Volvo | V60 PLUG-IN HYBRID | Quick Guide | Volvo V60 Plug-in Hybrid 2015 Early Quick Guide

Volvo V60 Plug-in Hybrid 2015 Early Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!
V této složce najdete nejčastěji používané funkce ve vozidle. Uživatelská příručka a ostatní příručky
obsahují bezpečnostní pokyny a veškeré texty týkající se varování, důležitých upozornění a poznámek.
Následující symboly znamenají:
Na obrázcích v přehledu jsou zobrazeny různé díly.
Podrobné pokyny.
Je naprosto nezbytné přečíst si uživatelskou příručku.
Texty varování, důležitých upozornění a poznámek, které si musíte přečíst, jsou uvedeny na
poslední stránce.
Možnosti jsou označeny hvězdičkou *.
Uživatelská příručka je k dispozici v tištěné verzi a digitálně na obrazovce ve vozidle, na webu a jako
mobilní aplikace. Mobilní aplikace obsahuje celou uživatelskou příručku a instruktážní filmy. Umožňuje
vyhledávat různými způsoby pomocí textů a obrázků. Mobilní aplikaci si můžete stáhnout do mobilních
zařízení z App Store nebo z Google play.
Další podrobnosti o svém voze najdete na www.volvocars.com.
01 Vaše hybridní vozidlo
05 Funkce ve vaše voze
Jízdní režim
Ovládání klimatizace
Dobíjení
Ovládání světlometů
Teplotní příprava
Sdružená přístrojová deska
Mobilní aplikace
Systém Infotainment
Telefon*
Internet*
02 Startování a jízda
Externí audio zařízení
Dálkový ovladač s klíčem
Tlačítka na středové konzole
Systém zamykání Keyless*
Startování a vypnutí motoru
Nastavení v systému menu
Servis/rezervace*
Parkovací brzda
Stěrače
06 Tipy
03 Podpora řidiče ve voze
Ochrana chodců*
Čerpání paliva
Péče o vozidlo
Úložné prostory
Zásuvky AUX/USB* a 12 V
04 Prostředí ve voze
Seřízení volantu
Nastavení sedadla
Jaké jízdní režimy mohu vybrat?
01
Vozidlo pohánějí dva motory: elektromotor a vznětový
motor. Lze si vybrat z různých jízdních režimů. Nelze si
zvolit "špatný" jízdní režim - pokud podmínky nejsou
splněny, vozidlo se vrátí do režimu HYBRID. V tomto
případě se rozsvítí kontrolka v tlačítku hybridního
režimu.
HYBRID
Jedná se o výchozí jízdní režim. Používá se elektromotor i spalovací motor, a to samostatně nebo
souběžně. Počítač rozhoduje, který z motorů je v
daný okamžik nejvhodnější.
PURE
Vozidlo pohání elektromotor. Klimatizace se
vypne, aby se dojezd prodloužil na maximum.
Vznětový motor se spustí automaticky, pokud je
třeba dobít baterii, nebo pokud řidič požaduje
větší výkon než je elektromotor schopen zajistit.
Vznětový motor se používá také, když je vyžádán
pohon všech kol, např. při startování na kluzkých
cestách.
POWER
Elektromotor a vznětový motor jsou aktivovány
současně, což zaručuje optimální reakci i parametry. Pokud možno, jede se na nižší převodový
stupeň. Výsledkem je aktivní jízda se zpožděným
řazením.
AWD
Pohon všech kol je aktivován. Tento režim je
určen především pro pomalou jízdu po kluzkém
povrchu, kdy je nutná lepší trakce a adheze.
Jízdní režim má rovněž stabilizační vliv při vyšších rychlostech.
SAVE
Tento režim udržuje aktuální úroveň energie v
baterii pro pozdější použití. Je-li baterie vybitá,
dobije se na ekvivalentní úroveň po cca. 20 km
jízdy v elektrickém režimu. Zvolte PURE, pokud
chcete nastavit elektrický režim.
Kde se nachází nabíjecí kabel?
01
Nabíjecí kabel se nachází ve schránce pod krytem
podlahy v zavazadlovém prostoru.
Jak mohu otevřít a zavřít víčko nabíjecí zásuvky? 01
Stiskněte zadní část krytu a uvolněte kryt.
Dvířka vyklopte.
Potáhněte víčko zásuvky a zajistěte jej k vnitřní
straně krytu.
Zavřete kryt zásuvky v opačném pořadí.
Jak funguje řídicí jednotka nabíjecího kabelu*? 01
Svíticí symbol: Zobrazí se zvolený dobíjecí proud.
Svíticí symbol: Kabel připojený k 230 V.
Nabíjecí proudu se zvýší.
Nabíjecí proud se sníží.
Svíticí symbol: Kabel připojený k vozidlu.
Jak mohu spustit dobíjení?
01
Připojte nabíjecí kabel k 230 V elektrické zásuvce.
Zvyšte resp. snižte nabíjecí proud na řídicí jednotce*. Má vliv na dobu dobíjení a teplotní přípravu.
Připojte nabíjecí kabel k vozidlu - kabel se v
nabíjecí zásuvce automaticky zajistí.
Stiskněte tlačítko přibližovacího osvětlení na dálkovém ovladači s klíčem
na sdružené přístrojové
desce se zobrazí zbývající doba dobíjení. Stav dobíjení indikovaný kontrolkou nabíjecí zásuvky a mobilní
aplikací Volvo On Call*.
Přibližovací osvětlení se musí aktivovat v systému
MY CAR - viz uživatelská příručka.
Jak mohu ukončit dobíjení?
01
Odemkněte vozidlo pomocí odemykacího tlačítka
na dálkovém ovladači s klíčem
Odpojte nabíjecí kabel z vozidla.
Odpojte nabíjecí kabel z elektrické zásuvky 230 V.
Vložte nabíjecí kabel zpátky do schránky pod
krytem podlahy v zavazadlovém prostoru.
Pokud nabíjecí kabel ze zásuvky nevytáhnete, za
chvíli po odjištění se znovu zajistí. Otevřete pojistku/
blokování pomocí odemykacího tlačítka na dálkovém
ovladači s klíčem.
Co znamenají kontrolky u nabíjecí zásuvky?
01
Stále svítící bílé světlo: Informační světlo
Stále svítící žluté světlo: Režim čekání
Krátce blikající zelené světlo: Dobíjí se vybitá baterie
Dlouze blikající zelené světlo: Dobíjí se skoro nabitá
baterie
Zelené světlo stále svítí nebo vůbec nesvítí: Dobíjení
bylo dokončeno
Modrá: Je zapnutý časovač
Červená: Chyba
Jak mohu aktivovat teplotní přípravu?
01
Teplotní příprava se používá především k optimalizaci systému elektrického pohonu před plánovaným
odjezdem vozidla. Tato funkce vyhřívá resp. chladí
prostor pro cestující. Aktivuje se přímým spuštěním
na sdružené přístrojové desce, pomocí dálkového
ovladače s klíčem nebo pomocí mobilní aplikace
Volvo On Call*.
Aktivace pomocí sdružené přístrojové desky:
Stiskněte OK na spínači páčkového přepínače
vlevo.
Otočte kolečkem na položku Příprava a stiskněte
OK.
Zvolte Přímý start, Časovač, Parkování venku
nebo Park. uvnitř (lze aktivovat pouze, pokud
se vozidlo dobíjí před nabíjecí kabel). Potvrďte
stisknutím tlačítka OK.
Aktivace pomocí dálkového ovladače s klíčem*:
na
–– Stiskněte tlačítko přibližovacího osvětlení
cca. 2 sekundy. Jakmile se teplotní příprava aktivuje, směrová světla 5x krátce zablikají a potom
zůstanou svítit.
Kontrola stavu pomocí dálkového ovladače s
klíčem*: (viz vyobrazení)
–– Stiskněte informační tlačítko na cca. 2 sekundy.
Jakmile se teplotní příprava aktivuje, směrová
světla 5x krátce zablikají a potom zůstanou svítit.
Další informace o aktivaci pomocí mobilního
telefonu - viz příručka k aplikaci Volvo On Call*.
Co mohu dělat s aplikací Volvo On Call*?
Mobilní aplikaci Volvo On Call lze použít kdykoliv a
kdekoliv. Jediným stisknutím tlačítka na mobilním
telefonu lze vozidlo vyhledat a dálkově odemknout.
Dále lze, například, nastavit teplotní přípravu nebo
zkontrolovat sdruženou přístrojovou desku a stav
nabití baterie.
Mobilní aplikace je průběžně aktualizována. Další
informace - viz příručka k aplikaci Volvo On Call*.
01
Jak funguje dálkový ovladač s klíčem?
02
Odemyká boční dveře a dveře zavazadlového
prostoru a vypíná alarm. Tuto funkci lze nastavit
v nabídce MY CAR.
Zamyká boční dveře a dveře zavazadlového
prostoru a zapíná alarm.
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Odemkne a vypojí alarm pouze pro zadní výklopné
dveře.
Informace*.
Funkce nouzového tlačítka.
Do dálkového ovladače s klíčem lze uložit různá nastavení, a to včetně nastavení vnějších zrcátek
a elektricky ovládaného sedadla řidiče* - viz
uživatelská příručka.
Co označují kontrolky* dálkového ovladače s
klíčem?
02
Stále svítící zelené světlo: vozidlo je zamknuté.
Stále svítící žluté světlo: vozidlo je odemknuté.
Stále svítící červené světlo: od uzamknutí vozidla
došlo ke spuštění alarmu.
Střídavě blikající červené světlo u obou kontrolek:
Alarm byl spuštěn před méně než 5 minutami.
Jak funguje systém zamykání Keyless*?
02
Dálkový ovladač s klíčem může například zůstat po
celou dobu v kapse.
Zamyká a zapojuje alarm
–– Dotkněte se zadní části jedné z vnějších klik, nebo
lehce stiskněte menší ze dvou pogumovaných
tlačítek na zadních výklopných dveřích zavazadlového prostoru.
Odemknutí a vypnutí alarmu vozidla
–– Uchopte kliku dveří a obvyklým způsobem otevřete
dveře, nebo lehce stiskněte větší ze dvou pogumovaných tlačítek na zadních výklopných
dveřích zavazadlového prostoru.
Jak nastartuji motor?
02
Před nastartováním vozidla nezapomeňte odpojit
nabíjecí kabel.
Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínače
zapalování (neplatí pro systém Keyless drive*).
Sešlápněte na doraz brzdový pedál.
Krátce stiskněte a uvolněte tlačítko START/
STOP ENGINE. Elektrický motor běží, pokud se
rozsvítí číslice na rychloměru nebo otáčkoměru a
boční indikaci.
Jak mohu vypnout motor?
02
Krátce stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE
- motor se vypne. Elektrický motor se vypne,
pokud zhasnou číslice na rychloměru nebo
otáčkoměru a boční indikaci.
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem ze spínače
zapalování.
Jak se používá parkovací brzda?
02
Zapnutí
–– Stiskněte ovladač PUSH LOCK/PULL RELEASE výstražná kontrolka na sdružené přístrojové desce
začne blikat. Jakmile kontrolka svítí nepřerušovaně, parkovací brzda je aktivována.
Vypnutí
Sešlápněte brzdový pedál.
Potáhněte ovládač PUSH LOCK/PULL
RELEASE.
Automatické vypnutí
–– Rozjeďte se (U vozidel s automatickou převodovkou
musí být zapnutý bezpečnostní pás).
Jak mám spustit stěrače čelního skla a
dešťový senzor*?
02
Pokud chcete spustit stěrače čelního skla, posuňte
páčku dolů. Pokud chcete čelní sklo setřít jednou,
posuňte páčku nahoru.
Zapnutí a vypnutí dešťového senzoru.
Nastaveni citlivosti dešťového senzoru nebo
intervalu cyklovače stěračů.
Ostřikovač, zadní okno - cyklovač/normální
rychlost.
Abyste mohli lišty stěračů nadzvednout, musí
být v servisní poloze - viz uživatelská příručka.
Jak funguje ochrana chodců*?
03
Vozidlo je vybaveno systémem varování před kolizí s
automatickou aktivací brzd a detekcí chodců. Tento
systém dokáže v případě vozidel, cyklistů a chodců
varovat, přibrzdit resp. zastavit.
Tato funkce představuje pouze pomůcku a nefunguje
ve všech situacích - například nevidí ze strany cyklisty
a částečně zakryté chodce a chodce, kteří jsou menší
než 80 cm.
Je nezbytné tuto funkci pochopit - viz uživatelská
příručka.
Jak mohu nastavit volant?
Uvolněte aretaci.
Volant posuňte dopředu/dozadu a nahoru/dolů.
Aktivujte pojistku.
04
Jak mohu nastavit sedadlo?
04
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku.
Zvednutí/spuštění sedadla.
Posunutí sedadla dopředu/dozadu.
Nakloňte opěradlo.
Seřízení bederní opěrky*.
Uložení nastavení elektricky ovládaného sedadla*.
Tlačítka paměti pro elektricky ovládané sedadlo*.
Uložení nastavení:
Během tisknutí jednoho z paměťových tlačítek držte
stisknuté tlačítko, abyste uložili nastavení. Držte tlačítka stisknuté, dokud se neozve signál a na sdružené
přístrojové desce se neobjeví text. Uloží se poloha
sedadla i vnějších zrcátek. Poloha bederní opěrky se
neuloží.
Polohu vnějších zrcátek a nastavení paměti
(nikoliv bederní opěrka) pro elektricky ovládané
sedadlo lze rovněž uložit do dálkového ovladače
s klíčem* - viz uživatelská příručka.
Jak mohu regulovat teplotu?
05
Otočte na požadovanou teplotu v levé/pravé části prostoru pro cestující. Na obrazovce se zobrazí
zvolená teplota.
Stisknutím tlačítka AUTO zapněte automatickou
regulaci proudění vzduchu a ostatních funkcí. Na
obrazovce se objeví AUTO KLIMA.
Jak mohu odmrazit čelní sklo?
05
Stisknutím aktivujte proudění vzduchu na okna rozsvítí se kontrolka rozmrazování.
Dalším stisknutím funkci deaktivujete - kontrolka
nesvítí.
Jak funguje automatické ovládání světlometů? 05
V režimu AUTO jsou k dispozici následující možnosti:
• Systém automaticky přepíná mezi denními provozními světly a potkávacími světly.
• Dálkové světlomety lze aktivovat, když svítí potkávací
světla.
• Lze použít aktivní světlomety (AHB)*, které ztlumí
a aktivují automaticky dálková světla resp. upraví
nastavení dálkových světel podle dopravní situace.
• Aktivuje se detekce tunelů*.
Jaké funkce se zobrazují na sdružené
přístrojové desce?
05
Indikace hybridní baterie se zobrazuje s motivem
Hybrid. Pokud elektromotor generuje energii pro
baterii, zobrazí se "bublinky".
Aktuální úroveň dobíjení.
Aktivní jízdní režim.
Symbol svítí, když vznětový motor běží.
Indikace hybridu. Ukazuje se limit pro spuštění
nebo vypnutí vznětového motoru. Zrychlování
(větší ukazatel) vzhledem k dostupné energii
elektrického motoru (malý ukazatel).
Jak se ovládá palubní počítač?
05
Stisknutím tlačítka OK otevřete menu palubního
počítače a aktivujete položku. Zpráva zhasne.
Kolečkem procházíte mezi jednotlivými položkami palubního počítače.
Stisknutím tlačítka RESET vynulujete hodnoty ve
zvoleném nastavení palubního počítače a vrátíte
se ve struktuře menu zpět.
Jak mohu vynulovat palubní počítače?
05
Otočením kolečka na spínači páčky vlevo zobrazte
palubní počítač T1 nebo T2.
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET počítadlo
resetujete.
Jak mohu změnit vzhled sdružené přístrojové
05
desky?
Na sdružené přístrojové desce lze zvolit jednotlivé
motivy, např. Hybrid nebo Eco.
Změna motivu:
Když motor běží, stiskněte tlačítko OK na levé
páčce.
Otočením kolečka na páčce zvolte v nabídce
položku Motivy a potom stiskněte OK.
Otočením kolečka zvolte motiv a stisknutím
tlačítka OK výběr potvrďte.
Motiv lze uložit do paměti dálkového ovladače
s klíčem* - viz uživatelská příručka.
Jak mohu zapnout a vypnout systém
infotainment?
05
Krátkým stisknutím systém aktivujete.
Dlouhým stisknutím (dokud se obrazovka nevypne)
systém vypnete.
Vypnutí zvuku: Krátce stiskněte - dalším stisknutím
aktivujete znovu.
Upozorňujeme, že celý systém Sensus (včetně funkcí
telefonu a navigace*) se zapíná a vypíná současně.
Jak mohu navigovat v systému Infotainment?
05
Stisknutím položky RADIO, MEDIA, MY CAR,
NAV*, TEL* nebo * zvolte hlavní zdroj. Zde se
objeví normální zobrazení posledního aktivního
zdroje.
Stiskněte OK/MENU nebo kolečko* na volantu v hlavním menu systému se otevře zvolený zdroj.
Otočením ovladače TUNE nebo kolečka navigujete v menu.
Stisknutím tlačítka OK/MENU nebo kolečka
provedete výběr v menu.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT se v systému
menu vrátíte zpátky, zrušíte funkci nebo vymažete zadané znaky.
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT přejdete zpátky
na normální zobrazení nebo, pokud se nacházíte
v normálním zobrazení, přejdete na zobrazení
hlavního zdroje.
Tipy:
Chcete-li v normálním zobrazení přejít do nabídky
zkratek, stiskněte jednou tlačítko hlavního zdroje.
Dalším stisknutím se vrátíte do normálního zobrazení.
Další informace o použití systému - viz uživatelská
příručka.
Jak mám připojit telefon* se systémem
Bluetooth®?
05
V normálním zobrazení pro zdroj telefonu stiskněte OK/MENU.
Zvolte Nastavit vozidlo jako viditelné a potvrďte
stisknutím tlačítka OK/MENU.
Aktivujte Bluetooth® v mobilním telefonu. Vyhledejte a připojte vozidlo k telefonu.
Postupujte podle pokynů na mobilním telefonu a
na obrazovce.
Telefon je nyní připojen a může být ovládán z vozidla.
Pokud registrace telefonu neproběhne úspěšně
- viz uživatelská příručka.
Jak se mohu připojit k internetu*?
05
Připojte telefon k vozidlu (viz "Jak mohu připojit
telefon Bluetooth®?") a aktivujte tethering v
telefonu.
V normálním zobrazení pro zdroj MY CAR stiskněte OK/MENU, zvolte Nastavení > Nastavení
internetu > Připojit přes. Zvolte jednu z možností Modem ve vozidle, Wi-Fi nebo Bluetooth.
V budoucnu se vozidlo automaticky připojí přes
vybrané připojení k internetu.
Další informace o připojení - viz uživatelská
příručka.
Jaké služby dostanu s číslem Volvo ID*?
05
Volvo ID je osobní identifikační číslo zaregistrované k
vozidlu. Pomocí tohoto čísla získáte přístup k různým
službám, např. k síti My Volvo. Dále budete moci
odesílat přímo do vozidla adresu z mapové služby na
internetu.
Registrace a správa čísla Volvo ID:
Stiskněte tlačítko Připojit .
Zvolte Aplikace Apps > Nastavení a postupujte
podle pokyn na obrazovce.15
Další informace o čísle Volvo ID - viz uživatelská
příručka.
Jak mohu používat aplikace, když je vozidlo
připojeno k internetu*?
05
Je-li vozidlo připojeno k internetu, lze používat aplikace pro hudební služby, internetové rádio, navigační
služby a jednoduché internetové prohlížeče.
Stiskněte tlačítko Připojit .
Zvolte Aplikace Apps a stiskněte OK/MENU zobrazí se dostupné aplikace.
Zvolte aplikaci a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
Některé aplikace vyžadují přihlášení přes samostatný
účet od poskytovatele aplikace/služby. Použijte
stávající účet nebo se znovu zaregistrujte. Postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Jak mohu telefonovat*?
05
V normálním zobrazení pro zdroj telefonu zadejte
požadované číslo nebo otočte kolečkem na
volantu dolů (otevře se telefonní seznam) nebo
nahoru (otevře se seznam hovorů).
Stisknutím tlačítka číslo vytočíte.
Hovor se přeruší stisknutím tlačítka EXIT.
Další možnosti, jak volat telefonem - viz uživatelská příručka.
Jak mohu převzít hovor*?
–– Stisknutím kolečka převezmete příchozí hovory.
Hovor se odmítne/přeruší stisknutím tlačítka EXIT.
Další možnosti, jak reagovat na telefon - viz
uživatelská příručka.
05
Jak mohu připojit externí audio zařízení?
05
Připojte externí zařízení přes vstup AUX nebo
port USB* v úložné schránce na středové konzole
V normálním zobrazení pro zdroj média stiskněte
MEDIA na středové konzole.
Otočte TUNE na požadovaný zdroj audia a stiskněte tlačítko OK/MENU.
Další připojení externího zařízení - viz uživatelská
příručka.
Jak mohu uložit rozhlasové stanice do
seznamu předvoleb?
05
Pro každou vlnovou délku lze uložit 10 předvoleb
(např. FM).
Nalaďte stanici.
Na několik sekund stiskněte některé z tlačítek
předvolby. Tentokrát se zvuk vypne a obnoví se
po uložení stanice.
Nyní můžete tlačítko předvolby použít.
Nastavení rozhlasových stanic - viz uživatelská
příručka.
Jak mohu nastavit cíl GPS*?
05
Stisknutím tlačítka NAV spusťte navigaci - zobrazí se mapa.
Ještě jednou stiskněte NAV a zvolte Zadejte
adresu pomocí OK/MENU.
Pomocí kolečka nebo numerické klávesnice na
středové konzole zadejte kritérium resp. kritéria
hledání.
Potom zvolte Zadat jediný cíl nebo Přidat jako
trasový bod a stiskněte OK/MENU.
Další informace a odchylky od trhu pro navigaci - viz
samostatný doplněk.
Jaká nastavení lze upravit v systému menu?
05
Systém menu MY CAR se používá pro celou řadu
funkcí vozidla, např. nastavení hodin, zrcátek na dveřích a zámků. Graficky se zobrazuje rovněž statistika
jízdy a toky energie. V normálním zobrazení zdroje MY
CAR stiskněte OK/MENU a vyberte Hybrid:
• Statistika trasy: ukazuje průměrnou spotřebu
paliva a průměrnou rychlost. Může pomoci jezdit
úsporně.
• Tok energie: ukazuje, zda funguje elektrický nebo
spalovací motor a jak tečou energie.
Jak mohu nastavit hodiny?
05
V normálním zobrazení pro zdroj MY CAR stiskněte OK/MENU.
Zvolte Nastavení > Možnosti systému > Nastavení času.
Otočte TUNE na Automatický čas a stisknutím
tlačítka OK/MENU aktivujte automatické nastavení času.
Abyste nastavili čas správně, musíte správně zvolit
aktuální polohu.
Jak mohu zavolat do servisu nebo objednat
prohlídku*?
05
–– V normálním zobrazení pro zdroj MY CAR stiskněte
OK/MENU a zvolte Servis a oprava.
V části Servis a oprava se nacházejí informace o
příslušném servisu, které jste zaregistrovali na webovém portálu My Volvo. V části Informace o autoriz.
zástupci je k dispozici položka umožňující zavolat a
poslat do servisu žádost o rezervaci (toto lze provést
rovněž přes web My Volvo). Dále zde lze aktualizovat
informace o servisu a nastavit servis jako cíl.
Platí pouze pro některé trhy.
Jak mám čerpat palivo?
06
–– Pomocí tlačítka na panelu osvětlení otevřete dvířka
hrdla palivové nádrže - po uvolnění tlačítka se
dvířka otevřou.
Šipka na symbolu sdružené přístrojové desky ukazuje, na které straně se dvířka hrdla palivové nádrže
nacházejí.
Jak mám mýt svůj vůz?
06
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než mytí v
automatické myčce. Nový lak je také náchylnější k
poškození. Z tohoto důvodu je pro první měsíce u
nového vozu doporučeno ruční mytí.
Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte,
že nečistoty a kamínky mohou poškrábat lak.
Jak mám čistit kožené čalounění*?
Aby si kůže zachovala svůj vzhled, musí být pravidelně udržována. Z tohoto důvodu doporučujeme
kožené čalounění čistit pomocí sady Volvo Leather
Care 1krát až 4krát ročně. Sadu Volvo Leather Care
můžete koupit u svého prodejce Volvo.
06
Kde se nacházejí úložné schránky?
06
Zde jsou znázorněny některé z úložných schránek ve
vozidle.
Informace o rozmístění dalších úložných
schránek najdete v uživatelské příručce.
Kde se nacházejí zásuvky AUX/USB* a 12 V?
Aby 12 V zásuvky v prostoru pro cestující fungovaly,
musí být dálkový ovladač s klíčem v poloze I. 12 V
zásuvka* v zavazadlovém prostoru je vždy aktivní.
06
Jak funguje řídicí jednotka nabíjecího kabelu*?
Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel. Vozidlo dobíjejte jenom z uzemněných zásuvek 230 VAC. Jistič zemní ochrany v řídicí
jednotce nabíjecího kabelu chrání vozidlo. Hrozí však nebezpečí přetížení napájecí sítě 230V.
Jak mohu spustit dobíjení?
Zkontrolujte, zda zásuvka 230 V umožní odběr potřebný k dobíjení elektrických vozidel. Nabíjecí proud se upravuje pomocí řídicí
jednotky nabíjecího proudu na hodnotu, která nepřetíží zásuvku 230 V (mezi 6 A a 16 A v závislosti na trhu).
Jak mohu aktivovat teplotní přípravu?
Během parkování venku vycházejí z palivového nezávislého topení zplodiny. To však neplatí při Park. uvnitř, kdy se používá
elektrické topení. V případě přímého spuštění teplotní přípravy doporučuje společnost Volvo aktivaci pomocí dálkového ovladače s klíčem nebo pomocí mobilního telefonu.
Jak funguje systém zamykání Keyless*?
Pokud máte na rukou rukavice, může se stát, že funkce Keyless nebude u klik na dveřích fungovat. Elektromagnetická pole a
odstínění mohou mít vliv na funkci Keyless. Nedávejte dálkový ovladač do blízkosti mobilního telefonu a kovových předmětů.
Jak funguje ochrana chodců*?
Tato funkce nedokáže detekovat všechny chodce ve všech situacích. Například nevidí částečně zakryté chodce, lidi v oděvech,
jež skrývají tvar těla, a chodce s výškou pod 80 cm. Tato funkce nedokáže detekovat všechny cyklisty ve všech situacích. Například nevidí částečně zakryté cyklisty, cyklisty v oděvech, jež skrývají tvar těla, a cyklisty, kteří se přibližují z boku. Za správný
způsob jízdy a bezpečnou vzdálenost odpovídající rychlosti jízdy vždy odpovídá řidič.
Jak mohu nastavit volant?
Volant seřizujte (po nastavení sedadla) vždy před tím, než se s vozidlem rozjedete - nikoliv během jízdy.
Jak mohu nastavit sedadlo?
Sedadlo řidiče si upravte před tím, než se s vozidlem rozjedete - nikoliv během jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo zajištěno. V
případě prudkého brzdění či nehody tím zabráníte poranění osob.
Jak se mohu připojit k internetu*?
Při použití internetu dochází k přenosu dat (datový provoz), což zatěžuje vašeho síťového operátora. Zeptejte se, kolik stojí
datový přenos. Chcete-li se připojit přes modem vozidla, vložte svou osobní SIM kartu do držáku ve schránce v přístrojové
desce a potom zvolte v nabídce MY CAR připojení přes Modem ve vozidle. Chcete-li se připojit k internetu, zadejte PIN kód
své SIM karty. Abyste nemuseli zadávat PIN kód před každým startováním vozidla, můžete zámek PIN kódu deaktivovat - v
položce Modem ve vozidle zrušte zaškrtnutí položky Uzamknout SIM kartu.
Jak mám čistit kožené čalounění*?
Některá barevná oblečení (např. oděvy z džínoviny a úsně) mohou způsobit změnu zabarvení čalounění. Nikdy nepoužívejte
silná rozpouštědla - mohli byste čalounění poškodit.
Kde se nacházejí zásuvky AUX/USB* a 12 V?
Z každé zásuvky se smí odebírat maximálně 10 A (120 W).
Další podrobnosti o svém voze se dozvíte na www.volvocars.com
TP 17754 (Czech) AT 1420. Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Jak nastartuji motor?
Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu. Jedná se o součást systému efektivního
řízení emisí Volvo. Během studeného startu mohou některé vznětové motory kvůli žhavení startovat se zpožděním. Pokud za
běžných podmínek startuje motor, prioritní je elektromotor vozidla. Vznětový motor zůstane vypnutý. V některých situacích se
však spustí vznětový motor, např. je-li příliš nízká teplota nebo pokud se musí dobít hybridní baterie.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising