Volvo | V40 Cross Country | Quick Guide | Volvo V40 Cross Country 2014 Early Quick Guide

Volvo V40 Cross Country 2014 Early Quick Guide
v40 Cross
country
Quick Guide
Web Edition
VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!
V této složce najdete nejčastěji používané funkce ve vozidle. Uživatelská příručka a ostatní
příručky obsahují důležité informace se všemi bezpečnostními pokyny a výstrahami.
Následující symboly znamenají:
1
Na obrázcích v přehledu jsou zobrazeny různé díly.
Postupné pokyny.
Je naprosto nezbytné přečíst si uživatelskou příručku.
Na poslední stránce jsou uvedeny důležité informace, varování a bezpečnostní
pokyny.
Možnosti jsou označeny hvězdičkou *.
Další podrobnosti o svém voze najdete na www.volvocars.com
01 Startování a jízda
04 Funkce ve vaše voze
Dálkový ovladač s klíčem
Ovládání klimatizace
Startování a vypnutí motoru
Ovládání světlometů
Bezklíčový systém Keyless*
Sdružená přístrojové deska
Stěrače
Systém infotainment
Telefon*
Externí audio zařízení
Tlačítka na středové konzole
02 Podpora řidiče ve voze
Nastavení v systému menu
Park Assist Pilot*
Lane Keeping Aid*
BLIS* a CTA*
Funkce Start/Stop*
05 Tipy
Čerpání paliva
Péče o vozidlo
Otevření všech oken
03 Prostředí ve voze
Nastavení sedadla
Seřízení volantu
Úložné prostory
Zásuvky AUX/USB* a 12 V
Jak funguje dálkový ovladač s klíčem?
01
1 Odemyká boční dveře a dveře zavazadlového prostoru a vypíná alarm*.
2 Zamyká boční dveře a dveře zavazadlového prostoru a zapíná alarm.
3 Doprovodné osvětlení při příchodu.
4 Odemkne pouze dveře zavazadlového
prostoru.
5 Informace* o vozidle.
6 Funkce nouzového tlačítka
Do dálkového ovladače s klíčem lze uložit
různá nastavení, a to včetně nastavení
vnějších zrcátek a sedadla řidiče*, viz
uživatelská příručka.
Jak nastartuji motor?
01
Zatlačte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování.
Sešlápněte spojkový nebo brzdový pedál.
Krátce stiskněte a uvolněte tlačítko
START/STOP ENGINE - motor nastartuje.
Jak mohu vypnout motor?
Krátce stiskněte tlačítko START STOP
ENGINE - motor se vypne.
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem ze
spínače zapalování.
01
Jak funguje systém Keyless*?
01
Klíč může po celou dobu zůstat třeba ve vaší
kapse.
Zamknutí a zapojení alarmu (viz nákres)
–– Dotkněte se zadní části jedné z vnějších klik,
nebo lehce stiskněte menší ze dvou pogumovaných tlačítek na zadních výklopných
dveřích zavazadlového prostoru.
Odemknutí a vypnutí alarmu vozidla
–– Uchopte kliku dveří a obvyklým způsobem
otevřete dveře, nebo lehce stiskněte větší
ze dvou pogumovaných tlačítek na
zadních výklopných dveřích zavazadlového prostoru.
Jak mám spustit stěrače čelního skla a
dešťový senzor*?
01
Pokud chcete spustit stěrače čelního skla,
posuňte páčku dolů. Pokud chcete čelní sklo
setřít jednou, posuňte páčku nahoru.
1 Zapnutí a vypnutí dešťového senzoru.
2 Nastaveni citlivosti dešťového senzoru
nebo intervalu cyklovače stěračů.
3 Ostřikovač, zadní okno - cyklovač/normální
rychlost.
Jak mám používat Park Assist Pilot
PAP*?
02
Systém PAP zkontroluje prostor, který je k
dispozici, a řídí vozidlo do tohoto prostoru.
Vaším úkolem je řadit, ovládat rychlost a brzdit/
zastavit.
Systém PAP aktivujte jedním stisknutím
tlačítka. Nejezděte rychlostí větší než
30 km/h.
Postupujte podle pokynů, které se zobrazují na sdružené přístrojové desce.
Buďte připraveni zastavit, jakmile to graf a
text požaduje.
Jak funguje systém Lane Keeping Aid
LKA*?
02
Pokud chcete přejet přes boční čáru, systém
LKA vyvine jistý moment na volant a bude
aktivně řídit zpět do pruhu. Pokud vozidlo
přejede boční čáru, systém LKA vás upozorní
pulzujícími vibracemi ve volantu.
–– Systém LKA aktivujte jedním stisknutím
tlačítka.
Jak funguje systém BLIS* a CTA*?
02
Systém BLIS (systém informování o mrtvém
úhlu) upozorňuje na vozidla v mrtvém úhlu a
na rychle se přibližující vozidla. Funkce Cross
Traffic Alert vás upozorní na křížení cesty s
jiným vozem během couvání.
–– Systém BLIS a CTA se aktivuje při nastartování motoru a deaktivuje/znovu se aktivuje
stisknutím tlačítka.
Jak mám používat funkci Start/Stop*?
02
Manuální převodovka
Vypněte motor: Vyřaďte spojku, zařaďte převodovku do neutrálu a uvolněte spojkový pedál.
Nastartujte motor: Sešlápněte spojkový pedál.
Automatická převodovka
Vypněte motor: Zastavte vozidlo pomocí brzdového pedálu a udržujte brzdový tlak.
Nastartujte motor: Uvolněte tlak nohy na brzdovém pedálu.
Rozsvícená kontrolka na tlačítku znamená, že je
funkce aktivní.
Jak mohu nastavit sedadlo?
03
1
2
3
4
Zvednutí/snížení přední části sedáku.
Zvednutí/snížení sedadla.
Posuňte sedadlo dopředu/dozadu.
Nakloňte opěradlo.
5 Uložení nastavení elektricky ovládaného
sedadla*.
6 Tlačítka paměti elektricky ovládaného
sedadla.
Uložení nastavení:
Během tisknutí jednoho z paměťových tlačítek
držte stisknuté tlačítko, abyste uložili nastavení.
Nastavení sedadla lze uložit také do dálkového ovladače s klíčem*, viz uživatelská příručka.
Jak mohu nastavit volant?
03
Uvolněte aretaci.
Volant posuňte dopředu/dozadu a nahoru/
dolů.
Volant zajistěte.
Jak mohu regulovat teplotu pomocí
systému ECC*?
04
1 Jedním stisknutím nastavíte jednu teplotu.
2
Opakovaným tisknutím zvolte nastavení
pro levou stranu, pravou stranu a pro
obě strany. Otočením teplotu upravte. Na
obrazovce na středové konzole se zobrazí
zvolená teplota pro každou stranu.
Stisknutím zapněte automatickou regulaci
nastavené teploty a ostatních funkcí. Otáčením upravte otáčky ventilátoru.
Jak mohu odmrazit čelní sklo?
04
Stisknutím aktivujte elektrické vyhřívání
čelního skla* - na obrazovce se rozsvítí
symbol (1).
Dalším stisknutím aktivujete rovněž maximální proudění vzduchu na čelní sklo a
boční skla - rozsvítí se symboly (1) a (2).
Dalším stisknutím obě funkce vypnete nesvítí žádný symbol.
Bez elektrického ohřevu: Stisknutím aktivujete/
deaktivujete proudění vzduchu.
Jak funguje automatické ovládání
světlometů?
04
Vozidlo automaticky přepíná mezi denními provozními světly a potkávacími světly. Dálkové
světlomety lze aktivovat, když svítí potkávací
světla. Lze použít aktivní světlomety (AHB)*,
které ztlumí a aktivují automaticky dálková
světla. Aktivuje se detekce tunelů*.
Jak se ovládá palubní počítač?
04
1 OK otevře nabídky palubního počítače,
aktivuje vybranou položku a vypne zprávu.
2 Kolečkem procházíte mezi jednotlivými
položkami palubního počítače.
3 Stisknutím tlačítka RESET vynulujete
hodnoty ve zvoleném nastavení palubního
počítače a vrátíte se ve struktuře menu
zpět.
Jak mohu vynulovat palubní počítače?
04
Dvakrát stiskněte tlačítko RESET na pákovém přepínači.
Pomocí přetáčecího kolečka zvolte palubní
počítač T1 nebo T2.
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET hodnotu resetujete.
Jak funguje indikace převodových
stupňů*?
5
Šipky indikace převodových stupňů vás
upozorní, kdy máte zařadit vyšší nebo nižší
převodovky stupeň, aby spotřeba paliva byla
optimální. Na obrázku je znázorněna digitální*
sdružená přístrojová deska.
Analogová sdružená přístrojová deska, viz
uživatelská příručka.
04
Jak mohu změnit vzhled sdružené přístrojové desky?
04
Na digitální* sdružené přístrojové desce lze
zvolit jednotlivé motivy, např. Performance
nebo Eco.
Změna motivu:
Když motor běží, stiskněte tlačítko OK na
levé páčce.
Otočte kolečkem na páčce a zvolte v menu
položku Motivy.
Otočením kolečka zvolte motiv a stisknutím tlačítka OK výběr potvrďte.
Motiv lze uložit do dálkového ovladače s
klíčem*, viz uživatelská příručka.
Jak funguje dojezd "Vzd. do prázd. paliv.
04
nádrže"?
Na sdružené přístrojové desce se zobrazí
odhad možné jízdní vzdálenosti na základě
předchozích jízdních podmínek a množství
paliva, které zbývá v nádrži.
Pokud se zobrazí "...km", dojezd vozidla není
zaručen. Co nejdříve dočerpejte palivo. Na
obrázku je znázorněna digitální* sdružená
přístrojová deska.
Analogová sdružená přístrojová deska,
viz uživatelská příručka.
Jak mohu zapnout a vypnout
Systém infotainment?
Krátkým stisknutím systém spustíte.
Dlouhým stisknutím (dokud se obrazovka
nevypne) systém vypnete.
Vypnutí zvuku (MUTE - ztlumení): Krátce stiskněte - dalším stisknutím aktivujete znovu.
04
Jak mohu navigovat v systému
infotainment?
04
Stiskněte RADIO, Media, My CAR, NAV*
nebo TEL* a vyberte tak hlavní zdroj.
Stiskněte OK/MENU nebo kolečko* na volantu -v hlavním menu systému se otevře
zvolený zdroj.
Otočením ovladače TUNE nebo kolečka
navigujete v menu.
Stisknutím tlačítka OK/MENU nebo kolečka provedete výběr v menu.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT se v
systému menu vrátíte zpátky, zrušíte funkci
nebo vymažete zadané znaky.
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT přejdete
zpátky na normální zobrazení nebo, pokud
se nacházíte v normálním zobrazení, přejdete na zobrazení hlavního zdroje.
Tipy:
Chcete-li přejít do menu zkratek v režimu NAV
nebo TEL, stiskněte jednou NAV nebo TEL.
Dalším stisknutím se vrátíte zpátky do režimu
normálního zobrazení.
Jak mám připojit telefon se systémem
Bluetooth®?
04
Stiskněte TEL* na středové konzole.
Nastavte externí zařízení, aby bylo viditelné
a mohlo být vyhledáno přes Bluetooth®.
Stiskněte OK/MENU a postupujte podle
pokynů na obrazovce. Zařízení je nyní
připojeno a může být ovládáno z vozidla.
V budoucnu se telefon připojí k vozidlu
automaticky.
Neúspěšné připojení, viz uživatelská
příručka.
Jak mohu telefonovat?
04
Stiskněte TEL* na středové konzole.
Zadejte požadované číslo nebo otočte kolečko na volantu dolů (otevře se telefonní
seznam) nebo nahoru (otevře se seznam
hovorů).
Stisknutím tlačítka číslo vytočíte.
Hovor se přeruší stisknutím tlačítka EXIT.
Další možnosti, jak volat telefonem, viz
uživatelská příručka.
Jak mohu převzít hovor*?
04
–– Stisknutím kolečka převezmete příchozí
hovory.
Hovor se odmítne/přeruší stisknutím tlačítka
EXIT.
Další možnosti, jak reagovat na telefon,
viz uživatelská příručka.
Jak mohu připojit externí audio zařízení? 04
Připojte externí zařízení přes vstup AUX
nebo port USB* na středové konzole.
Stiskněte MEDIA.
Otočte TUNE na požadovaný zdroj audio.
Stiskněte OK/MENU.
Další připojení externího zařízení, viz
uživatelská příručka.
Jak mohu uložit rozhlasové stanice do
seznamu předvoleb?
04
Pro každou vlnovou délku lze uložit 10 předvoleb (AM, FM1 atd.).
Nalaďte stanici.
Na několik sekund stiskněte některé z
tlačítek předvolby. Tentokrát se zvuk vypne
a obnoví se po uložení stanice.
Nyní můžete tlačítko předvolby použít.
Lze nastavit různé stanice, viz uživatelská příručka.
Jak mohu nastavit cíl pro GPS*?
04
Stisknutím tlačítka NAV spustíte navigační
systém.
Jednou stiskněte NAV a pomocí OK/
MENU zvolte Zadejte adresu.
Pomocí kolečka nebo numerické klávesnice na středové konzole zadejte kritérium
resp. kritéria hledání.
Potom zvolte Nastavit jediný cíl nebo Přidat jako waypoint a stiskněte OK/MENU.
Další informace a odchylky od trhu - viz příručka RTI*.
Jak mohu uložit funkci pomocí tlačítka
FAV?
04
Zvolte hlavní zdroj (např. RADIO, MEDIA).
Zvolte zdroj (např. AM, DISC).
Stiskněte a podržte FAV, dokud se neobjeví "menu Oblíbené".
Otočením ovladače TUNE zvolte ze seznamu položku a uložte ji stisknutím tlačítka
OK/MENU.
Je-li hlavní zdroj aktivní, uložené oblíbené
nastavení je k dispozici po krátkém stisknutí
tlačítka FAV.
Jaká nastavení lze upravit v systému
menu?
04
Systém menu MY CAR se používá pro celou
řadu funkcí vozidla, např. nastavení hodin,
zrcátek na dveřích a zámků.
Použití tlačítek - viz předchozí kapitola "Jak se
naviguje v menu systému infotainment".
Jak mohu nastavit hodiny?
04
Navigujte na Nastavení > Nastavení systému > Čas v systému MY CAR.
Stiskněte OK/MENU - aktivuje se rámeček
pro hodiny. Otočením ovladače TUNE
nastavte hodiny. Stisknutím tlačítka OK/
MENU funkce deaktivujete.
Otočením ovladače TUNE zvolíte rámeček
pro minuty. Potom stiskněte OK/MENU.
Otočením ovladače TUNE aktivujete nastavení minut. Stisknutím tlačítka OK/MENU
funkci deaktivujete.
Otočením ovladače TUNE zvolíte OK.
Potom stiskněte OK/MENU.
Jak mám čerpat palivo?
05
Je-li vozidlo odemknuté, zlehka potlačte
na zadní část dvířek hrdla palivové nádrže,
uvolněte a dvířka otevřete.
Dvířka vyklopte.
Vložte hrdlo čerpací hadice do otvoru
plnění paliva.
Po dočerpání paliva počkejte 5-8 sekund
a vytáhněte hrdlo čerpací hadice z trubky
plnění paliva.
Jak mám mýt svůj vůz?
05
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než mytí v
automatické myčce. Nový lak je také náchylnější k poškození. Z tohoto důvodu je pro první
měsíce u nového vozu doporučeno ruční mytí.
Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte, že nečistoty a kamínky mohou
poškrábat lak.
Jak mám čistit kožené čalounění*?
05
Aby si kůže zachovala svůj vzhled, musí být
pravidelně udržována. Z tohoto důvodu doporučujeme kožené čalounění čistit pomocí sady
Volvo Leather Care 1krát až 4krát ročně. Sadu
Volvo Leather Care můžete koupit u svého
prodejce Volvo.
Jak mohu současně otevřít všechna
okna?
05
–– Stisknutím tlačítka odemykání na dálkovém
ovládání s klíčem minimálně na 4 sekundy
otevřete současně všechna okna.
Kde se nacházejí úložné schránky?
05
Zde jsou znázorněny některé z úložných schránek ve vozidle.
Informace o rozmístění dalších úložných
schránek najdete v uživatelské příručce.
Kde se nacházejí zásuvky AUX/USB* a
12 V?
Aby 12V zásuvky v prostoru pro cestující fungovaly, musí být dálkový ovladač s klíčem v poloze
I. 12V zásuvka* v zavazadlovém prostoru je vždy
aktivní.
05
Jak nastartuji motor?
Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu. Je součástí účinného systému řízení
emisí Volvo. Některé vznětové motory mohou při startování studeného motoru nastartovat kvůli předehřevu se zpožděním.
Jak funguje systém Keyless*?
Pokud máte na rukou rukavice, může se stát, že funkce Keyless nebude u klik na dveřích fungovat.
Jak mám používat Park Assist Pilot PAP*?
Systém PAP nefunguje v každé situace. Jedná se pouze o doplněk a pomůcku. Za bezpečnou jízdu s vozidlem a přehled o
okolí a ostatních účastnících silničního provozu, kteří se přibližují nebo projíždějí při parkování, nese odpovědnost vždy řidič.
Jak mám používat Lane Keeping Aid LKA*?
Systém LKA představuje pomůcku. Může se stát, že při jistém počasí, situaci na vozovce, jízdních a dopravních podmínkách
tento systém nefunguje. Za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných zákonu a dopravních předpisů nese odpovědnost vždy řidič.
Jak mohu nastavit sedadlo?
Polohu sedadla řidiče si upravte, než se rozjedete. Nikdy ji neupravujte během jízdy. Zkontrolujte, zda je vozidlo zajištěno. V
případě prudkého brzdění či nehody tím zabráníte poranění osob.
Jak mohu nastavit volant?
Volant seřizujte (po nastavení sedadla) vždy před jízdou - nikoliv během jízdy.
Jak funguje dojezd "Vzd. do prázd. paliv. nádrže"?
Při změně stylu jízdy se může stát, že některé indikace nebudou správné.
Jak mám čistit kožené čalounění*?
Některá barevná oblečení (např. oděvy z džínoviny a úsně) mohou způsobit změnu zabarvení čalounění. Nikdy nepoužívejte
silná rozpouštědla - mohli byste čalounění poškodit.
Kde se nacházejí zásuvky AUX/USB* a 12 V?
Z každé zásuvky se smí odebírat maximálně 10 A (120 W).
Další podrobnosti o svém voze se dozvíte na www.volvocars.com
TP16263 (Czech) AT 1320. Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Jak funguje systém BLIS* a CTA*?
Systémy BLIS a CTA doplňují, nikoliv nahrazují, bezpečný styl jízdy a použití zpětných zrcátek. Pomoc systémů BLIS a CTA
nemůže nikdy nahradit nepozornost a odpovědnost řidiče. Odpovědnost za bezpečné couvání a přejíždění do vedlejších
pruhů vždy nese řidič. Systém BLIS nefunguje v ostrých zatáčkách. Systém BLIS nefunguje, když vozidlo couvá.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising