Volvo V60 2015 Early Quick Guide

Volvo V60 2015 Early Quick Guide

W E B E D I T I O N

Q U I C K G U I D E

VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!

V této složce najdete nejčastěji používané funkce ve vozidle. Uživatelská příručka a ostatní příručky obsahují bezpečnostní pokyny a veškeré texty týkající se varování, důležitých upozornění a poznámek.

Následující symboly znamenají:

Na obrázcích v přehledu jsou zobrazeny různé díly.

Podrobné pokyny.

Je naprosto nezbytné přečíst si uživatelskou příručku.

Texty varování, důležitých upozornění a poznámek, které si musíte přečíst, jsou uvedeny na poslední stránce.

Možnosti jsou označeny hvězdičkou *.

Uživatelská příručka je k dispozici v tištěné verzi a digitálně na obrazovce ve vozidle, na webu a jako mobilní aplikace. Mobilní aplikace obsahuje celou uživatelskou příručku a instruktážní filmy. Umožňuje vyhledávat různými způsoby pomocí textů a obrázků. Mobilní aplikaci si můžete stáhnout do mobilních zařízení z App Store nebo z Google play.

Další podrobnosti o svém voze najdete na www.volvocars.com.

01 Startování a jízda

Dálkový ovladač s klíčem

Systém zamykání Keyless*

Startování a vypnutí motoru

Parkovací brzda

Stěrače

02 Podpora řidiče ve voze

Park Assist Pilot*

Lane Keeping Aid*

Funkce Start/Stop*

Ochrana chodců*

03 Prostředí ve voze

Nastavení sedadla

Seřízení volantu

04 Funkce ve vaše voze

Ovládání klimatizace

Ovládání světlometů

Sdružená přístrojová deska

Systém Infotainment

Telefon*

Internet*

Externí audio zařízení

Tlačítka na středové konzole

Nastavení v systému menu

Servis/rezervace*

ECO*

05 Tipy

Čerpání paliva

Péče o vozidlo

Úložné prostory

Zásuvky AUX/USB* a 12 V

Jak funguje dálkový ovladač s klíčem?

01

Odemyká boční dveře a dveře zavazadlového prostoru a vypíná alarm. Tuto funkci lze nastavit v nabídce MY CAR.

Zamyká boční dveře a dveře zavazadlového prostoru a zapíná alarm.

Doprovodné osvětlení při příchodu.

Odemkne a vypojí alarm pouze pro zadní výklopné dveře.

Informace*.

Funkce nouzového tlačítka.

Do dálkového ovladače s klíčem lze uložit různá nastavení, a to včetně nastavení vnějších zrcátek a elektricky ovládaného sedadla řidiče* - viz uživatelská příručka.

Jak funguje systém zamykání Keyless*?

01

Dálkový ovladač s klíčem může například zůstat po celou dobu v kapse.

Zamyká a zapojuje alarm

– Dotkněte se zadní části jedné z vnějších klik, nebo lehce stiskněte menší ze dvou pogumovaných tlačítek na zadních výklopných dveřích zavazadlového prostoru.

Odemknutí a vypnutí alarmu vozidla

– Uchopte kliku dveří a obvyklým způsobem otevřete dveře, nebo lehce stiskněte větší ze dvou pogumovaných tlačítek na zadních výklopných dveřích zavazadlového prostoru.

Jak mohu zapnout nebo vypnout motor?

Zapnutí

Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování (neplatí pro systém Keyless drive*).

Sešlápněte spojkový nebo brzdový pedál.

Krátce stiskněte tlačítko

START/STOP ENGINE

.

Vypnutí

Krátce stiskněte tlačítko

START/STOP ENGINE

.

Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem ze spínače zapalování.

01

Jak se používá parkovací brzda?

01

Zapnutí

– Stiskněte ovladač

PUSH LOCK/PULL RELEASE

- výstražná kontrolka na sdružené přístrojové desce začne blikat. Jakmile kontrolka svítí nepřerušovaně, parkovací brzda je aktivována.

Vypnutí

Sešlápněte brzdový pedál.

Potáhněte ovládač

PUSH LOCK/PULL

RELEASE

.

Automatické vypnutí

– Rozjeďte se (U vozidel s automatickou převodovkou musí být zapnutý bezpečnostní pás).

Jak mám spustit stěrače čelního skla a dešťový senzor*?

Pokud chcete spustit stěrače čelního skla, posuňte páčku dolů. Pokud chcete čelní sklo setřít jednou, posuňte páčku nahoru.

01

Zapnutí a vypnutí dešťového senzoru.

Nastaveni citlivosti dešťového senzoru nebo intervalu cyklovače stěračů.

Ostřikovač, zadní okno - cyklovač/normální rychlost.

Abyste mohli lišty stěračů nadzvednout, musí být v servisní poloze - viz uživatelská příručka.

Jak mám používat Park Assist Pilot PAP*?

02

Systém PAP zkontroluje prostor, který je k dispozici, a řídí vozidlo do tohoto prostoru. Vaším úkolem je řadit, ovládat rychlost a brzdit/zastavit.

Systém PAP aktivujte stisknutím tlačítka.

Nejezděte větší rychlostí než 30 km/h.

Postupujte podle pokynů, které se zobrazují na sdružené přístrojové desce.

Buďte připraveni zastavit, jakmile to graf a text požaduje.

Jak funguje systém Lane Keeping Aid LKA*?

02

Pokud chcete přejet přes boční čáru, systém LKA vyvine jistý moment na volant a bude aktivně řídit zpět do pruhu. Pokud vozidlo přejede boční čáru, systém

LKA vás upozorní pulzujícími vibracemi ve volantu.

– Systém LKA aktivujte jedním stisknutím tlačítka.

Jak mám používat funkci Start/Stop*?

02

Manuální převodovka

Vypnutí motoru: Vyřaďte spojku, zařaďte převodovku do neutrálu a uvolněte spojkový pedál.

Nastartujte motor: Sešlápněte spojkový pedál.

Automatická převodovka

Vypněte motor: Zastavte vozidlo pomocí brzdového pedálu a udržujte brzdový tlak.

Nastartování motoru: Uvolněte tlak nohy na brzdový pedál.

Svítící kontrolka v tlačítku označuje, že je funkce aktivní.

Jak funguje ochrana chodců*?

02

Vozidlo je vybaveno systémem varování před kolizí s automatickou aktivací brzd a detekcí chodců. Tento systém dokáže v případě vozidel, cyklistů a chodců varovat, přibrzdit resp. zastavit.

Tato funkce představuje pouze pomůcku a nefunguje ve všech situacích - například nevidí ze strany cyklisty a částečně zakryté chodce a chodce, kteří jsou menší než 80 cm.

Je nezbytné tuto funkci pochopit – viz uživatelská příručka.

Jak mohu nastavit sedadlo?

03

Zvednutí/snížení přední hrany sedáku.

Zvednutí/spuštění sedadla.

Posunutí sedadla dopředu/dozadu.

Nakloňte opěradlo.

Seřízení bederní opěrky*.

Uložení nastavení elektricky ovládaného sedadla*.

Tlačítka paměti pro elektricky ovládané sedadlo*.

Uložení nastavení:

Během tisknutí jednoho z paměťových tlačítek držte stisknuté tlačítko, abyste uložili nastavení. Držte tlačítka stisknuté, dokud se neozve signál a na sdružené přístrojové desce se neobjeví text. Uloží se poloha sedadla i vnějších zrcátek. Poloha bederní opěrky se neuloží.

Polohu vnějších zrcátek a nastavení paměti

(nikoliv bederní opěrka) pro elektricky ovládané sedadlo lze rovněž uložit do dálkového ovladače s klíčem* –viz uživatelská příručka.

Jak mohu nastavit volant?

Uvolněte aretaci.

Volant posuňte dopředu/dozadu a nahoru/dolů.

Aktivujte pojistku.

03

Jak mohu regulovat teplotu?

04

Otočte na požadovanou teplotu v levé/pravé části prostoru pro cestující. Na obrazovce se zobrazí zvolená teplota.

Stisknutím tlačítka

AUTO

zapněte automatickou regulaci proudění vzduchu a ostatních funkcí. Na obrazovce se objeví

AUTO KLIMA

.

Jak mohu odmrazit čelní sklo?

04

Stisknutím aktivujte elektrické vyhřívání čelního skla* - na obrazovce se rozsvítí symbol (1).

Dalším stisknutím aktivujete rovněž maximální proudění vzduchu na čelní sklo a boční skla - rozsvítí se symboly (1) a (2).

Dalším stisknutím obě funkce vypnete - nesvítí žádný symbol.

Bez elektrického ohřevu: Stisknutím aktivujete/deaktivujete proudění vzduchu.

Jak funguje automatické ovládání světlometů?

04

V režimu

AUTO

jsou k dispozici následující možnosti:

• Systém automaticky přepíná mezi denními provozními světly a potkávacími světly.

• Dálkové světlomety lze aktivovat, když svítí potkávací světla.

• Lze použít aktivní světlomety (AHB)*, které ztlumí a aktivují automaticky dálková světla resp. upraví nastavení dálkových světel podle dopravní situace.

• Aktivuje se detekce tunelů*.

Jak se ovládá palubní počítač?

04

Stisknutím tlačítka

OK

otevřete menu palubního počítače a aktivujete položku. Zpráva zhasne.

Kolečkem procházíte mezi jednotlivými položkami palubního počítače.

Stisknutím tlačítka

RESET

vynulujete hodnoty ve zvoleném nastavení palubního počítače a vrátíte se ve struktuře menu zpět.

Jak mohu vynulovat palubní počítače?

04

Otočením kolečka na spínači páčky vlevo zobrazte palubní počítač

T1

nebo

T2

.

Dlouhým stisknutím tlačítka

RESET

počítadlo resetujete.

Jak mohu změnit vzhled displeje vozidla*?

Na digitální* sdružené přístrojové desce lze zvolit jednotlivé motivy, např. Performance nebo Eco.

Změna motivu:

Po nastartování motoru stiskněte spínač

OK

na páčce vlevo.

Otočením kolečka na páčce zvolte v nabídce položku

Motivy

a potom stiskněte

OK

.

Otočením kolečka zvolte motiv a stisknutím tlačítka

OK

výběr potvrďte.

04

Motiv lze uložit do paměti dálkového ovladače s klíčem* - viz uživatelská příručka.

Jak mohu zapnout a vypnout systém infotainment?

Krátkým stisknutím systém aktivujete.

Dlouhým stisknutím (dokud se obrazovka nevypne) systém vypnete.

Vypnutí zvuku: Krátce stiskněte - dalším stisknutím aktivujete znovu.

04

Upozorňujeme, že celý systém Sensus (včetně funkcí telefonu a navigace*) se zapíná a vypíná současně.

Jak mohu navigovat v systému Infotainment?

04

Stisknutím položky

RADIO, MEDIA, MY CAR,

NAV*

,

TEL*

nebo * zvolte hlavní zdroj. Zde se objeví normální zobrazení posledního aktivního zdroje.

Stiskněte

OK/MENU

nebo kolečko* na volantu - v hlavním menu systému se otevře zvolený zdroj.

Otočením ovladače

TUNE

nebo kolečka navigujete v menu.

Stisknutím tlačítka

OK/MENU

nebo kolečka provedete výběr v menu.

Krátkým stisknutím tlačítka

EXIT

se v systému menu vrátíte zpátky, zrušíte funkci nebo vymažete zadané znaky.

Dlouhým stisknutím tlačítka

EXIT

přejdete zpátky na normální zobrazení nebo, pokud se nacházíte v normálním zobrazení, přejdete na zobrazení hlavního zdroje.

Tipy:

Chcete-li v normálním zobrazení přejít do nabídky zkratek, stiskněte jednou tlačítko hlavního zdroje.

Dalším stisknutím se vrátíte do normálního zobrazení.

Další informace o použití systému - viz uživatelská příručka.

Jak mám připojit telefon* se systémem

Bluetooth

®

?

04

V normálním zobrazení pro zdroj telefonu stiskněte

OK/MENU

.

Zvolte

Nastavit vozidlo jako viditelné

a potvrďte stisknutím tlačítka

OK/MENU

.

Aktivujte Bluetooth

®

v mobilním telefonu.

Vyhledejte a připojte vozidlo k telefonu.

Postupujte podle pokynů na mobilním telefonu a na obrazovce.

Telefon je nyní připojen a může být ovládán z vozidla.

Pokud registrace telefonu neproběhne úspěšně

- viz uživatelská příručka.

Jak se mohu připojit k internetu*?

04

Připojte telefon k vozidlu (viz "Jak mohu připojit telefon Bluetooth

®

?") a aktivujte tethering v telefonu.

V normálním zobrazení pro zdroj MY CAR stiskněte

OK/MENU

, zvolte

Nastavení > Nastavení internetu > Připojit přes

.

Zvolte jednu z možností

Modem ve vozidle

,

Wi-Fi

nebo

Bluetooth

.

V budoucnu se vozidlo automaticky připojí přes vybrané připojení k internetu.

Další informace o připojení - viz uživatelská příručka.

Jaké služby dostanu s číslem Volvo ID*?

04

Volvo ID je osobní identifikační číslo zaregistrované k vozidlu. Pomocí tohoto čísla získáte přístup k různým službám, např. k síti My Volvo. Dále budete moci odesílat přímo do vozidla adresu z mapové služby na internetu.

Registrace a správa čísla Volvo ID:

Stiskněte tlačítko Připojit .

Zvolte

Aplikace Apps > Nastavení

a postupujte podle pokyn na obrazovce.

Další informace o čísle Volvo ID - viz uživatelská příručka.

Jak mohu používat aplikace, když je vozidlo připojeno k internetu*?

04

Je-li vozidlo připojeno k internetu, lze používat aplikace pro hudební služby, internetové rádio, navigační služby a jednoduché internetové prohlížeče.

Stiskněte tlačítko Připojit .

Zvolte

Aplikace Apps

a stiskněte

OK/MENU

- zobrazí se dostupné aplikace.

Zvolte aplikaci a potvrďte stisknutím tlačítka

OK/

MENU

.

Některé aplikace vyžadují přihlášení přes samostatný

účet od poskytovatele aplikace/služby. Použijte stávající účet nebo se znovu zaregistrujte. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jak mohu telefonovat*?

04

V normálním zobrazení pro zdroj telefonu zadejte požadované číslo nebo otočte kolečkem na volantu dolů (otevře se telefonní seznam) nebo nahoru (otevře se seznam hovorů).

Stisknutím tlačítka číslo vytočíte.

Hovor se přeruší stisknutím tlačítka

EXIT

.

Další možnosti, jak volat telefonem - viz uživatelská příručka.

Jak mohu převzít hovor*?

– Stisknutím kolečka převezmete příchozí hovory.

04

Hovor se odmítne/přeruší stisknutím tlačítka

EXIT

.

Další možnosti, jak reagovat na telefon - viz uživatelská příručka.

Jak mohu připojit externí audio zařízení?

04

Připojte externí zařízení přes vstup AUX nebo port USB* v úložné schránce na středové konzole

V normálním zobrazení pro zdroj média stiskněte

MEDIA

na středové konzole.

Otočte

TUNE

na požadovaný zdroj audia a stiskněte tlačítko

OK/MENU

.

Další připojení externího zařízení - vizuživatelská příručka.

Jak mohu nastavit cíl GPS*?

04

Stisknutím tlačítka

NAV

spusťte navigaci - zobrazí se mapa.

Ještě jednou stiskněte

NAV

a zvolte

Zadejte adresu

pomocí

OK/MENU

.

Pomocí kolečka nebo numerické klávesnice na středové konzole zadejte kritérium resp. kritéria hledání.

Potom zvolte

Zadat jediný cíl

nebo

Přidat jako trasový bod

a stiskněte

OK/MENU

.

Další informace a odchylky od trhu pro navigaci - viz samostatný doplněk.

Jaká nastavení lze upravit v systému menu?

Systém menu MY CAR se používá pro celou řadu funkcí vozidla, např. nastavení hodin, zrcátek na dveřích a zámků.

Použití tlačítek - viz předchozí kapitola "Jak se naviguje v menu systému infotainment".

04

Jak mohu nastavit hodiny?

V normálním zobrazení pro zdroj MY CAR stiskněte

OK/MENU

.

Zvolte

Nastavení > Možnosti systému >

Nastavení času

.

Otočte

TUNE

na

Automatický čas

a stisknutím tlačítka

OK/MENU

aktivujte automatické nastavení času.

Abyste nastavili čas správně, musíte správně zvolit aktuální polohu.

04

Jak mohu zavolat do servisu nebo objednat prohlídku*?

04

– V normálním zobrazení pro zdroj MY CAR stiskněte

OK/MENU

a zvolte

Servis a oprava

.

V části

Servis a oprava

se nacházejí informace o příslušném servisu, které jste zaregistrovali na webovém portálu My Volvo. V části

Informace o autoriz. zástupci

je k dispozici položka umožňující zavolat a poslat do servisu žádost o rezervaci (toto lze provést rovněž přes web My Volvo). Dále zde lze aktualizovat informace o servisu a nastavit servis jako cíl.

Platí pouze pro některé trhy.

Co dělá ECO*?

04

Stisknutím tlačítka

ECO

aktivujete program optimálně úsporné spotřeby paliva. Mimo jiné se změní následující:

• Start/Stop - motor se může automaticky zastavit dříve, než vozidlo stojí.

• Eco Coast - vozidlo přestane brzdit motorem a dojíždí setrvačností.

• Vypnutí nebo omezení některých funkcí klimatizace.

Jak mám čerpat palivo?

05

– Pomocí tlačítka na panelu osvětlení otevřete dvířka hrdla palivové nádrže - po uvolnění tlačítka se dvířka otevřou.

Šipka na symbolu sdružené přístrojové desky ukazuje, na které straně se dvířka hrdla palivové nádrže nacházejí.

Jak mám mýt svůj vůz?

05

Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než mytí v automatické myčce. Nový lak je také náchylnější k poškození. Z tohoto důvodu je pro první měsíce u nového vozu doporučeno ruční mytí.

Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte, že nečistoty a kamínky mohou poškrábat lak.

Jak mám čistit kožené čalounění*?

Aby si kůže zachovala svůj vzhled, musí být pravidelně udržována. Z tohoto důvodu doporučujeme kožené čalounění čistit pomocí sady Volvo Leather

Care 1krát až 4krát ročně. Sadu Volvo Leather Care můžete koupit u svého prodejce Volvo.

05

Kde se nacházejí úložné schránky?

Zde jsou znázorněny některé z úložných schránek ve vozidle.

05

Informace o rozmístění dalších úložných schránek najdete v uživatelské příručce.

Kde se nacházejí zásuvky AUX/USB* a 12 V?

Aby 12V zásuvky v prostoru pro cestující fungovaly, musí být dálkový ovladač s klíčem v poloze

I

. 12 V zásuvka* v zavazadlovém prostoru je vždy aktivní.

05

Jak funguje systém zamykání Keyless*?

Pokud máte na rukou rukavice, může se stát, že funkce Keyless nebude u klik na dveřích fungovat. Elektromagnetická pole a odstínění mohou mít vliv na funkci Keyless. Nedávejte dálkový ovladač do blízkosti mobilního telefonu a kovových předmětů.

Jak mohu zapnout nebo vypnout motor?

Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu. Jedná se o součást systému efektivního řízení emisí Volvo. Během studeného startu mohou některé vznětové motory kvůli žhavení startovat se zpožděním.

Jak mám používat Park Assist Pilot PAP*?

Systém PAP nefunguje v každé situace. Jedná se pouze o doplněk a pomůcku. Za bezpečnou jízdu s vozidlem a přehled o okolí a ostatních účastnících silničního provozu, kteří se přibližují nebo projíždějí při parkování, nese odpovědnost vždy řidič.

Jak funguje systém Lane Keeping Aid LKA*?

Systém LKA představuje pomůcku. Může se stát, že při jistém počasí, situaci na vozovce, jízdních a dopravních podmínkách tento systém nefunguje. Za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných zákonů a dopravních předpisů nese odpovědnost vždy řidič.

Jak funguje ochrana chodců*?

Tato funkce nedokáže detekovat všechny chodce ve všech situacích. Například nevidí částečně zakryté chodce, lidi v oděvech, jež skrývají tvar těla, a chodce s výškou pod 80 cm. Tato funkce nedokáže detekovat všechny cyklisty ve všech situacích. Například nevidí částečně zakryté cyklisty, cyklisty v oděvech, jež skrývají tvar těla, a cyklisty, kteří se přibližují z boku. Za správný způsob jízdy a bezpečnou vzdálenost odpovídající rychlosti jízdy vždy odpovídá řidič.

Jak mohu nastavit sedadlo?

Sedadlo řidiče si upravte

před

tím, než se s vozidlem rozjedete - nikoliv během jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo zajištěno. V případě prudkého brzdění či nehody tím zabráníte poranění osob.

Jak mohu nastavit volant?

Volant seřizujte (po nastavení sedadla) vždy

před

tím, než se s vozidlem rozjedete - nikoliv během jízdy.

Jak se mohu připojit k internetu*?

Při použití internetu dochází k přenosu dat (datový provoz), což zatěžuje vašeho síťového operátora. Zeptejte se, kolik stojí datový přenos. Chcete-li se připojit přes modem vozidla, vložte svou osobní SIM kartu do držáku ve schránce v přístrojové desce a potom zvolte v nabídce MY CAR připojení přes

Modem ve vozidle

. Chcete-li se připojit k internetu, zadejte PIN kód své SIM karty. Abyste nemuseli zadávat PIN kód před každým startováním vozidla, můžete zámek PIN kódu deaktivovat - v položce

Modem ve vozidle

zrušte zaškrtnutí položky

Uzamknout SIM kartu

.

Jak mám čistit kožené čalounění*?

Některá barevná oblečení (např. oděvy z džínoviny a úsně) mohou způsobit změnu zabarvení čalounění. Nikdy nepoužívejte silná rozpouštědla - mohli byste čalounění poškodit.

Kde se nacházejí zásuvky AUX/USB* a 12 V?

Z každé zásuvky se smí odebírat maximálně 10 A (120 W).

Další podrobnosti o svém voze se dozvíte na www.volvocars.com

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement