.
Páka ruční brzdy je umístěna mezi předními
sedadly.
• Natočte kola směrem k obrubníku.
Uvolnění parkovací brzdy
Aktivace parkovací brzdy
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Mírně nadzvedněte páku, stiskněte tlačítko, spusťte páku dolu a uvolněte tlačítko.
> Výstražný symbol na přístrojové desce
zhasne.
2. Potáhněte pevně páku.
> Výstražný symbol na přístrojové desce
se rozsvítí.
130
Je-li vůz zaparkován čelem z kopce:
Pokud řidič zapomene uvolnit ruční brzdu
a rychlost vozidla překročí 10 km/h, rozsvítí se
výstražná kontrolka, ozve se zvukové upozornění a řidiče upozorní zpráva na přístrojové
desce.
03 Prostředí řidiče
HomeLinkŸ *
Všeobecné informace
VAROVÁNÍ
•
HomeLinkŸ1 je programovatelný dálkový ovladač. Je integrován do zpětného zrcátka a může
dálkově ovládat až tři různá zařízení (např. otevírání garážových vrat, alarm, venkovní a vnitřní
osvětlení atd.) a nahrazuje tak jejich vlastní dálkové ovladače. Kromě tří programovatelných
tlačítek je na panelu rovněž kontrolka.
HomeLinkŸ nelze aktivovat, pokud se vozidlo
zamyká zvenku. Další informace o systému
HomeLinkŸ najdete na www.homelink.com.
Dále můžete zatelefonovat na číslo
00 8000 466 354 65 (nebo na bezplatné číslo
+49 6838 907 277).
1
Pokud se pomocí systému HomeLinkŸ
ovládají garážová nebo příjezdová
vrata, zajistěte, aby se během pohybu
vrat nikdo nenacházel v jejich blízkosti.
•
Během programování zařízení k otevírání garážových vrat vozidlo nesmí být
v garáži.
•
Nepoužívejte HomeLinkŸ u garážových
vrat bez bezpečnostního dorazu a bezpečnostní reverzace.
Uložte si originální dálkové ovladače, abyste je
mohli naprogramovat v budoucnu (např. při
výměně vozidla nebo při použití v jiném
vozidle). Když budete vůz prodávat, doporučujeme naprogramované nastavení pro tlačítka
vymazat. Viz kapitola "Resetování tlačítek na
ovladači HomeLink®" na straně 132.
Programování ovladače HomeLinkŸ
POZNÁMKA
V některých vozidlech musí být před programováním resp. použitím systému
HomeLinkŸ zapalování zapnuto nebo musí
být v poloze "příslušenství". Pokud možno,
vložte do dálkového ovladače, který bude
nahrazen systémem HomeLinkŸ, nové
baterie. Urychlí se tím programování a zlepší
přenos rádiového systému. Před programováním se tlačítka HomeLinkŸ musí resetovat. Potom se HomeLinkŸ musí nastavit do
režimu "učení" a musí se připravit na programování.
03
1. Stiskněte a podržte tlačítko HomeLinkŸ,
dokud nebude kontrolka blikat žlutě. To
znamená, že tlačítko je připraveno na programování.
2. Nasměřujte originální dálkový ovladač
k tlačítku HomeLinkŸ, které budete programovat, a podržte je 5-30 cm od tlačítka.
Nezakrývejte kontrolku na ovladači
HomeLinkŸ.
3. Stiskněte a podržte tlačítko na původním
dálkovém ovladači. Tlačítko uvolněte, když
se barva kontrolky změní ze žluté na červenou nebo zelenou. Pokud kontrolka svítí
HomeLink a symbol domu HomeLink jsou registrované obchodní značky společnosti Johnson Controls, Inc.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
131
03 Prostředí řidiče
HomeLinkŸ *
červeně, zkuste dálkový ovládač naprogramovat znovu. Podržte původní dálkový
ovladač v jiné vzdálenosti od tlačítka
HomeLinkŸ. Zelená kontrolka potvrdí, že
programování bylo úspěšné.
03
4. Stiskněte na ovladači HomeLinkŸ tlačítko, které programujete, podržte je
stisknuté po dobu 5 sekund a potom je
uvolněte. V případě potřeby opakujte,
dokud se garážová vrata neaktivují. Pokud
se vrata neaktivují, stiskněte tlačítko na
ovladači HomeLinkŸ, který programujete,
podržte je stisknuté a zkontrolujte kontrolku.
> Nepřerušované zelené světlo: Kontrolka se rozsvítí a zůstane svítit, pokud
je tlačítko stisknuté, to znamená, že
programování je dokončeno. Garážové dveře, vrata apod. by se nyní měly
aktivovat při stisknutí naprogramovaného tlačítka na ovladači HomeLinkŸ.
Blikající zelené světlo: Kontrolka bliká,
dokud je tlačítko stisknuté. V tomto
případě pokračujte v programování
kroky 5-7 a dokončete programování
pomocí plovoucího kódu (který se zpravidla používá u otevírání garážových
vrat).
2
3
132
Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.
Kontrolka zůstane svítit, dokud je tlačítko stisknuté.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
5. Vyhledejte „programovací tlačítko2“
například na přijímači garážových dveří,
které se obvykle nachází v blízkosti držáku
antény na přijímači.
HomeLinkŸ používat také původní dálkové
ovladače.
6. Na přijímači stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu
cca. 30 sekund a následující krok musí být
proveden během této doby.
Je-li zapalování vypnuté, systém,
HomeLinkŸ bude fungovat 30 minut po
otevření dveří řidiče.
7. Dokud "programovací tlačítko" na přijímači
stále bliká, stiskněte tlačítko na ovladači
HomeLinkŸ, který programujete, podržte je
stisknuté cca. 3 sekundy a potom jej uvolněte. Opakujte sekvenci stisknout/přidržet/uvolnit až třikrát, abyste ukončili programování.
Provoz
Pokud je HomeLinkŸ kompletně naprogramován, je možné jej použít namísto samostatných
původních dálkových ovladačů.
Stiskněte naprogramované tlačítko3 a podržte
je stisknuté, dokud se neaktivují garážová
vrata, systém alarmu atd. (což může trvat
několik sekund). Samozřejmě, v případě
potřeby lze souběžně s ovladačem
POZNÁMKA
Pokud přetrvávají problémy při programování,
kontaktujte společnost HomeLinkŸ na adrese
www.homelink.com nebo zavolejte na číslo
00 8000 466 354 65 (nebo na bezplatné číslo
+49 6838 907 277).
Resetování tlačítek na ovladači
HomeLinkŸ
Resetovat lze pouze všechna tlačítka na ovladači HomeLinkŸ najednou. Tlačítka nelze resetovat samostatně. Jednotlivá tlačítka však lze
přeprogramovat, viz následující kapitola "Programování jednotlivých tlačítek".
1. Stiskněte dvě krajní tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ. Držte je stisknuté, dokud se
barva kontrolky nezmění ze žluté na červenou nebo zelenou.
2. Tlačítka uvolněte.
03 Prostředí řidiče
HomeLinkŸ *
> Ovladač HomeLinkŸ je nyní nastaven do
tzv. "režimu učení" a je připraven na
programování, viz kapitola "Programování ovladače HomeLink®" na straně
131.
03
Programování jednotlivých tlačítek
Pokud chcete přeprogramovat jedno z tlačítek
na ovladači HomeLinkŸ, postupujte následovně:
1. Stiskněte příslušné tlačítko a neuvolňujte
je.
2. Jakmile kontrolka na ovladači HomeLinkŸ
začne blikat žlutě (po cca. 10 sekundách),
uvolněte tlačítko a pokračujte krokem 2 v
části "Programování ovladače HomeLink®" na straně 131.
Další informace o ovladači HomeLinkŸ najdete
na stránce www.homelink.com, kde můžete
zanechat rovněž své připomínky. Dále můžete
zatelefonovat na číslo 00 8000 466 354 65
(nebo na bezplatné telefonní číslo
+49 6838 907 277).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
133
134
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
136
139
141
143
145
156
159
165
173
174
178
183
186
189
193
G000000
DSTC – Systém řízení stability a trakce................................................
Informace o dopravních značkách - RSI*.............................................
Omezovač rychlosti*.............................................................................
Tempomat*............................................................................................
Adaptivní tempomat*............................................................................
Funkce sledování vzdálenosti*..............................................................
City Safety™.........................................................................................
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*............................................
Driver Alert System*..............................................................................
Driver Alert System - DAC*...................................................................
Driver Alert System - Lane Keeping Aid*..............................................
Parkovací asistent*................................................................................
Parkovací kamera*................................................................................
Aktivní parkovací asistent - PAP*..........................................................
BLIS a CTA*..........................................................................................
PODPORA ŘIDIČE
04 Podpora řidiče
DSTC – Systém řízení stability a trakce
Obecné informace o DSTC
Systém řízení stability a trakce, DSTC
(Dynamic Stability & Traction Control), pomáhá
zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
Při zásahu systému během brzdění můžete
zaznamenat přerušovaný zvuk. Vůz může
akcelerovat pomaleji, než byste při sešlápnutí
pedálu plynu očekávali.
04
VAROVÁNÍ
Systém kontroly stability a trakce představuje doplněk - nezvládne všechny situace
na silnici.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných dopravních
předpisů a pravidel nese vždy řidič.
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně
omezuje hnací a brzdnou sílu působící na jednotlivá kola.
Kontrola prokluzu
Pokud hnací kola začnou na podkladu prokluzovat, tato funkce sníží výkon motoru, aby
zůstala zachována stabilita a trakce.
Systém kontroly trakce
Tato funkce je aktivní při nízkých rychlostech
přenáší hnací sílu z prokluzujícího kola na kolo,
které neprokluzuje.
Řízení vlečného momentu motoru - EDC
EDC ((Engine Drag Control)) brání nežádoucímu zablokování kol, např. při přeřazení na
nižší stupeň nebo při brzdění motorem během
jízdy na kluzkém povrchu nebo při jízdě na nižší
převodový stupeň.
Nežádoucí zablokování kol během jízdy by,
mimo jiné, mohlo snížit schopnost řidiče řídit
vozidlo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stabilizace přívěsu* – TSA
Tento systém slouží ke stabilizaci vozidla
a přívěsu, pokud dojde k rozvlnění soupravy,
viz strana 301.
POZNÁMKA
Tato funkce se deaktivuje, pokud řidič zvolí
režim Sport.
Provoz
Corner Traction Control – CTC
Systém CTC kompenzuje nedotáčivost a umožňuje v zatáčce zrychlovat více než obvykle,
aniž by došlo k prokluzování vnitřního kola. Vůz
může např. na vyspádované přístupové cestě
rychle dosáhnout běžnou dopravní rychlost.
Driver Steering Recommendation - DSR
Systém DSR (Driver Steering
Recommendation) pomáhá řidiči řídit vozidlo
ve správném směru v situacích, kdy zasáhl
systém ABS nebo se zhoršila trakce.
Funkce DSR má za úkol především pomáhat
řidiči v řízení prokluzujícího vozidla.
Funkce DSR zasáhne tak, že mírně zvýší
moment na volant ve směru, ve kterém je
136
vozidlo řízeno tak, aby byla zachována
a udržena maximální možná trakce a vozidlo
bylo stabilizováno.
Nastavení úrovně - režim Sport
Systém DSTC je vždy aktivní - nelze jej deaktivovat.
Řidič však může zvolit režim Sport umožňující
aktivnější jízdu. V režimu Sport systém detekuje, zda se plynový pedál, pohyby volantu
a zatáčení provádí aktivněji než při běžné jízdě.
Do jisté úrovně potom umožní řízený prokluz
zadní části vozidla a až potom zasáhne
a vozidlo stabilizuje.
Jestliže řidič uvolní plynový pedál a řízený prokluz ukončí, systém DSTC zasáhne a stabilizuje vozidlo.
04 Podpora řidiče
DSTC – Systém řízení stability a trakce
V režimu Sport je k dispozici maximální trakce,
pokud vozidlo uvízne nebo se rozjíždí na měkkém podkladu, např. v písku nebo hlubokém
sněhu.
1. Stiskněte na středové konzole tlačítko MY
CAR a v systému menu na displeji zvolte
My V40 DSTC. (Informace o systému
menu, viz strana 203).
Pokud chcete nastavit režim Sport, postupujte
následovně:
2. Odškrtněte políčko a vraťte se pomocí
příkazu EXIT zpátky do systému menu.
> Systém potom umožní sportovnější styl
jízdy.
Režim Sport je aktivní do doby, než jej řidič
zruší nebo vypne motor - po opětovném
nastartování motoru přejde systém DSTC zase
do běžného režimu.
Kontrolky a zprávy na displeji
KontrolkaA
Zpráva
Popis
DSTC Dočasně VYP
Činnost systému DSTC je dočasně omezena, protože je příliš vysoká teplota brzdových kotoučů. Funkce se znovu aktivuje automaticky po ochlazení brzd.
DSTC Doporucen servis
Systém DSTC je vypnutý.
04
• Zastavte vůz na bezpečném místě, vypněte motor a znovu ho nastartujte.
• Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
"Zpráva"
Na displeji rychloměru se objeví zpráva - Přečtěte si ji!
Svítící kontrolka po dobu
2 sekund.
Kontrola systému při startování motoru.
a
``
137
04 Podpora řidiče
DSTC – Systém řízení stability a trakce
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Blikající kontrolka.
Aktivuje se systém DSTC.
Je aktivován režim Sport.
A
04
138
Symboly jsou schématické.
04 Podpora řidiče
Informace o dopravních značkách - RSI*
Všeobecné informace o systému RSI
Dle situace se společně se
symbolem aktuálního omezení rychlosti může zobrazit
rovněž značka zákazu
předjíždění.
VAROVÁNÍ
Systém RSI nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných dopravních
předpisů a pravidel nese v konečném
důsledku vždy řidič.
Další značky
Provoz
04
Příklady čitelných značek souvisejících
s rychlostí1.
Funkce (RSI – Road Sign Information) pomáhá
řidiči zapamatovat si dopravní značky, kolem
kterých projel. Tento systém registruje, mimo
jiné, aktuální rychlost, začátek/konec dálnice
nebo komunikace a zákaz předjíždění.
Pokud se projede kolem značky dálnice/silnice
pro motorová vozidla a současně kolem
značky s maximální povolenou rychlostí,
systém RSI zobrazí symbol značky s maximální
povolenou rychlostí.
Příklady dalších značek1.
Zaznamenané informace o rychlosti.
Jakmile systém RSI zaznamená dopravní
značku s uvedením rychlosti, zobrazí ji na
přístrojové desce ve formě symbolu.
Někdy se pro tutéž cestu uloží různá omezení
rychlosti. V tomto případě další značka označuje podmínky, za jakých konkrétní rychlosti
platí. Část vozovky může být, například, za
deště nebo mlhy, více náchylná k nehodám.
Další značka související s deštěm se zobrazí
pouze, pokud jsou zapnuty stěrače čelního
skla.
1
Dopravní značky, které se zobrazují na přístrojové desce, závisejí na trhu. Na obrázku jsou znázorněny pouze příklady.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
139
04 Podpora řidiče
Informace o dopravních značkách - RSI*
Rychlost platnou pro sjezd
poznáte podle další značky
s šipkou. Tato šipka se
zobrazí pod symbolem, který
ukazuje rychlost.
Značky rychlosti související
s konkrétním typem další značky se zobrazují
pouze v případě, že řidič používá směrová
světla.
04
Omezená vzdálenost nebo čas dne
Některé rychlosti platí pouze
na konkrétní vzdálenosti nebo
v určitou dobu dne. Řidiče na
danou situaci upozorní
prázdný rámeček pod symbolem označujícím rychlost.
Nastavení v nabídce MY CAR
Zobrazení symbolu rychlosti na přístrojové
desce lze zablokovat. Deaktivace funkce RSI:
• Zrušte zaškrtnutí možnosti MY CAR
Nastavení Nastavení vozidla
Dopravní značky: informace a stisknutím
tlačítka EXIT, viz strana 205 se vraťte
zpátky do menu.
Varování k rychlosti
140
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Kamerový snímač funkce RSI má, podobně
jako lidské oko, jistá omezení. Další podrobnosti najdete na stránce 170.
Funkce RSI nezaznamenává značky
s nepřímými informacemi o platném omezení
rychlosti, např. značky s názvy obcí a okresů.
(Speed Alert)
Dále uvádíme příklady, kdy se může stát, že
funkce nebude fungovat správně:
Řidič může nastavit příjem varování (Speed
Alert) v případě, kdy povolenou rychlost
překročí o více než 5 km/h. Toto varování
poznáte podle symbolu s uvedením maximální
povolené rychlosti. Je-li tato rychlost překročena, symbol bude blikat.
•
•
•
•
•
Aktivace varování k rychlosti:
• Zaškrtněte možnost MY CAR Nastavení
Nastavení vozidla Výstraha:
rychlost a stisknutím tlačítka EXIT, viz
strana 205 se vraťte zpátky do menu.
Možnosti v nabídce MY CAR
Omezení
Nejasné značky
Značky umístěné v zatáčkách
Otočené nebo poškozené značky
Zakryté nebo nesprávně umístěné značky
Značky zcela nebo částečně zakryté mrazem, sněhem nebo nečistotami.
04 Podpora řidiče
Omezovač rychlosti*
Všeobecné informace o omezovači
rychlosti
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze považovat za obrácený tempomat - řidič pomocí
plynového pedálu ovládá rychlost, ale nemůže
náhodně překročit rychlost, kterou nastavil
omezovač rychlosti.
Provoz
nezobrazí požadovaná maximální rychlost
se značkou (5).
> Potom je omezovač rychlosti aktivní
a zvolená maximální rychlost se uloží do
paměti.
Zvolená rychlost
Aktivní omezovač rychlosti
Zapnutí a aktivace
Je-li omezovač rychlosti aktivní, zobrazí se
vedle nastavené maximální rychlosti na displeji
symbol (6) společně se značkou (5).
Změna rychlosti
Nejvyšší rychlost si lze zvolit a uložit do paměti,
když vůz jede nebo když stojí.
• Nastavte krátkým tisknutím tlačítka
Změna uložené rychlosti:
nebo
- každým tisknutím se nastavení
změní o +/- 5 km/h. Nastavení při posledních stisknutích se uloží do paměti.
Za jízdy
1. Stiskněte na volantu tlačítko
- zapne se
omezovač rychlosti.
> Na displeji přístrojové desky se rozsvítí
symbol (6) omezovače rychlosti.
Klávesnice na volantu a přístrojová deska (digitální
nebo analogová).
Omezovač rychlosti - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Režim standby
Aktivace a nastavení maximální rychlosti.
2. Pokud se vůz pohybuje požadovanou nejvyšší přípustnou rychlostí: Tiskněte na
volantu tlačítko
nebo
, dokud se na
displeji přístrojové desky nezobrazí požadovaná maximální rychlost se značkou (5).
> Potom je omezovač rychlosti aktivní
a zvolená maximální rychlost se uloží do
paměti.
Pokud vůz stojí
1. Stiskněte na volantu tlačítko
omezovač rychlosti.
- zapne se
2. Přetáčejte nastavení pomocí tlačítka
,
dokud se na displeji přístrojové desky
04
Seřízení o +/- 1 km/h:
• Podržte tlačítko a uvolněte je, jakmile se na
displeji přístrojové desky zobrazí požadovaná maximální rychlost se značkou (5).
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Chcete-li dočasně deaktivovat omezovač
rychlosti a nastavit jej do pohotovostního
režimu:
–
Stiskněte
.
> Značka (5) změní barvu ze ZELENÉ na
BÍLOU (Digital) nebo z BÍLÉ na ŠEDOU
(Analogue) a řidič může dočasně
překročit nastavenou maximální
rychlost.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
141
04 Podpora řidiče
Omezovač rychlosti*
Omezovač rychlosti se znovu aktivuje
.
jedním stisknutím tlačítka
Značka (5) na displeji změní barvu
z BÍLÉ na ZELENOU (Digital) nebo
z ŠEDÉ na BÍLOU (Analog) a maximální
rychlost vozidla je opět omezena.
Dočasná deaktivace pomocí plynového
pedálu
04
Na prudkých cestách se může stát, že brzdění
motorem nebude stačit a zvolená maximální
rychlost bude překročena. Řidič je na tuto skutečnost upozorněn akustickým signálem.
Signál je aktivní do doby, než řidič zpomalí pod
zvolenou maximální rychlost.
POZNÁMKA
Omezovač rychlosti lze nastavit do pohotovostního režimu také pomocí plynového
pedálu, tedy prudkým zrychlením vozidla:
–
Sešlápněte na doraz plynový pedál.
> Na displeji se zobrazí uložená maximální
rychlost s barevnou značkou (5) a řidič
může dočasně překročit nastavenou
maximální rychlost - značka (5) změní
přitom barvu ze ZELENÉ na BÍLOU
(Digital) nebo z BÍLÉ na ŠEDOU (Analogue).
Omezovač rychlosti se po uvolnění plynového pedálu automaticky znovu aktivuje a vůz zpomalí pod zvolenou/uloženou maximální rychlost - značka (5) na
displeji změní přitom barvu z BÍLÉ NA
ZELENOU (Digital) nebo z ŠEDÉ na
BÍLOU (Analogue) a maximální rychlost
vozu je opět omezena.
142
Alarm pro překročení rychlosti
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Alarm se aktivuje pouze po 5 sekundách,
pokud rychlost byla překročena minimálně
o 3 km/h za předpokladu, že během
poslední půlminuty nebylo stisknuto tlačítko
nebo
.
Deaktivace
Pokud chcete deaktivovat omezovač rychlosti:
–
Stiskněte na volantu tlačítko
.
> Nastavená značka rychlosti (5) a symbol
omezovače rychlosti (6) na displeji
zmizí. Zvolená a uložená rychlost se
vymažou z paměti a nelze pokračovat
.
stisknutím tlačítka
Nyní řidič může pomocí plynového
pedálu volit rychlost bez omezení.
04 Podpora řidiče
Tempomat*
Všeobecné informace o funkci CC
>
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá řidiči
udržovat rovnoměrnou rychlost. Výsledkem je
komfortnější jízda po dálnicích a dlouhých rovných cestách s plynulou dopravou.
Aktivace tempomatu:
• Při požadované rychlosti stiskněte na
volantu tlačítko
VAROVÁNÍ
>
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud tempomat neudržuje vhodnou rychlost resp. vzdálenost.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
Provoz
Tlačítka na volantu a displej ve vozidlech s omezovačem rychlosti1.
.
Aktuální rychlost se uloží do paměti a u
zvolené rychlosti se zobrazí tečka (5).
04
Tempomat nelze aktivovat při rychlostech
pod 30 km/h.
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
Změna rychlosti
Režim standby
Aktivace a nastavení rychlosti.
Zvolená rychlost (ŠEDÁ = pohotovostní
režim).
Aktivní tempomat - BÍLÝ symbol (ŠEDÁ
= pohotovostní režim).
Aktivace a nastavení rychlosti
1
nebo
POZNÁMKA
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Tlačítka na volantu a displej ve vozidlech bez omezovače rychlosti1.
Symbol (6) na displeji se změní z ŠEDÉ na
BÍLOU a upozorní, že tempomat je v pohotovostním režimu.
Povolení tempomatu:
Změna uložené rychlosti:
• Nastavte krátkým tisknutím tlačítka
nebo
- každým tisknutím se nastavení
změní o +/- 5 km/h. Nastavení při posledních stisknutích se uloží do paměti.
Seřízení o +/- 1 km/h:
• Podržte tlačítko a při požadované rychlosti
je uvolněte.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá
vliv na nastavení tempomatu - po uvolnění ply-
• Stiskněte na volantu tlačítko
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
143
04 Podpora řidiče
Tempomat*
nového pedálu vůz pojede nastavenou
rychlostí.
POZNÁMKA
Pokud se některé z tlačítek na tempomatu
podrží stisknuté několik minut, systém se
zablokuje a nedá se použít. Abyste mohli
tempomat znovu aktivovat, vozidlo se musí
zastavit a motor se musí restartovat.
04
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Dočasné vypojení tempomatu a nastavení do
pohotovostního režimu:
• Stiskněte
>
.
Tečka (5) a symbol (6) změní barvu z BÍLÉ
na ŠEDOU.
Automatický pohotovostní režim
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
•
•
kola ztratí trakci
sešlápnete pedál brzdy
rychlost poklesne pod cca. 30 km/h
sešlápnete spojkový pedál
se volič převodového stupně přesune do
neutrálu (u automatické převodovky)
• řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je nastavená rychlost.
144
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Řidič musí regulovat rychlost.
Vyvolání nastavené rychlosti
Opětovné aktivování tempomatu z pohotovostního režimu:
• Stiskněte na volantu tlačítko
>
.
Tečka (5) a symbol (6) změní barvu z ŠEDÉ
na BÍLOU a potom se rychlost nastaví na
naposledy uloženou rychlost.
POZNÁMKA
Nastavený nárůst rychlosti se aktivuje, jakmile se rychlost obnoví stisknutím tlačítka
.
Deaktivace
Tempomat se vypíná tlačítkem (1) na volantu
nebo vypnutím motoru - nastavená rychlost se
vymaže v paměti a nelze v ní pokračovat stisknutím tlačítka
.
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
Všeobecné informace o systému ACC
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním. Díky adaptivnímu tempomatu jsou mnohem klidnější
dlouhé jízdy po dálnicích a dlouhých rovných
cestách v plynulém dopravním provozu.
Řidič si nastaví požadovanou rychlost a časový
interval odstupu vzhledem k vozu před sebou.
Jakmile radarový detektor zjistí, že před vozem
jede pomalejší vozidlo, rychlost automaticky
upraví. Jakmile je cesta volná, vůz pojede zase
původně zvolenou rychlostí.
Pokud adaptivní tempomat vypnete nebo
nastavíte pohotovostní režim a váš vůz se
ocitne příliš blízko vozu před vámi, upozorní
řidiče na krátkou vzdálenost systém sledování
vzdálenosti Distance Warning (viz strana 156).
VAROVÁNÍ
Funkce
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí a všechny
podmínky na cestě.
Přečtěte si celou kapitolu s informacemi
o omezeních adaptivního tempomatu. Než
řidič začne adaptivní tempomat používat,
musí být s těmito informacemi seznámen.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování
bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to i v
případě, že používá adaptivní tempomat.
04
Přehled funkcí1.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Klávesnice na volantu
DŮLEŽITÉ
Údržba adaptivního tempomatu se musí
provádět pouze v servisu - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Radarový snímač
Adaptivní tempomat kombinuje tempomat
a systém koordinace vzdálenosti.
Automatická převodovka
Vozidla s automatickou převodovkou jsou
u adaptivního tempomatu vybavena zdokonalenou funkcí Queue Assistant, viz strana 150.
1
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
145
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou např.
jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících vozidel a předmětů.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
04
Vzdálenost od vozidla jedoucího před Vámi je
měřena především radarovým snímačem.
Tempomat reguluje rychlost zrychlováním
a přibrzďováním. Když jsou brzdy používány
adaptivním tempomatem, je běžné, že vydávají
určitý zvuk.
VAROVÁNÍ
Pokud brzdí tempomat, brzdový pedál se
pohne. Nepokládejte nohu pod brzdový
pedál - mohl by se zachytit.
2
146
Adaptivní tempomat sleduje vozidlo ve stejném
pruhu tak, aby byl dodržen časový interval
nastavený řidičem. Pokud radarový snímač
nevidí před sebou žádný vůz, pojede vozidlo
rychlostí nastavenou v tempomatu. To platí
rovněž v případě, pokud rychlost vozu před
vozidlem je vyšší než nastavená rychlost tempomatu.
Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji, než je
brzdná kapacita tempomatu, a řidič nebrzdí,
tempomat použije varovnou kontrolku systému
varování před kolizí a vydává varovný zvuk (viz
obrázek na straně 165), který upozorňuje
řidiče, že musí okamžitě zasáhnout.
Adaptivní tempomat napomáhá řídit rychlost
plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké
brzdění, musí řidič brzdit sám. To platí při velkých rozdílech rychlosti, nebo když vozidlo
před Vámi prudce zabrzdí. Kvůli omezení
v radarovém snímači může být brzdění neočekávané nebo nemusí nastat vůbec, viz
strana 151.
Pokud nosíte sluneční brýle nebo pokud
prudce svítí slunce, může se stát, že výstražnou kontrolku neuvidíte.
Adaptivní tempomat lze nastavit tak, aby sledoval jiný vůz při rychlosti od 30 km/h2 do
200 km/h. Pokud rychlost klesne pod
30 km/h nebo pokud příliš klesnou otáčky
motoru, tempomat přejde do pohotovostního
režimu, ve kterém automaticky nebrzdí v tomto případě musí bezpečnou vzdálenost
od vozu jedoucího vpředu zajistit sám řidič.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Adaptivní tempomat má brzdnou kapacitu,
která je ekvivalentem více než 40 % brzdného
výkonu vozu.
Funkci Queue Assistant u vozů s automatickou převodovkou lze nastavit u rychlosti v rozsahu 0-200 km/h, viz strana 150.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Tempomat upozorňuje pouze na vozidla,
která detekoval radarový snímač. Proto se
může stát, že varování nebude vydáno nebo
bude vydáno s jistým zpožděním. Nečekejte
na varování a začněte brzdit, pokud je to
třeba.
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
Nezapomeňte, že adaptivní tempomat je určen
především k jízdě po vozovkách v rovném
terénu. Pokud pojedete po cestě z prudkého
svahu, s těžkým nákladem nebo přívěsem,
může se stát, že tempomat bude mít problém
udržet správnou vzdálenost od vozidla před
vámi - v tomto případě buďte opatrní a připraveni zpomalit.
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
Provoz
Časová vzdálenost
Časová vzdálenost
Provedení klávesnice na volantu se liší podle
toho, zda vozidlo je či není vybaveno omezovačem rychlosti3.
Funkce ACC je aktivní, když kontrolka svítí
ZELENĚ (BÍLÁ = pohotovostní režim).
Funkce ACC je aktivní, když kontrolka svítí
ZELENĚ (BÍLÁ = pohotovostní režim).
S omezovačem rychlosti
BEZ omezovače rychlosti
Aktivace a nastavení rychlosti
Povolení tempomatu:
• Stiskněte tlačítko
na volantu - na displeji (6) se rozsvítí podobná BÍLÁ kontrolka
upozorňující, že tempomat je v pohotovostním režimu.
04
Aktivace tempomatu:
• Při požadované rychlosti stiskněte na
volantu tlačítko
>
3
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Tempomat- zapnuto/vypnuto nebo pohotovostní režim.
Režim standby
Časový interval - prodloužení/zkrácení.
Časový interval - prodloužení/zkrácení.
Aktivace a nastavení rychlosti.
Aktivace a nastavení rychlosti.
(Nepoužívá se)
Zelené značení při uložené rychlosti (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
Zelené značení při uložené rychlosti (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
nebo
.
Aktuální rychlost se uloží do paměti, na
displeji se přibližně na sekundu zobrazí
kolem zvolené rychlosti "lupa" a označení
(6) se změní z BÍLÉ na ZELENOU.
Pokud tento symbol změní barvu
z BÍLÉ na ZELENOU, tempomat je
aktivní a vozidlo si udržuje uloženou rychlost.
Pouze pokud se na displeji
zobrazí obrázek jiného
vozidla, je vzdálenost k vozidlu vpředu regulována tempomatem.
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
147
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
Současně je rozsah rychlosti
označen následovně:
• vyšší rychlost se ZELENÝM
označením (6) je předem
naprogramovaná rychlost
• nižší rychlost je rychlost
vozidla vpředu.
Změna rychlosti
Změna uložené rychlosti:
04
• Nastavte krátkým tisknutím tlačítka
nebo
- každým tisknutím se nastavení
změní o +/- 5 km/h. Nastavení při posledních stisknutích se uloží do paměti.
POZNÁMKA
Pokud se některé z tlačítek na tempomatu
podrží stisknuté několik minut, systém se
zablokuje a nedá se použít. Abyste mohli
tempomat znovu aktivovat, vozidlo se musí
zastavit a motor se musí restartovat.
V některých situacích se tempomat neaktivuje. V tomto případě se na displeji zobrazí
Tempomat Není k dispoz., viz
strana 154.
Nastavení časového intervalu
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu vpředu.
Na displeji se zobrazuje 1-5
vodorovných čar - čím je jich
více, tím je časový interval
delší. Jedna čára odpovídá
cca. 1 sekundě, 5 čar - cca.
Pokud se před stisknutím tlačítka
/
rychlost zvýší sešlápnutím plynového
pedálu, do tempomatu se uloží rychlost,
kterou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka.
Seřízení o +/- 1 km/h:
• Podržte tlačítko a při požadované rychlosti
je uvolněte.
3 sekundám.
• Otočte kolečko na ovládacím prvku na
Při nízké rychlosti, když jsou vzdálenosti
krátké, adaptivní tempomat mírně prodlouží
časový interval.
Adaptivní tempomat umožňuje měnit časový
interval v určitých situacích, aby vůz mohl sle-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nezapomeňte, že v případě krátkého časového
intervalu musí řidič, pokud vyvstane nepředvídaný dopravní problém, reagovat rychle.
Stejný symbol se zobrazí také při aktivaci
systému sledování vzdálenosti, viz
strana 156.
POZNÁMKA
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů
přípustné.
Pokud se zdá, že aktivovaný tempomat
nereaguje, důvodem může být skutečnost,
že časová vzdálenost k vozidlu vpředu brání
zvýšit rychlost vozidla.
Čím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná
vzdálenost v metrech pro daný časový interval.
Nastavení/změna časové vzdálenosti:
( )
volantu (nebo použijte tlačítka
u vozidel bez omezovačů rychlosti).
148
dovat vozidlo jedoucí před ním plynule a komfortně.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Dočasné vypojení tempomatu a nastavení do
pohotovostního režimu.
• Stiskněte na volantu tlačítko
Tato kontrolka a označení uložení
rychlosti potom změní barvu ze
ZELENÉ na BÍLOU.
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
Klávesnice bez omezovače rychlosti*
Dočasné vypojení tempomatu a nastavení do
pohotovostního režimu.
• Stiskněte na volantu tlačítko
.
Pohotovostní režim v důsledku zásahu
řidiče
Tempomat se dočasně vypojí a přejde automaticky do pohotovostního režimu, pokud:
• sešlápnete pedál brzdy
• spojkový pedál je sešlápnutý déle než
1
minutu4
• se volič převodového stupně přesune do
polohy N (automatická převodovka)
• řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je nastavená rychlost.
Řidič musí regulovat rychlost.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá
vliv na nastavení tempomatu - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla
naposledy uložena.
Automatický pohotovostní režim
strana 136). Pokud některý z těchto systému
přestane pracovat, tempomat se automaticky
deaktivuje.
V případě automatické deaktivace se ozve signál a na displeji se zobrazí zpráva Tempomat
Zrušeno. V tomto případě musí řidič zasáhnout a upravit rychlost a vzdálenost k vozu
před sebou.
K automatické deaktivaci může dojít, když:
•
•
•
•
•
•
•
řidič otevře dveře
řidič si sundá bezpečnostní pás
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
Předjíždění jiného vozidla
Pokud vozidlo jede za jiným vozem a řidič
pomocí směrových světel6 naznačí, že bude
předjíždět, tempomat mu umožní krátce zrychlit a dojet vůz vpředu.
04
Tato funkce je aktivní při rychlostech vyšších
než 70 km/h.
rychlost poklesne pod 30 km/h5
kola ztratí trakci
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým
sněhem nebo hustým deštěm (jsou zablokovány radarové vlny).
Vyvolání nastavené rychlosti
Tempomat v pohotovostním režimu lze aktivovat stisknutím tlačítka
na volantu - rychlost
se nastaví na naposledy uloženou hodnotu.
Adaptivní tempomat je závislý na dalších
systémech, např. na systému DSTC (viz
4
5
6
POZNÁMKA
Nastavený nárůst rychlosti se aktivuje, jakmile se rychlost obnoví stisknutím tlačítka
.
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že tato funkce může být
aktivována ve více situacích než jen při
předjíždění, např. když se používá ukazatel
směru k označení změny jízdního pruhu
nebo k vyjetí na jinou cestu - v tomto
případě vozidlo krátce zrychlí.
Deaktivace
Klávesnice s omezovačem rychlosti
Adaptivní tempomat se vyřazuje krátkým
stisknutím tlačítka
na volantu. Nastavená
Vyřazení a přeřazení vyššího nebo nižšího stupně nemá vliv na režim standby.
Neplatí pro vozidla s funkcí Queue Assistant - tato vozidla rovnou zastaví.
U vozidla s levostranným řízením bliká pouze levá strana. U vozidla s pravostranným řízením bliká pouze pravá strana.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
149
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
rychlost je vymazána a nemůže být opětovně
.
vyvolána stisknutím tlačítka
Klávesnice bez omezovače rychlosti
Krátkým stisknutím tlačítka
na volantu se
tempomat nastaví do pohotovostního režimu.
Dalším krátkým stisknutím se tempomat deaktivuje. Nastavená rychlost je vymazána
a nemůže být opětovně vyvolána stisknutím
tlačítka
.
vesnice bez omezovače rychlosti". Při dalším
zapnutí systému, bude aktivována funkce
ACC.
POZNÁMKA
Queue Assistant
Ve vozech s automatickou převodovkou je
adaptivní tempomat doplněn funkcí Queue
Assist (tato funkce je označována také jako
"Queue Assist").
Queue Assistant nabízí následující možnosti:
04
Přepnutí z ACC na CC
• Rozšířený rozsah rychlosti - také pod 30
Stisknutím tlačítka můžete deaktivovat adaptační prvek (systém sledování vzdálenosti)
v tempomatu. V tomto případě bude vozidlo
udržovat pouze nastavenou rychlost.
• Změna cíle
• Automatické brzdění se u stojícího vozu
• Podržte stisknuté tlačítko
na volantu kontrolka na displeji se změní z
na
.
>
Tím se aktivuje standardní tempomat CC
(Cruise Control), viz strana 143.
U automatické převodovky může tempomat
sledovat jiné vozidlo v rozsahu 0-200 km/h.
km/h a v klidu
vypne
Upozorňujeme, že nejnižší rychlost, kterou lze
u tempomatu nastavit, je 30 km/h - přestože
tempomat dokáže sledovat jiné vozidlo až do
zastavení, nelze nastavit nižší rychlost.
Aby se tempomat aktivoval, když je rychlost
nižší než 30 km/h, musí se vozidlo vpředu
nacházet v přiměřené vzdálenosti.
Pokud se vůz na chvílí zastaví, např. při popojíždění v pomalém provozu nebo na semaforu,
v jízdě se po krátkých zastávkách automaticky
pokračuje do cca. 3 sekund - pokud by trvalo
déle, než se vůz vpředu rozjede, tempomat se
vypojí a přejde do pohotovostního režimu
s automatickým brzděním. V tomto případě
musí řidič tempomat znovu aktivovat. K dispozici jsou tyto možnosti:
• Stiskněte na volantu tlačítko
.
nebo
• Sešlápněte plynový pedál.
Větší rozsah rychlosti
>
VAROVÁNÍ
Po přepnutí z režimu ACC na CC vozidlo již
automaticky nebrzdí - pouze sleduje nastavenou rychlost.
Přepnutí z CC zpět na ACC
Deaktivujte funkci CC tak, že 1x-2x stisknete
tlačítko
. Viz popis v kapitole "Vypnutí - klá-
150
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Pokud chcete aktivovat tempomat, musí být
zavřené dveře řidiče a řidič musí být připoutaný.
Tempomat potom bude pokračovat ve sledování vozu před sebou.
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
POZNÁMKA
Funkce Queue Assist udrží vozidlo na místě
maximálně 4 minuty - potom se brzdy
uvolní.
Viz další informace v části "Vypnutí automatického brzdění stojícího vozidla".
VAROVÁNÍ
Pokud tempomat sleduje vůz, který se
pohybuje rychlostí větší než 30 km/h,
a změní cíl z pohybujícího se vozidla na stojící vozidlo, tempomat bude stojící vozidlo
ignorovat a nastaví uloženou rychlost.
•
Řidič musí sám zasáhnout a zabrzdit.
Změna cíle
1. Akustický alarm (cinkání) a textová
zpráva.
2. Rovněž začne blikat výstražná kontrolka na čelním skle.
Tempomat se odpojí a přejde do pohotovostního režimu, pokud:
3. Dojde k "ostrému" zabrzdění.
není jistý, zda cílový objekt je stojící vozidlo
nebo jiný předmět, např. retardér.
• rychlost klesne pod 5 km/h a vozidlo
Pokud tempomat sleduje vůz, který se pohybuje rychlostí menší než 30 km/h, a změní cíl
na stojící vozidlo, tempomat zpomalí podle stojícího vozidla.
Řidič je na tuto skutečnost postupně upozorňován s narůstající intenzitou:
Automaticky pohotovostní režim se
změnou cíle
• rychlost klesne pod 5 km/h a tempomat si
Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může se
objevit stojící vozidlo.
DŮLEŽITÉ
Funkce Queue Assist udrží vozidlo na místě
maximálně 4 minuty - potom se brzdy
uvolní.
vpředu odbočí, takže jej tempomat již
nesleduje.
04
Také v následujících situacích funkce Queue
Assist uvolní brzdový pedál a přejde do pohotovostního režimu:
• řidič má nohu na pedálu brzdy
• se volič převodových stupňů přeřadí do
polohy P, N nebo R
Ukončení automatického brzdění
v klidovém stavu
• řidič nastaví tempomat do pohotovostního
V následujících situacích funkce Queue Assist
automaticky zabrzdí do klidového stavu:
• je aktivována parkovací brzda.
• řidič otevře dveře
• řidič si sundá bezpečnostní pás
To znamená, že se brzdy uvolní a vozidlo se
začne rozjíždět - proto musí řidič zasáhnout
a zabrzdit sám, aby se vozidlo udrželo na
místě.
režimu
Radarový snímač a jeho omezení
Kromě adaptivního tempomatu se u následujících funkcí používá radarový snímač:
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
151
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
• Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd, viz strana 165
• Funkce sledování vzdálenosti, viz
strana 156.
Radarový snímač má za úkol detekovat osobní
a nákladní vozidla, která se pohybují ve stejném jízdním pruhu a ve stejném směru.
Úpravy radarového snímače by mohly vyústit
v nelegální používání.
04
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí a všechny
podmínky na cestě.
Přečtěte si celou kapitolu s informacemi
o omezeních adaptivního tempomatu. Než
řidič začne adaptivní tempomat používat,
musí být s těmito informacemi seznámen.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování
bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to i v
případě, že používá adaptivní tempomat.
VAROVÁNÍ
Před mřížku chladiče se nesmí montovat
příslušenství ani jiné předměty jako např.
přídavná světla.
• pokud je rychlost vozidla jedoucího před
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou např.
jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících vozidel a předmětů.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
Schopnost radarového snímače detekovat
vozidla jedoucí před ním je výrazně snížena:
• pokud je radarový snímač zablokovaný
a nemůže detekovat jiná vozidla, např.
v hustém dešti nebo sněhové břečce, nebo
pokud se před radarovým snímačem
nahromadilo více různých předmětů.
152
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Prostor před radarovým senzorem musí být
čistý - viz strana "Údržba" 169
Vámi výrazně odlišná od Vaší vlastní
rychlosti.
Příklady situací, kdy tempomat
nefunguje optimálně
Radarový snímač má omezené zorné pole.
V některých případech není druhý vůz detekován nebo detekce proběhne později, než by
měla.
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
Někdy radarový snímač detekuje s jistým
zpožděním vozidla v těsné blízkosti, např.
vozidlo, které jede mezi Vaším vozem
a vozidly před Vámi.
V této tabulce jsou uvedeny možné příčiny
zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi.
Malá vozidla, jako jsou motocykly nebo
vozidla, která nejedou uprostřed jízdního
pruhu, mohou zůstat nedetekovaná.
V zatáčkách může radarový snímač detekovat špatné vozidlo nebo může ztratit
detekované vozidlo z dohledu.
04
Zjišťování a odstraňování závad
Jestliže se na displeji zobrazí zpráva Radar
zablokován Viz manuál, znamená to, že signály z radarového snímače jsou zablokovány
a že vozidla vepředu nemohou být detekována.
Dále to znamená, že adaptivní tempomat,
systém sledování vzdálenosti a varování před
kolizí s funkcí automatické aktivace brzd jsou
nefunkční.
Zorné pole ACC
Příčina
Akce
Povrch radaru v mřížce je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo sněhem.
Očistěte povrch radaru v mřížce od nečistot, ledu a sněhu.
Hustý déšť nebo sněžení blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
153
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
Příčina
Akce
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje, když je vozovka velmi mokrá
nebo zasněžená.
Povrch radaru byl očištěn, avšak zpráva je stále zobrazena.
Čekejte. Může trvat několik minut, než radar „zjistí“, že již není zablokován.
Kontrolky a zprávy na displeji
04
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Kontrolka je BÍLÁ
Adaptivní tempomat je nastaven do pohotovostního režimu.
Kontrolka je ZELENÁ
Vozidlo si udržuje uloženou rychlost.
Manuálně se volí standardní tempomat.
DSTC Normální, povolení jízdy
Adaptivní tempomat lze aktivovat až po nastavení systému DSTC do normální polohy - viz
strana 136.
Tempomat Zrušeno
Adaptivní tempomat je deaktivován - rychlost musí regulovat sám řidič.
Tempomat Není k dispoz.
Adaptivní tempomat nemůže být aktivován.
Důvodem může být:
• je příliš vysoká teplota brzd
• radarový snímač je zakrytý, např. mokrým sněhem nebo hustým deštěm.
154
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Radar zablokován Viz manuál
Adaptivní tempomat je dočasně odpojen.
• Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší
nebo když se před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Řidič si potom může zvolit běžný tempomat (CC), viz strana 150 - na displeji se zobrazí informace o dostupných možnostech.
Omezení radarového snímače, viz strana 151.
Tempomat Nutný servis
04
Adaptivní tempomat je odpojen.
• Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Sešl. Brzdu pro přidržení + akustický alarm + výstražná kontrolka na
čelním skle + "táhnutí" brzd
Vozidlo stojí a adaptivní tempomat uvolní brzdový pedál. Proto se vozidlo může brzy rozjet.
• Řidič musí brzdit sám. Zpráva zůstane zobrazena a zní alarm, dokud řidič nesešlápne
brzdový nebo plynový pedál.
(pouze s funkcí Queue Assistant)
Pod 30 km/h Pouze sledování
(pouze s funkcí Queue Assistant)
A
Zobrazí se, pokud se pokusíte aktivovat adaptivní tempomat při rychlostech pod 30 km/h a v
aktivační vzdálenosti (cca. 30 m) se nenachází žádné vozidlo.
Symboly jsou schématické.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
155
04 Podpora řidiče
Funkce sledování vzdálenosti*
Všeobecné informace
Funkce sledování vzdálenosti (Distance Alert)
informuje řidiče o časovém intervalu odstupu
od vozidel jedoucích vpředu.
Funkce sledování vzdálenosti je aktivní při
rychlostech nad 30 km/h a reaguje pouze na
vozidla, která jedou před vozem stejným směrem. Pro blížící se, pomalu jedoucí nebo stojící
vozidla není poskytována žádná informace
o vzdálenosti.
POZNÁMKA
Je-li aktivní adaptivní tempomat, funkce sledování vzdálenosti se vypne.
VAROVÁNÍ
Systém sledování vzdálenosti reaguje
pouze v případě, že vzdálenost k vozu před
vámi je menší než nastavená hodnota rychlost vozidla nemá na to vliv.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
systém menu vozu MY CAR pod menu
Nastavení Nastavení vozidla
Upozornění na odstup. Popis systému menu,
viz strana 203.
Nastavení časového intervalu
04
Provoz
Nastavení a zobrazení časového intervalu.
Časový interval - prodloužení/zkrácení.
Oranžová výstražná kontrolka1.
Pokud je vzdálenost k vozidlu vpředu menší
než nastavený časový interval, na čelním skle
se nepřerušovaně rozsvítí oranžová výstražná
kontrolka.
1
156
Časový interval - zapnuto (během nastavování).
Stisknutím tlačítka ve středové konzole funkci
zapnete nebo vypnete. Funkce je zapnuta,
když svítí jedna kontrolka v tlačítku.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
Funkce sledování vzdálenosti*
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu vpředu.
Na displeji se zobrazuje 1-5
vodorovných čar - čím je jich
více, tím je časový interval
delší. Jedna čára odpovídá
cca. 1 sekundě, 5 čar - cca.
3 sekundám.
Stejný symbol se zobrazí také tehdy, když je
aktivován adaptivní tempomat.
POZNÁMKA
Čím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná
vzdálenost v metrech pro daný časový interval.
Omezení
Funkce využívá stejný radarový snímač jako
adaptivní tempomat a systém varování před
kolizí. Více informací o radarovém snímači
a jeho omezeních, viz strana 151.
POZNÁMKA
Silné protisvětlo, odrazy, prudké změny
intenzity světla nebo nošení brýlí mohou
způsobit, že varovné světlo na čelním skle
nebude vidět.
Na schopnost detekce může mít vliv rovněž
velikost ostatních vozidel, např. motocyklů.
To může znamenat, že se varovná kontrolka
rozsvítí při kratší vzdálenosti, než je nastavená vzdálenost, nebo se kontrolka
dočasně nerozsvítí vůbec.
Extrémně vysoké rychlosti mohou
v důsledku omezení dosahu snímače také
způsobit rozsvícení kontrolky při kratší
vzdálenosti, než je nastavená vzdálenost.
04
Špatné počasí nebo klikaté vozovky mohou
ovlivnit schopnost radarového snímače
detekovat vozidla jedoucí před vámi.
Nastavený časový interval využívá také
adaptivní tempomat, viz strana 145.
Používejte pouze časový interval, který je
dle místních dopravních předpisů přípustný.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
157
04 Podpora řidiče
Funkce sledování vzdálenosti*
Kontrolky a zprávy na displeji
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Radar zablokován Viz manuál
Funkce sledování vzdálenosti je dočasně vypnutá.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo
když se před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Omezení radarového snímače, viz strana 151.
Kolizní varov. Doporucen servis
04
Funkce sledování vzdálenosti a varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd jsou
částečně nebo zcela vypnuty.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
A
158
Symboly jsou schématické.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
City Safety™
Všeobecné informace
Funkce City Safety™ napomáhá řidiči vyvarovat se kolize při jízdě v dopravních zácpách,
mimo jiné při změnách dopravní situace před
vozem kombinované s poklesem pozornosti,
což by mohlo vést k nehodě.
Funkce je aktivní při rychlostech do 50 km/h
a pomáhá řidiči automatickým brzděním
vozidla v případě bezprostředního rizika srážky
s vepředu jedoucími vozidly, pokud řidič nereaguje včas brzděním a/nebo otočením volantu.
Systém City Safety™ se aktivuje v situacích,
kdy má řidič začít brzdit. Proto nemůže pomoci
řidiči v každé situaci.
Systém City Safety™ je nastaven tak, aby se
aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo
zbytečným zásahům do řízení.
Funkce systému City Safety™ nemůže být
používána jako náhrada činnosti řidiče. Pokud
by se řidič plně spolehl jenom brzdění pomocí
funkce City Safety™, došlo by dříve či později
k nehodě.
Řidič nebo spolujezdci normálně zaznamenají
funkci systému City Safety™ pouze tehdy,
pokud je vůz bezprostředně ohrožen kolizí.
dva systémy vzájemně doplňují. Více informací
o varování před kolizí s automatickou aktivací
brzd, viz strana 165.
DŮLEŽITÉ
Údržbu a výměnu komponentů City
Safety™ smí provádět pouze servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Systém vCity Safety™ nereaguje v každé
jízdní nebo dopravní situaci, při každém
počasí a při libovolném stavu vozovky.
Systém City Safety™ nereaguje na vozidla,
která jedou v jiném směru, na malá vozidla,
motocykly, jízdní kola, lidi a zvířata.
City Safety™ dokáže zabránit kolizi, pokud
je rozdíl v rychlostem menší než 15 km/h je-li rozdíl v rychlostech vyšší, dokáže pouze
snížit rychlost v okamžiku nárazu. Aby měl
řidič k dispozici plný výkon brzd, musí
sešlápnout pedál brzdy.
Nikdy nečekejte, až zareaguje systém City
Safety™. Za udržování správné vzdálenosti
a rychlosti je odpovědný výhradně řidič.
Pokud vůz vybaven také funkcí varování před
kolizí s automatickou aktivací brzd*, pak se tyto
1
Funkce
04
Vysílač a přijímač laserového senzoru v čelním
okně1.
Systém City Safety™ sleduje dopravní situaci
před vozidlem pomocí laserového senzoru,
který je umístěn v horní hraně čelního okna.
Pokud bezprostředně hrozí kolize, systém City
Safety™ vůz automaticky přibrzdí - tento
zásah můžete vnímat jako prudké zabrzdění.
Pokud je rozdíl rychlostí vůči vozidlu jedoucímu
vepředu 4-15 km/h, může systém City
Safety™ zcela zabránit kolizi.
Systém City Safety™ aktivuje krátké intenzivní
brzdění a za normálních okolností zastaví
vozidlo těsně za vozidlem vepředu. Takovým
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
159
04 Podpora řidiče
City Safety™
04
stylem většina řidičů nejezdí a může to pro ně
být nepříjemné.
Po nastartování motoru lze funkci City Safety
deaktivovat následovně:
Pokud je rozdíl rychlostí mezi vozidly vyšší než
15 km/h, nemusí sám o sobě systém City
Safety™ zabránit kolizi. Aby bylo dosaženo
plného brzdného účinku, musí řidič sešlápnout
brzdový pedál. Tímto způsobem je pak možné
zabránit kolizi při rozdílech rychlostí vyšších
než 15 km/h.
• Pomocí funkce MY CAR na displeji na
Když je funkce aktivována a brzdí, na displeji
na přístrojovém panelu se objeví zpráva, že
funkce je/byla aktivní.
POZNÁMKA
Pokud brzdí systém City Safety™, rozsvítí
se brzdová světla.
Provoz
POZNÁMKA
Funkce City Safety™ je vždy aktivována,
když se motor nastartuje s klíčem v poloze
I a II (viz strana 79 - polohy klíče).
Zapnutí a vypnutí
V určitých situacích může být vhodné vypnout
City Safety™, např. v prostředí, kde mohou
větve s listím zasahovat prostoru nad čelní
okno.
160
středové konzole a příslušného systému
menu vyberte možnost Nastavení
Nastavení vozidla Podpůrné systémy
řízení City Safety. Zvolte možnost
Vypnuto. Více informací o systému menu
MY CAR, viz strana 203.
Funkce však bude zapnuta při dalším
nastartování motoru bez ohledu na to, zda
byla při vypnutí motoru zapnuta či vypnuta.
VAROVÁNÍ
Laserový snímač vysílá laserový paprsek,
i když je funkce City Safety™ manuálně
zablokována.
Opětovná aktivace funkce City Safety™:
• Postupujte stejně jako při vypnutí, ale
zvolte možnost Zapnuto.
Omezení
Snímač systému City Safety™ je určen k detekování osobních vozidel a dalších velkých vozidel před vozem, bez ohledu na to, zda je den
nebo noc.
Snímač má jistá omezení. Intenzivní sněžení
a déšť, hustá mlha, víření prachu a sněhové
bouře mohou způsobit, že nebude fungovat
vůbec nebo bude fungovat pouze v omezeném
rozsahu. Mlha, nečistota, led nebo sníh na čelním okně mohou rušit jeho funkci.
Nízko zavěšené předměty, např. vlajka/praporek na vyčnívajícím nákladu, nebo příslušenství
jako jsou přídavné světlomety a ochranné
roury, které jsou vyšší než kapota, omezují jeho
funkci.
Laserový paprsek ze snímače systému City
Safety™ měří odraz světla. Snímač není schopen zjistit předměty s malou schopností odrážet světlo. Zadní části vozidel všeobecně
dostatečně odrážejí světlo díky poznávací
značce a reflektorům zadních světel.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému City
Safety™ odvrátit kolizi. Za těchto situací
poskytuje nejlepší brzdný účinek a stabilitu
systémy ABS a DSTC.
Pokud se svým vozidlem couváte, systém City
Safety™ se dočasně deaktivuje.
04 Podpora řidiče
City Safety™
Systém City Safety™ se také neaktivuje při
nízkých rychlostech - pod 4 km/h, proto
systém nezasáhne v případech, kdy se vozidlo
vpředu přibližuje velmi pomalu, např. při parkování.
Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto systém
City Safety™ nezasáhne v situacích, kdy řidič
evidentním způsobem otáčí volantem nebo
přidává plyn, a to i v situaci, kdy je kolize neodvratná.
Pokud systém City Safety™ zabránil kolizi se
stojícím objektem, zůstane vozidlo v klidu
maximálně 1,5 sekundy. Pokud je vozidlo
zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost snížena na stejnou
rychlost, jakou se pohybuje vozidlo jedoucí
vepředu.
U vozidel s mechanickou převodovkou se při
zastavení vozidla systémem City Safety™
zastaví motor, pokud řidič nestačí před tím
sešlápnout spojkový pedál.
POZNÁMKA
Příčina
Akce
•
Udržujte čelní okno před laserovým
senzorem bez ledu, sněhu a nečistot
(viz obrázek umístění senzoru, strana
159).
Očistěte povrch čelního okna před
senzorem od nečistot, ledu a sněhu.
•
Na čelní okno před laserový senzor nic
neupevňujte a nemontujte
Povrch čelního okna
před laserovým
senzorem je znečištěný nebo je
zakrytý ledem nebo
sněhem.
•
Odstraňte námrazu a sníh z kapoty sníh a led nesmí překročit výšku 5 cm.
Laserový senzor má
zablokované zorné
pole.
Odstraňte předmět
blokující senzor.
Zjišťování a odstraňování závad
04
Pokud se na displeji přístrojové desky zobrazí
zpráva Čelní sklo Zablok. čidla, je laserový
senzor zakryt a nemůže detekovat vepředu
jedoucí vozidla. To znamená, že systém City
Safety™ není funkční.
Zpráva Čelní sklo Zablok. čidla se nezobrazí
za všech situací, při kterých je činnost laserového senzoru omezena. Proto musí dbát na to,
aby plocha čelního skla pře senzorem byla
vždy čistá.
V následující tabulce jsou uvedeny možné
příčiny zobrazení zpráv spolu s doporučeními
příslušných činností.
161
04 Podpora řidiče
City Safety™
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou na čelním okně před „okénky“
laserových snímačů praskliny, škrábance
nebo stopy od kamínků a pokrývají oblast
cca. 0,5 x 3,0 mm (nebo větší), musíte se za
účelem opravy poškození nebo výměny čelního okna obrátit na servis (obrázek umístění snímače najdete na straně 159) – doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
04
V opačném případě může dojít k omezení
funkčnosti systému City Safety™.
Laserový senzor
Součástí systému City Safety™ je senzor, který
vysílá laserové světlo. V případě závady a v
případě, že je třeba opravit laserový senzor,
kontaktujte autorizovaný servis - doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo. Při
manipulaci s laserovým senzorem je nezbytně
nutné dodržovat předepsané pokyny.
Přímo na jednotce laserového snímače jsou
připevněny následující dva štítky:
normy FDA (U.S. Food Administration)
platné pro laserová zařízení s výjimkou
odchylek dle "Oznámení k laserům č. 50"
ze dne 26. července 2001.
Údaje vyzařování laserového senzoru
V následující tabulce jsou specifikovány fyzikální údaje laserového senzoru.
Maximální energie impulsu
2,64 ¦J
Abyste se vyvarovali omezení funkčnosti
systému City Safety™, věnujte pozornost
následujícím pokynům:
Maximální výstupní výkon
45 mW
•
Před výměnou čelního skla kontaktujte
autorizovaný servis Volvo, abyste měli
jistotu, že bude objednáno a nainstalováno správné sklo. Pokud byste použili
nesprávné čelní sklo, mohlo by se stát,
že systém City Safety nebude fungovat
vůbec nebo bude fungovat nesprávně.
Divergence (vodorovně x svisle)
•
Při výměně se musí namontovat stejný
typ stěračů čelního skla nebo stěrače
schválené společností Volvo.
Trvání impulsu
Na horním štítku na obrázku je uvedena klasifikace laserového paprsku:
• Laserové záření - Nedívejte se do laserového paprsku přes optické přístroje - Laserový výrobek třídy 1M.
Na dolním štítku na obrázku jsou uvedeny
fyzické parametry laserového paprsku:
162
• IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Splňuje
33 ns
28° × 12°
04 Podpora řidiče
City Safety™
úpravy ani údržbu s výjimkou úkonů
specifikovaných zde.
VAROVÁNÍ
Pokud nebudete dodržovat všechny tyto
pokyny, hrozí nebezpečí poškození zraku!
•
•
•
Nikdy se nedívejte do laserového
senzoru (který vydává laserové záření)
ze vzdálenosti 100 mm nebo kratší zvětšovací optikou, jako jsou zvětšovací
skla, mikroskopy, čočky nebo podobné
optické přístroje.
Zkoušky, opravy, demontáž, nastavení
a/nebo výměna náhradních dílů laserového senzoru musí provádět pouze kvalifikovaný servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Abyste se vyvarovali vystavení škodlivému záření, neprovádějte žádné
•
Mechanik musí postupovat podle
servisních informací pro laserový
senzor.
•
Nedemontujte laserový senzor (to platí
i pro demontáž čoček). Demontovaný
laserový senzor nesplňuje třídu laseru
3B podle normy IEC 60825-1. Třída
laseru 3B není bezpečná pro oči, a proto
představuje riziko úrazu.
•
Konektor laserového senzoru musí být
před demontáží odpojen od čelního
okna.
•
Laserový senzor musí být nainstalován
na čelní okno dříve, než je připojen
konektor senzoru.
•
Laserový senzor vydává laserové světlo, pokud je dálkový ovladač s klíčem
v poloze II, a to i při vypnutém motoru
(viz strana 79 - polohy klíče).
Kontrolky a zprávy na displeji
Pokud systém City Safety™ automaticky brzdí,
může se rozsvítit jedna nebo více kontrolek na
přístrojové desce a současně se na displeji
může objevit zpráva.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
04
163
04 Podpora řidiče
City Safety™
KontrolkaA
Zpráva
Význam/činnost
Aut. brzdění se City Safety
Systém City Safety™ brzdí nebo automaticky zabrzdil.
Čelní sklo Zablok. čidla
Laserový senzor je dočasně z důvodu zablokování nefunkční.
04
• Odstraňte předmět blokující senzor a/nebo očistěte povrch čelního okna před senzorem.
Omezení laserového snímače, viz strana 160.
City Safety Doporučen servis
Systém City Safety™ není funkční.
• Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
A
164
Symboly jsou schématické.
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
Všeobecné informace
a detekce chodců" k dispozici ve dvou provedeních: Úroveň 1 a Úroveň 2.
"Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd" má pomoci řidiči, když hrozí nebezpečí kolize s chodcem nebo vozidlem vpředu,
které stojí nebo se pohybuje stejným směrem.
Úroveň 1
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se aktivuje v situacích, kdy má řidič
začít brzdit. Proto nemůže pomoci řidiči
v každé situaci.
Úroveň 2
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekcí chodců je nastaven tak, aby se aktivoval co možná nejpozději,
aby se předešlo zbytečným zásahům do řízení.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců může zabránit
kolizi a snížit rychlost při nárazu.
Funkce
Řidič je pouze upozorněn vizuálně a akusticky
na výskyt překážek, systém automaticky
nebrzdí a řidič musí zabrzdit sám.
Řidič je upozorněn vizuálně a akusticky na
výskyt překážek, a systém automaticky brzdí,
pokud řidič v přiměřené době nebrzdí sám.
04
DŮLEŽITÉ
Údržbu komponentů systému varování před
kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
a detekcí chodců smí provádět pouze servis
- doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Přehled funkcí1.
Audiovizuální varovný signál v případě
nebezpečí nehody.
Radarový snímač2
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekcí chodců nesmí být používáno jako náhrada činnosti řidiče. Pokud by se
řidič plně spolehl jenom na brzdění pomocí
systému varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd, došlo by dříve či později
k nehodě.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd reaguje ve třech krocích v následujícím pořadí:
Dvě úrovně systému
3. Automatická aktivace brzd2
V závislosti na výbavě vozu může být "Varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
1
2
Kamerový snímač
1. Varování před srážkou
2. Podpora brzd2
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Pouze se systémem Úrovně 2.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
165
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
Systém varování před kolizí a systém City
Safety™ se vzájemně doplňují. Další informace
o systému City Safety™, viz strana 159.
1 - Varování před kolizí
Řidič je varován před potenciálně hrozící kolizí.
Systém varování před kolizí detekuje chodce,
stojící vozidla a také vozidla jedoucí stejným
směrem před vaším vozem.
04
Pokud hrozí riziko kolize s chodcem nebo jiným
vozidlem, řidiče na to upozorní blikající červená
výstražná kontrolka (č. [1] na vyobrazení na
straně 165) a zvukový signál
2 - Podpora brzd2
Jestliže se nebezpečí kolize po varování před
kolizí stále zvyšuje, aktivuje se podpora brzd.
To znamená, že brzdová soustava je připravena po nepatrném sešlápnutí brzdy rychle
zabrzdit To poznáte podle mírného škubnutí.
Jestliže je pedál brzdy sešlápnut dostatečně
rychle, brzdy brzdí naplno.
Podpora brzd dále zvýší intenzitu, jakou řidič
brzdí, v případě, že brzdění nestačí k tomu, aby
nedošlo ke kolizi.
3 - Automatická aktivace brzd2
Naposledy se aktivuje automatické brzdění.
2
166
Pouze se systémem Úrovně 2.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud se v této situaci řidič nezačne vyhýbat
a riziko kolize je značné, aktivuje se funkce
automatického brzdění bez ohledu na to, zda
řidič brzdí či nebrzdí. Brzdění potom nastane
s omezenou brzdnou sílou, aby byla snížena
rychlost při nárazu, nebo s omezenou brzdnou
sílou, pokud stačí, aby nedošlo ke kolizi.
VAROVÁNÍ
Systém varování před kolizí se nezapne
v každé jízdní nebo dopravní situaci, při každém počasí a při libovolném stavu vozovky.
Systém varování před kolizí nereaguje na
zvířata a vozidla, která se pohybují v jiném
směru.
Varování se aktivuje pouze v případě vysoké
pravděpodobnosti kolize. V kapitole
"Funkce" a "Omezení" najdete informace
k omezením, s jakými musí být řidič seznámen ještě před tím, než použije varování
před kolizí.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců se vypnou, pokud je rychlost
vozidla vyšší než 80 km/h.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců nefungují ve tmě a v tunelech, a to
ani v případě, že svítí pouliční světla.
Funkce automatické aktivace brzd může
zabránit kolizi a může snížit rychlost při
nárazu. Pro zajištění maximální účinnosti
brzd musí řidič brzdový pedál vždy sešlápnout - to platí i v případě, že je vozidlo vybaveno systémem automatické aktivace brzd.
Nikdy nečekejte na varování před kolizí. Za
udržování správné vzdálenosti a rychlosti je
vždy odpovědný řidič, a to i v případě, že je
vozidlo vybaveno systémem varování před
kolizí s automatickou aktivací brzd.
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
Detekce chodců
• Schopnost kamerového snímače vidět
chodce je podobně jako u lidského oka za
soumraku a při svítání omezena.
• Kamerový snímač umožňující detekci
chodců se deaktivuje při jízdě ve tmě a v
tunelech, a to i v případě, že svítí pouliční
světla.
VAROVÁNÍ
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekcí chodců představuje
pouhou pomůcku.
Optimální příklady objektů, které systém považuje
za chodce se zřetelnými obrysy těla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné,
aby funkce detekující chodce, měla k dispozici
maximálně jednoznačné informace o obrysech
těl - musí mít tedy možnost identifikovat hlavu,
paže, ramena, nohy, horní část těla a spodní
část těla a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
Pokud kamera větší části těla nevidí, nedokáže
chodce identifikovat.
• Aby chodec mohl být identifikován, musí
být vzpřímený a mít výšku minimálně
80 cm.
• Systém nedokáže detekovat chodce, kteří
nesou těžké předměty.
Tato funkce nedokáže detekovat všechny
chodce v každé situaci. Dále nedokáže
detekovat např. částečně zakryté chodce,
osoby drobnější postavy a děti (pod 80 cm)
a osoby v oblečení, které zakrývá obrysy
těla.
•
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu
vždy odpovídá řidič.
Provoz
Nastavení se upravuje v položce MY CAR na
displeji středové konzoly nebo v systému
menu. Informace o používání systému menu,
viz strana 203.
Zapnutí a vypnutí výstražných signálů
Můžete nastavit, zda světelné a zvukové
výstražné signály systému varování před kolizí
mají být aktivovány nebo deaktivovány.
Při startování motoru se automaticky použije
nastavení, které bylo zvoleno při vypnutí
motoru.
04
POZNÁMKA
Funkce podpory brzd a automatické aktivace brzdy jsou vždy povoleny - nelze je
deaktivovat.
Světelný a zvukový signál
Vypnutí světelných a zvukových signálů:
• Jděte na Nastavení
Nastavení vozidla
Podpůrné systémy řízení
Upozornění na nebezpečí kolize. Zde
odstraňte zaškrtnutí z políčka.
Výstražná kontrolka (položka [1] na obrázku na
straně 165) se testuje při každém nastartování
motoru tak, že se krátce rozsvítí jednotlivé svíticí body výstražného světla, pokud je aktivní
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
167
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
světelná a zvuková signalizace systému
výstrahy před kolizí.
Zvukový signál
Výstražné světlo lze aktivovat a deaktivovat
samostatně:
• Zvolte Zap nebo Vyp v systému nabídky
04
v nabídce Nastavení Nastavení
vozidla Podpůrné systémy řízení
Upozornění na nebezpečí kolize
Výstražný tón.
Nastavení vzdálenosti pro varování
Vzdálenost pro varování reguluje vzdálenost,
při níž systém vydá optické a akustické varování.
Vzdálenost pro varování Blízko používejte
pouze ve výjimečných případech, např. pro
dynamickou jízdu.
POZNÁMKA
Pokud se používá adaptivní tempomat,
tempomat použije výstražnou kontrolku
i akustickou výstrahu, dokonce i když je
systém varování před kolizí vypnutý.
Systém varování před kolizí varuje řidiče
v případě hrozící srážky, funkce však
nemůže zkrátit reakční dobu řidiče.
Aby byl systém varování před kolizí účinný,
jeďte vždy s nastaveným časovým intervalem sledování vzdálenosti 4 - 5, viz
strana 156.
• Zvolte Daleko, Normální nebo Blízko
v systému nabídky MY CAR v nabídce
Nastavení Nastavení vozidla
Podpůrné systémy řízení Upozornění
na nebezpečí kolize Výstražná
vzdálenost
Vzdálenost pro varování určuje citlivost
systému. Vzdálenost pro varování Daleko
poskytuje časnější varování. Nejprve vyzkoušejte nastavení Daleko a jestliže toto nastavení
vydává příliš mnoho varování, která mohou
v určitých situacích rušit, potom nastavení
vzdálenosti změňte na Normální.
168
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
I když se vzdálenost varování nastaví na
Daleko, v jistých situacích se může zdát, že
varování přichází pozdě, např. je-li velký
rozdíl rychlostí nebo pokud vozidla vpředu
prudce brzdí.
VAROVÁNÍ
Žádná automatický systém není schopen
zaručit 100% správné fungování v každé
situaci. Proto nikdy netestujte systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd tak, že budete najíždět do lidí
a vozidel - mohlo by dojít k vážnému poškození, poranění a ohrožení životů.
Kontrola nastavení
Požadovaná nastavení mohou být kontrolována na displeji na středové konzole. Nastavení
najdete v systému menu MY CAR pod položkou Nastavení Nastavení vozidla
Podpůrné systémy řízení Upozornění na
nebezpečí kolize, viz strana 203.
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
Údržba
Omezení
"Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců" je aktivní od
rychlosti cca. 4 km/h.
Vizuální varovný signál (č. [1] na vyobrazení na
straně 165) může být obtížné zaznamenat
v případě silného slunečního svitu, odrazů, při
nošení slunečních brýlí, nebo když se řidič
nedívá přímo před sebe. Proto by měl být vždy
aktivován varovný zvuk.
Kamera a radarový snímač.
Aby čidla fungovala správně, nesmí být na nich
led, nečistoty a sníh a musí se pravidelně čistit
vodou a autošamponem.
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Čidla tedy nebudou moci
měřit.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému odvrátit kolizi. Za těchto situací poskytuje nejlepší
brzdný účinek a stabilitu systémy ABS a DSTC.
POZNÁMKA
Vizuální výstražný signál může být dočasně
deaktivován v případě vysoké teploty
v prostoru pro cestující způsobené
například prudkým slunečním světlem.
Dojde-li k tomu, aktivuje se výstražné zvukové znamení, a to i v případě, že deaktivace proběhla v systému menu.
•
Varování se nesmí objevit, pokud vzdálenost k vozidlu vpředu je malá nebo
pokud jsou pohyby volantu a pedálů
velké, například při velmi aktivním jízdním stylu.
VAROVÁNÍ
Pokud v důsledku dopravní situace nebo
vnějších vlivů radarový nebo kamerový snímač nedokáže detekovat chodce nebo
vozidlo vpředu správně, může se stát, že
dojde ke zpoždění v indikaci varování
a zásahů brzd nebo se tyto funkce vůbec
neaktivují.
Systém snímačů má pro chodce omezený
dosah. Systém účinně varuje a brzdí při
rychlosti vozidla do 50 km/h. Pokud vozidla
stojí nebo se pohybují pomalu, indikace
varování a zásahy brzd jsou funkční při
rychlostech do 70 km/hod.
04
V případě zhoršené viditelnosti nebo tmy se
varování upozorňující na stojící a pomalu
jedoucí vozidla může vypnout.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců se vypnou, pokud je rychlost
vozidla vyšší než 80 km/h.
Systém varování před kolizí využívá stejné
radarové snímače jako adaptivní tempomat.
Více informací o radarovém snímači a jeho
omezeních, viz strana 151.
Pokud jsou varování vnímána jako příliš častá
nebo rušivá, může být zkrácena vzdálenost pro
varování. V tomto případě systém vydá varování později, což sníží celkový počet varování.
Viz kapitola "Nastavení vzdálenosti pro varování" na straně 168.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
169
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se deaktivuje při zařazení zpětného
chodu.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se také neaktivuje při nízkých
rychlostech - pod 4 km/h, proto systém nezasáhne v případech, kdy se vozidlo vpředu
přibližuje velmi pomalu, např. při parkování.
04
Pokud se řidič během jízdy projeví aktivně
a vědomě, varování před kolizí lze nepatrně
odsunout, takže počet zbytečných varování se
minimalizuje.
Pokud systém automatické aktivace brzd
zabránil kolizi se stojícím objektem, zůstane
vozidlo v klidu maximálně 1,5 sekundy. Pokud
je vozidlo zbrzděno před jiným vozidlem, které
se pohybuje, bude rychlost snížena na stejnou
rychlost, jakou se pohybuje vozidlo jedoucí
vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při zastavení vozidla systémem automatické aktivace
brzd zastaví motor, pokud řidič nestačí před
tím sešlápnout spojkový pedál.
Omezení kamerového snímače
Kamerový snímač vozidla a varování před kolizí
s funkcí automatické aktivace brzd se používá
rovněž u následujících funkcí:
170
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
• Automatické tlumení dálkových/potkávacích světlometů - viz strana 89
• Informace o dopravním značení - viz
strana 139.
• Driver Alert Control – viz strana 174
• Lane Keeping Aid - viz strana 178
POZNÁMKA
Zorné pole kamerového snímače je omezeno.
Z tohoto důvodu nelze v některých situacích
detekovat chodce a vozidle nebo je systém
detekuje se zpožděním.
Během velmi vysokých teplot je kamera
dočasně vypnuta na cca 15 minut po nastartování motoru, aby byla chráněna funkčnost
kamery.
Povrch čelního skla před kamerovým snímačem musí být bez sněhu, ledu, mlhy
a nečistot.
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na displeji objeví zpráva Čelní sklo
Zablok. čidla, znamená to, že je kamerový
Nepřipevňujte a nelepte nic na čelní sklo
před kamerový snímač - mohlo by se stát,
že se u některých systémů závislých na
kameře sníží účinnost nebo že tyto systémy
přestanou fungovat.
snímač zablokovaný a nemůže detekovat
chodce, vozidla nebo silniční značení před
vozem.
Kamerové snímače mají omezení obdobná
jako lidské oko, tj. „vidí“ hůř například ve tmě,
hustém sněžení nebo mlze. Za takových podmínek mohou být funkce systémů závislých na
kameře výrazně omezeny nebo dočasně
vypnuty.
Silné protisvětlo, odrazy světla od vozovky,
sníh nebo led na vozovce, znečištěné nebo
nezřetelné značení jízdních pruhů značným
způsobem omezuje činnost kamery při sledování vozovky a detekci chodců a ostatních
vozidel.
Současně to znamená, že kromě Varování před
kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
a detekce chodců může dojít k omezení funkce
automatického přepínání dálkových a potkávacích světlometů, informace o dopravních
značkách, Driver Alert Control a funkce Lane
Keeping Aid.
V této tabulce jsou uvedeny možné příčiny
zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi.
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
Příčina
Akce
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před kamerou je
znečištěný nebo je
zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před
kamerou od nečistot, ledu a sněhu.
Povrch čelního okna
před kamerou jste
očistili, avšak zpráva
je stále zobrazena.
Čekejte. Může trvat
několik minut, než
kamera změří
dohlednost.
Hustá mlha, intenzivní déšť nebo sníh
znamenají, že
kamera není plně
funkční.
Žádná činnost.
Kamera nefunguje
během hustého
deště nebo sněžení.
Mezi vnitřní stranou
čelního okna
a kamerou se objevila nečistota.
Zajeďte do servisu
a nechte si vyčistit
čelní sklo pod krytem kamery - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
04
Kontrolky a zprávy na displeji
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Kolizní varov. VYP
Systém varování před kolizí je nefunkční.
Zobrazí se, když nastartujete motor.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Kolizní varov. Není k dispoz.
Systém varování před kolizí nemůže být aktivován.
Zobrazí se, když se řidič pokusí aktivovat tuto funkci.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
171
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Bylo aktivováno autom. brzdění
Byla aktivní funkce automatické aktivace brzd.
Zpráva zmizí po jednom stisknutí tlačítka OK.
Čelní sklo Zablok. čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
• Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
04
Omezení kamerového snímače, viz strana 170.
Radar zablokován Viz manuál
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je dočasně vypnuto.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo
když se před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Omezení radarového snímače, viz strana 151.
Kolizní varov. Doporucen servis
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je částečně nebo zcela vypnuto.
• Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
A
172
Symboly jsou pouze schématické.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
Driver Alert System*
Všeobecné informace o systému
Driver Alert System
Stav asistentů řidiče
Driver Alert System je určeno pro pomoc řidičům, jejichž schopnost řízení se v průběhu
jízdy snižuje, nebo kteří neočekávaně opustili
jízdní pruh, v němž jedou.
Driver Alert System zahrnuje různé funkce,
které mohou být vypnuty současně nebo jednotlivě:
• Driver Alert Control – DAC, viz strana 174.
• Lane Keeping Aid - LKA, viz strana 178.
Zapnutá funkce je nastavena do pohotovostního režimu a neaktivuje se automaticky,
dokud rychlost nepřekročí 65 km/h.
04
Aktuální stav všech asistentů řidiče lze zkontrolovat v nabídce MY CAR, viz strana 205.
Funkce se deaktivuje, když rychlost klesne pod
60 km/h.
Tyto funkce využívají kameru, která je závislá
na bočním značení jízdního pruhu po obou
stranách.
VAROVÁNÍ
Systém Driver Alert System nefunguje ve
všech situacích. Jedná se o pouhý doplněk.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
173
04 Podpora řidiče
Driver Alert System - DAC*
Všeobecné informace o funkci DAC
hlavní silnice. Funkce není určena pro městský
provoz.
Provoz
V některých případech není schopnost řízení
ovlivněna, ačkoli je řidič unavený. V takovém
případě nemůže systém vydat varování určené
řidiči. Proto je vždy důležité zastavit a udělat si
přestávku, pokud se objeví jakékoli známky
únavy řidiče, bez ohledu na to, zda DAC vydá
nebo nevydá varování.
POZNÁMKA
04
Funkce DAC (Driver Alert Control) je určena
k upoutání pozornosti řidiče/řidičky, když při
řízení začne ztrácet koncentraci, např. začíná
být rozptýlený/rozptýlená nebo začne usínat.
Kamera detekuje boční značení na vozovce
a porovnává část vozovky s pohyby volantu.
Řidič je upozorněn, pokud vůz nesleduje plynule značení vozovky.
POZNÁMKA
Senzor kamery má jistá omezení - viz
strana 170.
Cílem DAC je detekovat pomalu se snižující
koncentraci řidiče a je primárně určen pro
174
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tato funkce se nesmí používat k prodloužení doby jízdy. Pravidelně si naplánujte
přestávky, abyste měli jistotu, že jste odpočatí.
Omezení
V některých případech může systém vydat
varování, ačkoli schopnost řízení není omezena, například:
• ve velmi silném bočním větru.
• na vozovce s vyjetými kolejemi.
Nastavení se upravují na displeji na středové
konzole a v jeho nabídkách. Informace o používání systému menu, viz strana 203.
zap/vyp
Nastavení funkce Driver Alert v pohotovostním
režimu:
• V nabídce MY CAR vyhledejte Nastavení
vozidla Podpůrné systémy řízení
Driver Alert a zaškrtněte políčko - Žádná
kontrola v poli: Funkce je vypnuta.
Funkce
Funkce Driver Alert se aktivuje, když rychlost
stoupne nad 65 km/h, a zůstává aktivní, dokud
je rychlost větší než 60 km/h.
04 Podpora řidiče
Driver Alert System - DAC*
Pokud se s vozidlem jezdí nevyrovnaně, řidiče upozorní zvukový signál
a zobrazí se textová zpráva Driver
Alert Čas na přestávku - současně
se na přístrojové desce zobrazí propojený symbol. Varování je po chvíli opakováno, jestliže se
schopnost řídit nezlepší.
Výstražný symbol může zhasnout:
• Stiskněte tlačítko OK na pákovém přepínači vlevo.
VAROVÁNÍ
Upozornění musí být bráno velmi vážně,
neboť ospalý řidič/ospalá řidička si obvykle
není vědom/vědoma svého stavu.
Pokud se ozve alarm nebo se cítíte unaveni:
co nejdříve bezpečně zastavte vozidlo
a odpočiňte si.
Studie ukázaly, že když řidič řídí unavený,
nebezpečí je stejné, jako kdyby řídil pod vlivem alkoholu.
04
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
175
04 Podpora řidiče
Driver Alert System - DAC*
Kontrolky a zprávy na displeji
Přístrojová deska
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Driver Alert Čas na přestávku
Vůz nebyl řízen plynule; řidič je upozorněn akustickým varováním + textem.
Čelní sklo Zablok. čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
04
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
• Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Omezení kamerového snímače, viz strana 170.
Driver Alert Sys Doporucen servis
Systém je vypnutý.
• Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
A
Symboly jsou schématické.
Displej
KontrolkaA
176
Zpráva
Popis
Driver Alert Vypnuto
Funkce je vypnuta.
Driver Alert Dostupný
Funkce je aktivována.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
Driver Alert System - DAC*
KontrolkaA
A
Zpráva
Popis
Driver Alert Standby <65 km/h
Tato funkce se v režimu standby nastaví, protože je rychlost nižší než 65 km/h.
Driver Alert Není k dispoz.
Vozovka nemá jasné boční značení nebo je kamerový snímač dočasně vypnutý. Omezení
kamerového snímače, viz strana 170.
Symboly jsou schématické.
04
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
177
04 Podpora řidiče
Driver Alert System - Lane Keeping Aid*
Všeobecné informace o systému Lane
Keeping Aid
VAROVÁNÍ
Funkce LKA představuje pouhou pomůcku
řidiče a nezapne se v každé jízdní nebo
dopravní situaci, při každém počasí a při
libovolném stavu vozovky.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a za dodržování platných zákonů
a dopravních předpisů nese v konečném
důsledku vždy řidič.
Stisknutím tlačítka na středové konzole funkci
zapnete nebo vypnete. Funkce je zapnuta,
když svítí jedna kontrolka v tlačítku.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
vypínač - v tomto případě funkci zajišťuje
systém nabídky vozu MY CAR. Nyní postupujte následovně:
• Zvolte Zap nebo Vyp v nabídce Nastavení
04
Funkce
Funkce (Lane Keeping Aid) se používá na dálnicích a podobných komunikacích ke snížení
rizika, že vozidlo náhodou v jistých situacích
opustí svůj jízdní pruh.
Kamera čte namalované boční čáry na cestách
a jízdních pruzích. Pokud má vozidlo přejet
přes boční čáru, systém Lane Keeping Aid
vyvine nepatrný moment na volant a aktivně
zavede vozidlo do jízdního pruhu,
Pokud vozidlo se dostane k boční čáře
a přejede přes ní, systém Lane Keeping Aid
upozorní řidiče pulzujícími vibracemi ve
volantu.
178
Vypnutí/zapnutí
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Systém Lane Keeping Aid je aktivní pouze
v intervalu rychlosti 65-200 km/h na komunikacích se zřetelnými bočními čárami. Na
úzkých cestách, kde jsou boční pruhy od sebe
umístěny méně než 2,6 metrů, se tato funkce
dočasně deaktivuje.
Nastavení vozidla
jízdních pruhů.
Asistent
Popis systému menu, viz strana 203.
Dále lze v menu MY CAR zvolit následující
možnosti:
• Varování s vibracemi ve volantu: Pouze
vibrace – Zap nebo Vyp.
• Aktivní řízení: Pouze asistent řízení –
Zap nebo Vyp.
• Varování s vibracemi ve volantu a aktivní
řízení: Plná funkce - Zap nebo Vyp
Aktivní řízení
Funkce Lane Keeping Aid udržuje vozidlo za
bočními čárami jízdního pruhu.
04 Podpora řidiče
Driver Alert System - Lane Keeping Aid*
Varování s vibracemi ve volantu
Dynamické zatočení
04
Funkce LKA zasáhne a navede vůz mimo.
Pokud se vozidlo přiblíží k levé nebo pravé
boční čáře jízdního pruhu a směrové světlo
není aktivováno, vozidlo se vrátí do jízdního
pruhu.
1
Funkce LKA vozidlo řídí a varuje pulzujícími vibracemi ve volantu1.
V prudkých vnitřních zatáčkách funkce LKA nereaguje.
Pokud vozidlo přejede přes boční čáru, řidiče
upozorní funkce Lane Keeping Aid ve volantu.
K tomu dojde bez ohledu na to, zda je vozidlo
aktivně řízeno zpět pomocí nepatrného
momentu na volant.
V některých případech funkce Lane Keeping
Aid dovolí vozidlu přejet přes boční čáry, aniž
by se spustilo aktivní řízení nebo pulzující
vibrace ve volantu. Zde patří například boční
jízdní pruh při dynamickém zabočení v případě
dobrého výhledu.
Na obrázku jsou 3 pulzující vibrace při přejetí boční čáry.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
179
04 Podpora řidiče
Driver Alert System - Lane Keeping Aid*
Provoz
Omezení
Tato funkce je doplňována v konkrétních situacích přehlednou grafikou. Například:
• Snímač kamery funkce Lane Keeping Aid
má podobná omezení jako lidské oko.
Další informace, viz strana 170.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Funkce LKA se dočasně deaktivuje, dokud
jsou zapnuta směrová světla.
V některých složitých situacích je pro
systém LKA těžké správně pomoci řidiči v tomto případě doporučujeme systém LKA
vypnout.
04
Příklady situací:
Funkce LKA se aktivuje na pravé straně.
Funkce Lane Keeping Aid zasáhne a navede
vůz mimo boční čáru - to poznáte následovně:
•
ČERVENÁ čára pro příslušnou stranu.
•
•
•
•
•
práce na cestě
zimní stav vozovky
nekvalitní povrch vozovky
velmi sportovní styl jízdy
nepříznivé počasí se sníženou viditelností.
Ruce na volantu
LKD "vidí" další boční čáry.
Pokud je Lane Keeping Aid aktivní a detekuje
resp. "vidí" boční čáry, symbol LKA se zobrazí
s BÍLÝMI čárami.
• ŠEDÁ boční čára - funkce Lane Keeping
Aid nevidí čáru na dané straně vozidla.
180
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Systém Lane Keeping Aid funguje jenom, když
má řidič své ruce na volantu. LKA tuto situaci
průběžně monitoruje. Pokud zjistí, že řidič ruce
na volantu nemá, zobrazí se textová zpráva
s požadavkem na aktivní řízení.
Jestliže řidič nereaguje a nezačne vůz řídit,
funkce Lane Keeping Aid přejde do pohotovostního režimu a zůstane v něm, dokud řidič
opět nezačne vozidlo řídit.
04 Podpora řidiče
Driver Alert System - Lane Keeping Aid*
Kontrolky a zprávy na displeji
Pokud funkce LKA nefunguje nebo je v pohotovostním režimu, na přístrojové desce se
zobrazí zpráva společně s vysvětlením na displeji nebo obrazovce TV. V tomto případě
postupujte podle doporučení.
Příklady zpráv:
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Asistent jízdních pruhů
Nedostupné při této
rychlosti
Funkce Lane Keeping Aid se v pohotovostním režimu nastaví, protože je rychlost nižší než 65 km/h.
Asistent jízdních pruhů
Nedostupné kvůli vodícím
čárám
Jízdní pruh nemá jasné boční čáry nebo je kamerový snímač dočasně vypnutý. Omezení kamerového
snímače, viz strana 170.
Asistent jízdních pruhů
Dostupný
Funkce sleduje boční čáry jízdního pruhu.
Čelní sklo Zablok. čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
04
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
• Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Omezení kamerového snímače, viz strana 170.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
181
04 Podpora řidiče
Driver Alert System - Lane Keeping Aid*
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Lane Keeping Aid Nutný
servis
Systém je vypnutý.
Lane Keeping Aid Přerušeno
A
• Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Funkce LKA se nastavila do pohotovostního režimu. Čáry symbolu LKA indikují, kdy je funkce znovu
aktivní.
Symboly v tabulce jsou schématické. Symboly na displeji vypadají nepatrně jinak.
04
182
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
Parkovací asistent*
Všeobecné informace
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Hlasitost parkovacího asistenta lze nastavit
během akustické signalizace pomocí knoflíku
VOL na středové konzole nebo pomocí
systému menu vozidla MY CAR - viz
strana 203.
VAROVÁNÍ
•
Parkovací asistent nezbavuje řidiče
odpovědnosti při parkování.
•
Čidla mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor například na osoby
a zvířata v blízkosti vozidla.
Funkce
Parkovací asistent je k dispozici ve dvou
verzích:
• Pouze vzadu
• Vpředu i vzadu.
Displej na středové konzole zobrazuje situaci
v souvislosti s vozem a detekovanou překážkou.
POZNÁMKA
Označené sektory ukazují, které ze čtyř čidel
detekuje překážku. Čím je symbol vozu blíže
konkrétnímu políčku sektoru, tím je kratší vzdálenost mezi vozem a detekovanou překážkou.
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém systému vozidla, vyčnívání tažné tyče
se zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
1
04
Obrazovka na displeji - ukazuje překážku vpředu
vlevo a vzadu vpravo.
Zapnutí a vypnutí snímačů parkovací asistence
a funkce CTA1.
Frekvence signálu se zvyšuje s přibližováním
k překážce, před nebo za vozidlem. Jiný zvuk
audiosystému je automaticky ztišen.
Systém se automaticky aktivuje při nastartování motoru - rozsvítí se kontrola Zap/Vyp spínače. Pokud je parkovací asistent deaktivován
tlačítkem, kontrolka zhasne.
Pokud je vzdálenost k překážce menší než 30
cm, změní se tón na stálý a značka aktivního
čidla se zcela vyplní. Pokud jsou překážky ve
vzdálenosti signalizované stálým tónem za
Boční varování, viz strana 195
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
183
04 Podpora řidiče
Parkovací asistent*
i před vozidlem, bude se signál ozývat reproduktorů střídavě.
DŮLEŽITÉ
Senzory nedokáží rozeznat v jistých okamžicích některé předměty jako např. řetězy,
tenké lesklé tyče a nízké bariéry, které jsou
ve "stínu signálu" - v tomto případě pulzující
tón se nečekaně vypne a nepřejde
v nepřerušovaný tón, který očekáváte.
04
•
V tomto případě věnujte zvýšenou
pozornost manévrování a přejezdu
s vozem - jeďte velmi pomalu nebo
zastavte. Může hrozit značné nebezpečí
poškození vozidla a ostatních
předmětů, protože snímače nedokáží
optimálně reagovat.
Zadní parkovací asistent
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5
metru. Signál vychází z jednoho ze zadních
reproduktorů.
Přední parkovací asistent
Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky.
Systém se automaticky deaktivuje např. při
couvání s přívěsem nebo s nosičem kol na
tažném zařízení. Tím se zabrání reagování snímačů.
POZNÁMKA
Při couvání s přívěsem nebo držákem jízdních kol na tažném zařízení bez originálního
kabelu na přívěs Volvo se musí systém Park
Assist manuálně deaktivovat, aby snímače
nereagovaly na přívěs resp. na držák jízdních kol.
Účinná vzdálenost před vozidlem je přibližně
0,8 metru. Signál pro překážky vpředu vychází
z jednoho z předních reproduktorů.
Přední parkovací asistent je aktivní při rychlosti
cca. 10 km/h. Kontrolka v tlačítku se rozsvítí
a indikuje, že systém je aktivní. Jakmile
rychlost poklesne pod 10 km/h, systém se opět
aktivuje.
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou namontována pomocná světla:
Nezapomeňte, že nesmí blokovat čidla pomocná světla mohou být vnímána jako
překážka.
184
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
Parkovací asistent*
Indikátor poruchy
Pokud se informační kontrolka rozsvítí trvale a na informačním displeji
se zobrazí zpráva Park. asistent Doporucen
servis, je parkovací asistent vypnutý.
DŮLEŽITÉ
Za jistých okolností mohou parkovací snímače vysílat falešné varování. Důvodem
jsou vnější zdroje zvuku, které vysílají na
stejných ultrazvukových frekvencích jako
systém.
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo
výfukové plyny z motocyklů.
Čištění čidel
04
Umístění čidel, zadních.
Pro zajištění správné funkce musí být čištění
čidel prováděno pravidelně. Pro čištění používejte vodu a autošampon.
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Čidla tedy nebudou moci
měřit.
Umístění čidel, předních.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
185
04 Podpora řidiče
Parkovací kamera*
Všeobecné informace
Funkce a provoz
Parkovací kamera je součástí systému asistenta. Aktivuje se při zařazení zpátečky (toto
nastavení lze upravit v menu, viz strana 203).
Obraz z kamery se objeví na obrazovce
středové konzoly.
VAROVÁNÍ
•
Parkovací kamera představuje pouhou
pomůcku a nikdy nenahrazuje odpovědnost řidiče při couvání.
•
Kamera má mrtvé úhly, ve kterých
nedokáže překážky detekovat.
•
Dávejte pozor na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
04
Umístění tlačítka CAM.
Kamera vidí, co je za vozem a zda se něco blíží
ze stran.
Kamera zobrazuje široký prostor za vozidlem
s částí nárazníku a tažným zařízením.
Po zařazení zpátečky se zobrazí dvě nepřerušované čáry, které graficky označují stopy
zadních kol vozu při stávajícím úhlu natočení
řízení. Tato funkce usnadní parkování a zatáčení v úzkých prostorech a během manévrování s přívěsem. Přibližné vnější rozměry
vozidla jsou zobrazeny pomocí dvou čárkovaných linií. Tyto pomocné linie lze v nabídce
nastavení vypnout.
Je-li vůz vybaven snímači* parkovacího asistenta, informace z těchto snímačů se zobrazí
graficky jako barevná políčka označující vzdálenost k detekovaným překážkám, viz
strana 183.
Kamera je aktivní přibližně 5 sekund po
vyřazení zpátečky nebo do doby, než rychlost
vozidla překročí 10 km/h.
Na obrazovce mohou objekty vypadat oproti
skutečnosti mírně nakloněné - to je naprosto
v pořádku.
POZNÁMKA
Předměty na obrazovce se mohou zdát, že
jsou k vozidlu dále, než jsou ve skutečnosti.
Je-li aktivní jiné zobrazení, systém parkovací
kamery automaticky přebere zobrazení a obraz
z kamery se objeví na obrazovce.
186
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Umístění kamery vedle otevíracího madla.
04 Podpora řidiče
Parkovací kamera*
Světelné podmínky
Obrázek kamery se nastavuje automaticky
v závislosti na konkrétních světelných podmínkách. Proto se mohou jas a kvalita obrazu
nepatrně měnit. V případě nepříznivých světelných podmínek může být kvalita obrázku
nepatrně horší.
Linie na obrazovce jsou promítány, jako by byly
na zemi za vozem, a jsou přímo závislé na
pohybu volantu a ukazují řidiči trasu vozu i při
zatáčení.
POZNÁMKA
•
Při couvání s přívěsem, který není elektricky připojen k vozu, budou čáry na
displeji odpovídat trase vozu, nikoliv
přívěsu.
•
Na obrazovce se nezobrazí čáry, pokud
je k vozidlu elektricky připojen systém
přívěsu.
•
Parkovací kamera je automaticky deaktivována při tažení přívěsu, pokud je
použitý originální kabel přívěsu Volvo.
POZNÁMKA
Pro zajištění optimálního fungování musí být
čočka kamery čistá bez sněhu, nečistot
a ledu. To platí především při zhoršené viditelnosti.
Naváděcí linie
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte, že na displeji se zobrazí
pouze oblast za vozidlem. Proto při otáčení
volantu během couvání věnujte pozornost
prostoru před vozidlem a vedle vozidla.
Příklady zobrazení čar ze systému parkovacího asistenta.
Hraniční čáry
04
Různé linie v systému.
Hraniční čára, volný prostor pro couvání
"Dráhy kol"
Přerušovaná čára (1) ohraničuje prostor za
nárazníkem do vzdálenosti cca. 1,5 m. Je to
také hranice odpovídající nejvíce vyčnívajícím
částem vozidla, jako jsou zpětné zrcátka a rohy
karoserie - také při zatáčení.
Široké "dráhy kol" (2) mezi bočními čárami
naznačují dráhy, kudy budou procházet kola
a mohou zasahovat až do vzdálenosti
asi 3,2 m za nárazník, pokud se v jejich dráze
nenachází žádná překážka.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
187
04 Podpora řidiče
Parkovací kamera*
Vozidla se senzory couvání*
Barva/lak
Vzdálenost
(metry)
Oranžová
0,3–0,5
Červená
0–0,3
Nastavení
Jakmile se objeví obraz kamery, stiskněte OK/
MENU. Nastavení upravte podle potřeby.
04
Různé
• Ve výchozím nastavení se kamera aktivuje
Barevné plochy (x 4, jedna na každé čidlo) ukazují
vzdálenost.
Pokud je vozidlo vybaveno také snímači parkovacího asistenta (viz strana 183), bude indikace
vzdálenosti přesnější a barevné plochy budou
ukazovat, které ze 4 čidel registruje překážku.
Barva ploch se se zkracující se vzdáleností od
překážky postupně mění - ze světle žluté přes
žlutou až oranžovou na červenou.
kamera, i když není zpátečka zařazena.
• Mezi standardním a přiblíženým zobrazením přepínejte otáčením knoflíku TUNE
nebo tisknutím tlačítka CAM.
• Je-li ve voze nainstalováno několik
kamer*, kamera se přepíná otáčením ovladače TUNE.
Barva/lak
Vzdálenost
(metry)
Světle žlutá
0,7–1,5
Kameru lze s úspěchem použít např. při tažení
přívěsu. Na displeji lze zobrazit pomocnou linii
zamýšleného "kurzu" tažné koule směrem
k přívěsu - stejně jako "dráhy kol".
Žlutá
0,5–0,7
• Tažné zařízení si lze přiblížit jedním stisk-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Omezení
POZNÁMKA
Viditelnost kamery mohou ztížit stojany na
jízdní kola a ostatní příslušenství namontovaná vzadu na voze.
při zařazení zpátečky.
• Jedním stisknutím tlačítka CAM se aktivuje
Tažná koule
188
Linie parkovacího asistenta tažného zařízení se
aktivuje v nabídce MY CAR, kde si můžete
vybrat zobrazení "dráhy kol" nebo kurz tažného
zařízení. Obě možnosti lze rovněž zobrazit současně.
nutím tlačítka CAM. To umožní přesné
manévrování. Po opětovném stisknutí se
znovu nastaví běžné zobrazení.
Uvědomte si prosím, že i když se může zdát,
že je zakryta malá část obrazu, může to
představovat poměrně velký prostor, který
není vidět. Proto mohou být překážky zaregistrovány, až když jsou velmi blízko vozidla.
Nezapomeňte
• Udržujte objektiv kamery čistý, bez ledu
a sněhu.
• Objektiv kamery pravidelně čistěte vlažnou
vodou a autošamponem – dávejte pozor,
abyste objektiv nepoškrábali.
04 Podpora řidiče
Aktivní parkovací asistent - PAP*
Všeobecné informace
VAROVÁNÍ
Systém PAP nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Za bezpečnou jízdu s vozidlem je vždy
v konečném důsledku odpovědný řidič,
který musí věnovat pozornost okolí a ostatním uživatelům silničního provozu, kteří se
při parkování přibližují nebo projíždějí kolem
jeho vozu.
04
Funkce
Tlačítko On/Off se nachází na středové konzole.
Aktivní parkovací asistent (PAP – Park Assist
Pilot) pomáhá řidiči zaparkovat tak, že nejdříve
zkontroluje, zda je místo dostatečně velké
a potom natočí volant a zajede s vozem na
dané místo. Kontrolky, grafiky a text na displeji
sdruženého přístrojového panelu indikují, kdy
je třeba provést některý z kroků.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém systému vozidla, vyčnívání tažné tyče
se zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
Funkce PAP otáčí volantem - řidič má za úkol
zařadit převodový stupeň, ovládat rychlost
a brzdit.
Funkci PAP lze aktivovat po nastartování
motoru, jakmile jsou splněna následující kritéria:
• Je-li funkce PAP povolena, nesmí docházet k rušení funkce DSTC nebo ABS - tyto
funkce se mohou aktivovat na prudkém
nebo kluzkém povrchu. Další informace
najdete na stránce 128 a 136.
• K vozidlu nesmí být připojen přívěs.
• Rychlost vozidla nesmí být vyšší než
50 km/h.
Princip funkce PAP.
Funkce PAP zaparkuje vozidlo následovně:
1. Funkce vyhledá místo k zaparkování
a změří je (A a B). Rychlost vozidla nesmí
být během měření větší než 30 km/h.
2. Zacouvá s vozidlem na místo (C a D).
3. Vozidlo v místě vyrovná pojížděním
dopředu a dozadu (E a F).
Provoz
Řidič je naváděn pomocí jednoduchých
a zřetelných pokynů na přístrojové desce - grafických i textových.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
189
04 Podpora řidiče
Aktivní parkovací asistent - PAP*
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že jisté polohy volantu
mohou během otáčení volantu při manévrování kolidovat s pokyny na přístrojové
desce.
2. Sledujte displej na přístrojové desce
a buďte připraveni zastavit vozidlo, jakmile
si to grafika a text vyžádají.
3. Zastavte vozidlo, jakmile si to grafika a text
vyžádají.
POZNÁMKA
1 - Vyhledávání a kontrola rozměrů
Systém PAP vyhledá místo k zaparkování,
zobrazí pokyny a navede vozidlo na straně
spolujezdce na dané místo. V případě
potřeby lze však vozidlo zaparkovat na ulici
také na straně řidiče:
04
•
Aktivujte ukazatel směru pro stranu
řidiče - vozidlo zaparkujte na této straně
ulice.
2 - Zacouvání na místo
Funkce PAP vyhledá místo k zaparkování
a zkontroluje, zda je toto místo dostatečně
velké. Postupujte následovně:
1. Aktivujte funkci PAP stisknutím tohoto tlačítka. Nejezděte větší rychlostí než
30 km/h.
190
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Během couvání funkce PAP jede s vozem na
parkovací místo. Postupujte následovně:
1. Zkontrolujte, zda prostor za vozem je
prázdný, a zařaďte zpětný chod.
2. Pomalu a opatrně couvejte. Přitom se
nedotýkejte volantu. Nesmíte jet rychleji
než cca. 10 km/h.
3. Sledujte displej na přístrojové desce
a buďte připraveni zastavit vozidlo, jakmile
si to grafika a text vyžádají.
POZNÁMKA
•
Je-li aktivována funkce PAP, držte své
ruce na volantu.
•
Volantu nic nesmí bránit v pohybu
a musí se volně otáčet.
•
Aby byl výsledek optimální, počkejte,
než se volant dotočí, a potom se rozjeďte dozadu/dopředu.
04 Podpora řidiče
Aktivní parkovací asistent - PAP*
3 - Vyrovnávání
DŮLEŽITÉ
Pokud senzory používá aktivní parkovací
asistent, výstražná vzdálenost je kratší než
v případě, kdy senzory používá parkovací
asistent.
Omezení
Funkce PAP se zastaví:
• pokud se s vozem jede příliš rychle -
DŮLEŽITÉ
Za jistých okolností se může stát, že systém
PAP nedokáže najít místo k zaparkování jedním z důvodů je skutečnost, že dochází
k interferenci se snímači z vnějších zdrojů
zvuků, které vysílají na stejné ultrazvukové
frekvenci, na které pracuje systém.
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo
výfukové plyny z motocyklů.
04
rychleji než 30 km/h
Jakmile vozidlo zacouvá na místo, musí se
vyrovnat a zastavit.
1. Zařaďte první převodový stupeň nebo
polohu D a počkejte, než se volant otočí.
Potom pomalu jeďte dopředu.
2. Zastavte vozidlo, jakmile si to grafika a textová zpráva vyžádají.
3. Zařaďte zpětný chod a pomalu jeďte
dozadu, dokud vás grafika a textová
zpráva nepožádají o zastavení.
Tato funkce se automaticky vypne po dokončení parkování. Grafika a textová zpráva
potvrdí, že parkování bylo ukončeno. Možná
bude nutné, aby řidič provedl úpravu. To, zda
je vozidlo správně zaparkováno, dokáže určit
pouze řidič.
• pokud se řidič dotkne volantu
• pokud se aktivuje funkce ABS nebo DSTC
- např. pokud dojde k prokluzování kol na
kluzném povrchu.
• pokud se otevřou dveře spolujezdce - ale
dveře řidiče se otevřít mohou.
Na zastavení funkce PAP upozorní textová
zpráva.
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Čidla tedy nebudou moci
měřit.
Nezapomeňte
Řidič musí mít na paměti, že funkce PAP
představuje pouhou pomůcku. Nejedná se
o neomylnou, plně automatickou funkci. Řidič
proto musí být připraven, aby zasáhl. Při parkování musí rovněž pamatovat na další skutečnosti:
• Funkce PAP vychází z polohy zaparkovaných vozidel. Pokud nejsou správně zaparkovány, mohlo by se stát, že vozidlo zaparkuje na chodníku nebo jinak nesprávně.
• Funkce PAP je určena k parkování v rovných úsecích, nikoliv v ostrých zatáčkách
a zákrutách.
• Na úzkých ulicích někdy není dost místa
k manévrování a funkce nedokáže najít
místo k zaparkování. V tomto případě
funkce pomůže zajet co nejblíže ke krajnici
vozovky, na které chcete zaparkovat.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
191
04 Podpora řidiče
Aktivní parkovací asistent - PAP*
• Pamatujte, že přední část vozidla se může
Údržba
při parkování vytočit směrem k projíždějícím vozidlům.
Kontrolky a zprávy na displeji
Na displeji na přístrojové desce se mohou
zobrazovat různé kombinace symbolů a textu
s proměnlivým obsahem - některé obsahují
jednoznačné doporučení, co je třeba udělat.
• Výpočty prováděné během parkování
nezohledňují objekty umístěné výše, než
jsou detekční plochy snímačů. Přitom se
může stát, že funkce PAP se do místa
k zaparkování vytočí příliš brzy.
Pokud zpráva informuje, že funkce PAP je
vypnuta, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
• Za to, zda místo, které vybrala funkce PAP
k zaparkování, je vhodné, nese odpovědnost řidič.
04
• Používejte schválené pneumatiky1 se
správným tlakem huštění, které mají vliv na
to, zda funkce PAP dokáže vozidlo zaparkovat.
• V případě hustého deště nebo sněžení
může systém místo k zaparkování změřit
chybně.
• Nepoužívejte funkci PAP, pokud máte
nasazené sněhové řetězy nebo používáte
rezervní kolo.
Kromě snímačů předního a zadního asistenta
v nárazníku využívá funkce PAP rovněž snímač na
obou stranách čelního skla.
Funkce PAP funguje správně pouze, pokud
jsou snímače pravidelně omývány vodou
a šamponem na vozy - jedná se o stejné snímače, jaké používá parkovací asistence (viz
strana 185) plus jeden boční snímač.
• Nepoužívejte funkci PAP, pokud z vozidla
vyčnívá náklad.
1
192
"Schválené pneumatiky" jsou pneumatiky stejného typu a značky jako pneumatiky, které byly namontovány na vozidle při dodání z výrobního závodu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
BLIS a CTA*
Všeobecné informace o funkci BLIS
a CTA
Provoz
Funkce
Funkce BLIS a CTA se aktivují při nastartování
motoru. To potvrdí jedno zablikání kontrolek ve
dveřích.
Funkce BLIS (Blind Spot Information System)
je určena k jízdě v hustém provozu na cestách
s několika jízdními pruhy ve stejném směru.
BLIS představuje pomůcku, která má řidiče
upozornit na:
Aktivace/deaktivace funkce BLIS
• vozidla v mrtvém úhlu
• rychle se přibližující vozidla v levém a pravém jízdním pruhu, která jsou nejblíže vozidlu.
Funkce (Cross Traffic Alert), která je součástí
funkce BLIS, má řidiče upozornit na:
•
křižující vozidla, když vůz couvá.
VAROVÁNÍ
Systémy BLIS a CTA představují doplněk nenahrazují bezpečný styl jízdy a použití
vnitřních a vnějších zpětných zrcátek.
Funkce BLIS a CTA nikdy nenahrazují
pozornost a odpovědnost řidiče.
Za bezpečné přejíždění do pruhů a couvání
je vždy odpovědný řidič.
04
Umístění kontrolky BLIS 1.
Kontrolka
BLIS symbol
POZNÁMKA
Kontrolka se rozsvítí na té straně vozidla,
kde systém detekoval vůz. Pokud je vozidlo
předjížděno z obou stran současně, rozsvítí
se obě kontrolky.
Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci.
Funkci BLIS lze deaktivovat/aktivovat stisknutím tlačítka BLIS na středové konzole.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
systém nabídky vozu MY CAR2:
• Zvolte On nebo Off v Nastavení
Nastavení vozidla
1
2
BLIS.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Informace o používání systému nabídky - viz viz strana 203.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
193
04 Podpora řidiče
BLIS a CTA*
Je-li funkce BLIS deaktivována/aktivována,
kontrolka v tlačítku zhasne/rozsvítí se a na displeji přístrojové desky potvrdí tuto změnu textová zpráva. Po aktivaci směrová světla
v panelu dveří jednou zablikají.
Zhasnutí textové zprávy:
• Stiskněte tlačítko OK na pákovém přepínači vlevo.
nebo
04
• Počkejte cca. 5 sekund - zpráva zhasne.
Kdy BLIS funguje
Systém reaguje, pokud:
• je vozidlo předjížděno jinými vozidly
• se jiné vozidlo rychle přibližuje k tomuto
vozidlu
Jakmile funkce BLIS zjistí vozidlo v 1. zóně
nebo rychle se přibližující vozidlo v 2. zóně,
kontrolka funkce BLIS v panelu dveří se rozsvítí
nepřerušovaným svitem. Pokud řidič aktivuje
směrová světla na stejné straně jako je varování, kontrolka BLIS přestane svítit nepřerušovaným světlem a bude blikat s intenzivním svitem.
VAROVÁNÍ
Systém BLIS nefunguje v prudkých zatáčkách.
Systém BLIS nefunguje, když vozidlo
couvá.
Aktivace/deaktivace CTA
Ve vozidlech s parkovací asistencí (viz
strana 183) se funkce CTA deaktivuje a aktivuje
pomocí tlačítka PAS:
Princip funkce BLIS: 1. Zóna v mrtvém úhlu. 2.
Zóna pro rychle se přibližující vozidlo.
Funkce BLIS je aktivní při rychlostech nad
cca. 10 km/h.
2
194
Informace o používání systému nabídky - viz viz strana 203.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zapnutí a vypnutí snímačů parkovací asistence
a funkce CTA.
Samotnou funkci CTA lze deaktivovat
v systému menu MY CAR2 následovně:
• Jděte na Nastavení
Nastavení vozidla
BLIS Cross Traffic Alert a zrušte
výběr. Funkce CTA se deaktivuje. Funkce
BLIS zůstane aktivována.
04 Podpora řidiče
BLIS a CTA*
Kdy CTA funguje
• Dále varuje rozsvícením ikony na grafickém
vyobrazení PAS na obrazovce TV.
VAROVÁNÍ
Systém CTA nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
Omezení
• Funkce BLIS a CTA se deaktivují, pokud se
k elektrickému systému vozidla připojí
přívěs.
• Funkčnost systému může snížit nečistota,
led a sníh na snímačích. Pokud jsou snímače zakryté, funkce BLIS a CTA nedokáží
objekty detekovat.
• Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné
předměty, pásky ani nálepky.
Údržba
04
DŮLEŽITÉ
Opravu komponentů funkce BLIS a CTA smí
provádět pouze servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Princip funkce CTA - .
Funkce CTA doplňuje funkci BLIS tím, že
dokáže zjistit objekty přibližující se z boku při
couvání např. z parkoviště.
Zprávy na displeji
Funkce CTA má především detekovat vozidla.
Za příznivých podmínek dokáže detekovat
i menší předměty jako jsou cyklisté a chodci.
Funkce CTA je aktivní během couvání a aktivuje se automaticky, když se v převodovce
zařadí zpětný chod.
• Pokud funkce CTA detekuje objekt přibližující se zboku, ozve se akustická výstraha,
a to z levého nebo z pravého reproduktoru
v závislosti na směru, ze kterého se daný
objekt přibližuje.
• Funkce CTA rovněž varuje tím, že upozorní
V situacích, kdy funkce BLIS a CTA nefunguje
nebo je přerušována, se na přístrojové desce
zobrazí symbol a text s vysvětlením. Postupujte podle pokynů.
Umístění snímačů BLIS a CTA.
Příklady zpráv:
Snímače BLIS a CTA se nacházejí uvnitř
zadního nárazníku resp. blatníku na obou stranách vozidla.
• Aby snímače fungovaly správně, musí být
prostor před snímači čistý.
světla BLIS.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
195
04 Podpora řidiče
BLIS a CTA*
Zpráva
Popis
BLIS ZAP
Systém BLIS je aktivován.
BLIS a CTA Nutný
servis
BLIS a CTA nefungují.
• Pokud zobrazení zprávy
přetrvává, kontaktujte servis doporučujeme
autorizovaný
servis Volvo.
04
196
BLIS a CTA VYP
Přip. přívěs
Funkce BLIS a CTA
jsou dočasně mimo
provoz, protože je
k elektrickému
systému vozidla
připojen přívěs.
BLIS VYP
Funkce BLIS a CTA
byly manuálně
deaktivovány.
CTA VYP
Funkce CTA byla
manuálně deaktivována. Funkce BLIS
je aktivní.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
04 Podpora řidiče
04
197
Menu a hlášení......................................................................................
Menu MY CAR......................................................................................
Ovládání klimatizace.............................................................................
Nezávislé topení a vyhřívání prostoru pro cestující*.............................
Nezávislé topení*...................................................................................
Palubní počítač.....................................................................................
Adaptivní jízdní charakteristiky..............................................................
Komfort v prostoru pro cestující...........................................................
198
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
200
203
212
223
227
229
233
234
KOMFORT A RADOST Z JÍZDY
05 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
Sdružený přístrojový panel1
Pokud se zobrazí zpráva, musí být potvrzena
tlačítkem OK, aby se menu zobrazila.
Hladina oleje2
Příprava*
Přehled menu
Nulování počítadla km
Pro některé z dále uvedených položek menu
musí být ve voze nainstalovány jisté funkce
a hardware.
Zpráva
Analogový sdružený přístrojový panel
Dig.rychl.
Topení*
Nezáv.top.*
Informační displej (analogový sdružený přístrojový
panel) a ovládání navigace v menu.
05
OK - otevření menu, potvrzení zpráv
a potvrzení položek vybraných v menu.
Kolečko – pohyb mezi položkami menu.
RESET - vynulování údajů ve zvoleném
kroku palubního počítače a přesun zpět ve
struktuře menu.
Nabídky zobrazené na informačním displeji na
sdruženém přístrojovém panelu se ovládají
levým pákovým přepínačem. Menu zobrazovaná v závislostí na poloze klíče, viz strana 79.
1
2
3
4
200
Možn. TC
Servisní stav
Hladina oleje2
Zprávy (##)3
Digitální sdružený přístrojový panel
Nastavení*
Textová zpráva na informačním displeji (analogový
sdružený přístrojový panel).
Motivy
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky se na informačním displeji objeví
příslušná zpráva. Do odstranění závady bude
v paměti uložena chybová zpráva.
Režim kontrastu/Režim barev
Servisní stav
Zprávy
Viz také strana 69, kde najdete jednotlivá provedení sdruženého přístrojového panelu.
Některé motory.
V závorkách je uveden počet zpráv.
Zprávu můžete potvrdit pomocí kolečka nebo stisknutím tlačítka RESET.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stiskněte OK pro potvrzení4 a listování mezi
zprávami.
05 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
POZNÁMKA
Pokud se při použití palubního počítače
zobrazí výstražná zpráva, musí se přečíst
(stisknutím tlačítka OK) ještě před tím, než
se pokračuje v předchozí aktivitě.
Zpráva
Popis
Bezpečně
zastavteA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Vypněte motorA
Nutný servisA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby
vozidlo okamžitě zkontrolovali.
Nutný servisA
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby
vozidlo co nejdříve
zkontrolovali.
Viz manuálA
Přečtěte si příručku pro
uživatele.
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Objednejte se
do servisu
Čas na objednání pravidelné servisní prohlídky
- kontaktujte servisB.
Převodovka
Omezená
funkčnost
Čas na pravidelný servis
Čas na pravidelnou
servisní prohlídku - kontaktujte servisB. Tato
doba je určována podle
počtu ujetých kilometrů, počtu měsíců od
poslední prohlídky, provozní doby motoru
a kvality oleje.
Převodovka není
schopna fungovat
v plném rozsahu. Jeďte
pomalu, dokud zprávaC
nezmizí.
Termín servisu
překročen
Převodovka
Nutná výměna
oleje
Pokud nejsou dodržovány servisní intervaly,
záruka nekryje poškozené díly - kontaktujte
servisB.
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby
vozidlo co nejdříve
zkontrolovali.
Pokud se objevuje opakovaně - kontaktujte
servisB.
Horká převod.
Snižte rychlost
Horká převod.
Bezp. zastavte
Počk.až zchl.
Jeďte plynuleji nebo
s vozidlem bezpečně
zastavte. Zařaďte neutrál a nechte motor
běžet ve volnoběžných
otáčkách, dokud
zpráva nezmizíC.
05
Kritická závada. Okamžitě bezpečně zastavte
vůz a kontaktujte
servisB.
201
05 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
A
B
C
05
202
Zpráva
Popis
Dočasně
vypnutoA
Funkce byla dočasně
vypnuta a je automaticky resetována za
jízdy nebo po opětovném nastartování
motoru.
Vybitá baterie
Úsporný režim
Audiosystém se vypnul
z důvodu úspory energie. Dobijte akumulátor.
Součást zprávy, která se zobrazí společně s informací
o místě, kde došlo k problému.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Další zprávy týkající se automatické převodovky, viz
strana 118.
05 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Všeobecné informace o systému MY
CAR
Mnohé z funkcí vozidla jsou zpracovávány v tomto menu, např. nastavení
hodin, vnější zrcátka a zámky.
Provoz
Ovládání na středové konzole
Menu se prochází pomocí tlačítek na středové
konzole nebo pomocí pravé klávesnice na
volantu.
•
•
•
•
•
telefonní hovor je odmítnut
aktuální funkce je přerušena
zadané znaky jsou vymazány
naposledy provedené výběry jsou zrušeny
dojde k posunu v systému menu nahoru.
Výsledek dlouhého a krátkého tisku se může
lišit.
Dlouhým stisknutím se dostanete do nejvyšší
úrovně menu (nadřazený pohled), ze které
mohou být zpřístupněny všechny funkce
vozidla/zdroje menu, viz strana 243.
Některé funkce jsou standardní, jiné volitelné v závislosti na trhu se mění i rozsah.
Ovládání na středové konzole pro procházení
menu.
05
Stiskněte MY CAR a otevřou se menu
v rámci MY CAR.
Pro provedení výběru ve zvýrazněné
možnosti v menu nebo pro uložení vybrané
funkce do paměti stiskněte OK MENU.
Pro přetočení nahoru/dolů v možnostech
menu otočte knoflíkem TUNE.
EXIT
Funkce EXIT
V závislosti na funkci, se při stisknutí tlačítka
EXIT objeví kurzor a na úrovni menu nastane
některá z následujících situací:
``
203
05 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Klávesnice na volantu*
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení zámku Odemknout dveře
Dveře řidiče, pak všechny.
Postup je stejný jako u tlačítek na středové
konzole - viz strana 203: OK MENU (2), EXIT
(4) a knoflík TUNE (3).
Následuje příklad toho, jak lze funkci otevřít
a upravit pomocí klávesnice na volantu:
MY CAR
1. Stiskněte tlačítko MY CAR na středové
konzole.
V menu MY CAR jsou k dispozici následující
možnosti:
2. Pomocí kolečka (1) přejděte do požadovaného menu, např. Nastavení a potom
kolečko stiskněte - otevře se podmenu.
Klávesnice se může lišit v závislosti na audio
výbavě, viz strana 240.
05
Pro přetočení nahoru/dolů v možnostech
menu otočte kolečkem.
Pro provedení výběru ve zvýrazněné
možnosti v menu nebo pro uložení vybrané
funkce do paměti otočte kolečkem.
EXIT (viz nadpis "Funkce EXIT" na straně
203).
Cesty vyhledávání
Současná úroveň menu je zobrazena zcela
vpravo na obrazovce ve středové konzole.
Cesty vyhledávání k funkcím systému menu
jsou popsány v tomto návodu popsány následující formou:
204
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3. Přejděte do požadovaného menu např.
Nastavení vozidla a potom kolečko stiskněte - otevře se podmenu.
4. Přejděte do Nastavení zámku a stiskněte
kolečko - otevře se nové podmenu.
5. Přejděte do Odemknout dveře a stiskněte kolečko - otevře se podmenu volitelných funkcí.
6. Vyberte si z možností Všechny dveře
a Dveře řidiče, pak všechny a stiskněte
kolečko - prázdné políčko možnosti se
označí křížkem.
7. Programování ukončíte tím, že opustíte
menu postupně krátkými stisky příkazu
EXIT (2) nebo jedním dlouhým stiskem.
•
•
•
•
•
My V40
Statistika cesty
DRIVe*
Podpůr. systémy (Support system status)
Nastavení (Settings)
05 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
My V40
Zde jsou zobrazeny čtyři první úrovně menu
v rámci MY CAR Nastavení. Některá menu
mají další podmenu - ta jsou pak podrobně
popsána v příslušných oddílech.
Systém podpory řidiče
Při volbě toho, zda by se měla funkce aktivovat/Zap, nebo deaktivovat/Vyp, se zobrazí
čtvereček:
Zap: Vybraný čtvereček.
Vyp: Prázdný čtvereček.
• Vyberte ZapVyp pomocí OK a pak menu
zavřete příkazem EXIT.
MY CAR
My V40
Na displeji je zobrazena skupina všech podpůrných systémů řidiče - ty lze zde aktivovat
nebo deaktivovat.
My DRIVe*
Zde jsou mimo jiné popsány části koncepce
DRIVe vozů Volvo.
MY CAR
Nastavení vozidla
Podpůr. systémy
05
(MY CAR > Support system status)
Paměť klíče
Na displeji se objeví shrnutí aktuálního stavu
podpůrných systémů řidiče.
Zap
s. 82
a 103
Vyp
Setup - menu
Menu jsou strukturována následovně:
• Start/Stop
• Ekologické rady
Menu úrovně 1
Další informace - viz strana 122.
Menu úrovně 2
s. ....
Menu úrovně 3
Menu úrovně 4
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
205
05 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Nastavení zámku
Autom. zamknutí dveří
s. 44,
52 a 55
Naklonit levé zrcátko
Vyp
Naklonit pravé zrcátko
Nastavení světel
Všechny dveře
Libovolné dveře
Světelný signál při
zamknutí dveří
Obě přední dveře
Akustické potvrzení
Zap
Zap
Vyp
Vyp
206
60 sek
s. 94
90 sek
Doba návrat. osvětl.
s. 58
a 62
Světelný signál při odemknutí dveří
Zap
Vyp
s. 94
30 sek.
60 sek
90 sek
Rozptýlené
osvětlení: barva
Dveře na stejné
straně
Dotaz při opuštění vozu
30 sek.
Rozptýlené
osvětlení
Všechny dveře
s. 44
a 95
Vyp
Podlahové osvětlení
Bezklíčový vstup
Aktivovat jedenkrát
Trvání přibliž. osvětlení
Vnitřní osvětlení
Dveře řidiče, pak
všechny
Omezené zabezpečení
s. 103
Sklopit zrcátko
Zap
Odemknout dveře
05
Nastavení venkovních zrcátek
3x bliknutí směrovek
s. 42
Zap
Vyp
s. 92
05 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Dočasně levostranný
provoz
s. 95
Zap
Vyp
Rychlost na info. displeji
Asistent jízdních pruhů
Zap
Zap
Vyp
Vyp
Zapnout při startu
Resetovat nastavení vozidla
nebo
Zap
Všechna menu v Nastavení
vozidla jsou uváděna v původním továrním nastavení.
Dočasně pravostranný
provoz
Zap
Vyp
Vyšší citlivost*
Zap
Podpůrné systémy řízení
Vyp
Vyp
Varování před kolizí
Aktivní nátáčivé světlomety
s. 90
Zap
Pouze vibrace
s. 87
Výstražný tón
Zap
s. 233
Plná funkce
Normální
Blízko
Vyp
05
Pouze asistent
řízení
Daleko
Zap
Nízký
Možnosti asistenta
Výstražná vzdálenost
Vyp
Posilovací účinek servořízení
s. 165
Vyp
Zap
Přídavné světlomety
s. 178
Vyp
Dopravní značky: informace
s. 139
Zap
Vyp
Výstraha: rychlost
Zap
Vyp
Střední
Vysoký
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
207
05 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
s. 136
DSTC
Zap
s. 75
Čas
Zde se nastavují hodiny na
přístrojové desce.
Vyp
Časový formát
City Safety
s. 159
Zap
Vyp
s. 75
12h
Zap
24h
Vyp
s. 193
Zap
Vyp
05
Zap
Vyp
s. 156
Zap
Vyp
Zap
Vyp
Nastavení systému
208
s. 174
MPG (UK)
MPG (US)
Vyp
km/l
Aktuální obsah obrazovky se
vrátí, pokud je stisknuto některé
tlačítko nebo ovládání obrazovky
TV.
Jazyk
Driver Alert
s. 203
Zap
Po určitém období nečinnosti
aktuální obsah obrazovky TV
vybledne a nahradí ho prázdná
obrazovka (je-li tato možnost zvolena).
Cross Traffic Alert
Upozornění na odstup
Vysvětlující text pro aktuální
obsah displeje se zobrazí, je-li
tato možnost zvolena.
Jednotka vzdálenosti a paliva
Spořič obrazovky
BLIS
Zobrazit nápovědu
Zvolí jazyk pro texty menu.
l/100km
Jednotka teploty
Celsius
Fahrenheit
Zvolí jednotku pro zobrazení
venkovní teploty a nastavení klimatizace.
s. 229
05 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Hlasitost
Hlasitost hlasového
výstupu
Hlasitost asistenta
parkování vpředu
Hlasitost asistenta
parkování vzadu
Hlasitost vyzvánění
Seznam jazykových pokynů
Telefonní pokyny
Phone
Phone call contact
Phone dial number
Navigační pokyny
Resetovat nastavení systému
Navigation
Všechna menu v Nastavení
systému jsou uváděna v původním továrním nastavení.
Navigation
repeat instruction
Nastavení hlas. ovládání
Navigation go to
address
Pouze ve vozech s navigací GPS
Volvo RTI* - viz zvláštní příručka.
Všeobecné pokyny
Více podrobných informací - viz
strana 268.
Možnosti menu v rámci Navigační pokyny ukazují několik
příkladů dostupných hlasových
povelů v systému navigace.
Voice user setting
Standardní nastavení
User 1
User 2
Zde je možnost vytvořit profil druhého uživatele, což je výhodné,
pokud vůz/systém používá pravidelně více osob. Standardní
nastavení obnoví tovární nastavení.
05
Help
Voice tutorial
Tato možnost menu + OK poskytuje informace o fungování
systému v mluvené formě.
Cancel
Voice tutorial
Možnosti menu v rámci Telefonní pokyny ukazují několik
příkladů dostupných hlasových
povelů - pouze v případě, že je
nainstalován mobilní telefon
s aktivovanou funkcí BluetoothŸ.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
209
05 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Voice training
Uživatel 1
Uživatel 2
05
S Voice training se systém rozpoznání hlasu učí rozpoznat hlas
a výslovnost řidiče. Na obrazovce
se objeví několik frází, které řidič
musí přečíst nahlas. Jakmile se
systém naučil, jak řidič mluví,
fráze na obrazovce zmizí. Následuje volba např. toho, který User
1 lze zvolit v Voice user setting,
aby systém naslouchal správnému uživateli.
Hlasitost hlasového výstupu
Na obrazovce se objeví regulace
hlasitosti - v tuto chvíli postupujte
následujícím způsobem:
1. Upravte hlasitost pomocí
kolečka.
2. Pomocí OK proveďte zkušební poslech.
3. Pro uložení nastavení použijte EXIT. Poté se menu
vypne.
Voice POI list
Autom. nastavení ventilátoru
Edit list
Normálně
Počet funkcí je značný a liší se
v závislosti na trhu. V tomto
seznamu lze uložit maximálně 30
oblíbených funkcí.
Silně
Slabě
Časovač recirkulace vzduchu
Zap
Více informací o funkcích a rozpoznání hlasu najdete návodu
k obsluze navigačního systému.
Vyp
Autom. vyhřívání zadního skla
Nastavení audio
Nastavení klimatu
s. 240
Zap
Vyp
Systém kvality vzduchu uvnitř
vozu
Zap
Vyp
Resetovat nastavení klimatu
Všechna menu v Nastavení klimatu jsou uváděna v původním
továrním nastavení.
Oblíbené (FAV)
Volvo On Call
Popsáno ve zvláštní příručce.
Informace
210
s. 217
s. 244
05 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Počet klíčů
s. 42
Číslo VIN
s. 368
Kód DivX® VOD
s. 261
Verze Bluetooth softwaru ve
vozidle
s. 267
Verze mapy a softwaru*
Pouze ve vozech s navigací GPS
Volvo - viz zvláštní příručka.
05
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
211
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Všeobecné informace
Ovládání klimatizace
Vůz je vybaven elektronicky řízenou klimatizací
(ECC). Systém klimatizace chladí nebo topí,
stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu
v prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
Klimatizaci (AC) můžete vypnout, ale pro
zajištění optimálního komfortu z hlediska klimatu v prostoru pro cestující a pro zabránění zamlžení oken by klimatizace měla být
stále zapnutá.
Umístění čidel
Kondenzace
• Čidlo slunečního svitu se nachází na horní
Za teplého počasí se může pod vozem objevit
kondenzát z klimatizace. Jde o zcela normální
jev.
straně palubní desky.
• Čidlo teploty v prostoru pro cestující se
nachází pod ovládacím panelem klimatizace.
• Čidlo venkovní teploty je umístěno na vnějším zpětném zrcátku.
POZNÁMKA
Nezakrývejte a neblokujte snímače oděvy
a jinými předměty.
Boční okna
05
Skutečná teplota
Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním
podmínkám s ohledem na rychlost vzduchu,
vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci, které
ovlivňují interiér a exteriér vozu.
Systém zahrnuje čidlo slunečního svitu, které
detekuje stranu, ze které svítí slunce do prostoru pro cestující. To znamená1, že se může lišit
teplota mezi pravými a levými větracími otvory,
a to přesto, že pro obě strany je nastavena
stejná teplota.
1
212
Platí pouze pro ECC.
Aby klimatizace fungovala optimálně, musí být
zavřena boční okna.
Zamlžení oken
Odstraňte zamlžení zvnitřní strany oken primárně pomocí funkce vyhřívání.
Abyste snížili riziko zamlžení, udržujte okna
čistá a používejte čistič na okna.
Dočasné vypnutí klimatizace
Když motor vyžaduje plný výkon, např. při
maximální akceleraci nebo jízdě do kopce
s přívěsem, klimatizace může být dočasně
vypnuta. Pak může v prostoru pro cestující
dojít k dočasnému zvýšení teploty.
Led a sníh
Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním
oknem).
Funkce úplného větrání
Funkce současně otevře/zavře všechna boční
okna a může být používána například k rychlé
výměně vzduchu za horkého počasí, viz
strana 55.
Filtr klimatizace
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro
cestující je čištěn filtrem. Ten musí být měněn
v pravidelných intervalech. Doporučený interval pro výměnu filtru je v každém předepsaném
servisním plánu. Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí, měňte filtr častěji.
POZNÁMKA
Existují různé druhy filtrů pro prostor pro
cestující. Zkontrolujte, zda se používá
správný filtr.
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
Tato položka volitelné výbavy udržuje prostor
pro cestující čistý, bez alergenů a substancí
způsobujících astma. Další informace o příslušenství CZIP najdete v brožuře, kterou jste
obdrželi při zakoupení vozu.
Zahrnuje následující:
•
Rozšířená funkce ventilátoru, což znamená, že ventilátor se zapne při otevření
vozu dálkovým ovladačem s klíčem. Ventilátor plní prostor pro cestující čerstvým
vzduchem. Funkce se zapíná v případě
potřeby a vypíná se automaticky po určité
době, nebo když se otevřou jedny z dveří
prostoru pro cestující. Doba, po kterou
pracuje ventilátor, se postupně zkracuje,
tak jak se snižuje jeho potřeba do stáří
vozidla 4 roky.
• Systém kvality vzduchu v interiéru IAQS je
plně automatický systém, který čistí
vzduch v prostoru pro cestující od znečisťujících látek, jako jsou pevné částice,
uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón.
POZNÁMKA
Za účelem udržení standardu CZIP se
u vozidel vybavených příslušenstvím CZIP
filtr systému kvality vzduchu IAQS musí
měnit každých 15 000 km nebo jednou za
rok. Mění se však do 75 000 km nad 5 let.
Ve vozidlech bez systému CZIP a v případě,
že zákazník nechce zachovat standard
CZIP, se filtr IAQS musí měnit během pravidelných servisních prohlídek.
Používání testovaných materiálů ve
vybavení interiéru.
Materiály byly vyvinuty tak, aby bylo minimalizováno množství prachu v prostoru pro cestující a přispívají ke snadnému udržování prostoru pro cestující v čistotě. Koberce v prostoru
pro cestující i v zavazadlovém prostoru jsou
vyjímatelné a lze je snadno čistit. Používejte
čisticí prostředky a prostředky pro péči o vůz
doporučené společností Volvo, viz
strana 361.
• Rychlost ventilátoru v automatickém
režimu*, viz strana 218.
• Recirkulace vzduchu v prostoru pro cestující řízená časovým spínačem, viz
strana 220.
• Automatické vyhřívání zadního okna, viz
strana 104.
• Systém kvality vzduchu IAQS*, viz
strana 220
Funkce systému ovládání klimatizace lze resetovat na výchozí nastavení pomocí systému
menu v položce MY CAR v menu Nastavení
Nastavení klimatu Resetovat
nastavení klimatu.
05
Distribuce vzduchu
Nastavení menu
U čtyř funkcí systému ovládání klimatizace lze
pomocí středové konzoly výchozí nastavení
aktivovat, deaktivovat nebo změnit. Všeobecné informace o navigaci v menu, viz
strana 204:
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
213
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Vstupní vzduch je rozdělen mezi několik větracích otvorů v prostoru pro cestující.
Distribuce vzduchu je v režimu AUTO* plně
automatická.
V případě potřeby může být řízena manuálně,
viz strana 221.
Ventilační otvory v palubní desce
05
Otevřeno
Zavřeno
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení
Nasměrujte ventilační otvory na boční okna,
aby bylo odstraněno zamlžení.
214
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že malé děti mohou být
citlivé na průvan a proudění vzduchu.
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*
05
Ventilátor
AUTO
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek, viz strana 104
Elektricky vyhřívané přední sedadlo, vlevo
Nastavení, levá/pravá strana pro regulaci
teploty
Vyhřívání čelního skla* a odmrazování na
maximum
Elektricky vyhřívané přední sedadlo,
vpravo
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na
podlaze
Řízení teploty
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Recirkulace
AC – – Zapnutí/vypnutí klimatizace
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
215
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Elektronické řízení teploty, ETC
05
Ventilátor
Elektricky vyhřívané přední sedadlo, vlevo
AC – – Zapnutí/vypnutí klimatizace
Vyhřívání čelního skla* a odmrazování na
maximum
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na
podlaze
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
216
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek, viz strana 104
Recirkulace
Elektricky vyhřívané přední sedadlo,
vpravo
Řízení teploty
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Ovládání
Stiskněte tlačítko čtyřikrát pro vypnutí
vyhřívání – nesvítí žádná políčka.
Stiskněte tlačítko čtyřikrát pro vypnutí
vyhřívání – nesvítí žádná kontrolka.
Vyhřívaná sedadla*
Přední sedadla
VAROVÁNÍ
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby,
které mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí zvýšení teploty a osoby,
které mají jiné problémy s ovládáním
vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly utrpět
popáleniny.
Zadní sedadlo
Na obrazovce TV se zobrazí momentálně nastavená úroveň vyhřívání.
Stiskněte tlačítko třikrát pro nejnižší úroveň
vyhřívání – na obrazovce TV se rozsvítí jedno
oranžové políčko.
POZNÁMKA
Je-li ventilátor úplně vypnutý, klimatizace
nefunguje a mohla by se mlžit skla.
Knoflík ventilátoru pro ECC*
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku. Funkce AUTO je
vypnuta. Pokud zvolíte funkci
AUTO, otáčky ventilátoru se
regulují automaticky.
05
Knoflík ventilátoru pro ETC
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku.
Stiskněte tlačítko jednou pro
nejvyšší úroveň vyhřívání - na
obrazovce TV na středové
konzole (viz obr. nahoře) se
rozsvítí tři oranžová políčka.
Stiskněte tlačítko dvakrát pro
nižší úroveň vyhřívání – na obrazovce TV se
rozsvítí dvě oranžová políčka.
Ventilátor
Stiskněte tlačítko jednou pro nejvyšší úroveň
vyhřívání – svítí tři kontrolky.
Stiskněte tlačítko dvakrát pro nižší úroveň
vyhřívání – svítí dvě kontrolky.
Stiskněte tlačítko třikrát pro nejnižší úroveň
vyhřívání – svítí jedna kontrolka.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
217
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Distribuce vzduchu
CAR pod položkami Nastavení Nastavení
klimatu Autom. nastavení ventilátoru.
Vyberte jednu z možností Slabě, Normálně
nebo Silně:
• Slabě – automatické řízení ventilátoru.
Přednost má malé proudění vzduchu.
• Normálně – automatické řízení ventilátoru.
• Silně – automatické řízení ventilátoru.
Přednost má silné proudění vzduchu.
Popis systému menu, viz strana 204.
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
05
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na
podlaze
Postava se skládá ze tří tlačítek. Po stisknutí
tlačítka se na obrazovce TV rozsvítí obrázek
postavy (viz obrázek dole) a šipka před danou
částí obrázku indikuje nastavení distribuce
vzduchu. Další informace o distribuci vzduchu,
viz strana 221.
Nastavená distribuce vzduchu se zobrazuje na
obrazovce TV.
AUTO1
Funkce Auto reguluje automaticky teplotu, klimatizaci,
rychlost ventilátoru, recirkulaci a distribuci vzduchu.
Pokud vyberete jednu nebo více funkcí
manuálně, ostatní funkce budou řízeny automaticky. Všechna manuální nastavení se po
stisknutí tlačítka AUTO vypnou. Na obrazovce
TV se objeví AUTO KLIMA.
Rychlost ventilátoru v automatickém režimu
může být nastavena v systému menu MY
1
218
Platí pouze pro ECC.
Řízení teploty
Při nastartování se vyvolá předcházející nastavení.
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
POZNÁMKA
Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že vyberete vyšší nebo nižší teplotu, než skutečně
potřebujete.
Regulace teploty ECC*
Teploty na straně řidiče
a straně spolujezdce mohou
být nastaveny nezávisle. Opakovaně tiskněte L/R v tlačítku
a vyberte nastavení pro levou
stranu, pravou stranu a pro
obě strany. Pomocí knoflíku
nastavte teplotu - na displeji na středové konzole se zobrazí teplota zvolena pro příslušné
strany.
Regulace teploty ETC
Teplotu v prostoru pro cestující lze nastavit pomocí knoflíku.
AC – Zapnutí/vypnutí klimatizace
Pokud svítí kontrolka na tlačítku AC, klimatizace je regulována automaticky. Takto je
nasávaný vzduch ochlazován
a odvlhčován podle potřeby.
Vyhřívání čelního skla* a odmrazování na
maximum
Kontrolka na tlačítko AC
zhasne, jakmile klimatizaci vypnete. Ostatní
funkce jsou stále řízeny automaticky. Pokud
rychlé odstranění námrazy aktivujete na maximum, klimatizace se automaticky zapne
a vzduch se co nejrychleji odvlhčí.
Zvolené nastavení se zobrazuje na obrazovce TV.
Elektrický ohřev*
05
Rychlé odstranění námrazy (Max. defroster)
Používá se k rychlému odstranění námrazy a zamlžení
z čelního sklad a z bočních
oken. Kontrolka v tlačítku pro
odstranění námrazy svítí,
pokud je funkce aktivní.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
219
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Vozidla bez vyhřívání čelního skla:
• Jedním stisknutím tlačítka pustíte proud
vzduchu na okna - na displeji se rozsvítí
kontrolka (2).
• Dvě stisknutí tuto funkce vypnou - nesvítí
žádná kontrolka.
Ve vozidlech s vyhříváním čelního skla funguje
tato funkce následovně:
• Jedním stisknutím tlačítka se spustí
skla2
vyhřívání čelního
svítí kontrolka (1).
•
05
- na displeji se roz-
Dvě stisknutí tlačítka spustí vyhřívání čelního skla2 a proud vzduchu začne proudit
na čelní sklo - na displeji se rozsvítí kontrolky (1) a (2).
• Tři stisknutí tuto funkci vypnou - nesvítí
žádná kontrolka.
Je-li funkce aktivní, provede se následující, aby
bylo zajištěno maximální odvlhčení vzduchu
v prostoru pro cestující:
• klimatizace je automaticky zapnuta
• automaticky jsou vypnuty recirkulace
a systém kvality vzduchu.
2
220
Je-li aktivní vyhřívání čelního skla, kompas se vypne.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Pokud je ventilátor nastaven na maximum,
stoupne hlučnost.
Po vypnutí funkce odstranění námrazy se
systém klimatizace vrátí k předchozímu nastavení.
Recirkulace
Recirkulace
Pokud je recirkulace zapnuta,
svítí oranžová kontrolka v tlačítku. Tato funkce může být
použita, když chcete zabránit
nasávání znečistěného vzduchu zvenku, např. výfukových
plynů do prostoru pro cestující. Je-li zapnuta tato funkce, vzduch v prostoru pro cestující je recirkulován, do vozu není
nasáván žádný vzduch zvenku.
DŮLEŽITÉ
Pokud vzduch ve voze cirkuluje příliš
dlouho, může se stát, že se okna zevnitř
zamlží.
Časový spínač
Když je aktivovaný časový spínač, systém
vypne manuálně zapnutou recirkulaci na dobu
závislou na vnější teplotě. Tím se sníží riziko
námrazy, zamlžení a zhoršení kvality vzduchu.
Funkce se aktivuje/deaktivuje v systému menu
MY CAR pod položkou Nastavení
Nastavení klimatu Časovač recirkulace
vzduchu . Popis systému menu, viz
strana 204.
POZNÁMKA
Zvolíte-li max. odmražování, recirkulace
bude vždy vypnuta.
Systém kvality vzduchu IAQS*
Systém kvality vzduchu odděluje plyny
a částice, redukuje pachy a znečišťující částice
v prostoru pro cestující. Pokud je kontaminován vnější vzduch, je uzavřen přívod vzduchu
a je zapnuta recirkulace.
Funkce se aktivuje/deaktivuje v systému menu
MY CAR pod položkou Nastavení
Nastavení klimatu Systém kvality
vzduchu uvnitř vozu. Popis systému menu,
viz strana 204.
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
POZNÁMKA
Aby vzduch v prostoru pro cestující byl optimální, snímač kvality vzduchu musí být vždy
aktivován.
V chladném klimatu je automatická recirkulace vzduchu omezena tak, aby nedocházelo k mlžení.
Vozy s funkcí Eco Start/Stop DRIVe*
Pokud byl motor automaticky vypnut, dojde
k dočasnému omezení funkčnosti některých
zařízení, např. k omezení otáček ventilátoru a k
omezení klimatizace. Další informace, viz
strana 122.
Tabulka distribuce vzduchu
Distribuce vzduchu
Použití
Distribuce vzduchu
Použití
Na okna proudí velké
množství horkého vzduchu.
rychlé odstranění
námrazy a zamlžení.
Vzduch proudí na podlahu a okna. Určité
množství vzduchu
proudí ventilačními
otvory v palubní desce.
zajištění klimatického
komfortu a dobrého
odstraňování zamlžení za
chladného nebo vlhkého
počasí.
Vzduch na čelní sklo,
přes ventilační otvor
systému pro odstranění
námrazy, a na boční
skla. Určité množství
vzduchu proudí ventilačními otvory.
zabránění zamlžení
a námrazy v chladném
a vlhkém klimatu, (toto
neumožňuje příliš nízká
rychlost ventilátoru).
Vzduch proudí na podlahu a ventilačními
otvory v palubní desce.
za slunečného počasí při
nižších venkovních teplotách.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05
221
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
05
222
Distribuce vzduchu
Použití
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na čelní
okno a ventilačními
otvory v palubní desce.
zajištění klimatického
komfortu za horkého
a suchého počasí.
Vzduch proudí na podlahu. Určité množství
vzduchu proudí ventilačními otvory v palubní
desce a na okna.
pro přímé topení nebo
ochlazování v oblasti
podlahy.
Vzduch proudí ventilačními otvory v palubní
desce do oblasti hlavy
a hrudi.
zajištění účinného ochlazování za horkého počasí.
Vzduch proudí na podlahu, ventilačními otvory
v palubní desce a na
okna.
chladnější vzduch
v oblasti podlahy nebo
teplejší vzduch trochu
výše za chladného
počasí nebo horkého
a suchého počasí.
05 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení a vyhřívání prostoru pro cestující*
Nezávislé topení
Doplňování paliva
Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý
nebo hladina paliva je příliš nízká, nezávislé
topení se automaticky vypne a na informačním
displeji se objeví zpráva. Potvrďte zprávu jedním stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru, viz strana 224.
Všeobecné informace o nezávislém
topení
Nezávislé topení vyhřívá motor a prostor pro
cestující a je možné je spustit přímo nebo
prostřednictvím časového spínače.
Prostřednictvím časového spínače je možné
nastavit dva různé časy. Tyto časy odpovídají
času, kdy bude vůz vytopen a připraven k jízdě.
Elektronický systém vozu na základě venkovní
teploty spočítá, s jakým předstihem má být
nezávislé topení zapnuto.
Topení není možné zapnout, pokud venkovní
teplota přesáhne 15 °C. Při teplotě -5 °C nebo
nižší je maximální doba chodu nezávislého
topení omezena na 50 minut.
VAROVÁNÍ
Pokud se používá nezávislé topení, vozidlo
musí být venku.
POZNÁMKA
Je-li aktivní nezávislé topení, může se pod
vozidlem objevit kouř. To je naprosto
v pořádku.
1
Akumulátor a palivo
DŮLEŽITÉ
Opakované použití nezávislého topení
v kombinaci s krátkými cestami může vést
k vybití baterie a ke zhoršenému startování.
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo může vznítit. Před dočerpáváním paliva vypněte topení spalující palivo.
S vozidlem by se mělo jet stejnou dobu,
jakou se používalo topení. Tím se zajistí
přiměřené dobití baterie ve vozidle a doplní
se energie, kterou spotřebuje pravidelně
používané topení.
05
Zkontrolujte na informačním displeji, zda je
nezávislé topení vypnuté. Pokud běží, na
informačním displeji se zobrazí
Aut.top.ZAP1.
Parkování ve svahu
Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem
z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do nezávislého topení.
Analogový sdružený přístroj.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
223
05 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení a vyhřívání prostoru pro cestující*
Kontrolky a zprávy na displeji2
Pokud je aktivováno nastavení časového spínače nebo položka Přímý
start, rozsvítí se informační kontrolka ve sdruženém přístrojovém panelu a na informačním
displeji se zobrazí vysvětlující text a rozsvítí
další kontrolka. V tabulce jsou uvedeny kontrolky a texty, které se objeví na displeji.
Symbol
Displej
Popis
Aut.top.Z
AP
Topení je zapnuté
a běží.
G025102
Provoz
Doba topení se
aktivuje po vytáhnutí dálkového
ovladače ze spínací skříňky a po
opuštění vozu motor a prostor
pro cestující se
zahřívají během
nastavené doby.
Informační displej (analogový sdružený přístrojový
panel) a ovládání navigace v menu.
05
Tlačítko OK
G025102
POZNÁMKA
- Číslo 2 na symbolu znamená druhou klimatizaci ve voze, přičemž prvním
zařízením zůstává standardní klimatizace.
Číslo 2 nemá nic společného s časovačem.
RESET
Další informace o informačním displeji a OK,
viz strana 69 a 200.
2
224
Analogový sdružený přístrojový panel.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G025102
Ovládací kolečko
Nezáv.to
pení
zastaveno
Režim
šetření
baterie
Topení bylo
vypnuto elektronikou vozidla, aby
bylo možné motor
nastartovat.
05 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení a vyhřívání prostoru pro cestující*
G025102
G025102
Symbol
Displej
Nezáv.to
pení
vypnuto
Málo
paliva
Nezáv.
topení
Nutný
servis
Popis
Nastavení topení
není možné
z důvodu malého
množství paliva důvodem je
usnadnění startování motoru a jízdy
na vzdálenost
cca. 50 km.
Topení nepracuje.
Kontaktuje servis
a nechejte jej opravit. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
Přímé spuštění a okamžité vypnutí
Časovač topení
Po přímém spuštění bude nezávislé topení
aktivní po dobu 50 minut.
Čas, kdy je vůz vytopen a připraven k jízdě,
udává časový spínač.
Vytápění prostoru pro cestující začne, když
chladicí kapalina motoru dosáhne správnou
teplotu.
1. Otáčením kolečka zvolte Topení3
a potvrďte stisknutím OK.
POZNÁMKA
Vozidlo lze nastartovat a lze s ním jet, i když
je v chodu nezávislé topení.
Nastavení časového spínače
2. Pomocí kolečka zvolte jeden ze dvou časovačů a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
3. Krátce stiskněte tlačítko OK, nastavované
hodiny se rozsvítí.
1. Otáčením kolečka zvolte Topení3
a potvrďte stisknutím OK.
4. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou hodinu.
2. V dalším menu přejděte na Přímý start
a funkce zapněte/vypněte stisknutím tlačítka OK.
5. Krátce stiskněte tlačítko OK, nastavované
minuty se rozsvítí.
3. Menu opusťte stisknutím tlačítka RESET.
05
6. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou minutu.
7. Stisknutím tlačítkaOK4 potvrďte nastavení.
Text na displeji se vymaže automaticky po
určité době nebo po stisknutí tlačítka OK na
pákovém přepínači.
3
4
8. Ve struktuře menu se vrátíte zpět stisknutím tlačítka RESET.
9. Zvolte jiný čas (pokračujte od kroku 2)
nebo opusťte menu stisknutím tlačítka
RESET.
Analogový sdružený přístrojový panel.
Dalším stisknutím tlačítka OK aktivujte časovač.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
225
05 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení a vyhřívání prostoru pro cestující*
Spusťte časovač
1. Otáčením kolečka zvolte Topení3
a potvrďte stisknutím OK.
2. Pomocí kolečka zvolte jeden ze dvou časovačů a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
3. Aktivujte označený časovač stisknutím tlačítka OK.
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout podle pokynů v části "Přímé spuštění
a okamžité vypnutí"; viz strana225.
Hodiny/časový spínač
Časový spínač topení je propojen s hodinami
ve vozidle.
POZNÁMKA
Vypnutí časovače
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout manuálně před uplynutím doby.
Postupujte následovně:
1. Stiskněte tlačítko OK.
05
2. Otáčením kolečka zvolte Topení3
a potvrďte stisknutím OK.
> Je-li časovač nastaven, ale není aktivován, vedle nastaveného času se zobrazí
symbol hodin.
3. Pomocí kolečka zvolte jeden ze dvou časovačů a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
4. Časovač vypněte následovně:
• dlouze stiskněte OK nebo
• krátce stiskněte OK a pokračujte
v menu. Potom zvolte vypnutí časovače
a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
3
226
Analogový sdružený přístrojový panel.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud se hodiny ve vozidle vynulují, vymažou se všechny naprogramované hodnoty.
05 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení*
Všeobecné informace o nezávislém
topení
U vozidel se vznětovým motorem může být
v chladném podnebí1 pro dosažení správné
provozní teploty motoru a dostatečného
vyhřívání prostoru pro cestující zapotřebí nezávislé topení.
V tomto případě do výbavy vozidla patří:
• nezávislé elektrické topení nebo
• přídavné topení spalující palivo2.
Elektrické nezávislé topení
Topení se neovládá manuálně, ale automaticky
po nastartování motoru v případě, kdy
venkovní teplota je nižší než 9 °C. Jakmile je
v prostoru pro cestující dosažena nastavená
teplota, topení se vypne.
Přídavné nezávislé topení
Topení se spustí automaticky, když je potřebné
další teplo, pokud motor běží.
Topení se vypne automaticky při dosažení
správné teploty nebo při vypnutí motoru.
POZNÁMKA
Je-li aktivní pomocné topení, může se pod
vozidlem objevit kouř. To je naprosto
v pořádku.
Režim auto nebo vypnutí
V případě potřeby lze automatické zapnutí
nezávislého topení vypnout.
Informační displej (analogový sdružený přístrojový
panel) a ovládání navigace v menu.
Tlačítko OK
05
Ovládací kolečko
Tlačítko RESET
1. Před startováním motoru: Otočte klíč do
polohy I, viz strana 80.
2. Otáčením ovládacího kolečka zvolte Příd.
topení auto.
3. Stisknutím tlačítka RESET proveďte výběr
mezi ON a OFF.
1
2
Informace o konkrétním podnebí v dané zeměpisné oblasti vám podá autorizovaný prodejce Volvo.
Vozidla vybavena parkovacím topením, viz strana 223.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
227
05 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení*
POZNÁMKA
Možnosti v menu jsou vidět pouze, pokud je
ovladač v poloze I - nastavení se musí tedy
provést před nastartováním motoru.
05
228
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
Všeobecné informace
Přístrojová deska "Analog"
Palubní počítač je k dispozici ve dvou provedeních s odlišným vzhledem a obsahem - viz
"Analog" a "Digital".
Menu palubního počítače je nastaveno do
variabilní smyčky. Jednou z položek v menu
"Analog" je prázdný displej - ten označuje rovněž začátek/konec smyčky. Pokud je na
přístrojové desce "Digital" zvolena tato
položka, displej obou palubních počítačů bude
prázdný.
Položky
v nabídce
Informace
Dig.rychl.
Zvolte "km/h" nebo
"mph".
Topení*
1. Pomocí
kolečka zvolte
rámeček pro
hodiny a minuty
a rámeček aktivujte stisknutím
tlačítka OK.
- spustí se rovnou
- časovač 1 - otevře
se menu pro výběr
času.
Informační displej "Analog" s ovládacími prvky.
OK - otevře se menu palubního počítače
a aktivuje se příslušná položka.
- časovač 2 - otevře
se menu pro výběr
času.
Kolečko - procházejí se jednotlivé položky
palubního počítače.
05
3. Zvolte další
rámeček nebo
se vraťte stisknutím tlačítka
RESET.
RESET - zrušení nebo návrat zpět o jeden
krok.
POZNÁMKA
Pokud používáte palubní počítač a zobrazí
se varovná zpráva, musíte před opětovnou
aktivací palubního počítače tuto zprávu
potvrdit. Výstražnou zprávu potvrďte krátkým stisknutím tlačítkaOK na páčce ukazatelů směrů.
2. Pomocí
kolečka zvolte
číslo. Výběr
potvrďte stisknutím tlačítka
OK.
Další informace, viz
strana 223.
Nezáv.top.*
– AZap
Další informace, viz
strana 227.
– Vyp
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
229
05 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
Položky
v nabídce
Informace
Možn. TC
Zvolte položku,
která se zobrazí na
displeji.
Vzdl.do pr., km do
prázd. nádrže
– Spotř. pal.
– Prům.rych.
- denní počítadlo
kilometrů
T1+cel.vzd
kolečka procházejte jednotlivé možnosti.
Výběr potvrďte
stisknutím tlačítka OK.
230
Zobrazí se počet
měsíců a vzdálenost
do dalšího servisu.
Hlad.mot.oleje
Čekejte...A
Další informace, viz
strana 333.
Zprávy
Další informace, viz
strana 200.
Některé motory.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Položky
v nabídce
Informace
Nulování počítadla
km
Zvolte požadovanou
položku pomocí
kolečka. Výběr
potvrďte stisknutím
tlačítka OK.
- l/100 km
- km/h
Informační displej "Digital" s ovládacími prvky.
- bez textu - začátek/konec smyčky
A
rychlosti"
• Pomocí
– Podpora ř.
Servisní stav
• "Okamžitá spotřeba" a "Digitální zobrazení
• Bez textu - začátek/konec smyčky
- denní počítadlo
kilometrů
T2+cel.vzd
05
Přístrojová deska "Digital"
- vynulování obou
položek
OK - otevře se menu palubního počítače
a aktivuje se příslušná položka.
Zprávy
Další informace, viz
strana 200.
Kolečko - procházejí se jednotlivé položky
palubního počítače.
Motivy
Zde se volí vzhled
přístrojové desky,
viz strana 70.
Nastavení*
Zvolte AZap nebo
Vyp.
RESET - zrušení nebo návrat zpět o jeden
krok.
U displeje "Digital" lze současně zobrazit dvě
funkce denního počítadla kilometrů - jedna
funkce je na levém displeji, druhá - na pravém
displeji.
Pomocí kolečka se dostanete k následujícím
položkám:
• "Průměrná spotřeba" a "Prům.rych."
• "Okamžitá spotřeba" a "Vzd. do prázd.
paliv. nádrže:"
– Nezáv.top.
Další informace, viz
strana 227.
Režim kontrastu/
Režim barev
Nastavte vzhled
přístrojové desky.
05 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
Položky
v nabídce
Informace
Položky
v nabídce
Informace
Topení*
1. Pomocí
kolečka zvolte
rámeček pro
hodiny a minuty
a rámeček aktivujte stisknutím
tlačítka OK.
Servisní stav
Zobrazí se počet
měsíců a vzdálenost
do dalšího servisu.
Hlad.mot.oleje
Čekejte...A
Další informace, viz
strana 333.
– Přímý start
- časovač 1 - otevře
se menu pro výběr
času.
- časovač 2 - otevře
se menu pro výběr
času.
2. Pomocí
kolečka zvolte
číslo. Výběr
potvrďte stisknutím tlačítka
OK.
3. Zvolte další
rámeček nebo
se vraťte stisknutím tlačítka
RESET.
Další informace, viz
strana 223.
A
Některé motory.
Funkce
Popis funkcí na palubním počítači:
Průměr
Průměrná spotřeba paliva se počítá od posledního vynulování.
POZNÁMKA
Pokud se používá topení spalující palivo*,
může se načtená hodnota nepatrně lišit.
Průměrná rychlost
Průměrná rychlost se počítá od posledního
vynulování.
Okamžitá
Okamžitá spotřeba paliva se počítá každou
sekundu. Informace na displeji jsou aktualizovány po několika sekundách. Pokud vozidlo
stojí, na displeji se objeví ----.
U vozidel s funkcí Start/Stop se zobrazí "0,0 L/
100km", pokud je motor v režimu auto-stop.
Km do prázd. nádrže
Výpočet vychází z průměrné spotřeby paliva
během posledních 30 km a zbývajícího množství paliva. Na displeji se zobrazí přibližná
vzdálenost, kterou lze ujet se zbývajícím množstvím v nádrži.
Větší vzdálenost lze zpravidla ujet, pokud
jedete hospodárně. Více informací o vlivu na
spotřebu paliva, viz strana 10.
05
Pokud se zobrazí "---- km do prázd.nádrže",
dosah není zaručen. Natankujte co nejdříve.
POZNÁMKA
Hodnota se může mírně lišit při změně stylu
jízdy.
Digitální zobrazení rychlosti1
Rychlost se zobrazí v opačných jednotkách
(kmh/mph) než na hlavní přístrojové desce.
1
Pouze u přístrojové desky "Digital".
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
231
05 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
Pokud rychloměr ukazuje rychlost v mph,
zobrazení se změní na km/h.
Vynulování pomocí "Analog"
1. Zvolte --- km/h prům.rychlost nebo --.l/100km průměr.
2. Krátkým stisknutím (cca. 1 sekunda) tlačítka RESET vynulujete zvolenou funkci.
Statistika jízdy*
Provoz
Vozidlo ukládá informace o dokončených jízdách, a to včetně průměrné spotřeby paliva
a průměrné rychlosti. Tyto informace lze zobrazit na TV obrazovce jako graf s bloky.
Nastavení lze upravit v systému menu MY
CAR:
Funkce
Vynulování pomocí "Digital"
Kromě palubního počítače se tyto jednotky
současně mění v navigaci Volvo GPS RTI.
232
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
• Spustit novou cestu - ENTER se používá
k vymazání veškeré předchozí statistiky.
Zpět z menu se dostanete pomocí tlačítka
EXIT.
Je-li označena položka "Reset. v každém
jízdním cyklu", veškeré údaje ze statistiky se
automaticky vymažou, pokud se vozidlo zaparkuje a bude stát 4 hodiny. Při dalším nastartování motoru se statistika začne opět načítat od
nuly.
Změna jednotek
POZNÁMKA
Statistika cesty:
rámeček pomocí ENTER a vraťte se zpět
z menu pomocí EXIT.
"Reset" se aktivuje také dlouhým stisknutím
tlačítka RESET (4 sekundy). Vynuluje se rovněž
zobrazené denní počítadlo kilometrů (T1 nebo
T2).
Pokud chcete změnit jednotky vzdálenosti
a rychlosti (metrické/britské), použijte funkci
MY CAR Nastavení
Nastavení systému Jednotka vzdálenosti
a paliva, viz strana 203.
My V40
• Reset. v každém jízdním cyklu - označte
Vyhledejte v systému menu položku "Reset"
a zvolte tuto možnost.
05
MY CAR
Statistika jízdy.
V závislosti na zvoleném měřítku každý blok
odpovídá 1 km nebo 10 km. Na grafu se zobrazí
10 bloků: Bloky 1-9 ukazují posledních ujetých
9 nebo 90 km - blok zcela vpravo ukazuje hodnotu pro momentálně ujetý kilometr nebo 10
km.
Pomocí kolečka TUNE lze měřítko jednotlivých
bloků přepínat mezi 1 km a 10 km - kurzor zcela
vpravo se posunuje v závislosti na zvoleném
měřítku nahoru a dolů.
Jestliže nový jízdní cyklus bude následovat
před uplynutím 4 hodin, aktuální časový interval se musí manuálně vymazat pomocí položky
"Spustit novou cestu".
Viz také informace o funkci Eco Guide na
straně 120.
05 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní jízdní charakteristiky
Posilovač řízení s proměnlivým
účinkem*
Síla vyvíjená při řízení se zvyšuje se zvyšující se
rychlostí vozu, aby měl řidič větší citlivost.
Řízení na dálnicích je tužší a bezprostřednější.
Řízení je lehké a nevyžaduje při parkování
a nízké rychlosti žádné zvláštní úsilí.
Síla vyvíjená při řízení může být nastavena ve
třech úrovních. Řidič si tak může zvolit úroveň,
která mu z hlediska vnímání vozovky nebo citlivosti řízení vyhovuje nejvíce. V systému menu
MY CAR přejděte na Nastavení Nastavení
vozidla Posilovací účinek servořízení
a zvolte Nízký, Střední nebo Vysoký.
05
Popis systému menu, viz strana 203. Toto
menu není přístupné za jízdy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
233
05 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
Úložné prostory
05
234
05 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
Úložný prostor1 v panelu dveří
Úložný prostor, strana řidiče
Spona na lístky
Odkládací schránka
Schránka v přístrojové desce
Úložný prostor, strana řidiče
VAROVÁNÍ
V prostoru nesmí být žádné ostré a vyčnívající předměty.
Věšák na šaty
Úložná kapsa* 2 na přední hraně sedáků
předních sedadel
Věšák na šaty je určen pouze pro lehké oděvy.
Úložný prostor, držák nápojů
Středový tunel
Věšák na šaty
Držák nápojů* v zadním sedadle
cigaret v zásuvce 12 V pro přední sedadla,
viz strana 236, a vyjímatelný popelník
v držáku nápojů.)
Loketní opěrka
Je-li loketní opěrka zavřena, lze ji seřídit podélně*.
Zapalovač cigaret a popelník*
Popelník ve středovém tunelu se vyjímá zvednutím přímo nahoru.
Zapalovač cigaret se zapíná zatlačením
dovnitř. Po zahřátí zapalovač povyskočí. Zapalovač cigaret vytáhněte a cigaretu zapalte rozžhavenou spirálou.
05
Úložná kapsa2
Úložný prostor, zadní sedadlo
VAROVÁNÍ
Volné předměty jako např. mobilní telefony,
kamery, dálková ovládání k příslušenstvím
apod., uschovejte do přihrádky v přístrojové
desce nebo do jiných úložných prostorů.
Jinak by v případě kolize nebo prudkého
brzdění mohlo dojít k poranění osob ve
voze.
1
2
Úložný prostor (např. pro CD) a vstup
USB*/AUX pod loketní opěrkou.
Obsahuje držák nápojů pro řidiče a spolujezdce. (Pokud je specifikován popelník
a zapalovač cigaret, potom je zapalovač
S držákem škrabky na led na straně řidiče.
Neplatí pro textilní čalounění.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
235
05 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
Schránka v přístrojové desce
Vykládané koberce*
Zásuvka 12 V
Společnost Volvo dodává speciální vykládané
koberce.
VAROVÁNÍ
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec
v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn
a zda drží na háčcích tak, aby se nezachytil
pod pedály nebo v jejich blízkosti.
Toaletní zrcátko
05
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, přední
sedadlo.
Sem můžete uložit například příručku pro uživatele a mapy. Na vnitřní straně víka jsou také
držáky pro pera. Schránku v přístrojové desce
lze zamknout* pomocí čepele klíče, viz strany
46 a 56.
Elektrické zásuvky lze použít pro celou řadu
příslušenství napájených z 12 V, např. pro TV
obrazovky, přehrávače hudby a mobilní telefony. Zásuvky jsou napájeny, pokud je dálkový
ovladač s klíčem minimálně v poloze zapalování I, viz strana 79.
Chlazení3
Schránku v přístrojové desce lze použít jako
chlazený prostor.
Chlazení spustíte posunutím ovládacího
prvku nadoraz k prostoru pro cestující.
Vypněte chlazení přesunutím ovládacího
prvku nadoraz dopředu.
Chlazení je aktivní, pokud je aktivní klimatizace.
Musí tedy běžet motor nebo klíč musí být
v poloze II.
3
236
Platí pouze pro vozidla se systémem ECC.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Toaletní zrcátko s osvětlením.
Osvětlení se automaticky rozsvítí při odklopení
krytu.
Pokud se zásuvka nepoužívá, nechejte na
zásuvce vždy krytku.
05 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
POZNÁMKA
Výbavu a příslušenství na přání jako např.
TV obrazovky, přehrávače a mobilní telefony, které jsou připojeny k některých z 12
elektrických zásuvek v prostoru pro cestující, může aktivovat klimatizace, a to
dokonce v případě, že dálkový ovladač je
vytažený nebo vůz je zamknutý. Například
se může v předem nastavený čas aktivovat
nezávislé topení.
Z tohoto důvodů vytáhněte ze zásuvek elektrického napájení konektory nepoužívaného
příslušenství a doplňkových zařízení v tomto případě by totiž mohlo dojít k vybití
baterie!
05
DŮLEŽITÉ
Maximální odběr každé ze zásuvek je 10
A (120 W).
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo. Informace o použití sady k nouzové
opravě defektu (TMK), kterou schválila společnost Volvo, viz strana 322.
Elektrická zásuvka v zavazadlovém
prostoru*
Další informace, viz strana 298.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
237
Všeobecné informace o systému infotainment.....................................
Rádio.....................................................................................................
Multimediální přehrávač........................................................................
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*.............................................
240
250
258
262
Media BluetoothŸ* ................................................................................ 265
BluetoothŸ handsfree*..........................................................................
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon....................................................
TV*.........................................................................................................
Dálkový ovladač* ..................................................................................
238
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
268
277
281
284
INFORMAČNÍ SYSTÉM
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Všeobecné informace
Systém infotainment zahrnuje rádio, multimediální přehrávač, televizi* a možnost komunikace přes mobilní telefon*. Informace se objevují na 5palcové nebo 7palcové* barevné obrazovce v horní části středové konzoly. Funkce
lze ovládat pomocí tlačítek na volantu, u barevného displeje na středové konzole nebo
pomocí dálkového ovládání*. Mobilní telefon
může být rovněž v některých případech ovládán hlasem.
Je-li systém infotainment aktivní, když se
motor vypne, automaticky se aktivuje, jakmile
se klíč zasune do polohy I nebo další polohy.
Systém pokračuje v přehrávání stejného zdroje
(např. rádia) jako předtím, než se motor vypnul
(u vozidel s funkcí Keyless* musí být dveře
řidiče zavřené).
06
Po stisknutí tlačítka On/Off lze systém infotainment používat 15 minut, aniž by dálkový ovladač musel být zasunutý ve spínací skříňce.
Když se vozidlo startuje, systém infotainment
se na chvíli vypne a spustí se až po nastartování motoru.
1
240
Platí pouze Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Audyssey MultEQ1
Chcete-li používat systém infotainment
a motor je vypnutý, vytáhněte dálkový ovladač ze spínací skříňky. Zabráníte tím zbytečnému vybíjení akumulátoru.
Dolby, Pro Logic1
Systém Audyssey MultEQ se používal v rámci
vývoje a úprav zvuku tak, aby umožnil
prvotřídní zážitek z poslechu.
Vyrobeno s licencí společností Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti
Dolby Laboratories.
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Přehled
Ovládání systému
Procházení/rychlý přesun dopředu/hledání - krátkým stisknutím procházíte stopy
a rozhlasové stanice v předvolbě4. Dlouhé
stisknutí slouží k rychlému procházení skladeb
na disku nebo k vyhledání další stanice.
SOUND - stisknutím zpřístupníte nastavení
audio (basy, výšky atd.). Více informací, viz
strana 245.
VOL - zvýší se nebo sníží hlasitost.
Vstupy AUX2 a USB3 pro externí audio
zdroje (např. iPodŸ)
Klávesnice na volantu (s*/bez ovládacího
kolečka).
Obrazovka TV. Obrazovka TV je k dispozici
ve dvou rozměrech: 5palcová a 7palcová.
V příručce je zobrazena 7palcová obrazovka TV.
Ovládací panel na středové konzole
2
3
4
ON/OFF/MUTE - krátkým stisknutím
se systém spustí a dlouhým stisknutím
(dokud se nevypne obrazovka) se vypne. Upozorňujeme, že celý systém Sensus (a to včetně
navigace* a funkcí telefonu*) se spouští
a vypíná současně. Krátkým stisknutím se zvuk
ztlumí (MUTE) nebo obnoví na původní hlasitost (pokud byl vypnutý).
Hlavní zdroje - stisknutím zvolte hlavní
zdroj (např. RADIO, MEDIA). Zobrazí se naposledy aktivní zdroj (např. FM1). Nové zobrazení
zvolíte, pokud hlavní tlačítko zdroje stisknete,
když je systém v režimu RADIO nebo MEDIA.
Pokud se nacházíte v menu TEL* nebo NAV*
a stisknete hlavní tlačítko zdroje, zobrazí se
menu zkratek s obvykle používanými položkami menu pro telefon.
06
Platí pouze pro výbavu Performance
Neplatí pro výbavu Performance
Neplatí pro DAB.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
241
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
06
OK/MENU - stisknutím kolečka na volantu
nebo tlačítka na středové konzole potvrdíte
výběr provedený v menu. Pokud v normálním
zobrazení stisknete OK/MENU, otevře se
menu pro zvolený zdroj (např. RADIO nebo
MEDIA). Pokud jsou k dispozici vnořené
nabídky, vpravo od obrazovky se zobrazí
šipka.
FAV – zkratka k oblíbeným nastavením.
Toto tlačítko lze naprogramovat na běžně používané funkce v AM, FM apod. Více informací,
viz strana 244.
TUNE - otáčením kolečka na volantu nebo
ovladače na středové konzole procházíte
stopy/složky, rozhlasové a televizní* stanice,
kontakty v telefonu* a navigujete mezi jednotlivými položkami na televizní obrazovce.
Rozpoznávání hlasu6 - stisknutím aktivujete rozpoznávání hlasu (pro mobilní telefon
a systém navigace připojený přes BluetoothŸ*).
EXIT - krátkým stisknutím se posunete
v systému menu nahoru, přerušíte aktuální
funkce, přerušíte/odmítnete telefonní hovor
nebo vymažete zadané znaky. Dlouhým stisknutím se dostanete do běžného zobrazení
nebo, pokud se již nacházíte v běžném zobrazení, do nejvyšší úrovně nabídky (zobrazení
hlavního zdroje). Z této úrovně se můžete
dostat ke stejným tlačítkům hlavního zdroje
jako jsou tlačítka na středové konzole (4).
INFO - pokud jsou kromě informací které se
zobrazily na obrazovce, k dispozici další informace, stisknutím tlačítka INFO zobrazíte další
informace.
5
6
242
Vozidla bez navigace.
Vozy s navigací*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tlačítka předvolby, zadávání čísel a písmen.
MUTE5 - stisknutím vypnete rádio/audio
nebo obnovíte přehrávání audia (pokud bylo
vypnuté).
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Menu
06
Na příkladu je zobrazena navigace k jednotlivým funkcím, když se přehrává disk. (1) Tlačítko hlavních zdrojů, (2) Normální zobrazení, (3) Nabídka zkratek/zdroje,
(4) Rychlé menu, (5) Menu zdroje
``
243
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Hlavní zdroj zvolte stisknutím tlačítka hlavních
zdrojů (1) (RADIO, MEDIA, TEL). K navigování
přes nabídky zdrojů použijte ovládací prvky
TUNE, OK/MENU, EXIT nebo tlačítka (1) hlavního zdroje.
Menu zdroje - k navigování v menu
(zpřístupní se stisknutím tlačítka OK/MENU).
FAV - uložení předvolby
POZNÁMKA
Je-li vozidlo vybaveno klávesnicí na volantu
s ovládacím kolečkem*, lze tuto klávesnici
použít místo ovládacích prvků na středové
konzole (TUNE, OK/MENU, EXIT), viz
strana 241.
Tlačítko hlavního zdroje - stisknutím
přepnete hlavní zdroj nebo zobrazíte nabídku
zkratek/zdroje pro aktivní zdroj.
Běžné zobrazení - běžný režim pro zdroj.
Menu zkratek - zobrazí se obvykle používané položky menu v hlavních zdrojích, např.
TEL a MEDIA (zpřístupní se stisknutím tlačítka
hlavního zdroje pro aktivní zdroj (1)).
Rychlé menu - rychlý režim v případě
otočení knoflíku TUNE, např. při změně stop na
disku, naladění jiné rozhlasové stanice apod.
244
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
AUX
TV*
Uložení funkce pomocí tlačítka FAV:
1. Zvolte hlavní zdroj (např. RADIO, MEDIA).
2. Zvolte vlnovou délku nebo zdroj (AM,
Disk apod.).
Menu a zobrazení na televizní obrazovce
06
iPod*
Bluetooth*
Dále si můžete zvolit a uložit oblíbené nastavení pro MY CAR, CAM* a NAV*. Oblíbené
položky lze rovněž zvolit a uložit v menu MY
CAR. Více informací o systému menu MY
CAR, viz strana 203.
Přehled menu - viz strana 246.
Vzhled závisí na zdroji, výbavě vozidla, nastavení atd.
•
•
•
•
Pomocí tlačítka FAV lze uložit často používané
funkce tak, aby se funkce spustila pouhým
stisknutím tlačítka FAV. Pro každou funkci
(např. Ekvalizér) můžete zvolit oblíbené nastavení:
V režimu RADIO:
• AM
• FM1/FM2
• DAB1*/DAB2*
V režimu MEDIA:
• DISC
• USB*
3. Stiskněte a podržte tlačítko FAV, dokud se
nezobrazí menu pro oblíbená nastavení.
4. Otáčením knoflíku TUNE zvolte v seznamu
požadovanou položku. Pro uložení stiskněte OK/MENU.
> Když bude hlavní zdroj (např. RADIO,
MEDIA) příště aktivní, uložená funkce je
přístupná po stisknutí tlačítka FAV.
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Všeobecné informace o nastavení
audiosystému
• Vyvážení - Vyvážení mezi pravými a levými
Stisknutím tlačítka SOUND otevřete menu pro
nastavení audiosystému (Basy, Výšky apod.).
Pomocí knoflíků SOUND nebo OK/MENU
přejděte na požadovanou položku (např.
Výšky).
• Subwoofer*7 – – Úroveň pro basový
reproduktory.
reproduktor.
• Úroveň středu, DPL IIÚroveň středu, 3CH stereo7 - Hlasitost prostředního reproduktoru.
Otáčením knoflíku TUNE upravte nastavení.
Toto nastavení uložte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
• Úroveň surround, DPL II7, 8 – úroveň pro-
Dále stiskněte SOUND nebo OK/MENU.
Zpřístupní se další možnosti:
Rozšířená nastavení audiosystému
• Surround7 - lze nastavit na zapnuto/
vypnuto. Pokud nastavíte "zapnuto",
systém zvolí nastavení pro optimální
přehrávání zvuku. Zpravidla se na obra. Pokud se
zovce TV objeví DPLII a
k provedení záznamu použila technologie
Dolby Digital, záznam se bude přehrávat
s tímto nastavením a na obrazovce TV se
. Pokud zvolíte "vypnuto",
objeví
k dispozici bude stereo se 3 kanály.
• Basy - Úroveň basů.
• Výšky - Úroveň výšek.
• Fader - Vyvážení mezi předními a zadními
storového zvuku.
Ekvalizér9
Hlasitost lze nastavit samostatně pro různé
vlnové délky.
1. Stisknutím tlačítka OK/MENU otevřete
položku Nastavení audio a zvolte
Ekvalizér.
2. Vlnovou délku zvolte otáčením knoflíku
TUNE a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
3. Audio nastavení zvolte otáčením knoflíku
TUNE a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU. Analogicky pokračujte u ostatních
vlnových délek, které chcete změnit.
4. Když jste s nastavováním audio zdroje
skončili, potvrďte nastavení stisknutím tlačítka EXIT. Nyní se zobrazí běžné nastavení.
Všeobecné informace o navigování v menu, viz
strana 243, a přehledu menu, viz strana 246.
Zvukové jeviště7
Zvukový zážitek může být optimalizován pro
sedadlo řidiče, obě přední sedadla nebo zadní
sedadlo. Pokud sedí cestující na předních
i zadních sedadlech, doporučujeme zvolit
nastavení pro obě přední sedadla. Možnosti lze
zvolit v položce Nastavení audio Místo
poslechu.
Všeobecné informace o navigování v menu, viz
strana 243, a přehledu menu, viz strana 246.
Hlasitost zvuku a automatické řízení
hlasitosti
06
Audiosystém kompenzuje rušivé zvuky v prostoru pro cestující zvyšováním hlasitosti se zvyšující se rychlostí vozidla. Úroveň kompenzace
lze nastavit na nízkou, střední, vysokou nebo ji
lze zcela vypnout. Vyberte úroveň v menu
Nastavení audio Kompenzace hlasitosti.
reproduktory.
7
8
9
Pouze Premium Sound Multimedia.
Pouze, je-li aktivována funkce Surround.
Kromě systému Performance.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
245
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Všeobecné informace o navigování v menu, viz
strana 243, a přehledu menu, viz strana 246.
Hlasitost externího zdroje audiosignálu
Je-li ke vstupu AUX připojen externí audiozdroj
(např. MP3 přehrávač nebo iPodŸ), připojený
audiozdroj může mít jinou hlasitost než je
interní hlasitost audio systému (např. rádio).
Upravte ji nastavením hlasitosti na vstupu:
2. Stiskněte OK/MENU a potom otočte
TUNE na Hlasitost vstupu AUX. Potvrďte
tlačítkem OK/MENU.
Ovládací prvky vysvětlené v této příručce,
např. Basy, Výšky a Ekvalizér, jsou určeny
uživateli pouze k přizpůsobení reprodukce
zvuku osobnímu vkusu.
10 Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a
11 Možnosti v menu pro nastavení audio jsou pro všechny
12 Platí pouze Premium Sound Multimedia.
13 Neplatí pro výbavu Performance.
246
Přehled menu
Menu RADIO
Je-li externí audio zdroj nastaven na příliš
velkou nebo malou hlasitost, kvalita zvuku
se může zhoršit. Kvalita zvuku se může rovněž zhoršit, pokud se přehrávač nabíjí
a systém infotainment je v režimu AUX.
V tomto případě nenabíjejte přehrávač přes
12 V zásuvku.
Místo poslechu12
Ekvalizér13
Kompenzace hlasitosti
Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory, zesilovače, akustiku prostoru pro cestující, polohu
posluchače atd. pro každou kombinaci modelu
vozu a audiosystému.
K dispozici je také dynamická kalibrace, která
bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti,
příjem rozhlasu a rychlost vozidla.
POZNÁMKA
Nastavení audio11
Audiosystém je již kalibrován pro optimální
reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního
zpracování signálu.
1. Stiskněte tlačítko MEDIA a otočte knoflík
TUNE na AUX a počkejte několik sekund
nebo stiskněte OK/MENU.
3. Otáčením knoflíku TUNE upravte hlasitost
pro vstup AUX.
06
Optimální reprodukce zvuku
Hlavní nabídka AM
Menu AM
Zobrazit předvolby10
Vyhledávání
Premium Sound Multimedia.
zdroje audio stejné.
Resetovat všechna audio
nastavení
Hlavní nabídka FM1/FM2
Menu FM
TP
Zobrazit rádiotext
Zobrazit předvolby10
Vyhledávání
Nastavení pro zpravodajství
Rozšířené nastavení
REG
Alternativní kmitočty (AF)
EON
Nastavit oblíbené pro TP
Nastavení PTY
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Resetovat všechna nastavení
FM
Nastavení audio14
Hlavní nabídka DAB1*/DAB2*
Menu DAB
Vytvořit skupinu
Hlavní nabídka CD Audio
Vypnout
Menu Disk
Titulky
Náhodné přehrávání
Zvolit jazyk zvukové stopy
Vyhledávání
Rozšířené nastavení
Nastavení audio14
Úhel pohledu
Kód DivX® VOD
Hlavní nabídka CD/DVD10 Data
Filtr PTY
Nastavení audio14
Menu Disk
Vypnout filtr PTY
Přehrát/Pauza
Hlavní nabídka iPod13
Zobrazit rádiotext
Vypnout
Zobrazit předvolby10
Náhodné přehrávání
Náhodné přehrávání
Vyhledávání
Opakovat složku
Vyhledávání
Rozšířené nastavení
Změnit titulek
Nastavení audio14
Menu iPod
Propojování stanic DAB
Změnit zvukovou stopu
Pásmo DAB
Vyhledávání
Vedlejší kanály
Nastavení audio14
Hlavní nabídka USB13
Zobrazit text PTY
Resetovat všechna nastavení
DAB
Nastavení
audio14
Hlavní nabídka
DVD10
Video
Menu Disk
Menu USB
06
Přehrát/Pauza
Vypnout
Náhodné přehrávání
Menu DVD
Opakovat složku
Přehrát/Pauza/Dále
Zvolit USB zařízení
Menu MEDIA
14 Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
10 Platí pouze pro výbavu High Performance
13 Neplatí pro výbavu Performance.
Multimedia a Premium Sound Multimedia.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
247
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Změnit titulek
Hlavní nabídka TV*
Hlavní nabídka BluetoothŸ handsfree13
Změnit zvukovou stopu
Menu TV
Menu telefonu
Zvolit zemi
Vyhledávání
Nastavení
audio14
Hlavní nabídka Media Bluetooth13
Menu Bluetooth
Všechna volání
Seřadit předvolby
Všechna volání
Autom. vyhledávání
Zmeškané hovory
Vyhledávání
Přijaté hovory
Nastavení audio14
Volaná čísla
Náhodné přehrávání
Změnit zařízení
Vyskakovací menu15 video a TV*
Odebrat zařízení Bluetooth
Chcete-li zpřístupnit vyskakovací menu, stiskněte OK/MENU, když se přehrává video nebo
je zobrazeno TV*.
Vyhledávání
Verze Bluetooth softwaru ve vozidle
Nastavení audio14
06
Délka hovoru
Telefonní seznam
Hledat
Nový kontakt
Nastavení obrazu
Čísla rychlého vytáčení
Zdrojové menu16
Přijmout vCard
DVD17
Hlavní nabídka AUX
Hlavní menu
Menu AUX
Top menu DVD17
Hlasitost vstupu AUX
Stav paměti
Vymazat telefonní seznam
Změnit telefon
Menu TEL
Nastavení audio14
Odebrat zařízení Bluetooth
Nastavení telefonu
Viditelný
14 Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
13 Neplatí pro výbavu Performance.
15 Platí pouze pro přehrávání videa a sledování TV*.
16 Obsah vyskakovacího menu pro zdrojové menu závisí
17 Platí pouze pro DVD video disky.
248
na tom, co je zrovna přehráváno resp. zobrazováno - může to být např. Menu Data CD/DVD nebo Menu USB.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Tóny a hlasitost
Stáhnout telefonní seznam
Verze Bluetooth softwaru ve
vozidle
Možnosti hovoru
Automatický příjem hovorů
Číslo hlasové schránky
Telefon odpoj.
06
249
06 Informační systém
Rádio
Všeobecné informace
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často použít místo tlačítek na středové konzole klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač.
Popis tlačítek na volantu, viz strana 241.
Popis dálkového ovladače, viz strana 284.
Menu
Menu RADIO se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigování v menu, viz
strana 243, a přehledu menu, viz strana 246.
Středová konzola, ovládací prvky funkcí rádia.
Tlačítko RADIO pro výběr vlnové délky
(AM, FM1, FM2, DAB1*, DAB2*).
Rádio AM/FM
Předvolby stanic (0-9)
Ladění
Potvrďte výběr nebo přejděte do menu
rádia stisknutím tlačítka OK/MENU.
06
Zvolte požadovanou frekvenci/stanici
nebo otáčením knoflíku TUNE zvolte
nastavení v menu rádia.
Pokud chcete vybrat další/předchozí stanici, podržte tlačítko stisknuté. Krátkým
stisknutím zvolíte předvolbu.
POZNÁMKA
Příjem závisí na síle a kvalitě signálu. Na
přenos může mít vliv celá řada okolností,
např. vysoké budovy nebo vzdálený vysílač.
Míra pokrytí často závisí na území, ve kterém se zrovna v daném státě nacházíte.
Automatické ladění
1. Stiskněte RADIO, otáčejte TUNE, dokud
se nezobrazí požadovaná vlnová délka
(AM, FM1 atd.). Stiskněte OK/MENU.
1
250
Neplatí pro výbavu Performance.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Podržte stisknuté tlačítko
/
na
středové konzole (nebo na klávesnici na
volantu*). Rádio vyhledá další/předchozí
dostupnou stanici.
Seznam stanic1
Rádio automaticky sestaví seznam nejsilnějších FM stanic, jejichž signál momentálně
přijímá. Díky tomu budete moci vyhledat stanici, když vjedete do oblasti, ve které neznáte
rozhlasové stanice a jejich frekvence.
Přejděte na seznam a zvolte stanici:
1. Zvolte požadovanou vlnovou délku (FM1
nebo FM2).
2. Otočte knoflíkem TUNE o jeden krok
v libovolném směru. Zobrazí se seznam
všech stanic v dané oblasti. Momentálně
naladěná stanice je v seznamu označena
zvětšeným písmem.
3. Pro výběr stanice ze seznamu otáčejte
knoflíkem TUNE v libovolném směru.
4. Potvrďte svůj výběr stisknutím tlačítka OK/
MENU.
06 Informační systém
Rádio
POZNÁMKA
•
V seznamu se zobrazí pouze frekvence
rozhlasových stanic, které jsou momentálně přijímány. Nezobrazí se úplný
seznam všech rádiových frekvencí
o zvolené vlnové délce.
•
Je-li signál momentálně přijímané stanice slabý, může se stát, že rádio neaktualizuje seznam stanic. V tomto
(když je
případě stiskněte tlačítko
na obrazovce displeje seznam stanic).
Zařízení přejde do režimu ručního ladění
a můžete naladit stanici. Pokud seznam
stanic není zobrazen, otočením knoflíku
TUNE o jeden krok v libovolném směru
se seznam objeví. Pro přepnutí nyní
.
stiskněte
Seznam z obrazovky TV po několika sekundách zmizí.
Pokud na displeji již není seznam stanic, otočte
knoflíkem TUNE o jeden krok v libovolném
směru a stiskněte na středové konzole
.Systém přejde do režimu manuálního
ladění (nebo se z režimu manuálního ladění
vrátí na funkci "Seznam stanic").
Manuální ladění
V rámci předvolby od výrobce ukazuje rádio
seznam nejsilnějších stanic v místě, kde jste
otočili knoflíkem TUNE (viz kapitola "Seznam
stanic", strana 250). Jakmile se objeví seznam
stanic, stiskněte na středové konzole
a systém přejde do režimu manuálního ladění.
Nyní si můžete vybrat frekvenci ze seznamu
všech dostupných frekvencí se zvolenou vlnovou délkou. Jinými slovy, pokud při manuálním
ladění otočíte TUNE o jeden krok, frekvence se
změní např. z 93,3 na 93,4 MHz.
POZNÁMKA
V případě předvolby od výrobce rádio automaticky prohledává stanic v oblasti, kterou
projíždíte (viz předchozí kapitola "Seznam
stanic").
Manuální naladění stanice:
Pokud jste však nastavili manuální ladění
(stisknutím tlačítka
na středové konzole v okamžiku, kdy byl zobrazen seznam
stanic), rádio se při dalším zapnutí bude
nacházet v režimu manuálního ladění.
Chcete-li přepnout zpět na funkci "Seznam
stanic", otočte knoflíkem TUNE o jeden
krok (zobrazí se kompletní seznam stanic)
a stiskněte tlačítko
.
1. Stiskněte tlačítko RADIO, otáčejte ovladačem TUNE, dokud se nezobrazí požadovaná frekvence (AM, FM1 atd.) a potom
stiskněte OK/MENU.
Upozorňujeme, že pokud stisknete tlačítko
a seznam stanic není zobrazen, aktivuje se funkce INFO. Další informace o této
funkci, viz strana 241.
2. Otáčením knoflíku TUNE zvolte frekvenci.
Předvolba
06
Pro každou vlnovou délku lze uložit 10 předvoleb (AM, FM1 apod.).
Uložené předvolby se vybírají pomocí tlačítek
předvoleb.
1. Nalaďte si stanici (viz kapitola "Ladění",
strana 250).
2. Na několik sekund podržte některé z tlačítek předvolby. Během této doby se ztlumí
251
06 Informační systém
Rádio
zvuk. Zvuk se obnoví, jakmile se naladí
požadovaná stanice. Nyní můžete použít
tlačítko předvolby.
Na obrazovce TV lze zobrazit2 seznam kanálů
předvolby. Funkce se aktivuje/deaktivuje
v režimu FM/AM v položce Menu FM
Zobrazit předvolby nebo Menu AM
Zobrazit předvolby.
Funkce RDS
RDS (Radio Data System) spojuje vysílače FM
do sítě. Vysílač FM v takové síti odesílá informace, které rádiu s funkcí RDS umožňují následující funkce:
• Automatické přepnutí na silnější vysílač,
pokud se příjem v oblasti zhorší.
• Vyhledání typu programu, například
dopravní informace nebo zprávy.
06
• Příjem textových informací o programu
aktuální rozhlasové stanice.
POZNÁMKA
Některé rozhlasové stanice nepoužívají
RDS nebo používají pouze část funkcionalit
RDS.
Pokud je požadovaný typ programu nalezen,
rádio přeladí na tuto stanici, přičemž přeruší
aktuální zdroj audiosignálu. Například je-li používán CD přehrávač, přepne se do režimu
pauzy. Vysílání je přehráno v přednastavené
hlasitosti, viz strana 254. Po přehrání nastaveného vysílání se rádio vrátí k předchozímu
zdroji audia a nastavení hlasitosti.
252
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
TP.
Programové funkce alarm (VÝSTRAHA!),
dopravní informace (TP), zprávy (NEWS) a typy
programů (PTY) přerušují jedna druhou
v pořadí priorit, kde alarm má nejvyšší prioritu
a typy programů mají nejnižší. Další nastavení
přerušení programu (EON Vzdálený a EON
Lokální), viz kapitola "Rozšíření o ostatní sítě
– EON" dole. Stisknutím tlačítka EXIT se vrátíte
k přerušenému audio zdroji. Stisknutím tlačítka
OK/MENU zprávu vymažete.
Rozšíření o ostatní sítě – EON
Alarm
• Lokální – K přerušení dojde pouze
Tato funkce se používá jako varování při
vážných nehodách a katastrofách. Alarm není
možné dočasně přerušit nebo deaktivovat.
Zpráva VÝSTRAHA! se zobrazí na obrazovce
TV, pokud je vysílána varovná zpráva.
Dopravní informace – TP
Tato funkce umožňuje vkládání dopravních
informací vysílaných v rámci sítě RDS stanic.
2
3
Symbol TP informuje o aktivaci této funkce.
Pokud stanice z předvolby vysílá dopravní
zpravodajství, na obrazovce TV se krátce
objeví TP. Jinak se TP zobrazuje v šedé barvě.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Tovární nastavení.
Tato funkce je užitečná v městských oblastech,
kde je mnoho rozhlasových stanic. Umožňuje
nastavení vzdálenosti vysílače rozhlasové stanice od vozu, kdy programové funkce by měly
přerušit aktuální zdroj audiosignálu.
–
Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu
FM výběrem některé z položek v nabídce
Menu FM Rozšířené nastavení
EON:
v případě, že vysílač rozhlasové stanice je
blízko.
• Vzdálený3 – K přerušení dojde v případě,
že vysílač rozhlasové stanice je daleko,
dokonce i když je signál velmi statický.
06 Informační systém
Rádio
TP z naladěné stanice/ze všech stanic
Typy programů – PTY
Rádio lze přerušit pouze pro dopravní informace ze zvolené sítě nebo pro všechny informace v rámci sítě RDS.
Funkce PTY může být použita k výběru jednoho nebo více typů programů např. pop
music nebo vážná klasická hudba. Symbol
PTY informuje o aktivaci této funkce. Tato
funkce umožňuje přerušení prostřednictvím
vysílání typu programu v rámci zvolené sítě
stanic RDS.
–
Pokud chcete nastavení změnit, přejděte
v režimu FM do položky Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavit
oblíbené pro TP.
Zprávy
Tato funkce umožňuje vkládání zpráv vysílaných v rámci sítě RDS stanic. Symbol NEWS
informuje o aktivaci této funkce.
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Nastavení pro zpravodajství
Zpravodajství.
Novinky z naladěné stanice/ze všech
stanic
Rádio lze přerušit pouze pro novinky ze zvolené sítě nebo pro všechny informace v rámci
sítě RDS.
–
Pokud chcete nastavení změnit, přejděte
v režimu FM do položky Menu FM
Nastavení pro zpravodajství Nastavit
oblíbené pro zpravodajství.
1. Tuto funkci aktivujte v režimu FM výběrem
typu programu v menu Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Zvolit PTY.
2. Potom musí být funkce PTY aktivována
v menu Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Příjem dopravních zpráv z jiných sítí.
Nastavení PTY
vše.
Resetování a odstranění funkce PTY se provádí
v menu Menu FM Rozšířené nastavení
Vymazat
Vyhledávání PTY
Tato funkce vyhledá v celém vlnovém rozsahu
zvolený typ programu.
1. V režimu FM zvolte jednu nebo více funkcí
PTY v položce Menu FM Rozšířené
nastavení Nastavení PTY Zvolit
PTY.
2. Přejděte do menu Menu FM Rozšířené
nastavení Nastavení PTY Zvolit
PTY.
Chcete-li dokončit vyhledávání, stiskněte
EXIT.
–
Je-li aktivní funkce PTY, na obrazovce TV se
objeví kontrolka.
Funkci PTY lze deaktivovat v režimu FM
v položce Menu FM Rozšířené nastavení
Nastavení PTY Příjem dopravních
zpráv z jiných sítí. Zvolené typy programu
(PTY) se neresetují.
Zvolit PTY
Pro pokračování vyhledávání dalšího vysílače se zvolenými typy programů stiskněte
nebo
.
06
Zobrazení typu programu
Typ programu aktuální stanice je možné zobrazit na obrazovce TV.
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Zobrazení textu PTY.
``
253
06 Informační systém
Rádio
Rádiotext4
Resetování funkcí RDS
Některé stanice RDS vysílají informace
o obsahu programů, o umělcích atd. Tyto informace se zobrazují na obrazovce TV.
Veškerá nastavení rádia mohou být obnovena
na hodnoty nastavené v továrně.
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Zobrazit rádiotext.
Automatická změna frekvence – AF
Funkce zvolí nejsilnější vysílač pro nastavenou
stanici. Ve výjimečných případech se může
stát, že funkce k vyhledání silného vysílače
musí prohledat celý vlnový rozsah FM.
–
06
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Rozšířené nastavení Alternativní
kmitočty (AF).
Regionální rozhlasové programy – REG
Tato funkce umožňuje pokračovat v příjmu
regionálního vysílače, i když jeho signál je
slabý. Symbol REG informuje, že je funkce
aktivní.
–
4
254
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Rozšířené nastavení REG.
Pouze vozy se 7palcovou obrazovkou
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
–
Reset se provádí v režimu FM v menu
Menu FM Rozšířené nastavení
Resetovat všechna nastavení FM.
Nastavení hlasitosti, typy programů
Typy programů, které přeruší poslech, např.
NEWS nebo TP, slyšíte hlasitostí zvolenou pro
každý příslušný typ programu. Pokud je hlasitost nastavena během přerušení programem,
nová hlasitost je uložena až do příštího přerušení programem.
Prohledávání vlnového rozsahu
Tato funkce automaticky vyhledá dostupné
kanály a při filtrování vezme v úvahu typ programu. Jakmile je stanice nalezena, je reprodukována po dobu asi 10 sekund, než se prohledávání opět spustí. Naladěnou stanici si
můžete obvyklým způsobem uložit. Viz kapitola Předvolba, strana 251.
–
Pokud chcete spustit prohledávání,
přejděte v režimu FM/AM do položky
Menu FM Vyhledávání nebo Menu AM
Vyhledávání.
POZNÁMKA
Po uložení stanice se procházení zastaví.
Rádio – DAB*
Všeobecné informace
DAB (Digital Audio Broadcasting) je systém
digitálního rozhlasového vysílání. Tento systém
podporuje DAB, DAB+ a DMB.
POZNÁMKA
Pokrytí pomocí funkce DAB není k dispozici
ve všech místech. Pokud není pokrytí, na
obrazovce displeje se objeví zpráva Žádný
příjem.
Služby a skupiny
• Servis – Kanál, rozhlasový kanál (systémem jsou podporovány pouze audio
služby).
• Skupina – Soubor rozhlasových kanálů
stejné frekvence.
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn)
Když vůz vjede do nové oblasti vysílání, možná
bude nutné přeprogramovat stávající skupiny
kanálů v dané oblasti.
06 Informační systém
Rádio
Programování skupin kanálů vytvoří aktualizovaný seznam všech dostupných skupin kanálů.
Seznam není aktualizován automaticky.
Programování se provádí v systému menu
v režimu DAB v položce Menu DAB Vytvořit
skupinu. Programování se provádí také následovně:
1. Otočte knoflíkem TUNE o jeden krok
v libovolném směru.
> V seznamu skupin dostupných kanálů
se zobrazí Vytvořit skupinu.
2. Stiskněte OK/MENU.
> Spustí se nové programování.
Prohledávání
Tato funkce automaticky vyhledá na aktuálním
vlnovém rozsahu stanice s nejsilnějším signálem. Jakmile je stanice nalezena, je reprodukována po dobu asi 10 sekund, než se prohledávání opět spustí. Naladěná stanice se ukládá
obvyklým způsobem. Více informací o předvolbách, viz "Předvolba".
–
Pokud chcete spustit prohledávání,
v režimu DAB přejděte na položku Menu
DAB Vyhledávání.
POZNÁMKA
Po uložení stanice se procházení zastaví.
Programování lze zrušit pomocí tlačítka EXIT.
Navigace v seznamu skupin kanálů
Pokud chcete procházet seznam skupin
kanálů, otáčejte knoflíkem TUNE. V horní části
obrazovky TV se zobrazí název skupiny. Při
přepnutí na novou skupinu se název změní na
nový název.
• Servis – ukazuje kanály bez ohledu na skupinu kanálů, ke které jsou přiděleny.
Seznam může být také filtrován pomocí
typu programu (Filtr PTY), viz níže.
5
Vyhledávání může být také navoleno v režimu
DAB-PTY. V tomto případě jsou přehrávány
pouze kanály vysílající předvolené programy.
Typ programů (PTY)
Pomocí funkce typu programu lze spustit různé
typy rádiového programu. Existuje celá řada
různých typů programu s různými kategoriemi
programů. Po volbě typu programu probíhá
pohyb pouze po kanálech vysílajících tento typ
programu.
Typ programu se volí v režimu DAB v položce
Menu DAB Filtr PTY. Tento režim ukončete
následovně:
–
Stiskněte EXIT.
> Je-li aktivní funkce PTY, na obrazovce
TV se objeví kontrolka.
V některých případech rádio DAB ukončí režim
PTY, když je implementován přechod z DAB do
DAB link (viz níže).
Předvolba
Pro každý vlnový rozsah může být uloženo 10
stanic. DAB má 2 paměti pro předvolby:
DAB1 a DAB2. Předvolby uložíte dlouhým
stisknutím tlačítka příslušné předvolby. Další
informace, viz strana 251. Uložené předvolby
se vybírají pomocí tlačítek předvoleb.
Předvolba obsahuje jeden kanál, avšak žádné
subkanály. Pokud posloucháte subkanál a je
uložena předvolba, pak je registrován pouze
hlavní kanál. Důvodem je to, že subkanály jsou
dočasné. Při dalším pokusu o naladění
předvolby bude přehráván kanál, který obsahuje subkanály. Předvolba není závislá na
seznamu kanálů.
06
Na obrazovce TV lze zobrazit5 seznam kanálů
předvolby. Funkce se aktivuje/deaktivuje
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia
255
06 Informační systém
Rádio
v režimu DAB v položce Menu DAB
Zobrazit předvolby.
POZNÁMKA
Systém DAB v audiosystému nepodporuje
veškeré funkce standardu DAB.
Rádiotext
Některé rozhlasové stanice vysílají informace
o obsahu programů, o interpretech atd. Tyto
informace se zobrazují na obrazovce TV.
Funkce se deaktivuje/aktivuje v režimu DAB
v položce Menu DAB Zobrazit rádiotext.
POZNÁMKA
V jeden okamžik smí být aktivována pouze
jedna z funkcí Zobrazit rádiotext
a Zobrazit předvolby. Pokud je již aktivována jedna z těchto funkcí a aktivuje se
druhá, původně aktivovaná funkce se automaticky vypne. Obě funkce lze deaktivovat.
06
Rozšířená nastavení
DAB do DAB link
DAB resp. DAB linking znamená, že rádio DAB
se může přeladit z jednoho kanálu se zhoršeným příjmem nebo zcela bez příjmu na jiný
6
256
Oba vlnové rozsahy se nepoužívají ve všech oblastech/zemích.
kanál v rámci stejné skupiny kanálu, kde je
příjem lepší. Při změně skupiny kanálů můžete
zaznamenat určité zpoždění. Může dojít ke
krátkému ztišení, pokud již není k dispozici
aktuální kanál a ještě není k dispozici nový
kanál.
Funkci lze aktivovat/deaktivovat v režimu DAB
v položce Menu DAB Rozšířené nastavení
Propojování stanic DAB.
Vlnový rozsah
Subkanál
Sekundární komponenty jsou obvykle nazývány subkanály. Jsou dočasné a mohou obsahovat například vysílání hlavního programu
v jiných jazycích.
Pokud se přenáší jeden nebo více subkanálů,
je na obrazovce TV vlevo od názvu kanálu
. Subkanál je na obrazobrazen symbol
zovce TV označen symbolem - nalevo od
jména kanálu.
Data DAB lze přenášet na dvou vlnových délkách6:
Stisknutím tlačítka
nastavení subkanálů.
• Band III - pokrývá většinu oblastí.
• LBand - k dispozici pouze v některých
Subkanály mohou být zpřístupněny pouze ve
zvoleném hlavním kanálu a ne z jiného kanálu,
aniž by byl tento vybrán.
oblastech.
Například volbou Band III může probíhat programování kanálů mnohem rychleji, pokud byly
zvoleny Band III a LBand. Není zajištěno, že
budou nalezeny všechny skupiny kanálů.
Volba vlnového rozsahu neovlivňuje uložené
paměti.
Vlnové délky lze deaktivovat/aktivovat v režimu
DAB pod položkou Menu DAB Rozšířené
nastavení Pásmo DAB.
otevřete menu pro
Zobrazení subkanálů lze deaktivovat/aktivovat
v režimu DAB pod položkou Menu DAB
Rozšířené nastavení Vedlejší kanály
Text typu programu
Některé rozhlasové stanice vysílají informace
o druhu a kategorii programu. Typy programů
– PTY -viz strana 253. Tyto informace se zobrazují na obrazovce TV.
Funkce se aktivuje/deaktivuje v režimu DAB
v položce Menu DAB Rozšířené nastavení
Zobrazit text PTY.
06 Informační systém
Rádio
Resetování nastavení DAB
Veškerá nastavení funkce DAB mohou být
obnovena na hodnoty nastavené v továrně.
–
Reset se provádí v režimu DAB v menu
Menu DAB Rozšířené nastavení
Resetovat všechna nastavení DAB.
06
257
06 Informační systém
Multimediální přehrávač
Funkce CD/DVD1
Zvolte stopy na disku/složky nebo procházejte možnosti menu otáčením knoflíku
TUNE.
Přesunutí dopředu/dozadu a změna stopy
nebo kapitoly na disku2.
Přehrávač dokáže přehrávat pouze následující
základní typy disků a souborů:
• Originální nahrané CD disky (CD audio).
• Vypálené CD disky se soubory audio a/
nebo video1.
Ovládací panel na středové konzole.
Otvor pro vložení/vysunutí disku
Vysunutí disku
Tlačítko MEDIA, aktivuje naposledy aktivní
zdroj média. Pokud se již nacházíte ve
zdroji média a stisknete MEDIA, zobrazí se
menu zkratek s obvykle používanými
položkami menu.
06
Zadávání čísel a písmen.
Potvrďte výběr nebo přejděte do menu pro
zvolený zdroj stisknutím tlačítka OK/
MENU.
1
2
258
• Originální DVD video disky1.
• Vypálené DVD disky1 se soubory audio a/
nebo video.
Více informací o podporovaných formátech, viz
strana 261.
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často použít místo tlačítek na středové konzole klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač.
Popis tlačítek na volantu, viz strana 241.
Popis dálkového ovladače, viz strana 284.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Platí pouze pro DVD disky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Menu
Menu MEDIA se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigování v menu, viz
strana 243, a přehledu menu, viz strana 246.
Spuštění přehrávání disku
Stiskněte tlačítko MEDIA, otáčejte ovladačem
TUNE, dokud se nezobrazí Disk a potom stiskněte OK/MENU. Pokud se v přehrávači
nachází disk, začne se automaticky přehrávat.
Jinak se na obrazovce TV objeví Vložte disk.
Vložte disk stranou s textem nahoru. Disk se
začne automaticky přehrávat.
Pokud je do přehrávače vložen disk s audio/
video soubory, musí se nahrát struktura složek
na disku. V závislosti na kvalitě disku a objemu
informací může v některých případech začít
přehrávání se zpožděním.
Vysunutí disku
Disk zůstává vysunutý cca. 12 sekund. Potom
se z bezpečnostních důvodů zasune.
Pauza
Jakmile se hlasitost zcela ztlumí nebo pokud
stisknete tlačítko MUTE, multimediální přehrávač se pozastaví. Jakmile se hlasitost obnoví
nebo pokud stisknete znovu tlačítko MUTE,
06 Informační systém
Multimediální přehrávač
multimediální přehrávač se spustí. Dále lze
přehrávání pozastavit pomocí systému 3: stiskněte OK/MENU a zvolte Přehrát/pauza.
Audio/video soubory lze rovněž měnit tisknutím tlačítka
/
na středové konzole
nebo pomocí klávesnice na volantu*.
Přehrávání a navigace
, video souAudio soubory mají symbol
bory1 mají symbol
a složky mají symbol
.
CD disky s audio soubory
Otočením knoflíku TUNE otevřete a procházejte playlist disku. Pomocí tlačítka OK/
MENU potvrdíte výběr stopy a spustí se
přehrávání. Stisknutím tlačítka EXIT playlist
zrušíte a opustíte. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT se dostanete na základní úroveň playlistu.
Stopy na disku lze rovněž měnit tisknutím tla/
na středové konzole nebo
čítka
pomocí klávesnice na volantu*.
Vypálené disky s audio/video soubory1
Otáčením knoflíku TUNE zpřístupněte strukturu playlistu/složky a procházejte příslušný
seznam/strukturu. Pomocí tlačítka OK/MENU
potvrďte zvolenou vnořenou složku nebo
spusťte přehrávání příslušného audio/video
souboru. Pomocí tlačítka EXIT můžete playlist
ukončit nebo zastavit nebo se můžete posunout ve struktuře složky nahoru (zpátky). Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT se dostanete na
základní úroveň playlistu.
3
1
4
Po dokončení přehrávání souboru se pokračuje přehráváním dalších souborů (stejného
typu) v dané složce. Ke změně4 složky dojde
automaticky po přehrání všech souborů v dané
složce. Pokud se do přehrávače vloží disk
obsahující pouze audio soubory nebo pouze
video soubory, systém tuto situaci automaticky
zaregistruje a upraví nastavení. V tomto
případě se přehrají pouze tyto soubory. Systém
však nezmění nastavení, pokud se do přehrávače vloží disk obsahující kombinaci audio
a video souborů. Místo toho bude přehrávač
pokračovat v přehrávání pouze původních typů
souborů.
POZNÁMKA
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí
vyšší než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji
se objevíMédia nedostupná během
jízdy. Přesto po celou dobu slyšíte zvuk.
Obraz se objeví, jakmile rychlost vozidla
klesne pod cca. 6 km/h.
POZNÁMKA
Některé nahrávací společnosti chrání své
audio soubory proti kopírování. Také se
může stát, že přehrávač nedokáže přehrávat soukromě zkopírované audio soubory.
DVD disky s video soubory1
Přehrávání DVD disků s video soubory, viz
strana 260.
Rychle dopředu/dozadu
06
Podržením tlačítek
/
můžete soubory
přetáčet rychle dopředu/dozadu. Audio soubory jsou přetáčeny jednou rychlostí, zatímco
video soubory jsou přetáčeny různou rychlostí.
/
zvyOpakovaným tisknutím tlačítek
šte rychlost rychlého převíjení dopředu/
Neplatí pro CD audio
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Je-li aktivována funkce Opakovat složku, nebude spuštěna.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
259
06 Informační systém
Multimediální přehrávač
dozadu pro video soubory. Po uvolnění tlačítka
se opět nastaví běžná rychlost převíjení.
Prohledávání5
Tato funkce přehraje prvních deset sekund
každé stopy/audio souboru. Prohledávání:
1. Stiskněte OK/MENU
2. Otočte TUNE na Vyhledávání
> Přehraje se prvních 10 sekund každé
stopy nebo audio souboru.
3. Pro zrušení prohledávání stiskněte tlačítko
EXIT. Bude pokračovat přehrávání stopy
nebo audio souboru.
Náhodný
výběr5
Tato funkce přehrává skladby v náhodném
pořadí. Poslech stop v náhodném pořadí:
1. Stiskněte OK/MENU
06
2. Otočte TUNE na Náhodné přehrávání
3. Tato funkce se aktivuje/deaktivuje pomocí
tlačítka OK/MENU.
Stopy na disku/audio soubory lze měnit tisknu/
na středové konzole
tím tlačítka
nebo pomocí klávesnice na volantu*.
5
6
1
260
Opakování složky6
Pomocí této funkce můžete opakovaně přehrávat soubory ve složce. Po přehrání posledního
souboru se opět spustí přehrávání prvního
souboru.
1. Stiskněte OK/MENU
2. Otočte TUNE na Opakovat složku
3. Tato funkce se aktivuje/deaktivuje pomocí
tlačítka OK/MENU.
Přehrávání video disků DVD1
Přehrávání
Při přehrávání DVD video disku se na obrazovce může objevit menu. Z menu jsou
přístupné další funkce a nastavení, např. výběr
titulků, jazyka nebo výběr scén.
POZNÁMKA
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí
vyšší než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji
se objevíMédia nedostupná během
jízdy. Přesto po celou dobu slyšíte zvuk.
Obraz se objeví, jakmile rychlost vozidla
klesne pod cca. 6 km/h.
Neplatí pro DVD disky s video soubory.
Platí pouze pro audio/video soubory na vypálených discích nebo v USB zařízení.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Navigace v menu DVD disku s video
souborem
K navigování v menu DVD disku s video souborem se používají klávesy s čísly na středové
konzole, viz obrázek nahoře.
Změna kapitoly nebo názvu
Otočením tlačítka TUNE zpřístupníte seznam
kapitol a můžete tento seznam procházet
(pokud je přehráván film, přehrávání se pozastaví). Stisknutím tlačítka OK/MENU zvolte
kapitolu. Tím se dostanete zpět na výchozí
místo (pokud byl přehráván film, přehrávání se
spustí znovu). Stisknutím tlačítka EXIT
zpřístupníte seznam skladeb.
06 Informační systém
Multimediální přehrávač
Skladby se volí v seznamu skladeb otáčením
knoflíku TUNE. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Tím se dostanete zpátky k seznamu
kapitol. Stisknutím tlačítka OK/MENU aktivujete výběr a vrátíte se na výchozí místo. Pomocí
tlačítka EXIT zrušíte výběr a vrátíte se zpět na
výchozí místo (aniž byste provedli výběr).
Nastavení obrazu7
Kapitoly lze rovněž měnit tisknutím tlačítka
/
na středové konzole nebo pomocí
klávesnice na volantu*.
2. Otočte TUNE na požadovanou položku
a pro potvrzení stiskněte OK/MENU.
Rozšířená nastavení7
Úhel
Pokud video disk DVD umožňuje zobrazení
pozice kamery pro zobrazení konkrétní scény,
můžete použít tuto funkci. V režimu disku
přejděte na položku Menu Disk Rozšířené
nastavení Úhel pohledu.
DivXŸ Video On Demand
Přehrávač médií lze zaregistrovat tak, aby mohl
přehrávat soubory DivX VOD z vypálených
disků nebo USB. Kód pro registraci disku
najdete v systému menu MY CAR Nastavení
Informace Kód DivX® VOD. Všeobecné informace o menu, viz MY CAR, viz
strana 203.
POZNÁMKA
Pokud vozidlo stojí, můžete upravit nastavení
jasu a kontrastu.
Disky s dvojitým formátem a oboustranné
disky (DVD Plus, CD-DVD) jsou silnější než
běžné CD disky. Proto nelze zaručit, že
přehrávač je dokáže přehrát a že se neobjeví
funkční poruchy.
1. Stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
obrazu. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU.
Pokud CD disk obsahuje kombinaci stop
MP3 a CDDA, budou všechny stopy MP3
ignorovány.
3. Nastavení zvolte otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Pro návrat do seznamu nastavení stiskněte
OK/MENU nebo EXIT.
Nastavení obrazu lze resetovat na nastavení od
výrobce pomocí tlačítka Resetovat.
Kompatibilní formáty souborů
Přehrávač dokáže přehrávat různé typy souborů. Je kompatibilní s formáty uvedenými
v následující tabulce.
A
B
C
Audio formátA
CD audio, mp3,
wma
Audio formátB
CD audio, mp3,
wma, aac, m4a
Video formátC
CD video,
DVD video, divx, avi,
asf
Platí pro výbavu Performance.
Neplatí pro výbavu Performance.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
06
Další informace najdete na www.divx.com/
vod.
7
Platí pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
261
06 Informační systém
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
Všeobecné informace
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často použít místo tlačítek na středové konzole klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač.
Popis tlačítek na volantu, viz strana 241.
Popis dálkového ovladače, viz strana 284.
iPodŸ nebo přehrávač MP3 s akumulátory se
dobíjí (pokud motor běží nebo je zapnuto zapalování) vždy, když se toto zařízení připojí k USB
portu.
06
Připojovací body pro externí audiozdroje.
Připojení audiozdroje:
Externí audiozdroj, např. iPodŸ nebo přehrávač
MP3, lze připojit k audiosystému přes libovolné
přípojky na středové konzole. Audiozdroj
připojený ke vstupu USB lze ovládat1 pomocí
prvků k ovládání audiozdroje ve voze. Zařízení,
které je připojeno přes vstup AUX, nelze
pomocí ovládacích prvků ve voze ovládat.
1. Stiskněte MEDIA, otočte ovladačem
TUNE na požadovaný zdroj audio USB,
iPod nebo AUX a potom stiskněte OK/
MENU.
> Pokud je zvoleno USB, na obrazovce TV
se zobrazí Připojit USB.
V pravém zadním okraji tunelové konzoly je
vybrání, kudy lze vést kabely, aby bylo možné
víko zavřít bez přiskřípnutí kabelů.
1
262
To platí pouze pro zdroj připojený přes USB.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Připojte audiozdroj k jedné z přípojek v úložné schránce na středové konzole (viz
předchozí obrázek).
Při načítání souborů na paměťovém médiu
systémem se na obrazovce TV objeví text
Načítání USB. V závislosti na struktuře a počtu
souborů může jistou dobu trvat, než bude
zavádění souborů ukončeno.
POZNÁMKA
Systém podporuje většinu modelů iPodŸ,
které byly vyrobeny v roce 2005 nebo
později.
POZNÁMKA
Aby se USB spojení nepoškodilo, odpojí se,
pokud je zkratováno nebo pokud připojené
USB zařízení odebírá příliš velký výkon (to
se může stát v případě, kdy připojené USB
zařízení nesplňuje normy platné pro USB
zařízení). Pokud závada byla odstraněna,
USB spojení se automaticky obnoví okamžitě po zapnutí zapalování.
Menu
Menu MEDIA se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigování v menu, viz
strana 243, a přehledu menu, viz strana 246.
06 Informační systém
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
Přehrávání a navigace2
Otáčením knoflíku TUNE zpřístupněte strukturu playlistu/složky a procházejte příslušný
seznam/strukturu. Pomocí tlačítka OK/MENU
potvrďte zvolenou vnořenou složku resp.
spusťte přehrávání příslušného audio/video
souboru. Pomocí tlačítka EXIT můžete playlist
ukončit nebo zastavit nebo se můžete posunout ve struktuře složky nahoru (zpátky). Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT se dostanete na
základní úroveň playlistu.
Audio/video soubory lze rovněž měnit tisknu/
na středové konzole
tím tlačítka
nebo pomocí klávesnice na volantu*.
Audio soubory mají symbol
, video soubory3 mají symbol
a složky mají symbol
.
Po dokončení přehrávání souboru se pokračuje přehráváním dalších souborů (stejného
typu) v dané složce. Ke změně4 složky dojde
automaticky po přehrání všech souborů v dané
složce. Pokud se do USB portu vloží zařízení
obsahující pouze audio soubory nebo pouze
video soubory, systém tuto situaci automaticky
2
3
4
5
6
zaregistruje a upraví nastavení. V tomto
případě se přehrají pouze tyto soubory. Systém
však nezmění nastavení, pokud se do USB
portu vloží zařízení obsahující kombinaci audio
a video souborů. Místo toho bude přehrávač
pokračovat v přehrávání pouze původních typů
souborů.
Rychle dopředu/dozadu2
Viz strana 259.
Prohledávání2
Viz strana 260.
Náhodný výběr2
Viz strana 260.
Vyhledávání2
Klávesnici na ovládacím panelu na středové
konzole lze použít k nalezení názvu souboru
v aktuální složce.
Funkce vyhledávání se otevře otočením knoflíku TUNE (otevře se struktura složky) nebo
stisknutím libovolné klávesy s písmenem.
Pokud zadáte do vyhledávacího řetězce písmeno nebo znak, dostanete se blíže k cíli
vyhledávání.
Stisknutím OK/MENU spusťte přehrávání souboru.
Opakování složky5
Viz strana 260.
Pauza
Jakmile se hlasitost zcela ztlumí nebo pokud
stisknete tlačítko MUTE, multimediální přehrávač se pozastaví. Jakmile se hlasitost obnoví
nebo pokud stisknete znovu tlačítko MUTE,
multimediální přehrávač se spustí. Dále lze
přehrávání pozastavit pomocí systému 6: stiskněte OK/MENU a zvolte Přehrát/pauza.
Zdroj audia
Paměť USB
Za účelem usnadnění používání paměti USB se
vyvarujte ukládání souborů, které nejsou
hudebními soubory. Systému trvá výrazně
delší dobu načítání pamětí obsahující soubory,
které nejsou kompatibilními hudebními soubory.
06
Platí pouze pro USB a iPodŸ.
Platí pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Je-li aktivována funkce Opakovat složku, nebude spuštěna.
Platí pouze pro USB.
Neplatí pro iPodŸ
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
263
06 Informační systém
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
POZNÁMKA
Systém podporuje mobilní média, která
odpovídají systému souborů FAT32 a USB
2.0. Systém dokáže pracovat s 1000 složkami s maximálně 254 vnořenými složkami
resp. soubory v každé složce. Výjimkou je
nejvyšší úroveň, ve které může být až 1000
vnořených složek resp. souborů.
iPodŸ
iPodŸ je dobíjen a napájen z konektoru USB*
přes připojovací kabel přehrávače.
POZNÁMKA
Systém umožňuje pouze přehrávání audio
souborů ze zařízení iPodŸ.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Pokud je jako zdroj audio používán přehrávač iPodŸ, audio systém vozu má podobnou strukturu menu jako přehrávač iPodŸ.
Pro použití delších USB pamětí doporučujeme použít USB kabel. Tím se zabrání
mechanickému opotřebení USB vstupu
a připojené paměti USB.
USB hub
06
K USB portu lze připojit USB hub a přes něj
zapojit několik USB zařízení. USB zařízení se
vybírá v režimu USB pod položkou Menu USB
Zvolit USB zařízení.
Kompatibilní formáty souborů přes
připojení USB
Přes připojení USB lze přehrávat audio a video
soubory, které jsou uvedeny v následující
tabulce.
MP3 přehrávač
Mnoho MP3 přehrávačů má vlastní souborový
systém, který není podporován audiosystémem. Pro použití v systému musí být MP3
přehrávač nastaven v režimu USB Removable
device/Mass Storage Device.
264
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
A
Formáty zvuku
mp3, wma, aac, m4a
Video formátA
divx, avi, asf
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
06 Informační systém
Media BluetoothŸ*
Všeobecné informace
Přehrávač ve voze je vybaven systémem
BluetoothŸ1 a může přehrávat bezdrátově
streaming audio soubory z externích zdrojů
s rozhraním BluetoothŸ, např. z mobilních telefonů a PDA. K navigaci a ovládání zvuku se
používají tlačítka na středové konzole nebo tlačítka na klávesnici na volantu*. Některá externí
zařízení můžete použít také k přepínání stop.
Pokud chcete přehrát audio soubor, musíte
nejdříve nastavit přehrávač ve voze do režimu
Bluetooth.
POZNÁMKA
Přehled
Přehrávač BluetoothŸ musí podporovat
funkce Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) a Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Přehrávač by měl používat
funkci AVRCP verze 1.3, A2DP 1.2. Jinak se
může stát, že některé možnosti nebudou
funkční.
Některé mobilní telefony a externí přehrávače, které jsou na trhu k dispozici, nepodporují v plném rozsahu funkci BluetoothŸ
v přehrávači ve voze. Pokud potřebujete
informace o kompatibilních telefonech
a externích přehrávačích, společnost Volvo
doporučuje kontaktovat autorizovaného
prodejce Volvo nebo navštívit stránku
www.volvocars.com.
POZNÁMKA
Přehrávač ve voze dokáže přehrávat audio
soubory pouze pomocí funkce BluetoothŸ.
Menu
Menu MEDIA se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigování v menu, viz
strana 243, a přehledu menu, viz strana 246.
Ovládací panel na středové konzole.
VOL – hlasitost.
Tlačítko MEDIA. Automaticky se aktivuje
naposledy aktivní zdroj (např. iPodŸ). Je-li
zdroj aktivován a stisknete MEDIA, zobrazí
se menu zkratek s obvykle používanými
položkami menu.
06
Potvrďte výběr nebo přejděte do menu
stisknutím tlačítka OK/MENU.
K navigaci v menu otáčejte knoflíkem
TUNE.
EXIT - posunutí v systému menu nahoru,
zastavení probíhající funkce.
Krátkým stisknutím lze přecházet mezi
audio soubory. Dlouhá stisknutí se pou-
1
Platí pro výbavu High Performance, High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
265
06 Informační systém
Media BluetoothŸ*
žívají k přetáčení audio souborů dopředu
a dozadu.
Připojení jiného externího zařízení
Odpojování zařízení
Pokud je voze několik zařízení, lze připojit jiné
zařízení. Toto zařízení se však nejdříve musí
spárovat, viz "Připojte externí zařízení Bluetooth®" výše. Pro změnu na jiné zařízení:
K automatickému odpojení dojde, pokud se
externí zařízení vzdálí mimo dosah systému
infotainment. Více informací o připojení, viz
strana 266.
1. Stiskněte MEDIA, otáčejte ovladačem
TUNE, dokud se nezobrazí Bluetooth
a potom stiskněte OK/MENU.
Odeberte připojené zařízení
Začínáme
2. Zkontrolujte, zda přes rozhraní BluetoothŸ
lze externí zařízení vyhledat resp. jestli je
dané zařízení vidět. Viz příručka k externímu zařízení.
2. Otočte TUNE na Odebrat zařízení
Bluetooth a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU.
Připojte externí zařízení BluetoothŸ
3. Stiskněte OK/MENU.
Lze zaregistrovat až deset externích zařízení.
Připojení se provede stejně jako u telefonu. Viz
Připojte externí zařízení Bluetooth®, strana
269.
4. Otočte TUNE na Změnit zařízení a pro
potvrzení stiskněte OK/MENU.
> Po chvíli se na obrazovce TV zobrazí
název externího zařízení. Pokud bylo
zpárováno několik externích zařízení,
zobrazí se také.
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často použít místo tlačítek na středové konzole klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač.
Popis tlačítek na volantu, viz strana 241.
Popis dálkového ovladače, viz strana 284.
06
Automatické připojení
Jestliže je funkce BluetoothŸ aktivní, automaticky se připojí naposledy připojené externí
zařízení. Pokud zábavný systém hledá naposledy připojené zařízení, název tohoto zařízení
se zobrazí na obrazovce TV. Pro připojení dalšího zařízení stiskněte EXIT. Připojte nové
externí zařízení, viz "Připojení jiného externího
zařízení" dole.
266
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
5. Zařízení, které chcete připojit, zvolte
otáčením knoflíku TUNE. Pro potvrzení
stiskněte OK/MENU.
> Připojí se externí zařízení.
Audio soubor změňte stisknutím tlačítka
/
na středové konzole nebo na klávesnici na volantu*.
1. Zvolte režim Bluetooth v položce OK/
MENU.
3. Zařízení, které chcete odebrat, zvolte
otáčením knoflíku TUNE. Pro potvrzení
stiskněte OK/MENU.
> Na obrazovce TV se objeví dotaz, zda
chcete připojení odebrat.
4. Potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Pro zrušení stiskněte EXIT.
06 Informační systém
Media BluetoothŸ*
Náhodný výběr2
Tato funkce přehrává audio soubory v externím
zařízení v náhodném pořadí. Funkci náhodného přehrávání aktivujte/deaktivujte v režimu
Bluetooth v položce Menu Bluetooth
Náhodné přehrávání.
Audio soubor změňte stisknutím tlačítka
/
na středové konzole nebo na klávesnici na volantu*.
Prohledávání audio souborů v externím
zařízení2
Tato funkce přehraje prvních deset sekund
z každého audio souboru. Funkci přehrávání
aktivujte/deaktivujte v režimu Bluetooth
v položce Menu Bluetooth Vyhledávání.
Zrušte prohledávání pomocí tlačítka EXIT.
06
Informace o verzi
BluetoothŸ
Aktuální verze systému BluetoothŸ ve voze se
zobrazí v režimu Bluetooth v menu Menu
Bluetooth Verze Bluetooth softwaru ve
vozidle.
2
Není podporováno všemi mobilními telefony.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
267
06 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
Všeobecné informace
Přehled
Mobilní telefon vybavený technologií
BluetoothŸ může být bezdrátově připojen
k systému infotainment1. Systém infotainment
potom funguje jako handsfree s možností ovládat dálkově celou řadu funkcí mobilního telefonu. Mikrofon se nachází ve sluneční cloně na
straně řidiče (2). Mobilní telefon je možné ovládat prostřednictvím vlastní klávesnice bez
ohledu na to, zda je nebo není připojen.
Funkce telefonu, přehled ovládacích
prvků
POZNÁMKA
S funkcí handsfree jsou kompatibilní pouze
některé mobilní telefony. Doporučujeme,
abyste si informace o kompatibilních mobilních telefonech vyžádali u autorizovaného
prodejce Volvo nebo navštívili internetové
stránky www.volvocars.com.
06
Menu
Přehled systému
Mobilní telefon.
Mikrofon.
Klávesnice na volantu.
Ovládací panel na středové konzole.
Menu TEL se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigování v menu, viz
strana 243, a přehledu menu, viz strana 246.
Ovládací panel na středové konzole.
Tlačítka s čísly a písmeny
Tlačítko TEL aktivuje/vyhledá naposledy
připojený telefon. Je-li telefon již připojen
a stiskne se tlačítko TEL, zobrazí se menu
zkratek s obvykle používanými položkami
menu pro telefon.
Přijměte příchozí hovory, potvrďte výběr
nebo stisknutím položky OK/MENU
přejděte do menu Telefon.
TUNE - v normálním zobrazení otočte pro
přístup k telefonnímu seznamu doprava,
pokud chcete otevřít výpis volání pro
všechny hovory, otočte doleva. Používá se
1
268
Platí pro výbavu High Performance, High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
rovněž k procházení mezi jednotlivými
položkami na obrazovce TV.
EXIT - zruší/odmítne hovor, vymaže
zadané znaky, přejde do systému menu
a zruší aktuální funkci.
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často použít místo tlačítek na středové konzole klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač.
Popis tlačítek na volantu, viz strana 241.
Popis dálkového ovladače, viz strana 284.
Nezapomeňte
Lze současně připojit dvě zařízení BluetoothŸ.
Jeden telefon a jedno zařízení k přehrávání
médii, mezi kterými lze přepínat, viz
strana 270 nebo viz strana 266. Dále lze používat telefon pro streaming audio souborů
z připojeného zařízení.
Externí zařízení se připojuje různými způsoby
podle toho, zda již bylo nebo nebylo dříve
připojeno. Pro dále uvedené možnosti připojení se předpokládá, že se zařízení připojuje
poprvé a že nejsou připojena žádná další
zařízení.
Existují dvě možnosti, jak připojit zařízení:
externí zařízení lze vyhledat z vozu nebo lze
vyhledat vůz z externího zařízení. Pokud jeden
způsob nefunguje, zkuste druhý.
Aktivace
Krátkým stisknutím tlačítka TEL se aktivuje/
vyhledá naposledy připojený telefon. Je-li telefon již připojen a stiskne se tlačítko TEL,
zobrazí se menu zkratek s obvykle používanými položkami menu pro telefon. Symbol
upozorňuje, že telefon je připojen.
Možnost 1 - externí zařízení se hledá pomocí
systému menu ve voze
1. Nastavte externí zařízení, aby bylo viditelné
a aby se dalo vyhledat přes technologii
BluetoothŸ. Viz příručka k externímu
zařízení nebo www.volvocars.com.
2. Stiskněte OK/MENU a dodržujte pokyny
na televizní obrazovce.
> Nyní je externí zařízení připojeno k vozidlu a může být ovládáno z vozidla.
Pokud připojení není úspěšné, stiskněte dvakrát EXIT a připojte zařízení podle popisu
u Možnosti 2.
Možnost 2 - Hledejte vozidlo s funkcí
BluetoothŸ externího zařízení.
06
1. Nastavte, aby vozidlo bylo viditelné pro
BluetoothŸ a aby se dalo vyhledat. Otočte
TUNE na Nastavení telefonu, potvrďte
pomocí OK/MENU, zvolte Viditelný
a potvrďte pomocí OK/MENU.
Připojte externí zařízení BluetoothŸ
Lze zaregistrovat až deset externích zařízení.
Registrace se pro každé zařízení provádí pouze
jednou. Zaregistrované zařízení se již nemusí
aktivovat, aby bylo viditelné a aby se dalo
vyhledat.
Pokud se nenacházíte v běžném zobrazení,
stiskněte TEL na středové konzole.
2. Na obrazovce externího zařízení zvolte My
Volvo Car a postupujte podle pokynů.
Příklad běžného zobrazení pro telefon.
3. Do externího zařízení zadejte PIN kód
a potvrďte připojení.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
269
06 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
4. Stiskněte OK/MENU a stejný PIN kód
zadejte pomocí klávesnice na středové
konzole ve vozidle.
Po připojení externího zařízení se na televizní
obrazovce vozidla objeví název BluetoothŸ
a zařízení lze ovládat z vozidla.
Automatické připojení
Pokud je funkce handsfree aktivní, potom
naposledy připojený mobilní telefon v dosahu
je připojen automaticky. Pokud naposledy
připojený mobilní telefon není aktivní, systém
se pokusí připojit dříve spárovaný telefon.
Pokud audio systém hledá naposledy připojený telefon, název tohoto telefonu se zobrazí
na obrazovce TV.
Manuální připojení
06
Chcete-li změnit připojený mobilní telefon,
přejděte v režimu telefonu na položku Menu
telefonu Změnit telefon.
Připojení jiného externího zařízení
Pokud je voze několik zařízení, lze připojit jiné
zařízení. Zařízení se však nejdříve musí zaregistrovat k vozidlu, viz Připojte externí zařízení
Bluetooth®. Pro změnu na jiné zařízení:
1. Zkontrolujte, zda přes rozhraní BluetoothŸ
lze externí zařízení vyhledat resp. jestli je
2
270
Pouze Keyless Drive.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
dané zařízení vidět. Viz příručka k externímu zařízení.
2. Stiskněte TEL a potom zvolte Změnit
telefon.
> Vozidlo vyhledá dříve připojená zařízení.
Detekovaná externí zařízení s příslušným názvem BluetoothŸ se zobrazí na
obrazovce TV.
3. Zařízení, které chcete připojit, zvolte
otáčením knoflíku TUNE. Pro potvrzení
stiskněte OK/MENU.
> Připojí se externí zařízení.
Odpojení mobilního telefonu
K automatickému odpojení dojde, pokud se
mobilní telefon vzdálí mimo dosah audiosystému. Spojení s mobilním telefonem lze
manuálně přerušit v režimu telefonu pomocí
položky Menu telefonu Telefon odpoj..
Více informací o připojení, viz strana 269.
Funkce handsfree se deaktivuje při vypnutí
motoru a při otevření dveří2.
Po odpojení mobilního telefonu můžete v probíhajícím hovoru pokračovat prostřednictvím
vestavěného reproduktoru a mikrofonu mobilního telefonu.
Volání
1. Zkontrolujte, zda se nahoře na obrazovce
TV objeví symbol
a zda se funkce
handsfree nachází v režimu telefonu.
2. Vytočte požadované číslo nebo použijte
zrychlenou volbu, viz strana 275. V normálním zobrazení můžete otočit TUNE
doprava, čímž se otevře telefonní seznam,
nebo doleva, čímž se otevře výpis všech
hovorů. Informace o telefonním seznamu,
viz strana 272.
3. Stiskněte OK/MENU.
Volání přerušíte tlačítkem EXIT.
POZNÁMKA
I když byl váš mobilní telefon manuálně
odpojen, některé mobilní telefony se mohou
automaticky připojit k poslední připojené
sadě hands free, např. v případě nového
hovoru.
Odebrat zařízení
U připojeného mobilního telefonu lze zrušit
registraci a telefon odebrat. Provádí se to
v režimu telefonu v menu Menu telefonu
Odebrat zařízení Bluetooth.
06 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
Příjem hovoru a volání
• Vytáčet číslo - možnost zavolat třetí
straně pomocí kláves s čísly (aktuální hovor
je převeden do režimu standby).
Příchozí hovor
–
Stisknutím tlačítka OK/MENU odpovíte na
hovor, a to i v případě, kdy je systém audio
např. v režimu RÁDIO nebo MEDIA.
Pro odmítnutí nebo ukončení stiskněte tlačítko
EXIT.
Automatická odpověď
Funkce automatické odpovědi znamená, že
hovory jsou přijaty automaticky.
–
Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu
telefonu v menu Menu telefonu
Možnosti hovoru Automatický příjem
hovorů.
Menu při hovoru
Stiskněte během probíhajícího hovoru tlačítko
OK/MENU. Tím se zpřístupní následující
funkce:
• Vypnutí zvuku - Mikrofon audio systému
je ztlumen.
• Mobilní telefon - hovor je převeden ze
sady handsfree na mobilní telefon.
U některých mobilních telefonů se spojení
přeruší. Jde o zcela normální jev. Funkce
handsfree se Vás dotáže, zda chcete opět
připojit.
Seznamy hovorů
Seznamy hovorů se kopírují do funkce handsfree při každém novém připojení a jsou aktualizovány během spojení. V běžném zobrazení
otočte knoflíkem TUNE doleva. Zobrazí se
výpis volání pro Všechna volání.
V režimu telefonu lze zobrazit všechny
seznamy hovoru následovně: Menu telefonu
Všechna volání:
•
•
•
•
•
Všechna volání
Zmeškané hovory
Přijaté hovory
Volaná čísla
Délka hovoru
POZNÁMKA
U některých mobilních telefonů se seznam
naposledy vytáčených čísel zobrazuje
v opačném pořadí.
Hlasová schránka
V běžném zobrazení lze číslo zrychlené volby
pro hlasovou schránku naprogramovat a poté
zpřístupnit dlouhým stisknutím tlačítka 1.
Číslo hlasové schránky se mění v režimu telefonu v menu Menu telefonu Možnosti
hovoru Číslo hlasové schránky Změnit
číslo. Pokud není uloženo žádné číslo, může
být toto menu vyvoláno jedním dlouhým stisknutím tlačítka 1.
Nastavení zvuku
Hlasitost hovoru
Hlasitost hovoru lze měnit jen během hovoru.
Použijte klávesnici na volantu* nebo otočte
knoflíkem VOL.
Hlasitost audiosystému
Pokud neprobíhá žádný odchozí hovor, ovládá
se audio systém obvyklým způsobem otáčením knoflíku VOL.
Je-li během příchozího hovoru aktivní audio
zdroj, automaticky se ztlumí. Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu telefonu v menu
Menu telefonu Nastavení telefonu
Tóny a hlasitost Vypnutí zvuku rádia/
média.
06
Hlasitost vyzvánění
V režimu telefonu přejděte na Menu telefonu
Nastavení telefonu Tóny a hlasitost
Hlasitost vyzváněcího tónu a nastavení
upravte otáčením knoflíku VOL. Stisknutím tla-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
271
06 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
čítka OK/MENU se ozve hlasitost audio
systému. Potvrďte stisknutím tlačítka EXIT.
Vyzvánění
Funkce handsfree obsahuje vyzváněcí tóny,
které mohou být vybrány v režimu telefonu
v menu Menu telefonu Nastavení telefonu
Tóny a hlasitost Vyzváněcí tóny
Vyzváněcí tón 1, atd.
POZNÁMKA
U některých mobilních telefonů nelze vyzváněcí tón připojeného telefonu vypnout,
pokud se používá některý z integrovaných
signálů pro systém handsfree.
06
Pro výběr vyzváněcího tónu3 přejděte v režimu
telefonu do menu Menu telefonu
Nastavení telefonu Tóny a hlasitost
Vyzváněcí tóny Vyzváněcí tón MT.
Telefonní seznam
POZNÁMKA
Existují dva telefonní seznamy. Ve voze jsou
propojeny do jednoho a zobrazují se jako
jediný telefonní seznam.
Změny položky v telefonním seznamu
v mobilním telefonu, které jsou provedeny
ve voze, budou vždy uloženy jako nová
položka do telefonního seznamu ve voze.
To znamená, že tyto změny nebudou uloženy do telefonu. Z vozu to nyní bude vypadat, že máte dvojité záznamy s odlišnými
ikonami. Dále upozorňujeme, že číslo zkrácené volby nebo změna v kontaktu budou
do telefonního seznamu vozu uloženy jako
nová položka.
• Vůz si stáhne telefonní seznam mobilního
telefonu a tento telefonní seznam zobrazí
pouze v případě, že se připojí mobilní telefon, ze kterého se tento telefonní seznam
stahoval.
• Do vozu je integrován rovněž telefonní
seznám. Obsahuje všechny kontakty uložené ve voze, a to bez ohledu na to, jaký
telefon byl připojen při ukládání těchto
kontaktů. Tyto kontakty jsou viditelné pro
všechny uživatele, a to bez ohledu na
mobilní telefon, který se připojuje k vozu.
Pokud se kontakt uloží do vozu, před kontaktem v telefonním seznamu se zobrazí
.
Aby bylo možné používat telefonní seznam,
musí se v horní části obrazovky TV nacházet
symbol
a funkce handsfree musí být
v režimu telefonu.
Audiosystém si ukládá kopii telefonního
seznamu každého spárovaného mobilního
telefonu. Telefonní seznam lze do audiosystému zkopírovat automaticky při každém
připojení.
–
3
272
Není podporováno všemi mobilními telefony.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu
telefonu v menu Menu telefonu
Nastavení telefonu Stáhnout
telefonní seznam.
06 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
Pokud telefonní seznam obsahuje kontaktní
informace o volajícím, potom se tyto informace
zobrazí na obrazovce TV.
Rychle vyhledávání kontaktů
V normálním zobrazení otočte knoflíkem
TUNE doprava. Zobrazí se seznam kontaktů.
Výběr proveďte otočením knoflíku TUNE.
Pokud chcete danému kontaktu zavolat, stiskněte OK/MENU.
Pod jménem kontaktu je uvedeno telefonní
číslo, které se standardně nastavuje. Pokud se
vpravo od kontaktu zobrazí symbol !, je pro
daný kontakt uloženo více telefonních čísel.
Stisknutím tlačítka OK/MENU se zobrazí čísla.
Otáčením ovladače TUNE změňte číslo, které
je nastaveno jako výchozí, a vytočte je. Pro
vytočení čísla stiskněte OK/MENU.
K hledání v seznamu kontaktů lze použít klávesnici na středové konzole, pomocí které
zadáte jméno kontaktu (funkce tlačítek - viz
"Klávesnice se znaky na středové konzole".).
Seznam kontaktů je přístupný rovněž z běžného zobrazení: stiskněte a podržte na klávesnici středové konzoly tlačítko s písmenem, kterým začíná jméno hledaného kontaktu. Pokud
například dlouze stisknete tlačítko 6, okamžitě
se dostanete do seznamu, kde najdete kontakty, které začínají písmenem M.
Klávesnice se znaky na středové konzole
Tlačítko
Vyhledávání kontaktů
Funkce
Mezera . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈÉ3
GHIÌ4
JKL5
Vyhledávání kontaktů pomocí textového kolečka.
Seznam znaků
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Přepínání mezi velkými a malými
písmeny.
+0pw
Změna režimu zadávání (viz tabulka dole)
Telefonní seznam
Pokud chcete vyhledat nebo upravit kontakt,
přejděte v režimu telefonu na Menu telefonu
Telefonní seznam Hledat.
06
POZNÁMKA
Systém High Performance není vybaven
kolečkem pro zadávání textu. Proto funkci
TUNE nelze použít k zadávání znaků:
k tomuto účelu lze použít pouze tlačítka
s čísly a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
#*
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
273
06 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
1. Otočte knoflík4 TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly a písmeny na ovládacím panelu na středové
konzole.
2. Pokračujte dalším písmenem atd. Výsledek hledání se zobrazí v telefonním
seznamu (3).
3. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete přejít do telefonního seznamu,
otočte TUNE na jednu z možností (viz
vysvětlení v tabulce dole) v seznamu (2) pro
změnu režimu zadávání a stiskněte OK/
MENU.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
Nový kontakt
Pokud stisknete na středové konzole klávesu
s číslem, když je zobrazeno textové kolečko
(viz obrázek nahoře), na obrazovce TV se objeví
nový seznam znaků (1). Opakovaně tiskněte
klávesu s číslem, dokud se neobjeví požadované písmeno. Potom klávesu uvolněte. Pokračujte dalším písmenem atd. Po stisknutí tlačítka bude dané zadání potvrzeno, až stisknete
další tlačítko.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající klávesu s číslem.
Zadávání písmen pro nový kontakt.
Změna režimu zadávání (viz tabulka dole)
Zadávací pole
06
123/
ABC
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
Další
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
Dostanete se do telefonního
seznamu (3). Otočením TUNE
zvolíte kontakt. Po stisknutí tlačítka OK/MENU se zobrazí uložení čísla a ostatní informace.
4
274
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nové kontakty lze přidat v režimu telefonu
v menu Menu telefonu Telefonní seznam
Nový kontakt.
POZNÁMKA
Systém High Performance není vybaven
kolečkem pro zadávání textu. Proto funkci
TUNE nelze použít k zadávání znaků:
k tomuto účelu lze použít pouze tlačítka
s čísly a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
06 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
1. Je-li zvolen řádek Jméno, stisknutím tlačítka OK/MENU se dostanete do režimu
zadávání (viz obr. nahoře).
Po vyplnění všech podrobností uložte kontakt
zvolením Uložit kontakt v menu.
2. Otočte knoflík4 TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly a písmeny na ovládacím panelu na středové
konzole.
123/
ABC
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
Další
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
3. Pokračujte dalším písmenem atd. Zadané
jméno (2) se objeví na obrazovce TV
v zadávacím poli.
OK
Uložte a vraťte se zpět do menu
Přidat kontakt stisknutím tlačítka OK/MENU.
4. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete změnit nastavení z malých písmen
na velká nebo opačně, otočte TUNE na
jednu z možností (viz vysvětlení v tabulce
dole) v seznamu (1) a stiskněte OK/
MENU.
Po zadání celého jména zvolte OK v seznamu
na obrazovce TV (1) a stiskněte OK/MENU.
Nyní pokračujte s telefonním číslem podle
popisu nahoře.
Po zadání čísla telefonu stiskněte OK/MENU
a zvolte typ čísla telefonu (Mobilní telefon,
Doma, Zaměstnání nebo Všeobecně).
Potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
4
Mezi malými a velkými písmeny
přepínejte tlačítkem OK/MENU.
Stiskněte OK/MENU. Kurzor se
přesune na zadávací pole (2)
v horní části obrazovky TV.
Pomocí tlačítka TUNE se nyní
kurzor může posunout na
příslušné místo. Zde můžete
např. vložit nová písmena nebo
stávající písmena vymazat
pomocí tlačítka EXIT. Abyste
mohli vložit nová písmena,
nejdříve stiskněte tlačítko OK/
MENU a vstupte do režimu zadávání znaků.
Čísla rychlé volby
Pomocí režimu telefonu můžete v menu Menu
telefonu Telefonní seznam Rychlé
vytáčení vytáčet čísla rychlé volby.
Čísla zrychlené volby můžete vytáčet v režimu
telefonu pomocí kláves s čísly na klávesnici na
středové konzole: stiskněte klávesu s číslem
a potom stiskněte OK/MENU. Pokud není pro
dané číslo zrychlené volby zadán žádný kontakt, zobrazí se dotaz, zda se daný kontakt má
uložit ke zvolenému číslu zrychlené volby.
Přijetí vizitky
Do telefonního seznamu ve vozidle můžete
přijmout vizitku z jiných mobilních telefonů
(které nejsou momentálně připojeny k vozidlu).
V tomto případě musíte vozidlo nastavit, aby
bylo pro zařízení BluetoothŸ viditelné. Funkce
se aktivuje v režimu telefonu v menu Menu
telefonu Telefonní seznam Přijmout
vCard.
06
Stav paměti
Stav paměti telefonního seznamu vozu a telefonního seznamu připojeného mobilního telefonu uvidíte v režimu telefonu v menu Menu
telefonu Telefonní seznam Stav
paměti.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
275
06 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
Vymazání telefonního seznamu
Telefonní seznam vozu lze vymazat. Provádí se
to v režimu telefonu v menu Menu telefonu
Telefonní seznam Vymazat telefonní
seznam.
POZNÁMKA
Vymazáním telefonního seznamu vozu se
vymažou pouze kontakty v telefonním
seznamu vozu. Kontakty v adresáři mobilního telefonu se nemažou.
Informace o verzi Bluetooth BluetoothŸ
Aktuální verze systému BluetoothŸ ve voze se
zobrazí v režimu telefonu v menu Menu
telefonu Nastavení telefonu Verze
Bluetooth softwaru ve vozidle.
06
276
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Informační systém
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon
Všeobecné informace
Funkce rozpoznávání hlasu1, která je součástí
systému infotainment, umožní řidiči hlasem
aktivovat některé funkce v mobilním telefonu
připojeném k rozhraní BluetoothŸ nebo v navigačním systému Volvo - RTI (Road and Traffic
Information System).
POZNÁMKA
•
•
V této kapitole najdete popis použití hlasových povelů k ovládání mobilního
telefonu připojeného přes rozhraní
BluetoothŸ. Podrobné informace
o použití mobilního telefonu, který je
připojen přes rozhraní BluetoothŸ se
systémem Infotainment ve voze, viz
strana 268.
Navigační systém Volvo RTI (Road and
Traffic Information System) je dodáván
se samostatnou uživatelskou příručkou,
ve které najdete další informace o ovládání hlasem a o hlasových povelech,
které se používají k ovládání tohoto
systému.
pak může soustředit na jízdu a věnovat pozornost dopravní situaci.
Jazyk
VAROVÁNÍ
Za bezpečné řízení vozu a dodržování všech
platných předpisů týkajících se provozu na
komunikacích je vždy odpovědný řidič.
Funkce rozpoznávání hlasu umožní hlasem
aktivovat některé funkce v mobilním telefonu
připojeném k rozhraní BluetoothŸ nebo v navigačním systému Volvo - RTI (Road and Traffic
Information System). Přitom řidič může mít po
celou dobu ruce na volantu. Vstupní data jsou
zadávána ve formě dialogu - uživatel vyslovuje
pokyny a systém slovně reaguje. Systém rozpoznávání hlasu pracuje se stejným mikrofonem jako systém handsfree BluetoothŸ (viz
vyobrazení na straně 268). Odpovědi systému
rozpoznávání hlasu jsou slyšet z reproduktorů
vozidla.
Seznam jazyků.
Rozpoznávání hlasu není k dispozici pro
všechny jazyky. Jazyky, u kterých je rozpoznávání hlasu k dispozici, jsou v seznamu jazyků
označeny ikonou . Změna jazyka se provádí v menu MY CAR, viz strana 205.
06
Hlasové povely představují pohodlné řešení,
které zabraňuje rozptylování řidiče, který se
1
Platí pouze pro vozidla vybavena navigačním systémem Volvo - RTI (Road and Traffic Information System).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
277
06 Informační systém
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon
Nezapomeňte
Při použití systému rozpoznávání hlasu pamatujte na následující:
Funkce nápovědy pro rozpoznávání
hlasu
• Chcete-li vydat povel, začněte mluvit, až se
• Pokyny: Funkce, která vám usnadní
seznámení se systémem a postupem pro
vydávání povelů.
ozve tón, a to běžným hlasem a běžnou
rychlostí.
• Nemluvte, když systém odpovídá (během
• Učení hlasu: Funkce, která umožní
systému rozpoznání hlasu naučit se rozpoznávat váš hlas a akcent. Funkce umožňuje naučit hlasy dvou uživatelských profilů.
této doby systém pokynům nerozumí).
• Dveře a okna ve voze musí být zavřeny.
• V prostoru pro cestující by mělo být ticho.
POZNÁMKA
Klávesnice na volantu.
Tlačítko pro rozpoznávání hlasu
Pokud řidič neví, jaký povel má použít, může
říct "Help" ("Nápověda") - a systém nabídne
různé povely, jaké lze v dané situaci použít.
Hlasové povely lze zablokovat:
Aktivace systému
06
Než budete moci použít hlasové povely pro
mobilní telefon, musí se mobilní telefon připojit
přes handsfree sadu BluetoothŸ a musí se spárovat. Pokud vyslovíte povel a mobilní telefon
není spárován, systém vás na tuto skutečnost
upozorní. Informace o párování a připojování
mobilního telefonu, viz strana 269.
• Stisknutím tlačítka pro rozpoznávání hlasu
(1) aktivujte systém a začněte dialog s hlasovými povely. Na obrazovce TV na
středové konzole bude systém zobrazovat
nejčastěji používané povely.
278
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
•
•
Funkce nápovědy jsou přístupné po stisknutí
tlačítka MY CAR na ovládacím panelu na
středové konzole a po otočení knoflíku TUNE
na požadovanou položku v nabídce.
Pokyny
Existují dvě možnosti, jak spustit pokyny:
vyslovením příkazu "Cancel" ("Zrušit"),
POZNÁMKA
tím, že nepromluví,
Tento příkaz a učení hlasu lze spustit pouze,
pokud je vůz zaparkován.
dlouhým stisknutím tlačítka rozpoznání
hlasu na volantu
Stiskněte EXIT nebo jiné tlačítko hlavního zdroje (např. MEDIA).
• Stiskněte tlačítko rozpoznávání hlasu
a řekněte "Voice instructions".
•
Aktivují se pokyny v systému menu MY
CAR v položce Nastavení Nastavení
hlas. ovládání Voice tutorial. Popis
systému menu, viz strana 203.
Pokyny jsou rozděleny do 3 lekcí. Každá lekce
trvá přibližně 5 minut. Systém začne první lekcí.
06 Informační systém
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon
Pokud chcete danou lekci vynechat a přejít
k další, stiskněte tlačítko rozpoznávání hlasu
a řekněte "Next". K předchozí lekci se vrátíte,
když řeknete "Previous".
Použití hlasových povelů
Vytočení čísla
Řidič zahájí dialog s hlasovými povely tím, že
stiskne tlačítko pro rozpoznávání hlasu (viz
obrázek na straně 278).
Práci s pokyny ukončete dlouhým stisknutím
tlačítka rozpoznávání hlasu.
Po zahájení dialogu se na obrazovce TV zobrazují běžně používané povely. Text v závorkách
a text označený šedě není vyslovován.
Systém rozezná čísla 0 (nula) až 9 (devět). Tato
čísla můžete vyslovovat samostatně, po skupinách několik číslic nebo jako celé číslo najednou. Systém nerozezná čísla větší než 9
(devět). Například nerozezná čísla 10 (deset)
nebo 11 (jedenáct).
Učení hlasu
Systém zobrazí až patnáct frází, které máte
zopakovat. Učení hlasu lze spustit v systému
menu MY CAR v položce Nastavení
Nastavení hlas. ovládání Voice training.
Zvolte Uživatel 1 nebo Uživatel 2. Popis
systému menu, viz strana 203.
Po dokončení učení nezapomeňte nastavit svůj
uživatelský profil v položce Voice user
setting.
Další nastavení funkce MY CAR
• Uživatelské nastavení - Lze nastavit dva
uživatelské profily. Funkce se aktivuje
v systému menu MY CAR v položce
Nastavení Nastavení hlas. ovládání
Voice user setting. Zvolte User 1 nebo
User 2. Popis systému menu, viz
strana 203.
• Hlasitost hlasu - Hlasitost lze změnit
v systému menu MY CAR v položce
Nastavení Nastavení hlas. ovládání
Hlasitost hlasového výstupu. Popis
systému menu, viz strana 203.
Jakmile si řidič na systém zvykne, může rozhovor urychlit a vynechat nápovědu systému.
K tomu stačí krátce stisknout tlačítko rozpoznávání hlasu.
Povely lze vydávat několika způsoby
Povel "Phone call contact" můžete vyslovit
např.jako:
• "Phone > Call contact" - řekněte "Phone",
počkejte, než systém odpoví a potom
pokračujte a řekněte "Call contact."
nebo
• "Phone call contact" - řekněte celý povel
najednou.
Rychlé povely
Rychlé povely pro telefon najdete v systému
menu MY CAR pod položkou Nastavení
Nastavení hlas. ovládání Seznam
jazykových pokynů Telefonní pokyny
a Všeobecné pokyny. Popis systému menu,
viz strana 203.
Dále uvádíme příklad dialogu s hlasovými
povely. Odpověď systému závisí na konkrétní
situaci.
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
Phone > call number
nebo
Phone call number
Systém odpoví
Number?
Uživatel
Začněte vyslovovat jednotlivá čísla z čísla telefonu (vyslovujte je samostatně, např. šestosm-sedm atd.). Pokud řeknete několik čísel
a uděláte pauzu, systém tato čísla zopakuje
a řekne "Continue".
06
Pokračujte ve vyslovování čísel. Povel ukončete tím, že řeknete "Call".
• Číslo, které jste řekli, můžete změnit, a to
tak, že řeknete "Correct" (vymaže se
poslední vyslovená skupina čísel) nebo
"Delete" (vymaže se celé vyslovené číslo
telefonu).
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
279
06 Informační systém
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon
Vytáčení podle výpisu volání
Pomocí následujícího dialogu můžete zatelefonovat na číslo uvedené v některém z výpisů ve
vašem mobilním telefonu.
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
Phone > call from the call register
nebo
Phone call from the call register
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
Phone > call voice mailbox
Zavolání na číslo uvedené v kontaktech
nebo
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
Phone > call contact
nebo
Phone call contact
Pokračujte a reagujte na pobídky systému.
Při telefonování nezapomeňte:
• Pokud u stejného jména existuje několik
kontaktů, zobrazí se na displeji v očíslovaných řádcích a systém vás požádá, abyste
zvolili číslo odpovídajícího řádku.
• Je-li v seznamu více řádků než lze současně zobrazit, můžete říct "Down" a kontakty v seznamu se přetočí dolů (nebo
280
Volání do hlasové schránky
Pomocí následujícího dialogu můžete zavolat
na svou hlasovou schránku a zkontrolovat, zda
jste obdrželi zprávu. Číslo telefonu příslušné
hlasové schránky musí být zaregistrováno ve
funkci BluetoothŸ, viz strana 271.
Pokračujte a reagujte na pobídky systému.
Pomocí následujícího dialogu můžete zavolat
konkrétním kontaktům uloženým ve svém
mobilním telefonu.
06
můžete říct "Up" a kontakty se v seznamu
přetočí nahoru).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Phone call voice mailbox
Pokračujte a reagujte na pobídky systému.
06 Informační systém
TV*
Všeobecné informace
POZNÁMKA
Tento systém podporuje pouze přenos TV
signálů v zemích, kde jsou signály vysílány
ve formátu mpeg-2 v souladu s normou
DVB-T. Tento systém nepodporuje přenos
TV signálů v analogovém formátu a ve formátu mpeg-4.
POZNÁMKA
Obraz televize se zobrazí pouze, když
vozidlo stojí. Pokud se vozidlo pohybuje
rychlostí vyšší než 6 km/h, obraz zmizí a na
displeji se objevíMédia nedostupná
během jízdy. Přesto po celou dobu slyšíte
zvuk. Obraz se objeví, jakmile se vozidlo
zastaví.
se menu zkratek s obvykle používanými
položkami menu.
DŮLEŽITÉ
V některých zemích je pro tento výrobek
nutná TV licence.
Potvrďte výběr nebo přejděte do menu
stisknutím tlačítka OK/MENU.
Navigujte v seznamu kanálů nebo menu
otáčením knoflíku TUNE.
Menu
Menu MEDIA se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigování v menu, viz
strana 243, a přehledu menu, viz strana 246.
EXIT - posunutí v systému menu nahoru,
zastavení probíhající funkce.
Stisknutím tlačítka
další dostupný kanál.
/
se zobrazí
Přehled
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často použít místo tlačítek na středové konzole klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač.
Popis tlačítek na volantu, viz strana 241.
Popis dálkového ovladače, viz strana 284.
06
POZNÁMKA
Příjem závisí na síle a kvalitě signálu. Na
přenos může mít vliv celá řada okolností,
např. vysoké budovy nebo vzdálený TV
vysílač. Míra pokrytí často závisí na území,
ve kterém se zrovna v daném státě nacházíte.
Sledování TV
–
Ovládací panel na středové konzole.
Předvolba stanic, zadávání číslic.
Tlačítko MEDIA. Aktivuje se naposledy
aktivní zdroj (např. iPodŸ nebo TV). Je-li
zdroj aktivován a stisknete MEDIA, zobrazí
Stiskněte MEDIA, otáčejte ovladačem
TUNE, dokud se nezobrazí na displeji TV
a potom stiskněte OK/MENU.
> Spustí se vyhledávání a za chvíli se
zobrazí naposledy používaný kanál.
Změna kanálů
Kanál můžete změnit následujícím způsobem:
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
281
06 Informační systém
TV*
• Otočte knoflíkem TUNE. Zobrazí se
seznam všech kanálů, které jsou v této
oblasti k dispozici. Pokud je některý
z těchto kanálů již uložen do předvolby,
vpravo od názvu kanálu se objeví číslo
předvolby. Otáčejte dále knoflíkem TUNE,
dokud se nezobrazí požadovaný kanál.
Stiskněte tlačítko OK/MENU.
•
• Krátkým stisknutím tlačítek
Můžete stisknout tlačítka předvolby (0-9).
/
se
zobrazí další kanál, který je v této oblasti
dostupný.
POZNÁMKA
06
Pokud vůz přejel v rámci jedné země
například do jiného města, je možné, že
došlo ke změně frekvenčního rozsahu a v
novém městě nebudou k dispozici všechny
předvolby. V tomto případě spusťte nové
hledání a nový seznam předvoleb uložte.Viz
funkce "Uložte dostupné kanály TV do
předvoleb", strana 282.
POZNÁMKA
Pokud pro daná tlačítka předvolby nelze
stanice přijímat, může to být proto, že se
vozidlo nachází v jiném místě než v místě,
kde se procházely televizní kanály, např.
když vozidlo jede z Německa do Francie.
Možná potom budete muset zvolit novou
zemi a spustit nové hledání.
282
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Hledání kanálů TV/Seznam předvoleb
Channel management
1. Zvolte režim TV v položce OK/MENU.
Seznam předvoleb lze upravovat. Můžete změnit pořadí kanálů, které se zobrazují v seznamu
předvoleb. V kanálu předvoleb může TV kanál
zabírat více než jedno místo. Pozice TV kanálu
se v seznamu předvoleb může také měnit.
2. Otočením knoflíku TUNE zvolte Menu TV
a stiskněte OK/MENU.
3. Otočením knoflíku TUNE zvolte Zvolit
zemi a stiskněte OK/MENU.
> Pokud jste zvolili jednu nebo více zemí,
zobrazí se v seznamu.
4. Otočte knoflíkem TUNE na položku Jiné
země nebo na jednu z dříve zvolených
zemí. Stiskněte OK/MENU.
> Zobrazí se seznam všech dostupných
zemí.
5. Otočte TUNE na požadovanou zemi (např.
Švédsko) a stiskněte OK/MENU.
> Spustí se automatické prohledávání
dostupných TV kanálů. Toto prohledávání chvíli trvá. Během prohledávání se
zobrazí číslo každého nalezeného
kanálu, který byl přidán do předvolby.
Po dokončení prohledávání se zobrazí
zpráva a objeví se obrázek. Nyní je
k dispozici seznam předvoleb (maximálně s 30 předvolbami). Změna
kanálu, viz strana 281.
Prohledávání a ukládání předvoleb lze zrušit
pomocí knoflíku EXIT.
Pokud chcete změnit pořadí v seznamu
předvoleb, přejděte v režimu TV do menu
Menu TV Seřadit předvolby.
1. Otočte knoflíkem TUNE na kanál, který
chcete v seznamu přesunout. Pro
potvrzení stiskněte OK/MENU.
> Zvolený kanál se zvýrazní.
2. Otočte knoflíkem TUNE na nové místo
v seznamu. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU.
> Kanály si navzájem prohodí místo.
Po kanálech předvolby (max. 30) následují
všechny ostatní kanály, které jsou v této oblasti
k dispozici. Kanál lze v seznamu posunout
nahoru.
Uložte dostupné kanály TV do předvoleb
Pokud jste v rámci jedné země přejeli s vozem
například do jiného města, může se stát, že
v důsledku změny frekvence nebudou
předvolby v novém místě k dispozici. V tomto
případě spusťte nové prohledávání a uložte
nový seznam předvoleb.
06 Informační systém
TV*
1. Zvolte režim TV v položce OK/MENU.
Teletext
Nastavení obrazu
2. Otočením knoflíku TUNE zvolte Menu TV
a stiskněte OK/MENU.
Pokud si chcete přečíst teletext, postupujte
následovně:
Lze upravit nastavení jasu a kontrastu. Více
informací, viz strana 261.
3. Otočením knoflíku TUNE zvolte Autom.
vyhledávání a stiskněte OK/MENU.
> Spustí se automatické prohledávání
dostupných TV kanálů. Toto prohledávání chvíli trvá. Během prohledávání se
zobrazí číslo každého nalezeného
kanálu, který byl přidán do předvolby.
Po dokončení prohledávání se zobrazí
zpráva a objeví se obrázek. Nyní je
k dispozici seznam předvoleb (maximálně s 30 předvolbami). Změna
kanálu, viz strana 281.
1. Na dálkovém ovladači stiskněte
Prohledávání TV kanálů
Tato funkce automaticky prochází frekvenční
pásmo a prohledává všechny kanály, které
jsou v daném místě k dispozici. Jakmile je
kanál nalezen, zobrazí se přibližně na 10
sekund a potom se prohledávání opět spustí.
Prohledávání zastavte pomocí tlačítka EXIT.
Zobrazí se kanál, který jste právě sledovali.
Prohledávání nemá vliv na seznam předvoleb.
Prohledávání aktivujte v režimu TV v položce
Menu TV Vyhledávání.
.
2. Pomocí kláves s čísly (0-9) zadejte číslo
stránky (3 číslice).
> Daná stránka se automaticky zobrazí.
Zadejte nové číslo stránky nebo stiskněte na
/
a přejděte
dálkovém ovladači tlačítka
na další stránku.
Na obrazovku televize se vraťte stisknutím tlana dálkovém ovládání.
čítka EXIT nebo
K nastavení teletextu můžete použít také tlačítka na dálkovém ovládání.
Informace o aktuálním programu
Po stisknutí tlačítka INFO se zobrazí informace
o aktuálním programu, dalším programu
a času, kdy daný program začne. Pokud tlačítko INFO stisknete ještě jednou, někdy se
může objevit další informace o aktuálním programu, např. čas začátku a konce programu
a stručný popis aktuálního programu. Více
informací o tlačítku INFO, viz strana 241.
Došlo k výpadku příjmu
Jestliže zařízení přestane přijímat daný TV
kanál, obraz zamrzne. Krátké poté se na objeví
zpráva informující o výpadku příjmu pro daný
kanál TV a o tom, že pokračuje nové hledání
kanálu. Po obnovení příjmu se okamžitě
zobrazí kanál TV. Je-li zobrazena tato zpráva,
lze kanál kdykoliv změnit.
Pokud se zobrazí zpráva Žádný příjem,
vyhledává, znamená to, že systém detekoval
výpadek všech kanálů TV. To se mohlo stát při
přejezdu hranice, když je systém nastaven na
nesprávnou zemi. V tomto případě přepněte na
správnou zemi v souladu s popisem v kapitole
"Hledání kanálů TV/Seznam předvoleb", viz
strana 282.
06
Pokud se chcete vrátit na zobrazení TV,
počkejte několik sekund nebo stiskněte tlačítko EXIT.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
283
06 Informační systém
Dálkový ovladač*
Všeobecné informace
Dálkové ovládání lze použít pro všechny
funkce v systému infotainment. Tlačítka dálkového ovládání mají stejné funkce jako tlačítka
na středové konzole nebo tlačítka na klávesnici
na volantu*.
Pokud používáte dálkový ovladač, nejdříve
stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko
do polohy F. Namiřte dálkový ovládač na přijímač IR, který se nachází na středové konzole
vpravo od tlačítka INFO (viz strana 241).
VAROVÁNÍ
Volné předměty jako např. mobilní telefony,
kamery, dálková ovládání k příslušenstvím
apod., uschovejte do přihrádky v přístrojové
desce nebo do jiných úložných prostorů.
Jinak by v případě kolize nebo prudkého
brzdění mohlo dojít k poranění osob ve
voze.
06
Funkce
Tlačítko
Funkce
F = obrazovka TV vpředu
Přepnutí na navigaci*
Přepnutí na rádio (AM, FM1
apod.)
Přepnutí na médium (Disk, TV*
apod.)
Přepnutí na BluetoothŸ handsfree*
Přetočení/rychlé převíjení
dozadu, přepnutí stopy/písně.
Přehrávání/pauza
POZNÁMKA
Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření (např. na přístrojové desce)
- u baterií by mohlo dojít k problémům.
Stop
Přetočení/rychlé převíjení
dopředu, přepnutí stopy/písně
Menu
Odpovídá položce TUNE na středové konzole.
284
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Informační systém
Dálkový ovladač*
Tlačítko
Funkce
Na předchozí položku, zrušení
funkce, vymazání zadaného
znaku
Tlačítko
Funkce
Titulky, výběr jazyka textu
Teletext*, zapnuto/vypnuto
Navigace nahoru/dolů
Procházení doprava/doleva
Potvrzení výběru nebo přesun
v systému menu na vybraný zdroj
Hlasitost, snížení
0-9
Výměna baterie v dálkovém ovládání
POZNÁMKA
Životnost baterií je zpravidla 1-4 roky
a závisí na intenzitě používání dálkového
ovladače.
Hlasitost, zvýšení
Dálkový ovladač je napájen čtyřmi bateriemi
typu AA/LR6.
Kanály předvolby, zadávání čísel
a písmen
Na dlouhou cestu si s sebou vezměte náhradní
baterie.
Zkratky pro oblíbená nastavení
Informace o aktuálním programu, skladbě apod. Používá se
také v případě, kdy jsou pro
zobrazení na obrazovce TV
k dispozici další informace
1. Stiskněte pojistku na krytu baterií a kryt
vysuňte směrem ke sklu nad infračerveným světlem.
2. Vyjměte použité baterie, natočte nové
baterie podle symbolů v prostoru pro baterie a baterie vložte.
3. Nasaďte zpátky kryt.
06
POZNÁMKA
Vybité akumulátory se musí likvidovat ekologicky bezpečným způsobem.
Výběr jazyka pro soundtrack
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
285
Doporučení během jízdy.......................................................................
Doplňování paliva..................................................................................
Palivo....................................................................................................
Nakládání..............................................................................................
Zavazadlový prostor.............................................................................
Jízda s přívěsem...................................................................................
Tažení a odtah.......................................................................................
286
288
291
293
296
299
301
307
BĚHEM JÍZDY
07 Během jízdy
Doporučení během jízdy
Všeobecné informace
Ekonomická jízda
Ekonomická jízda znamená jezdit rozmyslem,
předvídat a přizpůsobit styl a rychlost jízdy
převažujícím podmínkám silničního provozu.
• Jezděte na nejvyšší možný převodový stupeň. Přizpůsobte styl jízdy dopravní situaci
a cestě, po které jedete - při nižších otáčkách motoru klesá spotřeba paliva.
• Nejezděte s otevřenými okny.
• Vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace
a silného brzdění.
• Odstraňte z vozu nepotřebné předměty čím je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba
paliva.
• Brzďte motorem, pokud je to možné, aniž
byste ohrozili ostatní účastníky silničního
provozu.
• Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje
odpor vzduchu a tedy spotřebu paliva pokud nosiče nepoužíváte, demontujte je.
07
• Nezahřívejte motor na provozní teplotu na
volnoběh. Raději se co nejdříve rozjeďte
s malým zatížením motoru - studený motor
spotřebovává více paliva než teplý motor.
• Vozidla s manuální převodovkou se za běžných podmínek na rovném povrchu startují
na 2. převodový stupeň.
288
Další informace a rady, viz stránky 11 a 378.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo jede,
např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se se důležité systémy jako např. posilovač řízení
a posilovač brzd.
Jízda ve vodě
Vůz může projíždět vodou o maximální hloubce
25 cm maximální rychlostí 10 km/h. Zvláštní
pozornost musí být věnována průjezdu tekoucí
vodou.
Při jízdě ve vodě udržujte nízkou rychlost
a nezastavujte. Po projetí vodou sešlápněte
lehce pedál brzdy a zkontrolujte, zda jsou
brzdy plně funkční. Například bláto a voda na
brzdovém obložení mohou mít za následek
opožděnou reakci brzd.
• Očistěte kontakty napájecího konektoru
elektrického vyhřívání bloku motoru
a tažné zařízení po průjezdu vodou nebo
bahnem.
• Nenechávejte stát vůz delší dobu ve vodě,
která sahá nad prahy - to by mohlo způsobit poruchy elektroinstalace.
DŮLEŽITÉ
Pokud se do vzduchového filtru dostane
voda, mohlo by dojít k poškození motoru.
Je-li hloubka větší než 25 cm, voda by se
mohla dostat do převodovky. Tím se sníží
mazací schopnost oleje a zkrátí se životnost
těchto systémů.
Pokud motor ve vodě zhasne, nepokoušejte
se jej znovu nastartovat a odtáhněte vozidlo
z vody do servisu. Doporučujeme autorizovaný servis Volvo. Nebezpečí poruchy
motoru.
Motor, převodovka a chladicí soustava
Za určitých podmínek, např. při sportovní jízdě
v horách nebo v horkém počasí hrozí přehřátí
motoru a hnacího ústrojí, a to především
v případě, že je vůz velmi naložen.
Informace o přehřátí v případě jízdy s přívěsem,
viz strana 302.
• Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte
přídavné světlomety z mřížky chladiče.
• Pokud je teplota v systému chlazení
motoru příliš vysoká, rozsvítí se varovná
kontrolka a na informačním displeji se
zobrazí zpráva Vys.tepl.motoru
Bezpecne zastav. - bezpečně zastavte
vůz a několik minut nechte motor běžet ve
volnoběžných otáčkách, aby se ochladil.
07 Během jízdy
Doporučení během jízdy
• Pokud se zobrazí zpráva Vys.tepl.motoru
•
•
•
Vypněte motor nebo Málo chl.kapal.
Vypněte motor, musíte po zastavení
motor vypnout.
V případě přehřátí převodovky se aktivuje
integrovaná ochrana, která, mimo jiné, rozsvítí na přístrojové desce varovnou kontrolu a rozsvítí zprávu Horká převodov.
Snižte rychlost nebo Horká převodov.
Bezpečně zastav. - postupuje podle dále
uvedených doporučení, snižte rychlost,
vozidlo bezpečně zastavte a nechejte
motor běžet několik minut na volnoběh,
aby převodovka ochladla.
Pokud dojde k přehřátí, může dojít
k dočasnému vypnutí klimatizace.
Pokud jste vůz hodně zatěžovali, nevypínejte motor ihned po zastavení vozu.
POZNÁMKA
Je v pořádku, že chladicí ventilátor motoru
funguje jistou dobu po vypnutí motoru.
Otevřené dveře zavazadlového prostoru
VAROVÁNÍ
Nejezděte s vozem, když jsou zadní
výklopné dveře otevřené! Do prostoru pro
zavazadla by se mohly nasát toxické výfukové plyny.
Nepřetěžujte akumulátor vozu
Před dlouhou cestou
Elektrické funkce vozu zatěžují akumulátor
různě. Nenechávejte klíč ve spínací skříňce
v poloze II, pokud je vypnutý motor. Místo toho
použijte režim I, který je energeticky méně
náročný.
• Zkontrolujte, zda motor pracuje normálně
• Ujistěte se, že nikde nedochází k úniku
Pamatujte také na různá příslušenství, která
zatěžují elektrickou soustavu. Nepoužívejte
funkce, které mají velký odběr proudu, když je
vypnutý motor. Příklady funkcí:
• V některých zemích patří k předepsanému
•
•
•
•
(palivo, olej nebo jiná kapalina).
• Zkontrolujte všechny žárovky a hloubku
vzorku pneumatik.
vybavení vozidla také výstražný trojúhelník.
ventilátor větrání
Zimní jízda
světlomety
stěrače čelního okna
Před začátkem zimní sezóny zkontrolujte
následující:
audiosystém (vysoká hlasitost).
• Chladicí kapalina musí obsahovat mini-
Jakmile napětí akumulátoru klesne, na informačním displeji se zobrazí Vybitá baterie
Úsporný režim. Funkce šetření energií vypne
určité funkce nebo omezí určité funkce, jako
jsou např. ventilátor větrání a audiosystém.
–
a zda je normální spotřeba paliva.
V tomto případě nabijte akumulátor tak, že
nastartujete motor a necháte jej minimálně
15 minut běžet - akumulátor se rychleji
dobije během jízdy než u stojícího vozidla
s motorem běžícím na volnoběh.
málně 50 % glykolu. Tato směs chrání
motor do přibližně –35°C před zamrznutím.
K dosažení optimální ochrany proti
zamrznutí nesmějí být míchány různé typy
glykolu.
• Palivová nádrž musí být co nejplnější, aby
se předešlo kondenzaci.
• Důležitá je viskozita motorového oleje.
Oleje s nízkou viskozitou (řidší oleje)
usnadňují startování za chladného počasí
a také snižují spotřebu paliva, když je
motor studený. Více informací o vhodných
olejích, viz strana 374.
07
289
07 Během jízdy
Doporučení během jízdy
DŮLEŽITÉ
Oleje s nízkou viskozitou nesmějí být používány pro sportovní jízdu nebo za horkého
počasí.
• Musí být zkontrolován stav akumulátoru
a hladina elektrolytu. Chladné počasí
představuje velké zatížení akumulátoru
a jeho kapacita je chladem snížena.
• Používejte kapalinu do ostřikovačů, aby se
v nádržce kapaliny ostřikovačů nevytvářel
led.
Pro dosažení optimální přilnavosti doporučuje
společnost Volvo používání zimních pneumatik
na všech kolech, pokud se má vyskytovat sníh
nebo led.
POZNÁMKA
V některých zemích je používání zimních
pneumatik předepsáno zákonem. V některých zemích nejsou povoleny pneumatiky
s hřeby.
07
Kluzké povrchy
Procvičte si jízdu na kluzkých površích za
simulovaných podmínek, abyste zjistili, jak se
vozidlo na nich chová.
290
07 Během jízdy
Doplňování paliva
Doplňování paliva
Otevření/zavření dvířek hrdla palivové
nádrže
Manuální otevření dvířek hrdla palivové
nádrže
• Vložte hrdlo čerpací pistole do otvoru
Lehce zatlačte na zadní stranu klapky
plnicí trubky paliva a otevřete ji.
Klapku vytáhněte.
Po dočerpání paliva klapku zavřete.
Odemykání a zamykání klapky plnicí trubky
palivové nádrže viz strana 57. Logika zamykání
klapky plnicí trubky palivové nádrže umožňuje
zamykání a odemykání pomocí funkce
keyless-drive a centrálního zamykání. Klapka
plnicí trubky palivové nádrže se vždy zamkne
s 10minutovým zpožděním.
Pokud klapku plnicí trubky palivové nádrže
nelze otevřít zvenku, je možné ji otevřít ručně.
Otevřete/sundejte boční kryt v zavazadlovém prostoru (na stejné straně jako jsou
dvířka hrdla palivové nádrže).
Opatrně potáhněte rovně dozadu. Klapka
by se nyní měla zvenku otevřít.
DŮLEŽITÉ
plnění paliva. Hrdlo musíte pořádně zasunout do plnicí trubky. Na plnicí trubce jsou
dva kryty otvorů. Hrdlo se před zahájením
čerpání musí zatlačit za kryty.
• Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
dokud se pistole u čerpacího stojanu sama
nevypne.
POZNÁMKA
Příliš hodně paliva v nádrži při horkém
počasí přeteče.
07
Jemně potáhněte za lanko - k vyháknutí
pojistky stačí minimální síla.
Doplňování paliva
Palivová nádrž je vybavena systémem plnění
paliva bez krytu.
291
07 Během jízdy
Doplňování paliva
POZNÁMKA
Při čerpání paliva počkejte cca.
5-8 sekund a potom opatrně sundejte
krytku. Zabráníte tím rozlití.
Doplňování paliva z kanystru
Při doplňování paliva z kanystru použijte trychtýř, který se nachází pod krytem podlahy
v zavazadlovém prostoru. Trychtýř musíte
pořádně zasunout do plnicí trubky. Na plnicí
trubce jsou dva kryty otvorů. Nálevka se před
zahájením čerpání musí zatlačit za kryty.
07
292
07 Během jízdy
Palivo
Obecné informace o palivu
Nesmíte používat palivo nižší kvality, než doporučuje společnost Volvo, neboť by byl
nepříznivě ovlivněn výkon motoru i spotřeba
paliva.
DŮLEŽITÉ
Pokud se použijí směsi různých druhů paliva
nebo se používají paliva, která společnost
Volvo nedoporučuje, záruka Volvo ani
doplňkové servisní dohody nebudou platit.
Toto platí pro všechny motory.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové
výpary a aby vám palivo nevystříklo do očí.
Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte
oči velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 minut a vyhledejte lékařskou
pomoc.
Nikdy nepolykejte palivo. Paliva jako benzín
a motorová nafta jsou vysoce toxická
a mohou při požití zapříčinit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo by mohlo začít na zemi hořet.
Než začnete čerpat palivo, vypněte topení
spalující palivo.
Nikdy nenoste zapnutý mobilní telefon při
čerpání paliva. Zazvonění telefonu by mohlo
způsobit jiskření a vznícení výparů benzínu,
což by mohlo vést k požáru a poranění
osob.
hodnoty se odesílají do elektronického
systému, který nepřetržitě řídí vstřikovače.
Poměr směsi paliva a vzduchu, která je přiváděna do motoru, je neustále upravován. Tato
nastavení vytvářejí optimální podmínky pro
efektivní spalování a společně s třícestným
katalyzátorem snižují obsah škodlivých emisí
(uhlovodíků, oxidů uhelnatého a oxidů dusíku).
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda ve
vysokých nadmořských výškách ve spojení
s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují
funkčnost vozidla.
Katalyzátor
Úlohou katalyzátorů je čistit výfukové plyny.
Jsou umístěny blízko motoru, takže své provozní teploty dosáhnou rychle.
Katalyzátory se skládají z monolitu (keramického nebo kovového) s kanálky. Stěny kanálků
jsou potaženy slabou vrstvou platiny/rhodia/
paladia. Tyto kovy fungují jako katalyzátory, tj.
urychlují chemickou reakci bez toho, aby byly
spotřebovávány.
Benzín
Benzín musí splňovat požadavky normy
EN 228. Většina motorů je schopna spalovat
benzín s oktanovým číslem RON 95
a 98 RON. Pouze ve výjimečných případech lze
použít 91 RON.
• Palivo 95 RON se používá pro normální
jízdu.
• Palivo 98 RON je doporučováno pro dosažení optimálního výkonu a minimální
spotřeby paliva.
Při jízdě při teplotách nad +38 °C, se doporučuje používat palivo s co nejvyšším oktanovým
číslem z důvodů optimální výkonnosti
a spotřeby paliva.
07
Lambda sondaTM kyslíkové čidlo
Lambda sonda je část systému řízení motoru,
který je určen ke snížení emisí a snížení
spotřeby paliva.
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto
293
07 Během jízdy
Palivo
DŮLEŽITÉ
DŮLEŽITÉ
•
Aby se nepoškodil katalyzátor, používejte pouze bezolovnaté palivo.
Používejte výhradně palivo splňující požadavky evropské normy o naftě.
•
Nepoužívejte žádná aditiva, která
nebyla schválena společností Volvo.
Maximální obsah síry je 50 ppm.
DŮLEŽITÉ
Motorová nafta
Používejte pouze motorovou naftu od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte motorovou
naftu pochybné kvality. Motorová nafta by
měla splňovat normu EN 590 nebo JIS K2204.
Vznětové motory jsou citlivé na nečistoty
v palivu, např. vysoký obsah síry.
Za nízkých teplot (–6 °C až –40 °C) se může
z motorové nafty oddělovat parafin. To může
způsobit potíže se startováním. Speciální
motorová nafta určená pro nízké teploty okolo
bodu mrazu je k dispozici u většiny petrolejářských společností. Tato nafta má za
nízkých teplot nižší viskozitu, čímž se snižuje
riziko usazování parafínu.
07
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější.
Při tankování paliva se ujistěte, že tankovací
pistole je čistá. Vyvarujte se potřísnění lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde, umyjte
skvrny čisticím prostředkem a vodou.
1
294
Nesmí se používat následující druhy palivové nafty:
•
•
•
•
Speciální aditiva
Nafta do námořních motorů
vedení kontroly. Po dočerpání nafty před
nastartováním motoru proveďte následující:
1. Vložte dálkový ovladač s klíčem do spínací
skříňky a zatlačte jej do koncové polohy
(viz strana 79).
2. Stiskněte tlačítko START bez sešlápnutí
brzdového a/nebo spojkového pedálu.
3. Vyčkejte asi 1 minutu.
4. Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový
a/nebo spojkový pedál a následně stiskněte tlačítko START.
Topný olej
FAME1 (Fatty Acid Methyl Ester) a rostlinný olej.
Tato paliva nesplňují požadavky v souladu
s doporučeními Volvo. Navíc opotřebovávají motor a způsobují škody motoru, na
které se nevztahuje záruka Volvo.
POZNÁMKA
Před dočerpáním paliva v případě, že je
v nádrži málo paliva:
•
Zastavte vozidlo na co nejvíce rovném
povrchu - je-li vozidlo nakloněno, hrozí
nebezpečí, že se v přívodu paliva vytvoří
vzduchová kapsa.
Když dojde palivo za jízdy
Palivový systém je u vznětových motorů zkonstruován tak, že v případě, kdy dojde palivo,
může být nutné palivovou nádrž v servisu
odvzdušnit a umožnit tak opětovné nastartování motoru po dočerpání paliva.
Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na pro-
Palivová nafta může obsahovat jisté množství paliva FAME, nicméně se nesmí dodávat další množství.
Vypuštění kondenzátu z palivového filtru
V palivovém filtru se odděluje kondenzát
z paliva. Kondenzát může poškodit motor.
Kondenzát z palivového filtru musí být vypouštěn v intervalech uvedených v Servisní
a záruční knížce nebo tehdy, když máte
07 Během jízdy
Palivo
podezření, že jste načerpali kontaminované
palivo.
DŮLEŽITÉ
Některá speciální paliva odstraňují odloučenou vodu v palivovém filtru.
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
Vozy se vznětovými motory jsou vybaveny filtrem sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení emisí. Saze z výfukových plynů se
během normální jízdy shromažďují ve filtru.
Takzvaná „regenerace“ se spustí za účelem
spálení sazí a vyprázdnění filtru. Předpokladem
je dosažení normální provozní teploty.
Regenerace filtru se provádí automaticky.
Zpravidla trvá 10-20 minut. Může trvat o něco
déle při nízké průměrné rychlosti. Spotřeba
paliva se během regenerace může mírně zvýšit.
Regenerace za chladného počasí
Pokud často provozujete vůz za studeného
počasí na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne normální provozní teploty. To znamená,
že nedochází k regeneraci filtru sazí vznětových motorů a filtr není vyprázdněn.
Regeneraci filtru spustíte jízdou, dokud se
motor nezahřeje na normální provozní teplotu,
nejlépe po hlavní silnici nebo dálnici. S vozem
byste měli jet ještě dalších 20 minut.
POZNÁMKA
Během regenerace může dojít k menšímu
poklesu výkonu.
Po dokončení regenerace varovný text automaticky zmizí.
Za chladného počasí použijte nezávislé
topení*, aby motor dosáhl normální provozní
teploty rychleji.
DŮLEŽITÉ
Pokud je filtr zcela zaplněn částicemi,
možná bude těžké motor nastartovat
a může se stát, že filtr nebude fungovat.
V tomto případě hrozí nebezpečí, že se filtr
bude muset vyměnit.
Spotřeba paliva a emise oxidu
uhličitého
Údaje o spotřebě paliva se mohou lišit, pokud
je vůz vybaven zvláštní výbavou, která má vliv
na hmotnost vozu. Viz informace o hmotnostech na stránce 371 a tabulka na stránce
378.
Způsob jízdy a jiné netechnické faktory mohou
také ovlivnit spotřebu paliva.
Budete-li používat benzín s oktanovým číslem
91 RON, bude spotřeba paliva vyšší a výkon
motoru bude nižší.
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda ve
vysokých nadmořských výškách ve spojení
s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují
výkonnost vozidla.
07
Když je filtr přibližně z 80% plný, na přístrojovém panelu se rozsvítí výstražný trojúhelník
a na displeji přístrojové desky se objeví zpráva
Plný filtr sazí Viz manuál.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
295
07 Během jízdy
Nakládání
Všeobecné informace k zatížení vozu
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečné
zatížení vozidla o tuto hmotnost. Podrobnější
informace o hmotnostech, viz strana 371.
Výklopné dveře zavazadlového prostoru lze otevřít pomocí tlačítka na
panelu ovládání osvětlení nebo pomocí dálkového ovládání, viz strana 56.
VAROVÁNÍ
Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na hmotnosti nákladu a na jeho rozložení.
Důležitá upozornění k nakládání
předmětů
• Uložte náklad pevně proti opěradlu
zadního sedadla.
07
Nezapomeňte, že předměty nesmí omezovat
funkčnost systému WHIPS pro přední sedadla,
pokud jsou opěradla zadního sedadla sklopená,viz strana 25.
• Umístěte náklad doprostřed.
• Těžké předměty umístěte co nejníže. Těžké
předměty neumísťujte na sklopená opěradla.
296
• Zakryjte ostré hrany něčím měkkým,
abyste předešli poškození čalounění.
• Všechny předměty zajistěte popruhy nebo
sítí do přídržných ok.
VAROVÁNÍ
Uvolněný předmět s hmotností 20 kg se při
čelním nárazu rychlostí 50 km/h může jevit
jako předmět s hmotností 1000 kg.
VAROVÁNÍ
Přední sedadlo
Pro přepravu dlouhých předmětů je možné
sklopit opěradlo sedadla spolujezdce dopředu,
viz strana 81.
Náklad na střeše
Použití nosičů zavazadel
Abyste se vyvarovali poškození vozu a pro
dosažení maximální možné bezpečnosti za
jízdy jsou doporučené nosiče zavazadel vyvinuté společností Volvo.
Příliš vysoký náklad by mohl snížit nebo
zcela eliminovat ochranu, kterou poskytuje
hlavový airbag v obložení stropu.
Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, které
jste obdrželi při zakoupení střešního nosiče.
•
Nikdy nedávejte náklad nad opěradlo.
• Pravidelně kontrolujte správné upevnění
VAROVÁNÍ
• Rozdělte hmotnost na střešní nosič rovno-
Náklad vždy připevněte. Během prudkého
brzdění by se náklad mohl posunout a poranit cestující ve voze.
Ostré rohy a hrany zakryjte měkkými
předměty.
Pokud nakládáte/vykládáte dlouhé
předměty, vypněte motor a aktivujte parkovací brzdu. Jinak by se mohlo stát, že nákladem náhodou zavadíte o řadicí páku nebo
volič převodů zařadíte do polohy pro jízdu vozidlo by se mohlo rozjet.
střešního nosiče a nákladu. Zavazadla
připoutejte vhodnými popruhy.
měrně. Nejtěžší předměty umístěte dolů.
• S velikostí nákladu se zhoršují aerodynamické vlastnosti vozu a zvyšuje se
spotřeba paliva.
• Jezděte plynule. Vyvarujte se prudké akcelerace, prudkého brzdění a prudkého projíždění zatáček.
07 Během jízdy
Nakládání
VAROVÁNÍ
Náklad na střeše má vliv na těžiště a jízdní
charakteristiku vozu. Informace o maximálním přípustném zatížení střechy a informace
o střešních nosičích a boxech, viz
strana 371.
Sklopení opěradla zadního sedadla
Pro usnadnění nakládání do zavazadlového
prostoru mohou být opěradla zadních sedadel
vozu sklopena, viz strana 84.
Upevňovací oka
VAROVÁNÍ
Sklopný držák tašky*
Těžké, ostré a tvrdé předměty mohou při
prudkém brzdění způsobit vážný úraz.
Velké a těžké předměty vždy připevněte
bezpečnostním pásem a popruhy určenými
k připoutání nákladu.
Držák na tašky
Držáky na nákupní tašky drží tašky na místě
a brání jejich převrácení a vysypání jejich
obsahu do zavazadlového prostoru. Maximální
nosnost držáku je 3 kg.
Sklopný držák tašky
Sklopný držák tašky v podlaze lze otevřít do
jedné ze tří poloh. Dá se nastavit do dvou poloh
pro nastavení a do jedné servisní polohy, ve
které vůbec není vyklopený. Existují rovněž dvě
kombinace podlah: jedna s vanou v podlaze
a druhá s plastovými kolejnicemi. Dole je
zobrazena poloha v podlahové vaně.
Maximální nosnost držáku uprostřed je 3 kg.
Maximální nosnost krajního držáku je 10 kg.
07
Držák na tašky
Upevňovací oka se používají k zajištění upevňovacích popruhů pro zajištění předmětů
v zavazadlovém prostoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
297
07 Během jízdy
Nakládání
12 V zásuvka*
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo. Informace o použití sady k nouzové
opravě defektu (TMK), kterou schválila společnost Volvo, viz strana 322.
Nadzvedněte madlo* horní podlahy a podlahu vyklopte nahoru.
Přesuňte podlahu dopředu na vhodné
místo a umístěte ji do drážky.
3. V servisní poloze je podlaha zcela vysunuta
dopředu směrem k opěradlu sedadla
vzadu a nachází se na plastové podpoře
uprostřed.
Spusťte kryt, aby elektrická zásuvka byla
přístupná.
• Zásuvka rovněž zajišťuje napájení
v případě, kdy dálkový ovladač není zasunutý do spínací skříňky.
DŮLEŽITÉ
Maximální odběr každé ze zásuvek je 10
A (120 W).
07
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že při použití elektrické
zásuvky, když je motor vypnutý, hrozí
nebezpečí vybití baterie ve voze.
298
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Během jízdy
Zavazadlový prostor
Síť na zavazadla*
Připevnění
POZNÁMKA
Bezpečnostní síť se nejjednodušeji instaluje
přes jedny ze zadních dveří.
VAROVÁNÍ
Horní upevňovací body bezpečnostní síti
musí být nainstalovány správně a řádně
musí být zajištěny také vytahovací popruhy.
Nesmí se používat poškozené sítě.
Síť na zavazadla je upevněna ve čtyřech upevňovacích bodech.
Síť na zavazadla brání vymrštění nákladu nebo
zvířete dopředu do prostoru pro cestující
v případě prudkého brzdění. Z bezpečnostních
důvodů musí být síť na zavazadla vždy řádně
upevněna a bezpečně ukotvena. Síť je vyrobena z pevných nylonových vláken a je připevněna za opěradla zadních sedadel.
VAROVÁNÍ
Náklad v zavazadlovém prostoru musí být
spolehlivě připevněn. Dále musí být správně
nainstalována bezpečnostní síť.
1. Rozložte síť na zavazadla a ujistěte se, že
dělená horní tyč je zajištěna v prodloužené
poloze.
2. Zavěste jeden konec tyče do úchytu ve
stropě se zámky upevňovacích popruhů
otočenými směrem k sobě.
3. Zavěste druhý konec tyče do upevnění ve
stropě na opačné straně – teleskopické
pružinové přídržné háky usnadňují vyrovnání. Zatlačte dopředu přídržné háky tyče
do přední krajní pozice pro příslušný úchyt
ve stropu.
4. Zavěste upevňovací popruhy sítě na zavazadla do ok na zadních stranách kolejnic
posuvu sedadla – pro snadnější montáž
narovnejte opěradla a sedadla posuňte
trochu dopředu.
Ujistěte se, že netlačíte sedadlo/opěradlo
silně proti síti, když je sedadlo/opěradlo
přemisťováno zpět – nastavte je pouze tak,
aby došlo ke kontaktu sedadla/opěradla se
sítí.
DŮLEŽITÉ
07
Pokud se sedadlo nebo opěradlo zatlačí
prudce zpátky do bezpečnostní sítě, může
dojít k poškození sítě nebo stropních úchytů
pro síť.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
299
07 Během jízdy
Zavazadlový prostor
5. Napněte síť na zavazadla upevňovacími
popruhy.
Demontáž a uložení
4. Složte uprostřed tyč a sviňte síť směrem
nahoru.
Zadní police
Vložte síť do tašky.
Složená síť na zavazadla je uložena v tašce
v zavazadlovém prostoru.
Zadní polici lze sundat a rozšířit tak prostor na
zavazadla.
Síť na zavazadla může být snadno demontována
a složena.
Uvolněte napnutí sítě stisknutím tlačítka na
zámku upevňovacího pásu a vytáhněte
část pásu.
Stiskněte pojistku a odpojte oba háky
upevňovacího popruhu.
07
Vyklesněte tyč u úchytu na stropě: potáhněte tyč zpátky do zadní koncové polohy
úchytů na stropě a zatlačte tyč v libovolném směru tak, aby háček do tyče zaklesl.
Současně se háček na druhé straně uvolní.
Nakonec odmontujte zbývající háček
z úchytu ve stropu.
300
Demontáž zadní police
Sundejte závěsná oka na obou stranách
police.
Vyklesněte přední hranu police a vytáhněte
ji ven.
07 Během jízdy
Jízda s přívěsem
Všeobecné informace
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství, např. tažného
zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto
hmotnost. Podrobnější informace o hmotnostech, viz strana 371.
Pokud je tažné zařízení instalováno společností Volvo, vůz je dodán se všemi potřebnými
prvky pro tažení přívěsu.
• Používejte pouze schválené tažné zařízení.
• Pokud bylo tažné zařízení montováno
dodatečně, nechte jej zkontrolovat u svého
autorizovaného dealera Volvo, jestli je vůz
zcela vybaven pro tažení přívěsu.
• Náklad na přívěsu rozložte tak, aby svislé
zatížení tažného zařízení nepřekročilo
maximální udávané povolené zatížení.
• Zvyšte tlak vzduchu v pneumatikách na
hodnoty předepsané pro maximální zatížení vozu. Umístění štítku s tlaky huštěni
pneumatik, viz strana 320.
• Motor je při jízdě s přívěsem více zatížen.
• Nepřipojujte za zcela nový vůz těžký
přívěs. Nový vůz musí ujet alespoň
1000 kilometrů.
• Brzdy jsou při jízdě s přívěsem více zatíženy, zejména při jízdě členitým terénem.
Zařaďte nižší rychlostní stupeň a snižte
rychlost vozu.
• Z bezpečnostních důvodů by vůz s přívěsem neměl jet rychlostí vyšší než je maximální přípustná rychlost. Dodržujte platné
předpisy týkající se přípustné rychlosti
a hmotností.
•
Při jízdě s přívěsem v táhlém stoupání jeďte
pomalu.
• Vyvarujte se jízdy s přívěsem do svahů se
sklonem vyšším než 12 %.
Kabel přívěsu
Jestliže je tažné zařízení vybaveno 13pólovým
konektorem a přívěs 7pólovým konektorem,
musíte použít adaptér. Použijte kabel schválený společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel
nedotýkal země.
Ukazatele směru a brzdová světla
přívěsu
V případě poruchy některého směrového
světla na přívěsu začne kontrolka ukazatelů
směru na přístrojové desce blikat rychleji než
za normálních okolností a na displeji se zobrazí
text Vadná žárovka Ukaz.sm. přívěs.
nosnosti). Pokud je vozidlo v klidu, jeho zadní
část mírně poklesne, to je normální jev.
Hmotnosti přívěsu
Informace o přípustných hmotnostech přívěsů
Volvo, viz strana 372.
POZNÁMKA
Uvedené maximální přípustné hmotnosti
přívěsu jsou hmotnosti povolené společností Volvo. Maximální přípustná rychlost
vozidla s připojeným přívěsem je 100 km/h.
Národní předpisy týkající se vozidel mohou
hmotnost a rychlost přívěsu omezit. Tažné
tyče mohou být certifikovány na vyšší hmotnosti tažení, než vozidlo ve skutečnosti
utáhne.
VAROVÁNÍ
V souvislosti s hmotnostmi přívěsů
dodržujte stanovená doporučení. Jinak se
při náhlém pohybu a zabrzdění může stát,
že se vozidlo a přívěs budou ovládat s problémy.
07
V případě poruchy některého brzdového světla
na přívěsu se na displeji se zobrazí text Vadná
žárovka brz.svět.přívěsu.
Ovládání světlé výšky*
Zadní tlumiče udržují stálou světlou výšku bez
ohledu na zatížení vozidla (až do maximální
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
301
07 Během jízdy
Jízda s přívěsem
Manuální převodovka
nízkých otáčkách motoru na vyšší převodový stupeň.
Přehřátí
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
• Nenechávejte běžet motor na otáčky vyšší
než 4500 ot/min
(dieselmotory: 3500 ot/min).
DŮLEŽITÉ
Konkrétní informace o pomalé jízdě s přívěsem pro vozy vybavené automatickou
převodkou Powershift najdete na stránce
118.
Vznětový motor, 5 válců
• S ohledem na nebezpečí přehřátí jsou pro
zajištění optimálního chlazení chladicí
kapaliny optimální otáčky motoru
2300-3000 ot/min.
Parkování ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Zabrzděte parkovací brzdu.
3. Přesuňte páku voliče do polohy P.
Automatická převodovka
4. Uvolněte pedál nožní brzdy.
Přehřátí
• Při zaparkování vozidla vybaveného auto-
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
• Automatická převodovka zvolí optimální
převodový stupeň podle zatížení a otáček
motoru.
07
• Pokud dojde k přehřátí, na přístrojové
desce se rozsvítí varovná kontrolka
a zobrazí se textová zpráva - postupujte
podle doporučení.
Prudké stoupání
• Nenechávejte v automatické převodovce
zajištěný vyšší převodový stupeň, než
motor "zvládne" - ne vždy je vhodné jet při
302
matickou převodovkou s připojeným přívěsem, přesuňte volič převodovky do
polohy P. Vždy zabrzděte parkovací brzdu.
• Podložte kola klíny, když parkujete vůz
s přívěsem ve svahu.
Rozjezd ve svahu
Tažné zařízení
Pokud je vůz vybaven demontovatelnou
tažnou tyčí, postupujte při montáži volné části
přesně podle instrukcí, viz strana 304.
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno demontovatelným
tažným zařízením Volvo:
•
•
Pozorně dodržujte pokyny k montáži.
•
Zkontrolujte, zda kontrolka oken svítí
zeleně.
Než se rozjedete, zajistěte demontovatelnou část pomocí klíče.
Důležité kontroly
• Koule tažného zařízení musí být pravidelně
čištěna a mazána.
VAROVÁNÍ
Pohyblivé díly demontovatelného tažného
zařízení se nesmí promazávat ani olejovat.
Tím může dojít ke snížení bezpečnosti.
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Volič převodovky přesuňte do polohy pro
jízdu D.
3. Odbrzděte parkovací brzdu.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy a rozjeďte se.
POZNÁMKA
Pokud se používá koule tažného zařízení
s tlumičem vibrací, tato koule se nesmí
mazat.
07 Během jízdy
Jízda s přívěsem
Technické údaje
G021485
Uložení demontovatelného tažného
zařízení
Rozměry, montážní body (mm)
Místo k uložení demontovatelné tažné tyče.
DŮLEŽITÉ
Pokud demontovatelné tažné zařízení již
nepoužíváte, odmontujte jej a uložte na
vyhrazené místo ve voze.
A
887
B
79
C
881
D
441
E
109
F
306
G
Podélný nosník
H
Střed kulové hlavy
07
303
07 Během jízdy
Jízda s přívěsem
Okénko indikátoru musí být červené.
G021490
G021488
Montáž demontovatelné tažné tyče
Okénko indikátoru musí být zelené.
G021487
07
Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné poloze otočením klíče doprava.
304
Vložte část s kulovou hlavou, až uslyšíte
cvaknutí.
G000000
G021489
Nejdřív stisknutím západky uvolněte
ochranný kryt a potom jej vyjměte zatlačením do úchytu
a vytažením směrem
dozadu
.
Otočte klíč doleva do zajištěné polohy.
Vytáhněte klíč ze zámku.
07 Během jízdy
Zkontrolujte, zda část s kulovou hlavou je
správně zajištěná tahem nahoru, dolů
a dozadu.
VAROVÁNÍ
Pokud koule tažného zařízení není namontována správně, musí se odmontovat
a znovu přimontovat v souladu s předcházejícími pokyny.
G021495
G021494
Jízda s přívěsem
Bezpečnostní lanko.
Zatlačte pojistné kolečko
a otočte jím
doleva
, až uslyšíte cvaknutí.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní lano přívěsu musí být upevněno k příslušné konzole.
Demontáž demontovatelné tažné tyče
DŮLEŽITÉ
Promazávat se smí pouze koule tažného
zařízení. Ostatní části tažného zařízení musí
zůstat suché a čisté.
Otočte zajišťovací kolečko zcela dolu až na
doraz. Držte je v této poloze a přitom
vytáhněte kouli tažného zařízení dozadu
a nahoru.
07
Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do
odemknuté polohy.
305
07 Během jízdy
Jízda s přívěsem
VAROVÁNÍ
Je-li demontovatelné tažné zařízení uloženo
ve voze, bezpečně je připevněte, viz
strana 303.
i při nižších rychlostech (70–90 km/h), pokud je
přívěs přetížený nebo je nerovnoměrně rozložené zatížení, např. je příliš vzadu.
Různé
Systém TSA může zasáhnout při rychlostech
65 až 160 km/h.
Rozvlnění vždy způsobí určitý faktor, např.:
• Vůz s přívěsem je vystaven náhlému a silnému bočnímu větru.
• Vůz s přívěsem jede po nerovném povrchu
POZNÁMKA
Funkce TSA se vypne, pokud řidič zvolí
režim Sport, viz strana 136.
vozovky nebo vjede do výmolu.
• Prudký pohyb volantem.
Provoz
Zatlačte ochranný kryt, až se těsně
zaklapne.
Stabilizace přívěsu – TSA*
Systém TSA (Trailer Stability Assist) slouží ke
stabilizaci vozidla a přívěsu, pokud dojde k rozvlnění soupravy.
07
Funkce TSA je součástí systému DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control), viz
strana 136.
Funkce
K „rozvlnění“ může dojít při jakékoli kombinaci
vůz/přívěs. Obvykle k rozvlnění dojde při velmi
vysokých rychlostech. Avšak nebezpečí hrozí
306
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud se souprava rozvlní, může být těžké
a někdy i nemožné ji zklidnit. Tím se stává souprava vozidlo/přívěs těžce kontrolovatelná
a hrozí riziko, kromě jiného, přejetí do nesprávného jízdního pruhu nebo sjetí z vozovky.
Systém TSA trvale monitoruje pohyby vozu,
zejména boční pohyby. Pokud je zjištěno rozvlnění soupravy, jsou jednotlivě brzděná přední
kola. Tím se souprava vozidlo/přívěs stabilizuje. To obvykle stačí, aby řidič získal kontrolu
nad vozidlem.
Pokud není „rozvlnění“ eliminováno napoprvé,
systém TSA začne zasahovat, jsou brzděna
všechna kola jízdní soupravy vůz/přívěs a je
snížen výkon motoru. Jakmile je „vlnění“
postupně potlačeno a souprava vůz/přívěs je
opět stabilní, systém TSA ukončí zasahování
a řidič má opět plnou kontrolu nad vozem.
TSA může selhat, pokud řidič prudce pohne
volantem, aby se pokusil sám vyrovnat vlnění
soupravy, protože v takové situaci systém
TSA nemůže určit, zda je to přívěs, nebo řidič,
kdo způsobuje rozvlnění soupravy.
Pokud je systém TSA v činnosti, bliká
na přístrojové desce kontrolka DSTC.
07 Během jízdy
Tažení a odtah
Tažení vozu
VAROVÁNÍ
Před odtahováním si zjistěte maximální
rychlost odtahování povolenou ze zákona.
1. Odemkněte zámek řízení: vložte dálkový
ovladač do spínací skříňky a dlouze stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE - aktivuje se poloha klíče II. Další informace
o polohách klíče, viz strana 79.
Posilovač brzd a posilovač řízení nefungují,
když je motor vypnutý - brzdový pedál se
musí sešlápnout přibližně 5krát větší sílou
a řízení je výrazně tužší.
Manuální převodovka
Před tažením vozu:
2. Dálkový ovladač s klíčem musí zůstat ve
spínací skříňce po celou dobu tažení.
–
3. Jakmile rychlost tažného vozu klesne,
udržujte tažné lano napnuté lehkým stisknutím brzdového pedálu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poskakování.
Automatická převodovka Geartronic
DŮLEŽITÉ
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během
přepravy kola vždy natočena dopředu.
4. Buďte připraveni brzdit.
•
VAROVÁNÍ
•
Před odtahováním zkontrolujte, zda je
zámek řízení odjištěn.
•
Dálkový ovladač musí být v poloze II v poloze I jsou všechny airbagy deaktivovány.
•
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač ze
spínací skříňky, když se vůz odtahuje.
Řadicí páku přesuňte do neutrální polohy
a uvolněte parkovací brzdu.
Neodtahujte vozidla s automatickou
převodovkou rychlostí vyšší než
80 km/h. Dále se nesmí odtahovat na
vzdálenost delší než 80 km. Dodržujte
rychlosti povolené místními dopravními
předpisy.
Před tažením vozu:
–
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
Automatická převodovka Powershift
Model s převodovkou Powershiftse nesmí
odtahovat, protože převodovka musí být
dostatečně promazávána, což zajišťuje běžící
motor. Pokud je přesto nutné vůz odtáhnout,
musí se odtahovat velmi malou rychlostí na co
nejkratší trasu.
Pokud si nejste jisti, zda je vůz vybaven převodovkou Powershift, můžete to zjistit podle
označení viz strana 368. Označení ”MPS6”
znamená, že se jedná o převodovku
Powershift –. V ostatních případech je vůz
vybaven automatickou převodovkou
Geartronic.
DŮLEŽITÉ
Vozidlo odtahujte.
•
Nicméně vozidlo je možné na krátkou
vzdálenost při nízké rychlosti odtáhnout
mimo nebezpečné místo – ne na vzdálenost delší než 10 km a ne rychleji než
10 km/h. Upozorňujeme, že kola se při
odtahování vozidla musí točit dopředu.
•
Pokud vůz odtahujete na vzdálenost
větší než 10 km, musí mít při odtahování
hnací kola zvednuta mimo vozovku doporučujeme kontaktovat profesionální odtahovou službu.
07
Před tažením vozu:
307
07 Během jízdy
Tažení a odtah
–
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
Připojení tažného oka
POZNÁMKA
Zpřístupnění tažného oka/klíče na kola
v pěnovém bloku:
Asistent při rozjezdu
Nestartujte motor roztažením vozu. Je-li akumulátor vašeho vozu vybitý, použijte k nastartování motoru pomocný akumulátor, viz
strana 113.
•
Verze 1 Klíč na kola je přístupný po nadzvednutí jednotky kompresoru určeného
pro sadu pro rychlou opravu pneumatik
(položka 5) Tažné oko bude přístupné po
nadzvednutí lahvičky s těsnicí hmotou
(položka 6).
•
Verze 2 Tažné oko je přístupné po nadzvednutí jednotky kompresoru určeného
pro sadu pro rychlou opravu pneumatik
(položka 5) Klíč na kola se nachází pod
zvedákem.
DŮLEŽITÉ
Během pokusů o nastartování motoru při
odtahování může dojít k poškození katalyzátoru.
Tažné oko
Tažné oko je přišroubováno k adaptéru se závitem za krytem na pravé straně předního nebo
zadního nárazníku.
Kryt místa k připevnění tažného oka je
k dispozici ve dvou různých provedeních.
Každý z těchto krytů se otevírá jinak:
• Kryt s výřezem otevřete pomocí mince
nebo podobného předmětu, který vložíte do výřezu a otočíte směrem ven.
Potom kryt kompletně vytočte ven
a vytáhněte.
07
• U druhého typu je podél jedné strany
Vyjměte tažné oko, které se nachází pod
krytem v podlaze v zavazadlovém prostoru.
308
nebo v rohu značka: Stiskněte značku
prstem a současně vyklopte opačnou
stranu/roh - použijte k tomu šroubovák.
Kryt se otočí kolem své osy a může se
vytáhnout.
07 Během jízdy
Tažení a odtah
Přišroubujte tažné oko rovnou k odpovídající přírubě. Tažné oko pevně přišroubujte,
např. pomocí klíče na kola.
Po použití se tažné oko odšroubuje. Umístěte tažné oko zpět na původní místo.
Nakonec nainstalujte kryt zpět na nárazník.
Odtah
Máte-li problémy, zavolejte profesionální
pomoc.
DŮLEŽITÉ
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během
převozu kola vždy natočena dopředu.
DŮLEŽITÉ
Tažné oko je určeno pouze pro tažení po
silnici - nikoliv pro vytahování uvíznutého
vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
POZNÁMKA
U některých vozů s tažným zařízením nelze
tažné oko připevnit k zadnímu držáku.
Připevněte k tažnému zařízení tažné lano.
Proto doporučujeme uložit demontovatelnou kouli tažného zařízení ve voze.
07
309
Všeobecné informace ..........................................................................
Výměna kol ...........................................................................................
Tlak vzduchu v pneumatikách .............................................................
Výstražný trojúhelník a lékárnička*........................................................
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)* ........................................
310
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
312
316
320
321
322
KOLA A PNEUMATIKY
08 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Jízdní charakteristiky
Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný
vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak
v pneumatikách mají významný vliv na chování
vozu.
Směr otáčení
Pneumatiky s větším vzorkem musejí být vždy
vzadu (za účelem snížení nebezpečí smyku).
Nové pneumatiky
POZNÁMKA
Oba páry kol musí mít stejný rozměr a musí
se jednat o kola stejného druhu a stejné
značky.
Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách uvedený v tabulce, viz strana 380.
Péče o pneumatiky
G021778
Stáří pneumatik
Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.
08
312
Pneumatiky s jednosměrným vzorkem mají
směr otáčení vyznačen šipkou na boku pneumatiky. Pneumatiky musí mít stejný směr
otáčení po celou dobu životnosti. Pneumatiky
musejí být zaměněny mezi přední a zadní
nápravou, nikdy mezi levou a pravou stranou
a naopak. Nesprávně namontované pneumatiky zhoršují brzdný účinek a schopnost vytlačovat do stran vodu a sněhovou břečku.
Všechny pneumatiky starší 6 let by měly být
zkontrolovány odborníkem, i když vypadají
nepoškozené. Pneumatiky stárnou, i když se
používají velmi málo nebo vůbec. Jejich funkčnost může být proto nepříznivě ovlivněna. To
platí pro všechny pneumatiky, které jsou uloženy a budou se používat v budoucnu. Příklady
vnějších znaků, které indikují, že pneumatika
není vhodná pro používání, jsou praskliny nebo
změna barvy.
Pneumatiky stárnou. Po několika letech
začnou tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto
při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro
zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice
v pořadí označují týden a rok výroby. Jedná se
o označení DOT (Department of Transport),
které je vyjádřeno čtyřmi číslicemi, například
1510. Pneumatika na obrázku byla vyrobena
v 15. týdnu v roce 2010.
Letní a zimní pneumatiky
Pokud měníte letní a zimní kola, označte si
jejich umístění na voze, například L pro levé
a P pro pravé.
08 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Správné nahuštění přispívá k rovnoměrnějšímu
opotřebení pneumatik, viz strana 320.
Rychlost opotřebení pneumatik ovlivňuje způsob jízdy, tlak vzduchu v pneumatikách a stav
vozovky. Z důvodu vyrovnání rozdílné hloubky
vzorku a rovnoměrného opotřebení pneumatik
mohou být zaměňována přední a zadní kola.
Vhodná doba pro první záměnu je po ujetí
přibližně 5000 km a pak v intervalech po
10 000 km. Pokud si nejste jisti hloubkou
vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný
servis Volvo a nechte si ji překontrolovat.
Pokud se opotřebení pneumatik výrazně liší
(rozdíl v hloubce vzorku je větší než >1 mm),
dozadu se musí nainstalovat nejméně
opotřebené pneumatiky. Nedotáčivost se
zpravidla koriguje lépe než přetáčivost.
V důsledku nedotáčivosti vozidlo pokračuje
spíše rovně, aniž by se zadní část vozu stáčela
do strany. To může vést k úplné ztrátě kontroly
nad vozidlem. Proto je nutné, aby zadní kola
nikdy neztratila adhezi dříve než přední kola.
Kola musejí být uskladněna položená na boku
nebo zavěšená, nikdy ne stojící.
VAROVÁNÍ
Při poškození pneumatiky může dojít ke
ztrátě kontroly nad vozidlem.
Pneumatiky s indikátory opotřebení
Ráfky a šrouby kol
G021829
Opotřebení a údržba
Indikátory opotřebení pneumatik.
Indikátory opotřebení jsou úzké reliéfní drážky
kolmo ke vzorku. Na straně pneumatiky jsou
písmena TWI (indikátor hloubky vzorku). Když
se hloubka vzorku zmenší na 1,6 mm, bude
horní okraj vzorku v zákrytu s indikátory
hloubky vzorku. Co nejdřív opotřebené pneumatiky nahraďte pneumatikami novými. Pneumatiky s mělkým vzorkem mají velmi malou
adhezi za deště nebo na sněhu.
Nízký šroub kola
Vysoký šroub kola
Bezpečnostní šrouby kol
Utahovací moment:
• Šroub kola typu 1 (ocelový ráfek): 110
Nm
• Šroub kola typu 2 (hliníkový ráfek): 130
Nm
• Zamykací šroub kola typu 3 (ocelový/
hliníkový ráfek): 110 Nm
Na voze smíte používat pouze ráfky, které byly
testovány a schváleny společností Volvo a jsou
součástí řady originálního příslušenství Volvo.
Zkontrolujte utahovací moment momentovým
klíčem.
08
313
08 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Bezpečnostní šrouby kol*
Bezpečnostní šrouby kol* je možné použít pro
ocelové i slitinové ráfky. Pod podlahou zavazadlového prostoru je místo na pouzdro pro
pojistné šrouby kol.
Zimní pneumatiky
Volvo doporučuje zimní pneumatiky se stanovenými rozměry. Rozměr pneumatik závisí na
typu motoru. Na všech čtyřech kolech musejí
být použity správné typy zimních pneumatik.
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje, abyste si
u prodejce Volvo ověřili, jaké typy kol
a pneumatik jsou nejvhodnější.
Pneumatiky s hroty
Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět
500–1000 km, aby hroty správně dosedly. Tak
prodloužíte životnost pneumatik a zejména
hrotů.
POZNÁMKA
Právní předpisy týkající se použití pneumatik s hřeby se v jednotlivých zemích liší.
08
Hloubka vzorku
Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách
klade na pneumatiky značně vyšší nároky, než
314
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
jízda v létě. Volvo proto doporučuje nepoužívat
zimní pneumatiky s hloubkou vzorku menší než
4 milimetry.
Používání sněhových řetězů
Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze na
přední kola (to platí i pro vozy s pohonem všech
kol).
S nasazenými sněhovými řetězy nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h. Se sněhovými
řetězy nejezděte po holých vozovkách, protože
by došlo k poškození jak sněhových řetězů, tak
i pneumatik.
Rozměry kola (ráfku)
Podle označení kol (ráfků) poznáte rozměr,
např. 7Jx16x50.
7
Šířka ráfku v palcích
J
Profil příruby ráfku
16
Průměr ráfku
v palcích
50
Přesazení v mm
(vzdálenost od
středu kola k dosedací ploše kola proti
náboji)
VAROVÁNÍ
Používejte originální sněhové řetězy Volvo
nebo ekvivalentní řetězy určené pro daný
model vozu a konkrétní rozměry ráfků
a pneumatik. Pokud si nejste jisti, společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo. Nesprávné sněhové
řetězy mohou způsobit nehodu a rozsáhlé
poškození vašeho vozidla.
Technické údaje
Homologace platí pro celé vozidlo. To znamená, že jsou schváleny jisté kombinace kol
a pneumatik. Povolené kombinace, viz
strana 380
Rozměry pneumatik
Na všech pneumatikách je vyznačen rozměr.
Příklad označení: 215/55R16 97W.
205
Šířka pneumatik (mm)
50
Poměr výšky stěny pneumatiky
k šířce pneumatiky (%)
R
Radiální pneumatika
17
Průměr ráfku v palcích (")
08 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
93
Kódy maximálního přípustného zatížení pneumatik, index zatížení pneumatiky (LI)
W
Rychlostní kategorie pro maximální
povolenou rychlost, rychlostní kategorie (SS) (v tomto případě 270 km/h).
Maximální povolenou rychlost vozu určuje
vyhláška, nikoli rychlostní třída pneumatik.
POZNÁMKA
Index zatížení
Maximální přípustná hmotnost je uvedena
v tabulce.
Q
160 km/h (pouze pro zimní pneumatiky)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
Rychlostní kategorie
W
270 km/h
Každá pneumatika vydrží konkrétní maximální
rychlost, rychlostní kategorie (Speed Symbol,
SS).
Y
300 km/h
Každá pneumatika se vyznačuje jistou zatížitelností, index zatížení (LI). Hmotnost vozidla
určuje požadovanou nosnost pneumatik. Minimální přípustný index je uveden v tabulce, viz
strana 380.
Rychlostní třída pneumatiky musí odpovídat
minimálně maximální rychlosti vozu. Minimální
přípustný index rychlosti je uveden v tabulce,
viz strana 380.
Jedinou výjimkou jsou zimní pneumatiky (s
kovovými hřeby nebo bez nich), u kterých
může platit menší rychlostní kategorie. Pokud
zvolíte tyto pneumatiky, nesmí vozidlo jet
rychlostí vyšší než povoluje rychlostní kategorie těchto pneumatik (například, na pneumatikách rychlostní kategorie Q je povoleno jet
maximální rychlostí 160 km/h).
VAROVÁNÍ
Na vůz musí být namontovány pneumatiky
se stejným nebo vyšším zátěžovým indexem (LI) a rychlostní kategorií (SS). Pokud se
používá pneumatika s příliš nízkým zátěžovým indexem nebo rychlostní kategorií,
může se přehřát.
08
315
08 Kola a pneumatiky
Výměna kol
Rezervní kolo*1
Rezervní kolo (nouzové rezervní kolo) je určeno
pouze k dočasnému použití a musí se co
nejdříve vyměnit za běžné kolo. Chování vozu
může být při použití rezervního kola odlišné.
Rezervní kolo je menší než běžné kolo. Má tedy
vliv na světlou výšku vozidla. Dávejte pozor na
vysoké obrubníky a nejezděte s vozem do
automyčky. Je-li rezervní kolo namontováno
na přední nápravě, není možné používat současně sněhové řetězy. U vozů s pohonem
všech kol lze odpojit pohon na zadní nápravě.
Rezervní kolo se nesmí opravovat. Správný tlak
vzduchu v pneumatice rezervního kola je uveden v tabulce s hodnotami tlaku vzduchu, viz
strana 380.
DŮLEŽITÉ
•
Nejezděte s rezervním kolem větší
rychlostí než 80 km/h.
•
S vozem se nikdy nesmí jet, pokud je na
něm namontováno více než jedno
"dojezdové kolo".
5. Podržte vzdálenou část rezervního kola
a potom ji nadzvedněte. Zatlačte rezervní
kolo lehce dopředu a nadzvedněte je z úložného prostoru.
6. Vytáhněte z bloku pěnovky klíč na kolo,
zvedák a tažné oko.
POZNÁMKA
Vyjmutí rezervního kola
Rezervní kolo*, zvedák* a klíč na kola* jsou uloženy pod podlahou zavazadlového prostoru.
1. Nadzvedněte zadní hranu podlahy zavazadlového prostoru (u modelů se spojenou
podlahou zavazadlového prostoru podržte
madlo podlahy zavazadlového prostoru
a nadzvedněte zadní část podlahy
dopředu).
2. Nadzvedněte úložný prostor (výbava na
přání) - pouze u modelů se spojenou podlahou zavazadlového prostoru.
3. Nadzvedněte spodní podlahu (pouze
modely se spojenou podlahou zavazadlového prostoru).
08
1
316
4. Odšroubujte připevňovací šroub a nadzvedněte blok z pěnovky, ve kterém je uložen zvedák a nářadí.
Je-li vozidlo vybaveno sadou na provizorní opravu pneumatiky, další informace najdete na stránce 322.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tažné oko je přístupné po zvednutí zvedáku.
Zvedák*
Originální zvedák dodávaný s vozem používejte pouze pro výměnu rezervního kola. Závity
zvedáku musejí být vždy dobře promazány.
Vyjmutí
Použijte výstražný trojúhelník, viz strana 321,
pokud musíte měnit kolo v hustém provozu.
Vůz a zvedák* musejí být na pevném vodorovném podkladu.
08 Kola a pneumatiky
Výměna kol
1. Zabrzděte parkovací brzdu a zařaďte
zpětný chod nebo přesuňte páku voliče do
polohy P, pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou.
vyklesněte a stáhněte celokolové kryty kol.
Kryty kol můžete rovněž stáhnout rukou.
6. Klíčem na kola povolte matice kola o ½-1
otáčku doleva.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen,
zda jsou závity důkladně promazávány
a zda nejsou znečištěné.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepokládejte žádné předměty mezi
zvedák a zem resp. mezi zvedák a místo na
vozidle, které zvedáte.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák*
určený pro konkrétní model, který je uveden
na štítku zvedáku.
Na štítku je rovněž uvedena maximální nosnost zvedáku při stanovené minimální výšce
zvedáku.
DŮLEŽITÉ
Tažné oko se musí přišroubovat do všech
závitů v klíči pro kolové šrouby.
5. Sešroubujte na doraz tažné oko s klíčem na
kola* - viz vyobrazení dole.
7. Na každé straně vozu jsou dva opěrné
body pro zvedák.
2. Vytáhněte rezervní kolo a nářadí (viz popis
na straně 316). K dispozici je rovněž
výbava s rukavicemi a obalem na kolo
s defektem.
3. Kola, která zůstanou na zemi zablokujte
klíny. Použijte třeba masivní dřevěné klíny
nebo velké kameny.
4. Vozy s ocelovými ráfky mají snímatelný
kryt. Pomocí demontážního přípravku
08
Klíč na kolo a tažné oko
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
317
08 Kola a pneumatiky
Výměna kol
DŮLEŽITÉ
Povrch země pod zvedákem musí být
pevný, rovný a plynulý.
8. Zvedejte zvedák, dokud příruba karosérie
nelícuje se zářezem na hlavici zvedáku.
9. Zvedněte vůz tak, až se kolo přestane
dotýkat země. Vyšroubujte šrouby kola
a sejměte kolo.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevstupujte pod vozidlo zvednuté na
zvedáku.
POZNÁMKA
Standardní zvedák je určen pouze k příležitostnému a krátkodobému použití, např. při
výměně kola s pneumatikou s defektem
nebo při výměně letních pneumatik za zimní
a naopak. Ke zvednutí vozidla se smí používat pouze zvedák určený pro konkrétní
model. Pokud se vozidlo bude zvedat
častěji nebo musí být zvednuté déle než je
nutné jen k výměně kola, doporučujeme
použít garážový zvedák. V tomto případě
dodržujte pokyny dodávané s příslušným
zařízením.
Instalace
Pokud se vozidlo bude zvedat na zvedáku,
cestující musí vozidlo opustit.
1. Očistěte dosedací plochy mezi ráfkem
a nábojem kola.
Zaparkujte vozidlo tak, aby mezi cestujícími
a cestou bylo vozidlo nebo, v ideálním
případě, bariéra chránicí před nárazem.
2. Nasaďte kolo. Důkladně utáhněte šrouby
na kolech.
3. Vůz spusťte tak, aby se kolo nemohlo
otáčet.
08
318
4. Utáhněte šrouby kola křížovým způsobem.
Je důležité, aby šrouby kola byly správně
utaženy (utahovací momenty - viz viz
strana 313). Zkontrolujte utahovací
moment momentovým klíčem.
5.
08 Kola a pneumatiky
Výměna kol
konec rukojeti do schránky v bloku
pěnovky.
3. Vložte všechna používaná nářadí do bloku
pěnovky do příslušných schránek.
4. Pokud jste použili rezervní kolo, vložte blok
z pěnovky do schránky a utáhněte přiložený šroub v podlaze úložného prostoru.
Kolo s defektem můžete vložit do plastového obalu, který je dodáván společně
s rukavicemi.
Namontujte všechny plné kryty kol.
POZNÁMKA
Otvor pro ventilek v krytu kola se musí
během montáže nacházet nad ventilkem na
ráfku.
Vložení rezervního kola* a zvedáku* do
zavazadlového prostoru
Pokud jste rezervní kolo nepoužili, umístěte blok z pěnovky do rezervního kola
a rezervní kolo vložte zpět do úložného
prostoru. Utáhněte šroub k podlaze úložného prostoru.
DŮLEŽITÉ
Pokud se nářadí a zvedák* nepoužívají, musí
se uložit na vyhrazeném místě v zavazadlovém prostoru vozidla.
Nářadí a zvedák* musí být po použití vráceny
na své místo do bloku z pěnovky.
1. Odšroubujte tažné oko z klíče na kola
a umístěte je do schránky ve spodní části
bloku z pěnovky.
08
2. Sešroubujte zvedák do poloviny tak, aby
se dal vložit do bloku z pěnovky. Umístěte
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
319
08 Kola a pneumatiky
Tlak vzduchu v pneumatikách
Tlak vzduchu v pneumatikách
Úspora paliva, tlak ECO
Při rychlostech pod 160 km/h se za účelem
dosažení nízké spotřeby paliva doporučuje tlak
vzduchu v pneumatikách na úrovni ECO (platí
pro plné a malé zatížení viz strana 380).
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
G021830
Tlak vzduchu musíte kontrolovat jednou
měsíčně.
Na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na
sloupku dveří řidiče (mezi rámem a zadními
dveřmi) jsou uvedeny tlaky vzduchu v pneumatikách pro různá zatížení a rychlosti. Tyto
hodnoty najdete také dále v tabulce s tlaky
vzduchu v pneumatikách, viz strana 380.
• Tlak vzduchu pro doporučené rozměry
pneumatik
• Tlak ECO1
POZNÁMKA
Na tlak vzduchu v pneumatikách má vliv
rozdíl teplot.
08
1
320
Při tlaku ECO se sníží spotřeba paliva.
Tlak vzduchu kontrolujte na studených pneumatikách. Pojem "studené pneumatiky" znamená, že mají stejnou teplotu jako je venkovní
teplota. Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika
kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste.
Nesprávný tlak vzduchu v pneumatikách zvyšuje spotřebu paliva, zkracuje životnost pneumatik a zhoršuje přilnavost. Jízda na podhuštěných pneumatikách může mít za následek
jejich přehřátí a poškození. Tlak vzduchu
v pneumatikách ovlivňuje komfort jízdy, hluk
vozovky a charakteristiky řízení.
POZNÁMKA
Tlak vzduchu v pneumatikách postupem
času klesá. Jedná se o přirozený jev. Tlak
vzduchu v pneumatikách se rovněž liší
v závislosti na teplotě okolí.
08 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník a lékárnička*
Výstražný trojúhelník
Nadzvedněte kryt v podlaze (nebo
u modelů se spojovanou podlahou
potlačte na zadní část podlahy zavazadlového prostoru dopředu a potom spodní
část podlahy nadzvedněte) a vytáhněte
výstražný trojúhelník.
Vyjměte výstražný trojúhelník z pouzdra,
rozložte jej a složte k sobě dvě volné
strany.
Rozložte podpěry výstražného trojúhelníku.
Při používání výstražného trojúhelníku
dodržujte platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na vhodné místo s ohledem na
dopravní situaci.
Ujistěte se, že výstražný trojúhelník a jeho
pouzdro jsou po použití řádně zajištěny v zavazadlovém prostoru.
Výbava pro první pomoc*
Lékárnička se nachází na levé straně zavazadlového prostoru.
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
321
08 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)*
Všeobecné informace
v pneumatice. Obsahuje kompresor a nádobku
s těsnicím prostředkem. Sada je určena pro
provedení dočasné nouzové opravy. Nádobka
s těsnicí kapalinou musí být vyměněna před
uplynutím data použitelnosti a po použití.
Těsnicí prostředek účinně utěsní pneumatiky,
které měly propíchnutý běhoun.
POZNÁMKA
Sada k nouzové opravě defektu je určena
výhradně k utěsnění pneumatiky s proděravěným běhounem.
Verze 1.
Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které
byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu
pro rychlou opravu pneumatik k opravě pneumatik, které vykazují zářezy, praskliny nebo
podobná poškození.
Připojte kompresor k jedné z 12V zásuvek ve
vozidle. Viz stránka 236 a 298. Vyberte si
zásuvku, která je nejblíž pneumatice s defektem.
POZNÁMKA
Verze 2.
08
322
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK,
Temporary Mobility Kit) se používá k utěsnění
defektu a ke kontrole a úpravě tlaku vzduchu
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo.
Umístění sady pro rychlou opravu
pneumatiky a výstražného trojúhelníku
Pokud pneumatiku opravujete v místě
s hustým dopravním provozem, položte za vůz
výstražný trojúhelník. Výstražný trojúhelník
a sada pro rychlou opravu pneumatik se
nacházejí pod podlahou zavazadlového prostoru.
1. Nadzvedněte zadní hranu podlahy zavazadlového prostoru (u modelů se spojenou
podlahou zavazadlového prostoru podržte
madlo podlahy zavazadlového prostoru
a nadzvedněte zadní část podlahy
dopředu).
2. Nadzvedněte úložný prostor (výbava na
přání) - pouze u modelů se spojenou podlahou zavazadlového prostoru.
3. Nadzvedněte spodní podlahu (pouze
modely se spojenou podlahou zavazadlového prostoru).
4. Vyklesněte pružnou část popruhu kompresoru TMK na levé straně.
5. Nadzvedněte kompresor TMK rovnou
nahoru.
6. Lahvička s těsnicí hmotou je přístupna,
když se zatlačí vlevo tak, aby se dala
vyzvednout z bloku s pěnovkou.
08 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)*
POZNÁMKA
Zpřístupnění tažného oka/klíče na kola
v pěnovém bloku:
•
•
Verze 1 Klíč na kola je přístupný po
nadzvednutí jednotky kompresoru
určeného pro sadu pro rychlou opravu
pneumatik (položka 5) Tažné oko bude
přístupné po nadzvednutí lahvičky
s těsnicí hmotou (položka 6).
Verze 2 Tažné oko je přístupné po nadzvednutí jednotky kompresoru určeného pro sadu pro rychlou opravu
pneumatik (položka 5) Klíč na kola se
nachází pod zvedákem.
VAROVÁNÍ
Po použití sady k nouzové opravě pneumatiky nejezděte větší rychlostí než 80 km/h.
Společnost Volvo doporučuje navštívit
autorizovaný servis Volvo, kde utěsněnou
pneumatiku zkontrolují (smí se jet maximálně na vzdálenost 200 km). Zaměstnanci
servisu rozhodnou, zda lze pneumatiku
opravit nebo zda se musí vyměnit.
Redukční ventil
Vzduchová hadice
Nádobka s těsnicí hmotou
Tlakoměr
Utěsnění propíchlé pneumatiky
Přehled
Po použití zaklesněte popruh zpět na levou
stranu.
Verze 1: Popruh se musí vytáhnout za blok
z pěnovky (nikoliv seshora).
Verze 2: Popruh musí být ve vidlici v zadní části
bloku pěnovky.
Štítek s maximální povolenou rychlostí
Kabel
Držák láhve (oranžová krytka)
Ochranné víčko
G014338
Spínač
08
Informace o funkci dílů, viz předcházející obrázky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
323
08 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)*
1. Otevřete víko sady pro rychlou opravu
pneumatik.
2. Oddělte štítek s maximální povolenou
rychlostí a nalepte jej na volant.
6. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
7. Připojte napájecí kabel do zásuvky 12 V a
vůz nastartujte.
VAROVÁNÍ
Těsnicí kapalina může podráždit kůži.
V případě kontaktu s kůží kapalinu spláchněte vodou a mýdlem.
3. Ujistěte se, že spínač je v poloze 0
a připojte kabel a vzduchovou hadici.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
8. Spínač přepněte do polohy I.
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud
nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete šroubovat.
4. Odšroubujte oranžové víčko a odšroubujte
uzávěr nádobky.
5. Našroubujte nádobku do držáku.
Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy
blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo
nerovností kompresor ihned vypněte.
V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Po spuštění kompresoru tlak může stoupnout na 6 bar, ale po cca. 30 sekundách
začne tlak klesat.
DŮLEŽITÉ
Riziko přehřátí Kompresor nesmí běžet déle
než 10 minut.
10. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak
vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak je 1,8 bar a maximální tlak je 3,5
bar. (Je-li tlak příliš vysoký, uvolněte jej
pomocí redukčního ventilu.)
VAROVÁNÍ
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je
defekt pneumatiky příliš velký. V cestě byste
neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
11. Vypněte kompresor a odpojte kabel od
12 V zásuvky.
12. Odpojte hadičku od ventilku a našroubujte
čepičku ventilku.
13. Aby těsnicí prostředek pneumatiku utěsnil,
ujeďte co nejdříve asi 3 kilometry maximální rychlostí 80 km/hs.
VAROVÁNÍ
08
324
Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní
pojistkou, která brání vzniku netěsností.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
9. Hustěte pneumatiku 7 minut.
Opětovná kontrola opravy a tlaku
1. Připojte opět zařízení.
08 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)*
2. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice
prostřednictvím tlakoměru.
• Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,3 baru,
pneumatika není dostatečně utěsněna.
V cestě byste neměli pokračovat.
Obraťte se na pneuservis.
• Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3
baru, musíte pneumatiku nahustit na
tlak uvedený na štítku s tlaky vzduchu
v pneumatikách, viz strana 380 (1
bar=100 kPa). Je-li tlak vzduchu příliš
vysoký, upusťte vzduch redukčním
ventilem.
VAROVÁNÍ
Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní
pojistkou, která brání vzniku netěsností.
POZNÁMKA
Po použití musí být nádobka s těsnicí hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme,
aby výměnu provedl autorizovaný servis
Volvo.
VAROVÁNÍ
Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
Doporučujeme, abyste zajeli do nejbližšího
autorizovaného servisu Volvo, kde vám poškozenou pneumatiku vymění/opraví. Informujte
servis, že pneumatika obsahuje těsnicí
prostředek.
VAROVÁNÍ
3. Zkontrolujte, zda je kompresor vypnutý.
Odpojte vzduchovou hadičku a přívodní
kabel. Nasaďte zpět čepičku ventilku.
4. Sklopte hadici do boxu a nechejte lahvičku
tam, kde je. Umístěte sadu TMK do zavazadlového prostoru.
Po použití sady k nouzové opravě pneumatiky nejezděte větší rychlostí než 80 km/h.
Společnost Volvo doporučuje navštívit
autorizovaný servis Volvo, kde utěsněnou
pneumatiku zkontrolují (smí se jet maximálně na vzdálenost 200 km). Zaměstnanci
servisu rozhodnou, zda lze pneumatiku
opravit nebo zda se musí vyměnit.
Nahuštění pneumatik
Originální pneumatiky vozidla je možné hustit
kompresorem.
1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se,
že spínač je v poloze 0 a připojte kabel
a vzduchovou hadici.
2. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
VAROVÁNÍ
Vdechnutí výfukových plynů z vozidla může
ohrozit zdraví. Nikdy nenechávejte motor
běžet v uzavřeném prostoru nebo v prostoru
s nedostatečným odvětráváním.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
3. Připojte napájecí kabel do jedné ze zásuvek 12 V ve voze a vůz nastartujte.
4. Přepnutím spínače do polohy I spusťte
kompresor.
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
325
08 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)*
DŮLEŽITÉ
Riziko přehřátí Kompresor nesmí běžet déle
než 10 minut.
5. Nahusťte pneumatiku na předepsaný tlak
vzduchu podle hodnoty v tabulce, viz
strana 380. (Pokud je tlak vzduchu příliš
vysoký, upusťte vzduch redukčním ventilem.)
6. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel.
7. Nasaďte zpět čepičku ventilku.
Výměna nádobky s těsnicím
prostředkem
Vyměňte nádobku, když vypršela doba použitelnosti. Zlikvidujte původní nádobku jako
nebezpečný odpad pro životní prostředí.
VAROVÁNÍ
Lahvička obsahuje 1,2-ethanol a latex
z přírodní pryže.
Škodlivé v případě požití. V případě kontaktu s kůží může dojít k alergické reakci.
Eliminujte kontakt s kůží a zrakem.
08
326
Ukládejte mimo dosah dětí.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08 Kola a pneumatiky
08
327
Motorový prostor..................................................................................
Žárovky.................................................................................................
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů.....................................................
Akumulátor............................................................................................
Pojistky..................................................................................................
Péče o vozidlo.......................................................................................
328
330
337
343
346
350
359
ÚDRŽBA A SERVIS
09 Údržba a servis
09
Motorový prostor
Všeobecné informace
Servisní program Volvo
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat
servisní program Volvo, uvedený v Záruční
a servisní knížce. Doporučujeme, abyste provádění servisu a údržby svěřili autorizovanému
servisu Volvo. Váš autorizovaný servis Volvo
má vyškolené mechaniky, špičkové technické
vybavení a servisní literaturu, což je zárukou
vysoké kvality servisu.
VAROVÁNÍ
Nezapomeňte, že po jistou dobu po vypnutí
motoru se ventilátor chladiče (umístěný
v přední části motorového prostoru za chladičem) může automaticky spustit.
Motor nechávejte vždy vyčistit v servisu. Jeli motor horký, hrozí riziko požáru.
Otevření a zavření kapoty
Posuňte pojistku doleva a otevřete kapotu.
(Hák pojistky se nachází mezi světlometem
a mřížkou, viz obrázek.)
DŮLEŽITÉ
Aby platila záruka Volvo, pravidelně provádějte kontroly a dodržujte pokyny uvedené
v Servisní a záruční knížce.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda jsou zámky kapoty motoru
spolehlivě zavřené.
Pravidelně kontrolujte
Následující oleje a kapaliny kontrolujte pravidelně, např. při čerpání paliva:
• Chladicí kapalina
• Motorový olej
• Kapalina ostřikovače
330
Otočte rukojeť o 20-25 stupňů vpravo.
Uslyšíte, že se kapota odjistila.
Rukojeť pro otevírání kapoty motoru se vždy
nachází na levé straně.
09 Údržba a servis
Motorový prostor
Motorový prostor, přehled
VAROVÁNÍ
V systému zapalování se používá velmi
vysoké napětí a výstupní hodnoty. Napětí
systému zapalování je velmi nebezpečné.
Když se pracuje v motorovém prostoru, dálkový ovladač musí být vždy v poloze 0, viz
strana 79.
Nedotýkejte se zapalovacích svíček nebo
zapalovací cívky, když je dálkový ovladač
v poloze II nebo když je motor horký.
Kontrola motorového oleje
Vzhled motorového prostoru se může měnit
v závislosti na variantě motoru.
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním syntetickým motorovým olejem. Výběr oleje byl
prováděn velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu
paliva a dopad na životní prostředí.
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít nepříznivý
vliv na životnost, chování při startování
motoru, spotřebu paliva a dopad na životní
prostředí.
Chladič
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Měrka motorového oleje1
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
09
Doplňování motorového oleje
Nádržka brzdové a spojkové kapaliny
(nachází se na straně řidiče)
Akumulátor
Volvo doporučuje oleje Castrol.
Pojistková a reléová skříňka
Jízda ve ztížených podmínkách, viz
strana 374.
Vzduchový filtr
1
Společnost Volvo používá různé systémy pro
varování před nízkou/vysokou hladinou oleje
nebo nízkým/vysokým tlakem oleje. Některé
verze mají čidlo tlaku oleje, takže je použita
kontrolka tlaku oleje. Jiné verze mají čidlo hladiny oleje a řidič je informován prostřednictvím
varovné kontrolky uprostřed přístrojové jed-
Motory s elektronickým snímačem motorového oleje nemají měrku (5válcové vznětové motory).
331
09 Údržba a servis
Motorový prostor
09
notky a prostřednictvím textů na displeji.
Některé modely mají obě verze. Více informací
získáte u Vašeho dealera Volvo.
Měňte motorový olej a olejový filtr v souladu
s intervaly uvedenými v Servisní a záruční
knížce.
Používání oleje vyšší kvality je povoleno. Pokud
se s vozem jezdí v nepříznivých podmínkách,
společnost Volvo doporučuje používat kvalitnější olej, viz strana 374.
Firma Volvo doporučuje kontrolu hladiny motorového oleje každých 2 500 km. Nejspolehlivější hodnotu obdržíte, budete-li hladinu oleje
kontrolovat ve studeném motoru, před startováním. Ihned po vypnutí zahřátého motoru
můžete získat nesprávné výsledky. Měrka ukazuje, že hladina oleje je příliš nízká, protože olej
nestačil stéci na dno klikové skříně.
3. Znovu zasuňte olejovou měrku.
4. Vytáhněte ji a zkontrolujte hladinu.
5. Je-li hladina blízko úrovně MIN, musíte
doplnit 0,5 litru. Je-li hladina výrazně níž,
musíte doplnit větší množství.
6. V případě potřeby zkontrolujte hladinu po
ujetí kratší vzdálenosti znovu. Potom zopakujte kroky 1-4.
VAROVÁNÍ
Objemy, viz strana 375 a dále.
Nikdy nedoplňujte kapalinu nad značku
MAX. Hladina by nikdy neměla stoupnout
nad MAX nebo klesnout pod MIN - mohlo
by dojít k poškození motoru.
Motor s olejovou měrkou2
G021737
VAROVÁNÍ
Hladina oleje musí být mezi značkami MIN
a MAX.
Měření a v případě potřeby doplnění
Měrka a plnicí trubka.
Je velmi důležité kontrolovat motorový olej,
zejména u nového vozu, před první prohlídkou.
2
332
Platí pouze pro zážehové a 4válcové vznětové motory.
1. Vozidlo musí stát rovně. Vypněte motor
a počkejte 5 minut, aby se olej vrátil zpět
do olejové vany.
2. Měrku vytáhněte a otřete.
Dávejte pozor, aby se olej nedostal na horké
sběrné výfukové potrubí - hrozí riziko
požáru.
09 Údržba a servis
Motorový prostor
Motor s elektronickým snímačem
hladiny oleje3
09
DŮLEŽITÉ
Pokud se objeví zpráva Nízká hladina
oleje Doplňte 0,5l, doplňte pouze 0,5
l oleje.
POZNÁMKA
Plnicí trubka.
Dokud se na displeji neobjeví zpráva, nemusíte
v souvislosti s hladinou oleje motoru nic dělat
- viz vyobrazení dole.
Zpráva a graf na displeji. Na levém displeji je sdružená přístrojová deska Digital, na pravém Analog.
Zpráva
Hladina motorového oleje
U některých vozidel se pomocí elektronické
měrky může hladina oleje kontrolovat při
vypnutém motoru pomocí kolečka, viz
strana 334. Nízká hladina oleje Doplňte 0,5l
Hladinu oleje systém detekuje pouze během
jízdy. Systém nedokáže přímo detekovat
změny, pokud se olej doplňuje nebo
vypouští. Aby se zobrazil správný údaj o hladině oleje, musí se s vozidlem jet na vzdálenost cca. 30 km/.
VAROVÁNÍ
Pokud hladina (3) nebo (4) vypadá tak jako
na obrázku dole, další olej nedoplňujte. Hladina oleje nikdy nesmí stoupnout nad MAX
nebo klesnout pod MIN - mohlo by dojít
k poškození motoru.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Pokud se objeví zpráva Olej Nutný servis,
navštivte dílnu. Může být příliš vysoká hladina oleje.
3
Dávejte pozor, aby se olej nedostal na horké
sběrné výfukové potrubí - hrozí riziko
požáru.
Platí pouze pro 5válcový vznětový motor.
333
09 Údržba a servis
09
Motorový prostor
Měření hladiny oleje*
Chladicí kapalina
Pokud se musí zkontrolovat hladina oleje, je
třeba postupovat v souladu s dále uvedenými
pokyny.
Kontrola hladiny a doplňování
Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí
kapaliny
1. Aktivujte klíč v poloze II, viz strana 79.
Hladina musí být mezi značkami MIN a MAX
na expanzní nádržce. Pokud není systém
dostatečně naplněn, může se velmi zvýšit
teplota a následkem toho hrozí nebezpečí
poškození motoru.
2. Otočte ovládací kolečko na levém pákovém přepínači do polohy Hlad.mot.oleje
Čekejte....
> Zobrazí se informace o hladině motorového oleje.
Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte
návod na obalu. Je důležité, aby směs vody
a koncentrátu chladicí kapaliny byla správná
pro převládající podnebí. Nikdy nedoplňujte
pouze obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrznutí
se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém
poměru chladicího koncentrátu.
Na obrázcích 1-4 je úroveň plnění. Pokud se
zobrazí hladina (3) nebo (4), nedoplňujte další olej.
Doporučena hladina plnění je 4. Zpráva a graf na
displeji. Na levém displeji je sdružená přístrojová
deska Digital, na pravém - Analog.
334
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Objemy a standardy kvality vody, viz
strana 376.
VAROVÁNÍ
Chladicí kapalina může být velmi horká.
Pokud se chladicí kapalina musí doplnit
a motor má provozní teplotu, pomalu
odšroubujte krytku expanzní nádoby, aby
se pomalu uvolnil přetlak.
09 Údržba a servis
Motorový prostor
•
DŮLEŽITÉ
Brzdová kapalina a kapalina spojky
Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných
solí může zapříčinit korozi chladicího
systému.
Kontrola hladiny
•
Vždy používejte chladicí kapalinu s antikorozními činidly, jak doporučuje společnost Volvo.
•
Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí
kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 % chladicí kapaliny.
•
Chladicí kapalinu smíchejte s vodou
odpovídající kvality. V případe pochybností o kvalitě vody použijte hotovou
směs chladicí kapaliny podle doporučení Volvo.
•
•
Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte
součásti chladicího systému, vypláchněte chladicí systém čistou vodou
z vodovodu prověřené kvality nebo
připravenou směsí chladicí kapaliny.
Motor smí běžet pouze se správně
naplněným chladicím systém. Jinak
může v důsledku příliš vysokých teplot
dojít k poškození (prasknutí) hlavy
válců.
09
Plnění
Brzdová kapalina a kapalina spojky jsou ve
stejné nádržce. Hladina musí dosahovat mezi
značky MIN a MAX, které jsou vidět uvnitř
nádržky. Hladinu kapaliny kontrolujte pravidelně.
Měňte kapalinu každé dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.
Objemy a doporučená třída kapaliny, viz
strana 376. Brzdová kapalina se musí měnit
jednou ročně u vozů, které jsou používány za
ztížených podmínek, např. při provozu v hornatém terénu nebo tropických oblastech
s vysokou vlhkostí vzduchu.
VAROVÁNÍ
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
v nádržce pod MIN, nejdříve doplňte brzdovou kapalinu a až potom můžete jet. Společnost Volvo doporučuje nechat zjistit
důvod ztráty brzdové kapaliny v autorizovaném servisu Volvo.
Umístění nádržky brzdové kapaliny.
Nádržka kapaliny je chráněna pod krytem nad
studenou částí v motorovém prostoru. Aby
bylo přístupné víčko nádržky, musí být nejprve
demontován kulatý kryt.
1. Otočte a otevřete kryt umístěný na krytu.
2. Vyšroubujte víčko nádržky a naplňte kapalinu. Hladina musí dosahovat mezi značky
MIN a MAX, které se nacházejí uvnitř
nádržky.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte nasadit zpět krytku.
335
09 Údržba a servis
09
Motorový prostor
Klimatizace
Diagnostika a opravy
Klimatizace obsahuje trasovací fluorescenční
přípravek. Při vyhledávání netěsností používejte ultrazvukové světlo.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R134a. Servis a opravy tohoto systému smí
provádět pouze autorizovaný servis.
336
09 Údržba a servis
Žárovky
Všeobecné informace
Specifikace je k dispozici pro všechny žárovky,
viz strana 342. V následujícím seznamu
najdete umístění žárovek a ostatních bodových
zdrojů, které jsou specifické nebo nevhodné
pro výměnu jinde než v servisu:
• Aktivní xenonové světlomety - ABL (xenonové světlomety)
• Boční směrová světla, zpětná zrcátka1
• Doprovodné osvětlení, vnější zpětná
09
VAROVÁNÍ
Při výměně žárovky musí být elektrický
systém vozidla v poloze klíče 0, viz
strana 79.
DŮLEŽITÉ
Nikdy se nedotýkejte skleněné části žárovky
svými prsty. Horko by mohlo odpařit mastnotu z vašich prstů, tato mastnota by se
dostala na odrazové sklo a poškodila by jej.
zrcátka
• Boční poziční světla, poziční světla zadní
• Brzdové světlo nad sklem vzadu
• Osvětlení interiéru a zavazadlového prostoru
• Osvětlení schránky v palubní desce
• LED světla, obecné informace
VAROVÁNÍ
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
xenonových světel musí být prováděna
v servisu - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo. Xenonové světlomety obsahují
vysokonapěťovou jednotku a musí se s nimi
pracovat s extrémní opatrností.
POZNÁMKA
Pokud je chybová zpráva zobrazována i po
výměně žárovky, doporučujeme navštívit
autorizovaný servis Volvo.
Vytáhněte nářadí (torx 30) pod krytem podlahy
v zavazadlovém prostoru.
Čelní světlomety
Všechny žárovky světlometů se mění přes
motorový prostor - uvolněte a demontujte celý
světlomet.
1.
1
Nadzvedněte doraz kapoty.
Některé modely
337
09 Údržba a servis
Žárovky
09
2.
Pomocí nástroje (torx 30) odšroubujte
šroub.
3.
Otočte pojistný kolík proti směru hodinových ručiček.
Kryt dálkových/potkávacích
světlometů
Potkávací světla2
Vytáhněte pojistný kolík ven.
4.
Těleso světlometu střídavě naklánějte
a potahujte, až je celé vytáhnete ven.
DŮLEŽITÉ
Při vytahování světlometu dávejte pozor,
abyste nepoškodili žádné z jeho dílů.
1. Demontujte světlomet, viz strana 337.
5.
Stiskněte dolů západku.
Vytáhněte konektor.
Položte světlomet na měkký povrch, aby
nedošlo k poškrábání skla.
DŮLEŽITÉ
Netahejte za kabel, pouze za konektor.
6. Podle pokynů vyměňte žárovku.
Světlomet se musí namontovat a kontakt se
musí nainstalovat správně ještě před zapnutím
světla resp. před otočením klíče v zapalování.
2
338
Vozidla s halogenovými světlomety
1.
Přitiskněte háčky k sobě.
2. Sundejte kryt, viz strana 338.
Nakloňte kryt.
3.
2. Podle pokynů vyměňte žárovku.
Tlačte na držák žárovky směrem
nahoru, dokud nevyklesne.
Vytáhněte držák žárovky ven.
4. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
09 Údržba a servis
Žárovky
Dálková světla2
Přídavné dálkové světlomety*3
Směrová světla/blikače, vpředu
1. Demontujte světlomet, viz strana 337.
1. Demontujte světlomet, viz strana 337.
1. Demontujte světlomet, viz strana 337.
2. Sundejte kryt, viz strana 338.
2. Sundejte kryt, viz strana 338.
2.
Sundejte kryt.
3.
3.
3.
Zatlačte na pojistku.
Otočte držák žárovky proti směru hodinových ručiček.
Vytáhněte držák žárovky ven.
4. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
2
3
Tlačte na držák žárovky směrem
nahoru, dokud nevyklesne.
Vytáhněte držák žárovky ven.
4. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
09
Vytáhněte držák žárovky ven.
4. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
Vozidla s halogenovými světlomety
Vozidla s xenonovými světlomety
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
339
09 Údržba a servis
Žárovky
09
Polohová/obrysová světla4
Boční obrysová světla
Denní světla5
1. Demontujte světlomet, viz strana 337.
1. Demontujte světlomet, viz strana 337.
1.
2.
2.
Sundejte kryt.
2.
3.
Potáhněte dolů držák žárovky.
Otočte držák žárovky proti směru hodinových ručiček.
Vytáhněte držák žárovky ven.
3. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
4
5
340
4. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
Neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety, jelikož tato vozidla jsou vybavena světly s LED diodami.
Platí pouze pro denní světla s halogenovými světlomety.
Sundejte kryt.
Otočte držák žárovky proti směru hodinových ručiček.
Vytáhněte držák žárovky ven.
3. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
09 Údržba a servis
Žárovky
Umístění zadních žárovek
Brzdové světlo (LED)
Obrysová světla
Těleso světla, zadní
Zadní světlo do mlhy
Kontrolky, brzdová světla a zadní světla se
vyměňují zevnitř zavazadlového prostoru.
Brzdové světlo
1. Sundejte kryt v čalounění (1) na straně, kde
se nachází vadná žárovka.
Boční obrysová světla
2.
Stiskněte pojistku po stranách.
Ukazatele směru
Vytáhněte držák žárovky ven.
Světlo zpátečky
3. Zatlačením dovnitř a otočením doleva
demontujte přepálenou žárovku.
Zadní světlo do mlhy
09
4. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
Vložte na trojúhelník tupý předmět podobný noži (cca. 20 mm), např. příborový
nůž.
Opatrně pačte, dokud se jazýček neuvolní.
DŮLEŽITÉ
Dávejte pozor, abyste nepoškodili díly.
341
09 Údržba a servis
09
Žárovky
Otočte držák žárovky proti směru hodinových ručiček.
Vytáhněte držák žárovky ven.
3. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
4. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
Specifikace, žárovky
[W]A
Typ
55
H7 LL
65
H9
Přídavné dálkové
světlometyC
55
H7 LL
Přední ukazatele
směru
21
HY21W
Obrysová světlaB
5
W5W LL
Boční obrysová
světla
5
WY5W LL
Denní světlaB
19
PW19W
Boční směrová
světla, zpětná
zrcátkaD
5
WY5W LL
Ukazatele směru,
zadní
21
PY21W LL
Brzdové světlo
21
P21W LL
Světlo zpátečky
21
P21W LL
Osvětlení
Potkávací světlaB
Osvětlení toaletního zrcátka
Dálková
1. Vložte šroubovák pod sklo a opatrně
vypáčte výstupek na okraji.
2. Opatrně oddělte a vyjměte sklo světlometu.
3. Pomocí kleští s úzkými čelistmi vytáhněte
žárovkou rovnou ven do strany. Netlačte
na kleště příliš prudce. Sklo žárovky by
mohlo prasknout.
342
světlaB
[W]A
Typ
Zadní světlo do
mlhy
21
H21W LL
Osvětlení toaletního zrcátka
1,2
Patice T5
W2x4,6d
Osvětlení
A
B
C
D
Watt
Vozidla s halogenovými světlomety
Vozidla s xenonovými světlomety
Některé modely
09 Údržba a servis
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
Lišty stěračů
Servisní poloha
I. (Podrobné informace o polohách klíče,
viz strana 79).
09
Výměna lišt stěračů
2. Krátce znovu stiskněte tlačítko START/
STOP ENGINE. Elektrický systém vozidla
se nastaví do polohy klíče 0.
3. Do 3 sekund přesuňte pákový přepínač
vpravo nahoru a podržte jej v této poloze
cca. 1 sekundu.
> Stěrače se potom přesunou do kolmé
polohy.
Lišty stěračů v servisní poloze.
Při výměně, čištění nebo zvedání lišt stěračů
(např. odstranění ledu z čelního skla) musí být
stěrače v servisní poloze.
DŮLEŽITÉ
Než vrátíte lišty stěračů do servisní polohy,
zkontrolujte zda nepřimrzly.
1. Umístěte dálkový ovladač s klíčem do
zámku zapalování1 a krátce stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE. Elektrický
systém vozidla se přepne do polohy klíče
1
Po krátkém stisknutí tlačítka START/STOP
ENGINE se stěrače vrátí do výchozí polohy.
Tím se nastaví elektrický systém vozidla do
polohy klíče I (nebo při nastartování vozidla).
DŮLEŽITÉ
Pokud se raménka v servisní poloze vyklopí
z čelního skla nahoru, musí se sklopit dolů
na čelní sklo a až potom se stěrače vrátí do
původní polohy. Tím se zabrání poškrábání
laku na kapotě motoru.
POZNÁMKA
Jakmile jsou raménka stěračů v servisní
poloze, stěrače se musí zapnout a vypnout
a až potom lze znovu použít servisní polohu.
Není nutné ve vozidlech s funkcí Keyless.
343
09 Údržba a servis
09
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
Pokud je raménko stěrače v servisní podobě, sklopte je nahoru. Stiskněte tlačítko
na držáku lišty a vytáhněte ji souběžně
s ramenem stěrače.
POZNÁMKA
Lišty stěračů mají odlišnou délku. Na straně
řidiče je lišta delší než na straně spolujezdce.
Nasuňte novou lištu, až uslyšíte cvaknutí.
Zkontrolujte, zda je lišta správně zajištěna.
4. Raménko stěrače sklopte dozadu k čelnímu sklu.
G021763
Po krátkém stisknutím tlačítka START/STOP
ENGINE se stěrače vrátí ze servisní polohy do
výchozí polohy. Tím se nastaví elektrický
systém vozidla do polohy klíče I (nebo při
nastartování vozidla).
VAROVÁNÍ
Jelikož je vozidlo vybaveno airbagem
Pedestrian Airbag, společnost Volvo doporučuje používat originální raménka stěračů
a výhradně originální díly.
5. Přiklopte rameno stěrače.
Čistění
Čistění lišt stěračů a čelního okna, viz
strana 359 a dále.
DŮLEŽITÉ
Pravidelně kontrolujte lišty. Zanedbání
údržby zkracuje životnost lišt stěračů.
Výměna lišt stěračů, zadní okno
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
1. Odklopte rameno stěrače od okna.
2. Uchopte vnitřní část lišty (šipka).
3. Otočte ji doleva, abyste využili koncovou
polohu lišty proti rameni stěrače jako páku
ke snadnější demontáži lišty.
344
4. Zatlačte novou lištu na místo. Zkontrolujte,
zda je správně zajištěna.
Ostřikovače čelního okna a světlometů používají stejnou nádržku.
09 Údržba a servis
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
09
DŮLEŽITÉ
Během zimy používejte kapalinu do ostřikovačů s nemrznoucí směsí, aby nedošlo
k zamrznutí čerpadla, nádrže a hadic.
Objemy, viz strana 376.
345
09 Údržba a servis
09
Akumulátor
Provoz
Na životnost a funkci akumulátoru má vliv
počet startů, vybití, styl jízdy, provozní a klimatické podmínky atd.
VAROVÁNÍ
Na životnost baterie má vliv několik činitelů,
a to včetně jízdních podmínek a klimatu.
Startovací kapacita baterie se postupem
času snižuje. Pokud se tedy vůz delší dobu
nepoužívá nebo pokud se s vozem jezdí
pouze na krátké vzdálenosti, baterie se musí
dobíjet. Startovací kapacitu dále omezuje
extrémní chlad.
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
Chcete-li udržet baterii v dobrém stavu,
doporučujeme jet minimálně 15 minut každý
týden. Jinak se baterie musí připojit k dobíječce s automatickým přerušovaným dobíjením.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
Plně nabitá baterie má maximální životnost.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší pokožky,
oděvu nebo zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do
očí, okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc.
• Nikdy neodpojujte akumulátor za chodu
motoru.
• Zkontrolujte, zda jsou kabely akumulátoru
správně připojeny a dobře utaženy.
346
POZNÁMKA
Pokud se baterie opakovaně vybíjí, její životnost se zkrátí.
DŮLEŽITÉ
K dobíjení baterie se nikdy nesmí používat
rychlodobíječka.
DŮLEŽITÉ
Pokud nebudete dodržovat následující
pokyny, může dojít k dočasnému vypojení
funkce úspory energie u systému infotainment a/nebo po připojení externího akumulátoru nebo nabíječky akumulátoru se může
stát, že zpráva na informačním displeji
o stavu nabití hlavního akumulátoru nebude
po jistou dobu platit.
•
Minusová svorka hlavního akumulátoru
ve vozidle se nesmí nikdy použít pro
připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky - jako ukostřovací bod se smí
použít pouze podvozek vozidla.
Popis připojení kabelových svorek najdete
v části "Pomoc při startování".
09 Údržba a servis
Akumulátor
Symboly na akumulátoru
Používejte ochranné
brýle.
Nepřistupujte se zdrojem
jisker ani otevřeným
ohněm.
09
Výměna hlavního akumulátoru
Společnost Volvo doporučuje, abyste
o výměnu baterií požádali autorizovaný servis
- doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Další informace o hlavním akumulátoru ve voze
- viz strana 113
Nebezpečí výbuchu.
Eco Start/Stop DRIVe*
Další informace najdete
v příručce pro uživatele.
Uložte akumulátor mimo
dosah dětí.
Musí se odevzdat k recyklaci.
Vozy s funkcí Start/Stop jsou vybaveny dvěma
12 V akumulátory - jeden extra silný akumulátor
se používá ke startování, druhý záložní akumulátor pomáhá při startování funkci
Eco Start/Stop DRIVe.
Další informace o funkci Start/Stop - viz
strana 122.
Další informace o hlavním akumulátoru ve voze
- viz strana 113 and 381.
Akumulátor obsahuje
korozivní kyselinu.
POZNÁMKA
Použitá baterie se musí ekologicky recyklovat - obsahuje totiž olovo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
347
09 Údržba a servis
Akumulátor
09
Akumulátor
Kapacita
startování za
studenaA,
CCA (A)
RozměrD, d x
šx
v (mm)
Startování
760 B
120B
800 C
180C
278×175×190B
150×90×106B
315×175×190C
150×90×130C
Kapacita
(Ah)
A
B
C
D
POZNÁMKA
Pomocný
•
Čím je vyšší odběr proudu ve voze (zvýšené chlazení/topení apod.), tím více se
baterie musejí nabíjet = vyšší spotřeba
paliva.
•
Jakmile kapacita baterie klesne pod
nejnižší přípustnou úroveň, funkce
Start/Stop se vypojí.
V případě dočasně omezené funkce
Start/Stop v důsledku vysokého proudového
odběru se stane následující:
• Motor automaticky startuje2, aniž by řidič
70B
8B
sešlapoval spojkový pedál (manuální
převodovka).
80C
10C
• Motor automaticky startuje, aniž by řidič
Podle normy EN.
Mechanická převodovka.
Automatická převodovka.
Největší možný rozměr.
zvedal nohu z brzdového pedálu (automatická převodovka).
DŮLEŽITÉ
Při výměně baterií ve vozech s funkcí
Start/Stop se musí nainstalovat baterie
vyrobené technologií AGM1.
1
2
3
348
Umístění akumulátorů
Absorbed Glass Mat
Automatické startování je možné pouze, pokud je řadicí páka v poloze neutrálu.
Akumulátor ke startování je podrobně popsán na straně 347.
A: Vůz s levostranným řízení. B: Vůz s pravostranným řízením. 1. Akumulátor ke startování3 2.
Pomocný akumulátor.
Pomocný akumulátor obvykle nevyžaduje
žádnou další údržbu kromě údržby, která se
provádí u startovacího akumulátoru. V případě
dotazů nebo problémů kontaktujte servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
09 Údržba a servis
Akumulátor
DŮLEŽITÉ
Pokud se nedodrží následující pokyny,
může dojít po připojení externího akumulátoru nebo nabíječky k dočasnému vyřazení
funkce Start/Stop z provozu:
•
Minusová svorka hlavního akumulátoru
ve vozidle se nesmí nikdy použít pro
připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky - jako ukostřovací bod se smí
použít pouze podvozek vozidla.
Popis připojení kabelových svorek najdete
v části "Pomoc při startování".
09
POZNÁMKA
Pokud se baterie vybije tak, že vše je
"černé" a ve vozidle v zásadě nefungují
žádné elektrické funkce a motor se startuje
pomocí pomocné baterie nebo s nabíječkou
baterie, aktivuje se funkce Start/Stop.
V tomto případě může dojít k automatickému vypnutí motoru, ale v případě automatické funkce se může stát, že kvůli nedostatečné kapacitě baterie funkce
Start/Stop nedokáže motor nastartovat.
Baterie se musí nejdříve nabít - to umožní
úspěšné automatické startování po automatickém vypnutí. Při venkovní teplotě
+15 °C se baterie musí nabíjet po dobu min.
1 hodinu. Při nižší teplotě se doporučuje
nabíjet po dobu 3-4 hodin. Doporučuje se
baterii nabíjet pomocí externí nabíječky.
Pokud to není možné, doporučuje se funkci
Start/Stop dočasně deaktivovat do doby,
než bude baterie dostatečně nabita.
Další informace o dobíjení baterie - viz část
"Baterie" v kapitole "Údržba a servis".
349
09 Údržba a servis
09
Pojistky
Všeobecné informace
Umístění, pojistkové skříňky
Všechny elektrické funkce a komponenty jsou
chráněny pojistkami, aby byl elektrický systém
vozu chráněn před poškozením zkratem nebo
přetížením.
Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky
z důvodu dočasného přetížení elektrického
okruhu. Pokud dojde k opětovnému přepálení
pojistky, většinou to signalizuje závadu
v okruhu. Doporučujeme, abyste navštívili
autorizovaný servis Volvo nechali vozidlo zkontrolovat.
Výměna
1. Na schématu zjistěte umístění pojistky.
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze
strany, zda prohnutý vodič v pojistce je
přepálený.
3. Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku
pojistkou novou, shodné barvy a jmenovité
hodnoty proudu.
VAROVÁNÍ
Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte cizí
předmět nebo pojistku nadimenzovanou na
vyšší proud, než je proud uvedený ve specifikaci. Mohlo by dojít k rozsáhlému poškození elektrického systému a k následnému
požáru.
350
Umístění pojistkové skříňky ve voze s levostranným řízením. Ve voze s pravostranným
řízením jsou prohozené strany pojistkové
skříňky pod schránkou v palubní desce.
Motorový prostor
Pod schránkou v palubní desce
Pod pravým předním sedadlem
09 Údržba a servis
Pojistky
09
Motorový prostor
Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta, která
usnadní vytahování a zasunování pojistek.
Funkce
A
Funkce
A
Pojistková skříňka má prostor pro náhradní
pojistky.
Čerpadlo ABS
40
30
Ventily ABS
30
Elektromagnet akční jednotky
motoru spouštěče (nikoliv Start/
Stop)
Ostřikovače světlometů*
20
Elektrické čelní sklo, pravá
strana*
40
Ventilátor větrání
40
Pozice
Na štítku uvnitř krytu je zobrazeno rozmístění
pojistek.
• Pojistky 7 – 18 jsou typu „JCASE“ a měly
by být měněny pouze v servisu.1.
• Pojistky 19-45 a 47-48 jsou pojistky typu
"Mini Fuse".
1
Primární pojistky pro pojistky
32-36
30
-
-
Elektrické čelní sklo, levá strana*
40
Nezávislé topení*
20
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
351
09 Údržba a servis
09
352
Pojistky
Funkce
A
Funkce
A
Funkce
A
Stěrače čelního okna
20
Elektricky ovládané sedadlo,
vpravo*
20
10
Centrální elektronický
modul,referenčním napětí, záložní baterie, (Start/Stop)
5
10
Houkačka
15
Brzdové světlo
5
-
-
Ovládání světlometů
5
Cívky interních relé
5
Cívka relé v relé pro chladicí
ventilátor (4válcové, 5válcové
vznětové motory), lambda sondy
(4válcové zážehové motory), snímač hmotnosti vzduchu (vznětové motory), obtokový ventil,
chlazení EGR (vznětové motory),
ventil regulátoru průtoku paliva
(5válcové vznětové motory),
ventil regulátoru tlaku paliva
(5válcové vznětové motory)
Snímač hmotnosti vzduchu (4válcové zážehové motory), ventil
EVAP (4válcové zážehové
motory), vstřikovací ventily (5válcové zážehové motory), řízení
motoru, turbo (4válcové vznětové
motory), ventil regulátoru průtoku
paliva (4válcové vznětové
motory), elektromagnet chlazení
pístu (5válcové vznětové motory),
ventil regulátoru turbo (5válcové
vznětové motory), snímač hladiny
oleje (5válcové vznětové motory)
15
20
Řídicí modul převodovky
15
Cívka relé v relé pro chladicí
ventilátor (5válcové zážehové
motory), lambda sondy (5válcové
zážehové motory)
Elektromagnet spojky klimatizace
15
Ventily (zážehové motory), elektromagnety (zážehové motory),
lambda sonda (vznětové motory),
vyhřívání odvětrání klikové skříně
(5válcové motory), snímač hmotnosti vzduchu (5válcové zážehové motory)
10
Zásuvka 12 V, tunelová konzola,
vpředu
Zásuvka 12 V, tunelová konzola,
vzadu
15
Snímač klimatu*, motory přiškrcení nasávání vzduchu
10
Řídicí modul motoru (5válcový)
5
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
09 Údržba a servis
Pojistky
Funkce
A
Funkce
A
Zapalovací cívky (zážehové
motory)
10
Systém varování před kolizí
5
Snímač plynového pedálu
5
Vyhřívání filtru nafty, řídicí jednotka žhavicích svíček (5válcové
vznětové motory), olejové čerpadlo automatické převodovky
(5válcové vznětové motory Start/
Stop)
15
Dobíjení, záložní baterie
-
-
-
-
-
Řídicí modul motoru (4válcový)
10
Řídicí jednotka motoru (5válcové
motory), škrticí jednotka (5válcové zážehové motory)
15
ABS
5
Řídicí modul motoru, řídicí modul
převodovky, airbagy
10
Regulace sklonu světel*
10
Elektricky řízené servo
5
Centrální elektronický modul
15
Čerpadlo chladicí kapaliny (Start/
Stop)
09
10
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
353
09 Údržba a servis
09
Pojistky
Pod schránkou v palubní desce
Na vnitřní straně krytu pojistek v motorovém
prostoru se nachází pinzeta, která usnadní
vytahování a zasunování pojistek.
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
má místo pro náhradní pojistky.
Výměna pojistek
Pojistky jsou přístupné po sundání krytu
z pojistkové skříňky.
354
Demontáž krytu
1. Chytněte za vybrání a táhněte, dokud se
z pojistkové skříňky neuvolní pojistná očka
na spodní hraně krytu.
2. Sundejte kryt.
POZNÁMKA
K uvolnění pojistných oček na horní hraně
krytu od elektrického rozvaděče je
zapotřebí poměrně velký tah.
09 Údržba a servis
Pojistky
Montáž krytu
Funkce
A
Funkce
A
Palivové čerpadlo
20
Centrální zamykání, klapka plnicí
trubky palivové nádržeB
10
Panel klimatizace
10
Modul volantu
7,5
-
1. Vložte do spodních jazýčků.
2. Otočte kryt nahoru, aby horní jazýčky
zaklesly.
POZNÁMKA
Horní pojistná očka musí spolehlivě zaklesnout do drážek v elektrickém rozvaděči.
Pozice
Na štítku uvnitř krytu je zobrazeno rozmístění
pojistek.
Pojistky jsou typu "Mini Fuse".
-
Stěrač zadního skla
15
Rezervní místo, vnitřní osvětlení
5
Osvětlení interiéru, elektricky
ovládaná sedadla
10
Clona, skleněná střecha*
10
Dešťový senzor*, tlumení,
zpětné zrcátko*, senzor vlhkosti*
5
Systém varování před kolizí*
5
-
-
Alarm sirény*, datový konektor
OBDII
5
Dálková světla
15
-
Odemykání, zadní výklopné
dveřeA
09
-
Světlo zpátečky
10
Stěrače čelního sklaC, stěrače
zadního sklaC
20
Imobilizér
5
Rezervní místo 1, konstantní
napětí
15
10
-
5
Rezervní místo 2, konstantní
napětí
20
Rezervní místo 3, konstantní
napětí
15
Alarm snímače pohybu*, dálkový
přijímač
5
Zámek řízení
Sdružený přístrojový panel
5
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
355
09 Údržba a servis
Pojistky
09
A
B
C
D
E
F
356
Funkce
A
Stěrače čelního sklaD, stěrače
zadního sklaD
20
Centrální zamykání, klapka plnicí
trubky palivové nádržeE
10
Odemykání, zadní výklopné
dveřeF
10
Článek PTC, předehřívač vzduchu *, tlačítko, vyhřívání zadních
sedadel*
7,5
Airbagy, airbag chodce
10
Rezervní místo 4, konstantní
napětí
7,5
-
-
-
-
Viz také pojistka 84.
Viz také pojistka 83.
Viz také pojistka 82.
Viz také pojistka 77.
Viz také pojistka 70.
Viz také pojistka 65.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
09 Údržba a servis
Pojistky
09
Pod pravým předním sedadlem
Na vnitřní straně krytu pojistek v motorovém
prostoru se nachází pinzeta, která usnadní
vytahování a zasunování pojistek.
Funkce
A
Funkce
A
-
-
Ovládací panel, pravé zadní
dveře
25
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
má místo pro náhradní pojistky.
Keyless*
10
Pozice
Klika dveří (Keyless*)
5
Na štítku uvnitř krytu je zobrazeno rozmístění
pojistek.
Ovládací panel, levé přední dveře
25
Elektricky ovládané sedadlo
vlevo*
Ovládací panel, pravé přední
dveře
25
-
-
-
-
Ovládací panel, levé zadní dveře
25
• Pojistky 24 – 28 jsou typu „JCASE“ a měly
by být měněny pouze v servisu.2.
• Pojistky 1-23 a 29-46 jsou pojistky typu
"Mini Fuse".
2
-
20
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
357
09 Údržba a servis
09
Pojistky
Funkce
A
Funkce
A
Funkce
A
Ovládací jednotka audio (zesilovač)*
5
Zásuvka přívěsu 1*
40
Řídicí jednotka AWD*
15
Vyhřívání zadního okna
30
-
-
-
-
-
-
-
Telematika*, Bluetooth*
5
BLIS*
5
-
-
Audio, řídicí jednotka systému
infotainment
15
Parkovací asistent*
5
-
-
Digitální rádio*, TV*
10
Parkovací kamera*
5
-
-
Elektrická zásuvka 12 V, zavazadlový prostor
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vyhřívání sedadla (strana řidiče)
15
-
Vyhřívání sedadla (strana spolujezdce)
15
-
-
-
-
-
-
-
-
Zásuvka přívěsu 2*
20
-
-
Primární pojistky pro pojistky
12-16: infotainment
40
Vyhřívání sedadla, zadní světlo*
15
Vyhřívání sedadla, vzadu vlevo*
15
-
358
-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
09 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Mytí vozu
Špinavý vůz co nejdříve umyjte. Vůz myjte
v myčce se separátorem oleje. Používejte autošampon.
• Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co
nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní
a mohlo by velmi rychle dojít k poškození
povrchové úpravy vozu. Odstranění
poškození povrchové úpravy svěřte autorizovanému servisu Volvo.
• Hadicí umyjte podvozek.
• Zvedněte celé vozidlo tak, abyste mohli
odstranit veškeré rozpuštěné nečistoty.
Sníží se tím riziko poškrábání vozu během
mytí. Nestříkejte přímo do zámků.
• V případě potřeby použijte na velmi znečištěné plochy studený odmašťovací
prostředek. V tomto případě upozorňujeme, že povrchy nesmí být horké od
slunce!
• Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
• Lišty stěračů čistěte vlažnou vodou s čisticím prostředkem nebo autošamponem.
• Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo
stěrkou. Pokud nenecháte kapky vody
schnout na prudkém slunci, sníží se riziko,
že voda zanechá skvrny, které byste
museli čistit.
VAROVÁNÍ
Motor nechávejte vždy vyčistit v servisu. Jeli motor horký, hrozí riziko požáru.
DŮLEŽITÉ
Znečištěné světlomety fungují hůř. Pravidelně je čistěte - například, při čerpání
paliva.
Nepoužívejte žádné korozivní čistící
prostředky. Místo toho používejte vodu
a houbu, která materiál nepoškrábe.
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů vnějšího osvětlení, například světlometů, světel
do mlhy a zadních světel, může dočasně
docházet ke kondenzaci. To je naprosto
v pořádku, všechna vnější světla jsou na
tuto situaci nadimenzována. Po zapnutí
světla se kondenzát z tělesa světla po jisté
době odpaří.
09
Čištění:
–
Zvedněte stěrače do servisní polohy, viz
strana 343.
POZNÁMKA
Pravidelně myjte stírátka stěračů a čelní sklo
vlažným mýdlovým roztokem nebo šampónem na vozy.
Nepoužívejte silná rozpouštědla.
Automatické mycí linky
Automatická mycí linka je jednoduchý a rychlý
způsob mytí vozu, avšak nemůže se dostat
všude. Pro dosažení optimálních výsledků Vám
doporučujeme mýt vůz ručně.
POZNÁMKA
Několik prvních měsíců se vozidlo musí být
pouze ručně. Důvodem je skutečnost, že
nový lak je citlivější.
Vysokotlaké mytí
Čištění lišt stěračů
Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů,
stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně, zkracují životnost lišt stěračů.
Při používání vysokotlakých čističů tryskou
stále rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska
není blíže než 30 cm od povrchu vozu (vzdálenost platí pro všechny vnější části). Nestříkejte
přímo do zámků.
359
09 Údržba a servis
09
Péče o vozidlo
Kontrola brzd
VAROVÁNÍ
Po umytí vozu vždy zkontrolujte brzdy
a parkovací brzdu, abyste měli jistotu, že se
pod brzdové obložení nedostala vlhkost
a koroze, které by omezily funkčnost
brzdění.
Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při
jízdě na delší vzdálenost v dešti nebo
v rozbředlém sněhu. Díky teplu vzniklému
třením se brzdové obložení zahřeje a osuší.
Totéž udělejte po rozjezdu za velmi vlhkého
nebo studeného počasí.
Vnější plastové, gumové a ozdobné
prvky
Barvené plastové díly, gumu a ozdobné prvky,
například lesklé lišty, můžete vyčistit a ošetřit
speciálními čisticími prostředky, které obdržíte
u prodejce vozů Volvo. Při používání takových
čisticích prostředků pečlivě dodržujte návod.
DŮLEŽITÉ
Nevoskujte a neleštěte plasty a pryž.
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž otírejte pouze v případě
potřeby a netlačte na plast a pryž zbytečně
velkou sílou. Používejte měkkou mycí
houbu.
Při leštění lesklých výlisků obložení by
mohlo dojít k setření nebo poškození lesklé
vrstvy na povrchu.
Nesmí se používat lešticí přípravek obsahující abrazivní látky.
Ráfky
Na disky kol používejte pouze čisticí
prostředky schválené společností Volvo.
Silné čisticí prostředky mohou poškodit povrch
a způsobit na chromovaných hliníkových ráfcích skvrny.
Leštění a voskování
Když je lak vozu matný nebo když chcete
dodat laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.
Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění
laku. Nicméně v této době může být prováděno
voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo vosk
na přímém slunci.
360
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba
vůz omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu
odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem
asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití
jemné brusné pasty.
Nejprve proveďte leštění lešticím prostředkem
a poté vůz navoskujte kapalným nebo pevným
voskem. Dodržujte pozorně návod k použití.
Některé prostředky dostupné na trhu spojují
jak leštidlo, tak vosk.
DŮLEŽITÉ
Lak ošetřujte pouze podle doporučení společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku (např.
konzervace, těsnění, ochrana, leštění apod.)
může mít za následek poškození laku.
Poškození laku v důsledku takového
ošetření není kryto zárukou Volvo.
Vodu odpuzující povlak*
Nikdy nepoužívejte přípravky, jako
jsou vosk na vozidla, odmašťovadla
nebo podobné přípravky na povrchy skel, protože by mohlo dojít k poškození vodu odpuzující vrstvy.
Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili
skleněný povrch.
09 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Pokud chcete předejít poškození skleněného
povrchu při odstraňování ledu – používejte
pouze plastové škrabky.
Časem dochází k přirozenému opotřebení
vodu odpuzující vrstvy.
Čištění interiéru
Používejte pouze čisticí prostředky
a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Vůz čistěte pravidelně
a dodržujte pokyny uvedené na obalech.
Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.
Doporučuje se použití speciálního přípravku na
udržení vodu odpuzujících vlastností, který je
k dispozici u dealerů Volvo. Poprvé by měl být
použit po třech letech a potom každý rok.
Koberce a zavazadlový prostor
Ochrana proti korozi – kontrola
a údržba
Každý vykládaný koberec je opatřen kolíčky.
Váš vůz byl již ve výrobním závodě pečlivě
a kompletně ošetřen proti korozi. Části karosérie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Podvozek je chráněn otěruvzdorným protikorozním povlakem. Nosníky, dutiny a uzavřené
profily byly vystříkány penetračním antikorozním přípravkem.
Za normálních okolností nevyžaduje protikorozní ochrana vozu zvláštní údržbu po dobu 12
let. Po uplynutí této doby by měla být prováděna každé tři roky. Pokud vůz potřebuje další
ošetření, doporučujeme obrátit se o pomoc na
autorizovaný servis Volvo.
Nečistota a chemický posyp mohou vést ke
korozi, proto je důležité udržovat vůz čistý.
Ochrana vozu proti korozi musí být pravidelně
kontrolována a v případě potřeby opravena.
Koberce před čištěním z vozu vyjměte.
K odstranění prachu a nečistot použijte vysavač.
–
Přidržte vykládaný koberec na všech kolíčcích a nadzvedněte jej přímo nahoru.
Namontujte vykládaný koberec na místo přitlačte na každý z kolíčků.
VAROVÁNÍ
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec
v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn
a zda drží na háčcích tak, aby se nezachytil
pod pedály nebo v jejich blízkosti.
K vyčištění skvrn na koberci doporučujeme po
vysání použít speciální prostředek na čištění
textilu. Podlahové koberce se musí čistit
pomocí přípravků, které doporučí váš prodejce
Volvo!
09
Skvrny na textilním čalounění
a čalounění stropu
Abyste se vyvarovali zhoršení nehořlavé
úpravy čalounění, používejte speciální čisticí
prostředky na čalounění, které jsou k dostání
u autorizovaných dealerů vozů Volvo.
DŮLEŽITÉ
Ostré předměty a zipy mohou poškodit látkové čalounění.
Odstraňování skvrn z koženého
čalounění
Kožené čalounění Volvo neobsahuje chrom a je
ošetřeno tak, aby byl dlouho zachován původní
vzhled čalounění.
Kožené čalounění stárne a postupem času získává patinu. Kůže je vydělávána a zpracovávána tak, že si zachovává svůj přírodní charakter. Má ochrannou vrstvu, ale pravidelné čištění
je potřebné za účelem zachování charakteru
i vzhledu. Společnost Volvo nabízí komplexní
produkt pro čistění a ošetřování koženého
čalounění, který při dodržení návodu zachová
ochrannou vrstvu kůže. Po určité době používání se však objeví přirozený vzhled kůže
v závislosti víceméně na struktuře povrchu
kůže. Toto je přirozené zrání kůže, které ukazuje, že se jedná o přírodní produkt.
361
09 Údržba a servis
09
Péče o vozidlo
Pro dosažení nejlepších výsledků společnost
Volvo doporučuje provádět čištění a nanesení
ochranného krému jednou až čtyřikrát za rok (v
případě potřeby i častěji). Přípravek na ošetření
koženého čalounění si vyžádejte u svého prodejce Volvo.
DŮLEŽITÉ
•
•
Po některých barevných oděvech (např.
po džínách nebo oblečení ze semiše)
mohou zůstat na čalounění skvrny.
Nikdy nepoužívejte silná rozpouštědla.
Tyto výrobky by mohly poškodit čalounění z textilu, koženky nebo kůže.
Pokyny pro umývání koženého čalounění
Ochranné ošetření koženého čalounění
1. Nalijte malé množství ochranného krému
na plstěný hadr a natřete tenkou vrstvu
krému jemnými krouživými pohyby na kůži.
2. Nechte kůži před použitím 20 minut
vyschnout.
Kůže byla nyní opatřena ochranou proti
skvrnám a UV záření.
Návod na mytí koženého volantu
• Pomocí navlhčené houby a neutrálního
mýdla odstraňte prach a nečistoty.
• Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývejte
kožený volant ochranným potahem z plastu.
• Používejte přírodní oleje. Pro dosažení
optimálních výsledků doporučujeme používat prostředky Volvo určené k ošetření
kůže.
1. Nalijte čisticí prostředek na kůži na vlhkou
houbu a vytlačte z ní hustou pěnu.
2. Odstraňte nečistoty jemnými kruhovými
pohyby.
3. Dotýkejte se houbou přesně znečištěného
místa. Nechte houbu odsát skvrnu. Neotírejte povrch.
4. Povrch odsajte měkkým papírem nebo
hadrem a nechte kůži dokonale vyschnout.
Pokud jsou na volantu skvrny:
Skupina 1 (inkoust, víno, kafe, mléko, pot
a krev)
–
Použijte měkký hadřík nebo houbu. Namíchejte 5 % roztok čpavku (V případě skvrn
od krve použijte roztok 2 dl vody a 25
g soli.)
Skupina 2 (tuky, olej, omáčky a čokoláda)
1. Stejný postup jako u skupiny 1.
362
2. Leštěte absorpčním papírem nebo
hadříkem.
Skupina 3 (suché nečistoty, prach)
1. K odstranění nečistot použijte měkký kartáč.
2. Stejný postup jako u skupiny 1.
Odstraňování skvrn z plastových,
kovových a dřevěných dílů
Pro čištění dílů a povrchu v interiéru doporučujeme kousek tkaniny nebo utěrku z mikrovlákna, mírně navlhčené vodou. K dostání jsou
u dealerů vozů Volvo.
Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte.
Nikdy nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn. Na obtížně odstranitelné skvrny
můžete použít speciální čisticí prostředek,
který můžete zakoupit u prodejců vozů Volvo.
Čistění bezpečnostních pásů
Používejte vodu a jemný čisticí prostředek.
Speciální čisticí prostředky na textilie si můžete
zakoupit u dealera vozů Volvo. Ujistěte se před
navinutím, že pásy jsou suché.
09 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Drobné opravy poškozeného laku
Kód laku
Lak je důležitou součástí protikorozní ochrany,
a proto jej pravidelně kontrolujte. Poškození
laku vyžaduje okamžitou opravu, aby nezačala
koroze. Nejběžnějšími typy poškození laku jsou
například poškození od kamínků, škrábance
a šmouhy na blatnících, dveřích a náraznících.
09
Opravte drobné poškození laku jako
např. škrábance a škody způsobené
úlomky kamene
Materiály
• základní nátěr1 - např. pro lakované nára• základní vrstva a průhledná vrstva - je
dostupná ve spreji nebo jako korekční
tyčinka/tužka2
• zakrývací páska
• jemný brusný papír1.
Číslo odstínu laku
Je důležité použít správný odstín laku. Umístění štítku, viz strana 368.
G021832
zníky z plastu je k dispozici speciální
základní nátěr s adhezivní složkou ve spreji
Povrch musí být před započetím práce čistý
a suchý, teplota okolí musí být minimálně
15 °C.
1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené
místo. Potom pásku odlepte a odstraňte
tak zbytky laku.
Pokud se poškození dostane dolů na kov,
je vhodné použít základní nátěr. V případě
poškození povrchu z plastu by se měl použít základní nátěr s adhezními účinky výsledky budou příznivější. Nastříkejte
1
2
V případě potřeby.
Dodržujte pokyny přiložené k balení korekční tyčinky/tužky.
``
363
09 Údržba a servis
09
Péče o vozidlo
nátěr na víčko spreje a potřete tenkou
vrstvou.
2. Před lakováním můžete v případě potřeby
lokálně vyleštit jemným lešticím přípravkem (např. u nerovnoměrných hran).
Povrch se důkladně vyčistí a nechá
vyschnout.
3. Promíchejte základový nátěr a aplikujte jej
jemným štětcem nebo zápalkou atd. Jakmile základní nátěr uschne, naneste
základní vrstvu a průhlednou vrstvu.
4. Při opravě škrábanců postupujte výše uvedeným postupem, navíc můžete ještě použít lepicí pásku, kterou ochráníte nepoškozený lak.
POZNÁMKA
Pokud kamínek nepronikl na podklad
a vrstva laku je nepoškozena, co nejdříve
vyčistěte povrch a naneste základní vrstvu
a průhledný lak.
364
09 Údržba a servis
09
365
Typová označení...................................................................................
Rozměry a hmotnosti............................................................................
Technické údaje motoru.......................................................................
Motorový olej........................................................................................
Kapaliny a maziva.................................................................................
Palivo....................................................................................................
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak .......................................................
Elektrický systém..................................................................................
Typové schválení..................................................................................
Symboly na displeji...............................................................................
366
368
370
373
374
376
378
380
381
382
394
TECHNICKÉ ÚDAJE
10 Technické údaje
Typová označení
Umístění štítku
10
368
10 Technické údaje
Typová označení
Pokud znáte označení typu vozu, identifikační
číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty s autorizovaným dealerem Volvo ohledně
vozu a při objednávání náhradních dílů a příslušenství.
Typové označení vozu, identifikační číslo
vozu (VIN), maximální dovolená zatížení,
číslo barevného odstínu karosérie a čalounění a homologační číslo. Štítek je vidět,
když se otevřou pravé zadní dveře.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Příručce pro uživatele nejsou přesnými kopiemi nálepek, které
se používají ve voze. Účelem je ukázat
přibližný vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo
najdete na příslušných nálepkách pro váš
vůz.
10
Štítek pro klimatizaci.
Štítek pro nezávislé topení.
Kód motoru a sériové číslo motoru.
Štítek s údaji o motorovém oleji.
Typové označení a výrobní číslo převodovky.
manuální převodovka
automatická převodovka
Identifikační číslo vozu (VIN Vehicle Identification Number)
Další informace o vozidle jsou uvedeny v registrační dokumentaci.
369
10 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Rozměry
10
Rozměry
A
370
Rozvor
B
Délka
C
Ložná délka, podlaha, sklopené zadní sedadlo
D
Ložná délka, podlaha
E
Výška
F
Ložná výška
mm
2647
G
Rozměry
mm
Rozchod, vpředu
1546A
K
1551B
4369
L
1559C
1508
H
Rozchod, vzadu
1536A
684
1541B
1445
1549C
532
I
Ložná šířka, podlaha
J
Šířka
960
1802
A
B
C
Rozměry
mm
Šířka včetně vnějších zpětných
zrcátek
2041
Šířka včetně sklopených vnějších zpětných zrcátek
1857
Odchylka 46 mm.
Odchylka 50 mm.
Odchylka 52,5 mm.
10 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Hmotnosti
Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje řidiče,
palivovou nádrž natankovanou z 90 %
a všechny provozní kapaliny.
VAROVÁNÍ
Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na míře zatížení vozidla a na rozložení nákladu.
10
Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností
cestujících, příslušenství, svislým zatížením
koule tažného zařízení (pokud je připojen
přívěs, viz tabulka na straně 372) a není
zahrnuta do pohotovostní hmotnosti.
Maximální dovolené zatížení = celková hmotnost vozidla - pohotovostní hmotnost.
POZNÁMKA
Pohotovostní hmotnost uvedená v dokladech platí pro vozidla ve standardním provedení, tedy pro vozidlo bez přídavné
výbavy a příslušenství. To znamená, že
v případě jakéhokoliv příslušenství se hmotnost vozidla sníží o hmotnost tohoto příslušenství.
Mezi příslušenství, která snižuji hmotnost
nákladu, patří výbava úrovně Kinetic/
Momentum/Summum a ostatní příslušenství jako např. tažná tyč, nosič zavazadel,
střešní box, audiosystém, přídavné světlomety, GPS, topení spalující palivo, bezpečnostní mřížka, kryt zavazadel, elektricky
ovládaná sedadla atd.
Pohotovostní hmotnost konkrétního vozidla
lze s jistotou určit zvážením.
Informace o umístění štítků, viz strana 368.
Max. celková hmotnost
Maximální hmotnost soupravy (vůz
+ přívěs)
Maximální zatížení přední nápravy
Maximální zatížení zadní nápravy
Úroveň vybavení
Max. zatížení: Viz technický průkaz.
Max. zatížení střechy: 75 kg.
371
10 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného zařízení
10
Motor
Převodovka
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
T3
Manuální, B6
1300
75
T4
Manuální, B6
1300
75
D2
Manuální, B6
1300
75
D3
Manuální, M66
1500
75
D3
Automatická, TF-80SD
1500
75
D4
Manuální, M66
1500
75
D4
Automatická, TF-80SD
1500
75
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
372
Motor
Převodovka
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
T3
Manuální, B6
650
50
T4
Manuální, B6
650
50
D2
Manuální, B6
650
50
D3
Manuální, M66
700
50
D3
Automatická, TF-80SD
750
50
D4
Manuální, M66
700
50
D4
Automatická, TF-80SD
750
50
10 Technické údaje
Technické údaje motoru
Technické údaje motoru
10
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na všech
trzích.
A
Motor
Kód
motoruA
Výkon (kW
při ot./min)
Výkon (ks
při ot./min)
Točivý moment
(Nm při ot./min)
Počet
válců
Vrtání
(mm)
Zdvih
(mm)
Zdvihový
objem
(litry)
Kompresní
poměr
T3
B4164T3
110/5700
150/5700
240/1600–4000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4
B4164T
132/5700
180/5700
240/1600–5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
D2
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T6
110/3500
150/3500
350/1500-2750
5
81,0
77,0
1,984
16,5:1
D4
D5204T4
130/3500
177/3500
400/1750-2750
5
81,0
77,0
1,984
16,5:1
Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz strana 368.
373
10 Technické údaje
Motorový olej
Ztížené provozní podmínky
10
Ztížené provozní podmínky mohou způsobit
abnormálně vysokou teplotu oleje nebo
spotřebu oleje. Dále uvádíme příklady situací
s nepříznivým vlivem na jízdu.
Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat při
dlouhých jízdách:
•
•
•
•
při jízdě s přívěsem nebo karavanem
v horských oblastech
při jízdě vysokou rychlostí
při teplotách nižších než –30 °C nebo
vyšších než +40 °C
To platí také pro jízdu na kratší vzdálenosti při
nižších teplotách.
Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní
ochranu Vašeho motoru.
Volvo doporučuje oleje Castrol.
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním syntetickým motorovým olejem. Výběr oleje byl
prováděn velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu
paliva a dopad na životní prostředí.
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít nepříznivý
vliv na životnost, chování při startování
motoru, spotřebu paliva a dopad na životní
prostředí.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
374
10 Technické údaje
Motorový olej
Specifikace motorového oleje
Motor
Kód motoruA
Doporučena kvalita oleje
Objem, včetně olejového filtru
10
(litry)
T3
B4164T3
Ověřený olej doplňovaný u výrobce: Kvalita oleje WSS-M2C925-A
přibližně 4,1
možnosti v servisu:
T4
B4164T
Specifikace oleje: ACEA A5/B5
přibližně 4,1
Viskozita: SAE 5W–30
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
D2
D4162T
Viskozita: SAE 5W-30
přibližně 3,8
Pro ztížené jízdní podmínky použijte ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
A
D3
D5204T6
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
přibližně 5,9
D4
D5204T4
Viskozita: SAE 0W-30
přibližně 5,9
Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz strana 368.
Doplňování motorového oleje, viz strana 331.
375
10 Technické údaje
Kapaliny a maziva
Chladicí kapalina
10
MotorA
Předepsaná specifikace: Chladicí kapalina
doporučená společností Volvo smíchaná
s 50 % vody1, viz obal.
MotorA
T3
(litry)
D2
D4162T
Objem
D3
D5204T6
(litry)
D4
D5204T4
10,0
8,0
A
B4164T3
7,0
T4
Objem
Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete
přečíst na motoru, viz strana 368.
B4164T
Další kapaliny a maziva
Mechanická převodovka
Objem (litry)
B6
1,6
M66
1,9
Předepsaný převodový olej
BOT 350M3
Automatická převodovka
TF-80SD
1
376
Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.
Objem (litry)
7,0
Předepsaný převodový olej
AW1
10 Technické údaje
Kapaliny a maziva
POZNÁMKA
Za běžných jízdních podmínek se převodový olej po dobu životnosti nemusí měnit.
Za nepříznivých podmínek však výměna
může být nezbytná, viz strana 374.
10
Kapalina
Systém
Brzdová kapalina
Brzdový systém
0,6
DOT 4+
Kapalina ostřikovače
Vozy s ostřikovači světlometů
5,5
Vozy bez ostřikovačů světlometů
3,2
Kapalina ostřikovače doporučená společností Volvo - s ochranou před
zamrznutím během chladného počasí a při teplotách pod bodem
mrazu.
Palivo
Objem (litry)
Předepsaná specifikace
T3, T4
přibližně. 62
Benzín: viz strana 293
D2
přibližně. 52
Motorová nafta: viz strana 294
D3, D4
přibližně. 60
Olej kompresoru
Klimatizace
0,11
Chladicí kapalina
Klimatizace
0,65 kg
Olej PAG
R134a
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R134a. Servis a opravy tohoto systému smí
provádět pouze autorizovaný servis.
377
10 Technické údaje
Palivo
Emise CO2 a spotřeba paliva
10
A
B
378
T3
158
6,8
106
4,6
125
5,4
T4
164
7,0
109
4,7
129
5,5
D2A
105
4,0
88
3,4
94
3,6
D2B
110
4,2
93
3,6
99
3,8
D3
139
5,3
100
3,8
114
4,3
D3
179
6,9
112
4,3
136
5,2
D4
139
5,3
100
3,8
114
4,3
D4
179
6,9
112
4,3
136
5,2
Verze 94 g/km CO2, max. šířka pneumatik 205.
Verze 99 g/km CO2.
10 Technické údaje
Palivo
Vysvětlení
g/km
litry/100 km
Jízda po městě
Jízda mimo město
Kombinovaná
spotřeba
Výbava a naložení vozidla zvyšují spotřebu
paliva a emise oxidu uhličitého.
• Jeďte plynule a vyvarujte se zbytečné pru-
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami
v tabulce může lišit z několika důvodů.
Například:
• Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na
• Jízdní styl řidiče.
• Pokud si zákazník objednal kola větší, než
se montují u základní verze vozu, odpor
vzroste.
• Vysoká rychlost a související vyšší odpor
vzduchu.
• Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní
situace, počasí a stav vozidla.
POZNÁMKA
Pokud chybí informace o emisích
a spotřebě, jsou uvedeny v přiloženém
doplňku.
Spotřeba paliva a emise oxidu uhličitého
Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce
vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů1,
které platí pro vozidla s vlastní hmotností
v základní verzí bez dalšího vybavení. Hmotnost vozidla se může lišit v závislosti na výbavě.
1
dké akcelerace a silného brzdění.
10
správný tlak a pravidelně kontrolujte nahuštění - pro dosažení optimálních výsledků
husťte pneumatiky na tlak ECO, viz tabulka
s tlaky vzduchu v pneumatikách na straně
380.
• Výběr pneumatik může ovlivnit spotřebu
paliva - informace o vhodných pneumatikách vám poskytne prodejce.
Další informace a rady najdete na stránkách
11 a 288.
Všeobecné informace o palivu, viz strana 293.
K výraznému zvýšení uvedené spotřeby může
vést také kombinace uvedených situací. Další
informace najdete ve předpisech, viz1.
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými
jízdními cykly1 může výrazně lišit. Z těchto
cyklů se vychází při certifikaci vozidla a vycházejí z nich také hodnoty spotřeby v tabulce.
Nezapomeňte
Tipy, jak řidič může snížit spotřebu:
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. "evropské jízdní cykly) realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU 80/1268/EEC (Euro 4), EU
Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5) a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a po hlavních cestách. V případě jízdy ve městě se začíná měřit při
startování studeného motoru. Jízda je simulována. V případě jízdy po hlavních cestách vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0-120 km/h. Jízda je simulována. - Vozidla s manuální převodovkou
se startují na 2. převodový stupeň. Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedená v tabulce, představuje v souladu s platnými požadavky kombinaci jízdy ve městě a jízdy po hlavních cestách.
Emise CO2 - výfukové plyny jsou zachycovány a počítají se emise oxidu uhličitého během dvou jízdních cyklů. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO2.
379
10 Technické údaje
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách
10
Motor
Rozměr pneumatiky
Rychlost
(km/h)
195/65 R15
T3
205/55 R16
T4
205/50 R17
D2
225/45 R17
Zatížení, 1-3 osoby
Max. zatížení
Tlak ECOA
Vpředu
Vzadu
Vpředu
Vzadu
Vpředu/vzadu
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
230
230
260
260
-
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
290
240
310
270
-
0 - 160
240
240
260
260
260
160 +
290
240
310
270
-
max. 80
420
420
420
420
-
225/40 R18
205/55 R16
205/50 R17
D3
225/45 R17
D4
225/40 R18
Rezervní pneumatika na dojezd
A
B
Ekonomická jízda.
V některých zemích se kromě jednotky SI "Pascal" používá jednotka "bar": 1 bar = 100 kPa.
POZNÁMKA
Některé motory, pneumatiky nebo jejich
kombinace nejsou vždy k dispozici na všech
trzích.
380
10 Technické údaje
Elektrický systém
Elektrický systém
Vůz je vybaven střídavým alternátorem s regulací napětí. Elektrický systém je jednopólový
a využívá podvozek a skříň motoru jako vodič.
Kapacita akumulátoru závisí na úrovni výbavy
vozidla.
DŮLEŽITÉ
Pokud se baterie mění, musíte ji vyměnit za
baterii se stejnou kapacitou startování studeného motoru a se stejnou rezervní kapacitou, jakou má původní baterie (viz štítek na
baterii).
10
Akumulátor
Motor
Proud při studeném startu,
Rezervní kapacita
CCA -Proud při studeném startu (A)
(minuty)
Benzín
12
520–800
100–160
Motorová nafta
12
700–800
135–160
12
760A
135
Benzin / motorová nafta s funkcí Start/Stop
A
Napětí (V)
Typ akumulátoru AGM (Absorbed Glass Mat) se musí používat ve vozech s funkcí Start/Stop.
POZNÁMKA
•
Nádoba na těleso baterie by měla odpovídat rozměrům původní baterie.
•
Výška baterie se liší v závislosti na velikosti baterie.
Eco Start/Stop DRIVe*
Pro informace o akumulátorech ve vozech
s Eco Start/Stop DRIVe viz viz strana 347.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
381
10 Technické údaje
Typové schválení
10
Systém dálkového ovladače s klíčem
Země
Systém zamykání, standardní
Čína
Země
Systém radaru
Země
Singapur
EU, Čína
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Hong Kong
Brazílie
Systém zamykání bez klíče (Keyless
drive)
Země
EU
Korea
382
10 Technické údaje
Typové schválení
BluetoothŸ
Prohlášení o shodě (Declaration of Conformity)
10
Země
Země EU:
Exportér: Japonsko
Výrobce: Alpine Electronics Inc.
Typ zařízení: Zařízení BluetoothŸ
Další informace najdete na stránce http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing
``
383
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
10
384
Česká
republika:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento BluetoothŸ Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dánsko:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr BluetoothŸ Module overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Německo
:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät BluetoothŸ Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
Estonsko:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme BluetoothŸ Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
UK
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this BluetoothŸ Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Španělsko:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el BluetoothŸ Module cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Řecko:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ BluetoothŸ Module ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Francie:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil BluetoothŸ Module est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Itálie:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo BluetoothŸ Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lotyšsko:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka BluetoothŸ Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litva:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis BluetoothŸ Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Nizozemí:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel BluetoothŸ Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan BluetoothŸ Module jikkonforma mal-ĘtiĒijiet essenzjali u ma provvedimenti oĘrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Maďarsko:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a BluetoothŸ Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
10
``
385
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
10
386
Polsko:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że BluetoothŸ Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalsko:
Alpine Electronics, Inc. declara que este BluetoothŸ Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovinsko:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta BluetoothŸ Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovensko:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že BluetoothŸ Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Finsko:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että BluetoothŸ Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Švédsko:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna BluetoothŸ Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Alpine Electronics, Inc. hereby certifies that this BluetoothŸ Module conforms to the essential characteristic requirements and other
relevant regulations of directive 1999/5/EC.
Norsko:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret BluetoothŸ Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
Čína:
㄀कϝᴵǂ䖯ষ੠⫳ѻॖଚ೼݊ѻકⱘ䇈ᯢк៪Փ⫼᠟‫ݠ‬Ёˈᑨߞॄϟ䗄᳝݇‫ݙ‬ᆍ˖
10
ᷛᯢ䰘ӊЁ᠔㾘ᅮⱘᡔᴃᣛᷛ੠Փ⫼㣗ೈˈ䇈ᯢ᠔᳝᥻ࠊǃ䇗ᭈঞᓔ݇ㄝՓ⫼ᮍ⊩˗
ƵՓ⫼乥⥛˖*+]
Ƶㄝᬜܼ৥䕤ᇘࡳ⥛ (,53 ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨P:៪싨G%Pǂķ
Ƶ᳔໻ࡳ⥛䈅ᆚᑺ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨G%P0+] (,53 ķ
Ƶ䕑乥ᆍ䰤˖SSP
Ƶᴖᬷথᇘ 䕤ᇘ ࡳ⥛ ᇍᑨ䕑⊶f ‫ֵס‬䘧ᏺᆑҹ໪ ˖
•
•
•
•
•
싨G%PN+] 0+]
싨G%PN+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] ݊ᅗ *+]
ϡᕫ᪙㞾᳈ᬍথᇘ乥⥛ǃࡴ໻থᇘࡳ⥛ ࣙᣀ乱໪ࡴ㺙ᇘ乥ࡳ⥛ᬒ໻఼ ˈϡᕫ᪙㞾໪᥹໽㒓៪ᬍ⫼݊ᅗথᇘ໽㒓˗
Փ⫼ᯊϡᕫᇍ৘⾡ড়⊩ⱘ᮴㒓⬉䗮ֵϮࡵѻ⫳᳝ᆇᑆᡄ˗ϔᮺথ⦄᳝ᑆᡄ⦄䈵ᯊˈᑨゟे‫ذ‬ℶՓ⫼ˈᑊ䞛প᥾ᮑ⍜䰸ᑆᡄৢᮍৃ㒻㓁
Փ⫼˗
Փ⫼ᖂࡳ⥛᮴㒓⬉䆒໛ˈᖙ乏ᖡফ৘⾡᮴㒓⬉Ϯࡵⱘᑆᡄ៪ᎹϮǃ⾥ᄺঞए⭫ᑨ⫼䆒໛ⱘ䕤ᇘᑆᡄ˗
ϡᕫ೼亲ᴎ੠ᴎഎ䰘䖥Փ⫼DŽ
``
387
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
10
Tchajwan:
‫܅‬㧤෷ሽंᘿ୴ࢤሽᖲጥ෻䏺ऄรԼ㦕
รԼԲය
ᆖী‫ڤ‬ᎁᢞ‫ٽ‬௑հ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲΔॺᆖ๺‫ױ‬Δֆ‫׹‬Ε೸ᇆࢨࠌ‫݁ृش‬լ൓ᖐ۞!᧢‫ޓ‬᙮෷Ε‫ף‬Օ‫פ‬෷ࢨ᧢‫଺ޓ‬๻ૠհ௽ࢤ֗‫פ‬౨Ζ
รԼ؄ය
‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲհࠌ‫ش‬լ൓ᐙ᥼ଆ౰‫ڜ‬٤֗եឫ‫ٽ‬ऄຏॾΙᆖ࿇෼‫ڶ‬եឫ෼ွழΔ!ᚨ‫ܛم‬ೖ‫ش‬Δࠀ‫ޏ‬࿳۟ྤեឫழֱ൓ᤉᥛࠌ‫ش‬Ζছႈ
‫ٽ‬ऄຏॾΔਐࠉሽॾऄ๵ࡳ!‫܂‬ᄐհྤᒵሽຏॾΖ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲႊ‫ٽ࠹ݴ‬ऄຏॾࢨՠᄐΕઝᖂ֗᠔᛭‫ش‬ሽं!ᘿ୴ࢤሽᖲ๻ໂհեឫΖ
CCAB10LP0230T7
388
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
Jižní
Korea:
⭧㟓#⭠‿
10
Volvo Car Korea
㐔㷡㣄G䂈☐aGuY\TphtYXWX}
㥐䖼G⮹aGi“œŒ›––›Ghœ‹–GuˆŽˆ›–•Gyˆ‹–
⯜⒬G⮹aGphtYUX
㇤G⇔㬐aGtˆ™ŠVYWXW
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
ါཨ#⭠‿
Volvo Car Korea
⸰⸨㣄┍㵜䂈⫠㙸
㉐㟬㐐G㟝㇤ẠG䚐⇜ Y ┍G^Y]TX^ZG⸰⸨⾀♝G[ 㽩
⸰⸨㣄┍㵜GḔᵑ㉰䉤GX\__TX^^^
http://www.volvocars.com/kr
⏷⧴⫛#ⱇ⪣⏷㢸
୔␭䚨Gⱨ㉔㉘⽸⏈G㤸䑀䝰㐔Gᴴ⏙㉥㢨G㢼㡰⳴⦐G㢬⮹㙼㤸ḰGḴ⥜═G㉐⽸㏘⏈G䚔G㍌G㛺㏩⏼␘
``
389
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
10
Singapur:
Spojené
Arabské
Emiráty:
Jordánsko:
The product that contains the Bluetooth module is approved with the following certification number.
BT module certification number: TRC/LPD/2010/4.
BT module name: IAM2.1BT PWB EU
390
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
10
Jižní
Afrika:
Uruguay:
This product contains URSEC approved transmitter [module name and model name (IAM2.1 BT PWB EU + BVJG905A, BVVE905A,
BVLV905A)]
``
391
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
10
Jamajka:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thajsko:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Nigérie:
Mexiko:
Warning
"Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma
clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario."
BluetoothŸ module installation information
Tuto desku pro modul smí instalovat pouze kvalifikovaný odborník. Tato deska se smí používat pouze u automobilových audiosystémů
značky ALPINE ELECTRONICS, INC. Je-li tato deska pro modul BluetoothŸ instalována do audiosystému ve voze, je třeba splnit
následující podmínky: 1. Jelikož "IAM2.1 BT PWB US" má své vlastní číslo FCC ID/IC a toto číslo není vidět, připevníme zvenku na
výrobek štítek. Na tomto štítku bude následující text "Obsahuje desku modulu vysílače FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101"
nebo "Obsahuje FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101". 2. "IAM2.1 BT PWB US" vyhovuje požadavkům odstavce 15.19(a)(3)
v Předpisech FCC, Část 15, Kapitola C. Součástí uživatelské příručky k výrobku je prohlášení dle 15.19 (a)(3).
COFETEL No. RCPALIA10-0353
392
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
Botswana:
10
Chorvatsko:
393
10 Technické údaje
Symboly na displeji
Všeobecné informace
10
Na displeji ve vozidle se může zobrazit celá
řada různých symbolů. Symboly jsou rozděleny na varovné, indikační a informační. Dále
uvádíme nejčastěji používané symboly společně s významem a odkazem na stránku
v manuálu, kde najdete další informace. Podrobnější informace o symbolech a zprávách,
viz strany 71 a 200.
- Červený varovný symbol se rozsvítí,
pokud byla indikována závada, která by mohla
mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Současně se na informačním displeji
zobrazí vysvětlující text.
- informační symbol se rozsvítí společně
s textem na informačním displeji, pokud
nastane problém v systémech vozidla. Žlutá
informační kontrolka se může rozsvítit také
společně s jinými kontrolkami.
394
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Symboly na displeji
Symbol
Výstražné symboly na sdruženém
přístrojovém panelu
Symbol
Význam
Strana
Nízká hladina
oleje
73
Aktivovaná
parkovací
brzda
73, 130
Aktivovaná
parkovací
brzda, alternativní symbol
73
Airbagy - SRS
17, 73
Kontrolka
zapnutí bezpečnostního
pásu
14, 73
Alternátor
nenabíjí
73
Význam
Strana
Porucha
brzdového
systému
73, 129
Varování,
bezpečnostní
režim
17, 28, 73, 118
Indikační symboly na sdruženém
přístrojovém panelu
Symbol
Význam
Strana
Porucha
systému ABL*
72, 90
Emisní systém
72
Porucha
systému ABS
72, 129
Zadní světlo do
mlhy svítí
72, 92
Stabilizační
systém, DSTC,
stabilizační
systém přívěsu*
72, 137, 306
10 Technické údaje
Symboly na displeji
Symbol
Význam
Strana
Stabilizační
systém, sportovní systém
72, 137
Žhavení motoru
(vznětové
motory)
72
Málo paliva
v palivové nádrži
72, 224
Informace, čtěte
text na displeji
Informační symboly na sdruženém
přístrojovém panelu
Symbol
Symbol
Význam
Strana
Adaptivní tempomat*
147
Tempomat*
143
Radarový snímač*
154,
158, 171
Start/Stop*, adaptivní tempomat*
125, 154
Omezovač rychlosti
141
10
Význam
Strana
Dálkové světlomety
bez automatického
tlumení - AHB*
89
Kamerový snímač*
89
Adaptivní tempomat*
154
72
Dálková světla
zapnutá
72, 88
Adaptivní tempomat*
147,
148, 154
72
Ukazatelé směru
vpravo
72
Adaptivní tempomat*, sledování
vzdálenosti*
(Distance Alert)
148, 156
Ukazatelé směru
vlevo
154
Kamerový snímač*,
laserový senzor *
DRIVe - Start/
Stop*, automatické vypnutí
motoru
72, 122
Adaptivní tempomat*
163,
171,
176, 181
Adaptivní tempomat*
147
Automatická aktivace brzd*, sledování vzdálenosti*
(Distance Alert), City
SafetyTM, systém
varování před kolizí*
158,
163, 171
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
395
10 Technické údaje
Symboly na displeji
Význam
Strana
Nezávislé palivové
topení*
224
Systém ABL*
90
Symbol
Význam
Strana
Systém Driver Alert*,
Lane Keeping Aid*
181
Systém Driver Alert*,
Čas na přestávku
174,
176, 181
Indikace zařazeného
převodového
stupně, mechanická
převodovka
114
Polohy převodových
stupňů automatické
převodovky
115
Registrované informace o rychlosti*
139
Měření hladiny oleje
333
G025102
10
Symbol
Dvířka hrdla palivové
nádrže, pravá strana
291
Vybitá baterie
224
Park Assist Pilot PAP*
396
189
Dešťový senzor*
98
Lane Keeping Aid*
180
Systém Driver Alert*
176
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Informační symboly na displeji stropní
konzoly
Symbol
Význam
Strana
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního
pásu
16
Airbag, sedadlo
spolujezdce, aktivovaný
21
Airbag, sedadlo
spolujezdce, deaktivovaný
21
10 Technické údaje
10
397
11 Abecední seznam
A
ACC - Adaptivní tempomat..................... 145
11
Adaptivní tempomat................................ 145
radarový snímač................................. 151
zjišťování závad.................................. 153
Airbag
aktivace/deaktivace, PACOS................ 20
strana řidiče a spolujezdce................... 18
vypnutí pomocí klíče............................. 20
AIRBAG ..................................................... 18
Airbagy SIPS.............................................. 22
Aktivní kontrola stáčení vozidla............... 136
Aktivní parkovací asistent........................ 189
Aktivní světlomety (ABL)............................ 90
61
62
61
61
62
Alcolock................................................... 107
Alergeny a látky způsobující astma......... 213
Asistent při rozjezdu................................ 113
Audio
surround ............................................ 245
B
Baterie
asistent při rozjezdu............................ 113
Dálkové ovládání ............................... 285
Bezpečnostní pás
předpínače bezpečnostních pásů........ 16
zadní sedadlo....................................... 16
Bezpečnostní pásy.................................... 14
Bezpečnostní režim................................... 28
Audiosystém
funkce................................................. 245
BLIS......................................................... 193
Audio systém........................................... 240
přehled................................................ 241
Blokování páky voliče, mechanické odblokování...................................................... 117
AUTO
nastavení regulace klimatizace........... 218
Blokování zpátečky.................................. 114
Blokování páky voliče.............................. 117
Akumulátor...................................... 346, 381
dálkový ovladač PCC........................... 48
symboly na akumulátoru.................... 347
údržba................................................. 346
varovné symboly................................. 347
Automatická převodovka.........................
polohy manuálního řazení (Geartronic)
přívěs..................................................
tažení a odtah.....................................
Automatické mycí linky............................ 359
BluetoothŸ
handsfree ...........................................
média .................................................
mikrofon - vypnuto ............................
převedení hovoru do mobilu ..............
streaming audio .................................
Akustická signalizace................................. 86
Automatické uzamykání............................. 55
Boční airbagy............................................. 22
Alarm.......................................................... 61
deaktivovat........................................... 61
kontrola alarmu..................................... 45
Automatické znovuzamknutí...................... 54
Brzdová kapalina a kapalina spojky........ 335
Aktivní xenonové světlomety..................... 90
398
kontrolka alarmu...................................
omezený režim alarmu..........................
vypnutí spuštěného alarmu..................
zapnutí..................................................
zvukový signál......................................
115
116
302
307
268
265
271
271
265
Brzdové světlo........................................... 92
11 Abecední seznam
Brzdy........................................................ 128
brzdové světlo...................................... 92
brzdový systém.................................. 128
doplnění brzdové kapaliny.................. 335
kontrolky na sdruženém přístrojovém
panelu................................................. 129
nouzová brzdová světla........................ 92
Nouzový brzdový asistent, EBA ........ 128
parkovací brzda.................................. 130
protiblokovací brzdový systém, ABS,
Anti-lock Braking System (ABS)......... 128
C
Chybové zprávy
Adaptivní tempomat...........................
LKA.....................................................
sledování bdělosti řidiče.....................
viz Zprávy a kontrolky.........................
154
181
176
154
Chybové zprávy v systému sledování
vzdálenosti............................................... 158
Dálkové ovládání .................................... 284
výměna baterie .................................. 285
Čalounění vozu........................................ 361
Dálkové ovládání, HomeLinkŸ
programovatelné ................................ 131
Časový spínač......................................... 220
Celková hmotnost vozu........................... 371
Čelní sklo s teplo odrážející vrstvou........ 101
City Safety™............................................ 159
Čepel klíče................................................. 46
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 213
CZIP (Clean Zone Interior Package)........ 213
Čerpání paliva
klapka plnicí trubky palivové nádrže,
zamykání............................................... 57
krytka palivové nádrže........................ 291
Chladicí soustava.................................... 288
Číslo odstínu, lak..................................... 363
Chybová hlášení u systému BLIS............ 195
11
DAB Rádio............................................... 254
Č
CD ........................................................... 258
Chladivo................................................... 336
D
Dálková/tlumená světla, viz Osvětlení....... 87
Čelní sklo
Topení......................................... 104, 219
Cyklovač stěračů....................................... 98
mytí vozidla......................................... 359
ráfky.................................................... 360
Čistění
automatické mycí linky....................... 359
bezpečnostní pásy.............................. 362
čalounění............................................ 361
Dálkové světlomety, automatická aktivace 89
Dálkový ovladač s klíčem..........................
dosah....................................................
funkce...................................................
odnímatelná čepel klíče........................
výměna baterie.....................................
42
45
44
46
48
Denní počítadlo kilometrů.......................... 75
Denní světla............................................... 88
Dešťový senzor.......................................... 98
Detekce tunelů........................................... 90
Děti............................................................ 31
bezpečnost........................................... 31
dětské pojistky...................................... 36
399
11 Abecední seznam
dětské sedačky a boční airbagy........... 22
umístění ve voze................................... 31
Držák tašky ............................................. 297
Dětská sedačka......................................... 31
DVD ......................................................... 258
DSTC, viz také Systém regulace stability 137
11
31
33
39
36
Diagnostika závad
Adaptivní tempomat........................... 153
Distribuce vzduchu.......................... 213, 221
Dolby Surround Pro Logic II.................... 240
ECC, elektronicky řízená klimatizace....... 215
Eco Start/Stop DRIVe.............................. 122
Funkce poplach......................................... 44
Elektrická zásuvka................................... 236
přední sedadlo.................................... 236
zavazadlový prostor............................ 298
Funkce „deadlock“.................................... 58
Elektrické ovládání oken.......................... 101
Elektricky ovládané sedadlo...................... 82
Emise oxidu uhličitého............................. 295
ETC, elektronická regulace teploty ......... 216
Doporučení během jízdy.......................... 288
Externí vstup signálu....................... 241, 262
Druh benzínu............................................ 293
FSC, štítky týkající se životního prostředí.. 11
Ekonomická jízda..................................... 288
Doporučené dětské sedačky, tabulka....... 33
Doprovodné osvětlení při příchodu..... 44, 95
FILTR SAZÍ PLNÝ.................................... 295
Funkce Deadlock
deaktivace............................................ 58
dočasné vypnutí................................... 58
Doplňování paliva.............................. 57, 291
doplňování paliva................................ 291
dvířka hrdla palivové nádrže, manuální
otevírání.............................................. 291
Doprovodné osvětlení při odchodu........... 94
400
Filtr sazí.................................................... 295
E
EcoGuide................................................. 120
36
Filtr klimatizace........................................ 212
Filtr kouřových částic vznětových motorů 295
Dětské pojistky.......................................... 60
Dětské sedačky.........................................
doporučené..........................................
horní upevňovací body pro dětské
sedačky................................................
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX...................................................
velikostní třídy pro dětské sedačky se
systémem upevnění ISOFIX.................
F
Elektronická měrka.................................. 333
Emise CO2 .............................................. 378
G
Geartronic................................................ 116
GSI - pomoc při řazení............................. 114
11 Abecední seznam
H
I
Hlasitost
telefon................................................. 271
telefon/multimediální přehrávač......... 271
vyzváněcí tón, telefon......................... 271
IAQS - Systém kvality vzduchu v interiéru 213
Kamerový snímač............................ 160, 170
Imobilizér................................................... 43
Kapalina ostřikovače, doplňování............ 344
Informace o dopravních značkách.......... 139
Kapesní parkovací asistent - PAP........... 189
Informační displeje..................................... 69
Kapota, otevření...................................... 330
Informační tlačítko, PCC............................ 45
Katalyzátor............................................... 293
odtah................................................... 308
Hlasitost (Volume)
nastavení............................................ 245
prostorový zvuk.................................. 240
Hlasitost audio ........................................ 241
kompenzace hlasitosti v závislosti na
rychlosti.............................................. 245
Hlášení u systému BLIS........................... 195
Hlavový airbag........................................... 24
Hlavový airbag - IC.................................... 24
Hmotnosti
pohotovostní hmotnost...................... 371
Hodiny, nastavení...................................... 75
HomeLinkŸ .............................................. 131
Houkačka................................................... 86
Hovory
obsluha............................................... 270
příchozí............................................... 270
K
iPodŸ, připojení....................................... 262
11
Keyless drive...................................... 50, 111
Klávesnice na volantu........ 86, 143, 204, 241
J
Jízda........................................................
chladicí soustava................................
s otevřenými dveřmi zavazadlového
prostoru..............................................
s přívěsem..........................................
Klíč............................................................. 42
288
288
289
301
Jízda s přívěsem
přípustná celková hmotnost přívěsu. . 371
zatížení koule tažného zařízení........... 371
Jízda ve vodě........................................... 288
Klíče zapalování......................................... 79
Klimatizace.............................................. 219
oprava................................................. 336
všeobecné informace......................... 212
Klimatizace, AC....................................... 219
Koberce................................................... 236
Kód barvy, lak.......................................... 363
Kola
montáž................................................
ráfky....................................................
rezervní kolo.......................................
sněhové řetězy....................................
výměna...............................................
318
313
316
314
316
Kola a pneumatiky................................... 312
401
11 Abecední seznam
Komfort v prostoru pro cestující.............. 234
Laserový senzor....................................... 162
Kompas................................................... 106
kalibrace............................................. 106
Lékárnička............................................... 321
Kondenzace vody ve světlometech......... 359
Lišty stěračů............................................
čistění.................................................
servisní poloha....................................
výměna...............................................
výměna, zadní okno............................
Kontrola a doplňování chladicí kapaliny. . 334
11
Kontrola hladiny motorového oleje.......... 331
Kontrolky
symboly kontrolek................................ 71
výstražné symboly................................ 71
Leštění..................................................... 360
343
344
343
343
344
LKA - Lane keeping assistant.................. 178
Kontrolky, PCC.......................................... 45
Kontrolky a zprávy na displeji
sledování bdělosti řidiče..................... 176
Sledování vzdálenosti......................... 158
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd...................... 163, 171
M
Kontrolky ovládání..................................... 71
Max. zatížení střechy .............................. 371
Kožené čalounění, pokyny pro mytí......... 361
Manuální převodovka.............................. 114
GSI - pomoc při řazení....................... 114
tažení a odtah..................................... 307
Mazadla................................................... 376
Mazadla, objemy..................................... 376
L
Média, BluetoothŸ ................................... 265
Lak
kód barvy............................................ 363
poškození a drobné opravy................ 363
Menu a hlášení......................................... 200
Lane keeping assistant - LKA.................. 178
402
Menu/funkce............................................ 205
Měřáky
palivoměr.............................................. 70
rychloměr.............................................. 70
tachometr............................................. 70
Mikrofon................................................... 268
Mobilní telefon
handsfree............................................
ovládání hlasem..................................
připojit.................................................
zaregistrujte telefon............................
268
277
269
269
Motor
přehřátí............................................... 301
startování............................................ 111
Motorová nafta........................................ 294
Motorový olej................................... 331, 374
filtr....................................................... 331
objemy................................................ 374
třída oleje............................................ 374
ztížené jízdní podmínky...................... 374
Motorový prostor
chladicí kapalina................................. 334
olej...................................................... 331
přehled................................................ 331
MY CAR................................................... 203
Mytí vozidla.............................................. 359
11 Abecední seznam
N
O
Nakládání
náklad na střeše................................. 296
úchyty................................................. 297
zavazadlový prostor............................ 296
Obrysová světla......................................... 91
Náladové osvětlení.................................... 94
Odstranění námrazy................................. 219
Odemykání
zevnitř................................................... 55
zvenku.................................................. 54
Náraz, viz Nehoda...................................... 28
Odtah....................................................... 309
Nastavení časového intervalu.................. 156
Ochrana chodců...................................... 165
Nastavení projekce světlometů................. 95
halogenový světlomet........................... 95
Ochrana proti korozi................................ 361
Nastavení volantu...................................... 86
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka......................................... 101
Navigace menu, Infotainment ................. 243
Olej, viz také motorový olej...................... 374
Nezávislé topení.......................................
akumulátor a palivo............................
nastavení času....................................
parkování ve svahu.............................
Omezovač rychlosti................................. 141
223
223
225
223
Nízká hladina oleje................................... 331
Nouzová oprava defektu.......................... 322
Nožní brzda.............................................. 128
Opěradlo.................................................... 81
přední sedadlo, snížení......................... 81
Opěradlo zadního sedadla, sklopení......... 84
opěrka hlavy
přední sedadlo...................................... 81
Opěrka hlavy
prostřední sedadlo, zadní..................... 83
spuštění................................................ 84
Ostřikovač
kapalina do ostřikovače, doplnění...... 344
Ostřikovače
čelní sklo............................................... 99
zadní okno............................................ 99
Ostřikování čelního okna........................... 99
Osvětlení.................................................. 337
aktivní xenonové světlomety................ 90
automatické osvětlení, prostor pro
cestující................................................. 94
dálková/potkávací světla...................... 87
denní světla........................................... 88
detekce tunelů...................................... 90
doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu.......................................... 44, 95
doprovodné osvětlení při odchodu....... 94
obrysová/parkovací světla.................... 91
osvětlení displeje.................................. 87
osvětlení přístrojů................................. 87
ovládání................................................ 93
ovládání sklonu světlometů.................. 87
v prostoru pro cestující......................... 93
zadní světlo do mlhy............................. 92
žárovky, technické údaje.................... 342
11
Osvětlení, výměna žárovky...................... 337
dálkové světlomety (vozidla s aktivními
xenonovými světlomety)..................... 339
dálkové světlomety (vozidla s halogenovými světly)..................................... 339
403
11 Abecední seznam
11
denní světla......................................... 340
držák žárovky vzadu: směrová světla,
brzdová světla a couvací světla.......... 341
obrysová světla, přední...................... 340
potkávací světlomety (vozidla s halogenovými světly)..................................... 338
poziční/parkovací světla..................... 340
směrová světla, přední....................... 339
toaletní zrcátko................................... 342
zadní mlhová světla............................ 341
Osvětlení displeje....................................... 87
Ovládání sklonu světlometů....................... 87
P
PACOS....................................................... 20
PACOS, vypínač........................................ 20
Péče o vozidlo, kožené čalounění........... 361
Pneumatiky
indikátory opotřebení vzorku pneumatik........................................................
jízdní charakteristiky...........................
oprava defektu pneumatiky................
rychlostní kategorie............................
směr otáčení.......................................
technické údaje..................................
tlak......................................................
údržba.................................................
zimní pneumatiky................................
313
312
322
315
312
314
320
312
314
Osvětlení prostoru pro cestující
automaticky.......................................... 94
Osvětlení přístrojové desky........................ 87
Palubní počítač........................................ 229
Pojistková skříňka.................................... 350
Osvětlení přístrojů, viz Osvětlení................ 87
Paměťová funkce v sedadlech.................. 82
Otevření všech oken.......................... 55, 212
PAP = aktivní parkovací asistent............. 189
Ovládací prvky, světla................................ 87
Parkovací asistent................................... 183
čidla parkovacího asistenta................ 185
Pojistky....................................................
motorový prostor................................
pod pravým předním sedadlem..........
pod schránkou v přístrojové desce....
všeobecné informace.........................
výměna...............................................
ovládání
středová konzola ............................... 241
293
294
378
320
Péče o vozidlo......................................... 359
Palivo.......................................................
palivový filtr.........................................
spotřeba paliva...................................
úspora paliva......................................
Osvětlení interiéru, viz Osvětlení................ 93
404
Ovládání klimatizace................................ 212
čidla.................................................... 212
všeobecné informace......................... 212
Parkovací brzda....................................... 130
Pohotovostní hmotnost........................... 371
350
351
357
354
350
350
Ovládání
středová konzola................................ 203
Parkovací kamera.................................... 186
Police za zadními sedadly....................... 300
Pasivní start (pasivní režim)............... 50, 111
Polohy klíče............................................... 79
ovládání hlasem, mobilní telefon............. 277
PCC - Personal Car Communicator
dosah.............................................. 45, 46
funkce................................................... 44
Polohy manuálního řazení (Geartronic).... 116
Poranění krční páteře, WHIPS................... 25
Posilovač řízení, proměnný účinek.......... 233
11 Abecední seznam
Potvrzení uzamknutí ................................. 42
Pouzdro s výbavou pro první pomoc ..... 321
Projekce světlometů, nastavení................. 95
Přívěs.......................................................
jízda s přívěsem..................................
kabel...................................................
rozvlnění.............................................
301
301
301
306
Prostorový zvuk............................... 240, 245
Provozní kapaliny a oleje......................... 376
Přední sedadlo
opěrka hlavy......................................... 81
Rezervní kolo........................................... 316
Ř
Prostor pro cestující................................. 234
Provozní kapaliny, objemy....................... 376
Resetování vnějších zpětných zrcátek..... 104
Q
Queue Assist............................................ 150
Queue Assistant....................................... 150
11
Řízení prokluzu........................................ 136
Řízení teploty........................................... 218
Řízení trakce při zatáčení ........................ 136
Řízení vlečného momentu motoru .......... 136
přehrávač ................................................ 258
Přehřátí.................................................... 301
Převodovka.............................................. 114
automatická........................................ 115
manuálně............................................ 114
Převodovka Powershift.................... 118, 307
Přídavné topení........................................ 227
Přídavné topení (vznětové motory).......... 227
Připomenutí k připoutání bezpečnostními
pásy........................................................... 16
Přípustná celková hmotnost přívěsu....... 371
R
Radarový snímač..................................... 145
omezení.............................................. 151
Rádio ...................................................... 250
AM/FM ............................................... 250
DAB ................................................... 254
Ráfky
čistění................................................. 360
Recirkulace.............................................. 220
Regulace prokluzu .................................. 136
Přístroj, přehled
levostranné řízení.................................. 66
pravostranné řízení............................... 68
Reléová/pojistková skříňka: viz Pojistky. . 350
Přístroje a ovládací prvky........................... 66
Resetování elektricky ovládaných oken... 103
Regulace trakce....................................... 136
S
Sdružený přístrojový panel................ 69, 200
Sedadla...................................................... 81
elektricky ovládané sedadlo................. 82
opěrka hlavy, vzadu.............................. 83
sklopení opěradla předního sedadla.... 81
sklopení opěradla zadního sedadla...... 84
vyhřívání.............................................. 217
Sedadlo, viz Sedadla................................. 81
Sensus....................................................... 77
Servisní poloha........................................ 343
Servisní program...................................... 330
405
11 Abecední seznam
Seřízení projekce světlometů
Aktivní světlomety ................................ 95
Schránka v přístrojové desce.................. 236
zamykání............................................... 56
Síla vyvíjená při řízení, viz Posilovač řízení 233
11
Skla
vrstvená/zesílená................................ 101
Skleněná střecha, žaluziová roleta.......... 105
Sklopná, elektricky ovládaná vnější zpětná
zrcátka..................................................... 104
Skvrny...................................................... 361
Sledování bdělosti řidiče.......................... 174
Slepý úhel (BLIS)...................................... 194
Spínače světel........................................... 87
Stabilizace přívěsu .......................... 136, 306
Stabilizační systém.................................. 136
Statistika trasy......................................... 232
Stěrače a ostřikovače................................ 98
Symboly................................................... 137
Symboly a zprávy
Adaptivní tempomat........................... 154
LKA..................................................... 181
Systém airbagů ......................................... 17
Systém dálkového ovládání, typové schválení........................................................... 382
Systém Infotainment ...............................
menu ..................................................
ovládání hlasem..................................
přehled ...............................................
tlačítka volby zdroje ...........................
240
243
277
241
241
Systém kvality vzduchu, IAQS ................ 220
Systém menu MY CAR............................ 203
Systém regulace stability a trakce........... 136
Systém sledování bdělosti řidiče............. 173
Systém varování před srážkou
radarový snímač................. 151, 159, 165
Š
Škrábance a drobná poškození způsobená
kamínky.................................................... 363
Štítky........................................................ 368
Štítky týkající se životního prostředí, FSC,
uživatelská příručka................................... 11
T
Tažení vozu.............................................. 307
tažné oko............................................ 308
Tažná koule, viz Tažně zařízení............... 302
Tažné oko................................................ 308
Tažné zařízení..........................................
demontovatelné, demontáž ...............
demontovatelné, připojení .................
technické údaje..................................
302
305
304
303
Těhotné ženy, bezpečnostní pás............... 15
Stěrače čelního okna................................. 98
dešťový senzor..................................... 98
Technické údaje motoru.......................... 373
Středová konzola..................................... 203
268
277
270
271
Světla, viz Osvětlení................................. 337
Světla do mlhy
vzadu.................................................... 92
406
Světlomety............................................... 337
Telefon
handsfree............................................
ovládání hlasem..................................
příchozí hovory...................................
přijetí hovoru.......................................
11 Abecední seznam
připojit.................................................
telefonní seznam.................................
telefonní seznam, zkratka...................
volání..................................................
zaregistrujte telefon............................
269
272
272
270
269
Ú
Údržba
ochrana proti korozi............................ 361
Úložné prostory v prostoru pro cestující. 234
Tempomat............................................... 143
Teplota
skutečná teplota................................. 212
Tlak ECO.................................................. 320
Tlumič vibrací........................................... 302
Toaletní zrcátko................................. 94, 236
Topení v prostoru pro cestující
nezávislé topení.................................. 223
U
TV............................................................. 281
Typové označení...................................... 368
Typové schválení, systém dálkového ovládání.......................................................... 382
73
73
73
73
73
73
73
Ukazatele směru........................................ 92
Varovný symbol, systém airbagů............... 17
USB, připojení.......................................... 262
Ventilace.................................................. 213
Uživatelská příručka, štítky týkající se
životního prostředí..................................... 11
Ventilační otvory...................................... 214
11
Ventilátor.................................................. 217
Vnější rozměry......................................... 370
Transpondér............................................ 101
TSA - stabilizace přívěsu ................ 136, 306
Varovné kontrolky
Airbagy - SRS.......................................
alternátor nedobíjí.................................
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu......................................................
nízký tlak oleje......................................
varování................................................
zabrzděná parkovací brzda..................
závada v brzdovém systému................
V
Vnější zpětná zrcátka............................... 103
Varování ke vzdálenosti........................... 156
Vnitřní a vnější zpětná zrcátka
vyhřívání.............................................. 104
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd*.......................................... 165
Vnitřní zpětné zrcátko.............................. 105
automatická změna odrazivosti.......... 105
Varování před srážkou..................... 165, 166
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
dveře................................................... 103
elektricky sklopná zrcátka.................. 104
interiér................................................. 105
kompas............................................... 106
Varovná kontrolka
adaptivní tempomat............................ 145
systém regulace stability a trakce...... 136
systém varování před srážkou............ 167
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva.......... 101
407
11 Abecední seznam
Vodu odpuzující povrch, čistění............... 360
11
Vysokotlaké ostřikování světlometů.......... 99
Volání....................................................... 270
Výstražná funkce ukazatelů směru............ 92
Volant......................................................... 86
klávesnice..................... 86, 143, 204, 241
klávesnice, adaptivní tempomat......... 147
nastavení volantu.................................. 86
Výstražné kontrolky................................... 71
Výstražný trojúhelník................................ 321
Výstražný zvuk
systém varování před srážkou............ 167
W
WHIPS
dětská sedačka/podkládací sedák....... 25
poranění krční páteře............................ 25
Zamykání/odemykání
zadní dveře........................................... 56
zevnitř vozidla....................................... 54
Voskování................................................ 360
Vrstvená skla........................................... 101
Vstup AUX....................................... 241, 262
Výbava pro případ nouze
výstražný trojúhelník........................... 321
Vyhřívání..................................................
sedadla...............................................
vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka................................................
zadní okno..........................................
218
217
Z
Zadní dveře
zamykání/odemykání............................ 56
Vyhřívání bloku motoru
nezávislé topení.................................. 223
Zadní žárovky
umístění.............................................. 341
Vyhřívání zadního okna............................ 104
Zajištění nákladu (Nakládání)................... 297
Výkon....................................................... 120
Zámek řízení............................................ 112
Vysoká teplota motoru............................. 301
219
220
221
212
Zásuvka pro zapalovač cigaret................ 235
104
104
Vypnutí blokování páky voliče................. 117
Zamlžení
kondenzace vody ve světlometech.... 359
Zamlžení oken..........................................
funkce časového spínače...................
odstranění větracími otvory................
ošetření oken......................................
Volvo Sensus............................................. 77
V případě nehody...................................... 28
Zámky
automatické uzamykání........................ 54
odemykání............................................ 54
zamykání............................................... 54
Zatížení střechy, max. hmotnost ............ 371
Zatížení vozidla
všeobecně.......................................... 296
zavazadlový prostor
Police za zadními sedadly.................. 300
Síť na zavazadla.................................. 299
Zavazadlový prostor
osvětlení................................................ 94
úchyty................................................. 297
zatížení vozidla................................... 296
Zimní jízda................................................ 289
Zimní pneumatiky.................................... 314
408
11 Abecední seznam
Zjišťování závad kamerového snímače................................................ 161, 170
Zprávy a kontrolky
sledování bdělosti řidiče..................... 176
Sledování vzdálenosti......................... 158
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd...................... 163, 171
11
Zprávy a symboly
Adaptivní tempomat........................... 154
LKA..................................................... 181
Zprávy na informačním displeji................ 137
Zprávy ve sdruženém přístrojovém
panelu...................................................... 200
Ž
Žaluziová roleta pro skleněnou střechu... 105
Žárovky, viz osvětlení.............................. 337
409
11 Abecední seznam
11
410
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 $[FDI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement