Volvo V40 Cross Country 2016 Early Quick Guide

Volvo V40 Cross Country 2016 Early Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!
V této složce najdete nejčastěji používané funkce ve vozidle. Uživatelská příručka a ostatní příručky obsahují
bezpečnostní pokyny a veškeré texty týkající se varování, důležitých upozornění a poznámek.
Následující symboly znamenají:
Na obrázcích v přehledu jsou zobrazeny různé díly.
Podrobné pokyny.
Je naprosto nezbytné přečíst si uživatelskou příručku.
Texty varování, důležitých upozornění a poznámek, které si musíte přečíst, jsou uvedeny na
poslední stránce.
Možnosti jsou označeny hvězdičkou *.
Uživatelská příručka je k dispozici v tištěné verzi a v elektronické verzi na obrazovce ve vozidle, na internetu
nebo jako mobilní aplikace. Mobilní aplikace obsahuje celou uživatelskou příručku a instruktážní filmy.
Umožňuje vyhledávat různými způsoby pomocí textů a obrázků. Mobilní aplikaci si můžete stáhnout do
mobilních zařízení přes App Store nebo Google Play.
Další podrobnosti o svém vozidle najdete na www.volvocars.com
01 Startování a jízda
04 Funkce ve voze
Dálkový ovladač s klíčem
Systém zámku Keyless*
Startování a vypnutí motoru
Stěrače
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách*
Ovládání klimatizace
Ovládání světlometů
Sdružená přístrojová deska
Systém Infotainment
Telefon*
Internet*
Externí audio zařízení
Tlačítka na středové konzole
Nastavení v systému menu
Servis/rezervace*
ECO*
02 Podpora řidiče ve voze
Park Assist Pilot*
Lane Keeping Aid*
Funkce Start/Stop*
Ochrana chodců*
05 Tipy
03 Prostředí ve voze
Nastavení sedadla
Nastavení volantu
Čerpání paliva
Péče o vozidlo
Úložné prostory
Zásuvky AUX/USB* a 12 V
Jak funguje dálkový ovladač s klíčem?
01
Odemyká boční dveře a dveře zavazadlového
prostoru a vypíná alarm. Tuto funkci lze nastavit v
nabídce MY CAR.
Zamyká boční dveře a dveře zavazadlového prostoru
a zapíná alarm.
Trvání přibliž. osvětlení.
Jedním stisknutím odemknete dveře zavazadlového
prostoru. Dvě stisknutí dveře mírně pootevřou.
Funkce nouzového tlačítka.
Do dálkového ovladače s klíčem lze uložit různá
nastavení, a to včetně nastavení vnějších zrcátek
a elektricky ovládaného sedadla řidiče* - viz
uživatelská příručka.
Co označují kontrolky* dálkového ovladače s
klíčem?
01
Stále svítící zelené světlo: vozidlo je zamknuté.
Stále svítící žluté světlo: vozidlo je odemknuté.
Stále svítící červené světlo: od uzamknutí vozidla
došlo ke spuštění alarmu.
Střídavě blikající červené světlo u obou kontrolek:
Alarm byl spuštěn před méně než 5 minutami.
Jak funguje systém zamykání Keyless*?
01
Dálkový ovladač s klíčem může například zůstat po
celou dobu v kapse.
Zamyká a zapojuje alarm
–– Dotkněte se zadní části jedné z vnějších klik, nebo
lehce stiskněte menší ze dvou pogumovaných
tlačítek na zadních výklopných dveřích zavazadlového prostoru.
Odemknutí a vypnutí alarmu vozidla
–– Uchopte kliku dveří a obvyklým způsobem otevřete
dveře, nebo lehce stiskněte větší ze dvou pogumovaných tlačítek na zadních výklopných dveřích
zavazadlového prostoru.
Jak mohu zapnout nebo vypnout motor?
01
Zapnutí
Zatlačte dálkový ovladač s klíčem do spínače
zapalování (neplatí pro Keyless*).
Sešlápněte spojkový nebo brzdový pedál.
Krátce stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE.
Vypnutí
Krátce stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE.
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem ze spínače
zapalování (neplatí pro Keyless*).
Jak mám spustit stěrače čelního skla a
dešťový senzor*?
01
Pokud chcete spustit stěrače čelního skla, posuňte
páčku dolů. Pokud chcete čelní sklo setřít jednou,
posuňte páčku nahoru.
Zapnutí a vypnutí dešťového senzoru.
Nastaveni citlivosti dešťového senzoru nebo intervalu cyklovače stěračů.
Ostřikovač, zadní okno - cyklovač/normální rychlost.
Abyste mohli zvednout lišty stěračů, musí být v
servisní poloze – viz uživatelská příručka.
Jak mám nakalibrovat systém monitorování
tlaku vzduchu v pneumatikách (TM)*?
01
Po výměně pneumatik nebo změně tlaku vzduchu v
pneumatikách je vždy zapotřebí kalibrace. Pokud se
rozsvítí kontrolka , systém se musí nakalibrovat.
Postupujte následovně:
Při vypnutém zapalování nahusťte všechny pneumatiky v souladu s hodnotami na štítku na sloupku
dveří řidiče.
Nastartujte vozidlo. V běžném zobrazení pro zdroj
MY CAR stiskněte OK/MENU.
Zvolte Tlak v pneumatikách > Nakalibrujte tlak
pneu a stiskněte OK/MENU.
Nakalibrování se provede během jízdy vozidla.
Jak mám používat Park Assist Pilot PAP*?
02
Systém PAP zkontroluje prostor, který je k dispozici, a
řídí vozidlo do tohoto prostoru. Vaším úkolem je řadit,
ovládat rychlost a brzdit/zastavit.
Systém PAP aktivujte stisknutím tlačítka. Nejezděte
větší rychlostí než 30 km/h.
Postupujte podle pokynů, které se zobrazují na
sdružené přístrojové desce.
Buďte připraveni zastavit, jakmile to graf a text
požaduje.
Jak funguje systém Lane Keeping Aid LKA*?
02
Pokud by vozidlo mělo přejet přes boční čáru, systém
LKA vyvine jistý moment na volant a bude aktivně řídit
zpět do pruhu. Pokud vozidlo přejede boční čáru,
systém LKA vás upozorní pulzujícími vibracemi ve
volantu.
–– Systém LKA aktivujte stisknutím tlačítka.
Jak mám používat funkci Start/Stop*?
02
Manuální převodovka
Vypnutí motoru: Vyřaďte spojku, zařaďte převodovku do
neutrálu a uvolněte spojkový pedál.
Nastartujte motor: Sešlápněte spojkový pedál.
Automatická převodovka
Vypněte motor: Zastavte vozidlo pomocí brzdového
pedálu a udržujte brzdový tlak.
Nastartování motoru: Uvolněte tlak nohy na brzdový
pedál.
Svítící kontrolka v tlačítku označuje, že je funkce aktivní.
Jak funguje ochrana chodců*?
02
Vozidlo je vybaveno systémem varování před kolizí s
automatickou aktivací brzd a detekcí chodců. Tento
systém dokáže v případě vozidel, cyklistů a chodců
varovat, přibrzdit resp. zastavit.
Tato funkce představuje pouze pomůcku a nefunguje
ve všech situacích - například nevidí ze strany cyklisty
a částečně zakryté chodce a chodce, kteří jsou menší
než 80 cm.
Je nezbytné tuto funkci pochopit – viz uživatelská
příručka.
Jak mohu nastavit sedadlo?
03
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku.
Zvednutí/spuštění sedadla.
Posunutí sedadla dopředu/dozadu.
Nakloňte opěradlo.
Uložení nastavení elektricky ovládaného sedadla*.
Tlačítka paměti pro elektricky ovládané sedadlo*.
Uložení nastavení:
Během tisknutí jednoho z paměťových tlačítek držte
stisknuté tlačítko, abyste uložili nastavení. Držte tlačítka
stisknuté, dokud se neozve signál a na sdružené přístrojové desce se neobjeví text. Uloží se poloha sedadla i
vnějších zrcátek.
Nastavení v paměti pro elektricky ovládané
sedadlo a vnější zpětná zrcátka lze uložit rovněž
do dálkového ovladače s klíčem* – viz uživatelská
příručka.
Jak mohu nastavit volant?
03
Uvolněte zámek volantu.
Volant posuňte dopředu/dozadu a nahoru/dolů.
Volant zajistěte.
Jak mohu regulovat teplotu pomocí systému
ECC*?
04
Stiskněte, chcete-li konkrétní teplotu. Opakovaným
tisknutím zvolte nastavení pro levou stranu, pravou
stranu a pro obě strany. Otočením nastavte teplotu.
Na obrazovce středové konzoly se objeví teplota
zvolená pro každou stranu.
Stisknutím tlačítka AUTO zapněte automatickou
regulaci proudění vzduchu a ostatních funkcí. Na
obrazovce se objeví AUTO CLIMATE.
Jak mohu odmrazit čelní sklo?
04
Stisknutím aktivujte elektrické vyhřívání čelního skla*
- na obrazovce se rozsvítí symbol (1).
Dalším stisknutím aktivujete rovněž maximální proudění vzduchu na čelní sklo a boční skla - rozsvítí se
symboly (1) a (2).
Dalším stisknutím obě funkce vypnete - nesvítí
žádný symbol.
Bez elektrického ohřevu: Stisknutím aktivujete/deaktivujete proudění vzduchu.
Jak funguje automatické ovládání světlometů? 04
V režimu AUTO jsou k dispozici následující možnosti:
• Systém automaticky přepíná mezi denními provozními
světly a potkávacími světly.
• Dálkové světlomety lze aktivovat, když svítí potkávací
světla.
• Lze použít aktivní světlomety (AHB)*, které ztlumí a
aktivují automaticky dálková světla.
• Aktivuje se detekce tunelů*.
Jak se ovládá palubní počítač?
04
Stisknutím tlačítka OK otevřete menu palubního
počítače a aktivujete položku. Zpráva zhasne.
Kolečkem procházíte mezi jednotlivými položkami
palubního počítače.
Stisknutím tlačítka RESET vynulujete hodnoty ve
zvoleném nastavení palubního počítače a vrátíte se
ve struktuře menu zpět.
Jak mohu vynulovat palubní počítače?
04
Otočením kolečka na spínači páčky vlevo zobrazte
palubní počítač T1 nebo T2.
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET počítadlo
resetujete.
Jak mohu zapnout a vypnout systém
infotainment?
04
Krátkým stisknutím systém aktivujete.
Dlouhým stisknutím (dokud se obrazovka nevypne)
systém vypnete.
Vypnutí zvuku: Krátce stiskněte - dalším stisknutím
aktivujete znovu.
Upozorňujeme, že celý systém Sensus (včetně funkcí
telefonu a navigace*) se zapíná a vypíná současně.
Jak mohu navigovat v systému Infotainment? 04
Stisknutím položky RADIO, MEDIA, MY CAR,
NAV*, TEL* nebo * zvolte hlavní zdroj. Zde se
objeví normální zobrazení posledního aktivního
zdroje.
Stiskněte OK/MENU nebo kolečko* na volantu - v
hlavním menu systému se otevře zvolený zdroj.
Otočením ovladače TUNE nebo kolečka navigujete
v menu.
Stisknutím tlačítka OK/MENU nebo kolečka provedete výběr v menu.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT se v systému
menu vrátíte zpátky, zrušíte funkci nebo vymažete
zadané znaky.
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT přejdete zpátky
na normální zobrazení nebo, pokud se nacházíte
v normálním zobrazení, přejdete na zobrazení
hlavního zdroje.
Tipy:
Chcete-li v normálním zobrazení přejít do nabídky
zkratek, stiskněte jednou tlačítko hlavního zdroje. Dalším
stisknutím se vrátíte do normálního zobrazení.
Další informace o ovládání systému - viz uživatelská příručka.
Jak mám připojit telefon se systémem
Bluetooth®*?
04
V normálním zobrazení pro zdroj telefonu stiskněte
OK/MENU.
Zvolte Nastavit vozidlo jako viditelné a potvrďte
stisknutím tlačítka OK/MENU.
Aktivujte Bluetooth® na mobilním telefonu. Vyhledejte vozidlo a připojte ho k telefonu.
Postupujte podle pokynů na mobilním telefonu a na
obrazovce.
Telefon je nyní připojen a může být ovládán z vozidla.
Pokud registrace telefonu neproběhne úspěšně viz uživatelská příručka.
Jak se mohu připojit k internetu*?
04
Připojte mobilní telefon přes Bluetooth® nebo
aktivujte v telefonu tethering pro Wi-Fi Pokud chcete
využít modem ve vozidle, vložte SIM kartu do čtečky
v příruční schránce.
V normálním zobrazení pro zdroj MY CAR stiskněte
OK/MENU, zvolte Nastavení > Nastavení internetu > Připojit přes. Zvolte možnost připojení.
Wi-Fi: připojte se k síti a zadejte heslo. Modem
vozidla: zadejte PIN kód SIM karty.
Další informace o účtu Volvo ID - viz uživatelská
příručka.
Jaké služby dostanu s číslem Volvo ID*?
Volvo ID je osobní identifikační číslo zaregistrované k
vozidlu. Pomocí tohoto čísla získáte přístup k různým
službám, např. k síti My Volvo. Dále budete moci
odesílat přímo do vozidla adresu z mapové služby na
internetu.
Registrace a správa čísla Volvo ID:
Stiskněte tlačítko Připojit .
Zvolte Aplikace Apps > Nastavení a postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Další informace o čísle Volvo ID - viz uživatelská
příručka.
04
Jak mohu používat aplikace, když je vozidlo
připojeno k internetu*?
04
Je-li vozidlo připojeno k internetu, lze používat aplikace
pro hudební služby, internetové rádio, navigační služby
a jednoduché internetové prohlížeče.
Stiskněte tlačítko Připojit .
Zvolte Aplikace Apps a stiskněte OK/MENU zobrazí se dostupné aplikace.
Zvolte aplikaci a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
Některé aplikace vyžadují přihlášení přes samostatný
účet od poskytovatele aplikace/služby. Použijte stávající
účet nebo se znovu zaregistrujte. Postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Jak mohu telefonovat*?
04
V normálním zobrazení pro zdroj telefonu zadejte
požadované číslo nebo otočte kolečkem na volantu
dolů (otevře se telefonní seznam) nebo nahoru
(otevře se seznam hovorů).
Stisknutím tlačítka číslo vytočíte.
Hovor se přeruší stisknutím tlačítka EXIT.
Další možnosti, jak volat telefonem – viz uživatelská příručka.
Jak mohu převzít hovor*?
–– Stisknutím kolečka převezmete příchozí hovory.
Hovor se odmítne/přeruší stisknutím tlačítka EXIT.
Další možnosti, jak reagovat na telefon – viz
uživatelská příručka.
04
Jak mohu připojit externí audio zařízení?
04
Připojte externí zařízení přes vstup AUX nebo port
USB* v úložné schránce na středové konzole.
V normálním zobrazení pro zdroj média stiskněte
MEDIA na středové konzole.
Otočte TUNE na požadovaný zdroj audia a stiskněte tlačítko OK/MENU.
Další připojení externího zařízení – viz uživatelská
příručka.
Jak mohu nastavit cíl GPS*?
04
Stisknutím tlačítka NAV* spusťte navigaci - zobrazí
se mapa.
Ještě jednou stiskněte NAV a zvolte Zadejte
adresu pomocí OK/MENU.
Pomocí kolečka pro zadávání znaků nebo kolečka
numerické klávesnice na středové konzole zadejte
kritérium resp. kritéria hledání.
Potom zvolte Zadat jediný cíl nebo Přidat jako
trasový bod a stiskněte OK/MENU.
Další informace a odchylky od trhu – viz příručka RTI.
Jaká nastavení lze upravit v systému menu?
04
Systém menu MY CAR se používá pro celou řadu
funkcí vozidla, např. nastavení hodin, zrcátek na dveřích
a zámků.
Použití tlačítek - viz předchozí kapitola "Jak se naviguje
v menu systému infotainment?".
Jak mohu nastavit hodiny?
04
V normálním zobrazení pro zdroj MY CAR stiskněte
OK/MENU.
Zvolte Nastavení > Nastavení systému > Nastavení času.
Otočte TUNE na Automatický čas a stisknutím
tlačítka OK/MENU aktivujte automatické nastavení
času.
Abyste nastavili čas správně, musíte správně zvolit
aktuální polohu.
Jak mohu zavolat do servisu nebo objednat
prohlídku*?
04
–– V normálním zobrazení pro zdroj MY CAR stiskněte
OK/MENU a zvolte Servis a oprava.
V části Servis a oprava se nacházejí informace o
příslušném servisu, které jste zaregistrovali na webovém
portálu My Volvo. V části Informace o autoriz.
zástupci je k dispozici položka umožňující zavolat a
poslat do servisu žádost o rezervaci (toto lze provést
rovněž přes web My Volvo). Dále zde lze aktualizovat
informace o servisu a nastavit servis jako cíl.
Platí pouze pro některé trhy.
Co dělá ECO*?
04
Jedním stisknutím tlačítka ECO aktivujete program
optimálně úsporné spotřeby paliva. Mimo jiné se změní
následující:
• Start/Stop - motor se může automaticky zastavit
dříve, než vozidlo stojí.
• Eco Coast - vozidlo přestane brzdit motorem a dojíždí
setrvačností.
• Vypnutí nebo omezení některých funkcí klimatizace.
Jak mám čerpat palivo?
05
Je-li vozidlo odemknuté, zlehka potlačte na zadní
část dvířek hrdla palivové nádrže, uvolněte a dvířka
otevřete.
Dvířka vyklopte.
Vložte hrdlo čerpací hadice do otvoru plnění paliva.
Po dočerpání paliva počkejte 5-8 sekund a vytáhněte hrdlo čerpací hadice z trubky plnění paliva.
Jak mám mýt svůj vůz?
05
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než mytí v automatické myčce. Nový lak je také náchylnější k poškození.
Z tohoto důvodu je pro první měsíce u nového vozu
doporučeno ruční mytí.
Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte, že
nečistoty a kamínky mohou poškrábat lak.
Jak mám čistit kožené čalounění*?
05
Aby si kůže zachovala svůj vzhled, musí být pravidelně
udržována. Z tohoto důvodu doporučujeme kožené
čalounění čistit pomocí sady Volvo Leather Care 1krát
až 4krát ročně. Sadu Volvo Leather Care můžete koupit
u svého prodejce Volvo.
Kde se nacházejí úložné schránky?
05
Zde jsou znázorněny některé z úložných schránek ve
vozidle.
Informace o rozmístění dalších úložných schránek
najdete v uživatelské příručce.
Kde se nacházejí zásuvky AUX/USB* a 12 V?
05
Aby 12 V zásuvky v prostoru pro cestující fungovaly,
musí být dálkový ovladač s klíčem alespoň v poloze I.
12 V zásuvka* v zavazadlovém prostoru je vždy aktivní.
Jak funguje systém zamykání Keyless*?
Pokud máte na rukou rukavice, může se stát, že funkce Keyless nebude u klik na dveřích fungovat. Elektromagnetická pole a odstínění mohou mít vliv na funkci Keyless. Nedávejte dálkový ovladač do blízkosti mobilního telefonu a kovových předmětů.
Jak mohu zapnout nebo vypnout motor?
Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu. Jedná se o součást systému efektivního řízení
emisí Volvo. Během studeného startu mohou některé vznětové motory kvůli žhavení startovat se zpožděním.
Jak mám používat Park Assist Pilot PAP*?
Systém PAP nefunguje v každé situace. Jedná se pouze o doplněk a pomůcku. Za bezpečnou jízdu s vozidlem a přehled o okolí a
ostatních účastnících silničního provozu, kteří se přibližují nebo projíždějí při parkování, nese odpovědnost vždy řidič.
Jak funguje systém Lane Keeping Aid LKA*?
Systém LKA představuje pomůcku. Může se stát, že při jistém počasí, situaci na vozovce, jízdních a dopravních podmínkách tento
systém nefunguje. Za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných zákonů a dopravních předpisů nese odpovědnost vždy řidič.
Jak funguje ochrana chodců*?
Tato funkce nedokáže detekovat všechny chodce ve všech situacích. Například nevidí částečně zakryté chodce, lidi v oděvech, jež
skrývají tvar těla, a chodce s výškou pod 80 cm. Tato funkce nedokáže detekovat všechny cyklisty ve všech situacích. Například
nevidí částečně zakryté cyklisty, cyklisty v oděvech, jež skrývají tvar těla, a cyklisty, kteří se přibližují z boku. Za správný způsob jízdy a
bezpečnou vzdálenost odpovídající rychlosti jízdy vždy odpovídá řidič.
Jak mohu nastavit sedadlo?
Polohu pro jízdu upravte před tím, než se s vozidlem rozjedete - nikoliv během jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo zajištěno. V případě
prudkého brzdění či nehody tím zabráníte poranění osob.
Jak mohu nastavit volant?
Volant seřizujte (po nastavení sedadla) vždy před tím, než se s vozidlem rozjedete - nikoliv během jízdy.
Jak se mohu připojit k internetu*?
Při použití internetu dochází k přenosu dat (datový provoz), což zatěžuje vašeho síťového operátora. Zeptejte se, kolik stojí datový
přenos. Připojení přes modem vozidla: Abyste nemuseli zadávat PIN kód při každém startování vozidla, můžete zámek PIN kódu
deaktivovat u položky Modem ve vozidle, a to tak, že zrušíte zaškrtnutí políčka Uzamknout SIM kartu.
Kde se nacházejí zásuvky AUX/USB* a 12 V?
Max. odběr proudu je 10 A (120 W), pokud se současně používá jedna 12 V zásuvka v tunelové konzole. Pokud se současně používají obě zásuvky v tunelové konzole, je to 7,5 A (90 W) na zásuvku. Maximální odběr proudu z 12 V zásuvky v zavazadlovém prostoru
je 10 A (120 W).
Další informace o svém voze najdete na www.volvocars.com.
TP 19025 (Czech) AT 1517, MY16. Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Jak mám čistit kožené čalounění*?
Některá barevná oblečení (např. oděvy z džínoviny a úsně) mohou způsobit změnu zabarvení čalounění. Nikdy nepoužívejte silná
rozpouštědla - mohli byste čalounění poškodit.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement