Volvo S90 Twin Engine 2019 Late Uživatelská příručka

Volvo S90 Twin Engine 2019 Late Uživatelská příručka
S90
TWIN ENGINE
UŽ IV A TELSK Á PŘÍRUČK A
VÄLKOMMEN!
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších
let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl bezpečnost a pohodlí. Volvo se snaží vytvořit jedno z nejbezpečnějších vozidel na světě. Vaše Volvo bylo zkonstruováno i s ohledem na všechny
aktuální požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí.
Abyste si svého vozu Volvo skutečně užili, doporučujeme přečíst si v této
uživatelské příručce pokyny a informace k údržbě. Uživatelská příručka je
k dispozici také jako mobilní aplikace (Příručka Volvo) a na stránce podpory Volvo Cars (support.volvocars.com).
Vybízíme každého, aby vždy v tomto i v jiných vozidlech použil bezpečnostní pás. Neřiďte prosím vozidlo, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo
léků – nebo máte schopnost řídit zhoršenou nějakým jiným způsobem.
OBSAH
INFORMACE PRO MAJITELE
BEZPEČNOST
16
Volvo ID
26
Bezpečnost
40
Uživatelská příručka na středovém displeji
17
Vytváření a registrace účtu Volvo ID
26
Bezpečnost během těhotenství
40
Navigování v uživatelské příručce na
středovém displeji
18
Drive-E - čistější radost z jízdy
28
Whiplash Protection System
41
Příručka pro uživatele v mobilních
zařízeních
20
IntelliSafe - podpora řidiče a bezpečnost
30
Pedestrian Protection System
42
Sensus - online konektivita a údržba
31
Bezpečnostní pásy
43
Aktualizace softwaru
34
44
Zaznamenávání údajů
34
Připoutání a odpoutání bezpečnostních pásů
Podmínky služeb
35
Předpínač bezpečnostního pásu
46
Ochrana soukromí zákazníka
35
Resetování elektrického předpínače
bezpečnostního pásu
47
Důležité informace k příslušenství
a doplňkové výbavě
36
Upozornění na dveře a bezpečnostní pás
47
Instalace příslušenství
36
Airbagy
48
Připojení výbavy k diagnostické
zásuvce vozidla
37
Airbagy řidiče
49
Airbag spolujezdce
50
Zobrazení identifikačního čísla vozidla
38
51
Rozptylování řidiče
38
Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce*
Boční airbagy
53
Nafukovací záclony
54
Bezpečnostní režim
55
Startování a přesunutí vozidla v bezpečnostním režimu
55
Bezpečnost dětí
56
Dětské sedačky
57
Horní upevňovací body pro dětské
sedačky
58
Stránka podpory Volvo Cars
Čtení uživatelské příručky
2
VAŠE VOLVO
Informace pro majitele
21
21
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Spodní upevňovací body pro dětské
sedačky
58
Přístroje a ovládání ve vozidle s levostranným řízením
74
Práce se zprávou uloženou z displeje
řidiče
100
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro
dětské sedačky
59
Přístroje a ovládání ve vozidle s pravostranným řízením
75
Přehled středového displeje
102
Umístění dětské sedačky
60
Displej řidiče
78
Ovládání středového displeje
105
Dětské bezpečnostní úchyty
61
Nastavení displeje řidiče
80
Tabulka k umístění dětských sedaček
pomocí bezpečnostních pásů
63
Palivoměr
81
Tabulka k umístění dětských sedaček
i-Size
65
Indikace hybridu
81
Indikace hybridní baterie
82
Palubní počítač
83
Zobrazení údajů o jízdě na displeji řidiče
85
Aktivace a deaktivace středového displeje 108
Navigování v zobrazeních na středovém displeji
108
Spravování dílčích zobrazení na středovém displeji
112
Zobrazení funkcí na středovém displeji
115
Přesunování aplikací a tlačítek na
středovém displeji
117
Symbol na stavové liště středového
displeje
117
Klávesnice na středovém displeji
119
Změna jazyka klávesnice na středovém displeji
122
Manuální zadávání znaků, písmen
a slov na středový displej
122
Změna vzhledu středového displeje
124
124
Tabulka k umístění dětských sedaček
ISOFIX
66
Integrovaná dětská sedačka*
69
Resetování denního počítadla
86
Vyklopení sedáku nahoru v integrované dětské sedačce*
70
Zobrazení statistiky jízdy na středovém displeji
86
Sklopení sedáku v integrované dětské sedačce*
71
Nastavení statistiky jízdy
87
Datum a čas
87
Teploměr venkovní teploty
88
Kontrolky na displeji řidiče
88
Výstražné symboly na displeji řidiče
90
Licenční smlouva na displej řidiče
91
Vypnutí a úprava hlasitosti zvuku
systému na středovém displeji
Nabídka aplikací na displeji řidiče
97
Změna jednotek systému
125
Práce s nabídkou aplikací na displeji
řidiče
98
Změna jazyka systému
125
Zprávy na displeji řidiče
99
Ostatní nastavení v horním zobrazení
středového displeje
125
Otevření kontextového rozložení na
středovém displeji
126
Spravování zpráv na displeji řidiče
100
3
OSVĚTLENÍ
4
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Resetování uživatelských dat při
změně vlastnictví
127
Spínače světel
144
Okna, sklo a zrcátka
158
Resetování nastavení na středovém
displeji
127
Nastavení funkcí světel na středovém
displeji
145
Ochrana proti přivření u oken a slunečních clon
158
Tabulka nastavení středového displeje
128
Obrysová světla
146
159
Profily řidiče
129
Denní světla
146
Resetovací sekvence pro ochranu
proti přiskřípnutí
147
160
130
Potkávací světla
Elektrické ovládání oken
Výběr profilu řidiče
130
148
160
Přejmenování profilu řidiče
Použití dálkových světel
Používání elektricky ovládaných oken
Aktivní dálkové světlomety
148
Použití sluneční clony*
162
Použití směrových světel
150
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka
163
Aktivní natáčecí světla*
151
Zadní světlo do mlhy
Nastavení změny odrazivosti zpětného zrcátka
163
151
Brzdové světlo
152
Naklonění vnějších zpětných zrcátek
164
152
Střešní okno*
166
Výstražná funkce ukazatelů směru
153
Ovládání střešního okna*
167
Použití doprovodného osvětlení při
odchodu
153
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
169
Doprovodné osvětlení při příchodu
Použití ostřikovačů čelního skla
154
169
Osvětlení interiéru
Použití dešťového senzoru
154
170
Nastavení osvětlení interiéru
156
Použití paměťové funkce dešťového
senzoru
171
Ostřikovače čelního okna a světlometů
171
Ochrana profilu řidiče
131
Propojení dálkového ovladače s klíčem s profilem řidiče
131
Resetování nastavení v profilech řidiče
132
Zpráva na středovém displeji
133
Spravování zpráv na středovém displeji
133
Práce se zprávou uloženou ze středového displeje
134
Head-up displej*
135
Aktivace a deaktivace head-up displeje*
136
Nastavení head-up displeje*
137
Rozpoznávání hlasu
138
Použití systému rozpoznávání hlasu
139
Ovládání telefonu pomocí systému
rozpoznávání hlasu
140
Hlasové ovládání rádia a médií
141
Nastavení pro hlasové ovládání
142
Nouzová brzdová světla
SEDADLA A VOLANT
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Manuálně ovládané přední sedadlo
174
Ovládání klimatizace
192
Elektricky ovládané přední sedadlo*
175
Zóny klimatu
192
Nastavení elektricky ovládaného
předního sedadla*
175
Ovládání klimatu - snímače
192
Uložení polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
Vnímaná teplota
176
193
Ovládání klimatizace pomocí systému
rozpoznávání hlasu
Použití uložené polohy sedadla, vněj177
ších zpětných zrcátek a head-up displeje*
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
volantu*
207
Aktivace a deaktivace automatického
spouštění vyhřívaní volantu*
207
193
Aktivace automatického ovládání klimatizace
207
Kvalita vzduchu
194
Aktivace a deaktivace recirkulace
vzduchu
208
Clean Zone*
195
209
Clean Zone Interior Package*
196
Aktivace a deaktivace nastavení času
pro recirkulaci vzduchu
Interior Air Quality System*
196
Aktivace a deaktivace maximálního
odmrazování
209
Nastavení masáže* na předním sedadle
178
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo*
179
Nastavení* délky sedáku předního
sedadla
180
Aktivace a deaktivace snímače kvality
vzduchu*
197
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
čelního skla*
210
Nastavení bočního podpěry* předního sedadla
181
Filtr klimatizace
197
Nastavení bederní opěry předního
sedadla*
182
197
Aktivace a deaktivace automatického
spouštění vyhřívaného čelního skla*
211
Distribuce vzduchu
Změna rozvodu vzduchu
198
211
Nastavení sedadla spolujezdce ze
sedadla řidiče*
183
Otevření, zavření a směrování ventilačních otvorů
199
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
zadního okna a zpětných zrcátek
212
Tabulka možné distribuce vzduchu
200
Aktivace a deaktivace automatického
spuštění vyhřívaného zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek
Regulování úrovně ventilátoru pro
přední sedadlo
212
Regulování teploty pro přední sedadlo
213
Synchronizace teploty
214
Aktivace a deaktivace klimatizace
214
Klima při parkování
215
Teplotní příprava
215
Spuštění a vypnutí teplotní přípravy
216
Spouštění opěradel zadních sedadel*
184
Nastavení opěrek hlavy na zadních
sedadlech
186
Houkačka a ovládání na volantu
187
Zámek řízení
188
Nastavení volantu
188
Ovládání klimatu
203
Aktivace a deaktivace vyhřívání předního sedadla*
204
Aktivace a deaktivace automatického
spouštění vyhřívaní předního sedadla*
205
Aktivace a deaktivace vyhřívání
zadního sedadla*
205
Aktivace a deaktivace větrání předního sedadla*
206
5
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
6
Nastavení času teplotní přípravy
217
Potvrzení uzamknutí
230
Přidávání a upravování nastavení
času pro teplotní přípravu
218
Nastavení indikace zámku
231
Umístění antény systémů startování
a zamykání
259
dálkový ovladač s klíčem
231
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
259
234
Odemykání víka zavazadlového prostoru zevnitř vozidla
Zamykání a odemykání dálkovým
ovladačem s klíčem
261
Nastavení dálkově ovládaného odemykání a odemykání zevnitř
235
Aktivace a deaktivace dětských bezpečnostních zámků
261
Odemknutí víka zavazadlového prostoru dálkovým ovladačem s klíčem
235
Automatické zamknutí během jízdy
262
263
Dosah dálkového ovládače s klíčem
236
Otevírání a zavírání elektricky ovládaného víka zavazadlového prostoru*
Výměna baterie v dálkovém ovladači
s klíčem
237
Otevírání a zavírání víka zavazadlového prostoru pohybem nohy*
265
Objednání více dálkových ovladačů
240
Soukromý zámek
267
Aktivace a deaktivace soukromého
zamykání
267
Alarm*
268
Aktivace a deaktivace alarmů*
270
Omezený režim alarmu*
271
Funkce „deadlock“*
271
Dočasná* deaktivace funkce "deadlock"
272
Aktivace a deaktivace nastavení času
pro teplotní přípravu
219
Odebrání nastaveného času pro
teplotní přípravu
220
Komfort klimatu při parkování
221
Spuštění a vypnutí funkce udržování
komfortu klimatu při parkování
221
Symboly a zprávy ovládání klimatu při
parkování
222
Topení
224
Nezávislé topení
225
Přídavné topení
226
Red Key - dálkový ovladač s klíčem
s omezeným fungováním*
240
Aktivace a deaktivace automatického
spouštění vyhřívaní pomocného topení
226
Nastavení Red Key*
241
Odnímatelná čepel klíče
242
Zamykání a odemykání pomocí odnímatelné čepele klíče
243
Imobilizér
245
Typové schválení pro systém dálkového ovladače s klíčem
246
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
255
Zamykání a odemykání bez klíče*
256
Nastavení vstupu bez klíče*
257
Bezklíčové odemykání víka zavazadlového prostoru*
258
PODPORA ŘIDIČE
Systém podpory řidiče
274
Síla řízení závislá na rychlosti
274
Elektronické řízení stability
275
Elektronické řízení stability ve sportovním režimu
276
Aktivace/deaktivace režimu Sport
u elektronického řízení stability
277
Symboly a zprávy pro elektronický
systém řízení stability
Opětovná aktivace tempomatu
z pohotovostního režimu
290
Varování systému podpory řidiče
v případě rizika kolize
312
Deaktivace tempomatu
291
Změna cíle pomocí funkce podpory řidiče
313
Funkce upozornění na odstup*
292
314
Aktivace/deaktivace upozornění na
odstup
293
Nastavení časového intervalu pro
podporu řidiče
Jízdní režim pro podporu řidiče
315
Omezení funkce Upozornění na odstup
293
315
278
Adaptivní tempomat*
294
Nastavení uložené rychlosti pro podporu řidiče
280
Ovládání a zobrazení displeje pro
adaptivní tempomat*
296
Automatické brzdění s funkcí podpory řidiče
316
Omezovač rychlosti
Aktivace a spuštění omezovače rychlosti
281
296
Asistence při předjíždění
317
Deaktivace omezovače rychlosti
a uvedení do pohotovostního režimu
281
Aktivace a spuštění adaptivního tempomatu*
Použití asistenta při předjíždění
318
297
Radarová jednotka
319
Opětovná aktivace omezovače
rychlosti z pohotovostního režimu
282
Deaktivace/opětovná aktivace adaptivního tempomatu*
Typové schválení pro radarové zařízení
Omezení adaptivního tempomatu*
320
299
Deaktivace omezovače rychlosti
283
Kamerová jednotka
324
300
Omezení omezovače rychlosti
283
Přepínání mezi tempomatem a adaptivním tempomatem*
Omezení kamerové a radarové jednotky
325
Automatický omezovač rychlosti
284
301
329
Aktivace/deaktivace automatického
omezovače rychlosti
285
Symboly a zprávy pro adaptivní tempomat*
Doporučená údržba kamerové
a radarové jednotky
Pilot Assist
303
Změna tolerance automatického
omezovače rychlosti
286
Ovládání a zobrazení displeje pro
Pilot Assist
Omezení automatického omezovače
rychlosti
287
Tempomat
287
Aktivace a spuštění tempomatu
289
Deaktivace tempomatu a uvedení do
pohotovostního režimu
289
City Safety™
330
305
Parametry a dílčí funkce systému
City Safety
331
Aktivace a spuštění funkce Pilot Assist
306
Nastavení vzdálenosti pro varování
City Safety
333
Deaktivace/aktivace systému Pilot Assist
307
309
Detekce překážek pomocí funkce
City Safety
334
Omezení funkce Pilot Assist
Symboly a zprávy pro Pilot Assist*
311
City Safety v křižujícím dopravním provozu 336
Omezení systému City Safety u křižujícího provozu
337
7
8
City Safety v situacích, kdy nejsou
možné únikové manévry
338
Aktivace/deaktivace varování
k rychlosti u informací o dopravních
značkách
358
Brzdy City Safety pro vozidla v protisměru
339
Omezení funkce City Safety
Informace o dopravních značkách
s informacemi o rychlostních kamerách*
359
340
Zprávy pro City Safety
343
359
344
Omezení systému informací dopravních značek*
Rear Collision Warning
Omezení funkce Rear Collision Warning
Míra asistence řízení při riziku sjetí
z vozovky
370
Asistence řízení při riziku opuštění
jízdního pruhu
371
Asistence řízení při riziku čelní kolize
372
Asistence řízení při riziku kolize do
zadní části*
373
Omezení asistence řízení v případě
rizika kolize
374
Symboly a zprávy pro asistenci řízení
v případě rizika kolize
375
Parkovací asistent*
376
Aktivní parkovací asistence vpředu,
vzadu a po stranách*
377
344
Driver Alert Control
360
BLIS*
345
Aktivace/deaktivace Driver Alert Control
361
Aktivace a deaktivace systému BLIS
346
362
Omezení funkce BLIS
347
Výběr navádění na odpočívadlo v případě varování s funkcí Driver Alert
Control
Zprávy pro BLIS
348
Omezení funkce Driver Alert Control
362
Cross Traffic Alert*
349
Asistent jízdy v jízdním pruhu
362
Aktivace/deaktivace funkce Cross
Traffic Alert
350
Asistence řízení s asistentem jízdy
v jízdním pruhu
364
Aktivace/deaktivace aktivní parkovací
asistence*
378
Omezení funkce Cross Traffic Alert
350
Omezení parkovacího asistenta
379
352
Aktivace/deaktivace asistence jízdních pruhů
364
Zprávy pro Cross Traffic Alert
353
364
380
Informace o dopravních značkách*
Parkovací kamera*
381
Aktivace/deaktivace funkce Informace o dopravních značkách*
Výběr možné asistence pro udržování
v jízdním pruhu
Symboly a zprávy pro parkovací asistenci
354
382
Informace o dopravních značkách
a zobrazení značek*
Omezení funkce udržování v jízdním
pruhu
365
Zobrazení parkovací kamery*
355
Symboly a zprávy funkce Lane Assist
384
366
Linie parkovací asistence pro parkovací kameru*
Informace o dopravních značkách
a Sensus Navigation*
357
Symbol asistenta jízdních pruhů na
displeji řidiče
368
Políčka snímačů pro aktivní parkovací
asistenci u parkovací kamery
386
Informace o dopravních značkách
s nastavením a varováním k rychlosti*
357
Asistent řízení při nebezpečí kolize
369
Spuštění kamery parkovacího asistenta
387
370
Symboly a zprávy pro kameru parkovacího asistenta
389
Aktivní parkovací asistent*
390
Aktivace/deaktivace asistence řízení
v případe rizika kolize
INFORMACE O HYBRIDU
Možnosti parkování s aktivní parkovací asistencí*
391
Parkování s aktivní parkovací asistencí*
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Obecné informace o systému Twin
Engine
400
Nastartujte vozidlo
420
Vypnutí vozidla.
391
Dobíjení hybridní baterie
401
422
Možnosti zapalování
Opuštění rovnoběžně zaparkovaného
vozidla s parkovací asistencí*
394
Nabíjecí proud
402
422
Výběr režimu zapalování
Omezení aktivního parkovacího asistenta*
Nabíjecí kabel
395
403
423
Alkoholový zámek*
Jistič zemní ochrany v nabíjecím kabelu
404
424
Vypojení alkoholového zámku*
Zprávy aktivní parkovací asistence*
397
Sledování teploty nabíjecího kabelu
405
424
Otevírání a zavírání krytky nabíjecí zásuvky 406
Před nastartováním motoru s alkoholovým zámkem
425
Začněte dobíjet hybridní baterii
406
Funkce brzd
425
Stav nabíjení v nabíjecí zásuvce vozidla
409
Nožní brzda
426
Stav nabíjení na řídicí jednotce nabíjecího kabelu
410
Zesílení brzdné síly
427
Stav nabíjení na displeji řidiče
413
Brzdění na mokrých cestách
427
Konec dobíjení hybridní baterie
415
Brzdění na sypaných cestách
428
Symboly a zprávy související s Twin
Engine na displeji řidiče
416
Údržba brzdového systému
428
Parkovací brzda
428
Aktivace a deaktivace parkovací brzdy
429
Nastavení automatické aktivace
parkovací brzdy
430
Parkování ve svahu
431
Pokud došlo k poruše parkovací brzdy
431
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
432
Aktivace a deaktivace automatické
brzdy u stojícího vozidla
432
Pomoc při rozjezdu do svahu
433
Automatické brzdění po kolizi.
433
Dlouhodobé skladování vozidel
s hybridními bateriemi
418
9
Převodovka
434
Používané palivo
456
Zařazené převodové stupně u automatické převodovky
435
Manipulace s palivem
457
Řazení pomocí pádel na volantu*
437
Benzín
458
Blokování páky voliče
438
Filtr sazí pro zážehové motory
459
Funkce kick-down
438
Přehřátí motoru a hnacího systému
460
Indikátor řazení převodových stupňů
438
Přetížení nabíjecí baterie
461
Pohon všech kol
439
Systémy pohonu
439
Nastartování a zastavení spalovacího
motoru u verze Twin Engine
440
Dobíjení z jiné baterie
461
Tažná tyč*
463
Specifikace pro tažnou tyč*
464
Výsuvná tažná zařízení*
465
441
Jízda s přívěsem
467
445
Asistent stability přívěsu*
468
Rozdělení energie v hybridním
pohonu pomocí mapových dat*
445
Kontrola světel přívěsu
469
470
Regulace světlosti* a absorbování nárazů
447
Nosič na jízdní kola montovaný
k tažné tyči*
Nastavení regulace podvozku*
449
Tažení vozu
471
449
Montáž a demontáž tažného oka
471
Jízdní režimy
Změna jízdního režimu
Ekonomická jízda
10
Odtah
472
HomeLink®*
473
Faktory, které ovlivňují dojezd v elektrickém režimu
450
Funkce Hold a Charge
452
Příprava na dlouhou cestu
Programování HomeLink®*
474
453
Zimní jízda
453
Použití HomeLink®*
475
Jízda ve vodě
454
Typové schválení pro HomeLink®*
476
Otevření a zavření víčka plnění palivové nádrže
455
Kompas*
476
Aktivace a deaktivace kompasu*
477
Kalibrace kompasu*
477
ZVUK, MÉDIA A INTERNET
Zvuk, média a internet
480
Přehrávání videa
496
Nastavení zvuku
480
Přehrávání DivX®
496
Zážitek ze zvuku*
481
Nastavení pro video
496
Apps
482
Média přes Bluetooth®
Stahování aplikací
483
Připojení zařízení přes
Aktualizace aplikací
483
Média přes USB port
497
Připojení zařízení přes USB port
498
Technické požadavky na USB paměti
498
Mazání aplikací
Rádio
484
484
Bluetooth®
497
497
Spuštění rádia
485
Kompatibilní formáty médií
499
Změna rozhlasového pásma a rozhlasové stanice
486
Apple®
CarPlay®*
500
Hledání rozhlasových stanic
486
Použití Apple® CarPlay®*
500
Nastavení rozhlasových frekvencí
487
Nastavení pro Apple® CarPlay®*
502
Nastavení pro rádio
488
Tipy k využití systému Apple® CarPlay®*
502
RDS rádio
489
Android Auto*
503
Digitální rádio*
490
Použití Android Auto*
504
Vztah mezi rádiem FM a digitálním
rádiem*
490
Nastavení Android Auto*
505
Multimediální přehrávač
Tipy k využití systému Android Auto*
491
505
Přehrávání médií
Telefon
491
506
Ovládání a změna média
493
Vyhledávání médií
494
Gracenote®
494
CD přehrávač*
495
Video
495
Odpojení telefonu připojeného přes
Bluetooth
510
Přepínání mezi telefony připojenými
přes Bluetooth
510
Odebrání zařízení připojených přes
Bluetooth
510
Spravování telefonních hovorů
511
Spravování textových zpráv
512
Nastavení pro textové zprávy
513
Správa telefonního seznamu
513
Nastavení telefonu
514
Nastavení pro zařízení Bluetooth
515
Vozidlo připojené k Internetu*
515
Připojení vozidla k internetu přes
telefon s aktivovaným systémem
Bluetooth
516
Připojení vozidla k internetu přes
telefon s aktivovaným systémem (Wi-Fi)
517
Připojení vozidla k internetu přes
modem vozidla (SIM karta)
517
Nastavení modemu vozidla*
518
519
Připojení telefonu k vozidlu poprvé
přes Bluetooth
507
Sdílení přístupu k internetu z vozidla
přes Wi-Fi hotspot
Připojení telefonu k vozidlu automaticky přes Bluetooth
509
Žádné nebo slabé připojení k internetu
520
Odstraňte síť Wi-Fi
520
Připojení telefonu k vozidlu manuálně
přes Bluetooth
509
Technologie a zabezpečení hotspotu
Wi-Fi
521
11
KOLA A PNEUMATIKY
Podmínky a požadavky na uživatele
a sdílení dat
521
Aktivace a deaktivace sdílení dat
521
Úložné místo na pevném disku
522
Licenční smlouva pro audio a média
523
Pneumatiky
534
Sněhové řetězy
553
Označení velikosti pneumatiky
536
Sada pro nouzovou opravu pneu
554
Označení velikosti ráfku kola
537
Použití sady pro opravu pneu
555
Směr otáčení pneumatik
537
559
Ukazatele opotřebení vzorků pneumatik
538
Huštění pneumatik pomocí kompresoru ze sady pro opravu pneu
Kontrola tlaku v pneumatikách
538
Nastavení tlaku vzduchu v pneumatikách
539
Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách 540
12
Systém monitorování tlaku vzduchu
v pneumatikách*
541
Uložení nového tlaku vzduchu
v pneumatikách do monitorovacího
systému*
542
Viz stav tlaku v pneumatikách na
středovém displeji*
544
Postup v případě upozornění na nízký
tlak vzduchu v pneumatikách
545
Výměna kol
546
Sada s nářadím
546
Zvedák*
547
Šrouby kol
547
Demontáž kola
548
Montáž kol
550
Rezervní kolo*
551
Manipulace s rezervním kolem
552
Zimní pneumatiky
553
NAKLÁDÁNÍ, UKLÁDÁNÍ
A PROSTOR PRO CESTUJÍCÍ
ÚDRŽBA A SERVIS
Interiér prostoru pro cestující
562
Středový tunel
563
Servisní program Volvo
576
Přenos dat mezi vozidlem a servisem
přes Wi-Fi
576
Pojistky pod schránkou v přístrojové
desce
602
Pojistky v zavazadlovém prostoru
605
609
Centrum stahování
577
Čištění interiéru
Správa aktualizací systému přes centrum stahování
577
Čištění středového displeje
609
Stav vozidla
578
Čištění head-up displeje*
610
Servisní knížka a opravy
579
Čištění textilního čalounění a obložení stropu
611
Odesílání informací o vozidle do servisu
580
Čištění bezpečnostních pásů
611
Zvedněte vozidlo
581
Čištění koberečků a vykládaných koberců
611
Servis systému řízení klimatu
583
Čištění koženého čalounění
612
571
Head-up displej při výměně čelního skla*
583
Čištění koženého volantu
613
Upevňovací oka
572
Otevření a zavření kapoty
583
613
Kryt otvoru v zadním sedadle*
572
Přehled motorového prostoru
585
Čištění plastových, kovových a dřevěných dílů v interiéru
Lékárnička*
572
Motorový olej
586
Čištění exteriéru
614
Výstražný trojúhelník
573
Kontrola a doplňování motorového oleje
587
Leštění a voskování
614
Doplnění chladicí kapaliny
588
Ruční mytí
615
Výměna světla
590
Automatická mycí linka
616
Akumulátor
591
Vysokotlaké mytí
617
Hybridní akumulátor
594
Čištění lišt stěračů
618
Symboly na bateriích
595
Čištění vnějších plastových, gumových a ozdobných prvků
618
Recyklování baterií
595
Čištění ráfků kol
Pojistky a centrální elektrické jednotky
619
596
Ochrana proti korozi
Výměna pojistky
619
597
Lak vozidla
Pojistky v motorovém prostoru
620
598
Drobné opravy poškozeného laku
620
Elektrická zásuvka
Používání elektrických zásuvek
Použití příruční schránky
564
566
568
Sluneční clony
569
Zavazadlový prostor
569
Doporučení k nakládání
570
Náklad na střeše a nakládání na
střešní nosiče
571
Háčky na tašky
13
TECHNICKÉ ÚDAJE
14
ABECEDNÍ SEZNAM
Kódy barev
621
Typová označení
626
Výměna lišt stěračů čelního skla
621
Rozměry
629
Lišty stěračů v servisní poloze
622
Hmotnosti
631
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
623
Celková hmotnost při odtahování
a zatížení tažné koule
632
Technické údaje motoru
634
Motorový olej — specifikace
635
Nepříznivé jízdní podmínky pro motorový olej
636
Chladicí kapalina — specifikace
637
Převodová kapalina - specifikace
637
Brzdová kapalina - specifikace
637
Palivová nádrž - objem
638
Klimatizace — specifikace
638
Spotřeba paliva a emise CO2
640
Schválené velikosti kol a pneumatik
642
Minimální přípustný index zatížení
pneumatik a rychlostní třída pneumatik
643
Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách
644
Abecední seznam
645
INFORMACE PRO MAJITELE
INFORMACE PRO MAJITELE
Informace pro majitele
Středový displej vozidla1
Informace pro uživatele jsou k dispozici v několika různých formátech, a to v elektronické
a tištěné podobě. Uživatelská příručka je
k dispozici na středovém displeji vozidla, jako
mobilní aplikace a na stránce podpory společnosti Volvo Cars. V příruční schránce je k dispozici Quick Guide a doplněk k uživatelské příručce. Zde najdete, mimo jiné, specifikace
a informace k pojistkám. Tištěnou uživatelskou
příručku si lze objednat.
Na středovém displeji přetáhněte horní zobrazení dolů
a klepněte na Uživatelská
příručka. Zde jsou k dispozici
např. možnosti vizuálního navigování s obrázky vozidla zvenku
a zevnitř. Informace lze prohledávat. Tyto informace jsou dále rozděleny do
kategorií.
Mobilní aplikace
V obchodech App Store nebo
Google Play vyhledejte "Příručka Volvo", stáhněte si aplikaci do svého chytrého telefonu
nebo tabletu a zvolte vozidlo.
V aplikaci jsou k dispozici
videoinstruktáže a možnosti
vizuálního navigování s obrázky vozidla zvenku
a zevnitř. Mezi jednotlivými kapitolami uživatelské
příručky lze snadno procházet a obsah lze prohledávat.
Stránka podpory Volvo Cars
Přejděte na stránku
support.volvocars.com a vyberte
si svou zemi. Zde najdete uživatelské příručky online a ve formátu PDF. Na stránce podpory
Volvo Cars jsou k dispozici
videoinstruktáže a další informace a tipy týkající se vašeho vozu Volvo a vlastnictví tohoto vozu. Stránka je k dispozici pro
většinu trhů.
Tištěné informace
V příruční schránce najdete
doplněk k uživatelské příručce1.
Obsahuje specifikace, informace k pojistkám a přehled
důležitých a praktických informací.
Dále je v tištěném formátu k dispozici Quick
Guide, který vám pomůže seznámit se s nejčastěji
používanými funkcemi ve vozidle.
V závislosti na zvolené úrovni výbavy, trhu atd.
mohou být v tištěné verzi ve vozidle k dispozici
další informace pro uživatele.
Lze si objednat tištěnou uživatelskou příručku se
souvisejícím doplňkem. Pokud máte zájem
o objednávku, kontaktujte prodejce Volvo.
1 Kompletní
16
tištěná příručka je dodávána s vozidlem na trzích, na kterých není k dispozici uživatelská příručka na středovém displeji.
INFORMACE PRO MAJITELE
DŮLEŽITÉ
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem
a za dodržování platných zákonů a dopravních
předpisů nese vždy řidič. Je důležité udržovat
vozidlo a nakládat s ním podle doporučení
společnosti Volvo uvedených v informacích
pro uživatele.
Pokud se vyskytne rozpor mezi informacemi
uvedenými na středovém displeji a v tištěné
podobě, vždy platí tištěná příručka.
Uživatelská příručka na středovém
displeji
Digitální2 verze uživatelské příručky je k dispozici
na středovém displeji ve vozidle.
Digitální verzi uživatelské příručky otevřete v horním zobrazení. Někdy lze z horního zobrazení otevřít také kontextovou digitální příručku.
Otevřete uživatelskou příručku - přetáhněte dolů
horní zobrazení na středovém displeji a klepněte
na Uživatelská příručka.
Informace v uživatelské příručce lze zpřístupnit
přímo přes domovskou stránku uživatelské příručky nebo přes horní zobrazení.
POZNÁMKA
Elektronická verze Uživatelské příručky není
k dispozici během jízdy.
POZNÁMKA
Změna jazyka na středovém displeji může
naznačovat, že některé informace pro majitele
nejsou v souladu s místními zákony a předpisy. Nepřepínejte na jazyk, kterému nerozumíte, protože se tím zkomplikuje návrat zpět
ve struktuře obrazovky.
Uživatelská příručka
Související informace
•
Uživatelská příručka na středovém displeji
(str. 17)
•
Příručka pro uživatele v mobilních zařízeních
(str. 20)
•
•
Stránka podpory Volvo Cars (str. 21)
2
Horní zobrazení s tlačítkem pro uživatelskou příručku.
Čtení uživatelské příručky (str. 21)
Platí pro většinu trhů.
}}
17
INFORMACE PRO MAJITELE
||
Kontextová uživatelská příručka
Související informace
•
Navigování v uživatelské příručce na středovém displeji (str. 18)
•
Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 108)
•
Stahování aplikací (str. 483)
Navigování v uživatelské příručce na
středovém displeji
Digitální uživatelská příručka je přístupna z horního zobrazení středového displeje ve vozidle.
Obsah je prohledávatelný a mezi různými
sekcemi se lze snadno pohybovat.
Horní zobrazení s tlačítkem pro kontextovou uživatelskou
příručku.
Kontextová uživatelská příručka představuje
zkratku ke článku v uživatelské příručce, která
popisuje aktivní funkci zobrazenou na obrazovce.
Jakmile je kontextová uživatelská příručka
k dispozici, zobrazí se vpravo od položky
Uživatelská příručka v horním zobrazení.
Klepnutím na kontextovou uživatelskou příručku
zpřístupníte článek v uživatelské příručce, který
souvisí s obsahem zobrazeným na obrazovce.
Například klepněte na Manuál Navigace zobrazí se článek, který souvisí s otevřenou navigací.
Toto platí pouze pro některé aplikace ve vozidle.
V případě stažených aplikací třetích stran, nelze,
například, zpřístupnit některé články, které jsou
určeny pro konkrétní aplikace.
18
Uživatelská příručka je přístupna z horního zobrazení.
–
Otevřete uživatelskou příručku - přetáhněte
dolů horní zobrazení na středovém displeji
a klepněte na Uživatelská příručka.
Informace v uživatelské příručce lze hledat
různými způsoby. Možnosti jsou přístupné
z domovské stránky uživatelské příručky a z horní
nabídky.
INFORMACE PRO MAJITELE
Otevírání nabídky z horní nabídky
–
Quick Guide
Stiskněte
v horním seznamu uživatelské
příručky.
> Otevře se nabídka s různými možnostmi
pro vyhledání informací:
Výchozí stránka
Klepnutím na symbol se vrátíte
na výchozí stránku v uživatelské
příručce.
Kategorie
Články v příručce pro uživatele
jsou strukturované do hlavních
kategorií a podkategorií. Stejný
článek se může nacházet
v několika příslušných kategoriích, aby bylo možné jej snadněji vyhledat.
1.
Stiskněte tlačítko Kategorie.
> V seznamu se zobrazí hlavní kategorie.
2.
Klepněte na hlavní kategorii ( ).
> Zobrazí se seznam dílčích kategorií (
a článků (
3.
Stisknutím symbolu se dostanete na stránku s odkazy pro
výběr článků, které je vhodné
přečíst, abyste se seznámili
s nejčastěji používanými funkcemi vozidla. Články jsou rovněž
přístupné na základě kategorií.
Zde jsou však uspořádány tak, aby byly rychle přístupné. Pokud si chcete přečíst celý článek, klepněte na něj.
Aktivní místa pro exteriér a interiér
Přehledné obrázky k exteriéru
a interiéru vozidla. Jednotlivé
části jsou označeny funkčními
body, přes které se dostanete
k článkům o daných částech
vozidla.
2.
Klepněte na aktivní bod.
> Zobrazí se nadpis článku o daném místě.
3.
Klepnutím na nadpis článek otevřete.
Pokud se chcete vrátit zpět stiskněte šipku Zpět.
Oblíbené
Po stisknutí symbolu se otevřou
články, které jste uložili jako
oblíbené. Pokud si chcete přečíst celý článek, klepněte na
něj.
Ukládání a mazání článků z oblíbených
položek
Článek uložíte do oblíbených položek tak, že
v otevřeném článku stisknete
v zobrazení
nahoře vpravo. Jakmile se článek uloží mezi oblí.
bené, hvězdička se zaplní:
Chcete-li článek z oblíbených odstranit, stiskněte
v aktuálním článku znovu hvězdičku.
Video
1.
)
).
Článek otevřete tím, že na něj klepnete.
Pokud se chcete vrátit zpět stiskněte šipku Zpět.
Stiskněte Exteriér nebo Interiér.
> Zobrazí se obrázky exteriéru a interiéru
s aktivními body. Přes aktivní body se
dostanete k článkům o příslušné části
vozidla. Pokud chcete procházet jednotlivé
obrázky, potáhněte prstem vodorovně po
obrazovce.
Stisknutím symbolu zobrazíte
stručná instruktážní videa pro
jednotlivé funkce ve vozidle.
}}
19
INFORMACE PRO MAJITELE
||
Informace
Klepnutím na symbol zobrazíte
informace o tom, jaká verze uživatelské příručky je k dispozici
k vozidle, a zobrazíte rovněž
další užitečné informace.
Příručka pro uživatele v mobilních
zařízeních
vými kapitolami uživatelské příručky lze snadno
procházet a obsah lze prohledávat.
Uživatelská příručka je k dispozici jako mobilní
aplikace3 na App Store a Google Play. Tato aplikace je upravena pro smartphony a tablety.
Použití funkce vyhledávání v horní
nabídce
1.
V horní nabídce uživatelské příručky klepněte
na
. Ve spodní části obrazovky se objeví
klávesnice.
2.
Napište slovo, např. "bezpečnostní pás".
> Při zadávání písmen se zobrazují návrhy
článků a kategorií.
3.
Článek nebo kategorii otevřete tak, že na něj
klepnete.
Uživatelskou příručku si lze
stáhnout jako mobilní aplikaci
z App Store nebo Google Play.
QR kód, který zde najdete, vás
dovede přímo k aplikaci. Další
možností je hledat "Volvo
manual" v App Store nebo
Související informace
•
Uživatelská příručka na středovém displeji
(str. 17)
•
•
Klávesnice na středovém displeji (str. 119)
Čtení uživatelské příručky (str. 21)
Google Play.
Aplikace obsahuje video společně s obrázky exteriéru a interiéru, kde jsou jednotlivá místa vozidla
zvýrazněna aktivními body, přes které se dostanete k článkům o příslušné oblasti. Mezi jednotli-
3
20
Pro některá mobilní zařízení.
Mobilní aplikace je k dispozici na App Store a Google
Play.
Související informace
•
Čtení uživatelské příručky (str. 21)
INFORMACE PRO MAJITELE
Stránka podpory Volvo Cars
Další informace o vašem vozidle jsou k dispozici
na webové stránce a stránce podpory Volvo
Cars.
Podpora na internetu
Pokud chcete navštívit stránku, přejděte na
support.volvocars.com. Stránka podpory je
k dispozici pro většinu trhů.
Zde se nachází podpora funkcí
jako jsou, například webové služby a funkce,
Volvo On Call*, navigační systém* a aplikace.
Konkrétní postup, například, připojení vozidla
k internetu přes mobilní telefon najdete na
videích a v podrobných pokynech.
Informace ke stažení
Mapy
U vozidel vybavených systémem Sensus Navigation si lze ze stránky podpory stáhnout mapy.
Uživatelské příručky ve formátu PDF
Uživatelské příručky si lze stáhnout ve formátu
PDF. Zvolte model vozidla a modelový rok a stáhněte si požadovanou příručku.
Kontakt
Na stránce podpory najdete kontaktní informace
o zákaznické podpoře a o nejbližším prodejci
Volvo.
Přihlášení na webovou stránku Volvo
Cars
Vytvořte si osobní Volvo ID a přihlaste se na
www.volvocars.com. Po přihlášení se dostanete,
mimo jiné, k přehledu servisu, smluv a záruk. Zde
se nacházejí informace o příslušenství a softwaru
upravené pro váš model vozidla.
Související informace
•
Volvo ID (str. 26)
Čtení uživatelské příručky
Správnou cestou k seznámení se s vaším novým
vozem je přečtení této uživatelské příručky,
v ideálním případě před vaší první jízdou.
Při čtení uživatelské příručky budete mít příležitost seznámit se s novými funkcemi a dozvíte se,
jak nejlépe ovládat vůz v různých situacích a jak
nejlépe využívat všechny funkce vozu. Věnujte
prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným v této uživatelské příručce.
Tyto informace pro uživatele si kladou za cíl
vysvětlit všechny dostupné funkce, doplňky a příslušenství dostupné ve voze Volvo. Nejedná se
o prohlášení a není nijak zajištěno, že všechny
tyto možnosti, funkce a výbava budou k dispozici
v každém vozidle. Je možné, že některé používané
pojmy neodpovídají pojmům používaným v prodejních, marketingových a reklamních materiálech.
Neustále pracujeme na vylepšení našeho produktu. V důsledku úprav se může stát, že se informace, popisy a vyobrazení v uživatelské příručce
liší od výbavy vašeho vozidla. Vyhrazujeme si
právo provést změny bez předchozího ohlášení.
Nedávejte tuto příručku mimo vozidlo - pokud by
nastaly problémy, neměli byste k dispozici
potřebné informace o tom, kde a jak vyhledat
odbornou pomoc.
© Volvo Car Corporation
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
21
INFORMACE PRO MAJITELE
||
Výbava a příslušenství
Štítky
Navíc ke standardní výbavě je v této příručce
popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve výrobním
závodě) a některá příslušenství (montovaná dodatečně).
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše a jasně
důležité informace. Štítky ve vozidle mají následující význam v sestupném pořadí podle důležitosti
varování/informace.
V době publikování jsou všechny známé typy
doplňků/ příslušenství označeny hvězdičkou: *.
Nebezpečí poškození majetku
Varování před zraněním osob
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí na
požadavcích konkrétních trhů a na národní legislativě, místních zákonech a předpisech.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří do
standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce
Volvo.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
nebo modrém varovném poli a informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které, pokud je
varování ignorováno, může mít za následek
hmotné škody.
Speciální texty
VAROVÁNÍ
Pokud hrozí nebezpečí poranění, objeví se
výstražný text.
DŮLEŽITÉ
Černé ISO symboly na žlutém varovném poli, bílý
text/obrázek na černém informačním poli. Používají se k označení nebezpečí, které, pokud je
varování ignorováno, může vyústit ve vážné, nebo
dokonce smrtelné zranění.
Pokud hrozí riziko poškození, objeví se text
"Důležité upozornění".
POZNÁMKA
Text "Poznámka" obsahuje rady a tipy, které
usnadňují použití např. funkcí a výbavy.
22
* Volitelná výbava/příslušenství.
INFORMACE PRO MAJITELE
Informace
Související informace
•
Uživatelská příručka na středovém displeji
(str. 17)
•
Příručka pro uživatele v mobilních zařízeních
(str. 20)
•
Stránka podpory Volvo Cars (str. 21)
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
informačním poli.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce
nejsou přesnými kopiemi nálepek, které se
používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný
vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné
pro vaše konkrétní vozidlo najdete na příslušných nálepkách pro váš vůz.
Vyobrazení a videoklipy
Vyobrazení a videoklipy v uživatelské příručce jsou
poněkud schématické a mají za úkol poskytnout
celkový obrázek nebo příklad jisté funkce. Mohou
se mohou v závislosti na trhu a výbavě vozidla lišit
od skutečného vzhledu ve vozidle.
23
VAŠE VOLVO
VAŠE VOLVO
Volvo ID
Volvo ID je osobní ID, které nabízí přístup
pomocí jediného uživatelského jména a hesla
k celé řadě služeb.
POZNÁMKA
Dostupnost služeb se může lišit v závislosti na
času, výbavě a trhu.
Příklady služeb:
•
Aplikace Volvo On Call* - kontrola vozidla
pomocí vašeho telefonu. Například, můžete
zkontrolovat hladinu paliva, zobrazit nejbližší
čerpací stanici a dálkově uzamknout vozidlo.
•
Send to Car - odeslání adresy z mapových
služeb na webu přímo do vozidla.
•
Objednání servisu a oprava - Zaregistrujte si
oblíbený servis/prodejce na volvocars.com
abyste mohli servisní prohlídky objednávat
přímo z vozidla.
Pokud se Volvo ID zaregistruje ve vozidle, je
k dispozici několik služeb. U jednoho vozu lze
použít několik Volvo ID. Ke stejnému Volvo ID lze
dokonce připojit několik vozidel.
Související informace
•
Vytváření a registrace účtu Volvo ID
(str. 26)
•
Servisní knížka a opravy (str. 579)
Vytváření a registrace účtu Volvo ID
Účet Volvo ID lze vytvořit různými způsoby.
Pokud byl účet Volvo ID vytvořen pomocí stránky
volvocars.com nebo z aplikace Volvo On Call2,
Volvo ID se musí rovněž zaregistrovat k vozidlu
a až potom bude možné používat různé služby
Volvo ID.
Vytvoření Volvo ID pomocí aplikace Volvo ID
1. Stáhněte si aplikaci Volvo ID z Centrum
stahování v zobrazení aplikací na středovém
displeji.
2.
Spusťte aplikaci a zaregistrujte si osobní emailovou adresu.
3.
Postupujte podle pokynů, které jsou automaticky zaslány na stanovenou e-mailovou
adresu.
> Nyní se vytvoří účet Volvo ID a automaticky se zaregistruje k vozidlu. Nyní lze
používat služby Volvo ID.
POZNÁMKA
Jestliže se změní uživatelské jméno/heslo
k dané službě (např. Volvo On Call), změní se
rovněž automaticky pro ostatní služby.
Volvo ID se vytváří z vozidla, volvocars.com nebo
aplikace Volvo On Call1.
1
26
Pokud používáte doplňkovou službu Volvo On Call*.
* Volitelná výbava/příslušenství.
VAŠE VOLVO
Vytvoření Volvo ID na webové stránce Volvo
Cars
1. Přejděte na www.volvocars.com a pomocí
ikony vpravo nahoře se přihlaste3. Zvolte
Vytvořit Volvo ID.
2.
Zadejte svou osobní e-mailovou adresu.
3.
Postupujte podle pokynů, které jsou automaticky zaslány na stanovenou e-mailovou
adresu.
> Nyní se vytvoří Volvo ID. Přečtěte si dále,
jak registrovat účet ID k vozidlu.
Vytvoření Volvo ID pomocí aplikace Volvo On
Call4
1. Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Volvo
On Call ze smartphonu např. přes App Store,
Windows Phone nebo Google Play.
2.
Vyberte vytvoření účtu Volvo ID z výchozí
stránky aplikace a zadejte svou osobní e-mailovou adresu.
3.
Postupujte podle pokynů, které jsou automaticky zaslány na stanovenou e-mailovou
adresu.
> Nyní se vytvoří Volvo ID. Přečtěte si dále,
jak registrovat účet ID k vozidlu.
Registrace účtu Volvo ID k vozidlu
Pokud jste účet Volvo ID vytvořili na webu nebo
pomocí aplikace Volvo On Call, zaregistrujte si jej
k vozidlu následovně:
1.
POZNÁMKA
Aby vozidlo mohlo stáhnout aplikace, musí být
připojeno k internetu.
2.
Spusťte aplikaci a zadejte svou e-mailovou
adresu pro účet Volvo ID.
3.
Postupujte podle pokynů, které vám budou
automaticky zaslány na emailovou adresu
propojenou s vaším účtem Volvo ID.
> Vaše Volvo ID je nyní zaregistrováno
k vozidlu. Nyní můžete používat služby
Volvo ID.
Související informace
•
•
•
•
2 Platí pouze pro některé trhy.
3 K dispozici pouze na některých
4 Vozy s funkcí Volvo On Call*.
Pokud jste tak již neučinili, stáhněte si aplikaci Volvo ID z Centrum stahování v zobrazení aplikací na středovém displeji.
Volvo ID (str. 26)
Stahování aplikací (str. 483)
Správa aktualizací systému přes centrum stahování (str. 577)
Vozidlo připojené k Internetu* (str. 515)
trzích.
* Volitelná výbava/příslušenství.
27
VAŠE VOLVO
Drive-E - čistější radost z jízdy
Společnost Volvo Car Corporation průběžně
pracuje na vývoji bezpečnějších a účinnějších
Péče o životní prostředí je jednou ze základních
hodnot skupiny Volvo Cars Corporation, která
ovlivňuje veškeré kroky. Vychází se přitom z celé
životnosti vozidla a zohledňuje se dopad na životní
prostředí, od konstrukce až po sešrotování a recyklaci. Základním principem společnosti Volvo Cars
je, že každý nově vyvinutý výrobek musí ovlivňovat
životní prostředí méně než výrobek, který nahrazuje.
Důraz, jaký klade Volvo na životní prostředí, vyústil
ve vyvinutí efektivnějšího hnacího ústrojí Drive-E,
které méně znečišťuje životní prostředí. Osobní
prostředí je pro Volvo také důležité - například,
28
produktů a řešení, která snižují nepříznivý dopad
na prostředí.
vzduch ve voze Volvo je díky systému řízení klimatu čistší než vzduch venku.
Vaše Volvo splňuje přísné mezinárodní standardy
platné pro životní prostředí. Všechny výrobní
závody Volvo musí být certifikovány podle ISO
14001, což podporuje systematický přístup
k ochraně životního prostředí a umožňuje průběžné omezování vlivů na životní prostředí. Vlastnictví certifikátu ISO rovněž znamená, že jsou
dodržovány platné ekologické zákony a předpisy.
Dále společnost Volvo vyžaduje, aby tyto požadavky dodržovali rovněž její partneři.
Spotřeba paliva
Jelikož celkový vliv vozidla na životní prostředí
vychází z využití vozidla, klade společnost Volvo
Cars při práci důraz na snížení spotřeby paliva,
emisí oxidu uhličitého a jiných znečišťujících látek.
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou spotřebu
paliva ve všech příslušných třídách. Nižší spotřeba
paliva znamená nižší emise skleníkového plynu,
oxidu uhličitého.
VAŠE VOLVO
Příspěvek k lepšímu životnímu prostředí
Vozidlo s nízkou spotřebou energie a paliva nejen
přispívá k omezení vlivů na životní prostředí, ale
snižují rovněž náklady svým majitelům. Řidič může
snadno snížit spotřebu paliva. Tím šetří peníze
a přispívá k lepšímu životnímu prostředí. Dále uvádíme pár rad:
•
Naplánujte si efektivní průměrnou rychlost.
Při rychlosti nad cca. 80 km/h (cca. 50 mph)
a pod 50 km/h (cca. 30 mph) je vyšší spotřeba energie.
•
Dodržujte doporučené intervaly servisu
a údržby uvedené v Servisní a záruční knížce.
•
Nenechávejte motor běžet na volnoběh pokud stojíte delší dobu, vypněte motor.
Věnujte pozornost místním předpisům.
•
Naplánujte si cestu - zbytečné přestávky
a jízda nerovnoměrnou rychlostí zvyšují spotřebu paliva.
•
Používejte teplotní přípravu - zlepší se tím
dojezd na hybridní baterii a během jízdy se
sníží potřeba energie.
Dále nezapomeňte vždy likvidovat nebezpečný
odpad, jako např. olej a baterie, ekologicky. Pokud
si nejste jisti, jak konkrétní druh odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní dílnu - doporučujeme
autorizovanou dílnu Volvo.
Účinné řízení emisí
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu „Čistý
uvnitř i venku“ – konceptu, který zahrnuje čisté
prostředí uvnitř, stejně jako vysoce účinné řízení
emisí. V mnoha případech jsou emise výfukových
plynů hodně pod příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Vzduchový filtr pomáhá bránit tomu, aby se přes
nasávání vzduchu dostal do prostoru pro cestující
prach a pyl.
Systém kvality vzduchu IAQS* (Interior Air Quality
System) zajišťuje, že nasávaný vzduch je čistší než
vzduch venku, který je znečištěn provozem.
Tento systém čistí vzduch v prostoru pro cestující
od znečisťujících látek, jako jsou pevné částice,
uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón. Pokud
je kontaminován vnější vzduch, je uzavřen přívod
vzduchu a je zapnuta recirkulace. K takové situaci
může dojít například v husté dopravě, zácpách
a tunelech.
IAQS je součástí výbavy Clean Zone Interior
Package (CZIP)*, která obsahuje rovněž funkci
umožňující spustit ventilátor, pokud se vozidlo
odemkne pomocí dálkového ovladače s klíčem.
Interiér
Materiál používaný uvnitř vozu Volvo byl pečlivě
zvolen a testován tak, abyste se v něm cítili
pohodlně a příjemně. Některé detaily jsou vyráběny ručně, např. stehy na volantu jsou ruční
práce. Interiér je sledován, aby se z něj neuvolňoval intenzivní pach nebo látky, které by např. při
vysokých teplotách nebo silném světle vyvolaly
nepohodlí.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou
životnost a nízkou spotřebu paliva Vašeho vozidla.
Takto přispějete také k čistšímu životnímu prostředí. Když opravu nebo údržbu vozu svěříte
autoservisům Volvo, váš vůz se stane součástí
našeho systému. Společnost Volvo klade jasné
požadavky na naše servisy, které jsou navrženy
tak, aby se předešlo vylévání a vypouštění škodlivin do životního prostředí. Zaměstnanci našich
servisů mají znalosti a nástroje pro zajištění dobré
péče o životní prostředí.
Recyklace
Jelikož společnost Volvo vychází z celé životnosti,
je nezbytné vozidlo ekologicky recyklovat. Lze
recyklovat téměř celé vozidlo. Posledního majitele
vozidla tímto žádáme, aby kontaktoval prodejce,
který jej odkáže na certifikované/schválené recyklační zařízení.
Související informace
•
•
•
•
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 640)
Ekonomická jízda (str. 449)
Spuštění a vypnutí teplotní přípravy (str. 216)
Kvalita vzduchu (str. 194)
* Volitelná výbava/příslušenství.
29
VAŠE VOLVO
IntelliSafe - podpora řidiče
a bezpečnost
IntelliSafe je koncepce společnosti Volvo Cars
pro bezpečnost vozidel. IntelliSafe zahrnuje
celou řadu systémů5, které mají zvýšit bezpečnost vozidla během jízdy, bránit vzniku poranění
a chránit cestující a ostatní účastníky silničního
provozu.
VAROVÁNÍ
Tyto funkce představují doplňky - nezvládnou
vždy každou situaci.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem
a dodržování platných dopravních předpisů
a pravidel nese vždy řidič.
Podpora
IntelliSafe má za úkol pomoci řidiči řídit vozidlo
bezpečně a je vybaven následujícími funkcemi.
•
•
•
•
•
•
•
•
5
6
30
Aktivní dálkové světlomety
Detekce tunelů
Pilot Assist
Cross Traffic Alert
Blind Spot Information
Parkovací asistent*
Aktivní parkovací asistent*
Parkovací kamera*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Informace o dopravních značkách*
POZNÁMKA
Elektronické řízení stability
Přečtěte si příslušné kapitoly o jednotlivých
systémech tak, abyste se seznámili podrobně
s funkcemi a dozvěděli se o důležitých varováních.
Roll Stability Control
Omezovač rychlosti*
Tempomat
Adaptivní tempomat*
Rear Collision Warning
Driver Alert Control
Pohon všech kol6
Související informace
•
•
•
Aktivní dálkové světlomety (str. 148)
Bezpečnost (str. 40)
Systém podpory řidiče (str. 274)
Prevence
IntelliSafe má za úkol pomoci řidiči vyhnout se
nehodě a je vybaven následujícími funkcemi.
• City Safety
• Funkce upozornění na odstup*
• Asistent jízdy v jízdním pruhu
• Asistent vyhnutí se kolizi
Ochrana
IntelliSafe má pomoci ochránit řidiče a cestující
v případě nehody v jistých situacích a je vybaven
následujícími funkcemi.
•
•
•
•
Whiplash Protection System
Pedestrian Protection System
Bezpečnostní pásy s napínači
Airbagy
Některé ze systémů jsou dodávány v rámci standardní výbavy, jiné za příplatek. To se může měnit v závislosti na trhu, modelovém roku a modelu vozidla.
All Wheel Drive
* Volitelná výbava/příslušenství.
VAŠE VOLVO
Sensus - online konektivita
a údržba
Sensus umožní používat různé aplikace a vytvořit
z vozidla Wi-Fi hotspot.
To je Sensus
Sensus představuje inteligentní rozhraní zajišťující
online konektivitu s digitálním světem. Díky intuitivní struktuře pro navigaci lze v případě potřeby,
aniž by to rušilo řidiče, využívat funkce podpory,
přijímat informace a věnovat se zábavě.
Informace, kdykoliv a kdekoliv je
potřebujete
Různé displeje ve vozidle nabízejí informace ve
správný čas. Tyto informace se zobrazují na
různých místech na základě priorit řidiče.
Sensus zahrnuje ve vozidle všechna řešení, která
souvisejí se zábavou, online konektivitou, navigací* a uživatelským rozhraním mezi řidičem
a vozidlem. Sensus umožňuje komunikaci mezi
vámi, vozidlem a okolním světem.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
31
VAŠE VOLVO
||
Jednotlivé typy informací se zobrazují na různých displejích v závislosti na tom, jaká je jejich priorita.
Head-up displej*
Na head-up displeji se zobrazují vybrané informace, kterým řidič musí co nejdříve věnovat
pozornost. Patří zde, mimo jiné, dopravní varování,
32
informace o rychlosti a informace z navigace*. Na
head-up displeji se zobrazují také informace
o dopravních značkách a příchozí telefonní
hovory. Displej se ovládá pomocí středového displeje a klávesnice na volantu vpravo.
Displej řidiče
Na displeji řidiče se zobrazují informace
o rychlosti a, například, příchozích hovorech a sto-
* Volitelná výbava/příslušenství.
VAŠE VOLVO
pách se skladbami. Displej se ovládá pomocí
dvou klávesnic na volantu.
Středový displej
Systém rozpoznávání hlasu
Systém rozpoznávání hlasu
může řidič používat, aniž by zvedal ruce z volantu. Systém
rozumí přirozené řeči. Pomocí
rozpoznávání hlasu lze, například, přehrát skladbu, telefonovat, zvýšit teplotu nebo přečíst
textovou zprávu.
Související informace
Řada hlavních funkcí ve vozidle se ovládá ze středového displeje, což je obrazovka, která reaguje
na dotyk. Počet fyzických tlačítek a ovládacích
prvků ve vozidle je tedy minimální. Obrazovku lze
dokonce používat, i když máte na rukou rukavice.
•
•
•
•
•
•
Head-up displej* (str. 135)
Displej řidiče (str. 78)
Přehled středového displeje (str. 102)
Rozpoznávání hlasu (str. 138)
Vozidlo připojené k Internetu* (str. 515)
Sdílení přístupu k internetu z vozidla přes
Wi-Fi hotspot (str. 519)
Odsud se ovládá, například, systém řízení klimatu,
zábavní systém a poloha sedadla*. Informace,
které se zobrazují na středovém displeji, může
použít podle situace řidič nebo jiná osoba ve
vozidle.
* Volitelná výbava/příslušenství.
33
VAŠE VOLVO
Aktualizace softwaru
Zaznamenávání údajů
Abyste si jako zákazník společnosti Volvo užili
svůj vůz maximálně, společnost Volvo průběžně
vyvíjí systémy do vozidla i nabízené služby.
Jako součást bezpečnosti a zajištění kvality vozidel Volvo se ve vozidle zaznamenávají některé
informace o provozu vozidla, jeho funkčnosti
a problémech.
Pokud autorizovaný prodejce Volvo provádí servis
vašeho vozidla, můžete si software ve svém voze
Volvo aktualizovat na nejnovější verzi. Nejnovější
aktualizace softwaru umožní využívat dostupná
zlepšení, a to včetně zlepšení u starších aktualizací softwaru.
Další informace o schválených aktualizacích
a odpovědích na často kladené dotazy najdete na
support.volvocars.com.
POZNÁMKA
Funkčnost po provedení aktualizace se může
pro různé trhy, modely, modelové roky
a výbavy lišit.
Související informace
•
•
Sensus - online konektivita a údržba (str. 31)
Správa aktualizací systému přes centrum stahování (str. 577)
Toto vozidlo je vybaveno systémem "Event Data
Recorder" (EDR). Toto zařízení má za úkol, především, zaznamenávat data v souvislosti s dopravními nehodami a situacemi, které lze vyhodnotit
jako kolize. Například zaznamenává časy reakce
airbagů nebo okamžik, kdy vozidlo na cestě narazilo do překážky. Data jsou zaznamenávána za
účelem lepšího pochopení toho, jak systémy
vozidla v různých situacích fungují. Systém EDR je
navržen pro krátkodobý záznam, zpravidla max.
30 sekund dat souvisejících s dynamikou vozidla
a bezpečnostními systémy.
Systém EDR v tomto vozidle je navržen, aby
zaznamenával data při následujících dopravních
nehodách a situacích, které lze vyhodnotit jako
kolize:
•
•
•
Jak fungují jednotlivé systémy ve vozidle
•
Rychlost jízdy vozidla
Zda byl řidič a cestující připoutáni
Použití plynového resp. brzdového pedálu
řidiče
Tyto informace pomáhají lépe pochopit okolnosti,
za kterých dochází k dopravním nehodám, zraněním osob a poškození majetku. Systém EDR
může zaznamenávat data pouze při nestandard-
34
ních kolizních situacích. V průběhu běžné jízdy
systém EDR žádná data nezaznamenává. Dále
systém nikdy nezaznamenává, kdo vozidlo řídí, ani
nezaznamenává místo, kde došlo k nehodě nebo
incidentu. Jiné subjekty, jako například policie,
může však zaznamenaná data využít v rámci rutinního šetření po dopravní nehodě, a to společně
s informacemi, které umožňují identifikaci osob.
Aby bylo možné zaznamenaná data interpretovat,
je zapotřebí speciální zařízení a přístup k vozidlu
nebo systému EDR.
Kromě systému EDR je vozidlo vybaveno několika
počítači, které průběžně kontrolují a sledují fungování vozidla. Tyto počítače mohou zaznamenávat data během běžné jízdy. Především zaznamenávají závady, které mají vliv na funkčnost a provoz vozidla, a registrují aktivaci funkce systémů
podpory řidiče (např. City Safety a funkce automatického brzdění).
Technici provádějící servis a údržbu mohou potřebovat některá zaznamenaná data k provedení
diagnostiky a k opravě závad, které se na vozidle
vyskytly. Zaznamenané informace jsou také zapotřebí k tomu, aby společnost Volvo mohla plnit
právní požadavky zákonů a státních orgánů.
Zaznamenané informace jsou uloženy v počítači,
dokud se neprovede servis nebo oprava vozidla.
Dále lze zaznamenané informace využít v souhrnné podobě pro účely vývoje a výzkumu
výrobků, kdy je cílem průběžně zvyšovat bezpečnost a kvalitu vozidel Volvo.
VAŠE VOLVO
Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše uvedených informací třetím stranám bez souhlasu
majitele. Aby byly splněny požadavky národní legislativy a předpisů může být po společnosti Volvo
požadováno, aby tyto informace poskytla policii
nebo jiným orgánům, které mohou mít na přístup
k těmto informacím právo ze zákona. K přečtení
a interpretování informací jsou zapotřebí speciální
technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy, které uzavřely smlouvu se
společností Volvo. Společnost Volvo je odpovědna, že informace, které jsou předávány společnosti Volvo v souvislosti se servisem a údržbou,
budou uloženy a bude s nimi nakládáno bezpečně, přičemž nakládání s těmito informacemi
musí vyhovovat platným právním předpisům.
Pokud potřebujete další informace, kontaktujte
prodejce Volvo.
Podmínky služeb
Ochrana soukromí zákazníka
Společnost Volvo nabízí služby, které vám umožní jet s vašim vozem Volvo maximálně bezpečně
a pohodlně.
Společnost Volvo respektuje a dodržuje osobní
integritu všech osob, které navštíví naší webovou
stránku.
Tyto služby zahrnují vše od asistence v tísni až po
navigaci a různé služby související s údržbou.
Tento postup platí pro nakládání s údaji zákazníků
a osobními informacemi. Účelem je obecně informovat stávající, minulé a potenciální zákazníky o:
Před využíváním těchto služeb si musíte přečíst
Podmínky poskytování služeb na
support.volvocars.com.
Související informace
•
Ochrana soukromí zákazníka (str. 35)
•
•
•
•
Okolnostech, za nichž shromažďujeme
a zpracováváme vaše osobní data.
Typech osobních dat, která shromažďujeme.
Důvodech, proč shromažďujeme vaše osobní
údaje.
Jak zpracováváme vaše osobní data.
Úplné znění zásad si můžete přečíst na stránce
support.volvocars.com.
Související informace
•
Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení
dat (str. 521)
•
•
Podmínky služeb (str. 35)
Zaznamenávání údajů (str. 34)
35
VAŠE VOLVO
Důležité informace k příslušenství
a doplňkové výbavě
VAROVÁNÍ
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem
a za dodržování platných zákonů a předpisů
nese v konečném důsledku vždy řidič.
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Důrazně doporučujeme, aby majitelé vozu Volvo
instalovali výhradně schválená originální příslušenství a aby tato příslušenství instalovali
výhradně vyškolení a kvalifikovaní servisní technici
Volvo. Některá příslušenství fungují pouze v případě, že v počítačovém systému vozidla je nainstalován příslušný software.
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí na
požadavcích konkrétních trhů a na národní legislativě, místních zákonech a předpisech.
Výbava na přání a příslušenství, které jsou
popsány v této příručce, jsou označeny hvězdičkou. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří
do standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce Volvo.
36
Dále je důležité u vozidla provádět údržbu
a servis v souladu s doporučeními společnosti
Volvo, informacemi pro uživatele a servisní
a záruční knížkou.
Pokud se palubní informace liší od tištěné uživatelské příručky, platí vždy tištěná verze.
Instalace příslušenství
Důrazně doporučujeme, aby majitelé vozu Volvo
instalovali výhradně schválená originální příslušenství a aby tato příslušenství instalovali
výhradně vyškolení a kvalifikovaní servisní technici Volvo. Některá příslušenství fungují pouze
v případě, že v počítačovém systému vozidla je
nainstalován příslušný software.
•
Originální příslušenství Volvo je testováno tak,
aby bylo zajištěno, že bude fungovat z hlediska funkčnosti, bezpečnosti a řízení emisí
s ostatními systémy ve vozidle. Dále, vyškolený kvalifikovaný servisní technik Volvo ví,
kam se příslušenství bezpečně smí nebo
nesmí instalovat do vozu Volvo. Před instalací
jakéhokoliv příslušenství do svého vozidla
nebo na své vozidlo požádejte vždy o radu
školeného kvalifikované servisního technika
Volvo.
•
Je možné, že příslušenství, které společnost
Volvo neschválila, nebylo testováno konkrétně pro použití s vašim vozidlem.
•
Na funkčnost vozidla nebo některých bezpečnostních systémů může mít nepříznivý vliv
instalace příslušenství, které společnost
Volvo netestovala, nebo instalace příslušenství osobou, která nemá zkušenosti s instalací příslušenství.
•
Záruka na nové vozidlo se nevztahuje na
poškození způsobené nesprávnou nebo
neschválenou instalací příslušenství. Další
Související informace
•
•
•
Instalace příslušenství (str. 36)
Připojení výbavy k diagnostické zásuvce
vozidla (str. 37)
Čtení uživatelské příručky (str. 21)
VAŠE VOLVO
informace o záruce najdete v servisní
a záruční knížce. Volvo nenese odpovědnost
za úmrtí, poranění osob a náklady vzniklé
v důsledku instalace neoriginálního příslušenství.
Související informace
•
Důležité informace k příslušenství
a doplňkové výbavě (str. 36)
Připojení výbavy k diagnostické
zásuvce vozidla
POZNÁMKA
Společnost Volvo Cars nenese odpovědnost
za následky, pokud je k zásuvce On-board
Diagnostic (OBDII) připojeno neschválené
zařízení. Tuto zásuvku smí používat pouze
vyškolení kvalifikované servisní technici Volvo.
Nesprávné připojení a instalace softwarových
nebo diagnostických nástrojů může mít nepříznivý dopad na elektronický systém ve vozidle.
Důrazně doporučujeme, aby majitelé vozu Volvo
instalovali výhradně schválená originální příslušenství a aby tato příslušenství instalovali
výhradně vyškolení a kvalifikovaní servisní technici
Volvo. Některá příslušenství fungují pouze v případě, že v počítačovém systému vozidla je nainstalován příslušný software.
Související informace
•
Důležité informace k příslušenství
a doplňkové výbavě (str. 36)
Datový konektor (On-board Diagnostic, OBDII) se
nachází pod přístrojovou deskou na straně řidiče.
37
VAŠE VOLVO
Zobrazení identifikačního čísla
vozidla
Pokud kontaktujete prodejce Volvo, například,
ohledně předplatného na službu Volvo On Call,
budete potřebovat identifikační číslo vozidla
(VIN7).
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Pokračujte na Systém Informace
o systému Identifikační číslo vozidla.
> Zobrazí se identifikační číslo.
Další možností, jak zjistit VIN, je podívat se na
palubní desku přes čelní sklo nebo na první
stránku servisní a záruční knížky a do technického
průkazu vozidla.
VIN se nachází na podobném místě u všech modelů.
7
38
Vehicle Identification Number
Rozptylování řidiče
VAROVÁNÍ
Řidič je odpovědný za všechny kroky nezbytné
k zajištění své bezpečnosti a bezpečnosti ostatních cestujících a účastníků silničního provozu.
V rámci této odpovědnosti je nutné zabránit rozptylování, například provádění činností, která
nesouvisí s ovládáním vozidla během jízdy.
Vaše nové Volvo je, nebo může být, vybaveno
různými komunikačními a zábavními systémy
s bohatým obsahem. Mohou to být mobilní telefony s handsfree sadou, navigační systémy
a audiosystémy s celou řadou funkcí. Možná používáte kvůli svému pohodlí další přenosná elektronická zařízení. Pokud se používají správně a bezpečně, mohou obohatit zážitek z jízdy. Pokud se
nepoužívají správně, mohou vás rozptylovat.
V souvislosti s těmito systémy by společnost
Volvo chtěla s ohledem na vaši bezpečnost upozornit na dále uvedené skutečnosti. Nikdy nepoužívejte ve vozidle zařízení nebo funkci způsobem,
který rozptyluje řidiče od bezpečné jízdy.
V důsledku rozptýlení může dojít k vážným nehodám. Kromě těchto obecných upozornění bychom
chtěli v návaznosti na nové funkce, kterými může
být vozidlo vybaveno, upozornit na následující:
•
Během jízdy nikdy nepoužívejte v ruce
držený mobilní telefon. V některých lokalitách je zakázáno, aby řidič používal
mobilní telefon, když se vozidlo pohybuje.
•
Pokud je vozidlo vybaveno navigačním
systémem, itinerář můžete měnit a nastavovat pouze, když vozidlo stojí.
•
Nikdy neprogramujte audiosystém, když
se vozidlo pohybuje. Naprogramujte předvolby rádia, když vozidlo stojí. Potom ovládání rádia urychlí a usnadní použití naprogramovaných předvoleb.
•
Nikdy nepoužívejte v pohybujícím se
vozidle notebooky a malé počítače.
Související informace
•
Zvuk, média a internet (str. 480)
BEZPEČNOST
BEZPEČNOST
Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Vozidlo je vybaveno různými bezpečnostními
systémy, které společně chrání řidiče a spolujezdce ve vozidle v případě nehody.
Pokud výstražný symbol zůstane svítit nebo se
rozsvítí během jízdy a na displeji řidiče se
zobrazí zpráva Airbag SRS Naléhavý servis
Jeďte do servisu, znamená to, že část bezpečnostních systémů nefunguje v plném rozsahu. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat co nejdříve autorizovaný servis Volvo.
Vozidlo je vybaveno celou řadou snímačů, které
v případě nehody reagují a aktivují různé bezpečnostní systémy, např. různé druhy airbagů a předpínačů bezpečnostních pásů, a to v závislosti na
konkrétní nehodě. Systémy reagují podle situace,
např. při kolizích pod různým úhlem, převrácení
nebo sjetí z cesty, různě tak, aby byla zajištěna
optimální ochrana.
40
Bezpečnostní pás
VAROVÁNÍ
Pokud je konkrétní výstražný symbol
přerušen, rozsvítí se obecný výstražný
symbol a na displeji řidiče se zobrazí
stejná zpráva.
Pokud během kolize došlo k poškození důležité
funkce, může se aktivovat bezpečnostní režim
vozidla.
Výstražný symbol na displeji řidiče se
rozsvítí, pokud se elektrický systém
vozidla nastaví do polohy zapalování II.
Je-li bezpečnostní systém bez závad,
tento symbol po cca. 6 sekundách zhasne.
Během těhotenství je nezbytné správně používat
bezpečnostní pás. Těhotné řidičky si musí upravit polohu, ve které sedí.
Jednotlivé bezpečnostní systémy ve vozidle
nikdy neupravujte a neopravujte sami.
Nesprávné provedení práce na některém
z těchto systémů může způsobit funkční poruchy a vážné poranění osob. Společnost Volvo
doporučuje kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
Existují rovněž mechanické bezpečnostní systémy
jako např. Whiplash Protection System. Vozidlo je
zkonstruováno tak, že velká část síly při kolizi je
přenášena na nosníky, sloupky, podlahu, střechu
a na ostatní části karosérie.
Výstražný symbol na displeji řidiče
Bezpečnost během těhotenství
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
Bezpečnost během těhotenství (str. 40)
Bezpečnostní pásy (str. 43)
Airbagy (str. 48)
Whiplash Protection System (str. 41)
Pedestrian Protection System (str. 42)
Bezpečnostní režim (str. 55)
Bezpečnost dětí (str. 56)
Diagonální část musí vést přes rameno, potom
mezi ňadry a na boční stranu břicha.
Dolní část musí být naplocho přes stehna a co
možná nejníže pod břichem. – Nikdy se nesmí
posunout nahoru. Upravte si bezpečnostní pás
a zajistěte, aby v celé délce přiléhal k tělu. Navíc
zkontrolujte, že pás není nikde překroucený.
Poloha těla na sedadle
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné řidičky
měly upravovat seřízení sedadla a polohu volantu
tak, aby mohly při řízení snadno udržovat kontrolu
nad vozidlem (to znamená, že musí být schopny
snadno ovládat pedály a volant). Měly by se snažit
BEZPEČNOST
nastavit polohu sedadla co nejdále dozadu, aby
vzdálenost mezi volantem a jejich břichem byla co
největší.
Související informace
•
•
•
•
Bezpečnost (str. 40)
Bezpečnostní pásy (str. 43)
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 174)
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 175)
Whiplash Protection System
Systém Whiplash Protection System (WHIPS)
snižuje riziko zranění krční páteře typu "šlehnutí
bičem". Systém se skládá ze sedáků a opěradel
absorbujících energii a speciálně vyvinutých hlavových opěrek v obou předních sedadlech.
Systém WHIPS je aktivován při nárazu zezadu,
v závislosti na úhlu nárazu, rychlosti a fyzikálních
vlastnostech druhého vozu.
VAROVÁNÍ
Sedadlo ani systém WHIPS nikdy neupravujte
a neopravujte sami. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Pokud přední sedadla byla vystavena velkému
zatížení např. v souvislosti s kolizí, musí se
vyměnit. Přestože se zdá, že sedadla nejsou
poškozena, je možné, že neposkytnou ochranu
v plném rozsahu.
Je-li systém WHIPS aktivován, sklopí se opěradla
předních sedadel částečně dozadu a sedáky se
posunou dolů, aby se změnila poloha těla řidiče
a spolujezdce na předním sedadle. Tento pohyb
pomáhá absorbovat část sil, které mohou vzniknout a způsobit zranění krční páteře typu "šlehnutí bičem".
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
Nenechávejte na podlaze za předními sedadly a pod
předními sedadly a zadními sedadly žádné předměty,
které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
41
BEZPEČNOST
||
VAROVÁNÍ
Související informace
Nestlačujte pevné předměty mezi sedákem
zadního sedadla a opěradlem předního
sedadla.
•
•
•
Pokud se potom spustí opěradlo zadního
sedadla dolů, případný náklad se musí zajistit
tak, aby v případě kolize nesklouzl na opěradlo
předního sedadla.
•
VAROVÁNÍ
Pokud je opěradlo zadního sedadla spuštěné
dolů nebo pokud se na zadním sedadle používá dětská sedačka proti směru jízdy, příslušné přední sedadlo se musí posunout
dopředu tak, aby nebylo v kontaktu se spuštěným opěradlem nebo dětskou sedačkou.
Poloha těla na sedadle
Aby systém WHIPS zajistil optimální ochranu,
řidič a spolujezdec musí správně sedět a fungování systému nic nesmí bránit.
Správnou polohu pro sezení na předním sedadle
nastavte dříve, než se vozidlo rozjede.
Řidič a spolujezdec na předním sedadle musí
sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.
Bezpečnost (str. 40)
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 174)
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 175)
Rear Collision Warning (str. 344)
Pedestrian Protection System
Pedestrian Protection System (PPS) je systém,
který při jistých čelních kolizích, zmírňuje náraz
chodce s vozidlem.
Za jistých čelních kolizí s chodcem reagují snímače v přední části vozidla a systém se aktivuje.
Je-li aktivována funkce PPS:
•
•
Zadní část kapoty je zvednuta.
Automatický alarm se odesílá přes Volvo On
Call*.
Snímače jsou aktivní při rychlosti cca. 25-50
km/h (15-30 mph).
Snímače jsou navrženy tak, aby detekovaly srážku
s předmětem, který má podobné vlastnosti jako
lidská noha.
POZNÁMKA
V dopravním provozu se mohou vyskytovat
předměty, kvůli kterým budou snímače signalizovat podobně jako v případě kolize s chodcem. Je možné, že se systém v případě kolize
s tímto předmětem aktivuje.
Systém WHIPS a dětské sedačky
Systém WHIPS nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce nebo
na podkládacím sedáku.
42
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ
Nemontujte dopředu žádná příslušenství a nic
vpředu neměňte. Nevhodný zásah vpředu
může vést k nesprávnému fungování systému,
vzniku vážného poranění a poškození vozidla.
Společnost Volvo doporučuje používat originální raménka stěračů. Dále doporučuje používat výhradně originální díly.
Související informace
•
Bezpečnost (str. 40)
Bezpečnostní pásy
Při prudkém brzdění může dojít k vážnému zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním
pásem.
Chcete-li si zajistit maximální bezpečí je velmi
důležité aby bezpečnostní pás pevně přiléhal
k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být příliš zakloněno. Bezpečnostní pás je určen k použití v normální poloze při sezení.
VAROVÁNÍ
Vysokonapěťový systém nikdy neupravujte
a neopravujte sami. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Nesprávné provedení práce na systému může
způsobit funkční poruchy a vážné poranění
osob.
VAROVÁNÍ
Pokud dojde k poškození přední části vozidla,
společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaný servis Volvo, který prověří, zda
systém nebyl poškozen.
VAROVÁNÍ
Zaklesnutí nebo zaháknutí bezpečnostního
pásu k háčkům nebo jiným úchytům uvnitř
vozidla není povoleno - pás by se totiž správně
nenavíjel.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní
pás nepoužívá nebo se používá nesprávně,
může v případě kolize dojít ke snížení ochrany,
kterou zajišťuje airbag.
Symboly na displeji řidiče
Symbol
Popis
Byl aktivován systém PPS nebo
došlo v systému k poruše. Postupujte podle dále uvedených doporučení.
}}
43
BEZPEČNOST
||
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy nikdy neupravujte
a neopravujte sami. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás vystaven velkému
zatížení např. v souvislosti s kolizí, musí se
vyměnit celý bezpečnostní pás. Přestože se
zdá, že bezpečnostní pás není poškozen, je
možné, že pás neposkytne ochranu v plném
rozsahu. Bezpečnostní pás se musí rovněž
vyměnit, pokud vykazuje známky opotřebení
nebo poškození. Nový bezpečnostní pás musí
mít typové schválení a konstrukci určenou
k instalaci na stejné místo, kde se nacházel
měněný bezpečnostní pás.
Související informace
•
•
•
•
44
Bezpečnost (str. 40)
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 46)
Připoutání a odpoutání bezpečnostních pásů
(str. 44)
Upozornění na dveře a bezpečnostní pás
(str. 47)
Připoutání a odpoutání
bezpečnostních pásů
Před rozjetím se ujistěte, zda jsou všichni cestující připoutáni bezpečnostními pásy.
Připoutání bezpečnostních pásů
1.
Pomalu potáhněte bezpečnostní pás a zkontrolujte, zda není překroucený nebo poškozený.
POZNÁMKA
Bezpečnostní pás obsahuje samonavíjení,
které se zajistí v následujících situacích:
•
•
•
•
pokud se pás příliš rychle vytáhne.
během brzdění a akcelerace.
pokud se vozidlo silně nakloní.
pokud se jede do zatáčky.
2.
Zajistěte bezpečnostní pás vložením blokovacího kolíku do zámku.
> Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás byl
zapnut.
VAROVÁNÍ
Jazýček bezpečnostního pásu zasunujte vždy
do zámku na správné straně. V případě kolize
by se mohlo stát, že by bezpečnostní pásy
a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí
riziko vážného poranění.
BEZPEČNOST
3.
Na předních sedadlech lze nastavit výšku
bezpečnostního pásu.
VAROVÁNÍ
Každý bezpečnostní pás je určen pouze pro
jednu osobu.
VAROVÁNÍ
Zaklesnutí nebo zaháknutí bezpečnostního
pásu k háčkům nebo jiným úchytům uvnitř
vozidla není povoleno - pás by se totiž správně
nenavíjel.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pás musí vést přes rameno (nikoliv dolů
přes paži).
4.
Stiskněte uchycení sedadla a posuňte bezpečnostní pás nahoru nebo dolů.
Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy
nepoškodili. Nevkládejte do zámku pásu
žádné cizí předměty. V případě kolize by se
mohlo stát, že by bezpečnostní pásy a zámky
pásu nefungovaly správně. Hrozí riziko
vážného poranění.
Těsnost dolní části pásu upravte zatažením za
horní část pásu nahoru k rameni.
Umístěte pás co nejvýše - pás však nesmí
vést přes krk.
Odpoutání bezpečnostních pásů
1.
Stiskněte červené tlačítko na přezce bezpečnostního pásu a nechte pás navinout.
2.
Pokud se pás zcela nenavinul, zasuňte jej
ručně, aby nezůstal volně viset.
Související informace
Dolní část pásu musí vést nízko (ne přes břicho).
•
•
•
Bezpečnostní pásy (str. 43)
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 46)
Upozornění na dveře a bezpečnostní pás
(str. 47)
45
BEZPEČNOST
Předpínač bezpečnostního pásu
Vozidlo je vybaveno standardními napínači bezpečnostního pásu a elektrickými napínači bezpečnostního pásu, které mohou v kritických
situacích a při kolizích bezpečnostní pásy
napnout.
Standardní napínač bezpečnostního
pásu
Všechny bezpečnostní pásy jsou vybaveny standardními napínači bezpečnostních pásů.
Napínač bezpečnostního pásu napíná bezpečnostní pás při kolizi dostatečnou sílou tak, aby
zachytil cestujícího účinněji.
Elektrický napínač bezpečnostního
pásu
Bezpečnostní pás řidiče a spolujezdce je vybaven
elektrickým předpínačem.
Předpínače bezpečnostních pásů fungují ve
vzájemném souladu a mohou být aktivovány společně se systémy podpory řidiče City Safety
a Rear Collision Warning. V kritických situacích,
jako např. při panickém brzdění, sjetí z cesty
(např. převrácení vozidla do příkopu, zvednutí
z terénu nebo nárazu do něčeho v terénu), prokluzování nebo rizika kolize může elektromotor
předpínače bezpečnostní pás přitáhnout.
účinnost bezpečnostních systémů jako jsou např.
airbagy ve vozidle.
Jakmile kritická situace skončí, bezpečnostní pás
a elektrický předpínač bezpečnostního pásu se
automaticky vrátí do původní polohy. Vrátit do
původní polohy je však lze také manuálně.
DŮLEŽITÉ
Je-li airbag spolujezdce vypnutý, musí se
zablokovat rovněž elektrický napínací mechanismus bezpečnostního pásu na straně spolujezdce.
Související informace
•
•
Bezpečnostní pásy (str. 43)
Připoutání a odpoutání bezpečnostních pásů
(str. 44)
•
Resetování elektrického předpínače bezpečnostního pásu (str. 47)
•
Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce*
(str. 51)
•
•
City Safety™ (str. 330)
Rear Collision Warning (str. 344)
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy nikdy neupravujte
a neopravujte sami. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás vystaven velkému
zatížení např. v souvislosti s kolizí, musí se
vyměnit celý bezpečnostní pás. Přestože se
zdá, že bezpečnostní pás není poškozen, je
možné, že pás neposkytne ochranu v plném
rozsahu. Bezpečnostní pás se musí rovněž
vyměnit, pokud vykazuje známky opotřebení
nebo poškození. Nový bezpečnostní pás musí
mít typové schválení a konstrukci určenou
k instalaci na stejné místo, kde se nacházel
měněný bezpečnostní pás.
Elektrický předpínač bezpečnostního pásu
pomůže upravit polohu cestujícího, sníží riziko
nárazu do vnitřních komponentů vozidla a zlepší
46
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
Resetování elektrického předpínače
bezpečnostního pásu
Upozornění na dveře
a bezpečnostní pás
Elektrický předpínač bezpečnostního pásu se
resetuje automaticky. Pokud však zůstane vysunutý, můžete jej resetovat manuálně.
Systém upozorní nepřipoutané řidiče, aby se připoutali. Dále upozorňuje na pootevřené dveře,
kapotu motoru nebo víko zavazadlového prostoru.
1.
Zastavte vozidlo na bezpečném místě.
2.
Odepněte bezpečnostní pás a znovu jej připoutejte.
> Bezpečnostní pás a elektrický předpínač
bezpečnostního pásu se resetují.
Grafika na displeji řidiče
VAROVÁNÍ
Vizuální připomenutí ve střešní konzole.
Bezpečnostní pásy nikdy neupravujte
a neopravujte sami. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás vystaven velkému
zatížení např. v souvislosti s kolizí, musí se
vyměnit celý bezpečnostní pás. Přestože se
zdá, že bezpečnostní pás není poškozen, je
možné, že pás neposkytne ochranu v plném
rozsahu. Bezpečnostní pás se musí rovněž
vyměnit, pokud vykazuje známky opotřebení
nebo poškození. Nový bezpečnostní pás musí
mít typové schválení a konstrukci určenou
k instalaci na stejné místo, kde se nacházel
měněný bezpečnostní pás.
Související informace
•
•
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 46)
Bezpečnostní pásy (str. 43)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Vizuální připomenutí je indikováno ve střešní konzole a pomocí výstražného symbolu na displeji
řidiče.
Zvukové upozornění závisí na rychlosti, době jízdy
a na vzdálenosti.
Na grafice na displeji řidiče se zobrazují různé druhy
varování. Barva varování na bočních dveřích a víku zavazadlového prostoru závisí na rychlosti vozidla.
Grafika na displeji řidiče ukazuje stav pásů řidiče
a spolujezdců, tedy, zda pás je či není připoután.
Grafika na displeji řidiče ukazuje, na jakých
sedadlech ve vozidle sedí připoutání a nepřipoutaní cestující.
Dětské sedačky nejsou vybaveny systémem upozornění na připoutání se bezpečnostním pásem.
Stejná grafika se zobrazí, pokud jsou otevřeny
některé boční dveře nebo kapota, víko zavazadlového prostoru nebo klapka plnicí trubky paliva.
Přední sedadlo
Pokud se řidič nebo spolujezdec nepřipoutají
bezpečnostním pásem, vizuální a zvukový signál je
upozorní, aby se připoutali.
Grafiku lze potvrdit stisknutím tlačítka O na klávesnici volantu vpravo.
}}
47
BEZPEČNOST
||
Zadní sedadlo
Upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem na zadním sedadle má dvě vedlejší
funkce:
•
•
Související informace
•
•
Bezpečnostní pásy (str. 43)
Připoutání a odpoutání bezpečnostních pásů
(str. 44)
Airbagy
Vozidlo je vybaveno airbagy a hlavovými airbagy
pro řidiče a spolujezdce.
POZNÁMKA
Poskytuje informaci o připoutání bezpečnostními pásy na zadním sedadle. Pokud se používají bezpečnostní pásy, zobrazí se grafika na
displeji řidiče.
Detektory reagují různě, a to v závislosti na
charakteru kolize a v závislosti na tom, zda
jsou připoutány bezpečnostní pásy. Platí pro
všechny polohy pásů.
Vizuální a zvukové upozornění, že bezpečnostní pás na zadním sedadle není připoután.
Připomenutí zmizí, jakmile se pás znovu
zapne.
Proto se v případě kolize může stát, že se
nafoukne pouze jeden (nebo žádný) airbag.
Detektory snímají intenzitu kolize vozidla
a podle toho reagují nafouknutím žádné, jednoho nebo několika airbagů.
Upozornění pro dveře, kapotu motoru,
víko zavazadlového prostoru a víčko
hrdla plnění paliva
VAROVÁNÍ
Pokud kapota motoru, víko zavazadlového prostoru, víčko hrdla plnění paliva nebo jakékoliv boční
dveře nejsou správně zavřené, na grafice displeje
řidiče se zobrazí, co je otevřeno. Co nejdříve
zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete to, co
aktivovalo výstrahu.
Řídicí modul systému airbagů se nachází ve
středové konzole. Pokud dojde k namočení
středové konzoly vodou nebo jinou kapalinou,
odpojte kabely akumulátoru spouštěče. Nepokoušejte se nastartovat vozidlo, mohlo by dojít
k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla do provozu. Společnost Volvo doporučuje nechat
vozidlo dopravit do autorizovaného servisu
Volvo.
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca. 10 km/h (6 mph), na displeji řidiče
svítí informační kontrolka.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca. 10 km/h (6 mph), na displeji řidiče
svítí výstražná kontrolka.
Nafouknuté airbagy
Pokud se naplnil některý z airbagů, doporučujeme vám postupovat takto:
•
48
Vyproštění vozu. Doporučujeme, aby vozidlo
bylo dopraveno k opravě do autorizovaného
BEZPEČNOST
servisu Volvo. Nikdy nejezděte s vyfouknutými
airbagy.
•
Doporučujeme, abyste výměnu součástí bezpečnostních systémů vozidla svěřili autorizovanému autoservisu Volvo.
•
Vždy kontaktujte lékaře.
Airbagy řidiče
Navíc k bezpečnostním pásům je vozidlo na
straně řidiče vybaveno airbagem ve volantu
a kolenním airbagem1.
Aby riziko poranění v případě nafouknutí airbagu bylo minimální, cestující musí sedět co
nejvíce vzpřímeně s nohami na podlaze a se
zády opřenými o sedadlo.
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s nafouknutými airbagy.
Řízení vozidla by se mohlo ztížit. Rovněž
mohou být poškozeny ostatní bezpečnostní
systémy. Kouř a prach uvolněný při nafukování
airbagů může při intenzivní reakci způsob podráždění zraku a kůže resp. může způsobit
poranění osob. Rychlé nafukování airbagu
a materiál, ze kterého je airbag vyroben, může
způsobit tření a popálení kůže.
Související informace
•
•
•
•
•
1
Bezpečnost (str. 40)
Airbagy řidiče (str. 49)
Airbag spolujezdce (str. 50)
Boční airbagy (str. 53)
Nafukovací záclony (str. 54)
Vozidlo je vybaveno kolenním airbagem pouze na některých trzích.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní
pás nepoužívá nebo se používá nesprávně,
může v případě kolize dojít ke snížení ochrany,
kterou zajišťuje airbag.
VAROVÁNÍ
Airbag ve volantu a kolenní airbag1 na straně řidiče na
předním sedadle.
V případě čelní kolize airbagy pomohou chránit
hlavu, krk, obličej a hruď řidiče a jeho kolena
a nohy před poraněním.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla
a airbag/airbagy se nafouknou. Airbag chrání
cestující před nárazem při čelní kolizi. Airbag se
vypustí při stlačení v důsledku srážky. Přitom
uniká do vozidla kouř. To je zcela normální. Mezi
naplněním a následným vypuštěním airbagu
uplyne pouze několik desetin sekundy.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat za
účelem opravy autorizovaný servis Volvo.
Nesprávné provedení práce na systému airbagu může způsobit funkční poruchy a vážné
poranění osob.
Umístění airbagu ve volantu
Airbag se nachází ve středu volantu. Volant je
označen nápisem AIRBAG.
Umístění kolenního airbagu1
Airbag je složen ve spodní části přístrojové desky
na straně řidiče. Panel airbagu je označen nápisem AIRBAG.
}}
49
BEZPEČNOST
||
VAROVÁNÍ
Nedávejte a nepřipevňujte na panel nebo před
panel, ve kterém je uložen kolenní airbag,
žádné předměty.
Airbag spolujezdce
Navíc k bezpečnostním pásům je vozidlo vybaveno airbagem na straně řidiče spolujezdce na
předním sedadle.
Související informace
•
•
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní
pás nepoužívá nebo se používá nesprávně,
může v případě kolize dojít ke snížení ochrany,
kterou zajišťuje airbag.
Aby riziko poranění v případě nafouknutí airbagu bylo minimální, cestující musí sedět co
nejvíce vzpřímeně s nohami na podlaze a se
zády opřenými o sedadlo.
Airbagy (str. 48)
Airbag spolujezdce (str. 50)
VAROVÁNÍ
Airbag předního spolujezdce na předním sedadle.
V případě čelní kolize airbag pomůže chránit
hlavu, krk, obličej a hruď spolujezdce a jeho
kolena a nohy před poraněním.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla
a airbag se nafoukne. Airbag chrání cestující před
nárazem při čelní kolizi. Airbag se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Přitom uniká do vozidla
kouř. To je zcela normální. Mezi naplněním
a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze
několik desetin sekundy.
50
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat za
účelem opravy autorizovaný servis Volvo.
Nesprávné provedení práce na systému airbagu může způsobit funkční poruchy a vážné
poranění osob.
Umístění airbagu spolujezdce
Tento airbag je složen v prostoru nad odkládací
přihrádkou. Panel airbagu je označen nápisem
AIRBAG.
VAROVÁNÍ
Nepokládejte předměty před čelní sklo a nad
čelní sklo do místa, kde se nachází airbag
spolujezdce.
BEZPEČNOST
Štítek airbagu spolujezdce
VAROVÁNÍ
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před předním sedadlem spolujezdce nebo zde seděl.
Pokud je zapnutý airbag, nikdy nepokládejte
na sedadlo spolujezdce dítě na dětské
sedačce proti směru jízdy.
Pokud je airbag spolujezdce vypnutý, na
sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět cestující (děti a dospělí) po směru jízdy.
Nedodržení výše uvedených doporučení může
ohrozit život přepravovaných osob nebo může
vést k vážnému poranění osob.
Nálepka na sluneční cloně na straně spolujezdce.
Výstražná nálepka pro airbag spolujezdce je
umístěna dle vyobrazení nahoře.
VAROVÁNÍ
Pokud vozidlo není vybaveno vypínačem airbagu spolujezdce, airbag bude stále aktivován.
Aktivace a deaktivace airbagu
spolujezdce*
Airbag spolujezdce lze deaktivovat, pokud je
vozidlo vybaveno vypínačem, Passenger Airbag
Cut Off Switch (PACOS).
Vypínač airbagu spolujezdce je umístěn z boku
přístrojové desky na straně spolujezdce a je přístupný po otevření dveří spolujezdce.
Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované poloze.
Související informace
•
•
•
Airbagy (str. 48)
Airbagy řidiče (str. 49)
Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce*
(str. 51)
ON - airbag je aktivován a všichni cestující,
kteří sedí ve směru jízdy (děti i dospělí)
mohou bezpečně sedět na místě spolujezdce.
OFF - airbag je deaktivován a děti sedící proti
směru jízdy mohou bezpečně sedět na
sedadle spolujezdce.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
51
BEZPEČNOST
||
VAROVÁNÍ
Pokud vozidlo není vybaveno vypínačem airbagu spolujezdce, airbag bude stále aktivován.
2.
Potvrďte zprávu stisknutím tlačítka O na klávesnici na volantu vpravo.
Deaktivace airbagu spolujezdce
Aktivace airbagu spolujezdce
Potáhněte spínač ven a otočte jej z polohy
OFF do polohy ON.
> Na displeji řidiče se zobrazuje zpráva
Airbag spoluj. zap Potvrďte prosím.
POZNÁMKA
Pokud byl airbag spolujezdce aktivován/deaktivován, když je vozidlo v poloze zapalování I
nebo v nižší poloze, na displeji řidiče se
zobrazí zpráva a na střešní konzole se přibližně 6 sekund po přepnutí elektrické soustavy vozidla do polohy zapalování II zobrazí
následující kontrolka.
52
> Textová zpráva a výstražný symbol na displeji stropní konzoly informují, že airbag
pro přední sedadlo spolujezdce je aktivován.
VAROVÁNÍ
Pokud je zapnutý airbag, nikdy nepokládejte
na sedadlo spolujezdce dítě na dětské
sedačce proti směru jízdy.
Airbag spolujezdce se musí vždy aktivovat,
pokud na sedadle spolujezdce vpředu sedí
cestující po směru jízdy (děti a dospělí).
Nedodržení výše uvedených doporučení může
ohrozit život přepravovaných osob nebo může
vést k vážnému poranění osob.
Potáhněte spínač ven a otočte jej z polohy
ON do polohy OFF.
> Na displeji řidiče se zobrazuje zpráva
Airbag spoluj. vyp Potvrďte prosím.
POZNÁMKA
Pokud byl airbag spolujezdce aktivován/deaktivován, když je vozidlo v poloze zapalování I
nebo v nižší poloze, na displeji řidiče se
zobrazí zpráva a na střešní konzole se přibližně 6 sekund po přepnutí elektrické soustavy vozidla do polohy zapalování II zobrazí
následující kontrolka.
BEZPEČNOST
2.
Potvrďte zprávu stisknutím tlačítka O na klávesnici na volantu vpravo.
DŮLEŽITÉ
Je-li airbag spolujezdce vypnutý, musí se
zablokovat rovněž elektrický napínací mechanismus bezpečnostního pásu na straně spolujezdce.
Boční airbagy
Boční airbagy sedadla řidiče a spolujezdce
chrání v případě kolize hruď a boky.
Související informace
•
•
> Textová zpráva a symbol na displeji stropní
konzoly informují, že airbag pro přední
sedadlo spolujezdce je deaktivován.
VAROVÁNÍ
Pokud je airbag vypnutý, na sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět cestující (děti
a dospělí) po směru jízdy.
Nedodržení výše uvedených doporučení může
ohrozit život přepravovaných osob nebo může
vést k vážnému poranění osob.
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 46)
Dětské sedačky (str. 57)
Do krajních rámů opěradel předního sedadla jsou
nainstalovány boční airbagy, které pomáhají chránit řidiče a spolujezdce na předním sedadle.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla
a boční airbagy se nafouknou. Airbag se naplní
mezi tělem cestujícího a dveřmi a absorbuje náraz
v okamžiku srážky. Airbag se vypustí při stlačení
v důsledku srážky. Za normálních okolností se
naplní pouze boční airbag na straně zasažené
nárazem.
}}
53
BEZPEČNOST
||
VAROVÁNÍ
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat za
účelem opravy autorizovaný servis Volvo.
Nesprávné provedení práce na systému bočního airbagu může způsobit funkční poruchy
a vážné poranění osob.
Nafukovací záclony
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag Inflatable Curtain (IC)napomáhá
předcházet zranění hlavy řidiče a spolucestujících o části interiéru při nárazu.
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na madla
u stropu. Háčky jsou určeny pouze pro lehké
bundy a kabáty (nikoliv pro tvrdé předměty
jako jsou např. deštníky).
Na obložení střechy, sloupky dveří ani boční
obložení nešroubujte ani jinak nepřipevňujte
žádné předměty. Tím by mohla být omezena
ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo schválené pro
montáž v těchto částech vozidla.
VAROVÁNÍ
Nedávejte žádné předměty do prostoru mezi
vnější stranou sedadla a panel dveří, protože
tento prostor je určen pro boční airbag.
Společnost Volvo doporučuje používat pouze
potahy sedadel schválené společností Volvo.
Jiné potahy sedadel mohou omezit funkčnost
bočních airbagů.
VAROVÁNÍ
Boční airbagy doplňují bezpečnostní pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
Boční airbagy a dětské sedačky
Boční airbag nesnižuje ochranu, kterou poskytuje
vůz dětem, které sedí v dětské sedačce nebo na
podkládacím sedáku.
Související informace
•
54
Airbagy (str. 48)
VAROVÁNÍ
Pokud je vozidlo naloženo po horní okraj oken
na dveřích, nechejte mezi nákladem a bočními
okny prostor 10 cm (4 palce). Jinak by se
mohlo stát, že hlavový airbag v čalounění
stropu neposkytne zamýšlenou ochranu.
Tento airbag se instaluje podél obou stran do
čalounění stropu a chrání řidiče a cestující na
krajních sedadlech. Panely jsou označeny štítky
IC AIRBAG.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla
a hlavové airbagy se nafouknou.
VAROVÁNÍ
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat za
účelem opravy autorizovaný servis Volvo.
Nesprávné provedení práce na systému nafukovacích záclon může způsobit funkční poruchy a vážné poranění osob.
Související informace
•
Airbagy (str. 48)
BEZPEČNOST
Bezpečnostní režim
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní režim je bezpečnostní funkce,
která se spouští, když náraz může poškodit důležitou funkci ve voze, např. palivové potrubí, čidla
bezpečnostních systémů nebo brzdovou soustavu.
Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami nebo
resetovat elektroniku po aktivaci bezpečnostního režimu. Mohlo by dojít ke zranění osob
nebo by vůz nemusel fungovat jako obvykle.
Doporučujeme, abyste nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném servisu Volvo a obnovit
normální stav poté, co byla zobrazena zpráva
Safety mode Viz Uživatelská příručka.
Pokud se vozidlo dostalo do kolize, na displeji
řidiče se může zobrazit zpráva Safety mode Viz
Uživatelská příručka s výstražným symbolem,
pokud není displej poškozen a je funkční elektrická soustava vozidla. Tato zpráva oznamuje, že
je omezena funkčnost vozu.
VAROVÁNÍ
Pokud je vozidlo v bezpečnostním režimu, je
možné pokusit se resetovat systém za účelem
nastartování vozidla a přejetí na krátkou vzdálenost, např. pokud jste v nebezpečné dopravní
situaci.
Pokud je vozidlo v bezpečnostním režimu, je
možné pokusit se resetovat systém za účelem
nastartování vozidla a přejetí na krátkou vzdálenost, např. pokud jste v nebezpečné dopravní
situaci.
Startování vozidla v bezpečnostním
režimu
1.
Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto místa
odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo bylo
dopraveno k opravě do autorizovaného servisu
Volvo.
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte nastartovat vůz, pokud je cítit palivo a na displeji
řidiče se zobrazila se zpráva Safety mode
Viz Uživatelská příručka. Okamžitě vůz
opusťte.
Startování a přesunutí vozidla
v bezpečnostním režimu
Pokud došlo pouze k malému poškození
a nebyl zjištěn únik paliva, můžete zkusit
nastartovat.
Související informace
•
•
Bezpečnost (str. 40)
•
Odtah (str. 472)
Startování a přesunutí vozidla v bezpečnostním režimu (str. 55)
Zkontrolujte obecně poškození vozidla a prověřte, zda nedochází k úniku paliva. Nesmí být
cítit zápach paliva.
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte nastartovat vůz, pokud je cítit palivo a na displeji
řidiče se zobrazila se zpráva Safety mode
Viz Uživatelská příručka. Okamžitě vůz
opusťte.
2.
Vypněte vozidlo.
}}
55
BEZPEČNOST
||
3.
4.
Potom se pokuste nastartovat motor vozu.
> Elektronika vozidla provede kontrolu
systému a potom se pokusí obnovit normální stav. Během této doby se na displeji
řidiče zobrazí zpráva Start vozidla
Kontrola systému, čekejte. To může
trvat až jednu minutu.
Když na displeji řidiče již není zpráva Start
vozidla Kontrola systému, čekejte, zkuste
vozidlo znovu nastartovat.
DŮLEŽITÉ
Pokud je stále na displeji zpráva Safety
mode Viz Uživatelská příručka, nesmíte
vůz řídit ani jej nechat táhnout, avšak místo
toho musí být vůz odvezen na vozidle odtahové služby. I když vůz se zdá pojízdný, při
jízdě by mohlo skryté poškození znemožnit
ovládání vozu.
Přesunutí vozidla v bezpečnostním
režimu
56
1.
Pokud se na displeji řidiče po pokusu
o nastartování zobrazí zpráva Normal mode
The car is now in normal mode, vozidlo
lze opatrně přesunout, pokud se nachází
v nebezpečné poloze.
2.
Nejezděte s vozem dál, než je nezbytně
nutné.
VAROVÁNÍ
Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto místa
odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo bylo
dopraveno k opravě do autorizovaného servisu
Volvo.
Související informace
•
•
•
Bezpečnostní režim (str. 55)
Nastartujte vozidlo (str. 420)
Odtah (str. 472)
Bezpečnost dětí
Děti musí být při jízdě ve vozidle vždy zabezpečené.
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky a úchyty) určené
pro montáž do vašeho konkrétního vozidla.
Pomocí bezpečnostní výbavy Volvo pro děti zajistíte optimální podmínky pro bezpečnou jízdu
dítěte ve voze. Dále se bezpečnostní výbava pro
děti snadno instaluje a jednoduše používá.
Při výběru výbavy se musí zohlednit hmotnost
a výška dítěte.
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly
v dětské sedačce zády ke směru jízdy co nejdéle,
minimálně do 3-4 let věku. Dále doporučuje, aby
děti používaly dětskou sedačku ve směru jízdy až
do výšky 140 cm (4 stopy 7 palců).
POZNÁMKA
Požadavky právních předpisů, které platí pro
typy dětských sedaček pro děti různého věku
a výšek, se pro jednotlivé země liší. Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
BEZPEČNOST
POZNÁMKA
Při použití dětského bezpečnostní zařízení je
nutné přečíst si přiložené pokyny k instalaci.
V případě dotazů k instalaci dětského bezpečnostního zařízení požádejte o upřesnění
výrobce.
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět ve
voze správně připoutány. Děti nesmějí nikdy sedět
na klíně cestujících.
Dětské sedačky
•
Pokud ve vozidle cestují děti, vždy je třeba použít
vhodné dětské sedačky.
Spodní upevňovací body pro dětské sedačky
(str. 58)
•
Děti musejí ve voze sedět bezpečně a přitom
pohodlně. Dětská sedačka musí být umístěna,
namontována a používána správně.
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské
sedačky (str. 59)
•
•
Umístění dětské sedačky (str. 60)
Postup montáže a pokyny pro správné připevnění
dětské sedačky naleznete v montážním návodu.
POZNÁMKA
Při použití dětského bezpečnostní zařízení je
nutné přečíst si přiložené pokyny k instalaci.
Související informace
•
•
•
Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce*
(str. 51)
Bezpečnost (str. 40)
V případě dotazů k instalaci dětského bezpečnostního zařízení požádejte o upřesnění
výrobce.
Dětské sedačky (str. 57)
Aktivace a deaktivace dětských bezpečnostních zámků (str. 261)
POZNÁMKA
Nikdy nenechávejte dětskou autosedačku
volně ve vozidle. Vždy, i když se nepoužívá, ji
připevněte podle pokynů pro dětskou
sedačku.
Související informace
•
•
•
Bezpečnost dětí (str. 56)
Integrovaná dětská sedačka* (str. 69)
Horní upevňovací body pro dětské sedačky
(str. 58)
* Volitelná výbava/příslušenství.
57
BEZPEČNOST
Horní upevňovací body pro dětské
sedačky
VAROVÁNÍ
Horní pásy dětské sedačky se vždy musí vést
přes otvor v podstavci hlavové opěrky a až
potom se smí v montážním bodě napnout.
Pokud to není možné, dodržujte pokyny
výrobce dětské sedačky.
Vozidlo je vybaveno horními upevňovacími body
pro dětské sedačky na krajních sedadlech
v zadní řadě.
Horní upevňovací body jsou primárně určeny pro
používání s dětskými sedačkami upevňovanými po
směru jízdy.
POZNÁMKA
Sklopte opěrky hlavy, aby se usnadnila instalace tohoto typu dětské sedačky ve vozech se
sklopnými opěrkami na krajních sedadlech.
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím
horních upevňovacích bodů vždy postupujte podle
instalačních instrukcí výrobce.
Umístění upevňovacích bodů
Související informace
•
•
Umístění montážních bodů poznáte podle symbolů na
odkládací poličce za zadními sedadly.
Upevňovací body se nacházejí na odkládací
poličce za krajními zadními sedadly.
58
Spodní upevňovací body pro dětské
sedačky
Vozidlo je vybaveno spodními upevňovacími
body pro dětské sedačky na předním sedadle*
a na zadních sedadle.
Spodní upevňovací body jsou určeny pro konkrétní dětské sedačky upevňované proti směru
jízdy.
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím
spodních upevňovacích bodů vždy postupujte
podle instalačních instrukcí výrobce.
Umístění upevňovacích bodů
Dětské sedačky (str. 57)
Spodní upevňovací body pro dětské sedačky
(str. 58)
•
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské
sedačky (str. 59)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí
bezpečnostních pásů (str. 63)
Umístění upevňovacích bodů na předním sedadle.
Upevňovací body na předním sedadle se nacházejí po stranách prostoru pro nohy u sedadla
spolujezdce.
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
Upevňovací body na předním sedadle se instalují
pouze, pokud je vozidlo vybaveno spínačem pro
aktivaci/deaktivaci airbagu spolujezdce*.
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro
dětské sedačky
Vozidlo je vybaveno upevňovacími body i-Size/
ISOFIX pro dětské sedačky na zadním sedadle.
i-Size/ISOFIX2 je systém připevnění dětských
bezpečnostních sedaček v souladu s mezinárodním standardem.
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím
montážních bodů i-Size/ISOFIX vždy postupujte
podle instalačních instrukcí výrobce.
Umístění upevňovacích bodů
Upevňovací body jsou přístupné po zvednutí krytů.
Související informace
•
•
Dětské sedačky (str. 57)
Horní upevňovací body pro dětské sedačky
(str. 58)
•
Spodní upevňovací body pro dětské sedačky
(str. 58)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size
(str. 65)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX
(str. 66)
Umístění upevňovacích bodů na zadním sedadle.
Upevňovací body na zadním sedadle se nacházejí
na zadní straně kolejnic na podlaze pro přední
sedadlo.
Související informace
•
•
Dětské sedačky (str. 57)
Horní upevňovací body pro dětské sedačky
(str. 58)
•
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské
sedačky (str. 59)
Umístění montážních bodů poznáte podle symbolů2 na
čalounění opěradla.
•
Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí
bezpečnostních pásů (str. 63)
Upevňovací body pro systém i-Size/ISOFIX se
nacházejí za kryty ve spodní části opěradla krajních zadních sedadel.
2
Názvy a symboly závisejí na trhu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
59
BEZPEČNOST
Umístění dětské sedačky
Je důležité umístit dětskou sedačku na správné
místo do vozidla. Výběr umístění záleží, především, na typu dětské sedačky a na tom, zda je
aktivován airbag spolujezdce.
POZNÁMKA
Štítek airbagu spolujezdce
Právní předpisy upravující rozmístění dětí ve
vozidle se v jednotlivých zemích liší. Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
VAROVÁNÍ
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před předním sedadlem spolujezdce nebo zde seděl.
Pokud je zapnutý airbag, nikdy nepokládejte
na sedadlo spolujezdce dítě na dětské
sedačce proti směru jízdy.
Pokud je airbag spolujezdce vypnutý, na
sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět cestující (děti a dospělí) po směru jízdy.
Sedačku pro dítě proti směru jízdy nelze používat s airbagem.
Pokud je airbag spolujezdce aktivován, sedačky
pro dítě proti směru jízdy vždy instalujte na zadní
sedadla. Pokud na předním sedadle spolujezdce
sedí dítě, může při vystřelení airbagu utrpět vážný
úraz.
Pokud je airbag spolujezdce deaktivován, sedačky
pro děti proti směru jízdy lze nainstalovat na
sedadlo spolujezdce vpředu.
60
Nedodržení výše uvedených doporučení může
ohrozit život přepravovaných osob nebo může
vést k vážnému poranění osob.
Nálepka na sluneční cloně na straně spolujezdce.
Výstražná nálepka pro airbag spolujezdce je
umístěna dle vyobrazení nahoře.
Související informace
•
•
•
Dětské sedačky (str. 57)
Dětské bezpečnostní úchyty (str. 61)
Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí
bezpečnostních pásů (str. 63)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size
(str. 65)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX
(str. 66)
BEZPEČNOST
Dětské bezpečnostní úchyty
Nikdy nenechávejte dětskou autosedačku
volně ve vozidle. Vždy, i když se nepoužívá, ji
připevněte podle pokynů pro dětskou
sedačku.
VAROVÁNÍ
Nesmí se používat dětské sedáky a dětské
sedačky s ocelovými výztuhami či jinou konstrukcí zakrývající tlačítko rozepnutí přezky
bezpečnostního pásu, protože by mohly způsobit náhodné rozepnutí této přezky.
Nepřipevňuje popruhy dětské sedačky k vodorovné nastavovací tyči sedadla, k pružinám, ke
kolejnici ani k nosníkům pod sedadlem. Ostré
hrany by mohly sedadla poškodit.
Horní část dětské sedačky nesmí být opřena
o čelní sklo.
V případě dotazů k instalaci dětského bezpečnostního zařízení požádejte o upřesnění
výrobce.
•
Při instalaci dětských sedaček proti směru
jízdy zkontrolujte, zda je deaktivován airbag
spolujezdce.
•
Při instalaci dětských sedaček po směru jízdy
zkontrolujte, zda je aktivován airbag spolujezdce.
•
Používejte pouze dětské sedačky doporučené společností Volvo s univerzálním nebo
částečně univerzálním schválením v případě,
kdy je vozidlo uvedeno v seznamu vozidel od
výrobce.
•
Dětské sedačky ISOFIX lze instalovat pouze
v případě, že je vozidlo vybaveno konzolou
ISOFIX3 z příslušenství.
•
Je-li dětská sedačka vybavena spodními
popruhy, společnost Volvo doporučuje používat tyto popruhy společně se spodními upevňovacími body3.
•
3
4
Nabídka příslušenství se pro jednotlivé trhy liší.
V závislosti na trhu.
•
Pokud je dětská sedačka vybavena opěrnými
nohami, opěrnou nohu/nohy nainstalujte vždy
přímo na podlahu. Nikdy neinstalujte opěrnou
K usnadnění instalace dětské sedačky lze
použít vedení ISOFIX.
Instalace na zadní sedadlo
•
Používejte pouze dětské sedačky doporučené společností Volvo s univerzálním nebo
částečně univerzálním schválením v případě,
kdy je vozidlo uvedeno v seznamu vozidel od
výrobce.
•
Na prostřední sedadlo se nesmí instalovat
dětská sedačka s podpěrami.
•
Na krajních sedadlech se nachází systém
uchycení ISOFIX a tato sedadla jsou schválena pro velikost i-Size4.
•
Krajní sedadla jsou vybavena horními upevňovacími body. Společnost Volvo doporučuje
protáhnout horní popruhy dětské sedačky
přes otvor v opěrce hlavy a až potom je
v upevňovacím bodě napnout. Pokud to není
možné, postupujte podle pokynů výrobce
sedačky.
•
Pokud je dětská sedačka opatřena spodními
popruhy, nikdy neposunujte sedačku dopředu
poté, kdy jsou nainstalovány popruhy ve
spodních upevňovacích bodech. Pokud dět-
Instalace předního sedadla
POZNÁMKA
Při použití dětského bezpečnostní zařízení je
nutné přečíst si přiložené pokyny k instalaci.
nohu na opěrku pro nohy nebo na jiný předmět.
POZNÁMKA
Při instalaci a používání dětské sedačky se musí
pamatovat na řadu věcí, přičemž je důležité, kde
se dětská sedačka nachází.
}}
61
BEZPEČNOST
ská sedačka není nainstalována, nezapomeňte sundat spodní popruhy.
||
•
Pokud je dětská sedačka vybavena opěrnými
nohami, opěrnou nohu/nohy nainstalujte vždy
přímo na podlahu. Nikdy neinstalujte opěrnou
nohu na opěrku pro nohy nebo na jiný předmět.
Související informace
•
•
62
Umístění dětské sedačky (str. 60)
Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí
bezpečnostních pásů (str. 63)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size
(str. 65)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX
(str. 66)
BEZPEČNOST
Tabulka k umístění dětských
sedaček pomocí bezpečnostních
pásů
V tabulce uvádíme doporučené umístění dětské
sedačky podle velikosti dítěte.
Hmotnost
Skupina 0
max. 10 kg
Skupina 0+
max. 13 kg
Skupina 1
9 – 18 kg
Skupina 2
15-25 kg
POZNÁMKA
Před instalací dětské autosedačky do vozidla
si vždy přečtěte v uživatelské příručce oddíl
o instalaci dětské autosedačky.
Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem,
pouze dětské sedačky proti směru jízdy)A
Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem,
pouze dětské sedačky po směru jízdy)A
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
UB, C
X
UC
UC
UB, C
X
UC
UC
LD
UFB, E
U, LD
U
LD
UFB
UF, G, B*, H, LD
UF
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
63
BEZPEČNOST
||
Hmotnost
Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem,
pouze dětské sedačky proti směru jízdy)A
Skupina 3
22-36 kg
Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem,
pouze dětské sedačky po směru jízdy)A
UFB
X
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
UG, I, B*, H
UI
U: Vhodné pro dětské sedačky s univerzálním schválením.
UF: Vhodné pro dětské sedačky používané zády proti směru jízdy s univerzálním schválením.
L: Vhodné pro konkrétní zádržné systémy. Mohou to být zádržné systémy pro konkrétní vozidlo, vymezené kategorie nebo částečně univerzální kategorie.
B: Pro tuto hmotnosti skupinu je schválen zabudovaný zádržný systém.
X: Sedačka není vhodná pro děti s uvedenou hmotností.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Aby bylo možné nainstalovat dětské sedačky, prodloužení sedáku musí být vždy zasunuté.
Vyrovnejte opěradlo do vzpřímené polohy.
Volvo doporučuje: Dětská sedačka Volvo pro kojence (typové schválení E1 04301146).
Volvo doporučuje: Otočná sedačka Volvo instalovaná proti směru jízdy (typové schválení E5 04192), dětská sedačka Volvo instalovaná proti směru jízdy (typové schválení E5 04212).
Pro děti s touto hmotností doporučuje Volvo dětskou sedačku instalovanou proti směru jízdy.
Volvo doporučuje: Otočná sedačka Volvo instalovaná po směru jízdy (typové schválení E5 04191), dětský autosedák s opěradlem a bez opěradla (typové schválení E5 04216), dětský autosedák Volvo s opěradlem (typové schválení E1 04301169), dětský autosedák Volvo (typové schválení E1 04301312).
Volvo doporučuje Römer KidFix XP (typové schválení E1 04301312).
Volvo doporučuje zabudovanou dětskou sedačku (typové schválení E5 04220).
Volvo doporučuje dětský autosedák s opěradlem a bez opěradla (typové schválení E5 04216), zabudovaný dětský autosedák Volvo s opěradlem (typové schválení E1 04301169).
VAROVÁNÍ
Pokud je zapnutý airbag spolujezdce vpředu,
nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce
dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.
•
Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX
(str. 66)
•
Bezpečnostní pásy (str. 43)
Související informace
•
•
•
64
Umístění dětské sedačky (str. 60)
Dětské bezpečnostní úchyty (str. 61)
Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size
(str. 65)
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
Tabulka k umístění dětských
sedaček i-Size
Dětská sedačka musí být schválena v souladu
s UN Reg R129.
V tabulce uvádíme doporučené umístění dětské
sedačky i-Size podle velikosti dítěte.
Typ dětské sedačky
POZNÁMKA
Před instalací dětské autosedačky do vozidla
si vždy přečtěte v uživatelské příručce oddíl
o instalaci dětské autosedačky.
Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky proti
směru jízdy)
Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky po směru
jízdy)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
X
X
i-UA
X
Dětské sedačky i-Size
i-U: Vhodné pro "univerzální" dětskou sedačku i-Size, s opěradlem ve směru jízdy a proti směru jízdy.
X: Není vhodné pro dětské sedačky s univerzálním schválením.
A
Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.
Související informace
•
•
•
Umístění dětské sedačky (str. 60)
Dětské bezpečnostní úchyty (str. 61)
Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí
bezpečnostních pásů (str. 63)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX
(str. 66)
•
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské
sedačky (str. 59)
65
BEZPEČNOST
Tabulka k umístění dětských
sedaček ISOFIX
V tabulce uvádíme doporučené umístění dětské
sedačky ISOFIX podle velikosti dítěte.
Hmotnost
Skupina 0
max. 10 kg
Skupina 0+
max. 13 kg
66
Velikostní třídaA
Dětská sedačka musí být schválena v souladu
s UN Reg R44. Model vozidla musí být uveden
v seznamu vozidel výrobce.
Typ dětské sedačky
E
Dětská sedačka pro
kojence, proti směru jízdy
E
Dětská sedačka pro
kojence, proti směru jízdy
C
Dětská sedačka, proti
směru jízdy
D
Dětská sedačka, proti
směru jízdy
POZNÁMKA
Před instalací dětské autosedačky do vozidla
si vždy přečtěte v uživatelské příručce oddíl
o instalaci dětské autosedačky.
Přední sedadlo (s
deaktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky proti směru
jízdy)B, C
Přední sedadlo (s
aktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky po směru
jízdy)B, C
Vnější zadní
sedadlo
Prostřední zadní
sedadlo
ILB, D, XE
X
ILD
X
ILB, D, F, XE
X
ILD
X
BEZPEČNOST
Hmotnost
Skupina 1
9 – 18 kg
Velikostní třídaA
Typ dětské sedačky
A
Dětská sedačka, ve směru
jízdy
B
Dětská sedačka, ve směru
jízdy
B1
Dětská sedačka, ve směru
jízdy
C
Dětská sedačka, proti
směru jízdy
D
Dětská sedačka, proti
směru jízdy
Přední sedadlo (s
deaktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky proti směru
jízdy)B, C
Přední sedadlo (s
aktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky po směru
jízdy)B, C
Vnější zadní
sedadlo
Prostřední zadní
sedadlo
X
ILB, F, G, XE
ILG, IUFG
X
ILB, F, XE
X
ILH
X
IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být vhodné pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální
kategorie.
IUF: Vhodné pro univerzální kategorii dětských zádržných systémů ISOFIX instalovaných ve směru jízdy, které jsou určeny pro tuto hmotnostní skupinu.
X: Není vhodné pro dětské sedačky ISOFIX.
A
B
C
D
E
F
G
H
Pro dětské sedačky se systémem uchycení ISOFIX je k dispozici klasifikace velikostí, která pomáhá uživatelům vybrat si správný typ dětské sedačky. Třídu sedačky si lze zjistit na štítku dětské sedačky.
Práce v souvislosti s dětskými sedačkami ISOFIX s částečně univerzálním schválením (IL) v případě, že vozidlo je vybaveno konzolou ISOFIX z příslušenství (nabídka příslušenství se pro jednotlivé trhy liší). Zde se
pro dětské sedačky nepoužívají horní montážní úchyty.
Aby bylo možné nainstalovat dětské sedačky, prodloužení sedáku musí být vždy zasunuté.
Volvo doporučuje dětskou sedačku Volvo pro kojence připevňovanou pomocí systému úchytů ISOFIX (typové schválení E1 04301146).
Platí v případě, že vozidlo není vybaveno úchytem ISOFIX.
Upravte opěradlo tak, aby se opěrka hlavy nedotýkala dětské sedačky.
Pro děti s touto hmotností doporučuje Volvo dětskou sedačku instalovanou proti směru jízdy.
Volvo doporučuje BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (typové schválení E5 04200).
}}
67
BEZPEČNOST
||
VAROVÁNÍ
Pokud je zapnutý airbag spolujezdce vpředu,
nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce
dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.
POZNÁMKA
Pokud dětská sedačka i-Size/ISOFIX není
klasifikována z hlediska velikosti, specifikace
dětské sedačky musí zahrnovat model vozidla.
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje, abyste ohledně
doporučení k dětským sedačkám i-Size/
ISOFIX Volvo kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Související informace
•
•
•
68
Umístění dětské sedačky (str. 60)
Dětské bezpečnostní úchyty (str. 61)
Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí
bezpečnostních pásů (str. 63)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size
(str. 65)
•
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské
sedačky (str. 59)
BEZPEČNOST
Integrovaná dětská sedačka*
•
Integrovaná dětská sedačka na krajních místech
zadních sedadel umožní dětem bezpečně
a pohodlně sedět.
bezpečnostní pás je v kontaktu s tělem dítěte
a není volný nebo překroucený
•
bezpečnostní pás se nedotýká krku dítěte
nebo nevede pod paží
•
dolní část bezpečnostního pásu je umístěna
nízko přes pánev, aby poskytla optimální
ochranu.
Dětská sedačka je speciálně navržena tak, aby
zajistila společně s bezpečnostními pásy sedadla
dobrou bezpečnost. Sedák lze zvednout v závislosti na hmotnosti dítěte do jedné ze dvou poloh.
Dětská sedačka je schválena pro děti s hmotností
15-36 kg (33-80 lb) a výškou minimálně 95 cm
(37 palců).
Správná pozice, bezpečnostní pás by měl vést na rameni.
Před jízdou zkontrolujte, zda:
•
sedák se zvedne do správné polohy podle
hmotnosti dítěte
•
sedák se na místě zajistí
Související informace
•
•
•
Dětské sedačky (str. 57)
Vyklopení sedáku nahoru v integrované dětské sedačce* (str. 70)
Sklopení sedáku v integrované dětské
sedačce* (str. 71)
VAROVÁNÍ
Volvo doporučuje provádět opravu nebo
výměnu dětské bezpečnostní sedačky pouze
v autorizovaném servisu Volvo. Neprovádějte
na dětské sedačce žádné úpravy a změny.
Pokud integrovaná dětská sedačka byla vystavena značnému zatížení, např. v souvislosti
s kolizí, musí se vyměnit sedák sedadla, bezpečnostní pás a opěradlo resp. někdy i celé
sedadlo. Dokonce i když se zdá, že dětská
sedačka není poškozena, je možné, že neposkytne očekávanou míru ochrany. To platí také
v případě, kdy se sedák při kolizi nebo
v podobné situaci nacházel ve spuštěné
poloze. Sedák se rovněž musí vyměnit, pokud
je silně opotřebený.
VAROVÁNÍ
Pokud nebudete dodržovat pokyny týkající se
dětské sedačky, dítě může v případě kolize
utrpět vážné poranění.
* Volitelná výbava/příslušenství.
69
BEZPEČNOST
Vyklopení sedáku nahoru
v integrované dětské sedačce*
Sedák by měl být zvednut vždy, když se používá
integrovaná dětská sedačka.
Sedák lze zvednout nahoru do dvou poloh. Příslušná poloha závisí na hmotnosti dítěte.
Spodní poloha
Hmotnost
22-36 kg
(50-80 lb)
Horní poloha
15-25 kg
(33-55 lb)
Spodní poloha:
Zatlačte sedák zpět, aby se zajistil.
Horní poloha- začíná se od spodní polohy:
Zvedněte sedák nahoru u přední hrany
a zatlačte jej zpět proti opěradlu, aby se zajistil.
VAROVÁNÍ
Pokud nebudete dodržovat pokyny týkající se
dětské sedačky, dítě může v případě kolize
utrpět vážné poranění.
POZNÁMKA
Zatažením za rukojeť dopředu a nahoru uvolněte sedák.
70
Sedák nelze nastavit z horní polohy do spodní
polohy. Z horní polohy musíte sedák nejdříve
zcela pustit do zadního sedadla a potom jej
sklopit do spodní polohy.
Stisknutím tlačítka sedák uvolníte.
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
Integrovaná dětská sedačka* (str. 69)
Sklopení sedáku v integrované
dětské sedačce*
Sklopení sedáku v integrované dětské
sedačce* (str. 71)
Pokud se integrovaná dětská sedačka nepoužívá, sedák je třeba složit do zadního sedadla.
Související informace
•
•
POZNÁMKA
Sedák nelze nastavit z horní polohy do spodní
polohy. Z horní polohy musíte sedák nejdříve
zcela pustit do zadního sedadla a potom jej
sklopit do spodní polohy.
Zatlačte rukou dolů uprostřed sedáku, abyste
jej zajistili.
DŮLEŽITÉ
Za prostorem pod sedákem dětské sedačky
se před spouštěním nesmí nacházet žádné
volné předměty (jako např. hračky).
POZNÁMKA
Zatažením za rukojeť dopředu uvolněte
sedák.
Před spuštěním zadního opěradla dolů se nejdříve musí spustit dolů sedák dětské sedačky.
Související informace
•
•
Integrovaná dětská sedačka* (str. 69)
Vyklopení sedáku nahoru v integrované dětské sedačce* (str. 70)
* Volitelná výbava/příslušenství.
71
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Přístroje a ovládání ve vozidle
s levostranným řízením
Zobrazí se přehled rozmístění displejů a ovládacích prvků poblíž řidiče.
Volant a přístrojová deska
Nastavení volantu
Středová a tunelová konzola
Houkačka
Klávesnice na volantu vlevo
Otevírání kapoty
Osvětlení displeje, odemykání/otevírání*/zavírání* víka zavazadlového prostoru, nastavení
sklonu halogenových světlometů
Stropní konzola
Středový displej
Výstražné blikače, odmrazování, média
Páka voliče
Obrysová světla, denní světla, potkávací
světla, dálková světla, směrová světla, zadní
mlhová světla, resetování dílčího počítadla
kilometrů
Ovládání jízdního režimu
Parkovací brzda
Pádla na volantu pro manuální řazení převodových stupňů u automatické převodovky*
Přední čtecí lampičky a osvětlení interiéru
Head-up displej*
Střešní okno
Displej řidiče
Displej ve střešní konzole, tlačítko ON CALL*
Stěrače a ostřikovače, dešťový senzor*
Manuální změna odrazivosti vnitřního zpětného zrcátka
Klávesnice na volantu vpravo
74
Startovací knoflík
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
Dveře řidiče
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
•
•
Přehled středového displeje (str. 102)
Převodovka (str. 434)
Přístroje a ovládání ve vozidle
s pravostranným řízením
Zobrazí se přehled rozmístění displejů a ovládacích prvků poblíž řidiče.
Volant a přístrojová deska
Paměti pro elektricky ovládané přední
sedadlo* a nastavení vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje*
Centrální zamykání
Elektricky ovládaná okna, vnější zpětná
zrcátka, elektrický dětský bezpečnostní
zámek*
Nastavení předního sedadla
Související informace
•
•
•
•
•
•
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 174)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 175)
Nastavení volantu (str. 188)
Spínače světel (str. 144)
Nastartujte vozidlo (str. 420)
Displej řidiče (str. 78)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
75
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Nastavení volantu
||
Klávesnice na volantu vlevo
Stropní konzola
Obrysová světla, denní světla, potkávací
světla, dálková světla, směrová světla, zadní
mlhová světla, resetování dílčího počítadla
kilometrů
Středový displej
Výstražné blikače, odmrazování, média
Páka voliče
Pádla na volantu pro manuální řazení převodových stupňů u automatické převodovky*
Přední čtecí lampičky a osvětlení interiéru
Startovací knoflík
Head-up displej*
Střešní okno
Ovládání jízdního režimu
Displej řidiče
Displej ve střešní konzole, tlačítko ON CALL*
Parkovací brzda
Stěrače a ostřikovače, dešťový senzor*
Manuální změna odrazivosti vnitřního zpětného zrcátka
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
Klávesnice na volantu vpravo
Osvětlení displeje, odemykání/otevírání*/zavírání* víka zavazadlového prostoru, nastavení
sklonu halogenových světlometů
Středová a tunelová konzola
Otevírání kapoty
Houkačka
76
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Dveře řidiče
•
•
•
Displej řidiče (str. 78)
Přehled středového displeje (str. 102)
Převodovka (str. 434)
Paměti pro elektricky ovládané přední
sedadlo* a nastavení vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje*
Centrální zamykání
Elektricky ovládaná okna, vnější zpětná
zrcátka, elektrický dětský bezpečnostní
zámek*
Nastavení předního sedadla
Související informace
•
•
•
•
•
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 174)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 175)
Nastavení volantu (str. 188)
Spínače světel (str. 144)
Nastartujte vozidlo (str. 420)
* Volitelná výbava/příslušenství.
77
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Displej řidiče
Otevřete jedny ze dveří.
•
Na displeji řidiče se zobrazují informace
o vozidle a jízdě.
Na displeji řidiče se zobrazují měření, indikace,
indikační kontrolky a výstražné kontrolky. Obsah
displeje řidiče závisí na výbavě vozidla, nastavení
a na tom, jaké funkce jsou v daný okamžik aktivní.
Displej řidiče se aktivuje hned po otevření dveří,
tedy v poloze zapalování 0. Pokud se displej řidiče
chvíli nepoužívá, zhasne. Pokud jej chcete aktivovat znovu, pokračujte jedním z následujících
kroků:
•
•
Sešlápněte brzdový pedál.
Aktivujte polohu zapalování I.
VAROVÁNÍ
Pokud displej řidiče zhasne, nerozsvítí se při
zapnutí/nastartování nebo je zcela či částečně
nečitelný, vozidlo se nesmí používat. Měli
byste okamžitě navštívit servis. Volvo doporučuje autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
V případě závady na displeji řidiče se může
stát, že se informace např. o brzdách, airbazích nebo jiných bezpečnostních systémech
nezobrazí. V tomto případě řidič nemůže zkontrolovat stav systémů vozidla ani nemůže přijímat aktuální výstrahy a informace.
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti
na modelu vozidla.
Umístění na displeji řidiče:
78
Vlevo
Uprostřed
Vpravo
Rychloměr
Indikační a varovné kontrolky
Tachometr/indikace hybriduA
Dílčí počítadlo kilometrů
Teploměr venkovní teploty
Indikátor řazení převodových stupňů
Počítadlo kilometrůB
Hodiny
Jízdní režim
Informace o tempomatu a omezovači rychlosti
Zprávy, v některých případech s grafikou
Palivoměr
Informace o dopravních značkách*
Informace o dveřích a bezpečnostních pásech
Indikace hybridní baterie
–
Stav nabíjení
Km do prázd. nádrže
–
Multimediální přehrávač
Km do vybité baterie
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
A
B
Vlevo
Uprostřed
Vpravo
–
Navigační mapa*
Okamžitá spotřeba paliva
–
Telefon
Nabídka aplikací (aktivuje se pomocí klávesnice na volantu)
–
Rozpoznávání hlasu
–
Závisí na vybraném jízdním režimu.
Celkový počet ujetých kilometrů.
Dynamický symbol
•
•
Dynamický symbol v základní
podobě.
Uprostřed displeje řidiče se nachází dynamický
symbol, který mění svůj vzhled pro jednotlivé typy
zpráv. Oranžové nebo červené označení kolem
symbolu označuje závažnost informační nebo
výstražné zprávy.
Zprávy na displeji řidiče (str. 99)
Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče
(str. 98)
Příklady symbolu.
Pokud dojde k problému nebo je třeba upřesnit
informace, základní tvar animace se změní na
grafické zobrazení.
Související informace
•
•
•
•
Nastavení displeje řidiče (str. 80)
Výstražné symboly na displeji řidiče (str. 90)
Kontrolky na displeji řidiče (str. 88)
Palubní počítač (str. 83)
* Volitelná výbava/příslušenství.
79
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Nastavení displeje řidiče
Nastavení pomocí středového displeje
Nastavení z možností na displeje řidiči lze upravit
v nabídce aplikací na displeji řidiče a v nabídce
nastavení na středovém displeji.
Výběr typů informací
1. Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
Nastavení v nabídce aplikací na displeji
řidiče
2.
Stiskněte My Car Displej řidiče
Informace na displeji řidiče.
3.
Zvolte, co se má zobrazit na pozadí:
Související informace
• Nezobrazovat žádné informace na
•
•
Displej řidiče (str. 78)
•
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 125)
pozadí
2.
Tato nastavení jsou osobní a automaticky se
ukládají do profilu aktivního řidiče.
• Zobrazit informace o momentálně
přehráv. médiu
• Zobrazit mapu, i když není nastavena
Jazyk vyberte klepnutím na Systém
Jazyky a jednotky systému Jazyk
systému.
> Změna ovlivní jazyk na všech displejích.
Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče
(str. 98)
trasa
Výběr motivu
1. Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti
na modelu vozidla.
2.
Otevře se nabídka aplikací, která se ovládá klávesnicí na volantu vpravo.
Klepněte na My Car
Zobrazit motivy.
3.
Zvolte motiv (vzhled) displeje řidiče:
V nabídce aplikací si můžete vybrat informace,
které zobrazuje na displeji řidiče
•
•
•
•
80
Palubní počítač
multimediální přehrávač
telefon
navigační systém*.
•
•
•
•
Displej řidiče
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings
Výběr jazyka
1. Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Palivoměr
Indikace hybridu
Palivoměr na displeji řidiče ukazuje hladinu
paliva v nádrži.
V jízdním režimu Hybrid a Pure se na displeji
řidiče zobrazí indikace hybridu, která může
pomoci řidiči jet s vozidlem úsporně.
Označuje úroveň výkonu při startování
motoru s vnitřním spalováním. Pokud je
symbol zaplněn, znamená to, že se
používá spalovací motor.
Označuje úroveň výkonu, kdy se má
spustit motor s vnitřním spalováním.
Pokud symbol není zaplněn, znamená
to, že se nepoužívá spalovací motor.
Indikace, která indikuje dobíjení
hybridní baterie, např.při jemném
sešlápnutí brzdového pedálu.
Výkon požadovaný řidičem
Béžové pole v palivoměru indikuje množství paliva
v nádrži.
Jakmile hladina paliva klesne a je čas na dočerpání, rozsvítí se symbol čerpací stanice a barva se
změní na oranžovou. Palubní počítač dále zobrazuje dojezd do vyprázdnění nádrže.
Související informace
•
•
•
•
Displej řidiče (str. 78)
Indikace hybridní baterie (str. 82)
Používané palivo (str. 456)
Palivová nádrž - objem (str. 638)
Indikace hybridu zobrazuje konkrétním způsobem
vztah mezi výkonem odebíraným z motoru a výkonem, který je k dispozici.
Ukazatel v hybridní indikaci ukazuje výkon motoru,
který vyžaduje řidič tím, jak sešlapuje plynový
pedál. Čím je výsledek na stupnici výše, tím větší
výkon řidič u daného převodového stupně požaduje. Indikace mezi bleskem a kapkou ukazuje
okamžik, ve kterém se spustí spalovací motor.
Symboly na indikaci hybridu
Označuje aktuální hodnotu dostupného
výkonu elektromotoru. Pokud je symbol
zaplněn, znamená to, že se používá
elektromotor.
Pokud symbol není zaplněn, znamená
to, že se nepoužívá elektromotor.
}}
81
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Indikace hybridní baterie
Příklad:
Indikace hybridní baterie zobrazuje množství
energie, které zbývá v hybridní baterii.
Vozidlo se nastartuje, ale nejede, výkon není zapotřebí.
Vozidlo generuje proud do baterie a baterie se dobíjí,
když se např. mírně sešlápne brzdový pedál nebo když se
při sjíždění svahu brzdí motorem.
Související informace
•
•
•
•
Elektromotor není schopen zajistit požadovaný výkon
a nastartuje se motor s vnitřním spalováním.
82
Jízdní režimy (str. 441)
Displej řidiče (str. 78)
Nožní brzda (str. 426)
Nastartování a zastavení spalovacího motoru
u verze Twin Engine (str. 440)
Energie v hybridní baterii se používá pro elektromotor, ale také k ochlazování nebo ohřevu vozidla.
Palubní počítač počítá přibližný dojezd na energii,
která zbývá v hybridní baterii.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Symboly na indikaci hybridní baterie
Palubní počítač
Palubní počítač vozidla během jízdy zaznamenává hodnoty jako např. vzdálenost, spotřebu
paliva a průměrnou rychlost.
Pro usnadnění úsporné jízdy jsou zaznamenávány
informace o okamžité a průměrné spotřebě
paliva. Na displeji řidiče lze zobrazit informace
z palubního počítače.
Jednotky vzdálenosti, rychlosti apod. lze změnit
v nastavení systému na středovém displeji.
Dílčí počítadlo kilometrů
K dispozici jsou dvě dílčí denní počítadla kilometrů, TM a TA.
TM lze resetovat manuálně a TA se resetuje
automaticky, pokud se vozidlo nepoužívá minimálně čtyři hodiny.
Během jízdy se zaznamenávají následující informace:
Počet ujetých kilometrů
Symbol
na hybridní baterii znamená, že je
znamená,
aktivována funkce Hold. Symbol
že je aktivována funkce Charge.
•
•
•
•
Související informace
Hodnoty se počítají od posledního resetování
palubního počítače.
•
•
•
Displej řidiče (str. 78)
Příklady informací z palubního počítače na displeji řidiče1
Palubní počítač obsahuje následující indikace:
•
•
•
•
•
•
1
Průměrná rychlost
Průměrná spotřeba paliva
Počítadlo kilometrů
Dobíjení hybridní baterie (str. 401)
Funkce Hold a Charge (str. 452)
Doba jízdy
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
Dílčí počítadlo kilometrů
Počítadlo kilometrů
Okamžitá spotřeba paliva
Km do prázd. nádrže
Počítadlo ujetých kilometrů zaznamenává celkový
počet kilometrů, které vozidlo ujelo. Tuto hodnotu
nelze vynulovat.
Okamžitá spotřeba paliva
Zde se zobrazuje množství paliva, kterou vozidlo
k danému okamžiku spotřebovalo. Tato hodnota
se aktualizuje každou sekundu.
Km do vybité baterie
Turista - alternativní rychloměr
}}
83
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Km do prázd. nádrže
Palubní počítač počítá, kolik kilometrů
může ujet na palivo, které zbývá v nádrži.
Výpočet je založen na průměrné spotřebě paliva
v posledních 30 km (20 mil) a zbývajícím množství paliva v nádrži.
Když se na měřicím přístroji zobrazí symbol "----",
není dostatek paliva pro výpočet zbývajícího
dojezdu. Dočerpejte palivo co nejdříve.
POZNÁMKA
Při změně stylu jízdy se hodnota může mírně
lišit.
Výsledkem ekonomického stylu jízdy je celkově
delší dojezd.
Km do vybité baterie
Přibližná vzdálenost, kterou lze ujet se
zbývajícím množstvím energie v hybridní
baterii, se zobrazuje vedle této kontrolky.
Výpočet vychází z průměrné spotřeby normálně
naloženého vozidla při normální jízdě a bere
v úvahu, zda je zapnutá nebo vypnutá klimatizace
(AC). Při přepínání mezi jízdními režimy Hybrid
a Pure vypočítaná vzdálenost roste, jelikož režim
Pure omezuje nastavení klimatu (klima ECO).
84
Pokud se zobrazí "----", dojezd v elektrickém
režimu není zaručen.
POZNÁMKA
Kromě vysokého odběru proudu v prostoru
cestujících snižuje dojezd vozidla rovněž náhlé
zrychlování a brzdění, vysoká rychlost, vysoké
zatížení, nízká vnější teplota a příkrá stoupání.
POZNÁMKA
Při změně stylu jízdy se hodnota může mírně
lišit.
Výsledkem ekonomického stylu jízdy je celkově
delší dojezd.
Výchozí hodnota plně nabité hybridní baterie
Jelikož je obtížné předvídat styl jízdy a ostatní faktory, které mají vliv na dojezd v elektrickém
režimu, společnost Volvo se rozhodla používat
výchozí hodnotu při plně nabitém vozidle. Výchozí
hodnota znamená maximální hodnotu, kterou lze
dosáhnout, nikoliv odhad dojezdu v elektrickém
režimu. Rozdíl výchozí hodnoty pro Hybrid a Pure
je způsoben tím, že v režimu Pure může vozidlo
spotřebovávat z hybridní baterie více energie,
a tím, že vozidlo přepne na klima ECO.
Počet ujetých kilometrů v elektrickém
režimu
Pokud chcete ujet na elektřinu co nejvíce kilometrů, řidič elektrického vozidla musí pamatovat také
na hospodárnost využití energie. Čím více spotřebičů je zapnutých (stereo, elektrické vyhřívání
oken, zrcátek, sedadel, velmi chladný vzduch z klimatizace), tím méně kilometrů můžete ujet.
Turista - alternativní rychloměr
Alternativní digitální rychloměr usnadní jízdu
v zemích, kde jsou značky maximální rychlosti
uvedeny v jiné jednotce než je jednotka na přístrojích ve vozidle.
Potom se digitální rychlost zobrazuje v jiných jednotkách než jsou jednotky na analogovém rychloměru. Pokud je analogový rychloměr cejchován
v mph, digitální rychloměr zobrazuje příslušnou
rychlost v km/h a naopak.
Související informace
•
Zobrazení údajů o jízdě na displeji řidiče
(str. 85)
•
•
Resetování denního počítadla (str. 86)
•
•
Displej řidiče (str. 78)
Zobrazení statistiky jízdy na středovém displeji (str. 86)
Změna jednotek systému (str. 125)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Zobrazení údajů o jízdě na displeji
řidiče
1.
Hodnoty zaznamenané a vypočítané palubním
počítačem lze zobrazovat na displeji řidiče.
Tyto hodnoty jsou ukládány do aplikace palubního
počítače. V nabídce aplikací si můžete vybrat
informace, které se zobrazují na displeji řidiče.
Stisknutím (1) se otevře nabídka aplikací na
displeji řidiče.
3.
(Nabídku aplikací nelze otevřít, pokud je na
displeji řidiče nepotvrzená zpráva. Zpráva se
nejdříve musí potvrdit stisknutím tlačítka O
(4) před tím, než se otevře nabídka aplikací).
2.
Rolováním dolů na tlačítka možností zvolte
informace, které chcete zobrazit na displeji
řidiče.
•
•
•
•
•
Navigujte na aplikaci palubního počítače
vlevo nebo vpravo pomocí (2).
> V horních čtyřech řádcích nabídky se
zobrazují naměřené hodnoty palubního
počítače TM. Další čtyři řádky v nabídce
ukazují naměřené hodnoty palubního počítače TA. Pomocí (3) můžete v seznamu
rolovat nahoru a dolů.
•
Počítadlo kilometrů
Km do prázd. nádrže
Km do vybité baterie
Turista (alternativní rychloměr)
Počet ujetých kilometrů pro dílčí počítadlo
TM, TA nebo bez zobrazení ujetých kilometrů
Okamžitá spotřeb paliva, průměrná spotřeba postupně pro TM nebo TA, bez
zobrazení spotřeby paliva
Položku zvolte resp. její výběr zrušte pomocí
tlačítka O (4). Změna se provede okamžitě.
Související informace
Pomocí klávesnice na volantu vpravo otevřete a navigujte
v nabídce aplikací2.
•
•
Palubní počítač (str. 83)
Resetování denního počítadla (str. 86)
Nabídka aplikací
Vlevo/vpravo
Nahoru/dolů
Potvrdí se
2
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
85
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Resetování denního počítadla
Denní počítadlo resetujte pomocí levého páčkového přepínače.
Zobrazení statistiky jízdy na
středovém displeji
Statistika jízdy z palubního počítače se zobrazuje
graficky na středovém displeji. Statistika obsahuje přehled, který zvýší efektivitu jízdy.
Pokud chcete zobrazit statistiku
jízdy, otevřete v zobrazení aplikací aplikaci Výkonnost řidiče.
Každý pruh grafu odpovídá 1,
10 nebo 100 km resp. mil.
Pruhy se během jízdy zaplňují
z pravé strany. Pruh zcela vpravo označuje hodnotu pro aktuální vzdálenost.
Všechny informace na denním počítadle kilometrů TM (tedy počet ujetých kilometrů, průměrná spotřeba, průměrná rychlost a doba
jízdy) vynulujte dlouhým stisknutím tlačítka
RESET na páčkovém přepínači vlevo.
–
Krátkým stisknutím tlačítka RESET resetujte
pouze počet ujetých kilometrů.
Spotřeba paliva a elektřiny se zobrazují v samostatných grafech. Spotřeba elektřiny je "čistá"
spotřeba, tedy energie minus regenerovaná energie vyrobená během brzdění.
Související informace
3
4
86
POZNÁMKA
Průměrná spotřeba paliva a celková doba jízdy se
počítají od okamžiku posledního resetování statistiky jízdy.
Denní počítadlo TA lze resetovat pouze automaticky, pokud se vozidla nepoužívá minimálně čtyři
hodiny.
•
Statistika jízdy z palubního počítače3.
Palubní počítač (str. 83)
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
Platí pro topení spalující palivo.
Pokud jedete na elektřinu a je puštěno nezávislé topení4, může být ve statistice jízdy uvedena spotřeba paliva.
Související informace
•
•
Nastavení statistiky jízdy (str. 87)
Palubní počítač (str. 83)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Nastavení statistiky jízdy
Datum a čas
Resetujte resp. upravte nastavení statistiky jízdy.
Hodiny se zobrazují na displeji řidiče a na středovém displeji.
1.
2.
Pokud chcete zobrazit statistiku jízdy, otevřete v zobrazení aplikací aplikaci Výkonnost
řidiče.
Umístění hodin
Letní čas
V některých zemích lze pomocí tlačítka
Automatická denní světla vybrat automatické
nastavení letního času. U jiných zemí se nastavení
Letní čas vybírá manuálně.
Stiskněte Nastavení
•
a změní se měřítko grafu. Zvolte pro pruh
rozlišení 1, 10 nebo 100 km/mil.
•
a resetují se data po každé jízdě. Provádí
se, když vozidlo stojí déle než 4 hodiny.
•
a resetují se data aktuální jízdy.
Statistika jízdy, vypočítaná průměrná spotřeba
a celková doba jízdy se vždy resetují současně.
Jednotky vzdálenosti, rychlosti apod. lze změnit
v nastavení systému na středovém displeji.
Související informace
•
Zobrazení statistiky jízdy na středovém displeji (str. 86)
•
•
Palubní počítač (str. 83)
Automatický čas pro vozidla s GPS
Pokud je vozidlo vybaveno navigací, lze zvolit
Automatický čas. V tomto případě se v závislosti
na poloze vozidla automaticky upraví časové
pásmo. U některých typů navigace se musí nastavit aktuální poloha (země) a až potom může být
nastaveno správné časové pásmo. Pokud
Automatický čas není zvoleno, čas a datum se
upravují pomocí šipky nahoru a šipky dolů na
dotykové obrazovce.
Související informace
V některých situacích mohou zprávy a informace
zakrýt hodiny na displeji řidiče.
Na středovém displeji se hodiny nacházejí v pravé
horní části stavového řádku.
•
•
Displej řidiče (str. 78)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 125)
Nastavení data a času
–
Pokud chcete změnit zobrazení formátu času
a data, zvolte v horním zobrazení na středovém displeji Nastavení Systém
Datum a čas.
Datum a čas upravte tisknutím šipky nahoru
a dolů na dotykové obrazovce.
Resetování denního počítadla (str. 86)
87
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Teploměr venkovní teploty
Související informace
Na displeji řidiče se nachází teploměr venkovní
teploty.
•
•
Snímač detekuje teplotu mimo vozidlo.
Displej řidiče (str. 78)
Změna jednotek systému (str. 125)
Kontrolky na displeji řidiče
Kontrolky upozorňují řidiče na aktivaci funkce,
použití systému a výskyt chyby nebo poruchy.
Symbol
Popis
Informace, čtěte text na displeji
Když se jeden ze systémů vozu
„nechová“ dle očekávání, rozsvítí se
tato informační kontrolka a na displeji řidiče se objeví text. Informační
kontrolka se může rozsvítit také ve
spojení s jinými kontrolkami.
Závada v brzdovém systému
Tento symbol se rozsvítí, pokud
dojde k poruše u parkovací brzdy.
Pokud vozidlo stálo, může se zobrazit teplota,
která je příliš vysoká.
Pokud se venkovní teplota pohybuje
mezi –5 °C až +2 °C (23 °F až 36 °F),
zobrazí se symbol sněhové vložky informující o tom, že vozovka může být
kluzká.
Symbol se krátce rozsvítí na head-up displeji*,
pokud je vozidlo tímto displejem vybaveno.
Jednotku pro indikaci teploty atd. změňte v nastavení systému v horním zobrazení středového displeje.
88
Porucha ABS
Jestliže tato kontrolka svítí, systém
je nefunkční. Normální funkce
brzdové soustavy zůstává zachována, avšak bez fungování ABS.
Automatické brzdění
Kontrolka se rozsvítí, když je funkce
aktivována a když je aktivní brzdový
pedál nebo parkovací brzda. Brzdy
přidrží stojící vozidlo, které zastavilo.
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Symbol
Popis
Systém tlaku vzduchu v pneumatikách
Kontrolka se rozsvítí při nízkém
tlaku huštění. V případě závady
v systému tlaku vzduchu v pneumatikách kontrolka nejdříve cca.
1 minutu bliká a potom se rozsvítí
nepřerušovaně. Důvodem může být
to, že systém nedokáže tlak detekovat nebo varovat v případě
nízkého tlaku vzduchu v pneumatice.
Systém řízení emisí
Pokud se kontrolka rozsvítí po
nastartování motoru, důvodem
může být porucha v systému řízení
emisí vozidla. Jeďte do servisu
a nechte vozidlo zkontrolovat.
Doporučujeme, abyste kontaktovali
autorizovaný servis Volvo.
Levé a pravé směrové světlo
Symboly blikají, když se používají
směrová světla.
Symbol
Popis
Symbol
Popis
Obrysová světla
Aktivní hlavní světlomety nesvítí
Symbol se rozsvítí, když svítí obrysová světla.
Symbol se rozsvítí bíle, pokud je
vypnuto automatické aktivování dálkových světlometů. Obrysová světla
svítí.
Závada v systému světlometů
Tento symbol svítí, pokud došlo
k závadě ve funkci ABL (aktivní
natáčecí světla), nebo pokud došlo
v systému světlometů k jiné závadě.
Dálková světla svítí
Symbol se rozsvítí, když svítí dálková světla a obrysová světla.
Aktivní hlavní světlomety svítí
Zadní světlo do mlhy svítí
Symbol se rozsvítí modře, pokud je
zapnuto automatické aktivování dálkových světlometů.
Tato kontrolka svítí, když svítí zadní
světlo do mlhy.
Aktivní hlavní světlomety nesvítí
Symbol se rozsvítí bíle, pokud je
vypnuto automatické aktivování dálkových světlometů.
Dálková světla svítí
Kontrolka svítí, když svítí dálková
světla a když používáte světelnou
houkačku.
Aktivní hlavní světlomety svítí
Symbol se rozsvítí modře, pokud je
zapnuto automatické aktivování dálkových světlometů. Obrysová světla
svítí.
Dešťový senzor je zapnutý
Tato kontrolka svítí, když je zapnutý
dešťový senzor.
Teplotní příprava je zapnutá
Tato kontrolka se rozsvítí, když blok
motoru a vyhřívání prostoru pro
cestující/klimatizace připravují
teplotu ve vozidle.
Stabilizační systém
Blikající kontrolka signalizuje, že
stabilizační systém zasahuje. Jestliže kontrolka svítí nepřerušovaně,
došlo k poruše v systému.
}}
89
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Symbol
Popis
Systém stability, sportovní režim
Symbol se rozsvítí při aktivaci sportovního režimu. Sportovní režim
umožní zážitek z aktivnější jízdy.
Symbol
Popis
Varování
Bílá kontrolka: Asistent jízdních
pruhů je zapnutý a pruhy na silnici
jsou detekovány.
Červená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud byla indikována závada,
která by mohla mít vliv na bezpečnost nebo ovladatelnost vozidla. Na
displeji řidiče se zároveň objeví
vysvětlující text. Výstražný symbol
se může rozsvítit také ve spojení
s jinými kontrolkami.
Oranžová kontrolka: Asistent jízdy
v jízdním pruhu varuje/zasahuje.
Asistent jízdních pruhů
a dešťový senzor
Bílá kontrolka: Asistent jízdních
pruhů je zapnutý a pruhy na silnici
jsou detekovány. Dešťový senzor je
zapnutý.
Šedá kontrolka: Asistent jízdních
pruhů je zapnutý, ale pruhy na silnici nejsou detekovány. Dešťový
senzor je zapnutý.
Související informace
90
Výstražné symboly upozorňují řidiče na aktivaci
důležité funkce nebo na závažnou chybu či poruchu.
Asistent jízdy v jízdním pruhu
Šedá kontrolka: Asistent jízdních
pruhů je zapnutý, ale pruhy na silnici nejsou detekovány.
•
•
Výstražné symboly na displeji řidiče
Displej řidiče (str. 78)
Výstražné symboly na displeji řidiče (str. 90)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka se rozsvítí nebo bliká,
pokud není řidič nebo spolujezdec
na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem nebo někdo na
zadním sedadle si pás rozepnul.
Symbol
Popis
Airbagy
Pokud symbol zůstane svítit nebo
se rozsvítí během jízdy, byla zjištěna
závada v některém bezpečnostních
systémů vozidla. Přečtěte si zprávu
na displeji řidiče. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
Závada v brzdovém systému
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může
být příliš nízká hladina brzdové
kapaliny. Navštivte nejbližší autorizovaný servis, kde necháte zkontrolovat hladinu brzdové kapaliny a případně ji doplníte.
Je aktivována parkovací brzda
Tato kontrolka svítí trvale, když je
zabrzděná parkovací brzda.
Blikající kontrolka znamená, že
došlo k poruše. Přečtěte si zprávu
na displeji řidiče.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Symbol
Popis
Nízký tlak oleje
Jestliže se kontrolka rozsvítí za
jízdy, je příliš nízký tlak motorového
oleje. Ihned vypněte motor a zkontrolujte hladinu motorového oleje.
V případě potřeby olej doplňte.
Pokud svítí kontrolka a hladina
oleje je normální, kontaktujte servis.
Doporučujeme, abyste kontaktovali
autorizovaný servis Volvo.
Alternátor nedobíjí
Tato kontrolka se rozsvítí během
jízdy, pokud došlo k poruše v elektrickém systému. Navštivte servis.
Doporučujeme, abyste kontaktovali
autorizovaný servis Volvo.
Nebezpečí nehody
Indikace City Safety varuje před
nebezpečím nehody s jinými vozidly,
chodci, cyklisty nebo velkými zvířaty.
Související informace
•
•
Kontrolky na displeji řidiče (str. 88)
Displej řidiče (str. 78)
Licenční smlouva na displej řidiče
Licence je dohoda poskytující právo provádět
jistou činnost nebo právo využít nárok jiné osoby
v souladu s podmínkami dohody. Dále uvádíme
anglický text dohody společnosti Volvo s výrobcem nebo vývojářem.
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person or organization obtaining a copy of
the software and accompanying documentation
covered by this license (the "Software") to use,
reproduce, display, distribute, execute, and
transmit the Software, and to prepare derivative
works of the Software, and to permit third-parties
to whom the Software is furnished to do so, all
subject to the following: The copyright notices in
the Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and the
following disclaimer, must be included in all
copies of the Software, in whole or in part, and all
derivative works of the Software, unless such
copies or derivative works are solely in the form
of machine-executable object code generated by
a source language processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
}}
91
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
92
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not
a particular file is covered by this license, you
}}
93
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
must contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
||
2.
94
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
3.
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
4.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o [email protected]
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<[email protected]> Robert Wilhelm
<robert.wilhe[email protected]> Werner
Lemberg <[email protected]>
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
Tom Lane
Paul Schmidt
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Glenn Randers-Pehrson
Tim Wegner
Willem van Schaik
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
}}
95
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
3.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson [email protected]
April 15, 2002
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
96
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
Nabídka aplikací na displeji řidiče
Nabídka aplikací (apps) na displeji řidiče umožňuje rychlý přístup k nejčastěji používaným funkcím pro určité aplikace.
Související informace
•
Displej řidiče (str. 78)
Obrázek je schématický.
Místo středového displeje lze použít nabídku aplikací na displeji řidiče. K ovládání se používá pravá
klávesnice na volantu. Nabídka aplikací umožní
snadno přepínat mezi různými aplikacemi nebo
funkcemi v rámci aplikací, aniž by se musel
pouštět volant.
Funkce nabídky aplikací
Přes jednotlivé aplikace je přístup k různým druhům funkcí. Z nabídky aplikací lze ovládat následující aplikace a související funkce:
}}
97
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Aplikace
Funkce
Palubní počítač
Výběr denního počítadla kilometrů, výběr toho, co se
bude zobrazovat na displeji
řidiče apod.
Multimediální
přehrávač
Výběr aktivního zdroje přehrávače médií.
Telefon
Volání kontaktu ze seznamu
hovorů.
Navigace
Průvodce do cíle apod.
Práce s nabídkou aplikací na displeji
řidiče
POZNÁMKA
Nabídku aplikací nelze otevřít, pokud je na
displeji řidiče nepotvrzená zpráva. Před otevřením nabídky aplikací se zpráva musí nejdříve potvrdit.
Nabídka aplikací se zavře automaticky po jisté
době nečinnosti nebo po výběru jistých položek.
Navigace a výběr v nabídce aplikací
Displej řidiče (str. 78)
Přehled středového displeje (str. 102)
Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče
(str. 98)
Stiskněte tlačítko Otevřít/zavřít (1).
> Nabídka aplikací se otevře/zavře.
–
Nabídka aplikací (nabídka app) na displeji řidiče
se ovládá pomocí klávesnice na volantu vpravo.
Související informace
•
•
•
Otevírání/zavírání nabídky aplikací
1.
K navigování mezi jednotlivými aplikacemi tiskněte vlevo nebo vpravo (2).
> V nabídce aplikací se zobrazí funkce pro
předchozí/další aplikaci.
2.
Funkce pro zvolenou aplikaci procházejte
klepnutím nahoru nebo dolů (3).
3.
Možnost pro danou funkci potvrďte nebo zvýrazněte stisknutím nebo potvrzením (4).
> Funkce se aktivuje a pro některé položky
se nabídka aplikací potom zavře.
Nabídka aplikací a klávesnice na volantu vpravo.
Otevřít/zavřít
Vlevo/vpravo
Nahoru/dolů
Potvrdí se
Pokud se nabídka aplikací otevře znovu, otevřou
se přímo funkce naposledy zvolené aplikace.
Související informace
•
•
98
Nabídka aplikací na displeji řidiče (str. 97)
Zprávy na displeji řidiče (str. 99)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Zprávy na displeji řidiče
Na displeji řidiče se mohou zobrazit zprávy, které
řidiče informují resp. jsou mu v různých situacích
nápomocné.
Příklady zpráv na displeji řidiče
Na displeji řidiče se zobrazují zprávy vysoké priority pro řidiče.
V závislosti na tom, jaké ostatní informace jsou
momentálně zobrazovány, se zprávy mohou
zobrazit na různých částech displeje řidiče. Po
chvíli resp, po potvrzení zprávy nebo po provedení
vyžadovaného opatření zpráva z displeje řidiče
zmizí. Pokud chcete zprávu uložit, umístí se do
aplikace Stav vozu, která se otevírá ze zobrazení
aplikací na středovém displeji.
nebo tlačítky pro potvrzení zprávy nebo, například,
akceptování požadavku.
Servisní zprávy
Dále uvádíme některé důležité servisní zprávy
a jejich význam.
Zpráva
Popis
Bezpečně
zastavteA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko poškození - kontaktujte servisB.
Vypněte
motorA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko poškození - kontaktujte servisB.
Naléhavý
servis Jeďte
do servisuA
Kontaktujte servisB a požádejte, aby vozidlo okamžitě
zkontrolovali.
Doporučen
servisA
Kontaktujte servisB a požádejte, aby vozidlo co nejdříve
zkontrolovali.
Pravidelná
údržba
Objednejte se
do servisu
Zpráva
Popis
Pravidelná
údržba
Čas na pravidelnou servisní
prohlídku - kontaktujte
servisB. Zobrazeno v termín
následujícího servisu.
Čas na
údržbu
Pravidelná
údržba
Termín
servisu překročen
Dočasně vypA
A
Čas na pravidelnou servisní
prohlídku - kontaktujte
servisB. Zobrazeno před termínem následujícího
servisu.
B
Čas na pravidelnou servisní
prohlídku - kontaktujte
servisB. Zobrazeno v den,
kdy skončí platnost hesla.
Funkce byla dočasně
vypnuta a je automaticky
resetována za jízdy nebo po
opětovném nastartování
motoru.
Součást zprávy, která se zobrazí společně s informací o místě,
kde došlo k problému.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
Spravování zpráv na displeji řidiče (str. 100)
Práce se zprávou uloženou z displeje řidiče
(str. 100)
Zpráva na středovém displeji (str. 133)
Složení zpráv se může měnit. Tyto zprávy se
mohou zobrazovat společně s grafikou, symboly
99
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Spravování zpráv na displeji řidiče
V případě zpráv bez tlačítek:
Zprávy na displeji řidiče se zpracovávají pomocí
klávesnice na volantu vpravo.
–
Zavřete zprávu stisknutím nebo potvrzením
(2) nebo počkejte, než se zpráva po chvíli
automaticky zavře.
> Zpráva zmizí z displeje řidiče.
Práce se zprávou uloženou
z displeje řidiče
Bez ohledu na to, zda zprávy byly uloženy z displeje řidiče nebo ze středového displeje, zprávy
se spravují na středovém displeji.
Pokud chcete zprávu uložit, umístí se do aplikace
Stav vozu, která se otevírá ze zobrazení aplikací
na středovém displeji. V této souvislosti se na
středovém displeji zobrazí zpráva Zpráva
uložena v aplik. Stav vozu.
Související informace
•
•
Příklady zpráv na displeji řidiče a klávesnice na volantu
vpravo.
Vlevo/vpravo
•
Zprávy na displeji řidiče (str. 99)
Práce se zprávou uloženou z displeje řidiče
(str. 100)
Zpráva na středovém displeji (str. 133)
Uložené zprávy lze zobrazit v aplikaci Stav vozu.
Zprávy, které se zobrazují na
displeji řidiče a musí se uložit,
se ukládají do aplikace Stav
vozu na středovém displeji.
V této souvislosti se na středovém displeji zobrazí zpráva
Zpráva uložena v aplik. Stav
Potvrdí se
Některé zprávy na displeji řidiče obsahují jedno
nebo několik tlačítek, například, pro potvrzení
zprávy nebo akceptování požadavku.
Správa nové zprávy
V případě zpráv s tlačítky:
100
1.
K navigování mezi jednotlivými tlačítky tiskněte vlevo nebo vpravo (1).
2.
Výběr potvrďte stisknutím nebo potvrzením
(2).
> Zpráva zmizí z displeje řidiče.
vozu.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Přečtení uložené zprávy
Okamžité přečtení uložené zprávy:
Stiskněte tlačítko vpravo od zprávy Zpráva
uložena v aplik. Stav vozu na středovém
displeji.
> Uložená zpráva se zobrazí v aplikaci Stav
vozu.
–
Objednání servisu u uložené zprávy:
–
S Zavolat pro termín: Spustí se telefonní aplikace a zavolá se autoservis za
účelem objednání servisu a opravy.
Přečtení uložené zprávy později:
1.
Otevřete aplikaci Stav vozu v zobrazení aplikací na středovém displeji.
> Aplikace se otevře ve spodním dílčím
zobrazení výchozího zobrazení.
2.
V aplikaci zvolte kartu Zprávy.
> Zobrazí se seznam uložených zpráv.
3.
Klepnutím zprávu rozbalíte/minimalizujete.
> V seznamu se zobrazí další informace
o zprávě a na obrázku vlevo v aplikaci se
zobrazí informace o zprávě v grafické podobě.
Správa uložené zprávy
V rozbaleném stavu jsou u některých zpráv dvě
tlačítka, která umožňují objednat službu nebo přečíst si uživatelskou příručku.
5
Je-li zpráva rozbalena, stiskněte Požádat
o termínZavolat pro termín5 a zobrazí se
nápověda objednávání servisu.
> S Požádat o termín: V aplikaci se otevře
karta Termíny a vytvoří se požadavek na
objednání servisu a opravy.
Pokud si chcete přečíst uživatelskou příručku
ohledně uložené zprávy:
–
Je-li zpráva rozbalena, stiskněte Uživatelská
příručka a přečtěte si zprávu v uživatelské
příručce.
> Na středovém displeji se otevře uživatelská příručka a zobrazí se informace propojené s touto zprávou.
Uložené zprávy v aplikaci se mažou automaticky
při každém nastartování motoru.
Související informace
•
•
•
Zprávy na displeji řidiče (str. 99)
Spravování zpráv na displeji řidiče (str. 100)
Zpráva na středovém displeji (str. 133)
V závislosti na trhu. Musí se zaregistrovat Volvo ID a vybraný servis.
101
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Přehled středového displeje
Řada funkcí ve vozidle se ovládá ze středového
displeje. Zde je prezentován středový displej
a možnosti středového displeje.
102
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Tři ze základních zobrazení středového displeje. Potáhnutím doprava nebo doleva zpřístupníte zobrazení funkcí nebo aplikací6.
Zobrazení funkcí - funkce vozidla, které se
aktivují nebo deaktivují stisknutím. Některé
6
U vozidel s pravostranným řízením je pořadí zobrazení opačné.
funkce jsou spouštěcí funkce. To znamená,
že otevřou okno s možnostmi nastavení. Zde
například patří Kamera. V zobrazení funkcí
se upravuje rovněž nastavení head-up dis}}
103
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
pleje*. Úpravy lze provést pomocí klávesnice
na volantu vpravo.
Výchozí zobrazení - první zobrazení, které se
zobrazí při spuštění obrazovky.
Zobrazení aplikací (zobrazení aplikací) - aplikace, které byly staženy (aplikace třetích
stran) a aplikace integrovaných funkcí, např.
FM rádio. Aplikaci otevřete tak, že klepnete
na ikonu aplikace.
Stavová lišta - nahoře na obrazovce vpravo se
zobrazí aktivity ve vozidle. Na levé straně stavového pole se zobrazují informace o síti
a připojení, zatímco vpravo se zobrazují informace související s médií, hodiny a indikace
informující o postupu aktivit na pozadí.
Horní zobrazení - přetáhnutím karty dolů zpřístupníte horní zobrazení. Z toho místa je přístupné Nastavení, Uživat. příručka, Profil
a uložené zprávy vozidla. V některých případech lze z horního zobrazení zpřístupnit také
kontextová nastavení (např. Navigace
Nastavení) a kontextovou uživatelskou příručku (např. Manuál Navigace).
Navigace - dostanete se k navigaci po mapě,
např. pomocí Sensus Navigation*. Dílčí zobrazení rozbalíte tak, že na ně klepnete.
Média - naposledy používané aplikace, které
souvisejí s médií. Dílčí zobrazení rozbalte tak,
že na ně klepnete.
104
Telefon - odsud je přístupna funkce telefonu.
Dílčí zobrazení rozbalte tak, že na ně klepnete.
•
•
Ovládání klimatu (str. 203)
Doplňkové dílčí zobrazení - naposledy používané aplikace nebo funkce vozidla, které
nepatří mezi jiná dílčí zobrazení. Dílčí zobrazení rozbalte tak, že na ně klepnete.
•
Změna vzhledu středového displeje
(str. 124)
•
•
•
•
Změna jazyka systému (str. 125)
Řádek klimatu - informace a přímá interakce,
například*, k nastavení teploty a ohřevu sedadel. Pokud chcete otevřít zobrazení klimatu
s dalšími možnostmi nastavení, klepněte na
symbol uprostřed řádku klimatu.
Vypnutí a úprava hlasitosti zvuku systému na
středovém displeji (str. 124)
Změna jednotek systému (str. 125)
Čištění středového displeje (str. 609)
Zpráva na středovém displeji (str. 133)
Související informace
•
•
•
•
•
Ovládání středového displeje (str. 105)
Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 108)
Zobrazení funkcí na středovém displeji
(str. 115)
Apps (str. 482)
Symbol na stavové liště středového displeje
(str. 117)
•
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 125)
•
Otevření kontextového rozložení na středovém displeji (str. 126)
•
Uživatelská příručka na středovém displeji
(str. 17)
•
•
Multimediální přehrávač (str. 491)
Telefon (str. 506)
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Ovládání středového displeje
Řada funkcí ve vozidle je ovládána a regulována
ze středového displeje. Na středovém displeji je
dotyková obrazovka, která reaguje na dotyk.
Použití dotykové obrazovky na
středovém displeji
Obrazovka reaguje odlišně podle toho, zda ji
stisknete, přetáhnete nebo potáhnete prsty. Činnosti jako je listování mezi různými zobrazeními,
Akce
označování objektů, rolování v seznamu a přesun
aplikací lze provádět různými dotyky na obrazovku.
Clona pro infračervené světlo těsně nad
povrchem obrazovky umožní detekovat prst, který
se nachází těsně před obrazovkou. Tato technologie umožní využívat obrazovku dokonce i s nasazenými rukavicemi.
V interakci s obrazovkou mohou být současně
dvě osoby - tyto osoby, mohou, například, nastavovat klima na straně řidiče a spolujezdce.
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte na obrazovku ostré předměty,
které by ji poškrábaly.
V tabulce dole uvádíme jednotlivé kroky při ovládání obrazovky:
Provedení
Výsledek
Stiskněte jednou.
Zvýrazní se objekt, potvrdí se výběr nebo se aktivuje funkce.
Stiskněte rychle dvakrát po sobě.
Přiblíží se digitální objekt, např. mapa.
Stiskněte a podržte.
Uchopí se předmět. Lze použít k přesunutí aplikací nebo mapových bodů na mapě. Stiskněte a podržte
prst na obrazovce. Současně přetáhněte objekt na požadované místo.
Jednou klepněte dvěma prsty.
Oddálí digitální objekt, např. mapa.
}}
105
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Akce
Provedení
Výsledek
Přetáhnutí
Mění se jednotlivá zobrazení, prochází se seznam, text nebo zobrazení. Stiskněte a přetáhněte. Přesunou se aplikace nebo mapové body na mapě. Přetáhněte vodorovně nebo svisle přes obrazovku.
Rychlé potáhnutí/přetáhnutí
Mění se jednotlivá zobrazení, prochází se seznam, text nebo zobrazení. Přetáhněte vodorovně nebo
svisle přes obrazovku.
Upozorňujeme, že pokud se dotknete horní části obrazovky, může se otevřít horní zobrazení.
106
Roztáhnutí
Přiblížení.
Přitáhnutí k sobě.
Oddálení.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Návrat na výchozí zobrazení z jiné
obrazovky.
1.
2.
Tento ovládací prvek se používá k ovládání
různých funkcí ve vozidle. Například teplotu lze
regulovat následovně:
Krátce stiskněte tlačítko Domů pod středovým displejem.
> Zobrazí se poslední nastavení domovského zobrazení.
•
•
Krátce stiskněte znovu.
> Všechna dílčí zobrazení ve výchozím
zobrazení se nastaví na výchozí nastavení.
•
klepnutím na tlačítko + nebo − postupně zvyšujete/snižujete teplotu nebo
klepnutím na požadovanou teplotu na ovládacím prvku.
Související informace
POZNÁMKA
Ve výchozím standardním režimu zobrazení
krátce stiskněte tlačítko Domů. Na obrazovce
se objeví animace popisující přístup k jednotlivým zobrazením.
přetáhnutím nastavte požadovanou teplotu
Pokud je možné v zobrazení rolovat, na středovém displeji se objeví indikátor rolování.
Použití ovládacích prvků na středovém
displeji
•
Aktivace a deaktivace středového displeje
(str. 108)
•
Přesunování aplikací a tlačítek na středovém
displeji (str. 117)
•
Klávesnice na středovém displeji (str. 119)
Procházení seznamu, článku nebo
zobrazení
Jakmile se na obrazovce objeví indikátor rolování,
můžete procházet zobrazení nahoru nebo dolů.
Potáhněte v zobrazení kdekoliv dolů/nahoru.
Regulování teploty.
107
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Aktivace a deaktivace středového
displeje
1.
Středový displej lze ztlumit a znovu aktivovat
pomocí tlačítka Domů pod obrazovkou.
2.
Dlouze stiskněte fyzické tlačítko Domů pod
obrazovkou.
> Obrazovka ztmavne až na řádek klimatu,
který je nadále zobrazen. Všechny funkce
související s obrazovkou jsou nadále
aktivní.
Znovu aktivujte obrazovku - krátce klepněte
na tlačítko Domů.
> Znovu se zobrazí pohled, který byl zobrazen před tím, než se vypnula obrazovka.
POZNÁMKA
Obrazovku nelze deaktivovat, když se na ní
objeví pokyn k provedení akce.
POZNÁMKA
Tlačítko Domů pro středový displej.
Po stisknutí tlačítka Domů obrazovka pohasne
a dotyková obrazovka nebude reagovat na dotyk.
Řádek klimatu bude stále zobrazen. Všechny
funkce související s obrazovkou jako např. klima,
audio, navádění* a aplikace budou nadále aktivní.
Když se středový displej ztlumí, je vhodné vyčistit
obrazovku. Funkci ztlumení lze použít také k utlumení obrazovky tak, aby během jízdy nerušila.
Středový displej se automaticky deaktivuje,
když se vypne motor a otevřou dveře řidiče.
Související informace
•
•
Čištění středového displeje (str. 609)
•
Přehled středového displeje (str. 102)
Změna vzhledu středového displeje
(str. 124)
Navigování v zobrazeních na
středovém displeji
Na středovém displeji je k dispozici pět různých
základních zobrazení: výchozí zobrazení, horní
zobrazení, zobrazení klimatu, zobrazení aplikací
(zobrazení app) a zobrazení funkcí. Obrazovka
se spustí automaticky při otevření dveří řidiče.
Výchozí zobrazení
Výchozí zobrazení je zobrazení, které se zobrazí
při spuštění obrazovky. Tvoří jej čtyři dílčí zobrazení: Navigace, Média, Telefon a dílčí zobrazení
ostatních položek.
Aplikace nebo funkce vozidla, která se vybere
v zobrazení aplikací nebo funkcí, se spouští v příslušném dílčím zobrazení výchozího zobrazení.
Například, FM rádio se spouští v zobrazení
Média.
Doplňkové dílčí zobrazení ostatních položek ukazuje naposledy používané aplikace nebo funkce
vozidla, které nesouvisejí se žádnou z ostatních tří
skupin.
V dílčích zobrazeních se zobrazí základní aplikace
o každé aplikaci.
POZNÁMKA
Když je vozidlo nastartované, různá dílčí zobrazení domovského zobrazení ukazují informace
o současném statusu aplikací.
108
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
POZNÁMKA
Ve výchozím standardním režimu zobrazení
krátce stiskněte tlačítko Domů. Na obrazovce
se objeví animace popisující přístup k jednotlivým zobrazením.
Stavová lišta
Nahoře na obrazovce se zobrazí aktivity ve
vozidle. Na levé straně stavového pole se zobrazují informace o síti a připojení, zatímco vpravo se
zobrazují informace související s médií, hodiny
a indikace informující o postupu aktivit na pozadí.
na kartu nebo potáhnutím/přetáhnutím seshora
dolů přes obrazovku.
Z horního zobrazení jsou přístupné vždy následující položky:
• Nastavení
• Uživat. příručka
• Profil
• Uložené zprávy vozidla.
V horním zobrazení jsou v některých případech
přístupné následující položky:
•
Kontextové nastavení (např. Navigace
Nastavení). Nastavení změníte přímo v horním zobrazení, když je aplikace (např. navigace) v chodu.
•
Kontextová Uživatelská příručka (např.
Manuál Navigace). Přímo v horním zobrazení získáte přístup k článkům v digitální uživatelské příručce, které souvisejí s obsahem
zobrazeným na obrazovce.
Horní zobrazení
POZNÁMKA
Během startování/vypínání a když je na obrazovce zobrazena zpráva není k dispozici horní
zobrazení. Dále tato funkce není k dispozici,
když je zobrazeno zobrazení klimatu.
Zobrazení klimatu
Řádek klimatu je vždy vidět dole na obrazovce.
Nejčastější úpravy klimatu lze provádět přímo zde
- například, nastavení teploty a ohřevu sedadla*.
Klepnutím na symbol uprostřed řádku
klimatu otevřete zobrazení klimatu
a zpřístupníte další nastavení klimatu.
Klepnutím na symbol zavřete zobrazení
klimatu a vrátíte se k předchozímu
zobrazení.
Pokud chcete opustit horní zobrazení, stiskněte
obrazovku mimo horní zobrazení na tlačítku Domů
nebo stiskněte spodní část horního zobrazení
a přetáhněte toto zobrazení nahoru. Potom je
vidět zobrazení dole, které můžete opět použít.
Horní zobrazení přetažené dolů.
Uprostřed stavové lišty nahoře na obrazovce se
nachází karta. Horní zobrazení otevřete klepnutím
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 109
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Zobrazení aplikací
zobrazí stručné informace, např. počet nepřečtených textových zpráv pro Zprávy.
Zobrazení funkcí
Aplikaci otevřete tím, že na ji klepnete. Aplikace
se potom otevře v dílčím zobrazení, do kterého
patří, například, Média.
Podle počtu aplikací můžete v zobrazení aplikací
rolovat dolů. Přitom prstem přetáhněte/přesuňte
zespodu nahoru.
Zpátky do výchozího režimu se dostanete potáhnutím prstu přes obrazovku zleva vpravo7. Další
možností je stisknout tlačítko Domů.
Zobrazení aplikací s aplikací vozidla.
Zobrazení funkcí s tlačítky pro různé funkce vozidla.
Ve výchozím zobrazení potáhněte prstem přes
obrazovku zprava doleva7. Otevře se zobrazení
aplikací (zobrazení app). Zde najdete aplikace,
které byly staženy (aplikace třetích stran), a aplikace integrovaných funkcí, např. FM rádio.
U některých aplikací se přímo v zobrazení aplikací
Ve výchozím zobrazení potáhněte prstem přes
obrazovku zleva doprava7. Otevře se zobrazení
funkcí. Zde můžete aktivovat a deaktivovat různé
funkce vozidla, např. BLIS*, Lane Keeping Aid*
a Parkovací asistent*.
7
110
Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
V závislosti na počtu funkcí můžete je v tomto
zobrazení také rolovat dolů. Přitom prstem přetáhněte/přesuňte zespodu nahoru.
•
Přehled středového displeje (str. 102)
Na rozdíl od zobrazení aplikací, kdy se aplikace
otevírá tak, že ji stisknete, se funkce aktivuje resp.
deaktivuje stisknutím příslušného tlačítka funkce.
Některé funkce (spouštěcí funkce) se po stisknutím otevřou v novém okně.
Zpátky do výchozího režimu se dostanete potáhnutím prstu přes obrazovku zprava vlevo7. Další
možností je stisknout tlačítko Domů.
Související informace
•
Spravování dílčích zobrazení na středovém
displeji (str. 112)
•
Symbol na stavové liště středového displeje
(str. 117)
•
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 125)
•
Otevření kontextového rozložení na středovém displeji (str. 126)
•
Uživatelská příručka na středovém displeji
(str. 17)
•
•
•
•
Profily řidiče (str. 129)
7
Ovládání klimatu (str. 203)
Apps (str. 482)
Zobrazení funkcí na středovém displeji
(str. 115)
Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.
111
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Spravování dílčích zobrazení na
středovém displeji
Výchozí zobrazení tvoří čtyři dílčí zobrazení:
Navigace, Média, Telefon a dílčí zobrazení
ostatních položek. Tato zobrazení lze rozbalit.
112
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Rozbalení dílčího zobrazení z výchozího režimu
Standardní režim a rozbalený režim dílčího zobrazení na středovém displeji.
}}
113
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Rozbalování dílčího zobrazení:
–
Dlaždice Navigace, Média a Telefon: Klepněte kamkoliv v dílčím zobrazení. Jakmile se
rozbalí dlaždice, dočasně je potlačena
doplňková dlaždice ve výchozím zobrazení.
Další dvě dlaždice se minimalizují a zobrazí se
pouze některé informace. Po klepnutí na
doplňkovou dlaždici se ostatní tři dlaždice
minimalizují a zobrazí se pouze určité informace.
Přes rozbalené zobrazení se dostanete
k základním funkcím aplikace.
Jakmile se nové dílčí zobrazení otevře v režimu
celé obrazovky, nebudou se zobrazovat žádné
informace z jiných dílčích zobrazení.
V rozbaleném režimu otevřete
aplikaci na celou obrazovku stiskněte symbol.
Stisknutím symbolu se dostanete v rozbaleném režimu
zpátky.
Dílčí zobrazení lze zavřít třemi způsoby.
•
Klepněte na horní část rozbaleného dílčího zobrazení.
•
Klepněte na další dlaždici (tato dlaždice se
otevře v rozbaleném režimu).
•
Krátce stiskněte fyzické tlačítko Domů
pod středovým displejem.
Otevírání a zavírání dílčího zobrazení
v režimu celé obrazovky
Doplňkové dílčí zobrazení8 a dílčí zobrazení pro
Navigace lze otevřít v režimu celé obrazovky
s dalšími informacemi a dalšími možnostmi nastavení.
8
114
Související informace
•
•
Zavření rozbaleného dílčího zobrazení:
–
Stisknutím tlačítka Domů se kdykoliv můžete
vrátit zpět na výchozí zobrazení. Pokud chcete
z režimu celé obrazovky přejít do standardního
zobrazení výchozího zobrazení, stiskněte dvakrát
tlačítko Domů.
Tlačítko Domů pro středový displej.
Neplatí pro všechny aplikace a funkce vozidla, které byly otevřeny v samostatném dílčím zobrazení.
•
Ovládání středového displeje (str. 105)
Aktivace a deaktivace středového displeje
(str. 108)
Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 108)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Zobrazení funkcí na středovém
displeji
Všechna tlačítka pro funkce vozidla se nacházejí
v zobrazení funkcí, což je jedno ze základních
zobrazení na středovém displeji. Pokud se
chcete ve výchozím zobrazení dostat na zobrazení funkcí, potáhněte prstem přes obrazovku
zleva doprava9.
Různé druhy tlačítek
U funkcí vozidla jsou k dispozici tři různé druhy
tlačítek. Viz dále:
Druh tlačítka
Vlastnost
Vliv na funkci ve vozidle
Funkce tlačítek
Mají polohu zapnuto/vypnuto.
Většina tlačítek v zobrazení funkcí jsou
funkční tlačítka.
Pokud funkce běží, vlevo od ikony daného tlačítka se rozsvítí kontrolka LED. Funkci aktivujete/deaktivujete stisknutím tlačítka.
Spouštěcí tlačítka
Nemají polohu zapnuto/vypnuto.
Když se stiskne spouštěcí tlačítko, otevře se okno pro funkci. Může to být, například, okno
pro změnu polohy sedadla.
Parkovací tlačítka
Mají polohu zapnuto/vypnuto/skenování.
Podobají se funkčním tlačítkům, ale mají další polohu pro skenování parkování.
9
Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.
• Kamera
• Sklopení opěrky hlavy
• Seřízení průhled. displeje
• Zaparkovat
• Vyparkujte
}}
115
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Různé režimy tlačítek
Pokud se zeleně rozsvítí kontrolka LED na funkčním nebo parkovacím tlačítku, funkce je aktivována. Je-li funkce aktivována, otevře se pro
některé funkce doplňující text s vysvětlením. Text
se zobrazí na několik sekund a potom se objeví
tlačítko s rozsvícenou LED kontrolkou.
Pokud kontrolka LED nesvítí, funkce je deaktivována.
Když se například stiskne tlačítko v případě Lane
Keeping Aid, zobrazí se text Funguje pouze
při jistých rychlostech.
Jedním krátkým stisknutím tlačítka funkci aktivujete nebo deaktivujete.
Pokud se v pravé části tlačítka zobrazí výstražný
trojúhelník, znamená to, že něco nefunguje tak,
jak má.
Související informace
•
•
116
Ovládání středového displeje (str. 105)
Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 108)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Přesunování aplikací a tlačítek na
středovém displeji
POZNÁMKA
Aplikace, které nepoužíváte nebo je používáte
málokdy, ukryjte dolů, mimo viditelnou obrazovku. Takto snáz vyhledáte aplikace, které
používáte častěji.
Aplikace a tlačítka pro funkce vozidla v zobrazení
aplikací a zobrazení funkcí lze přesunout a uspořádat dle potřeby.
1.
2.
3.
Přetáhněte prstem zprava doleva10 a objeví
se zobrazení aplikací, nebo přetáhněte
prstem zleva doprava10 a objeví se zobrazení
funkcí.
Klepněte na aplikaci nebo tlačítko a podržte
je stisknuté.
> Aplikace nebo tlačítko změní velikost
a stane se lehce průhledným. Potom je
můžete přesunout.
Přesuňte aplikaci nebo tlačítko na volné
místo v zobrazení.
POZNÁMKA
Tlačítka funkcí vozidla a tlačítka pro aplikace
nelze umístit do již obsazených míst.
Související informace
•
•
•
Zobrazení funkcí na středovém displeji
(str. 115)
Apps (str. 482)
Ovládání středového displeje (str. 105)
Pro umístění aplikací nebo tlačítek je k dispozici
maximálně 48 řádků. Chcete-li přesunout aplikaci
nebo tlačítko mimo viditelné zobrazení, přetáhněte je ke spodní hraně zobrazení. Přidají se nové
řádky, na které můžete umístit aplikaci nebo tlačítko.
Symbol na stavové liště středového
displeje
Přehled symbolů, které lze zobrazovat na stavové
liště dotykové obrazovky.
Na stavové liště se zobrazují probíhající činnosti
a někdy také stav těchto činností. Ne všechny
symboly se zobrazují stále z důvodu omezeného
místa v poli.
Symbol
Popis
Připojeno k internetu
Roaming je aktivován.
Síla signálu v síti mobilního telefonu.
Je připojeno zařízení Bluetooth.
Bluetooth je aktivován, ale zařízení
není připojeno.
Informace odeslány z/do GPS.
Aplikaci nebo tlačítko lze umístit dále dolů. Potom
nebude v běžném režimu v zobrazení vidět.
Připojeno k síti Wi-Fi.
Potáhnutím přes obrazovku procházejte zobrazení
nahoru nebo dolů.
Je aktivován tethering (hotspot WiFi). Vozidlo využívá dostupné připojení.
10
Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.
}}
117
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Symbol
Popis
Je aktivován modem vozidla.
•
•
•
Připojení zařízení přes USB port (str. 498)
Telefon (str. 506)
Datum a čas (str. 87)
Aktivní sdílení USB.
Proces je aktivní.
Je aktivován časovač teplotní přípravy.
Je přehráván zdroj audia.
Je zastaven zdroj audia.
Je aktivní telefonní hovor.
Zdroj audia je ztlumen.
Jsou přijímány zprávy z rádiového
kanálu.
Jsou přijímány dopravní informace.
Hodiny.
Související informace
118
•
Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 108)
•
•
Zpráva na středovém displeji (str. 133)
Vozidlo připojené k Internetu* (str. 515)
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Klávesnice na středovém displeji
Pomocí klávesnice na středovém displeji můžete
zadávat znaky pomocí kláves. Dále můžete znaky
a písmena "kreslit" rukou na obrazovce.
Klávesnici lze používat k zadávání znaků, písmen
a číslic, například ke psaní textových zpráv
z vozidla, k zadávání hesel nebo k hledání článků
v elektronické verzi uživatelské příručky.
Klávesnice se zobrazí pouze, když se znaky zadávají na obrazovce.
}}
119
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Na obrázku je zobrazen přehled některých tlačítek, které se mohou zobrazit na obrazovce. Vzhled se liší v závislosti na nastavení jazyků a podle toho, k čemu se klávesnice používá.
Řádek navrhovaných slov nebo znaků11.
Navrhovaná slova se upravují podle toho, jak
11
120
Platí pro asijské jazyky.
jsou zadávána nová písmena. Tisknutím na
levou a pravou šipku procházejte jednotlivé
návrhy. Návrh zvolte tak, že na něj klepnete.
Pozor - tato funkce není podporovaná ve
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
všech jazycích. Pokud není k dispozici, řádek
se na klávesnici nezobrazí.
Znaky, které jsou na klávesnici k dispozici,
závisejí na tom, jaký jazyk byl zvolen (viz bod
7). Znak zadejte tak, že na něj klepnete.
Tlačítko funguje různými způsoby v závislosti
na kontextu, ve kterém se klávesnice používá
- k zadávání @ (při zadávání e-mailové
adresy), nebo k vytvoření nového řádku (při
běžném zadávání textu).
Klávesnice se skryje. Pokud to není možné,
tlačítko se nezobrazí.
Používá se k psaní velkých písmen. Dalším
stisknutím napíšete jedno velké písmeno
a potom pokračujete malými písmeny. Dalším
stisknutím se všechna písmena změní na
velká. Dalším stisknutím se klávesnice změní
zpět na klávesnici s malými písmeny. V tomto
režimu se s velkým písmenem píše první písmeno po tečce, vykřičníku nebo otazníku.
Prvním písmeno v textovém poli je rovněž
velké. V textových polích vyhrazených pro
jména nebo adresy začíná každé slovo automaticky velkým písmenem. V textových polích
pro heslo, webovou adresu nebo e-mailovou
adresu jsou všechna písmena automaticky
malá, pokud je stisknutím tlačítka nenastavíte
na velká.
přepnout zpět na klávesnici s písmeny, nebo
, pokud chcete přepnout na klávesnici
se speciálními znaky.
Varianty písmene nebo znaku
Mění jazyk zadávaného textu, např. EN.
Dostupné znaky a navrhovaná slova (1) závisejí na zvoleném jazyce. Chcete-li umožnit
přepínání mezi jednotlivými jazyky klávesnice,
musíte nejdříve jazyky nastavit v části Nastavení.
Mezera.
Vymaže se zadaný text. Krátkým stisknutím
vymažete vždy jeden znak. Stisknutím tlačítka
mažte znaky rychleji.
Přepne režim klávesnice na psaní písmen
a znaků rukou.
Pokud chcete zadaný text potvrdit, stiskněte na
klávesnici potvrzovací tlačítko (na vyobrazení není
vidět). Vzhled tlačítka se liší v závislosti na kontextu.
Pokud písmeno nebo znak podržíte, zobrazí se
varianty tohoto písmene nebo znaku, >např. é
nebo è. Zobrazí se rámeček s možnými variantami
písmen nebo znaků. Stiskněte požadovanou
variantu. Pokud není zvolena žádná varianta, je
zadáno původní písmeno/znak.
Související informace
•
Změna jazyka klávesnice na středovém displeji (str. 122)
•
Manuální zadávání znaků, písmen a slov na
středový displej (str. 122)
•
•
Ovládání středového displeje (str. 105)
Spravování textových zpráv (str. 512)
Zadávání čísel. Potom se zobrazí klávesnice
(2) s čísly. Stiskněte
, což se v režimu
číslic zobrazuje místo
, pokud chcete
121
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Změna jazyka klávesnice na
středovém displeji
Chcete-li umožnit přepínání mezi jednotlivými
jazyky klávesnice, musíte nejdříve jazyky nastavit
v části Nastavení.
Chcete-li změnit jazyk klávesnice se seznamem:
1.
Dlouze stiskněte tlačítko.
> Otevře se seznam.
2.
Zvolte požadovaný jazyk. Pokud v části
Nastavení vyberete více než čtyři jazyky,
můžete procházet seznam z klávesnice.
> Klávesnice je upravena pro zvolený jazyk
a zobrazují se další navrhovaná slova.
Přidávání a mazání jazyků v nastaveních
Klávesnice se automaticky nastaví na stejný jazyk,
jako systémový jazyk. Jazyk klávesnice lze ručně
přizpůsobit bez ovlivnění systémového jazyka.
1.
V horním zobrazení stiskněte Nastavení.
Pokud chcete změnit jazyk klávesnice bez zobrazení seznamu:
2.
Stiskněte Systém Jazyky a jednotky
systému Rozložení klávesnice.
–
3.
Zvolte ze seznamu alespoň jeden jazyk.
> Nyní můžete přímo z klávesnice pro zadávání textu přepínat mezi zvolenými jazyky.
Související informace
Pokud v části Nastavení nebyly aktivně zvoleny
žádné jazyky, klávesnice zůstane ve stejném
jazyce jako je jazyk systému vozidla.
•
•
Manuální zadávání znaků, písmen
a slov na středový displej
Klávesnice na středovém displeji umožní zadávat
znaky, písmena a slova na obrazovce "kreslením"
rukou.
Stisknutím tlačítka na klávesnici
přepnete z psaní pomocí klávesnice na kreslení písmen
a znaků rukou.
Jednou krátce stiskněte tlačítko.
> Klávesnice se změní na další jazyk
v seznamu bez zobrazení seznamu.
Změna jazyka systému (str. 125)
Klávesnice na středovém displeji (str. 119)
Přepínání mezi různými jazyky na
klávesnici
Pokud jste v části Nastavení
zvolili několik jazyků, k přepínání
mezi různými jazyky použijte tlačítko na klávesnici.
12
122
Platí pro některé jazyky systému.
Místo pro psaní znaků, písmen, slov a částí
slov.
Textové pole, kde se objeví znak nebo
navržené slovo12 tak, jak se píše na obrazovce (1).
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Návrhy pro znaky, písmena, slova/části slov.
Seznam lze procházet.
Mezera. Mezeru můžete rovněž vytvořit tak, že
do místa pro psaní písmen rukou (1), napíšete znak (-). Viz kapitola "Vkládání mezery
do pole pro volný text s rozpoznáváním
znaků".
Vymaže se zadaný text. Krátkým stisknutím
vymažete vždy jeden znak/jedno písmeno.
Chvíli počkejte a dalším stisknutím vymažete
následující znak/písmeno atd.
Přepne na klávesnici pro zadávání běžných
znaků.
Psaní znaků/písmen/slov rukou
1. Na místo vyhrazené pro psaní písmen rukou
(1) napište znak, písmeno, slovo nebo části
slov. Slovo nebo části slov pište nad sebe
nebo do řádku.
> Zobrazí se několik navržených znaků, písmen nebo slov (3). Nejpravděpodobnější
možnost je v seznamu uvedena hned
nahoře.
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte na obrazovku ostré předměty,
které by ji poškrábaly.
Vypněte/zapněte zvuk při zadávání.
Klávesnice se skryje. Pokud to není možné,
tlačítko se nezobrazí.
Změna jazyka pro zadávání textu.
13
2.
Chvíli počkejte a zadejte znak/písmeno/
slovo.
> Zadá se znak/písmeno/slovo, které je
v seznamu nahoře. Dále je možné vybírat
jednotlivé znaky tisknutím příslušného
znaku/písmene/slova v seznamu.
U arabské klávesnice přejeďte prstem v opačném směru. Přejetím zprava doleva vytvoříte mezeru.
Mazání/změna znaků/písmen psaných
rukou
Pokud prstem přejedete přes pole pro psaní rukou (1),
veškerý zadaný text v textovém poli (2) se vymaže.
–
Existuje několik možností, jak znaky/písmena
mazat/měnit.
•
Stiskněte v seznamu (3) příslušné písmeno nebo slovo.
•
Pokud chcete písmeno vymazat a začít
znovu, stiskněte tlačítko (5) pro mazání
textu.
•
Přejeďte prstem vodorovně zprava
doleva13 přes oblast ručně psaných znaků
(1). Vymažte více písmen několikerým přejetím přes danou oblast.
•
Stisknutím tlačítka (X) v textovém poli (2)
vymažete veškerý zadaný text.
}}
123
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Změna řádku ve volném textovém poli
pomocí psaní rukou
Pokud do pole pro psaní rukou14 nakreslíte rukou tento
obrázek, změníte řádek.
Vkládání mezery do pole pro volný text
s rozpoznáváním znaků
Změna vzhledu středového displeje
Vzhled obrazovky na středovém displeji lze změnit výběrem motivu.
1.
V horním zobrazení stiskněte Nastavení.
2.
Stiskněte My Car
Zobrazit motivy.
3.
Pak vyberte motiv, např. Minimalistic nebo
Chrome Rings.
Displej řidiče
Jako doplněk vzhledu lze vybrat mezi Normální
a Jasný. Pomocí Normální lze zobrazovat pozadí
obrazovky tmavě a text světle. Tato alternativa je
výchozí pro všechny motivy. Lze rovněž vybrat světlou variantu, kde je pozadí světlé a text tmavý.
Tato možnost je vhodná např. za silného denního
světla.
Tato alternativa je uživateli vždy k dispozici a není
ovlivněná okolním světlem.
Související informace
•
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 125)
•
Aktivace a deaktivace středového displeje
(str. 108)
•
Čištění středového displeje (str. 609)
Text zadejte tak, že nakreslíte pomlčku zleva doprava15.
Související informace
•
14
15
124
Klávesnice na středovém displeji (str. 119)
Pro arabské klávesnice - nakreslete stejný znak, ale opačně.
V případě arabské klávesnice nakreslete pomlčku zprava doleva.
Vypnutí a úprava hlasitosti zvuku
systému na středovém displeji
Hlasitost zvuku systému na středovém displeji
lze upravit nebo úplně vypnout.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte Zvuk
3.
V části Zvuky při dotyku přetáhnutím ovládacího prvku změníte hlasitost/vypnete zvuky
při dotyku obrazovky. Posunutím změňte hlasitost na požadovanou úroveň.
Hlasitost systému.
Související informace
•
•
•
Přehled středového displeje (str. 102)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 125)
Nastavení zvuku (str. 480)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Změna jednotek systému
Změna jazyka systému
Nastavení jednotek se upravuje v nabídce
Nastavení na středovém displeji.
Nastavení jazyka se upravuje v nabídce
Nastavení na středovém displeji.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Pokračujte na Systém Jazyky a jednotky
systému Měrné jednotky.
3.
Zvolte standard jednotek:
• Metrické - kilometry, litry a stupně Celsia.
• Britské - míle, galony a stupně Celsia.
• Americké - míle, galony a stupně Fahrenheita.
> Změní se jednotky na displeji řidiče, na
středovém displeji a na head-up displeji.
Související informace
•
•
•
POZNÁMKA
Změna jazyka na středovém displeji může
naznačovat, že některé informace pro majitele
nejsou v souladu s místními zákony a předpisy. Nepřepínejte na jazyk, kterému nerozumíte, protože se tím zkomplikuje návrat zpět
ve struktuře obrazovky.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Pokračujte na Systém
systému.
3.
Zvolte Jazyk systému. U jazyků, které podporují ovládání hlasem, se zobrazí symbol
ovládání hlasem.
> Změní se jazyk na displeji řidiče, na středovém displeji a na head-up displeji.
Přehled středového displeje (str. 102)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 125)
Změna jazyka systému (str. 125)
•
Nastavení a informace týkající se řady funkcí
vozidla lze měnit pomocí středového displeje.
1.
Horní zobrazení otevřete klepnutím na kartu
nahoře nebo potáhnutím/přetáhnutím
seshora dolů přes obrazovku.
2.
Klepnutím na Nastavení otevřete nabídku
nastavení.
Jazyky a jednotky
Související informace
•
•
Ostatní nastavení v horním
zobrazení středového displeje
Přehled středového displeje (str. 102)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 125)
Změna jednotek systému (str. 125)
Horní zobrazení s tlačítkem pro Nastavení.
3.
Stisknutím jedné z kategorií a dílčích kategorií navigujte na požadované nastavení.
4.
Změňte alespoň jedno nastavení. Různé
druhy nastavení se mění různými způsoby.
> Změny se uloží okamžitě.
}}
125
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Otevření kontextového rozložení na
středovém displeji
2.
Stiskněte tlačítko Navigace Nastavení.
> Otevře se stránka nastavení navigace.
Pro většinu základních aplikací ve vozidle lze
používat kontextové rozložení tak, abyste mohli
nastavení měnit přímo v horním zobrazení středového displeje.
3.
Změňte nastavení podle potřeby a potvrďte
provedený výběr.
Pokud chcete zobrazení rozložení zavřít, stiskněte
Zavřít nebo fyzické tlačítko Domů pod středovým
displejem.
Většina základních aplikací ve vozidle, nikoliv však
všechny, používá tuto kontextovou možnost
nastavení.
Aplikace třetích stran
Dílčí kategorie v nabídce nastavení s různými typy nastavení (zde, tlačítko s několika možnostmi a přepínače).
Aplikace třetích stran nejsou v systému vozidla od
začátku obsazeny. Lze je však stáhnout, např.
Volvo ID. Zde se nastavení provádí vždy uvnitř
aplikace, a nikoliv v horním zobrazení.
Související informace
•
•
•
Přehled středového displeje (str. 102)
Resetování nastavení na středovém displeji
(str. 127)
Tabulka nastavení středového displeje
(str. 128)
Související informace
Horní zobrazení s tlačítkem pro kontextové nastavení.
Kontextové nastavení představuje zkratku k zpřístupnění konkrétního nastavení, které souvisí
s aktivní funkcí zobrazenou na obrazovce. Aplikace nainstalované do vozidla od začátku, např.
FM rádio a USB, jsou součástí systému Sensus
a patří mezi funkce integrované do vozidla. Nastavení těchto aplikací lze změnit přímo pomocí kontextového nastavení v horním zobrazení.
Je-li kontextové rozložení k dispozici:
1.
126
Když je aplikace rozbalena, přetáhněte horní
zobrazení dolů, např. Navigace.
•
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 125)
•
•
Přehled středového displeje (str. 102)
•
Stahování aplikací (str. 483)
Resetování nastavení na středovém displeji
(str. 127)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Resetování uživatelských dat při
změně vlastnictví
Resetování nastavení na středovém
displeji
Při změně vlastnictví se uživatelská data a nastavení systému musí resetovat na nastavení od
výrobce.
Všechna nastavení nadefinována v nabídce
nastavení na středovém displeji lze resetovat na
výchozí nastavení.
Nastavení ve vozidle lze resetovat na různých
úrovních. Při změně vlastnictví obnovte všechna
uživatelská data a nastavení systému na původní
nastavení od výrobce. V případě změny majitele
se musí změnit uživatel služby. Volvo On Call*.
Dvě možnosti resetování
Existují dvě možnosti resetování nastavení
v nabídce nastavení:
• Komplexní reset - vymažou se všechna
data a soubory a všechna nastavení se resetují na výchozí hodnoty.
Související informace
•
Resetování nastavení na středovém displeji
(str. 127)
•
Resetování nastavení v profilech řidiče
(str. 132)
• Resetovat osobní nastavení - vymažou se
osobní data a osobní nastavení se resetují na
výchozí hodnoty.
4.
Stisknutím tlačítka OK potvrďte resetování.
V případě Resetovat osobní nastavení
musíte resetování potvrdit stisknutím tlačítka
Resetovat aktivní profil nebo Resetovat
všechny profily.
> Zvolená nastavení se resetují.
Související informace
•
•
•
Přehled středového displeje (str. 102)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 125)
Tabulka nastavení středového displeje
(str. 128)
Resetování nastavení
Při resetování svých nastavení postupujte podle
těchto pokynů.
POZNÁMKA
Komplexní reset je možné pouze, pokud
vozidlo stojí.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Pokračujte na Systém
3.
Zvolte požadované restování.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
Komplexní reset.
* Volitelná výbava/příslušenství. 127
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Tabulka nastavení středového
displeje
Dílčí kategorie
Dílčí kategorie
V nabídce nastavení na středovém displeji je
několik hlavních kategorií a dílčích kategorií, pod
které spadají nastavení a informace o celé řadě
funkcí vozidla.
Zamykání
TV*
Parkovací brzda a zavěšení
Video
Existuje sedm hlavních kategorií: My Car, Zvuk,
Navigace, Média, Komunikace, Klima
a Systém.
Dále, každá kategorie obsahuje několik dílčích
kategorií a možností nastavení. V tabulkách, které
následují dále, najdete dílčí kategorie první
úrovně. V příslušné kapitole uživatelské příručky
jsou podrobně popsány možnosti nastavení
funkce nebo oblasti.
Stěrač čelního skla
Audio
Komunikace
Dílčí kategorie
Dílčí kategorie
Telefon
Tón
Textové zprávy
Vyvážení
Android Auto*
Hlasitost systému
Apple CarPlay*
Navigace
Zařízení Bluetooth
Některá nastavení jsou osobní, což znamená, že
jsou ukládána do položky Jízdní profily. Ostatní
nastavení jsou globální, což znamená, že nejsou
propojena s profilem řidiče.
Dílčí kategorie
Wi-Fi
Mapa
Wi-Fi hotspot pro vozidlo
Trasa a navádění
My Car
Doprava
Sdílení internetu přes modem vozidla
vozidla*
Dílčí kategorie
Displeje
IntelliSafe
Jízdní preference/Individuální jízdní
režim*
Světla a osvětlení
Média
Dílčí kategorie
AM/FM rádio
DAB*
Volvo On Call*
Servisní sítě Volvo
Ovládání klimatizace
Hlavní kategorie Klima neobsahuje žádné dílčí
kategorie.
Gracenote®
Zrcátka a snadné nastupování
128
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Systém
Dílčí kategorie
Profil řidiče
Datum a čas
Jazyky a jednotky systému
Soukromí a data
Rozložení klávesnice
Hlasové ovládání*
Komplexní reset
Informace o systému
Související informace
•
•
•
Přehled středového displeje (str. 102)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 125)
Resetování nastavení na středovém displeji
(str. 127)
Profily řidiče
Mnohá nastavení upravovaná ve vozidle lze upravit podle osobních preferencí řidiče a uložit do
jednoho nebo více profilů řidiče.
Osobní nastavení se automatiky uloží do profilu
aktivního řidiče. Každý klíč lze propojit s profilem
řidiče. Pokud se používá propojený klíč, vozidlo
upraví nastavení podle profilu konkrétního řidiče.
Jaká nastavení jsou ukládána do profilů
řidiče?
Řadu nastavení ve vozidle lze uložit automaticky
do aktivního profilu řidiče, pokud tento profil není
chráněn. Ve vozidle jsou nastavení nadefinována
jako osobní nebo globální. Do profilů řidiče se
ukládají pouze osobní nastavění.
Do profilu řidiče lze uložit, mimo jiné, nastavení
clon, zrcátek, předních sedadel, navigace*,
systému audia a médií, jazyka a hlasového ovládání.
Některá nastavení jsou označována jako globální.
Ta lze změnit, ale nelze je uložit do konkrétního
profilu řidiče. Změny v globálních nastaveních
mají vliv na všechny profily.
Mezi globální nastavení patří, například, nastavení
rozložení klávesnice. Pokud profil řidiče X chce
přidat na klávesnici další jazyky, tyto jazyky zůstanou k dispozici, i když se použije profil řidiče Y.
Nastavení rozložení klávesnice se neukládají do
konkrétního profilu řidiče - tato nastavení jsou
globální.
Osobní preference
Pokud se používá profil řidiče X, například,
k nastavení jasu středového displeje, toto nastavení nemá vliv na profil řidiče Y. Toto nastavení
bylo uloženo do profilu řidiče X - nastavení jasu je
osobní nastavení.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Výběr profilu řidiče (str. 130)
Přejmenování profilu řidiče (str. 130)
Propojení dálkového ovladače s klíčem s profilem řidiče (str. 131)
Ochrana profilu řidiče (str. 131)
Resetování nastavení v profilech řidiče
(str. 132)
Tabulka nastavení středového displeje
(str. 128)
Globální nastavení
Globální nastavení a parametry se při přepnutí
mezi profily řidičů nemění. Tato nastavení zůstávají stejná bez ohledu na to, jaký profil řidiče je
aktivní.
* Volitelná výbava/příslušenství. 129
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Výběr profilu řidiče
Po spuštění středového displeje se vybraný profil
zobrazí v horní části obrazovky. Při dalším odemknutí vozidla bude aktivní naposledy použitý
profil řidiče. Po odemknutí vozidla lze přepnout
na jiný profil řidiče. Pokud je však dálkové ovládání s klíčem propojeno s profilem řidiče, při
nastartování vozidla se zvolí tento profil.
4.
Alternativa 3:
1.
Horní zobrazení na středovém displeji přetáhněte dolů.
2.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
3.
Stiskněte Systém Jízdní profily.
> Zobrazí se seznam profilů řidiče, ze kterých lze provést výběr.
Na jiný profil řidiče lze přepnout dvěma způsoby.
Alternativa 1:
1.
Klepněte na název profilu řidiče, který se po
spuštění displeje zobrazí v horní části středového displeje.
> Zobrazí se seznam profilů řidiče, ze kterých lze provést výběr.
2.
vyberte požadovaný profil řidiče.
3.
Stiskněte tlačítko Potvrdit.
> Vybere se profil řidiče a systém načte
nastavení pro nový profil řidiče.
4.
vyberte požadovaný profil řidiče.
5.
Stiskněte tlačítko Potvrdit.
> Vybere se profil řidiče a systém načte
nastavení pro nový profil řidiče.
2.
3.
130
Horní zobrazení na středovém displeji přetáhněte dolů.
Stiskněte tlačítko Profil.
> Zobrazí se stejný seznam jako u alternativy 1.
vyberte požadovaný profil řidiče.
Přejmenování profilu řidiče
Jednotlivé názvy profilů řidiče, které se používají
ve vozidle, můžete změnit.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte Systém
3.
Zvolte Upravit profil.
> Otevře se nabídka, ve které lze profil upravit.
4.
Klepněte do rámečku Název profilu.
> Objeví se klávesnice a můžete upravit
název. Klepnutím na
zavřete klávesnici.
5.
Změnu názvu uložte stisknutím Zpět nebo
Zavřít.
> Název je nyní změněn.
Související informace
•
•
Alternativa 2:
1.
Stiskněte tlačítko Potvrdit.
> Vybere se profil řidiče a systém načte
nastavení pro nový profil řidiče.
•
•
Profily řidiče (str. 129)
POZNÁMKA
Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 108)
Název profilu nesmí začínat mezerou, protože
by tento název nebylo možné uložit.
Přejmenování profilu řidiče (str. 130)
Propojení dálkového ovladače s klíčem s profilem řidiče (str. 131)
Jízdní profily.
Související informace
•
•
Výběr profilu řidiče (str. 130)
Klávesnice na středovém displeji (str. 119)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Ochrana profilu řidiče
5.
V některých případech není žádoucí uložit jednotlivá nastavení nadefinovaná ve vozidle do profilu
řidiče. V tomto případě lze profil řidiče chránit.
POZNÁMKA
Chránit profil řidiče lze pouze, když vozidlo
stojí.
Ochrana profilu řidiče:
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte Systém
3.
Zvolte Upravit profil.
> Otevře se nabídka, ve které lze profil upravit.
4.
Stisknutím tlačítka Chránit profil aktivujete
ochranu profilu.
Jízdní profily.
Ochranu profilu uložíte stisknutím tlačítka
Zpět/Zavřít.
> Jakmile je profil chráněn, nastavení nadefinovaná ve vozidle nebudou automaticky
uložena do profilu. Místo toho se vaše
změny musí uložit manuálně do
Nastavení Systém Jízdní profily
Upravit profil stisknutím tlačítka
Uložte aktuální nastavení do profilu.
Jakmile profil není chráněn, vaše nastavení budou automaticky ukládána do profilu.
Související informace
•
Profily řidiče (str. 129)
Propojení dálkového ovladače
s klíčem s profilem řidiče
Svůj klíč můžete propojit s profilem řidiče. Profil
řidiče s kompletním nastavením se poté navolí
vždy, když se pro vozidlo použije konkrétní dálkový ovladač s klíčem.
Dálkový ovladač s klíčem není při prvním použití
propojen s žádným profilem řidiče. Při nastartování vozidla se automaticky aktivuje profil Host.
Profil řidiče může být zvolen manuálně bez propojení s klíčem. Když je vozidlo odemknuto, aktivuje
se naposledy aktivní profil řidiče. Pokud byl klíč
propojen s profilem řidič, profil řidiče se při použití
konkrétního klíče nemusí vybírat.
Propojení dálkového ovladače s klíčem
s profilem řidiče
POZNÁMKA
Dálkový ovladač s klíčem lze připojit k profilu
řidiče pouze, pokud vozidlo stojí.
Nejdříve zvolte profil, který propojíte ke klíči,
pokud ovšem profil, který budete propojovat, již
není aktivní. Aktivní profil lze propojit ke klíči.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte Systém
Jízdní profily.
}}
131
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
3.
Zvolte požadovaný profil. Displej přepne zpět
na výchozí zobrazení. Profil Host nelze s klíčem propojit.
4.
Horní zobrazení přetáhněte opět dolů a klepněte na Nastavení Systém Jízdní
profily Upravit profil.
5.
Pokud chcete propojit profil s klíčem, zvolte
Připojení klíče. Profil řidiče nelze propojovat
s jiným klíčem než s klíčem, který je momentálně využíván ve vozidle. Pokud je ve vozidle
více klíčů, zobrazí se zpráva Byl nalezen více
než jeden klíč. K připojení čtečky záloh
vložte příslušný klíč.
6.
Stiskněte tlačítko OK.
> Tento klíč je nyní propojen s profilem
řidiče a zůstane s ním propojen tak
dlouho, dokud nezrušíte zaškrtnutí
v políčku Připojení klíče.
Resetování nastavení v profilech
řidiče
Nastavení, která byla uložena do jednoho nebo
několika profilů řidiče, lze resetovat, pokud
vozidlo stojí.
Související informace
•
•
•
POZNÁMKA
Profily řidiče (str. 129)
Komplexní reset je možné pouze, pokud
vozidlo stojí.
Přejmenování profilu řidiče (str. 130)
dálkový ovladač s klíčem (str. 231)
1.
V horním zobrazení stiskněte Nastavení.
2.
Stiskněte Systém Komplexní reset
Resetovat osobní nastavení.
3.
Zvolte jednu z možností: Resetovat aktivní
profil, Resetovat všechny profily nebo
Zrušit.
Související informace
•
•
Umístění záložní čtečky v tunelové konzole.
> Pokud se zobrazí zpráva Profil je
připojen ke klíči, klíč a profil řidiče jsou
propojeny.
132
Profily řidiče (str. 129)
Resetování nastavení na středovém displeji
(str. 127)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Zpráva na středovém displeji
Na středovém displeji se mohou zobrazit zprávy,
které řidiče informují resp. jsou mu v různých
situacích nápomocné.
Vyskakovací zprávy
V některých případech se zpráva objeví ve formě
vyskakovacího okna. Vyskakovací zprávy mají vyšší
prioritu než zprávy zobrazené ve stavové liště
a před tím, než zmizí, se musí potvrdit resp. musí
se provést jisté opatření.
Spravování zpráv na středovém
displeji
Zprávy na středovém displeji se zpracovávají
v zobrazeních středového displeje.
Související informace
•
Spravování zpráv na středovém displeji
(str. 133)
•
Práce se zprávou uloženou ze středového
displeje (str. 134)
•
Zprávy na displeji řidiče (str. 99)
Příklad zprávy v horním zobrazení středového displeje.
Příklad zprávy v horním zobrazení středového displeje.
Na středovém displeji se zobrazují zprávy nižší priority pro řidiče.
U některých zpráv na středovém displeji je
k dispozici tlačítko (nebo několik tlačítek ve
vyskakovacích oknech), například, k aktivaci/
deaktivaci funkce přiřazené k dané zprávě.
Většina zpráv se zobrazuje nahoře na stavové
liště středového displeje. Po chvíli resp. po provedení vyžadovaného opatření zpráva ze stavové
lišty zmizí. Pokud chcete zprávu uložit, umístí se
do horního zobrazení středového displeje.
Složení zpráv se může měnit. Tyto zprávy se
mohou zobrazovat společně s grafikou, symboly
nebo tlačítkem pro aktivaci/deaktivaci funkce
propojené s danou zprávou.
}}
133
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Správa nové zprávy
V případě zpráv s tlačítky:
–
Stisknutím tlačítka provedete akci nebo
počkáte, než zpráva po chvíli automaticky
zmizí.
> Zpráva zmizí ze stavové lišty.
Práce se zprávou uloženou ze
středového displeje
Bez ohledu na to, zda zprávy byly uloženy z displeje řidiče nebo ze středového displeje, zprávy
se spravují na středovém displeji.
Zavřete zprávu tak, že na ní klepnete, nebo
počkejte, než se zpráva po chvíli automaticky
zavře.
> Zpráva zmizí ze stavové lišty.
–
Související informace
•
•
Související informace
•
Zpráva na středovém displeji (str. 133)
Práce se zprávou uloženou ze středového
displeje (str. 134)
Zprávy na displeji řidiče (str. 99)
Příklady uložených zpráv a dostupné možnosti v horním
zobrazení.
Zprávy, které se zobrazují na středovém displeji
a musí se uložit, se zobrazují v horním zobrazení
středového displeje.
Přečtení uložené zprávy
1. Otevřete horní zobrazení středového displeje.
> Zobrazí se seznam uložených zpráv.
Zprávy s šipkou vpravo lze rozbalit.
134
Stisknutím tlačítka danou akci provedete.
Uložené zprávy v horním zobrazení se mažou
automaticky při vypnutí vozidla.
Pokud chcete zprávu uložit, umístí se do horního
zobrazení středového displeje.
•
•
Klepnutím zprávu rozbalíte/minimalizujete.
> V seznamu se zobrazí další informace
o zprávě a na obrázku vlevo v aplikaci se
zobrazí informace o zprávě v grafické podobě.
Správa uložené zprávy
U některých zpráv je tlačítko např. pro aktivaci/
deaktivaci funkce propojeno s danou zprávou.
V případě zpráv bez tlačítek:
–
2.
•
Zpráva na středovém displeji (str. 133)
Spravování zpráv na středovém displeji
(str. 133)
Zprávy na displeji řidiče (str. 99)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Head-up displej*
Head-up displej doplňuje displej řidiče a promítá
informace z displeje řidiče na čelní sklo. Promítaný obraz je vidět pouze z místa řidiče.
POZNÁMKA
Schopnost řidiče vidět informace na průhledovém displeji se zhorší
•
•
při použití polarizovaných slunečních brýlí
pokud řidič během jízdy nesedí uprostřed
sedadla
•
pokud na krycím skle zobrazovací jednotky leží předměty
•
při nepříznivých světelných podmínkách.
DŮLEŽITÉ
Na head-up displeji v zorném poli řidiče se zobrazují různá varování a informace související
s rychlostí, funkcemi tempomatu, navigace apod.
Dále se na head-up displeji mohou zobrazit informace o dopravních značkách a příchozí telefonní
hovory.
Zobrazovací zařízení, ze kterého se promítají
informace, se nachází na přístrojové desce.
Aby nedošlo k poškození krycího skla zobrazovací jednotky, nepokládejte na krycí sklo
žádné předměty a dávejte pozor, aby na toto
sklo nic nespadlo.
Příklady zobrazení na displeji.
Rychlost
Tempomat
Navigace
Dopravní značky
Na head-up displeji se mohou dočasně zobrazovat různé symboly, např.:
Pokud se rozsvítí výstražný symbol, přečtěte si na displeji řidiče výstražnou
zprávu.
Pokud se rozsvítí informační symbol,
přečtěte si na displeji řidiče zprávu.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 135
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Pokud hrozí náledí, rozsvítí se symbol
vločky.
POZNÁMKA
Osoby s jistými očními vadami mohou při sledování průhledového displeje cítit bolest hlavy
a únavu.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace head-up displeje*
(str. 136)
•
•
Čištění head-up displeje* (str. 610)
Aktivace a deaktivace head-up
displeje*
Head-up displej může být při nastartováni vozidla
aktivován nebo deaktivován.
Head-up displej při výměně čelního skla*
(str. 583)
Stiskněte tlačítko Head-up
displej v zobrazení funkcí na
středovém displeji. Je-li aktivována tato funkce, rozsvítí se na
tlačítku kontrolka.
City Safety na head-up displeji
U varování v případě kolize informace na head-up
displeji nahradí výstražný symbol systému City
Safety. Tato grafika je podsvícena, i když je průhledový displej vypnutý.
Související informace
•
•
Nastavení head-up displeje* (str. 137)
Head-up displej* (str. 135)
Výstražný symbol systému City Safety bliká a upozorňuje
tak řidiče na riziko kolize.
136
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Nastavení head-up displeje*
Nastavení jasu a svislé polohy
Upravte nastavení projekce head up displeje na
čelní sklo.
Potvrdí se
Jas grafiky se zpravidla upravuje podle světelných
podmínek pozadí. Na jas má vliv rovněž nastavení
jasu na ostatních displejích ve vozidle.
Nastavení lze nadefinovat, když se vozidlo nastartuje a na čelním skle je zobrazen promítaný obraz.
Výběr možností displeje
Zvolte funkce, které se mají zobrazovat na headup displeji.
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Stiskněte My Car
Head-up display.
3.
Zvolte jednu nebo více funkcí:
•
•
•
•
Displeje
Možnosti
Snížení polohy
1.
Stiskněte tlačítko Seřízení průhled.
displeje v zobrazení funkcí na středovém
displeji.
2.
Jas a svislou polohu obrázku promítaného do
zorného pole řidiče upravte pomocí klávesnice na volantu vpravo.
Výšku lze uložit do funkce paměti elektricky* ovládaného předního sedadla pomocí klávesnice ve
dveřích řidiče.
Zobrazit navigaci
Zobrazit Road Sign Information
Zobrazit podporu řidiče
Zobrazit telefon
Toto nastavení se uloží jako osobní nastavení do
profilu řidiče.
Snížení jasu
Zvýšení jasu
Zvýšení polohy
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 137
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Kalibrace vodorovné polohy
Související informace
Pokud se zobrazuje čelní sklo nebo jednotka displeje, možná budete muset nakalibrovat vodorovnou polohu head-up displeje. Kalibrace pootočí
promítaný obraz po směru nebo proti směru hodinových ručiček.
•
•
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Zvolte My Car Displej řidiče
Možnosti Head-up display Kalibrace
Head-up displeje.
3.
Ke kalibraci vodorovné polohy obrazu použijte
klávesnici na volantu vpravo.
Otočení proti směru hodinových ručiček
Otočení po směru hodinových ručiček
Potvrdí se
138
•
•
Head-up displej* (str. 135)
Aktivace a deaktivace head-up displeje*
(str. 136)
Profily řidiče (str. 129)
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 176)
Rozpoznávání hlasu16
Řidič může používat rozpoznávání hlasu k ovládání některých funkcí v multimediálním přehrávači, v telefonu připojeném přes Bluetooth,
v systému regulace klimatu a v systému navigace
Volvo*.
Hlasové ovládání nabízí zvýšenou míru pohodlí
a pomáhá řidiči soustředit se na jízdu, vozovku
a dopravní situaci.
VAROVÁNÍ
Za bezpečné řízení vozu a dodržování všech
platných předpisů týkajících se provozu na
komunikacích je vždy odpovědný řidič.
Mikrofon systému hlasového ovládání
Hlasové ovládání probíhá formou dialogu, kdy uživatel vyslovuje příkazy a přijímá slovní odpovědi ze
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
systému. Systém rozpoznávání hlasu využívá
stejný mikrofon jako zařízení připojená přes
Bluetooth. Systém rozpoznávání hlasu reaguje
přes reproduktory vozidla. V některých případech
se na displeji řidiče zobrazí textová zpráva.
Funkce se ovládací z klávesnice na volantu
vpravo. Nastavení se upravuje na středovém displeji.
Použití systému rozpoznávání
hlasu17
Stisknutím tlačítka pro rozpoznávání hlasu
na volantu
aktivujte systém a začněte dialog s hlasovými povely.
Příklad ovládání pomocí systému
rozpoznávání hlasu
Aktualizace systému
Systém rozpoznávání hlasu je průběžně zlepšován. Aktualizujte systém průběžně, aby fungoval
optimálně - viz support.volvocars.com.
Nezapomeňte:
•
Související informace
Začněte mluvit, až se ozve tón, a to běžným
hlasem a běžným tempem.
•
Nemluvte, když systém odpovídá (během této
doby systém pokynům nerozumí).
•
Eliminujte v prostoru pro cestující hluk
v pozadí a zavřete všechny boční dveře, okna
a střešní okno*.
•
Použití systému rozpoznávání hlasu
(str. 139)
•
Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 140)
•
•
•
16
17
Hlasové ovládání rádia a médií (str. 141)
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 193)
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 142)
Platí pro některé trhy.
Platí pro některé trhy.
Rozpoznávání hlasu může být deaktivováno následovně:
•
•
krátce stiskněte
Pokud chcete změnit hlasitost audiosystému,
otáčejte ovládáním hlasitosti, když je slyšet hlas.
Během hlasového ovládání lze používat jiná tlačítka. Během dialogu se systémem však ostatní
zvuky budou ztišeny, což znamená, že nelze provést funkce, které jsou propojeny s audiosystémem pomocí tlačítek.
a řekněte "Cancel".
Stiskněte
, řekněte "Call [Jméno]
[Příjmení] [kategorie čísla]" - vytočí se vybraný
kontakt z telefonního seznamu. Pokud je ke kontaktu přiřazeno několik čísel telefonu (např. domů,
mobil, do práce), musíte být vybrána správná
kategorie.
Stiskněte tedy tlačítko
Robin Smith Mobil".
a řekněte "Call
Povely/fráze
Bez ohledu na situaci, lze zpravidla používat
následující povely:
dlouze tiskněte na volantu tlačítko hlasového
, dokud neuslyšíte dvě pípnutí.
ovládání
•
"Repeat" - zopakuje se poslední hlasový
pokyn v probíhajícím dialogu.
Pokud chcete urychlit komunikaci a přeskočit
pokyny systému, stiskněte na volantu tlačítko rozpoznávání hlasu
, když systém mluví a vydává
nový povel.
•
•
"Cancel" - dialog se přeruší
"Help" - spustí se dialog nápovědy. Systém
reaguje povely, které jsou v dané situaci
k dispozici - například, požadavkem.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 139
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Povely pro konkrétní funkce jako např. pro telefon
a rádio jsou popsány v samostatných kapitolách.
2.
Obrázky
Číslované povely jsou uvedeny samostatně
v závislosti na regulované funkci:
•
•
•
Telefonní čísla a PSČ se musí vyslovovat
samostatně, číslo po čísle, např. nula tři jedna
dva dva čtyři čtyři tři (03122443).
Čísla domů lze vyslovovat samostatně nebo
ve skupinách, např. dva dva nebo dvacet dva
(22). V případě angličtiny a nizozemštiny lze
několik skupin vyslovovat po sobě, např. dvacet-dva dvacet-dva (22 22). V angličtině lze
použít slova "double" a "triple", např. double
zero (00). Lze používat čísla v rozsahu
0-2300.
Stiskněte tlačítko Systém Hlasové
ovládání a zvolte nastavení.
Ovládání telefonu pomocí systému
rozpoznávání hlasu18
• Opakovat hlasový povel
• Rychlost řeči
Vytočte kontaktní číslo, nechte si přečíst nahlas
zprávy nebo nadiktujte stručné zprávy pomocí
hlasových příkazů do telefonu připojeného
pomocí Bluetooth.
Související informace
•
•
•
•
•
Rozpoznávání hlasu (str. 138)
Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 140)
Hlasové ovládání rádia a médií (str. 141)
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 193)
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 142)
Frekvence lze vyslovovat jako devadesát
osm tečka osm (98.8), sto a čtyři tečka dva
nebo sto čtyři tečka dva (104.2).
Rychlost a režim opakování
Pokud hlas mluví příliš rychle, je možné hlasitost
upravit.
Pokud chcete specifikovat kontakt v telefonním
seznamu, povel rozpoznávání hlasu musí zahrnovat kontaktní informace, které se zadají do telefonního seznamu. Pokud kontakt, např. Robyn
Smith, má několik čísel telefonu, lze uvést rovněž
kategorii čísla, např. Doma nebo Mobil: "Call
Robin Smith Mobil".
Stiskněte
povelů:
•
"Call [contact] (kontakt)" - vytočí se
vybraný kontakt z telefonního seznamu.
•
"Call [telefonní číslo]" - vytočí se telefonní
číslo.
•
•
Je možné povolit režim opakování tak, aby systém
opakoval, co jste řekli.
Změna rychlosti a aktivace/deaktivace režimu
opakování:
1.
18
19
140
V horním zobrazení stiskněte Nastavení.
Platí pro některé trhy.
Zprávy mohou z vozidla vysílat pouze určité telefony. Informace o kompatibilitě naleznete na stránce support.volvocars.com.
a řekněte jeden z následujících
•
"Recent calls" - zobrazí se seznam volání.
"Read message" - přečte se zpráva. Pokud
je k dispozici více zpráv, vyberte zprávu, která
se má přečíst.
Uživatelé "Message to [contact]
(kontakt)" by měli vyslovit stručnou zprávu.
Zpráva bude zopakována nahlas a uživatel
může vybrat její odeslání19 nebo úpravu. Aby
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
tato funkce fungovala, vozidlo musí být připojeno k internetu.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Rozpoznávání hlasu (str. 138)
Použití systému rozpoznávání hlasu (str. 139)
Hlasové ovládání rádia a médií20
Dále uvádím pokyny pro ovládání rádia a přehrávače médií.
Klepněte na tlačítko
dujících povelů:
Hlasové ovládání rádia a médií (str. 141)
•
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 193)
"Media" - spustí se dialog ovládání médií
a rádia a zobrazí se příklady povelů.
•
"Play [interpret]" - přehraje hudbu podle
vybraného interpreta.
•
"Play [název skladby]" - přehraje vybranou
skladbu.
•
"Play [název skladby] z [album]" - přehraje vybranou skladbu z vybraného alba.
•
"Play [TV channel name] (název
televizního kanálu)" - spustí se zvolený
televizní kanál*21.
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 142)
Vozidlo připojené k Internetu* (str. 515)
•
"Play [rozhlasová stanice]" - spustí přehrávání vybraného rádiového kanálu.
•
"Tune to [frekvence]" - spustí přehrávání
vybrané rádiové frekvence v aktuálním frekvenčním pásmu. Pokud není aktivní žádný
zdroj rádia, spustí se vlnová délka FM, která
byla nastavena ve výchozím nastavení.
•
20
21
a řekněte jeden z násle-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"Radio" - spustí se FM rádio.
"Radio FM" - spustí se FM rádio.
"DAB " - spustí se DAB rádio*.
"TV" - spustí se přehrávání z televize*21.
"CD" - spustí se přehrávání z CD*.
"USB" - spustí se přehrávání z USB.
"iPod" - spustí se přehrávání z iPod.
"Bluetooth" - spustí se přehrávání ze zdroje
médií, který je připojen přes Bluetooth.
"Similar music" - přehrává se hudba, která
se podobá hudbě momentálně přehrávané
z USB.
Související informace
•
•
•
Rozpoznávání hlasu (str. 138)
Použití systému rozpoznávání hlasu (str. 139)
Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 140)
•
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 193)
•
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 142)
"Tune to [frekvence] [vlnová délka]" spustí vybranou rádiovou frekvenci ve vybraném frekvenčním pásmu.
Platí pro některé trhy.
Platí pro některé trhy.
* Volitelná výbava/příslušenství. 141
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Nastavení pro hlasové ovládání22
Související informace
Zde se upravuje nastavení systému hlasového
ovládání.
•
•
•
Nastavení
Systém
Hlasové ovládání
Nastavení lze upravovat pro následující položky:
• Opakovat hlasový povel
• Pohlaví
• Rychlost řeči
Nastavení zvuku
Nastavení zvuku zvolte následovně:
Nastavení Zvuk
Hlasové ovládání
Hlasitost systému
Nastavení jazyka
Rozpoznávání hlasu není k dispozici pro všechny
jazyky. Jazyky, u kterých je rozpoznávání hlasu
k dispozici, jsou v seznamu jazyků označeny iko.
nou Změna jazyka má vliv rovněž na text nabídek,
zpráv a nápovědy.
Nastavení Systém Jazyky a jednotky
systému Jazyk systému
22
142
Platí pro některé trhy.
Rozpoznávání hlasu (str. 138)
Použití systému rozpoznávání hlasu (str. 139)
Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 140)
•
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 193)
•
•
•
Hlasové ovládání rádia a médií (str. 141)
Nastavení zvuku (str. 480)
Změna jazyka systému (str. 125)
OSVĚTLENÍ
OSVĚTLENÍ
Spínače světel
K ovládání vnitřního a venkovního osvětlení se
používají různé ovládače osvětlení. Vnější osvětlení se aktivuje a nastavuje pomocí páčkového
přepínače vlevo. Jas interiéru se seřizuje kolečkem na přístrojové desce.
Venkovní osvětlení
Poloha
Popis
Poloha
Denní světla.
Popis
Denní světla a obrysová světla za
dne.
Lze použít světelnou houkačku.
Potkávací světla a obrysová světla
při slabém denním svitu nebo za
tmy nebo když jsou aktivována
přední* nebo zadní mlhová světla.
Denní světla a obrysová světla.
Obrysová světla, když je vozidlo
zaparkováno.A
Aktivní dálkové světlomety lze aktivovat.
Lze použít světelnou houkačku.
Potkávací světlomety a obrysová
světla.
Lze aktivovat dálkové světlomety.
Dálkové světlomety lze aktivovat,
pokud jsou zapnuty potkávací světlomety.
Lze použít světelnou houkačku.
Lze použít světelnou houkačku.
Aktivní hlavní světlomety svítí/
nesvítí.
A
Otočný kroužek na páčkovém přepínači vlevo.
Pokud se elektrický systém vozidla nachází
v poloze zapalování II, v jednotlivých polohách
otočného prstence jsou k dispozici následující
funkce:
144
Pokud vozidlo stojí, ale motor běží, lze otočným prstencem přepnout do polohy
z jakékoliv jiné polohy a zapnout tak
místo jiného osvětlení obrysová světla.
Společnost Volvo doporučuje používat během
.
jízdy režim
* Volitelná výbava/příslušenství.
OSVĚTLENÍ
VAROVÁNÍ
Systém osvětlení vozidla není schopen
v každé situaci určit, kdy je denní světlo příliš
slabé nebo dostatečně intenzivní, např. za
mlhy a deště.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly ve
správném stavu nese vždy řidič.
Rolovací kolečko v přístrojové desce
•
•
•
•
•
•
Potkávací světla (str. 147)
Zadní světlo do mlhy (str. 151)
Nastavení funkcí světel na
středovém displeji
Nouzová brzdová světla (str. 152)
Některé funkce osvětlení lze upravit a aktivovat
na středovém displeji. To platí, například, pro
aktivní světlomety, osvětlení "home safe" a osvětlení při příchodu.
Výstražná funkce ukazatelů směru (str. 153)
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Stiskněte My Car
3.
Zvolte Vnější osvětlení nebo Vnitřní
osvětlení a potom funkci, kterou chcete
upravit.
Aktivní natáčecí světla* (str. 151)
Brzdové světlo (str. 152)
Světla a osvětlení.
Související informace
•
•
•
Kolečko (doleva) pro nastavení jasu interiéru.
•
•
•
•
Nastavení funkcí světel na středovém displeji
(str. 145)
Aktivní dálkové světlomety (str. 148)
Použití doprovodného osvětlení při odchodu
(str. 153)
•
•
•
Doprovodné osvětlení při příchodu (str. 154)
•
Zobrazení funkcí na středovém displeji
(str. 115)
Související informace
•
Spínače světel (str. 144)
Použití směrových světel (str. 150)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 125)
Osvětlení interiéru (str. 154)
Obrysová světla (str. 146)
Použití směrových světel (str. 150)
Použití dálkových světel (str. 148)
* Volitelná výbava/příslušenství. 145
OSVĚTLENÍ
Obrysová světla
Lze použít obrysová světla tak, aby ostatní účastníci silničního provozu viděli stojící nebo zaparkované vozidlo. Obrysové světlo se zapíná otočným prstencem na páčkovém přepínači.
sová světla z jakékoliv jiné polohy a zapnout tak
místo jiného osvětlení obrysová světla.
Pokud jedete déle než 30 sekund maximální
rychlostí 10 km/h (cca. 6 mph) nebo pokud je
rychlost větší než 10 km/h (cca. 6 mph), svítí
denní světla. Řidič by měl ovládání otočit do jiné
.
polohy než
Pokud se otevře víko zavazadlového prostoru
a venku je tma, rozsvítí se zadní obrysová světla
(pokud již nesvítí), která varují účastníky silničního
provozu vzadu za vozidlem. Přitom nezáleží, v jaké
poloze je otočný prstenec, ani v jaké poloze je
zapalování.
Denní světla
Vozidlo obsahuje senzory, které detekují světelné
podmínky v okolí. Denní světla se rozsvítí, pokud
se otočný prstenec na páčkovém přepínači na
,
nebo
volantu nachází v poloze
a pokud je elektrický systém vozidla
v poloze zapalování II. V poloze
světlomety
při slabém slunečním svitu nebo za tmy automaticky přepnou na potkávací světla.
Související informace
•
•
Spínače světel (str. 144)
Možnosti zapalování (str. 422)
Otočný prstenec na páčkovém přepínači v poloze obrysových světel.
Otočte kroužek do polohy
- rozsvítí se
obrysová světla (současně se zapne osvětlení
registrační značky).
Pokud se elektrický systém vozidla nachází
v poloze zapalování II, rozsvítí se místo předních
obrysových světel denní světla. Pokud se kroužek
nachází v této poloze, obrysová světla svítí bez
ohledu na to, v jaké poloze zapalování se nachází
elektrický systém vozidla.
Pokud vozidlo stojí, ale motor běží, lze otočným
pro obryprstencem přepnout do polohy
146
Otočný prstenec na páčkovém přepínači v poloze AUTO.
Pokud je otočný kroužek na páčkovém přepínači
a vozidlo jede za denního světla,
v poloze
OSVĚTLENÍ
rozsvítí se denní světla (DRL1). Za tmy a při zhoršené viditelnosti vozidlo automaticky přepne
z denních světel na potkávací světla. K přepnutí
na potkávací světla dojde také v případě, kdy se
aktivuje přední mlhové světlo* a/nebo zadní
mlhové světlo.
Potkávací světla
Pokud je páčkový přepínač během jízdy v poloze
, za tmy a při slabém denním světle se
automaticky aktivují potkávací světla, pokud je
elektrický systém vozidla v poloze zapalování II.
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že detekce tunelů funguje pouze,
pokud je kroužek na levém páčkovém přepínači
v poloze
.
Související informace
•
•
•
Spínače světel (str. 144)
Možnosti zapalování (str. 422)
Denní světla (str. 146)
Tento systém pomáhá šetřit energii - nedokáže však určit v každé situaci, kdy je denní
světlo příliš slabé nebo dostatečně silné, např.
v mlze a dešti.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly ve
správné poloze nese vždy řidič.
Související informace
•
•
•
Spínače světel (str. 144)
Možnosti zapalování (str. 422)
Potkávací světla (str. 147)
Otočný prstenec na páčkovém přepínači v poloze AUTO.
Je-li otočný kroužek na páčkovém přepínači
, potkávací světla se rovněž aktivují,
v poloze
pokud se aktivuje zadní mlhové světlo.
Pokud se otočný prstenec na páčkovém přepínači nachází v poloze
, potkávací světla jsou
aktivována vždy, když se elektrický systém vozidla
nachází v poloze zapalování II.
Detekce tunelů
Vozidlo detekuje, pokud vjíždí do tunelu, a přepne
z denních světel na potkávací světla.
1
Daytime Running Lights
* Volitelná výbava/příslušenství. 147
OSVĚTLENÍ
Použití dálkových světel
Dálková světla se ovládají levým páčkovým přepínačem. Dálková světla jsou nejsilnější světla na
vozidla. Měla by se používat při jízdě za tmy, aby
byla lepší viditelnost, a to tak, aby nebyli oslňováni ostatní účastníci silničního provozu.
přepínače dopředu. Deaktivujte přesunutím
páčkového přepínače dozadu.
Po zapnutí dálkových světel se na displeji řidiče
.
aktivuje
Související informace
•
•
Aktivní dálkové světlomety
Aktivní dálkové světlomety detekují pomocí
kamerového snímače na horní hraně čelního skla
světlomety vozidel v protisměru nebo zadní světla
vozidel vpředu a přepnou z dálkových světlometů
na potkávací.
Spínače světel (str. 144)
Aktivní dálkové světlomety (str. 148)
Páčkový přepínač na volantu s otočným prstencem.
Světelná houkačka
Přepněte páčkový přepínač lehce zpátky do
polohy světelné houkačky. Dálková světla
budou svítit, dokud pákový přepínač neuvolníte.
Dálková světla
Dálkové světlomety lze aktivovat, pokud je
otočný prstenec na páčkovém přepínači na
2 nebo
volantu v poloze
. Dálkové
světlomety aktivujte přesunutím páčkového
2
148
Pokud jsou potkávací světlomety aktivovány.
Symbol
označuje aktivní dálkové světlomety.
Tuto funkci lze spustit během jízdy za tmy, je-li
rychlost vozidla cca. 20 km/h (cca. 12 mph) nebo
vyšší. Tato funkce může rovněž zohlednit pouliční
osvětlení. Pokud kamerový snímač nedetekuje
protijedoucí vozidlo ani vozidlo vpředu, dálkové
světlomety se přibližně na jednu sekundu znovu
zapnou.
OSVĚTLENÍ
Aktivace aktivních dálkových
světlometů
Pokud se na obrazovce řidiče objeví
tento symbol společně se zprávou Akt.
dálk. světlomety Dočasně není
k dispozici, mezi dálkovými a potkávacími světly musíte přepínat ručně. Jakmile se
zhasne.
objeví tato zpráva, symbol
Aktivní dálkové světlomety se aktivují a deaktivují
otočením prstence na pravé páčce do polohy
. Prstenec se potom vrátí do polohy
.
Pokud jsou aktivní dálkové světlomety aktivovány,
symbol
na displeji řidiče se rozsvítí bíle.
Pokud jsou aktivovány dálkové světlomety, symbol
svítí modře.
Pokud jsou aktivní dálkové světlomety vypnuté
a dálkové světlomety zapnuté, osvětlení okamžitě
přepne na potkávací světla.
Adaptivní funkce
U vozidel se světlomety LED3* jsou aktivní dálkové světlomety vybaveny adaptivní funkcí4.
V tomto případě, na rozdíl od běžného tlumení
svitu svítí dálková světla po stranách vozidla pro
protijedoucí vozidla nebo vozidla vzadu - ztlumí se
pouze části světelného kužele, který směřuje
přímo k vozidlu.
Totéž platí, pokud se tento symbol
zobrazí společně se zprávou Snímač
čelního skla Zablokovaný snímač,
viz Uživatelská příručka.
Adaptivní funkce: Potkávací světlomety svítí na vozidla
jedoucí proti vám, dálkové světlomety svítí po obou stranách vozidla.
Dálkové světlomety jsou částečně ztlumeny, tzn.
kužel světel svítí nepatrně více než potkávací
na displeji řidiče svítí
světla, kontrolka
modře.
Omezení aktivních dálkových
světlometů
Kamerový snímač, ze kterého funkce vychází, má
omezení.
3
4
LED (Light Emitting Diode)
V závislosti na výbavě vozidla.
Může se stát, např. během husté mlhy nebo při
silném dešti, že aktivní dálkové světlomety nebudou dočasně k dispozici. Jakmile budou aktivní
dálkové světlomety opět k dispozici nebo jakmile
senzory na čelním skle nebudou zablokovány,
.
zpráva zhasne a rozsvítí se symbol
VAROVÁNÍ
Aktivní světlomety pomáhají při příznivých podmínkách využít optimální tvar světelného
kuželu.
Za manuální přepínání dálkových a potkávacích světel v případech, kdy to vyžaduje
dopravní situace nebo počasí, je vždy odpovědný řidič.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 149
OSVĚTLENÍ
||
Související informace
•
•
•
Spínače světel (str. 144)
Použití dálkových světel (str. 148)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 325)
Použití směrových světel
POZNÁMKA
Směrová světla se ovládají pomocí levého
páčkového přepínače. Směrová světla zablikají
třikrát nebo blikají nepřetržitě, a to podle toho,
jak hodně se páčkový přepínač posune nahoru
nebo dolů.
•
Tuto automatickou sekvenci blikání
můžete zastavit tak, že páčkový přepínač
okamžitě přesunete do opačného směru.
•
Pokud symbol směrových světel na displeji řidiče bliká rychleji než obvykle, zkontrolujte zprávu na displeji řidiče.
Trvalé blikání
Posuňte páčkový přepínač nahoru nebo dolů
do krajní polohy.
Pákový přepínač zůstane v této poloze a je možné
jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.
Související informace
Ukazatele směru.
Krátké zablikání
Posuňte páčkový přepínač nahoru nebo dolů
do první polohy a uvolněte jej. Směrová světla
třikrát bliknou. Pokud se funkce na středovém displeji deaktivuje, světla jednou bliknou.
150
•
•
Výstražná funkce ukazatelů směru (str. 153)
Nastavení funkcí světel na středovém displeji
(str. 145)
OSVĚTLENÍ
Aktivní natáčecí světla*
Aktivní natáčecí světla byla navržena tak, aby
maximálně osvítila prostor při průjezdu v zatáčkách a na křižovatkách. Vozidla se světlomety
LED5* mohou být v závislosti na výbavě vybavena
aktivními natáčecími světly.
Tato funkce je aktivní pouze za tmy a při slabém
denním světle a pouze, když se vozidlo pohybuje
a jsou zapnuta potkávací světla.
Deaktivace/aktivace funkce
Když je vozidlo dodáno od výrobce, funkce je aktivována. Tuto funkci lze deaktivovat a aktivovat na
středovém displeji v zobrazení funkcí.
Zadní světlo do mlhy
Zadní světlo do mlhy je výrazně silnější než
běžná zadní světla. Zadní světlo do mlhy by se
mělo používat pouze při snížené viditelnosti při
mlze, sněžení, v kouři nebo prachu tak, aby
ostatní účastníci silničního provozu byli včas
upozorněni na vozidlo v protisměru.
Stiskněte tlačítko Aktiv. natáč.
světlomety.
Související informace
•
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo) a aktivovanou (vpravo) funkcí.
Aktivní natáčecí světla následují pohyb volantu,
optimálně osvětlují zatáčky a křižovatky a zlepšují
tak výhled pro řidiče.
Funkce se aktivuje automaticky po nastartování
motoru. V případě poruchy se na displeji řidiče
rozsvítí kontrolka
a současně se na displeji
řidiče zobrazí vysvětlující zpráva.
5
LED (Light Emitting Diode)
Nastavení funkcí světel na středovém displeji
(str. 145)
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy.
Zadní světlo do mlhy je světlo vzadu na vozidle na
straně řidiče.
Zadní mlhové světlo lze zapnout pouze v případě,
že je zapalování v poloze II a otočný prstenec na
páčkovém přepínači na volantu je v poloze
nebo
.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 151
OSVĚTLENÍ
||
Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete světla. Jakmile se rozsvítí zadní mlhové světlo, rozsvítí se na
.
displeji řidiče symbol
Zadní světlo do mlhy automaticky zhasne, pokud
se vozidlo vypne, nebo pokud se otočný prstenec
na páčkovém přepínači přepne do polohy
nebo
.
POZNÁMKA
Předpisy týkající se použití zadních mlhových
světel se v jednotlivých zemích liší.
Související informace
•
•
Spínače světel (str. 144)
Možnosti zapalování (str. 422)
Brzdové světlo
Nouzová brzdová světla
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění.
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě prudkého brzdění, aby upozornila ostatní vozidla
vzadu.
Brzdové světlo se rozsvítí při sešlápnutí brzdového pedálu a když vozidlo brzdí automaticky
některý ze systémů podpory řidiče.
Související informace
•
•
•
Nouzová brzdová světla (str. 152)
Funkce brzd (str. 425)
Systém podpory řidiče (str. 274)
Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného
brzdění, kdy stále svítí.
Nouzová brzdová světla se rozsvítí při intenzivním
brzdění nebo když se při vysokých rychlostech
aktivuje systém ABS.
Poté, co řidič zpomalí a potom uvolní brzdu,
brzdové světlo bude opět svítit normálně.
Současně se aktivuje výstražná funkce ukazatelů
směru. Ty blikají, dokud řidič vozidlo znovu nezrychlí na vyšší rychlost, nebo dokud výstražné blikače nevypne.
Související informace
•
•
•
152
Brzdové světlo (str. 152)
Nožní brzda (str. 426)
Výstražná funkce ukazatelů směru (str. 153)
OSVĚTLENÍ
Výstražná funkce ukazatelů směru
Výstražná funkce ukazatelů směrů varuje ostatní
účastníky silničního provozu tím, že současně
aktivuje všechny ukazatele směru na vozidle.
Tuto funkci lze použít k varování v případě
dopravních rizik.
POZNÁMKA
Předpisy upravující použití výstražných blikačů
se mezi jednotlivými zeměmi mohou lišit.
Související informace
•
•
Použití doprovodného osvětlení při
odchodu
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu.
Nouzová brzdová světla (str. 152)
Aktivace funkce:
Použití směrových světel (str. 150)
1.
Vypněte vozidlo.
2.
Přesuňte levý páčkový přepínač dopředu
k přístrojové desce a uvolněte jej.
3.
Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
Je-li funkce aktivována, na displeji řidiče se objeví
symbol a rozsvítí se obrysová světla, osvětlení
venkovní kliky* a osvětlení registrační značky.
Doba, po kterou má doprovodné osvětlení při
odchodu svítit, může být nastavena na středovém
displeji.
Tlačítko pro výstražnou funkci ukazatelů směru.
Stisknutím tlačítka aktivujte výstražnou funkci
ukazatelů směru.
Výstražná světla se aktivují automaticky, jakmile
vozidlo zabrzdí natolik intenzivně, že se aktivují
nouzová brzdová světla a rychlost vozidla je nízká.
Výstražná funkce ukazatelů směrů začne blikat
poté, kdy přestanou blikat nouzová brzdová světla.
Tato funkce se automaticky deaktivuje, pokud se
vozidlo znovu rozjede, nebo se deaktivuje stisknutím tlačítka.
Související informace
•
Nastavení funkcí světel na středovém displeji
(str. 145)
•
Doprovodné osvětlení při příchodu (str. 154)
* Volitelná výbava/příslušenství. 153
OSVĚTLENÍ
Doprovodné osvětlení při příchodu
Osvětlení interiéru
Přibližovací světla se zapínají dálkovým ovladačem, když je vozidlo odemknuté, Tato funkce se
používá k dálkovému zapnutí osvětlení vozu.
Uvnitř se nacházejí různá osvětlení, díky kterým je
zážitek z vozidla příjemnější. Patří zde čtecí lampičky, osvětlení příruční schránky a osvětlení
země.
Tato funkce se aktivuje, když se k odemknutí
použije dálkový ovladač s klíčem. V tomto okamžiku se rozsvítí obrysová světla, osvětlení venkovních klik*, osvětlení registrační značky, stropní
lampičky uvnitř vozidla, podlahové osvětlení
a osvětlení zavazadlového prostoru. Pokud se
během doby aktivace otevřou dveře, doba rozsvícení vnějších klik* a vnitřního osvětlení se prodlouží.
Funkci lze aktivovat a deaktivovat na středovém
displeji.
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující může
být zapnuto a vypnuto manuálně alespoň 5 minut
od:
•
vypnutí vozidla a přepnutí zapalování do
polohy zapalování 0
•
odemknutí vozidla, pokud vozidlo nebylo
nastartováno.
Přední stropní osvětlení
Související informace
•
Nastavení funkcí světel na středovém displeji
(str. 145)
•
Použití doprovodného osvětlení při odchodu
(str. 153)
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 231)
Lampička na čtení, pravá strana
Čtecí osvětlení
Čtecí lampičky vpravo a vlevo lze zapínat a vypínat
krátkým stisknutím tlačítka na střešní konzole. Jas
se nastavuje podržením stisknutého tlačítka.
Osvětlení interiéru
Osvětlení podlahy a stropu v interiéru se zapíná
nebo vypíná krátkým stisknutím tlačítka na střešní
konzole.
Automatické ovládání osvětlení prostoru pro
cestující
Automatická funkce se aktivuje krátkým stisknutím tlačítka AUTO na střešní konzole. Je-li aktivován automatický systém, kontrolka na tlačítku se
rozsvítí a osvětlení prostoru pro cestující se
zapíná a vypíná následovně.
Osvětlení prostoru pro cestující se rozsvítí, když:
•
•
•
•
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední lampičky na
čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Lampička na čtení, levá strana
Osvětlení interiéru
154
Automatické ovládání osvětlení prostoru pro
cestující
se vozidlo odemkne
je vozidlo vypnuté
se otevřou boční dveře
zůstane svítit po dobu 2 minut, pokud otevřete jedny z bočních dveří.
Osvětlení prostoru pro cestující zhasne, když:
•
•
•
se vozidlo zamkne
se vozidlo nastartuje
se zavřou boční dveře.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OSVĚTLENÍ
Zadní stropní osvětlení
Osvětlení prahu
V zadní části vozidla je čtecí lampička, kterou lze
použít rovněž k osvětlení prostoru pro cestující.
Osvětlení prahu dveří se zapíná a vypíná při otevření resp. zavření dveří.
Osvětlení zavazadlového prostoru
Osvětlení zavazadlového prostoru se zapíná nebo
vypíná při otevření nebo zavření víka zavazadlového prostoru.
Dekorativní osvětlení
Jas lze jemně nastavit pomocí kolečka na přístrojové desce.
Související informace
•
•
•
•
Nastavení osvětlení interiéru (str. 156)
Spínače světel (str. 144)
Možnosti zapalování (str. 422)
Interiér prostoru pro cestující (str. 562)
Osvětlení okolí se zapne, pokud otevřete dveře,
a vypne, pokud vozidlo zamknete. Intenzitu dekorativního osvětlení lze upravit na středovém displeji. K jemnému nastavení lze použít také
kolečko na přístrojové desce.
Čtecí lampičky nad zadními sedadly.
Čtecí lampičky se zapínají a vypínají krátkým
stisknutím tlačítka na lampičce. Jas se nastavuje
podržením stisknutého tlačítka.
Osvětlení schránky v palubní desce
Osvětlení schránky v palubní desce se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření víka.
Osvětlení zrcátka ve sluneční cloně*
Osvětlení zrcátka ve sluneční cloně se zapíná
a vypíná při otevření nebo zavření krytu.
Osvětlení terénu*
Osvětlení terénu se zapíná a vypíná při otevření
resp. zavření příslušných dveří.
Náladová světla*
Vozidlo je vybaveno LED diodami, které mění
barvu svého světla. Tato světla svítí, když je
vozidlo v chodu. Intenzitu náladového osvětlení lze
upravit na středovém displeji. K jemnému nastavení lze použít také kolečko na přístrojové desce.
Osvětlení schránek ve dveřích
Osvětlení schránek ve dveřích se zapne, když otevřete dveře, a zhasne, když dveře zamknete. Jas
lze jemně nastavit pomocí kolečka na přístrojové
desce.
Osvětlení předního držáku nápojů
v tunelové konzole
Osvětlení držáků nápojů vpředu se rozsvítí při
odemknutí vozidla a zhasne při zamknutí vozidla.
* Volitelná výbava/příslušenství. 155
OSVĚTLENÍ
Nastavení osvětlení interiéru
V závislosti na tom, jaká poloha zapalování je
aktivována, svítí osvětlení ve vozidle různě. Osvětlení interiéru lze nastavit pomocí kolečka na přístrojové desce. Některé funkce světla lze nastavit
také přes středový displej.
Kolečko na přístrojové desce
vlevo od volantu se používá
k nastavení jasu osvětlení displeje, osvětlení ovládání, osvětlení okolí a náladového osvětlení*
Nastavení dekorativního osvětlení okolí
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte My Car
Vnitřní osvětlení.
3.
Vyberte z následujících nastavení:
Světla a osvětlení
•
V části Intenzita ambientního osv.
vyberte Vyp, Nízký nebo Vysoký.
•
V části Úroveň ambientního osv.
vyberte Sníženo a Plný.
Nastavení náladového osvětlení*
Vozidlo je vybaveno celou řadou LED diod, které
mění barvu svého světla. Tato světla svítí, když je
vozidlo v chodu.
Změna jasu světel
1. Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte My Car
Vnitřní osvětlení
interiérové.
3.
V části Intenzita nálad. osvětlení inter.
vyberte Vyp, Nízký nebo Vysoký.
Změna barvy světla
1. Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte My Car
Vnitřní osvětlení
interiérové.
3.
Pokud chcete změnit barvu světla, vyberte
Podle teploty a Podle barvy.
Světla a osvětlení
Náladové osvětlení
U možnosti Podle teploty se světlo mění
v závislosti na nastavené teplotě prostoru pro
cestující.
U možnosti Podle barvy lze k dalšímu nastavení použít podkategorii Barvy motivu.
Související informace
•
•
•
156
Světla a osvětlení
Náladové osvětlení
Osvětlení interiéru (str. 154)
Nastavení funkcí světel na středovém displeji
(str. 145)
Možnosti zapalování (str. 422)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Okna, sklo a zrcátka
•
Vozidlo obsahuje prvky pro ovládání oken, skel
a zrcátek. Některá z oken ve vozidle jsou
vrstvená.
Aktivace a deaktivace vyhřívaného čelního
skla* (str. 210)
Ochrana proti přivření u oken
a slunečních clon
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního
okna a zpětných zrcátek (str. 211)
Všechna elektricky ovládaná okna a sluneční
clony* jsou opatřeny ochranou proti přivření,
která se aktivuje, pokud dojde při otevírání nebo
zavírání k zablokování jakýmkoliv předmětem.
Vrstvená skla
Čelní sklo je vrstvené. Skla na jiných prosklených
plochách mohou být dodána jako vrstvená na
přání. Vrstvené sklo je zesílené, což poskytuje
lepší ochranu před rozbitím a lepší zvukovou izolaci prostoru pro cestující.
V případě zablokování pohyb automaticky změní
směr na cca. 50 mm (cca. 2 palce) od zablokované polohy (nebo do polohy úplného odvětrávání).
Ochranu proti přiskřípnutí lze vypojit, pokud se
zavírání zruší, např. během námrazy lze tisknout
ovládání ve stejném směru.
Tento symbol se zobrazí u oken z vrstveného skla1
Související informace
•
158
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 158)
•
•
•
Střešní okno* (str. 166)
•
•
•
•
Použití sluneční clony* (str. 162)
1
Pokud nastane závada v ochraně proti přiskřípnutí, můžete vyzkoušet resetovací sekvenci.
VAROVÁNÍ
Pokud je baterie startéru odpojená, musí se
resetovat funkce automatického otvírání
a zavírání, aby fungovala správně. Ochrana
před přiskřípnutím bude opět funkční až po
resetování.
Elektrické ovládání oken (str. 160)
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
(str. 163)
Head-up displej* (str. 135)
Související informace
•
Resetovací sekvence pro ochranu proti přiskřípnutí (str. 159)
•
Používání elektricky ovládaných oken
(str. 160)
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 169)
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 171)
Neplatí pro čelní sklo, které je vždy vyrobeno z vrstveného skla a tento symbol na něm není.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
•
•
Použití sluneční clony* (str. 162)
Střešní okno* (str. 166)
Resetovací sekvence pro ochranu
proti přiskřípnutí
Pokud nastane problém s elektrickými funkcemi
elektricky ovládaných oken, lze zkusit testovací
sekvenci.
Pro elektricky ovládané sluneční clony* je
k dispozici resetovací sekvence, kterou lze v případě potřeby použít.
VAROVÁNÍ
Pokud je baterie startéru odpojená, musí se
resetovat funkce automatického otvírání
a zavírání, aby fungovala správně. Ochrana
před přiskřípnutím bude opět funkční až po
resetování.
2.
Přibližně na 15 sekund stiskněte ovládač do
režimu zasunování.
> Automaticky proběhne inicializace
systému.
Související informace
•
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 158)
•
Používání elektricky ovládaných oken
(str. 160)
•
Použití sluneční clony* (str. 162)
Pokud problém přetrvává, nebo pokud se problém
týká panoramatické střechy nebo střešního okna,
kontaktujte servis2.
Resetujte elektricky ovládané okno
1. Začněte s oknem v zavřené poloze.
2.
Potom v manuální poloze posuňte okno 3x
nahoru do zavřené polohy.
> Automaticky proběhne inicializace
systému.
Resetování sluneční clony*
1. Začněte, když je sluneční clona zasunuta.
2
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Volitelná výbava/příslušenství. 159
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Elektrické ovládání oken
VAROVÁNÍ
Elektricky ovládaná okna se ovládají pomocí
ovládacích panelů v jednotlivých dveřích. Na dveřích řidiče se nachází ovládání pro všechna okna
a ovládání k aktivaci dětských bezpečnostních
zámků.
Děti, ostatní cestující nebo předměty mohou
být zachyceni o pohyblivé díly.
•
•
Při ovládání oken buďte vždy opatrní.
•
Nikdy nenechávejte děti samotné ve
vozidle.
•
Nezapomeňte vždy odpojit elektricky ovládaná okna od napájení: nastavte elektrický systém vozidla do polohy zapalování
0 a když opouštíte vůz, vezměte si dálkový
ovladač s klíčem s sebou.
•
Ovládací panel ve dveřích řidiče.
Elektrické dětské bezpečnostní pojistky*,
které deaktivují ovládání v zadních dveřích,
aby nebylo možné otevřít dveře nebo okna
zevnitř.
Ovládací prvky zadních oken.
Ovládací prvky předních oken.
Elektricky ovládaná okna jsou vybavena ochranou
proti přiskřípnutí. Pokud nastane závada
v ochraně proti přiskřípnutí, můžete vyzkoušet
resetovací sekvenci.
160
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
Nikdy nevkládejte přes okna předmět
nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla zcela
odpojena.
Související informace
•
Používání elektricky ovládaných oken
(str. 160)
•
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 158)
•
Resetovací sekvence pro ochranu proti přiskřípnutí (str. 159)
Používání elektricky ovládaných
oken
Pomocí panelu ovládání ve dveřích řidiče se
ovládají všechna elektricky ovládaná okna pomocí ovládacích panelů na ostatních dveřích
se ovládá elektricky ovládané okno v příslušných
dveřích.
Elektricky ovládaná okna jsou vybavena ochranou
proti přiskřípnutí. Pokud nastane závada
v ochraně proti přiskřípnutí, můžete vyzkoušet
resetovací sekvenci.
VAROVÁNÍ
Děti, ostatní cestující nebo předměty mohou
být zachyceni o pohyblivé díly.
•
•
Při ovládání oken buďte vždy opatrní.
•
Nikdy nenechávejte děti samotné ve
vozidle.
•
Nezapomeňte vždy odpojit elektricky ovládaná okna od napájení: nastavte elektrický systém vozidla do polohy zapalování
0 a když opouštíte vůz, vezměte si dálkový
ovladač s klíčem s sebou.
•
Nikdy nevkládejte přes okna předmět
nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla zcela
odpojena.
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda dětem a ostatním cestujícím
nehrozí přiskřípnutí, pokud se k otevírání oken
používá dálkový ovladač s klíčem nebo zavírání
bez klíče* pomocí kliky na dveřích.
•
•
Zamykání a odemykání bez klíče* (str. 256)
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem
s klíčem (str. 234)
POZNÁMKA
Jednou z možností, jak snížit pulzující hluk
větru, když jsou zadní okna otevřena, je trochu
otevřít přední okna.
Obsluha elektricky ovládaných oken.
POZNÁMKA
Obsluha bez funkce „auto“. Přesuňte jeden
z ovladačů mírně nahoru nebo dolů. Elektricky ovládané okno se posouvá nahoru
nebo dolů, dokud držíte stisknutý ovladač.
Obsluha s funkcí „auto“. Posuňte jeden
z ovládacích prvků nahoru nebo dolu do koncové polohy a uvolněte jej. Okno se automaticky otevře/zavře do své koncové polohy.
Aby bylo možné používat elektricky ovládaná
okna, klíč musí být v poloze zapalování I nebo II.
Elektricky ovládaná okna lze ovládat několik minut
po vypnutí vozidla a vypnutí zapalování - nelze je
však ovládat po otevření dveří. V každém okamžiku lze používat jen jedno ovládání.
K ovládání lze použít dálkový ovladač s klíčem
nebo bezklíčové otevírání* pomocí kliky dveří.
Vozidla nelze otevírat při rychlostech nad cca.
180 km/h (cca. 112 mph), lze je však zavírat.
Za dodržování platných dopravních předpisů
nese odpovědnost vždy řidič.
POZNÁMKA
Pokud je v prostoru nízká teplota, může se
stát, že okna nejdou ovládat.
Související informace
•
•
•
Elektrické ovládání oken (str. 160)
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 158)
Resetovací sekvence pro ochranu proti přiskřípnutí (str. 159)
* Volitelná výbava/příslušenství. 161
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Použití sluneční clony*
Odkládací polička u zadního okna
Do každých zadních dveří jsou vestavěny sluneční clony. Dále je sluneční clona zabudována
do krytu zavazadlového prostoru.
Zadní dveře - manuální ovládání
Související informace
•
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 158)
•
Resetovací sekvence pro ochranu proti přiskřípnutí (str. 159)
•
Elektrické ovládání oken (str. 160)
Na odkládací poličce zadního okna je umístěna
elektricky ovládaná sluneční clona.
Obrázek je schématický - konkrétní verze se může lišit.
Háček s příchytkou
–
Vytáhněte sluneční clonu a zahákněte ji do
háčku v horním rámu dveří.
Okno je možné otvírat a zavírat i při vytažené sluneční cloně.
162
Elektrická soustava ve vozidle musí být v poloze
zapalování II, aby bylo možné používat sluneční
clonu.
POZNÁMKA
Při nízkých teplotách se může stát, že sluneční clonu nejde ovládat.
Ovládání přes středový displej
V zobrazení funkcí na středovém displeji krátce klepněte na
tlačítko Zadní sluneční clona
- sluneční clona se automaticky
posune do krajní polohy,
nahoru nebo dolů.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 176)
Nastavení změny odrazivosti
zpětného zrcátka
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
usnadňují řidiči výhled dozadu.
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního
okna a zpětných zrcátek (str. 211)
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve zpětných zrcátkách a oslnit řidiče. Pokud vás světlo
zezadu ruší, změňte odrazivost zpětného zrcátka.
Vnitřní zpětné zrcátko
Vnitřní zpětné zrcátko se nastavuje manuálním
nakloněním. Vnitřní zpětné zrcátko lze vybavit
systémem HomeLink*, automatickou změnou
odrazivostí* a kompasem*.
Manuální změna odrazivosti
Vnitřní zpětné zrcátko lze ztlumit pomocí ovládacího prvku na spodní hraně zrcátka.
Vnější zpětná zrcátka
VAROVÁNÍ
Obě širokoúhlá zrcátka jsou prohnutá a zajistí
optimální výhled. Může se zdát, že předměty
jsou dále, než se skutečně nacházejí.
Poloha zpětných zrcátek se nastavuje páčkou na
ovládacím panelu na dveřích řidiče. Existuje také
celá řada automatických nastavení, které lze propojit s tlačítky paměťové funkce elektricky ovládaného sedadla*.
Související informace
•
•
•
•
HomeLink®* (str. 473)
Kompas* (str. 476)
Nastavení změny odrazivosti zpětného
zrcátka (str. 163)
Naklonění vnějších zpětných zrcátek
(str. 164)
Manuální nastavení odrazivosti.
1.
Změňte odrazivost pohybem ovládacího prvku
směrem do prostoru pro cestující.
2.
Návrat do normální polohy se provádí pohybem ovládacího prvku k čelnímu oknu.
U zrcátek s automatickou změnou odrazivostí
není manuální ovládání odrazivosti k dispozici.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 163
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
||
Automatická změna odrazivosti*
POZNÁMKA
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno vnitřními a vnějšími zpětnými zrcátky.
Automatické tlumení je aktivní vždy během jízdy,
pokud ovšem není zařazen zpětný chod.
Pokud jsou senzory zablokovány např.parkovacími lístky, transpondéry, slunečními clonami
nebo předměty na sedadle či na odkládací
poličce a světlo se k senzorům nedostane,
sníží se funkčnost změny odrazivosti zpětného
zrcátka.
POZNÁMKA
Po změně citlivosti nedojde okamžitě v výrazné změně stmívání - změna je postupná.
Citlivost odrazivosti má vliv na vnitřní i vnější
zpětná zrcátka.
Úprava citlivosti změny odrazivosti:
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte My Car
nastupování.
3.
V části Automatické ztlumení zpětného
zrcátka zvolte Normální, Tma nebo Světlo.
Aby byl zajištěn lepší výhled dozadu, vnější
zpětná zrcátka se musí nastavit podle preferencí
řidiče. Existuje celá řada automatických nastavení, které lze propojit s tlačítky paměťové funkce
elektricky ovládaného sedadla*.
Použití ovládacích prvků vnějších
zpětných zrcátek
Související informace
•
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
(str. 163)
•
Naklonění vnějších zpětných zrcátek
(str. 164)
Zrcátka a snadné
Vnitřní zpětné zrcátko obsahuje dva senzory jeden směřuje dopředu a druhý dozadu. Společně
identifikují a eliminují oslňující světlo. Senzor směřující dopředu detekuje světlo z okolí a senzor
směřující dozadu detekuje světlo ze světlometů
vozidel jedoucích vzadu.
Aby vnější zpětná zrcátka mohla být vybavena
funkcí automatické změny odrazivosti, musí být
touto funkcí vybaveno také vnitřní zpětné zrcátko.
164
Naklonění vnějších zpětných zrcátek
Ovládací prvky vnějších zpětných zrcátek.
Poloha zpětných zrcátek se nastavuje páčkou na
ovládacím panelu na dveřích řidiče. Zapalování
musí být minimálně v poloze I.
1.
Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka v tlačítku svítí.
2.
Nastavte zrcátko ovládacím prvkem uprostřed.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
3.
Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka
nesmí nadále svítit.
Elektrické sklápění zpětných zrcátek*
Při parkování/průjezdu úzkou oblastí mohou být
zrcátka sklopena.
1.
Současně stiskněte tlačítka L a R.
2.
Uvolněte je přibližně po 1 sekundě. Zrcátka
se automaticky zastaví po úplném přiklopení.
Současným stisknutím tlačítek L a R odklopte
zrcátka. Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném odklopení.
Naklonění při parkování3
Zpětné zrcátko na dveřích si řidič může naklonit
dolů, aby, například při parkování, viděl hranu
cesty.
–
Zařaďte zpátečku a stiskněte tlačítko L nebo
R.
Upozorňujeme, že pokud tlačítko již bylo zvoleno,
musí se stisknout dvakrát. Jakmile se vnější
zrcátko sklopí, tlačítko bliká. Při vyřazení zpětného
chodu se přibližně po 3 sekundách zpětné
zrcátko automaticky začne vracet a svou původní
polohu dosáhne přibližně po 8 sekundách.
Resetování do neutrální polohy
Automatické naklonění při parkování3
Zrcátka, která byla vytlačena z původní polohy
v důsledku vnějších vlivů, musejí být elektricky
resetována do neutrální polohy, aby elektrické
vysunování/zasunování* fungovalo správně.
U tohoto nastavení se vnější zpětné zrcátko automaticky sklopí dolů při zařazení zpětného chodu.
V předvolbě je sklopená poloha a toto nastavení
nelze změnit. Pokud dvakrát stisknete tlačítko L
nebo R, vnější zpětné zrcátko se vrátí zpět do své
původní polohy.
1.
Současným stisknutím tlačítek L a R sklopte
zrcátka.
2.
Současným stisknutím tlačítek L a R vyklopte
zrcátka.
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
3.
Výše uvedený postup v případě potřeby opakujte.
2.
Stiskněte My Car
nastupování.
3.
Pokud chcete tuto funkci aktivovat/deaktivovat, v části Naklopení vnějších zrcátek při
couvání zvolte Vyp, Řidič, Spolujezdec
nebo Obojí a zvolte zpětné zrcátko, které se
má naklonit.
Zrcátka jsou nyní opět nastavena v neutrální
poloze.
3 Pouze
Automatické sklopení zrcátek při
zamknutí*
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem mohou být vnější zpětná zrcátka
automaticky sklopena/vyklopena.
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Stiskněte My Car
nastupování.
3.
Zvolte Sklopení zrcátek při zamknutí,
pokud chcete aktivovat/deaktivovat systém.
Zrcátka a snadné
Související informace
•
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
(str. 163)
•
Nastavení změny odrazivosti zpětného
zrcátka (str. 163)
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 176)
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního
okna a zpětných zrcátek (str. 211)
Zrcátka a snadné
v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s tlačítky pamětí*.
* Volitelná výbava/příslušenství. 165
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Střešní okno*
Střešní okno lze ovládat ve svislém směru
u zadní hrany (větrací poloha) nebo vodorovně
(otevřená poloha).
Na střešním okně je spojler. Dále je zde vnitřní
sluneční clona, která se zavírá manuálně.
Střešní okno se ovládá ovládacím prvkem umístěným ve stropě. Ovládání se aktivuje, když je elektrický systém vozidla v poloze zapalování I nebo II.
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ
Děti, ostatní cestující nebo předměty mohou
být zachyceni o pohyblivé díly.
•
•
Při ovládání oken buďte vždy opatrní.
•
Nikdy nenechávejte děti samotné ve
vozidle.
•
Nezapomeňte vždy odpojit elektricky ovládaná okna od napájení: nastavte elektrický systém vozidla do polohy zapalování
0 a když opouštíte vůz, vezměte si dálkový
ovladač s klíčem s sebou.
•
Nikdy nevkládejte přes okna předmět
nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla zcela
odpojena.
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
Před otevřením střešního okna odstraňte
led a sníh. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali povrchy a nepoškodili popruhy.
•
Nepoužívejte střešní okno, pokud zamrzlo
v zavřeném stavu.
Spojler
DŮLEŽITÉ
•
Neotevírejte střešní okno, když jsou nainstalovány nosiče.
•
Nepokládejte na střešní okno žádné
těžké předměty.
Střešní okno je opatřeno spojlerem, který se při
otevření střešního okna vyklopí nahoru.
Související informace
•
•
•
•
166
•
Ovládání střešního okna* (str. 167)
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 158)
Zamykání a odemykání bez klíče* (str. 256)
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem
s klíčem (str. 234)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Ovládání střešního okna*
Při použití ovládání ve střeše se střešní okno nejdříve otevře vodorovně do komfortní polohy.
Je-li zvolena větrací poloha, střešní okno se
u zadní hrany zvedne.
DŮLEŽITÉ
Zavření, manuální
•
Neotevírejte střešní okno, když jsou nainstalovány nosiče.
Zavření, automatické
•
Nepokládejte na střešní okno žádné
těžké předměty.
VAROVÁNÍ
Děti, ostatní cestující nebo předměty mohou
být zachyceni o pohyblivé díly.
•
•
•
Před otevřením střešního okna odstraňte
led a sníh. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali povrchy a nepoškodili popruhy.
•
Nepoužívejte střešní okno, pokud zamrzlo
v zavřeném stavu.
Při ovládání oken buďte vždy opatrní.
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
•
Nikdy nenechávejte děti samotné ve
vozidle.
•
Nezapomeňte vždy odpojit elektricky ovládaná okna od napájení: nastavte elektrický systém vozidla do polohy zapalování
0 a když opouštíte vůz, vezměte si dálkový
ovladač s klíčem s sebou.
•
DŮLEŽITÉ
Pokud ovládací prvek během manuálního ovládání
uvolníte nebo pokud se střešní okno dostane do
komfortní polohy nebo do polohy maximálního
otevření nebo zavření, pohyb střešního okna se
zastaví. Pohyb se rovněž zastaví, pokud se během
pohybu znovu aktivuje ovládací prvek.
Elektrická soustava ve vozidle musí být v poloze
zapalování I nebo II, aby bylo možné používat
střešní okno.
K ovládání lze použít dálkový ovladač s klíčem
nebo bezklíčové otevírání* pomocí kliky dveří.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda dětem a ostatním cestujícím
nehrozí přiskřípnutí, pokud se k otevírání oken
používá dálkový ovladač s klíčem nebo zavírání
bez klíče* pomocí kliky na dveřích.
Nikdy nevkládejte přes okna předmět
nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla zcela
odpojena.
DŮLEŽITÉ
Při zavírání střešního okna zkontrolujte, zda se
okno správně zavře.
Otevření, manuální
Otevření, automatické
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 167
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
||
Manuální obsluha
–
Otevření střešního okna – zatlačte ovládací
prvek dozadu do polohy pro manuální otevření. Střešní okno se nejdříve nastaví do
komfortní polohy4. Aby bylo možné otevřít na
maximum, stiskněte ovládací prvek podruhé
dozadu.
POZNÁMKA
Pokud je v prostoru nízká teplota, může se
stát, že okna nejdou ovládat.
Větrací poloha
otvírá střešní okno. Chcete-li sluneční clonu zavřít,
uchopte ji za rukojeť a posuňte dopředu.
Související informace
•
•
•
•
Zavřete střešní okno opakováním předcházejícího
postupu v opačném pořadí – zatlačte však ovládací prvek dopředu/dolů do polohy manuálního
zavření.
Střešní okno* (str. 166)
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 158)
Zamykání a odemykání bez klíče* (str. 256)
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem
s klíčem (str. 234)
Automatická obsluha
–
Otevření střešního okna – zatlačte ovládací
prvek dozadu do polohy pro automatické otevření a uvolněte. Střešní okno se nejdříve
nastaví do komfortní polohy4. Chcete-li otevřít
do maximální polohy, zatlačte ovládací prvek
podruhé dozadu do polohy pro automatické
otevření, a prvek uvolněte.
Zavřete střešní okno opakováním předcházejícího
postupu v opačném pořadí – zatlačte však ovládací prvek dopředu/dolů do polohy automatického zavření.
Střešní okno se během zavírání nezastavuje
v komfortní poloze.
4
168
Větrací poloha, vertikálně u zadní hrany.
Otevřete zatlačením ovládacího prvku nahoru.
Zavřete stisknutím ovládacího prvku
dopředu/dolů.
Je-li zvolena větrací poloha, střešní okno se
u zadní hrany zvedne.
Sluneční clona
Součástí střešního okna je manuálně ovládaná
posuvná sluneční clona na vnitřní straně okna.
Sluneční clona se automaticky zasune, když se
Komfortní poloha je otevřená poloha střešního okna, kdy je hluk větru a hluk rezonance během jízdy na komfortně nízké úrovni.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
Použití ostřikovačů čelního skla
Cyklovač stěračů
Stěrače společně s kapalinou do ostřikovačů
zlepšují výhled a svícení světlometů.
Stěrače čelního skla čistí čelní sklo. Jednotlivá
nastavení stěračů čelního skla se upravují pravým páčkovým přepínačem na volantu.
Ovládacím kolečkem nastavte počet
setření za časovou jednotku, když je zvolen cyklovač.
Trysky ostřikovačů jsou za chladného počasí
automaticky vyhřívány*, aby se předešlo zamrznutí
kapaliny do ostřikovačů.
Trvalé stírání
Zvednutím pákového přepínače nahoru
aktivujete stírání stěrači běžnou rychlostí.
Pokud zbývá cca. 1 litr (1 kvarta) kapaliny do
ostřikovače, na displeji řidiče se zobrazí informace
o tom, že se musí doplnit do ostřikovače kapalina.
Zvednutím pákového přepínače dále
nahoru aktivujete stírání stěrači zvýšenou
rychlostí.
Související informace
•
•
Použití dešťového senzoru (str. 170)
•
Použití paměťové funkce dešťového senzoru
(str. 171)
•
•
•
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 623)
DŮLEŽITÉ
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 171)
Lišty stěračů v servisní poloze (str. 622)
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 621)
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 169)
Před spuštěním stěračů zkontrolujte, zda lišty
stěračů nepřimrzly. Dále musíte seškrábnout
z čelního skla a zadního okna sníh a led.
Pravý pákový přepínač.
Kolečko se používá k nastavení citlivosti
dešťového senzoru a frekvence stírání stěrači.
DŮLEŽITÉ
Pokud stěrače stírají čelní sklo, používejte
dostatečné množství kapaliny do ostřikovačů.
Když stírají stěrače čelního skla, čelní sklo
musí být mokré.
Jedno setření
Pohněte pákovým přepínačem dolů
a uvolněte jej.
Vypnutí stěračů čelního okna
Přesunutím pákového přepínače do
polohy 0 vypněte stěrače čelního okna.
Související informace
•
•
Použití dešťového senzoru (str. 170)
•
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů (str. 169)
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 171)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 169
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
•
•
•
•
Použití paměťové funkce dešťového senzoru
(str. 171)
Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 623)
Lišty stěračů v servisní poloze (str. 622)
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 621)
Použití dešťového senzoru
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače čelního okna podle toho, kolik vody detekuje na čelním okně. Citlivost dešťového senzoru lze nastavit kolečkem na páčkovém přepínači vpravo.
Stěrače uvedete do pohybu přesunutím páčky
dolů.
Otočte kolečkem nahoru pro vyšší citlivost a dolů
pro nižší citlivost. Další setření se provádí, když je
kolečko otočeno nahoru.
Deaktivace dešťového senzoru
Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka dešťového senzoru
nebo pohybem pákového
přepínače nahoru na jiný program stírání.
Dešťový senzor se aktivuje automaticky, když je
zapalování v poloze 0, nebo když je motor vypnutý.
Dešťový senzor se deaktivuje automaticky, pokud
se lišty stěračů nastaví do servisní polohy.
Dešťový senzor se aktivuje znovu, pokud se
servisní poloha deaktivuje.
Pravý pákový přepínač.
DŮLEŽITÉ
Tlačítko dešťového senzoru
V automyčce se stěrače čelního skla mohou
spustit a poškodit. Deaktivujte dešťový snímač, když je vozidlo v chodu nebo když se
elektrický systém vozidla nachází v poloze
zapalování I nebo II. Symbol na displeji řidiče
zhasne.
Kolečko citlivosti/frekvence
Po aktivování dešťového senzoru se na displeji
.
řidiče zobrazí symbol dešťového senzoru
Aktivace dešťového senzoru
Při aktivaci dešťového senzoru musí být vozidlo
v chodu nebo v poloze zapalování I nebo II
a páčkový přepínač stěračů čelního okna musí být
v poloze 0 nebo v poloze pro jedno setření.
Stisknutím tlačítka
170
aktivujte dešťový senzor.
Související informace
•
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 171)
•
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů (str. 169)
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
•
•
•
•
•
Použití paměťové funkce dešťového senzoru
(str. 171)
Použití paměťové funkce dešťového
senzoru
Ostřikovače čelního okna
a světlometů
Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 623)
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače čelního okna podle toho, kolik vody detekuje na čelním okně.
Ostřikovače světlometů a čelního skla čistí čelní
sklo a světlomety. Stírání čelního skla a světlometů se spustí a nastavení se změní pomocí
páčkového přepínače vpravo.
Lišty stěračů v servisní poloze (str. 622)
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 621)
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 169)
Aktivace/deaktivace funkce paměti
Funkci paměti dešťového senzoru lze aktivovat
tak, aby se tlačítko dešťového senzoru nemuselo
tisknout při každém nastartování vozidla:
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte My Car
3.
Pokud chcete aktivovat/deaktivovat funkci
paměti, zvolte Paměť dešťového čidla.
Spuštění ostřikovačů čelního okna
a světlometů
Stěrač čelního skla.
Související informace
•
•
Použití dešťového senzoru (str. 170)
•
•
•
•
•
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů (str. 169)
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 171)
Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 623)
Lišty stěračů v servisní poloze (str. 622)
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 621)
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 169)
Funkce ostřikování, páčkový přepínač vpravo.
–
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením páčkového přepínače
vpravo směrem k volantu.
> Stěrače čelního okna provedou po uvolnění pákového přepínače ještě několik
setření.
}}
171
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
||
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte systém ostřikovačů, když mrzne
nebo když je nádobka s ostřikovací kapalinou
prázdná. Hrozí riziko poškození čerpadla.
Ostřikování světlometů*
Aby se šetřilo kapalinou, zapnutá světla se ostřikují automaticky v nadefinovaném intervalu.
Omezené mytí
Pokud v nádržce zbývá pouze cca. 1 litr (1 qt)
kapaliny do ostřikovačů a na displeji řidiče se
objeví zpráva Kapalina do ostřik. Nízká
,
hladina. Doplňte společně se symbolem
přívod kapaliny ke světlometům se odpojí. Smyslem je upřednostnit čištění čelního skla tak, aby
přes něj bylo vidět. Světlomety se ostřikují pouze
v případě, že svítí dálková nebo potkávací světla.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
172
Použití dešťového senzoru (str. 170)
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů (str. 169)
Použití paměťové funkce dešťového senzoru
(str. 171)
Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 623)
Lišty stěračů v servisní poloze (str. 622)
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 621)
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 169)
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
SEDADLA A VOLANT
Manuálně ovládané přední sedadlo
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální.
Sedadlo zvednete/spustíte posunutím ovladače nahoru/dolů.
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 181)
Sklon opěradla změníte otočením ovládacího
kolečka.
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 182)
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 183)
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než se
rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte během
jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo zajištěno.
Zabráníte tím poranění osob v případě intenzivního brzdění nebo nehody.
Související informace
Přední hranu sedáku* zvednete/spustíte
opakovaným pohybem ovladače nahoru/
dolů1
Délku* sedáku upravte tak, že páčku potáhnete nahoru a sedák posunete rukou
dopředu/dozadu.
1
2
174
•
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 175)
•
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 175)
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 176)
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 177)
Posuv sedadla dopředu/dozadu: zvedněte
páku a nastavte správnou vzdálenost od
volantu a pedálů. Po nastavení zkontrolujte
správné zajištění sedadla.
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 179)
•
Bederní opěrku* nastavíte stisknutím tlačítka
nahoru/dolů/dopředu/dozadu2.
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 180)
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 178)
Platí pouze pro sedadlo řidiče.
Platí pro bederní opěrku nastavitelnou ve čtyřech směrech*. Bederní opěrka nastavitelná ve dvou směrech* se nastavuje dopředu/dozadu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
Elektricky ovládané přední sedadlo*
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální.
Elektricky ovládané sedadlo lze posunovat
dopředu a dozadu a nahoru a dolů. Přední hranu
sedáku lze zvednout nebo spustit a upravit délkově*. Dále lze upravit úhel náklonu opěradla.
Bederní opěrku* lze nastavit ve směrech nahoru/
dolů/dopředu/dozadu.3
Vozidlo lze nastartovat, když je motor v chodu
a do jisté doby po odemknutí dveří bez chodu
motoru. Nastavení lze upravovat také jistou dobu
po vypnutí motoru.
DŮLEŽITÉ
Elektricky ovládaná sedadla mají ochranu
před přetížením, která zareaguje, pokud
sedadlo zablokuje nějaký předmět. V tomto
případě odstraňte předmět a znovu posuňte
sedadlo.
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 177)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 179)
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 180)
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 178)
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 181)
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 182)
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 183)
Související informace
•
•
•
3
4
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 174)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 175)
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 176)
Platí pro bederní opěrku nastavitelnou ve čtyřech směrech*. Bederní opěrka nastavitelná ve dvou směrech* se nastavuje dopředu/dozadu.
Není k dispozici ve vozidlech s nastavením bederní opěrky ve dvou směrech*.
Nastavení elektricky ovládaného
předního sedadla*
Preferovanou polohu sedadla nastavte pomocí
ovládání na sedací části předního sedadla.
K nastavení jednotlivých komfortních funkcí
otočte multifunkčním ovládáním4 nahoru/dolů.
Na vyobrazení vidíte ovládání z vozidla v případě bederní
opěrky nastavitelné ve čtyřech směrech*. U vozidel
s bederní opěrkou* nastavitelnou ve dvou směrech se
nepoužívá otočné multifunkční ovládání.
Ve vozidlech s bederní opěrkou* nastavitelnou ve čtyřech směrech otočte multifunkčním ovládáním4 nahoru/dolů a nastavte tak
jednotlivé komfortní funkce. Ve vozidlech
s bederní opěrkou* nastavitelnou ve dvou
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 175
SEDADLA A VOLANT
||
směrech použijte kulaté tlačítko k nastavení
bederní opěrky dopředu/dozadu.
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 178)
Přední hranu sedáku zvednete/spustíte
posunováním ovladače nahoru/dolů.
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 181)
Sedadlo zvednete/spustíte posunutím ovladače nahoru/dolů.
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 182)
Sedadlo posunete dopředu/dozadu posunutím ovladače dopředu/dozadu.
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 183)
Sklon opěradla změníte posunutím ovladače
dopředu/dozadu.
V jednom okamžiku lze provádět pouze pohyb
jedním směrem (dopředu/dozadu/nahoru/dolů).
Uložení polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up
displeje*
Do tlačítek paměti můžete uložit polohu elektricky ovládaného sedadla*, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje*.
Pomocí tlačítek paměti uložte dvě různé polohy
pro elektricky ovládaná sedadla*, vnější zpětná
zrcátka a head-up displej*. Tlačítka se nacházejí
zevnitř na jedněch nebo obou* předních dveří.
Opěradla předních sedadel nelze spustit zcela
dopředu.
Související informace
•
•
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 176)
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 177)
Tlačítko M pro uložení nastavení.
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 179)
Paměťové tlačítko.
•
176
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 174)
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 175)
Paměťové tlačítko.
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 180)
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
Uložení polohy
1.
Nastavte sedadlo, vnější zpětná zrcátka
a head-up displej do požadované polohy.
2.
Stiskněte a podržte tlačítko M. Rozsvítí se
kontrolka v tlačítku.
3.
Do tří sekund stiskněte a podržte tlačítko 1
nebo 2.
> Jakmile se poloha uloží do tlačítka
vybrané paměti, může se ozvat zvukový
signál a kontrolka na tlačítku M zhasne.
Pokud do tří sekund nestisknete žádné tlačítko
paměti, kontrolka M zhasne a nic se do paměti
neuloží.
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 178)
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 181)
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 182)
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 183)
•
Naklonění vnějších zpětných zrcátek
(str. 164)
•
Nastavení head-up displeje* (str. 137)
Použití uložené polohy sedadla,
vnějších zpětných zrcátek a headup displeje*
Pokud byly uloženy polohy elektricky ovládaného
sedadla*, vnějších zpětných zrcátek a head-up
displeje*, lze je snadno aktivovat tlačítky paměti.
Použití uloženého nastavení
Před nastavením nové paměti se musí upravit
sedadlo, vnější zpětná zrcátka nebo head-up displej.
Související informace
•
•
•
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 174)
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 175)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 175)
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 177)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 179)
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 180)
Uložené nastavení lze používat při otevřených
nebo zavřených dveřích u předních sedadel:
Otevřené předních dveří
– Krátce stiskněte jedno z tlačítek paměti 1
( ) nebo 2 ( ). Elektricky ovládané
sedadlo, vnější zpětná zrcátka a head-up displej se posunou do poloh uložených v tlačítku
příslušné paměti.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 177
SEDADLA A VOLANT
||
Zavřené přední dveře
– Podržte jedno z tlačítek paměti 1 ( ) nebo
2 ( ) stisknuté do doby, než se sedadlo,
vnější zpětná zrcátka a head-up displej posunou do poloh uložených v tlačítku příslušné
paměti.
Pokud tlačítko paměti uvolníte, pohyb sedadla,
vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje se
zastaví.
VAROVÁNÍ
•
Jelikož sedadlo řidiče lze nastavovat,
i když je zapalování vypnuté, děti by ve
vozidle nikdy neměly zůstat bez dozoru.
•
178
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 179)
Nastavení masáže* na předním
sedadle
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 180)
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 178)
K úpravě nastavení lze použít multifunkční ovládání na boku sedadla nebo ovládání na středovém displeji. Rozsah nastavení se zobrazuje na
středovém displeji.
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 181)
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 182)
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 183)
•
Naklonění vnějších zpětných zrcátek
(str. 164)
•
Nastavení head-up displeje* (str. 137)
•
Pohyb sedadla lze kdykoliv ZASTAVIT
stisknutím jakéhokoliv tlačítka na panelu
ovládání elektricky ovládaného sedadla.
•
•
Nenastavujte sedadlo během jízdy.
Multifunkční ovladač, nachází se na boku sedáku.
Při nastavování se pod sedadly nesmí nic
nacházet.
Nastavení masáže
Související informace
•
•
•
•
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 174)
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 175)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 175)
V případě masáže jsou k dispozici následující
možnosti nastavení:
• Zapnuto/Vyp: Pokud chcete funkci masáže
zapnout/vypnout, zvolte Zapnuto/Vyp.
•
Program 1-5: V předvolbách je nastaveno
5 masážních programů. Vyberte Kýv, Chůz,
Progr, Bedra nebo Ramn.
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 176)
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
• Intenzita: Zvolte Nízký, Normální nebo
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 181)
Úprava nastavení masáže pro
přední sedadlo*
• Rychlost: Zvolte Pomalu, Normální nebo
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 182)
Opětovné spuštění masáže
Funkce masáže se deaktivuje automaticky po
20 minutách. Opětovná aktivace funkce se provádí manuálně.
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 183)
K úpravě nastavení lze použít multifunkční ovládání sedadla nebo ovládání na středovém displeji. Rozsah nastavení se zobrazuje na středovém displeji.
Vysoký.
Rychle.
–
Pokud chcete znovu spustit zvolený program
masáže, klepněte na středovém displeji na
Restart.
> Spustí se masážní program. Pokud nejsou
podniknuty žádné kroky, zpráva zůstane
zobrazena v horním zobrazení.
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo
Každé přední sedadlo je vybaveno funkcí masáže
v opěradle. Masáž provádějí vzduchové sedáky,
které mohou masírovat s různým nastavením.
Funkci masáže lze aktivovat pouze, kdy motor
vozidla běží.
Související informace
•
•
•
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 174)
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 175)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 175)
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 176)
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 177)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 179)
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 180)
1.
Multifunkční ovladač se aktivuje otočením
ovladače
nahoru/dolů. Na středovém displeji se zobrazí pohled nastavení sedadel.
2.
V zobrazení nastavení sedadla zvolte Masáž.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 179
SEDADLA A VOLANT
||
3.
Chcete-li zvolit mezi různými funkcemi
masáže, zvolte toto nastavení přímo na středovém displeji nebo přesuňte pomocí horního/spodního tlačítka multifunkčního ovlá/ dolů
. Nastavení
dače kurzor nahoru
zvolené funkce můžete měnit přímo na středovém displeji nebo tisknutím šipek nebo
pomocí předního tlačítka
/ zadního tlamultifunkčního ovladače.
čítka
Nastavení* délky sedáku předního
sedadla
Manuální nastavení délky sedáku
V závislosti na zvolené úrovni výbavy se délka
sedáku nastavuje multifunkčním ovladačem* na
boku sedáku nebo manuálně pomocí ovládání
vpředu na sedáku.
Nastavení délky sedáku pomocí
multifunkční ovladače
Související informace
•
•
•
Úprava nastavení sedáku.
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 175)
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 176)
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 177)
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 180)
•
180
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 174)
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 175)
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 178)
Multifunkční ovladač na boku sedáku.
1.
2.
Multifunkční ovladač se aktivuje otočením
nahoru/dolů. Na středovém disovladače
pleji se zobrazí pohled nastavení sedadel.
V zobrazení nastavení sedadla zvolte Prodl.
sedáku.
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 181)
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 182)
•
Stisknutím přední části čtyřcestného tlačítka
prodloužíte přední sedák.
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 183)
•
Stisknutím zadní části čtyřcestného tlačítka
zkrátíte sedák.
1.
Uchopte páčku
na přední straně sedadla
a potáhněte ji nahoru.
2.
Nastavte délku sedáku.
3.
Uvolněte páčku a zkontrolujte, zda se sedák
nachází ve správné poloze.
Související informace
•
•
•
•
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 174)
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 175)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 175)
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 176)
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
Nastavení bočního podpěry*
předního sedadla
V zobrazení nastavení sedadla zvolte Boční
polstr..
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 177)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 179)
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 178)
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 181)
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 182)
•
•
•
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 183)
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 176)
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 177)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 179)
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 180)
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 178)
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 182)
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 183)
2.
Komfort předního sedadla zvýšíte nastavením
boků opěradla.
•
Stisknutím přední části čtyřcestného tla.
čítka zvýšíte boční podpěru
•
Stisknutím zadní části čtyřcestného tlačítka snížíte boční podpěru
.
Související informace
Multifunkční ovladač, nachází se na boku sedáku.
Boky opěradel lze nastavit tak, aby poskytovaly
boční oporu. K úpravě nastavení lze použít multifunkční ovládání sedadla nebo ovládání na středovém displeji. Rozsah nastavení se zobrazuje na
středovém displeji.
Nastavení bočního čalounění:
1.
Multifunkční ovladač se aktivuje otočením
nahoru/dolů. Na středovém disovladače
pleji se zobrazí pohled nastavení sedadel.
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 174)
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 175)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 175)
* Volitelná výbava/příslušenství. 181
SEDADLA A VOLANT
Nastavení bederní opěry předního
sedadla*
Nastavení bederní opěrky ve vozidle
pomocí čtyřcestného ovladače
Bederní opěrka se nastavuje pomocí ovladače
z boku na sedáku.
Ovládání ve vozidlech s bederní opěrkou nastavitelnou ve
dvou směrech*.
Multifunkční ovladač ve vozidlech s bederní opěrkou
nastavitelnou ve čtyřech směrech*.
182
Bederní opěrka se nastavuje pomocí multifunkčního ovladače ve vozidlech s bederní opěrkou*
nastavitelnou ve čtyřech směrech nebo pomocí
kulatého tlačítka ve vozidlech s bederní opěrkou*
nastavitelnou ve dvou směrech. Ovládání se
nachází na boku sedáku. V závislosti na zvolené
úrovni výbavy lze bederní opěrku nastavit směrem
dopředu/dozadu a nahoru/dolů (bederní opěrka
nastavitelná ve čtyřech směrech) nebo dopředu/
dozadu (bederní opěrka nastavitelná ve dvou
směrech).
1.
Multifunkční ovladač se aktivuje otočením
nahoru/dolů. Na středovém disovladače
pleji se zobrazí pohled nastavení sedadel.
2.
V zobrazení nastavení sedadla zvolte Bedra.
•
/
Stisknutím kulatého tlačítka nahoru
dolů
přesuňte bederní opěrku nahoru/
dolů.
•
Stisknutím přední části tlačítka
podpěru beder.
•
Stisknutím zadní části tlačítka
podpěru beder.
zvýšíte
snížíte
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
Nastavení bederní opěrky ve vozidle
pomocí dvoucestného ovladače
1.
Stisknutím přední části kulatého tlačítka
zvýšíte podpěru beder.
2.
Stisknutím zadní části kulatého tlačítka
snížíte podpěru beder.
Související informace
•
•
•
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 174)
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 175)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 179)
Nastavení sedadla spolujezdce ze
sedadla řidiče*
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 180)
Sedadlo předního spolujezdce lze nastavit ze
sedadla řidiče.
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 178)
Aktivace funkce
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 181)
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 183)
Funkce se aktivuje v zobrazení funkcí na středovém displeji:
Funkci aktivujete/deaktivujete
stisknutím tlačítka Upr.
sedadlo spolujezdce.
Nastavení sedadla spolujezdce
Jakmile je funkce aktivována, řidič musí sedadlo
spolujezdce nastavit do 10 sekund. Pokud nastavení do tohoto času neprovede, funkce se deaktivuje.
Řidič nastavuje sedadlo spolujezdce pomocí ovladačů na sedadle řidiče:
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 175)
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 176)
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 177)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 183
SEDADLA A VOLANT
||
Spouštění opěradel zadních
sedadel*
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 178)
Opěradlo zadních sedadel je rozděleno do dvou
částí. Tyto dvě části lze sklápět samostatně.
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 181)
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 182)
VAROVÁNÍ
Než se s vozem rozjedete, nastavte
sedadlo a zajistěte jej. Při nastavování
sedadla dávejte pozor. Při nekontrolovaném nebo neopatrném seřizování může
dojít k zachycení a úrazu.
•
Dlouhé předměty se při nakládání musí
vždy spolehlivě připoutat tak, aby se v případné prudkého brzdění zabránilo poškození a poranění.
•
Při nakládání a vykládání vozidla vždy
vypněte motor a aktivujte parkovací brzdu.
•
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 175)
U vozidel s automatickou převodovkou
zařaďte volicí páku do polohy P tak, aby
nedošlo k náhodnému přesunutí.
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 175)
DŮLEŽITÉ
Sklon opěradla sedadla spolujezdce změníte
posunutím ovladače dopředu/dozadu.
Související informace
184
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 180)
•
Sedadlo spolujezdce posunete dopředu/
dozadu posunutím ovladače dopředu/
dozadu.
•
•
•
•
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 174)
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 176)
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 177)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 179)
Když se opěradlo sklápí dolů, nesmí být na
zadním sedadle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být navzájem spojené.
Jinak hrozí nebezpečí, že se čalounění
zadního sedadla poškodí.
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
DŮLEŽITÉ
Před spuštěním opěradla zadního sedadla se
sedák integrované dětské sedačky* musí
nacházet ve spuštěné poloze.
2.
Zatlačte na opěradlo, dokud nezacvakne
pojistka.
3.
Zvedněte manuálně opěrky hlavy.
4.
V případě potřeby opěrku hlavy prostředního
sedadla zvedněte nahoru.
Před spuštěním sedadla musíte zvednout
loketní opěrku* prostředního sedadla.
VAROVÁNÍ
Průchozí poklop* v zadním sedadle se před
spuštěním sedadla musí zavřít.
POZNÁMKA
Je-li aktivováno soukromé zamykání, zadní
sedadlo musí být ve vzpřímené poloze - jinak
zamykání nebude fungovat. Pokud je zadní
sedadlo spuštěné dolů, zamykání nebude fungovat.
POZNÁMKA
Přední sedadla může být nutné tlačit dopředu
a/nebo opěradla nastavit nahoru, aby bylo
možné zadní opěradla zcela sklopit dopředu.
Opěradlo a opěrka hlavy na zadním sedadle
se po sklopení nahoru musí řádně zajistit.
Pokud na některých zadních sedadlech sedí
cestující, opěrky hlavy na krajních sedadlech
musí být vždy zvednuté.
Tlačítka pro sklápění sedadla na horní části zadních
sedadel.
1.
Na zadních sedadlech nesmí být žádní cestující ani předměty.
2.
Spusťte dolů manuálně opěrku hlavy na prostředním sedadle.
•
3.
Stiskněte a podržte jedno z tlačítek v odkládací poličce na levé straně vozidla.
•
•
4.
Sedadlo se uvolní z pojistky, ale zůstane ve
stejné poloze. Opěrky hlavy se spouštějí
automaticky dolů.
Spouštění opěradla
5.
Aby se zadní sedadla sklápěla snadno, vozidlo
musí stát a musí být otevřené minimálně jedny
zadní dveře.
Spusťte opěrku hlavy manuálně do vodorovné
polohy.
Zvednutí opěradla
Související informace
Nastavení opěrek hlavy na zadních sedadlech
(str. 186)
Soukromý zámek (str. 267)
Aktivace a deaktivace soukromého zamykání
(str. 267)
Opěradlo se do vzpřímené polohy zvedá
manuálně:
1.
Přesuňte opěradlo nahoru/zpátky.
* Volitelná výbava/příslušenství. 185
SEDADLA A VOLANT
Nastavení opěrek hlavy na zadních
sedadlech
Upravte hlavovou opěrku středového sedadla
podle výšky cestujícího. Sklopte hlavové opěrky
vnějších sedadel za účelem lepšího výhledu
dozadu*.
Nastavení hlavové opěrky na
prostředním sedadle
Při zasouvání opěrky hlavy zpět dolů se musí současně stlačit tlačítko (viz obrázek).
VAROVÁNÍ
Opěrka hlavy na prostředním sedadle se musí
nastavit podle výšky cestujícího tak, aby zakrývala,
pokud možno, celou zadní část hlavy tohoto
cestujícího. V případě potřeby opěrku hlavy
manuálně vysuňte nahoru.
186
Opěrka hlavy na prostředním sedadle musí být
v nejnižší poloze, když se středové sedadlo
nepoužívá. Když se středové sedadlo používá,
opěrka hlavy musí být nastavena správně
podle výšky cestujícího tak, aby zakrývala,
pokud možno, celou zadní část hlavy.
Sklopení hlavových opěrek na krajních
zadních sedadlech pomocí středového
displeje*
Krajní opěrky hlavy lze zasunout v zobrazení
funkcí na středovém displeji. Opěrky hlavy můžete
spustit, když je zapalování v poloze 0.
Funkci aktivujete/deaktivujete
stisknutím tlačítka Sklopení
opěrky hlavy.
Ručně posunujte opěrku hlavy dozadu, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
VAROVÁNÍ
Nespouštějte krajní opěrky hlavy, pokud na
krajních sedadlech vzadu sedí cestující.
VAROVÁNÍ
Opěrka hlavy se po sklopení nahoru musí zajistit.
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
Související informace
•
Spouštění opěradel zadních sedadel*
(str. 184)
Houkačka a ovládání na volantu
Houkačka
Na volantu se nachází houkačka a ovládání např.
systémů podpory řidiče a rozpoznávání hlasu.
Houkačka se nachází ve středu volantu.
Související informace
Klávesnice a pádla* na volantu.
Ovládání systémů podpory řidiče5/>
•
•
Zámek řízení (str. 188)
Nastavení volantu (str. 188)
Pádla* pro manuální řazení převodových
stupňů u automatické převodovky.
Ovládání systému rozpoznání hlasu a správa
nabídek, zpráv a telefonu.
5
Omezovač rychlosti, tempomat, adaptivní tempomat*, varování k odstupu* a Pilot Assist.
* Volitelná výbava/příslušenství. 187
SEDADLA A VOLANT
Zámek řízení
Nastavení volantu
Zámek volantu komplikuje řízení vozidla, pokud je
vozidlo, například, zcizeno. Při odemknutí nebo
zamknutí zámku řízení lze zaslechnout mechanický zvuk.
Volant lze nastavit do různých poloh.
Nastavení volantu ve voze s kolenním
airbagem
Aktivace zámku řízení
Zámek řízení se aktivuje, když se vozidlo zamkne
zvenku a motor je vypnutý. Pokud vozidlo zůstane
odemknuté, zámek volantu se po chvíli automaticky aktivuje.
Deaktivace zámku řízení
Zámek řízení se deaktivuje, když se vozidlo odemkne zvenku. Pokud vozidlo není uzamčeno,
zámek volantu je deaktivován, dokud se dálkový
ovladač s klíčem nachází v prostoru pro cestující
a vozidlo je nastartováno.
Související informace
•
•
Houkačka a ovládání na volantu (str. 187)
Nastavení volantu (str. 188)
Volant lze nastavit z hlediska výšky a hloubky.
Volant lze nastavovat různými způsoby podle toho,
zda vozidlo je či není vybaveno kolenním airbagem6.
VAROVÁNÍ
Než se s vozem rozjedete, nastavte volant
a zajistěte jej. Volant se nikdy nesmí nastavovat během jízdy.
U posilovače řízení s proměnlivým účinkem lze
účinek posilovače nastavit. Síla řízení se nastavuje
v závislosti na rychlosti vozidla tak, aby reakce
vozidla na vozovku byla při řidiče příznivější.
6
188
Vozidlo je vybaveno kolenním airbagem pouze na některých trzích.
Páčka pro nastavení volantu.
1.
Potlačením páčky dopředu volant uvolníte.
2.
Volant nastavte do polohy, která Vám vyhovuje.
3.
Potáhnutím páčky zpět zajistíte volant v nové
poloze. Je-li obtížné pákou pohybovat,
zatlačte při vracení páky zároveň na volant.
SEDADLA A VOLANT
Nastavení volantu ve voze bez kolenního
airbagu
Páčka pro nastavení volantu.
1.
Potáhnutím páčky dozadu volant uvolníte.
2.
Volant nastavte do polohy, která Vám vyhovuje.
3.
Potlačením páčky dopředu volant zajistíte.
Je-li obtížné pákou pohybovat, zatlačte při
vracení páky zároveň na volant.
Související informace
•
•
•
Zámek řízení (str. 188)
Houkačka a ovládání na volantu (str. 187)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 175)
* Volitelná výbava/příslušenství. 189
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Ovládání klimatizace
Zóny klimatu
Ovládání klimatu - snímače
Vůz je vybaven elektronicky řízenou klimatizací
(ECC). Systém klimatizace chladí nebo topí,
stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu v prostoru pro cestující.
Počet zón klimatu, do kterých je vozidlo rozděleno, určuje možnosti nastavení různých teplot
pro různé části prostoru pro cestující.
Systém řízení klimatu obsahuje celou řadu
senzorů, které pomáhají regulovat klima ve
vozidle.
2zónová klimatizace
Umístění čidel
Všechny funkce systému klimatizace se ovládají
ze středového displeje a pomocí fyzických tlačítek
na středové konzole.
Některé funkce pro zadní sedadla lze ovládat
také z ovládání klimatu* vzadu na tunelové konzole.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
192
Zóny klimatu (str. 192)
Ovládání klimatu - snímače (str. 192)
Vnímaná teplota (str. 193)
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 193)
Klima při parkování (str. 215)
Topení (str. 224)
Zóny klimatu u 2zónové klimatizace.
U 2zónové klimatizace lze teplotu v prostoru pro
cestující nastavit samostatně pro levou a pravou
stranu.
Kvalita vzduchu (str. 194)
Související informace
Distribuce vzduchu (str. 197)
•
Ovládání klimatu (str. 203)
Ovládání klimatizace (str. 192)
Sluneční snímač - na horní straně přístrojové
desky.
Snímač vlhkosti - v pouzdru u vnitřního zpětného zrcátka.
Snímač venkovní teploty - v pravém zpětném
zrcátku.
Snímač teploty pro prostor spolucestujících pomocí fyzických tlačítek na středové konzole.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
POZNÁMKA
Nezakrývejte a neblokujte snímače oděvy
a jinými předměty.
V případě výbavy Interior Air Quality System* se
v sání vzduchu pro systém ovládání klimatu
nachází rovněž snímač kvality vzduchu.
Související informace
•
•
Ovládání klimatizace (str. 192)
Interior Air Quality System* (str. 196)
Vnímaná teplota
Systém regulace klimatu reguluje klima v prostoru pro cestující na základě vnímané, nikoliv
skutečné teploty.
Teplota, kterou jste zvolili v prostoru pro cestující,
odpovídá fyzikálně vnímané teplotě, na kterou má
vliv teplota okolí, rychlost vzduchu, vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci, které postupem času
ovlivňují interiér a exteriér vozu.
Systém zahrnuje čidlo slunečního svitu, které
detekuje stranu, ze které svítí slunce do prostoru
pro cestující. To znamená, že se může lišit teplota
mezi pravými a levými větracími otvory, a to přesto,
že pro obě strany je nastavena stejná teplota.
Související informace
•
1
Platí pro některé trhy.
Ovládání klimatizace (str. 192)
Ovládání klimatizace pomocí
systému rozpoznávání hlasu1
Povely hlasového ovládání systému řízení klimatu
mění, například, teplotu, aktivují ohřev sedadla*
nebo upravují úroveň ventilátoru.
Stiskněte
povelů:
a řekněte jeden z následujících
•
"Climate" - spustí se dialog ovládání klimatu
a zobrazí se příklady povelů.
•
"Set temperature to X degrees" - nastavení požadované teploty.
•
"Raise temperature"/"Lower
temperature" - zvýšení/snížení nastavené
teplotu o jeden krok.
•
"Sync temperature" - teplota se synchronizuje pro všechny zóny klimatu ve vozidle
podle teploty nastavené na straně řidiče.
•
"Air on feet"/"Air on body" - otevření
požadovaného proudění vzduchu.
•
"Air on feet off"/"Air on body off" - uzavření požadovaného proudění vzduchu.
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" - změna
proudění vzduchu na Max/Off.
•
"Raise fan speed"/"Lower fan speed" zvýšení/snížení úrovně ventilátoru o jeden
krok.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 193
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
•
"Turn on auto" - aktivace/deaktivace automatické regulace klimatu.
•
"Air condition on"/"Air condition off" aktivace/deaktivace klimatizace.
•
"Recirculation on"/"Recirculation off" aktivace/deaktivace cirkulace vzduchu.
•
"Turn on defroster "/"Turn off defroster"
- aktivace/deaktivace odmražování oken
a vnějších zpětných zrcátek.
•
•
"Turn on max defroster"/"Turn max
defroster off" - aktivace/deaktivace maximálního odmražování.
Související informace
•
•
"Turn on rear defroster/Turn off rear
defroster" - aktivace/deaktivace vyhřívaného zadního okna a zpětných zrcátek na
dveřích.
•
"Turn steering wheel heat on"/"Turn
steering wheel heat off" - aktivace/deaktivace vyhřívaného volantu*.
•
"Raise steering wheel heat"/"Lower
steering wheel heat" - zvýšení/snížení
nastavené úrovně ohřevu volantu* o jeden
krok.
•
194
"Turn on electric defroster"/"Turn off
electric defroster" - aktivace/deaktivace
vyhřívaného čelního skla*.
"Turn on seat heat"/"Turn off seat heat"
- aktivace/deaktivace vyhřívání sedadla*.
•
•
•
•
•
•
"Raise seat heat"/"Lower seat heat" zvýšení/snížení nastavené úrovně vyhřívání
sedadla* o jeden krok.
"Turn on seat ventilation"/"Turn off seat
ventilation" - aktivace/deaktivace odvětrání
sedadla*.
"Raise seat ventilation"/"Lower seat
ventilation" - zvýšení/snížení nastavené
úrovně odvětrání sedadla* o jeden krok.
Ovládání klimatizace (str. 192)
Rozpoznávání hlasu (str. 138)
Použití systému rozpoznávání hlasu (str. 139)
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 142)
Kvalita vzduchu
Materiály zvolené v prostoru pro cestující
a systémy čištění vzduchu zajistí vysokou kvalitu
vzduchu v prostoru pro cestující.
Materiál v prostoru pro cestující
Prostor pro cestující ve voze Volvo je navržen tak,
aby byl příjemný a pohodlný, a to dokonce i pro
osoby, které trpí astmatem a kontaktními alergiemi.
Materiály byly vyvinuty tak, aby bylo minimalizováno množství prachu v prostoru pro cestující.
Tyto materiály přispívají rovněž ke snadnému
udržování prostoru pro cestující v čistotě.
Koberce v prostoru pro cestující i v zavazadlovém
prostoru jsou vyjímatelné a lze je snadno čistit.
Používejte čisticí prostředky a produkty péče
o vozidlo, které vyvinula společnost Volvo k čištění
interiéru vozidla.
Systém čištění vzduchu
Kromě filtru prostoru pro cestující pomáhá udržet
vysokou kvalitu vzduchu v prostoru pro cestující
také Clean Zone Interior Package* a Interior Air
Quality System*.
Související informace
•
•
•
Ovládání klimatizace (str. 192)
Clean Zone* (str. 195)
Clean Zone Interior Package* (str. 196)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
•
•
Interior Air Quality System* (str. 196)
Clean Zone*
•
Filtr klimatizace (str. 197)
Funkce Clean Zone kontroluje a indikuje, zda
jsou či nejsou splněny všechny podmínky pro
dobrou kvalitu vzduchu v prostoru pro cestující.
Systém kvality vzduchu Interior Air Quality
System* musí být aktivován.
•
•
Větrací ventilátor musí být aktivována.
Recirkulace vzduchu musí být deaktivována.
POZNÁMKA
Clean Zone neindikuje dobrou kvalitu vzduchu. Indikuje pouze, že byly splněny podmínky
k zajištění dobré kvality vzduchu.
Související informace
Kontrolka je vidět v zobrazení klimatu na středovém displeji.
•
•
•
•
Kvalita vzduchu (str. 194)
Clean Zone Interior Package* (str. 196)
Interior Air Quality System* (str. 196)
Filtr klimatizace (str. 197)
Pokud není zobrazení klimatu otevřeno, kontrolka je vidět v řádku klimatu.
Pokud podmínky splněny nejsou, text Clean
Zone je bílý. Pokud jsou splněny všechny podmínky, poznáte to podle toho, že se barva změní
na modrou.
Podmínky, které musí být splněny:
•
Všechny boční dveře a víko zavazadlového
prostoru jsou zavřené.
•
Všechny boční okna a střešní okno* jsou
zavřené.
* Volitelná výbava/příslušenství. 195
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
Systém Clean Zone Interior Package (CZIP) byl
upraven a dokáže nyní ještě lépe odfiltrovat
z prostoru pro cestující látky způsobující alergie
a astma.
Interior Air Quality System (IAQS) je plně automatický systém kvality vzduchu (IAQS), který
odděluje plyny a částice, redukuje pachy a znečišťující částice v prostoru pro cestující.
Zahrnuje následující:
IAQS je součástí systému Clean Zone Interior
Package (CZIP). Čistí vzduch v prostoru pro
cestující od znečisťujících látek jako jsou pevné
částice, uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón.
•
•
Rozšířená funkce ventilátoru, což znamená,
že ventilátor se zapne při odemknutí vozu
dálkovým ovladačem s klíčem. Ventilátor plní
prostor pro cestující čerstvým vzduchem.
Funkce se zapíná v případě potřeby a vypíná
se automaticky po určité době, nebo když se
otevřou jedny z dveří prostoru pro cestující.
Doba, po kterou pracuje ventilátor, se
postupně zkracuje, tak jak se snižuje jeho
potřeba do stáří vozidla 4 roky.
POZNÁMKA
Aby vzduch v prostoru pro cestující byl optimální, snímač kvality vzduchu musí být vždy
aktivován.
Plně automatický systém kvality vzduchu
Interior Air Quality System (IAQS).
V chladném klimatu je recirkulace vzduchu
omezena tak, aby nedocházelo k mlžení.
196
Kvalita vzduchu (str. 194)
V případě zamlžení použijte funkci odmražování čelního skla, bočních oken a zadního
okna.
Clean Zone* (str. 195)
Interior Air Quality System* (str. 196)
Filtr klimatizace (str. 197)
Clean Zone Interior Package* (str. 196)
Filtr klimatizace (str. 197)
Pokud snímač kvality vzduchu zjistí znečištění
venkovního vzduchu, nasávání vzduchu se zavře
a aktivuje se recirkulace vzduchu.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Související informace
•
Aktivace a deaktivace snímače kvality vzduchu* (str. 197)
•
•
Kvalita vzduchu (str. 194)
Clean Zone* (str. 195)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace snímače
kvality vzduchu*
Snímač kvality vzduchu je součástí plně automatického systému kvality vzduchu Interior Air
Quality System (IAQS).
Je možné nastavit, zda se snímač kvality vzduchu
má aktivovat nebo deaktivovat.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Klima.
3.
Zvolte Snímač kvality vzduchu, pokud
chcete aktivovat/deaktivovat snímač kvality
vzduchu.
Související informace
•
Interior Air Quality System* (str. 196)
Filtr klimatizace
Distribuce vzduchu
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro cestující je čištěn filtrem.
Systém řízení klimatu rozvádí nasávaný vzduch
mezi několik větracích otvorů v prostoru pro
cestující.
Výměna filtru v prostoru pro cestující
Aby systém klimatu fungoval efektivně, filtr se
musí pravidelně měnit. Doporučený interval pro
výměnu filtru je v každém předepsaném servisním
plánu. Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí,
měňte filtr častěji.
POZNÁMKA
Existují různé druhy filtrů pro prostor pro
cestující. Zkontrolujte, zda se používá správný
filtr.
Automatický a manuální rozvod
vzduchu
U automatické regulace klimatu se rozvod vzduchu zajišťuje automaticky. V případě potřeby může
být rozvod vzduchu řízen manuálně.
Nastavitelné ventilační otvory
Některé z větracích otvorů ve vozidle lze nastavit,
což znamená, že otvor můžete otevřít/zavřít
a nasměřovat tak proudění vzduchu.
Související informace
•
•
•
•
Kvalita vzduchu (str. 194)
Clean Zone* (str. 195)
Clean Zone Interior Package* (str. 196)
Interior Air Quality System* (str. 196)
Umístění nastavitelných větracích otvorů v prostoru pro
cestující.
Čtyři větrací otvory se nacházejí na přístrojové
desce a po jednom otvoru je na sloupcích
mezi předními a zadními dveřmi.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 197
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
Související informace
Ovládání klimatizace (str. 192)
•
•
•
Změna rozvodu vzduchu (str. 198)
•
Tabulka možné distribuce vzduchu (str. 200)
Změna rozvodu vzduchu
V případě potřeby lze distribuci vzduchu měnit
manuálně.
Otevření, zavření a směrování ventilačních
otvorů (str. 199)
1.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu
otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
Tlačítka rozvodu vzduchu v zobrazení klimatu.
Distribuce vzduchu - větrací otvory odmražování čelního skla
Distribuce vzduchu - větrací otvory na přístrojové desce a středová konzola
Distribuce vzduchu - větrací otvory v podlaze
2.
Stisknutím jednoho nebo několika tlačítek
rozvodu vzduchu otevřete/zavřete příslušný
proud vzduchu.
> Distribuce vzduchu se změní a tlačítka se
rozsvítí/zhasnou.
Související informace
•
•
•
198
Distribuce vzduchu (str. 197)
Otevření, zavření a směrování ventilačních
otvorů (str. 199)
Tabulka možné distribuce vzduchu (str. 200)
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Otevření, zavření a směrování
ventilačních otvorů
Některé ventilační otvory v prostoru pro cestující
lze otevřít, zavřít a samostatně nasměřovat.
Související informace
•
•
•
Distribuce vzduchu (str. 197)
Změna rozvodu vzduchu (str. 198)
Tabulka možné distribuce vzduchu (str. 200)
Pokud krajní větrací otvory ve vozidle jsou nasměřovány na boční skla, k zamlžování nebude docházet.
Pokud se krajní větrací otvory ve vozidle nasměřují dovnitř, potom, je-li horko, získáte v prostoru
pro cestující příjemné prostředí.
Otevírání a zavírání ventilačních otvorů
Ventilační otvory na přístrojové desce:
–
Proudění vzduchu z ventilačního otvoru otevřete/zavřete otočením knoflíku uprostřed
otvoru.
Proudění vzduchu je maximální, když je
značka na knoflíku ve svislé poloze.
Ventilační otvory ve sloupcích dveří:
–
Rolováním kolečka pod ventilačním otvorem
otevřete/zavřete proudění vzduchu z otvoru.
Čím delší jsou bílé čáry, které jsou vidět na
rolovacím kolečku, tím je proudění vzduchu
větší.
Směřování ventilačních otvorů
–
Přesuňte páčku uprostřed ventilačního otvoru
vodorovně/svisle a nasměřujte tak proudění
vzduchu z otvoru.
199
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Tabulka možné distribuce vzduchu
V případě potřeby lze distribuci vzduchu měnit
manuálně. Pro nastavení jsou k dispozici následující možnosti.
Distribuce vzduchu
Účel
Pokud v manuálním režimu zrušíte výběr všech tlačítek rozvodu vzduchu, systém řízení klimatu nastaví automaticky regulované klima.
200
Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů odmražování. Určité množství vzduchu
proudí dalšími ventilačními otvory.
Brání mlžení a zamrzání v chladném a vlhkém
počasí (přitom nesmí být ventilátor nastaven na
nízkou úroveň).
Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů v přístrojové desce. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.
Umožňuje efektivní chlazení v horkém počasí.
Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů na podlaze. Určité množství vzduchu proudí
dalšími ventilačními otvory.
Zajišťuje ohřev resp. chlazení u podlahy.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Distribuce vzduchu
Účel
Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů odmražování a větracích otvorů v přístrojové
desce. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.
Zajišťuje příznivý komfort v horkém a suchém
počasí.
Hlavní proud vzduchu z odmrazovacích otvorů a větracích otvorů na podlaze. Určité
množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.
Umožňuje dostatečný komfort a účinné odmlžení
v chladném a vlhkém počasí.
Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů v přístrojové desce a větracích otvorů na
podlaze. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.
Zajišťuje dostatečný komfort ve slunečném počasí,
když je venku chladno.
Hlavní proud vzduchu z odmrazovacích otvorů, větracích otvorů v přístrojové desce
a větracích otvorů na podlaze.
Výsledkem je vyvážené pohodlí v prostoru pro
cestující.
}}
201
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
Související informace
•
•
•
202
Distribuce vzduchu (str. 197)
Otevření, zavření a směrování ventilačních
otvorů (str. 199)
Změna rozvodu vzduchu (str. 198)
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Ovládání klimatu
Funkce systému ovládání klimatu se regulují
pomocí fyzických tlačítek na středové konzole,
středového displeje a pomocí ovládacích prvků
na panelu klimatu vzadu na tunelové konzole*.
Fyzická tlačítka na středové konzole
Ovládání teploty pro stranu řidiče a spolujezdce.
Ovládání vyhřívání* a odvětrávání* sedadla
řidiče a spolujezdce a vyhřívání volantu*.
Tlačítko vyhřívaného čelního skla* a maximální odmražování.
Tlačítko vyhřívaného zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek.
Řádek klimatu na středovém displeji
Z řádku klimatu lze regulovat nejčastěji používané
funkce klimatu.
Tlačítko pro zpřístupnění zobrazení klimatu.
Grafika na tlačítku indikuje aktivovaná nastavení klimatu.
Zobrazení klimatu na středovém displeji
Stisknutím symbolu uprostřed řádku
klimatu otevřete zobrazení klimatu.
Zobrazení klimatu může být, v závislosti
na úrovni výbavy, rozděleno do několika
karet. Karty měňte potáhnutím prstu vlevo/vpravo
nebo stisknutím příslušného tlačítka.
Hlavní klima
Kromě funkcí v řádku klimatu lze na kartě Hlavní
klima nastavovat také jiné hlavní funkce klimatu.
Max, Elektrický, Vzadu - ovládání odmražování oken a vnějších zpětných zrcátek.
AC - ovládání klimatizace.
Recirk. - ovládání recirkulace vzduchu.
Ovládání distribuce vzduchu.
Ovládání ventilátoru.
AUTO - automatická regulace klimatu.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 203
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
Klima při parkování
Ovládání klimatu při parkování lze ovládat na kartě
Klima pro parkování.
Ovládání klimatu vzadu na tunelové
konzole*
Je-li vozidlo vybaveno vyhřívanými zadními sedadly*, vzadu na tunelové konzole jsou fyzická tlačítka k ovládání této funkce.
Související informace
•
•
204
•
Regulování úrovně ventilátoru pro přední
sedadlo (str. 212)
Aktivace a deaktivace vyhřívání
předního sedadla*
•
•
Synchronizace teploty (str. 214)
Sedadla lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu
pro řidiče a cestující, když je chladno.
Aktivace a deaktivace klimatizace (str. 214)
1.
Ovládání klimatizace (str. 192)
Aktivace a deaktivace vyhřívání předního
sedadla* (str. 204)
•
Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního
sedadla* (str. 205)
•
Aktivace a deaktivace větrání předního
sedadla* (str. 206)
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného volantu*
(str. 207)
•
Aktivace automatického ovládání klimatizace
(str. 207)
•
Aktivace a deaktivace recirkulace vzduchu
(str. 208)
•
Aktivace a deaktivace maximálního odmrazování (str. 209)
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného čelního
skla* (str. 210)
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního
okna a zpětných zrcátek (str. 211)
Ovládací prvky pro sedadlo a volant otevřete
stisknutím tlačítka v řádku klimatu na středovém displeji pro sedadlo resp. na volantu
vlevo a vpravo.
Pokud vozidlo není vybaveno odvětrávanými
sedadly nebo vyhřívaným volantem (na straně
řidiče), tlačítko pro vyhřívaná sedadla je přímo
k dispozici v řádku klimatu.
2.
Opakovaně tiskněte tlačítko pro vyhřívaná
sedadla a měňte mezi čtyřmi úrovněmi: Vyp,
Vysoký, Mírný a Nízký.
> Úroveň se změní a na tlačítku se objeví
nastavená úroveň.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
VAROVÁNÍ
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby, které
mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce
snášejí zvýšení teploty a osoby, které mají jiné
problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel.
Jinak by mohly utrpět popáleniny.
Související informace
•
•
Ovládání klimatu (str. 203)
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívaní předního sedadla* (str. 205)
Aktivace a deaktivace
automatického spouštění vyhřívaní
předního sedadla*
Sedadla lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu
pro řidiče a cestující, když je chladno.
Je možné nastavit, zda při spuštění motoru bude
aktivováno/deaktivováno automatické spuštění
vyhřívání sedadel. Je-li aktivováno automatické
spuštění, při nízké teplotě okolí se spustí ohřev.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Klima.
3.
Zvolte Úroveň automat. ohřevu sedadla
řidiče a Úroveň automat. ohřevu sedadla
spolujezdce a aktivujte/deaktivujte automatické spuštění vyhřívání sedadla řidiče
a spolujezdce.
> Je-li aktivováno automatické spuštění, na
každém tlačítku vyhřívaných předních
sedadel v řádku klimatu se zobrazí "A".
4.
Zvolte Nízký, Mírný nebo Vysoký a zvolte
úroveň, na kterou se má funkce aktivovat.
Související informace
•
•
Ovládání klimatu (str. 203)
Aktivace a deaktivace vyhřívání
zadního sedadla*
Sedadla lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu
pro řidiče a cestující, když je chladno.
Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního
sedadla ze zadního sedadla
Tlačítka vyhřívaných sedadel vzadu na tunelové konzole.
–
Opakovaným tisknutím fyzického tlačítka
vlevo a vpravo pro vyhřívaná sedadla vzadu na
tunelové konzole přepínejte mezi čtyřmi úrovněmi: Vyp, Vysoký, Mírný a Nízký.
> Úroveň se změní a LED na tlačítku indikuje nastavenou úroveň.
Aktivace a deaktivace vyhřívání předního
sedadla* (str. 204)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 205
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
VAROVÁNÍ
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby, které
mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce
snášejí zvýšení teploty a osoby, které mají jiné
problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel.
Jinak by mohly utrpět popáleniny.
Související informace
•
Ovládání klimatu (str. 203)
Aktivace a deaktivace větrání
předního sedadla*
Související informace
•
Ovládání klimatu (str. 203)
Sedadla lze odvětrávat, čímž se zvýší míra komfortu, například, za horka.
Systém větrání se skládá z ventilátorů v sedadlech a opěradlech, které odsávají vzduch z čalounění sedadel. Chladicí efekt zvyšuje chlazení
prostoru pro cestující. Systém větrání je možné
aktivovat při běžícím motoru.
1.
Ovládací prvky pro sedadlo a volant otevřete
stisknutím tlačítka v řádku klimatu na středovém displeji pro sedadlo resp. na volantu
vlevo a vpravo.
Pokud vozidlo není vybaveno vyhřívanými
sedadly nebo vyhřívaným volantem (na straně
řidiče), tlačítko pro odvětrávaná sedadla je
přímo k dispozici v řádku klimatu.
2.
206
Opakovaně tiskněte tlačítko pro odvětrávaná
sedadla a měňte mezi čtyřmi úrovněmi: Vyp,
Vysoký, Mírný a Nízký.
> Úroveň se změní a na tlačítku se objeví
nastavená úroveň.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
volantu*
Volant lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu
pro řidiče, když je chladno.
1.
Ovládací prvky pro sedadlo a volant otevřete
stisknutím tlačítka v řádku klimatu na středovém displeji pro sedadlo resp. na volantu na
straně řidiče.
Pokud vozidlo není vybaveno vyhřívanými
nebo odvětrávanými sedadly, tlačítko pro
vyhřívaní volantu je přímo k dispozici v řádku
klimatu.
2.
Opakovaně tiskněte tlačítko pro volant
a měňte mezi čtyřmi úrovněmi: Vyp, Vysoký,
Mírný a Nízký.
> Úroveň se změní a na tlačítku se objeví
nastavená úroveň.
Aktivace a deaktivace
automatického spouštění vyhřívaní
volantu*
Volant lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu
pro řidiče, když je chladno.
Je možné nastavit, zda při spuštění motoru bude
aktivováno/deaktivováno automatické spuštění
vyhřívaní volantu. Je-li aktivováno automatické
spuštění, při nízké teplotě okolí se spustí ohřev.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Klima.
3.
Zvolte Úroveň automat. ohřevu volantu,
pokud chcete aktivovat/deaktivovat automatické spuštění vyhřívání volantu.
> Je-li aktivováno automatické spuštění, na
tlačítku vyhřívaného volantu v řádku klimatu se zobrazí "A".
4.
Zvolte Nízký, Mírný nebo Vysoký a zvolte
úroveň, na kterou se má funkce aktivovat.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného volantu*
(str. 207)
Aktivace automatického ovládání
klimatizace
Je-li aktivována automatická regulace klimatu,
reguluje automaticky různé funkce klimatu.
1.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu
otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Krátce nebo dlouze stiskněte AUTO
Klima/>
•
Krátké stisknutí - recirkulace vzduchu, klimatizace a rozvod vzduchu se regulují
automaticky.
Dlouhé stisknutí - recirkulace vzduchu, klimatizace a rozvod vzduchu se regulují
automaticky, teplota a ventilátor se nastaví
na standardní nastavení 22 °C/72 °F
a úroveň 3.
> Automatická regulace klimatu se aktivuje
a tlačítko se rozsvítí.
•
Související informace
•
•
Ovládání klimatu (str. 203)
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívaní volantu* (str. 207)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 207
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
POZNÁMKA
Teplotu a rychlost ventilátoru lze měnit, aniž
by se deaktivoval automaticky regulovaný
systém ovládání klimatizace. Automaticky
regulovaný systém ovládání klimatizace se
deaktivuje, pokud se manuálně změní nastavení rozvodu vzduchu nebo pokud je dosaženo maximální odmražování.
Související informace
•
Ovládání klimatu (str. 203)
Aktivace a deaktivace recirkulace
vzduchu
Recirkulace vzduchu odvádí špatný vzduch, výfukové plyny apod. mimo vozidlo tím, že systém
ovládání klimatu znovu využívá vzduch v prostoru
pro cestující.
1.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu
otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Recirk..
> Recirkulace vzduchu se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
DŮLEŽITÉ
Pokud vzduch ve voze cirkuluje příliš dlouho,
může se stát, že se okna zevnitř zamlží.
POZNÁMKA
Recirkulaci vzduchu nelze aktivovat, když je
aktivováno maximální odmražování.
208
Související informace
•
•
Ovládání klimatu (str. 203)
Aktivace a deaktivace nastavení času pro
recirkulaci vzduchu (str. 209)
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace nastavení
času pro recirkulaci vzduchu
Aktivace a deaktivace maximálního
odmrazování
Recirkulace vzduchu odvádí špatný vzduch, výfukové plyny apod. mimo vozidlo tím, že systém
ovládání klimatu znovu využívá vzduch v prostoru
pro cestující.
K rychlému odstranění námrazy a zamlžení
z oken se používá vyhřívané čelní sklo a maximální odmrazování.
Lze nastavit, zda časovač recirkulace vzduchu by
měl být aktivován/deaktivován. Je-li časovač aktivován, recirkulace vzduchu se automaticky vypne
po 20 minutách.
1.
2.
3.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
Stiskněte tlačítko Klima.
Zvolte Časovač recirkulace, pokud chcete
časovač recirkulace vzduchu aktivovat/deaktivovat.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace recirkulace vzduchu
(str. 208)
Maximální odmražování deaktivuje automatickou
regulaci klimatu a recirkulaci vzduchu, aktivuje klimatizaci a nastaví úroveň ventilátoru na 5
a teplotu na HI.
POZNÁMKA
Změnou úrovně ventilátoru na 5 se zvýší hlučnost.
Je-li deaktivováno maximální odmražování, systém
regulace klimatu přejde na předchozí nastavení.
Aktivace a deaktivace maximálního
odmrazování ze středové konzoly
Na středové konzole je fyzické tlačítko pro
rychlou aktivaci maximálního odmrazování.
Je-li vozidlo vybaveno vyhřívaným čelním sklem*,
maximální odmražování lze aktivovat samostatně
ze zobrazení klimatu na středovém displeji.
Fyzické tlačítko na středové konzole.
Vozidla bez vyhřívání čelního skla:
–
Stiskněte tlačítko.
> Maximální odmražování se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
Vozidla s vyhříváním čelního skla:
–
Opakovaným tisknutím tlačítka přepínejte
mezi třemi úrovněmi:
•
•
Aktivované vyhřívané čelní sklo
Aktivované vyhřívání čelního skla a maximální odmražování
Deaktivováno.
> Vyhřívané čelní sklo a maximální odmražování se aktivují/deaktivují a tlačítko svítí/
nesvítí.
•
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 209
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
POZNÁMKA
Maximální odmražování se spustí s jistým
zpožděním tak, aby se zabránilo krátkému
nárůstu úrovně ventilátoru nebo pokud se
vyhřívané čelní sklo deaktivuje dvojím rychlým
stisknutím tlačítka.
Aktivace a deaktivace maximálního
odmrazování ze středového displeje
1.
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
čelního skla*
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
čelního skla ze středového displeje
Vyhřívané čelní sklo se používá k rychlému
odstranění zamlžení a námrazy z okna.
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
čelního skla ze středové konzoly
1.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu
otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Elektrický.
> Vyhřívání čelního skla se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
Na středové konzole se nachází fyzické tlačítko
pro rychlý přístup k vyhřívanému čelnímu sklu.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu
otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
POZNÁMKA
2.
Stiskněte tlačítko Max.
> Maximální odmražování se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
Související informace
•
Ovládání klimatu (str. 203)
Fyzické tlačítko na středové konzole.
–
Opakovaným tisknutím tlačítka přepínejte
mezi třemi úrovněmi:
•
•
Aktivované vyhřívané čelní sklo
Aktivované vyhřívání čelního skla a maximální odmražování
Trojúhelníková oblast na koncích čelního skla
není elektricky vyhřívána a odstraňování ledu
zde může trvat déle.
POZNÁMKA
Vyhřívané čelní sklo může mít vliv na funkčnost transpondérů a ostatních komunikačních
zařízení.
Deaktivováno.
> Vyhřívané čelní sklo a maximální odmražování se aktivují/deaktivují a tlačítko svítí/
nesvítí.
•
210
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Související informace
•
•
Ovládání klimatu (str. 203)
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívaného čelního skla* (str. 211)
Aktivace a deaktivace
automatického spouštění
vyhřívaného čelního skla*
Vyhřívané čelní sklo se používá k rychlému
odstranění zamlžení a námrazy z okna.
Je možné nastavit, zda při spuštění motoru bude
aktivováno/deaktivováno automatické spuštění
vyhřívaného čelního skla. Je-li automatické spuštění aktivováno, spustí se vyhřívání, pokud hrozí
nebezpečí námrazy nebo zamlžování na čelním
skle/okně. Vyhřívání se vypne automaticky, pokud
je čelní sklo/okno dostatečně teplé a led resp.
zamlžení zmizí.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Klima.
3.
Zvolte Automatické odmrazování vpředu,
pokud chcete aktivovat/deaktivovat automatické spuštění vyhřívání čelního skla.
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
zadního okna a zpětných zrcátek
Vyhřívané zadní okno a vnější zpětná zrcátka
umožní rychlé odstranění zamlžení a námrazy
z okna a zrcátek.
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
zadního okna a zpětných zrcátek ze
středové konzoly
Na středové konzole se nachází fyzické tlačítko
pro rychlý přístup k vyhřívanému zadnímu oknu
a zpětným zrcátkům.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného čelního
skla* (str. 210)
Fyzické tlačítko na středové konzole.
–
Stiskněte tlačítko.
> Vyhřívané zadní okno a zpětná zrcátka na
dveřích se aktivují/deaktivují a tlačítko se
rozsvítí/zhasne.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 211
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
zadního okna a zpětných zrcátek ze
středového displeje
1.
2.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu
otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
Stiskněte tlačítko Vzadu.
> Vyhřívané zadní okno a zpětná zrcátka na
dveřích se aktivují/deaktivují a tlačítko se
rozsvítí/zhasne.
Související informace
•
•
Ovládání klimatu (str. 203)
Aktivace a deaktivace automatického spuštění vyhřívaného zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek (str. 212)
Aktivace a deaktivace
automatického spuštění
vyhřívaného zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek
Je možné nastavit, zda při spuštění motoru bude
aktivováno/deaktivováno automatické spuštění
vyhřívaného zadního okna a vnějších zpětných
zrcátek. Je-li automatické spuštění aktivováno,
spustí se vyhřívání, pokud hrozí nebezpečí
námrazy nebo zamlžování na čelním skle/okně.
Vyhřívání se vypne automaticky, pokud je čelní
sklo/okno dostatečně teplé a led resp. zamlžení
zmizí.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Klima.
3.
Zvolte Automatické odmrazování vzadu,
pokud chcete aktivovat/deaktivovat automatické spuštění vyhřívání oken a vnějších zpětných zrcátek.
•
212
V případě 2zónové klimatizace - také pro zadní sedadlo.
Ventilátor lze nastavit do některé z rychlostí automatického větrání pro přední sedadlo.
Vyhřívané zadní okno a vnější zpětná zrcátka
umožní rychlé odstranění zamlžení a námrazy
z okna a zrcátek.
Související informace
2
Regulování úrovně ventilátoru pro
přední sedadlo2
Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního
okna a zpětných zrcátek (str. 211)
1.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu
otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
Tlačítka ovládání ventilátoru v zobrazení klimatu.
2.
Klepněte na požadovanou úroveň ventilátoru:
Off, 1-5 nebo Max.
> Změní se úroveň ventilátoru a rozsvítí se
tlačítka zvolené úrovně.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
DŮLEŽITÉ
Je-li ventilátor úplně vypnutý, klimatizace
nefunguje a mohla by se mlžit zevnitř skla.
Regulování teploty pro přední
sedadlo3
Teplotu lze nastavit na požadovaný počet stupňů
pro zóny klimatu předních sedadel.
POZNÁMKA
Systém ovládání klimatu automaticky upravuje
proudění vzduchu na zvolené úrovni ventilátoru podle požadavků. To znamená, že otáčky
ventilátoru lze měnit, i když je úroveň nastavení ventilátoru stejná.
Regulování teploty.
Související informace
•
2.
Ovládání klimatu (str. 203)
Teplotu můžete regulovat jedním z následujících způsobů:
•
Tlačítka teploty v řádku klimatu.
1.
přetáhnutím nastavte požadovanou
teplotu nebo
tisknutím +/− postupně teplotu zvyšujte/
snižujte.
> Teplota se změní a na tlačítku se objeví
nastavená teplota.
•
Stisknutím tlačítka pro teplotu vlevo nebo
vpravo v řádku klimatu na středovém displeji
otevřete ovládací prvky.
POZNÁMKA
Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že vyberete vyšší nebo nižší teplotu, než skutečně
potřebujete.
Související informace
•
3
Ovládání klimatu (str. 203)
V případě 2zónové klimatizace - také pro zadní sedadlo.
213
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Synchronizace teploty
Související informace
Teplotu v různých zónách klimatu ve vozidle lze
synchronizovat s teplotou nastavenou na straně
řidiče.
•
Tlačítko synchronizace u ovládání teploty na straně
řidiče.
1.
Ovládání otevřete stisknutím tlačítka teploty
na straně řidiče v řádku klimatu na středovém
displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Synchronizovat teplotu .
> Teploty pro všechny zóny ve vozidle se
synchronizují podle teploty nastavené pro
stranu řidiče. Vedle tlačítka teploty se
zobrazí symbol synchronizace.
Synchronizace se zastaví dalším stisknutím tlačítka Synchronizovat teplotu nebo změnou
nastavení teploty pro jinou zónu klimatu než je
zóna řidiče.
214
Ovládání klimatu (str. 203)
Aktivace a deaktivace klimatizace
Klimatizace ochlazuje podle potřeby nasávaný
vzduch a odstraňuje z něj vlhkost.
Je-li aktivována klimatizace, systém řízení klimatu
se automaticky podle potřeby zapíná a vypíná.
1.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu
otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko AC.
> Klimatizace se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
POZNÁMKA
Aby klimatizace fungovala optimálně, musí být
všechna boční okna a střešní okno* zavřené.
POZNÁMKA
Klimatizaci nelze aktivovat, pokud se ovládání
ventilátoru nachází v poloze Off.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Související informace
•
Ovládání klimatu (str. 203)
Klima při parkování
Teplotní příprava
Ovládání klimatu při parkování je generický
pojem zahrnující několik funkcí, které zlepší klima
v prostoru pro cestující při parkování vozidla
(např. teplotní příprava).
Teplotní příprava představuje funkci klimatu,
která se, je-li to možné, pokouší dosáhnout
v prostoru pro cestující komfortní teplotu před
odjezdem.
Funkce související s ovládáním klimatu
při parkování se ovládají z Klima pro
parkování v zobrazení klimatu na středovém displeji. Stisknutím symbolu
uprostřed řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu.
Teplotní přípravu lze rovnou spustit nebo ji lze
nastavit pomocí časovače.
Tato funkce využívá v různých případech různé
systémy:
•
Je-li chladno, nezávislé topení zahřeje prostor
pro cestující na příjemnou teplotu.
•
Je-li horko, klimatizace ochladí prostor pro
cestující na komfortní teplotu.
•
Lze zvolit aktivaci vyhřívaného volantu*
a vyhřívaných sedadel* pro řidiče a spolujezdce.
•
Vyhřívání čelního skla, zadního skla a vnějších
zpětných zrcátek se aktivuje automaticky
podle potřeby.
Související informace
•
•
•
•
Ovládání klimatizace (str. 192)
Teplotní příprava (str. 215)
Komfort klimatu při parkování (str. 221)
Symboly a zprávy ovládání klimatu při parkování (str. 222)
Během teplotní přípravy v horkém klimatu může
pod vozidlo kapat kondenzát z klimatizace. To je
normální.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 215
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
POZNÁMKA
Teplotní příprava je k dispozici pouze, když je
vozidlo připojeno k elektrické zásuvce4. Nabíjecí stanice, která není vždy aktivní, např. kvůli
nastavení časovače, může způsobit funkční
poruchu teplotní přípravy.
Pokud vozidlo není připojeno k elektrické
zásuvce, přesto lze prostor pro cestující v horkém počasí krátce zchladit tím, že přímo spustíte teplotní přípravu.
Spuštění a vypnutí teplotní přípravy
Teplotní příprava vytápí nebo, dle situace, ochlazuje prostor pro cestující před jízdou. Tuto funkci
lze spustit přímo ze středového displeje nebo
z mobilního telefonu.
Spuštění a vypnutí vozidla
1.
POZNÁMKA
Při předběžné úpravě teploty prostoru pro
cestující se systém vozidla snaží dosáhnout
komfortní teplotu, nikoli teplotu nastavenou
na klimatizaci.
Související informace
•
•
•
4
5
216
Klima při parkování (str. 215)
Spuštění a vypnutí teplotní přípravy (str. 216)
Nastavení času teplotní přípravy (str. 217)
Platí pro elektrické topení.
Platí pro elektrické topení.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu
otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Zvolte kartu Klima pro parkování.
3.
Zaškrtnutím/zrušením zaškrtnutí políček
u příslušných funkcí zvolte, zda chcete, aby
se vyhřívaní sedadla a vyhřívání volantu
během teplotní přípravy aktivovalo.
4.
Stiskněte tlačítko Příprava spuštění.
> Teplotní příprava se spustí/vypne a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
POZNÁMKA
Teplotní příprava je k dispozici pouze, když je
vozidlo připojeno k elektrické zásuvce5. Nabíjecí stanice, která není vždy aktivní, např. kvůli
nastavení časovače, může způsobit funkční
poruchu teplotní přípravy.
Pokud vozidlo není připojeno k elektrické
zásuvce, přesto lze prostor pro cestující v horkém počasí krátce zchladit tím, že přímo spustíte teplotní přípravu.
POZNÁMKA
Během předběžné úpravy teploty prostoru pro
cestující musí být okna a dveře ve vozidle
zavřeny.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte teplotní přípravu6:
•
V neodvětrávaných prostorech uvnitř.
Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové
plyny.
•
V místech se zápalným nebo hořlavým
materiálem v blízkosti. Palivo, plyn, dlouhá
tráva, dřevěné piliny atd. se mohou vznítit.
•
Související informace
•
•
•
Klima při parkování (str. 215)
Teplotní příprava (str. 215)
Nastavení času teplotní přípravy (str. 217)
Nastavení času teplotní přípravy
Časovač lze nastavit tak, aby se teplotní příprava
ukončila v konkrétní čas.
Časovač může pracovat až s 8 různými nastaveními pro následující oblasti:
•
•
V situacích, kdy hrozí riziko zablokování
potrubí výfukových plynů. Například, hluboký sníh uvnitř podběhu předního pravého kola může zabránit odvětrání topení.
POZNÁMKA
Pokud vozidlo není připojeno k elektrické
zásuvce, přesto lze prostor pro cestující v horkém počasí krátce zchladit tím, že přímo spustíte teplotní přípravu.
Spuštění z aplikace*
Teplotu v prostoru pro cestující lze v rámci
teplotní přípravy upravit pomocí funkce dálkového
startování vozidla (Engine Remote Start - ERS)7
pomocí aplikace Volvo On Call*.
6
7
8
Platí pro topení spalující palivo.
Některé trhy.
Platí pro elektrické topení.
Čas v jednom nebo více dnech v týdnu,
s opakováním nebo bez opakování.
Teplotní příprava je k dispozici pouze, když je
vozidlo připojeno k elektrické zásuvce8. Nabíjecí stanice, která není vždy aktivní, např. kvůli
nastavení časovače, může způsobit funkční
poruchu teplotní přípravy.
Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit
pomocí časovače, kterého nastavíte dlouho
předem.
Teplotní přípravu lze spustit a informace o zvolených nastaveních lze spravovat ze zařízení s aplikací Volvo On Call*. V rámci teplotní přípravy se
prostor pro cestující zahřeje nebo vychladí
(pomocí klimatizace) na komfortní teplotu.
Čas během jediného data
Související informace
•
•
Teplotní příprava (str. 215)
Přidávání a upravování nastavení času pro
teplotní přípravu (str. 218)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 217
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
•
Aktivace a deaktivace nastavení času pro
teplotní přípravu (str. 219)
Přidávání a upravování nastavení
času pro teplotní přípravu
•
Odebrání nastaveného času pro teplotní přípravu (str. 220)
Časovač předběžné přípravy může pracovat až
s 8 nastavenými časy.
Přidání času
3.
Stiskněte tlačítko Přidat časování.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
POZNÁMKA
Nastavení času nelze přidávat, pokud je
v časovači zadáno již 8 nastavení. Pokud
chcete přidat nové nastavení času, některé
z nastavení vymažte.
4.
Klepnutím na Datum nastavíte čas pro
jediné datum.
Klepnutím na Dny nastavíte čas na jeden
nebo více dní v týdnu.
S Dny: Opakování aktivujete/deaktivujete
zaškrtnutím/zrušením zaškrtnutí v políčku
Opak. týdně.
Tímto tlačítkem se přidá nastavený čas na kartu Klima
pro parkování v zobrazení klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Zvolte kartu Klima pro parkování.
5.
S Dny: Klepnutím na tlačítka dní v týdnu
zvolte dny v týdnu, kdy má být aktivní teplotní
příprava.
6.
218
S Datum: Rolováním v seznamu dat pomocí
šipek zvolte datum teplotní přípravy.
Rolováním pomocí šipek nastavte čas, kdy
má být teplotní příprava dokončena.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
7.
Klepnutím na Potvrdit přidejte nastavený
čas.
> Nastavený čas se přidá do seznamu
a aktivuje se.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte teplotní přípravu9:
•
V neodvětrávaných prostorech uvnitř.
Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové
plyny.
•
V místech se zápalným nebo hořlavým
materiálem v blízkosti. Palivo, plyn, dlouhá
tráva, dřevěné piliny atd. se mohou vznítit.
•
V situacích, kdy hrozí riziko zablokování
potrubí výfukových plynů. Například, hluboký sníh uvnitř podběhu předního pravého kola může zabránit odvětrání topení.
Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit
pomocí časovače, kterého nastavíte dlouho
předem.
Úprava času
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Zvolte kartu Klima pro parkování.
3.
Stiskněte nastavený čas, který chcete změnit.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
9
Platí pro topení spalující palivo.
4.
Upravte nastavení času stejným způsobem,
jaký je popsán výše v části "Přidání času".
Související informace
•
•
•
•
Teplotní příprava (str. 215)
Aktivace a deaktivace nastavení
času pro teplotní přípravu
Čas nastavený v časovači pro tepelnou přípravu
lze aktivovat a deaktivovat podle potřeby.
Nastavení času teplotní přípravy (str. 217)
Aktivace a deaktivace nastavení času pro
teplotní přípravu (str. 219)
Odebrání nastaveného času pro teplotní přípravu (str. 220)
Tlačítka časovače na kartě Klima pro parkování
v zobrazení klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Zvolte kartu Klima pro parkování.
3.
Aktivujte/deaktivujte nastavený čas klepnutím na tlačítko časovače vpravo od nastavené
hodnoty.
> Nastavený čas se aktivuje/deaktivuje
a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
}}
219
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte teplotní přípravu10:
•
V neodvětrávaných prostorech uvnitř.
Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové
plyny.
•
V místech se zápalným nebo hořlavým
materiálem v blízkosti. Palivo, plyn, dlouhá
tráva, dřevěné piliny atd. se mohou vznítit.
•
V situacích, kdy hrozí riziko zablokování
potrubí výfukových plynů. Například, hluboký sníh uvnitř podběhu předního pravého kola může zabránit odvětrání topení.
Odebrání nastaveného času pro
teplotní přípravu
Nastavený čas pro teplotní přípravu, který již není
zapotřebí, lze vymazat.
•
•
•
•
10
220
Teplotní příprava (str. 215)
Tlačítko pro úpravu seznamu/vymazání nastaveného
času v kartě Klima pro parkování v zobrazení klimatu.
1.
Nastavení času teplotní přípravy (str. 217)
Přidávání a upravování nastavení času pro
teplotní přípravu (str. 218)
Odebrání nastaveného času pro teplotní přípravu (str. 220)
Platí pro topení spalující palivo.
•
•
•
•
Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit
pomocí časovače, kterého nastavíte dlouho
předem.
Související informace
Související informace
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Zvolte kartu Klima pro parkování.
3.
Stiskněte tlačítko Upravit seznam.
4.
Stiskněte mazací ikonu vpravo v seznamu.
> Ikona změní text na Vymazat.
5.
Potvrďte stisknutím tlačítka Vymazat.
> Nastavený čas se odstraní ze seznamu.
Teplotní příprava (str. 215)
Nastavení času teplotní přípravy (str. 217)
Přidávání a upravování nastavení času pro
teplotní přípravu (str. 218)
Aktivace a deaktivace nastavení času pro
teplotní přípravu (str. 219)
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Komfort klimatu při parkování
Když je vozidlo zaparkováno, lze udržovat v prostoru pro cestující požadované klima - například,
pokud se motor musí vypnout, ale uvnitř vozidla
chce zůstat řidič nebo cestující a ti si chtějí
zachovat požadovanou míru komfortu klimatu.
Spuštění a vypnutí funkce udržování
komfortu klimatu při parkování
Funkce udržování komfortu klimatu udržuje po
rozjetí klima v prostoru pro cestující. Tuto funkci
lze spustit přímo ze středového displeje.
Udržování komfortu klimatu lze pouze rovnou
spustit.
Tato funkce využívá v různých případech různé
systémy:
•
•
Je-li chladno, zbytkové teplo motoru v chladném počasí zahřeje prostor pro cestující na
komfortní teplotu.
Je-li teplo, ventilace vhání do vozidla vzduch
zvenku a ochlazuje tak prostor pro cestující.
POZNÁMKA
Komfortní údržba klimatu se vypne, pokud se
vozidlo zamkne zvenku - tím se zabrání zbytečnému využití zbytkového tepla. Funkce má
za úkol udržovat komfortní klima, pokud uvnitř
vozidla zůstává řidič nebo cestující.
Související informace
•
•
POZNÁMKA
Komfortní údržba klimatu se vypne, pokud se
vozidlo zamkne zvenku - tím se zabrání zbytečnému využití zbytkového tepla. Funkce má
za úkol udržovat komfortní klima, pokud uvnitř
vozidla zůstává řidič nebo cestující.
Související informace
1.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu
otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Zvolte kartu Klima pro parkování.
3.
Stiskněte tlačítko Udržovat komfortní
klima.
> Udržování komfortu klimatu se spustí/
vypne a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
•
Komfort klimatu při parkování (str. 221)
POZNÁMKA
Pokud v motoru není dostatek zbytkového
tepla na udržení klimatu v prostoru pro cestující nebo pokud je venkovní teplota vyšší než
cca. 20 °C (68 °F), nelze spustit udržování
komfortu klimatu.
Klima při parkování (str. 215)
Spuštění a vypnutí funkce udržování komfortu
klimatu při parkování (str. 221)
221
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Symboly a zprávy ovládání klimatu
při parkování
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů
a zpráv týkajících se ovládání klimatu při parkování.
Symbol
Na zařízení s aplikací Volvo On Call* lze zobrazovat také zprávy související s ovládání klimatu při
parkování.
Zpráva
Popis
Klima pro parkování
Ovládání klimatu při parkování je vypojeno. Kontaktujte autoservisA a požádejte, aby funkci co
nejdříve zkontrolovali.
Doporučen servis
Klima pro parkování
Dočasně není k dispozici
Klima pro parkování
Není dostupné příliš málo palivaB
Klima pro parkování
Nedostupné nabíjení, příliš málo nabitá
baterie
11
222
Tento symbol se rozsvítí na displeji
řidiče11, pokud je nezávislé topení
aktivní.
Ovládání klimatu při parkování je dočasně vypojeno. Pokud problém po jistou dobu přetrvává,
požádejte v servisuA o kontrolu funkce.
Ovládání klimatu při parkování nelze aktivovat, pokud je v nádrži příliš málo paliva na spuštění
nezávislého topení. Dočerpejte palivo do nádrže.
Ovládání klimatu při parkování nelze aktivovat, pokud je hybridní baterie vybita natolik, že nelze
spustit nezávislé topení. Nastartujte vozidlo.
Platí pro topení spalující palivo.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Symbol
Zpráva
Popis
Klima pro parkování
Nedostupné, nepřipojeno k
napájeníC
Klima pro parkování
Omezené nabíjení, příliš málo nabitá baterie
A
B
C
Ovládání klimatu při parkování nelze aktivovat, pokud není připojen nabíjecí kabel. Připojte
nabíjecí kabel.
Doba chodu ovládání parkovacího klimatu je omezena, pokud baterie hybridu není dostatečně
nabitá. Nastartujte vozidlo.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Platí pro topení spalující palivo.
Platí pro elektrické topení.
Související informace
•
Klima při parkování (str. 215)
223
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Topení
Baterie a nabíjení
Topení obsahuje dvě dílčí funkce, které pomáhají
v různých situacích s vyhříváním motoru nebo
prostoru pro cestující.
Topení napájí hybridní baterie. Pokud se hybridní
baterie příliš vybije, topení se vypne automaticky
a na displeji řidiče zobrazí zpráva.
Topení nabízí dvě dílčí funkce:
•
•
Nezávislé topení - vyhřívá, v případě potřeby,
prostor pro cestující, pokud je aktivována
teplotní příprava ovládání klimatu při parkování.
Přídavné topení - vyhřívá, v případě potřeby,
prostor pro cestující a motor během jízdy.
Pokud hladina v palivové nádrži příliš klesne,
topení se vypne automaticky a na displeji řidiče
zobrazí zpráva.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Pokud budete používat topení, zkontrolujte,
zda je v palivové nádrži dost paliva.
Pokud budete používat topení, zkontrolujte,
zda je dostatečně nabita batérie.
VAROVÁNÍ
Palivo a čerpání paliva14
Rozlité palivo by mohlo začít hořet. Než
začnete čerpat palivo, vypněte nezávislé
topení.
V závislosti na trhu se používá elektrické topení
nebo topení spalující palivo12.
Zkontrolujte na displeji řidiče, zda je
topení vypnuto. Tento symbol svítí,
když topení běží jako nezávislé
topení.
Topení je namontováno v podběhu pravého předního kola.
Související informace
POZNÁMKA
Je-li topení aktivní13, z podběhu pravého
předního kola může vycházet kouř a může být
slyšet hučení. Tikání z palivového čerpadla
můžete rovněž slyšet v zadní části vozidla. To
je zcela v pořádku.
•
•
•
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
Topení používá palivo z běžné palivové nádrže ve
vozidle.
Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem
z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do topení.
12
13
14
224
Autorizovaný prodejce Volvo má informace o trzích, na kterých se používá konkrétní typ topení.
Platí pro topení spalující palivo.
Platí pro topení spalující palivo.
Ovládání klimatizace (str. 192)
Nezávislé topení (str. 225)
Přídavné topení (str. 226)
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Nezávislé topení
Pokud je aktivována teplotní příprava, nezávislé
topení vyhřívá podle potřeby před jízdou prostor
pro cestující.
Nezávislé topení představuje jednu ze dvou dílčích funkcí topení ve vozidle. Topení je namontováno v podběhu pravého předního kola.
Když se na displeji řidiče rozsvítí tento
symbol, je možné, že je aktivní parkovací topení15.
POZNÁMKA
Je-li topení aktivní16, z podběhu pravého
předního kola může vycházet kouř a může být
slyšet hučení. Tikání z palivového čerpadla
můžete rovněž slyšet v zadní části vozidla. To
je zcela v pořádku.
Nezávislé topení se spustí automaticky, pokud je
aktivována teplotní příprava klimatu při parkování
a prostor pro cestující se musí vytopit.
Jakmile uplyne doba nastavená v časovači nebo
jakmile vozidlo nastartuje znovu, funkce se automaticky vypne.
15
16
17
18
19
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Pokud z nezávislého topení19 cítíte zápach
paliva, vidíte neobvykle hustý kouř, černý kouř
nebo slyšíte neobvyklý zvuk, topení vypněte a,
pokud možno, vytáhněte pojistku. Společnost
Volvo doporučuje kontaktovat za účelem
opravy autorizovaný servis Volvo.
topení17,
Pokud budete používat nezávislé
zkontrolujte, zda je v palivové nádrži dost
paliva.
Pokud budete používat nezávislé topení, zkontrolujte, zda je dostatečně nabita hybridní
batérie.
Související informace
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte teplotní přípravu18:
•
V neodvětrávaných prostorech uvnitř.
Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové
plyny.
•
V místech se zápalným nebo hořlavým
materiálem v blízkosti. Palivo, plyn, dlouhá
tráva, dřevěné piliny atd. se mohou vznítit.
•
V situacích, kdy hrozí riziko zablokování
potrubí výfukových plynů. Například, hluboký sníh uvnitř podběhu předního pravého kola může zabránit odvětrání topení.
•
•
Topení (str. 224)
Přídavné topení (str. 226)
Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit
pomocí časovače, kterého nastavíte dlouho
předem.
Platí pro topení spalující palivo.
Platí pro topení spalující palivo.
Platí pro topení spalující palivo.
Platí pro topení spalující palivo.
Platí pro topení spalující palivo.
225
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Přídavné topení
Související informace
Pomocné topení pomáhá vytopit prostor pro
cestující a motor během jízdy.
•
•
•
Přídavné topení představuje jednu ze dvou dílčích
funkcí topení ve vozidle. Topení je namontováno
v podběhu pravého předního kola.
POZNÁMKA
Je-li topení aktivní20, z podběhu pravého
předního kola může vycházet kouř a může být
slyšet hučení. Tikání z palivového čerpadla
můžete rovněž slyšet v zadní části vozidla. To
je zcela v pořádku.
Přídavné topení se spouští a je regulováno automaticky, pokud je během jízdy s vozidlem zapotřebí přitopit.
Vypne se automaticky, jakmile se vozidlo vypne.
Topení (str. 224)
Nezávislé topení (str. 225)
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívaní pomocného topení (str. 226)
Aktivace a deaktivace
automatického spouštění vyhřívaní
pomocného topení
Pomocné topení pomáhá vytopit prostor pro
cestující a motor během jízdy.
Lze nastavit, zda se automatické spouštění přídavného topení aktivuje/deaktivuje.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Klima.
3.
Zvolte Nezávislé topení, pokud chcete aktivovat/deaktivovat automatické spuštění přídavného topení.
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje automatické
spuštění nezávislého topení při jízdě na krátké
vzdálenosti22.
POZNÁMKA
Pokud budete používat pomocné topení21,
zkontrolujte, zda je v palivové nádrži dost
paliva.
20
21
22
226
Platí pro topení spalující palivo.
Platí pro topení spalující palivo.
Platí pro topení spalující palivo.
POZNÁMKA
Pokud se automatické spuštění nezávislého
topení deaktivuje, může dojít ke snížení komfortu v prostoru pro cestující. Systém řízení klimatu nebude mít během elektrického provozu
k dispozici zdroj tepla.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Související informace
•
Přídavné topení (str. 226)
227
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Potvrzení uzamknutí
Vozidlo pomocí výstražných světel informuje, zda
je uzamčené či odemčené.
Kontrolka zámků a alarmu na
přístrojové desce
Indikace tlačítek zámků
Kontrolka zámků a alarmů na přístrojové desce
ukazuje stav systému zámků.
Tlačítka zámků s kontrolkou zámku v předních dveřích.
Přední dveře
Indikace zvenku
Zamykání
•
Výstražná světla vozidla indikují zamknutí bliknutím a sklopením vnějších zrcátek1.
Odemykání
•
Výstražná světla vozidla indikují odemknutí
dvojím bliknutím a vyklopením vnějších zrcátek1.
Aby vozidlo indikovalo uzamknutí, musí být
zavřeny všechny boční dveře, víko zavazadlového
prostoru a kapota motoru. Pokud se provede
uzamknutí a zavřené jsou jen dveře řidiče2,
k uzamknutí dojde, ale směrová světla informují
o uzamknutí až poté, kdy se zamknou všechny
boční dveře, víko zavazadlového prostoru a kapota
motoru.
1
2
230
•
•
Dlouhé bliknutí znamená uzamknutí.
•
Rychlá blikání po vypojení alarmu* znamenají,
že alarm byl aktivován.
Krátká blikání znamenají, že vozidlo bylo
uzamčeno.
Svíticí kontrolka v tlačítku zámku některých
z předních dveří označuje, že všechny dveře jsou
zamknuté. Dojde-li k otevření libovolných dveří,
kontrolka v obojích dveřích zhasne.
Pouze vozidla s elektricky ovládanými sklopnými zrcátky na dveřích.
Neplatí ve vozidlech vybavených bezklíčovým zamykáním/odemykáním*.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Zadní dveře*
Nastavení indikace zámku
dálkový ovladač s klíčem
Můžete upravit nastavení, jak má vozidlo potvrdit
uzamknutí a odemknutí. Nastavení se upravuje
v nabídce nastavení na středovém displeji.
Dálkový ovladač s klíčem zamyká a odemyká
boční dveře a víko zavazadlového prostoru. Aby
vozidlo nastartovalo, dálkový ovladač s klíčem
musí být uvnitř vozidla.
Změna nastavení reakce v případě odemknutí:
1.
2.
Stiskněte My Car
3.
Stisknutím tlačítka Vizuální reakce
zamykání zvolíte, kdy má vozidlo zareagovat
vizuálně:
Tlačítko zámku s kontrolkou zámku v zadních dveřích.
Další možností je vypnout funkci výběrem
položky Vypnout.
Ostatní indikace
Související informace
•
•
•
Nastavení indikace zámku (str. 231)
Doprovodné osvětlení při příchodu (str. 154)
Použití doprovodného osvětlení při odchodu
(str. 153)
Zamykání.
• Zamknout
• Odemknout
• Obojí
Svítící kontrolka v tlačítku zámku některých dveří
označuje, že tyto dveře jsou zamknuté. Pokud se
některé dveře otevřou, jejich kontrolka zhasne, ale
ostatní budou nadále svítit.
Při odemykání a zamykání lze aktivovat také
funkce osvětlení "home safe" a osvětlení při příchodu.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
Změna nastavení sklopných zpětných zrcátek* při
zamykání:
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Stiskněte My Car
nastupování.
3.
Pokud chcete funkci aktivovat nebo deaktivovat, zvolte Sklopení zrcátek při zamknutí.
Zrcátka a snadné
Související informace
•
Potvrzení uzamknutí (str. 230)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 231
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Tlačítka na klíči dálkového ovladače
||
Dálkový ovladač s klíčem3 nebo přívěšek ke klíči (Key
Tag)*.
Dálkový ovladač s klíčem se během startování
nepoužívá fyzicky, protože vozidlo v základní
výbavě umožňuje startovat bez klíče (Passive
Start). Stačí mít klíč v přední části prostoru pro
cestující.
Na dálkovém ovladači s klíčem jsou čtyři tlačítka - jedno
na levé straně a tři na pravé straně.
Pokud je ve vozidle k dispozici bezklíčové zamykání a odemykání (Passive Entry)*, pro nastartování vozidla může být klíč kdekoli ve vozidle.
V tomto případě je dodáván nepatrně menší
a lehčí přívěšek (Key Tag).
Dálkové ovladače s klíči lze propojit s různými
profily řidiče a uložit tak osobní preference ve
vozidle.
Zamykání - Stisknutím tlačítka odemknete
boční dveře, víko zavazadlového prostoru
a víčko hrdla plnění paliva a zapojíte alarm*.
Pro současné zavření všech oken a střešního
okna* stiskněte tlačítko a držte je stisknuté.
Odemykání - Stisknutím tlačítka odemknete boční dveře a víko zavazadlového
prostoru a vypnete alarm.
víkem* zavazadlového prostoru se toto víko
automaticky otevře po přidržení tlačítka. Víko
zavazadlového prostoru se rovněž zavře po
dlouhém stisknutí - ozve se výstražný signál.
U vozidel bez elektricky ovládaného víka
zavazadlového prostoru se toto víko otevře
mechanicky tlakem pružiny po dlouhém stisknutí.
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci. Podržíte-li tlačítko stisknuté alespoň 3 sekundy nebo
pokud je stisknete dvakrát během 3 sekund,
zapnou se ukazatele směru a houkačka. Tuto
funkci můžete vypnout stejným tlačítkem,
pokud byla zapnuta po dobu nejméně
5 sekund. Jinak se funkce vypne automaticky
po 3 minutách.
VAROVÁNÍ
Pokud ve vozidle někdo zůstal, zajistěte, aby
elektricky ovládaná okna a střešní okno*
nebyly napájeny. Když opouštíte vozidlo, vždy
si vezměte dálkový ovladač s klíčem sebou
Delším stisknutím se otevřou všechna okna
současně. Funkci úplného vyvětrání lze použít, například, k rychlému vyvětrání vozidla
v horkém počasí.
Víko zavazadlového prostoru – Odemkne
a vypne alarm pouze pro víko zavazadlového
prostoru. U vozidel s elektricky ovládaným
3
232
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí dálkového ovladače s klíčem ve voze.
•
•
Dálkový ovladač s klíčem nebo přívěšek
ke klíči, který zůstane ve vozidle, se deaktivuje, jakmile se vozidlo zamkne a alarm
se zapojí pomocí jiného klíče. Funkce
"dvojitý zámek" je rovněž deaktivována.
Klíč, který zůstal na místě, se znovu aktivuje, když se vozidlo odemkne.
Red Key, který zůstal ve vozidle, se deaktivuje, i když se vozidlo odemkne pomocí
služby Volvo On Call, a aktivuje se znovu,
když se vozidlo odemkne pomocí služby
Volvo On Call nebo jiným platným klíčem.
Beztlačítkový klíč (Key Tag)*
Přívěšek ke klíčí, který je dodáván v případě zamykání a odemykání bez klíče, funguje, co se týče
startování, zamykání a odemykání bez klíče, stejně
jako standardní dálkový ovladač s klíčem. Klíč je
vodotěsný do hloubky až cca. 10 metrů (30 stop)
po dobu 60 minut. Neobsahuje odnímatelnou
čepel klíče a baterii nelze měnit.
Red Key - dálkový ovladač s klíčem
s omezeným fungováním*
Red Key je klíč, který umožňuje nastavit omezení
některých funkcí vozidla, např. maximální rychlost
a maximální hlasitost reproduktorů. Klíč, pro kaž-
dého majitele vozidla, který chce, aby se s jeho
vozem jezdilo odpovědně, i když ho řídí někdo jiný.
Rušení
Na fungování dálkového ovladače s klíčem pro
zamykání a odemykání* bez klíče a startování
může mít vliv elektromagnetické pole a stínění.
POZNÁMKA
Nepokládejte dálkový ovladač s klíčem do
blízkosti kovových předmětů nebo elektronických zařízení, např. mobilních telefonů, tabletů,
laptopů nebo nabíječek - pokud možno, nepokládejte je blíže než 10-15 cm 4-6 palců.
Související informace
•
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem
s klíčem (str. 234)
•
Dosah dálkového ovládače s klíčem
(str. 236)
•
Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem
(str. 237)
•
•
•
Odnímatelná čepel klíče (str. 242)
Imobilizér (str. 245)
Propojení dálkového ovladače s klíčem s profilem řidiče (str. 131)
Pokud nadále dochází k rušení, použijte k odemknutí vyjímatelnou čepel klíče dálkového ovladače a vložením klíče do záložní čtečky v držáku
nápojů odblokujte vozidlo.
POZNÁMKA
Pokud se dálkový ovladač s klíčem umístí do
držáku nápojů, zkontrolujte, zda v držáku
nápojů nejsou další klíče od vozidla, kovové
předměty nebo elektronická zařízení (jako
mobilní telefony, tablety, laptopy nebo nabíječky). Některé klíče k vozidlu v blízkosti
jiného klíče v držáku nápojů se mohou navzájem rušit.
* Volitelná výbava/příslušenství. 233
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Zamykání a odemykání dálkovým
ovladačem s klíčem
Tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem lze použít
k současnému zamknutí a odemknutí všech bočních dveří a víka zavazadlového prostoru.
Zamknutí dálkovým ovladačem s klíčem
jsou zavřené a zamknuté všechny boční dveře
a víko zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí dálkového ovladače s klíčem ve voze.
•
•
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti
na modelu vozidla.
–
Pokud chcete vozidlo zamknout, stiskněte na
.
dálkovém ovladači s klíčem tlačítko
Aby se zamykací sekvence aktivovala, dveře řidiče
se musí zavřít4. Pokud jsou některé z dalších dveří
nebo víko zavazadlového prostoru otevřené,
zamknou se a alarm* se zapojí pouze, když se
zavřou. Detektory* pohybu alarmu se aktivují, když
4
5
234
Dálkový ovladač s klíčem nebo přívěšek
ke klíči, který zůstane ve vozidle, se deaktivuje, jakmile se vozidlo zamkne a alarm
se zapojí pomocí jiného klíče. Funkce
"dvojitý zámek" je rovněž deaktivována.
Klíč, který zůstal na místě, se znovu aktivuje, když se vozidlo odemkne.
Odemknutí dálkovým ovladačem
s klíčem
–
Automatické znovuzamknutí
Pokud nejsou během 2 minut od odemknutí otevřeny žádné dveře ani víko zavazadlového prostoru, dveře se automaticky zamknou. Tato funkce
zamezuje tomu, abyste nechtěně ponechali vůz
odemknutý.
Když dálkový ovladač s klíčem
nefunguje
Red Key, který zůstal ve vozidle, se deaktivuje, i když se vozidlo odemkne pomocí
služby Volvo On Call, a aktivuje se znovu,
když se vozidlo odemkne pomocí služby
Volvo On Call nebo jiným platným klíčem.
Zamykání, když je víko zavazadlového
prostoru otevřené
POZNÁMKA
Pokud vozidlo bylo zamčeno v době, kdy bylo
otevřené víko zavazadlového prostoru, dejte
pozor, abyste při zavírání víka nenechali
v zavazadlovém prostoru klíč s dálkovým ovládáním. Vozidlo by se zcela zamklo5.
Pokud chcete vozidlo odemknout, stiskněte
.
na dálkovém ovladači s klíčem tlačítko
POZNÁMKA
Vždy se zkuste posunout blíže k vozidlu a zkuste znovu odemknout.
Pokud není možné zamknout nebo odemknout
dálkovým ovladačem s klíčem, může být vybitá
baterie – v tomto případě zamkněte nebo odemkněte dveře řidiče vyjímatelnou čepelí klíče.
Související informace
•
Nastavení dálkově ovládaného odemykání
a odemykání zevnitř (str. 235)
•
Odemknutí víka zavazadlového prostoru dálkovým ovladačem s klíčem (str. 235)
Pokud je vozidlo vybaveno zamykáním/odemykáním bez klíče*, musí se zavřít všechny boční dveře.
Je-li vozidlo vybavené bezklíčovým zamykáním/odemykáním a klíč je zjištěn uvnitř vozidla, zavřené víko zavazadlového prostoru se nezamkne.*
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
•
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 231)
•
Zamykání a odemykání pomocí odnímatelné
čepele klíče (str. 243)
Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem
(str. 237)
Nastavení dálkově ovládaného
odemykání a odemykání zevnitř
Pro dálkově ovládané odemykání lze zvolit různé
sekvence.
Změna nastavení:
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Stiskněte My Car Zamykání Dálkové
odemykání a odemykání interiéru.
3.
Zvolte možnost:
Odemknutí víka zavazadlového
prostoru dálkovým ovladačem
s klíčem
Lze odemknout pouze víko zavazadlového prostoru pomocí tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem.
• Všechny dveře - odemknou se všechny
dveře současně.
• Jedny dveře - odemknou se dveře řidiče.
K odemknutí všech dveří je třeba stisknout
dvakrát odemykací tlačítko dálkového
ovládání.
Zde upravená nastavení mají vliv také na centrální
odemykání pomocí otevíracích klik zevnitř.
Související informace
•
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem
s klíčem (str. 234)
•
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
(str. 259)
}}
235
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
1.
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači
s klíčem.
> Víko zavazadlového prostoru je odemknuté, ale zůstane zavřené.
Boční dveře jsou stále zamknuté a alarm
je zapojen*. Kontrolka zámků a alarmu na
přístrojové desce zhasne, což indikuje, že
celé vozidlo není uzamčeno.
Pokud chcete víko zavazadlového prostoru
otevřít, lehce se dotkněte pogumované
přítlačné plochy pod madlem víka zavazadlového prostoru. Pokud se víko zavazadlového prostoru neotevře do 2 minut, znovu
se zamkne a alarm se znovu zapojí.
2.
Dosah dálkového ovládače s klíčem
Aby dálkový ovladač s klíčem fungoval správně,
musí se nacházet v jisté vzdálenosti od vozidla.
236
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem
s klíčem (str. 234)
Funkce dálkového ovladače mohou narušit
rádiové vlny v okolí, budovy, topografické podmínky apod. Vozidlo lze vždy zamknout a odemknout pomocí čepele klíče.
Funkce dálkového ovladače s klíčem jako např.
zamykání a odemykání aktivované stisknutím tlanebo
mají dosah cca. 20 metrů
čítka
(65 stop) od vozidla.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka - přistupte
blíže k vozu a zkuste to znovu.
Pokud se dálkový ovladač s klíčem
odstraní z vozidla
Použití bez klíče*
Pokud dálkový ovladač s klíčem se
odstraní z vozidla, když motor běží, po
zavření posledních dveří se na displeji
řidiče zobrazí výstražná zpráva Klíč
nebyl nalezen Odstr. z vozu a ozve se zvukové
upozornění.
Dlouze (cca. 1,5 sekundy) stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači s klíčem.
> Víko zavazadlového prostoru je odemknuté a otevřené, přičemž boční dveře
zůstávají zamknuté a funkce alarmu jsou
zapojené.
•
POZNÁMKA
Manuální použití
V případě elektricky ovládaného víka* zavazadlového prostoru
Související informace
obou dlouhých stranách a cca. 1 m (3 stopy) od
víka zavazadlového prostoru.
Zpráva zhasne, pokud se klíč vrátí do vozidla
a stiskne se na pravé klávesnici tlačítko O nebo
se zavřou poslední dveře.
Související informace
Označená oblast na obrázku ukazuje místa pokrytá anténami systému.
Pokud nechcete použít klíč, dálkový ovladač nebo
klíč bez tlačítka (Key Tag) se musí nacházet
v polokruhu s poloměrem cca. 1,5 m (5 stop) na
•
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 231)
•
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 255)
Umístění antény systémů startování a zamykání (str. 259)
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Výměna baterie v dálkovém ovladači
s klíčem
Pokud je baterie v dálkovém ovladači s klíčem
vybita, musí se vyměnit.
POZNÁMKA
Všechny baterie mají omezenou životnost
a musí se nakonec vyměnit (neplatí pro Key
Tag). Životnost baterie se liší podle toho, jak
hodně se vozidlo/klíč používá.
Baterie v dálkovém ovladači s klíčem by se měla
vyměnit, pokud
•
svítí informační kontrolka a na displeji řidiče
se zobrazí zpráva Vybitá baterie v klíči .
•
zámky opakovaně nereagují na signály dálkového ovladače s klíčem v okruhu 20 metrů
(65 stop) od vozu.
Baterii v klíči bez tlačítek6 (Key Tag) nelze vyměnit - v autorizovaném servisu Volvo lze objednat
nový klíč.
Otevření klíče a výměna baterie
DŮLEŽITÉ
Vybitý klíč Key Tag se musí předat do autorizovaného servisu Volvo. Klíč se musí z vozidla
vymazat, protože vozidlo lze stále nastartovat
pomocí záložního startování.
Držte dálkový ovladač s klíčem přední
stranou viditelně tak, aby logo Volvo směřovalo vpravo - posuňte tlačítko na spodní
hraně u kroužku na klíč doprava. Posuňte
skořepinu na přední straně o několik milimetrů nahoru.
Skořepina se uvolní a můžete ji nadzvednout z klíče.
POZNÁMKA
Vždy se zkuste posunout blíže k vozidlu a zkuste znovu odemknout.
6
Pouze ve vozidlech vybavených bezklíčovým zamykáním/odemykáním*.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 237
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Otočte klíčem, přesuňte tlačítko do strany
a vysuňte zadní skořepinu o pár milimetrů
nahoru.
Skořepina se uvolní a můžete ji nadzvednout z klíče.
Pomocí šroubováku nebo podobného
nástroje otáčejte krytem na baterii proti
směru hodinových ručiček, dokud značky
nelícují s textem OPEN.
Opatrně zatlačte na kryt baterie např. nehtem
do vybrání a kryt nadzvedněte.
Potom vypačte kryt baterie nahoru.
238
Strana baterie (+) ukazuje nahoru. Potom
opatrně vypačte a uvolněte baterii podle
obrázku.
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se prsty nových baterií a povrchů
kontaktů - snížila by se tím jejich funkčnost.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje, aby baterie
používané v dálkovém ovladači splňovaly UN
Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3. Baterie osazené ve výrobě nebo
vyměněné autorizovaným servisem Volvo splňují výše uvedená kritéria.
Instalujte novou baterii stranou (+) nahoru.
Nedotýkejte se prsty kontaktů na baterii
v dálkovém ovládání s klíčem.
Přesuňte skořepinu na zadní straně
a zatlačte ji dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Potom zasuňte skořepinu zpět.
> Ozve se další cvaknutí, což znamená, že
skořepina správně a spolehlivě drží na
svém místě.
Vložte baterii do držáku hranou dolů.
Potom zasuňte baterii dopředu tak, aby zapadla mezi dvě plastové příchytky.
Stiskněte baterii dolů tak, aby zapadla
pod horní příchytku z černého plastu.
POZNÁMKA
Používejte baterie s označením CR2032, 3 V.
Nasaďte kryt baterie zpět a otáčejte jim ve
směru hodinových ručiček, dokud značka
nelícuje s textem CLOSE.
}}
239
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Objednání více dálkových ovladačů
||
S vozem jsou dodávány dva dálkové ovladače.
Klíč bez tlačítek je dodáván, pokud je vozidlo
vybaveno funkcí zamykání a odemykání bez
klíče*. Další klíče lze přiobjednat.
Otočte dálkový ovladač s klíčem
a nasaďte zpět skořepinu přední části tak, že
ji zatlačíte dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Potom zasuňte skořepinu zpět.
> Ozve se další cvaknutí, což znamená, že
skořepina spolehlivě drží.
DŮLEŽITÉ
Použité baterie se musí likvidovat ekologickým způsobem.
Související informace
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 231)
Pro jedno vozidlo lze naprogramovat a používat až
dvanáct klíčů. Pokud se objednávají další klíče,
přidávají se další profily řidičů - po jednom na
každý dálkový ovladač s klíčem. To platí i pro přívěšek na klíč.
Red Key - dálkový ovladač s klíčem
s omezeným fungováním*
Red Key umožní majiteli vozidla nastavit omezení
jistých vlastností vozidla. Smyslem omezení je
podpořit bezpečnou jízdu s vozidlem, například,
když vozidlo půjčujete.
Ztráta dálkového ovladače s klíčem
Pokud ztratíte dálkový ovladač s klíčem, můžete si
nový ovladač objednat v servisu - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo. Zbývající dálkové ovladače s klíčem musíte vzít s sebou do servisu. Aby
se předešlo krádeži, je nutno vymazat kód ztraceného klíče z paměti systému.
Aktuální počet registrovaných klíčů je možné
zkontrolovat přes profily řidičů v horním zobrazení
středového displeje. Zvolte Nastavení
Systém Jízdní profily.
Související informace
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 231)
U klíče Red Key lze nastavit maximální rychlost
vozidla, připomenutí k rychlosti a maximální hlasitost reproduktorů. Navíc jsou ve vozidle vždy
aktivní některé systémy podpory řidiče. Ostatní
funkce klíče jsou stejné jako u běžného dálkového ovladače s klíčem.
Omezení představují opatření snižující riziko
nehody. Proto můžete být ve větší pohodě, když
předáváte klíče od vozidla např. mladým řidičům,
zaměstnancům servisu nebo asistentům k přeparkování.
240
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Profil řidiče pro Red Key
Nastavení Red Key*
Při prvním použití je funkce "zapnuta".
Red Key je propojen se speciálním profilem řidiče
Red Key. Když je aktivní, nastavení klíče nelze
změnit. Dále nelze přepnout na profil jiného řidiče.
K tomu je zapotřebí běžný dálkový ovladač s klíčem.
Držitel běžného dálkového ovladače s klíčem
může změnit nastavení pro Red Key. Některé
funkce podpory řidiče jsou však stále aktivní.
Maximální limit rychlosti
Nastaví se maximální rychlost pro tento klíč.
Profil řidiče Red Key se aktivuje, když se k odemknutí vozidla použije Red Key a v blízkosti
vozidla není běžný dálkový ovladač s klíčem.
1.
Odemkněte vozidlo běžným dálkovým ovladačem s klíčem.
2.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
3.
Stiskněte Systém Jízdní profily
Červený klíč.
> Nadefinovat lze následující nastavení:
Změna nastavení:
POZNÁMKA
Pokud se změní řidič, vozidlo se musí uzamknout a odemknout tak, aby byl aktivován profil nového řidiče.
Objednání klíče Red Key
U prodejce Volvo lze objednat jeden nebo několik
klíčů Red Key. Celkem lze pro jedno vozidlo
naprogramovat a používat jedenáct dálkových
ovladačů s klíčem s omezeným fungováním minimálně jeden musí být běžný dálkový ovladač
s klíčem.
Související informace
•
•
Nastavení Red Key* (str. 241)
dálkový ovladač s klíčem (str. 231)
• Nastavit časový interval pro
Adaptive Cruise Control*
• Snížená max. hlasitost
• Maximální limit rychlosti
• Upozornění na rychlostní omezení
Podrobné informace a nastavování při
prvním použití
Nastavit časový interval pro Adaptive Cruise
Control
Nastavení čas. intervalu (1 je nejkratší a 5 je
nejdelší interval).
Při prvním použití je nastaveno: 5.0.
Snížená max. hlasitost
Nižší max. hlasitost media. zdrojů vozu.
Při prvním použití je funkce "zapnuta" a rychlost
je 120 km/h (75 mph).
•
•
Interval: 50-250 km/h (30-160 mph)
Přírůstky: 1 km/h (1 mph)
Symbol omezení rychlosti.
Upozornění na rychlostní omezení
Upozorní, pokud voz. překročí nastav. hodn..
Při prvním použití je funkce "zapnuta" a hodnoty
jsou 50, 70 a 90 km/h (30, 45 a 55 mph).
•
•
•
Interval: 0-250 km/h (0-160 mph)
Přírůstky: 1 km/h (1 mph)
Max. počet současných připomenutí: 6
Funkce podpory řidiče
Pro uživatele s klíčem Red Key jsou vždy aktivní
následující funkce podpory:
•
•
•
•
Blind Spot Information (BLIS)*
Asistent jízdních pruhů (LKA)*
Funkce upozornění na odstup*
City Safety
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 241
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
•
•
Driver Alert Control (DAC)*
Odnímatelná čepel klíče
Informace o dopravních značkách*
Součástí dálkového ovladače je vytahovací
kovová čepel klíče. Pomocí tohoto klíče lze aktivovat řadu funkcí a provádět některé operace.
Související informace
•
Red Key - dálkový ovladač s klíčem s omezeným fungováním* (str. 240)
Vytáhnutí čepele klíče
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro
nákup nových klíčů.
Možnosti použití čepele klíče
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače
s klíčem
•
mohou být manuálně otevřeny levé přední
dveře7, pokud nemůže být aktivováno centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem
•
•
všechny dveře jsou nouzově uzamčeny
mohou být aktivovány nebi deaktivovány
mechanické dětské bezpečnostní zámky
v zadních dveřích.
Držte dálkový ovladač s klíčem přední
stranou viditelně tak, aby logo Volvo směřovalo vpravo - posuňte tlačítko na spodní
hraně u kroužku na klíč doprava. Posuňte
skořepinu na přední straně o několik milimetrů nahoru.
Skořepina se uvolní a můžete ji nadzvednout z klíče.
Klíč bez tlačítek8 neobsahuje vytahovací čepel
klíče. V případě potřeby použijte odnímatelnou
čepel běžného dálkového ovladače s klíčem.
7
8
242
Toto platí pro vozidlo s levostranným a pravostranným řízením.
Pouze ve vozidlech vybavených bezklíčovým zamykáním/odemykáním*.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Související informace
•
Zamykání a odemykání pomocí odnímatelné
čepele klíče (str. 243)
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 231)
Zamykání a odemykání pomocí
odnímatelné čepele klíče
Pomocí odnímatelné čepele můžete, například,
odemknout vozidlo zvenku - třeba v situaci, kdy
došlo k vybití baterie v dálkovém ovladači s klíčem.
Odemykání
Čepel vytáhněte tak, že ji nakloníte
nahoru.
Potáhněte za kliku levých předních dveří9 do
koncové polohy tak, aby byla vidět válcová
vložka zámku.
Čepel po použití vraťte na původní místo
v dálkovém ovladači s klíčem.
Skořepinu nasaďte zpět tak, že ji zatlačíte
dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Potom zasuňte skořepinu zpět.
> Ozve se další cvaknutí, což znamená, že
skořepina spolehlivě drží.
9
Toto platí pro vozidlo s pravostranným a levostranným řízením.
Zasuňte klíč do zámku zapalování.
Otočte jím doprava o 45 stupňů tak, aby
čepel klíče směřovala rovně směrem zpět.
Otočte klíčem zpět o 45 stupňů do výchozí
polohy. Vytáhněte klíč z válcové vložky zámku
a uvolněte kliku tak, aby zadní část kliky se
znovu opírala o vozidlo.
}}
243
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
5.
Potáhněte za kliku.
> Dveře se otevřou.
Zamykání se provádí stejným způsobem, ale
otočením směrem doleva o 45 stupňů namísto
otočení vpravo uvedeného v kroku (3).
Vypnutí alarmu*
POZNÁMKA
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřou se, aktivuje se alarm.
Zamykání
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
Vozidlo lze zamknout pomocí odnímatelné čepele
klíče dálkového ovladače v případě výpadku napájení nebo vybití baterie v dálkovém ovladači.
Levé přední dveře lze zamknout pomocí válcové
vložky zámku a vytahovací čepele klíče.
U ostatních dveří nejsou válcové vložky zámku.
Místo toho je na konci každých dveří spínač
zámku, který se musí stisknout pomocí čepele
klíče - tyto spínače se mechanicky zamykají a blokují, aby se nedaly otevřít zvenku.
Dveře se zablokují proti otevření zvenku.
Vnitřní klika dveří musí být otevřena, aby
došlo k návratu do polohy A.
Dveře lze odemknout také tlačítkem odemknutí
na dálkovém ovladači nebo pomocí tlačítka centrálního zamykání na dveřích řidiče.
POZNÁMKA
•
Ovládání zámku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv všechny
dveře najednou.
•
Manuálně zamknuté zadní dveře s aktivovanou manuální nebo elektrickou dětskou
bezpečnostní pojistkou nelze otevřít
zvenku ani zevnitř. Zadní dveře, které lze
zamknout tímto způsobem, lze odemknout pouze pomocí dálkového ovladače s klíčem nebo pomocí tlačítka centrálního zamykání.
Přesto lze tyto dveře stále otevřít zevnitř.
Záložní čtečka se nachází v držáku nápojů.
Související informace
Pokud chcete deaktivovat alarm, postupuje následovně:
1.
2.
244
Umístěte dálkový ovladač s klíčem na symbol
klíče do záložní čtečky ve spodní části držáku
nápojů v tunelové konzole.
Potom otočte knoflíkem zapalování do polohy
a knoflík uvolněte.
> Zvuk alarmu a alarm se vypnou.
Manuální zamykání dveří. Nesmí se kombinovat s dětskými bezpečnostními pojistkami.
–
Vytáhněte čepel klíče z dálkového ovládání.
Vložte čepel klíče do otvoru a resetujte
zámek. Zatlačte klíč dolů na doraz cca.
12 mm (0,5 palce).
Odnímatelná čepel klíče (str. 242)
•
•
•
Aktivace a deaktivace alarmů* (str. 270)
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 231)
Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem
(str. 237)
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Imobilizér
Elektronický imobilizér představuje systém
ochrany vozidla před krádeží. Brání neoprávněným osobám nastartovat vozidlo.
Vozidlo lze nastartovat pouze správným dálkovým
ovladačem.
Následující chybová zpráva na displeji řidiče souvisí s elektronickým imobilizérem:
Symbol
Zpráva
Popis
Klíč nebyl
nalezen
Odečítání chyb
v dálkovém ovladači
s klíčem během
startování - vložte
klíč na symbol klíče
v držáku nápojů
a zkuste to znovu.
Viz Uživatelská příručka
Související informace
•
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 231)
Objednání více dálkových ovladačů (str. 240)
245
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Typové schválení pro systém
dálkového ovladače s klíčem
Typové schválení pro systém dálkového ovladače s klíčem ve vozidle lze zjistit v následující
tabulkách.
Startování u systému zamykání bez
klíče (Passive Start) a zamykání/
odemykání bez klíče (Passive Entry*)
Další informace o typovém schválení najdete na
support.volvocars.com.
Značka CEM u systému dálkového ovladače s klíčem
Čísla dalších typových schválení - viz následující tabulky.
Země/Oblast
Typové schválení
Evropa
Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal tímto potvrzuje, že
VO3-134TRX vyhovuje základním požadavkům a ostatním ustanovením
směrnice 2014/53/EU (RED).
Úplný text prohlášení o shodě najdete na support.volvocars.com.
246
Jordánsko
TRC/LPD/2014/250
Srbsko
P1614120100
Argentina
CNC ID: C-14771
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Země/Oblast
Typové schválení
Brazílie
MT-3245/2015
Indonésie
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malajsie
RAAT/37A/1215/S(15-5198)
Mexiko
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Rusko
Spojené Arabské Emiráty
ER37847/15
DA0062437/11
}}
247
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Země/Oblast
Typové schválení
Namibie
TA-2016-02
Jižní Afrika
TA-2014-1868
dálkový ovladač s klíčem
Země/Oblast
Typové schválení
Evropa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení HUF8423 splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.
Úplný text prohlášení o shodě najdete na support.volvocars.com.
Vlnová délka: 433,92 MHz
Maximální vyřazovaný výkon při vysílání: 10 mW
Výrobce: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Německo
Jordánsko
248
TRC/LPD/2015/104
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Země/Oblast
Maroko
Typové schválení
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibie
TA-2015-102
}}
249
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Země/Oblast
Omán
Srbsko
250
Typové schválení
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Země/Oblast
Typové schválení
Jižní Afrika
TA-2015-432
Spojené Arabské Emiráty
Přívěšek ke klíči
Země/Oblast
Typové schválení
Evropa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení HUF8432 splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.
Úplný text prohlášení o shodě najdete na support.volvocars.com.
Vlnová délka: 433,92 MHz
Maximální vyřazovaný výkon při vysílání: 10 mW
Výrobce: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Německo
Jordánsko
TRC/LPD/2015/107
}}
251
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Země/Oblast
Maroko
Typové schválení
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibie
252
TA-2015-103
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Země/Oblast
Typové schválení
Omán
Srbsko
}}
253
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Země/Oblast
Typové schválení
Jižní Afrika
TA-2015-414
Spojené Arabské Emiráty
Související informace
•
254
dálkový ovladač s klíčem (str. 231)
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Bezklíčový přístup a přítlačné
povrchy*
V případě zamykání a odemykání bez klíče stačí
nosit dálkový ovladač s klíčem v kapse nebo
tašce. Vozidlo se zamyká a odemyká pomocí přítlačné plochy na klice dveří.
Povrchy citlivé na dotyk
Klika dveří
Zvenku na klikách je prohlubeň pro zamykání,
kdežto uvnitř je plocha citlivá na dotyk, která se
používá k odemykání.
POZNÁMKA
Je nezbytné, aby byl vždy aktivován pouze
jeden povrch, který je citlivý na dotek. Pokud
uchopíte kliku a současně se dotknete zamykací plochy, hrozí nebezpečí vydání dvou
různých pokynů. Což znamená, že požadovaná
aktivita (zamykání/odemykání) nebude provedena nebo bude provedena se zpožděním.
Související informace
•
•
Zamykání a odemykání bez klíče* (str. 256)
Bezklíčové odemykání víka zavazadlového
prostoru* (str. 258)
Madlo víka zavazadlového prostoru
Na madle víka zavazadlového prostoru je pogumovaná přítlačná plocha, která se používá pouze
k odemykání.
Přítlačná prohlubeň pro zamykání
Přítlačný povrch pro odemykání
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že pokud necháte dálkový
ovladač s klíčem v dosahu, může dojít k aktivaci systému při mytí vozidla.
* Volitelná výbava/příslušenství. 255
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Zamykání a odemykání bez klíče*
POZNÁMKA
V případě zamykání a odemykání bez klíče se
stačí dotknout přítlačné plochy na klice dveří
a vozidlo se zamkne nebo odemkne.
POZNÁMKA
Aby zamykání a odemykání fungovalo, jeden
z dálkových ovladačů s klíčem se musí nacházet v dosahu.
Nezapomeňte, že pokud necháte dálkový
ovladač s klíčem v dosahu, může dojít k aktivaci systému při mytí vozidla.
Zamykání bez klíče
Aby bylo možné vozidlo zamknout, musí být
všechny boční dveře zavřené. Avšak víko zavazadlového prostoru může být během zamykání
pomocí kliky na bočních dveřích otevřené.
–
Přítlačná prohlubeň pro zamykání
Přítlačný povrch pro odemykání
10
256
Po zavření dveří se dotkněte vyznačeného
povrchu zvenku na klice směrem k zadní
části. Další možností je stisknout tlačítko
na spodní hraně víka zavazadlového prostoru10 před tím, než se víko zavře.
> Kontrolka zámků na přístrojové desce
začne blikat, čímž označuje, že vozidlo bylo
uzamčeno.
Zamykání, když je víko zavazadlového
prostoru otevřené
POZNÁMKA
Pokud vozidlo bylo zamčeno v době, kdy bylo
otevřené víko zavazadlového prostoru, dejte
pozor, abyste při zavírání víka nenechali
v zavazadlovém prostoru klíč s dálkovým ovládáním.
Pokud je klíč je zjištěn uvnitř vozidla, zavřené
víko zavazadlového prostoru se nezamkne.
Pokud chcete zavřít současně všechna boční
okna a střešní okno*, položte prst do přítlačné
prohlubně zvenku na klice a podržte jej na místě,
dokud se nezavřou všechna boční okna a střešní
okno.
Platí pro elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Odemykání bez klíče
–
Pokud chcete vozidlo odemknout, uchopte
kliku nebo jemně stiskněte pogumovanou
přítlačnou plochu pod madlem víka zavazadlového prostoru.
> Kontrolka zámků na přístrojové desce
přestane blikat, čímž označuje, že vozidlo
bylo odemčeno.
Související informace
•
•
•
Nastavení vstupu bez klíče*
Nastavení vstupu bez klíče* (str. 257)
Ke vstupu bez klíče lze zvolit různé sekvence.
Bezklíčové odemykání víka zavazadlového
prostoru* (str. 258)
Změna nastavení:
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 255)
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Klepněte na My Car Zamykání
Odemykání bez klíče.
3.
Zvolte možnost:
• Všechny dveře - odemknou se všechny
dveře současně.
• Jedny dveře - odemkne zvolené dveře.
Související informace
•
•
Zamykání a odemykání bez klíče* (str. 256)
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 255)
Pogumovaná přítlačná plocha na víku zavazadlového
prostoru používaná pouze k odemykání.
Automatické znovuzamknutí
Pokud nejsou během 2 minut od odemknutí otevřeny žádné dveře ani víko zavazadlového prostoru, dveře se automaticky zamknou. Tato funkce
zamezuje tomu, abyste nechtěně ponechali vůz
odemknutý.
* Volitelná výbava/příslušenství. 257
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Bezklíčové odemykání víka
zavazadlového prostoru*
V případě zamykání a odemykání bez klíče se
stačí dotknout přítlačné plochy na madle víka
zavazadlového prostoru a víko se odemkne.
POZNÁMKA
Otevření:
Související informace
1.
Jemně stiskněte pogumovanou přítlačnou
plochu za madlem víka zavazadlového prostoru.
> Zámek se uvolní.
•
Otevírání a zavírání víka zavazadlového prostoru pohybem nohy* (str. 265)
•
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 255)
Nadzvedněte venkovní madlo a otevřete víko
zavazadlového prostoru.
•
Dosah dálkového ovládače s klíčem
(str. 236)
2.
Aby odemykání fungovalo, jeden z dálkových
ovladačů s klíčem se musí nacházet za vozidlem.
DŮLEŽITÉ
•
K uvolnění zámku zavazadlového prostoru
stačí malá síla - stačí jemně stisknout
pogumovaný panel.
•
Při zvedání zavazadlového prostoru nezvedejte pryžový panel sílou - nadzvedněte jej
pomocí madla. Pokud byste použili příliš
velkou sílu, mohly by se poškodit elektrické
kontakty na pryžovém panelu.
Dále lze víko zavazadlového prostoru otevřít bez
použití rukou vykopnutím nohy pod zadní nárazník.
Viz samostatná kapitola.
Víko zavazadlového prostoru drží v zavřeném
stavu elektrický zámek.
258
VAROVÁNÍ
Nejezděte s vozem, když je víko zavazadlového
prostoru otevřené! Do prostoru pro zavazadla
by se mohly nasát toxické výfukové plyny.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Umístění antény systémů startování
a zamykání
VAROVÁNÍ
Osoby s kardiostimulátorem by se neměly přibližovat k anténám systému Keyless na vzdálenost menší než 22 cm (9 palců). Tím se
zabrání interferenci mezi kardiostimulátorem
a systémem Keyless.
Do vozidlo je zabudována anténa pro startování
bez klíče a antény pro zamykání bez klíče*.
Zamykání a odemykání zevnitř
vozidla
Boční dveře a víko zavazadlového prostoru lze
zamknout a odemknout zevnitř pomocí centrálního zamykání na předních dveřích.
Centrální zamykání
Související informace
•
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 255)
•
Dosah dálkového ovládače s klíčem
(str. 236)
Umístění antény:
Pod držákem nápojů v přední části tunelové
konzoly
Zamykací a odemykací tlačítko s kontrolkou na předních
dveřích.
V horní přední části levých zadních dveří11
Odemykání pomocí tlačítka na předních
dveřích
V horní přední části pravých zadních dveří11
V zavazadlovém prostoru11
11
Pouze ve vozidlech vybavených bezklíčovým zamykáním a odemykáním*.
–
K odemknutím všech bočních dveří a víka
zavazadlového prostoru stiskněte tlačítko
.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 259
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Alternativní způsob odemykání
Zamykání pomocí tlačítka na předních
dveřích
–
Stiskněte tlačítko
- oboje přední dveře
musí být zavřené.
> Všechny boční dveře a víko zavazadlového
prostou jsou zamknuté.
Zamykání pomocí tlačítka na zadních
dveřích*
Související informace
•
Nastavení dálkově ovládaného odemykání
a odemykání zevnitř (str. 235)
•
Odemykání víka zavazadlového prostoru
zevnitř vozidla (str. 261)
•
Aktivace a deaktivace dětských bezpečnostních zámků (str. 261)
Otevírací klika u alternativního odemykání bočních
dveří12.
–
Potáhněte za kliku na jedněch z bočních
dveří a kliku uvolněte.
> V závislosti na nastavení dálkového ovladače s klíčem se buď odemknou všechny
dveře nebo se odemknou a otevřou pouze
vybrané dveře.
Pokud chcete toto nastavení změnit, klepněte v horním zobrazení středového displeje na Nastavení My Car
Zamykání Dálkové odemykání
a odemykání interiéru.
12
13
260
Zamykací tlačítko s kontrolkou na zadních dveřích.
Zamykací tlačítka pro zadní dveře zamykají příslušné zadní dveře.
Odemykání zadních dveří
–
Potáhněte za otevírací kliku.
> Zadní dveře se odemknou a otevřou13.
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
Za předpokladu, že není aktivován dětský bezpečnostní zámek.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Odemykání víka zavazadlového
prostoru zevnitř vozidla
Aktivace a deaktivace dětských
bezpečnostních zámků
Víko zavazadlového prostoru lze odemknout
zevnitř stisknutím tlačítka na přístrojové desce.
Dětské bezpečnostní zámky brání otevření
zadních dveří zevnitř.
Dětské bezpečnostní zámky mohou být manuální
nebo elektrické*.
Aktivace a deaktivace manuálních
dětských bezpečnostních zámků
POZNÁMKA
•
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv obě zadní
dveře najednou.
•
Vozidla s elektrickou dětskou pojistkou
nejsou vybavena manuální dětskou pojistkou.
Aktivace a deaktivace elektrických*
dětských bezpečnostních zámků
Elektrické dětské bezpečnostní zámky lze aktivovat nebo deaktivovat ve všech polohách zapalování nad 0. Aktivaci a deaktivaci lze provést do
2 minut po vypnutí vozidla v případě, že nejsou
otevřeny žádné dveře.
–
Krátce stiskněte tlačítko
na přístrojové
desce.
> Víko zavazadlového prostoru lze odemknout a otevřít zvnějšku uchopením
pogumované tlakové plošky.
V případě elektricky ovládaného víka* zavazadlového prostoru:
–
Dlouze stiskněte tlačítko
na přístrojové
desce.
> Víko zavazadlového prostoru se otevře.
Související informace
•
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
(str. 259)
S dětskými bezpečnostními pojistkami. Nepleťte si
s manuálně ovládanými zámky dveří.
–
Pomocí odnímatelné čepele klíče dálkového
ovladače otočte knoflíkem.
Dveře se zablokují proti otevření zevnitř.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
Tlačítko elektrické aktivace a deaktivace.
1.
Nastartuje vozidlo nebo přepněte klíč do
jakékoliv polohy zapalování nad 0.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 261
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
2.
Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou zámky aktivní, na displeji řidiče
se zobrazí zpráva Dětská pojistka vzadu
Aktivováno a rozsvítí se kontrolka na tlačítku.
Symbol
Pokud jsou aktivovány elektricky ovládané dětské
pojistky
Popis
Dětská
pojistka vzadu
Aktivováno
Dětské pojistky
jsou aktivovány.
Dětská
pojistka vzadu
Deaktivováno
Dětské pojistky
jsou deaktivovány.
•
okna mohou být ovládána pouze spínači na
ovládacím panelu na dveřích řidiče
Související informace
•
zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
•
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
(str. 259)
•
Odnímatelná čepel klíče (str. 242)
Deaktivace zámků:
–
Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou zámky deaktivovány, na displeji
řidiče se zobrazí zpráva Dětská pojistka
vzadu Deaktivováno a kontrolka na tlačítku zhasne.
Když je vozidlo vypnuté, je uloženo aktuální nastavení - pokud jsou při vypnutí vozidla aktivovány
dětské bezpečnostní pojistky, tato funkce bude
aktivována i při příštím nastartování vozidla.
262
Zpráva
Automatické zamknutí během jízdy
Dveře a víko zavazadlového prostoru se zamykají
automaticky, když se vozidlo rozjede.
Změna nastavení:
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Stiskněte My Car
3.
Výběrem možnosti Automatické zamknutí
dveří při jízdě deaktivujte nebo aktivujte
tuto funkci.
Zamykání.
Související informace
•
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
(str. 259)
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Otevírání a zavírání elektricky
ovládaného víka zavazadlového
prostoru*
Funkce, kterou lze víko zavazadlového prostoru
otevřít a zavřít dotykem tlačítka.
Otevírání
Pokud chcete otevřít elektricky ovládané víko
zavazadlového prostoru, zvolte jednu z následujících možností:
–
–
Dlouze stiskněte tlačítko
na přístrojové
desce – držte tlačítko stisknuté, dokud se
víko zavazadlového prostoru nezačne otvírat.
–
Pohyb nohy* pod zadní nárazník.
Zavírání
Pokud chcete zavřít elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru, zvolte jednu z následujících
možností:
Dlouze stiskněte tlačítko
na dálkovém
ovladači – držte tlačítko stisknuté, dokud se
víko zavazadlového prostoru nezačne otvírat.
–
Lehce přitlačte na madlo víka zavazadlového
prostoru.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 263
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Chcete-li víko zavazadlového prostoru
na spodní
zavřít14, stiskněte tlačítko
hraně víka zavazadlového prostoru.
> Víko zavazadlového prostoru se automaticky zavře a zůstane odemknuté.
–
POZNÁMKA
14
264
•
Tlačítko je aktivní 24 hodin poté, kdy dveře
zůstaly otevřeny. Potom se musí zavřít
ručně.
•
Pokud se víčko nechá otevřené déle než
30 minut, pomalu se zavře.
–
Dlouze stiskněte tlačítko
na dálkovém
ovladači s klíčem.
> Víko zavazadlového prostoru se automaticky zavře a ozve se zvukový signál - víko
zavazadlového prostoru zůstane odemknuté.
–
Dlouze stiskněte tlačítko
na přístrojové
desce.
> Víko zavazadlového prostoru se automaticky zavře a ozve se zvukový signál - víko
zavazadlového prostoru zůstane odemknuté.
–
Pohyb nohy* pod zadní nárazník.
> Víko zavazadlového prostoru se automaticky zavře a ozve se zvukový signál - víko
zavazadlového prostoru zůstane odemknuté.
Zavírání a zamykání
Pokud chcete víko zavazadlového prostoru
zavřít a současně zamknout toto víko a boční
dveře (aby bylo možné je zamknout14, musí
být všechny zavřené), stiskněte tlačítko
na spodní hraně víka zavazadlového prostoru.
> Víko zavazadlového prostoru se automaticky zavře - víko a boční dveře jsou
zamknuté a alarm* je zapojen.
–
POZNÁMKA
•
Aby zamykání a odemykání fungovalo,
jeden z dálkových ovladačů s klíčem se
musí nacházet v dosahu.
•
Pokud používáte zamykání nebo zavírání
bez klíče* a klíč není zjištěn dostatečně
U vozidel se zamykáním a odemykáním bez klíče* je k dispozici jedno tlačítko pro zavírání a jedno tlačítko pro zavírání a zamykání.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
blízko dveří zavazadlového prostoru, ozvou
se tři signály.
•
Pohyb se zastaví a víko zavazadlového prostoru se zcela otevře a ozve se dlouhý signál.
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ
Při zavírání dávejte pozor - hrozí rozdrcení.
Než začnete víko zavazadlového prostoru otevírat nebo zavírat, zkontrolujte, zda se poblíž
víka nikdo nenachází - mohlo by dojít k rozdrcení s vážnými následky na zdraví.
Pokud víko zavazadlového prostoru ovládáte
ručně, zavírejte resp. otevírejte je pomalu.
Neotevírejte a nezavírejte je sílou, pokud cítíte
odpor. Mohou se poškodit a přestanou fungovat správně.
Zrušení zavírání
Zrušte zavírání jedním z následujících způsobů:
Při ovládání víka zavazadlového prostoru buďte
vždy opatrní.
Související informace
•
Otevírání a zavírání víka zavazadlového prostoru pohybem nohy* (str. 265)
•
Dosah dálkového ovládače s klíčem
(str. 236)
Otevírání a zavírání víka
zavazadlového prostoru pohybem
nohy*
Funkce umožňující otevření a zavření víka zavazadlového prostoru pohybem nohy pod zadním
nárazníkem usnadní život, když máte plné ruce.
Je-li vozidlo vybaveno zamykáním a odemykáním
bez klíče*, můžete víko zavazadlového prostoru
otevřít pohybem nohy.
Funkce s otevíráním a zavíráním víka zavazadlového prostoru je k dispozici také u vozidel s elektrickým ovládáním víka zavazadlového prostoru*.
•
•
Stiskněte tlačítko na přístrojové desce.
•
Stiskněte zavírací tlačítko na spodní straně
víka zavazadlového prostoru.
•
Stiskněte pogumovanou destičku pod vnější
klikou.
•
•
•
Využití pohybu nohy*.
Upozorňujeme, že zavírání pohybem nohy
vyžaduje elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru*.
Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači s klíčem.
Pohyb víka zavazadlového prostoru se zastaví
a víko se zcela otevře. Víko zavazadlového prostoru lze nyní ovládat manuálně.
POZNÁMKA
Nohou ovládaná funkce ovládání víka zavazadlového prostoru je k dispozici ve dvou provedeních:
Pouze otevírání pohybem nohy.
Otevírání a zavírání pohybem nohy.
Ochrana proti přivření
Jestliže něco, s dostatečným odporem, brání
zavření víka zavazadlového prostoru, aktivuje se
ochrana proti přivření.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 265
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Otevírání a zavírání pohybem nohy
||
Zrušení zavírání pohybem nohy
– Pokud probíhá zavírání a chcete pohyb víka
zavazadlového prostoru zastavit, udělejte
nohou jeden pomalý pohyb nohou dopředu.
> Pohyb víka zavazadlového prostoru se
zastaví a víko se zcela otevře. Víko zavazadlového prostoru lze nyní ovládat
manuálně.
Dálkový ovladač s klíčem nemusí být v blízkosti
vozidla, aby se zrušilo zavírání.
POZNÁMKA
Snímač se nachází vlevo od středu nárazníku.
Aby fungovalo otevírání a zavírání, jeden z dálkových ovladačů s klíčem se musí nacházet za
vozidlem cca. 1 metr (3 stopy). To platí také pro
již uzamčené vozidlo. Tím se zabrání náhodnému
otevření např. v automyčce.
Pokud zadní nárazník bude zatížen velkým
množstvím sněhu, ledu, nečistot atd., hrozí
nebezpečí omezené funkčnosti nebo úplné
ztráty funkčnosti. Z tohoto důvodu udržujte
čistotu.
Kopnutí směrem k aktivační ploše detektoru.
–
Udělejte jeden pomalý pohyb nohy pod levou
část zadního nárazníku. Potom ustupte
o jeden krok zpátky. Nárazníku se nemusíte
dotýkat.
> Je-li aktivováno otevírání a zavírání, ozve
se krátký zvukový signál a víko zavazadlového prostoru se otevře/zavře.
POZNÁMKA
Pamatujte na to, že pokud je dálkový ovladač
v dosahu, může dojít k aktivaci systému
v automyčce apod.
Pokud provedete několik pohybů nohou a za
vozidlem není schválený dálkový ovladač s klíčem,
po jisté době nebude otevírání a zavírání možné.
Nenechávejte nohu pod vozidlem - mohlo by se
stát, že se systém neaktivuje.
266
Související informace
•
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 255)
•
Otevírání a zavírání elektricky ovládaného víka
zavazadlového prostoru* (str. 263)
•
Dosah dálkového ovládače s klíčem
(str. 236)
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Soukromý zámek
Víko zavazadlového prostoru a opěradla zadních
sedadel můžete zamknout pomocí tzv. soukromého zamykání, když vozidlo předáváte např.
v servisu nebo zaměstnanci hotelu. Funkce brání
otevření víka zavazadlového prostoru a uzamkne
opěradlo zadního sedadla ve vzpřímené poloze.
Funkce soukromého zámku se
nachází v zobrazení funkcí na
středovém displeji. V závislosti
na stavu zámku se zobrazí
Osobní zámek je
odemknutý nebo Osobní
zámek je zamknutý.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace soukromého zamykání
(str. 267)
Aktivace a deaktivace soukromého
zamykání
Soukromé zamykání se aktivuje funkčním tlačítkem na středovém displeji a volitelným PIN
kódem.
Vytvoření bezpečnostního kódu:
1.
V zobrazení funkcí stiskněte tlačítko soukromého zamykání.
POZNÁMKA
Aby se aktivovala funkce soukromého zamykání, musí být vozidlo minimálně v režimu
zapalování I.
U soukromého zamykání se používají dva kódy:
•
Bezpečnostní kód se vytvoří při prvním použití
funkce.
•
Při každé aktivaci funkce se vybírá nový PIN
kód.
Před prvním použitím zadejte
bezpečnostní kód
Při prvním použití funkce musíte zadat bezpečnostní kód. Ten lze potom použít k deaktivaci
soukromého zamykání, pokud zvolený PIN kód
zapomenete nebo ztratíte. Bezpečnostní kód funguje jako kód PUK pro všechny následné PIN
kódy, které se nastaví pro funkci soukromého
zamykání.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
2.
Zadejte požadovaný bezpečnostní kód
a stiskněte Potvrdit.
> Bezpečnostní kód se uloží. Funkce soukromého zamykání je nyní připravena
k aktivaci.
Aktivace soukromého zamykání
POZNÁMKA
Je-li aktivováno soukromé zamykání, zadní
sedadlo musí být ve vzpřímené poloze - jinak
zamykání nebude fungovat.
Bezpečnostní kód si uložte na bezpečné místo.
}}
267
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
1.
V zobrazení funkcí stiskněte tlačítko soukromého zamykání.
2.
Zadejte kód, který se použije k zamknutí,
a klepněte na Potvrdit.
> Víko zavazadlového prostoru a zadní
sedadla jsou odemknuté. Odemknutí
potvrdí zhasnutí zelené kontrolky u tlačítka
v zobrazení funkcí.
Zapomenutý PIN kód
> Zobrazí se vyskakovací okno.
2.
Zadejte kód, kterým se má víko zavazadlového prostoru a zadní sedadla po zamknutí
odemknout, a klepněte na Potvrdit.
> Víko zavazadlového prostoru a zadní
sedadla jsou uzamknuté. Zamknutí potvrdí
rozsvícení zelené kontrolky u tlačítka
v zobrazení funkcí.
Deaktivace soukromého zamykání
1.
V zobrazení funkcí stiskněte tlačítko soukromého zamykání.
268
Zapojený alarm se spustí, jestliže:
•
jsou otevřeny boční dveře, kapota nebo víko
zavazadlového prostoru15
•
Pokud se vozidlo odemyká pomocí funkce Volvo
On Call* nebo aplikace Volvo On Call, soukromé
zamykání se deaktivuje automaticky.
je zachycen pohyb v prostoru pro cestující
(pokud je systém vybaven čidlem pohybu ve
voze*)
•
vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
systém vybaven čidlem náklonu vozu*)
•
•
byl odpojen kabel akumulátoru,
Zapomenutý bezpečnostní kód
Pokud jste zapomněli bezpečnostní kód, kontaktujte autorizovaného prodejce Volvo, který vám
pomůže deaktivovat soukromé zamykání.
•
15
Alarm zvukově a vizuálně upozorní, pokud by do
vozidla vstoupil kdokoliv bez platného klíče s dálkovým ovládáním nebo pokud by došlo k zásahu
do baterie startéru nebo sirény alarmu.
Pokud jste PIN kód zapomněli nebo pokud jste
více než třikrát zadali nesprávný PIN kód, k deaktivaci soukromého zamykání lze použít bezpečnostní kód.
Související informace
> Zobrazí se vyskakovací okno.
Alarm*
se odpojí siréna.
Zvukový signál
Při spuštění poplachu nastane následující:
•
Siréna zní 30 sekund nebo do doby, než se
alarm vypne.
•
Výstražné blikače blikají 5 minut nebo do
vypnutí alarmu.
Soukromý zámek (str. 267)
Pokud neodstraníte důvod aktivace alarmu, cyklus
alarmu se opakuje maximálně 10krát15.
Platí pro některé trhy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Kontrolka alarmu
střešní okno* nebo pokud se zapne topení v prostoru pro cestující.
Aby k tomu nedošlo:
•
Při opouštění vozidla zavřete okna a střešní
okno.
•
Pokud se používá vyhřívání prostoru pro
cestující nebo parkovací topení, nasměřujte
proudění vzduchu z průduchů tak, aby
nesměřovaly nahoru do prostoru pro cestující.
Související informace
•
•
•
Aktivace a deaktivace alarmů* (str. 270)
Omezený režim alarmu* (str. 271)
Funkce „deadlock“* (str. 271)
Další možností je použít sníženou úroveň alarmu
a dočasně tak deaktivovat snímače pohybu
a náklonu.
Červená LED dioda na přístrojové desce indikuje
stav systému alarmu:
•
•
LED kontrolka nesvítí – alarm není zapojen.
•
Po vypojení alarmu LED bliká rychle maximálně 30 sekund nebo do aktivace zapalování v poloze I - alarm se spustí.
LED kontrolka bliká každou druhou sekundu
– alarm je zapojen.
Snímače pohybu a náklonu*
Snímače pohybu a náklonu reagují na pohyb
uvnitř vozidla, na rozbití skla nebo na pokus
ukrást kolo nebo odtáhnout vozidlo.
V případě pohybu v prostoru pro cestující snímač
náklonu spustí alarm - registruje se rovněž proudění vzduchu. Proto se alarm může spustit,
pokud ve voze necháte otevřené okno nebo
Dále snímače pohybu a náklonu vypněte, pokud
se vozidlo převáží na trajektu nebo ve vlaku, protože tyto pohyby mohou mít vliv na vozidlo a může
se aktivovat alarm.
V případě závady v systému alarmu
Pokud došlo k poruše v systému
alarmu, na displeji řidiče se rozsvítí kontrolka a zpráva Porucha syst. alarmu
Doporučen servis. V takovém případě
kontaktujte odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Nepokoušejte se sami opravovat a měnit
komponenty v systému alarmu. Jakýkoliv
takový pokus má vliv na pojistné podmínky.
* Volitelná výbava/příslušenství. 269
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Aktivace a deaktivace alarmů*
1.
Alarm se zapojí, když se vozidlo uzamkne.
Zapnutí alarmu
Otevřete dveře řidiče pomocí odnímatelné
čepele klíče.
> Poplach je spuštěn.
Zamkněte a zapojte alarm vozidla - postupujte
následovně
•
stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém
ovladači s klíčem.
•
dotkněte se vyznačené plochy zvenku na klikách dveří nebo na pogumované ploše víka
zavazadlového prostoru16.
Je-li vozidlo vybaveno zamykáním/odemykáním
bez klíče* a současně elektricky ovládaným víkem
na spodní
zavazadlového prostoru, tlačítko
straně dveří zavazadlového prostoru lze použít
také k uzamknutí vozidla a zapojení alarmu.
Je-li vozidlo uzamknuté a alarm je zapojen, na přístrojové
desce bliká červená kontrolka LED jednou co dvě
sekundy.
270
2.
Umístěte dálkový ovladač s klíčem na symbol
klíče do záložní čtečky v držáku nápojů
v tunelové konzole.
3.
Otočte knoflíkem zapalování ve směru hodinových ručiček a knoflík uvolněte.
> Alarm je deaktivován.
Deaktivujte alarm
Odemkněte a vypojte alarm vozidla - postupujte
následovně
•
stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém
ovladači s klíčem.
•
uchopte jednu z klik na dveřích nebo jemně
stiskněte pogumovanou plochu víka zavazadlového prostoru16.
Deaktivace alarmu bez funkčního dálkového
ovladače s klíčem
Vozidlo lze odemknout a vypnout alarm i v případě, že nefunguje dálkový ovladač s klíčem,
např. pokud je vybitá jeho baterie.
16
Záložní čtečka se nachází v držáku nápojů.
Vypnutí spuštěného alarmu
–
Stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem
odemykací tlačítko nebo nastavte ve vozidle
zapalování do polohy I, a to tak že otočíte
zapalování ve směru hodinových ručiček
a pak je uvolníte.
Platí pro vozidla se zamykáním a odemykáním bez klíče*.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Automatické zapojení a opětovné
zapojení alarmu
Automatické zapojení zamezuje tomu, abyste
nechtěně opustili vůz s vypnutým alarmem.
Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak žádné dveře
ani víko zavazadlového prostoru nejsou během
dvou minut otevřeny, alarm se automaticky opětovně zapne. Zároveň se opětovně zamkne vůz.
Omezený režim alarmu*
Funkce „deadlock“*
Snížená úroveň alarmu znamená, že snímače
pohybu a náklonu jsou dočasně vypnuty.
Dvojitý zámek znamená, že všechny otevírací
kliky se uvolní mechanicky při zamknutí zvenku.
Díky tomu nelze otevřít dveře zevnitř.
Vypněte detektory pohybu a náklonu, aby nedošlo
k náhodné aktivaci alarmu - například, když
necháváte v uzamčeném vozidle psa nebo během
převozu vozidla na vlaku nebo trajektu.
Stisknutím tlačítka Snížená
ochrana v zobrazení funkcí na
středovém displeji vypnete po
uzamknutí vozidla snímače
pohybu a náklonu.
Na některých trzích se alarm automaticky zapojí
chvíli poté, kdy se dveře otevřely a zavřely, aniž by
byly uzamknuty.
Změna nastavení:
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
Současně se deaktivuje funkce deadlock, kdy lze
vozidlo otevřít vevnitř.
2.
Stiskněte My Car
3.
Pokud chcete funkci dočasně deaktivovat,
zvolte Deaktivace pasiv. rež. hlídání.
Pokud se vozidlo odemkne a opět zamkne, musí
se znovu aktivovat snížená úroveň alarmu.
1.
Zamykání.
Související informace
•
Alarm* (str. 268)
Dvojitý zámek se aktivuje, když se k uzamknutí
použije dálkový ovladač s klíčem nebo zamykání
bez klíče*. Přitom je zpoždění po uzamknutí dveří
cca. 10 sekund. Pokud se dveře otevřou během
stanovené doby zpoždění, sekvence se přeruší
a alarm se vypne.
Pokud je aktivní funkce dvojitého zámku, vozidlo
lze odemknout pouze dálkovým ovladačem s klíčem, bezklíčovým odemykáním* nebo pomocí
aplikace Volvo On Call*.
Levé přední dveře je možné zvenku odemknout
pomocí odnímatelné čepele klíče. Pokud se
vozidlo odemyká vyjímatelnou čepelí klíče, spustí
se alarm.
Související informace
•
•
POZNÁMKA
Alarm* (str. 268)
Funkce „deadlock“* (str. 271)
•
Upozorňujeme, že při zamknutí vozidla se
aktivuje alarm.
•
Alarm se aktivuje, pokud se kdokoliv
pokusí otevřít dveře zevnitř.
VAROVÁNÍ
Dokud není funkce deaktivována, nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete tím
nebezpečí uzamknutí osoby ve voze.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 271
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Související informace
•
Dočasná* deaktivace funkce "deadlock"
(str. 272)
•
Alarm* (str. 268)
Dočasná* deaktivace funkce
"deadlock"
Systém se resetuje při dalším nastartování
motoru.
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock je
možné deaktivovat, aby bylo možné odemknout
zevnitř.
Související informace
•
•
Funkce „deadlock“* (str. 271)
Alarm* (str. 268)
VAROVÁNÍ
Dokud není funkce deaktivována, nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete tím
nebezpečí uzamknutí osoby ve voze.
Stisknutím tlačítka Snížená
ochrana v zobrazení funkcí na
středovém displeji deaktivujete
dočasně funkci deadlock.
To znamená, že se vypnou detektory pohybu
a náklonu* pro alarm.
Potom se na středovém displeji zobrazí Snížená
ochrana a funkce deadlock je při následném
uzamykání vozidla dočasně deaktivována.
Při konvenčním zamknutí se elektrické zásuvky
deaktivují okamžitě; pokud je však dočasně deaktivovaná funkce "deadlock", zůstanou aktivní na
dobu maximálně 10 minut po zamknutí.
Pokud se vozidlo odemkne a opět zamkne, je
třeba opět dočasně deaktivovat funkci deadlock.
272
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
PODPORA ŘIDIČE
Systém podpory řidiče
Vozidlo je vybaveno různými systémy podpory
řidiče, které mohou pomáhat řidiči aktivně nebo
pasivně v různých situacích.
Systémy, například, mohou pomoci řidiči:
•
•
udržovat nastavenou rychlost
udržovat konkrétní časový interval vzhledem
k vozidlu vpředu
•
zabránit kolizi tím, že upozorní řidiče a zabrzdí
vozidlo
•
zaparkovat vozidlo.
Některé z těchto systémů jsou nainstalovány
standardně, zatímco jiné patří do příplatkové
výbavy - to závisí na trhu.
Související informace
274
•
IntelliSafe - podpora řidiče a bezpečnost
(str. 30)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 274)
Elektronické řízení stability (str. 275)
Omezovač rychlosti (str. 280)
Automatický omezovač rychlosti (str. 284)
Funkce upozornění na odstup* (str. 292)
Tempomat (str. 287)
Adaptivní tempomat* (str. 294)
Pilot Assist (str. 303)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kamerová jednotka (str. 324)
Síla řízení závislá na rychlosti
City Safety™ (str. 330)
Síla vyvíjená při řízení se zvyšuje se zvyšující se
rychlostí vozu, aby měl řidič větší citlivost.
Rear Collision Warning (str. 344)
BLIS* (str. 345)
Cross Traffic Alert* (str. 349)
Informace o dopravních značkách* (str. 353)
Driver Alert Control (str. 360)
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 362)
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 369)
Parkovací asistent* (str. 376)
Parkovací kamera* (str. 381)
Aktivní parkovací asistent* (str. 390)
Na dálnicích je řízení tužší. Řízení je lehké a nevyžaduje při parkování a nízké rychlosti žádné
zvláštní úsilí.
POZNÁMKA
Ve výjimečných situacích může být
posilovač řízení příliš horký a musí
se dočasně chladit - během této
doby bude posilovač řízení fungovat
s omezenou účinností a můžete mít pocit, že
k otáčení volantu musíte vyvinout větší sílu.
Souběžně s dočasně omezenou funkčností
asistence řízení se na displeji řidiče zobrazí
zpráva Posilovač řízení Asistence
dočasně omezena a tento symbol.
Jelikož posilovač řízení funguje s omezeným
výkonem, funkce podpory řidiče a asistenční
systém řízení nejsou k dispozici.
VAROVÁNÍ
Pokud teplota příliš stoupne, může se stát, že
se posilovač úplně vypne. V této situaci se na
displeji řidiče zobrazí zpráva Porucha posil.
řízení Bezpečně zastavte v kombinaci se
symbolem.
Radarová jednotka (str. 319)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Změna míry posilování při řízení*
Elektronické řízení stability
Odpor volantu lze upravit v jízdním režimu
INDIVIDUAL.
Elektronické řízení stability (ESC1) pomáhá řidiči
zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Zvolte My Car
řízení.
Jízdní režimy
Související informace
•
•
Systém podpory řidiče (str. 274)
Jízdní režimy (str. 441)
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Na displeji řidiče se tento symbol zobrazí, pokud je zapojen
systém.
Síla
Odporu volantu lze nastavovat pouze, pokud
vozidlo stojí nebo se pohybuje malou rychlostí
a přímo.
VAROVÁNÍ
Brzdění ze systému můžete slyšet jako pulzující zvuk. Vozidlo
může zrychlovat pomaleji, než
očekáváte po sešlápnutí plynového pedálu.
Systém zahrnuje následující dílčí funkce:
•
•
•
•
Funkce stability2
Systém řízení prokluzu a trakce
Řízení vlečného momentu motoru
Asistent stability přívěsu
Funkce stability2
Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně kontroluje hnací a brzdnou sílu působící na jednotlivá
kola.
1
2
Electronic Stability Control
Známá také jako "aktivní regulace vybočení".
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 275
PODPORA ŘIDIČE
||
Systém řízení prokluzu a trakce
Související informace
Funkce je aktivní při nízké rychlosti a brzdí prokluzující hnaná kola tím, že na hnaná kola, která
neprokluzují, přivádí větší trakci.
•
•
Tato funkce také zabraňuje prokluzování kol na
vozovce při akceleraci vozidla.
•
Symboly a zprávy pro elektronický systém
řízení stability (str. 278)
Řízení vlečného momentu motoru
•
Asistent stability přívěsu* (str. 468)
Systém podpory řidiče (str. 274)
Aktivace/deaktivace režimu Sport u elektronického řízení stability (str. 277)
Řízení vlečného momentu motoru (EDC3) brání
nežádoucímu zablokování kol, např. při přeřazení
na nižší stupeň nebo při brzdění motorem během
jízdy nízký převodový stupeň na kluzkém povrchu
nebo při jízdě na nižší převodový stupeň.
Nežádoucí zablokování kol během jízdy by, mimo
jiné, mohlo snížit schopnost řidiče řídit vozidlo.
Asistent stability přívěsu*4
Funkce asistenta stability přívěsu (TSA5) má za
úkol stabilizovat vozidlo s připojeným přívěsem,
pokud se začne vlnit.
POZNÁMKA
Asistent stability přívěsu je deaktivován, pokud
je aktivován Sportovní režim ESC.
3 Engine Drag Control
4 Systém stability přívěsu je součástí
5 Trailer Stability Assist
6 Electronic Stability Control
7 Trailer Stability Assist
276
Elektronické řízení stability ve
sportovním režimu
Systém stability (ESC6) je vždy aktivní - nelze jej
vypnout. Řidič však může zvolit režim Sportovní
režim ESC umožňující aktivnější jízdu.
Pokud je zvolena dílčí funkce Sportovní režim
ESC, omezí se zásah systému a vozidlo může
více prokluzovat a řidič má vůz pod kontrolou více
než obvykle.
Pokud je zvolena funkce Sportovní režim ESC,
lze funkci považovat za deaktivovanou, a to
přesto, že tato funkce řidiči v mnoha případech
nadále pomáhá.
POZNÁMKA
S vybranou funkcí Sportovní režim ESC je
asistent stability přívěsu (TSA7) deaktivován.
V režimu Sportovní režim ESC je k dispozici
rovněž maximální trakce, pokud vozidlo uvízne
nebo se rozjíždí na měkkém podkladu, např.
v písku nebo hlubokém sněhu.
Funkci Sportovní režim ESC nelze zvolit, je-li
aktivována některá z následujících funkcí:
montážního celku originální tažné tyče Volvo.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
•
•
•
•
Omezovač rychlosti
Tempomat
Adaptivní tempomat*
Pilot Assist
Aktivace/deaktivace režimu Sport
u elektronického řízení stability
Systém stability (ESC8) je vždy aktivní - nelze jej
vypnout. Řidič však může zvolit sportovní režim
umožňující aktivnější jízdu.
Související informace
•
•
•
K aktivování a deaktivování této
funkce použijte tlačítko v zobrazení funkcí na středovém displeji.
Elektronické řízení stability (str. 275)
Aktivace/deaktivace režimu Sport u elektronického řízení stability (str. 277)
Asistent stability přívěsu* (str. 468)
•
•
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Aktivovaný režim Sportovní režim
ESC poznáte podle toho, že se na displeji řidiče rozsvítí trvale tato kontrolka.
Bude svítit do doby, než bude funkce
deaktivována nebo než se vypne motor. Při dalším
nastartování bude systém opět nastaven v běžném režimu.
Související informace
8
•
Elektronické řízení stability ve sportovním
režimu (str. 276)
•
Elektronické řízení stability (str. 275)
Electronic Stability Control
* Volitelná výbava/příslušenství. 277
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro elektronický
systém řízení stability
Některé příklady jsou uvedeny v následující
tabulce.
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů
a zpráv týkajících se elektronického řízení stability (ESC9).
Symbol
Zpráva
Popis
Svítící kontrolka po dobu
cca. 2 sekund.
Kontrola systému při startování motoru.
Blikající kontrolka.
Aktivuje se systém.
Svítí trvale.
Sportovní režim je zvolen.
Upozornění: Systém není v tomto režimu deaktivován - jeho funkčnost je částečně omezena.
ESC
Dočasně vyp
Činnost systému ke dočasně omezena, protože je příliš vysoká teplota brzd. Funkce se znovu aktivuje
automaticky po ochlazení brzd.
Viz zpráva na displeji řidiče.
9
278
ESC
Systém je vypnutý.
Doporučen servis
•
Electronic Stability Control
Zastavte vůz na bezpečném místě, vypněte motor a znovu ho nastartujte.
PODPORA ŘIDIČE
Textová zpráva může být vymazána krátkým stiskuprostřed na klávesnici na
nutím tlačítka
volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Elektronické řízení stability (str. 275)
279
PODPORA ŘIDIČE
Omezovač rychlosti
: Z aktivního režimu - deaktivuje se/
přepne omezovač rychlosti do pohotovostního režimu
Omezovač rychlosti (SL10) lze považovat za
obrácený tempomat - řidič pomocí plynového
pedálu ovládá rychlost, ale nemůže náhodně
překročit maximální rychlost, kterou předem zvolil/nastavil omezovač rychlosti.
: Snížení uložené maximální rychlosti
Značka uložené maximální rychlosti
Momentální rychlost vozidla
Související informace
•
•
•
•
Tlačítka a symboly funkce.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
: Aktivuje se omezovač rychlosti z pohotovostního režimu a pokračuje se v jízdě
maximální uloženou rychlostí
: Zvýšení uložené maximální rychlosti
: Z pohotovostního režimu - aktivuje
se omezovač rychlosti a pokračuje se v jízdě
uloženou rychlostí
10
280
Speed Limiter
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
Aktivace a spuštění omezovače rychlosti
(str. 281)
•
•
Deaktivace omezovače rychlosti (str. 283)
•
Opětovná aktivace omezovače rychlosti
z pohotovostního režimu (str. 282)
•
Nastavení uložené rychlosti pro podporu
řidiče (str. 315)
•
Automatický omezovač rychlosti (str. 284)
Uložená maximální rychlost
VAROVÁNÍ
Systém podpory řidiče (str. 274)
Omezení omezovače rychlosti (str. 283)
Deaktivace omezovače rychlosti a uvedení do
pohotovostního režimu (str. 281)
PODPORA ŘIDIČE
Aktivace a spuštění omezovače
rychlosti
Aby bylo možné regulovat rychlost, nejdříve se
musí zvolit a aktivovat funkce omezovače
rychlosti (SL11).
Spusťte omezovač rychlosti.
Omezovač rychlosti lze aktivovat až po nastartování motoru. Nejnižší maximální rychlost, kterou
lze uložit, je 30 km/h (20 mph).
–
Nastavení omezovače rychlosti do
pohotovostního režimu
Když se omezovač rychlosti nachází v pohotovostním režimu a zobrazí se symbol
Deaktivace omezovače rychlosti
a uvedení do pohotovostního
režimu
Omezovač rychlosti (SL12) lze dočasně deaktivovat a uvést do pohotovostního režimu.
, stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Spustí se omezovač rychlosti a aktuální
rychlost se uloží jako maximální rychlost.
Související informace
•
•
•
•
–
Stiskněte ◀ (1) nebo ▶ (3) a přejděte na
symbol/funkci omezovače rychlosti
(4).
> Zobrazí se symbol (4) a omezovač
rychlosti přepne do pohotovostního
režimu.
11
12
Speed Limiter
Speed Limiter
Omezovač rychlosti (str. 280)
Deaktivace omezovače rychlosti (str. 283)
Opětovná aktivace omezovače rychlosti
z pohotovostního režimu (str. 282)
Deaktivace omezovače rychlosti a uvedení do
pohotovostního režimu (str. 281)
Deaktivace omezovače rychlosti a uvedení do
pohotovostního režimu:
–
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Kontrolky a značky maximální rychlosti na
displeji řidiče změní barvu z BÍLÉ na
ŠEDOU - omezovač rychlosti se tímto
dočasně deaktivuje a řidič může zvýšit
nastavenou rychlost na maximum.
}}
281
PODPORA ŘIDIČE
||
Dočasná deaktivace po sešlápnutí
plynového pedálu
Opětovná aktivace omezovače
rychlosti z pohotovostního režimu
Omezovač rychlosti lze rovněž dočasně deaktivovat a vypojit pomocí plynového pedálu, aniž by se
omezovač rychlosti musel nejdříve nastavovat do
pohotovostního režimu - například, aby bylo
možné rychle zrychlit vozidlo a odjet.
Omezovač rychlosti (SL13) lze po dočasné deaktivaci a přepnutí do pohotovostního režimu aktivovat znovu.
2.
Související informace
•
•
282
Omezovač rychlosti (str. 280)
Opětovná aktivace omezovače rychlosti
z pohotovostního režimu (str. 282)
•
Aktivace a spuštění omezovače rychlosti
(str. 281)
•
Deaktivace omezovače rychlosti (str. 283)
13
•
•
Sešlápněte plynový pedál na doraz a uvolněte jej, aby se akcelerace přerušila, jakmile
vozidlo dosáhne požadovanou rychlost.
> V tomto režimu je omezovač rychlosti stále
aktivován a kontrolka na displeji řidiče je
tedy BÍLÁ.
Jakmile je dočasné zrychlování ukončeno,
plynový pedál zcela uvolněte.
> Vozidlo se potom automaticky přibrzdí
motorem tak, aby rychlost klesla pod
naposledy uloženou maximální rychlost.
Speed Limiter
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Značky omezovače rychlosti na displeji
řidiče se rozsvítí a kontrolky změní barvu
opět z ŠEDÉ na BÍLOU - vozidlo potom
použije aktuální rychlost jako maximální
rychlost.
Související informace
V tomto případě postupujte následovně:
1.
–
Opětovná aktivace omezovače rychlosti z pohotovostního režimu:
–
Stiskněte na volantu tlačítko
(1).
> Značky na displeji řidiče změní barvu opět
z ŠEDÉ na BÍLOU - rychlost vozidla je nyní
omezena poslední uloženou maximální
rychlostí.
nebo
Omezovač rychlosti (str. 280)
Deaktivace omezovače rychlosti a uvedení do
pohotovostního režimu (str. 281)
•
Aktivace a spuštění omezovače rychlosti
(str. 281)
•
Deaktivace omezovače rychlosti (str. 283)
PODPORA ŘIDIČE
Deaktivace omezovače rychlosti
Související informace
Omezovač rychlosti SL14 lze deaktivovat.
•
•
Omezovač rychlosti (str. 280)
Aktivace a spuštění omezovače rychlosti
(str. 281)
•
Opětovná aktivace omezovače rychlosti
z pohotovostního režimu (str. 282)
•
Deaktivace omezovače rychlosti a uvedení do
pohotovostního režimu (str. 281)
Omezení omezovače rychlosti
Na prudkých sjezdech se může stát, že brzdění
omezovačem (SL15) rychlosti nebude stačit a uložená maximální rychlost může být překročena.
V tomto případě řidiče upozorní na displeji řidiče
zpráva Limit rychlosti překročen.
POZNÁMKA
Pokud rychlost vozidla bude překročena minimálně o 3 km/h, aktivuje se zpráva o překročení maximální rychlosti (cca. 2 mph).
Související informace
•
Pokud chcete deaktivovat tempomat:
1.
(2).
Stiskněte na volantu tlačítko
> Omezovač přejde do pohotovostního
režimu.
2.
Stisknutím tlačítka ◀ (1) nebo ▶ (3) na
volantu přepnete na další funkci.
> Symbol displeje řidiče a kontrolka omezovače rychlosti (4) nesvítí - nastavená/
uložená maximální rychlost se vymaže.
3.
Znovu stiskněte na volantu tlačítko
> Aktivuje se další funkce.
14
15
Omezovač rychlosti (str. 280)
(2).
Speed Limiter
Speed Limiter
283
PODPORA ŘIDIČE
Automatický omezovač rychlosti
Automatický omezovač rychlosti (ASL16) pomáhá
řidiči nastavit maximální rychlost vozidla podle
rychlosti uvedené na dopravních značkách.
VAROVÁNÍ
•
Funkci omezovače rychlosti (SL17) lze přepnout
na automatický omezovač rychlosti (ASL).
Automatický omezovač rychlosti využívá informace ze systému informací o dopravních značkách* (RSI18) k nastavení maximální rychlosti
vozidla.
•
VAROVÁNÍ
•
16
17
18
284
Dokonce i když řidič jasně vidí rychlostní
značku, informace o rychlosti, kterou přečte systém informací o dopravních značkách* (RSI) pro ASL, nemusí být správná v tomto případě musí řidič zasáhnout
a zrychlit resp. přibrzdit na odpovídající
rychlost.
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat.
Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
je funkce SL nebo ASL aktivní?
Kontrolky na displeji řidiče informují, který z omezovačů rychlosti je aktivní:
Symbol
SL
ASL
✓
✓
A
✓
Symbol značky po "70": ASL je aktivní.
A
BÍLÁ kontrolka: Funkce je aktivní, ŠEDÁ KONTROLKA: Režim
standby.
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Symbol ASL
Symbol značky, "70" (zobrazena vedle
uložené rychlosti uprostřed rychloměru)
se může podle situace zobrazit ve třech
různých barvách:
Barva kontrolky
značky
Význam
Zelenavě žlutá
Funkce ASL je aktivní
šedá
Nažloutlá/oranžová
Aktivace/deaktivace automatického
omezovače rychlosti
Automatický omezovač rychlosti (ASL19) lze aktivovat a deaktivovat navíc k omezovači rychlosti
(SL20).
Tlačítko Asistent limitu
rychlosti vozidla se nachází
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
Aktivace automatického omezovače rychlosti:
1.
Stiskněte tlačítko Asistent limitu rychlosti
vozidla.
> Funkce ASL přejde do pohotovostního
režimu a na tlačítku se rozsvítí zelená kontrolka. Dále se uprostřed rychloměru na
displeji řidiče objeví symbol značky.
2.
Stiskněte na volantu tlačítko
.
> Funkce ASL se aktivuje s aktuální
rychlostí vozidla.
Související informace
•
•
Systém podpory řidiče (str. 274)
Aktivace/deaktivace automatického omezovače rychlosti (str. 285)
•
Změna tolerance automatického omezovače
rychlosti (str. 286)
•
Omezení automatického omezovače rychlosti
(str. 287)
•
•
Omezovač rychlosti (str. 280)
19
20
21
•
Je-li aktivována funkce automatického
omezovače rychlosti, zobrazují se informace o dopravních značkách* na displeji
řidiče, i když funkce RSI21 není aktivována.
•
Chcete-li informace o dopravních značkách z displeje řidiče odstranit, musíte
deaktivovat oba systémy: automatický
omezovač rychlosti a RSI.
•
Je-li aktivována funkce automatického
omezovače rychlosti, ale funkce RSI je
deaktivována, RSI nevydává varování. Aby
bylo možné přijímat varování, musí být
systém RSI aktivován.
Aktivace systému ASL
Funkce ASL je v pohotovostním režimu
ASL je v dočasném pohotovostním režimu - např.
nebyla přečtena dopravní
značka.
POZNÁMKA
Informace o dopravních značkách* (str. 353)
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Informace o dopravních značkách – RSI
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 285
PODPORA ŘIDIČE
||
Deaktivace funkce ASL
Deaktivace automatického omezovače rychlosti:
–
Klepněte na Asistent limitu rychlosti
vozidla v zobrazení funkcí.
> ASL se deaktivuje a indikace tlačítka
změní barvu na ŠEDOU - místo toho se
aktivuje SL.
VAROVÁNÍ
Změna tolerance automatického
omezovače rychlosti
Funkci automatického omezovače rychlosti
(ASL22) lze nastavit na různé úrovně tolerance.
Je možné zvýšit/snížit označený limit rychlosti.
Pokud, například, vozidlo dodržuje označený limit
rychlosti 70 km/h (43 mph), řidič se může rozhodnout, že umožní vozidlo dodržovat rychlost
75 km/h (47 mph).
Po přepnutí z ASL na SL vozidlo již nebude
dodržovat označenou maximální rychlost, ale
pouze maximální rychlost uloženou v paměti.
•
Omezovač rychlosti (str. 280)
Automatický omezovač rychlosti (str. 284)
286
Tolerance je dodržována, dokud vozidlo
neprojede kolem značky s nižší nebo vyšší
rychlostí - potom dodržuje nový rychlostní
limit podle značek a tolerance se z paměti
vymaže.
Tolerance se upravuje stejně, jako se mění nastavení rychlosti v omezovači rychlosti.
Omezení automatického omezovače rychlosti
(str. 287)
POZNÁMKA
Informace o dopravních značkách* (str. 353)
Tlačítka a symboly funkce.
22
23
Tiskněte na volantu tlačítko
(1), dokud
se 70 km/h (43 mph) uprostřed rychloměru
(4) nezmění na 75 km/h (47 mph).
> Poté vozidlo bude využívat zvolenou toleranci 5 km/h (4 mph) po celou dobu,
dokud značky, kolem kterých projíždí, ukazují 70 km/h (43 mph).
Je-li aktivována funkce Informace
o dopravních značkách*23, příslušná maximální rychlost se zobrazí s barevnou indikací na rychloměru.
Související informace
•
•
•
–
Maximální tolerance, kterou si lze zvolit, je
+/- 10 km/h (5 mph).
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
•
•
Automatický omezovač rychlosti (str. 284)
Omezení automatického omezovače rychlosti
(str. 287)
Informace o dopravních značkách* (str. 353)
Omezení automatického
omezovače rychlosti
Automatické omezení rychlosti (ASL24) využívá
informace o rychlosti z funkce informací
o dopravních značkách* (RSI25), nikoliv
z dopravních značek s maximální rychlostí, kolem
kterých vozidlo projíždí.
Tempomat
Tempomat (CC26) pomáhá řidiči udržet rovnoměrnou rychlost. Výsledkem může být mnohem
klidnější jízda po dálnicích a dlouhých rovných
cestách v plynulém provozu.
Přehled
Pokud funkce RSI nedokáže interpretovat
a poskytnout informace o rychlosti do funkce
ASL, pak se ASL nastaví do pohotovostního
režimu a přepne na SL. V těchto případech musí
řidič zasáhnout a přibrzdit na odpovídající rychlost.
Funkce ASL se aktivuje znovu, jakmile systém
RSI dokáže opět interpretovat informace
o rychlosti a předat je funkci ASL.
Související informace
•
•
•
Omezovač rychlosti (str. 280)
Automatický omezovač rychlosti (str. 284)
Informace o dopravních značkách* (str. 353)
Tlačítka a symboly funkce.
: Aktivuje se tempomat z pohotovostního
režimu a pokračuje se v jízdě uloženou
rychlostí
: Zvýšení uložené rychlosti
: Z pohotovostního režimu - aktivuje
se tempomat a pokračuje se v jízdě uloženou
rychlostí
24
25
26
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
Cruise Control
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 287
PODPORA ŘIDIČE
||
: Z aktivního režimu - deaktivuje se/
přepne tempomat do pohotovostního režimu
VAROVÁNÍ
Přitom postupujte následovně:
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
–
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat.
: Snížení uložené rychlosti
Značka uložené rychlosti
Momentální rychlost vozidla
Uložená rychlost
POZNÁMKA
Pokud do výbavy vozidla patří adaptivní tempomat* (ACC27), je možné přepínat mezi tempomatem a adaptivním tempomatem.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Sešlápněte plynový pedál do poloviny a uvolněte jej.
> Tempomat vypojí automatické brzdění
nožní brzdou a používá místo toho jen
brzdění motorem.
Související informace
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 274)
Aktivace a spuštění tempomatu (str. 289)
Deaktivace tempomatu a uvedení do pohotovostního režimu (str. 289)
•
Opětovná aktivace tempomatu z pohotovostního režimu (str. 290)
•
•
Deaktivace tempomatu (str. 291)
•
Přepínání mezi tempomatem a adaptivním
tempomatem* (str. 300)
Nastavení uložené rychlosti pro podporu
řidiče (str. 315)
Brzdění motorem místo použití nožní
brzdy
V případě tempomatu je rychlost regulována
s méně častým sešlapováním nožní brzdy. Při
jízdě ze svahu může být někdy vhodné rozjet se
trochu rychleji a omezit zrychlování brzděním
motoru. V tomto případě řidič může dočasně
zablokovat aktivaci nožní brzdy tempomatem.
27
288
Adaptive Cruise Control
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Aktivace a spuštění tempomatu
Zapnutí tempomatu:
Aby bylo možné regulovat rychlost, nejdříve se
musí zvolit a aktivovat funkce tempomatu CC28.
–
Když je zobrazen symbol/funkce
,
stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Spustí se tempomat a aktuální rychlost se
uloží.
Deaktivace tempomatu a uvedení
do pohotovostního režimu
Tempomat (CC29) lze dočasně deaktivovat
a nastavit do pohotovostního režimu tak, aby
mohl být znovu aktivován později.
POZNÁMKA
Tempomat nelze aktivovat při rychlostech pod
30 km/h (20 mph).
Související informace
Nastavení tempomatu do
pohotovostního režimu
Nastavení tempomatu do pohotovostního režimu:
–
Stisknutím tlačítka ◀ (1) nebo ▶ (3) přejděte
na symbol/funkci
(4).
> Zobrazí se symbol a potom lze aktivovat
tempomat.
•
•
•
•
Tempomat (str. 287)
Deaktivace tempomatu (str. 291)
Deaktivace tempomatu a uvedení do pohotovostního režimu (str. 289)
Opětovná aktivace tempomatu z pohotovostního režimu (str. 290)
Nastavení tempomatu do pohotovostního režimu:
–
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Značky a symboly tempomatu na displeji
řidiče změní barvu z BÍLÉ na ŠEDOU tempomat je nyní dočasně deaktivován
a řidič musí manuálně ovládat rychlost.
Aktivace/spuštění tempomatu
Pokud chcete spustit tempomat z pohotovostního
režimu, rychlost vozidla musí být minimálně
30 km/h (20 mph). Nejnižší rychlost, kterou lze
uložit, je 30 km/h (20 mph).
28
Cruise Control
}}
289
PODPORA ŘIDIČE
||
Pohotovostní režim při zásahu řidiče
Tempomat se dočasně deaktivuje a nastaví do
pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
sešlápnete pedál brzdy
•
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je uložená rychlost.
volič řazení se přesune do polohy N
•
•
Aktivace a spuštění tempomatu (str. 289)
Deaktivace tempomatu (str. 291)
Opětovná aktivace tempomatu
z pohotovostního režimu
Tempomat (CC30) lze dočasně deaktivovat
a nastavit do pohotovostního režimu tak, aby
mohl být znovu aktivován později.
spojkový pedál je sešlápnutý déle než
1 minutu
Řidič musí regulovat rychlost.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz
pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
Automatický pohotovostní režim
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
•
kola ztratí trakci
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
je příliš vysoká teplota brzd
rychlost poklesne pod 30 km/h (20 mph).
Řidič musí regulovat rychlost.
Související informace
•
•
29
290
Tempomat (str. 287)
Opětovná aktivace tempomatu z pohotovostního režimu (str. 290)
Cruise Control
Spuštění tempomatu z pohotovostního režimu:
–
Stiskněte na volantu tlačítko
(1).
> Značky tempomatu na displeji řidiče se
rozsvítí a kontrolky změní barvu opět
z ŠEDÉ na BÍLOU - vozidlo potom jede
naposledy uloženou rychlostí.
nebo
PODPORA ŘIDIČE
Spuštění tempomatu z pohotovostního režimu:
–
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Značky tempomatu na displeji řidiče se
rozsvítí a kontrolky změní barvu opět
z ŠEDÉ na BÍLOU - vozidlo potom jede
aktuální rychlostí.
Deaktivace tempomatu
Související informace
Tempomat (CC31) lze deaktivovat.
•
•
VAROVÁNÍ
Pokud se stisknutím tlačítka
na volantu
pokračuje v nastavené rychlosti, může dojít
k výraznému nárůstu rychlosti.
Tempomat (str. 287)
Přepínání mezi tempomatem a adaptivním
tempomatem* (str. 300)
•
•
Aktivace a spuštění tempomatu (str. 289)
•
Deaktivace tempomatu a uvedení do pohotovostního režimu (str. 289)
Opětovná aktivace tempomatu z pohotovostního režimu (str. 290)
Související informace
•
•
•
•
Tempomat (str. 287)
Deaktivace tempomatu (str. 291)
Deaktivace tempomatu a uvedení do pohotovostního režimu (str. 289)
Tlačítka a symboly funkce.
Pokud chcete deaktivovat tempomat:
1.
(2).
Stiskněte na volantu tlačítko
> Tempomat přejde do pohotovostního
režimu.
2.
Stisknutím tlačítka ◀ (1) nebo ▶ (3) na
volantu přepnete na další funkci.
> Symbol tempomatu na displeji řidiče
Aktivace a spuštění tempomatu (str. 289)
(4) nesvítí - nastavená/uložená
rychlost se vymaže.
3.
30
31
Znovu stiskněte na volantu tlačítko
> Aktivuje se další funkce.
(2).
Cruise Control
Cruise Control
* Volitelná výbava/příslušenství. 291
PODPORA ŘIDIČE
Funkce upozornění na odstup*32
Funkce Upozornění na odstup může pomoci
řidiči zaregistrovat, když je časový interval k vozidlu vpředu příliš krátký. Aby bylo možné zobrazit
upozornění na odstup, vozidlo musí být vybaveno
head-up displejem*.
pouze na vozidlo vpředu, které jede ve stejném
směru. Pro blížící se, pomalu jedoucí nebo stojící
vozidla není poskytována žádná informace o vzdálenosti.
POZNÁMKA
V případě prudkého slunečního svitu, odrazů,
extrémních kontrastů světla, použití slunečních brýlí a v případě, kdy se řidič nedívá přímo
před sebe, se může stát, že vizuální výstražný
signál na čelním skle nebude dobře vidět.
•
Omezení funkce Upozornění na odstup
(str. 293)
•
Nastavení časového intervalu pro podporu
řidiče (str. 314)
•
Varování systému podpory řidiče v případě
rizika kolize (str. 312)
•
Head-up displej* (str. 135)
POZNÁMKA
Je-li aktivní adaptivní tempomat (ACC33) nebo
Pilot Assist, funkce upozornění na odstup se
vypne.
Kontrolka Upozornění na odstup na čelním skle s headup displejem.
Ve vozidlech s head-up displejem je symbol na
čelním skle zobrazen po celou dobu, kdy je
časový interval k vozidlu vpředu kratší než předem
nastavená hodnota. To však předpokládá, že
funkce Zobrazit podporu řidiče se aktivuje
pomocí nastavení v systému nabídky vozidla.
Funkce upozornění na odstup je aktivní při
rychlostech nad 30 km/h (20 mph) a reaguje
32
33
292
VAROVÁNÍ
Systém sledování vzdálenosti reaguje pouze
v případě, že časový interval k vozu před vámi
je menší než nastavená hodnota - rychlost
vozidla nemá na to vliv.
Související informace
•
•
Lékárnička* (str. 572)
Aktivace/deaktivace upozornění na odstup
(str. 293)
Distance Alert
Adaptive Cruise Control
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Aktivace/deaktivace upozornění na
odstup34
Omezení funkce Upozornění na
odstup35
Funkci upozornění na odstup lze deaktivovat.
Funkce je k dispozici pouze ve vozidlech, která
mohou zobrazit informace na čelním skle pomocí
tzv. head-up displeje*.
Upozornění na odstup může mít v jistých situacích omezení. Funkce je k dispozici pouze ve
vozidlech, která mohou zobrazit informace na
čelním skle pomocí tzv. head-up displeje*.
K aktivování a deaktivování této
funkce použijte tlačítko v zobrazení funkcí na středovém displeji.
•
•
Související informace
34
35
•
Rozměr vozidla může mít vliv na schopnost detekovat např. motocykly, což by
mohlo znamenat, že se výstražná kontrolka rozsvítí v kratším než nastaveném
časovém intervalu nebo že systém
dočasně nevydá varování.
•
Extrémně vysoké rychlosti mohou
v důsledku omezení dosahu radarové jednotky také způsobit rozsvícení kontrolky
při kratším časovém intervalu, než je
nastavená vzdálenost.
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Upozornění na odstup se aktivuje automaticky při
každém nastartování motoru.
•
•
VAROVÁNÍ
Funkce upozornění na odstup* (str. 292)
Omezení funkce Upozornění na odstup
(str. 293)
Distance Alert
Distance Alert
VAROVÁNÍ
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 293
PODPORA ŘIDIČE
||
Související informace
•
•
•
Funkce upozornění na odstup* (str. 292)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 325)
Head-up displej* (str. 135)
Adaptivní tempomat*36
(ACC37)
Adaptivní tempomat
pomáhá řidiči
udržovat rovnoměrnou rychlosti a zároveň bezpečný zvolený časový informace vzhledem k vozidlu vpředu.
mile je cesta volná, vůz pojede zase původně zvolenou rychlostí.
VAROVÁNÍ
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Díky adaptivnímu tempomatu mohou být dlouhé
jízdy po dálnicích a dlouhých rovných cestách
v plynulém dopravním provozu mnohem klidnější.
Kamera a radarová jednotka měří vzdálenost k vozidlu
vpředu.
Řidič nastavuje požadovanou rychlost a časový
interval k vozidlu vpředu. Pokud kamera a radarová jednotka detekují před vozidlem pomalejší
vůz, rychlost se automaticky upraví podle předem
nastaveného časového intervalu k vozidlu. Jak-
36
37
294
Adaptivní tempomat reguluje rychlost zrychlováním a přibrzďováním. Je normální, když brzdy,
které se používají k regulování rychlosti, vydávají
hluboký zvuk.
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
Adaptive Cruise Control
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Adaptivní tempomat napomáhá řídit rychlost plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké brzdění,
musí řidič brzdit sám. To platí při velkých rozdílech
rychlosti, nebo když vozidlo před vámi prudce
zabrzdí. Kvůli omezení v radarové jednotce může
být brzdění neočekávané nebo nemusí nastat
vůbec.
•
•
Adaptivní tempomat sleduje vozidlo ve stejném
pruhu tak, aby byl dodržen časový interval nastavený řidičem. Pokud radarová jednotka nevidí
žádné vozidlo vpředu, vozidlo pojede nastavenou
rychlosti, kterou uložil řidič. To platí rovněž v případě, pokud rychlost vozu před vozidlem se zvýší
a překročí uloženou rychlost tempomatu.
•
VAROVÁNÍ
•
Nejedná se o systém bránící kolizi. Odpovědnost nese vždy řidiče, který musí
zasáhnout, pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu.
•
•
Tato funkce nebrzdí v případě osob, zvířat
a malých vozidel jako jsou např. jízdní kola
a motocykly. Dále nebrzdí v případě
nízkých přívěsů, pomalu jedoucích a stojících vozidel a předmětů.
Nepoužívejte tuto funkci v náročných
situacích, např. v městském provozu, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých vozovkách.
Aktivace a spuštění adaptivního tempomatu*
(str. 296)
Omezení adaptivního tempomatu* (str. 299)
Symboly a zprávy pro adaptivní tempomat*
(str. 301)
•
Varování systému podpory řidiče v případě
rizika kolize (str. 312)
•
Nastavení časového intervalu pro podporu
řidiče (str. 314)
•
Nastavení uložené rychlosti pro podporu
řidiče (str. 315)
•
Automatické brzdění s funkcí podpory řidiče
(str. 316)
•
Změna cíle pomocí funkce podpory řidiče
(str. 313)
•
Asistence při předjíždění (str. 317)
DŮLEŽITÉ
Údržbu komponentů podpory řidiče smí provádět pouze servis38.
Související informace
•
•
38
Systém podpory řidiče (str. 274)
Ovládání a zobrazení displeje pro adaptivní
tempomat* (str. 296)
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Volitelná výbava/příslušenství. 295
PODPORA ŘIDIČE
Ovládání a zobrazení displeje pro
adaptivní tempomat*
Zkracuje časový interval k vozidlu vpředu
Indikace cílového vozidla: Funkce detekovala
cílové vozidlo v nastaveném časovém intervalu a následuje za ním
Přehled ovládání adaptivního tempomatu pomocí
levé klávesnice na volantu a přehled zobrazení
funkce na displeji.
Symbol časového intervalu k vozidlu vpředu
Displej řidiče
: Z pohotovostního režimu - aktivuje
se a pokračuje se v jízdě uloženou rychlostí
Uložená rychlost
: Aktivuje se funkce z pohotovostního
režimu a pokračuje se v jízdě uloženou
rychlostí
Aktuální rychlost vašeho vozidla.
: Zvýšení uložené rychlosti
: Snížení uložené rychlosti
Prodlužuje časový interval k vozidlu vpředu
296
Indikace rychlosti.
: Z aktivního režimu - deaktivuje se/
přepne do pohotovostního režimu
Rychlost vozidla vpředu.
Související informace
•
Adaptivní tempomat* (str. 294)
Aktivace a spuštění adaptivního
tempomatu*
Adaptivní tempomat (ACC39) musí být nejprve
aktivován a až potom se spustí, pokud chcete
regulovat rychlost a vzdálenost.
Nastavení adaptivního tempomatu do
pohotovostního režimu
Okamžitě po nastartování motoru se aktivuje
adaptivní tempomat a přejde do pohotovostního
režimu. Pokud chcete systém z aktivního režimu
přepnout do pohotovostního režimu, postupujte
následovně:
–
Stisknutím tlačítka ◀ (2) na volantu nebo ▶
(3) přejděte na symbol/funkci
(4).
> Zobrazí se symbol a adaptivní tempomat
přejde do pohotovostního režimu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Spuštění/aktivace adaptivního
tempomatu
–
Aby se systém ACC spustil, musí být splněny
následující podmínky:
•
Bezpečnostní pás řidiče musí být připoután
a dveře řidiče musí být zavřené.
•
Před vozidlem musí být vozidlo ("cílové
vozidlo") v přiměřené vzdálenosti před vozidlem a rychlost vozidla musí být minimálně
15 km/h (9 mph).
•
Vozidla s manuální převodovkou. Rychlost
vozidla musí být nejnižší: 30 km/h (20 mph).
Když je zobrazen symbol/funkce
(4),
stiskněte na volantu tlačítko
(1).
> Adaptivní tempomat se spustí a aktuální
rychlost se uloží a zobrazí v číslech uprostřed rychloměru.
Časový interval bude tempomatem ACC upravován pouze
podle vozidla vpředu, pokud
kontrolka vzdálenosti indikuje
dvě vozidla.
Deaktivace/opětovná aktivace
adaptivního tempomatu*
Adaptivní tempomat (ACC40) lze dočasně deaktivovat a nastavit do pohotovostního režimu tak,
aby mohl být znovu aktivován později.
Deaktivace adaptivního tempomatu
a přesunutí do pohotovostního režimu
Současně je rozsah rychlosti
označen následovně.
Vyšší rychlost je uložená/
zvolená rychlost, zatímco nižší
rychlost je rychlost vozidla
vpředu (cílového vozidla).
Související informace
•
•
•
39
40
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
Adaptivní tempomat* (str. 294)
Deaktivace/opětovná aktivace adaptivního
tempomatu* (str. 297)
Přepínání mezi tempomatem a adaptivním
tempomatem* (str. 300)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 297
PODPORA ŘIDIČE
||
Dočasné vypnutí adaptivního tempomatu a nastavení do pohotovostního režimu:
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Symbol
na displeji řidiče změní barvu
z BÍLÉ na ŠEDOU a uložená rychlost
uprostřed rychloměru změní barvu z BÉŽOVÉ na ŠEDOU.
–
VAROVÁNÍ
•
•
Když se adaptivní tempomat nachází
v pohotovostním režimu, musí zasáhnout
řidič a regulovat rychlost a vzdálenost
k vozidlu vpředu.
Pokud se adaptivní tempomat nachází
v pohotovostním režimu a vozidlo se
dostane příliš blízko k vozidlu vpředu, řidiče
může upozornit na krátkou vzdálenost
systém upozornění na odstup*.
Pohotovostní režim při zásahu řidiče
Adaptivní tempomat se dočasně deaktivuje
a nastaví do pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
41
298
se spojkový pedál sešlápne na cca. 1 minutu
- platí pro vozidla s manuální převodovkou.
•
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz
pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
Automatický pohotovostní režim
Adaptivní tempomat je závislý na ostatních systémech, například, na řízení stability/ovládání prokluzu ESC41. Pokud některý z těchto systémů
přestane fungovat, adaptivní tempomat se automaticky vypne.
VAROVÁNÍ
V automatickém pohotovostním režimu řidiče
upozorní zvukový signál a zpráva na displeji
řidiče.
•
Řidič potom musí regulovat rychlost
vozidla, dle potřeby aktivovat brzdy
a udržovat bezpečnou vzdálenost k ostatním vozidlům.
K automatickému přepnutí na pohotovostní režim
může dojít, když:
•
rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a ACC
si není jistý, zda cílový objekt je stojící vozidlo
nebo jiný předmět, např. retardér.
•
rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a vozidlo
vpředu odbočí, takže ACC již vozidlo nesleduje.
•
rychlost klesne pod 30 km/h (20 mph) - platí
pouze pro vozidla s manuální převodovkou.
•
•
•
•
•
•
•
řidič otevře dveře.
řidič si sundá bezpečnostní pás.
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru.
minimálně jedno kolo ztratí trakci.
je příliš vysoká teplota brzd.
je aktivována parkovací brzda.
kameru a radarovou jednotku zakrývá např.
sníh nebo intenzivně prší (je zablokováno
sklo kamery/rádiové vlny).
sešlápnete pedál brzdy.
volič řazení se přesune do polohy N.
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je uložená rychlost.
Electronic Stability Control
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Opětovná aktivace adaptivního
tempomatu z pohotovostního režimu
•
Přepínání mezi tempomatem a adaptivním
tempomatem* (str. 300)
Omezení adaptivního tempomatu*
Adaptivní tempomat (ACC42) může mít v jistých
situacích omezení.
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
Nezapomeňte, že adaptivní tempomat je určen
především k jízdě po vozovkách v rovném terénu.
Pokud pojedete po cestě z prudkého svahu, může
se stát, že tempomat bude mít problém udržet
správnou vzdálenost od vozidla před vámi v tomto případě buďte opatrní a připraveni přibrzdit.
•
Opětovná aktivace funkce ACC z pohotovostního
režimu:
–
Stiskněte na volantu tlačítko
(1).
> Rychlost je nyní nastavena na naposledy
uloženou rychlost.
Různé
•
Související informace
•
•
Adaptivní tempomat* (str. 294)
Jízdní režim Off Road nelze zvolit, pokud je
aktivován adaptivní tempomat.
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Pokud se stisknutím tlačítka
na volantu
pokračuje v nastavené rychlosti, může dojít
k výraznému nárůstu rychlosti.
Nepoužívejte adaptivní tempomat u vozu
s těžkým nákladem nebo s přívěsem připojeným k vozidlu.
Tato funkce využívá kamerové a radarové jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Související informace
•
•
Adaptivní tempomat* (str. 294)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 325)
Aktivace a spuštění adaptivního tempomatu*
(str. 296)
* Volitelná výbava/příslušenství. 299
PODPORA ŘIDIČE
Přepínání mezi tempomatem
a adaptivním tempomatem*
2.
Ve vozidle s adaptivním tempomatem (ACC43)
může řidič přepínat mezi tempomatem (CC44)
a ACC.
z
ACC na
CC. Nyní je
adaptivní tempomat vypnutý a tempomat
je aktivován a nachází se v pohotovostním
režimu.
Kontrolka na displeji řidiče informuje, který z tempomatů je aktivní:
CC
ACC
A
Tempomat
A
A
Klepněte v zobrazení funkcí na středovém
displeji na tlačítko Tempomat - barva kontrolky v tlačítku změní barvu z ŠEDÉ na
ZELENOU.
> Kontrolka na displeji řidiče se změní
3.
Adaptivní tempomat
1.
na volantu nastavte
Pomocí tlačítka
tempomat do pohotovostního režimu.
2.
Klepněte v zobrazení funkcí na tlačítko
Tempomat - barva kontrolky v tlačítku změní
barvu ze ZELENÉ na ŠEDOU.
> Symbol na displeji řidiče přepne
CC na
ACC. Nyní je
z
adaptivní tempomat aktivován a nastaven
v pohotovostním režimu.
.
Stiskněte na volantu tlačítko
> Spustí se tempomat a uloží se aktuální
rychlost.
VAROVÁNÍ
Přepnutí z ACC na CC
Při přepnutí z ACC na CC vozidlo:
Postupujte následovně:
•
nebude již udržovat nastavený časový
interval vzhledem k vozidlu vpředu.
•
nebude dodržovat uloženou rychlost
a řidič tedy musí v případě potřeby aktivovat brzdy.
Adaptivní tempomat nastavte do pohotovostního režimu pomocí tlačítka
na volantu.
Postupujte následovně:
3.
BÍLÁ kontrolka: Funkce je aktivní, ŠEDÁ KONTROLKA: Režim
standby
1.
Přepnutí z CC na ACC
.
Stiskněte na volantu tlačítko
> Adaptivní tempomat spustí a uloží aktuální
rychlost společně s nastaveným časovým
intervalem vzhledem k vozidlu vpředu.
Související informace
•
•
Adaptivní tempomat* (str. 294)
Tempomat (str. 287)
Je-li aktivní CC, když je motor vypnutý, ACC se
automaticky aktivuje při příštím nastartování
motoru.
42
43
44
300
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
Cruise Control
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro adaptivní
tempomat*
Celá řada symbolů a zpráv ohledně adaptivního
tempomatu (ACC45) se může zobrazovat na displeji řidiče a/nebo na head-up displeji*.
Na předchozím obrázku je adaptivní tempomat
nastaven tak, aby udržoval rychlost 110 km/h
(68 mph), přičemž nesleduje žádné vozidlo
vpředu.
V následujícím příkladu funkce RSI* (Road Sign
Information) informuje o tom, že maximální povolená rychlost je 130 km/h (80 mph).
Na předchozím obrázku je adaptivní tempomat
nastaven na udržování rychlosti 110 km/h
(68 mph) a současně na sledování vozidla vpředu,
které udržuje stejnou rychlost.
45
Adaptive Cruise Control
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 301
PODPORA ŘIDIČE
||
Symbol
Zpráva
Popis
Kontrolka je BÍLÁ.
Vozidlo si udržuje uloženou/zvolenou rychlost.
Adaptive Cruise Contr.
Adaptivní tempomat se nastavuje v pohotovostním režimu.
Není k dispozici
Kontrolka je ŠEDÁ.
Adaptive Cruise Contr.
Doporučen servis
Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Kontrolka je ŠEDÁ.
Snímač čelního skla
Vyčistěte čelní sklo před snímači kamerové a radarové jednotky.
Zablokovaný snímač, viz Uživatelská příručka
Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici na
volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
302
Adaptivní tempomat* (str. 294)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Pilot Assist46
Pilot Assist pomáhá řidiči řídit vozidlo mezi bočním značením jízdního pruhu pomocí asistence
řízení. Dále pomáhá udržovat rovnoměrnou
rychlost, a to v kombinaci s předem zvoleným
časovým intervalem k vozidlu vpředu.
Jak funguje Pilot Assist
Funkce Pilot Assist je určena především k použití
na dálnicích a podobných velkých cestách, kde
může přispět k pohodlnější jízdě a příjemnějšímu
zážitku z jízdy.
Řidič zvolí požadovanou rychlost a časový interval
k vozidlu vpředu. Pilot Assist sleduje vzdálenost
k vozidlu vpředu a boční značení jízdního pruhu
na povrchu vozovky pomocí kamery a radarové
jednotky. Nastavený časový interval se udržuje
pomocí automatické regulace rychlosti, zatímco
asistence řízení pomáhá udržet vozidlo v jízdním
pruhu.
Asistence řízení Pilot Assist bere v úvahu rychlost
vozidla vpředu a značení jízdních pruhů. Řidič
může kdykoliv ignorovat doporučení ze systému
Pilot Assist ohledně řízení a může jet jiným směrem, například, přejet do jiného jízdního pruhu
nebo se vyhnout překážce na cestě.
Pokud funkce Pilot Assist nedokáže jednoznačně
interpretovat jízdní pruh, např. pokud kamera
a radarová jednotka nevidí značení jízdního pruhu,
funkce Pilot Assist dočasně deaktivuje asistenta
řízení, ale pokračuje, pokud dokáže pruh interpretovat znovu - nicméně, funkce ovládání rychlosti
a vzdálenosti zůstávají aktivní.
Aktuální stav asistence řízení
poznáte podle barvy symbolu
volantu:
• ZELENÝ volant znamená, že
asistent řízení je aktivní.
• ŠEDÝ volant (dle vyobrazení)
znamená, že asistent řízení je deaktivován.
VAROVÁNÍ
Pilot Assist se smí používat pouze, když jsou
na obou stranách namalovány zřetelné čáry.
Při jakémkoliv jiném použití existuje riziko kontaktu s okolními překážkami, které funkce
nedokáže detekovat.
VAROVÁNÍ
Kamera a radarová jednotka měří vzdálenost k vozidlu
vpředu a detekují boční značení.
Kamerová a radarová jednotka
Asistent řízení Pilot Assist se automaticky
deaktivuje a znovu aktivuje bez předchozího
varování.
Odečítání vzdálenosti
Sledování, boční značení
46
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
}}
303
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
•
•
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat.
Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Pilot Assist upravuje rychlost zrychlováním a přibrzďováním. Je normální, když brzdy, které se
používají k regulování rychlosti, vydávají hluboký
zvuk.
Funkce Pilot Assist se pokouší regulovat rychlost
plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké
brzdění, musí řidič brzdit sám. To platí při velkých
rozdílech rychlosti, nebo když vozidlo před vámi
prudce zabrzdí. Kvůli omezení v kamerové a rada47
304
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
rové jednotce může být brzdění neočekávané
nebo nemusí nastat vůbec.
Pilot Assist sleduje vozidlo ve stejném pruhu tak,
aby byl dodržen časový interval nastavený řidičem.
Pokud radarová jednotka nevidí žádné vozidlo
vpředu, vozidlo pojede nastavenou rychlosti, kterou uložil řidič. To platí rovněž v případě, pokud
rychlost vozu před vozidlem se zvýší a překročí
uloženou rychlost tempomatu.
VAROVÁNÍ
•
Nejedná se o systém bránící kolizi. Odpovědnost nese vždy řidiče, který musí
zasáhnout, pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu.
•
Tato funkce nebrzdí v případě osob, zvířat
a malých vozidel jako jsou např. jízdní kola
a motocykly. Dále nebrzdí v případě
nízkých přívěsů, pomalu jedoucích a stojících vozidel a předmětů.
•
Nepoužívejte tuto funkci v náročných
situacích, např. v městském provozu, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých vozovkách.
DŮLEŽITÉ
Údržbu komponentů podpory řidiče smí provádět pouze servis47.
Oblé zatáčky a dělení cest
Pilot Assist funguje v interakci s řidičem, který by
neměl čekat, až Pilot Assist zasáhne do řízení, ale
měl by být připraven zasáhnout sám do řízení se
zvýšeným úsilím, a to především v zatáčkách.
•
Když se vozidlo blíží sjezdu nebo místu, kde
se rozdělují jízdní pruhy, řidič by měl řídit od
požadovaného jízdního pruhu tak, aby Pilot
Assist mohl určit požadovaný směr.
Pilot Assist se snaží udržet vozidlo
uprostřed jízdního pruhu
Když se Pilot Assist snaží řídit, pokouší se umístit
vozidlo mezi značení jízdních pruhů. Proto se
doporučuje ponechat vozidlo, aby si vyhledalo
optimální umístění a aby zážitek z jízdy byl co nejplynulejší. Řidič kontroluje, zda se vozidlo nachází
bezpečně v jízdním pruhu a vždy nese odpovědnost za to, aby zasáhl do řízení a upravil tak
polohu vozidla.
•
Pokud Pilot Assist neumístí vozidlo správně
do jízdního pruhu, doporučujeme vypnout
systém Pilot Assist nebo přepnout na adaptivní tempomat.
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
•
•
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 274)
Ovládání a zobrazení displeje pro Pilot Assist
(str. 305)
Aktivace a spuštění funkce Pilot Assist
(str. 306)
Ovládání a zobrazení displeje pro
Pilot Assist
Přehled ovládání systému Pilot Assist pomocí
levé klávesnice na volantu a přehled zobrazení
funkce na displeji.
Ovládání
Omezení funkce Pilot Assist (str. 309)
Symboly a zprávy pro Pilot Assist* (str. 311)
: Zvýšení uložené rychlosti
: Snížení uložené rychlosti
Prodlužuje časový interval k vozidlu vpředu
Zkracuje časový interval k vozidlu vpředu
◀: Přepnutí systému Pilot Assist na adaptivní
tempomat
Symbol funkce
Varování systému podpory řidiče v případě
rizika kolize (str. 312)
Symboly cílového vozidla
•
Změna cíle pomocí funkce podpory řidiče
(str. 313)
Symbol časového intervalu k vozidlu vpředu
•
Nastavení časového intervalu pro podporu
řidiče (str. 314)
Symbol aktivovaného/deaktivovaného asistenta řízení
•
Nastavení uložené rychlosti pro podporu
řidiče (str. 315)
•
Automatické brzdění s funkcí podpory řidiče
(str. 316)
•
Asistence při předjíždění (str. 317)
Tlačítka a symboly funkce.
▶: Přepnutí z adaptivního tempomatu na Pilot
Assist
: Z pohotovostního režimu - aktivuje
se Pilot Assist a pokračuje se v jízdě uloženou rychlostí
: Z aktivního režimu - deaktivuje se/
přepne Pilot Assist do pohotovostního režimu
: Aktivuje Pilot Assist z pohotovostního
režimu a pokračuje v jízdě nastavenou
rychlostí a s nastaveným časovým intervalem
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 305
PODPORA ŘIDIČE
||
Displej řidiče
Aktivace a spuštění funkce Pilot
Assist
Je-li adaptivní tempomat v pohotovostním
režimu:
Aby funkce Pilot Assist mohla regulovat rychlost
a vzdálenost a zasahovat do řízení, musí být nejdříve aktivována a potom spuštěna.
1.
Stiskněte na volantu tlačítko ▶ (6).
> V pohotovostním režimu se symbol
změní na Pilot Assist (8).
2.
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Funkce Pilot Assist je spuštěna a aktuální
rychlost je uložena - to poznáte podle ikon
uprostřed rychloměru.
...nebo...
Je-li adaptivní tempomat spuštěn:
Indikace rychlosti.
–
Uložená rychlost
Rychlost vozidla vpředu
Aktuální rychlost vašeho vozidla
Související informace
•
306
Pilot Assist (str. 303)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Aby se systém Pilot Assist spustil, musí být splněny následující podmínky:
•
Bezpečnostní pás řidiče musí být připoután
a dveře řidiče musí být zavřené.
•
Před vozidlem musí být vozidlo ("cílové
vozidlo") v přiměřené vzdálenosti před vozidlem a rychlost vozidla musí být minimálně
15 km/h (9 mph).
•
Vozidla s manuální převodovkou. Rychlost
vozidla musí být nejnižší: 30 km/h (20 mph).
Stiskněte na volantu tlačítko ▶ (6).
> Systém Pilot Assist je spuštěn.
Zásah funkce Pilot Assist do
řízení je aktivní pouze, pokud se
symbol volantu (2) změní
z ŠEDÉ na ZELENOU.
Funkce Pilot Assist reguluje
časový interval vzhledem k vozidlu vpředu pouze, pokud symbol vzdálenosti (1)
zobrazí nad symbolem volantu vozidlo.
Současně je rozsah rychlosti
označen následovně.
Vyšší rychlost je uložená/
zvolená rychlost, zatímco nižší
rychlost je rychlost vozidla
vpředu (cílového vozidla).
PODPORA ŘIDIČE
Ruce na volantu
Aby systém Pilot Assist fungoval, řidič musí mít
ruce na volantu.
Pokud Pilot Assist zjistí, že řidič
nemá ruce na volantu, pomocí
symbolu a textové zprávy jej po
chvíli vyzve, aby aktivně řídil
vozidlo.
Deaktivace/aktivace systému Pilot
Assist
Pilot Assist lze dočasně deaktivovat a nastavit do
pohotovostního režimu tak, aby mohl být znovu
aktivován později.
Deaktivace systému Pilot Assist
a uvedení do pohotovostního režimu
Pokud po několika sekundách nejsou ruce řidiče
na volantu stále detekovány, zopakuje se výzva
k aktivnímu řízení vozidla společně se zvukovým
výstražným signálem.
Pokud Pilot Assist nezjistí do několika dalších
sekund ruce řidiče na volantu, intenzita výstražného signálu se zvýší a funkce řízení se deaktivuje. Potom se Pilot Assist musí znovu spustit
pomocí tlačítka
na volantu.
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že funkce Pilot Assist je
funkční pouze v případě, kdy má řidič na
volantu ruce.
Související informace
•
•
Pilot Assist (str. 303)
Deaktivace/aktivace systému Pilot Assist
(str. 307)
Stiskněte na volantu tlačítko ◀ (3).
> Pilot Assist se vypne a přepne na adaptivní tempomat v aktivním režimu.
–
VAROVÁNÍ
•
Když je Pilot Assist v pohotovostním
režimu, řidič musí zasáhnout a řídit
a regulovat tak rychlost a vzdálenost
k vozidlu vpředu.
•
Pokud se Pilot Assist nachází v pohotovostním režimu a vozidlo se dostane příliš
blízko k vozidlu vpředu, řidiče upozorní na
krátkou vzdálenost systém upozornění na
odstup*.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Dočasné vypnutí funkce Pilot Assist a nastavení
do pohotovostního režimu:
–
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Pilot Assist je nastaven do pohotovostního
režimu - symbol (8) na displeji řidiče
změní barvu z BÍLÉ na ŠEDOU a uložená
rychlost uprostřed rychloměru změní barvu
z BÉŽOVÉ na ŠEDOU.
...nebo...
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 307
PODPORA ŘIDIČE
||
Pohotovostní režim při zásahu řidiče
Pilot Assist se dočasně deaktivuje a nastaví do
pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
sešlápnete pedál brzdy.
V automatickém pohotovostním režimu řidiče
upozorní zvukový signál a zpráva na displeji
řidiče.
volič řazení se přesune do polohy N.
•
směrová světla jsou aktivní déle než
1 minutu.
•
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je uložená rychlost.
•
se spojkový pedál sešlápne na cca. 1 minutu
- platí pro vozidla s manuální převodovkou.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz
pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
Při použití směrových světel se dočasně vypojí
asistent řízení Pilot Assist. Pokud se tato situace
změní a lze detekovat boční značení jízdního
pruhu, asistent řízení se automaticky aktivuje
znovu.
Automatický pohotovostní režim
Pilot Assist závisí na ostatních systémech, např.
na systému řízení stability/ochrany před smykem
ESC48. Pokud některý z těchto ostatních systémů
přestane pracovat, Pilot Assist se automaticky
vypne.
48
308
VAROVÁNÍ
Electronic Stability Control
•
rychlost klesne pod 30 km/h (20 mph) - platí
pouze pro vozidla s manuální převodovkou.
Opětovná aktivace systému Pilot Assist
z pohotovostního režimu
Řidič potom musí regulovat rychlost
vozidla, dle potřeby aktivovat brzdy
a udržovat bezpečnou vzdálenost k ostatním vozidlům.
K automatickému přepnutí na pohotovostní režim
může dojít, když, například:
•
•
•
•
•
•
•
•
řidič otevře dveře.
je příliš vysoká teplota brzd.
řidič nemá ruce na volantu.
je aktivována parkovací brzda.
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
řidič si sundá bezpečnostní pás.
Opětovná aktivace funkce Pilot Assist.
minimálně jedno kolo ztratí trakci.
kameru a radarovou jednotku zakrývá např.
sníh nebo intenzivně prší (je zablokováno
sklo kamery/rádiové vlny).
•
rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a Pilot
Assist si není jistý, zda cílový objekt je stojící
vozidlo nebo jiný předmět, např. retardér.
•
rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a vozidlo
vpředu odbočí, takže Pilot Assist již vozidlo
nesleduje.
–
Stiskněte na volantu tlačítko
(1).
> Rychlost je nyní nastavena na naposledy
uloženou rychlost.
VAROVÁNÍ
Pokud se stisknutím tlačítka
na volantu
pokračuje v nastavené rychlosti, může dojít
k výraznému nárůstu rychlosti.
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
•
Pilot Assist (str. 303)
Aktivace a spuštění funkce Pilot Assist
(str. 306)
Omezení funkce Pilot Assist
Funkce Pilot Assist může mít v jistých situacích
omezení.
Funkce Pilot Assist je pomůcka, která může řidiči
v různých situacích pomoci. Nicméně za udržování
bezpečné vzdálenosti k předmětům v okolí a za
udržování vozidla na správném místě v jízdním
pruhu nese odpovědnost vždy řidič.
VAROVÁNÍ
V jistých situacích může mít asistent řízení
Pilot Assist problém pomoci řidiči ve správném směru nebo může být automaticky deaktivován - v tomto případě nedoporučujeme
Pilot Assist používat. Příklady těchto situací:
•
značení jízdních pruhů je opotřebené,
chybí nebo se navzájem křižuje.
•
rozdělení jízdních pruhů není zřetelné,
například, pokud se jízdní pruhy dělí nebo
spojují nebo na výjezdech nebo v případě
několika různých značení.
•
se na cestě nebo poblíž cesty vyskytují
hrany nebo jiné čáry než značení jízdních
pruhů, jako např. obrubníky, spoje nebo
zbytky po opravách povrchu vozovky,
hrany bariér nebo výrazné stíny.
•
•
•
je jízdní pruh úzký nebo klikatý.
v jízdním pruhu jsou výmoly a hrboly.
je nepříznivé počasí, například, při dešti,
sněhu, za mlhy, v rozbředlém sněhu nebo
při zhoršeném výhledu se špatnými světelnými podmínkami, světlem zezadu,
mokrým povrchem vozovky atd.
Řidič by si měl dále uvědomit, že Pilot Assist
má následující omezení:
•
Systém nedokáže detekovat vysoké
obrubníky, svodidla a provizorní přepážky
(jako např. dopravní kužely a bezpečnostní
bariéry). Dále se může stát, že systém
}}
309
PODPORA ŘIDIČE
nesprávně detekuje značení jízdní pruhů,
přičemž následně hrozí riziko kontaktu
vozidla a těchto překážek. Řidič musí sám
zajistit dostatečnou vzdálenost vozidla od
těchto překážek.
||
•
•
•
•
•
Kamerová a radarová jednotka nedokáže
detekovat všechny předměty a překážky
před vozidlem v provozu - např. nedokáže
detekovat výmoly, nepohybující se předměty nebo předměty, které úplně nebo
částečně blokují trasu.
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
Nezapomeňte, že systém Pilot Assist je určen
především k jízdě po vozovkách v rovném terénu.
Pokud pojedete po cestě z prudkého svahu, může
se stát, že tempomat bude mít problém udržet
správnou vzdálenost od vozidla před vámi v tomto případě buďte opatrní a připraveni přibrzdit.
•
•
•
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 274)
Jízdní režimy (str. 441)
Nepoužívejte funkci Pilot Assist u vozu s těžkým nákladem nebo s přívěsem připojeným
k vozidlu.
Pilot Assist "nevidí" chodce, zvířata apod.
POZNÁMKA
Doporučený vstupní impulz řízení je
nuceně omezen, což znamená, že systém
nedokáže vždy pomoci řidiči s řízením
a nedokáže vždy udržet vozidlo v jízdním
pruhu.
Ve vozidlech vybavených systémem
Sensus Navigation*, umožní tato funkce
využívat informace z mapových dat, takže
funkčnost systému může být odlišná.
Pilot Assist nelze aktivovat, pokud je k elektroinstalaci vozidla připojen přívěs, nosič na
jízdní kola nebo podobné zařízení.
Různé
•
Pilot Assist se vypne, pokud posilovač
řízení u příslušné síly řízení závislé na
rychlosti pracuje s omezeným výkonem například, při chlazení, když dojde k přehřátí.
Jízdní režim Off Road nelze zvolit, když je
Pilot Assist aktivován.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Související informace
Řidič může kdykoliv upravit nebo korigovat zásah,
který do řízení provedl systém Pilot Assist, a může
otočit volantem do správného směru.
310
•
•
Pilot Assist (str. 303)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 325)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro Pilot Assist*
Celá řada symbolů a zpráv ohledně systému
Pilot Assist se může zobrazovat na displeji řidiče
a/nebo na head-up displeji*.
Pár příkladů49.
Na předchozím obrázku50 je Pilot Assist nastaven
na udržování rychlosti 110 km/h (68 mph) a současně na sledování vozidla vpředu, které udržuje
stejnou rychlost.
Na předchozím obrázku50 je Pilot Assist nastaven
na udržování rychlosti 110 km/h (68 mph) a současně na sledování vozidla vpředu, které udržuje
stejnou rychlost.
Pilot Assist nepomáhá s řízením, jelikož nelze
detekovat boční značení jízdního pruhu.
Zde Pilot Assist pomáhá s řízením, protože boční
značení jízdních pruhů lze detekovat.
Na předchozím obrázku50 je Pilot Assist nastaven
tak, aby udržoval rychlost 110 km/h (68 mph),
přičemž nesleduje žádné vozidlo vpředu.
Pilot Assist nepomáhá s řízením, jelikož nelze
detekovat boční značení jízdního pruhu.
49
50
V následujícím příkladu funkce RSI (Road Sign Information) informuje o tom, že maximální povolená rychlost je 130 km/h (80 mph).
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 311
PODPORA ŘIDIČE
Varování systému podpory řidiče
v případě rizika kolize
||
Systémy podpory řidiče Pilot Assist a adaptivní
tempomat (ACC)*51 mohou varovat řidiče,
pokud se náhle příliš zmenší vzdálenost k vozidlu
vpředu.
a řidič nebrzdí, tempomat rozsvítí varovnou kontrolku a vydává varovný zvuk, který upozorňuje
řidiče, že musí okamžitě zasáhnout.
VAROVÁNÍ
Systémy podpory řidiče upozorňují pouze na
vozidla, která byla detekována radarovou jednotkou - proto se může stát, že systém nevydá
varování nebo jej vydá s jistým zpožděním.
Nikdy nečekejte na varování. Začněte brzdit,
pokud to situace vyžaduje.
Na předchozím obrázku50 je Pilot Assist nastaven
tak, aby udržoval rychlost 110 km/h (68 mph),
přičemž nesleduje žádné vozidlo vpředu.
Pilot Assist pomáhá s řízením, dokud lze detekovat boční značení jízdního pruhu.
Související informace
•
Pilot Assist (str. 303)
Audio a symbol varování před kolizí.
Zvukový varovný signál v případě nebezpečí
kolize
Varovný signál v případě nebezpečí kolize
Měření vzdáleností kamerovou nebo radarovou jednotkou
Systém podpory řidiče využívá cca. 40 % kapacity
nožní brzdy. Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji,
než je brzdná kapacita systému podpory řidiče,
50
51
312
Symbol varování před kolizí na čelním skle.
U vozidel vybavených head-up displejem*, se
varování zobrazuje na čelním skle jako blikající
symbol.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Adaptive Cruise Control
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
POZNÁMKA
V případě prudkého slunečního svitu, odrazů,
extrémních kontrastů světla, použití slunečních brýlí a v případě, kdy se řidič nedívá přímo
před sebe, se může stát, že vizuální výstražný
signál na čelním skle nebude dobře vidět.
Změna cíle pomocí funkce podpory
řidiče
VAROVÁNÍ
Pokud systémy podpory řidiče sledují vůz,
který se pohybuje rychlostí větší než
cca.30 km/h (20 mph), a změní cíl z pohybujícího se vozidla na stojící vozidlo, budou stojící
vozidlo ignorovat a zrychlí na uloženou
rychlost.
Funkce podpory řidiče - adaptivní tempomat
(ACC)*52 a Pilot Assist v kombinaci s automatickou převodovkou mění při jistých rychlostech
funkci cíle.
Změna cíle
•
Související informace
•
•
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 274)
Adaptivní tempomat* (str. 294)
Automaticky pohotovostní režim se změnou
cíle
Funkce podpory řidiče se vyřadí a přepnou do
pohotovostního režimu:
Pilot Assist (str. 303)
Funkce upozornění na odstup* (str. 292)
Head-up displej* (str. 135)
•
pokud rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph)
a funkce podpory řidiče si nejsou jisté, zda
cílový objekt je stojící vozidlo nebo jiný předmět, např. retardér.
•
pokud rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph)
a vozidlo vpředu odbočí, takže funkce podpory řidiče již vozidlo nesledují.
Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může se objevit stojící vozidlo.
Pokud funkce podpory řidiče sleduje vůz, který se
pohybuje rychlostí menší než 30 km/h
(20 mph), a změní cíl na stojící vozidlo, funkce
podpory řidiče zpomalí podle stojícího vozidla.
Související informace
•
•
•
52
Potom musí řidič sám zasáhnout
a zabrzdit.
Systém podpory řidiče (str. 274)
Adaptivní tempomat* (str. 294)
Pilot Assist (str. 303)
Adaptive Cruise Control
* Volitelná výbava/příslušenství. 313
PODPORA ŘIDIČE
Nastavení časového intervalu pro
podporu řidiče
POZNÁMKA
Jakmile kontrolka na displeji řidiče ukazuje
dvě vozidla, systém ACC sleduje vozidlo
s předem nastaveným časovým intervalem.
Lze nastavit, aby časový interval k vozidlu vpředu
udržoval adaptivní tempomat (ACC)*53, Pilot
Assist a upozornění na odstup*.
Adaptivní tempomat umožňuje měnit časový
interval v určitých situacích, aby vůz mohl sledovat
vozidlo jedoucí před ním plynule a komfortně. Při
nízké rychlosti, když jsou vzdálenosti krátké, adaptivní tempomat mírně prodlouží časový interval.
Pokud je zobrazeno pouze jedno vozidlo, v přiměřené vzdálenosti vpředu není žádné vozidlo.
Lze zvolit různé časové intervaly
odstupu od vozu vpředu. Na
displeji řidiče se zobrazuje 1-5
vodorovných čar - čím je jich
více, tím je časový interval delší.
Jedna čára odpovídá
cca. 1 sekundě, 5 čar -
POZNÁMKA
•
Čím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
•
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů přípustné.
•
Pokud se zdá, že systémy podpory řidiče
po aktivaci nereagují zvýšením rychlosti,
důvodem může být to, že časový interval
vzhledem k vozidlu vpředu je menší než
nastavený časový interval.
cca. 3 sekundám.
POZNÁMKA
Jakmile se na displeji řidiče zobrazí auto
a volant, Pilot Assist následuje vozidlo vpředu
s předem nastaveným časovým intervalem.
Pokud je zobrazen pouze volant, v přiměřené
vzdálenosti vpředu není žádné vozidlo.
Nastavení časového intervalu.
Snížení časového intervalu
VAROVÁNÍ
•
Používejte pouze časový interval, který
odpovídá aktuální dopravní situaci.
•
Řidič by měl pamatovat na to, že krátký
časový interval limituje dobu, během které
může reagovat a podniknout kroky v případě neočekávané dopravní situace.
Zvýšení časového intervalu
Upozornění na odstup
–
53
314
Stisknutím tlačítka (1) nebo (2) na volantu
zvyšujete nebo snižujete časový interval.
> Indikace vzdálenosti (3) ukazuje aktuální
časový interval.
Adaptive Cruise Control
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
•
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 274)
Adaptivní tempomat* (str. 294)
Pilot Assist (str. 303)
Funkce upozornění na odstup* (str. 292)
Head-up displej* (str. 135)
Jízdní režim pro podporu řidiče
Řidič může vybrat různé jízdní styly pro to, jak má
podpora řidiče udržovat předem nastavený
časový interval vzhledem k vozidlu vpředu.
Výběr se provádí v rámci nastavení jízdního
režimu DRIVE MODE.
Nastavení uložené rychlosti pro
podporu řidiče
Uloženou rychlost lze nastavit pro omezovač
rychlosti, tempomat, adaptivní tempomat
(ACC)*54 a Pilot Assist.
Zvolte jednu z následujících možností:
• Pure - Podpora řidiče se soustředí na optimální spotřebu paliva, což znamená delší
časový interval vzhledem k vozidlu vpředu.
• Hybrid - Podpora řidiče se zaměřuje na co
nejplynulejší dodržování nastaveného časového intervalu vzhledem k vozidlu vpředu.
• Power - Podpora řidiče se soustředí na co
nejpřesnější sledování změn v časovém intervalu vzhledem k vozidlu vpředu, což může
v jistých případech vést k prudkému zrychlování/brzdění.
Související informace
•
•
54
Adaptive Cruise Control
Systém podpory řidiče (str. 274)
: Zvýšení uložené rychlosti.
: Snížení uložené rychlosti.
Uložená rychlost.
Jízdní režimy (str. 441)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 315
PODPORA ŘIDIČE
||
–
•
Nastavenou rychlost změňte krátkým stisknu(1) nebo
(2) nebo stisktím tlačítka
nutím a podržením tohoto tlačítka.
•
Krátká stisknutí: Každým stisknutím
měníte rychlost po +/- 5 km/h
(+/- 5 mph).
Manuální převodovka
funkce podpory řidiče mohou sledovat jiné vozidlo
od 30 km/h (20 mph) do 200 km/h (125 mph).
•
Stiskněte a podržte: Jakmile se indikace
rychlosti (3) přesune na požadovanou
rychlost, uvolněte tlačítko.
Pilot Assist může zasahovat do řízení od téměř
nulové rychlosti vozidla až po 30 km/h (20 mph)
až po 140 km/h (87 mph).
Nastavení při posledním stisknutí tlačítka se
uloží do paměti.
Pokud řidič zvýší rychlost vozidla pomocí plynového pedálu před stisknutím tlačítka
(1) na
volantu, do vozidla se uloží rychlost, jakou vozidlo
jelo při stisknutí tlačítka a to za předpokladu, že
v okamžiku stisknutí má řidič nohu na plynovém
pedálu.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz
pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
Automatická převodovka
Funkce podpory řidiče mohou sledovat jiné
vozidlo od 0 km/h do 200 km/h (125 mph).
Pilot Assist může zasahovat do řízení od téměř
nulové rychlosti vozidla až po 140 km/h
(87 mph).
Upozorňujeme, že nejnižší rychlost, kterou lze
u systému nastavit, je 30 km/h (20 mph) – přes-
316
tože systém dokáže sledovat jiné vozidlo až do
zastavení (0 km/h), nelze nastavit nižší rychlost
než 30 km/h (20 mph).
Nejnižší programovatelná rychlost je 30 km/h
(20 mph) - maximální rychlosti je 200 km/h
(125 mph).
Související informace
•
•
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 274)
Omezovač rychlosti (str. 280)
Tempomat (str. 287)
Adaptivní tempomat* (str. 294)
Pilot Assist (str. 303)
Automatické brzdění s funkcí
podpory řidiče
Pilot Assist a adaptivní tempomat* (ACC55)
obsahuje speciální funkci brzdy pro pomalý provoz a stojící vozidlo.
Funkce brzdy pro pomalý provoz
a stojící vozidlo
Pokud se vůz na chvílí zastaví, např. při popojíždění v pomalém provozu nebo na semaforu,
v jízdě se po krátkých zastávkách automaticky
pokračuje do cca. 3 sekund – pokud by trvalo
déle, než se vůz vpředu rozjede, systém podpory
řidiče se vypojí a přejde do pohotovostního
režimu s automatickým brzděním.
–
Funkce se znovu aktivuje následujícím způsobem:
•
•
Stiskněte na volantu tlačítko
.
Sešlápněte plynový pedál.
> Funkce pokračuje ve sledování vozidla
vpředu, pokud se začne pohybovat
dopředu do cca. 6 sekund.
POZNÁMKA
Systémy podpory řidiče udrží vozidlo, aby se
nerozjelo, maximálně 5 minut - potom se aktivuje funkce a tempomat se vypne.
Před další aktivací systémů podpory řidiče se
musí uvolnit parkovací brzda.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Ukončení automatického brzdění
V některých situacích automatické brzdění skončí
při dosažení klidového stavu, přičemž funkce přejde do pohotovostního režimu. To znamená, že se
brzdy uvolní a vozidlo se může rozjet - proto musí
řidič zasáhnout a zabrzdit vozidlo sám, aby jej
udržel na místě.
Související informace
•
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 274)
Adaptivní tempomat* (str. 294)
Pilot Assist (str. 303)
Funkce brzd (str. 425)
To se může stát v následujících situacích:
řidič má nohu na pedálu brzdy
•
•
•
je aktivována parkovací brzda
•
řidič nastaví funkci do pohotovostního režimu.
volič řazení se přesune do polohy P, N nebo
R
Asistence při předjíždění
Asistence při předjíždění může pomoci řidiči při
předjíždění jiných vozidel. Tuto funkci lze používat společně s funkcí Pilot Assist nebo adaptivním tempomatem* (ACC56).
Jak funguje asistence při předjíždění
Pokud Pilot Assist nebo ACC sleduje jiné vozidlo
a řidič aktivuje směrové světlo57, čímž dá najevo
svůj úmysl předjíždět, systémy mu pomohou tím,
že vozidlo zrychlí vůči vozidlu vpředu ještě před
tím, než vozidlo řidiče přejede do předjížděcího
jízdního pruhu.
Automatická aktivace parkovací brzdy
Funkce potom zpozdí snížení rychlosti, aby tím
zabránila předčasnému brzdění, když se vozidlo
řidiče přibližuje pomalejšímu vozidlu.
V některých případech se aktivuje parkovací
brzda, aby vozidlo i nadále stálo.
Tato funkce zůstane aktivní, dokud vozidlo řidiče
nemine předjížděné vozidlo.
To se stane, pokud funkce drží vozidlo pomocí
brzdového pedálu na místě a:
•
řidič otevře dveře a odepne si bezpečnostní
pás
•
funkce udržuje vozidlo v klidovém stavu déle
než cca. 5 minut
•
•
jsou brzdy přehřáté
55
56
57
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že tato funkce může být aktivována ve více situacích než jen při předjíždění, např. když se používá ukazatel směru
k označení změny jízdního pruhu nebo k vyjetí
na jinou cestu - v tomto případě vozidlo krátce
zrychlí.
řidič manuálně vypne motor.
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
U vozidla s levostranným řízením bliká pouze levá strana. U vozidla s pravostranným řízením bliká pouze pravá strana.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 317
PODPORA ŘIDIČE
||
Související informace
•
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 274)
Použití asistenta při předjíždění (str. 318)
Adaptivní tempomat* (str. 294)
Pilot Assist (str. 303)
Použití asistenta při předjíždění
VAROVÁNÍ
Existuje celá řada předpokladů, kterými se asistent při předjíždění řídí.
Při použití asistenta předjíždění nesmí řidič
zapomenout, že při náhle změně situace může
dojít k nežádoucímu zrychlení.
Aby se aktivoval asistent při předjíždění, musí být
splněny následující podmínky:
•
•
musí být vpředu vozidlo ("cílové vozidlo")
•
uložená rychlost musí být dostatečně
vysoká, aby bylo možné vozidlo předjet bezpečně.
Proto by se mělo zabránit vzniku jistých
situací, například, když:
aktuální rychlost vašeho vozidla je
minimálně 70 km/h (43 mph)
Spuštění asistence při předjíždění:
–
•
se vozidlo přibližuje k výjezdu k odbočení,
kde se sjezd nachází ve stejném směru,
kde se zpravidla předjíždí.
•
vozidlo vpředu zpomalí před tím, než
vozidlo řidiče přejede do jízdního pruhu
pro předjíždění.
•
doprava v jízdním pruhu pro předjíždění
zpomalí
•
se s vozidlem s pravostranným řízením
jede v zemi s levostranným řízením (a
naopak).
Aktivujte směrové světlo.
Ve vozidle pro levostranný provoz použijte
levé směrové světlo. Ve vozidle pro pravostranný provoz použijte pravé směrové světlo.
> Spustí se asistence při předjíždění.
Těmto situacím se zabrání dočasným přepnutím
adaptivního tempomatu nebo funkce Pilot Assist
do pohotovostního režimu.
Související informace
•
•
•
318
Asistence při předjíždění (str. 317)
Adaptivní tempomat* (str. 294)
Pilot Assist (str. 303)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Radarová jednotka
•
Radarovou jednotku využívá několik systémů
podpory řidiče. Má za úkol snímat ostatní vozidla.
Doporučená údržba kamerové a radarové
jednotky (str. 329)
•
Typové schválení pro radarové zařízení
(str. 320)
Umístění radarové jednotky.
Radarovou jednotku využívají následující funkce:
•
•
•
•
•
Funkce upozornění na odstup*
Adaptivní tempomat*
Asistent jízdy v jízdním pruhu
Pilot Assist*
City Safety
Úpravy radarové jednotky by mohly vyústit v nelegální používání.
Související informace
•
•
Systém podpory řidiče (str. 274)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 325)
* Volitelná výbava/příslušenství. 319
PODPORA ŘIDIČE
Typové schválení pro radarové
zařízení
Zde si lze přečíst typový souhlas pro radarové
jednotky vozidla u funkcí ACC58, PA59 a BLIS60.
Trh
ACC &
PA
BLIS
Symbol
Typové schválení
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brazílie
EAN: (01)07897843840855
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following
link www.delphi.com/automotive-homologation.
Evropa
✓
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
58
59
60
320
Adaptive Cruise Control
Pilot Assist
Blind Spot Information
PODPORA ŘIDIČE
Trh
ACC &
PA
BLIS
Typové schválení
REGISTERED No: ER37536/15
✓
Spojené Arabské
Emiráty (UAE)
Symbol
DEALER No: DA37380/15
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonésie
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordánsko
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Korea
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Maroko
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
}}
321
PODPORA ŘIDIČE
||
Trh
Mexiko
Moldávie
ACC &
PA
BLIS
✓
Singapur
И011 14
✓
✓
И011 15
✓
TA-2014/1824
✓
APPROVED
Jižní Afrika
✓
322
IFETEL: RLVDEL215-0314
✓
✓
Srbsko
Typové schválení
IFETEL: RLVDEL215-0299
✓
✓
Symbol
TA-2014/2390
APPROVED
PODPORA ŘIDIČE
ACC &
PA
Trh
BLIS
✓
Tchajwan
Symbol
Typové schválení
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
Delphi і
✓
Ukrajina
✓
і
(
2009 .) Д
є, щ
і
і
ь
)
і і
і
і
RACAM/SRR2 і
і є
і
і
і
(П
КМ № 679 і 24
ь
і Delphi
П
і
: Delphi.
Typové schválené pro rádiové zařízení
Trh
Evropa
Symbol
Typové schválení
Společnost Volvo cars
tímto prohlašuje, že
veškerá rádiová zařízení
jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními
směrnice 2014/53/EU.
Související informace
•
Radarová jednotka (str. 319)
323
PODPORA ŘIDIČE
Kamerová jednotka
Související informace
Kamerovou jednotku využívají různé systémy
podpory řidiče. Má za úkol, například, detekovat
jízdní pruhy nebo dopravní značky.
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 274)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 325)
Doporučená údržba kamerové a radarové
jednotky (str. 329)
Umístění kamerové jednotky.
Kamerovou jednotku využívají následující funkce:
•
•
•
•
•
•
•
•
324
Adaptivní tempomat*
Pilot Assist*
Lane Keeping Aid*
Asistent řízení při nebezpečí kolize
City Safety
Driver Alert Control*
Informace o dopravních značkách*
Aktivní dálkové světlomety *
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Omezení kamerové a radarové
jednotky
Kamerová jednotka se nachází v horní části čelního skla společně s radarovou jednotkou vozidla.
Kamerová a radarová jednotka má jistá omezení,
která dále omezují funkce využívající tuto jednotku. Řidič by si měl být vědom následujících
omezení systému.
Na čelní sklo zevnitř a zvenku a před a za kamerovou a radarovou jednotku nic nepokládejte,
nelepte a nemontujte - mohlo by to narušit
funkce využívající kameru a radar. Následně by
mohlo dojít k omezení funkčnosti, úplnému
vypnutí nebo nesprávnému fungování.
Kamera a radar
Zablokovaná jednotka
Jestliže se na displeji řidiče objeví tento
symbol a zpráva "Snímač čelního
skla Zablokovaný snímač, viz
Uživatelská příručka", znamená to, že
kamera a radarová jednotka nedokáží detekovat
ostatní vozidla, cyklisty, chodce a velká zvířata
před vozidlem a je možné, že funkce využívající
kameru a radar nefungují, fungují v omezeném
rozsahu, zcela se deaktivují nebo reagují
nesprávně.
Označená plocha se musí pravidelně čistit. Na označené
ploše nesmí být žádné nálepky, předměty, zatemňovací
fólie apod.
V této tabulce jsou uvedeny příklady možných příčin zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi:
Příčina
Akce
Povrch čelního okna před kamerovou a radarovou jednotkou je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před kamerovou a radarovou jednotkou od nečistot,
ledu a sněhu.
Hustá mlha a silný déšť nebo sníh blokují signály radaru nebo výhled
z kamery.
Žádná činnost. Někdy jednotka nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
}}
325
PODPORA ŘIDIČE
||
Příčina
Akce
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru nebo
výhled z kamery.
Žádná činnost. Někdy jednotka nefunguje, když je vozovka velmi mokrá nebo
zasněžená.
Mezi vnitřní stranou čelního okna a kamerovou a radarovou jednotkou se
objevila nečistota.
Zajeďte do servisu a nechte si vyčistit sklo v krytu jednotky - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Silné světlo z protisměru
Žádná činnost. Za příznivějšího osvětlení se kamerová jednotka automaticky resetuje.
Vysoká teplota
Při velmi vysokých teplotách se kamerová a radarová jednotka může kvůli ochraně elektroniky
v jednotce dočasně vypnout, a to na
cca. 15 minut po nastartování motoru. Kamerová
a radarová jednotka se spustí znovu automaticky,
jakmile teplota dostatečně klesne.
výpadku funkčnosti, musí se dodržovat následující:
•
Poškozené čelní sklo
POZNÁMKA
Bez nápravy může dojít ke zhoršení funkčností
systémů podpory řidiče, které využívají kameru
a radarovou jednotku. Následně by mohlo
dojít k omezení funkčnosti, úplnému vypnutí
nebo nesprávnému fungování.
Aby systémy podpory řidiče využívající radarovou
jednotku fungovaly správně, bez omezení a bez
61
326
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Pokud se na čelním skle před některým
z "oken" pro kamerovou a radarovou jednotku objeví škrábanec, prasklina nebo stopa
po kamínku a tento defekt zakrývá plochu
cca. 0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12") nebo větší
plochu, musíte kontaktovat servis61, kde čelní
sklo vymění.
•
Společnost Volvo nedoporučuje opravovat
praskliny, škrábance a stopy po kamínkách
před kamerovou a radarovou jednotku - mělo
by se vyměnit celé čelní sklo.
•
Před výměnou čelního skla kontaktujte
servis61 a prověřte, zda lze objednat
a namontovat správné sklo.
•
Při výměně skla se musí namontovat stejný
typ stěračů čelního skla resp. stěrače čelního
skla, které schválila společnost Volvo.
•
Při výměně čelního skla se kamerová a radarová jednotka musí znovu nakalibrovat
v servisu61 tak, aby se zajistila funkčnost
všech systémů využívajících radar a kameru.
Radar
Rychlost vozidla
Schopnost radarové jednotky zjistit rychlost
vozidla vpředu se výrazně sníží, pokud se rychlost
vozidla vpředu značně liší od rychlosti vašeho
vozidla.
PODPORA ŘIDIČE
Omezené zorné pole
Radarová jednotka má omezené zorné pole.
V některých případech není druhý vůz detekován
nebo detekce proběhne později, než by měla.
vozidlo, které jede mezi vaším vozem a vozidlem před vámi.
funkce systémů závislých na kameře výrazně
omezeny nebo dočasně vypnuty.
Malá vozidla, jako jsou motocykly nebo
vozidla, která nejedou uprostřed jízdního
pruhu, mohou zůstat nedetekovaná.
Také silné světlo z protisměru, odrazy světla od
vozovky, sníh nebo led na vozovce, znečištěné
nebo nezřetelné značení jízdních pruhů mohou
značným způsobem omezit funkčnost kamery při
sledování vozovky a detekci chodců, cyklistů, velkých zvířat a ostatních vozidel.
V zatáčkách může radarová jednotka detekovat špatné vozidlo nebo může ztratit detekované vozidlo z dohledu.
Nízké přívěsy
Nízký přívěs ve stínu radaru.
Radar někdy detekuje s problémy nebo nedetekuje vůbec nízké přívěsy - pokud řidič jede za
nízkými přívěsem a je aktivován adaptivní tempomat nebo Pilot Assist, řidič musí být obzvláště
opatrný.
Zorné pole radarové jednotky.
Někdy radarová jednotka detekuje s jistým
zpožděním vozidla v těsné blízkosti, např.
Kamera
Zhoršený výhled
Kamery mají omezení podobná lidskému oku,
tedy "vidí" hůř např. při hustém dešti nebo sněžení, v husté mlze, v silné bouři prachu nebo při
chumelení. Za takových podmínek mohou být
}}
327
PODPORA ŘIDIČE
||
Parkovací kamera*
Vadná kamera
Pokud je sektor kamery černý
a obsahuje tento symbol, znamená to, že kamera nefunguje.
Mrtvý úhel
měnit. V případě nepříznivých světelných podmínek může být kvalita obrázku horší.
Zadní parkovací kamera
VAROVÁNÍ
Následující vyobrazení ukazuje
příklad.
Pokud se zobrazí tento symbol a je zapojen přívěs, stojan na jízdní kola nebo
podobné zařízení, které je
elektricky připojeno k vozidlu, věnujte couvání zvýšenou pozornost.
Tento symbol znamená, že snímače parkovacího asistenta vzadu jsou vypnuté, a upozorňuje na možnost překážek.
Mezi zornými poli kamery mohou být místa pod "mrtvým
úhlem".
POZNÁMKA
V zobrazení do 360°* kamery parkovací asistence
mohou překážky/předměty "zmizet" v mezerách
mezi jednotlivými kamerami.
Držák jízdních kol nebo jiné příslušenství
upevněné na zadní části vozu může clonit
objektiv kamery.
Levá kamera na vozidle je nefunkční.
VAROVÁNÍ
Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že
nemusí být vidět relativně velký úsek, a to
přesto, že na obraze to vypadá, že se jedná
o relativně malou část. Může se tedy stát, že
překážka bude zjištěna, až se vozidlo bude
nacházet velmi blízko.
Černý sektor kameny se zobrazí rovněž v následujících případech, ale bez symbolu nefunkční
kamery:
•
•
•
otevřené dveře
otevřené víko zavazadlového prostoru
Kamerová jednotka (str. 324)
•
•
•
Radarová jednotka (str. 319)
•
Parkovací kamera* (str. 381)
zasunuté zpětné vnější zrcátko.
Světelné podmínky
Obrázek kamery se nastavuje automaticky v závislosti na konkrétních světelných podmínkách.
Proto se mohou jas a kvalita obrazu nepatrně
328
Související informace
Doporučená údržba kamerové a radarové
jednotky (str. 329)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Doporučená údržba kamerové
a radarové jednotky
•
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 325)
Aby kamerová a radarová jednotka fungovala
správně, nesmí být na jednotce led, nečistoty
a sníh a snímače se musí pravidelně čistit vodou
a autošamponem.
•
Parkovací kamera* (str. 381)
POZNÁMKA
Nečistoty, led a sníh zakrývající senzory
mohou aktivovat chybné výstražné signály
a mohou způsobit omezenou funkčnost nebo
nefunkčnost.
Umístění zadních radarových jednotek. Udržujte příslušný
povrch v čistotě - vlevo i vpravo a po stranách vozidla.
•
Aby snímače fungovaly správně, musí být
prostor před snímači čistý.
•
Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné předměty, pásky ani nálepky.
•
Objektiv kamery pravidelně čistěte vlažnou
vodou a autošamponem – dávejte pozor,
abyste objektiv nepoškrábali.
DŮLEŽITÉ
Údržbu komponentů podpory řidiče smí provádět pouze servis62.
Umístění parkovacích snímačů.
Související informace
•
•
62
Kamerová jednotka (str. 324)
Radarová jednotka (str. 319)
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Volitelná výbava/příslušenství. 329
PODPORA ŘIDIČE
City Safety™
Safety63
City
může upozornit řidiče pomocí
vizuálních a zvukových signálů a pulzováním
brzdy při detekování chodců, cyklistů, větších zvířat a vozidel, která se náhle objeví - pokud řidič
do přiměřené doby nereaguje sám, vozidlo se
pokusí automaticky brzdit.
nované s poklesem pozornosti, což by mohlo vést
k nehodě.
Tato funkce pomáhá řidiči tím, že vozidlo automaticky zabrzdí, pokud bezprostředně hrozí nebezpečí kolize nebo pokud řidič však nereaguje. Přitom systém aktivuje brzdy nebo zasáhne do řízení.
Systém City Safety aktivuje krátké intenzivní
brzdění a za normálních okolností zastaví vozidlo
těsně za vozidlem vepředu.
VAROVÁNÍ
•
Funkce automatické aktivace brzd
v systému City Safety může zabránit kolizi
nebo snížit rychlost, při které dojde ke
kolizi. Aby však brzdy brzdily maximálně,
řidič musí vždy sešlápnout brzdový pedál,
a to dokonce i v případě, že vozidlo automaticky aktivovalo brzdy.
•
Varování a asistence řízení se aktivují
pouze v případě, že hrozí vysoké riziko
kolize - proto nesmíte nikdy čekat na
varování v případě kolize nebo na zásah
systému City Safety.
•
Varování a zásahy brzd v případě chodců
a cyklistů se vypnou, pokud je rychlost
vozidla vyšší než 80 km/h (50 mph).
•
V případě prudkého zrychlování funkce
City Safety neaktivuje žádné funkce automatického brzdění.
Systém City Safety se aktivuje v situacích, kdy má
řidič začít brzdit. Proto nemůže pomoci řidiči
v každé situaci.
Systém City Safety je nastaven tak, aby se aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům do řízení.
Řidič nebo spolujezdci normálně nezaznamenají
funkci systému City Safety - pouze tehdy, pokud
je vůz bezprostředně ohrožen kolizí.
Umístění radarové jednotky.
City Safety může zabránit kolizi nebo snížit
rychlost při kolizi.
City Safety pomáhá řidiči, kterému hrozí kolize
s chodcem, velkým zvířetem, cyklistou nebo jiným
vozidlem.
City Safety je funkce, která může pomoci řidiči
zabránit kolizi při jízdě v dopravních zácpách, např.
při změnách dopravní situace před vozem kombi-
63
330
Tato funkce není na všech trzích k dispozici.
PODPORA ŘIDIČE
VAROVÁNÍ
•
•
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat.
Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Související informace
•
•
Systém podpory řidiče (str. 274)
Parametry a dílčí funkce systému City Safety
(str. 331)
•
Nastavení vzdálenosti pro varování City
Safety (str. 333)
•
Detekce překážek pomocí funkce City Safety
(str. 334)
•
Brzdy City Safety pro vozidla v protisměru
(str. 339)
•
City Safety v situacích, kdy nejsou možné únikové manévry (str. 338)
Parametry a dílčí funkce systému
City Safety
•
City Safety v křižujícím dopravním provozu
(str. 336)
•
Omezení systému City Safety u křižujícího
provozu (str. 337)
City Safety dokáže zabránit kolizi s vozidlem,
cyklistou, chodcem nebo větším zvířetem před
vozem tím, že sníží rychlost vozidla pomocí automatické aktivace brzd.
•
•
Omezení funkce City Safety (str. 340)
Zprávy pro City Safety (str. 343)
Pokud je rozdíl rychlosti větší než uvedené hodnoty rychlosti, funkce automatické aktivace brzd
v systému City Safety nedokáže zabránit kolizi, ale
dokáže zmírnit následky kolize.
Vozidla
V případě chodce vpředu může City Safety snížit
rychlost až na 60 km/h (37 mph).
Cyklisté
V případě cyklisty může City Safety snížit rychlost
až na 50 km/h (30 mph).
Chodci
V případě chodce může City Safety snížit rychlost
až na 45 km/h (28 mph).
Velká zvířata
Pokud hrozí nebezpečí kolize s velkým zvířetem,
City Safety může snížit rychlost vozidla na
15 km/h (9 mph).
V případě velkých zvířat má funkce aktivace brzd
především snížit sílu nárazu při vyšších rychlostech. Tato funkce je účinná především při rychlostech nad 70 km/h (43 mph). Při nižších rychlostech účinnost této funkce je menší.
}}
331
PODPORA ŘIDIČE
||
Dílčí funkce systému City Safety
U vozidel vybavených head-up displejem*, se
varování zobrazuje na čelním skle jako blikající
symbol.
V případě rizika kolize s chodcem, větším zvířetem, cyklistou nebo vozidlem řidiče vždy upozorní
vizuální a zvuková signalizace a pulzování brzdy.
Při nižších rychlostech, náhlém brzdění a zrychlování není výstražné pulzování brzdy k dispozici.
Brzda pulzuje frekvencí, která závisí na rychlosti
vozidla.
2 - Podpora brzd
Jestliže se nebezpečí kolize po varování před
kolizí stále zvyšuje, aktivuje se podpora brzd.
Podpora brzd zvýší intenzitu, jakou řidič brzdí,
v případě, že brzdění nestačí k tomu, aby nedošlo
ke kolizi.
Přehled funkcí.
Zvukový varovný signál v případě nebezpečí
kolize
Varovný signál v případě nebezpečí kolize
Měření vzdáleností kamerovou nebo radarovou jednotkou
City Safety provádí tři kroky, a to v následujícím
pořadí:
1.
Varování před srážkou
2.
Podpora brzdy
3.
Automatická aktivace brzd
Následující text vysvětluje, co se stane během tří
situací:
1 - Varování před kolizí
Řidič je varován před potenciálně hrozící kolizí.
332
Symbol varování před kolizí na čelním skle.
POZNÁMKA
V případě prudkého slunečního svitu, odrazů,
extrémních kontrastů světla, použití slunečních brýlí a v případě, kdy se řidič nedívá přímo
před sebe, se může stát, že vizuální výstražný
signál na čelním skle nebude dobře vidět.
City Safety dokáže detekovat chodce, cyklisty
nebo vozidla, která stojí nebo se pohybují ve stejném směru jako vozidlo a nacházejí se vpředu.
City Safety dokáže rovněž detekovat chodce,
cyklisty nebo velká vozidla, která křižují cestu před
vozem.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
3 - Automatická aktivace brzd
Naposledy se aktivuje automatické brzdění.
Pokud se v této situaci řidič nezačne vyhýbat
a riziko kolize je značné, aktivuje se funkce automatického brzdění bez ohledu na to, zda řidič
brzdí či nebrzdí. Brzdění potom nastane s omezenou brzdnou sílou, aby byla snížena rychlost při
nárazu, nebo s omezenou brzdnou sílou, pokud
stačí, aby nedošlo ke kolizi.
Napínač bezpečnostního pásu lze aktivovat, když
se aktivuje funkce automatického brzdění.
Řidič může brzdění kdykoliv přerušit sešlápnutím
plynového pedálu na doraz k zemi.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
U vozidel s manuální převodovkou se motor
zastaví, když funkce automatické aktivace brzd
zastaví vozidlo, pokud ovšem řidič předtím
nesešlápne spojkový pedál.
Funkce City Safety je vždy aktivována, ale řidič
může nastavit pro tuto funkci varování k odstupu.
Pokud brzdí systém City Safety, rozsvítí se
brzdová světla.
Když je funkce City Safety aktivována a brzdí, na
displeji řidiče se objeví textová zpráva, že funkce
je/byla aktivní.
VAROVÁNÍ
V některých situacích se brzdy mohou automaticky aktivovat mírným brzděním, po kterém následuje brzdění plnou intenzitou.
Pokud systém City Safety zabránil kolizi s nepohyblivým objektem, vozidlo zůstane stát a očekává
pozitivní zásah ze strany řidiče. Pokud je vozidlo
zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje
pomaleji, bude rychlost snížena na stejnou
rychlost, jakou se pohybuje vozidlo jedoucí
vepředu.
Nastavení vzdálenosti pro varování
City Safety
Řidič nesmí používat City Safety, aby změnil
svůj jízdní styl - řidič se nesmí spoléhat jen na
City Safety a nechat tento systém brzdit.
POZNÁMKA
Funkci City Safety nelze deaktivovat. Aktivuje
se automaticky při nastartování motoru/
zapnutí elektrického režimu a zůstává zapnuta
až do vypnutí motoru/elektrického režimu.
Varování k odstupu upozorňuje na citlivost
systému a reguluje vzdálenost, při které by se
měla zapnout vizuální a zvuková signalizace
a výstražné pulzování brzdy.
Nastavení varování k odstupu:
Související informace
•
•
•
City Safety™ (str. 330)
Head-up displej* (str. 135)
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 46)
1.
V horním zobrazení středového displeje zvolte
Nastavení My Car IntelliSafe.
2.
V části Varování City Safety zvolte Později,
Normální nebo Dříve a nastavte požadovanou vzdálenost pro varování.
Jestliže nastavení Dříve vydává příliš mnoho varování, která mohou v určitých situacích rušit, potom
vzdálenost, při které se aktivuje varování, změňte
na Normální nebo Později.
Pokud máte pocit, že varování jsou příliš častá
nebo rušivá, lze vzdálenost, při které se vydává
varování, zkrátit, čímž klesne celkový počet varo}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 333
PODPORA ŘIDIČE
||
vání a místo toho bude City Safety vydávat varování později.
POZNÁMKA
Varování pomocí směrových světel pro Rear
Collision Warning se deaktivuje, pokud se
vzdálenost pro aktivaci varování před kolizí ve
funkci City Safety nastaví na nejnižší úroveň
"Později".
Vzdálenost pro varování Později by se měla používat pouze ve výjimečných případech, například,
během dynamické jízdy.
VAROVÁNÍ
•
334
Žádná automatický systém není schopen
zaručit 100% správné fungování v každé
situaci. Proto nikdy netestujte systém City
Safety tak, že budete najíždět do lidí, zvířat
a vozidel - mohlo by dojít k vážnému
poškození, poranění a ohrožení životů.
•
Systém City Safety varuje řidiče v případě
hrozící srážky, funkce však nemůže zkrátit
reakční dobu řidiče.
•
I když se vzdálenost varování nastaví na
Dříve, v jistých situacích se může zdát, že
varování přichází pozdě, např. je-li velký
rozdíl rychlostí nebo pokud vozidla vpředu
náhle prudce brzdí.
•
Když je varování na vzdálenost nastaveno
na Dříve, varování se bude aktivovat dříve.
Přitom mohou být varování vydávána
častěji než v případě vzdálenosti při varování Normální, nicméně je to doporučováno, protože systém City Safety je potom
efektivnější.
Funkce předepnutí bezpečnostních pásů
a brzdění jsou však přesto aktivovány.
Související informace
•
•
City Safety™ (str. 330)
Rear Collision Warning (str. 344)
Detekce překážek pomocí funkce
City Safety
City Safety může pomoci řidiči zjistit vozidla,
cyklisty, velká zvířata a chodce.
Vozidla
City Safety zjistí většinu vozidel, která stojí nebo
se pohybují ve stejném směru jako vozidlo řidiče.
Tato funkce dokáže rovněž v jistých případech
zjistit vozidla v protisměru a křížující vozidla.
Aby funkce City Safety dokázala detekovat
vozidlo za tmy, musí být funkční přední a zadní
světla a vozidlo musí být řádně osvětlené.
Cyklisté
Optimální situace, kdy City Safety vyhodnotí překážku
jako cyklistu – zřetelné obrysy těla a obrys jízdního kola.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné, aby
funkce detekující cyklistu měla k dispozici maximálně jednoznačné informace o obrysech těla
PODPORA ŘIDIČE
a jízdního kola - musí mít tedy možnost identifikovat jízdní kolo, hlavu, paže, ramena, nohy, horní
část těla a spodní část těla a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
Chodci
VAROVÁNÍ
City Safety představuje doplněk podpory
řidiče, ale nedokáže detekovat všechny
chodce v každé situaci. Například, nevidí:
Pokud kamera větší části jízdního kola nebo těla
cyklisty nevidí, nedokáže cyklistu identifikovat.
Aby funkce dokázala identifikovat cyklistu, musí
se jednat o dospělého cyklistu, který jede na jízdním kole určeném pro dospělé.
•
částečně zakryté chodce, osoby v oděvech, které zakrývají obrysy těla, a chodce
menší než 80 cm (32 in.).
•
chodce, pokud kontrast pozadí chodců
není jasný - varování a zásah brzdného
systému se může zpozdit, nebo k němu
nedojde vůbec.
•
chodce, kteří nesou větší předměty.
VAROVÁNÍ
City Safety představuje doplněk podpory
řidiče, ale nedokáže detekovat všechny cyklisty v každé situaci. Například, nevidí:
•
•
částečně zakryté cyklisty.
cyklisty, pokud kontrast pozadí cyklistů
není jasný - varování a zásah brzdného
systému se může zpozdit, nebo k němu
nedojde vůbec.
•
cyklisty, které nosí oblečení zakrývající
obrysy těla
•
jízdní kola, na kterých jsou velké předměty.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
Optimální příklady objektů, které systém považuje za
chodce se zřetelnými obrysy těla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné, aby
funkce detekující chodce měla k dispozici maximálně jednoznačné informace o obrysech těl musí mít tedy možnost identifikovat hlavu, paže,
ramena, nohy, horní část těla a spodní část těla
a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
Aby bylo možné detekovat chodce, musí existovat
kontrast vůči pozadí. Na toto má vliv, například,
oblečení, pozadí a počasí. Pokud je kontrast
nedostatečný, může se stát, že chodec bude
detekován se zpožděním nebo nebude detekován
vůbec, což znamená, že systém vydá varování
a začne brzdit se zpožděním nebo to neprovede
vůbec.
City Safety dokáže rovněž detekovat chodce ve
tmě, pokud na ně svítí světla vozidla.
}}
335
PODPORA ŘIDIČE
||
Velká zvířata
VAROVÁNÍ
City Safety představuje doplněk podpory
řidiče, ale nedokáže detekovat všechna velká
zvířata v každé situaci. Například, nevidí:
Optimální příklady toho, co systém City Safety interpretuje jako velká zvířata - stojící nebo pomalu se pohybující
velká zvířata s jasným obrysem těla.
Pokud se před vozidlem objeví velké zvíře,
v jistých situacích vás na ně může upozornit
systém Large Animal Detection, který je součástí
systému City Safety. Tento systém může rovněž
pomoci s brzděním.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné, aby
funkce detekující velké zvíře (např. losa a koně)
měla k dispozici maximálně jednoznačné informace o obrysech těla - musí mít tedy možnost
identifikovat zvíře přímo z boku, a to společně
s běžnými pohyby zvířete.
Pokud kamera části těla zvířete nevidí, systém
nedokáže zvíře detekovat.
City Safety dokáže rovněž detekovat velká zvířata
ve tmě, pokud na ně svítí světla vozidla.
336
•
•
částečně zakrytá velká zvířata.
•
velká zvířata, která se rychle pohybují
nebo běží.
•
velká zvířata, pokud kontrast pozadí velkých zvířat není jasný - varování a zásah
brzdného systému se může zpozdit, nebo
k němu nedojde vůbec.
•
malá zvířata jako např. psy a kočky.
Funkce City Safety pomáhá řidiči, když zatáčí
a kříží na křižovatce dráhu jiného vozidla v protisměru.
větší zvířata při pohledu zepředu nebo
zezadu.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
Související informace
•
•
•
City Safety v křižujícím dopravním
provozu
City Safety™ (str. 330)
Omezení funkce City Safety (str. 340)
Omezení systému City Safety u křižujícího
provozu (str. 337)
Sektor, ve kterém systém City Safety dokáže detekovat křižující vozidla.
Aby systém City Safety dokázal detekovat vozidlo,
se kterým může hrozit kolize, musí toto vozidlo
nejdříve vjet do sektoru, ve kterém systém City
Safety dokáže situaci analyzovat.
Rovněž musí být splněna následující kritéria:
•
vaše vozidlo musí jet rychlostí minimálně
4 km/h (3 mph).
•
vaše vozidlo musí zatáčet vlevo (na trzích
s pravostranným provozem) nebo vpravo (na
trzích s levostranným provozem)
•
vozidlo v protisměru musí svítit
PODPORA ŘIDIČE
VAROVÁNÍ
Systémy podpory řidiče upozorňují na překážky, které byly detekovány radarovou jednotkou - proto se může stát, že systém nevydá
varování nebo jej vydá s jistým zpožděním.
•
Související informace
•
•
City Safety™ (str. 330)
Omezení systému City Safety u křižujícího
provozu (str. 337)
Omezení systému City Safety
u křižujícího provozu
V některých případech může mít systém City
Safety problém pomoci řidiči odvrátit nebezpečí
kolize kvůli křižujícím vozidlům.
Nikdy nečekejte na varování nebo zásah.
Začněte brzdit, pokud to situace vyžaduje.
VAROVÁNÍ
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Příklady:
•
řízení stability ESC zasáhne v případě kluzkého povrchu
•
pokud je vozidlo z protisměru detekováno příliš pozdě
•
•
•
pokud vozidlo v protisměru je něčím zakryto
pokud vozidlo z protisměru má vypnuté světlomety
pokud vozidlo v protisměru jede nepředvídatelným způsobem, například, pokud náhle
přejede v pozdní fázi do jiného jízdního pruhu.
}}
337
PODPORA ŘIDIČE
||
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Související informace
•
City Safety v křižujícím dopravním provozu
(str. 336)
•
•
Omezení funkce City Safety (str. 340)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 325)
City Safety v situacích, kdy nejsou
možné únikové manévry
Funkce City Safety může pomoci řidiči automatickou aktivací brzd, pokud nelze zabránit kolizi
pouhým zásahem do řízení.
City Safety pomáhá řidiči tím, že neustále předvídá, zda existují "únikové cesty" do stran v případě, že bude později detekováno vpředu pomalé
nebo stojící vozidlo.
Vaše vozidlo (1) "nevidí" žádnou možnost úniku před
vozidlem vpředu (2) a proto může automaticky zabrzdit
dříve.
Vaše vozidlo
Pomalé/stojící vozidlo
City Safety nezasahuje automatickou aktivací
brzd, dokud má řidič příležitost sám zabránit kolizí
manévrem při řízení.
338
Pokud se však systém City Safety domnívá, že
vyhýbavý manévr není s ohledem na dopravu ve
vedlejším jízdním pruhu možná, funkce může
pomoci řidiči tím, že automaticky aktivuje brzdy
v dřívější fázi.
VAROVÁNÍ
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
•
•
City Safety™ (str. 330)
Omezení funkce City Safety (str. 340)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 325)
Brzdy City Safety pro vozidla
v protisměru
•
v jízdním pruhu, ve kterém jedete, musí být
zřetelné dopravní značení
Funkce City Safety může řidiči pomoci s nouzovým brzděním v případě vozidla z protisměru
v jízdním pruhu, ve kterém jedete.
•
vaše vozidlo se musí nacházet přímo ve svém
jízdním pruhu
•
vozidlo z protisměru musí být mezi značením
jízdního pruhu vašeho vozidla
•
•
vozidlo v protisměru musí svítit
•
tato funkce dokáže detekovat pouze vozidla
se čtyřmi koly.
Pokud vozidlo z protisměru vjede do vašeho jízdního pruhu a kolize je nevyhnutelná, systém City
Safety může snížit rychlost vozidla tak, aby náraz
nebyl tak silný.
tato funkce zvládne pouze kolize "přední
části k přední části"
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
VAROVÁNÍ
Vaše vozidlo
Okolojedoucí vozidla
Systémy podpory řidiče upozorňují na překážky, které byly detekovány radarovou jednotkou - proto se může stát, že systém nevydá
varování nebo jej vydá s jistým zpožděním.
•
Nikdy nečekejte na varování nebo zásah.
Začněte brzdit, pokud to situace vyžaduje.
Aby tato funkce fungovala, musí být splněny
následující podmínky:
•
vaše vozidlo musí jet rychlostí alespoň
4 km/h (3 mph)
•
úsek vozovky musí být rovný
}}
339
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
•
•
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat.
Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Související informace
•
•
•
64
65
66
340
City Safety™ (str. 330)
Omezení funkce City Safety (str. 340)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 325)
Tato funkce není na všech trzích k dispozici.
Electronic Stability Control
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Omezení funkce City Safety
Funkce City Safety64 může mít v jistých situacích
omezení.
Okolí
Nízké předměty
Funkci omezují nízko zavěšené předměty,
např.vlajka/praporek na vyčnívajícím nákladu,
nebo příslušenství jako např. přídavné světlomety
a ochranné roury, které jsou vyšší než kapota.
Prokluzování
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje,
to může snížit schopnost systému City Safety
odvrátit kolizi. V těchto situacích zajistí optimální
brzdnou sílu a udrží stabilitu systém ABS a řízení
stability ESC65.
Světlo z protisměru
Vizuální varovný signál systému na čelním skle
může být obtížné zaznamenat v případě silného
slunečního svitu, odrazů, při nošení slunečních
brýlí, nebo když se řidič nedívá přímo před sebe.
Horko
V případě vysoké teploty v prostoru pro cestující
způsobené např. silným slunečním svitem se
vizuální výstražná signalizace na čelním skle může
dočasně vypojit.
Zorné pole kamerové a radarové jednotky
Zorné pole kamery je omezeno. Z tohoto důvodu
nelze v některých situacích detekovat chodce,
velká zvířata, cyklisty a vozidla nebo je systém
detekuje se zpožděním.
Znečištěná vozidla mohou být detekována se
zpožděním. Za tmy se může stát, že motocykly
budou detekovány se zpožděním nebo nebudou
detekovány vůbec.
Pokud textová zpráva na displeji řidiče upozorňuje, že kamerová a radarová jednotka jsou zablokovány, je možné, že systém City Safety nedokáže
před vozidlem detekovat chodce, velká zvířata,
cyklisty, vozidla nebo značení na vozovce. To znamená, že funkčnost systému City Safety může být
omezena.
Chybová zpráva se však nezobrazuje vždy, když
jsou snímače na čelním skle zablokovány. Proto
řidič musí udržovat čelní sklo a prostor před
kamerovou a radarovou jednotkou v čistotě.
DŮLEŽITÉ
Údržbu komponentů podpory řidiče smí provádět pouze servis66.
PODPORA ŘIDIČE
Zásah řidiče
Couvání
Pokud vozidlo couvá, funkce City Safety je
dočasně deaktivována.
Nízká rychlost
Systém City Safety se také neaktivuje při velmi
nízkých rychlostech - pod 4 km/h (3 mph), proto
systém nezasáhne v případech, kdy se vozidlo
vpředu přibližuje k vašemu vozidlu velmi pomalu,
např. při parkování.
Aktivní řidič
Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto systém
City Safety nezasáhne resp. zasáhne či varuje se
zpožděním v situacích, kdy řidič evidentním způsobem otáčí volantem nebo zrychluje, a to i v
situaci, kdy je kolize neodvratná.
Různé
rychlost vozidla vyšší než 80 km/h
(50 mph).
VAROVÁNÍ
•
•
V důsledku dopravní situace nebo vnějších vlivů se může stát, že kamerová
a radarová jednotka nedokáže detekovat
vpředu správně chodce, cyklisty, velká zvířata a vozidla.
Nemontujte a nelepte nic na vnější nebo
vnitřní stranu čelního skla před kamerovou a radarovou jednotku a kolem snímače - může to omezit funkčnost
systémů, které využívají kameru.
•
•
Aby byla vozidla detekována v noci, musí
mít zapnuté světlomety a sdruženou zadní
svítilnu. Tato světla musí zřetelně svítil.
•
Kamera a radarová jednotka mají v případě chodců a cyklistů omezený dosah.
Systém dokáže účinně varovat a brzdit,
dokud relativní rychlost je nižší než
50 km/h (30 mph). V případě vozidel,
která stojí nebo se pohybují pomalu,
systém účinně varuje a brzdí do rychlosti
vozidla 70 km/h (43 mph). V případě velkých zvířat se rychlost sníží na méně než
15 km/h (9 mph), přičemž snížení je
možné u rychlosti vozidla nad 70 km/h
(43 mph). Varování a zásahy brzd jsou
v případě velkých zvířat efektivnější při
malých rychlostech.
Předměty, sníh, led nebo nečistota
v oblasti kamerového snímače mohou
způsobit omezení funkčnosti, úplnou
deaktivaci nebo nesprávné fungování
kamerového snímače.
Aktivní a uvědomělé chování během jízdy může
tedy v souvislosti s kolizí způsobit opožděné varování před kolizí a zásah, čímž se minimalizují zbytečná varování.
•
V případě zhoršené viditelnosti nebo tmy
se varování upozorňující na zvířata a stojící
a pomalu jedoucí vozidla může vypnout.
•
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců a cyklistů se vypnou, pokud je
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Omezení na trhu
Systém City Safety není k dispozici ve všech
zemích. Pokud se systém City Safety neobjeví
v nabídce Nastavení na středovém displeji,
vozidlo není touto funkcí vybaveno.
V horním zobrazení středového displeje zvolte
dráhu:
•
Nastavení
My Car
IntelliSafe
}}
341
PODPORA ŘIDIČE
||
Související informace
•
•
•
342
City Safety™ (str. 330)
Omezení systému City Safety u křižujícího
provozu (str. 337)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 325)
PODPORA ŘIDIČE
Zprávy pro City Safety
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu zpráv
týkajících se systému City Safety.
Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.
Zpráva
Popis
City Safety
Pokud systém City Safety brzdí nebo automaticky aktivuje brzdění, může se na displeji řidiče společně s textovou
zprávou zobrazit několik symbolů.
Automatický zásah
City Safety
Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Omezená funkčnost. Doporučen
servis
Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici na
volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
City Safety™ (str. 330)
343
PODPORA ŘIDIČE
Rear Collision Warning67
Warning68
Funkce Rear Collision
(RCW) může
pomoci řidiči vyhnout se nárazu vozidla zezadu.
Tato funkce se aktivuje automaticky při každém
nastartování motoru.
Řidiče ve vozidlech vzadu může upozornit na bezprostředně hrozící kolizi intenzivní blikání spolu se
směrovými světly.
Pokud rychlost klesne pod cca. 30 km/h
(20 mph), funkce detekuje, že vozidlu hrozí náraz
zezadu, napínače mohou napnout bezpečnostní
pásy na předních sedadlech a aktivuje se bezpečnostní systém Whiplash Protection System.
Těsně před kolizí zezadu může tato funkce aktivovat rovněž nožní brzdu, čímž se sníží zrychlení
vozidla řidiče během nárazu. Nožní brzda se však
aktivuje pouze, když vozidlo stojí. Nožní brzda se
uvolní okamžitě po sešlápnutí plynového pedálu.
Související informace
•
•
•
67
68
69
344
Systém podpory řidiče (str. 274)
Omezení funkce Rear Collision Warning
(str. 344)
Whiplash Protection System (str. 41)
RCW: Varování před kolizí vzadu.
Tato funkce není k dispozici na všech trzích.
RCW: Varování před kolizí vzadu.
Omezení funkce Rear Collision
Warning69
POZNÁMKA
Varování pomocí směrových světel pro Rear
Collision Warning se deaktivuje, pokud se
vzdálenost pro aktivaci varování před kolizí ve
funkci City Safety nastaví na nejnižší úroveň
"Později".
V některých případech může mít Rear Collision
Warning (RCW) problém pomoci řidiči odvrátit
nebezpečí kolize.
To může nastat, například, pokud:
•
je příliš pozdě detekováno vozidlo přibližující
se zezadu
•
vozidlo přibližující se zezadu na poslední chvíli
přejede do jiného jízdního pruhu
•
je k elektroinstalaci vozidla připojen přívěs,
nosič na kola apod. - v tomto případě se
funkce automaticky deaktivuje.
POZNÁMKA
Na některých trzích systém RCW nevaruje
s ohledem na místní dopravní předpisy
pomocí směrových světel - v tomto případě je
tato část funkce deaktivována.
Funkce předepnutí bezpečnostních pásů
a brzdění jsou však přesto aktivovány.
Související informace
•
Rear Collision Warning (str. 344)
PODPORA ŘIDIČE
BLIS*
vání, kontrolka přestane svítit nepřerušovaným
světlem a bude blikat s intenzivním svitem.
BLIS70
Funkce
má pomoci řidiči detekovat
vozidla napříč za vašim vozem a po stranách
vozu. Pomáhá v intenzivním provozu na cestách
s několika jízdními pruhy v jednom směru.
POZNÁMKA
Kontrolka se rozsvítí na té straně vozidla, kde
systém detekoval vůz. Pokud je vozidlo předjížděno z obou stran současně, rozsvítí se obě
kontrolky.
Funkce BLIS má řidiče upozornit na:
•
•
vozidla v mrtvém úhlu
rychle se přibližující vozidla v levém a pravém
jízdním pruhu, která jsou nejblíže vozidlu.
Princip funkce BLIS
Zóna v mrtvém úhlu
Zóna pro rychle se přibližující vozidlo.
Funkce BLIS je aktivní při rychlostech vyšších než
10 km/h (6 mph).
Systém reaguje, pokud:
•
•
Umístění kontrolky BLIS71.
Kontrolka
Tato funkce se aktivuje a deaktivuje pomocí
tlačítka BLIS v zobrazení funkcí na středovém
displeji.
70
71
je vaše vozidlo předjížděno jinými vozidly
se jiné vozidlo rychle přibližuje k vašemu vozidlu.
Jakmile funkce BLIS zjistí vozidlo v 1. zóně nebo
rychle se přibližující vozidlo v 2. zóně, kontrolka na
vnějším zpětném zrcátku na příslušné straně se
rozsvítí nepřerušovaným svitem. Pokud řidič aktivuje směrová světla na stejné straně jako je varo-
Blind Spot Information Systems
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 345
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Související informace
•
•
•
346
Systém podpory řidiče (str. 274)
Aktivace a deaktivace systému BLIS
(str. 346)
Omezení funkce BLIS (str. 347)
•
Zprávy pro BLIS (str. 348)
Aktivace a deaktivace systému BLIS
Funkci BLIS72 lze aktivovat nebo deaktivovat.
Umístění kontrolky BLIS.
Kontrolka
•
•
K aktivování a deaktivování této funkce použijte tlačítko v zobrazení funkcí na středovém
displeji.
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Pokud se funkce BLIS aktivuje při nastartování
motoru, tuto funkci potvrdí jedno zablikání kontrolek na zpětných zrcátkách.
Pokud byla funkce BLIS při vypnutí motoru deaktivována, bude deaktivována i při další nastartování motoru a kontrolky se nerozsvítí.
Související informace
•
BLIS* (str. 345)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Omezení funkce BLIS
VAROVÁNÍ
Funkce BLIS73 může mít v jistých situacích omezení.
•
Systém BLIS nefunguje v prudkých zatáčkách.
•
Systém BLIS nefunguje, když vozidlo
couvá.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Související informace
•
•
Udržujte příslušný povrch v čistotě - vlevo i vpravo a po
stranách vozidla74.
BLIS* (str. 345)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 325)
Příklady omezení:
•
Nečistota, led a sníh, které zakrývají snímače,
mohou omezit funkce a deaktivovat výstrahu.
•
Funkce BLIS se automaticky deaktivuje,
pokud se k elektroinstalaci vozidla připojí přívěs, nosič na kola apod.
•
Aby funkce BLIS fungovala optimálně, nesmí
se k tažnému zařízení instalovat nosič na
kola, nosič zavazadel apod.
72
73
74
Blind Spot Information Systems
Blind Spot Information Systems
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství. 347
PODPORA ŘIDIČE
Zprávy pro BLIS
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu zpráv
týkajících se systému BLIS75.
Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.
Zpráva
Popis
Snímač mrtvého úhlu
Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Doporučen servis
Syst.mrtv.úhlu VYP
Funkce BLIS a CTA A jsou deaktivovány, jelikož k elektrické soustavě vozidla byl připojen přívěs.
Přívěs připojen
A
Cross Trafic Alert*
Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici na
volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
75
348
BLIS* (str. 345)
Cross Traffic Alert* (str. 349)
Blind Spot Information System
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Cross Traffic Alert76*
Cross Traffic Alert (CTA) představuje doplněk
podpory řidiče k systému BLIS77. Má pomoci
řidiči zjistit křižující dopravu za couvajícím vozidlem.
Pokud funkce CTA detekuje objekt přibližující se
z boku, k upozornění použije:
•
zvukový signál - zvuk se ozývá podle směru,
ve kterém se objekt přibližuje, z levého nebo
pravého reproduktoru.
•
rozsvícení ikony na grafice Systém
parkovacího asistenta na obrazovce.
•
ikonu v horním zobrazení kamery parkovací
asistence.
VAROVÁNÍ
Princip funkce CTA
Funkce CTA doplňuje funkci BLIS tím, že dokáže
zjistit objekty přibližující se z boku při couvání
např. z parkoviště.
Funkce CTA má především detekovat vozidla. Za
příznivých podmínek dokáže detekovat i menší
předměty jako jsou cyklisté a chodci.
Funkce CTA je aktivní pouze, když se vozidlo rozjíždí dozadu resp. když je zařazen zpětný chod.
76
77
Upozornění na křižující dopravu, když vozidlo couvá.
Blind Spot Information
Rozsvícená ikona funkce CTA na grafice Systém
parkovacího asistenta na obrazovce.
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Související informace
•
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 274)
Aktivace/deaktivace funkce Cross Traffic
Alert (str. 350)
Omezení funkce Cross Traffic Alert (str. 350)
Zprávy pro Cross Traffic Alert (str. 352)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 349
PODPORA ŘIDIČE
•
•
BLIS* (str. 345)
Parkovací asistent* (str. 376)
Aktivace/deaktivace funkce Cross
Traffic Alert78
Omezení funkce Cross Traffic
Alert80
Řidič může funkci CTA79 vypnout.
Funkce CTA81 může mít v jistých situacích omezení.
K aktivování a deaktivování této
funkce použijte tlačítko v zobrazení funkcí na středovém displeji.
•
•
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Tato funkce se aktivuje automaticky při každém
nastartování motoru.
Funkce CTA nereaguje optimálně v každé situaci
a má jistá omezení. Například senzory CTA nedokáží "vidět" přes ostatní zaparkovaná vozidla nebo
jiné vyčnívající předměty.
Zde uvádíme pár příkladů, kdy "zorné pole"
systému CTA může být zpočátku omezeno
a proto přibližující se vozy dokáže detekovat, až
když jsou velmi blízko:
Související informace
•
Cross Traffic Alert* (str. 349)
Vozidlo parkuje hluboko na parkovacím místě.
78
79
80
81
350
Upozornění na křižující dopravu, když vozidlo couvá.
Cross Traffic Alert
Upozornění na křižující dopravu, když vozidlo couvá.
Cross Traffic Alert
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Související informace
•
•
Cross Traffic Alert* (str. 349)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 325)
Je-li parkovací místo šikmé, systém CTA může být na
jedné straně zcela "slepý".
Mrtvý sektor pro systém CTA.
Sektor, do kterého CTA "vidí"/detekuje.
Pokud však vaše vozidlo pomalu couvá, mění se
úhel vzhledem k vozidlu/objektu, přičemž mrtvý
sektor se rychle zmenšuje.
Příklady dalších omezení
• Nečistota, led a sníh, které zakrývají snímače,
mohou omezit funkce a deaktivovat výstrahu.
•
Funkce CTA se automaticky deaktivuje,
pokud se k elektroinstalaci vozidla připojí přívěs, nosič na kola apod.
•
Aby funkce CTA fungovala optimálně, nesmí
se k tažnému zařízení instalovat nosič na
kola, nosič zavazadel apod.
* Volitelná výbava/příslušenství. 351
PODPORA ŘIDIČE
Zprávy pro Cross Traffic Alert82
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu zpráv
týkajících se systému CTA83.
V následující tabulce jsou uvedeny příklady.
Zpráva
Popis
Snímač mrtvého úhlu
Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Doporučen servis
Syst.mrtv.úhlu VYP
Funkce BLISA a CTA jsou deaktivovány, jelikož k elektrické soustavě vozidla byl připojen přívěs.
Přívěs připojen
A
Blind Spot Information System
Textová zpráva může být vymazána krátkým stiskuprostřed na klávesnici na
nutím tlačítka
volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
82
83
352
Cross Traffic Alert* (str. 349)
BLIS* (str. 345)
Upozornění na křižující dopravu, když vozidlo couvá.
Cross Traffic Alert
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Informace o dopravních značkách*
VAROVÁNÍ
Funkce Informace o dopravních značkách
(RSI84) může pomoci řidiči sledovat značky související s maximální povolenou rychlostí a některé
zákazové značky.
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Příklad85 zaznamenané informace o rychlosti.
Pokud vozidlo projede kolem značky maximální
rychlosti, zobrazí se to na displeji řidiče a na
head-up displeji*.
Příklady čitelných značek85.
Funkce RSI může informovat, například, o aktuální
rychlosti, o začátku a konci dálnice nebo silnice,
o zákazu předjíždění nebo o jednosměrných
cestách.
84
85
POZNÁMKA
Na některých trzích je funkce Rozpoznávání
značek* k dispozici pouze v kombinaci se
systémem Sensus Navigation*.
Road Sign Information
Silniční značky závisejí na trhu - vyobrazení v těchto pokynech jsou pouze ilustrativní.
Související informace
•
•
Systém podpory řidiče (str. 274)
Aktivace/deaktivace funkce Informace
o dopravních značkách* (str. 354)
•
Informace o dopravních značkách a zobrazení
značek* (str. 355)
•
Informace o dopravních značkách a Sensus
Navigation* (str. 357)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 353
PODPORA ŘIDIČE
•
Informace o dopravních značkách s nastavením a varováním k rychlosti* (str. 357)
Aktivace/deaktivace funkce
Informace o dopravních značkách*
•
Informace o dopravních značkách s informacemi o rychlostních kamerách* (str. 359)
•
Omezení systému informací dopravních značek* (str. 359)
Funkce Informace o dopravních značkách
(RSI86) je dodávána na přání - řidič může tuto
funkci aktivovat nebo deaktivovat.
POZNÁMKA
K aktivování a deaktivování této
funkce použijte tlačítko v zobrazení funkcí na středovém displeji.
•
•
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
•
Je-li aktivována funkce automatického
omezovače rychlosti, zobrazují se informace o dopravních značkách na displeji
řidiče, i když není aktivována funkce informací o dopravních značkách.
•
Chcete-li informace o dopravních značkách z displeje řidiče odstranit, musíte
deaktivovat oba systémy: automatický
omezovač rychlosti a informace o dopravních značkách.
•
Je-li aktivována funkce automatického
omezovače rychlosti, ale informace
o dopravních značkách jsou deaktivovány,
informace o dopravních značkách nevydávají varování. Aby bylo možné přijímat
varování, musí být aktivovány informace
o dopravních značkách.
Související informace
•
•
86
354
Informace o dopravních značkách* (str. 353)
Automatický omezovač rychlosti (str. 284)
RSI: Road Sign Information.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Informace o dopravních značkách
a zobrazení značek*
Kromě symbolu omezení
rychlosti se může objevit také
doplňující88 značka, například
"zákaz předjíždění".
Funkce Informace o dopravních značkách
(RSI87) ukazuje dopravní značky mnoha způsoby, a to v závislosti na značce a situaci.
Pokud řidič vjede na cestu,
která je na krajnici označena
značkou88 "zákaz vjezdu", symbol značky na displeji řidiče
varovně bliká.
Pokud je vozidlo vybaveno systémem Sensus
Navigation*, informace z mapových dat se použijí
rovněž k rozhodnutí, zda vozidlo jede špatným
směrem.
Příklad88 zaznamenané informace o rychlosti.
Jakmile funkce detekuje dopravní značku omezující rychlost, na displeji řidiče se tato značka
zobrazí jako symbol společně s barevnou indikací
na rychloměru.
Pokud do výbavy vozidla patří Sensus Navigation*,
informace související s rychlostí jsou získávány
také z mapových dat, což znamená, že se na displeji řidiče mohou zobrazit nebo změnit informace
o maximální povolené rychlosti, aniž by vozidlo
projelo kolem rychlostní značky.
87
88
Pokud do výbavy vozidla patří Sensus Navigation*,
normálně se zobrazují značky přímo označující
maximální povolenou rychlost - značky nepřímo
naznačující maximální povolenou rychlost se
zobrazují pouze, pokud mapová data neobsahují
informace o maximální povolené rychlosti pro
daný silniční úsek.
Příklad nepřímé značky maximální rychlosti88:
Konec všech omezení.
Konec dálnice.
Pokud řidič přijíždí k cestě označené značkou
"Zákaz vjezdu" a funkce Zvukové varování –
dopravní značka je aktivována, řidiče může upozornit zvuková výstraha.
Maximální rychlost nebo konec dálnice
Jakmile funkce detekuje "nepřímou značku maximální rychlosti", ve které je uveden konec dané
maximální rychlosti, například na konci dálnice, na
displeji řidiče se objeví symbol s příslušnou
dopravní značkou.
Road Sign Information
Silniční značky závisejí na trhu - vyobrazení v těchto pokynech jsou pouze ilustrativní.
Symbol na displeji řidiče zhasne po
10-30 sekundách a nesvítí do doby, než vozidlo
projede kolem další značky, která souvisí
s rychlostí.
Změna v maximální rychlosti
Při průjezdu kolem značky, která přímo uvádí
maximální rychlost a daná rychlost se mění, se na
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 355
PODPORA ŘIDIČE
||
displeji řidiče zobrazí symbol příslušné dopravní
značky.
Dodatečné značky
Příklad dopravní značky s přímou maximální rychlostí88.
Některé rychlosti platí např.
pouze po omezenou vzdálenost
nebo v určitou dobu dne. Řidiče
na tuto situaci upozorní systém
značky s doplňujícími informacemi pod symbolem označujícím rychlost. Doplňující symbol
na displeji řidiče bude potom ukazovat "DIST"
nebo "TIME".
Symbol na displeji řidiče zhasne po
cca. 5 minutách do doby, než vozidlo projede
kolem další značky, která souvisí s rychlostí.
Pokud do výbavy vozidla patří Sensus Navigation*,
značky o maximální povolené rychlosti se zobrazují na displeji řidiče, kdy mapová data obsahují
informace o maximální povolené rychlosti pro příslušný úsek, a to i v případě, kdy vozidlo neprojelo
kolem značky přímo zobrazující rychlost. Pokud
mapová data tyto informace neobsahují, značka
zhasne cca. 3 minuty po posledním projetí kolem
značky maximální povolené rychlosti.
Příklady dodatečných značek88.
Někdy pro tutéž cestu platí různá omezení
rychlosti - v tomto případě dodatečná značka
označuje okolnosti, za kterých příslušné rychlosti
platí. Například jistá část komunikace může být
obzvláště náchylná na nehody v případě deště a/
nebo mlhy.
356
Značka "Škola" a "Pozor děti"
Pokud mapová data89 satelitní
navigace obsahuje výstražné
značky88 "Škola" a "Pozor děti",
na displeji řidiče se zde zobrazí
značka tohoto typu.
Dodatečná značka související s deštěm se zobrazí
pouze v případě, že se používají stěrače čelního
skla.
Pokud je k elektrickému systému vozidla připevněn přívěs a projedete kolem rychlostní značky
s doplňující značkou "přívěs", na displeji řidiče se
objeví příslušná rychlost.
88
89
Prázdný rámeček, tedy symbol
další značky, pod symbolem88
rychlosti na displeji řidiče znamená, že funkce detekovala
další značku s doplňujícími
informacemi o aktuálním omezení rychlosti.
Související informace
•
Informace o dopravních značkách* (str. 353)
Silniční značky závisejí na trhu - vyobrazení v těchto pokynech jsou pouze ilustrativní.
Pouze ve vozidlech s výbavou Sensus Navigation*.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Informace o dopravních značkách
a Sensus Navigation*
Je-li vozidlo vybaveno systémem Sensus
Navigation*, informace o rychlosti se načítají
z navigace v následujících případech:
•
•
Pokud jsou detekovány značky, které
nepřímo omezují rychlost, např. dálnice, silnice pro motorová vozidla a začátek obce/
města.
Pokud se předpokládá, že dříve detekovaná
značka rychlosti již neplatí, ale nová značka
nebyla dosud detekována.
POZNÁMKA
Na některých trzích je funkce Rozpoznávání
značek* k dispozici pouze v kombinaci se
systémem Sensus Navigation*.
Informace o dopravních značkách
s nastavením a varováním
k rychlosti*
Dílčí funkce Upozornění na rychlostní
omezení pro informace o dopravních značkách
(RSI90) je dodávána na přání - řidič může tuto
dílčí funkci aktivovat nebo deaktivovat.
Systém Upozornění na rychlostní omezení
varuje řidiče, pokud dojde k překročení maximální
povolené rychlosti nebo předem nastavené
"maximální rychlosti" - toto varování se opakuje
po cca. 1 minutě v oblasti s danou rychlostí,
pokud ovšem řidič rychlost vozidla nesníží.
Nové varování k překročení maximální rychlosti,
a to včetně připomenutí, bude vydáno, až vozidlo
dojede do oblasti s novou/jinou maximální
rychlostí.
POZNÁMKA
Pokud se k navigování používá stažená aplikace třetí strany, informace o rychlosti nejsou
podporovány.
Související informace
•
90
91
Toto varování k rychlosti
poznáte podle toho, že symbol91 povolené maximální
rychlosti bude na displeji řidiče
blikat po celou dobu, kdy je
rychlost překračována.
Pokud se limit rychlosti v souvislosti s informacemi z rychlostní
kamery překročí, systém vždy
vydá varování k rychlosti.
Nastavení
Nastavení limitu varování k rychlosti
Řidič může nastavit, že jej systém bude varovat při
rychlosti, která je vyšší než uvedená rychlost.
Limit varování k rychlosti zvolte následovně:
1.
V horním zobrazení středového displeje zvolte
Nastavení My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2.
Zvolte Upozornění na rychlostní omezení.
> Funkce se aktivuje a objeví se volič maximální rychlosti.
3.
Limit varování k rychlosti nastavte tisknutím
šipky nahoru/dolů na obrazovce.
Upozorňujeme, že úpravy limitu
provedené poté, když se na displeji řidiče zobrazí symbol
rychlosti kamery, nejsou
zohledňovány.
Informace o dopravních značkách* (str. 353)
Road Sign Information
Dopravní značky jsou na každém trhu jiné - zobrazená značka je pouhým příkladem.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 357
PODPORA ŘIDIČE
||
Aktivovaná/deaktivovaná zvuková výstraha
Dále lze přijímat zvukové výstrahy v souvislosti
s varováním k rychlosti.
2.
Nastavení zvukové výstrahy upravte následovně:
1.
2.
V horním zobrazení středového displeje zvolte
Nastavení My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
Vyberte/zrušte výběr položky Zvukové
varování – dopravní značka, čímž aktivujete/zrušíte zvukovou výstrahu.
Je-li aktivována funkce Zvukové varování –
dopravní značka, řidič je varován, když jede
směrem ke vjezdu označenému jednosměrným
provozem/zákazem vjezdu.
Aktivovaná/deaktivovaná funkce Varování rychlostní kamera
Pokud do výbavy vozidla patří
Sensus Navigation* a mapová
data obsahují informace
o rychlostních kamerách, řidič
může být akusticky varován,
pokud se přiblíží k rychlostní
kameře.
Vyberte/zrušte výběr položky Zvukové
varování – rychlostní kamera, čímž aktivujete/zrušíte zvukovou výstrahu rychlostní
kamery.
Související informace
•
•
Informace o dopravních značkách* (str. 353)
Aktivace/deaktivace varování k rychlosti
u informací o dopravních značkách (str. 358)
Aktivace/deaktivace varování
k rychlosti u informací o dopravních
značkách
Dílčí funkce Upozornění na rychlostní
omezení se aktivuje následovně:
1.
V horním zobrazení středového displeje zvolte
Nastavení My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2.
Zvolte Upozornění na rychlostní omezení.
> Funkce se aktivuje a objeví se volič maximální rychlosti.
Související informace
•
•
Informace o dopravních značkách* (str. 353)
Informace o dopravních značkách s nastavením a varováním k rychlosti* (str. 357)
Nastavení zvukové výstrahy upravte následovně:
1.
358
V horním zobrazení středového displeje zvolte
Nastavení My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Informace o dopravních značkách
s informacemi o rychlostních
kamerách*
POZNÁMKA
•
Ve vozidle využívajícím informace o dopravních
značkách (RSI92) a Sensus Navigation* se
mohou na displeji řidiče zobrazovat informace
o tom, že se blíží rychlostní kamera.
•
•
Informace z rychlostní kamery na displeji řidiče.
Pokud vozidlo překročí detekovanou maximální rychlost a je
aktivována funkce Upozornění
na rychlostní omezení, řidič
je upozorněn, jakmile se přiblíží
k rychlostní kameře, a to za
předpokladu, že navigační
mapa pro danou oblast informace o rychlostních
kamerách obsahuje.
92
Road Sign Information
Aby se při překročení požadované
rychlosti ozvalo zvukové upozornění, musí
být aktivována funkce Upozornění na
rychlostní omezení a podfunkce
Zvukové varování – dopravní značka
musí být nastavena na Zap. Zvukové upozornění se pak ozve, když rychlost vozidla
překročí rychlost uvedenou funkcí RSI na
displeji řidiče.
Na přání je k dispozici možnost přijímat
zvuková varování pro rychlostní kamery
nezávisle na rychlosti vozidla a očekávané
maximální rychlosti, a to dokonce i v případě, kdy je funkce Zvukové varování –
dopravní značka deaktivována.
Informace o rychlostních kamerách na
mapě navigace nejsou pro všechny trhy/
oblasti k dispozici.
Omezení systému informací
dopravních značek*
Informační systém dopravních značek (RSI93)
může mít v jistých situacích omezení.
Příklady situací, kdy může dojít k omezení funkčnosti systému:
•
•
•
•
•
Nejasné značky
Značky umístěné v zatáčkách
Otočené nebo poškozené značky
Značky umístěné vysoko nad cestou
Zcela/částečně zakryté nebo nevhodně umístěné značky
•
značky zcela nebo částečně zakryté mrazem,
sněhem nebo nečistotami
•
digitální mapy cest94 jsou zastaralé, nepřesné
nebo neobsahují informace o rychlosti95.
POZNÁMKA
Související informace
•
Informace o dopravních značkách* (str. 353)
Funkce RSI může interpretovat některé druhy
nosičů na jízdní kola (které jsou připojeny
k elektrické zásuvce na přívěsy) jako připojený
přívěs. V těchto případech se na displeji řidiče
mohou zobrazovat nesprávné informace
o rychlosti.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 359
PODPORA ŘIDIČE
||
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Související informace
•
•
Informace o dopravních značkách* (str. 353)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 325)
Driver Alert Control
Funkce Driver Alert Control (DAC) může pomoci
upoutat pozornost řidiče, když při řízení začne
ztrácet koncentraci, např. začíná být rozptýlený
nebo začne usínat.
Cílem funkce DAC je detekovat pomalu klesající
koncentraci řidiče. Tato funkce je primárně
určena pro hlavní silnice. Funkce není určena pro
městský provoz.
Tato funkce se aktivuje, když rychlost stoupne
nad 65 km/h (40 mph), a zůstává aktivní, dokud
je rychlost větší než 60 km/h (37 mph).
Vozidlo jede v jízdním pruhu chaoticky.
přestávku.
Pokud se chování během jízdy
stává zřetelně nekonzistentním,
řidiče upozorní na displeji řidiče
tento symbol a současně se
ozve zvukový signál a zobrazí se
textová zpráva Čas na
Pokud do výbavy vozidla patří Sensus Navigation*
a je aktivována funkce Navádění na
odpočívadlo, zobrazují se také návrhy míst, kde
je vhodné udělat si přestávku.
Systém DAC zjišťuje polohu vozidla v jízdním pruhu.
Kamera detekuje boční značení na vozovce
a porovnává úsek na vozovce s pohyby volantu.
93
94
95
360
Varování je po chvíli opakováno, jestliže se chování během jízdy nezlepší.
Road Sign Information
Pouze ve vozidlech vybavených systémem Sensus Navigation*.
Mapová data s informacemi o rychlosti neexistují pro všechny oblasti.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Funkce Driver Alert Control by se neměla
používat k prodloužení doby jízdy. Místo toho
by si měl řidič naplánovat pravidelné přestávky
a měl by si pořádně odpočnout.
Alarm ze systému Driver Alert Control musí
být brán velmi vážně, neboť ospalý řidič/
ospalá řidička si obvykle není vědom/vědoma
svého stavu.
Pokud se rozezní alarm nebo se cítíte unaveni:
VAROVÁNÍ
•
•
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat.
Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Funkci Driver Alert Control (DAC) lze aktivovat/
deaktivovat.
zap/vyp
Změna nastavení funkce DAC:
Co nejdříve zastavte bezpečně vozidlo
a odpočiňte si.
1.
Studie ukázaly, že když řidič řídí unavený,
nebezpečí je stejné, jako kdyby řídil pod vlivem
alkoholu nebo jiných stimulantů.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Zvolte My Car
Control.
3.
Vyberte/zrušte výběr položky Varování
v případě nepozornosti, čímž aktivujete/
deaktivujete funkci DAC.
•
Související informace
•
•
Aktivace/deaktivace Driver Alert
Control
Systém podpory řidiče (str. 274)
Aktivace/deaktivace Driver Alert Control
(str. 361)
•
Výběr navádění na odpočívadlo v případě
varování s funkcí Driver Alert Control
(str. 362)
•
Omezení funkce Driver Alert Control
(str. 362)
IntelliSafe
Driver Alert
Související informace
•
•
Driver Alert Control (str. 360)
Omezení funkce Driver Alert Control
(str. 362)
361
PODPORA ŘIDIČE
Výběr navádění na odpočívadlo
v případě varování s funkcí Driver
Alert Control
Je možné nastavit, zda se funkce Navádění na
odpočívadlo má aktivovat nebo deaktivovat.
Ve vozidlech se systémem Sensus Navigation*
řidič může aktivovat průvodce, který automaticky
navrhne vhodné místo k odpočinku, jakmile
systém DAC vydá varování.
Omezení funkce Driver Alert Control
Asistent jízdy v jízdním pruhu
Funkce Driver Alert Control (DAC) může mít
v jistých situacích omezení.
Systém Lane Keeping Aid (LKA96) pomáhá řidiči
snížit nebezpečí, že se vozidlo na hlavních
cestách a dálnicích náhodně dostane mimo
jízdní pruh.
V některých případech může systém vydat varování, ačkoli schopnost řízení není omezena, například:
•
•
Nastavení funkce Navádění na odpočívadlo:
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Zvolte My Car
Control.
3.
Vyberte/zrušte výběr položky Navádění na
odpočívadlo, čímž aktivujete/deaktivujete
funkci.
IntelliSafe
na vozovce s vyjetými kolejemi.
VAROVÁNÍ
V některých případě se chování řidiče
nezmění, i když je unavený - například, když
používá funkci Pilot Assist . V tomto případě
systém DAC nevydá varování.
Driver Alert
Proto je nezbytné vždy zastavit a odpočinout si
při sebemenším pocitu únavy, a to bez ohledu
na to, zda funkce DAC vydá či nevydá varování.
Související informace
•
ve velmi silném bočním větru
Systém Lane Keeping Aid zajede s vozidlem zpět
do jízdního pruhu a/nebo řidiče upozorní zvukový
signál nebo vibrace volantu.
Funkce Lane Keeping Aid je aktivní v intervalu
rychlostí 65–200 km/h (40–125 mph) na silnicích s jasně viditelnými bočními čárami.
Na úzkých cestách se může stát, že tato funkce
nebude k dispozici. V tomto případě systém přejde do pohotovostního režimu. Tato funkce je
opět k dispozici, jakmile je cesta dostatečně
široká.
POZNÁMKA
Driver Alert Control (str. 360)
Tato funkce využívá kamerové a radarové jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Související informace
•
•
96
362
Driver Alert Control (str. 360)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 325)
Kamera detekuje boční čáry silnice/jízdního pruhu.
Lane Keeping Aid
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
aktivně řídí vozidlo zpět do jízdního pruhu
působením mírné síly na řízení ve volantu.
Asistent jízdních pruhů nezasáhne
Funkce Varování je aktivována: Pokud má
vozidlo přejet přes jízdní pruh, řidiče upozorní
vibrace ve volantu.
•
POZNÁMKA
Pokud je zapnuté směrové světlo/blikač, asistent jízdních pruhů nedělá korekce řízení
a nevydává výstrahu.
Asistent jízdních pruhů řídí vozidlo zpět do jízdního pruhu.
VAROVÁNÍ
•
•
Asistent jízdních pruhů s vibracemi ve volantu.
V závislosti na nastavení funguje asistent jízdních
pruhů následovně:
•
Funkce Asistent je aktivována: Jakmile se
vozidlo přiblíží čáře jízdního pruhu, funkce
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat.
Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
V prudkých vnitřních zatáčkách asistent jízdních pruhů
nereaguje.
V některých případech asistent jízdních pruhů
umožní přejet boční čáry bez zásahu do řízení
a bez varování - např. při použití směrových světel
nebo při průjezdu zatáčkami.
Související informace
•
•
Systém podpory řidiče (str. 274)
Asistence řízení s asistentem jízdy v jízdním
pruhu (str. 364)
•
Aktivace/deaktivace asistence jízdních pruhů
(str. 364)
•
Omezení funkce udržování v jízdním pruhu
(str. 365)
•
Symboly a zprávy funkce Lane Assist
(str. 366)
363
PODPORA ŘIDIČE
Asistence řízení s asistentem jízdy
v jízdním pruhu
Aktivace/deaktivace asistence
jízdních pruhů
Výběr možné asistence pro
udržování v jízdním pruhu
Aby asistence řízení s funkcí Lane Keeping Aid
(LKA97) fungovala, řidič musí mít ruce na volantu,
který řidič bude nadále ovládat.
Funkce Lane Keeping Aid (LKA) (LKA98) je
dodávána na přání - řidič může tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat.
Řidič si může vybrat, zda má systém Lane Keeping Aid (LKA99) reagovat, pokud vozidlo opustí
svůj jízdní pruh.
Pokud řidič ruce na volantu
nemá, ozve se výstražný signál
a zpráva pobídne řidiče, aby
vozidlo aktivně řídil:
K aktivování a deaktivování této
funkce použijte tlačítko v zobrazení funkcí na středovém displeji.
1.
V horním zobrazení středového displeje zvolte
Nastavení My Car IntelliSafe.
2.
V případě Režim Lane Keeping Aid zvolte,
jak má funkce reagovat:
• Asistent - zásah do řízení bez varování
• Lane Keeping Aid Zasáhněte do řízení
Pokud řidič postupuje podle pokynu k zahájení
řízení, funkce přejde do pohotovostního režimu
a zobrazí se tato zpráva:
• Lane Keeping Aid Připraven až do
zásahu do řízení
Potom tato funkce nebude k dispozici do doby,
než řidič začne vozidlo znovu řídit.
Související informace
•
97
98
99
364
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 362)
Lane Keeping Aid
Lane Keeping Aid
Lane Keeping Aid
•
•
řidiče.
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
• Obojí - řidiče upozorní vibrování volantu
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
a zásah do řízení.
Související informace
•
•
• Varování - řidiče upozorní pouze vibrování
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 362)
Výběr možné asistence pro udržování v jízdním pruhu (str. 364)
volantu.
Související informace
•
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 362)
PODPORA ŘIDIČE
Omezení funkce udržování v jízdním
pruhu
V některých situacích může mít asistent jízdních
pruhů (LKA100) problém pomáhat řidiči správně.
V tomto případě doporučujeme funkci vypnout.
Související informace
•
•
•
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 362)
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 274)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 325)
Příklady těchto situací:
•
•
•
•
•
•
práce na cestách
silnice v zimě
cesta s nekvalitním povrchem
velmi "sportovní" styl jízdy
špatné počasí s omezenou viditelností
cesty s nezřetelným nebo chybějícím bočním
značením
•
ostré hrany nebo čáry jiné než boční značení
jízdních pruhů
•
když posilovač řízení u odporu volantu závislého na rychlosti funguje s omezeným výkonem - např. když probíhá chlazení kvůli přehřátí.
Tato funkce nedokáže detekovat svodidla, koleje
a podobné překážky po stranách vozovky.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
100Lane
Keeping Aid
365
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy funkce Lane
Assist
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů
a zpráv týkajících se systému (LKA101).
Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.
Symbol
Zpráva
Popis
Sys.podp.řid.
Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Snížená funkčnost. Doporučen servis
Snímač čelního skla
Schopnost kamery sledovat cestu před vozidlem je omezena.
Zablokovaný snímač, viz Uživatelská příručka
Lane Keeping Aid
Zasáhněte do řízení
Lane Keeping Aid
Připraven až do zásahu do řízení
101Lane
366
Keeping Aid
Asistence řízení s funkcí LKA nefunguje, pokud řidič nemá ruce na volantu. Postupujte podle pokynů a řiďte vozidlo.
LKA je nastaven v pohotovostním režimu, dokud řidič nezačne řídit vozidlo znovu.
PODPORA ŘIDIČE
Textová zpráva může být vymazána krátkým stiskuprostřed na klávesnici na
nutím tlačítka
volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 362)
Symbol asistenta jízdních pruhů na displeji
řidiče (str. 368)
367
PODPORA ŘIDIČE
Symbol asistenta jízdních pruhů na
displeji řidiče
Není k dispozici
•
Asistent jízdních pruhů (LKA102) je vizualizován
podle situace symboly na displeji řidiče.
Dále uvádíme několik příkladů
kontrolek a situací, kdy se
zobrazují:
K dispozici
Není k dispozici - čáry jízdního pruhu na symbolu jsou
ŠEDÉ.
Asistent jízdních pruhů nedokáže detekovat jízdní
pruhy, pokud je rychlost příliš nízká nebo cesta
příliš úzká.
Indikace asistence při řízení/varování
K dispozici - čáry jízdního pruhu na symbolu jsou BÍLÉ.
Asistent jízdních pruhů sleduje jednu nebo obě
čáry jízdního pruhu.
Asistence při řízení/varování - čáry jízdního pruhu v symbolu jsou BAREVNÉ.
Asistent jízdních pruhů indikuje, že systém vydává
varování a/nebo se pokouší zajet s vozidlem zpět
do jízdního pruhu.
102Lane
368
Keeping Aid
Související informace
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 362)
PODPORA ŘIDIČE
Asistent řízení při nebezpečí kolize
VAROVÁNÍ
Funkce Asistent vyhnutí se kolizi může
pomoci řidiči snížit riziko nehody, že vozidlo
náhodně opustí svůj jízdní pruh a/nebo narazí do
jiného vozidla nebo překážky. Tato funkce aktivně
řídí vozidlo zpět do původního jízdního pruhu a/
nebo zatáčí.
•
Funkce obsahuje následující následující dílčí
funkce:
•
•
•
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Asistence řízení při riziku opuštění jízdního
pruhu
Asistence řízení při riziku čelní kolize
Asistence řízení při riziku kolize do zadní
části*
Po automatické aktivaci řidiče na toto upozorní
textová zpráva:
• Asistent vyhnutí se kolizi Automatický
zásah
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Míra asistence řízení při riziku sjetí z vozovky
(str. 370)
•
Omezení asistence řízení v případě rizika
kolize (str. 374)
•
Symboly a zprávy pro asistenci řízení v případě rizika kolize (str. 375)
POZNÁMKA
Rozhodnutí o tom, jak hodně vozidlo řídit,
nese vždy řidič - vozidlo nikdy nesmí převzít
kontrolu.
Související informace
•
•
Systém podpory řidiče (str. 274)
Aktivace/deaktivace asistence řízení v případe rizika kolize (str. 370)
* Volitelná výbava/příslušenství. 369
PODPORA ŘIDIČE
Aktivace/deaktivace asistence
řízení v případe rizika kolize
POZNÁMKA
Jakmile se funkce Asistent vyhnutí se
kolizi deaktivuje, vypnou se všechny dílčí
funkce:
Funkce asistence řízení je příplatková - řidič
může tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat.
K aktivování a deaktivování této
funkce použijte tlačítko v zobrazení funkcí na středovém displeji.
•
•
U této funkce lze aktivovat zásah ve dvou úrovních:
Pouze asistence řízení
Asistent řízení při riziku opuštění jízdního
pruhu
•
•
•
Asistent řízení při riziku kolize v protisměru
Pouze asistence řízení
•
Asistent řízení při riziku kolize do zadní
části vozidla*
•
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
Míra asistence řízení při riziku sjetí
z vozovky
Asistence řízení s aktivací brzd
Přestože lze tuto funkci deaktivovat, doporučujeme řidiči, aby byla vždy aktivována, jelikož
se tím ve většině případů zvýší bezpečnost.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Tato funkce se aktivuje automaticky při každém
nastartování motoru103.
Související informace
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 369)
Zásah s asistentem řízení.
103Na
370
některých trzích se znovu aktivuje stejné nastavení, které bylo aktivní při vypnutí motoru.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Asistence řízení s aktivací brzd
Asistence řízení při riziku opuštění
jízdního pruhu
VAROVÁNÍ
Asistence řízení obsahuje celou řadu dílčích
funkcí. Asistence řízení při riziku sjetí z vozovky
může pomoci řidiči snížit riziko, že vozidlo náhodou vyjede z vozovky - tato dílčí funkce aktivně
řídí vozidlo zpět na cestu.
Tato funkce je aktivní v intervalu rychlostí
65-140 km/h (40-87 mph) na silnicích s jasně
viditelným značením jízdních pruhů/čárami.
Zásah s asistentem řízení a aktivací brzd.
Aktivace brzd pomáhá v situacích, kdy samotná
asistence řízení nestačí. Brzdná síla se adaptuje
automaticky v závislosti na okolnostech sjetí
v daný okamžik.
Související informace
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 369)
Kamera detekuje kraje a barevné boční značení
silnice. Pokud by vozidlo mělo opustit krajnici
vozidlo, systém vozidlo řídí zpět na vozovku
a pokud zásah do řízení nestačí k tomu, aby vozidlu zabránil k opuštění vozovky, aktivují se rovněž
brzdy.
Funkce však nezasahuje s asistentem řízení ani
aktivací brzd, pokud jsou aktivována směrová
světla. Pokud funkce zjistí, že řidič vozidlo aktivně
řídí, funkce bude aktivována se zpožděním.
Po automatické aktivaci řidiče na toto upozorní
textová zpráva:
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Související informace
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 369)
• Asistent vyhnutí se kolizi Automatický
zásah
371
PODPORA ŘIDIČE
Asistence řízení při riziku čelní
kolize
Asistence řízení obsahuje celou řadu dílčích
funkcí. V případě rizika čelní kolize může asistence řízení pomoci řidiči, který nedává pozor
a neregistruje, že vozidlo směřuje do jízdního
pruhu v protisměru.
Pokud vozidlo vyjíždí z jízdního pruhu, když se
současně přibližuje jiné vozidlo, tato funkce
pomůže řidiči řídit vozidlo zpět do jízdního pruhu.
VAROVÁNÍ
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Tato funkce však nezasahuje do řízení, pokud se
aktivují směrová světla. Pokud funkce zjistí, že
řidič vozidlo aktivně řídí, funkce bude aktivována
se zpožděním.
Po automatické aktivaci řidiče na toto upozorní
textová zpráva:
• Asistent vyhnutí se kolizi Automatický
zásah
Tato funkce může pomoci navést vozidlo zpět do původního jízdního pruhu.
Okolojedoucí vozidla
Vaše vozidlo
Současně, když se aktivuje zásah do řízení, se
aktivuje rovněž kolizní varování podpory řidiče.
Nebude však aktivováno pulzování brzd, které je
součástí systému varování před srážkou.
Tato funkce je aktivní v intervalu rychlostí
60-140 km/h (37-87 mph) na silnicích s jasně
viditelným bočním značením jízdních pruhů.
372
Související informace
•
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 369)
Varování systému podpory řidiče v případě
rizika kolize (str. 312)
PODPORA ŘIDIČE
Asistence řízení při riziku kolize do
zadní části*
funkce pomáhá řidiči řídit vozidlo zpět do jeho
jízdního pruhu.
Asistence řízení obsahuje celou řadu dílčích
funkcí. Asistence řízení může, pokud hrozí kolize
do zadní části, pomoci nesoustředěnému řidiči,
který si nevšimne, že jeho vozidlo vyjíždí z jízdního pruhu, když se k němu současně přibližuje
jiné vozidlo, a to za ním nebo z mrtvého úhlu.
Tato funkce může řidiči dokonce pomoci, pokud
řidič záměrně přejíždí z jízdních pruhů, použije
směrová světla, ale nevšimne si, že se blíží jiné
vozidlo.
VAROVÁNÍ
Tato funkce je aktivní v intervalu rychlostí
60-140 km/h (37-87 mph) na silnicích s jasně
viditelným bočním značením jízdních pruhů.
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Světla na venkovních zpětných zrcátkách blikají
během zásahu do řízení bez ohledu na to, zda je
funkce BLIS104 aktivována.
Po automatické aktivaci řidiče na toto upozorní
textová zpráva:
• Asistent vyhnutí se kolizi Automatický
zásah
Tato funkce může pomoci řídit vozidlo zpět do původního
jízdního pruhu.
Jiné vozidlo v mrtvém úhlu
Vaše vozidlo
Související informace
•
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 369)
BLIS* (str. 345)
Pokud vozidlo vyjíždí z jízdního pruhu a v mrtvém
úhlu je jiné vozidlo, nebo se současně v sousedním jízdním pruhu přibližuje jiné vozidlo, tato
104Blind
Spot Information System
* Volitelná výbava/příslušenství. 373
PODPORA ŘIDIČE
Omezení asistence řízení v případě
rizika kolize
V jistých situacích funkce může mít omezenou
funkčnost a může se, například v následujících
případech, stát, že nezasáhne:
•
•
u malých vozidel, např. u motocyklů
pokud větší část vozidla se dostala do sousedního jízdního pruhu
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Související informace
•
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 369)
Asistence řízení při riziku opuštění jízdního
pruhu (str. 371)
•
na cestách/v jízdních pruzích s nezřetelným
nebo chybějícím značením jízdních pruhů
•
Asistence řízení při riziku čelní kolize
(str. 372)
•
mimo rozsah rychlosti 60-140 km/h
(37-87 mph)
•
Asistence řízení při riziku kolize do zadní
části* (str. 373)
•
když posilovač řízení u odporu volantu závislého na rychlosti funguje s omezeným výkonem - např. když probíhá chlazení kvůli přehřátí.
Další náročné situace:
•
•
•
•
•
•
práce na cestách
silnice v zimě
úzké cesty
cesta s nekvalitním povrchem
velmi "sportovní" styl jízdy
špatné počasí s omezenou viditelností
V těchto složitých situacích může mít funkce problém pomáhat řidiči správně. V tomto případě
doporučujeme funkci vypnout.
374
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro asistenci
řízení v případě rizika kolize
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů
a zpráv týkajících se funkce.
Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.
Symbol
Zpráva
Popis
Asistent vyhnutí se kolizi
Je-li aktivována funkce, řidiči se zobrazí zpráva informující o aktivaci systému.
Automatický zásah
Snímač čelního skla
Schopnost kamery sledovat cestu před vozidlem je omezena.
Zablokovaný snímač, viz Uživatelská příručka
Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici na
volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 369)
375
PODPORA ŘIDIČE
Parkovací asistent*
Funkce parkovací asistence pomáhá řidiči při
manévrování v úzkých prostorech. Indikuje vzdálenost k překážce zvukovým signálem a grafikou
na středovém displeji.
Zvukový signál upozorňující na překážky vpředu
a po stranách je aktivní, když se vozidlo pohybuje,
a vypne se, pokud vozidlo stojí déle než
cca. 2 sekundy. Zvukový signál pro překážky
vzadu zní také, když vozidlo stojí.
Při vzdálenosti do cca. 30 cm (1 stopa) od překážky vzadu nebo před vozidlem je tón konstantní
a současně se zaplní pole aktivního snímače
k symbolu vozidla.
Při vzdálenosti do cca. 25 cm (0,8 stop) od překážky do stran tón pulzuje intenzivně a políčko
aktivního sektoru změní barvu z ORANŽOVÉ na
ČERVENOU.
Zobrazení obrazovky ukazující zóny překážky a sektory
snímačů.
Středový displej zobrazuje situaci v souvislosti
s vozem a detekovanými překážkami.
Zvýrazněný sektor označuje umístění překážky.
Čím je symbol vozu blíže zvýrazněnému políčku
sektoru vpředu/vzadu, tím je kratší vzdálenost
mezi vozem a detekovanou překážkou.
Boční sektory mění barvu se zkracující se vzdáleností mezi vozidlem a předmětem.
Čím je vzdálenost k překážce menší, tím rychleji
signál zní. Jiný zvuk audiosystému je automaticky
ztišen.
376
VAROVÁNÍ
•
Parkovací snímače mají mrtvé úhly, ve
kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
•
Nezapomeňte, že přední část vozidla
může při parkování vybočit směrem k vozidlům v protisměru.
VAROVÁNÍ
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Hlasitost signálu parkovací asistence lze upravit,
když signál zní, pomocí tlačítka [>II] na středové
konzole. Nastavení lze rovněž provést v položce
Nastavení nabídky hlavního zobrazení.
POZNÁMKA
•
S výjimkou sektoru nejblíže symbolu
vozidla jsou zvuková varování vydávána
pouze v případě objektů, které se nacházejí přímo v dráze vozidla.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
•
Systém podpory řidiče (str. 274)
Aktivní parkovací asistence vpředu, vzadu
a po stranách* (str. 377)
•
Aktivace/deaktivace aktivní parkovací asistence* (str. 378)
•
Symboly a zprávy pro parkovací asistenci
(str. 380)
•
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 325)
Aktivní parkovací asistence vpředu,
vzadu a po stranách*
Aktivní parkovací asistence se chová různě podle
toho, na jaké straně se vozidlo přibližuje k překážce.
Vpředu
POZNÁMKA
Parkovací asistence se vypne, pokud se aktivuje parkovací brzda nebo pokud se ve voze
s automatickou převodovkou zvolí režim P.
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou namontována pomocná světla:
Nezapomeňte, že nesmí blokovat čidla pomocná světla mohou být vnímána jako překážka.
Couvání
Výstražný signál vydává konstantní tón při méně než
cca. 30 cm (1 stopa) k překážce.
Přední detektory systému parkovací asistence se
aktivují automaticky po nastartování vozidla. Jsou
aktivní při rychlostech pod 10 km/h (6 mph).
Rozsah měření je cca. 80 cm (2,5 stop) před
vozidlem.
Výstražný signál vydává konstantní tón při méně než
cca. 30 cm (1 stopa) k překážce.
Snímače couvání se aktivují, pokud se vozidlo rozjede dozadu bez zařazeného převodového stupně
nebo pokud se zařadí zpětný chod.
Rozsah měření je cca. 1,5 m (5 stop) za vozidlem.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 377
PODPORA ŘIDIČE
||
Při couvání s přívěsem připojeným k elektrickému
systému vozidla se asistence při parkování
dozadu automaticky deaktivuje.
POZNÁMKA
Pokud couváte např. s přívěsem nebo nosičem jízdních kol na tažné tyči a nepoužíváte
originální kabeláž pro přívěs Volvo, možná
budete muset parkovací asistenci manuálně
vypnout, aby senzory na přívěs nebo nosič
nereagovaly.
Měřit se začíná cca. 25 cm (0,8 stop) po stranách.
Aktivace/deaktivace aktivní
parkovací asistence*
Detekční dosah bočních snímačů se však výrazně
zvětší, pokud stoupne úhel natočení předních kol
a při natočení volantu je detekována překážka,
která se nachází do cca. 90 cm (3 stop) napříč za
vozidlem nebo před vozidlem.
Parkovací asistenci lze aktivovat/deaktivovat.
Související informace
•
•
Detektory předního a bočního parkovacího asistenta jsou aktivovány automaticky při nastartování motoru. Zadní detektory se aktivují, pokud se
vozidlo rozjede dozadu nebo pokud se zařadí
zpětný chod.
Parkovací asistent* (str. 376)
K aktivování a deaktivování této
funkce použijte tlačítko v zobrazení funkcí na středovém displeji.
Políčka snímačů pro aktivní parkovací asistenci u parkovací kamery (str. 386)
Po stranách
•
•
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Ve vozidlech vybavených kamerou aktivní parkovací asistence* lze ze zobrazení příslušné kamery
také aktivovat a deaktivovat aktivní parkovací asistenci.
Související informace
•
Parkovací asistent* (str. 376)
Výstražný signál pulzuje intenzivně při méně než
cca. 25 cm (0,8 ft) k překážce.
Boční snímače parkovací asistence se aktivují
automaticky při nastartování motoru. Jsou aktivní
při rychlostech pod 10 km/h (6 mph).
378
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Omezení parkovacího asistenta
Systém parkovací asistence nedokáže detekovat
vše za jakékoliv situace a může mít tedy v některých případech omezenou funkčnost.
Řidič by si měl být vědom následujících omezení
systému parkovacího asistenta:
VAROVÁNÍ
Pokud se zobrazí tento symbol a je zapojen přívěs, stojan na jízdní kola nebo
podobné zařízení, které je
elektricky připojeno k vozidlu, věnujte couvání zvýšenou pozornost.
Tento symbol znamená, že snímače parkovacího asistenta vzadu jsou vypnuté, a upozorňuje na možnost překážek.
DŮLEŽITÉ
Senzory nedokáží rozeznat v jistých okamžicích předměty jako např. řetězy, tenké lesklé
tyče a nízké bariéry, které jsou ve "stínu signálu" - v tomto případě se pulzující tón nečekaně vypne a nepřejde v nepřerušovaný tón,
který očekáváte.
Senzory nedokáží detekovat vysoké předměty
např. vyčnívající nakládací rampy.
•
POZNÁMKA
Jelikož je elektroinstalace vozidla nakonfigurována s tažným zařízením, zohledňuje se při
měření vzdálenosti k předmětu za vozidlem
výčnělek pro tažné zařízení.
Související informace
•
Parkovací asistent* (str. 376)
V tomto případě věnujte zvýšenou pozornost manévrování a přejezdu s vozem jeďte velmi pomalu nebo zastavte. Může
hrozit značné nebezpečí poškození
vozidla a ostatních předmětů, protože
informace ze senzorů nejsou v těchto
situacích vždy spolehlivé.
DŮLEŽITÉ
Za jistých podmínek může parkovací asistent
vydávat chybné varovné signály. Důvodem
jsou vnější zdroje zvuku, které vysílají stejné
ultrazvukové frekvence, se kterými tento
systém pracuje.
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo výfukové plyny z motocyklů.
* Volitelná výbava/příslušenství. 379
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro parkovací
asistenci
Symboly a zprávy pro systém parkovacího asistenta se mohou zobrazovat na displeji řidiče a/
nebo na středovém displeji.
Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.
Symbol
Zpráva
Popis
Snímače parkovacího asistenta pro couvání jsou deaktivovány, takže pro překážky/předměty
nejsou vydávána zvuková varování.
Syst.park.asistenta
Minimálně jeden ze snímačů funkce je zablokován - co nejdříve zkontrolujte a opravte.
Snímače zablok., musí se vyčistit
Syst.park.asistenta
Není k dispozici, doporučen servis
Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici na
volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
380
Parkovací asistent* (str. 376)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Parkovací kamera*
Tažn.zař.* - aktivuje/deaktivuje naváděcí linie
pro tažné zařízení*106
Kamera parkovací asistence může pomoci řidiči
při manévrování v úzkých prostorech. Indikuje
vzdálenost k překážkám obrázkem z kamery
a grafikou na středovém displeji.
CTA* - aktivuje/deaktivuje systém Cross
Traffic Alert
Překážky a předměty mohou být vozidlu blíže, než
se zdají na obrazovce.
Kamera parkovacího asistenta představuje podpůrnou funkci, která se aktivuje automaticky při
zařazení zpětného chodu nebo manuálně na středovém displeji.
VAROVÁNÍ
•
Parkovací snímače mají mrtvé úhly, ve
kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
•
Nezapomeňte, že přední část vozidla
může při parkování vybočit směrem k vozidlům v protisměru.
Příklad zobrazení kamery.
Přiblížit105 - přiblížení/oddálení
Pohled 360°* - aktivuje/deaktivuje všechny
kamery
PAS* - aktivuje/deaktivuje systém parkovací
asistence
Čáry - aktivuje/deaktivuje linie parkovací asistence
105Naváděcí linie se při přiblížení vypnou.
106Není k dispozici na všech trzích.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 381
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
•
Symboly a zprávy pro kameru parkovacího
asistenta (str. 389)
•
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 325)
•
•
Parkovací asistent* (str. 376)
Zobrazení parkovací kamery*
Tato funkce zobrazí kombinovaný pohled 360°
a samostatné pohledy z každé ze čtyř kamer: ze
zadní, přední, levé a pravé kamery.
Cross Traffic Alert* (str. 349)
Související informace
•
•
•
382
Systém podpory řidiče (str. 274)
Zobrazení parkovací kamery* (str. 382)
Linie parkovací asistence pro parkovací
kameru* (str. 384)
•
Políčka snímačů pro aktivní parkovací asistenci u parkovací kamery (str. 386)
•
Spuštění kamery parkovacího asistenta
(str. 387)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Je-li vozidlo vybaveno systémem Systém
parkovacího asistenta*, vzdálenost k detekovaným překážkám zobrazují barevná pole v různých
barvách.
Výhled 360°*
Vpředu
Kamery lze aktivovat automaticky nebo manuálně.
Couvání
"Zorné pole" parkovacích kamer s přibližným pokrytím.
Přední parkovací kamera se nachází v mřížce chladiče.
Funkce Pohled 360° aktivuje všechny parkovací
kamery, přitom na středovém displeji se současně
ukazují čtyři strany vozidla. Díky tomu může řidič
při popojíždění nízkou rychlostí pozorovat okolí
vozidla.
Přední kamera může pomoci při výjezdu po cestě
s omezeným výhledem do stran, například, při
projíždění kolem vysokých živých plotů. Je aktivní
při rychlostech do 25 km/h (16 mph) - poté se
přední kamera vypne.
Z výhledu 360° lze zobrazení každé kamery aktivovat samostatně:
•
Klepněte na obrazovce do "zorného pole"
příslušné kamery, například, klepněte na
povrch před nebo nad přední kameru.
Symbol kamery na symbolu
vozidla na středovém displeji
indikuje, která z kamer je
aktivní.
Couvací kamera se nachází nad registrační značkou.
Couvací kamera zobrazuje široký prostor za vozidlem. U některých modelů je v některých případech vidět také část nárazníku a tažné zařízení.
Na středovém displeji mohou objekty vypadat
oproti skutečnosti mírně nakloněné - to je naprosto v pořádku.
Pokud vozidlo nedosáhne rychlost 50 km/h
(30 mph), ale rychlost klesne pod 22 km/h
(14 mph) do 1 minuty po zhasnutí přední kamery,
kamera se znovu aktivuje.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 383
PODPORA ŘIDIČE
||
Boky
Linie parkovací asistence pro
parkovací kameru*
žné parkování, couvání v úzkých místech a připojování přívěsu.
Kamery parkovací asistence označují polohu
vozidla vzhledem k okolí pomocí naváděcích linií
zobrazovaných na obrazovce.
Linie na obrazovce jsou promítány, jako by byly na
zemi za vozem, a jsou přímo závislé na pohybu
volantu a ukazují řidiči trasu vozu i při zatáčení.
Naváděcí linie parkovacího asistenta zahrnují
vyčnívající díly, např. tažnou tyč, zrcátka na dveřích
a rohy vozidla.
POZNÁMKA
•
Při couvání s přívěsem, který není elektricky připojen k vozu, budou čáry parkovacího asistenta na displeji odpovídat
trase vozu, nikoliv přívěsu.
•
Na obrazovce se nezobrazí čáry parkovacího asistenta, pokud je k vozidlu elektricky připojen systém přívěsu.
•
Při přiblížení se parkovací čáry nezobrazují.
Boční kamery se nacházejí ve zpětných zrcátkách na
dveřích.
Boční kamery mohou zobrazit, co se nachází
podél boku vozidla.
Související informace
•
•
Parkovací kamera* (str. 381)
Spuštění kamery parkovacího asistenta
(str. 387)
Příklad linií parkovací asistence.
Naváděcí linie zobrazují plánovanou trasu pro
vnější rozměry vozidla v případě volantu natočeného do daného úhlu - tím se usnadní rovnobě-
384
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
DŮLEŽITÉ
•
Nezapomeňte, že pokud je zvoleno zobrazení zadní kamery, na monitoru se zobrazuje pouze prostor za vozidlem. Když
během popojíždění couváte, nezapomeňte na prostor po stranách a před
vozidlem.
•
Totéž platí opačně - všimněte si, co se
stane se zadní částí vozidla, pokud vyberete zobrazení přední kamery.
•
Upozorňujeme, že čáry parkovacího asistenta zobrazují nejkratší cestu. Proto
věnujte zvýšenou pozornost bokům
vozidla tak, aby boky vozidla nenajely/
nenarazily při otáčení volantu během jízdy
dopředu a aby přední část nenajela/
nenarazila při otáčení volantu během couvání.
Linie parkovací asistence ve výhledu 360°*
Naváděcí linie pro tažné zařízení*
Výhled do 360° a naváděcí linie parkovacího asistenta.
V zobrazení 360° se naváděcí linie zobrazují
vzadu, vpředu a po stranách vozidla (v závislosti
na směru jízdy):
•
•
Při jízdě dopředu: Přední naváděcí linie
Při couvání: Boční a couvací naváděcí linie
Pokud je zvolena přední nebo zadní kamera, linie
parkovací asistence se zobrazují bez ohledu na
směr jízdy vozidla.
Pokud je zvolena jedna boční kamera, při couvání
se mohou zobrazit linie parkovacího asistenta.
Tažné zařízení s naváděcími liniemi.
Tažn.zař. - aktivuje se naváděcí linie pro
tažné zařízení.
Přiblížit - přiblížení/oddálení.
Kamera může usnadnit připojení přívěsu tím, že
zobrazí naváděcí linii představující plánovanou
"dráhu" tažného zařízení k přívěsu.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 385
PODPORA ŘIDIČE
||
1.
Stiskněte tlačítko Tažn.zař. (1).
> Zobrazí se linie parkovacího asistenta pro
předpokládanou "dráhu" tažného zařízení
- současně zmizí linie parkovacího asistenta pro vozidlo.
Naváděcí linie pro vozidlo i tažnou tyč
nelze zobrazit současně.
2.
Pokud je zapotřebí přesnější manévrování,
stiskněte Přiblížit (2).
> Pohled z kamery se přihlíží.
Políčka snímačů pro aktivní
parkovací asistenci u parkovací
kamery
Je-li vozidlo vybaveno parkovací asistencí, vzdálenost ukazují barevná políčka v 360° pohledu,
a to pro každý snímač, který zaregistroval překážku.
Pole pro přední a couvací snímače
Související informace
•
Parkovací kamera* (str. 381)
Pole pro snímače pro jízdu dopředu a pro couvání
mění barvu s klesající vzdálenosti k překážce - ze
ŽLUTÉ přes ORANŽOVOU na ČERVENOU.
Barva pole - couvání
Vzdálenost v metrech
(stopách)
Žlutá
0,6-1,5 (2,0-4,9)
Oranžová
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Červená
0-0,3 (0-1,0)
Barva pole - jízda
dopředu
Vzdálenost v metrech
(stopách)
Žlutá
0,6–0,8 (2,0–2,6)
Oranžová
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Červená
0-0,3 (0-1,0)
U ČERVENÝCH polí snímačů zvukový signál
přestane pulzovat a bude znít nepřerušovaně.
Obrazovka rovněž ukazuje barevná polička snímače na
symbolu vozidla.
386
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Pole snímačů do stran
Výstražné signály závisejí na plánované trase
vozidla. Proto, když je volant vytočený, může se,
například, aktivovat varování pro překážky diagonálně před vozidlem nebo diagonálně za vozidlem,
nejen přímo vpředu nebo přímo vzadu.
Barva bočních polí se mění se zkracující se vzdálenosti k překážce z ORANŽOVÉ na ČERVENOU
Barva bočních
polí
Vzdálenost v metrech (stopách)
Žlutá
0,25–0,9 (0,8–3,0)
Červená
0–0,25 (0–0,8)
V případě ČERVENÝCH políček sektoru akustický signál se změní z pulzujícího na intenzivně
pulzující.
Související informace
•
Sektory parkovacích snímačů, ve kterých lze detekovat
překážky.
Pole předního snímače na levé straně
Sektor překážky v plánované trase vozidla při
jízdě dopředu - závisí na úhlu natočení
volantu
Sektor s ČERVENOU barvou políčka a intenzivně pulzující tón
Pole zadního snímače na pravé straně
Sektor překážky v plánované trase vozidla při
couvání - závisí na úhlu natočení volantu.
Parkovací kamera* (str. 381)
Spuštění kamery parkovacího
asistenta
Kamera parkovacího asistenta se spustí automaticky při zařazení zpětného chodu nebo
manuálně pomocí jednoho z funkčních tlačítek
na středovém displeji.
Zobrazení kamery při couvání
Při zařazení zpětného chodu ukazuje obrazovka
pohled do 360°, pokud kamera naposledy používala tento pohled nebo pohled do stran. Jinak
ukazuje výhled dozadu.
Výhled kamery při manuálním spuštění
kamery
Spusťte parkovací kameru
pomocí tohoto tlačítka v zobrazení funkcí na středovém displeji.
Obrazovka nejdříve ukáže naposledy používaný výhled
z kamery. Nicméně, po každém nastartování
motoru se původní výhled do strany nahradí
výhledem 360° a místo původního přiblíženého
výhledu dozadu se zobrazí výhled dozadu.
Automatická deaktivace kamery
Výhled dopředu zhasne při rychlosti 25 km/h
(16 mph), aby řidič nebyl rozptylován. Znovu se
aktivuje automaticky, pokud rychlost klesne pod
22 km/h (14 mph) do 1 minuty, a to pod podmínkou, že nedošlo k překročení rychlosti 50 km/h
(31 mph).
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 387
PODPORA ŘIDIČE
||
Ostatní zobrazení kamery zhasnou při 15 km/h
(9 mph) a neaktivují se znovu.
Související informace
•
388
Parkovací kamera* (str. 381)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro kameru
parkovacího asistenta
Symboly a zprávy pro kameru parkovacího asistenta se mohou zobrazovat na displeji řidiče a/
nebo na středovém displeji.
V následující tabulce jsou uvedeny příklady.
Symbol
Zpráva
Popis
Snímače parkovacího asistenta pro couvání jsou deaktivovány, takže pro překážky/předměty
nejsou vydávána zvuková varování a označení prostoru.
Kamera je vypnuta.
Syst.park.asistenta
Minimálně jeden ze snímačů funkce je zablokován - co nejdříve zkontrolujte a opravte.
Snímače zablok., musí se vyčistit
Syst.park.asistenta
Není k dispozici, doporučen
servis
Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici na
volantu vpravo.
Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Parkovací kamera* (str. 381)
* Volitelná výbava/příslušenství. 389
PODPORA ŘIDIČE
Aktivní parkovací asistent*
Aktivní parkovací asistent (PAP107) může pomoci
řidiči manévrovat s vozidlem během parkování.
Funkce může rovněž pomoci s řízením při vyjíždění z rovnoběžného parkování.
Tato funkce nejdříve zkontroluje, zda je místo dost velké a v
kladném případě pomáhá řidiči
řídit vozidlo na toto místo.
Na středovém displeji se zobrazují prostřednictvím symbolů,
grafiky a textu jednotlivé operace, které se mají
provést, a informace o tom, kdy se tyto operace
mají provést.
VAROVÁNÍ
•
Parkovací snímače mají mrtvé úhly, ve
kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
•
Nezapomeňte, že přední část vozidla
může při parkování vybočit směrem k vozidlům v protisměru.
107Park
390
VAROVÁNÍ
•
•
•
POZNÁMKA
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
Funkce PAP změří místo a řídí vozidlo - řidič
má za úkol:
•
•
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat.
Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
•
•
pozorně sledovat okolí vozidla
postupovat podle pokynů na středovém
displeji
zařadit převodový stupeň (dozadu/
dopředu) - zvukový signál upozorní, kdy by
řidič měl přeřadit
kontrolovat a udržovat bezpečnou rychlost
brzdit a zastavovat.
Související informace
•
•
Systém podpory řidiče (str. 274)
Možnosti parkování s aktivní parkovací asistencí* (str. 391)
•
Parkování s aktivní parkovací asistencí*
(str. 391)
•
Opuštění rovnoběžně zaparkovaného vozidla
s parkovací asistencí* (str. 394)
•
Omezení aktivního parkovacího asistenta*
(str. 395)
•
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 325)
•
Zprávy aktivní parkovací asistence* (str. 397)
Assist Pilot
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Možnosti parkování s aktivní
parkovací asistencí*
Kolmé parkování
Aktivní parkovací asistenci (PAP108) lze používat
při parkování v následujících situacích.
Parkování s aktivní parkovací
asistencí*
Aktivní parkovací asistence (PAP109) pomáhá
řidiči zaparkovat ve třech krocích. Tato funkce
může rovněž pomoci řidiči vyjet z parkovacího
místa.
Rovnoběžné parkování
Tato funkce měří prostor a řídí vozidlo - řidič má
za úkol:
•
•
Princip, kolmé parkování.
Funkce zaparkuje vozidlo následovně:
1.
Vyhledá se a změří místo k zaparkování.
2.
Vozidlo je během couvání řízeno a zajíždí na
místo popojížděním dopředu a dozadu.
Princip rovnoběžného parkování.
Funkce zaparkuje vozidlo následovně:
1.
Vyhledá se a změří místo k zaparkování.
2.
Během couvání je vozidlo řízeno na místo.
3.
Vozidlo vjede na místo popojížděním dopředu
a dozadu.
Pomocí funkce Vyparkujte může vozidlo zaparkované rovnoběžně využít funkci vyjetí z parkovacího místa.
108Park
Assist Pilot
POZNÁMKA
Při opuštění parkoviště lze funkci Vyparkujte
použít jen pro rovnoběžně zaparkovaná vozidla
- tato funkce nefunguje u kolmo zaparkovaných vozidel.
sledovat, co se děje kolem vozidla
postupovat podle pokynů na středovém displeji
•
řadit (dopředu/dozadu) - "zvukové upozornění" informuje řidiče, že by měl přeřadit
•
•
regulovat a udržovat bezpečnou rychlost
brzdit a stát.
Po provedení jednotlivých kroků se na obrazovce
středového displeje zobrazují symboly, grafiky a/
nebo text.
Funkci lze aktivovat po nastartování motoru, jakmile jsou splněna následující kritéria:
•
•
K vozidlu není připojen přívěs
Rychlost vozidla je nižší než 30 km/h
(20 mph).
Související informace
•
•
Aktivní parkovací asistent* (str. 390)
Opuštění rovnoběžně zaparkovaného vozidla
s parkovací asistencí* (str. 394)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 391
PODPORA ŘIDIČE
||
parkování nejezděte větší rychlostí než 20 km/h
(12 mph).
POZNÁMKA
Když funkce hledá místo k zaparkování, vzdálenost mezi vozidlem a místem k zaparkování
by měla být 0,5-1,5 m (1,6-5,0 stop).
1.
Klepněte na tlačítko Zaparkovat v zobrazení
funkcí nebo v zobrazení kamery.
> Funkce PAP vyhledá místo k zaparkování
a zkontroluje, zda je toto místo dostatečně
velké.
2.
Buďte připraveni zastavit vozidlo, jakmile vás
grafika a zpráva na středovém displeji informuje, že bylo nalezeno vhodné místo k zaparkování.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
3.
Zvolte Parkování za sebou nebo Kolmé
parkování a zařaďte zpětný chod.
Parkování
Funkce zaparkuje vozidlo následovně:
1.
Vyhledá se a změří místo k zaparkování.
2.
Během couvání je vozidlo řízeno na místo.
3.
Vozidlo je ustaveno na místo - systém může
potom vyžadovat, aby řidič přeřadil a brzdil.
Princip, rovnoběžné parkování.
Vyhledání a změření míst k zaparkování
Funkci lze aktivovat v zobrazení
funkcí na středovém displeji.
POZNÁMKA
Je přístupna rovněž ze zobrazení kamery.
Funkce vyhledá místo k zaparkování, zobrazí
pokyny a navede vozidlo na straně spolujezdce na dané místo. V případě potřeby lze
však vozidlo zaparkovat na ulici také na straně
řidiče:
•
Princip, kolmé parkování.
V případě rovnoběžného parkování nesmí rychlost
překročit 30 km/h (20 mph), v případě kolmého
109Park
392
Assist Pilot
Aktivujte směrové světlo na straně řidiče systém vyhledá místo k zaparkování na
této straně vozidla.
PODPORA ŘIDIČE
Couvání na parkovací místo
Rovnoběžně.
Při couvání s vozidlem na parkovišti postupujte
následovně:
1.
Zkontrolujte, zda prostor za vozem je prázdný,
a zařaďte zpětný chod.
2.
Pomalu a opatrně couvejte. Přitom se nedotýkejte volantu. Nesmíte jet rychleji než
7 km/h (4 mph).
3.
Buďte připraveni zastavit vozidlo, pokud vás
k tomu vyzve grafika nebo zpráva na středovém displeji.
POZNÁMKA
•
•
•
Kolmo.
Je-li funkce aktivována, pusťte volant.
Zajetí s vozidlem na parkovací místo
Principy rovnoběžného parkování.
Volantu nic nesmí bránit v nerušeném
otáčení.
Aby byl výsledek optimální, počkejte, než
se volant dotočí, a potom se rozjeďte
dozadu/dopředu.
Principy kolmého parkování.
Postupujte následovně:
1.
Volicí páku přesuňte do polohy řazení dle
pokynu systému. Počkejte, až se volant otočí
a pomalu jeďte dopředu.
}}
393
PODPORA ŘIDIČE
||
2.
Buďte připraveni zastavit vozidlo, pokud vás
k tomu vyzve grafika nebo zpráva na středovém displeji.
Opuštění rovnoběžně
zaparkovaného vozidla s parkovací
asistencí*
3.
Zařaďte zpětný chod a pomalu jeďte dozadu.
4.
Buďte připraveni zabrzdit vozidlo, pokud vás
k tomu vyzve grafika nebo zpráva na středovém displeji.
Funkce Vyparkujte může pomoci řidiči vyjet
z parkovacího místa, když je vozidlo rovnoběžně
zaparkováno.
Tato funkce se automaticky deaktivuje. Grafika
a zpráva potvrdí, že parkování bylo ukončeno.
Možná bude nutné, aby řidič provedl úpravu. To,
zda je vozidlo správně zaparkováno, dokáže určit
pouze řidič.
POZNÁMKA
Při opuštění parkoviště lze funkci Vyparkujte
použít jen pro rovnoběžně zaparkovaná vozidla
- tato funkce nefunguje u kolmo zaparkovaných vozidel.
Pokud senzory používá aktivní parkovací asistence (PAP110), výstražná vzdálenost je
kratší než v případě, kdy senzory používá
parkovací asistent.
•
Aktivní parkovací asistent* (str. 390)
110Park
394
Pokud funkce vyhodnotí, že řidič může vyjet
z parkovacího místa bez dalšího popojíždění,
funkce se vypne, a to i když se řidič domnívá, že
vozidlo je stále na parkovacím místě.
Související informace
•
Aktivní parkovací asistent* (str. 390)
Funkce Vyparkujte se aktivuje
v zobrazení funkcí na středovém displeji nebo v zobrazení
kamery.
DŮLEŽITÉ
Související informace
Upozorňujeme, že po dokončení funkce volant
může "skočit" zpět - možná potom řidič bude
muset, aby vyjel z parkovacího místa, otočit volantem zpátky na maximální úhel natočení řízení.
Postupujte následovně:
1.
Klepněte na tlačítko Vyparkujte v zobrazení
funkcí nebo v zobrazení kamery.
2.
Pomocí směrového světla zvolte směr, ve kterém by vozidlo mělo vyjet z parkovacího místa.
3.
Buďte připraveni zastavit vozidlo, pokud vás
k tomu vyzve grafika a zpráva na středovém
displeji - postupujte podle pokynů stejně jako
při parkování.
Assist Pilot
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Omezení aktivního parkovacího
asistenta*
Aktivní parkovací asistence (PAP111) nedokáže
detekovat vše za jakékoliv situace a může mít
tedy omezenou funkčnost.
VAROVÁNÍ
•
VAROVÁNÍ
•
Parkovací snímače mají mrtvé úhly, ve
kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
•
Nezapomeňte, že přední část vozidla
může při parkování vybočit směrem k vozidlům v protisměru.
•
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat.
Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
DŮLEŽITÉ
Při výpočtu parkovacího manévru nejsou
zohledněny předměty, které se nacházejí nad
prostorem detekce snímači - v důsledku toho
může funkce vybočit na parkovací místo příliš
brzy - proto se těmto místům vyhýbejte.
Řidič by si měl být vědom následujících omezení
aktivního parkovacího asistenta:
111Park
Assist Pilot
Parkování se přeruší
Parkovací sekvence se přeruší:
•
•
pokud se řidič dotkne volantu
pokud se s vozem jede příliš rychle – nad
7 km/h (4 mph)
•
pokud řidič stiskne na středovém displeji
Zrušit
•
pokud se aktivuje ABS nebo elektronické
řízení stability - například, když vozidlo začne
na kluzké cestě prokluzovat
•
když posilovač řízení u odporu volantu závislého na rychlosti funguje s omezeným výkonem - např. když probíhá chlazení kvůli přehřátí.
Je-li to možné, zpráva na středovém displeji
uvede důvod přerušení parkovací sekvence.
DŮLEŽITÉ
Za jistých okolností se může stát, že funkce
nedokáže najít místo k zaparkování - jedním
z důvodů je skutečnost, že dochází k interferenci se snímači z vnějších zdrojů zvuků, které
vysílají na stejné ultrazvukové frekvenci, na
které pracuje systém.
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo výfukové plyny z motocyklů.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 395
PODPORA ŘIDIČE
||
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Čidla tedy nebudou moci
měřit.
•
Používejte schválené pneumatiky112 se
správným tlakem huštění, které mají vliv na to,
zda funkce dokáže vozidlo zaparkovat.
•
Funkce vychází z aktuální polohy zaparkovaných vozidel - pokud nejsou správně zaparkována, mohou se pneumatiky a ráfky kol na
vozidle poškodit o obrubník.
•
Pokud jedno kolmo zaparkované vozidlo
vyčnívá více než ostatní vozidla, může se stát,
že systém některá kolmá parkovací místa
nezaregistruje nebo nenabídne.
•
Funkce je určena k parkování v rovných úsecích, nikoliv v ostrých zatáčkách a zákrutách.
Proto musí vozidlo stát rovnoběžně
s možnými parkovacími místy, když funkce
měří prostor.
Odpovědnost řidiče
Řidič musí mít na paměti, že funkce představuje
pouhou pomůcku. Nejedná se o neomylnou, plně
automatickou funkci. Řidič proto musí být připraven parkování zastavit.
Při parkování musí rovněž pamatovat na další
skutečnosti:
•
Za to, zda místo, které vybrala funkce
k zaparkování, je vhodné, nese odpovědnost
vždy řidič.
•
Nepoužívejte tuto funkci, pokud máte nasazené sněhové řetězy nebo používáte rezervní
kolo.
•
Nepoužívejte tuto funkci, pokud z vozidla
vyčnívá náklad.
•
V případě hustého deště nebo sněžení může
systém místo k zaparkování změřit chybně.
•
Během hledání a kontrolního proměřování
parkovacího místa se může stát, že funkce
nevezme v úvahu předměty, které se nacházejí na parkovacím místě hluboko.
•
Někdy se nedá zaparkovat v úzkých ulicích,
protože prostor nestačí k manévrování.
112"Schválené
396
DŮLEŽITÉ
Při změně na jiný schválený rozměr ráfku a/
nebo pneumatiky se může změnit obvod kola,
což znamená, že může být nutné aktualizovat
parametry systému. Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
Aktivní parkovací asistent* (str. 390)
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 274)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 325)
pneumatiky" jsou pneumatiky stejného typu a značky jako pneumatiky, které byly původně namontovány na vozidle při dodání z výrobního závodu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Zprávy aktivní parkovací asistence*
Zprávy pro aktivní parkovací asistenci (PAP113)
se mohou zobrazovat na displeji řidiče a/nebo
na středovém displeji.
V následující tabulce jsou uvedeny příklady.
Zpráva
Popis
Syst.park.asistenta
Minimálně jeden ze snímačů funkce je zablokován - co nejdříve zkontrolujte a opravte.
Snímače zablok., musí se vyčistit
Syst.park.asistenta
Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Není k dispozici, doporučen servis
Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici na
volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Aktivní parkovací asistent* (str. 390)
113Park
Assist Pilot
* Volitelná výbava/příslušenství. 397
INFORMACE O HYBRIDU
INFORMACE O HYBRIDU
Obecné informace o systému Twin
Engine
Vozidlo Twin Engine funguje jako normální
vozidlo, ale některé funkce se liší oproti vozidlům
vybaveným pouze benzínovým nebo naftovým
motorem. Elektromotor pohání vozidlo většinou
při nízkých rychlostech, benzínový motor při
vyšších rychlostech a během aktivnější jízdy.
Na displeji řidiče se zobrazují jisté informace,
které jsou charakteristické pro Twin Engine informace o dobíjení, vybraný jízdní režim, dojezd
do vybití baterie a úroveň nabití hybridní baterie.
Během jízdy můžete vozidlo přepnout do některého z jízdních režimů, např. do čistě elektrického
režimu nebo, pokud potřebujete vyšší výkon, do
režimu s aktivovaným elektromotorem a benzínovým motorem. Vozidlo pro zvolený jízdní režim
vypočítá optimální kombinaci jízdních vlastností,
zážitku z jízdy, vlivu na životní prostředí a spotřeby
paliva.
Aby vozidlo fungovalo optimálně, musí mít
hybridní baterie se všemi souvisejícími systémy
elektrického pohonu a benzínový motor s pohonnými systémy správnou provozní teplotu. Pokud je
baterie příliš studená nebo horká, kapacita baterie může výrazně klesnout. V rámci teplotní přípravy se systémy pohonu a prostor pro cestující
připraví před odjezdem tak, aby se snížilo opotřebení i spotřeba energie během jízdy. Dojezd na
hybridní baterii se zvýší.
400
Hybridní baterie která pohání elektromotor se
nabíjí přes nabíjecí kabel. Lze ji rovněž nabíjet
jemným brzděním a brzděním motorem když je
převodovka v poloze B. Hybridní baterie lze rovněž dobíjet pomocí motoru ve vozidle.
Proud pod vysokým napětím
Důležité informace
Vozidlo bez napájení
Nezapomeňte, že pokud vozidlo není napájeno,
nefungují důležité funkce jako např. posilovač
řízení a brzd.
VAROVÁNÍ
Některé komponenty ve voze jsou pod vysokým napětí, což může být v případě neodborné
manipulace nebezpečné. S těmito komponenty a se všemi oranžovými kabely smí manipulovat pouze kvalifikovaní zaměstnanci.
VAROVÁNÍ
Pokud vozidlo není napájeno a elektromotor
a spalovací motor neběží, není možné vozidlo
brzdit.
Odtahování není povoleno
Odtahování vozidla Twin Engine není povoleno,
protože by došlo k poškození elektromotoru.
Vnější hluk motoru
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že vozidlo, které napájí pouze
elektromotor, nevydává žádný zvuk motoru
a může se stát, že děti, chodci, cyklisté a zvířata si vozidla nevšimnou. To platí především
pro malé rychlosti jako např. na parkovištích.
Nedotýkejte se ničeho, co není jednoznačně uvedeno v uživatelské příručce.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Dobíjení hybridní baterie (str. 401)
Indikace hybridu (str. 81)
Jízdní režimy (str. 441)
Spuštění a vypnutí teplotní přípravy (str. 216)
Hybridní akumulátor (str. 594)
Faktory, které ovlivňují dojezd v elektrickém
režimu (str. 450)
•
Zařazené převodové stupně u automatické
převodovky (str. 435)
•
Tažení vozu (str. 471)
INFORMACE O HYBRIDU
Dobíjení hybridní baterie
líte jízdní režim PURE, spustí se motor s vnitřním
spalováním.
Kromě palivové nádrže stejné jako u běžného
vozidla je toto vozidlo vybaveno lithium-iontovou
baterií (hybridní baterií).
Dobíjení pomocí fixní řídicí jednotky
v souladu s režimem 31
Hybridní baterie se nabíjí pomocí nabíjecího
kabelu, který se nachází ve schránce v zavazadlovém prostoru.
Na určitých trzích je nainstalována řídicí jednotka
jako součást nabíjecí stanice, která je připojena
k elektrické síti. V tomto případě nabíjecí kabel
neobsahuje řídicí jednotku. Místo toho má speciální konektor, kterým se připojuje k nabíjecí stanici. Dodržujte pokyny platné pro nabíjecí stanici.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat v souladu s IEC
62196 a IEC 61851 nabíjecí kabel, který
umožňuje monitorování teploty.
Rukojeť nabíjecího kabelu a nabíjecí zásuvka.
Dobíjení pomocí benzínového motoru
Stav nabíjení je indikován třemi způsoby:
Doba, za kterou se hybridní baterie dobije, závisí
na nabíjecím proudu.
POZNÁMKA
Kapacita hybridní baterie postupem času
a během použití mírně klesá, což může vést
k častějšímu použití benzínového motoru
a tedy k mírně vyšší spotřebě paliva.
VAROVÁNÍ
Výměna hybridní baterie se musí provádět
pouze v servisu - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
1 Evropská
norma - EN 61851-1.
•
•
•
Kontrolky na řídicí jednotky nabíjecího kabelu.
Kontrolka v nabíjecí zásuvce vozidla.
Ilustrace a text na displeji řidiče.
Baterie startéru se nabíjí, když se nabíjí hybridní
baterie. Nabíjení skončí, jakmile je hybridní baterie
zcela nabita.
Pokud je teplota hybridní baterie nižší než -10 ºC
(14 ºF) nebo vyšší než 40 ºC (104 ºF), může to
znamenat, že některé funkce vozidla budou omezeny nebo změněny nebo nedostupné, protože
kapacita lithium-iontových baterií se mimo toto
rozmezí snižuje.
Elektrický režim není možný, pokud je teplota
baterie příliš nízká nebo příliš vysoká. Pokud zvo-
Vozidlo generuje proud do baterie a baterie se nabíjí,
např. při mírném sešlápnutí brzdového pedálu nebo když
se brzdí při jízdě ze svahu motorem.
Vozidlo může dále generovat výkon pro hybridní
baterii a baterie se nabíjí.
}}
401
INFORMACE O HYBRIDU
||
•
Hybridní baterie se dobíjí mírným brzděním
pomocí brzdového pedálu. Kinetická energie
vozidla se poté změní na elektrickou energii,
která se použije k dobití hybridní baterie.
•
V poloze řazení B při uvolnění plynového
pedálu vozidlo brzdí pomocí elektromotoru
a současně se nabíjí hybridní baterie.
•
Hybridní baterii lze rovněž dobíjet pomocí
spalovacího motoru ve vozidle.
Související informace
•
•
•
402
Nabíjecí kabel (str. 403)
Nabíjecí proud (str. 402)
Otevírání a zavírání krytky nabíjecí zásuvky
(str. 406)
•
•
•
Začněte dobíjet hybridní baterii (str. 406)
•
Stav nabíjení v nabíjecí zásuvce vozidla
(str. 409)
•
•
Stav nabíjení na displeji řidiče (str. 413)
•
Zařazené převodové stupně u automatické
převodovky (str. 435)
•
•
Změna jízdního režimu (str. 445)
Konec dobíjení hybridní baterie (str. 415)
Stav nabíjení na řídicí jednotce nabíjecího
kabelu (str. 410)
Symboly a zprávy související s Twin Engine
na displeji řidiče (str. 416)
Dlouhodobé skladování vozidel s hybridními
bateriemi (str. 418)
Nabíjecí proud
POZNÁMKA
Nabíjecí proud se používá k dobíjení hybridní
baterie a k teplotní přípravě vozidla. K nabíjení se
používá nabíjecí kabel, který je připojen k nabíjecí zásuvce vozidla a zásuvce 230 V2 (střídavý
proud).
Po aktivaci nabíjecího kabelu zobrazí displej řidiče
hlášení a rozsvítí se kontrolka ve vstupní zásuvce
vozidla. Nabíjecí proud se používá především
k dobíjení baterie. Lze jej však použít také k předběžné úpravě teploty předběžné úpravě teploty.
Je-li hybridní baterie vozidla nabita, je nabita rovněž baterie spouštěče.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nevytahujte nabíjecí kabel ze zásuvky
230 V (střídavý proud), pokud probíhá dobíjení - hrozí riziko poškození zásuvky 230 V.
Než vytáhnete nabíjecí kabel z nabíjecí
zásuvky a potom ze zásuvky 230 V, musíte
vždy nabíjení vypnout.
•
Ve velmi chladném počasí se část nabíjecího proudu používá na ohřátí nebo
ochlazení hybridního akumulátoru a prostoru pro cestující, což má za následek
delší dobu nabíjení.
•
Pokud aktivujete teplotní přípravu, doba
nabíjení se prodlouží. Potřebná doba
závisí především na venkovní teplotě.
Pojistka
Obvykle pojistkový okruh zahrnuje několik spotřebičů 230 V, proto k jedné pojistce může být připojeno několik spotřebičů (např. osvětlení, vysavač, elektrická vrtačka atd.).
Související informace
•
•
•
•
•
Nabíjecí kabel (str. 403)
Stav nabíjení na displeji řidiče (str. 413)
Stav nabíjení v nabíjecí zásuvce vozidla
(str. 409)
Spuštění a vypnutí teplotní přípravy (str. 216)
Konec dobíjení hybridní baterie (str. 415)
INFORMACE O HYBRIDU
Nabíjecí kabel
K dobíjení hybridní baterie ve vozidle se používá
dobíjecí kabel s řídicí jednotkou.
Nabíjecí kabel se nachází ve schránce vpravo od zavazadlového prostoru.
VAROVÁNÍ
•
Do nabíjecího kabelu je zabudován jistič.
Systém se musí dobíjet pouze přes uzemněné a schválené zásuvky.
•
Pokud se v blízkosti zasunutého nabíjecího kabelu nacházejí děti, musí být pod
dohledem.
•
Vysoké napětí v nabíjecím kabelu. Kontakt
s vysokým napětím může způsobit vážné
nebo smrtelné poranění osob.
•
Nepoužívejte nabíjecí kabel, pokud je jakkoliv poškozen. Poškozené a nefunkční
nabíjecí kabely smí opravovat pouze servis
- doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
•
Vždy umístěte nabíjecí kabel tak, aby přes
něj vozidlo nepřejelo, aby na něj nikdo
nestoupl, aby se nikdo nezachytil a aby
nedošlo k jakémukoliv poškození kabelu
či poranění osob.
•
Nabíječku před čištěním odpojte ze
zásuvky ve zdi.
•
Nikdy nepřipojujte nabíjecí kabel k prodlužovací šňůře nebo rozbočovací zásuvce.
VAROVÁNÍ
Používejte pouze napájecí kabel dodávaný
s vašim vozidlem nebo náhradní kabel, který
doporučila společnost Volvo.
Specifikace, nabíjecí kabel
Okolní teplota
2
-32 ºC až 50 ºC (-25 ºF až
122 ºF)
Napětí v zásuvce se musí měnit v závislosti na trhu.
Dále se ohledně použití nabíjecího kabelu
a jeho komponentů řiďte pokyny výrobce.
DŮLEŽITÉ
Rozbočovací konektory, prodlužovací kabely,
přepěťová ochrana a podobná zařízení se
nesmí používat v kombinaci s nabíjecím kabelem, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu
elektrickým proudem apod.
Adaptér mezi zásuvkou 230 V (střídavý proud)
a nabíjecím kabelem se smí používat pouze
v případě, že je schválen v souladu s IEC
61851 a IEC 62196.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nevytahujte nabíjecí kabel ze zásuvky
230 V (střídavý proud), pokud probíhá dobíjení - hrozí riziko poškození zásuvky 230 V.
Než vytáhnete nabíjecí kabel z nabíjecí
zásuvky a potom ze zásuvky 230 V, musíte
vždy nabíjení vypnout.
DŮLEŽITÉ
K čištění nabíjecího kabelu používejte čistý
hadřík navlhčený ve vodě nebo ve slabém
čisticím prostředku. Nepoužívejte chemické
látky nebo rozpouštědla.
}}
403
INFORMACE O HYBRIDU
Jistič zemní ochrany v nabíjecím
kabelu
||
Řídicí jednotka nabíjecího kabelu obsahuje
vestavěný jistič zemní ochrany, který chrání
vozidlo a uživatele před úrazem elektrickým proudem způsobeným chybou systému.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Nabíjecí kabel a související díly se nesmí
namáčet a ponořovat do vody.
DŮLEŽITÉ
Řídicí jednotka a její konektor nesmí být
vystaveny přímému slunečnímu svitu. V těchto
případech je ohrožena ochrana konektoru
před přehřátím nebo může dojít k omezení
nebo přerušení napájení hybridní baterie.
Související informace
404
•
Jistič zemní ochrany v nabíjecím kabelu
(str. 404)
•
Sledování teploty nabíjecího kabelu
(str. 405)
•
Dobíjení hybridní baterie (str. 401)
Hybridní baterie se musí dobíjet pouze přes
uzemněnou a schválenou zásuvku 230 V (střídavý proud). Pokud kapacita zásuvky nebo
okruhu pojistky není známa, požádejte o kontrolu kapacity autorizovaného elektrikáře.
Pokud byste nabíjeli s kapacitou převyšující
kapacitu okruhu pojistky, mohlo by dojít
k požáru nebo poškození okruhu pojistky.
VAROVÁNÍ
•
Přepěťová ochrana nabíjecího kabelu
pomáhá chránit nabíjecí systém vozidla,
ale nedokáže zabránit vzniku přetížení.
•
Nikdy nepoužívejte viditelně opotřebené
nebo poškozené elektrické zásuvky.
Mohlo by dojít k požáru nebo vážnému
poranění osob.
•
Nikdy nepřipojujte nabíjecí kabel k prodlužovacímu kabelu.
•
Údržbu a výměnu hybridní baterie smí
provádět pouze vyškolený kvalifikovaný
servisní technik Volvo.
DŮLEŽITÉ
Ochrana před zkratem se zemí nechrání elektrickou instalaci/zásuvku 230 V (střídavý
proud).
INFORMACE O HYBRIDU
Sledování teploty nabíjecího kabelu
Aby bylo možné vždy dobíjet hybridní baterii ve
vozidle bezpečně, obsahuje řídicí jednotka zařízení, které sleduje teplotu nabíjecího kabelu
a konektoru.
Teplota se sleduje v řídicí jednotce a konektoru.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat v souladu s IEC
62196 a IEC 61851 nabíjecí kabel, který
umožňuje monitorování teploty.
LED3 kontrolky na řídicí jednotce.
DŮLEŽITÉ
LED kontrolka 1
•
•
LED kontrolka 2
Pokud se aktivuje jistič zemní ochrany, který je
zabudován do řídícího modulu, LED kontrolka
2 bliká červeně a LED kontrolka 1 nesvítí: zkontrolujte zásuvku 230 V (střídavé napájení).
•
Zkontrolujte kapacitu zásuvky.
Pokud dojde k překročení celkového zatížení, musí odpojit ostatní elektronická
zařízení, která jsou připojena ke stejnému
pojistkovému obvodu.
Pokud je zásuvka poškozena, nepřipojujte
nabíjecí kabel.
Související informace
•
•
3
LED (Light Emitting Diode)
Nabíjecí kabel (str. 403)
Stav nabíjení na řídicí jednotce nabíjecího
kabelu (str. 410)
Sledování v řídicí jednotce
Je-li teplota řídicí jednotky příliš vysoká, nabíjení
se vypne. Cílem je chránit elektroniku. To se může
stát, například, při vysoké venkovní teplotě nebo
když prudké slunce svítí přímo na řídicí jednotku.
Sledování konektoru
Pokud příliš stoupne teplota ve zdroji napájení, ke
kterému je připojen nabíjecí kabel, nabíjecí proud
se sníží. Pokud teplota překročí kritickou hranici,
nabíjení se zcela zastaví.
DŮLEŽITÉ
Pokud funkce sledování teploty opakovaně
automaticky snížila úroveň nabíjecího proudu
nabíjení se přerušilo, je nutné prozkoumat
a napravit příčiny přehřívání.
}}
405
INFORMACE O HYBRIDU
||
Související informace
•
Nabíjecí kabel (str. 403)
Otevírání a zavírání krytky nabíjecí
zásuvky
Krytka nabíjecí zásuvky pro hybridní baterii se
otevírá manuálně.
Začněte dobíjet hybridní baterii
Hybridní baterie ve vozidle se dobíjí nabíjecím
kabelem mezi vozidlem a zásuvkou 230 V4 (střídavý proud).
Používejte pouze nabíjecí kabel, který je dodáván
s vozidlem, nebo náhradní kabel, který doporučuje společnost Volvo.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nepřipojujte nabíjecí kabel, pokud hrozí
úder hromu nebo zásah blesku.
POZNÁMKA
Zatlačte na zadní část krytu a uvolněte jej.
Otevřete kryt.
Kryt zásuvky nabíjecího vstupu zavřete v opačném
pořadí.
Související informace
•
•
•
4
406
Napětí v zásuvce se musí měnit v závislosti na trhu.
Začněte dobíjet hybridní baterii (str. 406)
Konec dobíjení hybridní baterie (str. 415)
Dobíjení hybridní baterie (str. 401)
Volvo doporučuje používat v souladu s IEC
62196 a IEC 61851 nabíjecí kabel, který
umožňuje monitorování teploty.
INFORMACE O HYBRIDU
•
•
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Hybridní baterie se musí dobíjet maximálním povoleným nabíjecím proudem nebo
nižším proudem v souladu s platnými
místními a národními doporučeními pro
hybridní dobíjení ze zásuvek/konektorů
230 V (střídavý proud).
•
Do nabíjecího kabelu je zabudován jistič.
Systém se musí dobíjet pouze přes uzemněné a schválené zásuvky.
•
Pokud se v blízkosti zasunutého nabíjecího kabelu nacházejí děti, musí být pod
dohledem.
Hybridní baterie se smí dobíjet pouze ze
schválené uzemněné zásuvky 230 V5
nebo z dobíjecí stanice a volným nabíjecím kabelem (Mode 3), který dodala společnost Volvo.
•
Vysoké napětí v nabíjecím kabelu. Kontakt
s vysokým napětím může způsobit vážné
nebo smrtelné poranění osob.
•
Nepoužívejte nabíjecí kabel, pokud je jakkoliv poškozen. Poškozené a nefunkční
nabíjecí kabely smí opravovat pouze servis
- doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
•
Vždy umístěte nabíjecí kabel tak, aby přes
něj vozidlo nepřejelo, aby na něj nikdo
nestoupl, aby se nikdo nezachytil a aby
nedošlo k jakémukoliv poškození kabelu
či poranění osob.
•
Nabíječku před čištěním odpojte ze
zásuvky ve zdi.
•
Nikdy nepřipojujte nabíjecí kabel k prodlužovací šňůře nebo rozbočovací zásuvce.
•
Ochrana před zkratem se zemí u řídicí
jednotky chrání vozidlo, ale přesto hrozí
přetížení sítě 230 V.
•
Nepoužívejte viditelně opotřebené nebo
poškozené napájecí zásuvky, protože by
mohlo dojít k požáru, poškození předmětů
a/nebo poranění osob.
•
•
Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
Nikdy nepoužívejte adaptér.
DŮLEŽITÉ
Zkontrolujte, zda 230 V (střídavý proud)
zásuvka zajistí odpovídající napájení elektricky
dobíjených vozidel. Pokud máte pochybnosti,
požádejte o kontrolu zásuvky kvalifikovaného
odborníka.
Vytáhněte nabíjecí kabel z úložné schránky na
pravé straně zavazadlového prostoru. Upozorňujeme, že před dobíjením se vozidlo musí vypnout.
Připojte nabíjecí kabel k zásuvce 230 V.
Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
Dále se ohledně použití nabíjecího kabelu
a jeho komponentů řiďte pokyny výrobce.
5
Další možností je použít ekvivalentní zásuvky s jiným napětím v závislosti na trhu.
}}
407
INFORMACE O HYBRIDU
3.
||
Otevřete krytku dobíjení. Sundejte ochranný
kryt nabíjecí rukojeti a potom zatlačte rukojeť
zcela do zásuvky pro vozidlo.
Madlo dobíjení nabíjecího kabelu je připevněno/zajištěno a nabíjení se spustí přibližně
do 5 sekund. Jakmile se spustí nabíjení, kontrolka LED na nabíjecí zásuvce bliká zeleně.
Na displeji řidiče se zobrazí odhadovaná zbývající doba nabíjení nebo informace, že dobíjení nefunguje dle očekávání.
DŮLEŽITÉ
Abyste nepoškodili lak např. při velkém větru,
umístěte ochranný kryt nabíjecí rukojeti tak,
aby se nedotýkal vozidla.
408
•
•
Dobíjení hybridní baterie (str. 401)
Otevírání a zavírání krytky nabíjecí zásuvky
(str. 406)
•
Stav nabíjení v nabíjecí zásuvce vozidla
(str. 409)
Nabíjení baterie lze dočasně přerušit, pokud
se vozidlo odemkne:
•
•
Stav nabíjení na displeji řidiče (str. 413)
•
a otevřou se dveře - nabíjení se spustí do
několika minut.
•
Konec dobíjení hybridní baterie (str. 415)
•
a dveře se neotevřou - vozidlo se automaticky znovu zamkne. Nabíjení se spustí po
1 minutě.
DŮLEŽITÉ
Kryt dobíjecí rukojeti zajistěte na místě podle
obrázku.
Související informace
Nikdy nevytahujte nabíjecí kabel ze zásuvky
230 V (střídavý proud), pokud probíhá dobíjení - hrozí riziko poškození zásuvky 230 V.
Než vytáhnete nabíjecí kabel z nabíjecí
zásuvky a potom ze zásuvky 230 V, musíte
vždy nabíjení vypnout.
Během nabíjení může pod vozidlo kapat kondenzát z klimatizace. Jedná se o normální jev, který
vzniká ochlazováním hybridního akumulátoru.
Stav nabíjení na řídicí jednotce nabíjecího
kabelu (str. 410)
INFORMACE O HYBRIDU
Stav nabíjení v nabíjecí zásuvce
vozidla
Nabíjecí zásuvka indikuje stav nabíjení pomocí
kontrolky LED.
Kontrolka LED
svítí
Popis
Bílá
Kontrolka LED.
Žlutá
Režim čekáníA - čeká se na
spuštění dobíjení.
Bliká zeleně
Nabíjí seB.
Zelená
Nabíjení bylo ukončenoC.
Červená
Byla zjištěna závada.
A
B
C
Například, po otevření dveří nebo v případě, že se nezajistí rukojeť nabíjecího kabelu.
Čím pomaleji bliká, tím blíž je okamžik plného nabití.
Po chvíli zhasne.
Související informace
Umístění kontrolky LED na nabíjecí zásuvce ve vozidle.
Kontrolka LED zobrazuje aktuální stav nabíjení.
Pokud se kontrolka LED nerozsvítí, zkontrolujte,
zda je kabel spolehlivě připojen do zásuvky ve zdi
a do zásuvky ve vozidle. Bílá, červená nebo žlutá
kontrolka se aktivují při zapnutí osvětlení v prostoru pro cestující. Tyto kontrolky zůstanou na
chvíli svítit po vypnutí osvětlení v prostoru pro
cestující.
•
•
•
•
Dobíjení hybridní baterie (str. 401)
Stav nabíjení na displeji řidiče (str. 413)
Stav nabíjení na řídicí jednotce nabíjecího
kabelu (str. 410)
Konec dobíjení hybridní baterie (str. 415)
409
INFORMACE O HYBRIDU
Stav nabíjení na řídicí jednotce
nabíjecího kabelu
LED kontrolka 1
LED kontrolka 2
Jednotlivé kontrolky na řídicí jednotce nabíjecího
kabelu zobrazují stav probíhajícího nabíjení
a stav po dokončení nabíjení.
LED6 kontrolky na řídicí jednotce.
6
410
LED (Light Emitting Diode)
INFORMACE O HYBRIDU
LED 1
LED 2
Stav
Popis
Doporučená akce
Bliká modře,
žlutě a červeně
Bliká modře,
žlutě a červeně
Iniciace
Automatický test
Počkejte na dokončení automatického testu.
Svítí modře
Nesvítí
Pohotovostní stav
Nabíjecí kabel není připojen k vozidlu.
Připojte nabíjecí kabel k nabíjecí zásuvce.
Bliká modře
Nesvítí
Pohotovostní stav
Nabíjení je možné, ale nebylo aktivováno
elektronikou vozidla.
Počkejte na zahájení nabíjení.
Bliká modře
Bliká modře
Nabíjí se.
•
•
Elektronika vozidla spustila nabíjení.
Počkejte, dokud nebude akumulátor plně nabitý.
Nabíjí se.
Nesvítí
Bliká žlutě
Nabíjí se.
Sledování teploty zjistilo nárůst teploty.
Nabíjení pokračuje s omezeným výkonem.
Znovu spusťte nabíjení. Pokud problém přetrvává, kontaktujte odborníka.
Nesvítí
Svítí žlutě
Nabíjení nelze
provést.
U zásuvky 230 V zareagovalo monitorování teploty.
Znovu spusťte nabíjení. Pokud problém přetrvává, kontaktujte odborníka.
Nesvítí
Bliká červeně
Nabíjení nelze
provést.
Aktivoval se jistič zemní ochrany na nabíjecím kabelu.
1.
Vytáhněte nabíjecí kabel ze zásuvky 230 V.
2.
Jistič zemní ochrany se resetuje po 10 sekundách
a jednotka se restartuje.
3.
Zasuňte nabíjecí kabel do 230V zásuvky.
4.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte odborníka.
Bliká červeně
Svítí červeně
Nabíjení nelze
provést.
Nabíjecí kabel je připojen k neuzemněné
230V zásuvce.
Zasuňte nabíjecí kabel do uzemněné zásuvky 230 V.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte kvalifikovaného
odborníka.
Bliká červeně
Bliká červeně
Nabíjení nelze
provést.
Vnitřní porucha. Nabíjecí kabel je poškozen a musí být opraven.
Kontaktujte kvalifikovaného odborníka.
}}
411
INFORMACE O HYBRIDU
||
Související informace
•
•
•
•
412
Dobíjení hybridní baterie (str. 401)
Stav nabíjení v nabíjecí zásuvce vozidla
(str. 409)
Stav nabíjení na displeji řidiče (str. 413)
Konec dobíjení hybridní baterie (str. 415)
INFORMACE O HYBRIDU
Stav nabíjení na displeji řidiče
Na displeji řidiče se zobrazuje stav s obrázkem
a textem. Informace se zobrazují, dokud funguje
displej řidiče.
Obrázek
A
Zpráva
Popis
Společně se zobrazí Plně nabito v: [Čas] s animací s modře pulzujícím světlem přes nabíjecí kabel.
Nabíjení pokračuje a zobrazuje se přibližný čas do okamžiku, kdy bude baterie plně nabita.
Zobrazí se text Dobíjení dokončeno. Zobrazení vozidla se zobrazí společně
s kontrolkou LED na nabíjecí zásuvce, která se rozsvítí zeleně.
Baterie je zcela nabita.
Zobrazí se text Chyba dobíjení. Indikátor LED v nabíjecí zásuvce se rozsvítí
červeně.
Došlo k závadě, zkontrolujte připojení nabíjecího kabelu
k nabíjecí zásuvce ve vozidle a k zásuvce 230 VA (střídavý
proud).
Napětí v zásuvce se musí měnit v závislosti na trhu.
}}
413
INFORMACE O HYBRIDU
||
POZNÁMKA
Pokud se displej řidiče jistou dobu nepoužívá,
ztlumí se. Displej lze znovu aktivovat některým
z následujících způsobů:
•
•
•
sešlápnutím brzdového pedálu
otevřením některých dveří
nastavením vozidla do polohy zapalování I,
a to tak, že otočíte knoflík START ve
směru hodinových ručiček a pak jej uvolníte.
Související informace
•
•
414
Dobíjení hybridní baterie (str. 401)
Symboly a zprávy související s Twin Engine
na displeji řidiče (str. 416)
•
Stav nabíjení v nabíjecí zásuvce vozidla
(str. 409)
•
Stav nabíjení na řídicí jednotce nabíjecího
kabelu (str. 410)
•
Konec dobíjení hybridní baterie (str. 415)
INFORMACE O HYBRIDU
Konec dobíjení hybridní baterie
Nabíjení ukončíte tak, že odemknete vozidlo,
vytáhnete nabíjecí kabel z nabíjecí zásuvky ve
vozidle a potom ze zásuvky 230 V7 (střídavý
proud).
DŮLEŽITÉ
Před odpojením nabíjecího kabelu ze vstupní
nabíjecí zásuvky vozidla se vozidlo musí odemknout odemykacím tlačítkem na dálkovém
ovladači s klíčem. To je nutné i v případě, kdy
dveře na vozidle jsou již odemknuté. Pokud se
vozidlo neodemkne odemykacím tlačítkem,
může dojít k poškození nabíjecího kabelu
nebo systému.
Odemkněte vozidlo pomocí dálkového ovladače s klíčem - nabíjení je ukončeno a zajištěná rukojeť nabíjecího kabelu se uvolní/
odjistí.
7
Vraťte nabíjecí kabel do schránky vpravo
v zavazadlovém prostoru.
Nabíjecí kabel se automaticky zajistí
Pokud se nabíjecí kabel neodpojí z nabíjecí
zásuvky, znovu se automaticky zajistí krátce po
odjištění tak, aby se maximalizoval dojezd a nabíjení a aby bylo možné před cestou použít teplotní
přípravu. Pokud se vozidlo odemkne dálkovým
ovladačem s klíčem, nabíjecí kabel lze opět odpojit. U vozidel s výbavou Passive Entry* můžete
k zamknutí a odemknutí použít opět kliku.
POZNÁMKA
Vždy odemkněte vozidlo tak, aby se nabíjení
zastavilo před vytáhnutím přípojky ze zásuvky
230 V (střídavý proud). Upozorňujeme, že se
nabíjecí kabel musí vytáhnout nejdříve z nabíjecí zásuvky ve vozidle a až potom ze zásuvky
230 V, a to proto, aby se zabránilo poškození
systému a aby nedocházelo k náhodnému
dobíjení.
Vytáhněte kabel ze zásuvky 230 V.
Odpojte kabel z nabíjecí zásuvky a zavřete
kryt.
Související informace
•
Otevírání a zavírání krytky nabíjecí zásuvky
(str. 406)
•
•
•
Nabíjecí kabel (str. 403)
Dobíjení hybridní baterie (str. 401)
Začněte dobíjet hybridní baterii (str. 406)
Napětí v zásuvce se musí měnit v závislosti na trhu.
* Volitelná výbava/příslušenství. 415
INFORMACE O HYBRIDU
Symboly a zprávy související s Twin
Engine na displeji řidiče
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů
a zpráv týkajících se systému Twin Engine.
Symbol
Mohou se zobrazit rovněž v kombinaci s všeobecnými indikačními a výstražnými kontrolkami.
Jakmile budou problémy odstraněny, zhasnou.
Zpráva
Popis
12V baterie
Porucha hybridní baterie. Kontaktujte servisA a požádejte, aby baterii co nejdříve zkontrolovali.
Porucha nabíj.,nutný serv. Jeďte do
servisu.
12V baterie
Porucha nabíjení Bezpečně zastavte
12V baterie
Porucha pojistky Nutný servis
Hybridní baterie
Porucha hybridní baterie. Bezpečně zastavte vozidlo a požádejte servisA, aby co nejdříve zkontroloval baterii.
Porucha hybridní baterie. Kontaktujte autoservisA a požádejte, aby funkci co nejdříve zkontrolovali.
Přehřívání, bezpeč. zastav.
Zdá se, že teplota hybridní baterie abnormálně stoupá. Zastavte vozidlo a vypněte motor.
Počkejte alespoň 5 minut a pokračujte v jízdě. Zavolejte do servisuA nebo zvenku zkontrolujte,
zda je vše v pořádku. Až potom pokračujte v jízdě.
Snížený výkon
Hybridní baterie není dostatečně nabita pro jízdu vysokou rychlostí. Baterii co nejdříve dobijte.
Omezená maximální rychlost vozidla
Systém hybridu
Nepravidel. chod v nízké rychlosti,
s vozem lze jet
416
Hybridní systém nefunguje, jak by měl. Kontaktujte autoservisA a požádejte, aby funkci co nejdříve zkontrolovali.
INFORMACE O HYBRIDU
Symbol
Zpráva
Popis
Porucha syst. hybridu
Hybridní systém je při parkování je vypojen. Kontaktujte autoservisA a požádejte, aby funkci co
nejdříve zkontrolovali.
Doporučen servis
Dobíjecí kabel
Vytáhněte před startem
Dobíjecí kabel
Vytažen? Otočte a podržt. tlačítko startování 7 s
A
Zobrazí se, když se řidič pokusí nastartovat vozidlo a k vozidlu je připojen nabíjecí kabel. Odpojte
nabíjecí kabel a sundejte z dobíjení krytku.
Zobrazí se, když řidič nastartuje vozidlo s nabíjecím kabelem připojeným k vozidlu po předchozím
pokusu. Odpojte nabíjecí kabel nebo zkontrolujte, zda je kabel skutečně odpojen a zda je zavřena
krytka dobíjení.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
Začněte dobíjet hybridní baterii (str. 406)
Konec dobíjení hybridní baterie (str. 415)
Dobíjení hybridní baterie (str. 401)
Výstražné symboly na displeji řidiče (str. 90)
Kontrolky na displeji řidiče (str. 88)
Indikace hybridu (str. 81)
Indikace hybridní baterie (str. 82)
417
INFORMACE O HYBRIDU
Dlouhodobé skladování vozidel
s hybridními bateriemi
POZNÁMKA
Pro dlouhodobé skladování vyberte co nejchladnější místo, aby se minimalizovalo stárnutí baterie. Během léta by mělo vozidlo
zůstávat spíše uvnitř nebo venku ve stínu,
podle místa nejnižší teploty.
Aby při dlouhodobém skladování (déle než
1 měsíc) hybridní baterie netrpěla doporučujeme
udržovat úroveň nabití na cca. 25 %. Viz indikace na displeji řidiče.
Postupujte následovně:
Související informace
•
•
•
418
1.
Pokud je stav nabití vysoký, jezděte s vozidlem, dokud nebude stav nabití cca. 25 %.
Pokud je baterie vybitá, dobijte ji na cca.
25 %.
2.
Pokud se hybridní baterie skladuje déle než
6 měsíců nebo úroveň nabití klesne výrazně
pod 25 %, dobijte baterii na cca. 25%,
abyste tím kompenzovali přirozené vybíjení,
ke kterému během skladování dochází. Úroveň nabití průběžně kontrolujte na displeji
řidiče.
Začněte dobíjet hybridní baterii (str. 406)
Indikace hybridní baterie (str. 82)
Dobíjení hybridní baterie (str. 401)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Nastartujte vozidlo
Startování vozidla:
Vozidlo se startuje startovacím knoflíkem v tunelové konzole, když se dálkový ovladač s klíčem
nachází v prostoru pro cestující.
1.
2.
3.
Startovací knoflík na tunelové konzole.
VAROVÁNÍ
Než nastartujete:
•
•
•
Připoutejte se bezpečnostním pásem.
Nastavte sedadlo, volant a zrcátka.
Musí být možné sešlápnout brzdový pedál
na doraz.
Dálkový ovladač s klíčem se během startování
nepoužívá fyzicky, protože vozidlo umožňuje startovat bez klíče (Passive Start).
1
420
Dálkový ovladač s klíčem musí být ve vozidle.
U vozidel s funkcí Passive Start se klíč musí
nacházet v přední části prostoru pro cestující.
Pokud do výbavy vozidla patří zamykání/
odemykání bez klíče*, klíč může být kdekoliv
ve vozidle.
Sešlápněte brzdový pedál na doraz1. U vozidel s automatickým řazením musí být zařazena poloha P nebo N. U vozidel s manuálním řazením se řadicí páka musí nacházet
v neutrálu a musí být sešlápnutý spojkový
pedál.
Startovací knoflík otočte ve směru hodinových ručiček a potom jej uvolněte. Ovladač se
automaticky vrátí do výchozí polohy.
Je-li motor nastartován, motor spouštěče běží,
dokud nenastartuje motor nebo dokud se neaktivuje ochrana před přehřátím.
Jsou však situace, kdy se namísto toho spustí
zážehový motor, např. při příliš nízké vnější teplotě
nebo pokud je třeba dobít hybridní baterii.
Vozidlo se nesmí startovat, když je připojen nabíjecí kabel. Pokud však tento kabel nelze odpojit
nebo pokud vozidlo chybně detekuje nabíjecí
kabel, lze následovně provést nucené nastartování vozidla:
1.
Sešlápněte brzdový pedál a otočte startovacím knoflíkem ve směru hodinových ručiček.
2.
Na displeji řidiče se objeví text Dobíjecí
kabel Vytáhněte před startem.
3.
Otočte knoflík zapalování ve směru hodinových ručiček.
4.
Jakmile se objeví Vytažen? Otočte
a podržt. tlačítko startování 7 s, otočte
knoflíkem ve směru hodinových ručiček
a podržte jej zde 7 sekund, dokud vozidlo
nenastartuje.
Při startování v běžných podmínkách je prioritní
motor elektropohonu vozidla – zážehový motor
zůstává vypnutý. To znamená, že po otočení startovacího knoflíku ve směru hodinových ručiček se
"spustí" elektromotor a vozidlo se může rozjet.
Nastartované vozidlo poznáte podle zhasnutí kontrolek na displeji řidiče a podle rozsvícení příslušného motivu.
Během jízdy stačí k nastartování motoru otočit knoflík zapalování ve směru hodinových ručiček.
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
čekejte, počkejte, dokud zpráva nezmizí a potom
zkuste vozidlo nastartovat znovu.
POZNÁMKA
U některých druhů motorů mohou být při startování studeného motoru volnoběžné otáčky
výrazně vyšší než běžné otáčky. Smyslem je,
aby systém emisí dosáhl co nejdříve běžnou
provozní teplotu, při které jsou emise výfukových plynů minimální, což přispívá k ochraně
životního prostředí.
DŮLEŽITÉ
Pokud motor nenastartuje po 3 pokusech,
počkejte 3 minuty a zkuste to znovu. Pokud
počkáte, než se baterie regeneruje, zvýší se
startovací schopnost baterie.
POZNÁMKA
Umístění záložní čtečky v tunelové konzole.
Pokud se na displeji řidiče zobrazí při startování
zpráva Klíč nebyl nalezen,umístěte dálkový ovladač s klíčem vedle záložní čtečky. Potom zkuste
nastartovat vozidlo znovu.
POZNÁMKA
Pokud se dálkový ovladač s klíčem umístí do
záložní čtečky, vedle dálkové čtečky nesmí být
klíče k vozidlu, kovové předměty ani elektronické přístroje (jako např. mobilní telefony,
tablety, laptopy nebo nabíječky). Pokud by se
u záložní čtečky nacházelo vedle sebe více
klíčů, mohlo by dojít k jejich vzájemné interferenci.
Vozidlo nelze nastartovat, pokud je hybridní
baterie vybitá.
VAROVÁNÍ
Nikdy nedávejte dálkový ovladač s klíčem
mimo vozidlo během jízdy.
Související informace
•
•
•
•
•
Vypnutí vozidla. (str. 422)
Možnosti zapalování (str. 422)
Nastavení volantu (str. 188)
Dobíjení z jiné baterie (str. 461)
Výběr režimu zapalování (str. 423)
VAROVÁNÍ
Když opouštíte vozidlo, vždy vytáhněte dálkový
ovladač s klíčem. Dále zkontrolujte, zda je
elektrický systém vozidla v poloze zapalování 0
- to platí především, pokud jsou ve vozidle děti.
Pokud se při startování objeví na displeji řidiče
zpráva Start vozidla Kontrola systému,
421
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Vypnutí vozidla.
Související informace
Vozidlo se vypíná pomocí startovacího knoflíku
na tunelové konzole.
•
•
•
•
•
Nastartujte vozidlo (str. 420)
Možnosti zapalování (str. 422)
Nastavení volantu (str. 188)
Dobíjení z jiné baterie (str. 461)
Výběr režimu zapalování (str. 423)
Možnosti zapalování
Elektrický systém vozidla lze nastavit do různých
poloh resp. úrovní, které rozhodují o tom, jaké
funkce jsou k dispozici.
Pro usnadnění využívání omezeného počtu funkcí,
když je motor vypnutý, lze elektrický systém ve
vozidle nastavit do třech různých poloh: 0, I a II.
Tyto úrovně jsou popisovány v celé příručce slovy
"poloha zapalování".
V tabulce jsou uvedeny funkce, které jsou
dostupné pro jednotlivé úrovně resp. polohy zapalování.
Startovací knoflík na tunelové konzole.
Pokud chcete vypnout vozidlo:
–
Otočte knoflík zapalování ve směru hodinových ručiček a uvolněte jej - vozidlo se vypne.
Ovladač se automaticky vrátí do výchozí
polohy.
Pokud se volicí páka u vozidel s automatickou
převodovkou nenachází v poloze P nebo pokud
vozidlo jede setrvačností:
–
422
Otočte knoflík zapalování ve směru hodinových ručiček a podržte jej, dokud se vozidlo
nevypne.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Úroveň
0
Funkce
•
Je osvětleno počítadlo kilometrů,
hodiny a teploměrA.
•
Nastavení elektricky* ovládaných
sedadel lze upravit.
•
Lze používat elektricky ovládaná
okna.
•
Spustí se středový displej a může
se používatA.
•
Lze použít systém infotainmentA.
V tomto režimu jsou funkce ovládány
podle času a po jisté době se automaticky vypnou.
I
•
Mohou být ovládány následující
funkce: střešní okno, elektricky
ovládaná okna, 12V zásuvka
v prostoru pro cestující, Bluetooth,
navigace, telefon, ventilátor větrání
a stěrače čelního okna.
•
Nastavení elektricky ovládaných
sedadel lze upravit.
•
Lze používat 12V zásuvky* v zavazadlovém prostoru.
Úroveň
II
Funkce
•
•
•
Výběr režimu zapalování
Svítí světlomety.
Elektrický systém vozidla lze nastavit do různých
poloh resp. úrovní, které rozhodují o tom, jaké
funkce jsou k dispozici.
Varovné kontrolky/kontrolky svítí
5 sekund.
Výběr polohy zapalování
Aktivují se některé další systémy.
Vyhřívání sedáků sedadel
a zadního okna lze však aktivovat
až po nastartování vozidla.
V této poloze zapalování je odběr
proudu z baterie příliš velký. Proto
by se tato poloha neměla používat.
A
Aktivuje se také při otevření dveří.
Související informace
•
•
•
•
Nastartujte vozidlo (str. 420)
Nastavení volantu (str. 188)
Startovací knoflík na tunelové konzole.
Dobíjení z jiné baterie (str. 461)
•
Výběr režimu zapalování (str. 423)
Poloha zapalování 0 - odemkněte vozidlo
a uložte dálkový ovladač s klíčem do vozidla.
POZNÁMKA
Pokud chcete nastavit úroveň I nebo II bez
startování motoru, nesešlapujte brzdový
pedál, nebo spojkový pedál u vozidel
s manuálním řazením, když zvolíte tyto polohy
zapalování.
Spotřeba proudu v této poloze
zapalování zatěžuje baterii.
•
Poloha zapalování I - Otočte knoflíkem
zapalování ve směru hodinových ručiček
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 423
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
a knoflík uvolněte. Ovladač se automaticky
vrátí do výchozí polohy.
||
•
•
Poloha zapalování II - Otočte knoflíkem
zapalování ve směru hodinových ručiček
a podržte knoflík na cca. 5 sekund. Potom
knoflík uvolněte - knoflík se automaticky vrátí
do výchozí polohy.
Zpět do polohy zapalování 0 - Otočení do
polohy zapalování 0 z polohy I a II - otočte
knoflíkem zapalování ve směru hodinových
ručiček a knoflík uvolněte. Ovladač se automaticky vrátí do výchozí polohy.
Související informace
•
•
•
•
•
Nastartujte vozidlo (str. 420)
Vypnutí vozidla. (str. 422)
Možnosti zapalování (str. 422)
Alkoholový zámek*
Vypojení alkoholového zámku*
Alkoholový zámek má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem alkoholu. Před nastartováním motoru se řidič musí
podrobit dechové zkoušce, při které se zjistí, zda
není pod vlivem alkoholu. Alkoholový zámek je
kalibrován v souladu s limitem platným v každé
zemi pro povolené množství alkoholu.
V případě nouzové situace a v případě, že alkoholový zámek nefunguje, lze alkoholový zámek
pomocí funkce Bypass obejít a umožnit tak řízení
vozidla.
Vozidlo má rozhraní pro elektrické připojení
různých značek a modelů alkoholového zámku,
který doporučuje společnost Volvo. Rozhraní
usnadňuje připojení alkoholového zámku a umožňuje integrované fungování systému, a to včetně
zpráv souvisejících s alkoholovým zámkem na
hlavním displeji vozidla. Informace o konkrétním
alkoholovém zámku z hlediska výrobce alkoholového zámku najdete v příručce pro uživatele.
Aktivace funkce vypojení (Bypass)
Nastavení volantu (str. 188)
VAROVÁNÍ
Dobíjení z jiné baterie (str. 461)
Alkoholový zámek představuje pouhou
pomůcku a nezbavuje řidiče odpovědnosti. Je
to vždy řidič, kdo je odpovědný za to, aby byl
střízlivý a jezdil s vozem bezpečně.
Související informace
•
•
•
•
424
Vypojení alkoholového zámku* (str. 424)
Před nastartováním motoru s alkoholovým
zámkem (str. 425)
Nastartujte vozidlo (str. 420)
Možnosti zapalování (str. 422)
Informace k deaktivaci přes zámek příslušného
alkoholového zámku najdete v samostatných
pokynech.
POZNÁMKA
Každé aktivované vypojení se zaznamenává
a ukládá do paměti řídicí jednotky alkoholového zámku. Vypojení nelze zrušit.
Na obrazovce se zobrazí zpráva Foukn. do
alcolocku Vynechat?:
•
Pokud se zobrazí "Zrušit/Ano" - stisknutím
tlačítka s šipkou vpravo na klávesnici na
volantu vpravo zvolíte vypojení, potom stiskněte tlačítko O.
•
Pokud se zobrazí "Ano" - stisknutím tlačítka
O zvolte vypojení.
Alkoholový zájem je momentálně vypojen
a vozidlo lze nastartovat.
Počet vypojení, které lze provést před tím, než je
nutný servisní zásah, volíte při instalaci alkoholového zámku.
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Alkoholový zámek* (str. 424)
Před nastartováním motoru
s alkoholovým zámkem
Před nastartováním motoru s alkoholovým
zámkem (str. 425)
Alkoholový zámek se aktivuje automaticky, jakmile vůz otevřete.
Nastartujte vozidlo (str. 420)
Nezapomeňte
Možnosti zapalování (str. 422)
Aby zařízení fungovalo správně a výsledky byly co
nejpřesnější:
Související informace
•
•
•
•
•
Cca. 5 minut před dechovou zkouškou nejezte a nepijte.
•
Neostřikujte zbytečně čelní sklo - alkohol
v kapalině do ostřikovačů může způsobit, že
se naměří nesprávná hodnota.
POZNÁMKA
Po dokončení jízdy lze motor nastartovat do
30 minut, aniž by se znovu musela provádět
zkouška dechu.
Funkce brzd
Brzdy se používají ke snížení rychlosti a brání
rozjetí vozidla.
Kromě parkovací brzdy a brzdového pedálu je
vozidlo vybaveno několika funkcemi automatického brzdového asistenta. To může řidiči usnadnit
jízdu, například, tím, že řidič nemusí držet nohu na
brzdovém pedálu, když stojí na semaforu, když
startuje do svahu.
V závislosti na výbavě vozidla jsou k dispozici
následující funkce automatického brzdění:
•
•
•
•
Automatické brzdění, když vozidlo stojí (Auto
Hold)
Asistent rozjezdu do svahu (Hill Start Assist)
Automatické brzdění po kolizi.
City Safety
Související informace
Související informace
•
•
•
•
Vypojení alkoholového zámku* (str. 424)
Alkoholový zámek* (str. 424)
•
•
•
Nastartujte vozidlo (str. 420)
Možnosti zapalování (str. 422)
•
•
•
Nožní brzda (str. 426)
Parkovací brzda (str. 428)
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
(str. 432)
Automatické brzdění po kolizi. (str. 433)
Pomoc při rozjezdu do svahu (str. 433)
City Safety™ (str. 330)
* Volitelná výbava/příslušenství. 425
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Nožní brzda
Mírné brzdění dobíjí hybridní baterii
Nožní brzda je součástí brzdové soustavy.
K lehkému brzdění se používá jako motorová
brzda elektromotor. Pohybová energie vozu se
přitom mění na elektrickou energii, která se používá k dobití hybridní baterie. Na displeji řidiče se
zobrazuje dobíjení baterie při brzdění elektromotorem.
Vůz je vybaven dvěma brzdovými okruhy. Pokud
se poškodí jeden brzdový okruh, brzdový pedál
bude zabírat hlouběji. Pro aplikaci normálního
brzdového výkonu bude tedy nutné vyvinout vyšší
tlak na brzdový pedál.
Symboly na displeji řidiče
Symbol
Popis
Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Pokud je hladina nízká, doplňte
brzdovou kapalinu a zkontrolujte
vůz, abyste zjistili příčinu úniku
brzdové kapaliny.
Závada ve snímači pedálu.
VAROVÁNÍ
Posilovač brzd funguje pouze, když běží elektromotor nebo motor s vnitřním spalováním.
Svítí nepřerušovaně po dobu
2 sekund, když je motor nastartován: Automatická kontrola funkcí.
Pokud se používá nožní brzda, když neběží motor,
pedál se k zabrzdění vozidla musí sešlápnout
větší sílou.
Ve velmi hornatém terénu nebo při jízdě s velkým
zatížením mohou být v režimu řazení brzdy B
odlehčeny využitím brzdného účinku motoru.
Protiblokovací systém brzd
Vozidlo je vybaveno brzdami, které nezablokují
kola (ABS2). Tento systém brání zablokování kol
během brzdění a umožní udržet řízení pod kontrolou. Při zásahu ABS můžete pocítit vibrace pedálu
brzdy. Jde o zcela normální jev.
Po nastartování vozidla a uvolnění brzdy provede
systém ABS krátkou kontrolu. Při nízké rychlosti
lze provést další automatický test systému. Test
můžete vnímat jako pulsy v brzdovém pedálu.
2
426
Anti-lock Braking System
Na displeji řidiče je během brzdění elektromotorem indikováno nabíjení.
Svítí nepřerušovaně déle než
2 sekundy: Porucha v systému
ABS. Běžná brzdová soustava normálně funguje. ABS však není
funkční.
Tato funkce je aktivní v intervalu rychlosti
150-5 km/h (93-3 mph). Během intenzivního
brzdění a mimo interval rychlosti napomáhá
brzdění hydraulický brzdový systém. Na displeji
řidiče to poznáte podle indikace dole v červeném
poli.
Pokud se zobrazí zpráva Brzdový
pedál Změna charakteristiky
Doporučen servis, systém
"Brake-by-wire" je odpojen.
K brzdění bude tedy nutné vyvinout
vyšší tlak na brzdový pedál.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
VAROVÁNÍ
Pokud se současně rozsvítí výstražná kontrolka poruchy brzd a ABS, došlo v brzdovém
systému k chybě.
•
Je-li hladina v nádržce s brzdovou kapalinou v tento okamžik v pořádku, opatrně
dojeďte s vozem do nejbližšího servisu
a požádejte o kontrolu brzd - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
•
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
v nádržce pod MIN, nejdříve doplňte
brzdovou kapalinu a až potom můžete jet.
Musíte zjistit důvod ztráty brzdové kapaliny.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
3
Zesílení brzdné síly (str. 427)
Zesílení brzdné síly
Brzdění na mokrých cestách
Systém zesílení brzdné síly (BAS3) pomáhá zvýšit brzdnou sílu během brzdění a tím může zkrátit
brzdnou vzdálenost.
Pokud jedete delší dobu v prudkém dešti bez
brzdění, při zabrzdění mohou brzdy reagovat se
zpožděním.
Tento systém detekuje styl jízdy řidiče a v případě
potřeby zvýší brzdnou sílu. Brzdnou sílu lze zvýšit
až na úroveň, při které se aktivuje systém ABS.
Při uvolnění pedálu se tato funkce pozastaví.
To se rovněž může stát po opuštění automyčky.
V tomto případě musíte brzdu sešlápnout prudčeji. Proto udržujte větší vzdálenost od vozidel
vpředu.
Související informace
Po jízdě na mokrých cestách a po opuštění automyčky brzďte vozidlo intenzivněji. Brzdové
kotouče se potom zahřejí, rychleji se osuší a jsou
chráněny před korozí. Při brzdění vezměte v úvahu
dopravní situaci v okolí.
•
Nožní brzda (str. 426)
Související informace
•
•
Nožní brzda (str. 426)
Brzdění na sypaných cestách (str. 428)
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
(str. 432)
Pomoc při rozjezdu do svahu (str. 433)
Brzdění na mokrých cestách (str. 427)
Brzdění na sypaných cestách (str. 428)
Údržba brzdového systému (str. 428)
Brzdové světlo (str. 152)
Brake Assist System
427
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Brzdění na sypaných cestách
Údržba brzdového systému
Parkovací brzda
Při jízdě po solených cestách se na brzdových
kotoučích a brzdovém obložení může vytvořit
vrstva soli.
Komponenty brzdového systému pravidelně kontrolujte, zda nejsou opotřebené.
Parkovací brzda brání vozidlu rozjet se z klidové
polohy. Používá k tomu mechanické zajištění
resp. zablokování dvou kol.
Tím se může prodloužit brzdná dráha. Z tohoto
důvodu udržujte skutečně větší bezpečnostní
vzdálenost k vozidlu vpředu. Dále pamatujte na
následující:
•
Čas od času zabrzďte, abyste odstranili vrstvy
soli. Dávejte pozor, abyste brzděním neohrozili ostatní účastníky silničního provozu.
•
Po ukončení jízdy a před zahájením další jízdy
jemně sešlápněte brzdový pedál.
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti
a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat servisní
intervaly Volvo, které jsou uvedeny v Záruční
a servisní knížce. Nová a vyměněná brzdová obložení a brzdové kotouče optimálně brzdí až po ujetí
několika set kilometrů (mil), když se "usadí".
Omezenou schopnost brzdit kompenzujte intenzivnějším sešlapováním brzdového pedálu. Společnost Volvo doporučuje montovat výhradně
brzdová obložení schválená pro váš vůz Volvo.
DŮLEŽITÉ
Související informace
•
•
Nožní brzda (str. 426)
Brzdění na mokrých cestách (str. 427)
Pravidelně se musí kontrolovat opotřebení
komponentů brzdového systému.
Ovládání parkovací brzdy se nachází v tunelové konzole
mezi sedadly.
Informace, jak postupovat, vám sdělí v servisu.
Další možností je požádat servis o provedení
prohlídky - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Při zabrzdění elektrické parkovací brzdy můžete
slyšet slabý zvuk elektrického motoru. Zvuk je
možné slyšet také během automatické kontroly
parkovací brzdy.
Související informace
•
428
Nožní brzda (str. 426)
Pokud vůz stojí, když je aktivována parkovací
brzda, parkovací brzda působí pouze na zadní
kola. Pokud je aktivována za jízdy, když se používá
normální nožní brzda, brzda působí na všechna
čtyři kola. Když vůz opět stojí, brzda opět působí
na zadní kola.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Související informace
•
Aktivace a deaktivace parkovací brzdy
(str. 429)
•
•
Parkování ve svahu (str. 431)
•
Pokud došlo k poruše parkovací brzdy
(str. 431)
Aktivace a deaktivace parkovací
brzdy
Automatická aktivace
Parkovací brzda se aktivuje automaticky
Pomocí parkovací brzdy zabraňte rozjetí vozidla
z místa.
•
pokud je vozidlo vypnuté a je aktivována
automatická aktivace parkovací brzdy na středovém displeji.
•
pokud je v prudkém svahu zvolena poloha
převodovky P.
•
pokud je aktivována funkce Auto Hold (automatické brzdění, když vozidlo stojí) a
• vozidlo stálo dlouhou dobu (5-10 minut)
Aktivace parkovací brzdy
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
(str. 432)
•
•
1.
Potáhněte ovládací prvek nahoru.
> Je-li aktivována parkovací brzda, symbol
na displeji řidiče se rozsvítí.
2.
Zkontrolujte, zda vozidlo stojí.
Kontrolka na displeji řidiče
Symbol
je vozidlo vypnuté
řidič vozidlo opustil.
Nouzová brzda
V kritické situaci lze parkovací brzdu aktivovat,
když je vozidlo v pohybu, potáhnutím a podržením
ovládacího prvku nahoře. Jakmile se ovládání
uvolní nebo jakmile se sešlápne plynový pedál,
brzdění je ukončeno.
POZNÁMKA
Je-li aktivní nouzové brzdění při vysokých
rychlostech, ozve se zvukový signál.
Popis
Je-li aktivována parkovací brzda,
symbol se rozsvítí.
Pokud symbol bliká, znamená to, že
došlo k poruše. Přečtěte si zprávu
na displeji řidiče.
}}
429
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Deaktivace parkovací brzdy
POZNÁMKA
Funkce se automaticky deaktivuje, pokud se
řidič připoutá bezpečnostním pásem nebo
pokud se zavřou dveře řidiče.
Nastavení automatické aktivace
parkovací brzdy
Zvolte, zda se má parkovací brzda při vypnutí
vozidla aktivovat automaticky.
Změna nastavení:
Související informace
Manuální deaktivace
1. Silně sešlápněte pedál brzdy.
2.
Stiskněte ovládání směrem dolů.
> Parkovací brzda se uvolní a kontrolka na
displeji řidiče zhasne.
Automatická deaktivace
1. Nastartujte vozidlo.
2.
430
Silně sešlápněte pedál brzdy. Zvolte polohu
převodovky D nebo R a sešlápněte plynový
pedál.
> Parkovací brzda se uvolní a kontrolka na
displeji řidiče zhasne.
•
Nastavení automatické aktivace parkovací
brzdy (str. 430)
•
Pokud došlo k poruše parkovací brzdy
(str. 431)
•
•
Parkovací brzda (str. 428)
Parkování ve svahu (str. 431)
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Stiskněte My Car Parkovací brzda
a zavěšení a funkci vyberte nebo zrušte její
výběr Automatická aktivace parkovací
brzdy.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace parkovací brzdy
(str. 429)
•
Parkovací brzda (str. 428)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Parkování ve svahu
Při parkování ve svahu používejte vždy parkovací
brzdu.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy používejte parkovací brzdu. K tomu, aby vozidlo vždy zůstalo na
místě, nestačí zařadit převodový stupeň nebo
polohu P u automatické převodovky.
Je-li vůz zaparkován čelem do kopce:
•
Natočte kola pryč od obrubníku.
Je-li vůz zaparkován čelem z kopce:
•
Natočte kola směrem k obrubníku.
Velké zatížení při jízdě do kopce
Velké zatížení, jako například přívěs, může způsobit pojíždění vozu dozadu, když je parkovací brzda
automaticky odbrzděna v prudkém svahu.
Vyhněte se tomu vytažením ovládacího prvku
nahoru, zatímco se s vozem rozjíždíte. Když se vůz
začne rozjíždět dopředu, ovládací prvek uvolněte.
Pokud došlo k poruše parkovací
brzdy
Symboly na displeji řidiče
Symbol
Jestliže se vám po několika pokusech nepodaří
parkovací brzdu deaktivovat nebo aktivovat, kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
Popis
Pokud symbol bliká, znamená to, že
došlo k poruše. Viz zpráva na displeji řidiče.
Během jízdy s aktivovanou parkovací brzdou zní
výstražný signál.
Závada v brzdovém systému. Viz
zpráva na displeji řidiče.
Pokud se vůz musí zaparkovat před tím, než byla
porucha odstraněna, musí být kola natočena jako
při parkování ve svahu a volicí páka musí být
v poloze P.
Informační zpráva na displeji řidiče.
Nízké napětí akumulátoru
Je-li napětí akumulátoru příliš nízké, pak nelze
parkovací brzdu ani deaktivovat, ani aktivovat.
Pokud je napětí akumulátoru příliš nízké, připojte
pomocný akumulátor.
Výměna brzdového obložení
Obložení zadních brzd musí být z důvodu konstrukce elektronické brzdy měněno v odborném
servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
•
Aktivace a deaktivace parkovací brzdy
(str. 429)
Parkování ve svahu (str. 431)
Akumulátor (str. 591)
Servisní program Volvo (str. 576)
Související informace
•
Aktivace a deaktivace parkovací brzdy
(str. 429)
431
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Automatické brzdění, když vozidlo
stojí
Symboly na displeji řidiče
Symbol
Automatické zabrzdění stojícího vozidla (Auto
hold) umožňuje řidiči uvolnit brzdový pedál při
zachování brzdného účinku, když vozidlo zastaví
na semaforech nebo na křižovatce.
Jakmile vozidlo zastaví, brzdy se automaticky aktivují. Tato funkce umožňuje použít k přidržení
vozidla namístě brzdový pedál nebo parkovací
brzdu. Funguje na jakémkoliv svahu. Pokud je
řidič připoután bezpečnostním pásem, při rozjíždění se brzdy vypnou automaticky.
POZNÁMKA
Při brzdění až do zastavení ve svahu by měl
být brzdový pedál sešlápnut před uvolněním
o něco tvrději, aby bylo zajištěno, že se vozidlo
nerozjede.
Parkovací brzda se aktivuje, jestliže
•
•
•
•
432
je vozidlo vypnuté
se otevřou dveře řidiče
se řidič odpoutá
vozidlo stálo delší dobu (5-10 minut).
Popis
Pokud funkce k udržení vozidla na
místě používá nožní brzdu, tento
symbol svítí.
Aktivace a deaktivace automatické
brzdy u stojícího vozidla
Funkce automatické brzdy u stojícího vozidla se
aktivuje tlačítkem v tunelové konzole.
Pokud funkce k udržení vozidla na
místě používá parkovací brzdu,
tento symbol svítí.
Související informace
•
•
•
•
Aktivace a deaktivace automatické brzdy
u stojícího vozidla (str. 432)
Nožní brzda (str. 426)
Parkovací brzda (str. 428)
Pomoc při rozjezdu do svahu (str. 433)
–
Stisknutím tlačítka na tunelové konzole
funkci aktivujete nebo deaktivujete.
> Je-li aktivována tato funkce, rozsvítí se na
tlačítku kontrolka. Funkce bude aktivována
dokonce i při dalším nastartování vozidla.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
V případě vypnutí
Pomoc při rozjezdu do svahu
Automatické brzdění po kolizi.
Je-li funkce aktivní a drží vozidlo
pomocí brzdového pedálu (svítí kontrolka A), k deaktivování se současně
se stisknutím tlačítka musí sešlápnout
brzdový pedál.
Asistent rozjezdu do svahu (HSA4), brání, aby se
vozidlo rozjelo dozadu, když se rozjíždí do svahu.
Při couvání do svahu brání rozjetí vozidla
dopředu.
V případě kolize, v níž je dosaženo aktivační
úrovně pro pyrotechnické napínače bezpečnostních pásů nebo airbagy nebo při kolizi s detekcí
velkého zvířete se automaticky aktivují brzdy
vozidla. Tato funkce má zamezit následkům
následných kolizí nebo je omezit.
•
Tato funkce zůstane deaktivována, dokud se
neaktivuje znovu.
•
Pokud se funkce deaktivuje, asistent rozjezdu
do kopce (HSA) zůstane aktivní, aby zabránil
vozidlu při rozjezdu do kopce rozjet se zpátky.
Související informace
•
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
(str. 432)
Díky této funkci zůstává pedál natlakován
v brzdové soustavě několik sekund poté, kdy řidič
přesune nohu z brzdového pedálu na plynový
pedál.
Po několika sekundách resp. jakmile se řidič rozjede, toto dočasně zabrzdění vymizí.
Asistent rozjezdu do svahu se aktivuje při deaktivaci automatického zabrzdění, i když vozidlo stojí
(Auto hold).
Související informace
•
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
(str. 432)
•
Nožní brzda (str. 426)
Po vážné kolizi hrozí riziko, že vozidlo nebude
možno řídit a nebude pod kontrolou. Aby se
zabránilo následkům následné kolize s vozidlem
nebo předmětem v dráze vozidla resp. aby se tyto
následky zmírnily, automaticky se aktivuje systém
automatické aktivace brzd a vozidlo bezpečně
zabrzdí.
Během brzdění svítí brzdová světla i výstražná
světla. Pokud se vozidlo zastaví, výstražná světla
pokračují v blikání a parkovací brzda je aktivována.
Pokud brzdění není vhodné, např. pokud hrozí
nebezpečí kolize s dopravními prostředky vzadu,
řidič může sešlápnout plynový pedál a vypojit tak
systém.
Tato funkce předpokládá, že brzdový systém
zůstává po kolizi nepoškozen.
Brzdový asistent je součástí bezpečnostních
systémů Rear Collision Warning a Blind Spot
Information.
4
Hill Start Assist
}}
433
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Související informace
•
•
•
Rear Collision Warning (str. 344)
BLIS* (str. 345)
Funkce brzd (str. 425)
Převodovka
Symbol
Převodovka je součástí hnacího ústrojí (pohonu)
mezi motorem a hnacími koly. Převodovka má za
úkol měnit převodový poměr v závislosti na požadované rychlosti a výkonu.
Informace nebo chybové hlášení
převodovky. Postupujte podle dále
uvedených doporučení.
Vozidlo je vybaveno automatickou osmistupňovou
převodovkou a elektromotorem pro pohon
zadních kol. Počet přeřazení umožňuje efektivně
využít výkon a krouticí moment motoru. Dva z převodových stupňů jsou převody do rychla, které při
jízdě s konstantními otáčkami motoru šetří palivo.
Manuálně lze řadit vyšší nebo nižší převodový stupeň pomocí pádel* na volantu. Na displeji řidiče
se zobrazí, který převodový stupeň je momentálně
používán.
Horká nebo přehřátá převodovka.
Postupujte podle dále uvedených
doporučení.
Snížený výkon/Snížený výkon
při akceleraci
Pokud dojde k dočasné závadě
hnacího ústrojí, vozidlo přejde do
nouzového režimu, kdy se výkon
motoru sníží, aby nedošlo k poškození hnacího ústrojí.
DŮLEŽITÉ
Aby nedošlo k poškození komponentů hnacího systému, musí se zkontrolovat provozní
teplota převodovky. Pokud hrozí nebezpečí
přehřátí, na displeji řidiče se rozsvítí výstražný
symbol a zobrazí se textová zpráva. Postupujte
podle doporučení.
Popis
Související informace
•
Zařazené převodové stupně u automatické
převodovky (str. 435)
•
Indikátor řazení převodových stupňů
(str. 438)
Symboly na displeji řidiče
Pokud v převodovce dojde k závadě, na displeji
řidiče se rozsvítí kontrolka a zpráva.
434
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Zařazené převodové stupně
u automatické převodovky
Je-li vozidlo zaparkováno nebo pokud startuje
motor, zvolte polohu P. Při volbě parkovací polohy
musí vůz stát.
U automatické převodovky systém řadí tak, aby
jízda byla optimální. Převodovka je rovněž vybavena manuálním režimem řazení.
Pokud chcete vyřadit z parkovací polohy a zařadit
jiný převodový stupeň, musí být sešlápnutý
brzdový pedál a spínač zapalování musí být
v poloze II.
Pokud chcete zaparkovat, nejdříve aktivujte
parkovací brzdu a potom zařaďte parkovací
polohu.
Řaďte přitlačením odpružené páky voliče dopředu
nebo dozadu.
Polohy páky voliče
Parkovací poloha - P
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy používejte parkovací brzdu. K tomu, aby vozidlo vždy zůstalo na
místě, nestačí zařadit převodový stupeň nebo
polohu P u automatické převodovky.
POZNÁMKA
Na displeji řidiče se zobrazuje zvolený převodový
stupeň:
Aby bylo možné vozidlo uzamknout a aktivovat
alarm, musí být volicí páka v poloze P.
P, R, N, D nebo B.
Při manuálním řazení se zobrazí také používaný
převodový stupeň.
Řazení
Používá se volič řazení typu shift-by-wire, který
řadí elektronicky, nikoliv mechanicky. To umožní
jednodušší řazení a přesnější polohu převodových
stupňů.
Parkovací poloha se aktivuje pomocí tlačítka P,
které se nachází vedle voliče řazení.
}}
435
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Pomocné funkce
Systém automaticky přepne do polohy P
•
•
pokud se vozidlo vypne v poloze D nebo R.
Při řazení z polohy R do polohy D musí vozidlo
stát.
Poloha brzdy - B
•
pokud řidič odpoutá bezpečnostní pás a otevře dveře řidiče, když je vůz v chodu, přičemž
páka voliče je v jiné poloze než v poloze P.
Související informace
Pokud se vozidlo vypne v neutrálu, nedojde
k automatickému přepnutí do polohy P. To umožní mýt vozidlo v myčce, do které se musí s vozidlem najet.
Neutrální poloha - N
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Zabrzďte parkovací brzdu,
když vůz stojí s pákou voliče v poloze N.
Aby bylo možné vyřadit z neutrálu do jiné polohy,
musí být sešlápnutý pedál brzdy a zapalování
musí být v poloze II.
Jízdní poloha - D
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky
řadí vyšší a nižší převodové stupně v závislosti na
úrovni akcelerace a rychlosti.
436
Stisknutím páky voliče dopředu se vrátíte do
polohy D.
Převodovka automaticky zařadí nižší převodový
stupeň, pokud řidič nechá klesnout rychlost na
vhodnou hodnotu pro zařazení příslušného převodového stupně, aby se předešlo škubání a zhasnutí motoru.
Pokud chcete vozidlo zaparkovat, aniž byste se
připoutali bezpečnostním pásem, s otevřenými
dveřmi, vyřaďte z polohy P a znovu zařaďte R
nebo D.
Zpětný chod - R
Pokud chcete couvat, zvolte R. Při volbě zpětného
chodu musí vůz stát.
Abyste mohli manuálně zařadit vyšší převodový
stupeň, vozidlo musí být vybaveno pádly na
volantu*.
Z polohy B lze podřadit manuálně na nižší převodové stupně. Polohu B lze zvolit kdykoliv během
jízdy. Vozidlo brzdí pomocí elektromotoru, když se
uvolní plynový pedál. Přitom se rovněž nabíjí
hybridní baterie. To umožní více dobíjet hybridní
baterii, protože systém dobijí, i když řidič nepoužívá brzdový pedál.
•
•
•
•
Blokování páky voliče (str. 438)
Řazení pomocí pádel na volantu* (str. 437)
Funkce kick-down (str. 438)
Indikátor řazení převodových stupňů
(str. 438)
Pokud chcete zvolit polohu pro brzdění, volicí
páku přesuňte z polohy D dozadu. Na displeji
řidiče se ukazuje, jaký převodový stupeň je
momentálně používán.
•
Jedním potlačením páky voliče dozadu přeřaďte na nejbližší nižší převodový stupeň.
•
Dalším potlačením páky voliče dozadu přeřaďte na další nižší převodový stupeň.
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Řazení pomocí pádel na volantu*
Deaktivace funkce
Pádla na volantu doplňují páku voliče a umožňují
ručně řadit bez toho, že by řidič dával ruce pryč
z volantu.
Manuální deaktivace v poloze řazení D a B.
– Pokud chcete deaktivovat pádla na volantu,
potáhněte pravé pádlo (+) směrem k volantu
a podržte je na místě, dokud indikace
momentálně zařazeného převodového stupně
na displeji nezhasne.
> V závislosti na poloze nastavené před aktivací pádel přejde převodovka buď do
polohy D nebo B.
Displej řidiče při řazení pomocí pádel na volantu.
Přepnout
Chcete-li změnit převodový stupeň o jeden stupeň:
"-": Zvolí se další nižší převodový stupeň.
"+": Zvolí se další vyšší převodový stupeň.
Aktivace pádel na volantu
Abyste mohli řadit pomocí pádel, musíte je nejdříve aktivovat:
–
–
Potáhněte jedno z pádel dozadu k volantu
a uvolněte je.
Pokud jsou otáčky motoru v přípustném rozsahu,
ke změně převodového stupně dojde při každém
potáhnutí pádla. Po každé změně převodového
stupně se na displeji řidiče zobrazí momentálně
zařazený převodový stupeň.
Automatická deaktivace
V poloze řazení D se pádla volantu deaktivují,
pokud se chvíli nepoužívají. To poznáte podle
toho, že indikace momentálně zařazeného převodového stupně zhasne.
V poloze řazení B není systém automaticky deaktivován.
Související informace
•
Zařazené převodové stupně u automatické
převodovky (str. 435)
•
Indikátor řazení převodových stupňů
(str. 438)
Potáhněte jedno z pádel směrem k volantu.
> Indikace na displeji řidiče označuje
momentálně zařazený převodový stupeň.
* Volitelná výbava/příslušenství. 437
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Blokování páky voliče
Funkce kick-down
Indikátor řazení převodových stupňů
Blokování páky voliče náhodnému přeřazení
automatické převodovky.
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální
akceleraci, například při předjíždění.
Indikace řazení ukazuje na displeji řidiče momentálně zařazený převodový stupeň v režimu
manuálního řazení. Dále informuje, kdy je vhodné
zařadit převodový stupeň, aby spotřeba paliva
byla optimální.
Automatické blokování řazení
Blokování páky voliče automatické převodovky je
vybaven speciálními bezpečnostními systémy.
Z parkovací polohy - P
Pokud chcete vyřadit z polohy P a zařadit jiný převodový stupeň, musí být sešlápnutý brzdový pedál
a spínač zapalování musí být v poloze II.
Z neutrálu - N
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo stálo
déle než 3 sekundy (bez ohledu na to, zda běží
motor), páka voliče se zablokuje.
Aby bylo možné přesunout páku voliče z polohy N
do jiné polohy, musí být sešlápnutý pedál brzdy
a zapalování musí být v poloze II.
Zpráva na displeji řidiče
Pokud je volicí páka zablokována, na displeji
řidiče se objeví zpráva, např. Řadicí páka Pro
aktivaci řadicí páky sešlápněte brzdový
pedál.
Volicí páka není zablokována mechanicky.
Související informace
•
438
Zařazené převodové stupně u automatické
převodovky (str. 435)
Pokud sešlápnete pedál plynu na doraz (za
polohu normálně považovanou za plnou akceleraci), převodovka okamžitě zařadí nižší rychlostní
stupeň. Jedná se tzv. kick-down.
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kick-down,
převodovka automaticky zařadí vyšší rychlostní
stupeň.
Bezpečnostní funkce
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací program převodovky je vybaven ochranným blokováním řazení dolů, které blokuje funkci podřadění.
Převodovka neumožní řazení nižšího rychlostního
stupně/kick-down, pokud by mělo dojít ke zvýšení
otáček motoru, které by způsobilo jeho poškození.
Nic se nestane, pokud se řidič stále pokouší takto
zařadit nižší převodový stupeň při vysokých otáčkách motoru – zůstane zařazen původní převodový stupeň.
Pokud se použije kick-down, vozidlo může současně, podle rychlosti vozidla, podřadit o jeden
a více stupňů. Vozidlo zařadí vyšší převodový stupeň, jakmile motor dosáhne maximální rychlost tím se brání poškození motoru.
Související informace
•
Zařazené převodové stupně u automatické
převodovky (str. 435)
Pokud chcete při manuálním řazení jet ekologicky, musíte jet na správný převodový stupeň
a přeřazovat včas.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Pohon všech kol
Systémy pohonu
Pohon všech kol (AWD6) znamená, že jsou současně poháněna všechna čtyři kola vozu, což
zlepšuje trakci.
Twin Engine Volvo kombinuje spalovací motor,
který pohání přední kola, a elektromotor, který
pohání zadní kola.
Elektromotor, který pohání zadní kola, umožňuje
fungování elektrického pohonu všech kol. Vlastnosti pohonu všech kol se liší v závislosti na zvoleném jízdním režimu.
Dva systémy pohonu
Související informace
Indikace řazení na displeji řidiče5.
•
•
Indikace řazení na displeji zobrazí polohu B. Indikace řazení ukazuje na displeji řidiče momentálně
zařazený převodový stupeň a pomocí šipky označuje, zda je doporučeno zařadit vyšší převodový
stupeň.
Vozidlo je vybaveno na volantu pádly* tak, abyste
mohli manuálně zařadit vyšší převodový stupeň.
Pravé pádlo (+) se používá k zařazení vyššího převodového stupně. Pokud vozidlo není vybaveno
pádly řazení, potlačením voliče řazení dopředu
přepnete na polohu D.
Jízdní režimy (str. 441)
Převodovka (str. 434)
Podle řidičem vybraného režimu pohonu
a dostupné elektrické energie se tyto dva
systémy pohonu mohou používat buďto samostatně nebo souběžně.
Elektromotor je napájen z hybridní baterie, která
je namontována v tunelové konzole. Hybridní
baterii lze dobíjet ze zásuvky ve zdi nebo ze speciální dobíjecí stanice. Spalovací motor může rovněž nabíjet hybridní baterii pomocí speciálního
generátoru nebezpečného napětí.
Jak motor s vnitřním spalováním, tak elektromotor
generují hybnou sílu přímo na kola. Pokročilý
systém řízení kombinuje vlastnosti obou systémů
pohonu tak, aby bylo dosaženo optimální hospodárnosti jízdy.
Související informace
•
5
6
Zařazené převodové stupně u automatické
převodovky (str. 435)
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
All Wheel Drive
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 439
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
kol. Mění brzdnou energii na elektrickou
energii.
||
Související informace
Hybridní baterie - Hybridní baterie má za úkol
kumulovat energii. Přijímá energii při nabíjení
z elektrické sítě, při rekuperačním brzdění
nebo z vysokonapěťového generátoru. Zajišťuje energii pro elektrický provoz a k dočasnému ovládání klimatizace v rámci teplotní
přípravy prostoru pro cestující.
•
Obecné informace o systému Twin Engine
(str. 400)
•
Nastartování a zastavení spalovacího motoru
u verze Twin Engine (str. 440)
•
•
•
Jízdní režimy (str. 441)
Převodovka (str. 434)
Faktory, které ovlivňují dojezd v elektrickém
režimu (str. 450)
Spalovací motor - Spalovací motor se spustí,
když množství energie v hybridní baterii
nestačí pro výkon, který řidič požaduje.
Vysokonapěťový generátor7 - Dobíjí hybridní
baterii. Motor spouštěče spalovacího motoru.
Může zajistit dodatečnou elektrickou energii
pro spalovací motor.
Elektromotor - Napájí vozidlo v elektrickém
režimu. V případě potřeby zajistí dodatečný
krouticí moment a výkon při zrychlování.
Zajišťuje elektrickou funkčnost pohonu všech
7
440
CISG (Crank Integrated Starter Generator) - kombinovaný generátor vysokého napětí a motor spouštěče.
Nastartování a zastavení
spalovacího motoru u verze Twin
Engine
Moderní řídicí systém určuje, kdy vozidlo pojede
na motor s vnitřním spalováním, na elektromotor
a kdy bude používat oba motory souběžně.
V elektrickém režimu může vozidlo někdy automaticky nastartovat spalovací motor z důvodu
vnějších okolností, například při nízké venkovní
teplotě. To je zcela v pořádku. Dále se spalovací
motor vždy spustí, když je hybridní baterie téměř
vybitá.
Nastavení klimatizace při nízkých
teplotách
Při nízkých venkovních teplotách se spalovací
motor někdy automaticky spustí tak, aby byla
dosažena požadovaná kvalita vzduchu a teplota
v prostoru pro cestující. Na dobu chodu spalovacího motoru může mít vliv
•
•
•
snížení teploty
snížení intenzity ventilátoru
aktivace jízdního režimu Pure.
Elektrický režim při nízkých a vysokých
teplotách
Při nízkých nebo vysokých venkovních teplotách
se dojezd vozidla a výkon v elektrickém režimu
může snížit, což může ovlivnit to, jak často se spalovací motor automaticky startuje.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Řízení emisí
Jízdní režimy
Pro zajištění optimálního průběhu řízení emisí
musí spalovací motor po nastartování běžet několik minut. Doba chodu spalovacího motoru závisí
na teplotě katalyzátoru.
Výběr jízdního režimu má vliv na jízdní vlastnosti
vozidla. Vhodný jízdní režim prohloubí zážitek
z jízdy a usnadní jízdu v nestandardních situacích.
Související informace
Pomocí jízdních režimů máte rychlý přístup k celé
řadě funkcí a nastavení, které jsou zapotřebí pro
konkrétní situace během jízdy. Následující
systémy jsou upraveny tak, aby v příslušném jízdním režimu byly k dispozici optimální jízdní vlastnosti.
•
•
•
Systémy pohonu (str. 439)
Ekonomická jízda (str. 449)
Jízdní režimy (str. 441)
•
•
•
•
•
•
Řízení
Motor/převodovka/pohon všech kol
Brzdy
Absorbování nárazů
Volitelné jízdní režimy
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že vozidlo, které napájí pouze
elektromotor, nevydává žádný zvuk motoru
a může se stát, že děti, chodci, cyklisté a zvířata si vozidla nevšimnou. To platí především
pro malé rychlosti jako např. při parkování
vozidla.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte vozidlo v neodvětrávaném prostoru, když je aktivován jízdní režim a spalovací
motor je vypnutý - při poklesu energie
v hybridní baterii motor automaticky nastartuje
a výfukové plyny by potom mohly způsobit
vážné poranění osob a zvířat.
Displej řidiče
Nastavení klimatizace
Zvolte jízdní režim, který optimálně odpovídá konkrétní jízdní situaci. Nezapomeňte, že některé
jízdní režimy nejsou v jistých situacích k dispozici.
}}
441
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Hybrid
• Jedná se o běžný jízdní režim vozidla, kdy
elektromotor a spalovací motor fungují ve
vzájemné součinnosti.
Jakmile vozidlo nastartuje, je v režimu Hybrid.
Řídicí systém využívá elektromotor a spalovací
motor - a to samostatně nebo souběžně, a vypočítá optimální využití z hlediska parametrů, spotřeby paliva a komfortu. Schopnost jet výhradně
na elektromotor závisí na míře nabití hybridní
baterie a, například, na požadovaném topení resp.
chlazení v prostoru pro cestující.
Je-li k dispozici vysoký výkon, je možné jet pouze
na elektrickou energii. Po sešlápnutí plynového
pedálu se elektromotor aktivuje až po dosažení
určité polohy. Spalovací motor se spustí, když je
překročena tato poloha a když množství energie
v baterii nestačí pro výkon, který řidič sešlápnutím
plynového pedálu požaduje.
klimatu. Pokud je zapotřebí intenzivnější zrychlení,
použije se další výkon z elektrického pohonu.
Dále vozidlo detekuje, zda jízdní podmínky vyžadují pohon všech kol a v případě potřeby tento
pohon zařadí. Pohon všech kol a přídavný elektrický výkon jsou vždy zapotřebí bez ohledu na
stav baterie.
Informace na displeji řidiče
Při jízdě v hybridní režimu zobrazuje displej řidiče
indikaci hybridu. Ukazatel na indikaci hybridu
informuje o množství energie, které řidič požaduje
sešlapováním plynového pedálu. Značka mezi
bleskem a kapkou ukazuje, kolik energie je
k dispozici.
Je-li v baterii málo energie (baterie je téměř
vybitá), musí se současně udržet v baterii energie,
což znamená, že motor s vnitřním spalováním
bude startován častěji. Pokud chcete obnovit
kapacitu, abyste mohli jet jen na elektřinu, dobijte
hybridní baterii z 230V zásuvky nebo v zobrazení
funkcí aktivujte Charge.
Tento jízdní režim má snížit spotřebu energie díky
optimální kombinaci provozu s využitím elektromotoru a spalovacího motoru, aniž by tím došlo
k zhoršení zážitku z jízdy či komfortu z hlediska
442
Displej řidiče pro pohon s elektromotorem a motorem
s vnitřním spalováním.
Dále se na displeji řidiče ukazuje energie, která se během lehkého brzdění
vrací do baterie (rekuperuje).
Pure
• Jeďte s vozidlem na elektromotor s co nejnižší spotřebou a co nejnižšími emisemi oxidů
dusíku.
V tomto jízdním režimu se jede co nejvíce na
hybridní baterii. To, například, znamená, že výstup
některých nastavení klimatu se sníží tak, aby
dojezd na elektrickou energii byl co nejdelší.
Režim Pure je k dispozici, když je hybridní baterie
nabita na dostatečnou úroveň. Motor s vnitřním
spalováním se startujte v režimu Pure také, když
je baterie příliš vybitá. Dále se spustí motor
s vnitřním spalováním
•
pokud rychlost stoupne nad 125 km/h
(78 mph)
•
pokud řidič požaduje vyšší hybnou sílu, než
dokáže nabídnout elektrický pohon
•
pokud nastala situace omezující funkčnost
systému nebo komponentu, např. nízká
venkovní teplota.
Jízdní režim je optimalizován z hlediska maximálního dojezdu na elektrický pohon. Byl vyvinut speciálně pro provoz ve městě. Pure znamená nejnižší spotřebu palivu, a to i když je hybridní baterie
vybitá. Klima v prostoru pro cestující se reguluje
na nastavení Eco. Je-li vozovka kluzká, lze před
automatickým zařazením pohonu všech kol povolit
větší prokluz kol.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Ovládání klimatizace ECO
V jízdním režimu Pure se ovládání klimatu v prostoru pro cestující aktivuje automaticky tak, aby se
snížila spotřeba energie.
POZNÁMKA
Je-li aktivován jízdní režim Pure, změní se
některé parametry v nastavení klimatizace
a omezí se funkčnost některých elektrických
spotřebičů. Některá nastavení lze resetovat
manuálně. Plná funkcionalita bude možná
pouze po ukončení jízdního režimu Pure nebo
po úpravě jízdního režimu Individual s plnou
funkcionalitou pro klima.
V případě problémů se zamlžováním, stiskněte
tlačítko maximálního odmrazení, která nabízí standardní funkcionalitu.
Constant AWD
• Trakce a adheze vozidla je lepší u progresivního pohonu všech kol.
Jízdní režim blokuje vozidlo v pohonu všech kol.
Optimální rozdělení mezi momentem přední
a zadní nápravy je zárukou optimální trakce, stability a držení na cestě, a to například, na kluzkých
cestách, při jízdě s těžkým přívěsem nebo při
odtahování. Jízdní režim Constant AWD je
k dispozici vždy bez ohledu na stav nabití baterie.
Spalovací motor i elektrický motor pohánějí všechna čtyři kola, což má za důsledek vyšší spotřebu paliva.
Individual
• Úprava jízdního režimu podle osobních preferencí.
V ostatních jízdních režimech vozidla vo