Volvo | V60 Twin Engine | Quick Guide | Volvo V60 Twin Engine 2017 Late Quick Guide

Volvo V60 Twin Engine 2017 Late Quick Guide
QUICK GUIDE
VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!
V této složce najdete nejčastěji používané funkce ve vozidle. Uživatelská příručka a ostatní příručky obsahují
bezpečnostní pokyny a veškeré texty týkající se varování, důležitých upozornění a poznámek.
Následující symboly znamenají:
Na obrázcích v přehledu jsou zobrazeny různé díly.
Podrobné pokyny.
Je naprosto nezbytné přečíst si uživatelskou příručku.
Texty varování, důležitých upozornění a poznámek, které si musíte přečíst, jsou uvedeny na
poslední stránce.
Možnosti jsou označeny hvězdičkou *.
Uživatelská příručka je k dispozici v tištěné verzi a v elektronické verzi na obrazovce ve vozidle, na internetu
nebo jako mobilní aplikace. Mobilní aplikace obsahuje celou uživatelskou příručku a instruktážní filmy.
Umožňuje vyhledávat různými způsoby pomocí textů a obrázků. Mobilní aplikaci si lze stáhnout do mobilních
zařízení přes App Store nebo Google Play.
Další podrobnosti o svém vozidle najdete na www.volvocars.com.
01 Vaše hybridní vozidlo
05 Funkce ve vaše voze
Jízdní režim
Dobíjení
Teplotní příprava
Mobilní aplikace
Ovládání klimatizace
Ovládání světlometů
Sdružená přístrojová deska
Systém Infotainment
Telefon*
Internet*
Externí audio zařízení
Tlačítka na středové konzole
Nastavení v systému menu
Servis/rezervace*
02 Startování a jízda
Dálkový ovladač s klíčem
Systém zámku Keyless*
Startování a vypnutí motoru
Parkovací brzda
Stěrače
06 Tipy
03 Podpora řidiče ve voze
Ochrana chodců*
04 Prostředí ve voze
Nastavení volantu
Nastavení sedadla
Čerpání paliva
Péče o vozidlo
Úložné prostory
Zásuvky AUX/USB* a 12 V
Jaké jízdní režimy mohu vybrat?
01
Vozidlo je poháněno dvěma motory - elektrickým a
vznětovým. Lze si vybrat z různých jízdních režimů.
Nelze si zvolit "špatný" jízdní režim - pokud podmínky
nejsou splněny, vozidlo se vrátí do režimu HYBRID. V
tomto případě se rozsvítí kontrolka v tlačítku hybridního
režimu.
HYBRID
Jedná se o výchozí jízdní režim. Používá se elektromotor i spalovací motor, a to samostatně nebo
souběžně. Počítač rozhoduje, který z motorů je v
daný okamžik nejvhodnější.
PURE
Vozidlo pohání elektromotor. Klimatizace se vypne,
aby dojezd vozidla byl co nejdelší. Vznětový motor
se spustí automaticky, pokud řidič potřebuje větší
výkon, než je schopen zajistit elektromotor. Vznětový motor se používá také, když je vyžádán pohon
všech kol, např. při startování na kluzkých cestách.
POWER
Elektromotor a vznětový motor jsou aktivovány
současně, což zaručuje optimální reakci i parametry. Pokud možno, jede se na nižší převodový
stupeň. Výsledkem je aktivní jízda se zpožděným
řazením.
AWD
Pohon všech kol je aktivován. Tento režim je určen
především pro pomalou jízdu po kluzkém povrchu,
kdy je nutná lepší trakce a adheze. Jízdní režim má
rovněž stabilizační vliv při vyšších rychlostech.
SAVE
Tento režim udržuje aktuální úroveň energie v baterii pro pozdější použití. Je-li baterie vybitá, dobije
se na ekvivalentní úroveň po cca. 20 km jízdy v
elektrickém režimu. Zvolte PURE, pokud chcete
nastavit elektrický režim.
Kde se nachází nabíjecí kabel?
01
Nabíjecí kabel se nachází ve schránce pod krytem
podlahy v zavazadlovém prostoru.
Jak mohu otevřít a zavřít víčko nabíjecí
zásuvky?
01
Stiskněte zadní část krytu a uvolněte kryt.
Dvířka vyklopte.
Potáhněte víčko zásuvky a zajistěte jej k vnitřní
straně krytu.
Zavřete kryt zásuvky v opačném pořadí.
Jak funguje řídicí jednotka nabíjecího kabelu? 01
Rozsvícený symbol: Zobrazí se vybraný nabíjecí
proud.
Rozsvícený symbol: Kabel připojený k 230 V.
Nabíjecí proudu se zvýší.
Nabíjecí proud se sníží.
Rozsvícený symbol: Kabel připojený k vozidlu.
Jak mohu spustit dobíjení?
01
Připojte nabíjecí kabel k 230 V elektrické zásuvce.
Zvýšení/snížení nabíjecího proudu na řídicí jednotce.
Má vliv na dobu nabíjení a na teplotní přípravu.
Připojte nabíjecí kabel k vozidlu - kabel se v nabíjecí
zásuvce automaticky zajistí.
Stiskněte tlačítko přibližovacího osvětlení na dálkovém
ovladači s klíčem
na sdružené přístrojové desce se
zobrazí zbývající doba dobíjení. Stav dobíjení indikují
kontrolky nabíjecí zásuvky a aplikací Volvo On Call*.
Přibližovací osvětlení se musí aktivovat v systému
MY CAR - viz uživatelská příručka.
Jak mohu ukončit dobíjení?
01
Odemkněte vozidlo pomocí odemykacího tlačítka na
dálkovém ovladači s klíčem
Odpojte nabíjecí kabel z vozidla.
Odpojte nabíjecí kabel z elektrické zásuvky 230 V.
Vložte nabíjecí kabel zpátky do schránky pod krytem
podlahy v zavazadlovém prostoru.
Pokud nabíjecí kabel ze zásuvky nevytáhnete, za chvíli
po odjištění se znovu zajistí. Otevřete pojistku/blokování
pomocí odemykacího tlačítka na dálkovém ovladači s
klíčem.
Co znamenají kontrolky u nabíjecí zásuvky?
Bílá nepřerušovaně: Kontrolka LED
Žlutá nepřerušovaně: Režim čekání
Krátké zelené blikání: Dobíjení málo nabité baterie
Dlouhé zelené blikání: Dobíjení dobře nabité baterie
Zelená nepřerušovaně nebo nesvítí: Nabíjení bylo
ukončeno
Modrá: Zapnutý časovač
Červená: Chyba
01
Jak mohu aktivovat teplotní přípravu?
01
Teplotní příprava se používá k ohřevu a ochlazování
prostoru pro cestující před naplánovaným odjezdem.
Aktivuje se přímým startováním na sdružené přístrojové
desce, dálkovým ovladačem s klíčem* nebo přes aplikaci Volvo on Call*. Dále se využívá k optimalizaci systému
elektropohonu vozidla před rozjetím.
Aktivace pomocí sdružené přístrojové desky:
Stiskněte OK na spínači páčkového přepínače vlevo.
Otočte kolečkem* na položku Teplotní příprava a
stiskněte OK.
Zvolte Přímý start, Časovač, Parkování venku
nebo Park. uvnitř (lze aktivovat pouze, pokud se
vozidlo dobíjí před nabíjecí kabel). Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Aktivace pomocí dálkového ovladače s klíčem*:
–– Stiskněte tlačítko přibližovacího osvětlení
na cca.
2 sekundy. Směrová světla ve vozidle 5krát krátce
zablikají. Jakmile se aktivuje teplotní příprava, svítí
nepřerušovaně.
Kontrola stavu pomocí dálkového ovladače s
klíčem*: (viz vyobrazení)
–– Stiskněte informační tlačítko na cca. 2 sekundy.
Červená kontrolka 5krát krátce zabliká. Jakmile
se aktivuje teplotní příprava, svítí nepřerušovaně.
Ovládání funguje pouze, pokud je k dispozici mobilní
pokrytí nebo připojení k internetu.
Další informace o aktivaci pomocí aplikace - viz
Volvo On Call* v uživatelské příručce.
Co mohu dělat s aplikací Volvo On Call*?
Aplikaci Volvo On Call lze použít kdykoliv a kdekoliv.
Jediným stisknutím tlačítka na mobilním zařízení lze
vozidlo vyhledat a dálkově odemknout. Dále lze,
například, nastavit teplotní přípravu nebo zkontrolovat
sdruženou přístrojovou desku a stav nabití baterie.
Aplikace aktualizuje průběžně. Další informace - viz
příručka k aplikaci Volvo On Call*.
01
Jak funguje dálkový ovladač s klíčem?
02
Odemyká boční dveře a dveře zavazadlového
prostoru a vypíná alarm. Tuto funkci lze nastavit v
nabídce MY CAR.
Zamyká boční dveře a dveře zavazadlového prostoru a zapíná alarm.
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Odemkne a vypojí alarm pouze pro zadní výklopné
dveře.
Informace*.
Funkce nouzového tlačítka.
Do dálkového ovladače s klíčem lze uložit různá
nastavení, a to včetně nastavení vnějších zrcátek a
elektricky ovládaného sedadla řidiče* - viz uživatelská příručka.
Co označují kontrolky* dálkového ovladače s
klíčem?
02
Nepřerušovaně svítící zelené světlo: Vozidlo je
uzamčeno.
Nepřerušovaně svítící žluté světlo: Vozidlo je
odemčeno.
Nepřerušovaně svítící červené světlo: Od uzamknutí
vozidla došlo ke spuštění alarmu.
Střídavě červeně blikající světlo v obou kontrolkách:
Alarm byl spuštěn před méně než 5 minutami.
Jak funguje systém zamykání Keyless*?
02
Dálkový ovladač s klíčem může například zůstat po
celou dobu v kapse.
Zamyká a zapojuje alarm
–– Dotkněte se zadní části jedné z vnějších klik, nebo
lehce stiskněte menší ze dvou pogumovaných
tlačítek na zadních výklopných dveřích zavazadlového prostoru.
Odemknutí a vypnutí alarmu vozidla
–– Uchopte kliku dveří a obvyklým způsobem otevřete
dveře, nebo lehce stiskněte větší ze dvou pogumovaných tlačítek na zadních výklopných dveřích
zavazadlového prostoru.
Jak nastartuji motor?
02
Před nastartováním vozidla nezapomeňte odpojit
nabíjecí kabel.
Zatlačte dálkový ovladač s klíčem do spínače
zapalování (neplatí pro Keyless*).
Sešlápněte brzdový pedál.
Krátce stiskněte a uvolněte tlačítko START/STOP
ENGINE. Vozidlo je zapnuté, pokud se rozsvítí
číslice na rychloměru nebo otáčkoměru a boční
indikaci.
Jak mohu vypnout motor?
02
Krátce stiskněte tlačítko START STOP ENGINE motor se vypne. Vozidlo je zapnuté, pokud nesvítí
číslice na rychloměru, otáčkoměru a boční indikaci.
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem ze spínače
zapalování (neplatí pro Keyless*).
Jak se používá parkovací brzda?
02
Aktivace
–– Stiskněte ovladač PUSH LOCK/PULL RELEASE
- výstražná kontrolka na sdružené přístrojové desce
začne blikat. Jakmile kontrolka svítí nepřerušovaně,
parkovací brzda je aktivována.
Vypnutí
Sešlápněte brzdový pedál.
Potáhněte ovládač PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Automatické vypnutí
–– Rozjeďte se (U vozidel s automatickou převodovkou
musí být zapnutý bezpečnostní pás).
Jak mám spustit stěrače čelního skla a
dešťový senzor*?
02
Pokud chcete spustit stěrače čelního skla, posuňte
páčku dolů. Pokud chcete čelní sklo setřít jednou,
posuňte páčku nahoru.
Zapnutí a vypnutí dešťového senzoru.
Nastaveni citlivosti dešťového senzoru nebo intervalu
cyklovače stěračů.
Ostřikovač, zadní okno - cyklovač/normální rychlost.
Abyste mohli zvednout lišty stěračů, musí být v
servisní poloze – viz uživatelská příručka.
Jak funguje ochrana chodců*?
03
Vozidlo je vybaveno systémem varování před kolizí s
automatickou aktivací brzd a detekcí chodců. Tento
systém dokáže v případě vozidel, cyklistů a chodců
varovat, přibrzdit resp. zastavit.
Tato funkce představuje pouze pomůcku a nefunguje
ve všech situacích - například nevidí ze strany cyklisty
a částečně zakryté chodce a chodce, kteří jsou menší
než 80 cm.
Je nezbytné tuto funkci pochopit – viz uživatelská
příručka.
Jak mohu nastavit volant?
Uvolněte zámek volantu.
Volant posuňte dopředu/dozadu a nahoru/dolů.
Volant zajistěte.
04
Jak mohu nastavit sedadlo?
04
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku.
Zvednutí/spuštění sedadla.
Posunutí sedadla dopředu/dozadu.
Nakloňte opěradlo.
Seřízení bederní opěrky*.
Uložení nastavení elektricky ovládaného sedadla*.
Tlačítka paměti pro elektricky ovládané sedadlo*.
Uložení nastavení:
Během tisknutí jednoho z paměťových tlačítek držte
stisknuté tlačítko, abyste uložili nastavení. Držte tlačítka
stisknuté, dokud se neozve signál a na sdružené přístrojové desce se neobjeví text. Uloží se poloha sedadla i
vnějších zrcátek. Poloha bederní opěrky se neuloží.
Polohu vnějších zrcátek a nastavení paměti (nikoliv
bederní opěrka) pro elektricky ovládané sedadlo
lze rovněž uložit do dálkového ovladače s klíčem*
-viz uživatelská příručka.
Jak mohu regulovat teplotu?
05
Otočte na požadovanou teplotu v levé/pravé části
prostoru pro cestující. Na obrazovce se zobrazí
zvolená teplota.
Stisknutím tlačítka AUTO zapněte automatickou
regulaci proudění vzduchu a ostatních funkcí. Na
obrazovce se objeví AUTO KLIMA.
Tip: Režim AUTO je doporučován pro optimální
komfort klimatu. Pokud jsou regulovány otáčky a rozvod
vzduchu, režim AUTO je deaktivován.
Jak mohu odmrazit čelní sklo?
05
Stisknutím aktivujte proudění vzduchu na okna rozsvítí se kontrolka rozmrazování.
Dalším stisknutím funkci deaktivujete - kontrolka
nesvítí.
Jak funguje automatické ovládání světlometů? 05
V režimu AUTO jsou k dispozici následující možnosti:
• Systém automaticky přepíná mezi denními provozními
světly a potkávacími světly.
• Dálkové světlomety lze aktivovat, když svítí potkávací
světla.
• Lze použít aktivní světlomety (AHB)*, které ztlumí
a aktivují automaticky dálková světla resp. upraví
nastavení dálkových světel podle dopravní situace.
• Aktivuje se detekce tunelů*.
Jaké funkce se zobrazují na sdružené
přístrojové desce?
05
U motivu Hybrid se zobrazí indikace baterie hybridu.
Pokud elektromotor generuje energii pro baterii,
zobrazí se "bubliny".
Aktuální úroveň dobíjení.
Aktivní jízdní režim.
Symbol svítí, když vznětový motor běží.
Indikace hybridu. Ukazuje se limit pro spuštění
nebo vypnutí motoru. Zrychlování (větší ukazatel)
vzhledem k dostupné energii elektrického motoru
(malý ukazatel).
Jak se ovládá palubní počítač?
05
OK - otevře se nabídka panelu sdružené přístrojové desky, potvrzují se zprávy a provádí výběr v
nabídce.
Kolečkem se procházejí možnosti nabídky nebo
možnosti palubního počítače.
Stisknutím tlačítka RESET vynulujete hodnoty ve
zvoleném nastavení palubního počítače, nebo se
vrátíte ve struktuře menu zpět.
Jak mohu vynulovat palubní počítače?
05
Otočením kolečka na spínači páčky vlevo zobrazte
palubní počítač T1 nebo T2.
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET počítadlo
resetujete.
Jak mohu změnit vzhled sdružené přístrojové
05
desky?
Na sdružené přístrojové desce lze zvolit jednotlivé
motivy, např. Hybrid nebo Eco.
Změna motivu:
Když motor běží, stiskněte tlačítko OK na levé
páčce.
Otočením kolečka na páčce zvolte v nabídce
položku Motivy a potom stiskněte OK.
Otočením kolečka zvolte motiv a stisknutím tlačítka
OK výběr potvrďte.
Motiv se uloží do paměti dálkového ovladače s
klíčem* – viz uživatelská příručka.
Jak mohu zapnout a vypnout systém
infotainment?
05
Krátkým stisknutím systém aktivujete.
Dlouhým stisknutím (dokud se obrazovka nevypne)
systém vypnete.
Vypnutí audia: Krátce stiskněte - dalším stisknutím se
aktivuje znovu.
Upozorňujeme, že celý systém Sensus (včetně funkcí
telefonu a navigace*) se zapíná a vypíná současně.
Jak mohu navigovat v systému Infotainment? 05
Stiskněte RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL*
nebo * a vyberte tak hlavní zdroj. V tomto režimu
se objeví běžné zobrazení posledního aktivního
zdroje.
Stiskněte OK/MENU nebo kolečko* na volantu - v
hlavním menu systému se otevře zvolený zdroj.
Otočením ovladače TUNE nebo kolečka navigujete
v menu.
Stisknutím tlačítka OK/MENU nebo kolečka provedete výběr v menu.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT se v systému
menu vrátíte zpátky, zrušíte funkci nebo vymažete
zadané znaky.
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT přejdete zpátky
na normální zobrazení nebo, pokud se nacházíte
v normálním zobrazení, přejdete na zobrazení
hlavního zdroje
Tipy:
Chcete-li v normálním zobrazení přejít do nabídky
zkratek, stiskněte jednou tlačítko hlavního zdroje. Dalším
stisknutím se vrátíte do normálního zobrazení.
Další informace o ovládání systému - viz
uživatelská příručka.
Jak mám připojit telefon se systémem
Bluetooth®*?
05
V normálním zobrazení pro zdroj telefonu stiskněte
OK/MENU.
Zvolte Nastavit vozidlo jako viditelné a potvrďte
stisknutím tlačítka OK/MENU.
Aktivujte Bluetooth® na mobilním telefonu. Vyhledejte vozidlo a připojte ho k telefonu.
Postupujte podle pokynů na mobilním telefonu a na
obrazovce.
Telefon je nyní připojen a může být ovládán z vozidla.
Pokud registrace telefonu neproběhne úspěšně viz uživatelská příručka.
Jak se mohu připojit k internetu*?
05
Připojte mobilní telefon přes Bluetooth® nebo aktivujte v telefonu tethering pro Wi-Fi. Pokud chcete
využít modem ve vozidle, vložte SIM kartu do čtečky
v příruční schránce.
V normálním zobrazení pro zdroj MY CAR stiskněte
OK/MENU, zvolte Nastavení > Nastavení internetu > Připojit přes. Zvolte možnost připojení.
Wi-Fi: připojte se k síti a zadejte heslo. Modem
vozidla: zadejte PIN kód SIM karty.
Další informace o účtu Volvo ID - viz uživatelská
příručka.
Jaké služby dostanu s číslem Volvo ID*?
Volvo ID je osobní identifikační číslo zaregistrované k
vozidlu. Pomocí tohoto čísla získáte přístup k různým
službám, např. k síti My Volvo. Dále budete moci
odesílat přímo do vozidla adresu z mapové služby na
internetu.
Registrace a správa čísla Volvo ID:
Dvakrát stiskněte připojovací tlačítko .
Zvolte Aplikace Apps > Nastavení a postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Další informace o čísle Volvo ID - viz uživatelská
příručka.
05
Jak mohu používat aplikace, když je vozidlo
připojeno k internetu*?
05
Je-li vozidlo připojeno k internetu, lze používat aplikace
pro hudební služby, internetové rádio, navigační služby
a jednoduché internetové prohlížeče.
Stiskněte tlačítko Připojit .
Zvolte Aplikace Apps a stiskněte OK/MENU zobrazí se dostupné aplikace.
Zvolte aplikaci a potvrďte stisknutím tlačítka
OK/MENU.
Některé aplikace vyžadují přihlášení přes samostatný
účet od poskytovatele aplikace/služby. Použijte stávající
účet nebo se znovu zaregistrujte. Postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Jak mohu telefonovat*?
05
V normálním zobrazení pro zdroj telefonu zadejte
požadované číslo nebo otočte kolečkem na volantu
dolů (otevře se telefonní seznam) nebo nahoru
(otevře se seznam hovorů).
Stisknutím tlačítka číslo vytočíte.
Hovor se přeruší stisknutím tlačítka EXIT.
Další možnosti, jak volat telefonem – viz uživatelská příručka.
Jak mohu převzít hovor*?
–– Stisknutím kolečka převezmete příchozí hovory.
Hovor se odmítne/přeruší stisknutím tlačítka EXIT.
Další možnosti, jak reagovat na telefon – viz
uživatelská příručka.
05
Jak mohu připojit externí audio zařízení?
05
Připojte externí zařízení přes vstup AUX nebo port
USB* v úložné schránce na středové konzole.
V normálním zobrazení pro zdroj média stiskněte
MEDIA na středové konzole.
Otočte TUNE na požadovaný zdroj audia a stiskněte tlačítko OK/MENU.
Další připojení externího zařízení – viz uživatelská
příručka.
Jak mohu uložit rozhlasové stanice do
seznamu předvoleb?
05
Pro každou vlnovou délku lze uložit 10 předvoleb (např.
FM).
Nalaďte stanici.
Na několik sekund stiskněte některé z tlačítek
předvolby. Tentokrát se zvuk vypne a obnoví se po
uložení stanice.
Nyní můžete tlačítko předvolby použít.
Nastavení rozhlasových stanic - viz uživatelská
příručka.
Jak mohu nastavit cíl GPS*?
05
Stisknutím tlačítka NAV spusťte navigaci - zobrazí
se mapa.
Ještě jednou stiskněte NAV a zvolte Zadat adresu
pomocí OK/MENU.
Pomocí kolečka pro zadávání znaků nebo kolečka
numerické klávesnice na středové konzole zadejte
kritérium resp. kritéria hledání.
Potom zvolte Zadat jediný cíl nebo Přidat jako
trasový bod a stiskněte OK/MENU.
Další informace a odchylky od trhu pro navigaci - viz
uživatelská příručka.
Jaká nastavení lze upravit v systému menu?
05
Systém menu MY CAR se používá pro celou řadu
funkcí vozidla, např. nastavení hodin, zrcátek na dveřích
a zámků. Statistika cesty a toky energie se zobrazují
také graficky. V normálním zobrazení pro zdroj MY CAR
stiskněte OK/MENU a zvolte Hybrid:
• Režimy řízení: Zde jsou vysvětleny jednotlivé jízdní
režimy vozidla.
• Ekologické rady: Zde najdete tipy, rady a doporučení
k úsporné jízdě.
• Tok energie: Zde se zobrazuje, zda zdrojem energie
je spalovací motor nebo elektromotor. Dále se zde
zobrazuje tok energie.
Jak mohu nastavit hodiny?
05
V normálním zobrazení pro zdroj MY CAR stiskněte
OK/MENU.
Zvolte Nastavení > Nastavení systému >
Nastavení času.
Otočte TUNE na Automatický čas a stisknutím
tlačítka OK/MENU aktivujte automatické nastavení
času.
Abyste nastavili čas správně, musíte správně zvolit
aktuální polohu.
Jak mohu zavolat do servisu nebo objednat
prohlídku*?
05
–– V normálním zobrazení pro zdroj MY CAR stiskněte
OK/MENU a zvolte Servis a oprava.
Pod položkou Servis a oprava najdete informace o
servise, který jste zaregistrovali na portálu My Volvo
Web. V části Informace o autoriz. zástupci je k
dispozici možnost rezervovat a odeslat žádost o termín
v servisu (nyní k dispozici také přes síť My Volvo).
Rovněž je možné aktualizovat servisní informace a
nastavit servis jako cíl.
Platí pouze pro některé trhy.
Jak mám čerpat palivo?
06
–– Pomocí tlačítka na panelu osvětlení otevřete dvířka
hrdla palivové nádrže - po uvolnění tlačítka se dvířka
otevřou.
Šipka na symbolu sdružené přístrojové desky ukazuje,
na které straně se dvířka hrdla palivové nádrže nacházejí.
Jak mám mýt svůj vůz?
06
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než mytí v automatické myčce. Nový lak je také náchylnější k poškození.
Z tohoto důvodu je pro první měsíce u nového vozu
doporučeno ruční mytí.
Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte, že
nečistoty a kamínky mohou poškrábat lak.
Jak mám čistit kožené čalounění*?
Aby si kůže zachovala svůj vzhled, musí být pravidelně
udržována. Z tohoto důvodu doporučujeme kožené
čalounění čistit pomocí sady Volvo Leather Care 1krát
až 4krát ročně. Výhodou světlého koženého čalounění
je to, že toto čalounění stačí každý týden otřít vlhkým
hadříkem. Sadu Volvo Leather Care můžete koupit u
svého prodejce Volvo.
06
Kde se nacházejí úložné schránky?
06
Zde jsou znázorněny některé z úložných schránek ve
vozidle.
Informace o rozmístění dalších úložných schránek
najdete v uživatelské příručce.
Kde se nacházejí zásuvky AUX/USB* a 12 V?
Dálkový ovladač s klíčem musí být alespoň v poloze
klíče I. Jinak nebudou 12 V zásuvky v prostoru pro
cestující fungovat. 12 V zásuvka* v zavazadlovém
prostoru je vždy pod napětím.
06
Jak funguje řídicí jednotka nabíjecího kabelu*?
Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel. Vozidlo dobíjejte jenom z uzemněných zásuvek 230 VAC. Jistič zemní ochrany v řídicí jednotce nabíjecího kabelu chrání vozidlo. Hrozí však nebezpečí přetížení napájecí sítě 230V.
Jak mohu spustit dobíjení?
Zkontrolujte, zda zásuvka 230 V umožní odběr potřebný k dobíjení elektrických vozidel. Nabíjecí proud se upravuje pomocí řídicí
jednotky nabíjecího proudu na hodnotu, která nepřetíží zásuvku 230 V (mezi 6 A a 16 A v závislosti na trhu).
Jak mohu aktivovat teplotní přípravu?
Během Parkování venku vycházejí z nezávislého palivového topení zplodiny. To však neplatí při parkování uvnitř, kdy se používá
elektrické topení. V případě přímého spuštění teplotní přípravy doporučuje společnost Volvo aktivaci pomocí dálkového ovladače s
klíčem nebo pomocí mobilního telefonu.
Jak funguje systém zamykání Keyless*?
Pokud máte na rukou rukavice, může se stát, že funkce Keyless nebude u klik na dveřích fungovat. Elektromagnetická pole a
odstínění mohou mít vliv na funkci Keyless. Nedávejte dálkový ovladač do blízkosti mobilního telefonu a kovových předmětů.
Jak nastartuji motor?
Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu. Jedná se o součást systému efektivního řízení
emisí Volvo. Během studeného startu mohou některé vznětové motory kvůli žhavení startovat se zpožděním. Pokud za běžných podmínek startuje motor, prioritní je elektromotor vozidla. Vznětový motor zůstane vypnutý. V některých situacích se však spustí vznětový
motor, např. je-li příliš nízká teplota nebo pokud se musí dobít hybridní baterie.
Jak funguje ochrana chodců*?
Tato funkce nedokáže detekovat všechny chodce ve všech situacích. Například nevidí částečně zakryté chodce, lidi v oděvech, jež
skrývají tvar těla, a chodce s výškou pod 80 cm. Tato funkce nedokáže detekovat všechny cyklisty ve všech situacích. Například
nevidí částečně zakryté cyklisty, cyklisty v oděvech, jež skrývají tvar těla, a cyklisty, kteří se přibližují z boku. Za správný způsob jízdy a
bezpečnou vzdálenost odpovídající rychlosti jízdy vždy odpovídá řidič.
Jak mohu nastavit volant?
Volant seřizujte (po nastavení sedadla) vždy před tím, než se s vozidlem rozjedete - nikoliv během jízdy.
Jak se mohu připojit k internetu*?
Během použití internetu jsou přenášena data (datový provoz), což může být zpoplatněno. Aktivace datového roamingu může přinést
další náklady. Zeptejte se svého síťového operátora, kolik stojí datový přenos. Připojení přes modem vozidla: Abyste nemuseli
zadávat PIN kód při každém startování vozidla, můžete zámek PIN kódu deaktivovat u položky Modem vozidle, a to tak, že zrušíte
zaškrtnutí políčka Uzamknout SIM kartu. Připojování přes Wi-Fi: Upozorňujeme, že některé telefony vypnou tethering, jakmile dojde
ke ztrátě kontaktu s vozidlem. Tethering v telefonu se musí tedy při dalším použití aktivovat znovu.
Jak mám čistit kožené čalounění*?
Některá barevná oblečení (např. oděvy z džínoviny a úsně) mohou způsobit změnu zabarvení čalounění. Nikdy nepoužívejte silná
rozpouštědla - mohli byste čalounění poškodit.
Kde se nacházejí zásuvky AUX/USB* a 12 V?
Max. odběr proudu je 10 A (120 W), pokud se současně používá jedna 12 V zásuvka v tunelové konzole. Pokud se současně používají obě zásuvky v tunelové konzole, je to 7,5 A (90 W) na zásuvku. Maximální odběr proudu z 12 V zásuvky v zavazadlovém prostoru
je 10 A (120 W).
Další informace o svém voze najdete na www.volvocars.com.
TP 21375 (Czech) AT 1617, MY17. Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Jak mohu nastavit sedadlo?
Polohu pro jízdu upravte před tím, než se s vozidlem rozjedete - nikoliv během jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo zajištěno. V případě
prudkého brzdění či nehody tím zabráníte poranění osob.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising