Volvo | V40 Cross Country | Uživatelská přiručka | Volvo V40 Cross Country 2014 Late Uživatelská příručka

Volvo V40 Cross Country 2014 Late Uživatelská příručka
WEB EDITION
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo
radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl
bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější automobily na světě. Vaše Volvo bylo
zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální
požadavky na bezpečnost a ochranu životního
prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla,
doporučujeme Vám, abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě, které jsou
uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
01 Úvod
Seznámení s uživatelskou příručkou.........
Zaznamenávání údajů...............................
Příslušenství a zvláštní výbava..................
Změna vlastnictví vozů se systémem
Volvo On Call*...........................................
Informace na internetu..............................
Filosofie společnosti Volvo na ochranu
životního prostředí....................................
Uživatelská příručka a prostředí...............
Vrstvená skla.............................................
02 Bezpečnost
15
17
18
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech......................................................
Bezpečnostní pás - nasazení....................
Bezpečnostní pás - uvolnění.....................
Bezpečnostní pás - těhotenství................
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu..
Předpínač bezpečnostního pásu..............
Bezpečnost - výstražný symbol................
Systém airbagů.........................................
Airbagy na straně řidiče............................
Airbag spolujezdce...................................
Airbag spolujezdce - aktivace/deaktivace*.........................................................
Boční airbag (SIPS)...................................
Boční airbag (SIPS) - dětská autosedačka/dětský autosedák...........................
Hlavový airbag (IC)....................................
Obecné informace o systému WHIPS
(ochrana před poraněním krční páteře).....
WHIPS - dětské sedačky..........................
WHIPS - poloha těla na sedadle...............
Pokud systém zareaguje...........................
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu.......................................................
24
25
26
26
27
27
28
29
29
30
Bezpečnostní režim - pokus o nastartování vozidla...............................................
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla.........
Airbag chodce*.........................................
Airbag pro chodce - pohyb vozidla..........
Airbag pro chodce - složení......................
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí.
Dětské sedačky.........................................
Dětské sedačky - umístění........................
Dětská sedačka - ISOFIX..........................
ISOFIX - velikostní třídy............................
ISOFIX - druhy dětských sedaček............
Dětské sedačky - horní upevňovací body.
01 02 02
2
18
19
20
22
22
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
31
33
34
34
35
36
36
37
38
39
40
40
41
41
42
43
47
47
48
49
51
Obsah
03 Přístroje a ovládací prvky
Přístroje a ovládání, vozidlo s levostranným řízením - přehled...............................
Přístroje a ovládání, vozidlo s pravostranným řízením - přehled...............................
Sdružená přístrojová deska......................
Analogová sdružená přístrojová deska přehled......................................................
Digitální sdružená přístrojová deska přehled......................................................
Eco guide & Power guide*........................
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek...................................................
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů................................
Teploměr venkovní teploty........................
Dílčí počítadlo kilometrů...........................
Hodiny.......................................................
Volvo Sensus............................................
Polohy klíče...............................................
Polohy klíče - funkce na různých úrovních...........................................................
Sedadla, přední.........................................
Sedadla, přední - elektricky ovládaná......
Paměť klíče v klíči s dálkovým
ovládáním..................................................
Sedadla, zadní..........................................
53
Volant........................................................
Spínače světel...........................................
Obrysová světla........................................
Denní světla..............................................
Detekce tunelů*.........................................
Dálková/potkávací světla..........................
Aktivní dálkové světlomety*......................
Aktivní xenonové světlomety*...................
Zadní světlo do mlhy.................................
Brzdové světlo..........................................
Výstražná funkce ukazatelů směru...........
Ukazatele směru.......................................
Osvětlení interiéru.....................................
Doprovodné osvětlení při odchodu..........
Doprovodné osvětlení při příchodu...........
Světlomety - seřízení projekce světlometů..........................................................
Stěrače a ostřikovače...............................
Elektrické ovládání oken...........................
Vnější zpětná zrcátka................................
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka vyhřívání....................................................
Zpětné zrcátko - vnitřní.............................
Skleněná střecha*.....................................
76
77
79
79
80
80
81
83
84
84
85
85
86
88
88
Kompas..................................................... 99
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska...................................................... 100
Přehled menu - analogová sdružená
přístrojová deska..................................... 101
Přehled menu - digitální sdružená přístrojová deska............................................... 101
Zprávy..................................................... 102
Zprávy - použití....................................... 103
MY CAR.................................................. 103
MY CAR - ovládání................................. 103
MY CAR - vyhledávací cesty.................. 104
MY CAR - položky nabídky..................... 105
MY CAR - nastavení vozidla................... 107
MY CAR - podpůrné systémy řízení....... 108
MY CAR - Možnosti systému.................. 110
MY CAR - Nastavení hlasového ovládání 111
MY CAR - Nastavení klimatizace............ 112
Informace MY CAR................................. 113
Palubní počítač....................................... 113
Palubní počítač - analogová sdružená
přístrojová deska..................................... 115
Palubní počítač - digitální sdružená
přístrojová deska..................................... 119
Palubní počítač - funkce......................... 123
03 03 03
56
59
59
60
63
64
65
67
67
68
69
70
70
72
73
74
75
89
92
94
96
97
98
99
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3
Obsah
04 Ovládání klimatizace
Palubní počítač - statistika jízdy*............ 124
Všeobecné informace o klimatizaci........ 126
Skutečná teplota..................................... 126
Snímače - ovládání klimatu..................... 127
Γištění vzduchu...................................... 127
Γištění vzduchu - filtr prostoru pro cestující............................................................ 127
Γištění vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*...................................... 128
Γištění vzduchu - IAQS*......................... 128
Γištění vzduchu - materiál...................... 129
Nastavení menu - ovládání klimatu......... 129
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující 129
Elektronická klimatizace - ECC*............. 131
Elektronické řízení teploty - ETC............. 132
Vyhřívaná přední sedadla*...................... 133
Vyhřívané zadní sedadlo*........................ 133
Ventilátor................................................. 134
Automatická regulace............................. 134
Regulace teploty v prostoru pro cestující 135
Klimatizace.............................................. 136
Odmlžování a odmražování čelního skla 136
Rozvod vzduchu - recirkulace................ 137
Rozvod vzduchu - tabulka...................... 138
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*.......................................................... 140
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru pro cestující* - přímé spuštění/
okamžité zastavení.................................. 141
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*
- časovač................................................ 141
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*
- zprávy................................................... 142
Nezávislé topení*.................................... 143
Přídavné nezávislé topení*...................... 144
Elektrické nezávislé topení*.................... 144
03 04 04
4
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Obsah
05 Nakládání a ukládání
Úložné prostory.......................................
Úložný prostor strana řidiče....................
Věšák na šaty..........................................
Středový tunel.........................................
Tunelová konzola - loketní opěrka..........
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník*..............................................
Schránka v přístrojové desce.................
Schránka - chlazení................................
Vykládané koberce*................................
Toaletní zrcátko.......................................
Tunelová konzola - 12V zásuvky.............
Nakládání................................................
Nakládání - dlouhý náklad......................
Náklad na střeše.....................................
Upevňovací oka......................................
Nakládání - držák tašky .........................
Nakládání - sklopení držáku tašky*.........
12V zásuvka - zavazadlový prostor........
Síť na zavazadla......................................
Zadní police............................................
06 Zámky a alarm
146
148
148
148
149
Dálkový ovladač s čepelí klíče................
Dálkový ovladač s klíčem/PCC - ztráta .
Dálkový ovladač s klíčem/PCC - paměť
klíče*.......................................................
Indikace zamykání/odemykání - nastavení..........................................................
Kontrolka zamykání.................................
Dálkový ovladač s klíčem/PCC - elektronický imobilizér.......................................
Dálkově ovládaný imobilizér s vyhledávacím systémem.........................................
Dálkový ovladač s klíčem - funkce.........
Dálkový ovladač s klíčem - dosah..........
PCC* - speciální funkce..........................
PCC* - dosah..........................................
Odnímatelná čepel klíče..........................
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí..........................................................
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání
dveří........................................................
Dálkový ovladač/PCC - výměna baterie.
Keyless*..................................................
Keyless* - dosah dálkového ovládače
s klíčem...................................................
Keyless* - bezpečné použití dálkového
ovladače..................................................
159
159
Keyless* - rušení funkce dálkového ovladače........................................................
Keyless* - zamykání................................
Keyless* - odemykání.............................
Keyless* - odemknutí čepelí klíče ..........
Keyless* - paměť v klíči...........................
Keyless* - nastavení zámku....................
Keyless* - umístění antény......................
Zamykání/odemykání - zvenku ..............
Manuální zamykání dveří.........................
Zamykání/odemykání - zevnitř................
Funkce úplného větrání...........................
Zamykání/odemykání - schránka
v palubní desce.......................................
Zamykání/odmykání - dveře zavazadlového prostoru..........................................
Zamykání/odmykání - klapka plnicí
trubky palivové nádrže............................
Funkce „deadlock“*................................
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace...................................................
Dětské bezpečnostní pojistky - elektrická
aktivace*..................................................
Alarm.......................................................
Kontrolka alarmu.....................................
05 06 06
149
149
150
150
150
151
152
153
153
153
154
154
155
155
157
160
160
161
161
162
162
163
164
165
165
166
166
167
168
169
169
170
170
171
171
172
172
173
173
174
175
176
176
177
178
179
180
181
181
182
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
5
Obsah
07 Podpora řidiče
Alarm - automatické opětovné zapojení.
Alarm - automatické zapojení.................
Alarm - dálkový ovladač s klíčem nefunguje.........................................................
Zvukový signál........................................
Omezený režim alarmu...........................
183
183
Systém řízení stability a trakce (DSTC)...
Systém řízení stability a trakce (DSTC) použití.....................................................
Systém řízení stability a trakce (DSTC) symboly a zprávy....................................
Informace o dopravních značkách (RSI).
Informace o dopravních značkách (RSI)*
- použití...................................................
Informace o dopravních značkách (RSI)*
- omezení................................................
Omezovač rychlosti*...............................
Omezovač rychlosti* - začínáme............
Omezovač rychlosti* - změna rychlosti...
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace a pohotovostní režim*.....................
Omezovač rychlosti* - alarm pro překročení rychlosti...........................................
Omezovač rychlosti* - deaktivace..........
Tempomat*.............................................
Tempomat* - správa rychlosti.................
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim..............................
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti...................................................
Tempomat* - deaktivace.........................
Adaptivní tempomat (ACC)*....................
186
Adaptivní tempomat* - funkce................
Adaptivní tempomat* - přehled...............
Adaptivní tempomat* - správa rychlosti..
Adaptivní tempomat* - nastavení časového intervalu..........................................
Adaptivní tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní režim......................
Adaptivní tempomat* - předjíždění jiného
vozidla.....................................................
Adaptivní tempomat* - deaktivace..........
Adaptivní tempomat* - Queue Assist......
Adaptivní tempomat* - přepínání tempomatu........................................................
Radarový snímač....................................
Radarový snímač - omezení...................
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření................................................
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
Funkce sledování vzdálenosti*................
Upozornění na odstup* - omezení..........
Upozornění na odstup* - symboly
a zprávy...................................................
City Safety™...........................................
City Safety™ - funkce.............................
City Safety™ - použití.............................
06 07 07
6
183
184
184
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
187
188
190
190
192
193
193
194
195
196
196
196
197
199
200
201
201
202
204
205
206
206
208
208
208
210
211
211
213
214
216
217
218
219
219
220
Obsah
City Safety™ - omezení..........................
City Safety™- laserový senzor................
City Safety™ - symboly a zprávy............
Systém varování před kolizí*...................
Upozornění na nebezpečí kolize* funkce.....................................................
Systém varování před kolizí* – detekce
cyklistů....................................................
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců......................................
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití............................................................
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení............................................
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače......................
Upozornění na nebezpečí kolize* - symboly a zprávy...........................................
Systém Driver Alert*................................
Driver Alert Control (DAC)*......................
Driver Alert Control (DAC)* - použití........
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy...................................................
Lane Keeping Aid*..................................
Lane Keeping Aid - funkce......................
Asistent udržení v jízdním pruhu - použití
221
222
224
225
Lane Keeping Aid - omezení...................
Asistent udržení v jízdním pruhu - symboly a zprávy...........................................
Parkovací asistent*.................................
Parkovací asistent* - funkce...................
Parkovací asistent* - vzadu....................
Parkovací asistent* - přední....................
Parkovací asistent* - indikace poruchy...
Parkovací asistent* - čištění čidel...........
Parkovací kamera...................................
Parkovací kamera - nastavení.................
Parkovací kamera - omezení..................
Aktivní parkovací asistent (PAP)*............
Aktivní parkovací asistent (PAP)* funkce.....................................................
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - použití............................................................
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - omezení..........................................................
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - symboly a zprávy...........................................
BLIS (Blind Spot Information System)....
BLIS - použití..........................................
CTA (Cross Traffic Alert)*........................
BLIS a CTA - symboly a zprávy..............
243
Posilovač řízení s proměnlivým účinkem 264
07 07 07
226
227
229
230
231
233
235
237
237
238
239
241
241
243
245
247
247
248
249
250
250
251
254
254
255
255
256
258
259
259
260
262
264
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
7
Obsah
08 Startování a jízda
Alcolock*.................................................
Alcolock* - funkce a použití....................
Alcolock* - uložení..................................
Alcolock* - před nastartováním motoru..
Alcolock* - nezapomeňte........................
Alcolock* - symboly a zprávy..................
Spuštění motoru.....................................
Vypnutí motoru........................................
Zámek řízení............................................
Startování s pomocnou baterií................
Převodovky.............................................
Mechanická převodovka.........................
Indikátor řazení převodových stupňů*....
Automatická převodovka - Geartronic*..
Automatická převodovka - Powershift*..
Blokování páky voliče.............................
Asistent pro rozjezd do svahu (HSA)*.....
Start/Stop*..............................................
Start/Stop* - funkce a použití.................
Start/Stop* - motor nevypne...................
Start/Stop* - automatické vypnutí
motoru.....................................................
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje....................................................
266
266
267
267
268
270
270
272
272
272
273
274
274
275
278
280
281
281
282
283
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka...........
Start/Stop* - nastavení............................
Start/Stop* - symboly a zprávy...............
Pohon všech kol (AWD)*.........................
Regulace rychlosti ve svahu (HDC).........
Nožní brzda.............................................
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém.....................................................
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů směrů...............................................
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace............................................
Parkovací brzda......................................
Jízda ve vodě..........................................
Přehřátí....................................................
Jízda s otevřenými dveřmi zavazadlového prostoru..........................................
Přetížení - baterie spouštěče..................
Před dlouhou cestou...............................
Zimní jízda...............................................
Klapka plnicí trubky palivové nádrže otevření/zavření.......................................
Dvířka hrdla palivové nádrže - manuální
otevírání..................................................
286
286
288
290
290
291
Doplňování paliva....................................
Palivo - použití........................................
Palivo - benzín........................................
Palivo - nafta...........................................
Doplňování paliva z kanystru..................
Filtr sazí vznětových motorů (DPF).........
Ekonomická jízda....................................
Jízda s přívěsem.....................................
Jízda s přívěsem - mechanická převodovka......................................................
Jízda s přívěsem - automatická převodovka......................................................
Tažné zařízení.........................................
Demontovatelná tažná tyč - uložení.......
Demontovatelná tažná tyč - specifikace.
Demontovatelná tažná tyč - připevnění/
demontáž................................................
Stabilizace přívěsu – TSA.......................
Tažení vozu.............................................
Tažné oko...............................................
Odtah......................................................
298
299
299
300
301
301
302
303
08 08 08
8
284
285
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
292
292
293
293
294
295
295
296
296
296
297
298
304
304
305
305
306
307
309
310
311
313
Obsah
09 Kola a pneumatiky
Pneumatiky - směr otáčení.....................
Pneumatiky - údržba...............................
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky..................................
Šrouby kol...............................................
Zvedák....................................................
Zimní pneumatiky....................................
Rozměry ráfků a kol................................
Pneumatiky - rozměry.............................
Pneumatiky - index zatížení....................
Pneumatiky - rychlostní třídy..................
Rezervní kolo*.........................................
Výměna kola - vytáhnutí rezervního kola*
Výměna kol - demontáž kol....................
Výměna kol - montáž rezervního kola*....
Pneumatiky - tlak vzduchu......................
Výstražný trojúhelník...............................
Výbava pro první pomoc*.......................
Nouzová oprava defektu*........................
Sada pro nouzovou opravu defektu* umístění...................................................
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled....................................................
Sada pro nouzovou opravu defektu* použití.....................................................
10 Údržba a servis
315
315
Sada pro nouzovou opravu defektu* kontrola...................................................
Huštění pneumatik pomocí sady pro
nouzovou opravu defektu*......................
Sada pro nouzovou opravu defektu* uložení komponentů................................
Sada pro nouzovou opravu defektu* těsnicí hmota...........................................
331
Servisní program Volvo...........................
Zvedání vozu...........................................
Kapota - otevření a zavření.....................
Motorový prostor - přehled.....................
Motorový prostor - kontrola....................
Motorový olej - všeobecné informace....
Motorový olej - kontrola a doplňování....
Chladicí kapalina - hladina......................
Brzdová kapalina a kapalina spojky - hladina.........................................................
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy..................................................
Výměna světla.........................................
Výměna světla - umístění předních světel............................................................
Výměna světla - světlomety....................
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů..........................
Výměna světla - potkávací světlomet.....
Výměna světla - dálkový světlomet........
Výměna světla - přídavný dálkový světlomet..........................................................
Výměna světla - směrová světla vpředu.
Výměna světla - poziční/parkovací světla
vpředu.....................................................
09 09 10
316
317
317
318
318
319
319
319
320
321
321
323
325
326
326
327
327
329
329
332
333
333
335
336
338
338
339
340
341
343
344
345
345
346
347
347
348
348
348
349
349
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
9
Obsah
11 Audio a média
Výměna světla - denní provozní světla...
Výměna světla - umístění zadních světel
Výměna světla - zadní směrová světla,
brzdová světla a světlo zpátečky............
Výměna světla - zadní mlhové světlo......
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka....................................................
Světla - specifikace ................................
Lišty stěračů............................................
Kapalina ostřikovače - doplňování..........
Akumulátor..............................................
Baterie - symboly....................................
Baterie spouštěče - výměna...................
Baterie - Start/Stop.................................
Pojistky - všeobecné informace..............
Pojistky v motorovém prostoru...............
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce......................................................
Pojistky - pod pravým předním sedadlem........................................................
Mytí vozidla.............................................
Leštění a voskování................................
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva.........
Ochrana proti korozi...............................
Γištění interiéru.......................................
349
350
Poškození laku........................................ 374
Audio a média.........................................
Audio a média - přehled.........................
Audio a média - použití systému............
Audio a média - navigace v menu..........
Oblíbené..................................................
Audio a média - nastavení audio............
Audio a média - všeobecné nastavení
audio.......................................................
Audio a média - rozšířená nastavení
audio.......................................................
Nastavení ekvalizéru...............................
Nastavení audio profilu...........................
Nastavení hlasitosti audio a automatické
regulace hlasitosti...................................
Rádio.......................................................
Ladění rádia............................................
Automatické ladění rádia........................
Seznam rozhlasových stanic..................
Manuální ladění rádia..............................
Rozhlasové stanice jako předvolby........
Funkce RDS............................................
Alarmy v případě nehod a krizových
situací......................................................
Dopravní informace (TP).........................
Rozšíření o ostatní sítě (EON).................
10 10 11
10
350
350
351
351
352
354
355
356
356
357
359
360
364
367
369
370
371
372
372
377
378
378
380
382
382
383
383
384
384
384
385
385
386
386
387
387
388
389
389
390
Obsah
Vysílání zpráv.......................................... 390
Typy rozhlasových programů (PTY)........ 390
Vyhledávání typů rozhlasových programů
(PTY)........................................................ 391
Zobrazení typů rozhlasových programů
(PTY)........................................................ 391
Ovládání hlasitosti u přerušení typů rozhlasových programů (PTY)...................... 392
Rádiotext................................................. 392
Automatická aktualizace frekvence rádia
(AF).......................................................... 392
Regionální rozhlasové programy (REG).. 393
Procházení rozhlasových frekvencí......... 393
Resetování funkcí RDS........................... 393
Digitální rádio* (DAB)............................... 394
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn). 394
Navigace v seznamu skupin kanálů........ 395
DAB do DAB link..................................... 395
Digitální rádio* (DAB) - frekvence............ 395
Digitální rádio* (DAB) - subkanál............. 396
Digitální rádio* (DAB) - resetování........... 396
Multimediální přehrávač.......................... 396
CD/DVD*................................................. 397
Rychle dopředu/dozadu......................... 397
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru.......................................... 398
Přehrávání a navigace na DVD video
disku....................................................... 398
Úhel kamery pro přehrávání video disků
DVD......................................................... 399
Handsfree telefon Bluetooth®* - přehled 410
Příjem hovoru a volání............................. 410
11 11 11
DivX®
Video On Demand........................
Nastavení obrazu....................................
Multimediální přehrávač - kompatibilní
formáty souborů......................................
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
Přehrávání a navigace v externím
audiozdroji..............................................
Nastavení hlasitosti audio pro externí
audiozdroj...............................................
399
400
400
401
402
402
403
Media Bluetooth®* ................................. 404
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®* 405
Registrování zařízení Bluetooth®*........... 406
Automatické připojení zařízení
Bluetooth®*............................................. 407
Připojení jiného zařízení Bluetooth®*....... 407
Odpojení zařízení Bluetooth®*................. 408
Odstranění zařízení Bluetooth®*.............. 408
Telefon handsfree Bluetooth®................. 409
Telefon handsfree Bluetooth® - nastavení
audiosystému.......................................... 411
Informace o verzi Bluetooth®.................. 412
Telefonní seznam.................................... 412
Telefonní seznam - rychlé vyhledávání
kontaktů.................................................. 413
Telefonní seznam - klávesnice se znaky
na středové konzole................................ 414
Telefonní seznam - vyhledávání kontaktů 414
Telefonní seznam - nový kontakt............ 416
Telefonní seznam - čísla jednotlačítkové
volby....................................................... 417
Telefonní seznam - přijímání vizitky........ 418
Telefonní seznam - stav paměti.............. 418
Telefonní seznam - mazání..................... 418
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního telefonu........................................... 419
Nastavení jazyka pro ovládání rozpoznání
hlasu* u mobilního telefonu..................... 420
Funkce nápovědy pro ovládání rozpoznání hlasu* u mobilního telefonu........... 421
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního telefonu - uživatelská nastavení
a hlasitost hlasu...................................... 422
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
11
Obsah
12 Technické údaje
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního telefonu - hlasové povely................
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního telefonu - rychlé povely...................
Ovládání hlasového navádění* u mobilního telefonu - vytáčení čísla..................
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního telefonu - vytáčení ze seznamu
hovorů.....................................................
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního telefonu - vytáčení kontaktu............
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního telefonu - volání do hlasové
schránky..................................................
Uložení do oblíbených............................
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku*......................................................
Přehrávání a navigace u vypálených
disků se soubory audio/video.................
Procházení stop na disku nebo audio
souboru...................................................
TV*...........................................................
Hledání kanálů TV/*Seznam předvoleb...
TV* - správa kanálů.................................
Informace o aktuálním programu TV*.....
Teletext*..................................................
Ztráta příjmu kanálu TV*..........................
422
Dálkový ovladač*....................................
Dálkový ovladač* - funkce......................
Dálkový ovladač* - výměna baterie........
Audio a média - přehled menu...............
Přehled menu - AM.................................
Přehled menu - FM.................................
Přehled menu - digitální rádio (DAB)*.....
Hlavní přehled - CD/DVD data................
Přehled menu - CD audio.......................
Přehled menu - DVD video.....................
Přehled menu - iPod...............................
Přehled menu - USB...............................
Přehled menu - Media Bluetooth............
Přehled menu - AUX...............................
Přehled menu - Bluetooth handsfree......
Přehled menu - TV..................................
431
432
433
434
434
435
435
436
437
437
438
439
439
440
440
441
Typová označení.....................................
Rozměry..................................................
Hmotnosti...............................................
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení....................................................
Technické údaje motoru.........................
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky.......................................................
Motorový olej - kvalita a množství..........
Chladicí kapalina - kvalita a objem.........
Převodová kapalina - kvalita a množství
Brzdová kapalina - kvalita a objem.........
Kapalina ostřikovače - kvalita a množství
Palivová nádrž - objem...........................
Klimatizace, kapalina - množství a kvalita...........................................................
Spotřeba paliva a emise CO2.................
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách.......................................
Elektrický systém....................................
Baterie spouštěče - specifikace.............
Typové schválení - systém dálkového
ovládání...................................................
Typové schválení - radarový systém......
11 11 12
12
423
423
424
424
424
425
425
426
427
427
429
429
430
430
431
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
444
446
447
448
451
452
453
455
456
457
457
458
459
460
463
464
465
466
466
Typové schválení - Bluetooth®............... 468
Obsah
13 Abecední seznam
Licence.................................................... 476
Symboly na displeji................................. 478
Abecední seznam................................... 482
12 13
13
ÚVOD
01 Úvod
Seznámení s uživatelskou příručkou
Správnou cestou k seznámení se s Vaším
novým vozem je přečtení této příručky, a to
v ideálním případě před Vaší první jízdou.
Budete tak mít příležitost seznámit se
s novými funkcemi, uvidíte, jak nejlépe ovládat
vůz v různých situacích a jak nejlépe využívat
všechny funkce vozu. Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným
v této příručce.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této příručce nejsou závazné.
Vyhrazujeme si právo provést změny bez
předchozího ohlášení.
©
Volvo Car Corporation
Výbava a příslušenství
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou*.
Navíc ke standardní výbavě je v této příručce
popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve
výrobním závodě) a některá příslušenství
(montovaná dodatečně).
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo
závisí na požadavcích konkrétních trhů a na
národní legislativě, místních zákonech
a předpisech.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří
do standardní výbavy a co je příslušenstvím
dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce Volvo.
Speciální texty
VAROVÁNÍ
Pokud hrozí nebezpečí poranění, objeví se
výstražný text.
DŮLEŽITÉ
01
Štítky
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše
a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle
mají následující význam v sestupném pořadí
podle důležitosti varování/informace.
Varování před zraněním osob
Pokud hrozí riziko poškození, objeví se
text "Důležité upozornění".
POZNÁMKA
Text "Poznámka" obsahuje rady a tipy,
které usnadňují použití např. funkcí
a výbavy.
Poznámka pod čarou
V uživatelské příručce se v dolní části stránky
nacházejí poznámky pod čarou. Tyto informace doplňují text, ke kterému se odkazují
číslem. Pokud anotace odkazuje na text
v tabulce, potom jsou namísto číslic použita
písmena.
Textové zprávy
Na obrazovce a na sdružené přístrojové
desce se mohou zobrazovat textové zprávy.
Tyto textové zprávy jsou v uživatelské
příručce zvýrazněny písmem, které je větší
a jsou vytištěny šedou barvou. Příkladem jsou
texty menu a zpráv na obrazovce (např.
Nastavení audio).
G031590
Γerné ISO symboly na žlutém varovném poli,
bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může vyústit
ve vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.
Nebezpečí poškození majetku
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
15
01 Úvod
01
||
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky,
je každý krok očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
Seznamy označené písmeny odkazující
na série obrázků, kde pořadí instrukcí
není důležité.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém nebo modrém varovném poli a informačním poli. Používají se k označení nebezpečí,
které, pokud je varování ignorováno, může
mít za následek hmotné škody.
Informace
G031593
G031592
Γíslované nebo nečíslované šipky se
používají k demonstraci pohybu.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Šipky s písmeny se používají k označení
pohybu v případě, že se nejedná o pohyb
v obou směrech.
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány
normálními čísly.
Seznamy pozic
Γísla v červených kroužcích se používají
k označení různých součástí na obrázcích. Γíslo odpovídá číslu v seznamu,
který se vztahuje k obrázku, a je u něj
uveden popis položky.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce
nejsou přesnými kopiemi nálepek, které se
používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo
najdete na příslušných nálepkách pro váš
vůz.
Seznamy s odrážkami
Seznamy s odrážkami se používají v seznamech bodů v uživatelské příručce.
Příklad:
Seznamy postupů
Postupy, kde jednotlivé akce musí být prováděny v určitém pořadí, jsou v uživatelské
příručce očíslovány.
•
•
Chladicí kapalina
Motorový olej
Obrázky
Obrázky v manuálu jsou někdy pouze informativní a mohou se v závislosti na vybavenosti vozidla a trhu lišit od skutečné výbavy.
16
01 Úvod
Související informace
Zaznamenávání údajů
Související informace odkazují na jiné kapitoly
obsahující související informace.
Do vozu se zaznamenávají některé informace
o fungování a použití vozidla a o incidentech,
ke kterým došlo.
Pokračování
}} Tento symbol je umístěn vpravo dole,
pokud část pokračuje na následující straně.
Související informace
•
•
Uživatelská příručka a prostředí (str. 22)
Informace na internetu (str. 19)
Ve vašem voze je celá řada počítačů, které
průběžně kontrolují a monitorují provoz
a funkčnost vozidla. Některé z počítačů,
pokud zjistí závadu, mohou zaznamenat informace během běžné jízdy. Dále se informace
zaznamenávají v případě kolize nebo nehody.
Některé ze zaznamenaných informací jsou
zapotřebí k tomu, aby technici mohli diagnostikovat a odstraňovat závady ve vozidle
během servisu a údržby a aby společnost
Volvo splnila právní požadavky a ostatní
předpisy. Jelikož tyto informace přispívají
k lepšímu dorozumění faktorů, které způsobují nehody a zranění, využívá Volvo tyto
informace také pro účely výzkumu a průběžného zvyšování kvality a bezpečnosti. Mimo
jiné zde patří podrobné informace o stavu
a funkčnosti jednotlivých systémů a modulů
ve vozidle v souvislosti s motorem, plynovým
pedálem, řízením a brzdovými systémy. Tyto
informace mohou zahrnovat podrobnosti
o způsobu, jakým řidič s vozem jezdí, např.
rychlost vozidla, použití brzdového a plynového pedálu, pohyby volantu, a o informace
tom, zda řidič a spolujezdci jsou připoutáni.
Z uvedených důvodů mohou být tyto informace po jistou dobu uloženy v počítačích.
Dále se informace do počítačů ukládají
v případě kolize nebo incidentu. Tyto infor-
mace může společnost Volvo ukládat tak
dlouho, dokud je bude potřebovat k vývoji
a dalšímu zvyšování bezpečnosti a kvality
a dokud existují právní požadavky a ostatní
předpisy, které společnost Volvo musí vzít
v úvahu.
01
Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše
uvedených informací třetím stranám bez souhlasu majitele. S ohledem na národní legislativu a předpisy může být společnost Volvo
požádána o zveřejnění těchto informací např.
policii nebo jiným orgánům, které mohou
uplatnit svůj nárok dle zákona na zpřístupnění
těchto informací.
K přečtení a interpretování informací, které
počítače ve vozidle zaznamenaly, jsou
zapotřebí speciální technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy,
které uzavřely smlouvu se společností Volvo.
Společnost Volvo je odpovědna, že informace, které jsou předávány společnosti Volvo
v souvislosti se servisem a údržbou, budou
uloženy a bude s nimi nakládáno bezpečně,
přičemž nakládání s těmito informacemi musí
vyhovovat platným právním předpisům.
Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce Volvo.
17
01 Úvod
01
Příslušenství a zvláštní výbava
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Některé příslušenství funguje pouze tehdy,
když je do počítačového systému vozu nainstalován příslušný software. Společnost Volvo
proto doporučuje před instalací příslušenství,
které se připojuje k elektrické soustavě vozu
nebo má na ni vliv, vždy kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Čelní sklo odrážející teplo*
Rozměry
A
65 mm
B
150 mm
C
125 mm
Γelní sklo je opatřeno teplo odrážející vrstvou
(IR), která snižuje pronikání slunečního záření
do prostoru pro cestující.
Umístění elektronických zařízení, např. transpondéru, za sklo s teplo odpuzujícím povlakem může ovlivnit jejich funkci a výkon.
Pro zajištění optimální funkce elektronických
zařízení je nutné je umisťovat v části čelního
skla, kde není nanesena teplo odpuzující
vrstva (viz zvýrazněná oblast na obrázku
nahoře).
Změna vlastnictví vozů se systémem
Volvo On Call*
Je-li vozidlo vybaveno funkcí Volvo On Call
(VOC), je nutné změnit uživatele služby.
VOC představuje doplňující služby zaměřené
na bezpečnost, zabezpečení a komfort.
V případě změny majitele se musí změnit uživatel služby.
Ukončení služby VOC
Pokud se změní majitel a chcete ukončit
službu VOC, kontaktujte dealera Volvo.
Spuštění služby VOC
Je velmi důležité, aby se změnil uživatel
služby VOC a aby původní uživatel již neměl
možnost využívat služby ve vozidle. V případě
změny vlastnictví kontaktujte prodejce Volvo.
Související informace
•
Plochy, kde není nanesena vrstva proti infračervenému záření (IR).
18
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Informace na internetu (str. 19)
01 Úvod
Informace na internetu
01
Na adrese www.volvocars.com jsou další
informace týkající se vašeho vozidla.
Je-li k dispozici osobní Volvo ID, můžete se
přihlásit na My Volvo, což je osobní webová
stránka pro vás a vaše vozidlo.
K načtení kódu QR je zapotřebí čtečka kódů
QR. Tato čtečka je k dispozici jako doplňkový
program pro některé mobilní telefony. Γtečku
kódů QR lze stáhnout z App Store, Windows
Phone nebo Android Market.
Kód QR
19
01 Úvod
01
Filosofie společnosti Volvo na
ochranu životního prostředí
G000000
Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí a je také
vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší
a nejúčinněji zdroje využívající závody na
světě.
Péče o životní prostředí je jednou ze základních hodnot společnosti Volvo Car Corporation, která ovlivňuje veškerý provoz. Také
věříme, že naši zákazníci sdílejí naši starost
o životní prostředí.
Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí a je
také vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší a nejúčinněji zdroje využívající závody
na světě. Společnost Volvo Car Corporation
je držitelem globální certifikace ISO, která
zahrnuje i ekologickou normu ISO 14001 pro
všechny továrny a některé naše další jed-
20
notky. Také od našich partnerů požadujeme,
aby se systematicky zabývali ekologickými
otázkami.
Spotřeba paliva
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou
spotřebu paliva ve všech příslušných třídách.
Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise
skleníkového plynu, oxidu uhličitého.
Řidič může ovlivnit spotřebu paliva. Více
informací si můžete přečíst v kapitole Omezení dopadů na životní prostředí.
Účinné řízení emisí
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu
„Γistý uvnitř i venku“ – konceptu, který
zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako
vysoce účinné řízení emisí. V mnoha případech jsou emise výfukových plynů hodně pod
příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu
prachu a pylu do prostoru pro cestující přes
sací otvory.
01 Úvod
Sofistikovaný systém kvality vzduchu IAQS*
(systém kvality vzduchu v interiéru) zajišťuje,
že nasávaný vzduch je čistší než vzduch
venku, který je znečištěn provozem.
Systém se skládá z elektronického čidla
a uhlíkového filtru. Nasávaný vzduch je
nepřetržitě monitorován, a pokud dojde ke
zvýšení koncentrace určitých škodlivých
plynů, například oxidu uhelnatého, přívod
vzduchu se uzavře. K takové situaci může
dojít například v husté dopravě, zácpách
a tunelech.
Pronikání oxidů dusíku, přízemního ozónu
a uhlovodíků brání uhlíkový filtr.
Interiér
Interiér vozu Volvo je navržen tak, aby byl
příjemný a pohodlný, a to dokonce i pro
osoby, které trpí astmatem a kontaktními
alergiemi. Zvýšená pozornost byla věnována
výběru materiálů vhodných pro dané
prostředí.
a nástroje pro zajištění dobré péče o životní
prostředí.
Omezení dopadů na životní prostředí
Můžete snadno pomoci omezit dopady na
životní prostředí - zde je pár tipů:
•
•
•
Jezděte úsporně - přemýšlejte dopředu.
Provádějte servisní prohlídky a údržbu
v souladu s pokyny v uživatelské příručce
- dodržujte intervaly doporučené
v servisní a záruční knížce.
•
Je-li vůz vybaven nezávislým palivovým
topením*, použijte je při startování studeného motoru - zlepší se schopnost
motoru nastartovat, sníží se opotřebení
při chladném počasí a motor se rychleji
zahřeje na běžnou provozní teplotu. Tím
se sníží spotřeba a obsah emisí.
•
Při velké rychlosti se v důsledku většího
odporu vzduchu výrazně zvýší spotřeba při zdvojnásobení rychlosti se odpor
vzduchu zvýší 4krát.
•
Vždy likvidujte nebezpečný odpad ekologicky, například akumulátory a oleje.
Pokud si nejste jisti, jak konkrétní druh
odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní
dílnu - doporučujeme autorizovanou dílnu
Volvo.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva
Vašeho vozidla. Takto přispějete k čistšímu
životnímu prostředí. Když opravu nebo
údržbu vozu svěříte servisům Volvo, stane se
součástí našeho systému. Společnost Volvo
klade jasné požadavky na naše servisy, které
jsou navrženy tak, aby se předešlo vylévání
a vypouštění škodlivin do životního prostředí.
Zaměstnanci našich servisů mají znalosti
Nenechávejte motor běžet na volnoběh pokud stojíte delší dobu, vypněte motor.
Věnujte pozornost místním předpisům.
nost vozu. Další informace a rady, viz Ekonomická jízda (str. 302) a Spotřeba paliva
a emise CO2 (str. 460).
01
Recyklace
Společnost Volvo věnuje pozornost problematice ekologie a proto je velmi důležitá ekologická recyklace vozu. Lze recyklovat téměř
celé vozidlo. Posledního majitele vozidla tímto
žádáme, aby kontaktoval prodejce, který jej
odkáže na certifikované/schválené recyklační
zařízení.
Související informace
•
Uživatelská příručka a prostředí (str. 22)
Pokud se budete držet těchto rad, ušetříte
peníze a zdroje planety a prodloužíte život-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
21
01 Úvod
01
Uživatelská příručka a prostředí
Vrstvená skla
Papír, na kterém je vytištěna uživatelská
příručka, pochází z lesů certifikovaných podle
FSC® nebo z jiných regulovaných zdrojů.
Vrstvená skla
Symbol Forest Stewardship Council® znamená, že papír použitý na výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle
FSC® nebo jiných regulovaných zdrojů.
Související informace
•
22
Filosofie společnosti Volvo na ochranu
životního prostředí (str. 20)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Toto sklo je zesílené, což poskytuje
lepší ochranu proti rozbití a zlepšenou zvukovou izolaci prostoru pro
cestující. Γelní sklo a ostatní okna*
jsou vyrobena z vrstveného skla.
BEZPEΓNOST
02 Bezpečnost
Všeobecné informace
o bezpečnostních pásech
02
Při prudkém brzdění může dojít k vážnému
zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním pásem. Ujistěte se, že jsou všichni cestující po celou cestu připoutáni bezpečnostními
pásy.
Nezapomeňte
•
Nepoužívejte spony ani podobné
přípravky, které by zabránily řádnému
upnutí pásu.
•
Bezpečnostní pás se nesmí překrucovat
a nesmí se o nic zachytit.
•
Dolní část pásu musí vést nízko (ne přes
břicho).
•
Těsnost dolní části pásu upravte zatažením za horní část pásu nahoru k rameni.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy nikdy neupravujte
a neopravujte sami. Opravu svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás vystaven velkému zatížení např. v souvislosti s kolizí,
musí se vyměnit celý bezpečnostní pás.
Přestože se zdá, že bezpečnostní pás není
poškozen, je možné, že pás neposkytne
ochranu v plném rozsahu. Bezpečnostní
pás se musí rovněž vyměnit, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození.
Nový bezpečnostní pás musí mít typové
schválení a konstrukci určenou k instalaci
na stejné místo, kde se nacházel měněný
bezpečnostní pás.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
VAROVÁNÍ
Chcete-li si zajistit maximální bezpečí je velmi
důležité aby bezpečnostní pás pevně přiléhal
k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být příliš
zakloněno. Bezpečnostní pás je určen k použití v normální poloze při sezení.
Nepřipoutaní cestující budou upozorněni na
připoutání se (str. 25) bezpečnostním
pásem akusticky i vizuálně (str. 27).
24
Každý bezpečnostní pás je určen pouze
pro jednu osobu.
Související informace
•
•
•
Bezpečnostní pás - těhotenství (str. 26)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 26)
Předpínač bezpečnostního pásu (str.
27)
02 Bezpečnost
Bezpečnostní pás - nasazení
Nezapomeňte
Před začátkem jízdy si nasaďte bezpečnostní
pás (str. 24).
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej
uvolnit:
•
•
•
Pomalu vytáhněte bezpečnostní pás
a zapněte jej zatlačením pojistného jazýčku
do přezky pásu. Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás byl zapnut.
pokud jej vytáhnete z navíječe příliš rychle
během brzdění a akcelerace
02
pokud se vozidlo silně nakloní.
Související informace
Nesprávně nastavený bezpečnostní pás. Pás
musí doléhat na rameno.
•
•
•
•
Bezpečnostní pás - těhotenství (str. 26)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 26)
Předpínač bezpečnostního pásu (str.
27)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 27)
Správně nastavený bezpečnostní pás.
Seřízení výšky bezpečnostního pásu Stiskněte
tlačítko a přesuňte pás ve svislém směru. Umístěte pás co nejvýše - pás však nesmí vést přes
krk.
Pojistný jazýček na prostředním sedadle
uprostřed se hodí pouze do příslušného
zámku bezpečnostního pásu.
25
02 Bezpečnost
02
Bezpečnostní pás - uvolnění
Bezpečnostní pás - těhotenství
bezpečnostní pás (str. 24) uvolněte, když
vozidlo stojí.
Bezpečnostní pás (str. 24) by se měl během
těhotenství vždy používat. Musí se ale používat správným způsobem.
Stiskněte červené tlačítko na přezce bezpečnostního pásu a nechte pás navinout. Pokud
se pás zcela nenavinul, zasuňte jej ručně, aby
nezůstal volně viset.
Související informace
Bezpečnostní pás - nasazení (str. 25)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 27)
G020998
•
•
Diagonální část musí vést přes rameno,
potom mezi ňadry a na boční stranu břicha.
Dolní část musí být naplocho přes stehna
a co možná nejníže pod břichem. – Nikdy se
nesmí posunout nahoru. Upravte si bezpečnostní pás a zajistěte, aby v celé délce přiléhal k tělu. Navíc zkontrolujte, že pás není
nikde překroucený.
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné
řidičky měly upravovat seřízení sedadla (str.
72) a polohu volantu (str. 76) tak, aby
mohly při řízení snadno udržovat kontrolu nad
vozidlem (to znamená, že musí být schopny
snadno ovládat pedály a volant). Měly by se
snažit nastavit polohu sedadla co nejdále
26
dozadu, aby vzdálenost mezi volantem
a jejich břichem byla co největší.
Související informace
•
•
Bezpečnostní pás - nasazení (str. 25)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 26)
02 Bezpečnost
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
pásy nebo jsou otevřeny některé ze
zadních dveří, na sdružené přístrojové
desce se zobrazí zpráva. Zpráva se automaticky potvrdí po cca. 30 sekundách
jízdy nebo po stisknutí tlačítka OK na
páčkovém přepínači (str. 100). Pokud
někdo není připoutaný, zprávu lze
potvrdit pouze manuálně, a to stisknutím
tlačítka OK na páčce.
Nepřipoutaní cestující budou akusticky
i vizuálně upozorněni na připoutání se (str. 25)
bezpečnostním pásem.
•
Zvuková připomínka závisí na rychlosti a v
některých případech na čase. Vizuální připomínka je umístěna ve stropní konzole a na
sdružené přístrojové desce (str. 59).
Dětské sedačky nejsou vybaveny systémem
upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem.
Předpínač bezpečnostního pásu
Bezpečnostní pásy (str. 24) na straně řidiče,
straně spolujezdce a na krajních sedadlech
vzadu jsou vybaveny napínačem bezpečnostního pásu. Mechanizmus předpínače
v případě nárazu určité intenzity napne bezpečnostní pás. Bezpečnostní pás potom
poskytuje cestujícím efektivnější ochranu.
Poskytuje varování, pokud je rozepnutý
některý ze zadních bezpečnostních pásů
během jízdy. Toto varování upozorňuje ve
formě zprávy na sdružené přístrojové
desce spolu s akustickým/vizuálním signálem. Varování je ukončeno v případě
opětovného zapnutí bezpečnostního pásu
nebo může být také ručně potvrzeno
stisknutím tlačítka OK.
Na informačním displeji na sdružené přístrojové desce je vidět, které bezpečnostní pásy
se používají. Tyto informace jsou stále
k dispozici.
02
VAROVÁNÍ
Nikdy nezasunujte jazýček bezpečnostního
pásu spolujezdce do zámku pásu na
straně řidiče. Jazýček bezpečnostního
pásu zasunujte vždy do zámku na správné
straně. Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy nepoškodili. Nevkládejte do
zámku pásu žádné cizí předměty.
V případě kolize by se mohlo stát, že by
bezpečnostní pásy a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí riziko vážného poranění.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech (str. 24)
Zadní sedadlo
Upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem na zadním sedadle má dvě vedlejší
funkce:
•
Poskytuje informaci o připoutání bezpečnostními pásy (str. 24) na zadním
sedadle. Pokud se používají bezpečnostní
27
02 Bezpečnost
Bezpečnost - výstražný symbol
02
VAROVÁNÍ
Pokud se během diagnostiky poruch zjistí
závada nebo pokud se aktivuje systém, rozsvítí se výstražný symbol. V případě potřeby
se na informačním displeji sdružené přístrojové desky (str. 59) zobrazí výstražný symbol
společně se zprávou.
Pokud zůstane varovná kontrolka systému
airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy,
znamená to, že systém airbagů není plně
funkční. Systém indikuje závadu v systému
airbagu, předpínačů bezpečnostních pásů,
v systému SIPS, systému IC nebo jinou
závadu v systému. Neprodleně kontaktujte
autorizovaný servis Volvo.
Související informace
Výstražný trojúhelník a výstražný symbol systému
airbagu na analogové sdružené přístrojové
desce.
Výstražný trojúhelník a výstražný symbol systému
airbagu (str. 29) na analogové sdružené přístrojové desce.
28
Výstražný symbol na sdružené přístrojové
desce se zapíná pomocí klíče dálkového
ovladače v poloze klíče II (str. 70). Diagnostika se provádí při každém zapnutí zapalování. Pokud je systém airbagů v pořádku,
zmizí tento symbol přibližně po 6 sekundách.
Pokud se během diagnostiky poruch zjistí
závada nebo pokud se aktivuje systém, rozsvítí se výstražný symbol. V případě potřeby
se na displeji zobrazí výstražný symbol společně se zprávou. Pokud kontrolka signalizuje
závadu, tj. svítí výstražný trojúhelník a na displeji se zobrazí zpráva Airbag SRS Nutný
servis nebo SRS airbag Urgentní servis.
Doporučujeme, abyste neprodleně kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
•
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu (str. 38)
02 Bezpečnost
Systém airbagů
V případě čelní kolize systém airbagu pomůže
chránit hlavu, obličej a hruď řidiče a spolujezdce.
Systém se skládá z airbagů a čidel. Při nárazu
určité intenzity se aktivují čidla a airbag resp.
airbagy se naplní horkým plynem. Airbag
chrání cestující před nárazem při čelní kolizi.
Airbag se vypustí při stlačení v důsledku
srážky. Přitom uniká do vozidla kouř. To je
zcela normální. Mezi naplněním a následným
vypuštěním airbagu uplyne pouze několik
desetin sekundy.
Airbagy na straně řidiče
Kromě bezpečnostního pásu (str. 24) na
straně řidiče je vůz vybaven dvěma airbagy
(str. 29).
Jeden z těchto airbagů je složen ve středu
volantu. Volant je označen nápisem AIRBAG.
02
VAROVÁNÍ
G018665
Společnost Volvo doporučuje svěřit opravu
autorizovanému servisu Volvo. Nesprávné
provedení práce na systému airbagu může
způsobit funkční poruchy a vážné poranění
osob.
Systém airbagu při pohledu seshora, vůz s levostranným řízením.
POZNÁMKA
Detektory reagují různě, a to v závislosti na
charakteru kolize a v závislosti na tom, zda
jsou připoutány bezpečnostní pásy. Platí
pro všechny bezpečnostní pásy s výjimkou
pásu zadního sedadla uprostřed.
G018666
Proto se v případě kolize může stát, že se
nafoukne pouze jeden (nebo žádný) airbag.
Detektory snímají intenzitu kolize vozidla
a podle toho reagují nafouknutím jednoho
nebo několika airbagů.
Systém airbagu při pohledu seshora, vůz s pravostranným řízením.
Související informace
•
•
•
Airbagy na straně řidiče (str. 29)
Kolenní airbag na straně řidiče ve vozidle s levostranným řízením.
Druhý airbag (na úrovni kolen) je namontován
ve spodní části přístroje desky na straně
řidiče. Deska je označena štítkem AIRBAG.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťují airbagy.
Airbag spolujezdce (str. 30)
Bezpečnost - výstražný symbol (str. 28)
29
02 Bezpečnost
||
Související informace
•
02
Airbag spolujezdce (str. 30)
Airbag spolujezdce
Kromě bezpečnostního pásu (str. 24) na
straně spolujezdce je vůz vybaven airbagem
(str. 29).
Tento airbag je složen v prostoru nad odkládací přihrádkou. Panel airbagu je označen
nápisem AIRBAG.
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s pravostranným řízením.
VAROVÁNÍ
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s levostranným řízením.
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
Aby riziko poranění v případě nafouknutí
airbagu bylo minimální, cestující musí
sedět co nejvíce vzpřímeně s nohami na
podlaze a se zády opřenými o sedadlo.
Bezpečnostní pásy musí být připoutány.
VAROVÁNÍ
Nepokládejte předměty před čelní sklo
a nad čelní sklo do místa, kde se nachází
airbag spolujezdce.
30
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován.
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl.
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou
menší než 140 cm, je-li airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
Spínač - PACOS*
Airbag (SRS) pro přední sedadlo spolujezdce
může být deaktivován (str. 31), pokud je
vozidlo vybaveno vypínačem PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch).
Airbag spolujezdce - aktivace/
deaktivace*
zde nesmí sedět děti v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku.
Airbag předního spolujezdce (str. 30) může
být deaktivován, pokud je vozidlo vybaveno
vypínačem PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch).
Airbag je deaktivován. Pokud je spínač
v této poloze, děti v dětské sedačce nebo
na podkládacím sedáku mohou sedět na
předním sedadle spolujezdce, ale nikdy
zde nesmí sedět osoby s tělesnou výškou
větší než 140 cm.
Spínač - PACOS
Vypínač airbagu spolujezdce (PACOS) je
umístěn z boku přístrojové desky na straně
spolujezdce a je přístupný po otevření dveří
spolujezdce (viz část nazvaná Vypínač airbagu – PACOS).
Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované
poloze. Ke změně polohy byste měli použít
čepel klíče (str. 166) dálkového ovladače.
02
VAROVÁNÍ
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo spolujezdce, pokud je airbag aktivován. To platí pro všechny osoby menší
než 140 cm.
Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba vyšší než 140 cm, je-li
airbag deaktivován.
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem
spolujezdce, ale není vybaveno vypínačem
airbagu spolujezdce (PACOS), airbag bude
vždy aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
Související informace
•
•
Airbagy na straně řidiče (str. 29)
Dětské sedačky (str. 43)
Poloha vypínače a štítku airbagu.
Airbag je aktivován. Pokud je spínač
v této poloze, osoby s tělesnou výškou
větší než 140 cm mohou sedět na
předním sedadle spolujezdce, ale nikdy
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
31
02 Bezpečnost
||
POZNÁMKA
02
Pokud je dálkový ovladač v poloze II (str.
70), zobrazí se na sdružené přístrojové
desce na dobu cca. 6 sekund.výstražný
symbol (str. 28) airbagu.
Následně se kontrolka ve stropní konzole
rozsvítí na znamení, že airbag pro sedadlo
předního spolujezdce je ve správném
stavu.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Nikdy nedávejte dítě na dětskou sedačku
nebo sedák na předním sedadle, pokud je
aktivován airbag a pokud se na stropní
. V opačném
konzole rozsvítí symbol
případě může dojít k ohrožení života dítěte.
Nedovolte nikomu sedět na předním
sedadle spolujezdce, pokud zpráva na
stropní konzole informuje, že byl deaktivován airbag, a pokud na sdruženém přístrojovém panelu svítí výstražná kontrolka (str.
28) systému airbagů. To znamená, že
došlo k vážné závadě. Co nejdříve kontaktujte servis. Opravu svěřte autorizovanému
servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život osob ve vozidle.
Související informace
•
Indikace informuje, že airbag spolujezdce je
deaktivován.
Symbol informuje, že je aktivován airbag (SRS)
spolujezdce.
Textová zpráva a výstražný symbol na displeji
stropní konzoly informují, že airbag pro přední
sedadlo spolujezdce je aktivován (viz
předcházející obrázek).
32
Textová zpráva a symbol na displeji stropní
konzoly informují, že airbag pro přední
sedadlo spolujezdce je deaktivován (viz
předcházející obrázek).
Dětské sedačky (str. 43)
02 Bezpečnost
Boční airbag (SIPS)
VAROVÁNÍ
Velká část sil při nárazu z boku je přenesena
prostřednictvím systému SIPS (Side Impact
Protection System) do podlahy, střechy, nosníků, sloupků a ostatních konstrukčních prvků
karoserie. Boční airbagy řidiče a spolujezdce
chrání hrudník a kyčle a jsou důležitou součástí systému SIPS.
•
Společnost Volvo doporučuje, aby
výměnu provedl autorizovaný servis
Volvo. Nesprávné provedení práce na
systému SIPS může způsobit funkční
poruchy a vážné poranění osob.
•
Nedávejte žádné předměty do prostoru mezi vnější stranou sedadla
a panel dveří, protože tento prostor je
určen pro boční airbag.
•
Společnost Volvo doporučuje používat
pouze potahy sedadel schválené společností Volvo. Jiné potahy sedadel
mohou omezit funkčnost bočních airbagů.
•
Boční airbagy doplňují bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní
pás.
Sedadlo řidiče, levostranné řízení.
02
Související informace
Systém airbagů SIPS se skládá ze dvou hlavních komponent, bočních airbagů a čidel.
Boční airbagy jsou instalovány v opěradlech
předních sedadel.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují
čidla a boční airbagy se nafouknou. Airbag se
naplní mezi tělem cestujícího a dveřmi
a absorbuje náraz v okamžiku srážky. Airbag
se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Za
normálních okolností se naplní pouze boční
airbag na straně zasažené nárazem.
Sedadlo předního spolujezdce, levostranné
řízení.
•
•
•
Airbagy na straně řidiče (str. 29)
•
Hlavový airbag (IC) (str. 34)
Airbag spolujezdce (str. 30)
Boční airbag (SIPS) - dětská autosedačka/dětský autosedák (str. 34)
33
02 Bezpečnost
Boční airbag (SIPS) - dětská
autosedačka/dětský autosedák
02
Boční airbag (str. 33) nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Hlavový airbag (IC)
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag napomáhá předcházet zranění
hlavy řidiče a spolucestujících o části interiéru
při bočním nárazu.
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na
madla u stropu. Háček je určen pouze pro
lehké oděvy (ne pro tvrdé předměty jako
jsou např. deštníky).
Na obložení střechy, sloupky dveří ani
boční obložení nešroubujte ani jinak
nepřipevňujte žádné předměty. Tím by
mohla být omezena ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo schválené pro použití
v těchto částech vozidla.
Na předním sedadle můžete používat dětskou
sedačku nebo podkládací sedák (str. 43)
pouze tehdy, pokud není aktivován airbag
(str. 31) spolujezdce vpředu.
Související informace
•
•
Airbag spolujezdce (str. 30)
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 42)
VAROVÁNÍ
Nenakládejte vůz více než 50 mm pod
horní hranou oken ve dveřích. Jinak by se
mohlo stát, že hlavový airbag v čalounění
stropu neposkytne zamýšlenou ochranu.
Hlavový airbag IC (Inflatable Curtain) je součástí systému SIPS (str. 33). Je uložen v obložení po obou stranách stropu a chrání cestující sedící na krajních sedadlech. V případě
nárazu určité intenzity se aktivují čidla a hlavové airbagy se nafouknou.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní
pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
Související informace
34
•
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech (str. 24)
•
•
Systém airbagů (str. 29)
Boční airbag (SIPS) (str. 33)
02 Bezpečnost
Obecné informace o systému WHIPS
(ochrana před poraněním krční
páteře)
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní pás.
WHIPS (Whiplash Protection System) chrání
před poraněním krční páteře. Systém se
skládá z opěradel absorbujících energii a speciálně vyvinutých hlavových opěrek v obou
předních sedadlech.
Vlastnosti sedadla
02
Když je systém WHIPS aktivován, sklopí se
opěradla předních sedadel částečně dozadu,
aby se změnila poloha těla řidiče a spolujezdce na předním sedadle. Tím se sníží riziko
poranění krční páteře.
VAROVÁNÍ
Nikdy sami neopravujte a neupravujte
sedadlo se systémem WHIPS. Opravu
svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Související informace
•
•
•
WHIPS - dětské sedačky (str. 36)
WHIPS - poloha těla na sedadle (str. 36)
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech (str. 24)
Systém WHIPS je aktivován při nárazu
zezadu, v závislosti na úhlu nárazu, rychlosti
a vlastnostech druhého vozu.
35
02 Bezpečnost
02
WHIPS - dětské sedačky
WHIPS - poloha těla na sedadle
Systém WHIPS (str. 35) nesnižuje ochranu,
kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Aby systém WHIPS (str. 35) zajistil optimální
ochranu, řidič a spolujezdec musí správně
sedět a fungování systému nic nesmí bránit.
Na předním sedadle můžete používat dětskou
sedačku nebo podkládací sedák (str. 43)
pouze tehdy, pokud není aktivován airbag
(str. 31) spolujezdce vpředu.
Poloha těla na sedadle
Související informace
Řidič a spolujezdec na předním sedadle musí
sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 42)
VAROVÁNÍ
Nestlačujte pevné předměty mezi sedákem zadního sedadla a opěradlem
předního sedadla. Dávejte pozor, abyste
neomezili funkčnost systému WHIPS.
Správnou polohu pro sezení na předním
sedadle (str. 72) nastavte dříve, než se
vozidlo rozjede.
Funkce
Nepokládejte na zadní sedadlo žádné předměty,
které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte na podlaze za sedadlem řidiče/
spolujezdce žádné předměty, které by mohly
omezit funkci systému WHIPS.
36
Pokud se sklopí dolů opěradlo zadního
sedadla, příslušné přední sedadlo se musí
posunout dopředu tak, aby se nedotýkalo
sklopeného opěradla.
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Je-li sedadlo vystaveno extrémním sílám
jako např. nárazu do zadní části vozu,
systém WHIPS se musí zkontrolovat. Společnost Volvo doporučuje kontrolu v autorizovaném servisu Volvo.
Přestože se zdá, že sedadla nebyla poškozena, mohlo se stát, že systém WHIPS již
neposkytuje ochranu.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaný servis Volvo, kde systém po
menším nárazu do zadní části vozu zkontrolují.
Pokud systém zareaguje
V případe kolize se aktivují různé osobní bezpečnostní systémy Volvo, které sníží riziko
poranění na minimum.
Systém
Aktivován
Napínač bezpečnostního pásu (str.
27) přední sedadlo
V případě čelního
nárazu, a/nebo
bočního nárazu, a/
nebo nárazu
zezadu a/nebo
převrácení vozu
Napínač bezpečnostního pásu (str.
27) zadní sedadloA
V případě čelního
a/nebo bočního
nárazu, a/nebo
převrácení vozidla
Airbagy
Při čelním nárazuB
(Volant, koleno (str.
29), airbag spolujezdce (str. 30))
Boční airbagy
(SIPS) (str. 33)
Při bočním nárazuB
Systém
Aktivován
Hlavový airbag
IC (str. 34)
V případě bočního
nárazu a/nebo
převrácení vozidla
a/nebo u některých
čelních kolizíB
Ochrana proti
hyperflexi krční
páteře WHIPS (str.
35)
A
B
02
Při nárazu zezadu
Na prostředním sedadle vzadu není napínač bezpečnostního pásu k dispozici.
Během srážky může být karosérie vozu značně zdeformována, aniž by přitom došlo k naplnění airbagu. Mnoho faktorů, jako jsou pevnost a hmotnost zasaženého objektu,
rychlost vozu, úhel srážky atd., ovlivňuje aktivaci různých
bezpečnostních systémů ve voze.
Pokud se naplní airbagy (str. 29), doporučujeme Vám postupovat takto:
•
Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste
vozidlo nechali dopravit k opravě do
autorizovaného servisu Volvo. Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy.
•
Doporučujeme, abyste výměnu součástí
bezpečnostních systémů vozidla svěřili
autorizovanému servisu Volvo.
•
Vždy kontaktujte lékaře.
}}
37
02 Bezpečnost
POZNÁMKA
02
Systémy předpínačů bezpečnostních pásů
a airbagů mohou být při srážce aktivovány
pouze jednou.
VAROVÁNÍ
Všeobecné informace
o bezpečnostním režimu
Bezpečnostní režim je bezpečnostní funkce,
která se aktivuje, když náraz mohl poškodit
důležitou funkci ve voze, např. palivové
potrubí, čidla bezpečnostních systémů nebo
brzdovou soustavu.
Řídicí modul systému airbagů se nachází
ve středové konzole. Pokud dojde k namočení středové konzoly vodou nebo jinou
kapalinou, odpojte kabely akumulátoru.
Nepokoušejte se nastartovat vozidlo,
mohlo by dojít k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla do provozu. Vozidlo nechte
dopravit do autorizovanému servisu Volvo.
Výstražný trojúhelník na digitální sdružené
přístrojové desce.
Pokud se vozidlo podílelo na dopravní
nehodě, může se na zobrazit zpráva Bezp.
režim Viz příručka na informačním displeji
sdružené přístrojové desky (str. 59). To znamená, že je omezena funkčnost vozu.
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s nafouknutými airbagy.
Řízení vozidla by se mohlo ztížit. Rovněž
mohou být poškozeny ostatní bezpečnostní systémy. Kouř a prach uvolněný při
nafukování airbagů může při intenzivní
reakci způsob podráždění zraku a kůže
resp. může způsobit poranění osob.
Rychlé nafukování airbagu a materiál, ze
kterého je airbag vyroben, může způsobit
tření a popálení kůže.
38
Výstražný trojúhelník na analogové sdružené
přístrojové desce.
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami
nebo resetovat elektroniku po aktivaci bezpečnostního režimu. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo by vůz nemusel fungovat
jako obvykle. Doporučujeme, abyste
nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném
servisu Volvo a obnovit normální stav poté,
co byla zobrazena zpráva Bezp. režim
Viz příručka.
02 Bezpečnost
Související informace
•
Bezpečnostní režim - pokus o nastartování vozidla (str. 39)
•
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla (str.
40)
Bezpečnostní režim - pokus
o nastartování vozidla
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte
nastartovat vůz, pokud je cítit palivo
a zobrazila se zpráva Bezp. režim Viz
příručka. Okamžitě vůz opusťte.
Je-li vozidlo v bezpečnostním režimu (str. 38),
vše se zdá být v pořádku a zkontrolovali jste,
zda neuniká palivo, můžete zkusit vozidlo
nastartovat.
VAROVÁNÍ
Nejprve zkontrolujte, že z vozu neuniká
palivo. Nesmí být cítit zápach paliva.
Pokud se vozidlo nachází v bezpečnostním režimu, musí se odtáhnout. Musí se
dopravit na jiné místo. Společnost Volvo
doporučuje nechat vozidlo dopravit do
autorizovaného servisu Volvo.
Pokud vše vypadá normálně a zkontrolovali
jste vůz z hlediska úniku paliva, můžete se
pokusit nastartovat motor vozu.
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem
a otevřete dveře řidiče. Pokud se nyní objeví
hlášení, že je zapalování zapnuté, stiskněte
startovací tlačítko. Potom zavřete dveře
a znovu zasuňte dálkový ovladač s klíčem.
Elektronika vozu se nyní pokusí resetovat do
normálního režimu. Potom se pokuste nastartovat motor vozu.
02
Související informace
•
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla (str.
40)
Pokud je stále na displeji zpráva Bezp. režim
Viz příručka, nesmíte vůz řídit ani jej nechat
táhnout, avšak místo toho musí být vůz odvezen na vozidle odtahové služby (str. 313).
I když vůz se zdá pojízdný, při jízdě by mohlo
skryté poškození znemožnit ovládání vozu.
39
02 Bezpečnost
02
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
Airbag chodce*
Pokud se po resetováni zprávy Bezp. režim
Viz příručka zobrazí zpráva Normal mode,
když se pokusíte nastartovat vozidlo (str. 39),
je možné opatrně odjet s vozidlem z nebezpečné situace.
U některých čelních srážek airbag pro chodce
(Pedestrian Airbag) může pomoci zmírnit
následky srážky vozidla s chodcem.
Nejezděte s vozem dál, než je nezbytně
nutné.
Pokud se aktivuje airbag (Pedestrian Airbag)
Související informace
•
POZNÁMKA
V dopravním provozu se mohou vyskytovat předměty, kvůli kterým budou snímače
signalizovat podobně jako v případě kolize
s chodcem. Je možné, že se systém
v případě kolize s tímto předmětem aktivuje.
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu (str. 38)
•
zvedne se zadní část kapoty a v této
poloze se zajistí
•
•
aktivují se výstražná světla
brzdový systém se připraví na nadcházející nouzové brzdění.
VAROVÁNÍ
Airbag pro chodce (Pedestrian Airbag) je
namontován pod kapotou u čelního skla.
V případě některých čelních srážek s chodcem zareagují snímače v předním nárazníku
a v závislosti na síle nárazu se v případě
potřeby nafoukne airbag. Snímače jsou
aktivní při rychlostech cca. 20-50 km/h a při
teplotě okolí mezi -20 a +70°C.
Snímače mají detekovat srážku s předmětem,
který vypadá podobně jako lidská noha.
Je-li vůz vybaven airbagem (Pedestrian
Airbag), nemontujte dopředu žádná příslušenství a nic vpředu neměňte. Nevhodný
zásah vpředu může vést k nesprávnému
fungování systému, vzniku vážného poranění a poškození vozidla.
Společnost Volvo doporučuje používat originální raménka stěračů a výhradně originální díly.
VAROVÁNÍ
V případě poškození nárazníku doporučuje
Volvo kontaktovat autorizovaný servis
Volvo. Tím se zajistí, že systém nebude
poškozen.
40
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Bezpečnost
Související informace
•
Airbag pro chodce - pohyb vozidla (str.
41)
•
Airbag pro chodce - složení (str. 41)
Airbag pro chodce - pohyb vozidla
Airbag pro chodce - složení
S vozidlem lze jet, pokud se nenachází v bezpečnostním režimu (str. 38).
S vozidlem lze jet, pokud se nenachází v bezpečnostním režimu (str. 38).
Pokud dojde k aktivování některého z airbagů
v prostoru pro cestující, vozidlo zůstane
v bezpečnostním režimu.
Airbag pro chodce (str. 40) (Pedestrain
Airbag) se musí složit nahoru, než se s vozem
pojede.
02
Pokud byl aktivován pouze airbag pro chodce
(str. 40) Pedestrian Airbag:
1. Přejeďte co nejblíže k bezpečnému místu.
2. Složte airbag v souladu s pokyny (str.
41).
3. Vyhledejte nejbližší servis.
VAROVÁNÍ
Společnost Volvo doporučuje, abyste po
aktivaci airbagu co nejdříve kontaktovali
autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Airbag chodce* (str. 40)
Airbag (Pedestrian Airbag)
Těleso airbagu
Suchý zip, strana spolujezdce
Suchý zip, strana řidiče
Airbag může být teplý a může se z něj kouřit.
To je v pořádku. Airbag složte následovně:
1. Vyhledejte na straně řidiče (4) suchý zip.
2. Uchopte látku airbagu po délce na straně
řidiče. Potom složte tuto látku ke středu.
Omotejte co nejpevněji suchý zip (oboustranný) kolem látky a zip připevněte.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
41
02 Bezpečnost
||
3. Přitlačte svinutou část airbagu do
tělesa airbagu (2).
02
4. Opakujte kroky 1-3 pro stranu spolujezdce. Možná budete muset složit tkaninu na této straně dvakrát, abyste ji
mohli stáhnout suchým zipem.
5. Kryt tělesa airbagu bude mírně otevřený.
To je naprosto v pořádku.
Související informace
•
Airbag pro chodce - pohyb vozidla (str.
41)
Všeobecné informace o bezpečnosti
dětí
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět
ve voze správně připoutány. Děti nesmějí
nikdy sedět na klíně cestujících.
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětských sedačkách zády ke směru
jízdy co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku.
Dále doporučuje, aby děti používaly podkládací sedáky/dětské sedačky ve směru jízdy
do 10 let věku.
Dětské pojistky
Umístění dítěte ve voze a výběr vybavení je
ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte, viz Dětské sedačky (str. 43).
•
•
•
•
POZNÁMKA
Právní předpisy upravující rozmístění dětí
ve vozidle se v jednotlivých zemích liší.
Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky, podkládací sedáky a úchyty) určené pro vaše konkrétní vozidlo. Díky dětské bezpečnostní
výbavě Volvo zajistíte svému dítěti optimální
podmínky pro bezpečnou jízdu ve voze. Dětská bezpečnostní výbava se navíc snadno
instaluje a snadno používá.
42
POZNÁMKA
V případě dotazů k instalaci dětských bezpečnostních systémů požádejte
o upřesnění výrobce.
Ovládání elektricky ovládaných oken
v zadních dveřích a rukojetí otvírání zadních
dveří může být zablokováno (str. 180), aby je
nebylo možné otevřít zevnitř.
Související informace
Dětské sedačky (str. 43)
Dětské sedačky - umístění (str. 47)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 47)
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 51)
02 Bezpečnost
Dětské sedačky
Děti musejí ve voze sedět bezpečně a přitom
pohodlně. Zkontrolujte, zda se dětská
sedačka používá správně.
POZNÁMKA
Při použití dětských bezpečnostních
systémů je nutné přečíst si přiložené
pokyny k instalaci.
02
VAROVÁNÍ
G020739
Nepřipevňuje popruhy dětské sedačky
k vodorovné nastavovací tyči sedadla,
k pružinám, kolejnici ani k nosníkům pod
sedadlem. Ostré hrany by mohly sedadla
poškodit.
Postup montáže a pokyny pro správné
připevnění dětské sedačky naleznete v montážním návodu.
Dětské sedačky a airbagy jsou neslučitelné.
}}
43
02 Bezpečnost
||
Doporučené dětské sedačky1
Hmotnost
02
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným
airbagem)
Skupina 0
Vnější zadní sedadlo
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
systémem ISOFIX.
max. 10 kg
Skupina 0+
Typové schválení: E1 04301146
max. 13 kg
(L)
Skupina 0
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Skupina 0+
Typové schválení: E1 04301146
Typové schválení: E1 04301146
max. 13 kg
(U)
(U)
max. 10 kg
Prostřední
zadní sedadlo
Dětská sedačka
Volvo (Volvo
Infant Seat) - dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení:
E1 04301146
(U)
Skupina 0
max. 10 kg
Skupina 0+
Dětské sedačky schválené k univerzálnímu použití.A
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
(U)
(U)
max. 13 kg
1
44
Pro ostatní dětské sedačky platí, že by měl být Váš vůz uveden na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE R44.
02 Bezpečnost
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným
airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Skupina 1
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/
otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) –
dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) – dětská
sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
(L)
(L)
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.A
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
9 – 18 kg
Skupina 1
9 – 18 kg
Prostřední
zadní sedadlo
02
(U)
(U)
Skupina 2
15-25 kg
Skupina 2
15-25 kg
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/
otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) –
dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) – dětská
sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
(L)
(L)
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/
otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) dětská sedačka používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská
sedačka používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
Typové schválení: E5 04191
(U)
(U)
}}
45
02 Bezpečnost
||
02
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným
airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Skupina 2/3
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo
Booster Seat with backrest).
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo Booster
Seat with backrest).
Typové schválení: E1 04301169
Typové schválení: E1 04301169
(UF)
(UF)
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla
(Booster Cushion with and without backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla
(Booster Cushion with and without backrest).
Typové schválení: E5 04216
Typové schválení: E5 04216
(UF)
(UF)
15-36 kg
Skupina 2/3
15-36 kg
Prostřední
zadní sedadlo
L: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální kategorie.
Vhodné pouze pro dětské sedačky schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
UF: Vhodné pouze pro dětské sedačky používané čelem ke směru jízdy schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
B: Integrované dětské sedačky schválené pro tuto váhovou kategorii.
A
Pouze u dětské autosedačky umisťované proti směru jízdy. Nastavte opěradlo sedadla do vzpřímené polohy.
Související informace
•
•
•
•
46
Dětské sedačky - umístění (str. 47)
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 51)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 47)
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 42)
02 Bezpečnost
Dětské sedačky - umístění
VAROVÁNÍ
Pokud je aktivován (str. 31) airbag spolujezdce, vždy instalujte dětské sedačky/podkládací sedáky (str. 43) na zadní sedadlo. Pokud
na předním sedadle spolujezdce sedí dítě,
může při vystřelení airbagu utrpět vážný úraz.
Nesmí se používat dětské sedáky a dětské
sedačky s ocelovými výztuhami či jinou
konstrukcí zakrývající tlačítko rozepnutí
přezky bezpečnostního pásu, protože by
mohly způsobit náhodné rozepnutí této
přezky.
Dětská sedačka - ISOFIX
ISOFIX je systém připevnění dětských bezpečnostních sedaček (str. 43) v souladu
s mezinárodním standardem.
02
Horní část dětské sedačky nesmí být
opřena o čelní sklo.
Související informace
Štítek airbagu je vidět, když se otevřou dveře
spolujezdce, viz vyobrazení (str. 31).
Můžete umístit:
•
dětskou sedačku/podkládací sedák na
sedadlo spolujezdce za předpokladu že
airbag spolujezdce není aktivován.
•
jednu nebo několik dětských sedaček/
podkládacích sedáků na zadní sedadla.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag (SRS).
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou
menší než 140 cm, je-li airbag (SRS) aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 42)
•
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 51)
•
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 47)
Montážní body pro systém upevnění ISOFIX
se nacházejí za dolní částí opěradla vnějších
zadních sedadel.
Umístění montážních bodů je indikováno
symboly na čalounění opěradla (viz předcházející obrázek).
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů ISOFIX vždy postupujte podle instalačních instrukcí výrobce.
Související informace
•
•
ISOFIX - velikostní třídy (str. 48)
ISOFIX - druhy dětských sedaček (str.
49)
47
02 Bezpečnost
•
02
48
•
•
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 42)
Dětské sedačky (str. 43)
Dětské sedačky - umístění (str. 47)
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 51)
ISOFIX - velikostní třídy
VAROVÁNÍ
Pro dětské sedačky vybavené systémem ISOFIX (str. 47) existují různé velikostní třídy, které
umožňují vybrat si správný typ dětské sedačky
(str. 49).
Velikostní
třída
Nikdy neumísťujte dítě na sedadlo spolujezdce, je-li vůz vybaven aktivovaným airbagem.
POZNÁMKA
Popis
A
Plná velikost, dětská
sedačka po směru jízdy
B
Redukovaná velikost (alt. 1),
dětská sedačka po směru
jízdy
B1
Redukovaná velikost (alt. 2),
dětská sedačka po směru
jízdy
C
Plná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
D
Redukovaná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
E
Dětská sedačka pro kojence,
proti směru jízdy
F
Příčná dětská sedačka, levá
G
Příčná dětská sedačka,
pravá
Pokud dětská sedačka ISOFIX není klasifikována z hlediska velikosti, specifikace
dětské sedačky musí zahrnovat model
vozidla.
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje, abyste
ohledně doporučení k dětským sedačkám
Volvo kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Související informace
•
ISOFIX - druhy dětských sedaček (str.
49)
02 Bezpečnost
ISOFIX - druhy dětských sedaček
Dětské sedačky i vozidla jsou různých velikostí. To znamená, že ne všechny dětské
Typ dětské sedačky
Kojenecká příčná sedačka
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy
sedačky jsou vhodné pro všechna sedadla ve
všech modelech vozů.
Hmotnost
max. 10 kg
max. 10 kg
Velikostní třída
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček ISOFIX A
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
02
(IL)
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy
max. 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Dětská sedačka, proti směru jízdy
9 – 18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
}}
49
02 Bezpečnost
||
Typ dětské sedačky
02
Dětská sedačka, po směru jízdy
Hmotnost
9 – 18 kg
Velikostní třída
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček ISOFIX A
B
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
X
OKB
(IUF)
B1
X
OKB
(IUF)
A
X
OKB
(IUF)
X: V této hmotnostní a/nebo výškové/věkové kategorii není poloha ISOFIX pro dětské sedačky ISOFIX vhodná.
IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně
univerzální kategorie.
IUF: Vhodné pro dětské sedačky ISOFIX používané čelem ke směru jízdy, které jsou v této hmotnostní kategorii univerzálně schváleny.
A
B
ISOFIX je systém umožňující připevnění dětských bezpečnostních sedaček v souladu s mezinárodním standardem.
Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.
Musíte vybrat správnou třídu rozměru (str. 48)
dětské sedačky s uchycením ISOFIX.
Související informace
•
50
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 47)
02 Bezpečnost
Dětské sedačky - horní upevňovací
body
POZNÁMKA
Ve vozech s krytem zavazadlového prostoru se před připevněním dětských sedaček k upevňovacím bodům musí tento kryt
demontovat.
Vůz je vybaven horními upevňovacími body
pro některé dětské sedačky (str. 43) upevňované po směru jízdy. Tyto upevňovací body
jsou umístěny na zadní straně sedadla.
Horní upevňovací body
02
Podrobné informace o tom, jak má být dětská
sedačka upevněna do horních upevňovacích
bodů, viz pokyny výrobce sedačky.
VAROVÁNÍ
Pásy dětské sedačky se vždy musí protáhnout přes otvor v podstavci hlavové
opěrky a až potom se smí v uchycovacím
bodě napnout.
Související informace
•
Horní upevňovací body jsou primárně určeny
pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy. Společnost Volvo
doporučuje, aby malé děti seděly v dětských
sedačkách umisťovaných proti směru jízdy co
nejdéle.
•
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 42)
Dětské sedačky - umístění (str. 47)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 47)
POZNÁMKA
Sklopte opěrky hlavy, aby se usnadnila
instalace tohoto typu dětské sedačky ve
vozech se sklopnými opěrkami na krajních
sedadlech.
51
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
03 Přístroje a ovládací prvky
Přístroje a ovládání, vozidlo
s levostranným řízením - přehled
V přehledu vidíte umístění displejů a ovládacích prvků ve vozidle.
03
}}
53
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Přehled, vozy s levostranným řízením
03
54
03 Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Menu a zprávy,
směrová světla, dálková/potkávací
světla, palubní počítač
(str. 100), (str.
103), (str.
85), (str.
80) a (str.
123).
Ovládací panel
(str. 175), (str.
181), (str.
94) a (str.
96).
Tempomat
(str. 196)
a (str. 201).
Výstražná funkce
ukazatelů směru
(str. 85).
Ovládací panel pro
systém infotainment
a navigace v menu
(str. 105), (str.
378) a (str.
380).
Panel pro ovládání
klimatizace
(str. 131)
nebo (str.
132).
Páka voliče
(str. 274), (str.
275) nebo (str.
278).
Houkačka, airbagy
(str. 76)
a (str. 29).
Sdružená přístrojová
deska
(str. 59).
Navigace v menu,
regulace audio,
ovládání telefonu*
(str. 105), (str.
378), (str.
380) a (str.
410).
Tlačítko START/
STOP ENGINE
(str. 270).
Parkovací brzda
(str. 293).
Spínací skříňka
(str. 70).
Stěrače a ostřikovače
(str. 92).
Obrazovka infotainment a zobrazení
menu
(str. 105), (str.
377), (str.
378) a (str.
378).
Nastavení volantu
(str. 76).
Otevření kapoty
(str. 338).
Klika dveří
–
Spínač světel, otevírání zadních výklopných dveří
(str. 77)
a (str. 177).
Nastavení sedadel*
(str. 73).
Související informace
•
•
•
Teploměr venkovní teploty (str. 67)
Dílčí počítadlo kilometrů (str. 67)
Hodiny (str. 68)
03
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
55
03 Přístroje a ovládací prvky
Přístroje a ovládání, vozidlo
s pravostranným řízením - přehled
V přehledu vidíte umístění displejů a ovládacích prvků ve vozidle.
03
56
03 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s pravostranným řízením
03
}}
57
03 Přístroje a ovládací prvky
||
03
58
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Stěrače a ostřikovače
(str. 92).
Výstražná funkce
ukazatelů směru
(str. 85).
Navigace v menu,
regulace audio,
ovládání telefonu*
(str. 105), (str.
378), (str.
380) a (str.
410).
Ovládací panel pro
systém infotainment
a navigace v menu
(str. 105), (str.
378) a (str.
380).
Houkačka, airbagy
(str. 76)
a (str. 29).
Panel pro ovládání
klimatizace
(str. 131)
nebo (str.
132).
Sdružená přístrojová
deska
(str. 59).
Páka voliče
Tempomat
(str. 196)
a (str. 201).
(str. 274), (str.
275) nebo (str.
278).
Parkovací brzda
(str. 293).
Tlačítko START/
STOP ENGINE
(str. 270).
Spínací skříňka
(str. 70).
Obrazovka infotainment a zobrazení
menu
(str. 105), (str.
377), (str.
378) a (str.
378).
Menu a zprávy,
směrová světla, dálková/potkávací
světla, palubní počítač
(str. 100), (str.
103), (str.
85), (str.
80) a (str.
123).
Nastavení volantu
(str. 76).
Otevření kapoty
(str. 338).
Spínač světel, otevírání zadních výklopných dveří
(str. 77)
a (str. 177).
Nastavení sedadel*
(str. 73).
Klika dveří
–
Ovládací panel
(str. 175), (str.
181), (str.
94) a (str.
96).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
•
Teploměr venkovní teploty (str. 67)
Dílčí počítadlo kilometrů (str. 67)
Hodiny (str. 68)
03 Přístroje a ovládací prvky
Sdružená přístrojová deska
Informační displej na sdružené přístrojové
desce zobrazuje informace o některých funkcích vozu, např.o tempomatu, palubním počítači a také zprávy.
•
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 60)
•
Analogová sdružená přístrojová deska přehled (str. 59)
•
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 64)
•
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 65)
Analogová sdružená přístrojová deska
- přehled
Indikace a ukazatelé
Informační displej na sdružené přístrojové
desce zobrazuje informace o některých funkcích vozu, např.o tempomatu, palubním počítači a také zprávy. Informace se zobrazují
prostřednictvím symbolů a textu.
Informační displej
03
Palivoměr. Jakmile indikace klesne
k jediné bílé značce1, rozsvítí se žlutá
kontrolka upozorňující na nízkou hladinu
paliva v palivové nádrži. Viz také Palubní
počítač - funkce (str. 123) a Doplňování
paliva (str. 298).
Informační displej, analogový přístrojová deska.
Další popis je pod funkcemi, které využívají
displej.
Eco meter Tento měřák indikuje, nakolik
hospodárně se jezdí s vozidlem. Γím je
vyšší údaj na stupnici, tím úsporněji
jedete.
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Indikace přeřazení2 / indikace převodových stupňů3. Viz také Indikátor řazení
převodových stupňů* (str. 274), Automa-
1
2
3
Jakmile zpráva Vzd. do prázd. paliv. nádrže: na displeji začne ukazovat ----, značka se změní na červenou.
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
59
03 Přístroje a ovládací prvky
||
tická převodovka - Geartronic* (str. 275)
nebo Automatická převodovka Powershift* (str. 278).
Indikační a varovné kontrolky
03
pouze tehdy, když je parkovací brzda
odbrzděna.
Digitální sdružená přístrojová deska přehled
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II,
potom všechny kontrolky zhasnou během
několika sekund , s výjimkou kontrolky poruchy emisního systému vozidla a kontrolky
nízkého tlaku oleje.
Informační displej na sdružené přístrojové
desce zobrazuje informace o některých funkcích vozu, např.o tempomatu, palubním počítači a také zprávy. Informace se zobrazují
prostřednictvím symbolů a textu.
Informační displej
Související informace
•
•
Indikační a varovné kontrolky, analogová přístrojová deska.
Sdružená přístrojová deska (str. 59)
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 64)
•
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 65)
•
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 60)
Kontrolky
Indikační a varovné kontrolky
výstražné symboly4
Kontrola funkčnosti
Všechny indikační a varovné kontroly kromě
symbolů uprostřed informačního displeje se
rozsvítí, když je klíč v poloze II nebo když je
nastartován motor. Po nastartování motoru
by měly zhasnout všechny kontrolky kromě
kontrolky parkovací brzdy, která zhasne
4
60
Informační displej, digitální přístrojová deska*.
Další popis je pod funkcemi, které využívají
displej.
Indikace a ukazatelé
U digitální sdružené přístrojové desky lze
nastavit různá témata displeje K dispozici
jsou následující motivy: "Elegance", "Eco"
a "Performance". Nastavení motivů lze při
zamykání vozidla uložit do paměti dálkového
ovladače s klíčem, viz strana Dálkový ovladač
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na displeji, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str. 341).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
s čepelí klíče (str. 159) a MY CAR - nastavení
vozidla (str. 107).
počítač - funkce (str. 123) a Doplňování
paliva (str. 298).
Motiv si lze zvolit pouze, když motor běží.
Teploměr chladicí kapaliny motoru
Chcete-li změnit motiv, stiskněte na pákovém
přepínači vlevo tlačítko OK a otočením přetáčecího kolečka zvolte možnost nabídky
Motivy. Stiskněte tlačítko OK. Otočením
přetáčecího kolečka zvolte motiv. Výběr
potvrďte stisknutím tlačítka OK. Další informace o navigaci v menu, viz MY CAR položky nabídky (str. 105).
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
přeřazení6
Indikace
/ indikace převodových stupňů7. Viz také Indikátor řazení
převodových stupňů* (str. 274), Automatická převodovka - Geartronic* (str. 275)
nebo Automatická převodovka Powershift* (str. 278).
kontrolka upozorňující na nízkou hladinu
paliva v palivové nádrži. Viz také Palubní
počítač - funkce (str. 123) a Doplňování
paliva (str. 298).
Eco guide. Viz také Eco guide & Power
guide* (str. 63).
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
03
Indikace přeřazení6 / indikace převodových stupňů7. Viz také Indikátor řazení
převodových stupňů* (str. 274), Automatická převodovka - Geartronic* (str. 275)
nebo Automatická převodovka Powershift* (str. 278).
Měřáky a ukazatelé, motiv "Elegance".
Palivoměr. Jakmile indikace klesne
k jediné bílé značce5, rozsvítí se žlutá
kontrolka upozorňující na nízkou hladinu
paliva v palivové nádrži. Viz také Palubní
5
6
7
8
Měřáky a ukazatelé, motiv "Eco".
Palivoměr. Jakmile indikace klesne
k jediné bílé značce8, rozsvítí se žlutá
Jakmile zpráva Vzd. do prázd. paliv. nádrže: na displeji začne ukazovat ----, značka se změní na červenou.
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
Jakmile zpráva Vzd. do prázd. paliv. nádrže: na displeji začne ukazovat ----, značka se změní na červenou.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
61
03 Přístroje a ovládací prvky
||
převodových stupňů* (str. 274), Automatická převodovka - Geartronic* (str. 275)
nebo Automatická převodovka Powershift* (str. 278).
Indikační a varovné kontrolky
03
9
62
Indikační a varovné kontrolky, digitální přístrojová
deska.
Kontrolky
Rychloměr
Indikační a varovné kontrolky
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
výstražné symboly10
Indikace přeřazení6 / indikace převodových stupňů7. Viz také Indikátor řazení
6
7
10
•
•
Teploměr chladicí kapaliny motoru
Power guide. Viz také Eco guide & Power
guide* (str. 63).
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II,
potom všechny kontrolky zhasnou během
několika sekund , s výjimkou kontrolky poruchy emisního systému vozidla a kontrolky
nízkého tlaku oleje.
Související informace
Měřáky a ukazatelé, motiv "Performance".
Palivoměr. Jakmile indikace klesne
k jediné bílé značce9, rozsvítí se žlutá
kontrolka upozorňující na nízkou hladinu
paliva v palivové nádrži. Viz také Palubní
počítač - funkce (str. 123) a Doplňování
paliva (str. 298).
nastartován motor. Po nastartování motoru
by měly zhasnout všechny kontrolky kromě
kontrolky parkovací brzdy, která zhasne
pouze tehdy, když je parkovací brzda
odbrzděna.
Sdružená přístrojová deska (str. 59)
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 64)
•
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 65)
•
Analogová sdružená přístrojová deska přehled (str. 59)
Kontrola funkčnosti
Všechny indikační a varovné kontroly kromě
symbolů uprostřed informačního displeje se
rozsvítí, když je klíč v poloze II nebo když je
Jakmile zpráva Vzd. do prázd. paliv. nádrže: na displeji začne ukazovat ----, značka se změní na červenou.
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na displeji, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str. 341).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Eco guide & Power guide*
Okamžitá hodnota
Eco guide a Power guide jsou dva přístroje na
sdružené přístrojové desce (str. 59). Tyto
přístroje pomáhají řidiči jezdit optimálně
hospodárně.
Zde se zobrazuje okamžitě hodnota - čím je
výsledek na stupnici vyšší, tím je spotřeba
příznivější.
Do vozidla je ukládána statistika o trase. Tuto
statistiku si můžete prohlédnout ve formě blokového schématu. Viz Palubní počítač - statistika jízdy* (str. 124).
Eco guide
Tento přístroj indikuje, nakolik hospodárně se
jezdí s vozidlem.
Chcete-li zobrazit tuto funkci, zvolte motiv
"Eco". Viz Digitální sdružená přístrojová
deska - přehled (str. 60).
Okamžitá hodnota se počítá na základě
rychlosti, otáček motoru, výkonu motoru
a sešlapování brzdového pedálu.
Důraz je kladen na optimální rychlost
(50-80 km/h) a nízké otáčky. Během akcelerace a brzdění ukazatelé klesají.
Pokud jsou okamžité hodnoty velmi nízké, na
měřicím přístroji se (s krátkým zpožděním)
rozsvítí červená zóna, což znamená nežádoucí příliš velkou spotřebu.
03
Dostupný výkon motoru
Využitý výkon motoru
Průměrná hodnota
Dostupný výkon motoru
Průměrná hodnota pomalu následuje za
okamžitou hodnotu a znázorňuje předchozí
jízdu s vozem. Γím jsou ukazatelé na stupnici
výše, tím hospodárněji řidič jede.
Menší horní ukazatel indikuje dostupný výkon
motoru11. Γím je výsledek na stupnici výše,
tím větší výkon je pro momentálně zařazený
převodový stupeň k dispozici.
Power guide
Využitý výkon motoru
Na tomto přístroji se zobrazuje vztah mezi
výkonem (Power) odebíraným z motoru
a výkonem, který je k dispozici.
Větší spodní ručička indikuje využitý výkon
motoru11. Γím je výsledek na stupnici výše,
tím větší výkon je z motoru momentálně odebírán.
Chcete-li zobrazit tuto funkci, zvolte motiv
"Performance". Viz Digitální sdružená přístrojová deska - přehled (str. 60).
Velká mezera mezi oběma ukazateli znamená
velkou výkonovou rezervu.
Okamžitá hodnota
Průměrná hodnota
11
Výkon závisí na otáčkách motoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
63
03 Přístroje a ovládací prvky
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek
Kontrolky upozorňují řidiče na aktivaci funkce,
použití systému a výskyt chyby nebo poruchy.
Kontrolky
Symbol
03
Popis
Popis
Pravé směrové světlo
Start/Stop - motor se automaticky zastaví, viz Start/Stop* funkce a použití (str. 282)
Porucha ABL
Porucha ABL
Systém řízení emisí
Kontrolka se rozsvítí, pokud nastane porucha
funkce ABL (aktivních světlometů).
Porucha ABS
Zadní světlo do mlhy svítí
Stabilizační systém
Systém stability, sportovní
režim
Žhavení (vznětové motory)
Nízká hladina paliva v palivové
nádrži
Informace, čtěte text na displeji
Dálková světla svítí
Levé směrové světlo
64
Symbol
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Systém řízení emisí
Pokud se kontrolka rozsvítí po nastartování
motoru, důvodem může být porucha
v systému řízení emisí vozidla. Jeďte do
servisu a nechte vozidlo zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Porucha ABS
Jestliže tato kontrolka svítí, systém je
nefunkční. Normální funkce brzdové soustavy
zůstává zachována, avšak bez fungování
ABS.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
3. Pokud zůstane kontrolka rozsvícená,
jeďte do servisu a nechte systém ABS
zkontrolovat. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Zadní světlo do mlhy svítí
Tato kontrolka svítí, když svítí zadní světlo do
mlhy.
Stabilizační systém
Blikající kontrolka signalizuje, že stabilizační
systém zasahuje. Jestliže kontrolka svítí
nepřerušovaně, došlo k poruše v systému.
Systém stability, sportovní režim
Sportovní režim umožní zážitek z aktivnější
jízdy. Systém detekuje, zda se plynový pedál,
pohyby volantu a zatáčení provádí aktivněji
než při běžné jízdě. Do jisté úrovně potom
umožní řízený prokluz zadní části vozidla a až
potom zasáhne a vozidlo stabilizuje.
Žhavení (vznětové motory)
Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru.
Důvodem předehřevu je zpravidla nízká
teplota.
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Když se rozsvítí kontrolka, hladina paliva
v nádrži je nízká. Co nejdřív doplňte palivo.
Informace, čtěte text na displeji
Když se jeden ze systémů vozu „nechová“
dle očekávání, rozsvítí se tato informační kontrolka a na informačním displeji se objeví text.
Textovou zprávu vymažete pomocí tlačítka
OK, viz Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 100), jinak zpráva zmizí automaticky po určité době (doba závisí na indi-
03 Přístroje a ovládací prvky
kované funkci). Informační kontrolka se může
rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.
POZNÁMKA
Pokud se zobrazí servisní zpráva, kontrolka a zpráva se vymažou stisknutím tlačítka OK nebo po jisté době automaticky
zmizí.
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů
Výstražné symboly upozorňují řidiče na aktivaci důležité funkce nebo na závažnou chybu
či poruchu.
Výstražné symboly
Symbol
Popis
Nízký tlak olejeA
Dálková světla svítí
Kontrolka svítí, když svítí dálková světla
a když používáte světelnou houkačku.
Aktivovaná parkovací brzda,
digitální přístroj
Levé/pravé ukazatele směru
Obě kontrolky směrových světel blikají, když
používáte výstražná světla.
Aktivovaná parkovací brzda,
analogový přístroj
Start/Stop
Airbagy - SRS
Pokud se motor automaticky zastaví, symbol
zhasne.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Související informace
•
•
Nízký tlak oleje
Jestliže se kontrolka rozsvítí za jízdy, je příliš
nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte
motor a zkontrolujte hladinu motorového
oleje. V případě potřeby olej doplňte. Pokud
svítí kontrolka a hladina oleje je normální,
kontaktujte servis. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Tato kontrolka svítí trvale, když je zabrzděná
parkovací brzda. Během aktivace se rozsvítí
kontrolka. Více informací, viz Parkovací brzda
(str. 293).
Airbagy - SRS
Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená
nebo svítí během jízdy, znamená to, že byla
zjištěna porucha zámku bezpečnostního
pásu, SRS, SIPS nebo IC systému. Neprodleně jeďte do servisu a nechte si systém
překontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Sdružená přístrojová deska (str. 59)
Alternátor nedobíjí
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 65)
Závada v brzdovém systému
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Varování
Kontrolka bliká, pokud není řidič nebo spolujezdec na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem nebo někdo na zadním
sedadle si pás rozepnul.
•
Analogová sdružená přístrojová deska přehled (str. 59)
•
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 60)
A
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého
tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na
displeji, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str.
341).
03
Zabrzděná parkovací brzda
Alternátor nedobíjí
Tato kontrolka se rozsvítí během jízdy, pokud
došlo k poruše v elektrickém systému.
Navštivte servis. Doporučujeme, abyste
65
03 Přístroje a ovládací prvky
||
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Závada v brzdovém systému
03
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může být příliš
nízká hladina brzdové kapaliny. Zastavte vůz
na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu
kapaliny v nádržce brzdové kapaliny, viz
Brzdová kapalina a kapalina spojky - hladina
(str. 344).
Svítí-li kontrolky brzd a ABS současně, může
jít o problém v systému rozdělení brzdné síly.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
12
66
•
Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte v jízdě.
•
Pokud kontrolky zůstanou rozsvícené,
zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
v nádržce, viz Brzdová kapalina
a kapalina spojky - hladina (str. 344).
Je-li hladina kapaliny na normální
úrovni a přesto varovné kontrolky svítí,
můžete jet velmi opatrně do nejbližšího
servisu Volvo a nechat brzdovou soustavu zkontrolovat. Doporučujeme,
abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Pouze vozy s alarmem*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
v nádržce pod MIN, nejdříve doplňte
brzdovou kapalinu a až potom můžete jet.
Ztrátu brzdové kapaliny musí prošetřit
servis. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Pokud se současně rozsvítí kontrolky
BRZDA a ABS, hrozí riziko, že se zadní
část vozu při prudkém brzdění stočí.
Varování
Γervená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud
byla indikována závada, která by mohla mít
vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Na informačním displeji se zároveň
objeví vysvětlující text. Symbol zůstane
zobrazen, dokud nebude odstraněna závada.
Textovou zprávu však lze vymazat stisknutím
tlačítka OK. Viz Navigace v menu - sdružená
přístrojová deska (str. 100). Výstražný symbol
se může rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.
Akce:
1. Zastavte na bezpečném místě. S vozidlem nesmíte pokračovat v jízdě.
2. Přečtěte si zprávu na informačním displeji. Proveďte akci v souladu se zprávou
na displeji. Pomocí tlačítka OK zprávu
smažte.
Připomenutí – nezavřené dveře
Pokud jedny dveře nejsou správně zavřené,
na informačním displeji se rozsvítí informační
nebo varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím
obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete otevřené dveře.
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca 7 km/h, svítí informační kontrolka.
trolka.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca 7 km/h, rozsvítí se varovná kon-
Pokud kapota motoru12 není správně zavřena,
na informačním displeji se rozsvítí varovná
kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem. Co
nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě
a zavřete kapotu motoru.
Pokud zadní výklopné dveře nejsou správně
zavřeny, na informačním displeji se rozsvítí
informační kontrolka spolu s vysvětlujícím
obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete zadní výklopné
dveře.
03 Přístroje a ovládací prvky
Související informace
•
•
Sdružená přístrojová deska (str. 59)
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 64)
•
Analogová sdružená přístrojová deska přehled (str. 59)
•
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 60)
Teploměr venkovní teploty
Dílčí počítadlo kilometrů
Na sdružené přístrojové desce se objeví displej teploměru venkovní teploty.
Na sdružené přístrojové desce zmizí displej
palubního počítače.
03
Displej teploměru venkovní teploty, digitální přístrojová deska
Displej teploměru venkovní teploty, analogová přístrojová deska
Pokud se teplota pohybuje mezi +2 °C a -5
°C, zobrazí se na displeji symbol sněhové
vločky. Symbol slouží jako varování před
možnou námrazou na vozovce. Pokud vozidlo
stálo, může se zobrazit hodnota, která je příliš
vysoká.
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska (str. 59)
Denní počítadlo kilometrů, digitální přístroj.
Displej denního počítadla kilometrů13
K měření krátkých vzdálenosti se používají
dvě denní počítadla kilometrů T1 a T2. Na
displeji je zobrazena vzdálenost.
Otočením kolečka spínače páky vlevo se
zobrazí požadované počítadlo.
Dlouhým stisknutím (dokud nedojde ke
změně) tlačítka RESET na levém pákovém
přepínači vynulujete zobrazené denní počítadlo kilometrů. Více informací, viz Palubní
počítač - funkce (str. 123).
Související informace
•
13
Sdružená přístrojová deska (str. 59)
Vzhled displeje se pro různé varianty přístrojů může lišit.
67
03 Přístroje a ovládací prvky
Hodiny
V možnosti menu Nastavení Nastavení
systému Časový formát se volí režim 24
h nebo 12 h (AM/PM).
Na sdružené přístrojové desce se objeví displej hodin.
Související informace
•
03
1. Vyhledejte Nastavení
systému Čas.
Hodiny, digitální přístrojová deska.
Displej pro zobrazení času14
Nastavení hodin
Hodiny lze nastavit ve skupině menu MY
CAR. Další informace - viz MY CAR - položky
nabídky (str. 105).
Nastavení
2. Kurzor se přesune do prvního pole pro
hodiny: Stiskněte OK/MENU - pole se
aktivuje.
3. Otočením knoflíku TUNE nastavte
správné hodiny a stiskněte OK/MENU pole se deaktivuje.
4. Otočením knoflíku TUNE zvolte pole pro
minuty (A) a stiskněte OK/MENU - pole
se aktivuje (B).
5. Otočením knoflíku TUNE nastavte
správné minuty a stiskněte OK/MENU pole se deaktivuje.
6. Otočením ovladače TUNE zvolte pole pro
OK a stiskněte OK/MENU - nastavení je
kompletní.
14
68
Pokud je nainstalována digitální přístrojová deska, uprostřed přístrojové desky se zobrazují hodiny.
Sdružená přístrojová deska (str. 59)
03 Přístroje a ovládací prvky
Volvo Sensus
Volvo Sensus představuje operační systém
vozidla a je zdrojem pro vaše osobní zážitky
s vozidlem Volvo. Systém Sensus poskytuje
informace, zábavu a funkce, které zjednoduší
ovládání vašeho vozidla.
Stisknutím tlačítka RADIO, MEDIA, TEL*,
NAV* a CAM* lze aktivovat další zdroje,
systémy a funkce, např. AM, FM1, CD, DVD*,
TV*, Bluetooth*, navigaci* a kameru parkovacího asistenta*.
Související informace
•
Licence (str. 476)
Další informace o všech funkcích a systémech najdete v příslušné kapitole uživatelské
příručky.
03
Přehled
Volvo Sensus obsahuje celou řadu funkcí
a informace o těchto funkcích zobrazuje na
obrazovce displeje z různých systémů
vozidla. Vůz se systémem Volvo Sensus
můžete personalizovat pomocí intuitivního
uživatelského rozhraní. Nastavení lze upravovat v položkách Nastavení vozidla, Audio
a média, Ovládání klimatu atd.
Pomocí tlačítek a ovládacích prvků na
středové konzole a pomocí pravé klávesnice*
na volantu můžete aktivovat a deaktivovat
funkce a upravovat celou řadu nastavení.
Po stisknutí tlačítka MY CAR se zobrazí všechna nastavení související s řízením a ovládáním vozu, např. City Safety, zámky a alarm,
nastavení hodin atd.
Ovládací panel na středové konzole.
Navigace* - NAV, viz samostatná
doplňková příručka.
Audio a média (str. 377) (RADIO, MEDIA,
TEL*).
Nastavení vozidla (str. 107) - MY CAR.
Ovládání klimatizace (str. 126).
Kamera parkovacího asistenta (str. 251) CAM*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
69
03 Přístroje a ovládací prvky
Polohy klíče
Pomocí dálkového ovladače s klíčem lze
nastavit elektrický systém vozidla do různých
režimů a úrovní tak, aby byly k dispozici různé
funkce. Viz Polohy klíče - funkce na různých
úrovních (str. 70).
DŮLEŽITÉ
Cizí předměty v zámku zapalování mohou
zámek zničit nebo omezit jeho funkčnost.
Nezasunujte do spínače dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač
držte za konec s odnímatelnou čepelí klíče,
viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 166).
03
Vytáhněte klíč
Uchopte dálkový ovládač s klíčem, počkejte,
než se vysune, a vytáhněte jej ven ze spínače
zapalování.
Spínač zapalování s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem s klíčem.
POZNÁMKA
U vozů s funkcí Keyless* se klíč nemusí
zasunovat do spínací skříňky, ale může
zůstat např. v kapse. Další informace
o funkci Keyless, viz Keyless* (str. 168).
Zasuňte klíč
1. Chytněte konec s vyjímatelným klíčem
a vložte klíč do spínací skříňky.
2. Zasuňte klíč tak, aby se zajistil v koncové
poloze.
70
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Polohy klíče - funkce na různých
úrovních
Aby bylo možné používat jisté funkce s vypnutým motorem, elektrický systém vozidla lze
nastavit do 3 různých úrovní (podle polohy
dálkového ovladače s klíčem) - 0, I a II. V této
uživatelské příručce jsou jednotlivé úrovně
označeny jako "polohy klíče".
V tabulce jsou uvedeny funkce, které jsou
dostupné pro jednotlivé úrovně resp. polohy
klíče.
03 Přístroje a ovládací prvky
Úroveň
0
Funkce
Výběr úrovně/polohy klíče
•
Je osvětleno počítadlo kilometrů,
hodiny a teploměr.
Poloha klíče 0 - odemknutí vozidla - to
znamená, že elektrický systém vozidla je
v poloze 0.
•
Poloha klíče I - když je dálkový ovládač
s klíčem zcela zasunutý v zámku zapalování15, krátce stiskněte START/STOP
ENGINE.
Lze nastavovat elektricky ovládaná sedadla.
Po omezenou dobu lze používat
audio systém, viz Audio a média
(str. 377).
I
II
Lze používat sluneční clonu skleněné střechy, elektricky ovládaná
okna, zásuvku 12 V v prostoru pro
cestující, RTI, telefon, větrací
ventilátor a stěrače čelního skla.
Aktivují se některé další systémy.
Vyhřívání sedáků sedadel
a zadního okna lze však aktivovat
až po nastartování motoru.
V této poloze se odebírá z baterie velké množství energie
a proto by se tato poloha
neměla používat!
15
16
Důležité informace o použití klíče dálkového
ovládání při tažení, viz Tažení vozu (str. 310).
Související informace
•
Polohy klíče (str. 70)
03
POZNÁMKA
K výběru úrovně I nebo II bez startování
motoru nesešlapujte brzdový/spojkový
pedál, když otáčíte klíčem do příslušné
polohy.
•
Poloha klíče II - když je dálkový ovládač
s klíčem zcela zasunutý v zámku zapalování15, dlouze16 stiskněte START/STOP
ENGINE.
•
Poloha klíče 0 - návrat do polohy 0
z polohy II nebo I - krátce stiskněte
START/STOP ENGINE.
Svítí světlomety.
Varovné kontrolky/kontrolky svítí
5 sekund.
Tažení vozu
Audiosystém
Další informace o funkcích audiosystému při
vyjmutém dálkovém ovladači s klíčem, viz
Audio a média (str. 377).
Nastartování a zastavení motoru
Informace o startovaní/zastavení motoru, viz
Spuštění motoru (str. 270).
Není nutné u vozidel s funkcí Keyless*.
Cca. 2 sekundy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
71
03 Přístroje a ovládací prvky
Sedadla, přední
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální.
VAROVÁNÍ
Sklopení opěradla předního sedadla*
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než
se rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte
během jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo
zajištěné. Zabráníte tím poranění osob
v případě prudkého brzdění nebo nehody.
Nastavení hlavových opěrek na
předních sedadlech
03
Opěradlo sedadla spolujezdce můžete sklopit
dopředu, abyste mohli převážet dlouhé
předměty.
Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu/dolů.
Chcete-li nastavit bederní opěrku*,
otáčejte kolečkem17.
Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku
a nastavte správnou vzdálenost od
volantu a pedálů. Po nastavení zkontrolujte správné zajištění sedadla.
Chcete li zvednou/spustit přední hranu
sedáku*, pumpujte nahoru/dolů.
Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
Chcete li zvednout/spustit sedadlo*,
pumpujte nahoru/dolů.
Ovládací panel elektricky ovládaného
sedadla*.
17
72
Také platí pro elektricky ovládané sedadlo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nastavte opěradlo do vzpřímené polohy.
Lze nastavit výšku hlavových opěrek předního
sedadla.
Nastavte hlavovou opěrku podle výšky cestujícího tak, aby byl celý zátylek podpírán,
pokud je to možné.
Chcete-li nastavit výšku, stiskněte tlačítko (viz
obrázek) a opěrku posuňte nahoru nebo dolů.
Hlavovou opěrku lze nastavit do tří různých
poloh.
Při sklápění opěradla zvedněte pojistky
na zadní straně opěradla.
4. Posuňte sedadlo dopředu tak, aby
opěrka hlavy byla zajištěná pod schránkou v přístrojové desce.
Vrácení do původní polohy se provádí
v opačném pořadí.
03 Přístroje a ovládací prvky
VAROVÁNÍ
Je-li spuštěno opěradlo předního sedadla,
nepoužívejte prostor za předním sedadlem
a za prostředním sedadlem vzadu.
VAROVÁNÍ
Opěradlo po vyklopení nahoru uchopte
a zkontrolujte, zda je řádně zajištěné.
Zabráníte tím poranění osob v případě prudkého brzdění nebo nehody.
Sedadla, přední - elektricky ovládaná
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální. Elektricky ovládané sedadlo lze posunovat dopředu a dozadu a nahoru a dolů.
Přední hranu sedáku sedadla lze zvednout
nebo spustit. Dále lze upravit úhel náklonu
opěradla.
Elektricky ovládané sedadlo*
V jednom okamžiku lze provádět pouze
pohyb jedním směrem (dopředu/dozadu/
nahoru/dolů).
Příprava
Sedadla je možné nastavovat po určitou dobu
po odemknutí dveří dálkovým ovladačem bez
klíče ve spínací skříňce. Nastavení sedadla se
normálně provádí při poloze klíče I a může
být prováděno vždy při běžícím motoru.
03
Sedadlo s paměťovou funkcí*
Související informace
•
Sedadla, přední - elektricky ovládaná (str.
73)
•
Sedadla, zadní (str. 75)
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
Posunutí sedadla dopředu/dozadu
a nastavení nahoru/dolů
Úhel sklonu opěradla
Elektricky ovládaná přední sedadla jsou vybavena ochranou proti přetížení, která zasáhne,
pokud je sedadlo něčím blokováno. Pokud
k tomu dojde, přepněte zapalování do polohy
I nebo 0 a chvíli vyčkejte před dalším nastavováním sedadla.
Funkce paměti ukládá nastavení sedadla
a zpětných zrcátek.
Uložení nastavení
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Tlačítko pro uložení nastavení
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
73
03 Přístroje a ovládací prvky
||
1. Nastavte sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
2. Během tisknutí jednoho z paměťových
tlačítek držte stisknuté tlačítko, abyste
uložili nastavení.
Použití uloženého nastavení
03
Paměť klíče v klíči s dálkovým
ovládáním
Všechny dálkové ovladače mohou používat
různí řidiči k uložení nastavení sedadla řidiče
a vnějších zpětných zrcátek18.
Držte stisknuté jedno z paměťových tlačítek,
dokud se pohyb sedadla a vnějších zpětných
zrcátek nezastaví. Pokud tlačítko uvolníte,
pohyb sedadla se zastaví.
Nouzové zastavení
Nouzové zastavení
Sedadlo se opět uvede do pohybu, aby dosáhlo polohy uložené v paměti, stisknutím tlačítka pro odemknutí na dálkovém ovladači
s klíčem. Dveře řidiče musejí být otevřené.
VAROVÁNÍ
Související informace
•
•
74
Sedadla, přední (str. 72)
Sedadla, zadní (str. 75)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Chcete-li uložit nastavení a použít paměť
klíče*, postupujte následovně:
•
•
Nastavte sedadlo podle potřeby.
•
Odemkněte vozidlo (stisknutím odemykacího tlačítka na stejném dálkovém ovladači) a otevřete dveře řidiče. Sedadlo
řidiče a vnější zpětná zrcátka se automaticky nastaví do polohy uložené v paměti
dálkového ovladače (pokud bylo sedadlo
Vyhřívaná sedadla
Vyhřívaná sedadla, viz Vyhřívaná přední
sedadla* (str. 133) a Vyhřívané zadní
sedadlo* (str. 133).
Paměť klíče může být aktivována/deaktivována v systému menu MY CAR pod položkou
Nastavení Nastavení vozidla Paměť
klíče. Popis systému menu, viz MY CAR položky nabídky (str. 105).
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek pro nastavení
sedadla nebo tlačítek paměti a pohyb
sedadla se zastaví.
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek pro nastavení
sedadla nebo tlačítek paměti a pohyb
sedadla se zastaví.
Riziko rozdrcení! Zajistěte, aby si s ovládacími prvky nehrály děti. Během nastavování sedadel se před sedadly, za sedadly
a pod sedadly nesmějí nacházet žádné
předměty. Zajistěte, aby nikomu z cestujících na zadních sedadlech nehrozilo
zachycení.
posunuto od okamžiku uzamknutí
vozidla).
Riziko rozdrcení! Zajistěte, aby si s ovládacími prvky nehrály děti. Během nastavování sedadel se před sedadly, za sedadly
a pod sedadly nesmějí nacházet žádné
předměty. Zajistěte, aby nikomu z cestujících na zadních sedadlech nehrozilo
zachycení.
Zamkněte vozidlo stisknutím zamykacího
tlačítka na dálkovém ovladači, který
běžně používáte. Poloha sedadla a vnějších zpětných zrcátek se uloží do paměti
dálkového ovladače19.
Související informace
•
Dálkový ovladač s klíčem - funkce (str.
162)
03 Přístroje a ovládací prvky
Sedadla, zadní
Opěradla zadních sedadel a hlavové opěrky
zadních sedadel lze složit. Hlavovou opěrku
prostředního sedadla lze upravit podle výšky
spolujezdce.
Opěrka hlavy, prostřední sedadlo, zadní
POZNÁMKA
Sklopení opěradla zadního sedadla
Neseďte na prostředním sedadle, když je
opěrka hlavy zcela spuštěna dolů.
DŮLEŽITÉ
Pokud se opěrka hlavy musí sklopit, držák
nápojů v zadním sedadle se nesmí otevřít
a na zadním sedadle nesmí být žádné
předměty. Dále nesmí být spojené bezpečnostní pásy. Jinak hrozí nebezpečí poškození čalounění zadního sedadla.
Manuální snížení vnějších opěrek hlavy,
zadní sedadlo
03
POZNÁMKA
Přední sedadla může být nutné tlačit
dopředu a/nebo opěradla nastavit nahoru,
aby bylo možné zadní opěradla zcela sklopit dopředu.
•
•
Nastavte opěrku hlavy podle výšky cestujícího tak, aby byl celý zátylek podpírán, pokud
je to možné. V případě potřeby opěrku hlavy
vysuňte.
Při zasouvání opěrky hlavy zpět dolů se musí
současně stlačit tlačítko (viz obrázek).
Hlavovou opěrku lze nastavit do pěti různých
poloh.
18
19
Zatáhněte za zajišťovací rukojeť nejblíže
k opěrce hlavy, abyste opěrku hlavy sklopili
dopředu.
Obě části lze sklápět samostatně.
Pokud se má sklopit celé opěradlo, musí
se jednotlivé části sklopit zvlášť.
Hlavová opěrka se pohybuje zpět manuálně.
VAROVÁNÍ
Opěrka hlavy se po sklopení nahoru musí
zajistit.
Pouze pokud je vůz vybaven elektricky ovládaným sedadlem s pamětí a sklopnými elektricky ovládanými vnějšími zpětnými zrcátky.
Toto nastavení nemá vliv na nastavení uložené do funkce paměti elektricky ovládaného sedadla.
}}
75
03 Přístroje a ovládací prvky
||
POZNÁMKA
Je-li opěradlo zvednuté, červená kontrolka
by neměla už svítit. Pokud stále svítí, opěradlo není zajištěné.
VAROVÁNÍ
Když jsou sklápěna vnější opěradla, jsou
hlavové opěrky sklopeny automaticky.
Zatáhněte za madlo pojistky
a současně sklápějte opěradlo dopředu. Γernaznačuje,
vený indikátor na pojistce
že opěradlo není zajištěno.
POZNÁMKA
Pokud se spustí opěradla, opěrky hlavy se
musí posunout mírně dopředu tak, aby
nebyly v kontaktu se sedákem.
Vrácení do původní polohy se provádí
v opačném pořadí.
76
Volant lze upravit v různých směrech. Na
volantu se nachází ovládání houkačky, tempomatu, audiosystému, telefonu a systému
menu.
Nastavení
Opěradlo a opěrka hlavy na zadním
sedadle se po sklopení nahoru musí řádně
zajistit.
03
Při spouštění pravé části uvolněte
a upravte hlavovou opěrku prostředního
sedadla. Viz předchozí kapitola "Opěrka
hlavy, prostřední sedadlo, zadní".
Volant
Související informace
•
•
Sedadla, přední (str. 72)
Sedadla, přední - elektricky ovládaná (str.
73)
Nastavení volantu.
Páka – uvolnění volantu
Možné polohy volantu
Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak
horizontálním směru:
1. Potlačením páčky dopředu volant uvolníte.
2. Volant nastavte do polohy, která Vám
vyhovuje.
03 Přístroje a ovládací prvky
3. Potáhnutím páčky zpět zajistíte volant
v nové poloze. Je-li obtížné pákou pohybovat, zatlačte při vracení páky zároveň
na volant.
VAROVÁNÍ
Audio a média - použití systému (str.
378)
Spínače světel
Vnější osvětlení se aktivuje a nastavuje
Handsfree telefon Bluetooth®* - přehled (str. 410) pomocí regulace světlometů. Tato regulace se
používá rovněž k nastavení osvětlení displeje
Houkačka
a přístrojů a náladového osvětlení.
Přehled, spínače světel
Než se s vozem rozjedete, nastavte volant
a zajistěte jej.
03
Je-li vozidlo vybaveno posilovačem řízení
závislým na rychlosti*, lze intenzitu posilování
upravit, viz Posilovač řízení s proměnlivým
účinkem (str. 264).
Klávesnice*
Houkačka.
Houkačku spustíte stisknutím středu volantu.
Přehled, spínače světel.
Ovládací kolečko pro nastavení osvětlení
displeje a přístrojů a okolního osvětlení*
Tlačítko pro zadní mlhové světlo
Knoflík pro denní provozní světla a parkovací světla
Klávesnice na volantu.
Kolečko20 pro ovládání sklonu světlometů
Tempomat* (str. 196)
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
20
Není k dispozici pro vozy vybavené aktivními xenonovými světlomety*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
77
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Polohy knoflíku
Poloha
Popis
Denní provozní světlaA, když se
elektrický systém vozidla
nachází v poloze klíče II nebo
když běží motor.
03
Lze použít světelnou houkačku.
Denní provozní světla a poziční/
parkovací/boční obrysová světla
během dne, když se elektrický
systém vozidla nachází v poloze
klíče II nebo když běží motor.
Automatické přepnutí na
poziční/parkovací/boční obrysová světla, když vůz stojí.
Lze použít světelnou houkačku.
Poloha
Popis
Poloha
Denní provozní světla a poziční/
parkovací/boční obrysová světla
v průběhu dne, když se elektrický systém vozidla nachází
v poloze klíče II nebo když běží
motor.
Automatické přepnutí na potkávací světla a poziční/parkovací/
boční obrysová světla při špatných světelných podmínkách
nebo když se aktivují stěrače
čelního skla nebo zadní mlhová
světla.
Popis
Potkávací světlomety a poziční/
parkovací/boční obrysová
světla.
Lze aktivovat dálkové světlomety.
Lze použít světelnou houkačku.
A
Ve předním nárazníku nebo pod ním.
Společnost Volvo doporučuje používat
, pokud dopravní
během jízdy režim
situace nebo počasí neumožní používat
funkci "Automatické přepínání dálkových
světlometů" *.
Funkce Detekce tunelů (str.
80)* je aktivována.
Osvětlení přístrojů
Lze použít funkci Automatické
přepínání dálkových světlometů
(str. 81)*.
Rozdílné osvětlení displeje a přístrojů se
zapíná v závislosti na poloze klíče, viz Polohy
klíče - funkce na různých úrovních (str. 70).
Dálkové světlomety lze aktivovat, pokud jsou zapnuty potkávací světlomety.
Osvětlení displeje se automaticky ztlumí za
tmy – citlivost se nastavuje kolečkem.
Lze použít světelnou houkačku.
Intenzita osvětlení přístrojů se nastavuje
kolečkem.
Ovládání sklonu světlometů
Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout
nastavením sklonu světlometů. Snižte sklon
světlometů, pokud je vůz hodně naložen.
78
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
1. Nechejte motor běžet nebo nechejte elektrický systém vozidla zapnutý s klíčem
v poloze I.
Obrysová světla
Denní světla
Poziční/parkovací světla se zapínají pomocí
knoflíku regulace světel.
Denní světla během dne. DRL
2. Otáčením kolečka nahoru/dolů zvednete/
snížíte nastavení světlometů.
03
Knoflík regulace světlometů v poloze obrysových/parkovacích světel.
Polohy kolečka pro různá zatížení
Pouze řidič
Řidič a spolujezdec na sedadle předního
spolujezdce
Cestující na všech sedadlech
Cestující na všech sedadlech a maximální
náklad v zavazadlovém prostoru
Řidič a maximální náklad v zavazadlovém
prostoru
Vozidla s aktivními xenonovými světlomety*
jsou vybavena automatickým nastavováním
sklonu světlometů a proto nejsou vybavena
ovládacím kolečkem.
(současně se
Otočte ovladač do polohy
zapne osvětlení registrační značky).
Pokud se elektrický systém vozidla nachází
v poloze klíče II nebo pokud běží motor, rozsvítí se také denní provozní světla.
Je-li venku tma a otevřou se dveře zavazadlového prostoru, rozsvítí se zadní poziční/
parkovací světla upozorňující vozidla vzadu.
Přitom nezáleží, v jaké poloze je knoflík, ani
v jaké poloze klíč je zapalování.
Knoflík regulace světlometů v poloze AUTO.
Je-li knoflík regulace světlometů v poloze
, denní provozní světla (Daytime
Running Lights - DRL) se automaticky rozsvítí, pokud s vozidlem jedete během dne. Při
soumraku a při slabém denním světle světelný senzor nahoře na přístrojové desce
denní provozní světla přepne automaticky na
potkávací světlomety. Potkávací světlomety
se rovněž rozsvítí při aktivování stěračů čelního skla a zadních světel do mlhy.
Související informace
•
•
Spínače světel (str. 77)
Výměna světla - umístění předních světel
(str. 346)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
79
03 Přístroje a ovládací prvky
||
VAROVÁNÍ
Tento systém pomáhá šetřit energii nedokáže však určit v každé situaci, kdy je
denní světlo příliš slabé nebo dostatečně
silné, např. v mlze a dešti.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly
ve správném stavu nese vždy řidič.
03
Související informace
•
Výměna světla - umístění předních světel
(str. 346)
Detekce tunelů*
Dálková/potkávací světla
Pokud vozidlo vjede do tunelu, detekce tunelů
přepíná z denních provozních světel na potkávací světlomety. Cca. 20 sekund po opuštění
tunelu se znovu rozsvítí denní provozní světla.
Funkce Detekce tunelu je k dispozici ve voze
s dešťovým senzorem*. Senzor zjistí, když
vjíždíte do tunelu a přepne denní provozní
světla na potkávací světlomety. Cca. 20
sekund po opuštění tunelu se znovu rozsvítí
denní provozní světla. Pokud během této
doby vjede vozidlo do dalšího tunelu, zůstanou zapnuté potkávací světlomety. Tím se
zabrání častému přepínání světel na vozidle.
Upozornění: Detekce tunelu funguje pouze
v případě, že je regulace světlometů v poloze
.
Související informace
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 80)
Spínače světel (str. 77)
Páčkový přepínač a knoflík regulace světlometů.
Poloha pro světelnou houkačku
Poloha pro dálková světla
Potkávací světla
Je-li knoflík v poloze
, potkávací světlomety se aktivují automaticky, když je šero
nebo denní světlo je příliš slabé. Potkávací
světlomety se automaticky rovněž aktivují,
pokud se aktivují stěrače čelního skla nebo
zadní světla do mlhy.
Je-li knoflík v poloze
, potkávací světla
se zapnou vždy, když motor běží nebo když
je aktivní poloha klíče II.
Světelná houkačka
Jemně přitáhněte pákový přepínač k volantu
do polohy pro světelnou houkačku. Dálková
80
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
světla budou svítit, dokud pákový přepínač
neuvolníte.
Dálková světla
Zapnutí dálkových světlometů je možné,
21 nebo
pokud je knoflík v poloze
.
Dálkové světlomety se zapínají/vypínají přitažením a uvolněním páčkového přepínače do
koncové polohy k volantu. Dálková světla lze
rovněž vypnout mírným přitažením páčkového přepínače směrem k volantu.
Po zapnutí dálkových světel se na přístrojové
.
desce rozsvítí symbol
Související informace
•
•
•
Aktivní xenonové světlomety* (str. 83)
Aktivní dálkové světlomety* (str. 81)
Výměna světla - umístění předních světel
(str. 346)
•
•
Spínače světel (str. 77)
•
Detekce tunelů* (str. 80)
Světlomety - seřízení projekce světlometů
(str. 89)
Aktivní dálkové světlomety*
Funkce automatického přepínání dálkových
světlometů detekuje světla vozidel z protisměru nebo zadní světla vozidel vpředu
a přepíná mezi dálkovými a potkávacími světly. Jakmile světla z protisměru zmizí, přepne
se zpět na dálkové světlomety.
Aktivní dálkové světlomety - AHB
Aktivní dálkové světlomety (Active High Beam
- AHB) detekují pomocí kamerového snímače
na horní hraně čelního skla světlomety vozidel
v protisměru nebo zadní světla vozidel vpředu
a přepnou z dálkových světlometů na potkávací. Tato funkce může rovněž zohlednit
pouliční osvětlení.
Přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor
již nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp. zadní světla vozidel vpředu, se
znovu zapnou dálková světla.
Aktivace/deaktivace
Světlo AHB lze aktivovat přepnutím ovladače
(za předpokladu,
světlometů do polohy
že tato funkce není deaktivována v systému
menu MY CAR, viz MY CAR - položky
nabídky (str. 105)).
03
Páčkový přepínač a knoflík regulace světlometů
v poloze AUTO.
Tuto funkci lze spustit během jízdy za tmy, jeli rychlost vozidla 20 km/h nebo vyšší.
Světla AHB se zapínají a vypínají přitažením
a uvolněním levého páčkového přepínače do
koncové polohy k volantu. Pokud se zapnuté
dálkové světlomety vypnou, automaticky se
rozsvítí potkávací světlomety.
Vozidlo s analogovou sdruženou přístrojovou deskou
Je-li aktivována funkce AHB, na informačním
displeji přístroje se rozsvítí svítí symbol
.
Po rozsvícení dálkových světlometů se na
přístrojové desce rozsvítí symbol
.
Vozidlo s digitální sdruženou přístrojovou
deskou
21
Pokud jsou potkávací světlomety aktivovány.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
81
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Je-li aktivována funkce AHB, na informačním
displeji na přístrojové desce se rozsvítí sym.
bol
Pokud jsou aktivovány dálkové světlomety,
symbol svítí modře.
Manuální obsluha
03
POZNÁMKA
Povrch čelního skla před kamerovým snímačem musí být bez sněhu, ledu, mlhy
a nečistot.
AHB opět k dispozici nebo jakmile senzory na
čelním skle nebudou zablokovány, zpráva
zhasne a rozsvítí se symbol
.
DŮLEŽITÉ
Situace, kdy může být nutné přepínat mezi
dálkovými a potkávacími světly manuálně:
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ
AHB při příznivých podmínkách pomáhá
využít optimální tvar světelného kuželu.
Za manuální přepínání dálkových a potkávacích světel v případech, kdy to vyžaduje
dopravní situace nebo počasí, je vždy
odpovědný řidič.
Nepřipevňujte a nelepte nic na čelní sklo
před kamerový snímač - mohlo by se stát,
že se u některých systémů závislých na
kameře sníží účinnost nebo že tyto
systémy přestanou fungovat.
Pokud se na informačním displeji sdružené
přístrojové desky zobrazí zpráva Aktivní
dálková světla Dočasně nedostupné
Ovládejte manuálně, musíte mezi dálkovými
a potkávacími světlomety přepínat manuálně.
Knoflík regulace světlometů je však stále
v poloze
. Totéž platí, pokud se zobrazí
zpráva Zablok. snímačů čelního skla Viz
příručka a symbol
. Jakmile se objeví
zhasne.
tato zpráva, symbol
Může se stát, např.během husté mlhy nebo
při silném dešti, že funkce AHB nebude
dočasně k dispozici. Jakmile bude funkce
82
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
V hustém dešti nebo v husté mlze
V namrzajícím dešti
Během sněžení a při dešti se sněhem
Při měsíčním světle
Během jízdy ve špatně osvětlených
oblastech
•
V případě, kdy vozidla v protisměru
nejsou dostatečně osvětlena
•
Pokud se na vozovce nebo na krajnici
nacházejí chodci
•
Pokud se v blízkosti vozovky nacházejí
předměty s vysokou odrazivostí
•
Pokud jsou světla protijedoucích vozidel zastíněna např. svodidly
•
Pokud se nacházejí vozidla na cestách
napojujících se na vozovku, po které
jedete
•
•
Na úpatí kopce nebo v kotlině
V prudkých zatáčkách.
Další informace o omezeních kamerového
systému, viz Upozornění na nebezpečí kolize*
- omezení kamerového snímače (str. 233).
Související informace
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 80)
Spínače světel (str. 77)
03 Přístroje a ovládací prvky
Aktivní xenonové světlomety*
Aktivní xenonové světlomety optimálně osvětlují zatáčky a křižovatky a zvyšují tak bezpečnost.
Aktivní xenonové světlomety - ABL
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo)
a aktivovanou (vpravo) funkcí.
, současně se
desce rozsvítí kontrolka
na informačním displeji zobrazí vysvětlující
zpráva a rozsvítí další symbol.
Symbol
Displej
Popis
Funkční
porucha
syst. světlometů
Nutný
servis
Systém je
vypnutý. Pokud
zůstane zpráva
zobrazena,
navštivte servis.
Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Světlomety - seřízení projekce světlometů
(str. 89)
03
Funkce je aktivní pouze za soumraku nebo
tmy a jen když se vůz pohybuje.
Pokud je vůz vybaven aktivními xenonovými
světlomety (Active Bending Lights – ABL),
sleduje světlo světlometů pohyb volantu za
účelem maximálního osvětlení vozovky
v zatáčkách a na křižovatkách, čímž se zvyšuje bezpečnost.
Tato funkce22 může být deaktivována/aktivována v systému nabídek v položce MY CAR
v nabídce Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení světel Aktiv.
natáč.světlomety. Popis systému menu, viz
MY CAR - položky nabídky (str. 105).
Tato funkce se aktivuje automaticky při
nastartování vozidla (za předpokladu, že není
deaktivována v systému nabídek MY CAR, viz
MY CAR - položky nabídky (str. 105)).
V případě poruchy se na sdružené přístrojové
•
•
•
22
•
Související informace
Dálková/potkávací světla (str. 80)
Aktivní dálkové světlomety* (str. 81)
Spínače světel (str. 77)
Aktivováno z výroby při dodání.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
83
03 Přístroje a ovládací prvky
Zadní světlo do mlhy
POZNÁMKA
Je-li viditelnost kvůli mlze snížena, lze zapnout
zadní mlhové světlo, aby si ostatní účastníci
silničního provozu všimli vozidla včas.
Předpisy týkající se použití zadních mlhových světel se v jednotlivých zemích liší.
Související informace
•
•
03
Spínače světel (str. 77)
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 350)
Brzdové světlo
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění.
Brzdové světlo se rozsvítí při sešlápnutí
brzdového pedálu. Dále se rozsvítí, pokud
vozidlo přibrzdí některý z dále uvedených
podpůrných systémů řízení: Adaptivní tempomat (str. 201), City Safety (str. 219) nebo
Upozornění na nebezpečí kolize (str. 225).
Informace o výstražných brzdových světlech
a výstražné funkci ukazatelů směrů, viz
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 292).
Související informace
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy.
Zadní mlhové světlo lze zapnout pouze
v případě, že je klíč v poloze II nebo je spuštěn motor a knoflík regulace světlometů je
nebo
.
v poloze
Zapnutí/vypnutí se provádí stisknutím tlačítka.
Při zapnutí zadního světla do mlhy se rozsvítí
kontrolka zadního světla do mlhy
na
sdružené přístrojové desce a kontrolka v tlačítku.
Zadní mlhové světlo se vypne automaticky po
vypnutí motoru nebo pokud se knoflík regulace světlometů přepne do polohy
nebo
.
84
•
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 350)
03 Přístroje a ovládací prvky
Výstražná funkce ukazatelů směru
Jsou-li aktivována výstražná světla, upozorňují
ostatní účastníky silničního provozu současným blikáním všech směrových světel na
vozidle.
Jakmile se výstražná světla aktivují, na sdružené přístrojové desce blikají obě směrová
světla.
znovu. Další informace o výstražných brzdových světlech a výstražné funkci ukazatelů
směrů, viz Brzdový pedál - nouzová brzdová
světla a automatická výstražná funkce ukazatelů směrů (str. 292).
Související informace
•
Ukazatele směru
Směrová světla se ovládají pomocí levého
páčkového přepínače. Směrová světla zablikají třikrát nebo blikají nepřetržitě, a to podle
toho, jak hodně se páčkový přepínač posune
nahoru nebo dolů.
Ukazatele směru (str. 85)
03
Ukazatele směru.
Tlačítko pro výstražnou funkci ukazatelů směru.
Stisknutím tlačítka aktivujte výstražnou funkci
ukazatelů směru. Pokud používáte výstražná
světla, obě kontrolky ukazatelů směru na
sdružené přístrojové desce blikají.
Výstražná funkce ukazatelů směru se aktivuje
automaticky, pokud zabrzdíte vůz tak prudce,
že se aktivují nouzová brzdová světla
a rychlost klesne pod 10 km/h. Výstražná
světla zůstanou svítit, i když vůz zastaví,
a automaticky se vypnou při opětovném rozjetí vozidla nebo pokud stisknete toto tlačítko
Krátké zablikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do první polohy a uvolněte jej. Směrová světla třikrát bliknou. Funkce může
být aktivována/deaktivována v systému
menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení světel 3x
bliknutí
směrovek. Popis systému menu, viz MY
CAR - položky nabídky (str. 105).
85
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Trvalé blikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do vnější polohy.
Pákový přepínač zůstane v této poloze a je
možné jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.
Osvětlení interiéru
•
Osvětlení prostoru pro cestující se aktivuje/
deaktivuje pomocí tlačítek v ovládání nad
předními sedadly a zadními sedadly.
vypnutí motoru a přepnutí zapalování do
polohy 0
•
odemknutí vozidla, pokud nebyl nastartován motor.
Přední čtecí lampičky*
Γtecí lampičky se zapínají a vypínají krátkým
stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.
Symboly ukazatelů směrů
03
Symboly směrových světel, viz Sdružená
přístrojová deska - význam kontrolek (str. 64).
Jas se nastavuje podržením stisknutého tlačítka.
Související informace
•
Výstražná funkce ukazatelů směru (str.
85)
•
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 350)
•
Výměna světla - umístění předních světel
(str. 346)
Zadní čtecí lampičky*
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední
lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Lampička na čtení, levá strana
Osvětlení prostoru pro cestující (osvětlení
nástupního prostoru* a stropní osvětlení) zapnutí/vypnutí
Automatické ovládání osvětlení prostoru
pro cestující
Lampička na čtení, pravá strana
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující
může být zapnuto a vypnuto manuálně
během 30 minut od:
86
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zadní čtecí lampičky.
Lampičky se zapínají a vypínají krátkým stisknutím příslušného tlačítka.
Jas se nastavuje podržením stisknutého tlačítka.
03 Přístroje a ovládací prvky
Osvětlení nástupního prostoru jako
okolní světlo*
Automatické ovládání osvětlení
prostoru pro cestující
Pokud chcete, aby během jízdy byl interiér
osvětlen jasněji, můžete osvětlení nástupního
prostoru nastavit na tlumenou úroveň.
Automatická funkce je aktivována, pokud svítí
kontrolka v tlačítku AUTO.
Intenzitu osvětlení nástupního prostoru lze
měnit v systému menu MY CAR v části
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení světel Vnitřní osvětlení
Podlahové osvětlení. Vyberte Vyp., Slabé
nebo Silné. Další informace o systému menu
- viz MY CAR - položky nabídky (str. 105).
Osvětlení prostoru pro cestující se potom
zapíná a vypíná podle dále uvedeného
popisu.
Osvětlení prostoru pro cestující se zapne
a zůstane zapnuté po dobu 30 sekund,
pokud:
•
Osvětlení úložného prostoru v předních
dveřích*
Osvětlení úložného prostoru v předních
dveřích se rozsvítí při nastartování motoru.
Osvětlení schránky v palubní desce
Osvětlení schránky v palubní desce se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření víka.
Osvětlení kosmetického zrcátka
Osvětlení kosmetického zrcátka (str. 150) se
zapíná a vypíná při otevření nebo zavření
krytu.
Výměna světla, viz Výměna světla - osvětlení
kosmetického zrcátka (str. 351).
Osvětlení zavazadlového prostoru
Osvětlení zavazadlového prostoru se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření dveří
zavazadlového prostoru.
•
je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem nebo čepelí klíče, viz Dálkový
ovladač s klíčem - funkce (str. 162) nebo
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří
(str. 166)
vypnutí motoru a přepnutí zapalování do
polohy 0.
Osvětlení prostoru pro cestující se vypne:
•
•
při startu motoru
při zamknutí vozidla.
Osvětlení prostoru pro cestující se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření bočních dveří.
Osvětlení prostoru pro cestující zůstane svítit
po dobu dvou minut, pokud otevřete jedny
z dveří.
Náladová světla*
Pokud se vypne běžně osvětlení prostoru pro
cestující a motor běží, rozsvítí se LED dioda
ve stropní konzole vpředu a vzadu, což zajistí
osvětlení okolí a vyšší míru komfortu během
jízdy. Díky tomuto osvětlení jsou např. za tmy
lépe vidět předměty v úložném prostoru.
Intenzitu osvětlení lze regulovat v systému
menu MY CAR v Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení světel Vnitřní
osvětlení Rozptýlené osvětlení. Vyberte
Vyp., Slabé nebo Silné. Osvětlení zhasne,
jakmile se motor vypne.
03
Barvu světla můžete nastavit v systému
MY CAR v části Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení světel Vnitřní
osvětlení Rozptýlené osvětlení: barva.
Pokud zvolíte Teplota, barva se mění od
teple bílé po studenou bílou v závislosti na
teplotě ve vozidle. Rovněž si můžete vybrat
konkrétní tématické provedení displeje.
K dispozici jsou následující provedení: Frosty
White, Toscana White, Ember Gold, Red
Sunset, Rainforest, Glacier Blue a Violet
Purple. Další informace o systému menu - viz
MY CAR - položky nabídky (str. 105).
Pokud je osvětlení zapnuté ručně a vůz je
zamknutý, automaticky se vypne po dvou
minutách.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
87
03 Přístroje a ovládací prvky
Doprovodné osvětlení při odchodu
Osvětlení "Home safe" zahrnuje potkávací
světla, parkovací světla, světla ve vnějších
zpětných zrcátkách, osvětlení registrační
značky, osvětlení stropu v interiéru a osvětlení
podlahy.
03
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu.
1. Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací skříňky.
2. Přitáhněte levý pákový přepínač k volantu
do koncové polohy a uvolněte jej. Funkce
může být aktivována stejně jako světelná
houkačka, viz Dálková/potkávací světla
(str. 80).
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
Když je funkce aktivní, svítí potkávací světla,
parkovací světla, osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky,
stropní osvětlení interiéru a osvětlení nástupního prostoru.
Doba, po kterou má bezpečnostní osvětlení
svítit, může být nastavena v systému menu
MY CAR v položce Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení světel Doba návrat.
osvětl.. Popis systému menu, viz MY CAR položky nabídky (str. 105).
88
Související informace
•
Doprovodné osvětlení při příchodu (str.
88)
Doprovodné osvětlení při příchodu
Přibližovací osvětlení zahrnuje parkovací
světla, světla ve vnějších zpětných zrcátkách,
osvětlení registrační značky, osvětlení stropu
v interiéru a osvětlení podlahy.
Přibližovací osvětlení se zapíná dálkovým
ovladačem, viz Dálkový ovladač s klíčem funkce (str. 162), a používá se k dálkovému
zapnutí osvětlení vozu.
Pokud se funkce aktivuje pomocí dálkového
ovladače, svítí potkávací světla, parkovací
světla, osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky, stropní
osvětlení interiéru a osvětlení nástupního
prostoru.
Doba, po kterou má osvětlení při příchodu
svítit, může být nastavena v systému menu
MY CAR v položce Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení světel Trvání
přibliž. osvětlení. Popis systému menu, viz
MY CAR - položky nabídky (str. 105).
Související informace
•
Doprovodné osvětlení při odchodu (str.
88)
03 Přístroje a ovládací prvky
Světlomety - seřízení projekce
světlometů
Aktivní xenonové světlomety*
Projekce světlometů musí být nastavena,
abyste se vyvarovali oslňování protijedoucích
motoristů, a může být nastavena pro pravostranný nebo levostranný provoz.
Projekce světlometů se nemusí seřizovat.
Projekce světlometů je navržena tak, aby
nebyli oslňováni řidiči protijedoucích vozidel.
Halogenové světlomety
Projekce světlometů pro halogenové světlomety je nastavena zakrytím světlometů. Může
se stát, že projekce světlometů nebude zcela
v pořádku.
Nastavení projekce světlometů
03
Zakrytí světlometů
G021151
1. Pro vozidla s levostranným řízením zkopírujte šablony A a B. Pro vozidla s pravostranným řízením zkopírujte šablony C a
D. Viz dále kapitola "Šablony pro halogenové světlomety":
Projekce světlometů, levostranný provoz.
•
•
•
•
A = levostranné řízení, pravé sklo
B = levostranné řízení, levé sklo
C = pravostranné řízení, pravé sklo
D = pravostranné řízení, levé sklo
2. Přeneste šablonu na samolepicí vodovzdorný materiál a vystřihněte ji.
G021152
3. Začněte u linií na sklech světlometů. Viz
linie na následujícím obrázku. Umístění
samolepících šablon na liniích s pomocí
obrázku.
Projekce světlometů, pravostranný provoz.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
89
03 Přístroje a ovládací prvky
||
03
Horní řada: vozy s levostranným řízením, šablony A a B. Dolní řada: vozy s pravostranným řízením, šablony C a D.
90
03 Přístroje a ovládací prvky
Šablony pro halogenové světlomety
03
91
03 Přístroje a ovládací prvky
Stěrače a ostřikovače
Stěrače a ostřikovače čistí čelní sklo a zadní
okno. Světlomety se čistí vysokotlakým
ostřikem.
Stěrače čelního okna23
Cyklovač stěračů
Ovládacím kolečkem nastavte počet
setření za časovou jednotku, když je
zvolen cyklovač.
Trvalé stírání
Stěrače pracují normální rychlostí.
Stěrače pracují vysokou rychlostí.
03
DŮLEŽITÉ
Před spuštěním stěračů během zimy zkontrolujte, zda lišty stěračů nepřimrzly. Dále
musíte seškrábnout z čelního skla sníh
a led.
Stěrače čelního okna a ostřikovače čelního okna.
Dešťový senzor, zapnutý/vypnutý
Kolečko citlivosti/frekvence
Vypnutí stěračů čelního okna
Přesunutím pákového přepínače do
polohy 0 vypněte stěrače čelního
okna.
Jedno setření
Pohněte pákovým přepínačem
nahoru a uvolněte jej.
23
92
DŮLEŽITÉ
Pokud stěrače stírají čelní sklo, používejte
dostatečné množství kapaliny do ostřikovačů. Když stírají stěrače čelního skla,
čelní sklo musí být mokré.
Stíratko stěračů, servisní poloha
Γištění čelního skla a lišt stěračů a výměna
lišt - viz Lišty stěračů (str. 352) a Mytí vozidla
(str. 369).
na čelním okně. Citlivost dešťového senzoru
může být nastavena kolečkem.
Je-li dešťový senzor aktivní, kontrolka v tlačítku svítí a na sdružené přístrojové desce se
rozsvítí symbol dešťového senzoru
.
Zapnutí a nastavení citlivosti
Při aktivaci dešťového senzoru musí být klíč
v zapalování v poloze I nebo II a pákový
přepínač stěračů čelního okna musí být
v poloze 0 nebo v poloze pro jedno setření.
aktivujte dešťový
Stisknutím tlačítka
senzor. Stěrače provedou jedno setření.
Posunutím pákového přepínače nahoru provedou stěrače další setření.
Otočte kolečkem nahoru pro vyšší citlivost
a dolů pro nižší citlivost. (Další setření se provádí, když je kolečko otočeno nahoru.)
Deaktivace
Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka
nebo pohybem pákového přepínače
dolů na jiný program stírání.
Dešťový senzor se automaticky vypne po
vytažení dálkového ovladače ze zapalování
nebo pět minut po vypnutí motoru.
Dešťový senzor*
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
Výměna lišt stěračů a popis servisní polohy lišt stěračů, viz Lišty stěračů (str. 352). Doplňování kapaliny ostřikovačů, viz Kapalina ostřikovače - doplňování (str. 354).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
DŮLEŽITÉ
V automyčce se stěrače čelního skla
mohou spustit a poškodit. Vypněte
dešťový senzor, pokud se vozidlo pohybuje nebo pokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý do polohy I nebo II. Symbol
na sdruženém přístrojovém panelu a kontrolka na tlačítku zhasnou.
Ostřikování světlometů a oken
Vysokotlaké ostřikování světlometů*
Stírání a ostřikování čelního skla
Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává velké množství kapaliny. Z důvodu
šetření kapalinou jsou světlomety ostřikovány
automaticky při každém pátém ostříknutí čelního okna.
Omezené mytí
Pokud v nádržce zůstává pouze cca. 1 litr
kapaliny do ostřikovačů a na sdružené
přístrojové desce se zobrazí zpráva, že tuto
kapalinu máte doplnit, vypne se přívod kapaliny ke světlometům. Důvodem je přitom
úspora kapaliny, která se použije k čištění
čelního skla, aby bylo přes čelní sklo dobře
vidět.
03
Stěrač zadního okna – cyklovač
Stěrač zadního okna – trvalé stírání
Zatlačte pákový přepínač dopředu (viz šipka
na výše uvedeném obrázku), abyste zapnuli
ostřikování a stírání zadního okna.
POZNÁMKA
Funkce ostřikování.
Ostřikování čelního okna
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením pákového přepínače směrem k volantu.
Stěrače čelního okna provedou po uvolnění
pákového přepínače ještě několik setření
a ostříknou se čelní světlomety.
Ostřikovač zadního okna je vybaven
ochranou proti přehřátí. To znamená, že
pokud by mělo dojít k přehřátí, motorek se
vypne. Po jisté době (30 sekund nebo
později v závislosti na venkovní teplotě
a teplotě motorku) se motorek ochladí
a stěrač zadního okna se opět spustí.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
93
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Stěrač – couvání
Elektrické ovládání oken
Pokud jsou stěrače čelního okna zapnuté
a zařadíte zpátečku, spustí se stěrač zadního
okna v režimu cyklovače24. Funkce se vypne
při vyřazení zpátečky.
Všechna elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí ovládacího panelu na dveřích řidiče z ovládacích panelů pro ostatní dveře lze ovládat pouze elektricky ovládané okno na příslušných dveřích.
Pokud je stěrač zadního okna již zapnutý na
trvalé stírání, nedojde k žádné změně.
03
Ve vozech s dešťovými senzory se zadní
stěrač aktivuje během couvání pouze
v případě, kdy je senzor aktivován a zároveň prší.
VAROVÁNÍ
Související informace
Kapalina ostřikovače - doplňování (str.
354)
•
Kapalina ostřikovače - kvalita a množství
(str. 457)
VAROVÁNÍ
Při zavírání zadních oken dávejte pozor,
aby okna nezachytila děti nebo ostatní
cestující, a to dokonce v případě, že používáte dálkový ovladač s klíčem.
POZNÁMKA
•
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, aby se při zavírání oken ze
dveří řidiče nezachytil do oken nikdo
z cestujících na zadních sedadlech.
Ovládací panel ve dveřích řidiče.
Spínač pro elektrické dětské pojistky*
a odpojení elektrického ovládání zadních
oken, viz Dětské bezpečnostní pojistky elektrická aktivace* (str. 181).
Pokud jsou ve voze děti, nezapomeňte
vždy odpojit elektricky ovládaná okna od
napájení: nastavte polohu klíče 0 a když
opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač
s sebou. Informace o polohách klíče - viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 70).
Ovládací prvky zadních oken
Ovládací prvky předních oken
24
94
Tato funkce (cyklované stírání zadního okna při couvání) může být deaktivována. Doporučujeme, abyste za tím účelem využili autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Obsluha
Ochranu proti přivření je možné vypojit,
pokud bylo zavírání přerušeno, např. ledem.
Poté, co je zavírání dvakrát po sobě přerušeno, aktivuje se ochrana proti přivření
a automatická funkce se na chvíli odpojí.
Pokud budete nyní držet stále tlačítko vytažené nahoru, můžete okno zavřít.
POZNÁMKA
Jednou z možností, jak snížit pulzující hluk
větru, když jsou zadní okna otevřena, je
trochu otevřít přední okna.
Obsluha elektricky ovládaných oken.
Obsluha bez funkce „auto“
Obsluha s funkcí „auto“
Všechna elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí ovládacího panelu na dveřích řidiče z ovládacích panelů pro ostatní dveře lze
ovládat pouze elektricky ovládané okno na
příslušných dveřích. Lze používat vždy pouze
jeden ovládací panel.
Aby bylo možné používat elektricky ovládaná
okna, klíč musí být v poloze alespoň I - viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 70). Elektricky ovládaná okna lze ovládat
několik minut po vypnutí motoru a vytáhnutí
dálkového ovládače - nelze je však ovládat
po otevření dveří.
Zavírání oken se zastaví a okna se otevřou,
pokud jejich pohybu brání jakákoli překážka.
Resetování
Pokud je akumulátor odpojen, funkce automatického otvírání musí být resetována, aby
mohla pracovat správně.
1. Mírně zvedněte přední část tlačítka, aby
se okno zavřelo do své koncové polohy,
a držte je stisknuté jednu sekundu.
2. Tlačítko krátce uvolněte.
3. Opětovně na jednu sekundu zvedněte
přední část tlačítka.
03
VAROVÁNÍ
Obsluha bez funkce „auto“
Pohybujte jemně jedním z ovladačů nahoru/
dolu. Okna se pohybují nahoru/dolu tak
dlouho, dokud držíte ovladač v příslušné
poloze.
Ochrana před přiskřípnutím bude opět
funkční až po resetování.
Obsluha s funkcí „auto“
Posuňte jeden z ovládacích prvků nahoru/
dolu do koncové polohy a uvolněte jej. Okno
se automaticky otevře/zavře do své koncové
polohy.
Ovládání pomocí dálkového ovladače
s klíčem a pomocí centrálního zamykání
Dálkové ovládání elektricky ovládaných oken
zvenku pomocí klíče s dálkovým ovládáním
nebo zevnitř pomocí centrálního zamykání viz Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 159)
a Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 175).
95
03 Přístroje a ovládací prvky
Vnější zpětná zrcátka
VAROVÁNÍ
Poloha zpětných zrcátek se nastavuje páčkou
na konzole na dveřích řidiče.
Na dveřích řidiče se používá širokoúhlé
zrcátko umožňující optimální výhled. Může
se zdát, že předměty jsou dále, než se
skutečně nacházejí.
Vnější zpětná zrcátka
Uložení polohy25
Poloha zrcátek je uložena do Key memory,
když byl vůz zamknut dálkovým ovladačem
s klíčem. Při odemknutí vozu stejným dálkovým ovladačem s klíčem se zrcátka a sedadlo
řidiče nastaví do uložených poloh, jakmile
otevřete dveře řidiče.
03
Ovládací prvky vnějších zpětných zrcátek.
Nastavení
1. Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka v tlačítku svítí.
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem
uprostřed.
3. Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka nesmí nadále svítit.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení vozidla Paměť
klíče Osobní nastavení v klíčové paměti.
Popis systému menu, viz MY CAR - položky
nabídky (str. 105).
Naklonění vnějšího zpětného zrcátka při
parkování25
Vnější zpětné zrcátko může být nakloněno
dolů, aby řidič viděl stranu ulice, např. při
parkování.
–
Zařaďte zpátečku a stiskněte tlačítko L
nebo R.
Při vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko
automaticky vrátí do své původní polohy po
25
96
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s pamětí, viz Sedadla, přední - elektricky ovládaná (str. 73).
cca. 10 sekundách, případně dříve stisknutím
tlačítka L nebo R
Automatické naklonění vnějšího
zpětného zrcátka při parkování25
Jakmile se zařadí zpátečka, vnější zpětné
zrcátko se automaticky nakloní dolů, aby řidič
viděl stranu ulice, např. při parkování. Při
vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko za
chvíli automaticky vrátí do své původní
polohy.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení venkovních zrcátek Naklonit
levé zrcátko nebo Naklonit pravé zrcátko.
Popis systému menu, viz MY CAR - položky
nabídky (str. 105).
Automatické sklopení zrcátek při
zamknutí25
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem jsou vnější zpětná zrcátka
automaticky sklopena/vyklopena.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení venkovních zrcátek Sklopit
zrcátko. Popis systému menu, viz MY CAR položky nabídky (str. 105).
03 Přístroje a ovládací prvky
Resetování do neutrální polohy
Zrcátka, která byla vytlačena z původní
polohy v důsledku vnějších vlivů, musejí být
elektricky resetována do neutrální polohy, aby
elektrické sklápění fungovalo správně:
1. Tlačítky L a R sklopte zrcátka.
2. Opětovně je vyklopte tlačítky L a R.
Související informace
•
•
Zpětné zrcátko - vnitřní (str. 98)
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka vyhřívání (str. 97)
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka
- vyhřívání
Vyhřívání využijete k rychlému odstranění
námrazy a zamlžení z čelního skla, zadního
okna a vnějších zpětných zrcátek.
Vyhřívání čelního skla*, zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek
3. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
03
Zrcátka jsou nyní opět nastavena v neutrální
poloze.
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka*
Při parkování/průjezdu úzkou oblastí mohou
být zrcátka sklopena:
1. Současně stiskněte tlačítka L a R (musí
být zvolena poloha klíče alespoň I).
2. Uvolněte je po přibližně 1 sekundě.
Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném přiklopení.
Současným stisknutím tlačítek L a R odklopte
zrcátka. Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném odklopení.
Doprovodné osvětlení při odchodu
a příchodu
Světla na vnějších zpětných zrcátkách svítí,
pokud je aktivováno přibližovací osvětlení (str.
88) nebo osvětlení "home safe" (str. 88).
Vyhřívání, čelní sklo
Vyhřívání, zadní okno a vnější zpětná
zrcátka
Pomocí této funkce se odstraňuje námraza
a zamlžení čelního skla, zadního skla a vnějších zpětných zrcátek.
Jedním stisknutím příslušného tlačítka se
spustí vyhřívání. Kontrolka v tlačítku signalizuje, že je funkce aktivní. Abyste zbytečně
nezatěžovali baterii, vypněte vyhřívání, jakmile
zmizí led/zamlžení. Po jisté době se však
vyhřívání vypne automaticky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
97
03 Přístroje a ovládací prvky
Viz také Odmlžování a odmražování čelního
skla (str. 136).
03
Vnější zpětná zrcátka a zadní okno se automaticky odmrazí/odmlží, pokud se vozidlo
startuje při venkovní teplotě pod +7 °C. Automatické odmražování můžete nastavit
v systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení klimatu Autom.
odmrazování zad. okna. Vyberte Zap nebo
Vyp. Popis systému menu, viz MY CAR položky nabídky (str. 105).
Zpětné zrcátko - vnitřní
Automatická změna odrazivosti*
Vnitřní zpětné zrcátko lze ztlumit pomocí ovládacího prvku na spodní hraně zrcátka. Další
možností je zpětné zrcátko s automatickou
změnou odrazivostí.
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno zpětným zrcátkem. U zrcátek
s automatickou změnou odrazivostí není
manuální regulace odrazivosti k dispozici.
Vnitřní zpětné zrcátko
Zpětné zrcátko obsahuje dva senzory - jeden
směřuje dopředu a druhý dozadu. Společně
identifikují a eliminují oslňující světlo. Senzor
směřující dopředu detekuje světlo z okolí
a senzor směřující dozadu detekuje světla
světlometů vozidel vzadu.
Při aktivaci vyhřívání čelního skla se vypne
kompas (str. 99). Po vypnutí vyhřívání čelního skla se kompas znovu aktivuje.
POZNÁMKA
Pokud jsou senzory zablokovány
např.parkovacími lístky, transpondéry, slunečními clonami nebo předměty na
sedadle či v zavazadlovém prostoru a světlo se k senzorům nedostane, sníží se
funkčnost změny odrazivosti zpětného
zrcátka.
Nastavení odrazivosti
Manuální změna odrazivosti
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve
zpětném zrcátku a oslnit řidiče. Změňte odrazivost ovládacím prvkem, když Vás oslňují
světla vozidel jedoucích za Vámi:
1. Změňte odrazivost pohybem ovládacího
prvku směrem do prostoru pro cestující.
2. Návrat do normální polohy se provádí
pohybem ovládacího prvku k čelnímu
oknu.
98
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Kompass (str. 99) může být specifikován
pouze pro zpětné zrcátko s automatickou
změnou odrazivosti.
Související informace
•
Vnější zpětná zrcátka (str. 96)
03 Přístroje a ovládací prvky
Skleněná střecha*
DŮLEŽITÉ
Clonu skleněné střechy lze ovládat pomocí
ovládání ve střešní konzole.
•
Nedotýkejte se clony - mohli byste ji
poškodit.
Skleněná střecha* je napevno připevněna, ale
clonu lze ovládat pomocí ovládání na střešní
konzole, když je klíč v poloze I nebo II. Informace o polohách klíče - viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 70).
•
Clonu ovládejte pouze pomocí ovládacích prvků na stropní konzole.
Kompas
V pravém horním rohu zrcátka je integrován
displej, který ukazuje, na kterou světovou
stranu směřuje přední část vozu.
Provoz
03
Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem.
Automatické otevření do koncové polohy
Manuální otevření do uvolnění tlačítka
Manuální zavření do uvolnění tlačítka
Automatické zavření do koncové polohy
V pravém horním rohu zrcátka je integrován
displej, který ukazuje, na kterou světovou
stranu směřuje přední část vozu. Anglické
zkratky označují osm různých směrů: N
(sever), SV (severovýchod), V (východ), JV
(jihovýchod), J (jih), JZ (jihozápad), Z (západ)
a SZ (severozápad).
Kompas* se aktivuje automaticky při nastartování vozidla a při aktivování polohy klíče II,
viz Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 70). Chcete-li kompas deaktivovat nebo
aktivovat, stiskněte např. pomocí kancelářské
sponky tlačítko na zadní straně zrcátka.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
99
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Při aktivaci vyhřívání čelního skla se kompas
vypne. Po vypnutí vyhřívání čelního skla se
kompas znovu aktivuje.
Navigace v menu - sdružená
přístrojová deska
Menu zobrazené na displeji na sdružené
přístrojové desky (str. 59) se ovládají levým
pákovým přepínačem. To, jaké menu se
zobrazí na informačním displeji, závisí na
poloze klíče (str. 70).
Kalibrace
1. Zastavte vůz na velkém otevřeném prostranství, na němž se nenacházejí ocelové
konstrukce a vedení velmi vysokého
napětí.
2. Nastartujte vozidlo.
POZNÁMKA
Pro dosažení optimální kalibrace vypněte
všechny elektrické spotřebiče (klimatizace,
stěrače atd.) a zkontrolujte, zda jsou
všechny dveře zavřené.
3. Držte tlačítko na spodní straně vnitřního
zpětného zrcátka stisknuté asi 3 sekundy.
Objeví se číslo aktuální magnetické zóny.
G030295
03
Země je rozdělena do 15 magnetických zón.
Kompas je nastaven pro geografickou oblast,
do které bylo vozidlo dodáno. Kompas by měl
být kalibrován, pokud se vůz pohybuje přes
několik magnetických zón. Postupujte následovně:
Magnetické zóny.
4. Stiskněte opakovaně tlačítko, dokud se
nezobrazí číslo požadované magnetické
zóny (1–15). Viz mapa magnetických zón
pro kompas.
5. Počkejte, dokud se na displeji znovu
nezobrazí C, nebo podržte tlačítko dole
na zpětném zrcátku stisknuté
cca. 6 sekund (použijte např. kancelářskou sponku), dokud se nezobrazí C.
6. Jeďte pomalu v kruhu maximální rychlostí
10 km/h, dokud se neobjeví na displeji
směr kompasu, tím je kalibrace dokončena. Poté ujeďte 2 okruhy pro jemné
doladění kalibrace.
7. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
100
Informační displej (analogová sdružená přístrojová deska) a prvky k ovládání navigace v menu.
03 Přístroje a ovládací prvky
Informační displeje (digitální sdružená přístrojová
deska) a prvky k ovládání navigace v menu.
OK - otevření menu, potvrzení zpráv
a potvrzení položek vybraných v menu.
Kolečko – pohyb mezi položkami menu.
RESET - vynulování údajů ve zvoleném
kroku palubního počítače a přesun zpět
ve struktuře menu.
Pokud je to zpráva (str. 102), musí se potvrdit
stisknutím tlačítka OK. Nyní se zobrazí menu.
Související informace
•
•
•
26
27
28
29
Zprávy - použití (str. 103)
Přehled menu - analogová sdružená
přístrojová deska (str. 101)
Přehled menu - analogová sdružená
přístrojová deska
Přehled menu - digitální sdružená
přístrojová deska
To, jaké menu se zobrazí na informačním displeji sdružené přístrojové desky, závisí na
poloze klíče (str. 70).
To, jaké menu se zobrazí na informačním displeji sdružené přístrojové desky, závisí na
poloze klíče (str. 70).
Pro některé z dále uvedených položek menu
musí být ve voze nainstalovány jisté funkce
a hardware.
Pro některé z dále uvedených položek menu
musí být ve voze nainstalovány jisté funkce
a hardware.
Dig.rychl.
Nastavení*
Topení*
Motivy
Nezáv.top.*
Režim kontrastu/Režim barev
Možn. TC
Servisní stav
Servisní stav
Zprávy28
Hladina oleje26
Hladina oleje29
Zprávy (##)27
Nezáv.topení*
Související informace
•
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 100)
•
Přehled menu - digitální sdružená přístrojová deska (str. 101)
•
Sdružená přístrojová deska (str. 59)
03
Nulování počítadla km
Související informace
•
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 100)
•
Přehled menu - analogová sdružená
přístrojová deska (str. 101)
•
Sdružená přístrojová deska (str. 59)
Přehled menu - digitální sdružená přístrojová deska (str. 101)
Některé motory.
V závorkách je uveden počet zpráv.
V závorkách je uveden počet zpráv.
Některé motory.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
101
03 Přístroje a ovládací prvky
Zprávy
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky se na informačním displeji objeví
příslušná zpráva.
03
Zpráva
Popis
Bezpečně
zastavteA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Vypněte
motorA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Nutný
servisA
Nutný
servisA
102
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
okamžitě zkontrolovali.
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
co nejdříve zkontrolovali.
Viz manuálA
Přečtěte si uživatelskou
příručku.
Objednejte
se do
servisu
Γas na objednání pravidelné servisní prohlídky kontaktujte servisB.
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Čas na pravidelný
servis
Γas na pravidelnou
servisní prohlídku - kontaktujte servisB. Tato doba
je určována podle počtu
ujetých kilometrů, počtu
měsíců od poslední prohlídky, provozní doby
motoru a kvality oleje.
Horká
převod.
Bezp.
zastavte
Počk.až
zchl.
Kritická závada. Okamžitě
bezpečně zastavte vůz
a kontaktujte servisB.
Dočasně
vypnutoA
Funkce byla dočasně
vypnuta a je automaticky
resetována za jízdy nebo
po opětovném nastartování motoru.
Vybitá baterie Úsporný
režim
Audiosystém se vypnul
z důvodu úspory energie.
Dobijte akumulátor.
Termín
servisu
překročen
Pokud nejsou dodržovány
servisní intervaly, záruka
nekryje poškozené díly kontaktujte servisB.
Převodovka
Nutná
výměna
oleje
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
co nejdříve zkontrolovali.
Převodovka
Omezená
funkčnost
Převodovka není v plném
rozsahu funkční. Opatrně
pokračujte v jízdě, dokud
zpráva nezmizíC.
Pokud se objevuje opakovaně - kontaktujte servisB.
Horká
převod.
Snižte
rychlost
Jeďte plynuleji nebo
s vozidlem bezpečně
zastavte. Zařaďte neutrál
a nechte motor běžet ve
volnoběžných otáčkách,
dokud zpráva nezmizíC.
A
B
C
Součást zprávy, která se zobrazí společně s informací
o místě, kde došlo k problému.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Další zprávy týkající se automatické převodovky.
Související informace
•
•
Zprávy - použití (str. 103)
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 100)
03 Přístroje a ovládací prvky
Zprávy - použití
MY CAR
MY CAR - ovládání
K potvrzování a procházení zpráv (str. 102),
které se zobrazují na informačním displeji
sdružené přístrojové desky používejte levý
páčkový přepínač.
MY CAR je zdroj menu, který zajišťuje řadu
funkcí ve vozidle jako např. nastavení hodin,
zrcátek na dveřích a zámků.
MY CAR je zdroj menu, který zajišťuje řadu
funkcí ve vozidle jako např. nastavení hodin,
zrcátek na dveřích a zámků.
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky se na displeji objeví příslušná zpráva.
Do odstranění závady bude v paměti uložena
chybová zpráva.
Stisknutím tlačítka OK na levém páčkovém
přepínači potvrdíte30 zprávu. Pomocí přetáčecího kolečka (str. 100) procházejte jednotlivé
zprávy.
POZNÁMKA
Pokud se při použití palubního počítače
zobrazí výstražná zpráva, musí se přečíst
(stisknutím tlačítka OK) ještě před tím, než
se pokračuje v předchozí aktivitě.
menu.
Přehled menu - analogová sdružená
přístrojová deska (str. 101)
•
Přehled menu - digitální sdružená přístrojová deska (str. 101)
Ovládací prvky středové konzoly
03
Menu se prochází pomocí tlačítek na
středové konzole nebo pomocí pravé klávesnice na volantu.
Některé funkce jsou k dispozici standardně,
jiné se týkají výbavy na přání.
Související informace
•
•
•
MY CAR - ovládání (str. 103)
MY CAR - vyhledávací cesty (str. 104)
MY CAR - položky nabídky (str. 105)
Související informace
•
Řada funkcí ve vozidle jako např.
nastavení hodin, zrcátek na dveřích
a zámků, se ovládá pomocí tohoto
Ovládací prvky na středové konzole pro navigaci
v menu.
Stiskněte MY CAR a otevře se menu
funkce MY CAR.
Stiskněte OK/MENU a zvolte/zaškrtněte
označenou položku v menu nebo uložte
do paměti zvolenou funkci.
Pro přetočení nahoru/dolů v možnostech
menu otočte knoflíkemTUNE.
EXIT
30
Zprávu můžete potvrdit pomocí kolečka nebo stisknutím tlačítka RESET.
103
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Funkce EXIT
Klávesnice na volantu*
V závislosti na funkci, u které se kurzor
nachází, když se stiskne EXIT, a v závislosti
na úrovni menu, nastane některá z následujících situací:
03
•
•
•
•
•
Aktuální úroveň v nabídce se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky displeje středové
konzoly. Cesty hledání funkcí v systému
menu se zadávají např. následovně:
bude odmítnut telefonní hovor
bude přerušena aktuální funkce
budou vymazány vstupní znaky
zruší se naposledy provedené výběry
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení zámku Odemknout dveře
Dveře řidiče, pak všechny.
dojde k posunutí v systému menu směrem nahoru.
Různé výsledky přinese krátký a dlouhý stisk.
Dlouhým stisknutím se dostanete do nejvyšší
úrovně nabídky (str. 380) (zobrazení hlavního
zdroje), ve které jsou přístupné všechny
funkce a zdroje nabídky.
Klávesnice se může měnit podle úrovně audio
systému, viz Audio a média - použití systému (str.
378).
Otáčením přetáčecího kolečka přetáčejte
jednotlivé položky v menu nahoru nebo
dolů.
Stisknutím přetáčecího kolečka zvolte/
zaškrtněte označenou položku v menu
nebo uložte do paměti zvolenou funkci.
EXIT (viz předchozí kapitola "Funkce
EXIT").
Související informace
•
•
•
•
104
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
MY CAR - vyhledávací cesty
MY CAR je zdroj menu, který zajišťuje řadu
funkcí ve vozidle jako např. nastavení hodin,
zrcátek na dveřích a zámků.
MY CAR (str. 103)
MY CAR - vyhledávací cesty (str. 104)
MY CAR - vyhledávací cesty (str. 104)
MY CAR - položky nabídky (str. 105)
Příklad vyhledání a nastavení funkce pomocí
klávesnice na volantu:
1. Stiskněte tlačítko MY CAR na středové
konzole.
2. Pomocí ovládacího kolečka přejděte na
požadovanou nabídku, např. Nastavení
a potom stiskněte ovládací kolečko otevře se podnabídka.
3. Přejděte na požadované menu, např.
Nastavení vozidla a stiskněte ovládací
kolečko - otevře se submenu.
4. Přejděte na Nastavení zámku a stiskněte ovládací kolečko - otevře se nové
submenu.
5. Přejděte na Odemknout dveře a stiskněte ovládací kolečko - otevře se submenu s funkcemi, které lze zvolit.
03 Přístroje a ovládací prvky
6. Zvolte si požadovanou možnost Všechny
dveře nebo Dveře řidiče, pak všechny
a stiskněte ovládací kolečko - v prázdném políčku vedle dané možnosti se
objeví křížek.
7. Ukončete programování - jedním dlouhým stisknutím nebo opakovaným krátkým tisknutím tlačítka EXIT projděte přes
nabídky postupně zpět.
MY CAR - položky nabídky
My V40
MY CAR je zdroj menu, který zajišťuje řadu
funkcí ve vozidle jako např. nastavení hodin,
zrcátek na dveřích a zámků.
Jako první/zcela nahoře jsou v systému MY
CAR k dispozici následující položky:
03
Postup je stejný jako u ovládání na středové
konzole (str. 103): OK/MENU, EXIT a TUNE.
Související informace
•
•
•
•
MY CAR (str. 103)
MY CAR
MY CAR - ovládání (str. 103)
My V40
Na displeji je zobrazena skupina všech podpůrných systémů řidiče - ty lze zde aktivovat
nebo deaktivovat.
MY CAR - vyhledávací cesty (str. 104)
MY CAR - položky nabídky (str. 105)
•
•
•
•
•
My V40
Statistika cesty (Trip statistics)
DRIVe
Podpůr. systémy (Support systems)
Nastavení (Settings)
Statistika jízdy
MY CAR
Statistika cesty
Historie se na obrazovce zobrazuje jako
sloupcový diagram s průměrnou spotřebou
paliva a průměrnou rychlostí, viz Palubní
počítač - funkce (str. 123).
DRIVe
MY CAR
DRIVe
Zde se nachází úvod do problematiky
systému Start-Stop Volvo a doporučení, jak
jezdit úsporně a snížit spotřebu energie.
105
03 Přístroje a ovládací prvky
||
• Start/Stop
• Ekologické rady
Menu úrovně 1
•
Volvo On Call - popis najdete v samostatné příručce.
Více informací, viz Start/Stop* (str. 281).
Menu úrovně 2
•
Informace (str. 113)
Menu úrovně 3
Systém podpory řidiče
Menu úrovně 4
Zde jsou zobrazeny čtyři první úrovně menu
v rámci MY CAR Nastavení. Některá
menu mají další podmenu - ta jsou pak podrobně popsána v příslušných oddílech.
03
Při volbě toho, zda by se měla funkce aktivovat /Zap, nebo deaktivovat /Vyp, se zobrazí
čtvereček:
Zap: Vybraný čtvereček.
MY CAR
Podpůr. systémy
(MY CAR > Support systems)
Na displeji se objeví shrnutí aktuálního stavu
podpůrných systémů řidiče.
Nastavení
Menu jsou strukturována následovně:
Vyp: Prázdný čtvereček.
•
Menu
•
•
•
•
•
•
•
106
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vyberte ZapVyp pomocí OK a pak menu
zavřete příkazem EXIT.
Nastavení vozu (str. 107)
Systém podpory řidiče (str. 108)
System settings (str. 110)
Nastavení hlas. ovládání (str. 111)
Nastavení audio, viz Audio a média všeobecné nastavení audio (str. 383)
Nastavení klimatizace (str. 112)
Oblíbené (str. 382)
Související informace
•
•
•
•
MY CAR (str. 103)
MY CAR - ovládání (str. 103)
MY CAR - vyhledávací cesty (str. 104)
MY CAR - vyhledávací cesty (str. 104)
03 Přístroje a ovládací prvky
MY CAR - nastavení vozidla
Položka nabídky pro nastavení vozidla ve
zdroji nabídky MY CAR obsahuje celou řadu
funkcí vozidla, např. Paměť klíče nebo Nastavení zámku dveří.
Nastavení vozidla
Viz
Paměť klíče
(str. 73)
a (str. 96)
Zap
Bezklíčový vstup
Všechny dveře
Libovolné dveře
Dveře na stejné straně
Obě přední dveře
Akustické potvrzení
Zap
Vyp
Vyp
Nastavení zámku
Autom. zamknutí dveří
Zap
Vyp
Odemknout dveře
Všechny dveře
Dveře řidiče, pak
všechny
(str.
162), (str.
168)
a (str.
175)
(str.
162), (str.
168)
a (str.
175)
(str.
162), (str.
168)
a (str.
175)
(str.
162), (str.
168)
a (str.
175)
Omezené zabezpečení
Aktivovat jedenkrát
Dotaz při opuštění vozu
Nastavení venkovních zrcátek
Sklopit zrcátko
(str.
162), (str.
168)
a (str.
175)
(str. 179)
a (str.
184)
Vnitřní osvětlení
Podlahové osvětlení
Rozptýlené osvětlení
Rozptýlené
osvětlení: barva
Světelný signál při
zamknutí dveří
(str. 160)
03
Zap
Vyp
Světelný signál při
odemknutí dveří
(str. 160)
Zap
(str. 96)
Vyp
Trvání přibliž. osvětlení
Naklonit levé zrcátko
Vyp
Naklonit pravé zrcátko
30 sek.
Nastavení světel
(str. 86)
(str. 162)
a (str. 88)
60 sek
90 sek
}}
107
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Doba návrat. osvětl.
(str. 88)
30 sek.
Posilovací účinek
servořízení
Nízký
60 sek
Střední
90 sek
03
3x bliknutí směrovek
Vysoký
(str. 85)
Zap
Vyp
Vyp
(str. 89)
Vyp
nebo
•
•
Vyp
Vyp
Položka v nabídce Systémy podpory řidiče ve
zdroji nabídek MY CAR obsahuje např.
Systém varování před kolizí a Lane Keeping
Aid.
Podpůrné systémy řízení
Viz
Varování před kolizí
(str. 230)
Zap
Vyp
Resetovat nastavení vozidla
•
•
Zap
Zap
MY CAR - podpůrné systémy řízení
Výstražná vzdálenost
(str. 83)
MY CAR (str. 103)
MY CAR - podpůrné systémy řízení (str.
108)
Normální
Blízko
Výstražný tón
•
Audio a média - všeobecné nastavení
audio (str. 383)
•
MY CAR - Nastavení klimatizace (str.
112)
•
Informace MY CAR (str. 113)
(str. 230)
Zap
Vyp
MY CAR - Možnosti systému (str. 110)
MY CAR - Nastavení hlasového ovládání
(str. 111)
(str. 230)
Daleko
Související informace
Dočasně pravostranný provoz
Aktivní nátáčivé
světlomety
(str. 119)
Všechna menu v Nastavení
vozidla jsou uváděna
v původním továrním nastavení.
Zap
108
Rychlost na info. displeji
Zap
Dočasně levostranný provoz
(str. 76)
Asistent jízdních pruhů
Zap
Vyp
(str. 243)
03 Přístroje a ovládací prvky
Zapnout při startu
(str. 243)
City Safety
Zap
Zap
Vyp
Vyp
Vyšší citlivost*
(str. 243)
BLIS
(str. 243)
Cross Traffic Alert
•
MY CAR - Nastavení klimatizace (str.
112)
•
Informace MY CAR (str. 113)
03
(str. 260)
Zap
Pouze vibrace
Vyp
Pouze asistent řízení
Upozornění na odstup
Plná funkce
(str. 216)
Zap
(str. 190)
Zap
Vyp
Driver Alert
Vyp
Výstraha: rychlost
Audio a média - všeobecné nastavení
audio (str. 383)
Vyp
Vyp
Dopravní značky: informace
(str. 260)
•
Zap
Zap
Možnosti asistenta
(str. 220)
(str. 238)
Zap
(str. 190)
Vyp
Zap
Související informace
Vyp
DSTC
Zap
Vyp
(str. 187)
•
•
•
•
MY CAR (str. 103)
MY CAR - nastavení vozidla (str. 107)
MY CAR - Možnosti systému (str. 110)
MY CAR - Nastavení hlasového ovládání
(str. 111)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
109
03 Přístroje a ovládací prvky
MY CAR - Možnosti systému
Položka v nabídce nastavení systému ve zdroji
nabídek MY CAR obsahuje např. funkci Čas
a Jazyky.
03
Nastavení systému
Viz
Čas
(str.
68)
Zde se nastavují hodiny na sdružené přístrojové desce.
Časový formát
Hlasitost hlasového výstupu
Vyp
Hlasitost asistenta
parkování vpředu
Vysvětlující text pro aktuální
obsah displeje se zobrazí, je-li
tato možnost zvolena.
Jednotka vzdálenosti a paliva
MPG (UK)
24h
l/100km
Jednotka teploty
Zap
Celsius
Vyp
Fahrenheit
Pokud stisknete některé z tlačítek na obrazovce displeje nebo
některé z ovládacích tlačítek,
opět se zobrazí původní obsah.
Jazyk
Výběr jazyka textu menu.
Hlasitost asistenta
parkování vzadu
(str.
123)
MPG (US)
km/l
Pokud zvolíte tuto možnost, po
jisté době nečinnosti zmizí
z obrazovky displeje aktuální
obsah a objeví se prázdná obrazovka.
Hlasitost
Zap
12h
Spořič obrazovky
110
Zobrazit nápovědu
Výběr jednotky pro zobrazení
venkovní teploty a nastavení
ovládání klimatizace.
(str.
422),
(str.
247)
a (str.
403)
Hlasitost vyzvánění
Resetovat nastavení systému
Všechna menu v Nastavení
systému jsou uváděna v původním továrním nastavení.
(str.
135)
Související informace
•
•
•
MY CAR (str. 103)
MY CAR - nastavení vozidla (str. 107)
MY CAR - podpůrné systémy řízení (str.
108)
•
•
MY CAR - Možnosti systému (str. 110)
•
Audio a média - všeobecné nastavení
audio (str. 383)
•
MY CAR - Nastavení klimatizace (str.
112)
•
Informace MY CAR (str. 113)
MY CAR - Nastavení hlasového ovládání
(str. 111)
03 Přístroje a ovládací prvky
MY CAR - Nastavení hlasového
ovládání
Položka Nastavení hlas. ovládání ve zdroji
menu MY CAR obsahuje např. Voice Tutorial
nebo seznam povelů pro nastavení hlasu.
Nastavení hlas. ovládání
Pouze ve vozech s navigací GPS Volvo
RTI* - viz samostatná příručka.
Voice tutorial
Tato položka + OK obsahuje mluvené
informace o tom, jak tento systém funguje.
Seznam jazykových pokynů
Telefonní pokyny
Phone
Phone call contact
Phone dial number
Voice user setting
Standardní nastavení
User 1
User 2
Navigation repeat instruction
Zde můžete vytvořit druhý uživatelský profil, což je výhodné, pokud vozidlo/systém
bude pravidelně používat více než jedna
osoba. Standardní nastavení umožňuje
obnovit výchozí tovární nastavení.
Navigation go to address
Voice training
Navigační pokyny
Navigation
Všeobecné pokyny
Help
Cancel
Voice tutorial
Položky v menu Telefonní pokyny obsahují několik příkladů hlasových povelů,
které jsou k dispozici - pouze, je-li nainstalován mobilní telefon s aktivovaným systémem Bluetooth®. Další informace a podrobnosti - viz Handsfree telefon
Bluetooth®* - přehled (str. 410).
03
Uživatel 1
Uživatel 2
Pomocí funkce Voice training se systém
rozpoznávání hlasu naučí rozeznat hlas
a výslovnost řidiče. Na obrazovce se
zobrazí několik frází, které má řidič nahlas
přečíst. Jakmile se systém naučí rozeznat
mluvu řidiče, zobrazování frází se zastaví.
Potom můžete zvolit např. položku User 1
v menu Voice user setting a systém bude
naslouchat správnému uživateli.
Možnosti nabídky Navigační pokyny
obsahují několik příkladů hlasových povelů,
které jsou k dispozici v navigačním
systému.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
111
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Hlasitost hlasového výstupu
Na obrazovce se objeví ovládání hlasitosti
- nyní pokračujte následovně:
1. Nastavte hlasitost pomocí ovládacího
kolečka.
2. Pomocí tlačítka OK spusťte zkušební
poslech.
03
3. Pro uložení nastavení použijte EXIT.
Menu se vypne.
Položka v menu Nastavení klimatizace ve
zdroji menu MY CAR obsahuje např. funkci
nastavení ventilátoru a recirkulaci.
Nastavení klimatu
Viz
Autom. nastavení
ventilátoru
(str. 134), (str.
137), (str. 97)
a (str. 128)
Normálně
Voice POI list
Silně
Edit list
Slabě
Možností je celá řada a pro jednotlivé trhy
se liší. V tomto seznamu můžete zvolit
maximálně 30 oblíbených položek.
Další informace o rozpoznávání hlasu
a možnostech použití - viz uživatelská
příručka k navigačnímu systému.
Související informace
•
•
•
112
MY CAR - Nastavení klimatizace
MY CAR (str. 103)
MY CAR - nastavení vozidla (str. 107)
MY CAR - podpůrné systémy řízení (str.
108)
•
•
MY CAR - Možnosti systému (str. 110)
•
MY CAR - Nastavení klimatizace (str.
112)
•
Informace MY CAR (str. 113)
Audio a média - všeobecné nastavení
audio (str. 383)
Časovač recirkulace vzduchu
Zap
(str. 134), (str.
137), (str. 97)
a (str. 128)
Vyp
Autom. vyhřívání
zadního skla
Zap
Vyp
(str. 134), (str.
137), (str. 97)
a (str. 128)
Systém kvality vzduchu uvnitř vozu
Zap
(str. 134), (str.
137), (str. 97)
a (str. 128)
Vyp
Resetovat nastavení klimatu
Všechna menu v Nastavení klimatu jsou uváděna v původním továrním nastavení.
(str. 134), (str.
137), (str. 97)
a (str. 128)
Související informace
•
•
•
MY CAR (str. 103)
MY CAR - nastavení vozidla (str. 107)
MY CAR - podpůrné systémy řízení (str.
108)
•
•
MY CAR - Možnosti systému (str. 110)
•
Audio a média - všeobecné nastavení
audio (str. 383)
•
Informace MY CAR (str. 113)
MY CAR - Nastavení hlasového ovládání
(str. 111)
03 Přístroje a ovládací prvky
•
Informace MY CAR
Položka menu Informace ve zdroji menu MY
CAR obsahuje funkce jako Počet klíčů a číslo
VIN.
Informace
Viz
Počet klíčů
(str. 159)
Číslo VIN
(str. 444)
Kód DivX® VOD
(str. 399)
Verze Bluetooth softwaru ve vozidle
(str. 412)
MY CAR - Nastavení klimatizace (str. 112)
Palubní počítač
Palubní počítač ve vozidle zaznamenává,
počítá a zobrazuje informace.
Všeobecné informace
Kontrolu a nastavení lze provést okamžitě,
když se sdružená přístrojová deska po odemknutí automaticky rozsvítí. Pokud do
cca. 30 sekund po otevření dveří řidiče
nepoužijete ovládání palubního počítače,
přístroj zhasne. Pokud byste nyní chtěli
palubní počítač ovládat, musí být klíč
v poloze klíče II (str. 70) nebo se musí nastartovat motor.
POZNÁMKA
Pokud používáte palubní počítač a zobrazí
se varovná zpráva, musíte před opětovnou
aktivací palubního počítače tuto zprávu
potvrdit.
Verze mapy a softwaru*
Pouze ve vozech s navigací
Volvo* - viz samostatná
doplňková příručka.
•
Související informace
•
•
•
03
Potvrďte zprávu krátkým stisknutím
tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
MY CAR (str. 103)
MY CAR - nastavení vozidla (str. 107)
Menu skupin
MY CAR - podpůrné systémy řízení (str.
108)
Na palubním počítači jsou dvě různá menu:
•
•
MY CAR - Možnosti systému (str. 110)
•
Audio a média - všeobecné nastavení
audio (str. 383)
MY CAR - Nastavení hlasového ovládání
(str. 111)
•
•
Funkce
Položka na sdružené přístrojové desce
V nekonečné smyčce je uvedena položka
nebo funkce palubního počítače.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
113
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Související informace
03
114
•
Palubní počítač - analogová sdružená
přístrojová deska (str. 115)
•
Palubní počítač - digitální sdružená
přístrojová deska (str. 119)
•
•
Palubní počítač - funkce (str. 123)
Palubní počítač - statistika jízdy* (str.
124)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač - analogová sdružená
přístrojová deska
Funkce
Palubní počítač ve vozidle zaznamenává,
počítá a zobrazuje informace.
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "Resetujte" je
nejdříve tak, že 2x stisknete RESET.
Otevření, kontrola a nastavení funkcí:
2. Stiskněte OK - otevře se smyčka se
všemi funkcemi.
3. Procházejte jednotlivé funkce pomocí
přetáčecího kolečka a pro provedení
výběru resp. potvrzení stiskněte OK.
03
4. Po provedení kontroly resp. ukončení
nastavování stiskněte dvakrát RESET.
V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé
funkce palubního počítače:
Informační displej a ovládací prvky.
OK - Otevře se smyčka s funkcemi palubního počítače + aktivuje se zvolená
možnost.
Přetáčecí kolečko - Otevře se smyčka
s položkami palubního počítače + lze procházet jednotlivé možnosti.
RESET - Po provedení výběru se funkce
zruší, vrátí zpět či vynuluje.
}}
115
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Funkce
Informace
Dig.rychl.
Uprostřed sdružené přístrojové desky se pomocí číslic zobrazuje rychlost vozidla:
- km/h
•
mph
Otevřete stisknutím tlačítka OK. Výběr proveďte pomocí přetáčecího kolečka. Pro potvrzení
stiskněte OK. Nakonec stiskněte ENTER.
Žádné zobrazení
03
Topení*
Popis programování časovače, viz Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující* - časovač (str. 141).
PŘÍMÝ START
Γasovač 1 - dostanete se do nabídky, kde
můžete zvolit čas.
- Γasovač 2 - dostanete se do nabídky, kde
můžete zvolit čas.
Nezáv.top.*
Více informací, viz Nezávislé topení* (str. 143).
– AZap
– Vyp
Možn. TC
Km do prázd. nádrže
Spotřeba paliva
Průměrná rychlost
- Denní počítadlo kilometrů T1+cel.vzd
- Denní počítadlo kilometrů T2+cel.vzd
Servisní stav
116
Zde si můžete zvolit a aktivovat položky, které mají být k dispozici jako volitelná položka u palubního počítače. Symboly položek, které již byly zvoleny, jsou označeny BÍLE a je u nich
"zaškrtnutí". Ostatní položky jsou ŠEDΔ a bez zaškrtnutí.
1. Otevřete funkci pomocí tlačítka OK. Procházejte jednotlivé symboly položek pomocí přetáčecího kolečka a nakonec zvýrazněte požadovaný symbol resp. ukončete výběr.
2. Potvrďte stisknutím tlačítka OK - symbol změní barvu z ŠEDΔ na BÍLOU a objeví se
"zaškrtnutí".
3. Pokračujte ve výběru symbolů funkce pomocí přetáčecího kolečka nebo ukončete výběr
stisknutím tlačítka RESET.
Zobrazí se počet měsíců a počet ujetých kilometrů do další servisní prohlídky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Informace
Hladina olejeA
Více informací, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str. 341).
Zprávy (##)
Více informací, viz Zprávy (str. 102).
Některé motory.
A
Položky
Jednu z položek uvedených v následující
tabulce lze zvolit tak, aby byla trvale zobrazena na sdružené přístrojové desce. Nastavení:
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "Resetujte" je
nejdříve tak, že 2x stisknete RESET.
3. Zastavte se na požadované položce.
2. Otočte přetáčecím kolečkem - ve
smyčce se zobrazí položky palubního
počítače, které lze zvolit.
Položka palubního počítače na sdružené přístrojové
desce
Informace
Dílčí počítadlo kilometrů T1+cel.vzd
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T1.
Dílčí počítadlo kilometrů T2+cel.vzd
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T2.
Vzdl.do pr.
Další informace, viz Palubní počítač (str. 113), "Km. do prázdné nádrže".
Spotř. pal.
Aktuální spotřeba.
Prům.rych.
•
Žádné informace na palubním počítači.
Zobrazí se prázdný displej - rovněž se tímto označuje začátek a konec smyčky.
Palubní počítač na sdružené přístrojové
desce lze během cesty kdykoliv změnit.
Postupujte následovně:
•
Otočte přetáčecím kolečkem - zastavte
na požadované položce.
03
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET resetujete Prům.rych..
Nulování palubního počítače analogová sdružená přístrojová deska
Denní počítadlo kilometrů a průměrná
rychlost
Je-li na sdružené přístrojové desce zobrazen
aktuální palubní počítače - Denní počítadlo
kilometrů 1, Denní počítadlo kilometrů T2
nebo Průměrná rychlost:
}}
117
03 Přístroje a ovládací prvky
||
•
Dlouze stiskněte RESET - zvolená
položka se vynuluje.
Každou položku lze nulovat samostatně.
Změna jednotek
03
Chcete-li změnit jednotky vzdálenosti (km/
míle) a rychlosti, přejděte na MY CAR
Nastavení Nastavení systému
Jednotka vzdálenosti a paliva, viz Palubní
počítač - statistika jízdy* (str. 124).
Související informace
118
•
Palubní počítač - digitální sdružená
přístrojová deska (str. 119)
•
•
Palubní počítač - funkce (str. 123)
Palubní počítač - statistika jízdy* (str.
124)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač - digitální sdružená
přístrojová deska
Funkce
Palubní počítač ve vozidle zaznamenává,
počítá a zobrazuje informace.
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "Resetujte" je
nejdříve tak, že 2x stisknete RESET.
Otevření, kontrola a nastavení funkcí:
2. Stiskněte OK - otevřou se všechny
funkce.
3. Procházejte jednotlivé funkce pomocí
přetáčecího kolečka a pro provedení
výběru resp. potvrzení stiskněte OK.
03
4. Po provedení kontroly resp. ukončení
nastavování stiskněte dvakrát RESET.
V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé
funkce palubního počítače:
Informační displeje a ovládací prvky.
OK - Otevře se smyčka s funkcemi palubního počítače + aktivuje se zvolená
možnost.
Přetáčecí kolečko - Otevře se smyčka
s položkami palubního počítače + lze procházet jednotlivé možnosti.
RESET - Po provedení výběru se funkce
zruší, vrátí zpět či vynuluje.
}}
119
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Funkce
Informace
Nulování počítadla km
Upozorňujeme že tato funkce nenuluje dva palubní počítače T1 a T2 - viz tabulka
dále v části "Položky".
Průměrná
Průměrná rychlost
03
Zprávy
Více informací, viz Zprávy (str. 102).
Motivy
Vzhled sdružené přístrojové desky se volí zde, viz Digitální sdružená přístrojová
deska - přehled (str. 60).
Nastavení*
Zvolte AZap nebo Vyp.
Více informací, viz Nezávislé topení* (str. 143).
Režim kontrastu/Režim barev
Nastavení jasu a intenzity barev na sdružené přístrojové desce.
Nezáv.topení*
Popis programování časovače, viz Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující* - časovač (str. 141).
– Přímý start
- Symbol Γasovač 1 - dostanete se do nabídky, kde
můžete zvolit čas.
- Symbol Γasovač 2 - dostanete se do nabídky, kde
můžete zvolit čas.
A
120
Servisní stav
Zobrazí se počet měsíců a počet ujetých kilometrů do další servisní prohlídky.
Hladina olejeA
Více informací, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str. 341).
Některé motory.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Položky
Současně lze zobrazit tři položky palubního
počítače - jednu položku v každém "okně"
(viz obrázek výše).
Jednu z kombinací položek uvedených
v následující tabulce lze zvolit tak, aby byla
trvale zobrazena na sdružené přístrojové
desce. Nastavení:
3. Zastavte se na požadované kombinaci
položek.
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "Resetujte" je
nejdříve tak, že 2x stisknete RESET.
2. Otočte přetáčecím kolečkem - ve
smyčce se zobrazí volitelné kombinace
položek.
03
Kombinace položek
Informace
Průměrná
Denní počítadlo kilometrů T1
+ údaje
Průměrná rychlost
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů
T1.
Okamžitá
Denní počítadlo kilometrů T2
+ údaje
Km do prázd.
nádrže
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů
T2.
Okamžitá
Údaje
kmh<>mph
Žádné informace na palubním
počítači.
kmh<>mph – „Digitální zobrazení rychlosti“, viz Palubní počítač - funkce (str.
123).
Všechny tři displeje palubního počítače zhasnou - rovněž se tímto označuje
začátek a konec smyčky.
Kombinaci položek palubního počítače na
sdružené přístrojové desce lze během cesty
kdykoliv změnit. Postupujte následovně:
Otočte přetáčecím kolečkem na kombinaci
položek, která obsahuje denní počítadlo kilometrů, které se bude nulovat:
•
•
Otočte přetáčecím kolečkem - zastavte
na požadované položce.
Nulování palubního počítače - digitální
sdružená přístrojová deska
Dílčí počítadlo kilometrů
Dlouze stiskněte RESET - zvolené denní
počítadlo kilometrů se vynuluje.
Průměrná rychlost a průměrná spotřeba
1. Zvolte funkci Nulování počítadla
km a aktivujte ji stisknutím tlačítka OK.
2. Pomocí přetáčecího kolečka zvolte
jednu z následujících možností a aktivujte
ji pomocí tlačítka OK.
- l/100 km
- km/h
- Resetovat oba
3. Nakonec stiskněte RESET.
}}
121
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Změna jednotek
Chcete-li změnit jednotky vzdálenosti (km/
míle) a rychlosti, přejděte na MY CAR
Nastavení Nastavení systému
Jednotka vzdálenosti a paliva, viz Palubní
počítač - statistika jízdy* (str. 124).
POZNÁMKA
03
Kromě palubního počítače se tyto jednotky
mění rovněž v navigačním systému Volvo*.
Dílčí počítadlo kilometrů
Otočte přetáčecím kolečkem na kombinaci
položek, která obsahuje denní počítadlo kilometrů, které se bude nulovat:
•
Dlouze stiskněte RESET - zvolené denní
počítadlo kilometrů se vynuluje.
Související informace
122
•
Palubní počítač - analogová sdružená
přístrojová deska (str. 115)
•
•
Palubní počítač - funkce (str. 123)
Palubní počítač - statistika jízdy* (str.
124)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač - funkce
Dojezd - km do prázd. nádrže
Změna jednotek
Palubní počítač ve vozidle může zaznamenávat, počítat a zobrazovat informace. Eviduje
např. průměrnou spotřebu paliva a průměrnou
rychlost.
Na palubním počítači se objeví přibližná vzdálenost, kterou lze ujet na palivo zbývající
v nádrži.
Chcete-li změnit jednotky vzdálenosti
(metrické/britské) a rychlosti, přejděte na MY
CAR Nastavení Nastavení systému
Jednotka vzdálenosti a paliva, viz MY CAR
- Možnosti systému (str. 110).
Průměrná
Průměrná spotřeba paliva se počítá od
posledního vynulování.
POZNÁMKA
Pokud se používá topení spalující palivo*,
může se načtená hodnota nepatrně lišit.
Průměrná rychlost
Průměrná rychlost se počítá ze vzdálenosti
ujeté od posledního vynulování.
Okamžitá
Informace o aktuální spotřebě paliva se průběžně aktualizují - přibližně jednou za
sekundu. Pokud vozidlo jede nízkou rychlostí,
spotřeba se zobrazuje za časovou jednotku,
při vyšších rychlostech se zobrazuje ve
vztahu ke vzdálenosti.
Pro displej lze zvolit různé jednotky (km/míle)
- viz dále kapitola "Změna jednotek".
31
Pokud položka Vzdl.do pr. zobrazí "----",
dojezd není zaručen.
•
V tomto případě co nejdříve dočerpejte
palivo.
Výpočet je založen na průměrné spotřebě
paliva v posledních 30 km a zbývajícím množství paliva v nádrži.
POZNÁMKA
Hodnota se může mírně lišit při změně
stylu jízdy.
Výsledkem ekonomického stylu jízdy je celkově delší dojezd. Další informace o možném
ovlivnění spotřeby paliva, viz Filosofie společnosti Volvo na ochranu životního prostředí
(str. 20).
POZNÁMKA
Kromě palubního počítače se tyto jednotky
mění rovněž v navigačním systému Volvo*.
03
Související informace
•
Palubní počítač - analogová sdružená
přístrojová deska (str. 115)
•
Palubní počítač - digitální sdružená
přístrojová deska (str. 119)
•
Palubní počítač - statistika jízdy* (str.
124)
Digitální zobrazení rychlosti31
Rychlost se zobrazuje v jiných jednotkách
(kmh/mph) než na hlavním přístroji. Je-li
nakalibrována v mph, na palubním počítači se
zobrazuje příslušná rychlost v km/h a naopak.
Pouze u sdružené přístrojové desky "Digital".
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
123
03 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač - statistika jízdy*
Provoz
Do vozidla jsou ukládány informace o ukončených jízdách - například průměrná spotřeba
paliva a průměrná rychlost. Tyto informace lze
zobrazit ve formě sloupcového grafu na obrazovce středové konzoly.
Nastavení můžete upravit v systému nabídky
MY CAR:
MY CAR
Statistika cesty:
• Spustit novou cestu - ENTER se pou-
žívá k vymazání veškeré předchozí statistiky. Pokud chcete nabídku opustit,
stiskněte EXIT.
Funkce
03
My V40
• Reset. v každém jízdním cyklu -
políčko zvýrazněte stisknutím tlačítka
ENTER. Pokud chcete nabídku opustit,
stiskněte EXIT.
Je-li zvýrazněna možnost "Reset. v každém
jízdním cyklu", všechny statistické údaje se
automaticky vymažou, jakmile vozidlo zastaví
a bude stát déle než 4 hodiny. Statistika jízdy
se při dalším nastartování motoru spustí
znovu od nuly.
Statistika jízdy32.
Každý pruh odpovídá 1 km nebo 10 km ujeté
vzdálenosti, a to v závislosti na zvolené stupnici. Pruh zcela vpravo představuje hodnotu
u aktuálních kilometru nebo 10 km.
Pomocí ovladače TUNE lze stupnici s pruhy
nastavit na 1 km nebo 10 km. Kurzor zcela
vpravo mění v závislosti na zvolené stupnici
svou polohu - nahoře nebo dole.
32
124
Pokud se s vozidlem opět rozjedete dříve, než
uplynou 4 hodiny, příslušnou dobu musíte
nejdříve ručně vymazat pomocí položky
"Spustit novou cestu".
Viz také Eco guide na straně (str. 63).
Související informace
•
Palubní počítač - analogová sdružená
přístrojová deska (str. 115)
•
Palubní počítač - digitální sdružená
přístrojová deska (str. 119)
•
Palubní počítač - funkce (str. 123)
Nákres je schématický - skutečnost se může liší v závislosti na aktualizovaném softwaru a na trhu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
04 Ovládání klimatizace
Všeobecné informace o klimatizaci
Vůz je vybaven elektronicky řízenou klimatizací
(ECC). Systém klimatizace chladí nebo topí,
stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu
v prostoru pro cestující.
•
•
Existují dva různé systémy řízení klimatu:
•
•
Elektronické řízení teploty (ETC) (str. 132)
Elektronická klimatizace (ECC) (str. 131)
•
POZNÁMKA
Klimatizaci (AC) můžete vypnout, ale pro
zajištění optimálního komfortu z hlediska
klimatu v prostoru pro cestující a pro
zabránění zamlžení oken by klimatizace
měla být stále zapnutá.
04
Nezapomeňte:
126
•
Aby klimatizace fungovala optimálně,
musí být zavřena boční okna.
•
Funkce úplného vyvětrání (str. 176) současně otevře/zavře všechna boční okna
a může být používána například k rychlé
výměně vzduchu za horkého počasí.
•
Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání
vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním oknem).
•
Odstraňte zamlžení z vnitřní strany oken
především pomocí funkce odmražování
(str. 136). Abyste snížili riziko zamlžení,
udržujte okna čistá a používejte čistič na
okna.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Za teplého počasí se může pod vozem
objevit kondenzát z klimatizace. Jde
o zcela normální jev.
Když motor vyžaduje plný výkon, např. při
maximální akceleraci nebo jízdě do kopce
s přívěsem, klimatizace může být
dočasně vypnuta. Pak může v prostoru
pro cestující dojít k dočasnému zvýšení
teploty.
Pokud byl motor automaticky vypnut (str.
281) (vozidla s funkcí Start/Stop*), dojde
k dočasnému omezení funkčnosti některých zařízení, např. k omezení otáček
ventilátoru a k omezení klimatizace.
Související informace
•
•
•
Skutečná teplota (str. 126)
Snímače - ovládání klimatu (str. 127)
Nastavení menu - ovládání klimatu (str.
129)
•
•
Klimatizace (str. 136)
•
•
•
Γištění vzduchu (str. 127)
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
(str. 129)
Vyhřívaná přední sedadla* (str. 133)
Vyhřívané zadní sedadlo* (str. 133)
Skutečná teplota
Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním
podmínkám s ohledem na rychlost vzduchu,
vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci, které
ovlivňují interiér a exteriér vozu.
Součástí systému je čidlo slunečního svitu
(str. 127), které detekuje stranu, ze které svítí
slunce do prostoru pro cestující. To znamená1, že se může lišit teplota mezi pravými
a levými větracími otvory, a to přesto, že pro
obě strany je nastavena stejná teplota.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
126)
•
Regulace teploty v prostoru pro cestující
(str. 135)
04 Ovládání klimatizace
Snímače - ovládání klimatu
Čištění vzduchu
Systém řízení klimatu obsahuje celou řadu
senzorů, které pomáhají regulovat teplotu (str.
126) ve vozidle.
Prostor pro cestující ve voze Volvo je navržen
tak, aby byl příjemný a pohodlný, a to
dokonce i pro osoby, které trpí astmatem
a kontaktními alergiemi.
•
Γidlo slunečního svitu se nachází na horní
straně palubní desky.
•
Γidlo teploty v prostoru pro cestující se
nachází pod ovládacím panelem klimatizace.
•
Γidlo venkovní teploty je umístěno na
vnějším zpětném zrcátku.
POZNÁMKA
Nezakrývejte a neblokujte snímače oděvy
a jinými předměty.
Související informace
•
1
•
•
•
•
Filtr klimatizace (str. 127)
Materiál v prostoru pro cestující (str. 129)
Clean Zone Interior Package (CZIP) (str.
128)*
Čištění vzduchu - filtr prostoru pro
cestující
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro
cestující je čištěn filtrem.
Filtr musí být měněn v pravidelných intervalech. Doporučený interval pro výměnu filtru je
v každém předepsaném servisním plánu.
Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí,
měňte filtr častěji.
Systém kvality vzduchu v interiéru
(IAQS) (str. 128)*
POZNÁMKA
Existují různé druhy filtrů pro prostor pro
cestující. Zkontrolujte, zda se používá
správný filtr.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
126)
04
Související informace
•
Γištění vzduchu (str. 127)
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
126)
Platí pouze pro ECC.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
127
04 Ovládání klimatizace
Čištění vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
Systém CZIP byl upraven a dokáže nyní ještě
lépe odfiltrovat z prostoru pro cestující látky
způsobující alergie a astma.
Zahrnuje následující:
•
04
•
Rozšířená funkce ventilátoru, což znamená, že ventilátor se zapne při otevření
vozu dálkovým ovladačem s klíčem.
Ventilátor plní prostor pro cestující čerstvým vzduchem. Funkce se zapíná
v případě potřeby a vypíná se automaticky po určité době, nebo když se
otevřou jedny z dveří prostoru pro cestující.
Další informace o příslušenství CZIP najdete
v brožuře, kterou jste obdrželi při zakoupení
vozu.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
126)
•
Γištění vzduchu (str. 127)
Čištění vzduchu - IAQS*
Systém kvality vzduchu IAQS odděluje plyny
a částice, redukuje pachy a znečišťující
částice v prostoru pro cestující.
Je-li venkovní vzduch znečištěn, nasávání
vzduchu se zavře, aby se do prostoru uvnitř
nedostaly uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní
ozón. Vzduch v prostoru pro cestující recirkuluje.
Funkce se aktivuje/deaktivuje v systému
menu MY CAR pod položkou Nastavení
Nastavení klimatu Systém kvality
vzduchu uvnitř vozu.
POZNÁMKA
Systém kvality vzduchu v interiéru IAQS
(str. 128) je plně automatický systém,
který čistí vzduch v prostoru pro cestující
od znečisťujících látek, jako jsou pevné
částice, uhlovodíky, oxidy dusíku
a přízemní ozón.
Aby vzduch v prostoru pro cestující byl
optimální, snímač kvality vzduchu musí být
vždy aktivován.
V chladném klimatu je automatická recirkulace vzduchu omezena tak, aby nedocházelo k mlžení.
POZNÁMKA
Za účelem udržení standardu CZIP se
u vozidel vybavených příslušenstvím CZIP
filtr systému kvality vzduchu IAQS musí
měnit každých 15 000 km nebo jednou za
rok. Mění se však do 75 000 km nad 5 let.
Ve vozidlech bez systému CZIP a v
případě, že zákazník nechce zachovat
standard CZIP, se filtr IAQS musí měnit
během pravidelných servisních prohlídek.
128
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
126)
•
•
Γištění vzduchu (str. 127)
Γištění vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)* (str. 128)
04 Ovládání klimatizace
Čištění vzduchu - materiál
Nastavení menu - ovládání klimatu
Materiály byly vyvinuty tak, aby bylo minimalizováno množství prachu v prostoru pro cestující. Tyto materiály přispívají rovněž ke snadnému udržování prostoru pro cestující
v čistotě.
U čtyř funkcí systému ovládání klimatizace lze
pomocí středové konzoly výchozí nastavení
aktivovat, deaktivovat nebo změnit.
•
Rychlost ventilátoru během automatické
regulace klimatu (str. 134)*.
Koberce v prostoru pro cestující i v zavazadlovém prostoru jsou vyjímatelné a lze je
snadno čistit. Používejte čisticí prostředky
a produkty péče o vozidlo, které vyvinula
společnost Volvo k čištění interiéru vozidla
(str. 372).
•
•
Γasovač recirkulace vzduchu (str. 137).
•
Systém kvality vzduchu uvnitř vozu (str.
128)*.
Související informace
•
Γištění vzduchu (str. 127)
Rozvod vzduchu v prostoru pro
cestující
Vstupní vzduch je rozdělen mezi několik větracích otvorů v prostoru pro cestující.
Automatické spuštění odmražování
zadního skla (str. 97).
Další informace najdete v popisu systému
menu(str. 103).
Funkce systému ovládání klimatizace lze
resetovat na výchozí nastavení pomocí
systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení klimatu
Resetovat nastavení klimatu.
Související informace
•
04
Distribuce vzduchu je v režimu AUTO* plně
automatická.
V případě potřeby lze regulovat manuálně. Viz
tabulka Rozvod vzduchu (str. 138).
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
126)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
129
04 Ovládání klimatizace
||
Ventilační otvory v palubní desce
04
Otevřeno
Zavřeno
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení
Nasměrujte ventilační otvory na boční okna,
aby bylo odstraněno zamlžení.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že malé děti mohou být
citlivé na průvan a proudění vzduchu.
130
Distribuce vzduchu
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na
podlaze
Postava se skládá ze tří tlačítek. Po stisknutí
tlačítka se na obrazovce TV rozsvítí obrázek
postavy (viz obrázek dole) a šipka před danou
částí obrázku indikuje nastavení distribuce
vzduchu. Další informace, viz tabulka Rozvod
vzduchu (str. 138).
Nastavená distribuce vzduchu se zobrazuje na
obrazovce TV.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
126)
•
•
Automatická regulace (str. 134)
Rozvod vzduchu - recirkulace (str. 137)
04 Ovládání klimatizace
Elektronická klimatizace - ECC*
Elektronická klimatizace ECC udržujte v prostoru pro cestující nastavenou teplotu. Zvlášť
lze nastavit teplotu na straně spolujezdce a na
straně řidiče.
Automatická funkce automaticky reguluje
teplotu, klimatizaci, otáčky ventilátoru, recirkulaci a rozvod vzduchu.
04
Ventilátor (str. 134)
AUTO - Automatická regulace klimatu
(str. 134)
Elektricky vyhřívané přední sedadlo (str.
133), levá strana
Vyhřívání čelního skla a odmrazování na
maximum (str. 136)*
Rozvod vzduchu (str. 129) - ventilační
otvory na podlaze
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek (str. 97)
Nastavení, levá/pravá strana pro regulaci
teploty (str. 135)
Elektricky vyhřívané přední sedadlo (str.
133), pravá strana
Řízení teploty (str. 135)
Recirkulace (str. 137)
AC - Zapnutí/vypnutí klimatizace (str.
136)
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
131
04 Ovládání klimatizace
Elektronické řízení teploty - ETC
Komfort klimatu v prostoru pro cestující je
regulován obvykle systémem ETC (Electronic
Temperature Control).
04
Ventilátor (str. 134)
Elektricky vyhřívané přední sedadlo (str.
133), levá strana
AC - Zapnutí/vypnutí klimatizace (str.
136)
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek (str. 97)
Recirkulace (str. 137)
Vyhřívání čelního skla a odmrazování na
maximum*
Elektricky vyhřívané přední sedadlo (str.
133), pravá strana
Rozvod vzduchu (str. 129) - ventilační
otvory na podlaze
Řízení teploty (str. 135)
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
132
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Ovládání klimatizace
Vyhřívaná přední sedadla*
•
Vyhřívání předních sedadel funguje ve třech
úrovních, což zajistí vyšší míru komfortu řidiče
a spolujezdce při chladném počasí.
Nejnižší úroveň vyhřívání - na obrazovce
svítí jedno oranžové políčko.
•
Vypnutí ohřevu - nesvítí žádné políčko.
VAROVÁNÍ
Vyhřívané zadní sedadlo*
Vyhřívání zadních krajních sedadel má tři
polohy, které nabízejí cestujícím při chladném
počasí vyšší míru komfortu.
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby,
které mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí zvýšení teploty
a osoby, které mají jiné problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly
utrpět popáleniny.
Související informace
Na obrazovce TV se zobrazí momentálně nastavená úroveň vyhřívání.
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
126)
•
Vyhřívané zadní sedadlo* (str. 133)
04
Momentálně nastavenou úroveň vyhřívání
poznáte podle kontrolek v tlačítku:
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte
funkci:
•
Nejvyšší úroveň vyhřívání - svítí tři kontrolky.
•
Nižší úroveň vyhřívání - svítí dvě kontrolky.
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte
funkci:
•
Nejnižší úroveň vyhřívání - svítí jedna kontrolka.
•
Nejvyšší úroveň vyhřívání - na obrazovce
na středové konzole svítí tři oranžová
políčka (viz obrázek nahoře).
•
Vypnutí ohřevu - nesvítí žádná kontrolka.
•
Nižší úroveň vyhřívání - na obrazovce svítí
dvě oranžová políčka.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
133
04 Ovládání klimatizace
||
VAROVÁNÍ
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby,
které mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí zvýšení teploty
a osoby, které mají jiné problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly
utrpět popáleniny.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
126)
•
Vyhřívaná přední sedadla* (str. 133)
04
Ventilátor
Automatická regulace
Aby nedošlo k zamlžování oken, ventilátor by
měl stále běžet.
Automatická regulace je možná pouze u elektronické klimatizace (ECC) (str. 131).
Automatická funkce automaticky reguluje teplotu (str.
135), klimatizaci (str. 136),
rychlost ventilátoru (str. 134),
recirkulaci (str. 137) a rozvod vzduchu (str. 129).
POZNÁMKA
Je-li ventilátor úplně vypnutý, klimatizace
nefunguje a mohla by se mlžit skla.
ECC*
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku. Funkce AUTO je
vypnuta. Pokud zvolíte funkci
AUTO, otáčky ventilátoru se
regulují automaticky (str.
134) - původně nastavené
otáčky ventilátoru se vypnou.
ETC
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku.
Pokud vyberete jednu nebo více funkcí
manuálně, ostatní funkce budou řízeny automaticky. Všechna manuální nastavení se po
stisknutí tlačítka AUTO vypnou. Na obrazovce displeje se objeví AUTO KLIMA.
Rychlost ventilátoru v automatickém režimu
může být nastavena v systému menu MY
CAR pod položkami Nastavení Nastavení
klimatu Autom. nastavení ventilátoru.
Vyberte jednu z možností Slabě, Normálně
nebo Silně:
• Slabě – automatické řízení ventilátoru.
Přednost má malé proudění vzduchu.
• Normálně – automatické řízení ventiláSouvisející informace
134
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
toru.
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
126)
• Silně – automatické řízení ventilátoru.
•
•
Elektronická klimatizace - ECC* (str. 131)
Další informace najdete v popisu systému
menu (str. 103).
Elektronické řízení teploty - ETC (str. 132)
Přednost má silné proudění vzduchu.
04 Ovládání klimatizace
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
126)
Regulace teploty v prostoru pro
cestující
Při nastartování vozidla se vyvolá předcházející nastavení.
POZNÁMKA
Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že
vyberete vyšší nebo nižší teplotu, než skutečně potřebujete.
ECC*
Teploty na straně řidiče
a straně spolujezdce mohou
být nastaveny nezávisle.
Opakovaně tiskněte L/R
v tlačítku a vyberte nastavení
pro levou stranu, pravou
stranu a pro obě strany.
Pomocí knoflíku nastavte teplotu - na displeji
na středové konzole se zobrazí teplota zvolena pro příslušné strany.
ETC
Teplotu v prostoru pro cestující lze nastavit pomocí knoflíku.
04
Související informace
Na obrazovce TV na středové konzole se zobrazí
aktuální teplota pro obě strany.
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
126)
•
•
•
Skutečná teplota (str. 126)
Elektronické řízení teploty - ETC (str. 132)
Elektronická klimatizace - ECC* (str. 131)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
135
04 Ovládání klimatizace
Klimatizace
Klimatizace ochlazuje podle potřeby nasávaný
vzduch a odstraňuje z něj vlhkost.
Pokud svítí kontrolka na tlačítku AC, klimatizace je regulována automaticky.
04
Odmlžování a odmražování čelního
skla
K rychlému odstranění námrazy a zamlžení
z čelního skla a bočních oken se používá
vyhřívané čelní sklo* a maximální odmražování.
Kontrolka na tlačítko AC
zhasne, jakmile klimatizaci
vypnete. Ostatní funkce jsou
stále řízeny automaticky. Pokud aktivujete
maximální odstranění námrazy (str. 136), klimatizace se automaticky zapne a vzduch se
co nejrychleji odvlhčí.
Vozidla bez vyhřívání čelního skla:
•
Vzduch proudí na okna - na obrazovce se
rozsvítí symbol (2).
•
Vypnutí funkce - nesvítí žádná kontrolka.
Vozidla s vyhříváním čelního skla:
•
Aktivujte vyhřívání čelního skla2 - na obrazovce se rozsvítí kontrolka (1).
•
Aktivujte vyhřívání čelního skla2 a vzduch
proudí na okna - na obrazovce se rozsvítí
kontrolky (1) a (2).
•
Vypnutí funkce - nesvítí žádná kontrolka.
POZNÁMKA
Vyhřívané čelní sklo a IR sklo (str. 18) může
mít vliv na funkčnost transpondérů a ostatních komunikačních zařízení.
Zvolené nastavení se zobrazuje na obrazovce TV.
Elektrický ohřev*
Rychlé odstranění námrazy (Max. defroster)
Kontrolka v tlačítku pro
odstranění námrazy svítí,
pokud je funkce aktivní.
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte funkci.
2
136
Je-li aktivní vyhřívání čelního skla, kompas se vypne.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Trojúhelníková oblast na koncích čelního
skla není elektricky vyhřívána a odstraňování ledu zde může trvat déle.
POZNÁMKA
Pokud byl motor automaticky zastaven
(str. 281), elektrické vyhřívaní čelního skla
nefunguje.
04 Ovládání klimatizace
Je-li funkce aktivní, provede se následující,
aby bylo zajištěno maximální odvlhčení vzduchu v prostoru pro cestující:
•
•
klimatizace je automaticky zapnuta
automaticky jsou vypnuty recirkulace
a systém kvality vzduchu.
POZNÁMKA
Rozvod vzduchu - recirkulace
Pokud chcete zabránit nasávání výfukových
plynů, špatného vzduchu atd. do prostoru pro
cestující, zvolte recirkulaci. V tomto případě
se nebude do vozidla nasávat vzduch zvenku.
Pokud je recirkulace
zapnuta, svítí oranžová kontrolka v tlačítku.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
126)
•
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
(str. 129)
•
Rozvod vzduchu - tabulka (str. 138)
Pokud je ventilátor nastaven na maximum,
stoupne hlučnost.
Po vypnutí funkce odstranění námrazy se
systém klimatizace vrátí k předchozímu
nastavení.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
126)
DŮLEŽITÉ
04
Pokud vzduch ve voze cirkuluje příliš
dlouho, může se stát, že se okna zevnitř
zamlží.
Časový spínač
Když je aktivovaný časový spínač, systém
vypne manuálně zapnutou recirkulaci na
dobu závislou na vnější teplotě. Tím se sníží
riziko námrazy, zamlžení a zhoršení kvality
vzduchu. Funkce se aktivuje/deaktivuje
v systému menu (str. 103) MY CAR pod
položkou Nastavení Nastavení klimatu
Časovač recirkulace vzduchu .
POZNÁMKA
Zvolíte-li max. odmražování, recirkulace
bude vždy vypnuta.
137
04 Ovládání klimatizace
Rozvod vzduchu - tabulka
K výběru rozvodu (str. 129) vzduchu se používají tři tlačítka.
04
138
Distribuce vzduchu
Použití
Na okna proudí velké množství horkého vzduchu.
rychlé odstranění námrazy a zamlžení.
Vzduch na čelní sklo, přes ventilační otvor systému pro odstranění
námrazy, a na boční skla. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory.
zabránění zamlžení a námrazy v chladném a vlhkém klimatu, (toto neumožňuje příliš nízká rychlost ventilátoru).
Vzduch proudí na čelní okno a ventilačními otvory v palubní
desce.
zajištění klimatického komfortu za horkého a suchého
počasí.
Vzduch proudí ventilačními otvory v palubní desce do oblasti
hlavy a hrudi.
zajištění účinného ochlazování za horkého počasí.
04 Ovládání klimatizace
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na podlahu a okna. Určité množství vzduchu
proudí ventilačními otvory v palubní desce.
zajištění klimatického komfortu a dobrého odstraňování
zamlžení za chladného nebo vlhkého počasí.
Vzduch proudí na podlahu a ventilačními otvory v palubní desce.
za slunečného počasí při nižších venkovních teplotách.
04
Vzduch proudí na podlahu. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory v palubní desce a na okna.
pro přímé topení nebo ochlazování v oblasti podlahy.
Vzduch proudí na podlahu, ventilačními otvory v palubní desce
a na okna.
chladnější vzduch v oblasti podlahy nebo teplejší vzduch
trochu výše za chladného počasí nebo horkého
a suchého počasí.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
126)
•
Rozvod vzduchu - recirkulace (str. 137)
139
04 Ovládání klimatizace
Vyhřívání motoru a prostoru pro
cestující*
Doplňování paliva
nutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru (str. 100).
V rámci teplotní přípravy se připraví vyhřívání
vozidla, motorový prostor a prostor pro cestující před odjezdem tak, aby se snížilo
opotřebení i spotřeba energie během cesty.
Zahřátím vozidla se prodlouží rovněž dojezdová vzdálenost.
DŮLEŽITÉ
Opakované použití topení při jízdě na
krátké vzdálenosti může vést k vybití akumulátoru startéru. V tomto případě se
může stát, že topení vypne nebo se
nespustí znovu. V nejhorším případě
nebude možné nastartovat ani motor
vozidla.
Topení můžete spustit rovnou (str. 141) nebo
pomocí časovače (str. 141).
04
Topení není možné zapnout, pokud venkovní
teplota přesáhne 15 °C. Při teplotě -5 °C
nebo nižší je maximální doba chodu topení
omezena na 50 minut.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte uvnitř topení spalující palivo.
Dochází k uvolňování výfukových plynů.
POZNÁMKA
Je-li nezávislé topení spalující palivo
aktivní, pod vozidlem se může objevit kouř.
To je naprosto v pořádku.
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo může vznítit. Než začnete
čerpat palivo, vypněte nezávislé topení.
Zkontrolujte na sdružené přístrojové
desce, zda je topení vypnuté. Pokud funguje, zobrazí se symbol topení.
Parkování ve svahu
Při parkování v prudkém svahu musí vůz stát
směrem z kopce, aby byl zajištěn přívod
paliva do nezávislého topení.
Akumulátor a palivo
Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý
nebo hladina paliva je příliš nízká, nezávislé
topení se automaticky vypne a na displeji se
objeví zpráva. Potvrďte zprávu jedním stisk-
140
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
S vozidlem by se mělo jet stejnou dobu,
jakou se používalo topení. Tím se zajistí
přiměřené dobití akumulátoru startéru ve
vozidle a doplní se energie, kterou
spotřebuje pravidelně používané topení.
Topení se nesmí používat najednou déle
než 50 minut.
Související informace
•
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*
- zprávy (str. 142)
•
Nezávislé topení* (str. 143)
04 Ovládání klimatizace
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
prostoru pro cestující* - přímé
spuštění/okamžité zastavení
Po přímém spuštění poběží vyhřívání bloku
motoru a prostoru pro cestující (str. 140) po
dobu 50 minut.
Vytápění prostoru pro cestující začne, když
chladicí kapalina motoru dosáhne správnou
teplotu.
POZNÁMKA
Vozidlo lze nastartovat a lze s ním jet,
i když je v chodu nezávislé topení.
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
Vyhřívání motoru a prostoru pro
cestující* - časovač
7. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou minutu.
Časovač vyhřívání motoru a prostoru pro
cestující (str. 140) je připojen k hodinám ve
vozidle.
8. Stisknutím tlačítka OK3 potvrďte nastavení.
Pomocí časovače lze zvolit dva různé časy.
Zde čas označuje dobu, kdy je vozidlo
vyhříváno a připravováno. Elektronický
systém vozidla na základě venkovní teploty
vypočítá, kdy by se ohřev měl spustit.
POZNÁMKA
Pokud se hodiny ve vozidle vynulují, vymažou se všechny naprogramované hodnoty.
2. Otáčením kolečka zvolte Topení
a potvrďte stisknutím OK.
Nastavení
3. Přejděte v další nabídce na položku
Přímý start/Stop, kde můžete aktivovat/
deaktivovat topení. Nastavení potvrďte
stisknutím tlačítka OK.
2. Otáčením kolečka (str. 100) zvolte Topení
a potvrďte stisknutím OK.
4. Menu opusťte stisknutím tlačítka RESET.
Související informace
•
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*
- časovač (str. 141)
•
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*
- zprávy (str. 142)
3
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
3. Pomocí kolečka zvolte jeden ze dvou
časovačů a potvrďte stisknutím tlačítka
OK.
4. Krátce stiskněte tlačítko OK, nastavované
hodiny se rozsvítí.
9. Ve struktuře menu se vrátíte zpět stisknutím tlačítka RESET.
10. Zvolte jiný čas (pokračujte od kroku 2)
nebo opusťte menu stisknutím tlačítka
RESET.
Startování
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Otáčením kolečka zvolte Topení
a potvrďte stisknutím OK.
04
3. Pomocí kolečka zvolte jeden ze dvou
časovačů a aktivujte stisknutím tlačítka
OK.
4. Menu opusťte stisknutím tlačítka RESET.
Vypnutí
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout manuálně před uplynutím doby.
Postupujte následovně:
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
5. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou hodinu.
6. Krátce stiskněte tlačítko OK, nastavované
minuty se rozsvítí.
Dalším stisknutím tlačítka OK aktivujte časovač.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
141
04 Ovládání klimatizace
||
2. Otáčením kolečka zvolte Topení
a potvrďte stisknutím OK.
> Je-li časovač nastaven, ale není aktivován, vedle nastaveného času se
zobrazí symbol hodin.
3. Pomocí kolečka zvolte jeden ze dvou
časovačů a potvrďte stisknutím tlačítka
OK.
4. Γasovač vypněte následovně:
•
•
04
dlouze stiskněte OK nebo
krátce stiskněte OK a pokračujte
v menu. Potom zvolte vypnutí časovače a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
5. Menu opusťte stisknutím tlačítka RESET.
Topení spuštěné pomocí časovače lze
vypnout přímo (str. 141).
Související informace
•
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*
- zprávy (str. 142)
Vyhřívání motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy
Symboly a zprávy týkající se vyhřívání motoru
a prostoru pro cestující (str. 140) se liší podle
toho, zda se používá analogová (str. 59) nebo
digitální (str. 60) sdružená přístrojová deska.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Displej
Doba topení
se aktivuje po
vytáhnutí dálkového ovladače ze spínací skříňky
a po opuštění
vozu - motor
a prostor pro
cestující se
zahřívají
během nastavené doby.
Pokud aktivujete některý z časovačů, na
informačním displeji se zobrazí symbol aktivovaného časovače a současně se vedle
symbolu zobrazí nastavený čas.
Symbol aktivovaného časovače na
analogové sdružené přístrojové
desce.
Symbol aktivovaného časovače na
digitální sdružené přístrojové desce.
Popis
Topení je
zapnuté
a běží.
Je-li aktivováno topení, na informačním displeji se rozsvítí symbol
topení.
V tabulce jsou uvedeny kontrolky a texty,
které se objeví na displeji.
142
Symbol
Nezáv.topení
zastaveno
Režim
šetření baterie
Topení bylo
vypnuto elektronikou
vozidla, aby
bylo možné
motor nastartovat.
04 Ovládání klimatizace
Symbol
Displej
Popis
Nezáv.topení
vypnuto Málo
paliva
Nastavení
topení není
možné
z důvodu
malého množství paliva důvodem je
usnadnění
startování
motoru a jízdy
na vzdálenost
cca. 50 km.
Nezáv.
topení Nutný
servis
Související informace
•
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru pro cestující* - přímé spuštění/okamžité zastavení (str. 141)
•
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*
- časovač (str. 141)
Nezávislé topení*
U vozidel se vznětovým motorem může být
v chladném podnebí4 pro dosažení správné
provozní teploty motoru a dostatečného
vyhřívání prostoru pro cestující zapotřebí
nezávislé topení.
V tomto případě do výbavy vozidla patří
•
•
elektrické nezávislé topení (str. 144) nebo
palivové nezávislé topení (str. 144)5.
Související informace
•
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*
(str. 140)
04
Topení nepracuje. Kontaktuje servis
a nechejte jej
opravit. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Text na displeji se vymaže automaticky po
určité době nebo po stisknutí tlačítka OK na
pákovém přepínači (str. 100).
4
5
Informace o konkrétním podnebí v dané zeměpisné oblasti vám podá autorizovaný prodejce Volvo.
Vozidla vybavena parkovacím topením (str. 140).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
143
04 Ovládání klimatizace
Přídavné nezávislé topení*
Vozidlo je vybaveno elektrickým (str. 144)
nebo palivovým nezávislým topením (str. 143).
Topení se spustí automaticky, když je
potřebné další teplo, pokud motor běží.
Topení se vypne automaticky při dosažení
správné teploty nebo při vypnutí motoru.
3. Otáčením kolečka zvolte Nezáv.top.6
nebo Nastavení7 a potvrďte stisknutím
OK.
Elektrické nezávislé topení*
4. Pomocí kolečka zvolte jednu ze dvou
možností ON nebo OFF a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Topení se neovládá manuálně, ale automaticky po nastartování motoru v případě, kdy
venkovní teplota je nižší než 9 °C. Jakmile je
v prostoru pro cestující dosažena nastavená
teplota, topení se vypne.
5. Menu opusťte stisknutím tlačítka RESET.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Je-li aktivní pomocné topení, může se pod
vozidlem objevit kouř. To je naprosto
v pořádku.
04
Režim auto nebo vypnutí
V případě potřeby lze automatické zapnutí
nezávislého topení vypnout.
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje na krátké
vzdálenosti vypínat palivová přídavná
topení.
1. Před startováním motoru: Otočte klíč do
polohy klíče I (str. 70).
2. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
6
7
144
Možnosti v menu jsou vidět pouze, pokud
je ovladač v poloze I - nastavení se musí
tedy provést před nastartováním motoru.
Analogová sdružená přístrojová deska.
Digitální sdružená přístrojová deska.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*
(str. 140)
Vozidlo je vybaveno palivovým (str. 144) nebo
elektrickým nezávislým topením (str. 143).
Související informace
•
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující*
(str. 140)
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
05 Nakládání a ukládání
Úložné prostory
Přehled úložných prostorů v prostoru pro
cestující.
05
146
05 Nakládání a ukládání
Úložný prostor1 v panelu dveří
Úložný prostor, strana řidiče (str. 148)
Spona na lístky
Odkládací schránka
Schránka v přístrojové desce (str. 149)
Úložný prostor, držák nápojů (str. 148)
Věšák na šaty (str. 148)
Držák nápojů* v zadním sedadle
Úložná kapsa2
Úložný prostor, zadní sedadlo
05
VAROVÁNÍ
Volné předměty jako např. mobilní telefony, kamery, dálková ovládání k příslušenstvím apod., uschovejte do přihrádky
v přístrojové desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě kolize
nebo prudkého brzdění mohlo dojít k poranění osob ve voze.
1
2
S držákem škrabky na led na straně řidiče.
Neplatí pro textilní čalounění.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
147
05 Nakládání a ukládání
Úložný prostor strana řidiče
Věšák na šaty
Středový tunel
Tento úložný prostor (str. 146) se nachází na
straně řidiče vlevo pod panelem osvětlení.
Věšák se nachází na levé straně hlavové
opěrky spolujezdce.
Tunelová konzola se nachází mezi předními
sedadly.
VAROVÁNÍ
V prostoru nesmí být žádné ostré a vyčnívající předměty.
Věšák na šaty je určen pouze pro lehké
oděvy.
Související informace
•
Úložné prostory (str. 146)
Úložný prostor (např. pro CD) a vstup
USB*/AUX pod loketní opěrkou.
05
Obsahuje držák nápojů pro řidiče a spolujezdce. (Pokud je specifikován popelník
a zapalovač cigaret (str. 149), potom je
zapalovač cigaret v 12V zásuvce (str.
151) pro přední sedadla a vyjímatelný
popelník v držáku nápojů.)
Související informace
•
•
148
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Úložné prostory (str. 146)
Tunelová konzola - loketní opěrka (str.
149)
05 Nakládání a ukládání
Tunelová konzola - loketní opěrka
Tunelová konzola se nachází mezi předními
sedadly.
Je-li loketní opěrka tunelové konzoly zavřena,
lze ji seřídit* podélně.
Související informace
•
Tunelová konzola - 12V zásuvky (str.
151)
•
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník* (str. 149)
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník*
Vyjímatelný popelník se nachází v držáku
nápojů pod loketní opěrkou. Zapalovač cigaret je namontován v 12V zásuvce (str. 151)
pro přední sedadlo.
Popelník ve tunelové konzole (str. 148) se
vyjímá zvednutím přímo nahoru.
Zapalovač cigaret se zapíná zatlačením
dovnitř. Po zahřátí zapalovač povyskočí.
Zapalovač cigaret vytáhněte a cigaretu
zapalte rozžhavenou spirálou.
Schránka v přístrojové desce
Schránka v přístrojové desce se nachází na
straně spolujezdce.
Sem můžete uložit například příručku pro uživatele a mapy. Na vnitřní straně víka jsou také
držáky pro pera. Schránku v palubní desce
můžete zamknout (str. 176)* čepelí klíče (str.
166).
Související informace
•
•
Úložné prostory (str. 146)
Schránka - chlazení (str. 150)
Související informace
•
Úložné prostory (str. 146)
05
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
149
05 Nakládání a ukládání
Schránka - chlazení
Vykládané koberce*
Toaletní zrcátko
Schránku (str. 149) v přístrojové desce lze
použít jako chlazený prostor3.
Vykládané koberce zachytí např. nečistoty
a rozbředlý sníh. Společnost Volvo dodává
speciální vykládané koberce.
Kosmetické zrcátko se nachází vzadu na sluneční cloně.
VAROVÁNÍ
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn a zda drží na háčcích tak, aby se
nezachytil pod pedály nebo v jejich blízkosti.
Související informace
•
Chlazení spustíte posunutím ovládacího
prvku nadoraz k prostoru pro cestující.
05
Vypněte chlazení přesunutím ovládacího
prvku nadoraz dopředu.
Chlazení je aktivní, je-li aktivní systém klimatizace, tedy, je-li klíč v poloze (str. 70) II) nebo
pokud běží motor.
3
150
Platí pouze pro vozidla se systémem ECC.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Γištění interiéru (str. 372)
Toaletní zrcátko s osvětlením.
Osvětlení se automaticky rozsvítí při odklopení krytu.
Související informace
•
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 351)
05 Nakládání a ukládání
Tunelová konzola - 12V zásuvky
Elektrické zásuvky (12V) se nacházejí ve
schránce v tunelové konzole a vedle držáku
nápojů4.
POZNÁMKA
Výbavu a příslušenství na přání jako např.
obrazovky displeje, přehrávače a mobilní
telefony, které jsou připojeny k některých
z 12V elektrických zásuvek v prostoru pro
cestující, může aktivovat klimatizace, a to
dokonce v případě, že dálkový ovladač je
vytažený nebo vůz je zamknutý. Například
se může v předem nastavený čas aktivovat
vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující*.
Související informace
•
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník* (str. 149)
•
12V zásuvka - zavazadlový prostor (str.
155)
Z tohoto důvodů vytáhněte ze zásuvek
elektrického napájení konektory nepoužívaného příslušenství a doplňkových
zařízení - v tomto případě by totiž mohlo
dojít k vybití baterie!
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, přední
sedadlo.
Elektrické zásuvky lze použít pro celou řadu
příslušenství napájených z 12 V, např. pro TV
obrazovky, přehrávače hudby a mobilní telefony. Zásuvky jsou napájeny, pokud je dálkový ovladač s klíčem minimálně v poloze I
(str. 70).
VAROVÁNÍ
Pokud se zásuvka nepoužívá, nechejte na
zásuvce vždy krytku.
4
DŮLEŽITÉ
05
Maximální odběr každé ze zásuvek je 10
A (120 W).
POZNÁMKA
Kompresor a sadu k dočasné opravě
defektu (str. 327) testovala a schválila
společnost Volvo. Informace o použití sady
k nouzové opravě defektu (TMK), kterou
doporučuje společnost Volvo.
Pokud je specifikován popelník a zapalovač cigaret, držák nápojů a sousední zásuvka 12V nejsou k dispozici.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
151
05 Nakládání a ukládání
Nakládání
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla.
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto hmotnost. Podrobné informace o hmotnostech, viz Hmotnosti (str. 447).
Víko zadních výklopných dveří lze
otevřít pomocí tlačítka na panelu
ovládání osvětlení nebo pomocí dálkového ovládání, viz Zamykání/odmykání dveře zavazadlového prostoru (str. 177).
VAROVÁNÍ
05
Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na hmotnosti nákladu a na jeho rozložení.
Důležitá upozornění k nakládání
předmětů
•
Uložte náklad pevně proti opěradlu
zadního sedadla.
Nezapomeňte, že předměty nesmí omezovat
funkčnost systému WHIPS pro přední
sedadla, pokud jsou opěradla zadního
sedadla sklopená, viz WHIPS - poloha těla na
sedadle (str. 36).
152
•
•
Umístěte náklad doprostřed.
•
Zakryjte ostré hrany něčím měkkým,
abyste předešli poškození čalounění.
•
Všechny předměty zajistěte popruhy
nebo sítí do přídržných ok.
VAROVÁNÍ
Těžké předměty umístěte co nejníže.
Těžké předměty neumísťujte na sklopená
opěradla.
Náklad vždy připevněte. Během prudkého
brzdění by se náklad mohl posunout
a poranit cestující ve voze.
Ostré rohy a hrany zakryjte měkkými
předměty.
Pokud nakládáte/vykládáte dlouhé
předměty, vypněte motor a aktivujte
parkovací brzdu. Jinak by se mohlo stát,
že nákladem náhodou zavadíte o řadicí
páku nebo volič převodů zařadíte do
polohy pro jízdu - vozidlo by se mohlo rozjet.
VAROVÁNÍ
Uvolněný předmět s hmotností 20 kg se při
čelním nárazu rychlostí 50 km/h může jevit
jako předmět s hmotností 1000 kg.
VAROVÁNÍ
Příliš vysoký náklad by mohl snížit nebo
zcela eliminovat ochranu, kterou poskytuje
hlavový airbag v obložení stropu.
•
Nikdy nedávejte náklad nad opěradlo.
Související informace
•
•
•
•
Upevňovací oka (str. 153)
Síť na zavazadla (str. 155)
Nakládání - dlouhý náklad (str. 153)
Náklad na střeše (str. 153)
05 Nakládání a ukládání
Nakládání - dlouhý náklad
Náklad na střeše
Upevňovací oka
Pro usnadnění nakládání do zavazadlového
prostoru mohou být opěradla zadních sedadel
vozu sklopena. Pro přepravu dlouhých
předmětů je možné sklopit opěradlo sedadla
spolujezdce dopředu.
Pro náklad na střeše doporučujeme používat
nosiče zavazadel vyvinuté společností Volvo.
Účelem je zabránit poškození vozidla a dosáhnout během jízdy maximální možnou bezpečnost.
Upevňovací oka se používají k zajištění upevňovacích popruhů pro zajištění předmětů
v zavazadlovém prostoru.
Sklopení sedadla spolujezdce
Viz (str. 72).
Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, které
jste obdrželi při zakoupení střešního nosiče.
Sklopení opěradla zadního sedadla
•
Nosiče zavazadel se musí vždy montovat
na hliníkové ližiny.
•
Pravidelně kontrolujte správné upevnění
střešního nosiče a nákladu. Zavazadla
připoutejte vhodnými popruhy.
•
Rozdělte hmotnost na střešní nosič rovnoměrně. Nejtěžší předměty umístěte
dolů.
•
S velikostí nákladu se zhoršují aerodynamické vlastnosti vozu a zvyšuje se
spotřeba paliva.
•
Jezděte plynule. Vyvarujte se prudké
akcelerace, prudkého brzdění a prudkého
projíždění zatáček.
Viz (str. 75).
Související informace
•
Nakládání (str. 152)
VAROVÁNÍ
Náklad na střeše má vliv na těžiště a jízdní
charakteristiku vozu. Informace o maximálním přípustném zatížení střechy a informace o střešních nosičích a boxech, viz
Hmotnosti (str. 447).
VAROVÁNÍ
05
Těžké, ostré a tvrdé předměty mohou při
prudkém brzdění způsobit vážný úraz.
Velké a těžké předměty vždy připevněte
bezpečnostním pásem a popruhy určenými k připoutání nákladu.
Související informace
•
Nakládání (str. 152)
Související informace
•
Nakládání (str. 152)
153
05 Nakládání a ukládání
Nakládání - držák tašky
Nakládání - sklopení držáku tašky*
Držáky na nákupní tašky drží tašky na místě
a brání jejich převrácení a vysypání jejich
obsahu do zavazadlového prostoru. Maximální
nosnost držáku je 3 kg.
Sklopný držák na nákupní tašky v podlaze drží
tašky na místě a brání jejich převrácení a vysypání obsahu do zavazadlového prostoru.
Držák lze otevřít do jedné ze tří poloh.
Zvednutí
Nadzvedněte madlo* horní podlahy
a podlahu vyklopte nahoru.
05
Držák na tašky
Sklopný držák tašky
Související informace
Dá se nastavit do dvou poloh pro nastavení
a do jedné servisní polohy, ve které vůbec
není vyklopený. Existují rovněž dvě kombinace podlah: jedna s vanou v podlaze
a druhá s plastovými kolejnicemi. Dole je
zobrazena poloha v podlahové vaně.
•
•
Nakládání (str. 152)
Nakládání - sklopení držáku tašky* (str.
154)
Maximální nosnost držáku uprostřed je 3 kg.
Maximální nosnost krajního držáku je 10 kg.
154
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Přesuňte podlahu dopředu na vhodné
místo a umístěte ji do drážky.
3. V servisní poloze je podlaha zcela vysunuta dopředu směrem k opěradlu sedadla
vzadu a nachází se na plastové podpoře
uprostřed.
Související informace
•
•
Nakládání (str. 152)
Nakládání - držák tašky (str. 154)
05 Nakládání a ukládání
12V zásuvka - zavazadlový prostor
POZNÁMKA
Elektrickou zásuvku lze použít pro celou řadu
příslušenství napájených z 12 V, např. pro
obrazovky displeje, přehrávače hudby
a mobilní telefony.
Nezapomeňte, že při použití elektrické
zásuvky, když je motor vypnutý, hrozí
nebezpečí vybití baterie ve voze.
Síť na zavazadla
Síť na zavazadla brání vymrštění nákladu
dopředu do prostoru pro cestující v případě
prudkého brzdění.
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo. Informace o použití sady k nouzové
opravě defektu (TMK), kterou schválila
společnost Volvo, viz Nouzová oprava
defektu* (str. 327).
Související informace
•
Spusťte kryt, aby elektrická zásuvka byla
přístupná.
•
Zásuvka rovněž zajišťuje napájení
v případě, kdy dálkový ovladač není zasunutý do spínací skříňky.
DŮLEŽITÉ
Maximální odběr každé ze zásuvek je 10
A (120 W).
Tunelová konzola - 12V zásuvky (str. 151)
Síť na zavazadla je upevněna ve čtyřech upevňovacích bodech.
05
Z bezpečnostních důvodů musí být síť vždy
řádně upevněna a bezpečně ukotvena. Síť je
vyrobena z pevných nylonových vláken a je
připevněna za opěradla zadních sedadel.
VAROVÁNÍ
Náklad v zavazadlovém prostoru musí být
spolehlivě připevněn. Dále musí být
správně nainstalována bezpečnostní síť.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
155
05 Nakládání a ukládání
||
Připevnění
POZNÁMKA
Bezpečnostní síť se nejjednodušeji instaluje přes jedny ze zadních dveří.
VAROVÁNÍ
Horní upevňovací body bezpečnostní síti
musí být nainstalovány správně a řádně
musí být zajištěny také vytahovací
popruhy. Nesmí se používat poškozené
sítě.
1. Rozložte síť a ujistěte se, že dělená horní
tyč je zajištěna v prodloužené poloze.
05
156
2. Zavěste jeden konec tyče do úchytu ve
stropě se zámky upevňovacích popruhů
otočenými směrem k sobě.
3. Zavěste druhý konec tyče do upevnění ve
stropě na opačné straně – teleskopické
pružinové přídržné háky usnadňují vyrovnání. Zatlačte dopředu přídržné háky tyče
do přední krajní pozice pro příslušný
úchyt ve stropu.
4. Zavěste upevňovací popruhy sítě do ok
na zadních stranách kolejnic posuvu
sedadla – pro snadnější montáž narovnejte opěradla a sedadla posuňte trochu
dopředu.
Ujistěte se, že netlačíte sedadlo/opěradlo
silně proti síti, když je sedadlo/opěradlo
přemisťováno zpět – nastavte je pouze
tak, aby došlo ke kontaktu sedadla/
opěradla se sítí.
DŮLEŽITÉ
Pokud se sedadlo nebo opěradlo zatlačí
prudce zpátky do bezpečnostní sítě, může
dojít k poškození sítě nebo stropních
úchytů pro síť.
5. Napněte síť upevňovacími popruhy.
05 Nakládání a ukládání
Demontáž a uložení
Složená síť na zavazadla je uložena v tašce
v zavazadlovém prostoru.
Zadní police
Zadní polici lze sundat a rozšířit tak úložný
prostor.
Demontáž zadní police
Síť na zavazadla může být snadno demontována
a složena.
Uvolněte napnutí sítě stisknutím tlačítka
na zámku upevňovacího pásu a vytáhněte
část pásu.
Související informace
•
•
Nakládání (str. 152)
Upevňovací oka (str. 153)
Sundejte závěsná oka na obou stranách
police.
Stiskněte pojistku a odpojte oba háky
upevňovacího popruhu.
Vyklesněte tyč u úchytu na stropě: potáhněte tyč zpátky do zadní koncové polohy
úchytů na stropě a zatlačte ji v libovolném
směru tak, aby háček do tyče zaklesl.
Současně se háček na druhé straně
uvolní.
05
Vyklesněte přední hranu police a vytáhněte ji ven.
Související informace
•
•
Nakládání (str. 152)
Nakládání - dlouhý náklad (str. 153)
Nakonec odmontujte zbývající háček
z úchytu ve stropu.
4. Složte uprostřed tyč a sviňte síť směrem
nahoru.
Vložte síť do tašky.
157
ZÁMKY A ALARM
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s čepelí klíče
VAROVÁNÍ
Dálkový ovladač se používá k nastartování,
zamykání a odemykání vozidla. Obsahuje
čepel klíče (str. 165), kterou lze z ovladače
vytáhnout. Viditelná část je k dispozici ve
dvou provedeních, proto můžete mezi dálkovými ovladači rozlišit.
Vozidlo je dodáváno se dvěma klíči standardního dálkového ovladače nebo se dvěma klíči
dálkového ovladače s funkcí keyless (str.
168). Tyto klíče se používají k odemykání,
zamykání ke startování a vypínání motoru.
Lze objednat další dálkové ovladače s klíči pro stejné vozidlo lze naprogramovat a používat až šest ovladačů.
Varianty
K dispozici jsou čtyři různé dálkové ovladače
s klíči:
•
•
Dálkový ovladač s klíčem, standardní1
•
Dálkový ovladač s klíčem s funkcí Keyless
drive1
•
PCC s funkcí Keyless drive 2
Dálkový ovladač s klíčem s funkcí Keyless
start1
Pokud jsou ve voze děti:
Pokud řidič opouští vozidlo, nezapomeňte
vypnout napájení elektricky ovládaných
oken tím, že vytáhnete dálkový ovladač
s klíčem.
Související informace
•
Dálkový ovladač s klíčem - funkce (str.
162)
Dálkový ovladač s klíčem/PCC ztráta
Pokud ztratíte dálkový ovladač s klíčem (str.
159), můžete si nový ovladač objednat
v servisu - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Zbývající dálkové ovladače s klíčem musíte
vzít s sebou do servisu. Aby se předešlo krádeži, je nutno vymazat kód ztraceného dálkového ovladače z paměti systému. Aktuální
počet registrovaných klíčů je možné zkontrolovat v systému menu MY CAR (str. 103) pod
položkou Informace Počet klíčů.
Související informace
•
Dálkový ovladač s klíčem - funkce (str.
162)
•
Dálkový ovladač s klíčem - dosah (str.
163)
06
PCC s dálkovým ovladačem s funkcí keyless
je v porovnání se standardním dálkovým ovladačem vybaven další funkcí.
1
2
Klíč s 5 tlačítky
Klíč s 6 tlačítky
159
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s klíčem/PCC paměť klíče*
Indikace zamykání/odemykání nastavení
•
Zamknutí - jedno bliknutí a zpětná zrcátka
na dveří se sklopí3.
Paměť v klíči dálkového ovladače/PCC (str.
159) umožní upravit některá nastavení vozidla
pro konkrétní osoby.
Když se vůz zamkne nebo odemkne dálkovým
ovladačem (str. 159), ukazatele směru potvrdí,
že zamknutí/odemknutí bylo provedeno
správně.
•
Odemknutí - dvě zablikání a zrcátka na
dveřích se vyklopí3.
Funkce paměti v klíči je k dispozici v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem a elektricky ovládanými vnitřními a vnějšími zpětnými zrcátky. Do paměti klíče lze uložit nastavení sedadla řidiče, posilovače řízení a zpětných zrcátek.
Paměť v klíči - zpětná zrcátka, sedadlo
řidiče a síla řízení
06
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí
dálkového ovladače s klíčem ve voze.
Při zamykání je indikován pouze stav, kdy
byly uzamknuty všechny zámky a jsou
zavřeny všechny dveře. Stav je indikován, až
se zavřou poslední dveře.
Nastavení je automaticky propojeno na
příslušný dálkový ovladač, viz Paměť klíče
v klíči s dálkovým ovládáním (str. 74) a Posilovač řízení s proměnlivým účinkem (str.
264).
Výběr funkce
Pokud k zamknutí použijete dálkový ovladač
s klíčem, nastavení tématu na sdružené
přístrojové desce se uloží do klíče, viz Digitální sdružená přístrojová deska - přehled (str.
60) a MY CAR - nastavení vozidla (str. 107).
V systému menu MY CAR v položce
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení světel zvolte Světelný signál při
zamknutí dveří a/nebo Světelný signál při
odemknutí dveří.
Tuto funkci lze aktivovat/deaktivovat
v systému menu MY CAR pod položkou
Nastavení Nastavení vozidla Paměť
klíče.
Popis systému menu, viz MY CAR (str. 103).
Dálkové ovladače s funkcí Keyless, viz
Keyless* (str. 168).
160
POZNÁMKA
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pomocí systému menu vozidla lze nastavit
různé možnosti pro potvrzení zamknutí/
odemknutí pomocí světel, viz MY CAR (str.
103).
Související informace
•
•
•
Keyless* (str. 168)
Kontrolka zamykání (str. 161)
Kontrolka alarmu (str. 182)
06 Zámky a alarm
Kontrolka zamykání
Blikající kontrolka LED u čelního skla potvrdí,
že je vozidlo zamknuté.
Dálkový ovladač s klíčem/PCC elektronický imobilizér
Elektronický imobilizér představuje systém
ochrany vozidla před krádeži. Brání neoprávněným osobám nastartovat (str. 270) vozidlo.
Každý dálkový ovladač s klíčem/PCC (str.
159) má jedinečný kód. Motor vozu je možno
nastartovat pouze správným dálkovým ovladačem se správným kódem.
Na sdružené přístrojové desce se mohou
objevit následující chybové zprávy vztahující
se k elektronickému imobilizéru:
Stejná kontrolka LED jako u indikace alarmu (str.
182).
POZNÁMKA
Touto kontrolkou jsou vybavena rovněž
vozidla, která tento alarm nemají.
Zpráva
Popis
Zasuňte
klíč
Během startování byla
v dálkovém ovladači s klíčem zjištěna chyba - klíč
vytáhněte ze spínací
skříňky, opět jej zasuňte
a zkuste to znovu.
Klíč nebyl
nalezen
Během startování byla
v dálkovém ovladači zjištěna chyba - zkuste
nastartovat znovu.
(Platí pouze
pro vozidla
s funkcí
Keyless).
Imobilizér
Zkuste
znovu
Související informace
•
3
Indikace zamykání/odemykání - nastavení
(str. 160)
Pokud chyba přetrvává:
Zasuňte dálkový ovladač
do spínací skříňky a znovu
zkuste nastartovat.
Chyba v systému imobilizéru během startování.
Pokud chyba přetrvává:
Kontaktujte odborný servis
- doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
06
Související informace
•
Dálkově ovládaný imobilizér s vyhledávacím systémem (str. 162)
•
Keyless* (str. 168)
Pouze vozidla s elektricky ovládanými sklopnými zrcátky na dveřích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
161
06 Zámky a alarm
Dálkově ovládaný imobilizér
s vyhledávacím systémem
Vozidlo je vybaveno dálkově ovládaným imobilizérem s vyhledávacím systémem, který
umožňuje vyhledat vozidlo a dálkově aktivovat
imobilizér, a tím vypnout motor.
Dálkový ovladač s klíčem - funkce
Dálkový ovladač umožní např. zamykat a odemykat dveře.
Pro další informace a pomoc při aktivaci
systému se obraťte na nejbližšího prodejce
Volvo.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 159)
Klíč s dálkovým ovladačem s PCC* - Personal
Car Communicator.
Dálkový ovladač s klíčem/PCC - elektronický imobilizér (str. 161)
Informace
Dálkový ovladač s klíčem s 5 tlačítky
Zamykání
Odemykání
Doprovodné osvětlení při příchodu
06
Zadní dveře
Funkce poplach
Funkce tlačítek
Zamknutí – Zamkne dveře a výklopné
dveře zavazadlového prostoru a poté aktivuje
alarm, viz Zamykání/odemykání - zvenku (str.
173).
Dlouhým stisknutím zavřete všechna okna
současně (viz také Funkce úplného větrání
(str. 176)).
VAROVÁNÍ
Pokud se okna zavřou pomocí dálkového
ovladače s klíčem, dávejte pozor, aby se
nikomu do oken nezachytily ruce.
162
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Zámky a alarm
Odemknutí (str. 173) - Odemkne dveře
a výklopné dveře zavazadlového prostoru
a poté vypne alarm.
Dlouhým stisknutím otevřete všechna okna
současně (viz také Funkce úplného větrání
(str. 176)).
Funkci můžete změnit ze současného odemknutí všech dveří na odemknutí pouze dveří
řidiče (jedním stisknutím tlačítka) a na odemknutí ostatních dveří (pokud do 10 sekund
stisknete tlačítko znovu).
Tuto funkci lze změnit v systému menu MY
CAR v položce Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení zámku Odemknout
dveře, kde jsou k dispozici obě možnosti
Všechny dveře a Dveře řidiče, pak
všechny. Popis systému menu, viz MY CAR
(str. 103).
Tuto funkci můžete vypnout stejným tlačítkem, pokud byla zapnuta po dobu nejméně
5 sekund. Jinak se funkce vypne automaticky
po cca. 3 minutách.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 159)
Dálkový ovladač s klíčem - dosah
Funkce dálkového ovladače (str. 159) fungují
přibližně do 20 m od vozu.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
POZNÁMKA
PCC* - speciální funkce (str. 164)
Funkce dálkového ovladače mohou narušit
rádiové vlny v okolí, budovy, topografické
podmínky apod. Vozidlo lze vždy
zamknout a odemknout pomocí čepele
klíče, viz Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří (str. 166).
Související informace
•
Dálkový ovladač s klíčem - funkce (str.
162)
Doprovodné osvětlení (str. 88) – Používá se k zapnutí osvětlení vozidla na dálku.
06
Dveře zavazadlového prostoru (str.
177) – Odemkne a vypne alarm pouze pro
dveře zavazadlového prostoru.
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci.
Podržíte-li tlačítko stisknuté alespoň
3 sekundy nebo pokud je stisknete dvakrát
během 3 sekund, zapnou se ukazatele směru
a houkačka.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
163
06 Zámky a alarm
PCC* - speciální funkce
Používání informačního tlačítka
Dálkový ovladač s funkcí PCC má více funkcí
než dálkový ovladač bez funkce PCC (str.
159). K dispozici je tlačítko Informace a indikační kontrolky.
–
Stiskněte informační tlačítko
.
> Všechny kontrolky blikají přibližně
7 sekund a světlo „obíhá“ kolem ovladače PCC. To indikuje, že informace
z vozu byly načteny.
Pokud během této doby stisknete
jakékoli z ostatních tlačítek, načítání je
přerušeno.
POZNÁMKA
Klíč s dálkovým ovladačem s PCC* - Personal
Car Communicator.
Informační tlačítko
06
Žluté nepřerušované světlo – vůz je odemknutý.
Γervené nepřerušované světlo - od
okamžiku uzamknutí vozidla byl alarm
spuštěn.
Indikátory informují podle následujícího
obrázku:
Střídavě blikající obě červené kontrolky alarm byl spuštěn během posledních
5 minut.
Indikátory
Použití informačního tlačítka umožňuje
přístup k určitým informacím vozu
prostřednictvím indikátorů.
164
Zelené nepřerušované světlo – vůz je
zamknutý.
Jestliže opakovaně použijete informační tlačítko v různých místech (po
7 sekundách a rovněž poté, kdy světlo
přejede kolem systému PCC) a žádná kontrolka se nerozsvítí, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
PCC* - dosah (str. 165)
06 Zámky a alarm
PCC* - dosah
U odemykání a ovládaní výklopných dveří
zavazadlového prostoru má PCC dosah
cca. 20 m od vozidla. V případě ostatních
funkcí je dosah cca. 100 m. Pokud vozidlo
nedetekuje stisknutí tlačítka, přistupte blíže
k vozidlu a zkuste tlačítko stisknout znovu.
POZNÁMKA
Funkce informačního tlačítka mohou narušit rádiové vlny v okolí, budovy, topografické podmínky apod.
Související informace
•
Keyless* - dosah dálkového ovládače
s klíčem (str. 169)
•
Dálkový ovladač s klíčem - dosah (str.
163)
Odnímatelná čepel klíče
Součástí dálkového ovladače (str. 159) je
vytahovací kovová čepel klíče. Pomocí tohoto
klíče lze aktivovat některé funkce a provádět
některé operace.
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.
Funkce čepele klíče
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače s klíčem:
Mimo dosah PCC
•
Pokud je PCC příliš daleko od vozu, aby byly
načteny informace, pak je zobrazen poslední
stav, v němž byl vůz zanechán, bez světla
„obíhajícího“ kolem PCC.
mohou být manuálně otevřeny (str. 166)
levé přední dveře, pokud nelze aktivovat
centrální zamykání dálkovým ovladačem
s klíčem.
•
mohou být aktivovány (str. 180) mechanické dětské pojistky v zadních dveřích.
•
mohou být manuálně uzamknuty (str.
174) např. v případě výpadku napájení,
pravé přední dveře a zadní dveře.
•
lze otevřít zámek schránky * v palubní
desce, viz Zamykání/odemykání schránka v palubní desce (str. 176).
•
je možné aktivovat/deaktivovat (str. 31)
airbag spolujezdce vpředu (PACOS*).
Pokud je k vozu používáno několik PCC, pak
pouze PCC naposledy používaný pro
zamknutí/odemknutí zobrazí správný status.
POZNÁMKA
Jestliže opakovaně použijete informační tlačítko v různých místech (po
7 sekundách a rovněž poté, kdy světlo
přejede kolem systému PCC) a žádná kontrolka se nerozsvítí, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06
165
06 Zámky a alarm
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/
zasunutí
Vyjímatelná čepel klíče (str. 165) se vyjímá/
zasunuje následovně:
Vytáhnutí čepele klíče
Související informace
•
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří
(str. 166)
•
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace (str. 180)
•
Airbag spolujezdce - aktivace/deaktivace*
(str. 31)
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání
dveří
Odnímatelnou čepel klíče (str. 165) lze použít,
pokud centrální zamykání nelze aktivovat
pomocí dálkového ovladače (str. 159) například, pokud je v dálkovém ovladači
vybitá baterie Dálkový ovladač/PCC - výměna
baterie (str. 167).
Levé přední dveře lze otevřít následovně:
1. Levé přední dveře odemkněte pomocí
čepele klíče, kterou zasunete do válcové
vložky zámku u kliky na dveřích. Vyobrazení a další informace, viz Keyless* - odemknutí čepelí klíče (str. 171).
POZNÁMKA
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo zpět.
06
Opatrně zasuňte čepel klíče na místo v dálkovém ovladači (str. 159).
2. Vypněte alarm (str. 181) zasunutím dálkového ovladače s klíčem do spínací
skříňky.
1. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
Vozidla s funkcí Keyless, viz Keyless* - odemknutí čepelí klíče (str. 171).
Připevnění čepele klíče
2. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče
zablokovaná.
166
Když jsou dveře odemknuty pomocí
čepele klíče a otevřou se, aktivuje se
alarm.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač/PCC - výměna
baterie
Výměna baterie
POZNÁMKA
Baterie v dálkovém ovladači/PCC lze vyměnit.
Baterie v dálkovém ovladači/PCC by se měly
vyměnit, pokud:
•
se rozsvítí informační kontrolka a na sdružené přístrojové desce se zobrazí Nízký
stav baterie v dálkovém ovladači.
Prosím, baterie vyměňte.
a/nebo
•
zámky opakovaně nereagují na signály
dálkového ovladače s klíčem v okruhu 20
metrů od vozu.
Otevření
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo
zpět.
Do otvoru za pojistkou zasuňte plochý
šroubovák široký 3 mm a jemně pačte
kryt dálkového ovladače nahoru.
POZNÁMKA
Otočte dálkový ovladač s klíčem s tlačítky
nahoru. Tím zajistíte, že baterie při otevření
nevypadnou.
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se nových baterií a povrchů
kontaktů prsty - snížila by se tím jejich
funkčnost.
Společnost Volvo doporučuje, aby baterie
používané v dálkovém ovládání/PCC splňovaly UN Manual of Test and Criteria,
Part III, sub-section 38.3. Baterie osazené
ve výrobě nebo vyměněné autorizovaným
servisem Volvo splňují výše uvedená kritéria.
Důkladně se seznamte s umístěním stran
označených (+) a (–) na baterii uvnitř
krytu.
Dálkový ovladač s klíčem s 1 baterií
1. Opatrně vypačte baterii.
2. Instalujte novou baterii stranou (+) dolů.
Dálkový ovladač s klíčem a PCC* se
2 bateriemi
1. Opatrně vypačte baterie.
2. Nejprve instalujte jednu novou baterii
stranou (+) nahoru.
06
3. Umístěte bílé plastové kolečko mezi baterie a nakonec instalujte druhou novou
baterii stranou (+) dolů.
Typ baterie
Používejte baterie CR2430, 3 V.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
167
06 Zámky a alarm
||
Sestavení
Keyless*
1. Stiskněte dálkový ovladač s klíčem
dohromady.
Zámek Keyless a systém zapalování jsou
k dispozici ve dvou úrovních fungování:
Keyless drive a Keyless start.
2. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
3. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče
zablokovaná.
DŮLEŽITÉ
Použité baterie se musí likvidovat ekologickým způsobem.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 159)
Dálkový ovladač s klíčem - funkce (str.
162)
U vozidel s funkcí Keyless start lze vozidlo
nastartovat (str. 270), aniž by dálkový ovladač byl ve spínači zapalování.
Vozidlo s funkcí Keyless drive lze zamykat
a odemykat (str. 171) bez tisknutí tlačítka na
dálkovém ovládání s klíčem. Vozidlo lze rovněž nastartovat, aniž by se klíč musel zasunovat do zámku zapalování. Umožňuje snadnější a pohodlnější odemknutí vozidla, např.
když máte plné ruce.
06
Oba dálkové ovladače s klíčem jsou vybaveny
funkcí Keyless. Lze si objednat další dálkové
ovladače, viz Dálkový ovladač s čepelí klíče
(str. 159).
168
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Elektrický systém vozidla lze nastavit (podle
polohy dálkového ovladače s klíčem) do
některé ze tří různých poloh (str. 70): 0, I a II.
Související informace
•
Keyless* - bezpečné použití dálkového
ovladače (str. 169)
•
Keyless* - rušení funkce dálkového ovladače (str. 170)
06 Zámky a alarm
Keyless* - dosah dálkového ovládače
s klíčem5
Aby bylo možné otevřít dveře nebo zadní
výklopné dveře bez tisknutí tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem, dálkový ovladač musí
být přibližně 1,5 m od kliky dveří vozu nebo
zadních výklopných dveří.
To znamená, že osoba, která chce zamknout
nebo odemknout dveře, musí mít dálkový
ovladač s klíčem u sebe. Není možné
zamknout nebo odemknout dveře, pokud se
dálkový ovladač s klíčem nachází na opačné
straně vozu.
byly otevřeny a potom se zavřely, na informačním displeji na sdružené přístrojové
desce se zobrazí výstražná zpráva a současně se ozve zvukové upozornění.
Pokud se dálkový ovladač s klíčem vrátí do
vozu, výstražná zpráva zhasne a zvukové
upozornění zmizí, jakmile:
•
•
dveře byly otevřeny a zavřeny
•
Tlačítko OK na pákovém přepínači.
se dálkový ovladač s klíčem vloží do
zámku zapalování
Související informace
•
•
Keyless* (str. 168)
Keyless* - bezpečné použití
dálkového ovladače
Proto je důležité mít skutečně přehled o všech
dálkových ovladačích.
Pokud ponecháte dálkový ovladač s klíčem
s funkcí keyless ve voze, bude dočasně deaktivován po zamknutí vozu. Je tak zabráněno
zneužití.
Avšak pokud se někdo dostane do vozu,
otevře dveře a najde dálkový ovladač s klíčem, může být opětovně aktivován. Proto je
důležité mít skutečně přehled o všech dálkových ovladačích.
Keyless* - umístění antény (str. 173)
DŮLEŽITÉ
Když jsou dveře odemknuty pomocí
čepele klíče a otevřou se, aktivuje se
alarm.
Související informace
•
Keyless* (str. 168)
06
Γervené kruhy na předcházejícím obrázku
vyznačují pokrytí antén systému.
Pokud se z vozidla odstraní všechny dálkové
ovladače s klíčem a motor běží nebo je
aktivní poloha klíče (str. 70) I nebo II a dveře
5
Neplatí pro vozidla se startováním keyless
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
169
06 Zámky a alarm
Keyless* - rušení funkce dálkového
ovladače
Elektromagnetická pole a vlnění mohou rušit
funkci Keyless.
POZNÁMKA
Keyless* - zamykání
•
•
Pokud přesto dochází k rušení, použijte dálkový ovladač (str. 159) s klíčem a čepel klíče
jako tradiční dálkový ovladač.
Související informace
Keyless* (str. 168)
Zavřete dveře a zadní výklopné dveře uchopením kliky na dveřích nebo stisknutím menšího ze dvou pogumovaných tlačítek na
zadních výklopných dveřích - kontrolka zamykání (str. 161) na čelním skle začne blikat,
čímž potvrdí, že zamykání bylo dokončeno.
06
Abyste mohli vůz zamknout, musí být
všechny dveře a výklopné dveře zavazadlového prostoru zavřené - jinak se vozidlo neuzamkne.
170
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Ve vozech s automatickou převodovkou
musí být volič převodových stupňů nastaven do polohy P. Jinak vozidlo nelze
uzamknout a nelze ani aktivovat alarm.
Související informace
Nepokládejte dálkový ovladač s klíčem
s funkcí keyless do blízkosti mobilního
telefonu nebo kovového předmětu - ne
blíže než 10-15 cm.
•
POZNÁMKA
U vozidel se systémem Keyless-drive je vnější
část kliky na dveřích opatřena dotykovou plochou. Vedle pogumované přítlačné plochy na
dveřích zavazadlového prostoru se nachází
pogumovaný knoflík.
Keyless* (str. 168)
Kontrolka alarmu (str. 182)
06 Zámky a alarm
Keyless* - odemykání6
Keyless* - odemknutí čepelí klíče
Vůz se systémem Keyless-drive se odemkne,
když se rukou dotknete kliky na dveřích nebo
stlačíte pogumovanou přítlačnou plochu na
zadních výklopných dveřích - dveře resp.
zadní výklopné dveře otevřete jako obvykle.
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, např. když
jsou baterie vybité, levé přední dveře lze
otevřít pomocí vytahovací čepele klíče dálkového ovladače (str. 166).
3. Po odemknutí nasaďte plastovou krytku
zpět.
POZNÁMKA
Když jsou levé přední dveře odemknuty
pomocí čepele klíče a otevřou se, aktivuje
alarm (str. 181). Vypíná se vložením dálkového ovladače s klíčem do zapalování, viz
Alarm - dálkový ovladač s klíčem nefunguje (str. 183).
POZNÁMKA
Pokud rukou uchopíte kliku dveří, klika
tento pohyb zpravidla zaregistruje. Jestliže
však máte silné rukavice nebo uděláte
pohyb velmi rychle, možná bude zapotřebí
druhý pokus nebo si budete muset rukavici
sundat.
Související informace
•
Keyless* (str. 168)
Související informace
•
•
Keyless* (str. 168)
Keyless* - zamykání (str. 170)
Otvor pro čepel klíče - k uvolnění krytu.
Válcová vložka zámku je přístupna po sundání plastového krytu kliky na dveřích k tomu se použije čepel klíče:
06
1. Zatlačte čepel klíče cca. 1 cm rovnou do
otvoru na spodní straně kliky/krytky nepáčte.
> Po zatlačení čepele nahoru do otvoru
se plastová krytka sama uvolní.
2. Potom vložte čepel klíče do válcové
vložky zámku a dveře odemkněte.
6
Neplatí pro dálkové ovladače se startováním Keyless.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
171
06 Zámky a alarm
Keyless* - paměť v klíči
klíči7
Paměť v
dálkového ovladače/PCC umožní upravit některá nastavení vozidla pro konkrétní osoby.
Funkce paměti v klíči je k dispozici v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem*
a elektricky ovládanými vnitřními a vnějšími
zpětnými zrcátky. Do paměti klíče lze uložit
nastavení sedadla řidiče, posilovače řízení
a zpětných zrcátek.
•
•
Upravte sedadlo a manuálně nastavte
zrcátka (str. 96).
Intenzitu posilování upravte v systému
menu MY CAR (str. 107).
Související informace
•
Keyless* (str. 168)
Funkce pamětí v dálkovém ovladači
s klíčem s funkcí Keyless
Pokud se několik lidí, každý s dálkovým ovladačem s klíčem (str. 159), přiblíží k vozu, je
provedeno nastavení sedadla a zrcátek pro
osobu, která otevírá dveře řidiče.
06
Jestliže otevřela dveře řidiče osoba A
s dálkovým ovladačem s klíčem A, avšak
osoba B s dálkovým ovladačem s klíčem B
bude řídit, nastavení mohou být změněna
následovně:
•
Osoba B se postaví ke dveřím řidiče nebo
usedne za volant a stiskne odemykací tlačítko svého dálkového ovladače s klíčem,
viz Dálkový ovladač s klíčem - funkce (str.
162).
•
Zvolte jednu ze tří pamětí pro nastavení
elektricky ovládaného sedadla (str. 73).
Použijte k tomu tlačítko sedadla 1 - 3.
7
172
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem řidiče a elektricky ovládanými zrcátky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Keyless* - nastavení zámku
Nastavení zamykání u funkce Keyless-drive lze
upravit v systému menu MY CAR
Funkci Keyless-drive lze upravit v systému
menu MY CAR. Přitom se nastaví, které
dveře se nezamykají. Zvolte Nastavení
vozidla Nastavení zámku Bezklíčový
vstup - potom zvolte mezi Odemknout
všechny dveře, Libovolné dveře, Dveře na
stejné straně a Obě přední dveře.
Popis systému menu, viz MY CAR (str. 103).
Související informace
•
Keyless* (str. 168)
06 Zámky a alarm
Keyless* - umístění antény
Systém Keyless používá množství integrovaných antén umístěných po celém vozidle.
Související informace
•
Keyless* (str. 168)
Zamykání/odemykání - zvenku
K zamykání a odemykání zvenku se používá
dálkový ovladač s klíčem (str. 162). Dálkový
ovladač s klíčem může zamknout/odemknout
všechny dveře, zadní výklopné dveře a klapku
plnicí trubky palivové nádrže. Lze zvolit různé
sekvence odemykání.
Aby bylo možné aktivovat sekvenci zamykání,
dveře řidiče musí být zavřené - pokud jsou
otevřené některé další dveře nebo dveře
zavazadlového prostoru, dojde k uzamknutí
a aktivaci alarmu, až se tyto dveře zavřou.
V případě systému Keyless* musí být zavřeny
všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru.
Zadní nárazník, uprostřed
Klika dveří, vlevo vzadu
Zavazadlový prostor, uprostřed a v zadní
části pod podlahou
Klika dveří, vpravo vzadu
Středová konzola, pod zadní částí
Středová konzola, pod přední částí.
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí
dálkového ovladače s klíčem ve voze.
Pokud není možné zamknout/odemknout dálkovým ovladačem s klíčem, může být vybitá
baterie – zamkněte nebo odemkněte levé
přední dveře vyjímatelnou čepelí klíče (str.
166).
06
VAROVÁNÍ
Osoby s kardiostimulátorem by se neměly
přibližovat k anténám systému Keyless na
vzdálenost menší než 22 cm. Tím se
zabrání interferenci mezi kardiostimulátorem a systémem Keyless.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
173
06 Zámky a alarm
||
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že se alarm spustí, pokud
se dveře otevřou poté, co byly odemknuty
pomocí čepele klíče - alarm se vypne, jakmile se do zámku zapalování zasune dálkový ovladač s klíčem.
VAROVÁNÍ
Při zamykání pomocí dálkového ovladače
mimo vůz mějte na pamětí nebezpečí
uzamknutí osoby ve voze - v takovém
případě nelze pomocí ovládacích prvků na
dveří žádné dveře otevřít zevnitř vozidla.
Další informace, viz Funkce „deadlock“*
(str. 179).
Manuální zamykání dveří
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
V jistých situacích, např. pokud dojde
k výpadku napájení, budete muset uzamknout
vůz manuálně.
Levé přední dveře lze zamknout pomocí válcové vložky zámku a vytahovací čepele klíče
dálkového ovladače (str. 171).
U ostatních dveří nejsou válcové vložky
zámku. Místo toho je na konci každých dveří
spínač zámku, který se musí stisknout
pomocí čepele klíče - tyto spínače se mechanicky zamykají a blokují, aby se nedaly otevřít
zvenku. Přesto lze tyto dveře stále otevřít
zevnitř.
Dveře se zablokují proti otevření zvenku.
Vnitřní klika dveří musí být otevřena, aby
došlo k návratu do polohy A.
Dveře lze odemknout také tlačítkem odemknutí na dálkovém ovladači (str. 159) nebo
pomocí tlačítka centrálního zamykání na
dveřích řidiče.
POZNÁMKA
Automatické znovuzamknutí
06
Pokud nejsou během 2 minut od odemknutí
otevřeny žádné boční dveře ani dveře zavazadlového prostoru, vůz se opětovně automaticky zamkne. Tato funkce snižuje riziko
nechtěného zanechání nezamčeného vozidla.
(Vozidla s alarmem, viz Alarm (str. 181)).
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 175)
Dálkový ovladač s klíčem - funkce (str.
162)
Manuální zamykání dveří. Nesmí se kombinovat
s dětskými bezpečnostními pojistkami (str. 180).
–
174
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Ovládání zámku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv
všechny dveře najednou.
•
Manuálně zamknuté zadní dveře
s aktivovanou manuální dětskou bezpečnostní pojistkou (str. 180) nelze
otevřít zvenku ani zevnitř. Zadní dveře,
které lze zamknout tímto způsobem,
lze odemknout pouze pomocí dálkového ovladače s klíčem nebo pomocí
tlačítka centrálního zamykání.
Související informace
Související informace
•
•
•
Vytáhněte vyjímatelnou čepel klíče (str.
166) z dálkového ovladače. Vložte čepel
klíče do otvoru a resetujte zámek.
Zatlačte klíč dolů na doraz cca. 12 mm.
Dálkový ovladač/PCC - výměna baterie
(str. 167)
06 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání - zevnitř
K zamykání a odemykání se používá tlačítko
dveří řidiče na centrálním zamykání. Současně
lze odemknout nebo zamknout všechny dveře
a zadní výklopné dveře (str. 177).
Je-li tlačítko centrálního zamykání na obou
předních dveřích a na obou zadních dveřích
je tlačítko elektrického zamykání:
•
Rozsvícená kontrolka znamená, že jsou
zamčeny pouze konkrétní dveře. Pokud
svítí všechny kontrolky, jsou zamčeny
všechny dveře.
Odemykání
Dveře mohou být odemknuty zevnitř dvěma
způsoby:
•
Stiskněte tlačítko centrálního zamykání
.
Dlouhým stisknutím otevřete všechna boční
okna* současně (viz také Funkce úplného
větrání (str. 176)).
Centrální zamykání
•
Stiskněte jednu stranu
tlačítka pro
pro odezamknutí – druhou stranu
mknutí.
Kontrolka v tlačítku zamykání
Pokud svítí kontrolka v tlačítku centrálního
zamykání ve dveřích řidiče, znamená to, že
všechny dveře jsou zamknuté.
Je-li tlačítko centrálního zamykání pouze ve
dveřích řidiče, ostatní dveře toto tlačítko
nemají:
•
•
Automatické uzamykání
Dveře a dveře zavazadlového prostoru se
zamykají automaticky, když se vozidlo rozjede.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení zámku Autom. zamknutí
dveří. Popis systému menu, viz MY CAR (str.
103).
Související informace
•
•
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 173)
Alarm (str. 181)
Potáhněte kliku dveří a dveře otevřete dveře se odemknou a otevřou v jediném
kroku.
Zamykání
•
06
Centrální zamykání se aktivuje, pokud
jsou obojí přední dveře zavřené. Stiskněte
tlačítko
na centrálním zamykání zamknou se všechny dveře. Pokud jsou
některé ze zadních dveří otevřené, při
zavření se zamknou.
Dlouhým stisknutím zavřete všechna boční
okna současně (viz také Funkce úplného
větrání (str. 176)).
Rozsvícená kontrolka znamená, že
všechny dveře jsou zamčené.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
175
06 Zámky a alarm
Funkce úplného větrání
Funkce současně otevře/zavře všechna boční
okna a může být používána například k rychlé
výměně vzduchu za horkého počasí.
Zamykání/odemykání - schránka
v palubní desce
Schránka v palubní desce (str. 149) může být
zamykána/odemykána pouze vyjímatelnou
čepelí klíče dálkového ovladače (str. 159).
Informace o čepeli klíče, viz Vyjímatelná čepel
klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 166).
Tlačítko centrálního zamykání
06
Dlouhým stisknutím symbolu
na tlačítku
centrálního zamykání otevřete současně všechna boční okna. Analogicky, stisknutím tlazavřete současně všechna okna.
čítka
Zamknutí schránky v palubní desce:
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky
zámku schránky v přístrojové desce.
Související informace
•
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 175)
Otočte čepel klíče o 90 stupňů doprava.
Když je schránka zamknutá, je otvor klíče
v horizontální poloze.
Elektrické ovládání oken (str. 94)
Vytáhněte čepel klíče.
•
176
Odemykání se provádí v opačném pořadí.
Související informace
•
Dálkový ovladač s klíčem - funkce (str.
162)
06 Zámky a alarm
Zamykání/odmykání - dveře
zavazadlového prostoru
Dveře zavazadlového prostoru lze otevřít,
odemknout a zamknout různými způsoby.
Manuální otevření
DŮLEŽITÉ
•
K uvolnění zámku přihrádky je nutná
minimální síla - stačí jemně stisknout
pogumovaný panel.
•
Při otevírání přihrádky nezvedejte pryžový panel - přihrádku otevřete
pomocí madla. Pokud byste použili
příliš velkou sílu, mohly by se poškodit
elektrické kontakty na pryžovém
panelu.
Odemknutí dálkovým ovladačem
s klíčem
Dveře zůstanou zamknuté a hlídané alarmem.
Zadní výklopné dveře lze pomocí dálkového
ovladače s klíčem zavřít dvěma různými způsoby:
Jedno stisknutí - Víko zavazadlového prostoru se odemkne, ale zůstává zavřené - lehce
stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu na
vnějším madlu a víko zavazadlového prostoru
otevřete. Pokud se dveře zavazadlového
prostoru neotevřou do 2 minut, znovu se
zamknou a alarm se znovu zapojí.
Dvě stisknutí - Víko zavazadlového prostoru
se odemkne a zámek se vysune. Přitom se
víko zavazadlového prostoru otevře přibližně
o centimetr - nadzvednutím vnějšího madla
víko otevřete. V případě deště, mrazu, sněžení a při chladném počasí se však může stát,
že se zámek dveří zavazadlového prostoru
nevysune.
Pogumovaná plocha s elektrickým kontaktem.
Dveře zavazadlového prostoru drží
v zavřeném stavu elektrický zámek. Otevření:
1. Jemně zatlačte na širší ze dvou pogumovaných přítlačných ploch pod vnějším
madlem - zámek se uvolní.
2. Nadzvedněte vnější kliku a dveře zavazadlového prostoru zcela otevřete.
zamčené celé vozidlo a že snímače pohybu
a výšky pro systém alarmu* a snímače otevírání dveří zavazadlového prostoru jsou odpojeny.
06
Pomocí tlačítka
na dálkovém ovladači
(str. 159) lze vypojit* alarm dveří zavazadlového prostoru a tyto dveře se samy odemknou.
Kontrolka zamknutí (str. 161) na přístrojové
desce přestane blikat a upozorní tak, že není
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
177
06 Zámky a alarm
||
•
•
POZNÁMKA
Otevření zadních výklopných dveří:
Pokud se víko/výklopné dveře zavazadlového prostoru odemknou 2 stisknutím nebo pomocí ovladače uvnitř
vozidla, víko/výklopné dveře se automaticky nezamknou, protože jsou
otevřené - musí se zavřít ručně.
–
Víko/výklopné dveře zavazadlového
prostoru jsou po zavření odemknuté
a alarm není aktivován - znovu
zamkněte a alarm aktivujte pomocí tlačítka zamykání
na dálkovém ovladači.
Otevření vozu zevnitř
Stiskněte tlačítko na panelu spínačů
osvětlení (1).
> Zámek se uvolní a zadní výklopné
dveře se o několik centimetrů odemknou.
Zamknutí dálkovým ovladačem s klíčem
–
Stiskněte tlačítko pro zamknutí
na
dálkovém ovladači (str. 162).
> Kontrolka zamykání na přístrojové
desce začne blikat. To znamená, že
vůz je zajištěn a alarm* je aktivován.
Související informace
•
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 175)
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 173)
Zamykání/odmykání - klapka plnicí
trubky palivové nádrže
Klapka plnicí trubky palivové nádrže se odena dálkovém ovlamyká pomocí tlačítka
dači (str. 159).
Klapka plnicí trubky palivové nádrže zůstane
odemknuta, dokud se vozidlo neodemkne
pomocí tlačítka
na dálkovém ovladači
s klíčem. Jestliže se vozidlo během jízdy
zamkne nebo se k zamknutí použijí tlačítka
uvnitř vozu, klapka plnicí trubky palivové
nádrže zůstane odemknuta.
Logika zamykání klapky plnicí trubky palivové
nádrže umožní zamykání a odemykání
pomocí funkce keyless-drive a pomocí centrálního zamykání.
Související informace
06
Odemykání, zadní výklopné dveře
178
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Klapka plnicí trubky palivové nádrže otevření/zavření (str. 297)
•
Dvířka hrdla palivové nádrže - manuální
otevírání (str. 298)
06 Zámky a alarm
Funkce „deadlock“*
Dočasná deaktivace
"Deadlock8"
U funkce
se všechny kliky na
dveřích mechanicky vypojí, takže dveře nelze
otevřít zevnitř.
Funkce „deadlock“ se aktivuje dálkovým ovladačem (str. 159), a to se zpožděním cca.
10 sekund po zamknutí dveří.
2. Zvolte Aktivovat jedenkrát.
> Na sdružené přístrojové desce se
zobrazí zpráva Zámky a alarm
Snížená ochrana a funkce „deadlock“
se vypne při zamknutí vozidla.
nebo
–
POZNÁMKA
Pokud se dveře otevřou během stanovené
doby zpoždění, sekvence se přeruší
a alarm se vypne.
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
Funkci deadlock můžete deaktivovat a vůz
odemknout pouze dálkovým ovladačem s klíčem. Levé přední dveře je možné odemknout
pomocí odnímatelné čepele klíč (str. 165).
VAROVÁNÍ
Dokud není funkce Deadlock deaktivována, nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete tím nebezpečí uzamknutí osoby
ve voze.
MY CAR
OK MENU
8
Pokud má být funkce „deadlock“ vypnuta
–
Knoflík TUNE
EXIT
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock je možné dočasně vypnout. To se provede následovně:
1. Vstupte do systému menu MY CAR
prostřednictvím položky Nastavení
Nastavení vozidla Omezené
zabezpečení (podrobný popis menu - viz
MY CAR (str. 103)).
Zvolte Dotaz při opuštění vozu.
> Při každém vypnutí motoru se středové
konzole zobrazí zpráva Aktivovat
Omezené zabezpečení až do
dalšího nastartování motoru? následovaná zprávou Potvrdit s OK
a Storno s EXIT.
Stiskněte OK/MENU a zamkněte vůz.
(Upozorňujeme, že se současně vypnou
detektory* pohybu a náklonu).
> Při dalším nastartování motoru se
systém vynuluje a na sdružené přístrojové desce se zobrazí zpráva Zámky
a alarm Úplná ochrana, při které se
funkce „deadlock“ a detektory pohybu
a náklonu alarmu opět aktivují.
06
Pokud nemá být systém zamykání změněn
–
Stiskněte EXIT a zamkněte vozidlo.
Pouze v kombinaci s alarmem.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
179
06 Zámky a alarm
||
POZNÁMKA
•
Upozorňujeme, že při zamknutí vozidla
se aktivuje alarm.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
Související informace
•
Keyless* - odemknutí čepelí klíče (str.
171)
06
Dětské bezpečnostní pojistky manuální aktivace
Dětské bezpečnostní pojistky brání dětem
otevřít zadní dveře zevnitř.
Dětské pojistky jsou umístěny na zadní hraně
každých zadních dveří a jsou přístupné pouze
tehdy, když jsou dveře otevřené.
Aktivace/deaktivace dětských
bezpečnostních pojistek
S dětskými bezpečnostními pojistkami. Nesmí se
kombinovat s manuálně ovládanými zámky dveří
(str. 174).
–
Pomocí vytahovací čepele klíče (str. 166)
dálkového ovladače otočte knoflíkem.
Dveře se zablokují proti otevření zevnitř.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
180
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
•
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv obě
zadní dveře najednou.
•
Vozidla s elektrickou dětskou pojistkou
nejsou vybavena manuální dětskou
pojistkou.
Související informace
•
Dětské bezpečnostní pojistky - elektrická
aktivace* (str. 181)
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 175)
06 Zámky a alarm
Dětské bezpečnostní pojistky elektrická aktivace*
Pokud jsou aktivovány elektricky ovládané
dětské pojistky:
Alarm upozorní např. na vloupání do vozidla.
Dětské bezpečnostní pojistky brání dětem
otevřít zadní dveře zevnitř.
•
okna mohou být ovládána pouze spínači
na ovládacím panelu na dveřích řidiče
Aktivovaný alarm se spustí, jestliže:
Aktivace
•
zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
Elektrické dětské bezpečnostní pojistky lze
zapnout nebo vypnout ve všech polohách
klíče (str. 70) nad 0. Aktivaci/deaktivaci lze
provést do 2 minut po vypnutí motoru
v případě, že nejsou otevřeny žádné dveře.
Aktuální nastavení se uloží, když se motor
vypne - pokud jsou dětské bezpečnostní
pojistky při vypnutí motoru zapnuté, tato
funkce zůstane aktivní i při dalším nastartování motoru.
Související informace
•
•
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace (str. 180)
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 175)
Alarm
•
jsou otevřeny dveře, kapota nebo dveře
zavazadlového prostoru
•
je zachycen pohyb v prostoru pro cestující (pokud je systém vybaven čidlem
pohybu ve voze*)
•
vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
systém vybaven čidlem náklonu vozu*)
•
•
byl odpojen kabel akumulátoru
se odpojí siréna.
Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na
informačním displeji na sdružené přístrojové
desce se zobrazí zpráva. V takovém případě
kontaktujte odborný servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
06
Ovládací panel na dveřích řidiče.
1. Nastartuje motor nebo přepněte klíč do
polohy nad 0.
2. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou pojistky aktivní, na informačním displeji se objeví Dětská pojistka
vzadu aktivována a rozsvítí se kontrolka na tlačítku.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
181
06 Zámky a alarm
||
POZNÁMKA
V případě pohybu v prostoru pro cestující
snímače náklonu spustí alarm - registruje
se rovněž proudění vzduchu. Proto se
alarm spustí, pokud ve voze necháte
otevřené okno nebo pokud se zapne
topení v prostoru pro cestující.
Aby k tomu nedošlo: Při opouštění vozidla
zavřete okna. Pokud budete používat integrované vyhřívání prostoru pro cestující
(nebo přenosné elektrické topení), nastavte
proud vzduchu z ventilačních otvorů tak,
aby nesměřoval nahoru do prostoru pro
cestující. Další možností je použít sníženou
úroveň alarmu, Omezený režim alarmu (str.
184).
POZNÁMKA
Nepokoušejte se sami opravovat a měnit
komponenty v systému alarmu. Jakýkoliv
takový pokus má vliv na pojistné podmínky.
06
Zapnutí alarmu
–
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Deaktivujte alarm
–
182
Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Vypnutí spuštěného alarmu
Kontrolka alarmu
–
Kontrolka alarmu informuje o stavu alarmu
(str. 181).
Stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem
tlačítko pro odemknutí nebo zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování.
Související informace
•
Alarm - automatické opětovné zapojení
(str. 183)
•
Alarm - dálkový ovladač s klíčem nefunguje (str. 183)
Stejná kontrolka LED jako u indikace zamykání
(str. 161).
Γervená LED dioda na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:
•
LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivován
•
LED kontrolka bliká jednou za sekundu –
alarm je aktivní
•
LED dioda bliká rychleji po vypnutí alarmu
(dokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý ve spínací skříňce a je zvolena
poloha klíče I) – Byl spuštěn poplach.
06 Zámky a alarm
Alarm - automatické opětovné
zapojení
Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně
opustili vůz s vypnutým alarmem (str. 181).
Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem s klíčem (str. 159) (a alarm je vypojen),
avšak žádné dveře ani dveře zavazadlového
prostoru nejsou během 2 minut otevřeny,
alarm se automaticky opětovně zapojí. Zároveň se opětovně zamkne vůz.
Související informace
•
Alarm - automatické zapojení
V některých zemích se alarm (str. 181) zapne
po určité době, pokud byly dveře řidiče
otevřeny a zavřeny, ale vůz nebyl opět uzamknut.
Související informace
•
Zvukový signál (str. 184)
Alarm - dálkový ovladač s klíčem
nefunguje
Pokud alarm (str. 181) nelze pomocí dálkového ovladače s klíčem deaktivovat, např.
pokud je baterie (str. 167) v klíči vybitá, lze
vozidlo odblokovat, odpojit od alarmu a motor
nastartovat. Postupujte následovně:
1. Otevřete levé přední dveře pomocí odnímatelné čepele klíče (str. 171).
> Alarm se spustí, směrová světla blikají
a zní siréna.
Alarm - automatické zapojení (str. 183)
06
2. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
> Alarm je deaktivován.
183
06 Zámky a alarm
Zvukový signál
Omezený režim alarmu
Po spuštění alarmu (str. 181) zní siréna a blikají všechna směrová světla.
Omezené zabezpečení znamená, že detektory
pohybu a náklonu lze dočasně deaktivovat.
•
Siréna zní 30 sekund nebo do doby, než
se alarm vypne. Siréna má svou vlastní
baterii, která pracuje nezávisle na akumulátoru vozu.
•
Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do
vypnutí alarmu.
Aby nedošlo k náhodnému spuštění alarmu,
např. pokud necháte v zamknutém voze psa
nebo během převozu vozidla na trajektu nebo
ve vlaku, dočasně deaktivujte detektory
pohybu a náklonu.
Postupuje se přitom stejně jako u dočasného
vypojení zamykání s funkcí "deadlock", viz
Funkce „deadlock“* (str. 179).
Související informace
•
•
06
184
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Alarm (str. 181)
Kontrolka alarmu (str. 182)
PODPORA ŘIDIΓE
07 Podpora řidiče
Systém řízení stability a trakce (DSTC)
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Doporučení řidiči k řízení - DSR
Systém řízení stability a trakce DSTC
(Dynamic Stability & Traction Control) pomáhá
zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně
kontroluje hnací a brzdnou sílu působící na
jednotlivá kola.
Při zásahu systému během brzdění můžete
zaznamenat přerušovaný zvuk. Vůz může
akcelerovat pomaleji, než byste při sešlápnutí
pedálu plynu očekávali.
Kontrola prokluzu
Funkce DSR (Driver Steering
Recommendation) pomáhá řidiči řídit vozidlo
ve správném směru v situacích, kdy dojde ke
snížení trakce nebo kdy zareaguje systém
ABS.
VAROVÁNÍ
Systém kontroly stability a trakce představuje doplněk - nezvládne všechny situace
na silnici.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných dopravních
předpisů a pravidel nese vždy řidič.
Systém zahrnuje následující funkce:
07
•
•
•
•
•
•
•
1
186
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Kontrola prokluzu
Systém kontroly trakce
Řízení vlečného momentu motoru - EDC
Řízení trakce při zatáčení - CTC
Doporučení řidiči k řízení - DSR
Stabilizace přívěsu* – TSA
Trailer Stability Assist
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tato funkce sníží výkon motoru, pokud poháněná kola začnou na povrchu prokluzovat.
Takto se udrží stabilita a trakce.
Systém kontroly trakce
Funkce DSR má za úkol především pomoci
řidiči s řízením ve správném směru, když
vozidlo prokluzuje.
Tato funkce je aktivní při nízkých rychlostech
přenáší hnací sílu z prokluzujícího kola na
kolo, které neprokluzuje.
Funkce DSR se aktivuje v případě mírného
momentu na volant ve směru, ve kterém má
být vozidlo řízeno. Tím se zajistí resp. udrží
maximální možná trakce a stabilizace vozidla.
Řízení vlečného momentu motoru - EDC
Stabilizace přívěsu* – TSA1
EDC ((Engine Drag Control)) brání nežádoucímu zablokování kol, např. při přeřazení na
nižší stupeň nebo při brzdění motorem během
jízdy na kluzkém povrchu nebo při jízdě na
nižší převodový stupeň.
Asistent stabilizace přívěsu (str. 309) slouží
ke stabilizaci vozidla a přívěsu, pokud dojde
k rozvlnění soupravy. Více informací, viz Jízda
s přívěsem (str. 303).
Nežádoucí zablokování kol během jízdy by,
mimo jiné, mohlo snížit schopnost řidiče řídit
vozidlo.
POZNÁMKA
Tato funkce se deaktivuje, pokud řidič
zvolí režim Sport.
Řízení trakce při zatáčení - CTC
Systém CTC kompenzuje nedotáčivost
a umožňuje v zatáčce zrychlovat více než
obvykle, aniž by došlo k prokluzování
vnitřního kola. Vůz může např. na vyspádované přístupové cestě rychle dosáhnout běžnou dopravní rychlost.
Související informace
•
Systém řízení stability a trakce (DSTC) použití (str. 187)
•
Systém řízení stability a trakce (DSTC) symboly a zprávy (str. 188)
07 Podpora řidiče
Systém řízení stability a trakce (DSTC)
- použití
Systém řízení stability a trakce, DSTC
Dynamic Stability & Traction Control, pomáhá
zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
Nastavení úrovně - režim Sport
Systém řízení stability a trakce (DSTC) je vždy
aktivován a nedá se vypnout.
Řidič však může zvolit režim Sport umožňující
aktivnější jízdu. V režimu Sport systém detekuje, zda se plynový pedál, pohyby volantu
a zatáčení provádí aktivněji než při běžné
jízdě. Do jisté úrovně potom umožní řízený
prokluz zadní části vozidla a až potom
zasáhne a vozidlo stabilizuje.
2. Odškrtněte políčko a vraťte se pomocí
příkazu EXIT zpátky do systému menu.
> Systém potom umožní sportovnější
styl jízdy.
Režim Sport je aktivní do doby, než jej řidič
zruší nebo vypne motor - po opětovném
nastartování motoru přejde systém DSTC
zase do běžného režimu.
Související informace
•
Systém řízení stability a trakce (DSTC)
(str. 186)
•
Systém řízení stability a trakce (DSTC) symboly a zprávy (str. 188)
•
MY CAR (str. 103)
Jestliže řidič uvolní plynový pedál a řízený
prokluz ukončí, systém DSTC zasáhne a stabilizuje vozidlo.
V režimu Sport je k dispozici maximální
trakce, pokud vozidlo uvízne nebo se rozjíždí
na měkkém podkladu, např. v písku nebo hlubokém sněhu.
Pokud chcete nastavit režim Sport, postupujte následovně:
1. Stiskněte na středové konzole tlačítka MY
CAR a v systému menu na obrazovce
displeje vyhledejte My V40 DSTC.
07
187
07 Podpora řidiče
Systém řízení stability a trakce (DSTC)
- symboly a zprávy
Systém řízení stability a trakce DSTC
(Dynamic Stability & Traction Control) pomáhá
zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
Tabulka
KontrolkaA
Zpráva
Popis
DSTC Dočasně VYP
Γinnost systému DSTC je dočasně omezena, protože je příliš vysoká teplota brzdových kotoučů. Funkce se znovu aktivuje automaticky po ochlazení brzd.
DSTC Doporucen servis
Systém DSTC je vypnutý.
•
•
Zastavte vůz na bezpečném místě, vypněte motor a znovu ho nastartujte.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
"Zpráva"
Na sdružené přístrojové desce se objeví zpráva - přečtěte si ji!
Svítící kontrolka po dobu
2 sekund.
Kontrola systému při startování motoru.
Blikající kontrolka.
Aktivuje se systém DSTC.
a
07
Je aktivován režim Sport.
A
188
Symboly jsou schématické.
07 Podpora řidiče
Související informace
•
Systém řízení stability a trakce (DSTC)
(str. 186)
•
Systém řízení stability a trakce (DSTC) použití (str. 187)
07
189
07 Podpora řidiče
Informace o dopravních značkách
(RSI)
VAROVÁNÍ
Systém RSI nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Systém Informace o dopravních značkách
(RSI – Road Sign Information) pomáhá řidiči
se zapamatováním dopravních značek, kolem
kterých projel.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných dopravních
předpisů a pravidel nese v konečném
důsledku vždy řidič.
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - použití
Systém Informace o dopravních značkách
(RSI – Road Sign Information) pomáhá řidiči
se zapamatováním dopravních značek, kolem
kterých projel. Dále popisujeme, jak se tato
funkce používá.
Související informace
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* použití (str. 190)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* omezení (str. 192)
Příklady čitelných značek souvisejících
s rychlostí2.
07
Funkce Informace o dopravních značkách
pomáhá řidiči zobrazovat silniční značky
s informacemi o aktuální rychlosti, značky
o začátku/konci dálnice nebo silnice a značky
zákazu předjíždění. Pokud se projede kolem
značky dálnice/silnice pro motorová vozidla
a zároveň kolem značky s maximální povolenou rychlostí, systém RSI zobrazí symbol
značky s maximální povolenou rychlostí.
2
3
190
Dopravní značky, které se zobrazují na sdružené přístrojové desce, se pro jednotlivé trhy liší - zobrazeno je jen pár příkladů.
Dopravní značky, které se zobrazují na sdružené přístrojové desce, se pro jednotlivé trhy liší - zobrazeno je jen pár příkladů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zaznamenané informace o rychlosti3.
Jakmile systém RSI zaznamená dopravní
značku s uvedením rychlosti, zobrazí ji na
sdružené přístrojové desce ve formě symbolu.
Dle situace se společně se
symbolem aktuálního omezení rychlosti může zobrazit
rovněž značka zákazu
předjíždění.
07 Podpora řidiče
Konec omezení nebo dálnice
Další značky
Pokud systém RSI detekuje dopravní značku
označující konec omezení rychlosti nebo jinou
informaci související s rychlosti, např. konec
dálnice, na sdružené přístrojové desce se na
cca. 10 sekund zobrazí příslušná dopravní
značka.
rychlost.
Příklady značek:
Zobrazení dalších informací
Konec všech omezení.
Příklady dalších značek3.
Konec dálnice.
Potom se informace o značce skryjí, a to do
doby, než bude detekována další značka související s rychlostí.
Někdy se pro tutéž cestu uloží různá omezení
rychlosti. V tomto případě další značka označuje podmínky, za jakých konkrétní rychlosti
platí. Γást vozovky může být, například, za
deště nebo mlhy, více náchylná k nehodám.
Další značka související s deštěm se zobrazí
pouze, pokud jsou zapnuty stěrače čelního
skla.
Rychlost platnou pro sjezd
poznáte (na určitých trzích)
podle další značky s šipkou.
Značky rychlosti související
s konkrétním typem další
značky se zobrazují pouze
v případě, že řidič používá směrová světla.
3
Některé rychlosti platí,
například, pouze na konkrétní vzdálenosti nebo
v určitou dobu dne. Řidiče
na danou situaci upozorní
symbol další značky pod
symbolem označujícím
Dopravní značky, které se zobrazují na sdružené přístrojové desce, se pro jednotlivé trhy liší - zobrazeno je jen pár příkladů.
Prázdný rámeček, tedy symbol další značky, pod symbolem rychlosti na sdružené
přístrojové desce znamená,
že systém RSI detekoval
další značku s doplňujícími
informacemi o aktuálním
omezení rychlosti.
Nastavení v nabídce MY CAR
Možnosti nastavení funkce RSI najdete
v systému menu MY CAR. Viz MY CAR podpůrné systémy řízení (str. 108).
07
}}
191
07 Podpora řidiče
||
Zapnutí/vypnutí informací o dopravních
značkách
Varování k rychlosti
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - omezení
Systém Informace o dopravních značkách
(RSI – Road Sign Information) pomáhá řidiči
se zapamatováním dopravních značek, kolem
kterých projel. Tato funkce má jistá omezení.
Kamerový snímač funkce RSI má podobná
omezení jako lidské oko. Další informace
o omezeních kamerového snímače (str. 233)
najdete v této kapitole.
Zobrazení symbolu rychlosti na sdružené
přístrojové desce lze zablokovat. Deaktivace
funkce RSI:
•
Zrušte zaškrtnutí položky Dopravní
značky: informace (zapnutí informací
o dopravních značkách) (Road Sign
Information On) v Nastavení
Nastavení vozidla Dopravní značky:
informace a vraťte se zpět stisknutím tlačítka EXIT.
Aktivace varování k rychlosti:
•
Zaškrtněte položku Výstraha: rychlost
(upozornění na rychlost) (Speed Alert)
v Nastavení Nastavení vozidla
Výstraha: rychlost a vraťte se zpět stisknutím tlačítka EXIT.
Související informace
07
192
Řidič může nastavit příjem varování v případě,
kdy povolenou rychlost překročí o více než
5 km/h. Toto varování poznáte podle symbolu
s uvedením maximální povolené rychlosti. Jeli tato rychlost překročena, symbol bude blikat.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Informace o dopravních značkách (RSI)
(str. 190)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* omezení (str. 192)
•
MY CAR (str. 103)
Funkce RSI nezaznamenává značky
s nepřímými informacemi o platném omezení
rychlosti, např. značky s názvy obcí a okresů.
Dále uvádíme příklady, kdy se může stát, že
funkce nebude fungovat správně:
•
•
•
•
•
Nejasné značky
Značky umístěné v zatáčkách
Otočené nebo poškozené značky
Zakryté nebo nesprávně umístěné značky
Značky zcela nebo částečně zakryté mrazem, sněhem nebo nečistotami.
Související informace
•
Informace o dopravních značkách (RSI)
(str. 190)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* použití (str. 190)
07 Podpora řidiče
Omezovač rychlosti*
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze
považovat za obrácený tempomat - řidič
pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale
nemůže náhodně překročit rychlost, kterou
nastavil omezovač rychlosti.
Klávesnice na volantu a sdružená přístrojová
deska, digitální a analogová.
Související informace
•
Omezovač rychlosti* - začínáme (str.
193)
•
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim* (str. 195)
•
Omezovač rychlosti* - alarm pro překročení rychlosti (str. 196)
•
Omezovač rychlosti* - deaktivace (str.
196)
Omezovač rychlosti* - začínáme
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze
považovat za obrácený tempomat - řidič
pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale
nemůže náhodně překročit rychlost, kterou
nastavil omezovač rychlosti.
Klávesnice na volantu a sdružená přístrojová
deska, digitální a analogová.
Omezovač rychlosti - zapnuto/vypnuto.
Omezovač rychlosti - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Režim standby
Režim standby
Aktivace a nastavení maximální rychlosti.
Aktivace a nastavení maximální rychlosti.
Vybraná rychlost
Vybraná rychlost
Omezovač rychlosti aktivní
Omezovač rychlosti aktivní
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07
193
07 Podpora řidiče
||
Omezovač rychlosti* - změna
rychlosti
Nejvyšší rychlost si lze zvolit a uložit do
paměti, když vůz jede nebo když stojí.
2. Přetáčejte nastavení pomocí tlačítka
,
dokud se na sdružené přístrojové desce
nezobrazí požadovaná maximální rychlost
se značkou (5).
> Potom je omezovač rychlosti aktivní
a zvolená maximální rychlost se uloží
do paměti.
Za jízdy
Související informace
Změna uložené rychlosti:
Zapnutí a aktivace
Je-li omezovač rychlosti aktivní, jeho
symbol (6) se zobrazuje v kombinaci se
značkou (5) u nastavené maximální rychlosti
na sdružené přístrojové desce.
1. Stiskněte na volantu tlačítko
- zapne
se omezovač rychlosti.
> Symbol (6) omezení rychlosti se rozsvítí na sdružené přístrojové desce.
2. Pokud se vůz pohybuje požadovanou nejvyšší přípustnou rychlostí: Tiskněte na
volantu tlačítko
nebo
, dokud se na
sdružené přístrojové desce přístrojové
desky nezobrazí požadovaná maximální
rychlost se značkou (5).
> Potom je omezovač rychlosti aktivní
a zvolená maximální rychlost se uloží
do paměti.
Pokud vůz stojí
07
194
1. Stiskněte na volantu tlačítko
se omezovač rychlosti.
- zapne
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Omezovač rychlosti* (str. 193)
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze
považovat za obrácený tempomat - řidič
pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale
nemůže náhodně překročit rychlost, kterou
nastavil omezovač rychlosti.
•
Nastavte krátkým tisknutím tlačítka
nebo
- každým tisknutím se nastavení
změní o +/- 5 km/h. Nastavení při posledních stisknutích se uloží do paměti.
Seřízení o +/- 1 km/h:
•
Podržte tlačítko a uvolněte je, jakmile se
na sdružené přístrojové desce zobrazí
vedle značky požadovaná maximální
rychlost.
Související informace
•
Omezovač rychlosti* (str. 193)
07 Podpora řidiče
Omezovač rychlosti - dočasná
deaktivace a pohotovostní režim*
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze
považovat za obrácený tempomat - řidič
pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale
nemůže náhodně překročit rychlost, kterou
nastavil omezovač rychlosti.
Chcete-li dočasně deaktivovat omezovač
rychlosti a nastavit jej do pohotovostního
režimu:
–
Stiskněte tlačítko
.
> Značka (5) na sdružené přístrojové
desce změní barvu ze ZELENΔ na
BÍLOU (digitální) nebo z BÍLΔ na
ŠEDOU (analogová) a řidič může
dočasně překročit nastavenou maximální rychlost.
Omezovač rychlosti se znovu aktivuje
. Značka (5) pak
jedním stisknutím
změní barvu z BÍLΔ na ZELENOU (digitální) nebo z ŠEDΔ na BÍLOU (analogová) a znovu je nastaveno omezení
maximální rychlosti.
Klávesnice na volantu a přístrojová deska, digitální a analogová.
Omezovač rychlosti - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
–
Dočasná deaktivace pomocí plynového
pedálu
Sešlápněte na doraz plynový pedál.
> Sdružená přístrojová deska zobrazuje
uloženou maximální rychlost s barevnou značkou (5) a řidič může dočasně
překročit nastavenou maximální
rychlost – značka (5) na displeji změní
barvu tentokrát ze ZELENΔ na BÍLOU
(digitální) nebo z BÍLΔ na ŠEDOU (analogová).
Omezovač rychlosti se automaticky
znovu aktivuje po uvolnění plynového
pedálu a rychlost vozidla se sníží pod
vybranou/nastavenou maximální
rychlost – značka (5) změní barvu
z BÍLΔ na ZELENOU (digitální) nebo ze
ŠEDΔ na BÍLOU (analogová) a maximální rychlost vozidla bude opět omezena.
Související informace
•
Omezovač rychlosti* (str. 193)
Omezovač rychlosti lze nastavit do pohotovostního režimu také pomocí plynového
pedálu, tedy prudkým zrychlením vozidla:
Režim standby
07
Aktivace a nastavení maximální rychlosti.
Vybraná rychlost
Omezovač rychlosti aktivní
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
195
07 Podpora řidiče
Omezovač rychlosti* - alarm pro
překročení rychlosti
(Speed Limiter) lze považovat za obrácený
tempomat - řidič pomocí plynového pedálu
ovládá rychlost, ale nemůže náhodně překročit rychlost, kterou předem zvolil/nastavil
omezovač rychlosti.
Na prudkých cestách se může stát, že
brzdění motorem nebude stačit a zvolená
maximální rychlost bude překročena. Řidič je
na tuto skutečnost upozorněn akustickým
signálem. Signál je aktivní do doby, než řidič
zpomalí pod zvolenou maximální rychlost.
Omezovač rychlosti* - deaktivace
Tempomat*
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze
považovat za obrácený tempomat - řidič
pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale
nemůže náhodně překročit rychlost, kterou
nastavil omezovač rychlosti.
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost. Výsledkem je komfortnější jízda po dálnicích a dlouhých rovných cestách s plynulou dopravou.
Pokud chcete deaktivovat omezovač
rychlosti:
–
Nyní řidič může pomocí plynového
pedálu volit rychlost bez omezení.
Související informace
•
Omezovač rychlosti* (str. 193)
Související informace
•
Omezovač rychlosti* (str. 193)
07
4
196
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
.
> Zhasne značka nastavené rychlosti
a symbol omezovače rychlosti na sdružené přístrojové desce (str. 193). Zvolená a uložená rychlost se vymažou
z paměti a nelze pokračovat stisknutím
.
tlačítka
POZNÁMKA
Alarm se aktivuje pouze po 5 sekundách,
pokud rychlost byla překročena minimálně
o 3 km/h za předpokladu, že během
poslední půlminuty nebylo stisknuto tlanebo
.
čítko
Stiskněte na volantu tlačítko
Přehled
Tlačítka na volantu a sdružená přístrojová deska
ve vozidlech bez omezovače rychlosti4.
07 Podpora řidiče
VAROVÁNÍ
Tempomat* - správa rychlosti
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud tempomat neudržuje vhodnou rychlost resp. vzdálenost.
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost.
Rychlost lze aktivovat, nastavit nebo změnit.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
Aktivace a nastavení rychlosti
Související informace
Tlačítka na volantu a sdružená přístrojová deska
ve vozidlech s omezovačem rychlosti4.
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 197)
•
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 200)
•
Tempomat* - deaktivace (str. 201)
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 199)
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Režim standby
Aktivace a nastavení rychlosti.
Tlačítka na volantu a displej ve vozidlech bez
omezovače rychlosti5.
Zvolená rychlost (ŠEDÁ = pohotovostní
režim).
Aktivní tempomat - BÍLÝ symbol (ŠEDÁ
= pohotovostní režim).
07
4
5
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
197
07 Podpora řidiče
||
POZNÁMKA
Tempomat nelze aktivovat při rychlostech
pod 30 km/h.
Změna rychlosti
•
Nastavte krátkým tisknutím tlačítka
nebo
- každým tisknutím se nastavení
změní o +/- 5 km/h. Nastavení při posledních stisknutích se uloží do paměti.
Seřízení o +/- 1 km/h:
Tlačítka na volantu a displej ve vozidlech s omezovačem rychlosti5.
•
Povolení tempomatu:
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
nemá vliv na nastavení tempomatu - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede nastavenou rychlostí.
•
Stiskněte na volantu tlačítko
>
Symbol tempomatu (6) na sdružené
přístrojové desce se změní z ŠEDΔ na
BÍLOU a upozorní, že tempomat je
v pohotovostním režimu.
POZNÁMKA
Aktivace tempomatu:
07
•
Při požadované rychlosti stiskněte na
volantu tlačítko
nebo
.
>
Aktuální rychlost se uloží do paměti a u
zvolené rychlosti se na sdružené přístrojové desce zobrazí značka (5).
Pokud se některé z tlačítek na tempomatu
podrží stisknuté několik minut, systém se
zablokuje a nedá se použít. Abyste mohli
tempomat znovu aktivovat, vozidlo se
musí zastavit a motor se musí restartovat.
Související informace
•
•
5
198
Podržte tlačítko a při požadované
rychlosti je uvolněte.
Tempomat* (str. 196)
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 199)
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 200)
•
Tempomat* - deaktivace (str. 201)
07 Podpora řidiče
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost. Systém
lze dočasně deaktivovat a uvést do pohotovostního režimu.
•
se páka/volič převodového stupně
přesune do neutrálu N (u automatické
převodovky)
•
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí
vyšší než je nastavená rychlost.
Řidič musí regulovat rychlost.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Související informace
Tlačítka na volantu a displej ve vozidlech s omezovačem rychlosti6.
•
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 197)
•
Tempomat* - deaktivace (str. 201)
Tempomat* (str. 196)
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 200)
Dočasné vypojení tempomatu a nastavení do
pohotovostního režimu.
Tlačítka na volantu a displej ve vozidlech bez
omezovače rychlosti6.
•
Stiskněte tlačítko
>
Značka (5) na sdružené přístrojové desce
a symbol (6) změní barvu z BÍLΔ na
ŠEDOU.
Automatický pohotovostní režim
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
•
6
7
.
kola ztratí trakci
07
sešlápnete pedál brzdy
rychlost poklesne pod cca. 30 km/h
spojkový pedál je sešlápnutý déle než
1 minutu7
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
Vyřazení a přeřazení vyššího nebo nižšího stupně nemá vliv na režim standby.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
199
07 Podpora řidiče
Tempomat* - pokračování
v nastavené rychlosti
Související informace
Tempomat (str. 196) (CC – Cruise Control)
pomáhá řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost.
Po dočasné deaktivaci, když je systém
v pohotovostním režimu (str. 199) lze obnovit
nastavenou rychlost.
Tlačítka na volantu a displej ve vozidlech s omezovačem rychlosti8.
Opětovné aktivování tempomatu z pohotovostního režimu:
Tlačítka na volantu a displej ve vozidlech bez
omezovače rychlosti8.
•
Stiskněte na volantu tlačítko
>
Značka (5) na sdružené přístrojové desce
a symbol (6) změní barvu z ŠEDΔ na
BÍLOU a potom se rychlost nastaví na
naposledy uloženou rychlost.
.
POZNÁMKA
Nastavený nárůst rychlosti se aktivuje, jakmile se rychlost obnoví stisknutím tlačítka
.
07
8
200
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 197)
•
Tempomat* - deaktivace (str. 201)
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 199)
07 Podpora řidiče
Tempomat* - deaktivace
Adaptivní tempomat (ACC)*
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost. Zde
popisujeme postup deaktivace.
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním.
Díky adaptivnímu tempomatu jsou dlouhé
jízdy po dálnicích a dlouhých rovných cestách
v plynulém dopravním provozu mnohem klidnější.
Tlačítka na volantu a displej ve vozidlech s omezovačem rychlosti9.
Tlačítka na volantu a displej ve vozidlech bez
omezovače rychlosti9.
Tempomat se vypíná tlačítkem (1) na volantu
nebo vypnutím motoru - nastavená rychlost
se vymaže v paměti a nelze v ní pokračovat
stisknutím tlačítka
.
Související informace
•
•
•
•
9
Tempomat* (str. 196)
Tempomat* - správa rychlosti (str. 197)
Řidič si nastaví požadovanou rychlost (str.
205) a časový interval odstupu vzhledem
k vozu před sebou. Jakmile radarový detektor
zjistí, že před vozem jede pomalejší vozidlo,
rychlost automaticky upraví. Jakmile je cesta
volná, vůz pojede zase původně zvolenou
rychlostí.
Pokud adaptivní tempomat vypnete nebo
nastavíte pohotovostní režim a váš vůz se
ocitne příliš blízko vozu před vámi, upozorní
řidiče na krátkou vzdálenost systém Upozornění na odstup (str. 216).
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 199)
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 200)
07
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
201
07 Podpora řidiče
||
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí
a všechny podmínky na cestě.
Přečtěte si v uživatelské příručce všechny
kapitoly týkající se adaptivního tempomatu, abyste se seznámili s omezeními,
které by měl řidič znát ještě před tím, než
začne tempomat používat.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to
i v případě, že používá adaptivní tempomat.
•
Adaptivní tempomat* - nastavení časového intervalu (str. 206)
•
Adaptivní tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní režim (str. 206)
•
Adaptivní tempomat* - deaktivace (str.
208)
•
Adaptivní tempomat* - předjíždění jiného
vozidla (str. 208)
•
Adaptivní tempomat* - přepínání tempomatu (str. 210)
•
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření (str. 213)
•
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 214)
DŮLEŽITÉ
Údržba adaptivního tempomatu se musí
provádět pouze v servisu - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Automatická převodovka
07
Vozidla s automatickou převodovkou jsou
u adaptivního tempomatu vybavena zdokonalenou funkcí Queue Assist (str. 208).
Související informace
•
•
10
202
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 204)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 202)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Adaptivní tempomat* - funkce
Adaptivní tempomat (str. 201) (ACC –
Adaptive Cruise Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou vzdálenost od vozidla před
ním.
Přehled funkcí10.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Klávesnice na volantu (str. 76)
Radarový snímač (str. 211)
Adaptivní tempomat kombinuje tempomat
a systém koordinace vzdálenosti.
07 Podpora řidiče
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou
např. jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících
vozidel a předmětů.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
Vzdálenost od vozidla jedoucího před Vámi je
měřena především radarovým snímačem.
Tempomat reguluje rychlost zrychlováním
a přibrzďováním. Když jsou brzdy používány
adaptivním tempomatem, je běžné, že vydávají určitý zvuk.
VAROVÁNÍ
Pokud brzdí tempomat, brzdový pedál se
pohne. Nepokládejte nohu pod brzdový
pedál - mohl by se zachytit.
Adaptivní tempomat sleduje vozidlo ve stejném pruhu tak, aby byl dodržen časový inter11
val (str. 206) nastavený řidičem. Pokud radarový snímač nevidí před sebou žádný vůz,
pojede vozidlo rychlostí nastavenou v tempomatu. To platí rovněž v případě, pokud
rychlost vozu před vozidlem je vyšší než
nastavená rychlost tempomatu.
a vydává varovný zvuk, který upozorňuje
řidiče, že musí okamžitě zasáhnout.
POZNÁMKA
Pokud nosíte sluneční brýle nebo pokud
prudce svítí slunce, může se stát, že
výstražnou kontrolku neuvidíte.
Adaptivní tempomat napomáhá řídit rychlost
plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké
brzdění, musí řidič brzdit sám. To platí při velkých rozdílech rychlosti, nebo když vozidlo
před Vámi prudce zabrzdí. Kvůli omezení
v radarovém snímači (str. 211) může být
brzdění neočekávané nebo nemusí nastat
vůbec.
Adaptivní tempomat lze nastavit tak, aby sledoval jiný vůz při rychlosti od 30 km/h11 do
200 km/h. Pokud rychlost klesne pod
30 km/h nebo pokud příliš klesnou otáčky
motoru, tempomat přejde do pohotovostního
režimu, ve kterém automaticky nebrzdí v tomto případě musí bezpečnou vzdálenost
od vozu jedoucího vpředu zajistit sám řidič.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Adaptivní tempomat má brzdnou kapacitu,
která je ekvivalentem více než 40 % brzdného
výkonu vozu.
Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji, než je
brzdná kapacita tempomatu, a řidič nebrzdí,
tempomat použije varovnou kontrolku
systému varování před kolizí (str. 225)
VAROVÁNÍ
Tempomat upozorňuje pouze na vozidla,
která detekoval radarový snímač. Proto se
může stát, že varování nebude vydáno
nebo bude vydáno s jistým zpožděním.
Nečekejte na varování a začněte brzdit,
pokud je to třeba.
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
Nezapomeňte, že adaptivní tempomat je
určen především k jízdě po vozovkách v rovném terénu. Pokud pojedete po cestě z prudkého svahu, s těžkým nákladem nebo přívěsem, může se stát, že tempomat bude mít
problém udržet správnou vzdálenost od
vozidla před vámi - v tomto případě buďte
opatrní a připraveni zpomalit.
Související informace
•
07
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
Funkci Queue Assist (str. 208) u vozů s automatickou převodovkou lze nastavit u rychlosti v rozsahu 0-200 km/h.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
203
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - přehled
Fungování adaptivního tempomatu (str. 201)
a klávesnice na volantu závisejí na tom, zda
vozidlo je či není vybaveno omezovačem
rychlosti (str. 193)12.
Adaptivní tempomat s omezovačem
rychlosti
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Režim standby
07
Γasový interval - prodloužení/zkrácení.
Aktivace a nastavení rychlosti.
Zelené značení při uložené rychlosti (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
12
204
Γasová vzdálenost
Γasová vzdálenost
Funkce ACC je aktivní, když kontrolka
svítí ZELENĚ (BÍLÁ = pohotovostní režim).
Funkce ACC je aktivní, když kontrolka
svítí ZELENĚ (BÍLÁ = pohotovostní režim).
Adaptivní tempomat bez omezovače
rychlosti
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Tempomat- zapnuto/vypnuto nebo pohotovostní režim.
Γasový interval - prodloužení/zkrácení.
Aktivace a nastavení rychlosti.
(Nepoužívá se)
Zelené značení při uložené rychlosti (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Adaptivní tempomat* - správa rychlosti
(str. 205)
•
Adaptivní tempomat* - nastavení časového intervalu (str. 206)
•
Adaptivní tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní režim (str. 206)
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - správa
rychlosti
Současně je rozsah rychlosti
označen následovně:
Adaptivní tempomat (str. 201) (ACC –
Adaptive Cruise Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou vzdálenost od vozidla před
ním.
• vyšší rychlost se ZELENÝM
označením je předem naprogramovaná rychlost
• nižší rychlost je rychlost
Povolení tempomatu:
vozidla vpředu.
•
Změna rychlosti
na volantu - na
Stiskněte tlačítko
sdružené přístrojové desce (str. 214) se
rozsvítí podobná BÍLÁ kontrolka upozorňující, že tempomat je v pohotovostním
režimu (str. 206).
Při požadované rychlosti stiskněte na
nebo
.
volantu tlačítko
>
Aktuální rychlost se uloží do paměti, na
sdružené přístrojové desce se přibližně na
sekundu zobrazí kolem zvolené rychlosti
"lupa" a označení se změní z BÍLΔ na
ZELENOU.
rychlost.
Pokud tento symbol změní barvu
z BÍLΔ na ZELENOU, tempomat je
aktivní a vozidlo udržuje uloženou
V některých situacích se tempomat neaktivuje. V tomto případě se na sdružené
přístrojové desce (str. 214) zobrazí
Tempomat Není k dispoz..
Změna uložené rychlosti:
•
Aktivace tempomatu:
•
POZNÁMKA
Pokud se některé z tlačítek na tempomatu
podrží stisknuté několik minut, systém se
zablokuje a nedá se použít. Abyste mohli
tempomat znovu aktivovat, vozidlo se
musí zastavit a motor se musí restartovat.
Nastavte krátkým tisknutím tlačítka
nebo
- každým tisknutím se nastavení
změní o +/- 5 km/h. Nastavení při posledních stisknutích se uloží do paměti.
Související informace
•
•
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 204)
/
Pokud se před stisknutím tlačítka
rychlost zvýší sešlápnutím plynového
pedálu, do tempomatu se uloží rychlost,
kterou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka.
Seřízení o +/- 1 km/h:
•
Podržte tlačítko a při požadované
rychlosti je uvolněte.
07
Pouze pokud se na displeji
zobrazí symbol jiného
vozidla, je vzdálenost k vozidlu vpředu regulována tempomatem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
205
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - nastavení
časového intervalu
Stejný symbol se zobrazí také při aktivaci
systému Upozornění na odstup (str. 216).
Adaptivní tempomat (str. 201) (ACC –
Adaptive Cruise Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou vzdálenost od vozidla před
ním.
POZNÁMKA
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů
přípustné.
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu
vpředu. Na sdružené přístrojové desce se zobrazuje 1-5
vodorovných čar - čím je jich
více, tím je časový interval
delší. Jedna čára odpovídá
cca. 1 sekundě, 5 čar - cca. 3 sekundám.
Pokud se zdá, že aktivovaný tempomat
nereaguje, důvodem může být skutečnost,
že časová vzdálenost k vozidlu vpředu
brání zvýšit rychlost vozidla.
Γím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
Otočte kolečko na ovládacím prvku na
volantu (nebo použijte tlačítka
( )
u vozidel bez omezovačů rychlosti).
Při nízké rychlosti, když jsou vzdálenosti
krátké, adaptivní tempomat mírně prodlouží
časový interval.
07
Adaptivní tempomat umožňuje měnit časový
interval v určitých situacích, aby vůz mohl sledovat vozidlo jedoucí před ním plynule
a komfortně.
Nezapomeňte, že v případě krátkého časového intervalu musí řidič, pokud vyvstane
nepředvídaný dopravní problém, reagovat
rychle.
206
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Adaptivní tempomat (str. 201) (ACC –
Adaptive Cruise Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou vzdálenost od vozidla před
ním. Tempomat lze dočasně deaktivovat
a uvést do pohotovostního režimu.
Dočasná aktivace - pohotovostní režim
s omezovačem rychlosti
Dočasné vypojení adaptivního tempomatu
a nastavení do pohotovostního režimu.
•
Související informace
•
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
Stiskněte na volantu tlačítko
Tato kontrolka a označení uložení
rychlosti potom změní barvu ze
ZELENΔ na BÍLOU.
Další informace ohledně rychlosti (str. 205)
Nastavení/změna časové vzdálenosti:
•
Adaptivní tempomat* - dočasná
deaktivace a pohotovostní režim
Dočasná aktivace - pohotovostní režim
bez omezovače rychlosti
Dočasné vypojení tempomatu a nastavení do
pohotovostního režimu.
•
Stiskněte na volantu tlačítko
Pohotovostní režim v důsledku zásahu
řidiče
Adaptivní tempomat se dočasně vypojí
a přejde automaticky do pohotovostního
režimu, pokud:
07 Podpora řidiče
•
•
sešlápnete pedál brzdy
K automatické deaktivaci může dojít, když:
spojkový pedál je sešlápnutý déle než
1 minutu13
•
se páka/volič převodového stupně
přesune do neutrálu N (u automatické
převodovky)
Řidič musí regulovat rychlost.
•
•
•
•
•
•
•
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
nemá vliv na nastavení tempomatu - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlostí,
jaká byla naposledy uložena.
Další informace o symbolech, zprávách
a jejich významu, viz kapitola Symboly
a zprávy na displeji (str. 214).
•
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí
vyšší než je nastavená rychlost.
Další informace najdete v kapitole Rychlost
(str. 205) a Předjíždění jiného vozidla (str.
208).
Automatický pohotovostní režim
Adaptivní tempomat závisí na jiných systémech, např. na systému řízení stability
a trakce (DSTC) (str. 186). Pokud některý
z těchto systému přestane pracovat, tempomat se automaticky deaktivuje.
V případě automatické deaktivace se ozve
signál a na sdružené přístrojové desce se
zobrazí zpráva Tempomat Zrušeno. V tomto
případě musí řidič zasáhnout a upravit
rychlost a vzdálenost k vozu před sebou.
13
14
řidič otevře dveře
řidič si sundá bezpečnostní pás
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
Související informace
•
•
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření (str. 213)
rychlost klesne pod 30 km/h14
kola ztratí trakci
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým
sněhem nebo hustým deštěm (jsou zablokovány radarové vlny).
Vyvolání nastavené rychlosti
Adaptivní tempomat v pohotovostním režimu
na
lze znovu aktivovat stisknutím tlačítka
volantu - rychlost se nastaví na naposledy
uloženou hodnotu.
POZNÁMKA
Nastavený nárůst rychlosti se aktivuje, jakmile se rychlost obnoví stisknutím tlačítka
.
07
Vyřazení a přeřazení vyššího nebo nižšího stupně nemá vliv na režim standby.
Neplatí pro vozidla s funkcí Queue Assistant - tato vozidla rovnou zastaví.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
207
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - předjíždění
jiného vozidla
Adaptivní tempomat (str. 201) (ACC –
Adaptive Cruise Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou vzdálenost od vozidla vpředu
a může pomoci s předjížděním.
Další informace o různých časových intervalech (str. 206) k vozidlu vpředu.
Pokud vozidlo jede za jiným vozem a řidič
pomocí směrových světel15 naznačí, že bude
předjíždět, adaptivní tempomat mu umožní
krátce zrychlit a dojet vůz vpředu.
Tato funkce je aktivní při rychlostech vyšších
než 70 km/h.
Další informace ohledně rychlosti (str. 205).
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že tato funkce může být
aktivována ve více situacích než jen při
předjíždění, např. když se používá ukazatel
směru k označení změny jízdního pruhu
nebo k vyjetí na jinou cestu - v tomto
případě vozidlo krátce zrychlí.
07
Adaptivní tempomat* - Queue Assist
Adaptivní tempomat (str. 201) (ACC –
Adaptive Cruise Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou vzdálenost od vozidla před
ním. Queue Assist umožňuje adaptivnímu
tempomatu využít při rychlostech nižších než
30 km/h další funkce.
Klávesnice s omezovačem rychlosti
Adaptivní tempomat se vyřazuje krátkým
na volantu. Nastavená
stisknutím tlačítka
rychlost je vymazána a nemůže být opětovně
.
vyvolána stisknutím tlačítka
Klávesnice bez omezovače rychlosti
Krátkým stisknutím tlačítka
na volantu se
adaptivní tempomat nastaví do pohotovostního režimu. Dalším krátkým stisknutím se
tempomat deaktivuje. Nastavená rychlost je
vymazána a nemůže být opětovně vyvolána
.
stisknutím tlačítka
Související informace
•
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
Související informace
•
15
208
Adaptivní tempomat* - deaktivace
Adaptivní tempomat (str. 201) (ACC –
Adaptive Cruise Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou vzdálenost od vozidla před
ním.
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
U vozidla s levostranným řízením bliká pouze levá strana. U vozidla s pravostranným řízením bliká pouze pravá strana.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Ve vozech s automatickou převodovkou je
adaptivní tempomat doplněn funkcí Queue
Assist (tato funkce je označována také jako
"Queue Assist").
Queue Assistant nabízí následující možnosti:
•
•
•
Větší rozsah rychlosti – také při rychlosti
nižší než 30 km/h a v okamžiku, kdy vůz
stojí
Změna cíle
Automatické brzdění se u stojícího vozu
vypne
Upozorňujeme, že nejnižší rychlost, kterou lze
u adaptivního tempomatu nastavit, je 30 km/h
- přestože tempomat dokáže sledovat jiné
vozidlo až do zastavení, nelze nastavit nižší
rychlost.
Další informace ohledně rychlosti (str. 201)
a informace k různým časovým intervalům
k vozidlu vpředu (str. 206).
07 Podpora řidiče
Větší rozsah rychlosti
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Pokud chcete aktivovat tempomat, musí
být zavřené dveře řidiče a řidič musí být
připoutaný.
U automatické převodovky může adaptivní
tempomat sledovat jiné vozidlo v rozsahu
0-200 km/h.
Funkce Queue Assist udrží vozidlo na
místě maximálně 4 minuty - potom se
brzdy uvolní.
Viz další informace v části "Vypnutí automatického brzdění stojícího vozidla".
Změna cíle
Aby se tempomat aktivoval, když je
rychlost nižší než 30 km/h, musí se vozidlo
vpředu nacházet v přiměřené vzdálenosti.
•
Stiskněte na volantu tlačítko
.
nebo
•
Sešlápněte plynový pedál.
>
Tempomat potom bude pokračovat ve
sledování vozu před sebou.
Adaptivní tempomat se odpojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
•
rychlost klesne pod 5 km/h a tempomat si
není jistý, zda cílový objekt je stojící
vozidlo nebo jiný předmět, např. retardér.
•
rychlost klesne pod 5 km/h a vozidlo
vpředu odbočí, takže jej tempomat již
nesleduje.
Ukončení automatického brzdění
v klidovém stavu
POZNÁMKA
Pokud se vůz na chvílí zastaví, např. při
popojíždění v pomalém provozu nebo na
semaforu, v jízdě se po krátkých zastávkách
automaticky pokračuje do cca. 3 sekund –
pokud by trvalo déle, než se vůz vpředu rozjede, tempomat se vypojí a přejde do pohotovostního režimu (str. 206) s automatickým
brzděním. V tomto případě musí řidič tempomat znovu aktivovat. K dispozici jsou tyto
možnosti:
Automaticky pohotovostní režim se
změnou cíle
V následujících situacích funkce Queue Assist
automaticky zabrzdí do klidového stavu:
Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může
se objevit stojící vozidlo.
Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz, který
se pohybuje rychlostí nižší než 30 km/h,
a změní cíl na stojící vozidlo, tempomat zpomalí podle stojícího vozidla.
VAROVÁNÍ
Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz
vpředu, který se pohybuje rychlostí větší
než 30 km/h, a změní cíl z vozidla vpředu
na stojící vozidlo, tempomat bude stojící
vozidlo ignorovat a nastaví uloženou
rychlost.
•
•
•
řidič otevře dveře
řidič si sundá bezpečnostní pás.
To znamená, že se brzdy uvolní a vozidlo se
začne rozjíždět - proto musí řidič zasáhnout
a zabrzdit sám, aby se vozidlo udrželo na
místě.
07
Řidič musí sám zasáhnout a zabrzdit.
}}
209
07 Podpora řidiče
||
DŮLEŽITÉ
Funkce Queue Assist udrží vozidlo na
místě maximálně 4 minuty - potom se
brzdy uvolní.
Řidič je na tuto skutečnost postupně upozorňován s narůstající intenzitou:
Adaptivní tempomat (str. 201) (ACC –
Adaptive Cruise Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou vzdálenost od vozidla před
ním.
1. Akustický alarm (cinkání) a textová
zpráva.
Přepínání z adaptivního tempomatu na
tempomat
2. Rovněž začne blikat výstražná kontrolka na čelním skle.
Stisknutím tlačítka můžete deaktivovat adaptační prvek (systém sledování vzdálenosti)
v adaptivním tempomatu (str. 201). V tomto
případě bude vozidlo udržovat pouze nastavenou rychlost.
3. Dojde k "ostrému" zabrzdění.
Další informace o symbolech, zprávách
a jejich významu, viz kapitola Symboly
a zprávy na displeji (str. 214).
Také v následujících situacích funkce Queue
Assist uvolní brzdový pedál a přejde do pohotovostního režimu:
07
•
•
řidič má nohu na pedálu brzdy
•
řidič nastaví tempomat do pohotovostního režimu
•
je aktivována parkovací brzda.
se volič převodových stupňů přeřadí do
polohy P, N nebo R
Související informace
•
•
210
Adaptivní tempomat* - přepínání
tempomatu
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
Adaptivní tempomat* - přepínání tempomatu (str. 210)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
na volantu
Podržte stisknuté tlačítko
- kontrolka na sdružené přístrojové desce
na
.
se změní z
>
Takto se aktivuje tempomat.
VAROVÁNÍ
Po přepnutí z režimu ACC na CC vozidlo
již automaticky nebrzdí - pouze sleduje
nastavenou rychlost.
Přepnutí zpět z tempomatu na adaptivní
tempomat
Tempomat vypněte 1-2 stisknutím tlačítka
.
Při dalším zapnutí systému je aktivován adaptivní tempomat.
Související informace
•
•
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
Adaptivní tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní režim (str. 206)
07 Podpora řidiče
Radarový snímač
Radarový snímač - omezení
Radarový snímač má za úkol detekovat osobní
a nákladní vozidla, která se pohybují ve stejném jízdním pruhu a ve stejném směru.
Radarový snímač (str. 211) má jistá omezení,
a to, mimo jiné, kvůli omezenému zornému
poli.
Radarový snímač využívají následující funkce:
Schopnost radarového snímače detekovat
vozidla jedoucí před ním je výrazně snížena:
•
•
Adaptivní tempomat*
•
Funkce sledování vzdálenosti*
Upozornění na nebezpečí kolize s funkcí
automatické aktivace brzd a detekce
chodců*
•
Úpravy radarového snímače by mohly vyústit
v nelegální používání.
POZNÁMKA
Udržujte povrch před radarovým snímačem čistý.
DŮLEŽITÉ
V případě viditelného poškození mřížky
vozidla nebo v případě podezření na
poškození radarového snímače:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Pokud došlo k poškození nebo uvolnění
mřížky, radarového snímače nebo jeho
držáku, může se stát, že tato funkce
nebude vůbec nebo částečně k dispozici.
Související informace
•
•
•
•
Radarový snímač - omezení (str. 211)
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
Systém varování před kolizí* (str. 225)
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 216)
pokud je radarový snímač zablokovaný
a nemůže detekovat jiná vozidla, např.
v hustém dešti nebo sněhové břečce,
nebo pokud se před radarovým snímačem nahromadilo více různých předmětů.
•
pokud je rychlost vozidla jedoucího před
Vámi výrazně odlišná od Vaší vlastní
rychlosti.
Zorné pole
Radarový snímač má omezené zorné pole.
V některých případech není druhý vůz detekován nebo detekce proběhne později, než
by měla.
Zorné pole ACC
Někdy radarový snímač detekuje s jistým
zpožděním vozidla v těsné blízkosti, např.
vozidlo, které jede mezi Vaším vozem
a vozidly před Vámi.
Malá vozidla, jako jsou motocykly nebo
vozidla, která nejedou uprostřed jízdního
pruhu, mohou zůstat nedetekovaná.
07
V zatáčkách může radarový snímač detekovat špatné vozidlo nebo může ztratit
detekované vozidlo z dohledu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
211
07 Podpora řidiče
||
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou
např. jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících
vozidel a předmětů.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí
a všechny podmínky na cestě.
Přečtěte si v uživatelské příručce všechny
kapitoly týkající se adaptivního tempomatu, abyste se seznámili s omezeními,
které by měl řidič znát ještě před tím, než
začne tempomat používat.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to
i v případě, že používá adaptivní tempomat.
VAROVÁNÍ
Před mřížku chladiče se nesmí montovat
příslušenství ani jiné předměty jako např.
přídavná světla.
07
212
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
Systém varování před kolizí* (str. 225)
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 216)
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření
Adaptivní tempomat (str. 201) (ACC –
Adaptive Cruise Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou vzdálenost od vozidla před
ním.
Jestliže se na sdružené přístrojové desce
zobrazí zpráva Radar zablokován Viz
manuál, znamená to, že signály z radarového
snímače (str. 211) jsou zablokovány a že
vozidla vepředu nemohou být detekována.
V této tabulce jsou uvedeny příklady možných
příčin zobrazení zpráv spolu s příslušnými
činnostmi:
Dále to znamená, že nefunguje adaptivní tempomat a také Upozornění na odstup (str. 216)
a varování před kolizí (str. 225)
s automatickou aktivací brzd.
Příčina
Akce
Povrch radaru v mřížce je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch radaru v mřížce od nečistot, ledu a sněhu.
Hustý déšť nebo sněžení blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje, když je vozovka velmi mokrá nebo
zasněžená.
Povrch radaru byl očištěn, avšak zpráva je stále zobrazena.
Γekejte. Může trvat několik minut, než radar „zjistí“, že již není zablokován.
Související informace
•
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
213
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - symboly
a zprávy
vat bezpečnou vzdálenost od vozidla před
ním.
Adaptivní tempomat (str. 201) (ACC –
Adaptive Cruise Control) pomáhá řidiči udržo-
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Kontrolka je BÍLÁ
Adaptivní tempomat je nastaven do Adaptivní tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní
režim (str. 206).
Kontrolka je ZELENÁ
Vozidlo si udržuje uloženou rychlost.
Manuálně se volí standardní tempomat.
DSTC Normální, povolení
jízdy
Adaptivní tempomat nelze aktivovat, pokud DSTC není nastaven do normálního režimu - Systém
řízení stability a trakce (DSTC) (str. 186).
Tempomat Zrušeno
Adaptivní tempomat je deaktivován - rychlost musí regulovat sám řidič.
Tempomat Není k dispoz.
Adaptivní tempomat nemůže být aktivován.
Důvodem může být:
•
•
07
214
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým sněhem nebo hustým deštěm.
Další informace o zjišťování a odstraňování závad - viz kapitola Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření (str. 213)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Radar zablokován Viz
manuál
Adaptivní tempomat je dočasně odpojen.
•
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo
když se před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Řidič si potom může zvolit běžný Tempomat* (str. 196) (CC) - textová zpráva zobrazí informace
o dostupných možnostech.
Přečtěte si další informace o omezeních radarového snímače (str. 211).
Tempomat Nutný servis
Adaptivní tempomat je odpojen.
•
Sešl. Brzdu pro přidržení
+ akustický alarm + výstražná
kontrolka na čelním skle
+ "táhnutí" brzd
Kontaktujte odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Vozidlo stojí a adaptivní tempomat uvolní brzdový pedál. Proto se vozidlo může brzy rozjet.
•
Řidič musí brzdit sám. Zpráva zůstane zobrazena a zní alarm, dokud řidič nesešlápne brzdový
nebo plynový pedál.
(pouze s funkcí Queue Assistant)
Pod 30 km/h Pouze sledování
Zobrazí se, pokud se pokusíte aktivovat adaptivní tempomat při rychlostech pod 30 km/h a v aktivační vzdálenosti (cca. 30 m) se nenachází žádné vozidlo.
(pouze s funkcí Queue Assistant)
A
07
Symboly jsou schématické.
Související informace
•
Adaptivní tempomat (ACC)* (str. 201)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
215
07 Podpora řidiče
Funkce sledování vzdálenosti*
Funkce sledování vzdálenosti (Distance Alert)
informuje řidiče o časovém intervalu odstupu
od vozidel jedoucích vpředu.
Funkce sledování vzdálenosti je aktivní při
rychlostech nad 30 km/h a reaguje pouze na
vozidla, která jedou před vozem stejným
směrem. Pro blížící se, pomalu jedoucí nebo
stojící vozidla není poskytována žádná informace o vzdálenosti.
POZNÁMKA
Je-li aktivní adaptivní tempomat, funkce
sledování vzdálenosti se vypne.
Nastavení Nastavení vozidla
Upozornění na odstup. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 103).
Nastavení časového intervalu
VAROVÁNÍ
Systém sledování vzdálenosti reaguje
pouze v případě, že vzdálenost k vozu
před vámi je menší než nastavená hodnota
- rychlost vozidla nemá na to vliv.
Provoz
Ovládání a symbol časového intervalu.
Γasový interval - prodloužení/zkrácení.
Γasový interval - zapnuto.
Oranžová výstražná kontrolka16.
07
Pokud je vzdálenost k vozidlu vpředu menší
než nastavený časový interval, na čelním skle
se nepřerušovaně rozsvítí oranžová výstražná
kontrolka.
16
216
Stisknutím tlačítka ve středové konzole funkci
zapnete nebo vypnete. Funkce je zapnuta,
když svítí jedna kontrolka v tlačítku.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
systém menu vozu MY CAR pod menu
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu
vpředu. Na sdružené přístrojové desce se zobrazuje 1-5
vodorovných čar - čím je jich
více, tím je časový interval
delší. Jedna čára odpovídá
cca. 1 sekundě, 5 čar - cca. 3 sekundám.
Stejný symbol se zobrazí také tehdy, když je
aktivován adaptivní tempomat (str. 201).
07 Podpora řidiče
POZNÁMKA
Γím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
Nastavený časový interval využívá také
adaptivní tempomat (str. 202).
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů
přípustné.
Související informace
•
Upozornění na odstup* - omezení (str.
217)
•
Upozornění na odstup* - symboly
a zprávy (str. 218)
Upozornění na odstup* - omezení
Výstražná funkce (Distance Alert) informuje
řidiče o odstupu od vozidel jedoucích vpředu.
Tato funkce, která využívá stejný radarový snímač jako adaptivní tempomat (str. 201)
a systém varování před kolizí s automatickou
aktivací brzd (str. 225) , má jistá omezení.
Související informace
•
•
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 216)
Upozornění na odstup* - symboly
a zprávy (str. 218)
POZNÁMKA
Silné protisvětlo, odrazy, prudké změny
intenzity světla nebo nošení brýlí mohou
způsobit, že varovné světlo na čelním skle
nebude vidět.
Špatné počasí nebo klikaté vozovky
mohou ovlivnit schopnost radarového snímače detekovat vozidla jedoucí před vámi.
Na schopnost detekce může mít vliv rovněž velikost ostatních vozidel, např. motocyklů. To může znamenat, že se varovná
kontrolka rozsvítí při kratší vzdálenosti, než
je nastavená vzdálenost, nebo se kontrolka dočasně nerozsvítí vůbec.
Extrémně vysoké rychlosti mohou
v důsledku omezení dosahu snímače také
způsobit rozsvícení kontrolky při kratší
vzdálenosti, než je nastavená vzdálenost.
07
Další informace o omezeních radarového snímače, viz Radarový snímač - omezení (str.
211) a Upozornění na nebezpečí kolize* použití (str. 230).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
217
07 Podpora řidiče
Upozornění na odstup* - symboly
a zprávy
odstupu od vozidel jedoucích vpředu. Pokud
se v důsledku omezení (str. 217) funkce sníží
funkčnost, mohou se na sdružené přístrojové
desce zobrazit jisté symboly a zprávy.
Upozornění na odstup (str. 216) (Distance
Alert) informuje řidiče o časovém intervalu
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Radar zablokován
Viz manuál
Funkce sledování vzdálenosti je dočasně vypnutá.
Radarový snímač (str. 211) je zablokován a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo
když se před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Informace - viz Radarový snímač - omezení (str. 211).
Kolizní varov.
Doporucen servis
Funkce Upozornění na odstup a varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd (str. 231) jsou
částečně nebo zcela vypnuty.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
A
Symboly jsou schématické.
07
218
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
City Safety™
DŮLEŽITÉ
Funkce City Safety™ napomáhá řidiči vyvarovat se kolize při jízdě v dopravních zácpách,
mimo jiné při změnách dopravní situace před
vozem kombinované s poklesem pozornosti,
což by mohlo vést k nehodě.
Údržbu a výměnu komponentů City
Safety™ smí provádět pouze servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Funkce City Safety™ je aktivní při rychlostech
do 50 km/h a pomáhá řidiči automatickým
brzděním vozidla v případě bezprostředního
rizika srážky s vepředu jedoucími vozidly,
pokud řidič nereaguje včas brzděním a/nebo
otočením volantu.
Systém vCity Safety™ nereaguje v každé
jízdní nebo dopravní situaci, při každém
počasí a při libovolném stavu vozovky.
City Safety™ dokáže zabránit kolizi, pokud
je rozdíl v rychlostem menší než 15 km/h je-li rozdíl v rychlostech vyšší, dokáže
pouze snížit rychlost v okamžiku nárazu.
Aby měl řidič k dispozici plný výkon brzd,
musí sešlápnout pedál brzdy.
Systém City Safety™ je nastaven tak, aby se
aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům do řízení.
Řidič nebo spolujezdci normálně zaznamenají
funkci systému City Safety™ pouze tehdy,
pokud je vůz bezprostředně ohrožen kolizí.
Pokud vůz vybaven také funkcí varování před
kolizí s automatickou aktivací brzd (str. 225)*,
pak se tyto dva systémy vzájemně doplňují.
17
Systém City Safety™ sleduje dopravní situaci
před vozidlem pomocí laserového senzoru
(str. 222), který je umístěn v horní hraně čelního okna. Pokud bezprostředně hrozí kolize,
systém City Safety™ vůz automaticky přibrzdí
- tento zásah můžete vnímat jako prudké
zabrzdění.
Systém City Safety™ nereaguje na vozidla,
která jedou v jiném směru, na malá
vozidla, motocykly, lidi a zvířata.
Systém City Safety™ se aktivuje v situacích,
kdy má řidič začít brzdit. Proto nemůže
pomoci řidiči v každé situaci.
Funkce systému City Safety™ nemůže být
používána jako náhrada činnosti řidiče. Pokud
by se řidič plně spolehl jenom brzdění pomocí
funkce City Safety™, došlo by dříve či později
k nehodě.
City Safety™ - funkce
Nikdy nečekejte, až zareaguje systém City
Safety™. Za udržování správné vzdálenosti a rychlosti je odpovědný výhradně
řidič.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ - omezení (str. 221)
City Safety™ - funkce (str. 219)
City Safety™ - použití (str. 220)
City Safety™- laserový senzor (str. 222)
City Safety™ - symboly a zprávy (str.
224)
Vysílač a přijímač laserového senzoru v čelním
okně17.
Pokud je rozdíl rychlostí vůči vozidlu jedoucímu vepředu 4-15 km/h, může systém City
Safety™ zcela zabránit kolizi.
Systém City Safety™ aktivuje krátké intenzivní brzdění a za normálních okolností
zastaví vozidlo těsně za vozidlem vepředu.
Takovým stylem většina řidičů nejezdí a může
to pro ně být nepříjemné.
07
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
219
07 Podpora řidiče
||
Pokud je rozdíl rychlostí mezi vozidly vyšší
než 15 km/h, nemusí sám o sobě systém City
Safety™ zabránit kolizi. Aby bylo dosaženo
plného brzdného účinku, musí řidič sešlápnout brzdový pedál. Tímto způsobem je pak
možné zabránit kolizi při rozdílech rychlostí
vyšších než 15 km/h.
Když je funkce aktivována a brzdí, na sdružené přístrojové desce se objeví zpráva (str.
224), že funkce je/byla aktivní.
City Safety™ - použití
Funkce City Safety™ napomáhá řidiči vyvarovat se kolize při jízdě v dopravních zácpách,
mimo jiné při změnách dopravní situace před
vozem kombinované s poklesem pozornosti,
což by mohlo vést k nehodě.
Zapnutí a vypnutí
POZNÁMKA
Funkce City Safety™ se zapne vždy, když
se motor nastartuje pomocí polohy klíčeI
a II (str. 70).
POZNÁMKA
Pokud brzdí systém City Safety™, rozsvítí
se brzdová světla.
Související informace
•
•
•
City Safety™ (str. 219)
City Safety™ - použití (str. 220)
City Safety™ - omezení (str. 221)
V určitých situacích může být vhodné
vypnout City Safety™, např. v prostředí, kde
mohou větve s listím zasahovat prostoru nad
čelní okno.
Po nastartování motoru lze funkci City
Safety™ deaktivovat následovně:
•
07
Pomocí funkce MY CAR na displeji na
středové konzole a příslušného systému
menu vyberte možnost Nastavení
Nastavení vozidla Podpůrné systémy
řízení City Safety. Zvolte možnost Off.
Další informace - viz MY CAR (str. 103).
Funkce (str. 219) však bude zapnuta při
dalším nastartování motoru bez ohledu na
to, zda byla při vypnutí motoru zapnuta či
vypnuta.
220
VAROVÁNÍ
Laserový snímač (str. 222) vysílá laserový
paprsek, i když je funkce City Safety™
manuálně zablokována.
Opětovná aktivace funkce City Safety™:
•
Postupujte stejně jako při vypnutí, ale
zvolte možnost On.
Související informace
•
•
•
City Safety™ (str. 219)
City Safety™ - omezení (str. 221)
City Safety™ - symboly a zprávy (str.
224)
07 Podpora řidiče
City Safety™ - omezení
Snímač systému City Safety™ je určen
k detekování osobních vozidel a dalších velkých vozidel před vozem, bez ohledu na to,
zda je den nebo noc. Tato funkce však má
celou řadu omezení.
Snímač má omezenou funkčnost např.
v hustém sněžení nebo dešti, v husté mlze,
prašných bouřích nebo sněhových vánicích.
Mlha, nečistota, led nebo sníh na čelním okně
mohou rušit jeho funkci.
Nízko zavěšené předměty, např. vlajka/praporek na vyčnívajícím nákladu, nebo příslušenství jako jsou přídavné světlomety a ochranné
roury, které jsou vyšší než kapota, omezují
jeho funkci.
Laserový paprsek ze snímače systému City
Safety™ měří odraz světla. Snímač není
schopen zjistit předměty s malou schopností
odrážet světlo. Zadní části vozidel všeobecně
dostatečně odrážejí světlo díky poznávací
značce a reflektorům zadních světel.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému
City Safety™ odvrátit kolizi. Za těchto situací
poskytuje nejlepší brzdný účinek a stabilitu
systémy ABS a DSTC.
Pokud se svým vozidlem couváte, systém
City Safety™ se dočasně deaktivuje.
systém nezasáhne v případech, kdy se
vozidlo vpředu přibližuje velmi pomalu, např.
při parkování.
Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto
systém City Safety™ nezasáhne v situacích,
kdy řidič evidentním způsobem otáčí volantem nebo přidává plyn, a to i v situaci, kdy je
kolize neodvratná.
Pokud systém City Safety™ zabránil kolizi se
stojícím objektem, zůstane vozidlo v klidu
maximálně 1,5 sekundy. Pokud je vozidlo
zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost snížena na stejnou
rychlost, jakou se pohybuje vozidlo jedoucí
vepředu.
U vozidel s mechanickou převodovkou se při
zastavení vozidla systémem City Safety™
zastaví motor, pokud řidič nestačí před tím
sešlápnout spojkový pedál.
POZNÁMKA
•
Udržujte čelní okno před laserovým
senzorem (str. 222) bez ledu, sněhu
a nečistot. Umístění senzoru - viz City
Safety™ - funkce (str. 219).
•
Na čelní okno před laserový senzor nic
neupevňujte a nemontujte
•
Odstraňte námrazu a sníh z kapoty sníh a led nesmí překročit výšku 5 cm.
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na sdružené přístrojové desce
zobrazí zpráva (str. 224) Zablok. snímačů
čelního skla Viz příručka, je laserový senzor
zakryt a nemůže detekovat vepředu jedoucí
vozidla. To znamená, že systém City Safety™
není funkční.
Zpráva Zablok. snímačů čelního skla Viz
příručka se nezobrazí za všech situací, při
kterých je činnost laserového senzoru omezena. Proto musí dbát na to, aby plocha čelního skla pře senzorem byla vždy čistá.
V následující tabulce jsou uvedeny možné
příčiny zobrazení zpráv spolu s doporučeními
příslušných činností.
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před laserovým
senzorem je znečištěný nebo je zakrytý
ledem nebo sněhem.
Očistěte povrch
čelního okna před
senzorem od nečistot, ledu a sněhu.
Laserový senzor má
zablokované zorné
pole.
Odstraňte předmět
blokující senzor.
07
Systém City Safety™ se také neaktivuje při
nízkých rychlostech - pod 4 km/h, proto
}}
221
07 Podpora řidiče
||
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou na čelním okně před „okénky“
laserových snímačů praskliny, škrábance
nebo stopy od kamínků a pokrývají oblast
cca. 0,5 x 3,0 mm (nebo větší), musíte se
za účelem výměny čelního okna obrátit na
servis – doporučujeme autorizovaný servis
Volvo. Umístění senzoru - viz City Safety™
- funkce (str. 219).
V opačném případě může dojít k omezení
funkčnosti systému City Safety™.
Aby nedošlo k omezení funkčnosti, selhání
či nevyhovujícímu zásahu systému City
Safety™, musí být splněny rovněž následující podmínky:
07
•
Společnost Volvo nedoporučuje opravovat praskliny, škrábance a poškození od kamínků v oblasti laserového
senzoru. Mělo by se vyměnit celé čelní
sklo.
•
Před výměnou čelního skla kontaktujte
autorizovaný servis Volvo, abyste měli
jistotu, že bude objednáno a nainstalováno správné sklo.
•
Při výměně se musí namontovat stejný
typ stěračů čelního skla nebo stěrače
schválené společností Volvo.
Související informace
•
•
•
222
City Safety™ (str. 219)
City Safety™ - funkce (str. 219)
City Safety™ - použití (str. 220)
City Safety™- laserový senzor
Součástí systému City Safety™ je senzor,
který vysílá laserové světlo. V případě závady
a v případě, že je třeba opravit laserový
senzor, kontaktujte autorizovaný servis doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis
Volvo. Při manipulaci s laserovým senzorem je
nezbytně nutné dodržovat předepsané
pokyny.
Následující dva štítky souvisejí s laserovým
senzorem:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Splňuje
normy FDA (U.S. Food Administration)
platné pro laserová zařízení s výjimkou
odchylek dle předpisu Laser Notice No.
50 ze dne 26. července 2001.
Údaje vyzařování laserového senzoru
V následující tabulce jsou specifikovány fyzikální údaje laserového senzoru.
Maximální energie impulsu
2.64 µJ
Maximální výstupní výkon
45 mW
Trvání impulsu
Divergence (vodorovně x svisle)
Na obrázku je na horním štítku uvedena klasifikace laserového paprsku:
•
Laserové záření - Nedívejte se do laserového paprsku přímo pomocí optických
přístrojů - laserový výrobek třídy 1M.
Na obrázku jsou na dolním štítku uvedeny
technické parametry laserového paprsku:
33 ns
28° × 12°
07 Podpora řidiče
VAROVÁNÍ
Pokud nebudete dodržovat všechny tyto
pokyny, hrozí nebezpečí poškození zraku!
•
Nikdy se nedívejte do laserového
senzoru (který vydává laserové záření)
ze vzdálenosti 100 mm nebo menší
vzdálenosti zvětšovací optikou, jako
jsou zvětšovací skla, mikroskopy,
čočky nebo podobné optické přístroje.
•
Zkoušky, opravy, demontáž, nastavení
a/nebo výměna náhradních dílů laserového senzoru musí provádět pouze
kvalifikovaný servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
•
Abyste se vyvarovali vystavení škodlivému záření, neprovádějte žádné
úpravy ani údržbu s výjimkou úkonů
specifikovaných zde.
•
Mechanik musí postupovat podle
servisních informací pro laserový
senzor.
•
Nedemontujte laserový senzor (to platí
i pro demontáž čoček). Demontovaný
laserový senzor splňuje požadavky na
laser třídy 3B podle normy IEC
60825-1. Laser třídy 3B není bezpečný
pro zrak a může způsobit poranění.
•
•
Laserový senzor musí být nainstalován
na čelní okno dříve, než je připojen
konektor senzoru.
•
Laserový snímač vysílá laserové světlo, když se dálkový ovladač nachází
v poloze klíče II (str. 70), a to i když je
motor vypnutý.
Související informace
•
City Safety™ (str. 219)
07
Konektor laserového senzoru musí být
před demontáží odpojen od čelního
okna.
223
07 Podpora řidiče
City Safety™ - symboly a zprávy
Pokud systém City Safety (str. 219)™ automaticky brzdí, může se na sdružené přístrojové
KontrolkaA
desce rozsvítit jedna nebo více kontrolek (str.
224) a současně se může objevit textová
zpráva. Text zprávy může být potvrzen krát-
kým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
Zpráva
Význam/činnost
Aut. brzdění se City Safety
Systém City Safety™ brzdí nebo automaticky zabrzdil.
Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka
Laserový senzor je dočasně z důvodu zablokování nefunkční.
•
Odstraňte předmět blokující senzor a/nebo očistěte povrch čelního okna před senzorem.
Přečtěte si o omezeních laserového snímače.
City Safety Nutný servis
Systém City Safety™ není funkční.
•
A
Symboly jsou schématické.
Související informace
•
•
07
224
City Safety™ (str. 219)
City Safety™ - funkce (str. 219)
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
07 Podpora řidiče
Systém varování před kolizí*
Dvě úrovně systému
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem nebo vozidlem
vpředu, které stojí nebo se pohybuje stejným
směrem.
V závislosti na výbavě vozu může být "Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd a detekce chodců" k dispozici ve dvou
provedeních:
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců se aktivuje v situacích, kdy má řidič začít brzdit podstatně dříve. Proto tato funkce nemůže
pomoci řidiči v každé situaci.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců je
nastaven tak, aby se aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům
do řízení.
Úroveň 1
Řidič je pouze vizuálně a akusticky upozorněn18 na výskyt překážek - brzdy automaticky
nebrzdí, řidič musí brzdit sám.
18
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 230)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 231)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 233)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - symboly a zprávy (str. 235)
Úroveň 2
Řidič je vizuálně a akusticky upozorněn na
výskyt překážek - pokud řidič v přiměřené
době nereaguje, vozidlo automaticky zabrzdí.
DŮLEŽITÉ
Údržbu komponentů systému varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd a detekcí chodců smí provádět pouze
servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců může
zabránit kolizi nebo snížit rychlost při nárazu.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců nemůže
být používán jako náhrada činnosti řidiče.
Pokud by se řidič plně spolehl jenom brzdění
pomocí systému varování před kolizí s funkcí
automatické aktivace brzd, došlo by dříve či
později k nehodě.
•
Související informace
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 226)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 229)
•
Systém varování před kolizí* – detekce
cyklistů (str. 227)
07
Žádné varování před cyklisty na „úrovni 1“.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
225
07 Podpora řidiče
Upozornění na nebezpečí kolize* funkce
1. Varování před srážkou
3 - Automatická aktivace brzd
Naposledy se aktivuje automatické brzdění.
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem nebo vozidlem
vpředu, které stojí nebo se pohybuje stejným
směrem.
2. Podpora brzdy20
3. Automatická aktivace
brzd20
Systém varování před kolizí a systém City
Safety™ (str. 219) se vzájemně doplňují.
1 - Varování před kolizí
Řidič je varován před potenciálně hrozící
kolizí.
Systém varování před kolizí detekuje chodce,
stojící vozidla a také vozidla jedoucí stejným
směrem před vaším vozem.
Pokud hrozí riziko kolize s chodcem nebo
jiným vozidlem, řidiče na to upozorní blikající
červená výstražná kontrolka a zvukový signál.
2 - Podpora brzd
Jestliže se nebezpečí kolize po varování před
kolizí stále zvyšuje, aktivuje se podpora brzd.
Přehled funkcí19.
Audiovizuální varovný signál v případě
nebezpečí nehody.
Radarový snímač20
07
Kamerový snímač
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd reaguje ve třech krocích v následujícím pořadí:
19
20
226
To znamená, že brzdová soustava je připravena na rychlé brzdění po lehkém sešlápnutí
brzd - to ucítíte jako mírné škubnutí.
Jestliže je pedál brzdy sešlápnut dostatečně
rychle, brzdy brzdí naplno.
Podpora brzd dále zvýší intenzitu, jakou řidič
brzdí, v případě, že brzdění nestačí k tomu,
aby nedošlo ke kolizi.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Pouze se systémem Úrovně 2.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud se v této situaci řidič nezačne vyhýbat
a riziko kolize je značné, aktivuje se funkce
automatického brzdění bez ohledu na to, zda
řidič brzdí či nebrzdí. Brzdění potom nastane
s plnou brzdnou sílou, aby byla snížena
rychlost při nárazu, nebo s omezenou
brzdnou sílou, pokud stačí, aby nedošlo ke
kolizi. V případě cyklistů může k varování
a plnému zabrzdění dojít velmi pozdě nebo
současně.
07 Podpora řidiče
VAROVÁNÍ
Systém varování před kolizí se nezapne
v každé jízdní nebo dopravní situaci, při
každém počasí a při libovolném stavu
vozovky. Systém varování před kolizí
nereaguje na vozidla a cyklisty, kteří se
pohybují v jiném směru, než vozidlo, nebo
na zvířata.
Varování se aktivuje pouze v případě
vysoké pravděpodobnosti kolize. V kapitole "Funkce" a "Omezení" najdete informace k omezením, s jakými musí být řidič
seznámen ještě před tím, než použije varování před kolizí nebo automatickou aktivaci
brzd.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců se vypnou, pokud je rychlost
vozidla vyšší než 80 km/h.
Související informace
•
•
Systém varování před kolizí* (str. 225)
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 229)
•
Systém varování před kolizí* – detekce
cyklistů (str. 227)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 230)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 231)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 233)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - symboly a zprávy (str. 235)
Systém varování před kolizí* –
detekce cyklistů
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem nebo vozidlem
vpředu, které stojí nebo se pohybuje stejným
směrem.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců nefungují ve tmě a v tunelech, a to
ani v případě, že svítí pouliční světla.
Funkce automatické aktivace brzd může
zabránit kolizi a může snížit rychlost při
nárazu. Pro zajištění maximální účinnosti
brzd musí řidič brzdový pedál vždy sešlápnout - to platí i v případě, že je vozidlo
vybaveno systémem automatické aktivace
brzd.
Nikdy nečekejte na varování před kolizí. Za
udržování správné vzdálenosti a rychlosti
je vždy odpovědný řidič, a to i v případě,
že je vozidlo vybaveno systémem varování
před kolizí s automatickou aktivací brzd.
Optimální příklady toho, co systém vyhodnocuje
jako cyklisty – s jasnými obrysy těla a jízdního
kola, přímo zezadu a ve středové ose vozu.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné,
aby funkce detekující cyklistu měla k dispozici
maximálně jednoznačné informace o obrysech těla a jízdního kola – musí mít tedy
možnost identifikovat jízdní kolo, hlavu, paže,
ramena, nohy, horní část těla a spodní část
těla, a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07
227
07 Podpora řidiče
||
Pokud velká část těla cyklisty nebo jízdního
kola není pro kameru tohoto systému viditelná, systém nemůže cyklistu detekovat.
linií vozu mohou být detekováni pozdě
nebo nemusí být detekováni vůbec.
•
Schopnost systému detekovat cyklisty je
podobně jako u lidského oka za soumraku a při svítání omezena.
•
Systém umožňující detekci cyklistů se
deaktivuje při jízdě ve tmě a v tunelech,
a to i v případě, že svítí pouliční světla.
•
Pro optimální detekci jízdních kol je nutné
aktivovat funkci City Safety™, viz City
Safety™ (str. 219).
VAROVÁNÍ
Systém „vidí“ cyklisty pouze zezadu, a to cyklisty,
kteří jedou stejným směrem.
07
•
Aby byl cyklista systémem rozpoznán,
musí se jednat o dospělou osobu jedoucí
na „kole pro dospělé“.
•
Jízdní kolo musí být vybaveno vysoce
viditelným a schváleným21 zpětným červeným reflektorem, připevněným alespoň
70 cm nad vozovkou.
•
Systém může detekovat cyklisty pouze
přímo zezadu, a sice cyklisty, kteří jedou
stejným směrem – nikoli z úhlu zezadu či
ze strany.
•
21
228
Cyklisté jedoucí na levém či pravém okraji
předpokládaných/prodloužených bočních
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů je pouhou
pomůckou.
Funkce nedokáže detekovat:
•
všechny cyklisty ve všech situacích
a nevidí například částečně zakryté
cyklisty.
•
cyklisty v oblečení, které zakrývá
obrysy těla, a cyklisty, kteří přijíždějí
z boku.
•
jízdní kola, která nemají vzadu červenou odrazku.
•
jízdní kola, na kterých jsou velké
předměty.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
Reflektor musí splňovat doporučení a podmínky orgánu odpovědného za silniční provoz na příslušném trhu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
Systém varování před kolizí* (str. 225)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 226)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 229)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 231)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 230)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 233)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - symboly a zprávy (str. 235)
07 Podpora řidiče
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem nebo vozidlem
vpředu, které stojí nebo se pohybuje stejným
směrem.
•
Aby chodec mohl být identifikován, musí
být vzpřímený a mít výšku minimálně
80 cm.
•
Systém nedokáže detekovat chodce, kteří
nesou těžké předměty.
•
Schopnost kamerového snímače vidět
chodce je podobně jako u lidského oka
za soumraku a při svítání omezena.
•
Kamerový snímač umožňující detekci
chodců se deaktivuje při jízdě ve tmě a v
tunelech, a to i v případě, že svítí pouliční
světla.
•
Systém varování před kolizí* – detekce
cyklistů (str. 227)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 231)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 233)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - symboly a zprávy (str. 235)
VAROVÁNÍ
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekcí chodců představuje pouhou pomůcku.
Tato funkce nedokáže detekovat všechny
chodce v každé situaci. Dále nedokáže
detekovat např. částečně zakryté chodce,
osoby drobnější postavy a děti (pod
80 cm) a osoby v oblečení, které zakrývá
obrysy těla.
Optimální příklady objektů, které systém považuje za chodce se zřetelnými obrysy těla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné,
aby funkce detekující chodce, měla k dispozici maximálně jednoznačné informace
o obrysech těl - musí mít tedy možnost identifikovat hlavu, paže, ramena, nohy, horní část
těla a spodní část těla a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
Pokud kamera větší části těla nevidí, nedokáže chodce identifikovat.
•
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu
vždy odpovídá řidič.
07
Související informace
•
•
•
Systém varování před kolizí* (str. 225)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 226)
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 230)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
229
07 Podpora řidiče
Upozornění na nebezpečí kolize* použití
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem nebo vozidlem
vpředu, které stojí nebo se pohybuje stejným
směrem.
Nastavení systému Upozornění na nebezpečí
kolize se upravuje v položce MY CAR na displeji středové konzoly nebo v systému menu.
Výstražná kontrolka, viz Upozornění na
nebezpečí kolize - použití (str. 226), se testuje
vždy, když se motor nastartuje. Přitom se při
aktivaci světelných a zvukových signálů
systému výstrahy před kolizí krátce rozsvítí
jednotlivé segmenty výstražného světla.
Zvukový signál
Výstražné světlo lze aktivovat a deaktivovat
samostatně:
•
Zapnutí a vypnutí výstražných signálů
Zde se nastavuje, zda se zapíná a vypíná
systém varování před kolizí se zvukovými
a světelnými výstražnými signály.
Při startování motoru se automaticky použije
nastavení, které bylo zvoleno při vypnutí
motoru.
POZNÁMKA
Funkce podpory brzd a automatické aktivace brzdy jsou vždy povoleny - nelze je
deaktivovat.
07
Světelné a zvukové signály
Deaktivace světelných a zvukových signálů:
•
230
Použijte Nastavení Nastavení vozidla
Podpůrné systémy řízení
Upozornění na nebezpečí kolize a v
políčku zrušte zaškrtnutí.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zvolte Zap nebo Vyp v systému nabídky
v nabídce Nastavení Nastavení
vozidla Podpůrné systémy řízení
Upozornění na nebezpečí kolize
Výstražný tón.
Nastavení vzdálenosti pro varování
Vzdálenost pro varování reguluje vzdálenost,
při níž systém vydá optické a akustické varování.
•
Zvolte Daleko, Normální nebo Blízko
v systému nabídky MY CAR v nabídce
Nastavení Nastavení vozidla
Podpůrné systémy řízení Upozornění
na nebezpečí kolize Výstražná
vzdálenost
Vzdálenost pro varování určuje citlivost
systému. Vzdálenost pro varování Daleko
poskytuje časnější varování. Nejprve vyzkoušejte nastavení Daleko a jestliže toto nastavení vydává příliš mnoho varování, která
mohou v určitých situacích rušit, potom
nastavení vzdálenosti změňte na Normální.
Vzdálenost pro varování Blízko používejte
pouze ve výjimečných případech, např. pro
dynamickou jízdu.
POZNÁMKA
Pokud se používá adaptivní tempomat,
tempomat použije výstražnou kontrolku
i akustickou výstrahu, dokonce i když je
systém varování před kolizí vypnutý.
Systém varování před kolizí varuje řidiče
v případě hrozící srážky, funkce však
nemůže zkrátit reakční dobu řidiče.
Aby byl systém varování před kolizí účinný,
jeďte vždy s časovým intervalem pro Upozornění na odstup (str. 216) nastaveným na
4-5.
POZNÁMKA
I když se vzdálenost varování nastaví na
Daleko, v jistých situacích se může zdát,
že varování přichází pozdě, např. je-li velký
rozdíl rychlostí nebo pokud vozidla vpředu
prudce brzdí.
07 Podpora řidiče
VAROVÁNÍ
Žádná automatický systém není schopen
zaručit 100% správné fungování v každé
situaci. Proto nikdy netestujte systém
varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd tak, že budete najíždět do
lidí a vozidel - mohlo by dojít k vážnému
poškození, poranění a ohrožení životů.
Kontrola nastavení
Požadovaná nastavení mohou být kontrolována na displeji na středové konzole. Hledejte
v systému menu MY CAR v části Nastavení
Nastavení vozidla Podpůrné systémy
řízení Upozornění na nebezpečí kolize,
MY CAR (str. 103).
Údržba
Aby čidla fungovala správně, nesmí být na
nich led, nečistoty a sníh a musí se pravidelně
čistit vodou a autošamponem.
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Γidla tedy nebudou
moci měřit.
Související informace
•
•
Systém varování před kolizí* (str. 225)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 226)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 229)
•
Systém varování před kolizí* – detekce
cyklistů (str. 227)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 231)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 233)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - symboly a zprávy (str. 235)
Upozornění na nebezpečí kolize* obecná omezení
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem nebo vozidlem
vpředu, které stojí nebo se pohybuje stejným
směrem.
Tento systém má určitá omezení, např. není
aktivní, dokud rychlost není cca 4 km/h.
Vizuální varovný signál systému upozornění
na nebezpečí kolize může být obtížné zaznamenat v případě silného slunečního svitu,
odrazů, při nošení slunečních brýlí, nebo když
se řidič nedívá přímo před sebe. Proto by měl
být vždy aktivován varovný zvuk.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému
odvrátit kolizi. Za těchto situací poskytuje nejlepší brzdný účinek a stabilitu systém ABS
a DSTC (str. 186).
07
Kamerový a radarový snímač22.
22
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
231
07 Podpora řidiče
||
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Vizuální výstražný signál může být
dočasně deaktivován v případě vysoké
teploty v prostoru pro cestující způsobené
například prudkým slunečním světlem.
Dojde-li k tomu, aktivuje se výstražné zvukové znamení, a to i v případě, že deaktivace proběhla v systému menu.
Pokud v důsledku dopravní situace nebo
vnějších vlivů radarový nebo kamerový snímač nedokáže detekovat vpředu správně
chodce nebo cyklistu nebo vozidlo, může
se stát, že dojde ke zpoždění v indikaci
varování a zásahů brzd nebo se tyto
funkce vůbec neaktivují.
•
Systém snímačů má pro chodce a cyklisty23 omezený dosah. Systém účinně
varuje a brzdí při rychlosti vozidla do
50 km/h. Pokud vozidla stojí nebo se
pohybují pomalu, indikace varování
a zásahy brzd jsou funkční při rychlostech
do 70 km/hod.
Varování se nesmí objevit, pokud
vzdálenost k vozidlu vpředu je malá
nebo pokud jsou pohyby volantu
a pedálů velké, například při velmi
aktivním jízdním stylu.
V případě zhoršené viditelnosti nebo tmy
se varování upozorňující na stojící
a pomalu jedoucí vozidla může vypnout.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců a cyklistů se vypnou, pokud je
rychlost vozidla vyšší než 80 km/h.
Systém Upozornění na nebezpečí kolize
využívá stejné radarové snímače jako adaptivní tempomat (str. 201).
Pokud jsou varování vnímána jako příliš častá
nebo rušivá, může být zkrácena vzdálenost
pro varování. V tomto případě systém vydá
varování později, což sníží celkový počet
varování. Viz kapitola Upozornění na nebezpečí kolize - použití (str. 230).
07
23
232
V případě cyklistů se může stát, že k indikaci varování a úplné aktivaci brzd dojde velmi pozdě nebo současně.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se deaktivuje při zařazení zpětného
chodu.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se také neaktivuje při nízkých
rychlostech - pod 4 km/h, proto systém nezasáhne v případech, kdy se vozidlo vpředu
přibližuje velmi pomalu, např. při parkování.
Pokud se řidič během jízdy projeví aktivně
a vědomě, varování před kolizí lze nepatrně
odsunout, takže počet zbytečných varování
se minimalizuje.
Pokud systém automatické aktivace brzd
zabránil kolizi se stojícím objektem, zůstane
vozidlo v klidu maximálně 1,5 sekundy.
Pokud je vozidlo zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost snížena
na stejnou rychlost, jakou se pohybuje
vozidlo jedoucí vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při
zastavení vozidla systémem automatické aktivace brzd zastaví motor, pokud řidič nestačí
před tím sešlápnout spojkový pedál.
Související informace
•
•
•
Systém varování před kolizí* (str. 225)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 226)
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 229)
07 Podpora řidiče
•
Systém varování před kolizí* – detekce
cyklistů (str. 227)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* omezení kamerového snímače
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 230)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 233)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - symboly a zprávy (str. 235)
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem nebo vozidlem
vpředu, které stojí nebo se pohybuje stejným
směrem.
Systém využívá kamerový snímač vozu, který
má určitá omezení.
Kamerový snímač vozidla a varování před
kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se
používá rovněž u následujících funkcí:
•
•
•
•
Aktivní dálkové světlomety (str. 81)
Informace o dopravních značkách (str.
190)
Driver Alert Control - DAC (str. 237)
Lane Keeping Aid (str. 241).
POZNÁMKA
Povrch čelního skla před kamerovým snímačem musí být bez sněhu, ledu, mlhy
a nečistot.
Nepřipevňujte a nelepte nic na čelní sklo
před kamerový snímač - mohlo by se stát,
že se u některých systémů závislých na
kameře sníží účinnost nebo že tyto
systémy přestanou fungovat.
Kamerové snímače mají omezení obdobná
jako lidské oko, tj. „vidí“ hůř například ve tmě,
hustém sněžení nebo mlze. Za takových podmínek mohou být funkce systémů závislých
na kameře výrazně omezeny nebo dočasně
vypnuty.
Silné protisvětlo, odrazy světla od vozovky,
sníh nebo led na vozovce, znečištěné nebo
nezřetelné značení jízdních pruhů značným
způsobem omezuje činnost kamery při sledování vozovky a detekci chodců a ostatních
vozidel.
Zorné pole kamerového snímače je omezeno.
Z tohoto důvodu nelze v některých situacích
detekovat chodce, cyklisty a vozidla nebo je
systém detekuje se zpožděním.
Během velmi vysokých teplot se kamera po
nastartování motoru dočasně vypne na
cca. 15 minut , aby byla chráněna její funkčnost.
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na displeji objeví zpráva Čelní sklo
Zablok. čidla, znamená to, že je kamerový
snímač zablokovaný a nemůže detekovat
chodce, cyklisty, vozidla nebo silniční značení
před vozem.
Současně to znamená, že kromě varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
a detekce chodců může dojít k omezení
funkce automatického přepínání dálkových
a potkávacích světlometů, informace
o dopravních značkách, Driver Alert Control
a funkce Lane Keeping Aid.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07
233
07 Podpora řidiče
||
V této tabulce jsou uvedeny možné příčiny
zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi.
07
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před kamerou je
znečištěný nebo je
zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před
kamerou od nečistot, ledu a sněhu.
Hustá mlha, intenzivní déšť nebo sníh
znamenají, že
kamera není plně
funkční.
Žádná činnost.
Kamera nefunguje
během hustého
deště nebo sněžení.
Povrch čelního okna
před kamerou jste
očistili, avšak
zpráva je stále
zobrazena.
Γekejte. Může trvat
několik minut, než
kamera změří
dohlednost.
Mezi vnitřní stranou
čelního okna
a kamerou se objevila nečistota.
Zajeďte do servisu
a nechte si vyčistit
čelní sklo pod krytem kamery - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
234
Systém varování před kolizí* (str. 225)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 226)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 229)
•
Systém varování před kolizí* – detekce
cyklistů (str. 227)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 230)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 231)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - symboly a zprávy (str. 235)
07 Podpora řidiče
Upozornění na nebezpečí kolize* symboly a zprávy
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem nebo vozidlem
vpředu, které stojí nebo se pohybuje stejným
směrem.
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Kolizní varov. VYP
Systém varování před kolizí je nefunkční.
Zobrazí se, když nastartujete motor.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Kolizní varov. Není
k dispoz.
Systém varování před kolizí nemůže být aktivován.
Zobrazí se, když se řidič pokusí aktivovat tuto funkci.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Bylo aktivováno autom.
brzdění
Byla aktivní funkce automatické aktivace brzd.
Zablok. snímačů čelního skla Viz příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zpráva zmizí po jednom stisknutí tlačítka OK.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
A
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Radar zablokován Viz
manuál
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je dočasně vypnuto.
Kolizní varov. Doporucen servis
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je částečně nebo zcela vypnuto.
Radarový snímač je zablokován a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když se
před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
•
07
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozidla.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
235
07 Podpora řidiče
||
Související informace
•
•
Systém varování před kolizí* (str. 225)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 226)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 229)
•
Systém varování před kolizí* – detekce
cyklistů (str. 227)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 230)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 231)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 233)
07
236
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Systém Driver Alert*
Stav asistentů řidiče
Driver Alert System je určeno pro pomoc řidičům, jejichž schopnost řízení se v průběhu
jízdy snižuje, nebo kteří neočekávaně opustili
jízdní pruh, v němž jedou.
Cílem funkce DAC je detekovat pomalu klesající koncentraci řidiče. Tato funkce je primárně
určena pro hlavní silnice.
Driver Alert System zahrnuje různé funkce,
které mohou být vypnuty současně nebo jednotlivě:
•
Driver Alert Control (DAC)* - použití (str.
238).
•
Asistent udržení v jízdním pruhu - použití
(str. 243).
Zapnutá funkce je nastavena do pohotovostního režimu a neaktivuje se automaticky,
dokud rychlost nepřekročí 65 km/h.
Funkce se deaktivuje, když rychlost klesne
pod 60 km/h.
Tyto funkce využívají kameru, která je závislá
na bočním značení jízdního pruhu po obou
stranách.
VAROVÁNÍ
Systém Driver Alert System nefunguje ve
všech situacích. Jedná se o pouhý
doplněk.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
Driver Alert Control (DAC)*
DAC je určena k upoutání pozornosti řidiče,
když při řízení začne ztrácet koncentraci, např.
začíná být rozptýlený nebo začne usínat.
Aktuální stav všech asistentů lze zkontrolovat
v menu MY CAR (str. 105).
Související informace
•
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (str. 237)
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy (str. 239)
Driver Alert Control (DAC)* - použití (str.
238)
Kamera detekuje boční značení na vozovce
a porovnává část vozovky s pohyby volantu.
Řidič je upozorněn, pokud vůz nesleduje plynule značení vozovky.
V některých případech není schopnost řízení
ovlivněna, ačkoli je řidič unavený. V takovém
případě nemůže systém vydat varování
určené řidiči. Proto je vždy důležité zastavit
a udělat si přestávku, pokud se objeví jakékoli
známky únavy řidiče, bez ohledu na to, zda
DAC vydá nebo nevydá varování.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07
237
07 Podpora řidiče
||
POZNÁMKA
Tato funkce se nesmí používat k prodloužení doby jízdy. Pravidelně si naplánujte
přestávky, abyste měli jistotu, že jste
odpočatí.
Driver Alert Control (DAC)* - použití
Nastavení funkce Driver Alert Control - DAC
(str. 237) se upravuje na obrazovce středové
konzoly a v systému menu (str. 103).
Omezení
V některých případech může systém vydat
varování, ačkoli schopnost řízení není omezena, například:
•
•
Pokud se s vozidlem jezdí nevyrovnaně, řidiče upozorní zvukový signál
a zobrazí se textová zpráva (str.
239) Driver Alert Čas na
přestávku - současně se na sdružené
přístrojové desce zobrazí propojený symbol.
Varování je po chvíli opakováno, jestliže se
schopnost řídit nezlepší.
Výstražný symbol může zhasnout:
•
ve velmi silném bočním větru
na vozovce s vyjetými kolejemi.
VAROVÁNÍ
Funkce DAC není určena pro městský provoz.
Upozornění musí být bráno velmi vážně,
neboť ospalý řidič/ospalá řidička si obvykle není vědom/vědoma svého stavu.
POZNÁMKA
Senzor kamery má jistá omezení, viz Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení
kamerového snímače (str. 233).
Související informace
07
238
•
•
Systém Driver Alert* (str. 237)
•
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy (str. 239)
•
Lane Keeping Aid* (str. 241)
Driver Alert Control (DAC)* - použití (str.
238)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stiskněte tlačítko OK na pákovém přepínači vlevo.
Pokud se ozve alarm nebo se cítíte unaveni: co nejdříve bezpečně zastavte
vozidlo a odpočiňte si.
Nastavení funkce Driver Alert v pohotovostním režimu:
•
V nabídce MY CAR vyhledejte Nastavení
vozidla Podpůrné systémy řízení
Driver Alert a zaškrtněte políčko - Žádná
kontrola v poli: Funkce je vypnuta.
Funkce Driver Alert se aktivuje, když rychlost
stoupne nad 65 km/h, a zůstává aktivní,
dokud je rychlost větší než 60 km/h.
Studie ukázaly, že když řidič řídí unavený,
nebezpečí je stejné, jako kdyby řídil pod
vlivem alkoholu.
Související informace
•
•
•
Systém Driver Alert* (str. 237)
Driver Alert Control (DAC)* (str. 237)
Lane Keeping Aid* (str. 241)
07 Podpora řidiče
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy
tové zprávy na sdružené přístrojové desce
nebo na obrazovce středové konzoly.
Driver Alert Control - DAC (str. 237) může
v různých situacích zobrazovat symboly a tex-
Sdružená přístrojová deska
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Driver Alert Čas na
přestávku
Vůz nebyl řízen plynule; řidič je upozorněn akustickým varováním + textem.
Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Další informace o omezeních kamerového snímače - viz Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 233).
Výstraha řidiči Nutný
servis
A
Systém je vypnutý.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Symboly jsou schématické.
Displej
Symbol
Zpráva
Popis
Driver Alert Vypnuto
Funkce je vypnuta.
Driver Alert Dostupný
Funkce je aktivována.
07
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
239
07 Podpora řidiče
||
Symbol
Zpráva
Popis
Driver Alert Standby <65 km/h
Tato funkce se v režimu standby nastaví, protože je rychlost nižší než 65 km/h.
Driver Alert Není k dispoz.
Vozovka nemá jasné boční značení nebo je kamerový snímač dočasně vypnutý. Další informace
o omezeních kamerového snímače - viz Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového
snímače (str. 233).
Související informace
•
•
Systém Driver Alert* (str. 237)
•
Lane Keeping Aid* (str. 241)
Driver Alert Control (DAC)* - použití (str.
238)
07
240
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Lane Keeping Aid*
VAROVÁNÍ
Asistent udržení v jízdním pruhu patří mezi
funkce systému Driver Alert System - někdy
se označuje také jako (Lane Keeping Aid).
Používá se na dálnicích a podobných komunikacích ke snížení rizika, že vozidlo náhodou
v jistých situacích opustí svůj jízdní pruh.
Funkce LKA představuje pouhou pomůcku
řidiče a nezapne se v každé jízdní nebo
dopravní situaci, při každém počasí a při
libovolném stavu vozovky.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a za dodržování platných zákonů
a dopravních předpisů nese v konečném
důsledku vždy řidič.
Lane Keeping Aid - funkce
Vypnutí/zapnutí
Systém Lane Keeping Aid je aktivní pouze
v intervalu rychlosti 65-200 km/h na komunikacích se zřetelnými bočními čárami. Na
úzkých cestách, kde jsou boční pruhy od
sebe umístěny méně než 2,6 metrů, se tato
funkce dočasně deaktivuje.
Související informace
•
•
•
•
•
Kamera čte namalované boční čáry na
cestách a jízdních pruzích. Pokud má vozidlo
přejet přes boční čáru, systém Lane Keeping
Aid vyvine nepatrný moment na volant
a aktivně zavede vozidlo do jízdního pruhu.
Pokud vozidlo se dostane k boční čáře
a přejede přes ní, systém Lane Keeping Aid
upozorní řidiče pulzujícími vibracemi ve
volantu.
Systém Driver Alert* (str. 237)
Lane Keeping Aid - omezení (str. 243)
Lane Keeping Aid - funkce (str. 241)
Asistent udržení v jízdním pruhu - použití
(str. 243)
Asistent udržení v jízdním pruhu - symboly a zprávy (str. 245)
Stisknutím tlačítka na středové konzole funkci
zapnete nebo vypnete. Funkce je zapnuta,
když svítí jedna kontrolka v tlačítku.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
vypínač - v tomto případě funkci zajišťuje
systém nabídky vozu MY CAR. Nyní postupujte následovně:
•
07
Zvolte Zap nebo Vyp v nabídce
Nastavení Nastavení vozidla
Asistent jízdních pruhů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
241
07 Podpora řidiče
||
Popis systému menu, viz MY CAR - položky
nabídky (str. 105).
Varování s vibracemi ve volantu
Dynamické zatočení
Funkce LKA vozidlo řídí a varuje pulzujícími vibracemi ve volantu24.
V prudkých vnitřních zatáčkách funkce LKA
nereaguje.
Pokud vozidlo přejede přes boční čáru, řidiče
upozorní funkce Lane Keeping Aid ve volantu.
K tomu dojde bez ohledu na to, zda je vozidlo
aktivně řízeno zpět pomocí nepatrného
momentu na volant.
V některých případech funkce Lane Keeping
Aid dovolí vozidlu přejet přes boční čáry, aniž
by se spustilo aktivní řízení nebo pulzující
vibrace ve volantu. Zde patří například boční
jízdní pruh při dynamickém zabočení
v případě dobrého výhledu.
Dále lze v menu MY CAR zvolit následující
možnosti:
•
Varování s vibracemi ve volantu: Pouze
vibrace – Zap nebo Vyp.
•
Aktivní řízení: Pouze asistent řízení –
Zap nebo Vyp.
Varování s vibracemi ve volantu a aktivní
řízení: Plná funkce - Zap nebo Vyp.
•
Aktivní řízení
Funkce Lane Keeping Aid udržuje vozidlo za
bočními čárami jízdního pruhu.
Související informace
•
•
•
07
Funkce LKA zasáhne a navede vůz mimo.
Pokud se vozidlo přiblíží k levé nebo pravé
boční čáře jízdního pruhu a směrové světlo
není aktivováno, vozidlo se vrátí do jízdního
pruhu.
24
242
Na obrázku jsou 3 pulzující vibrace při přejetí boční čáry.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Lane Keeping Aid* (str. 241)
Lane Keeping Aid - omezení (str. 243)
Asistent udržení v jízdním pruhu - použití
(str. 243)
Asistent udržení v jízdním pruhu - symboly a zprávy (str. 245)
07 Podpora řidiče
Asistent udržení v jízdním pruhu použití
Lane Keeping Aid - omezení
•
Funkce Lane Keeping Aid je v různých situacích doplněna samovysvětlující grafikou. Pár
příkladů:
Snímač kamery funkce Lane Keeping Aid
má podobná omezení jako lidské oko.
Více informací, viz Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 233) a (str. 231).
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Funkce LKA se dočasně deaktivuje, dokud
jsou zapnuta směrová světla.
Funkce LKA zasáhne na pravé straně (na obrázku
označena červeně).
Funkce Lane Keeping Aid zasáhne a provede
manévr směrem od boční čáry - indikace:
•
ΓERVENÁ čára na dané straně.
Související informace
Funkce LKA „vidí“ a sleduje boční čáry (na
obrázku označeny červeně).
Pokud je aktivní funkce Lane Keeping Aid
a detekuje/„vidí“ boční čáry, symbol LKA je
indikuje BÍLÝMI čárami.
•
ŠEDÁ boční čára - funkce Lane Keeping
Aid nevidí čáru na dané straně vozidla.
•
•
•
•
•
Lane Keeping Aid* (str. 241)
Systém Driver Alert* (str. 237)
Lane Keeping Aid - omezení (str. 243)
Lane Keeping Aid - funkce (str. 241)
Asistent udržení v jízdním pruhu - symboly a zprávy (str. 245)
V některých složitých situacích je pro
systém LKA těžké správně pomoci řidiči v tomto případě doporučujeme systém
LKA vypnout.
Příklady situací:
•
•
•
•
•
práce na cestě
zimní stav vozovky
nekvalitní povrch vozovky
velmi sportovní styl jízdy
nepříznivé počasí se sníženou viditelností.
Ruce na volantu
Systém Lane Keeping Aid funguje jenom,
když má řidič své ruce na volantu. LKA tuto
situaci průběžně monitoruje. Pokud zjistí, že
řidič ruce na volantu nemá, zobrazí se textová
zpráva s požadavkem na aktivní řízení.
07
Jestliže řidič nereaguje a nezačne vůz řídit,
funkce Lane Keeping Aid přejde do pohotovostního režimu a zůstane v něm, dokud řidič
opět nezačne vozidlo řídit.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
243
07 Podpora řidiče
||
Související informace
•
•
•
•
Lane Keeping Aid* (str. 241)
Lane Keeping Aid - funkce (str. 241)
Asistent udržení v jízdním pruhu - použití
(str. 243)
Asistent udržení v jízdním pruhu - symboly a zprávy (str. 245)
07
244
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Asistent udržení v jízdním pruhu symboly a zprávy
Pokud funkce LKA není k dispozici nebo je
přerušená, na sdružené přístrojové desce se
KontrolkaA
na displeji nebo obrazovce může objevit symbol společně s vysvětlením. Podle situace
postupujte podle doporučení.
Příklady zpráv:
Zpráva
Popis
Asistent jízdních pruhů Nedostupné při této rychlosti
Funkce Lane Keeping Aid přejde do pohotovostním režimu, pokud bude rychlost nižší než
65 km/h.
Asistent jízdních pruhů Nedostupné kvůli vodícím čárám
Jízdní pruh nemá jasné boční čáry nebo je kamerový snímač dočasně vypnutý. Další informace
o omezeních kamerového snímače - viz Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 233) a (str. 231).
Asistent jízdních pruhů
Dostupný
Funkce sleduje boční čáry jízdního pruhu.
Zablok. snímačů čelního skla
Viz příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Další informace o omezeních kamerového snímače - viz Upozornění na nebezpečí kolize* omezení kamerového snímače (str. 233) a (str. 231).
Lane Keeping Aid Nutný
servis
Lane Keeping Aid Přerušeno
A
Systém je vypnutý.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
07
Funkce LKA je nastavena do pohotovostního režimu. Γáry symbolu LKA indikují opětovný
přechod funkce do aktivního stavu.
Symboly v tabulce jsou schematické. Symboly zobrazené na sdružené přístrojové desce se mohou vzhledově mírně lišit.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
245
07 Podpora řidiče
||
Související informace
•
•
•
•
Lane Keeping Aid* (str. 241)
Lane Keeping Aid - omezení (str. 243)
Lane Keeping Aid - funkce (str. 241)
Asistent udržení v jízdním pruhu - použití
(str. 243)
07
246
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Parkovací asistent*
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Hlasitost parkovacího asistenta lze nastavit
během akustické signalizace pomocí knoflíku
VOL na středové konzole nebo pomocí
systému menu vozidla MY CAR, viz MY CAR
(str. 103).
Parkovací asistent je k dispozici ve dvou
verzích:
•
•
Související informace
•
Parkovací asistent* - čištění čidel (str.
250)
•
•
•
Parkovací asistent* - funkce (str. 247)
•
•
•
Parkovací asistent* - vzadu (str. 248)
Parkovací asistent* - přední (str. 249)
Parkovací asistent* - funkce
Parkovací asistent se automaticky aktivuje při
nastartování motoru - rozsvítí se kontrolka
Zap/Vyp spínače. Pokud je parkovací asistent
deaktivován tlačítkem, kontrolka zhasne.
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 250)
Parkovací kamera (str. 251)
Aktivní parkovací asistent (PAP)* (str.
255)
Pouze vzadu
Vpředu i vzadu.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém systému vozidla, vyčnívání tažné tyče
se zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
Zapnutí a vypnutí snímačů parkovací asistence
a funkce CTA25.
Displej na středové konzole zobrazuje situaci
v souvislosti s vozem a detekovanou překážkou.
VAROVÁNÍ
25
•
Parkovací asistent nezbavuje řidiče
odpovědnosti při parkování.
•
Γidla mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor například na osoby
a zvířata v blízkosti vozidla.
07
Boční varování, CTA (Cross Traffic Alert) (str. 262)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
247
07 Podpora řidiče
||
DŮLEŽITÉ
Senzory nedokáží rozeznat v jistých okamžicích předměty jako např. řetězy, tenké
lesklé tyče a nízké bariéry, které jsou ve
"stínu signálu" - v tomto případě se pulzující tón nečekaně vypne a nepřejde
v nepřerušovaný tón, který očekáváte.
Parkovací asistent* - vzadu
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Senzory nedokáží detekovat vysoké
předměty např. vyčnívající nakládací
rampy.
•
Obrazovka na displeji - ukazuje překážku vpředu
vlevo a vzadu vpravo.
Označené sektory ukazují, které ze čtyř čidel
detekuje překážku. Γím je symbol vozu blíže
konkrétnímu políčku sektoru, tím je kratší
vzdálenost mezi vozem a detekovanou
překážkou.
07
248
V tomto případě věnujte zvýšenou
pozornost manévrování a přejezdu
s vozem - jeďte velmi pomalu nebo
zastavte. Může hrozit značné nebezpečí poškození vozidla a ostatních
předmětů, protože senzory nedokáži
v daný okamžik optimálně reagovat.
Související informace
Frekvence signálu se zvyšuje s přibližováním
k překážce, před nebo za vozidlem. Jiný zvuk
audiosystému je automaticky ztišen.
•
•
Pokud je vzdálenost k překážce menší než 30
cm, změní se tón na stálý a značka aktivního
čidla se zcela vyplní. Pokud jsou překážky ve
vzdálenosti signalizované stálým tónem za
i před vozidlem, bude se signál ozývat reproduktorů střídavě.
•
•
Parkovací asistent* - přední (str. 249)
•
•
•
Parkovací asistent* - vzadu (str. 248)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Parkovací asistent* (str. 247)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str.
250)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 250)
Parkovací kamera (str. 251)
Aktivní parkovací asistent (PAP)* (str.
255)
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5
metru. Signál vychází z jednoho ze zadních
reproduktorů.
Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky.
Při couvání např. s přívěsem na tažné tyči se
automaticky vypne zadní parkovací asistence
- jinak by senzory reagovaly na přívěs.
07 Podpora řidiče
POZNÁMKA
Pokud couváte např. s přívěsem nebo
nosičem jízdních kol na tažné tyči
a nepoužíváte originální kabeláž pro přívěs
Volvo, možná budete muset parkovací
asistenci manuálně vypnout, aby senzory
na přívěs nebo nosič nereagovaly.
Související informace
•
•
Parkovací asistent* (str. 247)
Parkovací asistent* - přední
Parkovací asistent se automaticky aktivuje při
nastartování motoru - rozsvítí se kontrolka
Zap/Vyp spínače. Pokud je parkovací asistent
deaktivován tlačítkem, kontrolka zhasne.
Parkovací asistent* - čištění čidel (str.
250)
•
•
•
Parkovací asistent* - funkce (str. 247)
•
•
Parkovací kamera (str. 251)
DŮLEŽITÉ
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Parkovací asistent* - přední (str. 249)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 250)
Aktivní parkovací asistent (PAP)* (str.
255)
Pokud jsou namontována pomocná světla:
Nezapomeňte, že nesmí blokovat čidla pomocná světla mohou být vnímána jako
překážka.
Související informace
•
•
Parkovací asistent* (str. 247)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str.
250)
•
•
Parkovací asistent* - funkce (str. 247)
•
•
•
Parkovací asistent* - vzadu (str. 248)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 250)
Parkovací kamera (str. 251)
Aktivní parkovací asistent (PAP)* (str.
255)
Účinná vzdálenost před vozidlem je přibližně
0,8 metru. Signál pro překážky vpředu
vychází z jednoho z předních reproduktorů.
07
Přední parkovací asistent je aktivní při
rychlosti cca. 10 km/h. Kontrolka v tlačítku se
rozsvítí a indikuje, že systém je aktivní. Jakmile rychlost poklesne pod 10 km/h, systém
se opět aktivuje.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
249
07 Podpora řidiče
Parkovací asistent* - indikace
poruchy
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Pokud se informační kontrolka rozsvítí trvale a na sdružené přístrojové
desce se zobrazí textová zpráva
Park. asistent Doporucen servis, parkovací
asistent se vypne.
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* (str.
255)
Parkovací asistent* - čištění čidel
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Pro zajištění správné funkce parkovacího asistenta musí být čištění čidel prováděno pravidelně. Pro čištění používejte vodu a autošampon.
DŮLEŽITÉ
Za jistých okolností mohou parkovací snímače vysílat falešné varování. Důvodem
jsou vnější zdroje zvuku, které vysílají na
stejných ultrazvukových frekvencích jako
systém.
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo
výfukové plyny z motocyklů.
Umístění čidel, předních.
Související informace
07
•
•
•
•
•
•
250
Parkovací asistent* (str. 247)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str.
250)
Parkovací asistent* - funkce (str. 247)
Parkovací asistent* - přední (str. 249)
Parkovací asistent* - vzadu (str. 248)
Parkovací kamera (str. 251)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Parkovací kamera
Funkce a provoz
Parkovací kamera je součástí systému asistenta. Aktivuje se při zařazení zpátečky (toto
nastavení lze upravit v menu nastavení menu
nastavení, viz MY CAR - položky nabídky (str.
105)).
Obraz z kamery se objeví na obrazovce
středové konzoly.
POZNÁMKA
Umístění čidel, zadních.
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Γidla tedy nebudou
moci měřit.
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém systému vozidla, vyčnívání tažné tyče
se zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
VAROVÁNÍ
•
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 247)
Parkovací asistent* - funkce (str. 247)
Parkovací asistent* - přední (str. 249)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 250)
Parkovací asistent* - vzadu (str. 248)
Parkovací kamera představuje pouhou
pomůcku a nikdy nenahrazuje odpovědnost řidiče při couvání.
•
Kamera má mrtvé úhly, ve kterých
nedokáže překážky detekovat.
•
Dávejte pozor na osoby a zvířata
v blízkosti vozidla.
Umístění tlačítka CAM.
Kamera vidí, co je za vozem a zda se něco
blíží ze stran.
Kamera zobrazuje široký prostor za vozidlem
s částí nárazníku a tažným zařízením.
Na obrazovce mohou objekty vypadat oproti
skutečnosti mírně nakloněné - to je naprosto
v pořádku.
POZNÁMKA
Předměty na obrazovce se mohou zdát, že
jsou k vozidlu dále, než jsou ve skutečnosti.
07
Parkovací kamera (str. 251)
Aktivní parkovací asistent (PAP)* (str.
255)
Je-li aktivní jiné zobrazení, systém parkovací
kamery automaticky přebere zobrazení
a obraz z kamery se objeví na obrazovce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
251
07 Podpora řidiče
||
Po zařazení zpátečky se zobrazí dvě nepřerušované čáry, které graficky označují stopy
zadních kol vozu při stávajícím úhlu natočení
řízení. Tato funkce usnadní parkování a zatáčení v úzkých prostorech a během manévrování s přívěsem. Přibližné vnější rozměry
vozidla jsou zobrazeny pomocí dvou čárkovaných linií. Tyto pomocné linie lze v nabídce
nastavení vypnout.
Je-li vůz vybaven snímači* parkovacího asistenta, informace z těchto snímačů se zobrazí
graficky jako barevná políčka označující vzdálenost k detekovaným překážkám, viz Parkovací asistent* - funkce (str. 247).
Kamera je aktivní přibližně 5 sekund po
vyřazení zpátečky nebo do doby, než rychlost
vozidla překročí 10 km/h dopředu nebo
35 km/h dozadu.
Světelné podmínky
Obrázek kamery se nastavuje automaticky
v závislosti na konkrétních světelných podmínkách. Proto se mohou jas a kvalita obrazu
nepatrně měnit. V případě nepříznivých světelných podmínek může být kvalita obrázku
nepatrně horší.
POZNÁMKA
Pro zajištění optimálního fungování musí
být čočka kamery čistá bez sněhu, nečistot a ledu. To platí především při zhoršené viditelnosti.
Naváděcí linie
na pohybu volantu a ukazují řidiči trasu vozu
i při zatáčení.
POZNÁMKA
•
Při couvání s přívěsem, který není
elektricky připojen k vozu, budou čáry
na displeji odpovídat trase vozu, nikoliv přívěsu.
•
Na obrazovce se nezobrazí čáry,
pokud je k vozidlu elektricky připojen
systém přívěsu.
•
Parkovací kamera je automaticky
deaktivována při tažení přívěsu, pokud
je použitý originální kabel přívěsu
Volvo.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte, že na displeji se zobrazí
pouze oblast za vozidlem. Proto při
otáčení volantu během couvání věnujte
pozornost prostoru před vozidlem a vedle
vozidla.
07
Příklady zobrazení čar ze systému parkovacího
asistenta.
Umístění kamery vedle otevíracího madla.
252
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Linie na obrazovce jsou promítány, jako by
byly na zemi za vozem, a jsou přímo závislé
07 Podpora řidiče
Hraniční čáry
Různé linie v systému.
Hraniční čára, volný prostor pro couvání
"Dráhy kol"
Přerušovaná čára (1) ohraničuje prostor za
nárazníkem do vzdálenosti cca. 1,5 m. Je to
také hranice odpovídající nejvíce vyčnívajícím
částem vozidla, jako jsou zpětné zrcátka
a rohy karoserie - také při zatáčení.
Vozidla se senzory couvání*
•
•
Parkovací asistent* (str. 247)
Aktivní parkovací asistent (PAP)* (str.
255)
Barevné plochy (x 4, jedna na každé čidlo) ukazují
vzdálenost.
Pokud je vozidlo vybaveno také snímači
parkovacího asistenta (viz Parkovací asistent*
- funkce (str. 247)), bude indikace vzdálenosti
přesnější a barevné plochy budou ukazovat,
které ze 4 čidel registruje překážku.
Široké "dráhy kol" (2) mezi bočními čárami
naznačují dráhy, kudy budou procházet kola
a mohou zasahovat až do vzdálenosti
asi 3,2 m za nárazník, pokud se v jejich dráze
nenachází žádná překážka.
Barva/lak
Vzdálenost (metry)
Světle žlutá
0,7–1,5
Žlutá
0,5–0,7
Oranžová
0,3–0,5
Γervená
0–0,3
07
Související informace
•
•
Parkovací kamera - nastavení (str. 254)
Parkovací kamera - omezení (str. 254)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
253
07 Podpora řidiče
Parkovací kamera - nastavení
Parkovací kamera představuje asistenční
systém, který se aktivuje se při zařazení zpátečky.
Jakmile se objeví obraz kamery, stiskněte
OK/MENU. Nastavení upravte podle potřeby.
Různé
•
Ve výchozím nastavení se kamera aktivuje při zařazení zpátečky.
•
Jedním stisknutím tlačítka CAM se aktivuje kamera, i když není zpátečka
zařazena.
•
Mezi standardním a přiblíženým zobrazením přepínejte otáčením knoflíku TUNE
nebo tisknutím tlačítka CAM.
Tažná koule
Kameru lze s úspěchem použít např. při
tažení přívěsu. Na displeji lze zobrazit pomocnou linii zamýšleného "kurzu" tažné koule
směrem k přívěsu - stejně jako "dráhy kol".
•
07
Tažné zařízení si lze přiblížit jedním stisknutím tlačítka CAM. To umožní přesné
manévrování. Po opětovném stisknutí se
znovu nastaví běžné zobrazení.
Linie parkovacího asistenta tažného zařízení
se aktivuje v nabídce MY CAR, kde si můžete
vybrat zobrazení "dráhy kol" nebo kurz
tažného zařízení. Obě možnosti lze rovněž
zobrazit současně.
254
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
•
•
•
Parkovací kamera (str. 251)
Parkovací kamera - omezení (str. 254)
Parkovací asistent* (str. 247)
Parkovací kamera - omezení
Parkovací kamera představuje asistenční
systém, který se aktivuje se při zařazení zpátečky.
Aktivní parkovací asistent (PAP)* (str.
255)
POZNÁMKA
Viditelnost kamery mohou ztížit stojany na
jízdní kola a ostatní příslušenství namontovaná vzadu na voze.
MY CAR (str. 103)
Nezapomeňte
Uvědomte si prosím, že i když se může zdát,
že je zakryta malá část obrazu, může to
představovat poměrně velký prostor, který
není vidět. Proto mohou být překážky zaregistrovány, až když jsou velmi blízko vozidla.
•
Udržujte objektiv kamery čistý, bez ledu
a sněhu.
•
Objektiv kamery pravidelně čistěte vlažnou vodou a autošamponem – dávejte
pozor, abyste objektiv nepoškrábali.
Související informace
•
•
•
•
Parkovací kamera (str. 251)
Parkovací kamera - nastavení (str. 254)
Parkovací asistent* (str. 247)
Aktivní parkovací asistent (PAP)* (str.
255)
07 Podpora řidiče
Aktivní parkovací asistent (PAP)*
VAROVÁNÍ
Aktivní parkovací asistent (PAP – Park Assist
Pilot) pomáhá řidiči zaparkovat tak, že nejdříve
zkontroluje, zda je místo dostatečně velké
a potom natočí volant a zajede s vozem na
dané místo. Na sdružené přístrojové desce se
používají symboly, grafika a text, které zobrazují provádění příslušných operací.
Systém PAP nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Za bezpečnou jízdu s vozidlem je vždy
v konečném důsledku odpovědný řidič,
který musí věnovat pozornost okolí
a ostatním uživatelům silničního provozu,
kteří se při parkování přibližují nebo projíždějí kolem jeho vozu.
Aktivní parkovací asistent (PAP)* funkce
Aktivní parkovací asistent (PAP – Park Assist
Pilot) pomáhá řidiči zaparkovat tak, že nejdříve
zkontroluje, zda je místo dostatečně velké
a potom natočí volant a zajede s vozem na
dané místo. Na sdružené přístrojové desce se
používají symboly, grafika a text, které zobrazují provádění příslušných operací.
POZNÁMKA
Související informace
Tlačítko On/Off se nachází na středové konzole.
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - omezení (str. 258)
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - funkce
(str. 255)
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - použití
(str. 256)
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - symboly a zprávy (str. 259)
•
Funkci PAP lze aktivovat po nastartování
motoru, jakmile jsou splněna následující kritéria:
Parkovací kamera (str. 251)
•
Funkce DSTC nebo ABS nesmí zasahovat
do probíhající funkce PAP - tyto funkce
lze aktivovat např. na prudkém a kluzkém
povrchu. Další informace najdete v kapitole Nožní brzda (str. 291) a Systém
řízení stability a trakce (str. 186).
•
•
K vozidlu nesmí být připojen přívěs.
Funkce PAP měří vzdálenost a otáčí volantem. Řidič má za úkol sledovat pokyny na
sdružené přístrojové desce, řadit (dozadu/
dopředu), regulovat rychlost, brzdit
a zastavovat.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém systému vozidla, vyčnívání tažné tyče
se zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
07
Rychlost vozidla nesmí být vyšší než
50 km/h.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
255
07 Podpora řidiče
||
Aktivní parkovací asistent (PAP)* použití
Aktivní parkovací asistent (PAP – Park Assist
Pilot) pomáhá řidiči zaparkovat tak, že nejdříve
zkontroluje, zda je místo dostatečně velké
a potom natočí volant a zajede s vozem na
dané místo.
Princip funkce PAP.
Funkce PAP zaparkuje vozidlo následovně:
1. Funkce vyhledá místo k zaparkování
a změří je (A & B(str. 256)). Rychlost
vozidla nesmí být během měření větší
než 30 km/h.
2. Vozidlo je během couvání řízeno (C a D
(str. 257)).
3. Vozidlo v místě vyrovná pojížděním
dopředu a dozadu (E a F (str. 257)).
Související informace
07
256
•
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* (str. 255)
Parkovací kamera (str. 251)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Řidič se dozvídá, jak funkce PAP funguje
prostřednictvím jednoduchých, přehledných
pokynů na sdružené přístrojové desce. Přitom
se využívá grafika i text grafika a textová
zpráva (str. 259).
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že některé polohy volantu
mohou být při zatáčení během parkovacího manévru v rozporu s pokyny na kombinovaném sdruženém přístroji.
1 - Vyhledávání a kontrola rozměrů
Funkce PAP vyhledá místo k zaparkování
a zkontroluje, zda je toto místo dostatečně
velké. Postupujte následovně:
1. Aktivujte funkci PAP stisknutím tohoto tlačítka. Nejezděte větší rychlostí než
30 km/h.
2. Sledujte sdruženou přístrojovou desku
a buďte připraveni zastavit vozidlo, jakmile si to grafika a textová zpráva vyžádají.
3. Zastavte vozidlo, jakmile si to grafika
a text vyžádají.
POZNÁMKA
Systém PAP vyhledá místo k zaparkování,
zobrazí pokyny a navede vozidlo na straně
spolujezdce na dané místo. V případě
potřeby lze však vozidlo zaparkovat na
ulici také na straně řidiče:
•
Aktivujte ukazatel směru pro stranu
řidiče - vozidlo zaparkujte na této
straně ulice.
07 Podpora řidiče
2 - Zacouvání na místo
POZNÁMKA
•
Je-li funkce PAP aktivována, pusťte
volant.
•
Volantu nic nesmí bránit v nerušeném
otáčení.
•
Aby byl výsledek optimální, počkejte,
než se volant dotočí, a potom se rozjeďte dozadu/dopředu.
3. Zařaďte zpětný chod a pomalu jeďte
dozadu, dokud vás grafika a textová
zpráva nepožádají o zastavení.
Tato funkce se automaticky vypne po dokončení parkování. Grafika a textová zpráva
potvrdí, že parkování bylo ukončeno. Možná
bude nutné, aby řidič provedl úpravu. To, zda
je vozidlo správně zaparkováno, dokáže určit
pouze řidič.
DŮLEŽITÉ
3 - Vyrovnávání
Pokud senzory používá aktivní parkovací
asistent, výstražná vzdálenost je kratší než
v případě, kdy senzory používá parkovací
asistent.
Během couvání funkce PAP jede s vozem na
parkovací místo. Postupujte následovně:
1. Zkontrolujte, zda prostor za vozem je
prázdný, a zařaďte zpětný chod.
Související informace
•
•
2. Pomalu a opatrně couvejte. Přitom se
nedotýkejte volantu. Nesmíte jet rychleji
než cca. 7 km/h.
3. Sledujte sdruženou přístrojovou desku
a buďte připraveni zastavit vozidlo, jakmile si to grafika a textová zpráva vyžádají.
Aktivní parkovací asistent (PAP)* (str. 255)
Parkovací kamera (str. 251)
Jakmile vozidlo zacouvá na místo, musí se
vyrovnat a zastavit.
07
1. Zařaďte první převodový stupeň nebo
polohu D a počkejte, než se volant otočí.
Potom pomalu jeďte dopředu.
2. Zastavte vozidlo, jakmile si to grafika
a textová zpráva vyžádají.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
257
07 Podpora řidiče
Aktivní parkovací asistent (PAP)* omezení
Za jistých okolností se může stát, že
systém PAP nedokáže najít místo k zaparkování - jedním z důvodů je skutečnost, že
dochází k interferenci se snímači z vnějších
zdrojů zvuků, které vysílají na stejné ultrazvukové frekvenci, na které pracuje systém.
Aktivní parkovací asistent (PAP – Park Assist
Pilot) pomáhá řidiči zaparkovat tak, že nejdříve
zkontroluje, zda je místo dostatečně velké
a potom natočí volant a zajede s vozem na
dané místo. Na sdružené přístrojové desce se
používají symboly, grafika a text, které zobrazují provádění příslušných operací.
•
•
pokud se s vozem jede příliš rychle - nad
7 km/h
pokud se řidič dotkne volantu
pokud se aktivuje funkce ABS nebo
DSTC - např. pokud dojde k prokluzování
kol na kluzném povrchu.
Na vypnutí funkce PAP upozorní textová
zpráva.
Nezapomeňte
Řidič musí mít na paměti, že funkce PAP
představuje pouhou pomůcku. Nejedná se
o neomylnou, plně automatickou funkci. Řidič
proto musí být připraven, aby zasáhl. Při
parkování musí rovněž pamatovat na další
skutečnosti:
•
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Γidla tedy nebudou
moci měřit.
258
Funkce PAP vychází z aktuální polohy
zaparkovaných vozidel - pokud nejsou
správně zaparkována, mohou se pneumatiky a ráfky kol na vozidle poškodit
o obrubník.
•
Funkce PAP je určena k parkování v rovných úsecích, nikoliv v ostrých zatáčkách
a zákrutách. Proto musí vozidlo stát rovnoběžně s parkovacím místem, když
funkce PAP měří prostor.
•
Na úzkých ulicích někdy není dost místa
k manévrování a funkce nedokáže najít
místo k zaparkování. V tomto případě
07
26
•
Pamatujte, že přední část vozidla se
může při parkování vytočit směrem k projíždějícím vozidlům.
•
Výpočty prováděné během parkování
nezohledňují objekty umístěné výše, než
jsou detekční plochy snímačů. Přitom se
může stát, že funkce PAP se do místa
k zaparkování vytočí příliš brzy - proto by
se na těchto místech nemělo parkovat.
•
Za to, zda místo, které vybrala funkce
PAP k zaparkování, je vhodné, nese
odpovědnost řidič.
•
Používejte schválené pneumatiky26 se
správným tlakem huštění, které mají vliv
na to, zda funkce PAP dokáže vozidlo
zaparkovat.
•
V případě hustého deště nebo sněžení
může systém místo k zaparkování změřit
chybně.
•
Nepoužívejte funkci PAP, pokud máte
nasazené sněhové řetězy nebo používáte
rezervní kolo.
•
Nepoužívejte funkci PAP, pokud z vozidla
vyčnívá náklad.
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo
výfukové plyny z motocyklů.
Funkce PAP se zastaví:
•
funkce pomůže zajet co nejblíže ke krajnici vozovky, na které chcete zaparkovat.
DŮLEŽITÉ
"Schválené pneumatiky" jsou pneumatiky stejného typu a značky jako pneumatiky, které byly původně namontovány na vozidle při dodání z výrobního závodu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
DŮLEŽITÉ
Pokud budete měnit kolo za jiné kolo se
schválenou velikostí ráfku, ale jiným obvodem kola, možná budete muset parametry
systému PAP aktualizovat. Kontaktujte
servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Údržba
Aktivní parkovací asistent (PAP)* symboly a zprávy
Aktivní parkovací asistent (PAP – Park Assist
Pilot) pomáhá řidiči zaparkovat tak, že nejdříve
zkontroluje, zda je místo dostatečně velké
a potom natočí volant a zajede s vozem na
dané místo. Na sdružené přístrojové desce se
používají symboly, grafika a text, které zobrazují provádění příslušných operací.
Na sdružené přístrojové desce se mohou
zobrazovat různé kombinace symbolů a textu
s proměnlivým obsahem - některé obsahují
jednoznačné doporučení, co je třeba udělat.
Pokud zpráva informuje, že funkce Park
Assist Pilot je vypnuta, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Snímače PAP se nacházejí v náraznících - 6
vpředu a 4 vzadu.
Aktivní parkovací asistent (PAP)* (str. 255)
BLIS (Blind Spot Information System)
Funkce BLIS (Blind Spot Information System)
má za úkol pomoci řidiči při jízdě v hustém
provozu na cestách s několika pruhy v jednom
směru.
Funkce BLIS má řidiče upozornit na:
•
•
vozidla v mrtvém úhlu
rychle se přibližující vozidla v levém a pravém jízdním pruhu, která jsou nejblíže
vozidlu.
VAROVÁNÍ
Systém BLIS představuje pouhý doplněk
a nereaguje v každé situaci.
Systém BLIS nenahrazuje bezpečný styl
jízdy a použití vnitřních a vnějších zpětných
zrcátek.
Systém BLIS nikdy nenahradí pozornost
a odpovědnost řidiče - za bezpečné přejíždění do vedlejších pruhů nese odpovědnost vždy řidič.
Funkce PAP funguje správně pouze, pokud
se snímače myjí (str. 250) pravidelně vodou
a autošamponem - jedná se o stejně snímače, jaké využívá parkovací asistence (str.
247).
07
Související informace
•
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* (str. 255)
Parkovací kamera (str. 251)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
259
07 Podpora řidiče
||
Přehled
Údržba
BLIS - použití
Funkce BLIS (Blind Spot Information System)
má za úkol pomoci řidiči při jízdě v hustém
provozu na cestách s několika pruhy v jednom
směru.
Aktivace/deaktivace funkce BLIS
Funkce BLIS se aktivuje při nastartování
motoru. To potvrdí jedno zablikání kontrolek
ve dveřích.
Umístění kontrolky BLIS27.
Kontrolka
BLIS symbol
POZNÁMKA
Kontrolka se rozsvítí na té straně vozidla,
kde systém detekoval vůz. Pokud je
vozidlo předjížděno z obou stran současně, rozsvítí se obě kontrolky.
Umístění snímačů.
Snímače funkce BLIS se nacházejí uvnitř
zadního nárazníku resp. blatníku na obou
stranách vozidla.
•
Aby snímače fungovaly správně, musí být
prostor před snímači čistý.
Související informace
•
•
BLIS - použití (str. 260)
CTA (Cross Traffic Alert)* (str. 262)
07
Funkci BLIS lze deaktivovat/aktivovat stisknutím tlačítka BLIS na středové konzole.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
systém nabídky vozu MY CAR28:
27
28
260
Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Informace o systému menu - viz položka nabídky My car (str. 105).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
•
Zvolte On nebo Off v Nastavení
Nastavení vozidla BLIS.
Je-li funkce BLIS deaktivována/aktivována,
kontrolka v tlačítku zhasne/rozsvítí se a na
sdružené přístrojové desce potvrdí tuto
změnu textová zpráva. Po aktivaci směrová
světla v panelu dveří jednou zablikají.
Zhasnutí textové zprávy:
•
Stiskněte tlačítko OK na pákovém přepínači vlevo.
•
•
DŮLEŽITÉ
se jiné vozidlo rychle přibližuje k tomuto
vozidlu.
Jakmile funkce BLIS zjistí vozidlo v 1. zóně
nebo rychle se přibližující vozidlo v 2. zóně,
kontrolka funkce BLIS v panelu dveří se rozsvítí nepřerušovaným svitem. Pokud řidič
aktivuje směrová světla na stejné straně jako
je varování, kontrolka BLIS přestane svítit
nepřerušovaným světlem a bude blikat
s intenzivním svitem.
nebo
•
je vozidlo předjížděno jinými vozidly
Oprava komponentů funkcí BLIS a CTA
a přelakování nárazníků smí provádět
pouze servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Související informace
•
BLIS (Blind Spot Information System) (str.
259)
•
BLIS a CTA - symboly a zprávy (str. 264)
VAROVÁNÍ
Počkejte cca. 5 sekund - zpráva zhasne.
Systém BLIS nefunguje v prudkých zatáčkách.
Kdy BLIS funguje
Systém BLIS nefunguje, když vozidlo
couvá.
Omezení
Princip funkce BLIS: 1. Zóna v mrtvém úhlu. 2.
Zóna pro rychle se přibližující vozidlo.
•
Funkčnost systému může snížit nečistota,
led a sníh na snímačích. Pokud jsou snímače zakryté, funkce BLIS nedokáže
objekty detekovat.
•
Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné
předměty, pásky ani nálepky.
•
Funkce BLIS se deaktivuje, pokud se
k elektrickému systému vozidla připojí
přívěs.
07
Funkce BLIS je aktivní při rychlostech nad
cca. 10 km/h.
Systém reaguje, pokud:
261
07 Podpora řidiče
CTA (Cross Traffic Alert)*
CTA (Cross Traffic Alert) pomáhá upozornit
řidiče na křižující vozidla, když vůz couvá. CTA
doplňuje systém BLIS (str. 259).
Aktivace/deaktivace CTA
Funkce CTA se aktivuje při nastartování
motoru. To potvrdí jedno zablikání kontrolek
ve dveřích.
Ve vozidlech s parkovacím asistentem (str.
247) se funkce CTA deaktivuje a aktivuje
pomocí tlačítka pro zapnutí a vypnutí parkovacího asistenta.
výběr. Funkce CTA se deaktivuje. Funkce
BLIS zůstane aktivována.
VAROVÁNÍ
Systém CTA představuje pouhý doplněk
a nereaguje v každé situaci.
Systém CTA nenahrazuje bezpečný styl
jízdy a použití vnitřních a vnějších zpětných
zrcátek.
Systém CTA nikdy nenahradí pozornost
a odpovědnost řidiče - za bezpečné couvání nese odpovědnost vždy řidič.
Kdy CTA funguje
Funkce CTA má především detekovat vozidla.
Za příznivých podmínek dokáže detekovat
i menší předměty jako jsou cyklisté a chodci.
Funkce CTA je aktivní během couvání a aktivuje se automaticky, když se v převodovce
zařadí zpětný chod.
•
Pokud funkce CTA detekuje objekt přibližující se zboku, ozve se akustická
výstraha, a to z levého nebo z pravého
reproduktoru v závislosti na směru, ze
kterého se daný objekt přibližuje.
•
Funkce CTA rovněž varuje tím, že upozorní světla BLIS.
•
Dále varuje rozsvícením ikony na grafickém vyobrazení PAS (str. 247) na obrazovce.
Omezení
CTA nereaguje optimálně v každé situace,
avšak má jistá omezení. Například senzory
CTA nedokáží "vidět" přes ostatní zaparkovaná vozidla nebo jiné vyčnívající předměty.
07
Zapnutí a vypnutí snímačů parkovací asistence
a funkce CTA.
Princip funkce CTA.
Samotnou funkci CTA lze deaktivovat
v systému menu MY CAR následovně:
Funkce CTA doplňuje funkci BLIS tím, že
dokáže zjistit objekty přibližující se z boku při
couvání např. z parkoviště.
•
262
Jděte na Nastavení Nastavení vozidla
BLIS Cross Traffic Alert a zrušte
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zde uvádíme pár příkladů, kdy "zorné pole"
systému CTA může být zpočátku omezeno
a proto přibližující se vozy dokáže detekovat,
až když jsou velmi blízko:
07 Podpora řidiče
zablokován, přičemž mrtvý sektor se rychle
zmenšuje.
Údržba
Příklady dalších omezení:
Vozidlo parkuje hluboko na parkovacím místě.
•
Funkčnost systému může snížit nečistota,
led a sníh na snímačích. Pokud jsou snímače zakryté, funkce CTA nedokáže
objekty detekovat.
•
Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné
předměty, pásky ani nálepky.
•
Funkce CTA se deaktivuje, pokud se
k elektrickému systému vozidla připojí
přívěs.
Umístění snímačů.
Mrtvý sektor pro systém CTA.
Sektor, do kterého CTA "vidí"/detekuje.
DŮLEŽITÉ
Oprava komponentů funkcí BLIS a CTA
a přelakování nárazníků smí provádět
pouze servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Snímače funkce CTA se nacházejí uvnitř
zadního nárazníku resp. blatníku na obou
stranách vozidla.
•
Aby snímače fungovaly správně, musí být
prostor před snímači čistý.
Související informace
•
BLIS (Blind Spot Information System) (str.
259)
•
BLIS a CTA - symboly a zprávy (str. 264)
07
Je-li parkovací místo šikmé, systém CTA může
být na jedné straně zcela "slepý".
Pokud však řidič pomalu couvá, úhel se
změní vzhledem k vozidlu/objektu, který je
263
07 Podpora řidiče
BLIS a CTA - symboly a zprávy
V situacích, kdy funkce BLIS (str. 259) a CTA
(str. 262) nefunguje nebo je přerušována, se
na sdružené přístrojové desce může zobrazit
symbol a text s vysvětlením. Postupujte podle
pokynů.
Příklady zpráv:
07
Zpráva
Popis
CTA VYP
Funkce CTA byla manuálně
deaktivována. Funkce BLIS
je aktivní.
BLIS
a CTA VYP
Přip.
přívěs
Funkce BLIS a CTA jsou
dočasně mimo provoz, protože je k elektrickému
systému vozidla připojen
přívěs.
BLIS
a CTA
Nutný
servis
BLIS a CTA nefungují.
•
Pokud zobrazení zprávy
přetrvává, kontaktujte
servis - doporučujeme
autorizovaný servis
Volvo.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
264
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
BLIS (Blind Spot Information System) (str.
259)
•
CTA (Cross Traffic Alert)* (str. 262)
Posilovač řízení s proměnlivým
účinkem
Síla vyvíjená při řízení se zvyšuje se zvyšující
se rychlostí vozu, aby měl řidič větší citlivost.
Řízení na dálnicích je tužší a bezprostřednější.
Řízení je lehké a nevyžaduje při parkování
a nízké rychlosti žádné zvláštní úsilí.
Síla vyvíjená při řízení může být nastavena ve
třech úrovních. Řidič si tak může zvolit úroveň, která mu z hlediska vnímání vozovky
nebo citlivosti řízení vyhovuje nejvíce.
V systému menu MY CAR přejděte na
Nastavení Nastavení vozidla
Posilovací účinek servořízení a zvolte
Nízký, Střední nebo Vysoký.
Toto menu nemůže být zpřístupněno, když
vůz jede.
Související informace
•
MY CAR (str. 103)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
08 Startování a jízda
Alcolock*
Alcolock1
Systém
má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu. Před nastartováním motoru se řidič
musí podrobit dechové zkoušce, při které se
zjistí, zda není pod vlivem alkoholu. Zařízení
Alcolock je kalibrováno v souladu s limitem
platným v každé zemi pro povolené množství
alkoholu.
Alcolock* - funkce a použití
Alcolock2
Systém
má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu.
Funkce
VAROVÁNÍ
Alcolock představuje pouhou pomůcku
a nezbavuje řidiče odpovědnosti. Je to
vždy řidič, kdo je odpovědný za to, aby byl
střízlivý a jezdil s vozem bezpečně.
Kontrolka Alcolock (4) indikuje stav akumulátoru:
Kontrolka
(4)
Stav baterie
Zelená, bliká
Nabíjí se
Zelená
Plně nabitá
Žlutá
Γástečně vybitá
Γervená
Vybito - vložte nabíječku
do držáku nebo připojte
napájecí kabel ze schránky
v palubní desce.
POZNÁMKA
Související informace
•
•
•
•
•
Alcolock* - funkce a použití (str. 266)
Alcolock* - nezapomeňte (str. 268)
Alcolock* - uložení (str. 267)
Spínač.
Alcolock* - před nastartováním motoru
(str. 267)
Tlačítko pro přenos.
Alcolock* - symboly a zprávy (str. 270)
Kontrolka stavu akumulátoru.
Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
Kontrolka označuje připravenost
k dechové zkoušce.
Provoz
08
Baterie
1
2
266
Nazývá se rovněž Alcoguard.
Nazývá se rovněž Alcoguard.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Alcolock uložte vždy do držáku. Akumulátor ve voze bude zcela nabitý a Alcolock
se aktivuje, jakmile vůz otevřete.
Nátrubek pro dechovou zkoušku.
Související informace
•
Alcolock* (str. 266)
08 Startování a jízda
Alcolock* - uložení
Alcolock3
Systém
má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu.
Alcolock uložte vždy do držáku. Ruční jednotka alcolock se uvolní tak, že ji lehce zatlačíte do držáku a uvolníte - vyskočí ven
a můžete ji z držáku vytáhnout.
Alcolock* - před nastartováním
motoru
1. Pokud kontrolka (6) svítí zeleně, Alcolock
je připraven k použití.
Systém Alcolock4 má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu.
2. Vytáhněte Alcolock z držáku. Je-li Alcolock mimo vozidlo a vozidlo je odemknuté, musí se Alcolock nejdříve aktivovat
pomocí spínače (2).
Alcolock se aktivuje automaticky, jakmile vůz
otevřete.
3. Vytáhněte nátrubek (1), zhluboka se
nadechněte a rovnoměrně vydechujte po
dobu cca. 5 sekund, dokud neuslyšíte
"cvaknutí". Výsledkem bude jedna
z možností uvedených v tabulce Výsledek dechové zkoušky.
4. Pokud se tato zpráva neobjeví, mohlo se
stát, že přenos do vozu nebyl úspěšný.
V tomto případě stiskněte tlačítko (3)
a přenos spusťte ručně.
5. Sklopte trysku a vložte Alcolock zpátky
do držáku.
Uložení ruční jednotky a nabíječky.
•
Ruční jednotku vraťte do držáku tak, že ji
zatlačíte, aby zaklesla.
•
Vložte ruční jednotku do držáku - takto
bude optimálně chráněna a baterie budou
stále nabité.
Související informace
•
Alcolock* (str. 266)
3
4
Nazývá se rovněž Alcoguard.
Nazývá se rovněž Alcoguard.
Nátrubek pro dechovou zkoušku.
6. Po dechové zkoušce nastartujte do
5 minut motor - jinak budete muset
zkoušku opakovat.
Spínač.
Tlačítko pro přenos.
Kontrolka stavu akumulátoru.
Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
Kontrolka označuje připravenost
k dechové zkoušce.
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
267
08 Startování a jízda
||
Výsledek dechové zkoušky
Kontrolka (5)
+ text na displeji
Popis
Zelená kontrolka
+ Alcoguard
Vyhovující test
Motor lze nastartovat nebyl naměřen žádný
alkohol.
Žlutá kontrolka
+ Alcoguard
Vyhovující test
Motor lze nastartovat naměřený obsah alkoholu je vyšší než
0,1 promile, ale nižší
než platná mezní hodnotaA.
Γervená kontrolka + Nevyhovuj. test
Čekejte
1 minutu
A
Alcolock* - nezapomeňte
Alcolock5
Systém
má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu.
Aby zařízení fungovalo správně a výsledky
byly co nejpřesnější:
•
Přibližně 5 minut před dechovou zkouškou nejezte a nepijte.
•
Neostřikujte zbytečně čelní sklo - alkohol
v kapalině do ostřikovačů může způsobit,
že se naměří nesprávná hodnota.
Výměna řidiče
Mezní hodnoty se pro jednotlivé země liší. Zjistěte si, jaké
hodnoty platí ve vaší zemi. Viz také Alcolock* - nezapomeňte (str. 268).
Související informace
•
5
6
268
Alcolock* (str. 266)
Nazývá se rovněž Alcoguard.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Kontrolka označuje připravenost
k dechové zkoušce.
Aby se v případě výměny řidiče provedla
nová dechová zkouška, stiskněte na
cca. 3 sekundy současně spínač (2) a tlačítko
Send (3). Nyní vůz přejde do režimu, kdy je
startování zablokováno, a před nastartováním
motoru musí být úspěšně provedena nová
dechová zkouška.
Kalibrace a servis
30 dní před tím, než je třeba provést kalibraci,
se na sdružené přístrojové desce objeví
zpráva Alcoguard Doporuč. kalibr.. Pokud
kalibrace nebude provedena do těchto 30
dní, běžné startování motoru se zablokuje v tomto případě bude možné vůz startovat
pouze pomocí funkce Bypass, kapitola "Nouzová situace".
POZNÁMKA
08
Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
Alcolock se musí kontrolovat a kalibrovat
v servisu6 každých 12 měsíců.
Motor nelze nastartovat - naměřený obsah
alkoholu je vyšší než
platná mezní hodnotaA.
Po dokončení jízdy lze motor nastartovat
do 30 minut, aniž by se znovu musela provádět zkouška dechu.
Kontrolka stavu akumulátoru.
Nátrubek pro dechovou zkoušku.
Spínač.
Tlačítko pro přenos.
Tuto zprávu lze vymazat stisknutím tlačítka
Send (3). Jinak zpráva zhasne automaticky po
cca. 2 minutách, ale bude se objevovat po
každém nastartování motoru - trvale bude
možno tuto zprávu vymazat až při opětovné
kalibrací v servisu6.
08 Startování a jízda
Chladné nebo horké počasí
POZNÁMKA
Γím je chladněji, tím déle trvá, než bude
zařízení Alcolock připraveno k použití:
Teplota (ºC)
Maximální doba
ohřevu (sekundy)
+10 až +85
10
-5 až +10
60
-40 až -5
180
Při teplotách pod –20 ºC nebo nad +60 ºC
odebírá Alcolock více proudu. Na sdružené
přístrojové desce se objeví Alcoguard vložte
napájecí kabel. V tomto případě připojte
napájecí kabel od schránky v palubní desce
a počkejte, než kontrolka (6) začne svítit
zeleně.
V extrémně chladném počasí můžete dobu
ohřevu zkrátit tím, že Alcolock vezmete
dovnitř.
Nouzová situace
V případě nouzové situace a v případě, kdy
Alcolock nefunguje, lze Alcolock pomocí
funkce Bypass obejít a umožnit tak řízení
vozidla.
Veškeré aktivace s funkcí Bypass jsou
zaznamenány a uloženy do paměti, viz
Zaznamenávání údajů (str. 17).
Po aktivování funkce Bypass se na sdružené
přístrojové desce zobrazí Alcoguard
Vypojení povol. - tato indikace bude svítit po
celou dobu jízdy. Lze ji vymazat pouze
v servisu6.
Funkci Bypass můžete otestovat, aniž by se
do protokolu zapsala chybová zpráva.
V tomto případě proveďte všechny uvedené
kroky, ale nestartujte vůz. Chybová zpráva se
vymaže, jakmile vozidlo uzamknete.
Je-li zařízení Alcolock nainstalováno, lze jako
možnost "obtoku" zvolit funkci Bypass nebo
Emergency. Toto nastavení lze následně změnit v servisu6.
Tuto funkci lze aktivovat několikrát. Chybovou
zprávu, která je zobrazena během jízdy, lze
vymazat pouze v servisu6.
Aktivace funkce Emergency
•
Současně stiskněte a podržte tlačítko OK
na levém pákovém přepínači a tlačítko
výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na sdružené
přístrojové desce se objeví Alcoguard
Vypojení povol.. Nyní lze motor nastartovat.
Tuto funkci lze použít jednou. Poté se
v servisu musí provést resetace6.
Související informace
•
Alcolock* (str. 266)
Aktivace funkce Bypass
•
Současně stiskněte a podržte tlačítko OK
na levém pákovém přepínači a tlačítko
výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na sdružené
přístrojové desce se nejdříve objeví
Vypojení aktiv. Čekejte 1 minutu
a potom Alcoguard Vypojení povol..
Nyní lze motor nastartovat.
08
6
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
269
08 Startování a jízda
Alcolock* - symboly a zprávy
Alcolock7
Systém
má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu.
Kromě již popsané zprávy, která souvisí s tím,
jak Alcolock funguje před nastartováním
motoru, (str. 267) se může zobrazit rovněž
následující zpráva:
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard Lze
zkusit znovu
Motor byl vypnutý
méně než 30 minut motor lze nastartovat,
aniž by se musela provádět nová dechová
zkouška.
Alcoguard
Doporučen
servis
Kontaktujte servisA.
Alcoguard Není
signál
Přenos není funkční odešlete data ručně
pomocí tlačítka (3)
nebo proveďte dechovou zkoušku znovu.
08
7
270
Nazývá se rovněž Alcoguard.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard
Neplatný test
Zkouška nebyla
úspěšná - proveďte
dechovou zkoušku
znovu.
Alcoguard
Delší výdech
Výdech byl příliš krátký
- vydechujte delší
dobu.
Alcoguard
Jemnější
výdech
Výdech byl příliš intenzivní - vydechujte méně
intenzivně.
Alcoguard Silnější výdech
Výdech byl příliš slabý vydechujte intenzivněji.
Alcoguard
čekat
Předehřev
Ohřev nebyl dokončen
- počkejte, než se
zobrazí Alcoguard
Výdech 5 sekund.
A
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Alcolock* (str. 266)
Spuštění motoru
Motor se startuje a vypíná pomocí dálkového
ovladače a tlačítka START/STOP ENGINE.
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem s klíčem a tlačítko START/STOP
ENGINE.
08 Startování a jízda
DŮLEŽITÉ
Nezasunujte do spínače dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač
držte za konec s odnímatelnou čepelí klíče,
viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 166)
1. Vložte dálkový ovladač do spínací skříňky
a zatlačte jej do koncové polohy. Upozorňujeme, že pokud do výbavy vozu patří
Alcolock*, musí být před nastartováním
motoru provedena dechová zkouška
s vyhovujícími výsledky. Další informace
o funkci Alcolock, viz Alcolock* (str. 266).
2. Držte spojkový pedál plně sešlápnutý8. (U
vozidel s automatickou převodovkou sešlápněte brzdový pedál.)
3. Stiskněte a následně uvolněte tlačítko
START/STOP ENGINE.
Motor spouštěče pracuje tak dlouho, dokud
motor nenastartuje nebo dokud se neaktivuje
ochrana proti přehřátí.
DŮLEŽITÉ
Pokud motor nenastartuje po 3 pokusech,
počkejte 3 minuty a zkuste to znovu.
Pokud počkáte, než se baterie regeneruje,
zvýší se startovací schopnost baterie.
VAROVÁNÍ
Když opouštíte vozidlo, vždy vytáhněte
dálkový ovladač ze spínací skříňky a zkontrolujte, zda je nastavena poloha pro klíč 0.
To platí především v případě, pokud ve
voze zůstávají děti. Informace o funkci, viz
Polohy klíče (str. 70).
VAROVÁNÍ
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač z vozu
během jízdy nebo když je vůz odtahován.
Související informace
•
Polohy klíče (str. 70)
POZNÁMKA
U některých druhů motorů mohou být při
startování studeného motoru volnoběžné
otáčky výrazně vyšší než běžné otáčky.
Smyslem je, aby systém emisí dosáhl co
nejdříve běžnou provozní teplotu, při které
jsou emise výfukových plynů minimální,
což přispívá k ochraně životního prostředí.
Keyless drive*
Při startování zážehových a vznětových
motorů proveďte kroky 2-3 pro keyless(str.
168).
POZNÁMKA
Aby motor nastartoval, musí se v prostoru
pro cestující nebo v zavazadlovém prostoru nacházet jeden z dálkových ovladačů
s klíčem s funkcí Keyless drive.
08
8
Za jízdy k nastartování motoru stačí stisknout tlačítko START/STOP ENGINE.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
271
08 Startování a jízda
Vypnutí motoru
Zámek řízení
Startování s pomocnou baterií
Motor se vypíná pomocí tlačítka START/
STOP ENGINE.
Např. při neoprávněném převzetí vozidla
zkomplikuje zámek řízení jízdu s vozidlem.
Pokud je baterie spouštěče (str. 355) vybitá,
lze motor vozu nastartovat proudem z jiné
baterie.
Pokud chcete vypnout motor:
•
Stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE
- motor se vypne.
•
Pokud je vozidlo vybaveno automatickou
převodovkou a přitom páka voliče není
v poloze P nebo je vozidlo v pohybu stisknete tlačítko START/STOP ENGINE
dvakrát a držte, dokud se motor nezastaví.
Související informace
•
Polohy klíče (str. 70)
Funkce
•
Zámek řízení se zamkne, jestliže je motor
vypnutý a dveře řidiče jsou otevřené.
•
Pokud se dálkový ovladač nachází ve spínací skříňce 9 a stiskne se tlačítko
START/STOP ENGINE, zámek řízení se
odemkne.
Při odemykání nebo zamykání zámku řízení
lze zaslechnout mechanický zvuk.
Související informace
•
•
•
Spuštění motoru (str. 270)
Polohy klíče (str. 70)
Volant (str. 76)
Aby se předešlo zkratu nebo jinému poškození, jsou při startování vozu s pomocnou
baterií doporučeny následující kroky:
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do
polohy klíče (str. 70) 0.
2. Pomocná baterie musí mít napětí 12 V.
3. Je-li pomocný akumulátor nainstalován
v jiném voze, vypněte motor vozidla
s pomocným akumulátorem a zkontrolujte, zda se tyto dva vozy navzájem
nedotýkají.
08
9
272
U vozů s funkcí Keyless se dálkový ovladač musí nacházet uvnitř vozu.
08 Startování a jízda
4. Připojte jednu svorku červeného kabelu
na kladný pól pomocného akumulátoru
(1).
11. Nastartujte motor ve voze s vybitou baterií.
DŮLEŽITÉ
DŮLEŽITÉ
Opatrně připojte startovací kabel, abyste
předešli zkratu s jinými komponentami
v motorovém prostoru.
5. Otevřete svorky na předním krytu akumulátoru ve svém voze a kryt sejměte.
6. Připojte druhou svorku červeného kabelu
na kladný pól vozu (2).
Nepoužívejte přípojky při pokusu o nastartování. Hrozí nebezpečí jiskření.
12. Odpojte propojovací kabely v opačném
pořadí - nejdříve černý a potom červený.
> Ujistěte se, že se žádná ze svorek černého kabelu nedostane do kontaktu
s kladným pólem akumulátoru nebo
svorkou červeného kabelu!
7. Připojte jednu svorku černého kabelu na
záporný pól pomocného akumulátoru (3).
VAROVÁNÍ
•
9. Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek,
aby při startování nedocházelo k jiskření.
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
10. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem.Nechte jej běžet několik minut
v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách cca. 1500 ot./min.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí
kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte
velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
8. Druhou svorku černého propojovacího
kabelu připojte k zemnícímu bodu, např.
pravé uchycení motoru nahoře, hlava
vnějšího šroubu (4).
Související informace
•
Převodovky
K dispozici jsou dva typy převodovky: automatická a mechanická.
•
•
Mechanická převodovka (str. 274)
Automatická převodovka - Geartronic (str.
275) a Powershift (str. 278)
DŮLEŽITÉ
Aby nedošlo k poškození komponentů
hnacího systému, musí se zkontrolovat
provozní teplota převodovky. Pokud hrozí
nebezpečí přehřátí, na sdruženém přístroji
se rozsvítí výstražný symbol a zobrazí se
textová zpráva. Postupujte podle doporučení v textové zprávě.
08
Spuštění motoru (str. 270)
273
08 Startování a jízda
Mechanická převodovka
Blokování zpátečky
Indikátor řazení převodových stupňů*
Převodovka má za úkol měnit převodový
poměr v závislosti na požadované rychlosti
a výkonu.
Blokování zpátečky brání nechtěnému
zařazení zpátečky během normální jízdy
dopředu.
Indikátor řazení je k dispozici jako pomůcka,
která upozorňuje řidiče, kdy je vhodné zařadit
vyšší nebo nižší převodový stupeň, aby byla
co nejnižší spotřeba paliva.
•
•
Dodržujte schéma řazení na řadicí páce:
nejdříve neutrál, N, potom stiskněte
řadicí páku a zařaďte R.
Zpětný chod řaďte pouze v případě, že
vozidlo stojí.
Související informace
•
•
Schéma řazení
Prohlédněte si schéma řazení na řadicí páce.
•
Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
•
Když neřadíte, nenechávejte nohu na
pedálu spojky.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - zařazení převodového
stupně nestačí k přidržení vozidla v každé
situaci.
08
274
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Převodovky (str. 273)
Převodová kapalina - kvalita a množství
(str. 456)
V souvislosti s ekologickou jízdou je nezbytné
jezdit na správný převodový stupeň
a přeřazovat ve vhodný čas.
U některých verzí je k dispozici kontrolka
(Gear Shift Indicator), která řidiče upozorní,
pokud je vhodné zařadit vyšší nebo nižší
převodový stupeň, aby se co spotřebovávalo
co nejméně paliva. S ohledem např. na parametry jízdy a jízdu bez vibrací může být však
vhodné přeřadit při vyšších otáčkách motoru.
Γíslo v rámečku označuje aktuální převodový
stupeň.
Mechanická převodovka
Indikátor řazení převodových
stupňů pro manuální převodovku. Vždy svítí pouze
jedno označení - během
běžné jízdy svítí uprostřed.
Je-li doporučeno zařadit
vyšší nebo nižší převodový stupeň, vyšší stupeň je označen + a nižší stupeň je označen -.
Na obrázku je označení červené.
08 Startování a jízda
Automatická převodovka
Automatická převodovka Geartronic*
Polohy páky voliče
Polohy automatického řazení
se zobrazují vpravo na sdružené přístrojové desce. (Vždy
se zobrazí pouze jedna indikace, a to s polohou momentálně zařazeného voliče
převodů.)
Automatická převodovka Geartronic se liší od
automatické převodovky Powershift (str. 278)
v tom, že je vybavena hydraulickým měničem
točivého momentu, který přenáší výkon
z motoru do převodovky. K dispozici jsou dva
režimy řazení: automaticky a manuální.
V aktivní poloze svítí kontrolka "S" označující
"sportovní režim" ORANŽOVĚ.
P – Parkovací poloha
Pokud vůz startujete nebo parkujete, zvolte P.
Sdružená přístrojová deska "Digital" s indikátorem převodových stupňů.
•
U sdružené přístrojové desky
"Analogue" se zobrazí
poloha převodového stupně
a šipky.
Související informace
•
Mechanická převodovka (str. 274)
Abyste mohli volicí páku vyřadit z polohy
P, brzdový pedál musíte nejdříve pevně
sešlápnout.
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka. S ohledem na bezpečnost zatáhněte parkovací brzdy, viz
Parkovací brzda (str. 293).
D: polohy automatického řazení. +/–: polohy
manuálního řazení. S: Sportovní režim*.10
Sdružená přístrojová deska informuje
o poloze voliče převodových stupňů následovně: P, R, N, D, J*, 1, 2, 3 apod.
POZNÁMKA
Aby bylo možné vozidlo uzamknout a aktivovat alarm, musí být volicí páka v poloze
P.
DŮLEŽITÉ
Při řazení polohy P musí vozidlo stát.
08
10
Charakter řazení řadicí páky se liší podle motoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
275
08 Startování a jízda
||
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - poloha P u automatické
převodovky nestačí k přidržení vozidla
v každé situaci.
R – Zpátečka
Pro zařazení vyššího převodového stupně
posuňte páku dopředu směrem ke znaménku + (plus). Páku uvolněte - vrátí se
do neutrální polohy mezi "+" a "–".
nebo
N – Neutrál
•
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Zabrzďte parkovací
brzdu, když vůz stojí s pákou voliče v poloze
N.
Režim manuálního řazení "+/-" můžete zvolit
kdykoliv během jízdy.
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí vyšší a nižší převodové stupně
v závislosti na úrovni akcelerace a rychlosti.
Při přesunutí páky voliče do polohy D
z polohy R musí vůz stát.
Geartronic – polohy páky voliče při
manuálním řazení (+/-)
Řidič může také řadit převodové stupně
manuálně prostřednictvím automatické
převodovky Geartronic. Motor vozu brzdí,
když je pedál plynu uvolněn.
Do požadované polohy se u manuálního
řazení dostanete přesunutím páky z polohy D
do koncové polohy u "+/-". Kontrolka "+/-"
na sdružené přístrojové desce změní barvu
11
276
•
Při volbě polohy R musí vůz stát.
D – Jízda
08
z BÍLΔ na ORANŽOVOU a v rámečku se
zobrazí číslice 1, 2, 3 atd., což odpovídá
právě zvolenému převodovému stupni.
Je-li vozidlo ve sportovním režimu*, nejdříve se zobrazí "S".
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pro zařazení nižšího převodového stupně
posuňte páku dozadu směrem ke znaménku "–" (minus) a uvolněte ji.
Převodovka Geartronic automaticky zařadí
nižší rychlostní stupeň, pokud řidič nechá
klesnout rychlost na vhodnou hodnotu pro
zařazení příslušného rychlostního stupně, aby
se předešlo škubání a zhasnutí motoru.
Pro návrat do automatického jízdního režimu:
•
Přesuňte páku do koncové polohy D.
POZNÁMKA
Pokud má převodovka sportovní program,
je možné řadit manuálně pouze v poloze
"+/-" posunutím páky dopředu nebo
dozadu. Indikace na sdružené přístrojové
desce se změní z S na zobrazení zařazených převodových stupňů 1, 2, 3 atd.
Geartronic - sportovní režim (S)
Sportovní program poskytuje sportovnější charakteristiky a připouští
vyšší otáčky motoru pro převodové
stupně. Současně reaguje mnohem
rychleji na sešlápnutí pedálu plynu. Během
aktivní jízdy je upřednostňováno používání
nižších převodových stupňů, což vede ke
zpožděnému řazení nahoru.
Aktivace sportovního režimu:
•
Přesuňte volicí páku do strany z polohy D
do koncové polohy v "+S–" - indikace na
sdružené přístrojové desce se změní z D
na J.
Sportovní režim můžete zvolit kdykoliv během
jízdy.
Geartronic - zimní režim
Na kluzkých vozovkách může být rozjezd
snadnější, když je manuálně zařazen 3.převodový stupeň.
1. Sešlápněte brzdový pedál a přesuňte
volicí páku z polohy D do koncové polohy
"+/–" – na sdružené přístrojové desce se
změní indikátor zařazeného převodového
stupně z D na číslici 111.
2. Řaďte až na 3. převodový stupeň dvojím
zatlačením páky směrem k "+" (plus) - na
sdružené přístrojové desce se změní indi-
08 Startování a jízda
kátor zařazeného převodového stupně z 1
na 3.
3. Uvolněte pedál brzdy a opatrně přidávejte
plyn.
„Zimní režim“ převodovky znamená, že vůz
jede s nižšími otáčkami motoru a omezeným
výkonem motoru na poháněná kola.
Kick-down
Pokud zcela sešlápnete pedál plynu (za
polohu normálně považovanou za plnou
akceleraci), převodovka okamžitě zařadí nižší
rychlostní stupeň. Takzvaně podřadí.
Při aktivaci funkce podřazení může vůz
přeřadit i o několik rychlostních stupňů
v závislosti na otáčkách motoru. Vůz zařadí
vyšší rychlostní stupeň při dosažení maximálních otáček, aby se předešlo poškození
motoru.
Související informace
•
Automatická převodovka - Powershift*
(str. 278)
•
Převodová kapalina - kvalita a množství
(str. 456)
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kickdown, převodovka automaticky zařadí vyšší
rychlostní stupeň.
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.
Bezpečnostní funkce
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací
program převodovky je vybaven ochranným
blokováním řazení dolů, které blokuje funkci
kick-down.
Převodovka Geartronic neumožní řazení
nižšího rychlostního stupně/kick-down,
pokud by mělo dojít ke zvýšení otáček
motoru, které by způsobilo jeho poškození.
Nic se nestane, pokud se řidič stále pokouší
takto zařadit nižší převodový stupeň při vysokých otáčkách motoru – zůstane zařazen
původní převodový stupeň.
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
277
08 Startování a jízda
Automatická převodovka Powershift*
Automatická převodovka se systémem
Powershift se liší od automatické převodovky
se systémem Geartronic (str. 275) tím, že je
vybavena dvojitými mechanickými kotouči
spojky.
D: polohy automatického řazení. +/–: polohy
manuálního řazení. S: Sportovní režim*.12
08
Powershift nebo Geartronic
Model s převodovkou Powershift se nesmí
odtahovat, protože převodovka musí být
dostatečně promazávána, což zajišťuje běžící
motor. Pokud je přesto nutné vůz odtáhnout,
musí se odtahovat velmi malou rychlostí na
co nejkratší trasu.
Pokud si nejste jisti, zda je vůz vybaven
převodovkou Powershift, můžete to zjistit
podle označení štítku převodovky pod kapotou – viz Typová označení (str. 444). Označení ”MPS6” znamená, že se jedná o převodovku Powershift. V ostatních případech je
vůz vybaven automatickou převodovkou
Geartronic.
Nezapomeňte
Automatická převodovka Powershift předává
hnací sílu z motoru na poháněna kola přes
dvojité kotouče mechanické spojky, kdežto
převodovka Geartronic využívá běžný hydraulický měnič točivého momentu.
Dvojitá spojka v převodovce je vybavena
ochranou proti přetížení, která se aktivuje,
pokud dojde k přehřátí spojky, např. pokud
vůz stojí delší dobu ve svahu se sešlápnutým
plynovým pedálem.
Převodovka Powershift funguje a ovládá se
podobně jako automatická převodovka
Geartronic, která je popsána v předchozí
kapitole. Výjimkou je zimní režim převodovky
Geartronic, viz Automatická převodovka -
Je-li převodovka přehřátá, vůz se začne chvět
a vibrovat, rozsvítí se výstražný symbol a na
sdružené přístrojové desce se objeví
příslušná zpráva. K přehřátí převodovky může
12
278
Geartronic* (str. 275). Převodovka Powershift
umožní rozjet se na kluzkém povrchu, pokud
se manuálně zařadí 2. převodový stupeň,
nikoliv 3. převodový stupeň (Geartronic).
Charakter řazení řadicí páky se liší podle motoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
dojít rovněž při pomalém popojíždění
v zácpách (rychlostí max. 10 km/h) ve svahu
nebo s připojeným přívěsem. Jakmile se
vozidlo zastaví, nožní brzda je sešlápnuta
a motor běží na volnoběh, převodovka se
ochladí.
Přehřátí z důvodu pomalého popojíždění
v zácpách můžete zabránit postupnou jízdou:
•
Zastavte vůz a s nohou na brzdovém
pedálu počkejte, dokud se přiměřeně
nezvětší vzdálenost k vozu před vámi,
popojeďte na tuto vzdálenost a zase
chvíli počkejte s nohou na brzdovém
pedálu.
DŮLEŽITÉ
Ve svahu udržujte vozidlo v klidu sešlápnutím pedálu brzdy - nesešlapujte plynový
pedál. Mohlo by dojít k přehřátí převodovky.
Důležité informace o převodovce Powershift,
viz Odtahování (str. 310).
Textová zpráva a akce
V některých situacích se na sdružené přístrojové desce spolu s kontrolkou zobrazí
i zpráva.
08 Startování a jízda
Symbol
A
Zpráva
Jízdní charakteristiky
Akce
Přehř. převodov.
Přibrzďte
Problémy s udržením rovnoměrné rychlosti
při konstantních otáčkách motoru.
Přehřátá převodovka. Udržujte vozidlo v klidu sešlápnutím pedálu brzdyA
Přehř. převodov. Bezp.
zaparkujte
Výrazné škubání, když je vozidlo v tahu.
Přehřátá převodovka. Okamžitě s vozidlem bezpečně
zastavte.A
Chlazení převod. Nechat
motor běž
Není přenášen výkon z důvodu přehřátí
převodovky.
Přehřátá převodovka. Nejrychlejší způsob ochlazení:
Nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí
pákou v poloze N nebo P, dokud zpráva nezmizí.
Rychlejší ochlazení: nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N nebo P, dokud zpráva nezmizí.
V tabulce jsou tři stupně seřazené podle
závažnosti, pokud dojde k přehřátí převodovky. Souběžně s textovou zprávou je řidič
také informován, že elektronika vozidla
dočasně mění jízdní charakteristiky. Podle
situace dodržujte instrukce v textové zprávě.
POZNÁMKA
Příklady v tabulce neznamenají, že vozidlo
je v poruše. Indikují, že byla aktivována
bezpečnostní funkce, aby nedošlo
k poškození komponentů vozidla.
VAROVÁNÍ
Pokud budete ignorovat výstražný symbol
a text Přehř. převodov. Bezp.
zaparkujte, teplota v převodovce může
stoupnout natolik, že se dočasně přeruší
přenos výkonu mezi motorem a převodovkou, čímž se zabrání funkčním poruchám
spojky - vozidlo se zastaví a nepojede do
doby, než teplota převodovky klesne na
přijatelnou hodnotu.
Související informace
•
Automatická převodovka - Geartronic*
(str. 275)
•
Převodová kapalina - kvalita a množství
(str. 456)
Další možné textové zprávy s příslušnými
návrhy řešení ohledně automatické převodovky, viz Zprávy (str. 102).
Textová zpráva automaticky zmizí po provedení akce nebo po jednom stisknutí tlačítka
OK na pákovém ovladači ukazatelů směru.
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
279
08 Startování a jízda
•
Blokování páky voliče
Existují dva druhy uzávěrky volicí páky mechanická a automatická.
Držte sešlápnutý pedál brzdy, když
přesouváte páku voliče do jiné polohy.
Elektrické blokování převodovky –
Blokování řazení Parkovací poloha (P)
Mechanické blokování řazení
Pokud je vozidlo nepojízdné, např. z důvodu
vybitého akumulátoru, musí být páka voliče
přesunuta z polohy P, aby se s vozidlem
mohlo pohybovat.
Nadzvedněte vytvarovanou vložku ve
schránce za středovou konzolou a vyhledejte odpružené tlačítko dole ve
schránce.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy P do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být
v poloze II.
Stiskněte a podržte tlačítko.
Blokování řazení - Neutrál (N)
G021351
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo
stálo déle než 3 sekundy (bez ohledu na to,
zda běží motor), páka voliče se zablokuje.
Páka voliče převodových stupňů může být
neomezeně přesouvána mezi polohami N
a D. Ostatní polohy jsou blokovány západkou,
která se uvolňuje blokovacím tlačítkem na
páce voliče převodových stupňů.
Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou
je možné pohybovat dopředu a dozadu mezi
polohami P, R, N a D.
Automatické blokování řazení
Automatická převodovka má speciální bezpečnostní systémy:
08
Parkovací poloha (P)
Stojící vůz s běžícím motorem:
280
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Přesuňte volicí páku z polohy P a uvolněte tlačítko.
4. Namontujte do úložného prostoru zpátky
vložku.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy N do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být v
poloze II (str. 70).
Související informace
•
Deaktivace automatického blokování
řazení
Automatická převodovka - Geartronic*
(str. 275)
•
Automatická převodovka - Powershift*
(str. 278)
08 Startování a jízda
Asistent pro rozjezd do svahu (HSA)*
Start/Stop*
Před rozjetím nebo couváním do svahu
můžete dát nohu z brzdy - díky systému HSA
(Hill Start Assist) se vozidlo nerozjede zpátky.
U některých kombinací motoru a převodovky
s funkcí Start and Stop, která se zapne např.
když vozy stojí nebo čekají na semaforech motor se potom dočasně vypne a automaticky se znovu startuje, když se má pokračovat
v cestě.
Díky této funkci zůstává pedál natlakován
v brzdové soustavě několik sekund poté, kdy
řidič přesune nohu z brzdového pedálu na
plynový pedál.
Po několika sekundách resp. jakmile řidič zrychlí, toto dočasně zabrzdění vymizí.
Související informace
•
Spuštění motoru (str. 270)
Péče o životní prostředí je jednou ze základních hodnot společnosti Volvo Car Corporation, která ovlivňuje veškeré naše činnosti.
Výsledkem této orientace je několik funkcí,
které šetří energii. Mezi ně patří funkce Start/
Stop. Všechny funkce mají za cíl snížit
spotřebu paliva, což dále pomůže snížit
emise výfukových plynů.
Obecné informace o systému Start/
Stop
Díky funkci Start/Stop má řidič příležitost jezdit více ekologicky - v případě potřeby se
motor automaticky vypne.
Manuální nebo automaticky
Upozorňujeme, že funkce Start/Stop reaguje
odlišně podle toho, zda se používá manuální
nebo automatická převodovka.
Související informace
•
•
•
•
Start/Stop* - funkce a použití (str. 282)
Spuštění motoru (str. 270)
Start/Stop* - nastavení (str. 286)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 285)
•
Start/Stop* - automatické vypnutí motoru
(str. 284)
•
•
Start/Stop* - motor nevypne (str. 283)
•
•
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka (str.
286)
Start/Stop* - symboly a zprávy (str. 288)
Baterie - Start/Stop (str. 357)
08
Motor je vypnutý - stává se tišším a čistějším...
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
281
08 Startování a jízda
Start/Stop* - funkce a použití
Podmínky
V případě některých kombinací motoru
a převodovky je k dispozici funkce Start and
Stop, která se aktivuje například, když vozidlo
stojí nebo čeká na semaforech. Funkce
Start/Stop se aktivuje automaticky po nastartování motoru pomocí klíče.
Start/StopFunkce se aktivuje
automaticky po nastartování
motoru pomocí klíče. Řidič je
na funkci upozorněn pomocí
symbolu tlačítka Zap/Vyp,
které se rozsvítí na sdružené
přístrojové desce, a pomocí
kontrolky, která se rozsvítí na
tlačítku Zap/Vyp.
Všechny běžné systémy ve
voze jako např. osvětlení, rádio apod. fungují
u motoru, který se automaticky zastavil, zcela
normálně. Dočasně však může dojít k omezení některých funkcí, např. k omezení otáček
ventilátoru klimatizace nebo ke stažení
extrémní hlasitosti audio systému.
Automatické zastavení motoru
Aby došlo k automatickému zastavení
motoru, musí být splněny následující podmínky:
08
282
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
M/AA
Vyřaďte spojku, zařaďte neutrál
a uvolněte spojkový pedál - motor
se automaticky vypne.
M
Zastavte vůz pomocí brzdového
pedálu a nohu nechejte na pedálu
- motor se automaticky zastaví.
A
Automatické nastartování motoru
Podmínky
M/
AA
S řadicí pákou v neutrálu:
M
1. Sešlápněte spojkový pedál
nebo plynový pedál - motor
nastartuje.
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
2. Zařaďte vhodný převodový stupeň a rozjeďte se.
V některých případech se motor automaticky
zastaví, než vozidlo zcela stojí.
Pokud se vůz nachází ze svahu, lze
postupovat rovněž následovně:
Na sdružené přístrojové desce se
rozsvítí kontrolka Start/Stop, která
potvrdí a upozorní, že došlo k automatickému vypnutí motoru.
Uvolněte brzdový pedál a počkejte,
než se vůz rozjede - motor automaticky nastartuje, jakmile je rychlost
větší než běžná rychlost chůze.
A
Uvolněte nohu z brzdového pedálu
- motor automaticky nastartuje
a může se pokračovat v jízdě.
A
M
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Deaktivace funkce Start/Stop
V některých situacích může
být vhodně dočasně vypnout
automatickou funkci
Start/Stop stisknutím tohoto
tlačítka.
08 Startování a jízda
Vypnutí této funkce poznáte podle
toho, že zhasne kontrolka v tlačítku
a symboly Start/Stop na sdružené
přístrojové desce.
•
•
•
•
Funkce Start/Stop zůstane vypnuta, dokud se
znovu neaktivuje pomocí tlačítka nebo dokud
se motor opět nenastartuje pomocí klíče.
V případě některých kombinací motoru
a převodovky je k dispozici funkce Start and
Stop, která se aktivuje například, když vozidlo
stojí nebo čeká na semaforech. Přestože je
funkce Start/Stop aktivována, motor se nevypne automaticky vždy.
Start/Stop* - symboly a zprávy (str. 288)
Baterie - Start/Stop (str. 357)
Motor se automaticky nevypne, pokud:
M/AA
vozidlo nedosáhlo rychlost
cca. 5 km/h (= rychlá chůze) po
startování pomocí klíče nebo po
posledním automatickém zastavení.
M+A
řidič rozepne přezku bezpečnostního pásu.
M+A
kapacita baterie je pod minimální
přípustnou úroveň.
M+A
motor nemá běžnou provozní
teplotu.
M+A
M+A
Start/Stop* - nastavení (str. 286)
venkovní teplota je pod bodem
mrazu nebo je vyšší než
cca. 30°C.
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 285)
je aktivováno elektrické vyhřívání
čelního skla.
M+A
Uvolněním nohy z brzdového pedálu, když
vůz stojí ve svahu, se motor rovněž automaticky nastartuje - díky funkci HSA (str. 281)
(Hill Start Assist) se vůz nerozjede zpátky.
U systému HSA () zůstává tlak v brzdovém
systému dočasně k dispozici, pokud řidič
přesune svou nohu z brzdového pedálu na
plynový pedál, aby se mohl rozjet poté, když
se motor automaticky zastavil. Po několika
sekundách resp. jakmile řidič zrychlí, toto
dočasně zabrzdění vymizí.
Související informace
•
Start/Stop* - motor nevypne
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka (str.
286)
Podmínky
Asistent při rozjezdu HSA
•
•
•
•
Start/Stop* - motor nevypne (str. 283)
Start/Stop* (str. 281)
Spuštění motoru (str. 270)
Start/Stop* - automatické vypnutí motoru
(str. 284)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08
283
08 Startování a jízda
||
08
284
Podmínky
M/AA
Podmínky
prostředí v prostoru pro cestující
se liší od nastavených hodnotB to poznáte podle toho, že ventilátor běží ve vysokých otáčkách.
M+A
dveře řidiče byly otevřeny a volicí
páka je v poloze D.
A
A
vůz je otočený.
M+A
volicí páka se vysune z polohy D
do polohy SC nebo "+/-".
teplota baterie startéru je příliš
vysoká nebo pod bodem mrazu.
M+A
řidič intenzivně pohne volantem.
M+A
filtr sazí vznětového motoru je
plný - dočasně vypojená funkce
Start/Stop se aktivuje znovu, jakmile se provede automatické
čištění (viz Filtr sazí vznětových
motorů (str. 301)).
M+A
cesta je velmi prudká.
M+A
A
B
C
•
•
•
•
•
Spuštění motoru (str. 270)
Start/Stop* - nastavení (str. 286)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 285)
Start/Stop* - automatické vypnutí motoru
(str. 284)
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka (str.
286)
Start/Stop* - symboly a zprávy (str. 288)
M+A
atmosférický tlak vzduchu je
menší než tlak odpovídající cca.
1500-2400 metrům n.m. - skutečný tlak vzduchu se mění podle
převažujících klimatických podmínek.
M+A
•
•
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Start/Stop* (str. 281)
Start/Stop* - funkce a použití (str. 282)
•
k elektrickému systému vozidla je
elektricky připojen přívěs.
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Vozidlo se systémem ECC.
Sportovní režim.
Související informace
•
aktivuje se adaptivní tempomat
Queue Assist.
M/AA
Baterie - Start/Stop (str. 357)
Start/Stop* - automatické vypnutí
motoru
V případě některých kombinací motoru
a převodovky je k dispozici funkce Start and
Stop, která se aktivuje například, když vozidlo
stojí nebo čeká na semaforech. V některých
případech může automaticky zastavený motor
znovu nastartovat, aniž by řidič chtěl v jízdě
pokračovat.
V následujících situacích motor automaticky
nastartuje, i když řidič nesešlápne spojkový
pedál (u manuální převodovky) nebo
nezvedne nohu z brzdového pedálu (u automatické převodovky):
Podmínky
M/AA
Zamlžení oken.
M+A
Prostředí v prostoru pro cestující
se odlišuje od nastavených hodnotB.
M+A
Venkovní teplota klesne pod bod
mrazu nebo je vyšší než
cca. 30 °C.
M+A
Dočasně se projevuje vysoký
odběr proudu nebo kapacita baterie klesla pod minimální povolenou úroveň.
M+A
Opakované sešlápnutí brzdového
pedálu.
M+A
08 Startování a jízda
Podmínky
M/AA
Vozidlo se začíná rozjíždět a jede
rychleji než je běžná rychlost
chůze.
M
Zámek bezpečnostního pásu
řidiče se otevře, když je volicí
páka v poloze D nebo N.
A
Pohyby volantu.
A
Volič řazení se přesune z polohy D
do polohy "+/-" nebo R.
A
Dveře řidiče jsou otevřeny a volicí
páka je v poloze D.
A
A
B
•
•
•
•
•
Start/Stop* - motor nevypne (str. 283)
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka (str.
286)
Start/Stop* - symboly a zprávy (str. 288)
Baterie - Start/Stop (str. 357)
Start/Stop* (str. 281)
Start/Stop* - motor automaticky
nenastartuje
V případě některých kombinací motoru
a převodovky je k dispozici funkce Start and
Stop, která se aktivuje například, když vozidlo
stojí nebo čeká na semaforech. Po automatickém vypnutí motor někdy nenastartuje automaticky.
V následujících případech nedojde po automatickém vypnutí motoru k jeho automatickému nastartování:
Podmínky
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Vozidlo se systémem ECC.
VAROVÁNÍ
Neotevírejte kapotu motoru, pokud se
motor zastavil automaticky – motor se
může náhle automaticky spustit. Před
otevřením kapoty motor nejdříve vypněte
jako obvykle stisknutím tlačítka START/
STOP ENGINE.
•
•
•
•
Start/Stop* - funkce a použití (str. 282)
Spuštění motoru (str. 270)
Start/Stop* - nastavení (str. 286)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 285)
A
Byl zařazen převod bez sešlápnutí
spojky - text na displeji řidiče upozorní, aby zařadil neutrál - potom
bude možné motor automaticky
nastartovat.
M
Řidič není připoután, volicí páka je
v poloze P a dveře řidiče jsou
otevřené - motor musí být nastartován normálně.
A
A
Související informace
M/A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Související informace
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 281)
Start/Stop* - funkce a použití (str. 282)
Spuštění motoru (str. 270)
08
Start/Stop* - nastavení (str. 286)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
285
08 Startování a jízda
•
•
•
•
•
Start/Stop* - automatické vypnutí motoru
(str. 284)
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka
Start/Stop* - motor nevypne (str. 283)
V případě některých kombinací motoru
a převodovky je k dispozici funkce Start and
Stop, která se aktivuje například, když vozidlo
stojí nebo čeká na semaforech. Pokud nastartování nebude úspěšné a motor se zastaví,
pokračujte následovně:
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka (str.
286)
Start/Stop* - symboly a zprávy (str. 288)
Baterie - Start/Stop (str. 357)
Start/Stop* - nastavení
V případě některých kombinací motoru
a převodovky je k dispozici funkce Start and
Stop, která se aktivuje například, když vozidlo
stojí nebo čeká na semaforech. Systém menu
MY CAR (str. 103) ve vozidle obsahuje
představení systému Start-Stop společnosti
Volvo a doporučení pro úsporou jízdu.
1. Sešlápněte znovu spojkový pedál - motor
automaticky nastartuje.
2. V některých případech se musí zařadit
neutrál. Na sdružené přístrojové desce se
zobrazí text Zařaďte neutrál.
Související informace
•
•
•
•
•
08
286
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Start/Stop* (str. 281)
Start/Stop* - funkce a použití (str. 282)
Spuštění motoru (str. 270)
Start/Stop* - nastavení (str. 286)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 285)
•
Start/Stop* - automatické vypnutí motoru
(str. 284)
•
•
•
Start/Stop* - motor nevypne (str. 283)
Start/Stop* - symboly a zprávy (str. 288)
Baterie - Start/Stop (str. 357)
Související informace
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 281)
Start/Stop* - funkce a použití (str. 282)
Spuštění motoru (str. 270)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 285)
•
Start/Stop* - automatické vypnutí motoru
(str. 284)
•
Start/Stop* - motor nevypne (str. 283)
08 Startování a jízda
•
•
•
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka (str.
286)
Start/Stop* - symboly a zprávy (str. 288)
Baterie - Start/Stop (str. 357)
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
287
08 Startování a jízda
Start/Stop* - symboly a zprávy
Textová zpráva
Funkce Start/Stop může zobrazit textové
zprávy na informačním displeji.
Funkce Start/Stop může v některých
situacích kromě indikační kontrolky
rozsvítit na sdružené přístrojové
desce také textové zprávy. V některých přípa-
Symbol
Zpráva
Info/akce
M/AA
Motor v aut. startu
Svítí několik sekund po aktivování funkce Start/Stop.
M+A
Eco DRIVe VYP
Svítí několik sekund po vypnutí funkce Start/Stop.
M+A
Aut. Start/Stop Nutný servis
Systém Start/Stop není funkční. Kontaktujte odborný servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
M+A
Systém řízení motoru
Provede se automatická kontrola funkcí.
M+A
Autostart Motor běží + zvukový signál
Aktivuje se, když jsou dveře řidiče otevřené a došlo k automatickému zastavení motoru.
M+A
Motor v aut. startu
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na sešlápnutí brzdového nebo
spojkového pedálu.
M
Stisknout Tlačítko start
Motor automaticky nenastartuje - nastartujte motor běžně pomocí tlačítka START/STOP
ENGINE.
M
Sešlápn. spojku pro spuštění
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na sešlápnutí spojkového
pedálu.
M
08
288
dech je třeba provést doporučená opatření.
Některé příklady jsou uvedeny v následující
tabulce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08 Startování a jízda
Symbol
A
Zpráva
Info/akce
Sešlápn. brzdu pro spuštění
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na sešlápnutí brzdového
pedálu.
M
Pro nastartování sešl.brzd.
+spoj.
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na sešlápnutí brzdového nebo
spojkového pedálu.
M
Zařazením neutrálu nastartujte
Převodový stupeň je zařazen bez sešlápnutí spojky - vyřaďte převod a řadicí pákou
zařaďte neutrál.
M
Motor v aut. startu
Motor je připraven k automatickému nastartování - čeká se na uvolnění brzdového
pedálu.
A
Pro nastartování zvolit
P nebo N
Funkce Start/Stop je vypnuta - přesuňte volič řazení do polohy N nebo P a nastartujte
motor jako obvykle pomocí tlačítka START/STOP ENGINE.
A
Stisknout Tlačítko start
Motor nestartuje automaticky - nastartujte motor jako obvykle pomocí tlačítka START/
STOP ENGINE a přesuňte volič řazení do polohy P nebo N.
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Pokud zpráva po dokončení akce nezhasne,
kontaktujte servisní dílnu - doporučujeme
kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
•
M/AA
Start/Stop* (str. 281)
Start/Stop* - funkce a použití (str. 282)
•
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 285)
•
Start/Stop* - automatické vypnutí motoru
(str. 284)
•
•
Start/Stop* - motor nevypne (str. 283)
•
Baterie - Start/Stop (str. 357)
Spuštění motoru (str. 270)
Start/Stop* - nastavení (str. 286)
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka (str.
286)
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
289
08 Startování a jízda
Pohon všech kol (AWD)*
Regulace rychlosti ve svahu (HDC)
Pohon všech kol (AWD – All Wheel Drive) znamená, že jsou poháněna všechna čtyři kola
vozu. Pohon všech kol je trvale zařazen.
HDC může být přirovnán k automatické motorové brzdě. Když uvolníte pedál plynu při jízdě
z kopce, vůz je normálně brzděn motorem,
který se snaží udržovat volnoběžné otáčky.
Avšak čím prudší je svah a čím těžší je náklad
ve voze, tím rychleji vůz jede navzdory brzdění
motorem. Ke snížení rychlosti musí pak řidič
využít nožní brzdu.
Funkce
Všeobecné informace
Princip AWD13.
Výkon motoru je rozdělován automaticky
mezi přední a zadní kola. Elektronicky řízený
systém spojky rozděluje výkon na kola, která
mají nejlepší přilnavost na aktuálním povrchu
vozovky. Tak je zajištěna nejlepší možná
trakce a nedochází k prokluzování kol. Při
normální jízdě je větší část výkonu přenášena
na přední kola.
Pohon všech kol zvyšuje bezpečnost jízdy za
deště, sněžení a při jízdě na kluzké vozovce.
HDC je zvláště užitečný v příkrém klesání
s nerovným povrchem vozovky a s kluzkými
částmi. Např. při spouštění člunu na přívěsu
z rampy.
VAROVÁNÍ
Systém HDC nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
08
13
290
Funkce umožňuje zvýšit/snížit rychlost jízdy
z kopce, přičemž noha je pouze na pedálu
plynu, bez používání nožní brzdy. Citlivost
plynového pedálu se snižuje a jeho přesnost
se zvyšuje pomocí plného ovládání, při kterém je pedál omezen a otáčky motoru udržovány v omezeném rozsahu. Brzdový systém
brzdí sám a zajišťuje nízkou a rovnoměrnou
rychlost vozidla, takže řidič se může zcela
soustředit na řízení.
Obrázek je schématický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na trhu a modelu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
HDC se zapíná nebo vypíná spínačem na
středové konzole. Kontrolka v tlačítku svítí,
když je funkce zapnuta.
Pokud systém HDC funguje normálně,
rozsvítí se na sdružené přístrojové
desce symbol společně s textovou zprávou
Hill Descent regulace ZAP.
HDC je funkční pouze při zařazeném prvním
převodovém stupni a zpátečce. U automatické převodovky musí být zvolena poloha 1,
která je zobrazena číslicí 1 na sdružené
přístrojové desce. Viz Automatická převodovka - Geartronic* (str. 275).
POZNÁMKA
Systém HDC nelze aktivovat, je-li u automatické převodovky zařazena poloha D.
08 Startování a jízda
Provoz
Nožní brzda
HDC umožňuje vozu jet rychlostí maximálně
10 km/h dopředu s brzděním motorem a couvat rychlostí maximálně 7 km/h. Můžete však
dosáhnout jakékoli rychlosti v rámci převodového stupně sešlápnutím pedálu plynu. Po
uvolnění plynového pedálu, vozidlo rychle
zpomalí na 10 nebo 7 km/h, bez ohledu na
klesání svahu a bez potřeby ovládání nožní
brzdy.
Nožní brzda se používá ke snížení rychlosti
vozidla během jízdy.
Brzdová světla se automaticky rozsvítí, když
funkce zasahuje. Řidič může vůz kdykoli
brzdit nebo zastavit pomocí nožní brzdy.
Vůz je vybaven dvěma brzdovými okruhy.
Pokud je jeden brzdový okruh poškozen, znamená to, že brzdy brzdí s větším zdvihem
pedálu a s vynaložením větší síly.
Vůz je vybaven posilovačem brzd.
VAROVÁNÍ
•
vypínačem na středové konzole,
pokud je u mechanické převodovky
zařazen vyšší převodový stupeň než 1,
pokud je u automatické převodovky zvolen převodový stupeň vyšší než 1 nebo je
páka voliče přesunuta do polohy D.
Funkci můžete kdykoli vypnout. Pokud ji
vypnete při jízdě z kopce, brzdný účinek je
zrušen pomalu, nikoli naráz.
POZNÁMKA
Je-li systém HDC aktivován, můžete mezi
aktivací plynového pedálu a reakcí motoru
pozorovat jisté zpoždění.
Údržba
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat servisní intervaly Volvo, které jsou uvedeny v Záruční a servisní knížce.
DŮLEŽITÉ
Posilovač brzd funguje, jenom když motor
běží.
Pravidelně se musí kontrolovat opotřebení
komponentů brzdového systému.
Pokud se používá brzda, když neběží motor,
pedál je tuhý a k zabrzdění vozu musí být
vyvinuta větší síla.
Informace, jak postupovat, vám sdělí
v servisu. Další možností je požádat servis
o provedení prohlídky - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
HDC je deaktivován:
•
•
Manuální čištění se doporučuje, když jsou
vozovky mokré, před delším odstavením vozu
a po mytí vozu. Proveďte je mírným brzděním
po kratší dobu při jízdě po vozovce.
Ve velmi hornatém terénu nebo při jízdě s velkým zatížením mohou být brzdy odlehčeny
využitím brzdného účinku motoru. Brzdný účinek motoru je nejintenzivnější, pokud se používá při jízdě z kopce stejný převodový stupeň
jako při jízdě do téhož kopce.
Další obecné informace o velkém zatížení
vozu,viz Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 452).
Čištění brzdových kotoučů
Nános nečistot a vody na brzdových kotoučích může mít za následek opožděnou reakci
brzd. Toto zpoždění je minimalizováno čištěním brzdového obložení.
Symboly na sdružené přístrojové desce
Symbol
Popis
Svítí trvale – Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Pokud
je hladina nízká, doplňte brzdovou kapalinu a zkontrolujte vůz,
abyste zjistili příčinu úniku
brzdové kapaliny.
Svítí nepřerušovaně po dobu
2 sekund, když je motor nastartován - automatická kontrola
funkcí.
08
291
08 Startování a jízda
||
VAROVÁNÍ
Pokud se současně rozsvítí
a
může to znamenat závadu v brzdovém
systému.
,
Je-li hladina v nádržce s brzdovou kapalinou v tento okamžik v pořádku, opatrně
dojeďte s vozem do nejbližšího servisu
a požádejte o kontrolu brzd - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
v nádržce pod MIN, nejdříve doplňte
brzdovou kapalinu a až potom můžete jet.
Musíte zjistit důvod ztráty brzdové kapaliny.
Související informace
•
•
08
292
Parkovací brzda (str. 293)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 292)
•
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace (str. 293)
•
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 292)
Brzdový pedál - protiblokovací
brzdový systém
Protiblokovací brzdový systém, ABS (Antilock Braking System), brání zablokování kol
během brzdění.
Tato funkce udržuje řiditelnost vozu a usnadňuje objetí překážky v případě, například,
nebezpečí. Při zásahu ABS můžete pocítit
vibrace pedálu brzdy. Jde o zcela normální
jev.
Po nastartování motoru a uvolnění brzdy provede systém ABS krátkou kontrolu. Další
automatickou kontrolu provede systém ABS
při dosažení rychlosti 10 km/h. To se může
projevit znatelnými a slyšitelnými pulzy
v brzdovém pedálu.
Související informace
•
•
•
•
Nožní brzda (str. 291)
Parkovací brzda (str. 293)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 292)
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace (str. 293)
Brzdový pedál - nouzová brzdová
světla a automatická výstražná funkce
ukazatelů směrů
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě
prudkého brzdění, aby upozornila ostatní
vozidla. Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného brzdění, kdy stále svítí.
Nouzová brzdová světla jsou aktivována při
rychlostech nad 50 km/h v případě prudkého
brzdění a v případě zásahu systému ABS.
Jakmile rychlost vozidla při brzdění klesne
pod 10 km/h, brzdové světlo přestane blikat
a začne trvale svítit - současně se aktivují
Výstražná funkce ukazatelů směru, která blikají do doby, než řidič zrychlí vůz na 20 km/h.
Výstražná světla lze vypnout také stisknutím
tlačítka.
Související informace
•
•
•
•
Nožní brzda (str. 291)
Parkovací brzda (str. 293)
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace (str. 293)
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 292)
08 Startování a jízda
Nožní brzda - brzdový asistent pro
kritické situace
Brzdový asistent pro kritické situace, EBA
(Emergency Brake Assist), pomáhá zvýšit
brzdnou sílu a snížit tak brzdnou vzdálenost.
Systém EBA detekuje styl jízdy řidiče a v
případě potřeby zvýší brzdný účinek. Brzdná
síla může být zvýšena až na úroveň, kdy
zasahuje ABS. Při uvolnění tlaku na brzdový
pedál se funkce EBA přeruší.
Parkovací brzda
Parkovací brzda drží vozidlo na místě, když je
sedadlo řidiče prázdné. Přitom mechanicky
zablokuje dvě kola.
2. Potáhněte pevně páku.
> Výstražný symbol na sdružené přístrojové desce svítí.
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - zařazení převodového
stupně nebo poloha P u automatické
převodovky nestačí k přidržení vozidla
v každé situaci.
POZNÁMKA
Je-li systém EBA aktivován, brzdový pedál
klesne nepatrně dále než obvykle - sešlápněte (držte) brzdový pedál podle potřeby.
Pokud se brzdový pedál uvolní, brzdění
bude ukončeno.
- Výstražný symbol na sdružené
přístrojové desce se rozsvítí bez ohledu na
to, zda je parkovací brzda zatažena mírně
nebo zcela.
3. Uvolněte pedál nožní brzdy a ujistěte se,
že vozidlo stále stojí.
4. Pokud se vozidlo pohybuje, potáhněte
parkovací brzdu ještě pevněji.
•
Související informace
•
•
•
•
Při parkování vozu vždy zařaďte
1. převodový stupeň (mechanická převodovka) nebo přesuňte páku voliče do
polohy P (automatická převodovka).
Nožní brzda (str. 291)
Parkování ve svahu
Parkovací brzda (str. 293)
Je-li vůz zaparkován čelem do kopce:
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 292)
•
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 292)
Výstražný symbol na sdružené přístrojové desce.
Aktivace parkovací brzdy
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
Natočte kola pryč od obrubníku.
Je-li vůz zaparkován čelem z kopce:
•
Natočte kola směrem k obrubníku.
Uvolnění parkovací brzdy
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
08
293
08 Startování a jízda
||
2. Mírně nadzvedněte páku, stiskněte tlačítko, spusťte páku dolu a uvolněte tlačítko.
> Výstražný symbol na sdružené přístrojové desce zhasne.
Pokud řidič zapomene uvolnit parkovací
brzdu, rozsvítí se výstražná kontrolka, ozve se
zvukový signál a zpráva na sdružené přístrojové desce upozorní řidiče na tuto skutečnost, jakmile rychlost vozidla překročí
10 km/h.
Související informace
•
08
294
Nožní brzda (str. 291)
Jízda ve vodě
DŮLEŽITÉ
O brodění mluvíme, pokud vozidlo projíždí po
cestě pokryté vodou. Brodění musíte věnovat
zvýšenou pozornost.
Pokud se do vzduchového filtru dostane
voda, mohlo by dojít k poškození motoru.
Je-li hloubka větší než 30 cm, voda by se
mohla dostat do převodovky. Tím se sníží
mazací schopnost oleje a zkrátí se životnost těchto systémů.
Vůz může projíždět vodou o maximální
hloubce 30 cm maximální rychlostí 10 km/h.
Zvláštní pozornost musí být věnována průjezdu tekoucí vodou.
Při jízdě ve vodě udržujte nízkou rychlost
a nezastavujte. Po projetí vodou sešlápněte
lehce pedál brzdy a zkontrolujte, zda jsou
brzdy plně funkční. Například bláto a voda na
brzdovém obložení mohou mít za následek
opožděnou reakci brzd.
•
Očistěte kontakty napájecího konektoru
elektrického vyhřívání bloku motoru
a tažné zařízení po průjezdu vodou nebo
bahnem.
•
Nenechávejte stát vůz delší dobu ve
vodě, která sahá nad prahy - to by mohlo
způsobit poruchy elektroinstalace.
Pokud motor ve vodě zhasne, nepokoušejte se jej znovu nastartovat a odtáhněte
vozidlo z vody do servisu. Doporučujeme
autorizovaný servis Volvo. Nebezpečí
poruchy motoru.
Související informace
•
•
Odtah (str. 313)
Tažení vozu (str. 310)
08 Startování a jízda
Přehřátí
Za určitých podmínek, např. při sportovní
jízdě v horách nebo v horkém počasí hrozí
přehřátí motoru a hnacího ústrojí, a to především v případě, že je vůz velmi naložen.
•
Pokud dojde k přehřátí, může dojít
k dočasnému vypnutí klimatizace.
•
Jízda s otevřenými dveřmi
zavazadlového prostoru
Pokud jste vůz hodně zatěžovali, nevypínejte motor ihned po zastavení vozu.
Pokud jedete s otevřenými dveřmi zavazadlového prostoru, mohou se do vozidla přes
otevřený prostor dostat škodlivé výfukové
plyny.
POZNÁMKA
Informace o přehřátí v případě jízdy s přívěsem, viz Jízda s přívěsem (str. 303).
•
Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte
přídavné světlomety z mřížky chladiče.
•
Pokud je teplota v systému chlazení
motoru příliš vysoká, rozsvítí se varovná
kontrolka a na informačním displeji na
sdružené přístrojové desce se zobrazí
zpráva Vys.tepl.motoru Bezpecne
zastav. - bezpečně zastavte vůz a několik minut nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách, aby se ochladil.
•
•
Pokud se zobrazí zpráva
Vys.tepl.motoru Vypněte motor nebo
Málo chl.kapal. Vypněte motor, musíte
po zastavení motor vypnout.
V případě přehřátí převodovky se aktivuje
integrovaná ochrana, která, mimo jiné,
rozsvítí na sdružené přístrojové desce
varovnou kontrolku a zprávu Horká
převodov. Snižte rychlost nebo Horká
převodov. Bezpečně zastav. - postupujte podle dále uvedených doporučení,
snižte rychlost, vozidlo bezpečně
zastavte a nechejte motor běžet několik
minut na volnoběh, aby převodovka
ochladla.
Je v pořádku, že chladicí ventilátor motoru
funguje jistou dobu po vypnutí motoru.
VAROVÁNÍ
Nejezděte s vozem, když jsou zadní
výklopné dveře otevřené! Do prostoru pro
zavazadla by se mohly nasát toxické výfukové plyny.
Související informace
•
Jízda s přívěsem - mechanická převodovka (str. 304)
•
Jízda s přívěsem - automatická převodovka (str. 304)
Související informace
•
Nakládání (str. 152)
08
295
08 Startování a jízda
Přetížení - baterie spouštěče
Před dlouhou cestou
Zimní jízda
Elektrické funkce vozu zatěžují akumulátor
různě. Nenechávejte klíč ve spínací skříňce
v poloze II, pokud je vypnutý motor. Místo
toho použijte režim I, který je energeticky
méně náročný, viz Polohy klíče - funkce na
různých úrovních (str. 70).
Před delší cestou doporučujeme provést
následující kontroly:
Při jízdě v zimě je důležité provádět pravidelné
kontroly, aby bylo zajištěno, že lze s vozem
jezdit bezpečně.
Pamatujte také na různá příslušenství, která
zatěžují elektrickou soustavu. Nepoužívejte
funkce, které mají velký odběr proudu, když je
vypnutý motor. Příklady funkcí:
•
•
•
•
ventilátor větrání
Zkontrolujte, zda motor pracuje normálně
a zda je normální spotřeba paliva (str.
460).
•
Ujistěte se, že nikde nedochází k úniku
(palivo, olej nebo jiná kapalina).
•
Zkontrolujte všechny žárovky a hloubku
vzorku pneumatik.
•
V některých zemích patří k předepsanému vybavení vozidla také výstražný trojúhelník (str. 326).
světlomety
stěrače čelního okna
audiosystém (vysoká hlasitost).
Jakmile napětí akumulátoru klesne, na informačním displeji se zobrazí Vybitá baterie
Úsporný režim. Funkce šetření energií vypne
určité funkce nebo omezí určité funkce, jako
jsou např. ventilátor větrání a audiosystém.
–
•
Související informace
•
Motorový olej - kontrola a doplňování (str.
341)
•
•
Rezervní kolo* (str. 320)
Nezapomeňte:
Před začátkem zimní sezóny zkontrolujte
následující:
•
Chladicí kapalina (str. 455) motoru musí
obsahovat minimálně 50% glykolu. Tato
směs chrání motor do přibližně –35°C
před zamrznutím. K dosažení optimální
ochrany proti zamrznutí nesmějí být
míchány různé typy glykolu.
•
Palivová nádrž musí být co nejplnější, aby
se předešlo kondenzaci.
•
Důležitá je viskozita motorového oleje.
Oleje s nízkou viskozitou (řidší oleje)
usnadňují startování za chladného počasí
a také snižují spotřebu paliva, když je
motor studený. Další informace o vhodných olejích, viz Motorový olej nepříznivé jízdní podmínky (str. 452).
Výměna světla (str. 345)
V tomto případě nabijte akumulátor tak,
že nastartujete motor a necháte jej minimálně 15 minut běžet - akumulátor se
rychleji dobije během jízdy než u stojícího
vozidla s motorem běžícím na volnoběh.
DŮLEŽITÉ
Oleje s nízkou viskozitou nesmějí být používány pro sportovní jízdu nebo za horkého
počasí.
Související informace
08
296
•
Akumulátor (str. 355)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Musí být zkontrolován stav akumulátoru
a hladina elektrolytu. Chladné počasí
08 Startování a jízda
•
představuje velké zatížení akumulátoru
a jeho kapacita je chladem snížena.
Klapka plnicí trubky palivové nádrže otevření/zavření
Používejte kapalinu do ostřikovačů (str.
354), aby se v nádržce kapaliny ostřikovačů nevytvářel led.
Klapku plnicí trubky palivové nádrže lze
otevřít/zavřít následovně:
Pro dosažení optimální přilnavosti doporučuje
společnost Volvo používání zimních pneumatik na všech kolech, pokud se má vyskytovat
sníh nebo led.
Související informace
•
Doplňování paliva (str. 298)
Otevření/zavření dvířek hrdla palivové
nádrže
POZNÁMKA
V některých zemích je používání zimních
pneumatik předepsáno zákonem. V některých zemích nejsou povoleny pneumatiky
s hřeby.
Kluzké povrchy
Procvičte si jízdu na kluzkých površích za
simulovaných podmínek, abyste zjistili, jak se
vozidlo na nich chová.
Lehce zatlačte na zadní stranu klapky
plnicí trubky paliva a otevřete ji.
Klapku vytáhněte.
Po dočerpání paliva klapku zavřete.
Popis zamknutí a odemknutí klapky plnicí
trubky paliva, viz Zamykání/odmykání klapka plnicí trubky palivové nádrže (str. 178).
Logika zamykání klapky plnicí trubky paliva je
stejná jako při zamykání a odemykání
systému Keyless drive a centrálního zamykání.
08
297
08 Startování a jízda
Dvířka hrdla palivové nádrže manuální otevírání
Pokud klapku plnicí trubky palivové nádrže
nelze otevřít zvenku, lze ji otevřít manuálně.
Doplňování paliva
POZNÁMKA
Palivová nádrž je vybavena systémem plnění
paliva bez krytu. Plnění se provádí následovně:
Příliš hodně paliva v nádrži při horkém
počasí přeteče.
POZNÁMKA
Počkejte cca. 5-8 sekund po dočerpání
paliva a opatrně vytáhněte trysku čerpací
hadice. Zabráníte tím rozlití paliva.
Související informace
•
Otevřete/sundejte boční kryt v zavazadlovém prostoru (na stejné straně jako jsou
dvířka hrdla palivové nádrže).
Opatrně potáhněte rovně zpět. Nyní by
mělo být možné otevřít krytku zvenku.
•
Otevřete klapku plnicí trubky palivové
nádrže (str. 297). Viz také Dvířka hrdla
palivové nádrže - manuální otevírání (str.
298).
•
Vložte hrdlo čerpací pistole do otvoru
plnění paliva. Hrdlo musíte pořádně
zasunout do plnicí trubky. Plnicí trubka
má dva otevírací kryty. Tryska se před
čerpáním paliva musí zatlačit za oba
kryty.
•
Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
dokud se pistole u čerpacího stojanu
sama nevypne.
DŮLEŽITÉ
Jemně potáhněte za lanko - k vyháknutí
pojistky stačí minimální síla.
Související informace
08
298
•
Zamykání/odmykání - klapka plnicí trubky
palivové nádrže (str. 178)
•
Doplňování paliva (str. 298)
Doplňování paliva z kanystru (str. 301)
08 Startování a jízda
Palivo - použití
DŮLEŽITÉ
Nesmíte používat palivo nižší kvality, než
doporučuje společnost Volvo, neboť by byl
nepříznivě ovlivněn výkon motoru i spotřeba
paliva.
Pokud se použijí směsi různých druhů
paliva nebo se používají paliva, která společnost Volvo nedoporučuje, záruka Volvo
ani doplňkové servisní dohody nebudou
platit. Toto platí pro všechny motory.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové
výpary a aby vám palivo nevystříklo do očí.
Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte oči velkým množstvím vody po
dobu minimálně 15 minut a vyhledejte
lékařskou pomoc.
Nikdy nepolykejte palivo. Paliva jako benzín a motorová nafta jsou vysoce toxická
a mohou při požití zapříčinit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda ve
vysokých nadmořských výškách ve spojení
s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují
funkčnost vozidla.
Související informace
•
•
Ekonomická jízda (str. 302)
Ekonomická jízda (str. 302)
Palivo - benzín
Jako palivo se používá benzín.
Benzín musí splňovat požadavky normy
EN 228. Většina motorů je schopna spalovat
benzín s oktanovým číslem RON 95
a 98 RON. Pouze ve výjimečných případech
lze použít 91 RON.
•
Palivo 95 RON se používá pro normální
jízdu.
•
Palivo 98 RON je doporučováno pro
dosažení optimálního výkonu a minimální
spotřeby paliva.
Při jízdě při teplotách nad +38 °C, se doporučuje používat palivo s co nejvyšším oktanovým číslem z důvodů optimální výkonnosti
a spotřeby paliva.
DŮLEŽITÉ
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo by mohlo začít na zemi
hořet.
Než začnete čerpat palivo, vypněte topení
spalující palivo.
Nikdy nenoste zapnutý mobilní telefon při
čerpání paliva. Zazvonění telefonu by
mohlo způsobit jiskření a vznícení výparů
benzínu, což by mohlo vést k požáru
a poranění osob.
•
Aby se nepoškodil katalyzátor, používejte pouze bezolovnaté palivo.
•
Nepoužívejte žádná aditiva, která
nebyla schválena společností Volvo.
Související informace
•
•
•
Ekonomická jízda (str. 302)
Palivo - použití (str. 299)
Doplňování paliva (str. 298)
08
299
08 Startování a jízda
Palivo - nafta
Jako palivo se používá nafta.
Používejte pouze motorovou naftu od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte motorovou naftu pochybné kvality. Motorová nafta
by měla splňovat normu EN 590 nebo
JIS K2204. Vznětové motory jsou citlivé na
nečistoty v palivu, např. vysoký obsah síry.
Za nízkých teplot (–6 °C až –40 °C) se může
z motorové nafty oddělovat parafin. To může
způsobit potíže se startováním. Speciální
motorová nafta určená pro nízké teploty
okolo bodu mrazu je k dispozici u většiny
petrolejářských společností. Tato nafta má za
nízkých teplot nižší viskozitu, čímž se snižuje
riziko usazování parafínu.
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější.
Při tankování paliva se ujistěte, že tankovací
pistole je čistá. Vyvarujte se potřísnění lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde,
umyjte skvrny čisticím prostředkem a vodou.
DŮLEŽITÉ
Používejte výhradně palivo splňující požadavky evropské normy o naftě.
Maximální obsah síry je 50 ppm.
08
Nesmí se používat následující druhy palivové nafty:
•
•
•
•
4. Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový
a/nebo spojkový pedál a následně stiskněte tlačítko START.
POZNÁMKA
Speciální aditiva
Nafta do námořních motorů
Topný olej
FAME14 (Fatty Acid Methyl Ester)
a rostlinný olej.
Tato paliva nesplňují požadavky v souladu
s doporučeními Volvo. Navíc opotřebovávají motor a způsobují škody motoru, na
které se nevztahuje záruka Volvo.
Když dojde palivo za jízdy
Palivový systém je u vznětových motorů
zkonstruován tak, že v případě, kdy dojde
palivo, může být nutné palivovou nádrž
v servisu odvzdušnit a umožnit tak opětovné
nastartování motoru po dočerpání paliva.
Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na
provedení kontroly. Po dočerpání nafty před
nastartováním motoru proveďte následující:
1. Vložte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování a zatlačte jej do koncové
polohy, viz Polohy klíče (str. 70).
2. Stiskněte tlačítko START bez sešlápnutí
brzdového a/nebo spojkového pedálu.
3. Vyčkejte asi 1 minutu.
14
300
DŮLEŽITÉ
Palivová nafta může obsahovat jisté množství paliva FAME, nicméně se nesmí dodávat další množství.
Před dočerpáním paliva v případě, že je
v nádrži málo paliva:
•
Zastavte vozidlo na co nejvíce rovném
povrchu - je-li vozidlo nakloněno, hrozí
nebezpečí, že se v přívodu paliva
vytvoří vzduchová kapsa.
Vypuštění kondenzátu z palivového
filtru
V palivovém filtru se odděluje kondenzát
z paliva. Kondenzát může poškodit motor.
Kondenzát z palivového filtru musí být vypouštěn v intervalech uvedených v Servisní
a záruční knížce nebo tehdy, když máte
podezření, že jste načerpali kontaminované
palivo, viz Servisní program Volvo (str. 335).
DŮLEŽITÉ
Některá speciální paliva odstraňují odloučenou vodu v palivovém filtru.
08 Startování a jízda
Související informace
•
Filtr sazí vznětových motorů (DPF) (str.
301)
•
•
Palivo - použití (str. 299)
Ekonomická jízda (str. 302)
Doplňování paliva z kanystru
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
K doplňování paliva (str. 298) z kanystru použijte trychtýř, který najdete pod podlahovým
poklopem v zavazadlovém prostoru.
Vozy se vznětovými motory jsou vybaveny filtrem sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení emisí.
Trychtýř musíte pořádně zasunout do plnicí
trubky. Plnicí trubka má dva otevírací kryty.
Trychtýř se před čerpáním paliva musí zatlačit
za oba kryty.
Saze z výfukových plynů se během normální
jízdy shromažďují ve filtru. Takzvaná „regenerace“ se spustí za účelem spálení sazí
a vyprázdnění filtru. Předpokladem je dosažení normální provozní teploty.
Související informace
•
Zamykání/odmykání - klapka plnicí trubky
palivové nádrže (str. 178)
•
Dvířka hrdla palivové nádrže - manuální
otevírání (str. 298)
Regenerace filtru se provádí automaticky.
Zpravidla trvá 10-20 minut. Může trvat o něco
déle při nízké průměrné rychlosti. Spotřeba
paliva se během regenerace může mírně zvýšit.
Regenerace za chladného počasí
Pokud často provozujete vůz za studeného
počasí na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne normální provozní teploty. To znamená, že nedochází k regeneraci filtru sazí
vznětových motorů a filtr není vyprázdněn.
Když je filtr přibližně z 80% plný, na přístrojovém panelu se rozsvítí žlutý výstražný trojúhelník a na informačním displeji se objeví
zpráva Plný filtr sazí Viz manuál.
Regeneraci filtru spustíte jízdou, dokud se
motor nezahřeje na normální provozní teplotu,
nejlépe po hlavní silnici nebo dálnici. S vozem
byste měli jet ještě dalších 20 minut.
08
301
08 Startování a jízda
||
POZNÁMKA
Během regenerace může:
•
dojít dočasně k menšímu poklesu
výkonu
•
dojít k dočasnému zvýšení spotřeby
paliva
•
být cítit spálenina.
Po dokončení regenerace varovný text automaticky zmizí.
Ekonomická jízda
Ekonomická jízda znamená jezdit rozmyslem,
předvídat a přizpůsobit styl a rychlost jízdy
převažujícím podmínkám silničního provozu.
DŮLEŽITÉ
Palivo - nafta (str. 300)
Ekonomická jízda (str. 302)
08
15
302
Mechanická převodovka
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Nezahřívejte motor na provozní teplotu na
volnoběh. Raději se co nejdříve rozjeďte
s malým zatížením motoru - studený
motor spotřebovává více paliva než teplý
motor.
Při vyšších rychlostech je spotřeba paliva
vyšší - aerodynamický odpor stoupá se
zvyšující se rychlostí.
Nejezděte s otevřenými okny.
•
Vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace
a silného brzdění.
•
•
Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na
správný tlak a pravidelně kontrolujte
nahuštění - pro dosažení optimálních
výsledků husťte pneumatiky na tlak ECO,
viz Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 463).
Více informací, viz Filosofie společnosti Volvo
na ochranu životního prostředí (str. 20)
a Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 460).
•
Jezděte na nejvyšší možný převodový
stupeň. Přizpůsobte styl jízdy dopravní
situaci a cestě, po které jedete - při
nižších otáčkách motoru klesá spotřeba
paliva. Použijte indikaci řazení (str. 274)15.
Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo
jede, např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se
se důležité systémy jako např. posilovač
řízení a posilovač brzd.
•
Odstraňte z vozu nepotřebné předměty čím je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba
paliva.
•
Brzďte motorem, pokud je to možné, aniž
byste ohrozili ostatní účastníky silničního
provozu.
•
Výběr pneumatik může ovlivnit spotřebu
paliva - informace o vhodných pneumatikách vám poskytne prodejce.
Související informace
•
•
Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje odpor vzduchu a tedy spotřebu
paliva - pokud nosiče nepoužíváte,
demontujte je.
•
•
Za chladného počasí použijte nezávislé
topení*, aby motor dosáhl normální provozní
teploty rychleji.
Pokud je filtr zcela zaplněn částicemi,
možná bude těžké motor nastartovat
a může se stát, že filtr nebude fungovat.
V tomto případě hrozí nebezpečí, že se filtr
bude muset vyměnit.
•
Nepoužívejte zimní pneumatiky, když
skončí zima.
VAROVÁNÍ
08 Startování a jízda
Jízda s přívěsem
Zařaďte nižší rychlostní stupeň a snižte
rychlost vozu.
Během jízdy s přívěsem je nutné myslet na
celou řadu věcí, např. na tažnou konzolu,
přívěs a na umístění nákladu na přívěsu.
•
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství, např. tažného
zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla
o tyto hmotnosti (str. 447).
•
Při jízdě s přívěsem v táhlém stoupání
jeďte pomalu.
•
Vyvarujte se jízdy s přívěsem do svahů se
sklonem vyšším než 12 %.
Pokud je tažné zařízení instalováno společností Volvo, vůz je dodán se všemi
potřebnými prvky pro tažení přívěsu.
•
Používejte pouze schválené tažné
zařízení.
•
Pokud bylo tažné zařízení montováno
dodatečně, nechte jej zkontrolovat
u svého autorizovaného dealera Volvo,
jestli je vůz zcela vybaven pro tažení
přívěsu.
•
Náklad na přívěsu rozložte tak, aby svislé
zatížení tažného zařízení nepřekročilo
maximální udávané povolené zatížení.
•
Zvyšte tlak vzduchu v pneumatikách na
tlak vzduchu doporučený (str. 325) pro
maximální zatížení vozu.
•
•
Motor je při jízdě s přívěsem více zatížen.
•
Nepřipojujte za zcela nový vůz těžký
přívěs. Počkejte, než ujedete alespoň
1000 km.
Brzdy jsou při jízdě s přívěsem více zatíženy, zejména při jízdě členitým terénem.
Z bezpečnostních důvodů by vůz s přívěsem neměl jet rychlostí vyšší než je maximální přípustná rychlost. Dodržujte platné
předpisy týkající se přípustné rychlosti
a hmotností.
nosnosti). Pokud je vozidlo v klidu, jeho zadní
část mírně poklesne, to je normální jev.
Hmotnosti přívěsu
Informace o přípustných hmotnostech přívěsů
Volvo, viz Hmotnosti přívěsu a zatížení
tažného zařízení (str. 448).
POZNÁMKA
Uvedené maximální přípustné hmotnosti
přívěsu jsou hmotnosti povolené společností Volvo. Maximální přípustná rychlost
vozidla s připojeným přívěsem je 100
km/h. Národní předpisy týkající se vozidel
mohou hmotnost a rychlost přívěsu omezit. Tažné tyče mohou být certifikovány na
vyšší hmotnosti tažení, než vozidlo ve skutečnosti utáhne.
Kabel přívěsu
Jestliže je tažné zařízení vybaveno 13pólovým
konektorem a přívěs 7pólovým konektorem,
musíte použít adaptér. Použijte kabel schválený společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel
nedotýkal země.
Ukazatele směru a brzdová světla
přívěsu
V případě poruchy některého směrového
světla na přívěsu začne kontrolka směrových
světel na sdružené přístrojové desce blikat
rychleji než za normálních okolností a na
informačním displeji se zobrazí text Vadná
žárovka Ukaz.sm. přívěs.
V případě poruchy některého brzdového
světla na přívěsu se na displeji se zobrazí text
Vadná žárovka brz.svět.přívěsu.
VAROVÁNÍ
V souvislosti s hmotnostmi přívěsů
dodržujte stanovená doporučení. Jinak se
při náhlém pohybu a zabrzdění může stát,
že se vozidlo a přívěs budou ovládat s problémy.
Související informace
•
•
Tažné zařízení (str. 305)
Výměna světla (str. 345)
08
Ovládání světlé výšky*
Zadní tlumiče udržují stálou světlou výšku bez
ohledu na zatížení vozidla (až do maximální
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
303
08 Startování a jízda
Jízda s přívěsem - mechanická
převodovka
Jízda s přívěsem - automatická
převodovka
Při jízdě s přívěsem (str. 303) v horkém klimatu
a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
•
•
Automatická převodovka zvolí optimální
převodový stupeň podle zatížení a otáček
motoru.
•
V případě přehřátí se na sdružené přístrojové desce rozsvítí výstražný symbol a na
informačním displeji se objeví textová
zpráva. Postupujte podle doporučení.
Nenechávejte běžet motor na otáčky
vyšší než 4500 ot/min (dieselmotory:
3500 ot/min) - teplota oleje by mohla
příliš stoupnout.
Vznětový motor, 5 válců
•
S ohledem na nebezpečí přehřátí jsou pro
zajištění optimálního chlazení chladicí
kapaliny optimální otáčky motoru
2300-3000 ot/min.
Související informace
•
Mechanická převodovka (str. 274)
Prudké stoupání
•
Nenechávejte v automatické převodovce
zajištěný vyšší převodový stupeň, než
motor "zvládne" - ne vždy je vhodné jet
při nízkých otáčkách motoru na vyšší
převodový stupeň.
DŮLEŽITÉ
Viz také konkrétní informace o pomalé
jízdě s přívěsem pro vozy vybavené automatickou převodovkou - Powershift (str.
278).
Parkování ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Zabrzděte parkovací brzdu.
3. Přesuňte páku voliče do polohy P.
08
4. Uvolněte pedál nožní brzdy.
304
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Při zaparkování vozidla vybaveného automatickou převodovkou s připojeným
přívěsem, přesuňte volič převodovky do
polohy P. Vždy zabrzděte parkovací
brzdu.
•
Podložte kola klíny, když parkujete vůz
s přívěsem ve svahu.
Rozjezd ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Volič převodovky přesuňte do polohy pro
jízdu D.
3. Odbrzděte parkovací brzdu.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy a rozjeďte se.
Související informace
•
Automatická převodovka - Geartronic*
(str. 275)
•
Automatická převodovka - Powershift*
(str. 278)
08 Startování a jízda
Tažné zařízení
Pomocí tažné konzoly lze např. odtahovat
přívěs za vozidlem.
Pokud je vůz vybaven demontovatelnou
tažnou tyčí, postupujte při montáži volné části
přesně podle instrukcí, viz Demontovatelná
tažná tyč - připevnění/demontáž (str. 307).
Související informace
•
•
•
Jízda s přívěsem (str. 303)
Demontovatelná tažná tyč - specifikace
(str. 306)
Demontovatelná tažná tyč - uložení
Uložte demontovatelnou tažnou tyč do zavazadlového prostoru.
Demontovatelná tažná tyč - uložení (str.
305)
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno demontovatelným
tažným zařízením Volvo:
•
•
Pozorně dodržujte pokyny k montáži.
•
Zkontrolujte, zda kontrolka oken svítí
zeleně.
Než se rozjedete, zajistěte demontovatelnou část pomocí klíče.
Místo k uložení demontovatelné tažné tyče.
DŮLEŽITÉ
Důležité kontroly
•
Pokud demontovatelné tažné zařízení již
nepoužíváte, odmontujte jej a uložte na
vyhrazené místo ve voze.
Koule tažného zařízení musí být pravidelně čištěna a mazána.
VAROVÁNÍ
Pohyblivé díly demontovatelného tažného
zařízení se nesmí promazávat ani olejovat.
Tím může dojít ke snížení bezpečnosti.
POZNÁMKA
Pokud se používá koule tažného zařízení
s tlumičem vibrací, tato koule se nesmí
mazat.
Související informace
•
Demontovatelná tažná tyč - specifikace
(str. 306)
•
Demontovatelná tažná tyč - připevnění/
demontáž (str. 307)
•
Jízda s přívěsem (str. 303)
08
305
08 Startování a jízda
•
Demontovatelná tažná tyč specifikace
G021485
Specifikace demontovatelné tažné tyče.
Rozměry, montážní body (mm)
A
887
B
73
C
881
D
441
E
109
F
306
G
Podélný nosník
H
Střed kulové hlavy
Související informace
08
306
•
Demontovatelná tažná tyč - připevnění/
demontáž (str. 307)
•
Demontovatelná tažná tyč - uložení (str.
305)
Jízda s přívěsem (str. 303)
08 Startování a jízda
Demontovatelná tažná tyč připevnění/demontáž
Připevnění/demontáž demontovatelné tažné
tyče se provádí následovně:
Otočte klíč doleva do zajištěné polohy.
Vytáhněte klíč ze zámku.
G021487
Vložte část s kulovou hlavou, až uslyšíte
cvaknutí.
G000000
Nejdřív stisknutím západky uvolněte
ochranný kryt a potom jej vyjměte zatlačením do úchytu
a vytažením směrem
dozadu
.
Okénko indikátoru musí být zelené.
G021489
Okénko indikátoru musí být červené.
G021490
G021488
Připevnění
Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné poloze otočením klíče doprava.
08
}}
307
08 Startování a jízda
Zkontrolujte, zda část s kulovou hlavou je
správně zajištěná tahem nahoru, dolů
a dozadu.
VAROVÁNÍ
Pokud koule tažného zařízení není namontována správně, musí se odmontovat
a znovu přimontovat v souladu s předcházejícími pokyny.
G021495
G021494
||
Bezpečnostní lanko.
Zatlačte pojistné kolečko
a otočte jím
, až uslyšíte cvaknutí.
doleva
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní lano přívěsu musí být upevněno k příslušné konzole.
Demontáž demontovatelné tažné tyče
DŮLEŽITÉ
Promazávat se smí pouze koule tažného
zařízení. Ostatní části tažného zařízení
musí zůstat suché a čisté.
Otočte zajišťovací kolečko zcela dolu až
na doraz. Držte je v této poloze a přitom
vytáhněte kouli tažného zařízení dozadu
a nahoru.
VAROVÁNÍ
Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do
odemknuté polohy.
08
308
Je-li demontovatelné tažné zařízení uloženo ve voze, bezpečně je připevněte, viz
Demontovatelná tažná tyč - uložení (str.
305).
08 Startování a jízda
Stabilizace přívěsu – TSA
Systém stabilizace přívěsu TSA (Trailer
Stability Assist) má za úkol stabilizovat soupravu, pokud se začne vlnit.
Funkce TSA je součástí systému DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control), viz
Systém řízení stability a trakce (DSTC) (str.
186).
Zatlačte ochranný kryt, až se těsně
zaklapne.
Související informace
•
Demontovatelná tažná tyč - uložení (str.
305)
•
Demontovatelná tažná tyč - specifikace
(str. 306)
•
Jízda s přívěsem (str. 303)
Funkce
K „rozvlnění“ může dojít při jakékoli kombinaci vůz/přívěs. Obvykle k rozvlnění dojde při
vysokých rychlostech. Avšak nebezpečí hrozí
i při nižších rychlostech (70–90 km/h), pokud
je přívěs přetížený nebo je nerovnoměrně rozložené zatížení, např. je příliš vzadu.
Rozvlnění vždy způsobí určitý faktor, např.:
•
Vůz s přívěsem je vystaven náhlému a silnému bočnímu větru.
•
Vůz s přívěsem jede po nerovném
povrchu vozovky nebo vjede do výmolu.
•
Prudký pohyb volantem.
Provoz
Pokud se souprava rozvlní, může být těžké
a někdy i nemožné ji zklidnit. Tím se stává
souprava vozidlo/přívěs těžce kontrolovatelná
a hrozí riziko, kromě jiného, přejetí do
nesprávného jízdního pruhu nebo sjetí
z vozovky.
vlnění soupravy, jsou jednotlivě brzděná
přední kola. Tím se souprava vozidlo/přívěs
stabilizuje. To obvykle stačí, aby řidič získal
kontrolu nad vozidlem.
Pokud není „rozvlnění“ eliminováno
napoprvé, systém TSA začne zasahovat, jsou
brzděna všechna kola jízdní soupravy vůz/
přívěs a je snížen výkon motoru. Jakmile je
„vlnění“ postupně potlačeno a souprava vůz/
přívěs je opět stabilní, systém TSA ukončí
zasahování a řidič má opět plnou kontrolu
nad vozem.
Různé
Systém TSA může zasáhnout při rychlostech
65-160 km/h.
POZNÁMKA
Funkce TSA se vypne, pokud řidič zvolí
režim Sport, Systém řízení stability
a trakce (DSTC) (str. 186).
TSA může selhat, pokud řidič prudce pohne
volantem, aby se pokusil sám vyrovnat vlnění
soupravy, protože v takové situaci systém
TSA nemůže určit, zda je to přívěs, nebo řidič,
kdo způsobuje rozvlnění soupravy.
Pokud je systém TSA v činnosti, bliká
na sdružené přístrojové desce kontrolka DSTC.
08
Systém TSA trvale monitoruje pohyby vozu,
zejména boční pohyby. Pokud je zjištěno roz-
309
08 Startování a jízda
||
Související informace
•
Systém řízení stability a trakce (DSTC) symboly a zprávy (str. 188)
•
Systém řízení stability a trakce (DSTC) použití (str. 187)
Tažení vozu
VAROVÁNÍ
Během odtahování jedno vozidlo odtahuje jiné
vozidlo na tažném laně.
Posilovač brzd a posilovač řízení nefungují,
když je motor vypnutý - brzdový pedál se
musí sešlápnout přibližně 5krát větší sílou
a řízení je výrazně tužší.
Před odtahováním si zjistěte maximální
rychlost odtahování povolenou ze zákona.
1. Odemkněte zámek řízení (str. 272) tak, že
vložíte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování a dlouze stisknete tlačítko START/STOP ENGINE - aktivuje se
poloha klíče (str. 70) II.
Mechanická převodovka
2. Dálkový ovladač s klíčem musí zůstat ve
spínací skříňce po celou dobu tažení.
Automatická převodovka Geartronic
Před tažením vozu:
–
DŮLEŽITÉ
3. Jakmile rychlost tažného vozu klesne,
udržujte tažné lano napnuté lehkým stisknutím brzdového pedálu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poskakování.
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během
přepravy kola vždy natočena dopředu.
•
4. Buďte připraveni brzdit.
VAROVÁNÍ
08
310
•
Před odtahováním zkontrolujte, zda je
zámek řízení odjištěn.
•
Dálkový ovladač musí být v poloze II v poloze I jsou všechny airbagy deaktivovány.
•
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač ze
spínací skříňky, když se vůz odtahuje.
Řadicí páku přesuňte do neutrální polohy
a uvolněte parkovací brzdu.
Neodtahujte vozidla s automatickou
převodovkou rychlostí vyšší než
80 km/h. Dále se nesmí odtahovat na
vzdálenost delší než 80 km. Dodržujte
rychlosti povolené místními dopravními
předpisy.
Před tažením vozu:
–
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
Automatická převodovka Powershift
Model s převodovkou Powershift se nesmí
odtahovat, protože převodovka musí být
dostatečně promazávána, což zajišťuje běžící
motor. Pokud je přesto nutné vůz odtáhnout,
08 Startování a jízda
musí se odtahovat velmi malou rychlostí na
co nejkratší trasu.
Pokud si nejste jisti, zda je vůz vybaven
převodovkou Powershift, můžete to zjistit
podle označení (str. 444) na štítku převodovky pod kapotou motoru. Označení ”MPS6” znamená, že se jedná o převodovku Powershift –. V ostatních případech je
vůz vybaven automatickou převodovkou
Geartronic.
DŮLEŽITÉ
Vozidlo odtahujte.
•
Nicméně vozidlo je možné na krátkou
vzdálenost při nízké rychlosti odtáhnout mimo nebezpečné místo – ne na
vzdálenost delší než 10 km a ne
rychleji než 10 km/h. Upozorňujeme,
že kola se při odtahování vozidla musí
točit dopředu.
•
Pokud vůz odtahujete na vzdálenost
větší než 10 km, musí mít při odtahování hnací kola zvednuta mimo
vozovku - doporučujeme kontaktovat
profesionální odtahovou službu.
Startování s pomocnou baterií
Tažné oko
Nestartujte motor roztažením vozu. Je-li baterie ve vašem voze vybitá, použijte k nastartování motoru pomocnou baterii, viz Startování
s pomocnou baterií (str. 272).
Tažné oko je přišroubováno k adaptéru se
závitem za krytem na pravé straně předního
nebo zadního nárazníku.
Připojení tažného oka
DŮLEŽITÉ
Během pokusů o nastartování motoru při
odtahování může dojít k poškození katalyzátoru.
Související informace
•
Tažné oko (str. 311)
Před tažením vozu:
–
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
08
311
08 Startování a jízda
||
Vyjměte tažné oko, které se nachází pod
krytem v podlaze v zavazadlovém prostoru.
POZNÁMKA
Kryt místa k připevnění tažného oka je
k dispozici ve dvou různých provedeních.
Každý z těchto krytů se otevírá následujícím způsobem:
•
Výřez v zadním nárazníku otevřete
pomocí mince nebo podobného
předmětu, který vložíte do výřezu
a otočíte směrem ven. Potom kryt
kompletně vytočte ven a vytáhněte.
•
Na výřezu v předním nárazníku je
podél jedné strany nebo v rohu
značka: Stiskněte značku prstem
a současně vyklopte opačnou stranu/
roh. Kryt se otočí kolem své osy
a může se vytáhnout.
Přístup k tažnému oku/klíči na kola v bloku
z pěnovky:
•
•
Verze 1: Nadzvedněte kompresor sady
pro nouzovou opravu defektu (bod 5),
aby klíč na kola byl přístupný. Vytáhněte
lahvičku s těsnicí hmotou (bod 6) - tím
získáte přístup k tažnému oku.
Verze 2: Nadzvedněte kompresor sady
pro nouzovou opravu defektu (bod 5),
aby tažné oko bylo přístupné. Klíč na
kola se nachází pod zvedákem.
Přišroubujte tažné oko rovnou k odpovídající přírubě. Tažné oko pevně přišroubujte, např.pomocí klíče na kola.
Po použití se tažné oko odšroubuje.
Umístěte tažné oko zpět na původní
místo.
Nakonec nainstalujte kryt zpět na nárazník.
DŮLEŽITÉ
08
312
Tažné oko je určeno pouze pro tažení po
silnici - nikoliv pro vytahování uvíznutého
vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
Související informace
•
•
Tažení vozu (str. 310)
Odtah (str. 313)
08 Startování a jízda
Odtah
Odtah znamená, že vozidlo je odváženo
pomocí jiného vozidla.
Máte-li problémy, zavolejte profesionální
pomoc.
K vytáhnutí vozidla na zásahový vůz s rovnou
plošinou lze použít tažné oko. To zjistíte
podle polohy a světlosti vozidla. Je-li sklon
rampy zásahového vozu příliš velký nebo je-li
světlost příliš malá, vozidlo se může poškodit,
pokud se je pokusíte vytáhnout pomocí
tažného oka. V případě potřeby zvedněte
vozidlo pomocí zvedacího zařízení na zásahovém voze.
DŮLEŽITÉ
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během
převozu kola vždy natočena dopředu.
•
Vozidlo s pohonem všech kol (AWD)
se zvednutou přední nápravou se
nesmí odtahovat rychlostí vyšší než
70 km/h. Dále se nesmí odtahovat na
vzdálenost delší než 50 km.
Související informace
•
Tažení vozu (str. 310)
08
313
KOLA A PNEUMATIKY
09 Kola a pneumatiky
Pneumatiky - směr otáčení
Pneumatiky s jednosměrným vzorkem mají
směr otáčení vyznačen šipkou na boku pneumatiky.
Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách (str. 325) uvedený v tabulce.
Související informace
•
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 319)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 319)
Pneumatiky - údržba (str. 315)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky (str. 316)
Pneumatiky - údržba
09
Pneumatiky mají, mimo jiné, za úkol zajistit
adhezi k povrchu vozovky, tlumit vibrace
a chránit kola před opotřebením.
Jízdní charakteristiky
Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný
vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak
v pneumatikách mají významný vliv na chování vozu.
G021778
Stáří pneumatik
Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.
Pneumatiky musí mít stejný směr otáčení po
celou dobu životnosti. Pneumatiky musejí být
zaměněny mezi přední a zadní nápravou,
nikdy mezi levou a pravou stranou a naopak.
Nesprávně namontované pneumatiky zhoršují
brzdný účinek a schopnost vytlačovat do
stran vodu a sněhovou břečku. Pneumatiky
s větším vzorkem musejí být vždy vzadu (za
účelem snížení nebezpečí smyku).
Všechny pneumatiky starší 6 let by měly být
zkontrolovány odborníkem, i když vypadají
nepoškozené. Pneumatiky stárnou, i když se
používají velmi málo nebo vůbec. Jejich
funkčnost může být proto nepříznivě ovlivněna. To platí pro všechny pneumatiky, které
jsou uloženy a budou se používat
v budoucnu. Příklady vnějších znaků, které
indikují, že pneumatika není vhodná pro používání, jsou praskliny nebo změna barvy.
POZNÁMKA
Oba páry kol musí mít stejný rozměr
a musí se jednat o kola stejného druhu
a stejné značky.
315
09 Kola a pneumatiky
||
Nové pneumatiky
Pneumatiky stárnou. Po několika letech
začnou tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto
při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro
zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice
v pořadí označují týden a rok výroby. Jedná
se o označení DOT (Department of
Transportation), které je vyjádřeno čtyřmi
číslicemi, například 1510. Pneumatika na
obrázku byla vyrobena v 15. týdnu v roce
2010.
sobu jízdy, tlaku vzduchu v pneumatikách
a na stavu vozovky. Z důvodu vyrovnání rozdílné hloubky vzorku a rovnoměrného
opotřebení (str. 316) pneumatik mohou být
zaměňována přední a zadní kola. Vhodná
doba pro první záměnu kol je po ujetí přibližně 5000 km a pak v intervalech po
10000 km. Pokud si nejste jisti hloubkou
vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný
servis Volvo a nechte si ji překontrolovat.
Pokud se opotřebení pneumatik výrazně liší
(rozdíl v hloubce vzorku je větší než >1 mm),
dozadu se musí nainstalovat nejméně
opotřebené pneumatiky. Nedotáčivost se
zpravidla koriguje lépe než přetáčivost.
V důsledku nedotáčivosti vozidlo pokračuje
spíše rovně, aniž by se zadní část vozu stáčela do strany. To může vést k úplné ztrátě
kontroly nad vozidlem. Proto je nutné, aby
zadní kola nikdy neztratila adhezi dříve než
přední kola.
Kola musejí být uskladněna položená na boku
nebo zavěšená, nikdy ne stojící.
VAROVÁNÍ
Letní a zimní pneumatiky
Pokud měníte letní a zimní kola, označte si
jejich umístění na voze, například L pro levé
a P pro pravé.
Opotřebení a údržba
Správné nahuštění pneumatik (str. 325)
přispívá k rovnoměrnějšímu opotřebení.
Rychlost opotřebení pneumatik závisí na způ-
316
Při poškození pneumatiky může dojít ke
ztrátě kontroly nad vozidlem.
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky
Ukazatel opotřebení vzorku pneumatiky ukazuje stav vzorku pneumatik.
G021829
09
Indikátory opotřebení pneumatik.
Indikátory opotřebení jsou úzké reliéfní drážky
kolmo ke vzorku. Z boku pneumatiky jsou
písmena TWI (Tread Wear Indicator). Když se
hloubka vzorku zmenší na 1,6 mm, bude
horní okraj vzorku v zákrytu s indikátory
hloubky vzorku. Co nejdřív opotřebené pneumatiky nahraďte pneumatikami novými.
Pneumatiky s mělkým vzorkem mají velmi
malou adhezi za deště nebo na sněhu.
Související informace
Související informace
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 319)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 319)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 315)
•
•
•
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 319)
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 325)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 315)
09 Kola a pneumatiky
Šrouby kol
Šrouby kol se používají k připevnění kol
k nábojům. Jsou k dispozici v různých provedeních.
Volvo. Zkontrolujte utahovací moment
momentovým klíčem.
Bezpečnostní šrouby kol*
Bezpečnostní šrouby kol je možné použít pro
ocelové i slitinové ráfky. Pod podlahou zavazadlového prostoru je místo na pouzdro pro
pojistné šrouby kol.
Související informace
•
Rozměry ráfků a kol (str. 318)
Zvedák
09
Zvedák se používá ke zvedání vozidla např. při
výměně pneumatik.
Originální zvedák dodávaný s vozem používejte pouze pro výměnu rezervního kola.
Závity zvedáku musejí být vždy dobře promazány.
Související informace
•
•
Výstražný trojúhelník (str. 326)
Nouzová oprava defektu* (str. 327)
Nízký šroub kola
Vysoký šroub kola
Bezpečnostní šrouby kol
Utahovací moment
•
Šroub kola typu 1 (ocelový ráfek): 110
Nm
•
Šroub kola typu 2 (hliníkový ráfek): 130
Nm
•
Zamykací šroub kola typu 3 (ocelový/
hliníkový ráfek): 110 Nm
Na voze smíte používat pouze ráfky, které
byly testovány a schváleny společností Volvo
a jsou součástí řady originálního příslušenství
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
317
09 Kola a pneumatiky
09
Zimní pneumatiky
Používání sněhových řetězů
Rozměry ráfků a kol
Zimní pneumatiky jsou pneumatiky upravené
pro zimní cesty.
Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze
na přední kola (to platí i pro vozy s pohonem
všech kol). S nasazenými sněhovými řetězy
nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h.
Se sněhovými řetězy nejezděte po holých
vozovkách, protože by došlo k poškození jak
sněhových řetězů, tak i pneumatik.
Rozměry ráfků a kol jsou označovány v souladu s příklady uvedenými v tabulce.
Zimní pneumatiky
Volvo doporučuje zimní pneumatiky se stanovenými rozměry. Rozměr pneumatik závisí na
typu motoru. Na všech čtyřech kolech musejí
být použity správné typy zimních pneumatik.
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Používejte originální sněhové řetězy Volvo
nebo ekvivalentní řetězy určené pro daný
model vozu a konkrétní rozměry ráfků
a pneumatik. Pokud si nejste jisti, společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo. Nesprávné sněhové
řetězy mohou způsobit nehodu a rozsáhlé
poškození vašeho vozidla.
Společnost Volvo doporučuje, abyste si
u prodejce Volvo ověřili, jaké typy kol
a pneumatik jsou nejvhodnější.
Pneumatiky s hroty
Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět
500–1000 km, aby hroty správně dosedly.
Tak prodloužíte životnost pneumatik
a zejména hrotů.
POZNÁMKA
Právní předpisy týkající se použití pneumatik s hřeby se v jednotlivých zemích liší.
Hloubka vzorku
Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách
klade na pneumatiky značně vyšší nároky,
než jízda v létě. Volvo proto doporučuje
nepoužívat zimní pneumatiky s hloubkou
vzorku menší než4 mm.
318
Související informace
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 321)
Podle označení kol (ráfků) poznáte rozměr,
např. 7Jx16x50.
7
Šířka ráfku v palcích
J
Profil příruby ráfku
16
Průměr ráfku v palcích
50
Přesazení v mm (vzdálenost od středu
kola k dosedací ploše kola proti
náboji)
Související informace
•
Šrouby kol (str. 317)
09 Kola a pneumatiky
Pneumatiky - rozměry
Pneumatiky - index zatížení
Pneumatiky - rychlostní třídy
Kola, pneumatiky a ráfky kol mají jisté rozměry. Viz příklady v tabulce dole.
Index zatížení označuje schopnost pneumatiky
přenést jisté zatížení.
Na všech pneumatikách je vyznačen rozměr.
Příklad označení:215/55R16 97W.
Každá pneumatika se vyznačuje jistou zatížitelností, index zatížení (LI). Hmotnost vozidla
určuje požadovanou nosnost pneumatik.
Každá pneumatika musí vydržet jistou maximální rychlost a má tedy přiřazenou jistou
rychlostní třídu (SS - Speed Symbol).
205
Šířka pneumatik (mm)
50
Poměr výšky stěny pneumatiky
k šířce pneumatiky (%)
R
Radiální pneumatika
17
Průměr ráfku v palcích (")
93
Kódy maximálního přípustného zatížení pneumatik, index zatížení pneumatiky (str. 319) (LI)
W
Rychlostní kategorie pro maximální
povolenou rychlost, rychlostní kategorie (str. 319) (SS). (V tomto
případě 270 km/h).
Související informace
•
•
•
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 325)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 315)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky (str. 316)
Související informace
•
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 319)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 319)
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 325)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky (str. 316)
09
Rychlostní třída pneumatiky musí odpovídat
minimálně maximální rychlosti vozu. V tabulce
dole jsou uvedeny minimální rychlostní třídy.
Jedinou výjimkou jsou zimní pneumatiky (str.
318) (s kovovými hřeby nebo bez nich), u kterých může platit menší rychlostní kategorie.
Pokud zvolíte tyto pneumatiky, nesmí vozidlo
jet rychlostí vyšší než povoluje rychlostní
kategorie těchto pneumatik (například, na
pneumatikách rychlostní kategorie Q je povoleno jet maximální rychlostí 160 km/h). Maximální povolenou rychlost vozu určuje vyhláška, nikoli rychlostní třída pneumatik.
POZNÁMKA
Maximální přípustná hmotnost je uvedena
v tabulce.
Q
160 km/h (pouze pro zimní pneumatiky)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
319
09 Kola a pneumatiky
09
||
W
270 km/h
Y
300 km/h
VAROVÁNÍ
Na vůz musí být namontovány pneumatiky
se stejným nebo vyšším zátěžovým indexem (str. 319) (LI) a rychlostní kategorií
(SS). Pokud se používá pneumatika s příliš
nízkým zátěžovým indexem nebo
rychlostní kategorií, může se přehřát.
Související informace
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 319)
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 325)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 315)
Rezervní kolo*
Rezervní kolo (dočasné rezervní kolo) se používá jako dočasná náhrada běžného kola
s defektem.
Rezervní kolo je určeno pouze k dočasnému
použití a musí se co nejdříve vyměnit za
běžné kolo. Chování vozu může být při použití
rezervního kola odlišné. Rezervní kolo je
menší než běžné kolo. Má tedy vliv na světlou
výšku vozidla. Dávejte pozor na vysoké
obrubníky a nejezděte s vozem do automyčky. Je-li rezervní kolo namontováno na
přední nápravě, není možné používat současně sněhové řetězy. U vozů s pohonem
všech kol lze odpojit pohon na zadní nápravě.
Rezervní kolo se nesmí opravovat. Správný
tlak vzduchu v rezervním kole najdete
v tabulce s tlaky pneumatik, Pneumatiky - tlak
vzduchu (str. 325).
DŮLEŽITÉ
•
Nejezděte s rezervním kolem větší
rychlostí než 80 km/h.
•
S vozem se nikdy nesmí jet, pokud je
na něm namontováno více než jedno
"dojezdové kolo".
Související informace
•
•
320
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Výměna kol - demontáž kol (str. 321)
Výměna kol - montáž rezervního kola*
(str. 323)
•
Výměna kola - vytáhnutí rezervního kola*
(str. 321)
•
•
•
Zvedák (str. 317)
Výstražný trojúhelník (str. 326)
Šrouby kol (str. 317)
09 Kola a pneumatiky
Výměna kola - vytáhnutí rezervního
kola*
Rezervní kolo*, zvedák* a klíč na kola* jsou
uloženy pod podlahou zavazadlového prostoru.
4. Odšroubujte připevňovací šroub a nadzvedněte blok z pěnovky, ve kterém je
uložen zvedák a nářadí.
5. Podržte vzdálenou část rezervního kola
a potom ji nadzvedněte. Zatlačte rezervní
kolo lehce dopředu a nadzvedněte je
z úložného prostoru.
6. Vytáhněte z bloku pěnovky klíč na kolo,
zvedák a tažné oko.
POZNÁMKA
Tažné oko je přístupné po zvednutí zvedáku.
Související informace
1. Nadzvedněte zadní hranu podlahy zavazadlového prostoru (u modelů se spojenou podlahou zavazadlového prostoru
podržte madlo podlahy zavazadlového
prostoru a nadzvedněte zadní část podlahy dopředu).
2. Nadzvedněte úložný prostor* - pouze
u modelů se spojenou podlahou zavazadlového prostoru.
3. Nadzvedněte spodní podlahu (pouze
modely se spojenou podlahou zavazadlového prostoru).
•
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 321)
•
•
•
•
Zvedák (str. 317)
Výměna kol - montáž rezervního kola*
(str. 323)
Rezervní kolo* (str. 320)
Výstražný trojúhelník (str. 326)
Šrouby kol (str. 317)
Výměna kol - demontáž kol
09
Kola lze měnit např. za zimní kola/zimní pneumatiky.
Pokud musíte měnit kolo v hustém provozu,
použijte výstražný trojúhelník. Vůz a zvedák*
musejí být na pevném vodorovném podkladu.
1. Zabrzďte parkovací brzdu a zařaďte
zpětný chod nebo přesuňte páku voliče
do polohy P, pokud je vozidlo vybaveno
automatickou převodovkou.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen,
zda jsou závity důkladně promazávány
a zda nejsou znečištěné.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák*
určený pro konkrétní model, který je uveden na štítku zvedáku.
Na nálepce je rovněž uvedena maximální
nosnost zvedáku při stanovené výšce zvedáku.
2. Vytáhněte kolo, které chcete namontovat
(letní pneumatiku, zimní pneumatiku nebo
rezervní kolo) a nářadí. Pokud se montuje
rezervní kolo, k dispozici je obal s rukavicemi a plastovým pytlem na kolo s defektem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
321
09 Kola a pneumatiky
09
||
3. Kola, která zůstanou na zemi zablokujte
klíny. Použijte třeba masivní dřevěné klíny
nebo velké kameny.
5. Sešroubujte na doraz tažné oko s klíčem
na kola* - viz vyobrazení dole.
4. Vozy s ocelovými ráfky mají snímatelný
kryt. Pomocí demontážního přípravku
vyklesněte a stáhněte celokolové kryty
kol. Kryty kol můžete rovněž stáhnout
rukou.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepokládejte žádné předměty mezi
zvedák a zem resp. mezi zvedák a místo
na vozidle, které zvedáte.
7. Na každé straně vozu jsou dva opěrné
body pro zvedák.
Klíč na kolo a tažné oko.
DŮLEŽITÉ
Tažné oko se musí přišroubovat do všech
závitů v klíči pro kolové šrouby.
6. Klíčem na kola povolte matice kola o ½-1
otáčku proti směru hodinových ručiček.
DŮLEŽITÉ
Povrch země pod zvedákem musí být
pevný, rovný a plynulý.
8. Zvedejte zvedák, dokud příruba karosérie
nelícuje se zářezem na hlavici zvedáku.
9. Zvedněte vůz tak, až se kolo přestane
dotýkat země. Vyšroubujte šrouby kola
a sejměte kolo.
322
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
09 Kola a pneumatiky
VAROVÁNÍ
Nikdy nevstupujte pod vozidlo zvednuté na
zvedáku.
Pokud se vozidlo bude zvedat na zvedáku,
cestující musí vozidlo opustit.
Zaparkujte vozidlo tak, aby mezi cestujícími a cestou bylo vozidlo nebo, v ideálním
případě, bariéra chránicí před nárazem.
POZNÁMKA
Výměna kol - montáž rezervního kola*
instalace
1. Očistěte dosedací plochy mezi ráfkem
a nábojem kola.
2. Nasaďte kolo. Důkladně utáhněte šrouby
na kolech.
3. Vůz spusťte tak, aby se kolo nemohlo
otáčet.
Standardní zvedák je určen pouze k příležitostnému a krátkodobému použití, např.
při výměně kola s pneumatikou s defektem
nebo při výměně letních pneumatik za
zimní a naopak. Ke zvednutí vozidla se smí
používat pouze zvedák určený pro konkrétní model. Pokud se vozidlo bude zvedat častěji nebo musí být zvednuté déle
než je nutné jen k výměně kola, doporučujeme použít garážový zvedák. V tomto
případě dodržujte pokyny dodávané
s příslušným zařízením.
Související informace
•
Výměna kol - montáž rezervního kola*
(str. 323)
•
Výměna kola - vytáhnutí rezervního kola*
(str. 321)
•
•
•
•
Zvedák (str. 317)
09
5.
Je nezbytné přesně dodržet postup montáže
rezervního kola.
Namontujte všechny plné kryty kol.
POZNÁMKA
Otvor pro ventilek v krytu kola se musí
během montáže nacházet nad ventilkem
na ráfku.
4. Utáhněte šrouby kola křížovým způsobem. Je důležité, aby šrouby kola byly
utaženy na správné utahovací momenty.
Zkontrolujte utahovací moment momentovým klíčem.
Rezervní kolo* (str. 320)
Výstražný trojúhelník (str. 326)
Šrouby kol (str. 317)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
323
09 Kola a pneumatiky
09
||
Vracení zvedáku* a nářadí na místo
3. Pokud jste použili rezervní kolo, kolo
s defektem můžete vložit do plastového
obalu, který je dodáván společně s rukavicemi. Umístěte blok pěnovky zpět do
úložného prostoru a utáhněte montážní
šroub k podlaze úložného prostoru.
Pokud jste rezervní kolo nepoužili, umístěte blok z pěnovky do rezervního kola
a rezervní kolo vložte zpět do úložného
prostoru. Utáhněte šroub k podlaze úložného prostoru.
4. Vraťte odnímatelnou tažnou tyč.
Nářadí a zvedák musí být po použití vráceny
na své místo do bloku z pěnovky.
1. Vyšroubujte tažné oko z klíče na šrouby
kola.
2. Vložte všechna používaná nářadí do
bloku pěnovky do příslušných schránek
v následujícím pořadí.
•
tažné oko/nálevka/klíč torx/nástrčka
pro zajištění šroubů kol/nástroj na kryty
kol
•
Zvedák (musí být stočen na správnou
výšku, aby se vešel do svého prostoru
v bloku pěnovky, rukojeť nad patkou
a dole v drážce v bloku pěnovky)
•
324
nástrčkový klíč (nad zvedákem).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
•
Po nahuštění pneumatiky vždy
nasaďte zpět prachovou čepičku,
která zamezí poškození ventilku štěrkem, nečistotami apod.
•
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky
mohou zrezivět a jejich odšroubování
je obtížné.
DŮLEŽITÉ
Pokud se nářadí a zvedák* nepoužívají,
musí se uložit na vyhrazeném místě
v nákladovém prostoru vozidla.
Související informace
•
Výměna kola - vytáhnutí rezervního kola*
(str. 321)
•
•
•
•
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 321)
Zvedák (str. 317)
Rezervní kolo* (str. 320)
Výstražný trojúhelník (str. 326)
Šrouby kol (str. 317)
09 Kola a pneumatiky
Pneumatiky - tlak vzduchu
Štítek s tlaky vzduchu v pneumatikách
V pneumatikách může být odlišný tlak vzduchu. Měří se v barech.
POZNÁMKA
Tlak vzduchu v pneumatikách postupem
času klesá. Jedná se o přirozený jev. Tlak
vzduchu v pneumatikách se rovněž liší
v závislosti na teplotě okolí.
09
Související informace
•
•
•
•
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 319)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 315)
Pneumatiky - údržba (str. 315)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky (str. 316)
G021830
Zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách
Tlak vzduchu (str. 463) v pneumatikách
musíte kontrolovat jednou měsíčně. Tlak
vzduchu kontrolujte na studených pneumatikách. Pojem "studené pneumatiky" znamená,
že mají stejnou teplotu jako je venkovní
teplota. Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste.
Nesprávný tlak vzduchu v pneumatikách zvyšuje spotřebu paliva, zkracuje životnost pneumatik a zhoršuje přilnavost. Jízda na podhuštěných pneumatikách může mít za následek
jejich přehřátí a poškození. Tlak vzduchu
v pneumatikách ovlivňuje komfort jízdy, hluk
vozovky a charakteristiky řízení.
viz tabulka s tlaky vzduchu v pneumatikách
(str. 463)).
Na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na
sloupku dveří řidiče (mezi předními a zadními
dveřmi) jsou uvedeny tlaky vzduchu v pneumatikách pro různá zatížení a rychlosti. Tyto
hodnoty najdete také dále v tabulce s tlaky
vzduchu v pneumatikách.
•
Tlak vzduchu pro doporučené rozměry
pneumatik (str. 319)
•
Díky tlaku ECO se sníží spotřeba paliva
(str. 302)
POZNÁMKA
Rozdíly teplot mění
tlak vzduchu v pneumatikách.
Úspora paliva, tlak ECO
Aby spotřeba paliva při rychlostech pod
160 km/h byla optimální, doporučujeme používat tlak ECO (platí pro plnou i lehkou zátěž -
325
09 Kola a pneumatiky
09
Výstražný trojúhelník
Výbava pro první pomoc*
K upozornění ostatních účastníků silničního
provozu na stojící vozidlo slouží výstražný trojúhelník.
Výbava pro první pomoc obsahuje lékárničku.
Uložení a vyklopení nahoru
Nadzvedněte kryt v podlaze (nebo
u modelů se spojovanou podlahou
potlačte na zadní část podlahy zavazadlového prostoru dopředu a potom spodní
část podlahy nadzvedněte) a vytáhněte
výstražný trojúhelník.
Vyjměte výstražný trojúhelník z pouzdra,
rozložte jej a složte k sobě dvě volné
strany.
Rozložte podpěry výstražného trojúhelníku.
Při používání výstražného trojúhelníku
dodržujte platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na vhodné místo s ohledem na
dopravní situaci.
Ujistěte se, že výstražný trojúhelník a jeho
pouzdro jsou po použití řádně zajištěny
v zavazadlovém prostoru.
Související informace
•
326
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Rezervní kolo* (str. 320)
Lékárnička s výbavou pro první pomoc se
nachází na levé straně zavazadlového prostoru.
09 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
Sada pro nouzovou opravu defektu* (TMK Temporary Mobility Kit) se používá k utěsnění
defektu a kontrole a nastavení tlaku vzduchu.
Sada pro nouzovou opravu defektu obsahuje
kompresor a lahvičku. Sada je určena k provedení provizorní nouzové opravy. Nádobka
s těsnicí kapalinou musí být vyměněna před
uplynutím data použitelnosti a po použití.
Těsnicí prostředek účinně utěsní pneumatiky,
které měly propíchnutý běhoun.
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* použití (str. 329)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* kontrola (str. 331)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled (str. 329)
Sada pro nouzovou opravu defektu* umístění
09
Sada pro nouzovou opravu defektu (TMK Temporary Mobility Kit) se používá k utěsnění
defektu a kontrole a nastavení tlaku vzduchu.
Umístění sady pro rychlou opravu
pneumatik
POZNÁMKA
Sada k nouzové opravě defektu je určena
výhradně k utěsnění pneumatiky s proděravěným běhounem.
Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které
byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu
pro rychlou opravu pneumatik k opravě pneumatik, které vykazují zářezy, praskliny nebo
podobná poškození. Připojte kompresor
k jedné z 12V zásuvek ve vozidle. Vyberte
zásuvku, která je nejblíže k pneumatice
s defektem.
Verze 1.
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
327
09 Kola a pneumatiky
09
||
4. Vyklesněte pružnou část popruhu kompresoru TMK na levé straně.
•
5. Nadzvedněte kompresor TMK rovnou
nahoru.
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled (str. 329)
•
6. Lahvička s těsnicí hmotou je přístupna,
když se zatlačí vlevo tak, aby se dala
vyzvednout z bloku s pěnovkou.
Sada pro nouzovou opravu defektu* těsnicí hmota (str. 333)
•
Nouzová oprava defektu* (str. 327)
POZNÁMKA
Verze 2.
Pokud pneumatiku opravujete v místě
s hustým dopravním provozem, položte za
vůz výstražný trojúhelník. Výstražný trojúhelník a sada pro rychlou opravu pneumatik se
nacházejí pod podlahou zavazadlového prostoru.
1. Nadzvedněte zadní hranu podlahy zavazadlového prostoru (u modelů se spojenou podlahou zavazadlového prostoru
podržte madlo podlahy zavazadlového
prostoru a nadzvedněte zadní část podlahy dopředu).
2. Nadzvedněte úložný prostor (výbava na
přání) - pouze u modelů se spojenou podlahou zavazadlového prostoru.
3. Nadzvedněte spodní podlahu (pouze
modely se spojenou podlahou zavazadlového prostoru).
328
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
Přístup k tažnému oku/klíči na kola v bloku
z pěnovky:
•
Verze 1: Nadzvedněte kompresor
sady pro nouzovou opravu defektu
(bod 5), aby klíč na kola byl přístupný.
Vytáhněte lahvičku s těsnicí hmotou
(bod 6) - tím získáte přístup k tažnému
oku.
•
Verze 2: Nadzvedněte kompresor
sady pro nouzovou opravu defektu
(bod 5), aby tažné oko bylo přístupné.
Klíč na kola se nachází pod zvedákem.
Po použití zaklesněte popruh zpět na levou
stranu.
Verze 1: Popruh se musí vytáhnout za blok
z pěnovky (nikoliv seshora).
Verze 2: Popruh musí být ve vidlici v zadní
části bloku pěnovky.
09 Kola a pneumatiky
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled
Sada pro nouzovou opravu defektu (TMK Temporary Mobility Kit) se používá k utěsnění
defektu a kontrole a nastavení tlaku vzduchu.
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* umístění (str. 327)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* těsnicí hmota (str. 333)
•
•
Nouzová oprava defektu* (str. 327)
Sada pro nouzovou opravu defektu* uložení komponentů (str. 333)
Sada pro nouzovou opravu defektu* použití
09
Sada pro nouzovou opravu defektu* (TMK Temporary Mobility Kit) se používá k utěsnění
defektu a kontrole a nastavení tlaku vzduchu.
Nouzová oprava defektu
Štítek s maximální povolenou rychlostí
Spínač
Kabel
Držák láhve (oranžová krytka)
Ochranné víčko
Redukční ventil
Vzduchová hadice
Držák láhve s těsnicí hmotou
Tlakoměr
Informace o fungování dílů, viz Sada pro nouzovou opravu defektu.
1. Sundejte štítek s maximální povolenou
rychlostí (který se nachází na jedné straně
kompresoru) a nalepte jej na volant.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
329
09 Kola a pneumatiky
09
||
VAROVÁNÍ
Po použití sady k nouzové opravě pneumatiky nejezděte větší rychlostí než
80 km/h. Společnost Volvo doporučuje
navštívit autorizovaný servis Volvo, kde
utěsněnou pneumatiku zkontrolují (smí se
jet maximálně na vzdálenost 200 km).
Zaměstnanci servisu rozhodnou, zda lze
pneumatiku opravit nebo zda se musí
vyměnit.
VAROVÁNÍ
Těsnicí kapalina může podráždit kůži.
V případě kontaktu s kůží kapalinu spláchněte vodou a mýdlem.
2. Ujistěte se, že spínač je v poloze 0
a připojte kabel a vzduchovou hadici.
POZNÁMKA
Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud
nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete
šroubovat.
3. Odšroubujte oranžové víčko a odšroubujte uzávěr nádobky.
4. Našroubujte nádobku do držáku.
VAROVÁNÍ
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
DŮLEŽITÉ
Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní
pojistkou, která brání vzniku netěsností.
5. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
6. Připojte napájecí kabel do zásuvky 12 V a
vůz nastartujte.
Riziko přehřátí Kompresor nesmí běžet
déle než 10 minut.
9. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak
vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak je 1,8 bar a maximální tlak je
3,5 bar. (Je-li tlak příliš vysoký, uvolněte
jej pomocí redukčního ventilu.)
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je
defekt pneumatiky příliš velký. V cestě
byste neměli pokračovat. Kontaktujte
autorizovaný servis Volvo.
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
7. Spínač přepněte do polohy I.
VAROVÁNÍ
Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy
blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo
nerovností kompresor ihned vypněte.
V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Po spuštění kompresoru tlak může stoupnout na 6 bar, ale po cca. 30 sekundách
začne tlak klesat.
330
8. Hustěte pneumatiku 7 minut.
10. Vypněte kompresor a odpojte kabel od
12 V zásuvky.
11. Odpojte hadičku od ventilku a našroubujte čepičku ventilku.
12. Aby těsnicí prostředek pneumatiku utěsnil, ujeďte co nejdříve asi 3 kilometry
maximální rychlostí 80 km/hs.
Související informace
•
•
Nouzová oprava defektu* (str. 327)
Sada pro nouzovou opravu defektu* kontrola (str. 331)
09 Kola a pneumatiky
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled (str. 329)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* kontrola
Sada pro nouzovou opravu defektu* uložení komponentů (str. 333)
Nouzová oprava defektu (str. 327), u které se
používá sada pro nouzovou opravu defektu
(str. 329)* (TMK - Temporary Mobility Kit)
k utěsnění defektu a ke kontrole a nastavení
tlaku vzduchu v pneumatikách.
Zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách
1. Znovu připojte zařízení k utěsnění
defektu.
2. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice
prostřednictvím tlakoměru.
•
Pokud je tlak vzduchu nižší než
1,3 baru, pneumatika není dostatečně
utěsněna. V cestě byste neměli pokračovat. Obraťte se na pneuservis.
•
Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3
bar, musíte pneumatiku nahustit na
tlak uvedený v tabulce s tlaky vzduchu
(str. 463) (1 bar = 100 kPa). Je-li tlak
vzduchu příliš vysoký, upusťte vzduch
redukčním ventilem.
VAROVÁNÍ
09
Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní
pojistkou, která brání vzniku netěsností.
3. Zkontrolujte, zda je kompresor vypnutý.
Odpojte vzduchovou hadičku a přívodní
kabel. Nasaďte zpět čepičku ventilku.
4. Sklopte hadici do boxu a nechejte lahvičku tam, kde je. Umístěte sadu TMK do
zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA
•
Po nahuštění pneumatiky vždy
nasaďte zpět prachovou čepičku,
která zamezí poškození ventilku štěrkem, nečistotami apod.
•
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky
mohou zrezivět a jejich odšroubování
je obtížné.
POZNÁMKA
Po použití musí být nádobka s těsnicí
hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme, aby výměnu provedl autorizovaný
servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
331
09 Kola a pneumatiky
09
||
VAROVÁNÍ
Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách.
Doporučujeme, abyste zajeli do nejbližšího
autorizovaného servisu Volvo, kde vám
poškozenou pneumatiku vymění/opraví. Informujte servis, že pneumatika obsahuje těsnicí
prostředek.
VAROVÁNÍ
Po použití sady k nouzové opravě pneumatiky nejezděte větší rychlostí než
80 km/h. Společnost Volvo doporučuje
navštívit autorizovaný servis Volvo, kde
utěsněnou pneumatiku zkontrolují (smí se
jet maximálně na vzdálenost 200 km).
Zaměstnanci servisu rozhodnou, zda lze
pneumatiku opravit nebo zda se musí
vyměnit.
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* použití (str. 329)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* uložení komponentů (str. 333)
Huštění pneumatik pomocí sady pro
nouzovou opravu defektu*
Původní pneumatiky lze nahustit pomocí kompresoru ze sady pro nouzovou opravu
defektu.
1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se,
že spínač je v poloze 0 a připojte kabel
a vzduchovou hadici.
2. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
VAROVÁNÍ
Vdechnutí výfukových plynů z vozidla
může ohrozit zdraví. Nikdy nenechávejte
motor běžet v uzavřeném prostoru nebo
v prostoru s nedostatečným odvětráváním.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
3. Připojte napájecí kabel do jedné ze
zásuvek 12 V ve voze a vůz nastartujte.
4. Přepnutím spínače do polohy I spusťte
kompresor.
332
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
DŮLEŽITÉ
Riziko přehřátí Kompresor nesmí běžet
déle než 10 minut.
5. Nahusťte pneumatiku na předepsaný tlak
vzduchu podle hodnoty v tabulce. (Pokud
je tlak vzduchu příliš vysoký, upusťte
vzduch redukčním ventilem.)
6. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel.
7. Nasaďte zpět čepičku ventilku.
Související informace
•
•
Nouzová oprava defektu* (str. 327)
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled (str. 329)
09 Kola a pneumatiky
Sada pro nouzovou opravu defektu* uložení komponentů
Sada pro nouzovou opravu defektu* těsnicí hmota
Po použití soupravy k nouzové opravě defektu
se komponenty vracejí na správná místa
v pěnovém bloku.
Nádobka (lahvička) se sadou pro nouzovou
opravu defektu (str. 329) obsahuje těsnicí
hmotu a lze ji vyměnit.
09
Vyměňte nádobku, když vypršela doba použitelnosti. Zlikvidujte původní nádobku jako
nebezpečný odpad pro životní prostředí.
VAROVÁNÍ
Verze 1.
Součásti jsou uložené v bloku pěnovky
v následujícím pořadí:
1. Tažné oko/nástrčkový klíč
2. Láhev (vtlačená ze strany)
3. Sada TMK
4. Nálevka
5. Zvedák
6. Klíč torx
7. Tažná tyč
Verze 2.
Lahvička obsahuje 1,2-ethanol a latex
z přírodní pryže.
Součásti jsou uložené v bloku pěnovky
v následujícím pořadí:
Škodlivé v případě požití. V případě kontaktu s kůží může dojít k alergické reakci.
1. Nástrčkový klíč
Eliminujte kontakt s kůží a zrakem.
2. Tažné oko
Ukládejte mimo dosah dětí.
3. Láhev
4. Sada TMK
5. Zvedák
Související informace
•
•
Nouzová oprava defektu* (str. 327)
Související informace
•
•
Nouzová oprava defektu* (str. 327)
Sada pro nouzovou opravu defektu* umístění (str. 327)
Sada pro nouzovou opravu defektu* použití (str. 329)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* kontrola (str. 331)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled (str. 329)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
333
ÚDRŽBA A SERVIS
10 Údržba a servis
Servisní program Volvo
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat
servisní program Volvo, uvedený v Záruční
a servisní knížce.
10
Doporučujeme, abyste provádění servisu
a údržby svěřili autorizovanému servisu
Volvo. Váš autorizovaný servis Volvo má
vyškolené mechaniky, špičkové technické
vybavení a servisní literaturu, což je zárukou
vysoké kvality servisu.
DŮLEŽITÉ
Aby platila záruka Volvo, pravidelně provádějte kontroly a dodržujte pokyny uvedené
v Servisní a záruční knížce.
Související informace
•
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy (str. 345)
335
10 Údržba a servis
Zvedání vozu
10
Při zvedání vozidla je nutné ustavit zvedák
resp. zvedací ramena do příslušných míst na
podvozku karosérie.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák
určený pro konkrétní model. Pokud použijete jiný zvedák než zvedák doporučovaný
společností Volvo, postupujte podle
pokynů dodaných společně s tímto zvedákem.
336
10 Údržba a servis
10
Zvedací místa (šipky) pro zvedák, který patří do výbavy vozidla, a zvedací body (označeny červeně).
Pokud vozidlo zvedáte předním dílenským
zvedákem, musí se ustavit pod jedno z míst
co nejdále pod vozem. Pokud vozidlo zvedáte
zadním dílenským zvedákem, musí se tento
zvedák umístit pod jedno ze zvedacích míst.
Ujistěte se, že zvedák je bezpečně umístěn,
aby vůz nemohl sklouznout. Vždy použijte
podpěry náprav nebo podobné zařízení.
Pokud vozidlo zvedáte pomocí dvousloupového dílenského zvedáku, ujistěte se, že jsou
přední a zadní ramena umístěna pod vnějšími
zvedacími místy (zvedacími body). Další
možností je použít ke zvedání místa vpředu
uvnitř.
Související informace
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 321)
337
10 Údržba a servis
Kapota - otevření a zavření
10
Kapotu lze otevřít otočením rukojeti v prostoru
pro cestující ve směru hodinových ručiček.
Přitom se pojistka u mřížky chladiče musí
odsunout vlevo.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda jsou zámky kapoty
motoru spolehlivě zavřené.
Související informace
•
•
Rukojeť pro otevírání kapoty motoru se vždy
nachází na levé straně.
Otočte rukojeť o 20-25 stupňů vpravo.
Uslyšíte, že se kapota odjistila.
Posuňte pojistku doleva a otevřete
kapotu. (Hák pojistky se nachází mezi
světlometem a mřížkou, viz obrázek.)
338
Motorový prostor - kontrola (str. 339)
Motorový prostor - přehled (str. 338)
Motorový prostor - přehled
V přehledu jsou zobrazena běžná kontrolní
místa.
10 Údržba a servis
VAROVÁNÍ
V systému zapalování se používá velmi
vysoké napětí a výstupní hodnoty. Napětí
systému zapalování je velmi nebezpečné.
Když se pracuje v motorovém prostoru,
elektrický systém musí být vždy odpojen
s klíčem v poloze 0, viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 70).
Nedotýkejte se zapalovacích svíček nebo
zapalovací cívky, když je elektrický systém
vozidla v poloze II nebo když je motor
horký.
Vzhled motorového prostoru se může lišit
v závislosti na variantě motoru.
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
Motorový prostor - kontrola
Některé oleje a kapaliny se musí pravidelně
kontrolovat.
Pravidelná kontrola
Následující oleje a kapaliny kontrolujte pravidelně, např. při čerpání paliva:
•
•
•
Motorový prostor - kontrola (str. 339)
Měrka motorového oleje1
Akumulátor
Pojistková a reléová skříňka
Vzduchový filtr
1
Kapalina ostřikovače
Motor nechávejte vždy vyčistit v servisu.
Je-li motor horký, hrozí riziko požáru.
Chladič
Nádržka brzdové a spojkové kapaliny
(nachází se na straně řidiče)
Motorový olej
Nezapomeňte, že po jistou dobu po
vypnutí motoru se ventilátor chladiče (umístěný v přední části motorového prostoru
za chladičem) může automaticky spustit.
Kapota - otevření a zavření (str. 338)
Doplňování motorového oleje
Chladicí kapalina
VAROVÁNÍ
Související informace
•
•
10
Související informace
•
•
•
•
•
Kapota - otevření a zavření (str. 338)
Motorový prostor - přehled (str. 338)
Chladicí kapalina - hladina (str. 343)
Motorový olej - kontrola a doplňování (str.
341)
Kapalina ostřikovače - doplňování (str.
354)
Motory s elektronickým snímačem hladiny oleje nejsou vybaveny měrkou oleje (5válcový vznětový motor).
339
10 Údržba a servis
Motorový olej - všeobecné informace
10
Musí se používat schválený motorový olej, aby
mohly být aplikovány doporučené servisní
intervaly.
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním
syntetickým motorovým olejem. Výběr
oleje byl prováděn velmi pečlivě s ohledem
na životnost, charakteristiky startování,
spotřebu paliva a dopad na životní
prostředí.
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít
nepříznivý vliv na životnost, chování při
startování motoru, spotřebu paliva
a dopad na životní prostředí.
Volvo doporučuje:
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Jízda ve ztížených podmínkách, viz Motorový
olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 452).
340
Společnost Volvo používá různé systémy pro
varování před nízkou/vysokou hladinou oleje
nebo nízkým/vysokým tlakem oleje. U některých variant se používá snímač tlaku oleje
a na sdružené přístrojové desce je výstražný
symbol nízkého tlaku oleje. U jiných variant se
používá snímač hladiny oleje a řidič je informován prostřednictvím výstražného symbolu
na přístroji a prostřednictvím textů na
displeji. U některých variant se používají oba
tyto systémy. Více informací získáte u Vašeho
dealera Volvo.
Měňte motorový olej a olejový filtr v souladu
s intervaly uvedenými v Servisní a záruční
knížce.
Používání oleje vyšší kvality je povoleno.
Pokud se s vozem jezdí v nepříznivých podmínkách, společnost Volvo doporučuje používat kvalitnější olej, viz Motorový olej nepříznivé jízdní podmínky (str. 452).
Množství plnění, viz Motorový olej - kvalita
a množství (str. 453).
Související informace
•
Motorový olej - kontrola a doplňování (str.
341)
10 Údržba a servis
Motorový olej - kontrola a doplňování
V závislosti na variantě motoru se hladina
oleje kontroluje pomocí měrky nebo elektronického snímače hladiny oleje.
protože olej nestačil stéci na dno klikové
skříně.
6. V případě potřeby zkontrolujte hladinu po
ujetí kratší vzdálenosti znovu. Potom
zopakujte kroky 1-4.
VAROVÁNÍ
Motor s olejovou měrkou2
10
Nikdy nedoplňujte kapalinu nad značku
MAX. Hladina by nikdy neměla stoupnout
nad MAX nebo klesnout pod MIN - mohlo
by dojít k poškození motoru.
G021737
VAROVÁNÍ
Hladina oleje musí být mezi značkami MIN
a MAX.
Dávejte pozor, aby se olej nedostal na
horké sběrné výfukové potrubí - hrozí
riziko požáru.
Měření a v případě potřeby doplnění
Měrka a plnicí trubka.
Je velmi důležité kontrolovat motorový olej,
zejména u nového vozu, před první prohlídkou.
Firma Volvo doporučuje kontrolu hladiny
motorového oleje každých 2 500 km. Nejspolehlivější hodnotu obdržíte, budete-li hladinu
oleje kontrolovat ve studeném motoru, před
startováním. Ihned po vypnutí zahřátého
motoru můžete získat nesprávné výsledky.
Měrka ukazuje, že hladina oleje je příliš nízká,
2
Platí pouze pro zážehové a 4válcové vznětové motory.
1. Vozidlo musí stát rovně. Vypněte motor
a počkejte 5 minut, aby se olej vrátil zpět
do olejové vany.
2. Měrku vytáhněte a otřete.
3. Znovu zasuňte olejovou měrku.
4. Vytáhněte ji a zkontrolujte hladinu.
5. Je-li hladina blízko úrovně MIN, musíte
doplnit 0,5 litru. Je-li hladina výrazně níž,
musíte doplnit větší množství.
}}
341
10 Údržba a servis
||
Motor s elektronickým snímačem
hladiny oleje3
DŮLEŽITÉ
Pokud se objeví zpráva Nízká hladina
oleje Doplňte 0,5l, doplňte pouze 0,5 l.
10
POZNÁMKA
Hladinu oleje systém detekuje pouze
během jízdy. Systém nedokáže přímo
detekovat změny, pokud se olej doplňuje
nebo vypouští. Aby se zobrazil správný
údaj o hladině oleje, musí se s vozidlem jet
na vzdálenost cca. 30 km/.
Plnicí trubka4.
Dokud se na informačním displeji sdružené
přístrojové desky neobjeví zpráva, nemusíte
v souvislosti s hladinou oleje motoru nic dělat
- viz následující vyobrazení.
Zpráva a graf na displeji. Na levém displeji se
zobrazí digitální sdružená přístrojová deska. Na
displeji vpravo se zobrazí analogová sdružená
přístrojová deska.
Zpráva
Hladina motorového oleje
U některých vozidel se hladina oleje kontroluje pomocí elektronické měrky při vypnutém
motoru s použitím ovládacího kolečka.
VAROVÁNÍ
Pokud se objeví zpráva Olej Nutný
servis, navštivte dílnu. Může být příliš
vysoká hladina oleje.
3
4
342
Platí pouze pro 5válcový vznětový motor.
Motory s elektronickým snímačem hladiny oleje nejsou vybaveny měrkou oleje (5válcový vznětový motor).
VAROVÁNÍ
Pokud hladina (3) nebo (4) vypadá tak jako
na obrázku dole, další olej nedoplňujte.
Hladina oleje nikdy nesmí stoupnout nad
MAX nebo klesnout pod MIN - mohlo by
dojít k poškození motoru.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, aby se olej nedostal na
horké sběrné výfukové potrubí - hrozí
riziko požáru.
10 Údržba a servis
Měření hladiny oleje
Chladicí kapalina - hladina
Pokud se musí zkontrolovat hladina oleje, je
třeba postupovat v souladu s dále uvedenými
pokyny.
Chladicí kapalina ochlazuje motor s vnitřním
spalováním na správnou provozní teplotu.
Teplo odváděné z motoru do chladicí kapaliny
lze použít k vyhřívání prostoru pro cestující.
1. Aktivujte klíč v poloze II. Viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 70).
2. Otočte ovládací kolečko na levém pákovém přepínači do polohy Hladina oleje.
> Zobrazí se informace o hladině motorového oleje.
Chladicí kapalina – hladina musí být mezi
značkami MIN a MAX na expanzní nádržce.
Kontrola hladiny a doplňování
VAROVÁNÍ
Chladicí kapalina může být velmi horká.
Pokud se chladicí kapalina musí doplnit
a motor má provozní teplotu, pomalu
odšroubujte krytku expanzní nádoby, aby
se pomalu uvolnil přetlak.
10
Objemy a standardy kvality vody, viz Chladicí
kapalina - kvalita a objem (str. 455).
Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí
kapaliny
Hladina musí být mezi značkami MIN a MAX
na expanzní nádržce. Pokud není systém
dostatečně naplněn, může se velmi zvýšit
teplota a následkem toho hrozí nebezpečí
poškození motoru.
Na obrázcích 1-4 je úroveň plnění. Pokud se
zobrazí hladina (3) nebo (4), nedoplňujte další
olej. Doporučuje se plnit na úroveň 4. Zpráva
a graf se zobrazují na displeji. Na levém displeji
se zobrazí digitální sdružená přístrojová deska.
Na displeji vpravo se zobrazí analogová sdružená
přístrojová deska.
Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte
návod na obalu. Je důležité, aby směs vody
a koncentrátu chladicí kapaliny byla správná
pro převládající podnebí. Nikdy nedoplňujte
pouze obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrznutí
se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém
poměru chladicího koncentrátu.
Související informace
•
Motorový olej - všeobecné informace (str.
340)
343
10 Údržba a servis
DŮLEŽITÉ
10
•
Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných
solí může zapříčinit korozi chladicího
systému.
•
Vždy používejte chladicí kapalinu
s antikorozními činidly, jak doporučuje
společnost Volvo.
•
Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 %
chladicí kapaliny.
•
Chladicí kapalinu smíchejte s vodou
odpovídající kvality. V případe pochybností o kvalitě vody použijte hotovou
směs chladicí kapaliny podle doporučení Volvo.
•
•
344
Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte
součásti chladicího systému, vypláchněte chladicí systém čistou vodou
z vodovodu prověřené kvality nebo
připravenou směsí chladicí kapaliny.
Motor smí běžet pouze se správně
naplněným chladicím systém. Jinak
může v důsledku příliš vysokých teplot
dojít k poškození (prasknutí) hlavy
válců.
Brzdová kapalina a kapalina spojky hladina
Plnění
Hladina brzdové a spojkové kapaliny by na
nádržce měla být mezi značkami MIN a MAX.
Kontrola hladiny
Brzdová kapalina a kapalina spojky jsou ve
stejné nádržce. Hladina musí dosahovat mezi
značky MIN a MAX, které jsou vidět uvnitř
nádržky. Hladinu kapaliny kontrolujte pravidelně.
Měňte kapalinu každé dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.
Množství a doporučená kvalita brzdové kapaliny, viz Brzdová kapalina - kvalita a objem
(str. 457). Brzdová kapalina se musí měnit
jednou ročně u vozů, které jsou používány za
ztížených podmínek, např. při provozu v hornatém terénu nebo tropických oblastech
s vysokou vlhkostí vzduchu.
VAROVÁNÍ
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
v nádržce pod MIN, nejdříve doplňte
brzdovou kapalinu a až potom můžete jet.
Společnost Volvo doporučuje nechat zjistit
důvod ztráty brzdové kapaliny v autorizovaném servisu Volvo.
Nádržka kapaliny je umístěna na straně řidiče.
Vyšroubujte víčko nádržky a naplňte kapalinu.
Hladina musí dosahovat mezi značky MIN
a MAX, které se nacházejí uvnitř nádržky.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte nasadit zpět krytku.
10 Údržba a servis
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy
Servis a opravy tohoto systému smí provádět
pouze autorizovaný servis.
Diagnostika a opravy
Klimatizace obsahuje trasovací fluorescenční
přípravek. Při vyhledávání netěsností používejte ultrazvukové světlo.
Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R134a. Servis a opravy tohoto systému
smí provádět pouze autorizovaný servis.
Související informace
•
5
6
Servisní program Volvo (str. 335)
Výměna světla
Výměnu lze provést v případě žárovek. Pokud
potřebujete vyměnit LED světla a xenonové
světlomety, kontaktujte servis.
Pro žárovky platí konkrétní specifikace (str.
351). V následujícím seznamu najdete umístění žárovek a ostatních bodových zdrojů,
které jsou specifické nebo nevhodné pro
výměnu jinde než v servisu (např. světla
LED5):
•
Aktivní xenonové světlomety - ABL (xenonové světlomety)
•
•
•
•
Poziční/parkovací světla vpředu6
Denní světla6
Boční směrová světla, zpětná zrcátka6
Doprovodné osvětlení, vnější zpětná
zrcátka
•
Osvětlení interiéru a osvětlení zavazadlového prostoru
•
•
•
•
•
Osvětlení schránky v palubní desce
Poziční/parkovací světla vzadu
Boční obrysová světla, vzadu
Brzdové světlo nad sklem vzadu
VAROVÁNÍ
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
xenonových světel musí být prováděna
v servisu - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo. Xenonové světlomety obsahují vysokonapěťovou jednotku a musí se
s nimi pracovat s extrémní opatrností.
10
VAROVÁNÍ
Při výměně žárovky musí být elektrický
systém vozidla v poloze klíče 0, viz Polohy
klíče - funkce na různých úrovních (str. 70).
DŮLEŽITÉ
Nikdy se nedotýkejte skleněné části
žárovky svými prsty. Horko by mohlo
odpařit mastnotu z vašich prstů, tato
mastnota by se dostala na odrazové sklo
a poškodila by jej.
POZNÁMKA
Pokud je chybová zpráva zobrazována i po
výměně žárovky, doporučujeme navštívit
autorizovaný servis Volvo.
Osvětlení registrační značky.
LED (Light Emitting Diode)
Některé varianty
345
10 Údržba a servis
||
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů
vnějšího osvětlení, například světlometů,
světel do mlhy a zadních světel, může
dočasně docházet ke kondenzaci. To je
naprosto v pořádku, všechna vnější světla
jsou na tuto situaci nadimenzována. Po
zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla
po jisté době odpaří.
10
Výměna světla - umístění předních
světel
V přehledu vidíte umístění světel vpředu.
Související informace
•
•
Světla - specifikace (str. 351)
Výměna světla - umístění předních světel
(str. 346)
•
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 350)
•
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 351)
Poziční/parkovací světla (str. 349) (LED
v xenonových světlometech)
Dálkové světlomety v xenonových světlometech (str. 348) / Přídavné dálkové světlomety v xenonových světlometech (str.
348)
Potkávací světlomety v halogenových
světlometech (str. 348) / Xenonové světlomety v xenonových světlometech (str.
345)
Ukazatel směru (str. 349)
Denní provozní světla (str. 349) (LED*
nebo žárovka v závislosti na variantě)
346
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
Výměna světla (str. 345)
Světla - specifikace (str. 351)
10 Údržba a servis
Výměna světla - světlomety
5.
Všechny žárovky světlometů se mění přes
motorový prostor. Nejdříve uvolněte a demontujte celý světlomet.
Stiskněte dolů západku.
Vytáhněte konektor.
Položte světlomet na měkký povrch, aby
nedošlo k poškrábání skla.
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů
Žárovky dálkových/potkávacích světlometů
jsou přístupné po uvolnění většího krytu světlometu.
10
DŮLEŽITÉ
Netahejte za kabel, pouze za konektor.
6. Podle pokynů vyměňte žárovku.
Světlomet se musí namontovat a kontakt se
musí nainstalovat správně ještě před zapnutím světla resp. před otočením klíče v zapalování.
Související informace
1.
2.
3.
Nadzvedněte doraz kapoty.
Uvolněte šroub pomocí přípravku na
závity torx, velikost T30.
Otočte pojistný kolík proti směru hodinových ručiček.
Vytáhněte pojistný kolík ven.
4.
Těleso světlometu střídavě naklánějte
a potahujte, až je celé vytáhnete ven.
DŮLEŽITÉ
Při vytahování světlometu dávejte pozor,
abyste nepoškodili žádné z jeho dílů.
•
•
Výměna světla (str. 345)
Výměna světla - umístění předních světel
(str. 346)
•
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů (str. 347)
•
Světla - specifikace (str. 351)
1.
Přitiskněte háčky k sobě.
Nakloňte kryt.
2. Podle pokynů vyměňte žárovku.
Související informace
•
•
Výměna světla - světlomety (str. 347)
Výměna světla - potkávací světlomet (str.
348)
•
Výměna světla - dálkový světlomet (str.
348)
•
Výměna světla - přídavný dálkový světlomet (str. 348)
347
10 Údržba a servis
Výměna světla - potkávací světlomet
Výměna světla - dálkový světlomet
Žárovka potkávacího světlometu je namontována ve větším krytu světlometu.
Žárovka dálkového světlometu je namontována ve větším krytu světlometu.
POZNÁMKA
10
POZNÁMKA
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
Žárovka přídavného dálkového světlometu je
namontována ve větším krytu světlometu.
POZNÁMKA
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
Platí pro vozidla s xenonovými světlomety*.
1. Sundejte světlomet (str. 347).
1. Sundejte světlomet (str. 347).
2. Sundejte kryt (str. 347).
2. Sundejte kryt (str. 347).
1. Sundejte světlomet (str. 347).
3.
3.
2. Sundejte kryt (str. 347).
Tlačte na držák žárovky směrem
nahoru, dokud nevyklesne.
Vytáhněte držák žárovky ven.
Otočte držák žárovky proti směru
hodinových ručiček.
4. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
Související informace
Související informace
Světla - specifikace (str. 351)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3.
Vytáhněte držák žárovky ven.
4. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
•
348
Výměna světla - přídavný dálkový
světlomet
•
Světla - specifikace (str. 351)
Tlačte na držák žárovky směrem
nahoru, dokud se neoddělí.
Vytáhněte držák žárovky ven.
4. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 351)
10 Údržba a servis
Výměna světla - směrová světla
vpředu
Výměna světla - poziční/parkovací
světla vpředu
Směrové světlo je namontováno v menším
krytu světlometu.
Držák žárovky pozičního/parkovacího světla se
nachází z boku světlometu.
Výměna světla - denní provozní světla
Žárovka denního provozního světla je namontována v krytu v nárazníku.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
10
Platí pouze pro denní světla s žárovkami.
Neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety*, jelikož tato vozidla jsou vybavena
světly s LED diodami.
1. Sundejte světlomet (str. 347).
2.
Sundejte kryt.
3.
Zatlačte na pojistku.
Vytáhněte držák žárovky ven.
4. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
1.
2.
1. Sundejte světlomet (str. 347).
2.
Související informace
•
Otočte držák žárovky proti směru
hodinových ručiček.
Vytáhněte držák žárovky ven.
Světla - specifikace (str. 351)
3. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
Sundejte kryt.
Otočte držák žárovky proti směru
hodinových ručiček.
Vytáhněte držák žárovky ven.
3. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 351)
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 351)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
349
10 Údržba a servis
Výměna světla - umístění zadních
světel
Výměna světla - zadní směrová světla,
brzdová světla a světlo zpátečky
V přehledu vidíte umístění světel vzadu.
Zadní směrová světla, brzdová světla a světlo
zpátečky se vyměňují zevnitř zavazadlového
prostoru.
10
Výměna světla - zadní mlhové světlo
Žárovka mlhového světla je namontována
v držáku žárovky v nárazníku.
Brzdové světlo (LED)
Obrysová světla (LED)
Brzdové světlo (str. 350)
1. Sundejte kryt v čalounění (1) na straně,
kde se nachází vadná žárovka.
Boční obrysová světla (LED)
2.
Ukazatel směru (str. 350)
Vytáhněte držák žárovky ven.
Světlo zpátečky (str. 350)
3. Zatlačením dovnitř a otočením doleva
demontujte přepálenou žárovku.
Vložte na trojúhelník tupý předmět podobný noži (cca.20 mm), například příborový nůž.
4. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
Opatrně pačte, dokud se jazýček neuvolní.
Světla do mlhy (str. 350)
Související informace
•
•
350
Stiskněte pojistku po stranách.
Výměna světla (str. 345)
Světla - specifikace (str. 351)
Související informace
•
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 350)
•
Světla - specifikace (str. 351)
DŮLEŽITÉ
Dávejte pozor, abyste nepoškodili díly.
10 Údržba a servis
Otočte držák žárovky proti směru
hodinových ručiček.
Vytáhněte držák žárovky ven.
3. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
Výměna světla - osvětlení
kosmetického zrcátka
Světla kosmetického zrcátka jsou namontována ve skle světla.
Specifikace platí pro žárovky. Pokud potřebujete vyměnit LED světla a xenonové světlomety, kontaktujte servis.
Osvětlení
Související informace
•
Světla - specifikace
Světla - specifikace (str. 351)
1. Vložte šroubovák pod sklo a opatrně
vypáčte výstupek na okraji.
2. Opatrně oddělte a vyjměte sklo světlometu.
3. Pomocí kleští s úzkými čelistmi vytáhněte
žárovkou rovnou ven do strany. Netlačte
na kleště příliš prudce. Sklo žárovky by
mohlo prasknout.
4. Vyměňte žárovku a zasuňte díly zpět
v opačném pořadí.
Související informace
•
[W]A
Typ
Potkávací světlaB
55
H7 LL
Dálková světlaB
65
H9
Přídavné dálkové
světlometyC
55
H7 LL
Přední ukazatele
směru
21
HY21W
Obrysová/parkovací světla vpředuB
5
W5W LL
Denní světlaD
19
PW19W
Boční směrová
světla, zpětná
zrcátkaD
5
WY5W LL
Ukazatele směru,
zadní
21
PY21W LL
Brzdové světlo
21
P21W LL
Světlo zpátečky
21
P21W LL
10
Světla - specifikace (str. 351)
351
10 Údržba a servis
||
Osvětlení
10
Lišty stěračů
[W]A
Typ
Zadní světlo do
mlhy
21
H21W LL
Lišty stěračů stírají vodu z čelního skla
a zadního okna. Společně s kapalinou ostřikovače očistí okna a zajistí výhled při jízdě.
Osvětlení kosmetického zrcátka
1,2
Patice T5
W2x4,6d
Lišty stěračů čelního skla musí být při výměně
v servisní poloze.
A
B
C
D
Watt
Vozidla s halogenovými světlomety
Vozidla s xenonovými světlomety
Některé varianty
Servisní poloha
Výměna světla (str. 345)
Výměna světla - umístění předních světel
(str. 346)
•
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 350)
•
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 351)
Lišty stěračů v servisní poloze.
Při výměně, čištění nebo zvedání ramének
stěračů (odstranění ledu z čelního skla) musí
být stěrače v servisní poloze.
DŮLEŽITÉ
Než vrátíte lišty stěračů do servisní polohy,
zkontrolujte zda nepřimrzly.
7
352
Není nutné ve vozidlech s funkcí Keyless.
2. Krátce znovu stiskněte tlačítko START/
STOP ENGINE. Elektrický systém vozidla
se nastaví do polohy klíče 0.
3. Do 3 sekund přesuňte pákový přepínač
vpravo nahoru a podržte jej v této poloze
cca. 1 sekundu.
> Stěrače se potom přesunou do kolmé
polohy.
Související informace
•
•
1. Umístěte dálkový ovladač s klíčem do
spínače zapalování7 a krátce stiskněte
tlačítko START/STOP ENGINE. Elektrický systém vozidla se přepne do
polohy klíče I. Podrobné informace
o polohách klíče - viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 70).
Po krátkém stisknutí tlačítka START/STOP
ENGINE se stěrače vrátí do výchozí polohy.
Tím se nastaví elektrický systém vozidla do
polohy klíče I (nebo při nastartování vozidla).
DŮLEŽITÉ
Pokud se raménka v servisní poloze
vyklopí z čelního skla nahoru, musí se
sklopit dolů na čelní sklo a až potom se
stěrače vrátí do původní polohy. Tím se
zabrání poškrábání laku na kapotě motoru.
10 Údržba a servis
Výměna lišt stěračů
Pokud je raménko stěrače v servisní podobě, sklopte je nahoru. Stiskněte tlačítko
na držáku lišty a vytáhněte ji souběžně
s ramenem stěrače.
Nasuňte novou lištu, až uslyšíte cvaknutí.
Zkontrolujte, zda je lišta správně zajištěna.
4. Raménko stěrače sklopte dozadu k čelnímu sklu.
Po krátkém stisknutím tlačítka START/STOP
ENGINE se stěrače vrátí ze servisní polohy
do výchozí polohy. Tím se nastaví elektrický
systém vozidla do polohy klíče I (nebo při
nastartování vozidla).
G021763
10
POZNÁMKA
Lišty stěračů mají odlišnou délku. Na
straně řidiče je lišta delší než na straně
spolujezdce.
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno airbagem
Pedestrian Airbag, společnost Volvo doporučuje používat originální raménka stěračů
a výhradně originální díly.
}}
353
10 Údržba a servis
||
Výměna lišt stěračů, zadní okno
10
Související informace
•
Kapalina ostřikovače - doplňování (str.
354)
Kapalina ostřikovače - doplňování
Kapalina ostřikovače se používá k čištění světlometů a oken. V zimě se musí používat kapalina ostřikovače s nemrznoucí směsí.
1. Odklopte rameno stěrače od okna.
2. Uchopte vnitřní část lišty (šipka).
3. Otočte ji doleva, abyste využili koncovou
polohu lišty proti rameni stěrače jako
páku ke snadnější demontáži lišty.
Ostřikovače čelního okna a světlometů používají stejnou nádržku.
4. Zatlačte novou lištu na místo. Zkontrolujte, zda je správně zajištěna.
DŮLEŽITÉ
Během zimy používejte kapalinu do
ostřikovačů s nemrznoucí směsí, aby
nedošlo k zamrznutí čerpadla, nádrže
a hadic.
5. Přiklopte rameno stěrače.
Čistění
Γistění lišt stěračů a čelního okna, viz Mytí
vozidla (str. 369).
DŮLEŽITÉ
Pravidelně kontrolujte lišty. Zanedbání
údržby zkracuje životnost lišt stěračů.
354
Množství, viz Kapalina ostřikovače - kvalita
a množství (str. 457).
Související informace
•
Lišty stěračů (str. 352)
10 Údržba a servis
Akumulátor
Na životnost a funkci akumulátoru má vliv
počet startů, vybití, styl jízdy, provozní a klimatické podmínky atd.
Jako baterie pro startér se používá běžný
12 V akumulátor.
•
Nikdy neodpojujte akumulátor za chodu
motoru.
•
Zkontrolujte, zda jsou kabely akumulátoru
správně připojeny a dobře utaženy.
VAROVÁNÍ
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí
kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte
velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
DŮLEŽITÉ
POZNÁMKA
Pokud nebudete dodržovat následující
pokyny, může dojít k dočasnému vypojení
funkce úspory energie u systému infotainment a/nebo po připojení externího akumulátoru nebo nabíječky akumulátoru se
může stát, že zpráva na sdružené přístrojové desce o stavu nabití akumulátoru
startéru nebude po jistou dobu platit.
•
Pokud se baterie opakovaně vybíjí, její
životnost se zkrátí.
Na životnost baterie má vliv několik činitelů, a to včetně jízdních podmínek a klimatu. Startovací kapacita baterie se
postupem času snižuje. Pokud se tedy vůz
delší dobu nepoužívá nebo pokud se
s vozem jezdí pouze na krátké vzdálenosti,
baterie se musí dobíjet. Startovací kapacitu dále omezuje extrémní chlad.
Minusová svorka hlavního akumulátoru
ve vozidle se nesmí nikdy použít pro
připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky - jako ukostřovací bod se
smí použít pouze podvozek vozidla.
10
Chcete-li udržet baterii v dobrém stavu,
doporučujeme jet minimálně 15 minut
každý týden. Jinak se baterie musí připojit
k dobíječce s automatickým přerušovaným
dobíjením.
Popis připojení kabelových svorek najdete,
viz Startování s pomocnou baterií (str.
272).
Plně nabitá baterie má maximální životnost.
Související informace
•
•
•
Baterie - symboly (str. 356)
Baterie spouštěče - výměna (str. 356)
Baterie - Start/Stop (str. 357)
DŮLEŽITÉ
Pro nabíjení akumulátoru používejte pouze
klasickou nabíječku akumulátorů.
355
10 Údržba a servis
Baterie - symboly
Nepřistupujte se zdrojem
jisker ani otevřeným
ohněm.
V souvislosti s baterií se používají informační
a výstražné symboly.
10
Symboly na akumulátoru
Nebezpečí výbuchu.
Další informace najdete
v uživatelské příručce.
Musí se odevzdat k recyklaci.
Uložte akumulátor mimo
dosah dětí.
POZNÁMKA
Použitá baterie se musí ekologicky recyklovat - obsahuje totiž olovo.
356
Baterii spouštěče lze vyměnit v autorizovaném
servisu.
Jako baterie pro startér se používá běžný
12 V akumulátor.
Používejte ochranné
brýle.
Akumulátor obsahuje
korozivní kyselinu.
Baterie spouštěče - výměna
Související informace
•
•
Akumulátor (str. 355)
Baterie - Start/Stop (str. 357)
Společnost Volvo doporučuje, abyste
o výměnu baterií požádali autorizovaný servis
- doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Další informace o baterii spouštěče ve
vozidle, viz Startování s pomocnou baterií
(str. 272).
10 Údržba a servis
Baterie - Start/Stop
Baterie
Vozidla s funkcí Start/Stop jsou kromě baterie
spouštěče vybaveny také pomocnou baterií.
Kapacita
startování za
studenaA,
CCA (A)
Start/Stop
Vozy s funkcí Start/Stop jsou vybaveny
dvěma 12 V akumulátory - jeden extra silný
akumulátor se používá ke startování, druhý
záložní akumulátor pomáhá při startování
funkci Start/Stop.
Další informace o funkci Start/Stop - viz Start/
Stop* (str. 281).
RozměrB,
dxšx
v (mm)
Další informace o baterii ve vozidle - viz Startování s pomocnou baterií (str. 272) a Baterie
spouštěče - specifikace (str. 465).
Kapacita
(Ah)
A
B
C
D
Startování
POZNÁMKA
Pomocný
•
Baterie spouštěče - specifikace (str. 465)
120C
278×175×190C
150×90×106C
315×175×190D
150×90×130D
70C
8C
80D
10D
•
180D
Podle normy EN.
Největší možný rozměr.
Mechanická převodovka.
Automatická převodovka.
Γím je vyšší odběr proudu ve voze
(zvýšené chlazení/topení apod.), tím
více se baterie musejí nabíjet = vyšší
spotřeba paliva.
10
Jakmile kapacita baterie klesne pod
nejnižší přípustnou úroveň, funkce
Start/Stop se vypojí.
V případě dočasně omezené funkce
Start/Stop v důsledku vysokého proudového
odběru se stane následující:
•
Motor automaticky startuje10, aniž by řidič
sešlapoval spojkový pedál (manuální
převodovka).
•
Motor automaticky startuje, aniž by řidič
zvedal nohu z brzdového pedálu (automatická převodovka).
DŮLEŽITÉ
Při výměně baterie startéru ve vozidle
s funkcí Start/Stop se musí nainstalovat
správný typ baterie: EFB8 pro manuální
převodovku a AGM9 pro automatickou
převodovku.
8
9
10
Enhanced Flooded Battery
Absorbed Glass Mat
Automatické startování je možné pouze, pokud je řadicí páka v poloze neutrálu.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
357
10 Údržba a servis
||
Umístění akumulátorů
DŮLEŽITÉ
POZNÁMKA
Pokud se nedodrží následující pokyny,
může dojít po připojení externího akumulátoru nebo nabíječky k dočasnému vyřazení
funkce Start/Stop z provozu:
10
•
(1) Akumulátor startéru11 (2) Záložní akumulátor
Pokud se baterie vybije tak, že vše je
"černé" a ve vozidle v zásadě nefungují
žádné elektrické funkce a motor se startuje
pomocí pomocné baterie nebo s nabíječkou baterie, aktivuje se funkce Start/Stop.
V tomto případě může dojít k automatickému vypnutí motoru, ale v případě automatické funkce se může stát, že kvůli
nedostatečné kapacitě baterie funkce
Start/Stop nedokáže motor nastartovat.
Minusová svorka hlavního akumulátoru
ve vozidle se nesmí nikdy použít pro
připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky - jako ukostřovací bod se
smí použít pouze podvozek vozidla.
Popis připojení kabelových svorek najdete,
viz Startování s pomocnou baterií (str.
272).
Baterie se musí nejdříve nabít - to umožní
úspěšné automatické startování po automatickém vypnutí. Při venkovní teplotě
+15 °C se baterie musí nabíjet po dobu
min. 1 hodinu. Při nižší teplotě se doporučuje nabíjet po dobu 3-4 hodin. Doporučuje se baterii nabíjet pomocí externí nabíječky.
Pomocný akumulátor obvykle nevyžaduje
žádnou další údržbu kromě údržby, která se
provádí u startovacího akumulátoru.
V případě dotazů nebo problémů kontaktujte
servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Pokud to není možné, doporučuje se
funkci Start/Stop dočasně deaktivovat do
doby, než bude baterie dostatečně nabita.
Další informace o dobíjení baterie spouštěče ve vozidle, viz Akumulátor (str. 355).
Související informace
•
11
358
Podrobný popis baterie startéru - viz Akumulátor (str. 355).
Baterie - symboly (str. 356)
10 Údržba a servis
Pojistky - všeobecné informace
Umístění, pojistkové skříňky
Všechny elektrické funkce a komponenty jsou
chráněny pojistkami, aby byl elektrický systém
vozu chráněn před poškozením zkratem nebo
přetížením.
Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky
z důvodu dočasného přetížení elektrického
okruhu. Pokud dojde k opětovnému přepálení
pojistky, většinou to signalizuje závadu
v okruhu. Doporučujeme, abyste navštívili
autorizovaný servis Volvo nechali vozidlo
zkontrolovat.
Výměna
1. Na schématu zjistěte umístění pojistky.
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze
strany, zda prohnutý vodič v pojistce je
přepálený.
10
Umístění pojistkové skříňky ve voze s levostranným řízením. Ve voze s pravostranným
řízením jsou prohozené strany pojistkové
skříňky pod schránkou v palubní desce.
Motorový prostor
Pod schránkou v palubní desce
3. Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku
pojistkou novou, shodné barvy a jmenovité hodnoty proudu.
VAROVÁNÍ
Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte cizí
předmět nebo pojistku nadimenzovanou
na vyšší proud, než je proud uvedený ve
specifikaci. Mohlo by dojít k rozsáhlému
poškození elektrického systému a k
následnému požáru.
Pod pravým předním sedadlem
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 360)
•
Pojistky - pod pravým předním sedadlem
(str. 367)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 364)
359
10 Údržba a servis
Pojistky v motorovém prostoru
Pojistky v motorovém prostoru chrání, mimo
jiné, funkce motoru a brzdy.
10
Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta,
která usnadní vytahování a zasunování pojistek.
Demontáž krytů
Pojistková skříňka má prostor pro náhradní
pojistky.
Výměna pojistek
Pojistky jsou přístupné po sundání víka na
baterii startéru a po sundání krytu na elektrickém rozvaděči.
Vyklopte pojistné příchytky po stranách krytu baterie startéru.
Nadzvedněte kryt přímo nahoru.
360
10 Údržba a servis
Vyklopte pojistnou příchytku, která je
nainstalována na boku elektrického rozvaděče.
Funkce
A
Funkce
A
Γerpadlo ABS
40
–
–
Otáčejte krytem nahoru, dokud se
pojistné jazýčky (1) neuvolní.
Ventily ABS
30
Spínače světel
5
Ostřikovače světlometů*
20
Cívky interních relé
5
Ventilátor větrání
40
Zásuvka 12 V, tunelová konzola,
vpředu
15
Řídicí modul převodovky
15
Elektromagnetická spojka klimatizace (zážehový, 4válcový,
vznětový)
15
40
Zásuvka 12 V, tunelová konzola,
vzadu
15
–
Snímač klimatu*, motory přiškrcení nasávání vzduchu
10
Řídicí modul motoru (5válcový)
5
Elektricky ovládané sedadlo,
vpravo*
20
–
Primární pojistky pro pojistky
32-36
–
Vyklopte kryt k motoru, aby pojistky byly
přístupné.
Montáž krytů
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
Pozice
Na štítku uvnitř krytu je zobrazeno rozmístění
pojistek.
•
Pojistky 7 – 18 jsou typu „JCASE“ a měly
by být měněny pouze v servisu.12.
•
Pojistky 19-45 a 47-48 jsou pojistky typu
"Mini Fuse".
12
Elektrické čelní sklo, pravá
strana*
–
–
30
–
Elektrické čelní sklo, levá strana*
40
Nezávislé topení*
20
Stěrače čelního okna
20
Centrální elektronický modul,
referenční napětí, záložní baterie
5
Houkačka
15
Brzdové světlo
5
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
10
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
361
10 Údržba a servis
||
10
362
Funkce
A
Funkce
A
Funkce
A
Cívka relé v relé pro chladicí
ventilátor (4válcové, 5válcové
vznětové motory), lambda sondy
(4válcové zážehové motory), snímač hmotnosti vzduchu (vznětové motory), obtokový ventil,
chlazení EGR (vznětové motory),
ventil regulátoru průtoku paliva
(5válcové vznětové motory),
ventil regulátoru tlaku paliva
(5válcové vznětové motory)
10
10
Zapalovací cívky (zážehové
motory)
10
Ohřev palivového filtru, řídicí
jednotka žhavení (5válcové
vznětové motory)
15
Řídicí modul motoru (4válcový)
10
Řídicí jednotka motoru (5válcové
motory), škrticí jednotka (5válcové zážehové motory)
15
Cívka relé v relé pro chladicí
ventilátor (5válcové zážehové
motory), lambda sondy (5válcové zážehové motory)
20
Olejové čerpadlo, automatická
převodovka (5válcové ); snímač
hmotnosti vzduchu (zážehové
motory); ventil EVAP (4válcové
zážehové motory); ventily (5válcové zážehové motory); elektromagnety (5válcové zážehové
motory); vyhřívání odvětrání klikové skříně (5válcové zážehové
motory); regulační motor, turbo
(4válcové vznětové motory);
řídicí modul, stahovací kryt chladiče (4válcové vznětové motory),
regulační ventil, průtok paliva
(4válcové vznětové motory);
elektromagnet, chlazení pístu
(5válcové vznětové motory);
regulační ventil turbo (5válcové
vznětové motory); snímač hladiny oleje (5válcové vznětové
motory); elektromagnet spojky
klimatizace (5válcové)
ABS
5
Řídicí modul motoru, řídicí
modul převodovky, airbagy
10
Regulace sklonu světel*
10
Elektricky řízené servo
5
Centrální elektronický modul
15
Ventily (4válcové zážehové
motory); elektromagnety (4válcové zážehové motory); vstřikovače (5válcové zážehové
motory); lambda-sonda (5válcové vznětové motory); vyhřívání
odvětrání klikové skříně
(5válcové vznětové motory)
10
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
–
–
–
–
Varování před srážkou
5
Snímač plynového pedálu
5
Dobíjení, záložní baterie
–
10 Údržba a servis
Funkce
A
–
–
Γerpadlo chladicí kapaliny
(pokud není k dispozici nezávislé
topení)
10
10
Související informace
•
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 364)
•
Pojistky - pod pravým předním sedadlem
(str. 367)
363
10 Údržba a servis
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce
10
Pod schránkou v přístrojové desce se nacházejí mimo jiné pojistky pro airbag, prostor pro
cestující a osvětlení.
Na vnitřní straně krytu pojistek v motorovém
prostoru se nachází pinzeta, která usnadní
vytahování a zasunování pojistek.
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
má místo pro náhradní pojistky.
Výměna pojistek
Pojistky jsou přístupné po sundání krytu
z pojistkové skříňky.
364
10 Údržba a servis
Demontáž krytu
Chytněte za vybrání a táhněte, dokud se
z pojistkové skříňky neuvolní pojistná
očka na spodní hraně krytu.
Sundejte kryt.
POZNÁMKA
K uvolnění pojistných oček na horní hraně
krytu od elektrického rozvaděče je
zapotřebí poměrně velký tah.
Montáž krytu
Vložte do spodních jazýčků.
Otočte kryt nahoru, aby horní jazýčky
zaklesly.
POZNÁMKA
Horní pojistná očka musí spolehlivě
zaklesnout do drážek v elektrickém rozvaděči.
Pozice
Pojistky jsou typu "Mini Fuse".
Funkce
A
Palivové čerpadlo
20
–
–
Funkce
A
Stěrač zadního skla
15
Vnitřní osvětlení, střešní konzola
pro přední čtecí lampičky
a osvětlení prostoru pro cestující
5
Osvětlení interiéru, elektricky
ovládaná sedadla*
10
Clona, skleněná střecha*
10
Dešťový senzor*, tlumení,
zpětné zrcátko*, senzor
vlhkosti*
5
Varování před srážkou*
5
–
–
Odemykání, zadní výklopné
dveřeA
10
10
–
–
Rezervní místo 3, konstantní
napětí
5
Zámek řízení
15
Sdružená přístrojová deska
5
Centrální zamykání, klapka
plnicí trubky palivové nádržeB
10
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
365
10 Údržba a servis
||
10
Funkce
A
Funkce
Panel klimatizace
10
7,5
Modul volantu
7,5
Elektrické nezávislé topení*, tlačítko vyhřívání zadního sedadla*
Airbagy, airbag chodce
10
Rezervní místo 4, konstantní
napětí
7,5
Siréna*, datový konektor OBDII
5
Dálková světla
15
–
–
–
Světlo zpátečky
10
–
–
Stěrače čelního sklaC, stěrače
zadního sklaC
20
Imobilizér
5
Rezervní místo 1, konstantní
napětí
15
Rezervní místo 2, konstantní
napětí
20
Alarm snímače pohybu* , dálkový přijímač
5
Stěrače čelního sklaD, stěrače
zadního sklaD
20
Centrální zamykání, klapka
plnicí trubky palivové nádržeE
10
Odemykání, zadní výklopné
dveřeF
10
–
366
A
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
A
B
C
D
E
F
Viz také pojistka 84.
Viz také pojistka 83.
Viz také pojistka 82.
Viz také pojistka 77.
Viz také pojistka 70.
Viz také pojistka 65.
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 360)
Pojistky - pod pravým předním sedadlem
(str. 367)
10 Údržba a servis
Pojistky - pod pravým předním
sedadlem
Pojistky pod pravým předním sedadlem
chrání, mimo jiné, funkce přívěsu a systému
infotainment.
Na vnitřní straně krytu pojistek v motorovém
prostoru se nachází pinzeta, která usnadní
vytahování a zasunování pojistek.
10
Funkce
A
Funkce
A
–
–
Ovládací panel, pravé přední
dveře
25
Ovládací panel, levé zadní dveře
25
Ovládací panel, pravé zadní
dveře
25
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
má místo pro náhradní pojistky.
Keyless*
10
Pozice
Klika dveří (Keyless*)
5
Ovládací panel, levé přední
dveře
25
•
Pojistky 24 – 28 jsou typu „JCASE“
a měly by být měněny pouze v servisu.13.
•
Pojistky 1-23 a 29-46 jsou pojistky typu
"Mini Fuse".
13
–
–
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
367
10 Údržba a servis
||
10
Funkce
A
Funkce
A
Funkce
A
Elektricky ovládané sedadlo
vlevo*
20
Primární pojistky pro pojistky
12-16: infotainment
40
Vyhřívání sedadla, vzadu vlevo*
15
Řídicí jednotka AWD*
15
–
–
–
Cívka interního relé
5
Zásuvka přívěsu 1*
40
Ovládací jednotka audio (zesilovač)*
5
Vyhřívání zadního okna
30
–
–
–
–
BLIS*
5
Parkovací asistent*
5
Parkovací kamera*
5
Telematika*, Bluetooth*
5
Audio, řídicí jednotka systému
infotainment
15
Digitální rádio*, TV*
10
–
–
Elektrická zásuvka 12 V, zavazadlový prostor
15
–
–
Vyhřívání sedadla (strana řidiče)
15
–
Vyhřívání sedadla (strana spolujezdce)
15
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Zásuvka přívěsu 2*
368
–
20
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vyhřívání sedadla, zadní světlo*
15
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 360)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 364)
10 Údržba a servis
Mytí vozidla
VAROVÁNÍ
Vozidlo by se co mělo nejdříve po znečištění
umýt. Vůz myjte v myčce se separátorem
oleje. Používejte autošampon.
Motor nechávejte vždy vyčistit v servisu.
Je-li motor horký, hrozí riziko požáru.
Ruční mytí
•
•
•
•
DŮLEŽITÉ
Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co
nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní
a mohlo by velmi rychle dojít k poškození
povrchové úpravy vozu. Odstranění
poškození povrchové úpravy svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Znečištěné světlomety fungují hůř. Pravidelně je čistěte - například, při čerpání
paliva.
Nepoužívejte žádné korozivní čistící
prostředky. Místo toho používejte vodu
a houbu, která materiál nepoškrábe.
Hadicí umyjte podvozek.
Zvedněte celé vozidlo tak, abyste mohli
odstranit veškeré rozpuštěné nečistoty.
Sníží se tím riziko poškrábání vozu během
mytí. Nestříkejte přímo do zámků.
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů
vnějšího osvětlení, například světlometů,
světel do mlhy a zadních světel, může
dočasně docházet ke kondenzaci. To je
naprosto v pořádku, všechna vnější světla
jsou na tuto situaci nadimenzována. Po
zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla
po jisté době odpaří.
V případě potřeby použijte na velmi znečištěné plochy studený odmašťovací
prostředek. V tomto případě upozorňujeme, že povrchy nesmí být horké od
slunce!
•
Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
•
Lišty stěračů čistěte vlažnou vodou
s čisticím prostředkem nebo autošamponem.
•
Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo
stěrkou. Pokud nenecháte kapky vody
schnout na prudkém slunci, sníží se
riziko, že voda zanechá skvrny, které
byste museli čistit.
Lišty stěračů
POZNÁMKA
Pravidelně myjte stírátka stěračů a čelní
sklo vlažným mýdlovým roztokem nebo
šampónem na vozy.
Nepoužívejte silná rozpouštědla.
10
Automatické mycí linky
Automatická mycí linka je jednoduchý
a rychlý způsob mytí vozu, avšak nemůže se
dostat všude. Pro dosažení optimálních
výsledků Vám doporučujeme mýt vůz ručně.
POZNÁMKA
Několik prvních měsíců se vozidlo musí být
pouze ručně. Důvodem je skutečnost, že
nový lak je citlivější.
Vysokotlaké mytí
Při používání vysokotlakých čističů tryskou
stále rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska
není blíže než 30 cm od povrchu vozu (vzdálenost platí pro všechny vnější části).
Nestříkejte přímo do zámků.
Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů,
stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně,
zkracují životnost lišt stěračů.
Γištění:
–
Zvedněte stěrače do servisní polohy, viz
Lišty stěračů (str. 352).
}}
369
10 Údržba a servis
||
Kontrola brzd
DŮLEŽITÉ
Nevoskujte a neleštěte plasty a pryž.
VAROVÁNÍ
10
Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při
jízdě na delší vzdálenost v dešti nebo
v rozbředlém sněhu. Díky teplu vzniklému
třením se brzdové obložení zahřeje a osuší.
Totéž udělejte po rozjezdu za velmi vlhkého
nebo studeného počasí.
Vnější plastové, gumové a ozdobné
prvky
Barvené plastové díly, gumu a ozdobné
prvky, například lesklé lišty, můžete vyčistit
a ošetřit speciálními čisticími prostředky,
které obdržíte u prodejce vozů Volvo. Při používání takových čisticích prostředků pečlivě
dodržujte návod.
370
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž otírejte pouze v případě
potřeby a netlačte na plast a pryž zbytečně
velkou sílou. Používejte měkkou mycí
houbu.
Po umytí vozu vždy zkontrolujte brzdy
a parkovací brzdu, abyste měli jistotu, že
se pod brzdové obložení nedostala vlhkost
a koroze, které by omezily funkčnost
brzdění.
Při leštění lesklých výlisků obložení by
mohlo dojít k setření nebo poškození lesklé
vrstvy na povrchu.
Nesmí se používat lešticí přípravek obsahující abrazivní látky.
Ráfky
Na disky kol používejte pouze čisticí
prostředky schválené společností Volvo.
Silné čisticí prostředky mohou poškodit
povrch a způsobit na chromovaných hliníkových ráfcích skvrny.
Související informace
•
•
•
Leštění a voskování (str. 370)
Γištění interiéru (str. 372)
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva (str.
371)
Leštění a voskování
Když je lak vozu matný nebo když chcete
dodat laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.
Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění
laku. Nicméně v této době může být prováděno voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo
vosk na přímém slunci.
Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba
vůz omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu
odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem
asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití
jemné brusné pasty.
Nejprve proveďte leštění lešticím
prostředkem a poté vůz navoskujte kapalným
nebo pevným voskem. Dodržujte pozorně
návod k použití. Některé prostředky dostupné
na trhu spojují jak leštidlo, tak vosk.
10 Údržba a servis
DŮLEŽITÉ
Nevoskujte a neleštěte plasty a pryž.
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž otírejte pouze v případě
potřeby a netlačte na plast a pryž zbytečně
velkou sílou. Používejte měkkou mycí
houbu.
Při leštění lesklých výlisků obložení by
mohlo dojít k setření nebo poškození lesklé
vrstvy na povrchu.
Nesmí se používat lešticí přípravek obsahující abrazivní látky.
DŮLEŽITÉ
Lak ošetřujte pouze podle doporučení
společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku
(např. konzervace, těsnění, ochrana,
leštění apod.) může mít za následek
poškození laku. Poškození laku v důsledku
takového ošetření není kryto zárukou
Volvo.
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 369)
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva
Okna jsou pokryta vrstvou, která zlepšuje
výhled za nepříznivých povětrnostních podmínek.
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 369)
10
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva*
Γasem dochází k přirozenému
opotřebení vodu odpuzující vrstvy.
Údržba:
•
Nikdy nepoužívejte přípravky, jako jsou
vosk na vozidla, odmašťovadla nebo
podobné přípravky na povrchy skel, protože by mohlo dojít k poškození vodu
odpuzující vrstvy.
•
Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili skleněný povrch.
•
Pokud chcete předejít poškození skleněného povrchu při odstraňování ledu –
používejte pouze plastové škrabky.
•
Doporučuje se použití speciálního
přípravku na udržení vodu odpuzujících
vlastností, který je k dispozici u dealerů
Volvo. Poprvé by měl být použit po třech
letech a potom každý rok.
DŮLEŽITÉ
Led ze skel nikdy neodstraňujte pomocí
kovové škrabky. Led ze zrcátek na dveřích
odstraňte pomocí vyhřívání zrcátek, viz
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka vyhřívání (str. 97).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
371
10 Údržba a servis
10
Ochrana proti korozi
Čištění interiéru
Váš vůz byl již ve výrobním závodě pečlivě
a kompletně ošetřen proti korozi. Části karosérie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Podvozek je chráněn otěruvzdorným protikorozním povlakem. Nosníky, dutiny a uzavřené
profily byly vystříkány penetračním antikorozním přípravkem.
Používejte pouze čisticí prostředky
a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Vůz čistěte pravidelně
a dodržujte pokyny uvedené na obalech.
Kontrola a údržba
Nečistota a chemický posyp mohou vést ke
korozi, proto je důležité udržovat vůz čistý.
Ochrana vozu proti korozi musí být pravidelně
kontrolována a v případě potřeby opravena.
Za normálních okolností nevyžaduje protikorozní ochrana vozu zvláštní údržbu po dobu
12 let. Po uplynutí této doby by měla být prováděna každé tři roky. Pokud vůz potřebuje
další ošetření, doporučujeme obrátit se
o pomoc na autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Poškození laku (str. 374)
Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.
Abyste se vyvarovali zhoršení nehořlavé
úpravy čalounění, používejte speciální čisticí
prostředky na čalounění, které jsou k dostání
u autorizovaných dealerů vozů Volvo.
DŮLEŽITÉ
Koberce a zavazadlový prostor
Koberce před čištěním z vozu vyjměte.
K odstranění prachu a nečistot použijte vysavač.
Ostré předměty a zipy mohou poškodit látkové čalounění.
Každý vykládaný koberec je opatřen kolíčky.
–
Přidržte vykládaný koberec na všech
kolíčcích a nadzvedněte jej přímo nahoru.
Namontujte vykládaný koberec na místo přitlačte na každý z kolíčků.
VAROVÁNÍ
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn a zda drží na háčcích tak, aby se
nezachytil pod pedály nebo v jejich blízkosti.
K vyčištění skvrn na koberci doporučujeme
po vysání použít speciální prostředek na
čištění textilu. Podlahové koberce se musí
čistit pomocí přípravků, které doporučí váš
prodejce Volvo!
372
Skvrny na textilním čalounění
a čalounění stropu
DŮLEŽITÉ
•
Po některých barevných oděvech
(např. po džínách nebo oblečení ze
semiše) mohou zůstat na čalounění
skvrny.
•
Nikdy nepoužívejte silná rozpouštědla.
Tyto výrobky by mohly poškodit čalounění z textilu, koženky nebo kůže.
Skvrny na koženém čalounění
Kožené čalounění Volvo je ošetřeno tak, aby
byl dlouho zachován původní vzhled čalounění.
Kožené čalounění stárne a postupem času
získává patinu. Kůže je vydělávána a zpracovávána tak, že si zachovává svůj přírodní charakter. Má ochrannou vrstvu, ale pravidelné
čištění je potřebné za účelem zachování charakteru i vzhledu. Společnost Volvo nabízí
komplexní produkt pro čistění a ošetřování
10 Údržba a servis
Skupina 1 (inkoust, víno, kafe, mléko, pot
a krev)
koženého čalounění, který při dodržení
návodu zachová ochrannou vrstvu kůže. Po
určité době používání se však objeví přirozený vzhled kůže v závislosti víceméně na
struktuře povrchu kůže. Toto je přirozené
zrání kůže, které ukazuje, že se jedná
o přírodní produkt.
3. Dotýkejte se houbou přesně znečištěného
místa. Nechte houbu odsát skvrnu. Neotírejte povrch.
Pro dosažení nejlepších výsledků společnost
Volvo doporučuje provádět čištění a nanesení
ochranného krému jednou až čtyřikrát za rok
(v případě potřeby i častěji). Přípravek na
ošetření koženého čalounění si vyžádejte
u svého prodejce Volvo.
Ochranné ošetření koženého čalounění
Skupina 2 (tuky, olej, omáčky a čokoláda)
1. Nalijte malé množství ochranného krému
na plstěný hadr a natřete tenkou vrstvu
krému jemnými krouživými pohyby na
kůži.
1. Stejný postup jako u skupiny 1.
DŮLEŽITÉ
•
•
Po některých barevných oděvech
(např. po džínách nebo oblečení ze
semiše) mohou zůstat na čalounění
skvrny.
Nikdy nepoužívejte silná rozpouštědla.
Tyto výrobky by mohly poškodit čalounění z textilu, koženky nebo kůže.
Pokyny pro umývání koženého
čalounění
1. Nalijte čisticí prostředek na kůži na vlhkou
houbu a vytlačte z ní hustou pěnu.
2. Odstraňte nečistoty jemnými kruhovými
pohyby.
4. Povrch odsajte měkkým papírem nebo
hadrem a nechte kůži dokonale
vyschnout.
2. Nechte kůži před použitím 20 minut
vyschnout.
Kůže byla nyní opatřena ochranou proti
skvrnám a UV záření.
Návod na mytí koženého volantu
•
Pomocí navlhčené houby a neutrálního
mýdla odstraňte prach a nečistoty.
•
Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývejte
kožený volant ochranným potahem z plastu.
•
Používejte přírodní oleje. Pro dosažení
optimálních výsledků doporučujeme používat prostředky Volvo určené k ošetření
kůže.
Pokud jsou na volantu skvrny:
–
Použijte měkký hadřík nebo houbu. Namíchejte 5 % roztok čpavku (V případě
skvrn od krve použijte roztok 2 dl vody
a 25 g soli.)
10
2. Leštěte absorpčním papírem nebo
hadříkem.
Skupina 3 (suché nečistoty, prach)
1. K odstranění nečistot použijte měkký kartáč.
2. Stejný postup jako u skupiny 1.
Skvrny na plastových dílech v interiéru,
kovových dílech a na dřevěných dílech
Pro čištění dílů a povrchu v interiéru doporučujeme kousek tkaniny nebo utěrku z mikrovlákna, mírně navlhčené vodou. K dostání
jsou u dealerů vozů Volvo.
Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte.
Nikdy nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn. Na obtížně odstranitelné skvrny
můžete použít speciální čisticí prostředek,
který můžete zakoupit u prodejců vozů Volvo.
Bezpečnostní pásy
Používejte vodu a jemný čisticí prostředek.
Speciální čisticí prostředky na textilie si
}}
373
10 Údržba a servis
||
můžete zakoupit u dealera vozů Volvo. Ujistěte se před navinutím, že pásy jsou suché.
Související informace
10
•
Mytí vozidla (str. 369)
Poškození laku
Kód barvy
Lak je důležitou součástí protikorozní ochrany,
a proto jej pravidelně kontrolujte. Nejběžnějšími typy poškození laku jsou například poškození od kamínků, škrábance a šmouhy na blatnících, dveřích a náraznících.
Drobné opravy poškozeného laku
Poškození laku vyžaduje okamžitou opravu,
aby nezačala koroze.
Materiály
•
•
•
•
14
15
374
V případě potřeby.
Dodržujte pokyny přiložené k balení korekční tyčinky/tužky.
základní nátěr14 - pro nárazníky s vrstvou
plastu jsou k dispozici speciální lepicí
základní nátěry v plechovkách ve spreji
základní vrstva a průhledná vrstva - je
dostupná ve spreji nebo jako korekční
tyčinka/tužka15
zakrývací páska
jemný brusný papír14.
Γíslo odstínu laku
Je důležité použít správný odstín laku. Umístění štítku, viz Typová označení (str. 444).
10 Údržba a servis
Opravte drobné poškození laku jako
např. škrábance a škody způsobené
úlomky kamene
2. V případě potřeby (např.u ostrých hran)
lze lokálně provést lehké přebroušení
velmi jemným abrazivním materiálem.
Povrch se důkladně vyčistí a nechá
vyschnout.
10
G021832
3. Promíchejte základový nátěr a aplikujte jej
jemným štětcem nebo zápalkou atd. Jakmile základní nátěr uschne, naneste
základní vrstvu a průhlednou vrstvu.
4. Při opravě škrábanců postupujte výše
uvedeným postupem, navíc můžete ještě
použít lepicí pásku, kterou ochráníte
nepoškozený lak.
POZNÁMKA
Povrch musí být před započetím práce čistý
a suchý, teplota okolí musí být minimálně
15 °C.
1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené
místo. Potom pásku odlepte a odstraňte
tak zbytky laku.
Pokud se poškození dostane dolů na kov,
je vhodné použít základní nátěr. V případě
poškození povrchu z plastu by se měl
použít základní nátěr s adhezními účinky výsledky budou příznivější. Nastříkejte
nátěr na víčko spreje a potřete tenkou
vrstvou.
Pokud kamínek nepronikl na podklad
a vrstva laku je nepoškozena, co nejdříve
vyčistěte povrch a naneste základní vrstvu
a průhledný lak.
Související informace
•
Ochrana proti korozi (str. 372)
375
AUDIO A MΔDIA
11 Audio a média
Audio a média
Systém audia a médií zahrnuje rádio (str.
385), přehrávač médií (str. 396), TV (str. (str.
427))* a možnost komunikovat pomocí mobilního telefonu (str. 409) *. Informace se objevují na 5palcové nebo 7palcové* barevné
obrazovce v horní části středové konzoly.
Funkce lze ovládat pomocí tlačítek na volantu,
pomocí tlačítek na středové konzole pod
obrazovkou nebo pomocí dálkového ovladače
(str. 431)*.
Je-li systém infotainment aktivní, když se
motor vypne, automaticky se aktivuje, jakmile
se klíč zasune do polohy I (str. 70) nebo vyšší
polohy. Systém pokračuje v přehrávání stejného zdroje (např. rádia) jako předtím, než se
motor vypnul (u vozidel s funkcí Keyless*
musí být dveře řidiče zavřené).
Po stisknutí tlačítka On/Off lze systém infotainment používat 15 minut, aniž by dálkový
ovladač musel být zasunutý ve spínači zapalování.
Když se vozidlo startuje, systém infotainment
se na chvíli vypne a spustí se až po nastartování motoru.
1
POZNÁMKA
Audyssey MultEQ1
Chcete-li používat systém audia a přehrávání médií, když je motor vypnutý, vytáhněte dálkový ovladač ze spínací skříňky.
Zabráníte tím zbytečnému vybíjení akumulátoru.
Dolby Digital, Dolby Pro Logic1
11
Systém Audyssey MultEQ se používal v rámci
vývoje a úprav zvuku tak, aby umožnil
prvotřídní zážitek z poslechu.
Související informace
•
•
Vyrobeno s licencí společností Dolby
Laboratories. Dolby Digital, Dolby Pro Logic
a symbol dvojitého D jsou obchodní známky
společnosti Dolby Laboratories.
Audio a média - přehled (str. 378)
Audio a média - použití systému (str.
378)
•
Audio a média - navigace v menu (str.
380)
•
•
Audio a média - přehled menu (str. 434)
•
•
Nastavení obrazu (str. 400)
Audio a média - nastavení audio (str.
382)
Oblíbené (str. 382)
Platí pouze Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
377
11 Audio a média
Audio a média - přehled
Audio a média - použití systému
Přehled komponentů systému audia a médií
Systém audia a médií se ovládá ze středové
konzoly a částečně pomocí tlačítek na
volantu. Informace se zobrazí na obrazovce
v horní části středové konzoly.
11
Vstupy AUX2 a USB3 pro externí audio
zdroje (např. iPod®)
Klávesnice na volantu (s*/bez ovládacího
kolečka).
Obrazovka displeje. Obrazovka displeje je
k dispozici ve dvou rozměrech: 5palcová
a 7palcová. V příručce je zobrazena
7palcová obrazovka displeje.
Ovládací panel na středové konzole
Související informace
•
•
2
3
378
Audio a média (str. 377)
Audio a média - použití systému (str.
378)
Platí pouze pro výbavu Performance
Neplatí pro výbavu Performance
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
11 Audio a média
Procházet/rychloposuv vpřed/hledat –
Krátkým stisknutím procházejte stopy na
disku, předvolby rozhlasových stanic4 nebo
kapitoly5. Dlouhé stisknutí slouží k rychlému
procházení skladeb na disku nebo k vyhledání další stanice.
SOUND - stisknutím zpřístupníte nastavení audio (basy, výšky atd.). Další informace,
viz obecné nastavení audio (str. 383).
VOL - zvýší se nebo sníží hlasitost.
ON/OFF/MUTE - krátkým stisknutím
se systém spustí a dlouhým stisknutím
(dokud se nevypne obrazovka) se vypne.
Upozorňujeme, že celý systém Sensus (a to
včetně navigace * a funkcí telefonu*) se
spouští a vypíná současně. Krátkým stisknutím se zvuk ztlumí (MUTE) nebo obnoví na
původní hlasitost (pokud byl vypnutý).
Otvor pro vložení/vysunutí disku.
Vysunutí disku.
Hlavní zdroje - stisknutím zvolte hlavní
zdroj (např. RADIO, MEDIA). Zobrazí se
naposledy aktivní zdroj (např. FM1). Nové
zobrazení zvolíte, pokud hlavní tlačítko zdroje
stisknete, když je systém v režimu RADIO
nebo MEDIA. Pokud se nacházíte v menu
4
5
6
7
TEL* nebo NAV* a stisknete hlavní tlačítko
zdroje, zobrazí se menu zkratek s obvykle
používanými položkami menu pro telefon.
OK/MENU - stisknutím kolečka na
volantu nebo tlačítka na středové konzole
potvrdíte výběr provedený v menu. Pokud
v normálním zobrazení stisknete OK/MENU,
otevře se menu pro zvolený zdroj (např.
RADIO nebo MEDIA). Pokud jsou k dispozici
vnořené nabídky, vpravo od obrazovky se
zobrazí šipka.
TUNE - otáčením kolečka na volantu nebo
ovladače na středové konzole procházíte
stopy/složky, rozhlasové a televizní* stanice,
kontakty v telefonu* a navigujete mezi jednotlivými položkami na televizní obrazovce.
EXIT - krátkým stisknutím se posunete
v systému menu nahoru, přerušíte aktuální
funkce, přerušíte/odmítnete telefonní hovor
nebo vymažete zadané znaky. Dlouhým
stisknutím se dostanete do běžného zobrazení nebo, pokud se již nacházíte v běžném
zobrazení, do nejvyšší úrovně nabídky (zobrazení hlavního zdroje). Z této úrovně se můžete
dostat ke stejným tlačítkům hlavního zdroje
jako jsou tlačítka na středové konzole (7).
INFO - pokud jsou kromě informací které
se zobrazily na obrazovce, k dispozici další
informace, stisknutím tlačítka INFO zobrazíte
další informace.
Tlačítka předvolby, zadávání čísel a písmen.
FAV – zkratka k oblíbeným nastavením.
Toto tlačítko lze naprogramovat na běžně
používané funkce v AM, FM apod. Další informace, viz oblíbené (str. (str. 382)).
11
MUTE6 – stisknutím vypnete zvuk rádia/
médií nebo obnovíte zvuk, pokud byl vypnutý.
Rozpoznávání hlasu7 – stisknutím aktivujete rozpoznávání hlasu (pro mobilní telefon
a navigační systém připojený pomocí funkce
Bluetooth®*).
Související informace
•
Audio a média - navigace v menu (str.
380)
•
Audio a média (str. 377)
Neplatí pro DAB.
Platí pouze pro DVD disky.
Vozidla bez navigace.
Vozidla s navigací*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
379
11 Audio a média
Audio a média - navigace v menu
Systém audia a médií se ovládá ze středové
konzoly a částečně pomocí tlačítek na
volantu. Informace se zobrazí na obrazovce
v horní části středové konzoly.
11
Na příkladu je zobrazena navigace k jednotlivým funkcím, když se přehrává disk. (1) Tlačítko hlavních zdrojů, (2) Normální zobrazení, (3) Nabídka zkratek/zdroje,
(4) Rychlé menu, (5) Menu zdroje
380
11 Audio a média
Hlavní zdroj zvolte stisknutím tlačítka hlavních
zdrojů (1) (RADIO, MEDIA, TEL). K navigování přes nabídky zdrojů použijte ovládací
prvky TUNE, OK/MENU, EXIT nebo tlačítka
(1) hlavního zdroje.
Zobrazení dostupných funkcí, viz Audio
a média - přehled menu (str. 434).
POZNÁMKA
na disku, naladění jiné rozhlasové stanice
apod.
Menu zdroje - k navigování v menu
(zpřístupní se stisknutím tlačítka OK/MENU).
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 378)
Audio a média - přehled menu (str. 434)
11
Je-li vozidlo vybaveno klávesnicí na
volantu s ovládacím kolečkem*, lze tuto
klávesnici použít místo ovládacích prvků
na středové konzole (TUNE, OK/MENU,
EXIT), Audio a média - použití systému
(str. 378).
Menu a zobrazení na televizní
obrazovce
Vzhled závisí na zdroji, výbavě vozidla, nastavení atd.
Tlačítko hlavního zdroje - stisknutím
přepnete hlavní zdroj nebo zobrazíte nabídku
zkratek/zdroje pro aktivní zdroj.
Běžné zobrazení - běžný režim pro zdroj.
Menu zkratek - zobrazí se obvykle používané položky menu v hlavních zdrojích, např.
TEL a MEDIA (zpřístupní se stisknutím tlačítka hlavního zdroje pro aktivní zdroj (1)).
Rychlé menu - rychlý režim v případě
otočení knoflíku TUNE, např. při změně stop
381
11 Audio a média
Oblíbené
Často používané funkce lze uložit do oblíbených. Obvykle se ukládají funkce jako rádio,
média, zpětná kamera a zdroj menu MY CAR,
který obsahují celou řadu funkcí souvisejících
s vozidlem - např. nastavování hodin, zpětných zrcátek a zamykání. Tuto funkci lze
snadno zpřístupnit stisknutím tlačítka FAV.
11
•
•
•
•
•
•
DISC
Audio a média - nastavení audio
USB*
Audiosystém je již nakalibrován pro optimální
reprodukci zvuku. Tuto kalibraci lze však změnit.
iPod*
Bluetooth*
AUX
TV*
Dále si můžete zvolit a uložit oblíbené nastavení pro MY CAR, CAM* a NAV*. Oblíbené
položky lze rovněž zvolit a uložit v menu MY
CAR. Další informace o systému menu, viz
MY CAR (str. 103).
Související informace
•
Uložení do oblíbených (str. 425)
Nastavení optimální kalibrace zvuku
Audiosystém je již kalibrován pro optimální
reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního
zpracování signálu.
Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory,
zesilovače, akustiku prostoru pro cestující,
polohu posluchače atd. pro každou kombinaci modelu vozu a audiosystému.
K dispozici je také dynamická kalibrace, která
bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti,
příjem rozhlasu a rychlost vozidla.
Ovládací prvky vysvětlené v této příručce,
např. Basy, Výšky a Ekvalizér, jsou určeny
uživateli pouze k přizpůsobení reprodukce
zvuku osobnímu vkusu.
Pomocí tlačítka FAV lze uložit často používané funkce tak, aby se funkce spustila
pouhým stisknutím tlačítka FAV. Pro každou
funkci (např. Ekvalizér) můžete zvolit oblíbené nastavení:
V režimu RADIO:
•
•
•
AM
FM1/FM2
DAB1*/DAB2*
V režimu MEDIA:
382
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Audio a média - všeobecné nastavení
audio (str. 383)
•
Audio a média - rozšířená nastavení audio
(str. 383)
•
Nastavení audio profilu (str. 384)
11 Audio a média
Audio a média - všeobecné nastavení
audio
Všeobecné nastavení audio pro systém audia
a médií.
Stisknutím tlačítka SOUND otevřete menu
pro nastavení audiosystému (Basy, Výšky
apod.). Pomocí knoflíků SOUND nebo OK/
MENU přejděte na požadovanou položku
(např. Výšky).
Otáčením knoflíku TUNE upravte nastavení.
Toto nastavení uložte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
• Fader - Vyvážení mezi předními
a zadními reproduktory.
• Vyvážení - Vyvážení mezi pravými
a levými reproduktory.
• Subwoofer*8 – – Úroveň pro basový
reproduktor.
• Úroveň středu, DPL IIÚroveň středu,
3-CH stereo8 - Hlasitost prostředního
reproduktoru.
• Úroveň surround, DPL
prostorového zvuku.
II8, 9
– úroveň
Související informace
Dále stiskněte SOUND nebo OK/MENU.
Zpřístupní se další možnosti:
•
Audio a média - navigace v menu (str.
380)
•
•
•
Audio a média - nastavení audio (str. 382)
Surround8
- lze nastavit na zapnuto/
vypnuto. Pokud nastavíte "zapnuto",
systém zvolí nastavení pro optimální
přehrávání zvuku. Zpravidla se na obrazovce displeje objeví DPLII a
.
Pokud se k provedení záznamu použila
technologie Dolby Digital, záznam se
bude přehrávat s tímto nastavením a na
.
obrazovce displeje se objeví
Pokud zvolíte "vypnuto", k dispozici bude
stereo se 3 kanály.
Audio a média - rozšířená nastavení audio
(str. 383)
Audio a média - rozšířená nastavení
audio
Upravte nastavení audia pro rádio a média
podle svých přání.
Lze upravit následující funkce:
•
•
•
•
Nastavení ekvalizéru (str. 384)
Nastavení audio profilu (str. 384)
Nastavení hlasitosti audio a automatické
regulace hlasitosti (str. 384)
11
Nastavení hlasitosti audio pro externí
audiozdroj (str. 403)
Související informace
•
•
Audio a média - nastavení audio (str. 382)
Audio a média - všeobecné nastavení
audio (str. 383)
• Basy - Úroveň basů.
• Výšky - Úroveň výšek.
8
9
Pouze Premium Sound Multimedia.
Pouze, je-li aktivována funkce Surround.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
383
11 Audio a média
Nastavení ekvalizéru
11
Nastavte
a upravte hlasitost samostatně pro různé frekvence rádia a TV.
1. Stisknutím tlačítka OK/MENU otevřete
položku Nastavení audio a zvolte
Ekvalizér.
Zvukový zážitek může být optimalizován pro
sedadlo řidiče, obě přední sedadla nebo
zadní sedadlo. Pokud sedí cestující na
předních i zadních sedadlech, doporučujeme
zvolit nastavení pro obě přední sedadla.
Možnosti lze zvolit v položce Nastavení
audio Místo poslechu.
2. Vlnovou délku zvolte otáčením knoflíku
TUNE a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
3. Audio nastavení zvolte otáčením knoflíku
TUNE a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU. Analogicky pokračujte u ostatních
vlnových délek, které chcete změnit.
4. Když jste s nastavováním audio zdroje
skončili, potvrďte nastavení stisknutím
tlačítka EXIT. Nyní se zobrazí běžné
nastavení.
Související informace
•
Audio a média - rozšířená nastavení audio
(str. 383)
•
Audio a média - navigace v menu (str.
380)
10
384
Nastavení audio profilu
Nastavte si audio profil a optimalizujte si audio
zážitek podle svých potřeb.
ekvalizér10
Neplatí pro výbavu Performance
Související informace
•
•
Audio a média - nastavení audio (str. 382)
Audio a média - navigace v menu (str.
380)
Nastavení hlasitosti audio
a automatické regulace hlasitosti
Nastavte kompenzaci audio pro případ nadměrné hlučnosti v prostoru pro cestující.
Audiosystém kompenzuje rušivé zvuky
v prostoru pro cestující zvyšováním hlasitosti
se zvyšující se rychlostí vozidla. Úroveň kompenzace lze nastavit na nízkou, střední, vysokou nebo ji lze zcela vypnout. Vyberte úroveň
v menu Nastavení audio Kompenzace
hlasitosti.
Související informace
•
Audio a média - rozšířená nastavení audio
(str. 383)
•
Audio a média - navigace v menu (str.
380)
11 Audio a média
Rádio
Lze poslouchat na frekvencích rádia AM a FM.
V některých případech lze poslouchat digitální
rádio (DAB), strana (str. 394)*.
Ovládací prvky funkcí rádia.
Ovládání rádia, viz Použití systému (str. 378)
a Navigace v menu (str. 380).
Rádio AM/FM
•
•
Ladění rádia (str. 385)
Digitální rádio* (DAB)
•
•
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn)
(str. 394)
•
Navigace v seznamu skupin kanálů (str.
395)
•
Rozhlasové stanice jako předvolby (str.
387)
•
Procházení rozhlasových frekvencí (str.
393)
•
Typy rozhlasových programů (PTY) (str.
390)
•
•
•
Rádiotext (str. 392)
•
•
Digitální rádio* (DAB) - subkanál (str. 396)
DAB do DAB link (str. 395)
Digitální rádio* (DAB) - frekvence (str.
395)
Ladění rádia
Rádio automaticky sestaví seznam nejsilnějších FM stanic11, jejichž signál momentálně
přijímá. Lze aktivovat automatické nebo
manuální ladění rozhlasových stanic.
POZNÁMKA
Příjem závisí na síle a kvalitě signálu. Na
přenos může mít vliv celá řada okolností,
např. vysoké budovy nebo vzdálený vysílač. Míra pokrytí často závisí na území, ve
kterém se zrovna v daném státě nacházíte.
11
Související informace
•
•
•
Automatické ladění rádia (str. 386)
Manuální ladění rádia (str. 387)
Seznam rozhlasových stanic (str. 386)
Digitální rádio* (DAB) - resetování (str.
396)
Související informace
Rozhlasové stanice jako předvolby (str.
387)
•
•
•
Procházení rozhlasových frekvencí (str.
393)
•
•
•
Funkce RDS (str. 388)
•
Rádiotext (str. 392)
11
Digitální rádio* (DAB) (str. 394)
Audio a média - použití systému (str. 378)
Audio a média - navigace v menu (str.
380)
Audio a média - přehled menu (str. 434)
Typy rozhlasových programů (PTY) (str.
390)
Neplatí pro výbavu Performance.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
385
11 Audio a média
Automatické ladění rádia
Seznam rozhlasových stanic
Hledání další/předchozí dostupné stanice.
Rádio automaticky sestaví seznam nejsilnějších FM stanic12, jejichž signál momentálně
přijímá. Díky tomu budete moci vyhledat stanici, když vjedete do oblasti, ve které neznáte
rozhlasové stanice a jejich frekvence.
•
V seznamu se zobrazí pouze frekvence
rozhlasových stanic, které jsou
momentálně přijímány. Nezobrazí se
úplný seznam všech rádiových frekvencí o zvolené vlnové délce.
Přejděte na seznam a zvolte stanici:
•
Je-li signál momentálně přijímané stanice slabý, může se stát, že rádio
neaktualizuje seznam stanic. V tomto
případě stiskněte tlačítko INFO (když
je na obrazovce displeje seznam stanic). Zařízení přejde do režimu ručního
ladění a můžete naladit stanici. Pokud
seznam stanic není zobrazen, otočením knoflíku TUNE o jeden krok v libovolném směru se seznam objeví. Pro
přepnutí nyní stiskněte INFO.
1. Stiskněte RADIO, otáčejte TUNE, dokud
se nezobrazí požadovaná vlnová délka
(AM, FM1 atd.). Stiskněte OK/MENU.
11
2. Podržte stisknuté tlačítko
/
na
středové konzole (nebo na klávesnici na
volantu*). Rádio vyhledá další/předchozí
dostupnou stanici.
Související informace
•
Ladění rádia (str. 385)
POZNÁMKA
1. Zvolte požadovanou vlnovou délku (FM1
nebo FM2).
2. Otočte knoflíkem TUNE o jeden krok
v libovolném směru. Zobrazí se seznam
všech stanic v dané oblasti. Momentálně
naladěná stanice je v seznamu označena
zvětšeným písmem.
3. Pro výběr stanice ze seznamu otáčejte
knoflíkem TUNE v libovolném směru.
4. Potvrďte svůj výběr stisknutím tlačítka
OK/MENU.
Seznam z obrazovky displeje po několika
sekundách zmizí.
Pokud na displeji již není seznam stanic,
otočte knoflíkem TUNE o jeden krok v libovolném směru a stiskněte na středové konzole INFO.Systém přejde do režimu manuálního ladění (nebo se z režimu manuálního
ladění vrátí na funkci "Seznam stanic").
Související informace
•
12
386
Neplatí pro výbavu Performance.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Ladění rádia (str. 385)
11 Audio a média
Manuální ladění rádia
POZNÁMKA
Rádio automaticky sestaví seznam rozhlasových stanic13. Rozhlasové stanice lze však
naladit také manuálně.
V případě předvolby od výrobce rádio
automaticky prohledává stanice v oblasti,
kterou projíždíte (viz předchozí kapitola
"Seznam rozhlasových stanic").
V rámci předvolby od výrobce ukazuje rádio
seznam nejsilnějších stanic v místě, kde jste
otočili knoflíkem TUNE (viz kapitola Seznam
rozhlasových stanic (str. 386)). Jakmile se
objeví seznam stanic, stiskněte na středové
konzole INFO a systém přejde do režimu
manuálního ladění. Nyní si můžete vybrat
frekvenci ze seznamu všech dostupných frekvencí se zvolenou vlnovou délkou. Jinými
slovy, pokud při manuálním ladění otočíte
TUNE o jeden krok, frekvence se změní např.
z 93,3 na 93,4 MHz.
Pokud jste však nastavili manuální ladění
(stisknutím tlačítka INFO na středové konzole v okamžiku, kdy byl zobrazen seznam
stanic), rádio se při dalším zapnutí bude
nacházet v režimu manuálního ladění.
Chcete-li přepnout zpět na funkci "Seznam
rozhlasových stanic", otočte knoflíkem
TUNE o jeden krok (zobrazí se kompletní
seznam stanic) a stiskněte tlačítkoINFO.
Upozorňujeme, že pokud stisknete tlačítko
INFO a seznam stanic není zobrazen, aktivuje se funkce INFO. Další informace
o této funkci viz Audio a média - použití
systému (str. 378).
Manuální naladění stanice:
1. Stiskněte tlačítko RADIO, otáčejte TUNE,
dokud se nezobrazí požadovaná vlnová
délka (např. AM, FM1 atd.). Stiskněte
OK/MENU.
2. Otáčením knoflíku TUNE zvolte frekvenci.
Rozhlasové stanice jako předvolby
Často používané rozhlasové stanice je vhodné
pro usnadnění aktivace uložit do předvoleb.
Související informace
•
Ladění rádia (str. 385)
11
Předvolby stanic.
Rádio AM/FM
Pro každou vlnovou délku lze uložit 10
předvoleb (AM, FM1 atd.)
Uložené předvolby se vybírají pomocí tlačítek
předvoleb.
1. Nalaďte si stanici, viz Ladění rádia (str.
385).
2. Na několik sekund podržte některé z tlačítek předvolby. Během této doby se
ztlumí zvuk. Zvuk se obnoví, jakmile se
naladí požadovaná stanice. Nyní můžete
použít tlačítko předvolby.
13
Neplatí pro výbavu Performance.
387
11 Audio a média
||
Na obrazovce displeje lze zobrazit seznam
kanálů předvolby14. Funkce se aktivuje/deaktivuje v režimu AM/FM v položce Menu FM
Zobrazit předvolby nebo Menu AM
Zobrazit předvolby.
Související informace
•
•
Ladění rádia (str. 385)
Audio a média - navigace v menu (str.
380)
Digitální rádio (DAB)
11
Pro každý vlnový rozsah může být uloženo 10
stanic. DAB má 2 paměti pro předvolby:
DAB1 a DAB2. Předvolby se ukládají dlouhým stisknutím požadovaného tlačítka
předvolby. Podrobnější informace - viz rádio
AM/FM nahoře. Uložené předvolby se vybírají
pomocí tlačítek předvoleb.
Předvolba obsahuje jeden kanál, avšak žádné
subkanály. Pokud posloucháte subkanál a je
uložena předvolba, pak je registrován pouze
hlavní kanál. Důvodem je to, že subkanály
jsou dočasné. Při dalším pokusu o naladění
předvolby bude přehráván kanál, který obsahuje subkanály. Předvolba není závislá na
seznamu kanálů.
Na obrazovce displeje lze zobrazit seznam
kanálů předvolby14. Funkce se aktivuje/deaktivuje v režimu DAB v položce Menu DAB
Zobrazit předvolby.
POZNÁMKA
Systém DAB v audiosystému nepodporuje
veškeré funkce standardu DAB.
14
388
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Funkce RDS
V případě systému RDS rádio automaticky
přeladí na nejsilnější vysílač. RDS umožňuje
např. příjem dopravních informací (TP)
a vyhledání určitých druhů programů (PTY).
RDS (Radio Data System) propojuje vysílače
v sítí. Vysílač FM v takové síti odesílá informace, které rádiu s funkcí RDS umožňují
následující funkce:
•
Automatické přepnutí na silnější vysílač,
pokud se příjem v oblasti zhorší.
•
Vyhledání typu programu, například
dopravní informace nebo zprávy.
•
Příjem textových informací o programu
aktuální rozhlasové stanice.
POZNÁMKA
Některé rozhlasové stanice nepoužívají
RDS nebo používají pouze část funkcionalit RDS.
Pokud je požadovaný typ programu nalezen,
rádio přeladí na tuto stanici, přičemž přeruší
aktuální zdroj audiosignálu. Například je-li
používán CD přehrávač, přepne se do režimu
pauzy. Přerušené vysílání se přehrává nastavenou hlasitostí, viz Ovládání hlasitosti
u přerušení typů rozhlasových programů
(PTY) (str. 392). Jakmile nastavený typ pro-
11 Audio a média
gramu již nevysílá, nastaví se původní hlasitost a audiozdroj.
Alarmy v případě nehod a krizových
situací
Programové funkce alarm (VÝSTRAHA!),
dopravní informace (TP), zprávy (NEWS)
a typy programů (PTY) přerušují jedna druhou
v pořadí priorit, kde alarm má nejvyšší prioritu
a typy programů mají nejnižší. Další nastavení
v případě přerušení programování (EON
Vzdálený a EON Lokální), viz Rozšíření
o ostatní sítě (EON) (str. 390). Stisknutím tlačítka EXIT se vrátíte k přerušenému audio
zdroji. Stisknutím tlačítka OK/MENU zprávu
vymažete.
Tato funkce se používá jako varování při
vážných nehodách a katastrofách. Zpráva
VÝSTRAHA! se zobrazí na obrazovce displeje, pokud je vysílána varovná zpráva.
Související informace
Dopravní informace (TP)
Tato funkce umožní přerušit vysílání dopravních informací RDS nastavené rozhlasové stanice.
Alarm není možné dočasně přerušit nebo
deaktivovat.
Symbol TP informuje, že je funkce aktivní.
Pokud stanice z předvolby vysílá dopravní
zpravodajství, na obrazovce displeje se
krátce objeví TP. Jinak se TP zobrazuje
v šedé barvě.
Související informace
–
•
Funkce RDS (str. 388)
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
TP.
TP z naladěné stanice/ze všech stanic
•
Alarmy v případě nehod a krizových
situací (str. 389)
•
•
•
•
•
Dopravní informace (TP) (str. 389)
Rádio lze přerušit pouze pro dopravní informace ze zvolené sítě nebo pro všechny informace v rámci sítě RDS.
Rozšíření o ostatní sítě (EON) (str. 390)
–
•
•
Rádiotext (str. 392)
Dopravní informace (TP) (str. 389)
Vysílání zpráv (str. 390)
Typy rozhlasových programů (PTY) (str.
390)
Automatická aktualizace frekvence rádia
(AF) (str. 392)
•
Regionální rozhlasové programy (REG)
(str. 393)
•
Resetování funkcí RDS (str. 393)
11
Pokud chcete nastavení změnit, přejděte
v režimu FM do položky Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavit
oblíbené pro TP.
Související informace
•
Funkce RDS (str. 388)
389
11 Audio a média
11
Rozšíření o ostatní sítě (EON)
Vysílání zpráv
Typy rozhlasových programů (PTY)
Funkce EON je užitečná v městských oblastech, kde je mnoho rozhlasových stanic.
Umožňuje nastavení vzdálenosti vysílače rozhlasové stanice od vozu, kdy programové
funkce by měly přerušit aktuální zdroj audiosignálu.
Tato funkce umožní přerušit vysílání zpráv
v síti RDS nastavené rozhlasové stanice.
Pomocí funkce PTY si lze zvolit jeden nebo
více typů rozhlasových programů, např. Pop
music nebo Vážná klasická hudba. Po volbě
typu programu probíhá pohyb pouze po kanálech vysílajících tento typ programu.
–
Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu
FM výběrem některé z položek v nabídce
Menu FM Rozšířené nastavení
EON:
• Lokální – K přerušení dojde pouze
v případě, že vysílač rozhlasové stanice je
blízko.
• Vzdálený15 – K přerušení dojde
v případě, že vysílač rozhlasové stanice je
daleko, dokonce i když je signál velmi
statický.
Související informace
•
Funkce RDS (str. 388)
Symbol NEWS informuje, že je funkce aktivní.
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Nastavení pro zpravodajství
Zpravodajství.
Novinky z naladěné stanice/ze všech
stanic
Rádio lze přerušit pouze pro novinky ze zvolené sítě nebo pro všechny informace v rámci
sítě RDS.
–
Pokud chcete nastavení změnit, přejděte
v režimu FM do položky Menu FM
Nastavení pro zpravodajství Nastavit
oblíbené pro zpravodajství.
Související informace
•
Funkce RDS (str. 388)
PTY lze zvolit pro rádio FM a DAB. Je-li tato
funkce aktivní, na displeji se objeví symbol
PTY. Tato funkce umožňuje přerušení
prostřednictvím vysílání typu programu
v rámci zvolené sítě stanic RDS.
PTY pro rádio FM
1. Tuto funkci aktivujte v režimu FM výběrem typu programu v menu Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Zvolit PTY.
2. Potom musí být funkce PTY aktivována
v menu Menu FM Rozšířené
nastavení Nastavení PTY Příjem
dopravních zpráv z jiných sítí.
Funkci PTY lze deaktivovat v režimu FM
v položce Menu FM Rozšířené nastavení
Nastavení PTY Příjem dopravních
zpráv z jiných sítí. Zvolené typy programu
(PTY) se neresetují.
Resetování a odstranění funkce PTY se provádí v menu Menu FM Rozšířené
15
390
Tovární nastavení.
11 Audio a média
nastavení Nastavení PTY
Vymazat vše.
Zvolit PTY
PTY pro rádio DAB
Typ programu se volí v režimu DAB v části
Menu DAB Filtr PTY. Tento režim ukončete následovně:
–
Stiskněte EXIT.
> Je-li aktivní funkce PTY, na obrazovce
displeje se objeví kontrolka.
V některých případech rádio DAB opustí
režim PTY, viz DAB do DAB link (str. 395).
Související informace
•
Vyhledávání typů rozhlasových programů
(PTY) (str. 391)
•
Zobrazení typů rozhlasových programů
(PTY) (str. 391)
•
Ovládání hlasitosti u přerušení typů rozhlasových programů (PTY) (str. 392)
•
Funkce RDS (str. 388)
Vyhledávání typů rozhlasových
programů (PTY)
Zobrazení typů rozhlasových
programů (PTY)
Tato funkce vyhledá v celém vlnovém rozsahu
zvolený typ programu.
Některé informace o vysílání rozhlasových stanic o typu a kategorii programu. Na obrazovce
displeje se může zobrazit typ programu dané
rozhlasové stanice, např. pop music nebo
vážná klasická hudba. PTY lze zvolit pro rádio
FM a DAB.
1. V režimu FM zvolte jednu nebo více
funkcí PTY v položce Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Zvolit PTY.
2. Přejděte do menu Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Zvolit PTY.
Chcete-li dokončit vyhledávání, stiskněte
EXIT.
–
Pro pokračování vyhledávání dalšího vysílače se zvolenými typy programů stiskněte
nebo
.
Související informace
•
Typy rozhlasových programů (PTY) (str.
390)
•
•
Zobrazení typu programu pro rádio FM
–
11
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Zobrazení textu PTY.
Zobrazení typu programu pro rádio DAB
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu DAB
prostřednictvím položky Menu DAB
Rozšířené nastavení Zobrazit text PTY.
Související informace
•
Typy rozhlasových programů (PTY) (str.
390)
Zobrazení typů rozhlasových programů
(PTY) (str. 391)
•
Vyhledávání typů rozhlasových programů
(PTY) (str. 391)
Funkce RDS (str. 388)
•
Funkce RDS (str. 388)
391
11 Audio a média
Ovládání hlasitosti u přerušení typů
rozhlasových programů (PTY)
11
Typy programů, které přeruší poslech, např.
NEWS nebo TP, slyšíte hlasitostí zvolenou
pro každý příslušný typ programu. Pokud je
hlasitost nastavena během přerušení programem, nová hlasitost je uložena až do příštího
přerušení programem.
Rádiotext
Některé stanice RDS vysílají informace
o obsahu programů, o interpretech atd. Tyto
informace lze zobrazit na obrazovce displeje16. Pro rádio FM a DAB lze zobrazit rádiotext.
Typy rozhlasových programů (PTY) (str.
390)
Rádiotext pro rádio FM
–
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Zobrazit rádiotext.
Rádiotext pro rádio DAB
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu DAB
prostřednictvím položky Menu DAB
Zobrazit rádiotext.
POZNÁMKA
V jeden okamžik smí být aktivována pouze
jedna z funkcí Zobrazit rádiotext
a Zobrazit předvolby. Pokud je již aktivována jedna z těchto funkcí a aktivuje se
druhá, původně aktivovaná funkce se
automaticky vypne. Obě funkce lze deaktivovat.
Související informace
•
•
16
392
Pouze vozy se 7palcovou obrazovkou
Funkce zvolí nejsilnější vysílač pro nastavenou
stanici.
Ve výjimečných případech se může stát, že
funkce k vyhledání silného vysílače musí prohledat celý vlnový rozsah FM.
Související informace
•
Automatická aktualizace frekvence
rádia (AF)
Funkce RDS (str. 388)
Rozhlasové stanice jako předvolby (str.
387)
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Rozšířené nastavení Alternativní
kmitočty (AF).
Související informace
•
Funkce RDS (str. 388)
11 Audio a média
Regionální rozhlasové programy
(REG)
Tato funkce umožňuje pokračovat v příjmu
regionálního vysílače, i když jeho signál je
slabý.
Symbol REG informuje, že je funkce aktivní.
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Rozšířené nastavení REG.
Procházení rozhlasových frekvencí
Resetování funkcí RDS
Tato funkce automaticky vyhledá dostupné
rozhlasové kanály a při filtrování vezme
v úvahu typ programu (PTY).
Veškerá nastavení rádia mohou být obnovena
na hodnoty nastavené v továrně.
Jakmile je stanice nalezena, je reprodukována
po dobu asi 10 sekund, než se prohledávání
opět spustí. Naladěná stanice se ukládá
obvyklým způsobem, viz Rozhlasové stanice
jako předvolby (str. 387).
–
Související informace
•
Funkce RDS (str. 388)
–
Reset se provádí v režimu FM v menu
Menu FM Rozšířené nastavení
Resetovat všechna nastavení FM.
Související informace
•
Funkce RDS (str. 388)
11
Pokud chcete spustit prohledávání,
přejděte v režimu FM/AM/DAB* do
položky Menu FM Vyhledávání, Menu
AM Vyhledávání nebo Menu DAB
Vyhledávání.
POZNÁMKA
Po uložení stanice se procházení zastaví.
Vyhledávání může být také navoleno v režimu
DAB-PTY. V tomto případě jsou přehrávány
pouze kanály vysílající předvolené programy.
Související informace
•
Typy rozhlasových programů (PTY) (str.
390)
•
Rozhlasové stanice jako předvolby (str.
387)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
393
11 Audio a média
Digitální rádio* (DAB)
•
DAB (Digital Audio Broadcasting) je systém
digitálního rozhlasového vysílání. Vozidlo podporuje systémy DAB, DAB+ a DMB.
•
•
POZNÁMKA
Pokrytí pomocí funkce DAB není k dispozici ve všech místech. Pokud není pokrytí,
na obrazovce displeje se objeví zpráva
Žádný příjem.
Uložení skupin kanálů (Ensemble
learn)
Digitální rádio* (DAB) - subkanál (str. 396)
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn Vytvořit skupinu) u digitálního rádia (DAB).
Digitální rádio* (DAB) - resetování (str.
396)
Když vůz vjede do nové oblasti vysílání,
možná bude nutné přeprogramovat stávající
skupiny kanálů v dané oblasti.
Služby a skupiny
Programování skupin kanálů vytvoří aktualizovaný seznam všech dostupných skupin
kanálů. Seznam není aktualizován automaticky.
•
Servis – Kanál, rozhlasový kanál (systémem jsou podporovány pouze audio
služby).
•
Skupina – Soubor rozhlasových kanálů
stejné frekvence.
Programování se provádí v systému menu
v režimu DAB v položce Menu DAB
Vytvořit skupinu. Programování se provádí
také následovně:
11
Související informace
•
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn)
(str. 394)
•
Navigace v seznamu skupin kanálů (str.
395)
•
•
•
394
Digitální rádio* (DAB) - frekvence (str.
395)
Rádio (str. 385)
Rozhlasové stanice jako předvolby (str.
387)
Procházení rozhlasových frekvencí (str.
393)
•
Typy rozhlasových programů (PTY) (str.
390)
•
•
Rádiotext (str. 392)
DAB do DAB link (str. 395)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
1. Otočte knoflíkem TUNE o jeden krok
v libovolném směru.
> V seznamu skupin dostupných kanálů
se zobrazí Vytvořit skupinu.
2. Stiskněte OK/MENU.
> Spustí se nové programování.
Programování lze zrušit pomocí tlačítka EXIT.
Související informace
•
•
Digitální rádio* (DAB) (str. 394)
Navigace v seznamu skupin kanálů (str.
395)
11 Audio a média
Navigace v seznamu skupin kanálů
DAB do DAB link
Digitální rádio* (DAB) - frekvence
Navigace v seznamu skupin kanálů (Ensemble) pro digitální rádio (DAB).
DAB resp. DAB linking znamená, že rádio
DAB se může přeladit z jednoho kanálu se
zhoršeným příjmem nebo zcela bez příjmu na
jiný kanál v rámci stejné skupiny kanálu, kde je
příjem lepší.
Data DAB lze přenášet na dvou vlnových délkách17.
Pokud chcete procházet seznam skupin
kanálů, otáčejte knoflíkem TUNE. V horní
části obrazovky displeje se zobrazí název
skupiny. Při přetočení na novou skupinu se
název změní na nový název.
•
Servis – ukazuje kanály bez ohledu na
skupinu kanálů, ke které jsou přiděleny.
Seznam může být také filtrován pomocí
typu programu (Filtr PTY), viz Typy rozhlasových programů (PTY) (str. 390).
Související informace
•
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn)
(str. 394)
•
•
Digitální rádio* (DAB) (str. 394)
17
Typy rozhlasových programů (PTY) (str.
390)
Při změně skupiny kanálů můžete zaznamenat určité zpoždění. Může dojít ke krátkému
ztišení, pokud již není k dispozici aktuální
kanál a ještě není k dispozici nový kanál.
Funkci lze aktivovat/deaktivovat v režimu
DAB v položce Menu DAB Rozšířené
nastavení Propojování stanic DAB.
Související informace
•
Digitální rádio* (DAB) (str. 394)
• Band III - pokrývá většinu oblastí.
• LBand - k dispozici pouze v některých
oblastech.
Například volbou Band III může probíhat programování kanálů mnohem rychleji, pokud
byly zvoleny Band III a LBand. Není zajištěno, že budou nalezeny všechny skupiny
kanálů. Volba vlnového rozsahu neovlivňuje
uložené paměti.
11
Vlnové délky lze deaktivovat/aktivovat
v režimu DAB pod položkou Menu DAB
Rozšířené nastavení Pásmo DAB.
Související informace
•
Digitální rádio* (DAB) (str. 394)
Oba vlnové rozsahy se nepoužívají ve všech oblastech/zemích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
395
11 Audio a média
11
Digitální rádio* (DAB) - subkanál
Digitální rádio* (DAB) - resetování
Multimediální přehrávač
Sekundární komponenty jsou obvykle nazývány subkanály. Jsou dočasné a mohou obsahovat například vysílání hlavního programu
v jiných jazycích.
Veškerá nastavení funkce DAB mohou být
obnovena na hodnoty nastavené v továrně.
Přehrávač dokáže přehrávat audio a video
z disků CD/DVD* (str. 397) a externě připojených audio zdrojů přes vstup AUX/USB* (str.
401). Dále umožňuje bezdrátový streaming
(str. 404) audio souborů z externích zařízení
s technologií Bluetooth®. Některé přehrávače
dokáží zobrazit TV (str. 427)* a mohou komunikovat s mobilním telefonem (str. 409)* přes
Bluetooth®.
Pokud se přenáší jeden nebo více subkanálů,
je na obrazovce displeje vlevo od názvu
. Subkanál je na
kanálu zobrazen symbol
obrazovce displeje označen symbolem nalevo od jména kanálu.
Stisknutím tlačítka
nastavení subkanálů.
–
Reset se provádí v režimu DAB v menu
Menu DAB Rozšířené nastavení
Resetovat všechna nastavení DAB.
Související informace
•
Digitální rádio* (DAB) (str. 394)
otevřete menu pro
Subkanály mohou být zpřístupněny pouze ve
zvoleném hlavním kanálu a ne z jiného
kanálu, aniž by byl tento vybrán.
Zobrazení subkanálů lze deaktivovat/aktivovat v režimu DAB pod položkou Menu DAB
Rozšířené nastavení Vedlejší kanály
Související informace
•
Digitální rádio* (DAB) (str. 394)
Ovládání multimediálního přehrávače.
Ovládání přehrávače médií, viz Audio a média
- použití systému (str. 378) a Audio a média navigace v menu (str. 380).
Související informace
•
•
396
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Audio a média (str. 377)
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního
telefonu (str. 419)
11 Audio a média
•
•
Dálkový ovladač* (str. 431)
CD/DVD*
Rychle dopředu/dozadu
Multimediální přehrávač - kompatibilní
formáty souborů (str. 400)
Multimediální přehrávač dokáže přehrávat
zaznamenané i vypálené disky CD/DVD18.
Soubory audio a video lze přetáčet rychle
dopředu a dozadu.19
Přehrávač dokáže přehrávat pouze následující základní typy disků a souborů:
Chcete-li audio nebo video soubory rychle
přetáčet dopředu nebo dozadu, stiskněte tla/
.
čítko
•
•
•
•
Originální nahrané CD disky (CD audio).
Vypálené CD disky se soubory audio a/
nebo video18.
Originální DVD video
disky18.
Vypálené DVD disky18 se soubory audio
a/nebo video.
Další informace o podporovaných formátech,
viz Multimediální přehrávač - kompatibilní formáty souborů (str. 400).
Související informace
•
•
•
18
19
Audio a média - použití systému (str. 378)
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku* (str. 425)
Přehrávání a navigace na DVD video
disku (str. 398)
Audio soubory jsou přetáčeny dopředu/
dozadu jednou rychlostí, zatímco video soubory jsou přetáčeny dopředu/dozadu jednou
ze čtyř různých rychlostí. Opakovaným tis/
zvyšte rychlost
knutím tlačítek
rychlého převíjení dopředu/dozadu pro video
soubory. Po uvolnění tlačítka se opět nastaví
běžná rychlost převíjení.
11
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 378)
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku* (str. 425)
Přehrávání a navigace v externím
audiozdroji (str. 402)
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Platí pouze pro disky CD/DVD*, USB a iPod®.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
397
11 Audio a média
Náhodné přehrávání stopy na disku
nebo audiosouboru
Přehrávání a navigace na DVD video
disku
Tato funkce přehrává stopy a audiosoubory
v náhodném pořadí20.
Při přehrávání DVD video disku21 se na obrazovce může objevit menu. Z menu jsou
přístupné další funkce a nastavení, např. výběr
titulků, jazyka nebo výběr scén.
Chcete-li přehrávat stopy a audiosoubory pro
zvolený zdroj v náhodném pořadí:
1. Stiskněte OK/MENU
11
2. Otočte TUNE na Náhodné přehrávání
3. Tato funkce se aktivuje/deaktivuje
pomocí tlačítka OK/MENU.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 378)
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku* (str. 425)
•
Přehrávání a navigace v externím
audiozdroji (str. 402)
•
Media Bluetooth®* (str. 404)
Navigace v menu DVD disku s video
souborem
Základní přehrávání a navigace, viz Použití
systému, strana (str. 378). Podrobný popis
najdete dále.
POZNÁMKA
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí
vyšší než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji
se objevíMédia nedostupná během
jízdy. Přesto po celou dobu slyšíte zvuk.
Obraz se objeví, jakmile rychlost vozidla
klesne pod cca. 6 km/h.
K navigování v menu DVD disku s video souborem se používají klávesy s čísly na
středové konzole, viz obrázek nahoře.
Změna kapitoly nebo názvu
Otočením tlačítka TUNE zpřístupníte seznam
kapitol a můžete tento seznam procházet
(pokud je přehráván film, přehrávání se pozastaví). Stisknutím tlačítka OK/MENU zvolte
kapitolu. Tím se dostanete zpět na výchozí
místo (pokud byl přehráván film, přehrávání
se spustí znovu). Stisknutím tlačítka EXIT
zpřístupníte seznam skladeb.
Skladby se volí v seznamu skladeb otáčením
knoflíku TUNE. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Tím se dostanete zpátky k seznamu
20
21
398
Neplatí pro DVD video disky. V případě audio zdrojů, které jsou připojeny externě přes vstup AUX/USB, toto platí pouze pro USB a iPod®. Nefunguje u všech mobilních telefonů.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
11 Audio a média
kapitol. Stisknutím tlačítka OK/MENU aktivujete výběr a vrátíte se na výchozí místo.
Pomocí tlačítka EXIT zrušíte výběr a vrátíte se
zpět na výchozí místo (aniž byste provedli
výběr).
Kapitoly lze rovněž měnit tisknutím tlačítka
/
na středové konzole nebo pomocí
klávesnice na volantu*.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 378)
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku* (str. 425)
•
Úhel kamery pro přehrávání video disků
DVD (str. 399)
•
Přehrávání a navigace u vypálených disků
se soubory audio/video (str. 426)
•
•
Rychle dopředu/dozadu (str. 397)
•
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru (str. 398)
•
Multimediální přehrávač - kompatibilní
formáty souborů (str. 400)
22
23
Úhel kamery pro přehrávání video
disků DVD
Pokud video disk DVD umožňuje zobrazení
pozice kamery pro zobrazení konkrétní scény,
můžete použít tuto funkci22.
V režimu disku přejděte na položku Menu
Disk Rozšířené nastavení Úhel
pohledu.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 378)
Přehrávání a navigace na DVD video
disku (str. 398)
Procházení stop na disku nebo audio
souboru (str. 427)
DivX® Video On Demand
Přehrávač médií lze zaregistrovat, aby mohl
přehrávat soubory DivX23 z vypalovaných
disků nebo USB.
Kód pro registraci najdete v systému menu
MY CAR Nastavení Informace Kód
DivX® VOD. Všeobecné informace o menu,
viz MY CAR, viz MY CAR - ovládání (str. 103).
11
Další informace najdete na www.divx.com/
vod.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 378)
Přehrávání a navigace na DVD video
disku (str. 398)
•
Přehrávání a navigace u vypálených disků
se soubory audio/video (str. 426)
•
Přehrávání a navigace v externím
audiozdroji (str. 402)
Platí pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Platí pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
399
11 Audio a média
Nastavení obrazu
Můžete upravit nastavení jasu a
(pokud vozidlo stojí).
kontrastu24
1. Stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
obrazu. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU.
11
2. Otočte TUNE na požadovanou položku
a pro potvrzení stiskněte OK/MENU.
Multimediální přehrávač kompatibilní formáty souborů
Kompatibilní formáty souborů přes
připojení USB
Přehrávač dokáže přehrávat různé typy souborů. Je kompatibilní s formáty uvedenými
v následující tabulce.
Přes připojení USB lze přehrávat audio
a video soubory, které jsou uvedeny v následující tabulce.
Kompatibilní formáty souborů pro disky
CD/DVD*
POZNÁMKA
3. Nastavení zvolte otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Disky s dvojitým formátem a oboustranné
disky (DVD Plus, CD-DVD) jsou silnější než
běžné CD disky. Proto nelze zaručit, že
přehrávač je dokáže přehrát a že se neobjeví funkční poruchy.
Pro návrat do seznamu nastavení stiskněte
OK/MENU nebo EXIT.
Nastavení obrazu lze resetovat na nastavení
od výrobce pomocí tlačítka Resetovat.
Pokud CD disk obsahuje kombinaci stop
MP3 a CDDA, budou všechny stopy MP3
ignorovány.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 378)
Audio a média (str. 377)
A
B
C
24
400
Audio formátA
CD audio, mp3, wma
Audio formátB
CD audio, mp3, wma, aac,
m4a
Video formátC
CD video, DVD video,
divx, avi, asf
Platí pro výbavu Performance.
Neplatí pro výbavu Performance.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia
a Premium Sound Multimedia.
Platí pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Formáty zvuku
Video
A
formátA
mp3, wma, aac, m4a
divx, avi, asf
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia
a Premium Sound Multimedia.
Související informace
•
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku* (str. 425)
•
Přehrávání a navigace na DVD video
disku (str. 398)
•
Přehrávání a navigace u vypálených disků
se soubory audio/video (str. 426)
•
Přehrávání a navigace v externím
audiozdroji (str. 402)
11 Audio a média
Externí audiozdroj přes vstup
AUX/USB*
Externí audiozdroj, např. iPod® nebo přehrávač MP3 lze připojit k audiosystému.
Paměť USB
Za účelem usnadnění používání paměti USB
se vyvarujte ukládání souborů, které nejsou
hudebními soubory. Systému trvá výrazně
delší dobu načítání pamětí obsahující soubory, které nejsou kompatibilními hudebními
soubory.
stémem. Pro použití v systému musí být MP3
přehrávač nastaven v režimu USB
Removable device/Mass Storage Device.
iPod®
iPod® je dobíjen a napájen z konektoru USB*
přes připojovací kabel přehrávače.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Systém podporuje mobilní média, která
odpovídají systému souborů FAT32 a USB
2.0. Systém dokáže pracovat s 1000 složkami s maximálně 254 vnořenými složkami
resp. soubory v každé složce. Výjimkou je
nejvyšší úroveň, ve které může být až 1000
vnořených složek resp. souborů.
Audiozdroj připojený ke vstupu USB lze ovládat25 pomocí prvků k ovládání audiozdroje ve
voze. Zařízení, které je připojeno přes vstup
AUX, nelze pomocí ovládacích prvků ve voze
ovládat.
V pravém zadním okraji tunelové konzoly je
vybrání, kudy lze vést kabely, aby bylo možné
víko zavřít bez přiskřípnutí kabelů.
iPod®
nebo přehrávač MP3 s akumulátory se
dobíjí (pokud motor běží nebo je zapnuto
zapalování) vždy, když se toto zařízení připojí
k USB portu.
11
Systém umožňuje pouze přehrávání audio
souborů ze zařízení iPod®.
POZNÁMKA
Pokud je jako zdroj audio používán přehrávač iPod®, audio systém vozu má podobnou strukturu menu jako přehrávač iPod®.
POZNÁMKA
Pro použití delších USB pamětí doporučujeme použít kabel s USB adaptérem. Tím
se zabrání mechanickému opotřebení USB
vstupu a připojené paměti USB.
USB hub
K USB portu lze připojit USB hub a přes něj
zapojit několik USB zařízení. USB zařízení se
vybírá v režimu USB pod položkou Menu
USB Zvolit USB zařízení.
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 378)
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
(str. 402)
Přehrávání a navigace v externím
audiozdroji (str. 402)
MP3 přehrávač
Mnoho MP3 přehrávačů má vlastní souborový systém, který není podporován audiosy-
25
To platí pouze pro zdroj připojený přes USB.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
401
11 Audio a média
Externí audiozdroj přes vstup
AUX/USB*
Externí audiozdroj, např. iPod® nebo přehrávač MP3, lze připojit k audiosystému přes
libovolné přípojky na středové konzole.
text Načítání USB. V závislosti na struktuře
a počtu souborů může jistou dobu trvat, než
bude zavádění souborů ukončeno.
POZNÁMKA
Systém podporuje většinu modelů iPod®,
které byly vyrobeny v roce 2005 nebo
později.
11
POZNÁMKA
Aby se USB spojení nepoškodilo, odpojí
se, pokud je zkratováno nebo pokud
připojené USB zařízení odebírá příliš velký
výkon (to se může stát v případě, kdy
připojené USB zařízení nesplňuje normy
platné pro USB zařízení). Pokud závada
byla odstraněna, USB spojení se automaticky obnoví okamžitě po zapnutí zapalování.
Připojovací body pro externí audiozdroje.
Připojení audiozdroje:
1. Stiskněte MEDIA, otočte ovladačem
TUNE na požadovaný zdroj audio USB,
iPod nebo AUX a potom stiskněte OK/
MENU.
> Pokud je zvoleno USB, na obrazovce
displeje se zobrazí Připojit USB.
402
Související informace
•
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
(str. 401)
•
Přehrávání a navigace v externím
audiozdroji (str. 402)
Přehrávání a navigace v externím
audiozdroji
Přehrávání a navigace v externím audiozdroji26
Základní přehrávání a navigace, viz Audio
a média - použití systému (str. 378). Podrobný
popis najdete dále.
Audio soubory mají symbol
, video soua složky mají symbory27 mají symbol
.
bol
Po dokončení přehrávání souboru se pokračuje přehráváním dalších souborů (stejného
typu) v dané složce. Ke změně28 složky dojde
automaticky po přehrání všech souborů
v dané složce. Pokud se do USB portu vloží
zařízení obsahující pouze audio soubory nebo
pouze video soubory, systém tuto situaci
automaticky zaregistruje a upraví nastavení.
V tomto případě se přehrají pouze tyto soubory. Systém však nezmění nastavení, pokud
se do USB portu vloží zařízení obsahující
kombinaci audio a video souborů. Místo toho
bude přehrávač pokračovat v přehrávání
pouze původních typů souborů.
Vyhledávání26
2. Připojte audiozdroj k jedné z přípojek
v úložné schránce na středové konzole
(viz předchozí obrázek).
Klávesnici na ovládacím panelu na středové
konzole lze použít k nalezení názvu souboru
v aktuální složce.
Při načítání souborů na paměťovém médiu
systémem se na obrazovce displeje objeví
Funkce vyhledávání se otevře otočením knoflíku TUNE (otevře se struktura složky) nebo
stisknutím libovolné klávesy s písmenem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
11 Audio a média
Pokud zadáte do vyhledávacího řetězce písmeno nebo znak, dostanete se blíže k cíli
vyhledávání.
Stisknutím OK/MENU spusťte přehrávání
souboru.
Opakování složky29
Pomocí této funkce můžete opakovaně
přehrávat soubory ve složce. Po přehrání
posledního souboru se opět spustí přehrávání
prvního souboru.
1. Stiskněte OK/MENU
2. Otočte TUNE na Opakovat složku
3. Tato funkce se aktivuje/deaktivuje
pomocí tlačítka OK/MENU.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 378)
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
(str. 402)
•
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
(str. 401)
•
•
Rychle dopředu/dozadu (str. 397)
•
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru (str. 398)
•
Multimediální přehrávač - kompatibilní
formáty souborů (str. 400)
•
DivX® Video On Demand (str. 399)
Procházení stop na disku nebo audio
souboru (str. 427)
Pauza
Jakmile se hlasitost zcela ztlumí nebo pokud
stisknete tlačítko MUTE, multimediální
přehrávač se pozastaví. Jakmile se hlasitost
obnoví nebo pokud stisknete znovu tlačítko
MUTE, multimediální přehrávač se spustí.
Dále lze přehrávání pozastavit pomocí
systému 30: stiskněte OK/MENU a zvolte
Přehrát/pauza.
26
27
28
29
30
Nastavení hlasitosti audio pro externí
audiozdroj
Nastavte hlasitost externího audiopřehrávače.
Je-li externí audio zdroj nastaven na příliš velkou nebo malou hlasitost, kvalita zvuku se
může zhoršit.
Je-li ke vstupu AUX připojen externí audiozdroj (např. MP3 přehrávač nebo iPod®), připojený audiozdroj může mít jinou hlasitost než je
interní hlasitost audio systému (např. rádio).
Upravte ji nastavením hlasitosti na vstupu:
11
1. Stiskněte tlačítko MEDIA a otočte knoflík
TUNE na AUX a počkejte několik sekund
nebo stiskněte OK/MENU.
2. Stiskněte OK/MENU a potom otočte
TUNE na Hlasitost vstupu AUX.
Potvrďte tlačítkem OK/MENU.
3. Otáčením knoflíku TUNE upravte hlasitost
pro vstup AUX.
Platí pouze pro USB a iPod®.
Platí pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Je-li aktivována funkce Opakovat složku, nebude spuštěna.
Platí pouze pro USB.
Neplatí pro iPod®
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
403
11 Audio a média
||
POZNÁMKA
Je-li externí audio zdroj nastaven na příliš
velkou nebo malou hlasitost, kvalita zvuku
se může zhoršit. Kvalita zvuku se může
rovněž zhoršit, pokud se přehrávač nabíjí
a systém infotainment je v režimu AUX.
V tomto případě nenabíjejte přehrávač
přes 12 V zásuvku.
11
Media Bluetooth®*
Přehrávač (str. 396) ve voze je vybaven systémem Bluetooth®31 a může přehrávat bezdrátově streaming audio soubory z externích
zdrojů s rozhraním Bluetooth®, např. z mobilních telefonů a PDA.
Audio a média - rozšířená nastavení audio
(str. 383)
•
Audio a média - navigace v menu (str.
380)
Funkce Bluetooth® pro média, přehled ovládání.
Zařízení se nejdříve musí zaregistrovat
a připojit k vozidlu (str. 406).
K navigaci a ovládání zvuku se používají tlačítka na středové konzole nebo tlačítka na
klávesnici na volantu*. Některá externí
zařízení můžete použít také k přepínání stop.
Pokud chcete přehrát audio soubor, musíte
nejdříve nastavit přehrávač ve voze do režimu
Bluetooth.
31
404
Platí pro výbavu High Performance, High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Přehrávač Bluetooth® musí podporovat
funkce Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) a Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Přehrávač by měl používat
funkci AVRCP verze 1.3, A2DP 1.2. Jinak
se může stát, že některé možnosti nebudou funkční.
Související informace
•
Pokud se k vozidlu připojí mobilní telefon, lze
dálkově ovládat výběr funkcí mobilního telefonu, viz Telefon handsfree Bluetooth® (str.
409). Zvolte hlavní zdroj z možností TEL
a MEDIA a používejte příslušné funkce.
Některé mobilní telefony a externí přehrávače, které jsou na trhu k dispozici,
nepodporují v plném rozsahu funkci
Bluetooth® v přehrávači ve voze. Pokud
potřebujete informace o kompatibilních
telefonech a externích přehrávačích, společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaného prodejce Volvo nebo
navštívit stránku www.volvocars.com.
POZNÁMKA
Přehrávač ve voze dokáže přehrávat audio
soubory pouze pomocí funkce Bluetooth®.
11 Audio a média
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 378)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®*
(str. 405)
•
Procházení stop na disku nebo audio
souboru (str. 427)
•
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru (str. 398)
Připojení a odpojení zařízení
Bluetooth®*
Vozidlo je vybaveno rozhraním Bluetooth®32
a dokáže bezdrátově komunikovat s ostatními
zařízeními Bluetooth® po zaregistrování
a připojení, (str. 406).
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 378)
Media Bluetooth®* (str. 404)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 409)
Lze zaregistrovat až deset externích zařízení
Bluetooth®. Registrace se pro každé zařízení
provádí pouze jednou. Zaregistrované
zařízení se již nemusí aktivovat, aby bylo viditelné a aby se dalo vyhledat.
11
Jestliže je funkce Bluetooth® aktivní, automaticky se připojí naposledy připojené externí
zařízení. Pokud vozidlo hledá naposledy
připojené zařízení, název tohoto zařízení se
zobrazí na obrazovce displeje. Chcete-li
připojit jiné zařízení, stiskněte EXIT a zvolte
změnu zařízení (str. 407).
Je-li zařízení Bluetooth® mimo dosah vozidla,
automaticky se odpojí. Zařízení lze také
odpojit manuálně (str. 408). Pokud chcete
zrušit registraci zařízení Bluetooth®, zvolte
Odstranění zařízení Bluetooth®* (str. 408).
Vozidlo potom zařízení nevyhledá automaticky.
Lze současně připojit dvě zařízení Bluetooth®.
Jeden telefon a jedno zařízení na média, mezi
kterými lze přepínat, (str. 407). Lze rovněž
současně volat telefonem a provádět streaming audiosouborů.
32
Platí pro výbavu High Performance, High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
405
11 Audio a média
Registrování zařízení Bluetooth®*
Bluetooth®.
Lze současně připojit dvě zařízení
Jeden telefon a jedno zařízení k přehrávání
médií, mezi kterými lze přepínat. Lze rovněž
současně volat telefonem a provádět streaming audiosouborů.
11
vyhledat vůz z externího zařízení. Pokud
jeden způsob nefunguje, zkuste druhý.
Možnost 2 - Hledejte vozidlo s funkcí
Bluetooth® externího zařízení.
Pokud se nenacházíte v běžném zobrazení,
stiskněte TEL na středové konzole.
1. Nastavte, aby vozidlo bylo viditelné pro
Bluetooth® a aby se dalo vyhledat. Otočte
TUNE na Nastavení telefonu, potvrďte
pomocí OK/MENU, zvolte Viditelný
a potvrďte pomocí OK/MENU.
Lze zaregistrovat až deset externích zařízení
Bluetooth®. Registrace se pro každé zařízení
provádí pouze jednou. Zaregistrované
zařízení se již nemusí aktivovat, aby bylo viditelné a aby se dalo vyhledat.
2. Na obrazovce externího zařízení zvolte
My Volvo Car a postupujte podle
pokynů.
3. Do externího zařízení zadejte PIN kód
a potvrďte připojení.
POZNÁMKA
Pokud bude aktualizován operační systém
telefonu, může dojít k přerušení registrace
telefonu. V tomto případě odpojte telefon,
viz Odstranění zařízení Bluetooth®* (str.
408) a potom jej znovu připojte, viz Registrování zařízení Bluetooth®* (str. 406).
Externí zařízení se připojuje různými způsoby
podle toho, zda již bylo nebo nebylo dříve
připojeno. Pro dále uvedené možnosti připojení se předpokládá, že se zařízení připojuje
(registruje) poprvé a že nejsou připojena
žádná další zařízení. V možnostech připojení
je zobrazeno připojení telefonu. Zařízení
k přehrávání médií (str. 404) se připojuje
stejně, jako kdyby bylo spuštěno z hlavního
zdroje MEDIA.
Existují dvě možnosti, jak připojit zařízení:
externí zařízení lze vyhledat z vozu nebo lze
406
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
4. Stiskněte OK/MENU a stejný PIN kód
zadejte pomocí klávesnice na středové
konzole ve vozidle.
Příklad běžného zobrazení pro telefon.
Možnost 1 - externí zařízení se hledá
pomocí systému menu ve voze
1. Nastavte externí zařízení, aby bylo viditelné a aby se dalo vyhledat přes technologii Bluetooth®. Viz příručka k externímu
zařízení nebo www.volvocars.com.
2. Stiskněte OK/MENU a dodržujte pokyny
na televizní obrazovce.
> Nyní je externí zařízení připojeno
k vozidlu a může být ovládáno
z vozidla.
Pokud připojení není úspěšné, stiskněte dvakrát EXIT a připojte zařízení podle popisu
u Možnosti 2.
Po připojení externího zařízení se na televizní
obrazovce vozidla objeví název Bluetooth®
a zařízení lze ovládat z vozidla.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 378)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®*
(str. 405)
11 Audio a média
Automatické připojení zařízení
Bluetooth®*
Je-li zařízení Bluetooth® zaregistrováno (str.
406) k vozidlu, připojí se automaticky naposledy připojené externí zařízení, které je
v dosahu.
Bluetooth®
Jestliže je funkce
aktivní a v
dosahu je naposledy připojené externí
zařízení, připojí se automaticky. Pokud
vozidlo hledá naposledy připojené zařízení,
název tohoto zařízení se zobrazí na obrazovce displeje. Pokud naposledy připojený
mobilní telefon není k dispozici, systém se
pokusí připojit dříve spárovaný telefon.
Připojení jiného zařízení Bluetooth®*
Pokud je voze několik zařízení, lze připojit jiné
zařízení. Zařízení se musí nejdříve zaregistrovat (str. 407)).
Změna zdroje médií
1. Zkontrolujte, zda přes rozhraní Bluetooth®
lze externí zařízení vyhledat resp. jestli je
dané zařízení vidět. Viz příručka k externímu zařízení.
3. Zvolte zařízení, které chcete připojit.
> Připojí se externí zařízení.
Související informace
Změna telefonu
Audio a média - použití systému (str. 378)
Připojení a odpojení zařízení
(str. 405)
Bluetooth®*
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 378)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®*
(str. 405)
11
2. Stiskněte MEDIA, zvolte Bluetooth
a potom Změnit zařízení.
> Vozidlo vyhledá dříve připojená
zařízení. Detekovaná externí zařízení
s příslušným názvem Bluetooth® se
zobrazí na obrazovce displeje.
Chcete-li připojit jiné zařízení, stisknutím tlačítka EXIT zvolte připojení nového zařízení
(str. 406) nebo přejděte na jiné již zaregistrované zařízení (str. 407).
•
•
3. Zvolte zařízení, které chcete připojit.
> Připojí se externí zařízení.
1. Zkontrolujte, zda přes rozhraní Bluetooth®
lze externí zařízení vyhledat resp. jestli je
dané zařízení vidět. Viz příručka k externímu zařízení.
2. Stiskněte TEL a potom zvolte Změnit
telefon.
> Vozidlo vyhledá dříve připojená
zařízení. Detekovaná externí zařízení
s příslušným názvem Bluetooth® se
zobrazí na obrazovce displeje.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
407
11 Audio a média
Odpojení zařízení Bluetooth®*
Bluetooth®
Je-li zařízení
mimo dosah vozidla,
automaticky se odpojí. Telefon lze odpojit
také manuálně.
11
Po odpojení mobilního telefonu můžete v probíhajícím hovoru pokračovat prostřednictvím
vestavěného reproduktoru a mikrofonu mobilního telefonu.
Funkce handsfree se deaktivuje při vypnutí
motoru a při otevření dveří33.
Pokud chcete zrušit registraci zařízení
Bluetooth®, zvolte Odebrání zařízení Bluetooth® (str. 408). Vozidlo potom zařízení
nebude automaticky vyhledávat.
Manuální odpojení telefonu
Telefon lze manuálně odpojit v režimu telefonu v Menu telefonu Telefon odpoj..
POZNÁMKA
I když byl váš mobilní telefon manuálně
odpojen, některé mobilní telefony se
mohou automaticky připojit k poslední
připojené sadě hands free, např. v případě
nového hovoru.
33
408
Pouze Keyless Drive.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 378)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®*
(str. 405)
Media Bluetooth®* (str. 404)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 409)
Odstranění zařízení Bluetooth®*
Pokud již nechcete mít dané zařízení
Bluetooth®* zaregistrované k vozidlu, můžete
jej z vozidla odstranit (zrušit registraci). Vozidlo
potom zařízení nevyhledá automaticky.
Odebrání multimediálního zařízení
Stiskněte MEDIA, zvolte Bluetooth
Odebrat zařízení Bluetooth.
Odstranění telefonu
Stiskněte TEL, zvolte Menu telefonu
Odebrat zařízení Bluetooth.
Související informace
•
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 378)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®*
(str. 405)
Media Bluetooth®* (str. 404)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 409)
11 Audio a média
Telefon handsfree Bluetooth®
Mobilní telefon vybavený technologií
Bluetooth® může být bezdrátově připojen
k vozidlu34.
Zařízení se nejdříve musí zaregistrovat
a připojit k vozidlu (str. 406).
Audio systém a systém pro přehrávání médií
fungují jako handsfree s možností použít dálkový ovladač k výběru funkcí mobilního telefonu pomocí tlačítek na středové konzole
nebo pomocí klávesnice na volantu*. Mobilní
telefon je možné ovládat prostřednictvím
vlastní klávesnice bez ohledu na to, zda je
nebo není připojen.
Pokud se k vozidlu připojí jiné zařízení
Bluetooth®, lze použít také multimediální
přehrávač, viz Media Bluetooth®* (str. 404).
Zvolte hlavní zdroj z možností TEL a MEDIA
a používejte příslušné funkce.
POZNÁMKA
S funkcí handsfree jsou kompatibilní pouze
některé mobilní telefony. Doporučujeme,
abyste si informace o kompatibilních
mobilních telefonech vyžádali u autorizovaného dealera Volvo.
Aktivace
Krátkým stisknutím tlačítka TEL se aktivuje/
vyhledá naposledy připojený telefon. Je-li
34
telefon již připojen a stiskne se tlačítko TEL,
zobrazí se menu zkratek s obvykle používanými položkami menu pro telefon. Symbol
upozorňuje, že telefon je připojen.
•
Informace o verzi Bluetooth® (str. 412)
Volání
1. Zkontrolujte, zda se nahoře na obrazovce
a zda se
displeje objeví symbol
funkce handsfree nachází v režimu telefonu.
11
2. Vytočte požadované číslo nebo použijte
číslo jednotlačítkové volby (str. 417).
V normálním zobrazení můžete otočit
TUNE doprava, čímž se otevře telefonní
seznam, nebo doleva, čímž se otevře
výpis všech hovorů. Informace o telefonním seznamu, viz Telefonní seznam (str.
412).
3. Stiskněte OK/MENU.
Volání přerušíte tlačítkem EXIT.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 378)
Handsfree telefon Bluetooth®* - přehled
(str. 410)
•
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®*
(str. 405)
•
•
Příjem hovoru a volání (str. 410)
Telefon handsfree Bluetooth® - nastavení
audiosystému (str. 411)
Platí pro výbavu High Performance, High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
409
11 Audio a média
Handsfree telefon Bluetooth®* přehled
Přehled systému pro handsfree telefon
Bluetooth®*.
Příjem hovoru a volání
Příchozí hovor
–
11
Stisknutím tlačítka OK/MENU odpovíte
na hovor, a to i v případě, kdy je systém
audio např. v režimu RÁDIO nebo
MEDIA.
Pro odmítnutí nebo ukončení stiskněte tlačítko EXIT.
Automatická odpověď
Funkce automatické odpovědi znamená, že
hovory jsou přijaty automaticky.
–
Přehled systému
Mobilní telefon
Mikrofon
Ovládací panel na středové konzole
410
Audio a média - použití systému (str. 378)
Telefon handsfree
Bluetooth®
Připojení a odpojení zařízení
(str. 405)
Stiskněte během probíhajícího hovoru tlačítko
OK/MENU. Tím se zpřístupní následující
funkce:
• Vypnutí zvuku - Mikrofon audio systému
Související informace
•
•
•
Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu
telefonu v menu Menu telefonu
Možnosti hovoru Automatický příjem
hovorů.
Menu při hovoru
Klávesnice na volantu
(str. 409)
Bluetooth®*
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
• Vytáčet číslo - možnost zavolat třetí
straně pomocí kláves s čísly (aktuální
hovor je převeden do režimu standby).
Příjem hovorů a volání a funkce související
s příjmem hovorů a voláním.
je ztlumen.
• Mobilní telefon - hovor je převeden ze
sady handsfree na mobilní telefon.
U některých mobilních telefonů se spojení
přeruší. Jde o zcela normální jev. Funkce
handsfree se Vás dotáže, zda chcete opět
připojit.
Seznamy hovorů
Seznamy hovorů se kopírují do funkce handsfree při každém novém připojení a jsou aktualizovány během spojení. V běžném zobrazení
otočte knoflíkem TUNE doleva. Zobrazí se
výpis volání pro Všechna volání.
V režimu telefonu lze zobrazit všechny
seznamy hovoru následovně: Menu telefonu
Všechna volání:
•
•
•
•
•
Všechna volání
Zmeškané hovory
Přijaté hovory
Volaná čísla
Délka hovoru
POZNÁMKA
U některých mobilních telefonů se seznam
naposledy vytáčených čísel zobrazuje
v opačném pořadí.
Hlasová schránka
V běžném zobrazení lze číslo zrychlené volby
pro hlasovou schránku naprogramovat a poté
zpřístupnit dlouhým stisknutím tlačítka 1.
Γíslo hlasové schránky se mění v režimu telefonu v menu Menu telefonu Možnosti
hovoru Číslo hlasové schránky
11 Audio a média
Změnit číslo. Pokud není uloženo žádné
číslo, může být toto menu vyvoláno jedním
dlouhým stisknutím tlačítka 1.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 378)
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního
telefonu - vytáčení kontaktu (str. 424)
•
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního
telefonu - vytáčení ze seznamu hovorů
(str. 424)
•
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního
telefonu - volání do hlasové schránky (str.
424)
•
•
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 409)
•
Telefonní seznam (str. 412)
Telefon handsfree Bluetooth® - nastavení
audiosystému (str. 411)
Telefon handsfree Bluetooth® nastavení audiosystému
Lze upravit hlasitost hovoru, hlasitost audiosystému a hlasitost vyzvánění. Dále lze změnit
vyzváněcí tón.
Hlasitost hovoru
Vyzvánění
Funkce handsfree obsahuje vyzváněcí tóny,
které mohou být vybrány v režimu telefonu
v menu Menu telefonu Nastavení
telefonu Tóny a hlasitost Vyzváněcí
tóny Vyzváněcí tón 1, atd.
Hlasitost hovoru lze měnit jen během hovoru.
Použijte klávesnici na volantu* nebo otočte
knoflíkem VOL.
POZNÁMKA
U některých mobilních telefonů nelze
vyzváněcí tón připojeného telefonu
vypnout, pokud se používá některý z integrovaných signálů pro systém handsfree.
Hlasitost audiosystému
Pokud neprobíhá žádný odchozí hovor,
ovládá se audio systém obvyklým způsobem
otáčením knoflíku VOL.
Je-li během příchozího hovoru aktivní audio
zdroj, automaticky se ztlumí. Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu telefonu v menu
Menu telefonu Nastavení telefonu
Tóny a hlasitost Vypnutí zvuku rádia/
média.
Hlasitost vyzvánění
11
Pro výběr vyzváněcího tónu35 přejděte
v režimu telefonu do menu Menu telefonu
Nastavení telefonu Tóny a hlasitost
Vyzváněcí tóny Vyzváněcí tón MT.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 378)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 409)
V režimu telefonu přejděte na Menu telefonu
Nastavení telefonu Tóny a hlasitost
Hlasitost vyzváněcího tónu a nastavení
upravte otáčením knoflíku VOL. Stisknutím
tlačítka OK/MENU se ozve hlasitost audio
systému. Potvrďte stisknutím tlačítka EXIT.
35
Není podporováno všemi mobilními telefony.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
411
11 Audio a média
Informace o verzi Bluetooth®
Zobrazí se aktuální verze
Bluetooth®.
Aktuální verze systému Bluetooth® ve voze se
zobrazí v režimu Bluetooth v menu Menu
Bluetooth Verze Bluetooth softwaru ve
vozidle.
11
Telefonní seznam
Existují dva telefonní seznamy. Ve voze jsou
propojeny do jednoho a zobrazují se jako
jediný telefonní seznam.
•
Vůz si stáhne telefonní seznam mobilního
telefonu a tento telefonní seznam zobrazí
pouze v případě, že se připojí mobilní
telefon, ze kterého se tento telefonní
seznam stahoval.
V systému audia a médií jsou uloženy kopie
telefonních seznamů ze všech registrovaných
telefonů. Telefonní seznam lze během připojení zkopírovat automaticky do systému audia
a médií.
•
Do vozu je integrován rovněž telefonní
seznám. Obsahuje všechny kontakty uložené ve voze, a to bez ohledu na to, jaký
telefon byl připojen při ukládání těchto
kontaktů. Tyto kontakty jsou viditelné pro
všechny uživatele, a to bez ohledu na
mobilní telefon, který se připojuje k vozu.
Pokud se kontakt uloží do vozu, před
kontaktem v telefonním seznamu se
.
zobrazí
–
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 378)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 409)
Media
Bluetooth®*
(str. 404)
POZNÁMKA
Změny položky v telefonním seznamu
v mobilním telefonu, které jsou provedeny
ve voze, budou vždy uloženy jako nová
položka do telefonního seznamu ve voze.
To znamená, že tyto změny nebudou uloženy do telefonu. Z vozu to nyní bude
vypadat, že máte dvojité záznamy s odlišnými ikonami. Dále upozorňujeme, že číslo
zkrácené volby nebo změna v kontaktu
budou do telefonního seznamu vozu uloženy jako nová položka.
412
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Aby bylo možné používat telefonní seznam,
musí se v horní části obrazovky displeje
a funkce handsfree
nacházet symbol
musí být v režimu telefonu.
Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu
telefonu v menu Menu telefonu
Nastavení telefonu Stáhnout
telefonní seznam.
Pokud telefonní seznam obsahuje kontaktní
informace o volajícím, potom se tyto informace zobrazí na obrazovce displeje.
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 378)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 409)
Telefonní seznam - rychlé vyhledávání
kontaktů (str. 413)
•
Telefonní seznam - klávesnice se znaky
na středové konzole (str. 414)
•
Telefonní seznam - vyhledávání kontaktů
(str. 414)
•
Telefonní seznam - nový kontakt (str.
416)
•
Telefonní seznam - čísla jednotlačítkové
volby (str. 417)
11 Audio a média
•
Telefonní seznam - přijímání vizitky (str.
418)
•
•
Telefonní seznam - rychlé vyhledávání
kontaktů
Telefonní seznam - stav paměti (str. 418)
V normálním zobrazení otočte knoflíkem
TUNE doprava. Zobrazí se seznam kontaktů.
Telefonní seznam - mazání (str. 418)
Výběr proveďte otočením knoflíku TUNE.
Pokud chcete danému kontaktu zavolat,
stiskněte OK/MENU.
Pod jménem kontaktu je uvedeno telefonní
číslo, které se standardně nastavuje. Pokud
se vpravo od kontaktu zobrazí symbol > , je
pro daný kontakt uloženo více telefonních
čísel. Stisknutím tlačítka OK/MENU se
zobrazí čísla. Otáčením ovladače TUNE lze
změnit a vytočit číslo, které je nastaveno jako
výchozí. Pro vytočení čísla stiskněte OK/
MENU.
•
•
Telefonní seznam (str. 412)
•
Telefonní seznam - vyhledávání kontaktů
(str. 414)
•
Telefonní seznam - nový kontakt (str.
416)
•
Telefonní seznam - čísla jednotlačítkové
volby (str. 417)
•
Telefonní seznam - přijímání vizitky (str.
418)
•
•
Telefonní seznam - klávesnice se znaky
na středové konzole (str. 414)
11
Telefonní seznam - stav paměti (str. 418)
Telefonní seznam - mazání (str. 418)
Pokud chcete hledat v seznamu kontaktů
pomocí klávesnice na středové konzole,
zadejte začátek jména kontaktu, viz Klávesnice se znaky na středové konzole (str. 414),
kde najdete popis funkcí tlačítek.
Seznam kontaktů je přístupný rovněž z běžného zobrazení: stiskněte a podržte na klávesnici středové konzoly tlačítko s písmenem,
kterým začíná jméno hledaného kontaktu.
Pokud například dlouze stisknete tlačítko 6,
okamžitě se dostanete do seznamu, kde
najdete kontakty, které začínají písmenem M.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 378)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 409)
413
11 Audio a média
Telefonní seznam - klávesnice se
znaky na středové konzole
Tlačítko
+0pw
Tabulka - znaky dostupné v telefonním
seznamu.
Tlačítko
11
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈΔ3
Vyhledání kontaktů v telefonním seznamu.
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 378)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 409)
Telefonní seznam - rychlé vyhledávání
kontaktů (str. 413)
•
•
Telefonní seznam (str. 412)
GHIÌ4
JKL5
•
Telefonní seznam - nový kontakt (str.
416)
MNOΚØÑÒ6
•
Telefonní seznam - čísla jednotlačítkové
volby (str. 417)
Změna režimu zadávání (viz tabulka dole)
PQRSΤ7
•
Telefonní seznam - přijímání vizitky (str.
418)
Telefonní seznam
TUVÜÙ8
•
•
Telefonní seznam - stav paměti (str. 418)
WXYZ9
Přepínání mezi velkými
a malými písmeny.
414
Telefonní seznam - vyhledávání
kontaktů
#*
Funkce
Mezera . , - ? @ : ; / ( ) 1
Funkce
Telefonní seznam - vyhledávání kontaktů
(str. 414)
Telefonní seznam - mazání (str. 418)
Vyhledávání kontaktů pomocí textového kolečka.
Seznam znaků
Pokud chcete vyhledat nebo upravit kontakt,
přejděte v režimu telefonu na Menu telefonu
Telefonní seznam Hledat.
11 Audio a média
POZNÁMKA
Systém High Performance není vybaven
kolečkem pro zadávání textu. Proto funkci
TUNE nelze použít k zadávání znaků:
k tomuto účelu lze použít pouze tlačítka
s čísly a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
1. Otočte knoflík36 TUNE na požadované
písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly
a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
2. Pokračujte dalším písmenem atd. Výsledek hledání se zobrazí v telefonním
seznamu (3).
3. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete přejít do telefonního seznamu,
otočte TUNE na jednu z možností (viz
vysvětlení v tabulce dole) v seznamu (2)
pro změnu režimu zadávání a stiskněte
OK/MENU.
123/ABC
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
•
•
Telefonní seznam (str. 412)
Další
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
•
Telefonní seznam - rychlé vyhledávání
kontaktů (str. 413)
Dostanete se do telefonního
seznamu (3). Otočením TUNE
zvolíte kontakt. Po stisknutí
tlačítka OK/MENU se zobrazí
uložení čísla a ostatní informace.
•
Telefonní seznam - nový kontakt (str.
416)
•
Telefonní seznam - čísla jednotlačítkové
volby (str. 417)
•
Telefonní seznam - přijímání vizitky (str.
418)
•
•
Telefonní seznam - stav paměti (str. 418)
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
Telefonní seznam - klávesnice se znaky
na středové konzole (str. 414)
11
Telefonní seznam - mazání (str. 418)
Pokud stisknete na středové konzole klávesu
s číslem, když je zobrazeno textové kolečko
(viz obrázek nahoře), na obrazovce displeje
se objeví nový seznam znaků (1). Opakovaně
tiskněte klávesu s číslem, dokud se neobjeví
požadované písmeno. Potom klávesu uvolněte. Pokračujte dalším písmenem atd. Po
stisknutí tlačítka bude dané zadání potvrzeno,
až stisknete další tlačítko.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající
klávesu s číslem.
Související informace
•
•
36
Audio a média - použití systému (str. 378)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 409)
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
415
11 Audio a média
Telefonní seznam - nový kontakt
Vytvořte nový kontakt v telefonním seznamu.
1. Je-li zvolen řádek Jméno, stisknutím tlačítka OK/MENU se dostanete do režimu
zadávání (viz obr. nahoře).
2. Otočte knoflík37 TUNE na požadované
písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly
a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
11
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
Další
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
OK
Uložte a vraťte se zpět do
menu Přidat kontakt stisknutím tlačítka OK/MENU.
3. Pokračujte dalším písmenem atd. Zadané
jméno (2) se objeví na obrazovce displeje
v zadávacím poli.
Zadávání písmen pro nový kontakt.
Změna režimu zadávání (viz tabulka dole)
Zadávací pole
Nové kontakty lze přidat v režimu telefonu
v menu Menu telefonu Telefonní seznam
Nový kontakt.
POZNÁMKA
Systém High Performance není vybaven
kolečkem pro zadávání textu. Proto funkci
TUNE nelze použít k zadávání znaků:
k tomuto účelu lze použít pouze tlačítka
s čísly a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
37
416
123/AB
C
Mezi malými a velkými písmeny přepínejte tlačítkem OK/
MENU.
4. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete změnit nastavení z malých písmen
na velká nebo opačně, otočte TUNE na
jednu z možností (viz vysvětlení v tabulce
dole) v seznamu (1) a stiskněte OK/
MENU.
Stiskněte OK/MENU. Kurzor
se přesune na zadávací pole
(2) v horní části obrazovky displeje. Pomocí tlačítka TUNE se
nyní kurzor může posunout na
příslušné místo. Zde můžete
např. vložit nová písmena nebo
stávající písmena vymazat
pomocí tlačítka EXIT. Abyste
mohli vložit nová písmena,
nejdříve stiskněte tlačítko OK/
MENU a vstupte do režimu
zadávání znaků.
Po zadání celého jména zvolte OK v seznamu
na obrazovce displeje (1) a stiskněte OK/
MENU. Nyní pokračujte s telefonním číslem
podle popisu nahoře.
Po zadání čísla telefonu stiskněte OK/MENU
a zvolte typ čísla telefonu (Mobilní telefon,
Doma, Zaměstnání nebo Všeobecně).
Potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Po vyplnění všech podrobností uložte kontakt
zvolením Uložit kontakt v menu.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 378)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 409)
Telefonní seznam (str. 412)
11 Audio a média
•
Telefonní seznam - rychlé vyhledávání
kontaktů (str. 413)
•
Telefonní seznam - čísla
jednotlačítkové volby
Telefonní seznam - klávesnice se znaky
na středové konzole (str. 414)
•
Telefonní seznam - vyhledávání kontaktů
(str. 414)
Pokud chcete snadno vytočit číslo nebo kontakt, uložte dané číslo do jednotlačítkové
volby.
•
Telefonní seznam - čísla jednotlačítkové
volby (str. 417)
•
Telefonní seznam - přijímání vizitky (str.
418)
•
•
Telefonní seznam - stav paměti (str. 418)
Telefonní seznam - mazání (str. 418)
Pomocí režimu telefonu můžete v menu
Menu telefonu Telefonní seznam
Rychlé vytáčení vytáčet čísla rychlé volby.
•
Telefonní seznam - mazání (str. 418)
11
Γísla zrychlené volby můžete vytáčet v režimu
telefonu pomocí kláves s čísly na klávesnici
na středové konzole: stiskněte klávesu
s číslem a potom stiskněte OK/MENU.
Pokud není pro dané číslo zrychlené volby
zadán žádný kontakt, zobrazí se dotaz, zda
se daný kontakt má uložit ke zvolenému číslu
zrychlené volby.
Související informace
•
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 378)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 409)
Telefonní seznam (str. 412)
Telefonní seznam - rychlé vyhledávání
kontaktů (str. 413)
•
Telefonní seznam - klávesnice se znaky
na středové konzole (str. 414)
•
Telefonní seznam - vyhledávání kontaktů
(str. 414)
•
•
Telefonní seznam - nový kontakt (str. 416)
•
Telefonní seznam - stav paměti (str. 418)
Telefonní seznam - přijímání vizitky (str.
418)
417
11 Audio a média
11
Telefonní seznam - přijímání vizitky
Telefonní seznam - stav paměti
Telefonní seznam - mazání
Přijímání elektronických vizitek (vCard) do
telefonního seznamu ve vozidle
Viz stav paměti