Volvo | V60 | Uživatelská přiručka | Volvo V60 2013 Early Uživatelská příručka

Volvo V60 2013 Early Uživatelská příručka
V60
Uživatelská Příručka
>CI:GC:IDKÌK:GO:
VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho
dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům
poskytl bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější
automobily na světě. Vaše Volvo bylo zkonstruováno i s ohledem na
všechny aktuální požadavky na bezpečnost a ochranu životního
prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla, doporučujeme Vám,
abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě,
které jsou uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
00 01 02
2
00 Úvod
01 Bezpečnost
Důležité informace...................................... 6
Volvo a životní prostředí............................ 11
Bezpečnostní pásy ...................................
Airbagy......................................................
Aktivace/deaktivace airbagu*...................
Boční airbagy (SIPS) ................................
Hlavový airbag (IC) ...................................
WHIPS ......................................................
Když dojde k aktivaci systému ................
Bezpečnostní režim..................................
Bezpečnost dětí........................................
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Zámky a alarm
16
19
22
24
26
27
29
30
31
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče....
Utajené uzamčení*....................................
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*.................................................
Keyless drive*............................................
Zamykání/odemykání................................
Dětské pojistky..........................................
Alarm*.......................................................
46
52
54
56
59
64
65
Obsah
03 04 05
03 Prostředí řidiče
04 Podpora řidiče
Přístroje a ovládací prvky.......................... 70
Volvo Sensus ........................................... 79
Polohy klíče............................................... 80
Sedadla..................................................... 82
Volant........................................................ 87
Osvětlení................................................... 88
Stěrače a ostřikovače............................. 100
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka......................................... 103
Kompas*................................................. 108
Elektricky ovládané střešní okno*........... 109
Alcolock*................................................. 111
Startování motoru................................... 115
Startování motoru – Flexifuel.................. 119
Startování motoru – externí akumulátor.. 121
Převodovky............................................. 122
DRIVe Start/Stop*................................... 128
Pohon všech kol – AWD*........................ 135
Nožní brzda............................................. 136
Parkovací brzda...................................... 138
DSTC – Systém řízení stability a trakce. .
Informace o dopravních značkách - RSI*
Omezovač rychlosti................................
Tempomat*.............................................
Adaptivní tempomat*..............................
Funkce sledování vzdálenosti*................
City Safety™...........................................
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce chodců*...........
Driver Alert System*................................
Driver Alert System - DAC*.....................
SYSTÉM Driver Alert System - LDW*.....
Parkovací asistent*.................................
Parkovací kamera*..................................
BLIS* – Informační systém mrtvého úhlu
05 Komfort a radost z jízdy
146
148
150
152
154
165
168
173
181
182
185
188
191
195
Menu a hlášení........................................
Menu MY CAR........................................
Ovládání klimatizace...............................
Nezávislé topení a vyhřívání prostoru pro
cestující*..................................................
Nezávislé topení*....................................
Palubní počítač.......................................
Adaptivní jízdní charakteristiky...............
Komfort v prostoru pro cestující.............
200
202
210
220
223
224
226
227
HomeLinkŸ *............................................ 141
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3
Obsah
06 07 08
06 Informační systém
07 Během jízdy
Všeobecné informace o systému infotainment........................................................ 234
Rádio....................................................... 245
Multimediální přehrávač.......................... 253
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB* 257
Doporučení během jízdy.........................
Doplňování paliva....................................
Palivo......................................................
Nakládání................................................
Zavazadlový prostor...............................
Jízda s přívěsem.....................................
Tažení a odtah........................................
Media BluetoothŸ* ................................. 260
BluetoothŸ handsfree*............................
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon......
TV*...........................................................
Dálkový ovladač* ...................................
4
263
272
276
280
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08 Kola a pneumatiky
284
287
288
292
295
298
304
Všeobecné informace ............................
Výměna kol ............................................
Tlak vzduchu v pneumatikách ...............
Výstražný trojúhelník a lékárnička*.........
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)*..........................................
Sada pro rychlou opravu pneumatik
(TMK) ......................................................
310
315
318
319
320
322
Obsah
09 10 11
09 Údržba a servis
Motorový prostor....................................
Žárovky...................................................
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů.......
Akumulátor..............................................
Pojistky....................................................
Péče o vozidlo.........................................
10 Technické údaje
328
335
341
344
350
361
Typová označení.....................................
Rozměry a hmotnosti..............................
Technické údaje motoru.........................
Motorový olej..........................................
Kapaliny a maziva...................................
Palivo......................................................
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak .........
Elektrický systém....................................
Typové schválení....................................
Symboly na displeji.................................
11 Abecední seznam
370
372
376
378
381
384
388
391
392
404
Abecední seznam................................... 408
5
Úvod
Důležité informace
Čtení příručky pro uživatele
Úvod
Správnou cestou k seznámení se s Vaším
novým vozem je přečtení této příručky pro uživatele, v ideálním případě před Vaší první jízdou. Budete tak mít příležitost seznámit se
s novými funkcemi, uvidíte, jak nejlépe ovládat
vůz v různých situacích a jak nejlépe využívat
všechny funkce vozu. Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným
v této příručce.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této příručce nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího ohlášení.
©
Volvo Car Corporation
Volitelná výbava
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou*.
Navíc ke standardní výbavě je v tomto manuálu
popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve
výrobním závodě) některé příslušenství (montované dodatečně).
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí
na požadavcích konkrétních trhů a na národní
legislativě, místních zákonech a předpisech.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří do
standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte
prodejce Volvo.
Speciální texty
VAROVÁNÍ
Varovné texty upozorňují na nebezpečí zranění osob.
DŮLEŽITÉ
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Štítky
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše
a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle
mají následující význam v sestupném pořadí
podle důležitosti varování/informace.
Varování před zraněním osob
Důležité texty upozorňují na nebezpečí
poškození materiálu.
POZNÁMKA
Texty označené slovem POZNÁMKA
poskytují doporučení a rady, které například
usnadňují používání prvků a funkcí.
Poznámka pod čarou
V uživatelské příručce jsou anotace, které jsou
umístěny v dolní části stránky. Tyto informace
doplňují text, ke kterému se odkazují číslem.
Pokud anotace odkazuje na text v tabulce,
potom jsou namísto číslic použita písmena.
Textové zprávy
Ve voze jsou displeje, které zobrazují textové
zprávy. Tyto textové zprávy jsou v příručce pro
6
uživatele zvýrazněny písmem, které je větší
a vytištěné šedou barvou. Příkladem jsou texty
menu a zpráv na informačním displeji (např.
Nastavení audio).
G031590
Černé ISO symboly na žlutém varovném poli,
bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může vyústit ve
vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.
Úvod
Důležité informace
Nebezpečí poškození majetku
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky,
je každý krok očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
Informace
Seznamy označené písmeny odkazující na
série obrázků, kde pořadí instrukcí není
důležité.
Číslované nebo nečíslované šipky se používají k demonstraci pohybu.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
nebo modrém varovném poli a informačním
poli. Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může mít za
následek hmotné škody.
G031593
G031592
Šipky s písmeny se používají k označení
pohybu v případě, že se nejedná o pohyb
v obou směrech.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
informačním poli.
POZNÁMKA
Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou
přesnými reprodukcemi štítků ve vozidle.
Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění
ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na daném štítku
ve vozidle.
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány
normálními čísly.
Seznamy pozic
Čísla v červených kroužcích se používají
k označení různých součástí na obrázcích.
Číslo odpovídá číslu v seznamu, který se
vztahuje k obrázku, a je u něj uveden popis
položky.
Seznamy s odrážkami
Seznamy s odrážkami se používají v seznamech bodů v uživatelské příručce.
Příklad:
Seznamy postupů
Postupy, kde jednotlivé akce musí být prováděny v určitém pořadí, jsou v příručce pro uživatele očíslovány.
• Chladicí kapalina
• Motorový olej
7
Úvod
Důležité informace
Pokračování
`` Tento symbol je umístěn vpravo dole, pokud
část pokračuje na následující straně.
Zaznamenávání údajů
Ve vašem voze je celá řada počítačů, které
průběžně kontrolují a monitorují provoz
a funkčnost vozidla. Některé z počítačů, pokud
zjistí závadu, mohou zaznamenat informace
během běžné jízdy. Dále se informace zaznamenávají v případě kolize nebo nehody.
Některé ze zaznamenaných informací jsou
zapotřebí k tomu, aby technici mohli diagnostikovat a odstraňovat závady ve vozidle
během servisu a údržby a aby společnost
Volvo splnila právní požadavky a ostatní
předpisy. Jelikož tyto informace přispívají
k lepšímu dorozumění faktorů, které způsobují
nehody a zranění, využívá Volvo tyto informace
také pro účely výzkumu a průběžného zvyšování kvality a bezpečnosti. Mimo jiné zde patří
podrobné informace o stavu a funkčnosti jednotlivých systémů a modulů ve vozidle v souvislosti s motorem, plynovým pedálem, řízením
a brzdovými systémy. Tyto informace mohou
zahrnovat podrobnosti o způsobu, jakým řidič
s vozem jezdí, např. rychlost vozidla, použití
brzdového a plynového pedálu, pohyby
volantu, a o informace tom, zda řidič a spolujezdci jsou připoutáni. Z uvedených důvodů
mohou být tyto informace po jistou dobu ulo-
8
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ženy v počítačích. Dále se informace do počítačů ukládají v případě kolize nebo incidentu.
Tyto informace může společnost Volvo ukládat
tak dlouho, dokud je bude potřebovat k vývoji
a dalšímu zvyšování bezpečnosti a kvality
a dokud existují právní požadavky a ostatní
předpisy, které společnost Volvo musí vzít
v úvahu.
Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše
uvedených informací třetím stranám bez souhlasu majitele. S ohledem na národní legislativu a předpisy může být společnost Volvo
požádána o zveřejnění těchto informací např.
policii nebo jiným orgánům, které mohou uplatnit svůj nárok dle zákona na zpřístupnění
těchto informací.
K přečtení a interpretování informací, které
počítače ve vozidle zaznamenaly, jsou
zapotřebí speciální technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy,
které uzavřely smlouvu se společností Volvo.
Společnost Volvo je odpovědna, že informace,
které jsou předávány společnosti Volvo v souvislosti se servisem a údržbou, budou uloženy
a bude s nimi nakládáno bezpečně, přičemž
nakládání s těmito informacemi musí vyhovovat platným právním předpisům. Pokud
potřebujete další informace, kontaktujte prodejce Volvo.
Příslušenství a zvláštní výbava
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Některé příslušenství funguje pouze tehdy,
když je do počítačového systému vozu nainstalován příslušný software. Společnost Volvo
proto doporučuje před instalací příslušenství,
které se připojuje k elektrické soustavě vozu
nebo má na ni vliv, vždy kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Změny ve vlastnictví vozů se
systémem Volvo On Call*
Volvo On Call představuje doplňující služby
zaměřené na bezpečnost, zabezpečení a komfort. Je-li vůz vybaven systémem Volvo On
Call a dojde ke změně majitele, je naprosto
nezbytné přerušit poskytování těchto služeb,
aby původní majitel neměl přístup ke službám
ve voze. Stisknutím tlačítka ON CALL ve voze
kontaktujte call centrum nebo navštivte autorizovaný servis Volvo. Viz také "Změna bezpečnostního kódu" v uživatelské příručce pro
Volvo On Call.
Úvod
Důležité informace
Laserový senzor
Tento vůz je vybaven senzorem, který vysílá
laserové světlo. Při manipulaci s laserovým
senzorem je nezbytně nutné dodržovat předepsané pokyny.
Přímo na jednotce s laserovými senzory jsou
připevněny následující dva štítky v angličtině:
odchylek dle "Oznámení k laserům č. 50"
ze dne 26. července 2001.
Údaje vyzařování laserového senzoru
V následující tabulce jsou specifikovány fyzikální údaje laserového senzoru.
Maximální energie impulsu
2,64 ¦J
Maximální výstupní výkon
45 mW
Trvání impulsu
Divergence (vodorovně x svisle)
Na obrázku je na horním štítku uvedena klasifikace laserového paprsku:
• Laserové záření - Nedívejte se do laserového paprsku přímo pomocí optických
přístrojů - laserový výrobek třídy 1M.
Na obrázku jsou na dolním štítku uvedeny
technické parametry laserového paprsku:
33 ns
VAROVÁNÍ
Při nedodržování jakéhokoli z těchto pokynů
hrozí nebezpečí poškození zraku!
•
Nikdy se nedívejte do laserového
senzoru (který vydává laserové záření)
ze vzdálenosti 100 mm nebo kratší zvětšovací optikou, jako jsou zvětšovací
skla, mikroskopy, čočky nebo podobné
optické přístroje.
•
Zkoušky, opravy, demontáž, nastavení
a/nebo výměna laserového senzoru
musí být provedeny pouze kvalifikovaným servisem – doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
•
Abyste se vyvarovali vystavení škodlivému záření, neprovádějte žádné
úpravy ani údržbu s výjimkou úkonů
specifikovaných zde.
•
Mechanik musí postupovat podle
servisních informací pro laserový
senzor.
•
Nevyjímejte laserový senzor (zahrnuje
demontáž čoček). Demontovaný laserový senzor nesplňuje třídu laseru 3B
podle normy IEC 60825-1. Třída laseru
3B není bezpečná pro oči, a proto
představuje riziko úrazu.
28° × 12°
• IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Splňuje
normy FDA (U.S. Food Administration)
platné pro laserová zařízení s výjimkou
9
Úvod
Důležité informace
•
Konektor laserového senzoru musí být
před demontáží odpojen od čelního
okna.
•
Laserový senzor musí být instalován na
čelní okno dříve, než je připojen konektor senzoru.
•
Laserový senzor vydává laserové světlo, pokud je dálkový ovladač s klíčem
v poloze II, a to i při vypnutém motoru
(viz strana 80 polohy klíče).
Více informací o laserovém senzoru viz
strana 168.
Informace na internetu
Na adrese www.volvocars.com jsou další
informace týkající se vašeho vozidla.
Abyste mohli přečíst kód QR, potřebujete
čtečku kódů QR, která je k dispozici jako
doplněk pro celou řadu mobilních telefonů.
Čtečku kódů QR si můžete stáhnout ze
systému App Store nebo Android Market.
Kód QR
10
Úvod
Volvo a životní prostředí
G000000
Filosofie společnosti Volvo na ochranu životního prostředí
Péče o životní prostředí je jednou ze základních
hodnot společnosti Volvo Car Corporation,
která ovlivňuje veškerý provoz. Také věříme, že
naši zákazníci sdílejí naši starost o životní
prostředí.
Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí a je také
vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší
a nejúčinněji zdroje využívající závody na světě.
Společnost Volvo Car Corporation je držitelem
globální certifikace ISO, která zahrnuje i ekologickou normu ISO 14001 pro všechny továrny
a některé naše další jednotky. Také od našich
partnerů požadujeme, aby se systematicky
zabývali ekologickými otázkami.
Spotřeba paliva
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou
spotřebu paliva ve všech příslušných třídách.
Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise
skleníkového plynu, oxidu uhličitého.
Řidič může ovlivnit spotřebu paliva. Více informací si můžete přečíst v kapitole Omezení
dopadů na životní prostředí.
Účinné řízení emisí
zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako
vysoce účinné řízení emisí. V mnoha případech
jsou emise výfukových plynů hodně pod
příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu prachu a pylu do prostoru pro cestující přes sací
otvory.
Sofistikovaný systém kvality vzduchu IAQS*
(systém kvality vzduchu v interiéru) zajišťuje, že
nasávaný vzduch je čistší než vzduch venku,
který je znečištěn provozem.
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu
„Čistý uvnitř i venku“ – konceptu, který
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
11
Úvod
Volvo a životní prostředí
Systém se skládá z elektronického čidla a uhlíkového filtru. Nasávaný vzduch je nepřetržitě
monitorován, a pokud dojde ke zvýšení koncentrace určitých škodlivých plynů, například
oxidu uhelnatého, přívod vzduchu se uzavře.
K takové situaci může dojít například v husté
dopravě, zácpách a tunelech.
Pronikání oxidů dusíku, přízemního ozónu
a uhlovodíků brání uhlíkový filtr.
Interiér
Interiér vozu Volvo je navržen tak, aby byl
příjemný a pohodlný, a to dokonce i pro osoby,
které trpí astmatem a kontaktními alergiemi.
Zvýšená pozornost byla věnována výběru
materiálů vhodných pro dané prostředí.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva Vašeho
vozidla. Takto přispějete k čistšímu životnímu
prostředí. Když opravu nebo údržbu vozu
svěříte servisům Volvo, stane se součástí
našeho systému. Společnost Volvo klade jasné
požadavky na naše servisy, které jsou
navrženy tak, aby se předešlo vylévání
a vypouštění škodlivin do životního prostředí.
Zaměstnanci našich servisů mají znalosti
a nástroje pro zajištění dobré péče o životní
prostředí.
12
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Omezení dopadů na životní prostředí
Můžete snadno pomoci omezit dopady na
životní prostředí - zde je pár tipů:
• Nenechávejte motor běžet na volnoběh pokud stojíte delší dobu, vypněte motor.
Věnujte pozornost místním předpisům.
• Jezděte úsporně - přemýšlejte dopředu.
• Provádějte servisní prohlídky a údržbu
v souladu s pokyny v uživatelské příručce
- dodržujte doporučené intervaly v servisní
a záruční knížce.
• Je-li vůz vybaven nezávislým palivovým
topením*, použijte je při startování studeného motoru - zlepší se schopnost motoru
nastartovat, sníží se opotřebení při chladném počasí a motor se rychleji zahřeje na
běžnou provozní teplotu. Tím se sníží
spotřeba a obsah emisí.
• Při velké rychlosti se v důsledku většího
odporu vzduchu výrazně zvýší spotřeba při zdvojnásobení rychlosti se odpor vzduchu zvýší 4krát.
• Vždy likvidujte nebezpečný odpad ekologicky, například akumulátory a oleje.
Pokud si nejste jisti, jak konkrétní druh
odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní
dílnu - doporučujeme autorizovanou dílnu
Volvo.
Pokud se budete držet těchto rad, ušetříte
peníze a zdroje planety a prodloužíte životnost
vozu. Další informace a rady najdete na stránkách 284 a 384.
Recyklace
Společnost Volvo věnuje pozornost problematice ekologie a proto je velmi důležitá ekologická recyklace vozu. Lze recyklovat téměř
celé vozidlo. Posledního majitele vozidla tímto
žádáme, aby kontaktoval prodejce, který jej
odkáže na certifikované/schválené recyklační
zařízení.
Uživatelská příručka a životní prostředí
Symbol Forest Stewardship CouncilŸ znamená, že papír použitý na výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle
FSCŸ nebo jiných regulovaných zdrojů.
Úvod
13
Bezpečnostní pásy .................................................................................
Airbagy....................................................................................................
Aktivace/deaktivace airbagu*..................................................................
Boční airbagy (SIPS) ..............................................................................
Hlavový airbag (IC) .................................................................................
WHIPS ....................................................................................................
Když dojde k aktivaci systému ..............................................................
Bezpečnostní režim.................................................................................
Bezpečnost dětí......................................................................................
14
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
16
19
22
24
26
27
29
30
31
BEZPEČNOST
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
01
Obecné informace
Správně nastavený bezpečnostní pás.
Při prudkém brzdění může dojít k vážnému zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním
pásem. Ujistěte se, že jsou všichni cestující
připoutáni bezpečnostními pásy.
Spony se hodí pouze do určeného zámku na
zadním sedadle1.
Chcete-li si zajistit maximální bezpečí je velmi
důležité aby bezpečnostní pás pevně přiléhal
k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být příliš zakloněno. Opěradlo sedadla je navrženo tak, aby
chránilo v běžné poloze sezení.
Rozepnutí bezpečnostního pásu
Stiskněte červené tlačítko na přezce bezpečnostního pásu a nechte pás navinout. Pokud
se pás zcela nenavinul, zasuňte jej ručně, aby
nezůstal volně viset.
Zapnutí bezpečnostního pásu
Pomalu vytáhněte bezpečnostní pás a zapněte
jej zatlačením pojistného jazýčku do přezky
pásu. Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás
byl zapnut.
1
16
Určité trhy.
Nastavení výšky bezpečnostního pásu. Stiskněte
tlačítko a přesuňte bezpečnostní pás ve svislém
směru. Umístěte pás co nejvýše - nesmí však vést
přes krk.
Nesprávně nastavený bezpečnostní pás. Pás musí
doléhat na rameno.
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej
uvolnit:
• pokud jej vytáhnete z navíječe příliš rychle
• během brzdění a akcelerace
• pokud se vozidlo silně nakloní.
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
Mějte na paměti následující pravidla:
• nepoužívejte spony ani podobné přípravky
zamezující pohybu pásu, protože by mohly
ovlivnit pevné přilnutí pásu k tělu
• ujistěte se, že bezpečnostní pás není
překroucený ani nikde zachycený
• dolní část pásu musí vést nízko (ne přes
břicho)
• těsnost dolní části pásu upravte zatažením
za horní část pásu nahoru k rameni.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pás a airbag na sebe
vzájemně působí. Pokud není bezpečnostní
pás používán nebo je používán nesprávně,
může být snížena ochrana poskytovaná airbagem v případě nehody.
VAROVÁNÍ
Nikdy bezpečnostní pásy sami neupravujte
ani neopravujte. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás silně přetížen,
např. v souvislosti s nehodou, musí být celý
bezpečnostní pás vyměněn. I když bezpečnostní pás nevykazuje viditelné známky
poškození, mohlo dojít k omezení některých
ochranných funkcí bezpečnostního pásu.
Kromě toho vyměňte bezpečnostní pás,
když je pás opotřebený nebo poškozený.
Nový bezpečnostní pás musí být homologován a určen pro instalaci ve stejné poloze
jako původní bezpečnostní pás.
Používání bezpečnostních pásů
během těhotenství
VAROVÁNÍ
01
Bezpečnostní pásy by se měly během těhotenství vždy používat. Musí se ale používat
správným způsobem. Diagonální část musí
vést přes rameno, potom mezi ňadry a na boční
stranu břicha.
Dolní část musí být naplocho přes stehna a co
možná nejníže pod břichem. – Nikdy se nesmí
posunout nahoru. Upravte si bezpečnostní pás
a zajistěte, aby v celé délce přiléhal k tělu.
Navíc zkontrolujte, že pás není nikde překroucený.
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné
řidičky měly upravovat seřízení sedadla
a polohu volantu tak, aby mohly při řízení
snadno udržovat kontrolu nad vozidlem (to
znamená, že musí být schopny snadno ovládat
pedály a volant). Měly by se snažit nastavit
polohu sedadla co nejdále dozadu, aby vzdálenost mezi volantem a jejich břichem byla co
největší.
G020998
Každý bezpečnostní pás je určen pouze pro
jednu osobu.
17
01 Bezpečnost
01
Bezpečnostní pásy
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
Zadní sedadlo
Určité trhy
Upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem na zadním sedadle má dvě vedlejší
funkce:
Pokud se řidič nebo spolujezdec nepřipoutají
bezpečnostním pásem budou upozorněni zvukovým signálem a kontrolkou, aby se připoutali. Při nízké rychlosti bude zvukový signál znít
po dobu prvních 6 sekund.
G017726
• Poskytuje informaci o připoutání bezpečnostními pásy na zadním sedadle. Pokud
se používají bezpečnostní pásy nebo jsou
otevřeny některé ze zadních dveří, na informačním displeji se zobrazí zpráva. Zpráva
se automaticky vymaže, jakmile jedete
přibližně 30 sekund, nebo po stisknutí tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů
směrů.
• Poskytuje varování, pokud je rozepnutý
Nepřipoutaný cestující bude akusticky
i vizuálně upozorněn na připoutání se bezpečnostním pásem. Zvuková připomínka závisí na
rychlosti a v některých případech na čase.
Vizuální připomínka je umístěna ve stropní konzole a na sdruženém přístrojovém panelu.
Dětské sedačky nejsou vybaveny systémem
upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem.
18
některý ze zadních bezpečnostních pásů
během jízdy. Toto varování je ve formě
zprávy na informačním displeji spolu s akustickým/vizuálním signálem. Varování je
ukončeno v případě opětovného zapnutí
bezpečnostního pásu nebo může být také
ručně potvrzeno stisknutím tlačítka OK.
Zpráva na informačním displeji o tom, které
pásy se právě používají, je vždy k dispozici. Pro
vyvolání uložených zpráv stiskněte tlačítko
OK.
Předpínač bezpečnostního pásu
Všechny bezpečnostní pásy jsou vybaveny
předpínači bezpečnostních pásů. Mechanizmus předpínače v případě nárazu určité intenzity napne bezpečnostní pás. Bezpečnostní
pás potom poskytuje cestujícím efektivnější
ochranu.
VAROVÁNÍ
Nikdy nezasunujte jazýček bezpečnostního
pásu spolujezdce do zámku pásu na straně
řidiče. Jazýček bezpečnostního pásu zasunujte vždy do zámku na správné straně.
Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy
nepoškodili. Nevkládejte do zámku pásu
žádné cizí předměty. V případě kolize by se
mohlo stát, že by bezpečnostní pásy
a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí
riziko vážného poranění.
01 Bezpečnost
Airbagy
Výstražný symbol na sdruženém
přístrojovém panelu
01
také zpráva. Pokud kontrolka signalizuje
závadu, tj. svítí výstražný trojúhelník a na displeji se zobrazí zpráva Airbag SRS
Doporucen servis nebo SRS Airbag Nutny
servis. Doporučujeme, abyste neprodleně
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
G018666
Systém airbagů
Systém airbagů, vůz s pravostranným řízením.
VAROVÁNÍ
Pokud zůstane varovná kontrolka systému
airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy,
znamená to, že systém airbagů není plně
funkční. Systém indikuje závadu v systému
předpínačů bezpečnostních pásů,
v systému SIPS, systému IC nebo jinou
závadu v systému. Neprodleně kontaktujte
autorizovaný servis Volvo.
G018665
Při nastavení dálkového ovladače do polohy
klíče II se na přístrojové desce rozsvítí varovná
kontrolka. Pokud je systém airbagů v pořádku,
zmizí tento symbol přibližně po 6 sekundách.
Systém se skládá z airbagů a čidel. Při nárazu
určité intenzity se aktivují čidla a airbag(y) se
naplní horkým plynem. Aby zmírnil náraz,
začne se při stlačení airbag vypouštět. Přitom
uniká do vozidla kouř. To je zcela normální.
Mezi naplněním a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze několik desetin sekundy.
Systém airbagů, vůz s levostranným řízením.
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, abyste za účelem opravy
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Neodborná oprava systému airbagů by
mohla způsobit jeho poruchu a následně
vážné zranění osob.
Spolu s varovným symbolem se může na informačním displeji objevit v určitých případech
19
01 Bezpečnost
01
Airbagy
POZNÁMKA
Airbag spolujezdce
Čidla reagují v závislosti na síle nárazu
a skutečnosti, zda je bezpečnostní pás
řidiče a předního spolujezdce zapnutý, či
nikoli.
Při nehodě se tedy může stát, že se naplní
pouze jeden airbag (nebo žádný). Systém
airbagů podle síly nárazu určí, zda je nutné
naplnění jednoho nebo více airbagů.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
Objemy airbagů jsou také přizpůsobeny síle
nárazu, kterému je vůz vystaven.
Airbag na straně řidiče
Kromě bezpečnostních pásů je vůz vybaven
airbagem na straně řidiče jako doplňkem
ochrany, kterou poskytují bezpečnostní pásy.
Airbag je složen ve středu volantu. Volant je
označen nápisem AIRBAG.
Kromě bezpečnostních pásů je vůz vybaven
airbagem na straně spolujezdce jako
doplňkem ochrany, kterou poskytují bezpečnostní pásy. Tento airbag je složen v prostoru
nad odkládací přihrádkou. Panel airbagu je
označen nápisem AIRBAG.
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s levostranným řízením.
Aby riziko poranění v případě nafouknutí airbagu bylo minimální, cestující musí sedět co
nejvíce vzpřímeně s nohami na podlaze a se
zády opřenými o sedadlo. Bezpečnostní
pásy musí být připoutány.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Neumisťujte předměty před nebo nad
palubní desku, kde je umístěn airbag spolujezdce.
Bezpečnostní pás a airbag na sebe
vzájemně působí. Pokud není bezpečnostní
pás používán nebo je používán nesprávně,
může být snížena ochrana poskytovaná airbagem v případě nehody.
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s pravostranným řízením.
20
01 Bezpečnost
Airbagy
01
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován.
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl.
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou menší
než 140 cm, je-li airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
21
01 Bezpečnost
01
Aktivace/deaktivace airbagu*
Vypnutí klíčem – PACOS*
Obecné informace
Airbag (SRS) pro přední sedadlo spolujezdce
může být deaktivován, pokud je vozidlo vybaveno vypínačem PACOS (Passenger Airbag
Cut Off Switch). Informace o aktivaci/deaktivaci najdete v kapitole Aktivace/deaktivace.
Vypnutí klíčem/spínač
Vypínač airbagu spolujezdce (PACOS) je umístěn na boku přístrojové desky na straně spolujezdce a je přístupný po otevření dveří spolujezdce (viz dále, kapitola Aktivace/deaktivace).
Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované
poloze. Společnost Volvo doporučuje, abyste
ke změně polohy používali čepel klíče dálkového ovladače.
Informace o čepeli klíče, viz strana 50.
VAROVÁNÍ
Nedodržení výše uvedených doporučení by
mohlo ohrozit život cestujících ve voze.
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem
spolujezdce, ale není vybaveno vypínačem
airbagu spolujezdce (PACOS), airbag bude
vždy aktivován.
22
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Aktivace/deaktivace
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag a na displeji ve stropní konzole svítí symbol
.
Nedodržením tohoto doporučení můžete
ohrozit život dítěte.
VAROVÁNÍ
Nedovolte nikomu sedět na předním
sedadle spolujezdce, pokud zpráva na
stropní konzole(viz strana 23) informuje,
že byl deaktivován airbag, a pokud na sdruženém přístroji na přístrojové desce svítí
výstražná kontrolka systému airbagů. To
znamená, že došlo k vážné závadě. Co
nejdříve kontaktujte servis. Opravu svěřte
autorizovanému servisu Volvo.
Umístění spínače.
Airbag je aktivován. Pokud je spínač v této
poloze, osoby s tělesnou výškou větší než
140 cm mohou sedět na předním sedadle
spolujezdce, ale nikdy zde nesmí sedět
děti v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Airbag je deaktivován. Pokud je spínač
v této poloze, děti v dětské sedačce nebo
na podkládacím sedáku mohou sedět na
předním sedadle spolujezdce, ale nikdy
zde nesmí sedět osoby s tělesnou výškou
větší než 140 cm.
01 Bezpečnost
Aktivace/deaktivace airbagu*
VAROVÁNÍ
Aktivovaný airbag
01
Deaktivovaný airbag
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo spolujezdce, pokud je airbag aktivován. To platí pro všechny osoby menší
než 140 cm.
2
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
POZNÁMKA
Pokud je dálkový ovladač v poloze II,
zobrazí se na sdruženém přístroji přístrojové
desky výstražný symbol airbagu na dobu
přibližně 6 sekund (viz strana 19).
G017800
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba vyšší než 140 cm, je-li
airbag deaktivován.
2
G017724
Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):
Symbol informuje, že je aktivován airbag (SRS)
spolujezdce.
Indikace informuje, že airbag spolujezdce je deaktivován.
Varovný symbol ve stropní konzole indikuje, že
airbag pro sedadlo předního spolujezdce je
aktivován (viz předcházející obrázek).
Textová zpráva a symbol na displeji stropní
konzoly informují, že airbag pro přední sedadlo
spolujezdce je deaktivován (viz předcházející
obrázek).
Následně se kontrolka ve stropní konzole
rozsvítí na znamení, že airbag pro sedadlo
předního spolujezdce je ve správném stavu.
Více informací o různých polohách dálkového ovladače s klíčem, viz strana 80.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
23
01 Bezpečnost
Boční airbagy (SIPS)
01
Boční airbag
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, aby opravy prováděl
pouze autorizovaný servis Volvo. Neodborná oprava systému airbagů-SIPS by
mohla způsobit jeho poruchu
a následně vážné zranění osob.
•
Nesmíte klást žádné předměty do prostoru mezi sedadly a dveřmi, do kterého
se naplní boční airbag.
•
Doporučujeme používat pouze potahy
sedadel schválené společností Volvo.
Jiné potahy mohou bránit naplnění bočních airbagů.
•
Boční airbag je doplňkem bezpečnostních pásů. Vždy se připoutejte bezpečnostním pásem.
G032949
•
Velká část sil při nárazu zboku je přenesena
prostřednictvím SIPS (Systém ochrany proti
bočnímu nárazu) do podlahy, střechy, nosníků,
sloupků a ostatních konstrukčních prvků karoserie. Boční airbagy řidiče a spolujezdce chrání
hrudník a kyčle a jsou důležitou součástí
systému SIPS.
Systém airbagů SIPS se skládá ze dvou hlavních komponent, bočních airbagů a čidel.
Boční airbagy jsou instalovány v opěradlech
předních sedadel.
Umístění
Sedadlo řidiče, levostranné řízení.
Dětské sedačky a boční airbagy
Boční airbag nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku.
Na předním sedadle můžete používat dětskou
sedačku nebo podkládací sedák pouze tehdy,
pokud není aktivován1 airbag spolujezdce.
Sedadlo předního spolujezdce, levostranné řízení.
Systém airbagů SIPS zahrnuje boční airbagy
a čidla. V případě nárazu určité intenzity se
1
24
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz viz strana 22.
01 Bezpečnost
Boční airbagy (SIPS)
01
aktivují čidla a boční airbagy se nafouknou. Airbag se naplní mezi tělem cestujícího a dveřmi
a absorbuje náraz v okamžiku srážky. Airbag
se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Za
normálních okolností se naplní pouze boční airbag na straně zasažené nárazem.
25
01 Bezpečnost
01
Hlavový airbag (IC)
Vlastnosti
VAROVÁNÍ
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na madla
u stropu. Háček je určen pouze pro lehké
oděvy (ne pro tvrdé předměty jako jsou
např. deštníky).
Na obložení střechy, sloupky dveří ani boční
obložení nešroubujte ani jinak nepřipevňujte
žádné předměty. Tím by mohla být omezena ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo
schválené pro použití v těchto částech
vozidla.
Hlavový airbag (IC) je součástí systému SIPS
a airbagů. Je uložen v obložení po obou stranách stropu a chrání cestující sedící na vnějších sedadlech. V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla a hlavové airbagy se nafouknou. Hlavový airbag napomáhá předcházet
zranění hlavy řidiče a spolucestujících o části
interiéru při bočním nárazu.
VAROVÁNÍ
Zavazadla ve vozidle ukládejte tak, aby
nebyla výše než 50 mm pod horní hranu
oken dveří. V opačném případě by hlavový
airbag ztratil své ochranné vlastnosti.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní
pásy.
Vždy se připoutejte bezpečnostním pásem.
26
01 Bezpečnost
WHIPS
Ochrana proti poranění krční páteře –
WHIPS
Systém ochrany proti poranění krční páteře
(WHIPS) se skládá z opěradel absorbujících
energii a speciálně vyvinutých opěrek hlavy
v obou předních sedadlech. Systém je aktivován při nárazu zezadu, v závislosti na úhlu
nárazu, rychlosti a fyzikálních vlastnostech
druhého vozu.
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy se připoutejte bezpečnostním
pásem.
01
Systém WHIPS a dětské sedačky/
podkládací sedáky
Systém WHIPS nesnižuje ochranu, kterou
poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Správná poloha těla na sedadle
Chraňte se před zraněním správným sezením,
řidič a spolujezdec na předním sedadle musí
sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.
Neomezujte funkci systému WHIPS
Vlastnosti sedadla
Když je systém WHIPS aktivován, sklopí se
opěradla předních sedadel částečně dozadu,
aby se změnila poloha těla řidiče a spolujezdce
na předním sedadle. Tím se sníží riziko poranění krční páteře.
VAROVÁNÍ
Nikdy sami neupravujte ani neopravujte
sedadlo nebo systém WHIPS. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
Nenechávejte na podlaze za sedadlem řidiče/
spolujezdce žádné předměty, které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
27
01 Bezpečnost
01
WHIPS
VAROVÁNÍ
Neumisťujte pevné předměty tak, aby byly
sevřeny mezi sedákem zadního sedadla
a opěradlem předního sedadla. Ujistěte se,
že nebrání správné funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Pokud bylo sedadlo vystaveno extrémnímu
zatížení, například při nárazu zezadu, musí
být systém WHIPS zkontrolován. Doporučujeme, aby kontrolu provedl autorizovaný
servis Volvo.
I když sedadla nevykazují viditelné známky
poškození, mohlo dojít k omezení ochranných funkcí systému WHIPS.
Doporučujeme, abyste se obrátili na autorizovaný servis Volvo a nechali systém zkontrolovat, a to i po mírném nárazu zezadu.
Nepokládejte na zadní sedadlo žádné předměty,
které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Pokud je zadní opěradlo sklopené, odpovídající přední sedadlo musí být posunuto
dopředu tak, aby se nedotýkalo sklopeného
opěradla.
28
01 Bezpečnost
Když dojde k aktivaci systému
Když dojde k aktivaci systému
Systém
Aktivován
Předpínač bezpečnostního pásu,
přední sedadlo
V případě čelního
nárazu, a/nebo bočního nárazu, a/nebo
nárazu zezadu a/
nebo převrácení
vozu
Předpínač bezpečnostního pásu, zadní
sedadlo
Airbagy (SRS)
Při čelním nárazuA
Boční airbagy (SIPS)
Při bočním nárazu
Hlavový airbag IC
V případě bočního
nárazu a/nebo
překlopení a/nebo
u některých čelních
kolizí
Ochrana proti
hyperflexi krční
páteře WHIPS
A
V případě čelního a/
nebo bočního
nárazu, a/nebo
převrácení vozidla
Při nárazu zezadu
Pokud se naplnil airbag, doporučujeme Vám
postupovat takto:
• Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste
vozidlo nechali dopravit k opravě do autorizovaného servisu Volvo. Nikdy nejezděte
s vyfouknutými airbagy.
• Doporučujeme, abyste výměnu součástí
bezpečnostních systémů vozidla svěřili
autorizovanému servisu Volvo.
• Vždy kontaktujte lékaře.
01
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy.
Mohou ztížit řízení vozu. Mohou být také
poškozeny další bezpečnostní systémy.
Dým a prach vytvořený při vyfouknutí airbagů může při intenzivním zasažení způsobit podráždění/poranění pokožky. V případě
podráždění, omyjte postižené místo studenou vodou. Rychlost plnění airbagů a materiál airbagů mohou způsobit spálení
pokožky třením.
POZNÁMKA
Systémy předpínačů bezpečnostních pásů
a airbagů mohou být při srážce aktivovány
pouze jednou.
VAROVÁNÍ
Řídicí jednotka airbagů je umístěna ve
středové konzole. Při namočení středové
konzoly vodou nebo jinou kapalinou odpojte
kabely akumulátoru vozu. Nepokoušejte se
nastartovat motor, protože by mohlo dojít
k aktivací airbagů. Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste vozidlo nechali dopravit
k opravě do autorizovaného servisu Volvo.
Během srážky může být karosérie vozu značně zdeformována, aniž by přitom došlo k naplnění airbagu. Mnoho faktorů, jako jsou pevnost a hmotnost zasaženého objektu,
rychlost vozu, úhel srážky atd., ovlivňuje aktivaci různých
bezpečnostních systémů ve voze.
29
01 Bezpečnost
01
Bezpečnostní režim
Jízda po nehodě
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem a otevřete
dveře řidiče. Pokud se nyní objeví hlášení, že je
zapalování zapnuté, stiskněte startovací tlačítko. Potom zavřete dveře a znovu zasuňte
dálkový ovladač s klíčem. Elektronika vozu se
nyní pokusí resetovat do normálního režimu.
Potom se pokuste nastartovat motor vozu.
Pokud je stále na displeji zpráva Bezpeč.
režim Viz manuál, nesmíte vůz řídit ani jej
nechat táhnout, avšak místo toho musí být vůz
odvezen na vozidle odtahové služby. I když vůz
se zdá pojízdný, při jízdě by mohlo skryté
poškození znemožnit ovládání vozu.
Pokud se vozidlo podílelo na dopravní nehodě,
může se na informačním displeji zobrazit
zpráva Bezpeč. režim Viz manuál. To znamená, že je omezena funkčnost vozu. Bezpečnostní režim je bezpečnostní funkce, která se
aktivuje, když náraz mohl poškodit důležitou
funkci ve voze, např. palivové potrubí, čidla
bezpečnostních systémů nebo brzdovou soustavu.
Pokus o nastartování motoru vozu
Nejprve zkontrolujte, že z vozu neuniká palivo.
Nesmí být cítit zápach paliva.
Pokud vše vypadá normálně a zkontrolovali
jste vůz z hlediska úniku paliva, můžete se
pokusit nastartovat motor vozu.
30
Jízda
Pokud se po resetováni zprávy Bezpeč. režim
Viz manuál zobrazí zpráva Normal mode , je
možné opatrně odjet s vozidlem z nebezpečné
situace. Nejezděte s vozem dál, než je
nezbytně nutné.
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami
nebo resetovat elektroniku po aktivaci bezpečnostního režimu. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo by vůz nemusel fungovat
jako obvykle. Doporučujeme, abyste
nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném
servisu Volvo a obnovit normální stav poté,
co byla zobrazena zpráva Bezpeč. režim
Viz manuál.
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte
nastartovat vůz, pokud je cítit palivo
a zobrazila se zpráva Bezpeč. režim Viz
manuál. Okamžitě vůz opusťte.
VAROVÁNÍ
Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do
bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto
místa odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo
bylo dopraveno k opravě do autorizovaného
servisu Volvo.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Děti musejí ve voze sedět bezpečně
a přitom pohodlně
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětských sedačkách zády ke směru jízdy
co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku. Dále
doporučuje, aby děti používaly podkládací
sedáky/dětské sedačky ve směru jízdy do
10 let věku.
POZNÁMKA
01
VAROVÁNÍ
Pokud máte nějaké dotazy ohledně instalace dětského zádržného systému, obraťte
se na výrobce tohoto systému, aby Vám
poskytl podrobnější informace.
Dětské sedačky
Nepřipevňuje popruhy dětské sedačky
k vodorovné nastavovací tyči sedadla,
k pružinám, kolejnici ani k nosníkům pod
sedadlem. Ostré hrany by mohly sedadla
poškodit.
Postup montáže a pokyny pro správné připevnění dětské sedačky naleznete v montážním
návodu.
Umístění dítěte ve vozidle a výběr vybavení je
ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte, více
informací, viz strana 33.
Umístění dětské sedačky
POZNÁMKA
Můžete umístit:
Právní požadavky na umístění dětí ve voze
se mohou v jednotlivých zemích lišit. Řiďte
se platnou právní úpravou.
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky, podkládací sedáky a úchyty) určené pro vaše konkrétní vozidlo. Díky dětské bezpečnostní
výbavě Volvo zajistíte svému dítěti optimální
podmínky pro bezpečnou jízdu ve voze. Dětská
bezpečnostní výbava se navíc snadno instaluje
a snadno používá.
1
sedadlo spolujezdce za předpokladu, že
airbag spolujezdce není aktivován1.
G020739
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět
ve voze správně připoutány. Děti nesmějí nikdy
sedět na klíně cestujících.
• dětskou sedačku/podkládací sedák na
Dětské sedačky a airbagy jsou neslučitelné.
POZNÁMKA
Pokud používáte dětské bezpečnostní produkty, je důležité si přečíst pokyny pro instalaci, které jsou přiloženy.
• jedna nebo několik dětských sedaček/
podkládacích sedáků na zadním sedadle.
Pokud je aktivován airbag spolujezdce, vždy
instalujte dětské sedačky/podkládací sedáky
na zadní sedadlo. Pokud na předním sedadle
spolujezdce sedí dítě, může při vystřelení airbagu utrpět vážný úraz.
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 22.
31
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag (SRS).
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou menší
než 140 cm, je-li airbag (SRS) aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
32
VAROVÁNÍ
Štítek Airbag
Podkládací sedáky/dětské sedačky s ocelovými výztuhami nebo jim podobné, které
by mohly ležet na tlačítku rozepnutí spony,
nesmějí být používány, protože by mohlo
dojít k náhodnému rozepnutí spony.
Nikdy neopírejte horní hranu dětského
zádržného systému o čelní okno.
Štítek je vidět po otevření dveří spolujezdce. Viz
vyobrazení na straně 22.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Doporučené dětské sedačky2
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Skupina 0
Vnější zadní sedadlo
Skupina 0+
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná systémem ISOFIX.
max. 13 kg
Typové schválení: E5 04301146
max. 10 kg
Prostřední zadní sedadlo
(L)
Skupina 0
Skupina 0+
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
max. 13 kg
Typové schválení: E1 04301146
Typové schválení: E1 04301146
Typové schválení: E1 04301146
(U)
(U)
(U)
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
(U)
(U)
(U)
max. 10 kg
Skupina 0
max. 10 kg
Skupina 0+
max. 13 kg
2
Pro ostatní dětské sedačky platí, že by měl být Váš vůz uveden na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE R44.
``
33
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Skupina 1
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) – dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) – dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
(L)
(L)
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
(U)
(U)
(U)
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) – dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) – dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
(L)
(L)
9 – 18 kg
Skupina 1
9 – 18 kg
Skupina 2
15-25 kg
34
Prostřední zadní sedadlo
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
Skupina 2
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská
sedačka používaná ve směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská
sedačka používaná ve směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská
sedačka používaná ve směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
Typové schválení: E5 04191
Typové schválení: E5 04191
(L)
(L)
(L)
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Typové schválení: E1 04301169
Typové schválení: E1 04301169
Typové schválení: E1 04301169
(UF)
(UF)
(UF)
Podkládací sedák s opěradlem a bez
opěradla (Booster Cushion with and
without backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez
opěradla (Booster Cushion with and
without backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez
opěradla (Booster Cushion with and
without backrest).
Typové schválení: E5 03139
Typové schválení: E5 03139
Typové schválení: E5 03139
(UF)
(UF)
(UF)
15-25 kg
Skupina 2/3
15-36 kg
Skupina 2/3
15-36 kg
01
``
35
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Skupina 2/3
15-36 kg
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
Integrovaný podkládací sedák
(Integrated Booster Cushion) - k dispozici jako volitelná výbava instalovaná
ve výrobním závodě.
Typové schválení: E5 04189
(B)
L: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální
kategorie.
Vhodné pouze pro dětské sedačky schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
UF: Vhodné pouze pro dětské sedačky používané čelem ke směru jízdy schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
B: Integrované dětské sedačky schválené pro tuto váhovou kategorii.
36
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Integrovaný dvoustupňový podkládací
sedák*
Podkládací sedáky byly vyvinuty speciálně pro
zajištění optimální bezpečnosti. V kombinaci
s bezpečnostním pásem jsou určeny pro děti,
které váží 15 až 36 kg a jsou vysoké minimálně
95 cm.
Před jízdou zkontrolujte, zda:
Hmotnost
Stupeň 1
Stupeň 2
22-36 kg
15-25 kg
01
Stupeň 1
• integrovaný dvoustupňový podkládací
sedák je správně nastaven (viz tabulka na
straně 37) a je zajištěn
• bezpečnostní pás je v kontaktu s tělem
dítěte a není volný nebo překroucený
• bezpečnostní pás neleží křížem přes krk
Správná pozice, bezpečnostní pás by měl vést na
rameni.
dítěte nebo pod ramenem (viz předcházející obrázek)
• dolní část bezpečnostního pásu je umístěna nízko přes pánev, aby poskytla optimální ochranu.
Pokyny pro nastavení dvoustupňového podkládacího sedáku viz strany 37–38.
Zatáhněte za rukojeť dopředu a nahoru,
abyste uvolnili podkládací sedák.
Zvednutí dvoustupňového podkládacího
sedáku
Integrovaný podkládací sedák lze vyklopit
nahoru ve dvou krocích. Počet kroků, ve kterých se má sedák vyklopit, závisí na hmotnosti
dítěte.
Nesprávná pozice, opěrka hlavy musí být nastavena stejně vysoko jako hlava a bezpečnostní pás
nesmí vést pod ramenem.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
37
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
POZNÁMKA
Není možné nastavit podkládací sedák ze
stupně 2 na stupeň 1. Nejprve musí být
zcela složen do sedáku sedadla. Viz níže
uvedená část, Snížení dvoustupňového
podkládacího sedáku.
Snížení dvoustupňového podkládacího
sedáku
Zatlačte podkládací sedák zpět, aby se zajistil.
Stupeň 2
Zvedněte podkládací sedák nahoru
u přední hrany a zatlačte jej zpět proti opěradlu,
aby se zajistil.
Snížení může být provedeno z obou stupňů, jak
horního, tak dolního do nejnižší polohy
v sedáku. Není však možné nastavit podkládací sedák z horního stupně do dolního stupně.
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, aby opravu a výměnu prováděl pouze autorizovaný servis Volvo.
Neupravujte ani nedoplňujte podkládací
sedák. Pokud byl integrovaný podkládací
sedák silně přetížen, např. při nehodě, musí
být celý podkládací sedák vyměněn.
Dokonce i když nejeví dětský sedák známky
poškození, nemusí již poskytovat stejnou
úroveň ochrany. Je-li podkládací sedák
opotřebovaný, musí být vyměněn.
Začněte od nižšího stupně. Stiskněte tlačítko.
38
Zatažením za rukojeť dopředu uvolněte
sedák.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Dětské pojistky, zadní dveře
Ovládání elektricky ovládaných oken v zadních
dveřích a rukojetí otvírání zadních dveří může
být zablokováno, aby je nebylo možné otevřít
zevnitř. Více informací, viz viz strana 64.
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Při snižování opěradla musí být nejprve snížen podkládací sedák.
Velikostní třídy
Dětské sedačky i vozidla jsou různých velikostí.
To znamená, že ne všechny dětské sedačky
jsou vhodné pro všechna sedadla ve všech
modelech vozů.
Velikostní
třída
Při nedodržování pokynů vztahujících se ke
dvoustupňovému podkládacímu sedáku
může dojít k vážnému zranění dítěte
v případě nehody.
DŮLEŽITÉ
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů ISOFIX vždy postupujte
podle instalačních instrukcí výrobce.
Proto existuje klasifikace dětských sedaček
využívajících upevnění ISOFIX, kde si uživatel
může vybrat správnou dětskou sedačku (viz
následující tabulka).
Zatlačte rukou dolů uprostřed sedáku,
abyste jej zajistili.
Před snižováním sedáku se přesvědčte, že
v prostoru pod sedákem nejsou žádné
předměty (např. hračky).
01
Popis
A
Plná velikost, dětská sedačka
po směru jízdy
B
Redukovaná velikost (alt. 1),
dětská sedačka po směru
jízdy
Umístění montážních bodů je indikováno symboly na čalounění opěradla (viz předcházející
obrázek).
B1
Redukovaná velikost (alt. 2),
dětská sedačka po směru
jízdy
Zatlačte sedák dolů, abyste získali přístup
k montážním bodům.
C
Plná velikost, dětská sedačka
proti směru jízdy
Montážní body pro systém upevnění ISOFIX
jsou ukryty za dolní částí opěradla vnějších
zadních sedadel.
39
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Velikostní
třída
D
VAROVÁNÍ
Popis
POZNÁMKA
Nikdy neumisťujte dítě do dětské sedačky,
je-li vůz vybaven aktivovaným airbagem.
Redukovaná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
E
Dětská sedačka pro kojence,
proti směru jízdy
F
Příčná dětská sedačka, levá
G
Příčná dětská sedačka, pravá
Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaného prodejce Volvo a vyžádali si informace o dětských sedačkách doporučených
společností Volvo.
POZNÁMKA
Pokud nemá dětská sedačka ISOFIX klasifikaci podle velikosti dítěte, pak musí být
model vozidla zahrnut na seznamu vozidel,
v nichž je možné dětskou sedačku použít.
Typy dětských sedaček ISOFIX
Typ dětské sedačky
Kojenecká příčná sedačka
Sedačka pro kojence, proti
směru jízdy
40
Hmotnost
max. 10 kg
max. 10 kg
Velikostní třída
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček
ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Typ dětské sedačky
Sedačka pro kojence, proti
směru jízdy
Hmotnost
max. 13 kg
Velikostní třída
E
01
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček
ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Dětská sedačka, proti směru
jízdy
9 – 18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
``
41
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Typ dětské sedačky
Dětská sedačka, po směru
jízdy
Hmotnost
9 – 18 kg
Velikostní třída
B
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček
ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
X
OKA
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: V této hmotnostní a/nebo výškové/věkové kategorii není poloha ISOFIX pro dětské sedačky ISOFIX vhodná.
IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně
univerzální kategorie.
IUF: Vhodné pro dětské sedačky ISOFIX používané čelem ke směru jízdy, které jsou v této hmotnostní kategorii univerzálně schváleny.
A
42
Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Horní upevňovací body pro dětské
sedačky
01
POZNÁMKA
Sklopte opěrky hlavy, aby se usnadnila
instalace tohoto typu dětské sedačky ve
vozech se sklopnými opěrkami na krajních
sedadlech.
POZNÁMKA
Pro vozy vybavené krytem zavazadlového
prostoru přes zavazadlový prostor musí být
tento demontován dříve, než je dětská
sedačka upevněna do upevňovacích bodů.
Vůz je vybaven horními upevňovacími body pro
některé dětské sedačky upevňované po směru
jízdy. Tyto upevňovací body jsou umístěny na
zadní straně sedadla.
Horní upevňovací body jsou primárně určeny
pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy. Společnost Volvo
doporučuje, aby malé děti seděly v dětských
sedačkách umisťovaných proti směru jízdy co
nejdéle.
Podrobné informace o tom, jak má být dětská
sedačka upevněna do horních upevňovacích
bodů, viz pokyny výrobce sedačky.
VAROVÁNÍ
Pásy dětské sedačky se vždy musí protáhnout přes otvor v podstavci hlavové opěrky
a až potom se smí v uchycovacím bodě
napnout.
43
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče..................................................
Utajené uzamčení*..................................................................................
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*................................
Keyless drive*..........................................................................................
Zamykání/odemykání..............................................................................
Dětské pojistky........................................................................................
Alarm*......................................................................................................
44
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
46
52
54
56
59
64
65
ZÁMKY A ALARM
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
02
Všeobecné informace
Ztráta dálkového ovladače s klíčem
Indikátor pro zamknutí/odemknutí
Vozidlo je dodáváno se 2 dálkovými ovladači
nebo PCC (Personal Car Communicator). Používají se pro nastartování, zamykání a odemykání vozidla.
Pokud ztratíte dálkový ovladač s klíčem,
můžete si nový ovladač objednat v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo. Zbývající dálkové ovladače s klíčem musíte vzít
s sebou do servisu. Aby se předešlo krádeži, je
nutno vymazat kód ztraceného dálkového
ovladače z paměti systému.
Když je vůz zamknutý nebo odemknutý dálkovým ovladačem, ukazatele směru potvrdí, že
zamknutí/odemknutí bylo provedeno správně.
Lze objednat další dálkové ovladače - pro
jedno vozidlo lze naprogramovat a používat až
6 dálkových ovladačů.
Z dálkového ovladače lze vytáhnout klíč
s kovovou čepelí. Viditelná část je k dispozici
ve dvou provedeních, proto můžete mezi dálkovými ovladači rozlišit.
PCC má ve srovnání s dálkovým ovladačem
s klíčem více funkcí. Následující část této kapitoly popisuje funkce, které jsou k dispozici na
komunikátoru PCC a zároveň na dálkovém
ovladači s klíčem.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
Pokud řidič opouští vozidlo, nezapomeňte
vypnout napájení elektricky ovládaných
oken a střešního okna tím, že vytáhnete dálkový ovladač s klíčem.
1
2
46
Aktuální počet registrovaných klíčů je možné
zkontrolovat v systému menu MY CAR pod
položkou Informace Počet klíčů. Popis
systému menu, viz strana 202.
• Zamknutí - jedno bliknutí a zpětná zrcátka
na dveří se sklopí2.
• Odemknutí - dvě zablikání a zrcátka na
dveřích se vyklopí2.
Po zamknutí je signalizace provedena pouze
tehdy, když jsou aktivovány všechny zámky po
zavření dveří.
Výběr funkce
Paměť klíče1 – vnější zpětná zrcátka
a sedadlo řidiče
Nastavení je automaticky propojeno na
příslušný dálkový ovladač, viz stránky 83 a
105.
Tuto funkci lze aktivovat/deaktivovat
v systému menu MY CAR pod položkou
Nastavení Nastavení vozidla Paměť
klíče.
Popis systému menu, viz strana 202.
Vozy se systémem Keyless drive, viz
strana 56.
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem řidiče a elektricky ovládanými zrcátky.
Pouze vozidla s elektricky ovládanými sklopnými zrcátky na dveřích.
Pomocí systému menu vozidla lze nastavit
různé možnosti pro potvrzení zamknutí/odemknutí pomocí světel, viz strana 202.
V systému menu MY CAR v položce
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení světel zvolte Světelný signál při
zamknutí dveří a/nebo Světelný signál při
odemknutí dveří.
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Kontrolka zamykání
Ve sdruženém přístrojovém panelu se mohou
objevit následující chybové zprávy vztahující se
k elektronickému imobilizéru:
Zpráva
Popis
Zasuň. klíč vozu
Během startování
byla v dálkovém
ovladači s klíčem zjištěna chyba - klíč
vytáhněte ze spínací
skříňky, opět jej
zasuňte a zkuste to
znovu.
Klíč vozu nenalezen
Během startování
byla v dálkovém
ovladači s klíčem zjištěna chyba - zkuste
nastartovat znovu.
Stejná kontrolka LED jako u indikace alarmu, viz
strana 65.
Blikající kontrolka LED u čelního skla potvrdí,
že je vozidlo zamknuté.
Pokud chyba
přetrvává: Zasuňte
dálkový ovladač do
spínací skříňky
a znovu zkuste
nastartovat.
POZNÁMKA
Touto kontrolkou jsou vybavena rovněž
vozidla, která tento alarm nemají.
Imobilizér
Každý dálkový ovladač má jedinečný kód.
Motor vozu je možno nastartovat pouze správným dálkovým ovladačem se správným
kódem.
02
Imobilizér Zkuste
znovu
Chyba v systému
imobilizéru během
startování. Pokud
chyba přetrvává:
Kontaktujte odborný
servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
47
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Startování vozu, viz strana 115.
02
Odemknutí – Odemkne dveře a výklopné
dveře zavazadlového prostoru a poté vypne
alarm.
Funkce
Pro současné otevření všech oken stiskněte
tlačítko a držte je stisknuté (minimálně
4 sekundy).
Funkci můžete změnit ze současného odemknutí všech dveří na odemknutí pouze dveří
řidiče (jedním stisknutím tlačítka) a na odemknutí ostatních dveří (pokud do 10 sekund
stisknete tlačítko znovu).
Klíč s dálkovým ovladačem s PCC* - Personal Car
Communicator.
Informace
Klíč s dálkovým ovladačem, standardní verze.
Zamykání
Odemykání
Doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu
Zadní dveře
Funkce tlačítek
Zamknutí – Zamkne dveře a výklopné
dveře zavazadlového prostoru a poté aktivuje
alarm.
Pro současné zavření všech bočních oken
a střešního okna* stiskněte tlačítko a držte je
stisknuté (minimálně 2 sekundy).
Funkce poplach
VAROVÁNÍ
Pokud jsou střešní okno a okna zavírána
pomocí dálkového ovladače s klíčem, zkontrolujte, že nikomu nehrozí přivření rukou.
48
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tuto funkci lze změnit v systému menu MY
CAR v položce Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení zámku Odemknout
dveře, kde jsou k dispozici obě možnosti
Všechny dveře a Dveře řidiče, pak
všechny. Popis systému menu, viz
strana 202.
Doprovodné osvětlení – Používá se
k zapnutí osvětlení vozidla na dálku. Více informací, viz strana 96.
Dveře zavazadlového prostoru – Odemkne a vypne alarm pouze pro dveře zavazadlového prostoru. Více informací, viz
strana 62.
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci.
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Podržíte-li tlačítko stisknuté alespoň 3 sekundy
nebo pokud je stisknete dvakrát během
3 sekund, zapnou se ukazatele směru a houkačka.
Varovná zpráva zmizí a akustický signál utichne, když je dálkový ovladač s klíčem navrácen zpět do vozu a:
• Dálkový ovladač byl vložen do spínače
zapalování
Tuto funkci můžete vypnout stejným tlačítkem,
pokud byla zapnuta po dobu nejméně
5 sekund. Jinak se funkce vypne automaticky
po uplynutí 2 minut a 45 sekund.
• Rychlost je větší 30 km/h
• bylo stisknuté tlačítko OK.
Dosah
Speciální funkce komunikátoru PCC*
Funkce dálkového ovladače fungují přibližně
do 20 m od vozu.
–
Stiskněte informační tlačítko
.
02
> Všechny kontrolky blikají přibližně
7 sekund a světlo „obíhá“ kolem ovladače PCC. To indikuje, že informace
z vozu byly načteny.
Pokud během této doby stisknete jakékoli z ostatních tlačítek, načítání je
přerušeno.
POZNÁMKA
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
Jestliže opakovaně použijete informační tlačítko v různých místech (po
7 sekundách a rovněž poté, kdy světlo
přejede kolem systému PCC) a žádná kontrolka se nerozsvítí, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Funkce dálkového ovladače s klíčem
mohou být rušeny okolním rádiovým vlněním, stavbami, topografickými podmínkami
atd. Vůz je možné vždy zamknut/odemknut
čepelí klíče, viz strana 50.
Pokud je dálkový ovladač s klíčem mimo
vozidlo, když motor běží nebo je nastavena
poloha klíče I nebo pokud je aktivní II (viz
strana 80) a všechny dveře jsou zavřené, na
informačním displeji se objeví varovná zpráva
a současně se ozve zvukové upozornění.
Používání informačního tlačítka
Indikátory informují podle následujícího
obrázku:
Klíč s dálkovým ovladačem s PCC* - Personal Car
Communicator.
Informační tlačítko
Indikátory
Použití informačního tlačítka umožňuje přístup
k určitým informacím vozu prostřednictvím
indikátorů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
49
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
POZNÁMKA
Funkce informačního tlačítka mohou být
rušeny okolním rádiovým vlněním, budovami, topografickými podmínkami atd.
02
Mimo dosah PCC
Pokud je PCC příliš daleko od vozu, aby byly
načteny informace, pak je zobrazen poslední
stav, v němž byl vůz zanechán, bez světla
„obíhajícího“ kolem PCC.
Zelené nepřerušované světlo – vůz je
zamknutý.
Žluté nepřerušované světlo – vůz je odemknutý.
Červené nepřerušované světlo - od okamžiku uzamknutí vozidla byl alarm spuštěn.
Střídavě blikající obě červené kontrolky alarm byl spuštěn během posledních
5 minut.
Rozsah systému PCC
Systém PCC má pro zamykání, odemykání
a ovládání výklopných dveří zavazadlového
prostoru dosah cca. 20 m od vozu. Ostatní
funkce mají dosah cca. 100 m.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
50
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud je k vozu používáno několik PCC, pak
pouze PCC naposledy používaný pro
zamknutí/odemknutí zobrazí správný status.
POZNÁMKA
Pokud použijete informační tlačítko
v daném dosahu a kontrolka se nerozsvítí,
může to být proto, že rádiové vlny v okolí,
budovy, topografické podmínky apod.
přerušily poslední komunikaci mezi systémem PCC a vozidlem.
Odnímatelná čepel klíče
Součástí dálkového ovladače je vytahovací
kovová čepel klíče. Pomocí tohoto klíče lze
aktivovat některé funkce a provádět některé
operace.
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.
Funkce čepele klíče
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače s klíčem:
• mohou být manuálně otevřeny levé přední
dveře, pokud nemůže být aktivováno centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, viz strana 57
• mohou být aktivovány/deaktivovány
mechanické dětské pojistky v zadních
dveřích, viz strana 64.
• mohou být manuálně uzamknuty, např.
v případě výpadku napájení, pravé přední
dveře a zadní dveře, viz strana 59.
• může být zablokován přístup do odkládací
schránky v přístrojové desce a do zavazadlového prostoru (utajené uzamčení*),
viz strana 52.
• je možné aktivovat/deaktivovat airbag
spolujezdce vpředu (systém PACOS)*, viz
strana 22.
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Vytáhnutí čepele klíče
Odemknutí dveří čepelí klíče
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, např. když
jsou baterie vybité, levé přední dveře lze otevřít
následovně:
02
1. Levé přední dveře odemkněte pomocí
čepele klíče, kterou zasunete do válcové
vložky zámku u kliky na dveřích.
Viz také obrázek a další informace na
straně viz strana 57.
POZNÁMKA
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo zpět.
Připevnění čepele klíče
Opatrně zasuňte čepel klíče na místo v dálkovém ovladači.
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřou se, aktivuje se alarm.
2. Vypněte poplach zasunutím dálkového
ovladače s klíčem do spínací skříňky.
Vůz se systémem Keyless, viz strana 57.
1. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
2. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče zablokovaná.
51
02 Zámky a alarm
Utajené uzamčení*
Utajené uzamčení je určeno pro situace jako
předání vozidla do servisu, obsluze hotelového
parkoviště, apod. Schránka v přístrojové desce
se zamkne a zámek dveří zavazadlového prostoru se odpojí od centrálního zamykání - dveře
zavazadlového prostoru nelze otevřít pomocí
tlačítka centrálního zamykání ve předních
dveřích ani pomocí dálkového ovladače s klíčem.
G017869
02
Všeobecné informace o utajeném
uzamčení
Aktivní zámky pro dálkový ovladač s klíčem.
Aktivace/deaktivace
To znamená, že dálkový ovladač bez klíče lze
použit pouze k aktivaci/deaktivaci alarmu,
otevření dveří a jízdě.
Dálkový ovladač bez čepele klíče můžete
předat zaměstnanci servisu nebo hotelu čepel klíče si ponechá majitel vozidla.
POZNÁMKA
Před zavřením dveří zavazadlového prostoru nezapomeňte zakrýt zavazadlový prostor krytem zavazadlového prostoru,viz
strana 296.
Aktivace utajeného uzamčení.
Postup aktivace utajeného uzamčení:
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky
zámku schránky v přístrojové desce.
Otočte čepel klíče o 180 stupňů doprava.
Klíčová dírka je ve svislé poloze, tj. v poloze
pro utajené uzamčení.
G017870
Vytáhněte čepel klíče. Na informačním displeji se současně objeví zpráva.
Aktivní zámky pro dálkové ovládání bez aktivovaného klíče a utajeného uzamčení.
52
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Schránka v přístrojové desce se nyní zamkne
a dveře zavazadlového prostoru nelze odemknout pomocí dálkového ovladače ani
pomocí tlačítka centrálního zamykání.
02 Zámky a alarm
Utajené uzamčení*
POZNÁMKA
Klíč nevracejte do dálkového ovladače, ale
uložte jej na bezpečném místě.
02
• Deaktivace se provádí v opačném pořadí.
Informace o zamykání pouze odkládací
přihrádky v přístrojové desce, viz strana 61.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
53
02 Zámky a alarm
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*
Výměna baterie
02
Výměna baterie
Důkladně se seznamte s umístěním stran
označených (+) a (–) na baterii uvnitř krytu.
Baterie musejí být vyměněny, pokud:
• se rozsvítí kontrolka a na displeji se zobrazí
Dálkový ovladač s klíčem (1 baterie)
zpráva Nízký stav baterie v dálkovém
ovladači. Prosím, baterie vyměňte.
1. Opatrně vypačte baterii.
2. Instalujte novou baterii stranou (+) dolů.
a/nebo
PCC* (2 baterie)
• zámky opakovaně nereagují na signály dálkového ovladače s klíčem v okruhu
20 metrů od vozu.
1. Opatrně vypačte baterie.
Otevření
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo
zpět.
Do otvoru za pojistkou zasuňte plochý
šroubovák široký 3 mm a jemně pačte kryt
dálkového ovladače nahoru.
POZNÁMKA
Otočte dálkový ovladač s klíčem tlačítky
nahoru, aby baterie nevypadly.
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se baterie a jejích pólů prsty,
protože by mohlo dojít k narušení funkčnosti.
54
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Nejprve instalujte jednu novou baterii stranou (+) nahoru.
3. Umístěte bílé plastové kolečko mezi baterie a nakonec instalujte druhou novou
baterii stranou (+) dolů.
Typ baterie
Používejte baterie s označením CR2430, 3V –
jednu do dálkového ovladače s klíčem a dvě do
PCC.
Sestavení
1. Stiskněte dálkový ovladač s klíčem dohromady.
2. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
3. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče zablokovaná.
02 Zámky a alarm
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*
DŮLEŽITÉ
Staré baterie likvidujte ekologicky.
02
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
55
02 Zámky a alarm
Keyless drive*
02
Systém zamykání a startování bez
použití klíče (pouze PCC1)
Všeobecné informace
dveří zavazadlového prostoru. To znamená, že
osoba, která chce zamknout nebo odemknout
dveře, musí mít PCC u sebe. Není možné
zamknout nebo odemknout dveře, pokud se
PCC nachází na opačné straně vozu.
Rušení funkce PCC
Červené kroužky na předcházejícím obrázku
vyznačují pokrytí antén systému.
Elektromagnetická pole a vlnění mohou rušit
systém „keyless drive“.
Pokud jsou všechny komunikátory PCC mimo
vozidlo, když motor běží nebo je nastavena
poloha klíče I nebo pokud je aktivní II (viz
strana 80) a všechny dveře jsou zavřené, na
informačním displeji se objeví varovná zpráva
a současně se ozve zvukové upozornění.
Varovná zpráva zmizí a akustický signál utichne, když je PCC navrácen zpět do vozu:
Funkce keyless drive v PCC umožňuje jízdu,
odemykání a zamykání bez použití klíče. Pouze
musíte mít PCC s sebou. Umožňuje snadnější
a pohodlnější odemknutí vozidla, např. když
máte plné ruce.
Bezpečné zacházení s PCC
K vozu jsou dodávány oba dálkové ovladače
PCC s funkcí Keyless. Další jednotky PCC
mohou být doobjednány, viz strana 46.
Pokud ponecháte PCC s funkcí „keyless drive“
ve voze, bude dočasně deaktivován po
zamknutí vozu. Je tak zabráněno zneužití.
Dosah PCC
Avšak pokud se někdo dostane do vozu,
otevře dveře a najde PCC, může být opětovně
aktivován. Proto je důležité věnovat zacházení
se všemi PCC velkou pozornost.
Aby bylo možné otevřít dveře nebo dveře zavazadlového prostoru, nesmí být PCC dále než
přibližně 1,5 metru od kliky dveří vozu nebo
1
56
Personal Car Communicator, viz strana 49.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
• dveře byly otevřeny a zavřeny
• PCC je zasunut do spínací skříňky
• bylo stisknuté tlačítko OK.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nenechávejte PCC ve voze.
POZNÁMKA
Nepokládejte PCC do blízkosti mobilního
telefonu nebo kovového předmětu - ne blíže
než 10-15 cm.
Pokud přesto dochází k rušení, použijte PCC
a čepel klíče jako dálkový ovladač, viz
strana 48.
02 Zámky a alarm
Keyless drive*
Zamykání
POZNÁMKA
Odemknutí čepelí klíče
U vozů s automatickou převodovkou musí
být páka voliče v poloze P – jinak není
možné vůz zamknut nebo zapnout alarm.
02
Odemykání
Vůz se odemkne, když se rukou dotknete kliky
na dveřích nebo stlačíte pogumovanou přítlačnou plochu na výklopných dveřích zavazadlového prostoru - dveře resp. výklopné dveře
zavazadlového prostoru otevřete jako obvykle.
U vozidel se systémem Keyless je vnější část kliky
na dveřích opatřena plochou citlivou na tlak. Vedle
pogumované přítlačné plochy na dveřích zavazadlového prostoru se nachází pogumovaný knoflík.
Zavřete dveře a výklopné dveře zavazadlového
prostoru jedním dlouhým stisknutím některé
z tlakově citlivých ploch madel dveří nebo
stisknutím menšího ze dvou pogumovaných
tlačítek na výklopných dveřích zavazadlového
prostoru - kontrolka zamykání na čelním skle
začne blikat, čímž potvrdí, že zamykání bylo
dokončeno viz strana 47.
Abyste mohli vůz zamknout, musí být všechny
dveře a výklopné dveře zavazadlového prostoru zavřené - jinak se vozidlo neuzamkne.
POZNÁMKA
Pokud rukou uchopíte kliku dveří, klika tento
pohyb zpravidla zaregistruje. Jestliže však
máte silné rukavice nebo uděláte pohyb
velmi rychle, možná bude zapotřebí druhý
pokus nebo si budete muset rukavici sundat.
Otvor pro čepel klíče - k uvolnění krytu.
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání pomocí PCC, např. když jsou baterie
vybité, levé přední dveře lze otevřít pomocí
vytahovací čepele klíče PCC (viz strana 50)
Válcová vložka zámku je přístupna po sundání
plastového krytu kliky na dveřích - k tomu se
použije čepel klíče:
1. Zatlačte čepel klíče cca. 1 cm rovnou do
otvoru na spodní straně kliky/krytky nepáčte.
> Po zatlačení čepele nahoru do otvoru se
plastová krytka sama uvolní.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
57
02 Zámky a alarm
Keyless drive*
02
2. Potom vložte čepel klíče do válcové vložky
zámku a dveře odemkněte.
• Seřiďte sedadlo a zrcátka manuálně, viz
3. Po odemknutí nasaďte plastovou krytku
zpět.
Nastavení zamknutí
POZNÁMKA
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřeny, aktivuje se alarm. Vypíná
se vložením PCC do zapalování, viz
strana 66.
Paměť klíče2 – sedadlo řidiče a vnější
zpětná zrcátka
Paměťová funkce PCC
strana 83 a 105.
Funkci Keyless lze upravit v systému nabídky
MY CAR. Přitom se nastaví, které dveře se
nezamykají. Zvolte Nastavení vozidla
Nastavení zámku Bezklíčový vstup a potom vyberte Odemknout všechny
dveře, Libovolné dveře, Dveře na stejné
straně nebo Obě přední dveře.
Popis systému menu, viz strana 202.
Umístění antény
Pokud se několik lidí, každý s PCC, přiblíží
k vozu, je provedeno nastavení sedadla a zrcátek pro osobu, která otvírá dveře řidiče.
Jestliže otevřela dveře řidiče osoba A s PCCA, avšak osoba B s PCC-B bude řídit, nastavení mohou být změněna třemi způsoby:
• Osoba B se postaví ke dveřím řidiče nebo
usedne za volant a stiskne odemykací tlačítko svého PCC, viz strana 48.
• Zvolte jednu ze tří pamětí pro nastavení
sedadla tlačítkem sedadla 1–3, viz
strana 83.
2
58
Systém přístupu bez klíčů má množství integrovaných antén umístěných po celém vozidle:
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem řidiče a elektricky ovládanými zrcátky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zadní nárazník, uprostřed
Klika dveří, vlevo vzadu
Zavazadlový prostor, uprostřed a v zadní
části pod podlahou
Klika dveří, vpravo vzadu
Středová konzola, pod zadní částí
Středová konzola, pod přední částí.
VAROVÁNÍ
Lidé s kardiostimulátorem by se neměli
přibližovat na vzdálenost menší než 22 cm
k anténám systému přístupu bez klíčů se
svým kardiostimulátorem. Tak se předejde
interferencím mezi kardiostimulátorem
a systémem přístupu bez klíčů.
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Zvenku
Dálkový ovladač s klíčem může zamknout/
odemknout současně všechny dveře a dveře
zavazadlového prostoru. Můžete nastavit
různé sekvence odemykání. Viz popis odemykání pomocí dálkového ovladače s klíčem,
strana 48.
Aby bylo možné aktivovat sekvenci zamykání,
dveře řidiče musí být zavřené - pokud jsou
otevřené některé další dveře nebo dveře zavazadlového prostoru, dojde k uzamknutí a aktivaci alarmu, až se tyto dveře zavřou. V případě
systému Keyless* musí být zavřeny všechny
dveře a dveře zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že se alarm aktivuje, pokud
se dveře otevřou poté, kdy byly odemknuty
pomocí čepele klíče - alarm se vypne po
vložení dálkového ovladače do spínací
skříňky.
VAROVÁNÍ
Levé přední dveře lze zamknout pomocí válcové vložky zámku a vytahovací čepele klíče
dálkového ovladače, viz strana 57.
02
Ostatní dveře nemají válcovou vložku zámku.
Na kraji jsou však opatřeny knoflíkem, který se
musí otočit - dveře se mechanicky zamknou
a zajistí, aby se nedaly otevřít zvenku. Přesto
lze tyto dveře stále otevřít zevnitř.
Při zamykání pomocí dálkového ovladače
mimo vůz mějte na pamětí nebezpečí uzamknutí osoby ve voze - v takovém případě
nelze pomocí ovládacích prvků na dveří
žádné dveře otevřít zevnitř vozidla. Další
informace najdete dále v kapitole "Funkce
Deadlock".
POZNÁMKA
Pamatujte na riziko zamknutí, když je dálkový ovladač ve voze.
Pokud není možné zamknout/odemknout dálkovým ovladačem s klíčem, může být vybitá
baterie – zamkněte nebo odemkněte levé
přední dveře vyjímatelnou čepelí klíče, viz
strana 50.
Automatické znovuzamknutí
Pokud nejsou během 2 minut od odemknutí
otevřeny žádné boční dveře ani dveře zavazadlového prostoru, vůz se opětovně automaticky zamkne. Tato funkce snižuje riziko
nechtěného zanechání nezamčeného vozidla.
(Vozidla s alarmem, viz strana 65.)
Manuální zamykání
V jistých situacích, např. pokud dojde
k výpadku napájení, budete muset uzamknout
vůz manuálně.
Manuální zamykání dveří. Nesmí se kombinovat
s dětskými bezpečnostními pojistkami, viz
strana 64.
–
Pomocí vytahovací čepele klíče dálkového
ovladače otočte knoflíkem, viz strana 50.
Dveře se zablokují proti otevření zvenku.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
59
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
POZNÁMKA
02
•
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv všechny
dveře najednou.
•
Manuálně zamknuté zadní dveře s aktivovanou manuální dětskou pojistkou
nelze otevřít zvenku ani zevnitř, viz
strana 64. Zadní dveře, které jsou
takto zamknuté, lze odemknout pouze
pomocí dálkového ovladače nebo tlačítka centrálního zamykání.
odemknuty současně pomocí tlačítka centrálního zamykání na dveřích řidiče a dveřích
spolujezdce*.
Je-li tlačítko centrálního zamykání na obou
předních dveřích a na obou zadních dveřích je
tlačítko elektrického zamykání:
• Stiskněte jednu stranu
• Rozsvícená kontrolka znamená, že jsou
zamknutí – druhou stranu
mknutí.
tlačítka pro
pro ode-
Odemykání
Dveře mohou být odemknuty zevnitř dvěma
způsoby:
• Stiskněte tlačítko centrálního zamykání
.
Zevnitř
Centrální zamykání
Pro současné otevření všech bočních oken*
stiskněte tlačítko a držte je stisknuté (minimálně 4 sekundy).
zamčeny pouze konkrétní dveře. Pokud
svítí všechny kontrolky, jsou zamčeny
všechny dveře.
Zamykání
• Stiskněte tlačítko
na centrálním zamykání - zamknou se všechny zavřené dveře.
Pro současné zavření všech bočních oken
a střešního okna* stiskněte tlačítko a držte je
stisknuté (minimálně 2 sekundy).
Zamykací tlačítko* zadní dveře
• Potáhněte kliku dveří a dveře otevřete dveře se odemknou a otevřou v jediném
kroku.
Kontrolka v tlačítku zamykání
Centrální zamykání je k dispozici ve dvou provedeních - kontrolka na tlačítku centrálního
zamykání pro dveře řidiče má u těchto provedení různý význam.
Je-li tlačítko centrálního zamykání pouze ve
dveřích řidiče, ostatní dveře toto tlačítko
nemají:
Centrální zamykání.
Všechny dveře a výklopné dveře zavazadlového prostoru mohou být zamknuty nebo
60
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
• Rozsvícená kontrolka znamená, že
všechny dveře jsou zamčené.
Když jsou dveře zavřené, kontrolka na tlačítku se
rozsvítí.
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Zamykací tlačítka pro zadní dveře zamykají
pouze příslušné zadní dveře.
Schránka v přístrojové desce
Zadní dveře
Manuální otevření
Odemknutí dveří:
02
• Potáhněte kliku dveří - dveře se odemknou
a otevřou.
Otevření všech oken
Pro současné otevření všech bočních oken
a střešního okna stiskněte tlačítko
a držte
je stisknuté (minimálně 4 sekundy) - například
pro rychlé vyvětrání prostoru pro cestující za
horkého počasí.
Automatické uzamykání
Dveře a dveře zavazadlového prostoru se
zamykají automaticky, když se vozidlo rozjede.
Tuto funkci lze aktivovat/deaktivovat
v systému menu MY CAR pod položkou
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení zámku Autom. zamknutí dveří.
Popis systému menu, viz strana 202.
Schránka v palubní desce může být zamykána/
odemykána pouze vyjímatelnou čepelí klíče
dálkového ovladače. Informace k vyjmutí
čepele klíče, viz strana 50.
Zamknutí schránky v palubní desce
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky
zámku schránky v přístrojové desce.
Otočte čepel klíče o 90 stupňů doprava.
Když je schránka zamknutá, je otvor klíče
v horizontální poloze.
Pogumovaná plocha s elektrickým kontaktem.
Dveře zavazadlového prostoru drží v zavřeném
stavu elektrický zámek. Otevření:
1. Jemně zatlačte na širší ze dvou pogumovaných přítlačných ploch pod vnějším
madlem - zámek se uvolní.
2. Nadzvedněte vnější kliku a dveře zavazadlového prostoru zcela otevřete.
Vytáhněte čepel klíče.
• Odemykání se provádí v opačném pořadí.
Informace k utajenému uzamčení, viz
strana 52.
``
61
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
DŮLEŽITÉ
02
•
K uvolnění zámku zadního víka stačí
malá síla - stačí jemně stisknout pogumovaný panel.
•
Při zvedání zadního víka nezvedejte pryžový panel sílou - nadzvedněte jej
pomocí madla. V případě příliš velké síly
by mohlo dojít k poškození elektrického
kontaktu pryžového panelu.
Odemknutí dálkovým ovladačem
s klíčem
Kontrolka zamknutí na přístrojové desce
přestane blikat a upozorní tak, že není
zamčené celé vozidlo a že snímače pohybu
a výšky pro systém alarmu* a snímače otevírání
dveří zavazadlového prostoru jsou odpojené.
Odemknutí dveří zavazadlového prostoru:
–
Dveře zůstanou zamknuté a hlídané alarmem.
• Dveře zavazadlového prostoru se odemknou, ale zůstávají zavřené - lehce stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu na
vnějším madlu a dveře zavazadlového
prostoru otevřete.
Pokud se dveře zavazadlového prostoru
neotevřou do 2 minut, znovu se zamknou
a alarm se znovu zapojí.
Odemknutí vozu zevnitř
Stiskněte tlačítko na panelu spínačů osvětlení (1).
> Dveře zavazadlového prostoru jsou
zamčené a lze je otevřít do 2 minut
(pokud se vozidlo uzamykalo zevnitř).
Zamknutí dálkovým ovladačem s klíčem
–
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém ovladači s klíčem,
, viz strana 48.
> Kontrolka zamykání na přístrojové
desce začne blikat. To znamená, že vůz
je zajištěn a alarm* je aktivován.
Funkce „deadlock“*1
U funkce "deadlock" se všechny kliky na
dveřích mechanicky vypojí, takže dveře nelze
otevřít zevnitř.
Funkce „deadlock“ se aktivuje dálkovým ovladačem, a to se zpožděním cca. 10 sekund po
zamknutí dveří.
POZNÁMKA
Alarm pro dveře zavazadlového prostoru může
a tyto dveře mohou být odemkbýt vypnut
nuty pomocí tlačítka* na dálkovém ovladači.
1
62
Pouze v kombinaci s alarmem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud se dveře otevřou během stanovené
doby, sekvence se přeruší a alarm se vypne.
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Funkci deadlock můžete deaktivovat a vůz
odemknout pouze dálkovým ovladačem s klíčem. Levé přední dveře je možné zvenku odemknout pomocí odnímatelné čepele klíče.
VAROVÁNÍ
Dokud není funkce Deadlock deaktivována,
nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete tím nebezpečí uzamknutí osoby ve
voze.
Dočasná deaktivace
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock
je možné dočasně vypnout. To se provede
následovně:
1. Vstupte do systému menu MY CAR
prostřednictvím položky Nastavení
Nastavení vozidla Omezené
zabezpečení (podrobný popis menu, viz
strana 202).
2. Zvolte Aktivovat jedenkrát.
> Na displeji přístrojové desky se zobrazí
zpráva Omezená ochrana Viz
manuál a funkce „deadlock“ se vypne
při zamknutí vozidla.
> Při dalším nastartování motoru se
systém vynuluje a na displeji na přístrojové desce zobrazí zpráva Kompl.
ochrana , při které se funkce „deadlock“ a detektory pohybu a náklonu
alarmu opět aktivují.
02
Pokud nemá být systém zamykání změněn
–
Stiskněte EXIT a zamkněte vozidlo.
POZNÁMKA
•
Nezapomeňte, že se alarm aktivuje, jakmile se vozidlo zamkne.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
nebo
–
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
Zvolte Dotaz při opuštění vozu.
> Při každém vypnutí motoru se na obrazovce na středové konzole zobrazí
zpráva Aktivovat Omezené
zabezpečení až do dalšího
nastartování motoru? následovaná
zprávou Potvrdit s OK a Storno
s EXIT.
MY CAR
Pokud má být funkce „deadlock“ vypnuta
OK MENU
–
Knoflík TUNE
EXIT
Stiskněte OK/MENU a zamkněte vůz
(Upozorňujeme, že se současně vypnou
detektory pohybu a náklonu*, viz
strana 66.)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
63
02 Zámky a alarm
Dětské pojistky
Manuální zablokování zadních dveří
02
Dětské pojistky brání dětem otevřít zadní dveře
zevnitř.
VAROVÁNÍ
Na každých zadních dveřích jsou dva ovládací prvky - nespleťte si bezpečnostní
pojistku s mechanickým zámkem dveří.
POZNÁMKA
S dětskými bezpečnostními pojistkami. Nesmí se
kombinovat s manuálně ovládanými zámky dveří,
viz strana 59.
•
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv obě
zadní dveře najednou.
•
Vozidla s elektrickou dětskou pojistkou
nejsou vybavena manuální dětskou
pojistkou.
Elektrické zamykání zadních dveří*
a elektrické ovládání oken
Zapnutí dětských pojistek:
1. Nastartuje motor nebo přepněte klíč do
polohy nad 0.
2. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou pojistky aktivní, na informačním displeji se objeví Zad.dět.pojistky
Aktivováno a rozsvítí se kontrolka na
tlačítku.
Pokud jsou aktivovány elektricky ovládané dětské pojistky:
Dětské pojistky jsou umístěny na zadní hraně
každých zadních dveří a jsou přístupné pouze
tehdy, když jsou dveře otevřené.
• okna mohou být ovládána pouze spínači
Zapnutí a vypnutí dětských pojistek:
Aktuální nastavení se uloží, když se motor
vypne - pokud jsou dětské bezpečnostní
pojistky při vypnutí motoru zapnuté, tato
funkce zůstane aktivní i při dalším nastartování
motoru.
–
na ovládacím panelu na dveřích řidiče
• zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
Pomocí vytahovací čepele klíče dálkového
ovladače otočte knoflíkem, viz strana 50.
Dveře se zablokují proti otevření zevnitř.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
Ovládací panel na dveřích řidiče.
64
Dětské bezpečnostní pojistky lze zapnout
nebo vypnout ve všech polohách klíče nad 0 viz strana 80. Aktivaci/deaktivaci lze provést
do 2 minut po vypnutí motoru v případě, že
nejsou otevřeny žádné dveře.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Zámky a alarm
Alarm*
Všeobecné informace
Aktivovaný alarm se spustí, jestliže:
• jsou otevřeny dveře, kapota nebo dveře
zavazadlového prostoru
• je zachycen pohyb v prostoru pro cestující
(pokud je systém vybaven čidlem pohybu
ve voze*)
• vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
systém vybaven čidlem náklonu vozu*)
• byl odpojen kabel akumulátoru,
• se odpojí siréna.
Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na
informačním displeji se zobrazí zpráva. V takovém případě kontaktujte odborný servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Kontrolka alarmu
V případě pohybu v prostoru pro cestující
snímače náklonu spustí alarm - registruje se
rovněž proudění vzduchu. Proto se alarm
spustí, pokud ve voze necháte otevřené
okno nebo střešní okno nebo pokud se
zapne topení v prostoru pro cestující.
Aby k tomu nedošlo: Při opouštění vozidla
zavřete okna/střešní okno. Pokud budete
používat integrované vyhřívání prostoru pro
cestující (nebo přenosné elektrické topení),
nastavte proud vzduchu z ventilačních
otvorů tak, aby nesměřoval nahoru do prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
Nepokoušejte se sami opravovat ani upravovat prvky systému alarmu. Každý takový
pokus může ovlivnit podmínky pojištění
vozu.
02
Stejná kontrolka LED jako u indikace zamykání, viz
strana 47.
Červená LED dioda na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:
• LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivován
• LED kontrolka bliká jednou za sekundu –
alarm je aktivní
• LED dioda bliká rychleji po vypnutí alarmu
(dokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý ve spínací skříňce a je zvolena poloha
klíče I) – Byl spuštěn poplach.
Zapnutí alarmu
–
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
65
02 Zámky a alarm
Alarm*
02
Deaktivujte alarm
Omezený režim alarmu
–
Aby nedošlo k náhodnému spuštění alarmu,
např. pokud necháte v zamknutém voze psa
nebo během převozu vozidla na trajektu nebo
ve vlaku, lze detektory pohybu a náklonu
dočasně deaktivovat.
Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Vypnutí spuštěného alarmu
–
Stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem
tlačítko pro odemknutí nebo zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
Postupuje se přitom stejně jako u dočasného
vypojení zamykání s funkcí "deadlock", viz
strana 62.
Další funkce alarmu
Automatické opětovné zapnutí alarmu
Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně
opustili vůz s vypnutým alarmem.
Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak žádné
dveře ani dveře zavazadlového prostoru nejsou během 2 minut otevřeny, alarm se automaticky opětovně zapne. Zároveň se opětovně
zamkne vůz.
3. Nastartujte motor.
Dálkový ovladač s klíčem nefunguje
• Siréna zní 30 sekund nebo do doby, než se
Pokud alarm nelze pomocí dálkového ovladače s klíčem deaktivovat, např. pokud je baterie v klíči vybitá, lze vozidlo odblokovat, odpojit
od alarmu a motor nastartovat. Postupujte
následovně:
1. Otevřete dveře řidiče pomocí odnímatelné
čepele klíče - viz strana 57.
> Alarm se spustí, kontrolka alarmu rychle
bliká a zní siréna.
66
2. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
> Alarm se deaktivuje a kontrolka alarmu
zhasne.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zvukový signál
Při spuštění poplachu nastane následující:
alarm vypne. Siréna má svou vlastní baterii,
která pracuje nezávisle na akumulátoru
vozu.
• Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do
vypnutí alarmu.
02 Zámky a alarm
02
67
Přístroje a ovládací prvky........................................................................ 70
Volvo Sensus ......................................................................................... 79
Polohy klíče............................................................................................. 80
Sedadla................................................................................................... 82
Volant...................................................................................................... 87
Osvětlení................................................................................................. 88
Stěrače a ostřikovače........................................................................... 100
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka............................ 103
Kompas*................................................................................................ 108
Elektricky ovládané střešní okno*......................................................... 109
Alcolock*............................................................................................... 111
Startování motoru................................................................................. 115
Startování motoru – Flexifuel................................................................ 119
Startování motoru – externí akumulátor................................................ 121
Převodovky........................................................................................... 122
DRIVe Start/Stop*................................................................................. 128
Pohon všech kol – AWD*...................................................................... 135
Nožní brzda........................................................................................... 136
Parkovací brzda.................................................................................... 138
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 141
68
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PROSTŘEDÍ ŘIDIČE
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Přehled přístrojů
03
Levostranné řízení.
70
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Strana
Funkce
Strana
Menu a zprávy, ukazatele
směru, dálková/potkávací světla, palubní počítač
89,
94, 200,
224
Ovládání menu
a systému infotainment
202,
235, 238
Panel pro ovládání klimatizace
213
Tempomat
152, 154
Páka voliče
122
Houkačka, airbagy
20, 87
73, 77
Ovládání aktivního podvozku (Four-C)*
226
Sdružený přístrojový
panel
Stěrače a ostřikovače
100, 101
Menu, ovládání audio
a telefonu
202,
236, 263,
238
Nastavení volantu
87
Otevření kapoty
328
Tlačítko START/STOP
ENGINE
115
Parkovací brzda
138
Spínací skříňka
80
Nastavení sedadel*
83
Zobrazení menu
a systému infotainment
202,
235, 238
61, 88,
287
Klika dveří
–
Ovládání světlometů,
otvírání dvířek hrdla palivové nádrže a dveří zavazadlového prostoru
Ovládací panel
60, 64,
103, 105
Výstražná funkce ukazatelů směru
94
03
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
71
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
03
Pravostranné řízení.
72
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Strana
Funkce
Strana
Zobrazení menu
a systému infotainment
202,
235, 238
Parkovací brzda
138
Nastavení volantu
87
Spínací skříňka
80
Tlačítko START/STOP
ENGINE
115
89,
94, 200,
224
Tempomat
152, 154
Menu a zprávy, ukazatele
směru, dálková/potkávací světla, palubní počítač
Sdružený přístrojový
panel
73, 77
Páka voliče
122
226
Houkačka, airbagy
20, 87
Ovládání aktivního podvozku (Four-C)*
Panel pro ovládání klimatizace
213
Ovládání menu
a systému infotainment
202,
235, 238
Výstražná funkce ukazatelů směru
94
Otevření kapoty
328
Menu, ovládání audio
a telefonu
Stěrače a ostřikovače
202,
236, 263,
238
100, 101
Klika dveří
–
Ovládací panel
60, 64,
103, 105
Ovládání světlometů,
otvírání dvířek hrdla palivové nádrže a dveří zavazadlového prostoru
61, 88,
287
Nastavení sedadel*
83
Informační displeje
03
Informační displeje na sdruženém přístrojovém
panelu zobrazují informace o některých funkcích vozu, např. o tempomatu, palubním počítači a také zprávy. Informace je zobrazena
s textem a kontrolkami.
Další popis je pod funkcemi, které využívají
informační displeje.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
73
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Měřicí přístroje
Indikační a varovné kontrolky
03
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II, potom
všechny kontrolky zhasnou po uplynutí
5 sekund, s výjimkou kontrolky poruchy emisního systému vozidla a kontrolky nízkého tlaku
oleje.
Kontrolky
Symbol
Popis
Porucha ABL
Systém řízení emisí
Měřicí přístroje ve sdruženém přístrojovém panelu.
Rychloměr
Palivoměr. Viz také Palubní počítač, strana
224, a Doplňování paliva, strana 287.
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Kontrolky a výstražné symboly.
Kontrolka dálkových světel a ukazatelů
směru
Porucha ABS
výstražné symboly1
Zadní světlo do mlhy svítí
Symbol pro DRIVe - Start/Stop*, viz
strana 128
Stabilizační systém
Kontrolky
Kontrola funkčnosti
Všechny kontrolky a varovné symboly svítí,
pokud je klíč v poloze II nebo při startování
motoru. Po nastartování motoru by měly zhasnout všechny kontrolky kromě kontrolky
parkovací brzdy, která zhasne pouze tehdy,
když je parkovací brzda odbrzděna.
1
74
Systém stability, sportovní
režim
Žhavení (vznětové motory)
Nízká hladina paliva v palivové
nádrži
U některých provedeních motorů není kontrolka nízkého tlaku oleje použita. Upozornění je předáváno pomocí textu na displeji. Kontrola hladiny oleje, viz strana 329.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Symbol
Popis
Informace, čtěte text na displeji
Dálková světla svítí
Levé ukazatele směru
Pravé ukazatele směru
DRIVe - Start/Stop*, motor se
automaticky zastaví, viz
strana 128
Systém tlaku vzduchu v pneumatikách*, viz strana 320
Porucha ABS
Žhavení (vznětové motory)
Jestliže tato kontrolka svítí, systém je
nefunkční. Normální funkce brzdové soustavy
zůstává zachována, avšak bez fungování ABS.
Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru.
Důvodem aktivace předehřevu bývá zpravidla
nízká teplota.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
3. Pokud zůstane kontrolka rozsvícená, jeďte
do servisu a nechte systém ABS zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali
pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Zadní světlo do mlhy svítí
Tato kontrolka svítí, když svítí zadní světlo do
mlhy. Na vozidle je jen jedno zadní světlo do
mlhy. Toto světlo je umístěno na straně řidiče.
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Když se rozsvítí kontrolka, hladina paliva v nádrži je nízká. Co nejdřív doplňte palivo.
03
Informace, čtěte text na displeji
Když se jeden ze systémů vozu „nechová“ dle
očekávání, rozsvítí se tato informační kontrolka
a na informačním displeji se objeví text. Textovou zprávu vymažete pomocí tlačítka OK, viz
strana 200, jinak zpráva zmizí automaticky po
určité době (doba závisí na indikované funkci).
Informační kontrolka se může rozsvítit také ve
spojení s jinými kontrolkami.
Stabilizační systém
Porucha ABL
Kontrolka se rozsvítí, pokud nastane porucha
funkce ABL (aktivních světlometů).
Blikající kontrolka signalizuje, že stabilizační
systém zasahuje. Jestliže kontrolka svítí
nepřerušovaně, došlo k poruše v systému.
Systém řízení emisí
Systém stability, sportovní režim
Pokud se kontrolka rozsvítí, důvodem může
být porucha v systému řízení emisí vozidla.
Jeďte do servisu a nechte vozidlo zkontrolovat.
Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Režim Sport umožní zážitek z aktivnější jízdy.
Systém detekuje, zda se plynový pedál,
pohyby volantu a zatáčení provádí aktivněji než
při běžné jízdě. Do jisté úrovně potom umožní
řízený prokluz zadní části vozidla a až potom
zasáhne a vozidlo stabilizuje.
POZNÁMKA
Pokud se zobrazí servisní zpráva, kontrolka
a zpráva se vymažou stisknutím tlačítka
OK nebo po jisté době automaticky zmizí.
Dálková světla svítí
Kontrolka svítí, když svítí dálková světla a když
používáte světelnou houkačku.
Levé/pravé ukazatele směru
Obě kontrolky ukazatelů směru blikají, když
používáte výstražná světla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
75
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
DRIVe – Start/Stop*
Nízký tlak oleje
Tento symbol se rozsvítí, pokud dojde k automatickému zastavení motoru.
Jestliže se kontrolka rozsvítí za jízdy, je příliš
nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte
motor a zkontrolujte hladinu motorového oleje.
V případě potřeby olej doplňte. Pokud svítí
kontrolka a hladina oleje je normální, kontaktujte servis. Doporučujeme, abyste vyhledali
pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Systém tlaku vzduchu v pneumatikách
03
Tento symbol se rozsvítí v případě nízkého
tlaku v pneumatikách nebo v případě, že dojde
k poruše v systému tlaku vzduchu v pneumatikách.
výstražné symboly
Symbol
Popis
Nízký tlak olejeA
Zabrzděná parkovací brzda
Airbagy - SRS
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Alternátor nedobíjí
Závada v brzdovém systému
Varování
A
76
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého
tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na
displeji, viz stránky 329 a 331.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zabrzděná parkovací brzda
Tato kontrolka svítí trvale, když je zabrzděná
parkovací brzda. Kontrolka během zabrzdění
bliká a potom svítí trvale.
Blikající kontrolka znamená, že došlo k poruše.
Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
Airbagy - SRS
Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená nebo
svítí během jízdy, znamená to, že byla zjištěna
porucha zámku bezpečnostního pásu, SRS,
SIPS nebo IC systému. Neprodleně jeďte do
servisu a nechte si systém překontrolovat.
Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka zůstane rozsvícená, pokud není řidič
nebo spolujezdec na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem nebo někdo na
zadním sedadle si pás rozepnul.
Alternátor nedobíjí
Tato kontrolka se rozsvítí během jízdy, pokud
došlo k poruše v elektrickém systému.
Navštivte servis. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Závada v brzdovém systému
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může být příliš
nízká hladina brzdové kapaliny. Zastavte vůz
na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu
kapaliny v zásobní nádobě brzdové kapaliny,
viz strana 333.
Svítí-li kontrolky brzd a ABS současně, může
jít o problém v systému rozdělení brzdné síly.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
• Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte v jízdě.
• Pokud kontrolky nezhasnou, zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
v nádržce, viz strana 333. Pokud je hladina kapaliny na normální úrovni
a varovné kontrolky přesto svítí, můžete
jet velmi opatrně do servisu a nechat
brzdovou soustavu zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
Únik brzdové kapaliny musí být vyhledán
v odborném servisu. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Pokud svítí současně obě varovné kontrolky
BRZDOVÝ SYSTÉM a ABS, vzniká riziko, že
se zadní část vozu dostane při prudkém
brzdění do smyku.
1. Zastavte na bezpečném místě. S vozidlem
nesmíte pokračovat v jízdě.
2. Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
Proveďte akci v souladu se zprávou na displeji. Pomocí tlačítka OK zprávu smažte.
2
03
Připomenutí – nezavřené dveře
Pokud jedny dveře, kapota2 nebo výklopné
dveře zavazadlového prostoru nejsou správně
zavřené, rozsvítí se informační nebo varovná
kontrolka spolu s vysvětlujícím textem na sdruženém přístroji přístrojové desky. Co nejdříve
zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete
dveře, kapotu nebo dveře zavazadlového prostoru, které nejsou správně zavřené.
Varování
Červená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud
byla indikována závada, která by mohla mít vliv
na bezpečnost a/nebo ovladatelnost vozidla.
Na informačním displeji se zároveň objeví
vysvětlující text. Symbol svítí, dokud není
závada opravena, ale textová zpráva může být
vymazána tlačítkem OK, viz strana 200.
Varovný symbol se může také rozsvítit ve spojení s ostatními symboly.
Dílčí počítadlo kilometrů
Akce:
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca 7 km/h, svítí informační kontrolka.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca 7 km/h, rozsvítí se varovná kontrolka.
Dílčí počítadlo kilometrů a ovládací prvky.
Displej pro dílčí počítadlo kilometrů
Ovládací prvky pro přepínání mezi dílčím
počítadlem kilometrů T1 a T2 a také pro
vynulování dílčího počítadla kilometrů
Počítadla se používají k měření krátkých vzdáleností. Na displeji je zobrazena vzdálenost.
Krátké stlačení tlačítka přepíná mezi dvěma
denními počítadly T1 a T2. Dlouhým stisknutím
(na déle než 2 sekundy) vynulujete momentálně
zobrazené počítadlo ujetých kilometrů.
Pouze vozy s alarmem*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
77
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Hodiny
menu MY CAR. Další informace viz
strana 202.
V možnosti menu Nastavení Nastavení
systému Časový formát se volí režim 24
h nebo 12 h (AM/PM).
RSI*
Funkce (Road Sign Identification) pomáhá
řidiči s identifikací dopravních značek s informacemi o aktuální rychlosti, o začátku resp.
konci dálnice nebo silnice pro motorová
vozidla a o zákazu předjíždění. Podrobné informace o RSI, viz strana 148.
03
Hodiny a seřizovací knoflík.
Displej pro zobrazení hodin
Ovládací prvky pro seřízení hodin
Nastavení
Otáčením knoflíku doprava/doleva nastavte
hodiny. Nejdříve otočte knoflík do koncové
polohy a potom otočte za/přes koncovou
polohu a další cca.1 mm - v knoflíku ozve se
"cvaknutí". Každým "cvaknutím" otočíte
o 1 minutu. Pokud chcete provést rychlou
změnu - podržte knoflík v "poloze cvaknutí".
2. Kurzor se přesune do prvního pole pro
hodiny: Stiskněte OK - pole se aktivuje.
V souvislosti se zprávou mohou být hodiny
dočasně nahrazeny symbolem, viz
strana 200.
5. Otočením knoflíku TUNE nastavte správné
minuty a stiskněte OK - pole se deaktivuje.
Nastavení hodin v menu MY CAR
Kromě předchozí manuální/mechanické
metody lze hodiny nastavit také ve skupině
78
1. Vyhledejte Nastavení
systému Čas.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3. Otočením knoflíku TUNE nastavte správné
hodiny a stiskněte OK - pole se deaktivuje.
4. Otočením knoflíku TUNE zvolte pole pro
minuty (A) a stiskněte OK - pole se aktivuje
(B).
6. Otočením ovladače TUNE zvolte pole pro
OK a stiskněte OK - nastavení je kompletní.
03 Prostředí řidiče
Volvo Sensus
Všeobecné informace
středové konzoly. Vůz se systémem Volvo
Sensus můžete personalizovat pomocí intuitivního uživatelského rozhraní. Upravit lze nastavení vozu, systému infotainment, klimatizace
apod.
Pomocí tlačítek a ovládacích prvků na středové
konzole a pomocí pravé klávesnice* na volantu
můžete aktivovat a deaktivovat funkce a upravovat celou řadu nastavení.
Ovládací panel na středové konzole
Navigace* - NAV, viz samostatná uživatelská příručka (Silniční a dopravní informační
systém - RTI).
Systém Infotainment (RADIO, MEDIA,
TEL*), viz strana 234.
Nastavení vozu - MY CAR, viz
strana 202.
03
Po stisknutí tlačítka MY CAR se zobrazí všechna nastavení související s řízením a ovládáním vozu, např. City Safety, zámky a alarm,
nastavení hodin atd.
Stisknutím tlačítka RADIO, MEDIA, TEL*,
NAV* a CAM* lze aktivovat další zdroje,
systémy a funkce, např. AM, FM1, CD, DVD*,
TV*, Bluetooth*, navigaci* a kameru parkovacího asistenta*.
Další informace o všech funkcích a systémech
najdete v příslušné kapitole uživatelské
příručky.
Kamera parkovacího asistenta - CAM*, viz
strana 191.
Ovládání klimatizace, viz strana 210.
Operační systém Volvo Sensus je srdcem
vašich osobních zkušeností s vozem Volvo.
Systém Volvo Sensus kombinuje různé funkce
z několika systémů ve voze a informace
z těchto systémů zobrazuje na TV obrazovce
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
79
03 Prostředí řidiče
Polohy klíče
Zasuňte a vytáhněte dálkový ovladač
s klíčem
DŮLEŽITÉ
Cizí předměty ve spínací skříňce mohou
narušit funkci nebo zničit zámek.
Úroveň
0
Netlačte na dálkový ovládač v nesprávné
poloze - Držte konec s vyjímatelným klíčem,
viz strana 50.
03
metrů, hodiny a teploměr.
daná sedadla.
• Po omezenou dobu lze používat audiosystém - viz
strana 234.
• Uchopte dálkový ovládač s klíčem,
Funkce na různých úrovních
Spínač zapalování s vytaženým/vloženým dálkovým ovladačem.
POZNÁMKA
U vozů s funkcí Keyless* není nutné zasunovat klíč do spínací skříňky - stačí, když je
klíč např. v kapse. Další informace o funkci
Keyless, viz strana 56.
Zasuňte klíč
1. Chytněte konec s vyjímatelným klíčem
a vložte klíč do spínací skříňky.
2. Zasuňte klíč tak, aby se zajistil v koncové
poloze.
80
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Aby bylo možné používat omezený počet
funkcí, když je motor vypnutý, elektrický
systém ve vozidle lze nastavit pomocí dálkového ovladače s klíčem do 3 různých úrovní
(polohy klíče 0, I a II). Dále v této příručce pro
uživatele popisujeme jednotlivé úrovně jako
"polohy klíče".
V tabulce jsou uvedeny funkce, které jsou
dostupné, když je klíč v dané poloze.
• Je osvětleno počítadlo kilo• Lze nastavit elektricky ovlá-
Vytáhněte klíč
počkejte, než se vysune, a vytáhněte jej
ven.
Funkce
I
• Mohou být ovládány následující funkce: střešní okno, elektricky ovládaná okna,
zásuvka 12 V v prostoru pro
cestující, RTI, telefon, ventilátor větrání a stěrače čelního
okna.
03 Prostředí řidiče
Polohy klíče
Úroveň
II
Funkce
• Svítí světlomety.
• Varovné kontrolky/kontrolky
POZNÁMKA
K výběru úrovně I nebo II bez startování
motoru nesešlapujte brzdový/spojkový
pedál, když otáčíte klíčem do příslušné
polohy.
svítí 5 sekund.
• Lze aktivovat několik dalších
systémů. Vyhřívání sedáků
a vyhřívání zadního okna lze
však aktivovat až po nastartování motoru.
V této poloze klíče je odběr ze
startovací baterie příliš velký.
Proto by se tato poloha neměla
používat!
Výběr polohy/úrovně klíče
Poloha 0
• Odemknutí vozidla - to znamená, že elektrický systém vozidla je v úrovni 0.
Poloha I
• Když je dálkový ovládač s klíčem zcela
zasunutý ve spínači zapalování1 - krátce
stiskněte START/STOP ENGINE.
1
2
03
Poloha II
• Když je dálkový ovladač s klíčem zcela
zasunutý ve spínači zapalování1 - dlouze2
stiskněte START/STOP ENGINE.
Zpět do polohy 0
• Návrat do polohy 0 z polohy II nebo I krátce stiskněte START/STOP ENGINE.
Audiosystém
Další informace o funkcích audiosystému při
vyjmutém dálkovém ovladači s klíčem, viz
strana 234.
Nastartování a zastavení motoru
Informace o startovaní/zastavení motoru, viz
strana 115.
Tažení vozu
Důležité informace o použití klíče dálkového
ovládání při tažení, viz strana 304
Není třeba u vozidel s funkcí Keyless*.
Cca. 2 sekundy
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
81
03 Prostředí řidiče
Sedadla
Přední sedadla
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než
se rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte
během jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo
zajištěné. Zabráníte tím poranění osob
v případě prudkého brzdění nebo nehody.
03
Sklopení opěradla předního sedadla
Při sklápění opěradla zvedněte pojistky na
zadní straně opěradla.
4. Posuňte sedadlo dopředu tak, aby opěrka
hlavy byla zajištěná pod schránkou
v přístrojové desce.
Vrácení do původní polohy se provádí v opačném pořadí.
VAROVÁNÍ
Uchopte opěradla a zkontrolujte, zda se po
vyklopení nahoru skutečně zajistí. Zabráníte
tím poranění osob v případě nehody nebo
prudkého brzdění.
Seřízeni bederní opěrky, otáčejte kolečkem1.
Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku
a nastavte správnou vzdálenost od volantu
a pedálů. Po nastavení zkontrolujte
správné zajištění sedadla.
Zvednutí/snížení* přední hrany sedáku,
pumpujte nahoru/dolů.
Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
Zvednutí/snížení sedadla, pumpujte
nahoru/dolů.
Ovládací panel elektricky ovládaného
sedadla*.
1
82
Také platí pro elektricky ovládané sedadlo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Opěradlo sedadla spolujezdce můžete sklopit
dopředu, abyste mohli převážet dlouhé
předměty.
Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu/dolů.
Nastavte opěradlo do vzpřímené polohy.
03 Prostředí řidiče
Sedadla
Elektricky ovládané sedadlo*
2. Během tisknutí jednoho z paměťových tlačítek držte stisknuté tlačítko, abyste uložili
nastavení.
Příprava
Sedadla je možné nastavovat po určitou dobu
po odemknutí dveří dálkovým ovladačem bez
klíče ve spínací skříňce. Nastavení sedadla se
normálně provádí při poloze klíče I a může být
prováděno vždy při běžícím motoru.
Použití uloženého nastavení
Držte stisknuté jedno z paměťových tlačítek,
dokud se pohyb sedadla a vnějších zpětných
zrcátek nezastaví. Pokud tlačítko uvolníte,
pohyb sedadla se zastaví.
Sedadlo s paměťovou funkcí*
03
Paměť klíče* v dálkovém ovladači
s klíčem2
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
Posunutí sedadla dopředu/dozadu
a nastavení nahoru/dolů
Úhel sklonu opěradla
Elektricky ovládaná přední sedadla jsou vybavena ochranou proti přetížení, která zasáhne,
pokud je sedadlo něčím blokováno. Pokud
k tomu dojde, přepněte zapalování do polohy
I nebo 0 a chvíli vyčkejte před dalším nastavováním sedadla.
V jednom okamžiku lze provádět pouze pohyb
jedním směrem (dopředu/dozadu/nahoru/
dolů).
2
3
Uložení nastavení
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Všechny dálkové ovladače mohou používat
různí řidiči k uložení nastavení sedadla řidiče
a vnějších zpětných zrcátek3. Postupujte
následovně:
Paměťové tlačítko
Tlačítko pro uložení nastavení
1. Nastavte sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
Paměť klíče pro funkci Keyless, viz strana 58.
Pouze pokud je vůz vybaven elektricky ovládaným sedadlem s pamětí a sklopnými elektricky ovládanými vnějšími zpětnými zrcátky.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
83
03 Prostředí řidiče
Sedadla
• Nastavte sedadlo podle potřeby.
• Zamkněte vozidlo stisknutím zamykacího
tlačítka na dálkovém ovladači, který běžně
používáte. Poloha sedadla a vnějších zpětných zrcátek se uloží do paměti dálkového
ovladače4.
03
• Odemkněte vozidlo (stisknutím odemykacího tlačítka na stejném dálkovém ovladači a otevřete dveře řidiče. Sedadlo řidiče
a vnější zpětná zrcátka se automaticky
nastaví do polohy uložené v paměti dálkového ovladače (pokud bylo sedadlo posunuto od okamžiku uzamknutí vozidla).
Paměť klíče může být aktivována/deaktivována v systému menu MY CAR pod položkou
Nastavení Nastavení vozidla Paměť
klíče. Popis systému menu, viz strana 202.
VAROVÁNÍ
Nebezpečí rozmačkání! Ujistěte se, že si
děti nehrají s ovládacími prvky. Při nastavování sedadla zkontrolujte, že před, za nebo
pod sedadlem se nenacházejí žádné
předměty. Zajistěte, aby nemohlo dojít
k zachycení cestujících na zadních sedadlech.
možné. V případě potřeby opěrku hlavy
vysuňte.
Chcete-li opěrku hlavy opětovně snížit, musíte
při zasouvání opěrky hlavy dolů stisknout tlačítko (umístěné uprostřed mezi opěradlem
a opěrkou hlavy - viz obrázek).
Manuální snížení vnějších opěrek hlavy,
zadní sedadlo
Vyhřívaná sedadla
Vyhřívaná sedadla, viz strana 215.
Zadní sedadla
Opěrka hlavy, prostřední sedadlo, zadní
Nouzové zastavení
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek pro nastavení sedadla
nebo tlačítek paměti a pohyb sedadla se
zastaví.
Zatáhněte za zajišťovací rukojeť nejblíže
k opěrce hlavy, abyste opěrku hlavy sklopili
dopředu.
Sedadlo se opět uvede do pohybu, aby dosáhlo polohy uložené v paměti, stisknutím tlačítka
pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Dveře řidiče musejí být otevřené.
Opěrkou hlavy se pohybuje zpět manuálně,
dokud není slyšet cvaknutí.
Nastavte opěrku hlavy podle výšky cestujícího
tak, aby byl celý zátylek podpírán, pokud je to
4
84
Toto nastavení nemá vliv na nastavení uložené do funkce paměti elektricky ovládaného sedadla.
03 Prostředí řidiče
Sedadla
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Po zvednutí musí být poloha opěrek hlav
zajištěna.
Pokud se spustí opěradla, opěrky hlavy se
musí posunout mírně dopředu tak, aby
nebyly v kontaktu se sedákem.
Sklopení opěradla zadního sedadla
Vrácení do původní polohy se provádí v opačném pořadí.
DŮLEŽITÉ
Když se opěradlo sklápí dolů, nesmí být na
zadním sedadle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být navzájem spojené.
Jinak hrozí nebezpečí, že se čalounění
zadního sedadla poškodí.
POZNÁMKA
Červená značka nesmí být vidět, když opěradlo zvednete zpět do vzpřímené polohy.
Pokud je stále vidět, opěradlo není správně
zajištěné na svém místě.
Opěradlo sedadla ze tří částí lze složit různými
způsoby.
VAROVÁNÍ
Po zvednutí se přesvědčte, že jsou opěradla
zadních sedadel bezpečně zajištěna.
POZNÁMKA
Přední sedadla může být nutné tlačit
dopředu a/nebo opěradla nastavit nahoru,
aby bylo možné zadní opěradla zcela sklopit
dopředu.
• Levou část lze složit samostatně.
• Prostřední část lze složit samostatně.
• Pravou část lze sklopit pouze společně
s prostřední částí.
• Pokud se má sklopit celé opěradlo, musí
03
Pokud se sklápí prostřední opěradlo –
sklopte a nastavte prostřední opěrku hlavy
dolů, viz strana 84.
Když jsou sklápěna vnější opěradla, jsou
vnější opěrky hlavy sklopeny automaticky.
Zatáhněte za madlo pojistky
a současně sklápějte opěradlo dopředu. Červený indikátor na pojistce
naznačuje, že
opěradlo není zajištěno.
se jednotlivé části sklopit zvlášť.
85
03 Prostředí řidiče
Sedadla
Elektrické spouštění opěrek hlavy na
krajních sedadlech*
03
1. Klíč dálkového ovladače musí být v poloze
I nebo II.
2. Pro zlepšení výhledu dozadu stiskněte tlačítko a spusťte vnější opěrky hlavy dolu.
VAROVÁNÍ
Nespouštějte opěrky hlavy vnějších sedadel, pokud na nich sedí cestující.
Ručně posunujte opěrku hlavy dozadu, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
VAROVÁNÍ
Po zvednutí musí být poloha opěrek hlav
zajištěna.
86
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Volant
Nastavení
VAROVÁNÍ
Houkačka
Volant nastavte a zajistěte před jízdou.
U posilovače řízení s proměnlivým účinkem* lze
účinek posilovače nastavit, viz strana 226.
03
G021138
Klávesnice*
Nastavení volantu.
Houkačka.
Páka – uvolnění volantu
Houkačku spustíte stisknutím středu volantu.
Možné polohy volantu
Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak
horizontálním směru:
1. Přitáhněte páku směrem k sobě, čímž odjistíte volant.
2. Volant nastavte do polohy, která Vám
vyhovuje.
3. Zatlačte páku zpět, čímž zajistíte volant
v nové poloze. Je-li obtížné pákou pohybovat, zatlačte při vracení páky zároveň na
volant.
Klávesnice na volantu.
Tempomat, viz strana 152
Adaptivní tempomat, viz strana 154
Ovládání audia a telefonu, viz strana 235.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
87
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Spínače světel
Regulace světlometů s režimem AUTO
Ovládání sklonu světlometů
Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout
nastavením sklonu světlometů. Snižte sklon
světlometů, pokud je vůz hodně naložen.
03
1. Nechejte motor běžet nebo nechejte elektrický systém vozidla s klíčem v poloze I.
2. Otáčením kolečka nahoru/dolů zvednete/
snížíte nastavení světlometů.
Přehled, spínače světel.
Přehled, spínače světel.
Ovládací kolečko pro nastavení osvětlení
displeje a přístrojů
Ovládací kolečko pro nastavení osvětlení
displeje a přístrojů
Zadní světlo do mlhy
Zadní světlo do mlhy
Spínače světel
Spínače světel
Kolečko1 pro ovládání sklonu světlometů
Kolečko1 pro ovládání sklonu světlometů
Osvětlení přístrojů
Rozdílné osvětlení displeje a přístrojů se zapíná
v závislosti na poloze klíče, viz strana 80.
Osvětlení displeje se automaticky ztlumí za tmy
– citlivost se nastavuje kolečkem.
Intenzita osvětlení přístrojů se nastavuje kolečkem.
1
88
Není k dispozici pro vozy vybavené aktivními xenonovými světlomety*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vozidla s aktivními xenonovými světlomety*
jsou vybavena automatickým nastavováním
sklonu světlometů a proto nejsou vybavena
ovládacím kolečkem.
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Dálková/potkávací světla
Poloha
Popis
Regulace světlometů s režimem AUTO
Potkávací světlometyAPotkávací
světlomety jsou vypnuté.
Dálkové světlomety lze aktivovatA.
03
V této poloze je aktivní světelná
houkačka.
Obrysová světla
Potkávací světla
Ovládací prvek světlometů a pákový přepínač.
Dálkové světlomety lze aktivovat.
Poloha pro světelnou houkačku
V této poloze je aktivní světelná
houkačka.
Poloha pro dálková světla
A
Platí pro některé trhy.
Ovládací prvek světlometů a pákový přepínač.
Poloha pro světelnou houkačku
Poloha pro dálková světla
Poloha
Popis
Potkávací světlomety jsou
vypnuté.
V této poloze je aktivní světelná
houkačka.
Obrysová světla
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
89
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Poloha
Popis
Potkávací světlometyAPři dobré
viditelnosti jsou potkávací světlomety vypnuté. Funkce
Detekce tunelů *" aktivuje potkávací světlomety při zhoršené
viditelnosti.
03
Funkci lze použít pro "dálkové
světlomety s automatickou aktivací*".
V této poloze je aktivní světelná
houkačka.
Potkávací světla
Dálkové světlomety lze aktivovat.
V této poloze je aktivní světelná
houkačka.
A
Platí pro některé trhy.
Společnost Volvo doporučuje používat režim
, dokud dopravní situace resp. počasí
neumožní používat funkci "Dálkové světlomety
s automatickou aktivací*".
Světelná houkačka
Jemně přitáhněte pákový přepínač k volantu
do polohy pro světelnou houkačku. Dálková
světla budou svítit, dokud pákový přepínač
neuvolníte.
Potkávací světla
Pokud je spínač světel v poloze
, zapnou
se potkávací světla po nastartování motoru
automaticky2. Pokud je to nutné, je možné
automatické zapnutí potkávacích světel
v odborném servisu deaktivovat. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
se potkávací světla zapnou
V poloze
vždy, když motor běží nebo když je aktivní
poloha klíče II.
Dálková světla
Zapnutí dálkových světel je možné, pokud je
2 nebo
spínač světel v poloze
.
Dálková světla se zapínají/vypínají přitažením
páčkového přepínače do koncové polohy
k volantu a jeho uvolněním. Dálková světla lze
rovněž vypnout mírným přitažením páčkového
přepínače směrem k volantu.
Po zapnutí dálkových světel se na přístrojové
.
desce rozsvítí kontrolka se symbolem
2
90
Platí pro některé trhy, pro regulaci světlometů bez režimu AUTO.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dálkové světlomety s automatickou
aktivací - AHB*
Potkávací světlomety s automatickým tlumením (Active High Beam - AHB) detekují pomocí
kamerového snímače na horní hraně čelního
skla světlomety vozidel v protisměru nebo
zadní světla vozidel vpředu a přepnou z dálkových světlometů na potkávací. Přibližně
sekundu poté, kdy kamerový snímač již tato
světla nedetekuje, světla se automaticky
přepnou zpátky na dálkové světlomety.
Ve vozidlech s touto funkcí je provedení regulace světlometů odlišné, viz strana 89.
Tuto funkci lze aktivovat, když je regulace svět. Aby došlo k aktivaci,
lometů v poloze
motor musí běžet minimálně 20 sekund
a vozidlo musí jet rychlostí 20 km/h nebo vyšší.
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Je-li aktivována funkce AHB, na displeji přístro-
nebudou zakryté, zpráva zhasne a rozsvítí se
. Po zapnutí
jové desce svítí symbol
dálkových světel se na přístrojové desce roz.
svítí také symbol
symbol
Udržujte povrch čelního okna před kamerovým snímačem bez ledu, sněhu, zamlžení
a nečistot.
Světla AHB se zapínají/vypínají přitažením
levého páčkového přepínače do koncové
polohy k volantu a jeho uvolněním. Pokud se
deaktivují, když jsou zapnuty dálkové světlomety, zapnou se rovnou potkávací světlomety.
VAROVÁNÍ
AHB pomáhá s využitím optimálního složení
světla při příznivých podmínkách.
POZNÁMKA
Spínač světel v poloze AUTO.
.
Na čelní okno před kamerový snímač nic
neupevňujte, protože by mohlo dojít k omezení nebo znemožnění funkce jednoho nebo
více systémů závislých na kameře.
03
Za manuální přepínání dálkových a potkávacích světel v případech, kdy to vyžaduje
dopravní situace nebo počasí, je vždy odpovědný řidič.
Pokud se na displeji přístrojové desky zobrazí
zpráva AHB dočasně není k dispoz., musíte
mezi dálkovými a potkávacími světlomety
přepínat manuálně. Přepínač světlometů však
může být v poloze
. Totéž platí, pokud se
zobrazí zpráva Čelní sklo Zablok. čidla
a symbol
zpráva, symbol
. Jakmile se objeví tato
zhasne.
Může se stát, např. během husté mlhy nebo při
silném dešti, že funkce AHB nebude dočasně
k dispozici. Jakmile bude funkce AHB opět
k dispozici nebo jakmile senzory na čelním skle
Ovládací prvek světlometů a pákový přepínač.
91
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
DŮLEŽITÉ
Situace, kdy může být nutné přepínat mezi
dálkovými a potkávacími světly manuálně:
03
•
•
•
•
V hustém dešti nebo v husté mlze
Během sněžení a při dešti se sněhem
Při měsíčním světle
Během jízdy ve špatně osvětlených
oblastech
•
V případě, kdy vozidla v protisměru nejsou dostatečně osvětlena
•
Pokud se na vozovce nebo na krajnici
nacházejí chodci
•
Pokud se v blízkosti vozovky nacházejí
předměty s vysokou odrazivostí
•
Pokud jsou světla protijedoucích vozidel zastíněna např. svodidly
•
Pokud se nacházejí vozidla na cestách
napojujících se na vozovku, po které
jedete
•
•
Na úpatí kopce nebo v kotlině
Ve vozech s dešťovým senzorem* dešťový
senzor detekuje změněnou viditelnost, když
vozidlo vjede např. do tunelu. V tomto případě
se u vozů určených pro trhy bez automatických
potkávacích světlometů do jedné sekundy
aktivují potkávací světlomety. Potkávací světlomety se deaktivují cca. 20 sekund poté, kdy
vozidlo vyjede z tunelu. Upozornění: Detekce
tunelu funguje pouze v případě, že přepínač
.
světel je v poloze
Aktivní xenonové světlomety - ABL*
V prudkých zatáčkách.
Další informace o omezeních kamerového snímače, viz strana 178.
92
Detekce tunelů*
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo)
a aktivovanou (vpravo) funkcí.
Pokud je vůz vybaven aktivními xenonovými
světlomety Active Bending Lights - ABL, sleduje světlo světlometů pohyb volantu za úče-
lem maximálního osvětlení vozovky v zatáčkách a na křižovatkách, čímž se zvyšuje bezpečnost.
Funkce se aktivuje automaticky po nastartování motoru. V případě poruchy se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka
, současně
se na informačním displeji zobrazí vysvětlující
zpráva a rozsvítí další symbol.
Symbol
Displej
Popis
Porucha
světlom.
Doporucen
servis
Systém je
vypnutý.
Pokud
zůstane
zpráva
zobrazena,
navštivte
servis.
Doporučujeme, abyste
kontaktovali
autorizovaný servis
Volvo.
Funkce je aktivní pouze za soumraku nebo tmy
a jen když se vůz pohybuje.
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Funkce3 může být deaktivována/aktivována
v systému menu MY CAR v položce My V60
Aktiv. natáč.světlomety nebo Nastavení
Nastavení vozidla Nastavení světel
Aktiv. natáč.světlomety. Popis systému
menu, viz strana 203.
Obrysová světla
Brzdové světlo
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění. Informace o výstražných brzdových
světlech a výstražné funkci ukazatelů směrů,
viz strana 136.
Zadní světlo do mlhy
Seřízení projekce světlometů, viz strana 96.
03
Přídavné světlomety*
Je-li vůz vybaven přídavnými světlomety, řidič
může pomocí systému menu MY CAR vybrat,
zda by se měly deaktivovat nebo zapnout/
vypnout současně s dálkovými světly4, viz
strana 204.
Ovládací prvek světlometů v poloze pro obrysová/
parkovací světla.
Otočte přepínač světlometů do polohy pro
parkovací/obrysová světla (současně svítí
osvětlení registrační značky).
Je-li venku tma a otevřou se dveře zavazadlového prostoru, rozsvítí se zadní poziční světla
upozorňující vozidla vzadu. Přitom nezáleží,
v jaké poloze je ovládání světlometů ani v jaké
poloze je zapalování.
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy.
Na vozidle je jedno zadní světlo do mlhy a může
být zapnuto pouze v kombinaci
s dálkovými/potkávacími světly.
Zapnut/vypnutí se provádí stisknutím tlačítka.
Při zapnutí zadního světla do mlhy se rozsvítí
na
kontrolka zadního světla do mlhy
přístrojové desce a kontrolka v tlačítku.
3
4
Aktivováno z výroby při dodání.
Přídavné světlomety musí připojit k elektrickému systému servis. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
93
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Zadní světlo do mlhy se vypne automaticky při
vypnutí motoru.
POZNÁMKA
Pravidla pro používání předních světel do
mlhy jsou v jednotlivých zemích různá.
svítit, i když vůz zastaví, a automaticky se
vypnou při opětovném rozjetí vozidla nebo
pokud stisknete toto tlačítko znovu. Další informace o výstražných brzdových světlech
a výstražné funkci ukazatelů směrů, viz
strana 136.
03
Ukazatele směru
Výstražná funkce ukazatelů směru
Krátké zablikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do první polohy a uvolněte jej. Ukazatele směru třikrát bliknou. Funkce může být
aktivována/deaktivována v systému menu
v položce MY CAR v menu Nastavení
Nastavení vozidla Nastavení
světel 3x bliknutí
směrovek. Popis systému menu, viz
strana 203.
Trvalé blikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do vnější polohy.
Pákový přepínač zůstane v této poloze a je
možné jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.
Kontrolky ukazatelů směru
Kontrolky ukazatelů směru, viz strana 74.
Ukazatele směru.
Tlačítko pro výstražnou funkci ukazatelů směru.
Stisknutím tlačítka aktivujte výstražnou funkci
ukazatelů směru. Obě kontrolky ukazatelů
směru ve sdruženém přístrojovém panelu blikají, když používáte výstražnou funkci ukazatelů směru.
Výstražná funkce ukazatelů směru se aktivuje
automaticky, pokud zabrzdíte vůz tak prudce,
že se aktivují nouzová brzdová světla a rychlost
klesne pod 10 km/h. Výstražná světla zůstanou
94
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Osvětlení interiéru
Přední stropní osvětlení
Toaletní zrcátko
Přední lampičky na čtení se zapínají a vypínají
stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.
Osvětlení toaletního zrcátka, viz strana 229, se
zapíná a vypíná při otevření nebo zavření krytu.
Zadní stropní osvětlení
Osvětlení zavazadlového prostoru se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření dveří
zavazadlového prostoru.
Osvětlení zavazadlového prostoru
03
Automatické osvětlení
G021149
Spínač pro osvětlení prostoru pro cestující má
tři polohy pro osvětlení v prostoru pro cestující:
• Vypnuto – je stisknutá pravá strana, automatické osvětlení vypnuto.
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
• Nulová poloha – automatické osvětlení
G021150
Lampička na čtení, levá strana
Lampička na čtení, pravá strana
Osvětlení interiéru
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující může
být zapnuto a vypnuto manuálně během
30 minut od:
• vypnutí motoru a přepnutí elektrického
systému vozidla do polohy 0
• odemknutí vozidla, pokud nebyl nastartován motor.
Zadní stropní osvětlení.
Svítilny můžete rozsvítit nebo zhasnout stisknutím odpovídajícího tlačítka.
Osvětlení nástupního prostoru
Osvětlení nástupního prostoru (a osvětlení
prostoru pro cestující) se zapíná nebo vypíná
při otevření nebo zavření bočních dveří.
Osvětlení schránky v palubní desce
Osvětlení schránky v palubní desce se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření víka.
zapnuto.
• Zapnuto – je stisknutá levá strana, osvětlení prostoru pro cestující zapnuto.
Nulová poloha
Pokud je tlačítko v nulové poloze, osvětlení
prostoru pro cestující se zapíná a vypíná automaticky následovně.
Osvětlení prostoru pro cestující se zapne
a zůstane zapnuté po dobu 30 sekund, pokud:
• je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem nebo čepelí klíče, viz strany 48
nebo 51,
• vypnutí motoru a přepnutí elektrického
systému vozidla do polohy 0.
``
95
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
• při startu motoru,
• při zamknutí vozidla.
Když je funkce aktivní, svítí potkávací světla,
parkovací světla, osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky,
stropní osvětlení interiéru a osvětlení nástupního prostoru.
Pokud je osvětlení zapnuté ručně a vůz je
zamknutý, automaticky se vypne po dvou
minutách.
Náladové osvětlení
Pokud se vypne běžné osvětlení interiéru
a motor běží, rozsvítí se některé LED diody, a to
včetně té ve stropním osvětlení, které zajistí
tlumené světlo a vyšší míru komfortu během
jízdy. Toto světlo zhasne chvíli po běžném
osvětlení interiéru, když se vůz zamkne.
Doprovodné osvětlení při odchodu
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu.
1. Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací skříňky.
2. Přitáhněte levý pákový přepínač k volantu
do koncové polohy a uvolněte jej. Funkce
může být aktivována stejně jako světelná
houkačka, viz strana 89.
96
Doba, po kterou má bezpečnostní osvětlení
svítit, může být nastavena v systému menu
MY CAR v položce Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení světel Doba návrat.
osvětl.. Popis systému menu, viz strana 203.
Doprovodné osvětlení při příchodu
G021151
Osvětlení prostoru pro cestující se rozsvítí
a zůstane svítit po dobu dvou minut, pokud
otevřete jedny z dveří.
Nastavení projekce světlometů
Projekce světlometů, levostranný provoz.
Doprovodné osvětlení při příchodu se zapíná
dálkovým ovladačem, viz strana 48, a používá
se k dálkovému zapnutí osvětlení vozu.
Když je funkce aktivována dálkovým ovladačem, svítí potkávací světla, parkovací světla,
osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách,
osvětlení registrační značky, stropní osvětlení
interiéru a osvětlení nástupního prostoru.
Doba, po kterou má osvětlení při příchodu svítit, může být nastavena v systému menu
MY CAR v položce Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení světel Trvání přibliž.
osvětlení. Popis systému menu, viz
strana 203.
G021152
03
Osvětlení prostoru pro cestující se vypne:
Projekce světlometů, pravostranný provoz.
Projekce světlometů musí být nastavena,
abyste se vyvarovali oslňování protijedoucích
motoristů, a může být nastavena pro pravo-
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
stranný nebo levostranný provoz. Správně
nastavené světlomety také lépe osvětlují krajnici.
Aktivní xenonové světlomety*
Při přenastavování světlometů pro pravostranný nebo levostranný provoz, musí být
vozidlo v klidu a musí běžet motor.
• D = pravostranné řízení, levé sklo
2. Přeneste šablonu na samolepicí vodovzdorný materiál a vystřihněte ji.
3. S pomocí obrázku viz strana 98 umístěte
samolepicí šablony do správné vzdálenosti
od jednotlivých hran skla světlometů,
a níže uvedených rozměrů:
• Šablona A: horizontální linie cca 80 mm,
1. Vstupte do systému menu MY CAR
v položce Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení světel.
• Šablona B: horizontální linie cca 80 mm,
2. Zvolte Dočasně pravostranný provoz
a Dočasně levostranný provoz.
• Šablona C: horizontální linie cca
Popis systému menu, viz strana 203
• Šablona D: horizontální linie cca 85 mm,
Halogenové světlomety
03
vertikální linie cca 20 mm
vertikální linie cca 4 mm
120 mm, vertikální linie cca 4 mm
vertikální linie cca 15 mm
Projekce světlometů pro halogenové světlomety je nastavena zakrytím světlometů. Může
se stát, že projekce světlometů nebude zcela
v pořádku.
Zakrytí světlometů
1. Okopírujte si šablony A a B pro vozy s levostranným řízením nebo šablony C a D pro
vozy s pravostranným řízením v měřítku
1:1, viz strana 99:
• A = levostranné řízení, pravé sklo
• B = levostranné řízení, levé sklo
• C = pravostranné řízení, pravé sklo
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
97
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Umístění šablon
03
Horní řada: vozy s levostranným řízením, šablony A a B. Dolní řada: vozy s pravostranným řízením, šablony C a D.
98
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Šablony pro halogenové světlomety
03
99
03 Prostředí řidiče
Stěrače a ostřikovače
Stěrače čelního okna1
Cyklovač stěračů
Dešťový senzor*
Ovládacím kolečkem nastavte počet
setření za časovou jednotku, když je
zvolen cyklovač.
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
na čelním okně. Citlivost dešťového senzoru
může být nastavena kolečkem.
Trvalé stírání
Stěrače pracují normální rychlostí.
03
Stěrače pracují vysokou rychlostí.
Když je dešťový senzor aktivní, kontrolka v tlačítku svítí a symbol dešťového senzoru
je zobrazen v pravém displeji ve sdruženém
přístrojovém panelu.
Zapnutí a nastavení citlivosti
DŮLEŽITÉ
Stěrače čelního okna a ostřikovače čelního okna.
Dešťový senzor, zapnutý/vypnutý
Kolečko citlivosti/frekvence
Vypnutí stěračů čelního okna
Přesunutím pákového přepínače do
polohy 0 vypněte stěrače čelního
okna.
Před aktivací stěračů v zimě – ujistěte se, že
lišty stěračů nejsou přimrzlé a sníh a led
z čelního okna (a zadního okna) je seškrábán.
DŮLEŽITÉ
Používejte velké množství kapaliny při
čistění čelního okna prostřednictvím stěračů. Čelní sklo musí být mokré, pokud jsou
stěrače zapnuté.
Jedno setření
Pohněte pákovým přepínačem
nahoru a uvolněte jej.
1
100
Při aktivaci dešťového senzoru musí být klíč
v zapalování v poloze I nebo II a pákový přepínač stěračů čelního okna musí být v poloze 0
nebo v poloze pro jedno setření.
aktivujte dešťový
Stisknutím tlačítka
senzor. Stěrače provedou jedno setření.
Posunutím pákového přepínače nahoru provedou stěrače další setření.
Otočte kolečkem nahoru pro vyšší citlivost
a dolů pro nižší citlivost. (Další setření se provádí, když je kolečko otočeno nahoru.)
Stíratko stěračů, servisní poloha
Deaktivace
Čištění čelního skla a stíratek stěračů a výměna
stíratek - viz viz strana 341 a 361.
Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka
nebo pohybem pákového přepínače
dolů na jiný program stírání.
Výměna stírátek stěračů viz strana 341, servisní poloha, stírátko stěračů viz strana 341 a doplnění kapaliny pro ostřikovače viz strana 342.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Stěrače a ostřikovače
Dešťový senzor se automaticky vypne po vytažení dálkového ovladače ze zapalování nebo
pět minut po vypnutí motoru.
DŮLEŽITÉ
V automatické myčce by se stěrače čelního
okna mohly zapnout a mohly by být poškozeny. Dešťový senzor můžete vypnout
v průběhu jízdy nebo pokud je klíč dálkového ovladače I nebo II. Kontrolka na
přístrojové desce a na tlačítku zhasne.
Ostřikování světlometů a oken
Ostřikování čelního okna
Stěrače čelního okna provedou po uvolnění
pákového přepínače ještě několik setření
a ostříknou se čelní světlomety.
03
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
Trysky ostřikovačů jsou za chladného počasí
automaticky vyhřívány, aby se předešlo
zamrznutí kapaliny ostřikovačů.
Vysokotlaké ostřikování světlometů*
Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává velké množství kapaliny. Z důvodu šetření
kapalinou jsou světlomety ostřikovány automaticky při každém pátém ostříknutí čelního
okna.
Omezené mytí
Funkce ostřikování.
Ostřikování a stírání zadního skla
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením pákového přepínače směrem k volantu.
Pokud v nádrže zůstává pouze cca. 1 litr kapaliny do ostřikovačů a na displeji sdružené
přístrojové desky se zobrazí zpráva, že tuto
kapalinu máte doplnit, vypne se přívod kapaliny ke světlometům. Důvodem je přitom
úspora kapaliny, která se použije k čištění čelního skla, aby bylo přes čelní sklo dobře vidět.
Stěrač zadního okna – cyklovač
Stěrač zadního okna – trvalé stírání
Zatlačte pákový přepínač dopředu (viz šipka na
výše uvedeném obrázku), abyste zapnuli
ostřikování a stírání zadního okna.
POZNÁMKA
Ostřikovač zadního okna je vybaven ochranou proti přehřátí. To znamená, že pokud by
mělo dojít k přehřátí, motorek se vypne. Po
jisté době (30 sekund nebo později v závislosti na venkovní teplotě a teplotě motorku)
se motorek ochladí a stěrač zadního okna
se opět spustí.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
101
03 Prostředí řidiče
Stěrače a ostřikovače
Stěrač – couvání
Pokud jsou stěrače čelního okna zapnuté
a zařadíte zpátečku, spustí se stěrač zadního
okna v režimu cyklovače2. Funkce se vypne při
vyřazení zpátečky.
03
Pokud je stěrač zadního okna již zapnutý na
trvalé stírání, nedojde k žádné změně.
POZNÁMKA
U vozů s dešťovým senzorem se zapne stěrač zadního okna při couvání, pokud je
senzor zapnutý a pokud prší.
2
102
Tato funkce (cyklované stírání zadního okna při couvání) může být deaktivována. Doporučujeme, abyste za tím účelem využili autorizovaný servis Volvo.
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
Všeobecné informace
Čelní sklo odrážející teplo*
skla, kde není nanesena teplo odpuzující vrstva
(viz zvýrazněná oblast na obrázku nahoře).
Vrstvená skla
Toto sklo je zesílené, což poskytuje
lepší ochranu proti rozbití a zlepšenou zvukovou izolaci prostoru pro
cestující. Čelní sklo a ostatní okna*
jsou vyrobena z vrstveného skla.
Elektrické ovládání oken
03
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva*
Okna jsou pokryta vrstvou, která
zlepšuje výhled za různých povětrnostních podmínek. Údržba, viz strana 362.
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte pro odstranění ledu z oken
kovové škrabky. Pro odstranění námrazy
zapněte vyhřívání vnějších zpětných zrcátek, viz strana 106.
Plochy, kde není nanesena vrstva proti infračervenému záření (IR).
Rozměry
A
40 mm
B
80 mm
Čelní sklo je opatřeno teplo odrážející vrstvou
(IR), která snižuje pronikání slunečního záření
do prostoru pro cestující.
Umístění elektronických zařízení, např. transpondéru, za sklo s teplo odpuzujícím povlakem může ovlivnit jejich funkci a výkon.
Pro zajištění optimální funkce elektronických
zařízení je nutné je umisťovat v části čelního
Ovládací panel ve dveřích řidiče.
Spínač pro elektrické dětské pojistky*
a odpojení elektrického ovládání zadních
oken, viz strana 64.
Ovládací prvky zadních oken
Ovládací prvky předních oken
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, že nikomu z cestujících na
zadních sedadlech nehrozí nebezpečí
zachycení sklem okna při zavírání oken spínači na dveřích řidiče.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
103
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
VAROVÁNÍ
Obsluha
Ujistěte se, že dětem ani ostatním cestujícím nehrozí nebezpečí zachycení sklem
okna při zavírání oken, zejména když se
používá dálkový ovladač s klíčem.
03
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti, nezapomeňte vždy
odpojit elektricky ovládaná okna od napájení: nastavte polohu klíče 0 a když opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač
s sebou. Informace o polohách klíče - viz
strana 81.
Zavírání oken se zastaví a okna se otevřou,
pokud jejich pohybu brání jakákoli překážka.
Ochranu proti přivření je možné vypojit, pokud
bylo zavírání přerušeno, např. ledem. Poté, co
je zavírání dvakrát po sobě přerušeno, aktivuje
se ochrana proti přivření a automatická funkce
se na chvíli odpojí. Pokud budete nyní držet
stále tlačítko vytažené nahoru, můžete okno
zavřít.
POZNÁMKA
Obsluha elektricky ovládaných oken.
Jedním ze způsobů, jak omezit poryvy
větru, když jsou zadní okna otevřená, je
pootevřít také přední okna.
Obsluha bez funkce „auto“
Obsluha s funkcí „auto“
Všechna elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí ovládacího panelu na dveřích řidiče z ovládacích panelů pro ostatní dveře lze ovládat pouze elektricky ovládané okno na příslušných dveřích. Lze používat vždy pouze jeden
ovládací panel.
Aby bylo možné používat elektricky ovládaná
okna, klíč musí být v poloze alespoň I - viz
strana 80. Elektricky ovládaná okna lze ovládat
několik minut po vypnutí motoru a vytáhnutí
dálkového ovládače - nelze je však ovládat po
otevření dveří.
104
Obsluha bez funkce „auto“
Pohybujte jemně jedním z ovladačů nahoru/
dolu. Okna se pohybují nahoru/dolu tak
dlouho, dokud držíte ovladač v příslušné
poloze.
Obsluha s funkcí „auto“
Posuňte jeden z ovládacích prvků nahoru/dolu
do koncové polohy a uvolněte jej. Okno se
automaticky otevře/zavře do své koncové
polohy.
Ovládání pomocí dálkového ovladače
s klíčem a pomocí centrálního zamykání
Dálkové ovládání elektricky ovládaných oken
zvenku pomocí klíče s dálkovým ovládáním
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
nebo zevnitř pomocí centrálního zamykání - viz
strany 48 a 60.
Vnější zpětná zrcátka
Poloha zrcátek je uložena do Key memory,
když byl vůz zamknut dálkovým ovladačem
s klíčem. Při odemknutí vozu stejným dálkovým ovladačem s klíčem se zrcátka a sedadlo
řidiče nastaví do uložených poloh, jakmile
otevřete dveře řidiče.
Resetování
Pokud je akumulátor odpojen, funkce automatického otvírání musí být resetována, aby
mohla pracovat správně.
1. Mírně zvedněte přední část tlačítka, aby se
okno zavřelo do své koncové polohy,
a držte je stisknuté jednu sekundu.
VAROVÁNÍ
Resetování musí být provedeno, aby byla
zajištěna funkčnost ochrany proti přivření.
Ovládací prvky vnějších zpětných zrcátek.
Nastavení
1. Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka v tlačítku svítí.
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem
uprostřed.
3. Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka
nesmí nadále svítit.
VAROVÁNÍ
Na dveřích řidiče se používá širokoúhlé
zrcátko umožňující optimální výhled. Může
se zdát, že předměty jsou dále, než se skutečně nacházejí.
1
03
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení vozidla Paměť
klíče Osobní nastavení v klíčové paměti.
Popis systému menu, viz strana 203.
2. Tlačítko krátce uvolněte.
3. Opětovně na jednu sekundu zvedněte
přední část tlačítka.
Uložení polohy1
Naklonění vnějšího zpětného zrcátka při
parkování1
Vnější zpětné zrcátko může být nakloněno
dolů, aby řidič viděl stranu ulice, např. při
parkování.
–
Zařaďte zpátečku a stiskněte tlačítko L
nebo R.
Po vyřazení zpátečky se zrcátko automaticky
vrátí do své původní polohy přibližně po
10 sekundách nebo dříve po stisknutí tlačítka
L a R.
Automatické naklonění vnějšího
zpětného zrcátka při parkování1
Jakmile se zařadí zpátečka, vnější zpětné
zrcátko se automaticky nakloní dolů, aby řidič
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s pamětí, viz strana 83.
105
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
viděl stranu ulice, např. při parkování. Při
vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko za
chvíli automaticky vrátí do své původní polohy.
03
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení venkovních zrcátek Naklonit
levé zrcátko nebo Naklonit pravé zrcátko.
Popis systému menu, viz strana 203.
Automatické sklopení zrcátek při
zamknutí1
3. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
Zrcátka jsou nyní opět nastavena v neutrální
poloze.
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka*
Při parkování/průjezdu úzkou oblastí mohou
být zrcátka sklopena:
1. Současně stiskněte tlačítka L a R (musí být
zvolena poloha klíče alespoň I).
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem jsou vnější zpětná zrcátka
automaticky sklopena/vyklopena.
2. Uvolněte je po přibližně 1 sekundě. Zrcátka
se automaticky zastaví po úplném přiklopení.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení venkovních zrcátek Sklopit
zrcátko. Popis systému menu, viz strana 203.
Současným stisknutím tlačítek L a R odklopte
zrcátka. Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném odklopení.
Resetování do neutrální polohy
Zrcátka, která byla vytlačena z původní polohy
v důsledku vnějších vlivů, musejí být elektricky
resetována do neutrální polohy, aby elektrické
sklápění fungovalo správně:
Doprovodné osvětlení při odchodu
a příchodu
Světla na vnějších zpětných zrcátkách svítí,
pokud je aktivováno doprovodné osvětlení při
příchodu nebo bezpečnostní osvětlení, viz
strana 96.
1. Tlačítky L a R sklopte zrcátka.
2. Opětovně je vyklopte tlačítky L a R.
1
106
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s pamětí, viz strana 83.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vyhřívání zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek
Vyhřívání využijete k rychlému odstranění
námrazy a zamlžení ze zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek.
Jedním stisknutím tlačítka se spustí vyhřívání.
Kontrolka v tlačítku signalizuje, že je funkce
aktivní. Abyste zbytečně nezatěžovali baterii,
vypněte vyhřívání, jakmile zmizí led/zamlžení.
Po jisté době se však vyhřívání vypne automaticky.
Vnější zpětná zrcátka a zadní okno se automaticky odmrazí/odmlží, pokud se vozidlo startuje
při venkovní teplotě pod +9 °C. Automatické
odmražování můžete nastavit v systému menu
v položce MY CAR v menu Nastavení
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
Nastavení klimatu Autom. vyhřívání
zadního skla. Vyberte Zap nebo Vyp. Popis
systému menu, viz strana 203.
Vnitřní zpětné zrcátko
Automatická změna odrazivosti*
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno zpětným zrcátkem. Ovládací prvek
není k dispozici u zrcátek s automatickou změnou odrazivosti.
Kompas* může být specifikován pouze pro
vnitřní zpětná zrcátka s automatickou změnou
odrazivosti, viz strana 108.
03
Nastavení odrazivosti
Manuální změna odrazivosti
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve zpětném zrcátku a oslnit řidiče. Změňte odrazivost
ovládacím prvkem, když Vás oslňují světla
vozidel jedoucích za Vámi:
1. Změňte odrazivost pohybem ovládacího
prvku směrem do prostoru pro cestující.
2. Návrat do normální polohy se provádí
pohybem ovládacího prvku k čelnímu
oknu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
107
03 Prostředí řidiče
Kompas*
Provoz
do níž je vůz dodáván. Kompas by měl být
kalibrován, pokud se vůz pohybuje přes několik magnetických zón. Postupujte následovně:
1. Zastavte vůz na velkém otevřeném prostranství, na němž se nenacházejí ocelové
konstrukce a vedení velmi vysokého
napětí.
03
G030295
2. Rozjeďte se.
POZNÁMKA
Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem.
V pravém horním rohu zrcátka je integrován
displej, který ukazuje, na kterou světovou
stranu směřuje přední část vozu. Anglické
zkratky označují osm různých směrů: S (sever),
SV (severovýchod), V (východ), JV (jihovýchod), J (jih), JZ (jihozápad), Z (západ) a SZ
(severozápad).
Kompas se aktivuje automaticky při nastartování vozidla nebo přepnutí klíčku do polohy II,
viz strana 80. Kompas může být deaktivován/
aktivován následovně - stiskněte, např.
pomocí kancelářské sponky, tlačítko na spodní
straně zrcátka.
Kalibrace
Země je rozdělena do 15 magnetických zón.
Kompas je nastaven pro geografickou oblast,
108
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pro optimální kalibraci – vypněte veškeré
elektrické příslušenství (klimatizace, stěrače
atd.) a ujistěte se, že jsou zavřené všechny
dveře.
3. Držte tlačítko na spodní straně vnitřního
zpětného zrcátka stisknuté
přibližně 6 sekund (například pomocí kancelářské sponky), dokud se neobjeví písmeno C.
Magnetické zóny.
4. Držte tlačítko na spodní straně vnitřního
zpětného zrcátka stisknuté asi 3 sekundy.
Objeví se číslo aktuální magnetické zóny.
5. Stiskněte opakovaně tlačítko, dokud se
nezobrazí číslo požadované magnetické
zóny (1–15). Viz mapa magnetických zón
pro kompas.
6. Počkejte, dokud se na displeji opět nezobrazí znak C.
7. Jeďte pomalu v kruhu maximální rychlostí
10 km/h, dokud se neobjeví na displeji
směr kompasu, tím je kalibrace dokončena. Poté ujeďte 2 okruhy pro jemné doladění kalibrace.
8. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
03 Prostředí řidiče
Elektricky ovládané střešní okno*
Všeobecné informace
Otevření
Ovládací prvky střešního okna se nacházejí ve
stropním panelu. Střešního okno je možné
otevřít dvěma způsoby, zvednout zadní okraj
nebo jej vodorovně posunout. Pro otevření
střešního okna je nutné, aby byl klíček zapalování v poloze I nebo II.
Pro plné otevření střešního okna zatlačte ovládač dozadu do polohy automatického otevření
a uvolněte jej.
Pro manuální otevření zatlačte ovládač dozadu
k bodu odporu. Střešní okno se otevírá, dokud
je tlačítko stisknuté.
Vodorovné posunutí
Zavírání
Pro manuální zavření zatlačte ovládač dopředu
k bodu odporu. Střešní okno se zavírá, dokud
je tlačítko stisknuté.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
Nezapomeňte vždy odpojit střešní okno od
napájení: nastavte polohu klíče 0 a když
opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač
s sebou. Informace o polohách klíče - viz
strana 81.
03
Otevření ve svislém směru
VAROVÁNÍ
Vodorovné posunutí, dozadu/dopředu.
Otevření, automatické
Otevření, manuální
Zavření, manuální
Zavření, automatické
Pro automatické zavření stiskněte ovladač do
polohy automatického zavření a uvolněte jej.
Napájení střešního okna se přeruší po nastavení polohy klíče 0 a po vyjmutí klíče dálkového
ovládání ze spínací skříňky.
G028900
G017823
Při zavírání okna hrozí nebezpečí přivření.
Ochrana proti přivření střešním oknem je
aktivní pouze během automatického zavírání, nikoli během manuálního.
Otevření ve svislém směru, nadzvednutí zadního
okraje.
Otevření zatlačením zadního konce ovládacího prvku nahoru.
Zavření zatažením zadního konce ovládacího prvku dolů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
109
03 Prostředí řidiče
Elektricky ovládané střešní okno*
otvírá střešní okno. Chcete-li clonu zavřít,
uchopte ji za rukojeť a posuňte dopředu.
Zavření pomocí dálkového ovladače
s klíčem nebo tlačítka centrálního
zamykání
Ochrana proti přivření
Funkce ochrany proti přivření se aktivuje,
pokud je střešní okno zablokováno v průběhu
automatického zavírání. Pokud dojde k zablokování, pohyb střešního okna se zastaví
a automaticky se otevře do předchozí otevřené
polohy.
03
G021345
Spojler
Jedním dlouhým stisknutím tlačítka zamykání
zavřete všechna okna včetně střešního, viz
stránky 48 a 60. Dveře a dveře zavazadlového
prostoru jsou zamknuté. Opětovným stisknutím tlačítka zavírání přerušíte.
VAROVÁNÍ
Pokud zavíráte střešní okno dálkovým ovladačem s klíčem, ujistěte se, že nebude
nikdo přivřen.
Sluneční clona
Součástí střešního okna je manuálně ovládaná
posuvná sluneční clona na vnitřní straně okna.
Sluneční clona se automaticky zasune, když se
110
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Střešní okno je opatřeno spojlerem, který se při
otevření střešního okna vyklopí nahoru.
03 Prostředí řidiče
Alcolock*
Všeobecné informace o systému
alcolock
Funkce
Baterie
Systém alcolock1 má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu. Před nastartováním motoru se řidič
musí podrobit dechové zkoušce, při které se
zjistí, zda není pod vlivem alkoholu. Zařízení
Alcolock je kalibrováno v souladu s limitem
platným v každé zemi pro povolené množství
alkoholu.
Kontrolka Alcolock (4) indikuje stav akumulátoru:
VAROVÁNÍ
Alcolock představuje pouhou pomůcku
a nezbavuje řidiče odpovědnosti. Je to vždy
řidič, kdo je odpovědný za to, aby byl
střízlivý a jezdil s vozem bezpečně.
Provoz
Kontrolka (4)
Stav baterie
Zelená, bliká
Nabíjí se
Zelená
Plně nabitá
Žlutá
Částečně vybitá
Červená
Vybito - vložte nabíječku do držáku
nebo připojte napájecí kabel ze
schránky v palubní
desce.
1. Nátrubek pro dechovou zkoušku.
2. Spínač.
3. Tlačítko pro přenos.
4. Kontrolka stavu akumulátoru.
03
5. Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
6. Kontrolka označuje připravenost
k dechové zkoušce.
1
POZNÁMKA
Alcolock uložte vždy do držáku. Akumulátor
ve voze bude zcela nabitý a Alcolock se
aktivuje, jakmile vůz otevřete.
Nazývá se rovněž Alcoguard.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
111
03 Prostředí řidiče
Alcolock*
Skladování
se Alcolock nejdříve aktivovat pomocí spínače (2).
Výsledek dechové zkoušky
3. Vytáhněte nátrubek (1), zhluboka se nadechněte a rovnoměrně vydechujte po dobu
cca. 5 sekund, dokud neuslyšíte "cvaknutí". Výsledkem bude jedna z možností
uvedených v tabulce Výsledek dechové
zkoušky.
03
4. Pokud se tato zpráva neobjeví, mohlo se
stát, že přenos do vozu nebyl úspěšný.
V tomto případě stiskněte tlačítko (3)
a přenos spusťte ručně.
Uložení příruční jednotky a dobíjecí stanice.
• Příruční jednotka alcolock se uvolní tak, že
se mírně stiskne v držáku a uvolní se potom vyskočí a může se vytáhnout
z držáku.
Kontrolka (5)
+ text na displeji
Popis
Zelená kontrolka
+ Alcoguard Vyhovující test
Motor lze nastartovat - nebyl naměřen
žádný alkohol.
Žlutá kontrolka
+ Alcoguard Vyhovující test
Motor lze nastartovat - naměřený
obsah alkoholu je
vyšší než
0,1 promile, ale nižší
než platná mezní
hodnota A.
Červená kontrolka
+ Nevyhovuj. test
Čekejte 1 minutu
Motor nelze nastartovat - naměřený
obsah alkoholu je
vyšší než platná
mezní hodnotaA.
5. Sklopte trysku a vložte Alcolock zpátky do
držáku.
6. Po dechové zkoušce nastartujte do
5 minut motor - jinak budete muset
zkoušku opakovat.
• Příruční jednotku vraťte do držáku tak, že
na ní tlačíte, dokud nezacvakne.
•
Uložte příruční jednotku do držáku - takto
bude optimálně chráněna a baterie budou
plně nabity.
Před nastartováním motoru
Alcolock se aktivuje automaticky, jakmile vůz
otevřete.
1. Pokud kontrolka (6) svítí zeleně, Alcolock je
připraven k použití.
2. Vytáhněte Alcolock z držáku. Je-li Alcolock
mimo vozidlo a vozidlo je odemknuté, musí
112
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
A
Limitní hodnoty se pro jednotlivé země liší. Viz také kapitola
"Všeobecné informace o systému alcolock" na straně 111
POZNÁMKA
Po dokončení jízdy lze motor nastartovat do
30 minut, aniž by se znovu musela provádět
zkouška dechu.
03 Prostředí řidiče
Alcolock*
Nezapomeňte
Před dechovou zkouškou
Aby zařízení fungovalo správně a výsledky byly
co nejpřesnější:
• Cca. 5 minut před dechovou zkouškou nejezte a nepijte.
• Neostřikujte zbytečně čelní sklo - alkohol
v kapalině do ostřikovačů může způsobit,
že se naměří nesprávná hodnota.
Výměna řidiče
Aby se v případě výměny řidiče provedla nová
dechová zkouška, stiskněte přibližně na
3 sekundy současně spínač (2) a tlačítko Send
(3). Nyní vůz přejde do režimu, kdy je startování
zablokováno, a před nastartováním motoru
musí být úspěšně provedena nová dechová
zkouška.
Kalibrace a servis
Alcolock se musí kontrolovat a kalibrovat
v servisu 2každých 12 měsíců.
30 dní před termínem provedení kalibrace se
na displeji zobrazí Alcoguard Doporuč.
kalibr.. Pokud kalibrace nebude provedena do
těchto 30 dní, běžné startování motoru se
zablokuje - v tomto případě bude možné vůz
2
startovat pouze pomocí funkce Bypass, viz
strana 113 kapitola Nouzová situace.
Tuto zprávu lze vymazat stisknutím tlačítka
Send (3). Jinak zpráva zhasne automaticky po
cca. 2 minutách, ale bude se objevovat po každém nastartování motoru - trvale bude možno
tuto zprávu vymazat až při opětovné kalibrací
v servisu2.
Chladné nebo horké počasí
Čím je chladněji, tím déle trvá, než bude
zařízení Alcolock připraveno k použití:
Teplota (ºC)
Maximální doba
ohřevu (sekundy)
+10 až +85
10
-5 až +10
60
-40 až -5
180
Nouzová situace
V případě nouzové situace a v případě, kdy
Alcolock nefunguje, lze Alcolock pomocí
funkce Bypass obejít a umožnit tak řízení
vozidla.
POZNÁMKA
03
Veškeré aktivace obtoku jsou zaznamenány
do protokolu a uloženy do paměti, viz
strana 8 v kapitole Zaznamenávání údajů.
Po aktivování funkce Bypass se na displeji
zobrazí Alcoguard Vypojení povol. - tato
indikace bude svítit po celou dobu jízdy. Lze ji
vymazat pouze v servisu2.
Funkci Bypass můžete otestovat, aniž by se do
protokolu zapsala chybová zpráva. V tomto
případě proveďte všechny uvedené kroky, ale
nestartujte vůz. Chybová zpráva se vymaže,
jakmile vozidlo uzamknete.
Při teplotách pod –20 ºC nebo nad +60 ºC odebírá Alcolock více proudu. Na displeji se objeví
Alcoguard vložte napájecí kabel. V tomto
případě připojte napájecí kabel od schránky
v palubní desce a počkejte, než kontrolka (6)
začne svítit zeleně.
Je-li zařízení Alcolock nainstalováno, lze jako
možnost "obtoku" zvolit funkci Bypass nebo
Emergency. Toto nastavení lze následně změnit v servisu2.
V extrémně chladném počasí můžete dobu
ohřevu zkrátit tím, že Alcolock vezmete dovnitř.
na levém pákovém přepínači a tlačítko
výstražné funkce ukazatelů směrů po dobu
Aktivace funkce Bypass
• Současně stiskněte a podržte tlačítko OK
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
113
03 Prostředí řidiče
Alcolock*
cca. 5 sekund - na displeji se nejdříve
objeví Vypojení aktiv. Čekejte 1 minutu
a potom Alcoguard Vypojení povol..
Nyní lze motor nastartovat.
03
Text na displeji
Význam/činnost
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard Lze
zkusit znovu
Motor byl vypnutý
méně než 30 minut motor lze nastartovat, aniž by se
musela provádět
nová dechová
zkouška.
Alcoguard Jemnější výdech
Výdech byl příliš
intenzivní - vydechujte méně intenzivně.
Alcoguard Silnější
výdech
Výdech byl příliš
slabý - vydechujte
intenzivněji.
Alcoguard čekat
Předehřev
Ohřev nebyl dokončen - počkejte, než
se zobrazí Alcoguard Výdech
5 sekund.
Tuto funkci lze aktivovat několikrát. Chybovou
zprávu, která je zobrazena během jízdy, lze
vymazat pouze v servisu2.
Aktivace funkce Emergency
• Současně stiskněte a podržte tlačítko OK
na levém pákovém přepínači a tlačítko
výstražné funkce ukazatelů směrů po dobu
cca. 5 sekund - na displeji se objeví
Alcoguard Vypojení povol.. Nyní lze
motor nastartovat.
Alcoguard Doporučen servis
Kontaktujte servis2.
Alcoguard Není
signál
Přenos není funkční
- odešlete data
ručně pomocí tlačítka (3) nebo proveďte dechovou
zkoušku znovu.
Alcoguard
Neplatný test
Zkouška nebyla
úspěšná - proveďte
dechovou zkoušku
znovu.
Alcoguard Delší
výdech
Výdech byl příliš
krátký - vydechujte
delší dobu.
Tuto funkci lze použít jednou. Poté se v servisu
musí provést resetace2.
Kontrolky a zprávy na displeji
Kromě již uvedených zpráv se na displeji sdruženého přístrojového panelu může zobrazit
rovněž:
2
114
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Startování motoru
Zážehové a vznětové motory
2. Držte spojkový pedál plně sešlápnutý1. (U
vozidel s automatickou převodovkou sešlápněte brzdový pedál.)
3. Stiskněte a následně uvolněte tlačítko
START/STOP ENGINE.
Motor spouštěče pracuje tak dlouho, dokud
motor nenastartuje nebo dokud se neaktivuje
ochrana proti přehřátí.
DŮLEŽITÉ
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým
ovladačem s klíčem a tlačítko START/STOP
ENGINE.
DŮLEŽITÉ
Nezasunujte do skříňky dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač
držte za konec s odnímatelnou čepelí klíče,
viz strana 50.
Pokud motor nenastartuje po 3 pokusech,
počkejte 3 minuty a zkuste to znovu. Pokud
počkáte, než se baterie regeneruje, zvýší se
startovací schopnost baterie.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač s klíčem
ze zapalování po nastartování motoru nebo
při odtahování vozidla.
VAROVÁNÍ
1. Vložte dálkový ovladač do spínací skříňky
a zatlačte jej do koncové polohy. Upozorňujeme, že pokud do výbavy vozu patří
alcolock, musí být před nastartováním
motoru provedena dechová zkouška
s vyhovujícími výsledky, viz strana 111.
1
Když opouštíte vozidlo, vždy vytáhněte dálkový ovladač ze spínací skříňky a zkontrolujte, zda je nastavena poloha pro klíč 0. To
platí především v případě, pokud ve voze
zůstávají děti. Informace o funkci - viz
strana 81.
POZNÁMKA
Během studeného startu mohou být volnoběžné otáčky u některých typů motorů znatelně vyšší než obvykle. Důvodem je co nejrychlejší dosažení provozní teploty systému
řízení emisí, což minimalizuje emise výfukových plynů a chrání životní prostředí.
03
Keyless drive*
Při startování zážehových a vznětových motorů
proveďte kroky 2–3. Více informací o funkcí
Keyless drive, viz strana 56.
POZNÁMKA
Aby vozidlo mohlo nastartovat, musí být
v prostoru pro cestující nebo v zavazadlovém prostoru jeden z dálkových ovladačů
s funkcí Keyless drive*.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač z vozu
během jízdy nebo když je vůz odtahován.
Vypněte motor
Pokud chcete vypnout motor:
• Stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE motor se zastaví.
Za jízdy k nastartování motoru stačí stisknout tlačítko START/STOP ENGINE.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
115
03 Prostředí řidiče
Startování motoru
Pokud volicí páka není v poloze P nebo pokud
se vozidlo pohybuje:
• Stiskněte dvakrát tlačítko START/STOP
ENGINE nebo podržte tlačítko stisknuté,
dokud se motor nezastaví.
03
Zámek řízení
Při odemykání nebo zamykání zámku řízení lze
zaslechnout mechanický zvuk.
• Pokud se dálkový ovladač nachází ve spí2
nací skříňce a stiskne se tlačítko START/
STOP ENGINE, zámek řízení se odemkne.
• Zámek řízení se zamkne, jestliže je motor
vypnutý a dveře řidiče jsou otevřené.
Ovládání klimatu se spustí se stejným nastavením, jaké bylo nastaveno při zaparkování
vozidla.
Motor nastartovaný pomocí systému ERS se
aktivuje maximálně na 15 minut. Potom se
vypne. Po dvou aktivacích systému ERS se
motor musí nastartovat normálním způsobem
a až potom lze systém ERS použít znovu.
Systém ERS je k dispozici pouze u vozidel
s automatickou převodovkou.
POZNÁMKA
Dodržujte místní a národní předpisy a požadavky týkající se volnoběhu.
Informace o polohách klíče dálkového ovladače - viz strana 80
Všeobecné informace o systému ERS
Dálkové startování (ERS – Engine Remote
Start) umožní nastartovat motor vozidla dálkově pomocí dálkového ovladače s klíčem.
Takto lze prostor pro cestující vyhřát/ochladit
ještě před odjezdem.
2
3
116
VAROVÁNÍ
Při dálkovém startování motoru musí být
splněny následující podmínky:
•
•
•
U vozů s funkcí Keyless se dálkový ovladač musí nacházet uvnitř vozu.
Pouze u klíče PCC, viz strana 49.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tlačítka dálkového ovládání pro dálkové startování.
Zamykání
Polohy klíče
Dálkové startování - ERS*
Provoz
Přibližovací světla
Informace3
Vozidlo musí být pod dohledem
Dálkové startování motoru
Ve vozidle nesmí být žádní lidé a zvířata
Maximální vzdálenost umožňující dálkově
nastartovat motor je cca. 30 metrů ve volném
prostoru - navíc, vozidlo musí být zamknuté.
Vozidlo nesmí být zaparkováno
v uzavřeném prostoru bez odvětrávání výfukové plyny mohou být velmi škodlivé pro zdraví osob a zvířat.
Dálkové startování motoru:
03 Prostředí řidiče
Startování motoru
1. Krátce stiskněte zamykací tlačítko (1) na
dálkovém ovladači.
2. Okamžitě potom dlouze - minimálně na
2 sekundy - stiskněte tlačítko (2).
Pokud jsou splněny podmínky aktivace
systému ERS, stane se následující:
1. Všechna směrová světla rychle několikrát
zablikají.
2. Motor nastartuje.
3. Všechna směrová světla se rozsvítí
nepřerušovaným svitem na 3 sekundy,
čímž potvrdí, že motor byl nastartován.
POZNÁMKA
Po dálkovém nastartování je vozidlo nadále
odemknuté a alarm je deaktivován.
Chce-li uživatel zkontrolovat, zda systém ERS
motor nastartoval, stiskněte informační
tlačítko (3) - pokud motor nastartuje, rozsvítí se
kontrolka na tlačítku přibližovacích světel (2).
Aktivní funkce
U dálkově nastartovaného motoru se aktivují
následující funkce:
• Systém větrání
• Audio/video systém.
Deaktivované funkce
Jakmile se vypne motor, který byl nastartován
systémem ERS, všechna směrová světla se
rozsvítí nepřerušovaným svitem po dobu
3 sekund.
Obrysová světla
Funkce ERS není k dispozici
Osvětlení registrační značky
Stěrače čelního okna.
se vypne motor
Kontrolka přibližovacích světel5 bliká
několik sekund po stisknutí tlačítka.
Jakmile jsou splněna všechna kritéria
aktivace systému ERS, tato kontrolka
se rozsvítí nepřerušovaným svitem. To však
neznamená, že systém ERS systém nastartoval.
Při následujících situacích dojde k vypnutí
motoru nastartovaného pomocí systému ERS:
Zpráva
Popis
Dálk.strt.nefung
otevř.dveře
ERS není k dispozici, protože dveře/
zadní výklopné
dveře nejsou
zavřené.
Dálk.strt.nefung
vůz není zamkn
ERS není k dispozici
- dveře nejsou
zamknuté
• Stiskne se zamykací tlačítko (1) na klíči dálkového ovladače
•
• Dveře se otevřou
• Sešlápne se plynový nebo brzdový pedál
Vozidlo se odemkne
03
Kontrolky a zprávy na displeji
světlomety
S klíčem PCC4
4
5
cca. 10 litrů
• Uběhlo 15 minut od aktivace systému ERS.
V situacích, kdy funkce ERS není k dispozici
nebo je přerušována, se na přístrojové desce
se zobrazí symbol a text s vysvětlením - Postupujte podle pokynů.
U dálkově nastartovaného motoru se deaktivují
následující funkce:
•
•
•
•
• Volicí páka se vysune z polohy P
• V palivové nádrži zbývá méně než
Další informace o klíči PCC najdete na straně 49.
Další informace o přibližovacích světlech najdete na straně 48 a 96.
117
03 Prostředí řidiče
Startování motoru
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Dálk.strt.nefung
vybitá baterie
ERS není k dispozici
kvůli vybité baterii
Dobijte akumulátor
nastartováním
motoru.
Dálk.strt.nefung
málo paliva
ERS není k dispozici, protože je
v nádrži příliš málo
paliva.
Dálk.start.vyp není
převod P
Funkce ERS byla
přerušena, protože
volicí páka není
v poloze P.
Dálk.strt.nefung
řidič ve voze
ERS není k dispozici, protože někdo
zůstal v prostoru pro
cestující.
Dálk.strt.nefung
Max. 2 starty
ERS není k dispozici, protože jsou
povoleny maximálně
2 aktivace ERS po
sobě.
Dálk.start.vyp řidič
ve voze
Funkce ERS byla
přerušena, protože
někdo zůstal v prostoru pro cestující.
Dálk.strt.nefung
zahř.motoru
ERS není k dispozici, protože se
nastavila varovná
zpráva motoru. Kontaktujte servisA.
03
Dálk.strt.nefung
není převod P
Dálk.strt.nefung
chlad.kapal.mot.
118
ERS není k dispozici, protože volicí
páka není v poloze
P.
ERS není k dispozici, protože se
nastavila chybová
zpráva chladicího
systému, viz
strana 332.
A
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Přerušení funkce ERS
Zpráva
Popis
Dálk.start.vyp
vybitá baterie
Funkce ERS byla
přerušena, protože
se vybila baterie.
Dálk.start.vyp
málo paliva
Funkce ERS byla
přerušena, protože
je v nádrži příliš málo
paliva.
Dálk.start.vyp
zahř.motoru
Funkce ERS byla
přerušena, protože
se nastavila chybová zpráva motoru.
Kontaktujte servisA.
A
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
03 Prostředí řidiče
Startování motoru – Flexifuel
Obecné informace o startování
s Flexifuel
Ohřívač bloku motoru*
VAROVÁNÍ
Elektrické vyhřívání bloku motoru je napájeno vysokým napětím. Zjišťování závad
a opravy elektrického vyhřívání bloku
motoru a jeho elektrických součástí musí
provádět odborná dílna - doporučujeme
využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
Motor se startuje stejně jako u vozidel s benzínovými motory.
V případě problémů se startováním
Pokud motor nenastartuje na první pokus,
postupujte následovně:
POZNÁMKA
• Proveďte další pokusy nastartovat pomocí
Důležité informace k manipulaci s rezervním
palivem:
tlačítka START/STOP ENGINE.
Pokud se motor stále nedaří nastartovat
•
Venkovní teplota je nižší než +5°C:
Elektrický konektor ohřívače bloku motoru.
1. Zapojte na 1 hodinu vyhřívání bloku
motoru.
Pokud je předpoklad, že venkovní teplota
poklesne pod –10°C a v nádrži vozidla je bioetanol E85, měl by být zapnutý ohřívač bloku
motoru po dobu přibližně 2 hodin za účelem
usnadnění startování motoru.
2. Proveďte další pokusy nastartovat pomocí
tlačítka START/STOP ENGINE.
DŮLEŽITÉ
Pokud motor nenastartuje ani po opakovaných pokusech, doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
03
Čím nižší je teplota, tím déle by měl být ohřívač
bloku motoru zapnutý. Při -20°C by mělo být
vyhřívání bloku zapnuto přibližně 3 hodiny.
Pokud je palivová nádrž prázdná, motor
zhasne a je extrémně chladno, může se
stát, že pomocí bioetanolu E85 z kanystru bude problém motor nastartovat.
Aby k tomu nedošlo, musí se do kanystru na rezervní palivo načerpat 95oktanový benzín.
Více informací o palivu bioetanol E85 pro Flexifuel, viz strana 289 a 384.
Vozidla určená pro provoz na E85 jsou vybavena elektrickým ohřívačem bloku motoru*.
Startování a jízda s předehřátým motorem mají
za následek nižší emise a spotřebu paliva.
Z tohoto důvodu byste měli používat ohřívač
bloku motoru během zimních měsíců.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
119
03 Prostředí řidiče
Startování motoru – Flexifuel
Přizpůsobení se palivu
Motory Flexifuel mohou jezdit na 95oktanový
bezolovnatý benzin i na bioethanol E85. Obě
paliva se plní do společné palivové nádrže,
takže jsou možné jakékoli variace poměru smíchání těchto dvou paliv.
03
Pokud je palivová nádrž naplněna benzínem
poté, co vozidlo bylo provozováno na bioetanol
E85 (nebo naopak), motor může určitou dobu
běžet poněkud nerovnoměrně. Z tohoto
důvodu je důležité nechat motor přizpůsobit se
(adaptovat) na novou směs paliva.
Přizpůsobení se děje automaticky po krátkou
dobu během jízdy rovnoměrnou rychlostí.
DŮLEŽITÉ
Po změně palivové směsi v nádrži se musí
jet rovnoměrnou rychlostí cca. 15 minut.
Během této doby dojde k přizpůsobení
systému.
Pokud došlo k vybití nebo odpojení akumulátoru, potom je nutná poněkud delší doba jízdy
pro adaptaci, protože paměť elektroniky byla
vynulována.
120
03 Prostředí řidiče
Startování motoru – externí akumulátor
Asistent při rozjezdu
4. Připojte jednu svorku červeného kabelu na
kladný pól pomocného akumulátoru (1).
DŮLEŽITÉ
Startovací kabel připojujte opatrně, abyste
zabránili zkratům s jinými komponenty
v motorovém prostoru.
5. Otevřete svorky na předním krytu akumulátoru ve svém voze a kryt sejměte, viz
strana 345.
6. Připojte druhou svorku červeného kabelu
na kladný pól vozu (2).
Pokud je akumulátor vybitý, lze motor vozu
nastartovat proudem z jiného akumulátoru.
Aby se předešlo zkratu nebo jinému poškození,
jsou při startování vozu s asistentem při rozjezdu doporučeny následující kroky:
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování a přepněte jej do polohy
0, viz strana 80.
2. Pomocný akumulátor musí mít napětí 12 V.
3. Je-li pomocný akumulátor nainstalován
v jiném voze, vypněte motor vozidla
s pomocným akumulátorem a zkontrolujte,
zda se tyto dva vozy navzájem nedotýkají.
7. Připojte jednu svorku černého kabelu na
záporný pól pomocného akumulátoru (3).
8. Druhou svorku černého propojovacího
kabelu připojte k zemnícímu bodu,
např.pravé uchycení motoru nahoře, hlava
vnějšího šroubu (4).
9. Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek,
aby při startování nedocházelo k jiskření.
10. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem. Nechte jej běžet několik minut
v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách
cca. 1500 ot./min.
11. Nastartujte motor ve voze s vybitou baterií.
DŮLEŽITÉ
V průběhu startování se nedotýkejte svorek.
Hrozí nebezpečí jiskření.
12. Odpojte propojovací kabely v opačném
pořadí - nejdříve černý a potom červený.
> Ujistěte se, že se žádná ze svorek černého kabelu nedostane do kontaktu
s kladným pólem akumulátoru nebo
svorkou červeného kabelu!
03
VAROVÁNÍ
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší pokožky,
oděvu nebo zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do
očí, okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc.
Další informace o akumulátoru ve voze - viz
strana 344.
121
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Indikátor převodových stupňů1
DŮLEŽITÉ
Provozní teplota převodovky se kontroluje,
aby nedošlo k poškození komponentů hnacího systému. Pokud hrozí přehřátí, na
přístrojové desce se rozsvítí výstražný symbol a objeví se textová zpráva. V tomto
případě postupujte podle dále doporučení.
03
Manuální převodovka
Schéma řazení u šestistupňové převodovky.
Šestistupňová převodovka je k dispozici ve
dvou provedeních, které se liší polohou zpětného chodu. Prohlédněte si schéma řazení na
řadicí páce.
• Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
• Když neřadíte, nenechávejte nohu na
pedálu spojky.
Schéma řazení u pětistupňové převodovky.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte parkovací brzdu - zařazení převodového stupně
nestačí k přidržení vozidla v každé situaci.
1
122
Pouze manuální převodovka pro model D2.
V souvislosti s ekologickou jízdou je nezbytné
jezdit na správný převodový stupeň a přeřazovat ve správný čas.
Řidiči pomáhá kontrolka (Gear Shift Indicator),
která jej upozorní, kdy je nejvhodnější zařadit
další vyšší nebo nižší převodový stupeň a docílit tak co nejnižší spotřebu paliva. S ohledem
např. na parametry jízdy a jízdu bez vibrací
může být však vhodné přeřadit při vyšších
otáčkách motoru.
K indikaci se používá šipka nahoru nebo dolů
na pravém displeji kombinované přístrojové
desky.
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Blokování zpátečky
POZNÁMKA
Blokování zpátečky brání nechtěnému
zařazení zpátečky během normální jízdy
dopředu.
Aby bylo možné vozidlo uzamknout a aktivovat alarm, musí být volicí páka v poloze
P.
• Řaďte podle schématu řazení na řadicí
páce: začněte z neutrálu, N, a potom
zařaďte R.
DŮLEŽITÉ
03
Při volbě polohy P musí vůz stát.
• Před zařazením zpátečky musí vůz zcela
stát.
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Řazení 6stupňové převodovky - provedení
nahoře (viz předchozí vyobrazení) - nejdříve
zatlačte řadicí páku dolů do polohy N
a zařaďte tak zpětný chod.
Automatická převodovka Geartronic*
D: polohy automatického řazení. + –/ : polohy
manuálního řazení.
Informační displej informuje o poloze voliče
převodových stupňů následovně: P, R, N, D,
S, 1, 2, 3, 4 5 nebo 6, viz strana 73.
Polohy páky voliče
Parkovací poloha - P
Pokud vůz startujete nebo parkujete, zvolte P.
Pokud chcete páku voliče přesunout z polohy
P, musíte sešlápnout pedál brzdy.
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka. S ohledem na bezpečnost zatáhněte parkovací brzdu - viz
strana 138.
Při parkování ve svahu vždy aktivujte parkovací brzdu - poloha P u automatické převodovky nestačí k přidržení vozidla v každé
situaci.
Poloha zpátečky - R
Při volbě polohy R musí vůz stát.
Poloha neutrálu - N
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Aktivujte parkovací
brzdu, když vůz stojí s pákou voliče v poloze
N.
Jízdní poloha - D
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí vyšší a nižší převodové stupně
v závislosti na úrovni akcelerace a rychlosti. Při
přesunutí páky voliče do polohy D z polohyR
musí vůz stát.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
123
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Geartronic – polohy páky voliče při
manuálním řazení (+/-)
Řidič může také řadit převodové stupně
manuálně prostřednictvím automatické převodovky Geartronic. Motor vozu brzdí, když je
pedál plynu uvolněn.
03
Manuální řazení je umožněno přesunutím páky
z polohy D do boční koncové polohy +/–. Informace na displeji se změní z D na jednu z číslic
1 – 6, a to v závislosti na právě zařazeném
převodovém stupni, viz strana 73.
• Pro zařazení vyššího převodového stupně
posuňte páku dopředu směrem ke znaménku + (plus). Páku uvolněte - vrátí se do
klidové polohy + a –.
nebo
• Pro zařazení nižšího převodového stupně
posuňte páku dozadu směrem ke znaménku – (minus) a uvolněte ji.
Režim manuálního řazení (+/–) můžete zvolit
kdykoliv během jízdy.
Převodovka Geartronic automaticky zařadí
nižší rychlostní stupeň, pokud řidič nechá klesnout rychlost na vhodnou hodnotu pro zařazení
příslušného rychlostního stupně, aby se předešlo škubání a zhasnutí motoru.
Pro návrat do automatického jízdního režimu:
2
124
Pouze modely D5 a T6.
• Přesuňte páku do koncové polohy D.
POZNÁMKA
Pokud má převodovka sportovní program,
je možné řadit manuálně pouze v poloze
(+/–) posunutím páky dopředu nebo
dozadu. Indikace na informačním displeji se
změní z S na zobrazení zařazených převodových stupňů 1-6.
Geartronic - sportovní režim (S)2
Sportovní program poskytuje sportovnější
charakteristiky a připouští vyšší otáčky motoru
pro převodové stupně. Současně reaguje
mnohem rychleji na sešlápnutí pedálu plynu.
Během aktivní jízdy je upřednostňováno používání nižších převodových stupňů, což vede
ke zpožděnému řazení nahoru.
Sportovní režim se zařadí přesunutím páky
z polohy D do koncové polohy +/–. Indikátor na
informačním displeji se změní z D na S.
Sportovní režim můžete zvolit kdykoliv během
jízdy.
Geartronic - zimní režim
Na kluzkých vozovkách může být rozjezd
snadnější, když je manuálně zařazen 3.převodový stupeň.
1. Sešlápněte brzdový pedál a přesuňte páku
voliče z polohy D do koncové polohy +/– –
na displeji ve sdruženém přístroji se změní
indikátor zařazeného převodového stupně
z D na číslici 1.
2. Řaďte až na 3. převodový stupeň dvojím
zatlačením páky směrem k + (plus) - na
displeji se změní indikátor zařazeného
převodového stupně z 1 na 3.
3. Uvolněte pedál brzdy a opatrně přidávejte
plyn.
„Zimní režim“ převodovky znamená, že vůz
jede s nižšími otáčkami motoru a omezeným
výkonem motoru na poháněná kola.
Kick-down
Pokud zcela sešlápnete pedál plynu (za polohu
normálně považovanou za plnou akceleraci),
převodovka okamžitě zařadí nižší rychlostní
stupeň. Takzvaně podřadí.
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kickdown, převodovka automaticky zařadí vyšší
rychlostní stupeň.
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.
Bezpečnostní funkce
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací program převodovky je vybaven ochranným blo-
03 Prostředí řidiče
Převodovky
kováním řazení dolů, které blokuje funkci kickdown.
Převodovka Geartronic neumožní řazení
nižšího rychlostního stupně/kick-down, pokud
by mělo dojít ke zvýšení otáček motoru, které
by způsobilo jeho poškození. Nic se nestane,
pokud se řidič stále pokouší takto zařadit nižší
převodový stupeň při vysokých otáčkách
motoru – zůstane zařazen původní převodový
stupeň.
Při aktivaci funkce podřazení může vůz přeřadit
i o několik rychlostních stupňů v závislosti na
otáčkách motoru. Vůz zařadí vyšší rychlostní
stupeň při dosažení maximálních otáček, aby
se předešlo poškození motoru.
Mechanické blokování řazení
Páka voliče převodových stupňů může být
neomezeně přesouvána mezi polohami N a D.
Ostatní polohy jsou blokovány západkou, která
se uvolňuje blokovacím tlačítkem na páce
voliče převodových stupňů.
Deaktivace automatického blokování
řazení
Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou je
možné pohybovat dopředu a dozadu mezi
polohami P, R, N a D.
03
Automatické blokování řazení
Automatická převodovka má speciální bezpečnostní systémy:
Parkovací poloha (P)
Stojící vůz s běžícím motorem:
Držte sešlápnutý pedál brzdy, když přesouváte
páku voliče do jiné polohy.
Elektrické blokování převodovky –
Blokování řazení Parkovací poloha (P)
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy P do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být
v poloze II, viz strana 80.
Blokování řazení - Neutrál (N)
G021351
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být
v poloze II, viz strana 80.
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo stojí
déle než 3 sekundy (bez ohledu na to, zda běží
motor), páka voliče se zablokuje.
Pokud je vozidlo nepojízdné, např. z důvodu
vybitého akumulátoru, musí být páka voliče
přesunuta z polohy P, aby se s vozidlem mohlo
pohybovat.
Zvedněte pryžovou rohož za středovou
konzolou a otevřete víko.
Zcela zasuňte čepel klíče. Zatlačte čepel
klíče dolů a držte ji (informace o čepeli
klíče, viz strana 50.)
Přesuňte páku voliče z polohy P.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy N do jiné polohy, musí být sešlápnut
``
125
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Automatická převodovka Powershift*
Powershift nebo Geartronic?
Pokud si nejste jisti, zda je vůz vybaven převodovkou Powershift, můžete to zjistit podle
označení viz strana 370. Označení ”MPS6”
znamená, že se jedná o převodovku
Powershift –. V ostatních případech je vůz
vybaven automatickou převodovkou
Geartronic.
03
HSA
D: polohy automatického řazení. + –/ : polohy
manuálního řazení.
Powershift je 6stupňová automatická převodovka, ve které se narozdíl od běžné automatické převodovky používají dvojité kotouče
mechanické spojky. Běžná automatická převodovka je místo toho vybavena hydraulickým
měničem točivého momentu, který přenáší
výkon z motoru na převodovku.
Převodovka Powershift funguje a ovládá se
podobně jako automatická převodovka
Geartronic, která je popsána v předchozí kapitole.
126
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
U funkce HSA (Hill Start Assist) zůstane
brzdová soustava před rozjížděním nebo couváním do kopce natlakována ještě několik
sekund po přesunutí nohy z brzdového pedálu
na plynový pedál.
Po několika sekundách resp. jakmile řidič zrychlí, toto dočasně zabrzdění vymizí.
Nezapomeňte
Dvojitá spojka v převodovce je vybavena
ochranou proti přetížení, která se aktivuje,
pokud dojde k přehřátí spojky, např. pokud vůz
stojí delší dobu ve svahu se sešlápnutým plynovým pedálem.
Je-li převodovka přehřátá, vůz se začne chvět
a vibrovat, rozsvítí se výstražný symbol a na
informačním displeji se objeví příslušná zpráva.
K přehřátí převodovky může dojít rovněž při
pomalém popojíždění v zácpách (rychlostí
max. 10 km/h) ve svahu nebo s připojeným
přívěsem. Jakmile se vozidlo zastaví, nožní
brzda je sešlápnuta a motor běží na volnoběh,
převodovka se ochladí.
Přehřátí z důvodu pomalého popojíždění
v zácpách můžete zabránit postupnou jízdou:
Zastavte vůz a s nohou na brzdovém pedálu
počkejte, dokud se přiměřeně nezvětší vzdálenost k vozu před vámi, popojeďte na tuto
vzdálenost a zase chvíli počkejte s nohou na
brzdovém pedálu.
DŮLEŽITÉ
Ve svahu udržujte vozidlo v klidu sešlápnutím pedálu brzdy - nesešlapujte plynový
pedál. Mohlo by dojít k přehřátí převodovky.
Důležité informace o převodovce Powershift
a odtahování - viz strana 304.
Textová zpráva a akce
V některých situacích se na displeji spolu
s kontrolkou zobrazí i zpráva.
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Kontrolka
A
Displej
Jízdní charakteristiky
Akce
Přehř. převodov. Přibrzďte
Problémy s udržením rovnoměrné rychlosti
při konstantních otáčkách motoru.
Přehřátá převodovka. Udržujte vozidlo
v klidu sešlápnutím pedálu brzdyA
Přehř. převodov. Bezp. zaparkujte
Výrazné škubání, když je vozidlo v tahu.
Přehřátá převodovka. Okamžitě s vozidlem
bezpečně zastavte.A
Chlazení převod. Nechat motor běž
Není přenášen výkon z důvodu přehřátí
převodovky.
Přehřátá převodovka. Nejrychlejší způsob
ochlazení: Nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N
nebo P, dokud zpráva nezmizí.
03
Rychlejší ochlazení: nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N nebo P, dokud zpráva nezmizí.
V tabulce jsou tři stupně seřazené podle závažnosti, pokud dojde k přehřátí převodovky. Souběžně s textem na displeji je řidič také informován, že elektronika vozidla dočasně mění
jízdní charakteristiky. V případě potřeby
dodržujte instrukce na informačním displeji.
POZNÁMKA
Příklady v tabulce nenaznačují, že vozidlo
má poruchu, ale sdělují, že byla záměrně
aktivována bezpečnostní funkce, aby se
předešlo poškození jedné ze součástí
vozidla.
VAROVÁNÍ
Pokud budete ignorovat výstražný symbol
a text Přehř. převodov. Bezp.
zaparkujte, teplota v převodovce může
stoupnout natolik, že se dočasně přeruší
přenos výkonu mezi motorem a převodovkou, čímž se zabrání funkčním poruchám
spojky - vozidlo se zastaví a nepojede do
doby, než teplota převodovky klesne na
přijatelnou hodnotu.
Text z displeje automaticky zmizí po provedení
akce nebo po jednom stisknutí tlačítka OK na
pákovém ovladači ukazatelů směru.
Více možných zpráv na displeji s příslušnými
návrhy řešení ohledně automatické převodovky, viz strana 200.
127
03 Prostředí řidiče
DRIVe Start/Stop*
Tišší a čistší
Všeobecné informace o systému Start/
Stop
Funkce a provoz
03
Péče o životní prostředí je jednou ze základních
hodnot společnosti Volvo Car Corporation,
která ovlivňuje veškeré naše činnosti. Výsledkem této orientace na výsledek je série vozidel
s koncepcí DRIVe zahrnující interakci několika
funkcí snižujících spotřebu energie. Všechny
tyto funkce mají společně za úkol snížit
spotřebu paliva a následně také emise výfukových plynů.
Motor je vypnutý - stává se tišším a čistějším...
Start/Stop zap/vyp.
U některých kombinací motoru a převodovky
s funkcí Start and Stop, která se zapne např.
když vozy stojí nebo čekají na semaforech motor se potom dočasně vypne a automaticky
se znovu startuje, když se má pokračovat
v cestě.
Při aktivaci a u textových zpráv se krátce
rozsvítí.
Díky funkci Start/Stop má řidič příležitost jezdit
více ekologicky - v případě potřeby se motor
automaticky vypne.
Manuální nebo automaticky
Upozorňujeme, že funkce Start/Stop reaguje
odlišně podle toho, zda se používá manuální
nebo automatická převodovka.
128
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Motor se automaticky zastaví.
Funkce Start/Stop se aktivuje automaticky po nastartování motoru
pomocí klíče. Řidič je upozorněn na tuto funkci
krátkým rozsvícením tohoto symbolu na
přístrojové desce, zobrazením textu
Autom.Start-Stop ZAP na displeji a rozsvícením zelené kontrolky na tlačítku Zap/Vyp.
Všechny běžné systémy ve voze jako např.
osvětlení, rádio apod. fungují u motoru, který
se automaticky zastavil, zcela normálně.
Dočasně však může dojít k omezení některých
funkcí, např. k omezení otáček ventilátoru kli-
03 Prostředí řidiče
DRIVe Start/Stop*
matizace nebo ke stažení extrémní hlasitosti
audio systému.
Automatické nastartování motoru
Podmínky
Automatické zastavení motoru
Aby došlo k automatickému zastavení motoru,
musí být splněny následující podmínky:
M/AA
Podmínky
A
S řadicí pákou v neutrálu: Sešlápněte spojkový nebo plynový
pedál - motor nastartuje. Zařaďte
vhodný převodový stupeň
a pokračujte v jízdě.
M
M
Vyřaďte spojku a zařaďte neutrál
a uvolněte spojkový pedál - motor
se vypne.
M
Pokud se vůz nachází ze svahu,
lze postupovat rovněž následovně:
Zastavte vůz pomocí brzdového
pedálu a nohu nechejte na pedálu
- motor se automaticky zastaví.
A
Uvolněte brzdový pedál
a počkejte, než se vůz rozjede motor automaticky nastartuje,
jakmile je rychlost větší než běžná
rychlost chůze.
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
Na informačním displeji se
rozsvítí kontrolka
AUTO START, která potvrdí
a upozorní, že došlo k automatickému vypnutí motoru.
Uvolněte nohu z brzdového
pedálu - motor automaticky
nastartuje a může se pokračovat
v jízdě.
A
M/AA
pokud řidič přesune svou nohu z brzdového
pedálu na plynový pedál, aby se mohl rozjet
poté, když se motor automaticky zastavil. Po
několika sekundách resp. jakmile řidič zrychlí,
toto dočasně zabrzdění vymizí.
Další informace o systému HSA najdete na
straně 126.
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
Asistent při rozjezdu HSA
Uvolněním nohy z brzdového pedálu, když vůz
stojí do svahu, se motor rovněž automaticky
nastartuje - díky funkci HSA se vůz nerozjede
zpátky.
03
Deaktivace funkce Start/Stop
V některých situacích může
být vhodně dočasně vypnout
automatickou funkci
Start/Stop jedním stisknutím
tohoto tlačítka - přitom kontrolka na tlačítku zhasne.
Vypnutí funkce Start/Stop
poznáte podle toho, že na
informačním displeji zhasne
kontrolka a na cca. 5 sekund
se zobrazí zpráva
Autom.Start-Stop VYP současně zhasne kontrolka
na tlačítku.
Funkce Start/Stop zůstane vypnuta, dokud se
znovu neaktivuje pomocí tlačítka nebo dokud
se motor opět nenastartuje pomocí klíče.
U systému HSA ((Hill Start Assist)) zůstává tlak
v brzdovém systému dočasně k dispozici,
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
129
03 Prostředí řidiče
DRIVe Start/Stop*
Omezení
Podmínky
M/AA
Podmínky
Motor se automaticky nevypne
venkovní teplota baterie používané ke startování je pod bodem
mrazu nebo je vyšší než
cca. 55°C.
M+A
dveře řidiče byly otevřeny a volicí
páka je v poloze D.
A
A
řidič intenzivně pohne volantem.
M+A
se volič převodových stupňů
vysune z polohy D do polohy SB"
nebo "+/-".
filtr pevných částic ve výfukovém
systému je plný - dočasně vypojená funkce Start/Stop se aktivuje
znovu, jakmile se provede automatické čištění (viz strana 290).
M+A
cesta je velmi prudká.
M+A
Přestože je funkce Start/Stop aktivována,
motor se automaticky nevypne, pokud:
03
130
Podmínky
M/AA
vozidlo nedosáhne rychlost
cca. 5 km/h (= tempo rychlé
chůze) po nastartování pomocí
klíče nebo posledním automatickém vypnutí.
M+A
řidič rozepne přezku bezpečnostního pásu.
M+A
kapacita baterie je pod minimální
přípustnou úroveň.
M+A
k elektrickému systému vozidla je
elektricky zapojen přívěs.
M+A
motor nemá běžnou provozní
teplotu.
M+A
A
venkovní teplota je pod bodem
mrazu nebo je vyšší než
cca. 30°C.
M+A
atmosférický tlak vzduchu je
menší než tlak odpovídající cca.
1500-2000 metrům n.m. - skutečný tlak vzduchu se mění podle
převažujících klimatických podmínek.
prostředí v prostoru pro cestující
se liší od nastavených hodnot - to
poznáte podle toho, že ventilátor
běží ve vysokých otáčkách.
M+A
je aktivován adaptivní tempomat
Queue Assist.
A
vůz je otočený.
M+A
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
A
B
M/AA
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
Sportovní režim.
Motor automaticky nastartuje
V některých případech může motor znovu
nastartovat, aniž by řidič chtěl v jízdě pokračovat. V následujících situacích motor automaticky nastartuje, i když řidič nesešlápne spojkový pedál (u manuální převodovky) nebo
nezvedne nohu z brzdového pedálu (u automatické převodovky):
Podmínky
M/AA
Okna se zamlžují.
M+A
Prostředí v prostoru pro cestující
se odlišuje od nastavených hodnot.
M+A
Venkovní teplota klesne pod bod
mrazu nebo je vyšší než
cca. 30 °C.
M+A
03 Prostředí řidiče
DRIVe Start/Stop*
Podmínky
A
M/AA
Došlo k dočasnému vysokému
odběru proudu nebo kapacita
baterie klesne na nejnižší přípustnou úroveň.
M+A
Opakovaně je sešlapován
brzdový pedál.
M+A
VAROVÁNÍ
Podmínky
Neotevírejte kapotu motoru, pokud se
motor zastavil automaticky – motor se může
náhle automaticky spustit. Před otevřením
kapoty motor nejdříve vypněte jako obvykle
stisknutím tlačítka START/STOP ENGINE.
Motor automaticky nenastartuje
Vozidlo se začíná rozjíždět a jede
rychleji než je běžná rychlost
chůze.
M
Zámek bezpečnostního pásu
řidiče se otevře, když je volicí
páka v poloze D nebo N.
A
Pohyby volantu
A
Volič řazení se přesune z polohy
D do polohy "+/-" nebo R.
A
Dveře řidiče jsou otevřené a volicí
páka je v poloze D- ozve se zvukové upozornění a textová zpráva
informuje, že je aktivní funkce
Start/Stop.
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
V následujících případech nedojde po automatickém vypnutí motoru k jeho automatickému
nastartování:
M/AA
Byl zařazen převod bez sešlápnutí spojky - text na displeji řidiče
upozorní, aby zařadil neutrál potom bude možné motor automaticky nastartovat.
M
Řidič není připoután, volicí páka
je v poloze P a dveře řidiče jsou
otevřené - motor se musí nastartovat normálně.
A
Volicí páka je přesunuta do
polohy P - stisknutím tlačítka
START/STOP ENGINE nastartujete motor.
A
03
Pokud jsou dveře řidiče otevřeny
před nastartováním motoru
pomocí tlačítka START/STOP
ENGINE, funkce Start/Stop se
vypne.
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
Nežádoucí vypnutí motoru s manuální
převodovkou
Pokud nastartování nebude úspěšné a motor
se zastaví, pokračujte následovně:
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
131
03 Prostředí řidiče
DRIVe Start/Stop*
1. Sešlápněte znovu spojkový pedál - motor
automaticky nastartuje.
2. V některých případech se musí zařadit
neutrál. Na informačním displeji se zobrazí
text Zařaďte neutrál.
03
Další informace a nastavení
Kontrolka
132
Systém menu MY CAR ve vozidle zahrnuje
pokyny, které vysvětlují části koncepce DRIVe
s několika možnými nastaveními a možnostmi
- viz strana 203.
Textová zpráva
Funkce Start/Stop může v některých
situacích kromě indikační kontrolky
rozsvítit na informačním displeji také textové
zprávy. V některých případech je třeba provést
doporučená opatření. Některé příklady jsou
uvedeny v následující tabulce.
Zpráva
Info/akce
M/AA
Autom.Start-Stop ZAP
Svítí cca. 5 sekund po aktivování funkce Start/Stop.
M+A
Autom.Start-Stop VYP
Svítí cca. 5 sekund po vypnutí funkce Start/Stop.
M+A
Nutný servis aut. start/stop
Systém Start/Stop není funkční. Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
M+A
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
DRIVe Start/Stop*
Kontrolka
AUTOSTOP
AUTOSTOP
Zpráva
Info/akce
M/AA
Systém řízení motoru
Provede se automatická kontrola funkcí.
M+A
Motor v režimu autom. spuštění
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na
sešlápnutí brzdového nebo spojkového pedálu.
M
Stisknout Tlačítko start
Motor automaticky nenastartuje - nastartujte motor běžně
pomocí tlačítka START/STOP ENGINE.
M
Sešlápn. spojku pro spuštění
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na
sešlápnutí spojkového pedálu.
M
Nastartujte sešlápnutím nožní brzdy
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na
sešlápnutí brzdového pedálu.
M
Pro nastartování sešl.brzd.+spoj.
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na
sešlápnutí brzdového nebo spojkového pedálu.
M
Zařaďte neutrál
Převodový stupeň je zařazen bez sešlápnutí spojky - vyřaďte
převod a řadicí pákou zařaďte neutrál.
M
Motor v režimu autom. spuštění
Motor je připraven k automatickému nastartování - čeká se
na uvolnění brzdového pedálu.
A
03
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
133
03 Prostředí řidiče
DRIVe Start/Stop*
Kontrolka
03
A
Info/akce
Pro nastartování zvolit P nebo N
Funkce Start/Stop je vypnuta - přesuňte volič řazení do
polohy N nebo P a nastartujte motor jako obvykle pomocí
tlačítka START/STOP ENGINE
A
Stisknout Tlačítko start
Motor nestartuje automaticky - nastartujte motor jako obvykle pomocí tlačítka START/STOP ENGINE a přesuňte volič
řazení do polohy P nebo N.
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
Pokud zpráva po dokončení akce nezhasne,
kontaktujte servisní dílnu - doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
134
M/AA
Zpráva
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Pohon všech kol – AWD*
Pohon všech kol je trvale zařazen
03
Pohon všech kol znamená, že jsou současně
poháněna všechna čtyři kola vozu.
Výkon motoru je rozdělován automaticky mezi
přední a zadní kola. Elektronicky řízený systém
spojky rozděluje výkon na kola, která mají nejlepší přilnavost na aktuálním povrchu vozovky.
Tak je zajištěna nejlepší možná trakce a nedochází k prokluzování kol. Při normální jízdě je
větší část výkonu přenášena na přední kola.
Zlepšená trakce díky pohonu všech kol zvyšuje
bezpečnost jízdy v dešti, na sněhu a ledu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
135
03 Prostředí řidiče
Nožní brzda
Všeobecné informace
Vůz je vybaven dvěma brzdovými okruhy.
Pokud je jeden brzdový okruh poškozen, znamená to, že brzdy brzdí s větším zdvihem
pedálu a s vynaložením větší síly.
03
Vůz je vybaven posilovačem brzd.
VAROVÁNÍ
Posilovač brzd funguje pouze při běžícím
motoru.
Pokud se používá brzda, když neběží motor,
pedál je tuhý a k zabrzdění vozu musí být vyvinuta větší síla.
Ve velmi hornatém terénu nebo při jízdě s velkým zatížením mohou být brzdy odlehčeny
využitím brzdného účinku motoru. Brzdný účinek motoru je nejintenzivnější, pokud se používá při jízdě z kopce stejný převodový stupeň
jako při jízdě do téhož kopce.
Více všeobecných informací o velkém zatížení
vozu, viz strana 378.
Protiblokovací systém brzd
Vůz je vybaven systémem ABS (Anti-lock
Braking System), který předchází zablokování
kol během brzdění. Udržuje řiditelnost vozu
a usnadňuje objetí překážky. Při zásahu ABS
136
můžete pocítit vibrace pedálu brzdy. Jde
o zcela normální jev.
Toto zpoždění je minimalizováno čištěním
brzdového obložení.
Po nastartování motoru a uvolnění brzdy provede systém ABS krátkou kontrolu. Další automatickou kontrolu provede systém ABS při
dosažení rychlosti 10 km/h. To se může projevit znatelnými a slyšitelnými pulzy v brzdovém
pedálu.
Manuální čištění se doporučuje, když jsou
vozovky mokré, před delším odstavením vozu
a po mytí vozu. Proveďte je mírným brzděním
po kratší dobu při jízdě po vozovce.
Nouzová brzdová světla a automatická
výstražná funkce ukazatelů směrů
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě
prudkého brzdění, aby upozornila ostatní
vozidla. Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného brzdění, kdy stále svítí.
Nouzová brzdová světla jsou aktivována při
rychlostech nad 50 km/h v případě prudkého
brzdění a v případě zásahu systému ABS. Jakmile vůz zpomalí na rychlost menší než
10 km/h, brzdová světla přestanou blikat, ale
budou normálně svítit. Současně se aktivuje
výstražná funkce ukazatelů směrů - tato světla
blikají, dokud řidič pomocí plynového pedálu
nezmění otáčky motoru nebo dokud výstražnou funkci nevypne pomocí příslušného tlačítka, viz strana 94.
Čištění brzdových kotoučů
Nános nečistot a vody na brzdových kotoučích
může mít za následek opožděnou reakci brzd.
Asistence při nouzovém brzdění
Funkce Asistence při nouzovém brzdění EBA
(Emergency Brake Assist) pomáhá zvýšit
brzdnou sílu a tím zkrátit brzdnou dráhu.
Systém EBA sleduje způsob brzdění řidiče a v
případě potřeby zvýší brzdnou sílu. Brzdná síla
může být zvýšena až na úroveň, kdy zasahuje
ABS. Při uvolnění tlaku na brzdový pedál se
funkce EBA přeruší.
POZNÁMKA
Když při aktivaci EBA pedál brzdy poklesne
více než obvykle, sešlápněte (přidržte)
v případě potřeby pedál brzdy co nejdál. Po
uvolnění pedálu brzdy brzdění ustane.
Údržba
Aby vozidlo bylo maximálně spolehlivé a bezpečné, dodržuje servisní intervaly Volvo dle
specifikace v Servisní a záruční knížce, viz
strana 328.
03 Prostředí řidiče
Nožní brzda
DŮLEŽITÉ
Pravidelně se musí kontrolovat opotřebení
komponentů brzdového systému.
Informace, jak postupovat, vám sdělí
v servisu. Další možností je požádat servis
o provedení prohlídky - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Kontrolky na sdruženém přístrojovém
panelu
Kontrolka
Popis
Svítí trvale – Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Pokud je
hladina nízká, doplňte brzdovou
kapalinu a zkontrolujte vůz,
abyste zjistili příčinu úniku
brzdové kapaliny.
VAROVÁNÍ
Pokud svítí varovné kontrolky
a
současně, může se jednat o závadu
v brzdovém systému.
Pokud je výška hladiny brzdové kapaliny
v nádržce normální, dojeďte opatrně do nejbližšího servisu a nechte zkontrolovat
brzdový systém - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
03
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
Důvod úniku brzdové kapaliny je nutné zjistit.
Svítí nepřerušovaně po dobu
2 sekund, při nastartovaném
motoru – v době, kdy byl motor
naposledy v chodu, se
v systému ABS vyskytla porucha.
137
03 Prostředí řidiče
Parkovací brzda
Všeobecné informace
Aktivace parkovací brzdy
Když je ovládací prvek uvolněn nebo je sešlápnut pedál plynu, brzdění je přerušeno.
POZNÁMKA
V případě nouzového brzdění při rychlostech vyšších než 10 km/h zní během brzdění
zvukový signál.
03
Parkování ve svahu
Je-li vůz zaparkován čelem do kopce:
• Natočte kola pryč od obrubníku.
Ovládání parkovací brzdy - aktivace.
Funkce
Při zabrzdění elektrické parkovací brzdy
můžete slyšet slabý zvuk elektrického motoru.
Zvuk je možné slyšet také během automatické
kontroly parkovací brzdy.
Pokud vůz stojí, když je zabrzděna parkovací
brzda, potom parkovací brzda působí pouze na
zadní kola. Pokud je brzda zabrzděna za jízdy,
když se používá normální nožní brzda, působí
na všechna čtyři kola. Když vůz opět stojí,
brzda opět působí na zadní kola.
Nízké napětí akumulátoru
Je-li napětí akumulátoru příliš nízké, pak nelze
parkovací brzdu ani odbrzdit, ani zabrzdit.
Pokud je napětí akumulátoru příliš nízké,
připojte pomocný akumulátor, viz strana 121.
138
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Stiskněte ovládací prvek.
> Symbol na sdruženém přístroji
začne blikat - jakmile se rozsvítí trvale,
došlo k aktivaci.
3. Uvolněte pedál nožní brzdy a ujistěte se, že
vozidlo stále stojí.
• Při parkování vozu vždy zařaďte 1. převodový stupeň (mechanická převodovka)
nebo přesuňte páku voliče do polohy P
(automatická převodovka).
V nouzi může být parkovací brzda zabrzděna,
když vůz jede, stisknutím ovládacího prvku.
Je-li vůz zaparkován čelem z kopce:
• Natočte kola směrem k obrubníku.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte parkovací brzdu - zařazení převodového stupně
nebo poloha P u automatické převodovky
nestačí k přidržení vozidla v každé situaci.
03 Prostředí řidiče
Parkovací brzda
Uvolnění parkovací brzdy
POZNÁMKA
Parkovací brzda může být odbrzděna také
manuálně, sešlápnutím pedálu spojky namísto pedálu brzdy. Společnost Volvo doporučuje používání pedálu brzdy.
Automatické odbrzdění
2. Nastartujte motor.
3. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
4. Přesuňte páku voliče do polohy D nebo R
a sešlápněte pedál plynu.
> Parkovací brzda se uvolní a systém
na sdruženém přístroji zhasne.
03
1. Nastartujte motor.
2. Zařaďte první stupeň nebo zpátečku.
Ovládání parkovací brzdy - uvolnění.
Vozy s manuální převodovkou
3. Uvolněte pedál spojky a sešlápněte pedál
plynu.
> Parkovací brzda se uvolní a systém
na sdruženém přístroji zhasne.
Manuální odbrzdění
Vozy s automatickou převodovkou
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.1
Manuální odbrzdění
2. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
3. Zatáhněte za ovládací prvek.
> Parkovací brzda se uvolní a systém
na sdruženém přístroji zhasne.
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky1.
2. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
3. Zatáhněte za ovládací prvek.
> Parkovací brzda se uvolní a systém
na sdruženém přístroji zhasne.
Automatické odbrzdění
1. Zapněte si bezpečnostní pás.
1
POZNÁMKA
Z bezpečnostních důvodů je parkovací
brzda automaticky odbrzděna pouze tehdy,
když běží motor a řidič má zapnutý bezpečnostní pás. U vozů s automatickou převodovkou je parkovací brzda odbrzděna
okamžitě při sešlápnutí pedálu plynu, pokud
je páka voliče je v poloze D nebo R.
Velké zatížení při jízdě do kopce
Velké zatížení, jako například přívěs, může způsobit pojíždění vozu dozadu, když je parkovací
brzda automaticky odbrzděna v prudkém
svahu. Vyhněte se tomu stisknutím ovládacího
prvku, zatímco se rozjíždíte. Když se vůz začne
rozjíždět dopředu, ovládací prvek uvolněte.
Výměna brzdového obložení
Obložení zadních brzd musí být z důvodu konstrukce elektronické brzdy měněno v odborném servisu - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
U vozidla se systémem Keyless: Stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE.
139
03 Prostředí řidiče
Parkovací brzda
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Význam/činnost
"Zpráva"
Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
03
Blikající kontrolka signalizuje, že parkovací brzda je zabrzděná.
Pokud kontrolka bliká v jakékoli jiné situaci, znamená to, že došlo k poruše. Přečtěte si zprávu na
informačním displeji.
Ruční brzda není zcela
uvolněna
Chyba brání uvolnění parkovací brzdy - pokuste se brzdu aktivovat a uvolnit.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Upozornění: Pokud pokračujete v cestě, když je zobrazena tato chybová zpráva, ozve se zvukový
signál.
Ruční brzda není zatažena
Chyba brání aktivaci parkovací brzdy - pokuste se brzdu uvolnit a aktivovat.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Zpráva se také objeví u vozů s mechanickou převodovkou, když vůz jede pomalu s otevřenými dveřmi,
aby upozornila řidiče, že parkovací brzda mohla být neúmyslně odbrzděna.
Ruční brzda Doporucen
servis
• Pokud se vůz musí zaparkovat před tím,
než byla odhalena porucha, musí být kola
natočena jako při parkování ve svahu
140
Objevila se chyba - pokuste se brzdu aktivovat a uvolnit.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
a musí být zařazen 1. převodový stupeň
(mechanická převodovka) nebo musí být
páka voliče v poloze P (automatická převodovka).
03 Prostředí řidiče
HomeLinkŸ *
Všeobecné informace
VAROVÁNÍ
•
HomeLinkŸ1 je programovatelný dálkový ovladač, který může dálkově ovládat až tři různá
zařízení (např. otevírání garážových vrat, alarm,
venkovní a vnitřní osvětlení atd.) a nahrazuje
tak jejich vlastní dálkové ovladače. Další informace o systému HomeLinkŸ najdete na
www.homelink.com. Dále můžete zatelefonovat na číslo 00 8000 466 354 65 (nebo na bezplatné číslo +49 6838 907 277).
Pokud se pomocí systému HomeLinkŸ
ovládají garážová nebo příjezdová
vrata, zajistěte, aby se během pohybu
vrat nikdo nenacházel v jejich blízkosti.
•
Během programování zařízení k otevírání garážových vrat vozidlo nesmí být
v garáži.
•
Nepoužívejte HomeLinkŸ u garážových
vrat bez bezpečnostního dorazu a bezpečnostní reverzace.
Uložte si originální dálkové ovladače, abyste je
mohli naprogramovat v budoucnu (např. při
výměně vozidla nebo při použití v jiném
vozidle). Když budete vůz prodávat, doporučujeme naprogramované nastavení pro tlačítka
vymazat. Viz kapitola "Resetování tlačítek na
ovladači HomeLink®" na straně 142.
Programování ovladače HomeLinkŸ
POZNÁMKA
V některých vozidlech musí být před programováním resp. použitím systému
HomeLinkŸ zapalování zapnuto nebo musí
být v poloze "příslušenství". Pokud možno,
vložte do dálkového ovladače, který bude
nahrazen systémem HomeLinkŸ, nové
baterie. Urychlí se tím programování a zlepší
přenos rádiového systému. Před programováním se tlačítka HomeLinkŸ musí resetovat. Potom se HomeLinkŸ musí nastavit do
režimu "učení" a musí se připravit na programování.
03
1. Nasměřujte originální dálkový ovladač
k tlačítku HomeLinkŸ, které budete programovat, a podržte je 5-14 cm od tlačítka.
Nezakrývejte kontrolku na ovladači
HomeLinkŸ.
2. Stiskněte tlačítko na původním dálkovém
ovladači a tlačítko na ovladači HomeLinkŸ,
které chcete naprogramovat. Neuvolňujte
tlačítka, dokud kontrolka nezmění pomalé
blikání na rychlé. Jakmile kontrolka začne
rychle blikat, musíte obě tlačítka uvolnit.
3. Stiskněte na ovladači HomeLinkŸ tlačítko, které programujete, podržte je
1
HomeLink a symbol domu HomeLink jsou registrované obchodní značky společnosti Johnson Controls, Inc.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
141
03 Prostředí řidiče
HomeLinkŸ *
stisknuté po dobu 5 sekund a potom je
uvolněte. V případě potřeby opakujte,
dokud se garážová vrata neaktivují. Pokud
se vrata neaktivují, stiskněte tlačítko na
ovladači HomeLinkŸ, který programujete,
podržte je stisknuté a zkontrolujte kontrolku.
> Svítí trvale: Kontrolka se rozsvítí
a zůstane svítit, pokud je tlačítko stisknuté, to znamená, že programování je
dokončeno. Garážové dveře, vrata
apod. by se nyní měly aktivovat při stisknutí naprogramovaného tlačítka na
ovladači HomeLinkŸ.
03
Kontrolka svítí přerušovaně: Kontrolka rychle bliká po dobu cca.
2 sekund a potom svítí nepřerušovaně.
V tomto případě pokračujte v programování kroky 4-6 a dokončete programování pomocí plovoucího kódu (který
se zpravidla používá u otevírání garážových vrat).
4. Vyhledejte „programovací tlačítko2“
například na přijímači garážových dveří,
které se obvykle nachází v blízkosti držáku
antény na přijímači.
5. Na přijímači stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu
2
142
Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
cca. 30 sekund a následující krok musí být
proveden během této doby.
6. Dokud "programovací tlačítko" na přijímači
stále bliká, stiskněte tlačítko na ovladači
HomeLinkŸ, který programujete, podržte je
stisknuté cca. 2 sekundy a potom jej uvolněte. Opakujte sekvenci stisknout/přidržet/uvolnit až třikrát, abyste ukončili programování.
Provoz
Pokud je HomeLinkŸ kompletně naprogramován, je možné jej použít namísto samostatných
původních dálkových ovladačů.
Stiskněte naprogramované tlačítko a podržte
je stisknuté, dokud se neaktivují garážová
vrata, systém alarmu atd. (což může trvat
několik sekund). Samozřejmě, v případě
potřeby lze souběžně s ovladačem
HomeLinkŸ používat také původní dálkové
ovladače.
POZNÁMKA
Je-li zapalování vypnuté, systém,
HomeLinkŸ bude fungovat 30 minut po
otevření dveří řidiče.
Pokud přetrvávají problémy při programování,
kontaktujte společnost HomeLinkŸ na adrese
www.homelink.com nebo zavolejte na číslo
00 8000 466 354 65 (nebo na bezplatné číslo
+49 6838 907 277).
Resetování tlačítek na ovladači
HomeLinkŸ
Resetovat lze pouze všechna tlačítka na ovladači HomeLinkŸ najednou. Tlačítka nelze resetovat samostatně. Jednotlivá tlačítka však lze
přeprogramovat, viz následující kapitola "Programování jednotlivých tlačítek".
1. Na ovladači HomeLinkŸ stiskněte dvě
krajní tlačítka a uvolněte je, až když kontrolka začne blikat.
2. Tlačítka uvolněte.
> Ovladač HomeLinkŸ je nyní nastaven do
tzv. "režimu učení" a je připraven na
programování, viz kapitola "Programování ovladače HomeLink®" na straně
141.
03 Prostředí řidiče
HomeLinkŸ *
Programování jednotlivých tlačítek
Pokud chcete přeprogramovat jedno z tlačítek
na ovladači HomeLinkŸ, postupujte následovně:
1. Stiskněte příslušné tlačítko a neuvolňujte
je.
03
2. Jakmile na ovladači HomeLinkŸ začne po
cca. 20 sekundách blikat kontrolka, pokračujte krokem 1 v kapitole "Programování
ovladače HomeLink®" na straně 141.
Další informace o ovladači HomeLinkŸ najdete
na stránce www.homelink.com, kde můžete
zanechat rovněž své připomínky. Dále můžete
zatelefonovat na číslo 00 8000 466 354 65
(nebo na bezplatné telefonní číslo
+49 6838 907 277).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
143
144
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
146
148
150
152
154
165
168
173
181
182
185
188
191
195
G000000
DSTC – Systém řízení stability a trakce................................................
Informace o dopravních značkách - RSI*.............................................
Omezovač rychlosti..............................................................................
Tempomat*............................................................................................
Adaptivní tempomat*............................................................................
Funkce sledování vzdálenosti*..............................................................
City Safety™.........................................................................................
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*............................................
Driver Alert System*..............................................................................
Driver Alert System - DAC*...................................................................
SYSTÉM Driver Alert System - LDW*...................................................
Parkovací asistent*................................................................................
Parkovací kamera*................................................................................
BLIS* – Informační systém mrtvého úhlu..............................................
PODPORA ŘIDIČE
04 Podpora řidiče
DSTC – Systém řízení stability a trakce
Obecné informace o DSTC
Systém řízení stability a trakce, DSTC
(Dynamic Stability & Traction Control), pomáhá
zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
Při zásahu systému během brzdění můžete
zaznamenat přerušovaný zvuk. Vůz může
akcelerovat pomaleji, než byste při sešlápnutí
pedálu plynu očekávali.
Aktivní kontrola stáčení vozidla
04
Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně
omezuje hnací a brzdnou sílu působící na jednotlivá kola.
Kontrola prokluzu
Tato funkce zabraňuje prokluzování kol na
vozovce při akceleraci vozidla.
Systém kontroly trakce
146
Nežádoucí zablokování kol během jízdy by,
mimo jiné, mohlo snížit schopnost řidiče řídit
vozidlo.
Corner Traction Control – CTC
Systém CTC kompenzuje nedotáčivost a umožňuje v zatáčce zrychlovat více než obvykle,
aniž by došlo k prokluzování vnitřního kola. Vůz
může např. na vyspádované přístupové cestě
rychle dosáhnout běžnou dopravní rychlost.
Stabilizace přívěsu* – TSA
Tento systém slouží ke stabilizaci vozidla
a přívěsu, pokud dojde k rozvlnění soupravy,
viz strana 303.
POZNÁMKA
Tato funkce se deaktivuje, pokud řidič zvolí
režim Sport.
Tato funkce je aktivní při nízkých rychlostech
přenáší hnací sílu z prokluzujícího kola na kolo,
které neprokluzuje.
Provoz
Řízení vlečného momentu motoru - EDC
Nastavení úrovně - režim Sport
EDC (Engine Drag Control) brání nežádoucímu
zablokování kol, např. při přeřazení na nižší
stupeň nebo při brzdění motorem během jízdy
na kluzkém povrchu nebo při jízdě na nižší
převodový stupeň.
Systém DSTC je vždy aktivní - nelze jej deaktivovat.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Řidič však může zvolit režim Sport umožňující
aktivnější jízdu. V režimu Sport systém detekuje, zda se plynový pedál, pohyby volantu
a zatáčení provádí aktivněji než při běžné jízdě.
Do jisté úrovně potom umožní řízený prokluz
zadní části vozidla a až potom zasáhne
a vozidlo stabilizuje.
Jestliže řidič uvolní plynový pedál a řízený prokluz ukončí, systém DSTC zasáhne a stabilizuje vozidlo.
V režimu Sport je k dispozici maximální trakce,
pokud vozidlo uvízne nebo se rozjíždí na měkkém podkladu, např. v písku nebo hlubokém
sněhu.
Pokud chcete nastavit režim Sport, postupujte
následovně:
1. Stiskněte na středové konzole tlačítko MY
CAR a v systému menu na displeji zvolte
My V60 DSTC. (Informace o systému
menu, viz strana 202).
2. Odškrtněte políčko a vraťte se pomocí
příkazu EXIT zpátky do systému menu.
> Systém potom umožní sportovnější styl
jízdy.
Režim Sport je aktivní do doby, než jej řidič
zruší nebo vypne motor - po opětovném
nastartování motoru přejde systém DSTC zase
do běžného režimu.
04 Podpora řidiče
DSTC – Systém řízení stability a trakce
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Popis
DSTC Dočasně VYP
Činnost systému DSTC je dočasně omezena, protože je příliš vysoká teplota brzdových kotoučů. Funkce se znovu aktivuje automaticky po ochlazení brzd.
DSTC Doporucen servis
Systém DSTC je vypnutý.
• Zastavte vůz na bezpečném místě, vypněte motor a znovu ho nastartujte.
• Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
04
"Zpráva"
Na displeji rychloměru se objeví zpráva - Přečtěte si ji!
Svítící kontrolka po dobu
2 sekund.
Kontrola systému při startování motoru.
Blikající kontrolka.
Aktivuje se systém DSTC.
a
Je aktivován režim Sport.
147
04 Podpora řidiče
Informace o dopravních značkách - RSI*
Všeobecné informace o DSTC
VAROVÁNÍ
Systém RSI nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných dopravních
předpisů a pravidel nese v konečném
důsledku vždy řidič.
Společně se symbolem
aktuálního omezení rychlosti
se dle situace může zobrazit
také značka zákazu předjíždění.
Dodatečné značky
Provoz
04
Příklady identifikovatelných rychlostních značek 1.
Funkce Informace o dopravních značkách (RSI
– Road Sign Information) pomáhá řidiči zapamatovat si dopravní značky, kolem kterých
projel. Mimo jiné se registruje aktuální rychlost,
začátek/konec dálnice nebo silnice pro motorová vozidla a zákaz předjíždění.
Pokud vozidlo projede kolem značky dálnice
resp. silnice pro motorová vozidla a značky
zobrazující maximální rychlost, systém RSI
zobrazí symbol značky pro maximální přípustnou rychlost.
1
148
Příklady dodatečných značek1.
Zaznamenávané informace o rychlosti.
Jakmile systém RSI registruje dopravní značku
s přikázanou rychlostí, tato značka se zobrazí
jako symbol na přístrojové desce.
Dopravní značky, které se zobrazují na přístrojové desce, závisejí na trhu - na vyobrazení je uvedeno pouze pár příkladů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Někdy pro tutéž cestu platí různá omezení
rychlosti - v tomto případě dodatečná značka
označuje okolnosti, za kterých příslušné
rychlosti platí. Například jistá část komunikace
může být obzvláště náchylná na nehody
v případě deště a/nebo mlhy.
04 Podpora řidiče
Informace o dopravních značkách - RSI*
Dodatečná značka související s deštěm se
zobrazí pouze v případě, že se používají stěrače čelního skla.
Nastavení v menu MY CAR
Nastavení Nastavení vozidla
Výstraha: rychlost a vraťte se zpět stisknutím EXIT, viz strana 203.
Rychlost platná na sjezdech
je označena dodatečnou
značkou s šipkou. Šipka se
zobrazí pod symbolem odpovídajícím dané rychlosti.
Značky rychlosti spojené
s tímto druhem doplňkové značky se zobrazí
pouze v případě, že řidič používá směrové světlo.
Omezená vzdálenost nebo doba dne
Některé rychlosti platí pouze
po omezenou vzdálenost
nebo v určitou dobu dne.
Řidič je na tuto situaci upozorněn prázdným rámečkem
pod symbolem označujícím
rychlost.
• Zaškrtněte varování k rychlosti v MY CAR
Omezení
Funkčnost kamerového snímače RSI je podobně jako u lidského oka omezena. Další informace najdete na stránce 178.
Možnosti v menu MY CAR
Zobrazení symbolu rychlosti na přístrojové
desce lze zablokovat. Deaktivace funkce RSI:
• Zrušte zaškrtnutí položky MY CAR
Nastavení Nastavení vozidla
Dopravní značky: informace a vraťte se
zpět stisknutím tlačítka EXIT, viz
strana 203.
Varování k rychlosti
(Speed Alert)
Značky, které informují o platném omezení
rychlosti nepřímo, jako např. značky s názvem
obce nebo okresu, funkce RSI neregistruje.
04
Dále uvádíme některé ze situací, kdy systém
nefunguje správně:
•
•
•
•
•
Nejasné značky
Značky umístěné v zatáčkách
Otočené nebo poškozené značky
Zakryté nebo špatně umístěné značky.
Značky zcela nebo částečně zakryté mrazem, sněhem a/nebo nečistotami.
Řidič si může nastavit aktivaci varování (Speed
Alert) v případě, kdy platný limit rychlosti bude
překročen o více než 5 km/h. Toto varování
poznáte podle toho, že symbol platné maximální rychlosti bude blikat po celou dobu, kdy
je rychlost překračována.
Aktivace varování k rychlosti:
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
149
04 Podpora řidiče
Omezovač rychlosti
Všeobecné informace o omezovači
rychlosti
Omezovač rychlosti (Speed Limiter) lze považovat za obrácený tempomat - řidič pomocí
plynového pedálu ovládá rychlost, ale nemůže
náhodně překročit rychlost, kterou nastavil
omezovač rychlosti.
Aktivace a nastavení maximální rychlosti
(každým stisknutím se rychlost změní
o +/-5 km/h).
Uložená maximální rychlost (v závorkách
= pohotovostní režim).
Zapnutí a aktivace
Je-li omezovač rychlosti
aktivní, na displeji se objeví
příslušná kontrolka a nastavená maximální rychlost.
Provoz
04
Nejvyšší rychlost si lze zvolit
a uložit do paměti, když vůz
jede nebo když stojí.
Za jízdy
1. Stiskněte na volantu tlačítko
- zapne se
omezovač rychlosti.
> Na displeji přístrojové desky se rozsvítí
kontrolka omezovače rychlosti.
Klávesnice na volantu a displej.
Omezovač rychlosti - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se přeruší a pokračuje
se v nastavené rychlosti - každým stisknutím se rychlost změní o +1 km/h.
Režim standby.
2. Pokud se vůz pohybuje požadovanou nejvyšší přípustnou rychlostí: Tiskněte na
nebo
, dokud se na
volantu tlačítko
displeji přístrojové desky nezobrazí požadovaná maximální rychlost.
> Omezovač rychlosti bude aktivní a na
displeji (5) se zobrazí zvolená maximální
rychlost a maximální rychlost, která je
uložena v paměti.
Pokud vůz stojí
1. Stiskněte na volantu tlačítko
omezovač rychlosti.
2. Přetáčejte nastavení pomocí tlačítka
,
dokud se na displeji přístrojové desky
nezobrazí požadovaná maximální rychlost.
> Omezovač rychlosti bude aktivní a na
displeji (5) se zobrazí zvolená maximální
rychlost a maximální rychlost, která je
uložena v paměti.
Změna rychlosti
Změna uložené rychlosti:
• Nastavte krátkým tisknutím tlačítka
nebo
- každým tisknutím se nastavení
změní o +/- 5 km/h. Nastavení při posledních stisknutích se uloží do paměti.
Nastavení +/- 1 km/h:
• Podržte tlačítko stisknuté a uvolněte je, až
se na displeji přístrojové desky zobrazí
tečka (5) u požadované maximální
rychlosti.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Chcete-li dočasně deaktivovat omezovač
rychlosti a nastavit jej do pohotovostního
režimu:
–
150
- zapne se
Stiskněte
.
04 Podpora řidiče
Omezovač rychlosti
> Na displeji se v závorkách zobrazí uložená maximální rychlost (5) a řidič může
nastavenou maximální rychlost
dočasně překročit.
rychlost bude překročena. Řidič je na tuto skutečnost upozorněn akustickým signálem.
Signál je aktivní do doby, než řidič zpomalí pod
zvolenou maximální rychlost.
Omezovač rychlosti se znovu aktivuje
- závorky na disstisknutím tlačítka
pleji zmizí a maximální rychlost vozu
bude opět omezena.
POZNÁMKA
Alarm se aktivuje až za 5 sekund, pokud
rychlost byla překročena minimálně
o 3 km/h, a to za předpokladu, že během
poslední půl minuty nebylo stisknuto tlaani
.
čítko
Dočasná deaktivace pomocí plynového
pedálu
Omezovač rychlosti lze nastavit do pohotovostního režimu také pomocí plynového
pedálu, tedy prudkým zrychlením vozidla:
–
Sešlápněte na doraz plynový pedál.
> Na displeji se v závorkách zobrazí uložená maximální rychlost (5) a řidič může
nastavenou maximální rychlost
dočasně překročit.
Omezovač rychlost se po uvolnění plynového pedálu automaticky znovu aktivuje a vůz zpomalí pod zvolenou/uloženou maximální rychlost - závorky na displeji zmizí a maximální rychlost vozu je
opět omezena.
04
Deaktivace
Pokud chcete deaktivovat omezovač rychlosti:
–
Stiskněte na volantu tlačítko
.
> Nastavená rychlost (5) a kontrolka omezovače rychlosti na displeji zmizí. Zvolená a uložená rychlost se vymažou
z paměti a nelze pokračovat stisknutím
.
tlačítka
Nyní řidič může pomocí plynového
pedálu volit rychlost bez omezení.
Alarm pro překročení rychlosti
Na prudkých cestách se může stát, že brzdění
motorem nebude stačit a zvolená maximální
151
04 Podpora řidiče
Tempomat*
Všeobecné informace o systému
tempomatu
Provoz
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá řidiči
udržet rovnoměrnou rychlost. Výsledkem je
mnohem klidnější jízda po dálnicích a dlouhých
rovných cestách v plynulém provozu.
VAROVÁNÍ
04
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
G021411
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud tempomat neudržuje vhodnou rychlost resp. vzdálenost.
Ovládací prvky na volantu a displej ve vozidlech s
omezovačem rychlosti1.
Ovládací prvky na volantu a displej ve vozidlech
bez omezovače rychlosti1.
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Režim standby
Aktivace a nastavení rychlosti.
Zvolená rychlost (v závorkách = pohotovostní režim).
Aktivace a nastavení rychlosti
Povolení tempomatu:
• Stiskněte na volantu tlačítko (1).
1
152
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
Tempomat*
>
Na displeji (5) se rozsvítí se kontrolka
a závorky kolem (---) km/h označují, že je
tempomat v pohotovostním režimu.
Pokud se některé z tlačítek na tempomatu
podrží stisknuté déle než cca. 1 minutu,
systém se zablokuje a nedá se použít.
Abyste mohli tempomat znovu aktivovat,
vozidlo se musí zastavit a motor se musí
restartovat.
Aktivace tempomatu:
• Při požadované rychlosti stiskněte na
volantu tlačítko
>
nebo
.
Aktuální rychlost se uloží do paměti - text
(---) km/h na displeji se změní a bude ukazovat zvolenou rychlost, např. 100 km/h,
bez závorek.
POZNÁMKA
Tempomat nelze používat při rychlosti nižší
než 30 km/h.
Vyvolání nastavené rychlosti
POZNÁMKA
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Dočasné vypojení tempomatu a nastavení do
pohotovostního režimu:
• Stiskněte na volantu tlačítko
>
.
Uložená rychlost je na displeji (5) zobrazena v závorkách, např. (100) km/h.
Změna rychlosti
Automatický pohotovostní režim
Změna uložené rychlosti:
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
• Krátce stiskněte na volantu tlačítko
nebo
- do paměti se uloží nastavení při
posledním stisknutí.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá
vliv na nastavení tempomatu - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede nastavenou
rychlostí.
•
•
•
•
•
Tempomat v pohotovostním režimu lze aktivovat stisknutím tlačítka
na volantu - rychlost
se nastaví na naposledy uloženou hodnotu.
POZNÁMKA
Po opětovném vyvolání rychlosti tlačítkem
může dojít k výraznému zvýšení
rychlosti.
Deaktivace
04
Tempomat se vypíná tlačítkem (1) na volantu
nebo vypnutím motoru - nastavená rychlost se
vymaže v paměti a nelze v ní pokračovat stisknutím tlačítka
.
kola ztratí trakci
sešlápnete pedál brzdy
rychlost poklesne pod cca. 30 km/h
sešlápnete spojkový pedál
se volič převodového stupně přesune do
neutrálu (u automatické převodovky)
• řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je nastavená rychlost.
Řidič musí regulovat rychlost.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
153
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
Všeobecné informace o systému ACC
Adaptivní tempomat ACC – Adaptive Cruise
Control pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním. Díky adaptivnímu tempomatu jsou mnohem klidnější
dlouhé jízdy po dálnicích a dlouhých rovných
cestách v plynulém dopravním provozu.
04
Řidič si nastaví požadovanou rychlost a časový
interval odstupu vzhledem k vozu před sebou.
Jakmile radarový detektor zjistí, že před vozem
jede pomalejší vozidlo, rychlost automaticky
upraví. Jakmile je cesta volná, vůz pojede zase
původně zvolenou rychlostí.
Pokud adaptivní tempomat vypnete nebo
nastavíte pohotovostní režim a váš vůz se
ocitne příliš blízko vozu před vámi, upozorní
řidiče na krátkou vzdálenost systém sledování
vzdálenosti Distance Warning (viz strana 165).
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí a všechny
podmínky na cestě.
Přečtěte si celou kapitolu s informacemi
o omezeních adaptivního tempomatu. Než
řidič začne adaptivní tempomat používat,
musí být s těmito informacemi seznámen.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování
bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to i v
případě, že používá adaptivní tempomat.
Údržba adaptivního tempomatu se musí
provádět pouze v servisu - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Vozidla s automatickou převodovkou jsou
u adaptivního tempomatu vybavena zdokonalenou funkcí Queue Assistant, viz strana 159.
154
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Přehled funkcí1.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Klávesnice na volantu
DŮLEŽITÉ
Automatická převodovka
1
Funkce
Radarový snímač
Adaptivní tempomat kombinuje tempomat
a systém koordinace vzdálenosti.
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou např.
jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících vozidel a předmětů.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
Vzdálenost od vozidla jedoucího před Vámi je
měřena především radarovým snímačem.
Tempomat reguluje rychlost zrychlováním
a přibrzďováním. Když jsou brzdy používány
adaptivním tempomatem, je běžné, že vydávají
určitý zvuk.
VAROVÁNÍ
Když tempomat brzdí, pohybuje se pedál
brzdy. Nenechávejte nohu pod pedálem
brzdy - mohla by se zachytit o pedál.
2
Adaptivní tempomat sleduje vozidlo ve stejném
pruhu tak, aby byl dodržen časový interval
nastavený řidičem. Pokud radarový snímač
nevidí před sebou žádný vůz, pojede vozidlo
rychlostí nastavenou v tempomatu. To platí
rovněž v případě, pokud rychlost vozu před
vozidlem je vyšší než nastavená rychlost tempomatu.
Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji, než je
brzdná kapacita tempomatu, a řidič nebrzdí,
tempomat použije varovnou kontrolku systému
varování před kolizí a vydává varovný zvuk(viz
strana 173), který upozorňuje řidiče, že musí
okamžitě jednat.
Adaptivní tempomat napomáhá řídit rychlost
plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké
brzdění, musí řidič brzdit sám. To platí při velkých rozdílech rychlosti, nebo když vozidlo
před Vámi prudce zabrzdí. Kvůli omezení
v radarovém snímači může být brzdění neočekávané nebo nemusí nastat vůbec, viz
strana 160.
Varovné kontrolky si můžete hůře všimnout,
když silně svítí slunce nebo když nosíte sluneční brýle.
Adaptivní tempomat lze nastavit tak, aby sledoval jiný vůz při rychlosti od 30 km/h2 do
200 km/h. Pokud rychlost klesne pod
30 km/h nebo pokud příliš klesnou otáčky
motoru, tempomat přejde do pohotovostního
režimu, ve kterém automaticky nebrzdí v tomto případě musí bezpečnou vzdálenost
od vozu jedoucího vpředu zajistit sám řidič.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Adaptivní tempomat má brzdnou kapacitu,
která je ekvivalentem více než 40 % brzdného
výkonu vozu.
POZNÁMKA
04
VAROVÁNÍ
Tempomat varuje pouze před vozidly detekovanými radarem. Tudíž nemusíte být
varováni nebo můžete být varováni se zpožděním. Nečekejte na varování, ale brzděte,
když je to potřeba.
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
Nezapomeňte, že adaptivní tempomat je určen
především k jízdě po vozovkách v rovném
terénu. Pokud pojedete po cestě ze svahu,
s těžkým nákladem nebo přívěsem, může se
stát, že tempomat bude mít problém udržet
správnou vzdálenost od vozidla před vámi v tomto případě buďte opatrní a připraveni
zpomalit.
Funkci Queue Assistant u vozů s automatickou převodovkou lze nastavit u rychlosti v rozsahu 0-200 km/h, viz strana 159.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
155
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
Provoz
Časový interval4 - zapnuto (během nastavování).
Časový interval5 - zapnuto (během nastavování).
Časový interval4 - zapnuto (po nastavování).
Časový interval5 - zapnuto (po nastavování).
Aktivace a nastavení rychlosti
Nastavení tempomatu:
• Stiskněte na volantu tlačítko
- na displeji se rozsvítí symbol
Symbol (---) na
displeji znamená, že tempomat je v pohotovostním režimu.
04
Aktivace tempomatu:
Tlačítka na volantu a displej ve vozech s omezovačem rychlosti3.
• Při požadované rychlosti stiskněte na
volantu tlačítko
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se přeruší a pokračuje
se v nastavené rychlosti - každým stisknutím se rychlost změní o +1 km/h.
Režim standby
Časový interval - prodloužení/zkrácení.
Aktivace a nastavení rychlosti (každým
stisknutím se rychlost změní o +/-5 km/h).
Zvolená rychlost (v závorkách = pohotovostní režim).
3
4
5
156
Tlačítka na volantu a displej ve vozech bez omezovače rychlosti3.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Jakmile se místo
zobrazí
, radarový snímač detekuje
vůz.
Když se rozsvítí kontrolka
(s vozem), je vzdálenost
k vozu vpředu regulována
Časový interval - prodloužení/zkrácení.
Aktivace a nastavení rychlosti.
Zvolená rychlost (v závorkách = pohotovostní režim).
.
Aktuální rychlost se uloží do paměti - symbol (---) se změní na zvolenou rychlost,
např. na 100 bez závorek.
Tempomat- zapnuto/vypnuto nebo pohotovostní režim.
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
Na displeji se zobrazí buď symbol "pomlčka" [7] nebo [8] - tyto symboly se nikdy nezobrazují společně.
Na displeji se zobrazí buď symbol "pomlčka" [6] nebo [7] - tyto symboly se nikdy nezobrazují společně.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
>
nebo
tempomatem.
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
Změna rychlosti
Nastavení časového intervalu
Změna uložené rychlosti:
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu vpředu.
Na displeji se zobrazuje 1-5
vodorovných čar - čím je jich
více, tím je časový interval
delší. Jedna čára odpovídá
cca. 1 sekundě, 5 čar - cca.
• Nastavení upravte tisknutím tlačítka
nebo
- každé stisknutí změní hodnotu
o +/- 5 km/h. Naposledy zadané nastavení
se uloží do paměti.
Pokud se rychlost zvyšuje pomocí plyno/
vého pedálu před stisknutím tlačítka
, do tempomatu se při stisknutí tlačítka
uloží aktuální rychlost vozidla.
• V aktivním režimu má tlačítko
stejnou
s tím rozdílem, že
funkci jako tlačítko
zvýšení rychlosti je menší: + 1 km/h.
POZNÁMKA
Pokud se některé z tlačítek na tempomatu
podrží stisknuté déle než cca. 1 minutu,
systém se zablokuje a nedá se použít.
Abyste mohli tempomat znovu aktivovat,
vozidlo se musí zastavit a motor se musí
restartovat.
V některých situacích se tempomat neaktivuje. V tomto případě se na displeji zobrazí
Tempomat Není k dispoz., viz
strana 163.
3 sekundám.
Nastavení/změna časového intervalu:
Počet čar pro zvolený časový
interval je zobrazen v průběhu
nastavování a ještě několik
sekund po jeho ukončení.
Následně je tento symbol
zobrazen ve zmenšeném
měřítku v pravé části displeje.
Stejný symbol se zobrazí také při aktivaci
systému sledování vzdálenosti, viz
strana 165.
• Časový interval se zvyšuje nebo snižuje
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů
přípustné.
Při nízké rychlosti, když jsou vzdálenosti
krátké, adaptivní tempomat mírně prodlouží
časový interval.
Pokud se zdá, že aktivovaný tempomat
nereaguje, důvodem může být skutečnost,
že časová vzdálenost k vozidlu vpředu brání
zvýšit rychlost vozidla.
Adaptivní tempomat umožňuje měnit časový
interval v určitých situacích, aby vůz mohl sledovat vozidlo jedoucí před ním plynule a komfortně.
Nezapomeňte, že v případě krátkého intervalu
musí řidič, pokud vyvstane nepředvídaný
dopravní problém, reagovat rychle.
04
POZNÁMKA
pomocí ovládacího kolečka na volantu
(nebo pomocí tlačítek
/
v případě
vozů bez omezovače rychlosti).
Čím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná
vzdálenost v metrech pro daný časový interval.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Dočasné vypojení tempomatu a nastavení do
pohotovostního režimu:
• Stiskněte na volantu tlačítko
>
.
Nastavená rychlost je na displeji zobrazena
v závorkách, např. (100).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
157
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
Klávesnice bez omezovače rychlosti*
Dočasné vypojení tempomatu a nastavení do
pohotovostního režimu:
• Stiskněte na volantu tlačítko
.
Pohotovostní režim v důsledku zásahu
řidiče
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
04
• sešlápnete pedál brzdy
• spojkový pedál je sešlápnutý déle než
1 minutu6
• se volič převodového stupně přesune do
polohy N (automatická převodovka)
• řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je nastavená rychlost.
Řidič musí regulovat rychlost.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá
vliv na nastavení tempomatu - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla
naposledy uložena.
strana 146). Pokud některý z těchto systému
přestane pracovat, tempomat se automaticky
deaktivuje.
V případě automatické deaktivace se ozve signál a na displeji se zobrazí zpráva Tempomat
Zrušeno. V tomto případě musí řidič zasáhnout a upravit rychlost a vzdálenost k vozu
před sebou.
K automatické deaktivaci může dojít, když:
•
•
•
•
•
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
rychlost poklesne pod 30 km/h7
kola ztratí trakci
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým
sněhem nebo hustým deštěm (jsou zablokovány radarové vlny).
Vyvolání nastavené rychlosti
Tempomat v pohotovostním režimu lze aktivovat stisknutím tlačítka
na volantu - rychlost
se nastaví na naposledy uloženou hodnotu.
Automatický pohotovostní režim
158
Vyřazení a přeřazení vyššího nebo nižšího stupně nemá vliv na režim standby.
Neplatí pro vozidla s funkcí Queue Assistant - tato vozidla rovnou zastaví.
U vozidla s levostranným řízením bliká jen levé směrové světlo, u vozidla s pravostranným řízením - jen pravé směrové světlo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Předjíždění jiného vozidla
Pokud vozidlo jede za jiným vozem a řidič
pomocí směrových světel8 naznačí, že chce
předjíždět, tempomat krátce zrychlí, aby
vozidlo dojelo vůz vpředu.
Tato funkce je aktivní při rychlostech vyšších
než 70 km/h.
je příliš vysoká teplota brzd
Adaptivní tempomat je závislý na dalších
systémech, např. na systému DSTC (viz
6
7
8
POZNÁMKA
Po opětovném vyvolání rychlosti tlačítkem
může dojít k výraznému zvýšení
rychlosti.
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že tato funkce může být
aktivována ve více situacích než jen při
předjíždění, např. když se používá ukazatel
směru k označení změny jízdního pruhu
nebo k vyjetí na jinou cestu - v tomto
případě vozidlo krátce zrychlí.
Deaktivace
Klávesnice s omezovačem rychlosti
Adaptivní tempomat se deaktivuje pomocí tlačítka
na volantu. Nastavená rychlost je
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
vymazána a nemůže být opětovně vyvolána
.
stisknutím tlačítka
Pokud chcete aktivovat tempomat, musí být
zavřené dveře řidiče a řidič musí být připoutaný.
U automatické převodovky může tempomat
sledovat jiné vozidlo v intervalu 0-200 km/h.
Queue Assistant nabízí následující možnosti:
• Prodloužený dosah rychlosti - také pod 30
km/h a v klidovém stavu
• Změna cíle
• Automatické brzdění se u stojícího vozu
vypne
• Automatická aktivace parkovací brzdy.
Upozorňujeme, že nejnižší rychlost, kterou lze
u tempomatu nastavit, je 30 km/h - přestože
tempomat dokáže sledovat jiné vozidlo až do
zastavení, nelze nastavit nižší rychlost.
POZNÁMKA
Systém Queue Assist udrží vozidlo, aby se
nerozjelo, maximálně 4 minuty - potom se
aktivuje parkovací brzda a tempomat se
vypne.
•
Než se tempomat znovu aktivuje, řidič
musí parkovací brzdu uvolnit.
04
POZNÁMKA
Queue Assistant
Ve vozech s automatickou převodovkou je
adaptivní tempomat doplněn funkcí Queue
Assist (někdy je tato funkce označována také
jako "Queue Assist").
Tempomat potom bude pokračovat ve sledování vozu před sebou.
POZNÁMKA
Klávesnice bez omezovače rychlosti
Krátkým stisknutím tlačítka
na volantu
přepnete tempomat do pohotovostního
režimu. Dalším krátkým stisknutím tempomat
deaktivujete. Nastavená rychlost je vymazána
a nemůže být opětovně vyvolána stisknutím
tlačítka
.
>
Větší rozsah rychlosti
Aby se tempomat aktivoval, když je rychlost
nižší než 30 km/h, musí se vozidlo vpředu
nacházet v přiměřené vzdálenosti.
Pokud se vůz na chvílí zastaví, např. při popojíždění v pomalém provozu nebo na semaforu,
v jízdě se po krátkých zastávkách automaticky
pokračuje do cca. 3 sekund - pokud by trvalo
déle, než se vůz vpředu rozjede, tempomat se
vypojí a přejde do pohotovostního režimu
s automatickým brzděním. V tomto případě
musí řidič tempomat znovu aktivovat. K dispozici jsou tyto možnosti:
• Stiskněte na volantu tlačítko
nebo
.
Změna cíle
Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může se
objevit stojící vozidlo.
Pokud tempomat sleduje vůz, který se pohybuje rychlostí menší než 30 km/h, a změní cíl
na stojící vozidlo, tempomat zpomalí podle stojícího vozidla.
• Sešlápněte plynový pedál.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
159
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
VAROVÁNÍ
Pokud tempomat sleduje vůz, který se
pohybuje rychlostí větší než 30 km/h,
a změní cíl z pohybujícího se vozidla na stojící vozidlo, tempomat bude stojící vozidlo
ignorovat a nastaví uloženou rychlost.
•
04
polohy P, N nebo R
• řidič nastaví tempomat do pohotovostního
Tempomat se odpojí a přejde do pohotovostního režimu, pokud:
není jistý, zda cílový objekt je stojící vozidlo
nebo jiný předmět, např. retardér.
• rychlost klesne pod 5 km/h a vozidlo
vpředu odbočí, takže jej tempomat již
nesleduje.
Ukončení automatického brzdění
v klidovém stavu
V některých případě funkce Queue Assist
u stojícího vozu brzdění automaticky přeruší.
To znamená, že brzdy jsou uvolněné a vozidlo
se může rozjet - proto musí řidič zasáhnout
a vozidlo přibrzdit, aby zůstalo na místě.
V následujících situacích funkce Queue Assist
uvolní brzdový pedál a nastaví tempomat do
pohotovostního režimu:
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Úpravy radarového snímače by mohly vyústit
v nelegální používání.
VAROVÁNÍ
Automatická aktivace parkovací brzdy
Automaticky pohotovostní režim se
změnou cíle
Radarový snímač má za úkol detekovat osobní
a nákladní vozidla, která se pohybují ve stejném jízdním pruhu a ve stejném směru.
režimu.
Řidič musí sám zasáhnout a zabrzdit.
• rychlost klesne pod 5 km/h a tempomat si
160
• řidič má nohu na pedálu brzdy
• je aktivována parkovací brzda
• se volič převodových stupňů přeřadí do
V některých případech funkce Queue Assist
aktivuje parkovací brzdu, aby se vozidlo nerozjelo.
K tomu dojde, pokud:
• řidič otevře dveře a odepne si bezpečnostní pás
• Systém DSTC se přepne z režimu
Normal do režimu Sport
• Queue Assist brzdí vozidlo, aby se nerozjelo, déle než 4 minuty
• se vypne motor
• jsou brzdy přehřáté.
Radarový snímač a jeho omezení
Kromě adaptivního tempomatu používají radarový snímač následující funkce:
• Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd, viz strana 173
• Funkce sledování vzdálenosti, viz
strana 165.
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí a všechny
podmínky na cestě.
Přečtěte si celou kapitolu s informacemi
o omezeních adaptivního tempomatu. Než
řidič začne adaptivní tempomat používat,
musí být s těmito informacemi seznámen.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování
bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to i v
případě, že používá adaptivní tempomat.
VAROVÁNÍ
Příslušenství nebo jiné předměty, jako jsou
přídavné světlomety, nesmějí být instalovány před mřížku.
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou např.
jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících vozidel a předmětů.
• pokud je rychlost vozidla jedoucího před
Vámi výrazně odlišná od Vaší vlastní
rychlosti.
Příklady situací, kdy tempomat
nefunguje optimálně
Radarový snímač má omezené zorné pole.
V některých případech není druhý vůz detekován nebo detekce proběhne později, než by
měla.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
04
Schopnost radarového snímače detekovat
vozidla jedoucí před ním je výrazně snížena:
• pokud je radarový snímač zablokovaný
a nemůže detekovat jiná vozidla, např.
v hustém dešti nebo sněhové břečce, nebo
pokud se před radarovým snímačem
nahromadilo více různých předmětů.
Zorné pole ACC
POZNÁMKA
Prostor před radarovým senzorem musí být
čistý - viz strana 177.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
161
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
Někdy radarový snímač detekuje s jistým
zpožděním vozidla v těsné blízkosti, např.
vozidlo, které jede mezi Vaším vozem
a vozidly před Vámi.
Malá vozidla, jako jsou motocykly nebo
vozidla, která nejedou uprostřed jízdního
pruhu, mohou zůstat nedetekovaná.
V zatáčkách může radarový snímač detekovat špatné vozidlo nebo může ztratit
detekované vozidlo z dohledu.
Zjišťování a odstraňování závad
Jestliže se na displeji zobrazí zpráva Radar
zablokován Viz manuál, znamená to, že signály z radarového snímače jsou zablokovány
a že vozidla vepředu nemohou být detekována.
To znamená, že nefunguje adaptivní tempomat, systém sledování vzdálenosti a varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd.
04
V této tabulce jsou uvedeny možné příčiny
zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi.
162
Příčina
Akce
Povrch radaru v mřížce je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo sněhem.
Očistěte povrch radaru v mřížce od nečistot, ledu a sněhu.
Hustý déšť nebo sněžení blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje, když je vozovka velmi mokrá
nebo zasněžená.
Povrch radaru byl očištěn, avšak zpráva je stále zobrazena.
Čekejte. Může trvat několik minut, než radar „zjistí“, že již není zablokován.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Popis
Režim standby nebo aktivní režim bez detekovaného vozidla.
Aktivní režim s detekovaným vozidlem, kterému tempomat přizpůsobí rychlost.
Časový interval - aktivováno, během nastavování.
04
Časový interval - aktivováno, po nastavování.
DSTC Normální, povolení
jízdy
Adaptivní tempomat nelze aktivovat, dokud není systém řízení stability a trakce (DSTC) nastaven do
normálního režimu - viz strana 146.
Tempomat Zrušeno
Adaptivní tempomat je deaktivován - rychlost musí regulovat řidič.
Tempomat Není k dispoz.
Adaptivní tempomat nemůže být aktivován.
Důvodem může být:
• je příliš vysoká teplota brzd
• radarový snímač je zakrytý, např. mokrým sněhem nebo hustým deštěm.
Radar zablokován Viz
manuál
Adaptivní tempomat je dočasně odpojen.
• Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo se
před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Omezení radarového snímače, viz strana 160.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
163
04 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat*
Kontrolka
Zpráva
Popis
Tempomat Nutný servis
Adaptivní tempomat je odpojen.
• Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
04
Sešl. Brzdu pro přidržení
+ akustický alarm
Vůz stojí a tempomat uvolní brzdový pedál, aby parkovací brzda přidržela vozidlo. Kvůli závadě
parkovací brzdy se však vůz za chvíli rozjede.
(pouze s funkcí Queue Assistant)
• Řidič musí brzdit sám. Zpráva zůstane zobrazena a zní alarm, dokud řidič nesešlápne brzdový
Pod 30 km/h Pouze sledování
Zobrazí se, pokud se pokusíte aktivovat tempomat při rychlostech pod 30 km/h a v aktivační vzdálenosti (cca. 30 m) se nenachází žádné vozidlo.
nebo plynový pedál.
(pouze s funkcí Queue Assistant)
164
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
Funkce sledování vzdálenosti*
Všeobecné informace
Funkce sledování vzdálenosti (Distance Alert)
informuje řidiče o časovém intervalu odstupu
od vozidel jedoucích vpředu.
Funkce sledování vzdálenosti je aktivní při
rychlostech nad 30 km/h a reaguje pouze na
vozidla, která jedou před vozem stejným směrem. Pro blížící se, pomalu jedoucí nebo stojící
vozidla není poskytována žádná informace
o vzdálenosti.
POZNÁMKA
Je-li aktivní adaptivní tempomat, funkce sledování vzdálenosti se vypne.
VAROVÁNÍ
Systém varování u vzdálenosti reaguje
pouze v případě, že vzdálenost k vozu před
vámi je menší než nastavená hodnota rychlost vozidla nemá na to vliv.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
systém menu vozu MY CAR pod menu
Nastavení Nastavení vozidla
Výstražná vzdálenost. Popis systému menu,
viz strana 202.
Nastavení časového intervalu
04
Provoz
Nastavení a zobrazení časového intervalu.
Časový interval - zvýšení/snížení. Pro zvýšení stiskněte nahoru, pro snížení dolů.
Oranžová výstražná kontrolka1.
Pokud je vzdálenost k vozidlu vpředu menší
než nastavený časový interval, na čelním skle
se nepřerušovaně rozsvítí oranžová výstražná
kontrolka.
1
2
Stisknutím tlačítka ve středové konzole funkci
zapnete nebo vypnete. Funkce je zapnuta,
když svítí jedna kontrolka v tlačítku.
Časový interval2 - zapnuto (během nastavování).
Časový interval2 - zapnuto (po nastavování).
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Na displeji se zobrazí buď symbol "pomlčka" [2] nebo [3] - tyto symboly se nikdy nezobrazují společně.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
165
04 Podpora řidiče
Funkce sledování vzdálenosti*
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu vpředu.
Na displeji se zobrazuje 1-5
vodorovných čar - čím je jich
více, tím je časový interval
delší. Jedna čára odpovídá
cca. 1 sekundě, 5 čar - cca.
3 sekundám.
04
Počet čar pro zvolený časový
interval je zobrazen v průběhu
nastavování a ještě několik
sekund po jeho ukončení.
Následně je tento symbol
zobrazen ve zmenšeném
měřítku v pravé části displeje.
Stejný symbol se zobrazí také tehdy, když je
aktivován adaptivní tempomat.
POZNÁMKA
Čím vyšší je rychlost, tím delší je vzdálenost
v metrech pro daný časový interval.
Nastavený časový interval je také využíván
adaptivním tempomatem; viz strana 156.
Časové intervaly používejte pouze tehdy,
když to povolují místní dopravní předpisy.
Omezení
Funkce využívá stejný radarový snímač jako
adaptivní tempomat a systém varování před
kolizí. Více informací o radarovém snímači
a jeho omezeních, viz strana 160.
POZNÁMKA
Silné protisvětlo, odrazy, prudké změny
intenzity světla nebo nošení brýlí mohou
způsobit, že varovné světlo na čelním skle
nebude vidět.
Špatné počasí nebo klikaté vozovky mohou
ovlivnit schopnost radarového snímače
detekovat vozidla jedoucí před vámi.
Na schopnost detekce může mít vliv rovněž
velikost ostatních vozidel, např. motocyklů.
To může znamenat, že se varovná kontrolka
rozsvítí při kratší vzdálenosti, než je nastavená vzdálenost, nebo se kontrolka
dočasně nerozsvítí vůbec.
Extrémně vysoké rychlosti mohou
v důsledku omezení dosahu snímače také
způsobit rozsvícení kontrolky při kratší
vzdálenosti, než je nastavená vzdálenost.
166
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
Funkce sledování vzdálenosti*
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Popis
Nastavení časového intervalu, během nastavování.
Nastavení časového intervalu, po nastavení.
Radar zablokován Viz
manuál
Funkce sledování vzdálenosti je dočasně vypnutá.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když
se před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
04
Omezení radarového snímače, viz strana 160.
Kolizní varov. Doporucen
servis
Funkce sledování vzdálenosti a varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd jsou částečně
nebo zcela vypnuty.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
167
04 Podpora řidiče
City Safety™
Všeobecné informace
City Safety™ je funkce, která napomáhá řidiči
vyvarovat se kolize při jízdě v dopravních
zácpách, mimo jiné při změnách dopravní
situace před vozem kombinované s poklesem
pozornosti, což by mohlo vést k nehodě.
04
Funkce je aktivní při rychlostech do 50 km/h
a pomáhá řidiči automatickým brzděním
vozidla v případě bezprostředního rizika srážky
s vepředu jedoucími vozidly, pokud řidič nereaguje včas brzděním a/nebo otočením volantu.
Systém City Safety™ se aktivuje v situacích,
kdy má řidič začít brzdit. Proto nemůže pomoci
řidiči v každé situaci.
Systém City Safety™ je nastaven tak, aby se
aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo
zbytečným zásahům do řízení.
Funkce systému City Safety™ nemůže být
používána jako náhrada činnosti řidiče. Pokud
by se řidič plně spolehl jenom brzdění pomocí
funkce City Safety™, došlo by dříve či později
k nehodě.
Řidič nebo spolujezdci normálně zaznamenají
funkci systému City Safety™ pouze tehdy,
pokud je vůz bezprostředně ohrožen kolizí.
Pokud vůz vybaven také funkcí varování před
kolizí s automatickou aktivací brzd*, pak se tyto
1
168
dva systémy vzájemně doplňují. Více informací
o varování před kolizí s automatickou aktivací
brzd, viz strana 173.
DŮLEŽITÉ
Údržba komponentů systému City
Safety™ musí být prováděna pouze
v odborné dílně - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Systém City Safety™ nezasahuje ve všech
jízdních situacích ani za všech dopravních
a povětrnostních podmínek nebo stavu
vozovky.
Systém City Safety™ nereaguje na vozidla
jedoucí v jiném směru, na malá vozidla,
motocykly a jízdní kola, nebo na lidi
a zvířata.
Systém City Safety™ může zabránit kolizi
při rozdílu rychlostí menším než 15 km/h –
při vyšším rozdílu rychlosti může pouze snížit rychlost při nárazu. Abyste měli k dispozici plný výkon brzd, musí řidič sešlápnout
pedál brzdy.
Nikdy nečekejte, až zasáhne systém City
Safety™. Řidič nese vždy zodpovědnost za
udržování bezpečné vzdálenosti a rychlosti.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce
Vysílač a přijímač laserového senzoru v čelním
okně1.
Systém City Safety™ sleduje dopravní situaci
před vozidlem pomocí laserového senzoru,
který je umístěn v horní hraně čelního okna.
Pokud bezprostředně hrozí kolize, systémCity
Safety™ vůz automaticky přibrzdí - tento
zásah můžete vnímat jako prudké zabrzdění.
Pokud je rozdíl rychlosti vzhledem k vozidlu
jedoucímu vepředu 4-15 km/h, může systém
City Safety™ zcela zabránit kolizi.
Systém City Safety™ aktivuje krátké intenzivní
brzdění a za normálních okolností zastaví
vozidlo těsně za vozidlem vepředu. Takovým
04 Podpora řidiče
City Safety™
stylem většina řidičů nejezdí a může to pro ně
být nepříjemné.
Po nastartování motoru lze funkci City
Safety™ deaktivovat následovně:
Pokud je rozdíl rychlostí mezi vozidly vyšší než
15 km/h, nemusí sám o sobě systém City
Safety™ zabránit kolizi. Aby bylo dosaženo
plného brzdného účinku, musí řidič sešlápnout
brzdový pedál. Tímto způsobem je pak možné
zabránit kolizi při rozdílech rychlostí vyšších
než 15 km/h.
• Pomocí funkce MY CAR na displeji na
Když je funkce aktivována a brzdí, na displeji
na přístrojovém panelu se objeví zpráva, že
funkce je/byla aktivní.
POZNÁMKA
Pokud systém City Safety™ brzdí vůz, svítí
brzdová světla.
Provoz
POZNÁMKA
Funkce City Safety™ je vždy zapnuta po
nastartování motoru s klíčem v poloze I a II
(polohy klíče, viz strana 80).
Zapnutí a vypnutí
V určitých situacích může být vhodné vypnout
City Safety™, např. v prostředí, kde mohou
větve s listím zasahovat do prostoru nad čelní
okno.
středové konzole a příslušného systému
menu vyberte možnost Nastavení
Nastavení vozidla Podpůrné systémy
řízení City Safety. Zvolte možnost
Vypnuto. Více informací o systému menu
MY CAR, viz strana 202.
Funkce však bude zapnuta při dalším
nastartování motoru bez ohledu na to, zda
byla při vypnutí motoru zapnuta či vypnuta.
VAROVÁNÍ
Laserový senzor vysílá laserové světlo,
i když je funkce City Safety™ manuálně
vypnuta.
Aktivace funkce City Safety™:
• Postupujte stejně jako při vypnutí, ale
zvolte možnost Zapnuto.
Omezení
Snímač systému City Safety™ je určen k detekování osobních vozidel a dalších velkých vozidel před vozem, bez ohledu na to, zda je den
nebo noc.
Snímač má omezení a má omezenou funkčnost např. v hustém sněžení nebo dešti, mlze,
prašných bouřích nebo sněhových vánicích.
Mlha, nečistota, led nebo sníh na čelním okně
mohou rušit jeho funkci.
Nízko zavěšené předměty, např. vlajka/praporek na vyčnívajícím nákladu, nebo příslušenství
jako jsou přídavné světlomety a ochranné
roury, které jsou vyšší než kapota, omezují jeho
funkci.
04
Laserový paprsek systému City Safety™ měří
odraz světla. Snímač není schopen zjistit
předměty s malou schopností odrážet světlo.
Zadní části vozidel všeobecně dostatečně
odrážejí světlo díky poznávací značce a reflektorům zadních světel.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, což může snížit schopnost systému City
Safety™ odvrátit kolizi. Za těchto situací
poskytuje nejlepší brzdný účinek a stabilitu
systémy ABS a DSTC.
Pokud vozidlo couvá, funkce City Safety™ je
dočasně deaktivována.
169
04 Podpora řidiče
City Safety™
Systém City Safety™ se také neaktivuje při
nízkých rychlostech - pod 4 km/h, proto
systém nezasáhne v případech, kdy se vozidlo
vpředu přibližuje velmi pomalu, např. při parkování.
Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto systém
City Safety™ nezasáhne v situacích, kdy řidič
evidentním způsobem otáčí volantem nebo
přidává plyn, a to i v situaci, kdy je kolize neodvratná.
04
Pokud systém City Safety™ zabránil kolizi se
stojícím objektem, zůstane vozidlo v klidu
maximálně 1,5 sekundy. Pokud je vozidlo
zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost snížena na stejnou
rychlost, jakou se pohybuje vozidlo jedoucí
vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při zastavení vozidla systémem City Safety™ zastaví
motor, pokud řidič nestačí před tím sešlápnout
spojkový pedál.
POZNÁMKA
Příčina
Akce
•
Udržujte čelní okno před laserovým
senzorem bez ledu, sněhu a nečistot
(viz obrázek umístění senzoru, strana
168).
Očistěte povrch čelního okna před
senzorem od nečistot, ledu a sněhu.
•
Na čelní okno před laserový senzor nic
neupevňujte
Povrch čelního okna
před laserovým
senzorem je znečištěný nebo je
zakrytý ledem nebo
sněhem.
•
Odstraňte námrazu a sníh z kapoty –
sníh a led nesmí překročit výšku 5 cm.
Laserový senzor má
zablokované zorné
pole.
Odstraňte předmět
blokující senzor.
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na displeji přístrojové desky zobrazí
zpráva Čelní sklo Zablok. čidla, je laserový
senzor zakryt a nemůže detekovat vepředu
jedoucí vozidla. To znamená, že systém City
Safety™ není funkční.
Zpráva Čelní sklo Zablok. čidla se nezobrazí
za všech situací, při kterých je činnost laserového senzoru omezena. Proto musí dbát na to,
aby plocha čelního skla pře senzorem byla
vždy čistá.
V následující tabulce jsou uvedeny možné
příčiny zobrazení zpráv spolu s doporučeními
příslušných činností.
170
04 Podpora řidiče
City Safety™
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou na čelním okně před „okénky“
laserových snímačů praskliny, škrábance
nebo stopy od kamínků a pokrývají oblast
cca 0,5 x 3,0 mm (nebo větší), musíte se za
účelem opravy poškození nebo výměny čelního okna obrátit na servis (obrázek umístění snímače, viz strana 168) – doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
V opačném případě může dojít k omezení
funkčnosti systému City Safety™.
Abyste se vyvarovali omezení funkčnosti
systému City Safety™, věnujte pozornost
následujícím pokynům:
•
•
Před výměnou čelního skla kontaktujte
autorizovaný servis Volvo, abyste měli
jistotu, že bude objednáno a nainstalováno správné sklo. Pokud byste použili
nesprávné čelní sklo, mohlo by se stát,
že systém City Safety nebude fungovat
vůbec nebo bude fungovat nesprávně.
Při výměně se musí namontovat stejný
typ stěračů čelního skla nebo stěrače
schválené společností Volvo.
Laserový senzor
Funkce City Safety™ zahrnuje senzor, který
vysílá laserové světlo. V případě závady a v
případě, že je třeba opravit laserový senzor,
kontaktujte autorizovaný servis - doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
nebo více kontrolek na přístrojové desce a současně se na displeji se může objevit zpráva.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
VAROVÁNÍ
Nikdy se nedívejte do laserového senzoru
(který vyzařuje laserové záření) ze vzdálenosti 100 mm nebo kratší zvětšovacími
přístroji, jako je zvětšovací sklo, mikroskop,
čočky nebo podobné optické přístroje –
hrozí nebezpečí poškození zraku (obrázek
na straně 168 ukazuje umístění senzoru).
04
Více informací o laserovém senzoru, viz
strana 9.
Kontrolky a zprávy na displeji
V souvislosti s automatickým brzděním systémem City Safety™ se může rozsvítit jedna
171
04 Podpora řidiče
City Safety™
Kontrolka
Zpráva
Význam/činnost
Aut. brzdění se City Safety
Systém City Safety™ brzdí nebo automaticky zabrzdil.
Čelní sklo Zablok. čidla
Laserový senzor je dočasně z důvodu zablokování nefunkční.
• Odstraňte předmět blokující senzor a/nebo očistěte povrch čelního okna před senzorem.
04
Omezení laserového snímače, viz strana 169.
City Safety Doporučen
servis
172
Systém City Safety™ není funkční.
• Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
Všeobecné informace
Dvě úrovně systému
"Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců" má pomoci řidiči,
když hrozí nebezpečí kolize s chodcem nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
V závislosti na výbavě vozu může být "Varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
a detekce chodců" k dispozici ve dvou provedeních: Úroveň 1 a Úroveň 2.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců se aktivuje v situacích, kdy má řidič začít brzdit podstatně dříve. Proto tato funkce nemůže pomoci
řidiči v každé situaci.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců je nastaven tak, aby se aktivoval co možná nejpozději,
aby se předešlo zbytečným zásahům do řízení.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců může
zabránit kolizi nebo snížit rychlost při nárazu.
Úroveň 1
Řidič je pouze vizuálně a akusticky upozorněn
na výskyt překážek - brzdy automaticky
nebrzdí, řidič musí brzdit sám.
Úroveň 2
Řidič je vizuálně a akusticky upozorněn na
výskyt překážek - pokud řidič v přiměřené
době nereaguje, vozidlo automaticky zabrzdí.
DŮLEŽITÉ
Údržbu komponentů systému varování před
kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
a detekcí chodců smí provádět pouze servis
- doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců nemůže
být používán jako náhrada činnosti řidiče.
Pokud by se řidič plně spolehl jenom brzdění
pomocí systému varování před kolizí s funkcí
automatické aktivace brzd, došlo by dříve či
později k nehodě.
1
2
Funkce
04
Přehled funkcí1.
Audiovizuální varovný signál v případě
nebezpečí nehody
Radarový snímač2
Kamerový snímač
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd reaguje ve třech krocích v následujícím pořadí:
1. Varování před srážkou
2. Podpora brzd2
3. Automatická aktivace brzd2
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Pouze se systémem úrovně 2.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
173
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
Systém varování před kolizí a systém City
Safety™ se vzájemně doplňují. Další informace
o systému City Safety™, viz strana 168.
3 - Automatická aktivace brzd2
1 - Varování před srážkou
Pokud se v této situaci řidič nezačne vyhýbat
a riziko kolize je značné, aktivuje se funkce
automatického brzdění bez ohledu na to, zda
řidič brzdí či nebrzdí. Brzdění potom nastane
s plnou brzdnou sílou, aby byla snížena
rychlost při nárazu, nebo s omezenou brzdnou
sílou, pokud stačí, aby nedošlo ke kolizi.
Řidič je nejdříve upozorněn, že bezprostředně
hrozí kolize.
04
Společně s kamerovým snímačem detekuje
radarový snímač chodce, stojící vozidla a také
vozidla jedoucí stejným směrem před vaším
vozem.
Pokud hrozí nebezpečí kolize s chodcem nebo
vozidlem, řidiče na tuto skutečnost upozorní
blikající červený výstražný signál (č. [1] na
straně 173) a akustický signál.
2 - Podpora brzd2
Jestliže se nebezpečí kolize po vydání varování
před kolizí stále zvyšuje, aktivuje se podpora
brzd.
To znamená, že brzdová soustava je připravena na rychlé brzdění po lehkém sešlápnutí
brzd - to ucítíte jako mírné škubnutí.
Jestliže je pedál brzdy sešlápnut dostatečně
rychle, brzdy brzdí naplno.
Podpora brzd dále zvýší intenzitu, jakou řidič
brzdí, v případě, že brzdění nestačí k tomu, aby
nedošlo ke kolizi.
2
174
Pouze se systémem úrovně 2.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Naposledy se aktivuje automatická funkce
brzd.
VAROVÁNÍ
Systém varování před kolizí se nezapne
v každé jízdní nebo dopravní situaci, při každém počasí a při libovolném stavu vozovky.
Systém varování před kolizí nereaguje na
zvířata a vozidla, která se pohybují v jiném
směru.
Varování se aktivuje pouze v případě vysoké
pravděpodobnosti kolize. V kapitole
"Funkce" a "Omezení" najdete informace
k omezením, s jakými musí být řidič seznámen ještě před tím, než použije varování
před kolizí.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců se vypnou, pokud je rychlost
vozidla vyšší než 80 km/h.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců nefungují ve tmě a v tunelech, a to
ani v případě, že svítí pouliční světla.
Funkce automatické aktivace brzd může
zabránit kolizi a může snížit rychlost při
nárazu. Pro zajištění maximální účinnosti
brzd musí řidič brzdový pedál vždy sešlápnout - to platí i v případě, že je vozidlo vybaveno systémem automatické aktivace brzd.
Nikdy nečekejte na varování před kolizí. Za
udržování správné vzdálenosti a rychlosti je
vždy odpovědný řidič, a to i v případě, že je
vozidlo vybaveno systémem varování před
kolizí s automatickou aktivací brzd.
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
Detekce chodců
• Schopnost kamerového snímače vidět
chodce je podobně jako u lidského oka za
soumraku a při svítání omezena.
• Kamerový snímač umožňující detekci
chodců se deaktivuje při jízdě ve tmě a v
tunelech, a to i v případě, že svítí pouliční
světla.
VAROVÁNÍ
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekcí chodců představuje
pouhou pomůcku.
Optimální příklady objektů, které systém považuje
za chodce se zřetelnými obrysy těla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné,
aby funkce detekující chodce, měla k dispozici
maximálně jednoznačné informace o obrysech
těl - musí mít tedy možnost identifikovat hlavu,
paže, ramena, nohy, horní část těla a spodní
část těla a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
Pokud kamera větší části těla nevidí, nedokáže
chodce identifikovat.
• Aby chodec mohl být identifikován, musí
být vzpřímený a mít výšku minimálně
80 cm.
Tato funkce nedokáže detekovat všechny
chodce v každé situaci. Dále nedokáže
detekovat např. částečně zakryté chodce,
osoby drobnější postavy a děti (pod 80 cm)
a osoby v oblečení, které zakrývá obrysy
těla.
•
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu
vždy odpovídá řidič.
Provoz
Nastavení se upravuje v položce MY CAR na
displeji středové konzoly nebo v systému
menu. Informace o používání systému menu,
viz strana 202.
POZNÁMKA
Funkce podpory brzd a automatické aktivace brzdy jsou vždy povoleny - nelze je
deaktivovat.
04
Zapnutí a vypnutí
Postup zapnutí nebo vypnutí systému varování
před kolizí:
• Pomocí systému menu MY CAR na displeji
středové konzoly najděte Nastavení
Nastavení vozidla Podpůrné systémy
řízení Upozornění na nebezpečí
kolize - zde zvolte Zap nebo Vyp.
Aktivovaná funkce je testována po každém
nastartování motoru krátkým rozsvícením
samostatných světel pro výstražnou kontrolku
(č. [1] na vyobrazení na straně 173).
Při startování motoru se automaticky použije
nastavení, které bylo zvoleno při vypnutí
motoru.
• Systém nedokáže detekovat chodce, kteří
nesou těžké předměty.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
175
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
Aktivace/deaktivace varovných signálů
Je-li funkce varování před kolizí povolena,
výstražná kontrolka (č. [1] na vyobrazení na
straně 173) se aktivuje automaticky po nastartování motoru.
Výstražný zvuk lze aktivovat/deaktivovat
samostatně:
• Zvolte Zap nebo Vyp v systému menu MY
04
CAR v části Nastavení Nastavení
vozidla Podpůrné systémy řízení
Upozornění na nebezpečí kolize
Výstražný tón.
Nastavení vzdálenosti pro varování
Vzdálenost pro varování reguluje vzdálenost,
při níž systém vydá optické a akustické varování.
• Vyberte jednu z možností Daleko,
Normální nebo Blízko v systému menu
MY CAR pod položkou Nastavení
Nastavení vozidla Podpůrné systémy
řízení Upozornění na nebezpečí
kolize Výstražná vzdálenost.
Vzdálenost pro varování určuje citlivost
systému. Vzdálenost pro varování Daleko
poskytuje časnější varování. Nejprve vyzkoušejte nastavení Daleko a jestliže toto nastavení
176
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
vydává příliš mnoho varování, která mohou
v určitých situacích rušit, potom nastavení
vzdálenosti změňte na Normální.
Vzdálenost pro varování Blízko používejte
pouze ve výjimečných případech, např. pro
dynamickou jízdu.
POZNÁMKA
Když je používán adaptivní tempomat,
varovná kontrolka a varovný zvuk budou
používány tempomatem, i když je systém
varování před kolizí vypnutý.
Systém varování před kolizí varuje řidiče
v případě hrozící srážky, funkce však
nemůže zkrátit reakční dobu řidiče.
Aby byl systém varování před kolizí účinný,
jeďte vždy s nastaveným časovým intervalem sledování vzdálenosti 4 – 5, viz
strana 165.
POZNÁMKA
I když se vzdálenost varování nastaví na
Daleko, v jistých situacích se může zdát, že
varování přichází pozdě, např. je-li velký
rozdíl rychlostí nebo pokud vozidla vpředu
prudce brzdí.
VAROVÁNÍ
Žádná automatický systém není schopen
zaručit 100% správné fungování v každé
situaci. Proto nikdy netestujte systém varování automatické aktivace brzd tak, že
budete najíždět do lidí a vozidel - mohlo by
dojít k vážnému poškození, poranění a ohrožení životů.
Kontrola nastavení
Požadovaná nastavení mohou být kontrolována na displeji na středové konzole. Nastavení
najdete v systému menu MY CAR pod položkou Nastavení Nastavení vozidla
Podpůrné systémy řízení Upozornění na
nebezpečí kolize, viz strana 202.
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
Údržba
Omezení
"Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců" je aktivní od
rychlosti cca. 4 km/h.
Vizuální varovný signál (č. [1] na vyobrazení na
straně 173) může být obtížné zaznamenat
v případě silného slunečního svitu, odrazů, při
nošení slunečních brýlí, nebo když se řidič
nedívá přímo před sebe. Proto by měl být vždy
aktivován varovný zvuk.
Kamerový a radarový snímač3
Aby snímače fungovaly správně, nesmí na nich
být nečistoty, led a sníh a snímače se musí
pravidelně čistit pomocí vody a autošamponu.
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Čidla tedy nebudou moci
měřit.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému odvrátit kolizi. Za těchto situací poskytuje nejlepší
brzdný účinek a stabilitu systémy ABS a DSTC.
POZNÁMKA
Vizuální výstražný signál může být dočasně
deaktivován v případě vysoké teploty
v prostoru pro cestující způsobené
například prudkým slunečním světlem.
Dojde-li k tomu, aktivuje se výstražné zvukové znamení, a to i v případě, že deaktivace proběhla v systému menu.
•
3
Varování se nesmí objevit, pokud vzdálenost k vozidlu vpředu je malá nebo
pokud jsou pohyby volantu a pedálů
velké, například při velmi aktivním jízdním stylu.
VAROVÁNÍ
Pokud v důsledku dopravní situace nebo
vnějších vlivů radarový nebo kamerový snímač nedokáže detekovat chodce nebo
vozidlo vpředu správně, může se stát, že
dojde ke zpoždění v indikaci varování
a zásahů brzd nebo se tyto funkce vůbec
neaktivují.
Systém snímačů má pro chodce omezený
dosah. Systém účinně varuje a brzdí při
rychlosti vozidla do 50 km/h. Pokud vozidla
stojí nebo se pohybují pomalu, indikace
varování a zásahy brzd jsou funkční při
rychlostech do 70 km/hod.
04
V případě zhoršené viditelnosti nebo tmy se
varování upozorňující na stojící a pomalu
jedoucí vozidla může vypnout.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců se vypnou, pokud je rychlost
vozidla vyšší než 80 km/h.
Systém varování před kolizí využívá stejné
radarové snímače jako adaptivní tempomat.
Více informací o radarovém snímači a jeho
omezeních, viz strana 178.
Pokud jsou varování vnímána jako příliš častá
nebo rušivá, může být zkrácena vzdálenost pro
varování. V tomto případě systém vydá varování později, což má za důsledek snížení cel-
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
177
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
kového počtu varování. Viz kapitola "Nastavení
vzdálenosti pro varování" na straně 176.
• Automatické přepínání dálkových/potká-
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se dočasně deaktivuje, pokud se
zařadí zpětný chod.
• Informace o dopravních značkách - viz
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se také neaktivuje při nízkých
rychlostech - pod 4 km/h, proto systém nezasáhne v případech, kdy se vozidlo vpředu
přibližuje velmi pomalu, např. při parkování.
04
Pokud řidič projeví aktivitu a prokáže, že si je
vědom chování během jízdy, může se varování
před kolizí nepatrně odložit, což sníží počet
zbytečných varování na minimum.
Pokud systém automatické aktivace brzd
zabránil kolizi se stojícím objektem, zůstane
vozidlo v klidu maximálně 1,5 sekundy. Pokud
je vozidlo zbrzděno před jiným vozidlem, které
se pohybuje, bude rychlost snížena na stejnou
rychlost, jakou se pohybuje vozidlo jedoucí
vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při zastavení vozidla systémem automatické aktivace
brzd zastaví motor, pokud řidič nestačí před
tím sešlápnout spojkový pedál.
Omezení kamerového snímače
Kamerový snímač ve voze používají podobně
jako varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd následující funkce:
178
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
vacích světlometů - viz strana 90
strana 148
• Driver Alert Control – viz strana 182
• Lane Departure Warning – viz strana 185.
POZNÁMKA
Udržujte povrch čelního okna před kamerovým snímačem bez ledu, sněhu, zamlžení
a nečistot.
Na čelní okno před kamerový snímač nic
neupevňujte, protože by mohlo dojít k omezení nebo znemožnění funkce jednoho nebo
více systémů závislých na kameře.
Kamerové snímače mají omezení obdobná
jako lidské oko, tj. „vidí“ hůř například ve tmě,
hustém sněžení nebo mlze. Za takových podmínek mohou být funkce systémů závislých na
kameře výrazně omezeny nebo dočasně
vypnuty.
Silné protisvětlo, odrazy světla od vozovky,
sníh nebo led na vozovce, znečištěné nebo
nezřetelné značení jízdních pruhů značným
způsobem omezuje činnost kamery při sledování vozovky a detekci chodců a ostatních
vozidel.
Zorné pole kamerového snímače je limitováno.
Proto se v jistých situacích může stát, že
chodci a vozidla nebudou detekováni dle očekávání.
Během velmi vysokých teplot je kamera
dočasně vypnuta na cca 15 minut po nastartování motoru, aby byla chráněna funkčnost
kamery.
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na displeji objeví zpráva Čelní sklo
Zablok. čidla, znamená to, že je kamerový
snímač zablokovaný a nemůže detekovat
chodce, vozidla nebo silniční značení před
vozem.
Současně to znamená, že kromě Varování před
kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
a detekce chodců může dojít k omezení funkce
automatického přepínání dálkových a potkávacích světlometů, informace o dopravních
značkách, Driver Alert Control a Lane
Departure Warning.
V této tabulce jsou uvedeny možné příčiny
zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi.
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
Příčina
Akce
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před kamerou je
znečištěný nebo je
zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před
kamerou od nečistot, ledu a sněhu.
Povrch čelního okna
před kamerou jste
očistili, avšak zpráva
je stále zobrazena.
Čekejte. Může trvat
několik minut, než
kamera změří
dohlednost.
Hustá mlha, intenzivní déšť nebo sníh
znamenají, že
kamera není plně
funkční.
Žádná činnost.
Kamera nefunguje
během hustého
deště nebo sněžení.
Mezi vnitřní stranou
čelního okna
a kamerou se objevila nečistota.
Zajeďte do servisu
a nechte si vyčistit
čelní sklo pod krytem kamery - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
04
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Popis
Kolizní
varov. VYP
Systém varování před kolizí je nefunkční.
Zobrazí se, když nastartujete motor.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Kolizní
varov. Není
k dispoz.
Systém varování před kolizí nemůže být aktivován.
Zobrazí se, když se řidič pokusí aktivovat tuto funkci.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
179
04 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců*
Kontrolka
04
Zpráva
Popis
Bylo aktivováno
autom.
brzdění
Byla aktivní funkce automatické aktivace brzd.
Čelní sklo
Zablok.
čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zpráva zmizí po jednom stisknutí tlačítka OK.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
• Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Omezení kamerového snímače, viz strana 178.
Radar
zablokován
Viz manuál
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je dočasně vypnuto.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když se před radarovým
snímačem nahromadila sněhová břečka.
Omezení radarového snímače, viz strana 160.
Kolizní
varov.
Doporucen
servis
180
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je částečně nebo zcela vypnuto.
• Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
Driver Alert System*
Všeobecné informace o systému
Driver Alert System
Driver Alert System je určeno pro pomoc řidičům, jejichž schopnost řízení se v průběhu
jízdy snižuje, nebo kteří neočekávaně opustili
jízdní pruh, v němž jedou.
Driver Alert System zahrnuje dvě různé funkce,
které mohou být vypnuty současně nebo jednotlivě:
• Driver Alert Control – DAC, viz strana 182.
• Lane Departure Warning – LDW, viz
04
strana 185.
Zapnutá funkce je nastavena do pohotovostního režimu a neaktivuje se automaticky,
dokud rychlost nepřekročí 65 km/h.
Funkce se deaktivuje, když rychlost klesne pod
60 km/h.
Obě funkce využívají kameru, která je závislá
na bočním značení jízdního pruhu po obou
stranách.
VAROVÁNÍ
Systém sledování bdělosti řidiče nepracuje
ve všech situacích, avšak je určen pouze
k doplňkové podpoře.
Konečnou zodpovědnost za bezpečné
řízení má vždy řidič.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
181
04 Podpora řidiče
Driver Alert System - DAC*
Všeobecné informace o systému DAC
hlavní silnice. Funkce není určena pro městský
provoz.
V některých případech není schopnost řízení
ovlivněna, ačkoli je řidič unavený. V takovém
případě nemůže systém vydat varování určené
řidiči. Proto je vždy důležité zastavit a udělat si
přestávku, pokud se objeví jakékoli známky
únavy řidiče, bez ohledu na to, zda DAC vydá
nebo nevydá varování.
Aktuální stav funkce Driver Alert může být kontrolován na displeji palubního počítače ovládacím kolečkem na levém pákovém přepínači.
POZNÁMKA
04
Funkce (Driver Alert Control) je určena k upoutání pozornosti řidiče/řidičky, když při řízení
začne ztrácet koncentraci, např. začíná být
rozptýlený/rozptýlená nebo začne usínat.
Kamera detekuje boční značení na vozovce
a porovnává část vozovky s pohyby volantu.
Řidič je upozorněn, pokud vůz nesleduje plynule značení vozovky.
POZNÁMKA
Kamerový snímač má určitá omezení, viz
strana 178.
Cílem DAC je detekovat pomalu se snižující
koncentraci řidiče a je primárně určen pro
182
Provoz
Některá nastavení se provádějí z displeje na
středové konzole a z jeho menu. Informace
o používání systému menu, viz strana 202.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce se nesmí používat k prodloužení
délky jízdy. Vždy si naplánujte přestávky
v pravidelných intervalech a řiďte pouze
zcela odpočati.
Omezení
V některých případech může systém vydat
varování, ačkoli schopnost řízení není omezena, například:
• pokud řidič testuje funkci LDW.
• ve velmi silném bočním větru.
• na vozovce s vyjetými kolejemi.
Ovládací kolečko. Otáčejte, dokud se na
displeji neobjeví Driver
Alert . V druhém řádku se mohou zobrazit
možnosti Driver Alert Standby <65 km/
h, Driver Alert Není
k dispoz. nebo značka úrovně
.
Tlačítko OK potvrzuje nebo vymaže varování z paměti.
04 Podpora řidiče
Driver Alert System - DAC*
zap/vyp
Nastavení funkce Driver Alert v pohotovostním
režimu:
• Vyhledejte na obrazovce středové konzoly
v systému menu MY CAR položky
Nastavení vozidla Podpůrné systémy
řízení Driver Alert a zaškrtněte políčko.
• Políčko není zaškrtnuté: Funkce je
vypnuta.
Na displeji se zobrazí značka s 1-5 sloupci.
Malý počet sloupců znamená, že řidič neřídí
vůz plynule. Velký počet sloupců znamená stabilní jízdu.
Pokud je vůz řízen nerovnoměrně, řidič je upozorněn akustickým signálem a také textovou
zprávou Driver Alert Čas na přestávku.
Varování je po chvíli opakováno, jestliže se
schopnost řídit nezlepší.
VAROVÁNÍ
Upozornění musí být bráno velmi vážně,
neboť ospalý řidič/ospalá řidička si obvykle
není vědom/vědoma svého stavu.
Pokud se ozve alarm nebo se cítíte unaveni:
co nejdříve bezpečně zastavte vozidlo
a odpočiňte si.
Studie ukázaly, že když řidič řídí unavený,
nebezpečí je stejné, jako kdyby řídil pod vlivem alkoholu.
04
Funkce
Funkce Driver Alert se aktivuje, když
rychlost stoupne nad 65 km/h,
a zůstává aktivní, dokud je rychlost
větší než 60 km/h.
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Popis
Driver Alert Vypnuto
Funkce je vypnuta.
Driver Alert Standby <65
km/h
Tato funkce se v režimu standby nastaví, protože je rychlost nižší než 65 km/h.
Driver Alert Není k dispoz.
Vozovka nemá jasné boční značení nebo je kamerový snímač dočasně vypnutý. Omezení kamerového
snímače, viz strana 178.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
183
04 Podpora řidiče
Driver Alert System - DAC*
Kontrolka
Zpráva
Popis
Driver Alert
Funkce analyzuje jízdní styl řidiče.
Displej zobrazuje značku úrovně pomocí 1–5 sloupců, přičemž nízký počet sloupců indikuje nerovnoměrný styl jízdy. Vysoký počet sloupců indikuje stabilní jízdu.
04
Driver Alert Čas na
přestávku
Vůz nebyl řízen plynule; řidič je upozorněn akustickým varováním + textem.
Čelní sklo Zablok. čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
• Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Omezení kamerového snímače, viz strana 178.
Driver Alert Sys Doporucen
servis
184
Systém je vypnutý.
• Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
SYSTÉM Driver Alert System - LDW*
Všeobecné informace o systému LDW
Obsluha a funkce
Pokud rychlost klesne pod 60 km/h, funkce
zůstane v pohotovostním režimu a na displeji
se objeví Lane Depart Warn Standby <65
km/h.
Jestliže vůz zkříží levé nebo pravé boční značení vozovky bez příčiny, řidič je upozorněn
akustickým signálem.
V následujících situacích není vydáno žádné
varování:
• Ukazatele směru jsou zapnuté
• Řidič/řidička má nohu na pedálu brzdy1
• V případě rychlého sešlápnutí pedálu
Funkce LDW (Lane Departure Warning) je
určena ke snížení nebezpečí tzv. nehod jednoho vozu – nehody, kdy za určitých situací
vozidlo opustí vozovku a hrozí nebezpečí sjetí
do příkopu nebo do protisměru.
LDW se skládá z kamery, která detekuje boční
značení namalované na vozovce. Řidič je upozorněn akustickým signálem, pokud vůz kříží
boční značení.
Funkce se zapíná a vypíná spínačem na
středové konzole. Kontrolka v tlačítku svítí,
když je funkce zapnuta.
Pokud rychlost klesne pod 65 km/h a funkce
přejde do režimu standby, na displeji palubního
počítače se zobrazí Lane Depart Warn
Standby <65 km/h.
Funkce LDW se aktivuje automaticky z pohotovostního režimu poté, co kamera znamená
boční značení vozovky a rychlost překročí
65 km/h. Displej palubního počítače zobrazuje
zprávu Lane Depart Warn K dispozici.
04
plynu1
• V případě rychlých pohybů volantem1
• V případě náhlého zatočení, kdy se vůz
naklání.
Kamerový snímač má také určitá omezení.
Další informace, viz strana 178.
POZNÁMKA
Řidič je varován při každém zkřížení bočního značení pouze jednou. Jestliže je značení mezi koly vozu, není vydán akustický
signál.
Pokud kamera nedokáže detekovat boční značení vozovky, na displeji se objeví Lane
Depart Warn Není k dispoz..
1
Varování bude přesto vydáno, pokud je vybrána volba Vyšší citlivost, viz strana 187.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
185
04 Podpora řidiče
SYSTÉM Driver Alert System - LDW*
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Popis
Lane departure warning
ZAP/Lane departure warning VYP
Funkce je zapnuta/vypnuta.
Zobrazí se při zapnutí/vypnutí.
Text zmizí po 5 sekundách.
04
Lane Depart Warn Standby
<65 km/h
Tato funkce se v režimu standby nastaví, protože je rychlost nižší než 65 km/h.
Lane Depart Warn Není
k dispoz.
Vozovka nemá jasné boční značení nebo je kamerový snímač dočasně vypnutý. Omezení kamerového
snímače, viz strana 178.
Lane Depart Warn K dispozici
Funkce sleduje boční značení vozovky.
Čelní sklo Zablok. čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
• Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Omezení kamerového snímače, viz strana 178.
Driver Alert Sys Doporucen
servis
186
Systém je vypnutý.
• Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
SYSTÉM Driver Alert System - LDW*
Osobní preference
Nastavení se provádějí na obrazovce displeje
středové konzoly přes systém nabídky MY
CAR. Zde zvolte Nastavení Nastavení
vozidla Podpůrné systémy řízení Lane
Departure Warning. Informace o používání
systému menu - viz strana 202.
Vyberte některou z následujících možností:
• Zapnout při startu - Tato funkce přejde
do pohotovostního režimu při každém
nastartování motoru. Při nastartování je
nastavena stejná hodnota, jaká byla nastavena při vypnutí motoru.
04
• Vyšší citlivost – Zvýší se citlivost, poplach
je spuštěn dříve a platí méně omezení.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
187
04 Podpora řidiče
Parkovací asistent*
Všeobecné informace
Funkce
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Hlasitost parkovacího asistenta lze nastavit
během akustické signalizace pomocí knoflíku
VOL na středové konzole nebo pomocí
systému menu vozidla MY CAR - viz
strana 202.
04
Parkovací asistent je k dispozici ve dvou
verzích:
• Pouze vzadu
• Vpředu i vzadu.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém systému vozidla, vyčnívání tažné tyče
se zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
VAROVÁNÍ
188
•
Parkovací asistent nezbavuje řidiče
odpovědnosti při parkování.
•
Čidla mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor např. na osoby a zvířata
v blízkosti vozidla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Obrazovka na displeji - ukazuje překážku vpředu
vlevo a vzadu vpravo.
Systém se automaticky aktivuje při nastartování motoru - rozsvítí se kontrola Zap/Vyp spínače. Pokud je parkovací asistent deaktivován
tlačítkem, kontrolka zhasne.
Displej na středové konzole zobrazuje situaci
v souvislosti s vozem a detekovanou překážkou.
Označené sektory ukazují, které ze čtyř čidel
detekuje překážku. Čím je symbol vozu blíže
konkrétnímu políčku sektoru, tím je kratší vzdálenost mezi vozem a detekovanou překážkou.
Frekvence signálu se zvyšuje s přibližováním
k překážce, před nebo za vozidlem. Jiný zvuk
audiosystému je automaticky ztišen.
Pokud je vzdálenost k překážce menší než 30
cm, změní se tón na stálý a značka aktivního
čidla se zcela vyplní. Pokud jsou překážky ve
vzdálenosti signalizované stálým tónem za
i před vozidlem, bude se signál ozývat reproduktorů střídavě.
04 Podpora řidiče
Parkovací asistent*
DŮLEŽITÉ
Některé předměty jako např. řetězy, tenké
lesklé tyče nebo nízké překážky mohou být
ve "stínu" signálu a snímače je v daný okamžik nedokáží detekovat - pulzující tón může
nečekaně ustat místo toho, aby se dle očekávání změnil na konstantní tón.
•
V tomto případě věnujte zvýšenou
pozornost a s vozem popojíždějte
a manévrujte velmi pomalu nebo
manévrování při parkování přerušte hrozí vysoké riziko poškození vozidla
nebo jiných předmětů, protože snímače
nefungují optimálně.
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5
metru. Signál vychází z jednoho ze zadních
reproduktorů.
Účinná vzdálenost před vozidlem je přibližně
0,8 metru. Signál pro překážky vpředu vychází
z jednoho z předních reproduktorů.
Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky.
Přední parkovací asistent je aktivní při rychlosti
maximálně 15km/h. Kontrolka v tlačítku se rozsvítí a indikuje, že systém je aktivní. Jakmile
rychlost poklesne pod 10 km/h, systém se opět
aktivuje.
Systém se musí vypnout při couvání s přívěsem, pokud je na tažném zařízení namontován
nosič kol, apod. - jinak by tato zařízení aktivovala čidla.
POZNÁMKA
Zadní parkovací asistent je automaticky
deaktivován při tažení přívěsu, pokud je
použitý originální kabel přívěsu Volvo.
Zadní parkovací asistent
Přední parkovací asistent
POZNÁMKA
Přední parkovací asistent se vypne, pokud
se aktivuje parkovací brzda nebo pokud se
ve voze s automatickou převodovkou zvolí
režim P.
04
DŮLEŽITÉ
Montáž přídavných světlometů: Nezapomeňte, že přídavné světlomety nesmějí
zakrývat čidla – přídavné světlomety by
mohly být detekovány jako překážky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
189
04 Podpora řidiče
Parkovací asistent*
Indikátor poruchy
Pokud se informační kontrolka rozsvítí trvale a na informačním displeji
se zobrazí zpráva Park. asistent Doporucen
servis, je parkovací asistent vypnutý.
DŮLEŽITÉ
04
Za určitých podmínek může systém parkovacího asistenta generovat nesprávné
varovné signály, příčinou kterých jsou vnější
zdroje zvuku, vydávající stejné ultrazvukové
frekvence, se kterými pracuje systém.
Příkladem takových zdrojů jsou houkačky,
mokré pneumatiky na asfaltu, pneumatické
brzdy, zvuky výfuků motocyklů atd.
Čištění čidel
Umístění čidel, zadních.
Pro zajištění správné funkce musí být čištění
čidel prováděno pravidelně. Pro čištění používejte vodu a autošampon.
POZNÁMKA
Nečistoty, led a sníh na čidlech mohou způsobit generování nesprávných varovných
signálů.
Umístění čidel, předních.
190
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
Parkovací kamera*
Všeobecné informace
Funkce a provoz
Parkovací kamera je součástí systému asistenta. Aktivuje se při zařazení zpátečky (toto
nastavení lze upravit v menu, viz strana 202).
Je-li aktivní jiné zobrazení, systém parkovací
kamery automaticky přebere zobrazení a obraz
z kamery se objeví na obrazovce.
Po zařazení zpátečky se zobrazí dvě nepřerušované čáry, které graficky označují stopy
zadních kol vozu při stávajícím úhlu natočení
řízení. Tato funkce usnadní parkování a zatáčení v úzkých prostorech a během manévrování s přívěsem. Přibližné vnější obrysy vozidla
jsou znázorněny pomocí dvou přerušovaných
čar. Tyto pomocné čáry lze vypnout v nabídce
nastavení.
Obraz z kamery se objeví na obrazovce
středové konzoly.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém systému vozidla, vyčnívání tažné tyče
se zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
Umístění tlačítka CAM.
VAROVÁNÍ
•
Kamera vidí, co je za vozem a zda se něco blíží
ze stran.
Parkovací kamera slouží pouze jako
pomocný prostředek. Nezbavuje řidiče
odpovědnosti při couvání.
Kamera zobrazuje široký prostor za vozidlem
s částí nárazníku a tažným zařízením.
•
Kamera má mrtvé úhly, kde nemohou
být překážky detekovány.
•
Dávejte pozor na osoby a zvířata v blízkosti vozu.
Na obrazovce mohou objekty vypadat oproti
skutečnosti mírně nakloněné - to je naprosto
v pořádku.
04
Je-li vůz vybaven snímači* parkovacího asistenta, informace z těchto snímačů se zobrazí
graficky jako barevná políčka označující vzdálenost k detekovaným překážkám, viz
strana 188.
Kamera je aktivní přibližně 5 sekund po
vyřazení zpátečky nebo do doby, než rychlost
vozidla překročí 10 km/h.
POZNÁMKA
Předměty zobrazované na obrazovce
mohou být ve skutečnosti blíže vozidlu, než
se to jeví na obrazovce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
191
04 Podpora řidiče
Parkovací kamera*
Naváděcí linie
04
POZNÁMKA
•
Při couvání s přívěsem, který není elektricky připojen k vozu, budou čáry na
displeji odpovídat trase vozu, nikoliv
přívěsu.
•
Na obrazovce se nezobrazí čáry, pokud
je k vozidlu elektricky připojen systém
přívěsu.
•
Parkovací kamera je automaticky deaktivována při tažení přívěsu, pokud je
použitý originální kabel přívěsu Volvo.
Umístění kamery vedle otevíracího madla.
Světelné podmínky
Obrázek kamery se nastavuje automaticky
v závislosti na konkrétních světelných podmínkách. Proto se mohou jas a kvalita obrazu
nepatrně měnit. V případě nepříznivých světelných podmínek může být kvalita obrázku
nepatrně horší.
POZNÁMKA
Pro zajištění optimálního fungování musí být
čočka kamery čistá bez sněhu, nečistot
a ledu. To platí především při zhoršené viditelnosti.
192
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Příklady zobrazení čar ze systému parkovacího asistenta.
Linie na obrazovce jsou promítány, jako by byly
na zemi za vozem, a jsou přímo závislé na
pohybu volantu a ukazují řidiči trasu vozu i při
zatáčení.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte, že obrazovka zobrazuje
pouze oblast za vozem – věnujte pozornost
prostoru po stranách a před vozem, když
manévrujete při couvání.
04 Podpora řidiče
Parkovací kamera*
Hraniční čáry
Vozidla se senzory couvání*
Nastavení
Jakmile se objeví obraz kamery, stiskněte OK/
MENU. Nastavení upravte podle potřeby.
Různé
• Ve výchozím nastavení se kamera aktivuje
při zařazení zpátečky.
• Jedním stisknutím tlačítka CAM se aktivuje
kamera, i když není zpátečka zařazena.
• Mezi standardním a přiblíženým zobrazením přepínejte otáčením knoflíku TUNE
nebo tisknutím tlačítka CAM.
Čáry systému.
Hraniční čáry, prostor 30 cm za vozidlem
Hraniční čára, volný prostor pro couvání
"Dráhy kol"
Plná čára (1) ohraničuje prostor, který je od
nárazníku vzdálen asi 30 cm.
Přerušovaná čára (2) ohraničuje prostor za
nárazníkem do vzdálenosti cca. 1,5 m. Je to
také hranice odpovídající nejvíce vyčnívajícím
částem vozidla, jako jsou zpětné zrcátka a rohy
karoserie - také při zatáčení.
Široké "dráhy kol" (3) mezi bočními čárami
naznačují dráhy, kudy budou procházet kola
a mohou zasahovat až do vzdálenosti
asi 3,2 m za nárazník, pokud se v jejich dráze
nenachází žádná překážka.
Barevné plochy (x 4, jednou na každé čidlo) ukazují
vzdálenost.
Pokud je vozidlo vybaveno také snímači parkovacího asistenta (viz strana 188), bude indikace
vzdálenosti přesnější a barevné plochy budou
ukazovat, které ze 4 čidel registruje překážku.
Barva ploch se se zkracující se vzdáleností od
překážky postupně mění - ze žluté přes oranžovou až na červenou.
Barva/lak
Vzdálenost
(metry)
Žlutá
1,5–
Oranžová
0,3–1,5
Červená
0–0,3
04
• Je-li ve voze nainstalováno několik
kamer*, kamera se přepíná otáčením ovladače TUNE.
Omezení
POZNÁMKA
Držák jízdních kol nebo jiné příslušenství
upevněné na zadní části vozu může clonit
objektiv kamery.
Uvědomte si prosím, že i když se může zdát,
že je zakryta malá část obrazu, může to
představovat poměrně velký prostor, který
není vidět. Proto mohou být překážky zaregistrovány, až když jsou velmi blízko vozidla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
193
04 Podpora řidiče
Parkovací kamera*
Nezapomeňte
• Udržujte objektiv kamery čistý, bez ledu
a sněhu.
• Objektiv kamery pravidelně čistěte vlažnou
vodou a autošamponem – dávejte pozor,
abyste objektiv nepoškrábali.
04
194
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Podpora řidiče
BLIS* – Informační systém mrtvého úhlu
Všeobecné informace o BLIS
VAROVÁNÍ
Mrtvé úhly
G021426
Systém je doplňkem, ne náhradou, bezpečného jízdního stylu a používání zpětných
zrcátek. Nikdy nemůže nahradit pozornost
a odpovědnost řidiče. Odpovědnost za
správné přejíždění mezi pruhy zůstává vždy
na řidiči.
Zpětné zrcátko se systémem BLIS1.
BLIS kamera
Kontrolka
BLIS symbol
BLIS je informační systém založený na kamerové technologii, která za určitých okolností
může pomoci řidiči zaznamenat vozidla pohybující se ve stejném směru v takzvaném
„mrtvém úhlu“.
Systém je navržen tak, aby pracoval nejúčinněji
při jízdě v hustém provozu po víceproudových
dálnicích.
Když kamera (1) detekuje vozidlo v mrtvém
úhlu, rozsvítí se trvale kontrolka (2).
POZNÁMKA
A = přibližně 9,5 m a B = přibližně 3,0 m.
Aktivace / deaktivace
Kontrolka na straně vozidla, kde bylo detekováno vozidlo, se rozsvítí. Pokud je vozidlo
předjížděno z obou stran, rozsvítí se obě
kontrolky.
Pokud dojde k poruše systému, BLIS toto sdělí
řidiči prostřednictvím zprávy. Pokud jsou
například kamery systému zakryté, kontrolka
BLIS bliká a na informačním displeji se objeví
zpráva. V tomto případě zkontrolujte a vyčistěte čočky.
V případě potřeby lze systém dočasně vypnout
- viz kapitola Aktivace/deaktivace".
1
04
Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
195
04 Podpora řidiče
BLIS* – Informační systém mrtvého úhlu
04
BLIS se aktivuje při nastartování motoru. Kontrolky v panelech dveří při aktivaci BLIS třikrát
zablikají.
• předjíždíte jiné vozidlo rychlostí až
Systém lze deaktivovat/aktivovat po nastartování motoru jedním stisknutím tlačítka BLIS.
• jste předjížděni jiným vozidlem rychlostí až
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
systém menu vozu MY CAR pod menu
Nastavení Nastavení vozidla BLIS.
(Popis systému menu, viz strana 202).
Po deaktivaci funkce BLIS kontrolka v tlačítku
zhasne a na displeji v přístrojové desce se
zobrazí zpráva.
Po aktivaci systému BLIS se kontrolka v tlačítku rozsvítí, na displeji se zobrazí nová textová zpráva a kontrolky v panelech dveří 3krát
zablikají. Stisknutím tlačítka OK textovou
zprávu vymažte (Popis zpráv, viz strana 200).
Kdy BLIS funguje
Systém pracuje, pokud vozidlo jede rychlostí
vyšší než 10 km/h.
Předjíždění
Systém reaguje, pokud:
196
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
o 10 km/h vyšší než je rychlost druhého
vozidla
o 70 km/h vyšší než je rychlost vašeho
vozidla.
VAROVÁNÍ
BLIS nefunguje v prudké zatáčce.
BLIS nefunguje, pokud vozidlo couvá.
Široký přívěs připojený k vozu může zakrývat ostatní vozy v sousedních pruzích. Tak
nemusí dojít k detekci vozu v sledované
oblasti prostřednictvím systému BLIS.
Denní světlo a tma
Při denním světle systém reaguje na obrys
okolních vozidel. Systém je navržen tak, aby
detekoval motorová vozidla, například osobní
vozidla, nákladní vozidla, autobusy a motocykly.
Za tmy systém reaguje na světlomety okolních
vozidel. Pokud okolní vozidla nesvítí, systém
vozidla nedetekuje. To například znamená, že
systém nereaguje na přívěsy bez světlometů,
které jsou taženy za osobním nebo nákladním
vozidlem.
VAROVÁNÍ
Systém nereaguje na cyklisty ani mopedy.
Kamery BLIS mají podobná omezení jako
lidské oko, tj. „vidí“ hůř například v hustém
sněžení, proti prudkému světlu nebo v mlze.
Čištění
Aby systém pracoval co nejefektivněji, čočky
kamer BLIS musí být čisté. Čočky je možné
čistit měkkým hadrem nebo vlhkou houbou.
Čistěte čočky opatrně, abyste je nepoškrábali.
DŮLEŽITÉ
Čočky jsou elektricky vyhřívané z důvodu
odstranění ledu a sněhu. Pokud je to nutné,
odstraňte sníh z čoček.
Zprávy na displeji
Zpráva
Popis
Syst.mrtv.úhlu
ZAP
Systém BLIS je aktivován.
Syst.mrtv.úhlu
Doporucen servis
Systém mrtvého
úhlu je vypojen kontaktujte dílnu.
04 Podpora řidiče
BLIS* – Informační systém mrtvého úhlu
Zpráva
Popis
Syst.mrtv.úhlu
Kamera zablok.
Kamera systému
BLIS je zablokována
nečistotou, sněhem
nebo ledem - vyčistěte čočky.
Syst.mrtv.úhlu
Omezená funkce
Omezená funkce
přenosu dat mezi
kamerou systému
BLIS a elektrickým
systémem vozidla.
Kamera se opět
sama nastaví, jakmile se přenos dat
mezi kamerou
systému BLIS
a elektrickým systémem ve vozidle normalizuje.
Syst.mrtv.úhlu
VYP
Omezení
V některých situacích se může kontrolka BLIS
rozsvítit, i když žádné jiné vozidlo není
v mrtvém úhlu.
POZNÁMKA
Pokud se kontrolka BLIS příležitostně rozsvítí, i když se v mrtvém úhlu nenachází
žádný vůz, neznamená to, že v systému
došlo k poruše.
Vlastní stín na velké lesklé hladké ploše, např.
protihluková bariéra nebo betonová vozovka.
Pokud došlo k poruše v systému BLIS, na
displeji se zobrazí Syst.mrtv.úhlu
Doporucen servis.
04
Následující obrázky ukazují příklady situací,
kdy se může kontrolka BLIS rozsvítit, i když
žádné jiné vozidlo není v mrtvém úhlu.
Nízko stojící slunce svítící přímo do kamery.
Systém BLIS je
deaktivován.
DŮLEŽITÉ
Oprava komponentů systému BLIS musí být
prováděna pouze v odborné dílně - doporučujeme využít služeb autorizovaného
servisu Volvo.
Odraz od lesklého mokrého povrchu vozovky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
197
Menu a hlášení......................................................................................
Menu MY CAR......................................................................................
Ovládání klimatizace.............................................................................
Nezávislé topení a vyhřívání prostoru pro cestující*.............................
Nezávislé topení*...................................................................................
Palubní počítač.....................................................................................
Adaptivní jízdní charakteristiky..............................................................
Komfort v prostoru pro cestující...........................................................
198
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
200
202
210
220
223
224
226
227
KOMFORT A RADOST Z JÍZDY
05 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
Sdružený přístrojový panel
Pokud se zobrazí zpráva, musí být potvrzena
tlačítkem OK, aby se menu zobrazila.
Zpráva
Přehled menu
Pro některé z dále uvedených položek menu
musí být ve voze nainstalovány jisté funkce
a hardware.
---- km do prázd.nádrže
--.- l/100km průměr
--.- l/100km okamžitá
--- km/h prům.rychlost
Informační displej a ovládací prvky pro menu.
OK – přístup k seznamu zpráv a potvrzení
zprávy.
05
Kolečko – pohyb mezi položkami menu.
RESET – vynulování aktivní funkce. Používá se v určitých případech k volbě/aktivaci funkce, viz vysvětlení pod každou
příslušnou funkcí.
Menu zobrazená na informačních displejích ve
sdruženém přístrojovém panelu jsou řízena
levým pákovým přepínačem. Menu zobrazovaná v závislostí na poloze klíče, viz strana 80.
1
2
3
200
Pouze některé trhy.
Programovat lze pouze, když je motor vypnutý.
Nelze zvolit, když je zapnuté nezávislé topení.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
--- km/h aktuál. rychlost1
Text zprávy na informačním displeji.
Hlad.mot.oleje Čekejte...*
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky se na informačním displeji objeví
příslušná zpráva. Do odstranění závady bude
v paměti uložena chybová zpráva.
Tlak v pneu Kalibrace*
Časov.park.top. --:-- ---*2
Okamž. spuštění Park.topení ZAP*3
Příd. topení auto ZAP*
Lane Depart Warn *
Driver Alert *
Stiskněte OK pro potvrzení a listování mezi
zprávami.
POZNÁMKA
Pokud se při použití palubního počítače
zobrazí výstražná zpráva, musí se přečíst
(stisknutím tlačítka OK) ještě před tím, než
se pokračuje v předchozí aktivitě.
05 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Bezpečně
zastavteA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Čas pro pravid.
údržbu
Horká převodov. Snižte
rychlost
Vypněte motorA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Čas na pravidelnou
servisní prohlídku - kontaktujte servisB. Tato
doba je určována podle
počtu ujetých kilometrů, počtu měsíců od
poslední prohlídky, provozní doby motoru
a kvality oleje.
Jeďte plynuleji nebo
s vozidlem bezpečně
zastavte. Zařaďte neutrál a nechte motor
běžet ve volnoběžných
otáčkách, dokud
zpráva nezmizíC.
Horká převodov. Bezpečně
zastav.
Kritická závada. Okamžitě bezpečně zastavte
vůz a kontaktujte
servisB.
Dočasně OFFA
Funkce byla dočasně
vypnuta a je automaticky resetována za
jízdy nebo po opětovném nastartování
motoru.
Vybitá baterie
Úsporný režim
Audiosystém se vypnul
z důvodu úspory energie. Dobijte akumulátor.
Nutný servisA
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby
vozidlo okamžitě zkontrolovali.
servisB
Doporučen
servisA
Kontaktujte
a požádejte, aby
vozidlo co nejdříve
zkontrolovali.
Viz manuálA
Přečtěte si příručku pro
uživatele.
Rezervujte čas
na údržbu
Termín údržby
vypršel
Čas na objednání pravidelné servisní prohlídky
- kontaktujte servisB.
Pokud nejsou dodržovány servisní intervaly,
záruka nekryje poškozené díly - kontaktujte
servisB.
Převodový olej
Nutná výměna
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby
vozidlo co nejdříve
zkontrolovali.
Nízký výkon
převodovky
Převodovka není
schopna fungovat
v plném rozsahu. Jeďte
pomalu, dokud zprávaC
nezmizí.
Pokud se objevuje opakovaně - kontaktujte
servisB.
A
B
C
05
Součást zprávy, která se zobrazí společně s informací
o místě, kde došlo k problému.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Další zprávy týkající se automatické převodovky, viz
strana 126.
201
05 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Všeobecné informace o systému MY
CAR
Mnohé z funkcí vozidla jsou zpracovávány v tomto menu, např. nastavení
hodin, vnější zrcátka a zámky.
Provoz
Ovládání na středové konzole
Menu se prochází pomocí tlačítek na středové
konzole nebo pomocí pravé klávesnice na
volantu.
aktuální funkce je přerušena
zadané znaky jsou vymazány
naposledy provedené výběry jsou zrušeny
dojde k posunu v systému menu nahoru
Dlouhým stisknutím se dostanete do nejvyšší
úrovně menu (nadřazený pohled), ze které
mohou být zpřístupněny všechny funkce
vozidla/zdroje menu - viz také strana 237.
Ovládání na středové konzole pro procházení
menu.
Stiskněte MY CAR a otevřou se menu
v rámci MY CAR.
Pro provedení výběru ve zvýrazněné
možnosti v menu nebo pro uložení vybrané
funkce do paměti stiskněte OK MENU.
Pro přetočení nahoru/dolů v možnostech
menu otočte knoflíkem TUNE.
EXIT
Funkce EXIT
V závislosti na funkci, se při stisknutí tlačítka
EXIT objeví kurzor a na úrovni menu nastane
některá z následujících situací:
202
telefonní hovor je odmítnut
Výsledek dlouhého a krátkého tisku se může
lišit.
Některé funkce jsou standardní, jiné volitelné v závislosti na trhu se mění i rozsah.
05
•
•
•
•
•
05 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Klávesnice na volantu*
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení zámku Odemknout dveře
Dveře řidiče, pak všechny.
Postup je stejný jako u tlačítek na středové
konzole - viz strana 202: OK MENU (2), EXIT
(4) a knoflík TUNE (3).
Následuje příklad toho, jak lze funkci otevřít
a upravit pomocí klávesnice na volantu:
MY CAR
1. Stiskněte tlačítko MY CAR na středové
konzole.
V menu MY CAR jsou k dispozici následující
možnosti:
2. Pomocí kolečka (1) přejděte do požadovaného menu, např. Nastavení a potom
kolečko stiskněte - otevře se podmenu.
Klávesnice se může lišit v závislosti na trhu.
Pro přetočení nahoru/dolů v možnostech
menu otočte kolečkem.
Pro provedení výběru ve zvýrazněné
možnosti v menu nebo pro uložení vybrané
funkce do paměti otočte kolečkem.
EXIT (viz nadpis "Funkce EXIT" na straně
202).
Cesty vyhledávání
Současná úroveň menu je zobrazena zcela
vpravo na obrazovce ve středové konzole.
Cesty vyhledávání k funkcím systému menu
jsou popsány v tomto návodu popsány následující formou:
3. Přejděte do požadovaného menu např.
Nastavení vozidla a potom kolečko stiskněte - otevře se podmenu.
05
4. Přejděte do Nastavení zámku a stiskněte
kolečko - otevře se nové podmenu.
5. Přejděte do Odemknout dveře a stiskněte kolečko - otevře se podmenu volitelných funkcí.
6. Vyberte si z možností Všechny dveře
a Dveře řidiče, pak všechny a stiskněte
kolečko - prázdné políčko možnosti se
označí křížkem.
•
•
•
•
My V60
DRIVe*
Podpůr. systémy (Support system status)
Nastavení (Settings)
7. Programování ukončíte tím, že opustíte
menu postupně krátkými stisky příkazu
EXIT (2) nebo jedním dlouhým stiskem.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
203
05 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
My V60
Zde jsou zobrazeny čtyři první úrovně menu
v rámci MY CAR Nastavení. Některá menu
mají další podmenu - ta jsou pak podrobně
popsána v příslušných oddílech.
Systém podpory řidiče
Při volbě toho, zda by se měla funkce aktivovat/Zap, nebo deaktivovat/Vyp, se zobrazí
čtvereček:
Zap: Vybraný čtvereček.
Vyp: Prázdný čtvereček.
• Vyberte ZapVyp pomocí OK a pak menu
zavřete příkazem EXIT.
MY CAR
05
My V60
Na displeji je zobrazena skupina všech podpůrných systémů řidiče - ty lze zde aktivovat
nebo deaktivovat.
My DRIVe*
Zde jsou mimo jiné popsány části koncepce
DRIVe vozů Volvo.
MY CAR
(MY CAR > Support system status)
Zap
Vyp
Setup - menu
Menu jsou strukturována následovně:
• Start/Stop
• Ekologické rady
Menu úrovně 1
Další informace - viz strana 128.
Menu úrovně 2
p. x
Menu úrovně 4
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Paměť klíče
Na displeji se objeví shrnutí aktuálního stavu
podpůrných systémů řidiče.
Menu úrovně 3
204
Nastavení vozidla
Podpůr. systémy
s. 83
a 105
05 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Nastavení zámku
Autom. zamknutí dveří
s. 48,
58 a 61
Zap
Nastavení světel
s. 46
Světelný signál při
zamknutí dveří
Vyp
Vyp
Odemknout dveře
Dočasně levostranný
provoz
Světelný signál při odemknutí dveří
Všechny dveře
Dveře řidiče, pak
všechny
Vyp
Vyp
Všechny dveře
Trvání přibliž. osvětlení
Libovolné dveře
nebo
s. 48
a 96
Vyp
Dveře na stejné
straně
30 sek.
Obě přední dveře
60 sek
Aktivovat jedenkrát
Dotaz při opuštění vozu
Nastavení venkovních zrcátek
Sklopit zrcátko
Naklonit levé zrcátko
Naklonit pravé zrcátko
Doba návrat. osvětl.
30 sek.
s. 105
Dočasně pravostranný
provoz
05
Zap
Vyp
90 sek
s. 62
a 66
s. 96
Zap
Zap
Bezklíčový vstup
s. 94
Zap
Zap
Vyp
Omezené zabezpečení
3x bliknutí směrovek
s. 96
Aktivní nátáčivé světlomety
s. 92
Zap
Vyp
60 sek
90 sek
Přídavné světlomety
s. 93
Zap
Vyp
``
205
05 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Systém hlídání tlaku pneu*
s. 320
Upozornění při nízkém
tlaku v pneumatikách
Kalibrovat tlak v pneumatikách
Varování před kolizí
s. 173
Zap
Zap
Vyp
Vyp
Výstražná vzdálenost
City Safety
Daleko
Posilovací účinek servořízení
s. 226
Všechna menu v Nastavení
vozidla jsou uváděna v původním továrním nastavení.
Podpůrné systémy řízení
s. 195
BLIS
Výstražný tón
Resetovat nastavení vozidla
Zap
Zap
Vyp
Vyp
Lane Departure Warning
s. 185
Upozornění na odstup
Zap
Zap
Vyp
Vyp
Zapnout při startu
Zap
s. 9
a 168
Vyp
Blízko
Vysoký
05
Zap
Normální
Nízký
Střední
s. 146
DSTC
Driver Alert
s. 165
s. 182
Zap
Vyp
Vyp
Vyšší citlivost
Zap
Vyp
Nastavení systému
Čas
Zde se nastavují hodiny na
přístrojové desce.
206
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
s. 78
05 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Časový formát
s. 78
Jednotka vzdálenosti a paliva
12h
MPG (UK)
24h
MPG (US)
Spořič obrazovky
Zap
Vyp
Po určitém období nečinnosti
aktuální obsah obrazovky TV
vybledne a nahradí ho prázdná
obrazovka (je-li tato možnost zvolena).
Aktuální obsah obrazovky se
vrátí, pokud je stisknuto některé
tlačítko nebo ovládání obrazovky
TV.
Jazyk
Zvolí jazyk pro texty menu.
Zobrazit nápovědu
Zap
s. 202
km/l
l/100km
s. 224
Nastavení hlas. ovládání
Voice tutorial
Tato možnost menu + OK poskytuje informace o fungování
systému v mluvené formě.
Jednotka teploty
Celsius
Fahrenheit
Zvolí jednotku pro zobrazení
venkovní teploty a nastavení klimatizace.
05
Hlasitost
Hlasitost hlasového
výstupu
Hlasitost asistenta
parkování vpředu
Hlasitost asistenta
parkování vzadu
Hlasitost vyzvánění
Vyp
Vysvětlující text pro aktuální
obsah displeje se zobrazí, je-li
tato možnost zvolena.
Resetovat nastavení systému
Všechna menu v Nastavení
systému jsou uváděna v původním továrním nastavení.
``
207
05 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Seznam jazykových pokynů
Telefonní pokyny
Phone
Phone call contact
Phone dial number
Navigační pokyny
05
Možnosti menu v rámci Navigační pokyny ukazují několik
příkladů dostupných hlasových
povelů - pouze v případě, že je
nainstalován navigační systém
RTI Volvo*.
Voice user setting
Navigation
Standardní nastavení
Navigation
repeat instruction
User 1
Navigation go to
address
Všeobecné pokyny
Help
Cancel
Voice tutorial
Možnosti menu v rámci Telefonní pokyny ukazují několik
příkladů dostupných hlasových
povelů - pouze v případě, že je
nainstalován mobilní telefon
s aktivovanou funkcí BluetoothŸ.
208
Více podrobných informací - viz
strana 263.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
User 2
Zde je možnost vytvořit profil druhého uživatele, což je výhodné,
pokud vůz/systém používá pravidelně více osob. Standardní
nastavení udává tovární nastavení.
Voice training
Uživatel 1
Uživatel 2
S Voice training se systém rozpoznání hlasu učí rozpoznat hlas
a výslovnost řidiče. Na obrazovce
se objeví několik frází, které řidič
musí přečíst nahlas. Jakmile se
systém naučil, jak řidič mluví,
fráze na obrazovce zmizí. Následuje volba např. toho, který User
1 lze zvolit v Voice user setting,
aby systém naslouchal správnému uživateli.
Hlasitost hlasového výstupu
Na obrazovce se objeví regulace
hlasitosti - v tuto chvíli postupujte
následujícím způsobem:
1. Upravte hlasitost pomocí
kolečka.
2. Pomocí OK proveďte zkušební poslech.
3. Pro uložení nastavení použijte EXIT. Poté se menu
vypne.
05 Komfort a radost z jízdy
Menu MY CAR
Voice POI list
Autom. nastavení ventilátoru
Edit list
Normálně
Počet funkcí je značný a liší se
v závislosti na trhu. V tomto
seznamu lze uložit maximálně 30
oblíbených funkcí.
Silně
Slabě
Časovač recirkulace vzduchu
Zap
Možnost Voice POI list se
zobrazí pouze v případě, že je
nainstalován navigační systém
RTI Volvo*. Více informací o funkcích a rozpoznání hlasu najdete
návodu k obsluze navigačního
systému.
Nastavení audio
Nastavení klimatu
s. 210
Počet klíčů
s. 46
Číslo VIN
s. 370
Kód DivX® VOD
s. 256
Verze Bluetooth softwaru ve
vozidle
s. 262
Vyp
Verze mapy a softwaru*
Autom. vyhřívání zadního skla
Pouze ve vozech s navigací GPS
Volvo - viz zvláštní příručka.
Zap
Vyp
s. 235
Systém kvality vzduchu uvnitř
vozu
05
Zap
Vyp
Resetovat nastavení klimatu
Všechna menu v Nastavení klimatu jsou uváděna v původním
továrním nastavení.
Oblíbené (FAV)
s. 239
Volvo On Call
Popsáno ve zvláštní příručce.
Informace
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
209
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Všeobecné informace
Ovládání klimatizace
Vůz je vybaven elektronicky řízenou klimatizací
(ECC). Systém klimatizace chladí nebo topí,
stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu
v prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
Klimatizaci (AC) můžete vypnout, ale pro
zajištění optimálního komfortu z hlediska klimatu v prostoru pro cestující a pro zabránění zamlžení oken by klimatizace měla být
stále zapnutá.
05
Umístění čidel
• Čidlo slunečního svitu se nachází na horní
straně palubní desky.
• Čidlo teploty v prostoru pro cestující se
nachází pod ovládacím panelem klimatizace.
• Čidlo venkovní teploty je umístěno na vnějším zpětném zrcátku.
• Čidlo vlhkosti* je umístěno na zpětném
zrcátku v interiéru.
POZNÁMKA
Nezakrývejte čidla oděvem ani jinými
předměty.
Skutečná teplota
Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním
podmínkám s ohledem na rychlost vzduchu,
vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci, které
ovlivňují interiér a exteriér vozu.
Systém zahrnuje čidlo slunečního svitu, které
detekuje stranu, ze které svítí slunce do prostoru pro cestující. To znamená1, že se může lišit
teplota mezi pravými a levými větracími otvory,
a to přesto, že pro obě strany je nastavena
stejná teplota.
Boční okna a střešní okno*
Aby klimatizace fungovala optimálně, měla by
být zavřena boční okna i střešní okno*, pokud
je jím vůz vybaven.
Zamlžení oken
Odstraňte zamlžení zvnitřní strany oken primárně pomocí funkce vyhřívání.
Abyste snížili riziko zamlžení, udržujte okna
čistá a používejte čistič na okna.
Dočasné vypnutí klimatizace
Když motor vyžaduje plný výkon, např. při
maximální akceleraci nebo jízdě do kopce
1
210
Platí pouze pro ECC.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
s přívěsem, klimatizace může být dočasně
vypnuta. Pak může v prostoru pro cestující
dojít k dočasnému zvýšení teploty.
Kondenzace
Za teplého počasí se může pod vozem objevit
kondenzát z klimatizace. Jde o zcela normální
jev.
Led a sníh
Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním
oknem).
Funkce úplného větrání
Funkce současně otevře/zavře všechna boční
okna a může být používána například k rychlé
výměně vzduchu za horkého počasí, viz
strana 61.
Filtr klimatizace
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro
cestující je čištěn filtrem. Ten musí být měněn
v pravidelných intervalech. Doporučený interval pro výměnu filtru je v každém předepsaném
servisním plánu. Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí, měňte filtr častěji.
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
POZNÁMKA
Existují různé typy filtru pro prostor pro
cestující. Ujistěte se, že je instalován
správný filtr.
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
Tato položka volitelné výbavy udržuje prostor
pro cestující čistý, bez alergenů a substancí
způsobujících astma. Další informace o příslušenství CZIP najdete v brožuře, kterou jste
obdrželi při zakoupení vozu.
Zahrnuje následující:
• Rozšířená funkce ventilátoru, což znamená, že ventilátor se zapne při otevření
vozu dálkovým ovladačem s klíčem. Ventilátor plní prostor pro cestující čerstvým
vzduchem. Funkce se zapíná v případě
potřeby a vypíná se automaticky po určité
době, nebo když se otevřou jedny z dveří
prostoru pro cestující. Doba, po kterou
pracuje ventilátor, se postupně zkracuje,
tak jak se snižuje jeho potřeba do stáří
vozidla 4 roky.
• Systém kvality vzduchu v interiéru IAQS je
plně automatický systém, který čistí
vzduch v prostoru pro cestující od znečisťujících látek, jako jsou pevné částice,
uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón.
POZNÁMKA
Pro udržení standardu CZIP vozidel vybavených příslušenstvím CZIP se filtr systému
kvality vzduchu IAQS musí měnit každých
15 000 km nebo jednou za rok podle toho,
co nastane dříve. Mění se však do
75 000 km nad 5 let. U vozidel bez výbavy
CZIP a v případech, kdy si zákazník nepřeje
udržení standardu CZIP, se filtr systému
kvality vzduchu IAQS musí vyměnit při pravidelné údržbě.
Používání testovaných materiálů ve
vybavení interiéru.
Materiály byly vyvinuty tak, aby bylo minimalizováno množství prachu v prostoru pro cestující a přispívají ke snadnému udržování prostoru pro cestující v čistotě. Koberce v prostoru
pro cestující i v zavazadlovém prostoru jsou
vyjímatelné a lze je snadno čistit. Používejte
čisticí prostředky a prostředky pro péči o vůz
doporučené společností Volvo, viz
strana 363.
• Rychlost ventilátoru v automatickém
režimu*, viz strana 216.
• Recirkulace vzduchu v prostoru pro cestující řízená časovým spínačem, viz
strana 217.
• Automatické vyhřívání zadního okna, viz
strana 106.
• Systém kvality vzduchu IAQS*, viz
strana 217
Funkce systému ovládání klimatizace lze resetovat na výchozí nastavení pomocí systému
menu v položce MY CAR v menu Nastavení
Nastavení klimatu Resetovat
nastavení klimatu.
05
Distribuce vzduchu
Nastavení menu
U čtyř funkcí systému ovládání klimatizace lze
pomocí středové konzoly výchozí nastavení
aktivovat, deaktivovat nebo změnit. Všeobecné informace o navigaci v menu, viz
strana 203:
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
211
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Vstupní vzduch je rozdělen mezi několik větracích otvorů v prostoru pro cestující.
Distribuce vzduchu je v režimu AUTO* plně
automatická.
V případě potřeby může být řízena manuálně,
viz strana 218.
Horizontální nastavení
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení
Vertikální nastavení
Nasměrujte vnější ventilační otvory na boční
okna, aby bylo odstraněno zamlžení.
Ventilační otvory ve sloupcích dveří
Ventilační otvory v palubní desce
Pokud chcete při vlhkém počasí odstranit
zamlžení oken, nasměrujte ventilační otvory na
okna.
Pokud chcete v horkém počasí zajistit příjemné
klima na zadních sedadlech, nasměrujte ventilační otvory do prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že malé děti mohou být
citlivé na proudění vzduchu a průvan.
05
Zavřeno
Otevřeno
Zavřeno
212
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Otevřeno
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*
05
Řízení teploty, levá strana
Elektricky vyhřívané přední sedadlo, vlevo
Rychlé odstranění námrazy (Max. defroster)
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
Ventilátor
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek, viz strana 106
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na
podlaze
Elektricky vyhřívané přední sedadlo,
vpravo
Řízení teploty, pravá strana
Recirkulace
AUTO
AC – – Zapnutí/vypnutí klimatizace
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
213
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Elektronické řízení teploty, ETC
05
Ventilátor
Elektricky vyhřívané přední sedadlo, vlevo
AC – – Zapnutí/vypnutí klimatizace
Rychlé odstranění námrazy (Max. defroster)
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na
podlaze
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
214
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek, viz strana 106
Recirkulace
Elektricky vyhřívané přední sedadlo,
vpravo
Řízení teploty
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Ovládání
Vyhřívaná sedadla*
Přední sedadla
Stiskněte tlačítko třikrát pro nejnižší úroveň
vyhřívání – na obrazovce TV se rozsvítí jedna
oranžová kontrolka.
Stiskněte tlačítko čtyřikrát pro vypnutí
vyhřívání – nesvítí žádná kontrolka.
VAROVÁNÍ
Vyhřívané sedadlo by nemělo být používáno
lidmi, kteří mají potíže s vnímáním zvýšení
teploty z důvodu ztráty smyslové vnímavosti
nebo z nějakého důvodu mají potíže s ovládáním vyhřívání sedadel. V opačném
případě hrozí poranění v důsledku popálení.
Zadní sedadlo2
Na obrazovce TV se zobrazí momentálně nastavená úroveň vyhřívání.
Stiskněte tlačítko jednou pro
nejvyšší úroveň vyhřívání - na
obrazovce TV na středové
konzole (viz obr. nahoře) se
rozsvítí tři oranžové kontrolky.
Stiskněte tlačítko dvakrát pro
nižší úroveň vyhřívání – na obrazovce TV se
rozsvítí dvě oranžové kontrolky.
2
Stiskněte tlačítko jednou pro nejvyšší úroveň
vyhřívání – svítí tři kontrolky.
Stiskněte tlačítko dvakrát pro nižší úroveň
vyhřívání – svítí dvě kontrolky.
Stiskněte tlačítko třikrát pro nejnižší úroveň
vyhřívání – svítí jedna kontrolka.
Stiskněte tlačítko čtyřikrát pro vypnutí
vyhřívání – nesvítí žádná kontrolka.
Ventilátor
POZNÁMKA
Je-li ventilátor zcela vypnutý, klimatizace se
nezapne, což může vést k zamlžování oken.
05
Knoflík ventilátoru pro ECC*
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku. Pokud je zvolena
funkce AUTO, rychlost ventilátoru je řízena automaticky.
Předtím nastavená rychlost je
změněna.
Neobsaženo, pokud je zvolen dvoustupňový podkládací sedák.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
215
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Knoflík ventilátoru pro ETC
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku.
postavy (viz obrázek dole) a šipka před danou
částí obrázku indikuje nastavení distribuce
vzduchu. Další informace o distribuci vzduchu,
viz strana 218.
Distribuce vzduchu
stisknutí tlačítka AUTO vypnou. Na obrazovce
TV se objeví AUTO KLIMA.
Rychlost ventilátoru v automatickém režimu
může být nastavena v systému menu MY
CAR pod položkami Nastavení Nastavení
klimatu Autom. nastavení ventilátoru.
Vyberte jednu z možností Slabě, Normálně
nebo Silně:
• Slabě – automatické řízení ventilátoru.
Přednost má malé proudění vzduchu.
• Normálně – automatické řízení ventilátoru.
• Silně – automatické řízení ventilátoru.
Přednost má silné proudění vzduchu.
05
Popis systému menu, viz strana 203.
Nastavená distribuce vzduchu se zobrazuje na
obrazovce TV.
AUTO1
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na
podlaze
Postava se skládá ze tří tlačítek. Po stisknutí
tlačítka se na obrazovce TV rozsvítí obrázek
1
216
Platí pouze pro ECC.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce Auto reguluje automaticky teplotu, klimatizaci,
rychlost ventilátoru, recirkulaci a distribuci vzduchu.
Pokud vyberete jednu nebo více funkcí
manuálně, ostatní funkce budou řízeny automaticky. Všechna manuální nastavení se po
Řízení teploty
Teplotu lze nastavit pomocí
knoflíku. U systému ECC* se
teplota na straně řidiče
a teplota na straně spolujezdce mohou nastavit zvlášť.
Při nastartování se vyvolá
předcházející nastavení.
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
POZNÁMKA
Topení nebo chlazení nemohou být urychleny volbou vyšší nebo nižší teploty než je
požadovaná teplota.
• klimatizace je automaticky zapnuta
• automaticky jsou vypnuty recirkulace
a systém kvality vzduchu.
POZNÁMKA
AC – Zapnutí/vypnutí klimatizace
Pokud svítí kontrolka na tlačítku AC, klimatizace je regulována automaticky. Takto je
nasávaný vzduch ochlazován
a odvlhčován.
Kontrolka na tlačítko AC
zhasne, jakmile klimatizaci vypnete. Ostatní
funkce jsou stále řízeny automaticky. Pokud
rychlé odstranění námrazy aktivujete na maximum, klimatizace se automaticky zapne
a vzduch se co nejrychleji odvlhčí.
Rychlé odstranění námrazy (Max.
defroster)
Používá se k rychlému odstranění námrazy a zamlžení
z čelního a bočních oken.
Vzduch proudí na okna. Kontrolka v tlačítku pro odstranění námrazy svítí, pokud je
funkce aktivní.
Provede se následující, aby bylo zajištěno
maximální odvlhčení vzduchu v prostoru pro
cestující:
Pokud je ventilátor nastaven na maximum,
stoupne hlučnost.
Po vypnutí funkce odstranění námrazy se
systém klimatizace vrátí k předchozímu nastavení.
Recirkulace
Recirkulace
Pokud je recirkulace zapnuta,
svítí oranžová kontrolka v tlačítku. Tato funkce může být
použita, když chcete zabránit
nasávání znečistěného vzduchu zvenku, např. výfukových
plynů do prostoru pro cestující. Je-li zapnuta tato funkce, vzduch v prostoru pro cestující je recirkulován, do vozu není
nasáván žádný vzduch zvenku.
DŮLEŽITÉ
Pokud vzduch ve voze cirkuluje příliš
dlouho, může se stát, že se okna zevnitř
zamlží.
Časový spínač
Když je aktivovaný časový spínač, systém
vypne manuálně zapnutou recirkulaci na dobu
závislou na vnější teplotě. Tím se sníží riziko
námrazy, zamlžení a zhoršení kvality vzduchu.
Funkce se aktivuje/deaktivuje v systému menu
MY CAR pod položkou Nastavení
Nastavení klimatu Časovač recirkulace
vzduchu . Popis systému menu, viz
strana 203.
POZNÁMKA
Zvolíte-li max. odmražování, recirkulace
bude vždy vypnuta.
05
Systém kvality vzduchu IAQS*
Systém kvality vzduchu odděluje plyny
a částice, redukuje pachy a znečišťující částice
v prostoru pro cestující. Pokud je kontaminován vnější vzduch, je uzavřen přívod vzduchu
a je zapnuta recirkulace.
Funkce se aktivuje/deaktivuje v systému menu
MY CAR pod položkou Nastavení
Nastavení klimatu Systém kvality
vzduchu uvnitř vozu. Popis systému menu,
viz strana 203.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
217
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Vozy s funkcí Eco Start/Stop DRIVe*
POZNÁMKA
Pokud byl motor automaticky vypnut, dojde
k dočasnému omezení funkčnosti některých
zařízení, např. k omezení otáček ventilátoru klimatizace. Další informace, viz strana 128.
Snímač kvality vzduchu musí být vždy
zapnutý, aby byl v prostoru pro cestující
vždy co nejlepší vzduch.
Doba zapnutí recirkulace je za chladného
počasí omezená v důsledku zvýšeného
zamlžování oken.
Pokud se okna začnou zamlžovat zevnitř,
vypněte snímač kvality vzduchu a k odstranění zamlžení oken využijte funkce odstranění námrazy z čelního okna, bočních oken
a zadního okna.
05
218
Tabulka distribuce vzduchu
Distribuce vzduchu
Použití
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na okna.
Určité množství vzduchu proudí ventilačními
otvory. Vzduch není
recirkulován. Klimatizace je vždy zapnuta.
rychlé odstranění
námrazy a zamlžení.
Vzduch proudí na podlahu a okna. Určité
množství vzduchu
proudí ventilačními
otvory v palubní desce.
zajištění klimatického
komfortu a dobrého
odstraňování zamlžení za
chladného nebo vlhkého
počasí.
Vzduch na čelní sklo,
přes ventilační otvor
systému pro odstranění
námrazy, a na boční
skla. Určité množství
vzduchu proudí ventilačními otvory.
zabránění zamlžení
a námrazy v chladném
a vlhkém klimatu, (toto
neumožňuje příliš nízká
rychlost ventilátoru).
Vzduch proudí na podlahu a ventilačními
otvory v palubní desce.
za slunečného počasí při
nižších venkovních teplotách.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Distribuce vzduchu
Použití
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na čelní
okno a ventilačními
otvory v palubní desce.
zajištění klimatického
komfortu za horkého
a suchého počasí.
Vzduch proudí na podlahu. Určité množství
vzduchu proudí ventilačními otvory v palubní
desce a na okna.
pro přímé topení nebo
ochlazování v oblasti
podlahy.
Vzduch proudí ventilačními otvory v palubní
desce do oblasti hlavy
a hrudi.
zajištění účinného ochlazování za horkého počasí.
Vzduch proudí na podlahu, ventilačními otvory
v palubní desce a na
okna.
chladnější vzduch
v oblasti podlahy nebo
teplejší vzduch trochu
výše za chladného
počasí nebo horkého
a suchého počasí.
05
219
05 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení a vyhřívání prostoru pro cestující*
Nezávislé topení
Doplňování paliva
Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý
nebo hladina paliva je příliš nízká, nezávislé
topení se automaticky vypne a na informačním
displeji se objeví zpráva. Potvrďte zprávu jedním stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru, viz strana 221.
Všeobecné informace o nezávislém
topení
Nezávislé topení vyhřívá motor a prostor pro
cestující a je možné je spustit přímo nebo
prostřednictvím časového spínače.
Prostřednictvím časového spínače je možné
nastavit dva různé časy. Tyto časy odpovídají
času, kdy bude vůz vytopen a připraven k jízdě.
Elektronický systém vozu na základě venkovní
teploty spočítá, s jakým předstihem má být
nezávislé topení zapnuto.
05
Topení není možné zapnout, pokud venkovní
teplota přesáhne 15 °C. Při teplotě -5 °C nebo
nižší je maximální doba chodu nezávislého
topení omezena na 50 minut.
VAROVÁNÍ
Při používání nezávislého topení musí být
vůz na venkovním prostranství.
DŮLEŽITÉ
Opakované používání nezávislého topení ve
spojení s jízdou na krátké vzdálenosti může
vybít akumulátor a zhoršit startování.
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo se může vznítit. Před začátkem čerpání paliva vypněte nezávislé
topení.
Na informačním displeji zkontrolujte, že je
nezávislé topení vypnuté. Pokud je nezávislé topení v chodu, informační displej zobrazuje zprávu Nezáv. topení ZAP.
POZNÁMKA
Když nezávislé topení pracuje, může vycházet kouř z pravého podběhu, což je zcela
normální.
220
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Akumulátor a palivo
Parkování ve svahu
Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem
z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do nezávislého topení.
S vozidlem byste měli jezdit stejnou dobu,
jakou bylo používáno nezávislé topení, aby
se akumulátor ve vozidle adekvátně dobil
a byla tedy doplněna energie spotřebovaná
topením, pokud je používáno pravidelně.
05 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení a vyhřívání prostoru pro cestující*
POZNÁMKA
Symbol
Ovládací kolečko
G025102
Tlačítko OK
Více informací o informačním displeji a tlačítku
OK, viz strana 200.
Kontrolky a zprávy na displeji
Pokud je aktivováno nastavení časového spínače nebo položka Přímý
start, rozsvítí se informační kontrolka ve sdruženém přístrojovém panelu a na informačním
displeji se zobrazí vysvětlující text a rozsvítí
další kontrolka. V tabulce jsou uvedeny kontrolky a texty, které se objeví na displeji.
G025102
RESET - resetace/výběr
Displej
Popis
Předehř.
paliva
ZAP
Topení je zapnuté
a běží.
Nastav.
čas. pro
Předehř.
paliva
Doba topení se
aktivuje po vytáhnutí dálkového
ovladače ze spínací skříňky a po
opuštění vozu motor a prostor
pro cestující se
zahřívají během
nastavené doby.
G025102
Symbol
G025102
- Číslo 2 na symbolu znamená druhou klimatizaci ve voze, přičemž prvním
zařízením zůstává standardní klimatizace.
Číslo 2 nemá nic společného s funkcí
ČASOVAČ 1 nebo ČASOVAČ 2.
G025102
G025102
Provoz
Displej
Popis
Topení
vypnuto
Úspor.rež
.bater.
Topení bylo
vypnuto elektronikou vozidla, aby
bylo možné motor
nastartovat.
Topení
vypnuto
Málo
paliva
Nastavení topení
není možné
z důvodu malého
množství paliva
(přibližně 7 litrů) důvodem je
usnadnění startování motoru a jízdy
na vzdálenost
cca. 50 km.
Nezávislé
topení
Doporučen
servis
05
Topení nepracuje.
Kontaktuje servis
a nechejte jej opravit. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
Text na displeji se vymaže automaticky po
určité době nebo po stisknutí tlačítka OK na
pákovém přepínači.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
221
05 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení a vyhřívání prostoru pro cestující*
Přímé spuštění a okamžité vypnutí
Nastavení časového spínače
1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte Přímý
start Nezáv.topen.
Čas, kdy je vůz vytopen a připraven k jízdě,
udává časový spínač.
2. Stisknutím tlačítka RESET proveďte výběr
mezi ON a OFF.
Vyberte ČASOVAČ 1 nebo ČASOVAČ 2.
ON: nezávislé topení je zapnuté manuálně
nebo prostřednictvím naprogramovaného
časového spínače.
OFF: nezávislé topení je vypnuté.
Po přímém spuštění bude nezávislé topení
aktivní po dobu 50 minut.
05
Vytápění prostoru pro cestující začne, když
chladicí kapalina motoru dosáhne správnou
teplotu.
POZNÁMKA
Vůz je možné nastartovat a jet s ním, i když
nezávislé topení běží.
POZNÁMKA
Časovač lze naprogramovat pouze, pokud
je dálkový ovladač v poloze I, viz strana 80
- programování se musí tedy provést před
nastartováním motoru.
1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte
Časovač topení 1.
2. Krátce stiskněte tlačítko RESET, nastavované hodiny začnou blikat.
3. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou hodinu.
4. Krátkým stisknutím tlačítka RESET se
přesunete na nastavení blikajících minut.
6. Krátkým stisknutím tlačítka RESET
potvrďte nastavení.
7. Stisknutím tlačítka RESET zapněte časovač.
Po nastavení časovače Časovač topení 1 je
možné otáčením ovládacího kolečka napro-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tento alternativní čas se nastavuje stejně jako
Časovač topení 1.
Deaktivace zapnutí topení časovým
spínačem
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout manuálně před uplynutím doby.
Postupujte následovně:
1. Stiskněte tlačítko OK.
5. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou minutu.
222
gramovat druhý čas spuštění prostřednictvím
časovače Časovač topení 2.
2. Pomocí ovládacího kolečka rolujte na text
Časovač topení 1 nebo 2.
> Na displeji bliká text ON.
3. Stiskněte tlačítko RESET.
> Zobrazí se text OFF a nezávislé topení
se vypne.
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout podle instrukcí v části „Přímé spuštění
a okamžité vypnutí“, viz strana 222.
Hodiny/časový spínač
Časový spínač topení je propojen s hodinami
ve vozidle.
POZNÁMKA
Veškerá nastavení časových spínačů se
vymažou při resetování hodin ve vozidle.
05 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení*
Všeobecné informace o nezávislém
topení
Topení v prostoru pro cestující*
Pokud je nezávislé topení doplněno časovačem, lze toto topení použít jako nezávislé
topení v prostoru pro cestující, viz strana 220.
V chladném podnebí1 může být pro dosažení
správné provozní teploty motoru a dostatečného vyhřívání prostoru pro cestující zapotřebí
nezávislé topení.
Elektrické nezávislé topení
U vozů s některými typy zážehových motorů2
je do systému ovládání klimatizace ve vozidle
integrováno elektrické nezávislé topení.
Přídavné nezávislé topení
Do vozů se vznětovým motorem se montuje
přídavné nezávislé topení.
Topení se spustí automaticky, když je potřebné
další teplo, pokud motor běží.
Topení se vypne automaticky při dosažení
správné teploty nebo při vypnutí motoru.
Tlačítko OK
Ovládací kolečko
Tlačítko RESET
POZNÁMKA
Když přídavné topení pracuje, může vycházet kouř z pravého podběhu, což je zcela
normální.
Režim auto nebo vypnutí
V případě potřeby lze automatické zapnutí
nezávislého topení vypnout.
1. Před startováním motoru: Otočte klíč do
polohy I, viz strana 80.
V částečně chladném podnebí1 se ve vozech
se vznětovými motory místo přídavného nezávislého topení používá elektrické nezávislé
topení.
Topení se neovládá manuálně, ale automaticky
po nastartování motoru v případě, kdy
venkovní teplota je nižší než 14 °C. Jakmile je
v prostoru pro cestující dosažena nastavená
teplota, topení se vypne.
05
2. Otáčením ovládacího kolečka zvolte Příd.
topení auto.
3. Stisknutím tlačítka RESET proveďte výběr
mezi ON a OFF.
POZNÁMKA
Možnosti v menu jsou vidět pouze, pokud je
ovladač v poloze I - nastavení se musí tedy
provést před nastartováním motoru.
1
2
Informace o konkrétním podnebí v dané zeměpisné oblasti vám podá autorizovaný prodejce Volvo.
Informace o konkrétních motorech vám podá autorizovaný prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
223
05 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
Všeobecné informace
Funkce
POZNÁMKA
Pokud používáte palubní počítač a zobrazí
se varovná zpráva, musíte před opětovnou
aktivací palubního počítače tuto zprávu
potvrdit. Varovnou zprávu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Informační displej a ovládání.
05
OK - potvrzení.
Kolečko - procházení mezi nabídkami
a možnostmi v seznamu palubního počítače.
RESET – nulování.
Menu palubního počítače je nastaveno do
variabilní smyčky. Jednou z položek v menu je
prázdný displej - ten označuje rovněž začátek/
konec smyčky.
Pokud chcete změnit vzdálenost a rychlost použijte funkci MY CAR Nastavení
Nastavení systému Jednotka vzdálenosti
a paliva, viz strana 202.
POZNÁMKA
Používáte-li palivové přídavné topení a/
nebo nezávislé topení*, mohou se zobrazit
mírně nepřesné hodnoty.
Km do prázd. nádrže
Výpočet vychází z průměrné spotřeby paliva
během posledních 30 km a zbývajícího množství paliva. Na displeji se zobrazí přibližná
vzdálenost, kterou lze ujet se zbývajícím množstvím v nádrži.
Průměrná rychlost
Větší vzdálenost lze zpravidla ujet, pokud
jedete hospodárně. Více informací o vlivu na
spotřebu paliva, viz strana 11.
Průměrná rychlost se počítá od posledního
vynulování. Vynulujte pomocí RESET.
Pokud se zobrazí "---- km do prázd.nádrže",
dosah není zaručen. Natankujte co nejdříve.
Okamžitá
Okamžitá spotřeba paliva se počítá každou
sekundu. Informace na displeji jsou aktualizovány po několika sekundách. Pokud vozidlo
stojí, na displeji se objeví ----.
Průměr
Průměrná spotřeba paliva se počítá od posledního vynulování. Vynulujte pomocí RESET.
POZNÁMKA
Hodnota se může mírně lišit při změně stylu
jízdy.
Nulování
1. Zvolte --- km/h prům.rychlost nebo --.l/100km průměr.
2. Stisknutím a podržením tlačítka RESET na
dobu cca. 1 sekundy vynulujete zvolenou
funkci. Pokud RESET držíte stisknuté ale-
224
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
spoň 3 sekundy, průměrná rychlost a průměr budou vynulovány současně.
Aktuál. rychlosti*1
Displej panelu přístrojů se změní a zobrazí
aktuální rychlost v mph (miles per hour), pokud
je rychloměr nastaven na km/h. Je-li rychloměr
nastaven na mph, displej se změní a zobrazí
km/h.
05
1
Pouze na některých trzích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
225
05 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní jízdní charakteristiky
Aktivní podvozek - Four-C*
Provoz
Aktivní podvozek, Four-C (Continously
Controlled Chassis Concept), reguluje charakteristiky tlumičů tak, že mohou být nastaveny
jízdní vlastnosti vozu. K dispozici jsou tři
možnosti nastavení: Comfort, Sport
a Advanced.
Popis systému menu, viz strana 202. Toto
menu není přístupné za jízdy.
Comfort
Při tomto nastavení budete vůz na vozovce
s nerovným a nekvalitním povrchem vnímat
jako pohodlnější. Nastavení tlumičů je měkčí
a pohyb karosérie je měkký a mírný.
Sport
05
Toto nastavení znamená, že vůz je vnímán jako
sportovnější a je doporučeno pro aktivnější
řízení. Odezva řízení je rychlejší než v režimu
Comfort. Nastavení tlumičů je tvrdší a karosérie
sleduje povrch, aby bylo omezeno naklánění
vozu při průjezdu zatáčkou.
Advanced
Toto nastavení se doporučuje pouze na velmi
hladkém a rovném povrchu vozovky.
Nastavení tlumičů je optimalizováno na maximální přilnavost a náklon v zatáčkách je dále
minimalizován.
226
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
MY CAR přejděte na Nastavení Nastavení
vozidla Posilovací účinek servořízení
a zvolte Nízký, Střední nebo Vysoký.
Nastavení podvozku.
Ke změně nastavení použijte tlačítka ve
středové konzole. Použité nastavení se po
vypnutí motoru opět aktivuje při následujícím
nastartování.
Posilovač řízení s proměnlivým
účinkem*
Síla vyvíjená při řízení se zvyšuje se zvyšující se
rychlostí vozu, aby měl řidič větší citlivost.
Řízení na dálnicích je tužší a bezprostřednější.
Řízení je lehké a nevyžaduje při parkování
a nízké rychlosti žádné zvláštní úsilí.
Síla vyvíjená při řízení může být nastavena ve
třech úrovních. Řidič si tak může zvolit úroveň,
která mu z hlediska vnímání vozovky nebo citlivosti řízení vyhovuje nejvíce. V systému menu
05 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
Úložné prostory
05
``
227
05 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
Úložný prostor v panelu dveří
Středový tunel
Schránka v přístrojové desce
Úložná kapsa* na přední hraně sedáků
předních sedadel
Spona na lístky
Schránka v přístrojové desce
Odkládací schránka
Věšák na šaty
Úložný prostor, držák nápojů
Držák nápojů* v loketní opěrce, zadní
sedadlo
Úložná kapsa
05
Věšák na šaty
Věšák na šaty je určen pouze pro lehké oděvy.
VAROVÁNÍ
Volné předměty jako např. mobilní telefony,
kamery, dálková ovládání k příslušenstvím
apod., uschovejte do přihrádky v přístrojové
desce nebo do jiných úložných prostorů.
Jinak by v případě kolize nebo prudkého
brzdění mohlo dojít k poranění osob ve
voze.
228
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Úložný prostor (např. pro CD) a vstup
USB*/AUX pod loketní opěrkou.
Obsahuje držák nápojů pro řidiče a spolujezdce. (Pokud je specifikován popelník
a zapalovač cigaret, potom je zapalovač
cigaret v zásuvce 12 V pro přední sedadla,
viz strana 229, a vyjímatelný popelník
v držáku nápojů.)
Zapalovač cigaret a popelník*
Popelník ve středovém tunelu se vyjímá zvednutím přímo nahoru.
Zapalovač cigaret se zapíná zatlačením
dovnitř. Po zahřátí zapalovač povyskočí. Zapalovač cigaret vytáhněte a cigaretu zapalte rozžhavenou spirálou.
Sem můžete uložit například příručku pro uživatele a mapy. Na vnitřní straně víka jsou také
držáky pro pera. Schránku v přístrojové desce
lze zamknout pomocí čepele klíče, viz strana
50 a 61.
Vykládané koberce*
Společnost Volvo dodává speciální vykládané
koberce.
VAROVÁNÍ
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec
v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn
a zda drží na háčcích tak, aby se nezachytil
pod pedály nebo v jejich blízkosti.
05 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
Toaletní zrcátko
Zásuvka 12 V
obrazovky, přehrávače hudby a mobilní telefony. Zásuvka je napájena, pokud je dálkový
ovladač s klíčem minimálně v poloze zapalování I, viz strana 80.
VAROVÁNÍ
Vždy, když zásuvku nepoužíváte, instalujte
krytku.
POZNÁMKA
Toaletní zrcátko s osvětlením.
Osvětlení se automaticky rozsvítí při odklopení
krytu.
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, přední
sedadlo.
Výbavu a příslušenství na přání jako např.
TV obrazovky, přehrávače a mobilní telefony, které jsou připojeny k některých z 12
elektrických zásuvek v prostoru pro cestující, může aktivovat klimatizace, a to
dokonce v případě, že dálkový ovladač je
vytažený nebo vůz je zamknutý. Například
se může v předem nastavený čas aktivovat
nezávislé topení.
05
Z tohoto důvodů vytáhněte ze zásuvek elektrického napájení konektory nepoužívaného
příslušenství a doplňkových zařízení v tomto případě by totiž mohlo dojít k vybití
baterie!
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, zadní sedadlo.
Elektrickou zásuvku lze použít pro celou řadu
příslušenství napájených z 12 V, např. pro TV
229
05 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
DŮLEŽITÉ
Pokud se používá vždy jen jedna zásuvka,
max. proud je 10 A (120 W). Pokud se současně používají obě zásuvky v tunelové
konzole, přípustný proud v zásuvce je 7,5
A (90 W).
Je-li k jedné z těchto dvou zásuvek připojen
kompresor určený k nouzové opravě
defektu, nesmí být k druhé zásuvce připojen
jiný elektrický spotřebič.
POZNÁMKA
05
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo. Informace o použití sady k nouzové
opravě defektu (TMK), kterou schválila společnost Volvo, viz strana 322.
Elektrická zásuvka v zavazadlovém
prostoru*
Další informace, viz strana 293.
230
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Komfort a radost z jízdy
05
231
Všeobecné informace o systému infotainment.....................................
Rádio.....................................................................................................
Multimediální přehrávač........................................................................
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*.............................................
234
245
253
257
Media BluetoothŸ* ................................................................................ 260
BluetoothŸ handsfree*..........................................................................
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon....................................................
TV*.........................................................................................................
Dálkový ovladač* ..................................................................................
232
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
263
272
276
280
INFORMAČNÍ SYSTÉM
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Všeobecné informace
Systém infotainment tvoří rádio, přehrávač
médií, TV* a zařízení ke komunikaci přes
mobilní telefon*. Informace se objevují na
5palcové nebo 7palcové* barevné obrazovce
v horní části středové konzoly. Funkce lze ovládat pomocí tlačítek na volantu, na středové
konzole pod barevnou obrazovkou nebo
pomocí dálkového ovladače*. Mobilní telefon
lze v jistých případech dále ovládat pomocí
systému rozpoznávání stavu.
Je-li systém infotainment aktivní, když se
motor vypne, automaticky se aktivuje, jakmile
se klíč zasune do polohy I nebo další polohy.
Systém pokračuje v přehrávání stejného zdroje
(např. rádia) jako předtím, než se motor vypnul
(u vozidel s funkcí Keyless* musí být dveře
řidiče zavřené).
06
Po stisknutí tlačítka On/Off lze systém infotainment používat 15 minut, aniž by dálkový ovladač musel být zasunutý ve spínací skříňce.
Když se vozidlo startuje, systém infotainment
se na chvíli vypne a spustí se až po nastartování motoru.
1
234
Platí pouze Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Audyssey MultEQ1
Chcete-li používat systém infotainment
a motor je vypnutý, vytáhněte dálkový ovladač ze spínací skříňky. Zabráníte tím zbytečnému vybíjení akumulátoru.
Dolby, Pro Logic
Systém Audyssey MultEQ se používal v rámci
vývoje a úprav zvuku tak, aby umožnil
prvotřídní zážitek z poslechu.
Vyrobeno s licencí společností Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti
Dolby Laboratories.
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Přehled
Ovládání systému
SOUND - stisknutím zpřístupníte nastavení
audio (basy, výšky atd.). Více informací, viz
strana 240.
VOL – otočením zvyšujete nebo snižujete
hlasitost.
ON/OFF/MUTE - krátkým stisknutím
se systém spustí a dlouhým stisknutím
(dokud se nevypne obrazovka) se vypne. Upozorňujeme, že celý systém Sensus (a to včetně
navigace* a funkcí telefonu*) se spouští
a vypíná současně. Krátkým stisknutím se zvuk
ztlumí (MUTE) nebo obnoví na původní hlasitost (pokud byl vypnutý).
Vstupy AUX2 a USB3 pro externí audiozdroje (např. iPodŸ)
Hlavní zdroje - stisknutím zvolte hlavní
zdroj (např. RADIO, MEDIA). Zobrazí se naposledy aktivní zdroj (např. FM1). Pokud se
nacházíte v menu MEDIA nebo TEL a stisknete
hlavní tlačítko zdroje, zobrazí se menu zkratek
s obvykle používanými položkami menu pro
telefon.
Klávesnice na volantu (s*/bez ovládacího
kolečka).
Obrazovka TV. Obrazovka TV je k dispozici
ve dvou rozměrech: 5palcová a 7palcová.
V příručce je zobrazena 7palcová obrazovka TV.
Ovládací panel na středové konzole
Klávesnice na volantu, kterou lze použít místo ovládacích prvků na středové konzole.
2
3
06
OK/MENU - Stisknutím akceptujete
položky v nabídce. Zobrazí se menu pro
vybraný zdroj (např. RADIO nebo MEDIA).
Pokud jsou k dispozici vnořené nabídky,
vpravo od obrazovky se zobrazí šipka.
Platí pouze pro výbavu Performance
Neplatí pro výbavu Performance.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
235
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Pomocí knoflíku
TUNE lze procházet mezi
stopami na disku/složkami, rozhlasovými stanicemi a televizními* stanicemi a telefonními
kontakty*. Dále lze procházet položky zobrazené na obrazovce TV.
EXIT - krátkým stisknutím se posunete
v systému menu nahoru, přerušíte aktuální
funkce, přerušíte/odmítnete telefonní hovor
nebo vymažete zadané znaky. Dlouhým stisknutím se dostanete do běžného zobrazení
nebo, pokud se nacházíte v běžném zobrazení,
dostanete se na nejvyšší úroveň nabídky, viz
Zobrazení hlavních zdrojů, strana 237.
Klávesnice na volantu
Místo tlačítek na středové konzole můžete
použít klávesnici na volantu.
Klávesnice je k dispozici ve třech různých provedeních, které se liší v závislosti na úrovni
výbavy a příslušenství vozu.
Klávesnice s kolečkem*
OK/MENU/TUNE - stisknutím akceptujete položky v nabídce. Zobrazí se menu
pro vybraný zdroj (např. RADIO nebo
MEDIA). Pokud jsou k dispozici vnořené
nabídky, vpravo od obrazovky se zobrazí
šipka. Otáčením lze procházet mezi stopami na disku/složkami, rozhlasovými stanicemi a televizními* stanicemi a telefonními kontakty*. Dále lze procházet položky
zobrazené na obrazovce TV.
INFO - pokud jsou kromě informací které se
zobrazily na obrazovce, k dispozici další informace, stisknutím tlačítka INFO zobrazíte další
informace.
Tlačítka předvolby, zadávání čísel a písmen.
06
FAV – zkratka k oblíbeným nastavením.
Toto tlačítko lze naprogramovat na běžně používané funkce v AM, FM apod. Více informací,
viz strana 239.
Krátkým stisknutím můžete procházet
stopy na disku nebo předvolby rozhlasových stanic4. Dlouhé stisknutí slouží
k rychlému procházení skladeb na disku
nebo k vyhledání další stanice.
Hlasitost – otočením zvyšujete nebo snižujete hlasitost.
4
5
6
236
Neplatí pro DAB.
Platí pro vozidla bez navigace.
Pouze vozy s navigací.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
EXIT - krátkým stisknutím se posunete
v systému menu nahoru, přerušíte aktuální
funkce, přerušíte/odmítnete telefonní
hovor nebo vymažete zadané znaky. Dlouhým stisknutím se dostanete do běžného
zobrazení nebo, pokud se nacházíte v běžném zobrazení, dostanete se na nejvyšší
úroveň nabídky, viz Zobrazení hlavních
zdrojů, strana 237.
Bez rozpoznávání hlasu5 - stisknutím
vypnete rádio/audio (MUTE) nebo obnovíte
přehrávání audia (pokud bylo vypnuté). S
rozpoznáváním hlasu6 - rozpoznávání
hlasu (pro mobilní telefon připojený přes Ÿ
a navigaci*).
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Zobrazení hlavních zdrojů
Klávesnice bez kolečka
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT na klávesnici* na volantu se dostanete do normálního
zobrazení. Pokud se nacházíte v normálním
zobrazení a dlouze stisknete EXIT, zpřístupní
se stejná tlačítka hlavních zdrojů jako
u středové konzoly:
NAV - navigační systém Volvo
(RTI)*, je popsán v samostatné
příručce pro uživatele.
RADIO - AM, FM, DAB*
MEDIA - CD, DVD, AUX, USB*,
BluetoothŸ*, TV*.
TEL – BluetoothŸ handsfree*
Krátkým stisknutím můžete procházet
stopy na disku nebo předvolby rozhlasových stanic7. Dlouhé stisknutí slouží
k rychlému procházení skladeb na disku
nebo k vyhledání další stanice.
Hlasitost – otočením zvyšujete nebo snižujete hlasitost.
06
MY CAR - nastavení vozidla. viz
strana 202.
CAM - kamera parkovacího asistenta*, viz strana 191
7
Neplatí pro DAB.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
237
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Menu
06
Na příkladu je zobrazena navigace k jednotlivým funkcím, když se přehrává disk. (1) Tlačítko hlavních zdrojů, (2) Normální zobrazení, (3) Zobrazení zkratek, (4)
Rychlé zobrazení, (5) Zobrazení menu
238
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Hlavní zdroj zvolte stisknutím tlačítka hlavních
zdrojů (1) (RADIO, MEDIA, TEL). K navigování
přes menu zdroje použijte ovládací prvky
TUNE, OK/MENU nebo EXIT.
Pomocí ovládacího prvku TUNE procházejte
menu, zvolte zvýrazněnou lištu menu pomocí
OK/MENU nebo se vraťte zpět pomocí EXIT.
V některých případech lze menu zkratek otevřít
stisknutím tlačítka hlavních zdrojů pro aktivní
zdroj (1).
Přehled menu - viz strana 241.
tlačítka hlavního zdroje pro aktivní zdroj
(1)).
FAV - uložení předvolby
• Rychlé zobrazení (4)- rychlý režim
v případě otočení knoflíku TUNE, např. při
změně stop na disku, naladění jiné rozhlasové stanice apod.
• Zobrazení menu (5) - k navigování v menu
(zpřístupní se stisknutím tlačítka OK/
MENU).
Zobrazení se svým vzhledem liší v závislosti na
zdroji, výbavě vozidla, nastavení apod.
Vyskakovací menu8 video a TV*
POZNÁMKA
Je-li vozidlo vybaveno klávesnicí na volantu
s ovládacím kolečkem*, lze tuto klávesnici
použít místo ovládacích prvků na středové
konzole (TUNE, OK/MENU, EXIT), viz
strana 236.
Chcete-li zpřístupnit vyskakovací menu, stiskněte OK/MENU, když se přehrává video nebo
je zobrazeno TV*.
Pomocí tlačítka FAV lze uložit často používané
funkce tak, aby se funkce spustila pouhým
stisknutím tlačítka FAV. Pro každou funkci
(např. Ekvalizér) můžete zvolit oblíbené nastavení:
V režimu RADIO:
Pohledy na obrazovku TV
Pro každý hlavní zdroj jsou k dispozici čtyři
základní druhy zobrazení:
• Běžné zobrazení (2) - běžný režim pro
zdroj
• Menu zkratek (3) - zobrazí se obvykle
používané položky menu v hlavních zdrojích TEL a MEDIA (zpřístupní se stisknutím
8
06
• AM
• FM1/FM2
• DAB1*/DAB2*
V režimu MEDIA:
• DISC
• USB*
• iPod*
Platí pouze pro přehrávání videa a sledování TV*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
239
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
• Bluetooth*
• AUX
• TV*
Dále si můžete zvolit a uložit oblíbené nastavení pro MY CAR, CAM* a NAV*. Oblíbené
položky lze rovněž zvolit a uložit v menu MY
CAR. Více informací o systému menu MY
CAR, viz strana 202.
Uložení funkce pomocí tlačítka FAV:
1. Zvolte hlavní zdroj (např. RADIO, MEDIA).
2. Zvolte vlnovou délku nebo zdroj (AM,
Disk apod.).
3. Stiskněte a podržte tlačítko FAV, dokud se
nezobrazí menu pro oblíbená nastavení.
06
4. Otáčením knoflíku TUNE zvolte v seznamu
požadovanou položku. Pro uložení stiskněte OK/MENU.
> Když bude hlavní zdroj (např. RADIO,
MEDIA) příště aktivní, uložená funkce je
přístupná po stisknutí tlačítka FAV.
Všeobecné informace o nastavení
audiosystému
• Vyvážení - Vyvážení mezi pravými a levými
Stisknutím tlačítka SOUND otevřete menu pro
nastavení audiosystému (Basy, Výšky apod.).
Pomocí knoflíků SOUND nebo OK/MENU
přejděte na požadovanou položku (např.
Výšky).
• Subwoofer*9 – – Úroveň pro basový
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
CH stereo9 - Hlasitost prostředního reproduktoru.
• Úroveň surround, DPL II9, 10 – úroveň
Dále stiskněte SOUND nebo OK/MENU.
Zpřístupní se další možnosti:
Rozšířená nastavení audiosystému
• Surround9 - lze nastavit na zapnuto/
vypnuto. Pokud nastavíte "zapnuto",
systém zvolí nastavení pro optimální
přehrávání zvuku. Zpravidla se na obra. Pokud se
zovce TV objeví DPLII a
k provedení záznamu použila technologie
Dolby Digital, záznam se bude přehrávat
s tímto nastavením a na obrazovce TV se
. Pokud zvolíte "vypnuto",
objeví
k dispozici bude stereo se 3 kanály.
reproduktory.
240
reproduktor.
• Úroveň středu, DPL IIÚroveň středu, 3-
Otáčením knoflíku TUNE upravte nastavení.
Toto nastavení uložte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
• Basy - Úroveň basů.
• Výšky - Úroveň výšek.
• Fader - Vyvážení mezi předními a zadními
9 Pouze Premium Sound Multimedia.
10 Pouze, je-li aktivována funkce Surround.
11 Kromě systému Performance.
reproduktory.
prostorového zvuku.
Ekvalizér11
Hlasitost lze nastavit samostatně pro různé
vlnové délky.
1. Stisknutím tlačítka OK/MENU otevřete
položku Nastavení audio a zvolte
Ekvalizér.
2. Vlnovou délku zvolte otáčením knoflíku
TUNE a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
3. Audio nastavení zvolte otáčením knoflíku
TUNE a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU. Analogicky pokračujte u ostatních
vlnových délek, které chcete změnit.
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
4. Když jste s nastavováním audio zdroje
skončili, potvrďte nastavení stisknutím tlačítka EXIT. Nyní se zobrazí běžné nastavení.
Všeobecné informace o navigování v menu, viz
strana 238, a přehledu menu, viz strana 241.
Zvukové jeviště9
Zvukový zážitek může být optimalizován pro
sedadlo řidiče, obě přední sedadla nebo zadní
sedadlo. Pokud sedí cestující na předních
i zadních sedadlech, doporučujeme zvolit
nastavení pro obě přední sedadla. Možnosti lze
zvolit v položce Nastavení audio Místo
poslechu.
Všeobecné informace o navigování v menu, viz
strana 238, a přehledu menu, viz strana 241.
Hlasitost zvuku a automatické řízení
hlasitosti
Audiosystém kompenzuje rušivé zvuky v prostoru pro cestující zvyšováním hlasitosti se zvyšující se rychlostí vozidla. Úroveň kompenzace
lze nastavit na nízkou, střední, vysokou nebo ji
lze zcela vypnout. Vyberte úroveň v menu
Nastavení audio Kompenzace hlasitosti.
9 Pouze Premium Sound Multimedia.
12 Platí pouze pro výbavu High Performance
Všeobecné informace o navigování v menu, viz
strana 238, a přehledu menu, viz strana 241.
Hlasitost externího zdroje audiosignálu
Je-li ke vstupu AUX připojen externí audiozdroj
(např. MP3 přehrávač nebo iPodŸ), připojený
audiozdroj může mít jinou hlasitost než je
interní hlasitost audio systému (např. rádio).
Upravte ji nastavením hlasitosti na vstupu:
Optimální reprodukce zvuku
Audiosystém je již kalibrován pro optimální
reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního
zpracování signálu.
Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory, zesilovače, akustiku prostoru pro cestující, polohu
posluchače atd. pro každou kombinaci modelu
vozu a audiosystému.
1. Stiskněte tlačítko MEDIA a otočte knoflík
TUNE na AUX a počkejte několik sekund
nebo stiskněte OK/MENU.
K dispozici je také dynamická kalibrace, která
bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti,
příjem rozhlasu a rychlost vozidla.
2. Stiskněte OK/MENU a potom otočte
TUNE na Hlasitost vstupu AUX. Potvrďte
tlačítkem OK/MENU.
Ovládací prvky vysvětlené v této příručce,
např. Basy, Výšky a Ekvalizér, jsou určeny
uživateli pouze k přizpůsobení reprodukce
zvuku osobnímu vkusu.
3. Otáčením knoflíku TUNE upravte hlasitost
pro vstup AUX.
POZNÁMKA
Je-li externí audio zdroj nastaven na příliš
velkou nebo malou hlasitost, kvalita zvuku
se může zhoršit. Kvalita zvuku se může rovněž zhoršit, pokud se přehrávač nabíjí
a systém infotainment je v režimu AUX.
V tomto případě nenabíjejte přehrávač přes
12 V zásuvku.
Přehled menu
Menu RADIO
06
Hlavní nabídka AM
Menu AM
Zobrazit předvolby12
Vyhledávání
Multimedia a Premium Sound Multimedia.
241
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Nastavení audio13
Místo
Resetovat všechna nastavení
FM
poslechu14
Nastavení audio16
Ekvalizér15
Menu Disk
Hlavní nabídka DAB1*/DAB2*
Náhodné přehrávání
Resetovat všechna audio
nastavení
Menu DAB
Vyhledávání
Vytvořit skupinu
Vypnout filtr PTY
TP
Zobrazit rádiotext
Zobrazit rádiotext
Zobrazit předvolby12
Zobrazit předvolby12
Vyhledávání
Vyhledávání
Rozšířené nastavení
Nastavení pro zpravodajství
Propojování stanic DAB
Rozšířené nastavení
Pásmo DAB
REG
Vedlejší kanály
Alternativní kmitočty (AF)
Zobrazit text PTY
EON
Resetovat všechna nastavení
DAB
Nastavit oblíbené pro TP
Nastavení audio16
Nastavení PTY
13 Možnosti v menu pro nastavení audio jsou pro všechny
14 Platí pouze Premium Sound Multimedia.
15 Neplatí pro výbavu Performance.
12 Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a
16 Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
Nastavení audio16
Filtr PTY
Menu FM
242
Hlavní nabídka CD Audio
Kompenzace hlasitosti
Hlavní nabídka FM1/FM2
06
Menu MEDIA
zdroje audio stejné.
Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Hlavní nabídka CD/DVD12 Data
Menu Disk
Přehrát/Pauza
Vypnout
Náhodné přehrávání
Opakovat složku
Změnit titulek
Změnit zvukovou stopu
Vyhledávání
Nastavení audio16
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Hlavní nabídka DVD12 Video
Hlavní nabídka USB15
Menu Disk
Menu USB
Nastavení audio16
Hlavní nabídka AUX
Menu DVD
Přehrát/Pauza
Přehrát/Pauza/Dále
Vypnout
Vypnout
Náhodné přehrávání
Titulky
Opakovat složku
Zvolit jazyk zvukové stopy
Zvolit USB zařízení
Hlavní nabídka TV*
Rozšířené nastavení
Změnit titulek
Menu TV
Menu AUX
Hlasitost vstupu AUX
Nastavení audio16
Úhel pohledu
Změnit zvukovou stopu
Zvolit zemi
Kód DivX® VOD
Vyhledávání
Seřadit předvolby
Nastavení audio16
Autom. vyhledávání
Nastavení audio16
Vyhledávání
Hlavní nabídka iPod15
Hlavní nabídka Media Bluetooth15
Menu iPod
Menu Bluetooth
Nastavení audio16
Náhodné přehrávání
Náhodné přehrávání
Vyskakovací menu17 video a TV*
Vyhledávání
Změnit zařízení
Nastavení audio16
Odebrat zařízení Bluetooth
Chcete-li zpřístupnit vyskakovací menu, stiskněte OK/MENU, když se přehrává video nebo
je zobrazeno TV*.
Vyhledávání
Verze Bluetooth softwaru ve vozidle
12 Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
16 Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
15 Neplatí pro výbavu Performance.
17 Platí pouze pro přehrávání videa a sledování TV*.
18 Obsah vyskakovacího menu pro zdrojové menu závisí na tom, co je zrovna přehráváno
06
Nastavení obrazu
Zdrojové menu18
resp. zobrazováno - může to být např. Menu Data CD/DVD nebo Menu USB.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
243
06 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Hlavní menu DVD19
Top menu
DVD19
Nastavení telefonu
Viditelný
Tóny a hlasitost
Menu TEL
Stáhnout telefonní seznam
Hlavní nabídka BluetoothŸ handsfree15
Menu telefonu
Všechna volání
Všechna volání
Zmeškané hovory
Přijaté hovory
Volaná čísla
Délka hovoru
Telefonní seznam
Hledat
06
Nový kontakt
Čísla rychlého vytáčení
Přijmout vCard
Stav paměti
Vymazat telefonní seznam
Změnit telefon
Odebrat zařízení Bluetooth
19 Platí pouze
15 Neplatí pro
244
pro DVD video disky.
výbavu Performance.
Verze Bluetooth softwaru ve
vozidle
Možnosti hovoru
Automatický příjem hovorů
Číslo hlasové schránky
Telefon odpoj.
06 Informační systém
Rádio
Všeobecné informace
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často použít místo tlačítek na středové konzole klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač.
Popis tlačítek na volantu, viz strana 236.
Popis dálkového ovladače, viz strana 280.
Menu
Menu RADIO se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigování v menu, viz
strana 238, a přehledu menu, viz strana 241.
Středová konzola, ovládací prvky funkcí rádia.
Tlačítko RADIO pro výběr vlnové délky
(AM, FM1, FM2, DAB1*, DAB2*).
Rádio AM/FM
Předvolby stanic (0-9)
Ladění
Zvolte požadovanou frekvenci/stanici
nebo otáčením knoflíku TUNE zvolte
nastavení v menu rádia.
Potvrďte výběr nebo přejděte do menu
rádia stisknutím tlačítka OK/MENU.
Pokud chcete vybrat další/předchozí stanici, podržte tlačítko stisknuté. Krátkým
stisknutím zvolíte předvolbu.
POZNÁMKA
Příjem závisí na síle a kvalitě signálu. Na
přenos může mít vliv celá řada okolností,
např. vysoké budovy nebo vzdálený vysílač.
Míra pokrytí často závisí na území, ve kterém se zrovna v daném státě nacházíte.
2. Podržte stisknuté tlačítko
/
na
středové konzole (nebo na klávesnici na
volantu*). Rádio vyhledá další/předchozí
dostupnou stanici.
Seznam stanic1
Rádio automaticky sestaví seznam nejsilnějších FM stanic, jejichž signál momentálně
přijímá. Díky tomu budete moci vyhledat stanici, když vjedete do oblasti, ve které neznáte
rozhlasové stanice a jejich frekvence.
Přejděte na seznam a zvolte stanici:
1. Zvolte požadovanou vlnovou délku (FM1
nebo FM2).
2. Otočte knoflíkem TUNE o jeden krok
v libovolném směru. Zobrazí se seznam
všech stanic v dané oblasti. Momentálně
naladěná stanice je v seznamu označena
zvětšeným písmem.
06
3. Pro výběr stanice ze seznamu otáčejte
knoflíkem TUNE v libovolném směru.
4. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
Automatické ladění
1. Stiskněte RADIO, otáčejte TUNE, dokud
se nezobrazí požadovaná vlnová délka
(AM, FM1 atd.). Stiskněte OK/MENU.
1
Neplatí pro výbavu Performance.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
245
06 Informační systém
Rádio
POZNÁMKA
06
•
V seznamu se zobrazí pouze frekvence
rozhlasových stanic, které jsou momentálně přijímány. Nezobrazí se úplný
seznam všech rádiových frekvencí
o zvolené vlnové délce.
•
Je-li signál momentálně přijímané stanice slabý, může se stát, že rádio neaktualizuje seznam stanic. V tomto
(když je
případě stiskněte tlačítko
na obrazovce displeje seznam stanic).
Zařízení přejde do režimu ručního ladění
a můžete naladit stanici. Pokud seznam
stanic není zobrazen, otočením knoflíku
TUNE o jeden krok v libovolném směru
se seznam objeví. Pro přepnutí nyní
.
stiskněte
Seznam z obrazovky TV po několika sekundách zmizí.
Pokud na displeji již není seznam stanic, otočte
knoflíkem TUNE o jeden krok v libovolném
směru a stiskněte na středové konzole
.
Systém přejde do režimu manuálního ladění
(nebo se z režimu manuálního ladění vrátí na
funkci "Seznam stanic").
Manuální ladění
V rámci předvolby od výrobce ukazuje rádio
seznam nejsilnějších stanic v místě, kde jste
otočili knoflíkem TUNE (viz kapitola "Seznam
stanic", strana 245). Jakmile se objeví seznam
stanic, stiskněte na středové konzole
a systém přejde do režimu manuálního ladění.
Nyní si můžete vybrat frekvenci ze seznamu
všech dostupných frekvencí se zvolenou vlnovou délkou. Jinými slovy, pokud při manuálním
ladění otočíte TUNE o jeden krok, frekvence se
změní např. z 93,3 na 93,4 MHz.
POZNÁMKA
V případě předvolby od výrobce rádio automaticky prohledává stanic v oblasti, kterou
projíždíte (viz předchozí kapitola "Seznam
stanic").
Manuální naladění stanice:
Pokud jste však nastavili manuální ladění
(stisknutím tlačítka
na středové konzole v okamžiku, kdy byl zobrazen seznam
stanic), rádio se při dalším zapnutí bude
nacházet v režimu manuálního ladění.
Chcete-li přepnout zpět na funkci "Seznam
stanic", otočte knoflíkem TUNE o jeden
krok (zobrazí se kompletní seznam stanic)
a stiskněte tlačítko
.
1. Stiskněte tlačítko RADIO, otáčejte TUNE,
dokud se nezobrazí požadovaná vlnová
délka (AM, FM1 atd.). Stiskněte OK/
MENU.
Upozorňujeme, že pokud stisknete tlačítko
a seznam stanic není zobrazen, aktivuje se funkce INFO. Další informace o této
funkci, viz strana 235.
2. Otáčením knoflíku TUNE zvolte frekvenci.
Předvolba
Pro každou vlnovou délku lze uložit 10 předvoleb (AM, FM1 apod.).
Uložené předvolby se vybírají pomocí tlačítek
předvoleb.
1. Nalaďte si stanici (viz kapitola "Ladění",
strana 245).
2. Na několik sekund podržte některé z tlačítek předvolby. Během této doby se ztlumí
246
06 Informační systém
Rádio
zvuk. Zvuk se obnoví, jakmile se naladí
požadovaná stanice. Nyní můžete použít
tlačítko předvolby.
Na obrazovce TV lze zobrazit2 seznam kanálů
předvolby. Funkce se aktivuje/deaktivuje
v režimu FM/AM v položce Menu FM
Zobrazit předvolby nebo Menu AM
Zobrazit předvolby.
Funkce RDS
RDS (Radio Data System) spojuje vysílače FM
do sítě. Vysílač FM v takové síti odesílá informace, které rádiu s funkcí RDS umožňují následující funkce:
• Automatické přepnutí na silnější vysílač,
pokud se příjem v oblasti zhorší.
• Vyhledání typu programu, například
dopravní informace nebo zprávy.
• Příjem textových informací o programu
aktuální rozhlasové stanice.
POZNÁMKA
Některé rozhlasové stanice RDS nepoužívají nebo používají pouze některé funkce.
Pokud je požadovaný typ programu nalezen,
rádio přeladí na tuto stanici, přičemž přeruší
2
3
aktuální zdroj audiosignálu. Například je-li používán CD přehrávač, přepne se do režimu
pauzy. Vysílání je přehráno v přednastavené
hlasitosti, viz strana 249. Po přehrání nastaveného vysílání se rádio vrátí k předchozímu
zdroji audia a nastavení hlasitosti.
zpravodajství, na obrazovce TV se krátce
objeví TP. Jinak se TP zobrazuje v šedé barvě.
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
TP.
Programové funkce alarm (VÝSTRAHA!),
dopravní informace (TP), zprávy (NEWS) a typy
programů (PTY) přerušují jedna druhou
v pořadí priorit, kde alarm má nejvyšší prioritu
a typy programů mají nejnižší. Další nastavení
přerušení programu (EON Vzdálený a EON
Lokální), viz kapitola "Rozšíření o ostatní sítě
– EON" dole. Stisknutím tlačítka EXIT se vrátíte
k přerušenému audio zdroji. Stisknutím tlačítka
OK/MENU zprávu vymažete.
Rozšíření o ostatní sítě – EON
Alarm
• Lokální – K přerušení dojde pouze
Tato funkce se používá jako varování při
vážných nehodách a katastrofách. Alarm není
možné dočasně přerušit nebo deaktivovat.
Zpráva VÝSTRAHA! se zobrazí na obrazovce
TV, pokud je vysílána varovná zpráva.
Dopravní informace – TP
Tato funkce umožňuje vkládání dopravních
informací vysílaných v rámci sítě RDS stanic.
Symbol TP informuje o aktivaci této funkce.
Pokud stanice z předvolby vysílá dopravní
Tato funkce je užitečná v městských oblastech,
kde je mnoho rozhlasových stanic. Umožňuje
nastavení vzdálenosti vysílače rozhlasové stanice od vozu, kdy programové funkce by měly
přerušit aktuální zdroj audiosignálu.
–
Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu
FM výběrem některé z položek v nabídce
Menu FM Rozšířené nastavení
EON:
v případě, že vysílač rozhlasové stanice je
blízko.
06
• Vzdálený3 – K přerušení dojde v případě,
že vysílač rozhlasové stanice je daleko,
dokonce i když je signál velmi statický.
TP z naladěné stanice/ze všech stanic
Rádio lze přerušit pouze pro dopravní informace ze zvolené sítě nebo pro všechny informace v rámci sítě RDS.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Tovární nastavení.
247
06 Informační systém
Rádio
–
Pokud chcete nastavení změnit, přejděte
v režimu FM do položky Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavit
oblíbené pro TP.
Zprávy
Tato funkce umožňuje vkládání zpráv vysílaných v rámci sítě RDS stanic. Symbol NEWS
informuje o aktivaci této funkce.
–
06
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Nastavení pro zpravodajství
Zpravodajství.
1. Tuto funkci aktivujte v režimu FM výběrem
typu programu v menu Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Zvolit PTY.
2. Potom musí být funkce PTY aktivována
v menu Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Příjem dopravních zpráv z jiných sítí.
Novinky z naladěné stanice/ze všech
stanic
Je-li aktivní funkce PTY, na obrazovce TV se
objeví kontrolka.
Rádio lze přerušit pouze pro novinky ze zvolené sítě nebo pro všechny informace v rámci
sítě RDS.
Funkci PTY lze deaktivovat v režimu FM
v položce Menu FM Rozšířené nastavení
Nastavení PTY Příjem dopravních
zpráv z jiných sítí. Zvolené typy programu
(PTY) se neresetují.
–
Pokud chcete nastavení změnit, přejděte
v režimu FM do položky Menu FM
Nastavení pro zpravodajství Nastavit
oblíbené pro zpravodajství.
Typy programů – PTY
Funkce PTY může být použita k výběru jednoho nebo více typů programů např. pop
music nebo vážná klasická hudba. Symbol
248
PTY informuje o aktivaci této funkce. Tato
funkce umožňuje přerušení prostřednictvím
vysílání typu programu v rámci zvolené sítě
stanic RDS.
Resetování a odstranění funkce PTY se provádí
v menu Menu FM Rozšířené nastavení
Nastavení PTY Zvolit PTY Vymazat
vše.
Vyhledávání PTY
Tato funkce vyhledá v celém vlnovém rozsahu
zvolený typ programu.
1. V režimu FM zvolte jednu nebo více funkcí
PTY v položce Menu FM Rozšířené
nastavení Nastavení PTY Zvolit
PTY.
2. Přejděte do menu Menu FM Rozšířené
nastavení Nastavení PTY Zvolit
PTY.
Chcete-li dokončit vyhledávání, stiskněte
EXIT.
–
Pro pokračování vyhledávání dalšího vysílače se zvolenými typy programů stiskněte
nebo
.
Zobrazení typu programu
Typ programu aktuální stanice je možné zobrazit na obrazovce TV.
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Zobrazení textu PTY.
06 Informační systém
Rádio
Rádiotext4
Resetování funkcí RDS
Některé stanice RDS vysílají informace
o obsahu programů, o umělcích atd. Tyto informace se zobrazují na obrazovce TV.
Veškerá nastavení rádia mohou být obnovena
na hodnoty nastavené v továrně.
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Zobrazit rádiotext.
Automatická změna frekvence – AF
Funkce zvolí nejsilnější vysílač pro nastavenou
stanici. Ve výjimečných případech se může
stát, že funkce k vyhledání silného vysílače
musí prohledat celý vlnový rozsah FM.
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Rozšířené nastavení Alternativní
kmitočty (AF).
Regionální rozhlasové programy – REG
Tato funkce umožňuje pokračovat v příjmu
regionálního vysílače, i když jeho signál je
slabý. Symbol REG informuje, že je funkce
aktivní.
–
4
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Rozšířené nastavení REG.
–
Reset se provádí v režimu FM v menu
Menu FM Rozšířené nastavení
Resetovat všechna nastavení FM.
Nastavení hlasitosti, typy programů
Typy programů, které přeruší poslech, např.
NEWS nebo TP, slyšíte hlasitostí zvolenou pro
každý příslušný typ programu. Pokud je hlasitost nastavena během přerušení programem,
nová hlasitost je uložena až do příštího přerušení programem.
Prohledávání vlnového rozsahu
Tato funkce automaticky vyhledá dostupné
kanály a při filtrování vezme v úvahu typ programu. Jakmile je stanice nalezena, je reprodukována po dobu asi 10 sekund, než se prohledávání opět spustí. Naladěnou stanici si
můžete obvyklým způsobem uložit. Viz kapitola Předvolba, strana 246.
–
Pokud chcete spustit prohledávání,
přejděte v režimu FM/AM do položky
Menu FM Vyhledávání nebo Menu AM
Vyhledávání.
POZNÁMKA
Po uložení stanice se procházení zastaví.
Rádio – DAB*
Všeobecné informace
DAB (Digital Audio Broadcasting) je systém
digitálního rozhlasového vysílání. Tento systém
podporuje DAB, DAB+ a DMB.
POZNÁMKA
Pokrytí pomocí funkce DAB není k dispozici
ve všech místech. Pokud není pokrytí, na
obrazovce displeje se objeví zpráva Žádný
příjem.
Služby a skupiny
• Servis – Kanál, rozhlasový kanál (systémem jsou podporovány pouze audio
služby).
06
• Skupina – Soubor rozhlasových kanálů
stejné frekvence.
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn)
Když vůz vjede do nové oblasti vysílání, možná
bude nutné přeprogramovat stávající skupiny
kanálů v dané oblasti.
Pouze vozy se 7palcovou obrazovkou
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
249
06 Informační systém
Rádio
Programování skupin kanálů vytvoří aktualizovaný seznam všech dostupných skupin kanálů.
Seznam není aktualizován automaticky.
Programování se provádí v systému menu
v režimu DAB v položce Menu DAB Vytvořit
skupinu. Programování se provádí také následovně:
1. Otočte knoflíkem TUNE o jeden krok
v libovolném směru.
> V seznamu skupin dostupných kanálů
se zobrazí Vytvořit skupinu.
2. Stiskněte OK/MENU.
> Spustí se nové programování.
Prohledávání
Tato funkce automaticky vyhledá na aktuálním
vlnovém rozsahu stanice s nejsilnějším signálem. Jakmile je stanice nalezena, je reprodukována po dobu asi 10 sekund, než se prohledávání opět spustí. Naladěná stanice se ukládá
obvyklým způsobem. Více informací o předvolbách, viz "Předvolba".
–
Pokud chcete spustit prohledávání,
v režimu DAB přejděte na položku Menu
DAB Vyhledávání.
POZNÁMKA
Po uložení stanice se procházení zastaví.
Programování lze zrušit pomocí tlačítka EXIT.
Navigace v seznamu skupin kanálů
06
Pokud chcete procházet seznam skupin
kanálů, otáčejte knoflíkem TUNE. V horní části
obrazovky TV se zobrazí název skupiny. Při
přetočení na novou skupinu se název změní na
nový název.
• Servis – ukazuje kanály bez ohledu na skupinu kanálů, ke které jsou přiděleny.
Seznam může být také filtrován pomocí
typu programu (Filtr PTY), viz níže.
5
250
Vyhledávání může být také navoleno v režimu
DAB-PTY. V tomto případě jsou přehrávány
pouze kanály vysílající předvolené programy.
Typ programů (PTY)
Pomocí funkce typu programu lze spustit různé
typy rádiového programu. Existuje celá řada
různých typů programu s různými kategoriemi
programů. Po volbě typu programu probíhá
pohyb pouze po kanálech vysílajících tento typ
programu.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Typ programu se volí v režimu DAB v položce
Menu DAB Filtr PTY. Tento režim ukončete
následovně:
–
Stiskněte EXIT.
> Je-li aktivní funkce PTY, na obrazovce
TV se objeví kontrolka.
V některých případech rádio DAB ukončí režim
PTY, když je implementován přechod z DAB do
DAB link (viz níže).
Předvolba
Pro každý vlnový rozsah může být uloženo 10
stanic. DAB má 2 paměti pro předvolby:
DAB1 a DAB2. Předvolby uložíte dlouhým
stisknutím tlačítka příslušné předvolby. Další
informace, viz strana 246. Uložené předvolby
se vybírají pomocí tlačítek předvoleb.
Předvolba obsahuje jeden kanál, avšak žádné
subkanály. Pokud posloucháte subkanál a je
uložena předvolba, pak je registrován pouze
hlavní kanál. Důvodem je to, že subkanály jsou
dočasné. Při dalším pokusu o naladění
předvolby bude přehráván kanál, který obsahuje subkanály. Předvolba není závislá na
seznamu kanálů.
Na obrazovce TV lze zobrazit5 seznam kanálů
předvolby. Funkce se aktivuje/deaktivuje
06 Informační systém
Rádio
v režimu DAB v položce Menu DAB
Zobrazit předvolby.
POZNÁMKA
Systém DAB audiosystému nepodporuje
všechny funkce, které jsou ve standardu
DAB k dispozici.
Rádiotext
Některé rozhlasové stanice vysílají informace
o obsahu programů, o interpretech atd. Tyto
informace se zobrazují na obrazovce TV.
Funkce se deaktivuje/aktivuje v režimu DAB
v položce Menu DAB Zobrazit rádiotext.
POZNÁMKA
V jeden okamžik smí být aktivována pouze
jedna z funkcí Zobrazit rádiotext
a Zobrazit předvolby. Pokud je již aktivována jedna z těchto funkcí a aktivuje se
druhá, původně aktivovaná funkce se automaticky vypne. Obě funkce lze deaktivovat.
Rozšířená nastavení
DAB do DAB link
DAB resp. DAB linking znamená, že rádio DAB
se může přeladit z jednoho kanálu se zhorše-
6
ným příjmem nebo zcela bez příjmu na jiný
kanál v rámci stejné skupiny kanálu, kde je
příjem lepší. Při změně skupiny kanálů můžete
zaznamenat určité zpoždění. Může dojít ke
krátkému ztišení, pokud již není k dispozici
aktuální kanál a ještě není k dispozici nový
kanál.
Funkci lze aktivovat/deaktivovat v režimu DAB
v položce Menu DAB Rozšířené nastavení
Propojování stanic DAB.
Vlnový rozsah
Data DAB lze přenášet na dvou vlnových délkách6:
• Band III - k dispozici na většině území.
• LBand - k dispozici pouze na některých
územích.
Například volbou Band III může probíhat programování kanálů mnohem rychleji, pokud byly
zvoleny Band III a LBand. Není zajištěno, že
budou nalezeny všechny skupiny kanálů.
Volba vlnového rozsahu neovlivňuje uložené
paměti.
Vlnové délky lze deaktivovat/aktivovat v režimu
DAB pod položkou Menu DAB Rozšířené
nastavení Pásmo DAB.
Subkanál
Sekundární komponenty jsou obvykle nazývány subkanály. Jsou dočasné a mohou obsahovat například vysílání hlavního programu
v jiných jazycích.
Pokud se přenáší jeden nebo více subkanálů,
je na obrazovce TV vlevo od názvu kanálu
. Subkanál je na obrazobrazen symbol
zovce TV označen symbolem - nalevo od
jména kanálu.
Stisknutím tlačítka
nastavení subkanálů.
otevřete menu pro
Subkanály mohou být zpřístupněny pouze ve
zvoleném hlavním kanálu a ne z jiného kanálu,
aniž by byl tento vybrán.
Zobrazení subkanálů lze deaktivovat/aktivovat
v režimu DAB pod položkou Menu DAB
Rozšířené nastavení Vedlejší kanály
06
Text typu programu
Některé rozhlasové stanice vysílají informace
o druhu a kategorii programu. Typy programů
– PTY -viz strana 248. Tyto informace se zobrazují na obrazovce TV.
Funkce se aktivuje/deaktivuje v režimu DAB
v položce Menu DAB Rozšířené nastavení
Zobrazit text PTY.
Oba vlnové rozsahy se nepoužívají ve všech oblastech/zemích.
251
06 Informační systém
Rádio
Resetování nastavení DAB
Veškerá nastavení funkce DAB mohou být
obnovena na hodnoty nastavené v továrně.
–
06
252
Reset se provádí v režimu DAB v menu
Menu DAB Rozšířené nastavení
Resetovat všechna nastavení DAB.
06 Informační systém
Multimediální přehrávač
Funkce CD/DVD1
Potvrďte výběr nebo přejděte do menu pro
zvolený zdroj stisknutím tlačítka OK/
MENU.
Přesunutí dopředu/dozadu a změna stopy
nebo kapitoly na disku2.
Přehrávač dokáže přehrávat pouze následující
základní typy disků a souborů:
• Originální nahrané CD disky (CD audio).
• Vypálené CD disky se soubory audio a/
nebo video1.
Ovládací panel na středové konzole.
Otvor pro vložení/vysunutí disku
Tlačítko MEDIA, aktivuje naposledy aktivní
zdroj média. Pokud se již nacházíte ve
zdroji média a stisknete MEDIA, zobrazí se
menu zkratek s obvykle používanými
položkami menu.
Vysunutí disku
Zadávání čísel a písmen.
Zvolte stopy na disku/složky nebo procházejte možnosti menu otáčením knoflíku
TUNE.
1
2
• Originální DVD video disky1.
• Vypálené DVD disky1 se soubory audio a/
nebo video.
Více informací o podporovaných formátech, viz
strana 256.
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často použít místo tlačítek na středové konzole klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač.
Popis tlačítek na volantu, viz strana 236.
Popis dálkového ovladače, viz strana 280.
Menu
Menu MEDIA se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigování v menu, viz
strana 238, a přehledu menu, viz strana 241.
Spuštění přehrávání disku
Stiskněte tlačítko MEDIA a otáčejte TUNE,
dokud se nezobrazí Disk. Stiskněte OK/
MENU. Pokud se v přehrávači nachází disk,
začne se automaticky přehrávat. Jinak se na
obrazovce TV objeví Vložte disk. Vložte disk
stranou s textem nahoru. Disk se začne automaticky přehrávat.
Pokud je do přehrávače vložen disk s audio/
video soubory, musí se nahrát struktura složek
na disku. V závislosti na kvalitě disku a objemu
informací může v některých případech začít
přehrávání se zpožděním.
Vysunutí disku
06
Disk zůstává vysunutý cca. 12 sekund. Potom
se z bezpečnostních důvodů zasune.
Pauza
Pokud se hlasitost zcela sníží nebo pokud se
stiskne tlačítko MUTE, přehrávání se pozastaví. Jakmile se hlasitost zvýší nebo se znovu
stiskne MUTE, přehrávání se spustí. Dále lze
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Platí pouze pro DVD disky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
253
06 Informační systém
Multimediální přehrávač
přehrávání pozastavit pomocí systému 3: stiskněte OK/MENU a zvolte Přehrát/pauza.
Přehrávání a navigace
CD disky s audio soubory
Otočením knoflíku TUNE otevřete a procházejte playlist disku. Pomocí tlačítka OK/
MENU potvrdíte výběr stopy a spustí se
přehrávání. Stisknutím tlačítka EXIT playlist
zrušíte a opustíte. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT se dostanete na základní úroveň playlistu.
Stopy na disku lze rovněž měnit tisknutím tla/
na středové konzole nebo
čítka
pomocí klávesnice na volantu*.
Vypálené disky s audio/video soubory1
06
Otáčením knoflíku TUNE zpřístupněte strukturu playlistu/složky a procházejte příslušný
seznam/strukturu. Pomocí tlačítka OK/MENU
potvrďte zvolenou vnořenou složku nebo
spusťte přehrávání příslušného audio/video
souboru. Pomocí tlačítka EXIT můžete playlist
ukončit nebo zastavit nebo se můžete posunout ve struktuře složky nahoru (zpátky). Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT se dostanete na
základní úroveň playlistu.
3
1
4
254
Audio/video soubory lze rovněž měnit tisknutím tlačítka
/
na středové konzole
nebo pomocí klávesnice na volantu*.
, video souAudio soubory mají symbol
bory1 mají symbol
a složky mají symbol
.
Po dokončení přehrávání souboru se pokračuje přehráváním dalších souborů (stejného
typu) v dané složce. Ke změně4 složky dojde
automaticky po přehrání všech souborů v dané
složce. Pokud se do přehrávače vloží disk
obsahující pouze audio soubory nebo pouze
video soubory, systém tuto situaci automaticky
zaregistruje a upraví nastavení. V tomto
případě se přehrají pouze tyto soubory. Systém
však nezmění nastavení, pokud se do přehrávače vloží disk obsahující kombinaci audio
a video souborů. Místo toho bude přehrávač
pokračovat v přehrávání pouze původních typů
souborů.
Neplatí pro CD audio
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Je-li aktivována funkce Opakovat složku, nebude spuštěna.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí
vyšší než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji
se objevíMédia nedostupná během
jízdy. Přesto po celou dobu slyšíte zvuk.
Obraz se objeví, jakmile rychlost vozidla
klesne pod cca. 6 km/h.
POZNÁMKA
Některé nahrávací společnosti chrání své
audio soubory proti kopírování. Také se
může stát, že přehrávač nedokáže přehrávat soukromě zkopírované audio soubory.
DVD disky s video soubory1
Přehrávání DVD disků s video soubory, viz
strana 255.
Rychle dopředu/dozadu
Podržením tlačítek
/
můžete soubory
přetáčet rychle dopředu/dozadu. Audio soubory jsou přetáčeny jednou rychlostí, zatímco
video soubory jsou přetáčeny různou rychlostí.
/
zvyOpakovaným tisknutím tlačítek
šte rychlost rychlého převíjení dopředu/
06 Informační systém
Multimediální přehrávač
dozadu pro video soubory. Po uvolnění tlačítka
se opět nastaví běžná rychlost převíjení.
Prohledávání5
Tato funkce přehraje prvních deset sekund
každé stopy/audio souboru. Prohledávání:
1. Stiskněte OK/MENU
2. Otočte TUNE na Vyhledávání
> Přehraje se prvních 10 sekund každé
stopy nebo audio souboru.
3. Pro zrušení prohledávání stiskněte tlačítko
EXIT. Bude pokračovat přehrávání stopy
nebo audio souboru.
Náhodný
výběr5
Tato funkce přehrává skladby v náhodném
pořadí. Poslech stop v náhodném pořadí:
1. Stiskněte OK/MENU
2. Otočte TUNE na Náhodné přehrávání
3. Tato funkce se aktivuje/deaktivuje pomocí
tlačítka OK/MENU.
Stopy na disku/audio soubory lze měnit tisknu/
na středové konzole
tím tlačítka
nebo pomocí klávesnice na volantu*.
5
6
1
Opakování složky6
Pomocí této funkce můžete opakovaně přehrávat soubory ve složce. Po přehrání posledního
souboru se opět spustí přehrávání prvního
souboru.
Navigace v menu DVD disku s video
souborem
1. Stiskněte OK/MENU
2. Otočte TUNE na Opakovat složku
3. Tato funkce se aktivuje/deaktivuje pomocí
tlačítka OK/MENU.
Přehrávání video disků DVD1
Přehrávání
Při přehrávání DVD video disku se na obrazovce může objevit menu. Z menu jsou
přístupné další funkce a nastavení, např. výběr
titulků, jazyka nebo výběr scén.
POZNÁMKA
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí
vyšší než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji
se objevíMédia nedostupná během
jízdy. Přesto po celou dobu slyšíte zvuk.
Obraz se objeví, jakmile rychlost vozidla
klesne pod cca. 6 km/h.
K navigování v menu DVD disku s video souborem se používají klávesy s čísly na středové
konzole, viz obrázek nahoře.
Změna kapitoly nebo názvu
Otočením tlačítka TUNE zpřístupníte seznam
kapitol a můžete tento seznam procházet
(pokud je přehráván film, přehrávání se pozastaví). Stisknutím tlačítka OK/MENU zvolte
kapitolu. Tím se dostanete zpět na výchozí
místo (pokud byl přehráván film, přehrávání se
spustí znovu). Stisknutím tlačítka EXIT
zpřístupníte seznam skladeb.
06
Neplatí pro DVD disky s video soubory.
Platí pouze pro audio/video soubory na vypálených discích nebo v USB zařízení.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
255
06 Informační systém
Multimediální přehrávač
Skladby se volí v seznamu skladeb otáčením
knoflíku TUNE. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Tím se dostanete zpátky k seznamu
kapitol. Stisknutím tlačítka OK/MENU aktivujete výběr a vrátíte se na výchozí místo. Pomocí
tlačítka EXIT zrušíte výběr a vrátíte se zpět na
výchozí místo (aniž byste provedli výběr).
Nastavení obrazu7
Kapitoly lze rovněž měnit tisknutím tlačítka
/
na středové konzole nebo pomocí
klávesnice na volantu*.
2. Otočte TUNE na požadovanou položku
a pro potvrzení stiskněte OK/MENU.
Rozšířená nastavení7
Úhel
Pokud video disk DVD umožňuje zobrazení
pozice kamery pro zobrazení konkrétní scény,
můžete použít tuto funkci. V režimu disku
přejděte na položku Menu Disk Rozšířené
nastavení Úhel pohledu.
06
DivXŸ Video On Demand
Přehrávač médií lze zaregistrovat tak, aby mohl
přehrávat soubory DivX VOD z vypálených
disků nebo USB. Kód pro registraci disku
najdete v systému menu MY CAR Nastavení
Informace Kód DivX® VOD. Všeobecné informace o menu, viz MY CAR, viz
strana 202.
256
Pokud CD disk obsahuje kombinaci stop
MP3 a CDDA, budou všechny stopy MP3
ignorovány.
3. Nastavení zvolte otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Pro návrat do seznamu nastavení stiskněte
OK/MENU nebo EXIT.
Nastavení obrazu lze resetovat na nastavení od
výrobce pomocí tlačítka Resetovat.
Kompatibilní formáty souborů
Přehrávač dokáže přehrávat různé typy souborů. Je kompatibilní s formáty uvedenými
v následující tabulce.
Platí pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Disky s dvojitým formátem a oboustranné
disky (DVD Plus, CD-DVD) jsou silnější než
běžné CD disky. Proto nelze zaručit, že
přehrávač je dokáže přehrát a že se neobjeví
funkční poruchy.
1. Stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
obrazu. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU.
Další informace najdete na www.divx.com/
vod.
7
POZNÁMKA
Pokud vozidlo stojí, můžete upravit nastavení
jasu a kontrastu.
A
B
C
Audio formátA
CD audio, mp3,
wma
Audio formátB
CD audio, mp3,
wma, aac, m4a
Video formátC
CD video,
DVD video, divx, avi,
asf
Platí pro výbavu Performance.
Neplatí pro výbavu Performance.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
06 Informační systém
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
Všeobecné informace
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často použít místo tlačítek na středové konzole klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač.
Popis tlačítek na volantu, viz strana 236.
Popis dálkového ovladače, viz strana 280.
iPodŸ nebo přehrávač MP3 s akumulátory se
dobíjí (pokud motor běží nebo je zapnuto zapalování) vždy, když se toto zařízení připojí k USB
portu.
Připojovací body pro externí audiozdroje.
Připojení audiozdroje:
Externí audiozdroj, např. iPodŸ nebo přehrávač
MP3, lze připojit k audiosystému přes libovolné
přípojky na středové konzole. Audiozdroj
připojený ke vstupu USB lze ovládat1 pomocí
prvků k ovládání audiozdroje ve voze. Zařízení,
které je připojeno přes vstup AUX, nelze
pomocí ovládacích prvků ve voze ovládat.
1. Stiskněte MEDIA, otočte TUNE na požadovaný zdroj audio USB, iPod nebo AUX,
stiskněte OK/MENU.
> Pokud je zvoleno USB, na obrazovce TV
se zobrazí Připojit USB.
2. Připojte audiozdroj k jedné z přípojek v úložné schránce na středové konzole (viz
předchozí obrázek).
POZNÁMKA
Systém podporuje většinu modelů iPodŸ,
které byly vyrobeny v roce 2005 nebo
později.
POZNÁMKA
Aby se USB spojení nepoškodilo, odpojí se,
pokud je zkratováno nebo pokud připojené
USB zařízení odebírá příliš velký výkon (to
se může stát v případě, kdy připojené USB
zařízení nesplňuje normy platné pro USB
zařízení). Pokud závada byla odstraněna,
USB spojení se automaticky obnoví okamžitě po zapnutí zapalování.
Menu
Menu MEDIA se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigování v menu, viz
strana 238, a přehledu menu, viz strana 241.
06
Při načítání souborů na paměťovém médiu
systémem se na obrazovce TV objeví text
Načítání USB. V závislosti na struktuře a počtu
souborů může jistou dobu trvat, než bude
zavádění souborů ukončeno.
1
To platí pouze pro zdroj připojený přes USB.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
257
06 Informační systém
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
Přehrávání a navigace2
Otáčením knoflíku TUNE zpřístupněte strukturu playlistu/složky a procházejte příslušný
seznam/strukturu. Pomocí tlačítka OK/MENU
potvrďte zvolenou vnořenou složku resp.
spusťte přehrávání příslušného audio/video
souboru. Pomocí tlačítka EXIT můžete playlist
ukončit nebo zastavit nebo se můžete posunout ve struktuře složky nahoru (zpátky). Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT se dostanete na
základní úroveň playlistu.
Audio/video soubory lze rovněž měnit tisknu/
na středové konzole
tím tlačítka
nebo pomocí klávesnice na volantu*.
Audio soubory mají symbol
, video soubory3 mají symbol
a složky mají symbol
.
06
Po dokončení přehrávání souboru se pokračuje přehráváním dalších souborů (stejného
typu) v dané složce. Ke změně4 složky dojde
automaticky po přehrání všech souborů v dané
složce. Pokud se do USB portu vloží zařízení
obsahující pouze audio soubory nebo pouze
video soubory, systém tuto situaci automaticky
2
3
4
5
6
258
zaregistruje a upraví nastavení. V tomto
případě se přehrají pouze tyto soubory. Systém
však nezmění nastavení, pokud se do USB
portu vloží zařízení obsahující kombinaci audio
a video souborů. Místo toho bude přehrávač
pokračovat v přehrávání pouze původních typů
souborů.
Rychle dopředu/dozadu2
Viz strana 254.
Prohledávání2
Viz strana 255.
Náhodný výběr2
Viz strana 255.
Vyhledávání2
Klávesnici na ovládacím panelu na středové
konzole lze použít k nalezení názvu souboru
v aktuální složce.
Funkce vyhledávání se otevře otočením knoflíku TUNE (otevře se struktura složky) nebo
stisknutím libovolné klávesy s písmenem.
Pokud zadáte do vyhledávacího řetězce písmeno nebo znak, dostanete se blíže k cíli
vyhledávání.
Platí pouze pro USB a iPodŸ.
Platí pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Je-li aktivována funkce Opakovat složku, nebude spuštěna.
Platí pouze pro USB.
Neplatí pro iPodŸ
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stisknutím OK/MENU spusťte přehrávání souboru.
Opakování složky5
Viz strana 255.
Pauza
Pokud se hlasitost zcela sníží nebo pokud se
stiskne tlačítko MUTE, přehrávání se pozastaví. Jakmile se hlasitost zvýší nebo se znovu
stiskne MUTE, přehrávání se spustí. Dále lze
přehrávání pozastavit pomocí systému 6: stiskněte OK/MENU a zvolte Přehrát/pauza.
Zdroj audia
Paměť USB
Za účelem usnadnění používání paměti USB se
vyvarujte ukládání souborů, které nejsou
hudebními soubory. Systému trvá výrazně
delší dobu načítání pamětí obsahující soubory,
které nejsou kompatibilními hudebními soubory.
06 Informační systém
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
POZNÁMKA
Systém podporuje mobilní média, která
odpovídají systému souborů FAT32 a USB
2.0. Systém dokáže pracovat s 1000 složkami s maximálně 254 vnořenými složkami
resp. soubory v každé složce. Výjimkou je
nejvyšší úroveň, ve které může být až 1000
vnořených složek resp. souborů.
iPodŸ
iPodŸ je dobíjen a napájen z konektoru USB*
přes připojovací kabel přehrávače.
POZNÁMKA
Systém umožňuje pouze přehrávání audio
souborů ze zařízení iPodŸ.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Pokud je jako zdroj audio používán přehrávač iPodŸ, audio systém vozu má podobnou strukturu menu jako přehrávač iPodŸ.
Pro použití delších USB pamětí doporučujeme použít kabel s USB adaptérem. Tím se
zabrání mechanickému opotřebení USB
vstupu a připojené paměti USB.
USB hub
K USB portu lze připojit USB hub a přes něj
zapojit několik USB zařízení. USB zařízení se
vybírá v režimu USB pod položkou Menu USB
Zvolit USB zařízení.
Kompatibilní formáty souborů přes
připojení USB
Přes připojení USB lze přehrávat audio a video
soubory, které jsou uvedeny v následující
tabulce.
MP3 přehrávač
Formáty zvuku
Mnoho MP3 přehrávačů má vlastní souborový
systém, který není podporován audiosystémem. Pro použití v systému musí být MP3
přehrávač nastaven v režimu USB Removable
device/Mass Storage Device.
mp3, wma, aac,
m4a
Video formátA
divx, avi, asf
A
06
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
259
06 Informační systém
Media BluetoothŸ*
Všeobecné informace
Přehrávač ve voze je vybaven systémem
BluetoothŸ1 a může přehrávat bezdrátově
streaming audio soubory z externích zdrojů
s rozhraním BluetoothŸ, např. z mobilních telefonů a PDA. K navigaci a ovládání zvuku se
používají tlačítka na středové konzole nebo tlačítka na klávesnici na volantu*. Některá externí
zařízení můžete použít také k přepínání stop.
Pokud chcete přehrát audio soubor, musíte
nejdříve nastavit přehrávač ve voze do režimu
Bluetooth.
POZNÁMKA
Přehrávač BluetoothŸ musí podporovat
funkce Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) a Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Přehrávač by měl používat
funkci AVRCP verze 1.3, A2DP 1.2. Jinak se
může stát, že některé možnosti nebudou
funkční.
Některé mobilní telefony a externí přehrávače, které jsou na trhu k dispozici, nepodporují v plném rozsahu funkci BluetoothŸ
v přehrávači ve voze. Pokud potřebujete
informace o kompatibilních telefonech
a externích přehrávačích, společnost Volvo
doporučuje kontaktovat autorizovaného
prodejce Volvo nebo navštívit stránku
www.volvocars.com.
POZNÁMKA
06
Přehled
Přehrávač ve voze dokáže přehrávat audio
soubory pouze pomocí funkce BluetoothŸ.
Menu
Menu MEDIA se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigování v menu, viz
strana 238, a přehledu menu, viz strana 241.
Ovládací panel na středové konzole.
VOL – hlasitost
Tlačítko MEDIA. Automaticky se aktivuje
naposledy aktivní zdroj (např. iPodŸ). Je-li
zdroj aktivován a stisknete MEDIA, zobrazí
se menu zkratek s obvykle používanými
položkami menu.
K navigaci v menu otáčejte knoflíkem
TUNE.
Potvrďte výběr nebo přejděte do menu
stisknutím tlačítka OK/MENU.
EXIT - posunutí v systému menu nahoru,
zastavení probíhající funkce.
Krátkým stisknutím lze přecházet mezi
audio soubory. Dlouhá stisknutí se pou-
1
260
Platí pro výbavu High Performance, High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Informační systém
Media BluetoothŸ*
žívají k přetáčení audio souborů dopředu
a dozadu.
Připojení jiného externího zařízení
Odpojování zařízení
Pokud je voze několik zařízení, lze připojit jiné
zařízení. Toto zařízení se však nejdříve musí
spárovat, viz "Připojte externí zařízení Bluetooth®." výše. Pro změnu na jiné zařízení:
K automatickému odpojení dojde, pokud se
externí zařízení vzdálí mimo dosah systému
infotainment. Více informací o připojení, viz
strana 261.
1. Stiskněte MEDIA a otáčejte TUNE, dokud
se nezobrazí Bluetooth. Stiskněte OK/
MENU.
Odeberte připojené zařízení
Jak začít
2. Zkontrolujte, zda přes rozhraní BluetoothŸ
lze externí zařízení vyhledat resp. jestli je
dané zařízení vidět. Viz příručka k externímu zařízení.
2. Otočte TUNE na Odebrat zařízení
Bluetooth a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU.
Připojte externí zařízení BluetoothŸ.
3. Stiskněte OK/MENU.
Lze zaregistrovat až deset externích zařízení.
Připojení se provede stejně jako u telefonu. Viz
Připojte externí zařízení Bluetooth®, strana
264.
4. Otočte TUNE na Změnit zařízení a pro
potvrzení stiskněte OK/MENU.
> Po chvíli se na obrazovce TV zobrazí
název externího zařízení. Pokud bylo
zpárováno několik externích zařízení,
zobrazí se také.
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často použít místo tlačítek na středové konzole klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač.
Popis tlačítek na volantu, viz strana 236.
Popis dálkového ovladače, viz strana 280.
Automatické připojení
Jestliže je funkce BluetoothŸ aktivní, automaticky se připojí naposledy připojené externí
zařízení. Pokud zábavný systém hledá naposledy připojené zařízení, název tohoto zařízení
se zobrazí na obrazovce TV. Pro připojení dalšího zařízení stiskněte EXIT. Připojte nové
externí zařízení, viz "Připojení jiného externího
zařízení" dole.
1. Zvolte režim Bluetooth v položce OK/
MENU.
3. Zařízení, které chcete odebrat, zvolte
otáčením knoflíku TUNE. Pro potvrzení
stiskněte OK/MENU.
> Na obrazovce TV se objeví dotaz, zda
chcete připojení odebrat.
4. Potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Pro zrušení stiskněte EXIT.
06
5. Zařízení, které chcete připojit, zvolte
otáčením knoflíku TUNE. Pro potvrzení
stiskněte OK/MENU.
> Připojí se externí zařízení.
Audio soubor změňte stisknutím tlačítka
/
na středové konzole nebo na klávesnici na volantu*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
261
06 Informační systém
Media BluetoothŸ*
Náhodný výběr2
Tato funkce přehrává audio soubory v externím
zařízení v náhodném pořadí. Funkci náhodného přehrávání aktivujte/deaktivujte v režimu
Bluetooth v položce Menu Bluetooth
Náhodné přehrávání.
Audio soubor změňte stisknutím tlačítka
/
na středové konzole nebo na klávesnici na volantu*.
Prohledávání audio souborů v externím
zařízení2
Tato funkce přehraje prvních deset sekund
z každého audio souboru. Funkci přehrávání
aktivujte/deaktivujte v režimu Bluetooth
v položce Menu Bluetooth Vyhledávání.
Zrušte prohledávání pomocí tlačítka EXIT.
06
Informace o verzi BluetoothŸ
Aktuální verze systému BluetoothŸ ve voze se
zobrazí v režimu Bluetooth v menu Menu
Bluetooth Verze Bluetooth softwaru ve
vozidle.
2
262
Není podporováno všemi mobilními telefony.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
Všeobecné informace
Přehled
Mobilní telefon vybavený technologií
BluetoothŸ může být bezdrátově připojen
k systému Infotainment1. Systém infotainment
potom funguje jako handsfree s možností ovládat dálkově celou řadu funkcí mobilního telefonu. Mikrofon se nachází ve sluneční cloně na
straně řidiče (2). Mobilní telefon je možné ovládat prostřednictvím vlastní klávesnice bez
ohledu na to, zda je nebo není připojen.
Funkce telefonu, přehled ovládacích
prvků
POZNÁMKA
S funkcí handsfree jsou kompatibilní pouze
některé mobilní telefony. Doporučujeme,
abyste si informace o kompatibilních mobilních telefonech vyžádali u autorizovaného
prodejce Volvo nebo navštívili internetové
stránky www.volvocars.com.
Menu
Přehled systému
Mobilní telefon
Mikrofon
Klávesnice na volantu
Ovládací panel na středové konzole
Menu TEL se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigování v menu, viz
strana 238, a přehledu menu, viz strana 241.
1
Ovládací panel na středové konzole.
Tlačítka s čísly a písmeny
Tlačítko TEL aktivuje/vyhledá naposledy
připojený telefon. Je-li telefon již připojen
a stiskne se tlačítko TEL, zobrazí se menu
zkratek s obvykle používanými položkami
menu pro telefon.
06
TUNE - v normálním zobrazení otočte pro
přístup k telefonnímu seznamu doprava,
pokud chcete otevřít výpis volání pro
všechny hovory, otočte doleva. Používá se
rovněž k procházení mezi jednotlivými
položkami na obrazovce TV.
Platí pro výbavu High Performance, High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
263
06 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
Přijměte příchozí hovory, potvrďte výběr
nebo stisknutím položky OK/MENU
přejděte do menu Telefon.
EXIT - zruší/odmítne hovor, vymaže
zadané znaky, přejde do systému menu
a zruší aktuální funkci.
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často použít místo tlačítek na středové konzole klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač.
Popis tlačítek na volantu, viz strana 236.
Popis dálkového ovladače, viz strana 280.
Nezapomeňte
Aktivace
06
Krátkým stisknutím tlačítka TEL se aktivuje/
vyhledá naposledy připojený telefon. Je-li telefon již připojen a stiskne se tlačítko TEL,
zobrazí se menu zkratek s obvykle používanými položkami menu pro telefon. Symbol
upozorňuje, že telefon je připojen.
Připojte externí zařízení BluetoothŸ
Lze zaregistrovat až deset externích zařízení.
Registrace se pro každé zařízení provádí pouze
jednou. Zaregistrované zařízení se již nemusí
aktivovat, aby bylo viditelné a aby se dalo
vyhledat.
264
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Lze současně připojit dvě zařízení BluetoothŸ.
Jeden telefon a jedno zařízení k přehrávání
médii, mezi kterými lze přepínat, viz
strana 265 nebo viz strana 261. Dále lze používat telefon pro streaming audio souborů
z připojeného zařízení.
Pokud již bylo jedno nebo více zařízení
připojeno, potom se tyto objeví také.
Zvolte zařízení, které chcete připojit,
a stiskněte OK/MENU.
> Tyto možnosti menu se zobrazují na
obrazovce TV.
Externí zařízení se připojuje různými způsoby
podle toho, zda již bylo nebo nebylo dříve
připojeno.
4. Zkontrolujte, zda je na externím zařízení
zapnuta funkce BluetoothŸ a stiskněte tlačítko OK/MENU.
> Vozidlo začne hledat externí zařízení ve
své blízkosti. Vyhledávání trvá přibližně
30 sekund. Detekovaná externí zařízení
s příslušným názvem BluetoothŸ se
zobrazí na obrazovce TV. Název
BluetoothŸ funkce handsfree se na
externím zařízení zobrazí jako My Volvo
Car.
Při prvním připojení zařízení postupujte podle
dále uvedených pokynů.
Existují dvě možnosti, jak připojit zařízení:
externí zařízení lze vyhledat z vozu nebo lze
vyhledat vůz z externího zařízení. Pokud jeden
způsob nefunguje, zkuste druhý.
Možnost 1 - externí zařízení se hledá pomocí
systému menu ve voze
1. Nastavte externí zařízení, aby bylo viditelné
a aby se dalo vyhledat přes technologii
BluetoothŸ. Viz příručka k externímu
zařízení nebo www.volvocars.com.
2. Stiskněte TEL.
> Vozidlo vyhledá dříve připojená zařízení.
3. Aktivujte BluetoothŸ ve vozidle. Stiskněte
OK/MENU a zvolte Přidat telefon nebo
Změnit telefon, je-li již připojen jiný telefon.
5. Otáčením ovladače TUNE zvolte jedno
z externích zařízení, která se zobrazila na
obrazovce TV ve vozidle, a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
6. Na klávesnici mobilního telefonu zadejte
čísla (kód PIN) zobrazená na obrazovce TV
ve vozidle a pro potvrzení volby stiskněte
tlačítko na mobilním telefonu.
Nyní je externí zařízení připojeno k vozidlu
a může být ovládáno z vozidla.
Pokud telefon nelze připojit: Stiskněte EXIT
a připojte zařízení podle Možnosti 2.
06 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
Pokud zařízení k přehrávání médií nelze připojit: Připojte zařízení podle Možnosti 2.
Možnost 2 - vyhledejte vozidlo pomocí externího zařízení
1. Stiskněte TEL.
Je-li externí zařízení již připojeno, odpojte
je.
> Vozidlo vyhledá dříve připojená zařízení.
2. Nastavte, aby vozidlo bylo viditelné pro
BluetoothŸ a aby se dalo vyhledat. Stiskněte OK/MENU, zvolte Nastavení
telefonu Viditelný.
3. Vyhledejte vozidlo pomocí funkce
BluetoothŸ externího zařízení. Viz příručka
k externímu zařízení.
Automatické připojení
Pokud je funkce handsfree aktivní, potom
naposledy připojený mobilní telefon v dosahu
je připojen automaticky. Pokud naposledy
připojený mobilní telefon není aktivní, systém
se pokusí připojit dříve spárovaný telefon.
Pokud audio systém hledá naposledy připojený telefon, název tohoto telefonu se zobrazí
na obrazovce TV.
Manuální připojení
Chcete-li změnit připojený mobilní telefon,
přejděte v režimu telefonu na položku Menu
telefonu Změnit telefon.
Připojení jiného externího zařízení
4. V seznamu zařízení detekovaných vaším
externím zařízením zvolte My Volvo Car.
Pokud je voze několik zařízení, lze připojit jiné
zařízení. Zařízení se však nejdříve musí zaregistrovat k vozidlu, viz Připojte externí zařízení
Bluetooth®. Pro změnu na jiné zařízení:
5. Jakmile se zobrazí požadavek na zadání
PIN kódu, zadejte na klávesnici externího
zařízení libovolný PIN kód. Potom stejný
kód zadejte na klávesnici vozu.
1. Zkontrolujte, zda přes rozhraní BluetoothŸ
lze externí zařízení vyhledat resp. jestli je
dané zařízení vidět. Viz příručka k externímu zařízení.
6. Nastavte připojení k My Volvo Car z externího zařízení.
Jakmile bude navázáno spojení, na obrazovce
TV ve vozidle se zobrazí název externího
zařízení BluetoothŸ. Nyní lze externí zařízení
ovládat z vozidla.
2. Stiskněte TEL a potom zvolte Změnit
telefon.
> Vozidlo vyhledá dříve připojená zařízení.
Detekovaná externí zařízení s příslušným názvem BluetoothŸ se zobrazí na
obrazovce TV.
3. Zařízení, které chcete připojit, zvolte
otáčením knoflíku TUNE. Pro potvrzení
stiskněte OK/MENU.
> Připojí se externí zařízení.
Volání
1. Zkontrolujte, zda se nahoře na obrazovce
TV objeví symbol
a zda se funkce
handsfree nachází v režimu telefonu.
2. Vytočte požadované číslo nebo použijte
zrychlenou volbu, viz strana 271. V normálním zobrazení můžete otočit TUNE
doprava, čímž se otevře telefonní seznam,
nebo doleva, čímž se otevře výpis všech
hovorů. Informace o telefonním seznamu,
viz strana 267.
3. Stiskněte OK/MENU.
Volání přerušíte tlačítkem EXIT.
06
Odpojení mobilního telefonu
K automatickému odpojení dojde, pokud se
mobilní telefon vzdálí mimo dosah audiosystému. Spojení s mobilním telefonem lze
manuálně přerušit v režimu telefonu pomocí
položky Menu telefonu Telefon odpoj..
Více informací o připojení, viz strana 264.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
265
06 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
Funkce handsfree se deaktivuje při vypnutí
motoru a při otevření dveří2.
Příjem hovoru a volání
Po odpojení mobilního telefonu můžete v probíhajícím hovoru pokračovat prostřednictvím
vestavěného reproduktoru a mikrofonu mobilního telefonu.
–
POZNÁMKA
I když byl váš mobilní telefon manuálně
odpojen, některé mobilní telefony se mohou
automaticky připojit k poslední připojené
sadě hands free, např. v případě nového
hovoru.
Odebrat zařízení
06
U připojeného mobilního telefonu lze zrušit
registraci a telefon odebrat. Provádí se to
v režimu telefonu v menu Menu telefonu
Odebrat zařízení Bluetooth.
• Vytáčet číslo - možnost zavolat třetí
straně pomocí kláves s čísly (aktuální hovor
je převeden do režimu standby).
Příchozí hovor
Stisknutím tlačítka OK/MENU odpovíte na
hovor, a to i v případě, kdy je systém audio
např. v režimu RÁDIO nebo MEDIA.
Pro odmítnutí nebo ukončení stiskněte tlačítko
EXIT.
Automatická odpověď
Funkce automatické odpovědi znamená, že
hovory jsou přijaty automaticky.
–
Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu
telefonu v menu Menu telefonu
Možnosti hovoru Automatický příjem
hovorů.
Menu při hovoru
Stiskněte během probíhajícího hovoru tlačítko
OK/MENU. Tím se zpřístupní následující
funkce:
• Vypnutí zvuku - Mikrofon audio systému
je ztlumen.
Seznamy hovorů
Seznamy hovorů se kopírují do funkce handsfree při každém novém připojení a jsou aktualizovány během spojení. V běžném zobrazení
otočte knoflíkem TUNE doleva. Zobrazí se
výpis volání pro Všechna volání.
V režimu telefonu lze zobrazit všechny
seznamy hovoru následovně: Menu telefonu
Všechna volání:
•
•
•
•
•
Všechna volání
Zmeškané hovory
Přijaté hovory
Volaná čísla
Délka hovoru
POZNÁMKA
U některých mobilů je seznam naposledy
vytáčených čísel v opačném pořadí.
• Mobilní telefon - hovor je převeden ze
sady handsfree na mobilní telefon.
U některých mobilních telefonů se spojení
přeruší. Jde o zcela normální jev. Funkce
handsfree se Vás dotáže, zda chcete opět
připojit.
2
266
Pouze Keyless Drive.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Hlasová schránka
V běžném zobrazení lze číslo zrychlené volby
pro hlasovou schránku naprogramovat a poté
zpřístupnit dlouhým stisknutím tlačítka 1.
06 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
Číslo hlasové schránky se mění v režimu telefonu v menu Menu telefonu Možnosti
hovoru Číslo hlasové schránky Změnit
číslo. Pokud není uloženo žádné číslo, může
být toto menu vyvoláno jedním dlouhým stisknutím tlačítka 1.
Nastavení zvuku
Hlasitost hovoru
Hlasitost hovoru lze měnit jen během hovoru.
Použijte klávesnici na volantu* nebo otočte
knoflíkem VOL.
Hlasitost audiosystému
Pokud neprobíhá žádný odchozí hovor, ovládá
se audio systém obvyklým způsobem otáčením knoflíku VOL.
Je-li během příchozího hovoru aktivní audio
zdroj, automaticky se ztlumí. Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu telefonu v menu
Menu telefonu Nastavení telefonu
Tóny a hlasitost Vypnutí zvuku rádia/
média.
upravte otáčením knoflíku VOL. Stisknutím tlačítka OK/MENU se ozve hlasitost audio
systému. Potvrďte stisknutím tlačítka EXIT.
Vyzvánění
Funkce handsfree obsahuje vyzváněcí tóny,
které mohou být vybrány v režimu telefonu
v menu Menu telefonu Nastavení telefonu
Tóny a hlasitost Vyzváněcí tóny
Vyzváněcí tón 1, atd.
POZNÁMKA
U některých mobilních telefonů nelze vyzváněcí tón připojeného telefonu vypnout,
pokud se používá některý z integrovaných
signálů pro systém handsfree.
Pro výběr vyzváněcího tónu3 přejděte v režimu
telefonu do menu Menu telefonu
Nastavení telefonu Tóny a hlasitost
Vyzváněcí tóny Vyzváněcí tón MT.
Telefonní seznam
Existují dva telefonní seznamy. Ve voze jsou
propojeny do jednoho a zobrazují se jako
jediný telefonní seznam.
• Vůz si stáhne telefonní seznam mobilního
telefonu a tento telefonní seznam zobrazí
pouze v případě, že se připojí mobilní telefon, ze kterého se tento telefonní seznam
stahoval.
• Do vozu je integrován rovněž telefonní
seznám. Obsahuje všechny kontakty uložené ve voze, a to bez ohledu na to, jaký
telefon byl připojen při ukládání těchto
kontaktů. Tyto kontakty jsou viditelné pro
všechny uživatele, a to bez ohledu na
mobilní telefon, který se připojuje k vozu.
Pokud se kontakt uloží do vozu, před kontaktem v telefonním seznamu se zobrazí
.
06
Hlasitost vyzvánění
V režimu telefonu přejděte na Menu telefonu
Nastavení telefonu Tóny a hlasitost
Hlasitost vyzváněcího tónu a nastavení
3
Není podporováno všemi mobilními telefony.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
267
06 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
POZNÁMKA
Změny položky v telefonním seznamu
v mobilním telefonu, které jsou provedeny
ve voze, budou vždy uloženy jako nová
položka do telefonního seznamu ve voze.
To znamená, že tyto změny nebudou uloženy do telefonu. Z vozu to nyní bude vypadat, že máte dvojité záznamy s odlišnými
ikonami. Dále upozorňujeme, že číslo zkrácené volby nebo změna v kontaktu budou
do telefonního seznamu vozu uloženy jako
nová položka.
Aby bylo možné používat telefonní seznam,
musí se v horní části obrazovky TV nacházet
symbol
a funkce handsfree musí být
v režimu telefonu.
06
Audiosystém si ukládá kopii telefonního
seznamu každého spárovaného mobilního
telefonu. Telefonní seznam lze do audiosystému zkopírovat automaticky při každém
připojení.
–
Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu
telefonu v menu Menu telefonu
Nastavení telefonu Stáhnout
telefonní seznam.
Pokud telefonní seznam obsahuje kontaktní
informace o volajícím, potom se tyto informace
zobrazí na obrazovce TV.
268
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Rychle vyhledávání kontaktů
V normálním zobrazení otočte knoflíkem
TUNE doprava. Zobrazí se seznam kontaktů.
Výběr proveďte otočením knoflíku TUNE.
Pokud chcete danému kontaktu zavolat, stiskněte OK/MENU.
Pod jménem kontaktu je uvedeno telefonní
číslo, které se standardně nastavuje. Pokud se
vpravo od kontaktu zobrazí symbol !, je pro
daný kontakt uloženo více telefonních čísel.
Stisknutím tlačítka OK/MENU se zobrazí čísla.
Otáčením ovladače TUNE změňte číslo, které
je nastaveno jako výchozí, a vytočte je. Pro
vytočení čísla stiskněte OK/MENU.
K hledání v seznamu kontaktů lze použít klávesnici na středové konzole, pomocí které
zadáte jméno kontaktu (funkce tlačítek - viz
"Klávesnice se znaky na středové konzole".).
Seznam kontaktů je přístupný rovněž z běžného zobrazení: stiskněte a podržte na klávesnici středové konzoly tlačítko s písmenem, kterým začíná jméno hledaného kontaktu. Pokud
například dlouze stisknete tlačítko 6, okamžitě
se dostanete do seznamu, kde najdete kontakty, které začínají písmenem M.
Klávesnice se znaky na středové konzole
Tlačítko
Funkce
Mezera . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈÉ3
GHIÌ4
JKL5
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Přepínání mezi velkými a malými
písmeny.
+0pw
#*
06 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
Vyhledávání kontaktů
POZNÁMKA
Systém High Performance není vybaven
kolečkem pro zadávání textu. Proto funkci
TUNE nelze použít k zadávání znaků:
k tomuto účelu lze použít pouze tlačítka
s čísly a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
Vyhledávání kontaktů pomocí textového kolečka.
Seznam znaků
Změna režimu zadávání (viz tabulka dole)
Telefonní seznam
Pokud chcete vyhledat nebo upravit kontakt,
přejděte v režimu telefonu na Menu telefonu
Telefonní seznam Hledat.
1. Otočte knoflík4 TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly a písmeny na ovládacím panelu na středové
konzole.
2. Pokračujte dalším písmenem atd. Výsledek hledání se zobrazí v telefonním
seznamu (3).
3. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete přejít do telefonního seznamu,
otočte TUNE na jednu z možností (viz
vysvětlení v tabulce dole) v seznamu (2) pro
změnu režimu zadávání a stiskněte OK/
MENU.
123/
ABC
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
Další
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
Dostanete se do telefonního
seznamu (3). Otočením TUNE
zvolíte kontakt. Po stisknutí tlačítka OK/MENU se zobrazí uložení čísla a ostatní informace.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
Pokud stisknete na středové konzole klávesu
s číslem, když je zobrazeno textové kolečko
(viz obrázek nahoře), na obrazovce TV se objeví
nový seznam znaků (1). Opakovaně tiskněte
klávesu s číslem, dokud se neobjeví požadované písmeno. Potom klávesu uvolněte. Pokračujte dalším písmenem atd. Po stisknutí tlačítka bude dané zadání potvrzeno, až stisknete
další tlačítko.
06
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající klávesu s číslem.
4
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
269
06 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
Nový kontakt
Zadávání písmen pro nový kontakt.
Změna režimu zadávání (viz tabulka dole)
Zadávací pole
06
Nové kontakty lze přidat v režimu telefonu
v menu Menu telefonu Telefonní seznam
Nový kontakt.
POZNÁMKA
Systém High Performance není vybaven
kolečkem pro zadávání textu. Proto funkci
TUNE nelze použít k zadávání znaků:
k tomuto účelu lze použít pouze tlačítka
s čísly a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
4
270
1. Je-li zvolen řádek Jméno, stisknutím tlačítka OK/MENU se dostanete do režimu
zadávání (viz obr. nahoře).
2. Otočte knoflík4 TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly a písmeny na ovládacím panelu na středové
konzole.
123/
ABC
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
Další
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
3. Pokračujte dalším písmenem atd. Zadané
jméno (2) se objeví na obrazovce TV
v zadávacím poli.
OK
Uložte a vraťte se zpět do menu
Přidat kontakt stisknutím tlačítka OK/MENU.
4. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete změnit nastavení z malých písmen
na velká nebo opačně, otočte TUNE na
jednu z možností (viz vysvětlení v tabulce
dole) v seznamu (1) a stiskněte OK/
MENU.
Po zadání celého jména zvolte OK v seznamu
na obrazovce TV (1) a stiskněte OK/MENU.
Nyní pokračujte s telefonním číslem podle
popisu nahoře.
Po zadání čísla telefonu stiskněte OK/MENU
a zvolte typ čísla telefonu (Mobilní telefon,
Doma, Zaměstnání nebo Všeobecně).
Potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Po vyplnění všech podrobností uložte kontakt
zvolením Uložit kontakt v menu.
Mezi malými a velkými písmeny
přepínejte tlačítkem OK/MENU.
Stiskněte OK/MENU. Kurzor se
přesune na zadávací pole (2)
v horní části obrazovky TV.
Pomocí tlačítka TUNE se nyní
kurzor může posunout na
příslušné místo. Zde můžete
např. vložit nová písmena nebo
stávající písmena vymazat
pomocí tlačítka EXIT. Abyste
mohli vložit nová písmena,
nejdříve stiskněte tlačítko OK/
MENU a vstupte do režimu zadávání znaků.
06 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
Čísla rychlé volby
Vymazání telefonního seznamu
Pomocí režimu telefonu můžete v menu Menu
telefonu Telefonní seznam Rychlé
vytáčení vytáčet čísla rychlé volby.
Telefonní seznam vozu lze vymazat. Provádí se
to v režimu telefonu v menu Menu telefonu
Telefonní seznam Vymazat telefonní
seznam.
Čísla zrychlené volby můžete vytáčet v režimu
telefonu pomocí kláves s čísly na klávesnici na
středové konzole: stiskněte klávesu s číslem
a potom stiskněte OK/MENU. Pokud není pro
dané číslo zrychlené volby zadán žádný kontakt, zobrazí se dotaz, zda se daný kontakt má
uložit ke zvolenému číslu zrychlené volby.
POZNÁMKA
Vymazáním telefonního seznamu vozu se
vymažou pouze kontakty v telefonním
seznamu vozu. Kontakty v adresáři mobilního telefonu se nemažou.
Přijetí vizitky
Do telefonního seznamu ve vozidle můžete
přijmout vizitku z jiných mobilních telefonů
(které nejsou momentálně připojeny k vozidlu).
V tomto případě musíte vozidlo nastavit, aby
bylo pro zařízení BluetoothŸ viditelné. Funkce
se aktivuje v režimu telefonu v menu Menu
telefonu Telefonní seznam Přijmout
vCard.
Informace o verzi Bluetooth BluetoothŸ
Aktuální verze systému BluetoothŸ ve voze se
zobrazí v režimu telefonu v menu Menu
telefonu Nastavení telefonu Verze
Bluetooth softwaru ve vozidle.
06
Stav paměti
Stav paměti telefonního seznamu vozu a telefonního seznamu připojeného mobilního telefonu uvidíte v režimu telefonu v menu Menu
telefonu Telefonní seznam Stav
paměti.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
271
06 Informační systém
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon
Všeobecné informace
Funkce rozpoznávání hlasu1, která je součástí
systému infotainment, umožní řidiči hlasem
aktivovat některé funkce v mobilním telefonu
připojeném k rozhraní BluetoothŸ nebo v navigačním systému Volvo - RTI (Road and Traffic
Information System).
POZNÁMKA
•
•
06
V této kapitole najdete popis použití hlasových povelů k ovládání mobilního
telefonu připojeného přes rozhraní
BluetoothŸ. Podrobné informace
o použití mobilního telefonu, který je
připojen přes rozhraní BluetoothŸ se
systémem Infotainment ve voze, viz
strana 263.
Navigační systém Volvo RTI (Road and
Traffic Information System) je dodáván
se samostatnou uživatelskou příručkou,
ve které najdete další informace o ovládání hlasem a o hlasových povelech,
které se používají k ovládání tohoto
systému.
pak může soustředit na jízdu a věnovat pozornost dopravní situaci.
VAROVÁNÍ
Za bezpečné řízení vozu a dodržování všech
platných předpisů týkajících se provozu na
komunikacích je vždy odpovědný řidič.
Funkce rozpoznávání hlasu umožní hlasem
aktivovat některé funkce v mobilním telefonu
připojeném k rozhraní BluetoothŸ nebo v navigačním systému Volvo - RTI (Road and Traffic
Information System). Přitom řidič může mít po
celou dobu ruce na volantu. Vstupní data jsou
zadávána ve formě dialogu - uživatel vyslovuje
pokyny a systém slovně reaguje. Systém rozpoznávání hlasu pracuje se stejným mikrofonem jako systém handsfree BluetoothŸ (viz
vyobrazení na straně 263). Odpovědi systému
rozpoznávání hlasu jsou slyšet z reproduktorů
vozidla.
Hlasové povely představují pohodlné řešení,
které zabraňuje rozptylování řidiče, který se
1
272
Platí pouze pro vozidla vybavena navigačním systémem Volvo - RTI (Road and Traffic Information System).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Jazyk
Seznam jazyků.
Rozpoznávání hlasu není k dispozici pro
všechny jazyky. Jazyky, u kterých je rozpoznávání hlasu k dispozici, jsou v seznamu jazyků
označeny ikonou . Změna jazyka se provádí v menu MY CAR, viz strana 204.
06 Informační systém
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon
Nezapomeňte
Při použití systému rozpoznávání hlasu pamatujte na následující:
Funkce nápovědy pro rozpoznávání
hlasu
• Chcete-li vydat povel, začněte mluvit, až se
• Pokyny: Funkce, která vám usnadní
seznámení se systémem a postupem pro
vydávání povelů.
ozve tón, a to běžným hlasem a běžnou
rychlostí.
• Nemluvte, když systém odpovídá (během
• Učení hlasu: Funkce, která umožní
systému rozpoznání hlasu naučit se rozpoznávat váš hlas a akcent. Funkce umožňuje naučit hlasy dvou uživatelských profilů.
této doby systém pokynům nerozumí).
• Dveře, okna a střešní okno* ve voze musí
být zavřeny.
• V prostoru pro cestující by mělo být ticho.
POZNÁMKA
Klávesnice na volantu.
Tlačítko pro rozpoznávání hlasu
Pokud řidič neví, jaký povel má použít, může
říct "Help" ("Nápověda") - a systém nabídne
různé povely, jaké lze v dané situaci použít.
Aktivace systému
Hlasové povely lze zablokovat:
Než budete moci použít hlasové povely pro
mobilní telefon, musí se mobilní telefon připojit
přes handsfree sadu BluetoothŸ a musí se spárovat. Pokud vyslovíte povel a mobilní telefon
není spárován, systém vás na tuto skutečnost
upozorní. Informace o párování a připojování
mobilního telefonu, viz strana 264.
•
•
•
• Stisknutím tlačítka pro rozpoznávání hlasu
(1) aktivujte systém a začněte dialog s hlasovými povely. Na obrazovce TV na
středové konzole bude systém zobrazovat
nejčastěji používané povely.
•
Funkce nápovědy jsou přístupné po stisknutí
tlačítka MY CAR na ovládacím panelu na
středové konzole a po otočení knoflíku TUNE
na požadovanou položku v nabídce.
Pokyny
Existují dvě možnosti, jak spustit pokyny:
vyslovením příkazu "Cancel" ("Zrušit"),
POZNÁMKA
tím, že nepromluví,
Tento příkaz a učení hlasu lze spustit pouze,
pokud je vůz zaparkován.
dlouhým stisknutím tlačítka rozpoznání
hlasu na volantu
Stiskněte EXIT nebo jiné tlačítko hlavního zdroje (např. MEDIA).
06
• Stiskněte tlačítko rozpoznávání hlasu
a řekněte "Voice instructions".
•
Aktivují se pokyny v systému menu MY
CAR v položce Nastavení Nastavení
hlas. ovládání Voice tutorial. Popis
systému menu, viz strana 202.
Pokyny jsou rozděleny do 3 lekcí. Každá lekce
trvá přibližně 5 minut. Systém začne první lekcí.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
273
06 Informační systém
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon
Pokud chcete danou lekci vynechat a přejít
k další, stiskněte tlačítko rozpoznávání hlasu
a řekněte "Next". K předchozí lekci se vrátíte,
když řeknete "Previous".
Použití hlasových povelů
Vytočení čísla
Řidič zahájí dialog s hlasovými povely tím, že
stiskne tlačítko pro rozpoznávání hlasu (viz
obrázek na straně 273).
Práci s pokyny ukončete dlouhým stisknutím
tlačítka rozpoznávání hlasu.
Po zahájení dialogu se na obrazovce TV zobrazují běžně používané povely. Text v závorkách
a text označený šedě není vyslovován.
Systém rozezná čísla 0 (nula) až 9 (devět). Tato
čísla můžete vyslovovat samostatně, po skupinách několik číslic nebo jako celé číslo najednou. Systém nerozezná čísla větší než 9
(devět). Například nerozezná čísla 10 (deset)
nebo 11 (jedenáct).
Učení hlasu
Systém zobrazí až patnáct frází, které máte
zopakovat. Učení hlasu lze spustit v systému
menu MY CAR v položce Nastavení
Nastavení hlas. ovládání Voice training.
Zvolte Uživatel 1 nebo Uživatel 2. Popis
systému menu, viz strana 202.
Po dokončení učení nezapomeňte nastavit svůj
uživatelský profil v položce Voice user
setting.
Další nastavení funkce MY CAR
06
• Uživatelské nastavení - Lze nastavit dva
uživatelské profily. Funkce se aktivuje
v systému menu MY CAR v položce
Nastavení Nastavení hlas. ovládání
Voice user setting. Zvolte User 1 nebo
User 2. Popis systému menu, viz
strana 202.
• Hlasitost hlasu - Hlasitost lze změnit
v systému menu MY CAR v položce
Nastavení Nastavení hlas. ovládání
Hlasitost hlasového výstupu. Popis
systému menu, viz strana 202.
274
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Jakmile si řidič na systém zvykne, může rozhovor urychlit a vynechat nápovědu systému.
K tomu stačí krátce stisknout tlačítko rozpoznávání hlasu.
Povely lze vydávat několika způsoby
Povel "Phone call contact" můžete vyslovit
např. jako:
• "Phone > Call contact" - řekněte "Phone",
počkejte, než systém odpoví a potom
pokračujte a řekněte "Call contact."
nebo
• "Phone call contact" - řekněte celý povel
najednou.
Rychlé povely
Rychlé povely pro telefon najdete v systému
menu MY CAR pod položkou Nastavení
Nastavení hlas. ovládání Seznam
jazykových pokynů Telefonní pokyny
a Všeobecné pokyny. Popis systému menu,
viz strana 202.
Dále uvádíme příklad dialogu s hlasovými
povely. Odpověď systému závisí na konkrétní
situaci.
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
Phone > call number
nebo
Phone call number
Systém odpoví
Number?
Uživatel
Začněte vyslovovat jednotlivá čísla z čísla telefonu (vyslovujte je samostatně, např. šestosm-sedm atd.). Pokud řeknete několik čísel
a uděláte pauzu, systém tato čísla zopakuje
a řekne "Continue".
Pokračujte ve vyslovování čísel. Povel ukončete tím, že řeknete "Call".
• Číslo, které jste řekli, můžete změnit, a to
tak, že řeknete "Correct" (vymaže se
poslední vyslovená skupina čísel) nebo
"Delete" (vymaže se celé vyslovené číslo
telefonu).
06 Informační systém
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon
Vytáčení podle výpisu volání
Pomocí následujícího dialogu můžete zatelefonovat na číslo uvedené v některém z výpisů ve
vašem mobilním telefonu.
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
Phone > call from the call register
nebo
Phone call from the call register
můžete říct "Up" a kontakty se v seznamu
přetočí nahoru).
Volání do hlasové schránky
Pomocí následujícího dialogu můžete zavolat
na svou hlasovou schránku a zkontrolovat, zda
jste obdrželi zprávu. Číslo telefonu příslušné
hlasové schránky musí být zaregistrováno ve
funkci BluetoothŸ, viz strana 266.
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
Pokračujte a reagujte na pobídky systému.
Phone > call voice mailbox
Zavolání na číslo uvedené v kontaktech
nebo
Pomocí následujícího dialogu můžete zavolat
konkrétním kontaktům uloženým ve svém
mobilním telefonu.
Phone call voice mailbox
Pokračujte a reagujte na pobídky systému.
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
Phone > call contact
nebo
06
Phone call contact
Pokračujte a reagujte na pobídky systému.
Při telefonování nezapomeňte:
• Pokud u stejného jména existuje několik
kontaktů, zobrazí se na displeji v očíslovaných řádcích a systém vás požádá, abyste
zvolili číslo odpovídajícího řádku.
• Je-li v seznamu více řádků než lze současně zobrazit, můžete říct "Down" a kontakty v seznamu se přetočí dolů (nebo
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
275
06 Informační systém
TV*
Všeobecné informace
POZNÁMKA
Tento systém podporuje pouze přenos TV
signálů v zemích, kde jsou signály vysílány
ve formátu mpeg-2 v souladu s normou
DVB-T. Tento systém nepodporuje přenos
TV signálů v analogovém formátu a ve formátu mpeg-4.
POZNÁMKA
Obraz televize se zobrazí pouze, když
vozidlo stojí. Pokud se vozidlo pohybuje
rychlostí vyšší než 6 km/h, obraz zmizí a na
displeji se objevíMédia nedostupná
během jízdy. Přesto po celou dobu slyšíte
zvuk. Obraz se objeví, jakmile se vozidlo
zastaví.
06
DŮLEŽITÉ
V některých zemích je pro tento výrobek
nutná TV licence.
Menu
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Navigujte v seznamu kanálů nebo menu
otáčením knoflíku TUNE.
Potvrďte výběr nebo přejděte do menu
stisknutím tlačítka OK/MENU.
Přehled
Stisknutím tlačítka
další dostupný kanál.
EXIT - posunutí v systému menu nahoru,
zastavení probíhající funkce.
/
se zobrazí
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často použít místo tlačítek na středové konzole klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač.
Popis tlačítek na volantu, viz strana 236.
Popis dálkového ovladače, viz strana 280.
POZNÁMKA
276
Předvolba stanic, zadávání číslic.
Menu MEDIA se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigování v menu, viz
strana 238, a přehledu menu, viz strana 241.
Vozidla se systémem RSE nevypnou zadní
obrazovky.
Příjem závisí na síle a kvalitě signálu. Na
přenos může mít vliv celá řada okolností,
např. vysoké budovy nebo vzdálený TV
vysílač. Míra pokrytí často závisí na území,
ve kterém se zrovna v daném státě nacházíte.
se menu zkratek s obvykle používanými
položkami menu.
Ovládací panel na středové konzole.
Tlačítko MEDIA. Aktivuje se naposledy
aktivní zdroj (např. iPodŸ nebo TV). Je-li
zdroj aktivován a stisknete MEDIA, zobrazí
06 Informační systém
TV*
Sledování TV
–
Stiskněte MEDIA a otáčejte TUNE, dokud
se na obrazovce TV nezobrazí TV. Stiskněte OK/MENU.
> Spustí se vyhledávání a za chvíli se
zobrazí naposledy používaný kanál.
Změna kanálů
Kanál můžete změnit následujícím způsobem:
• Otočte knoflíkem TUNE. Zobrazí se
seznam všech kanálů, které jsou v této
oblasti k dispozici. Pokud je některý
z těchto kanálů již uložen do předvolby,
vpravo od názvu kanálu se objeví číslo
předvolby. Otáčejte dále knoflíkem TUNE,
dokud se nezobrazí požadovaný kanál.
Stiskněte tlačítko OK/MENU.
• Můžete stisknout tlačítka předvolby (0-9).
• Krátkým stisknutím tlačítek
/
se
zobrazí další kanál, který je v této oblasti
dostupný.
POZNÁMKA
Pokud vůz přejel v rámci jedné země
například do jiného města, je možné, že
došlo ke změně frekvenčního rozsahu a v
novém městě nebudou k dispozici všechny
předvolby. V tomto případě spusťte nové
hledání a nový seznam předvoleb uložte. Viz
funkce "Uložte dostupné kanály TV do
předvoleb", strana 278.
POZNÁMKA
Pokud pro daná tlačítka předvolby nelze
stanice přijímat, může to být proto, že se
vozidlo nachází v jiném místě než v místě,
kde se procházely televizní kanály, např.
když vozidlo jede z Německa do Francie.
Možná potom budete muset zvolit novou
zemi a spustit nové hledání.
Hledání kanálů TV/Seznam předvoleb
1. Zvolte režim TV v položce OK/MENU.
2. Otočením knoflíku TUNE zvolte Menu TV
a stiskněte OK/MENU.
3. Otočením knoflíku TUNE zvolte Zvolit
zemi a stiskněte OK/MENU.
> Pokud jste zvolili jednu nebo více zemí,
zobrazí se v seznamu.
4. Otočte knoflíkem TUNE na položku Jiné
země nebo na jednu z dříve zvolených
zemí. Stiskněte OK/MENU.
> Zobrazí se seznam všech dostupných
zemí.
5. Otočte TUNE na požadovanou zemi (např.
Švédsko) a stiskněte OK/MENU.
> Spustí se automatické prohledávání
dostupných TV kanálů. Toto prohledávání chvíli trvá. Během prohledávání se
zobrazí číslo každého nalezeného
kanálu, který byl přidán do předvolby.
Po dokončení prohledávání se zobrazí
zpráva a objeví se obrázek. Nyní je
k dispozici seznam předvoleb (maximálně s 30 předvolbami). Změna
kanálu, viz strana 277.
Prohledávání a ukládání předvoleb lze zrušit
pomocí knoflíku EXIT.
06
Channel management
Seznam předvoleb lze upravovat. Můžete změnit pořadí kanálů, které se zobrazují v seznamu
předvoleb. V kanálu předvoleb může TV kanál
zabírat více než jedno místo. Pozice TV kanálu
se v seznamu předvoleb může také měnit.
Pokud chcete změnit pořadí v seznamu
předvoleb, přejděte v režimu TV do menu
Menu TV Seřadit předvolby.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
277
06 Informační systém
TV*
1. Otočte knoflíkem TUNE na kanál, který
chcete v seznamu přesunout. Pro
potvrzení stiskněte OK/MENU.
> Zvolený kanál se zvýrazní.
2. Otočte knoflíkem TUNE na nové místo
v seznamu. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU.
> Kanály si navzájem prohodí místo.
Po kanálech předvolby (max. 30) následují
všechny ostatní kanály, které jsou v této oblasti
k dispozici. Kanál lze v seznamu posunout
nahoru.
Uložte dostupné kanály TV do předvoleb
06
Pokud jste v rámci jedné země přejeli s vozem
například do jiného města, může se stát, že
v důsledku změny frekvence nebudou
předvolby v novém místě k dispozici. V tomto
případě spusťte nové prohledávání a uložte
nový seznam předvoleb.
Na obrazovku televize se vraťte stisknutím tlačítka EXIT nebo
na dálkovém ovládání.
K nastavení teletextu můžete použít také tlačítka na dálkovém ovládání.
Informace o aktuálním programu
Prohledávání TV kanálů
Tato funkce automaticky prochází frekvenční
pásmo a prohledává všechny kanály, které
jsou v daném místě k dispozici. Jakmile je
kanál nalezen, zobrazí se přibližně na 10
sekund a potom se prohledávání opět spustí.
Prohledávání zastavte pomocí tlačítka EXIT.
Zobrazí se kanál, který jste právě sledovali.
Prohledávání nemá vliv na seznam předvoleb.
Prohledávání aktivujte v režimu TV v položce
Menu TV Vyhledávání.
Po stisknutí tlačítka INFO se zobrazí informace
o aktuálním programu, dalším programu
a času, kdy daný program začne. Pokud tlačítko INFO stisknete ještě jednou, někdy se
může objevit další informace o aktuálním programu, např. čas začátku a konce programu
a stručný popis aktuálního programu. Více
informací o tlačítku INFO, viz strana 235.
Pokud se chcete vrátit na zobrazení TV,
počkejte několik sekund nebo stiskněte tlačítko EXIT.
Teletext
Nastavení obrazu
1. Zvolte režim TV v položce OK/MENU.
Pokud si chcete přečíst teletext, postupujte
následovně:
2. Otočením knoflíku TUNE zvolte Menu TV
a stiskněte OK/MENU.
Lze upravit nastavení jasu a kontrastu. Více
informací, viz strana 256.
1. Na dálkovém ovladači stiskněte
3. Otočením knoflíku TUNE zvolte Autom.
vyhledávání a stiskněte OK/MENU.
> Spustí se automatické prohledávání
dostupných TV kanálů. Toto prohledávání chvíli trvá. Během prohledávání se
zobrazí číslo každého nalezeného
278
kanálu, který byl přidán do předvolby.
Po dokončení prohledávání se zobrazí
zpráva a objeví se obrázek. Nyní je
k dispozici seznam předvoleb (maximálně s 30 předvolbami). Změna
kanálu, viz strana 277.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
.
2. Pomocí kláves s čísly (0-9) zadejte číslo
stránky (3 číslice).
> Daná stránka se automaticky zobrazí.
Zadejte nové číslo stránky nebo stiskněte na
/
a přejděte
dálkovém ovladači tlačítka
na další stránku.
06 Informační systém
TV*
Došlo k výpadku příjmu
Jestliže zařízení přestane přijímat daný TV
kanál, obraz zamrzne. Krátké poté se na objeví
zpráva informující o výpadku příjmu pro daný
kanál TV a o tom, že pokračuje nové hledání
kanálu. Po obnovení příjmu se okamžitě
zobrazí kanál TV. Je-li zobrazena tato zpráva,
lze kanál kdykoliv změnit.
Pokud se zobrazí zpráva Žádný příjem,
vyhledává, znamená to, že systém detekoval
výpadek všech kanálů TV. To se mohlo stát při
přejezdu hranice, když je systém nastaven na
nesprávnou zemi. V tomto případě přepněte na
správnou zemi v souladu s popisem v kapitole
"Hledání kanálů TV/Seznam předvoleb", viz
strana 277.
06
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
279
06 Informační systém
Dálkový ovladač*
Všeobecné informace*
Dálkové ovládání lze použít pro všechny
funkce v systému infotainment. Tlačítka dálkového ovládání mají stejné funkce jako tlačítka
na středové konzole nebo tlačítka na klávesnici
na volantu*.
Pokud používáte dálkový ovladač, nejdříve
stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko
do polohy F. Namiřte dálkový ovládač na přijímač IR, který se nachází na středové konzole
vpravo od tlačítka INFO (viz strana 235).
VAROVÁNÍ
Volné předměty jako např. mobilní telefony,
kamery, dálková ovládání k příslušenstvím
apod., uschovejte do přihrádky v přístrojové
desce nebo do jiných úložných prostorů.
Jinak by v případě kolize nebo prudkého
brzdění mohlo dojít k poranění osob ve
voze.
06
funkce
Tlačítko
Funkce
F = obrazovka TV vpředu
Přepnutí na navigaci*
Přepnutí na rádio (AM, FM1
apod.)
Přepnutí na médium (Disk, TV*
apod.)
Přepnutí na BluetoothŸ handsfree*
Přetočení/rychlé převíjení
dozadu, přepnutí stopy/písně.
Přehrávání/pauza
POZNÁMKA
Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření (např. na přístrojové desce)
- u baterií by mohlo dojít k problémům.
Stop
Přetočení/rychlé převíjení
dopředu, přepnutí stopy/písně.
Menu
Odpovídá ovladači TUNE na středové konzole.
280
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Informační systém
Dálkový ovladač*
Tlačítko
Funkce
Na předchozí položku, zrušení
funkce, vymazání zadaného
znaku
Tlačítko
Funkce
Titulky, výběr jazyka textu
Teletext*, zapnuto/vypnuto
Navigace nahoru/dolů
Procházení doprava/doleva
Potvrzení výběru nebo přesun
v systému menu na vybraný zdroj
Hlasitost, snížení
0-9
Výměna baterie v dálkovém ovládání
POZNÁMKA
Životnost baterií je zpravidla 1-4 roky
a závisí na intenzitě používání dálkového
ovladače.
Hlasitost, zvýšení
Dálkový ovladač je napájen čtyřmi bateriemi
typu AA/LR6.
Kanály předvolby, zadávání čísel
a písmen
Na dlouhou cestu si s sebou vezměte náhradní
baterie.
Zkratky pro oblíbená nastavení.
Informace o aktuálním programu, skladbě apod. Používá se
také v případě, kdy jsou pro
zobrazení na obrazovce TV
k dispozici další informace.
1. Stiskněte pojistku na krytu baterií a kryt
vysuňte směrem ke sklu nad infračerveným světlem.
2. Vyjměte použité baterie, natočte nové
baterie podle symbolů v prostoru pro baterie a baterie vložte.
3. Nasaďte zpátky kryt.
06
POZNÁMKA
Vybité akumulátory se musí likvidovat ekologicky bezpečným způsobem.
Výběr jazyka pro soundtrack
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
281
Doporučení během jízdy.......................................................................
Doplňování paliva..................................................................................
Palivo....................................................................................................
Nakládání..............................................................................................
Zavazadlový prostor.............................................................................
Jízda s přívěsem...................................................................................
Tažení a odtah.......................................................................................
282
284
287
288
292
295
298
304
BĚHEM JÍZDY
07 Během jízdy
Doporučení během jízdy
Všeobecné informace
Ekonomická jízda
Ekonomická jízda znamená jezdit rozmyslem,
předvídat a přizpůsobit styl a rychlost jízdy
převažujícím podmínkám silničního provozu.
• Jezděte na nejvyšší možný převodový stupeň. Přizpůsobte styl jízdy dopravní situaci
a cestě, po které jedete - při nižších otáčkách motoru klesá spotřeba paliva.
• Nejezděte s otevřenými okny.
• Vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace
a silného brzdění.
• Odstraňte z vozu nepotřebné předměty čím je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba
paliva.
• Brzďte motorem, pokud je to možné, aniž
byste ohrozili ostatní účastníky silničního
provozu.
• Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje
odpor vzduchu a tedy spotřebu paliva pokud nosiče nepoužíváte, demontujte je.
07
• Nezahřívejte motor na provozní teplotu na
volnoběh. Raději se co nejdříve rozjeďte
s malým zatížením motoru - studený motor
spotřebovává více paliva než teplý motor.
• Vozidlo s motorem D2, D3, D4 nebo D5
vybavené 6stupňovou mechanickou
převodovkou se startuje na 2. převodový
stupeň.
284
Další informace a rady, viz stránky 12 a 384.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo jede,
např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se se důležité systémy jako např. posilovač řízení
a posilovač brzd.
Jízda ve vodě
Vůz může projíždět vodou o maximální hloubce
25 cm maximální rychlostí 10 km/h. Zvláštní
pozornost musí být věnována průjezdu tekoucí
vodou.
Při jízdě ve vodě udržujte nízkou rychlost
a nezastavujte. Po projetí vodou sešlápněte
lehce pedál brzdy a zkontrolujte, zda jsou
brzdy plně funkční. Například bláto a voda na
brzdovém obložení mohou mít za následek
opožděnou reakci brzd.
• Očistěte kontakty napájecího konektoru
elektrického vyhřívání bloku motoru
a tažné zařízení po průjezdu vodou nebo
bahnem.
• Nenechávejte stát vůz delší dobu ve vodě,
která sahá nad prahy - to by mohlo způsobit poruchy elektroinstalace.
DŮLEŽITÉ
Pokud voda vnikne do vzduchového filtru,
může dojít k poškození motoru.
Pokud je voda hlubší než 25 cm, voda by
mohla proniknout do převodovky. Tím se
snižuje mazací schopnost olejů a zkracuje
se životnost těchto systémů.
Pokud motor ve vodě zhasne, nepokoušejte
se jej nastartovat - nechte vozidlo odtáhnout do servisu - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo. Nebezpečí poškození motoru.
Motor, převodovka a chladicí soustava
Za určitých podmínek, např. při sportovní jízdě
v horách nebo v horkém počasí hrozí přehřátí
motoru a hnacího ústrojí, a to především
v případě, že je vůz velmi naložen.
Informace o přehřátí v případě jízdy s přívěsem,
viz strana 299.
• Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte
přídavné světlomety z mřížky chladiče.
• Pokud je teplota v systému chlazení
motoru příliš vysoká, rozsvítí se varovná
kontrolka a na informačním displeji se
zobrazí zpráva Vys.tepl.motoru
Bezpecne zastav. - bezpečně zastavte
vůz a několik minut nechte motor běžet ve
volnoběžných otáčkách, aby se ochladil.
07 Během jízdy
Doporučení během jízdy
• Pokud se zobrazí zpráva Vys.tepl.motoru
•
•
•
Vypněte motor nebo Málo chl.kapal.
Vypněte motor, musíte po zastavení
motor vypnout.
V případě přehřátí převodovky se aktivuje
integrovaná ochrana, která, mimo jiné, rozsvítí na přístrojové desce varovnou kontrolu a rozsvítí zprávu Horká převodov.
Snižte rychlost nebo Horká převodov.
Bezpečně zastav. - postupuje podle dále
uvedených doporučení, snižte rychlost,
vozidlo bezpečně zastavte a nechejte
motor běžet několik minut na volnoběh,
aby převodovka ochladla.
Pokud dojde k přehřátí, může dojít
k dočasnému vypnutí klimatizace.
Pokud jste vůz hodně zatěžovali, nevypínejte motor ihned po zastavení vozu.
POZNÁMKA
Je běžným jevem, že ventilátor chladiče
pracuje i po vypnutí motoru.
Otevřené dveře zavazadlového prostoru
VAROVÁNÍ
Nejezděte s otevřenými dveřmi zavazadlového prostoru! Jedovaté výfukové plyny by
mohly zavazadlovým prostorem pronikat do
vozu.
Nepřetěžujte akumulátor vozu
Před dlouhou cestou
Elektrické funkce vozu zatěžují akumulátor
různě. Nenechávejte klíč ve spínací skříňce
v poloze II, pokud je vypnutý motor. Místo toho
použijte režim I, který je energeticky méně
náročný.
• Zkontrolujte, zda motor pracuje normálně
• Ujistěte se, že nikde nedochází k úniku
Pamatujte také na různá příslušenství, která
zatěžují elektrickou soustavu. Nepoužívejte
funkce, které mají velký odběr proudu, když je
vypnutý motor. Příklady funkcí:
• V některých zemích patří k předepsanému
•
•
•
•
(palivo, olej nebo jiná kapalina).
• Zkontrolujte všechny žárovky a hloubku
vzorku pneumatik.
vybavení vozidla také výstražný trojúhelník.
ventilátor větrání
Zimní jízda
světlomety
stěrače čelního okna
Před začátkem zimní sezóny zkontrolujte
následující:
audiosystém (vysoká hlasitost).
• Chladicí kapalina musí obsahovat mini-
Jakmile napětí akumulátoru klesne, na informačním displeji se zobrazí Vybitá baterie
Úsporný režim. Funkce šetření energií vypne
určité funkce nebo omezí určité funkce, jako
jsou např. ventilátor větrání a audiosystém.
–
a zda je normální spotřeba paliva.
V tomto případě nabijte akumulátor tak, že
nastartujete motor a necháte jej minimálně
15 minut běžet - akumulátor se rychleji
dobije během jízdy než u stojícího vozidla
s motorem běžícím na volnoběh.
málně 50 % glykolu. Tato směs chrání
motor do přibližně –35°C před zamrznutím.
K dosažení optimální ochrany proti
zamrznutí nesmějí být míchány různé typy
glykolu.
• Palivová nádrž musí být co nejplnější, aby
se předešlo kondenzaci.
• Důležitá je viskozita motorového oleje.
Oleje s nízkou viskozitou (řidší oleje)
usnadňují startování za chladného počasí
a také snižují spotřebu paliva, když je
motor studený. Více informací o vhodných
olejích, viz strana 379.
07
285
07 Během jízdy
Doporučení během jízdy
DŮLEŽITÉ
Oleje s nízkou viskozitou nesmějí být používány pro sportovní jízdu nebo za horkého
počasí.
• Musí být zkontrolován stav akumulátoru
a hladina elektrolytu. Chladné počasí
představuje velké zatížení akumulátoru
a jeho kapacita je chladem snížena.
• Používejte kapalinu do ostřikovačů, aby se
v nádržce kapaliny ostřikovačů nevytvářel
led.
Pro dosažení optimální přilnavosti doporučuje
společnost Volvo používání zimních pneumatik
na všech kolech, pokud se má vyskytovat sníh
nebo led.
POZNÁMKA
V některých zemích je používání zimních
pneumatik předepsáno zákonem. V některých zemích nejsou povoleny pneumatiky
s hřeby.
07
Kluzké povrchy
Procvičte si jízdu na kluzkých površích za
simulovaných podmínek, abyste zjistili, jak se
vozidlo na nich chová.
286
07 Během jízdy
Doplňování paliva
Doplňování paliva
Otevření/zavření dvířek hrdla palivové
nádrže
Pomocí tlačítka na panelu osvětlení otevřete
dvířka hrdla palivové nádrže - po uvolnění tlačítka se dvířka otevřou.
Šipka na symbolu informačního displeje připomíná, na které straně se
dvířka hrdla palivové nádrže nacházejí.
• Zavřete dvířka hrdla palivové nádrže přitlačením, až „cvaknutí“ potvrdí správné
zavření.
Manuální otevření dvířek hrdla palivové
nádrže
Nelze-li otevřít dvířka hrdla palivové nádrže
elektricky z prostoru pro cestující, mohou být
dvířka otevřena manuálně.
Otevření/zavření uzávěru hrdla palivové
nádrže
Krytku hrdla palivové nádrže lze připevnit
k dvířkům.
Při vysokých venkovních teplotách může vzniknout v nádrži určitý přetlak. Otvírejte uzávěr
pomalu.
1. Otevřete/sundejte boční kryt v zavazadlovém prostoru (na stejné straně jako jsou
dvířka hrdla palivové nádrže).
• Po načerpání paliva nasaďte opětovně
2. Roztáhněte/otevřete perforovanou části
izolace a vyhledejte zelený provázek
s rukojetí.
Doplňování paliva
3. Potáhněte jej mírně přímo dozadu, až se
s cvaknutím vyklopí dvířka hrdla palivové
nádrže.
DŮLEŽITÉ
Jemně potáhněte za lanko - k vyháknutí
pojistky stačí minimální síla.
uzávěr a otáčejte jej, až se ozve jedno nebo
více cvaknutí.
• Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
07
dokud se pistole u čerpacího stojanu sama
nevypne.
POZNÁMKA
Nadbytečné palivo může za horkého počasí
přetéct.
287
07 Během jízdy
Palivo
Obecné informace o palivu
Nesmíte používat palivo nižší kvality, než doporučuje společnost Volvo, neboť by byl
nepříznivě ovlivněn výkon motoru i spotřeba
paliva.
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ
Míchání různých typů paliva nebo použití
jiného než doporučeného paliva má za
následek zrušení záruky Volvo a všech
případných servisních smluv. To platí pro
všechny motory. POZNÁMKA: Toto ustanovení neplatí pro motory, které jsou upraveny
pro spalování etanolu (E85).
Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové
výpary a aby vám palivo nestříklo do očí.
Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte
oči velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 minut a vyhledejte lékařskou
pomoc.
Nikdy nepolykejte palivo. Paliva, jako jsou
benzín, bioetanol a jejich směsi, stejně jako
motorová nafta, jsou vysoce toxická
a mohou při požití zapříčinit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
VAROVÁNÍ
07
Palivo rozlité na zemi se může vznítit.
Před začátkem čerpání paliva vypněte
nezávislé topení.
Při doplňování paliva u sebe nikdy nemějte
aktivní mobilní telefon. Vyzvánění může
způsobit jiskření a zažehnout výpary benzínu, což by vedlo k požáru a zranění.
288
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda
s přívěsem nebo jízda ve vysokých
nadmořských výškách ve spojení s kvalitou
paliva jsou faktory, které ovlivňují výkon
vozu.
Lambda sondaTM kyslíkové čidlo
Lambda sonda je část systému řízení motoru,
který je určen ke snížení emisí a snížení
spotřeby paliva.
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto
hodnoty se odesílají do elektronického
systému, který nepřetržitě řídí vstřikovače.
Poměr směsi paliva a vzduchu, která je přiváděna do motoru, je neustále upravován. Tato
nastavení vytvářejí optimální podmínky pro
efektivní spalování a společně s třícestným
katalyzátorem snižují obsah škodlivých emisí
(uhlovodíků, oxidů uhelnatého a oxidů dusíku).
Benzín
Katalyzátor
Úlohou katalyzátorů je čistit výfukové plyny.
Jsou umístěny blízko motoru, takže své provozní teploty dosáhnou rychle.
Katalyzátory se skládají z monolitu (keramického nebo kovového) s kanálky. Stěny kanálků
jsou potaženy slabou vrstvou platiny/rhodia/
paladia. Tyto kovy fungují jako katalyzátory, tj.
urychlují chemickou reakci bez toho, aby byly
spotřebovávány.
Benzín musí splňovat požadavky normy
EN 228. Většina motorů je schopna spalovat
benzín s oktanovým číslem RON 95
a 98 RON. Pouze ve výjimečných případech lze
použít 91 RON.
• Palivo 95 RON se používá pro normální
jízdu.
• Palivo 98 RON je doporučováno pro dosažení optimálního výkonu a minimální
spotřeby paliva.
Při jízdě při teplotách nad +38 °C, se doporučuje používat palivo s co nejvyšším oktanovým
07 Během jízdy
Palivo
číslem z důvodů optimální výkonnosti
a spotřeby paliva.
DŮLEŽITÉ
•
•
Vždy čerpejte pouze bezolovnatý benzín, abyste nepoškodili katalyzátor.
Nepoužívejte aditiva, která nejsou
doporučena společností Volvo.
Bioetanol E85
Neupravujte palivový systém nebo jeho součásti a nevyměňujte součásti za díly, které nejsou navrženy speciálně pro použití s bioetanolem.
VAROVÁNÍ
Metanol se nesmí používat. Doporučená
alternativní paliva jsou uvedena na štítku na
vnitřní straně dvířek palivové nádrže.
Používání součástí, které nejsou určeny pro
použití v motorech na bioetanol, by mohlo
mít za následek požár, zranění nebo poškození motoru.
Rezervní kanystr na palivo
Do rezervního kanystru na palivo byste měli
doplnit benzín, viz POZNÁMKA, strana 119.
1
DŮLEŽITÉ
Rezervní kanystr na palivo musí být spolehlivě upevněn a uzávěr musí být zavřený.
Při tankování paliva se ujistěte, že tankovací
pistole je čistá. Vyvarujte se potřísnění lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde, umyjte
skvrny čisticím prostředkem a vodou.
DŮLEŽITÉ
VAROVÁNÍ
Etanol je citlivý na jiskry v rezervním kanystru na palivo by se mohly tvořit výbušné
plyny, pokud by byl naplněn etanolem.
Vždy používejte pouze palivo, které splňuje
evropskou normu pro motorovou naftu.
Obsah síry musí být maximálně 50 ppm.
Motorová nafta
Používejte pouze motorovou naftu od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte motorovou
naftu pochybné kvality. Motorová nafta by
měla splňovat normu EN 590 nebo JIS K2204.
Vznětové motory jsou citlivé na nečistoty
v palivu, např. vysoký obsah síry.
Za nízkých teplot (–6 °C až –40 °C) se může
z motorové nafty oddělovat parafin. To může
způsobit potíže se startováním. Speciální
motorová nafta určená pro nízké teploty okolo
bodu mrazu je k dispozici u většiny petrolejářských společností. Tato nafta má za
nízkých teplot nižší viskozitu, čímž se snižuje
riziko usazování parafínu.
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější.
DŮLEŽITÉ
Druhy motorové nafty, které se nesmí používat:
•
•
•
•
Speciální aditiva
Motorová nafta pro námořní motory
Topný olej
FAME1 (Fatty Acid Methyl Ester) a rostlinný olej.
Tato paliva nesplňují požadavky v souladu
s doporučeními společností Volvo. Způsobují větší opotřebení motoru a mohou motor
poškodit. V tomto případě neplatí záruka
Volvo.
07
Když dojde palivo za jízdy
Palivový systém je u vznětových motorů zkonstruován tak, že v případě, kdy dojde palivo,
Motorová nafta může obsahovat jisté množství FAME, avšak další množství se přidávat nesmí.
289
07 Během jízdy
Palivo
může být nutné palivovou nádrž v servisu
odvzdušnit a umožnit tak opětovné nastartování motoru po dočerpání paliva.
Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na provedení kontroly. Po dočerpání nafty před
nastartováním motoru proveďte následující:
1. Vložte dálkový ovladač s klíčem do spínací
skříňky a zatlačte jej do koncové polohy
(viz strana 80).
2. Stiskněte tlačítko START bez sešlápnutí
brzdového a/nebo spojkového pedálu.
3. Vyčkejte asi 1 minutu.
4. Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový
a/nebo spojkový pedál a následně stiskněte tlačítko START.
POZNÁMKA
Před doplňováním paliva v případě prázdné
nádrže:
•
07
Zastavte vozidlo na maximálně rovném
a plochém povrchu - je-li vůz nakloněný, hrozí nebezpečí, že se v přívodu
paliva objeví vzduchové kapsy.
Vypuštění kondenzátu z palivového filtru
V palivovém filtru se odděluje kondenzát
z paliva. Kondenzát může poškodit motor.
290
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Kondenzát z palivového filtru musí být vypouštěn v intervalech uvedených v Servisní
a záruční knížce nebo tehdy, když máte
podezření, že jste načerpali kontaminované
palivo.
DŮLEŽITÉ
Některá speciální aditiva odstraňují separovanou vodu v palivovém filtru.
Když je filtr přibližně z 80% plný, na přístrojovém panelu se rozsvítí výstražný trojúhelník
a na displeji přístrojové desky se objeví zpráva
Plný filtr sazí Viz manuál.
Regeneraci filtru spustíte jízdou, dokud se
motor nezahřeje na normální provozní teplotu,
nejlépe po hlavní silnici nebo dálnici. S vozem
byste měli jet ještě dalších 20 minut.
POZNÁMKA
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
Vozy se vznětovými motory jsou vybaveny filtrem sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení emisí. Saze z výfukových plynů se
během normální jízdy shromažďují ve filtru.
Takzvaná „regenerace“ se spustí za účelem
spálení sazí a vyprázdnění filtru. Předpokladem
je dosažení normální provozní teploty.
Regenerace filtru probíhá automaticky a obvykle trvá 10-20 minut.. Může trvat o něco déle
při nízké průměrné rychlosti. Spotřeba paliva
se během regenerace může mírně zvýšit.
Regenerace za chladného počasí
Pokud často provozujete vůz za studeného
počasí na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne normální provozní teploty. To znamená,
že nedochází k regeneraci filtru sazí vznětových motorů a filtr není vyprázdněn.
Během regenerace může dojít k menšímu
poklesu výkonu.
Po dokončení regenerace varovný text automaticky zmizí.
Za chladného počasí použijte nezávislé
topení*, aby motor dosáhl normální provozní
teploty rychleji.
DŮLEŽITÉ
Pokud se filtr naplní sazemi, může být obtížné nastartovat motor a filtr bude nefunkční.
Potom je zde nebezpečí, že filtr bude muset
být vyměněn.
07 Během jízdy
Palivo
Spotřeba paliva a emise oxidu
uhličitého
Údaje o spotřebě paliva se mohou lišit, pokud
je vůz vybaven zvláštní výbavou, která má vliv
na hmotnost vozu. Viz informace o hmotnostech na stránce 373 a tabulka na stránce
384.
Způsob jízdy a jiné netechnické faktory mohou
také ovlivnit spotřebu paliva.
Budete-li používat benzín s oktanovým číslem
91 RON, bude spotřeba paliva vyšší a výkon
motoru bude nižší.
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda ve
vysokých nadmořských výškách ve spojení
s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují
výkonnost vozidla.
07
291
07 Během jízdy
Nakládání
Všeobecné informace k zatížení vozu
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečné
zatížení vozidla o tuto hmotnost. Podrobnější
informace o hmotnostech, viz strana 373.
Výklopné dveře zavazadlového prostoru lze otevřít pomocí tlačítka na
panelu ovládání osvětlení nebo pomocí dálkového ovládání, viz strana 61.
• Zakryjte ostré hrany něčím měkkým,
abyste předešli poškození čalounění.
• Všechny předměty zajistěte popruhy nebo
sítí do přídržných ok.
VAROVÁNÍ
Při čelní srážce v rychlosti 50 km/h jsou
silové účinky předmětu o skutečné hmotnosti 20 kg srovnatelné s účinky předmětu
o hmotnosti 1000 kg.
VAROVÁNÍ
Jízdní charakteristiky vozu se mění podle
hmotnosti a rozložení nákladu.
Důležitá upozornění k nakládání
předmětů
• Uložte náklad pevně proti opěradlu
zadního sedadla.
07
Nezapomeňte, že předměty nesmí omezovat
funkčnost systému WHIPS pro přední sedadla,
pokud jsou opěradla zadního sedadla sklopená,viz strana 27.
• Umístěte náklad doprostřed.
• Těžké předměty umístěte co nejníže. Těžké
předměty neumísťujte na sklopená opěradla.
292
VAROVÁNÍ
Příliš vysoký náklad by mohl snížit nebo
zcela eliminovat ochranu, kterou poskytuje
hlavový airbag v obložení stropu.
•
Nikdy nedávejte náklad nad opěradlo.
VAROVÁNÍ
Přední sedadlo
Pro přepravu dlouhých předmětů je možné
sklopit opěradlo sedadla spolujezdce dopředu,
viz strana 82.
Náklad na střeše
Použití nosičů zavazadel
Abyste se vyvarovali poškození vozu a pro
dosažení maximální možné bezpečnosti za
jízdy jsou doporučené nosiče zavazadel vyvinuté společností Volvo.
Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, které
jste obdrželi při zakoupení střešního nosiče.
• Pravidelně kontrolujte správné upevnění
střešního nosiče a nákladu. Zavazadla
připoutejte vhodnými popruhy.
• Rozdělte hmotnost na střešní nosič rovnoměrně. Nejtěžší předměty umístěte dolů.
Náklad vždy připevněte. Během prudkého
brzdění by se náklad mohl posunout a poranit cestující ve voze.
• S velikostí nákladu se zhoršují aerodyna-
Ostré rohy a hrany zakryjte měkkými
předměty.
• Jezděte plynule. Vyvarujte se prudké akce-
Pokud nakládáte/vykládáte dlouhé
předměty, vypněte motor a aktivujte parkovací brzdu. Jinak by se mohlo stát, že nákladem náhodou zavadíte o řadicí páku nebo
volič převodů zařadíte do polohy pro jízdu vozidlo by se mohlo rozjet.
mické vlastnosti vozu a zvyšuje se
spotřeba paliva.
lerace, prudkého brzdění a prudkého projíždění zatáček.
07 Během jízdy
Nakládání
VAROVÁNÍ
Při jízdě se zavazadly na střešním nosiči se
změní těžiště vozu a jízdní charakteristiky.
Informace o maximálním povoleném zatížení střechy, včetně nosičů zavazadel
a boxů, viz strana 373.
VAROVÁNÍ
Tvrdé, ostré a/nebo těžké předměty, které
se uvolní nebo posunou, mohou způsobit
během intenzivního brzdění zranění.
2. Upevněte tašky pomocí popruhu a zavěste
ucho tašky na háčky.
12 V elektrická zásuvka*
Vždy zajistěte velké, těžké předměty jedním
z bezpečnostních pásů nebo přídržnými
popruhy.
Sklopení opěradla zadního sedadla
Pro usnadnění nakládání do zavazadlového
prostoru mohou být opěradla zadních sedadel
vozu sklopena, viz strana 84.
Držák na tašky*
Upevňovací oka
Spusťte kryt, aby elektrická zásuvka byla
přístupná.
• Zásuvka rovněž zajišťuje napájení
Držák na tašky pod skládacím poklopem v podlaze.
Sklopná upevňovací oka se používají k zajištění
upevňovacích popruhů pro zajištění předmětů
v zavazadlovém prostoru.
Držák na nákupní tašky drží tašky na místě
a brání jejich převrácení a vysypání jejich
obsahu do zavazadlového prostoru.
v případě, kdy dálkový ovladač není zasunutý do spínací skříňky.
DŮLEŽITÉ
07
Maximální odběr každé ze zásuvek je 10
A (120 W).
1. Držák, který je součástí poklopu na podlaze, sklopte nahoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
293
07 Během jízdy
Nakládání
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že při použití elektrické
zásuvky, když je motor vypnutý, hrozí
nebezpečí vybití baterie ve voze.
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo. Informace o použití sady k nouzové
opravě defektu (TMK), kterou schválila společnost Volvo, viz strana 322.
07
294
07 Během jízdy
Zavazadlový prostor
Bezpečnostní síť*
Dvoudílná kazeta bezpečnostní sítě se připevňuje na zadní stěnu opěradla. kratší kazeta se
připevňuje na levou stranu (při pohledu od
dveří zavazadlového prostoru).
1. Sklopte opěradlo dopředu, viz strana 85.
Nasaďte tyč do úchytu na pravé straně
a zatlačte ji dopředu - tyč zapadne s cvaknutím do úchytu.
2. Nasaďte připevňovací lišty kazety před
na opěradle.
úchyty
Vytáhněte výsuvnou část tyče a zacvakněte ji do úchytu na druhé straně.
3. Zasuňte kazetu do úchytů
Vytáhněte levou část bezpečnostní sítě
a zahákněte ji za tyč.
.
4. Zvedněte a zajistěte opěradla.
• Demontáž kazet proveďte opačným
postupem.
Úložný prostor pro kazety s bezpečnostní sítí.
Svinovací bezpečnostní síť se skládá ze dvou
kazet a je uložena pod podlahou zavazadlového prostoru.
Pomocí jazýčku vytáhněte pravou část
sítě.
Použití bezpečnostní sítě
• Složení sítě proveďte opačným postupem.
Síť lze použít, i když jsou opěradla zadních
sedadel sklopena dopředu.
Demontáž kazet bezpečnostní sítě
1. Opačným postupem podle kapitoly "Použití bezpečnostní sítě" naviňte sítě do
kazet.
Připevnění kazet bezpečnostní sítě
2. Sklopte celé opěradlo dopředu.
3. Vysuňte z upevňovacích lišt.
Uložte kazety zpět do úložného prostoru pod
podlahou zavazadlového prostoru.
07
VAROVÁNÍ
Vytáhněte síť z kazet. Asi po 1 minutě od zvednutí opěradel začne fungovat samozajišťovací
mechanizmus sítě.
I když je bezpečnostní síť správně instalována, náklad v zavazadlovém prostoru musí
být řádně zajištěn.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
295
07 Během jízdy
Zavazadlový prostor
Bezpečnostní síť kombinovaná s krytem
zavazadlového prostoru
Bezpečnostní mříž*
Montáž/demontáž
Bezpečnostní mříž je normálně ve voze
namontována, protože ji lze snadno vyklopit
nahoru ke stropu a uvolnit místo, pokud
potřebujete delší zavazadlový prostor.
V případě potřeby lze bezpečnostní mříž
demontovat a vytáhnout mimo vozidlo.
Informace o potřebných nástrojích a postup
montáže a demontáže najdete v pokynech
k montáži1, kterou jste obdrželi během nákupu.
Z bezpečnostních důvodů musí být bezpečnostní mříž během montáže vždy řádně upevněna a bezpečně ukotvena.
Jazýčky pro vytažení sítě.
Bezpečnostní síť je také možné vytáhnout
z místa na zadním sedadle při vytaženém krytu
zavazadlového prostoru.
Postupujte podle postupu uvedeného v kapitole "Použití bezpečnostní sítě". Jazýčky pro
vytažení sítě jsou na obrázku označeny šipkami.
07
Vyklopení mříže
Držte spodní část bezpečnostní mříže a táhněte ji dozadu/nahoru.
DŮLEŽITÉ
Bezpečnostní mříž nemůže být vyklopena
nahoru nebo dolů, když je instalován kryt
zavazadlového prostoru.
1
296
Bezpečnostní mříž brání vymrštění nákladu
nebo přepravovaného zvířete dopředu do
prostoru pro cestující v případě prudkého
brzdění.
Pokyny k montáži č. 30756681.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Kryt zavazadlového prostoru*
07 Během jízdy
Zavazadlový prostor
Potáhněte kryt zavazadlového prostoru nad
náklad a zaklesněte jej do prohlubní v zadních
sloupcích zavazadlového prostoru.
DŮLEŽITÉ
Bezpečnostní mříž nemůže být vyklopena
nahoru nebo dolů, když je instalován kryt
zavazadlového prostoru.
Snížení zadního těsnicího kotouče krytu
zavazadlového prostoru
Ve svinuté pozici vyčnívá zadní těsnicí kotouč
krytu zavazadlového prostoru do zavazadlového prostoru, když je nainstalován.
–
Jemně táhněte těsnicí kotouč dozadu,
uvolněte jej z nosných konzol, a snižte jej.
Připevnění krytu zavazadlového
prostoru
Zasuňte jeden konec krytu do prohlubně
v bočním panelu.
Zasuňte druhý konec krytu do příslušné
prohlubně.
Zatlačte obě strany dovnitř. Mělo by se
ozvat slyšitelné "cvaknutí" a červená
značka by měla zmizet.
> Zkontrolujte, že jsou zajištěny oba
konce.
Demontáž krytu zavazadlového prostoru
1. Stiskněte jedno tlačítko na konci a tuto
stranu zvedněte.
07
2. Opatrně nakloňte kryt nahoru/ven a druhý
konec se automaticky uvolní.
297
07 Během jízdy
Jízda s přívěsem
Všeobecné informace
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství, např. tažného
zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto
hmotnost. Podrobnější informace o hmotnostech, viz strana 373.
Pokud je tažné zařízení instalováno společností Volvo, vůz je dodán se všemi potřebnými
prvky pro tažení přívěsu.
• Používejte pouze schválené tažné zařízení.
• Pokud bylo tažné zařízení montováno
dodatečně, nechte jej zkontrolovat u svého
autorizovaného dealera Volvo, jestli je vůz
zcela vybaven pro tažení přívěsu.
• Náklad na přívěsu rozložte tak, aby svislé
zatížení tažného zařízení nepřekročilo
maximální udávané povolené zatížení.
• Zvyšte tlak vzduchu v pneumatikách na
hodnoty předepsané pro maximální zatížení vozu. Umístění štítku s tlaky huštěni
pneumatik, viz strana 318.
07
• Motor je při jízdě s přívěsem více zatížen.
• Nepřipojujte za zcela nový vůz těžký
přívěs. Nový vůz musí ujet alespoň
1000 kilometrů.
• Brzdy jsou při jízdě s přívěsem více zatíženy, zejména při jízdě členitým terénem.
Zařaďte nižší rychlostní stupeň a snižte
rychlost vozu.
298
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
• Z bezpečnostních důvodů by vůz s přívěsem neměl jet rychlostí vyšší než je maximální přípustná rychlost. Dodržujte platné
předpisy týkající se přípustné rychlosti
a hmotností.
•
Při jízdě s přívěsem v táhlém stoupání jeďte
pomalu.
• Vyvarujte se jízdy s přívěsem do svahů se
sklonem vyšším než 12 %.
Kabel přívěsu
Jestliže je tažné zařízení vybaveno 13pólovým
konektorem a přívěs 7pólovým konektorem,
musíte použít adaptér. Použijte kabel schválený společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel
nedotýkal země.
Ukazatele směru a brzdová světla
přívěsu
V případě poruchy některého směrového
světla na přívěsu začne kontrolka ukazatelů
směru na přístrojové desce blikat rychleji než
za normálních okolností a na displeji se zobrazí
text Vadná žárovka Ukaz.sm. přívěs.
V případě poruchy některého brzdového světla
na přívěsu se na displeji se zobrazí text Vadná
žárovka brz.svět.přívěsu.
Ovládání světlé výšky*
Zadní tlumiče udržují stálou světlou výšku bez
ohledu na zatížení vozidla (až do maximální
nosnosti). Pokud je vozidlo v klidu, jeho zadní
část mírně poklesne, to je normální jev.
Hmotnosti přívěsu
Informace o přípustných hmotnostech přívěsů
Volvo, viz strana 374.
POZNÁMKA
Uvedené limity hmotnosti přívěsu jsou
doporučené společností Volvo. Další omezení hmotnosti přívěsu a rychlosti při jízdě
s přívěsem mohou stanovit národní
předpisy. Tažná zařízení mohou být schválena pro tažení vyšších hmotností, než jaké
může Váš vůz táhnout.
VAROVÁNÍ
Dodržujte uvedená doporučení pro hmotnost přívěsu. Jinak může být obtížné udržet
kontrolu nad vozem a přívěsem v případě
náhlé změny směru jízdy nebo brzdění.
07 Během jízdy
Jízda s přívěsem
Manuální převodovka
Přehřátí
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
• Nenechávejte běžet motor na otáčky vyšší
než 4500 ot/min
(dieselmotory: 3500 ot/min).
Vznětový motor, 5 válců
• S ohledem na nebezpečí přehřátí jsou pro
zajištění optimálního chlazení chladicí
kapaliny optimální otáčky motoru
2300-3000 ot/min.
Automatická převodovka
Přehřátí
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
• Automatická převodovka zvolí optimální
převodový stupeň podle zatížení a otáček
motoru.
• Pokud dojde k přehřátí, na přístrojové
desce se rozsvítí varovná kontrolka
a zobrazí se textová zpráva - postupujte
podle doporučení.
nízkých otáčkách motoru na vyšší převodový stupeň.
DŮLEŽITÉ
Konkrétní informace o pomalé jízdě s přívěsem pro vozy vybavené automatickou
převodkou Powershift najdete na stránce
126.
Parkování ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
Tažné zařízení
Pokud je Váš vůz vybaven demontovatelným
tažným zařízením, postupujte při montáži volné
části přesně podle instrukcí, viz strana 301.
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno demontovatelným
tažným zařízením Volvo:
•
•
Pozorně dodržujte pokyny k montáži.
•
Zkontrolujte, zda kontrolka oken svítí
zeleně.
2. Zabrzděte parkovací brzdu.
3. Přesuňte páku voliče do polohy P.
Než se rozjedete, zajistěte demontovatelnou část pomocí klíče.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy.
• Při zaparkování vozidla vybaveného automatickou převodovkou s připojeným přívěsem, přesuňte volič převodovky do
polohy P. Vždy zabrzděte parkovací brzdu.
• Podložte kola klíny, když parkujete vůz
s přívěsem ve svahu.
Rozjezd ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
Důležité kontroly
• Koule tažného zařízení musí být pravidelně
čištěna a mazána.
POZNÁMKA
Pokud je kulová hlava tažného zařízení
vybavena tlumičem vibrací, není nutné kulovou hlavu mazat.
07
2. Volič převodovky přesuňte do polohy pro
jízdu D.
Prudké stoupání
3. Odbrzděte parkovací brzdu.
• Nenechávejte v automatické převodovce
4. Uvolněte pedál nožní brzdy a rozjeďte se.
zajištěný vyšší převodový stupeň, než
motor "zvládne" - ne vždy je vhodné jet při
299
07 Během jízdy
Jízda s přívěsem
Technické údaje
G021485
Uložení demontovatelného tažného
zařízení
Rozměry, montážní body (mm)
Prostor k uložení tažného zařízení.
DŮLEŽITÉ
Pokud tažné zařízení již nepoužíváte,
odmontujte jej a uložte na vyhrazené místo
ve voze.
07
300
A
998
B
80
C
854
D
427
E
109
F
282
G
Podélný nosník
H
Střed kulové hlavy
07 Během jízdy
Jízda s přívěsem
Okénko indikátoru musí být červené.
G021490
G018928
G021488
Připevnění tažného zařízení
Okénko indikátoru musí být zelené.
G021487
Zasunujte tažné zařízení, dokud neuslyšíte
cvaknutí.
G000000
G021489
Nejdřív stisknutím západky uvolněte
ochranný kryt a potom jej vyjměte zatlačením do úchytu
a vytažením směrem
dozadu
.
Otočte klíč doleva do zajištěné polohy.
Vytáhněte klíč ze zámku.
07
Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné poloze otočením klíče doprava.
``
301
07 Během jízdy
Zkontrolujte, zda je tažné zařízení správně
zajištěno - potáhněte je nahoru, dolů
a dozadu.
VAROVÁNÍ
Pokud tažné zařízení není namontováno
správně, musí se odmontovat a znovu
přimontovat v souladu s předcházejícími
pokyny.
G021495
G021494
Jízda s přívěsem
Bezpečnostní lanko.
Zatlačte pojistné kolečko
a otočte jím
, až uslyšíte cvaknutí.
doleva
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že bezpečnostní lanko přívěsu
je zajištěno ve správném úchytu.
Demontáž tažného zařízení
DŮLEŽITÉ
07
Promazávat se smí pouze koule tažného
zařízení. Ostatní části tažného zařízení musí
zůstat suché a čisté.
Otočte zajišťovací kolečko zcela dolu až na
doraz. Držte je v této poloze a přitom
vytáhněte tažné zařízení dozadu a nahoru.
VAROVÁNÍ
Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do
odemknuté polohy.
302
Pokud je tažné zařízení uloženo ve voze,
bezpečně je připevněte, viz strana 300.
07 Během jízdy
Jízda s přívěsem
• Vůz s přívěsem je vystaven náhlému a silnému bočnímu větru.
• Vůz s přívěsem jede po nerovném povrchu
vozovky nebo vjede do výmolu.
G018929
• Prudký pohyb volantem.
Zatlačte ochranný kryt, až se těsně
zaklapne.
Stabilizace přívěsu – TSA*
Systém TSA (Trailer Stability Assist) slouží ke
stabilizaci vozidla a přívěsu, pokud dojde k rozvlnění soupravy.
Funkce TSA je součástí systému DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control), viz
strana 146.
Funkce
K „rozvlnění“ může dojít při jakékoli kombinaci
vůz/přívěs. Obvykle k rozvlnění dojde při velmi
vysokých rychlostech. Avšak nebezpečí hrozí
i při nižších rychlostech (70–90 km/h), pokud je
přívěs přetížený nebo je nerovnoměrně rozložené zatížení, např. je příliš vzadu.
Rozvlnění vždy způsobí určitý faktor, např.:
Provoz
Pokud se souprava rozvlní, může být těžké
a někdy i nemožné ji zklidnit. Tím se stává souprava vozidlo/přívěs těžce kontrolovatelná
a hrozí riziko, kromě jiného, přejetí do nesprávného jízdního pruhu nebo sjetí z vozovky.
POZNÁMKA
Funkce TSA se vypne, pokud řidič zvolí
režim Sport, viz strana 146.
TSA může selhat, pokud řidič prudce pohne
volantem, aby se pokusil sám vyrovnat vlnění
soupravy, protože v takové situaci systém
TSA nemůže určit, zda je to přívěs, nebo řidič,
kdo způsobuje rozvlnění soupravy.
Pokud je systém TSA v činnosti, bliká
na přístrojové desce kontrolka DSTC.
Systém TSA trvale monitoruje pohyby vozu,
zejména boční pohyby. Pokud je zjištěno rozvlnění soupravy, jsou jednotlivě brzděná přední
kola. Tím se souprava vozidlo/přívěs stabilizuje. To obvykle stačí, aby řidič získal kontrolu
nad vozidlem.
Pokud není „rozvlnění“ eliminováno napoprvé,
systém TSA začne zasahovat, jsou brzděna
všechna kola jízdní soupravy vůz/přívěs a je
snížen výkon motoru. Jakmile je „vlnění“
postupně potlačeno a souprava vůz/přívěs je
opět stabilní, systém TSA ukončí zasahování
a řidič má opět plnou kontrolu nad vozem.
07
Různé
Systém TSA může zasáhnout při rychlostech
60 až 160 km/h.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
303
07 Během jízdy
Tažení a odtah
Tažení vozu
VAROVÁNÍ
Před odtahováním si zjistěte maximální
rychlost odtahování povolenou ze zákona.
1. Odemkněte zámek řízení: vložte dálkový
ovladač do spínací skříňky a dlouze stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE - aktivuje se poloha klíče II. Další informace
o polohách klíče, viz strana 80.
Posilovač brzd a posilovač řízení nefungují,
když je motor vypnutý - brzdový pedál se
musí sešlápnout přibližně 5krát větší sílou
a řízení je výrazně tužší.
Manuální převodovka
Před tažením vozu:
2. Dálkový ovladač s klíčem musí zůstat ve
spínací skříňce po celou dobu tažení.
–
3. Jakmile rychlost tažného vozu klesne,
udržujte tažné lano napnuté lehkým stisknutím brzdového pedálu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poskakování.
Automatická převodovka Geartronic
07
•
Dálkový ovladač musí být v poloze II v poloze I jsou všechny airbagy deaktivovány.
•
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač ze
spínací skříňky, když se vůz odtahuje.
•
Nicméně vozidlo je možné na krátkou
vzdálenost při nízké rychlosti odtáhnout
mimo nebezpečné místo – ne na vzdálenost delší než 10 km a ne rychleji než
10 km/h. Upozorňujeme, že kola se při
odtahování vozidla musí točit dopředu.
•
Pokud vůz odtahujete na vzdálenost
větší než 10 km, musí mít při odtahování
hnací kola zvednuta mimo vozovku doporučujeme kontaktovat profesionální odtahovou službu.
Mějte na paměti, že vůz musí být vždy tažen
tak, aby se kola otáčela dopředu.
•
Vozy s automatickou převodovkou
nesmějí být taženy rychlostí vyšší než
80 km/h nebo na vzdálenost delší než
80 km.
Před tažením vozu:
–
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
Automatická převodovka Powershift
Model s převodovkou Powershiftse nesmí
odtahovat, protože převodovka musí být
dostatečně promazávána, což zajišťuje běžící
304
DŮLEŽITÉ
Vozidlo odtahujte.
VAROVÁNÍ
•
Pokud si nejste jisti, zda je vůz vybaven převodovkou Powershift, můžete to zjistit podle
označení na nálepce převodovky pod kapotou
motoru - viz strana 370 Označení ”MPS6” znamená, že se jedná o převodovku Powershift –.
V ostatních případech je vůz vybaven automatickou převodovkou Geartronic.
DŮLEŽITÉ
4. Buďte připraveni brzdit.
Před odtahováním zkontrolujte, zda je
zámek řízení odjištěn.
Řadicí páku přesuňte do neutrální polohy
a uvolněte parkovací brzdu.
motor. Pokud je přesto nutné vůz odtáhnout,
musí se odtahovat velmi malou rychlostí na co
nejkratší trasu.
Před tažením vozu:
–
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
07 Během jízdy
Tažení a odtah
Přišroubujte tažné oko rovnou k odpovídající přírubě. Tažné oko pevně přišroubujte,
např. pomocí klíče na kola.
Asistent při rozjezdu
Nestartujte motor roztažením vozu. Je-li akumulátor vašeho vozu vybitý, použijte k nastartování motoru pomocný akumulátor, viz
strana 121.
Po použití tažné oko vyšroubujte a uložte
na své místo.
Nakonec nainstalujte kryt zpět na nárazník.
DŮLEŽITÉ
Během pokusů o nastartování motoru při
odtahování může dojít k poškození katalyzátoru.
Tažné oko
Tažné oko je přišroubováno k adaptéru se závitem za krytem na pravé straně předního nebo
zadního nárazníku.
Připojení tažného oka
DŮLEŽITÉ
Vyjměte tažné oko, které se nachází pod
krytem v podlaze v zavazadlovém prostoru.
Kryt místa k připevnění tažného oka je
k dispozici ve dvou různých provedeních.
Každý z těchto krytů se otevírá jinak:
• Kryt s výřezem otevřete pomocí mince
nebo podobného předmětu, který vložíte do výřezu a otočíte směrem ven.
Potom kryt kompletně vytočte ven
a vytáhněte.
• U druhého typu je podél jedné strany
Tažné oko je určeno pouze pro tažení po
silnici - nikoliv pro vytahování uvíznutého
vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
POZNÁMKA
U některých vozů s tažným zařízením nelze
tažné oko připevnit k zadnímu držáku.
Připevněte k tažnému zařízení tažné lano.
Proto doporučujeme uložit demontovatelnou kouli tažného zařízení ve voze.
07
nebo v rohu značka: Stiskněte značku
prstem a současně vyklopte opačnou
stranu/roh - použijte k tomu minci. Kryt
se otočí kolem své osy a může se vytáhnout.
305
07 Během jízdy
Tažení a odtah
Odtah
Máte-li problémy, zavolejte profesionální
pomoc.
DŮLEŽITÉ
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během
převozu kola vždy natočena dopředu.
•
07
306
Vozidlo s pohonem všech kol (AWD) se
zvednutou přední nápravou se nesmí
odtahovat rychlostí vyšší než 70 km/h.
Dále se nesmí odtahovat na vzdálenost
delší než 50 km.
07 Během jízdy
07
307
Všeobecné informace ..........................................................................
Výměna kol ...........................................................................................
Tlak vzduchu v pneumatikách .............................................................
Výstražný trojúhelník a lékárnička*........................................................
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)*.........................
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK) .........................................
308
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
310
315
318
319
320
322
KOLA A PNEUMATIKY
08 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
jízdní charakteristiky
Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný
vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak
v pneumatikách mají významný vliv na chování
vozu.
Směr otáčení
Pneumatiky s větším vzorkem musejí být vždy
vzadu (za účelem snížení nebezpečí smyku).
Nové pneumatiky
POZNÁMKA
Dbejte na to, aby pneumatiky byly shodného typu, rozměru a pokud možno od
téhož výrobce na všech čtyřech kolech.
Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách uvedený v tabulce, viz strana 388.
Péče o pneumatiky
G021778
Stáří pneumatik
Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.
08
310
Pneumatiky s jednosměrným vzorkem mají
směr otáčení vyznačen šipkou na boku pneumatiky. Pneumatiky musí mít stejný směr
otáčení po celou dobu životnosti. Pneumatiky
musejí být zaměněny mezi přední a zadní
nápravou, nikdy mezi levou a pravou stranou
a naopak. Nesprávně namontované pneumatiky zhoršují brzdný účinek a schopnost vytlačovat do stran vodu a sněhovou břečku.
Všechny pneumatiky starší 6 let by měly být
zkontrolovány odborníkem, i když vypadají
nepoškozené. Pneumatiky stárnou, i když se
používají velmi málo nebo vůbec. Jejich funkčnost může být proto nepříznivě ovlivněna. To
platí pro všechny pneumatiky, které jsou uloženy a budou se používat v budoucnu. Příklady
vnějších znaků, které indikují, že pneumatika
není vhodná pro používání, jsou praskliny nebo
změna barvy.
Pneumatiky stárnou. Po několika letech
začnou tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto
při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro
zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice
v pořadí označují týden a rok výroby. Jedná se
o označení DOT (Department of Transport),
které je vyjádřeno čtyřmi číslicemi, například
1510. Pneumatika na obrázku byla vyrobena
v 15. týdnu v roce 2010.
Letní a zimní pneumatiky
Pokud měníte letní a zimní kola, označte si
jejich umístění na voze, například L pro levé
a P pro pravé.
08 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Správné nahuštění přispívá k rovnoměrnějšímu
opotřebení pneumatik, viz strana 318.
Rychlost opotřebení pneumatik ovlivňuje způsob jízdy, tlak vzduchu v pneumatikách a stav
vozovky. Z důvodu vyrovnání rozdílné hloubky
vzorku a rovnoměrného opotřebení pneumatik
mohou být zaměňována přední a zadní kola.
Vhodná doba pro první záměnu je po ujetí
přibližně 5000 km a pak v intervalech po
10 000 km. Pokud si nejste jisti hloubkou
vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný
servis Volvo a nechte si ji překontrolovat.
Pokud se opotřebení pneumatik výrazně liší
(rozdíl v hloubce vzorku je větší než >1 mm),
dozadu se musí nainstalovat nejméně
opotřebené pneumatiky. Nedotáčivost se
zpravidla koriguje lépe než přetáčivost.
V důsledku nedotáčivosti vozidlo pokračuje
spíše rovně, aniž by se zadní část vozu stáčela
do strany. To může vést k úplné ztrátě kontroly
nad vozidlem. Proto je nutné, aby zadní kola
nikdy neztratila adhezi dříve než přední kola.
Pneumatiky s indikátory opotřebení
Ráfky a šrouby kol
DŮLEŽITÉ
Šrouby kol musejí být utaženy utahovacím
momentem 140 Nm. Při použití většího
momentu může dojít k poškození matic
a šroubů.
G021829
Opotřebení a údržba
Indikátory opotřebení pneumatik.
Indikátory opotřebení jsou úzké reliéfní drážky
kolmo ke vzorku. Na straně pneumatiky jsou
písmena TWI (indikátor hloubky vzorku). Když
se hloubka vzorku zmenší na 1,6 mm, bude
horní okraj vzorku v zákrytu s indikátory
hloubky vzorku. Co nejdřív opotřebené pneumatiky nahraďte pneumatikami novými. Pneumatiky s mělkým vzorkem mají velmi malou
adhezi za deště nebo na sněhu.
Na voze smíte používat pouze ráfky, které byly
testovány a schváleny společností Volvo a jsou
součástí řady originálního příslušenství Volvo.
Zkontrolujte utahovací moment momentovým
klíčem.
Bezpečnostní šrouby kol*
Bezpečnostní šrouby kol* je možné použít pro
ocelové i slitinové ráfky. Pod podlahou zavazadlového prostoru je místo na pouzdro pro
pojistné šrouby kol.
Kola musejí být uskladněna položená na boku
nebo zavěšená, nikdy ne stojící.
VAROVÁNÍ
Poškozená pneumatika může vést ke ztrátě
kontroly nad vozem.
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
311
08 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Nářadí
Nářadí – vrácení na místo
POZNÁMKA
Informace o nejvhodnějších ráfcích a typech
pneumatik získáte autorizovaného prodejce
Volvo.
Pneumatiky s hroty
G029336
Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět
500–1000 km, aby hroty správně dosedly. Tak
prodloužíte životnost pneumatik a zejména
hrotů.
Pod podlahou zavazadlového prostoru se
nachází tažné oko, zvedák* a klíč* na kola. Dále
je zde místo na pouzdro pro pojistné šrouby
kol.
Zvedák*
Originální zvedák dodávaný s vozem používejte pouze pro výměnu rezervního kola. Závity
zvedáku musejí být vždy dobře promazány.
Nářadí a zvedák* musí být po použití vráceny
na své místo. Zvedák musí být zatočen do
správné polohy, aby měl místo.
312
Pokud se nářadí a zvedák* nepoužívají, musí
se uložit na vyhrazeném místě v zavazadlovém prostoru vozidla.
Volvo doporučuje zimní pneumatiky se stanovenými rozměry. Rozměr pneumatik závisí na
typu motoru. Na všech čtyřech kolech musejí
být použity správné typy zimních pneumatik.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Předpisy pro používání pneumatik s hroty se
mohou v jednotlivých zemích lišit.
Hloubka vzorku
DŮLEŽITÉ
Zimní pneumatiky
08
POZNÁMKA
Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách
klade na pneumatiky značně vyšší nároky, než
jízda v létě. Volvo proto doporučuje nepoužívat
zimní pneumatiky s hloubkou vzorku menší než
4 milimetry.
Používání sněhových řetězů
Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze na
přední kola (to platí i pro vozy s pohonem všech
kol).
S nasazenými sněhovými řetězy nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h. Se sněhovými
řetězy nejezděte po holých vozovkách, protože
08 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
by došlo k poškození jak sněhových řetězů, tak
i pneumatik.
VAROVÁNÍ
Používejte pouze originální sněhové řetězy
Volvo nebo obdobné řetězy, které jsou
přizpůsobené modelu, pneumatice a rozměru ráfku kola. Pokud si nejste jisti, doporučujeme, abyste se poradili s autorizovaným servisem Volvo. Nesprávné sněhové
řetězy mohou vážně poškodit vaše vozidlo
a způsobit nehodu.
16
Průměr ráfku
v palcích
50
Přesazení v mm
(vzdálenost od
středu kola k dosedací ploše kola proti
náboji)
Rozměry pneumatik
Na všech pneumatikách je vyznačen rozměr.
Příklad označení: 215/55R16 97W.
Technické údaje
215
Šířka pneumatik (mm)
Homologace platí pro celé vozidlo. To znamená, že jsou schváleny jisté kombinace kol
a pneumatik. Povolené kombinace, viz
strana 388
55
Poměr výšky stěny pneumatiky
k šířce pneumatiky (%)
R
Radiální pneumatika
Rozměry kola (ráfku)
16
Průměr ráfku v palcích (")
Podle označení kol (ráfků) poznáte rozměr,
např. 7Jx16x50.
97
Kódy maximálního přípustného zatížení pneumatik, index zatížení pneumatiky (LI)
W
Rychlostní kategorie pro maximální
povolenou rychlost, rychlostní kategorie (SS) (v tomto případě 270 km/h).
7
Šířka ráfku v palcích
J
Profil příruby ráfku
Index zatížení
určuje požadovanou nosnost pneumatik. Minimální přípustný index je uveden v tabulce, viz
strana 388.
Rychlostní kategorie
Každá pneumatika vydrží konkrétní maximální
rychlost, rychlostní kategorie (Speed Symbol,
SS).
Rychlostní třída pneumatiky musí odpovídat
minimálně maximální rychlosti vozu. Minimální
přípustný index rychlosti je uveden v tabulce,
viz strana 388.
Jedinou výjimkou jsou zimní pneumatiky (s
kovovými hřeby nebo bez nich), u kterých
může platit menší rychlostní kategorie. Pokud
zvolíte tyto pneumatiky, nesmí vozidlo jet
rychlostí vyšší než povoluje rychlostní kategorie těchto pneumatik (například, na pneumatikách rychlostní kategorie Q je povoleno jet
maximální rychlostí 160 km/h).
Maximální povolenou rychlost vozu určuje
vyhláška, nikoli rychlostní třída pneumatik.
POZNÁMKA
Hodnoty v tabulkách představují maximální
povolenou rychlost.
08
Každá pneumatika se vyznačuje jistou zatížitelností, index zatížení (LI). Hmotnost vozidla
313
08 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Q
160 km/h (pouze pro zimní pneumatiky)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
VAROVÁNÍ
Na vůz musí být namontovány pneumatiky
se stejným nebo vyšším zátěžovým indexem (LI) a rychlostní kategorií (SS). Pokud se
používá pneumatika s příliš nízkým zátěžovým indexem nebo rychlostní kategorií,
může se přehřát.
08
314
08 Kola a pneumatiky
Výměna kol
Rezervní kolo*
Následující pokyny platí pouze v případě, že
rezervní kolo bylo zakoupeno s vozidlem
v rámci výbavy na přání. Pokud vozidlo není
vybaveno rezervním kolem, informace o provizorním utěsnění pneumatiky (TMK) najdete na
straně 322.
Rezervní kolo (nouzové rezervní kolo) je určeno
pouze k dočasnému použití a musí se co
nejdříve vyměnit za běžné kolo. Chování vozu
může být při použití rezervního kola odlišné.
Rezervní kolo je menší než běžné kolo. Má tedy
vliv na světlou výšku vozidla. Dávejte pozor na
vysoké obrubníky a nejezděte s vozem do
automyčky. Je-li rezervní kolo namontováno
na přední nápravě, není možné používat současně sněhové řetězy. U vozů s pohonem
všech kol lze odpojit pohon na zadní nápravě.
Rezervní kolo se nesmí opravovat. Správný tlak
vzduchu v pneumatice rezervního kola je uveden v tabulce s hodnotami tlaku vzduchu, viz
strana 388.
DŮLEŽITÉ
Pokud je na vozidle použito náhradní kolo,
nejeďte nikdy rychleji než 80 km/h.
DŮLEŽITÉ
Na voze nesmí být současně nasazeno více
než jedno rezervní kolo.
Rezervní kolo je dodáváno ve vaku, který se
musí připevnit popruhy k podlaze zavazadlového prostoru.
Vozy se čtyřmi oky k přichycení nákladu.
Vozy se dvěma oky k přichycení nákladu.
Otočte rukojetí na vaku s rezervním kolem
směrem k zadnímu sedadlu. Připevněte našité
háčky napínacího popruhu do ok k přidržení
nákladu. Připevněte dlouhý popruh do jednoho
z ok a veďte jej kolem rezervního kola a přes
spodní rukojeť. Připevněte krátký popruh
k dlouhému. Připevněte druhé oko a utáhněte
je.
Otočte rukojetí na vaku s rezervním kolem
směrem k sobě. Připevněte našité háčky napínacího popruhu do předních ok k přidržení
nákladu. Připevněte dlouhý popruh do jednoho
z předních ok a veďte jej napříč přes rezervní
kolo a přes horní rukojeť. Připevněte krátký
popruh k dlouhému. Připevněte zadní oko
a utáhněte je.
Vyjmutí rezervního kola
1. Uvolněte popruhy, nadzvedněte rezervní
kolo ze zavazadlového prostoru a vytáhněte jej z vaku.
2. Odklopte podlahu zavazadlového prostoru.
08
3. Z pěnového bloku vytáhněte nářadí a zvedák.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
315
08 Kola a pneumatiky
Výměna kol
Vyjmutí
Použijte výstražný trojúhelník, viz strana 319,
pokud musíte měnit kolo v hustém provozu.
Vůz a zvedák* musejí být na pevném vodorovném podkladu.
1. Zabrzděte parkovací brzdu a zařaďte
zpětný chod nebo přesuňte páku voliče do
polohy P, pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou.
3. Kola, která zůstanou na zemi zablokujte
klíny. Použijte třeba masivní dřevěné klíny
nebo velké kameny.
4. Vozy s ocelovými ráfky mají snímatelný
kryt. Pomocí demontážního přípravku
vyklesněte a stáhněte celokolové kryty kol.
Kryty kol můžete rovněž stáhnout rukou.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen,
zda jsou závity důkladně namazány a není
znečistěn.
DŮLEŽITÉ
Tažné oko se musí přišroubovat do všech
závitů v klíči pro kolové šrouby.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák*
určený pro konkrétní model, který je uveden
na štítku zvedáku.
Na štítku je rovněž uvedena maximální nosnost zvedáku při stanovené minimální výšce
zvedáku.
08
316
2. Vytáhněte zvedák*, klíč na kola* a přípravek k demontáži krytů kol*, které se nacházejí pod podlahou v zavazadlovém prostoru. Pokud je použit jiný zvedák, viz
strana 328.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
6. Klíčem na kola povolte matice kola o ½-1
otáčku doleva.
5. Sešroubujte na doraz tažné oko pomocí
klíče na kola* - viz nákres dole.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepokládejte žádné předměty mezi
zvedák a zem resp. mezi zvedák a místo na
vozidle, které zvedáte.
7. Na každé straně vozu jsou dva opěrné
body pro zvedák. U každého bodu je výřez
v plastovém krytu. Rozevřete zvedák tak,
aby se jeho patka dotýkala rovně země.
08 Kola a pneumatiky
Výměna kol
VAROVÁNÍ
Nikdy nepracujte pod vozem, který je na
zvedáku.
Nikdy nenechte žádné osoby ve voze, který
budete zvedat.
Zaparkujte vůz tak, aby cestující měli vůz –
nebo raději bariéru – mezi sebou a vozovkou.
POZNÁMKA
DŮLEŽITÉ
Povrch země musí být pevný, rovný a plynulý.
8. Zvedněte vůz tak, až se kolo přestane
dotýkat země. Vyšroubujte šrouby kola
a sejměte kolo.
Instalace
1. Očistěte dosedací plochy mezi ráfkem
a nábojem kola.
4. Utáhněte šrouby kola křížovým způsobem.
Je důležité, aby šrouby kola byly správně
utaženy. Utáhněte na moment 140 Nm.
Zkontrolujte utahovací moment momentovým klíčem.
5. Namontujte všechny plné kryty kol.
POZNÁMKA
Otvor pro ventilek v krytu kola se musí
během montáže nacházet nad ventilkem na
ráfku.
Standardní zvedák je určen pouze k příležitostnému a krátkodobému použití, např. při
výměně kola s pneumatikou s defektem
nebo při výměně letních pneumatik za zimní
a naopak. Ke zvednutí vozidla se smí používat pouze zvedák určený pro konkrétní
model. Pokud se vozidlo bude zvedat
častěji nebo musí být zvednuté déle než je
nutné jen k výměně kola, doporučujeme
použít garážový zvedák. V tomto případě
dodržujte pokyny dodávané s příslušným
zařízením.
2. Nasaďte kolo. Důkladně utáhněte šrouby
na kolech.
3. Vůz spusťte tak, aby se kolo nemohlo
otáčet.
08
317
08 Kola a pneumatiky
Tlak vzduchu v pneumatikách
Tlak vzduchu v pneumatikách
Úspora paliva, tlak ECO
Při rychlostech do 160 km/h se za účelem
dosažení nízké spotřeby paliva doporučuje
běžný tlak vzduchu v pneumatikách (platí pro
plné a malé zatížení).
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
G021830
Tlak vzduchu musíte kontrolovat jednou
měsíčně.
Na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na
sloupku dveří řidiče (mezi rámem a zadními
dveřmi) jsou uvedeny tlaky vzduchu v pneumatikách pro různá zatížení a rychlosti. Tyto
hodnoty najdete také dále v tabulce s tlaky
vzduchu v pneumatikách, viz strana 388.
• Tlak vzduchu pro doporučené rozměry
pneumatik
• Tlak ECO1
POZNÁMKA
Rozdíly teplot mění
tlak vzduchu v pneumatikách.
08
1
318
Při tlaku ECO se sníží spotřeba paliva.
Tlak vzduchu kontrolujte na studených pneumatikách. Pojem "studené pneumatiky" znamená, že mají stejnou teplotu jako je venkovní
teplota. Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika
kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste.
Nesprávný tlak vzduchu v pneumatikách zvyšuje spotřebu paliva, zkracuje životnost pneumatik a zhoršuje přilnavost. Jízda na podhuštěných pneumatikách může mít za následek
jejich přehřátí a poškození. Tlak vzduchu
v pneumatikách ovlivňuje komfort jízdy, hluk
vozovky a charakteristiky řízení.
POZNÁMKA
Tlak vzduchu v pneumatikách časem klesá,
což je přirozený jev. Tlak vzduchu v pneumatikách se také mění v závislosti na
venkovní teplotě.
08 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník a lékárnička*
Výstražný trojúhelník
Zvedněte poklop na podlaze a vyjměte
výstražný trojúhelník.
Výbava pro první pomoc*
Vyjměte výstražný trojúhelník z pouzdra,
rozložte jej a složte k sobě dvě volné
strany.
Rozložte podpěry výstražného trojúhelníku.
Při používání výstražného trojúhelníku
dodržujte platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na vhodné místo s ohledem na
dopravní situaci.
Ujistěte se, že výstražný trojúhelník a jeho
pouzdro jsou po použití řádně zajištěny v zavazadlovém prostoru.
Pouzdro s výbavou pro první pomoc je umístěno pod podlahou v zavazadlovém prostoru.
POZNÁMKA
Pokud byl vůz uzamčen pomocí utajeného
uzavření, nelze víko/výklopné dveře zavazadlového prostoru a kryt v podlaze otevřít,
viz strana 52.
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
319
08 Kola a pneumatiky
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)*
Všeobecné informace
Systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* varuje řidiče, když je tlak vzduchu
v jedné nebo více pneumatikách vozu příliš
nízký. Používá snímače umístěné ve ventilku
každého kola. Při rychlosti asi 40 km/h, systém
zjistí tlak vzduchu v pneumatikách. Pokud je
tlak vzduchu příliš nízký, rozsvítí se varovná
na přístrojové desce a na displeji
kontrolka
se zobrazí zpráva.
Pouze kola namontovaná ve výrobním závodě
jsou vybavena snímači TPMS ve ventilcích.
Pokud se používají kola bez snímačů TPMS,
potom se zobrazí zpráva Syst. tlaku pneu
Doporucen servis vždy, když s vozem jedete
rychleji než 40 km/h po dobu delší než
10 minut.
Po výměně kola vždy systém zkontrolujte, aby
bylo zajištěno, že vyměněná kola spolupracují
se systémem.
Informace o správném tlaku vzduchu, viz
strana 388.
Systém nenahrazuje běžnou údržbu pneumatik.
08
DŮLEŽITÉ
Pokud dojde k poruše v systému tlaku vzduchu v pneumatikách, rozsvítí se na přístrojové desce varovná kontrolka
a bude
zobrazena zpráva. K tomu může dojít
z různých důvodů, např. nasazené kolo není
vybaveno snímačem přizpůsobeným pro
systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách Volvo.
Nastavení monitorování tlaku vzduchu
Monitorování tlaku vzduchu může být nastaveno tak, aby splnilo požadavky společnosti
Volvo na tlak vzduchu, například za jízdy s velkým zatížením.
POZNÁMKA
Při kalibraci pneumatik musí být vypnutý
motor.
Nastavení se provádějí ovladačem ve středové
konzole, viz strana 203.
1. Nahusťte pneumatiky na požadovaný tlak
a zvolte polohu spínací skříňky I nebo II.
2. Zvolte systém menu MY CAR. Otevře se
menu Nastavení Tlak v pneumatikách
3. Vyberte Kalibrovat tlak
v pneumatikách.
4. Stiskněte OK.
5. Nastartujte a jeďte s vozem rychlostí minimálně 40 km/h po dobu nejméně 1 minuty
a kontrolujte, zda zpráva nezmizí.
> Kalibrace je dokončena.
Činnost při nízkém tlaku vzduchu
v pneumatikách
Pokud se na displeji zobrazí zpráva nízkého
tlaku v pneumatikách:
1. Zkontrolujte tlak vzduchu ve všech čtyřech
pneumatikách.
2. Nahustěte pneumatiku/pneumatiky na
správný tlak.
3. Jeďte s vozem rychlostí minimálně
40 km/h po dobu nejméně 1 minuty a kontrolujte, zda zpráva nezmizí.
Deaktivace/aktivace monitorování tlaku
vzduchu
POZNÁMKA
Při aktivaci/deaktivaci monitorování tlaku
vzduchu v pneumatikách nesmí motor
běžet.
Nastavení se provádějí ovladačem ve středové
konzole, viz strana 203.
1. Zvolte polohu spínací skříňky I nebo II.
320
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08 Kola a pneumatiky
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)*
2. Zvolte systém MY CAR. Otevře se menu
Nastavení vozidla Tlak
v pneumatikách
3. Zvolte Systém hlídání tlaku pneu a stiskněte OK.
> Na displeji se objeví X, pokud je systém
aktivní. Volba zmizí, pokud je systém
deaktivován.
Doporučení
• Společnost Volvo doporučuje, aby snímači
TPMS byla vybavena všechna kola na
voze.
• Společnost Volvo doporučuje, aby se snímače nepřemisťovaly mezi různými koly.
určité vzdálenosti v jízdě, i když z pneumatiky
unikl zcela nebo částečně vzduch. Tyto pneumatiky jsou nasazeny na speciálním ráfku.
(Běžné pneumatiky mohou být také nasazeny
na tomto ráfku).
Pokud v pneumatice SST poklesne tlak vzduchu, rozsvítí se žlutá kontrolka TPMS na
přístrojovém panelu a v textovém panelu se
objeví zpráva. Pokud k tomu dojde, snižte
rychlost na max. 80 km/h. Pneumatika musí být
vyměněna co nejdříve.
Jeďte opatrně, v některých případech je obtížné rozeznat, která pneumatika je píchlá.
Abyste určili, která pneumatika má defekt,
zkontrolujte tlak všechny čtyři pneumatiky.
VAROVÁNÍ
Pneumatiky SST by měly být montovány
pouze odborníkem.
Pneumatiky SST musejí být nasazeny pouze
společně se systémem TPMS.
Po zobrazení hlášení o nízkém tlaku vzduchu v pneumatice nejeďte rychleji než
80 km/h.
Maximální dojezdová vzdálenost do
výměny pneumatiky je 80 km.
Vyhněte se tvrdému stylu jízdy, jako prudké
brzdění nebo náhlé změny směru jízdy.
Pneumatiky SST musejí být vyměněny,
pokud jsou poškozené nebo propíchlé.
VAROVÁNÍ
Při hustění pneumatiky vybavené TPMS
držte trysku hustilky přímo proti ventilku,
abyste ventilek nepoškodili.
Pneumatiky s možností jízdy po
defektu*
Jestliže byly zvoleny tzv. Self Supporting run
flat Tyres (SST*; pneumatiky s možností jízdy
po defektu), je vůz vybaven také systémem
TPMS.
08
Tento typ pneumatiky má speciálně zesílené
boční stěny, což umožňuje pokračovat do
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
321
08 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)
Všeobecné informace
Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které
byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu
pro rychlou opravu pneumatik k opravě pneumatik, které vykazují zářezy, praskliny nebo
podobná poškození.
Připojte kompresor k jedné z 12 V zásuvek ve
voze, viz strana 229 a 293. Vyberte si zásuvku,
která je nejblíž pneumatice s defektem.
DŮLEŽITÉ
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK,
Temporary Mobility Kit) se používá k utěsnění
defektu a ke kontrole a úpravě tlaku vzduchu
v pneumatice. Obsahuje kompresor a nádobku
s těsnicím prostředkem. Sada je určena pro
provedení dočasné nouzové opravy. Nádobka
s těsnicí kapalinou musí být vyměněna před
uplynutím data použitelnosti a po použití.
Těsnicí prostředek účinně utěsní pneumatiky,
které měly propíchnutý běhoun.
POZNÁMKA
08
Sada pro rychlou opravu pneumatik je
určena pouze pro opravu pneumatik s propíchnutím v běhounu.
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte
rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku
zkontrolovat (maximální dojezd je 200 km).
Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je
možné pneumatiku opravit nebo zda se
musí vyměnit.
Přehled
Je-li k jedné z těchto dvou zásuvek v tunelové konzole, viz strana 229, připojen kompresor určený k nouzové opravě defektu,
nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný
elektrický spotřebič.
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo.
Umístění sady pro rychlou opravu
pneumatik
Pokud pneumatiku opravujete v místě
s hustým dopravním provozem, položte za vůz
výstražný trojúhelník. Sada pro rychlou opravu
pneumatik se nachází pod podlahou zavazadlového prostoru, viz strana 319.
Štítek s maximální povolenou rychlostí
Spínač
Kabel
Držák láhve (oranžová krytka)
Ochranné víčko
322
08 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)
Redukční ventil
1. Otevřete víko sady pro rychlou opravu
pneumatik.
Vzduchová hadice
2. Oddělte štítek s maximální povolenou
rychlostí a nalepte jej na volant.
Nádobka s těsnicí hmotou
Tlakoměr
6. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
7. Připojte napájecí kabel do zásuvky 12 V a
vůz nastartujte.
VAROVÁNÍ
Těsnicí prostředek může podráždit kůži.
V případě kontaktu s kůží omyjte postižené
místo vodou a mýdlem.
Utěsnění propíchlé pneumatiky
3. Ujistěte se, že spínač je v poloze 0
a připojte kabel a vzduchovou hadici.
POZNÁMKA
Je-li k jedné z těchto dvou 12 V zásuvek
v tunelové konzole připojen kompresor,
nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný
elektrický spotřebič.
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud
nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete šroubovat.
4. Odšroubujte oranžové víčko a odšroubujte
uzávěr nádobky.
5. Našroubujte nádobku do držáku.
G014338
VAROVÁNÍ
Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání úniku.
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
8. Spínač přepněte do polohy I.
VAROVÁNÍ
Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy
blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo
nerovností kompresor ihned vypněte.
V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
08
Informace o funkci dílů, viz předcházející obrázky.
323
08 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)
POZNÁMKA
Po zapnutí kompresoru může tlak narůst až
na 6 barů, ale po přibližně 30 sekundách
poklesne.
13. Aby těsnicí prostředek pneumatiku utěsnil,
ujeďte co nejdříve asi 3 kilometry maximální rychlostí 80 km/hs.
Opětovná kontrola opravy a tlaku
1. Připojte opět zařízení.
9. Hustěte pneumatiku 7 minut.
DŮLEŽITÉ
Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.
10. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak
vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak je 1,8 bar a maximální tlak je 3,5
bar. (Je-li tlak příliš vysoký, uvolněte jej
pomocí redukčního ventilu.)
VAROVÁNÍ
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je
defekt pneumatiky příliš velký. V cestě byste
neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
11. Vypněte kompresor a odpojte kabel od
12 V zásuvky.
08
324
12. Odpojte hadičku od ventilku a našroubujte
čepičku ventilku.
2. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice
prostřednictvím tlakoměru.
• Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,3 baru,
pneumatika není dostatečně utěsněna.
V cestě byste neměli pokračovat.
Obraťte se na pneuservis.
• Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3
baru, musíte pneumatiku nahustit na
tlak uvedený na štítku s tlaky vzduchu
v pneumatikách, viz strana 388 (1
bar=100 kPa). Je-li tlak vzduchu příliš
vysoký, upusťte vzduch redukčním
ventilem.
VAROVÁNÍ
Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání úniku.
3. Zkontrolujte, zda je kompresor vypnutý.
Odpojte vzduchovou hadičku a přívodní
kabel. Nasaďte zpět čepičku ventilku.
POZNÁMKA
Po použití musí být nádobka s těsnicí hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme,
aby výměnu provedl autorizovaný servis
Volvo.
VAROVÁNÍ
Tlak vzduchu v pneumatikách pravidelně
kontrolujte.
Doporučujeme, abyste zajeli do nejbližšího
autorizovaného servisu Volvo, kde vám poškozenou pneumatiku vymění/opraví. Informujte
servis, že pneumatika obsahuje těsnicí
prostředek.
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte
rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku
zkontrolovat (maximální dojezd je 200 km).
Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je
možné pneumatiku opravit nebo zda se
musí vyměnit.
08 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)
Nahuštění pneumatik
Originální pneumatiky vozidla je možné hustit
kompresorem.
1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se,
že spínač je v poloze 0 a připojte kabel
a vzduchovou hadici.
2. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
VAROVÁNÍ
Vdechování výfukových plynů by mohlo být
životu nebezpečné. Nikdy nenechte motor
běžet v prostorách, které jsou uzavřené
nebo nedostatečně větrané.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
DŮLEŽITÉ
Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.
5. Nahusťte pneumatiku na předepsaný tlak
vzduchu podle hodnoty v tabulce, viz
strana 388. (Pokud je tlak vzduchu příliš
vysoký, upusťte vzduch redukčním ventilem.)
6. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel.
7. Nasaďte zpět čepičku ventilku.
Výměna nádobky s těsnicím
prostředkem
Vyměňte nádobku, když vypršela doba použitelnosti. Zlikvidujte původní nádobku jako
nebezpečný odpad pro životní prostředí.
VAROVÁNÍ
3. Připojte napájecí kabel do jedné ze zásuvek 12 V ve voze a vůz nastartujte.
Nádobka obsahuje 1,2-etanol a přírodní
latex.
4. Přepnutím spínače do polohy I spusťte
kompresor.
Při požití škodlivé. V případě kontaktu
s pokožkou může dojít k alergické reakci.
Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima.
Skladujte mimo dosah dětí.
08
325
Motorový prostor..................................................................................
Žárovky.................................................................................................
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů.....................................................
Akumulátor............................................................................................
Pojistky..................................................................................................
Péče o vozidlo.......................................................................................
326
328
335
341
344
350
361
ÚDRŽBA A SERVIS
09 Údržba a servis
Motorový prostor
09
Všeobecné informace
Servisní program Volvo
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat
servisní program Volvo, uvedený v Záruční
a servisní knížce. Doporučujeme, abyste provádění servisu a údržby svěřili autorizovanému
servisu Volvo. Váš autorizovaný servis Volvo
má vyškolené mechaniky, špičkové technické
vybavení a servisní literaturu, což je zárukou
vysoké kvality servisu.
DŮLEŽITÉ
Záruka na vůz bude platná, pokud budete
dodržovat pokyny v Servisní a záruční
knížce.
VAROVÁNÍ
Nezapomeňte, že po jistou dobu po vypnutí
motoru se ventilátor chladiče (umístěný
v přední části motorového prostoru za chladičem) může automaticky spustit.
Motor nechávejte vždy vyčistit v servisu. Jeli motor horký, hrozí riziko požáru.
Zvedání vozu
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák
určený pro konkrétní model. Pokud použijete jiný zvedák než zvedák doporučovaný
společností Volvo, postupujte podle
pokynů, které byly dodány s tímto zvedákem.
Při zvedání vozidla dílenským zvedákem: umístěte zvedák pod přední okraj pomocného rámu
motoru.
Nepoškoďte ochranný kryt pod motorem. Ujistěte se, že zvedák je bezpečně umístěn, aby
vůz nemohl sklouznout. Vždy použijte podpěry
náprav nebo podobné zařízení.
Pokud ke zvedání vozu použijete dvousloupový dílenský zvedák, ujistěte se, že jsou
přední a zadní ramena umístěna pod zvedacími
body. Viz předcházející obrázek.
Otevření a zavření kapoty
Pravidelně kontrolujte
Následující oleje a kapaliny kontrolujte pravidelně, např. při čerpání paliva:
•
•
•
•
328
Chladicí kapalina
Motorový olej
Kapalina posilovače řízení
Kapalina ostřikovače
Rukojeť pro otevírání kapoty motoru se vždy
nachází na levé straně.
09 Údržba a servis
Motorový prostor
Motorový prostor, přehled
09
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
Vzduchový filtr
VAROVÁNÍ
V systému zapalování se používá velmi
vysoké napětí a výstupní hodnoty. Napětí
systému zapalování je velmi nebezpečné.
Když se pracuje v motorovém prostoru, dálkový ovladač musí být vždy v poloze 0, viz
strana 80.
Otočte rukojeť o 20-25 stupňů vpravo.
Uslyšíte, že se kapota odjistila.
Posuňte pojistku doleva a otevřete kapotu.
(Hák pojistky se nachází mezi světlometem
a mřížkou, viz obrázek.)
Vzhled motorového prostoru se může měnit
v závislosti na variantě motoru.
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
VAROVÁNÍ
Po zavření kapoty zkontrolujte, že je
správně zajištěna.
Nedotýkejte se zapalovacích svíček nebo
zapalovací cívky, když je dálkový ovladač
v poloze II nebo když je motor horký.
Kontrola motorového oleje
Nádržka kapaliny posilovače řízení
Měrka motorového oleje1
Chladič
Doplňování motorového oleje
Nádržka brzdové a spojkové kapaliny
(nachází se na straně řidiče)
Akumulátor
Pojistková a reléová skříňka
1
Motory s elektronickým snímačem motorového oleje nemají měrku (5válcové vznětové motory).
329
09 Údržba a servis
Motorový prostor
Volvo doporučuje oleje Castrol.
Jízda ve ztížených podmínkách, viz
strana 378.
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním syntetickým motorovým olejem. Olej byl zvolen
velmi pečlivě s ohledem na životnost, chování při startování motoru, spotřebu paliva
a vliv na životní prostředí.
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít nepříznivý
vliv na životnost, chování při startování
motoru, spotřebu paliva a dopad na životní
prostředí.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Společnost Volvo používá různé systémy pro
varování před nízkou/vysokou hladinou oleje
nebo nízkým/vysokým tlakem oleje. Některé
2
330
Platí pouze pro zážehové a 4válcové vznětové motory.
verze mají čidlo tlaku oleje, takže je použita
kontrolka tlaku oleje. Jiné verze mají čidlo hladiny oleje a řidič je informován prostřednictvím
varovné kontrolky uprostřed přístrojové jednotky a prostřednictvím textů na displeji.
Některé modely mají obě verze. Více informací
získáte u Vašeho dealera Volvo.
Motor s olejovou měrkou2
Měňte motorový olej a olejový filtr v souladu
s intervaly uvedenými v Servisní a záruční
knížce.
Používání oleje vyšší kvality je povoleno. Pokud
se s vozem jezdí v nepříznivých podmínkách,
společnost Volvo doporučuje používat kvalitnější olej, viz strana 378.
Objemy, viz strana 379 a dále.
G021734
09
Měrka a plnicí trubka.
Je velmi důležité kontrolovat motorový olej,
zejména u nového vozu, před první prohlídkou.
Firma Volvo doporučuje kontrolu hladiny motorového oleje každých 2 500 km. Nejspolehlivější hodnotu obdržíte, budete-li hladinu oleje
kontrolovat ve studeném motoru, před startováním. Ihned po vypnutí zahřátého motoru
můžete získat nesprávné výsledky. Měrka ukazuje, že hladina oleje je příliš nízká, protože olej
nestačil stéci na dno klikové skříně.
09 Údržba a servis
Motorový prostor
VAROVÁNÍ
Nikdy nedoplňujte kapalinu nad značku
MAX. Hladina by nikdy neměla stoupnout
nad MAX nebo klesnout pod MIN - mohlo
by dojít k poškození motoru.
09
Dokud se na displeji neobjeví zpráva, nemusíte
v souvislosti s hladinou oleje motoru nic dělat
- viz vyobrazení dole.
G021737
VAROVÁNÍ
Hladina oleje musí být mezi značkami MIN
a MAX.
Nepotřísněte olejem horké výfukové
potrubí, protože hrozí nebezpečí požáru.
Motor s elektronickým snímačem
hladiny oleje3
Měření a v případě potřeby doplnění
1. Vozidlo musí stát rovně. Vypněte motor
a počkejte 5 minut, aby se olej vrátil zpět
do olejové vany.
Zpráva a graf na displeji.
Zpráva
Hladina motorového oleje
2. Měrku vytáhněte a otřete.
Pomocí elektronické měrky se hladina olej kontroluje při vypnutém motoru s použitím ovládacího kolečka, viz strana 200.
3. Znovu zasuňte olejovou měrku.
4. Vytáhněte ji a zkontrolujte hladinu.
5. Je-li hladina blízko úrovně MIN, musíte
doplnit 0,5 litru. Je-li hladina výrazně níž,
musíte doplnit větší množství.
6. V případě potřeby zkontrolujte hladinu po
ujetí kratší vzdálenosti znovu. Potom zopakujte kroky 1-4.
3
4
VAROVÁNÍ
Plnicí trubka.4
Pokud se objeví zpráva Olej nutný servis,
navštivte dílnu. Může být příliš vysoká hladina oleje.
Platí pouze pro 5válcový vznětový motor.
Motory s elektronickým snímačem motorového oleje nemají měrku (5válcové vznětové motory).
331
09 Údržba a servis
09
Motorový prostor
DŮLEŽITÉ
Pokud se objeví zpráva Nízká hlad.oleje
Doplňte 0.5 l, doplňte pouze 0,5 l oleje.
POZNÁMKA
Hladinu oleje systém detekuje pouze během
jízdy. Systém nedokáže přímo detekovat
změny, pokud se olej doplňuje nebo
vypouští. Aby se zobrazil správný údaj o hladině oleje, musí se s vozidlem jet na vzdálenost cca. 30 km/.
Měření hladiny oleje
Chladicí kapalina
Pokud se musí zkontrolovat hladina oleje, je
třeba postupovat v souladu s dále uvedenými
pokyny.
Kontrola hladiny a doplňování
1. Aktivujte klíč v poloze II, viz strana 80.
2. Otočte ovládací kolečko na levém pákovém přepínači do polohy Hlad.mot.oleje
Čekejte....
> Zobrazí se informace o hladině motorového oleje.
VAROVÁNÍ
Pokud hladina (3) nebo (4) vypadá tak jako
na obrázku dole, další olej nedoplňujte. Hladina oleje nikdy nesmí stoupnout nad MAX
nebo klesnout pod MIN - mohlo by dojít
k poškození motoru.
Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte
návod na obalu. Je důležité, aby směs vody
a koncentrátu chladicí kapaliny byla správná
pro převládající podnebí. Nikdy nedoplňujte
pouze obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrznutí
se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém
poměru chladicího koncentrátu.
VAROVÁNÍ
Nepotřísněte olejem horké výfukové
potrubí, protože hrozí nebezpečí požáru.
332
Na obrázcích 1-4 je úroveň plnění. Pokud se
zobrazí hladina (3) nebo (4), nedoplňujte další olej.
Doporučena hladina naplnění je 4.
VAROVÁNÍ
Chladicí kapalina může být velmi horká. Jeli třeba doplnit chladicí kapalinu, když motor
dosáhl provozní teploty, odšroubujte víčko
vyrovnávací nádržky pomalu, aby se uvolnil
přetlak v chladicím systému.
09 Údržba a servis
Motorový prostor
Objemy a standardy kvality vody, viz
strana 381.
•
Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí
kapaliny
Hladina musí být mezi značkami MIN a MAX
na expanzní nádržce. Pokud není systém
dostatečně naplněn, může se velmi zvýšit
teplota a následkem toho hrozí nebezpečí
poškození motoru.
DŮLEŽITÉ
Brzdová kapalina a kapalina spojky
Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných
solí může zapříčinit korozi chladicího
systému.
Kontrola hladiny
•
Vždy používejte chladicí kapalinu s antikorozními činidly, jak doporučuje společnost Volvo.
•
Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí
kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 % chladicí kapaliny.
•
Chladicí kapalinu smíchejte s vodou
odpovídající kvality. V případe pochybností o kvalitě vody použijte hotovou
směs chladicí kapaliny podle doporučení Volvo.
•
Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte
součásti chladicího systému, vypláchněte chladicí systém čistou vodou
z vodovodu prověřené kvality nebo
připravenou směsí chladicí kapaliny.
•
Motor smí běžet pouze se správně
naplněným chladicím systém. Jinak
může v důsledku příliš vysokých teplot
dojít k poškození (prasknutí) hlavy
válců.
09
Brzdová kapalina a kapalina spojky jsou ve
stejné nádržce. Hladina musí dosahovat mezi
značky MIN a MAX, které jsou vidět uvnitř
nádržky. Hladinu kapaliny kontrolujte pravidelně.
Měňte kapalinu každé dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.
Objemy a doporučená třída kapaliny, viz
strana 381. Brzdová kapalina se musí měnit
jednou ročně u vozů, které jsou používány za
ztížených podmínek, např. při provozu v hornatém terénu nebo tropických oblastech
s vysokou vlhkostí vzduchu.
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte. Doporučujeme, aby byl důvod úniku
brzdové kapaliny zjištěn autorizovaným
servisem Volvo.
333
09 Údržba a servis
09
Motorový prostor
Plnění
Kapalina posilovače řízení
Klimatizace
Diagnostika a opravy
V klimatizaci se používá fluorescenční trasovací médium. K vyhledávání netěsností použijte ultrafialové světlo.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R134a. Servis a opravy tohoto systému smí
provádět pouze autorizovaný servis.
Umístění nádržky brzdové kapaliny.
Nádržka kapaliny je chráněna pod krytem nad
studenou částí v motorovém prostoru. Aby
bylo přístupné víčko nádržky, musí být nejprve
demontován kulatý kryt.
DŮLEŽITÉ
Během kontroly udržujte prostor kolem
nádržky s kapalinou pro posilovač řízení
v čistotě. Kryt nesmí být otevřený.
1. Otočte a otevřete kryt umístěný na krytu.
2. Vyšroubujte víčko nádržky a naplňte kapalinu. Hladina musí dosahovat mezi značky
MIN a MAX, které se nacházejí uvnitř
nádržky.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte nasadit zpět víčko.
334
Kontrolujte hladinu pravidelně. Kapalinu není
nutné měnit. Hladina musí být mezi značkami
MIN a MAX. Objemy a doporučená třída kapaliny, viz strana 381.
POZNÁMKA
Pokud dojde k závadě systému posilovače
řízení nebo je vypnutý motor a vůz musí být
odtažen, je možné vůz stále řídit.
09 Údržba a servis
Žárovky
Všeobecné informace
Specifikace je k dispozici pro všechny žárovky,
viz strana 339. V následujícím seznamu
najdete umístění žárovek a ostatních bodových
zdrojů, které jsou specifické nebo nevhodné
pro výměnu jinde než v servisu:
• Aktivní xenonové světlomety - ABL (xenonové světlomety)
• Ukazatele směru, vnější zpětná zrcátka
• Doprovodné osvětlení, vnější zpětná
09
VAROVÁNÍ
Při výměně žárovky musí být elektrický
systém vozidla v poloze klíče 0, viz
strana 80
DŮLEŽITÉ
Nikdy se nedotýkejte skleněné části žárovek
prsty. Mastnota z vašich prstů se teplem
vypařuje, pokrývá a znehodnocuje reflektor.
zrcátka
•
•
•
•
•
•
•
Osvětlení nástupního prostoru
Čelní světlomety
Celkové stropní osvětlení interiéru
Všechny žárovky světlometů se mění přes
motorový prostor - uvolněte a demontujte celý
světlomet.
Lampičky na čtení
Demontáž světlometu
Boční poziční světla, poziční světla zadní
Brzdové světlo
1. Nastavte elektrický systém vozidla do
polohy klíče 0, viz strana 80:
LED světla, obecné informace
2. (První obrázek)
Osvětlení schránky v palubní desce
VAROVÁNÍ
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
xenonových světel musí být prováděna
v servisu - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo. Xenonové světlomety obsahují
vysokonapěťovou jednotku a musí se s nimi
pracovat s extrémní opatrností.
Vytáhněte pojistné čepy světlometů.
Těleso světlometu střídavě naklánějte
a potahujte, až je celé vytáhnete ven.
DŮLEŽITÉ
Netahejte za kabel, pouze za konektor.
3. (Druhý obrázek)
335
09 Údržba a servis
09
Žárovky
Odpojte konektor od světlometu zatlačením svorky prstem dolů.
Zároveň veďte konektor ven druhou
rukou.
4. Vyjměte celé těleso světlometu a položte
na měkký povrch, aby nedošlo k poškrábání průhledného krytu světlometu.
Světlomet musí být připojen a konektor musí
být správně nainstalován dříve, než rozsvítíte
světla nebo zasunete dálkový ovladač s klíčem
do spínací skříňky.
3. Sejměte kryt.
Kryt instalujte zpět v opačném pořadí.
Potkávací světla, halogenová
Demontáž krytu
5. Vyměňte příslušnou žárovku.
Připevnění světlometu
1. Demontujte světlomet, viz strana 335.
1. Zapojte konektor, musíte slyšet cvaknutí.
2. Namontujte zpět světlomet a zajišťovací
čepy. Krátký čep se montuje co nejblíže
mřížky. Zkontrolujte, že jsou správně zajištěny.
3. Zkontrolujte světla.
336
Před výměnou žárovky, viz strana 335.
2. Sejměte kryt.
1. Pomocí přípravku (1) ze sady s nářadím
odšroubujte čtyři šroubky na krytu, viz
strana 310. Tyto šroubky by se neměly
vytahovat. (3 - 4 otáčky.)
3. Odpojte konektor od žárovky.
DŮLEŽITÉ
Ke správné demontáži a montáži použijte
nářadí ze sady.
2. Odsuňte kryt do strany.
4. Žárovku vytáhněte přímo ven.
5. Vodicí čep světla by měl během montáže
směřovat rovnou nahoru. Když dosedne na
místo, měli byste uslyšet cvaknutí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
09 Údržba a servis
Žárovky
Dálková světla, halogenová
Přídavné dálkové světlo, světlomety
ABL*
1. Demontujte světlomet.
Směrová světla
1. Demontujte světlomet.
2. Sejměte kryt, viz strana 336
1. Demontujte světlomet.
2. Kryt vytáhněte přímo ven.
3. Otočte žárovkou doleva a vytáhněte ji
rovně ven
2. Sejměte kryt, viz strana 336.
3. Vytáhněte držák žárovky, abyste vytáhli
žárovku.
4. Odpojte konektor od žárovky.
5. Vyměňte žárovku, nasaďte ji do objímky
a zajistěte otočením doprava. Může být
zajištěna v jedné poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
09
3. Otočte žárovkou doleva a vytáhněte ji
rovně ven
4. Odpojte konektor od žárovky.
5. Vyměňte žárovku, nasaďte ji do objímky
a zajistěte otočením doprava. Může být
zajištěna pouze v jedné poloze.
4. Žárovku zatlačte a současně ji otáčejte,
dokud se oddělí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
337
09 Údržba a servis
09
Žárovky
Těleso světla, zadní
POZNÁMKA
Osvětlení registrační značky
Pokud je chybová zpráva zobrazována i po
výměně žárovky, doporučujeme navštívit
autorizovaný servis Volvo.
Umístění zadních žárovek
Žárovky ukazatele směru, mlhového světla
a světla zpátečky v zadní sdružené svítilně se
mění zevnitř ze zavazadlového prostoru.
1. Vyšroubujte šrouby šroubovákem.
2. Opatrně odpojte celou svítilnu a vytáhněte
ji.
1. Otevřete panel.
2. Izolaci před držákem žárovky vytáhněte
přímo ven.
Kryt žárovky, pravá strana
3. Zatlačte pojistku dolů a vytáhněte držák.
Brzdové světlo (LED)
4. Zatlačením dovnitř a otočením doleva
demontujte přepálenou žárovku.
Ukazatele směru
5. Nasaďte novou žárovku, zatlačte ji dolů
a otočte doprava.
6. Po namontování držáku žárovky zatlačte
pojistku dolů.
7. Namontujte zpátky izolaci a panel.
338
3. Vyměňte žárovku.
Světlo zpátečky
Zadní světlo do mlhy (strana řidiče)
4. Nainstalujte celou svítilnu a zašroubujte ji
na místo.
09 Údržba a servis
Žárovky
Osvětlení toaletního zrcátka
Osvětlení zavazadlového prostoru
G031942
Demontáž skla světlometu
1. Vložte šroubovák a lehce jím pačte, abyste
svítilnu uvolnili.
2. Vyměňte žárovku.
1. Vložte šroubovák pod sklo a opatrně
vypáčte výstupek na okraji.
3. Zkontrolujte, zda žárovka svítí, a zatlačte
svítilnu zpět.
2. Opatrně oddělte a vyjměte sklo světlometu.
3. Pomocí úzkých kleští vytáhněte žárovku
přímo do boku a vložte novou. Upozornění!
Nedržte kleštěmi příliš pevně. V opačném
případě byste mohli sklo světlometu rozdrtit.
Montáž skla světlometu
1. Namontujte zpátky sklo světlometu.
2. Zatlačte je na místo.
09
Specifikace, žárovky
Osvětlení
WA
Typ
Potkávací
světla, halogenová
55
H7 LL
Dálková světla,
halogenová
65
H9
Přídavné dálkové světlo, ABL
65
H9
Přední ukazatele směru
21
HY21W
Osvětlení
nástupního
prostoru vpředu
3
Patice T10
W2,1x9,5d
Osvětlení
schránky
v palubní desce
5
Patice SV8.5,
délka 43 mm
Osvětlení toaletního zrcátka
1,2
Patice T5
W2x4,6d
Osvětlení zavazadlového prostoru
5
Patice SV8.5,
délka 43 mm
Osvětlení registrační značky
5
C5W LL
``
339
09 Údržba a servis
Žárovky
09
Osvětlení
WA
Typ
Ukazatele
směru, zadní
21
PY21W SV
-
-
Světlo zpátečky
21
P21W LL
Zadní světlo do
mlhy
21
H21W LL
-
A
340
Watt
09 Údržba a servis
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
Lišty stěračů
Servisní poloha
se nastaví do polohy I. (Podrobné informace k polohám klíče, viz strana 80).
09
Výměna lišt stěračů
2. Znovu krátce stiskněte tlačítko START/
STOP ENGINE. Elektrický systém vozidla
se nastaví do polohy 0.
3. Do 3 sekund přesuňte pravý pákový přepínač nahoru a podržte jej v této poloze
cca. 1 sekundu.
> Stěrače se potom přesunou do kolmé
polohy.
Lišty stěračů v servisní poloze.
Při výměně, čištění nebo zvedání ramének stěračů (odstranění ledu z čelního skla) musí být
stěrače v servisní poloze.
DŮLEŽITÉ
Než vrátíte lišty stěračů do servisní polohy,
zkontrolujte zda nepřimrzly.
1. Vložte dálkový ovladač do spínače zapalování1 a krátce stiskněte tlačítko START/
STOP ENGINE. Elektrický systém vozidla
1
Když krátce stisknete tlačítko START/STOP
ENGINE, aby se elektrický systém vozidla
nastavil do polohy I (nebo při nastartování
vozidla), stěrače se vrátí do výchozí polohy.
DŮLEŽITÉ
Pokud se raménka v servisní poloze vyklopí
z čelního skla nahoru, musí se sklopit dolů
na čelní sklo a až potom se stěrače vrátí do
původní polohy. Tím se zabrání poškrábání
laku na kapotě motoru.
POZNÁMKA
Jakmile jsou raménka stěračů v servisní
poloze, stěrače se musí zapnout a vypnout
a až potom lze znovu použít servisní polohu.
Není nutné ve vozech s funkcí Keyless.
341
09 Údržba a servis
09
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
Raménko stěrače vyklopte nahoru, když se
nachází v servisní poloze. Stiskněte tlačítko na držáku lišty a vytáhněte ji souběžně s ramenem stěrače.
POZNÁMKA
Lišty stěračů mají různou délku. Lišta na
straně řidiče je delší než lišta na straně
spolujezdce.
Nasuňte novou lištu, až uslyšíte cvaknutí.
Zkontrolujte, zda je lišta správně zajištěna.
Výměna lišt stěračů, zadní okno
4. Raménko stěrače sklopte zpátky na čelní
sklo.
Čistění
Čistění lišt stěračů a čelního okna, viz
strana 361 a dále.
DŮLEŽITÉ
Lišty stěračů kontrolujte pravidelně. Opomíjená údržba má za následek kratší životnost
lišt stěračů.
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
Když krátce stisknete tlačítko START/STOP
ENGINE, aby se elektrický systém vozidla
nastavil do polohy I (nebo při nastartování
vozidla), stěrače se vrátí ze servisní polohy do
výchozí polohy.
1. Odklopte rameno stěrače od okna.
2. Uchopte vnitřní část lišty (šipka).
G021763
3. Otočte ji doleva, abyste využili koncovou
polohu lišty proti rameni stěrače jako páku
ke snadnější demontáži lišty.
4. Zatlačte novou lištu na místo. Zkontrolujte,
zda je správně zajištěna.
5. Přiklopte rameno stěrače.
342
Ostřikovače čelního okna a světlometů používají stejnou nádržku.
09 Údržba a servis
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
09
DŮLEŽITÉ
Během zimy používejte kapalinu do ostřikovačů s nemrznoucí směsí, aby nedošlo
k zamrznutí čerpadla, nádrže a hadic.
Objemy, viz strana 381.
343
09 Údržba a servis
09
Akumulátor
Provoz
Na životnost a funkci akumulátoru má vliv
počet startů, vybití, styl jízdy, provozní a klimatické podmínky atd.
• Nikdy neodpojujte akumulátor za chodu
motoru.
• Zkontrolujte, zda jsou kabely akumulátoru
správně připojeny a dobře utaženy.
VAROVÁNÍ
344
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší pokožky,
oděvu nebo zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do
očí, okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc.
POZNÁMKA
Životnost akumulátoru se zkracuje, pokud je
opakovaně vybíjen.
Životnost akumulátoru je ovlivněna několika
faktory, včetně jízdních podmínek a klimatem. Startovací kapacita akumulátoru se
postupem času snižuje a pro je nutné akumulátor dobít, pokud se vozidlem delší
dobu nejezdí nebo se používá pouze na
krátké cesty. Startovací kapacitu také limituje chladné počasí.
Pro udržení dobrého stavu akumulátoru
doporučujeme alespoň 15 minut jízdy za
týden nebo připojení akumulátoru k nabíječce s automatickou regulací.
Udržovaní plně nabitého akumulátoru zajišťuje jeho maximální životnost.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nepoužívejte k dobití akumulátoru
rychlonabíječku.
DŮLEŽITÉ
Pokud nebudete dodržovat následující
pokyny, může dojít k dočasnému vypojení
funkce úspory energie u systému infotainment a/nebo po připojení externího akumulátoru nebo nabíječky akumulátoru se může
stát, že zpráva na informačním displeji
o stavu nabití hlavního akumulátoru nebude
po jistou dobu platit.
•
Minusová svorka hlavního akumulátoru
ve vozidle se nesmí nikdy použít pro
připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky - jako ukostřovací bod se smí
použít pouze podvozek vozidla.
Popis připojení kabelových svorek najdete
v části "Pomoc při startování".
09 Údržba a servis
Akumulátor
Symboly na akumulátoru
Používejte ochranné
brýle.
Nepřistupujte se zdrojem
jisker ani otevřeným
ohněm.
Nebezpečí výbuchu.
Další informace najdete
v příručce pro uživatele.
Uložte akumulátor mimo
dosah dětí.
Akumulátor obsahuje
korozivní kyselinu.
09
Výměna hlavního akumulátoru
Demontáž
Nejdříve: Vytáhněte dálkový ovladač ze spínací skříňky a počkejte minimálně 5 minut, než
se můžete dotknout elektrických zapojení.
Důvodem je skutečnost že, elektrický systém
ve voze potřebuje jistou dobu k uložení
potřebných informací do řídicích modulů.
Musí se odevzdat k recyklaci.
POZNÁMKA
Použitý akumulátor musí být recyklován
ekologicky správným způsobem – obsahuje
olovo.
345
09 Údržba a servis
09
Akumulátor
Uvolněte pryžové těsnění, aby byl volný
zadní kryt.
Příčná vzpěra u modelu R-Design*
Vyjměte zadní kryt vyšroubováním o čtvrt
otáčky a zvedněte jej.
VAROVÁNÍ
Kladný a záporný kabel připojujte a odpojujte ve správném pořadí.
Odpojte černý záporný kabel.
Odpojte červený kladný kabel.
Odpojte hadici odvětrávání z akumulátoru.
Povolte svorku akumulátoru.
Posuňte akumulátor ke straně a zvedněte
jej.
Příčná vzpěra a kryt vzduchové komory.
Ve vozech typu R-Design je příčná vzpěra,
která se před výměnou hlavního akumulátoru
musí vymontovat.
1. Odmontujte kryty vzduchové komory
vpravo a vlevo. Vypačte opatrně plastovým
nožem nebo podobným přípravkem.
2. Uvolněte a odšroubujte šroubky, které drží
příčnou vzpěru (po jednom šroubku vpravo
a vlevo).
3. Odmontujte příčnou vzpěru.
> Nyní lze podle popisu v předcházející
kapitole hlavní akumulátor vytáhnout
ven.
Otevřete svorky na předním krytu a kryt
demontujte.
346
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
• Montáž příčné vzpěry se provádí v opačném pořadí.
09 Údržba a servis
Akumulátor
POZNÁMKA
Utáhněte šrouby na 30 Nm. Pomocí
momentového klíče zkontrolujte moment.
Montáž
7. Přitlačte zadní kryt (viz Demontáž.)
Akumulátor
8. Nainstalujte zpět pryžové těsnění (viz
Demontáž.)
Další informace o hlavním akumulátoru ve
voze, viz strana 391.
Eco Start/Stop DRIVe*
1. Vložte akumulátor do schránky na akumulátor.
2. Posuňte akumulátor dovnitř a ke straně, až
dosáhne zadní hrany schránky.
3. Připevněte držák akumulátoru.
Další informace o funkci Start/Stop - viz
strana 128.
Další informace o hlavním akumulátoru ve voze
- viz strana 121 and 391.
Pomocný
760
180
RozměrB,
dxšx
v (mm)
278×175×
190
150×90×130
Kapacita
(Ah)
70
10
Kapacita
startování za
studenaA,
CCA (A)
9. Vyrovnejte přední kryt a připevněte jej
pomocí příchytek. (Viz Demontáž.)
Vozy s funkcí Start/Stop jsou vybaveny dvěma
12 V akumulátory - jeden extra silný akumulátor
se používá ke startování, druhý záložní akumulátor pomáhá při startování funkci
Eco Start/Stop DRIVe.
Startování
A
B
09
V souladu s normou SAE.
Největší možný rozměr.
DŮLEŽITÉ
Při výměně baterií ve vozech s funkcí
Start/Stop se musí nainstalovat baterie
vyrobené technologií AGM1.
4. Připojte hadici odvětrávání.
> Zkontrolujte, zda je správně připojena
k akumulátoru a výstupu v karosérii.
5. Připojte červený kladný kabel.
6. Připojte černý záporný kabel.
1
Absorbed Glass Mat
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
347
09 Údržba a servis
Akumulátor
09
POZNÁMKA
Umístění akumulátorů
•
Pokud se nedodrží následující pokyny,
může dojít po připojení externího akumulátoru nebo nabíječky k dočasnému vyřazení
funkce Start/Stop z provozu:
•
Jakmile kapacita baterie klesne pod
nejnižší přípustnou úroveň, funkce
Start/Stop se vypojí.
•
Minusová svorka hlavního akumulátoru
ve vozidle se nesmí nikdy použít pro
připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky - jako ukostřovací bod se smí
použít pouze podvozek vozidla.
Popis připojení kabelových svorek najdete
v části "Pomoc při startování".
V případě dočasně omezené funkce
Start/Stop v důsledku vysokého proudového
odběru se stane následující:
• Motor automaticky startuje2, aniž by řidič
sešlapoval spojkový pedál (manuální
převodovka).
• Motor automaticky startuje, aniž by řidič
zvedal nohu z brzdového pedálu (automatická převodovka).
2
3
348
DŮLEŽITÉ
Čím je vyšší odběr proudu ve voze (zvýšené chlazení/topení apod.), tím více se
baterie musejí nabíjet = vyšší spotřeba
paliva.
A: Vůz s levostranným řízení. B: Vůz s pravostranným řízením. 1. Akumulátor ke startování3 2.
Pomocný akumulátor.
Pomocný akumulátor obvykle nevyžaduje
žádnou další údržbu kromě údržby, která se
provádí u startovacího akumulátoru. V případě
dotazů nebo problémů kontaktujte servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Automatické startování je možné pouze, pokud je řadicí páka v poloze neutrálu.
Akumulátor ke startování je podrobně popsán na straně 345.
09 Údržba a servis
Akumulátor
09
POZNÁMKA
Pokud se baterie vybije tak, že vše je
"černé" a ve vozidle v zásadě nefungují
žádné elektrické funkce a motor se startuje
pomocí pomocné baterie nebo s nabíječkou
baterie, aktivuje se funkce Start/Stop.
V tomto případě může dojít k automatickému vypnutí motoru, ale v případě automatické funkce se může stát, že kvůli nedostatečné kapacitě baterie funkce
Start/Stop nedokáže motor nastartovat.
Baterie se musí nejdříve nabít - to umožní
úspěšné automatické startování po automatickém vypnutí. Při venkovní teplotě
+15 °C se baterie musí nabíjet po dobu min.
1 hodinu. Při nižší teplotě se doporučuje
nabíjet po dobu 3-4 hodin. Doporučuje se
baterii nabíjet pomocí externí nabíječky.
Pokud to není možné, doporučuje se funkci
Start/Stop dočasně deaktivovat do doby,
než bude baterie dostatečně nabita.
Další informace o dobíjení baterie - viz část
"Baterie" v kapitole "Údržba a servis".
349
09 Údržba a servis
09
Pojistky
Všeobecné informace
Umístění, pojistkové skříňky
Všechny elektrické funkce a komponenty jsou
chráněny pojistkami, aby byl elektrický systém
vozu chráněn před poškozením zkratem nebo
přetížením.
Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky
z důvodu dočasného přetížení elektrického
okruhu. Pokud dojde k opětovnému přepálení
pojistky, většinou to signalizuje závadu
v okruhu. Doporučujeme, abyste navštívili
autorizovaný servis Volvo nechali vozidlo zkontrolovat.
Výměna
1. Na schématu zjistěte umístění pojistky.
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze
strany, zda prohnutý vodič v pojistce je
přepálený.
3. Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku
pojistkou novou, shodné barvy a jmenovité
hodnoty proudu.
VAROVÁNÍ
Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte jiné
předměty nebo pojistky s vyšší proudovou
hodnotou než je předepsaná. Mohlo by to
vést k vážnému poškození elektrického
systému a případně k požáru.
350
Umístění centrální elektrické jednotky ve voze
s levostranným řízením. Ve voze s pravostranným řízením jsou u centrální elektrické jednotky
pod schránkou v palubní desce prohozeny
strany.
Motorový prostor
Pod schránkou v palubní desce
Pod schránkou v palubní desce
Místo pod podlahou zavazadlového prostoru
Studená zóna motorového prostoru (pouze
Start/Stop*)
09 Údržba a servis
Pojistky
09
Motorový prostor
``
351
09 Údržba a servis
Pojistky
09
Univerzální pojistky, motorový prostor
Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta, která
usnadní vytahování a zasunování pojistek.
Pozice (viz předcházející obrázek)
Motorový prostor, horní
Motorový prostor, přední
Motorový prostor, dolní
Tyto pojistky jsou umístěny v pojistkové
skříňce v motorovém prostoru. Pojistky v (C) se
nacházejí pod (A).
Na vnitřní straně krytu je štítek zobrazující
umístění pojistek.
• Pojistky 1–7 a 42–44 jsou pojistky typu
„Midi Fuse“ a musí být měněny pouze
v odborném servisu1.
• Pojistky 8-15 a 34 jsou pojistky typu
"JCASE" a musí být měněny pouze
v servisu1.
• Pojistky 16-33 a 35-41 jsou pojistky typu
"Mini Fuse".
Funkce
A
Funkce
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM)
s pojistkovou skříňkou B pod
schránkou v palubní desceA
50
Článek PTC v předehřívači
vzduchu*A
100
Ostřikovače světlometů*
20
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM)
s pojistkovou skříňkou pod
schránkou v palubní desce
50
Stěrače čelního okna
30
Nezávislé topení*
25
Ventilátor větráníA
40
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku v zavazadlového prostoruA
60
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku v prostoru
pro cestující s pojistkovou
skříňkou A pod schránkou
v palubní desceA
60
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku v prostoru
pro cestující s pojistkovou
skříňkou A pod schránkou
v palubní desceA
60
-
1
352
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
-
-
Čerpadlo ABS
40
Ventily ABS
20
-
-
A
-
Nastavení sklonu světlometů*,
aktivní xenonové světlomety ABL*
10
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM)
s pojistkovou skříňkou pod
schránkou v palubní desce
20
ABS
5
09 Údržba a servis
Pojistky
Funkce
A
Funkce
A
Funkce
A
Posilovač řízení s proměnlivým
účinkem*
5
15
10
Ventily (1,6l, benzín), čidlo
množství nasávaného vzduchu
(1,6l, benzín)
10
Řídicí modul motoru, řídicí
modul převodovky, airbagy
Elektromagnet spojky klimatizace (nikoliv 5válcový, diesel),
čerpadlo chladicí kapaliny (5válcový, diesel Start/Stop)
Cívka relé v relé solenoidu
spojky (nikoliv 5válcový, diesel),
cívka relé v relé čerpadla chladicí kapaliny (5válcový, dieselStart/Stop), cívky relé v centrální elektrické jednotce ve studené zóně motorového prostoru
(Start/Stop)
5
Relé startováníA
30
Zapalovací cívky (4válcový benzín), řídicí modul žhavení (5válcový, diesel)
10
Zapalovací cívky (5válcový,
6válcový, benzín), kondenzátor
(6válcový)
20
Řídicí modul motoru (benzín)
10
Řídicí modul motoru (diesel)
15
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
10
-
-
Ovládání světlometů
5
-
-
-
-
-
-
Cívky interních relé
5
Přídavné světlomety*
20
Houkačka
15
Cívka relé, v hlavním relé, pro
systém řízení motoru, řídicí
modul motoru (5válcový a 6válcový, benzín)
10
Řídicí modul převodovky
15
09
Čidlo množství nasávaného
vzduchu (D4162T), řídicí ventil,
průtok paliva (D4162T)
Čidlo množství nasávaného
vzduchu (5válcový diesel, 6válcový), řídicí ventily (5válcový,
diesel), vstřikovače (5válcový,
6válcový benzín), řídicí modul
motoru (5válcový benzín, 6válcový)
15
Elektromagnet spojky klimatizace (5válcový, 6válcový),
ventily, řídicí modul motoru
(6válcový, elektromagnety
(6válcový bez turba), motorky
akčních členů, sběrné sací
potrubí (6válcový bez turba),
čidlo množství nasávaného
vzduchu (4válcový 2,0 l benzín,
5válcový, benzín), snímač hladiny oleje (5válcový diesel)
10
Čerpadlo chladicí kapaliny
(D4162T)
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
353
09 Údržba a servis
09
354
Pojistky
Funkce
A
Funkce
A
Lambda-sonda (4válcový, benzín), lambda-sonda(diesel),
řídicí modul, roletový kryt chladiče (manuál, 5válcový. 2,0
l diesel)
10
Ventilátor chlazení (4válcový,
5válcový, benzín)
60
Ventilátor chlazení (6válcový,
5válcový, diesel)
80
Ventil EVAP (5válcový, 6válcový
benzín), lambda sondy (5válcový, 6válcový benzín)
15
Elektrohydraulický posilovač
řízení
100
Čerpadlo chladicí kapaliny (1.6
l benzín Start/Stop, 5válcový
benzín Start/Stop); vyhřívání
odvětrání klikové skříně (5válcový benzín); olejové čerpadlo
automatické převodovky (5válcový benzín Start/Stop)
10
Ohřev palivového filtru
20
Řídicí modul, roletový kryt chladiče (5válcový benzín)
5
Vyhřívání odvětrání klikové
skříně (5válcový, diesel), olejové
čerpadlo automatické převodovky (5válcový diesel Start/
Stop)
10
Žhavicí svíčky (vznětový motor)
70
A
U vozů s funkcí Start/Stop je místo pro tuto pojistku prázdné
- viz strana 359.
09 Údržba a servis
Pojistky
09
Pod schránkou v palubní desce
Pozice
Skříňka A
Na vnitřní straně krytu je štítek zobrazující
umístění pojistek v pojistkové skříňce A.
Skříňka A
Funkce
A
-
-
Funkce
A
-
-
Primární pojistka pro
řídicí modul audio*, primární pojistka pro
pojistky 16-20:Infotainment
40
-
-
Klika dveří (Keyless*)
5
-
-
-
-
Ovládací panel, dveře
řidiče
20
Skříňka A
Funkce
A
Ovládací panel, dveře
spolujezdce
20
Ovládací panel, pravé
zadní dveře
20
Ovládací panel, levé
zadní dveře
20
Keyless*
7,5
Elektricky ovládané
sedadlo řidiče*
20
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
355
09 Údržba a servis
09
Pojistky
Skříňka A
Funkce
A
Elektricky ovládané
sedadlo spolujezdce*
20
Skříňka A
A
Vyhřívání sedadla,
vzadu vlevo*
15
-
-
-
Řídicí modul informačního a zábavního
systému
5
Vyhřívání sedadla
(strana spolujezdce)
15
10
Vyhřívání sedadla
(strana řidiče)
15
Řídicí jednotka audia
(zesilovač)*
Parkovací asistent*,
parkovací kamera*,
řídicí modul tažného
zařízení *
5
Digitální rádio*, TV*
356
Funkce
-
Audio
15
Telematika*, Bluetooth*
5
BLIS*
-
-
Řídicí jednotka AWD*
15
Střešní okno*, vnitřní
osvětlení střechy, snímač klimatu*, motory
tlumení, nasávání vzduchu
5
Aktivní podvozek FourC*
10
Funkce
A
Elektrická zásuvka 12
V, tunelová konzola
15
Stěrač zadního skla
15
Vyhřívání sedadla,
zadní světlo*
15
Skříňka B
-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
-
Skříňka B
Funkce
A
Vnitřní osvětlení, ovládací panel na dveřích
řidiče, elektricky ovládaná okna, elektricky
ovládaná sedadla,
vpředu*, dálkové ovládaní otevírání garážových vrat*
7,5
Informační displej (DIM)
5
Adaptivní tempomat,
ACC*, systém varování
před kolizí*
10
Osvětlení interiéru,
dešťový senzor
7,5
Modul volantu
7,5
Centrální zamykání,
dvířka hrdla palivové
nádrže
10
Ostřikovač zadního
skla
15
Ostřikovače čelního
okna
15
09 Údržba a servis
Pojistky
Skříňka B
Funkce
A
Odemykání, dveře
zavazadlového prostoru
10
Sklopná opěrka hlavy*
Funkce
A
-
-
Brzdové světlo
5
10
Střešní okno*
20
Palivové čerpadlo
20
Imobilizér
5
Alarm detekce
pohybu*, panel klimatizace
5
Zámek řízení
15
Alarm sirény*, datový
konektor OBDII
5
-
-
Airbagy
10
Systém varování před
kolizí*
5
Snímač plynového
pedálu, článek PTC
v předehřívači vzduchu*, stmívaní, vnitřní
zpětné zrcátko*,
vyhřívání sedadel,
vzadu*
7,5
Skříňka B
09
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
357
09 Údržba a servis
09
Pojistky
Zavazadlový prostor
Pozice
Funkce
A
Funkce
A
-
-
-
-
15
-
-
Funkce
A
Elektrická parkovací brzda, levá
30
Elektrická parkovací brzda, pravá
30
Elektrická zásuvka 12 V, zavazadlový prostor
Vyhřívání zadního okna
30
-
-
Zásuvka přívěsu 2*
15
-
-
Zásuvka přívěsu 1*
-
358
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
40
-
09 Údržba a servis
Pojistky
09
Motorový prostor, studená část - Start/Stop*
Umístění pojistek pro funkci Start/Stop.
• Pojistky A1 a A2 jsou pojistky typu „MEGA
Fuse“ a musí být měněny pouze v odborném servisu2.
• Pojistky 1–11 jsou pojistky typu „Midi
Fuse“ a musí být měněny pouze v odborném servisu2.
• Pojistka 12 je pojistka typu "Mini Fuse".
Další informace o funkci Start/Stop - viz
strana 128.
2
Pozice
Funkce
Hlavní pojistka centrální elektrické jednotky v motorovém
prostoru
Funkce
A
175
Hlavní pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM)
s pojistkovou skříňkou B pod
schránkou v palubní desce, pro
centrální elektrickou jednotku
v prostoru pro cestující s pojistkovou skříňkou A pod schránkou v palubní desce a pro centrální elektrickou jednotku
v zavazadlovém prostoru
A
175
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
359
09 Údržba a servis
09
Pojistky
Funkce
Článek PTC v předehřívači
vzduchu*
100
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM)
s pojistkovou skříňkou pod
schránkou v palubní desce
50
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku v prostoru
pro cestující s pojistkovou
skříňkou A pod schránkou
v palubní desce
60
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku v prostoru
pro cestující s pojistkovou
skříňkou A pod schránkou
v palubní desce
60
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku v zavazadlového prostoru
60
Ventilátor větrání
40
-
-
-
-
Relé startování
360
A
30
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce
A
Vnitřní dioda
50
Pomocný akumulátor
70
Centrální elektronický modul
(CEM) - referenční napětí
pomocného akumulátoru, místo
dobíjení pomocného akumulátoru
15
09 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Mytí vozu
Špinavý vůz co nejdříve umyjte. Vůz myjte
v myčce se separátorem oleje. Používejte autošampon.
• Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co
nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní
a mohlo by velmi rychle dojít k poškození
povrchové úpravy vozu. Odstranění
poškození povrchové úpravy svěřte autorizovanému servisu Volvo.
• Hadicí umyjte podvozek.
• Oplachujte celé vozidlo, dokud se neodstraní veškerá špína. Tím zabráníte poškrábání vozidla během mytí. Nestříkejte přímo
do zámků.
• V případě potřeby použijte na velmi znečištěné plochy studený odmašťovací
prostředek. Upozorňujeme, že povrchy
nesmí být horké od slunce!
• Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
• Lišty stěračů čistěte vlažnou vodou s čisticím prostředkem nebo autošamponem.
• Na velmi znečištěné plochy použijte studený odmašťovací prostředek.
• Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo
stěrkou. Pokud zabráníte tomu, aby kapky
vody schly na prudkém slunečním svitu,
sníží se riziko vzniku skvrn od vody, které
budete muset leštit.
VAROVÁNÍ
Motor nechte čistit vždy v servisu. Když je
motor horký, hrozí nebezpečí požáru
DŮLEŽITÉ
Znečištěné světlomety fungují hůř. Pravidelně je čistěte - například, při čerpání
paliva.
Nepoužívejte žádné korozivní čistící
prostředky. Místo toho používejte vodu
a houbu, která materiál nepoškrábe.
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů vnějšího osvětlení, například světlometů, světel
do mlhy a zadních světel, může dočasně
docházet ke kondenzaci. To je naprosto
v pořádku, všechna vnější světla jsou na
tuto situaci nadimenzována. Po zapnutí
světla se kondenzát z tělesa světla po jisté
době odpaří.
09
Čištění:
–
Zvedněte stěrače do servisní polohy, viz
strana 341.
POZNÁMKA
Pravidelně myjte stírátka stěračů a čelní sklo
vlažným mýdlovým roztokem nebo šampónem na vozy.
Nepoužívejte silná rozpouštědla.
Automatické mycí linky
Automatická mycí linka je jednoduchý a rychlý
způsob mytí vozu, avšak nemůže se dostat
všude. Pro dosažení optimálních výsledků Vám
doporučujeme mýt vůz ručně.
POZNÁMKA
Během prvních několika měsíců musí být
vůz umýván pouze ručně. Nový lak je totiž
mnohem citlivější.
Vysokotlaké mytí
Čištění lišt stěračů
Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů,
stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně, zkracují životnost lišt stěračů.
Při používání vysokotlakých čističů tryskou
stále rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska
není blíže než 30 cm od povrchu vozu (vzdálenost platí pro všechny vnější části). Nestříkejte
přímo do zámků.
361
09 Údržba a servis
09
Péče o vozidlo
Kontrola brzd
VAROVÁNÍ
Po umytí vozu vždy otestujte brzdy vozu,
včetně parkovací brzdy, abyste se ujistili, že
vlhkost a koroze neovlivňují brzdové obložení a nesnižují účinnost brzd.
Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při
jízdě na delší vzdálenost v dešti nebo
v rozbředlém sněhu. Díky teplu vzniklému
třením se brzdové obložení zahřeje a osuší.
Totéž udělejte po rozjezdu za velmi vlhkého
nebo studeného počasí.
Vnější plastové, gumové a ozdobné
prvky
Barvené plastové díly, gumu a ozdobné prvky,
například lesklé lišty, můžete vyčistit a ošetřit
speciálními čisticími prostředky, které obdržíte
u prodejce vozů Volvo. Při používání takových
čisticích prostředků pečlivě dodržujte návod.
DŮLEŽITÉ
Vyvarujte se voskování a leštění plastů
a gumy.
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž třete pouze nezbytně nutným
malým tlakem. Používejte měkkou mycí
houbu.
Leštěním lesklých ozdobných lišt by mohlo
dojít k obroušení nebo poškození lesklé
povrchové vrstvy.
Nesmí být používána leštěnka s brusivem.
Ráfky
Na disky kol používejte pouze čisticí
prostředky schválené společností Volvo.
Silné čisticí prostředky mohou poškodit povrch
a způsobit na chromovaných hliníkových ráfcích skvrny.
Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění
laku. Nicméně v této době může být prováděno
voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo vosk
na přímém slunci.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nejprve proveďte leštění lešticím prostředkem
a poté vůz navoskujte kapalným nebo pevným
voskem. Dodržujte pozorně návod k použití.
Některé prostředky dostupné na trhu spojují
jak leštidlo, tak vosk.
DŮLEŽITÉ
Lak ošetřujte pouze podle doporučení společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku (např.
konzervace, těsnění, ochrana, leštění apod.)
může mít za následek poškození laku.
Poškození laku v důsledku takového
ošetření není kryto zárukou Volvo.
Vodu odpuzující povlak*
Leštění a voskování
Když je lak vozu matný nebo když chcete
dodat laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.
362
Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba
vůz omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu
odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem
asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití
jemné brusné pasty.
Nikdy nepoužívejte přípravky, jako
jsou vosk na vozidla, odmašťovadla
nebo podobné přípravky na povrchy skel, protože by mohlo dojít k poškození vodu odpuzující vrstvy.
Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili
skleněný povrch.
09 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Pokud chcete předejít poškození skleněného
povrchu při odstraňování ledu – používejte
pouze plastové škrabky.
Časem dochází k přirozenému opotřebení
vodu odpuzující vrstvy.
Čištění interiéru
Používejte pouze čisticí prostředky
a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Vůz čistěte pravidelně
a dodržujte pokyny uvedené na obalech.
Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.
Doporučuje se použití speciálního přípravku na
udržení vodu odpuzujících vlastností, který je
k dispozici u dealerů Volvo. Poprvé by měl být
použit po třech letech a potom každý rok.
Koberce a zavazadlový prostor
Ochrana proti korozi – kontrola
a údržba
Každý vykládaný koberec je opatřen kolíčky.
Váš vůz byl již ve výrobním závodě pečlivě
a kompletně ošetřen proti korozi. Části karosérie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Podvozek je chráněn otěruvzdorným protikorozním povlakem. Nosníky, dutiny a uzavřené
profily byly vystříkány penetračním antikorozním přípravkem.
Za normálních okolností nevyžaduje protikorozní ochrana vozu zvláštní údržbu po dobu 12
let. Po uplynutí této doby by měla být prováděna každé tři roky. Pokud vůz potřebuje další
ošetření, doporučujeme obrátit se o pomoc na
autorizovaný servis Volvo.
Nečistota a chemický posyp mohou vést ke
korozi, proto je důležité udržovat vůz čistý.
Ochrana vozu proti korozi musí být pravidelně
kontrolována a v případě potřeby opravena.
Koberce před čištěním z vozu vyjměte.
K odstranění prachu a nečistot použijte vysavač.
–
Přidržte vykládaný koberec na všech kolíčcích a nadzvedněte jej přímo nahoru.
Namontujte vykládaný koberec na místo přitlačte na každý z kolíčků.
VAROVÁNÍ
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec
v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn
a zda drží na háčcích tak, aby se nezachytil
pod pedály nebo v jejich blízkosti.
K vyčištění skvrn na koberci doporučujeme po
vysání použít speciální prostředek na čištění
textilu. Podlahové koberce se musí čistit
pomocí přípravků, které doporučí váš prodejce
Volvo!
09
Skvrny na textilním čalounění
a čalounění stropu
Abyste se vyvarovali zhoršení nehořlavé
úpravy čalounění, používejte speciální čisticí
prostředky na čalounění, které jsou k dostání
u autorizovaných dealerů vozů Volvo.
DŮLEŽITÉ
Ostré předměty a suché zipy (velkro pásky)
mohou poškodit textilní čalounění.
Odstraňování skvrn z koženého
čalounění
Kožené čalounění Volvo neobsahuje chrom a je
ošetřeno tak, aby byl dlouho zachován původní
vzhled čalounění.
Kožené čalounění stárne a postupem času získává patinu. Kůže je vydělávána a zpracovávána tak, že si zachovává svůj přírodní charakter. Má ochrannou vrstvu, ale pravidelné čištění
je potřebné za účelem zachování charakteru
i vzhledu. Společnost Volvo nabízí komplexní
produkt pro čistění a ošetřování koženého
čalounění, který při dodržení návodu zachová
ochrannou vrstvu kůže. Po určité době používání se však objeví přirozený vzhled kůže
v závislosti víceméně na struktuře povrchu
kůže. Toto je přirozené zrání kůže, které ukazuje, že se jedná o přírodní produkt.
363
09 Údržba a servis
09
Péče o vozidlo
Pro dosažení nejlepších výsledků společnost
Volvo doporučuje provádět čištění a nanesení
ochranného krému jednou až čtyřikrát za rok (v
případě potřeby i častěji). Přípravek na ošetření
koženého čalounění si vyžádejte u svého prodejce Volvo.
DŮLEŽITÉ
•
•
Po některých barevných oděvech (např.
po džínách nebo oblečení ze semiše)
mohou zůstat na čalounění skvrny.
Nikdy nepoužívejte silná rozpouštědla.
Tyto výrobky by mohly poškodit čalounění z textilu, koženky nebo kůže.
Pokyny pro umývání koženého čalounění
Ochranné ošetření koženého čalounění
1. Nalijte malé množství ochranného krému
na plstěný hadr a natřete tenkou vrstvu
krému jemnými krouživými pohyby na kůži.
2. Nechte kůži před použitím 20 minut
vyschnout.
Kůže byla nyní opatřena ochranou proti
skvrnám a UV záření.
Návod na mytí koženého volantu
• Pomocí navlhčené houby a neutrálního
mýdla odstraňte prach a nečistoty.
• Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývejte
kožený volant ochranným potahem z plastu.
• Používejte přírodní oleje. Pro dosažení
optimálních výsledků doporučujeme používat prostředky Volvo určené k ošetření
kůže.
1. Nalijte čisticí prostředek na kůži na vlhkou
houbu a vytlačte z ní hustou pěnu.
2. Odstraňte nečistoty jemnými kruhovými
pohyby.
3. Dotýkejte se houbou přesně znečištěného
místa. Nechte houbu odsát skvrnu. Neotírejte povrch.
4. Povrch odsajte měkkým papírem nebo
hadrem a nechte kůži dokonale vyschnout.
Pokud jsou na volantu skvrny:
Skupina 1 (inkoust, víno, kafe, mléko, pot
a krev)
–
Použijte měkký hadřík nebo houbu. Namíchejte 5 % roztok čpavku (V případě skvrn
od krve použijte roztok 2 dl vody a 25
g soli.)
Skupina 2 (tuky, olej, omáčky a čokoláda)
1. Stejný postup jako u skupiny 1.
364
2. Leštěte absorpčním papírem nebo
hadříkem.
Skupina 3 (suché nečistoty, prach)
1. K odstranění nečistot použijte měkký kartáč.
2. Stejný postup jako u skupiny 1.
Odstraňování skvrn z plastových,
kovových a dřevěných dílů
Pro čištění dílů a povrchu v interiéru doporučujeme kousek tkaniny nebo utěrku z mikrovlákna, mírně navlhčené vodou. K dostání jsou
u dealerů vozů Volvo.
Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte.
Nikdy nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn. Na obtížně odstranitelné skvrny
můžete použít speciální čisticí prostředek,
který můžete zakoupit u prodejců vozů Volvo.
Čistění bezpečnostních pásů
Používejte vodu a jemný čisticí prostředek.
Speciální čisticí prostředky na textilie si můžete
zakoupit u dealera vozů Volvo. Ujistěte se před
navinutím, že pásy jsou suché.
09 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Drobné opravy poškozeného laku
Kód barvy (kód laku)
Lak je důležitou součástí protikorozní ochrany,
a proto jej pravidelně kontrolujte. Poškození
laku vyžaduje okamžitou opravu, aby nezačala
koroze. Nejběžnějšími typy poškození laku jsou
například poškození od kamínků, škrábance
a šmouhy na blatnících, dveřích a náraznících.
09
Oprava drobných poškození laků např.
od kaménků a škrábanců
Materiály
• základní nátěr1 - pro nárazníky s vrstvou
G021832
plastu jsou k dispozici speciální lepicí
základní nátěry v plechovkách ve spreji
• podkladový nátěr a průhledný nátěr k dispozici v plechovkách ve spreji nebo
jako opravné/korekční tužky2
• zakrývací páska
• jemný brusný papír1.
Kód barvy vozidla
Je důležité použít správný odstín laku. Umístění štítku, viz strana 370.
Povrch musí být před započetím práce čistý
a suchý, teplota okolí musí být vyšší než
15 °C.
1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené
místo. Potom pásku odlepte a odstraňte
tak zbytky laku.
Pokud poškození zasáhlo kovový povrch
(plech), doporučujeme použít základní
nátěr. V případě poškození povrchu plastu
jsou výsledky lepší, pokud se použije lepicí
základní nátěr - nastříkejte základní nátěr
z plechovky na víčko a rozetřete jej do
tenké vrstvy.
1
2
V případě potřeby.
Dodržujte pokyny přiložené k balení opravné/korekční tužky.
``
365
09 Údržba a servis
09
Péče o vozidlo
2. V případě potřeby (např. u ostrých hran) lze
lokálně provést lehké přebroušení velmi
jemným abrazivním materiálem. Povrch
důkladně vyčistěte a nechejte zaschnout.
3. Promíchejte základní nátěr a aplikujte jej
jemným štětcem, zápalkou atd. Po
vyschnutí základního nátěru naneste podkladový nátěr a průhledný nátěr.
4. Při opravě škrábanců postupujte výše uvedeným postupem, navíc můžete ještě použít lepicí pásku, kterou ochráníte nepoškozený lak.
POZNÁMKA
Pokud kamínek nepronikl na podklad
a vrstva laku je nepoškozena, co nejdříve
vyčistěte povrch a naneste základní vrstvu
a průhledný lak.
366
09 Údržba a servis
09
367
Typová označení...................................................................................
Rozměry a hmotnosti............................................................................
Technické údaje motoru.......................................................................
Motorový olej........................................................................................
Kapaliny a maziva.................................................................................
Palivo....................................................................................................
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak .......................................................
Elektrický systém..................................................................................
Typové schválení..................................................................................
Symboly na displeji...............................................................................
368
370
372
376
378
381
384
388
391
392
404
TECHNICKÉ ÚDAJE
10 Technické údaje
Typová označení
Umístění štítku
10
370
10 Technické údaje
Typová označení
Pokud znáte označení typu vozu, identifikační
číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty s autorizovaným dealerem Volvo ohledně
vozu a při objednávání náhradních dílů a příslušenství.
Typové označení vozu, identifikační číslo
vozu (VIN), maximální dovolená zatížení,
číslo barevného odstínu karosérie a čalounění a homologační číslo. Štítek je vidět,
když se otevřou pravé zadní dveře.
POZNÁMKA
Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou
přesnými reprodukcemi štítků ve vozidle.
Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění
ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na daném štítku
ve vozidle.
10
Štítek pro nezávislé topení.
Kód motoru a sériové číslo motoru.
6-válcový
4válcový/5válcový
Štítek s údaji o motorovém oleji.
Typové označení a výrobní číslo převodovky.
manuální převodovka
automatická převodovka
Identifikační číslo vozu (VIN Vehicle Identification Number)
Další informace o vozidle jsou uvedeny v registrační dokumentaci.
371
10 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Rozměry
10
Rozměry
A
372
Rozvor
B
Délka
C
Ložná délka, podlaha, sklopené zadní sedadlo
D
Ložná délka, podlaha
E
Výška
F
Ložná výška
mm
2776
Rozměry
G
Rozchod, vpředu
H
Rozchod, vzadu
1749
1484
658
1588A
K
1578B
4628
978
mm
L
1585A
1575B
I
Ložná šířka, podlaha
1082
J
Šířka
1865
A
B
Rozměry
mm
Šířka včetně vnějších zpětných
zrcátek
2097
Šířka včetně sklopených vnějších zpětných zrcátek
1899
s 16" koly
s 17" koly
10 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Hmotnosti
Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje řidiče,
palivovou nádrž natankovanou z 90 %
a všechny provozní kapaliny.
VAROVÁNÍ
Jízdní charakteristiky vozu se mění podle
zatížení a podle rozložení nákladu.
10
Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností
cestujících, příslušenství, svislým zatížením
koule tažného zařízení (pokud je připojen
přívěs, viz tabulka na straně 374) a není
zahrnuta do pohotovostní hmotnosti.
Maximální dovolené zatížení = celková hmotnost vozidla - pohotovostní hmotnost.
POZNÁMKA
Deklarovaná pohotovostní hmotnost platí
pro vozidla v základním provedení - tj.
vozidlo bez doplňkové výbavy a příslušenství. To znamená, že s každým namontovaným příslušenstvím se nosnost vozidla snižuje o váhu příslušenství.
Nosnost vozidla snižují například úrovně
výbavy Kinetic/Momentum/Summum
a také další příslušenství, jako tažné
zařízení, střešní nosiče a boxy, audiosystém, přídavné světlomety, GPS, přídavné
topení, ochranný rám, koberce, roleta pro
zakrytí nákladu, elektricky ovládaná
sedadla, atd.
Pohotovostní hmotnost vašeho vozu
můžete s určitostí zjistit zvážením.
Informace o umístění štítků, viz strana 370.
Max. celková hmotnost
Maximální hmotnost soupravy (vůz
+ přívěs)
Maximální zatížení přední nápravy
Maximální zatížení zadní nápravy
Úroveň vybavení
Max. zatížení: Viz technický průkaz.
Max. zatížení střechy: 75 kg.
373
10 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného zařízení
10
374
Motor
Kód motoruA
Převodovka
T3
B4164T3
T3
T4B
Max. hmotnost brzděného přívěsu
(kg)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
Manuální, MMT6
1600
75
B4164T3
Automatická, MPS6
1600
75
B4164T
Manuální, MMT6
1600
75
T4B
B4164T
Automatická, MPS6
1600
75
T4C
B5204T8
Automatická, TF-80SD
1800
90
T4F
B4164T2
Manuální, MMT6
1600
75
T4F
B4164T2
Automatická, MPS6
1600
75
T5
B4204T7
Manuální, MMT6
1800
90
T5
B4204T7
Automatická, MPS6
1800
90
T5C
B5204T9
Automatická, TF-80SC
1800
90
T5C
B5254T12
Automatická, TF-80SC
1800
90
T6 AWD
B6304T4
Automatická, TF-80SC
1800
90
D2
D4162T
Manuální, MMT6
1300
75
D2
D4162T
Automatická, MPS6
1300
75
D3
D5204T7
Manuální, M66
1600
75
D3
D5204T7
Automatická, TF-80SDE
1600
75
10 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
A
B
C
D
E
Motor
Kód motoruA
Převodovka
Max. hmotnost brzděného přívěsu
(kg)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
D4
D5204T3
Manuální, M66
1600
75
D4
D5204T3
Automatická, TF-80SCD
1600
75
D4
D5204T3
Automatická, TF-80SDE
1600
75
D4 AWD
D5244T17
Automatická, TF-80SC
1800
90
D5
D5244T11
Manuální, M66
1600
75
D5
D5244T15
Automatická, TF-80SC
1800
90
D5 AWD
D5244T15
Automatická, TF-80SC
1800
90
10
Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz strana 370.
DRIVe pro některé trhy.
Pouze některé trhy.
Bez funkce Start/Stop.
S funkcí Start/Stop.
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
750
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
50
375
10 Technické údaje
Technické údaje motoru
Technické údaje motoru
10
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na všech
trzích.
376
Motor
Kód
motoruA
Výkon (kW
při ot./min)
Výkon (ks
při ot./min)
Točivý moment
(Nm při ot./min)
Počet
válců
Vrtání
(mm)
Zdvih
(mm)
Zdvihový
objem
(litry)
Kompresní
poměr
T3
B4164T3
110/5700
150/5700
240/1600–4000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4B
B4164T
132/5700
180/5700
240/1600-5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4C
B5204T8
132/5000
180/5000
300/2700–4200
5
81,0
77
1,984
10,5:1
T4F
B4164T2
132/5700
180/5700
240/1600-5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T5
B4204T7
177/5500
240/5500
320/1800–5000
4
87,5
83,1
1,999
10,0:1
T5C
B5204T9
157/6000
213/6000
300/2700–5000
5
81,0
77
1,984
10,5:1
T5C
B5254T12
187/5400
254/5400
360/1800–4200
5
83,0
92,3
2,497
9,5:1
T6
B6304T4
224/5600
304/5600
440/2100–4200
6
82,0
93,2
2,953
9,3:1
D2
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T7
100/3500
136/3500
350/1500-2250
5
81,0
77
1,984
16,5:1
D4
D5204T3
120/3500
163/3500
400/1500-2750
5
81,0
77
1,984
16,5:1
10 Technické údaje
Technické údaje motoru
Motor
A
B
C
D
E
Kód
motoruA
Výkon (kW
při ot./min)
Výkon (ks
při ot./min)
Točivý moment
(Nm při ot./min)
Počet
válců
Vrtání
(mm)
Zdvih
(mm)
Zdvihový
objem
(litry)
Kompresní
poměr
D4 AWD
D5244T17
120/4000
163/4000
420/1500–2500
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D5
D5244T11D
158/4000
215/4000
420/1500–3250
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
D5
D5244T15E
158/4000
215/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
10
Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz strana 370.
DRIVe pro některé trhy.
Pouze některé trhy.
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
377
10 Technické údaje
Motorový olej
Ztížené provozní podmínky
10
Ztížené provozní podmínky mohou způsobit
abnormálně vysokou teplotu oleje nebo
spotřebu oleje. Dále uvádíme příklady situací
s nepříznivým vlivem na jízdu.
Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat při
dlouhých jízdách:
•
•
•
•
při jízdě s přívěsem nebo karavanem
v horských oblastech
při jízdě vysokou rychlostí
při teplotách nižších než –30 °C nebo
vyšších než +40 °C
To platí také pro jízdu na kratší vzdálenosti při
nižších teplotách.
Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní
ochranu Vašeho motoru.
Volvo doporučuje oleje Castrol.
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním syntetickým motorovým olejem. Olej byl zvolen
velmi pečlivě s ohledem na životnost, chování při startování motoru, spotřebu paliva
a vliv na životní prostředí.
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít nepříznivý
vliv na životnost, chování při startování
motoru, spotřebu paliva a dopad na životní
prostředí.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
378
10 Technické údaje
Motorový olej
Specifikace motorového oleje
Motor
Kód motoruA
Doporučena kvalita oleje
Objem, včetně olejového filtru
10
(litry)
T6
B6304T4
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
přibližně 6,8
D4
D5204T3
Viskozita: SAE 0W-30
přibližně 5,9
D4 AWD
D5244T17
přibližně 5,9
D3
D5204T7
přibližně 5,9
D5
D5244T11B
přibližně 5,9
D5
D5244T15C
přibližně 5,9
T5
B4204T7
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
přibližně 5,4
Viskozita: SAE 5W-30
D2
D4162T
T3
B4164T3
Ověřený olej doplňovaný u výrobce: Kvalita oleje WSS-M2C925-A
přibližně 4,1
B4164T
možnosti v servisu:
přibližně 4,1
T4D
Pro ztížené jízdní podmínky použijte ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
přibližně 3,8
Specifikace oleje: ACEA A5/B5
T4F
B4164T2
Viskozita: SAE 5W–30
přibližně 4,1
``
379
10 Technické údaje
Motorový olej
Motor
Kód motoruA
Doporučena kvalita oleje
10
(litry)
T4E
A
B
C
D
E
B5204T8
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
přibližně 5,5
T5E
B5204T9
Viskozita: SAE 0W-30
přibližně 5,5
T5E
B5254T12
Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz strana 370.
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
DRIVe pro některé trhy.
Pouze některé trhy.
Doplňování motorového oleje, viz strana 329.
380
Objem, včetně olejového filtru
přibližně 5,5
10 Technické údaje
Kapaliny a maziva
Chladicí kapalina
MotorA
Předepsaná specifikace: Chladicí kapalina
doporučená společností Volvo smíchaná
s 50 % vody1, viz obal.
MotorA
1
T3
Objem
T4C
B4164TD
(litry)
T4F
B4164T2D
10,5
T3
B4164T3E
T4C
B4164TE
T4F
B4164T2E
B4204T7
D2
D4162TD
D2
D4162TE
11,1
T4B
B5204T8
8,9
B5204T9
T5B
B5254T12
T6
B6304T4
D4
D5204T3
D4 AWD
D5244T17
D3
D5204T7
D5
D5244T15
D5
D5244T11
(litry)
B4164T3D
T5
T5B
Objem
A
B
C
D
E
10
9,2
9,8
Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete
přečíst na motoru, viz strana 370.
Pouze některé trhy.
DRIVe pro některé trhy.
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.
``
381
10 Technické údaje
Kapaliny a maziva
Další kapaliny a maziva
10
Mechanická převodovka
Objem (litry)
MMT6
1,7
M66
1,9
Předepsaný převodový olej
BOT 350M3
Automatická převodovka
Předepsaný převodový olej
MPS6
7,3
BOT 341
TF-80SC
7,0
AW1
TF-80SD
7,0
AW1
Kapalina
Systém
Brzdová kapalina
Brzdový systém
0,6
Kapalina posilovače řízení
Posilovač řízení
-
Kapalina ostřikovače
Vozy s ostřikovači světlometů
5,4
Vozy bez ostřikovačů světlometů
4,0
Palivo
382
Objem (litry)
Objem (litry)
Předepsaná specifikace
DOT 4+
WSS M2C204-A2 nebo rovnocenná náhrada.
Kapalina ostřikovače doporučená společností Volvo - s ochranou
před zamrznutím během chladného počasí a při teplotách pod
bodem mrazu.
Zážehový motor
přibližně. 67
Benzín: viz strana 288
Vznětový motor
přibližně. 67
Motorová nafta: viz strana 289
10 Technické údaje
Kapaliny a maziva
POZNÁMKA
Za normálních jízdních podmínek nemusí
být převodový olej po dobu životnosti vozu
měněn. Může to však být nutné za ztížených
jízdních podmínek, viz strana 381.
10
383
10 Technické údaje
Palivo
Emise CO2 a spotřeba paliva
10
384
T3
174
7,5
119
5,1
139
6,0
T3
230
9,9
137
5,9
171
7,4
T4A
202
8,7
125
5,4
153
6,6
T4A
230
9,9
137
5,9
171
7,4
T4FB
219 (212C)
9,5 (12,9C)
129 (124C)
5,6 (7,5C)
162 (156C)
7,0 (9,5C)
T4FB
238 (223C)
10,2 (13,6C)
135 (135C)
5,8 (8,2C)
173 (167C)
7,5 (10,2C)
T5
261
11,2
143
6,1
186
8,0
T5
269
11,5
148
6,3
192
8,2
T6 AWD
346
14,8
175
7,5
237
10,2
D2
137
5,2
109
4,1
119
4,5
10 Technické údaje
Palivo
10
D2
134
5,1
111
4,2
119
4,5
D3
138
5,2
108
4,1
119
4,5
D3
187
7,1
127
4,8
149
5,7
D4
138
5,2
108
4,1
119
4,5
D4D
214
8,1
127
4,8
159
6,0
D4E
187
7,1
127
4,8
149
5,7
D4 AWD
226
8,6
137
5,2
169
6,4
D5
148
5,6
104
4,0
120
4,6
``
385
10 Technické údaje
Palivo
10
A
B
C
D
E
D5
221
8,5
128
4,9
162
6,2
D5 AWD
226
8,6
137
5,2
169
6,4
DRIVe pro některé trhy.
Motory Flexifuel mohou spalovat bezolovnatý benzín s OČ 95 nebo bioethanol E85. Obě paliva se čerpají do společné nádrže tak, aby bylo možné jakkoliv kombinovat poměry směsi. Více informací,
viz strana 120.
E85
Bez funkce Start/Stop.
S funkcí Start/Stop.
Vysvětlení
Jízda mimo město
g/km
Kombinovaná
spotřeba
litry/100 km
Jízda po městě
POZNÁMKA
Pokud chybí informace o emisích
a spotřebě, jsou uvedeny v přiloženém
doplňku.
1
386
Spotřeba paliva a emise oxidu uhličitého
Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce
vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů1,
které platí pro vozidla s vlastní hmotností
v základní verzí bez dalšího vybavení. Hmotnost vozidla se může lišit v závislosti na výbavě.
Výbava a naložení vozidla zvyšují spotřebu
paliva a emise oxidu uhličitého.
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami
v tabulce může lišit z několika důvodů.
Například:
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. "evropské jízdní cykly) realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU 80/1268/EEC (Euro 4), EU
Regulation no 692/2008 (Euro 5) a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a mimo město. V případě jízdy ve městě se začíná měřit při startování studeného
motoru. Jízda je simulována. V případě jízdy mimo město vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0 a 120 km/h. Jízda je simulována. - Vozidlo s motorem D2, D3, D4 nebo D5 a 6stupňovou manuální
převodovkou se startuje na 2. převodový stupeň. Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedená v tabulce, představuje v souladu s platnými předpisy kombinaci jízdy ve městě a jízdy mimo
město. Emise CO2 - výfukové plyny jsou zachycovány a počítají se emise oxidu uhličitého během dvou jízdních cyklů. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO2.
10 Technické údaje
Palivo
• Jízdní styl řidiče.
• Pokud si zákazník objednal kola větší, než
se montují u základní verze vozu, odpor
vzroste.
• Vysoká rychlost a související vyšší odpor
vzduchu.
• Výběr pneumatik může ovlivnit spotřebu
paliva - informace o vhodných pneumatikách vám poskytne prodejce.
10
Další informace a rady najdete na stránkách
12 a 284.
Všeobecné informace o palivu, viz strana 288.
• Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní
situace, počasí a stav vozidla.
K výraznému zvýšení uvedené spotřeby může
vést také kombinace uvedených situací. Další
informace najdete ve předpisech, viz 1.
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými
jízdními cykly1 může výrazně lišit. Z těchto
cyklů se vychází při certifikaci vozidla a vycházejí z nich také hodnoty spotřeby v tabulce.
Nezapomeňte
Tipy, jak řidič může snížit spotřebu:
• Jeďte plynule a vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace a silného brzdění.
• Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na
správný tlak a pravidelně kontrolujte nahuštění - pro dosažení optimálních výsledků
husťte pneumatiky na tlak ECO, viz tabulka
s tlaky vzduchu v pneumatikách na straně
388.
1
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. "evropské jízdní cykly) realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU 80/1268/EEC (Euro 4), EU
Regulation no 692/2008 (Euro 5) a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a mimo město. V případě jízdy ve městě se začíná měřit při startování studeného
motoru. Jízda je simulována. V případě jízdy mimo město vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0 a 120 km/h. Jízda je simulována. - Vozidlo s motorem D2, D3, D4 nebo D5 a 6stupňovou manuální
převodovkou se startuje na 2. převodový stupeň. Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedená v tabulce, představuje v souladu s platnými předpisy kombinaci jízdy ve městě a jízdy mimo
město. Emise CO2 - výfukové plyny jsou zachycovány a počítají se emise oxidu uhličitého během dvou jízdních cyklů. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO2.
387
10 Technické údaje
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách
10
Motor
Rozměr pneumatiky
Rychlost
(km/h)
Zatížení, 1-3 osoby
Max. zatížení
Tlak ECOA
Vpředu
Vzadu
Vpředu
Vzadu
Vpředu/vzadu
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
260
240
280
260
-
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
260
260
280
280
-
215/55 R 16
0 - 160
230
230
260
260
260
235/45 R 17
160 +
280
240
300
260
-
215/50 R 17
0 - 160
240
240
260
260
260
235/40 R 18
160 +
300
240
320
280
-
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
280
280
300
300
-
205/60 R 16
215/55 R 16
T3 (B4164T3)
T4 (B4164T)C
T4F (B4164T2)
215/50 R 17
235/45 R 17
235/40 R 18
D2 (D4162T)
235/45 R 17 SST
T6 (B6304T4)
235/45 R 17 SST
388
10 Technické údaje
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
Motor
Rozměr pneumatiky
Rychlost
(km/h)
T4 (B5204T8)D
215/55 R 16
(B5204T9)D
215/50 R 17
T5 (B4204T7)
235/45 R 17
T5
T5
(B5254T12)D
Zatížení, 1-3 osoby
Max. zatížení
Tlak ECOA
Vpředu
Vzadu
Vpředu
Vzadu
Vpředu/vzadu
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
260
240
280
260
-
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
260
260
280
280
-
10
235/40 R 18
D4 (D5204T3)
D3 (D5204T7)
D5 (D5244T11)
235/45 R 17 SST
D5 (D5244T15)E
``
389
10 Technické údaje
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
Motor
Rozměr pneumatiky
10
Rychlost
(km/h)
Zatížení, 1-3 osoby
Max. zatížení
Tlak ECOA
Vpředu
Vzadu
Vpředu
Vzadu
Vpředu/vzadu
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
215/55 R 16
0 - 160
230
230
260
260
260
235/45 R 17
160 +
260
240
280
260
-
D4 AWD (D5244T17)
215/50 R 17
0 - 160
240
240
260
260
260
D5 AWD (D5244T15)
235/40 R 18
160 +
280
240
300
260
-
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
260
260
280
280
-
max. 80
420
420
420
420
-
235/45 R 17 SST
Rezervní pneumatika na dojezd
A
B
C
D
E
Ekonomická jízda.
V některých zemích se kromě jednotky SI "Pascal" používá jednotka "bar": 1 bar = 100 kPa.
DRIVe pro některé trhy.
Pouze některé trhy.
FWD
POZNÁMKA
Některé motory, pneumatiky nebo jejich
kombinace nejsou vždy k dispozici na všech
trzích.
390
10 Technické údaje
Elektrický systém
Elektrický systém
Vůz je vybaven střídavým alternátorem s regulací napětí. Elektrický systém je jednopólový
a využívá podvozek a skříň motoru jako vodič.
Kapacita akumulátoru závisí na úrovni výbavy
vozidla.
DŮLEŽITÉ
Pokud musíte akumulátor vyměnit,
nahraďte jej akumulátorem se shodnou
rezervní kapacitou a proudem při studeném
startu jako má originální akumulátor (viz štítek na akumulátoru).
10
Akumulátor
Motor
Proud při studeném startu,
Rezervní kapacita
CCA -Proud při studeném startu (A)
(minuty)
Benzin (ethanol)
12
520–800
100–160
Motorová nafta
12
700–800
135–160
12
760A
135
Benzin / motorová nafta s funkcí Start/Stop
A
Napětí (V)
Typ akumulátoru AGM (Absorbed Glass Mat) se musí používat ve vozech s funkcí Start/Stop.
POZNÁMKA
•
Velikost nádoby na baterii by měla
odpovídat rozměrům původní baterie.
•
Výška baterie se pro různé velikosti liší.
Eco Start/Stop DRIVe*
Pro informace o akumulátorech ve vozech
s Eco Start/Stop DRIVe viz viz strana 347.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
391
10 Technické údaje
Typové schválení
10
Systém dálkového ovladače s klíčem
Země
Systém zamykání, standardní
Čína
Snímače, monitorování tlaku vzduchu
v pneumatikách - TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)*
Země
Země
EU, Čína
Brazílie
Hong Kong
Systém zamykání bez klíče (Keyless
drive)
Země
EU
Systém radaru
Země
Singapur
Korea
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Brazílie
392
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
10 Technické údaje
Typové schválení
BluetoothŸ
Prohlášení o shodě (Declaration of Conformity)
10
Země
Země EU:
Exportér: Japonsko
Výrobce: Alpine Electronics Inc.
Typ zařízení: Zařízení BluetoothŸ
Další informace najdete na stránce http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing
``
393
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
10
394
Česká
republika:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento BluetoothŸ Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dánsko:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr BluetoothŸ Module overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Německo
:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät BluetoothŸ Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
Estonsko:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme BluetoothŸ Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
UK
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this BluetoothŸ Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Španělsko:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el BluetoothŸ Module cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Řecko:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ BluetoothŸ Module ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Francie:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil BluetoothŸ Module est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Itálie:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo BluetoothŸ Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lotyšsko:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka BluetoothŸ Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litva:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis BluetoothŸ Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Nizozemí:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel BluetoothŸ Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan BluetoothŸ Module jikkonforma mal-ĘtiĒijiet essenzjali u ma provvedimenti oĘrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Maďarsko:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a BluetoothŸ Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
10
``
395
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
10
396
Polsko:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że BluetoothŸ Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalsko:
Alpine Electronics, Inc. declara que este BluetoothŸ Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovinsko:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta BluetoothŸ Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovensko:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že BluetoothŸ Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Finsko:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että BluetoothŸ Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Švédsko:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna BluetoothŸ Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Alpine Electronics, Inc. hereby certifies that this BluetoothŸ Module conforms to the essential characteristic requirements and other
relevant regulations of directive 1999/5/EC.
Norsko:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret BluetoothŸ Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
Čína:
㄀कϝᴵǂ䖯ষ੠⫳ѻॖଚ೼݊ѻકⱘ䇈ᯢк៪Փ⫼᠟‫ݠ‬Ёˈᑨߞॄϟ䗄᳝݇‫ݙ‬ᆍ˖
10
ᷛᯢ䰘ӊЁ᠔㾘ᅮⱘᡔᴃᣛᷛ੠Փ⫼㣗ೈˈ䇈ᯢ᠔᳝᥻ࠊǃ䇗ᭈঞᓔ݇ㄝՓ⫼ᮍ⊩˗
ƵՓ⫼乥⥛˖*+]
Ƶㄝᬜܼ৥䕤ᇘࡳ⥛ (,53 ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨P:៪싨G%Pǂķ
Ƶ᳔໻ࡳ⥛䈅ᆚᑺ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨G%P0+] (,53 ķ
Ƶ䕑乥ᆍ䰤˖SSP
Ƶᴖᬷথᇘ 䕤ᇘ ࡳ⥛ ᇍᑨ䕑⊶f ‫ֵס‬䘧ᏺᆑҹ໪ ˖
•
•
•
•
•
싨G%PN+] 0+]
싨G%PN+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] ݊ᅗ *+]
ϡᕫ᪙㞾᳈ᬍথᇘ乥⥛ǃࡴ໻থᇘࡳ⥛ ࣙᣀ乱໪ࡴ㺙ᇘ乥ࡳ⥛ᬒ໻఼ ˈϡᕫ᪙㞾໪᥹໽㒓៪ᬍ⫼݊ᅗথᇘ໽㒓˗
Փ⫼ᯊϡᕫᇍ৘⾡ড়⊩ⱘ᮴㒓⬉䗮ֵϮࡵѻ⫳᳝ᆇᑆᡄ˗ϔᮺথ⦄᳝ᑆᡄ⦄䈵ᯊˈᑨゟे‫ذ‬ℶՓ⫼ˈᑊ䞛প᥾ᮑ⍜䰸ᑆᡄৢᮍৃ㒻㓁
Փ⫼˗
Փ⫼ᖂࡳ⥛᮴㒓⬉䆒໛ˈᖙ乏ᖡফ৘⾡᮴㒓⬉Ϯࡵⱘᑆᡄ៪ᎹϮǃ⾥ᄺঞए⭫ᑨ⫼䆒໛ⱘ䕤ᇘᑆᡄ˗
ϡᕫ೼亲ᴎ੠ᴎഎ䰘䖥Փ⫼DŽ
``
397
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
10
Tchajwan:
‫܅‬㧤෷ሽंᘿ୴ࢤሽᖲጥ෻䏺ऄรԼ㦕
รԼԲය
ᆖী‫ڤ‬ᎁᢞ‫ٽ‬௑հ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲΔॺᆖ๺‫ױ‬Δֆ‫׹‬Ε೸ᇆࢨࠌ‫݁ृش‬լ൓ᖐ۞!᧢‫ޓ‬᙮෷Ε‫ף‬Օ‫פ‬෷ࢨ᧢‫଺ޓ‬๻ૠհ௽ࢤ֗‫פ‬౨Ζ
รԼ؄ය
‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲհࠌ‫ش‬լ൓ᐙ᥼ଆ౰‫ڜ‬٤֗եឫ‫ٽ‬ऄຏॾΙᆖ࿇෼‫ڶ‬եឫ෼ွழΔ!ᚨ‫ܛم‬ೖ‫ش‬Δࠀ‫ޏ‬࿳۟ྤեឫழֱ൓ᤉᥛࠌ‫ش‬Ζছႈ
‫ٽ‬ऄຏॾΔਐࠉሽॾऄ๵ࡳ!‫܂‬ᄐհྤᒵሽຏॾΖ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲႊ‫ٽ࠹ݴ‬ऄຏॾࢨՠᄐΕઝᖂ֗᠔᛭‫ش‬ሽं!ᘿ୴ࢤሽᖲ๻ໂհեឫΖ
CCAB10LP0230T7
398
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
Jižní
Korea:
⭧㟓#⭠‿
10
Volvo Car Korea
㐔㷡㣄G䂈☐aGuY\TphtYXWX}
㥐䖼G⮹aGi“œŒ›––›Ghœ‹–GuˆŽˆ›–•Gyˆ‹–
⯜⒬G⮹aGphtYUX
㇤G⇔㬐aGtˆ™ŠVYWXW
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
ါཨ#⭠‿
Volvo Car Korea
⸰⸨㣄┍㵜䂈⫠㙸
㉐㟬㐐G㟝㇤ẠG䚐⇜ Y ┍G^Y]TX^ZG⸰⸨⾀♝G[ 㽩
⸰⸨㣄┍㵜GḔᵑ㉰䉤GX\__TX^^^
http://www.volvocars.com/kr
⏷⧴⫛#ⱇ⪣⏷㢸
୔␭䚨Gⱨ㉔㉘⽸⏈G㤸䑀䝰㐔Gᴴ⏙㉥㢨G㢼㡰⳴⦐G㢬⮹㙼㤸ḰGḴ⥜═G㉐⽸㏘⏈G䚔G㍌G㛺㏩⏼␘
``
399
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
10
Singapur:
Spojené
Arabské
Emiráty:
Jordánsko:
The product that contains the Bluetooth module is approved with the following certification number.
BT module certification number: TRC/LPD/2010/4.
BT module name: IAM2.1BT PWB EU
400
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
10
Jižní
Afrika:
Uruguay:
This product contains URSEC approved transmitter [module name and model name (IAM2.1 BT PWB EU + BVJG905A, BVVE905A,
BVLV905A)]
``
401
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
10
Jamajka:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thajsko:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Nigérie:
Mexiko:
Warning
"Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma
clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario."
BluetoothŸ module installation information
Tuto desku pro modul smí instalovat pouze kvalifikovaný odborník. Tato deska se smí používat pouze u automobilových audiosystémů
značky ALPINE ELECTRONICS, INC. Je-li tato deska pro modul BluetoothŸ instalována do audiosystému ve voze, je třeba splnit
následující podmínky: 1. Jelikož "IAM2.1 BT PWB US" má své vlastní číslo FCC ID/IC a toto číslo není vidět, připevníme zvenku na
výrobek štítek. Na tomto štítku bude následující text "Obsahuje desku modulu vysílače FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101"
nebo "Obsahuje FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101". 2. "IAM2.1 BT PWB US" vyhovuje požadavkům odstavce 15.19(a)(3)
v Předpisech FCC, Část 15, Kapitola C. Součástí uživatelské příručky k výrobku je prohlášení dle 15.19 (a)(3).
COFETEL No. RCPALIA10-0353
402
10 Technické údaje
Typové schválení
Země
Botswana:
10
Chorvatsko:
403
10 Technické údaje
Symboly na displeji
Všeobecné informace
10
Na displeji ve vozidle se může zobrazit celá
řada různých symbolů. Symboly jsou rozděleny na varovné, indikační a informační. Dále
uvádíme nejčastěji používané symboly společně s významem a odkazem na stránku
v manuálu, kde najdete další informace. Podrobnější informace o symbolech a zprávách,
viz strany 74, 76 a 200.
- Červený varovný symbol se rozsvítí,
pokud byla indikována závada, která by mohla
mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Současně se na informačním displeji
zobrazí vysvětlující text.
- Žlutý informační symbol se rozsvítí
společně s textem na informačním displeji,
pokud nastane problém v systémech vozidla.
Žlutá informační kontrolka se může rozsvítit
také společně s jinými kontrolkami.
404
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Symboly na displeji
Indikační a varovné symboly na
sdruženém přístroji
Symbol
Význam
Strana
Nízká hladina
oleje
76
Parkovací
brzda
76, 138, 140
Airbagy SRS
19, 76
Kontrolka
zapnutí bezpečnostního
pásu
16, 76
Alternátor
nenabíjí
76
Porucha
brzdového
systému
76, 137
Varování,
bezpečnostní režim
19, 30, 76, 77,
126
Indikační a informační symboly na
sdruženém přístroji
Symbol
Význam
Strana
Porucha
systému ABL*
74, 92
Emisní systém
74
Porucha
systému ABS
74, 137
Zadní světlo do
mlhy svítí
74, 93
Stabilizační
systém, DSTC,
stabilizační
systém přívěsu
74, 147, 303
Stabilizační
systém, sportovní systém
74, 147
Žhavení motoru
(vznětové
motory)
74
Málo paliva
v palivové nádrži
74, 221
Informace, čtěte
text na displeji
74
10 Technické údaje
Symboly na displeji
Význam
Strana
Dálková světla
zapnutá
74, 92
Ukazatelé směru
vlevo
74
Ukazatelé směru
vpravo
74
DRIVe - Start/
Stop*
74, 128, 132
Systém tlaku
v pneumatikách*
320
Další informační symboly na sdruženém
přístroji
Symbol
Význam
Strana
Adaptivní tempomat*
152,
156, 163
Adaptivní tempomat*
163
Adaptivní tempomat*, sledování
vzdálenosti*
(Distance Alert)
163, 167
Symbol
Význam
Strana
Adaptivní tempomat*, sledování
vzdálenosti*
(Distance Alert)
Symbol
Význam
Strana
163, 167
Omezovač rychlosti
150
Adaptivní tempomat*
163
Kamerový snímač*,
laserový senzor *
171,
179,
183, 186
Adaptivní tempomat*, sledování
vzdálenosti*
(Distance Alert)
157, 165
167,
171, 179
Adaptivní tempomat*, sledování
vzdálenosti*
(Distance Alert)
157, 165
Automatická aktivace brzd*, sledování vzdálenosti*
(Distance Alert), City
SafetyTM, systém
varování před kolizí*
Nezávislé palivové
topení*
221
Adaptivní tempomat*
156
Systém ABL*
92
Radarový snímač*
163,
167, 179
Dvířka hrdla palivové
nádrže, pravá strana
287
Vybitá baterie
221
Start/Stop*, adaptivní tempomat*
132, 163
Parkovací brzda
140
10
G025102
Symbol
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
405
10 Technické údaje
Symboly na displeji
10
406
Symbol
Význam
Strana
Dešťový senzor*
100
Systém Driver Alert*
Informační symboly na displeji stropní
konzoly
Význam
Strana
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního
pásu
18
183
22, 23
Systém Driver Alert*,
Lane departure warning *
183, 186
Airbag, sedadlo
spolujezdce, aktivovaný
186
Airbag, sedadlo
spolujezdce, deaktivovaný
23
Systém Driver Alert*,
Lane departure warning *
Systém Driver Alert*,
Čas na přestávku
183
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Symbol
10 Technické údaje
10
407
11 Abecední seznam
A
ACC - Adaptivní tempomat..................... 154
Adaptivní jízdní charakteristiky................ 226
11
Adaptivní tempomat................................ 154
radarový snímač................................. 160
zjišťování závad.................................. 162
Airbag
aktivace/deaktivace, PACOS................ 22
strana řidiče a spolujezdce................... 20
vypnutí pomocí klíče............................. 22
49
65
66
66
65
66
Alcolock................................................... 111
Alergeny a látky způsobující astma......... 211
Asistent při rozjezdu................................ 121
AWD, pohon všech kol............................ 135
B
Baterie
asistent při rozjezdu............................ 121
Dálkové ovládání ............................... 281
Bezpečnostní mříž................................... 296
Audio
surround ............................................ 240
Bezpečnostní pás
předpínače bezpečnostních pásů........ 18
zadní sedadlo....................................... 18
Airbagy SIPS.............................................. 24
Audiosystém
funkce................................................. 240
Bezpečnostní pásy.................................... 16
Aktivní kontrola stáčení vozidla............... 146
audio systém .......................................... 235
AIRBAG ..................................................... 20
Aktivní podvozek Four-C......................... 226
Aktivní světlomety (ABL)............................ 92
Aktivní xenonové světlomety..................... 92
408
kontrola alarmu.....................................
kontrolka alarmu...................................
omezený režim alarmu..........................
vypnutí spuštěného alarmu..................
zapnutí..................................................
zvukový signál......................................
Audio systém........................................... 234
přehled................................................ 235
AUTO
nastavení regulace klimatizace........... 216
Akumulátor...................................... 344, 391
dálkový ovladač PCC........................... 54
symboly na akumulátoru.................... 345
údržba................................................. 344
varovné symboly................................. 345
Automatická převodovka.........................
polohy manuálního řazení (Geartronic)
přívěs..................................................
tažení a odtah.....................................
Akustická signalizace................................. 87
Automatické mycí linky............................ 361
Alarm.......................................................... 65
deaktivovat........................................... 66
Automatické uzamykání............................. 61
123
124
299
304
Automatické znovuzamknutí...................... 59
Bezpečnostní režim................................... 30
Bezpečnostní síť...................................... 295
Bioetanol E85.......................................... 289
BLIS......................................................... 195
Blokování páky voliče.............................. 125
Blokování páky voliče, mechanické odblokování...................................................... 125
Blokování zpátečky.................................. 123
BluetoothŸ
handsfree ........................................... 263
média ................................................. 260
mikrofon - vypnuto ............................ 266
11 Abecední seznam
Chladicí soustava.................................... 284
Boční airbagy............................................. 24
Chladivo................................................... 334
Brzdová kapalina a kapalina spojky........ 333
Chybová hlášení u systému BLIS............ 196
Brzdové světlo........................................... 93
Chybové zprávy
Adaptivní tempomat........................... 163
sledování bdělosti řidiče..................... 183
Upozornění na vybočení z jízdního
pruhu (Lane departure warning)......... 186
viz Zprávy a kontrolky................. 140, 163
Brzdy........................................................ 136
brzdové světlo...................................... 93
brzdový systém.................................. 136
doplnění brzdové kapaliny.................. 334
elektrická parkovací brzda.................. 138
kontrolky na sdruženém přístrojovém
panelu................................................. 137
nouzová brzdová světla........................ 93
Nouzový brzdový asistent, EBA ........ 136
parkovací brzda.................................. 138
protiblokovací brzdový systém, ABS,
Anti-lock Braking System (ABS)......... 136
Chybové zprávy v systému sledování
vzdálenosti............................................... 167
CD ........................................................... 253
Celková hmotnost vozu........................... 373
City Safety™............................................ 168
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 211
Cyklovač stěračů..................................... 100
D
11
DAB Rádio............................................... 249
Dálková/tlumená světla, viz Osvětlení....... 89
Dálkové ovládání .................................... 280
výměna baterie .................................. 281
Dálkové ovládání, HomeLinkŸ
programovatelné ................................ 141
Dálkové startování - ERS......................... 116
Č
Dálkové světlomety, automatická aktivace 90
Čelní sklo s teplo odrážející vrstvou........ 103
Dálkový ovladač s klíčem..........................
dosah....................................................
funkce...................................................
odnímatelná čepel klíče........................
výměna baterie.....................................
Čepel klíče................................................. 50
Denní počítadlo kilometrů.......................... 77
Čalounění vozu........................................ 363
Časový spínač......................................... 217
C
mytí vozidla......................................... 361
ráfky.................................................... 362
CZIP (Clean Zone Interior Package)........ 211
převedení hovoru do mobilu .............. 266
streaming audio ................................. 260
46
49
48
50
54
Číslo odstínu, lak..................................... 365
Dešťový senzor........................................ 100
Čistění
automatické mycí linky....................... 361
bezpečnostní pásy.............................. 364
čalounění............................................ 363
Detekce tunelů........................................... 92
Děti............................................................ 31
bezpečnost........................................... 31
dětské pojistky...................................... 39
409
11 Abecední seznam
11
dětské sedačky a boční airbagy........... 24
umístění ve voze................................... 31
Doporučení během jízdy.......................... 284
Elektronická měrka.................................. 331
Doprovodné osvětlení při odchodu........... 96
Emise CO2 .............................................. 384
Dětská sedačka......................................... 31
Doprovodné osvětlení při příchodu..... 48, 96
Emise oxidu uhličitého............................. 291
Dětské pojistky.......................................... 64
Druh benzínu............................................ 288
ERS - Dálkové startování......................... 116
Dětské sedačky.........................................
doporučené..........................................
horní upevňovací body pro dětské
sedačky................................................
integrovaný dvoustupňový podkládací
sedák....................................................
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX...................................................
velikostní třídy pro dětské sedačky se
systémem upevnění ISOFIX.................
Držák tašky ............................................. 293
ETC, elektronická regulace teploty ......... 214
DSTC, viz také Systém regulace stability 147
Externí vstup signálu....................... 235, 257
31
33
43
37
39
DVD ......................................................... 253
F
E
Filtr klimatizace........................................ 210
ECC, elektronicky řízená klimatizace....... 213
Filtr kouřových částic vznětových motorů 290
39
Eco Start/Stop DRIVe.............................. 128
Filtr sazí.................................................... 290
Diagnostika závad
Adaptivní tempomat........................... 162
Ekonomická jízda..................................... 284
FILTR SAZÍ PLNÝ.................................... 290
Elektrická parkovací brzda......................
automatické odbrzdění.......................
manuální odbrzdění............................
nízké napětí akumulátoru....................
Flexifuel.................................................... 119
přizpůsobení....................................... 120
Distribuce vzduchu.......................... 211, 218
Dolby Surround Pro Logic II.................... 234
Doplňování paliva.................................... 287
doplňování paliva................................ 287
dvířka hrdla palivové nádrže, elektrické
otevírání.............................................. 287
dvířka hrdla palivové nádrže, manuální
otevírání.............................................. 287
uzávěr hrdla palivové nádrže.............. 287
Doporučené dětské sedačky, tabulka....... 33
138
139
139
138
Elektrická zásuvka................................... 229
přední sedadlo.................................... 229
zavazadlový prostor............................ 293
Elektrické ovládání oken.......................... 103
Elektrické vyhřívání bloku motoru............ 119
Elektricky ovládané sedadlo...................... 83
Elektricky ovládané střešní okno............. 109
410
FOUR-C – Aktivní podvozek.................... 226
FSC, štítky týkající se životního prostředí.. 12
Funkce Deadlock
deaktivace............................................ 62
dočasné vypnutí................................... 63
Funkce poplach......................................... 48
Funkce „deadlock“.................................... 62
11 Abecední seznam
G
Geartronic................................................ 124
Hovory
obsluha............................................... 265
příchozí............................................... 265
GSI - pomoc při řazení............................. 122
H
Hlasitost
telefon................................................. 267
telefon/multimediální přehrávač......... 267
vyzváněcí tón, telefon......................... 267
K
Kamerový snímač............................ 169, 178
Kapalina ostřikovače, doplňování............ 342
Kapota, otevření...................................... 328
I
IAQS - Systém kvality vzduchu v interiéru 211
Katalyzátor............................................... 288
odtah................................................... 305
Imobilizér................................................... 47
Keyless drive...................................... 56, 115
Informace o dopravních značkách.......... 148
Klávesnice na volantu........ 87, 152, 203, 236
Informační displeje..................................... 73
Klíč............................................................. 46
Informační tlačítko, PCC............................ 49
Klíče zapalování......................................... 80
Hlasitost (Volume)
nastavení............................................ 240
prostorový zvuk.................................. 234
iPodŸ, připojení....................................... 257
Klimatizace.............................................. 217
oprava................................................. 334
všeobecné informace......................... 210
Hlasitost audio ........................................ 235
kompenzace hlasitosti v závislosti na
rychlosti.............................................. 241
J
Hlášení u systému BLIS........................... 196
Hlavový airbag........................................... 26
Hlavový airbag - IC.................................... 26
Hmotnosti
pohotovostní hmotnost...................... 373
Hodiny, nastavení...................................... 78
HomeLinkŸ .............................................. 141
Houkačka................................................... 87
Jízda........................................................
chladicí soustava................................
s otevřenými dveřmi zavazadlového
prostoru..............................................
s přívěsem..........................................
11
Klimatizace, AC....................................... 217
Koberce................................................... 228
284
284
285
298
Jízda s přívěsem
přípustná celková hmotnost přívěsu. . 373
zatížení koule tažného zařízení........... 373
Jízda ve vodě........................................... 284
Kód barvy, lak.......................................... 365
Kola
montáž................................................
ráfky....................................................
rezervní kolo.......................................
sněhové řetězy....................................
výměna...............................................
317
311
315
312
316
Kola a pneumatiky................................... 310
Komfort v prostoru pro cestující.............. 227
411
11 Abecední seznam
Kompas................................................... 108
kalibrace............................................. 108
Kondenzace vody ve světlometech......... 361
Kontrola a doplňování chladicí kapaliny. . 332
Kontrola hladiny motorového oleje.......... 329
11
Kontrolky
symboly kontrolek................................ 74
výstražné symboly................................ 74
Kontrolky, PCC.......................................... 49
Kontrolky a zprávy na displeji
sledování bdělosti řidiče..................... 183
Sledování vzdálenosti......................... 167
Upozornění na vybočení z jízdního
pruhu (Lane departure warning)......... 186
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd...................... 171, 179
Kontrolky ovládání..................................... 74
Kožené čalounění, pokyny pro mytí......... 363
Kryt zavazadlového prostoru................... 296
L
Lak
kód barvy............................................ 365
poškození a drobné opravy................ 365
Laserový senzor........................................... 9
Lékárnička............................................... 319
Leštění..................................................... 362
Lišty stěračů............................................
čistění.................................................
servisní poloha....................................
výměna...............................................
výměna, zadní okno............................
341
342
341
341
342
Mikrofon................................................... 263
Mobilní telefon
handsfree............................................
ovládání hlasem..................................
připojit.................................................
zaregistrujte telefon............................
263
272
264
264
Motor
přehřátí............................................... 298
startování............................................ 115
Motorová nafta........................................ 289
M
Manuální převodovka.............................. 122
GSI - pomoc při řazení....................... 122
tažení a odtah..................................... 304
Max. zatížení střechy .............................. 373
Mazadla................................................... 381
Mazadla, objemy..................................... 381
Média, BluetoothŸ ................................... 260
Menu/funkce............................................ 204
Menu a hlášení......................................... 200
412
Měřáky
palivoměr.............................................. 74
rychloměr.............................................. 74
tachometr............................................. 74
Motorový olej................................... 329, 378
filtr....................................................... 329
objemy................................................ 378
třída oleje............................................ 378
ztížené jízdní podmínky...................... 378
Motorový prostor
chladicí kapalina.................................
kapalina posilovače řízení...................
olej......................................................
přehled................................................
332
334
329
329
MY CAR................................................... 202
Mytí vozidla.............................................. 361
11 Abecední seznam
N
O
Nakládání
náklad na střeše................................. 292
úchyty................................................. 293
zavazadlový prostor............................ 292
Obrysová světla......................................... 93
Náladové osvětlení.................................... 96
Odstranění námrazy................................. 217
Odemykání
zevnitř................................................... 60
zvenku.................................................. 59
Náraz, viz Nehoda...................................... 30
Odtah....................................................... 306
Nastavení časového intervalu.................. 165
Ochrana chodců...................................... 173
Nastavení podvozku................................ 226
Ochrana proti korozi................................ 363
Nastavení projekce světlometů................. 96
halogenový světlomet........................... 97
Ochrana proti přivření, střešní okno........ 110
Nastavení volantu...................................... 87
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka......................................... 103
Navigace menu, Infotainment ................. 238
Olej, viz také motorový olej...................... 378
Nezávislé topení.......................................
akumulátor a palivo............................
nastavení času....................................
parkování ve svahu.............................
Opěradlo.................................................... 82
přední sedadlo, snížení......................... 82
220
220
222
220
Nízká hladina oleje................................... 329
Nouzová oprava defektu.......................... 322
Nožní brzda.............................................. 136
Opěradlo zadního sedadla, sklopení......... 85
Opěrka hlavy
prostřední sedadlo, zadní..................... 84
spuštění.......................................... 84, 86
Ostřikovač
kapalina do ostřikovače, doplnění...... 342
Ostřikovače
čelní sklo............................................. 101
zadní okno.......................................... 101
Ostřikování čelního okna......................... 101
Osvětlení.................................................. 335
aktivní xenonové světlomety................ 92
automatické osvětlení, prostor pro
cestující................................................. 95
dálková/potkávací světla...................... 89
detekce tunelů...................................... 92
doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu.......................................... 48, 96
doprovodné osvětlení při odchodu....... 96
obrysová/parkovací světla.................... 93
osvětlení displeje.................................. 88
osvětlení přístrojů................................. 88
ovládání................................................ 95
ovládání sklonu světlometů.................. 88
v prostoru pro cestující......................... 95
zadní světlo do mlhy............................. 93
žárovky, technické údaje.................... 339
Osvětlení, výměna žárovky......................
dálková světla, halogenová................
dálková světla, xenonové světlo.........
držák žárovek, zadní, ukazatelé směru
osvětlení registrační značky...............
potkávací světla, halogenová.............
toaletní zrcátko...................................
ukazatele směru..................................
zavazadlový prostor............................
11
335
337
337
338
338
336
339
337
339
413
11 Abecední seznam
11
Osvětlení displeje....................................... 88
Palubní počítač........................................ 224
Osvětlení interiéru, viz Osvětlení................ 95
Paměťová funkce v sedadlech.................. 83
Pohon všech kol – AWD.......................... 135
Osvětlení přístrojové desky........................ 88
Pohotovostní hmotnost........................... 373
Osvětlení přístrojů, viz Osvětlení................ 88
Parkovací asistent................................... 188
čidla parkovacího asistenta................ 190
Otevření všech oken.......................... 61, 210
Parkovací brzda....................................... 138
Ovládací prvky, světla................................ 88
Parkovací kamera.................................... 191
ovládání
středová konzola ............................... 235
Pasivní start (pasivní režim)............... 56, 115
Ovládání
středová konzola................................ 202
PCC - Personal Car Communicator
dosah.............................................. 49, 50
funkce................................................... 48
ovládání hlasem, mobilní telefon............. 272
Péče o vozidlo......................................... 361
Ovládání klimatizace................................ 210
čidla.................................................... 210
všeobecné informace......................... 210
Péče o vozidlo, kožené čalounění........... 363
Ovládání sklonu světlometů....................... 88
311
310
322
313
P
PACOS....................................................... 22
PACOS, vypínač........................................ 22
Palivo.......................................................
palivový filtr.........................................
spotřeba paliva...................................
úspora paliva......................................
414
288
290
384
318
Pneumatiky
indikátory opotřebení vzorku pneumatik........................................................
jízdní charakteristiky...........................
oprava defektu pneumatiky................
rychlostní kategorie............................
sledování tlaku vzduchu v pneumatikách....................................................
směr otáčení.......................................
technické údaje..................................
tlak......................................................
údržba.................................................
zimní pneumatiky................................
Pohon všech kol, AWD............................ 135
Pojistková skříňka.................................... 350
schránka v palubní desce................... 355
Pojistky....................................................
Box v zavazadlovém prostoru............
reléová/pojistková skříňka v motorovém prostoru......................................
Start/Stop...........................................
studená část.......................................
všeobecné informace.........................
výměna...............................................
350
358
351
359
359
350
350
Polohy klíče............................................... 80
Polohy manuálního řazení (Geartronic).... 124
Poranění krční páteře, WHIPS................... 27
Posilovač řízení, proměnný účinek.......... 226
Potvrzení uzamknutí ................................. 46
Pouzdro s výbavou pro první pomoc ..... 319
320
310
313
318
310
312
Pneumatiky s možností jízdy po defektu. 321
Projekce světlometů, nastavení................. 96
Prostorový zvuk............................... 234, 240
Prostor pro cestující................................. 227
Provozní kapaliny, objemy....................... 381
Provozní kapaliny a oleje......................... 381
11 Abecední seznam
přehrávač ................................................ 253
Přehřátí.................................................... 298
Převodovka.............................................. 122
automatická........................................ 123
manuálně............................................ 122
Převodovka Powershift.................... 126, 304
Přídavné topení........................................ 223
Přídavné topení (vznětové motory).......... 223
Připomenutí k připoutání bezpečnostními
pásy........................................................... 18
Přípustná celková hmotnost přívěsu....... 373
Q
Ř
Queue Assist............................................ 159
Řízení prokluzu........................................ 146
Queue Assistant....................................... 159
Řízení teploty........................................... 216
Řízení trakce při zatáčení ........................ 146
R
Řízení vlečného momentu motoru .......... 146
Radarový snímač..................................... 154
omezení.............................................. 160
S
Rádio ...................................................... 245
AM/FM ............................................... 245
DAB ................................................... 249
Sdružený přístrojový panel................ 73, 200
Přístroj, přehled
levostranné řízení.................................. 70
pravostranné řízení............................... 72
Ráfky
čistění................................................. 362
Přístroje a ovládací prvky........................... 70
Recirkulace.............................................. 217
Přívěs.......................................................
jízda s přívěsem..................................
kabel...................................................
rozvlnění.............................................
Regulace prokluzu .................................. 146
Sedadla...................................................... 82
elektricky ovládané sedadlo................. 83
opěrka hlavy, vzadu.............................. 84
sklopení opěradla předního sedadla.... 82
sklopení opěradla zadního sedadla...... 85
vyhřívání.............................................. 215
Regulace trakce....................................... 146
Sedadlo, viz Sedadla................................. 82
Reléová/pojistková skříňka: viz Pojistky. . 350
Sensus....................................................... 79
298
298
298
303
Přizpůsobení............................................ 120
Resetování elektricky ovládaných oken... 105
Servisní poloha........................................ 341
Resetování vnějších zpětných zrcátek..... 106
Servisní program...................................... 328
Rezervní kolo........................................... 315
Seřízení projekce světlometů
Aktivní světlomety ................................ 97
11
Schránka v přístrojové desce.................. 228
zamykání............................................... 61
415
11 Abecední seznam
Síla vyvíjená při řízení, viz Posilovač řízení 226
Skla
vrstvená/zesílená................................ 103
Sklopná, elektricky ovládaná vnější zpětná
zrcátka..................................................... 106
11
Skvrny...................................................... 363
Světlomety............................................... 335
Symboly................................................... 147
Symboly a zprávy
Adaptivní tempomat........................... 163
Sledování bdělosti řidiče.......................... 182
Systém airbagů ......................................... 19
Slepý úhel (BLIS)...................................... 195
Systém dálkového ovládání, typové schválení........................................................... 392
Sluneční clona, střešní okno.................... 110
Škrábance a drobná poškození způsobená
kamínky.................................................... 365
Štítky........................................................ 370
Štítky týkající se životního prostředí, FSC,
uživatelská příručka................................... 12
T
Stabilizační systém.................................. 146
Stěrače a ostřikovače.............................. 100
Systém kvality vzduchu, IAQS ................ 217
Stěrače čelního okna............................... 100
dešťový senzor................................... 100
Systém menu MY CAR............................ 202
Tažné oko................................................ 305
Systém regulace stability a trakce........... 146
Středová konzola..................................... 202
Systém sledování bdělosti řidiče............. 181
Střešní okno
ochrana proti přivření..........................
otevírání a zavírání..............................
poloha pro větrání...............................
sluneční clona.....................................
Systém varování před srážkou
radarový snímač................. 160, 168, 173
Tažné zařízení..........................................
demontovatelné, demontáž ...............
demontovatelné, připojení .................
technické údaje..................................
SST - samonosné pneumatiky................ 321
Stabilizace přívěsu .......................... 146, 303
110
109
109
110
Světla, viz Osvětlení................................. 335
234
238
272
235
235
Š
Systém Infotainment ...............................
menu ..................................................
ovládání hlasem..................................
přehled ...............................................
tlačítka volby zdroje ...........................
Spínače světel........................................... 88
416
Světla do mlhy
vzadu.................................................... 93
Tabulka pojistek
pojistky v motorovém prostoru........... 352
Tažení vozu.............................................. 304
tažné oko............................................ 305
Tažná koule, viz Tažně zařízení............... 299
299
302
301
300
Těhotné ženy, bezpečnostní pás............... 17
Technické údaje motoru.......................... 376
Telefon
handsfree............................................ 263
ovládání hlasem.................................. 272
11 Abecední seznam
příchozí hovory...................................
přijetí hovoru.......................................
připojit.................................................
telefonní seznam.................................
telefonní seznam, zkratka...................
volání..................................................
zaregistrujte telefon............................
265
266
264
267
267
265
264
Tempomat............................................... 152
Teplota
skutečná teplota................................. 210
Ú
U
Varovné kontrolky
Airbagy - SRS.......................................
alternátor nedobíjí.................................
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu......................................................
nízký tlak oleje......................................
varování................................................
zabrzděná parkovací brzda..................
závada v brzdovém systému................
Ukazatele směru........................................ 94
Varovný symbol, systém airbagů............... 19
Údržba
ochrana proti korozi............................ 363
Úložné prostory v prostoru pro cestující. 227
76
76
76
76
76
76
76
USB, připojení.......................................... 257
Ventilace.................................................. 211
Tlumič vibrací........................................... 299
Utajené uzamčení...................................... 52
Ventilační otvory...................................... 212
Toaletní zrcátko................................. 95, 229
Uživatelská příručka, štítky týkající se
životního prostředí..................................... 12
Vnější rozměry......................................... 372
Tlak ECO.................................................. 318
Topení v prostoru pro cestující
nezávislé topení.................................. 220
Ventilátor.................................................. 215
Vnější zpětná zrcátka............................... 105
Transpondér............................................ 103
V
Vnitřní a vnější zpětná zrcátka
vyhřívání.............................................. 106
Trysky ostřikovačů, vyhřívané.................. 101
Varování ke vzdálenosti........................... 165
TSA - stabilizace přívěsu ................ 146, 303
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd*.......................................... 173
Vnitřní zpětné zrcátko.............................. 107
automatická změna odrazivosti.......... 107
TPMS - sledování tlaku vzduchu............. 320
TV............................................................. 276
Typové označení...................................... 370
Typové schválení, systém dálkového ovládání.......................................................... 392
11
Varování před srážkou..................... 173, 174
Varovná kontrolka
adaptivní tempomat............................ 154
systém regulace stability a trakce...... 146
systém varování před srážkou............ 176
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
dveře................................................... 105
elektricky sklopná zrcátka.................. 106
interiér................................................. 107
kompas............................................... 108
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva.......... 103
417
11 Abecední seznam
Vodu odpuzující povrch, čistění............... 362
11
Vysokotlaké ostřikování světlometů........ 101
Volání....................................................... 265
Výstraha při opouštění jízdního pruhu..... 185
Volant......................................................... 87
klávesnice..................... 87, 152, 203, 236
klávesnice, adaptivní tempomat......... 156
nastavení volantu.................................. 87
Výstražná funkce ukazatelů směru............ 94
Výstražné kontrolky................................... 74
Volvo Sensus............................................. 79
Výstražný zvuk
systém varování před srážkou............ 176
Výstražný trojúhelník................................ 319
Voskování................................................ 362
V případě nehody...................................... 30
Vrstvená skla........................................... 103
Vstup AUX....................................... 235, 257
Výbava pro případ nouze
výstražný trojúhelník........................... 319
W
WHIPS
dětská sedačka/podkládací sedák....... 27
poranění krční páteře............................ 27
Zámky
automatické uzamykání........................ 59
odemykání............................................ 59
zamykání............................................... 59
Zamlžení
kondenzace vody ve světlometech.... 361
Zamlžení oken..........................................
funkce časového spínače...................
odstranění větracími otvory................
ošetření oken......................................
217
217
218
210
Zamykání/odemykání
zadní dveře........................................... 61
zevnitř vozidla....................................... 59
Zásuvka pro zapalovač cigaret................ 228
Vyhřívané trysky ostřikovačů................... 101
Zatížení střechy, max. hmotnost ............ 373
Vyhřívání..................................................
sedadla...............................................
vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka................................................
zadní okno..........................................
Zatížení vozidla
všeobecně.......................................... 292
216
215
Z
106
106
Zadní dveře
zamykání/odemykání............................ 61
Vyhřívání bloku motoru
nezávislé topení.................................. 220
Zadní žárovky
umístění.............................................. 338
Vyhřívání zadního okna............................ 106
Zajištění nákladu (Nakládání)................... 293
Vypnutí blokování páky voliče................. 125
Zámek řízení............................................ 116
Vysoká teplota motoru............................. 298
Zavazadlový prostor
bezpečnostní mříž.............................. 296
bezpečnostní síť................................. 295
kryt zavazadlového prostoru.............. 296
osvětlení................................................ 95
úchyty................................................. 293
zatížení vozidla................................... 292
Zimní jízda................................................ 285
Zimní pneumatiky.................................... 312
418
11 Abecední seznam
Zjišťování závad kamerového snímače................................................ 170, 178
Zprávy a kontrolky
sledování bdělosti řidiče..................... 183
Sledování vzdálenosti......................... 167
Upozornění na vybočení z jízdního
pruhu (Lane departure warning)......... 186
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd...................... 171, 179
11
Zprávy a symboly
Adaptivní tempomat........................... 163
Zprávy na informačním displeji................ 147
Zprávy ve sdruženém přístrojovém
panelu...................................................... 200
Ž
Žárovky, viz osvětlení.............................. 335
419
11 Abecední seznam
11
420
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 $[FDI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising