Volvo | V50 | Quick Guide | Volvo V50 2012 Late Quick Guide

Volvo V50 2012 Late Quick Guide
VOLVO V50
QUICK GUIDE
WEB EDITION
VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVO!
1P[OgWgOrOPWnIPWP[VKFW[SVÖVKrDr[gØJUFL
1SPIMnEOāUFTJUPIPUP2VJDL(VJEF BCZTUFTJSZDIMFBTOBEOPTF[OgNJMJT
WāUÖJOPVCāØOŴDIGVOLDr
7ÖFDIOZWBSPWOnUFYUZ EBMÖrEŎMFØJUnBQPESPCOnJOGPSNBDFKTPVVWFEFOZW
VØJWBUFMTLnQĺrSVóDFUFOUPMFUgLPCTBIVKFQPV[FTUSVóOŴWŴCāS
6ØJWBUFMTLgQĺrSVóLBOBWrDPCTBIVKFOFKOPWāKÖrBOFKBLUVgMOāKÖrJOGPSNBDF
.PØOPTUJKTPVP[OBóFOZIWā[EJóLPV %BMÖrJOGPSNBDFUŴLBKrDrTF7BÖFIPWP[VOBMF[OFUFOBXXXWPMWPDBSTDPN
DÁLKOVÝ OVLADAČ S KLÍČEM
Zamyká boční dveře a dveře zavazadlového prostoru a zapíná alarm*.
Odemyká boční dveřeA a dveře zavazadlového prostoru, vypíná alarm.
Odemyká dveře zavazadlového prostoru
– neotevírá.
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Zapne světla na vnějších zpětných
zrcátkách*, směrová a obrysová světla,
osvětlení RZ, prostoru pro cestující a
podlahy.
ČEPEL KLÍČE
Používá se k zamykání/odemykání odkládací
schránky v přístrojové desce nebo dveří řidiče,
např. pokud je vozidlo bez elektrické energie.
STUDENÝ START
POZNÁMKA
Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky
zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu.
Zvýšení volnoběžných otáček na určitou
dobu je součástí účinného systému kontroly
emisí Volvo.
UKAZATELE SMĚRU JÍZDY
A
B
Krátké zablikání - 3 bliknutí.
Souvislé blikání.
Funkce nouzového tlačítka. Pro zapnutí
alarmu v případě nouze stiskněte a držte
asi 3 sekundy. Vypněte dalším stisknutím
po více než 5 sekundách.
A
Vozidlo bude automaticky uzamčeno, pokud do 2
minut po odemčení nebudou otevřeny boční dveře/
dveře zavazadlového prostoru.
AUTOSTART *
– Sešlápněte spojku a/nebo brzdu a otočte
klíč dálkového ovladače/spínač zapalování do
koncové polohy III a ihned jej uvolněte - motor
se nastartuje automaticky.
Vznětové motory musí být před nastartováním
vždy nažhaveny v poloze klíče v zapalování II.
SEŘÍZENÍ POLOHY VOLANTU
VÝSTRAHA
Volant seřizujte vždy před jízdou - nikdy ne
během jízdy.
SPÍNAČE SVĚTEL
Ruční nastavení sklonu světlometů (automatické xenonové světlomety*)
Automatická tlumená světla. Světelná
houkačka funguje, ne však trvalé zapnutí
dálkových světel
Obrysová světla
Tlumená světla. Zhasnou při vypnutí
motoru. Dálková světla mohou být
zapnuta
A
Automatická denní světla*. Aktivní světlomety BI-Xenon*, kužel světlometů se
natáčí v souladu s natočením volantu
Osvětlení displeje a přístrojů
Přední světlomety do mlhy.
Otevření dvířek plnicího hrdla nádrže
Světlomety do mlhy (zadní, pouze na
straně řidiče)
A
Blikání hlavními světlomety a doprovodné osvětlení při odchodu
B
Přepínání hlavních/tlumených světel
OVLÁDACÍ PANEL NA DVEŘÍCH ŘIDIČE
L R
Nastavení vnějších zpětných zrcátek
– Zvolte L (levé) nebo R (pravé), seřízení proveďte páčkou.
Sklopení/vyklopení*
- Stiskněte současně tlačítka L a R.
1
Manuálně ovládaná okna.
2
Automaticky ovládaná okna.
Dětské pojistky. Okna a zadní dveře*
nelze otevřít ze zadních sedadel.
BLIS* – INFORMAČNÍ SYSTÉM MRTVÉHO ÚHLU
Pokud se kontrolka BLIS rozsvítí, i když v
mrtvém úhlu není žádné vozidlo, může to být
způsobeno například odrazem od lesklého
povrchu mokré vozovky, vlastním stínem na
světlém povrchu vozovky nebo nízko položeným
sluncem svítícím do kamery.
V případě závady přímo v systému se na displeji
zobrazí text BLIS NUTNÝ SERVIS.
AUDIO SYSTÉM
AUTORÁDIO
6 Otáčením nalaďte stanici.
8 Vyhledá další stanici se silným signálem.
10 Vyhledávání stanice pomocí levé/pravé
šipky.
Můžete uložit až 20 stanic - na požadované
stanici podržte tlačítko 0–9 v pásmu FM1
nebo FM2, dokud se na displeji nezobrazí
potvrzení výběru.
Uloží 10 stanic s nejsilnějším signálem stiskněte toto tlačítko přibližně na 2 sekundy. Na displeji se v průběhu vyhledávaní
zobrazí AUTOSTORING. Uložené stanice
zvolte pomocí 0–9.
CD PŘEHRÁVAČ
3 Jedním krátkým stisknutím vysunete aktuál1 Stisknutím zapněte/vypněte. Otočením
2
4
5
6
9
nastavte hlasitost.
Vlnové pásmo FM1, FM2 nebo AM.
Displej.
MODE - CD, AUXA nebo USB.
Stisknutím tlačítka vyberte zvukové schéma, např. BASY, Dolby Pro Logic II* nebo
SUBWOOFER* - otočením upravte nastavení.
MENU - AUX, hlasitost a pokročilé nastavení audia.
Zapíná/vypíná SUBWOOFER*.
ní disk.
Jedním dlouhým stisknutím vysunete
všechny diskyB.
6 Otočením změníte skladbu.
7 Měnič CD* - pomocí tlačítek 1–6 vyberte
disk.
10 Výběr skladeb na CD pomocí levé/pravé
šipky.
Výběr CDb pomocí šipky nahoru/dolů.
A
Vstup AUX, například pro MP3 přehrávač (pro optimální reprodukci jej nastavte střední hlasitost).
B
Pouze s měničem CD*.
STĚRAČE ČELNÍHO SKLA A DEŠŤOVÝ SENZOR*.
1 Zapínání/vypínání dešťového senzoru, páčka přepínače v poloze 0.
2 Nastaveni citlivosti dešťového senzoru nebo
intervalu cyklovače stěračů.
3 Stěrače, zadní okno - cyklovač/normální
stírání.
A
Jedno setření
0
Vypnuto
B
Cyklovač stěračů, viz také (2).
C
Normální rychlost stírání.
D
Vysoká rychlost stírání.
E
Ostřikovač, čelní sklo a světlomety.
F
Ostřikovač, zadní okno.
Svítí, pokud je aktivní dešťový senzor.
ELEKTRONICKY ŘÍZENÁ KLIMATIZACE - ECC*
AUTOMATICKÁ REGULACE
MANUÁLNÍ REGULACE
V režimu AUTO řídí systém klimatizace ECC
všechny funkce automaticky, tím zjednodušuje
řízení vozidla a zajišťuje optimální kvalitu vzduchu ve vozidle.
1 Stisknutím zapněte automatickou regulaci
nastavené teploty a ostatních funkcí.
7 Stiskněte pro individuální nastavení teploty
na levé (L) nebo pravé (R) straně.
Otáčením nastavte požadovanou teplotu.
Zvolená teplota se zobrazí na displeji.
1 Otáčením nastavte otáčky ventilátoru.
2 Max. odmlžení. Nasměruje maximální
3
4
5
6
průtok veškerého vzduchu na čelní a boční
okna.
M - Zapínání/vypínání recirkulace vzduchu.
A - Zapínání/vypínání systému kvality
vzduchu*.
Vyhřívání zadního okna a vnějších zrcátek.
Distribuce vzduchu
AC - Zapínání/vypínání klimatizace. Ochlazuje prostor pro cestující a odmlžuje okna.
DEAKTIVACE AIRBAGU - PACOS*
VÝSTRAHA
Nesprávné použití může ohrozit život. Pokud
máte jakékoli pochybnosti, vyhledejte informace v uživatelské příručce.
PACOS (vypínač airbagu spolujezdce)
Pomocí čepele klíče airbag ON/OFF.
OFF (vypnuto) - Airbag je deaktivován. Na
výstražné kontrolce nad vnitřním zpětným zrcátkem se zobrazí PASSENGER AIRBAG OFF.
Na předním sedadle na podkládacím sedáku
nebo v dětské sedačce smí sedět dítě, ale v
žádném případě zde nesmí sedět cestující vyšší
než140 cm.
ON (zapnuto) - Airbag je aktivován.
Na předním sedadle smí sedět cestující vyšší
než 140 cm, ale v žádném případě zde nesmí
sedět dítě na podkládacím sedáku nebo v dětské sedačce.
PALUBNÍ POČÍTAČ A DENNÍ POČÍTADLA KILOMETRŮ
1 Nízká hladina paliva. Pokud se rozsvítí tato
kontrolka, dotankujte palivo co nejdříve.
2 Palivoměr. Šipka symbolu ukazuje na
3
4
5
6
7
8
stranu vozidla, na které je umístěno víčko
palivové nádrže.
Displej pro palubní počítač, zobrazování
zpráv, hodin a venkovní teploty.
T1 & T2 - nezávislá denní počítadla, která
jsou vždy zapnutá.
Jedním krátkým stisknutím přepínáte mezi
T1 & T2. Jedním dlouhým stisknutím vynulujete počítadlo.
Stisknutím tlačítka zobrazíte/smažete
zprávu.
Otočením kolečka zobrazíte volby palubního počítače.
Jedním krátkým stisknutím vynulujete
aktuální funkci počítadla.Jedním dlouhým
stisknutím vynulujete všechny funkce
počítadla.
POZNÁMKA
Text --- KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE
zobrazovaný na displeji udává odhadovanou
vzdálenost na základě předchozích jízdních
podmínek.
INFORMAČNÍ A VAROVNÉ KONTROLKY
Čtěte informace na displeji.
Porucha v systému ABS. Bezpečně
zastavte. Vypněte a znovu nastartujte
motorA.
Porucha v brzdovém systému. Bezpečně zastavte. Zkontrolujte hladinu
brzdové kapalinyB.
Systém kontroly stability vozidla
DSTC*. Bliká, pokud je systém v
činnosti.
Bezpečně zastavte. Postupujte podle
informací zobrazených na displeji.
Nízký tlak oleje. Bezpečně zastavte.
Zkontrolujte hladinu olejeB.
A
Pokud se tato kontrolka rozsvítí po opakovaném
startu motoru, kontaktujte servis Volvo.
B
Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená, nechte
vozidlo dopravit odtahovou službou do servisu.
HODINY, NASTAVENÍ
FILTR SAZÍ VZNĚTOVÉHO MOTORU
1.
2.
3.
4.
5.
Za určitých okolností se na displeji přístrojové
desky zobrazí zpráva FILTR SAZÍ PLNÝ. V
tomto okamžiku je nutné provést vyčištění
filtru sazí. Čištění filtru proběhne automaticky
při jízdě stálou rychlostí po dobu 20 minut po
rovné hlavní silnici.
Takzvaná regenerace je dokončena, když
zpráva zmizí.
Na středové konzole stiskněte MENU.
Vyberte Nastavení hodin.
Stiskněte ENTER.
"Pravou" nebo "levou" šipkou vyberte číslo.
Pomocí číslic na klávesnici nebo šipkami
"nahoru" nebo "dolů" na navigačním tlačítku nastavte hodiny.
6. Pro ukončení stiskněte ENTER.
PÉČE O VOZIDLO
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než mytí v
automatické myčce. Nový lak je také náchylnější k poškození. Z tohoto důvodu je pro první
měsíce u nového vozu doporučeno ruční mytí.
Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte, že nečistoty a kamínky mohou
poškrábat lak.
EBA - ASISTENCE PŘI NOUZOVÉM
BRZDĚNÍ
Funkce Asistence při nouzovém brzdění
EBA pomáhá zvýšit brzdnou sílu a tím zkrátit
brzdnou dráhu. Systém EBA se aktivuje při
prudkém zabrzdění. Pokud je systém EBA aktivován, brzdový pedál je sešlapován o trochu
více než je obvyklé.
- Sešlápněte (a držte) brzdový pedál tak
dlouho, jak je to nutné - při uvolnění pedálu se
brzdný účinek zcela přeruší.
SKLOPENÍ OPĚRADLA ZADNÍHO SEDADLA
1
Bezpečnostní pás zavěste na věšák oděvů.
Sklopte sedák.
Uvolněte pojistku v zadním opěradle a
naklopte jej dopředu.
Uvolněte pojistku opěrky hlavy.
Vytáhněte opěrku hlavy.
Opěrku zasuňte do objímek na spodní
straně sedáku.
Sklopte opěradlo.
POZNÁMKA
Přední sedadlo spolujezdce může být také
sníženo. Viz "Přední sedadla" (Kap. 4).
SEŘÍZENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA
1
2
3
4
5
Bederní opěra
Úhel sklonu opěradla.
Zvednutí/snížení sedadla.
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku.
Dopředu/dozadu.
ÚLOŽNÉ PROSTORY, ZÁSUVKY 12 V & AUX/USB*
Zásuvky 12 V v prostoru pro cestující jsou pod
napětím, pokud je zapalování v poloze I nebo II.
Zásuvka 12 V* v zavazadlovém prostoru je pod
napětím stále.
Výstupy AUX/USB* mohou být využity audio
systémem vozidla k přehrávání hudby z MP3
přehrávače, atd.
POZNÁMKA
Při používání zásuvky 12 V v zavazadlovém
prostoru při vypnutém motoru může dojít k
vybití akumulátoru.
TP 14313 (Czech). AT 1146. Printed in Sweden, Göteborg 2011, Copyright© 2000-2012 Volvo Car Corporation.
DRŽÁK NÁKUPNÍCH TAŠEK*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising