Volvo | V60 Twin Engine | Uživatelská přiručka | Volvo V60 Twin Engine 2016 Early Uživatelská příručka

Volvo V60 Twin Engine 2016 Early Uživatelská příručka
WEB EDITION
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo
radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl
bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější automobily na světě. Vaše Volvo bylo
zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální
požadavky na bezpečnost a ochranu životního
prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla,
doporučujeme Vám, abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě, které jsou
uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
01 Úvod
Uživatelská příručka na obrazovce ve
vozidle.......................................................
Γtení uživatelské příručky.........................
Digitální uživatelská příručka ve vozidle...
Zaznamenávání údajů...............................
Příslušenství a zvláštní výbava..................
Podpora a informace o vozidle na internetu...........................................................
Volvo ID.....................................................
Životní prostředí........................................
Uživatelská příručka a životní prostředí....
Vrstvená skla.............................................
Plug-in hybrid - přehled............................
Plug-in hybrid - úvod................................
02 Bezpečnost
13
13
16
18
19
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech......................................................
Bezpečnostní pás - nasazení....................
Bezpečnostní pás - uvolnění.....................
Bezpečnostní pás - těhotenství................
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu..
Předpínač bezpečnostního pásu..............
Bezpečnost - výstražný symbol................
Systém airbagů.........................................
Airbag řidiče..............................................
Airbag spolujezdce...................................
Airbag spolujezdce - aktivace/deaktivace*.........................................................
Boční airbag (SIPS)...................................
Boční airbag (SIPS) - dětská autosedačka/dětský autosedák...........................
Hlavový airbag (IC)....................................
Obecné informace o systému WHIPS
(ochrana před poraněním krční páteře).....
WHIPS - dětské sedačky..........................
WHIPS - poloha těla na sedadle...............
Pokud systém zareaguje...........................
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu.......................................................
30
31
32
32
33
33
34
34
35
35
Bezpečnostní režim - pokus o nastartování vozidla...............................................
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla.........
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí.
Dětské sedačky.........................................
Dětské sedačky - umístění........................
Dětská sedačka - dvoustupňový podkládací sedák*...............................................
Dvoustupňový podkládací sedák* - zvednutí............................................................
Dvoustupňový podkládací sedák* - spuštění..........................................................
Dětská sedačka - ISOFIX..........................
ISOFIX - velikostní třídy............................
ISOFIX - druhy dětských sedaček............
Dětské sedačky - horní upevňovací body.
01 02 02
2
19
20
22
24
24
25
27
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
37
39
40
40
41
42
42
43
44
45
45
46
47
52
53
54
55
56
56
58
60
Obsah
03 Přístroje a ovládací prvky
Přístroje a ovládání, vozidlo s levostranným řízením - přehled...............................
Přístroje a ovládání, vozidlo s pravostranným řízením - přehled...............................
Sdružená přístrojová deska......................
Digitální sdružená přístrojová deska přehled......................................................
Eco guide & Hybrid guide.........................
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek...................................................
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů................................
Teploměr venkovní teploty........................
Dílčí počítadlo kilometrů...........................
Hodiny.......................................................
Sdružená přístrojová deska - licenční
smlouva.....................................................
Symboly na displeji...................................
Volvo Sensus............................................
Polohy klíče...............................................
Polohy klíče - funkce na různých úrovních...........................................................
Sedadla, přední.........................................
Sedadla, přední - elektricky ovládaná*.....
Sedadla, zadní..........................................
62
Volant........................................................ 90
Vyhřívání* volantu...................................... 91
Spínače světel........................................... 91
Obrysová světla........................................ 94
Denní světla.............................................. 94
Detekce tunelů*......................................... 95
Dálková/potkávací světla.......................... 95
Automatické přepínání dálkových světlometů*......................................................... 96
Aktivní xenonové světlomety*................... 98
Zadní světlo do mlhy................................. 99
Brzdové světlo........................................ 100
Výstražná funkce ukazatelů směru......... 100
Ukazatele směru..................................... 101
Osvětlení interiéru................................... 101
Doprovodné osvětlení při odchodu........ 103
Doprovodné osvětlení při příchodu......... 103
Světlomety - seřízení projekce světlometů........................................................ 103
Stěrače a ostřikovače............................. 104
Elektrické ovládání oken......................... 106
Vnější zpětná zrcátka.............................. 108
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka vyhřívání.................................................. 109
Zpětné zrcátko - vnitřní...........................
Kompas*.................................................
Střešní okno*...........................................
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska......................................................
Přehled menu - sdružená přístrojová
deska......................................................
Zprávy.....................................................
Zprávy - použití.......................................
MY CAR..................................................
Palubní počítač.......................................
Palubní počítač - digitální sdružená
přístrojová deska.....................................
Palubní počítač - doplňkové informace..
Palubní počítač - statistika jízdy*............
03 03 03
65
68
69
73
74
75
77
77
78
78
79
82
83
84
85
86
87
110
110
112
113
114
114
115
115
117
118
122
123
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3
Obsah
04 Ovládání klimatizace
Všeobecné informace o klimatizaci........
Skutečná teplota.....................................
Snímače - ovládání klimatu.....................
Kvalita vzduchu.......................................
Kvalita vzduchu - filtr prostoru pro cestující............................................................
Kvalita vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*......................................
Kvalita vzduchu - IAQS*..........................
Kvalita vzduchu - materiál.......................
Nastavení menu - ovládání klimatu.........
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
Elektronická klimatizace - ECC...............
Vyhřívaná přední sedadla*......................
Vyhřívané zadní sedadlo*........................
Ventilátor.................................................
Automatická regulace.............................
Regulace teploty v prostoru pro cestující
Klimatizace..............................................
Odmlžování a odmražování čelního skla
Rozvod vzduchu - recirkulace................
Rozvod vzduchu - tabulka......................
Všeobecné informace o předběžné
úpravě teploty.........................................
05 Nakládání a ukládání
125
126
126
126
Předběžná úprava teploty - parkování
uvnitř.......................................................
Předběžná úprava teploty - parkování
venku......................................................
Předběžná úprava teploty - přímé spuštění........................................................
Předběžná úprava teploty - okamžité
vypnutí....................................................
Předběžná úprava teploty - časovač......
Γasovač - nastavení...............................
Γasovač - spouštění...............................
Γasovač - vypnutí...................................
Předběžná úprava teploty - zprávy.........
Všeobecné informace o topení...............
Elektrické topení.....................................
Nezávislé topení......................................
Palivové nezávislé topení - automatický
režim/deaktivace.....................................
140
Úložné prostory.......................................
Středový tunel.........................................
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník*..............................................
Schránka v přístrojové desce.................
Vykládané koberce*................................
Toaletní zrcátko.......................................
Tunelová konzola - 12V zásuvky.............
Nakládání................................................
Nakládání - dlouhý náklad......................
Náklad na střeše.....................................
Upevňovací oka......................................
Elektrická zásuvka 12 V - zavazadlový
prostor*...................................................
Bezpečnostní síť*....................................
Bezpečnostní síť* kombinovaná s krytem
zavazadlového prostoru..........................
Bezpečnostní mříž..................................
Kryt zavazadlového prostoru..................
04 04 05
4
127
127
128
128
128
129
131
132
132
133
133
134
134
135
135
137
139
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
140
141
142
142
143
143
144
145
147
147
147
148
150
152
152
152
153
153
153
154
155
156
156
156
157
158
159
159
Obsah
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s klíčem........................
Dálkový ovladač - ztráta ........................
Dálkový ovladač s klíčem - personalizace*.......................................................
Zamykání/odemykání - kontrolka...........
Kontrolka zamykání.................................
Imobilizér.................................................
Dálkově ovládaný imobilizér s vyhledávacím systémem*.......................................
Dálkový ovladač - funkce........................
Dálkový ovladač s klíčem - dosah..........
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* - jedinečné funkce...........................................
Dálkový ovladač s PCC* - dosah............
Odnímatelná čepel klíče..........................
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí..........................................................
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání
dveří........................................................
Utajené uzamčení*..................................
Dálkový ovladač - výměna baterie..........
Keyless drive*..........................................
Keyless Drive* - dosah dálkového ovladače s klíčem..........................................
162
162
Keyless Drive* - umožní bezpečné použití
dálkového ovladače s klíčem.................. 174
Keyless Drive* - rušení funkcí dálkového
ovladače s klíčem................................... 175
Keyless Drive* - zamykání....................... 175
Keyless Drive* - odemykání.................... 176
Keyless Drive* - odemykání pomocí
čepele klíče ............................................ 176
Keyless Drive* - nastavení zamykání...... 177
Keyless Drive* - umístění antény............ 177
Zamykání/odemykání - zvenku............... 178
Manuální zamykání dveří......................... 178
Zamykání/odemykání - zevnitř................ 179
Otevření všech oken............................... 180
Zamykání/odemykání - schránka
v palubní desce....................................... 180
Zamykání/odmykání - dveře zavazadlového prostoru.......................................... 181
Funkce „deadlock“*................................ 182
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace................................................... 183
Dětské bezpečnostní pojistky - elektrická
aktivace*.................................................. 184
Alarm....................................................... 185
Kontrolka alarmu..................................... 186
Alarm - automatické opětovné zapojení.
Alarm - dálkový ovladač s klíčem nefunguje.........................................................
Zvukový signál........................................
Omezený režim alarmu...........................
Typové schválení - systém dálkového
ovládání...................................................
06 06 06
163
164
164
165
165
166
167
167
168
169
169
170
171
172
173
174
186
186
187
187
187
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
5
Obsah
07 Podpora řidiče
Nastavitelná síla řízení*........................... 189
Elektronické řízení stability (ESC) - obecné informace......................................... 189
Elektronické řízení stability (ESC) - funkčnost......................................................... 190
Elektronické řízení stability (ESC) - symboly a zprávy........................................... 191
Informace o dopravních značkách (RSI)* 193
Informace o dopravních značkách (RSI)*
- použití................................................... 193
Informace o dopravních značkách (RSI)*
- omezení................................................ 195
Omezovač rychlosti................................ 196
Omezovač rychlosti - začínáme.............. 196
Omezovač rychlosti - změna rychlosti.... 197
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace a pohotovostní režim...................... 197
Omezovač rychlosti - alarm pro překročení rychlosti........................................... 198
Omezovač rychlosti - deaktivace............ 198
Tempomat*............................................. 199
Tempomat* - správa rychlosti................. 200
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim.............................. 200
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti................................................... 201
Tempomat* - deaktivace.........................
Adaptivní tempomat - ACC*...................
Adaptivní tempomat* - funkce................
Adaptivní tempomat* - přehled...............
Adaptivní tempomat* - správa rychlosti..
Adaptivní tempomat* - nastavení časového intervalu..........................................
Adaptivní tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní režim......................
Adaptivní tempomat* - předjíždění jiného
vozidla.....................................................
Adaptivní tempomat* - deaktivace..........
Adaptivní tempomat* - Queue Assist......
Radarový snímač....................................
Radarový snímač - omezení...................
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření................................................
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
Funkce sledování vzdálenosti*................
Upozornění na odstup* - omezení..........
Distance Alert* - symboly a zprávy.........
City Safety™...........................................
City Safety™ - funkce.............................
City Safety™ - použití.............................
City Safety™ - omezení..........................
201
202
203
204
205
City Safety™ - laserový senzor...............
City Safety™ - symboly a zprávy............
Systém varování před kolizí*...................
Upozornění na nebezpečí kolize* funkce.....................................................
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů......................................
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců......................................
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití............................................................
Systém varování před kolizí* - omezení..
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače......................
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy...................................................
Systém sledování bdělosti řidiče*...........
Driver Alert Control (DAC)*......................
Driver Alert Control (DAC)* - použití........
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy...................................................
Lane Departure Warning (LDW)*.............
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
Lane Departure Warning (LDW) - ovládání.........................................................
07 07 07
6
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
206
207
208
208
209
210
211
213
214
216
217
218
219
219
220
221
223
225
226
227
228
230
230
232
233
235
237
237
238
239
240
240
241
Obsah
08 Startování a jízda
Lane Departure Warning (LDW) - omezení..........................................................
Lane Departure Warning (LDW) - symboly a hlášení..........................................
Parkovací asistent*.................................
Parkovací asistent* - funkce...................
Parkovací asistent* - zadní.....................
Parkovací asistent* - přední....................
Parkovací asistent* - indikace poruchy...
Parkovací asistent* - čištění čidel...........
Parkovací kamera*..................................
Parkovací kamera - nastavení.................
Parkovací kamera - omezení..................
BLIS*.......................................................
BLIS* - použití.........................................
CTA* .......................................................
BLIS - symboly a zprávy.........................
Typové schválení - radarový systém......
242
Alkoholový zámek*..................................
Alkoholový zámek* - funkce a použití.....
Alkoholový zámek* - uložení...................
Alkoholový zámek* - před nastartováním
motoru.....................................................
Alkoholový zámek* - nezapomeňte........
Alkoholový zámek* - symboly a textové
zprávy......................................................
Startování motoru...................................
Vypnutí motoru........................................
Zámek řízení............................................
Startování s pomocnou batérií................
Systémy pohonu.....................................
Systém pohonu - jízdní režimy................
Tok energie.............................................
Systém pohonu - symboly a zprávy.......
Převodovky.............................................
Indikátor řazení převodových stupňů*....
Automatická převodovka -- Geartronic..
Blokování páky voliče.............................
Pomoc při startování do kopce (HSA)*...
Pohon všech kol - (AWD)........................
Nožní brzda.............................................
258
258
259
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém.....................................................
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů směrů...............................................
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace............................................
Parkovací brzda......................................
Plánování jízdy........................................
Jízda ve vodě..........................................
Přehřátí....................................................
Jízda s otevřeným víkem zavazadlového
prostoru...................................................
Přetížení - baterie spouštěče..................
Před dlouhou cestou...............................
Zimní jízda...............................................
Dojezd na elektrický pohon....................
Klapka plnicí trubky palivové nádrže otevření/zavření.......................................
Dvířka hrdla palivové nádrže - manuální
otevírání..................................................
Doplňování paliva....................................
Palivo - použití........................................
Palivo - nafta...........................................
Filtr sazí vznětových motorů (DPF).........
280
07 08 08
243
244
244
245
246
247
247
248
250
251
252
253
254
256
256
259
261
262
263
264
264
265
266
267
269
270
272
272
273
275
276
276
277
280
280
281
285
286
286
287
287
288
288
289
289
290
290
291
292
294
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
7
Obsah
09 Kola a pneumatiky
Katalyzátor..............................................
Ekonomická jízda....................................
Dobíjení hybridní baterie.........................
Nabíjecí proud.........................................
Dobíjení hybridní baterie - příprava.........
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou.............
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou - stavové zprávy.............................................
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou - sledování teploty..............................................
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou - jistič
zemní ochrany.........................................
Dobíjení hybridní baterie - zahájení dobíjení...........................................................
Dobíjení hybridní baterie - ukončení.......
Dlouhodobé skladování - na co pamatovat...........................................................
Jízda s přívěsem*....................................
Jízda s přívěsem* - automatická převodovka......................................................
Tažná konzola/tažná tyč*........................
Demontovatelná tažná tyč* - uložení......
Demontovatelná tažná tyč* - specifikace
Demontovatelná tažná tyč* - připevnění/
demontáž................................................
295
295
296
296
298
299
Stabilizace přívěsu – TSA.......................
Tažení vozu.............................................
Tažné oko...............................................
Odtah......................................................
311
312
313
314
Pneumatiky - údržba...............................
Pneumatiky - směr otáčení.....................
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky..................................
Pneumatiky - tlak vzduchu......................
Rozměry ráfků a kol................................
Pneumatiky - rozměry.............................
Pneumatiky - index zatížení....................
Pneumatiky - rychlostní třídy..................
Šrouby kol...............................................
Zimní pneumatiky....................................
Výměna kol - demontáž kol....................
Výměna kol - montáž..............................
Výstražný trojúhelník...............................
Nářadí......................................................
Zvedák*...................................................
Výbava pro první pomoc*.......................
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*.......................................................
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)* - všeobecné informace....
Monitorování tlaku pneumatikTPMS* seřízení (rekalibrace)...............................
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)* - stav................................
08 08 09
8
301
302
302
302
304
305
306
307
307
308
308
309
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
316
317
318
318
320
320
321
321
322
322
323
325
327
327
328
329
329
330
331
331
Obsah
10 Údržba a servis
Monitorování tlaku pneumatik (TPMS)* aktivace/deaktivace................................ 332
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách TPMS * - doporučení...................... 333
Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách TPMS * - nápravná opatření při
nízkém tlaku vzduchu v pneumatikách... 333
Nouzová oprava defektu......................... 334
Sada pro nouzovou opravu defektu umístění................................................... 335
Sada pro nouzovou opravu defektu přehled.................................................... 335
Sada pro nouzovou opravu defektu použití..................................................... 336
Sada pro nouzovou opravu defektu kontrola................................................... 338
Sada pro nouzovou opravu defektu huštění pneumatik................................... 340
Sada pro nouzovou opravu defektu - těsnicí hmota............................................... 340
Typové schválení - monitorování tlaku
vzduchu v pneumatikáchTPMS)............. 341
Servisní program Volvo...........................
Servisní knížka a opravy*........................
Zvedání vozu...........................................
Kapota - otevření a zavření.....................
Motorový prostor - přehled.....................
Motorový prostor - kontrola....................
Motorový olej - všeobecné informace....
Motorový olej - kontrola a doplňování....
Chladicí kapalina - hladina......................
Brzdová kapalina a kapalina spojky - hladina.........................................................
Kapalina posilovače řízení - hladina.......
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy..................................................
Výměna žárovky - všeobecné informace
Výměna světla - světlomety....................
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů..........................
Výměna světla - potkávací světlomet.....
Výměna světla - dálkový světlomet........
Výměna světla - přídavný dálkový světlomet..........................................................
Výměna světla - směrová světla vpředu.
Výměna světla - zadní světlo..................
Výměna světla - umístění zadních světel
348
348
351
353
353
354
355
356
357
Výměna světla - osvětlení registrační
značky.....................................................
Výměna světla - osvětlení zavazadlového
prostoru...................................................
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka....................................................
Světla - specifikace ................................
Lišty stěračů............................................
Kapalina ostřikovače - doplňování..........
Baterie spouštěče - obecné informace...
Baterie - symboly....................................
Baterie spouštěče - výměna...................
Hybridní akumulátor................................
Elektrická soustava.................................
Pojistky - všeobecné informace..............
Pojistky v motorovém prostoru...............
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce......................................................
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce...........................
Pojistky v zavazadlovém prostoru..........
Pojistky - chladná zóna motorového
prostoru...................................................
Mytí vozidla.............................................
Leštění a voskování................................
09 10 10
358
359
359
360
361
362
362
363
363
364
364
365
366
366
366
367
368
370
370
372
372
374
375
375
377
380
382
384
388
390
391
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
9
Obsah
11 Technické údaje
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva.........
Ochrana proti korozi...............................
Γištění interiéru.......................................
Poškození laku........................................
392
393
393
394
Typová označení.....................................
Rozměry..................................................
Hmotnosti...............................................
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení....................................................
Technické údaje motoru.........................
Specifikace motoru - motor elektropohonu........................................................
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky.......................................................
Motorový olej - kvalita a objem...............
Chladicí kapalina - kvalita a objem.........
Převodová kapalina - kvalita a objem.....
Brzdová kapalina - kvalita a objem.........
Kapalina posilovače řízení - kvalita.........
Palivová nádrž - objem...........................
Specifikace pro klimatizaci.....................
Spotřeba paliva a emise CO2.................
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách.......................................
Hybridní batérie - specifikace.................
Dojezd - specifikace...............................
12 Abecední seznam
398
400
401
Abecední seznam................................... 416
10 11 12
10
402
403
404
404
406
407
408
409
409
410
411
411
413
414
414
Obsah
11
ÚVOD
01 Úvod
Uživatelská příručka na obrazovce ve
vozidle
Digitální verze uživatelské příručky je k dispozici1 na obrazovce ve vozidle. V uživatelské
příručce najdete informace o tom, jak vozidlo
funguje.
U vozidel s informacemi pro majitele na obrazovce představuje tištěná verze uživatelské
příručky doplněk, který obsahuje důležité
informace, nejnovější aktualizace a pokyny,
které se mohou hodit, pokud vzhledem
k situaci není možné číst informace na obrazovce.
Uživatelská příručka je rovněž k dispozici na
stránkách podpory Volvo a můžete si ji stáhnout jako mobilní aplikaci.
Změna jazyka obrazovky může znamenat, že
určité informace již nejsou ve shodě s národními nebo místními zákony a předpisy.
DŮLEŽITÉ
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a za dodržování platných zákonů
a dopravních předpisů nese vždy řidič. Je
důležité udržovat vozidlo a nakládat s ním
podle doporučení společnosti Volvo uvedených v informacích pro uživatele.
Pokud se vyskytne rozpor mezi informacemi uvedenými na obrazovce a v tištěné
příručce, vždy platí tištěná příručka.
1
Čtení uživatelské příručky
Správnou cestou k seznámení se s vaším
novým vozem je přečtení této uživatelské
příručky, v ideálním případě před vaší první
jízdou.
Příručka pro uživatele v mobilních
zařízeních
01
Při čtení uživatelské příručky budete mít příležitost seznámit se s novými funkcemi
a dozvíte se, jak nejlépe ovládat vůz
v různých situacích a jak nejlépe využívat
všechny funkce vozu. Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným
v této příručce.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této uživatelské příručce nejsou
závazné. Vyhrazujeme si právo provést
změny bez předchozího ohlášení.
© Volvo Car Corporation
DŮLEŽITÉ
Neukládejte tuto příručku mimo vozidlo –
pokud dojde k problému, chyběly by vám
informace o tom, kde a jak získat profesionální pomoc.
POZNÁMKA
Uživatelská příručka je k dispozici ke stažení jako mobilní aplikace (platí pro určité
modely vozidla a mobilní zařízení), viz
www.volvocars.com.
Mobilní aplikace rovněž obsahuje video
a prohledávatelný obsah a snadnou navigaci mezi různými sekcemi.
Výbava a příslušenství
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou*.
Navíc ke standardní výbavě je v této příručce
popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve
výrobním závodě) a některá příslušenství
(montovaná dodatečně).
Platí pro některé modely vozidla.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
13
01 Úvod
||
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo
závisí na požadavcích konkrétních trhů a na
národní legislativě, místních zákonech
a předpisech.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří
do standardní výbavy a co je příslušenstvím
dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce Volvo.
Speciální texty
VAROVÁNÍ
Pokud hrozí nebezpečí poranění, objeví se
výstražný text.
Textové zprávy
Nebezpečí poškození majetku
Ve vozidle se nacházejí displeje, které zobrazují texty nabídky a zpráv. V uživatelské
příručce se vzhled těchto textů liší od normálního textu. Příklady textů nabídky a zpráv:
Média, Odesílá se poloha.
Štítky
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše
a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle
mají následující význam v sestupném pořadí
podle důležitosti varování/informace.
G031592
01
Varování před zraněním osob
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém nebo modrém varovném poli a informačním poli. Používají se k označení nebezpečí,
které, pokud je varování ignorováno, může
mít za následek hmotné škody.
DŮLEŽITÉ
Pokud hrozí riziko poškození, objeví se
text "Důležité upozornění".
POZNÁMKA
Text "Poznámka" obsahuje rady a tipy,
které usnadňují použití např. funkcí
a výbavy.
Poznámka pod čarou
V uživatelské příručce se v dolní části stránky
nacházejí anotace. Tyto informace doplňují
text, ke kterému se odkazují číslem. Pokud
anotace odkazuje na text v tabulce, potom
jsou namísto číslic použita písmena.
14
G031590
Γerné ISO symboly na žlutém varovném poli,
bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může vyústit
ve vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.
01 Úvod
Informace
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky,
je každý krok očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
Seznamy označené písmeny odkazující
na série obrázků, kde pořadí instrukcí
není důležité.
Γíslované nebo nečíslované šipky se
používají k demonstraci pohybu.
G031593
Šipky s písmeny se používají k označení
pohybu v případě, že se nejedná o pohyb
v obou směrech.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány
normálními čísly.
Seznamy pozic
Γísla v červených kroužcích se používají
k označení různých součástí na obrázcích. Γíslo odpovídá číslu v seznamu,
který se vztahuje k obrázku, a je u něj
uveden popis položky.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce
nejsou přesnými kopiemi nálepek, které se
používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo
najdete na nálepce pro váš vůz.
Obrázky
01
Obrázky v manuálu jsou někdy pouze informativní a mohou se v závislosti na vybavenosti vozidla a trhu lišit od skutečné výbavy.
Pokračování
}} Pokud článek pokračuje na následující
straně, zcela vpravo dole se nachází tento
symbol.
Pokračování z předchozí strany
|| Pokud článek pokračuje z předchozí
strany, zcela vlevo nahoře dole se nachází
tento symbol.
Související informace
•
Uživatelská příručka a životní prostředí
(str. 24)
•
Podpora a informace o vozidle na internetu (str. 19)
Seznamy s odrážkami
Seznamy s odrážkami se v uživatelské
příručce používají v seznamech bodů.
Příklad:
Seznamy postupů
Postupy, kde jednotlivé akce musí být prováděny v určitém pořadí, jsou v uživatelské
příručce očíslovány.
•
•
Chladicí kapalina
Motorový olej
Související informace
Související informace odkazují na jiné články
obsahující úzce související informace.
15
01 Úvod
01
Digitální uživatelská příručka ve
vozidle
Příručku pro uživatele lze číst na obrazovce ve
vozidle2. Obsah je prohledávatelný a mezi
různými sekcemi se lze snadno pohybovat.
Otevřete digitální uživatelskou příručku stiskněte tlačítko MY CAR na středové konzole, stiskněte OK/MENU a vyberte možnost
Uživatelská příručka.
Základní navigace - viz Ovládání systému.
Podrobný popis najdete dále.
• Oblíbené - Rychlý přístup k oblíbeným
Pomocí kolečka zadejte řetězec pro vyhledávání, např. „bezpečnostní pás“.
• Quick Guide - výběr článků pro obvyklé
1. Otočte knoflík TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly
a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
článkům se záložkou.
funkce.
V pravém dolním rohu vyberte symbol informací. Zobrazí se informace o digitální verzi
uživatelské příručky.
POZNÁMKA
Elektronická verze Uživatelské příručky
není k dispozici během jízdy.
Hledat
Uživatelská příručka, výchozí stránka.
Jsou čtyři možnosti vyhledávání informací
v elektronické příručce pro uživatele:
• Hledat - Funkce vyhledávání článku.
• Kategorie - Všechny články seřazené do
kategorií.
2
16
Platí pro některé modely vozidla.
Vyhledávání pomocí kolečka.
Seznam znaků.
Změna režimu zadávání (viz následující
tabulka).
2. Pokračujte dalším písmenem atd.
3. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete hledat, otočte TUNE na jednu
z možností (viz vysvětlení v tabulce dole)
v seznamu (2) pro změnu režimu zadávání
a stiskněte OK/MENU.
123/AB
C
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
DALŠÍ
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
OK
Provede se hledání. Otočením
knoflíku TUNE vyberte článek
ve výsledcích vyhledávání
a stisknutím tlačítka OK/MENU
přejděte na tento článek.
01 Úvod
a|A
||}
Mění se mezi malými a velkými
písmeny pomocí OK/MENU.
Kolečko se změní na pole hledání. Kurzor posuňte pomocí
TUNE. Vymaže překlep pomocí
EXIT. Vrátí se na kolečko stiskněte OK/MENU.
Upozorňujeme, že tlačítka
s písmeny a číslicemi na ovládacím panelu lze použít k upravování pole hledání.
Např. po stisknutí tlačítka 9 se pod tlačítkem
zobrazí panel se všemi znaky3, např. Z, x, y, z
a 9. Krátkým stisknutím tlačítka se kurzor
posouvá po znacích.
•
Chcete-li vybrat určitý znak, zastavte kurzorem na tomto znaku - znak se zobrazí
na zadávacím řádku.
•
Mazání/vrácení akce se provádí pomocí
prvku EXIT.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající
klávesu s číslem.
Kategorie
Zadání pomocí číselné klávesnice
Γlánky v příručce pro uživatele jsou strukturované do hlavních kategorií a podkategorií.
Stejný článek může být v několika příslušných
kategoriích, aby bylo snadnější jej najít.
článek otevřete. Stisknutím tlačítka EXIT
přejdete zpět na předchozí zobrazení.
01
Quick Guide
Zde se nachází výběr článků, které vás
seznámí s nejčastějšími funkcemi ve vozidle.
Γlánky jsou rovněž přístupné na základě
kategorií. Zde jsou však uspořádány tak, aby
byly rychle přístupné.
Otočením knoflíku TUNE navigujte na
rychlého průvodce a stisknutím tlačítka OK/
MENU článek otevřete. Stisknutím tlačítka
EXIT přejdete zpět na předchozí zobrazení.
Procházení článku
Otočením knoflíku TUNE procházejte strom
kategorií a stisknutím tlačítka OK/MENU
otevřete kategorii - výběr
- nebo článek . Stisknutím tlačítka EXIT přejdete
výběr
zpět na předchozí zobrazení.
Oblíbené
Číselná klávesnice.
Dalším způsobem zadávání znaků je použití
tlačítek středové konzole 0-9, * a #.
3
Znak pro každé tlačítko se může lišit podle trhu/země/jazyka.
Zde najdete články uložené do oblíbených.
Chcete-li vybrat článek jako oblíbený, postupujte podle popisu "Navigace v článku" dále
v textu.
Otočením knoflíku TUNE navigujte na seznam
oblíbených a stisknutím tlačítka OK/MENU
Domů - dostanete se na výchozí stránku
uživatelské příručky.
Oblíbené - přidá se článek jako oblíbený
resp. článek se z oblíbených odstraní.
Další možností, jak přidat/odebrat článek
}}
17
01 Úvod
01
z oblíbených, je stisknout tlačítko FAV na
středové konzole.
Zvýrazněný odkaz - dostanete se k propojenému článku.
Speciální texty - pokud článek obsahuje
varování, důležitá upozornění nebo
poznámky, zobrazí se příslušný symbol
a počet těchto textů ve článku.
Otáčením knoflíku TUNE procházejte odkazy
nebo článek. Pokud se na obrazovce dostanete na začátek/konec článku, možnosti
"domů" a "oblíbené" budou přístupné, jestliže
budete na stránce rolovat dále nahoru resp.
dolů. Stisknutím tlačítka OK/MENU aktivujete
výběr/zvýrazněný odkaz. Stisknutím tlačítka
EXIT přejdete zpět na předchozí zobrazení.
Zaznamenávání údajů
Do vozu se zaznamenávají některé informace
o fungování a použití vozidla a o incidentech,
ke kterým došlo.
Ve vašem voze je celá řada počítačů, které
průběžně kontrolují a monitorují provoz
a funkčnost vozidla. Některé z počítačů,
pokud zjistí závadu, mohou zaznamenat informace během běžné jízdy. Dále se informace
zaznamenávají v případě kolize nebo nehody.
Některé ze zaznamenaných informací jsou
zapotřebí k tomu, aby technici mohli diagnostikovat a odstraňovat závady ve vozidle
během servisu a údržby a aby společnost
Volvo splnila právní požadavky a ostatní
předpisy.
Jelikož tyto informace přispívají k lepšímu
dorozumění faktorů, které způsobují nehody
a zranění, využívá Volvo tyto informace také
pro účely výzkumu a průběžného zvyšování
kvality a bezpečnosti.
Mimo jiné zde patří podrobné informace
o stavu a funkčnosti jednotlivých systémů
a modulů ve vozidle v souvislosti s motorem,
plynovým pedálem, řízením a brzdovými
systémy. Tyto informace mohou zahrnovat
podrobnosti o způsobu, jakým řidič s vozem
jezdí, např. rychlost vozidla, použití brzdového a plynového pedálu, pohyby volantu, a o
informace tom, zda řidič a spolujezdci jsou
připoutáni. Z uvedených důvodů mohou být
tyto informace po jistou dobu uloženy v počí-
18
tačích. Dále se informace do počítačů ukládají v případě kolize nebo incidentu. Tyto
informace může společnost Volvo ukládat tak
dlouho, dokud je bude potřebovat k vývoji
a dalšímu zvyšování bezpečnosti a kvality
a dokud existují právní požadavky a ostatní
předpisy, které společnost Volvo musí vzít
v úvahu.
Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše
uvedených informací třetím stranám bez souhlasu majitele. S ohledem na národní legislativu a předpisy může být společnost Volvo
požádána o zveřejnění těchto informací např.
policii nebo jiným orgánům, které mohou
uplatnit svůj nárok dle zákona na zpřístupnění
těchto informací.
K přečtení a interpretování informací, které
počítače ve vozidle zaznamenaly, jsou
zapotřebí speciální technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy,
které uzavřely smlouvu se společností Volvo.
Společnost Volvo je odpovědna, že informace, které jsou předávány společnosti Volvo
v souvislosti se servisem a údržbou, budou
uloženy a bude s nimi nakládáno bezpečně,
přičemž nakládání s těmito informacemi musí
vyhovovat platným právním předpisům.
Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce Volvo.
01 Úvod
Příslušenství a zvláštní výbava
Podpora a informace o vozidle na
internetu
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Na webové stránce Volvo Cars a na stránkách
podpory najdete další informace o svém
vozidle. Z webové stránky můžete navigovat
rovněž přes My Volvo, což je osobní stránka
pro vás a vaše vozidlo.
Některé příslušenství funguje pouze tehdy,
když je do počítačového systému vozu nainstalován příslušný software. Společnost Volvo
proto doporučuje před instalací příslušenství,
které se připojuje k elektrické soustavě vozu
nebo má na ni vliv, vždy kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Čelní sklo odrážející teplo*
Γelní sklo je opatřeno teplo odrážející vrstvou
(IR), která snižuje pronikání slunečního záření
do prostoru pro cestující.
Umístění elektronických zařízení, např. transpondéru, za sklo s teplo odpuzujícím povlakem může ovlivnit jejich funkci a výkon.
Pro zajištění optimální funkce elektronických
zařízení je nutné je umisťovat v části čelního
skla, kde není nanesena teplo odpuzující
vrstva (viz zvýrazněná oblast na obrázku).
01
Podpora na internetu
Plochy, kde není nanesena vrstva proti infračervenému záření (IR).
Pokud chcete tuto stránku navštívit, přejděte
na support.volvocars.com nebo použijte QR
kód. Stránka podpory je k dispozici pro
většinu trhů.
A je vzdálenost od horního okraje čelního skla
k počátku pole. B je vzdálenost od horního
okraje čelního skla ke konci pole.
Rozměry
A
40 mm
B
80 mm
Přes QR kód se dostanete ke stránce podpory.
Informace na stránce podpory lze prohledávat. Tyto informace mohou být dále rozděleny
do různých kategorií. Zde je podpora pro
možnosti související např. s funkcemi a službami připojenými k internetu, Volvo On Call
(VOC)*, navigačním systémem* a aplikacemi.
Video a podrobné pokyny vysvětlují jednotlivé
postupy, například, jak připojit vozidlo k internetu přes mobilní telefon.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
19
01 Úvod
01
||
Informace, které lze stáhnout ze
stránky podpory
Mapy
U vozidel vybavených systémem Sensus
Navigation* si lze ze stránky podpory stáhnout mapy.
Mobilní aplikace
Pro vybrané modely Volvo od modelového
roku 2014 a 2015 je uživatelská příručka
k dispozici ve formě aplikace. Aplikace VOC*
je rovněž přístupná odsud.
Uživatelské příručky pro předchozí
modelové roky
Uživatelské příručky pro předchozí modelové
roky jsou zde k dispozici ve formátu PDF.
Dále je na stránkách podpory k dispozici průvodce Quick Quide a doplněk. Pokud chcete
stáhnout požadovanou publikaci, zvolte
model vozidla a modelový rok.
mace, mimo jiné, o servisních prohlídkách,
smlouvách a zárukách. Na webové stránce
My Volvo se nacházejí informace o příslušenství a softwaru upravené pro váš model
vozidla.
Volvo ID
Související informace
•
My Volvo - vaše osobní webová stránka
pro vás a vaše vozidlo.
•
Vozidlo připojené přes* - některé funkce
a služby vyžadují, abyste své vozidlo
zaregistrovali k osobnímu účtu Volvo ID,
např. pokud chcete poslat novou adresu
z mapové služby na internetu přímo do
vozidla.
•
Volvo On Call, VOC* - Volvo ID se používá
při přihlášení k mobilní aplikaci Volvo On
Call .
•
Volvo ID (str. 20)
Volvo ID je vaše osobní ID, přes které máte
přístup k různým službám5.
Příklady služeb:
Výhody čísla Volvo ID
•
Jedno uživatelské jméno a jedno heslo,
které potřebujete k přístupu k online službám - stačí si tedy zapamatovat jedno
uživatelské jméno a jedno heslo.
•
Při změně uživatelského jména/hesla pro
službu (např. VOC) se uživatelské jméno/
heslo automaticky změní i pro ostatní
služby (např. My Volvo)
Kontakt
Na stránce podpory najdete kontakt na zákaznickou podporu a na nejbližšího prodejce
Volvo.
My Volvo na internetu4
Ze stránky www.volvocars.com se můžete
dostat na web My Volvo, který představuje
osobní webovou stránku vás a vašeho vozu.
Vytvořte si osobní účet Volvo ID, přihlaste se
k webu My Volvo a objeví se přehledné infor4
20
Platí pro některé trhy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vytvoření čísla Volvo ID
Chcete-li vytvořit číslo Volvo ID, je třeba
zadat osobní e-mailovou adresu. Pak postupujte podle pokynů v e-mailu automaticky
zaslaném na zadanou adresu a dokončete tak
01 Úvod
01
registraci. Volvo ID lze vytvořit prostřednictvím jedné z dále uvedených služeb:
•
My Volvo web - zadejte svou emailovou
adresu a postupujte podle pokynů.
•
U vozů připojených k internetu* - zadejte
svou emailovou adresu do aplikace, která
vyžaduje Volvo ID, a potom pokračujte
podle pokynů. Další možností je stisknout
dvakrát na středové konzole tlačítko
Připojit
. Potom zvolte Aplikace Apps
Nastavení a postupujte podle pokynů.
•
Volvo On Call, VOC* - stáhne se poslední
verze aplikace VOC. Na výchozí stránce
zvolte vytvoření čísla Volvo ID, zadejte emailovou adresu a postupujte podle
pokynů .
Související informace
•
5
Podpora a informace o vozidle na internetu (str. 19)
Tyto služby se mohou postupem času lišit v závislosti na úrovni výbavy a na trhu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
21
01 Úvod
01
Životní prostředí
vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší
a nejúčinněji zdroje využívající závody na
světě. Společnost Volvo Car Corporation prů-
běžně pracuje na vývoji bezpečnějších a účinnějších produktů a řešení, která snižují
nepříznivý dopad na prostředí.
Péče o životní prostředí je jednou ze základních hodnot společnosti Volvo Cars, která
ovlivňuje veškerý provoz. Také věříme, že
naši zákazníci sdílejí naši starost o životní
prostředí.
Spotřeba paliva
dech jsou emise výfukových plynů hodně pod
příslušnými standardy.
Společnost Volvo Cars je držitelem globální
certifikace ISO, která zahrnuje i ekologickou
normu ISO 14001 pro všechny továrny
a některé naše další jednotky. Také od našich
partnerů požadujeme, aby se systematicky
zabývali ekologickými otázkami.
Řidič může ovlivnit spotřebu paliva. Další
informace najdete v kapitole "Příspěvek
k lepšímu životnímu prostředí".
Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí a je také
22
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou
spotřebu paliva ve všech příslušných třídách.
Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise
skleníkového plynu, oxidu uhličitého.
Účinné řízení emisí
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu
„Γistý uvnitř i venku“ – konceptu, který
zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako
vysoce účinné řízení emisí. V mnoha přípa-
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu
prachu a pylu do prostoru pro cestující přes
sací otvory.
Sofistikovaný systém kvality vzduchu* IAQS
(Interior Air Quality System) zajišťuje, že nasávaný vzduch je čistší než vzduch venku, který
je znečištěn provozem.
Systém se skládá z elektronického čidla
a uhlíkového filtru. Nasávaný vzduch je
nepřetržitě monitorován, a pokud dojde ke
01 Úvod
zvýšení koncentrace určitých škodlivých
plynů, například oxidu uhelnatého, přívod
vzduchu se uzavře. K takové situaci může
dojít například v husté dopravě, zácpách
a tunelech.
Pronikání oxidů dusíku, přízemního ozónu
a uhlovodíků brání uhlíkový filtr.
Interiér
Interiér vozu Volvo je navržen tak, aby byl
příjemný a pohodlný, a to dokonce i pro
osoby, které trpí astmatem a kontaktními
alergiemi. Zvýšená pozornost byla věnována
výběru materiálů vhodných pro dané
prostředí.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva
Vašeho vozidla. Takto přispějete k čistšímu
životnímu prostředí. Když opravu nebo
údržbu vozu svěříte servisům Volvo, stane se
součástí našeho systému. Společnost Volvo
klade jasné požadavky na naše servisy, které
jsou navrženy tak, aby se předešlo vylévání
a vypouštění škodlivin do životního prostředí.
Zaměstnanci našich servisů mají znalosti
a nástroje pro zajištění dobré péče o životní
prostředí.
Příspěvek k lepšímu životnímu prostředí
Můžete snadno přispět k lepšímu životnímu
prostředí - zde je pár tipů:
•
Nenechávejte motor běžet na volnoběh pokud stojíte delší dobu, vypněte motor.
Věnujte pozornost místním předpisům.
•
•
Jezděte úsporně - přemýšlejte dopředu.
Provádějte servisní prohlídky a údržbu
v souladu s pokyny v uživatelské příručce
- dodržujte doporučené intervaly
v servisní a záruční knížce.
•
Je-li vůz vybaven nezávislým palivovým
topením*, použijte je při startování studeného motoru - zlepší se schopnost
motoru nastartovat, sníží se opotřebení
při chladném počasí a motor se rychleji
zahřeje na běžnou provozní teplotu. Tím
se sníží spotřeba a obsah emisí.
•
Při velké rychlosti se v důsledku většího
odporu vzduchu výrazně zvýší spotřeba při zdvojnásobení rychlosti se odpor
vzduchu zvýší 4krát.
•
Vždy likvidujte nebezpečný odpad ekologicky, například akumulátory a oleje.
Pokud si nejste jisti, jak konkrétní druh
odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní
dílnu - doporučujeme autorizovanou dílnu
Volvo.
logická recyklace vozu. Lze recyklovat téměř
celé vozidlo. Posledního majitele vozidla tímto
žádáme, aby kontaktoval prodejce, který jej
odkáže na certifikované/schválené recyklační
zařízení.
01
Související informace
•
Uživatelská příručka a životní prostředí
(str. 24)
Pokud se budete držet těchto rad, ušetříte
peníze a zdroje planety a prodloužíte životnost vozu. Další informace a rady viz Eco
guide (str. 73) , Hospodárná jízda (str. 295)
a Spotřeba paliva (str. 411).
Recyklace
Společnost Volvo věnuje pozornost problematice ekologie a proto je velmi důležitá eko-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
23
01 Úvod
01
Uživatelská příručka a životní
prostředí
Papír, na kterém je vytištěna uživatelská
příručka, pochází z lesů certifikovaných podle
Forest Stewardship Council® nebo z jiných
regulovaných zdrojů.
Symbol FSC® znamená, že papír použitý na
výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle FSC® nebo jiných regulovaných zdrojů.
Související informace
•
24
Životní prostředí (str. 22)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vrstvená skla
Toto sklo je zesílené, což poskytuje
lepší ochranu proti rozbití a zlepšenou zvukovou izolaci prostoru pro
cestující. Γelní sklo a ostatní okna*
jsou vyrobena z vrstveného skla.
01 Úvod
Plug-in hybrid - přehled
01
Přehled speciálních funkcí vozu V60 Plug-in
hybrid.
}}
25
01 Úvod
01
||
Dobíjení hybridní baterie (str. 296).
Hybridní akumulátor (str. 374).
Elektromotor (str. 266) s pohonem na
zadní kola.
Jízdní režimy (str. 267).
Sdružená přístrojová deska (str. 69)
s jedinečnými informacemi pro plug-in
hybrid.
Související informace
•
26
Plug-in hybrid - úvod (str. 27)
01 Úvod
Plug-in hybrid - úvod
Jízda s vozem
S vozem je jezdí naprosto stejně jako s běžným vozem. Elektromotor pohání vozidlo
většinou při nízkých rychlostech, naftový
motor při vyšších rychlostech a během aktivnější jízdy.
S vozem je jezdí naprosto stejně jako s běžným vozem. Elektromotor pohání vozidlo
většinou při nízkých rychlostech, naftový
motor při vyšších rychlostech a během aktivnější jízdy. Přečtěte si další informace o Ekonomická jízda (str. 295).
Důležité informace
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že vozidlo, které napájí
pouze elektromotor, nevydává žádný zvuk
motoru a může se stát, že děti, chodci,
cyklisté a zvířata si vozidla nevšimnou. To
platí především pro malé rychlosti jako
např. při parkování vozidla.
Proud pod vysokým napětím
Některé komponenty ve voze
jsou pod vysokým napětí,
což může být v případě
neodborné manipulace
nebezpečné. Nedotýkejte se
ničeho, co není jednoznačně
uvedeno v uživatelské
příručce. Přečtěte si další informace o motorovém prostoru (str. 353).
VAROVÁNÍ
S kabely oranžové barvy smí pracovat jen
oprávnění zaměstnanci.
Jízdní režimy
Během jízdy můžete vozidlo přepnout do
některého z jízdních režimů, např. do čistě
elektrického režimu nebo, pokud potřebujete
vyšší výkon, do režimu s aktivovaným elektromotorem a naftovým motorem. Vozidlo pro
zvolený jízdní režim vypočítá optimální kombinaci jízdních vlastností, zážitku z jízdy, vlivu
na životní prostředí a spotřeby paliva.
Přečtěte si další informace o Systém pohonu
- jízdní režimy (str. 267).
Sdružená přístrojová deska
Dvě pole na sdruženém přístrojovém panelu
zobrazují speciální informace pro V60 PLUGIN HYBRID, indikaci hybridní baterie (současná úroveň energie), aktivní jízdní režim,
symbol, který se rozsvítí při provozování
naftového motoru, Hybrid Guide a rekuperaci
energie. Další informace o sdružené přístrojové desce (str. 69).
Teplotní příprava
Aby vozidlo fungovalo optimálně, musí mít
hybridní baterie se všemi souvisejícími
systémy elektrického pohonu a naftový motor
s pohonnými systémy správnou provozní
teplotu. Pokud je baterie příliš studená nebo
horká, kapacita baterie výrazně klesne.
V rámci teplotní přípravy se systémy pohonu
a prostor pro cestující připraví před odjezdem
tak, aby se snížilo opotřebení i spotřeba energie během jízdy. Přečtěte si další informace
o Všeobecné informace o předběžné úpravě
teploty (str. 139).
01
Dobíjení hybridní baterie
DŮLEŽITÉ
Nikdy nepřipojujte nabíjecí kabel, pokud
hrozí zásah blesku.
Hybridní baterie lithium-iontového typu se
může dobíjet různými způsoby. Dobíjecí kabel
s řídicí jednotkou lze připojit mezi vozidlo
a zásuvku 230V AC, viz Dobíjecí kabel s řídicí
jednotkou (str. 299). Doba dobíjení závisí na
dobíjecím proudu (str. 296).
Elektromotor se při lehkém brzdění používá
jako motorová brzda. Přitom se pohybová
energie vozidla mění na elektrickou energie,
která se používá k dobíjení hybridní baterie.
Chcete-li více informací o rekuperování energie brzdné síly (str. 277).
Kromě toho může v případě potřeby naftový
motor dobíjet hybridní baterii elektromotoru
pomocí speciálního generátoru vysokého
napětí, viz hnací systémy a jízdní režimy
(str. 267).
}}
27
01 Úvod
01
||
Související informace
•
28
Plug-in hybrid - přehled (str. 25)
BEZPEΓNOST
02 Bezpečnost
Všeobecné informace
o bezpečnostních pásech
02
Při prudkém brzdění může dojít k vážnému
zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním pásem. Ujistěte se, že jsou všichni cestující po celou cestu připoutáni bezpečnostními
pásy.
Nezapomeňte
•
Nepoužívejte spony ani podobné
přípravky, které by zabránily řádnému
upnutí pásu.
•
Bezpečnostní pás se nesmí překrucovat
a nesmí se o nic zachytit.
VAROVÁNÍ
Nikdy bezpečnostní pásy sami neupravujte
ani neopravujte. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás silně přetížen,
např. v souvislosti s nehodou, musí být
celý bezpečnostní pás vyměněn. I když
bezpečnostní pás nevykazuje viditelné
známky poškození, mohlo dojít k omezení
některých ochranných funkcí bezpečnostního pásu. Kromě toho vyměňte bezpečnostní pás, když je pás opotřebený nebo
poškozený. Nový bezpečnostní pás musí
být homologován a určen pro instalaci ve
stejné poloze jako původní bezpečnostní
pás.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
VAROVÁNÍ
Každý bezpečnostní pás je určen pouze
pro jednu osobu.
Těsnost dolní části pásu upravte zatažením za
horní část pásu nahoru k rameni. Dolní část pásu
musí vést nízko (nikoliv přes břicho).
Chcete-li si zajistit maximální bezpečí je velmi
důležité aby bezpečnostní pás pevně přiléhal
k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být příliš
zakloněno. Opěradlo sedadla je navrženo tak,
aby chránilo v běžné poloze sezení.
Nepřipoutaní cestující budou upozorněni na
připoutání se (str. 31) bezpečnostním
pásem akusticky i vizuálně (str. 33).
30
Související informace
•
•
•
Bezpečnostní pás - těhotenství (str. 32)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 32)
Předpínač bezpečnostního pásu
(str. 33)
02 Bezpečnost
Bezpečnostní pás - nasazení
Nezapomeňte
Před začátkem jízdy si nasaďte bezpečnostní
pás (str. 30).
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej
uvolnit:
•
•
•
Pomalu vytáhněte bezpečnostní pás
a zapněte jej zatlačením pojistného jazýčku
do přezky pásu. Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás byl zapnut.
pokud jej vytáhnete z navíječe příliš rychle
během brzdění a akcelerace
02
pokud se vozidlo silně nakloní.
Související informace
Nesprávně nastavený bezpečnostní pás. Pás
musí doléhat na rameno.
•
•
•
•
Bezpečnostní pás - těhotenství (str. 32)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 32)
Předpínač bezpečnostního pásu
(str. 33)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 33)
Správně nastavený bezpečnostní pás.
Nastavení výšky bezpečnostního pásu. Stiskněte
tlačítko a přesuňte bezpečnostní pás ve svislém
směru. Umístěte pás co nejvýše - nesmí však
vést přes krk.
Spony se hodí pouze do určeného zámku na
zadním sedadle1.
1
Určité trhy.
31
02 Bezpečnost
02
Bezpečnostní pás - uvolnění
Bezpečnostní pás - těhotenství
bezpečnostní pás (str. 30) uvolněte, když
vozidlo stojí.
Bezpečnostní pás (str. 30) by se měl během
těhotenství vždy používat. Musí se ale používat správným způsobem.
Stiskněte červené tlačítko na přezce bezpečnostního pásu a nechte pás navinout. Pokud
se pás zcela nenavinul, zasuňte jej ručně, aby
nezůstal volně viset.
Související informace
Bezpečnostní pás - nasazení (str. 31)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 33)
G020998
•
•
Diagonální část musí vést přes rameno,
potom mezi ňadry a na boční stranu břicha.
Dolní část musí být naplocho přes stehna
a co možná nejníže pod břichem. – Nikdy se
nesmí posunout nahoru. Upravte si bezpečnostní pás a zajistěte, aby v celé délce přiléhal k tělu. Navíc zkontrolujte, že pás není
nikde překroucený.
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné
řidičky měly upravovat seřízení sedadla
(str. 85) a polohu volantu (str. 90) tak, aby
mohly při řízení snadno udržovat kontrolu nad
vozidlem (to znamená, že musí být schopny
snadno ovládat pedály a volant). Měly by se
snažit nastavit polohu sedadla co nejdále
32
dozadu, aby vzdálenost mezi volantem
a jejich břichem byla co největší.
Související informace
•
•
Bezpečnostní pás - nasazení (str. 31)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 32)
02 Bezpečnost
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
pásy nebo jsou otevřeny některé ze
zadních dveří, na sdružené přístrojové
desce se zobrazí zpráva. Zpráva se automaticky potvrdí po cca. 30 sekundách
jízdy nebo po stisknutí tlačítka OK na
páčkovém přepínači (str. 113). Pokud
někdo není připoutaný, zprávu lze
potvrdit pouze manuálně, a to stisknutím
tlačítka OK na páčce.
Nepřipoutaní cestující budou akusticky
i vizuálně upozorněni na připoutání se (str. 31)
bezpečnostním pásem.
G017726
•
Zvuková připomínka závisí na rychlosti a v
některých případech na čase. Vizuální připomínka je umístěna ve stropní konzole a na
sdružené přístrojové desce (str. 68).
Dětské sedačky nejsou vybaveny systémem
upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem.
Zadní sedadlo
Upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem na zadním sedadle má dvě vedlejší
funkce:
•
Poskytuje varování, pokud je rozepnutý
některý ze zadních bezpečnostních pásů
během jízdy. Toto varování je vydáno ve
formě zprávy na sdružené přístrojové
desce spolu s akustickým/vizuálním signálem. Varování je ukončeno v případě
opětovného zapnutí bezpečnostního pásu
nebo může být také ručně potvrzeno
stisknutím tlačítka OK.
Na informačním displeji na sdružené přístrojové desce je vidět, které bezpečnostní pásy
se používají. Tato informace ke k dispozici
trvale.
Předpínač bezpečnostního pásu
Všechny bezpečnostní pásy (str. 30) jsou
vybaveny předpínači bezpečnostních pásů.
Mechanizmus předpínače v případě nárazu
určité intenzity napne bezpečnostní pás. Bezpečnostní pás potom poskytuje cestujícím
efektivnější ochranu.
02
VAROVÁNÍ
Nikdy nezasunujte jazýček bezpečnostního
pásu spolujezdce do zámku pásu na
straně řidiče. Jazýček bezpečnostního
pásu zasunujte vždy do zámku na správné
straně. Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy nepoškodili. Nevkládejte do
zámku pásu žádné cizí předměty.
V případě kolize by se mohlo stát, že by
bezpečnostní pásy a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí riziko vážného poranění.
Určité trhy
Pokud se řidič nebo spolujezdec nepřipoutají
bezpečnostním pásem budou upozorněni
zvukovým signálem a kontrolkou, aby se
připoutali. Při nízké rychlosti bude varovný
signál znít po dobu prvních 6 sekund.
Poskytuje informaci o připoutání bezpečnostními pásy (str. 30) na zadním
sedadle. Pokud se používají bezpečnostní
33
02 Bezpečnost
02
VAROVÁNÍ
Pokud zůstane varovná kontrolka systému
airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy,
znamená to, že systém airbagů není plně
funkční. Systém indikuje závadu v systému
předpínačů bezpečnostních pásů,
v systému SIPS, systému IC nebo jinou
závadu v systému. Neprodleně kontaktujte
autorizovaný servis Volvo.
Pokud kontrolka signalizuje závadu, tj. svítí
výstražný trojúhelník a na displeji se zobrazí
zpráva Airbag SRS Nutný servis nebo SRS
airbag Urgentní servis. Doporučujeme,
abyste neprodleně kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu (str. 44)
Systém airbagů
V případě čelní kolize systém airbagu pomůže
chránit hlavu, obličej a hruď řidiče a spolujezdce před poraněním.
G018665
Bezpečnost - výstražný symbol
Pokud se během diagnostiky poruch zjistí
závada nebo pokud se aktivuje systém, rozsvítí se výstražný symbol. V případě potřeby
se na informačním displeji sdružené přístrojové desky (str. 68) zobrazí výstražný symbol
společně se zprávou.
Systém airbagu při pohledu seshora, vůz s levostranným řízením.
Výstražný trojúhelník a výstražný symbol systému
airbagu (str. 34) na analogové sdružené přístrojové desce.
G018666
Výstražný symbol na sdružené přístrojové
desce se rozsvítí, je-li dálkový ovladač s klíčem v poloze klíče II (str. 84). Pokud
v systému airbagů není žádná chyba, kontrolka po cca. 6 sekundách zhasne.
Systém airbagu při pohledu seshora, vůz s pravostranným řízením.
34
02 Bezpečnost
Systém se skládá z airbagů a čidel. Při nárazu
určité intenzity se aktivují čidla a airbag(y) se
naplní horkým plynem. Airbag chrání cestující
před nárazem při čelní kolizi. Airbag se
vypustí při stlačení v důsledku srážky. Přitom
uniká do vozidla kouř. To je zcela normální.
Mezi naplněním a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze několik desetin sekundy.
Airbag řidiče
Airbag spolujezdce
Kromě bezpečnostního pásu (str. 30) je vůz
vybaven airbagem (str. 34), který zvyšuje míru
ochrany.
Kromě bezpečnostního pásu (str. 30) je vůz na
straně spolujezdce vybaven airbagem (str. 34),
který zvyšuje míru ochrany.
Airbag se nachází ve středu volantu. Volant je
označen nápisem AIRBAG.
Tento airbag je složen v prostoru nad odkládací přihrádkou. Panel airbagu je označen
nápisem AIRBAG.
02
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
Doporučujeme, abyste za účelem opravy
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Neodborná oprava systému airbagů by
mohla způsobit jeho poruchu a následně
vážné zranění osob.
Související informace
POZNÁMKA
Detektory reagují různě, a to v závislosti na
charakteru kolize a v závislosti na tom, zda
jsou připoutány bezpečnostní pásy. Platí
pro všechny polohy pásů.
Proto se v případě kolize může stát, že se
nafoukne pouze jeden (nebo žádný) airbag.
Detektory snímají intenzitu kolize vozidla
a podle toho reagují nafouknutím jednoho
nebo několika airbagů.
•
Airbag spolujezdce (str. 35)
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s levostranným řízením.
Související informace
•
•
•
Airbag řidiče (str. 35)
Airbag spolujezdce (str. 35)
Bezpečnost - výstražný symbol (str. 34)
}}
35
02 Bezpečnost
||
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
02
Aby riziko poranění v případě nafouknutí
airbagu bylo minimální, cestující musí
sedět co nejvíce vzpřímeně s nohami na
podlaze a se zády opřenými o sedadlo.
Bezpečnostní pásy musí být připoutány.
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s pravostranným řízením.
Výstražný štítek pro airbag spolujezdce je
připevněn na jednom z následujících dvou
míst ve vozidle:
2. možnost: Umístění štítku airbagu na sloupku
dveří na straně spolujezdce. Štítek airbagu uvidíte po otevření dveří spolujezdce.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepoužívejte sedačku instalovanou
proti směru jízdy na sedadle, které chrání
zapnutý airbag. Jinak by mohlo dojít
k vážnému nebo smrtelnému poranění
dítěte.
VAROVÁNÍ
Nepokládejte předměty před čelní sklo
a nad čelní sklo do místa, kde se nachází
airbag spolujezdce.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován.
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl.
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou
menší než 140 cm, je-li airbag aktivován.
1. možnost: Umístění štítku airbagu na sluneční
cloně na straně spolujezdce.
36
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
02 Bezpečnost
Vypínač - PACOS*
Airbag předního spolujezdce může být deaktivován (str. 37), pokud je vozidlo vybaveno
vypínačem PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch).
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem
spolujezdce, ale není vybaveno vypínačem
airbagu spolujezdce (PACOS), airbag bude
vždy aktivován.
Související informace
•
•
Airbag řidiče (str. 35)
Dětské sedačky (str. 47)
Airbag spolujezdce - aktivace/
deaktivace*
zde nesmí sedět děti v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku.
Airbag předního spolujezdce (str. 35) může
být deaktivován, pokud je vozidlo vybaveno
vypínačem PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch).
Airbag je deaktivován. Pokud je spínač
v této poloze, děti v dětské sedačce nebo
na podkládacím sedáku mohou sedět na
předním sedadle spolujezdce, ale nikdy
zde nesmí sedět osoby s tělesnou výškou
větší než 140 cm.
Spínač - PACOS
Vypínač airbagu spolujezdce (PACOS) je
umístěn z boku přístrojové desky na straně
spolujezdce a je přístupný po otevření dveří
spolujezdce (viz část nazvaná Vypínač airbagu – PACOS).
Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované
poloze. Ke změně polohy byste měli použít
čepel klíče (str. 169) dálkového ovladače.
02
VAROVÁNÍ
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo spolujezdce, pokud je airbag aktivován. To platí pro všechny osoby menší
než 140 cm.
Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba vyšší než 140 cm, je-li
airbag deaktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
Umístění vypínače airbagu.
Airbag je aktivován. Pokud je spínač
v této poloze, osoby s tělesnou výškou
větší než 140 cm mohou sedět na
předním sedadle spolujezdce, ale nikdy
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
37
02 Bezpečnost
||
POZNÁMKA
02
VAROVÁNÍ
Pokud je dálkový ovladač v poloze II
(str. 84), zobrazí se na sdružené přístrojové desce na dobu
cca. 6 sekund.výstražný symbol (str. 34)
airbagu.
VAROVÁNÍ
Nikdy nedávejte dítě na dětskou sedačku
nebo sedák na předním sedadle, pokud je
aktivován airbag a pokud se na stropní
konzole rozsvítí symbol
. V opačném
případě může dojít k ohrožení života dítěte.
Nedovolte nikomu sedět na předním
sedadle spolujezdce, pokud zpráva na
stropní konzole informuje, že byl deaktivován airbag, a pokud na sdruženém přístrojovém panelu svítí výstražná kontrolka(str. 34) systému airbagů. To znamená, že došlo k vážné závadě. Co
nejdříve kontaktujte servis. Opravu svěřte
autorizovanému servisu Volvo.
Následně se kontrolka ve stropní konzole
rozsvítí na znamení, že airbag pro sedadlo
předního spolujezdce je ve správném
stavu.
VAROVÁNÍ
2
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život osob ve vozidle.
G017800
Symbol informuje, že je aktivován airbag (SRS)
spolujezdce.
Varovný symbol ve stropní konzole indikuje,
že airbag pro sedadlo předního spolujezdce
je aktivován (viz předcházející obrázek).
38
Indikace informuje, že airbag spolujezdce je
deaktivován.
Textová zpráva a symbol na displeji stropní
konzoly informují, že airbag pro přední
sedadlo spolujezdce je deaktivován (viz
předcházející obrázek).
G017724
Související informace
2
•
Dětské sedačky (str. 47)
02 Bezpečnost
Boční airbag (SIPS)
VAROVÁNÍ
Velká část sil při nárazu z boku je přenesena
prostřednictvím systému SIPS (Side Impact
Protection System) do podlahy, střechy, nosníků, sloupků a ostatních konstrukčních prvků
karoserie. Boční airbagy řidiče a spolujezdce
chrání hrudník a kyčle a jsou důležitou součástí systému SIPS.
•
•
Nedávejte žádné předměty do prostoru mezi vnější stranou sedadla
a panel dveří, protože tento prostor je
určen pro boční airbag.
•
Společnost Volvo doporučuje používat
pouze potahy sedadel schválené společností Volvo. Jiné potahy sedadel
mohou omezit funkčnost bočních airbagů.
•
Boční airbagy doplňují bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní
pás.
Sedadlo řidiče, levostranné řízení.
G032949
Společnost Volvo doporučuje, aby
výměnu provedl autorizovaný servis
Volvo. Nesprávné provedení práce na
systému SIPS může způsobit funkční
poruchy a vážné poranění osob.
02
Související informace
Systém airbagů SIPS se skládá ze dvou hlavních komponent, bočních airbagů a čidel.
Boční airbagy jsou instalovány v opěradlech
předních sedadel.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují
čidla a boční airbagy se nafouknou. Airbag se
naplní mezi tělem cestujícího a dveřmi
a absorbuje náraz v okamžiku srážky. Airbag
se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Za
normálních okolností se naplní pouze boční
airbag na straně zasažené nárazem.
Sedadlo předního spolujezdce, levostranné
řízení.
•
•
•
Airbag spolujezdce (str. 35)
•
Hlavový airbag (IC) (str. 40)
Airbag řidiče (str. 35)
Boční airbag (SIPS) - dětská autosedačka/dětský autosedák (str. 40)
39
02 Bezpečnost
Boční airbag (SIPS) - dětská
autosedačka/dětský autosedák
02
Boční airbag (str. 39) nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Hlavový airbag (IC)
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag napomáhá předcházet zranění
hlavy řidiče a spolucestujících o části interiéru
při bočním nárazu.
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na
madla u stropu. Háček je určen pouze pro
lehké oděvy (ne pro tvrdé předměty jako
jsou např. deštníky).
Na obložení střechy, sloupky dveří ani
boční obložení nešroubujte ani jinak
nepřipevňujte žádné předměty. Tím by
mohla být omezena ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo schválené pro použití
v těchto částech vozidla.
Na předním sedadle můžete používat dětskou
sedačku nebo podkládací sedák (str. 47)
pouze tehdy, pokud není aktivován airbag
(str. 37) spolujezdce vpředu.
Související informace
•
•
Airbag spolujezdce (str. 35)
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 46)
VAROVÁNÍ
Nenakládejte vůz více než 50 mm pod
horní hranou oken ve dveřích. Jinak by se
mohlo stát, že hlavový airbag v čalounění
stropu neposkytne zamýšlenou ochranu.
Nafukovací záclona IC (Inflatable Curtain) je
součástí systému SIPS (str. 39) a systému airbagů (str. 34). Je nainstalována podél obou
stran čalounění stropu a pomáhá chránit
řidiče a cestující na krajních sedadlech.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují
čidla a hlavové airbagy se nafouknou.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní pás.
Související informace
•
40
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech (str. 30)
02 Bezpečnost
Obecné informace o systému WHIPS
(ochrana před poraněním krční
páteře)
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní pás.
WHIPS (Whiplash Protection System) chrání
před poraněním krční páteře. Systém se
skládá z opěradel absorbujících energii a speciálně vyvinutých hlavových opěrek v obou
předních sedadlech.
Vlastnosti sedadla
02
Když je systém WHIPS aktivován, sklopí se
opěradla předních sedadel částečně dozadu,
aby se změnila poloha těla řidiče a spolujezdce na předním sedadle. Tím se sníží riziko
poranění krční páteře.
VAROVÁNÍ
Nikdy sami neopravujte a neupravujte
sedadlo se systémem WHIPS. Opravu
svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Související informace
•
•
•
WHIPS - dětské sedačky (str. 42)
WHIPS - poloha těla na sedadle (str. 42)
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech (str. 30)
Systém WHIPS je aktivován při nárazu
zezadu, v závislosti na úhlu nárazu, rychlosti
a vlastnostech druhého vozu.
41
02 Bezpečnost
02
WHIPS - dětské sedačky
WHIPS - poloha těla na sedadle
Systém WHIPS (str. 41) nesnižuje ochranu,
kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Aby systém WHIPS (str. 41) zajistil optimální
ochranu, řidič a spolujezdec musí správně
sedět a fungování systému nic nesmí bránit.
Na předním sedadle můžete používat dětskou
sedačku nebo podkládací sedák (str. 47)
pouze tehdy, pokud není aktivován airbag
(str. 37) spolujezdce vpředu.
Poloha těla na sedadle
Související informace
Řidič a spolujezdec na předním sedadle musí
sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 46)
VAROVÁNÍ
Nestlačujte pevné předměty mezi sedákem zadního sedadla a opěradlem
předního sedadla. Dávejte pozor, abyste
neomezili funkčnost systému WHIPS.
Správnou polohu pro sezení na předním
sedadle (str. 85) nastavte dříve, než se
vozidlo rozjede.
Funkce
Nepokládejte na zadní sedadlo žádné předměty,
které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte na podlaze za sedadlem řidiče/
spolujezdce žádné předměty, které by mohly
omezit funkci systému WHIPS.
42
Pokud se sklopí dolů opěradlo zadního
sedadla, příslušné přední sedadlo se musí
posunout dopředu tak, aby se nedotýkalo
sklopeného opěradla.
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Je-li sedadlo vystaveno extrémním sílám
jako např. nárazu do zadní části vozu,
systém WHIPS se musí zkontrolovat. Společnost Volvo doporučuje kontrolu v autorizovaném servisu Volvo.
Přestože se zdá, že sedadlo nebylo poškozeno, mohlo se stát, že systém WHIPS již
neposkytuje ochranu.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaný servis Volvo, kde systém po
menším nárazu do zadní části vozu zkontrolují.
Pokud systém zareaguje
V případe kolize se aktivují různé osobní bezpečnostní systémy Volvo, které sníží riziko
poranění na minimum.
Systém
Aktivován
Napínač bezpečnostního pásu (str. 33)
přední sedadlo
V případě čelního
nárazu, a/nebo
bočního nárazu, a/
nebo nárazu
zezadu a/nebo
převrácení vozu
Předpínač bezpečnostního pásu, zadní
sedadlo
V případě čelního
a/nebo bočního
nárazu, a/nebo
převrácení vozidla
Airbagy
Při čelním nárazuA
(Volant (str. 35) a airbag spolujezdce
(str. 35))
Boční airbagy (SIPS)
(str. 39)
Při bočním nárazuA
Systém
Aktivován
Hlavový airbag IC
(str. 40)
V případě bočního
nárazu a/nebo
překlopení a/nebo
u některých čelních kolizíA
Ochrana proti
hyperflexi krční
páteře WHIPS
(str. 41)
A
02
Při nárazu zezadu
Během srážky může být karosérie vozu značně zdeformována, aniž by přitom došlo k naplnění airbagu. Mnoho faktorů, jako jsou pevnost a hmotnost zasaženého objektu,
rychlost vozu, úhel srážky atd., ovlivňuje aktivaci různých
bezpečnostních systémů ve voze.
Pokud se naplní airbagy (str. 34), doporučujeme Vám postupovat takto:
•
Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste
vozidlo nechali dopravit k opravě do
autorizovaného servisu Volvo. Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy.
•
Doporučujeme, abyste výměnu součástí
bezpečnostních systémů vozidla svěřili
autorizovanému servisu Volvo.
•
Vždy kontaktujte lékaře.
POZNÁMKA
Systémy předpínačů bezpečnostních pásů
a airbagů mohou být při srážce aktivovány
pouze jednou.
}}
43
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
02
Řídicí modul systému airbagů se nachází
ve středové konzole. Pokud dojde k namočení středové konzoly vodou nebo jinou
kapalinou, odpojte kabely akumulátoru
spouštěče. Nepokoušejte se nastartovat
vozidlo, mohlo by dojít k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla do provozu. Vozidlo
nechte dopravit do autorizovanému
servisu Volvo.
Všeobecné informace
o bezpečnostním režimu
Bezpečnostní režim je bezpečnostní funkce,
která se aktivuje, když náraz mohl poškodit
důležitou funkci ve voze, např. palivové
potrubí, čidla bezpečnostních systémů nebo
brzdovou soustavu.
Související informace
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s nafouknutými airbagy.
Řízení vozidla by se mohlo ztížit. Rovněž
mohou být poškozeny ostatní bezpečnostní systémy. Kouř a prach uvolněný při
nafukování airbagů může při intenzivní
reakci způsob podráždění zraku a kůže
resp. může způsobit poranění osob.
Rychlé nafukování airbagu a materiál, ze
kterého je airbag vyroben, může způsobit
tření a popálení kůže.
Výstražný trojúhelník na sdružené přístrojové
desce.
Pokud se vozidlo podílelo na dopravní
nehodě, může se na zobrazit zpráva Bezp.
režim Viz příručka na informačním displeji
sdružené přístrojové desky (str. 68). To znamená, že je omezena funkčnost vozu.
44
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami
nebo resetovat elektroniku po aktivaci bezpečnostního režimu. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo by vůz nemusel fungovat
jako obvykle. Doporučujeme, abyste
nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném
servisu Volvo a obnovit normální stav poté,
co byla zobrazena zpráva Bezp. režim
Viz příručka.
•
Bezpečnostní režim - pokus o nastartování vozidla (str. 45)
•
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
(str. 45)
02 Bezpečnost
Bezpečnostní režim - pokus
o nastartování vozidla
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte
nastartovat vůz, pokud je cítit palivo
a zobrazila se zpráva Bezp. režim Viz
příručka. Okamžitě vůz opusťte.
Je-li vozidlo v bezpečnostním režimu (str. 44),
vše se zdá být v pořádku a zkontrolovali jste,
zda neuniká palivo, můžete zkusit vozidlo
nastartovat.
VAROVÁNÍ
Nejprve zkontrolujte, že z vozu neuniká
palivo. Nesmí být cítit zápach paliva.
Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do
bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto
místa odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo
bylo dopraveno k opravě do autorizovaného servisu Volvo.
Pokud vše vypadá normálně a zkontrolovali
jste vůz z hlediska úniku paliva, můžete se
pokusit nastartovat motor vozu.
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem
a otevřete dveře řidiče. Pokud se nyní objeví
hlášení, že je zapalování zapnuté, stiskněte
startovací tlačítko. Potom zavřete dveře
a znovu zasuňte dálkový ovladač s klíčem.
Elektronika vozu se nyní pokusí resetovat do
normálního režimu. Potom se pokuste nastartovat motor vozu.
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
Pokud se po resetováni zprávy Bezp. režim
Viz příručka zobrazí zpráva Normal mode,
když se pokusíte nastartovat vozidlo (str. 45),
je možné opatrně odjet s vozidlem z nebezpečné situace.
02
Nejezděte s vozem dál, než je nezbytně
nutné.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu (str. 44)
Související informace
•
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
(str. 45)
Pokud je stále na displeji zpráva Bezp. režim
Viz příručka, nesmíte vůz řídit ani jej nechat
táhnout, avšak místo toho musí být vůz odvezen na vozidle odtahové služby (str. 314).
I když vůz se zdá pojízdný, při jízdě by mohlo
skryté poškození znemožnit ovládání vozu.
45
02 Bezpečnost
Všeobecné informace o bezpečnosti
dětí
02
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět
ve voze správně připoutány. Děti nesmějí
nikdy sedět na klíně cestujících.
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětských sedačkách zády ke směru
jízdy co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku.
Dále doporučuje, aby děti používaly podkládací sedáky/dětské sedačky ve směru jízdy
do 10 let věku.
Umístění dítěte ve voze a výběr vybavení je
ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte, viz Dětské sedačky (str. 47).
POZNÁMKA
Právní předpisy upravující rozmístění dětí
ve vozidle se v jednotlivých zemích liší.
Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky, podkládací sedáky a úchyty) určené pro vaše konkrétní vozidlo. Díky dětské bezpečnostní
výbavě Volvo zajistíte svému dítěti optimální
podmínky pro bezpečnou jízdu ve voze. Dětská bezpečnostní výbava se navíc snadno
instaluje a snadno používá.
46
POZNÁMKA
V případě dotazů k instalaci dětských bezpečnostních systémů požádejte
o upřesnění výrobce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dětské pojistky
Zadní dveře a okna zadních dveří* lze blokovat ručně (str. 183) nebo elektronicky
(str. 184)* proti otevření zevnitř.
Související informace
•
•
•
Dětské sedačky - umístění (str. 52)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 56)
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 60)
02 Bezpečnost
Dětské sedačky
Děti musejí ve voze sedět bezpečně a přitom
pohodlně. Zkontrolujte, zda se dětská
sedačka používá správně.
POZNÁMKA
Při použití dětských bezpečnostních
systémů je nutné přečíst si přiložené
pokyny k instalaci.
02
VAROVÁNÍ
G020739
Nepřipevňujte popruhy dětské sedačky
k vodorovné nastavovací tyči sedadla,
k pružinám, kolejnici ani k nosníkům pod
sedadlem. Ostré hrany by mohly sedadla
poškodit.
Postup montáže a pokyny pro správné
připevnění dětské sedačky naleznete v montážním návodu.
Dětské sedačky a airbagy jsou neslučitelné.
}}
47
02 Bezpečnost
||
Doporučené dětské sedačky2
Hmotnost
02
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Skupina 0
Vnější zadní sedadlo
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
systémem ISOFIX.
max. 10 kg
Skupina 0+
Typové schválení: E1 04301146
max. 13 kg
(L)
Skupina 0
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem.
Skupina 0+
Typové schválení: E1 04301146
Typové schválení: E1 04301146
max. 13 kg
(U)
(U)
max. 10 kg
Prostřední zadní sedadlo
Dětská sedačka Volvo (Volvo
Infant Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním
pásem.
Typové schválení: E1 04301146
(U)
Skupina 0
max. 10 kg
Skupina 0+
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené
k univerzálnímu použití.
(U)
(U)
(U)
max. 13 kg
2
48
Pro ostatní dětské sedačky platí, že by měl být Váš vůz uveden na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE R44.
02 Bezpečnost
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Skupina 1
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible
Child Seat) – dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/
otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) –
dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
9 – 18 kg
Typové schválení: E5 04192
(L)
Skupina 1
9 – 18 kg
Skupina 2
15-25 kg
Typové schválení: E5 04192
(L)
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené
k univerzálnímu použití.
(U)
(U)
(U)
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible
Child Seat) – dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/
otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) –
dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
(L)
15-25 kg
02
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Typové schválení: E5 04192
Skupina 2
Prostřední zadní sedadlo
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible
Child Seat) - dětská sedačka používaná ve
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem.
Typové schválení: E5 04191
(U)
Typové schválení: E5 04192
(L)
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/
otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) dětská sedačka používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
(U)
Dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible
Child Seat) - dětská sedačka
používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
(U)
}}
49
02 Bezpečnost
||
02
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
Skupina 2/3
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo
Booster Seat with backrest).
Typové schválení: E1 04301169
Typové schválení: E1 04301169
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo Booster Seat
with backrest).
(UF)
(UF)
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla (Booster Cushion with and without
backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla
(Booster Cushion with and without backrest).
15-36 kg
Skupina 2/3
15-36 kg
Typové schválení: E5 04216
(UF)
Skupina 2/3
15-36 kg
Typové schválení: E5 04216
(UF)
Typové schválení: E1 04301169
(UF)
Podkládací sedák s opěradlem
a bez opěradla (Booster
Cushion with and without
backrest).
Typové schválení: E5 04216
(UF)
Integrovaný podkládací sedák (Integrated Booster
Cushion) - k dispozici jako volitelná výbava instalovaná ve výrobním závodě.
Typové schválení: E5 04189
(B)
L: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální kategorie.
Vhodné pouze pro dětské sedačky schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
UF: Vhodné pouze pro dětské sedačky používané čelem ke směru jízdy schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
B: Integrované dětské sedačky schválené pro tuto váhovou kategorii.
50
02 Bezpečnost
Související informace
•
•
•
•
Dětské sedačky - umístění (str. 52)
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 60)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 56)
02
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 46)
51
02 Bezpečnost
Dětské sedačky - umístění
02
VAROVÁNÍ
Pokud je aktivován (str. 37) airbag spolujezdce, vždy instalujte dětské sedačky/podkládací sedáky (str. 47) na zadní sedadlo. Pokud
na předním sedadle spolujezdce sedí dítě,
může při vystřelení airbagu utrpět vážný úraz.
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován.
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl.
Výstražný štítek pro airbag spolujezdce je
připevněn na jednom z následujících dvou
míst ve vozidle:
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou
menší než 140 cm, je-li airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
2. možnost: Umístění štítku airbagu na sloupku
dveří na straně spolujezdce. Štítek airbagu uvidíte po otevření dveří spolujezdce.
VAROVÁNÍ
Můžete umístit:
1. možnost: Umístění štítku airbagu na sluneční
cloně na straně spolujezdce.
52
•
dětskou sedačku/podkládací sedák na
sedadlo spolujezdce za předpokladu, že
airbag spolujezdce není aktivován.
•
jedna nebo několik dětských sedaček/
podkládacích sedáků na zadním sedadle.
Nesmí se používat dětské sedáky a dětské
sedačky s ocelovými výztuhami či jinou
konstrukcí zakrývající tlačítko rozepnutí
přezky bezpečnostního pásu, protože by
mohly způsobit náhodné rozepnutí této
přezky.
Horní část dětské sedačky nesmí být
opřena o čelní sklo.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepoužívejte sedačku instalovanou
proti směru jízdy na sedadle, které chrání
zapnutý airbag. Jinak by mohlo dojít
k vážnému nebo smrtelnému poranění
dítěte.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 46)
•
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 60)
•
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 56)
02 Bezpečnost
Dětská sedačka - dvoustupňový
podkládací sedák*
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, aby opravu a výměnu prováděl pouze autorizovaný servis Volvo.
Neupravujte ani nedoplňujte podkládací
sedák. Pokud byl integrovaný podkládací
sedák silně přetížen, např. při nehodě,
musí být celý podkládací sedák vyměněn.
Dokonce i když nejeví dětský sedák
známky poškození, nemusí již poskytovat
stejnou úroveň ochrany. Je-li podkládací
sedák opotřebovaný, musí být vyměněn.
Integrované podkládací sedáky na zadním
sedadle umožní dětem bezpečně a pohodlně
sedět.
Podkládací sedáky byly vyvinuty speciálně
pro zajištění optimální bezpečnosti. V kombinaci s bezpečnostním pásem (str. 30) jsou
určeny pro děti, které váží 15 až 36 kg a jsou
vysoké minimálně 95 cm.
Nesprávná pozice, opěrka hlavy musí být nastavena stejně vysoko jako hlava a bezpečnostní pás
nesmí vést pod ramenem.
Před jízdou zkontrolujte, zda:
Správná pozice, bezpečnostní pás by měl vést na
rameni.
•
integrovaný dvoustupňový podkládací
sedák je správně nastaven podle tabulky
(str. 54) a je zajištěn
•
bezpečnostní pás je v kontaktu s tělem
dítěte a není volný nebo překroucený
•
bezpečnostní pás neleží křížem přes krk
dítěte nebo pod ramenem (viz předcházející obrázek)
•
dolní část bezpečnostního pásu je umístěna nízko přes pánev, aby poskytla optimální ochranu.
02
VAROVÁNÍ
Pokud nebudete dodržovat pokyny pro
dvoustupňový podkládací sedák, v případě
nehody může dojít k vážnému poranění
dítěte.
Podkládací sedák se do dvou úrovní nastavuje zvednutím (str. 54) a spuštěním
(str. 55).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
53
02 Bezpečnost
Dvoustupňový podkládací sedák* zvednutí
02
Stupeň 24
Integrovaný podkládací sedák (str. 53) na
zadním sedadle lze složit do dvou úrovní.
Počet kroků, ve kterých se má sedák vyklopit,
závisí na hmotnosti dítěte.
Hmotnost
Stupeň 1
Stupeň 2
22-36 kg
15-25 kg
Stupeň 13
Zatlačte podkládací sedák zpět, aby se
zajistil.
Zatáhněte za rukojeť dopředu a nahoru,
abyste uvolnili podkládací sedák.
3
4
54
Spodní úroveň.
Horní úroveň.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Začněte od nižšího stupně. Stiskněte tlačítko.
02 Bezpečnost
Dvoustupňový podkládací sedák* spuštění
Integrovaný podkládací sedá (str. 53) na
zadním sedadle lze sklopit dolů z horní nebo
spodní úrovně do zcela spuštěné úrovně
v sedáku sedadla. Není však možné nastavit
podkládací sedák z horního stupně do dolního
stupně.
02
Zvedněte podkládací sedák nahoru
u přední hrany a zatlačte jej zpět proti
opěradlu, aby se zajistil.
Zatlačte rukou dolů uprostřed sedáku,
abyste jej zajistili.
DŮLEŽITÉ
POZNÁMKA
Podkládací sedák nelze nastavit z úrovně
2 na úroveň 1. Nejdříve se musí provést
resetování: podkládací sedák zcela sklopte
(str. 55) do sedáku sedadla.
Související informace
•
Dvoustupňový podkládací sedák* - spuštění (str. 55)
Před snižováním sedáku se přesvědčte, že
v prostoru pod sedákem nejsou žádné
předměty (např. hračky).
POZNÁMKA
Zatažením za rukojeť dopředu uvolněte
sedák.
Před spuštěním zadního opěradla dolů se
nejdříve musí spustit dolů sedák.
Související informace
•
Dvoustupňový podkládací sedák* - zvednutí (str. 54)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
55
02 Bezpečnost
Dětská sedačka - ISOFIX
02
ISOFIX je systém připevnění dětských bezpečnostních sedaček (str. 47) v souladu
s mezinárodním standardem.
•
•
•
Montážní body pro systém upevnění ISOFIX
jsou ukryty za dolní částí opěradla vnějších
zadních sedadel.
Umístění montážních bodů je indikováno
symboly na čalounění opěradla (viz předcházející obrázek).
Zatlačte sedák dolů, abyste získali přístup
k montážním bodům.
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů ISOFIX vždy postupujte podle instalačních instrukcí výrobce.
56
Související informace
ISOFIX - velikostní třídy (str. 56)
ISOFIX - druhy dětských sedaček
(str. 58)
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 46)
ISOFIX - velikostní třídy
Pro dětské sedačky vybavené systémem ISOFIX (str. 56) existují různé velikostní třídy, které
umožňují vybrat si správný typ dětské sedačky
(str. 58).
Velikostní
třída
Popis
A
Plná velikost, dětská
sedačka po směru jízdy
B
Redukovaná velikost (alt. 1),
dětská sedačka po směru
jízdy
B1
Redukovaná velikost (alt. 2),
dětská sedačka po směru
jízdy
C
Plná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
D
Redukovaná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
E
Dětská sedačka pro kojence,
proti směru jízdy
F
Příčná dětská sedačka, levá
G
Příčná dětská sedačka,
pravá
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě na sedadlo spolujezdce, je-li vůz vybaven aktivovaným airbagem.
02
POZNÁMKA
Pokud dětská sedačka ISOFIX není klasifikována z hlediska velikosti, specifikace
dětské sedačky musí zahrnovat model
vozidla.
POZNÁMKA
Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaného prodejce Volvo a vyžádali si
informace o dětských sedačkách doporučených společností Volvo.
57
02 Bezpečnost
ISOFIX - druhy dětských sedaček
Dětské sedačky i vozidla jsou různých velikostí. To znamená, že ne všechny dětské
02
Typ dětské sedačky
Kojenecká příčná sedačka
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy
sedačky jsou vhodné pro všechna sedadla ve
všech modelech vozů.
Hmotnost
max. 10 kg
max. 10 kg
Velikostní třída
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských
sedaček ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy
max. 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Dětská sedačka, proti směru jízdy
9 – 18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
58
02 Bezpečnost
Typ dětské sedačky
Dětská sedačka, po směru jízdy
Hmotnost
9 – 18 kg
Velikostní třída
B
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských
sedaček ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
X
OKA
02
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: V této hmotnostní a/nebo výškové/věkové kategorii není poloha ISOFIX pro dětské sedačky ISOFIX vhodná.
IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně
univerzální kategorie.
IUF: Vhodné pro dětské sedačky ISOFIX používané čelem ke směru jízdy, které jsou v této hmotnostní kategorii univerzálně schváleny.
A
Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.
Musíte vybrat správnou třídu rozměru (str. 56)
dětské sedačky s uchycením ISOFIX (str. 56).
59
02 Bezpečnost
Dětské sedačky - horní upevňovací
body
02
POZNÁMKA
Ve vozech s krytem zavazadlového prostoru se před připevněním dětských sedaček k upevňovacím bodům musí tento kryt
demontovat.
Vůz je vybaven horními upevňovacími body
pro některé dětské sedačky (str. 47) upevňované po směru jízdy. Tyto upevňovací body
jsou umístěny na zadní straně sedadla.
Podrobné informace o tom, jak má být dětská
sedačka upevněna do horních upevňovacích
bodů, viz pokyny výrobce sedačky.
VAROVÁNÍ
Pásy dětské sedačky se vždy musí protáhnout přes otvor v podstavci hlavové
opěrky a až potom se smí v uchycovacím
bodě napnout.
Související informace
•
Horní upevňovací body jsou primárně určeny
pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy. Společnost Volvo
doporučuje, aby malé děti seděly v dětských
sedačkách umisťovaných proti směru jízdy co
nejdéle.
POZNÁMKA
Sklopte opěrky hlavy, aby se usnadnila
instalace tohoto typu dětské sedačky ve
vozech se sklopnými opěrkami na krajních
sedadlech.
60
•
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 46)
Dětské sedačky - umístění (str. 52)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 56)
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
03 Přístroje a ovládací prvky
Přístroje a ovládání, vozidlo
s levostranným řízením - přehled
V přehledu vidíte umístění displejů a ovládacích prvků ve vozidle.
03
62
03 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s levostranným řízením
03
}}
63
03 Přístroje a ovládací prvky
||
03
64
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Menu a zprávy,
směrová světla,
dálková/potkávací
světla, palubní
počítač
(str. 113),
(str. 115),
(str. 101),
(str. 95)
a (str. 122).
Ovládací panel
(str. 179),
(str. 184),
(str. 106)
a (str. 108).
Nastavení
sedadla*
(str. 86).
Tempomat*
(str. 199)
a (str. 202).
(str. 91),
(str. 289)
a (str. 181).
Houkačka, airbagy
(str. 90)
a (str. 34).
Ovládání světlometů, otvírání
dvířek hrdla palivové nádrže
a dveří zavazadlového prostoru
Sdružená přístrojová deska
(str. 68).
Navigace v menu,
ovládání audio,
ovládání telefonu*
(str. 115)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
Tlačítko START/
STOP ENGINE
(str. 263).
Spínací skříňka
(str. 83).
Obrazovka pro
systém infotainment a zobrazení
menu
(str. 115)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
Klika dveří
–
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Výstražná funkce
ukazatelů směru
(str. 100).
Ovládací panel pro
systém infotainment a navigaci
v menu
(str. 115)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
Panel pro ovládání
klimatizace
(str. 131).
Páka voliče
(str. 273).
Ovládání jízdních
režimů
(str. 267).
Stěrače a ostřikovače
(str. 104).
Nastavení volantu
(str. 90).
Otevření kapoty
(str. 353).
Parkovací brzda
(str. 281).
Související informace
•
•
•
Teploměr venkovní teploty (str. 77)
Dílčí počítadlo kilometrů (str. 77)
Hodiny (str. 78)
03 Přístroje a ovládací prvky
Přístroje a ovládání, vozidlo
s pravostranným řízením - přehled
V přehledu vidíte umístění displejů a ovládacích prvků ve vozidle.
03
}}
65
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Přehled, vozidla s pravostranným řízením
03
66
03 Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Obrazovka pro
systém infotainment a zobrazení
menu
(str. 115)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
(str. 91),
(str. 289)
a (str. 181).
Výstražná funkce
ukazatelů směru
(str. 100).
Otevření kapoty
(str. 353).
Spínací skříňka
(str. 83).
Ovládání světlometů, otvírání
dvířek hrdla palivové nádrže
a dveří zavazadlového prostoru
Tlačítko START/
STOP ENGINE
(str. 263).
Nastavení
sedadla*
(str. 86).
Tempomat*
(str. 199)
a (str. 202).
Parkovací brzda
(str. 281).
Sdružená přístrojová deska
(str. 68).
Nastavení volantu
(str. 90).
Houkačka, airbagy
(str. 90)
a (str. 34).
Navigace v menu,
ovládání audio,
ovládání telefonu*
(str. 115)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
Menu a zprávy,
směrová světla,
dálková/potkávací
světla, palubní
počítač
(str. 113),
(str. 115),
(str. 101),
(str. 95)
a (str. 122).
Páka voliče
(str. 273).
(str. 104).
Ovládání jízdních
režimů
(str. 267).
Stěrače a ostřikovače
–
Panel pro ovládání
klimatizace
(str. 131).
Klika dveří
Ovládací panel
(str. 179),
(str. 184),
(str. 106)
a (str. 108).
Ovládací panel pro
systém infotainment a navigaci
v menu
(str. 115)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
Související informace
•
•
•
Teploměr venkovní teploty (str. 77)
Dílčí počítadlo kilometrů (str. 77)
03
Hodiny (str. 78)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
67
03 Přístroje a ovládací prvky
Sdružená přístrojová deska
Informační displej na sdružené přístrojové
desce zobrazuje zprávy a informace o některých funkcích vozu.
03
68
•
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 69)
•
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 74)
•
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 75)
03 Přístroje a ovládací prvky
Digitální sdružená přístrojová deska přehled
Informační displej na sdružené přístrojové
desce zobrazuje zprávy a informace o některých funkcích vozu.
03
Přístrojový panel zobrazuje informace podle provedených voleb v systému, viz Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 113).
Indikace hybridní baterie
Současná úroveň energie
motor s vnitřním spalováním. Další informace, Eco guide & Hybrid guide
(str. 73).
Aktivní režim pohonu
Symbol se rozsvítí, je-li v chodu motor
s vnitřním spalováním.
Hybrid guide (Driver Support Power
Meter). Zde se zobrazuje hnací výkon,
který si zvolil momentálně řidič,
a dostupný výkon elektromotoru, tedy
limit, při kterém se spouští a zastavuje
}}
69
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Rekuperace energie
Informační displeje na sdružené přístrojové
desce zobrazují informace o některých funkcích vozu, např.o tempomatu, palubním počítači a také zprávy. Tyto informace se zobrazí
se symboly a textem. Další popis je pod funkcemi, které využívá displej.
s klíčem do paměti klíče*, viz Dálkový ovladač
s klíčem - personalizace* (str. 163).
Indikace a ukazatelé
U sdružené přístrojové desky lze zvolit alternativní témata. K dispozici jsou následující
motivy: "Hybrid", "Elegance", "Eco"
a "Performance".
03
Motiv si lze zvolit pouze, když motor běží.
Pokud elektromotor generuje energii pro
hybridní baterii, na indikaci hybridní baterie se zobrazují bubliny, viz Nožní brzda
(str. 277).
Informační displej
Chcete-li zvolit motiv, stiskněte na levém
páčkovém přepínači tlačítko OK a potom
otáčením kolečka na páčce zvolte možnost
nabídky Motivy. Stiskněte tlačítko OK.
Otočením kolečka zvolte motiv a výběr
potvrďte stisknutím tlačítka OK.
U některých variant modelů kopíruje vzhled
obrazovky středové konzoly nastavení motivu
sdružené přístrojové desky.
Režim kontrastu a barev pro přístroj lze
nastavit také pomocí levého páčkového
přepínače.
Další informace o správě nabídek - viz Navigace v menu - sdružená přístrojová deska
(str. 113).
Informační displej.
1
70
Výběr motivu a nastavení režimu kontrastu
a barev lze uložit pro každý dálkový ovladač
Jakmile zpráva "Vzd. do prázd. paliv. nádrže:" na displeji začne ukazovat "----", značka se změní na červenou.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Indikace a ukazatelé, motiv "Hybrid".
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku1, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač - doplňkové informace (str. 122) a Doplňování paliva
(str. 290).
Indikace hybridní baterie
Rychloměr
Hybrid guide. Viz také Eco guide & Hybrid
guide (str. 73).
Ukazatel převodového stupně. Viz také
Automatická převodovka -- Geartronic
(str. 273).
03 Přístroje a ovládací prvky
03
Indikace a ukazatelé, motiv "Elegance".
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku1, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač - doplňkové informace (str. 122) a Doplňování paliva
(str. 290).
Bez funkce
Eco guide. Viz také Eco guide & Hybrid
guide (str. 73).
Indikace E-boost. Ukazuje použití elektromotoru, podporu motoru s vnitřním spalováním a brzdění motorem2 v případě elektromotoru.
Bez funkce
Ukazatel převodového stupně. Viz také
Automatická převodovka -- Geartronic
(str. 273).
1
Indikace a ukazatelé, motiv "Performance".
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku1, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač - doplňkové informace (str. 122) a Doplňování paliva
(str. 290).
Rychloměr
2
Indikace a ukazatelé, motiv "Eco".
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku1, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač - doplňkové informace (str. 122) a Doplňování paliva
(str. 290).
Rychloměr
Hybrid guide. Viz také Eco guide & Hybrid
guide (str. 73).
Ukazatel převodového stupně. Viz také
Automatická převodovka -- Geartronic
(str. 273).
Jakmile zpráva "Vzd. do prázd. paliv. nádrže:" na displeji začne ukazovat "----", značka se změní na červenou.
Při brzdění motorem v případě elektromotoru se dobíjí hybridní baterie, viz Nožní brzda (str. 277).
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
}}
71
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Hybrid guide. Viz také Eco guide & Hybrid
guide (str. 73).
pouze tehdy, když je parkovací brzda
odbrzděna.
Ukazatel převodového stupně. Viz také
Automatická převodovka -- Geartronic
(str. 273).
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II,
potom všechny kontrolky s výjimkou kontrolky poruchy emisního systému vozidla
zhasnou během několika sekund.
Indikační a varovné kontrolky
Související informace
03
•
•
•
Kontrolky a výstražné symboly.
Kontrolky
Indikační a varovné kontrolky
Výstražné symboly
Kontrola funkčnosti
Všechny indikační a varovné kontroly kromě
symbolů uprostřed informačního displeje se
rozsvítí, když je klíč v poloze II nebo když je
nastartován motor. Po nastartování motoru
by měly zhasnout všechny kontrolky kromě
kontrolky parkovací brzdy, která zhasne
72
Sdružená přístrojová deska (str. 68)
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 74)
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 75)
03 Přístroje a ovládací prvky
Eco guide & Hybrid guide
Okamžitá hodnota
Eco guide a Hybrid guide jsou dva přístroje na
sdružené přístrojové desce (str. 68). Tyto
přístroje pomáhají řidiči jezdit optimálně
hospodárně.
Zde se zobrazuje okamžitě hodnota - čím je
výsledek na stupnici vyšší, tím je spotřeba
příznivější.
Do vozidla je ukládána statistika o trase. Tuto
statistiku si můžete prohlédnout ve formě blokového schématu. Viz Palubní počítač - statistika jízdy* (str. 123).
Eco guide
Tento přístroj indikuje, nakolik hospodárně se
jezdí s vozidlem.
Chcete-li zobrazit tuto funkci, zvolte motiv
"Eco". Viz Digitální sdružená přístrojová
deska - přehled (str. 69).
Okamžitá hodnota se počítá na základě
rychlosti, otáček motoru, výkonu motoru
a sešlapování brzdového pedálu.
Důraz je kladen na optimální rychlost
(50-80 km/h) a nízké otáčky. Během akcelerace a brzdění ukazatelé klesají.
Pokud jsou okamžité hodnoty velmi nízké, na
měřicím přístroji se (s krátkým zpožděním)
rozsvítí červená zóna, což znamená nežádoucí příliš velkou spotřebu.
Průměrná hodnota
Průměrná hodnota pomalu následuje za
okamžitou hodnotu a znázorňuje předchozí
jízdu s vozem. Γím jsou ukazatelé na stupnici
výše, tím hospodárněji řidič jede.
Hybrid guide
Na tomto přístroji se zobrazuje vztah mezi
výkonem odebíraným z motoru a výkonem,
který je k dispozici.
Chcete-li zobrazit tuto funkci, zvolte motiv
"Hybrid" nebo "Performance", viz Digitální
sdružená přístrojová deska - přehled (str. 69).
Okamžitá hodnota
03
Výkon požadovaný řidičem
Dostupný výkon elektromotoru
Místo průniku obou ukazatelů odpovídá
limitní hodnotě, kde startuje resp. vypíná
motor s vnitřním spalováním.
Výkon požadovaný řidičem
Velký ukazatel indikuje výkon motoru, který
vyžaduje řidič tím, jak sešlapuje plynový
pedál. Γím je výsledek na stupnici výše, tím
větší výkon řidič u daného převodového
stupně požaduje.
Dostupný výkon elektromotoru
Malý ukazatel indikuje výkon, který dává elektromotor momentálně k dispozici.
Velká mezera mezi oběma ukazateli znamená
velkou výkonovou rezervu.
Průměrná hodnota
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
73
03 Přístroje a ovládací prvky
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek
Kontrolka
Popis
Informace, čtěte text na displeji
Kontrolky upozorňují řidiče na aktivaci funkce,
na použití systému a na výskyt chyby nebo
poruchy.
Dálková světla svítí
Kontrolky
Kontrolka
03
Popis
Levé směrové světlo
Porucha ABL
Pravé směrové světlo
Systém řízení emisí
Systém tlaku pneumatik viz
Sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách* (str. 329)
Porucha ABS
Zadní světlo do mlhy svítí
Porucha ABL
Systém stability, viz Elektronické řízení stability (ESC) obecné informace (str. 189)
Systém řízení emisí
Systém stability, sportovní
režim, viz Elektronické řízení
stability (ESC) - funkčnost
(str. 190)
Žhavení
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Kontrolka se rozsvítí, pokud nastane porucha
funkce ABL (aktivních světlometů).
Pokud se kontrolka rozsvítí po nastartování
motoru, důvodem může být porucha
v systému řízení emisí vozidla. Jeďte do
servisu a nechte vozidlo zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Porucha ABS
Jestliže tato kontrolka svítí, systém je
nefunkční. Normální funkce brzdové soustavy
zůstává zachována, avšak bez fungování
ABS.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
74
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Nastartujte znovu motor.
3. Pokud zůstane kontrolka rozsvícená,
jeďte do servisu a nechte systém ABS
zkontrolovat. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Zadní světlo do mlhy svítí
Tato kontrolka svítí, když svítí zadní světlo do
mlhy.
Stabilizační systém
Blikající kontrolka signalizuje, že stabilizační
systém zasahuje. Jestliže kontrolka svítí
nepřerušovaně, došlo k poruše v systému.
Systém stability, sportovní režim
Sportovní režim umožní zážitek z aktivnější
jízdy. Systém detekuje, zda se plynový pedál,
pohyby volantu a zatáčení provádí aktivněji
než při běžné jízdě. Do jisté úrovně potom
umožní řízený prokluz zadní části vozidla a až
potom zasáhne a vozidlo stabilizuje. Symbol
se rozsvítí při aktivaci sportovního režimu.
Žhavení
Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru.
Důvodem aktivace předehřevu bývá zpravidla
nízká teplota.
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Když se rozsvítí kontrolka, hladina paliva
v nádrži je nízká. Co nejdřív doplňte palivo.
03 Přístroje a ovládací prvky
Informace, čtěte text na displeji
Připomenutí – nezavřené dveře
Když se jeden ze systémů vozu „nechová“
dle očekávání, rozsvítí se tato informační kontrolka a na informačním displeji se objeví text.
Textovou zprávu vymažete pomocí tlačítka
OK, viz Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 113), jinak zpráva zmizí automaticky po určité době (doba závisí na indikované funkci). Informační kontrolka se může
rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.
Pokud jedny dveře nejsou správně zavřené,
na informačním displeji se rozsvítí informační
nebo varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím
obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete otevřené dveře.
POZNÁMKA
Pokud se zobrazí servisní zpráva, kontrolka a zpráva se vymažou stisknutím tlačítka OK nebo po jisté době automaticky
zmizí.
Dálková světla svítí
Kontrolka svítí, když svítí dálková světla
a když používáte světelnou houkačku.
Levé/pravé směrové světlo
Obě kontrolky směrových světel na sdružené
přístrojové desce blikají, když používáte
výstražná světla.
Systém tlaku vzduchu v pneumatikách
Tento symbol se rozsvítí v případě nízkého
tlaku v pneumatikách nebo v případě, že
dojde k poruše v systému tlaku vzduchu
v pneumatikách.
3
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca 7 km/h, svítí informační kontrolka.
trolka.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca 7 km/h, rozsvítí se varovná kon-
Pokud kapota motoru3 není správně zavřena,
na informačním displeji se rozsvítí varovná
kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem. Co
nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě
a zavřete kapotu motoru.
Pokud zadní výklopné dveře nejsou správně
zavřeny, na informačním displeji se rozsvítí
varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím
obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete zadní výklopné
dveře.
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů
Výstražné symboly upozorňují řidiče na aktivaci důležité funkce nebo na závažnou chybu
či poruchu.
Výstražné symboly
Kontrolka
Popis
Zabrzděná parkovací brzda
03
Airbagy - SRS
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Baterie spouštěče se nedobíjí
Závada v brzdovém systému
Varování
Související informace
•
•
•
Sdružená přístrojová deska (str. 68)
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 75)
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 69)
Pouze vozy s alarmem*.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
75
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Zabrzděná parkovací brzda
Tato kontrolka svítí trvale, když je zabrzděná
parkovací brzda. Kontrolka během zabrzdění
bliká a potom svítí trvale.
Pokud kontrolka bliká v jiné situaci, znamená
to, že došlo k poruše. Přečtěte si zprávu na
informačním displeji.
03
Více informací, viz Parkovací brzda (str. 281).
Airbagy - SRS
Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená
nebo svítí během jízdy, znamená to, že byla
zjištěna porucha zámku bezpečnostního
pásu, SRS, SIPS nebo IC systému. Neprodleně jeďte do servisu a nechte si systém
překontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka bliká, pokud není řidič nebo spolujezdec na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem, nebo pokud si někdo na
zadním sedadle pás rozepnul.
Baterie spouštěče se nedobíjí
Tato kontrolka se rozsvítí během jízdy, pokud
došlo k poruše v elektrickém systému.
Navštivte servis. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Závada v brzdovém systému
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může být příliš
nízká hladina brzdové kapaliny. Zastavte vůz
na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu
76
kapaliny v nádržce brzdové kapaliny, viz
Brzdová kapalina a kapalina spojky - hladina
(str. 358).
Svítí-li kontrolky brzd a ABS současně, může
jít o problém v systému rozdělení brzdné síly.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
•
Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte v jízdě.
•
Pokud kontrolky zůstanou rozsvícené,
zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
v nádržce, viz Brzdová kapalina
a kapalina spojky - hladina (str. 358).
Je-li hladina kapaliny na normální
úrovni a přesto varovné kontrolky svítí,
můžete jet velmi opatrně do nejbližšího
servisu Volvo a nechat brzdovou soustavu zkontrolovat. Doporučujeme,
abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
Únik brzdové kapaliny musí být vyhledán
v odborném servisu. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
VAROVÁNÍ
Pokud se současně rozsvítí kontrolky
BRZDA a ABS, hrozí riziko, že se zadní
část vozu při prudkém brzdění stočí.
Varování
Γervená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud
byla indikována závada, která by mohla mít
vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Na informačním displeji se zároveň
objeví vysvětlující text. Symbol zůstane
zobrazen, dokud nebude odstraněna závada.
Textovou zprávu však lze vymazat stisknutím
tlačítka OK. Viz Navigace v menu - sdružená
přístrojová deska (str. 113). Výstražný symbol
se může rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.
Akce:
1. Zastavte na bezpečném místě. S vozidlem nesmíte pokračovat v jízdě.
2. Přečtěte si zprávu na informačním displeji. Proveďte akci v souladu se zprávou
na displeji. Pomocí tlačítka OK zprávu
smažte.
03 Přístroje a ovládací prvky
Připomenutí – nezavřené dveře
Teploměr venkovní teploty
Dílčí počítadlo kilometrů
Pokud jedny dveře nejsou správně zavřené,
na informačním displeji se rozsvítí informační
nebo varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím
obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete otevřené dveře.
Na sdružené přístrojové desce se objeví
zobrazení teploměru venkovní teploty.
Na sdružené přístrojové desce se objeví displej palubního počítače.
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca 7 km/h, svítí informační kontrolka.
trolka.
03
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca 7 km/h, rozsvítí se varovná kon-
Pokud kapota motoru4 není správně zavřena,
na informačním displeji se rozsvítí varovná
kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem. Co
nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě
a zavřete kapotu motoru.
Zobrazení teploměru venkovní teploty
Pokud zadní výklopné dveře nejsou správně
zavřeny, na informačním displeji se rozsvítí
varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím
obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete zadní výklopné
dveře.
Pokud je teplota v rozmezí od +2 °C do -5 °C,
na displeji se rozsvítí symbol sněhové vločky.
Symbol slouží jako varování před možnou
námrazou na vozovce. Pokud vozidlo stálo,
může se zobrazit hodnota, která je příliš
vysoká.
Související informace
Související informace
•
•
•
4
Sdružená přístrojová deska (str. 68)
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 74)
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 69)
•
Sdružená přístrojová deska (str. 68)
Dílčí počítadlo kilometrů.
Displej pro dílčí počítadlo kilometrů
Obě počítadla T1 a T2 se používají k měření
krátkých vzdáleností. Na displeji je zobrazena
vzdálenost.
Požadované počítadlo zobrazíte otočením
ovládacího kolečka na levém pákovém přepínači.
Dlouhým stisknutím (dokud nedojde ke
změně) tlačítka RESET na levém pákovém
přepínači vynulujete zobrazené denní počítadlo kilometrů. Více informací, viz Palubní
počítač - doplňkové informace (str. 122).
Pouze vozy s alarmem*.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
77
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska (str. 68)
Hodiny
Na sdružené přístrojové desce se objeví displej hodin.
Sdružená přístrojová deska - licenční
smlouva
Licence je dohoda poskytující právo provádět
jistou činnost nebo právo využít nárok jiné
osoby v souladu s podmínkami dohody. Dále
uvádíme anglický text dohody společnosti
Volvo s výrobcem/vývojářem.
Combined Instrument Panel Software
03
Open Source Software Notice
Hodiny.
Displej pro zobrazení hodin
Nastavení hodin
Hodiny lze nastavit v systému nabídky
MY CAR - viz MY CAR (str. 115).
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska (str. 68)
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU Lesser
General Public License version 2 (LGPLv2),
The FreeType Project License ("FreeType
License") and other different and/or additional
copy right licenses, disclaimers and notices.
The links to access the exact terms of
LGPLv2, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
The offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
78
03 Přístroje a ovládací prvky
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/
freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT
Symboly na displeji
Na displeji ve vozidle se může zobrazit celá
řada různých symbolů. Symboly jsou rozděleny na varovné, indikační a informační.
Kontrolka
Dále uvádíme nejčastěji používané symboly
společně s významem a odkazem na stránku
v manuálu, kde najdete další informace.
- Γervený varovný symbol se rozsvítí,
pokud byla indikována závada, která by
mohla mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost vozidla. Na sdružené přístrojové
desce na informačním displeji se zároveň
objeví vysvětlující text.
- informační symbol se rozsvítí společně s textem na sdružené přístrojové desce
na informačním displeji, pokud nastane problém v systémech vozidla. Informační kontrolka se může rozsvítit také ve spojení
s jinými kontrolkami.
Výstražné symboly na sdružené
přístrojové desce
Viz
Kontrolka
zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 30),
(str. 75)
Baterie spouštěče se nedobíjí
(str. 75)
Závada v brzdovém systému
(str. 75),
(str. 277)
Varování, bezpečnostní režim
(str. 34),
(str. 44),
(str. 75)
03
Symboly ovládání na sdružené
přístrojové desce
Kontrolka
Popis
Viz
Porucha ABL*
(str. 74),
(str. 98)
Popis
Viz
Systém řízení
emisí
(str. 74)
MIT License: http://opensource.org/licenses/
mit-license.html
Zabrzděná
parkovací brzda
(str. 75),
(str. 281)
Porucha ABS
(str. 74),
(str. 277)
•
Airbagy - SRS
(str. 34),
(str. 75)
Zadní světlo do
mlhy svítí
(str. 74),
(str. 99)
•
FreeType 2
Lua
Kontrolka
Popis
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
79
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Kontrolka
03
80
Popis
Viz
Systém stability, ESC
(systém řízení
stability
a trakce),
funkce stabilizace přívěsu*
(str. 74),
(str. 191),
(str. 311)
Systém stability, sportovní
režim
(str. 74),
(str. 191)
Žhavení (vznětové motory)
(str. 74)
Nízká hladina
paliva v palivové nádrži
(str. 74),
(str. 145)
Informace,
čtěte text na
displeji
(str. 74)
Dálková světla
svítí
(str. 74),
(str. 95)
Levé ukazatele
směru
(str. 74)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Kontrolka
Popis
Viz
Pravé ukazatele
směru
(str. 74)
Systém tlaku
vzduchu
v pneumatikách*
(str. 74),
(str. 329)
Informační symboly na sdružené
přístrojové desce
Kontrolka
Kontrolka
Popis
Viz
Adaptivní tempomat*, časový
interval
(str. 202),
(str. 204)
Tempomat*
(str. 199)
Radarový snímač*
(str. 214),
(str. 218),
(str. 235)
Popis
Viz
Nožní brzda
(str. 277)
Aktivní dálkové
světlomety AHB (Active
High Beam)*
(str. 96)
Omezovač
rychlosti
(str. 196)
Kamerový snímač*, laserový
senzor*
(str. 96),
(str. 225),
(str. 235),
(str. 239),
(str. 243)
Automatická
aktivace brzd*,
sledování vzdálenosti*
(Distance Alert),
City SafetyTM,
systém varování
před kolizí*
(str. 218),
(str. 225),
(str. 235)
Adaptivní tempomat*
(str. 214)
(str. 145)
Adaptivní tempomat*, sledování vzdálenosti* (Distance
Alert)
(str. 206),
(str. 216)
Nezávislé
topení
a vyhřívání
motoru a prostoru pro cestující*
03 Přístroje a ovládací prvky
Kontrolka
Popis
Viz
Vyhřívání bloku
motoru
a vyhřívání
prostoru pro
cestující* Nutný
servis
(str. 145)
Aktivovaný
časovač*
Systém ABL*
Kontrolka
Popis
Viz
Systém Driver
Alert*, Lane
departure warning*
(str. 243)
(str. 145)
Systém Driver
Alert*, Γas na
přestávku
Kontrolka
Popis
Viz
Indikátor řazení
převodových
stupňů
(str. 272)
(str. 238)
Polohy páky
voliče
(str. 273)
(str. 239)
Měření hladiny
oleje
(str. 356)
(str. 98)
Systém Driver
Alert*, Γas na
přestávku
(str. 193)
Informační symboly na displeji stropní
konzoly
Dvířka hrdla
palivové
nádrže, pravá
strana
(str. 289)
Informace
o zaznamenané
rychlosti*
Parkování uvnitř
(str. 140)
Vybitá baterie
(str. 145)
(str. 281)
Parkování
venku
(str. 140)
Parkovací brzda
Dešťový
senzor*
(str. 104)
Vyhřívání
sedadla
(str. 140),
(str. 140)
Systém Driver
Alert*, Lane
departure warning*
(str. 239),
(str. 243)
Systémy
pohonu
(str. 270)
Kontrolka
03
Popis
Viz
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního
pásu
(str. 33)
Airbag, sedadlo
spolujezdce, aktivovaný
(str. 37)
Airbag, sedadlo
spolujezdce,
deaktivovaný
(str. 37)
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
81
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 74)
•
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 75)
•
Zprávy - použití (str. 115)
Volvo Sensus
Volvo Sensus spojuje vozidlo s okolním světem a je srdcem osobního zážitku s vozem
Volvo. Sensus nabízí informace, zábavu a v
případě potřeby pomoc. Sensus obsahuje
intuitivní funkce, které zkvalitňují jízdu s vozidlem a zjednodušují vlastnictví vozu.
03
Pomocí tlačítek a ovládacích prvků na
středové konzole a pomocí pravé klávesnice*
na volantu můžete aktivovat a deaktivovat
funkce a upravovat celou řadu nastavení.
Po stisknutí tlačítka MY CAR se zobrazí všechna nastavení související s řízením a ovládáním vozu, např. City Safety, zámky a alarm,
automatická rychlost ventilátoru, nastavení
hodin atd.
*,
Stisknutím tlačítka RADIO, MEDIA, TEL,
NAV* a CAM* lze aktivovat další zdroje,
systémy a funkce, např. AM, FM, CD, DVD*,
TV* , Bluetooth®*, navigaci* a kameru parkovacího asistenta*.
Intuitivní struktura navigace umožní přijímat
v případě potřeby pomoc, informace
a zábavu, aniž by se tím řidič rozptyloval.
Systém Sensus obsahuje veškerá řešení pro
vozidlo, která umožňují propojení* s vnějším
světem, a nabízí intuitivní ovládání všech
funkcí ve vozidle.
Volvo Sensus kombinuje a zobrazuje celou
řadu funkcí z různých systémů na obrazovce
displeje. Vůz se systémem Volvo Sensus
můžete personalizovat pomocí intuitivního
uživatelského rozhraní. Nastavení lze upravovat v položkách Nastavení vozidla, Audio
a média, Ovládání klimatu atd.
82
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Další informace o všech funkcích/systémech
naleznete v příslušných kapitolách v příručce
pro uživatele nebo jejím doplňku.
03 Přístroje a ovládací prvky
Přehled
Polohy klíče
Vložte dálkový ovladač
Pomocí dálkového ovladače s klíčem lze
nastavit elektrický systém vozidla do různých
režimů a úrovní tak, aby byly k dispozici různé
funkce. Viz Polohy klíče - funkce na různých
úrovních (str. 84).
1. Uchopte dálkový ovladač s čepelí klíče
a zasuňte klíč dálkového ovladače do spínací skříňky.
2. Zasuňte klíč dálkového ovladače tak, aby
se zajistil v koncové poloze.
DŮLEŽITÉ
Cizí předměty v zámku zapalování mohou
zámek zničit nebo omezit jeho funkčnost.
Nezasunujte do spínače dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač
držte za konec s odnímatelnou čepelí klíče,
viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 169).
Ovládací panel na středové konzole. Obrázek je
schematický - počet funkcí a uspořádání tlačítek
se liší podle vybrané výbavy a trhu.
Navigace* - NAV, viz samostatný doplněk
(Sensus Navigation).
Audio a média - RADIO, MEDIA, TEL*,
viz nezávislou doplňkovou příručku
(Sensus Infotainment).
Nastavení funkce - MY CAR, viz MY CAR
(str. 115).
Vozidlo připojené k Internetu *, viz
samostatný doplněk (Sensus Infotainment).
Ovládání klimatizace (str. 125).
03
Vyjměte dálkový ovladač
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem.
Uchopte dálkový ovládač s klíčem, počkejte,
než se vysune, a vytáhněte jej ven ze spínací
skříňky.
POZNÁMKA
U vozů s funkcí Keyless* se klíč dálkového
ovládání nemusí zasunovat do spínací
skříňky, ale může zůstat např. v kapse.
Další informace o funkci Keyless, viz Keyless drive* (str. 173).
Parkovací kamera* (str. 248) – CAM*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
83
03 Přístroje a ovládací prvky
Polohy klíče - funkce na různých
úrovních
03
Chcete-li povolit použití omezeného počtu
funkcí při vypnutém motoru, elektrický systém
vozidla lze nastavit pomocí dálkového ovladače s klíčem do některé ze 3 různých úrovní
- 0, I nebo II. V této uživatelské příručce jsou
jednotlivé úrovně označeny jako "polohy
klíče".
V následující tabulce jsou uvedeny funkce,
které jsou k dispozici v jednotlivých polohách/
úrovních klíče.
Úroveň
0
I
Funkce
•
Úroveň
II
Je osvětleno počítadlo kilometrů, hodiny a teploměr.
•
Lze nastavit elektricky ovládaná sedadla.
•
Audiosystém lze používat po
omezenou dobu - viz doplněk
Sensus Infotainment.
•
Mohou být ovládány následující funkce: střešní okno, elektricky ovládaná okna, zásuvka
12 V v prostoru pro cestující,
navigace, telefon, ventilátor
větrání a stěrače čelního okna.
Spotřeba proudu v této poloze
klíče zatěžuje startovací baterii.
Funkce
•
•
•
Svítí světlomety.
Varovné kontrolky/kontrolky
svítí 5 sekund.
Je aktivováno několik dalších
systémů. Elektrické vyhřívání
sedáků sedadel a zadní okno
lze aktivovat pouze po nastartování motoru.
V této poloze se odebírá z baterie velké množství energie
a proto by se tato poloha
neměla používat!
Výběr polohy/úrovně klíče
•
Poloha klíče 0 - odemknutí vozidla - to
znamená, že elektrický systém vozidla je
v poloze 0.
POZNÁMKA
K výběru úrovně I nebo II bez startování
motoru nesešlapujte brzdový/spojkový
pedál, když otáčíte klíčem do příslušné
polohy.
•
84
Poloha klíče I - když je dálkový ovládač
s klíčem zcela zasunutý v zámku zapalo-
03 Přístroje a ovládací prvky
vání5, krátce stiskněte START/STOP
ENGINE.
•
Poloha klíče II - když je dálkový ovládač
s klíčem zcela zasunutý v zámku zapalování5, dlouze6 stiskněte START/STOP
ENGINE.
•
Poloha klíče 0 - návrat do polohy 0
z polohy II nebo I - krátce stiskněte
START/STOP ENGINE.
Sedadla, přední
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální.
VAROVÁNÍ
Další informace o funkcích audiosystému při
vyjmutém dálkovém ovladači s klíčem, viz
doplněk Sensus Infotainment.
•
Polohy klíče (str. 83)
03
Sklopení opěradla sedadla
spolujezdce*7
Nastartování a zastavení motoru
Související informace
Ovládací panel elektricky ovládaného
sedadla* - viz Sedadla, přední - elektricky
ovládaná* (str. 86).
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než
se rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte
během jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo
zajištěno. Zabráníte tím poranění osob
v případě intenzivního brzdění nebo
nehody.
Audiosystém
Informace o startování/zastavení motoru, viz
Startování motoru (str. 263).
Chcete-li změnit nastavení bederní
opěrky*, stiskněte tlačítko.
Zvednutí/snížení sedadla, pumpujte
nahoru/dolů.
Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku
a nastavte správnou vzdálenost od
volantu a pedálů. Po nastavení zkontrolujte správné zajištění sedadla.
Zvednutí/snížení* přední hrany sedáku,
pumpujte nahoru/dolů.
Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
5
6
7
Není zapotřebí u vozidel s funkcí Keyless*.
Přibližně 2 sekundy.
Platí pouze pro komfortní sedadla.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
85
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Opěradlo sedadla spolujezdce můžete sklopit
dopředu, abyste mohli převážet dlouhé
předměty.
Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu/dolů.
Nastavte opěradlo do vzpřímené polohy.
03
Při sklápění opěradla zvedněte pojistky
na zadní straně opěradla.
4. Posuňte sedadlo dopředu tak, aby
opěrka hlavy byla zajištěná pod schránkou v přístrojové desce.
Sedadla, přední - elektricky ovládaná*
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální. Elektricky ovládané sedadlo lze posunovat dopředu a dozadu a nahoru a dolů.
Přední hranu sedáku sedadla lze zvednout
nebo spustit. Dále lze upravit úhel náklonu
opěradla a bederní opěrku*.
Elektricky ovládané sedadlo
Vrácení do původní polohy se provádí
v opačném pořadí.
pokud je sedadlo něčím blokováno. V tomto
případě nastavte elektrický systém vozidla do
polohy klíče I nebo 0 a chvíli počkejte. Až
potom pokračujte v nastavování sedadla.
V jednom okamžiku lze provádět pouze
pohyb jedním směrem (dopředu/dozadu/
nahoru/dolů/dovnitř/ven).
Příprava
Sedadlo je možné nastavovat po určitou
dobu po odemknutí dveří dálkovým ovladačem bez klíče ve spínací skříňce. Nastavení
sedadla se normálně provádí při poloze klíče I
a může být prováděno vždy při běžícím
motoru.
Sedadlo s paměťovou funkcí*
VAROVÁNÍ
Opěradlo po vyklopení nahoru uchopte
a zkontrolujte, zda je řádně zajištěné.
Zabráníte tím poranění osob v případě prudkého brzdění nebo nehody.
Související informace
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
•
Sedadla, přední - elektricky ovládaná*
(str. 86)
Zvednutí/spuštění sedadla
•
Sedadla, zadní (str. 87)
Sedadlo, dopředu/dozadu
Úhel sklonu opěradla
Bederní opěrka* se nastavuje směrem
dovnitř a ven
Elektricky ovládaná sedadla jsou vybavena
ochranou proti přetížení, která zasáhne,
86
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce paměti ukládá nastavení sedadla
a zpětných zrcátek.
03 Přístroje a ovládací prvky
Uložení nastavení
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Tlačítko pro uložení nastavení
1. Nastavte sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
2. Stiskněte a podržte tlačítko M, přičemž
současně stisknete tlačítko 1, 2 nebo 3.
Držte tlačítka stisknutá, dokud se neozve
zvukový signál a dokud se na sdružené
přístrojové desce nezobrazí text.
Nouzové zastavení
Sedadla, zadní
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek pro nastavení
sedadla nebo tlačítek paměti a pohyb
sedadla se zastaví.
Opěradla zadních sedadel a hlavové opěrky
zadních sedadel lze složit. Hlavovou opěrku
prostředního sedadla lze upravit podle výšky
spolujezdce.
Sedadlo se opět uvede do pohybu, aby dosáhlo polohy uložené v paměti, stisknutím tlačítka pro odemknutí na dálkovém ovladači
s klíčem. Dveře řidiče musejí být otevřené.
Opěrka hlavy, prostřední sedadlo, zadní
VAROVÁNÍ
Riziko rozdrcení! Zajistěte, aby si s ovládacími prvky nehrály děti. Během nastavování sedadel se před sedadly, za sedadly
a pod sedadly nesmějí nacházet žádné
předměty. Zajistěte, aby nikomu z cestujících na zadních sedadlech nehrozilo
zachycení.
Před novým nastavením paměti se sedadlo
musí znovu seřídit.
Nastavení bederní opěrky se neukládá.
Použití uloženého nastavení
Stiskněte jedno z paměťových tlačítek 1-3,
dokud se pohyb sedadla a vnějších zpětných
zrcátek nezastaví. Po uvolnění tlačítka se
pohyb sedadla a zpětných zrcátek přeruší.
Vyhřívaná sedadla
Paměť klíče* v dálkovém ovladači
s klíčem
Související informace
Všechny dálkové ovladače mohou používat
různí řidiči k uložení nastavení sedadla řidiče
a vnějších zpětných zrcátek8, viz Dálkový
ovladač s klíčem - personalizace* (str. 163).
8
03
Vyhřívaná sedadla, viz Vyhřívaná přední
sedadla* (str. 132) a Vyhřívané zadní
sedadlo* (str. 132).
•
•
Sedadla, přední (str. 85)
Sedadla, zadní (str. 87)
Nastavte opěrku hlavy podle výšky cestujícího tak, aby byl celý zátylek podpírán, pokud
je to možné. V případě potřeby opěrku hlavy
vysuňte.
Chcete-li opěrku hlavy opětovně snížit,
musíte při zasouvání opěrky hlavy dolů stisknout tlačítko (umístěné uprostřed mezi opěradlem a opěrkou hlavy - viz obrázek).
Pouze pokud je vůz vybaven elektricky ovládaným sedadlem s pamětí a sklopnými elektricky ovládanými zpětnými zrcátky. Nastavení bederní opěrky se neukládá.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
}}
87
03 Přístroje a ovládací prvky
||
VAROVÁNÍ
Sklopení opěradla zadního sedadla
Opěrka hlavy na prostředním sedadle musí
být v nejnižší poloze, když se středové
sedadlo nepoužívá. Když se středové
sedadlo používá, opěrka hlavy musí být
nastavena správně podle výšky cestujícího
tak, aby zakrývala, pokud možno, celou
zadní část hlavy.
03
Manuální snížení vnějších opěrek hlavy,
zadní sedadlo
DŮLEŽITÉ
Když se opěradlo sklápí dolů, nesmí být na
zadním sedadle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být navzájem spojené.
Jinak hrozí nebezpečí, že se čalounění
zadního sedadla poškodí.
Opěradlo sedadla ze tří částí lze složit
různými způsoby.
POZNÁMKA
Přední sedadla může být nutné tlačit
dopředu a/nebo opěradla nastavit nahoru,
aby bylo možné zadní opěradla zcela sklopit dopředu.
•
•
•
Zatáhněte za zajišťovací rukojeť nejblíže
k opěrce hlavy, abyste opěrku hlavy sklopili
dopředu.
Opěrkou hlavy se pohybuje zpět manuálně,
dokud není slyšet cvaknutí.
VAROVÁNÍ
Po zvednutí musí být poloha opěrek hlav
zajištěna.
88
•
Levou část lze složit samostatně.
Prostřední část lze složit samostatně.
Pravou část lze sklopit pouze společně
s prostřední částí.
Pokud se má sklopit celé opěradlo, musí
se jednotlivé části sklopit zvlášť.
Při spouštění prostřední části uvolněte
a upravte hlavovou opěrku prostředního
sedadla. Viz předchozí kapitola "Opěrka
hlavy, prostřední sedadlo, zadní".
Když jsou sklápěna vnější opěradla, jsou
vnější opěrky hlavy sklopeny automaticky.
a souZatáhněte za madlo pojistky
časně sklápějte opěradlo dopředu. Γervený indikátor na pojistce
naznačuje,
že opěradlo není zajištěno.
03 Přístroje a ovládací prvky
POZNÁMKA
Pokud se spustí opěradla, opěrky hlavy se
musí posunout mírně dopředu tak, aby
nebyly v kontaktu se sedákem.
Elektrické spouštění opěrek hlavy na
krajních sedadlech*
Související informace
•
•
Sedadla, přední (str. 85)
Sedadla, přední - elektricky ovládaná*
(str. 86)
Vrácení do původní polohy se provádí
v opačném pořadí.
03
POZNÁMKA
Je-li opěradlo zvednuté, červená kontrolka
by neměla už svítit. Pokud stále svítí, opěradlo není zajištěné.
VAROVÁNÍ
Opěradlo a opěrka hlavy na zadním
sedadle se po sklopení nahoru musí řádně
zajistit.
1. Dálkový ovladač s klíčem musí být
v poloze II.
2. Pro zlepšení výhledu dozadu stiskněte
tlačítko a spusťte vnější opěrky hlavy
dolu.
VAROVÁNÍ
Nespouštějte krajní opěrky hlavy, pokud
na krajních sedadlech sedí cestující.
Ručně posunujte opěrku hlavy dozadu, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
VAROVÁNÍ
Po zvednutí musí být poloha opěrek hlav
zajištěna.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
89
03 Přístroje a ovládací prvky
Volant
Volant lze upravit v různých směrech. Na
volantu se nachází ovládání houkačky, tempomatu, audiosystému, telefonu a systému
menu.
Nastavení
3. Zatlačte páku zpět, čímž zajistíte volant
v nové poloze. Je-li obtížné pákou pohybovat, zatlačte při vracení páky zároveň
na volant.
Houkačka
VAROVÁNÍ
Než se s vozem rozjedete, nastavte volant
a zajistěte jej.
03
Je-li vozidlo vybaveno posilovačem řízení
závislým na rychlosti*, lze intenzitu posilování
upravit, viz Nastavitelná síla řízení* (str. 189).
Klávesnice*
Houkačka.
Houkačku spustíte stisknutím středu volantu.
Související informace
•
Nastavení volantu.
Páka – uvolnění volantu
Možné polohy volantu
Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak
horizontálním směru:
1. Přitáhnutím páčky směrem k sobě odjistíte volant.
2. Volant nastavte do polohy, která Vám
vyhovuje.
90
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Klávesnice na volantu.
Tempomat* (str. 199)* a Adaptivní tempomat - ACC* (str. 202)*.
Ovládání audia a telefonu, viz doplněk,
Sensus Infotainment.
Vyhřívání* volantu (str. 91)
03 Přístroje a ovládací prvky
Vyhřívání* volantu
Volant lze vyhřívat pomocí elektrického
vyhřívání.
Funkce
a deaktivuje v systému menu MY CAR
(str. 115).
Spínače světel
Vnější osvětlení se aktivuje a nastavuje
pomocí regulace světlometů. Tato regulace se
používá rovněž k nastavení osvětlení displeje
a přístrojů a náladového osvětlení (str. 101).
03
Umístění tlačítek se může lišit v závislosti na zvolené výbavě a trhu.
Opakovaným tisknutím tlačítka přepínejte
mezi následujícími funkcemi:
Funkce
Ukazatel směru
Vypnuto
Kontrolka v tlačítku nesvítí
Vyhřívání
Kontrolka v tlačítku svítí
Automatické vyhřívání volantu
Je-li aktivováno automatické spuštění
vyhřívání volantu, volant se začne vyhřívat,
jakmile se nastartuje motor. Funkce se automaticky spustí, je-li vozidlo chladné a teplota
okolí je pod cca. 10 °C. Funkce se aktivuje
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
91
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Přehled, spínače světel
Poloha
Popis
Denní provozní světlaA, když se
elektrický systém vozidla
nachází v poloze klíče II nebo
když běží motor.
Lze použít světelnou houkačku.
03
Přehled, spínače světel.
Ovládací kolečko pro nastavení osvětlení
displeje a přístrojů a osvětlení okolí*
Poziční/parkovací/boční obrysová světla při parkování
vozidla.
Tlačítko pro zadní mlhové světlo
Lze použít světelnou houkačku.
Knoflík pro denní provozní světla a parkovací světla
Kolečko9 pro ovládání sklonu světlometů
Polohy klíče
POZNÁMKA
Denní provozní světla a poziční/parkovací
světla vpředu využívají stejná světla.
Pokud se světla používají jako denní provozní světla, jejich jas je vyšší.
9
92
Denní provozní světla, zadní
poziční/parkovací a boční obrysová světla, když se elektrický
systém vozidla nachází v poloze
klíče II nebo když běží motor.
Není k dispozici pro vozy vybavené aktivními xenonovými světlomety*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Poloha
Popis
Denní provozní světla, zadní
poziční/parkovací a boční obrysová světla za dne, když se
elektrický systém vozidla
nachází v poloze klíče II nebo
když běží motor.
Potkávací světlomety a poziční/
parkovací/boční obrysová světla
při slabém denním světle nebo
za temna nebo když je aktivováno zadní mlhové světlo nebo
stěrače čelního skla s nepřetržitým stíráním.
Funkce Detekce tunelů
(str. 95)* je aktivována.
Lze používat funkci Aktivní
přepínání dálkových světlometů
(str. 96)*.
Dálkové světlomety lze aktivovat, pokud jsou zapnuty potkávací světlomety.
Lze použít světelnou houkačku.
Potkávací světlomety a poziční/
parkovací/boční obrysová
světla.
03 Přístroje a ovládací prvky
Poloha
Popis
Dálkové světlomety lze aktivovat.
Lze použít světelnou houkačku.
A
Ve předním nárazníku nebo pod ním.
nastavením sklonu světlometů. Snižte sklon
světlometů, pokud je vůz hodně naložen.
1. Nechejte motor běžet nebo nechejte elektrický systém vozidla s klíčem v poloze I.
2. Otáčením kolečka nahoru/dolů zvednete/
snížíte nastavení světlometů.
sklonu světlometů a proto nejsou vybavena
ovládacím kolečkem.
Související informace
•
•
•
Obrysová světla (str. 94)
Denní světla (str. 94)
Dálková/potkávací světla (str. 95)
Volvo doporučuje během jízdy používat režim
.
03
VAROVÁNÍ
Systém osvětlení vozidla není schopen
v každé situaci určit, kdy je denní světlo
příliš slabé nebo dostatečně intenzivní,
např. za mlhy a deště.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly
ve správném stavu nese vždy řidič.
Osvětlení přístrojů
Poloha kolečka pro různé případy zatížení
vozidla.
Rozdílné osvětlení displeje a přístrojů se
zapíná v závislosti na poloze klíče, viz Polohy
klíče - funkce na různých úrovních (str. 84).
Pouze řidič
Osvětlení displeje se automaticky ztlumí za
tmy – citlivost se nastavuje kolečkem.
Cestující ve všech sedadlech
Intenzita osvětlení přístrojů se nastavuje
kolečkem.
Ovládání sklonu světlometů
Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout
Řidič a spolujezdec na předním sedadle
Cestující ve všech sedadlech a maximální
náklad v zavazadlovém prostoru
Řidič a maximální náklad v zavazadlovém
prostoru
Vozidla s aktivními xenonovými světlomety*
jsou vybavena automatickým nastavováním
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
93
03 Přístroje a ovládací prvky
Obrysová světla
Denní světla
Poziční/parkovací světla se zapínají pomocí
knoflíku regulace světlometů.
Pokud je knoflík regulace světlometů v poloze
a klíč zapalování v poloze II nebo běží
motor, během dne se automaticky aktivují
denní světla.
Denní světla během dne. DRL
03
Knoflík regulace světlometů v poloze obrysových/parkovacích světel.
(současně se
Otočte knoflík do polohy
rozsvítí osvětlení registrační značky).
Pokud se elektrický systém vozidla nachází
v poloze klíče II nebo pokud běží motor, rozsvítí se místo předních pozičních/parkovacích
světel denní provozní světla.
Je-li venku tma a otevřou se dveře zavazadlového prostoru, rozsvítí se zadní poziční/
parkovací světla upozorňující vozidla vzadu.
Přitom nezáleží, v jaké poloze je knoflík, ani
v jaké poloze je zapalování.
Související informace
•
94
Spínače světel (str. 91)
Knoflík regulace světlometů v poloze AUTO.
Je-li knoflík regulace světlometů v poloze
, denní provozní světla (Daytime
Running Lights - DRL) se automaticky rozsvítí, pokud s vozidlem jedete během dne. Při
soumraku a při slabém denním světle světelný senzor nahoře na přístrojové desce
denní provozní světla přepne automaticky na
potkávací světlomety. Světla přepnou na
potkávací světlomety také při aktivování stěračů čelního skla nebo při zapnutí zadních
mlhových světel.
VAROVÁNÍ
Tento systém pomáhá šetřit energii nedokáže však určit v každé situaci, kdy je
denní světlo příliš slabé nebo dostatečně
silné, např. v mlze a dešti.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly
ve správné poloze nese vždy řidič.
03 Přístroje a ovládací prvky
Detekce tunelů*
Dálková/potkávací světla
Pokud vozidlo vjede do tunelu, detekce tunelů
přepíná z denních provozních světel na potkávací světlomety. Cca. 20 sekund po opuštění
tunelu se znovu rozsvítí denní provozní světla.
Pokud je knoflík regulace světlometů v poloze
a klíč zapalování v poloze II nebo běží
motor, za slabých světelných podmínek se
automaticky aktivují potkávací světlomety.
Funkce Detekce tunelu je k dispozici ve voze
s dešťovým senzorem*. Senzor zjistí, když
vjíždíte do tunelu a přepne denní provozní
světla na potkávací světlomety. Cca. 20
sekund po opuštění tunelu se znovu rozsvítí
denní provozní světla. Pokud během této
doby vjede vozidlo do dalšího tunelu, zůstanou zapnuty potkávací světlomety. Tím se
zabrání opakovaným změnám v nastavení
světlometů vozidla.
,
Je-li ovládání světlometů v poloze
potkávací světla se zapnou vždy, když motor
běží nebo když je aktivní poloha klíče II.
Spínače světel (str. 91)
Páčkový přepínač a knoflík regulace světlometů.
Poloha pro světelnou houkačku
Poloha pro dálková světla
Potkávací světla
Je-li knoflík v poloze
, potkávací světlomety se aktivují automaticky, když je šero
nebo denní světlo je příliš slabé. Potkávací
10
11
Světelná houkačka
Jemně přitáhněte pákový přepínač k volantu
do polohy pro světelnou houkačku. Dálková
světla budou svítit, dokud pákový přepínač
neuvolníte.
03
Zapnutí dálkových světel je možné, pokud je
10 nebo
spínač světel v poloze
.
Dálková světla se zapínají/vypínají přitažením
páčkového přepínače do koncové polohy
k volantu a jeho uvolněním. Dálková světla lze
rovněž vypnout mírným přitažením páčkového přepínače směrem k volantu.
Související informace
Dálková/potkávací světla (str. 95)
se potkávací světla zapnou
V poloze
vždy, když motor běží nebo když je aktivní
poloha klíče II.
Dálková světla
Upozornění: Detekce tunelu funguje pouze
v případě, že je regulace světlometů v poloze
.
•
•
světlomety se automaticky rovněž aktivují,
pokud se aktivují stěrače čelního skla nebo
zadní světla do mlhy.
Po zapnutí dálkových světel se na sdružené
přístrojové desce rozsvítí kontrolka se symbolem
.
Přídavné světlomety*
Je-li vůz vybaven přídavnými světlomety, řidič
může pomocí systému menu MY CAR vybrat,
zda by se měly deaktivovat nebo zapnout/
vypnout současně s dálkovými světly11, viz
MY CAR (str. 115).
Pokud jsou zapnuty potkávací světlomety.
Přídavné světlomety musí připojit k elektrickému systému servis. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
}}
95
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Související informace
•
•
•
•
03
•
Aktivní xenonové světlomety* (str. 98)
Automatické přepínání dálkových světlometů* (str. 96)
Spínače světel (str. 91)
Světlomety - seřízení projekce světlometů
(str. 103)
Detekce tunelů* (str. 95)
Automatické přepínání dálkových
světlometů*
Funkce automatického přepínání dálkových
světlometů je dostupná s funkcí zapnutí
a vypnutí nebo adaptivní funkcí, v závislosti na
variantě světel. Funkce detekuje světla vozidel
z protisměru nebo zadní světla vozidel vpředu
a přepíná mezi dálkovými a potkávacími světly. Automatické přepínání dálkových světlometů s adaptivní funkcí ztlumí pouze část světelného kuželu, který směřuje přímo na
vozidlo. Jakmile světla z protisměru zmizí,
přepne se zpět na dálkové světlomety.
rový senzor již nedetekuje dálková světla
vozů z protisměru resp. zadní světla vozidel
vpředu, se znovu zapnou dálková světla.
Pokud je automatické přepínání dálkových
světlometů vybaveno adaptivní funkcí, na rozdíl od běžného tlumení svitu svítí potkávací
světla po stranách vozidla pro protijedoucí
vozidla nebo vozidla vzadu - ztlumí se pouze
části světelného kužele, který směřuje přímo
k vozidlu.
Automatické přepínání dálkových
světlometů - AHB
Aktivní dálkové světlomety (Active High Beam
- AHB) detekují pomocí kamerového snímače
na horní hraně čelního skla světlomety vozidel
v protisměru nebo zadní světla vozidel vpředu
a přepnou z dálkových světlometů na potkávací. Tato funkce může rovněž zohlednit
pouliční osvětlení.
Vozidla s halogenovými světlomety
Přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor
již nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp. zadní světla vozidel vpředu, se
znovu zapnou dálková světla.
Vozidla s aktivními xenonovými světlomety
Pokud je automatické přepínání dálkových
světlometů vybaveno funkcí zapnutí
a vypnutí, přibližně sekundu poté, kdy kame-
96
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Adaptivní funkce: Potkávací světlomety svítí na
vozidla jedoucí proti vám, dálkové světlomety
svítí po obou stranách vozidla.
Přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor
již nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp. zadní světla vozidel vpředu,
znovu se zapnou dálková světla.
03 Přístroje a ovládací prvky
Aktivace/deaktivace
Světlo AHB lze aktivovat přepnutím ovladače
(za předpokladu,
světlometů do polohy
že tato funkce není deaktivována v systému
menu MY CAR, viz MY CAR (str. 115)).
potkávací světlomety částečně ztlumeny,
tedy jakmile světelný paprsek svítí nepatrně
více než potkávací světla.
Manuální obsluha
POZNÁMKA
Povrch čelního skla před kamerovým snímačem musí být bez sněhu, ledu, mlhy
a nečistot.
Nepřipevňujte a nelepte nic na čelní sklo
před kamerový snímač - mohlo by se stát,
že se u některých systémů závislých na
kameře sníží účinnost nebo že tyto
systémy přestanou fungovat.
Páčkový přepínač a knoflík regulace světlometů
v poloze AUTO.
Tuto funkci lze spustit během jízdy za tmy, jeli rychlost vozidla 20 km/h nebo vyšší.
Světla AHB se zapínají/vypínají přitažením
levého páčkového přepínače do koncové
polohy k volantu a jeho uvolněním. Pokud se
deaktivují, když jsou zapnuty dálkové světlomety, zapnou se rovnou potkávací světlomety.
Je-li aktivována funkce AHB, na informačním
displeji přístroje se rozsvítí bíle symbol
.
Jsou-li aktivovány dálkové světlomety, symbol se rozsvítí modře. To platí rovněž pro
aktivní xenonové světlomety, pokud jsou
Pokud se na informačním displeji sdružené
přístrojové desky zobrazí zpráva Aktivní
dálková světla Dočasně nedostupné
Ovládejte manuálně, musíte mezi dálkovými
a potkávacími světlomety přepínat manuálně.
Knoflík regulace světlometů však zůstane
v poloze
. Totéž platí, pokud se zobrazí
zpráva Zablok. snímačů čelního skla Viz
příručka a symbol
. Jakmile se objeví
tato zpráva, symbol
zhasne.
Může se stát, např.během husté mlhy nebo
při silném dešti, že funkce AHB nebude
dočasně k dispozici. Jakmile bude funkce
AHB opět k dispozici nebo jakmile senzory na
čelním skle nebudou zablokovány, zpráva
.
zhasne a rozsvítí se symbol
VAROVÁNÍ
AHB při příznivých podmínkách pomáhá
využít optimální tvar světelného kuželu.
Za manuální přepínání dálkových a potkávacích světel v případech, kdy to vyžaduje
dopravní situace nebo počasí, je vždy
odpovědný řidič.
DŮLEŽITÉ
03
Situace, kdy může být nutné přepínat mezi
dálkovými a potkávacími světly manuálně:
•
•
•
•
•
V hustém dešti nebo v husté mlze
V namrzajícím dešti
Během sněžení a při dešti se sněhem
Při měsíčním světle
Během jízdy ve špatně osvětlených
oblastech
•
V případě, kdy vozidla v protisměru
nejsou dostatečně osvětlena
•
Pokud se na vozovce nebo na krajnici
nacházejí chodci
•
Pokud se v blízkosti vozovky nacházejí
předměty s vysokou odrazivostí
•
Pokud jsou světla protijedoucích vozidel zastíněna např. svodidly
•
Pokud se nacházejí vozidla na cestách
napojujících se na vozovku, po které
jedete
}}
97
03 Přístroje a ovládací prvky
||
•
•
Na úpatí kopce nebo v kotlině
Aktivní xenonové světlomety*
V prudkých zatáčkách.
Aktivní xenonové světlomety optimálně osvětlují zatáčky a křižovatky a zvyšují tak bezpečnost.
Další informace o omezeních kamerového
systému, viz Upozornění na nebezpečí kolize*
- omezení kamerového snímače (str. 233).
Aktivní xenonové světlomety - ABL
Související informace
03
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 95)
Spínače světel (str. 91)
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo)
a aktivovanou (vpravo) funkcí.
Pokud je vůz vybaven aktivními xenonovými
světlomety (Active Bending Lights – ABL),
sleduje světlo světlometů pohyb volantu za
účelem maximálního osvětlení vozovky
v zatáčkách a na křižovatkách, čímž se zvyšuje bezpečnost.
Tato funkce se aktivuje automaticky při
nastartování vozidla (za předpokladu, že není
deaktivována v systému nabídek MY CAR, viz
MY CAR (str. 115)). V případě poruchy se na
,
přístrojové desce rozsvítí kontrolka
12
98
Aktivováno z výroby při dodání.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
současně se na informačním displeji zobrazí
vysvětlující zpráva a rozsvítí další symbol.
Kontrolka
Zpráva
Popis
Funkční
porucha
syst. světlometů
Nutný
servis
Systém je
vypnutý. Pokud
zůstane zpráva
zobrazena,
navštivte servis.
Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Funkce je aktivní pouze za soumraku nebo
tmy a jen když se vůz pohybuje.
Funkce12 může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 115).
Seřízení projekce světlometů, viz Světlomety
- seřízení projekce světlometů (str. 103).
03 Přístroje a ovládací prvky
Natáčecí světla*
Zadní světlo do mlhy
Aktivní xenonové světlomety s funkcí automatického přepínání dálkových světlometů
adaptivního typu (automatické přepínání dálkových světlometů s adaptivní funkcí) jsou
vybaveny natáčecími světly, které dočasně
osvětlují oblast diagonálně před vozidlem ve
směru natočení volantu do ostré zatáčky
nebo ve směru použitých ukazatelů směru.
Je-li viditelnost kvůli mlze snížena, lze zapnout
zadní mlhové světlo, aby si ostatní účastníci
silničního provozu všimli vozidla včas.
POZNÁMKA
Předpisy týkající se použití zadních mlhových světel se v jednotlivých zemích liší.
Související informace
•
Spínače světel (str. 91)
03
Tato funkce se aktivuje, když se používají dálkové světlomety nebo potkávací světlomety,
pokud rychlost vozidla klesne pod cca.
30 km/h
Navíc se obě natáčecí světla rozsvítí společně
se zpětným světlometem při couvání.
Související informace
•
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 95)
Automatické přepínání dálkových světlometů* (str. 96)
Spínače světel (str. 91)
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy.
Zadní mlhové světlo lze je zapnout pouze
v případě, že je klíč v poloze II nebo je spuštěn motor a knoflík regulace světlometů je
nebo
.
v poloze
Zapnut/vypnutí se provádí stisknutím tlačítka.
Při zapnutí zadního světla do mlhy se rozsvítí
kontrolka zadního světla do mlhy
na
sdružené přístrojové desce a kontrolka v tlačítku.
Zadní mlhové světlo se vypne automaticky po
vypnutí motoru nebo pokud se knoflík regulace světlometů přepne do polohy
nebo
.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
99
03 Přístroje a ovládací prvky
03
Brzdové světlo
Výstražná funkce ukazatelů směru
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění.
Jsou-li aktivována výstražná světla, upozorňují
ostatní účastníky silničního provozu současným blikáním všech směrových světel na
vozidle.
Brzdové světlo se rozsvítí při sešlápnutí
brzdového pedálu. Dále se rozsvítí, pokud
vozidlo přibrzdí některý z dále uvedených
podpůrných systémů řízení: Adaptivní tempomat (str. 202), City Safety (str. 219) nebo
Upozornění na nebezpečí kolize (str. 226).
Jakmile se výstražná světla aktivují, na sdružené přístrojové desce blikají obě směrová
světla.
Související informace
•
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 280)
Tlačítko pro výstražnou funkci ukazatelů směru.
Stisknutím tlačítka aktivujte výstražnou funkci
ukazatelů směru. Pokud používáte výstražná
světla, obě kontrolky ukazatelů směru na
sdružené přístrojové desce blikají.
Výstražná funkce ukazatelů směru se aktivuje
automaticky, pokud zabrzdíte vůz tak prudce,
že se aktivují nouzová brzdová světla
a rychlost klesne pod 10 km/h. Výstražná
světla zůstanou svítit, i když vůz zastaví,
a automaticky se vypnou při opětovném roz-
100
jetí vozidla nebo pokud stisknete toto tlačítko
znovu.
Související informace
•
•
Ukazatele směru (str. 101)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 280)
03 Přístroje a ovládací prvky
Ukazatele směru
Symboly ukazatelů směrů
Osvětlení interiéru
Směrová světla se ovládají pomocí levého
páčkového přepínače. Směrová světla zablikají třikrát nebo blikají nepřetržitě, a to podle
toho, jak hodně se páčkový přepínač posune
nahoru nebo dolů.
Symboly směrových světel, viz Sdružená
přístrojová deska - význam kontrolek (str. 74).
Osvětlení prostoru pro cestující se aktivuje/
deaktivuje pomocí tlačítek v ovládání nad
předními sedadly a zadními sedadly.
Související informace
•
Výstražná funkce ukazatelů směru
(str. 100)
G021149
03
Ukazatele směru.
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední
lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Lampička na čtení, levá strana
Krátké zablikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do první polohy a uvolněte jej. Směrová světla třikrát bliknou. Funkce může
být aktivována/deaktivována v systému
nabídky MY CAR - viz MY CAR (str. 115).
Trvalé blikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do vnější polohy.
Pákový přepínač zůstane v této poloze a je
možné jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.
Lampička na čtení, pravá strana
Osvětlení interiéru
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující
může být zapnuto a vypnuto manuálně
během 30 minut od:
•
vypnutí motoru a přepnutí elektrického
systému vozidla do polohy 0
•
odemknutí vozidla, pokud nebyl nastartován motor.
}}
101
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Přední stropní osvětlení
Osvětlení zavazadlového prostoru
Přední lampičky na čtení se zapínají a vypínají
stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.
Osvětlení zavazadlového prostoru se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření dveří
zavazadlového prostoru.
Zadní stropní osvětlení
03
G021150
Svítilny můžete rozsvítit nebo zhasnout stisknutím odpovídajícího tlačítka.
Osvětlení nástupního prostoru
Osvětlení nástupního prostoru (a osvětlení
prostoru pro cestující) se zapíná nebo vypíná
při otevření nebo zavření bočních dveří.
Automatické osvětlení
Spínač pro osvětlení prostoru pro cestující má
tři polohy pro osvětlení v prostoru pro cestující:
Pokud je osvětlení zapnuté ručně a vůz je
zamknutý, automaticky se vypne po dvou
minutách.
Osvětlení kosmetického zrcátka
Osvětlení kosmetického zrcátka (str. 153) se
zapíná a vypíná při otevření nebo zavření
krytu.
102
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vypnuto – je stisknutá pravá strana,
automatické osvětlení vypnuto.
•
Nulová poloha – automatické osvětlení
zapnuto.
•
Zapnuto – je stisknutá levá strana, osvětlení prostoru pro cestující zapnuto.
Nulová poloha
Pokud je tlačítko v nulové poloze, osvětlení
prostoru pro cestující se zapíná a vypíná
automaticky následovně.
Osvětlení prostoru pro cestující se zapne
a zůstane zapnuté po dobu 30 sekund,
pokud:
•
je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem nebo čepelí klíče, viz Dálkový
ovladač - funkce (str. 166) nebo Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří
(str. 170)
•
vypnutí motoru a přepnutí elektrického
systému vozidla do polohy 0.
Osvětlení schránky v palubní desce
Osvětlení schránky v palubní desce se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření víka.
při startu motoru
při zamknutí vozidla.
Osvětlení prostoru pro cestující se rozsvítí
a zůstane svítit po dobu dvou minut, pokud
otevřete jedny z dveří.
•
Zadní stropní osvětlení.
•
•
Osvětlení prostoru pro cestující se vypne:
Náladové osvětlení*
Pokud se vypne běžné osvětlení prostoru pro
cestující a motor běží, rozsvítí se některé LED
diody, a to včetně té ve stropním osvětlení,
což zajistí tlumené světlo a vyšší míru komfortu během jízdy. Osvětlení rovněž zlepší
viditelnost např. předmětů v úložných schránkách v době, kdy je venku tma. Toto osvětlení
zhasne chvíli po běžném osvětlení prostoru
pro cestující, když se vozidlo zamkne. Jas se
ovládá pomocí přetáčecího kolečka u regulace světlometů (str. 91).
03 Přístroje a ovládací prvky
Doprovodné osvětlení při odchodu
Doprovodné osvětlení při příchodu
Osvětlení „home safe“ zahrnuje potkávací
světla, parkovací světla, světla ve vnějších
zpětných zrcátkách, osvětlení registrační
značky, osvětlení stropu v interiéru a orientační osvětlení interiéru.
Přibližovací osvětlení zahrnuje parkovací
světla, světla ve vnějších zpětných zrcátkách,
osvětlení registrační značky, osvětlení stropu
v interiéru a osvětlení podlahy.
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu.
1. Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací skříňky.
2. Přitáhněte levý pákový přepínač k volantu
do koncové polohy a uvolněte jej. Funkce
může být aktivována stejně jako světelná
houkačka, viz Dálková/potkávací světla
(str. 95).
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
Když je funkce aktivní, svítí potkávací světla,
parkovací světla, osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky,
stropní osvětlení interiéru a osvětlení nástupního prostoru.
Doba, po kterou má osvětlení „home safe“
svítit, může být nastavena v systému nabídky
MY CAR - viz MY CAR (str. 115).
Přibližovací osvětlení se zapíná dálkovým
ovladačem, viz Dálkový ovladač - funkce
(str. 166), a používá se k dálkovému zapnutí
osvětlení vozu.
Když se funkce aktivuje pomocí dálkového
ovladače, svítí potkávací světla, parkovací
světla, osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky, stropní
osvětlení interiéru a osvětlení nástupního
prostoru.
Doba, po kterou mají přibližovací světla svítit,
může být nastavena v systému nabídky
MY CAR - viz MY CAR (str. 115).
Související informace
•
Doprovodné osvětlení při odchodu
(str. 103)
Světlomety - seřízení projekce
světlometů
Pokud je vozidlo vybaveno aktivními světlomety Xenon a funkcí aktivních dálkových světlometů, je nutné při přechodu z provozu s jízdou na pravé straně na provoz s jízdou na levé
straně (a naopak) změnit seřízení projekce
světlometů.
Aktivní xenonové světlomety*
03
U vozidel s funkcí aktivních dálkových světlometů* se projekce světlometů nemusí seřizovat. Projekce světlometů je navržena tak, aby
nebyli oslňováni řidiči protijedoucích vozidel.
U vozidel s aktivními dálkovými světlomety je
nutné seřídit projekci světlometů. Při přenastavování světlometů pro pravostranný nebo
levostranný provoz, musí být vozidlo v klidu
a musí běžet motor.
Projekce světlometů se mění v systému
nabídky MY CAR - viz MY CAR (str. 115).
Halogenové světlomety
Není třeba provádět žádné seřizování projekce světlometů. Projekce světlometů je
navržena tak, aby nebyli oslňováni řidiči protijedoucích vozidel.
Související informace
•
Doprovodné osvětlení při příchodu
(str. 103)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
103
03 Přístroje a ovládací prvky
Stěrače a ostřikovače
Stěrače a ostřikovače čistí čelní sklo a zadní
okno. Světlomety se čistí vysokotlakým
ostřikem.
Stěrače čelního okna13
Cyklovač stěračů
Ovládacím kolečkem nastavte počet
setření za časovou jednotku, když je
zvolen cyklovač.
Trvalé stírání
Stěrače pracují normální rychlostí.
na čelním okně. Citlivost dešťového senzoru
může být nastavena kolečkem.
Je-li dešťový senzor aktivován, kontrolka
v tlačítku svítí a na sdružené přístrojové
desce se rozsvítí symbol dešťového senzoru
.
Zapnutí a nastavení citlivosti
Stěrače pracují vysokou rychlostí.
03
DŮLEŽITÉ
Před spuštěním stěračů během zimy zkontrolujte, zda lišty stěračů nepřimrzly. Dále
musíte seškrábnout z čelního skla sníh
a led.
Stěrače čelního okna a ostřikovače čelního okna.
Γidlo deště – zapnuto/vypnuto
Kolečko citlivosti/frekvence
Vypnutí stěračů čelního okna
Přesunutím pákového přepínače do
polohy 0 vypněte stěrače čelního
okna.
Jedno setření
Pohněte pákovým přepínačem
nahoru a uvolněte jej.
13
104
DŮLEŽITÉ
Pokud stěrače stírají čelní sklo, používejte
dostatečné množství kapaliny do ostřikovačů. Když stírají stěrače čelního skla,
čelní sklo musí být mokré.
Stíratko stěračů, servisní poloha
Γištění čelního skla a lišt stěračů a výměna
lišt - viz Mytí vozidla (str. 390) a Lišty stěračů
(str. 368).
Dešťový senzor*
Při aktivaci dešťového senzoru musí být klíč
v zapalování v poloze I nebo II a pákový
přepínač stěračů čelního okna musí být
v poloze 0 nebo v poloze pro jedno setření.
aktivujte dešťový
Stisknutím tlačítka
senzor. Stěrače provedou jedno setření.
Posunutím pákového přepínače nahoru provedou stěrače další setření.
Otočte kolečkem nahoru pro vyšší citlivost
a dolů pro nižší citlivost. (Další setření se provádí, když je kolečko otočeno nahoru.)
Deaktivace
Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka
nebo pohybem
dešťového senzoru
pákového přepínače dolů na jiný program stírání.
Dešťový senzor se automaticky vypne po
vytažení dálkového ovladače ze zapalování
nebo pět minut po vypnutí motoru.
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
Výměna lišt stěračů a popis servisní polohy lišt stěračů, viz Lišty stěračů (str. 368). Doplňování kapaliny ostřikovačů, viz Kapalina ostřikovače - doplňování (str. 370).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
DŮLEŽITÉ
V automyčce se stěrače čelního skla
mohou spustit a poškodit. Vypněte
dešťový senzor, pokud se vozidlo pohybuje nebo pokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý do polohy I nebo II. Symbol
na sdruženém přístrojovém panelu a kontrolka na tlačítku zhasnou.
Ostřikování světlometů a oken
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
Ostřikování a stírání zadního skla
Trysky ostřikovačů jsou za chladného počasí
automaticky vyhřívány, aby se předešlo
zamrznutí kapaliny ostřikovačů.
Vysokotlaké ostřikování světlometů*
Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává velké množství kapaliny. Z důvodu
šetření kapalinou jsou světlomety ostřikovány
automaticky při každém pátém ostříknutí čelního okna.
03
Omezené mytí
Pokud v nádrži zůstává pouze cca. 1 litr
kapaliny do ostřikovačů a na sdružené
přístrojové desce se zobrazí zpráva, že tuto
kapalinu máte doplnit, vypne se přívod kapaliny ke světlometům. Důvodem je přitom
úspora kapaliny, která se použije k čištění
čelního skla, aby bylo přes čelní sklo dobře
vidět.
Stěrač zadního okna – cyklovač
Stěrač zadního okna – trvalé stírání
Zatlačte pákový přepínač dopředu (viz šipka
na výše uvedeném obrázku), abyste zapnuli
ostřikování a stírání zadního okna.
POZNÁMKA
Funkce ostřikování.
Ostřikování čelního okna
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením pákového přepínače směrem k volantu.
Stěrače čelního okna provedou po uvolnění
pákového přepínače ještě několik setření
a ostříknou se čelní světlomety.
Ostřikovač zadního okna je vybaven
ochranou proti přehřátí. To znamená, že
pokud by mělo dojít k přehřátí, motorek se
vypne. Po jisté době (30 sekund nebo
později v závislosti na venkovní teplotě
a teplotě motorku) se motorek ochladí
a stěrač zadního okna se opět spustí.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
105
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Stěrač – couvání
Elektrické ovládání oken
Pokud jsou stěrače čelního okna zapnuté
a zařadíte zpátečku, spustí se stěrač zadního
okna v režimu cyklovače14. Funkce se vypne
při vyřazení zpátečky.
Všechna elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí ovládacího panelu na dveřích řidiče z ovládacích panelů pro ostatní dveře lze ovládat pouze elektricky ovládané okno na příslušných dveřích.
Pokud je stěrač zadního okna již zapnutý na
trvalé stírání, nedojde k žádné změně.
03
Ve vozech s dešťovými senzory se zadní
stěrač aktivuje během couvání pouze
v případě, kdy je senzor aktivován a zároveň prší.
VAROVÁNÍ
Související informace
Kapalina ostřikovače - doplňování
(str. 370)
Ovládací panel ve dveřích řidiče.
Spínač pro elektrické dětské pojistky*
a odpojení elektrického ovládání zadních
oken, viz Dětské bezpečnostní pojistky elektrická aktivace* (str. 184).
Ovládací prvky zadních oken
Ovládací prvky předních oken
14
106
Tato funkce (cyklované stírání zadního okna při couvání) může být deaktivována. Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Pokud se okna zavírají pomocí dálkového
ovladače s klíčem, dávejte pozor, aby
nedošlo k zachycení dětí nebo jiných
cestujících.
POZNÁMKA
•
VAROVÁNÍ
Pokud se okna zavírají ze dveří řidiče,
dávejte pozor, aby nedošlo k zachycení
dětí nebo jiných cestujících.
Pokud jsou ve voze děti, nezapomeňte
vždy odpojit elektricky ovládaná okna od
napájení: nastavte polohu klíče 0 a když
opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač
s sebou. Informace o polohách klíče - viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 84).
03 Přístroje a ovládací prvky
Obsluha
Ochranu proti přivření je možné vypojit,
pokud bylo zavírání přerušeno, např. ledem.
Poté, co je zavírání dvakrát po sobě přerušeno, aktivuje se ochrana proti přivření
a automatická funkce se na chvíli odpojí.
Pokud budete nyní držet stále tlačítko vytažené nahoru, můžete okno zavřít.
POZNÁMKA
Jednou z možností, jak snížit pulzující hluk
větru, když jsou zadní okna otevřena, je
trochu otevřít přední okna.
Obsluha elektricky ovládaných oken.
Obsluha bez funkce „auto“
Obsluha s funkcí „auto“
Všechna elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí ovládacího panelu na dveřích řidiče z ovládacích panelů pro ostatní dveře lze
ovládat pouze elektricky ovládané okno na
příslušných dveřích. Lze používat vždy pouze
jeden ovládací panel.
Aby bylo možné používat elektricky ovládaná
okna, klíč musí být v poloze alespoň I - viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 84). Elektricky ovládaná okna lze ovládat
několik minut po vypnutí motoru a vytáhnutí
dálkového ovládače - nelze je však ovládat
po otevření dveří.
Zavírání oken se zastaví a okna se otevřou,
pokud jejich pohybu brání jakákoli překážka.
Resetování
Pokud je akumulátor odpojen, funkce automatického otvírání musí být resetována, aby
mohla pracovat správně.
1. Mírně zvedněte přední část tlačítka, aby
se okno zavřelo do své koncové polohy,
a držte je stisknuté jednu sekundu.
2. Tlačítko krátce uvolněte.
3. Opětovně na jednu sekundu zvedněte
přední část tlačítka.
03
VAROVÁNÍ
Obsluha bez funkce „auto“
Pohybujte jemně jedním z ovladačů nahoru/
dolu. Okna se pohybují nahoru/dolu tak
dlouho, dokud držíte ovladač v příslušné
poloze.
Ochrana před přiskřípnutím bude opět
funkční až po resetování.
Obsluha s funkcí „auto“
Posuňte jeden z ovládacích prvků nahoru/
dolu do koncové polohy a uvolněte jej. Okno
se automaticky otevře/zavře do své koncové
polohy.
Ovládání pomocí dálkového ovladače
s klíčem a pomocí centrálního zamykání
Dálkové ovládání elektricky ovládaných oken
zvenku pomocí klíče s dálkovým ovládáním
nebo zevnitř pomocí centrálního zamykání viz Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
a Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 179).
107
03 Přístroje a ovládací prvky
Vnější zpětná zrcátka
Uložení nastavení15
Poloha zpětných zrcátek se nastavuje páčkou
na konzole na dveřích řidiče.
Nastavení vnějších zpětných zrcátek
a vnitřního zpětného zrcátka a polohy sedadla
řidiče lze uložit pro každý dálkový ovladač
s klíčem do paměti vozidla*, viz Dálkový ovladač s klíčem - personalizace* (str. 163).
Naklonění vnějšího zpětného zrcátka při
parkování15
03
Vnější zpětné zrcátko může být nakloněno
dolů, aby řidič viděl stranu ulice, např. při
parkování.
–
Ovládací prvky vnějších zpětných zrcátek.
Nastavení
1. Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka v tlačítku svítí.
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem
uprostřed.
3. Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka nesmí nadále svítit.
VAROVÁNÍ
Obě širokoúhlá zrcátka zajistí optimální
výhled. Může se zdát, že předměty jsou
dále, než se skutečně nacházejí.
15
108
Zařaďte zpátečku a stiskněte tlačítko L
nebo R.
Při vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko
automaticky vrátí do své původní polohy po
cca. 10 sekundách, případně dříve stisknutím
tlačítka L nebo R.
Automatické naklonění vnějšího
zpětného zrcátka při parkování15
Jakmile se zařadí zpátečka, vnější zpětné
zrcátko se automaticky nakloní dolů, aby řidič
viděl stranu ulice, např. při parkování. Při
vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko za
chvíli automaticky vrátí do své původní
polohy.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 115).
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s pamětí, viz Sedadla, přední - elektricky ovládaná* (str. 86).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Automatické sklopení zrcátek při
zamknutí15
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem jsou vnější zpětná zrcátka
automaticky sklopena/vyklopena.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 115).
Resetování do neutrální polohy
Zrcátka, která byla vytlačena z původní
polohy v důsledku vnějších vlivů, musejí být
elektricky resetována do neutrální polohy, aby
elektrické sklápění fungovalo správně:
1. Tlačítky L a R sklopte zrcátka.
2. Opětovně je vyklopte tlačítky L a R.
3. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
Zrcátka jsou nyní opět nastavena v neutrální
poloze.
Automatická změna odrazivosti*
Aby bylo možné nainstalovat vnější zpětná
zrcátka s touto funkcí, musí automatickou
změnu odrazivosti umožňovat také vnitřní
zpětné zrcátko, viz Zpětné zrcátko - vnitřní
(str. 110).
03 Přístroje a ovládací prvky
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka*
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka
- vyhřívání
Při parkování/průjezdu úzkou oblastí mohou
být zrcátka sklopena:
Vyhřívání využijete k rychlému odstranění
námrazy a zamlžení z čelního skla, zadního
okna a vnějších zpětných zrcátek.
1. Současně stiskněte tlačítka L a R (musí
být zvolena poloha klíče alespoň I).
2. Uvolněte je po přibližně 1 sekundě.
Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném přiklopení.
matické odmražování můžete nastavit
v systému menu v položce MY CAR, viz MY
CAR (str. 115).
Vyhřívání zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek
03
Současným stisknutím tlačítek L a R odklopte
zrcátka. Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném odklopení.
Doprovodné osvětlení při odchodu
a příchodu
Světla na vnějších zpětných zrcátkách svítí,
pokud je aktivováno přibližovací osvětlení
(str. 103) nebo osvětlení "home safe"
(str. 103).
Související informace
•
•
Zpětné zrcátko - vnitřní (str. 110)
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka vyhřívání (str. 109)
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek
Pomocí této funkce se odstraňuje námraza
a zamlžení zadního skla a vnějších zrcátek.
Jedním stisknutím tlačítka se spustí vyhřívání.
Kontrolka v tlačítku signalizuje, že je funkce
aktivní. Abyste zbytečně nezatěžovali baterii,
vypněte vyhřívání, jakmile zmizí led/zamlžení.
Po jisté době se však funkce vypne automaticky.
Vnější zpětná zrcátka a zadní okno se automaticky odmrazí/odmlží, pokud se vozidlo
startuje při venkovní teplotě pod +7 °C. Auto-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
109
03 Přístroje a ovládací prvky
Zpětné zrcátko - vnitřní
Automatická změna odrazivosti*
Kompas*
Vnitřní zpětné zrcátko lze ztlumit pomocí ovládacího prvku na spodní hraně zrcátka. Další
možností je zpětné zrcátko s automatickou
změnou odrazivostí.
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno zpětným zrcátkem. U zrcátek
s automatickou změnou odrazivostí není
manuální regulace odrazivosti k dispozici.
V pravém horním rohu zrcátka je displej, který
ukazuje, na kterou světovou stranu směřuje
přední část vozu.
Zpětné zrcátko obsahuje dva senzory - jeden
směřuje dopředu a druhý dozadu. Společně
identifikují a eliminují oslňující světlo. Senzor
směřující dopředu detekuje světlo z okolí
a senzor směřující dozadu detekuje světla
světlometů vozidel vzadu.
03
Provoz
POZNÁMKA
Pokud jsou senzory zablokovány
např.parkovacími lístky, transpondéry, slunečními clonami nebo předměty na
sedadle či v zavazadlovém prostoru a světlo se k senzorům nedostane, sníží se
funkčnost změny odrazivosti zpětného
zrcátka.
Nastavení odrazivosti
Manuální změna odrazivosti
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve
zpětném zrcátku a oslnit řidiče. Změňte odrazivost ovládacím prvkem, když Vás oslňují
světla vozidel jedoucích za Vámi:
1. Změňte odrazivost pohybem ovládacího
prvku směrem do prostoru pro cestující.
2. Návrat do normální polohy se provádí
pohybem ovládacího prvku k čelnímu
oknu.
Pouze zpětné zrcátko s automatickým ztlumením může být vybaveno kompasem
(str. 110).
Související informace
•
Vnější zpětná zrcátka (str. 108)
Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem.
Anglické zkratky označují osm různých
směrů: S (sever), SV (severovýchod), V
(východ), JV (jihovýchod), J (jih), JZ (jihozápad), Z (západ) a SZ (severozápad).
Kompas se aktivuje automaticky při nastartování vozidla a při aktivování polohy II, viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 84). Chcete-li kompas deaktivovat nebo
aktivovat, stiskněte např. pomocí kancelářské
sponky tlačítko na spodní straně zrcátka.
Kalibrace
Aby kompas ukazoval správný směr, bude
možná nutné jej nakalibrovat.
110
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
7. Vozidla s vyhřívaným čelním sklem*:
Pokud je aktivováno vyhřívání čelního
skla a zobrazí se C, proveďte kalibraci
v souladu s výše uvedeným bodem 6 pro
aktivované vyhřívání čelního skla, viz
Odmlžování a odmražování čelního skla
(str. 135).
Země je rozdělena do 15 magnetických zón.
Kompas by měl být kalibrován, pokud se vůz
pohybuje přes několik magnetických zón.
Kalibrace:
1. Zastavte vůz na velkém otevřeném prostranství, na němž se nenacházejí ocelové
konstrukce a vedení velmi vysokého
napětí.
2. Nastartujte vozidlo a vypněte všechny
elektrické spotřebiče (klimatizace, stěrače
apod.) a zkontrolujte, zda jsou zavřeny
všechny dveře.
POZNÁMKA
Pokud elektrické zařízení není zapnuté,
může se stát, že se kalibrace nespustí
nebo nebude úspěšně dokončena.
3. Podržte tlačítko na spodní straně zpětného zrcátka (použijte kancelářskou
sponku nebo podobný předmět) po dobu
cca. 3 sekundy. Objeví se číslo aktuální
magnetické zóny.
8. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
03
Magnetické zóny.
4. Stiskněte opakovaně tlačítko, dokud se
nezobrazí číslo požadované magnetické
zóny (1–15). Viz mapa magnetických zón
pro kompas.
5. Počkejte, dokud se na displeji znovu
nezobrazí C, nebo podržte tlačítko dole
na zpětném zrcátku stisknuté
cca. 6 sekund, dokud se nezobrazí znak
C.
6. Jeďte pomalu v kruhu maximální rychlostí
10 km/h, dokud se neobjeví na displeji
směr kompasu, tím je kalibrace dokončena. Poté ujeďte 2 okruhy pro jemné
doladění kalibrace.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
111
03 Přístroje a ovládací prvky
Střešní okno*
Zavření, manuální
Střešní okno lze ovládat pomocí ovládacího
prvku na stropním panelu.
Zavření, automatické
Vnitřní sluneční clona střešního okna se zavírá
manuálně.
Střešní okno je vybaveno spojlerem.
03
Ovládací prvky střešního okna se nacházejí
ve stropním panelu. Střešního okno je možné
otevřít dvěma způsoby, zvednout zadní okraj
nebo jej vodorovně posunout. Pro otevření
střešního okna je nutné, aby byl klíček zapalování v poloze I nebo II.
Vodorovné posunutí
Otevření
Pro plné otevření střešního okna zatlačte
ovládač dozadu do polohy automatického
otevření a uvolněte jej.
Pro manuální otevření zatlačte ovládač
dozadu k bodu odporu. Střešní okno se otevírá, dokud je tlačítko stisknuté.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
Nezapomeňte vždy odpojit střešní okno od
napájení: nastavte polohu klíče 0 a když
opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač
s sebou. Informace o polohách klíče - viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 84).
Otevření ve svislém směru
Zavírání
Pro manuální zavření zatlačte ovládač
dopředu k bodu odporu. Střešní okno se
zavírá, dokud je tlačítko stisknuté.
G017823
Pro automatické zavření stiskněte ovladač do
polohy automatického zavření a uvolněte jej.
Vodorovné posunutí, dozadu/dopředu.
Otevření, automatické
Otevření, manuální
112
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Napájení střešního okna se přeruší po nastavení polohy klíče 0 a po vyjmutí klíče dálkového ovládání ze spínací skříňky.
G028900
VAROVÁNÍ
Riziko rozdrcení při zavírání střešního
okna. Ochrana střešního okna před
přiskřípnutím funguje pouze u automatického, nikoliv manuálního, zavírání.
Otevření ve svislém směru, nadzvednutí zadního
okraje.
Otevření zatlačením zadního konce ovládacího prvku nahoru.
Zavření zatažením zadního konce ovládacího prvku dolů.
03 Přístroje a ovládací prvky
Zavření pomocí dálkového ovladače
s klíčem nebo tlačítka centrálního
zamykání
zavřít, uchopte ji za rukojeť a posuňte
dopředu.
Navigace v menu - sdružená
přístrojová deska
Ochrana proti přivření
Menu (str. 114) zobrazené na displeji sdružené přístrojové desky (str. 68) se ovládají
levým páčkovým přepínačem. To, jaké menu
se zobrazí, závisí na poloze klíče (str. 84).
Funkce ochrany proti přivření se aktivuje,
pokud je střešní okno zablokováno v průběhu
automatického zavírání. Pokud dojde k zablokování, pohyb střešního okna se zastaví
a automaticky se otevře do předchozí
otevřené polohy.
03
G021345
Spojler
Jedním dlouhým stisknutím tlačítka zamykání
zavřete všechna okna včetně střešního, viz
Dálkový ovladač - funkce (str. 166) a Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 179). Dveře
a dveře zavazadlového prostoru se zavřou.
Opětovným stisknutím tlačítka zavírání přerušíte.
VAROVÁNÍ
Pokud se střešní okno zavře pomocí dálkového ovladače s klíčem, dávejte pozor,
aby se nikomu do oken nezachytily ruce.
Sluneční clona
Součástí střešního okna je manuálně ovládaná posuvná sluneční clona na vnitřní straně
okna. Sluneční clona se automaticky zasune,
když se otvírá střešní okno. Chcete-li clonu
Displej a ovládací prvky pro navigaci v menu.
OK – přístup k seznamu zpráv a potvrzení
zprávy.
Kolečko – pohyb mezi položkami menu.
Střešní okno je opatřeno spojlerem, který se
při otevření střešního okna vyklopí nahoru.
RESET – vynulování aktivní funkce. Používá se v určitých případech k volbě/aktivaci funkce, viz vysvětlení pod každou
příslušnou funkcí.
Pokud je to zpráva (str. 114), musí se potvrdit
stisknutím tlačítka OK. Nyní se zobrazí menu.
Související informace
•
Zprávy - použití (str. 115)
113
03 Přístroje a ovládací prvky
Přehled menu - sdružená přístrojová
deska
To, jaké menu se zobrazí na informačním displeji sdružené přístrojové desky, závisí na
poloze klíče (str. 84).
03
Pro některé z dále uvedených položek menu
musí být ve voze nainstalovány jisté funkce
a hardware.
Zprávy
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky se na informačním displeji objeví
příslušná zpráva.
Režim kontrastu/Režim barev
Nulování počítadla km
Související informace
•
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 69)
•
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 113)
16
17
114
Počet zpráv se zobrazí v závorkách.
Některé motory.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Γas na pravidelnou
servisní prohlídku - kontaktujte servisB. Tato doba
je určována podle počtu
ujetých kilometrů, počtu
měsíců od poslední prohlídky, provozní doby
motoru a kvality oleje.
Termín
servisu
překročen
Pokud nejsou dodržovány
servisní intervaly, záruka
nekryje poškozené díly kontaktujte servisB.
Bezpečně
zastavteA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Vypněte
motorA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Nutný
servisA
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
okamžitě zkontrolovali.
Převodovka
Nutná
výměna
oleje
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
co nejdříve zkontrolovali.
Nutný
servisA
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
co nejdříve zkontrolovali.
Převodovka
Omezená
funkčnost
Viz manuálA
Přečtěte si uživatelskou
příručku.
Převodovka není schopna
fungovat v plném rozsahu.
Jeďte pomalu, dokud
zprávaC nezmizí.
Objednejte
se do
servisu
Γas na objednání pravidelné servisní prohlídky kontaktujte servisB.
Zprávy16
Příprava
Čas na pravidelný
servis
Popis
Servisní stav
Hladina oleje17
Popis
Zpráva
Nastavení*
Motivy
Zpráva
Pokud se objevuje opakovaně - kontaktujte servisB.
03 Přístroje a ovládací prvky
Zpráva
Popis
Horká
převod.
Snižte
rychlost
Jeďte plynuleji nebo
s vozidlem bezpečně
zastavte. Zařaďte neutrál
a nechte motor běžet ve
volnoběžných otáčkách,
dokud zpráva nezmizíC.
Horká
převod.
Bezp.
zastavte
Počk.až
zchl.
Kritická závada. Okamžitě
bezpečně zastavte vůz
a kontaktujte servisB.
Dočasně
vypnutoA
Funkce byla dočasně
vypnuta a je automaticky
resetována za jízdy nebo
po opětovném nastartování motoru.
Vybitá baterie Úsporný
režim
Audiosystém se vypnul
z důvodu úspory energie.
Dobijte akumulátor.
A
B
C
Zprávy - použití
MY CAR
K potvrzování a procházení zpráv (str. 114),
které se zobrazují na informačním displeji
sdružené přístrojové desky používejte levý
páčkový přepínač.
MY CAR je zdroj nabídek, který pracuje
s mnoha funkcemi vozidla, např. City
Safety™, se zámky a poplašným zařízením,
ovládá automatickou rychlost ventilátoru,
nastavení hodin atd.
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky se na displeji současně objeví příslušná
zpráva. Do odstranění závady bude v paměti
uložena chybová zpráva.
Stisknutím tlačítka OK na levém páčkovém
přepínači potvrdíte zprávu. Pomocí přetáčecího kolečka (str. 113) procházejte jednotlivé
zprávy.
Některé funkce jsou k dispozici standardně,
jiné se týkají výbavy na přání.
03
Provoz
Menu se prochází pomocí tlačítek na
středové konzole nebo pomocí pravé klávesnice na volantu*.
POZNÁMKA
Pokud se při použití palubního počítače
zobrazí výstražná zpráva, musí se přečíst
(stisknutím tlačítka OK) ještě před tím, než
se pokračuje v předchozí aktivitě.
Související informace
•
Přehled menu - sdružená přístrojová
deska (str. 114)
Součást zprávy, která se zobrazí společně s informací
o místě, kde došlo k problému.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Další informace o automatické převodovce, viz Automatická převodovka -- Geartronic (str. 273).
Související informace
•
•
Zprávy - použití (str. 115)
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 113)
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
115
03 Přístroje a ovládací prvky
||
funkcí a uspořádání tlačítek se liší podle vybrané
výbavy a trhu.
MY CAR - otevře se systém nabídky MY
CAR.
OK/MENU - stisknutím tlačítka ve
středové konzole na volantu vyberete/
zaškrtnete zvýrazněnou možnost nabídky
nebo uložíte vybranou funkci v paměti.
TUNE - otáčením knoflíku ve středové
konzole nebo kolečka na volantu procházíte nahoru/dolů možnosti nabídek.
03
EXIT
Funkce EXIT
V závislosti na funkci, u které se kurzor
nachází, když se krátce stiskne EXIT, a v
závislosti na úrovni menu, nastane některá
z následujících situací:
•
•
•
•
•
Ovládací panel na středové konzole a klávesnice
na volantu. Obrázek je schematický - počet
116
bude odmítnut telefonní hovor
bude přerušena aktuální funkce
budou vymazány vstupní znaky
zruší se naposledy provedené výběry
dojde k posunutí v systému menu směrem nahoru.
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT zobrazíte
normální zobrazení MY CAR nebo, pokud jste
v normálním zobrazení, přejdete do nejvyšší
úrovně nabídky (nabídka hlavního zdroje).
Možnosti nabídky a cesty vyhledávání
Popis možností nabídek a cest vyhledávání
v MY CAR naleznete v doplňku Sensus Infotainment.
03 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač
Palubní počítač ve vozidle může během jízdy
zaznamenávat, počítat a zobrazovat informace.
Kontrolu a nastavení na palubním počítači lze
provést okamžitě, když se sdružená přístrojová deska po odemknutí automaticky rozsvítí. Pokud do cca. 30 sekund po otevření
dveří řidiče nepoužijete ovládání palubního
počítače, přístroj zhasne. Pokud byste nyní
chtěli palubní počítač ovládat, musí být klíč
v poloze klíče II (str. 84) nebo se musí nastartovat motor.
Související informace
•
Palubní počítač - statistika jízdy*
(str. 123)
•
Palubní počítač - doplňkové informace
(str. 122)
03
POZNÁMKA
Pokud používáte palubní počítač a zobrazí
se varovná zpráva, musíte před opětovnou
aktivací palubního počítače tuto zprávu
potvrdit.
•
Potvrďte zprávu krátkým stisknutím
tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
Menu skupin
Na palubním počítači jsou dvě různá menu:
•
•
Funkce
Položka na sdružené přístrojové desce
V nekonečné smyčce je uvedena položka
nebo funkce palubního počítače.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
117
03 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač - digitální sdružená
přístrojová deska
Menu palubního počítače funguje v proměnné
smyčce. Jednou z možností je nechat zhasnout tři displeje palubního počítače - to označuje rovněž začátek/konec smyčky.
Funkce
Otevření, kontrola a nastavení funkcí:
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "resetujte" je
nejdříve tak, že dvakrát stisknete RESET.
2. Stiskněte OK - otevřou se všechny
funkce.
3. Procházejte jednotlivé funkce pomocí
přetáčecího kolečka a pro provedení
výběru resp. potvrzení stiskněte OK.
03
4. Po provedení kontroly resp. ukončení
nastavování stiskněte dvakrát RESET.
V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé
funkce palubního počítače:
Informační displej a ovládání páčkového přepínače ukazatelů směrů.
OK - Otevře se smyčka s funkcemi palubního počítače + aktivuje se zvolená
možnost.
Přetáčecí kolečko - Otevře se smyčka
s položkami palubního počítače + lze procházet jednotlivé možnosti.
RESET - Po provedení výběru se funkce
zruší, vrátí zpět či vynuluje.
118
03 Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Informace
Nulování počítadla km
Upozorňujeme, že tato funkce nenuluje oba palubní počítače T1 a T2 - viz tabulka
v následujíc kapitole "Položky" a kapitola "Nulování" - "Průměrná rychlost/spotřeba".
•
•
Průměrná
Průměrná rychlost
Zprávy
Více informací, viz Zprávy - použití (str. 115).
Motivy
Zde se volí vzhled sdružené přístrojové desky (str. 68).
Nastavení*
Zvolte AZap nebo Vyp.
03
Více informací, viz Všeobecné informace o topení (str. 147).
Režim kontrastu/Režim barev
Nastavení jasu a intenzity barev na sdružené přístrojové desce.
Příprava
Popis programování časovače, viz Γasovač - nastavení (str. 143).
•
•
•
A
Přímý start
Symbol Γasovač 1 - dostanete se do nabídky,
kde můžete zvolit čas.
Symbol Γasovač 2 - dostanete se do nabídky,
kde můžete zvolit čas.
Servisní stav
Zobrazí se číslo měsíce a počet kilometrů do další servisní prohlídky.
Hladina olejeA
Více informací, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str. 356).
Některé motory.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
119
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Položky
Jednu z kombinací položek uvedených
v následující tabulce lze zvolit tak, aby byla
trvale zobrazena na sdružené přístrojové
desce. Nastavení:
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "resetujte" je
nejdříve tak, že dvakrát stisknete RESET.
2. Otočte přetáčecím kolečkem - ve
smyčce se zobrazí volitelné kombinace
položek.
03
3. Zastavte se na požadované kombinaci
položek.
Současně lze zobrazit tři položky palubního počítače - jednu položku v každém "okně".
Kombinace položek
Stav baterie
Denní počítadlo kilometrů T1
+ údaje
Km do vybité baterie
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T1.
Průměrná
Denní počítadlo kilometrů T1
+ údaje
Průměrná rychlost
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T1.
Okamžitá
Denní počítadlo kilometrů T2
+ údaje
Km do prázd. nádrže
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T2.
Okamžitá
Údaje
kmh<>mph
Žádné informace na palubním
počítači.
120
Informace
kmh<>mph - viz kapitola "Digitální zobrazení rychlosti" (str. 122).
Všechny tři displeje palubního počítače zhasnou - rovněž se tímto označuje začátek a konec smyčky.
03 Přístroje a ovládací prvky
Kombinaci položek palubního počítače na
sdružené přístrojové desce lze během cesty
kdykoliv změnit. Postupujte následovně:
•
Otočte přetáčecím kolečkem - zastavte
na požadované položce.
Resetování - denní počítadlo kilometrů
Otočte přetáčecím kolečkem na kombinaci
položek, která obsahuje denní počítadlo kilometrů, které se bude nulovat:
•
03
Dlouze stiskněte RESET - zvolené denní
počítadlo kilometrů se vynuluje.
Nulování - průměrná rychlost/spotřeba
1. Zvolte funkci Nulování počítadla
km a aktivujte ji stisknutím tlačítka OK.
2. Pomocí přetáčecího kolečka zvolte
jednu z následujících možností a aktivujte
ji pomocí tlačítka OK:
•
•
•
l/100 km
km/h
Resetování obou možností
3. Nakonec stiskněte RESET.
Související informace
•
Palubní počítač - doplňkové informace
(str. 122)
•
Palubní počítač - statistika jízdy*
(str. 123)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
121
03 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač - doplňkové
informace
Pokud položka Vzdl.do pr. zobrazí "----",
dojezd není zaručen.
Dále uvádíme doplňkové informace o několika
funkcích.
•
Průměrná
Výpočet je založen na průměrné spotřebě
paliva v posledních 30 km a zbývajícím množství paliva v nádrži.
Průměrná spotřeba paliva se počítá od
posledního vynulování.
03
POZNÁMKA
Pokud se používá topení spalující palivo*,
může dojít k mírné odchylce.
Průměrná rychlost
Průměrná rychlost se počítá ze vzdálenosti
ujeté od posledního vynulování.
Okamžitá
Informace o aktuální spotřebě paliva se průběžně aktualizují - přibližně jednou za
sekundu. Pokud s vozem jedete pomalu,
spotřeba se zobrazuje po jednotkách času.
Je-li rychlost vyšší, zobrazuje se vzhledem ke
kilometrům.
Pro displej lze zvolit různé jednotky (km/míle)
- viz dále kapitola "Změna jednotek"
(str. 122).
Dojezd - Km do prázd. nádrže
Na palubním počítači se zobrazí přibližná
vzdálenost, kterou lze ujet se zbývajícím
množstvím paliva v nádrži.
122
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
V tomto případě co nejdříve dočerpejte
palivo.
tovat také na hospodárnost využití energie.
Γím více spotřebičů je zapnutých (stereo,
elektrické vyhřívání oken, zrcátek, sedadel,
velmi chladný vzduch z klimatizace), tím
méně kilometrů můžete ujet.
POZNÁMKA
Kromě vysokého odběru proudu v prostoru cestujících snižuje dojezd vozidla rovněž náhlé zrychlování a brzdění, vysoká
rychlost, vysoké zatížení, nízká vnější
teplota a příkrá stoupání.
Km do vybité baterie
Pokud displej zobrazí "---- km do
vyprázdnění nádrže", není garantován
žádný dojezd. Na displeji se objeví přibližná
vzdálenost, kterou je možné ujet na energii
zbývající v hybridní baterii.
Výpočet vychází z průměrné spotřeby normálně naloženého vozidla při normální jízdě
a bere v úvahu, zda je zapnutá nebo vypnutá
klimatizace (AC).
POZNÁMKA
Při změně stylu jízdy se hodnota může
mírně lišit.
Digitální zobrazení rychlosti
Rychlost se zobrazuje v jiných jednotkách
(km/h nebo mph) než na hlavním přístroji. Jeli nakalibrována v mph, na palubním počítači
se zobrazuje příslušná rychlost v km/h
a naopak.
Změna jednotek
Jednotky vzdálenosti a rychlosti (km/míle) lze
změnit v systému nabídky MY CAR - viz MY
CAR (str. 115).
Výsledkem ekonomického stylu jízdy je celkově delší dojezd. Další informace o možném
ovlivnění spotřeby energie, viz Filosofie společnosti Volvo na ochranu životního prostředí
(str. 22).
Počet kilometrů na elektrický provoz
Pokud chcete ujet na elektřinu co nejvíce kilometrů, řidič elektrického vozidla musí pama-
POZNÁMKA
Kromě palubního počítače se tyto jednotky
mění rovněž v navigačním systému Volvo*.
Související informace
•
Palubní počítač - statistika jízdy*
(str. 123)
03 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač - statistika jízdy*
Do vozidla jsou ukládány informace o ukončených jízdách - například průměrná spotřeba
paliva a průměrná rychlost. Tyto informace lze
zobrazit ve formě sloupcového grafu na obrazovce středové konzoly.
Funkce
vpravo mění v závislosti na zvolené stupnici
svou polohu - nahoře nebo dole.
Provoz
V systému MY CAR lze upravovat různá
nastavení, viz MY CAR (str. 115) - vyhledejte
Statistika cesty.
Je-li položka "Resetovat po min. 4 hod.
vypnutí motoru" zvýrazněna, veškerá statistika se automaticky vymaže po dokončení
jízdy, když vozidlo stojí déle než 4 hodiny.
Statistika jízdy se při dalším nastartování
motoru spustí znovu od nuly.
03
• Resetovat po min. 4 hod. vypnutí
motoru - políčko zvýrazněte stisknutím
tlačítka ENTER. Pokud chcete nabídku
opustit, stiskněte EXIT.
Statistika jízdy18
Spotřeba paliva a elektřiny se zobrazují
v samostatných grafech. Spotřeba elektřiny je
"čistá" spotřeba, tedy energie minus regenerovaná energie vyrobená během brzdění.
Každý pruh odpovídá 1 km nebo 10 km ujeté
vzdálenosti, a to v závislosti na zvolené stupnici. Pruh zcela vpravo představuje hodnotu
u aktuálních kilometru nebo 10 km.
Pomocí ovladače TUNE lze stupnici s pruhy
nastavit na 1 km nebo 10 km. Kurzor zcela
18
Pokud se s vozidlem opět rozjedete dříve, než
uplynou 4 hodiny, příslušnou dobu musíte
nejdříve ručně vymazat pomocí položky
"Spustit novou trasu".
• Spustit novou trasu - ENTER se pou-
žívá k vymazání veškeré předchozí statistiky. Pokud chcete nabídku opustit,
stiskněte EXIT.
Viz také Eco guide na straně (str. 73).
Související informace
•
Palubní počítač - doplňkové informace
(str. 122)
Obrázek je schématický - rozložení se může lišit v závislosti na modelu vozidla a aktualizovaném softwaru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
123
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
04 Ovládání klimatizace
Všeobecné informace o klimatizaci
Je-li aktivován systém řízení klimatu, doporučujeme zcela otevřít větrací průduchy, aby klimatizování bylo co nejúčinnější.
Pokud není k dispozici teplo z chladicí kapaliny, používá se především elektrické topení.
V chladnějším počasí se může spustit rovněž
palivové nezávislé topení vozidla.
Jako zdroje tepla během jízdy se používá
vyhřívání bloku motoru, nezávislé topení
a elektrické topení. Použití zdrojů tepla závisí
na konkrétních podmínkách, např. na teplotě
okolí.
Během jízdy vůz automaticky spustí systémy,
které potřebuje k udržení komfortu v prostoru
pro cestující. Výjimkou je jízdní režim
(str. 267) PURE, kdy má komfort z hlediska
klimatu nižší prioritu, např. se vypne AC
a některé elektrické spotřebiče.
Před jízdou lze připravit (str. 139) klima
v prostoru pro cestující ve vozidle (aklimatizovat vůz), a to jak v horkém, tak v chladném
prostředí.
udržujte okna čistá a používejte čistič na
okna.
POZNÁMKA
Vůz je vybaven elektronicky řízenou klimatizací
(str. 131). Systém klimatizace chladí nebo
topí, stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu v prostoru pro cestující.
Klimatizaci AC (str. 134) můžete vypnout,
ale pro zajištění optimálního komfortu
z hlediska klimatu v prostoru pro cestující
a pro zabránění zamlžení oken by klimatizace měla být stále zapnutá.
Nezapomeňte
•
Aby klimatizace fungovala optimálně,
měla by být zavřena boční okna i střešní
okno*.
•
Funkce úplného vyvětrání (str. 180) současně otevře/zavře všechna boční okna
a může být používána například k rychlé
výměně vzduchu za horkého počasí.
•
Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání
vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním oknem).
•
V případě volnoběžných otáček, předběžné úpravy teploty ve vozidle nebo dobíjení hybridní baterie (str. 302) v horkém
počasí může pod vozidlo kapat kondenzát z klimatizace. Jde o zcela normální
jev.
•
Pokud vyžaduje motor plný výkon, např.
při zrychlování, klimatizace se může
dočasně vypnout. Pak může v prostoru
pro cestující dojít k dočasnému zvýšení
teploty.
•
Odstraňte zamlžení z vnitřní strany oken
především pomocí funkce odmražování
(str. 135). Abyste snížili riziko zamlžení,
Související informace
•
•
Skutečná teplota (str. 126)
Nastavení menu - ovládání klimatu
(str. 128)
•
•
Elektronická klimatizace - ECC (str. 131)
•
Kvalita vzduchu (str. 126)
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
(str. 129)
04
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
125
04 Ovládání klimatizace
Skutečná teplota
Snímače - ovládání klimatu
Kvalita vzduchu
Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním
podmínkám s ohledem na teplotu okolí,
rychlost vzduchu, vlhkost, vystavení interiéru
vozu slunci, které postupem času ovlivňují
interiér a exteriér vozu.
Systém řízení klimatu obsahuje celou řadu
senzorů, které pomáhají regulovat teplotu
(str. 126) ve vozidle.
Prostor pro cestující ve voze Volvo je navržen
tak, aby byl příjemný a pohodlný, a to
dokonce i pro osoby, které trpí astmatem
a kontaktními alergiemi.
Součástí systému je čidlo slunečního svitu
(str. 126), které detekuje stranu, ze které svítí
slunce do prostoru pro cestující. To znamená,
že se může lišit teplota mezi pravými a levými
větracími otvory bez ohledu na nastavení
stejné teploty pro obě strany.
04
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 125)
•
Regulace teploty v prostoru pro cestující
(str. 134)
•
Γidlo slunečního svitu se nachází na horní
straně palubní desky.
•
Γidlo teploty v prostoru pro cestující se
nachází pod ovládacím panelem klimatizace.
Systém kvality vzduchu v interiéru (IAQS)
(str. 128)*
Materiál v prostoru pro cestující (str. 128)
Clean Zone Interior Package (CZIP)
(str. 127)*
Γidlo venkovní teploty je umístěno na
vnějším zpětném zrcátku.
•
•
Γidlo vlhkosti* je umístěno na zpětném
zrcátku v interiéru.
Související informace
POZNÁMKA
Nezakrývejte a neblokujte snímače oděvy
a jinými předměty.
•
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Filtr klimatizace (str. 127)
•
Související informace
126
•
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 125)
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 125)
04 Ovládání klimatizace
Kvalita vzduchu - filtr prostoru pro
cestující
Kvalita vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro
cestující je čištěn filtrem.
Systém CZIP byl upraven a dokáže nyní ještě
lépe odfiltrovat z prostoru pro cestující látky
způsobující alergie a astma.
Filtr musí být měněn v pravidelných intervalech. Doporučený interval pro výměnu filtru je
v každém předepsaném servisním plánu.
Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí,
měňte filtr častěji.
Zahrnuje následující:
•
POZNÁMKA
Existují různé druhy filtrů pro prostor pro
cestující. Zkontrolujte, zda se používá
správný filtr.
Související informace
•
Kvalita vzduchu (str. 126)
POZNÁMKA
Pro udržení standardu CZIP vozidel vybavených příslušenstvím CZIP se filtr
systému kvality vzduchu IAQS musí měnit
každých 15 000 km nebo jednou za rok
podle toho, co nastane dříve. Mění se však
do 75 000 km nad 5 let. U vozidel bez
výbavy CZIP a v případech, kdy si zákazník nepřeje udržení standardu CZIP, se
filtr systému kvality vzduchu IAQS musí
vyměnit při pravidelné údržbě.
•
Rozšířená funkce ventilátoru, což znamená, že ventilátor se zapne při otevření
vozu dálkovým ovladačem s klíčem.
Ventilátor plní prostor pro cestující čerstvým vzduchem. Funkce se zapíná
v případě potřeby a vypíná se automaticky po určité době, nebo když se
otevřou jedny z dveří prostoru pro cestující. Doba, po kterou pracuje ventilátor, se
postupně zkracuje, tak jak se snižuje jeho
potřeba do stáří vozidla 4 roky.
Systém kvality vzduchu v interiéru IAQS
(str. 128) je plně automatický systém,
který čistí vzduch v prostoru pro cestující
od znečisťujících látek, jako jsou pevné
částice, uhlovodíky, oxidy dusíku
a přízemní ozón.
Další informace o příslušenství CZIP najdete
v brožuře, kterou jste obdrželi při zakoupení
vozu.
04
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 125)
•
Kvalita vzduchu (str. 126)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
127
04 Ovládání klimatizace
Kvalita vzduchu - IAQS*
Kvalita vzduchu - materiál
Nastavení menu - ovládání klimatu
Systém kvality vzduchu IAQS odděluje plyny
a částice, redukuje pachy a znečišťující
částice v prostoru pro cestující.
Materiály byly vyvinuty tak, aby bylo minimalizováno množství prachu v prostoru pro cestující. Tyto materiály přispívají rovněž ke snadnému udržování prostoru pro cestující
v čistotě.
U šesti funkcí systému ovládání klimatizace lze
pomocí středové konzoly výchozí nastavení
aktivovat, deaktivovat nebo změnit.
•
Rychlost ventilátoru během automatické
regulace klimatu (str. 133).
Koberce v prostoru pro cestující i v zavazadlovém prostoru jsou vyjímatelné a lze je
snadno čistit. Používejte čisticí prostředky
a produkty péče o vozidlo, které vyvinula
společnost Volvo k čištění interiéru vozidla
(str. 393).
•
•
Γasovač recirkulace vzduchu (str. 135).
•
Systém kvality vzduchu uvnitř vozu*
(str. 128).
•
Automatické spuštění vyhřívání sedadla
řidiče (str. 132).
•
Automatické spuštění vyhřívání volantu
(str. 91).
Pokud je kontaminován vnější vzduch, je
uzavřen přívod vzduchu a je zapnuta recirkulace.
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 115).
POZNÁMKA
04
Aby vzduch v prostoru pro cestující byl
optimální, snímač kvality vzduchu musí být
vždy aktivován.
V chladném klimatu je recirkulace vzduchu
omezena tak, aby nedocházelo k mlžení.
V případě zamlžování doporučujeme
vypnout snímač kvality vzduchu a použít
funkce odmražování čelního skla, bočních
oken a zadního okna.
Související informace
128
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 125)
•
•
Kvalita vzduchu (str. 126)
Kvalita vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)* (str. 127)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Kvalita vzduchu (str. 126)
Automatické spuštění odmražování
zadního skla (str. 109).
Další informace najdete v popisu systému
menu (str. 115).
Funkce systému klimatizace lze v systému
menu MY CAR resetovat na výchozí zobrazení. Popis systému menu, viz MY CAR
(str. 115).
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 125)
04 Ovládání klimatizace
Rozvod vzduchu v prostoru pro
cestující
Ventilační otvory v palubní desce
Ventilační otvory ve sloupcích dveří
Vstupní vzduch je rozdělen mezi několik větracích otvorů v prostoru pro cestující.
Distribuce vzduchu je v režimu AUTO plně
automatická.
V případě potřeby lze regulovat manuálně. Viz
tabulka Rozvod vzduchu (str. 137).
Otevřeno
Zavřeno
Zavřeno
Otevřeno
Horizontální nastavení
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení
Vertikální nastavení
Nasměrujte vnější ventilační otvory na boční
okna, aby bylo odstraněno zamlžení.
04
Pokud chcete při vlhkém počasí odstranit
zamlžení oken, nasměrujte ventilační otvory
na okna.
Pokud chcete v horkém počasí zajistit
příjemné klima na zadních sedadlech, nasměrujte ventilační otvory do prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že malé děti mohou být
citlivé na průvan a proudění vzduchu.
}}
129
04 Ovládání klimatizace
||
Distribuce vzduchu
04
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na
podlaze
Postava se skládá ze tří tlačítek. Po stisknutí
tlačítka se na obrazovce rozsvítí obrázek
postavy (viz následující obrázek) a šipka před
danou částí obrázku indikuje nastavení distribuce vzduchu. Další informace, viz tabulka
Rozvod vzduchu (str. 137).
130
Nastavená distribuce vzduchu se zobrazuje na
obrazovce displeje.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 125)
•
•
Automatická regulace (str. 133)
Rozvod vzduchu - recirkulace (str. 135)
04 Ovládání klimatizace
Elektronická klimatizace - ECC
Elektronická klimatizace ECC udržujte v prostoru pro cestující nastavenou teplotu. Zvlášť
lze nastavit teplotu na straně spolujezdce a na
straně řidiče.
Automatická funkce automaticky reguluje
teplotu, klimatizaci, otáčky ventilátoru, recirkulaci a rozvod vzduchu.
04
Řízení teploty (str. 134), levá strana
Elektricky vyhřívané přední sedadlo
(str. 132), levá strana
Rychlé odstranění námrazy (Max. defroster) (str. 135)
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek (str. 109)
Elektricky vyhřívané přední sedadlo
(str. 132), pravá strana
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 125)
Řízení teploty (str. 134), pravá strana
Ventilátor (str. 133)
Recirkulace (str. 135)
Rozvod vzduchu (str. 129) - ventilační
otvory na podlaze
AUTO - Automatická regulace klimatu
(str. 133)
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
AC - Zapnutí/vypnutí klimatizace
(str. 134)
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
131
04 Ovládání klimatizace
Vyhřívaná přední sedadla*
•
Vyhřívání předních sedadel funguje ve třech
úrovních, což zajistí vyšší míru komfortu řidiče
a spolujezdce při chladném počasí.
Nejnižší úroveň vyhřívání - na obrazovce
svítí jedno oranžové políčko.
•
Vypnutí ohřevu - nesvítí žádné políčko.
VAROVÁNÍ
Vyhřívané zadní sedadlo*
Vyhřívání zadních krajních sedadel1 má tři
polohy, které nabízejí cestujícím při chladném
počasí vyšší míru komfortu.
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby,
které mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí zvýšení teploty
a osoby, které mají jiné problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly
utrpět popáleniny.
Automatické spuštění vyhřívání sedadla
řidiče.
04
Na obrazovce displeje se zobrazí momentálně
nastavená úroveň vyhřívání.
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte
funkci:
•
•
132
Nejvyšší úroveň vyhřívání - na obrazovce
na středové konzole svítí tři oranžová
políčka (viz obrázek nahoře).
Nižší úroveň vyhřívání - na obrazovce svítí
dvě oranžová políčka.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Je-li aktivováno automatické spuštění
vyhřívání sedadla řidiče, při nastartování
motoru se vyhřívání sedadla řidiče spustí na
nejvyšší úrovni.
Momentálně nastavenou úroveň vyhřívání
poznáte podle kontrolek v tlačítku.
Pokud je vozidlo studené a okolní teplota je
nižší než přibližně +10 °C, proběhne automatické spuštění.
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte
funkci:
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 115).
•
Nejvyšší úroveň vyhřívání - svítí tři kontrolky.
•
Nižší úroveň vyhřívání - svítí dvě kontrolky.
Související informace
•
Nejnižší úroveň vyhřívání - svítí jedna kontrolka.
•
Vypnutí ohřevu - nesvítí žádná kontrolka.
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 125)
•
Vyhřívané zadní sedadlo* (str. 132)
04 Ovládání klimatizace
VAROVÁNÍ
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby,
které mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí zvýšení teploty
a osoby, které mají jiné problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly
utrpět popáleniny.
Ventilátor
Automatická regulace
Aby nedošlo k zamlžování oken, ventilátor by
měl stále běžet.
Automatická funkce automaticky reguluje
teplotu (str. 134), klimatizaci (str. 134),
rychlost ventilátoru (str. 133), recirkulaci
(str. 135) a rozvod vzduchu (str. 129).
POZNÁMKA
Je-li ventilátor zcela vypnutý, klimatizace
se nezapne, což může vést k zamlžování
oken.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 125)
•
Vyhřívaná přední sedadla* (str. 132)
Knoflík ovládání ventilátoru
vypnou.
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku. Pokud zvolíte funkci
AUTO, otáčky ventilátoru se
regulují automaticky
(str. 133) - původně nastavené otáčky ventilátoru se
Související informace
1
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 125)
•
Elektronická klimatizace - ECC (str. 131)
AUTO KLIMA.
Pokud vyberete jednu nebo
více funkcí manuálně, ostatní
funkce budou řízeny automaticky. Všechna manuální
nastavení se po stisknutí tlačítka AUTO vypnou. Na
obrazovce displeje se objeví
04
Rychlost ventilátoru v automatickém režimu
lze nastavit v systému menu MY CAR. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 115).
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 125)
Vyhřívané zadní sedadlo není specifikováno s příslušenstvím pro integrovaný dvoustupňový podkládací sedák (str. 53).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
133
04 Ovládání klimatizace
Regulace teploty v prostoru pro
cestující
Při nastartování vozidla se vyvolá předcházející nastavení.
POZNÁMKA
Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že
vyberete vyšší nebo nižší teplotu, než skutečně potřebujete.
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 125)
•
•
Skutečná teplota (str. 126)
Elektronická klimatizace - ECC (str. 131)
Klimatizace
Klimatizace ochlazuje podle potřeby nasávaný
vzduch a odstraňuje z něj vlhkost.
V jízdním režimu (str. 267)
PURE je funkce AC nastavena tak, aby se nespustila.
Pokud svítí kontrolka na tlačítku AC, klimatizace je regulována automaticky.
Kontrolka na tlačítko AC zhasne, jakmile klimatizaci vypnete. Ostatní funkce jsou stále
řízeny automaticky. Pokud aktivujete maximální odstranění námrazy (str. 135), klimatizace se automaticky zapne a vzduch se co
nejrychleji odvlhčí.
04
Na obrazovce na středové konzole se zobrazí
aktuální teplota pro obě strany.
Teplotu lze upravit otočením
knoflíku - samostatně pro
stranu řidiče a stranu spolujezdce.
134
Související informace
04 Ovládání klimatizace
Odmlžování a odmražování čelního
skla
K rychlému odstranění námrazy a zamlžení
z čelního skla a bočních oken se používá
vyhřívané čelní sklo a maximální odmražování.
Vzduch proudí na okna. Kontrolka v tlačítku pro odstranění námrazy svítí, pokud je
funkce aktivní.
Provede se následující, aby bylo zajištěno
maximální odvlhčení vzduchu v prostoru pro
cestující:
•
•
klimatizace je automaticky zapnuta
automaticky jsou vypnuty recirkulace
a systém kvality vzduchu.
POZNÁMKA
Pokud je ventilátor nastaven na maximum,
stoupne hlučnost.
Po vypnutí funkce odstranění námrazy se
systém klimatizace vrátí k předchozímu
nastavení.
Je-li aktivován jízdní režim PURE, funkce
odmražování může způsobit spuštění interního spalovacího motoru a přepnutí do jízdního režimu (str. 267) HYBRID.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 125)
Rozvod vzduchu - recirkulace
Pokud chcete zabránit nasávání výfukových
plynů, špatného vzduchu atd. do prostoru pro
cestující, zvolte recirkulaci. V tomto případě
se nebude do vozidla nasávat vzduch zvenku.
Pokud je recirkulace
zapnuta, svítí oranžová kontrolka v tlačítku.
DŮLEŽITÉ
04
Pokud vzduch ve voze cirkuluje příliš
dlouho, může se stát, že se okna zevnitř
zamlží.
Časový spínač
Když je aktivovaný časový spínač, systém
vypne manuálně zapnutou recirkulaci na
dobu závislou na vnější teplotě. Tím se sníží
riziko námrazy, zamlžení a zhoršení kvality
vzduchu.
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 115).
POZNÁMKA
Zvolíte-li max. odmražování, recirkulace
bude vždy vypnuta.
}}
135
04 Ovládání klimatizace
||
Související informace
04
136
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 125)
•
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
(str. 129)
•
Rozvod vzduchu - tabulka (str. 137)
04 Ovládání klimatizace
Rozvod vzduchu - tabulka
K výběru rozvodu (str. 129) vzduchu se používají tři tlačítka.
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory. Vzduch není recirkulován. Klimatizace je vždy zapnuta.
rychlé odstranění námrazy a zamlžení.
Vzduch na čelní sklo, přes ventilační otvor systému pro odstranění
námrazy, a na boční okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory.
aby se zabránilo zamlžování a zamrzání v chladném
a vlhkém počasí (přitom nesmí být ventilátor nastaven
na nízkou úroveň).
Vzduch proudí na čelní okno a ventilačními otvory v palubní desce.
zajištění klimatického komfortu za horkého a suchého
počasí.
Vzduch proudí ventilačními otvory v palubní desce do oblasti hlavy
a hrudi.
zajištění účinného ochlazování za horkého počasí.
04
}}
137
04 Ovládání klimatizace
||
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na podlahu a okna. Určité množství vzduchu proudí
ventilačními otvory v palubní desce.
zajištění klimatického komfortu a dobrého odstraňování
zamlžení za chladného nebo vlhkého počasí.
Vzduch proudí na podlahu a ventilačními otvory v palubní desce.
za slunečného počasí při nižších venkovních teplotách.
Vzduch proudí na podlahu. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory v palubní desce a na okna.
pro přímé topení nebo ochlazování v oblasti podlahy.
Vzduch proudí na podlahu, ventilačními otvory v palubní desce a na
okna.
pro přímé chlazení u podlahy v horkém suchém
prostředí nebo pro ohřev směrem nahoru při chladném
počasí.
04
Související informace
138
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 125)
•
Rozvod vzduchu - recirkulace (str. 135)
04 Ovládání klimatizace
Všeobecné informace o předběžné
úpravě teploty
POZNÁMKA
Kompresor může být v provozu a chladit
hybridní akumulátor i v případě, že není
vybráno nebo požadováno ochlazování
prostoru pro cestující. Kompresor produkuje hluk.
Před jízdou lze připravit klima v prostoru pro
cestující ve vozidle (aklimatizovat vůz), a to jak
v horkém, tak v chladném prostředí.
V různých situacích systém předběžné úpravy
teploty využívá nezávislé topení, elektrické
topení a systém klimatizace:
•
Ve studeném počasí nezávislé topení
zahřeje motorový prostor a prostor pro
cestující - elektrické topení vyhřívá před
odjezdem pouze prostor pro cestující.
•
V horkém podnebí klimatizace ochladí
prostor pro cestující.
Teplotní přípravou vozidla se snižuje
opotřebení.
Během předběžné úpravy teploty za teplého
počasí se může pod vozem objevit kondenzát
z klimatizace. Jde o zcela normální jev.
POZNÁMKA
Při předběžné úpravě teploty prostoru pro
cestující se systém vozidla snaží dosáhnout komfortní teplotu, nikoli teplotu
nastavenou na klimatizaci.
2
POZNÁMKA
Během předběžné úpravy teploty prostoru
pro cestující musí být okna a dveře ve
vozidle zavřeny.
Možnosti předběžné úpravy teploty
Zvolte z následujících možností:
•
•
parkování uvnitř (str. 140)
parkování venku (str. 140).
Předběžnou úpravu teploty lze aktivovat:
•
přímo (str. 141) na informačním displeji,
pomocí dálkového ovladače* nebo
pomocí mobilu*
•
pomocí časovače (str. 142).
Připojení k napájení
Předběžnou úpravu teploty (str. 302) lze spustit, když vozidlo není připojeno k elektrické
síti*.
V případě, kdy vůz je připojen
k elektrické síti2
•
•
Vyhřívání/chlazení může trvat až 50 minut.
Během teplotní přípravy lze aktivovat
vyhřívání sedadla a volantu.
V případě, kdy vůz není připojen
k elektrické síti*
•
•
Vyhřívání může trvat až 50 minut.
Chlazení může trvat 2-3 minuty.
04
Během předběžné úpravy teploty využívá
elektrické topení a klimatizace energii
z hybridní baterie. Pokud vozidlo není připojeno během předběžné úpravy teploty
k napájení, dojezd v elektrickém režimu se
odpovídajícím způsobem sníží.
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje aktivovat
teplotní přípravu pomocí časovače a připojit vozidlo k napájení.
Dobíjecí stanice, která není vždy aktivní, např. časovač, může způsobit výpadek funkce, např. u teplotní přípravy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
139
04 Ovládání klimatizace
Předběžná úprava teploty - parkování
uvnitř
Je-li k dispozici příslušenství Park. uvnitř,
elektrické topení se aktivuje během předběžné
úpravy teploty, (str. 139).
Pokud zvolíte nastavení Park.
uvnitř, nezávislé topení se během
teplotní přípravy vozu deaktivuje.
Funkčnost tohoto topení je mírně
horší než u nastavení Parkování venku
v případě venkovních teplot pod 5 °C.
04
POZNÁMKA
Před aktivací elektricky ovládaného topení
musí být vůz připojen k elektrické síti.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte nezávislé topení spalující
palivo v nevětraných uzavřených prostorách. Produkují se výfukové plyny.
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
4. Pokud zvolíte Parkování venku, zobrazí
se místo toho symbol (str. 140). Pomocí
kolečka přejděte na symbol a vyberte tlačítkem OK.
5. Procházejte další nabídkou k položce
Park. uvnitř a vyberte ji tlačítkem OK.
7. Zvolte, zda by vyhřívání sedadla
a volantu3 mělo či nemělo být aktivováno.
Pomocí kolečka přejděte na možnost
a vyberte ji tlačítkem OK.
8. Kolečkem přejděte na Sed. řidiče nebo
Sed. spoluj. a pomocí tlačítka OK zvolte,
zda má dojít k aktivování4 během teplotní
přípravy.
topení.
Příslušenství Parkování venku
umožní kromě elektrického topení
aktivovat během předběžné úpravy
teploty také nezávislé palivové
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte nezávislé topení spalující
palivo v nevětraných uzavřených prostorách. Produkují se výfukové plyny.
9. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Související informace
•
Předběžná úprava teploty - přímé spuštění (str. 141)
•
Předběžná úprava teploty - okamžité
vypnutí (str. 142)
3. Pokud nastavení Park. uvnitř bylo již
upraveno, příslušný symbol se zobrazí na
displeji. Potom pokračujte od bodu 7.
140
Je-li k dispozici příslušenství Parkování
venku, elektrické topení a palivové nezávislé
topení5 se aktivuje během předběžné úpravy
teploty (str. 139).
6. Zpět v menu se vrátíte tlačítkem RESET.
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Příprava a vyberte ji tlačítkem OK.
3
4
5
Předběžná úprava teploty - parkování
venku
Vyhřívání sedadla a volantu lze aktivovat pouze, je-li vozidlo připojeno k elektrické síti.
Aktivujte zaškrtnutím políčka.
Nezávislé topení se neaktivuje, pokud venkovní teplota stoupne nad 15 °C.
POZNÁMKA
Vozidlo lze nastartovat a provozovat i v
případě, že je v chodu nezávislé topení
spalující palivo.
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Příprava a vyberte ji tlačítkem OK.
04 Ovládání klimatizace
3. Pokud nastavení Parkování venku bylo
již upraveno, příslušný symbol se zobrazí
na displeji. Potom pokračujte od bodu 7.
4. Pokud zvolíte Park. uvnitř, zobrazí se
místo toho symbol (str. 140). Pomocí
kolečka přejděte na symbol a vyberte tlačítkem OK.
5. Procházejte další nabídkou k položce
Parkování venku a vyberte ji tlačítkem
OK.
6. Zpět v menu se vrátíte tlačítkem RESET.
Předběžná úprava teploty - přímé
spuštění
Přímé spuštění pomocí dálkového
ovladače s klíčem*
Předběžnou úpravu teploty ve vozidle lze spustit přímo.
Ke přímému spuštění lze použít:
•
•
•
Informační displej
dálkový ovladač s klíčem*
mobilní telefon*.
POZNÁMKA
7. Zvolte, zda by vyhřívání sedadla
a volantu6 mělo či nemělo být aktivováno.
Pomocí kolečka přejděte na možnost
a vyberte ji tlačítkem OK.
V případě okamžitého spuštění teplotní
přípravy společnost Volvo doporučuje
použít k aktivaci dálkový ovladač s klíčem
nebo mobil.
Kontrolka na dálkovém ovladači s klíčem s funkcí
PCC*.
8. Kolečkem přejděte na Sed. řidiče nebo
Sed. spoluj. a pomocí tlačítka OK zvolte,
zda má dojít k aktivování6 během teplotní
přípravy.
Přímé spuštění z informačního displeje
Teplotní přípravu vozu lze aktivovat dálkovým
ovladačem s klíčem:
9. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
3. Chcete-li aktivovat předběžnou úpravu
teploty ve vozidle, projděte další nabídkou k položce Přímý start a vyberte ji tlačítkem OK.
Související informace
•
Předběžná úprava teploty - přímé spuštění (str. 141)
•
Předběžná úprava teploty - okamžité
vypnutí (str. 142)
6
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Příprava a vyberte ji tlačítkem OK.
4. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
04
–
Držte tlačítko přibližovacího světla
stisknuté po dobu 2 sekund.
Výstražná světla informují následovně:
•
5 krátkých bliknutí a potom trvalé svícení po dobu cca. 3 sekund - signál se
dostal k vozidlu a byla aktivována
teplotní příprava.
•
5 krátkých bliknutí - signál se dostal
k vozidlu, ale teplotní příprava nebyla
aktivována.
•
Výstražná světla se nerozsvítila - signál
se nedostal k vozidlu.
Vyhřívání sedadla a volantu lze aktivovat pouze, je-li vozidlo připojeno k elektrické síti.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
141
04 Ovládání klimatizace
||
Pokud stisknete tlačítko pro informace
,
když je předběžná úprava teploty aktivní, indikační kontrolka zobrazí příslušný stav - současně se zobrazí stav zámků (str. 167) ve
vozidle. Během zjišťování stavu zámků kontrolka krátce dvakrát zabliká a, je-li předběžná úprava teploty aktivní, kontrolka se trvale
rozsvítí.
04
Předběžnou úpravu teplotu lze vypnout přímo
z informačního displeje.
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Příprava a vyberte ji tlačítkem OK.
Pokud probíhá předběžná úprava teploty,
stav se bude zobrazovat rovněž v palubním
počítači.
3. Chcete-li deaktivovat předběžnou úpravu
teploty, procházejte další nabídkou
k položce Stop a vyberte ji tlačítkem OK.
Přímé spuštění pomocí mobilního
telefonu*
4. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Aktivování a informace o zvoleném nastavení,
které lze ovládat z mobilního telefonu, budou
k dispozici v mobilní aplikaci Volvo On Call*.
Související informace
142
Předběžná úprava teploty - okamžité
vypnutí
•
Předběžná úprava teploty - časovač
(str. 142)
•
Předběžná úprava teploty - okamžité
vypnutí (str. 142)
•
Předběžná úprava teploty - zprávy
(str. 145)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Předběžná úprava teploty - časovač
Časovač předběžné úpravy teploty (str. 139)
je propojen s hodinami ve vozidle.
Čas, kdy je vůz vytopen a připraven k jízdě, se
nastavuje časovým spínačem.
Pomocí časovače lze zvolit (str. 143) dva
různé časy. Elektronika vozu si na základě
převažujících klimatických podmínek zvolí,
kdy má být teplotní příprava vozu aktivována.
POZNÁMKA
Pokud se hodiny ve vozidle vynulují, vymažou se všechny naprogramované hodnoty.
Související informace
•
Předběžná úprava teploty - přímé spuštění (str. 141)
•
Předběžná úprava teploty - časovač
(str. 142)
•
Předběžná úprava teploty - zprávy
(str. 145)
Související informace
•
•
Γasovač - spouštění (str. 143)
Γasovač - vypnutí (str. 144)
04 Ovládání klimatizace
Časovač - nastavení
Prostřednictvím časového spínače je možné
nastavit dva různé časy. Čas zde představuje
čas použití a aklimatizace vozidla.
POZNÁMKA
Pokud se hodiny ve vozidle vynulují, vymažou se všechny naprogramované hodnoty.
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka (str. 113) přejděte na
možnost Příprava a vyberte ji tlačítkem
OK.
3. Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou
časovačů a potvrďte tlačítkem OK.
4. Krátkým stisknutím tlačítka OK přejděte
k nastavení osvětlených hodin.
10. Vyberte druhý časovač (pokračujte od
bodu 2) nebo opusťte nabídku tlačítkem
RESET.
Časovač - spouštění
Související informace
Čas, kdy je vůz vytopen a připraven k jízdě, se
nastavuje časovým spínačem.
•
Předběžná úprava teploty - časovač
(str. 142)
•
•
Γasovač - spouštění (str. 143)
Po aktivování časovače elektronika ve vozidle
rozhodne podle převažujících venkovních klimatických podmínek, kdy má být předběžná
úprava teploty aktivována.
Γasovač - vypnutí (str. 144)
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Příprava a vyberte ji tlačítkem OK.
3. Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou
časovačů a aktivujte jej tlačítkem OK.
4. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Γasovač lze rovněž spustit pomocí mobilní
aplikace Volvo On Call*.
Související informace
5. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou hodinu.
•
Předběžná úprava teploty - časovač
(str. 142)
6. Krátkým stisknutím tlačítka OK přejděte
k nastavení osvětlených minut.
•
•
•
Γasovač - nastavení (str. 143)
7. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou minutu.
04
Γasovač - vypnutí (str. 144)
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 113)
8. Stisknutím tlačítka OK7 potvrďte nastavení.
9. Přejděte zpět ve struktuře nabídky
pomocí tlačítka RESET.
7
Dalším stisknutím tlačítka OK aktivujte časovač.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
143
04 Ovládání klimatizace
Časovač - vypnutí
Časovač aktivovaný pro teplotní přípravu vozu
lze manuálně vypnout.
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Příprava a vyberte ji tlačítkem OK.
> Pokud je časovač nastavený, vedle
nastaveného času se zobrazuje symbol
hodin.
04
3. Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou
časovačů a potvrďte tlačítkem OK.
4. Γasovač lze vypnout stisknutím:
•
•
dlouhým stisknutím tlačítka OK nebo
krátkým stisknutím tlačítka OK
přejdete vpřed v nabídce. Pak zvolte
zastavení časovače a potvrďte tlačítkem OK.
5. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Γasovač předběžné úpravy teploty lze deaktivovat (str. 142) .
Související informace
144
•
Předběžná úprava teploty - časovač
(str. 142)
•
•
•
Γasovač - spouštění (str. 143)
Γasovač - nastavení (str. 143)
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 113)
04 Ovládání klimatizace
Předběžná úprava teploty - zprávy
Symboly a zprávy související s předběžnou
úpravou teploty (str. 139).
Pokud se aktivuje nezávislé palivové
topení, na informačním displeji se
zobrazí kontrolka topení.
Kontrolka
Pokud je aktivován jeden z časovačů, na displeji se zobrazí kontrolka aktivního časovače
a současně se vedle kontrolky zobrazí nastavený čas.
Displej
Popis
Aut.top.ZAP
Palivové topení je zapnuté a funguje.
Kontrolka aktivního časovače na
displeji.
V tabulce jsou uvedeny kontrolky a texty,
které se objeví na displeji.
Doba topení se aktivuje po vytáhnutí dálkového ovladače ze spínací skříňky a po opuštění vozu motor a prostor pro cestující se zahřívají během nastavené doby.
Nezáv.topení zastaveno
Režim šetření baterie
Palivové nezávislé topení bylo vypnuto elektronikou vozidla, aby bylo možné motor nastartovat.
Nezáv.topení vypnuto Málo
paliva
Palivové nezávislé topení je vypnuto.
Nezáv. topení Nutný servis
Palivové nezávislé topení je zcela nebo částečně vypnuté.
04
Baterie spouštěče je příliš málo nabitá.
Nastavení topení není možné z důvodu malého množství paliva – důvodem je usnadnění startování motoru a jízdy na vzdálenost cca. 50 km.
Pokud zůstává zpráva aktivní, obraťte se na servis. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Příprava přeruš. změnou
napájení
Elektrické topení nebo klimatizace jsou vypnuté.
Přenos energie je přerušen.
}}
145
04 Ovládání klimatizace
||
Kontrolka
Displej
Popis
Příprava zastavena kvůli
poruše
Elektrické topení nebo klimatizace jsou vypnuté.
Příprava zastav. Vysoká
teplota baterie hybridu
Elektrické topení nebo klimatizace jsou vypnuté.
Text na displeji se vymaže automaticky po
určité době nebo po stisknutí tlačítka OK na
pákovém přepínači (str. 113).
04
146
Související informace
•
Zprávy - použití (str. 115)
Obraťte se na servis. Doporučujeme autorizovaný servis.
Hybridní akumulátor je přehřátý, počkejte, dokud se teplota nevrátí na normální hodnotu.
04 Ovládání klimatizace
Všeobecné informace o topení
Elektrické topení
Nezávislé topení
Motor musí být teplý, aby se při startování
omezil vliv na životní prostředí. Proto je vůz
vybaven elektrickým a palivovým topením.
Tato topení jsou zapotřebí k dosažení správné
provozní teploty motoru a k vytvoření dostačujícího tepla v prostoru pro cestující.
Vozidlo je vybaveno elektrickým a palivovým
topením (str. 147).
Vozidlo je vybaveno elektrickým (str. 147)
a palivovým topením.
Elektrické topení nelze ovládat manuálně.
V případě potřeby se aktivuje automaticky.
V chladném počasí lze během zahřívání aktivovat nezávislé palivové topení. Topení se
spustí automaticky, když je zapotřebí další
teplo. Pokud teplo není zapotřebí, topení se
automaticky vypne.
•
•
POZNÁMKA
Elektrické topení (str. 147)
Pokud je aktivováno elektrické nezávislé
topení, prodlouží se doba nabíjení hybridního akumulátoru. Γas nutný pro vyhřátí
vozidla je určen zejména vnější teplotou.
Nezávislé topení (str. 147)
Související informace
•
Všeobecné informace o předběžné
úpravě teploty (str. 139)
•
Všeobecné informace o topení (str. 147)
POZNÁMKA
Je-li nezávislé topení spalující palivo
aktivní, u podběhu pravého kola se může
objevit kouř. To je naprosto v pořádku.
04
Pokud nechcete, aby se v rámci předběžné
úpravy teploty ve vozidle aktivovalo nezávislé
topení, aktivujte Park. uvnitř, viz Předběžná
úprava teploty - parkování uvnitř (str. 140).
Doba zahřívání se však může prodloužit.
Nezávislé topení nelze spustit během jízdy či
teplotní přípravy vozu, pokud venkovní
teplota stoupne nad 15 °C. Při teplotě -5 °C
nebo nižší je maximální doba chodu nezávislého topení omezena během předběžné
úpravy teploty ve vozidle na 50 minut.
Pokud je stav paliva v nádrži příliš nízký, palivové nezávislé topení se nezapne, což bude
mít za následek nedostatečné topení.
}}
147
04 Ovládání klimatizace
||
POZNÁMKA
Pokud provozujete vozidlo při teplotách
pod +15 °C, zkontrolujte, zda je v normální
nádrži vozidla dostatek paliva.
Parkování ve svahu
Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem
z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do
palivového nezávislého topení.
Palivové nezávislé topení automatický režim/deaktivace
V případě potřeby lze sekvenci automatického
spuštění nezávislého topení deaktivovat.
Baterie spouštěče a palivo
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte nezávislé topení spalující
palivo v nevětraných uzavřených prostorách. Produkují se výfukové plyny.
Doplňování paliva
04
Pokud je baterie spouštěče nedostatečně
nabita nebo hladina paliva je příliš nízká,
nezávislé topení se automaticky vypne a na
sdružené přístrojové desce se objeví zpráva.
Potvrďte zprávu jedním stisknutím tlačítka OK
na pákovém přepínači ukazatelů směru
(str. 113).
Související informace
•
Všeobecné informace o předběžné
úpravě teploty (str. 139)
•
Všeobecné informace o topení (str. 147)
POZNÁMKA
Je-li nezávislé topení spalující palivo neaktivní, naftový motor se bude startovat
častěji, aby uspokojil potřebu tepla
v režimu jízdy PURE nebo HYBRID, tj.
elektrický provoz bude omezen.
1. Menu se otevře stisknutím tlačítka OK na
pákovém přepínači (str. 113).
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Nastavení a vyberte ji tlačítkem OK.
3. Vyberte pomocí kolečka jednu ze dvou
možností, Aut.top.ZAP nebo
Aut.top.VYP, a potvrďte tlačítkem OK.
4. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Související informace
•
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo by mohlo začít hořet. Než
začnete čerpat palivo, vypněte nezávislé
topení.
Zkontrolujte na sdružené přístrojové
desce, zda je topení vypnuté. Pokud funguje, zobrazí se symbol topení.
148
•
•
Všeobecné informace o předběžné
úpravě teploty (str. 139)
Všeobecné informace o topení (str. 147)
Nezávislé topení (str. 147)
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
05 Nakládání a ukládání
Úložné prostory
Přehled úložných prostorů v prostoru pro
cestující.
05
150
05 Nakládání a ukládání
Úložný prostor v panelu dveří
Úložná kapsa* na přední hraně sedáků
předních sedadel
Spona na lístky
Schránka v přístrojové desce (str. 152)
Odkládací schránka
Úložný prostor, držák nápojů (str. 152)
Držák nápojů* v loketní opěrce, zadní
sedadlo
Úložná kapsa
VAROVÁNÍ
Volné předměty jako např. mobilní telefony, kamery, dálková ovládání k příslušenstvím apod., uschovejte do přihrádky
v přístrojové desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě kolize
nebo prudkého brzdění mohlo dojít k poranění osob ve voze.
05
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
151
05 Nakládání a ukládání
Středový tunel
Tunelová konzola se nachází mezi předními
sedadly.
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník*
Vyjímatelný popelník se nachází v držáku
nápojů pod loketní opěrkou. Zapalovač cigaret je namontován v 12V zásuvce (str. 153)
pro přední sedadlo.
Schránka v přístrojové desce
Schránka v přístrojové desce se nachází na
straně spolujezdce.
Popelník ve tunelové konzole (str. 152) se
vyjímá zvednutím přímo nahoru.
Zapalovač cigaret se zapíná zatlačením
dovnitř. Po zahřátí zapalovač povyskočí.
Zapalovač cigaret vytáhněte a cigaretu
zapalte rozžhavenou spirálou.
Související informace
•
Úložný prostor (např. pro CD) a vstup
USB*/AUX pod loketní opěrkou.
05
Obsahuje držák nápojů pro řidiče a spolujezdce. Pokud je specifikován popelník
a zapalovač cigaret (str. 152), potom je
zapalovač cigaret v 12V zásuvce
(str. 153) pro přední sedadla a vyjímatelný popelník je v držáku nápojů.
Související informace
•
•
152
Úložné prostory (str. 150)
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník* (str. 152)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Úložné prostory (str. 150)
Sem můžete uložit například příručku pro uživatele a mapy. Na vnitřní straně víka jsou také
držáky pro pera. Schránku v palubní desce
můžete zamknout* (str. 180) čepelí klíče
(str. 169).
Související informace
•
Úložné prostory (str. 150)
05 Nakládání a ukládání
Vykládané koberce*
Toaletní zrcátko
Tunelová konzola - 12V zásuvky
Vykládané koberce zachytí např. nečistoty
a rozbředlý sníh. Společnost Volvo dodává
speciální vykládané koberce.
Kosmetické zrcátko se nachází vzadu na sluneční cloně.
Elektrické zásuvky (12 V) se nacházejí vedle
držáku nápojů1 a vzadu na tunelové konzole.
Toaletní zrcátko s osvětlením.
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, přední
sedadlo.
VAROVÁNÍ
U každého sedadla používejte maximálně
jeden kobereček. Než se rozjedete, zkontrolujte, zda je kobereček u sedadla řidiče
spolehlivě připevněn a zajištěn pomocí
kolíků tak, aby se nezachytil k pedálům
a pod pedály.
Související informace
•
Γištění interiéru (str. 393)
Osvětlení se automaticky rozsvítí při odklopení krytu.
05
Související informace
•
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 366)
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, zadní
sedadlo.
1
Pokud je specifikován popelník a zapalovač cigaret, držák nápojů a sousední zásuvka 12V nejsou k dispozici.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
153
05 Nakládání a ukládání
||
Elektrickou zásuvku lze použít pro celou řadu
příslušenství napájených z 12 V, např. pro
obrazovky displeje, přehrávače hudby
a mobilní telefony. Zásuvka je napájena,
pokud je dálkový ovladač s klíčem minimálně
v poloze I (str. 84).
DŮLEŽITÉ
Pokud se používá vždy jen jedna zásuvka,
max. proud je 10 A (120 W). Pokud se současně používají obě zásuvky v tunelové
konzole, přípustný proud v zásuvce je 7,5
A (90 W).
Je-li k jedné z těchto dvou zásuvek připojen kompresor určený k nouzové opravě
defektu, nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný elektrický spotřebič.
VAROVÁNÍ
Pokud se zásuvka nepoužívá, nechejte na
zásuvce vždy krytku.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
05
Výbavu a příslušenství na přání jako např.
Obrazovky displeje, přehrávače a mobilní
telefony, které jsou připojeny k některých
z 12 elektrických zásuvek v prostoru pro
cestující, může aktivovat klimatizace, a to
dokonce v případě, že dálkový ovladač je
vytažený nebo vůz je zamknutý. Například
se může v předem nastavený čas aktivovat
nezávislé topení.
Z tohoto důvodů vytáhněte ze zásuvek
elektrického napájení konektory nepoužívaného příslušenství a doplňkových
zařízení - v tomto případě by totiž mohlo
dojít k vybití baterie!
154
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Kompresor a sadu k dočasné opravě
defektu (str. 334) testovala a schválila
společnost Volvo.
Nakládání
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla.
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto hmotnost.
Podrobné informace o hmotnostech, viz
Hmotnosti (str. 401).
Víko zadních výklopných dveří lze
otevřít pomocí tlačítka na panelu
ovládání osvětlení nebo pomocí dálkového ovládání, viz Zamykání/odmykání dveře zavazadlového prostoru (str. 181).
VAROVÁNÍ
Související informace
•
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník* (str. 152)
•
Elektrická zásuvka 12 V - zavazadlový
prostor* (str. 156)
Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na hmotnosti nákladu a na jeho rozložení.
Důležitá upozornění k nakládání
předmětů
•
Uložte náklad pevně proti opěradlu
zadního sedadla.
Nezapomeňte, že předměty nesmí omezovat
funkčnost systému WHIPS pro přední
sedadla, pokud jsou opěradla zadního
sedadla sklopená, viz WHIPS - poloha těla na
sedadle (str. 42).
05 Nakládání a ukládání
•
•
Umístěte náklad doprostřed.
•
Zakryjte ostré hrany něčím měkkým,
abyste předešli poškození čalounění.
•
Všechny předměty zajistěte popruhy
nebo sítí do přídržných ok.
VAROVÁNÍ
Těžké předměty umístěte co nejníže.
Těžké předměty neumísťujte na sklopená
opěradla.
Náklad vždy připevněte. Během prudkého
brzdění by se náklad mohl posunout
a poranit cestující ve voze.
Ostré rohy a hrany zakryjte měkkými
předměty.
Pokud nakládáte/vykládáte dlouhé
předměty, vypněte motor a aktivujte
parkovací brzdu. Jinak by se mohlo stát,
že nákladem náhodou zavadíte o řadicí
páku nebo volič převodů zařadíte do
polohy pro jízdu - vozidlo by se mohlo rozjet.
VAROVÁNÍ
Při čelní srážce v rychlosti 50 km/h jsou
silové účinky předmětu o skutečné hmotnosti 20 kg srovnatelné s účinky předmětu
o hmotnosti 1000 kg.
VAROVÁNÍ
Příliš vysoký náklad by mohl snížit nebo
zcela eliminovat ochranu, kterou poskytuje
hlavový airbag v obložení stropu.
•
2
Nakládání - dlouhý náklad
Pro usnadnění nakládání (str. 154) do zavazadlového prostoru mohou být opěradla
zadních sedadel vozu sklopena. Pro přepravu
dlouhých předmětů je možné sklopit opěradlo
sedadla2 spolujezdce dopředu, *.
Sklopení opěradla zadního sedadla
Pokud je nutné sklopit opěradla zadních
sedadel, viz Sedadla, zadní (str. 87).
Související informace
•
•
•
•
Upevňovací oka (str. 156)
Bezpečnostní síť* (str. 157)
05
Nakládání - dlouhý náklad (str. 155)
Náklad na střeše (str. 156)
Nikdy nedávejte náklad nad opěradlo.
Platí pouze pro komfortní sedadla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
155
05 Nakládání a ukládání
Náklad na střeše
Upevňovací oka
Pro náklad na střeše doporučujeme používat
nosiče zavazadel vyvinuté společností Volvo.
Účelem je zabránit poškození vozidla a dosáhnout během jízdy maximální možnou bezpečnost.
Sklopná upevňovací oka se používají k zajištění upevňovacích popruhů pro zajištění
předmětů v zavazadlovém prostoru.
Elektrická zásuvka 12 V - zavazadlový
prostor*
Elektrickou zásuvku lze použít pro celou řadu
příslušenství napájených z 12 V, např. pro
obrazovky displeje, přehrávače hudby
a mobilní telefony.
Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, které
jste obdrželi při zakoupení střešního nosiče.
•
Pravidelně kontrolujte správné upevnění
střešního nosiče a nákladu. Zavazadla
připoutejte vhodnými popruhy.
•
Rozdělte hmotnost na střešní nosič rovnoměrně. Nejtěžší předměty umístěte
dolů.
•
S velikostí nákladu se zhoršují aerodynamické vlastnosti vozu a zvyšuje se
spotřeba paliva.
•
Jezděte plynule. Vyvarujte se prudké
akcelerace, prudkého brzdění a prudkého
projíždění zatáček.
05
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Náklad na střeše má vliv na těžiště a jízdní
charakteristiku vozu.
Informace o maximálním přípustném zatížení střechy a informace o střešních nosičích a boxech, viz Hmotnosti (str. 401).
Související informace
•
156
Nakládání (str. 154)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Těžké, ostré a tvrdé předměty mohou při
prudkém brzdění způsobit vážný úraz.
Spusťte kryt, aby elektrická zásuvka byla
přístupná.
Velké a těžké předměty vždy připevněte
bezpečnostním pásem a popruhy určenými k připoutání nákladu.
•
Související informace
•
Nakládání (str. 154)
Zásuvka rovněž zajišťuje napájení
v případě, kdy dálkový ovladač není zasunutý do spínací skříňky.
DŮLEŽITÉ
Maximální odběr každé ze zásuvek je 10
A (120 W).
05 Nakládání a ukládání
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že při použití elektrické
zásuvky, když je motor vypnutý, hrozí
nebezpečí vybití baterie ve voze.
Bezpečnostní síť*
Bezpečnostní mříž brání vymrštění nákladu
nebo zvířete dopředu do prostoru pro cestující v případě prudkého brzdění.
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo. Informace o použití sady k nouzové
opravě defektu (TMK), kterou schválila
společnost Volvo, viz Nouzová oprava
defektu (str. 334).
Dvoudílná kazeta bezpečnostní sítě se
připevňuje na zadní stěnu opěradla. kratší
kazeta se připevňuje na levou stranu (při
pohledu od dveří zavazadlového prostoru).
Související informace
•
Tunelová konzola - 12V zásuvky (str. 153)
Úložný prostor pro kazety s bezpečnostní sítí.
Svinovací bezpečnostní síť se skládá ze dvou
kazet a je uložena pod podlahou zavazadlového prostoru.
Připevnění kazet bezpečnostní sítě
Svinovací bezpečnostní síť se skládá ze dvou
kazet a je uložena pod podlahou zavazadlového prostoru.
1. Sklopte opěradlo zadního sedadla
dopředu, viz Sedadla, zadní (str. 87).
05
2. Nasaďte připevňovací lišty kazety před
úchyty
na opěradle.
3. Zasuňte kazetu do úchytů
.
4. Zvedněte a zajistěte opěradla.
•
Demontáž kazet proveďte opačným
postupem.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
157
05 Nakládání a ukládání
||
Použití bezpečnostní sítě
Demontáž kazet bezpečnostní sítě
1. Opačným postupem podle kapitoly "Použití bezpečnostní sítě" naviňte sítě do
kazet.
2. Sklopte celé opěradlo dopředu.
Bezpečnostní síť* kombinovaná
s krytem zavazadlového prostoru
Bezpečnostní mříž brání vymrštění nákladu
nebo zvířete dopředu do prostoru pro cestující v případě prudkého brzdění.
3. Vysuňte z upevňovacích lišt.
Uložte kazety zpět do úložného prostoru pod
podlahou zavazadlového prostoru.
VAROVÁNÍ
Náklad v zavazadlovém prostoru musí být
spolehlivě připevněn. Dále se musí používat správně nainstalovaná bezpečnostní
síť.
Vytáhněte síť z kazet. Cca. po jedné minutě
od zvednutí opěradel začne fungovat samozajišťovací mechanizmus sítě.
Pomocí jazýčku vytáhněte pravou část
sítě.
05
Nasaďte tyč do úchytu na pravé straně
a zatlačte ji dopředu - tyč zapadne s cvaknutím do úchytu.
Vytáhněte výsuvnou část tyče a zacvakněte ji do úchytu na druhé straně.
Vytáhněte levou část bezpečnostní sítě
a zahákněte ji za tyč.
•
Složení sítě proveďte opačným postupem.
Síť lze použít, i když jsou opěradla zadních
sedadel sklopena dopředu.
158
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
Nakládání (str. 154)
Jazýčky pro vytažení sítě.
Bezpečnostní mříž (str. 159)
Bezpečnostní síť je také možné vytáhnout
z místa na zadním sedadle při vytaženém
krytu zavazadlového prostoru.
Dodržujte postup popsaný v kapitole "Použití
bezpečnostní sítě" (str. 157). Popruhy k přivázání se nacházejí vedle šipek.
Související informace
•
•
•
Bezpečnostní síť* (str. 157)
Nakládání (str. 154)
Upevňovací oka (str. 156)
05 Nakládání a ukládání
Bezpečnostní mříž
Bezpečnostní mříž brání vymrštění nákladu
nebo přepravovaného zvířete dopředu do
prostoru pro cestující v případě prudkého
brzdění.
V případě potřeby lze bezpečnostní mříž
demontovat a vytáhnout mimo vozidlo.
Kryt zavazadlového prostoru
Informace o potřebných nástrojích a postup
montáže a demontáže najdete v pokynech
k montáži, kterou jste obdrželi během
nákupu.
Z bezpečnostních důvodů musí být bezpečnostní mříž během montáže vždy řádně upevněna a bezpečně ukotvena.
Související informace
•
•
•
Vyklopení mříže
Držte spodní část bezpečnostní mříže a táhněte ji dozadu/nahoru.
DŮLEŽITÉ
Je-li namontován kryt na náklad, ochranou
mřížku nelze sklopit nahoru ani dolů.
Montáž/demontáž
Bezpečnostní mříž je normálně ve voze
namontována, protože ji lze snadno vyklopit
nahoru ke stropu a uvolnit místo, pokud
potřebujete delší zavazadlový prostor.
Bezpečnostní síť* (str. 157)
Nakládání (str. 154)
Upevňovací oka (str. 156)
Potáhněte kryt zavazadlového prostoru nad
náklad a zaklesněte jej do prohlubní v zadních
sloupcích zavazadlového prostoru.
05
DŮLEŽITÉ
Je-li namontován kryt na náklad, ochranou
mřížku nelze sklopit nahoru ani dolů.
Připevnění krytu zavazadlového
prostoru
Zasuňte jeden konec krytu do prohlubně
v bočním panelu.
Zasuňte druhý konec krytu do příslušné
prohlubně.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
159
05 Nakládání a ukládání
||
Zatlačte obě strany dovnitř. Mělo by se
ozvat slyšitelné "cvaknutí" a červená
značka by měla zmizet.
> Zkontrolujte, že jsou zajištěny oba
konce.
Demontáž krytu zavazadlového
prostoru
1. Stiskněte jedno tlačítko na konci a tuto
stranu zvedněte.
2. Opatrně nakloňte kryt nahoru/ven a druhý
konec se automaticky uvolní.
Snížení zadního těsnicího kotouče krytu
zavazadlového prostoru
05
Ve svinuté pozici vyčnívá zadní těsnicí kotouč
krytu zavazadlového prostoru do zavazadlového prostoru, když je nainstalován.
–
Jemně táhněte těsnicí kotouč dozadu,
uvolněte jej z nosných konzol, a snižte jej.
Související informace
•
•
160
Nakládání (str. 154)
Nakládání - dlouhý náklad (str. 155)
ZÁMKY A ALARM
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s klíčem
Dálkový ovladač s klíčem se, mimo jiné, používá k zamykání/odemykání vozu a ke startování motoru.
Existují dvě verze dálkového ovladače s klíčem - dálkový ovladač s klíčem v základní
verzi a dálkový ovladač s klíčem s funkcí PCC
(Personal Car Communicator)*.
Funkčnost
Zamykání/
odemykání a vyjímatelná čepel
klíče
06
A
B
ZákladníA
s PCCB
X
X
Zamykání/
odemykání bez
klíče
X
Startování
motoru bez klíče
X
Informační tlačítko a kontrolky
X
Klíč s 5 tlačítky
Klíč s 6 tlačítky
Dálkový ovladač s klíčem s funkcí PCC má
v porovnání se základní verzí k dispozici další
funkce - např. funkci Keyless Drive (str. 173)
a některé speciální funkce (str. 167).
162
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Všechny dálkové ovladače s klíčem obsahují
čepel klíče (str. 169), kterou lze z ovladače
vytáhnout. Viditelná část je k dispozici ve
dvou provedeních, proto můžete mezi dálkovými ovladači rozlišit.
Lze objednat další dálkové ovladače s klíčem
- lze však objednat pouze verzi, která byla
dodána s vozidlem. Pro jedno vozidlo lze
naprogramovat a používat až šest klíčů.
S vozem jsou dodávány dva dálkové ovladače
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
Pokud řidič opouští vozidlo, nezapomeňte
vypnout napájení elektricky ovládaných
oken a střešního okna tím, že vytáhnete
dálkový ovladač s klíčem.
Související informace
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 166)
Dálkový ovladač - ztráta
Pokud ztratíte dálkový ovladač s klíčem,
můžete si nový ovladač objednat v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Zbývající dálkové ovladače s klíčem musíte
vzít s sebou do servisu. Aby se předešlo krádeži, je nutno vymazat kód ztraceného dálkového ovladače z paměti systému.
Aktuální počet registrovaných klíčů je možné
zkontrolovat v systému nabídky MY CAR.
Popis systému menu, viz MY CAR (str. 115).
Související informace
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 166)
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s klíčem personalizace*
Paměť v dálkovém ovladači s klíčem (str. 162)
umožní upravit některá nastavení vozidla pro
konkrétní osoby.
Funkce paměti v klíči je k dispozici s elektricky* ovládaným sedadlem řidiče.
Nastavení vnějších zpětných zrcátek
(str. 108), sedadla řidiče, síly řízení (str. 189)
a motiv, kontrast a režim barev (str. 69)
panelu na sdružené přístrojové desce lze uložit v závislosti na výbavě vozidla do paměti.
Chcete-li uložit nastavení do dálkového ovladače s klíčem a použít paměť klíče, postupujte následovně:
1. Odemkněte vozidlo pomocí dálkového
ovladače s klíčem, do jehož paměti se
nastavení2 bude ukládat.
2. Upravte požadované nastavení např. pro
sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
3. Nastavení se uloží do příslušné paměti
dálkového ovladače s klíčem.
Funkce1 může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 115).
Při dalším odemknutí vozidla stejným dálkovým ovladačem s klíčem se polohy, které jsou
uloženy v paměti klíče, nastaví automaticky a to za předpokladu, že se změnily od
posledního použití příslušného dálkového
ovladače s klíčem.
Je-li funkce aktivována, nastavení se automaticky propojí s pamětí klíče. To znamená, že
změna v nastavení se automaticky uloží do
konkrétní paměti dálkového ovladače s klíčem.
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek pro nastavení
sedadla nebo tlačítek paměti a pohyb
sedadla se zastaví.
Uložení nastavení
Zkontrolujte, zda se funkce paměti v klíči aktivuje v systému menu MY CAR.
1
2
VAROVÁNÍ
Riziko rozdrcení! Zajistěte, aby si s ovládacími prvky nehrály děti. Během nastavování sedadel se před sedadly, za sedadly
a pod sedadly nesmějí nacházet žádné
předměty. Zajistěte, aby nikomu z cestujících na zadních sedadlech nehrozilo
zachycení.
Nouzové zastavení
Sedadlo se opět uvede do pohybu, aby dosáhlo polohy uložené v paměti, stisknutím tlačítka pro odemknutí na dálkovém ovladači
s klíčem. Dveře řidiče musejí být otevřené.
Změna nastavení
Pokud se k vozidlu přiblíží několik lidí s dálkovým ovladačem s klíčem, sedadla a zpětná
zrcátka se nastaví pro osobu s dálkovým
ovladačem, kterým byly odemknuty dveře
řidiče.
Jestliže otevřela dveře řidiče osoba A s dálkovým ovladačem s klíčem A, avšak osoba B
s dálkovým ovladačem s klíčem B bude řídit,
nastavení mohou být změněna následovně:
•
Osoba B stojí u dveří řidiče nebo sedí za
volantem a stiskne na svém dálkovém
ovladači s klíčem odemykací tlačítko, viz
Dálkový ovladač - funkce (str. 166).
•
Zvolte jednu ze tří pamětí pro nastavení
sedadla tlačítkem sedadla 1–3, viz
Sedadla, přední - elektricky ovládaná*
(str. 86).
•
Seřiďte sedadlo a vnější zpětná zrcátka
manuálně, viz Sedadla, přední - elektricky
Vyvolaná funkce Paměť klíče v menu MY CAR.
Toto nastavení nemá vliv na nastavení uložené do funkce paměti elektricky ovládaného sedadla.
06
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
163
06 Zámky a alarm
||
ovládaná* (str. 86) a Vnější zpětná zrcátka
(str. 108).
Opětovná aktivace nastavení
Když je vozidlo zamknuté nebo po
30 minutách, pokud vozidlo zůstane odemknuté, se paměť v klíči deaktivuje a nastaví se
standardní profil řidiče. Chcete-li znovu aktivovat paměť klíče pro daný dálkový ovladač
s klíčem, musíte provést následující kroky.
Vozidla bez systému Keyless Drive
Nastavení uložená v paměti klíče se aktivují,
pokud se vozidlo odemkne stisknutím odemykacího tlačítka na dálkovém ovládání s klíčem.
Vozidla se systémem Keyless Drive
Paměť klíče se aktivuje, pokud:
1. se vozidlo odemkne stisknutím odemykacího tlačítko na dálkovém ovladači s klíčem nebo pomocí odemykání bez klíče.
06
2. Jestliže se vozidlo odemkne a dveře
řidiče jsou otevřené, provede se kontrola
klíče. Pokud je nalezen jedinečný dálkový
ovladač s klíčem, aktivují se uložená
nastavení. Pokud je vozidlo uzamčeno,
viz předchozí bod.
Zamykání/odemykání - kontrolka
Kontrolka zamykání
Když se vůz zamkne nebo odemkne dálkovým
ovladačem (str. 162), ukazatele směru potvrdí,
že zamknutí/odemknutí bylo provedeno
správně.
Blikající kontrolka LED u čelního skla potvrdí,
že je vozidlo zamknuté.
•
Zamknutí - jedno bliknutí a zpětná zrcátka
na dveří se sklopí3.
•
Odemknutí - dvě zablikání a zrcátka na
dveřích se vyklopí3.
Po zamknutí je signalizace provedena pouze
tehdy, když jsou aktivovány všechny zámky
po zavření dveří.
Výběr funkce
Pomocí systému nabídky MY CAR lze nastavit různé možnosti pro potvrzení zamknutí/
odemknutí pomocí světel. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 115).
3
164
•
•
•
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* - jedinečné funkce (str. 167)
Pouze vozidla s elektricky ovládanými sklopnými zrcátky na dveřích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Související informace
Související informace
•
Stejná kontrolka LED jako u indikace alarmu
(str. 186).
Touto kontrolkou jsou vybavena rovněž
vozidla, která tento alarm nemají.
Keyless drive* (str. 173)
Kontrolka zamykání (str. 164)
Kontrolka alarmu (str. 186)
Související informace
•
Zamykání/odemykání - kontrolka
(str. 164)
06 Zámky a alarm
Imobilizér
Elektronický imobilizér představuje systém
ochrany vozidla před krádeži. Brání neoprávněným osobám nastartovat vozidlo.
Každý dálkový ovladač (str. 162) má jedinečný kód. Motor vozu je možno nastartovat
pouze správným dálkovým ovladačem se
správným kódem.
Na sdružené přístrojové desce se mohou
objevit následující chybové zprávy vztahující
se k elektronickému imobilizéru:
Zpráva
Popis
Zasuňte
klíč
Během startování byla v dálkovém ovladači s klíčem zjištěna chyba - klíč vytáhněte
ze spínací skříňky, opět jej
zasuňte a zkuste to znovu.
Klíč nebyl
nalezen
Během startování byla v dálkovém ovladači s klíčem zjištěna chyba - zkuste nastartovat znovu.
Pokud chyba přetrvává:
Zasuňte dálkový ovladač do
spínací skříňky a znovu zkuste nastartovat.
Imobilizér
Zkuste
znovu
Dálkově ovládaný imobilizér
s vyhledávacím systémem*
Vozidlo je vybaveno dálkově ovládaným imobilizérem s vyhledávacím systémem4, který
umožňuje vyhledat vozidlo a dálkově aktivovat
imobilizér, a tím vypnout motor.
Pro další informace a pomoc při aktivaci
systému se obraťte na nejbližšího prodejce
Volvo.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
Imobilizér (str. 165)
Chyba v systému imobilizéru
během startování. Pokud
chyba přetrvává: Kontaktujte
odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
06
Startování vozu, viz Startování motoru
(str. 263).
Související informace
•
4
Dálkově ovládaný imobilizér s vyhledávacím systémem* (str. 165)
Pouze některé trhy a v kombinaci s Volvo On Call*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
165
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač - funkce
Odemknutí – Odemkne dveře
a výklopné dveře zavazadlového prostoru
a poté vypne alarm.
Dálkový ovladač v základní verzi nabízí funkce
jako zamykání a odemykání dveří.
Pro současné otevření všech oken stiskněte
tlačítko a držte je stisknuté. Více informací,
viz Otevření všech oken (str. 180).
Funkce
Funkci můžete změnit ze současného odemknutí všech dveří na odemknutí pouze dveří
řidiče (jedním stisknutím tlačítka) a na odemknutí ostatních dveří (pokud do deseti
sekund stisknete tlačítko znovu).
Dálkový ovladač s klíčem PCC*( Personal Car
Communicator).
Informace
Dálkový ovladač v základní verzi.
Zamykání
Odemykání
06
Doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu
Zadní dveře
Funkce poplach
166
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce tlačítek
Zamknutí – Zamkne dveře a výklopné
dveře zavazadlového prostoru a poté aktivuje
alarm.
Dlouhým stisknutím zavřete rovněž současně
všechna okna a střešní okno*. Více informací,
viz Otevření všech oken (str. 180).
VAROVÁNÍ
Pokud se okna a střední okno zavřou
pomocí dálkového ovladače s klíčem,
dávejte pozor, aby se nikomu do oken
nezachytily ruce.
Funkci lze změnit v systému nabídky MY
CAR. Popis systému menu, viz MY CAR
(str. 115).
Doprovodné osvětlení – Používá se
k zapnutí osvětlení vozidla na dálku. Více
informací, viz Doprovodné osvětlení při
příchodu (str. 103).
Tlačítko lze použít rovněž k aktivaci teplotní
přípravy (str. 141) vozu.
Dveře zavazadlového prostoru
(str. 181) – Odemkne a vypne alarm pouze
pro dveře zavazadlového prostoru.
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci.
Podržíte-li tlačítko stisknuté alespoň
3 sekundy nebo pokud je stisknete dvakrát
během 3 sekund, zapnou se ukazatele směru
a houkačka.
06 Zámky a alarm
Tuto funkci můžete vypnout stejným tlačítkem, pokud byla zapnuta po dobu nejméně
5 sekund. Jinak se funkce vypne automaticky
po cca. 3 minutách.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
•
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 178)
Dálkový ovladač s klíčem - dosah
Funkce dálkového ovladače (v základní verzi)
fungují přibližně do 20 m od vozu.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
POZNÁMKA
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* - jedinečné funkce (str. 167)
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* jedinečné funkce
Dálkový ovladač s klíčem PCC je vybaven
v porovnání s dálkovým ovladačem s klíčem
v základní verzi (str. 162) informačním tlačítkem a indikačními kontrolkami, které umožňují
další funkce.
Funkce dálkového ovladače mohou narušit
rádiové vlny v okolí, budovy, topografické
podmínky apod. Vozidlo lze vždy
zamknout a odemknout pomocí čepele
klíče (str. 170).
Pokud je dálkový ovladač s klíčem vytažen
z vozu za chodu motoru nebo když je aktivní
poloha klíče I nebo II (str. 83), potom se na
displeji zobrazí výstražné hlášení a současně
zazní akustický signál.
Hlášení zmizí a akustický signál utichne, když
je dálkový ovladač s klíčem navrácen zpět do
vozu a:
•
Dálkový ovladač byl vložen do spínače
zapalování.
•
•
Rychlost je větší 30 km/h.
bylo stisknuté tlačítko OK.
Klíč s dálkovým ovladačem s PCC.
Informační tlačítko
06
Indikátory
Použití informačního tlačítka umožňuje
přístup k určitým informacím vozu
prostřednictvím indikátorů.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
Dálkový ovladač - funkce (str. 166)
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
167
06 Zámky a alarm
||
Dálkový ovladač s PCC* - dosah
Používání informačního tlačítka
–
Stiskněte informační tlačítko
Dosah dálkového ovladače s funkcí PCC
(Personal Car Communicator) u zamykání
a odemykání dveří a dveří zavazadlového
prostoru je cca. 20 metrů od vozidla - další
funkce jsou cca. 100 metrů.
.
> Všechny indikační kontrolky blikají cca.
7 sekund a světlo se posunuje po dálkovém ovladači s klíčem. To znamená,
že jsou procházeny informace
z vozidla.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
Pokud během této doby stisknete
jakékoli z ostatních tlačítek, načítání je
přerušeno.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Zelené nepřerušované světlo – vůz je
zamknutý.
Jestliže opakovaně použijete informační tlačítko v různých místech (po
7 sekundách a rovněž poté, kdy světlo
přejede kolem systému PCC) a žádná kontrolka se nerozsvítí, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
06
Žluté nepřerušované světlo – vůz je odemknutý.
Γervené nepřerušované světlo - od
okamžiku uzamknutí vozidla byl alarm
spuštěn.
Střídavě blikající obě červené kontrolky alarm byl spuštěn během posledních
5 minut.
Indikátory informují podle následujícího
obrázku:
Související informace
•
168
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dálkový ovladač s PCC* - dosah
(str. 168)
Funkce informačního tlačítka mohou narušit rádiové vlny v okolí, budovy, topografické podmínky apod.
Mimo dosah dálkového ovladače
s klíčem
Pokud je dálkový ovladač s klíčem příliš
daleko od vozu, aby byly načteny informace,
pak je zobrazen poslední stav, v němž byl vůz
zanechán, bez světla „obíhajícího“ po dálkovém ovladači s klíčem.
Pokud je k vozu používáno několik dálkových
ovladačů s klíčem, pak pouze ovladač naposledy používaný pro zamknutí/odemknutí
zobrazí správný status.
06 Zámky a alarm
POZNÁMKA
Pokud použijete informační tlačítko
v daném dosahu a kontrolka se nerozsvítí,
může to být proto, že rádiové vlny v okolí,
budovy, topografické podmínky apod.
přerušily poslední komunikaci mezi dálkovým ovladačem s klíčem a vozidlem.
Související informace
•
Keyless Drive* - dosah dálkového ovladače s klíčem (str. 174)
•
Dálkový ovladač s klíčem - dosah
(str. 167)
Odnímatelná čepel klíče
Součástí dálkového ovladače je vytahovací
kovová čepel klíče. Pomocí tohoto klíče lze
aktivovat některé funkce a provádět některé
operace.
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/
zasunutí
Vyjímatelná čepel klíče (str. 169) se vyjímá/
zasunuje následovně:
Vytáhnutí čepele klíče
Funkce čepele klíče
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače s klíčem:
•
lze otevřít manuálně levé přední dveře,
pokud centrální zamykání nelze aktivovat
pomocí dálkového ovladače - viz Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří
(str. 170).
•
mohou být aktivovány/deaktivovány
(str. 183) mechanické dětské zámky
v zadních dveřích.
•
mohou být manuálně uzamknuty
(str. 178) např. v případě výpadku napájení, pravé přední dveře a zadní dveře.
Připevnění čepele klíče
může být zablokován přístup do odkládací schránky v přístrojové desce a do
zavazadlového prostoru (utajené uzamčení (str. 171)*).
1. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
•
•
je možné aktivovat/deaktivovat (str. 37)
airbag spolujezdce vpředu (PACOS*).
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo zpět.
06
Opatrně zasuňte čepel klíče na místo v dálkovém ovladači (str. 162).
2. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče
zablokovaná.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 166)
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
169
06 Zámky a alarm
||
Související informace
•
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří
(str. 170)
•
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace (str. 183)
•
Airbag spolujezdce - aktivace/deaktivace*
(str. 37)
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání
dveří
Vyjímatelnou čepel klíče (str. 169) lze použít,
pokud centrální zamykání nelze aktivovat
pomocí dálkového ovladače s klíčem (str. 162)
(další informace o dálkovém ovladači s klíčem
najdete v digitální uživatelské příručce), např.
je-li vybita baterie v klíči.
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, např.
když jsou baterie vybité, levé přední dveře lze
otevřít následovně:
1. Levé přední dveře odemkněte pomocí
čepele klíče, kterou zasunete do válcové
vložky zámku u kliky na dveřích. Obrázky
a další informace - viz Keyless Drive* odemykání pomocí čepele klíče
(str. 176).
POZNÁMKA
06
Když jsou dveře odemknuty pomocí
čepele klíče a otevřou se, aktivuje se
alarm.
2. Vypněte poplach zasunutím dálkového
ovladače s klíčem do spínací skříňky.
Vozidla se systémem Keyless, viz Keyless
Drive* - odemykání pomocí čepele klíče
(str. 176).
170
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
Dálkový ovladač - výměna baterie
(str. 172)
06 Zámky a alarm
Utajené uzamčení*
Aktivace/deaktivace
G017870
Utajené uzamčení je určeno pro situace jako
je předání vozidla do servisu, obsluze hotelového parkoviště, apod. Schránka v přístrojové
desce se zamkne a zámek dveří zavazadlového prostoru se odpojí od centrálního zamykání - dveře zavazadlového prostoru nelze
otevřít pomocí tlačítka centrálního zamykání
ve předních dveřích ani pomocí dálkového
ovladače s klíčem (str. 162).
Aktivní zámky pro dálkové ovládání bez aktivovaného klíče a utajeného uzamčení.
To znamená, že dálkový ovladač bez klíče lze
použit pouze k aktivaci/deaktivaci alarmu
(str. 185), otevření dveří a jízdě.
Aktivace utajeného uzamčení.
Postup aktivace utajeného uzamčení:
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky
zámku schránky v přístrojové desce.
G017869
Dálkový ovladač bez čepele klíče můžete
předat zaměstnanci servisu nebo hotelu čepel klíče si ponechá majitel vozidla.
Aktivní zámky pro dálkový ovladač s klíčem.
Otočte čepel klíče o 180 stupňů doprava.
Vytáhněte čepel klíče. Na informačním
displeji na sdružené přístrojové desce se
současně objeví zpráva.
POZNÁMKA
Před zavřením zadních výklopných dveří
nezapomeňte vytáhnout kryt zavazadlového prostoru (str. 159)) nad zavazadlový
prostor.
06
Schránka v přístrojové desce se nyní zamkne
a dveře zavazadlového prostoru nelze odemknout pomocí dálkového ovladače ani
pomocí tlačítka centrálního zamykání.
POZNÁMKA
Nevkládejte čepel klíče do dálkového ovladače, ale odložte ji na bezpečné místo.
•
Deaktivace se provádí v opačném pořadí.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
}}
171
06 Zámky a alarm
Informace o zamykání pouze odkládací
přihrádky v přístrojové desce, viz Zamykání/
odemykání - schránka v palubní desce
(str. 180).
Dálkový ovladač - výměna baterie
Možná je nutné vyměnit baterii5 dálkového
ovladače s klíčem.
Baterie v dálkovém ovladači s klíčem by se
měla vyměnit, pokud:
•
se na sdružené přístrojové desce objeví
informační symbol a na displeji se zobrazí
Vybitá baterie v klíči Viz příručka
a/nebo
•
zámky opakovaně nereagují na signály
dálkového ovladače s klíčem v okruhu 20
metrů od vozu.
Otevření
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
06
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo
zpět.
Do otvoru za pojistkou zasuňte plochý
šroubovák široký 3 mm a jemně pačte
kryt dálkového ovladače nahoru.
5
172
V dálkovém ovladači s klíčem s PCC se používají dvě baterie.
06 Zámky a alarm
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Otočte dálkový ovladač s klíčem s tlačítky
nahoru. Tím zajistíte, že baterie při otevření
nevypadnou.
Společnost Volvo doporučuje, aby baterie
používané v dálkovém ovládání/PCC splňovaly UN Manual of Test and Criteria,
Part III, sub-section 38.3. Baterie osazené
ve výrobě nebo vyměněné autorizovaným
servisem Volvo splňují výše uvedená kritéria.
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se prsty nových baterií
a povrchů kontaktů - snížila by se tím jejich
funkčnost.
Výměna baterie
Důkladně se seznamte s umístěním stran
označených (+) a (–) na baterii uvnitř
krytu.
Dálkový ovladač s klíčem (jedna baterie)
1. Opatrně vypačte baterii.
Sestavení
1. Stiskněte dálkový ovladač s klíčem
dohromady.
2. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
3. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče
zablokovaná.
2. Instalujte novou baterii stranou (+) dolů.
DŮLEŽITÉ
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* (dvě
baterie).
Použité baterie se musí likvidovat ekologickým způsobem.
1. Opatrně vypačte baterie.
2. Nejprve instalujte jednu novou baterii
stranou (+) nahoru.
3. Umístěte bílé plastové kolečko mezi baterie a nakonec instalujte druhou novou
baterii stranou (+) dolů.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
Dálkový ovladač - funkce (str. 166)
Keyless drive*
Vozy s funkcí Keyless Drive jsou vybaveny
systémem startování a zamykání, který lze
ovládat bez klíče.
Systém startování a zamykání bez klíče umožní vozidlo nastartovat, uzamknout a odemknout bez dálkového ovladače s klíčem
(str. 162)6 ve spínači zapalování. Stačí mít
dálkový ovladač s klíčem v kapse. Umožňuje
snadnější a pohodlnější odemknutí vozidla,
např. když máte plné ruce.
Oba dálkové ovladače s klíčem, které jsou
dodávány společně s vozidlem, jsou vybaveny funkcí Keyless. Lze si objednat další dálkové ovladače s klíčem.
Elektrický systém vozidla lze pomocí dálkového ovladače nastavit do tří různých úrovní poloh klíče 0, I a II (str. 84).
Související informace
•
Keyless Drive* - dosah dálkového ovladače s klíčem (str. 174)
•
Keyless Drive* - umožní bezpečné použití
dálkového ovladače s klíčem (str. 174)
•
Keyless Drive* - rušení funkcí dálkového
ovladače s klíčem (str. 175)
06
Typ baterie
Používejte baterie s označením CR2430, 3V jednu v dálkovém ovladači s klíčem a dvě
v dálkovém ovladači s PCC.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
173
06 Zámky a alarm
Keyless Drive* - dosah dálkového
ovladače s klíčem
Aby bylo možné odemknout automaticky
dveře nebo zadní výklopné dveře bez tisknutí
tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem7, dálkový ovladač musí být přibližně 1,5 m od kliky
dveří vozu nebo zadních výklopných dveří.
To znamená, že osoba, která chce zamknout
nebo odemknout dveře, musí mít dálkový
ovladač s klíčem u sebe. Není možné
zamknout nebo odemknout dveře, pokud se
dálkový ovladač s klíčem nachází na opačné
straně vozu.
je aktivní poloha klíče I nebo II (str. 84),
potom se na displeji zobrazí výstražné hlášení
a současně zazní akustický signál.
Pokud se dálkový ovladač s klíčem vrátí do
vozu, výstražná zpráva zhasne a zvukové
upozornění zmizí, jakmile:
•
•
dveře byly otevřeny a zavřeny
•
bylo stisknuté tlačítko OK.
se dálkový ovladač s klíčem vloží do
zámku zapalování
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 173)
Keyless Drive* - umístění antény
(str. 177)
Keyless Drive* - umožní bezpečné
použití dálkového ovladače s klíčem
Proto je důležité mít skutečně přehled o všech
dálkových ovladačích pro vozidlo.
Pokud jeden z dálkových ovladačů s klíčem8
zůstane ve vozidle a vozidlo se např. uzamkne pomocí jiného dálkového ovladače s klíčem, který patří k vozidlu, funkcionalita Keyless se deaktivuje. Je tak zabráněno zneužití.
Při následujícím odemknutí vozidla pomocí
jiného dálkového ovladače s klíčem se zapomenutý dálkový ovladač s klíčem znovu aktivuje.
DŮLEŽITÉ
Nenechávejte dálkový ovladač s klíčem
a systémem PCC ve vozidle. Pokud někdo
pronikne do vozidla a vezme dálkový ovladač s klíčem, bude moci např. nastartovat
vozidlo stisknutím dálkového ovladače
s klíčem ve spínači zapalování a stisknutím
tlačítka START/STOP ENGINE.
06
Související informace
•
Γervené kruhy na předcházejícím obrázku
vyznačují pokrytí antén systému.
Pokud jsou všechny dálkové ovladač s klíčem
vytaženy z vozu za chodu motoru nebo když
6
7
174
Platí pouze pro dálkový ovladač s klíčem s funkcí PCC.
Platí pro dálkový ovladač s klíčem s PCC (Personal Car Communicator).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Keyless drive* (str. 173)
06 Zámky a alarm
Keyless Drive* - rušení funkcí
dálkového ovladače s klíčem
Elektromagnetická pole a zastínění mohou
rušit funkce Keyless (str. 173) na dálkovém
ovladači s klíčem.
POZNÁMKA
Keyless Drive* - zamykání
U vozidel se systémem Keyless Drive je vnější
část kliky na dveřích opatřena dotykovou plochou. Vedle pogumované přítlačné plochy na
dveřích zavazadlového prostoru se nachází
pogumovaný knoflík pro zamykání/odemykání.
Abyste mohli vůz zamknout, musí být
všechny dveře a výklopné dveře zavazadlového prostoru zavřené - jinak se vozidlo neuzamkne.
POZNÁMKA
Ve vozech s automatickou převodovkou
musí být volič převodových stupňů nastaven do polohy P. Jinak vozidlo nelze
uzamknout a nelze ani aktivovat alarm.
Nepokládejte PCC do blízkosti mobilního
telefonu nebo kovového předmětu - ne
blíže než 10-15 cm.
Související informace
Pokud přesto dochází k rušení, používejte
dálkový ovladač klíče a čepel klíče podobně
jako dálkový ovladač v základní verzi, viz Dálkový ovladač - funkce (str. 166).
•
•
Keyless drive* (str. 173)
Kontrolka alarmu (str. 186)
Související informace
•
Dálkový ovladač - výměna baterie
(str. 172)
•
Keyless Drive* - umožní bezpečné použití
dálkového ovladače s klíčem (str. 174)
•
Keyless Drive* - dosah dálkového ovladače s klíčem (str. 174)
8
Dotyková plocha na vnější části kliky a pogumovaný knoflík vedle pogumované přítlačné plochy
na dveřích zavazadlového prostoru.
06
Zamkněte dveře a dveře zavazadlového prostoru jedním dlouhým stisknutím některé
z dotykových ploch klik dveří nebo stisknutím
menšího ze dvou pogumovaných tlačítek na
dveřích zavazadlového prostoru - kontrolka
zamykání (str. 164) na čelním skle začne blikat, čímž potvrdí, že zamykání bylo dokončeno.
Platí pro dálkový ovladač s klíčem s PCC (Personal Car Communicator).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
175
06 Zámky a alarm
Keyless Drive* - odemykání
Vůz se odemkne, když se rukou dotknete kliky
na dveřích nebo stlačíte pogumovanou
přítlačnou plochu na výklopných dveřích zavazadlového prostoru - dveře resp. výklopné
dveře zavazadlového prostoru otevřete jako
obvykle.
Keyless Drive* - odemykání pomocí
čepele klíče
3. Po odemknutí nasaďte plastovou krytku
zpět.
Pokud není možné odemknout centrální
zamykání pomocí dálkového ovladače s klíčem, např. když jsou baterie vybité, levé
přední dveře lze otevřít pomocí vytahovací
čepele klíče.
POZNÁMKA
Když jsou dveře řidiče odemknuty pomocí
čepele klíče a otevřou se, aktivuje se
alarm. Vypíná se vložením PCC do zapalování, viz Alarm - dálkový ovladač s klíčem
nefunguje (str. 186).
POZNÁMKA
Pokud rukou uchopíte kliku dveří, klika
tento pohyb zpravidla zaregistruje. Jestliže
však máte silné rukavice nebo uděláte
pohyb velmi rychle, možná bude zapotřebí
druhý pokus nebo si budete muset rukavici
sundat.
Související informace
•
•
•
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 173)
Keyless Drive* - zamykání (str. 175)
Otvor pro čepel klíče - k uvolnění krytu.
Válcová vložka zámku je přístupna po sundání plastového krytu kliky na dveřích k tomu se použije čepel klíče:
06
1. Zatlačte čepel klíče cca. 1 cm rovnou do
otvoru na spodní straně kliky/krytky nepáčte.
> Po zatlačení čepele nahoru do otvoru
se plastová krytka sama uvolní.
2. Potom vložte čepel klíče do válcové
vložky zámku a dveře odemkněte.
176
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Keyless drive* (str. 173)
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí
(str. 169)
Alarm (str. 185)
06 Zámky a alarm
Keyless Drive* - nastavení zamykání
Keyless Drive* - umístění antény
Funkci nastavení zámku vozu s funkcí Keyless
Drive lze upravit v systému nabídky MY CAR
nastavením dveří, které se mají odemykat.
Vozy s funkcí Keyless Drive jsou vybaveny
celou řadou antén, které jsou integrovány do
různých míst na vozidle.
VAROVÁNÍ
Osoby s kardiostimulátorem by se neměly
přibližovat k anténám systému Keyless na
vzdálenost menší než 22 cm. Tím se
zabrání interferenci mezi kardiostimulátorem a systémem Keyless.
Popis systému menu, viz MY CAR (str. 115).
Související informace
•
Související informace
Keyless drive* (str. 173)
•
Keyless drive* (str. 173)
Zadní nárazník, uprostřed
Klika dveří, vlevo vzadu
Zavazadlový prostor, uprostřed a v zadní
části pod podlahou
06
Klika dveří, vpravo vzadu
Středová konzola, pod zadní částí
Středová konzola, pod přední částí.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
177
06 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání - zvenku
POZNÁMKA
K zamykání a odemykání zvenku se používá
dálkový ovladač s klíčem (str. 162). Dálkový
ovladač s klíčem může zamknout/odemknout
současně všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru. K odemykání lze zvolit různé
sekvence, viz Dálkový ovladač - funkce
(str. 166).
Nezapomeňte, že se alarm spustí, pokud
se dveře otevřou poté, co byly odemknuty
pomocí čepele klíče - alarm se vypne, jakmile se do zámku zapalování zasune dálkový ovladač s klíčem.
VAROVÁNÍ
Aby bylo možné aktivovat sekvenci zamykání,
dveře řidiče musí být zavřené - pokud jsou
otevřené některé další dveře nebo dveře
zavazadlového prostoru, dojde k uzamknutí
a aktivaci alarmu, až se tyto dveře zavřou.
U vozidel vybavených systémem zamykání
Keyless* musí být zavřeny všechny dveře
a dveře zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí
dálkového ovladače s klíčem ve voze.
06
178
Pokud není možné zamknout/odemknout dálkovým ovladačem s klíčem, může být vybitá
baterie – zamkněte nebo odemkněte levé
přední dveře vyjímatelnou čepelí klíče, viz
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí
(str. 169).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Při zamykání pomocí dálkového ovladače
mimo vůz mějte na pamětí nebezpečí
uzamknutí osoby ve voze - v takovém
případě nelze pomocí ovládacích prvků na
dveří žádné dveře otevřít zevnitř vozidla.
Další informace, viz Funkce „deadlock“*
(str. 182).
Manuální zamykání dveří
V jistých situacích, např. pokud dojde
k výpadku napájení, budete muset uzamknout
vůz manuálně.
Levé přední dveře lze zamknout pomocí válcové vložky zámku a vytahovací čepele klíče
dálkového ovladače, viz Keyless Drive* - odemykání pomocí čepele klíče (str. 176).
Ostatní dveře nemají válcovou vložku zámku.
Na kraji jsou však opatřeny knoflíkem, který
se musí otočit - dveře se mechanicky
zamknou a zajistí, aby se nedaly otevřít
zvenku. Přesto lze tyto dveře stále otevřít
zevnitř.
Automatické znovuzamknutí
Pokud nejsou během dvou minut od odemknutí otevřeny žádné dveře ani dveře zavazadlového prostoru, vůz se opětovně automaticky zamkne. Tato funkce snižuje riziko
nechtěného zanechání nezamčeného vozidla.
(Vozidla s poplašným zařízením, viz Alarm
(str. 185).)
Související informace
•
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 179)
Keyless drive* (str. 173)
Manuální zamykání dveří. Nezaměňujte s dětskými bezpečnostními zámky (str. 183).
06 Zámky a alarm
–
Pomocí vytahovací čepele klíče dálkového ovladače otočte knoflíkem, viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí
(str. 169).
Zamykání/odemykání - zevnitř
Dveře se zablokují proti otevření zvenku.
Všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru lze zamknout resp. odemknout současně
pomocí tlačítka centrálního zamykání na
dveřích řidiče a na dveřích spolujezdce*.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
Centrální zamykání
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv
všechny dveře najednou.
•
Manuálně zamknuté zadní dveře
s aktivovanou manuální dětskou pojistkou nelze otevřít zvenku ani zevnitř, viz
Dětské bezpečnostní pojistky manuální aktivace (str. 183). Zadní
dveře, které jsou takto zamknuté, lze
odemknout pouze pomocí dálkového
ovladače nebo tlačítka centrálního
zamykání.
Související informace
•
Dálkový ovladač - výměna baterie
(str. 172)
•
Potáhněte kliku dveří a dveře otevřete dveře se odemknou a otevřou v jediném
kroku.
Kontrolka v tlačítku zamykání
Centrální zamykání je k dispozici ve dvou provedeních - kontrolka na tlačítku centrálního
zamykání pro dveře řidiče má u těchto provedení různý význam.
POZNÁMKA
•
Dlouhým stisknutím otevřete všechna boční
okna* současně (viz také Globální otevření
(str. 180)).
Je-li tlačítko centrálního zamykání pouze ve
dveřích řidiče, ostatní dveře toto tlačítko
nemají:
•
Centrální zamykání.
•
Stiskněte jednu stranu
tlačítka pro
pro odezamknutí – druhou stranu
mknutí.
Dlouhé stisknutí otevře také všechna boční
okna najednou*.
Odemykání
Dveře mohou být odemknuty zevnitř dvěma
způsoby:
•
Stiskněte tlačítko centrálního zamykání
.
Rozsvícená kontrolka znamená, že
všechny dveře jsou zamčené.
Je-li tlačítko centrálního zamykání na obou
předních dveřích a na obou zadních dveřích
je tlačítko elektrického zamykání:
•
Rozsvícená kontrolka znamená, že jsou
zamčeny pouze konkrétní dveře. Pokud
svítí všechny kontrolky, jsou zamčeny
všechny dveře.
06
Zamykání
•
Stiskněte tlačítko
na centrálním
zamykání - zamknou se všechny zavřené
dveře.
Dlouhým stisknutím zavřete všechna boční
okna a střešní okno současně (viz také Globální otevření (str. 180)).
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
179
06 Zámky a alarm
||
Zamykací tlačítko* zadní dveře
Otevření všech oken
Funkce úplného odvětrání současně otevře/
zavře všechna boční okna a může být používána například k rychlé výměně vzduchu za
horkého počasí.
Zamykání/odemykání - schránka
v palubní desce
Příruční schránka (str. 152) může být zamykána/odemykána pouze vyjímatelnou čepelí
klíče dálkového ovladače.
Informace o čepeli klíče, viz Vyjímatelná čepel
klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 169).
Když jsou dveře zavřené, kontrolka na tlačítku se
rozsvítí.
Zamykací tlačítka pro zadní dveře zamykají
pouze příslušné zadní dveře.
Odemknutí dveří:
•
06
Potáhněte kliku dveří - dveře se odemknou a otevřou.
Automatické uzamykání
Dveře a dveře zavazadlového prostoru se
zamykají automaticky, když se vozidlo rozjede.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 115).
Související informace
•
•
•
180
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 178)
Alarm (str. 185)
Dálkový ovladač - funkce (str. 166)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tlačítko centrálního zamykání
Dlouhým stisknutím symbolu
na tlačítku
centrálního zamykání otevřete současně všechna boční okna. Analogicky, stisknutím konzavřete současně všechna okna.
trolky
Zamknutí schránky v palubní desce
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky
zámku schránky v přístrojové desce, jak
je zobrazeno na výše uvedeném obrázku.
Související informace
•
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 179)
Otočte čepel klíče o 90 stupňů doprava.
Elektrické ovládání oken (str. 106)
Vytáhněte čepel klíče.
•
Odemykání se provádí v opačném pořadí.
Informace o utajeném uzamčení, viz Utajené
uzamčení* (str. 171).
06 Zámky a alarm
Související informace
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
Zamykání/odmykání - dveře
zavazadlového prostoru
Dveře zavazadlového prostoru lze otevřít,
odemknout a zamknout různými způsoby.
Manuální otevření
DŮLEŽITÉ
•
K uvolnění zámku přihrádky je nutná
minimální síla - stačí jemně stisknout
pogumovaný panel.
•
Při otevírání přihrádky nezvedejte pryžový panel - přihrádku otevřete
pomocí madla. Pokud byste použili
příliš velkou sílu, mohly by se poškodit
elektrické kontakty na pryžovém
panelu.
Odemknutí dálkovým ovladačem
s klíčem
Pogumovaná plocha s elektrickým kontaktem.
Dveře zavazadlového prostoru drží
v zavřeném stavu elektrický zámek. Otevření:
06
1. Jemně zatlačte na širší ze dvou pogumovaných přítlačných ploch pod vnějším
madlem - zámek se uvolní.
2. Nadzvedněte vnější kliku a dveře zavazadlového prostoru zcela otevřete.
Alarm pro dveře zavazadlového prostoru
může být vypnut
a tyto dveře mohou být
odemknuty pomocí tlačítka* na dálkovém
ovladači.
Kontrolka zamknutí (str. 164) na přístrojové
desce přestane blikat a upozorní tak, že není
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
181
06 Zámky a alarm
||
zamčené celé vozidlo a že snímače pohybu
a výšky pro systém alarmu* a snímače otevírání dveří zavazadlového prostoru jsou odpojeny.
Odemknutí dveří zavazadlového prostoru:
Funkce „deadlock“*
–
U funkce "deadlock"9 se všechny kliky na
dveřích mechanicky vypojí, takže dveře nelze
otevřít zevnitř ani zvenku.
Dveře zůstanou zamknuté a hlídané alarmem.
•
Dveře zavazadlového prostoru se odemknou, ale zůstávají zavřené - lehce
stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu
na vnějším madlu a dveře zavazadlového
prostoru otevřete.
Zamknutí dálkovým ovladačem s klíčem
–
Pokud se dveře zavazadlového prostoru
neotevřou do 2 minut, znovu se zamknou
a alarm se znovu zapojí.
Odemknutí vozu zevnitř
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálko, viz Dálkový
vém ovladači s klíčem,
ovladač - funkce (str. 166).
> Kontrolka zamykání na přístrojové
desce začne blikat. To znamená, že
vůz je zajištěn a alarm* je aktivován.
Související informace
•
•
06
Stiskněte tlačítko na panelu spínačů
osvětlení (1).
> Dveře zavazadlového prostoru jsou
zamčené a lze je otevřít do 2 minut
(pokud se vozidlo uzamykalo zevnitř).
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 179)
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 178)
Funkce „deadlock“ se aktivuje dálkovým
ovladačem (str. 162) , a to se zpožděním cca.
deset sekund po zamknutí dveří.
POZNÁMKA
Pokud se dveře otevřou během stanovené
doby zpoždění, sekvence se přeruší
a alarm se vypne.
Jsou-li aktivovány zámky deadlock, vozidlo
lze odemknout pouze pomocí dálkového
ovladače s klíčem. Levé přední dveře je
možné odemknout pomocí odnímatelné
čepele klíč (str. 169). Kromě toho lze dveře
zavazadlového prostoru u vozidel vybavených
funkcí Keyless Drive* odemknout resp. otevřít
tak, že se dotknete madla dveří zavazadlového prostoru.
VAROVÁNÍ
Odemykání, zadní výklopné dveře
9
182
Pouze v kombinaci s alarmem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dokud není funkce Deadlock deaktivována, nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete tím nebezpečí uzamknutí osoby
ve voze.
06 Zámky a alarm
Dočasná deaktivace
POZNÁMKA
•
Upozorňujeme, že při zamknutí vozidla
se aktivuje alarm.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
Výše uvedené platí, pokud zámky deadlock nebyly dočasně deaktivovány.
Dětské bezpečnostní pojistky manuální aktivace
Dětské bezpečnostní pojistky brání dětem
otevřít zadní dveře zevnitř.
Aktivace/deaktivace dětských
bezpečnostních pojistek
Související informace
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
•
Keyless Drive* - odemykání pomocí
čepele klíče (str. 176)
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
MY CAR
OK MENU
Knoflík TUNE
EXIT
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock je možné dočasně vypnout. To se provádí v systému nabídky MY CAR. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 115).
Manuální dětské bezpečnostní pojistky. Nesmí se
kombinovat s manuálně ovládanými zámky dveří
(str. 178).
Dětské pojistky jsou umístěny na zadní hraně
každých zadních dveří a jsou přístupné pouze
tehdy, když jsou dveře otevřené.
06
Zapnutí a vypnutí dětských pojistek:
–
Pomocí vytahovací čepele klíče dálkového ovladače (str. 169) otočte knoflíkem.
Dveře se zablokují proti otevření zevnitř.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
183
06 Zámky a alarm
||
VAROVÁNÍ
Na každých zadních dveřích jsou dva ovládací prvky - nespleťte si bezpečnostní
pojistky s ručními zámky dveří.
POZNÁMKA
•
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv obě
zadní dveře najednou.
•
Vozidla s elektrickou dětskou pojistkou
nejsou vybavena manuální dětskou
pojistkou.
Dětské bezpečnostní pojistky elektrická aktivace*
Dětské bezpečnostní pojistky s elektrickou
aktivací brání dětem v otevření zadních dveří
nebo oken zevnitř.
Aktivace
Dětské bezpečnostní pojistky lze zapnout
nebo vypnout ve všech polohách klíče
(str. 83) nad 0. Aktivaci/deaktivaci lze provést
do 2 minut po vypnutí motoru v případě, že
nejsou otevřeny žádné dveře.
Aktivace dětských bezpečnostních pojistek:
•
•
•
okna mohou být ovládána pouze spínači
na ovládacím panelu na dveřích řidiče
•
zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
Dětské bezpečnostní pojistky - elektrická
aktivace* (str. 184)
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 179)
Související informace
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 178)
06
Ovládací panel na dveřích řidiče.
1. Nastartuje motor nebo přepněte klíč do
polohy nad 0.
184
Pokud jsou aktivovány dětské bezpečnostní
pojistky:
Aktuální nastavení se uloží, když se motor
vypne - pokud jsou dětské bezpečnostní
pojistky při vypnutí motoru zapnuté, tato
funkce zůstane aktivní i při dalším nastartování motoru.
Související informace
•
2. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou pojistky aktivní, na informačním displeji sdružené přístrojové desky
se objeví Dětská pojistka vzadu
aktivována a rozsvítí se kontrolka na
tlačítku.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace (str. 183)
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 179)
06 Zámky a alarm
Alarm
POZNÁMKA
Alarm upozorní např. na vloupání do vozidla.
V případě pohybu v prostoru pro cestující
snímače náklonu spustí alarm - registruje
se rovněž proudění vzduchu. Proto se
alarm může spustit, pokud ve voze
necháte otevřené okno nebo střešní okno
nebo pokud se zapne topení v prostoru
pro cestující.
Aktivovaný alarm se spustí, jestliže:
•
jsou otevřeny dveře, kapota nebo dveře
zavazadlového prostoru
•
je zachycen pohyb v prostoru pro cestující (pokud je systém vybaven čidlem
pohybu ve voze*)
•
vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
systém vybaven čidlem náklonu vozu*)
•
•
byl odpojen kabel akumulátoru,
Aby k tomu nedošlo: Při opouštění vozidla
zavřete okna/střešní okno. Pokud budete
používat integrované vyhřívání prostoru
pro cestující (nebo přenosné elektrické
topení), nastavte proud vzduchu z ventilačních otvorů tak, aby nesměřoval nahoru do
prostoru pro cestující. Dále lze použít omezenou úroveň alarmu, viz Omezený režim
alarmu (str. 187).
se odpojí siréna.
Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na
informačním displeji na sdružené přístrojové
desce se zobrazí zpráva. V takovém případě
kontaktujte odborný servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Vypnutí spuštěného alarmu
–
Stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem
tlačítko pro odemknutí nebo zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování.
Související informace
•
•
•
Kontrolka alarmu (str. 186)
Alarm - automatické opětovné zapojení
(str. 186)
Alarm - dálkový ovladač s klíčem nefunguje (str. 186)
POZNÁMKA
Nepokoušejte se sami opravovat a měnit
komponenty v systému alarmu. Jakýkoliv
takový pokus má vliv na pojistné podmínky.
06
Zapnutí alarmu
–
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Deaktivujte alarm
–
Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
185
06 Zámky a alarm
Kontrolka alarmu
Kontrolka alarmu informuje o stavu alarmu
(str. 185).
Alarm - automatické opětovné
zapojení
Alarm - dálkový ovladač s klíčem
nefunguje
Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně
opustili vůz s vypnutým alarmem (str. 185).
Pokud alarm (str. 185) nelze pomocí dálkového ovladače s klíčem deaktivovat, např.
pokud je baterie (str. 172) v klíči vybitá, lze
vozidlo odblokovat, odpojit od alarmu a motor
nastartovat. Postupujte následovně:
Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak
žádné dveře ani dveře zavazadlového prostoru nejsou během 2 minut otevřeny, alarm se
automaticky opětovně zapne. Zároveň se
opětovně zamkne vůz.
Související informace
•
1. Otevřete dveře řidiče pomocí odnímatelné
čepele klíče (str. 176).
> Alarm se spustí, kontrolka alarmu
(str. 186) rychle bliká a zní siréna.
Omezený režim alarmu (str. 187)
Stejná kontrolka LED jako u indikace zamykání
(str. 164).
Γervená LED dioda na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:
06
•
LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivován
•
LED kontrolka bliká jednou za sekundu –
alarm je aktivní
•
LED dioda bliká rychleji po vypnutí alarmu
(dokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý ve spínací skříňce a je zvolena
poloha klíče I) – Byl spuštěn poplach.
2. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
> Alarm se deaktivuje a kontrolka alarmu
zhasne.
3. Nastartujte motor.
186
06 Zámky a alarm
Zvukový signál
Omezený režim alarmu
Po spuštění alarmu (str. 185) zní siréna a blikají všechna směrová světla.
Omezené zabezpečení znamená, že detektory
pohybu a náklonu lze dočasně deaktivovat.
•
Aby nedošlo k náhodnému spuštění alarmu
(str. 185), např. pokud necháte v zamknutém
voze psa nebo během převozu vozidla na trajektu nebo ve vlaku, lze detektory pohybu
a náklonu dočasně deaktivovat.
•
Siréna zní 30 sekund nebo do doby, než
se alarm vypne. Siréna má svou vlastní
baterii, která pracuje nezávisle na akumulátoru vozu.
Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do
vypnutí alarmu.
Typové schválení - systém dálkového
ovládání
Typové schválení pro dálkový ovladač s klíčem lze zjistit v tabulce.
Systém zamykání, standardní
Země/Oblast
EU
Postupuje se přitom stejně jako u dočasného
vypojení zamykání s funkcí deadlock
(str. 182)10.
Související informace
•
Kontrolka alarmu (str. 186)
Systém zamykání bez klíče (Keyless
drive)
Země/Oblast
EU
06
Související informace
•
10
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
Pouze v kombinaci s alarmem.
187
PODPORA ŘIDIΓE
07 Podpora řidiče
Nastavitelná síla řízení*
Síla vyvíjená při řízení se zvyšuje se zvyšující
se rychlostí vozu, aby měl řidič větší citlivost.
Na dálnicích je řízení tužší. Řízení je lehké
a nevyžaduje při parkování a nízké rychlosti
žádné zvláštní úsilí.
Síla vyvíjená při řízení může být nastavena ve
třech úrovních. Řidič si tak může zvolit
v systému menu MY CAR úroveň, která mu
z hlediska vnímání vozovky nebo citlivosti
řízení vyhovuje nejvíce, MY CAR (str. 115):
•
Elektronické řízení stability (ESC) obecné informace
Systém stability (Electronic Stability Control)
pomáhá řidiči zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
Při zásahu systému ESC během
brzdění můžete zaznamenat přerušovaný zvuk. Vůz může akcelerovat
pomaleji, než byste při sešlápnutí
pedálu plynu očekávali.
VAROVÁNÍ
Vyhledejte Úroveň posilování řízení
a vyberte Nízký, Střední nebo Vysoký.
Systém kontroly stability ESC představuje
doplněk - nezvládne všechny situace na
silnici.
Toto nastavení nemůže být zpřístupněno,
když vůz jede.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných dopravních
předpisů a pravidel nese vždy řidič.
POZNÁMKA
V některých situacích může být posilovač
řízení příliš horký a musí se dočasně chladit - během této doby bude posilovač
řízení fungovat s omezenou účinnosti
a může mít pocit, že k otáčení volantu
musíte vyvinout větší sílu.
Současně s dočasným snížením účinnosti
posilovače řízení se na sdružené přístrojové desce zobrazí zpráva.
Související informace
•
MY CAR (str. 115)
Systém ESC zahrnuje následující funkce:
•
•
•
•
•
•
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně
kontroluje hnací a brzdnou sílu působící na
jednotlivá kola.
Kontrola prokluzu
Tato funkce zabraňuje prokluzování kol na
vozovce při akceleraci vozidla.
Systém kontroly trakce
Tato funkce je aktivní při nízkých rychlostech
přenáší hnací sílu z prokluzujícího kola na
kolo, které neprokluzuje.
Řízení vlečného momentu motoru - EDC
EDC ((Engine Drag Control)) brání nežádoucímu zablokování kol, např. při přeřazení na
nižší stupeň nebo při brzdění motorem během
jízdy na kluzkém povrchu nebo při jízdě na
nižší převodový stupeň.
Nežádoucí zablokování kol během jízdy by,
mimo jiné, mohlo snížit schopnost řidiče řídit
vozidlo.
Kontrola prokluzu
Řízení trakce při zatáčení - CTC
Systém kontroly trakce
Systém CTC kompenzuje nedotáčivost
a umožňuje v zatáčce zrychlovat více než
obvykle, aniž by došlo k prokluzování
vnitřního kola. Vůz může např. na vyspádované přístupové cestě rychle dosáhnout běžnou dopravní rychlost.
Řízení vlečného momentu motoru - EDC
Řízení trakce při zatáčení - CTC
Stabilizace přívěsu – TSA
07
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
189
07 Podpora řidiče
||
Stabilizace přívěsu* – TSA1
Asistent stabilizace přívěsu (str. 311) slouží
ke stabilizaci vozidla a přívěsu, pokud dojde
k rozvlnění soupravy. Více informací, viz Jízda
s přívěsem* (str. 306).
Elektronické řízení stability (ESC) funkčnost
Nastavení úrovně - režim Sport
Systém ESC je vždy aktivní - nelze jej deaktivovat.
POZNÁMKA
Řidič však může zvolit režim
Sport umožňující aktivnější
jízdu.
Tato funkce se deaktivuje, pokud řidič
zvolí režim Sport.
Související informace
•
Elektronické řízení stability (ESC) - funkčnost (str. 190)
•
Elektronické řízení stability (ESC) - symboly a zprávy (str. 191)
CAR (str. 115).
Režim Sport se volí
v systému nabídky MY CAR.
Popis systému menu, viz MY
V režimu Sport systém detekuje, zda se plynový pedál, pohyby volantu a zatáčení provádí aktivněji než při běžné jízdě. Do jisté
úrovně potom umožní řízený prokluz zadní
části vozidla a až potom zasáhne a vozidlo
stabilizuje.
Jestliže řidič, například, uvolní plynový pedál
a řízený prokluz ukončí, systém ESC zasáhne
a stabilizuje vozidlo.
V režimu Sport je k dispozici rovněž maximální trakce, pokud vozidlo uvízne nebo se
rozjíždí na měkkém podkladu, např. v písku
nebo hlubokém sněhu.
07
1
190
Systém Trailer Stability Assist je součástí montážního celku originální tažné tyče Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Režim Sport poznáte podle toho, že
se na sdružené přístrojové desce
rozsvítí trvale žlutě tato kontrolka.
Bude svítit do doby, než řidič výběr
funkce zruší nebo do doby, než vypne motor.
Při dalším nastartování bude systém ESC
opět nastaven v běžném režimu.
Související informace
•
Elektronické řízení stability (ESC) - obecné informace (str. 189)
•
Elektronické řízení stability (ESC) - symboly a zprávy (str. 191)
07 Podpora řidiče
Elektronické řízení stability (ESC) symboly a zprávy
Tabulka
Symbol
Zpráva
Popis
ESC Dočasně VYP
Γinnost systému ESC je dočasně omezena, protože je příliš vysoká teplota brzdových kotoučů. Funkce
se znovu aktivuje automaticky po ochlazení brzd.
ESC Nutný servis
Systém ESC je vypnutý.
•
•
Zastavte vůz na bezpečném místě, vypněte motor a znovu ho nastartujte.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
"Zpráva"
Na sdružené přístrojové desce (str. 68) se objeví zpráva - Přečtěte si ji!
Svítící kontrolka po dobu
2 sekund.
Kontrola systému při startování motoru.
Blikající kontrolka.
Aktivuje se systém ESC.
a
Svítí trvale.
07
Je aktivován režim Sport.
Upozornění: Systém ESC není v tomto režimu deaktivován - jeho funkčnost je částečně omezena.
}}
191
07 Podpora řidiče
||
Související informace
07
192
•
Elektronické řízení stability (ESC) - obecné informace (str. 189)
•
Elektronické řízení stability (ESC) - funkčnost (str. 190)
07 Podpora řidiče
Informace o dopravních značkách
(RSI)*
VAROVÁNÍ
Systém RSI nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Systém Informace o dopravních značkách
(RSI – Road Sign Information) pomáhá řidiči
se zapamatováním dopravních značek souvisejících s rychlostí, kolem kterých projel.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných dopravních
předpisů a pravidel nese v konečném
důsledku vždy řidič.
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - použití
Systém Informace o dopravních značkách
(RSI – Road Sign Information) pomáhá řidiči
se zapamatováním dopravních značek souvisejících s rychlostí, kolem kterých projel.
Funkce se ovládá následovně:
Související informace
Příklady čitelných značek souvisejících
s rychlostí2.
Funkce RSI pomáhá řidiči zobrazovat silniční
značky s informacemi o aktuální rychlosti,
např. značky o začátku/konci dálnice nebo
silnice a značky zákazu předjíždění.
Pokud vozidlo projede kolem značky dálnice
resp. silnice pro motorová vozidla a značky
zobrazující maximální rychlost, systém RSI
zobrazí symbol značky pro maximální přípustnou rychlost.
2
3
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* použití (str. 193)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* omezení (str. 195)
Zaznamenávané informace o rychlosti3.
Jakmile systém RSI registruje dopravní
značku s přikázanou rychlostí, tato značka se
zobrazí jako symbol na přístrojové desce.
Společně se symbolem
aktuálního omezení rychlosti
se dle situace může zobrazit
také značka zákazu předjíždění.
Funkce informací o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu; obrázky v těchto pokynech zobrazují pouze několik příkladů.
Funkce informací o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu; obrázky v těchto pokynech zobrazují pouze několik příkladů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07
}}
193
07 Podpora řidiče
||
Konec omezení nebo dálnice
Dodatečné značky
Odpovídající dopravní značka se zobrazuje na
přístrojové desce po dobu
přibližně 10 sekund v situacích, kdy systém
RSI zjistí značku, která obsahuje konec omezení rychlosti, nebo jiné informace související
s rychlostí, např. konec dálnice:
Značky rychlosti spojené s tímto druhem
doplňkové značky se zobrazí pouze
v případě, že řidič používá směrové světlo.
Příklady těchto značek:
Příklady dodatečných značek3.
Konec všech omezení.
Konec dálnice.
07
Potom se informace o značce skryjí, a to do
doby, než bude detekována další značka související s rychlostí.
3
194
Někdy pro tutéž cestu platí různá omezení
rychlosti - v tomto případě dodatečná značka
označuje okolnosti, za kterých příslušné
rychlosti platí. Například jistá část komunikace může být obzvláště náchylná na nehody
v případě deště a/nebo mlhy.
Dodatečná značka související s deštěm se
zobrazí pouze v případě, že se používají stěrače čelního skla.
Rychlost platná na sjezdech
je na některých trzích označena dodatečnou značkou
s šipkou.
Některé rychlosti platí např. pouze po omezenou vzdálenost nebo v určitou dobu dne.
Řidiče na tuto situaci upozorní systém značky
s doplňujícími informacemi pod symbolem
označujícím rychlost.
Zobrazení dalších informací
Prázdný rámeček, tedy symbol další značky,
pod symbolem rychlosti na sdružené přístrojové desce znamená, že systém RSI detekoval další značku s doplňujícími informacemi
o aktuálním omezení rychlosti.
Funkce informací o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu; obrázky v těchto pokynech zobrazují pouze několik příkladů.
07 Podpora řidiče
Nastavení v menu MY CAR
Varování k rychlosti
Možnosti nastavení funkce RSI najdete
v systému menu MY CAR. Viz MY CAR
(str. 115).
Systém Informace o dopravních značkách
(RSI – Road Sign Information) pomáhá řidiči
se zapamatováním dopravních značek souvisejících s rychlostí, kolem kterých projel. Tato
funkce má následující omezení.
Informace o dopravních značkách
zapnuty/vypnuty
Zobrazení symbolů na displeji sdružené
přístrojové desky lze vypnout. Funkce může
být aktivována/deaktivována v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz
MY CAR (str. 115).
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - omezení
Řidič si může nastavit aktivaci varování
v případě, kdy platný limit rychlosti bude
překročen o více než 5 km/h. Toto varování
poznáte podle toho, že symbol platné maximální rychlosti bude blikat po celou dobu,
kdy je rychlost překračována. Funkce může
být aktivována/deaktivována v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz
MY CAR (str. 115).
Související informace
•
Informace o dopravních značkách (RSI)*
(str. 193)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* omezení (str. 195)
•
MY CAR (str. 115)
Kamerový snímač funkce RSI má podobná
omezení jako lidské oko - přečtěte si další
informace o omezeních kamerového snímače
(str. 233)).
Značky, které informují o platném omezení
rychlosti nepřímo, jako např. značky
s názvem obce nebo okresu, funkce RSI
neregistruje.
Dále uvádíme některé ze situací, kdy systém
nefunguje správně:
•
•
•
•
•
Nejasné značky
Značky umístěné v zatáčkách
Otočené nebo poškozené značky
Zakryté nebo špatně umístěné značky
Značky zcela nebo částečně zakryté mrazem, sněhem a/nebo nečistotami.
Související informace
•
Informace o dopravních značkách (RSI)*
(str. 193)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* použití (str. 193)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07
195
07 Podpora řidiče
Omezovač rychlosti
Související informace
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze
považovat za obrácený tempomat - řidič
pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale
nemůže náhodně překročit rychlost, kterou
nastavil omezovač rychlosti.
•
•
•
Omezovač rychlosti - alarm pro překročení rychlosti (str. 198)
Přehled
•
Omezovač rychlosti - deaktivace
(str. 198)
Omezovač rychlosti - začínáme (str. 196)
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 197)
Omezovač rychlosti - začínáme
Zapnutí a aktivace
Je-li omezovač rychlosti aktivní, jeho symbol
(6) se zobrazuje v kombinaci se značkou (5)
u nastavené maximální rychlosti na sdružené
přístrojové desce.
Nejvyšší rychlost si lze zvolit a uložit do
paměti, když vůz jede nebo když stojí.
Za jízdy
1. Stiskněte na volantu tlačítko
- zapne
se omezovač rychlosti.
> Symbol (6) omezení rychlosti se rozsvítí na sdružené přístrojové desce.
Klávesnice na volantu a sdružená přístrojová
deska.
Omezovač rychlosti - zapnuto/vypnuto.
07
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Režim standby.
Aktivace a nastavení maximální rychlosti.
Vybraná rychlost.
Omezovač rychlosti aktivní.
196
2. Pokud se vůz pohybuje požadovanou nejvyšší přípustnou rychlostí: Tiskněte na
nebo
, dokud se na
volantu tlačítko
sdružené přístrojové desce nezobrazí
značka (5) u požadované maximální
rychlosti.
> Omezovač rychlosti je tím aktivován
a vybraná maximální rychlost je uložená v paměti.
Pokud vůz stojí
1. Stiskněte na volantu tlačítko
se omezovač rychlosti.
- zapne
07 Podpora řidiče
2. Přetáčejte nastavení pomocí tlačítka
,
dokud se na sdružené přístrojové desce
nezobrazí požadovaná maximální rychlost
se značkou (5).
> Omezovač rychlosti je tím aktivován
a vybraná maximální rychlost je uložená v paměti.
Související informace
•
Omezovač rychlosti (str. 196)
Omezovač rychlosti - změna rychlosti
Změna uložené rychlosti
Uložená max. rychlost se mění krátkým nebo
dlouhým stisknutím tlačítka
nebo
na
volantu.
Nastavení +/- 5 km/h
•
Použijte krátká stisknutí - každé stisknutí
upraví rychlost o+/- 5 km/h
Nastavení +/- 1 km/h
•
Podržte tlačítko a při požadované max.
rychlosti je uvolněte.
Nastavení při posledním stisknutí se uloží do
paměti.
Související informace
•
Omezovač rychlosti (str. 196)
Omezovač rychlosti - dočasná
deaktivace a pohotovostní režim
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze
považovat za obrácený tempomat - řidič
pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale
nemůže náhodně překročit rychlost, kterou
nastavil omezovač rychlosti.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Chcete-li dočasně deaktivovat omezovač
rychlosti a nastavit jej do pohotovostního
režimu:
–
Stiskněte
.
> Značka (5) na sdružené přístrojové
desce změní barvou ze ZELENΔ na
BÍLOU a řidič může dočasně překročit
nastavenou maximální rychlost.
Omezovač rychlosti se znovu aktivuje
. Značka (5) pak
jedním stisknutím
změní barvu z BÍLΔ na ZELENOU
a znovu je nastaveno omezení maximální rychlosti.
Dočasná deaktivace pomocí plynového
pedálu
07
Omezovač rychlosti lze nastavit do pohotovostního režimu také pomocí plynového
pedálu, tedy prudkým zrychlením vozidla:
}}
197
07 Podpora řidiče
||
– Sešlápněte na doraz plynový pedál.
> Sdružená přístrojová deska zobrazuje
uloženou maximální rychlost s barevnou značkou (5) a řidič může dočasně
překročit nastavenou maximální
rychlost – značka (5) změní barvu tentokrát ze ZELENΔ na BÍLOU.
Omezovač rychlosti se po uvolnění
plynového pedálu automaticky znovu
aktivuje a vůz zpomalí pod zvolenou/
uloženou maximální rychlost značka (5) na displeji změní barvu
z BÍLΔ na ZELENOU a maximální
rychlost vozu je opět omezena.
Související informace
•
•
•
07
198
Omezovač rychlosti - alarm pro
překročení rychlosti
(Speed Limiter) lze považovat za obrácený
tempomat - řidič pomocí plynového pedálu
ovládá rychlost, ale nemůže náhodně překročit rychlost, kterou nastavil omezovač
rychlosti.
Na prudkých sjezdech se může stát, že
brzdění motorem nebude stačit a zvolená
maximální rychlost bude překročena. Řidič je
na tuto skutečnost upozorněn akustickým
signálem.
Alarm se aktivuje pouze po 5 sekundách,
pokud rychlost byla překročena minimálně
o 3 km/h za předpokladu, že během
poslední půlminuty nebylo stisknuto tlanebo
.
čítko
Omezovač rychlosti - změna rychlosti
(str. 197)
•
Omezovač rychlosti - alarm pro překročení rychlosti (str. 198)
–
Související informace
•
•
Omezovač rychlosti (str. 196)
•
•
Omezovač rychlosti - začínáme (str. 196)
•
Omezovač rychlosti - deaktivace
(str. 198)
Omezovač rychlosti - změna rychlosti
(str. 197)
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 197)
Stiskněte na volantu tlačítko
.
> Kontrolka omezovače rychlosti (6)
a výběr nastavené rychlosti (5) na
sdružené přístrojové desce zhasnou uložená/nastavená rychlost se vymanelze
žou a po stisknutí tlačítka
pokračovat.
POZNÁMKA
Omezovač rychlosti - začínáme (str. 196)
Omezovač rychlosti - deaktivace
(str. 198)
Pokud chcete deaktivovat omezovač
rychlosti:
Signál je aktivní do doby, než řidič zpomalí
pod zvolenou maximální rychlost.
Omezovač rychlosti (str. 196)
•
Omezovač rychlosti - deaktivace
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze
považovat za obrácený tempomat - řidič
pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale
nemůže náhodně překročit rychlost, kterou
nastavil omezovač rychlosti.
Nyní řidič může pomocí plynového
pedálu volit rychlost bez omezení.
Související informace
•
•
•
•
Omezovač rychlosti (str. 196)
Omezovač rychlosti - začínáme (str. 196)
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 197)
Omezovač rychlosti - alarm pro překročení rychlosti (str. 198)
07 Podpora řidiče
Tempomat*
VAROVÁNÍ
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržet rovnoměrnou rychlost. Výsledkem
je mnohem klidnější jízda po dálnicích a dlouhých rovných cestách v plynulém provozu.
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud tempomat neudržuje vhodnou rychlost resp. vzdálenost.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
Přehled
Související informace
Tlačítka na volantu a sdružená přístrojová deska
ve vozidlech s omezovačem rychlosti4.
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Tlačítka na volantu a sdružená přístrojová deska
ve vozidlech bez omezovače rychlosti4.
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 200)
•
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 201)
•
•
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 200)
Tempomat* - deaktivace (str. 201)
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 202)
Režim standby
Aktivace a nastavení rychlosti.
Zvolená rychlost (ŠEDÁ = pohotovostní
režim).
Aktivní tempomat – BÍLÝ symbol (ŠEDÁ
= pohotovostní režim).
07
4
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
199
07 Podpora řidiče
Tempomat* - správa rychlosti
Nastavení +/- 5 km/h
Rychlost lze aktivovat, nastavit nebo upravit.
•
Aktivace a nastavení rychlosti
Zapnutí tempomatu:
•
>
Stiskněte na volantu tlačítko CRUISE
(bez omezovače rychlosti) nebo
(s
omezovačem rychlostí).
Na sdružené přístrojové desce se rozsvítí
kontrolka (6) tempomatu - tempomat je
v pohotovostním režimu.
Aktivace tempomatu:
•
Při požadované rychlosti stiskněte na
nebo
.
volantu tlačítko
>
Aktuální rychlost je uložena v paměti a při
zvolené rychlosti se rozsvítí na sdružené
přístrojové desce značka (5)
a kontrolka (6) se změní z ŠEDΔ na
BÍLOU - vozidlo potom jede uloženou
rychlostí.
Nastavení +/- 1 km/h
•
/
Pokud se před stisknutím tlačítka
rychlost zvýší sešlápnutím plynového pedálu,
uloží se rychlost, kterou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
nemá vliv na nastavení tempomatu - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlostí,
jaká byla naposledy uložena.
POZNÁMKA
Pokud se některé z tlačítek na tempomatu
podrží stisknuté několik minut, systém se
zablokuje a nedá se použít. Abyste mohli
tempomat znovu aktivovat, vozidlo se
musí zastavit a motor se musí restartovat.
Tempomat nelze aktivovat při rychlostech
pod 30 km/h.
Změna uložené rychlosti
Uložená rychlost se mění krátkým nebo dlouhým stisknutím tlačítka
nebo
na
volantu.
200
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Podržte tlačítko a při požadované
rychlosti je uvolněte.
Nastavení při posledním stisknutí se uloží do
paměti.
POZNÁMKA
07
Použijte krátká stisknutí - každé stisknutí
upraví rychlost o+/- 5 km/h
Související informace
•
Tempomat* (str. 199)
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim
Systém lze dočasně deaktivovat a uvést do
pohotovostního režimu.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Dočasné vypojení tempomatu a nastavení do
pohotovostního režimu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
>
Značka (5) a kontrolka (6) na sdružené
přístrojové desce změní barvu z BÍLΔ nad
ŠEDOU - tempomat je dočasně vyřazen.
.
Pohotovostní režim v důsledku zásahu
řidiče
Tempomat se dočasně vypojí a automaticky
přejde do pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
sešlápnete pedál brzdy
řadicí páka/volič se přesune do polohy N
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí
vyšší než je uložená rychlost.
Řidič musí regulovat rychlost.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
nemá vliv na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla
naposledy uložena.
07 Podpora řidiče
Automatický pohotovostní režim
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
kola ztratí trakci
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
rychlost poklesne pod cca. 30 km/h.
Řidič musí regulovat rychlost.
Související informace
•
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 200)
•
Tempomat* - deaktivace (str. 201)
Tempomat* (str. 199)
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 201)
Tempomat* - pokračování
v nastavené rychlosti
Tempomat* - deaktivace
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost.
Po dočasné deaktivaci, když je systém
v pohotovostním režimu, (str. 200) lze obnovit
nastavenou rychlost.
Opětovná aktivace tempomatu z pohotovostního režimu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
>
Značka (5) a kontrolka (6) na sdružené
přístrojové desce ze změní z ŠEDΔ na
BÍLOU - vozidlo potom jede naposledy
uloženou rychlostí.
.
Zde popisujeme postup deaktivace.
Tempomat se vypíná tlačítkem (1) na volantu
nebo vypnutím motoru - nastavená/uložená
rychlost se vymaže v paměti a nelze v ní
.
pokračovat stisknutím tlačítka
Související informace
•
•
•
•
Tempomat* (str. 199)
Tempomat* - správa rychlosti (str. 200)
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 200)
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 201)
POZNÁMKA
Nastavený nárůst rychlosti se aktivuje, jakmile se rychlost obnoví stisknutím tlačítka
.
Související informace
•
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 200)
•
Tempomat* - deaktivace (str. 201)
Tempomat* (str. 199)
07
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 200)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
201
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat - ACC*
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním a bezpečný
zvolený časový informace.
Díky adaptivnímu tempomatu jsou dlouhé
jízdy po dálnicích a dlouhých rovných cestách
v plynulém dopravním provozu mnohem klidnější.
Řidič si nastaví požadovanou rychlost
(str. 205) a časový interval (str. 206) odstupu
vzhledem k vozu před sebou. Jakmile radarový detektor zjistí, že před vozem jede
pomalejší vozidlo, rychlost automaticky
upraví. Jakmile je cesta volná, vůz pojede
zase původně zvolenou rychlostí.
Pokud adaptivní tempomat vypnete nebo
nastavíte pohotovostní režim (str. 207) a váš
vůz se ocitne příliš blízko vozu před vámi,
upozorní řidiče na krátkou vzdálenost systém
upozornění na odstup (str. 216).
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí
a všechny podmínky na cestě.
Přečtěte si v uživatelské příručce všechny
kapitoly týkající se adaptivního tempomatu, abyste se seznámili s omezeními,
které by měl řidič znát ještě před tím, než
začne tempomat používat.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to
i v případě, že používá adaptivní tempomat.
DŮLEŽITÉ
Údržba adaptivního tempomatu se musí
provádět pouze v servisu - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Po omezenou dobu po návštěvě servisu
může mít funkce ACC poněkud omezený
dosah. Systém se během jízdy nakalibruje
a automaticky se obnoví úplná funkčnost.
07
Automatická převodovka
Vozidla s automatickou převodovkou jsou
u adaptivního tempomatu vybavena zdokonalenou funkcí Queue Assist (str. 209).
202
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 203)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 204)
Adaptivní tempomat* - správa rychlosti
(str. 205)
•
Adaptivní tempomat* - nastavení časového intervalu (str. 206)
•
Adaptivní tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní režim (str. 207)
•
Adaptivní tempomat* - předjíždění jiného
vozidla (str. 208)
•
Adaptivní tempomat* - deaktivace
(str. 208)
•
Adaptivní tempomat* - Queue Assist
(str. 209)
•
•
•
•
Radarový snímač (str. 210)
Radarový snímač - omezení (str. 211)
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření (str. 213)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 214)
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - funkce
Kombinuje tempomat a systém koordinace
vzdálenosti.
Přehled funkcí
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou
např. jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě nízkých přívěsů, pomalu jedoucích a stojících vozidel a předmětů.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
Přehled funkcí5.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Klávesnice na volantu (str. 204)
Radarový snímač (str. 210)
Vzdálenost k vozidlu vpředu (str. 206) měří
především radarový snímač(str. 210). Tempomat reguluje rychlost zrychlováním
a přibrzďováním. Když jsou brzdy používány
adaptivním tempomatem, je běžné, že vydávají určitý zvuk.
Adaptivní tempomat sleduje vozidlo ve stejném pruhu tak, aby byl dodržen časový interval (str. 206) nastavený řidičem. Pokud radarový snímač nevidí žádné vozidlo vpředu,
vozidlo pojede nastavenou rychlosti, kterou
uložil řidič. To platí rovněž v případě, pokud
5
6
rychlost vozu před vozidlem je vyšší než uložená rychlost tempomatu.
Adaptivní tempomat napomáhá řídit rychlost
plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké
brzdění, musí řidič brzdit sám. To platí při velkých rozdílech rychlosti, nebo když vozidlo
před Vámi prudce zabrzdí. Kvůli omezení
v radarovém snímači (str. 211) může být
brzdění neočekávané nebo nemusí nastat
vůbec.
Adaptivní tempomat lze nastavit tak, aby sledoval jiný vůz při rychlosti od 30 km/h6 do
200 km/h. Pokud rychlost klesne pod
30 km/h nebo pokud příliš klesnou otáčky
motoru, tempomat přejde do pohotovostního
režimu (str. 207), ve kterém automaticky
nebrzdí - v tomto případě musí bezpečnou
vzdálenost od vozu jedoucího vpředu zajistit
sám řidič.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Adaptivní tempomat má brzdnou kapacitu,
která je ekvivalentem přibližně 40 %
brzdného výkonu vozu.
07
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Funkci Queue Assist (str. 209) u vozů s automatickou převodovkou lze nastavit u rychlosti v rozsahu 0-200 km/h.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
203
07 Podpora řidiče
||
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat upozorňuje na
vozidla, která byla detekována radarovou
jednotkou - proto se může stát, že systém
nevydá varování nebo jej vydá s jistým
zpožděním. Nečekejte na varování
a začněte brzdit, pokud je to třeba.
Adaptivní tempomat* - přehled
Fungování adaptivního tempomatu a klávesnice na volantu závisejí na tom, zda vozidlo je
či není vybaveno omezovačem rychlosti8.
Adaptivní tempomat s omezovačem
rychlosti
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
1. Varovná kontrolka a varovný zvuk systému
varování před kolizí7.
Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji, než je
brzdná kapacita adaptivního tempomatu,
a řidič nebrzdí, tempomat použije kontrolku
a zvukovou výstrahu systému varování před
kolizí (str. 226) a upozorňuje řidiče, že musí
okamžitě jednat.
POZNÁMKA
Pokud nosíte sluneční brýle nebo pokud
prudce svítí slunce, může se stát, že
výstražnou kontrolku neuvidíte.
Nezapomeňte, že adaptivní tempomat je
určen především k jízdě po vozovkách v rovném terénu. Pokud pojedete po cestě ze
svahu, s těžkým nákladem nebo přívěsem,
může se stát, že zařízení bude mít problém
udržet správnou vzdálenost od vozidla před
vámi - v tomto případě buďte opatrní
a připraveni zpomalit.
Související informace
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 202)
•
Adaptivní tempomat* - předjíždění jiného
vozidla (str. 208)
Adaptivní tempomat* - deaktivace
(str. 208)
07
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Režim standby
Γasový interval - prodloužení/zkrácení.
Aktivace a nastavení rychlosti.
Zelená značka u uložené rychlosti (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
7
8
204
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Γasový interval
ACC je aktivní se ZELENÝM symbolem
(BÍLÁ = pohotovostní režim).
Adaptivní tempomat bez omezovače
rychlosti
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 202)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 203)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 214)
Adaptivní tempomat* - správa
rychlosti
Zapnutí ACC:
•
Stiskněte tlačítko na volantu
– na
sdružené přístrojové desce se rozsvítí
podobný BÍLÝ symbol(8), který oznamuje,
že adaptivní tempomat je v pohotovostním režimu (str. 207).
Aktivace tempomatu ACC:
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Tempomat- zapnuto/vypnuto nebo pohotovostní režim.
Γasový interval - prodloužení/zkrácení.
Aktivace a nastavení rychlosti.
(Nepoužívá se)
•
Při požadované rychlosti stiskněte na
nebo
.
volantu tlačítko
>
Aktuální rychlost se uloží do paměti, sdružená přístrojová deska zobrazí na cca.
sekundu "lupu" (6) kolem uložené
rychlosti a její označení se změní z BÍLΔ
na ZELENOU.
Jakmile tento symbol změní barvu
z BÍLΔ na ZELENOU, tempomat
ACC je aktivní a vozidlo udržuje uloženou rychlost.
Tempomat ACC reguluje
vzdálenost k vozidlu jedoucímu vpředu, pouze pokud
symbol ukazuje obrázek dalšího vozidla.
07
Zelená značka u uložené rychlosti (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
Γasový interval
ACC je aktivní se ZELENÝM symbolem
(BÍLÁ = pohotovostní režim).
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
205
07 Podpora řidiče
||
Současně je označen interval
rychlosti:
nemá vliv na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla
naposledy uložena.
POZNÁMKA
•
vyšší rychlost se ZELENÝM označením je
předprogramovaná rychlost
•
nižší rychlost je rychlost vpředu jedoucího
vozidla.
Pokud se některé z tlačítek na adaptivním
tempomatu podrží stisknuté několik minut,
systém se zablokuje a nedá se použít.
Abyste jej mohli znovu aktivovat, vozidlo
se musí zastavit a motor se musí restartovat.
V některých situacích opětovná aktivace
není možná. V tomto případě se na sdružené přístrojové desce (str. 214) objeví
Adaptivní tempomat není dostupný.
Změna uložené rychlosti
Uložená rychlost se mění krátkým nebo dlounebo
na
hým stisknutím tlačítka
volantu.
Nastavení +/- 5 km/h
•
Použijte krátká stisknutí - každé stisknutí
upraví rychlost o +/- 5 km/h
Nastavení +/- 1 km/h
•
07
206
Podržte tlačítko a při požadované
rychlosti je uvolněte.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 202)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 204)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 203)
Adaptivní tempomat* - nastavení
časového intervalu
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu
vpředu. Na sdružené přístrojové desce se zobrazuje
1 až 5 vodorovných čar - čím
je jich více, tím je časový
interval delší. Jedna čára
odpovídá cca. 1 sekundě, 5 čar - cca.
3 sekundám.
Nastavení/změna časové vzdálenosti:
•
Otáčejte kolečkem na klávesnici na
volantu (str. 204) (nebo u vozidel bez
omezovače rychlosti použijte tlačítka
).
Při nízké rychlosti, když jsou vzdálenosti
krátké, adaptivní tempomat mírně prodlouží
časový interval.
Nastavení při posledním stisknutí se uloží do
paměti.
Adaptivní tempomat umožňuje měnit časový
interval v určitých situacích, aby vůz mohl sledovat vozidlo jedoucí před ním plynule
a komfortně.
/
Pokud se před stisknutím tlačítka
rychlost zvýší sešlápnutím plynového pedálu,
uloží se rychlost, kterou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka.
Nezapomeňte, že v případě krátkého časového intervalu musí řidič, pokud vyvstane
nepředvídaný dopravní problém, reagovat
rychle.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
Stejný symbol se zobrazí také při aktivaci
funkce sledování vzdálenosti (str. 216).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
POZNÁMKA
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů
přípustné.
Pokud se zdá, že aktivovaný adaptivní
tempomat nereaguje, důvodem může být
skutečnost, že časová vzdálenost k vozidlu vpředu brání zvýšit rychlost vozidla.
Γím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
Adaptivní tempomat* - dočasná
deaktivace a pohotovostní režim
Adaptivní tempomat lze dočasně deaktivovat
a uvést do pohotovostního režimu.
Dočasná aktivace - pohotovostní režim
s omezovačem rychlosti
Dočasné vypojení adaptivního tempomatu
a nastavení do pohotovostního režimu:
•
Tento symbol na displeji a uložená
rychlost pak změní barvu ze ZELENΔ
na BÍLOU.
Další informace k rychlosti (str. 205).
Související informace
•
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 202)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 204)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 203)
Adaptivní tempomat* - deaktivace
(str. 208)
Stiskněte na volantu tlačítko
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
nemá vliv na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla
naposledy uložena.
Automatický pohotovostní režim
Ovládání adaptivního tempomatu závisí na
ostatních systémech, např. na systému stability ESC (str. 189). Pokud některý z těchto
systémů přestane fungovat, adaptivní tempomat se automaticky deaktivuje.
Dočasné vypojení adaptivního tempomatu
a nastavení do pohotovostního režimu:
V případě automatické deaktivace se ozve
signál a na sdružené přístrojové desce se
zobrazí zpráva Adaptivní tempomat zrušen.
V tomto případě musí řidič zasáhnout a upravit rychlost a vzdálenost k vozu před sebou.
•
K automatické deaktivaci může dojít, když:
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim bez omezovače rychlosti
Stiskněte na volantu tlačítko
Pohotovostní režim v důsledku zásahu
řidiče
Adaptivní tempomat se dočasně vypojí
a přejde automaticky do pohotovostního
režimu, pokud:
•
•
•
9
Řidič musí regulovat rychlost.
sešlápnete pedál brzdy
se volič převodového stupně přesune do
polohy N (automatická převodovka)
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí
vyšší než je uložená rychlost.
•
•
•
•
•
•
•
řidič otevře dveře
řidič si odepne bezpečnostní pás
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
rychlost poklesne pod 30 km/h9
kola ztratí trakci
je příliš vysoká teplota brzd
07
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým
sněhem nebo hustým deštěm (jsou zablokovány radarové vlny).
Neplatí pro vozidla s funkcí Queue Assist - tato vozidla pokračuje rovnou na 0 km/h.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
207
07 Podpora řidiče
||
Vyvolání nastavené rychlosti
Adaptivní tempomat v pohotovostním režimu
na volantu
lze aktivovat stisknutím tlačítka
- rychlost se nastaví na naposledy uloženou
hodnotu.
POZNÁMKA
Po opětovné aktivaci tempomatu pomocí
může dojít k výraznému zvýšení
tlačítka
rychlosti.
Adaptivní tempomat* - předjíždění
jiného vozidla
Pokud vozidlo jede za jiným vozem a řidič
pomocí směrových světel10 naznačí, že chce
předjíždět, adaptivní tempomat krátce zrychlí,
aby vozidlo dojelo vůz vpředu.
Tato funkce je aktivní při rychlostech vyšších
než 70 km/h.
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že tato funkce může být
aktivována ve více situacích než jen při
předjíždění, např. když se používá ukazatel
směru k označení změny jízdního pruhu
nebo k vyjetí na jinou cestu - v tomto
případě vozidlo krátce zrychlí.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 202)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 204)
Tempomat* (str. 199)
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 202)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 204)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 203)
07
10
208
U vozidla s levostranným řízením bliká jen levé směrové světlo, u vozidla s pravostranným řízením - jen pravé směrové světlo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Adaptivní tempomat* - deaktivace
Klávesnice s omezovačem rychlosti
Adaptivní tempomat se vypíná pomocí tlana klávesnici (str. 204) na volantu čítka
nastavená/uložená rychlost se vymaže a po
nelze pokračovat.
stisknutí tlačítka
Klávesnice bez omezovače rychlosti
Krátkým stisknutím tlačítka
na volantu se
adaptivní tempomat nastaví do pohotovostního režimu (str. 207). Vypíná se dalším krátkým stisknutím - nastavená/uložená rychlost
nelze
se vymaže a po stisknutí tlačítka
pokračovat.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 202)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 203)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 214)
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - Queue Assist
Queue Assist umožňuje adaptivnímu tempomatu využít při rychlostech pod 30 km/h další
funkce.
U automatické převodovky může adaptivní
tempomat sledovat jiné vozidlo v rozsahu
0-200 km/h.
POZNÁMKA
Ve vozech s automatickou převodovkou je
adaptivní tempomat doplněn funkcí Queue
Assist (tato funkce je označována také jako
"Queue Assist").
Queue Assist nabízí následující možnosti:
•
•
•
•
Prodloužený rozsah rychlosti - také pod
30 km/h a v klidovém stavu
Změna cíle
Automatické brzdění se u stojícího vozu
vypne
Automatická aktivace parkovací brzdy.
Upozorňujeme, že nejnižší rychlost, kterou lze
u adaptivního tempomatu nastavit, je 30 km/h
- přestože tempomat dokáže sledovat jiné
vozidlo až do zastavení, nelze nastavit nižší
rychlost než 30 km/h.
Větší rozsah rychlosti
POZNÁMKA
Aby se adaptivní tempomat aktivoval při
rychlosti pod 30 km/h, vozidlo vpředu se
musí nacházet v přiměřené vzdálenosti.
POZNÁMKA
Funkce Queue Assist udrží vozidlo, aby se
nerozjelo, maximálně 4 minuty - potom se
aktivuje parkovací brzda a adaptivní tempomat se vypne.
•
Před opětovnou aktivací adaptivního
tempomatu se musí povolit parkovací
brzda.
Pokud se vůz na chvílí zastaví, např. při
popojíždění v pomalém provozu nebo na
semaforu, v jízdě se po krátkých zastávkách
automaticky pokračuje do cca. 3 sekund – pokud by trvalo déle, než se vůz vpředu rozjede, adaptivní tempomat se vypojí a přejde
do pohotovostního režimu s automatickým
brzděním. V tomto případě musí řidič tempomat znovu aktivovat. K dispozici jsou tyto
možnosti:
Změna cíle
•
Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může
se objevit stojící vozidlo.
Stiskněte na volantu tlačítko
.
nebo
•
Sešlápněte plynový pedál.
>
Adaptivní tempomat potom bude pokračovat ve sledování vozu před sebou.
Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz, který
se pohybuje rychlostí menší než 30 km/h,
a změní cíl na stojící vozidlo, adaptivní tempomat zpomalí podle stojícího vozidla.
Pokud chcete aktivovat adaptivní tempomat, musí být zavřeny dveře řidiče a řidič
musí být připoutaný.
07
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
209
07 Podpora řidiče
||
VAROVÁNÍ
Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz,
který se pohybuje rychlostí větší než
30 km/h, a změní cíl z pohybujícího se
vozidla na stojící vozidlo, adaptivní tempomat bude stojící vozidlo ignorovat
a nastaví uloženou rychlost.
•
Řidič musí sám zasáhnout a zabrzdit.
Automaticky pohotovostní režim se
změnou cíle
Adaptivní tempomat se odpojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
•
•
rychlost klesne pod 5 km/h a adaptivní
tempomat si není jistý, zda cílový objekt
je stojící vozidlo nebo jiný předmět, např.
retardér.
rychlost klesne pod 5 km/h a vozidlo
vpředu odbočí, takže jej adaptivní tempomat již nesleduje.
Ukončení automatického brzdění, když
vůz stojí
07
210
V některých situacích funkce Queue Assist
automaticky zabrzdí do klidového stavu. To
znamená, že se brzdy uvolní a vozidlo se
může rozjet - proto musí řidič zasáhnout
a zabrzdit vozidlo sám, aby jej udržel na
místě.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce Queue Assist uvolní plynový pedál
a nastaví adaptivní tempomat do pohotovostního režimu v následujících situacích:
Radarový snímač
•
•
•
řidič má nohu na pedálu brzdy
Radarový snímač má za úkol detekovat osobní
a nákladní vozidla, která se pohybují ve stejném jízdním pruhu a ve stejném směru.
je aktivována parkovací brzda
Radarový snímač využívají následující funkce:
se volič převodových stupňů přeřadí do
polohy P, N nebo R
•
řidič nastaví adaptivní tempomat do
pohotovostního režimu.
•
•
•
Funkce sledování vzdálenosti*
Adaptivní tempomat*
Systém varování před kolizí s automatickou aktivací brzd a detekcí cyklistů
a chodců*
Automatická aktivace parkovací brzdy
V některých případech funkce Queue Assist
aktivuje parkovací brzdu, aby vozidlo i nadále
stálo.
DŮLEŽITÉ
V případě viditelného poškození mřížky
vozidla nebo v případě podezření na
poškození radarového snímače:
K tomu dojde, pokud:
•
řidič otevře dveře a odepne si bezpečnostní pás
•
Systém ESC se přepne z režimu Normal
do režimu Sport
•
Funkce Queue Assist brzdí vozidlo, aby
se nerozjelo, déle než 4 minuty
•
•
se vypne motor
jsou brzdy přehřáté.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 202)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 204)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 203)
•
Kontaktujte servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Pokud došlo k poškození nebo uvolnění
mřížky, radarového snímače nebo jeho
držáku, může se stát, že tato funkce
nebude vůbec nebo částečně k dispozici.
Úpravy radarového snímače by mohly vyústit
v nelegální používání.
Související informace
•
•
•
•
Radarový snímač - omezení (str. 211)
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 202)
Systém varování před kolizí* (str. 226)
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 216)
07 Podpora řidiče
Radarový snímač - omezení
VAROVÁNÍ
Radarový snímač (str. 210) má jistá omezení,
a to především kvůli omezenému zornému
poli.
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Schopnost adaptivního tempomatu detekovat
vozidlo vpředu se výrazně sníží, pokud:
•
rychlost vozidel vpředu se výrazně liší od
vaší rychlosti
•
dojde k zablokování radarového snímače
- např. v případě prudkého deště nebo
rozbředlého sněhu nebo pokud se před
radarovým snímačem zachytí jiné
předměty.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí
a všechny podmínky na cestě.
Přečtěte si v uživatelské příručce všechny
kapitoly týkající se adaptivního tempomatu, abyste se seznámili s omezeními,
které by měl řidič znát ještě před tím, než
začne tempomat používat.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to
i v případě, že používá adaptivní tempomat.
POZNÁMKA
Prostor před radarovým senzorem musí
být čistý - viz kapitola "Údržba" (str. 230).
Zorné pole
Radarový snímač má omezené zorné pole.
V některých případech není druhý vůz detekován nebo detekce proběhne později, než
by měla.
VAROVÁNÍ
Zorné pole ACC
Někdy radarový snímač detekuje s jistým
zpožděním vozidla v těsné blízkosti, např.
vozidlo, které jede mezi vaším vozem
a vozidly před vámi.
Malá vozidla, jako jsou motocykly nebo
vozidla, která nejedou uprostřed jízdního
pruhu, mohou zůstat nedetekovaná.
Před mřížku chladiče se nesmí montovat
příslušenství ani jiné předměty jako např.
přídavná světla.
07
V zatáčkách může radarový snímač detekovat špatné vozidlo nebo může ztratit
detekované vozidlo z dohledu.
}}
211
07 Podpora řidiče
||
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou
např. jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících
vozidel a předmětů.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 202)
Systém varování před kolizí* (str. 226)
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 216)
07
212
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření
Pokud se na sdružené přístrojové desce
zobrazí zpráva Zablokov. radar Viz
příručka, znamená to, že radarový snímač
(str. 210) adaptivního tempomatu nedokáže
detekovat ostatní vozidla před vozem.
a varování před kolizí s automatickou aktivací
brzd (str. 226).
Tato zpráva znamená, že nefunguje žádná
z funkcí pro upozornění na odstup (str. 216)
V této tabulce jsou uvedeny příklady možných
příčin zobrazení zpráv spolu s příslušnými
činnostmi:
Příčina
Akce
Povrch radaru v mřížce je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch radaru v mřížce od nečistot, ledu a sněhu.
Hustý déšť nebo sněžení blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje, když je vozovka velmi mokrá nebo
zasněžená.
Povrch radaru byl očištěn, avšak zpráva je stále zobrazena.
Γekejte. Může trvat několik minut, než radar „zjistí“, že již není zablokován.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 204)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 203)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 214)
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
213
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - symboly
a zprávy
několik příkladů. Dle situace dodržujte doporučení:
Někdy může adaptivní tempomat zobrazit
symbol a/nebo textovou zprávu. Dále uvádíme
Symbol
Zpráva
Popis
Symbol je ZELENÝ
Vozidlo udržuje uloženou rychlost.
Symbol je BÍLÝ
Adaptivní tempomat se nastavuje v pohotovostním režimu.
Standardní tempomat se volí ručně.
Povolit temp. nastav. ESCna
normální
Adaptivní tempomat lze aktivovat, až je systém stability (ESC) (str. 189) nastaven do normálního
režimu.
Adaptivní tempomat zrušen
Adaptivní tempomat je deaktivován - rychlost musí regulovat řidič.
Adaptivní tempomat není
dostupný
Adaptivní tempomat nemůže být aktivován.
Důvodem může být:
•
•
Zablokov. radar Viz příručka
Adaptivní tempomat je dočasně odpojen.
•
07
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým sněhem nebo hustým deštěm.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo
když se před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Přečtěte si o omezeních radarového snímače (str. 211).
Adapt.tempomat Nutný
servis
214
Adaptivní tempomat je odpojen.
•
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Kontaktujte odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
07 Podpora řidiče
Symbol
Zpráva
Popis
Sešlápnutím brzdy přidržte
vůz + akustický alarmA
Vůz stojí a tempomat uvolní brzdový pedál, aby parkovací brzda přidržela vozidlo. Kvůli závadě
parkovací brzdy se však vůz za chvíli rozjede.
•
Pod 30 km/h Musí být vozidlo
vpředuA
A
Řidič musí brzdit sám. Zpráva zůstane zobrazena a zní alarm, dokud řidič nesešlápne brzdový
nebo plynový pedál.
Zobrazí se, pokud se pokusíte aktivovat tempomat při rychlostech pod 30 km/h a v aktivační
vzdálenosti se nenachází žádné vozidlo.
Pouze s funkcí Queue Assist.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 202)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 204)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 203)
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
215
07 Podpora řidiče
Funkce sledování vzdálenosti*
Funkce sledování vzdálenosti (Distance Alert)
upozorňuje řidiče v případě, že je odstup od
vpředu jedoucího vozidla příliš krátký.
Funkce sledování vzdálenosti je aktivní při
rychlostech nad 30 km/h a reaguje pouze na
vozidla, která jedou před vozem stejným
směrem. Pro blížící se, pomalu jedoucí nebo
stojící vozidla není poskytována žádná informace o vzdálenosti.
POZNÁMKA
Je-li aktivní adaptivní tempomat, funkce
sledování vzdálenosti se vypne.
zde vyhledejte funkci Upozornění na
odstup.
Nastavení časového intervalu
VAROVÁNÍ
Systém varování u vzdálenosti reaguje
pouze v případě, že vzdálenost k vozu
před vámi je menší než nastavená hodnota
- rychlost vozidla nemá na to vliv.
Provoz
Nastavení a symbol časového intervalu.
Γasový interval - prodloužení/zkrácení.
Γasový interval - zapnuto.
Oranžová výstražná kontrolka11.
07
Pokud je vzdálenost k vozidlu vpředu menší
než nastavený časový interval, na čelním skle
se nepřerušovaně rozsvítí oranžová výstražná
kontrolka.
11
216
Stisknutím tlačítka ve středové konzole funkci
zapnete nebo vypnete. Funkce je zapnuta,
když svítí jedna kontrolka v tlačítku.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
systém nabídky vozidla MY CAR (str. 115) -
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu
vpředu. Na sdružené přístrojové desce se zobrazuje
1 až 5 vodorovných čar - čím
je jich více, tím je časový
interval delší. Jedna čára
odpovídá cca. 1 sekundě, 5 čar - cca.
3 sekundám.
Stejný symbol se zobrazí také tehdy, když je
aktivován adaptivní tempomat (str. 203).
07 Podpora řidiče
POZNÁMKA
Γím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
Nastavený časový interval využívá také
adaptivní tempomat (str. 203).
Upozornění na odstup* - omezení
Tato funkce, která využívá stejný radarový
snímač jako adaptivní tempomat (str. 202)
a systém varování před kolizí s automatickou
aktivací brzd (str. 226), má jistá omezení.
POZNÁMKA
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů
přípustné.
Silné protisvětlo, odrazy, prudké změny
intenzity světla nebo nošení brýlí mohou
způsobit, že varovné světlo na čelním skle
nebude vidět.
Související informace
•
Upozornění na odstup* - omezení
(str. 217)
•
Distance Alert* - symboly a zprávy
(str. 218)
Špatné počasí nebo klikaté vozovky
mohou ovlivnit schopnost radarového snímače detekovat vozidla jedoucí před vámi.
Na schopnost detekce může mít vliv rovněž velikost ostatních vozidel, např. motocyklů. To může znamenat, že se varovná
kontrolka rozsvítí při kratší vzdálenosti, než
je nastavená vzdálenost, nebo se kontrolka dočasně nerozsvítí vůbec.
Extrémně vysoké rychlosti mohou
v důsledku omezení dosahu snímače také
způsobit rozsvícení kontrolky při kratší
vzdálenosti, než je nastavená vzdálenost.
07
Další informace o omezeních radarového snímače, viz Radarový snímač - omezení
(str. 211) a (str. 232).
Související informace
•
•
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 216)
Distance Alert* - symboly a zprávy
(str. 218)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
217
07 Podpora řidiče
Distance Alert* - symboly a zprávy
desce, pokud se funkce omezí následkem
omezení.
Funkce může zobrazit symboly a zprávy,
které se zobrazují na sdružené přístrojové
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Zablokov. radar Viz
příručka
Funkce sledování vzdálenosti je dočasně vypnutá.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když se
před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Přečtěte si o omezeních radarového snímače (str. 211).
Varování před kolizí
Nutný servis
Funkce sledování vzdálenosti a varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd jsou částečně
nebo zcela vypnuty.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
A
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Související informace
•
•
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 216)
Upozornění na odstup* - omezení
(str. 217)
07
218
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
City Safety™
DŮLEŽITÉ
City Safety™ je funkce, která napomáhá řidiči
vyvarovat se kolize při jízdě v dopravních
zácpách, mimo jiné při změnách dopravní
situace před vozem kombinované s poklesem
pozornosti, což by mohlo vést k nehodě.
Údržbu a výměnu komponentů City
Safety™ smí provádět pouze servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Funkce City Safety™ je aktivní při rychlostech
do 50 km/h. Pomáhá řidiči automatickým
brzděním vozidla v případě bezprostředního
rizika srážky s vepředu jedoucími vozidly,
pokud řidič nereaguje včas brzděním a/nebo
otočením volantu.
Systém City Safety™ nereaguje na vozidla,
která jedou v jiném směru, na malá
vozidla, motocykly, lidi a zvířata.
City Safety™ dokáže zabránit kolizi, pokud
je rozdíl v rychlostem menší než 15 km/h je-li rozdíl v rychlostech vyšší, dokáže
pouze snížit rychlost v okamžiku nárazu.
Aby měl řidič k dispozici plný výkon brzd,
musí sešlápnout pedál brzdy.
Systém City Safety™ je nastaven tak, aby se
aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům do řízení.
Řidič nebo spolujezdci normálně zaznamenají
funkci systému City Safety™ pouze tehdy,
pokud je vůz bezprostředně ohrožen kolizí.
Pokud je vůz vybaven také funkcí varování
před kolizí s automatickou aktivací brzd
(str. 226)*, pak se tyto dva systémy vzájemně
doplňují.
Systém City Safety sleduje dopravní situaci
před vozidlem pomocí laserového senzoru,
který je umístěn v horní hraně čelního okna.
Pokud bezprostředně hrozí kolize, systém City
Safety vůz automaticky přibrzdí - tento zásah
můžete vnímat jako prudké zabrzdění.
Systém City Safety™ nereaguje v každé
jízdní nebo dopravní situaci, při každém
počasí a při libovolném stavu vozovky.
Systém City Safety™ se aktivuje v situacích,
kdy má řidič začít brzdit. Proto nemůže
pomoci řidiči v každé situaci.
Funkce systému City Safety™ nemůže být
používána jako náhrada činnosti řidiče. Pokud
by se řidič plně spolehl jenom brzdění pomocí
funkce City Safety™, došlo by dříve či později
k nehodě.
City Safety™ - funkce
Nikdy nečekejte, až zareaguje systém City
Safety™. Za udržování správné vzdálenosti a rychlosti je odpovědný výhradně
řidič.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ - omezení (str. 221)
07
City Safety™ - funkce (str. 219)
City Safety™ - použití (str. 220)
City Safety™ - laserový senzor (str. 223)
City Safety™ - symboly a zprávy
(str. 225)
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
219
07 Podpora řidiče
||
Když je funkce aktivována a brzdí, na sdružené přístrojové desce se objeví textová
zpráva, že funkce je/byla aktivní.
POZNÁMKA
Pokud brzdí systém City Safety™, rozsvítí
se brzdová světla.
City Safety™ - použití
City Safety™ je funkce, která napomáhá řidiči
vyvarovat se kolize při jízdě v dopravních
zácpách, mimo jiné při změnách dopravní
situace před vozem kombinované s poklesem
pozornosti, což by mohlo vést k nehodě.
Zapnutí a vypnutí
Související informace
Vysílač a přijímač laserového senzoru v čelním
okně12.
Pokud je rozdíl rychlosti vzhledem k vozidlu
jedoucímu vepředu 4-15 km/h, může systém
City Safety zcela zabránit kolizi.
•
•
•
•
•
City Safety™ - použití (str. 220)
City Safety™ - laserový senzor (str. 223)
City Safety™ - symboly a zprávy
(str. 225)
Pokud je rozdíl rychlostí mezi vozidly vyšší
než 15 km/h, nemusí sám o sobě systém City
Safety zabránit kolizi. Aby bylo dosaženo
plného brzdného účinku, musí řidič sešlápnout brzdový pedál. Tímto způsobem je pak
možné zabránit kolizi při rozdílech rychlostí
vyšších než 15 km/h.
12
220
Funkce City Safety™ se aktivuje automaticky při nastartování motoru.
City Safety™ (str. 219)
Systém City Safety aktivuje krátké intenzivní
brzdění a za normálních okolností zastaví
vozidlo těsně za vozidlem vepředu. Takovým
stylem většina řidičů nejezdí a může to pro ně
být nepříjemné.
07
POZNÁMKA
City Safety™ - omezení (str. 221)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
V určitých situacích může být vhodné
vypnout City Safety™, např. v prostředí, kde
mohou větve s listím zasahovat prostoru nad
čelní okno.
City Safety™ se používá v systému menu MY
CAR (str. 115). Po nastartování motoru lze
funkci deaktivovat následovně:
•
V oddílu MY CAR vyhledejte Systém
podpory jízdy a vyberte položku
Vypnuto u City Safety.
Funkce však bude zapnuta při dalším
nastartování motoru bez ohledu na to,
zda byla při vypnutí motoru zapnuta či
vypnuta.
07 Podpora řidiče
VAROVÁNÍ
Laserový senzor vysílá laserové světlo,
i když je funkce City Safety™ manuálně
vypnuta.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ - funkce (str. 219)
•
MY CAR (str. 115)
City Safety™ (str. 219)
City Safety™ - omezení (str. 221)
City Safety™ - laserový senzor (str. 223)
City Safety™ - symboly a zprávy
(str. 225)
City Safety™ - omezení
Snímač systému City Safety je určen k detekování osobních vozidel a dalších velkých
vozidel před vozem, bez ohledu na to, zda je
den nebo noc.
Tato funkce má však jistá omezení.
Omezení snímače znamená, že City Safety
funguje s omezením nebo nefunguje vůbec,
např. v hustém sněžení nebo dešti, mlze,
prašných bouřích nebo sněhových vánicích.
Mlha, nečistota, led nebo sníh na čelním okně
mohou rovněž rušit jeho funkci.
Funkci omezují nízko zavěšené předměty,
např.vlajka/praporek na vyčnívajícím nákladu,
nebo příslušenství jako např. přídavné světlomety a ochranné roury, které jsou vyšší než
kapota.
Laserový paprsek systému City Safety měří
odraz světla. Snímač není schopen zjistit
předměty s malou schopností odrážet světlo.
Zadní části vozidel všeobecně dostatečně
odrážejí světlo díky poznávací značce a reflektorům zadních světel.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému
City Safety odvrátit kolizi. Za těchto situací
poskytuje nejlepší brzdný účinek a stabilitu
systém ABS13 a ESC14.
13
14
(Anti-lock Braking System) - antiblokovací brzdový systém.
(Electronic Stability Control) - systém stability.
Pokud vozidlo couvá, funkce City Safety je
dočasně deaktivována.
Systém City Safety se také neaktivuje při
nízkých rychlostech - pod 4 km/h, proto
systém nezasáhne v případech, kdy se
vozidlo vpředu přibližuje velmi pomalu, např.
při parkování.
Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto
systém City Safety nezasáhne v situacích,
kdy řidič evidentním způsobem otáčí volantem nebo zrychluje, a to i v situaci, kdy je
kolize neodvratná.
Pokud systém City Safety zabránil kolizi se
stojícím objektem, zůstane vozidlo v klidu
maximálně 1,5 sekundy. Pokud je vozidlo
zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost snížena na stejnou
rychlost, jakou se pohybuje vozidlo jedoucí
vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při
zastavení vozidla systémem City Safety
zastaví motor, pokud řidič nestačí před tím
sešlápnout spojkový pedál.
07
}}
221
07 Podpora řidiče
||
POZNÁMKA
•
Udržujte čelní okno před laserovým
senzorem bez ledu, sněhu a nečistot
(umístění senzoru (str. 219) - viz obrázek).
•
Na čelní okno před laserový senzor nic
neupevňujte a nemontujte.
•
Odstraňte námrazu a sníh z kapoty sníh a led nesmí překročit výšku 5 cm.
Příčina
DŮLEŽITÉ
Akce
Povrch čelního okna
před laserovým
senzorem je znečištěný nebo je zakrytý
ledem nebo sněhem.
Očistěte povrch
čelního okna před
senzorem od nečistot, ledu a sněhu.
Laserový senzor má
zablokované zorné
pole.
Odstraňte předmět
blokující senzor.
Pokud jsou na čelním okně před „okénky“
laserových snímačů praskliny, škrábance
nebo stopy od kamínků a pokrývají oblast
cca. 0,5 x 3,0 mm (nebo větší), musíte se
za účelem výměny čelního okna obrátit na
servis (obrázek umístění snímače (str. 219))
– doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
V opačném případě může dojít k omezení
výkonu systému City Safety™.
Aby nedošlo k omezení funkčnosti, selhání
či nevyhovujícímu zásahu systému City
Safety, musí být splněny rovněž následující
podmínky:
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na sdružené přístrojové desce
zobrazí zpráva Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka, je laserový senzor zakryt
a nedokáže detekovat vepředu jedoucí
vozidla. To znamená, že systém City Safety
není funkční.
Zpráva Zablok. snímačů čelního skla Viz
příručka se nezobrazí za všech situací, při
kterých je činnost laserového senzoru omezena. Proto musí dbát na to, aby plocha čelního skla pře senzorem byla vždy čistá.
07
V následující tabulce jsou uvedeny možné
příčiny zobrazení zpráv spolu s doporučeními
příslušných činností.
•
Společnost Volvo nedoporučuje opravovat praskliny, škrábance a poškození od kamínků v oblasti laserového
senzoru. Mělo by se vyměnit celé čelní
sklo.
•
Před výměnou čelního skla kontaktujte
autorizovaný servis Volvo, abyste měli
jistotu, že bude objednáno a nainstalováno správné sklo.
•
Při výměně se musí namontovat stejný
typ stěračů čelního skla nebo stěrače
schválené společností Volvo.
Související informace
•
•
•
222
City Safety™ (str. 219)
City Safety™ - funkce (str. 219)
City Safety™ - použití (str. 220)
07 Podpora řidiče
City Safety™ - laserový senzor
Součástí funkce City Safety™ je senzor, který
vysílá laserové světlo (umístění senzoru - viz
obrázek (str. 219)). V případě závady a v
případě, že je třeba opravit laserový senzor,
kontaktujte autorizovaný servis - doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Při manipulaci s laserovým senzorem je
nezbytně nutné dodržovat předepsané
pokyny.
K laserovému senzoru se vztahují následující
dva štítky:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Splňuje
normy FDA (U.S. Food Administration)
platné pro laserová zařízení s výjimkou
odchylek dle "Oznámení k laserům č. 50"
ze dne 26. července 2001.
•
Laserové záření - Nedívejte se do laserového paprsku přímo pomocí optických
přístrojů - laserový výrobek třídy 1M.
•
Nikdy se nedívejte do laserového
senzoru (který vydává laserové záření)
ze vzdálenosti 100 mm nebo kratší
zvětšovací optikou, jako jsou zvětšovací skla, mikroskopy, čočky nebo
podobné optické přístroje.
•
Zkoušky, opravy, demontáž, nastavení
a/nebo výměna náhradních dílů laserového senzoru musí provádět pouze
kvalifikovaný servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
•
Abyste se vyvarovali vystavení škodlivému záření, neprovádějte žádné
úpravy ani údržbu s výjimkou úkonů
specifikovaných zde.
•
Mechanik musí postupovat podle
servisních informací pro laserový
senzor.
•
Nedemontujte laserový senzor (to platí
i pro demontáž čoček). Demontovaný
laserový senzor nesplňuje třídu laseru
3B podle normy IEC 60825-1. Třída
laseru 3B není bezpečná pro oči,
a proto představuje riziko úrazu.
Údaje vyzařování laserového senzoru
V následující tabulce jsou specifikovány fyzikální údaje laserového senzoru.
Maximální energie impulsu
2.64 µJ
Maximální výstupní výkon
45 mW
Trvání impulsu
Divergence (vodorovně x svisle)
Na obrázku je na horním štítku uvedena klasifikace laserového paprsku:
VAROVÁNÍ
Pokud nebudete dodržovat všechny tyto
pokyny, hrozí nebezpečí poškození zraku!
33 ns
28° × 12°
•
07
Konektor laserového senzoru musí být
před demontáží odpojen od čelního
okna.
Na obrázku jsou na dolním štítku uvedeny
technické parametry laserového paprsku:
}}
223
07 Podpora řidiče
||
•
Laserový senzor musí být nainstalován
na čelní okno dříve, než je připojen
konektor senzoru.
•
Laserový snímač vysílá laserové světlo, když se dálkový ovladač nachází
v poloze klíče II (str. 84), a to i když je
motor vypnutý.
Související informace
•
•
•
•
•
07
224
City Safety™ (str. 219)
City Safety™ - omezení (str. 221)
City Safety™ - funkce (str. 219)
City Safety™ - použití (str. 220)
City Safety™ - symboly a zprávy
(str. 225)
07 Podpora řidiče
City Safety™ - symboly a zprávy
kontrolek na sdružené přístrojové desce
a současně se může objevit textová zpráva.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisk-
Pokud systém City Safety™ (str. 219) automaticky brzdí, může se rozsvítit jedna nebo více
Symbol
nutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
Zpráva
Význam/činnost
City Safety aut. zabrzdila
Systém City Safety™ brzdí nebo automaticky zabrzdil.
Zablok. snímačů čelního skla
Viz příručka
Laserový senzor je dočasně z důvodu zablokování nefunkční.
•
Odstraňte předmět blokující senzor a/nebo očistěte povrch čelního okna před senzorem.
Přečtěte si o omezeních laserového snímače (str. 221).
City Safety Nutný servis
Funkce City Safety™ je vypojena.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ (str. 219)
City Safety™ - omezení (str. 221)
City Safety™ - funkce (str. 219)
City Safety™ - použití (str. 220)
City Safety™ - laserový senzor (str. 223)
07
225
07 Podpora řidiče
Systém varování před kolizí*
Dvě úrovně systému
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
V závislosti na výbavě vozidla, může být
systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců k dispozici ve dvou provedeních:
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců se aktivuje v situacích, kdy má řidič
začít brzdit podstatně dříve. Proto tato funkce
nemůže pomoci řidiči v každé situaci.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců je nastaven tak, aby se aktivoval co
možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům do řízení.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců dokáže zabránit kolizi nebo snížit
rychlost při srážce.
07
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců nemůže být používán jako náhrada
činnosti řidiče. Pokud by se řidič plně spolehl
jenom na brzdění pomocí systému varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd, mohlo by dojít dříve či později
k nehodě.
15
226
Žádné varování před cyklisty na „úrovni 1“.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Úroveň 1
Řidič je pouze vizuálně a akusticky upozorněn15 na výskyt překážek - brzdy automaticky
nebrzdí, řidič musí brzdit sám.
Úroveň 2
Řidič je vizuálně a akusticky upozorněn na
výskyt překážek - pokud řidič v přiměřené
době nereaguje, vozidlo automaticky zabrzdí.
DŮLEŽITÉ
Údržbu komponentů v systému varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd a detekcí cyklistů a chodců smí provádět pouze servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 227)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 230)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 228)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 230)
•
Systém varování před kolizí* - omezení
(str. 232)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 233)
•
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 235)
07 Podpora řidiče
Upozornění na nebezpečí kolize* funkce
1 - Varování před srážkou
Řidič je nejdříve upozorněn, že bezprostředně
hrozí kolize.
Systém varování před kolizí dokáže detekovat
chodce, cyklisty nebo vozidla, která stojí
nebo se pohybují ve stejném směru před
vozidlem řidiče.
Pokud hrozí riziko kolize s chodcem, cyklistou
nebo jiným vozidlem, řidiče na to upozorní
blikající červená výstražná kontrolka (1) a zvukový signál.
Pokud se v této situaci řidič nezačne vyhýbat
a riziko kolize je značné, aktivuje se funkce
automatického brzdění bez ohledu na to, zda
řidič brzdí či nebrzdí. Brzdění potom nastane
s plnou brzdnou sílou, aby byla snížena
rychlost při nárazu, nebo s omezenou
brzdnou sílou, pokud stačí, aby nedošlo ke
kolizi. V případě cyklistů může k varování
a plné aktivaci brzd dojít velmi pozdě nebo
souběžně.
2 - Podpora brzd17
Přehled funkcí16.
Audiovizuální varovný signál v případě
nebezpečí nehody.
Radarový
snímač17
Kamerový snímač
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd reaguje ve třech krocích v následujícím pořadí:
Jestliže se nebezpečí kolize po vydání varování před kolizí stále zvyšuje, aktivuje se podpora brzd.
To znamená, že brzdová soustava je připravena na rychlé brzdění po lehkém sešlápnutí
brzd - to ucítíte jako mírné škubnutí.
Jestliže je pedál brzdy sešlápnut dostatečně
rychle, brzdy brzdí naplno.
1. Varování před srážkou
Podpora brzd dále zvýší intenzitu, jakou řidič
brzdí, v případě, že brzdění nestačí k tomu,
aby nedošlo ke kolizi.
2. Podpora brzd17
3 - Automatická aktivace brzd17
3. Automatická aktivace brzd17
Naposledy se aktivuje automatická funkce
brzd.
Systém varování před kolizí a City Safety™
(str. 219) se vzájemně doplňují.
16
17
07
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Pouze se systémem úrovně 2.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
227
07 Podpora řidiče
||
VAROVÁNÍ
Systém varování před kolizí se nezapne
v každé jízdní nebo dopravní situaci, při
každém počasí a při libovolném stavu
vozovky. Systém varování před kolizí
nereaguje na vozidla a cyklisty, kteří se
pohybují v jiném směru, než vozidlo, nebo
na zvířata.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 226)
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů
Varování se aktivuje pouze v případě
vysoké pravděpodobnosti kolize. V kapitole "Funkce" a "Omezení" najdete informace k omezením, s jakými musí být řidič
seznámen ještě před tím, než použije varování před kolizí nebo automatickou aktivaci
brzd.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců se vypnou, pokud je rychlost
vozidla vyšší než 80 km/h.
Tato funkce "vidí" zezadu pouze cyklisty, kteří
jedou ve stejném směru.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců nefungují ve tmě a v tunelech, a to
ani v případě, že svítí pouliční světla.
07
Funkce automatické aktivace brzd může
zabránit kolizi a může snížit rychlost při
nárazu. Pro zajištění maximální účinnosti
brzd musí řidič brzdový pedál vždy sešlápnout - to platí i v případě, že je vozidlo
vybaveno systémem automatické aktivace
brzd.
Nikdy nečekejte na varování před kolizí. Za
udržování správné vzdálenosti a rychlosti
je vždy odpovědný řidič, a to i v případě,
že je vozidlo vybaveno systémem varování
před kolizí s automatickou aktivací brzd.
228
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Optimální příklad toho, co systém vyhodnotí jako
cyklistu - jasné obrysy těla a jízdního kola, přímo
zezadu v ose vozidla.
07 Podpora řidiče
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné,
aby funkce detekující cyklistu, měla k dispozici maximálně jednoznačné informace
o obrysech těl a jízdního kola - musí mít tedy
možnost identifikovat jízdní kolo, hlavu, paže,
ramena, nohy, horní část těla a spodní část
těla a to společně s běžnými pohyby lidského
těla.
•
Schopnost funkce vidět cyklisty je podobně jako u lidského oka za soumraku
a při svítání omezena.
•
Funkce umožňující detekci cyklistů se
deaktivuje při jízdě ve tmě a v tunelech,
a to i v případě, že svítí pouliční světla.
•
Aby detekce cyklistů fungovala optimálně, musí být aktivována funkce City
Safety™, viz City Safety™ (str. 219).
Pokud kamera větší části jízdního kola nebo
těla cyklisty nevidí, nedokáže cyklistu identifikovat.
Aby funkce dokázala identifikovat cyklistu, musí se jednat o dospělého cyklistu,
který jede na "jízdním kole běžné velikosti".
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů je pouhou
pomůckou.
•
Jízdní kolo musí být vybaveno vysoce
viditelnou a schválenou18 zpětnou červenou odrazkou, která je nainstalována
minimálně 70 cm nad vozovkou.
•
všechny cyklisty ve všech situacích
a nevidí například částečně zakryté
cyklisty.
•
Tato funkce dokáže detekovat cyklisty
pouze přímo zezadu, pokud jedou ve stejném směru. Nedokáže detekovat cyklisty
zezadu pod jistým úhlem ani cyklisty
z boku.
•
cyklisty v oblečení, které zakrývá
obrysy těla, a cyklisty, kteří přijíždějí
z boku.
•
jízdní kola, která nemají vzadu červenou odrazku.
18
Cyklisté, kteří jedou po pravé nebo levé
hraně imaginární/prodloužené boční linie
vozidla, mohou být detekováni se zpožděním nebo se může stát, že nebudou
detekováni vůbec.
•
Systém varování před kolizí* (str. 226)
VAROVÁNÍ
•
•
Související informace
Funkce nedokáže detekovat:
•
jízdní kola, na kterých jsou velké
předměty.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
07
Odrazka musí splňovat doporučení a podmínky, které platí z hlediska dopravních předpisů v dané zemi.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
229
07 Podpora řidiče
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců
•
Kamerový snímač umožňující detekci
chodců se deaktivuje při jízdě ve tmě a v
tunelech, a to i v případě, že svítí pouliční
světla.
Upozornění na nebezpečí kolize* použití
Zapnutí a vypnutí výstražných signálů
VAROVÁNÍ
"Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů a chodců"
je pouhou pomůckou. Funkce nedokáže
detekovat všechny chodce ve všech situacích a nevidí, například:
•
• chodce, kteří nesou větší předměty.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
Optimální příklady objektů, které systém považuje za chodce se zřetelnými obrysy těla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné,
aby funkce detekující chodce, měla k dispozici maximálně jednoznačné informace
o obrysech těl - musí mít tedy možnost identifikovat hlavu, paže, ramena, nohy, horní část
těla a spodní část těla a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
07
230
Pokud kamera větší těla nevidí, nedokáže
chodce identifikovat.
•
Aby chodec mohl být identifikován, musí
být vzpřímený a mít výšku minimálně
80 cm..
•
Schopnost kamerového snímače vidět
chodce je podobně jako u lidského oka
za soumraku a při svítání omezena.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
částečně zakryté chodce, osoby
v oděvech, které zakrývají obrysy těla,
a chodce menší než 80 cm.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 226)
1. Zvuková a světelná výstražná signalizace
v případě rizika kolize.19
Můžete nastavit, zda u systému výstrahy
v případě kolize mají či nemají být aktivovány
zvukové a světelné signály.
Při startování motoru se automaticky použije
nastavení, které bylo zvoleno při vypnutí
motoru.
POZNÁMKA
Funkce podpory brzd a automatické aktivace brzdy jsou vždy povoleny - nelze je
deaktivovat.
Nastavení systému upozornění na nebezpečí
kolize se upravuje na obrazovce středové
07 Podpora řidiče
konzoly nebo v systému menu MY CAR, viz
(str. 115).
Světelná a zvuková signalizace
Po aktivování světelné a zvukové signalizace
v případě výstrahy u kolize se výstražná kontrolka (č. [1] na předchozím obrázku) testuje
při každém nastartování motoru, a to tak, že
krátce rozsvítí všechny segmenty na výstražné kontrolce.
Po nastartování motoru zhasnou kontrolky
a vypne se zvuková signalizace.
•
Vyhledejte Varování před kolizí v oddílu
Systém podpory jízdy v systému menu
MY CAR (str. 115). U položky zrušte
zaškrtnutí.
Zvuková signalizace
Po nastartování motoru lze výstražný zvuk
aktivovat/deaktivovat samostatně:
•
Hledejte Zvukové varování v oddílu
Varování před kolizí v systému menu
MY CAR (str. 115) - zde vyberte možnost
Zapnout nebo Vypnout.
Nyní systém varování před kolizí varuje pouze
vizuálně.
Nastavení vzdálenosti pro varování
•
Hledejte Upozornění na vzdálenost
v oddílu Varování před kolizí v systému
menu MY CAR, (str. 115) - zde vyberte
Dlouhá, Normální nebo Krátká.
Vzdálenost pro varování určuje citlivost
systému. Vzdálenost pro varování Dlouhá
poskytuje časnější varování. Nejprve vyzkoušejte nastavení Dlouhá a jestliže toto nastavení vydává příliš mnoho varování, která
mohou v určitých situacích rušit, potom
nastavení vzdálenosti změňte na Normální.
Vzdálenost pro varování Krátká používejte
pouze ve výjimečných případech, např. pro
dynamickou jízdu.
POZNÁMKA
I když se vzdálenost varování nastaví na
Dlouhá, v jistých situacích se může zdát,
že varování přichází pozdě, např. je-li velký
rozdíl rychlostí nebo pokud vozidla vpředu
prudce brzdí.
VAROVÁNÍ
Žádná automatický systém není schopen
zaručit 100% správné fungování v každé
situaci. Proto nikdy netestujte systém
varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd tak, že budete najíždět do
lidí a vozidel - mohlo by dojít k vážnému
poškození, poranění a ohrožení životů.
POZNÁMKA
Pokud se používá adaptivní tempomat,
tempomat použije výstražnou kontrolku
i akustickou výstrahu, dokonce i když je
systém varování před kolizí vypnutý.
Kontrola nastavení
Nastavení lze upravit na obrazovce středové
konzoly a v systému menu (str. 115) MY
CAR.
Systém varování před kolizí varuje řidiče
v případě hrozící srážky, funkce však
nemůže zkrátit reakční dobu řidiče.
Aby byl systém varování před kolizí účinný,
jeďte vždy s časovým intervalem pro Upozornění na odstup (str. 216) nastaveným na
4-5.
07
Vzdálenost pro varování reguluje vzdálenost,
při níž systém vydá optické a akustické varování.
19
Nákres je schématický - model vozidla a detaily se mohou lišit.
}}
231
07 Podpora řidiče
||
Údržba
Systém varování před kolizí* omezení
Tato funkce má jistá omezení - tento systém
není např. aktivní, dokud rychlost není
cca. 4 km/h.
Vizuální varovný signál systému upozornění
na nebezpečí kolize (viz (1) na obr. (str. 227))
může být obtížné zaznamenat v případě silného slunečního svitu, odrazů, při nošení slunečních brýlí, nebo když se řidič nedívá přímo
před sebe. Proto by měl být vždy aktivován
varovný zvuk.
Kamerový a radarový snímač20.
Aby snímače fungovaly správně, nesmí na
nich být nečistoty, led a sníh a snímače se
musí pravidelně čistit pomocí vody a autošamponu.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému
odvrátit kolizi. Za těchto situací poskytuje nejlepší brzdný účinek a stabilitu systém ABS
a ESC (str. 189).
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Γidla tedy nebudou
moci měřit.
07
Související informace
•
20
232
Systém varování před kolizí* (str. 226)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Vizuální výstražný signál může být
dočasně deaktivován v případě vysoké
teploty v prostoru pro cestující způsobené
například prudkým slunečním světlem.
Dojde-li k tomu, aktivuje se výstražné zvukové znamení, a to i v případě, že deaktivace proběhla v systému menu.
•
Varování se nesmí objevit, pokud
vzdálenost k vozidlu vpředu je malá
nebo pokud jsou pohyby volantu
a pedálů velké, například při velmi
aktivním jízdním stylu.
07 Podpora řidiče
VAROVÁNÍ
Pokud v důsledku dopravní situace nebo
vnějších vlivů radarový nebo kamerový snímač nedokáže detekovat vpředu správně
chodce nebo cyklistu nebo vozidlo, může
se stát, že dojde ke zpoždění v indikaci
varování a zásahů brzd nebo se tyto
funkce vůbec neaktivují.
Systém snímačů má pro chodce a cyklisty21 omezený dosah. Systém účinně
varuje a brzdí při rychlosti vozidla do
50 km/h. Pokud vozidla stojí nebo se
pohybují pomalu, indikace varování
a zásahy brzd jsou funkční při rychlostech
do 70 km/hod.
V případě zhoršené viditelnosti nebo tmy
se varování upozorňující na stojící
a pomalu jedoucí vozidla může vypnout.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců a cyklistů se vypnou, pokud je
rychlost vozidla vyšší než 80 km/h.
Systém Upozornění na nebezpečí kolize
využívá stejné radarové snímače jako adaptivní tempomat (str. 202). Přečtěte si více
o omezeních radarového snímače (str. 211).
Pokud jsou varování vnímána jako příliš častá
nebo rušivá, může být zkrácena vzdálenost
pro varování (str. 230). To může vést
k pozdějšímu varování a tím snížení celkového počtu varování.
21
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se dočasně deaktivuje, pokud se
zařadí zpětný chod.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se také neaktivuje při nízkých
rychlostech - pod 4 km/h, proto systém nezasáhne v případech, kdy se vozidlo vpředu
přibližuje velmi pomalu, např. při parkování.
Pokud řidič projeví aktivitu a prokáže, že si je
vědom chování během jízdy, může se varování před kolizí nepatrně odložit, což sníží
počet zbytečných varování na minimum.
Pokud systém automatické aktivace brzd
zabránil kolizi se stojícím objektem, zůstane
vozidlo v klidu maximálně 1,5 sekundy.
Pokud je vozidlo zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost snížena
na stejnou rychlost, jakou se pohybuje
vozidlo jedoucí vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při
zastavení vozidla systémem automatické aktivace brzd zastaví motor, pokud řidič nestačí
před tím sešlápnout spojkový pedál.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 226)
Upozornění na nebezpečí kolize* omezení kamerového snímače
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem nebo vozidlem
vpředu, které stojí nebo se pohybuje stejným
směrem.
Tato funkce využívá kamerový snímač, který
má jistá omezení.
Kamerový snímač ve voze používají podobně
jako varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd následující funkce:
•
•
•
•
Aktivní dálkové světlomety (str. 96)
Informace o dopravních značkách
(str. 193)
Driver Alert Control - DAC (str. 237)
Asistent jízdních pruhů (str. 240)
POZNÁMKA
Povrch čelního skla před kamerovým snímačem musí být bez sněhu, ledu, mlhy
a nečistot.
Nepřipevňujte a nelepte nic na čelní sklo
před kamerový snímač - mohlo by se stát,
že se u některých systémů závislých na
kameře sníží účinnost nebo že tyto
systémy přestanou fungovat.
V případě cyklistů se může stát, že k indikaci varování a úplné aktivaci brzd dojde velmi pozdě nebo současně.
07
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
233
07 Podpora řidiče
||
Kamerové snímače mají omezení obdobná
jako lidské oko, tj. „vidí“ hůř například ve tmě,
hustém sněžení nebo mlze. Za takových podmínek mohou být funkce systémů závislých
na kameře výrazně omezeny nebo dočasně
vypnuty.
Silné protisvětlo, odrazy světla od vozovky,
sníh nebo led na vozovce, znečištěné nebo
nezřetelné značení jízdních pruhů značným
způsobem omezuje činnost kamery při sledování vozovky a detekci chodců a ostatních
vozidel.
Zorné pole kamerového snímače je limitováno. Proto se v jistých situacích může stát,
že chodci, cyklisté a vozidla nebudou detekováni vůbec nebo budou detekováni s jistým
zpožděním.
Během velmi vysokých teplot je kamera
dočasně vypnuta na cca. 15 minut po nastartování motoru, aby byla chráněna funkčnost
kamery.
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na displeji objeví zpráva Zablok.
snímačů čelního skla Viz příručka, zna-
07
mená to, že je kamerový snímač zablokován
a nemůže detekovat chodce, cyklisty, vozidla
nebo silniční značení před vozem.
Současně to znamená, že kromě varování
před kolizí s automatickou aktivací brzd
nefungují v plném rozsahu rovněž následující
funkce:
234
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
•
•
Aktivní dálkové světlomety
Driver Alert Control
Lane Keeping Aid
Informace o dopravních značkách
V této tabulce jsou uvedeny možné příčiny
zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi.
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před kamerou je
znečištěný nebo je
zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před
kamerou od nečistot, ledu a sněhu.
Hustá mlha, intenzivní déšť nebo sníh
znamenají, že
kamera není plně
funkční.
Žádná činnost.
Kamera nefunguje
během hustého
deště nebo sněžení.
Povrch čelního okna
před kamerou jste
očistili, avšak
zpráva je stále
zobrazena.
Γekejte. Může trvat
několik minut, než
kamera změří
dohlednost.
Mezi vnitřní stranou
čelního okna
a kamerou se objevila nečistota.
Zajeďte do servisu
a nechte si vyčistit
čelní sklo pod krytem kamery - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 226)
07 Podpora řidiče
Systém varování před kolizí* symboly a zprávy
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem nebo vozidlem
vpředu, které stojí nebo se pohybuje stejným
směrem.
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Collision Warning
System VYP
Systém varování před kolizí je nefunkční.
Zobrazí se, když nastartujete motor.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Systém varování před
kolizí Není dostupný
Systém varování před kolizí nemůže být aktivován.
Zobrazí se, když se řidič pokusí aktivovat tuto funkci.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Bylo aktivováno automatické brzdění
Byla aktivní funkce automatické aktivace brzd.
Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zpráva zmizí po jednom stisknutí tlačítka OK.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 233).
07
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
235
07 Podpora řidiče
||
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Zablokov. radar Viz
příručka
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je dočasně vypnuto.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když
se před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Přečtěte si o omezeních radarového snímače (str. 211).
Varování před kolizí
Nutný servis
A
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je částečně nebo zcela vypnuto.
•
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Související informace
•
•
07
236
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Systém varování před kolizí* (str. 226)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 227)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 230)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 228)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 230)
•
Systém varování před kolizí* - omezení
(str. 232)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 233)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Systém sledování bdělosti řidiče*
Driver Alert Control (DAC)*
Driver Alert System je určeno pro pomoc řidičům, jejichž schopnost řízení se v průběhu
jízdy snižuje, nebo kteří neočekávaně opustili
jízdní pruh, v němž jedou.
Funkce je určena k upoutání pozornosti řidiče/
řidičky, když při řízení začne ztrácet koncentraci, např.začíná být rozptýlený/rozptýlená
nebo začne usínat.
Driver Alert System zahrnuje dvě různé
funkce, které mohou být vypnuty současně
nebo jednotlivě:
Cílem DAC je detekovat pomalu se snižující
koncentraci řidiče a je primárně určen pro
hlavní silnice. Funkce není určena pro městský provoz.
•
•
Driver Alert Control - DAC (str. 238).
Lane Departure Warning - LDW (str. 240).
známky únavy řidiče, bez ohledu na to, zda
DAC vydá nebo nevydá varování.
POZNÁMKA
Tato funkce se nesmí používat k prodloužení doby jízdy. Pravidelně si naplánujte
přestávky, abyste měli jistotu, že jste
odpočatí.
Omezení
V některých případech může systém vydat
varování, ačkoli schopnost řízení není omezena, například:
Zapnutá funkce je nastavena do pohotovostního režimu a neaktivuje se automaticky,
dokud rychlost nepřekročí 65 km/h.
•
•
Funkce se deaktivuje, když rychlost klesne
pod 60 km/h.
POZNÁMKA
Obě funkce využívají kameru, která je závislá
na bočním značení jízdního pruhu po obou
stranách.
VAROVÁNÍ
Systém výstrahy pro řidiče nefunguje ve
všech situacích. Jedná se o pouhý
doplněk.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
Související informace
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (str. 237)
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 240)
ve velmi silném bočním větru
na vozovce s vyjetými kolejemi.
Senzor kamery má jistá omezení (str. 233).
Související informace
Kamera detekuje boční značení na vozovce
a porovnává část vozovky s pohyby volantu.
Řidič je upozorněn, pokud vůz nesleduje plynule značení vozovky.
V některých případech není schopnost řízení
ovlivněna, ačkoli je řidič unavený. V takovém
případě nemůže systém vydat varování
určené řidiči. Proto je vždy důležité zastavit
a udělat si přestávku, pokud se objeví jakékoli
•
Systém sledování bdělosti řidiče*
(str. 237)
•
Driver Alert Control (DAC)* - použití
(str. 238)
•
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy (str. 239)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07
237
07 Podpora řidiče
Driver Alert Control (DAC)* - použití
VAROVÁNÍ
Nastavení se upravují z displeje na středové
konzole a z jeho menu.
Upozornění musí být bráno velmi vážně,
neboť ospalý řidič/ospalá řidička si obvykle není vědom/vědoma svého stavu.
zap/vyp
Pokud se ozve alarm nebo se cítíte unaveni: co nejdříve bezpečně zastavte
vozidlo a odpočiňte si.
Funkci Driver Alert lze nastavit do pohotovostního režimu v systému menu MY CAR
(str. 115):
•
•
Nezaškrtnuté políčko - funkce je deaktivována.
Funkce
Související informace
Funkce Driver Alert se aktivuje, když rychlost
stoupne nad 65 km/h, a zůstává aktivní,
dokud je rychlost větší než 60 km/h.
•
Systém sledování bdělosti řidiče*
(str. 237)
•
Driver Alert Control (DAC)* (str. 237)
Pokud vozidlo jede chaoticky, řidiče
upozorní zvukový signál a textová
zpráva Driver Alert Čas na
přestávku - současně se na sdružené přístrojové desce rozsvítí sousední symbol. Varování je po chvíli opakováno, jestliže
se schopnost řídit nezlepší.
Výstražný symbol lze vypnout:
07
238
Studie ukázaly, že když řidič řídí unavený,
nebezpečí je stejné, jako kdyby řídil pod
vlivem alkoholu.
Zaškrtnuté políčko - funkce je aktivována.
•
Stiskněte tlačítko OK na levém páčkovém
přepínači.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy
středové konzoly v různých situacích symboly
a textové zprávy.
DAC (str. 237) zobrazuje na sdružené přístrojové desce nebo na obrazovce displeje
Pár příkladů:
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Driver Alert Čas na
přestávku
Vůz nebyl řízen plynule; řidič je upozorněn akustickým varováním + textem.
Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 233).
Výstraha řidiči Nutný servis
Systém je vypnutý.
•
A
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Související informace
•
Systém sledování bdělosti řidiče*
(str. 237)
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (str. 237)
07
Driver Alert Control (DAC)* - použití
(str. 238)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
239
07 Podpora řidiče
Lane Departure Warning (LDW)*
VAROVÁNÍ
Funkce Lane Departure Warning (Lane
Departure Warning) pomáhá řidiči snížit
nebezpečí, že se vozidlo na hlavních cestách
a dálnicích náhodně dostane v jistých jízdních
situacích mimo jízdní pruh.
Funkce Lane Assistance představuje
pouhou pomůcku řidiče a nezapne se
v každé jízdní nebo dopravní situaci, při
každém počasí a při libovolném stavu
vozovky.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a za dodržování platných zákonů
a dopravních předpisů nese v konečném
důsledku vždy řidič.
Princip funkce LDW
Lane Departure Warning (LDW) funkce
U funkce Lane Departure Warning ((Lane
Departure Warning)) lze provést některá
nastavení.
Vypnutí/zapnutí
Související informace
(Obrázek je schematický - nejedná se o konkrétní
model.)
Kamera detekuje boční čáry silnice/jízdního
pruhu.
07
Pokud vozidlo přejede přes jednu z bočních
čar, řidiče upozorní zvukový signál.
POZNÁMKA
Řidič je upozorněn pokaždé, když kola
přejedou čáru. Pokud se čára nachází mezi
koly, zvukový alarm není vydán.
•
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
(str. 240)
•
Lane Departure Warning (LDW) - ovládání
(str. 241)
•
Lane Departure Warning (LDW) - omezení
(str. 242)
•
Lane Departure Warning (LDW) - symboly
a hlášení (str. 243)
•
Systém sledování bdělosti řidiče*
(str. 237)
Stisknutím tlačítka na středové konzole funkci
aktivujete nebo deaktivujete. Je-li funkce
zapnuta, kontrolka v tlačítku svítí.
Tato funkce je v konkrétních situacích
doplněna na sdružené přístrojové desce intuitivní grafikou.
Osobní preference
Nastavení se provádí ze středové konzoly
pomocí systému nabídky MY CAR. Popis
systému nabídky - viz MY CAR (str. 115).
Vyberte některou z následujících možností:
• Při spuštění - funkce je při každém
nastartování motoru nastavena do poho-
240
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
tovostního režimu. Při nastartování je
nastavena stejná hodnota, jaká byla
nastavena při vypnutí motoru.
• Vyšší citlivost – Zvýší se citlivost,
poplach je spuštěn dříve a platí méně
omezení.
Lane Departure Warning (LDW) ovládání
Související informace
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 240)
Funkce Lane Departure Warning (Lane
Departure Warning) je v konkrétních situacích
doplněna na sdružené přístrojové desce intuitivní grafikou. Pár příkladů:
Související informace
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 240)
Boční čáry funkce LDW.
•
Symbol LDW má BÍLΔ boční čáry funkce je aktivní a detekuje, tedy "vidí",
jednu nebo obě boční čáry.
•
Symbol LDW má ŠEDΔ boční čáry funkce je aktivní, ale nedetekuje levou ani
pravou boční čáru.
07
nebo
•
Symbol LDW má ŠEDΔ boční čáry funkce je v pohotovostním režimu, protože rychlost klesla pod 65 km/h.
•
Symbol LDW nemá boční čáry - funkce je
deaktivována.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
241
07 Podpora řidiče
Lane Departure Warning (LDW) omezení
Snímač kamery funkce Lane Departure Warning (Lane Departure Warning) má podobná
omezení jako lidské oko.
Pokud potřebujete další informace, přečtěte
si o omezeních kamerového snímače
(str. 233).
POZNÁMKA
Jsou situace, kdy funkce LDW neindikuje
žádnou výstrahu, např.:
•
•
•
•
•
Jsou zapnuté ukazatele směru
Řidič má nohu na brzdovém pedálu22
V případě rychlého sešlápnutí plynového pedálu22
V případě rychlého pohybu volantu22
Pokud je zatáčka tak ostrá, že se
vozidlo nakloní.
Související informace
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 240)
07
22
242
Pokud je vybráno "Vyšší citlivost", výstraha je nadále aktivní, viz Lane Departure Warning (LDW) - funkce (str. 240).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Lane Departure Warning (LDW) symboly a hlášení
Pokud funkce asistenta jízdních pruhů není
k dispozici, na přístrojové desce se na displeji
Symbol
nebo obrazovce může objevit symbol společně s vysvětlením. Podle situace postupujte
podle doporučení.
Zpráva
Popis
Lane Departure Warning ZAP/
Lane Departure Warning VYP
Funkce je zapnuta/vypnuta.
Příklady zpráv:
Zobrazí se při zapnutí/vypnutí.
Text zmizí přibližně po 5 sekundách.
Zablok. snímačů čelního skla Viz
příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Vyčistěte čelní sklo před snímačem kamery.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 233).
Výstraha řidiči Nutný servis
Systém je vypnutý.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Související informace
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 240)
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
243
07 Podpora řidiče
Parkovací asistent*
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Hlasitost parkovacího asistenta lze nastavit
během akustické signalizace pomocí knoflíku
VOL na středové konzole. Tuto hlasitost lze
nastavit také v nabídce nastavení audio, která
je přístupna po stisknutí tlačítka SOUND,
nebo v systému nabídky (str. 115) MY CAR23.
•
Parkovací asistent* - čištění čidel
(str. 247)
•
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 247)
•
Parkovací kamera* (str. 248)
Parkovací asistent* - funkce
Systém parkovací asistence se automaticky
aktivuje při nastartování motoru - rozsvítí se
kontrolka Zapnuto/Vypnuto. Pokud je parkovací asistent deaktivován tlačítkem, kontrolka
zhasne.
Parkovací asistent je k dispozici ve dvou
verzích:
•
•
Pouze vzadu
Vpředu i vzadu.
VAROVÁNÍ
•
Parkovací asistent nezbavuje řidiče
odpovědnosti při parkování.
•
Γidla mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor např. na osoby a zvířata
v blízkosti vozidla.
07
Související informace
•
•
•
23
244
Parkovací asistent* - funkce (str. 244)
Parkovací asistent* - přední (str. 246)
Parkovací asistent* - zadní (str. 245)
V závislosti na audiosystému a systému přehrávání médií.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Kontrolka Zapnuto/Vypnuto parkovací asistence
a funkce CTA*.
Pokud je vozidlo vybaveno funkcí CTA
(str. 254), kontrolky funkce BLIS (str. 252)
bliknou jednou, poté se parkovací asistence
aktivuje tlačítkem.
07 Podpora řidiče
DŮLEŽITÉ
Senzory nedokáží rozeznat v jistých okamžicích předměty jako např. řetězy, tenké
lesklé tyče a nízké bariéry, které jsou ve
"stínu signálu" - v tomto případě se pulzující tón nečekaně vypne a nepřejde
v nepřerušovaný tón, který očekáváte.
Parkovací asistent* - zadní
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Senzory nedokáží detekovat vysoké
předměty např. vyčnívající nakládací
rampy.
•
Obrazovka na displeji - ukazuje překážku vpředu
vlevo a vzadu vpravo.
Displej na středové konzole zobrazuje situaci
v souvislosti s vozem a detekovanou překážkou.
Označené sektory ukazují, které ze čtyř čidel
detekuje překážku. Γím je symbol vozu blíže
konkrétnímu políčku sektoru, tím je kratší
vzdálenost mezi vozem a detekovanou
překážkou.
Frekvence signálu se zvyšuje s přibližováním
k překážce, před nebo za vozidlem. Jiný zvuk
audiosystému je automaticky ztišen.
Pokud je vzdálenost k překážce menší než 30
cm, změní se tón na stálý a značka aktivního
čidla se zcela vyplní. Pokud jsou překážky ve
vzdálenosti signalizované stálým tónem za
i před vozidlem, bude se signál ozývat reproduktorů střídavě.
V tomto případě věnujte zvýšenou
pozornost manévrování a přejezdu
s vozem - jeďte velmi pomalu nebo
zastavte. Může hrozit značné nebezpečí poškození vozidla a ostatních
předmětů, protože senzory nedokáži
v daný okamžik optimálně reagovat.
Související informace
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 244)
Parkovací asistent* - přední (str. 246)
Parkovací asistent* - zadní (str. 245)
Parkovací asistent* - čištění čidel
(str. 247)
•
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 247)
•
Parkovací kamera* (str. 248)
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5
metru. Signál vychází z jednoho ze zadních
reproduktorů.
Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky.
Při couvání např. s přívěsem na tažné tyči se
automaticky vypne zadní parkovací asistence
- jinak by senzory reagovaly na přívěs.
07
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
245
07 Podpora řidiče
||
POZNÁMKA
Pokud couváte např. s přívěsem nebo
nosičem jízdních kol na tažné tyči
a nepoužíváte originální kabeláž pro přívěs
Volvo, možná budete muset parkovací
asistenci manuálně vypnout, aby senzory
na přívěs nebo nosič nereagovaly.
Související informace
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 244)
Parkovací asistent* - přední
Přední parkovací asistent se vypne, pokud
se aktivuje parkovací brzda nebo pokud se
ve voze s automatickou převodovkou zvolí
režim P.
Parkovací asistent se automaticky aktivuje při
nastartování motoru - rozsvítí se kontrolka
Zap/Vyp spínače. Pokud je parkovací asistent
deaktivován tlačítkem, kontrolka zhasne.
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou namontována pomocná světla:
Nezapomeňte, že nesmí blokovat čidla pomocná světla mohou být vnímána jako
překážka.
Parkovací asistent* - funkce (str. 244)
Parkovací asistent* - přední (str. 246)
Parkovací asistent* - čištění čidel
(str. 247)
•
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 247)
•
Parkovací kamera* (str. 248)
Související informace
•
•
•
•
Účinná vzdálenost před vozidlem je přibližně
0,8 metru. Signál pro překážky vpředu
vychází z jednoho z předních reproduktorů.
07
246
POZNÁMKA
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Přední parkovací asistent je aktivní při
rychlosti cca. 10 km/h. Kontrolka v tlačítku se
rozsvítí a indikuje, že systém je aktivní. Jakmile rychlost poklesne pod 10 km/h, systém
se opět aktivuje.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Parkovací asistent* (str. 244)
Parkovací asistent* - funkce (str. 244)
Parkovací asistent* - zadní (str. 245)
Parkovací asistent* - čištění čidel
(str. 247)
•
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 247)
•
Parkovací kamera* (str. 248)
07 Podpora řidiče
Parkovací asistent* - indikace
poruchy
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Pokud se informační kontrolka rozsvítí trvale a na sdružené přístrojové
desce se zobrazí textová zpráva
Park. asistent Nutný servis, je parkovací
asistence vypnuta.
Parkovací asistent* - čištění čidel
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Pro zajištění správné funkce musí být čištění
čidel prováděno pravidelně. Pro čištění používejte vodu a autošampon.
Umístění čidel, zadních.
DŮLEŽITÉ
POZNÁMKA
Za jistých podmínek může parkovací asistent vydávat chybné varovné signály.
Důvodem jsou vnější zdroje zvuku, které
vysílají stejné ultrazvukové frekvence, se
kterými tento systém pracuje.
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo
výfukové plyny z motocyklů.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 244)
Parkovací asistent* - čištění čidel
(str. 247)
Parkovací asistent* - funkce (str. 244)
Nečistoty, led a sníh zakrývající senzory
mohou aktivovat chybné výstražné signály.
Související informace
Umístění čidel, předních.
•
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 244)
Parkovací asistent* - funkce (str. 244)
Parkovací asistent* - přední (str. 246)
Parkovací asistent* - zadní (str. 245)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 247)
07
Parkovací kamera* (str. 248)
Parkovací asistent* - přední (str. 246)
Parkovací asistent* - zadní (str. 245)
Parkovací kamera* (str. 248)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
247
07 Podpora řidiče
Parkovací kamera*
Funkce a ovládání
Parkovací kamera je pomocný systém, který
se aktivuje při zařazení zpětného chodu.
Obraz z kamery se objeví na obrazovce
středové konzoly.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém systému vozidla, vyčnívání tažné tyče
se zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
VAROVÁNÍ
•
Parkovací kamera slouží pouze jako
pomocný prostředek. Nezbavuje řidiče
odpovědnosti při couvání.
•
Kamera má mrtvé úhly, kde nemohou
být překážky detekovány.
•
Dávejte pozor na osoby a zvířata
v blízkosti vozu.
Umístění kamery vedle otevíracího madla.
Kamera vidí, co je za vozem a zda se něco
blíží ze stran.
Kamera zobrazuje široký prostor za vozidlem
s částí nárazníku a tažným zařízením.
Na obrazovce mohou objekty vypadat oproti
skutečnosti mírně nakloněné - to je naprosto
v pořádku.
POZNÁMKA
Předměty zobrazované na obrazovce
mohou být ve skutečnosti blíže vozidlu,
než se to jeví na obrazovce.
07
Je-li aktivní jiné zobrazení, systém parkovací
kamery automaticky přebere zobrazení
a obraz z kamery se objeví na obrazovce.
248
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Po zařazení zpátečky se zobrazí dvě nepřerušované čáry, které graficky označují stopy
zadních kol vozu při stávajícím úhlu natočení
řízení. Tato funkce usnadní rovnoběžné
parkování, zatáčení v úzkých prostorech
a manévrování s přívěsem. Přibližné vnější
rozměry vozidla jsou zobrazeny pomocí dvou
přerušovaných čar. Naváděcí linie parkovacího asistenta lze deaktivovat - viz kapitola
Nastavení (str. 250).
Je-li vůz vybaven snímači parkovacího asistenta (str. 244)*, informace z těchto snímačů
se zobrazí graficky jako barevná políčka
označující vzdálenost k detekovaným překážkám. Viz dále kapitola "Vozidla se senzory
couvání".
Kamera je aktivní přibližně 5 sekund po
vyřazení zpátečky nebo do doby, než rychlost
vozidla překročí 10 km/h dopředu nebo
35 km/h dozadu.
Světelné podmínky
Obrázek kamery se nastavuje automaticky
v závislosti na konkrétních světelných podmínkách. Proto se mohou jas a kvalita obrazu
nepatrně měnit. V případě nepříznivých světelných podmínek může být kvalita obrázku
nepatrně horší.
07 Podpora řidiče
POZNÁMKA
Pro zajištění optimálního fungování musí
být čočka kamery čistá bez sněhu, nečistot a ledu. To platí především při zhoršené viditelnosti.
Naváděcí linie
POZNÁMKA
•
Při couvání s přívěsem, který není
elektricky připojen k vozu, budou čáry
na displeji odpovídat trase vozu, nikoliv přívěsu.
•
Na obrazovce se nezobrazí čáry,
pokud je k vozidlu elektricky připojen
systém přívěsu.
•
Parkovací kamera je automaticky
deaktivována při tažení přívěsu, pokud
je použitý originální kabel přívěsu
Volvo.
Hraniční čáry
Různé linie v systému.
DŮLEŽITÉ
Příklady zobrazení čar ze systému parkovacího
asistenta.
Linie na obrazovce jsou promítány, jako by
byly na zemi za vozem, a jsou přímo závislé
na pohybu volantu a ukazují řidiči trasu vozu
i při zatáčení.
Nezapomeňte, že pokud je zvoleno zobrazení zadní kamery, na monitoru se zobrazuje pouze prostor za vozidlem. Když
během popojíždění couváte, nezapomeňte
na prostor po stranách a před vozidlem.
Hraniční čára, volný prostor pro couvání
"Dráhy kol"
Přerušovaná čára (1) ohraničuje prostor za
nárazníkem do vzdálenosti cca. 1,5 m. Je to
také hranice odpovídající nejvíce vyčnívajícím
částem vozidla, jako jsou zpětné zrcátka
a rohy karoserie - také při zatáčení.
Široké "dráhy kol" (2) mezi bočními čárami
naznačují dráhy, kudy budou procházet kola
a mohou zasahovat až do vzdálenosti
asi 3,2 m za nárazník, pokud se v jejich dráze
nenachází žádná překážka.
07
}}
249
07 Podpora řidiče
||
Vozidla se senzory couvání*
Související informace
•
•
•
Parkovací kamera - nastavení (str. 250)
Parkovací kamera - omezení (str. 251)
Parkovací asistent* (str. 244)
Parkovací kamera - nastavení
Aktivace vypnuté kamery
Je-li vypnuta funkce kamery při zařazení zpětného chodu, lze ji aktivovat následovně:
Barevné plochy (jedna na každé čidlo) ukazují
vzdálenost.
Je-li vozidlo vybaveno rovněž parkovacím
asistentem (str. 244), vzdálenost ukazují
barevná políčka, a to pro každý snímač, který
zaregistroval překážku.
Barva ploch se se zkracující se vzdáleností od
překážky postupně mění - ze světle žluté přes
žlutou, oranžovou až na červenou.
07
250
Barva/lak
Vzdálenost (metry)
Světle žlutá
0,7–1,5
Žlutá
0,5–0,7
Oranžová
0,3–0,5
Γervená
0–0,3
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Stiskněte CAM - na obrazovce se zobrazí
aktuální pohled z kamery.
Změna nastavení
Ve výchozím nastavení se kamera aktivuje při
zařazení zpátečky.
Nastavení parkovací kamery lze změnit, když
je na obrazovce pohled z kamery:
07 Podpora řidiče
1. Stiskněte OK/MENU, když je zobrazen
pohled z kamery - obrazovkapřepne na
nabídku s položkami.
Je-li k dispozici více možností, objevují se ve
smyčce - tiskněte/otáčejte, dokud se nezobrazí požadovaný pohled z kamery.
2. Otočením TUNE zvolte požadovanou
položku.
Automatické přiblížené
3. Zvýrazněte položku jedním stisknutím tlačítka OK/MENU. Stisknutím tlačítka EXIT
se vrátíte zpět.
Tažná tyč
Kameru lze s úspěchem použít např. při
tažení přívěsu. Na obrazovce se může zobrazit naváděcí linie parkovacího asistenta pro
příslušnou "trajektorii" tažného zařízení vzhledem k přívěsu. Zde lze zobrazit přesně "stopy
kol".
Lze si vybrat mezi zobrazením "stop kol"
nebo "trajektorií" tažného zařízení - nelze
zobrazit obojí najednou.
1. Jakmile se objeví obraz kamery, stiskněte
OK/MENU.
2. Otočením TUNE zvolte položku Vodící
linie trajektorie pro taž. zař..
3. Zvýrazněte položku jedním stisknutím tlačítka OK/MENU. Stisknutím tlačítka EXIT
se vrátíte zpět.
Ve vozidlech s parkovacím asistentem
(str. 244) a tažnou tyčí je Automatické
přiblížení k dispozici také jako položka
v nabídce kamery. Je-li tato položka zvolena,
kamera automaticky přiblíží tažnou tyč, pokud
se vozidlo přiblíží k předmětu/přívěsu.
Možnosti aktivace položky v nabídce - viz
dříve kapitola "Změna nastavení".
Související informace
•
•
Parkovací kamera* (str. 248)
Parkovací asistent* (str. 244)
Parkovací kamera - omezení
POZNÁMKA
Držák jízdních kol nebo jiné příslušenství
upevněné na zadní části vozu může clonit
objektiv kamery.
Nezapomeňte
Uvědomte si prosím, že i když se může zdát,
že je zakryta malá část obrazu, může to
představovat poměrně velký prostor, který
není vidět. Proto mohou být překážky zaregistrovány, až když jsou velmi blízko vozidla.
•
Udržujte objektiv kamery čistý, bez ledu
a sněhu.
•
Objektiv kamery pravidelně čistěte vlažnou vodou a autošamponem – dávejte
pozor, abyste objektiv nepoškrábali.
Související informace
•
•
•
Parkovací kamera* (str. 248)
Parkovací kamera - nastavení (str. 250)
Parkovací asistent* (str. 244)
07
Přiblížení
Pokud potřebujete přesně manévrovat,
můžete si pohled z kamery přiblížit:
•
Stiskněte CAM nebo otočte TUNE.
opakovaným tisknutím/otáčením
přepnete zpět na běžné zobrazení.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
251
07 Podpora řidiče
BLIS*
Přehled
Funkce BLIS (Blind Spot Information) má za
úkol pomoci řidiči při jízdě v hustém provozu
na cestách s několika pruhy v jednom směru.
Funkce BLIS má řidiče upozornit na:
•
•
vozidla v mrtvém úhlu
rychle se přibližující vozidla v levém a pravém jízdním pruhu, která jsou nejblíže
vozidlu.
Funkce BLIS CTA (str. 254) (Cross Traffic
Alert), která je součástí funkce BLIS, má řidiče
upozornit na:
•
křižující vozidla, když vůz couvá.
VAROVÁNÍ
Systém BLIS představuje pouhý doplněk
a nereaguje v každé situaci.
Systém BLIS nenahrazuje bezpečný styl
jízdy a použití vnitřních a vnějších zpětných
zrcátek.
Systém BLIS nikdy nenahradí pozornost
a odpovědnost řidiče - za bezpečné přejíždění do vedlejších pruhů nese odpovědnost vždy řidič.
07
24
252
Udržujte je v čistotě, a to i na levé straně.
Umístění kontrolky BLIS24.
Kontrolka
BLIS symbol
POZNÁMKA
Kontrolka se rozsvítí na té straně vozidla,
kde systém detekoval vůz. Pokud je
vozidlo předjížděno z obou stran současně, rozsvítí se obě kontrolky.
Údržba
Snímače funkce BLIS se nacházejí uvnitř
zadního nárazníku resp. blatníku v rozích
vozidla.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Aby snímače fungovaly správně, musí být
prostor před snímači čistý.
Související informace
•
•
•
BLIS* - použití (str. 253)
BLIS - symboly a zprávy (str. 256)
CTA* (str. 254)
07 Podpora řidiče
BLIS* - použití
Kdy BLIS funguje
Funkce BLIS (Blind Spot Information) má za
úkol pomoci řidiči při jízdě v hustém provozu
na cestách s několika pruhy v jednom směru.
Aktivace/deaktivace funkce BLIS
Funkce BLIS se aktivuje při nastartování
motoru. To potvrdí jedno zablikání kontrolek
ve dveřích.
Funkci BLIS lze deaktivovat/aktivovat
v systému menu MY CAR (str. 115).
Je-li funkce BLIS deaktivována/aktivována,
kontrolka v tlačítku zhasne/rozsvítí se a na
sdružené přístrojové desce potvrdí tuto
změnu textová zpráva. Po aktivaci směrová
světla v panelu dveří jednou zablikají.
Zhasnutí textové zprávy:
•
Stiskněte tlačítko OK na levém páčkovém
přepínači.
nebo
•
Počkejte cca. 5 sekund - zpráva zhasne.
Aktivace/deaktivace funkce BLIS
Funkce BLIS se aktivuje při nastartování
motoru. To potvrdí jedno zablikání kontrolek
ve dveřích.
Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci.
Funkci BLIS lze deaktivovat/aktivovat stisknutím tlačítka BLIS na středové konzole.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
systém nabídky MY CAR (str. 115).
Je-li funkce BLIS deaktivována/aktivována,
kontrolka v tlačítku zhasne/rozsvítí se a na
sdružené přístrojové desce potvrdí tuto
změnu textová zpráva. Po aktivaci směrová
světla v panelu dveří jednou zablikají.
Zhasnutí textové zprávy:
•
Stiskněte tlačítko OK na levém páčkovém
přepínači.
nebo
•
Princip funkce BLIS: 1. Zóna v mrtvém úhlu. 2.
Zóna pro rychle se přibližující vozidlo.
Funkce BLIS je aktivní při rychlostech nad
cca. 10 km/h.
Systém reaguje, pokud:
•
•
je vozidlo předjížděno jinými vozidly
se k vozidlu řidiče rychle blíží jiné vozidlo.
Jakmile funkce BLIS zjistí vozidlo v 1. zóně
nebo rychle se přibližující vozidlo v 2. zóně,
kontrolka funkce BLIS v panelu dveří se rozsvítí nepřerušovaným svitem. Pokud řidič
aktivuje směrová světla na stejné straně jako
je varování, kontrolka BLIS přestane svítit
nepřerušovaným světlem a bude blikat
s intenzivním svitem.
07
Počkejte cca. 5 sekund - zpráva zhasne.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
253
07 Podpora řidiče
||
VAROVÁNÍ
Systém BLIS nefunguje v prudkých zatáčkách.
Systém BLIS nefunguje, když vozidlo
couvá.
Omezení
•
Funkčnost systému může snížit nečistota,
led a sníh na snímačích. Pokud jsou snímače zakryté, funkce BLIS nedokáže
objekty detekovat.
•
Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné
předměty, pásky ani nálepky.
•
Funkce BLIS se deaktivuje, pokud se
k elektrickému systému vozidla připojí
přívěs.
CTA*
Funkce BLIS v systému CTA (Cross Traffic
Alert) pomáhá upozornit řidiče na křižující
vozidla, když vůz couvá. CTA doplňuje systém
BLIS (str. 252).
VAROVÁNÍ
Systém CTA představuje pouhý doplněk
a nereaguje v každé situaci.
Aktivace/deaktivace CTA
Systém CTA nenahrazuje bezpečný styl
jízdy a použití vnitřních a vnějších zpětných
zrcátek.
Funkce CTA se aktivuje při nastartování
motoru. To potvrdí jedno bliknutí kontrolek
funkce BLIS ve dveřích.
Systém CTA nikdy nenahradí pozornost
a odpovědnost řidiče - za bezpečné couvání nese odpovědnost vždy řidič.
Kdy CTA funguje
DŮLEŽITÉ
Oprava komponentů funkcí BLIS a CTA
a přelakování nárazníků smí provádět
pouze servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Související informace
07
•
•
BLIS* (str. 252)
BLIS - symboly a zprávy (str. 256)
Zapnutí a vypnutí snímačů parkovací asistence
a funkce CTA.
Funkci CTA lze deaktivovat/aktivovat samostatně tlačítkem Zapnutí/Vypnutí parkovacího
asistenta (str. 244). Při opětovné aktivaci jednou blikne kontrolka funkce BLIS.
Funkce BLIS však zůstává aktivována i po
deaktivování systému CTA.
254
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Princip funkce CTA.
Funkce CTA doplňuje funkci BLIS tím, že
dokáže zjistit objekty přibližující se z boku při
couvání např. z parkoviště.
Funkce CTA má především detekovat vozidla.
Za příznivých podmínek dokáže detekovat
i menší předměty jako jsou cyklisté a chodci.
07 Podpora řidiče
zablokován, přičemž mrtvý sektor se rychle
zmenšuje.
Funkce CTA je aktivní během couvání a aktivuje se automaticky, když se v převodovce
zařadí zpětný chod.
•
Pokud funkce CTA detekuje objekt přibližující se z boku, ozve se akustická
výstraha, a to z levého nebo z pravého
reproduktoru v závislosti na směru, ze
kterého se daný objekt přibližuje.
•
Funkce CTA rovněž varuje tím, že rozsvítí
světla BLIS.
•
Dále varuje rozsvícením ikony na grafickém vyobrazení PAS (str. 244) na obrazovce.
Omezení
CTA nereaguje optimálně v každé situace,
avšak má jistá omezení. Například senzory
CTA nedokáží "vidět" přes ostatní zaparkovaná vozidla nebo jiné vyčnívající předměty.
Příklady dalších omezení:
Vozidlo parkuje hluboko na parkovacím místě.
Mrtvý sektor pro systém CTA.
Sektor, ve kterém CTA "vidí"/detekuje.
•
Funkčnost systému může snížit nečistota,
led a sníh na snímačích. Pokud jsou snímače zakryté, funkce CTA nedokáže
objekty detekovat.
•
Funkce CTA se deaktivuje, pokud se
k elektrickému systému vozidla připojí
přívěs.
DŮLEŽITÉ
Oprava komponentů funkcí BLIS a CTA
a přelakování nárazníků smí provádět
pouze servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Údržba
Snímače funkce BLIS a CTA se nacházejí
uvnitř zadního nárazníku resp. blatníku v rozích vozidla.
Zde uvádíme pár příkladů, kdy "zorné pole"
systému CTA může být zpočátku omezeno
a proto přibližující se vozy dokáže detekovat,
až když jsou velmi blízko:
07
Je-li parkovací místo šikmé, systém CTA může
být na jedné straně zcela "slepý".
Pokud však řidič pomalu couvá, úhel se
změní vzhledem k vozidlu/objektu, který je
}}
255
07 Podpora řidiče
||
BLIS - symboly a zprávy
Typové schválení - radarový systém
V situacích, kdy funkce BLIS (Blind Spot
Information) (str. 252) a CTA (Cross Traffic
Alert) (str. 254) nefungují nebo jsou přerušovány, se na sdružené přístrojové desce může
zobrazit symbol a text s vysvětlením. Postupujte podle doporučení.
Typové schválení pro systém radaru lze zjistit
v tabulce.
Příklady zpráv:
Udržujte je v čistotě, a to i na levé straně.
•
Aby snímače fungovaly správně, musí být
prostor před snímači čistý.
•
Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné
předměty, pásky ani nálepky.
Související informace
•
•
BLIS* (str. 252)
BLIS - symboly a zprávy (str. 256)
Zpráva
Popis
CTA VYP
Funkce CTA byla manuálně
vypnuta. Funkce BLIS je
aktivní.
BLIS
a CTA VYP
Přip.
přívěs
Funkce BLIS a CTA jsou
dočasně mimo provoz, protože je k elektrickému
systému vozidla připojen
přívěs.
BLIS
a CTA
Nutný
servis
BLIS a CTA nefungují.
•
07
Pokud zobrazení zprávy
přetrvává, kontaktujte
servis - doporučujeme
autorizovaný servis
Volvo.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
Související informace
•
256
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
BLIS* (str. 252)
Země/
Oblast
Evropa
Delphi Electronics &
Safety tímto prohlašuje, že
výrobky L2C0038TR
a L2C0049TR odpovídají stanoveným požadavkům a ostatním
relevantním ustanovením Směrnice 1999/5/ES. V případě
potřeby lze ohledně tohoto prohlášení o shodě kontaktovat
společnost Delphi Electronics &
Safety / One Corporate Center /
Kokomo, Indiana 46904-9005
USA.
Související informace
•
Radarový snímač (str. 210)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
08 Startování a jízda
Alkoholový zámek*
Alkoholový zámek má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu. Před nastartováním motoru se řidič
musí podrobit dechové zkoušce, při které se
zjistí, zda není pod vlivem alkoholu. Alkoholový zámek je kalibrován v souladu s limitem
platným v každé zemi pro povolené množství
alkoholu.
Alkoholový zámek* - funkce a použití
Funkce
Kontrolka
(4)
Stav baterie
Bliká zeleně
Nabíjí se
Zelená
Plně nabitá
Žlutá
Γástečně vybitá
Γervená
Vybito - vložte nabíječku
do držáku nebo připojte
napájecí kabel ze schránky
v palubní desce.
VAROVÁNÍ
Alkoholový zámek představuje pouhou
pomůcku a nezbavuje řidiče odpovědnosti.
Je to vždy řidič, kdo je odpovědný za to,
aby byl střízlivý a jezdil s vozem bezpečně.
POZNÁMKA
Alkoholový zámek uložte vždy do držáku.
Akumulátor ve voze bude zcela nabitý
a Alkoholový zámek se aktivuje, jakmile
vůz otevřete.
Nátrubek pro dechovou zkoušku.
Související informace
•
Alkoholový zámek* - funkce a použití
(str. 258)
•
•
Alkoholový zámek* - uložení (str. 259)
Alkoholový zámek* - před nastartováním
motoru (str. 259)
•
Alkoholový zámek* - nezapomeňte
(str. 261)
•
Alkoholový zámek* - symboly a textové
zprávy (str. 262)
Spínač.
Tlačítko pro přenos.
Kontrolka stavu akumulátoru.
Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
Kontrolka označuje připravenost
k dechové zkoušce.
Ovládání - batérie
Kontrolka Alkoholový zámek (4) indikuje stav
akumulátoru:
08
258
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
•
Alkoholový zámek* (str. 258)
Alkoholový zámek* - uložení (str. 259)
Alkoholový zámek* - před nastartováním
motoru (str. 259)
•
Alkoholový zámek* - nezapomeňte
(str. 261)
•
Alkoholový zámek* - symboly a textové
zprávy (str. 262)
08 Startování a jízda
Alkoholový zámek* - uložení
Alkoholový zámek uložte vždy do držáku.
Ruční jednotka alcolock se uvolní tak, že ji
lehce zatlačíte do držáku a uvolníte - vyskočí
ven a můžete ji z držáku vytáhnout.
Uložení příruční jednotky a dobíjecí stanice.
•
Příruční jednotku vraťte do držáku tak, že
na ní tlačíte, dokud nezacvakne.
•
Uložte příruční jednotku do držáku - takto
bude optimálně chráněna a baterie budou
plně nabity.
Související informace
•
•
Alkoholový zámek* (str. 258)
•
Alkoholový zámek* - před nastartováním
motoru (str. 259)
•
Alkoholový zámek* - nezapomeňte
(str. 261)
Alkoholový zámek* - funkce a použití
(str. 258)
•
Alkoholový zámek* - symboly a textové
zprávy (str. 262)
Alkoholový zámek* - před
nastartováním motoru
Alkoholový zámek se aktivuje automaticky,
jakmile vůz otevřete.
Nátrubek pro dechovou zkoušku.
Spínač.
Tlačítko pro přenos.
Kontrolka stavu akumulátoru.
Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
Kontrolka označuje připravenost
k dechové zkoušce.
1. Pokud kontrolka (6) svítí zeleně, alkoholový zámek je připraven k použití.
2. Vytáhněte alkoholový zámek z držáku. Jeli alkoholový zámek mimo vozidlo
a vozidlo je odemknuté, musí se alkoho-
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
259
08 Startování a jízda
||
lový zámek nejdříve aktivovat pomocí spínače (2).
Výsledek dechové zkoušky
3. Zvedněte nátrubek (1), zhluboka se nadechněte a rovnoměrně vydechujte po dobu
cca. 5 sekund, dokud neuslyšíte "cvaknutí". Výsledkem bude jedna z možností
uvedených v tabulce Výsledek dechové
zkoušky.
4. Pokud se tato zpráva neobjeví, mohlo se
stát, že přenos do vozu nebyl úspěšný.
V tomto případě stiskněte tlačítko (3)
a přenos spusťte ručně.
Kontrolka (5)
+ text na displeji
Popis
Zelená kontrolka
+ Alcoguard Test
je v pořádku
Motor lze nastartovat - nebyl naměřen
žádný alkohol.
Žlutá kontrolka
+ Alcoguard Test
je v pořádku
Motor lze nastartovat - naměřený
obsah alkoholu je
vyšší než 0,01%, ale
nižší než platná
mezní hodnotaA.
Γervená kontrolka
+ Neúspěšný test
Počkejte 1 min
a zkuste znovu
Motor nelze nastartovat - naměřený
obsah alkoholu je
vyšší než platná
mezní hodnotaA.
5. Sklopte trysku a vložte alkoholový zámek
zpátky do držáku.
6. Po dechové zkoušce nastartujte do
5 minut motor - jinak budete muset
zkoušku opakovat.
A
•
Mezní hodnoty se pro jednotlivé země liší. Zjistěte si, jaké
hodnoty platí ve vaší zemi. Viz také Alkoholový zámek*
(str. 258).
POZNÁMKA
Po dokončení jízdy lze motor nastartovat
do 30 minut, aniž by se znovu musela provádět zkouška dechu.
Související informace
08
260
•
•
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
Alkoholový zámek* (str. 258)
Alkoholový zámek* - funkce a použití
(str. 258)
Alkoholový zámek* - uložení (str. 259)
Alkoholový zámek* - nezapomeňte
(str. 261)
Alkoholový zámek* - symboly a textové
zprávy (str. 262)
08 Startování a jízda
Alkoholový zámek* - nezapomeňte
Aby zařízení fungovalo správně a výsledky
byly co nejpřesnější:
•
Cca. 5 minut před dechovou zkouškou
nejezte a nepijte.
•
Neostřikujte zbytečně čelní sklo - alkohol
v kapalině do ostřikovačů může způsobit,
že se naměří nesprávná hodnota.
Výměna řidiče
Aby se v případě výměny řidiče provedla
nová dechová zkouška, stiskněte přibližně
na 3 sekundy současně spínač (2) a tlačítko
Send (3). Nyní vůz přejde do režimu, kdy je
startování zablokováno, a před nastartováním
motoru musí být úspěšně provedena nová
dechová zkouška.
Kalibrace a servis
Alkoholový zámek se musí kontrolovat a kalibrovat v servisu1 každých 12 měsíců.
30 dní před tím, než je třeba provést kalibraci,
se na sdružené přístrojové desce objeví
zpráva Alcoguard Nutná kalibrace Viz
příručka. Pokud kalibrace nebude provedena
do těchto 30 dní, běžné startování motoru se
zablokuje - v tomto případě bude možné vůz
startovat pouze pomocí funkce Bypass, kapitola "Nouzová situace".
1
Tuto zprávu lze vymazat stisknutím tlačítka
Send (3). Jinak zpráva zhasne automaticky po
cca. 2 minutách, ale bude se objevovat po
každém nastartování motoru - trvale bude
možno tuto zprávu vymazat až při opětovné
kalibrací v servisu1.
Nouzová situace
V případě nouzové situace a v případě, kdy
alkoholový zámek nefunguje, lze alkoholový
zámek pomocí funkce Bypass obejít a umožnit tak řízení vozidla.
POZNÁMKA
Chladné nebo horké počasí
Každá aktivace funkce Bypass se zaznamenává a ukládá do paměti, viz Zaznamenávání údajů (str. 18).
Γím je chladněji, tím déle trvá, než bude alkoholový zámek připraven k použití:
Teplota (ºC)
Maximální doba
ohřevu (sekundy)
+10 až +85
10
-5 až +10
60
-40 až -5
180
Při teplotách pod –20 ºC nebo nad +60 ºC
odebírá alkoholový zámek více proudu. Na
sdružené přístrojové desce se objeví
Alcoguard Zasuňte napájecí kabel.
V tomto případě připojte napájecí kabel od
schránky v palubní desce a počkejte, než
kontrolka (6) začne svítit zeleně.
V extrémně chladném počasí můžete dobu
ohřevu zkrátit tím, že alkoholový zámek
vezmete dovnitř.
Po aktivování funkce Bypass se na sdružené
přístrojové desce zobrazí Alcoguard Lze
obejít - tato indikace bude svítit po celou
dobu jízdy. Lze ji vymazat pouze v servisu1.
Funkci Bypass můžete otestovat, aniž by se
do protokolu zapsala chybová zpráva.
V tomto případě proveďte všechny uvedené
kroky, ale nestartujte vůz. Chybová zpráva se
vymaže, jakmile vozidlo uzamknete.
Je-li alkoholový zámek nainstalován, lze jako
možnost "obtoku" zvolit funkci Bypass nebo
Emergency. Toto nastavení lze následně změnit v servisu1.
Aktivace funkce Bypass
•
Současně stiskněte a podržte tlačítko OK
na levém pákovém přepínači a tlačítko
výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na sdružené
přístrojové desce se nejdříve objeví
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
261
08 Startování a jízda
||
Obejítí aktivní Čekejte 1 minutu
a potom Alcoguard Lze obejít. Nyní lze
motor nastartovat.
Tuto funkci lze aktivovat více než jednou.
Chybovou zprávu, která je zobrazena během
jízdy, lze vymazat pouze v servisu1.
Aktivace funkce Emergency
•
Současně stiskněte a podržte tlačítko OK
na levém pákovém přepínači a tlačítko
výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na sdružené
přístrojové desce se nejdříve objeví
Alcoguard Lze obejít a potom lze motor
nastartovat.
Alkoholový zámek* - symboly
a textové zprávy
Kromě již popsané zprávy, která souvisí s tím,
jak alkoholový zámek funguje před nastartováním motoru (str. 259), se na displeji sdružené
přístrojové desky může zobrazit rovněž následující zpráva:
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard Lze
znovu nastartovat
Motor byl vypnutý
méně než 30 minut motor lze nastartovat,
aniž by se musela provádět nová dechová
zkouška.
Tuto funkci lze použít jednou. Poté se
v servisu musí provést resetace1.
Související informace
•
Alkoholový zámek* - funkce a použití
(str. 258)
•
•
Alkoholový zámek* - uložení (str. 259)
•
•
262
Kontaktujte servisA.
Alcoguard
Žádný signál
Přenos není funkční odešlete data ručně
pomocí tlačítka (3)
nebo proveďte dechovou zkoušku znovu.
Alkoholový zámek* - před nastartováním
motoru (str. 259)
Alkoholový zámek* (str. 258)
Alkoholový zámek* - symboly a textové
zprávy (str. 262)
08
1
Alcoguard
Nutný servis
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Alcoguard Zkuste znovu
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard Foukněte déle
Výdech byl příliš krátký
- vydechujte delší
dobu.
Alcoguard Foukněte slaběji
Výdech byl příliš intenzivní - vydechujte
méně intenzivně.
Alcoguard Foukněte silněji
Výdech byl příliš slabý
- vydechujte intenzivněji.
Alcoguard
Předehřev
Čekejte
Ohřev nebyl dokončen
- počkejte, než se
zobrazí Alcoguard
Foukejte 5s.
A
Zkouška nebyla
úspěšná - proveďte
dechovou zkoušku
znovu.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
•
•
Alkoholový zámek* (str. 258)
Alkoholový zámek* - funkce a použití
(str. 258)
Alkoholový zámek* - uložení (str. 259)
Alkoholový zámek* - před nastartováním
motoru (str. 259)
Alkoholový zámek* - nezapomeňte
(str. 261)
08 Startování a jízda
Startování motoru
Motor se startuje a vypíná pomocí dálkového
ovladače a tlačítka START/STOP ENGINE.
1. Vložte dálkový ovladač do spínací skříňky
a zatlačte jej do koncové polohy. Upozorňujeme, že pokud do výbavy vozu patří
alkoholový zámek*, musí být před nastartováním motoru provedena dechová
zkouška s vyhovujícími výsledky. Další
informace o alkoholovém zámku, viz
Alkoholový zámek* (str. 258).
2. Sešlápněte na doraz brzdový
pedál2.
3. Stiskněte a následně uvolněte tlačítko
START/STOP ENGINE.
Je-li motor nastartován, motor spouštěče
běží, dokud nenastartuje motor nebo dokud
se neaktivuje ochrana před přehřátím.
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem s klíčem a tlačítko START/STOP
ENGINE.
DŮLEŽITÉ
Nezasunujte do spínače dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač
držte za konec s odnímatelnou čepelí klíče,
viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 169).
Při spouštění motoru v běžných podmínkách
je prioritní motor elektropohonu vozidla –
naftový motor zůstává vypnutý. To znamená,
že po stisknutí tlačítka START/STOP
ENGINE se spustí elektromotor a vozidlo se
může rozjet. Nastartovaný motor poznáte
podle zhasnutí kontrolek na sdružené přístrojové desce a podle rozsvícení příslušného
motivu, viz Digitální sdružená přístrojová
deska - přehled (str. 69).
Jsou však situace, kdy se namísto toho spustí
naftový motor, např. při příliš nízké vnější
teplotě nebo pokud vyžaduje hybridní akumulátor nabití.
DŮLEŽITÉ
Pokud motor nenastartuje po 3 pokusech,
počkejte 3 minuty a zkuste to znovu.
Pokud počkáte, než se baterie regeneruje,
zvýší se startovací schopnost baterie.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač s klíčem ze zapalování po nastartování motoru
nebo při odtahování vozidla.
VAROVÁNÍ
Když opouštíte vozidlo, vždy vytáhněte
dálkový ovladač ze spínací skříňky a zkontrolujte, zda je nastavena poloha pro klíč 0.
To platí především v případě, pokud ve
voze zůstávají děti. Informace o funkci - viz
Polohy klíče (str. 83).
POZNÁMKA
U některých druhů motorů mohou být při
startování studeného motoru volnoběžné
otáčky výrazně vyšší než běžné otáčky.
Smyslem je, aby systém emisí dosáhl co
nejdříve běžnou provozní teplotu, při které
jsou emise výfukových plynů minimální,
což přispívá k ochraně životního prostředí.
08
2
Během jízdy stačí k nastartování motoru stisknout tlačítko START/STOP ENGINE.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
263
08 Startování a jízda
||
Keyless drive*
Vypnutí motoru
Zámek řízení
Pro nastartování motoru proveďte kroky 2-3
u varianty bez klíče (str. 173).
Motor se vypíná pomocí tlačítka START/
STOP ENGINE.
Např. při neoprávněném převzetí vozidla
zkomplikuje zámek řízení jízdu s vozidlem. Při
odemykání nebo zamykání zámku řízení
můžete zaslechnout mechanický zvuk.
POZNÁMKA
Aby motor nastartoval, musí se v prostoru
pro cestující nebo v zavazadlovém prostoru nacházet jeden z dálkových ovladačů
s klíčem s funkcí Keyless drive.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač z vozu
během jízdy nebo když je vůz odtahován.
Související informace
•
Vypnutí motoru:
•
Stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE
- motor se zastaví.
Pokud není volicí páka v poloze P nebo
pokud se vozidlo pohybuje:
•
Stiskněte dvakrát START/STOP ENGINE
nebo podržte tlačítko stisknuté, dokud se
motor nezastaví.
Související informace
•
Polohy klíče (str. 83)
Vypnutí motoru (str. 264)
08
3
264
U vozů s funkcí Keyless stačí, když se dálkový ovladač nachází uvnitř vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce
•
Zámek řízení je aktivní, jestliže je motor
vypnutý a dveře řidiče jsou otevřené.
•
Pokud se dálkový ovladač nachází ve spínací skříňce3 a stiskne se tlačítko START/
STOP ENGINE, zámek řízení se deaktivuje.
Související informace
•
•
•
Startování motoru (str. 263)
Polohy klíče (str. 83)
Volant (str. 90)
08 Startování a jízda
Startování s pomocnou batérií
Pokud je baterie spouštěče (str. 370) vybitá,
lze motor vozu nastartovat proudem z jiné
baterie.
3. Je-li pomocný akumulátor nainstalován
v jiném voze, vypněte motor vozidla
s pomocným akumulátorem a zkontrolujte, zda se tyto dva vozy navzájem
nedotýkají.
4. Připojte jednu svorku červeného kabelu
na kladný pól pomocného akumulátoru
(1).
DŮLEŽITÉ
8. Druhou svorku připojte k ukostření, např.
na pravé uchycení motoru nahoře, k hlavě
krajního šroubu (4).
9. Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek,
aby při pokusu o nastartování nedocházelo k jiskření.
10. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem. Nechte jej běžet několik minut
v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách cca. 1500 ot./min.
Opatrně připojte startovací kabel, abyste
předešli zkratu s jinými komponentami
v motorovém prostoru.
Aby se předešlo zkratu nebo jinému poškození, jsou při startování vozu s asistentem při
rozjezdu doporučeny následující kroky:
1. Nastavte elektrický systém vozidla do
polohy klíče 0, viz Polohy klíče - funkce
na různých úrovních (str. 84).
DŮLEŽITÉ
Po otočení klíče do polohy 0: Počkejte
přibližně 2 minuty, aby řídicí systém nastavil příslušné parametry, a až potom
připojte pomocnou baterii.
2. Pomocná batérie musí mít napětí 12 V.
5. Otevřete svorky na předním krytu baterie
a kryt sejměte.
ve svém voze
6. Připojte druhou svorku červeného kabelu
na kladný pól vozu (2).
7. Připojte jednu svorku černého kabelu na
záporný pól pomocného akumulátoru (3).
08
}}
265
08 Startování a jízda
||
11. Chcete-li nastartovat vozidlo s vybitou
baterií, zasuňte do zapalování dálkový
ovladač s klíčem a stiskněte tlačítko
START/STOP ENGINE, viz Startování
motoru (str. 263).
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Při startování motoru za běžných podmínek je prioritní motor elektropohonu
vozidla. Naftový motor zůstává vypnutý.
To znamená, že po stisknutí tlačítka
START/STOP ENGINE se elektromotor
"nastartuje" a vozidlo je připraveno
k odjezdu. Nastartovaný motor poznáte
podle zhasnutí kontrolek na sdružené
přístrojové desce a podle rozsvícení
příslušného motivu.
DŮLEŽITÉ
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí
kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte
velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Systémy pohonu
Vozidlo Plug-in Hybrid je tzv. paralelní
hybridní vozidlo, tzn. využívá dva samostatné
systémy pohonu: elektromotor a naftový
motor. Podle řidičem vybraného režimu
pohonu a dostupné elektrické energie se tyto
dva systémy pohonu mohou používat buďto
samostatně nebo souběžně.
Dva systémy pohonu
Pokročilý systém řízení kombinuje vlastnosti
obou systémů pohonu tak, aby bylo dosaženo optimální hospodárnosti jízdy.
Související informace
•
Startování motoru (str. 263)
V průběhu startování se nedotýkejte svorek. Hrozí nebezpečí jiskření.
12. Odpojte propojovací kabely v opačném
pořadí - nejdříve černý a potom červený.
> Ujistěte se, že se žádná ze svorek černého kabelu nedostane do kontaktu
s kladným pólem baterie nebo svorkou
červeného kabelu.
08
13. Namontujte zpět do vozidla přední kryt
baterie.
Vysokonapěťový generátor4
Dieselový motor
Elektromotor
4
266
Hybridní akumulátor
Kombinovaný generátor vysokého napětí a motor spouštěče - ISG (Integrated Starter Generator).
08 Startování a jízda
Elektromotor pohání vozidlo většinou při
nízkých rychlostech, spalovací motor při
vyšších rychlostech a během aktivnější jízdy.
Jak spalovací motor, tak elektromotor generují hybnou sílu přímo na kola. Spalovací
motor může rovněž nabíjet hybridní baterii
elektromotoru pomocí speciálního generátoru
nebezpečného napětí.
Související informace
•
•
•
Systém pohonu - jízdní režimy (str. 267)
Tok energie (str. 269)
Systém pohonu - symboly a zprávy
(str. 270)
Systém pohonu - jízdní režimy
Používají se oba systémy pohonu ve vozidle,
a to samostatně nebo souběžně. Řidič si
během jízdy může vybírat konkrétní jízdní
režim. Bez ohledu na vybraný režim kontroluje
řídicí systém, zda je kombinace jízdní způsobilosti, řidičských zkušeností, vlivu na prostředí
a hospodárnosti jízdy vždy optimální vzhledem
ke zvolenému jízdnímu režimu.
Pokud nelze některý z jízdních režimů aktivovat, důvod je vysvětlen textovým hlášením na
sdružené přístrojové desce.
POZNÁMKA
Řidič nemůže vybrat „špatný“ režim jízdy –
pokud není splněn některý parametr
v určité situaci, systém automaticky vybere
jiný, vhodnější režim jízdy.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte vozidlo v neodvětrávaném
prostoru, když je aktivován jízdní režim
a spalovací motor je vypnutý - při poklesu
energie v hybridní baterii motor automaticky nastartuje a výfukové plyny by potom
mohly způsobit vážné poranění osob
a zvířat.
– HYBRID
Tato možnost je předvoleným režimem při spuštění
vozidla. Řídicí systém používá jak elektromotor, tak
spalovací motor, jednotlivě
nebo souběžně, a vypočítává
optimální použití s ohledem
na výkon, spotřebu paliva a pohodlí při jízdě.
Schopnost jet v režimu HYBRID výhradně na
elektromotor závisí na míře nabití hybridní
baterie a, například, na požadovaném topení
resp. chlazení v prostoru pro cestující. Je-li
baterie dostatečně nabitá, schopnost jet
výhradně v elektrickém provozu je stejná jako
v režimu PURE. S vozidlem se tedy snadno
jede jako s elektrickým vozidlem (k dispozici
je vysoký elektrický výkon).
Je-li v baterii málo energie (hybridní baterie je
téměř vybitá), musí se současně udržet
v baterii energie, což znamená, že spalovací
motor bude startován častěji.
08
Ovládání jízdních režimů.
}}
267
08 Startování a jízda
||
Chcete-li obnovit funkci a jet v režimu
HYBRID výhradně na elektřinu:
•
V některých případech se spalovací motor
může automaticky nastartovat, a to přesto, že
je zvolen jízdní režim PURE. Například.:
Dobijte hybridní baterii pomocí nabíjecího
kabelu ze zásuvky 230 VAC (viz Nabíjecí
proud (str. 296)) nebo použijte funkci
SAVE.
•
•
pokud rychlost stoupne nad 125 km/h
– PURE
•
pokud je v hybridní baterii málo energie
a baterie se musí dobít
•
pokud nastala situace omezující funkčnost systému nebo komponentu, např.
nízká venkovní teplota, viz Tok energie
(str. 269).
Tato možnost se zaměřuje
na elektrickou jízdu a na
nízkou spotřebu energie,
a pomáhá řidiči maximalizovat podíl jízdy na hybridní
baterii.
Protože dojezd v elektrickém režimu souvisí
s celkovou spotřebou energie, pro funkce,
které snižují dojezd (např. klimatizace a dynamika), se provádí odpočty. Aby byl zajištěn
maximální dojezd, klimatizace (str. 134) je
vypnuta, lze ji však v případě potřeby aktivovat tlačítkem AC.
pokud řidič požaduje vyšší hybnou sílu,
než dokáže nabídnout elektrický pohon
Upozorňujeme
•
Spalovací motor může dokonce nastartovat, když je hybridní baterie dostatečně
nabitá. Tím se zvýší resp. sníží teplota
v prostoru pro cestující.
– POWER
POZNÁMKA
V případě mlžení stiskněte tlačítko AC,
AUTO nebo tlačítko odmlžování.
08
268
To zajistí optimální reakci
a provozní režim vozidla, jelikož elektromotor i spalovací
motor jsou aktivovány po
celou dobu. Vozidlo má
sportovnější charakteristiku
a rychlejší odezvu na plynový
Upozorňujeme
pedál.
Tento jízdní režim si lze vybrat pouze
v případě, že je hybridní baterie dostatečně
nabita.
Během aktivní jízdy je upřednostňováno používání nižších převodových stupňů, což má za
důsledek zpožděné řazení nahoru.
Upozorňujeme
•
•
Spalovací motor běží neustále.
•
Tento jízdní režim je spojen s vyšší
spotřebou paliva.
U vozidla jsou poháněna přední i zadní
kola.
– AWD
V tomto režimu se aktivuje
pohon všech kol, což zlepšuje přilnavost a trakci
vozidla. Tento režim je primárně určen pro nízkou
rychlost na kluzkém povrchu
silnice, ale pohon všech kol
má stabilizační účinky i na vyšší rychlosti.
Upozorňujeme
•
•
Spalovací motor běží neustále.
Tento jízdní režim je spojen s vyšší
spotřebou paliva.
– SAVE
Tato funkce spustí dobíjení
hybridní baterie a zajistí, že
úroveň nabití baterie
neklesne pod kapacitu odpovídající cca. 20 km jízdy na
elektropohon. To má za úkol
šetřit energii do budoucna,
kdy elektrický provoz bude vhodnější, např.
při jízdě ve městě.
08 Startování a jízda
Je-li hybridní baterie málo nabita, při stisknutí
tlačítka SAVE spalovací motor nejdříve dobije
baterii na kapacitu odpovídající cca. 20 km
jízdy na elektrický provoz.
Jízdní režimy v menu MY CAR
Tok energie
Systém menu vozidla (str. 115) obsahuje
stručný popis jednotlivých jízdních režimů
vozidla.
Jízda s elektrickým motorem ušetří více paliva
při nízké rychlosti než při vysoké. Proto volte
funkci SAVE především v případech, kdy je
hybridní baterie dostatečně nabita a plánovaná jízda začne delším úsekem při vyšších
rychlostech (např. po dálnicích) a skončí jízdou malou rychlostí, kdy je žádoucí jízda na
elektrický pohon.
1. Přejděte na MY CAR
Režimy řízení.
Na obrazovce displeje na středové konzole lze
graficky zobrazit, zda vozidlo pohání spalovací
motor nebo elektromotor a jak teče elektrická
energie - zde se např. zobrazí, zda se hybridní
baterie dobíjí nebo zajišťuje energii pro elektrický motor.
Pokud stisknete tlačítko SAVE a hybridní
baterie je nabita na úroveň odpovídající
cca. 20 km jízdy na elektrický provoz,
zachová se aktuální úroveň energie v hybridní
baterii.
Bez ohledu na zvolený jízdní režim se příležitostně může na pozadí aktivovat dobíjení
hybridní baterie, a to podobně jako u funkce
SAVE. Přitom se provádí automatická regenerace filtru DPF (str. 294).
Upozorňujeme
•
Tento jízdní režim je spojen s vyšší
spotřebou paliva.
•
Poté, kdy spalovací motor nabije hybridní
baterii na úroveň SAVE, řídicí systém spalovací motor zastaví a nastartuje stejně
jako v případě nedostačující energie
v režimu HYBRID.
HYBRID
2. Zde vyberte režim PURE, HYBRID,
POWER, AWD nebo SAVE a potvrďte
tlačítkem OK.
Funkce Start/Stop
Řídicí systém rozhodne, kdy a na jak dlouho
se spalovací motor zastaví a vypne. Odpovídá
to funkci Start/Stop u běžných vozidel se
spalovacími motory.
Statistika denního počítadla kilometrů
Vozidlo ukládá statistické údaje (str. 123)
o spotřebované elektrické energii/palivu
vzhledem k ujeté vzdálenosti.
Kromě palubního počítače je statistika jízdy
přístupna také v systému menu MY CAR:
•
Přejděte na MY CAR Statistika cesty
a potvrďte tlačítkem OK.
Související informace
•
•
Systémy pohonu (str. 266)
•
Tok energie (str. 269)
Systém pohonu - symboly a zprávy
(str. 270)
Funkce, která zobrazuje tok energie, se aktivuje v systému menu: MY CAR:
•
Stiskněte HYBRID Tok energie
a potvrďte tlačítkem OK.
Související informace
•
Systémy pohonu (str. 266)
08
269
08 Startování a jízda
Systém pohonu - symboly a zprávy
V některých situacích může systém pohonu
zobrazit na sdružené přístrojové desce zprávu
- dle situace postupujte podle doporučení.
Tento symbol se rozsvítí společně
s textovou zprávou a současně se
aktivuje zvukový výstražný signál,
když řidič není připoután, otevřou se
dveře řidiče a spalovací motor resp. elektromotor běží.
Dále uvádíme několik příkladů zpráv s jejich
významy a doporučenými opatřeními.
Zpráva
Popis
Akce
PURE není k dispozici - systém hybridu má
nízkou teplotu
Minimálně jeden z komponentů v systému
pohonu nemá správnou provozní teplotu.
Jeďte v režimu HYBRID, dokud se zpráva
nezmění na PURE k dispozici - potom stiskněte tlačítko PURE.
PURE není k dispozici - systém hybridu je
dočasně omezen
Dočasné omezení systému, např. provozní
teplota není správná.
Jeďte v režimu HYBRID, dokud se zpráva
nezmění na PURE k dispozici - potom stiskněte tlačítko PURE.
PURE není k dispozici - baterie je nedostatečně nabita
V hybridní baterii je příliš málo energie.
Jeďte v režimu SAVE, dokud se zpráva
nezmění na PURE k dispozici, nebo dobijte
baterii pomocí dobíjecího kabelu z 230 VAC.
Potom stiskněte tlačítko PURE.
PURE není k dispozici, je-li řazení
v manuálním režimu
Volicí páka je v manuální poloze "+/-".
Přesuňte volicí páku do strany do automatického režimu a potom stiskněte tlačítko PURE.
PURE k dispozici
Režim PURE je po předchozím omezení
znovu k dispozici.
–
POWER není k dispozici - systém hybridu
je dočasně omezen
Dočasné omezení systému, např. provozní
teplota není správná.
–
08
270
Totéž se stane, pokud se nepřipoutaný řidič
pokusí nastartovat motor, když jsou dveře
řidiče otevřené.
08 Startování a jízda
Zpráva
Popis
Akce
SAVE není k dispozici - systém hybridu je
dočasně omezen
Dočasné omezení systému, např. provozní
teplota není správná.
–
AWD není k dispozici - systém hybridu je
dočasně omezen
Dočasné omezení systému, např. provozní
teplota není správná.
–
Související informace
•
Systémy pohonu (str. 266)
08
271
08 Startování a jízda
Převodovky
Indikátor řazení převodových stupňů*
Vozidlo V60 Plug-in Hybrid se ovládá a jezdí
se s ním stejně jako s vozidlem s běžným spalovacím motorem a automatickou převodovkou.
Indikátor řazení převodových stupňů informuje
řidiče o tom, kdy je vhodné zařadit další vyšší
nebo nižší převodový stupeň.
S volicí pákou v poloze ručního řazení (+/-)
bude spalovací motor nepřetržitě spuštěn.
Řidič pak musí řadit převodové stupně ručně
a pokud se uvolní plynový pedál, motor
vozidla brzdí, viz Automatická převodovka -Geartronic (str. 273).
DŮLEŽITÉ
Aby nedošlo k poškození komponentů
hnacího systému, musí se zkontrolovat
provozní teplota převodovky. Pokud hrozí
nebezpečí přehřátí, na sdružené přístrojové desce se rozsvítí výstražný symbol
a zobrazí se textová zpráva. Postupujte
podle doporučení v textové zprávě.
V souvislosti s ekologickou jízdou je nezbytné
jezdit na správný převodový stupeň
a přeřazovat ve správný čas.
Indikátor je k dispozici jako pomůcka pro
určité varianty – GSI (Gear Shift Indicator) –
která upozorňuje řidiče, kdy je vhodné zařadit
vyšší nebo nižší převodový stupeň, aby byla
co nejnižší spotřeba paliva.
S ohledem např. na parametry jízdy a jízdu
bez vibrací může být však vhodné přeřadit při
vyšších otáčkách motoru. Γíslo v rámečku
označuje aktuální převodový stupeň.
Automatická převodovka
Související informace
•
Automatická převodovka -- Geartronic
(str. 273)
08
Sdružená přístrojová deska "Digital" s indikátorem řazení převodových stupňů.
272
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Γíslo v rámečku označuje aktuální převodový
stupeň.
Související informace
•
Automatická převodovka -- Geartronic
(str. 273)
08 Startování a jízda
Automatická převodovka -Geartronic
K dispozici jsou dva režimy řazení Geartronic:
automaticky a manuální.
Parkovací poloha - P
Pokud vůz startujete nebo parkujete, zvolte
polohu P.
Abyste mohli volič řazení vyřadit z polohy P,
musíte sešlápnout brzdový pedál a klíč musí
být v poloze II. Viz Polohy klíče - funkce na
různých úrovních (str. 84).
POZNÁMKA
Při spouštění motoru se provádí automatická kontrola funkce brzdové soustavy,
když řidič sešlápne brzdový pedál a uvolní
tak volicí páku z polohy P. Během kontroly
funkce je dráha pedálu mírně delší, než
během normálního brzdění.
D: polohy automatického řazení. +/–: polohy
manuálního řazení. S: sportovní režim*5.
Sdružená přístrojová deska (str. 68) informuje
o poloze voliče převodových stupňů následovně: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3 apod.
Polohy páky voliče
Polohy automatického řazení
se zobrazují vpravo na sdružené přístrojové desce. (Vždy
se zobrazí pouze jedna indikace, a to s polohou momentálně zařazeného voliče
převodů.)
5
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka. Pokud vozidlo
parkujete, použijte rovněž parkovací brzdu
(str. 281).
POZNÁMKA
Aby bylo možné vozidlo uzamknout a aktivovat alarm, musí být volicí páka v poloze
P.
DŮLEŽITÉ
Při řazení polohy P musí vozidlo stát.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - poloha P u automatické
převodovky nestačí k přidržení vozidla
v každé situaci.
Poloha zpátečky - R
Při volbě polohy R musí vůz stát.
Poloha neutrálu - N
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Zabrzďte parkovací
brzdu, když vůz stojí s pákou voliče v poloze
N.
Abyste mohli přesunout páku voliče z polohy
N do jiné polohy, musí být sešlápnut brzdový
pedál a klíč musí být v poloze II, viz Polohy
klíče - funkce na různých úrovních (str. 84).
Jízdní poloha - D
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí vyšší a nižší převodové stupně
v závislosti na úrovni akcelerace a rychlosti.
Při přesunutí páky voliče do polohy D
z polohy R musí vůz stát.
Geartronic – polohy páky voliče při
manuálním řazení (+S-)
Je-li volicí páka v poloze manuálního řazení
(+S-), spalovací motor je stále v provozu.
Řidič pak musí měnit převodové stupně ručně
Nelze v modelu V60 Plug-in Hybrid.
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
273
08 Startování a jízda
||
a pokud se uvolní plynový pedál, motor
vozidla brzdí.
Do požadované polohy se
u manuálního řazení dostanete
přesunutím páky z polohy D do koncové polohy u "+/-". Kontrolka "+/-"
na sdružené přístrojové desce změní barvu
z BÍLΔ na ORANŽOVOU a v rámečku se
zobrazí číslice 1, 2, 3 atd., což odpovídá
právě zvolenému převodovému stupni.
•
Pro zařazení vyššího převodového stupně
posuňte páku dopředu směrem ke znaménku "+" (plus). Páku uvolněte - vrátí se
do klidové polohy + a –.
nebo
•
Pro zařazení nižšího převodového stupně
posuňte páku dozadu směrem ke znaménku "–" (minus) a uvolněte ji.
Režim manuálního řazení "+S–" můžete zvolit
kdykoliv během jízdy.
Převodovka Geartronic automaticky zařadí
nižší rychlostní stupeň, pokud řidič nechá
klesnout rychlost na vhodnou hodnotu pro
zařazení příslušného rychlostního stupně. Tím
se předejde škubání a zhasnutí motoru.
Pro návrat do automatického jízdního režimu:
•
08
274
Přesuňte páku do koncové polohy D.
Geartronic - zimní režim
Na kluzkých vozovkách může být rozjezd
snadnější, když je manuálně zařazen 3.převodový stupeň.
1. Sešlápněte brzdový pedál a přesuňte
volicí páku z polohy D do koncové polohy
"+S–" – na sdružené přístrojové desce se
změní indikátor zařazeného převodového
stupně z D na číslici 1.
2. Řaďte až na 3. převodový stupeň dvojím
zatlačením páky směrem k "+" (plus) - na
displeji se změní indikátor zařazeného
převodového stupně z 1 na 3.
3. Uvolněte pedál brzdy a opatrně přidávejte
plyn.
„Zimní režim“ převodovky znamená, že vůz
jede s nižšími otáčkami motoru a omezeným
výkonem motoru na poháněná kola.
Kick-down
Pokud zcela sešlápnete pedál plynu (za
polohu normálně považovanou za plnou
akceleraci), převodovka okamžitě zařadí nižší
rychlostní stupeň. Takzvaně podřadí.
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kickdown, převodovka automaticky zařadí vyšší
rychlostní stupeň.
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.
Bezpečnostní funkce
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací
program převodovky je vybaven ochranným
blokováním řazení dolů, které blokuje funkci
kick-down.
Převodovka Geartronic neumožní řazení
nižšího rychlostního stupně/kick-down,
pokud by mělo dojít ke zvýšení otáček
motoru, které by způsobilo jeho poškození.
Nic se nestane, pokud se řidič stále pokouší
takto zařadit nižší převodový stupeň při vysokých otáčkách motoru – zůstane zařazen
původní převodový stupeň.
Při aktivaci funkce podřazení může vůz
přeřadit i o několik rychlostních stupňů
v závislosti na otáčkách motoru. Vůz zařadí
vyšší rychlostní stupeň při dosažení maximálních otáček, aby se předešlo poškození
motoru.
Tažení vozu
Odtahování vozidla - viz důležité informace
v kapitole Tažení vozidla (str. 312).
Související informace
•
Převodová kapalina - kvalita a objem
(str. 408)
•
Převodovky (str. 272)
08 Startování a jízda
Blokování páky voliče
Parkovací poloha (P)
Existují dva druhy uzávěrky volicí páky mechanická a automatická.
Stojící vůz s běžícím motorem:
•
Mechanické blokování řazení
Deaktivace automatického blokování
řazení
Držte sešlápnutý pedál brzdy, když
přesouváte páku voliče do jiné polohy.
Elektrické blokování převodovky –
Blokování řazení Parkovací poloha (P)
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy P do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a klíč(str. 84) musí být v poloze
II.
G021351
Blokování řazení - Neutrál (N)
M: manuální řazení6 - "+/-"- nebo "-režim Sport7.
Páka voliče převodových stupňů může být
neomezeně přesouvána mezi polohami N
a D. Ostatní polohy jsou blokovány západkou,
která se uvolňuje blokovacím tlačítkem na
páce voliče převodových stupňů.
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo
stálo déle než 3 sekundy (bez ohledu na to,
zda běží motor), páka voliče se zablokuje.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy N do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a klíč (str. 84) musí být
v poloze II.
Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou
je možné pohybovat dopředu a dozadu mezi
polohami P, R, N a D.
Automatické blokování řazení
Automatická převodovka má speciální bezpečnostní systémy:
6
7
8
Obrázek je schématický.
Nikoliv u V60 PLUG-IN HYBRID.
Musí zde být 2 otvory - otvor pro čepel klíče a otvor k připevnění pryžové rohože.
Pokud je vozidlo nepojízdné, např. z důvodu
vybitého akumulátoru, musí být páka voliče
přesunuta z polohy P, aby se s vozidlem
mohlo pohybovat.
Zvedněte pryžovou rohož za středovou
konzolou a dole ve schránce vyhledejte
otvor8 pro zasunutí čepele klíče (str. 169).
Vyhledejte dole v otvoru pro čepel klíče
odpružené tlačítko. Tlačítko čepelí stiskněte a přidržte.
Přesuňte volicí páku z polohy P a vytáhněte nahoru čepel klíče.
4. Vložte pryžovou rohož zpět na místo.
08
}}
275
08 Startování a jízda
||
Související informace
•
Automatická převodovka -- Geartronic
(str. 273)
Pomoc při startování do kopce (HSA)*
Pohon všech kol - (AWD)
Před rozjetím nebo couváním do svahu
můžete dát nohu z brzdy - díky systému HSA
(Hill Start Assist) se vozidlo nerozjede zpátky.
Optimální trakce je dosahována u pohonu čtyř
kol.
Díky této funkci zůstává pedál natlakován
v brzdové soustavě několik sekund poté, kdy
řidič přesune nohu z brzdového pedálu na
plynový pedál.
Po několika sekundách resp. jakmile řidič zrychlí, toto dočasně zabrzdění vymizí.
Související informace
•
08
276
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Startování motoru (str. 263)
Toto tlačítko na středové
konzole slouží k aktivaci
pohonu všech kol (AWD – All
Wheel Drive), viz Systém
pohonu - jízdní režimy
(str. 267). Tento režim se
používá zejména pro nízkou
rychlost na kluzkém povrchu. Pohon všech
kol má stabilizační účinek i na vyšší rychlosti.
Aby trakce byla optimální a kola neprokluzovala, pohybová síla se automaticky rozdělí na
kola s nejlepší adhezí. Při normální jízdě je
větší část výkonu přenášena na přední kola.
08 Startování a jízda
Nožní brzda
Nožní brzda se používá ke snížení rychlosti
vozidla během jízdy.
Vůz je vybaven dvěma brzdovými okruhy.
Pokud dojde k poškození brzdového okruhu,
bude třeba k dosažení běžného brzdění
sešlapovat brzdový pedál hlouběji a s větším
tlakem.
Vůz je vybaven posilovačem brzd.
VAROVÁNÍ
Posilovač brzd fungovat jen, když je
zapnutý motor. Viz Startování motoru
(str. 263).
Pokud se používá nožní brzda, když neběží
elektromotor a spalovací motor a vozidlo není
elektricky napájeno (např. při odtahování
vozidla), pedál je tuhý a k zabrzdění vozu
musí být vyvinuta větší síla.
U vozidel s funkcí Pomoc při startování do
kopce (HSA)* (str. 276)* se pedál vrací do
běžné polohy pomaleji než obvykle, pokud
toto vozidlo parkuje ve svahu nebo na nerovném povrchu.
Ve velmi hornatém terénu nebo při jízdě s velkým zatížením mohou být brzdy odlehčeny
využitím brzdného účinku motoru. Brzdný účinek motoru je nejintenzivnější, pokud se používá při jízdě z kopce stejný převodový stupeň
jako při jízdě do téhož kopce.
Další obecné informace o velkém zatížení
vozu,viz Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 404).
tento rozsah rychlostí doplňuje brzdění hydraulická brzdová soustava.
Kontrola funkčnosti při startování
motoru
Pokud jedete delší dobu v prudkém dešti bez
brzdění, při zabrzdění mohou brzdy reagovat
se zpožděním. To se rovněž může stát po
opuštění automyčky. V tomto případě musíte
brzdu sešlápnout prudčeji. Proto udržujte
větší vzdálenost od vozidel vpředu.
Vozidlo je vybaveno tzv. brzdovou soustavou
"brake by wire". Po každém nastartování
motoru se provede automatická kontrola
funkčnosti brzdového systému, a to když řidič
sešlápne brzdový pedál, aby přesunul volicí
páku do polohy P, viz Automatická převodovka -- Geartronic (str. 273). V souvislosti
s kontrolou funkce se na informačním displeji
může někdy zobrazit zpráva a symbol. Viz
příklady v tabulce na konci této kapitoly.
POZNÁMKA
Během kontroly funkce je dráha pedálu
mírně delší, než během normálního
brzdění.
Lehce brzdění - dobíjení hybridní
baterie
K lehkému brzdění se používá jako motorová
brzda elektromotor. Pohybová energie vozu
se přitom mění na elektrickou energii, která se
používá k dobití hybridní baterie. Dobíjení
baterie při brzdění motorem je indikováno na
sdružené přístrojové desce (str. 69) pomocí
animace.
Tato funkce je aktivní v rozsahu rychlostí
150-5 km/h - při prudším brzdění a mimo
Brzdění na mokrých cestách
Po jízdě na mokrých cestách a po opuštění
automyčky brzďte vozidlo intenzivněji.
Brzdové kotouče se potom zahřejí, rychleji se
osuší a jsou chráněny před korozí. Při brzdění
vezměte v úvahu dopravní situaci v okolí.
Brzdění na solených cestách
Při jízdě po solených cestách se na brzdových kotoučích a brzdovém obložení může
vytvořit vrstva soli. Tím se může prodloužit
brzdná dráha. Z tohoto důvodu udržujte skutečně velkou bezpečnostní vzdálenost k vozidlu vpředu. Dále pamatujte na následující:
•
Γas od času zabrzďte, abyste odstranili
vrstvy soli. Dávejte pozor, abyste brzděním neohrozili ostatní účastníky silničního
provozu.
•
Po ukončení jízdy a před zahájením další
jízdy jemně sešlápněte brzdový pedál.
Údržba
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržo-
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
277
08 Startování a jízda
||
vat servisní intervaly Volvo, které jsou uvedeny v záruční a servisní knížce.
Nová a náhradní brzdová obložení a brzdové
kotouče optimálně brzdí až po ujetí několika
set kilometrů, když se "usadí". Omezenou
schopnost brzdit kompenzujte intenzivnějším
sešlapováním brzdového pedálu. Společnost
Volvo doporučuje montovat výhradně
brzdová obložení schválená pro váš vůz
Volvo.
DŮLEŽITÉ
Pravidelně se musí kontrolovat opotřebení
komponentů brzdového systému.
Informace, jak postupovat, vám sdělí
v servisu. Další možností je požádat servis
o provedení prohlídky - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Význam/činnost
Svítí trvale – Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Pokud je hladina nízká, doplňte brzdovou kapalinu
a zkontrolujte vůz, abyste zjistili příčinu úniku brzdové kapaliny.
Trvalý svit po dobu 2 sekund při spuštění motoru – automatická kontrola funkce.
08
278
Pro vyřazení
z polohy P zcela
sešlápněte brzdový
pedál
Tlak nohy na brzdový pedál je příliš malý.
Změna charakt.
brzd. pedálu Nutný
servis
Může se zobrazit ve velmi chladném počasí nebo v případě, kdy se volicí páka přesune z polohy P
a brzdový pedál není dostatečně sešlápnutý.
•
•
Sešlápněte pedál dále.
Vypněte motor stisknutím tlačítka START/STOP ENGINE - znovu nastartujte motor a sešlápněte
brzdový pedál.
Pokud chybová zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
08 Startování a jízda
VAROVÁNÍ
Pokud se současně rozsvítí
a
může to znamenat závadu v brzdovém
systému.
,
Je-li hladina v nádržce s brzdovou kapalinou v tento okamžik v pořádku, opatrně
dojeďte s vozem do nejbližšího servisu
a požádejte o kontrolu brzd - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
v nádržce pod MIN, nejdříve doplňte
brzdovou kapalinu a až potom můžete jet.
Musíte zjistit důvod ztráty brzdové kapaliny.
Související informace
•
•
Parkovací brzda (str. 281)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 280)
•
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace (str. 280)
•
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 280)
08
279
08 Startování a jízda
Brzdový pedál - protiblokovací
brzdový systém
Protiblokovací brzdový systém, ABS (Antilock Braking System), brání zablokování kol
během brzdění.
Tato funkce udržuje řiditelnost vozu a usnadňuje objetí překážky v případě, například,
nebezpečí. Při zásahu ABS můžete pocítit
vibrace pedálu brzdy. Jde o zcela normální
jev.
Po nastartování motoru a uvolnění brzdy provede systém ABS krátkou kontrolu. Další
automatickou kontrolu provede systém ABS
při dosažení rychlosti 10 km/h. To se může
projevit znatelnými a slyšitelnými pulzy
v brzdovém pedálu.
Související informace
•
•
•
•
08
280
Nožní brzda (str. 277)
Parkovací brzda (str. 281)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 280)
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace (str. 280)
Brzdový pedál - nouzová brzdová
světla a automatická výstražná funkce
ukazatelů směrů
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě
prudkého brzdění, aby upozornila ostatní
vozidla. Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného brzdění, kdy stále svítí.
Nouzová brzdová světla se aktivují při
rychlostech nad 50 km/h v případě náhlého
brzdění. Jakmile vozidlo zpomalí pod
10 km/h, brzdová světla přestanou blikat
a budou svítit trvale - současně se aktivují
výstražná světla (str. 100). Ta blikají, dokud
řidič znovu nezrychlí na vyšší rychlost, nebo
dokud výstražná světla nevypne.
Nožní brzda - brzdový asistent pro
kritické situace
Brzdový asistent pro kritické situace, EBA
(Emergency Brake Assist), pomáhá zvýšit
brzdnou sílu a snížit tak brzdnou vzdálenost.
Systém EBA detekuje styl jízdy řidiče a v
případě potřeby zvýší brzdný účinek. Brzdná
síla může být zvýšena až na úroveň, kdy
zasahuje ABS. Při uvolnění tlaku na brzdový
pedál se funkce EBA přeruší.
POZNÁMKA
Je-li systém EBA aktivován, brzdový pedál
klesne nepatrně dále než obvykle - sešlápněte (držte) brzdový pedál podle potřeby.
Pokud se brzdový pedál uvolní, brzdění
bude ukončeno.
Související informace
•
•
•
•
Nožní brzda (str. 277)
Parkovací brzda (str. 281)
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace (str. 280)
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 280)
Související informace
•
•
•
•
Nožní brzda (str. 277)
Parkovací brzda (str. 281)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 280)
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 280)
08 Startování a jízda
Parkovací brzda
Aktivace parkovací brzdy
Parkovací brzda drží vozidlo na místě, když je
sedadlo řidiče prázdné. Přitom mechanicky
zablokuje dvě kola.
brzdy. Při uvolnění ovládacího prvku se
brzdění vypne.
POZNÁMKA
Je-li aktivní nouzové brzdění při vysokých
rychlostech, ozve se zvukový signál.
Funkce
Při zabrzdění elektrické parkovací brzdy
můžete slyšet slabý zvuk elektrického motoru.
Zvuk je možné slyšet také během automatické kontroly parkovací brzdy.
Pokud vůz stojí, když je zabrzděna parkovací
brzda, potom parkovací brzda působí pouze
na zadní kola. Pokud je brzda zabrzděna za
jízdy, když se používá normální nožní brzda,
působí na všechna čtyři kola. Když vůz opět
stojí, brzda opět působí na zadní kola.
Nízké napětí akumulátoru
Je-li napětí akumulátoru příliš nízké, pak nelze
parkovací brzdu ani odbrzdit, ani zabrzdit.
Pokud je napětí baterie příliš nízké, připojte
pomocnou baterii, viz Startování s pomocnou
batérií (str. 265).
Parkování ve svahu
Je-li vůz zaparkován čelem do kopce:
•
Natočte kola pryč od obrubníku.
Je-li vůz zaparkován čelem z kopce:
Ovládání parkovací brzdy - aktivace.
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Stiskněte ovládání parkovací brzdy.
>
Symbol na sdružené přístrojové
desce začne blikat - jakmile se rozsvítí
trvale, došlo k aktivaci parkovací
brzdy.
•
Natočte kola směrem k obrubníku.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - zařazení převodového
stupně nebo poloha P u automatické
převodovky nestačí k přidržení vozidla
v každé situaci.
3. Uvolněte pedál nožní brzdy a ujistěte se,
že vozidlo stále stojí.
Při parkování vozidla přesuňte volicí páku do
polohy P.
Nouzová brzda
V kritické situaci lze parkovací brzdu aktivovat, když je vozidlo v pohybu, stisknutím
a podržením ovládacího prvku parkovací
08
}}
281
08 Startování a jízda
||
Uvolnění parkovací brzdy
Automatické odbrzdění
Velké zatížení při jízdě do kopce
1. Zapněte si bezpečnostní pás.
Velké zatížení, jako například přívěs, může
způsobit pojíždění vozu dozadu, když je
parkovací brzda automaticky odbrzděna
v prudkém svahu. Vyhněte se tomu stisknutím ovládacího prvku, zatímco se rozjíždíte.
Když se vůz začne rozjíždět dopředu, ovládací prvek uvolněte.
2. Nastartujte motor.
3. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
4. Přesuňte páku voliče do polohy D nebo R
a sešlápněte pedál plynu.
>
Parkovací brzda se uvolní a symbol na sdružené přístrojové desce
zhasne.
POZNÁMKA
Ovládání parkovací brzdy - uvolnění.
Manuální odbrzdění
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky9.
2. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
3. Zatáhněte za ovládací prvek.
>
Parkovací brzda se uvolní a symbol na sdružené přístrojové desce
zhasne.
08
9
282
U vozidla se systémem Keyless: Stiskněte START/STOP ENGINE.
Z bezpečnostních důvodů se parkovací
brzda uvolní automaticky pouze, pokud
běží motor a řidič je připoután bezpečnostním pásem. Ve vozidlech s automatickou
převodovkou se parkovací brzda uvolní
automaticky, pokud se sešlápne plynový
pedál a volič převodových stupňů se
přesune do polohy D nebo R.
Výměna brzdového obložení
Obložení zadních brzd musí být z důvodu
konstrukce elektronické brzdy měněno
v odborném servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Kontrolky a zprávy na displeji
Informace o zobrazení a mazání textových
zpráv na sdružené přístrojové desce, viz
Zprávy - použití (str. 115).
08 Startování a jízda
Kontrolka
Zpráva
Význam/činnost
"Zpráva"
•
Přečtěte si zprávu na sdružené přístrojové desce.
Blikající kontrolka signalizuje, že parkovací brzda je zabrzděná.
Pokud kontrolka bliká v jakékoli jiné situaci, znamená to, že došlo k poruše.
•
Park. brzda není
zcela uvolněna
Přečtěte si zprávu na sdružené přístrojové desce.
Závada bránící v uvolnění ruční brzdy:
•
Pokuste se aktivovat a uvolnit brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Upozornění: Pokud pokračujete v cestě, když je zobrazena tato chybová zpráva, ozve se zvukový signál.
Parkovací brzda
není aktiv.
Závada bránící v použití ruční brzdy:
•
Pokuste se uvolnit a aktivovat brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Zpráva se také objeví u vozů s mechanickou převodovkou, když vůz jede pomalu s otevřenými dveřmi, aby
upozornila řidiče, že parkovací brzda mohla být neúmyslně odbrzděna.
Parkovací brzda
Nutný servis
Byla zjištěna závada:
•
Pokuste se aktivovat a uvolnit brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Pokud se vůz musí zaparkovat před tím, než
byla odhalena porucha, musí být kola nato-
čena jako při parkování ve svahu a volicí páka
musí být v poloze P.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
08
}}
283
08 Startování a jízda
||
Související informace
•
08
284
Nožní brzda (str. 277)
08 Startování a jízda
Plánování jízdy
Jízdu v elektrickém režimu je třeba pozorně
naplánovat, aby dojezd vozidla byl co nejdelší.
Využívejte maximálně elektrického provozu:
•
Zjistěte si, kde se nacházejí nabíjecí stanice.
•
Upřednostňujte parkoviště s nabíjecí stanicí.
•
Zajistěte vyváženou spotřebu elektrické
energie pomocí plynového pedálu
a využijte tak výhody elektromotoru.
Zde uvedeme několik rad, jak snížit spotřebu
energie (a dosáhnout tak delšího dojezdu) bez
nutnosti zvyšovat dobu cestování nebo snižovat požitek z jízdy.
•
Nenechávejte vozidlo v klidu na svahu
pomocí plynového pedálu. Místo toho
použijte brzdový pedál.
•
Při brzdění využívejte motor a plynule
sešlapujte brzdový pedál - takto budete
dobíjet hybridní baterii a prodloužíte
dojezdovou vzdálenost na elektromotor.
•
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že vozidlo, které napájí
pouze elektromotor, nevydává žádný zvuk
motoru a může se stát, že děti, chodci,
cyklisté a zvířata si vozidla nevšimnou. To
platí především pro malé rychlosti jako
např. při parkování vozidla.
POZNÁMKA
Zvykněte si vyjíždět na cestu s plně nabitou hybridní baterií.
Technika jízdy
Elektromotor funguje jako motor a zároveň
jako alternátor. Během brzdění (str. 277) se
k dobíjení (str. 296) hybridní baterie používá
brzdná síla - tato energie by jinak byla
zmařena jako teplo.
Vysoká rychlost zvyšuje výrazně spotřebu
energie z důvodu vyššího aerodynamického odporu – dvojnásobná rychlost zvyšuje odpor větru 4krát.
•
Vozidlo pravidelně udržujte – dodržujte
doporučené servisní intervaly společnosti
Volvo.
•
Odtahování jiného vozidla je energeticky
náročné - použijte režim AWD. V tomto
režimu se dobije hybridní baterie a souběžně se zlepší jízdní charakteristika vozidla
a adheze na vozovce, viz Systém pohonu
- jízdní režimy (str. 267).
a v případě potřeby se automaticky spustí
interní spalovací motor za účelem topení.
Pokud klesne teplota příliš nízko, vozidlo lze
provozovat s využitím elektrické energie, ale
se sníženým výkonem.
Podobně se může systém ochlazovat, pokud
je provozován v horkém prostředí.
POZNÁMKA
Pokud venkovní teplota extrémně klesne,
benzínový motor bude stále v chodu.
Spotřebiče elektrické energie
Γím více spotřebičů ve vozidle je zapnuto
(např. autorádio, elektricky vyhřívaná okna,
boční zrcátka, sedadla apod.), tím vyšší je
spotřeba elektrické energie.
Související informace
•
•
Ekonomická jízda (str. 295)
Zimní jízda (str. 288)
Vnější teplota
Elektromotor, elektronika a baterie fungují
optimálně při teplotě cca. 25 °C. Je-li vozidlo
připojeno k elektrické zásuvce, připraví se
(str. 139) na optimální teplotní rozsah. Pokud
je vozidlo spouštěno v chladném počasí nebo
se během jízdy dostane pod dovolenou
teplotu, spustí se palivové nezávislé topení
08
285
08 Startování a jízda
Jízda ve vodě
DŮLEŽITÉ
O brodění mluvíme, pokud vozidlo projíždí po
cestě pokryté vodou. Brodění musíte věnovat
zvýšenou pozornost.
Pokud se do vzduchového filtru dostane
voda, mohlo by dojít k poškození motoru.
Je-li hloubka větší než 25 cm, voda by se
mohla dostat do převodovky. Tím se sníží
mazací schopnost oleje a zkrátí se životnost těchto systémů.
Vozidlo může jet přes vodu s maximální
hloubkou 25 cm maximálně rychlostí chůze.
Průjezdu tekoucí vodou musí být věnována
zvýšená pozornost.
Záruka se nevztahuje na poškození komponentů, motoru, převodovky, turbodmychadla, diferenciálu a interních komponentů způsobené zaplavením, hydrostatickým zablokování nebo nedostatkem oleje.
Při jízdě ve vodě udržujte nízkou rychlost
a nezastavujte. Po projetí vodou sešlápněte
lehce pedál brzdy a zkontrolujte, zda jsou
brzdy plně funkční. Například bláto a voda na
brzdovém obložení mohou mít za následek
opožděnou reakci brzd.
•
Očistěte kontakty napájecího konektoru
elektrického vyhřívání bloku motoru*
a tažné zařízení po průjezdu vodou nebo
bahnem.
•
Nenechávejte stát vůz delší dobu ve
vodě, která sahá nad prahy - to by mohlo
způsobit poruchy elektroinstalace.
08
286
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Přehřátí
Za určitých podmínek, např. při sportovní
jízdě v horách nebo v horkém počasí hrozí
přehřátí motoru a hnacího ústrojí, a to především v případě, že je vůz velmi naložen.
Informace o přehřátí v případě jízdy s přívěsem, viz Jízda s přívěsem* (str. 306).
•
Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte
přídavné světlomety z mřížky chladiče.
•
Pokud je teplota v systému chlazení
motoru příliš vysoká, rozsvítí se varovná
kontrolka a na informačním displeji na
sdružené přístrojové desce se zobrazí
zpráva Vysoká tepl. motoru Bezp.
zastavte - bezpečně zastavte vůz
a několik minut nechte motor běžet ve
volnoběžných otáčkách, aby se ochladil.
•
Pokud se zobrazí zpráva Vysoká tepl.
motoru Vypněte motor nebo Nízká
hlad.chl. kap.motoru Bezp. zastavte,
musíte po zastavení motor vypnout.
V případě přehřátí převodovky se aktivuje
integrovaná ochrana, která, mimo jiné,
rozsvítí na sdružené přístrojové desce
varovnou kontrolu a rozsvítí zprávu
Horká převod. Snižte rychlost nebo
Horká převod. Bezp. zastavte Počk.až
zchl. - postupuje podle dále uvedených
doporučení, snižte rychlost, vozidlo bezpečně zastavte a nechejte motor běžet
několik minut na volnoběh, aby převodovka ochladla.
Pokud motor ve vodě zhasne, nepokoušejte se jej znovu nastartovat a odtáhněte
vozidlo z vody do servisu. Doporučujeme
autorizovaný servis Volvo. Nebezpečí
poruchy motoru.
Související informace
•
•
Odtah (str. 314)
Tažení vozu (str. 312)
•
08 Startování a jízda
•
Pokud dojde k přehřátí, může dojít
k dočasnému vypnutí klimatizace.
•
Jízda s otevřeným víkem
zavazadlového prostoru
Pokud jste vůz hodně zatěžovali, nevypínejte motor ihned po zastavení vozu.
Pokud jedete s otevřenými dveřmi zavazadlového prostoru, mohou se do vozidla přes
otevřený prostor dostat škodlivé výfukové
plyny.
POZNÁMKA
Je v pořádku, že chladicí ventilátor motoru
funguje jistou dobu po vypnutí motoru.
VAROVÁNÍ
Nejezděte s vozem, když jsou zadní
výklopné dveře otevřené! Do prostoru pro
zavazadla by se mohly nasát toxické výfukové plyny.
Související informace
•
Nakládání (str. 154)
Přetížení - baterie spouštěče
Elektrické funkce vozu zatěžují baterii spouštěče (str. 370) různě. Nenechávejte klíč ve
spínací skříňce v poloze II (str. 84), pokud je
vypnutý motor. Místo toho použijte režim I,
který je energeticky méně náročný.
Pamatujte také na různá příslušenství, která
zatěžují elektrickou soustavu. Nepoužívejte
funkce, které mají velký odběr proudu, když je
vypnutý motor. Příklady funkcí:
•
•
•
•
ventilátor větrání
světlomety
stěrače čelního okna
audiosystém (vysoká hlasitost).
Jakmile napětí baterie spouštěče klesne, na
sdružené přístrojové desce se zobrazí Vybitá
baterie Úsporný režim. Funkce šetření energií vypne určité funkce nebo omezí určité
funkce, jako jsou např. ventilátor větrání
a audiosystém.
–
V tomto případě nabijte baterii tak, že
nastartujete motor a necháte jej minimálně 15 minut běžet – baterie spouštěče
se rychleji dobije během jízdy než u stojícího vozidla s motorem běžícím na volnoběh.
08
287
08 Startování a jízda
Před dlouhou cestou
Zimní jízda
Před delší cestou doporučujeme provést
následující kontroly:
Při jízdě v zimě je důležité provádět pravidelné
kontroly, aby bylo zajištěno, že lze s vozem
jezdit bezpečně.
•
Zkontrolujte, zda motor pracuje normálně
a zda je normální spotřeba paliva
(str. 411).
•
Ujistěte se, že nikde nedochází k úniku
(palivo, olej nebo jiná kapalina).
•
Zkontrolujte všechny žárovky a hloubku
vzorku pneumatik.
•
V některých zemích patří k předepsanému vybavení vozidla také výstražný trojúhelník (str. 327).
Související informace
•
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 356)
•
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 323)
Před začátkem zimní sezóny zkontrolujte
následující:
•
Chladicí kapalina (str. 357) motoru musí
obsahovat 50 % glykolu. Tato směs
chrání motor do přibližně –35°C před
zamrznutím. K eliminaci zdravotních rizik
nesmějí být míchány různé typy glykolu.
•
Palivová nádrž musí být co nejplnější, aby
se předešlo kondenzaci.
•
Důležitá je viskozita motorového oleje.
Oleje s nízkou viskozitou (řidší oleje)
usnadňují startování za chladného počasí
a také snižují spotřebu paliva, když je
motor studený. Další informace o vhodných olejích, viz Motorový olej nepříznivé jízdní podmínky (str. 404).
Výměna žárovky - všeobecné informace
(str. 360)
DŮLEŽITÉ
Oleje s nízkou viskozitou nesmějí být používány pro sportovní jízdu nebo za horkého
počasí.
•
08
288
Musí být zkontrolován stav akumulátoru
spouštěče a hladina nabití. Chladné
počasí představuje velké zatížení baterie
spouštěče a jeho kapacita je chladem
snížena.
•
Používejte kapalinu do ostřikovačů
(str. 370), aby se v nádržce kapaliny
ostřikovačů nevytvářel led.
Pro dosažení optimální přilnavosti doporučuje
společnost Volvo používání zimních pneumatik na všech kolech, pokud se má vyskytovat
sníh nebo led.
POZNÁMKA
V některých zemích je používání zimních
pneumatik předepsáno zákonem. V některých zemích nejsou povoleny pneumatiky
s hřeby.
Kluzké povrchy
Procvičte si jízdu na kluzkých površích za
simulovaných podmínek, abyste zjistili, jak se
vozidlo na nich chová.
Související informace
•
Zimní jízda (str. 288)
08 Startování a jízda
Dojezd na elektrický pohon
Dojezd vozidla na elektrický pohon závisí na
několika faktorech, např. počtu zapnutých
spotřebičů.
Spotřebiče elektrické energie
Pokud chcete ujet na elektřinu co nejvíce kilometrů, řidič elektrického vozidla musí pamatovat také na hospodárnost využití energie
(str. 296). Γím více spotřebičů budete zapínat (rádio, elektrické vyhřívání oken/zrcátek/
sedadel, příliš studený vzduch z klimatizace
atd.), tím kratší bude potenciální dojezd.
ném místě. Další informace o tom, na co je
třeba pamatovat, pokud se vozidlo delší dobu
nepoužívá, viz Dlouhodobé skladování - na co
pamatovat (str. 305).
Související informace
•
Plánování jízdy (str. 285)
Klapka plnicí trubky palivové nádrže otevření/zavření
Klapku plnicí trubky palivové nádrže lze
otevřít/zavřít následovně:
Otevření/zavření dvířek hrdla palivové
nádrže
Specifikace dojezdu u elektrického provozu,
viz Dojezd - specifikace (str. 414).
POZNÁMKA
Kromě vysoké rychlosti, náhlého zrychlování a velkého odběru proudu v prostoru
pro cestující může dojezd vozidla zkrátit
také těžký náklad.
Delší doba nečinnosti
Během běžného nabíjení hybridní baterie
(str. 296) se určitá část nabíjecího proudu
používá k udržení připravenosti systému
pohonu vozidla k jízdě, zvláště k regulaci
teploty hybridní baterie. Pokud se vozidlo
několik dnů nepoužívá, lze ušetřit energii tím,
že se nespouští předběžná úprava teploty
vozidla. Pokud se vozidlo nepoužívá delší
dobu, hybridní akumulátor podá nejlepší
výkon, pokud je vozidlo zaparkováno v chlad-
Pomocí tlačítka na panelu osvětlení otevřete
dvířka hrdla palivové nádrže - po uvolnění tlačítka se dvířka otevřou.
Šipka u symbolu na displeji sdružené
přístrojové desky ukazuje, na které
straně se nachází víčko paliva.
•
Zavřete dvířka hrdla palivové nádrže
přitlačením, až „cvaknutí“ potvrdí správné
zavření.
Související informace
•
Doplňování paliva (str. 290)
08
289
08 Startování a jízda
Dvířka hrdla palivové nádrže manuální otevírání
Nelze-li otevřít dvířka hrdla palivové nádrže
elektricky z prostoru pro cestující, mohou být
dvířka otevřena manuálně.
1. Otevřete/sundejte boční kryt v zavazadlovém prostoru (na stejné straně jako jsou
dvířka hrdla palivové nádrže).
2. Roztáhněte/otevřete perforovanou části
izolace a vyhledejte zelený provázek
s rukojetí.
3. Potáhněte jej mírně přímo dozadu, až se
s cvaknutím vyklopí dvířka hrdla palivové
nádrže.
DŮLEŽITÉ
08
290
Jemně potáhněte za lanko - k vyháknutí
pojistky stačí minimální síla.
Související informace
•
Doplňování paliva (str. 290)
Doplňování paliva
Důležité informace pro doplňování paliva.
Otevření/zavření uzávěru hrdla palivové
nádrže
Krytku hrdla palivové nádrže lze připevnit
k dvířkům.
Při vysokých venkovních teplotách může
vzniknout v nádrži určitý přetlak. Otvírejte
uzávěr pomalu.
•
Po načerpání paliva nasaďte opětovně
uzávěr a otáčejte jej, až se ozve jedno
nebo více cvaknutí.
Doplňování paliva
•
Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
dokud se pistole u čerpacího stojanu
sama nevypne.
08 Startování a jízda
POZNÁMKA
Příliš hodně paliva v nádrži při horkém
počasí přeteče.
Čerpání paliva z kanystru10
Při doplňování z rezervního kanystru použijte
nálevku umístěnou pod víkem podlahy
v zavazadlovém prostoru.
Palivo - použití
Související informace
Nikdy nepolykejte palivo. Paliva, jako jsou
benzín, bioetanol a jejich směsi, stejně
jako motorová nafta, jsou vysoce toxická
a mohou při požití zapříčinit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
•
Palivo - použití (str. 291)
Než začnete čerpat palivo, vypněte topení
spalující palivo.
Nikdy nenoste zapnutý mobilní telefon při
čerpání paliva. Zazvonění telefonu by
mohlo způsobit jiskření a vznícení výparů
benzínu, což by mohlo vést k požáru
a poranění osob.
Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové
výpary a aby vám palivo nestříklo do očí.
Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte oči velkým množstvím vody po
dobu minimálně 15 minut a vyhledejte
lékařskou pomoc.
Dvířka hrdla palivové nádrže - manuální
otevírání (str. 290)
Rozlité palivo by mohlo začít na zemi
hořet.
VAROVÁNÍ
Trychtýř musíte pořádně zasunout do plnicí
trubky. Plnicí trubka má otevírací krytku
a před čerpáním se trubka musí posunout za
krytku.
•
VAROVÁNÍ
Nesmíte používat palivo nižší kvality, než
doporučuje společnost Volvo, neboť by byl
nepříznivě ovlivněn výkon motoru i spotřeba
paliva.
DŮLEŽITÉ
Pokud se použijí směsi různých druhů
paliva nebo se používají paliva, která společnost Volvo nedoporučuje, záruka Volvo
ani doplňkové servisní dohody nebudou
platit. Toto platí pro všechny motory.
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda ve
vysokých nadmořských výškách ve spojení
s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují
funkčnost vozidla.
Související informace
•
•
•
10
Platí pouze pro vozy se vznětovými motory.
Ekonomická jízda (str. 295)
Palivo - nafta (str. 292)
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
(str. 294)
08
}}
291
08 Startování a jízda
•
•
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 411)
Palivo - nafta
Palivová nádrž - objem (str. 410)
Jako palivo se používá nafta.
Používejte pouze motorovou naftu od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte palivo
pochybné kvality. Motorová nafta musí splňovat normu EN 590 a/nebo SS 155435. Vznětové motory jsou citlivé na nečistoty v palivu,
např. kovové částice a vysoký obsah síry.
Za nízkých teplot (–6 °C až –40 °C) se může
z motorové nafty oddělovat parafin. To může
způsobit potíže se startováním. Speciální
motorová nafta určená pro nízké teploty
okolo bodu mrazu je k dispozici u většiny
petrolejářských společností. Tato nafta má za
nízkých teplot nižší viskozitu, čímž se snižuje
riziko usazování parafínu.
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější.
Při tankování paliva se ujistěte, že tankovací
pistole je čistá. Vyvarujte se potřísnění lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde,
umyjte skvrny čisticím prostředkem a vodou.
DŮLEŽITÉ
Motorová nafta musí:
•
splňovat požadavky normy EN 590 a/
nebo SS 155435
•
obsahovat síru v množství menším než
10 mg/kg
•
obsahovat maximálně 7 obj. % FAME
(Fatty Acid Methyl Ester).
DŮLEŽITÉ
Nesmí se používat následující druhy palivové nafty:
•
•
•
•
Speciální aditiva
Nafta do námořních motorů
Topný olej
FAME11 (Fatty Acid Methyl Ester)
a rostlinný olej.
Tato paliva nesplňují požadavky v souladu
s doporučeními Volvo. Navíc opotřebovávají motor a způsobují škody motoru, na
které se nevztahuje záruka Volvo.
Omezení kvůli nízké venkovní teplotě
Aby se za nízkých teplot z motorové nafty
nevylučoval parafin (viz předchozí kapitola),
vozidlo může být na některých trzích vybaveno funkcí, která automaticky omezí
možnost elektrického provozu v režimu PURE
08
11
292
Palivová nafta může obsahovat jisté množství paliva FAME, nicméně se nesmí dodávat další množství.
08 Startování a jízda
nebo HYBRID při nízkých teplotách. V tomto
případě po celou dobu poběží naftový motor.
• Staré palivo Nastartujte vznětový
Tepelná odolnost motorové nafty je určující
pro použití paliva při nízkých teplotách. Zpravidla se tepelné vlastnosti motorové nafty
upravují v závislosti na klimatické oblasti
a období roku, kdy se nafta distribuuje a prodává.
• Staré palivo Motor se spustí, aby se
Automatické omezení při nízkých rychlostech
se postupně zvyšuje podle stáří paliva v nádrži. Pokud jste palivo do vozidla dočerpali
nedávno, použití není nijak omezeno. Omezení se však zvýší, pokud palivo v nádrži
stárne (počítáno v měsících).
Tato funkce má za úkol při nízkých teplotách
umožnit vozidlu spalovat palivo takovou
rychlostí, aby se nové palivo se správnou
tepelnou odolností mohlo resp. muselo přidat
ještě před tím, než bude dosažena kritická
teplota tohoto paliva.
Stáří paliva
Stará motorová nafta (cca. 5 měsíců a starší)
v kombinaci s kondenzátem může za jistých
okolností způsobit růst baktérií a řas v palivovém systému resp. oxidaci paliva, kdy může
následně dojít k provozní poruše.
Aby k těmto problémům nedošlo, do vozidla
je integrována funkce kontroly stáří paliva.
V této souvislosti se může objevit zpráva
s vysvětlení, například:
motor, aby se pal. spotřebovalo
palivo spotřebovalo
• Staré palivo Doplňte do palivové
nádrže palivo
Podle situace postupujte podle doporučení.
Když dojde palivo za jízdy
Palivový systém je u vznětových motorů
zkonstruován tak, že v případě, kdy dojde
palivo, může být nutné palivovou nádrž
v servisu odvzdušnit a umožnit tak opětovné
nastartování motoru po dočerpání paliva.
Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na
provedení kontroly. Po dočerpání nafty před
nastartováním motoru proveďte následující:
1. Vložte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky a zatlačte jej do koncové
polohy. Více informací, viz Polohy klíče
(str. 83).
2. Stiskněte tlačítko START bez sešlápnutí
brzdového a/nebo spojkového pedálu.
3. Vyčkejte asi jednu minutu.
4. Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový
a/nebo spojkový pedál a následně stiskněte tlačítko START.
POZNÁMKA
Před dočerpáním paliva v případě, že je
v nádrži málo paliva:
•
Zastavte vozidlo na co nejvíce rovném
povrchu - je-li vozidlo nakloněno, hrozí
nebezpečí, že se v přívodu paliva
vytvoří vzduchová kapsa.
Důležitá upozornění k jízdě do úplného
vyprázdnění nádrže
Nenechte nádrž zcela vyprázdnit. V případě
vyprázdnění nádrže lze pokračovat v jízdě
s pohonem na hybridní baterii. Po doplnění
paliva může trvat nastartování déle (až
30 sekund). V určitých případech může být
nutné startovat opakovaně.
Po nastartování motoru se doporučuje nechat
jej nejméně 5 minut běžet. Vyberte režim jízdy
AWD nebo POWER, abyste podpořili
dodávku paliva.
Pokud se na informačním displeji sdružené
přístrojové desky zobrazí hlášení Vnitřní
spalovací motor není k dispozici omezený výkon a dojezd, vypněte a znovu
zapněte motor, abyste dosáhli znovu plné
funkce.
Vypuštění kondenzátu z palivového
filtru
V palivovém filtru se odděluje kondenzát
z paliva. Kondenzát může poškodit motor.
08
}}
293
08 Startování a jízda
||
Kondenzát z palivového filtru musí být vypouštěn v intervalech uvedených v Servisní
a záruční knížce nebo tehdy, když máte
podezření, že jste načerpali kontaminované
palivo. Více informací, viz Servisní program
Volvo (str. 348).
DŮLEŽITÉ
Některá speciální paliva odstraňují odloučenou vodu v palivovém filtru.
Související informace
•
•
Palivo - použití (str. 291)
•
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 411)
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
(str. 294)
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
Vozy se vznětovými motory jsou vybaveny filtrem sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení emisí.
nejlépe po hlavní silnici nebo dálnici. S vozem
byste měli jet ještě dalších 20 minut.
POZNÁMKA
Během regenerace mohou nastat následující situace:
Saze z výfukových plynů se během normální
jízdy shromažďují ve filtru. Takzvaná „regenerace“ se spustí za účelem spálení sazí
a vyprázdnění filtru. Předpokladem je dosažení normální provozní teploty.
Regenerace filtru sazí probíhá automaticky.
Zpravidla trvá 10-20 minut. Může trvat o něco
déle při nízké průměrné rychlosti. Spotřeba
paliva se během regenerace může mírně zvýšit.
Během regenerace se na pozadí dočasně
aktivuje dobíjení hybridní baterie, a to podobně jako u funkce SAVE, viz Systém pohonu
- jízdní režimy (str. 267).
294
Regeneraci filtru spustíte jízdou, dokud se
motor nezahřeje na normální provozní teplotu,
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
dočasně se může zvýšit spotřeba
paliva
•
můžete cítit zápach spáleniny.
Za chladného počasí použijte nezávislé
topení*, aby motor dosáhl normální provozní
teplotu rychleji.
DŮLEŽITÉ
Pokud často provozujete vůz za studeného
počasí na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne normální provozní teploty. To znamená, že nedochází k regeneraci filtru sazí
vznětových motorů a filtr není vyprázdněn.
08
dočasně může dojít k menšímu
poklesu výkonu
Po dokončení regenerace varovný text automaticky zmizí.
Regenerace za chladného počasí
Když je filtr z cca. 80% plný, na sdružené
přístrojové desce se rozsvítí žlutý výstražný
trojúhelník a na informačním displeji se objeví
zpráva Filtr sazí je plný Viz příručka.
•
Pokud je filtr zcela zaplněn částicemi,
možná bude těžké motor nastartovat
a může se stát, že filtr nebude fungovat.
V tomto případě hrozí nebezpečí, že se filtr
bude muset vyměnit.
Související informace
•
•
•
•
Palivo - použití (str. 291)
Palivo - nafta (str. 292)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 411)
Palivová nádrž - objem (str. 410)
08 Startování a jízda
Katalyzátor
Ekonomická jízda
•
Úlohou katalyzátorů je čistit výfukové plyny.
Jsou umístěny blízko motoru, takže své provozní teploty dosáhnou rychle.
Ekonomická jízda znamená jezdit rozmyslem,
předvídat a přizpůsobit styl a rychlost jízdy
převažujícím podmínkám silničního provozu.
Odstraňte z vozu nepotřebné předměty čím je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba
paliva.
•
Katalyzátory se skládají z monolitu (keramického nebo kovového) s kanálky. Stěny
kanálků jsou potaženy slabou vrstvou platiny/
rhodia/paladia. Tyto kovy fungují jako katalyzátory, tj. urychlují chemickou reakci bez
toho, aby byly spotřebovávány.
•
Brzďte motorem, pokud je to možné, aniž
byste ohrozili ostatní účastníky silničního
provozu.
•
Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje odpor vzduchu a tedy spotřebu
paliva - pokud nosiče nepoužíváte,
demontujte je.
•
Nejezděte s otevřenými okny.
•
Lambda sondaTM kyslíkové čidlo
Lambda sonda je část systému řízení motoru,
který je určen ke snížení emisí a snížení
spotřeby paliva. Více informací, viz Spotřeba
paliva a emise CO2 (str. 411).
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto
hodnoty se odesílají do elektronického
systému, který nepřetržitě řídí vstřikovače.
Poměr směsi paliva a vzduchu, která je přiváděna do motoru, je neustále upravován. Tato
nastavení vytvářejí optimální podmínky pro
efektivní spalování a společně s třícestným
katalyzátorem snižují obsah škodlivých emisí
(uhlovodíků, oxidů uhelnatého a oxidů
dusíku).
Ekonomická jízda (str. 295)
Palivo - nafta (str. 292)
Jezděte na nejvyšší možný převodový
stupeň. Přizpůsobte styl jízdy dopravní
situaci a cestě, po které jedete - při
nižších otáčkách motoru klesá spotřeba
paliva. Použijte indikátor řazení převodových stupňů (str. 272).
•
Vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace
a silného brzdění.
•
Při vyšších rychlostech je spotřeba paliva
vyšší - aerodynamický odpor stoupá se
zvyšující se rychlostí.
•
Nezahřívejte motor na provozní teplotu na
volnoběh. Raději se co nejdříve rozjeďte
s malým zatížením motoru - studený
motor spotřebovává více paliva než teplý
motor.
•
Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na
správný tlak a pravidelně kontrolujte
nahuštění - pro dosažení optimálních
výsledků husťte pneumatiky na tlak ECO,
viz Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 413).
Související informace
•
•
Použijte funkci ECO Guide, která ukazuje,
jak úsporně s vozidlem jedete, viz Eco
guide & Hybrid guide (str. 73).
•
Výběr pneumatik může mít vliv na
spotřebu paliva - požádejte dealera
o radu ohledně vhodných pneumatik.
Informace o filosofii společnosti Volvo na
ochranu životního prostředí - viz Životní
prostředí (str. 22).
Další informace o spotřebě paliva - viz
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 411).
VAROVÁNÍ
Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo
jede, např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se
se důležité systémy jako např. posilovač
řízení a posilovač brzd.
Související informace
•
•
•
Palivo - použití (str. 291)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 411)
Palivová nádrž - objem (str. 410)
08
295
08 Startování a jízda
Dobíjení hybridní baterie
Kromě palivové nádrže stejné jako u běžného
vozidla je toto vozidlo vybaveno
lithium-iontovou baterií (hybridní baterií).
Hybridní baterie se nabíjí pomocí nabíjecího
kabelu s řídicí jednotkou (str. 299), který se
nachází ve schránce pod podlahou zavazadlového prostoru, viz Dobíjecí kabel s řídicí
jednotkou (str. 299).
POZNÁMKA
Používejte nabíjecí kabel doporučený společností Volvo podle norem IEC 62196
a IEC 61851, jelikož tento kabel umožňuje
sledovat teplotu.
Doba, za kterou se hybridní baterie dobije,
závisí na nabíjecím proudu (str. 296).
Během dobíjení hybridní baterie ve vozidle se
na displeji řídicí jednotky nabíjecího kabelu
zobrazuje momentální stav (str. 301) v průběhu dobíjení a stav po dokončení dobíjení.
Během nabíjení hybridní baterie probíhá rovněž nabíjení startovací baterie (str. 370)
vozidla.
08
Pokud je teplota hybridní baterie nižší než
-10 ºC nebo vyšší než 30 ºC, může to znamenat, že některé funkce vozidla budou omezeny nebo změněny nebo nedostupné, pro-
12
296
Evropská norma - EN 61851-1.
tože kapacita lithium-iontových baterií se
mimo toto rozmezí snižuje.
Příkladem je jízdní režim PURE (viz Systém
pohonu a jízdní režimy (str. 267)), který nelze
zvolit, je-li teplota v baterii příliš vysoká nebo
nízká.
Dobíjení pomocí fixní řídicí jednotky
v souladu s režimem 312
Na určitých trzích je nainstalována řídicí jednotka jako součást nabíjecí stanice, která je
připojena k elektrické síti. V tomto případě
nabíjecí kabel neobsahuje řídicí jednotku.
Místo toho má speciální konektor, kterým se
připojuje k nabíjecí stanici. Dodržujte pokyny
platné pro nabíjecí stanici.
Související informace
•
Dobíjení hybridní baterie - příprava
(str. 298)
•
Dojezd na elektrický pohon (str. 289)
Nabíjecí proud
Nabíjecí proud se používá k dobíjení hybridní
baterie (str. 296) a k teplotní přípravě vozidla.
Nabíjecí kabel (str. 299) mezi nabíjecí zásuvkou vozidla a zásuvkou 230 VAC lze pomocí
řídicí jednotky nastavit na různá zatížení
s různým odběrem proudu (6-16 A).
Po aktivaci nabíjecího kabelu zobrazí sdružená přístrojová deska hlášení a rozsvítí se
kontrolka (str. 302) ve vstupní zásuvce
vozidla. Nabíjecí proud se používá především
k dobíjení baterie. Lze jej však použít také
k předběžné úpravě teploty (str. 139).
DŮLEŽITÉ
Nikdy nevytahujte nabíjecí kabel ze
zásuvky 230 VAC, pokud probíhá dobíjení
- hrozí riziko poškození zásuvky 230 V.
Nejdříve vždy ukončete dobíjení a potom
odpojte nabíjecí kabel.
Doba nabíjení závisí na nastavení proudu na
řídicí jednotce.
Viz příklady v následující tabulce.
08 Startování a jízda
A
Intenzita proudu (A)A
Doba nabíjení
(hod.)
6
7,5–10,0
10
4,5–7,0
16
4,0–5,5
na 10 A , vozidlo bude odebírat ze síťové
zásuvky 230 VAC pouze 10 A. Pokud se
k dané zásuvce (nebo k jiné zásuvce ve stejném pojistkovém okruhu) připojí další
spotřebiče, hrozí nebezpečí přetížení zásuvky
resp. zásuvky chráněné pojistkou. Pojistka se
v tomto případě může přepálit a dobíjení
baterie se přeruší.
Maximální nabíjecí proud se v závislosti na trhu může lišit.
POZNÁMKA
•
•
Ve velmi chladném počasí se část
nabíjecího proudu používá na ohřátí
nebo ochlazení hybridního akumulátoru a prostoru pro cestující, což má
za následek delší dobu nabíjení.
Pokud aktivujete teplotní přípravu
(str. 139), doba nabíjení se prodlouží.
Potřebná doba závisí především na
venkovní teplotě.
Konektor nabíjecího kabelu a zásuvka pro dobíjení.
Obvykle pojistkový okruh zahrnuje několik
spotřebičů 230 VAC, proto k jedné pojistce
může být připojeno několik spotřebičů (např.
osvětlení, vysavač, elektrická vrtačka atd.).
Příklad 1
Pokud je vozidlo připojeno k zásuvce
230 VAC/10 A a řídicí jednotka je nastavena
na 16 A, vozidlo se snaží odebírat 16 A
z 230 VAC síťové zásuvky a po chvíli se
vypne přetížená 10 A pojistka pro zásuvku
a nabíjení se zastaví.
V tomto případě resetujte zásuvku s pojistkou/obvod s pojistkou a zvolte na řídicí jednotce nižší nabíjecí proud. Další možností je
odpojit ostatní spotřebiče od zásuvky.
Příklad 3
Pokud je vozidlo připojeno k zásuvce
230 VAC/10 A a řídicí jednotka je nastavena
na 6 A , vozidlo bude odebírat ze síťové
zásuvky 230 VAC pouze 6 A. Baterie se
samozřejmě dobíjí déle, ale pokud celkový
odběr nepřesahuje kapacitu pojistkového
okruhu, lze k dané zásuvce (resp. ke stejnému pojistkovému okruhu) současně připojit
další spotřebiče.
Související informace
•
Dojezd na elektrický pohon (str. 289)
V tomto případě resetujte zásuvku s pojistkou
a zvolte na řídicí jednotce nižší nabíjecí proud,
viz Dobíjení hybridní baterie - příprava
(str. 298).
Příklad 2
08
Pokud je vozidlo připojeno k zásuvce
230 VAC/10 A a řídicí jednotka je nastavena
297
08 Startování a jízda
Dobíjení hybridní baterie - příprava
Než začnete (str. 302) s dobíjením hybridní
baterie, je třeba v rámci přípravy provést
několik kroků.
VAROVÁNÍ
•
Hybridní akumulátor se smí dobíjet
pouze ze schválených uzemněných
zásuvek 230 VAC.
•
Ochrana před zkratem se zemí u řídicí
jednotky chrání vozidlo, ale přesto
hrozí přetížení sítě 230 V AC.
•
Nepoužívejte viditelně opotřebené
nebo poškozené napájecí zásuvky,
protože by mohlo dojít k požáru,
poškození předmětů a/nebo poranění
osob.
•
Hybridní akumulátor musí být vyměňován
pouze v servisu – doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
08
298
DŮLEŽITÉ
•
Ovládací skříňka nesmí být zaplavena
nebo ponořena do vody.
•
Řídicí jednotka a její konektor nesmí
být vystaveny přímému slunečnímu
svitu. V těchto případech je ohrožena
ochrana konektoru před přehřátím
nebo může dojít k omezení nebo
přerušení napájení hybridní baterie.
Maximální nabíjecí proud se v závislosti na trhu může lišit.
Otevírání/zavírání krytu zásuvky
nabíjecího vstupu
DŮLEŽITÉ
•
Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
VAROVÁNÍ
13
Před nabíjením
•
Zkontrolujte, zda 230 VAC zásuvka
zajistí odpovídající napájení elektricky
dobíjených vozidel. Pokud máte
pochybnosti, požádejte o kontrolu
zásuvky kvalifikovaného odborníka.
Zatlačte na zadní část krytu a uvolněte jej.
Otevřete kryt.
Potáhněte kryt zásuvky nabíjecího vstupu
a zajistěte jej v držáku uvnitř krytu. Zkontrolujte, zda se gumové popruhy krytu
ohnuly dovnitř. Tím zabráníte vypadnutí
krytu z držáku.
Pokud proudový odběr dané zásuvky
není znám, zvolte na řídicí jednotce
nejnižší úroveň.
Na řídicí jednotce nabíjecího kabelu (str. 299)
nastavte požadovaný nabíjecí proud (str. 296)
6-16 A13. Při dodání je nastaven nejnižší
možný nabíjecí proud.
Kryt zásuvky nabíjecího vstupu zavřete
v opačném pořadí.
Související informace
•
•
Dobíjení hybridní baterie (str. 296)
Dobíjení hybridní baterie - ukončení
(str. 304)
08 Startování a jízda
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou
K dobíjení hybridní baterie ve vozidle se používá dobíjecí kabel s řídicí jednotkou. Používejte nabíjecí kabel, který doporučuje společnost Volvo.
VAROVÁNÍ
Řídicí jednotka
Nabíjecí kabel se nesmí používat, je-li
některá z jeho částí poškozena. Hrozí
riziko úrazu elektrickým proudem nebo
závažné poranění osob.
Poškozené a nefunkční nabíjecí kabely smí
opravovat pouze servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nevytahujte nabíjecí kabel ze
zásuvky 230 VAC, pokud probíhá dobíjení
- hrozí riziko poškození zásuvky 230 V.
Nejdříve vždy ukončete dobíjení a potom
odpojte nabíjecí kabel.
Nabíjecí kabel se nachází ve schránce pod krytem podlahy zavazadlového prostoru.
Specifikace, nabíjecí kabel
Třída ochrany
IP67
Okolní teplota
-32 ºC až +50 ºC
Displej a ovládání řídicí jednotky.
08
}}
299
08 Startování a jízda
||
Indikátor14 zobrazuje vybraný nabíjecí
proud.
•
Symbol se rozsvítí po zapojení nabíjecího
kabelu do zásuvky 230 VAC .
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou - stavové
zprávy (str. 301)
•
Tlačítka pro zvýšení/snížení nabíjecího
proudu.
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou - jistič
zemní ochrany (str. 302)
•
Nabíjecí proud (str. 296)
Symbol se rozsvítí po zapojení nabíjecího
kabelu do zásuvky 230 VAC ve vozidle.
DŮLEŽITÉ
Rozbočovací konektory, předpěťová
ochrana a podobná zařízení se nesmí používat v kombinaci s nabíjecím kabelem,
protože by mohlo dojít k požáru, úrazu
elektrickým proudem apod.
Adaptér mezi zásuvkou 230 VAC a nabíjecím kabelem se smí používat pouze
v případě, že je označen schválením v souladu s IEC 61851 a IEC 62196.
POZNÁMKA
Nabíjecí kabel si pamatuje poslední nastavení nabíjecího proudu. Proto je důležité
provést nové nastavení, pokud se při
příštím nabíjení používá jiná zásuvka
230 VAC.
08
14
300
Související informace
Maximální nabíjecí proud se v závislosti na trhu může lišit.
08 Startování a jízda
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou stavové zprávy
Během nabíjení (str. 296) hybridní baterie ve
vozidle se na displeji řídicí jednotky (str. 299)
nabíjecího kabelu zobrazuje momentální stav
v průběhu nabíjení a stav po dokončení nabíjení.
Displej řídicí jednotky
Stav
Popis
Doporučená akce
Indikace nabíjecího proudu (1) nesvítí.
Symbol vozu (5) se rozsvítí nepřerušovaným zeleným světlem.
Pohotovostní
stav
•
•
Nabíjecí kabel je připojen k vozidlu.
Počkejte, dokud nebude akumulátor
plně nabitý.
Momentální odběr proudu označuje zelená
kontrolka (1). Symbol vozu (5) se rozsvítí
nepřerušovaným zeleným světlem.
Nabíjí se.
•
Elektronika vozidla spustila nabíjení.
•
Nabíjí se.
Indikace nabíjecího proudu nesvítí. Symbol
vozu (5) bliká červeně.
Nabíjení nelze
provést.
•
Došlo k chybě komunikace mezi
řídicí jednotkou a vozidlem.
1. Zkontrolujte všechny spoje nebo
použijte jinou zásuvku 230 VAC.
•
Větrání elektroniky vozidla není
odpovídající, není aktivováno nebo
je poškozené.
2. Znovu spusťte dobíjení baterie.
•
Aktivoval se jistič zemní ochrany na
nabíjecím kabelu.
1. Vytáhněte nabíjecí kabel ze
zásuvky 230 VAC.
Symbol vozu (5) se rozsvítí nepřerušovaným červeným světlem.
Nabíjení nelze
provést.
Nabíjení je možné, ale ještě nebylo
aktivováno elektronikou vozidla.
Počkejte, dokud nebude akumulátor
plně nabitý.
2. Jistič zemní ochrany se resetuje
a jednotka se restartuje.
Kontrolka (1) nabíjecího proudu a symbol
domu (3) blikají červeně.
Nabíjení nelze
provést.
U zásuvky 230 VAC zareagovalo monitorování teploty.
Znovu spusťte nabíjení. Pokud problém přetrvává, kontaktujte odborníka.
Související informace
•
Nabíjecí proud (str. 296)
08
301
08 Startování a jízda
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou sledování teploty
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou jistič zemní ochrany
Dobíjení hybridní baterie - zahájení
dobíjení
Aby bylo možné vždy dobíjet (str. 296)
hybridní baterii ve vozidle bezpečně, obsahuje
řídicí jednotka (str. 299) vestavěné zařízení,
které sleduje nabíjecí proud.
Řídicí jednotka nabíjecího kabelu (str. 299)
obsahuje vestavěný jistič zemní ochrany, který
chrání vozidlo a uživatele před úrazem elektrickým proudem způsobeným chybou
systému.
Jak spustit dobíjení hybridní baterie (str. 296).
Toto monitorovací zařízení v řídicí jednotce
zajistí průběžné úpravy přípustného dobíjecího proudu (str. 296) s ohledem na bezpečnost. To zajišťuje bezpečný provoz bez
dozoru a rovněž optimalizaci nabíjecího času.
Pokud vestavěný jistič zemní ochrany řídicího
modulu vypne, zobrazí se symbol vozidla
trvalým červeným svitem - zkontrolujte
zásuvku 230 VAC.
POZNÁMKA
Používejte nabíjecí kabel doporučený společností Volvo podle norem IEC 62196
a IEC 61851, jelikož tento kabel umožňuje
sledovat teplotu.
Tepelná pojistka
DŮLEŽITÉ
Zemnicí odpojovač ovládací skříňky
nechrání zásuvku 230 V stř.
Související informace
•
DŮLEŽITÉ
Nikdy nepřipojujte nabíjecí kabel, pokud
hrozí zásah blesku.
POZNÁMKA
Používejte nabíjecí kabel doporučený společností Volvo podle norem IEC 62196
a IEC 61851, jelikož tento kabel umožňuje
sledovat teplotu.
Vytáhněte nabíjecí kabel (str. 299) z úložné
schránky pod podlahou zavazadlového prostoru.
Dobíjení hybridní baterie (str. 296)
Sledování teploty se aktivuje automaticky,
když se spustí nabíjení hybridní baterie. Je-li
dosažena kritická teplota, sníží se nabíjecí
proud. Pokud k tomu dochází opakovaně,
nabíjení se vypne.
DŮLEŽITÉ
08
302
Pokud funkce sledování teploty opakovaně
automaticky snížila úroveň nabíjecího proudu nabíjení se přerušilo, je nutné prozkoumat a napravit příčiny přehřívání.
Připojte nabíjecí kabel k zásuvce
230 VAC. Nikdy nepoužívejte prodlužovací šňůru.
08 Startování a jízda
2. Nastavte na řídicí jednotce správný nabíjecí proud (str. 296) (pro proud zásuvky
230 VAC).
5. Madlo dobíjení nabíjecího kabelu je
připevněno/zajištěno a nabíjení se spustí
přibližně po 10 sekundách.
Kontrola zbývajícího času nabíjení:
•
6. Po dokončení dobíjení (viz následující
tabulka) otevřete dveře řidiče. Potom se
rozsvítí sdružená přístrojová deska
a mohou se zobrazit informace o stavu
dobíjení.
Na dálkovém ovladači s klíčem stiskněte tlačítko doprovodného osvětlení
při příchodu - na sdružené přístrojové
desce se zobrazí přibližný čas.
Nabíjení baterie lze dočasně přerušit,
pokud se vozidlo odemkne:
Sejměte kryt madla nabíjení a připojte
madlo k vozidlu.
•
a otevřou se dveře - nabíjení se spustí
po 2 minutách.
•
a dveře se neotevřou - vozidlo se automaticky znovu zamkne, viz Zamykání/
odemykání - zvenku (str. 178). Nabíjení
se spustí po 1 minutě.
POZNÁMKA
Aby se zviditelnil zbývající čas nabíjení,
musí být aktivní přibližovací světla. Nastavení se provádí v systému nabídek MY
CAR (str. 115).
Umístění krytu madla nabíjení.
DŮLEŽITÉ
Abyste nepoškodili lak např. při velkém
větru, umístěte ochranný kryt nabíjecí
rukojeti tak, aby se nedotýkal vozidla.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nevytahujte nabíjecí kabel ze
zásuvky 230 VAC, pokud probíhá dobíjení
- hrozí riziko poškození zásuvky 230 V.
Nejdříve vždy ukončete dobíjení a potom
odpojte nabíjecí kabel.
Kontrolky LED zobrazují aktuální stav nabíjení. Bílá, modrá, červená a žlutá kontrolka se
aktivují při zapnutí osvětlení v prostoru pro
cestující. Tyto kontrolky zůstanou na chvíli
svítit po vypnutí osvětlení v prostoru pro
cestující.
Kontrolka LED
svítí
Popis
Bílá, svítí stále
Kontrolka LED
Žlutá, svítí stále
Režim čekáníA - čeká
se, až se spustí dobíjení.
08
}}
303
08 Startování a jízda
||
Kontrolka LED
svítí
Popis
Zelená, bliká
Nabíjí seB.
Zelená, svítí stále
Nabíjení bylo ukončenoC.
Modrá - bliká
nebo stále
Γasovač je zapnutý.
Γervená - bliká,
stále
Byla zjištěna závada.
A
B
C
Dobíjení hybridní baterie - ukončení
Jak vypnout dobíjení hybridní baterie
(str. 296).
POZNÁMKA
Chcete-li odpojit kabelový rukáv od 230V
stř. zásuvky vozidla, je nutné nejprve odemknout vozidlo pomocí dálkového ovladače/PCC.
Vytáhněte kabel z elektrický zásuvky
vozidla, nasaďte zpátky na zásuvku
krytku a zavřete poklop, viz Dobíjení
hybridní baterie - příprava (str. 298).
Například po otevření dveří nebo když není zajištěn konektor nabíjecího kabelu.
Γím pomaleji bliká, tím blíž je okamžik plného nabití.
Po chvíli zhasne.
Během nabíjení může pod vozidlo kapat kondenzát z klimatizace. Jedná se o běžný jev,
který provází chlazení hybridní baterie.
Související informace
•
Dobíjení hybridní baterie - ukončení
(str. 304)
Odemkněte vozidlo pomocí dálkového
ovladače s klíčem/PCC* - zajištěný
konektor nabíjecího kabelu se uvolní/
odjistí.
Vytáhněte kabel ze zásuvky 230 VAC .
Vraťte nabíjecí kabel do schránky pod
podlahou v zavazadlovém prostoru.
08
304
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08 Startování a jízda
Dobíjení pomocí naftového motoru
Hybridní baterie lze rovněž
dobíjet pomocí vznětového
motoru ve vozidle, viz
Systémy pohonu (str. 266).
Dlouhodobé skladování - na co
pamatovat
Aby se vlastnosti hybridní baterie při dlouhodobém skladování vozidla nezhoršily, doporučujeme udržovat baterii nabitou na 25%.
Baterie spouštěče v případě dlouhodobého
skladování, viz Baterie spouštěče - obecné
informace (str. 370).
POZNÁMKA
Pro dlouhodobé skladování vyberte co nejchladnější místo, aby se minimalizovalo
stárnutí baterie. Během léta by mělo
vozidlo zůstávat spíše uvnitř nebo venku
ve stínu, podle místa nejnižší teploty.
Dodržujte následující postup:
Související informace
•
•
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou (str. 299)
Dobíjení hybridní baterie - zahájení dobíjení (str. 302)
1. Na sdružené přístrojové desce vyberte
motiv „Hybridní“. Další informace o procházení nabídek - viz Sdružená přístrojová deska (str. 68).
2. Pokud je stav nabití vysoký, jezděte
s vozidlem, dokud nebude stav nabití
cca. 25 %. Pokud je baterie vybitá, stiskněte tlačítko POWERa jeďte s vozidlem,
dokud stav nebude cca. 25%. Další informace o režimu pohonu - viz Systém
pohonu - jízdní režimy (str. 267).
DŮLEŽITÉ
Během dlouhodobého skladování se nabíjecí kabel nesmí zasunovat do nabíjecí
zásuvky ve vozidle.
Staré palivo
3. Pokud vozidlo bylo skladováno déle než
6 měsíců a předpokládá se, že se nebude
používat ještě delší dobu, nastartujte
motor v jízdním režimu POWER
a nechejte jej běžet minimálně 10 minut,
dokud se stav nabití nestabilizuje znovu
na cca. 25% (doporučení).
Stará motorová nafta (cca. 5 měsíců a starší)
v kombinaci s kondenzátem může za jistých
okolností způsobit růst baktérií a řas v palivovém systému resp. oxidaci paliva, kdy může
následně dojít k provozní poruše. Více informací, viz Tok energie (str. 269).
Pokud vozidlo bylo zamknuté a nelze je spustit a úroveň nabití baterie výrazně klesla pod
25%, dobíjejte baterii na nejnižší úrovni po
dobu cca. 45 minut, a to v závislosti na stavu
dobití. Stav nabití průběžně kontrolujte na
sdružené přístrojové desce, viz Dobíjení
hybridní baterie - zahájení dobíjení (str. 302).
•
•
Související informace
Dobíjení hybridní baterie (str. 296)
Dojezd na elektrický pohon (str. 289)
08
305
08 Startování a jízda
08
306
Jízda s přívěsem*
•
Během jízdy s přívěsem je nutné myslet na
celou řadu věcí, např. na tažnou konzolu,
přívěs a na umístění nákladu na přívěsu.
Nepřipojujte za zcela nový vůz těžký
přívěs. Nový vůz musí ujet alespoň
1000 kilometrů.
•
Brzdy jsou při jízdě s přívěsem více zatíženy, zejména při jízdě členitým terénem.
Zařaďte nižší rychlostní stupeň a snižte
rychlost vozu.
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství, např. tažného
zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla
o tuto hmotnost. Podrobné informace - viz
Hmotnosti (str. 401).
•
Pokud je tažné zařízení instalováno společností Volvo, vůz je dodán se všemi
potřebnými prvky pro tažení přívěsu.
•
Při jízdě s přívěsem v táhlém stoupání
jeďte pomalu.
•
Používejte pouze schválené tažné
zařízení.
•
Vyvarujte se jízdy s přívěsem do svahů se
sklonem vyšším než 12 %.
•
Pokud bylo tažné zařízení montováno
dodatečně, nechte jej zkontrolovat
u svého autorizovaného dealera Volvo,
jestli je vůz zcela vybaven pro tažení
přívěsu.
Kabel přívěsu
•
Náklad na přívěsu rozložte tak, aby svislé
zatížení tažného zařízení nepřekročilo
maximální udávané povolené zatížení.
•
Zvyšte tlak vzduchu v pneumatikách na
hodnoty předepsané pro maximální zatížení vozu. Informace o tlaku vzduchu
v pneumatikách, viz Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu v pneumatikách
(str. 413).
•
Motor je při jízdě s přívěsem více zatížen.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Z bezpečnostních důvodů by vůz s přívěsem neměl jet rychlostí vyšší než je maximální přípustná rychlost. Dodržujte platné
předpisy týkající se přípustné rychlosti
a hmotností.
V případě poruchy některého brzdového
světla na přívěsu se na displeji se zobrazí text
Porucha brzdového světla přívěsu.
Hmotnosti přívěsu
Informace o přípustných hmotnostech přívěsů
Volvo, viz Hmotnosti přívěsu a zatížení
tažného zařízení (str. 402).
POZNÁMKA
Maximální přípustná hmotnost přívěsu
odpovídá hmotnosti povolené společností
Volvo. Národní předpisy platné pro vozidla
mohou rychlosti a hmotnosti přívěsu dále
omezovat. Tažné tyče mohou být certifikovány pro vyšší nebo nižší hmotnosti, než
vozidlo skutečně dokáže táhnout.
VAROVÁNÍ
Jestliže je tažné zařízení vybaveno
13pólovým konektorem a přívěs
7pólovým konektorem, musíte použít adaptér.
Použijte kabel schválený společností Volvo.
Zajistěte, aby se kabel nedotýkal země.
Ukazatele směru a brzdová světla
přívěsu
V případě poruchy některého směrového
světla na přívěsu začne kontrolka ukazatelů
směru na přístrojové desce blikat rychleji než
za normálních okolností a na informačním
displeji se zobrazí text Porucha ukazatelů
směru přívěsu.
V souvislosti s hmotnostmi přívěsů
dodržujte stanovená doporučení. Jinak se
při náhlém pohybu a zabrzdění může stát,
že se vozidlo a přívěs budou ovládat s problémy.
Související informace
•
Jízda s přívěsem* - automatická převodovka (str. 307)
•
•
Tažná konzola/tažná tyč* (str. 307)
Výměna žárovky - všeobecné informace
(str. 360)
08 Startování a jízda
Jízda s přívěsem* - automatická
převodovka
Rozjezd ve svahu
Tažná konzola/tažná tyč*
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
2. Volič převodovky přesuňte do polohy pro
jízdu D.
Pomocí tažné konzoly lze např. odtahovat
přívěs za vozidlem.
•
Automatická převodovka zvolí optimální
převodový stupeň podle zatížení a otáček
motoru.
3. Odbrzděte parkovací brzdu.
V případě přehřátí se na sdružené přístrojové desce rozsvítí výstražný symbol a na
informačním displeji se objeví textová
zpráva. Postupujte podle doporučení.
Související informace
•
4. Uvolněte pedál nožní brzdy a rozjeďte se.
•
Pokud je vůz vybaven demontovatelnou
tažnou tyčí, postupujte při montáži volné části
přesně podle instrukcí - Demontovatelná
tažná tyč* - připevnění/demontáž (str. 309).
VAROVÁNÍ
Automatická převodovka -- Geartronic
(str. 273)
Je-li vozidlo vybaveno demontovatelným
tažným zařízením Volvo:
Prudké stoupání
•
Nenechávejte v automatické převodovce
zajištěný vyšší převodový stupeň, než
motor "zvládne" - ne vždy je vhodné jet
při nízkých otáčkách motoru na vyšší
převodový stupeň.
Parkování ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Zabrzděte parkovací brzdu.
•
3. Přesuňte páku voliče do polohy P.
•
Při zaparkování vozidla vybaveného automatickou převodovkou s připojeným
přívěsem, přesuňte volič převodovky do
polohy P. Vždy zabrzděte parkovací
brzdu.
Podložte kola klíny, když parkujete vůz
s přívěsem ve svahu.
Pozorně dodržujte pokyny k montáži.
•
Zkontrolujte, zda kontrolka oken svítí
zeleně.
Než se rozjedete, zajistěte demontovatelnou část pomocí klíče.
Důležité kontroly
Koule tažného zařízení musí být pravidelně čištěna a mazána.
POZNÁMKA
4. Uvolněte pedál nožní brzdy.
•
•
•
Pokud se používá koule tažného zařízení
s tlumičem vibrací, tato koule se nesmí
mazat.
Související informace
•
Jízda s přívěsem* (str. 306)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08
307
08 Startování a jízda
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
Uložte demontovatelnou tažnou tyč do zavazadlového prostoru.
Demontovatelná tažná tyč* specifikace
Specifikace demontovatelné tažné tyče.
Technické údaje
Prostor k uložení tažného zařízení.
DŮLEŽITÉ
Pokud tažné zařízení již nepoužíváte,
odmontujte jej a uložte na vyhrazené místo
ve voze.
A
998
B
81
C
854
D
427
E
109
F
282
•
Demontovatelná tažná tyč* - specifikace
(str. 308)
G
Podélný nosník
•
Demontovatelná tažná tyč* - připevnění/
demontáž (str. 309)
H
Střed kulové hlavy
•
Jízda s přívěsem* (str. 306)
Související informace
08
308
G021485
Rozměry, montážní body (mm)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08 Startování a jízda
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
(str. 308)
•
Jízda s přívěsem* (str. 306)
Připevnění/demontáž demontovatelné tažné
tyče se provádí následovně:
Připevnění
G021488
•
Demontovatelná tažná tyč* připevnění/demontáž
Okénko indikátoru musí být červené.
Nejdřív stisknutím západky uvolněte
ochranný kryt a potom jej vyjměte zatlaa vytažením směrem
čením do úchytu
.
dozadu
G021489
Demontovatelná tažná tyč* - připevnění/
demontáž (str. 309)
G018928
•
Zasunujte tažné zařízení, dokud neuslyšíte cvaknutí.
G021487
Související informace
Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné poloze otočením klíče doprava.
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
309
08 Startování a jízda
Okénko indikátoru musí být zelené.
Zkontrolujte, zda je tažné zařízení správně
zajištěno - potáhněte je nahoru, dolů
a dozadu.
G000000
VAROVÁNÍ
Otočte klíč doleva do zajištěné polohy.
Vytáhněte klíč ze zámku.
Pokud tažné zařízení není namontováno
správně, musí se odmontovat a znovu
přimontovat v souladu s předcházejícími
pokyny.
G021495
G021494
G021490
||
Bezpečnostní lanko.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní lano přívěsu musí být upevněno k příslušné konzole.
Demontáž tažného zařízení
DŮLEŽITÉ
Promazávat se smí pouze koule tažného
zařízení. Ostatní části tažného zařízení
musí zůstat suché a čisté.
Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do
odemknuté polohy.
08
310
08 Startování a jízda
Stabilizace přívěsu – TSA15
Asistent stabilizace přívěsu TSA (Trailer
Stability Assist) slouží ke stabilizaci vozidla
a přívěsu, pokud dojde k rozvlnění soupravy.
G018929
TSA- funkce je součástí systému stability
(str. 189) ESC16.
Zatlačte ochranný kryt, až se těsně
zaklapne.
Zatlačte pojistné kolečko
a otočte jím
, až uslyšíte cvaknutí.
doleva
Související informace
Otočte zajišťovací kolečko zcela dolu až
na doraz. Držte je v této poloze a přitom
vytáhněte tažné zařízení dozadu
a nahoru.
VAROVÁNÍ
Pokud je tažné zařízení uloženo ve voze,
musí být bezpečně připevněno, viz
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
(str. 308).
•
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
(str. 308)
•
Demontovatelná tažná tyč* - specifikace
(str. 308)
•
Jízda s přívěsem* (str. 306)
Funkce
K „rozvlnění“ může dojít při jakékoli kombinaci vůz/přívěs. Obvykle k rozvlnění dojde při
vysokých rychlostech. Avšak nebezpečí hrozí
i při nižších rychlostech (70–90 km/h), pokud
je přívěs přetížený nebo je nerovnoměrně rozložené zatížení, např. je příliš vzadu.
Rozvlnění vždy způsobí určitý faktor, např.:
•
Vůz s přívěsem je vystaven náhlému a silnému bočnímu větru.
•
Vůz s přívěsem jede po nerovném
povrchu vozovky nebo vjede do výmolu.
•
Prudký pohyb volantem.
Provoz
Pokud se souprava rozvlní, může být těžké
a někdy i nemožné ji zklidnit. Tím se stává
souprava vozidlo/přívěs těžce kontrolovatelná
a hrozí riziko, kromě jiného, přejetí do
nesprávného jízdního pruhu nebo sjetí
z vozovky.
Asistent stability přívěsu trvale monitoruje
pohyby vozu, zejména boční pohyby. Pokud
je zjištěno rozvlnění soupravy, jsou jednotlivě
brzděná přední kola. Tím se souprava
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
311
08 Startování a jízda
||
vozidlo/přívěs stabilizuje. To obvykle stačí,
aby řidič získal kontrolu nad vozidlem.
Pokud není „rozvlnění“ eliminováno
napoprvé, systém TSA začne zasahovat, jsou
brzděna všechna kola jízdní soupravy vůz/
přívěs a je snížen výkon motoru. Jakmile je
„vlnění“ postupně potlačeno a souprava vůz/
přívěs je opět stabilní, systém ukončí zasahování a řidič má opět plnou kontrolu nad
vozem. Více informací, viz Elektronické řízení
stability (ESC) - funkčnost (str. 190).
Související informace
•
Elektronické řízení stability (ESC) - obecné informace (str. 189)
Tažení vozu
Tažení vozidla V60 Plug-in Hybrid není povoleno. Při převozu musí být vozidlo přepravováno (str. 314) se všemi koly na plošině odtahového vozidla.
Asistent při rozjezdu
Nestartujte motor roztažením vozu. Je-li baterie ve vašem vozu vybita, použijte k nastartování motoru pomocnou baterií, viz Startování
s pomocnou batérií (str. 265).
Různé
DŮLEŽITÉ
Systém TSA může zasáhnout při rychlostech
60-160 km/h.
Během pokusu o nastartování vozidla
odtahováním by mohlo dojít k poškození
elektromotoru a katalyzátoru.
POZNÁMKA
Funkce TSA se vypne, pokud řidič zvolí
režim Sport, viz Elektronické řízení stability (ESC) - obecné informace (str. 189).
TSA může selhat, pokud řidič prudce pohne
volantem, aby se pokusil sám vyrovnat vlnění
soupravy, protože v takové situaci systém
nemůže určit, zda je to přívěs, nebo řidič, kdo
způsobuje rozvlnění soupravy.
Pokud je systém TSA v činnosti,
bliká na přístrojové desce kontrolka
ESC16.
08
15
16
312
Je součástí montážního celku originální tažné tyče Volvo.
(Electronic Stability Control) - elektronické řízení stability.
Související informace
•
•
Tažné oko (str. 313)
Odtah (str. 314)
08 Startování a jízda
Tažné oko
Tažné oko je přišroubováno k adaptéru se
závitem za krytem na pravé zadní straně nárazníku.
Připojení tažného oka
Vytáhněte tažné oko, které se nachází za
panelem na levé straně zavazadlového
prostoru.
vozidlo pomocí zvedacího zařízení na zásahovém voze.
VAROVÁNÍ
Kryt místa k připevnění tažného oka je
k dispozici ve dvou různých provedeních.
Každý z těchto krytů se otevírá jinak:
•
•
Kryt s výřezem otevřete pomocí mince
nebo podobného předmětu, který vložíte do výřezu a otočíte směrem ven.
Potom kryt kompletně vytočte ven
a vytáhněte.
U druhého typu je podél jedné strany
nebo v rohu značka: Stiskněte značku
prstem a současně vyklopte opačnou
stranu/roh - použijte k tomu minci. Kryt
se otočí kolem své osy a může se
vytáhnout.
Během vytahování vozu na plošinu nesmí
za vyprošťovacím vozem nikdo stát
a nesmí zde nic být.
Související informace
•
•
Tažení vozu (str. 312)
Odtah (str. 314)
Přišroubujte tažné oko rovnou k odpovídající přírubě. Tažné oko pevně přišroubujte, např.pomocí klíče na kola.
Po použití tažné oko vyšroubujte a uložte
na své místo.
Nakonec nainstalujte kryt zpět na nárazník.
K vytáhnutí vozidla na zásahový vůz s rovnou
plošinou lze použít tažné oko. To zjistíte
podle polohy a světlosti vozidla. Je-li sklon
rampy zásahového vozu příliš velký nebo je-li
světlost příliš malá, vozidlo se může poškodit,
pokud se je pokusíte vytáhnout pomocí
tažného oka. V případě potřeby zvedněte
08
313
08 Startování a jízda
Odtah
Odtah znamená, že vozidlo je odváženo
pomocí jiného vozidla.
Máte-li problémy, zavolejte profesionální
pomoc.
K vytáhnutí vozidla na zásahový vůz s rovnou
plošinou lze použít tažné oko. To zjistíte
podle polohy a světlosti vozidla. Je-li sklon
rampy zásahového vozu příliš velký nebo je-li
světlost příliš malá, vozidlo se může poškodit,
pokud se je pokusíte vytáhnout pomocí
tažného oka. V případě potřeby zvedněte
vozidlo pomocí zvedacího zařízení na zásahovém voze.
VAROVÁNÍ
Během vytahování vozu na plošinu nesmí
za vyprošťovacím vozem nikdo stát
a nesmí zde nic být.
DŮLEŽITÉ
Pozor, vozidlo V60 Plug-in Hybrid musí být
přepravováno vždy celé vyzdvižené, se
všemi koly na plošině vozidla odtahové
služby.
Související informace
08
314
•
Tažení vozu (str. 312)
KOLA A PNEUMATIKY
09 Kola a pneumatiky
09
Pneumatiky - údržba
Nové pneumatiky
Pneumatiky mají, mimo jiné, za úkol nést
náklad, zajistit adhezi k povrchu vozovky, tlumit vibrace a chránit kola před opotřebením.
Z důvodu vyrovnání rozdílné hloubky vzorku
a rovnoměrného opotřebení pneumatik
mohou být zaměňována přední a zadní kola.
Vhodná doba pro první záměnu kol je po ujetí
přibližně 5000 km, a pak v intervalech po
10000 km.
Jízdní charakteristiky
Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný
vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak
v pneumatikách mají významný vliv na chování vozu.
Stáří pneumatik
Všechny pneumatiky starší 6 let by měly být
zkontrolovány odborníkem, i když vypadají
nepoškozené. Pneumatiky stárnou, i když se
používají velmi málo nebo vůbec. Jejich
funkčnost může být proto nepříznivě ovlivněna. To platí pro všechny pneumatiky, které
jsou uloženy a budou se používat
v budoucnu. Příklady vnějších znaků, které
indikují, že pneumatika není vhodná pro používání, jsou praskliny nebo změna barvy.
Pneumatiky stárnou. Po několika letech
začnou tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto
při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro
zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice
v pořadí označují týden a rok výroby. Jedná
se o označení DOT (Department of
Transportation), které je vyjádřeno čtyřmi
číslicemi, například 1510. Pneumatika na
obrázku byla vyrobena v 15. týdnu v roce
2010.
Letní a zimní kola
Pokud měníte letní a zimní kola, označte si
jejich umístění na voze, například L pro levé
a P pro pravé.
Opotřebení a údržba
Správné nahuštění pneumatik (str. 318)
přispívá k rovnoměrnějšímu opotřebení.
Rychlost opotřebení pneumatik závisí na způ-
316
sobu jízdy, tlaku vzduchu v pneumatikách
a na stavu vozovky.
Pokud si nejste jisti hloubkou vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný servis Volvo
a nechte si ji překontrolovat. Pokud se
opotřebení pneumatik výrazně liší (rozdíl
v hloubce vzorku je větší než > 1 mm),
dozadu se musí nainstalovat nejméně
opotřebené pneumatiky. Nedotáčivost se
zpravidla koriguje lépe než přetáčivost.
V důsledku nedotáčivosti vozidlo pokračuje
spíše rovně, aniž by se zadní část vozu stáčela do strany. To může vést k úplné ztrátě
kontroly nad vozidlem. Proto je nutné, aby
zadní kola nikdy neztratila adhezi dříve než
přední kola.
VAROVÁNÍ
Při poškození pneumatiky může dojít ke
ztrátě kontroly nad vozidlem.
Uskladnění
Kola s namontovanými pneumatikami musejí
být uskladněna položená na boku nebo zavěšená, nikdy ne stojící.
09 Kola a pneumatiky
Související informace
Pneumatiky - rozměry (str. 320)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 321)
Pneumatiky - index zatížení (str. 321)
Pneumatiky - směr otáčení
Pneumatiky s jednosměrným vzorkem mají
směr otáčení vyznačen šipkou na boku pneumatiky.
Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách uvedený v tabulce tlaku vzduchu
v pneumatikách (str. 413).
Související informace
•
•
•
•
•
Pneumatiky - směr otáčení (str. 317)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky (str. 318)
09
Pneumatiky - rozměry (str. 320)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 321)
Pneumatiky - index zatížení (str. 321)
Pneumatiky - údržba (str. 316)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky (str. 318)
G021778
•
•
•
•
•
Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.
Pneumatiky musí mít stejný směr otáčení po
celou dobu životnosti. Pneumatiky musejí být
zaměněny mezi přední a zadní nápravou,
nikdy mezi levou a pravou stranou a naopak.
Nesprávně namontované pneumatiky zhoršují
brzdný účinek a schopnost vytlačovat do
stran vodu a sněhovou břečku. Pneumatiky
s větším vzorkem musejí být vždy vzadu (za
účelem snížení nebezpečí smyku).
POZNÁMKA
Oba páry kol musí mít stejný rozměr
a musí se jednat o kola stejného druhu
a stejné značky.
317
09 Kola a pneumatiky
09
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatik ukazují stav hloubky vzorku pneumatik.
•
•
•
Pneumatiky - index zatížení (str. 321)
Pneumatiky - tlak vzduchu
Pneumatiky - směr otáčení (str. 317)
V pneumatikách může být odlišný tlak vzduchu. Měří se v barech.
Pneumatiky - údržba (str. 316)
Zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách
Tlak vzduchu musíte kontrolovat jednou
měsíčně.
G021829
Tlak vzduchu kontrolujte na studených pneumatikách. Pojem "studené pneumatiky" znamená, že mají stejnou teplotu jako je venkovní
teplota. Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste.
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky.
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky
představují úzký výstupek napříč podélnými
drážkami ve vzorku pneumatiky. Z boku
pneumatiky jsou písmena TWI (Tread Wear
Indicator). Pokud hloubka vzorku klesne na
1,6 mm, bude horní okraj vzorku v zákrytu
s indikátory hloubky vzorku. Co nejdřív
opotřebené pneumatiky nahraďte pneumatikami novými. Pneumatiky s mělkým vzorkem
mají velmi malou adhezi za deště nebo na
sněhu.
Související informace
•
•
318
Pneumatiky - rozměry (str. 320)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 321)
Nesprávný tlak vzduchu v pneumatikách zvyšuje spotřebu paliva, zkracuje životnost pneumatik a zhoršuje jízdní vlastnosti vozidla.
Jízda na podhuštěných pneumatikách může
mít za následek jejich přehřátí a poškození.
Tlak vzduchu v pneumatikách ovlivňuje komfort jízdy, hluk vozovky a jízdní vlastnosti
vozidla.
POZNÁMKA
Tlak vzduchu v pneumatikách postupem
času klesá. Jedná se o přirozený jev. Tlak
vzduchu v pneumatikách se rovněž liší
v závislosti na teplotě okolí.
09 Kola a pneumatiky
3. Potom sklopte kryt k ráfku kola. Současně jemně tlačte na nakloněnou horní
hranu, abyste se dostali pod hranu ráfku.
4. Zkontrolujte, zda kryt lícuje s povrchem
ráfku. Pokud nelícuje, jemně zatlačte na
vyčnívající část.
•
•
•
Pneumatiky - index zatížení (str. 321)
09
Pneumatiky - údržba (str. 316)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky (str. 318)
Štítek s tlaky vzduchu v pneumatikách
Ventilek na pneumatice je zakryt plastovým
krytem s otvorem1.
Sundejte kryt ventilku
2. Zatlačte inbusový klíč do otvoru.
3. Pomocí imbusového klíče
kryt.
vypačte
4. Sundejte krytku.
Nasaďte kryt zpět
1. Namontujte krytku ventilku.
2. Zatlačte jednu hranu krytu (bez otvoru) na
místo (nejblíže pneumatice
).
1
G021830
1. Vezměte inbusový klíč (najdete jej v pěnovém bloku za panelem na levé straně
zavazadlového prostoru).
Štítek s tlaky huštění pneumatik na sloupku
dveří na straně řidiče (mezi rámem a zadními
dveřmi) informuje o tlaku pro doporučené rozměry pneumatik. Tyto hodnoty najdete také
dále v tabulce s tlaky vzduchu v pneumatikách, viz Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu v pneumatikách (str. 413).
Související informace
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 320)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 321)
Pouze 17" kolo Thia
319
09 Kola a pneumatiky
09
Rozměry ráfků a kol
Pneumatiky - rozměry
•
Rozměry ráfků a kol jsou označovány v souladu s příklady uvedenými v tabulce.
Pneumatiky mají jisté rozměry. Viz příklady
v tabulce dole.
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 413)
•
Rozměry ráfků a kol (str. 320)
Homologace platí pro celé vozidlo. To znamená, že jsou schváleny jisté kombinace kola
(ráfku kola) a pneumatiky.
Na všech pneumatikách je vyznačen rozměr.
Příklad označení:235/45R17 97W.
Podle označení kol (ráfků) poznáte rozměr,
např. 7Jx16x50.
7
Šířka ráfku v palcích
J
Profil příruby ráfku
16
Průměr ráfku v palcích
50
Přesazení v mm (vzdálenost od středu
kola k dosedací ploše kola proti
náboji)
235
Šířka pneumatik (mm)
45
Poměr výšky stěny pneumatiky
k šířce pneumatiky (%)
R
Radiální pneumatika
17
Průměr ráfku v palcích (")
97
Kódy maximálního přípustného zatížení pneumatik, index zatížení pneumatiky (LI)
W
Rychlostní třída pro maximální povolenou rychlost, rychlostní třída (SS).
(V tomto případě 270 km/h.)
Související informace
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 320)
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 413)
Schválení vozidla platí pro kompletní vozidlo
s určitými kombinacemi pneumatik a ráfků
kol.
Související informace
•
•
•
•
320
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 321)
Pneumatiky - index zatížení (str. 321)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 317)
Pneumatiky - údržba (str. 316)
09 Kola a pneumatiky
Pneumatiky - index zatížení
Pneumatiky - rychlostní třídy
Index zatížení označuje schopnost pneumatiky
přenést jisté zatížení.
Každá pneumatika musí vydržet jistou maximální rychlost a má tedy přiřazenou jistou
rychlostní třídu (SS - Speed Symbol).
Každá pneumatika se vyznačuje jistou zatížitelností, index zatížení (LI). Hmotnost vozidla
určuje požadovanou nosnost pneumatik.
Minimální přípustný index je uveden
v tabulce.
Související informace
•
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 320)
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 413)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 321)
Pneumatiky - údržba (str. 316)
Rychlostní třída pneumatiky musí odpovídat
minimálně maximální rychlosti vozu. V tabulce
je uvedena maximální přípustná rychlost,
která platí pro konkrétní rychlostní třídu (SS).
Jedinou výjimkou z těchto předpisů jsou
zimní pneumatiky (str. 322)2, kde lze použít
nižší rychlostní třídu. Pokud zvolíte takovéto
pneumatiky, vozidlo nesmí jet rychleji než
povoluje rychlostní třída pneumatik (např.
s pneumatikami s třídou Q lze jet maximálně
rychlostí 160 km/h). Skutečnou rychlost jízdy
vozidla stanovují dopravní předpisy, nikoli
rychlostní třída pneumatik.
W
270 km/h
Y
300 km/h
09
VAROVÁNÍ
Na vůz musí být namontovány pneumatiky
se stejným nebo vyšším zátěžovým indexem (str. 321) (LI) a rychlostní kategorií
(SS). Pokud se používá pneumatika s příliš
nízkým zátěžovým indexem nebo
rychlostní kategorií, může se přehřát.
Související informace
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 320)
Pneumatiky - index zatížení (str. 321)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 317)
POZNÁMKA
Maximální přípustná hmotnost je uvedena
v tabulce.
2
Q
160 km/h (pouze pro zimní pneumatiky)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
To platí pro pneumatiky s kovovými šrouby i bez nich.
321
09 Kola a pneumatiky
09
Šrouby kol
Zimní pneumatiky
Používání sněhových řetězů
Šrouby kol se používají k připevnění kol
k nábojům. Jsou k dispozici v různých provedeních.
Zimní pneumatiky jsou pneumatiky upravené
pro zimní cesty.
Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze
na přední kola (to platí i pro vozy s pohonem
všech kol). S nasazenými sněhovými řetězy
nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h.
Se sněhovými řetězy nejezděte po holých
vozovkách, protože by došlo k poškození jak
sněhových řetězů, tak i pneumatik.
DŮLEŽITÉ
Matice kol by měly být utaženy na 140
Nm. Při použití většího momentu může
dojít k poškození matic a šroubů.
Na voze smíte používat pouze ráfky, které
byly testovány a schváleny společností Volvo
a jsou součástí řady originálního příslušenství
Volvo. Zkontrolujte utahovací moment
momentovým klíčem.
Bezpečnostní šrouby kol*
Bezpečnostní šrouby kol* je možné použít pro
ocelové i slitinové ráfky.
Související informace
•
Rozměry ráfků a kol (str. 320)
Zimní pneumatiky
Volvo doporučuje zimní pneumatiky se stanovenými rozměry. Rozměr pneumatik závisí na
typu motoru. Na všech čtyřech kolech musejí
být použity správné typy zimních pneumatik.
Pneumatiky s hroty
Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět
500–1000 km, aby hroty správně dosedly.
Tak prodloužíte životnost pneumatik
a zejména hrotů.
POZNÁMKA
Hloubka vzorku
Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách
klade na pneumatiky značně vyšší nároky,
než jízda v létě. Volvo proto doporučuje
nepoužívat zimní pneumatiky s hloubkou
vzorku menší než 4 mm.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Používejte originální sněhové řetězy Volvo
nebo ekvivalentní řetězy určené pro daný
model vozu a konkrétní rozměry ráfků
a pneumatik. Pokud si nejste jisti, společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo. Nesprávné sněhové
řetězy mohou způsobit nehodu a rozsáhlé
poškození vašeho vozidla.
Společnost Volvo doporučuje, abyste si
u prodejce Volvo ověřili, jaké typy kol
a pneumatik jsou nejvhodnější.
Právní předpisy týkající se použití pneumatik s hřeby se v jednotlivých zemích liší.
322
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Související informace
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 323)
09 Kola a pneumatiky
Výměna kol - demontáž kol
DŮLEŽITÉ
Kola lze měnit např. za zimní kola/zimní pneumatiky.
•
Nejezděte s rezervním kolem větší
rychlostí než 80 km/h.
Rezervní kolo*
•
S vozem se nikdy nesmí jet, pokud je
na něm namontováno více než jedno
"dojezdové kolo".
Následující pokyny platí pouze v případě,
že rezervní kolo bylo zakoupeno jako
příslušenství vozidla. Pokud vozidlo není
vybaveno rezervním kolem - viz informace
o sadě pro nouzovou opravu defektu (TMK)
(str. 334).
Rezervní kolo je dodáváno v tašce, která se
musí pomocí popruhů zajistit do zavazadlového prostoru.
Rezervní kolo (nouzové rezervní kolo) je
určeno pouze k dočasnému použití a musí se
co nejdříve vyměnit za běžné kolo. Chování
vozu může být při použití rezervního kola
odlišné. Rezervní kolo je menší než běžné
kolo. Má tedy vliv na světlou výšku vozidla.
Dávejte pozor na vysoké obrubníky a nejezděte s vozem do automyčky. Je-li rezervní
kolo namontováno na přední nápravě, není
možné používat současně sněhové řetězy.
U vozů s pohonem všech kol lze odpojit
pohon na zadní nápravě. Rezervní kolo se
nesmí opravovat.
Vozy se čtyřmi oky k přichycení nákladu.
Správný tlak vzduchu v pneumatice rezervního kola je uveden v tabulce s hodnotami
tlaku vzduchu (str. 413).
Před výměnou kola
09
1. Uvolněte popruhy, nadzvedněte rezervní
kolo ze zavazadlového prostoru a vytáhněte jej z vaku.
2. Chcete-li zpřístupnit tažné oko, otevřete
kryt na levé straně zavazadlového prostoru.
Otočte rukojetí na vaku s rezervním kolem
směrem k sobě. Připevněte našité háčky
napínacího popruhu do předních ok k přidržení nákladu. Připevněte dlouhý popruh do
jednoho z předních ok a veďte jej napříč přes
rezervní kolo a přes horní rukojeť. Připevněte
krátký popruh k dlouhému. Připevněte zadní
oko a utáhněte je.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
323
09 Kola a pneumatiky
09
||
3. Vyjměte zvedák*, nástroj pro sejmutí plastových krytek šroubů kol a klíč na kola*
(nachází se v brašně na podlaze zavazadlového prostoru). Pokud se použije jiný
zvedák, viz Zvedání vozu (str. 351).
•
Na nálepce je rovněž uvedena maximální nosnost zvedáku při stanovené
výšce zvedáku.
3. Sešroubujte na doraz tažné oko pomocí
klíče na kola* podle následujícího
obrázku.
4. Pokud musíte měnit kolo v hustém provozu, použijte výstražný trojúhelník
(str. 327). Vůz a zvedák* musejí být na
pevném vodorovném podkladu.
Vyjmutí
1. Zabrzďte parkovací brzdu (str. 281)
a zařaďte zpětný chod nebo přesuňte
páku voliče do polohy P, pokud je vozidlo
vybaveno automatickou převodovkou.
2. Kola, která zůstanou na zemi zablokujte
klíny. Použijte třeba masivní dřevěné klíny
nebo velké kameny.
Nástroj pro sejmutí plastových krytek šroubů kol.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen,
zda jsou závity důkladně namazány a není
znečistěn.
POZNÁMKA
324
•
Pokud není vozidlo vybaveno rezervním
kolem, není nutné skladovat ve vozidle
zvedák.
•
Volvo doporučuje používat pouze zvedák* určený pro konkrétní model, který
je uveden na štítku zvedáku.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
DŮLEŽITÉ
Tažné oko se musí přišroubovat zcela do
klíče pro kolové šrouby.
4. Pomocí určeného nástroje sejměte plastové krytky ze šroubů kol.
5. Klíčem na kola povolte matice kola o ½-1
otáčku doleva.
09 Kola a pneumatiky
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Nikdy nepokládejte žádné předměty mezi
zvedák a zem resp. mezi zvedák a místo
na vozidle, které zvedáte.
Nikdy nevstupujte pod vozidlo zvednuté na
zvedáku.
Pokud se vozidlo bude zvedat na zvedáku,
cestující musí vozidlo opustit. Pokud kolo
musíte měnit v provozu, všichni cestující
musí zůstat v bezpečí.
6. Na každé straně vozu jsou dva opěrné
body pro zvedák. Zvedejte zvedák, dokud
příruba karosérie nelícuje se zářezem na
hlavici zvedáku.
POZNÁMKA
Běžný zvedák je určen pouze pro příležitostné krátkodobé použití, například, při
výměně kola po defektu, přezutí ze zimních/letních pneumatik atd. Ke zvedání
vozidla se musí používat pouze zvedák
určený pro konkrétní model vozidla. Pokud
se vozidlo bude zvedat častěji nebo musí
být zvednuté déle než je nutné jen
k výměně kola, doporučujeme použít garážový zvedák. V tomto případě dodržujte
pokyny dodávané s příslušným zařízením.
Výměna kol - montáž
09
Je nezbytné přesně dodržet postup montáže
kola.
Instalace
VAROVÁNÍ
Nikdy nevstupujte pod vozidlo zvednuté na
zvedáku.
Pokud se vozidlo bude zvedat na zvedáku,
cestující musí vozidlo opustit. Pokud kolo
musíte měnit v provozu, všichni cestující
musí zůstat v bezpečí.
1. Očistěte dosedací plochy mezi ráfkem
a nábojem kola.
2. Nasaďte kolo. Důkladně utáhněte šrouby
na kolech.
Související informace
DŮLEŽITÉ
Povrch země musí být pevný, rovný a plynulý.
•
•
•
•
Výměna kol - montáž (str. 325)
Zvedák* (str. 328)
Výstražný trojúhelník (str. 327)
Šrouby kol (str. 322)
7. Zvedněte vůz tak, až se kolo přestane
dotýkat země. Vyšroubujte šrouby kola
a sejměte kolo.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
325
09 Kola a pneumatiky
09
||
3. Vůz spusťte tak, aby se kolo nemohlo
otáčet.
POZNÁMKA
4. Utáhněte šrouby kola křížovým způsobem. Je důležité, aby šrouby kola byly
správně utaženy. Utáhněte na moment
140 Nm. Zkontrolujte utahovací moment
momentovým klíčem.
5. Nasaďte na kolové šrouby plastové
krytky.
Po nahuštění pneumatiky vždy
nasaďte zpět prachovou krytku, která
zamezí poškození ventilku štěrkem,
nečistotami apod.
•
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky
mohou zrezivět a jejich odšroubování
je obtížné.
VAROVÁNÍ
Bílá šipka musí ukazovat k přední straně vozidla.
6. Odšroubujte tažné oko a klíč na šrouby
kola. Umístěte klíč na šrouby kola a zvedák na příslušná místa v tašce. Pevně
utáhněte prostřední popruh tašky a druhým popruhem připevněte tašku k oku
k připevnění zavazadel vzadu na levé
straně zavazadlového prostoru. Umístěte
tašku tak, aby ji při zavření nepřiskříply
zadní výklopné dveře. Bílá šipka na tašce
musí ukazovat k přední straně vozidla.
•
Brašna musí být zajištěna tak, aby bílá
šipka (viz vložený obrázek) směřovala
dopředu ve vozidle.
Při výměně za pneumatiku s jiným
rozměrem
Platí pro vozidla se systémem tlaku vzduchu
v pneumatikách3: Pokud chcete aktualizovat
software při každé změně rozměru pneumatiky, kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
Změna softwaru může být nezbytná při montáži pneumatik většího nebo menšího rozměru a při výměně letních/zimních kol.
Související informace
•
•
•
•
3
326
Standardní výbava na některých trzích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Výměna kol - demontáž kol (str. 323)
Zvedák* (str. 328)
Výstražný trojúhelník (str. 327)
Šrouby kol (str. 322)
09 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník
Nářadí
K upozornění ostatních účastníků silničního
provozu na stojící vozidlo slouží výstražný trojúhelník.
Vozidlo je mimo jiné vybaveno tažným okem,
zvedákem* a klíčem* na kola.
09
Uložení a vyklopení nahoru
Zvedněte poklop na podlaze a vyjměte
výstražný trojúhelník.
Vyjměte výstražný trojúhelník z pouzdra,
rozložte jej a složte k sobě dvě volné
strany.
Rozložte podpěry výstražného trojúhelníku.
Při používání výstražného trojúhelníku
dodržujte platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na vhodné místo s ohledem na
dopravní situaci.
Ujistěte se, že výstražný trojúhelník a jeho
pouzdro jsou po použití řádně zajištěny
v zavazadlovém prostoru.
POZNÁMKA
Pokud byl vůz uzamčen pomocí utajeného
zámku, nelze víko/výklopné dveře zavazadlového prostoru a kryt v podlaze
otevřít, viz Utajené uzamčení* (str. 171).
Tažné oko pro vozidlo, sada pro nouzovou
opravu defektu a nářadí pro plastové krytky
šroubů kol se nacházejí za krytem na levé
straně zavazadlového prostoru. Dále je zde
místo na pouzdro pro pojistné šrouby kol.
Zvedák* a klíč* na kola se nacházejí v tašce
na podlaze zavazadlového prostoru.
Pokud vozidlo není vybaveno v rámci příslušenství rezervním kolem, zvedák nemusí být
ve vozidle.
VAROVÁNÍ
Pokud je tažné oko se sadou pro nouzovou opravu defektu na pneumatice uloženo v pěnovém bloku, musí se vždy
připevnit pomocí utahovacího popruhu.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
327
09 Kola a pneumatiky
09
||
Související informace
•
•
•
•
•
Nouzová oprava defektu (str. 334)
Tažné oko (str. 313)
Výměna kol - demontáž kol (str. 323)
Šrouby kol (str. 322)
Zvedák* (str. 328)
Zvedák*
Nářadí – vrácení na místo
Zvedák se používá ke zvedání vozidla např. při
výměně pneumatik.
Originální zvedák dodávaný s vozem používejte pouze pro výměnu rezervního kola.
Závity zvedáku musejí být vždy dobře promazány.
POZNÁMKA
Běžný zvedák je určen pouze pro příležitostné krátkodobé použití, například, při
výměně kola po defektu, přezutí ze zimních/letních pneumatik atd. Ke zvedání
vozidla se musí používat pouze zvedák
určený pro konkrétní model vozidla. Pokud
se vozidlo bude zvedat častěji nebo musí
být zvednuté déle než je nutné jen
k výměně kola, doporučujeme použít garážový zvedák. V tomto případě dodržujte
pokyny dodávané s příslušným zařízením.
Bílá šipka musí ukazovat k přední straně vozidla.
Po použití otočte k sobě zvedák a odšroubujte tažné oko od klíče na šrouby kol. Umístěte klíč na šrouby kola a zvedák na příslušná
místa v tašce. Pevně utáhněte prostřední
popruh tašky a druhým popruhem připevněte
tašku k oku k připevnění zavazadel vzadu na
328
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
09 Kola a pneumatiky
levé straně zavazadlového prostoru. Umístěte
tašku tak, aby ji při zavření nepřiskříply zadní
výklopné dveře. Bílá šipka na tašce musí ukazovat k přední straně vozidla. Vložte tažné
oko zpět do pěnového bloku na levé straně
zavazadlového prostoru.
Výbava pro první pomoc*
Výbava pro první pomoc obsahuje lékárničku.
Sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách*4
09
Systém TPMS varuje řidiče, když je tlak vzduchu v jedné nebo více pneumatikách vozu
příliš nízký. Na některých trzích je systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách nainstalován jako standardní výbava v souladu
s právními požadavky.
VAROVÁNÍ
Brašna musí být zajištěna tak, aby bílá
šipka (viz vložený obrázek) směřovala
dopředu ve vozidle.
Systém nenahrazuje běžnou údržbu pneumatik.
Související informace
POZNÁMKA
Pokud kryt v podlaze zavazadlového prostoru není zavřený, utajené uzamčení není
funkční.
Související informace
•
•
4
Výstražný trojúhelník (str. 327)
Nouzová oprava defektu (str. 334)
Pouzdro s výbavou pro první pomoc je umístěno pod podlahou v zavazadlovém prostoru.
•
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)* - všeobecné informace
(str. 330)
•
Monitorování tlaku pneumatikTPMS* seřízení (rekalibrace) (str. 331)
•
Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách TPMS * - nápravná opatření při
nízkém tlaku vzduchu v pneumatikách
(str. 333)
•
Monitorování tlaku pneumatik (TPMS)* aktivace/deaktivace (str. 332)
•
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách TPMS * - doporučení (str. 333)
POZNÁMKA
Pokud byl vůz uzamčen pomocí utajeného
zámku, nelze víko/výklopné dveře zavazadlového prostoru a kryt v podlaze
otevřít, viz Utajené uzamčení* (str. 171).
Standardní výbava na některých trzích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
329
09 Kola a pneumatiky
09
Monitorování tlaku vzduchu
v pneumatikách (TPMS)*11 všeobecné informace
Systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* varuje řidiče, když je tlak vzduchu
v jedné nebo více pneumatikách vozu příliš
nízký.
Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách používá snímače umístěné ve ventilku
každého kola. Při rychlosti asi 30 km/h,
systém zjistí tlak vzduchu v pneumatikách.
Je-li tlak příliš nízký, rozsvítí se na sdružené
přístrojové desce výstražná kontrolka
a zobrazí se jedna z následujících zpráv:
• Nízký tlak pneu Zkontrolujte pravé
Kola osazená z výroby i volitelná kola lze
vybavit snímači TPMS ve ventilech.
•
Monitorování tlaku pneumatik (TPMS)* aktivace/deaktivace (str. 332)
Pokud se používají kola bez snímačů TPMS
nebo pokud došlo k poruše snímače, objeví
se Systém tlaku v pneumatikách Nutný
servis.
•
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách TPMS * - doporučení (str. 333)
Po výměně kola vždy systém zkontrolujte,
aby bylo zajištěno, že vyměněná kola spolupracují se systémem.
Informace o správném tlaku vzduchu v pneumatikách, viz Pneumatiky - tlak vzduchu
(str. 318).
Systém nenahrazuje běžnou údržbu pneumatik.
před. k.
DŮLEŽITÉ
• Nízký tlak pneu Zkontrolujte levé
Pokud dojde v systému TPMS k poruše,
na sdružené přístrojové desce bude
blikat cca. 1 minutu
výstražná kontrolka
a potom se rozsvítí trvalým svitem. Na
sdružené přístrojové desce se rovněž rozsvítí zpráva.
přední k.
• Nízký tlak pneu Zkontrolujte pravé
zadní k.
•
•
•
•
•
•
11
330
Nízký tlak pneu Zkontrolujte levé
zadní k.
Tlak pneu Zkontrolujte pravé před. k.
Tlak pneu Zkontr. levé před. pneu
Tlak pneu Zkontrolujte pravé zad. k.
Tlak pneu Zkontrolujte levé zad. k.
Systém tlaku v pneumatikách Nutný
servis
Standardní výbava na některých trzích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Monitorování tlaku pneumatikTPMS* seřízení (rekalibrace) (str. 331)
•
Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách TPMS * - nápravná opatření při
nízkém tlaku vzduchu v pneumatikách
(str. 333)
09 Kola a pneumatiky
Monitorování tlaku pneumatikTPMS*17
- seřízení (rekalibrace)
Systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* varuje řidiče, když je tlak vzduchu
v jedné nebo více pneumatikách vozu příliš
nízký.
Systém TPMS může být nastaven tak, aby
splnil doporučení společnosti Volvo na tlak
vzduchu (str. 318), například za jízdy s velkým
zatížením.
POZNÁMKA
Při spuštění kalibrace musí vozidlo stát.
Nastavení se upravuje pomocí ovládacích
prvků na středové konzole, viz MY CAR
(str. 115).
1. Nahusťte pneumatiky na požadovaný tlak
uvedený na štítku na sloupku na straně
řidiče (mezi předními a zadními dveřmi).
2. Nastartujte motor.
3. Zvolte systém menu MY CAR. Otevřou se
nabídky pro tlak pneumatik.
5. Jeďte minimálně 10 minut rychlostí minimálně 30 km/h.
> Kalibrace se provádí automaticky poté,
co ji řidič spustí. Systém dokončení
kalibrace nepotvrdí.
Nové referenční hodnoty platí do doby, než
jsou znovu provedeny kroky 1-5.
Související informace
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 329)
•
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 318)
Monitorování tlaku vzduchu
v pneumatikách (TPMS)*19 - stav
Systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* varuje řidiče, když je tlak vzduchu
v jedné nebo více pneumatikách vozu příliš
nízký.
Stav pneumatik a systému
Lze zkontrolovat momentální stav systému
a pneumatik, viz MY CAR (str. 115).
1. Zvolte systém menu MY CAR. Otevřou se
nabídky pro sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách.
2. Vyberte Tlak v pneumatikách.
Stav je označen pro každou pneumatiku barvou, a to následovně:
•
Vše zelené: systém funguje normálně a ve
všech pneumatikách je tlak mírně nad
doporučenou hodnotou.
•
Žluté kolo: tlak v příslušné pneumatice je
poměrně nízký.
•
Γervené kolo: tlak v příslušné pneumatice
je velmi nízký.
•
Všechna kola šedá: systém momentálně
nefunguje. Možná budete muset jet pár
minut s vozem rychlostí nad 30 km/h
a potom systém bude znovu aktivní.
•
Všechna kola jsou šedá a zobrazí se
zpráva Systém tlaku v pneumatikách
4. Zvolte Nakalibrujte tlak pneu a stiskněte OK.
17
19
09
Standardní výbava na některých trzích.
Standardní výbava na některých trzích.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
331
09 Kola a pneumatiky
09
||
Nutný servis: v systému došlo k chybě.
Kontaktujte prodejce nebo servis Volvo.
Mazání výstražných zpráv
POZNÁMKA
•
Pokud se zobrazí zpráva o tlaku vzduchu
v pneumatice a rozsvítí se výstražná kontrolka
TPMS:
1. Zkontrolujte pomocí tlakoměru tlak
v příslušné pneumatice resp. pneumatikách.
2. Nahusťte pneumatiku resp. pneumatiky
na správný tlak uvedený na štítku na
sloupku na straně řidiče (mezi předními
a zadními dveřmi).
•
3. V některých případech možná budete
muset jet s vozem pár minut rychlostí nad
30 km/h, aby výstražný text zmizel.
V tomto okamžiku zhasne rovněž výstražná kontrolka TPMS.
Systém TPMS pracuje s tzv. kompenzovanými tlakovými hodnotami, které
zohledňují teplotu pneumatiky
a teplotu okolí. To znamená, že tlak
vzduchu v pneumatikách se může
mírně lišit od doporučených tlaků uvedených na štítku na sloupku dveří na
straně řidiče (mezi předními a zadními
dveřmi). Z tohoto důvodu může být
nutné nahustit pneumatiky na mírně
vyšší tlak, aby se zpráva o nízkém
tlaku vzduchu vymazala.
Aby byl tlak nastaven správně, měl by
se kontrolovat na studených pneumatikách. "Studené pneumatiky" mají
stejnou teplotu jako okolí (cca. po
3 hodinách po ukončení jízdy). Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste.
VAROVÁNÍ
20
21
332
Standardní výbava na některých trzích.
Pouze na některých trzích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Při nesprávném tlaku v pneumatice
může dojít k poškození pneumatiky,
přičemž řidič může ztratit nad vozidlem kontrolu.
•
Systém nedokáže indikovat náhlé
poškození pneumatiky předem.
Monitorování tlaku pneumatik
(TPMS)*20 - aktivace/deaktivace21
Systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* varuje řidiče, když je tlak vzduchu
v jedné nebo více pneumatikách vozu příliš
nízký.
POZNÁMKA
Při aktivaci a deaktivaci systému sledování
tlaku vzduchu v pneumatikách musí
vozidlo stát.
Nastavení se upravuje pomocí ovládacích
prvků na středové konzole, viz MY CAR
(str. 115).
1. Nastartujte motor.
2. Zvolte systém menu MY CAR. Otevřou se
nabídky pro tlak pneumatik.
3. Zvolte Tlak v pneumatikách a stiskněte
OK.
> Na informačním displeji se objeví X,
pokud je systém aktivní. Tato položka
zmizí, pokud je systém deaktivován.
Související informace
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 329)
09 Kola a pneumatiky
Monitorování tlaku vzduchu
v pneumatikách TPMS *23 doporučení
VAROVÁNÍ
Při huštění pneumatiky vybavené systémem TPMS držte trysku čerpadla přímo na
ventilku. Zabráníte tím poškození ventilku.
Systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* varuje řidiče, když je tlak vzduchu
v jedné nebo více pneumatikách vozu příliš
nízký.
•
Společnost Volvo doporučuje, aby snímači TPMS byla vybavena všechna kola
na voze, a to včetně zimních kol.
•
Společnost Volvo doporučuje, aby se snímače nepřemisťovaly mezi různými koly.
•
Rezervní kolo není snímačem TPMS
vybaveno.
•
Pokud se použije rezervní kolo nebo kolo
bez snímače TPMS, na sdružené přístrojové desce se zobrazí chybová zpráva
Systém tlaku v pneumatikách Nutný
servis.
•
Pokud jste měnili kolo nebo přesunuli snímač systému TPMS na jiné kolo, musíte
vyměnit těsnění, matici a jádro ventilku.
•
Po nainstalování snímačů systému TPMS
by se vozidlo mělo vypnout na cca. 15
minut. Jinak se na sdružené přístrojové
desce objeví chybová zpráva.
23
25
26
POZNÁMKA
•
Po nahuštění pneumatiky vždy
nasaďte zpět prachovou krytku, která
zamezí poškození ventilku štěrkem,
nečistotami apod.
•
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky
mohou zrezivět a jejich odšroubování
je obtížné.
POZNÁMKA
Pokud chcete změnit pneumatiky na jiný
rozměr, musíte nakonfigurovat systém
TPMS. Pokud potřebujete další informace,
kontaktujte prodejce Volvo.
Související informace
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 329)
Systém sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách TPMS *25 - nápravná
opatření při nízkém tlaku vzduchu
v pneumatikách
09
Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)26 upozorní řidiče, pokud tlak v jedné
nebo několika pneumatikách na vozidle
klesne, a specifikuje, o kterou pneumatiku se
jedná.
Při první indikaci nízkého tlaku vzduchu
v pneumatice se zobrazí žlutá. Co nejdříve
zastavte a tlak vzduchu v pneumatikách
zkontrolujte.
Γervená indikuje tlak, který je mnohem nižší
než doporučovaný. Okamžitě zastavte a tlak
vzduchu upravte.
Pokud se na displeji zobrazí zpráva nízkého
tlaku v pneumatikách:
1. Zkontrolujte tlak vzduchu v příslušné
pneumatice.
2. Nahustěte pneumatiku/pneumatiky na
správný tlak.
3. Jeďte s vozem rychlostí minimálně
30 km/h po dobu několika minut a kontrolujte, zda zpráva nezmizí.
Standardní výbava na některých trzích.
Standardní výbava na některých trzích.
Tato výbava je k dispozici jen na některých trzích.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
333
09 Kola a pneumatiky
09
||
Související informace
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 329)
Nouzová oprava defektu
Je-li k jedné z těchto dvou 12 V zásuvek
v tunelové konzole připojen kompresor,
nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný
elektrický spotřebič.
Sada pro nouzovou opravu defektu (str. 335)
obsahuje kompresor a lahvičku. Sada je
určena k provedení provizorní nouzové
opravy. Nádobka s těsnicí kapalinou musí být
vyměněna před uplynutím data použitelnosti
a po použití. Těsnicí prostředek účinně utěsní
pneumatiky, které měly propíchnutý běhoun.
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo.
POZNÁMKA
Sada k nouzové opravě defektu je určena
výhradně k utěsnění pneumatiky s proděravěným běhounem.
Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které
byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu
pro rychlou opravu pneumatik k opravě pneumatik, které vykazují zářezy, praskliny nebo
podobná poškození. Připojte kompresor
k jedné z 12V zásuvek ve vozidle. Vyberte
zásuvku, která je nejblíže k pneumatice
s defektem.
334
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
DŮLEŽITÉ
Sada pro nouzovou opravu defektu
Temporary Mobility Kit (TMK) se používá
k utěsnění defektu a kontrole a nastavení tlaku
vzduchu (str. 413).
POZNÁMKA
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu použití (str. 336)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu - kontrola (str. 338)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu přehled (str. 335)
•
Nářadí (str. 327)
09 Kola a pneumatiky
Sada pro nouzovou opravu defektu umístění
DŮLEŽITÉ
Je-li k jedné z těchto dvou zásuvek
(str. 153) v tunelové konzole připojen kompresor určený k nouzové opravě defektu,
nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný
elektrický spotřebič.
Sada pro nouzovou opravu defektu
Temporary Mobility Kit (TMK) se používá
k utěsnění defektu a kontrole a nastavení tlaku
vzduchu v pneumatikách.
Umístění sady pro rychlou opravu
pneumatik
Sada pro nouzovou opravu defektu přehled
09
Přehled dílů v sadě pro nouzovou opravu
defektu, Temporary Mobility Kit (TMK).
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo.
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu přehled (str. 335)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu - těsnicí hmota (str. 340)
Štítek s maximální povolenou rychlostí
•
Nouzová oprava defektu (str. 334)
Spínač
Kabel
Sada pro nouzovou opravu defektu se
nachází za krytem na levé straně zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA
Sada k nouzové opravě defektu je určena
výhradně k utěsnění pneumatiky s proděravěným běhounem.
Držák láhve (oranžová krytka)
Ochranné víčko
Redukční ventil
Vzduchová hadice
Nádobka s těsnicí hmotou
Tlakoměr
}}
335
09 Kola a pneumatiky
09
||
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu umístění (str. 335)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu - těsnicí hmota (str. 340)
•
Nouzová oprava defektu (str. 334)
Sada pro nouzovou opravu defektu použití
Utěsnění defektu pomocí sady pro nouzovou
opravu defektu, Temporary Mobility Kit (TMK).
Nouzová oprava defektu
1. Pokud pneumatiku těsníte v místě
s hustým dopravním provozem, položte
na zem výstražný trojúhelník a aktivujte
výstražná světla.
Pokud je důvodem defektu hřebík nebo
podobný předmět, nechejte jej v pneumatice. Pomůže to utěsnit kolo.
2. Sundejte štítek s maximální povolenou
rychlostí (který se nachází na jedné straně
kompresoru) a nalepte jej na volant.
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku zkontrolovat (maximální dojezd je
200 km). Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je možné pneumatiku opravit
nebo zda se musí vyměnit.
VAROVÁNÍ
Těsnicí kapalina může podráždit kůži.
V případě kontaktu s kůží kapalinu spláchněte vodou a mýdlem.
Informace o funkci dílů, viz Sada pro nouzovou
opravu defektu - přehled (str. 335).
336
3. Ujistěte se, že spínač je v poloze 0
a připojte kabel a vzduchovou hadici.
09 Kola a pneumatiky
POZNÁMKA
6. Sundejte kryt ventilku28
Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud
nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete
šroubovat.
Vezměte inbusový klíč (najdete jej v pěnovém bloku za panelem na levé straně
zavazadlového prostoru).
4. Odšroubujte oranžové víčko a odšroubujte uzávěr nádobky.
Pomocí inbusového klíče (A) vypačte kryt.
Zatlačte inbusový klíč do otvoru.
5. Našroubujte nádobku do držáku.
8. Připojte napájecí kabel do zásuvky 12V
a vůz nastartujte.
09
POZNÁMKA
Je-li k jedné z těchto dvou 12 V zásuvek
v tunelové konzole připojen kompresor,
nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný
elektrický spotřebič.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní
pojistkou, která brání vzniku netěsností.
9. Spínač přepněte do polohy I.
VAROVÁNÍ
Odšroubujte krytku ventilku a připojte
k ventilku hadici z kompresoru.
7. Připojte hadici od kompresoru k ventilu.
Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy
blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo
nerovností kompresor ihned vypněte.
V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Po spuštění kompresoru tlak může stoupnout na 6 bar, ale po cca. 30 sekundách
začne tlak klesat.
28
Pouze 17" kolo Thia
}}
337
09 Kola a pneumatiky
09
||
10. Hustěte pneumatiku 7 minut.
DŮLEŽITÉ
14. Aby těsnicí prostředek pneumatiku utěsnil, ujeďte co nejdříve asi 3 kilometry
maximální rychlostí 80 km/hs.
Riziko přehřátí Kompresor nesmí běžet
déle než 10 minut.
POZNÁMKA
Během několika prvních otočení kola se
těsnicí hmota rozptýlí od místa defektu.
11. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak
vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak je 1,8 bar a maximální tlak je
3,5 bar. (Je-li tlak příliš vysoký, uvolněte
jej pomocí redukčního ventilu).
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda se v blízkosti vozidla
nenacházejí žádné osoby, na které by při
rozjezdu vozidla mohla stříknout těsnicí
kapalina. Vzdálenost by měla být minimálně dva metry.
VAROVÁNÍ
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je
defekt pneumatiky příliš velký. V cestě
byste neměli pokračovat. Kontaktujte
autorizovaný servis Volvo.
12. Vypněte kompresor a odpojte kabel od
12 V zásuvky.
13. Odpojte hadičku od ventilku a našroubujte čepičku ventilku.
Zatlačte kryt28 zpátky na ventilek pneumatiky tak, aby otvor byl na náboji kola.
Dvě cvaknutí potvrdí, že kryt je na místě.
28
29
338
Pouze 17" kolo Thia
1 bar = 100 kPa.
Související informace
•
•
•
Nouzová oprava defektu (str. 334)
Sada pro nouzovou opravu defektu - kontrola (str. 338)
Sada pro nouzovou opravu defektu přehled (str. 335)
Sada pro nouzovou opravu defektu kontrola
Pokud byla pneumatika utěsněna pomocí
sady pro nouzovou opravu defektu,
Temporary Mobility Kit (TMK), po 3 km jízdy
se pneumatika musí zkontrolovat znovu.
Zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách
1. Připojte zařízení (pokyny k sundání krytky
ventilku, viz (str. 337)).
2. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice
prostřednictvím tlakoměru.
•
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,3
bar29, pneumatika není dostatečně
utěsněna. V cestě byste neměli pokračovat. Obraťte se na pneuservis.
•
Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3
bar29, musíte pneumatiku nahustit na
tlak uvedený na štítku s tlaky vzduchu
v pneumatikách, viz Pneumatiky schválené tlaky vzduchu v pneumatikách (str. 413). Je-li tlak příliš vysoký,
uvolněte jej pomocí redukčního ventilu.
09 Kola a pneumatiky
VAROVÁNÍ
Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní
pojistkou, která brání vzniku netěsností.
3. Zkontrolujte, zda je kompresor vypnutý.
Odpojte vzduchovou hadičku a přívodní
kabel.
POZNÁMKA
•
Po nahuštění pneumatiky vždy
nasaďte zpět prachovou krytku, která
zamezí poškození ventilku štěrkem,
nečistotami apod.
•
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky
mohou zrezivět a jejich odšroubování
je obtížné.
POZNÁMKA
Po použití musí být nádobka s těsnicí
hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme, aby výměnu provedl autorizovaný
servis Volvo.
VAROVÁNÍ
09
Po použití sady k nouzové opravě pneumatiky nejezděte větší rychlostí než
80 km/h. Společnost Volvo doporučuje
navštívit autorizovaný servis Volvo, kde
utěsněnou pneumatiku zkontrolují (smí se
jet maximálně na vzdálenost 200 km).
Zaměstnanci servisu rozhodnou, zda lze
pneumatiku opravit nebo zda se musí
vyměnit.
Související informace
•
•
•
Nouzová oprava defektu (str. 334)
Sada pro nouzovou opravu defektu použití (str. 336)
Sada pro nouzovou opravu defektu přehled (str. 335)
VAROVÁNÍ
4. Nasaďte kryt zpět30
Namontujte krytku ventilku.
Zatlačte jednu hranu krytu (bez otvoru) na
místo (nejblíže pneumatice - B). Potom
sklopte kryt k ráfku kola. Současně jemně
tlačte na nakloněnou horní hranu, abyste
se dostali pod hranu ráfku. Zkontrolujte,
zda kryt lícuje s povrchem ráfku. Pokud
nelícuje, jemně zatlačte na vyčnívající
část.
30
Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách.
Zajeďte s vozem do nejbližšího autorizovaného autoservisu Volvo, kde vám poškozenou
pneumatiku vymění/opraví. Informujte servis,
že pneumatika obsahuje těsnicí prostředek.
Pouze 17" kolo Thia.
339
09 Kola a pneumatiky
09
Sada pro nouzovou opravu defektu huštění pneumatik
Původní pneumatiky lze nahustit pomocí kompresoru ze sady pro nouzovou opravu defektu
(str. 335).
1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se,
že spínač je v poloze 0 a připojte kabel
a vzduchovou hadici.
2. Demontujte krytku ventilku31 - pokyny
k demontáži krytky ventilku - viz (str. 337).
3. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
DŮLEŽITÉ
Riziko přehřátí Kompresor nesmí běžet
déle než 10 minut.
6. Nahustěte pneumatiku na tlak uvedený
v tabulce hodnot tlaku vzduchu - viz
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 413). Je-li tlak příliš
vysoký, uvolněte jej pomocí redukčního
ventilu.
340
VAROVÁNÍ
8. Nasaďte zpět čepičku ventilku.
Škodlivé v případě požití. V případě kontaktu s kůží může dojít k alergické reakci.
ventilu31
Nasaďte zpátky krytku
zatlačením jedné hrany krytu (hrany bez otvoru)
na místo (co nejblíže pneumatice) - viz
Sada pro nouzovou opravu defektu - kontrola (str. 338). Potom sklopte kryt k ráfku
kola. Současně jemně tlačte na nakloněnou horní hranu, abyste se dostali pod
hranu ráfku. Zkontrolujte, zda kryt lícuje
s povrchem ráfku. Pokud nelícuje, jemně
zatlačte na vyčnívající část.
VAROVÁNÍ
Související informace
4. Připojte napájecí kabel do jedné ze zásuvek 12 V ve voze a vůz nastartujte.
•
•
5. Přepnutím spínače do polohy I spusťte
kompresor.
•
Pouze 17" kolo Thia
Vyměňte nádobku, když vypršela doba použitelnosti. Zlikvidujte původní nádobku jako
nebezpečný odpad pro životní prostředí.
Lahvička obsahuje 1,2-ethanol a latex
z přírodní pryže.
Vdechnutí výfukových plynů z vozidla
může ohrozit zdraví. Nikdy nenechávejte
motor běžet v uzavřeném prostoru nebo
v prostoru s nedostatečným odvětráváním.
31
Nádobka (lahvička) se sadou pro nouzovou
opravu defektu (str. 335) obsahuje těsnicí
hmotu a lze ji vyměnit.
7. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
Sada pro nouzovou opravu defektu těsnicí hmota
Nouzová oprava defektu (str. 334)
Sada pro nouzovou opravu defektu přehled (str. 335)
Sada pro nouzovou opravu defektu - kontrola (str. 338)
Eliminujte kontakt s kůží a zrakem.
Ukládejte mimo dosah dětí.
Související informace
•
Nouzová oprava defektu (str. 334)
09 Kola a pneumatiky
Typové schválení - monitorování tlaku
vzduchu v pneumatikáchTPMS)
09
(Tyre Pressure Monitoring System)* lze zjistit
v tabulce.
Typové schválení snímačů v systému monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách - TPMS
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
341
09 Kola a pneumatiky
09
||
Země/Oblast
Brazílie
Ukrajina
342
09 Kola a pneumatiky
Země/Oblast
09
Izrael
}}
343
09 Kola a pneumatiky
09
||
Prohlášení o shodě (Declaration of Conformity)
Země/Oblast
Země EU:
Exportér: Německo
Výrobce: Continental Automotive GmbH
Typ zařízení: zařízení TPMS
Γeská republika:
344
Continental tímto prohlašuje, že tento Radio Transmitter je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
09 Kola a pneumatiky
09
Země/Oblast
Dánsko:
Undertegnede Continental erklærer herved, at følgende udstyr Radio Transmitter overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Německo:
Hiermit erklärt Continental, dass sich das Gerät Radio Transmitter in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estonsko:
Käesolevaga kinnitab Continental seadme Radio Transmitter vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
UK
Hereby, Continental declares that this Radio Transmitter is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Španělsko:
Por medio de la presente Continental declara que el Radio Transmitter cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Řecko:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Continental ΗΛΩΝΕ Ο Radio Transmitter Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Francie:
Par la présente Continental déclare que l'appareil Radio Transmitter est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Itálie:
Con la presente Continental dichiara che questo Radio Transmitter è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lotyšsko:
Ar šo Continental deklarē, ka Radio Transmitter atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Litva:
Šiuo Continental deklaruoja, kad šis Radio Transmitter atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nizozemí:
Hierbij verklaart Continental dat het toestel Radio Transmitter in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Continental, jiddikjara li dan Radio Transmitter jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Σ Ο Σ Ω Ε Σ ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α
}}
345
09 Kola a pneumatiky
09
||
Země/Oblast
Maďarsko:
Alulírott, Continental nyilatkozom, hogy a Radio Transmitter megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polsko:
Niniejszym Continental oświadcza, że Radio Transmitter jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalsko:
Continental declara que este Radio Transmitter está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovinsko:
Continental izjavlja, da je ta Radio Transmitter v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovensko:
Continental týmto vyhlasuje, že Radio Transmitter spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Finsko:
Continental vakuuttaa täten että Radio Transmitter tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Švédsko:
Härmed intygar Continental att denna Radio Transmitter står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Hér með lýsir Continental yfir því að Radio Transmitter er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun
1999/5/EC.
Norsko:
Continental erklærer herved at utstyret Radio Transmitter er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav
i direktiv 1999/5/EF.
Související informace
•
346
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 329)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ÚDRŽBA A SERVIS
10 Údržba a servis
Servisní program Volvo
10
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat
servisní program Volvo, uvedený v Záruční
a servisní knížce.
Společnost Volvo doporučuje, abyste provádění servisu a údržby svěřili autorizovanému
servisu Volvo. Váš autorizovaný servis Volvo
má vyškolené mechaniky, špičkové technické
vybavení a servisní literaturu, což je zárukou
vysoké kvality servisu.
DŮLEŽITÉ
Aby platila záruka Volvo, pravidelně provádějte kontroly a dodržujte pokyny uvedené
v Servisní a záruční knížce.
Servis a opravy
Provádějte pravidelně údržbu vozidla.
Dodržujte doporučené servisní intervaly
Volvo.
Je-li třeba provést kontrolu a opravu, práci
smí provádět pouze autorizovaný servis
Volvo.
VAROVÁNÍ
Neprovádějte na tomto vozidle sami žádné
opravy. Elektrické kabely a/nebo komponenty, které byly odpojeny, smí opravovat
pouze autorizovaný servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
348
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Servisní interval a příští servis, nabíjecí
kabel
Γasoměr na nabíjecím kabelu měří čas nabíjení do příštího servisu. Volvo doporučuje
nechat zkontrolovat řídicí jednotku elektrotechnikem po každých 5000 hodinách provozu.
DŮLEŽITÉ
Neupravujte žádným způsobem ovládací
skříňku.
Související informace
•
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy (str. 359)
Servisní knížka a opravy*1
Správa služeb, informace o opravách a rezervacích přímo ve vašem voze připojeném
k internetu.
Tato služba1 umožní pohodlně objednat
přímo z vozidla návštěvu servisu a dílny.
Informace z vozidla jsou odeslány vašemu
dealerovi, který může připravit návštěvu
servisu. Prodejce vás kontaktujte, abyste si
mohli naplánovat schůzku. Na některých
trzích vás tento systém upozorní, když se blíží
naplánovaná schůzka. Až nastane vhodný
čas, navigační systém2 vás rovněž navede do
servisu.
Než lze službu používat
Volvo ID a my profile
•
Zaregistrujte si Volvo ID. Další informace
a postup vytvoření účtu Volvo ID - viz
Volvo ID (str. 20).
•
Přihlaste se na portál My Volvo, přejděte
na svůj profil a proveďte následující:
1. Zkontrolujte, zda je vaše vozidlo připojeno k profilu.
2. Zkontrolujte, zda jsou v pořádku kontaktní informace.
3. Vyberte dealera Volvo, kterého chcete
ohledně servisu resp. opravy kontaktovat.
4. Zvolte preferovaný kanál pro komunikaci
(telefon). Informace k objednávce jsou
vždy zaslány do vozidla a na váš e-mail.
10 Údržba a servis
Předpoklady pro objednávku z vozidla
•
•
•
Manuální objednání servisu nebo
opravy1
Chcete-li odeslat a přijat informace,
vozidlo musí být připojeno k internetu.
Informace o připojení vozidla k internetu viz dodatek k systému Sensus Infotainment.
1. Stiskněte tlačítko MY CAR ve středové
konzole a vyberte Servis a oprava
Informace o autoriz. zástupci
Požadovat servis a opravu.
> Data vozidla jsou automaticky odeslána dealerovi.
Jelikož se informace o objednávkách
odesílají přes předplacený soukromý telefon, musíte potvrdit, zda tyto informace
chcete odeslat. Otázka se objeví jednou
a odpověď platí pro celé připojení.
Aby služba fungovala a systém komunikoval přes obrazovku vozidla, musí se
potvrdit oznámení/vyskakovací zprávy.
V běžném zobrazení pro zdroj MY CAR
stiskněte OK/MENU a potom Servis
a oprava Zobrazit oznámení.
Použití služby
Všechny nabídky a nastavení jsou přístupna
z běžného zobrazení v nabídce MY CAR po
stisknutí tlačítka OK/MENU a potom Servis
a oprava.
Na to, kdy je čas na servis, a někdy na to, že
vozidlo potřebuje opravu, vás upozorní sdružená přístrojová deska (str. 68) a vyskakovací
okno na obrazovce.
2. Dealer pošle do vozu návrh termínu.
Servisní zpráva na obrazovce.
Význam možných odpovědí ve vyskakovací
nabídce na obrazovce:
• Ano - Žádost o objednání se odešle
vašemu dealerovi, který navrhne termín.
Servisní kontrolka a servisní zpráva na
sdružené přístrojové desce zhasnou.
• Ne - Vyskakovací zprávy se na obrazovce
již objevovat nebudou. Na sdružené
přístrojové desce zůstává zpráva. Po
výběru této možnosti můžete spustí
manuální objednávku ve vozidle. Viz dále.
• Odložit - Při příštím nastartování vozidla
se zobrazí vyskakovací nabídka.
3. Potvrďte nebo si vyžádejte nový návrh
termínu.
Po potvrzení termínu jsou informace o objednávce uloženy do vozidla. Viz My bookings.
Vozidlo bude s vámi automaticky komunikovat, a to tak, že rezervaci bude připomínat na
obrazovce. Dále vás navede k návštěvě
servisu.
Návštěvu servisu si můžete rovněž zarezervovat pomocí systému My Volvo. Přejděte na
položku "My bookings" (Mé objednávky)
a vyberte položku "Update" (Aktualizovat).
Otevřou se objednávky v systému My Volvo.
Moje objednávky1
Na obrazovce se zobrazí informace o rezervaci. Potvrďte nebo si vyžádejte nový návrh
termínu.
–
1
2
Platí pro některé trhy.
Platí pro systém Sensus Navigation.
10
Zvolte Servis a oprava
objednávky.
Moje
}}
349
10 Údržba a servis
||
Informace k objednávce a data vozidla
Volání dealerovi1
10
Svému dealerovi můžete zavolat, pokud máte
telefon Bluetooth® připojen k vozidlu. Připojení telefonu - viz dodatek k systému Sensus
Infotainment.
–
Zvolte Servis a oprava Informace
o autoriz. zástupci Volat autoriz.
zástupce.
Použití navigačního
systému1, 2
Zadejte do navigačního systému jako cíl nebo
waypoint servisní dílnu.
–
–
Zvolte Servis a oprava Informace
o autoriz. zástupci Zadat jediný cíl.
Zvolte Servis a oprava Informace
o autoriz. zástupci Přidat jako
trasový bod.
Odesílání dat vozidla1
Data vozidla jsou odesílána do centrální databáze Volvo (nikoliv vašemu dealerovi), ze
které dealeři Volvo mohou zjistit informace
o vozidle na základě identifikačního čísla
vozidla (číslo VIN3). Toto číslo je vytištěno
v servisní a záruční knížce. Dále se může
nacházet zevnitř v levém dolním rohu čelního
skla.
–
1
2
3
350
Zvolte Servis a oprava
vozidla.
Platí pro některé trhy.
Platí pro systém Sensus Navigation.
Identifikační číslo vozidla
Odeslat data
Pokud se rozhodnete objednat servisní prohlídku svého vozidla, budou odeslány informace k objednávce a data vozidla. Informace
s daty vozidla představují informace o následujících oblastech:
•
•
•
•
•
•
Požadavek na servis
stav funkce
hladiny kapalin
Údaje
identifikační číslo vozidla (VIN3)
Verze softwaru ve vozidle.
Související informace
•
Volvo ID (str. 20)
10 Údržba a servis
Zvedání vozu
Při zvedání vozidla musí být zvedák resp. zvedací ramena namontována do předpokládaných míst na podvozku vozidla.
POZNÁMKA
10
Volvo doporučuje používat pouze zvedák
určený pro konkrétní model. Pokud použijete jiný zvedák než zvedák doporučovaný
společností Volvo, postupujte podle
pokynů dodaných společně s tímto zvedákem.
}}
351
10 Údržba a servis
||
10
Heverovací body (šipky) pro zvedák, který je součástí výbavy vozidla a zvedací body (označené červeně).
Pokud se vozidlo zvedá předním dílenským
zvedákem, musí se umístit pod jeden ze čtyř
zvedacích bodů nejhlouběji pod vozidlem.
Pokud se vozidlo zvedá zadním dílenským
zvedákem, musí se umístit pod jeden ze zvedacích bodů. Ujistěte se, že zvedák je bezpečně umístěn, aby vůz nemohl sklouznout.
Vždy použijte podpěry náprav nebo podobné
zařízení.
Pokud se vozidlo zvedá dvousloupovým
dílenským zvedákem, přední a zadní zvedací
ramena musí být umístěna pod vnější zvedací
body (heverovací body). Případně lze vpředu
použít vnitřní zvedací body.
Související informace
•
352
Výměna kol - demontáž kol (str. 323)
10 Údržba a servis
Kapota - otevření a zavření
Kapotu lze otevřít otočením rukojeti v prostoru
pro cestující ve směru hodinových ručiček.
Přitom se pojistka u mřížky chladiče musí
odsunout vlevo.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda jsou zámky kapoty
motoru spolehlivě zavřené.
Související informace
•
•
Motorový prostor - kontrola (str. 354)
Motorový prostor - přehled (str. 353)
Motorový prostor - přehled
V přehledu se zobrazí několik komponentů
souvisejících se službami.
Některé akumulátory vozidla a některé součásti v systému elektropohonu se nacházejí
pod kapotou. V tomto prostoru dbejte opatrnosti a dotýkejte se pouze částí určených
k běžné údržbě.
10
VAROVÁNÍ
S kabely oranžové barvy smí pracovat jen
oprávnění zaměstnanci.
Rukojeť pro otevírání kapoty motoru se vždy
nachází na levé straně.
VAROVÁNÍ
Některé komponenty ve voze jsou pod
vysokým napětí, což může být v případě
neodborné manipulace nebezpečné.
•
Nedotýkejte se ničeho, co není jednoznačně uvedeno v příručce pro uživatele.
•
Kontrole a doplňování kapalin do
motorového prostoru věnujte zvýšenou
pozornost.
Otočte rukojeť o 20-25 stupňů vpravo.
Uslyšíte, že se kapota odjistila.
Posuňte pojistku doleva a otevřete
kapotu. (Háček pojistky se nachází mezi
světlometem a mřížkou chladiče, viz
obrázek.)
}}
353
10 Údržba a servis
||
Související informace
•
•
Kapota - otevření a zavření (str. 353)
Motorový prostor - kontrola (str. 354)
Motorový prostor - kontrola
Některé oleje a kapaliny se musí pravidelně
kontrolovat.
Pravidelná kontrola
10
Následující oleje a kapaliny kontrolujte pravidelně, např. při čerpání paliva:
Body běžné kontroly – ostatní části vyžadují kvalifikované pracovníky.
•
•
•
•
Kontrola/doplnění brzdové kapaliny (na
straně řidiče)
VAROVÁNÍ
Když se pracuje v motorovém prostoru,
elektrický systém musí být vždy odpojen
s klíčem v poloze 0, viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 84).
354
Kapalina ostřikovače
Vždy nechejte motor vyčistit v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Je-li motor horký, hrozí riziko požáru.
Doplňování motorového oleje
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
Kapalina posilovače řízení
Nezapomeňte, že po jistou dobu po
vypnutí motoru se ventilátor chladiče (umístěný v přední části motorového prostoru
za chladičem) může automaticky spustit.
Kontrola a dolévání kapaliny posilovače
řízení
Pojistková a reléová skříňka
Motorový olej
VAROVÁNÍ
Kontrola a dolévání chladicí kapaliny pro
chladicí a klimatizační soustavu.
Akumulátor
Chladicí kapalina
Související informace
•
•
•
•
Kapota - otevření a zavření (str. 353)
Motorový prostor - přehled (str. 353)
Chladicí kapalina - hladina (str. 357)
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 356)
•
Kapalina posilovače řízení - hladina
(str. 359)
•
Kapalina ostřikovače - doplňování
(str. 370)
10 Údržba a servis
Motorový olej - všeobecné informace
Musí se používat schválený motorový olej, aby
mohly být aplikovány doporučené servisní
intervaly.
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním
syntetickým motorovým olejem. Olej byl
zvolen velmi pečlivě s ohledem na životnost, chování při startování motoru,
spotřebu paliva a vliv na životní prostředí.
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít
nepříznivý vliv na životnost, chování při
startování motoru, spotřebu paliva
a dopad na životní prostředí.
Volvo doporučuje:
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
tyto systémy. Více informací získáte u Vašeho
dealera Volvo.
Měňte motorový olej a olejový filtr v souladu
s intervaly uvedenými v Servisní a záruční
knížce.
10
Používání oleje vyšší kvality je povoleno.
Pokud se s vozem jezdí v nepříznivých podmínkách, společnost Volvo doporučuje používat kvalitnější olej, viz Motorový olej nepříznivé jízdní podmínky (str. 404).
Množství plnění, viz Motorový olej - kvalita
a objem (str. 406).
Související informace
•
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 356)
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Jízda ve ztížených podmínkách, viz Motorový
olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 404).
Společnost Volvo používá různé systémy pro
varování před nízkou/vysokou hladinou oleje
nebo nízkým tlakem oleje. U některých variant
motoru se používá snímač tlaku oleje a na
sdružené přístrojové desce je výstražný symbol nízkého tlaku oleje. U jiných variant se
používá snímač hladiny oleje a řidič je informován prostřednictvím výstražného symbolu
na přístroji a prostřednictvím textů na
displeji. U některých variant se používají oba
355
10 Údržba a servis
Motorový olej - kontrola a doplňování
DŮLEŽITÉ
Hladina oleje je sledována pomocí elektronického snímače hladiny oleje.
10
Pokud se objeví zpráva Nízká hladina
oleje Doplňte 0,5l, doplňte pouze 0,5 l.
Motor s elektronickým snímačem
hladiny oleje, naftový 5válec
VAROVÁNÍ
Pokud hladina (3) nebo (4) vypadá tak jako
na obrázku dole, další olej nedoplňujte.
Hladina oleje nikdy nesmí stoupnout nad
MAX nebo klesnout pod MIN - mohlo by
dojít k poškození motoru.
Zpráva a graf na displeji.
Zpráva
Hladina motorového oleje
Plnicí trubka4.
V souvislosti s hladinou motorového se nic
nemusí dělat, dokud se nezobrazí zpráva na
sdružené přístrojové desce. Viz následující
vyobrazení.
4
356
Pomocí elektronické měrky se hladina oleje
kontroluje při vypnutém motoru s použitím
ovládacího kolečka, viz Navigace v menu sdružená přístrojová deska (str. 113).
VAROVÁNÍ
Pokud se zobrazí zpráva Olej Nutný
servis, navštivte servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo. Může být příliš
vysoká hladina oleje.
Motory s elektronickým snímačem hladiny oleje nejsou vybaveny měrkou oleje.
POZNÁMKA
Systém sleduje hladinu oleje pouze, když
jsou splněny jisté podmínky. Proto systém
nedokáže vždy přímo detekovat změny,
pokud se olej doplňuje nebo vypouští. Za
jistých podmínek může být vyžadován provoz vnitřního spalovacího motoru po dobu
cca. 30 km.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, aby se olej nedostal na
horké sběrné výfukové potrubí - hrozí
riziko požáru.
10 Údržba a servis
Měření hladiny oleje, naftový 5válec
Chladicí kapalina - hladina
Pokud se musí zkontrolovat hladina oleje, je
třeba postupovat v souladu s následujícími
pokyny.
Chladicí kapalina ochlazuje motor s vnitřním
spalováním na správnou provozní teplotu.
Teplo odváděné z motoru do chladicí kapaliny
lze použít k vyhřívání prostoru pro cestující.
1. Aktivujte klíč v poloze II. Viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 84).
2. Otočte ovládací kolečko na levém pákovém přepínači do polohy Hladina oleje.
> Zobrazí se informace o hladině motorového oleje.
Chladicí kapalina – hladina musí být mezi
značkami MIN a MAX na expanzní nádržce.
Kontrola hladiny a doplňování
VAROVÁNÍ
Chladicí kapalina může být velmi horká.
Pokud se chladicí kapalina musí doplnit
a motor má provozní teplotu, pomalu
odšroubujte krytku expanzní nádoby, aby
se pomalu uvolnil přetlak.
10
Objemy a standardy kvality vody, viz Chladicí
kapalina - kvalita a objem (str. 407).
Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí
kapaliny
Další informace o správě nabídek - viz
Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 113).
Hladina musí být mezi značkami MIN a MAX
na expanzní nádržce. Pokud není systém
dostatečně naplněn, může se velmi zvýšit
teplota a následkem toho hrozí nebezpečí
poškození motoru.
Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte
návod na obalu. Nikdy nedoplňujte pouze
obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrznutí se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém poměru
chladicího koncentrátu.
Na obrázcích 1-4 je úroveň plnění. Pokud se
zobrazí hladina (3) nebo (4), nedoplňujte další
olej. Doporučuje se plnit na úroveň 4. Zpráva
a graf se zobrazují na displeji.
Související informace
•
Motorový olej - všeobecné informace
(str. 355)
}}
357
10 Údržba a servis
DŮLEŽITÉ
10
•
Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných
solí může zapříčinit korozi chladicího
systému.
•
Vždy používejte chladicí kapalinu
s antikorozními činidly, jak doporučuje
společnost Volvo.
•
Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 %
chladicí kapaliny.
•
•
•
358
Chladicí kapalinu smíchejte s vodou
odpovídající kvality. V případe pochybností o kvalitě vody použijte hotovou
směs chladicí kapaliny podle doporučení Volvo.
Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte
součásti chladicího systému, vypláchněte chladicí systém čistou vodou
z vodovodu prověřené kvality nebo
připravenou směsí chladicí kapaliny.
Motor smí běžet pouze se správně
naplněným chladicím systém. Jinak
může v důsledku příliš vysokých teplot
dojít k poškození (prasknutí) hlavy
válců.
Brzdová kapalina a kapalina spojky hladina
Plnění
Hladina brzdové kapaliny by na nádržce měla
být mezi značkami MIN a MAX.
Kontrola hladiny
Hladina musí dosahovat mezi značky MIN
a MAX, které jsou vidět uvnitř nádržky. Hladinu kapaliny kontrolujte pravidelně.
Měňte kapalinu každé dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.
Brzdová kapalina se musí měnit jednou ročně
u vozů, které jsou používány za ztížených
podmínek, např. při provozu v hornatém
terénu nebo tropických oblastech s vysokou
vlhkostí vzduchu.
Množství a doporučená kvalita brzdové kapaliny, viz Brzdová kapalina - kvalita a objem
(str. 409).
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte. Doporučujeme, aby byl důvod úniku
brzdové kapaliny zjištěn autorizovaným
servisem Volvo.
Nádržka kapaliny je umístěna na straně řidiče.
Nádržka kapaliny je chráněna pod krytem nad
studenou částí v motorovém prostoru. Aby
bylo přístupné víčko nádržky, musí být nejprve demontován kulatý kryt.
Otočte a otevřete kryt umístěný na krytu.
Vyšroubujte víčko nádržky a naplňte
kapalinu. Hladina musí dosahovat mezi
značky MIN a MAX, které se nacházejí
uvnitř nádržky.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte nasadit zpět víčko.
10 Údržba a servis
Kapalina posilovače řízení - hladina
Hladina kapaliny posilovače řízení se musí
nacházet mezi značkami MIN a MAX. Kapalina se nemusí měnit.
POZNÁMKA
Pokud dojde k závadě v systému posilovače řízení nebo pokud je vypnutý motor
a vozidlo se musí odtáhnout, vozidlo lze
přesto řídit.
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy
Servis a opravy tohoto systému smí provádět
pouze autorizovaný servis.
Diagnostika a opravy
10
V klimatizaci se používá fluorescenční trasovací médium. K vyhledávání netěsností použijte ultrafialové světlo.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R134a. Servis a opravy tohoto systému
smí provádět pouze autorizovaný servis.
DŮLEŽITÉ
Během kontroly udržujte prostor kolem
nádržky s kapalinou pro posilovač řízení
v čistotě. Kryt nesmí být otevřený.
Související informace
•
Servisní program Volvo (str. 348)
Kontrolujte hladinu pravidelně. Kapalinu není
nutné měnit. Hladina musí být mezi značkami
MIN a MAX.
Doporučená kvalita kapaliny - viz Kapalina
posilovače řízení - kvalita (str. 409).
359
10 Údržba a servis
Výměna žárovky - všeobecné
informace
10
Výměnu lze provést v případě žárovek. Pokud
potřebujete vyměnit LED světla a xenonové
světlomety, kontaktujte servis.
Pro žárovky platí konkrétní specifikace
(str. 367). V následujícím seznamu najdete
umístění žárovek a ostatních bodových
zdrojů, např. světla LED5, které jsou specifické nebo nevhodné pro výměnu jinde než
v servisu6:
•
Aktivní xenonové světlomety - ABL (xenonové světlomety)
•
Denní provozní světla/obrysová/parkovací
světla vpředu
•
•
•
Natáčecí světla
•
Osvětlení interiéru kromě osvětlení
nástupního prostoru
•
•
•
Poziční/parkovací světla vzadu
5
6
360
Boční směrová světla, zpětná zrcátka
Doprovodné osvětlení, vnější zpětná
zrcátka
Boční obrysová světla
Brzdové světlo.
LED (Light Emitting Diode)
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
xenonových světel musí být prováděna
v servisu - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo. Xenonové světlomety obsahují vysokonapěťovou jednotku a musí se
s nimi pracovat s extrémní opatrností.
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů
vnějšího osvětlení, například světlometů,
světel do mlhy a zadních světel, může
dočasně docházet ke kondenzaci. To je
naprosto v pořádku, všechna vnější světla
jsou na tuto situaci nadimenzována. Po
zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla
po jisté době odpaří.
VAROVÁNÍ
Při výměně žárovky musí být elektrický
systém vozidla v poloze klíče 0, viz Polohy
klíče - funkce na různých úrovních (str. 84).
DŮLEŽITÉ
Nikdy se nedotýkejte skleněné části
žárovky svými prsty. Horko by mohlo
odpařit mastnotu z vašich prstů, tato
mastnota by se dostala na odrazové sklo
a poškodila by jej.
POZNÁMKA
Pokud je chybová zpráva zobrazována i po
výměně žárovky, doporučujeme navštívit
autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
Výměna světla - světlomety (str. 361)
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 365)
•
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 366)
•
Výměna světla - osvětlení zavazadlového
prostoru (str. 366)
•
Výměna světla - osvětlení registrační
značky (str. 366)
10 Údržba a servis
Výměna světla - světlomety
1. Zapojte konektor, musíte slyšet cvaknutí.
Všechny žárovky světlometů se mění přes
motorový prostor. Nejdříve uvolněte a demontujte celý světlomet.
2. Namontujte zpět světlomet a zajišťovací
čepy. Krátký čep se montuje co nejblíže
mřížky chladiče. Zkontrolujte, zda jsou
spolehlivě zajištěny.
Demontáž světlometu
3. Zkontrolujte světla.
Nastavte elektrický systém vozidla do polohy
klíče 0, viz Polohy klíče - funkce na různých
úrovních (str. 84).
Odpojte konektor od světlometu zatlačením svorky prstem dolů.
Zároveň veďte konektor ven druhou
rukou.
Vytáhněte pojistné čepy světlometů.
10
Světlomet musí být namontován a konektor
musí být spolehlivě připojen dříve, než rozsvítíte světla nebo zasunete dálkový ovladač
s klíčem do spínací skříňky.
Související informace
•
5. Vyjměte celé těleso světlometu a položte
na měkký povrch, aby nedošlo k poškrábání průhledného krytu světlometu.
Výměna žárovky - všeobecné informace
(str. 360)
•
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů (str. 362)
6. Vyměňte příslušnou žárovku.
•
Světla - specifikace (str. 367)
Připevnění světlometu
Těleso světlometu střídavě naklánějte
a potahujte, až je celé vytáhnete ven.
DŮLEŽITÉ
Netahejte za kabel, pouze za konektor.
361
10 Údržba a servis
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů
10
Žárovky dálkových/potkávacích světlometů
jsou přístupné po uvolnění většího krytu světlometu.
•
•
Výměna světla - dálkový světlomet
(str. 363)
Výměna světla - přídavný dálkový světlomet (str. 363)
Výměna světla - potkávací světlomet
Žárovka potkávacího světlometu je namontována ve větším krytu světlometu.
POZNÁMKA
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
Před výměnou žárovky, viz Výměna světla světlomety (str. 361).
1. Pomocí přípravku na závity torx, velikost
T20 (1), odšroubujte čtyři šrouby na krytu.
Neměly by se zcela uvolňovat (stačí
3 - 4 otáčky).
2. Sejměte kryt (str. 362).
3. Odpojte konektor od žárovky.
2. Odsuňte kryt do strany.
4. Žárovku vytáhněte přímo ven.
3. Sejměte kryt.
5. Vodicí čep světla by měl během montáže
směřovat rovnou nahoru. Když dosedne
na místo, měli byste uslyšet cvaknutí.
Kryt instalujte zpět v opačném pořadí.
Související informace
•
•
362
1. Sundejte světlomet (str. 361).
Výměna světla - světlomety (str. 361)
Výměna světla - potkávací světlomet
(str. 362)
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 367)
10 Údržba a servis
Výměna světla - dálkový světlomet
Žárovka dálkového světlometu je namontována ve větším krytu světlometu.
POZNÁMKA
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 367)
Výměna světla - přídavný dálkový
světlomet
Žárovka přídavného dálkového světlometu je
namontována ve větším krytu světlometu.
POZNÁMKA
10
Platí pro vozidla s xenonovými světlomety*.
1. Sundejte světlomet (str. 361).
2. Sejměte kryt (str. 362).
1. Sundejte světlomet (str. 361).
3. Otočte žárovkou doleva a vytáhněte ji
rovně ven.
2. Sejměte kryt (str. 362).
4. Odpojte konektor od žárovky.
5. Vyměňte žárovku, nasaďte ji do objímky
a zajistěte otočením doprava. Může být
zajištěna pouze v jedné poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
3. Otočte žárovkou doleva a vytáhněte ji
rovně ven.
4. Odpojte konektor od žárovky.
5. Vyměňte žárovku, nasaďte ji do objímky
a zajistěte otočením doprava. Může být
zajištěna pouze v jedné poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
363
10 Údržba a servis
||
Související informace
•
10
Světla - specifikace (str. 367)
Výměna světla - směrová světla
vpředu
Směrové světlo je namontováno v menším
krytu světlometu.
Výměna světla - zadní světlo
Zadní směrová světla, brzdová světla a světlo
zpátečky se vyměňují zevnitř zavazadlového
prostoru.
Těleso světla, zadní
1. Sundejte světlomet (str. 361).
2. Kryt vytáhněte přímo ven.
3. Vytáhněte držák žárovky, abyste vytáhli
žárovku.
4. Žárovku zatlačte a současně ji otáčejte
proti směru hodinových ručiček, dokud se
oddělí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
Související informace
•
364
Světla - specifikace (str. 367)
Žárovky ukazatele směru, mlhového světla
a světla zpátečky v zadní sdružené svítilně se
mění zevnitř ze zavazadlového prostoru.
10 Údržba a servis
Související informace
•
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 365)
•
Světla - specifikace (str. 367)
Výměna světla - umístění zadních
světel
V přehledu vidíte umístění světel vzadu.
10
Žárovky jsou přístupné po zvednutí nouzové sady
pro opravu pneumatik.
1. Otevřete panel.
2. Zvedněte nouzovou sadu pro opravu
pneumatik.
Brzdové světlo (LED)
3. Izolaci před držákem žárovky vytáhněte
přímo ven.
Poziční/parkovací světla (LED)/boční
obrysová světla (LED)
4. Zatlačte pojistku dolů a vytáhněte držák.
Ukazatel směru (str. 364)
5. Zatlačením dovnitř a otočením doleva
demontujte přepálenou žárovku.
Brzdové světlo (LED)
Světlo zpátečky
6. Nasaďte novou žárovku, zatlačte ji dolů
a otočte doprava.
7. Po namontování držáku žárovky zatlačte
pojistku dolů.
8. Namontujte zpátky izolaci, nouzovou
sadu pro opravu pneumatik a panel.
Světla do mlhy
Související informace
•
Výměna žárovky - všeobecné informace
(str. 360)
•
Světla - specifikace (str. 367)
365
10 Údržba a servis
Výměna světla - osvětlení
zavazadlového prostoru
Výměna světla - osvětlení
kosmetického zrcátka
Osvětlení registrační značky se nachází na
klice výklopných dveří zavazadlového prostoru.
Osvětlení zavazadlového prostoru se nachází
v dveřích zavazadlového prostoru.
Světla kosmetického zrcátka jsou namontována ve skle světla.
Demontáž skla světlometu
G031942
10
Výměna světla - osvětlení registrační
značky
1. Vyšroubujte šrouby šroubovákem.
2. Opatrně odpojte celou svítilnu a vytáhněte ji.
3. Vyměňte žárovku.
4. Nainstalujte celou svítilnu a zašroubujte ji
na místo.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 367)
1. Vložte šroubovák a lehce jím pačte,
abyste svítilnu uvolnili.
2. Vyměňte žárovku.
1. Vložte šroubovák pod sklo a opatrně
vypáčte výstupek na okraji.
3. Zkontrolujte, zda žárovka svítí, a zatlačte
svítilnu zpět.
2. Opatrně oddělte a vyjměte sklo světlometu.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 367)
3. Pomocí úzkých kleští vytáhněte žárovku
přímo do boku a vložte novou. Upozornění! Nedržte kleštěmi příliš pevně.
V opačném případě byste mohli sklo
světlometu rozdrtit.
Montáž skla světlometu
1. Namontujte zpátky sklo světlometu.
2. Zatlačte je na místo.
366
10 Údržba a servis
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 367)
Světla - specifikace
Specifikace platí pro žárovky. Pokud potřebujete vyměnit LED světla a xenonové světlomety, kontaktujte servis.
Osvětlení
WA
Typ
Potkávací světla,
halogenová
55
H7 LL
Dálková světla,
halogenová
65
Přídavné dálkové
světlo, ABL
65
Přední ukazatele
směru
24
PY24W
Osvětlení nástupního prostoru
vpředu
3
Patice T10
W2,1x9,5d
Osvětlení schránky
v palubní desce
5
Patice SV8.5,
délka 43 mm
1,2
Patice T5
W2x4,6d
Osvětlení zavazadlového prostoru
5
Patice SV8.5,
délka 43 mm
Osvětlení registrační značky
5
C5W LL
Osvětlení toaletního zrcátka
Osvětlení
WA
Typ
Ukazatele směru,
zadní
21
PY21W LL
-
-
Světlo zpátečky
21
P21W LL
Zadní světlo do
mlhy
21
H21W LL
-
H9
A
H9
10
Watt
Související informace
•
Výměna žárovky - všeobecné informace
(str. 360)
367
10 Údržba a servis
Lišty stěračů
10
Lišty stěračů stírají vodu z čelního skla
a zadního okna. Společně s kapalinou ostřikovače očistí okna a zajistí výhled při jízdě.
Lišty stěračů čelního skla musí být při výměně
v servisní poloze.
Servisní poloha
1. Umístěte dálkový ovladač s klíčem do
spínače zapalování7 a krátce stiskněte
tlačítko START/STOP ENGINE. Elektrický systém vozidla se přepne do
polohy klíče I. Podrobné informace
o polohách klíče - viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 84).
2. Znovu krátce stiskněte tlačítko START/
STOP ENGINE. Elektrický systém vozidla
se nastaví do polohy 0.
3. Do 3 sekund přesuňte pravý pákový
přepínač nahoru a podržte jej v této
poloze cca. 1 sekundu.
> Stěrače se potom přesunou do kolmé
polohy.
Lišty stěračů v servisní poloze.
Při výměně, čištění nebo zvedání ramének
stěračů (odstranění ledu z čelního skla) musí
být stěrače v servisní poloze.
DŮLEŽITÉ
Než vrátíte lišty stěračů do servisní polohy,
zkontrolujte zda nepřimrzly.
7
368
Není nutné ve vozidlech s funkcí Keyless.
Když krátce stisknete tlačítko START/STOP
ENGINE, aby se elektrický systém vozidla
nastavil do polohy I (nebo při nastartování
vozidla), stěrače se vrátí do výchozí polohy.
DŮLEŽITÉ
Pokud se raménka v servisní poloze
vyklopí z čelního skla nahoru, musí se
sklopit dolů na čelní sklo a až potom se
stěrače vrátí do původní polohy. Tím se
zabrání poškrábání laku na kapotě motoru.
Výměna lišt stěračů
10 Údržba a servis
Raménko stěrače vyklopte nahoru, když
se nachází v servisní poloze. Stiskněte
tlačítko na držáku lišty a vytáhněte ji souběžně s ramenem stěrače.
Výměna lišt stěračů, zadní okno
Související informace
•
Kapalina ostřikovače - doplňování
(str. 370)
10
Nasuňte novou lištu, až uslyšíte cvaknutí.
Zkontrolujte, zda je lišta správně zajištěna.
4. Raménko stěrače sklopte zpátky na čelní
sklo.
Když krátce stisknete tlačítko START/STOP
ENGINE, aby se elektrický systém vozidla
nastavil do polohy I (nebo při nastartování
vozidla), stěrače se vrátí ze servisní polohy do
výchozí polohy.
1. Odklopte rameno stěrače od okna.
2. Uchopte vnitřní část lišty (šipka).
3. Otočte ji doleva, abyste využili koncovou
polohu lišty proti rameni stěrače jako
páku ke snadnější demontáži lišty.
4. Zatlačte novou lištu na místo. Zkontrolujte, zda je správně zajištěna.
5. Přiklopte rameno stěrače.
Čistění
Γistění lišt stěračů a čelního okna, viz Mytí
vozidla (str. 390).
DŮLEŽITÉ
POZNÁMKA
Lišty stěračů mají odlišnou délku. Na
straně řidiče je lišta delší než na straně
spolujezdce.
Pravidelně kontrolujte lišty. Zanedbání
údržby zkracuje životnost lišt stěračů.
369
10 Údržba a servis
Kapalina ostřikovače - doplňování
10
Kapalina ostřikovače se používá k čištění světlometů a oken. Pokud je teplota pod bodem
mrazu, musí se používat kapalina do ostřikovačů s nemrznoucí směsí.
s ochranou před zamrznutím během chladného počasí a při teplotách pod bodem
mrazu.
DŮLEŽITÉ
Používejte originální kapalinu Volvo do
ostřikovačů nebo ekvivalentní kapalinu
s doporučenou hodnotou pH mezi 6 a 8 v
pracovním naředění (např. 1:1 s neutrální
vodou).
DŮLEŽITÉ
Když teplota klesne pod nulu, používejte
kapalinu do ostřikovačů s nemrznoucí
směsí, aby nedošlo k zamrznutí čerpadla,
nádrže a hadic.
Pokud chcete doplnit kapalinu do ostřikovačů, musíte otevřít modrou krytku.
Ostřikovače čelního okna a světlometů používají stejnou nádržku.
POZNÁMKA
Pokud v nádobce zbývá cca. 1 litr kapaliny
do ostřikovačů, na sdružené přístrojové
objeví
desce se společně s kontrolkou
zpráva požadující doplnění kapaliny do
ostřikovačů.
Předepsaná specifikace: Kapalina ostřikovače doporučená společností Volvo -
370
Baterie spouštěče - obecné informace
Baterie spouštěče se používá pro motor
spouštěče a pro ostatní elektrická zařízení ve
vozidle.
Klasická 12V autobaterie se zde nazývá „startovací baterie“, i když se pro startování
vnitřního spalovacího motoru často používá
hybridní baterie (str. 374).
Na životnost a funkci baterie má vliv počet
startů, vybití, styl jízdy, provozní a klimatické
podmínky atd.
•
Nikdy neodpojujte akumulátor za chodu
motoru.
•
Zkontrolujte, zda jsou kabely akumulátoru
správně připojeny a dobře utaženy.
Objem:
•
•
Vozidla s ostřikovači světlometů: 3,4 litrů.
Vozidla bez ostřikovačů světlometů: 3,4
litrů.
Lišty stěračů (str. 368)
Stěrače a ostřikovače (str. 104)
12
Kapacita startování za studenaA - CCAB (A)
760
Rozměr , d x š x v (mm)
Související informace
•
•
Napětí (V)
Kapacita (Ah)
A
B
Podle normy EN.
Kapacita startování za studena.
278×175×190
70
10 Údržba a servis
DŮLEŽITÉ
Při výměně baterie startéru se musí nainstalovat baterie typu AGM8.
DŮLEŽITÉ
Pokud se baterie startéru mění, musíte ji
vyměnit za baterii stejného typu se stejnou
kapacitou startování studeného motoru
(viz štítek na baterii).
POZNÁMKA
DŮLEŽITÉ
VAROVÁNÍ
•
8
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí
kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte
velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Životnost akumulátoru se zkracuje, pokud
je opakovaně vybíjen.
Životnost akumulátoru je ovlivněna několika faktory, včetně jízdních podmínek a klimatem. Startovací kapacita akumulátoru
se postupem času snižuje a pro je nutné
akumulátor dobít, pokud se vozidlem delší
dobu nejezdí nebo se používá pouze na
krátké cesty. Startovací kapacitu také limituje chladné počasí.
POZNÁMKA
Pokud dojde k vybití startovací baterie
i hybridní baterie (str. 296), je nutné dobít
obě baterie. V tomto případě není možné
nabít nejprve pouze hybridní baterii.
Nádoba na baterii startéru musí odpovídat
rozměrům původní baterie.
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
POZNÁMKA
K dobíjení baterie startéru používejte
výhradně moderní nabíječku s regulovaným dobíjecím napětím. Rychlodobíjení se
nesmí používat, protože by mohlo způsobit
poškození baterie.
Pro udržení dobrého stavu akumulátoru
doporučujeme alespoň 15 minut jízdy za
týden nebo připojení akumulátoru k nabíječce s automatickou regulací.
DŮLEŽITÉ
Pokud nebudete dodržovat následující
pokyny, může dojít k dočasnému vypojení
funkce úspory energie u systému infotainment a/nebo po připojení externího akumulátoru nebo nabíječky akumulátoru se
může stát, že zpráva na sdružené přístrojové desce o stavu nabití akumulátoru
startéru nebude po jistou dobu platit.
•
10
Udržovaní plně nabitého akumulátoru
zajišťuje jeho maximální životnost.
Související informace
•
•
Baterie - symboly (str. 372)
Baterie spouštěče - výměna (str. 372)
Minusová svorka hlavního akumulátoru
ve vozidle se nesmí nikdy použít pro
připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky - jako ukostřovací bod se
smí použít pouze podvozek vozidla.
Popis připojení kabelových svorek najdete,
viz Startování s pomocnou batérií
(str. 265).
Absorbed Glass Mat.
371
10 Údržba a servis
Baterie - symboly
Nepřistupujte se zdrojem
jisker ani otevřeným
ohněm.
V souvislosti s bateriemi se používají informační a výstražné symboly.
10
Symboly na bateriích
Používejte ochranné
brýle.
Baterie spouštěče - výměna
Startovací baterii ve vozidle lze vyměnit bez
návštěvy servisu.
Nebezpečí výbuchu.
Klasická 12V autobaterie se zde nazývá „startovací baterie“, i když se pro startování
vnitřního spalovacího motoru často používá
hybridní baterie (str. 374).
Musí se odevzdat k recyklaci.
Nejdříve: Vytáhněte dálkový ovladač ze spínací skříňky a počkejte minimálně 5 minut,
než se můžete dotknout elektrických zapojení. Důvodem je skutečnost že, elektrický
systém ve voze potřebuje jistou dobu k uložení potřebných informací do řídicích modulů.
Demontáž
Další informace najdete
v uživatelské příručce.
Uložte akumulátor mimo
dosah dětí.
POZNÁMKA
Použitá baterie se musí ekologicky recyklovat - obsahuje totiž olovo.
Akumulátor obsahuje
korozivní kyselinu.
372
Související informace
•
Baterie spouštěče - obecné informace
(str. 370)
10 Údržba a servis
Vyjměte baterii ven.
Zvedněte ji.
Montáž
10
Otevřete svorky na předním krytu a kryt
demontujte.
Uvolněte pryžové těsnění, aby byl volný
zadní kryt.
Vyjměte zadní kryt vyšroubováním o čtvrt
otáčky a zvedněte jej.
VAROVÁNÍ
Kladný a záporný kabel připojujte a odpojujte ve správném pořadí.
Odpojte černý záporný kabel.
1. Vložte akumulátor do schránky na akumulátor.
2. Posuňte akumulátor dovnitř a ke straně,
až dosáhne zadní hrany schránky.
3. Připevněte držák akumulátoru.
4. Připojte hadici odvětrávání.
> Zkontrolujte, zda je správně připojena
k akumulátoru a výstupu v karosérii.
5. Připojte červený kladný kabel.
Odpojte červený kladný kabel.
6. Připojte černý záporný kabel.
Odpojte hadici odvětrávání z akumulátoru.
7. Zamáčkněte zadní kryt. (Viz předchozí
část „Demontáž“).
Povolte svorku akumulátoru.
8. Nainstalujte zpět pryžové těsnění (viz
„Demontáž“).
}}
373
10 Údržba a servis
9. Vyrovnejte přední kryt a připevněte jej
pomocí příchytek (viz „Demontáž“).
10
Další informace o baterii spouštěče ve
vozidle, viz Startování s pomocnou batérií
(str. 265).
Hybridní akumulátor
Vozidlo je vybaveno bezúdržbovým nabíjecím
lithium-iontovým typem baterie pro provoz
elektromotoru.
VAROVÁNÍ
Hybridní akumulátor musí být vyměňován
pouze v servisu – doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Chladicí kapalina
Chladicí soustava hybridního akumulátoru je
vybavena samostatnou expanzní nádrží.
DŮLEŽITÉ
Chladicí kapalina hybridního akumulátoru
musí být doplňována pouze v servisu –
doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
374
Související informace
•
Dobíjení hybridní baterie - příprava
(str. 298)
10 Údržba a servis
Elektrická soustava
Pojistky - všeobecné informace
Elektrický systém je jednopólový a využívá
podvozek a skříň motoru jako vodič.
Všechny elektrické funkce a komponenty jsou
chráněny pojistkami, aby byl elektrický systém
vozu chráněn před poškozením zkratem nebo
přetížením.
Vůz je vybaven střídavým alternátorem
s regulací napětí.
Velikost, typ a parametry baterie pro startér
závisejí na výbavě a funkci vozidla.
DŮLEŽITÉ
Pokud se baterie startéru mění, musíte ji
vyměnit za baterii stejného typu se stejnou
kapacitou startování studeného motoru
(viz štítek na baterii).
Související informace
•
•
Baterie spouštěče - výměna (str. 372)
Baterie spouštěče - obecné informace
(str. 370)
VAROVÁNÍ
S kabely oranžové barvy smí pracovat jen
oprávnění zaměstnanci.
VAROVÁNÍ
Některé komponenty ve voze jsou pod
vysokým napětí, což může být v případě
neodborné manipulace nebezpečné.
3. Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku
pojistkou novou, shodné barvy a jmenovité hodnoty proudu.
VAROVÁNÍ
10
Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte cizí
předmět nebo pojistku nadimenzovanou
na vyšší proud, než je proud uvedený ve
specifikaci. Mohlo by dojít k rozsáhlému
poškození elektrického systému a k
následnému požáru.
Umístění centrálních řídicích jednotek
Nedotýkejte se ničeho, co není jednoznačně uvedeno v příručce pro uživatele.
Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky
z důvodu dočasného přetížení elektrického
okruhu. Pokud dojde k opětovnému přepálení
pojistky, většinou to signalizuje závadu
v okruhu. Doporučujeme, abyste navštívili
autorizovaný servis Volvo nechali vozidlo
zkontrolovat.
Výměna
1. Na schématu zjistěte umístění pojistky.
Umístění centrální elektrické jednotky ve voze
s levostranným řízením. Ve voze s pravostranným řízením jsou u centrální elektrické jed-
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze
strany, zda prohnutý vodič v pojistce je
přepálený.
}}
375
10 Údržba a servis
||
notky pod schránkou v palubní desce prohozeny strany.
Motorový prostor
Pod schránkou v palubní desce
10
Pod schránkou v palubní desce
Zavazadlový prostor
Motorový prostor, studená část
Související informace
376
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 377)
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 382)
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru
(str. 384)
•
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru (str. 388)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 380)
10 Údržba a servis
Pojistky v motorovém prostoru
Pojistky v motorovém prostoru chrání, mimo
jiné, funkce motoru a brzdy.
10
}}
377
10 Údržba a servis
||
Univerzální pojistky, motorový prostor
Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta,
která usnadní vytahování a zasunování pojistek.
10
-
Motorový prostor, horní
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
Motorový prostor, přední
-
Pozice (viz předcházející obrázek)
Motorový prostor, dolní
Tyto pojistky jsou umístěny v pojistkové
skříňce v motorovém prostoru. Pojistky v (C)
se nacházejí pod (A).
Primární pojistka pro skříňku
pojistek a relé pod schránkou
v palubní desce
[A]A
-
Funkce
[A]A
Ostřikovače světlometů*
20
50
Nastavení sklonu světlometů*,
aktivní xenonové světlomety ABL*
10
-
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
20
ABS
5
60
-
-
Nastavitelná síla řízení*
5
Na vnitřní straně krytu je štítek zobrazující
umístění pojistek.
-
-
10
•
-
-
Řídicí modul motoru, řídicí
modul převodovky, airbagy
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
10
-
-
•
•
9
378
Funkce
Pojistky 1–7 a 42–44 jsou pojistky typu
„Midi Fuse“ a musí být měněny pouze
v odborném servisu9.
Pojistky 8-15 a 34 jsou pojistky typu
"JCASE" a musí být měněny pouze
v servisu9
Pojistky 16-33 a 35-41 jsou pojistky typu
"Mini Fuse".
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stěrače čelního okna
30
Nezávislé topení*
25
-
-
-
-
Γerpadlo ABS
40
Ventily ABS
20
-
-
Ovládání světlometů
5
-
-
-
-
-
-
Cívky relé
5
10 Údržba a servis
Funkce
Přídavné světlomety*
Funkce
[A]A
Funkce
[A]A
20
Ohřev palivového filtru
Sledování podtlakového čerpadla brzdové soustavy
20
[A]A
5
Houkačka
15
Cívka relé, v hlavním relé, pro
systém řízení motoru, řídicí
modul motoru
10
Topení větrání klikového
hřídele
10
Související informace
•
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 380)
Řídicí modul převodovky
15
Žhavicí svíčky
70
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 382)
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru
(str. 384)
A
-
-
Ventilátor chlazení
80
Cívky relé v centrální řídicí jednotce v chladné části motorového prostoru
5
Posilovač řízení
100
Relé startování
30
Řídicí modul žhavení
10
Řídicí jednotka motoru (ECM)
15
Γidlo množství nasávaného
vzduchu; řídicí ventily
15
Ventily; snímač hladiny oleje
10
Lambda-sondy; řídicí modul,
stahovací kryt chladiče
15
A
Ampér
10
Ampér
Za motorem
A: Vozidlo s levostranným řízením. B: Vozidlo
s pravostranným řízením.
Pojistka
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
379
10 Údržba a servis
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce
10
Pojistky pod schránkou v přístrojové desce
chrání, mimo jiné, systém infotainment
a funkce sedadla.
Pozice
Funkce
Primární pojistka pro řídicí
modul audio*, primární
pojistka pro pojistky 16-20:
Infotainment
40
Ostřikovače čelního skla,
ostřikovač zadního skla
25
-
380
Funkce
[A]A
-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
[A]A
-
-
-
-
Klika na dveřích (Keyless*)
5
-
-
Ovládací panel, dveře řidiče
20
Funkce
[A]A
Ovládací panel, dveře spolujezdce
20
Ovládací panel, pravé zadní
dveře
20
Ovládací panel, levé zadní
dveře
20
Bez klíče*
7,5
10 Údržba a servis
Funkce
Funkce
[A]A
[A]A
Elektricky ovládané sedadlo,
strana řidiče*
20
Elektrické topení
5
Elektricky ovládané sedadlo,
strana spolujezdce*
20
Vyhřívání sedadla, strana
spolujezdce vpředu
15
-
-
Vyhřívání sedadla, strana
řidiče vpředu
15
Řídicí modul systému Infotainment nebo obrazovkaB
5
Parkovací asistent*; parkovací
kamera*; BLIS*
5
Řídicí jednotka audia (zesilovač)*; TV*; digitální rádio*
10
-
-
Řídicí modul audia nebo řídicí
modul SensusB
15
-
-
Telematika*, Bluetooth*
5
-
-
Střešní okno*, vnitřní osvětlení
střechy, snímač klimatu*,
motory tlumení, nasávání
vzduchu
5
Elektrická zásuvka 12 V, tunelová konzola
15
Vyhřívání sedadla, vzadu
vpravo*
15
Vyhřívání sedadla, vzadu
vlevo*
15
A
B
10
Ampér
Některé varianty modelů.
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 377)
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru
(str. 384)
•
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru (str. 388)
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 382)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
381
10 Údržba a servis
Pojistky - v řídicím modulu pod
schránkou v přístrojové desce
10
Pojistky v řídicím modulu pod schránkou
v přístrojové desce chrání, mimo jiné, funkce
airbagu a systému varování před kolizí.
Pozice
Funkce
Stěrač zadního skla
Vnitřní osvětlení: Ovládací
panel dveří řidiče, elektricky
ovládaná okna, elektricky
ovládaná sedadla*
382
Funkce
[A]A
15
7,5
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
[A]A
Sdružená přístrojová deska
5
Adaptivní tempomat, ACC*,
systém varování před kolizí*
10
Osvětlení interiéru, dešťový
senzor*
Modul volantu
Funkce
[A]A
Centrální zamykání, dvířka
hrdla palivové nádrže
10
Vyhřívaný volant*
15
7,5
Vyhřívané čelní sklo*
15
7,5
Odemykání, dveře zavazadlového prostoru
10
10 Údržba a servis
Funkce
A
[A]A
Sklopná opěrka hlavy*
10
Palivové čerpadlo
20
Alarm detekce pohybu*, panel
klimatizace
5
Zámek řízení
15
Siréna*, datový konektor
OBDII
5
-
-
Airbagy
10
Systém varování před kolizí*
5
Snímač plynového pedálu;
stmívatelné vnitřní zpětné
zrcátko*; vyhřívání sedadel,
vzadu*
7,5
Řídicí modul systému infotainment (Performance), audio
(Performance)
15
Brzdové světlo
5
Střešní okno*
20
Imobilizér
5
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 377)
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru
(str. 384)
•
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru (str. 388)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 380)
10
Ampér
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
383
10 Údržba a servis
Pojistky v zavazadlovém prostoru
10
Pojistky v zavazadlovém prostoru chrání,
mimo jiné, elektrickou parkovací brzdu
a funkce elektrických spotřebičů.
Pojistková skříňka je umístěna za čalouněním na levé straně.
384
10 Údržba a servis
Skříňka A
Funkce
-
-
-
-
-
-
-
-
Zásuvka přívěsu 1*
Chcete-li získat přístup k centrální elektrické jednotce, je třeba vytáhnout nouzovou sadu pro
opravu pneumatik.
A
[A]A
10
40
-
Ampér
Pozice
Skříňka A
Funkce
[A]A
Elektrická parkovací
brzda, levá
30
Elektrická parkovací
brzda, pravá
30
Vyhřívání zadního
okna
30
Zásuvka přívěsu 2*
15
Elektrická zásuvka 12
V, zavazadlový prostor
15
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
385
10 Údržba a servis
||
10
Pojistková skříňka je umístěna za čalouněním na levé straně.
Skříňka
B
Chcete-li získat přístup k centrální elektrické jednotce, je třeba vytáhnout nouzovou sadu pro
opravu pneumatik.
386
Funkce
[A]A
Γerpadlo chladicí
kapaliny 1 pro hybridní
akumulátor; ventil pro
čerpadlo chladicí
kapaliny 1 a 2
10
Γerpadlo chladicí
kapaliny 2 pro hybridní
baterii
10
Nabíjecí jednotka;
měnič napětí 400 V–12
V; řídicí modul pro
hybridní akumulátor
5
Skříňka
B
Funkce
[A]A
Γerpadlo chladicí
kapaliny pro okruh
nízké teploty chladicí
soustavy
15
Nabíjecí jednotka;
měnič napětí 400 V–12
V; řídicí modul pro
hybridní akumulátor
10
Cívky relé; měnič
vysokého napětí pro
elektromotor a vestavěný generátor spouštěče
10
10 Údržba a servis
Skříňka
B
Funkce
Odpojení elektromotoru ze zadní nápravy
[A]A
15
-
A
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 382)
•
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru (str. 388)
10
-
Měnič vysokého
napětí pro elektromotor a vestavěný generátor spouštěče; řídicí
modul pro hybridní
akumulátor
10
Ventily chladicí kapaliny pro okruh nízké
teploty chladicí soustavy; elektrický kompresor A/C; ventil pro
výměník tepla; ventil
pro systém řízení
teploty prostředí ve
vozidle
10
-
-
-
-
Ampér
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 377)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 380)
387
10 Údržba a servis
Pojistky - chladná zóna motorového
prostoru
10
Ve vozidlech s funkcí Start/Stop jsou pojistky
nainstalovány v chladné zóně motorového
prostoru.
Umístění pojistek v chladné zóně motorového prostoru.
•
Pojistky A1 a A2 jsou pojistky typu
„MEGA Fuse“ a musí být měněny pouze
v odborném servisu10.
•
Pojistky 1–11 jsou pojistky typu „Midi
Fuse“ a musí být měněny pouze v odborném servisu10.
•
Pojistka 12 je pojistka typu "Mini Fuse".
Další informace o funkci Start/Stop - viz
Systém pohonu - jízdní režimy (str. 267).
10
388
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
Pozice
Funkce
[A]A
Hlavní pojistka centrální elektrické jednotky v motorovém
prostoru
175
Funkce
[A]A
Hlavní pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce,
skříňka pojistek a relé pod
schránkou v palubní desce,
centrální elektrické jednotky
v zavazadlovém prostoru
175
10 Údržba a servis
Funkce
Související informace
40
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 377)
Podtlakové čerpadlo brzdové
soustavy
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
50
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 382)
•
Primární pojistka pro skříňku
pojistek a relé pod schránkou
v palubní desce
60
Pojistky v zavazadlovém prostoru
(str. 384)
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku B v zavazadlovém prostoru
50
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku A v zavazadlovém prostoru
60
Ventilátor větrání
40
-
-
-
-
-
-
-
-
Automatická převodovka olejového čerpadla
A
[A]A
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 380)
10
30
-
Ampér
389
10 Údržba a servis
Mytí vozidla
10
Vozidlo by se co mělo nejdříve po znečištění
umýt. Vůz myjte v myčce se separátorem
oleje. Používejte autošampon.
Ruční mytí
•
•
•
Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co
nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní
a mohlo by velmi rychle dojít k poškození
povrchové úpravy vozu. Odstranění
poškození povrchové úpravy svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Hadicí umyjte podvozek.
Oplachujte celé vozidlo, dokud se neodstraní veškerá špína. Tím zabráníte
poškrábání vozidla během mytí.
Nestříkejte přímo do zámků.
•
V případě potřeby použijte na velmi znečištěné plochy studený odmašťovací
prostředek. Upozorňujeme, že povrchy
nesmí být horké od slunce!
•
Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
•
Lišty stěračů čistěte vlažnou vodou
s čisticím prostředkem nebo autošamponem.
•
Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo
stěrkou. Pokud zabráníte tomu, aby
kapky vody schly na prudkém slunečním
svitu, sníží se riziko vzniku skvrn od vody,
které budete muset leštit.
VAROVÁNÍ
Motor nechávejte vždy vyčistit v servisu.
Je-li motor horký, hrozí riziko požáru.
DŮLEŽITÉ
Znečištěné světlomety fungují hůř. Pravidelně je čistěte - například, při čerpání
paliva.
Nepoužívejte žádné korozivní čistící
prostředky. Místo toho používejte vodu
a houbu, která materiál nepoškrábe.
POZNÁMKA
Několik prvních měsíců se vozidlo musí být
pouze ručně. Důvodem je skutečnost, že
nový lak je citlivější.
Vysokotlaké mytí
Při používání vysokotlakých čističů tryskou
stále rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska
není blíže než 30 cm od povrchu vozu (vzdálenost platí pro všechny vnější části).
Nestříkejte přímo do zámků.
Kontrola brzd
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů
vnějšího osvětlení, například světlometů,
světel do mlhy a zadních světel, může
dočasně docházet ke kondenzaci. To je
naprosto v pořádku, všechna vnější světla
jsou na tuto situaci nadimenzována. Po
zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla
po jisté době odpaří.
Automatické mycí linky
Automatická mycí linka je jednoduchý
a rychlý způsob mytí vozu, avšak nemůže se
dostat všude. Pro dosažení optimálních
výsledků Vám doporučujeme mýt vůz ručně.
VAROVÁNÍ
Po umytí vozu vždy zkontrolujte brzdy
a parkovací brzdu, abyste měli jistotu, že
se pod brzdové obložení nedostala vlhkost
a koroze, které by omezily funkčnost
brzdění.
Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při
jízdě na delší vzdálenost v dešti nebo
v rozbředlém sněhu. Díky teplu vzniklému
třením se brzdové obložení zahřeje a osuší.
Totéž udělejte po rozjezdu za velmi vlhkého
nebo studeného počasí.
Lišty stěračů
Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů,
stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně,
zkracují životnost lišt stěračů.
Γištění:
390
10 Údržba a servis
- Zvedněte stěrače do servisní polohy, viz
Lišty stěračů (str. 368).
POZNÁMKA
Pravidelně myjte stírátka stěračů a čelní
sklo vlažným mýdlovým roztokem nebo
šampónem na vozy. Nepoužívejte silná
rozpouštědla.
Vnější plastové, gumové a ozdobné
prvky
Barvené plastové díly, gumu a ozdobné
prvky, například lesklé lišty, můžete vyčistit
a ošetřit speciálními čisticími prostředky,
které obdržíte u prodejce vozů Volvo. Při používání takových čisticích prostředků pečlivě
dodržujte návod.
DŮLEŽITÉ
Ráfky
Leštění a voskování
Na disky kol používejte pouze čisticí
prostředky schválené společností Volvo.
Když je lak vozu matný nebo když chcete
dodat laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.
Silné čisticí prostředky mohou poškodit
povrch a způsobit na chromovaných hliníkových ráfcích skvrny.
Související informace
•
•
•
Leštění a voskování (str. 391)
Γištění interiéru (str. 393)
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva
(str. 392)
Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění
laku. Nicméně v této době může být prováděno voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo
vosk na přímém slunci.
10
Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba
vůz omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu
odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem
asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití
jemné brusné pasty.
Nejprve proveďte leštění lešticím
prostředkem a poté vůz navoskujte kapalným
nebo pevným voskem. Dodržujte pozorně
návod k použití. Některé prostředky dostupné
na trhu spojují jak leštidlo, tak vosk.
Nevoskujte a neleštěte plasty a pryž.
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž otírejte pouze v případě
potřeby a netlačte na plast a pryž zbytečně
velkou sílou. Používejte měkkou mycí
houbu.
Při leštění lesklých výlisků obložení by
mohlo dojít k setření nebo poškození lesklé
vrstvy na povrchu.
Nesmí se používat lešticí přípravek obsahující abrazivní látky.
}}
391
10 Údržba a servis
||
DŮLEŽITÉ
Nevoskujte a neleštěte plasty a pryž.
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž otírejte pouze v případě
potřeby a netlačte na plast a pryž zbytečně
velkou sílou. Používejte měkkou mycí
houbu.
10
Při leštění lesklých výlisků obložení by
mohlo dojít k setření nebo poškození lesklé
vrstvy na povrchu.
Nesmí se používat lešticí přípravek obsahující abrazivní látky.
DŮLEŽITÉ
Lak ošetřujte pouze podle doporučení
společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku
(např. konzervace, těsnění, ochrana,
leštění apod.) může mít za následek
poškození laku. Poškození laku v důsledku
takového ošetření není kryto zárukou
Volvo.
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 390)
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva
Okna jsou pokryta vrstvou, která zlepšuje
výhled za nepříznivých povětrnostních podmínek.
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva*
Γasem dochází k přirozenému
opotřebení vodu odpuzující vrstvy.
Údržba:
•
Nikdy nepoužívejte přípravky, jako jsou
vosk na vozidla, odmašťovadla nebo
podobné přípravky na povrchy skel, protože by mohlo dojít k poškození vodu
odpuzující vrstvy.
•
Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili skleněný povrch.
•
Pokud chcete předejít poškození skleněného povrchu při odstraňování ledu –
používejte pouze plastové škrabky.
•
Na udržení vlastností, které z bočních
oken odpuzují vodu, doporučujeme používat speciální přípravek, který je k dispozici u dealerů Volvo. Poprvé by měl být
použit po třech letech a potom každý rok.
DŮLEŽITÉ
Led ze skel nikdy neodstraňujte pomocí
kovové škrabky. Led ze zrcátek na dveřích
odstraňte pomocí vyhřívání zrcátek, viz
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka vyhřívání (str. 109).
392
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 390)
10 Údržba a servis
Ochrana proti korozi
Čištění interiéru
Váš vůz byl již ve výrobním závodě pečlivě
a kompletně ošetřen proti korozi. Části karosérie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Podvozek je chráněn otěruvzdorným protikorozním povlakem. Nosníky, dutiny a uzavřené
profily byly vystříkány penetračním antikorozním přípravkem.
Používejte pouze čisticí prostředky
a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Čistěte pravidelně. Případné
skvrny odstraňujte co nejdříve. Před použitím
čisticích prostředků vůz vysajte.
Kontrola a údržba
Antikorozní ochrana vozidla nemusí být zpravidla udržována, ale pokud budete vozidlo
udržovat v čistotě, dále tím snížíte riziko
koroze. Na lesklé komponenty čalounění by
se nikdy neměly dostat silně zásadité nebo
kyselé čisticí prostředky. Případné škody
způsobené kamínky by se měly opravit okamžitě poté, kdy jsou objeveny.
DŮLEŽITÉ
•
Po některých barevných oděvech
(např. po džínách nebo oblečení ze
semiše) mohou zůstat na čalounění
skvrny. V tomto případě musíte co
nejdříve tyto části čalounění vyčistit
a ošetřit.
•
Nikdy nepoužívejte k čištění interiéru
silná rozpouštědla jako je kapalina do
ostřikovačů, čistý benzín nebo lakový
benzín. Mohli byste tím poškodit
čalounění a ostatní materiály v interiéru.
Související informace
•
Poškození laku (str. 394)
•
•
Nikdy nestříkejte čisticí prostředek
přímo na komponenty s elektrickými
tlačítky a ovládacími prvky. Tato tlačítka a ovládací prvky otřete navlhčeným hadříkem s čisticím prostředkem.
Ostré předměty a zipy mohou poškodit
látkové čalounění.
Textilní a stropní čalounění
Společnost Volvo nabízí komplexní produkt
pro péči o textilie pro textilní a stropní čalounění, který při použití podle pokynů chrání
vlastnosti čalounění. Produkt pro péči o texti-
lie si můžete zakoupit u prodejců společnosti
Volvo.
Kožené čalounění
Kožené čalounění Volvo je ošetřeno tak, aby
byl dlouho zachován původní vzhled čalounění.
10
Kožené čalounění je přírodní produkt, který se
v čase mění a získává skvělou patinu. Pro
zachování vlastností a barev kůže je nutné
pravidelné čištění a ošetřování. Společnost
Volvo nabízí komplexní produkt Přípravek na
ošetření koženého čalounění Volvo/Utěrky
pro čištění a ošetřování koženého čalounění,
který při dodržení návodu zachová ochrannou
vrstvu kůže.
Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme provádět čištění a nanesení ochranného
krému jednou až čtyřikrát za rok (v případě
potřeby i častěji). Přípravek na ošetření koženého čalounění Volvo/utěrky si můžete zakoupit u svého prodejce Volvo.
Kožený volant
Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývejte kožený
volant ochranným potahem z plastu. Pro
čištění koženého volantu se doporučuje
Přípravek na ošetření koženého čalounění
Volvo/Utěrky.
Vnitřní plastové, kovové a dřevěné části
Pro čištění dílů a povrchu v interiéru doporučujeme kousek tkaniny nebo utěrku z mikro}}
393
10 Údržba a servis
||
vlákna, mírně navlhčené vodou. K dostání
jsou u dealerů vozů Volvo.
10
Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte.
Nikdy nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn. Na obtížně odstranitelné skvrny
můžete použít speciální čisticí prostředek,
který můžete zakoupit u prodejců vozů Volvo.
Bezpečnostní pásy
Používejte vodu a jemný čisticí prostředek.
Speciální čisticí prostředky na textilie si
můžete zakoupit u prodejce vozů Volvo. Ujistěte se před navinutím, že pásy jsou suché.
Vykládané koberce a koberečky
Koberce před čištěním z vozu vyjměte.
K odstranění prachu a nečistot použijte vysavač. Každý vykládaný koberec je opatřen
kolíčky.
Vykládané koberce vyjměte uchopením
koberce za každý cvoček a zvednutím rovně
nahoru.
Namontujte vykládaný koberec na místo přitlačte na každý z kolíčků.
VAROVÁNÍ
U každého sedadla používejte maximálně
jeden kobereček. Než se rozjedete, zkontrolujte, zda je kobereček u sedadla řidiče
spolehlivě připevněn a zajištěn pomocí
kolíků tak, aby se nezachytil k pedálům
a pod pedály.
394
K vyčištění skvrn na koberci doporučujeme
po vysání použít speciální prostředek na
čištění textilu. Podlahové koberce se musí
čistit pomocí přípravků, které doporučí váš
prodejce Volvo.
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 390)
Poškození laku
Lak je důležitou součástí protikorozní ochrany,
a proto jej pravidelně kontrolujte. Nejběžnějšími typy poškození laku jsou například poškození od kamínků, škrábance a šmouhy na blatnících, dveřích a náraznících.
Drobné opravy poškozeného laku
Poškození laku vyžaduje okamžitou opravu,
aby nezačala koroze.
Materiály, které mohou být zapotřebí
10 Údržba a servis
•
Základní nátěr11 - pro nárazníky např.
s vrstvou plastu je k dispozici speciální
lepicí základní nátěr v plechovkách ve
spreji
•
podkladový nátěr a průhledný nátěr k dispozici v plechovkách ve spreji nebo
jako opravné/korekční tužky12.
•
•
Zakrývací páska.
Je důležité použít správný odstín laku. Umístění štítku výrobku, viz Typová označení
(str. 398).
Oprava drobných poškození laků např.
od kaménků a škrábanců
jemný brusný papír11.
Kód barvy
G021832
Nálepka s kódem barvy se nachází na
sloupku dveří a je vidět po otevření pravých
zadních dveří.
Povrch musí být před započetím práce čistý
a suchý, teplota okolí musí být vyšší než
15 °C.
1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené
místo. Potom pásku odlepte a odstraňte
tak zbytky laku.
Pokud poškození zasáhlo kovový povrch
(plech), doporučujeme použít základní
nátěr. V případě poškození povrchu plastu jsou výsledky lepší, pokud se použije
lepicí základní nátěr - nastříkejte základní
nátěr z plechovky na víčko a rozetřete jej
do tenké vrstvy.
10
2. V případě potřeby (např.u ostrých hran)
lze lokálně provést lehké přebroušení
velmi jemným abrazivním materiálem.
Povrch důkladně vyčistěte a nechejte
zaschnout.
3. Promíchejte základní nátěr a aplikujte jej
jemným štětcem, zápalkou atd. Po
vyschnutí základního nátěru naneste podkladový nátěr a průhledný nátěr.
4. Při opravě škrábanců postupujte výše
uvedeným postupem, navíc můžete ještě
použít lepicí pásku, kterou ochráníte
nepoškozený lak.
POZNÁMKA
Kód barvy exteriéru
Kód případné doplňkové barvy exteriéru
11
12
V případě potřeby.
Dodržujte pokyny přiložené k balení opravné/korekční tužky.
Pokud kamínek nepronikl na podklad
a vrstva laku je nepoškozena, co nejdříve
vyčistěte povrch a naneste základní vrstvu
a průhledný lak.
}}
395
10 Údržba a servis
||
Související informace
•
10
396
Ochrana proti korozi (str. 393)
TECHNICKΔ ÚDAJE
11 Technické údaje
Typová označení
Typové označení, identifikační číslo vozidla
atd. a ostatní informace, které jsou pro dané
vozidlo unikátní, si lze přečíst na štítku ve
vozidle.
Umístění štítku
11
Nákres je schématický - podrobnosti se mohou v závislosti na trhu a modelu lišit.
398
11 Technické údaje
Pokud znáte označení typu vozu, identifikační
číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty s autorizovaným dealerem Volvo
ohledně vozu a při objednávání náhradních
dílů a příslušenství.
Typové označení vozu, identifikační číslo
vozu (VIN), maximální dovolená zatížení,
číslo barevného odstínu karosérie
a homologační číslo. Štítek je umístěn na
dveřním sloupku a bude viditelný při
otevřených pravých zadních dveřích.
Související informace
•
•
Hmotnosti (str. 401)
Technické údaje motoru (str. 403)
11
Štítek pro klimatizaci.
Štítek pro nezávislé topení.
Kód motoru a sériové číslo motoru.
Štítek s údaji o motorovém oleji.
Typové označení a výrobní číslo převodovky.
Identifikační číslo vozu (VIN).
Další informace o vozidle jsou uvedeny
v registrační dokumentaci.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce
nejsou přesnými kopiemi nálepek, které se
používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo
najdete na nálepce pro váš vůz.
399
11 Technické údaje
Rozměry
Délku, výšku apod. vozidla zjistíte v tabulce.
11
400
Rozměry
mm
A
Rozvor
2776
B
Délka
4635
C
Ložná délka, podlaha, sklopené zadní sedadlo
1749
D
Ložná délka, podlaha
E
Výška
F
Ložná výška
G
Rozchod, vpředu
978
1484
592
1578
Rozměry
mm
H
Rozchod, vzadu
1575
I
Ložná šířka, podlaha
1082
J
Šířka
1865
K
Šířka včetně vnějších zpětných
zrcátek
2097
L
Šířka včetně sklopených vnějších zpětných zrcátek
1899
11 Technické údaje
Hmotnosti
VAROVÁNÍ
Maximální celkovou hmotnost vozidla a další
informace zjistíte na štítku ve vozidle.
Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na míře
zatížení vozidla a na rozložení nákladu.
Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje
řidiče, palivovou nádrž natankovanou z 90 %
a všechny provozní kapaliny.
Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností
cestujících, příslušenstvím a zatížením
koule (str. 402) (pokud je připojen přívěs),
která není zahrnuta do pohotovostní hmotnosti.
11
Maximální dovolené zatížení = celková hmotnost vozidla - pohotovostní hmotnost.
POZNÁMKA
Pohotovostní hmotnost uvedená v dokladech platí pro vozidla ve standardním provedení, tedy pro vozidlo bez přídavné
výbavy a příslušenství. To znamená, že
v případě jakéhokoliv příslušenství se
hmotnost vozidla sníží o hmotnost tohoto
příslušenství.
Mezi příslušenství, která snižuji hmotnost
nákladu, patří výbava úrovně Kinetic/
Momentum/Summum a ostatní příslušenství jako např. tažná tyč, nosič zavazadel,
střešní box, audiosystém, přídavné světlomety, GPS, palivový ohřev bloku motoru,
bezpečnostní mřížka, koberce, kryt zavazadel, elektricky ovládaná sedadla atd.
Pohotovostní hmotnost konkrétního
vozidla lze s jistotou určit zvážením.
Informace o umístění štítků, viz Typová označení
(str. 398).
Max. celková hmotnost
Maximální hmotnost soupravy (vůz
+ přívěs)
Maximální zatížení přední nápravy
Maximální zatížení zadní nápravy
Úroveň vybavení
Max. zatížení: Viz technický průkaz.
Max. zatížení střechy: 75 kg.
Související informace
•
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení (str. 402)
401
11 Technické údaje
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení
Informace o přípustné celkové hmotnosti při
odtahování a zatížení tažné koule najdete
v tabulkách.
Max. hmotnost brzděného přívěsu
11
Motor
Kód motoruA
Převodovka
Max. hmotnost brzděného přívěsu
(kg)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
D5 AWD
D87PHEV
Automatická, TF-80SD
1800
90
D6 AWD
D97PHEV
Automatická, TF-80SD
1800
90
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 398).
A
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
750
Související informace
•
•
•
402
Hmotnosti (str. 401)
Jízda s přívěsem* (str. 306)
Stabilizace přívěsu – TSA (str. 311)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
50
11 Technické údaje
Technické údaje motoru
Specifikace motoru (výkon apod.) pro konkrétní motory najdete v tabulce.
Vznětový motor
Motor
Kód
motoruA
Výstup
Výstup
Moment
(kW / ot./
min)
(ks při ot./
min)
(Nm / ot./min)
Počet
válců
Vrtání
Zdvih
(mm)
(mm)
Zdvihový
objem
válců
Kompresní
poměr
(litry)
D5 AWD
D87PHEV
120/4000
163/4000
420/1500–2500
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D6 AWD
D97PHEV
162/4000
220/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
A
11
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 398).
Související informace
•
Chladicí kapalina - kvalita a objem
(str. 407)
•
Motorový olej - kvalita a objem (str. 406)
403
11 Technické údaje
Specifikace motoru - motor
elektropohonu
Motorový olej - nepříznivé jízdní
podmínky
Model V60 PLUG-IN HYBRID je poháněn
vznětovým motorem a elektromotorem (ERAD
– Electric Rear Axle Drive).
Ztížené provozní podmínky mohou způsobit
abnormálně vysokou teplotu oleje nebo
spotřebu oleje. Dále uvádíme příklady situací
s nepříznivým vlivem na jízdu.
Maximální výkon: 50 kW (70 hp).
Točivý moment: 200 Nm.
11
Související informace
•
Technické údaje motoru (str. 403)
Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat
(str. 356) při dlouhých jízdách:
•
•
•
•
při jízdě s přívěsem nebo karavanem
v horských oblastech
při jízdě vysokou rychlostí
při teplotách nižších než –30 °C nebo
vyšších než +40 °C.
To platí také pro jízdu na kratší vzdálenosti při
nižších teplotách.
Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní
ochranu Vašeho motoru.
Volvo doporučuje:
404
11 Technické údaje
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním
syntetickým motorovým olejem. Olej byl
zvolen velmi pečlivě s ohledem na životnost, chování při startování motoru,
spotřebu paliva a vliv na životní prostředí.
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít
nepříznivý vliv na životnost, chování při
startování motoru, spotřebu paliva
a dopad na životní prostředí.
11
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Související informace
•
•
Motorový olej - kvalita a objem (str. 406)
Motorový olej - všeobecné informace
(str. 355)
405
11 Technické údaje
Motorový olej - kvalita a objem
Druh a objem motorového oleje pro konkrétní
motory najdete v tabulce.
Volvo doporučuje:
11
Motor
Kód motoruA
Druh oleje
Objem, včetně olejového filtru
(litry)
D5 AWD
D6 AWD
A
D87PHEV
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
přibližně 5,9
D97PHEV
Viskozita: SAE 0W-30
přibližně 5,9
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 398).
Související informace
406
•
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 404)
•
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 356)
11 Technické údaje
Chladicí kapalina - kvalita a objem
Schválený objem chladicí kapaliny pro konkrétní motory najdete v tabulce.
Předepsaná specifikace: Chladicí kapalina
doporučená společností Volvo smíchaná
s 50 % vody2, viz obal.
Motor
Objem
11
(litry)
D5 AWD
12,9
D6 AWD
12,9
Související informace
•
2
Chladicí kapalina - hladina (str. 357)
Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.
407
11 Technické údaje
Převodová kapalina - kvalita a objem
Předepsané převodové kapaliny a množství
pro konkrétní převodovky zjistíte v tabulce.
Automatická převodovka
Automatická převodovka
TF-80SD
11
POZNÁMKA
Za běžných jízdních podmínek se převodový olej nemusí měnit. Za nepříznivých
podmínek však výměna může být
nezbytná.
Související informace
408
•
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 404)
•
Typová označení (str. 398)
Objem (litry)
přibližně 7,0
Předepsaný převodový olej
AW1
11 Technické údaje
Brzdová kapalina - kvalita a objem
Kapalina posilovače řízení - kvalita
Médium používané v hydraulické brzdové
soustavě se nazývá brzdová kapalina. Používá
se k převedení tlaku např. z brzdového pedálu
přes hlavní brzdový válec na jeden nebo více
pomocných válců, které působí na mechanickou brzdu.
Kapalina posilovače řízení představuje
médium používané v posilovači řízení ve
vozidle.
Předepsaná kvalita: DOT 4
Objem: 0,6 litrů
Předepsaná specifikace: Kapalina posilovače řízení doporučená společností Volvo.
Související informace
•
Kapalina posilovače řízení - hladina
(str. 359)
11
Související informace
•
Brzdová kapalina a kapalina spojky - hladina (str. 358)
409
11 Technické údaje
Palivová nádrž - objem
Objem palivové nádrže pro konkrétní motory
najdete v tabulce.
11
410
Motor
Objem (litry)
Všechny
přibližně 45
Související informace
•
•
Doplňování paliva (str. 290)
Technické údaje motoru (str. 403)
Předepsaná specifikace
Palivo - nafta (str. 292)
11 Technické údaje
Specifikace pro klimatizaci
V tabulce dole jsou uvedeny požadované kvality a množství kapalin a maziv, které se používají v systému klimatizace.
Štítek klimatizace
Související informace
•
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy (str. 359)
•
Typová označení (str. 398)
Spotřeba paliva a emise CO2
Spotřeba paliva ve vozidle se měří v litrech na
100 km. Emise CO2 se měří v gramech na
km.
Vysvětlení
g/km.
11
litry/100 km
Kombinovaná spotřeba
Automatická převodovka
Štítek se nachází zevnitř na kapotě.
Chladivo
POZNÁMKA
Hmotnost
880 g
Předepsaná specifikace
R134a
Pokud chybí informace o emisích
a spotřebě, jsou uvedeny v přiloženém
doplňku.
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R134a. Servis a opravy tohoto systému
smí provádět pouze autorizovaný servis.
Olej kompresoru
Objem
Předepsaná specifikace
140 ml
PAG SP-A2
D5 AWD
(D87PHEV)
48
1.8
D6 AWD
(D97PHEV)
-
-
}}
411
11 Technické údaje
||
Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce
vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů3,
které platí pro vozidla s vlastní hmotností
v základní verzí bez dalšího vybavení. Hmotnost vozidla se může lišit v závislosti na
výbavě. Výbava a naložení vozidla zvyšují
spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého.
11
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami
v tabulce může lišit z několika důvodů.
Například:
•
•
Jízdní styl řidiče.
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda
s přívěsem nebo jízda ve vysokých
nadmořských výškách ve spojení s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují
výkon vozu.
Související informace
•
•
Ekonomická jízda (str. 295)
Hmotnosti (str. 401)
Pokud si zákazník objednal kola větší, než
se montují u základní verze vozu, odpor
vzroste.
•
Vysoká rychlost a související vyšší odpor
vzduchu.
•
Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní
situace, počasí a stav vozidla.
K výraznému zvýšení uvedené spotřeby může
vést také kombinace uvedených situací. Další
informace najdete ve předpisech, viz 3.
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými
jízdními cykly3 může výrazně lišit. Z těchto
cyklů se vychází při certifikaci vozidla
a vycházejí z nich také hodnoty spotřeby
v tabulce.
3
412
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. „evropské jízdní cykly“) realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU Regulation no 692/2008
a 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a mimo město. - V případě jízdy ve městě se začíná měřit při startování studeného
motoru. Jízda je simulována. - V případě jízdy mimo město vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0 až 120 km/h. Jízda je simulována. - Vozidlo s manuální převodovkou se startuje na 2. převodový stupeň (platí pro vozidla s koly až 18"). Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedená v tabulce, představuje v souladu s platnými předpisy kombinaci jízdy ve městě a jízdy mimo
město. Emise CO2 – výfukové plyny jsou zachycovány a počítají se emise oxidu uhličitého během dvou jízdních cyklů. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO2.
11 Technické údaje
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách
Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách pro
konkrétní motory najdete v tabulce.
Motor
Rozměr pneumatiky
Rychlost
(km/h)
Max. zatížení
Tlak ECOA
Vpředu
Vzadu
Vpředu
Vzadu
Vpředu/vzadu
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
D5 AWD (D87PHEV)
235/45 R 17
0 - 160
280
280
280
280
280
D6 AWD (D97PHEV)
235/45 R 18
160 +
280
280
320
320
-
max. 80
420
420
420
420
420
Rezervní pneumatika na dojezd
A
B
Zatížení, 1-3 osoby
11
Ekonomická jízda.
V některých zemích se kromě jednotky SI "Pascal" používá jednotka "bar": 1 bar = 100 kPa.
Související informace
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 320)
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 318)
Typová označení (str. 398)
413
11 Technické údaje
Hybridní batérie - specifikace
Dojezd - specifikace
Hybridní baterie (baterie pro motor pohonu)
se používá k napájení elektromotoru při jízdě
v elektrickém režimu.
Dojezd vozidla během elektrického provozu
(jízdní režim PURE): až 50 km.
Typ: Lithium-iontový
Množství energie: 11,2 kWh.
11
Životnost: Více než 10 let.
Související informace
•
•
414
Dobíjení hybridní baterie (str. 296)
Dobíjení hybridní baterie - příprava
(str. 298)
11 Technické údaje
11
415
12 Abecední seznam
A
ACC - Adaptivní tempomat..................... 202
Adaptivní jízdní charakteristiky................ 189
12
Adaptivní tempomat................................
deaktivace..........................................
dočasné vypnutí.................................
funkce.................................................
kontrola rychlosti................................
nastavení časového intervalu.............
pohotovostní režim.............................
předjíždění..........................................
přehled................................................
radarový snímač.................................
zjišťování závad..................................
202
208
207
203
205
206
207
208
204
210
213
Airbag
aktivace/deaktivace, PACOS................ 37
strana řidiče.................................... 35, 43
strana spolujezdce.................... 35, 37, 43
Alarm........................................ 185, 186, 187
automatické vypojení.......................... 186
kontrola alarmu................................... 168
kontrolka alarmu................................. 186
nefunguje dálkový ovladač................. 186
omezený režim alarmu........................ 187
zvukový signál.................................... 187
Alergeny a látky způsobující astma......... 127
Alkoholový zámek.................................... 258
Asistent jízdních pruhů
provoz......................................... 241, 242
Asistent rozjezdu do kopce..................... 276
Automatická převodovka......................... 273
polohy manuálního řazení (Geartronic) 273
přívěs.................................................. 307
Automatické mycí linky............................ 390
Automatické přepínání dálkových světlometů........................................................... 96
AIRBAG ..................................................... 35
Automatické znovuzamknutí.................... 178
Airbagy SIPS.............................................. 39
AWD, pohon všech kol............................ 276
Aktivní kontrola stáčení vozidla............... 189
Aktivní světlomety (ABL)............................ 98
Aktivní xenonové světlomety..................... 98
Akumulátor...................................... 287, 370
přetížení.............................................. 287
Akustická signalizace................................. 90
416
Bez klíče - zamykání........................ 175, 176
Bezpečnostní pás......................................
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu......................................................
nasazení................................................
předpínače bezpečnostních pásů........
těhotenství............................................
uvolnit...................................................
zadní sedadlo.......................................
30
33
31
33
32
32
33
Bezpečnostní pojistka
děti........................................................ 46
Bezpečnostní režim................................... 44
Pohyb vozidla....................................... 45
pokus o nastartování............................ 45
BLIS................................................. 252, 253
Blokování páky voliče.............................. 275
Blokování páky voliče, mechanické
odblokování............................................. 275
Boční airbag SIPS................................ 39, 43
Brzdová kapalina..................................... 358
Kvalita a množství............................... 409
B
Baterie.....................................................
asistent při rozjezdu............................
dálkový ovladač PCC.........................
symboly na akumulátoru....................
údržba................................................. 370
výstražné symboly.............................. 372
370
265
172
372
Brzdové světlo......................................... 100
Brzdy................................................ 277, 280
brzdové světlo.................................... 100
brzdový systém.......................... 277, 280
12 Abecední seznam
doplnění brzdové kapaliny..................
nouzová brzdová světla......................
Nouzový brzdový asistent, EBA ........
parkovací brzda..................................
protiblokovací brzdový systém, ABS,
Anti-lock Braking System (ABS).........
symboly na sdružené přístrojové
desce..................................................
358
100
280
281
mytí vozidla......................................... 390
ráfky.................................................... 391
Chybové zprávy
Adaptivní tempomat........................... 214
Lane Departure Warning..................... 243
Sledování bdělosti řidiče.................... 239
viz Zprávy a kontrolky................. 214, 282
Γištění vzduchu
materiál............................................... 128
prostor pro cestující............ 126, 127, 128
Č
D
Γalounění vozu........................................ 393
Dálková/tlumená světla, viz Osvětlení....... 95
Dálkové světlomety, automatická aktivace........................................................... 96
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 127
Γasovač
deaktivace..........................................
nastavení............................................
Předběžná úprava teploty..................
startování............................................
CTA.......................................................... 254
Γelní sklo odrážející teplo.......................... 19
Detekce cyklistů...................................... 228
Cyklovač stěračů..................................... 104
Γepel klíče....................................... 169, 170
Detekce tunelů........................................... 95
CZIP (Clean Zone Interior Package)........ 127
Γerpání paliva
doplňování paliva................................
dvířka hrdla palivové nádrže, manuální
otevírání..............................................
krytka palivové nádrže........................
víčko palivové nádrže.........................
290
289
290
Děti
bezpečnost..................................... 40, 46
dětské pojistky...................................... 46
dětské sedačky a airbagy..................... 52
dětské sedačky a boční airbagy........... 40
Umístění ve voze.................................. 52
Γíslo odstínu, lak..................................... 395
Dětské pojistky................................ 183, 184
Γistění
automatické mycí linky....................... 390
bezpečnostní pásy.............................. 394
čalounění............................................ 393
Dětské sedačky......................................... 46
doporučené.......................................... 47
horní upevňovací body pro dětské
sedačky................................................ 60
280
278
C
Celková hmotnost vozu........................... 401
City Safety™............................................ 219
Chladicí kapalina
objem a kvalita.................................... 407
Chladicí kapalina, kontrola a doplnění
Motorový prostor................................ 357
Chladicí soustava.................................... 286
přehřívání............................................ 286
Chladivo................................................... 359
Chybová hlášení u systému BLIS............ 256
144
143
142
143
290
12
Denní světla............................................... 94
Dešťový senzor........................................ 104
417
12 Abecední seznam
integrovaný dvoustupňový podkládací
sedák....................................................
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX...................................................
typy.......................................................
velikostní třídy pro dětské sedačky se
systémem upevnění ISOFIX.................
12
53
E
F
ECC, elektronicky řízená klimatizace....... 131
Filtr klimatizace........................................ 127
56
58
EcoGuide................................................... 73
Ekonomická jízda..................................... 295
Filtr kouřových částic vznětových
motorů..................................................... 294
56
Ekoštítek, FSC, uživatelská příručka......... 24
Filtr sazí.................................................... 294
Diagnostika závad
Adaptivní tempomat........................... 213
Elektrická parkovací brzda
napětí vybité baterie........................... 281
FILTR SAZÍ PLNÝ.................................... 294
Diesel
prázdná palivová nádrž...................... 293
Elektrická soustava.................................. 375
Dílčí počítadlo kilometrů............................ 77
Elektrická zásuvka................................... 153
zavazadlový prostor............................ 156
Funkce Deadlock..................................... 182
deaktivace.......................................... 182
dočasné vypnutí................................. 183
Displej řídicí jednotky............................... 301
Elektrické topení...................................... 147
Funkce paměti sedadla............................. 86
Distribuce vzduchu.................................. 129
Recirkulace......................................... 135
tabulka................................................ 137
Elektricky ovládaná okna......................... 106
Funkce poplach....................................... 166
Elektricky ovládané sedadlo...................... 86
Funkce Start/Stop................................... 269
Elektricky ovládané střešní okno............. 112
Funkce úplného větrání................... 125, 180
Dlouhodobé uskladnění........................... 305
Elektromotor
Technické údaje.................................. 404
Dobíjecí proud......................................... 296
FSC, štítky týkající se životního prostředí.. 24
G
Dojezd
při provozu na elektropohon............... 414
Elektronická klimatizace - ECC............... 131
Elektronická měrka.................................. 356
Geartronic................................................ 273
Doporučené dětské sedačky
tabulka.................................................. 47
Emise CO2............................................... 411
GSI - pomoc při řazení............................. 272
Doporučení během jízdy.......................... 288
Doprovodné osvětlení při odchodu......... 103
Doprovodné osvětlení při příchodu. 103, 166
Emise oxidu uhličitého............................. 411
H
Hlášení u systému BLIS........................... 256
Hlavový airbag..................................... 40, 43
418
12 Abecední seznam
Hloubka vzorku........................................ 322
J
Hmotnosti
pohotovostní hmotnost...................... 401
Jistič zemní ochrany................................ 302
Klíč................................................... 162, 164
Houkačka................................................... 90
Jízda........................................................
chladicí soustava................................
s otevřenými dveřmi zavazadlového
prostoru..............................................
s přívěsem..........................................
Hybridní akumulátor................................ 374
nabíjení............................................... 296
Technické údaje.................................. 414
Jízda s přívěsem
přípustná celková hmotnost přívěsu.. 402
zatížení koule tažného zařízení........... 402
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení..................................................... 402
Hodiny, nastavení...................................... 78
288
286
287
306
Jízda ve vodě........................................... 286
K
Imobilizér................................................. 165
Kamera parkovacího asistenta
Nastavení............................................ 250
Imobilizér dálkového ovládání................. 165
Kamerový snímač............................ 221, 233
Index zatížení pneumatik......................... 321
Kapalina ostřikovače............................... 370
Indikátor převodového stupně................. 272
kapalina posilovače řízení
kvalita.................................................. 409
Informace o dopravních značkách.......... 193
Omezení.............................................. 195
provoz................................................. 193
Klimatizace.............................................. 134
oprava................................................. 359
Klimatizace, kapalina
objem a kvalita.................................... 411
kluzký povrch........................................... 288
12
Koberce................................................... 153
I
IAQS - Systém kvality vzduchu
v interiéru................................................. 128
Klíč dálkového ovladače.......... 162, 163, 164
dosah.......................................... 167, 174
funkce................................................. 166
odnímatelná čepel klíče.............. 169, 170
výměna baterie................................... 172
ztráta................................................... 162
Kód barvy, lak.......................................... 395
Kola
demontáž............................................ 323
instalace.............................................. 325
sněhové řetězy.................................... 322
Kompas................................................... 110
kalibrace............................................. 110
Kondenzace vody ve světlometech......... 390
Kapota, otevření...................................... 353
Kontrola hladiny motorového oleje.......... 355
Katalyzátor............................................... 295
odtah................................................... 312
Kontrolka zamykání................................. 164
Informační displej...................................... 69
Informační tlačítko, PCC.................. 167, 168
Keyless drive.... 173, 174, 175, 176, 177, 264
Kontrolky, PCC........................................ 168
Klávesnice na volantu................................ 90
Kontrolky ovládání............................... 72, 74
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu... 33
419
12 Abecední seznam
Měřáky
palivoměr.............................................. 70
rychloměr.............................................. 70
tachometr............................................. 70
N
Kryt nákladu............................................. 159
Mlhové světlo
zadní..................................................... 99
L
Motor
deaktivace.......................................... 264
přehřívání............................................ 286
startování............................................ 263
Nabíjení.................................................... 298
dokončení nabíjení.............................. 304
spuštění nabíjení................................. 302
Konzola v tunelu...................................... 152
Zapalovač cigaret a popelník............. 152
Zásuvka 12 V...................................... 153
Kožené čalounění, pokyny pro mytí......... 393
12
Lak
kód barvy............................................ 395
poškození a drobné opravy................ 394
Leštění..................................................... 391
Motorový olej................................... 355, 404
filtr....................................................... 355
Kvalita a množství............................... 406
ztížené jízdní podmínky...................... 404
Lišty stěračů............................................
čistění.................................................
servisní poloha....................................
výměna...............................................
výměna, zadní okno............................
Motorový prostor
chladicí kapalina.................................
kapalina posilovače řízení...................
olej......................................................
přehled................................................
Lane Departure Warning (LDW)....... 240, 241
Laserový senzor....................................... 223
368
369
368
368
369
M
Max. zatížení střechy............................... 401
Menu
přehled menu...................................... 114
Sdružená přístrojová deska................ 113
420
Motorová nafta........................................ 292
357
359
355
353
Nabíjecí kabel.......................................... 299
řídicí jednotka..................................... 299
Nakládání
dlouhý náklad.....................................
náklad na střeše.................................
Obecné informace..............................
zavazadlový prostor............................
155
156
154
154
Náladové osvětlení.................................. 102
Náraz, viz Nehoda...................................... 44
Nastavení časového intervalu.................. 216
Nastavení volantu...................................... 90
Nástroje................................................... 327
Natáčecí světla.......................................... 99
Nehoda...................................................... 44
MY CAR................................................... 115
Nízká hladina oleje................................... 355
Mytí vozidla.............................................. 390
Nouzová oprava defektu.................. 334, 335
akce.................................................... 336
huštění pneumatik.............................. 340
opětovná kontrola............................... 338
Nožní brzda...................................... 277, 280
Nulování, palubní počítač................ 120, 121
12 Abecední seznam
O
Obrysová světla......................................... 94
Odemknutí čepelí klíče............................ 176
Odemykání
zevnitř................................................. 179
zvenku................................................ 178
Odpojitelná tažná tyč
úložný prostor..................................... 308
Odstranění námrazy................................. 135
Odtah....................................................... 314
Ochrana chodců...................................... 226
Ochrana proti korozi................................ 393
Ochrana před přiskřípnutím, střešní
okno......................................................... 113
Ochranná mřížka...................................... 159
Ochranná síť............................................ 158
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka......................................... 392
Olej, viz také motorový olej.............. 404, 406
Omezovač rychlosti................................. 196
alarm překročení rychlosti.................. 198
deaktivace.......................................... 198
dočasná deaktivace............................ 197
začínáme.................................... 196, 197
Opěradlo.................................................... 85
přední sedadlo, snížení......................... 85
zadní sedadlo, sklopné......................... 88
Opěrka hlavy
prostřední sedadlo, zadní..................... 87
sklopení.......................................... 88, 89
Ostřikovače
čelní sklo............................................. 105
kapalina do ostřikovače, doplnění...... 370
zadní okno.......................................... 105
Ostřikování čelního okna......................... 105
Osvětlení.................................................. 360
Aktivní xenonové světlomety................ 98
automatické osvětlení, prostor pro
cestující............................................... 102
dálková/tlumená světla......................... 95
denní světla........................................... 94
detekce tunelů...................................... 95
doba trvání doprovodného osvětlení
při příchodu................................ 103, 166
doprovodné osvětlení při odchodu..... 103
natáčecí světla...................................... 99
osvětlení displeje.................................. 93
osvětlení přístrojů................................. 93
ovládání.............................................. 101
ovládání sklonu světlometů.................. 93
poziční/parkovací světla....................... 94
V prostoru pro cestující...................... 101
zadní světlo do mlhy............................. 99
žárovky, technické údaje.................... 367
Osvětlení, výměna žárovky...................... 361
dálkové světlomety (vozidla s aktivními
xenonovými světlomety)..................... 363
dálkové světlomety (vozidla s halogenovými světly)..................................... 363
držák žárovky, zadní........................... 364
osvětlení registrační značky............... 366
potkávací světlomety (vozidla s halogenovými světly)................................. 362
směrová světla, přední....................... 364
toaletní zrcátko................................... 366
zavazadlový prostor............................ 366
12
Osvětlení displeje....................................... 93
Osvětlení interiéru, viz Osvětlení.............. 101
Osvětlení přístrojové desky........................ 93
Osvětlení přístrojů, viz Osvětlení................ 93
Ovládací prvky, světla................................ 91
Ovládání klimatizace
automatická regulace.........................
čidla....................................................
Obecné informace..............................
osobní preference...............................
řízení teploty.......................................
skutečná teplota.................................
133
126
125
128
134
126
Ovládání sklonu světlometů....................... 93
Ovládání světlometů.................................. 91
421
12 Abecední seznam
P
Pasivní start (pasivní režim)...... 173, 174,
175, 176, 177, 264
PACOS....................................................... 37
PCC - Personal Car Communicator
dosah.......................................... 168, 174
funkce................................................. 166
Palivo............................................... 291, 292
palivový filtr......................................... 293
spotřeba paliva................................... 411
úspora paliva...................................... 318
Palivová nádrž
objem.................................................. 410
12
Palivové nezávislé topení.........................
akumulátor spouštěče a palivo...........
automatický režim..............................
Γerpání paliva.....................................
deaktivovat.........................................
parkování na svahu.............................
147
148
148
148
148
148
Palubní počítač................ 117, 118, 122, 123
Palubní počítač, nulování................. 120, 121
Paměť klíče ve vozidle............................. 163
Parkovací asistent........................... 244, 246
čidla parkovacího asistenta................ 247
funkce................................................. 244
poruchová kontrolka........................... 247
zpět..................................................... 245
Parkovací brzda....................................... 281
Parkovací kamera.................................... 248
Parkování ve svahu.................................. 148
Péče o vozidlo......................................... 390
Kožené čalounění............................... 393
Personal Car Communicator................... 168
Pneumatiky
hloubka vzorku................................... 322
monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách............................. 329, 330, 331
oprava defektu pneumatiky................ 334
směr otáčení....................................... 317
Technické údaje.................................. 413
tlak.............................................. 318, 413
údržba................................................. 316
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky...................................................... 318
zimní pneumatiky................................ 322
Podkládací sedák
poloha sezení........................................ 53
spuštění................................................ 55
vyklopení mříže..................................... 54
Pohon všech kol, AWD............................ 276
Pohon všech kol – AWD.......................... 276
Pohotovostní hmotnost........................... 401
Pojistková skříňka.................................... 375
422
Pojistky.................................................... 375
motorový prostor................................ 377
Obecné informace.............................. 375
pod schránkou v přístrojové
desce.......................................... 380, 382
Start/Stop........................................... 388
studená část....................................... 388
výměna............................................... 375
za motorem......................................... 379
zavazadlový prostor............................ 384
Polohy klíče............................................... 83
Polohy manuálního řazení (Geartronic).... 273
Poranění krční páteře, WHIPS................... 41
Posilovač řízení, proměnný účinek.......... 189
Potvrzení uzamknutí ............................... 164
Pouzdro s výbavou pro první pomoc...... 329
Projekce světlometů, nastavení............... 103
Provozní kapaliny, objemy....... 370, 407,
408, 409, 410, 411
Provozní kapaliny a oleje. 407, 408, 409, 411
Průvodce hybridem................................... 73
První pomoc............................................ 329
Předběžná úprava teploty
časovač...................................... 142, 143
Obecné informace.............................. 139
okamžité vypnutí................................. 142
parkování uvnitř.................................. 140
12 Abecední seznam
parkování venku................................. 140
přímý start........................................... 141
Zprávy a symboly............................... 145
Předpínač bezpečnostního pásu......... 33, 43
R
Radarový snímač..................................... 203
Omezení...................................... 210, 211
Řízení vlečného momentu motoru........... 189
S
Přehled přístrojů
levostranné řízení.................................. 62
pravostranné řízení............................... 65
Ráfek kola, rozměry................................. 320
Přehřátí............................................ 286, 306
Regenerace.............................................. 294
Sada pro nouzovou opravu defektu
místo................................................... 335
přehled................................................ 335
těsnicí kapalina................................... 340
Převodovka.............................................. 272
automatická........................................ 273
Regulace prokluzu................................... 189
Sdružená přístrojová deska....................... 69
Regulace trakce....................................... 189
Převodový olej
objem a kvalita.................................... 408
Resetování elektricky ovládaných oken... 107
Sedadla...................................................... 85
elektricky ovládané sedadlo................. 86
opěrka hlavy, vzadu.............................. 87
sklopení opěradla předního sedadla.... 85
sklopení opěradla zadního sedadla...... 88
Topení................................................. 132
Přístroje a ovládání.............................. 62, 65
Přívěs.......................................................
jízda s přívěsem..................................
kabel...................................................
rozvlnění.............................................
306
306
306
311
Ráfky
čistění................................................. 391
Resetování vnějších zpětných zrcátek..... 108
rezervní kolo
instalace.............................................. 325
Rezervní kolo........................................... 323
Rozměr pneumatiky................................. 320
Rozměry................................................... 400
Q
Queue Assist............................................ 209
Queue Assistance.................................... 209
Rychlostní třídy, pneumatiky................... 321
12
Sedadlo, viz Sedadla................................. 85
Sensus....................................................... 82
Servisní knížka a opravy.......................... 348
Servisní poloha........................................ 368
Servisní program...................................... 348
Ř
Seřízení projekce světlometů................... 103
Aktivní světlomety .............................. 103
Řídicí jednotka......................................... 302
Schránka v přístrojové desce.................. 152
Zamykání............................................ 180
Řízení prokluzu........................................ 189
Řízení teploty........................................... 134
Řízení trakce při zatáčení......................... 189
Schválení typu
systém klíče dálkového ovládání........ 187
systém radaru..................................... 256
423
12 Abecední seznam
12
Síla vyvíjená při řízení, viz Posilovač
řízení........................................................ 189
Stěrače a ostřikovače.............................. 104
Skla
vrstvená/zesílená.................................. 24
113
112
113
112
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka......................................... 109
Střešní okno
ochrana proti přivření..........................
otevírání a zavírání..............................
sluneční clona.....................................
větrací poloha.....................................
Skříňka s pojistkami a relé, viz Pojistky... 375
Světla, viz Osvětlení................................. 360
Skvrny...................................................... 393
Světlomety............................................... 361
Sledování bdělosti řidiče.......................... 237
provoz................................................. 238
Symboly
symboly kontrolek.......................... 72, 74
výstražné symboly................................ 72
Sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách....................... 329, 330, 331
deaktivovat......................................... 332
doporučení.......................................... 333
nízký tlak vzduchu v pneumatikách.... 333
Seřízení............................................... 331
zapnutí................................................ 332
Slunečná clona, střešní okno................... 113
směr otáčení............................................ 317
Smyk........................................................ 288
Stabilizace přívěsu........................... 190, 311
Systém regulace stability a trakce... 189, 191
Systém stability....................................... 189
Systém varování před kolizí
Detekce chodců................................. 230
funkce................................................. 227
obecná omezení................................. 232
použití................................................. 230
radarový snímač......................... 210, 219
Systémy pohonu...................................... 266
Š
Škrábance a drobná poškození způsobená kamínky........................................... 394
Systém
uvolnění................................................ 43
Šrouby na kolech..................................... 322
zamykatelné........................................ 322
Systém airbagů.......................................... 34
výstražný symbol.................................. 34
Štítek tlaku vzduchu v pneumatikách...... 318
Startování s pomocnou baterií................. 265
Systém dálkového ovládání, typové
schválení.................................................. 187
Statistika denního počítadla kilometrů.... 269
Systém Driver Alert.................................. 237
Statistika trasy......................................... 123
Systém kontroly stability a trakce
použití................................................. 190
Stěrač čelního skla.................................. 104
dešťový senzor................................... 104
424
Symboly a zprávy
Adaptivní tempomat........................... 214
Lane Departure Warning..................... 243
Sledování bdělosti řidiče.................... 239
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd...................... 225, 235
Systém kvality vzduchu v interiéru (IAQS)
Γištění vzduchu.................................. 128
Systém kvality vzduchu, IAQS................. 128
Štítky........................................................ 398
T
Tažení vozu.............................................. 312
tažné oko............................................ 313
Tažná koule, viz Tažně zařízení............... 307
12 Abecední seznam
Tažná tyč - demontovatelná
přídavné zařízení/demontáž........ 309, 310
TPMS - monitorování tlaku vzduchu
v pneumatikách....................... 329, 330, 331
Tažné oko................................................ 313
Transpondér.............................................. 19
Tažné zařízení.................................. 307, 308
demontovatelné, demontáž................ 310
demontovatelné, připojení.................. 309
Technické údaje.................................. 308
Trysky ostřikovačů, vyhřívané.................. 105
Technické údaje motoru.................. 403, 404
Tempomat...............................................
deaktivace..........................................
dočasné vypnutí.................................
kontrola rychlosti................................
obnovení nastavené rychlosti.............
199
201
200
200
201
Teploměr vnější teploty.............................. 77
Teplota
skutečná teplota................................. 126
Těsnicí kapalina....................................... 340
Tlumič vibrací........................................... 307
Toaletní zrcátko............................... 102, 153
Topení
elektrické............................................
nezávislé topení..................................
palivové...............................................
sedadla...............................................
vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka................................................
volant....................................................
zadní okno..........................................
147
147
147
132
109
91
109
TSA - stabilizace přívěsu ................ 190, 311
Typová označení...................................... 398
Typové schválení
monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách............................................. 341
Ú
Údržba
ochrana proti korozi............................ 393
Úložné prostory
Konzola v tunelu................................. 152
schránka v přístrojové desce.............. 152
Úložné prostory v prostoru pro cestující. 150
U
Ukazatelé opotřebení pneumatik............. 318
Ukazatele směru...................................... 101
Ukazatel směru........................................ 101
Uživatelská příručka, ekoštítek.................. 24
V
V60 PLUG-IN HYBRID
přehled.................................................. 25
úvod...................................................... 27
Varování ke vzdálenosti........................... 216
Omezení.............................................. 217
Symboly a zprávy............................... 218
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd........................................... 226
12
Varování před srážkou..................... 226, 227
Varovná kontrolka
adaptivní tempomat............................ 203
Systém regulace stability a trakce...... 189
systém varování před srážkou............ 230
Ventilace.................................................. 129
Ventilátor
ECC.................................................... 133
Vnější rozměry......................................... 400
Vnější zpětná zrcátka............................... 108
automatické tlumení........................... 108
Vnitřní zpětné zrcátko.............................. 110
automatické tlumení........................... 110
Utajené uzamčení.................................... 171
425
12 Abecední seznam
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
dveře................................................... 108
elektricky sklopná zrcátka.................. 109
interiér................................................. 110
kompas............................................... 110
Topení................................................. 109
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva.......... 392
Vodu odpuzující povrch, čistění............... 392
12
Volant.........................................................
klávesnice.............................................
nastavení volantu..................................
Topení...................................................
90
90
90
91
Volvo ID..................................................... 20
Volvo Sensus............................................. 82
Voskování................................................ 391
Vozidlo připojené k Internetu
servisní knížka a opravy...................... 348
Vrstvená skla............................................. 24
Výbava pro případ nouze
Pouzdro s výbavou pro první pomoc. 329
výstražný trojúhelník........................... 327
výfukové plyny, toxické nasávání............ 287
Vyhřívané trysky ostřikovačů................... 105
Vypnutí blokování páky voliče................. 275
Vypnutí motoru........................................ 264
Vysoká teplota motoru............................. 286
426
Vysokotlaké ostřikování světlometů........ 105
Výstražné blikače..................................... 100
Výstražné kontrolky............................. 72, 75
Airbagy - SRS....................................... 75
akumulátor spouštěče se nenabíjí........ 75
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu................................................ 33, 75
varování................................................ 75
zabrzděná parkovací brzda.................. 75
závada v brzdovém systému................ 75
Výstražný trojúhelník................................ 327
Výstražný zvuk
systém varování před srážkou............ 230
Výstup...................................................... 403
Elektromotor....................................... 404
W
WHIPS
dětská sedačka/podkládací sedák....... 42
ochrana před poraněním krční
páteře.............................................. 41, 43
poloha sezení........................................ 42
Z
Zadní dveře
zamykání/odemykání.......................... 181
Zadní okno
Topení................................................. 109
Zadní sedadlo
Topení................................................. 132
Zadní žárovky
místo................................................... 365
Zámek
odemykání.................................. 178, 179
ruční zamykání.................................... 178
zamykání............................................. 178
Zámek řízení............................................ 264
Zamlžení oken
kondenzace vody ve světlometech.... 390
ošetření oken...................................... 125
Zamykání/odemykání
schránka v přístrojové desce.............. 180
zadní dveře......................................... 181
zevnitř vozidla..................................... 179
Zamykatelné šrouby na kolech................ 322
Zatížení střechy, max. hmotnost............. 401
Zavazadlový prostor
chladicí kapalina................................. 374
kryt nákladu........................................ 159
ochranná síť........................................ 157
12 Abecední seznam
osvětlení.............................................. 102
úchyty................................................. 156
Zimní jízda................................................ 288
Zimní pneumatiky.................................... 322
Zjišťování závad kamerového snímače.... 222
Zprávy...................................................... 115
Zprávy a symboly
Adaptivní tempomat........................... 214
Lane Departure Warning..................... 243
Sledování bdělosti řidiče.................... 239
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd...................... 225, 235
12
Zprávy na informačním displeji................ 114
Zvedák..................................................... 328
Ž
Žárovky, viz osvětlení.............................. 361
427
12 Abecední seznam
12
428
TP 19303 (Czech), AT 1517, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising