Volvo | V60 Twin Engine | Uživatelská přiručka | Volvo V60 Twin Engine 2018 Uživatelská příručka

Volvo V60 Twin Engine 2018 Uživatelská příručka
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
VÄLKOMMEN!
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších
let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější automobily na
světě. Vaše Volvo bylo zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální
požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí.
Abyste si svého vozu Volvo skutečně užili, doporučujeme přečíst si v této
uživatelské příručce pokyny a informace k údržbě. Uživatelská příručka je
k dispozici také jako mobilní aplikace (Příručka Volvo) a na stránce podpory Volvo Cars (support.volvocars.com).
OBSAH
ÚVOD
2
BEZPEČNOST
Takto můžete vyhledat informace pro
uživatele
12
Všeobecné informace o bezpečnostních pásech
30
Dětské sedačky - umístění
52
13
Bezpečnostní pás - nasazení
31
Dětská sedačka - integrovaná dětská
sedačka*
Digitální uživatelská příručka ve vozidle
53
Stránka podpory Volvo Cars
16
Bezpečnostní pás - uvolnění
32
16
Bezpečnostní pás - těhotenství
32
Integrovaná dětská sedačka* - zvednutí sedáku sedadla
54
Čtení uživatelské příručky
Zaznamenávání údajů
19
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
33
55
Příslušenství a zvláštní výbava
Integrovaná dětská sedačka* - spuštění sedáku sedadla
20
Předpínač bezpečnostního pásu
33
Volvo ID
Dětská sedačka - ISOFIX
21
Bezpečnost - výstražný symbol
34
56
Životní prostředí
22
Systém airbagů
ISOFIX - velikostní třídy
34
57
Uživatelská příručka a životní prostředí
24
Airbag řidiče
ISOFIX - druhy dětských sedaček
36
58
Vrstvená skla
24
Airbag spolujezdce
Dětské sedačky - horní upevňovací body
36
60
Twin Engine - přehled
25
27
Airbag spolujezdce - aktivace/deaktivace*
38
Twin Engine - úvod
Boční airbag (SIPS)
39
Hlavový airbag (IC)
40
Obecné informace o systému
WHIPS (ochrana před poraněním
krční páteře)
41
WHIPS - poloha těla na sedadle
42
Všeobecné informace o bezpečnostním režimu
43
Bezpečnostní režim - pokus
o nastartování vozidla
44
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
44
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
45
Dětské sedačky
46
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Přístroje a ovládání, vozidlo s levostranným řízením - přehled
62
Spínače světel
91
Obrysová světla
93
Přístroje a ovládání, vozidlo s pravostranným řízením - přehled
65
Denní světla
93
Sdružená přístrojová deska
68
Detekce tunelů*
94
Digitální sdružená přístrojová deska přehled
69
Dálková/potkávací světla
94
95
Eco guide & Hybrid guide
73
Automatické přepínání dálkových
světlometů*
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek
74
Aktivní xenonové světlomety*
98
Světlomety - seřízení projekce světlometů
99
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů
75
Teploměr venkovní teploty
77
Dílčí počítadlo kilometrů
77
Hodiny
78
Sdružená přístrojová deska - licenční
smlouva
78
Zadní světlo do mlhy
114
Zprávy
115
Zprávy - použití
116
MY CAR
116
Palubní počítač
117
Palubní počítač - digitální sdružená
přístrojová deska
119
Palubní počítač - statistika jízdy*
122
99
Brzdové světlo
100
Výstražná funkce ukazatelů směru
100
Ukazatele směru
101
Osvětlení interiéru
102
Doprovodné osvětlení při odchodu
103
103
Symboly na displeji
79
Doprovodné osvětlení při příchodu
Volvo Sensus
81
Stěrače a ostřikovače
104
Polohy klíče
82
Elektrické ovládání oken
106
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
83
Vnější zpětná zrcátka
108
Sedadla, přední
84
Okna a vnější zpětná zrcátka - vyhřívání
109
Sedadla, přední - elektricky ovládaná*
85
Zpětné zrcátko - vnitřní
110
Sedadla, zadní
87
Kompas*
110
Volant
89
Střešní okno*
112
90
Navigace v menu - sdružená přístrojová deska
114
Vyhřívání* volantu
Přehled menu - sdružená přístrojová
deska
3
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
124
Skutečná teplota
125
Snímače - ovládání klimatu
125
Kvalita vzduchu
125
Kvalita vzduchu - filtr prostoru pro
cestující
126
Kvalita vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
126
Kvalita vzduchu - IAQS*
Kvalita vzduchu - materiál
Nastavení menu - ovládání klimatu
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
4
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Všeobecné informace o klimatizaci
126
127
127
127
Elektronická klimatizace - ECC
130
Vyhřívaná přední sedadla*
131
Vyhřívané zadní sedadlo*
132
Ventilátor
132
Automatická regulace
133
Regulace teploty v prostoru pro cestující
133
Klimatizace
134
Odmlžování a odmražování čelního skla
134
Rozvod vzduchu - recirkulace
135
Rozvod vzduchu - tabulka
136
Všeobecné informace o předběžné
úpravě teploty
138
Předběžná úprava teploty - parkování
uvnitř
139
Předběžná úprava teploty - parkování
venku
139
Předběžná úprava teploty - přímé
spuštění
140
Úložné prostory
150
Středový tunel
152
Schránka v přístrojové desce
152
Vykládané koberce*
152
Toaletní zrcátko
153
Předběžná úprava teploty - okamžité
vypnutí
141
Předběžná úprava teploty - časovač
142
Tunelová konzola - 12V zásuvky
153
Časovač - nastavení
142
Nakládání
154
Časovač - spouštění
143
Nakládání - dlouhý náklad
155
Časovač - vypnutí
143
Náklad na střeše
155
Předběžná úprava teploty - zprávy
144
Upevňovací oka
156
Všeobecné informace o topení
146
156
Elektrické topení
146
Elektrická zásuvka 12 V - zavazadlový prostor*
Nezávislé topení
146
Bezpečnostní síť*
157
147
Bezpečnostní mříž*
158
Kryt zavazadlového prostoru*
159
Palivové nezávislé topení - automatický režim/deaktivace
ZÁMKY A ALARM
PODPORA ŘIDIČE
Dálkový ovladač s klíčem
162
Keyless Drive* - odemykání
176
Nastavitelná síla řízení*
190
Dálkový ovladač - ztráta
162
Keyless Drive* - odemykání pomocí
čepele klíče
176
Elektronické řízení stability (ESC) obecné informace
190
Keyless Drive* - nastavení zamykání
177
191
Keyless Drive* - umístění antény
177
Elektronické řízení stability (ESC) funkčnost
Zamykání/odemykání - zvenku
178
Elektronické řízení stability (ESC) symboly a zprávy
192
Manuální zamykání dveří
178
Omezovač rychlosti
194
Zamykání/odemykání - zevnitř
179
Omezovač rychlosti - začínáme
194
Dálkový ovladač s klíčem - personalizace* 163
Zamykání/odemykání - kontrolka
164
Kontrolka zamykání
164
Imobilizér
165
Dálkově ovládaný imobilizér s vyhledávacím systémem*
165
Dálkový ovladač - funkce
166
Otevření všech oken
180
Omezovač rychlosti - změna rychlosti
195
Dálkový ovladač s klíčem - dosah
167
180
167
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace a pohotovostní režim
195
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* jedinečné funkce
Zamykání/odemykání - schránka
v palubní desce
181
168
Omezovač rychlosti - alarm pro překročení rychlosti
196
Dálkový ovladač s PCC* - dosah
Zamykání/odmykání - dveře zavazadlového prostoru
Odnímatelná čepel klíče
169
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí
169
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří
170
Funkce „deadlock“*
182
Omezovač rychlosti - deaktivace
196
Dětské bezpečnostní pojistky manuální aktivace
183
Tempomat*
197
Dětské bezpečnostní pojistky - elektrická aktivace*
184
Tempomat* - správa rychlosti
198
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim
198
199
Utajené uzamčení*
171
Dálkový ovladač - výměna baterie
172
Alarm*
185
Keyless drive*
173
Kontrolka alarmu*
186
Tempomat* - pokračování v nastavené rychlosti
Keyless Drive* - dosah dálkového
ovladače s klíčem
174
Alarm* - automatické opětovné zapojení
186
Tempomat* - deaktivace
199
Keyless Drive* - umožní bezpečné
použití dálkového ovladače s klíčem
174
Alarm* - dálkový ovladač s klíčem
nefunguje
186
Funkce sledování vzdálenosti*
200
201
175
187
Upozornění na odstup* - omezení
Keyless Drive* - rušení funkcí dálkového ovladače s klíčem
Signály alarmu*
Omezený režim alarmu*
187
Keyless Drive* - zamykání
175
Typové schválení - systém dálkového
ovládání
187
Distance Alert* - symboly a zprávy
202
Adaptivní tempomat - ACC*
203
Adaptivní tempomat* - funkce
204
5
229
Lane Departure Warning (LDW) omezení
250
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
230
251
Systém varování před kolizí* - omezení
232
Lane Departure Warning (LDW) symboly a hlášení
Upozornění na nebezpečí kolize* omezení kamerového snímače
233
Parkovací asistent*
252
Parkovací asistent* - funkce
252
Parkovací asistent* - zadní
253
Parkovací asistent* - přední
254
Parkovací asistent* - indikace poruchy
255
Parkovací asistent* - čištění čidel
255
Parkovací kamera*
256
Parkovací kamera - nastavení
258
Parkovací kamera - omezení
259
205
Adaptivní tempomat* - správa rychlosti
206
Adaptivní tempomat* - nastavení
časového intervalu
208
Adaptivní tempomat* - dočasná
deaktivace a pohotovostní režim
208
Adaptivní tempomat* - předjíždění
jiného vozidla
209
Systém varování před kolizí* - symboly a zprávy
234
Adaptivní tempomat* - deaktivace
210
BLIS*
236
Adaptivní tempomat* - Queue Assist
210
BLIS* - použití
237
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření
212
CTA*
238
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
213
BLIS - symboly a zprávy
240
Radarový snímač
215
Informace o dopravních značkách (RSI)*
240
Radarový snímač - omezení
215
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - použití
241
Typové schválení - radarový systém
217
244
City Safety™
220
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - omezení
City Safety™ - funkce
220
City Safety™ - použití
221
City Safety™ - omezení
222
City Safety™ - laserový senzor
223
City Safety™ - symboly a zprávy
Systém varování před kolizí*
Systém Driver Alert*
244
Driver Alert Control (DAC)*
245
Driver Alert Control (DAC)* - použití
246
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy
247
225
Lane Departure Warning (LDW)*
248
226
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
248
Lane Departure Warning (LDW) ovládání
249
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce 227
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů
6
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců
Adaptivní tempomat* - přehled
228
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Startování motoru
262
Vypnutí motoru
263
Zámek řízení
263
Dobíjení z pomocné baterie
264
Systémy pohonu
265
Systém pohonu - jízdní režimy
266
Tok energie
269
Systém pohonu - symboly a zprávy
270
Jízda s otevřeným víkem zavazadlového prostoru
287
Dobíjení hybridní baterie - ukončení
305
Přetížení - baterie spouštěče
288
Dlouhodobé skladování vozidel
s hybridními bateriemi
306
Před dlouhou cestou
288
Jízda s přívěsem*
307
Zimní jízda
288
308
Dojezd v elektrickém režimu
289
Jízda s přívěsem* - automatická převodovka
Klapka plnicí trubky palivové nádrže otevření/zavření
290
Tažná konzola/tažná tyč*
309
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
309
290
Demontovatelná tažná tyč* - specifikace
310
Převodovky
272
Dvířka hrdla palivové nádrže manuální otevírání
Indikátor řazení převodových stupňů*
272
Doplňování paliva
291
Demontovatelná tažná tyč* - připevnění/demontáž
311
Automatická převodovka -- Geartronic
273
Palivo - použití
292
Stabilizace přívěsu – TSA
313
Blokování páky voliče
275
Palivo - nafta
292
Tažení vozu
314
Pomoc při startování do kopce (HSA)*
276
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
295
Tažné oko
314
Pohon všech kol - (AWD)
276
Katalyzátor
295
Odtah
315
Nožní brzda
277
Dobíjení hybridní baterie
296
Brzdový pedál - protiblokovací
brzdový systém
280
Nabíjecí proud
297
Dobíjení hybridní baterie - příprava
298
Brzdový pedál - nouzová brzdová
světla a automatická výstražná
funkce ukazatelů směrů
280
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou
299
301
Nožní brzda - brzdový asistent pro
kritické situace
280
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou stavové zprávy
281
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou sledování teploty
303
Parkovací brzda
Ekonomická jízda
285
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou jistič zemní ochrany
303
Jízda ve vodě
286
287
Dobíjení hybridní baterie - zahájení
dobíjení
303
Přehřátí
7
KOLA A PNEUMATIKY
8
ÚDRŽBA A SERVIS
Pneumatiky - údržba
318
Pneumatiky - směr otáčení
319
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky
320
Pneumatiky - tlak vzduchu
320
Rozměry ráfků a kol
321
Pneumatiky - rozměry
321
Pneumatiky - index zatížení
322
Pneumatiky - rychlostní třídy
322
Šrouby kol
323
Zimní pneumatiky
323
Výměna kol - demontáž kol
324
Výměna kol - montáž
327
Výstražný trojúhelník
328
Nářadí
329
Zvedák*
329
Výbava pro první pomoc*
330
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
331
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)* - všeobecné informace
331
Sledování tlaku pneumatik (TPMS)* seřízení (rekalibrace)
332
Systém sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách (TPMS)* - stav
pneumatik
333
Sledování tlaku pneumatik (TPMS)* aktivace/deaktivace
333
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)* - doporučení
334
Systém sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách TPMS * - nápravná
opatření při nízkém tlaku vzduchu
v pneumatikách
334
Servisní program Volvo
352
Servisní knížka a opravy*
352
Zvedání vozu
355
Kapota - otevření a zavření
357
Motorový prostor - přehled
357
Motorový prostor - kontrola
358
Motorový olej - všeobecné informace
359
Motorový olej - kontrola a doplňování
360
Chladicí kapalina - hladina
361
Brzdová kapalina a kapalina spojky hladina
362
Kapalina posilovače řízení - hladina
363
Systém ovládání klimatu - diagnostika a opravy
364
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)* - pojízdné pneumatiky
s defektem*
335
Typové schválení - sledování tlaku
vzduchu v pneumatikách (TPMS)*
337
Nouzová oprava defektu
343
Sada pro nouzovou opravu defektu umístění
343
Sada pro nouzovou opravu pneu přehled
344
Výměna žárovky - všeobecné informace
364
Sada pro nouzovou opravu defektu použití
345
Výměna světla - světlomety
365
Sada pro nouzovou opravu defektu kontrola
347
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů
366
Sada pro nouzovou opravu pneu huštění pneumatik
Výměna světla - potkávací světlomet
349
367
Výměna světla - dálkový světlomet
368
Výměna světla - přídavný dálkový
světlomet
368
Výměna světla - směrová světla vpředu
369
Výměna světla - zadní světlo
369
Výměna světla - umístění zadních světel
370
TECHNICKÉ ÚDAJE
Výměna světla - osvětlení registrační
značky
371
Výměna světla - osvětlení zavazadlového prostoru
371
Ochrana proti korozi
398
Typová označení
404
Čištění interiéru
398
Rozměry
407
400
Hmotnosti
408
409
Poškození laku
Výměna světla - osvětlení kosmetického zrcátka
371
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení
Světla - specifikace
372
Technické údaje motoru
410
Specifikace motoru - motor elektropohonu
411
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky
411
Motorový olej - kvalita a objem
413
Chladicí kapalina - kvalita a objem
414
Převodová kapalina - kvalita a objem
415
Brzdová kapalina - kvalita a objem
416
Kapalina posilovače řízení - kvalita
416
Palivová nádrž - objem
417
Specifikace pro klimatizaci
418
Spotřeba paliva a emise CO2
420
422
Lišty stěračů
373
Kapalina ostřikovače - doplňování
375
Baterie spouštěče - obecné informace
375
Baterie - symboly
377
Baterie spouštěče - výměna
378
Hybridní akumulátor
379
Elektrická soustava
380
Pojistky - všeobecné informace
380
Pojistky v motorovém prostoru
382
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce
385
Pojistky - v řídicím modulu pod
schránkou v přístrojové desce
387
Kola a pneumatiky - schválené rozměry
Index zatížení a rychlostní kategorie
423
Pojistky v zavazadlovém prostoru
389
424
Pojistky - chladná zóna motorového
prostoru
393
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu v pneumatikách
Hybridní batérie - specifikace
425
Mytí vozidla
395
Leštění a voskování
397
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva
397
9
ABECEDNÍ SEZNAM
Abecední seznam
10
427
ÚVOD
ÚVOD
Takto můžete vyhledat informace
pro uživatele
Informace pro uživatele jsou k dispozici v několika různých formátech, a to v elektronické
a tištěné podobě. Uživatelská příručka je
k dispozici na obrazovce vozidla, jako mobilní
aplikace a na stránce podpory společnosti Volvo
Cars. V příruční schránce je k dispozici Quick
Guide a doplněk k uživatelské příručce. Zde
najdete, mimo jiné, specifikace a informace
k pojistkám. Lze si objednat tištěnou uživatelskou
příručku.
Obrazovka vozidla1
Digitální verze uživatelské příručky je k dispozici na obrazovce ve vozidle. Stiskněte tlačítko MY CAR ve středové konzole, stiskněte OK/MENU
a vyberte Uživatelská
příručka. Informace lze prohledávat. Tyto informace mohou být dále rozděleny
do několika kategorií.
Další informace najdete v digitální uživatelské příručce ve vozidle.
Mobilní aplikace
V obchodech App Store nebo
Google Play vyhledejte "Příručka Volvo", stáhněte si aplikaci do svého chytrého telefonu
nebo tabletu a zvolte vozidlo.
Tato aplikace obsahuje videoinstruktáže a možnosti vizuální navigace s obrázky
interiéru a exteriéru vozidla. Mezi jednotlivými
kapitolami uživatelské příručky lze snadno procházet a obsah lze prohledávat. Další informace
o uživatelské příručce v mobilních zařízeních .
1 Pro
2 Pro
12
vozidla na trzích, kde uživatelská příručka na obrazovce není k dispozici, je dodávána kompletní tištěná příručka.
vozidla na trzích, kde uživatelská příručka na obrazovce není k dispozici, je dodávána kompletní tištěná příručka.
Stránka podpory Volvo Cars
Přejděte na stránku
support.volvocars.com a vyberte
si svou zemi. Zde najdete uživatelské příručky online a ve formátu PDF. Na stránce podpory
Volvo Cars jsou k dispozici
videoinstruktáže a další informace a tipy týkající se vašeho vozu Volvo a vlastnictví tohoto vozu. Stránka je k dispozici pro
většinu trhů. Přečtěte si podrobné informace na
stránce podpory Volvo Cars.
Tištěné informace
V příruční schránce najdete
doplněk k uživatelské příručce2.
Obsahuje specifikace, informace k pojistkám a přehled
důležitých a praktických informací.
Dále je k dispozici v tištěné podobě Quick Guide,
který vám umožní seznámit se s nejčastěji používanými funkcemi ve vozidle.
V závislosti na zvolené úrovni výbavy, trhu apod.
mohou být v tištěné podobě ve vozidle k dispozici
také dodatečné informace pro uživatele.
ÚVOD
Lze si objednat tištěnou uživatelskou příručku se
souvisejícím doplňkem. Pokud máte zájem
o objednávku, kontaktujte prodejce Volvo. Informace o struktuře uživatelské příručky najdete
v části Čtení uživatelské příručky .
Změna jazyka na obrazovce vozidla
Při změně jazyka displeje vozidla se může stát, že
některé informace nebudou odpovídat národním
nebo místních zákonům a předpisům. Neměňte
jazyk na jazyk, kterému nerozumíte - mohlo by se
stát, že nenajdete ve struktuře na obrazovce
cestu zpátky.
Digitální uživatelská příručka ve
vozidle
Příručku pro uživatele lze číst na obrazovce ve
vozidle3. Obsah je prohledávatelný a mezi
různými sekcemi se lze snadno pohybovat.
Otevřete digitální uživatelskou příručku - stiskněte
tlačítko MY CAR na středové konzole, stiskněte
OK/MENU a vyberte možnost Uživatelská
příručka.
Základní navigace - viz Ovládání systému. Podrobný popis najdete dále.
DŮLEŽITÉ
• Hledat - Funkce vyhledávání článku.
• Kategorie - Všechny články seřazené do
kategorií.
• Oblíbené - Rychlý přístup k oblíbeným článkům se záložkou.
• Quick Guide - výběr článků pro obvyklé
funkce.
V pravém dolním rohu vyberte symbol informací.
Zobrazí se informace o digitální verzi uživatelské
příručky.
POZNÁMKA
Elektronická verze Uživatelské příručky není
k dispozici během jízdy.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem
a za dodržování platných zákonů a dopravních
předpisů nese vždy řidič. Je důležité udržovat
vozidlo a nakládat s ním podle doporučení
společnosti Volvo uvedených v informacích
pro uživatele.
Pokud se vyskytne rozpor mezi informacemi
uvedenými na obrazovce a v tištěné podobě,
vždy platí tištěná příručka.
Uživatelská příručka, výchozí stránka.
Související informace
•
Digitální uživatelská příručka ve vozidle
(str. 13)
•
•
Stránka podpory Volvo Cars (str. 16)
3
Jsou čtyři možnosti vyhledávání informací v elektronické příručce pro uživatele:
Čtení uživatelské příručky (str. 16)
Platí pro některé modely vozidla.
}}
13
ÚVOD
||
Hledat
Vyhledávání pomocí kolečka.
3.
Pokud chcete změnit režim zadávání na čísla
nebo speciální znaky nebo pokud chcete hledat, otočte TUNE na jednu z možností (viz
vysvětlení v tabulce dole) v seznamu (2) pro
změnu režimu zadávání a stiskněte OK/
MENU.
123/AB
C
Mezi písmeny a čísly přepínejte tlačítkem OK/MENU.
DALŠÍ
Zadávání speciálních znaků nastavíte tlačítkem OK/MENU.
OK
Provede se hledání. Otočením
knoflíku TUNE vyberte článek ve
výsledcích vyhledávání a stisknutím
tlačítka OK/MENU přejděte na
tento článek.
Seznam znaků.
Změna režimu zadávání (viz následující
tabulka).
Pomocí kolečka zadejte řetězec pro vyhledávání,
např. „bezpečnostní pás“.
1.
Otočte knoflík TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/MENU.
Dále lze použít tlačítka s čísly a písmeny na
ovládacím panelu na středové konzole.
2.
Pokračujte dalším písmenem atd.
4
14
Znak pro každé tlačítko se může lišit podle trhu/země/jazyka.
a|A
||}
Mění se mezi malými a velkými písmeny pomocí OK/MENU.
Kolečko se změní na pole hledání.
Kurzor posuňte pomocí TUNE.
Vymaže překlep pomocí EXIT. Vrátí
se na kolečko - stiskněte OK/
MENU.
Upozorňujeme, že tlačítka s písmeny a číslicemi na ovládacím
panelu lze použít k upravování pole
hledání.
Zadání pomocí číselné klávesnice
Číselná klávesnice.
Dalším způsobem zadávání znaků je použití tlačítek středové konzole 0-9, * a #.
Např. po stisknutí tlačítka 9 se pod tlačítkem
zobrazí panel se všemi znaky4, např. Z, x, y, z a 9.
Krátkým stisknutím tlačítka se kurzor posouvá po
znacích.
•
Chcete-li vybrat určitý znak, zastavte kurzorem na tomto znaku - znak se zobrazí na
zadávacím řádku.
•
Mazání/vrácení akce se provádí pomocí
prvku EXIT.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající klávesu
s číslem.
ÚVOD
Kategorie
Procházení článku
Články v příručce pro uživatele jsou strukturované
do hlavních kategorií a podkategorií. Stejný článek může být v několika příslušných kategoriích,
aby bylo snadnější jej najít.
tlačítka OK/MENU aktivujete výběr/zvýrazněný
odkaz. Stisknutím tlačítka EXIT přejdete zpět na
předchozí zobrazení.
Otočením knoflíku TUNE procházejte strom kategorií a stisknutím tlačítka OK/MENU otevřete
- nebo článek - výběr
.
kategorii - výběr
Stisknutím tlačítka EXIT přejdete zpět na předchozí zobrazení.
Oblíbené
Zde najdete články uložené do oblíbených.
Chcete-li vybrat článek jako oblíbený, postupujte
podle popisu "Navigace v článku" dále v textu.
Otočením knoflíku TUNE navigujte na seznam
oblíbených a stisknutím tlačítka OK/MENU článek otevřete. Stisknutím tlačítka EXIT přejdete
zpět na předchozí zobrazení.
Quick Guide
Zde se nachází výběr článků, které vás seznámí
s nejčastějšími funkcemi ve vozidle. Články jsou
rovněž přístupné na základě kategorií. Zde jsou
však uspořádány tak, aby byly rychle přístupné.
Otočením knoflíku TUNE navigujte na rychlého
průvodce a stisknutím tlačítka OK/MENU článek
otevřete. Stisknutím tlačítka EXIT přejdete zpět
na předchozí zobrazení.
Domů - dostanete se na výchozí stránku uživatelské příručky.
Oblíbené - přidá se článek jako oblíbený
resp. článek se z oblíbených odstraní. Další
možností, jak přidat/odebrat článek z oblíbených, je stisknout tlačítko FAV na středové
konzole.
Zvýrazněný odkaz - dostanete se k propojenému článku.
Speciální texty - pokud článek obsahuje
varování, důležitá upozornění nebo poznámky,
zobrazí se příslušný symbol a počet těchto
textů ve článku.
Otáčením knoflíku TUNE procházejte odkazy
nebo článek. Pokud se na obrazovce dostanete
na začátek/konec článku, možnosti "domů"
a "oblíbené" budou přístupné, jestliže budete na
stránce rolovat dále nahoru resp. dolů. Stisknutím
15
ÚVOD
Stránka podpory Volvo Cars
Další informace o vašem vozidle jsou k dispozici
na webové stránce a stránce podpory Volvo
Cars.
Podpora na internetu
Pokud chcete tuto stránku navštívit, přejděte na
support.volvocars.com nebo použijte QR kód.
Stránka podpory je k dispozici pro většinu trhů.
Aplikace
Pro vybrané modely Volvo od modelového roku
2014 a 2015 je uživatelská příručka k dispozici
ve formě aplikace. Aplikace Volvo On Call* je rovněž přístupná odsud.
Uživatelské příručky pro předchozí modelové
roky
Uživatelské příručky pro předchozí modelové roky
jsou zde k dispozici ve formátu PDF. Dále je na
stránkách podpory k dispozici průvodce Quick
Quide a doplněk. Pokud chcete stáhnout požadovanou publikaci, zvolte model vozidla a modelový
rok.
Kontakt
Přes QR kód se dostanete ke stránce podpory.
Informace na stránce podpory lze prohledávat.
Tyto informace mohou být dále rozděleny do
různých kategorií. Zde je podpora pro možnosti
související např. s funkcemi a službami připojenými k internetu, Volvo On Call*, navigačním
systémem* a aplikacemi. Video a podrobné
pokyny vysvětlují jednotlivé postupy, například, jak
připojit vozidlo k internetu přes mobilní telefon.
Informace, které lze stáhnout ze
stránky podpory
Mapy
U vozidel vybavených systémem Sensus Navigation* si lze ze stránky podpory stáhnout mapy.
16
Na stránce podpory najdete kontakt na zákaznickou podporu a na nejbližšího prodejce Volvo.
Přihlášení na webovou stránku Volvo
Cars
Vytvořte si osobní Volvo ID a přihlaste se na
stránce www.volvocars.com. Po přihlášení získáte
přístup, mimo jiné, k přehledu služeb, smlouvám
a zárukám. Na webové stránce My Volvo se
nacházejí informace o příslušenství a softwaru
upravené pro váš model vozidla.
Čtení uživatelské příručky
Správnou cestou k seznámení se s vaším novým
vozem je přečtení této uživatelské příručky,
v ideálním případě před vaší první jízdou.
Při čtení uživatelské příručky budete mít příležitost seznámit se s novými funkcemi a dozvíte se,
jak nejlépe ovládat vůz v různých situacích a jak
nejlépe využívat všechny funkce vozu. Věnujte
prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným v této příručce.
Neustále pracujeme na vylepšování našeho produktu. V důsledku úprav se informace, popisy
a vyobrazení v tomto doplňku mohou lišit od
výbavy vozidla. Vyhrazujeme si právo provést
změny bez předchozího ohlášení.
© Volvo Car Corporation
DŮLEŽITÉ
Neukládejte tuto příručku mimo vozidlo –
pokud dojde k problému, chyběly by vám
informace o tom, kde a jak získat profesionální pomoc.
Související informace
•
Volvo ID (str. 21)
* Volitelná výbava/příslušenství.
ÚVOD
Příručka pro uživatele v mobilních
zařízeních
závodě) a některá příslušenství (montovaná dodatečně).
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí na
požadavcích konkrétních trhů a na národní legislativě, místních zákonech a předpisech.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří do
standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce
Volvo.
Speciální texty
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Uživatelská příručka je k dispozici ke stažení
jako mobilní aplikace (platí pro určité modely
vozidla a mobilní zařízení), viz
www.volvocars.com.
Mobilní aplikace rovněž obsahuje video a prohledávatelný obsah a snadnou navigaci mezi
různými sekcemi.
Výbava a příslušenství
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství jsou
označeny hvězdičkou*.
Navíc ke standardní výbavě je v této příručce
popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve výrobním
Pokud hrozí nebezpečí poranění, objeví se
výstražný text.
odkazuje na text v tabulce, potom jsou namísto
číslic použita písmena.
Textové zprávy
Ve vozidle se nacházejí displeje, které zobrazují
texty nabídky a zpráv. V uživatelské příručce se
vzhled těchto textů liší od normálního textu. Příklady textů nabídky a zpráv: Média, Odesílá se
poloha.
Štítky
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše a jasně
důležité informace. Štítky ve vozidle mají následující význam v sestupném pořadí podle důležitosti
varování/informace.
Varování před zraněním osob
DŮLEŽITÉ
Pokud hrozí riziko poškození, objeví se text
"Důležité upozornění".
POZNÁMKA
Text "Poznámka" obsahuje rady a tipy, které
usnadňují použití např. funkcí a výbavy.
Poznámka pod čarou
V uživatelské příručce se v dolní části stránky
nacházejí anotace. Tyto informace doplňují text,
ke kterému se odkazují číslem. Pokud anotace
G031590
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
17
ÚVOD
||
Černé ISO symboly na žlutém varovném poli, bílý
text/obrázek na černém informačním poli. Používají se k označení nebezpečí, které, pokud je
varování ignorováno, může vyústit ve vážné, nebo
dokonce smrtelné zranění.
Informace
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky, je
každý krok očíslován stejně jako odpovídající
obrázek.
Seznamy označené písmeny odkazující na
série obrázků, kde pořadí instrukcí není důležité.
Nebezpečí poškození majetku
Číslované nebo nečíslované šipky se používají
k demonstraci pohybu.
G031593
Šipky s písmeny se používají k označení
pohybu v případě, že se nejedná o pohyb
v obou směrech.
G031592
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
informačním poli.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
nebo modrém varovném poli a informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které, pokud je
varování ignorováno, může mít za následek
hmotné škody.
Seznamy pozic
Čísla v červených kroužcích se používají
k označení různých součástí na obrázcích.
Číslo odpovídá číslu v seznamu, který se vztahuje k obrázku, a je u něj uveden popis
položky.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce
nejsou přesnými kopiemi nálepek, které se
používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný
vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné
pro vaše konkrétní vozidlo najdete na nálepce
pro váš vůz.
Seznamy postupů
Postupy, kde jednotlivé akce musí být prováděny
v určitém pořadí, jsou v uživatelské příručce očíslovány.
18
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány normálními čísly.
Seznamy s odrážkami
Seznamy s odrážkami se v uživatelské příručce
používají v seznamech bodů.
Příklad:
•
•
Chladicí kapalina
Motorový olej
ÚVOD
Související informace
Zaznamenávání údajů
Související informace odkazují na jiné články
obsahující úzce související informace.
Jako součást bezpečnosti a zajištění kvality vozidel Volvo se ve vozidle zaznamenávají některé
informace o provozu vozidla, jeho funkčnosti
a problémech.
Obrázky
Obrázky v manuálu jsou někdy pouze informativní
a mohou se v závislosti na vybavenosti vozidla
a trhu lišit od skutečné výbavy.
Pokračování
}} Pokud článek pokračuje na následující straně,
zcela vpravo dole se nachází tento symbol.
Pokračování z předchozí strany
|| Pokud článek pokračuje z předchozí strany,
zcela vlevo nahoře dole se nachází tento symbol.
Související informace
•
Uživatelská příručka a životní prostředí
(str. 24)
•
Stránka podpory Volvo Cars (str. 16)
Toto vozidlo je vybaveno systémem "Event Data
Recorder" (EDR). Toto zařízení má za úkol, především, zaznamenávat data v souvislosti s dopravními nehodami a situacemi, které lze vyhodnotit
jako kolize. Například zaznamenává časy reakce
airbagů nebo okamžik, kdy vozidlo na cestě narazilo do překážky. Data jsou zaznamenávána za
účelem lepšího pochopení toho, jak systémy
vozidla v různých situacích fungují. Systém EDR je
navržen pro krátkodobý záznam, zpravidla max.
30 sekund dat souvisejících s dynamikou vozidla
a bezpečnostními systémy.
Systém EDR v tomto vozidle je navržen, aby
zaznamenával data při následujících dopravních
nehodách a situacích, které lze vyhodnotit jako
kolize:
•
•
•
Zda byl řidič a cestující připoutáni
•
Rychlost jízdy vozidla
Jak fungují jednotlivé systémy ve vozidle
Použití plynového resp. brzdového pedálu
řidiče
Tyto informace pomáhají lépe pochopit okolnosti,
za kterých dochází k dopravním nehodám, zraněním osob a poškození majetku. Systém EDR
může zaznamenávat data pouze při nestandard-
ních kolizních situacích. V průběhu běžné jízdy
systém EDR žádná data nezaznamenává. Dále
systém nikdy nezaznamenává, kdo vozidlo řídí, ani
nezaznamenává místo, kde došlo k nehodě nebo
incidentu. Jiné subjekty, jako například policie,
může však zaznamenaná data využít v rámci rutinního šetření po dopravní nehodě, a to společně
s informacemi, které umožňují identifikaci osob.
Aby bylo možné zaznamenaná data interpretovat,
je zapotřebí speciální zařízení a přístup k vozidlu
nebo systému EDR.
Kromě systému EDR je vozidlo vybaveno několika
počítači, které průběžně kontrolují a sledují fungování vozidla. Tyto počítače mohou zaznamenávat data během běžné jízdy. Především zaznamenávají závady, které mají vliv na funkčnost a provoz vozidla, a registrují aktivaci aktivní funkce podpory řidiče ve vozidle (např. City Safety a funkce
automatického brzdění).
Technici provádějící servis a údržbu mohou potřebovat některá zaznamenaná data k provedení
diagnostiky a k opravě závad, které se na vozidle
vyskytly. Zaznamenané informace jsou také zapotřebí k tomu, aby společnost Volvo mohla plnit
právní požadavky zákonů a státních orgánů.
Zaznamenané informace jsou uloženy v počítači,
dokud se neprovede servis nebo oprava vozidla.
Dále lze zaznamenané informace využít v souhrnné podobě pro účely vývoje a výzkumu
výrobků, kdy je cílem průběžně zvyšovat bezpečnost a kvalitu vozidel Volvo.
}}
19
ÚVOD
Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše uvedených informací třetím stranám bez souhlasu
majitele. Aby byly splněny požadavky národní legislativy a předpisů může být po společnosti Volvo
požadováno, aby tyto informace poskytla policii
nebo jiným orgánům, které mohou mít na přístup
k těmto informacím právo ze zákona. K přečtení
a interpretování informací jsou zapotřebí speciální
technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy, které uzavřely smlouvu se
společností Volvo. Společnost Volvo je odpovědna, že informace, které jsou předávány společnosti Volvo v souvislosti se servisem a údržbou,
budou uloženy a bude s nimi nakládáno bezpečně, přičemž nakládání s těmito informacemi
musí vyhovovat platným právním předpisům.
Pokud potřebujete další informace, kontaktujte
prodejce Volvo.
Příslušenství a zvláštní výbava
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Některé příslušenství funguje pouze tehdy, když
je do počítačového systému vozu nainstalován
příslušný software. Společnost Volvo proto doporučuje před instalací příslušenství, které se připojuje k elektrické soustavě vozu nebo má na ni vliv,
vždy kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Čelní sklo odrážející teplo*
Čelní sklo je opatřeno teplo odrážející vrstvou
(IR), která snižuje pronikání slunečního záření do
prostoru pro cestující.
Umístění elektronických zařízení, např. transpondéru, za sklo s teplo odpuzujícím povlakem může
ovlivnit jejich funkci a výkon.
Pro zajištění optimální funkce elektronických zařízení je nutné je umisťovat v části čelního skla, kde
není nanesena teplo odpuzující vrstva (viz zvýrazněná oblast na obrázku).
20
Plochy, kde není nanesena vrstva proti infračervenému
záření (IR).
A je vzdálenost od horního okraje čelního skla
k počátku pole. B je vzdálenost od horního okraje
čelního skla ke konci pole.
Rozměry
A
40 mm
B
80 mm
* Volitelná výbava/příslušenství.
ÚVOD
Volvo ID
Volvo ID umožňuje přístup k celé řadě personalizovaných online služeb Volvo5.
Příklady služeb:
•
Vozidlo připojené přes* - některé funkce
a služby vyžadují, abyste své vozidlo zaregistrovali k osobnímu účtu Volvo ID, např. pokud
chcete poslat novou adresu z mapové služby
na internetu přímo do vozidla.
•
Volvo On Call* - Volvo ID se používá při přihlašování k aplikaci Volvo On Call.
•
Webová stránka Volvo Cars - přejděte na
www.volvocars.com a přihlaste se6 na ikoně
vpravo nahoře. Zvolte Vytvoření čísla Volvo ID.
•
U vozů připojených k internetu* - zadejte
svou emailovou adresu do aplikace, která
vyžaduje Volvo ID, a potom pokračujte podle
pokynů. Další možností je stisknout dvakrát
na středové konzole tlačítko Připojit
.
Potom zvolte Aplikace Apps Nastavení
a postupujte podle pokynů.
•
Volvo On Call* -stáhne se poslední verze
aplikace Volvo On Call. Na výchozí stránce
zvolte vytvoření čísla Volvo ID, zadejte e-mailovou adresu a postupujte podle pokynů.
Výhody čísla Volvo ID
•
•
Jedno uživatelské jméno a jedno heslo, které
potřebujete k přístupu k online službám stačí si tedy zapamatovat jedno uživatelské
jméno a jedno heslo.
Související informace
•
Stránka podpory Volvo Cars (str. 16)
Při změně uživatelského jména/hesla pro
službu (např. Volvo On Call) se uživatelské
jméno/heslo automaticky změní i pro ostatní
služby.
Vytvoření čísla Volvo ID
Chcete-li vytvořit číslo Volvo ID, je třeba zadat
osobní e-mailovou adresu. Pak postupujte podle
pokynů v e-mailu automaticky zaslaném na zadanou adresu a dokončete tak registraci. Volvo ID
lze vytvořit prostřednictvím jedné z dále uvedených služeb:
5
6
Tyto služby se mohou postupem času lišit v závislosti na úrovni výbavy a na trhu.
Dostupné na některých trzích.
* Volitelná výbava/příslušenství.
21
ÚVOD
Životní prostředí
Společnost Volvo Car Corporation průběžně
pracuje na vývoji bezpečnějších a účinnějších
Péče o životní prostředí je jednou ze základních
hodnot skupiny Volvo Cars Corporation, která
ovlivňuje veškeré kroky. Vychází se přitom z celé
životnosti vozidla a zohledňuje se dopad na životní
prostředí, od konstrukce až po sešrotování a recyklaci. Základním principem společnosti Volvo Cars
je, že každý nově vyvinutý výrobek musí ovlivňovat
životní prostředí méně než výrobek, který nahrazuje.
Důraz, jaký klade společnost Volvo na ekologii,
vyústil ve vývoj úspornějších hnacích ústrojí DriveE, která méně znečišťují životní prostředí. Pro společnost Volvo je důležité rovněž osobní prostředí -
22
produktů a řešení, která snižují nepříznivý dopad
na prostředí.
například, díky systému řízení klimatu je vzduch
uvnitř vozu Volvo čistější než vzduch venku.
Vaše Volvo splňuje přísné mezinárodní standardy
platné pro životní prostředí. Všechny výrobní
závody Volvo musí být certifikovány podle ISO
14001, což podporuje systematický přístup
k ochraně životního prostředí a umožňuje průběžné omezování vlivů na životní prostředí. Vlastnictví certifikátu ISO rovněž znamená, že jsou
dodržovány platné ekologické zákony a předpisy.
Dále společnost Volvo vyžaduje, aby tyto požadavky dodržovali rovněž její partneři.
Spotřeba paliva
Jelikož celkový vliv vozidla na životní prostředí
vychází z využití vozidla, klade společnost Volvo
Cars při práci důraz na snížení spotřeby paliva,
emisí oxidu uhličitého a jiných znečišťujících látek.
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou spotřebu
paliva ve všech příslušných třídách. Nižší spotřeba
paliva znamená nižší emise skleníkového plynu,
oxidu uhličitého.
ÚVOD
Příspěvek k lepšímu životnímu prostředí
Vozidlo s nízkou spotřebou energie a paliva nejen
přispívá k omezení vlivů na životní prostředí, ale
snižují rovněž náklady svým majitelům. Řidič může
snadno snížit spotřebu paliva. Tím šetří peníze
a přispívá k lepšímu životnímu prostředí. Dále uvádíme pár rad:
•
Naplánujte si efektivní průměrnou rychlost.
Při rychlosti nad 80 km/h (50 mph) a pod 50
km/h (30 mph) je vyšší spotřeba energie.
•
Dodržujte doporučené intervaly servisu
a údržby uvedené v Servisní a záruční knížce.
•
Nenechávejte motor běžet na volnoběh pokud stojíte delší dobu, vypněte motor.
Věnujte pozornost místním předpisům.
•
Naplánujte si cestu - zbytečné přestávky
a jízda nerovnoměrnou rychlostí zvyšují spotřebu paliva.
•
Používejte teplotní přípravu - zlepší se tím
dojezd na hybridní baterii a během jízdy se
sníží potřeba energie.
Dále nezapomeňte vždy likvidovat nebezpečný
odpad, jako např. olej a baterie, ekologicky. Pokud
si nejste jisti, jak konkrétní druh odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní dílnu - doporučujeme
autorizovanou dílnu Volvo.
Pokud se budete držet těchto rad, ušetříte peníze
a zdroje planety a prodloužíte životnost vozu. Další
informace a rady viz Eco guide (str. 73) , ,
Úsporná jízda (str. 285) a Spotřeba paliva
(str. 420).
Účinné řízení emisí
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu „Čistý
uvnitř i venku“ – konceptu, který zahrnuje čisté
prostředí uvnitř, stejně jako vysoce účinné řízení
emisí. V mnoha případech jsou emise výfukových
plynů hodně pod příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu prachu
a pylu do prostoru pro cestující přes sací otvory.
Systém kvality vzduchu IAQS* (Interior Air Quality
System) zajišťuje, že nasávaný vzduch je čistší než
vzduch venku, který je znečištěn provozem.
Tento systém čistí vzduch v prostoru pro cestující
od znečisťujících látek, jako jsou pevné částice,
uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón. Pokud
je kontaminován vnější vzduch, je uzavřen přívod
vzduchu a je zapnuta recirkulace. K takové situaci
může dojít například v husté dopravě, zácpách
a tunelech.
IAQS je součástí výbavy Clean Zone Interior
Package (CZIP)*, která obsahuje rovněž funkci
umožňující spustit ventilátor, pokud se vozidlo
odemkne pomocí dálkového ovladače s klíčem.
Interiér
vysokých teplotách nebo silném světle vyvolaly
nepohodlí.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou
životnost a nízkou spotřebu paliva Vašeho vozidla.
Takto přispějete také k čistšímu životnímu prostředí. Když opravu nebo údržbu vozu svěříte
autoservisům Volvo, váš vůz se stane součástí
našeho systému. Společnost Volvo klade jasné
požadavky na naše servisy, které jsou navrženy
tak, aby se předešlo vylévání a vypouštění škodlivin do životního prostředí. Zaměstnanci našich
servisů mají znalosti a nástroje pro zajištění dobré
péče o životní prostředí.
Recyklace
Jelikož společnost Volvo vychází z celé životnosti,
je nezbytné vozidlo ekologicky recyklovat. Lze
recyklovat téměř celé vozidlo. Posledního majitele
vozidla tímto žádáme, aby kontaktoval prodejce,
který jej odkáže na certifikované/schválené recyklační zařízení.
Související informace
•
Uživatelská příručka a životní prostředí
(str. 24)
Materiál používaný uvnitř vozu Volvo byl pečlivě
zvolen a testován tak, abyste se v něm cítili
pohodlně a příjemně. Některé detaily jsou vyráběny ručně, např. stehy na volantu jsou ruční
práce. Interiér je sledován, aby se z něj neuvolňoval intenzivní pach nebo látky, které by např. při
* Volitelná výbava/příslušenství.
23
ÚVOD
Uživatelská příručka a životní
prostředí
Papír, na kterém je vytištěna uživatelská příručka,
pochází z lesů certifikovaných podle Forest Stewardship Council® nebo z jiných regulovaných
zdrojů.
Vrstvená skla
Toto sklo je zesílené, což poskytuje
lepší ochranu proti rozbití a zlepšenou
zvukovou izolaci prostoru pro cestující.
Čelní sklo a ostatní okna* jsou vyrobena z vrstveného skla.
Symbol FSC® znamená, že papír použitý na
výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle FSC® nebo jiných regulovaných
zdrojů.
Související informace
•
24
Životní prostředí (str. 22)
* Volitelná výbava/příslušenství.
ÚVOD
Twin Engine - přehled
Přehled speciálních funkcí vozu V60 Twin
Engine.
}}
25
ÚVOD
||
Dobíjení hybridní baterie (str. 296).
Hybridní akumulátor (str. 379).
Elektromotor (str. 265) s pohonem na zadní
kola.
Jízdní režimy (str. 266).
Sdružená přístrojová deska (str. 69) s jedinečnými informacemi pro Twin Engine.
Související informace
•
26
Twin Engine - úvod (str. 27)
ÚVOD
Twin Engine - úvod
Jízda s vozem
S vozem je jezdí naprosto stejně jako s běžným
vozem. Elektromotor pohání vozidlo většinou při
nízkých rychlostech, naftový motor při vyšších
rychlostech a během aktivnější jízdy.
S vozem je jezdí naprosto stejně jako s běžným
vozem. Elektromotor pohání vozidlo většinou při
nízkých rychlostech, naftový motor při vyšších
rychlostech a během aktivnější jízdy. Přečtěte si
další informace o Ekonomická jízda (str. 285).
Důležité informace
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že vozidlo, které napájí pouze
elektromotor, nevydává žádný zvuk motoru
a může se stát, že děti, chodci, cyklisté a zvířata si vozidla nevšimnou. To platí především
pro malé rychlosti jako např. při parkování
vozidla.
Proud pod vysokým napětím
Některé komponenty ve voze
jsou pod vysokým napětí, což
může být v případě neodborné
manipulace nebezpečné. Nedotýkejte se ničeho, co není jednoznačně uvedeno v uživatelské příručce. Přečtěte si další
informace o motorovém prostoru (str. 357).
VAROVÁNÍ
S kabely oranžové barvy smí pracovat jen
oprávnění zaměstnanci.
Jízdní režimy
Během jízdy můžete vozidlo přepnout do některého z jízdních režimů, např. do čistě elektrického
režimu nebo, pokud potřebujete vyšší výkon, do
režimu s aktivovaným elektromotorem a naftovým
motorem. Vozidlo pro zvolený jízdní režim vypočítá
optimální kombinaci jízdních vlastností, zážitku
z jízdy, vlivu na životní prostředí a spotřeby paliva.
Přečtěte si další informace o Systém pohonu jízdní režimy (str. 266).
Sdružená přístrojová deska
Dvě pole na sdruženém přístrojovém panelu
zobrazují speciální informace pro V60 Twin
Engine, indikaci hybridní baterie (současná úroveň energie), aktivní jízdní režim, symbol, který se
rozsvítí při provozování naftového motoru, Hybrid
Guide a rekuperaci energie. Další informace
o sdružené přístrojové desce (str. 69).
Teplotní příprava
Aby vozidlo fungovalo optimálně, musí mít
hybridní baterie se všemi souvisejícími systémy
elektrického pohonu a naftový motor s pohonnými systémy správnou provozní teplotu. Pokud je
baterie příliš studená nebo horká, kapacita baterie výrazně klesne. V rámci teplotní přípravy se
systémy pohonu a prostor pro cestující připraví
před odjezdem tak, aby se snížilo opotřebení
i spotřeba energie během jízdy. Přečtěte si další
informace o Všeobecné informace o předběžné
úpravě teploty (str. 138).
Dobíjení hybridní baterie
DŮLEŽITÉ
Nikdy nepřipojujte nabíjecí kabel, pokud hrozí
zásah blesku.
Hybridní baterie lithium-iontového typu se může
dobíjet různými způsoby. Dobíjecí kabel s řídicí
jednotkou lze připojit mezi vozidlo a zásuvku
230V AC, viz Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou
(str. 299). Doba dobíjení závisí na dobíjecím proudu (str. 297).
Elektromotor se při lehkém brzdění používá jako
motorová brzda. Přitom se pohybová energie
vozidla mění na elektrickou energie, která se používá k dobíjení hybridní baterie. Chcete-li více
informací o rekuperování energie brzdné síly
(str. 277).
Kromě toho může v případě potřeby naftový
motor dobíjet hybridní baterii elektromotoru
pomocí speciálního generátoru vysokého napětí,
viz hnací systémy a jízdní režimy (str. 266).
Související informace
•
Twin Engine - přehled (str. 25)
27
BEZPEČNOST
BEZPEČNOST
Všeobecné informace
o bezpečnostních pásech
Při prudkém brzdění může dojít k vážnému zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním
pásem. Ujistěte se, že jsou všichni cestující po
celou cestu připoutáni bezpečnostními pásy.
Nezapomeňte
•
Nepoužívejte spony ani podobné přípravky,
které by zabránily řádnému upnutí pásu.
•
Bezpečnostní pás se nesmí překrucovat
a nesmí se o nic zachytit.
VAROVÁNÍ
Nikdy bezpečnostní pásy sami neupravujte ani
neopravujte. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás silně přetížen,
např. v souvislosti s nehodou, musí být celý
bezpečnostní pás vyměněn. I když bezpečnostní pás nevykazuje viditelné známky poškození, mohlo dojít k omezení některých ochranných funkcí bezpečnostního pásu. Kromě toho
vyměňte bezpečnostní pás, když je pás opotřebený nebo poškozený. Nový bezpečnostní
pás musí být homologován a určen pro instalaci ve stejné poloze jako původní bezpečnostní pás.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní
pás nepoužívá nebo se používá nesprávně,
může v případě kolize dojít ke snížení ochrany,
kterou zajišťuje airbag.
VAROVÁNÍ
Každý bezpečnostní pás je určen pouze pro
jednu osobu.
Těsnost dolní části pásu upravte zatažením za horní část
pásu nahoru k rameni. Dolní část pásu musí vést nízko
(nikoliv přes břicho).
Chcete-li si zajistit maximální bezpečí je velmi
důležité aby bezpečnostní pás pevně přiléhal
k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být příliš zakloněno. Opěradlo sedadla je navrženo tak, aby
chránilo v běžné poloze sezení.
Nepřipoutaní cestující budou upozorněni na připoutání se (str. 31) bezpečnostním pásem akusticky i vizuálně (str. 33).
30
Související informace
•
•
•
Bezpečnostní pás - těhotenství (str. 32)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 32)
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 33)
BEZPEČNOST
Bezpečnostní pás - nasazení
Nezapomeňte
Před začátkem jízdy si nasaďte bezpečnostní
pás (str. 30).
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej uvolnit:
•
•
•
Pomalu vytáhněte bezpečnostní pás a zapněte jej
zatlačením pojistného jazýčku do přezky pásu.
Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás byl zapnut.
pokud jej vytáhnete z navíječe příliš rychle
během brzdění a akcelerace
pokud se vozidlo silně nakloní.
Související informace
Nesprávně nastavený bezpečnostní pás. Pás musí doléhat na rameno.
•
•
•
•
Bezpečnostní pás - těhotenství (str. 32)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 32)
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 33)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 33)
Správně nastavený bezpečnostní pás.
Nastavení výšky bezpečnostního pásu. Stiskněte tlačítko
a přesuňte bezpečnostní pás ve svislém směru. Umístěte
pás co nejvýše - nesmí však vést přes krk.
Spony se hodí pouze do určeného zámku na
zadním sedadle1.
1
Určité trhy.
31
BEZPEČNOST
Bezpečnostní pás - uvolnění
Bezpečnostní pás - těhotenství
bezpečnostní pás (str. 30) uvolněte, když vozidlo
stojí.
Bezpečnostní pás (str. 30) by se měl během
těhotenství vždy používat. Musí se ale používat
správným způsobem.
Stiskněte červené tlačítko na přezce bezpečnostního pásu a nechte pás navinout. Pokud se pás
zcela nenavinul, zasuňte jej ručně, aby nezůstal
volně viset.
Související informace
•
•
Související informace
Bezpečnostní pás - nasazení (str. 31)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 33)
G020998
•
•
Diagonální část musí vést přes rameno, potom
mezi ňadry a na boční stranu břicha.
Dolní část musí být naplocho přes stehna a co
možná nejníže pod břichem. – Nikdy se nesmí
posunout nahoru. Upravte si bezpečnostní pás
a zajistěte, aby v celé délce přiléhal k tělu. Navíc
zkontrolujte, že pás není nikde překroucený.
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné řidičky
měly upravovat seřízení sedadla (str. 84)
a polohu volantu (str. 89) tak, aby mohly při
řízení snadno udržovat kontrolu nad vozidlem (to
znamená, že musí být schopny snadno ovládat
pedály a volant). Měly by se snažit nastavit polohu
sedadla co nejdále dozadu, aby vzdálenost mezi
volantem a jejich břichem byla co největší.
32
Bezpečnostní pás - nasazení (str. 31)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 32)
BEZPEČNOST
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
otevřeny některé ze zadních dveří, na sdružené přístrojové desce se zobrazí zpráva.
Zpráva se automaticky potvrdí po cca. 30
sekundách jízdy nebo po stisknutí tlačítka
OK na páčkovém přepínači (str. 114). Pokud
někdo není připoutaný, zprávu lze potvrdit
pouze manuálně, a to stisknutím tlačítka OK
na páčce.
Nepřipoutaní cestující budou akusticky i vizuálně
upozorněni na připoutání se (str. 31) bezpečnostním pásem.
G017726
•
Zvuková připomínka závisí na rychlosti a v některých případech na čase. Vizuální připomínka je
umístěna ve stropní konzole a na sdružené přístrojové desce (str. 68).
Dětské sedačky nejsou vybaveny systémem upozornění na připoutání se bezpečnostním pásem.
Zadní sedadlo
Poskytuje varování, pokud je rozepnutý
některý ze zadních bezpečnostních pásů
během jízdy. Toto varování je vydáno ve formě
zprávy na sdružené přístrojové desce spolu
s akustickým/vizuálním signálem. Varování je
ukončeno v případě opětovného zapnutí bezpečnostního pásu nebo může být také ručně
potvrzeno stisknutím tlačítka OK.
Na informačním displeji na sdružené přístrojové
desce je vidět, které bezpečnostní pásy se používají. Tato informace ke k dispozici trvale.
Předpínač bezpečnostního pásu
Všechny bezpečnostní pásy (str. 30) jsou vybaveny předpínači bezpečnostních pásů. Mechanizmus předpínače v případě nárazu určité intenzity napne bezpečnostní pás. Bezpečnostní pás
potom poskytuje cestujícím efektivnější ochranu.
VAROVÁNÍ
Nikdy nezasunujte jazýček bezpečnostního
pásu spolujezdce do zámku pásu na straně
řidiče. Jazýček bezpečnostního pásu zasunujte vždy do zámku na správné straně.
Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy
nepoškodili. Nevkládejte do zámku pásu
žádné cizí předměty. V případě kolize by se
mohlo stát, že by bezpečnostní pásy a zámky
pásu nefungovaly správně. Hrozí riziko
vážného poranění.
Určité trhy
Pokud se řidič nebo spolujezdec nepřipoutají
bezpečnostním pásem budou upozorněni zvukovým signálem a kontrolkou, aby se připoutali. Při
nízké rychlosti bude varovný signál znít po dobu
prvních 6 sekund.
Upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem na zadním sedadle má dvě vedlejší
funkce:
•
Poskytuje informaci o připoutání bezpečnostními pásy (str. 30) na zadním sedadle. Pokud
se používají bezpečnostní pásy nebo jsou
33
BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ
Pokud se během diagnostiky poruch zjistí
závada nebo pokud se aktivuje systém, rozsvítí
se výstražný symbol. V případě potřeby se na
informačním displeji sdružené přístrojové desky
(str. 68) zobrazí výstražný symbol společně se
zprávou.
Pokud zůstane varovná kontrolka systému airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy, znamená to, že systém airbagů není plně funkční.
Systém indikuje závadu v systému předpínačů
bezpečnostních pásů, v systému SIPS,
systému IC nebo jinou závadu v systému.
Neprodleně kontaktujte autorizovaný servis
Volvo.
Pokud kontrolka signalizuje závadu, tj. svítí
výstražný trojúhelník a na displeji se zobrazí
zpráva Airbag SRS Nutný servis nebo SRS
airbag Urgentní servis. Doporučujeme, abyste
neprodleně kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Výstražný trojúhelník a výstražný symbol systému airbagu
(str. 34) na analogové sdružené přístrojové desce.
Výstražný symbol na sdružené přístrojové desce
se rozsvítí, je-li dálkový ovladač s klíčem v poloze
klíče II (str. 83). Pokud v systému airbagů není
žádná chyba, kontrolka po cca. 6 sekundách
zhasne.
34
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu (str. 43)
Systém airbagů
V případě čelní kolize systém airbagu pomůže
chránit hlavu, obličej a hruď řidiče a spolujezdce
před poraněním.
G018665
Bezpečnost - výstražný symbol
Systém airbagu při pohledu seshora, vůz s levostranným
řízením.
BEZPEČNOST
•
Vždy kontaktujte lékaře.
POZNÁMKA
Detektory reagují různě, a to v závislosti na
charakteru kolize a v závislosti na tom, zda
jsou připoutány bezpečnostní pásy. Platí pro
všechny polohy pásů.
G018666
VAROVÁNÍ
Systém airbagu při pohledu seshora, vůz s pravostranným řízením.
Systém se skládá z airbagů a čidel. Při nárazu
určité intenzity se aktivují čidla a airbag(y) se
naplní horkým plynem. Airbag chrání cestující
před nárazem při čelní kolizi. Airbag se vypustí při
stlačení v důsledku srážky. Přitom uniká do
vozidla kouř. To je zcela normální. Mezi naplněním
a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze
několik desetin sekundy.
Pokud se naplnil airbag, doporučujeme Vám
postupovat takto:
•
Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste
vozidlo nechali dopravit k opravě do autorizovaného servisu Volvo. Nikdy nejezděte
s vyfouknutými airbagy.
•
Doporučujeme, abyste výměnu součástí bezpečnostních systémů vozidla svěřili autorizovanému servisu Volvo.
Řídicí modul systému airbagů se nachází ve
středové konzole. Pokud dojde k namočení
středové konzoly vodou nebo jinou kapalinou,
odpojte kabely akumulátoru spouštěče. Nepokoušejte se nastartovat vozidlo, mohlo by dojít
k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla do provozu. Vozidlo nechte dopravit do autorizovanému servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s nafouknutými airbagy.
Řízení vozidla by se mohlo ztížit. Rovněž
mohou být poškozeny ostatní bezpečnostní
systémy. Kouř a prach uvolněný při nafukování
airbagů může při intenzivní reakci způsob podráždění zraku a kůže resp. může způsobit
poranění osob. Rychlé nafukování airbagu
a materiál, ze kterého je airbag vyroben, může
způsobit tření a popálení kůže.
Proto se v případě kolize může stát, že se
nafoukne pouze jeden (nebo žádný) airbag.
Detektory snímají intenzitu kolize vozidla
a podle toho reagují nafouknutím jednoho
nebo několika airbagů.
Související informace
•
•
•
Airbag řidiče (str. 36)
Airbag spolujezdce (str. 36)
Bezpečnost - výstražný symbol (str. 34)
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, abyste za účelem opravy kontaktovali autorizovaný servis Volvo. Neodborná
oprava systému airbagů by mohla způsobit
jeho poruchu a následně vážné zranění osob.
35
BEZPEČNOST
Airbag řidiče
Airbag spolujezdce
Kromě bezpečnostního pásu (str. 30) je vůz
vybaven airbagem (str. 34), který zvyšuje míru
ochrany.
Kromě bezpečnostního pásu (str. 30) je vůz na
straně spolujezdce vybaven airbagem (str. 34),
který zvyšuje míru ochrany.
Airbag se nachází ve středu volantu. Volant je
označen nápisem AIRBAG.
Tento airbag je složen v prostoru nad odkládací
přihrádkou. Panel airbagu je označen nápisem
AIRBAG.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní
pás nepoužívá nebo se používá nesprávně,
může v případě kolize dojít ke snížení ochrany,
kterou zajišťuje airbag.
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze s pravostranným řízením.
Štítek airbagu spolujezdce
Související informace
•
Airbag spolujezdce (str. 36)
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze s levostranným řízením.
Nálepka na sluneční cloně na straně spolujezdce.
36
BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní
pás nepoužívá nebo se používá nesprávně,
může v případě kolize dojít ke snížení ochrany,
kterou zajišťuje airbag.
Vypínač - PACOS*
Airbag předního spolujezdce může být deaktivován (str. 38), pokud je vozidlo vybaveno vypínačem PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem spolujezdce, ale není vybaveno vypínačem PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch), airbag
bude vždy aktivován.
Aby riziko poranění v případě nafouknutí airbagu bylo minimální, cestující musí sedět co
nejvíce vzpřímeně s nohami na podlaze a se
zády opřenými o sedadlo. Bezpečnostní pásy
musí být připoutány.
Související informace
Nálepka na sloupku dveří na straně spolujezdce. Štítek
airbagu uvidíte po otevření dveří spolujezdce.
Výstražná nálepka pro airbag spolujezdce je
umístěna dle vyobrazení nahoře.
VAROVÁNÍ
Nepokládejte předměty před čelní sklo a nad
čelní sklo do místa, kde se nachází airbag
spolujezdce.
•
•
Airbag řidiče (str. 36)
Dětské sedačky (str. 46)
VAROVÁNÍ
Nikdy nepoužívejte sedačku instalovanou proti
směru jízdy na sedadle, které chrání zapnutý
airbag. Jinak by mohlo dojít k vážnému nebo
smrtelnému poranění dítěte.
VAROVÁNÍ
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před předním sedadlem spolujezdce nebo zde seděl.
Pokud je zapnutý airbag spolujezdce vpředu,
nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce
dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.
Pokud je airbag spolujezdce vypnutý, na
sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět cestující (děti a dospělí) po směru jízdy.
Nedodržení výše uvedených doporučení může
ohrozit život přepravovaných osob nebo může
vést k vážnému poranění osob.
* Volitelná výbava/příslušenství.
37
BEZPEČNOST
Airbag spolujezdce - aktivace/
deaktivace*
po směru jízdy mohou bezpečně sedět na
sedadle spolujezdce vpředu.
Airbag předního spolujezdce (str. 36) může být
deaktivován, pokud je vozidlo vybaveno vypínačem PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch).
OFF - airbag je deaktivován. Je-li vypínač
v této poloze, děti sedící proti směru jízdy
mohou bezpečně sedět na sedadle spolujezdce vpředu.
Vypínač airbagu spolujezdce (PACOS) je umístěn
z boku přístrojové desky na straně spolujezdce
a je přístupný po otevření dveří spolujezdce (viz
část nazvaná Vypínač airbagu – PACOS).
Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované poloze.
Ke změně polohy byste měli použít čepel klíče
(str. 169) dálkového ovladače.
VAROVÁNÍ
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):
Pokud je zapnutý airbag spolujezdce vpředu,
nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce
dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.
Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):
Symbol informuje, že je aktivován airbag (SRS) spolujezdce.
Pokud je airbag spolujezdce vypnutý, na
sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět cestující (děti a dospělí) po směru jízdy.
Varovný symbol ve stropní konzole indikuje, že
airbag pro sedadlo předního spolujezdce je aktivován (viz předcházející obrázek).
Nedodržení výše uvedených doporučení může
ohrozit život přepravovaných osob nebo může
vést k vážnému poranění osob.
POZNÁMKA
Pokud je dálkový ovladač v poloze II
(str. 83), zobrazí se na sdružené přístrojové
desce na dobu cca. 6 sekund.výstražný symbol (str. 34) airbagu.
Umístění vypínače airbagu.
ON - airbag je aktivován. Je-li vypínač v této
poloze, všichni cestující (děti a dospělí) sedící
38
G017800
Spínač - PACOS
VAROVÁNÍ
Nikdy nepoužívejte dětskou sedačku instalovanou proti směru jízdy, pokud je aktivován airbag spolujezdce a na stropní konzole to
. V opačném přípotvrzuje svíticí symbol
padě může dojít k ohrožení života dítěte.
Následně se kontrolka ve stropní konzole rozsvítí na znamení, že airbag pro sedadlo předního spolujezdce je ve správném stavu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
Související informace
•
2
Boční airbag (SIPS)
Velká část sil při nárazu z boku je přenesena
prostřednictvím systému SIPS (Side Impact
Protection System) do podlahy, střechy, nosníků,
sloupků a ostatních konstrukčních prvků karoserie. Boční airbagy řidiče a spolujezdce chrání
hrudník a kyčle a jsou důležitou součástí
systému SIPS.
G017724
2
Dětské sedačky (str. 46)
Indikace informuje, že airbag spolujezdce je deaktivován.
Textová zpráva a symbol na displeji stropní konzoly informují, že airbag pro přední sedadlo spolujezdce je deaktivován (viz předcházející obrázek).
VAROVÁNÍ
Nedodržení výše uvedených doporučení může
ohrozit život osob ve vozidle.
G032949
VAROVÁNÍ
Nedovolte nikomu sedět na předním sedadle
spolujezdce, pokud zpráva na stropní konzole
informuje, že byl deaktivován airbag, a pokud
na sdruženém přístrojovém panelu svítí výstražná kontrolka(str. 34) systému airbagů. To
znamená, že došlo k vážné závadě. Co nejdříve
kontaktujte servis. Opravu svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Systém airbagů SIPS se skládá ze dvou hlavních
komponent, bočních airbagů a čidel. Boční airbagy jsou instalovány v opěradlech předních
sedadel.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla
a boční airbagy se nafouknou. Airbag se naplní
mezi tělem cestujícího a dveřmi a absorbuje náraz
v okamžiku srážky. Airbag se vypustí při stlačení
v důsledku srážky. Za normálních okolností se
naplní pouze boční airbag na straně zasažené
nárazem.
}}
39
BEZPEČNOST
||
VAROVÁNÍ
Sedadlo řidiče, levostranné řízení.
•
Společnost Volvo doporučuje, aby výměnu
provedl autorizovaný servis Volvo.
Nesprávné provedení práce na systému
SIPS může způsobit funkční poruchy
a vážné poranění osob.
•
Nedávejte žádné předměty do prostoru
mezi vnější stranou sedadla a panel dveří,
protože tento prostor je určen pro boční
airbag.
•
Společnost Volvo doporučuje používat
pouze potahy sedadel schválené společností Volvo. Jiné potahy sedadel mohou
omezit funkčnost bočních airbagů.
•
Boční airbagy doplňují bezpečnostní pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
SIPS a dětské sedačky
Boční airbag nesnižuje ochranu, kterou poskytuje
vůz dětem, které sedí v dětské sedačce nebo na
podkládacím sedáku.
Související informace
Sedadlo předního spolujezdce, levostranné řízení.
40
•
•
•
Airbag řidiče (str. 36)
Airbag spolujezdce (str. 36)
Hlavový airbag (IC) (str. 40)
Hlavový airbag (IC)
Hlavový airbag napomáhá předcházet zranění
hlavy řidiče a spolucestujících o části interiéru při
bočním nárazu.
Nafukovací záclona IC (Inflatable Curtain) je součástí systému SIPS (str. 39) a systému airbagů
(str. 34). Je nainstalována podél obou stran
čalounění stropu a pomáhá chránit řidiče a cestující na krajních sedadlech. V případě nárazu určité
intenzity se aktivují čidla a hlavové airbagy se
nafouknou.
BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na madla
u stropu. Háček je určen pouze pro lehké
oděvy (ne pro tvrdé předměty jako jsou např.
deštníky).
Na obložení střechy, sloupky dveří ani boční
obložení nešroubujte ani jinak nepřipevňujte
žádné předměty. Tím by mohla být omezena
ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo schválené pro
použití v těchto částech vozidla.
Obecné informace o systému
WHIPS (ochrana před poraněním
krční páteře)
WHIPS (Whiplash Protection System) chrání
před poraněním krční páteře. Systém se skládá
z opěradel absorbujících energii a speciálně vyvinutých hlavových opěrek v obou předních
sedadlech.
VAROVÁNÍ
Nenakládejte vůz více než 50 mm pod horní
hranou oken ve dveřích. Jinak by se mohlo
stát, že hlavový airbag v čalounění stropu
neposkytne zamýšlenou ochranu.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech (str. 30)
Systém WHIPS je aktivován při nárazu zezadu,
v závislosti na úhlu nárazu, rychlosti a vlastnostech druhého vozu.
}}
41
BEZPEČNOST
||
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
Vlastnosti sedadla
Když je systém WHIPS aktivován, sklopí se opěradla předních sedadel částečně dozadu, aby se
změnila poloha těla řidiče a spolujezdce na předním sedadle. Tím se sníží riziko poranění krční
páteře.
VAROVÁNÍ
WHIPS - poloha těla na sedadle
Aby systém WHIPS (str. 41) zajistil optimální
ochranu, řidič a spolujezdec musí správně sedět
a fungování systému nic nesmí bránit.
Poloha těla na sedadle
VAROVÁNÍ
Nestlačujte pevné předměty mezi sedákem
zadního sedadla a opěradlem předního
sedadla. Dávejte pozor, abyste neomezili
funkčnost systému WHIPS.
Správnou polohu pro sezení na předním sedadle
(str. 84) nastavte dříve, než se vozidlo rozjede.
Řidič a spolujezdec na předním sedadle musí
sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.
Funkce
Nikdy sami neopravujte a neupravujte sedadlo
se systémem WHIPS. Opravu svěřte autorizovanému servisu Volvo.
WHIPS a dětské sedačky
Systém WHIPS nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce nebo
na podkládacím sedáku.
Nepokládejte na zadní sedadlo žádné předměty, které by
mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Související informace
•
•
42
WHIPS - poloha těla na sedadle (str. 42)
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech (str. 30)
Nenechávejte na podlaze za sedadlem řidiče/spolujezdce žádné předměty, které by mohly omezit funkci
systému WHIPS.
Pokud je opěradlo zadního sedadla spuštěné
dolů nebo pokud se na zadním sedadle používá dětská sedačka proti směru jízdy, příslušné přední sedadlo se musí posunout
dopředu tak, aby nebylo v kontaktu se spuštěným opěradlem nebo dětskou sedačkou.
BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ
Je-li sedadlo vystaveno extrémním sílám jako
např. nárazu do zadní části vozu, systém
WHIPS se musí zkontrolovat. Společnost
Volvo doporučuje kontrolu v autorizovaném
servisu Volvo.
Přestože se zdá, že sedadlo nebylo poškozeno, mohlo se stát, že systém WHIPS již
neposkytuje ochranu.
Všeobecné informace
o bezpečnostním režimu
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami nebo
resetovat elektroniku po aktivaci bezpečnostního režimu. Mohlo by dojít ke zranění osob
nebo by vůz nemusel fungovat jako obvykle.
Doporučujeme, abyste nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném servisu Volvo a obnovit
normální stav poté, co byla zobrazena zpráva
Bezp. režim Viz příručka.
Bezpečnostní režim je bezpečnostní funkce,
která se spouští, když náraz může poškodit důležitou funkci ve voze, např. palivové potrubí, čidla
bezpečnostních systémů nebo brzdovou soustavu.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaný servis Volvo, kde systém po menším nárazu do zadní části vozu zkontrolují.
Související informace
•
Bezpečnostní režim - pokus o nastartování
vozidla (str. 44)
•
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
(str. 44)
Výstražný trojúhelník na sdružené přístrojové desce.
Pokud se vozidlo podílelo na dopravní nehodě,
může se na zobrazit zpráva Bezp. režim Viz
příručka na informačním displeji sdružené přístrojové desky (str. 68). To znamená, že je omezena funkčnost vozu.
43
BEZPEČNOST
Bezpečnostní režim - pokus
o nastartování vozidla
VAROVÁNÍ
Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto místa
odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo bylo
dopraveno k opravě do autorizovaného servisu
Volvo.
Je-li vozidlo v bezpečnostním režimu (str. 43),
vše se zdá být v pořádku a zkontrolovali jste, zda
neuniká palivo, můžete zkusit vozidlo nastartovat.
Nejprve zkontrolujte, že z vozu neuniká palivo.
Nesmí být cítit zápach paliva.
Pokud vše vypadá normálně a zkontrolovali jste
vůz z hlediska úniku paliva, můžete se pokusit
nastartovat motor vozu.
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem a otevřete
dveře řidiče. Pokud se nyní objeví hlášení, že je
zapalování zapnuté, stiskněte startovací tlačítko.
Potom zavřete dveře a znovu zasuňte dálkový
ovladač s klíčem. Elektronika vozu se nyní pokusí
resetovat do normálního režimu. Potom se pokuste nastartovat motor vozu.
Pokud je stále na displeji zpráva Bezp. režim
Viz příručka, nesmíte vůz řídit ani jej nechat táhnout, avšak místo toho musí být vůz odvezen na
vozidle odtahové služby (str. 315). I když vůz se
zdá pojízdný, při jízdě by mohlo skryté poškození
znemožnit ovládání vozu.
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte nastartovat vůz, pokud je cítit palivo a zobrazila se
zpráva Bezp. režim Viz příručka. Okamžitě
vůz opusťte.
44
Související informace
•
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
(str. 44)
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
Pokud se po resetováni zprávy Bezp. režim Viz
příručka zobrazí zpráva Normal mode, když se
pokusíte nastartovat vozidlo (str. 44), je možné
opatrně odjet s vozidlem z nebezpečné situace.
Nejezděte s vozem dál, než je nezbytně nutné.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu (str. 43)
BEZPEČNOST
Všeobecné informace
o bezpečnosti dětí
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky, podkládací
sedáky a úchyty) určené pro montáž do vašeho
konkrétního vozidla.
Tím, že použijete dětské bezpečnostní příslušenství, zajistíte optimální podmínky pro bezpečnou
jízdu dítěte ve vozidle. Dále se toto dětské bezpečnostní příslušenství snadno instaluje a jednoduše používá.
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět ve
voze správně připoutány. Děti nesmějí nikdy sedět
na klíně cestujících.
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly
v dětských sedačkách zády ke směru jízdy co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku. Dále doporučuje,
aby děti používaly podkládací sedáky/dětské
sedačky ve směru jízdy do 140 cm výšky.
POZNÁMKA
V případě dotazů k instalaci dětských bezpečnostních systémů požádejte o upřesnění
výrobce.
Dětské pojistky
Zadní dveře a okna v zadních dveřích* lze
zamknout manuálně (str. 183) nebo elektronicky
(str. 184)*, čímž se zabrání otevření zevnitř.
Související informace
•
•
•
Dětské sedačky - umístění (str. 52)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 56)
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 60)
POZNÁMKA
Požadavky právních předpisů, které platí pro
typy dětských sedaček pro děti různého věku
a výšek, se pro jednotlivé země liší. Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
* Volitelná výbava/příslušenství.
45
BEZPEČNOST
Dětské sedačky
Děti musejí ve voze sedět bezpečně a přitom
pohodlně. Zkontrolujte, zda se dětská sedačka
používá správně.
POZNÁMKA
Při použití dětských bezpečnostních systémů
je nutné přečíst si přiložené pokyny k instalaci.
46
POZNÁMKA
Nikdy nenechávejte dětskou sedačku ve
vozidle nepřipevněnou. Vždy, i když se nepoužívá, ji připevněte podle pokynů pro dětskou
sedačku.
VAROVÁNÍ
Nepřipevňujte popruhy dětské sedačky
k vodorovné nastavovací tyči sedadla, k pružinám, kolejnici ani k nosníkům pod sedadlem.
Ostré hrany by mohly sedadla poškodit.
Postup montáže a pokyny pro správné připevnění
dětské sedačky naleznete v montážním návodu.
BEZPEČNOST
Doporučené dětské sedačky2
Hmotnost
Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky proti směru jízdy)
Skupina 0
Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky po směru
jízdy)
Vnější zadní sedadlo
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná systémem ISOFIX.
max. 10 kg
Skupina 0+
Typové schválení: E1 04301146
max. 13 kg
(L)
Skupina 0
max. 10 kg
Skupina 0+
max. 13 kg
Dětská sedačka Volvo (Volvo
Infant Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním
pásem.
Typové schválení: E1
04301146
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E1 04301146
(U)
(U)
Skupina 0
max. 10 kg
Skupina 0+
Prostřední zadní sedadlo
Dětská sedačka Volvo (Volvo
Infant Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním
pásem.
Typové schválení: E1
04301146
(U)
Dětské sedačky, schválené
k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu
použití.
Dětské sedačky, schválené
k univerzálnímu použití.
(U)
(U)
(U)
max. 13 kg
2 Pro
ostatní dětské sedačky platí, že by měl být Váš vůz uveden na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE R44.
}}
47
BEZPEČNOST
||
Hmotnost
Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky proti směru jízdy)
Skupina 1
Otočná dětská sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná proti
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
9-18 kg
Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky po směru
jízdy)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
Otočná dětská sedačka (Volvo Convertible
Child Seat) - dětská sedačka používaná
proti směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
(L)
(L)
Skupina 1
9-18 kg
Dětská sedačka Volvo instalovaná proti směru jízdy
Dětská sedačka Volvo instalovaná proti
směru jízdy
Typové schválení: E5 04212
Typové schválení: E5 04212
(L)
(L)
Skupina 1
Dětské sedačky instalované
po směru jízdy, schválené
k univerzálnímu použití.A
9-18 kg
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu
použití.
Dětské sedačky, schválené
k univerzálnímu použití.
(U)
(U)
(UF)
Skupina 2
15-25 kg
Otočná dětská sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná proti
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
(L)
48
Otočná dětská sedačka (Volvo Convertible
Child Seat) - dětská sedačka používaná
proti směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
(L)
BEZPEČNOST
Hmotnost
Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky proti směru jízdy)
Skupina 2
Dětská sedačka Volvo instalovaná proti směru jízdy
Dětská sedačka Volvo instalovaná proti
směru jízdy
Typové schválení: E5 04212
Typové schválení: E5 04212
(L)
(L)
15-25 kg
Skupina 2
15-25 kg
Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky po směru
jízdy)
Otočná dětská sedačka
(Volvo Convertible Child
Seat) - dětská sedačka
používaná čelem ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5
04191
Vnější zadní sedadlo
Otočná dětská sedačka (Volvo Convertible
Child Seat) - dětská sedačka používaná
čelem ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
(U)
Prostřední zadní sedadlo
Otočná dětská sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná čelem
ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
(U)
(U)
Skupina 2/3
15-36 kg
Podkládací sedák Volvo
s opěradlem (Volvo Booster
Seat with backrest).
Typové schválení: E1
04301169
(UF)
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Typové schválení: E1 04301169
(UF)
Podkládací sedák Volvo
s opěradlem (Volvo Booster
Seat with backrest).
Typové schválení: E1
04301169
(UF)
}}
49
BEZPEČNOST
||
Hmotnost
Skupina 2/3
15-36 kg
Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky proti směru jízdy)
Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky po směru
jízdy)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla
(Booster Cushion with and
without backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla (Booster Cushion with and without
backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla (Booster
Cushion with and without
backrest).
Typové schválení: E5
04216
Typové schválení: E5 04216
(UF)
Typové schválení: E5 04216
(UF)
(UF)
Skupina 2/3
Dětský autosedák Volvo
Dětský autosedák Volvo
Dětský autosedák Volvo
15-36 kg
Typové schválení: E1
04301312
Typové schválení: E1 04301312
Typové schválení: E1
04301312
(UF, L)
(UF)
Skupina 2/3
15-36 kg
(UF)
Integrovaná dětská sedačka (Integrated
Child Seat) - k dispozici jako volitelná
výbava instalovaná ve výrobním závodě.
Typové schválení: E5 04189
(B)
L: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální kategorie.
Vhodné pouze pro dětské sedačky schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
UF: Vhodné pouze pro dětské sedačky používané čelem ke směru jízdy schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
B: Integrované dětské sedačky schválené pro tuto váhovou kategorii.
A
50
Pro děti s touto hmotností doporučuje Volvo dětskou sedačku instalovanou proti směru jízdy.
BEZPEČNOST
Související informace
•
•
•
•
Dětské sedačky - umístění (str. 52)
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 60)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 56)
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 45)
51
BEZPEČNOST
Dětské sedačky - umístění
Štítek airbagu spolujezdce
Umístění dítěte ve voze a výběr vybavení je ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte.
Můžete umístit:
•
dětskou sedačku instalovanou proti směru
jízdy na sedadlo spolujezdce vpředu, pokud je
airbag spolujezdce deaktivován.
•
autosedák/dětskou sedačku instalovanou po
směru jízdy na sedadlo spolujezdce vpředu,
pokud je airbag spolujezdce aktivován.
•
jedna nebo několik dětských sedaček/
podkládacích sedáků na zadním sedadle.
G020739
VAROVÁNÍ
Nálepka na sluneční cloně na straně spolujezdce.
Sedačku pro dítě proti směru jízdy nelze používat s airbagem.
VAROVÁNÍ
Sedačky pro dítě (str. 46) proti směru jízdy vždy
instalujte na zadní sedadla, pokud je airbag
spolujezdce aktivován (str. 38). Pokud na předním
sedadle spolujezdce sedí dítě, může při vystřelení
airbagu utrpět vážný úraz.
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před předním sedadlem spolujezdce nebo zde seděl.
Pokud je zapnutý airbag spolujezdce vpředu,
nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce
dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.
Pokud je airbag spolujezdce deaktivován, sedačky
pro děti proti směru jízdy lze nainstalovat na
sedadlo spolujezdce vpředu.
Nálepka na sloupku dveří na straně spolujezdce. Štítek
airbagu uvidíte po otevření dveří spolujezdce.
Výstražná nálepka pro airbag spolujezdce je
umístěna dle vyobrazení nahoře.
52
Nikdy nepoužívejte sedačku instalovanou proti
směru jízdy na sedadle, které chrání zapnutý
airbag. Jinak by mohlo dojít k vážnému nebo
smrtelnému poranění dítěte.
Pokud je airbag spolujezdce vypnutý, na
sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět cestující (děti a dospělí) po směru jízdy.
Nedodržení výše uvedených doporučení může
ohrozit život přepravovaných osob nebo může
vést k vážnému poranění osob.
BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ
Nesmí se používat dětské sedáky a dětské
sedačky s ocelovými výztuhami či jinou konstrukcí zakrývající tlačítko rozepnutí přezky
bezpečnostního pásu, protože by mohly způsobit náhodné rozepnutí této přezky.
Horní část dětské sedačky nesmí být opřena
o čelní sklo.
POZNÁMKA
Dětská sedačka - integrovaná
dětská sedačka*
Integrované dětské sedačky na zadním sedadle
umožní dětem bezpečně a pohodlně sedět.
Dětská sedačka je speciálně navržena tak, aby
zajistila společně s bezpečnostními pásy sedadla
dobrou bezpečnost. Sedák lze zvednout v závislosti na hmotnosti dítěte do jedné ze dvou poloh.
Dětská sedačka je schválena pro děti s hmotností
mezi 15 a 36 kg s výškou minimálně 95 cm.
Právní předpisy upravující rozmístění dětí ve
vozidle se v jednotlivých zemích liší. Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
Nesprávní umístění, bezpečnostní pás nesmí vést pod
ramenem.
Před jízdou zkontrolujte, zda:
Související informace
•
•
Dětské sedačky (str. 46)
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 45)
•
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 60)
•
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 56)
Správná pozice, bezpečnostní pás by měl vést na rameni.
•
sedák se zvedne do správné polohy podle
hmotnosti dítěte
•
•
sedák se na místě zajistí
•
bezpečnostní pás neleží křížem přes krk
dítěte nebo pod ramenem (viz předcházející
obrázek)
•
dolní část bezpečnostního pásu je umístěna
nízko přes pánev, aby poskytla optimální
ochranu.
bezpečnostní pás je v kontaktu s tělem dítěte
a není volný nebo překroucený
Sedák se do dvou úrovní nastavuje zvednutím
(str. 54) a spuštěním (str. 55).
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
53
BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ
Volvo doporučuje provádět opravu nebo
výměnu dětské bezpečnostní sedačky pouze
v autorizovaném servisu Volvo. Neprovádějte
na dětské sedačce žádné úpravy a změny.
Pokud integrovaná dětská sedačka byla vystavena značnému zatížení, např. v souvislosti
s kolizí, musí se vyměnit sedák sedadla, bezpečnostní pás a opěradlo resp. někdy i celé
sedadlo. Dokonce i když se zdá, že dětská
sedačka není poškozena, je možné, že neposkytne očekávanou míru ochrany. To platí také
v případě, kdy se sedák při kolizi nebo
v podobné situaci nacházel ve spuštěné
poloze. Sedák se rovněž musí vyměnit, pokud
je silně opotřebený.
Integrovaná dětská sedačka* zvednutí sedáku sedadla
Pokud se integrovaná dětská sedačka (str. 53)
používá, sedák se musí vyklopit nahoru.
Sedák lze zvednout nahoru do dvou poloh. Příslušná poloha závisí na hmotnosti dítěte.
Hmotnost
Stupeň 1
Stupeň 2
22-36 kg
15-25 kg
Stupeň 13
Zatlačte sedák zpět, aby se zajistil.
VAROVÁNÍ
Pokud nebudete dodržovat pokyny týkající se
dětské sedačky, dítě může v případě kolize
utrpět vážné poranění.
Zatažením za rukojeť dopředu a nahoru uvolněte sedák.
3 Spodní
54
úroveň.
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
Integrovaná dětská sedačka* spuštění sedáku sedadla
Stupeň 24
Pokud se integrovaná dětská sedačka (str. 53)
nepoužívá, sedák se musí spustit do zadního
sedadla. Sedák lze spustit z horního nebo spodního stupně do zcela spuštěné polohy v zadním
sedadle. Není však možné nastavit sedák z horního stupně do dolního stupně.
Zvedněte sedák nahoru u přední hrany
a zatlačte jej zpět proti opěradlu, aby se zajistil.
Začněte od nižšího stupně. Stiskněte tlačítko.
POZNÁMKA
Není možné nastavit sedák z 2. stupně do 1.
stupně. Nejdříve se musí resetovat tak, že se
zcela složí dolů (str. 55) do zadního sedadla.
Související informace
•
4 Horní
Integrovaná dětská sedačka* - spuštění
sedáku sedadla (str. 55)
Zatažením za rukojeť dopředu uvolněte
sedák.
}}
úroveň.
* Volitelná výbava/příslušenství.
55
BEZPEČNOST
||
Dětská sedačka - ISOFIX
ISOFIX je systém připevnění dětských bezpečnostních sedaček (str. 46) v souladu s mezinárodním standardem.
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 45)
Zatlačte rukou dolů uprostřed sedáku, abyste
jej zajistili.
DŮLEŽITÉ
Za prostorem pod sedákem dětské sedačky
se před spouštěním nesmí nacházet žádné
volné předměty (jako např. hračky).
POZNÁMKA
Před spuštěním zadního opěradla dolů se nejdříve musí spustit dolů sedák dětské sedačky.
Související informace
•
Integrovaná dětská sedačka* - zvednutí
sedáku sedadla (str. 54)
Montážní body pro systém upevnění ISOFIX jsou
ukryty za dolní částí opěradla vnějších zadních
sedadel.
Umístění montážních bodů je indikováno symboly
na čalounění opěradla (viz předcházející obrázek).
Zatlačte sedák dolů, abyste získali přístup k montážním bodům.
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím
montážních bodů ISOFIX vždy postupujte podle
instalačních instrukcí výrobce.
Související informace
•
•
56
ISOFIX - velikostní třídy (str. 57)
ISOFIX - druhy dětských sedaček (str. 58)
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
ISOFIX - velikostní třídy
Pro dětské sedačky vybavené systémem ISOFIX
(str. 56) existují různé velikostní třídy, které umožňují vybrat si správný typ dětské sedačky
(str. 58).
Velikostní
třída
Popis
A
Plná velikost, dětská sedačka po
směru jízdy
B
Redukovaná velikost (alt. 1), dětská sedačka po směru jízdy
B1
Redukovaná velikost (alt. 2), dětská sedačka po směru jízdy
C
Plná velikost, dětská sedačka
proti směru jízdy
D
Redukovaná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
E
Dětská sedačka pro kojence, proti
směru jízdy
F
Příčná dětská sedačka, levá
G
Příčná dětská sedačka, pravá
VAROVÁNÍ
Pokud je zapnutý airbag spolujezdce vpředu,
nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce
dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.
POZNÁMKA
Pokud dětská sedačka ISOFIX není klasifikována z hlediska velikosti, specifikace dětské
sedačky musí zahrnovat model vozidla.
POZNÁMKA
Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaného prodejce Volvo a vyžádali si informace
o dětských sedačkách doporučených společností Volvo.
57
BEZPEČNOST
ISOFIX - druhy dětských sedaček
Dětské sedačky i vozidla jsou různých velikostí.
To znamená, že ne všechny dětské sedačky jsou
Typ dětské sedačky
Kojenecká příčná sedačka
vhodné pro všechna sedadla ve všech modelech
vozů.
Hmotnost
max. 10 kg
Velikostní třída
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
F
X
X
G
X
X
OK
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy
max. 10 kg
E
X
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy
max. 13 kg
E
X
(IL)
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
D
X
OK
(IL)
Dětská sedačka, proti směru jízdy
9-18 kg
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
58
BEZPEČNOST
Typ dětské sedačky
Dětská sedačka, po směru jízdy
Hmotnost
9-18 kg
Velikostní třída
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
B
X
OKA
B1
X
(IUF)
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: V této hmotnostní a/nebo výškové/věkové kategorii není poloha ISOFIX pro dětské sedačky ISOFIX vhodná.
IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální
kategorie.
IUF: Vhodné pro dětské sedačky ISOFIX používané čelem ke směru jízdy, které jsou v této hmotnostní kategorii univerzálně schváleny.
A
Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.
Musíte vybrat správnou třídu rozměru (str. 57)
dětské sedačky s uchycením ISOFIX (str. 56).
59
BEZPEČNOST
Dětské sedačky - horní upevňovací
body
POZNÁMKA
Ve vozech s krytem zavazadlového prostoru
se před připevněním dětských sedaček
k upevňovacím bodům musí tento kryt
demontovat.
Vůz je vybaven horními upevňovacími body pro
některé dětské sedačky (str. 46) upevňované po
směru jízdy. Tyto upevňovací body jsou umístěny
na zadní straně sedadla.
Podrobné informace o tom, jak má být dětská
sedačka upevněna do horních upevňovacích
bodů, viz pokyny výrobce sedačky.
VAROVÁNÍ
Pásy dětské sedačky se vždy musí protáhnout
přes otvor v podstavci hlavové opěrky a až
potom se smí v uchycovacím bodě napnout.
Související informace
Horní upevňovací body jsou primárně určeny pro
používání s dětskými sedačkami upevňovanými po
směru jízdy. Společnost Volvo doporučuje, aby
malé děti seděly v dětských sedačkách umisťovaných proti směru jízdy co nejdéle.
POZNÁMKA
Sklopte opěrky hlavy, aby se usnadnila instalace tohoto typu dětské sedačky ve vozech se
sklopnými opěrkami na krajních sedadlech.
60
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 45)
•
•
Dětské sedačky - umístění (str. 52)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 56)
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Přístroje a ovládání, vozidlo
s levostranným řízením - přehled
V přehledu vidíte umístění displejů a ovládacích
prvků ve vozidle.
62
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Přehled, vozidla s levostranným řízením
}}
63
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
64
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Menu a zprávy, směrová světla, dálková/
potkávací světla,
palubní počítač
(str. 114),
(str. 116),
(str. 101),
(str. 94)
a (str. 117).
Ovládací panel
(str. 179),
(str. 184),
(str. 106)
a (str. 108).
Nastavení sedadla*
(str. 85).
(str. 91),
(str. 290)
a (str. 181).
Tempomat*
(str. 197)
a (str. 203).
Ovládání světlometů,
otvírání dvířek hrdla
palivové nádrže
a dveří zavazadlového prostoru
Houkačka, airbagy
(str. 89)
a (str. 34).
Sdružená přístrojová
deska
(str. 68).
Navigace v menu,
ovládání audio, ovládání telefonu*
(str. 116)a
doplňková příručka Sensus
Infotainment.
Tlačítko START/
STOP ENGINE
(str. 262).
Spínací skříňka
(str. 82).
Obrazovka pro
systém infotainment
a zobrazení menu
(str. 116)a
doplňková příručka Sensus
Infotainment.
Klika dveří
–
Výstražná funkce
ukazatelů směru
(str. 100).
Ovládací panel pro
systém infotainment
a navigaci v menu
(str. 116)a
doplňková příručka Sensus
Infotainment.
Panel pro ovládání
klimatizace
(str. 130).
Páka voliče
(str. 273).
Ovládání jízdních
režimů
(str. 266).
Stěrače a ostřikovače
(str. 104).
Nastavení volantu
(str. 89).
Otevření kapoty
(str. 357).
Parkovací brzda
(str. 281).
Související informace
•
•
•
Teploměr venkovní teploty (str. 77)
Dílčí počítadlo kilometrů (str. 77)
Hodiny (str. 78)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Přístroje a ovládání, vozidlo
s pravostranným řízením - přehled
V přehledu vidíte umístění displejů a ovládacích
prvků ve vozidle.
}}
65
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
66
Přehled, vozidla s pravostranným řízením
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Obrazovka pro
systém infotainment
a zobrazení menu
(str. 116)a
doplňková příručka Sensus
Infotainment.
(str. 91),
(str. 290)
a (str. 181).
Výstražná funkce
ukazatelů směru
(str. 100).
Otevření kapoty
(str. 357).
Spínací skříňka
(str. 82).
Ovládání světlometů,
otvírání dvířek hrdla
palivové nádrže
a dveří zavazadlového prostoru
Tlačítko START/
STOP ENGINE
(str. 262).
Nastavení sedadla*
(str. 85).
Parkovací brzda
(str. 281).
Tempomat*
(str. 197)
a (str. 203).
Nastavení volantu
(str. 89).
Sdružená přístrojová
deska
(str. 68).
Houkačka, airbagy
(str. 89)
a (str. 34).
Menu a zprávy, směrová světla, dálková/
potkávací světla,
palubní počítač
(str. 114),
(str. 116),
(str. 101),
(str. 94)
a (str. 117).
Navigace v menu,
ovládání audio, ovládání telefonu*
(str. 116)a
doplňková příručka Sensus
Infotainment.
Páka voliče
(str. 273).
Ovládání jízdních
režimů
(str. 266).
Stěrače a ostřikovače
(str. 104).
Panel pro ovládání
klimatizace
(str. 130).
Klika dveří
–
Ovládací panel
(str. 179),
(str. 184),
(str. 106)
a (str. 108).
Ovládací panel pro
systém infotainment
a navigaci v menu
(str. 116)a
doplňková příručka Sensus
Infotainment.
Související informace
•
•
•
Teploměr venkovní teploty (str. 77)
Dílčí počítadlo kilometrů (str. 77)
Hodiny (str. 78)
* Volitelná výbava/příslušenství.
67
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Sdružená přístrojová deska
Informační displej na sdružené přístrojové desce
zobrazuje zprávy a informace o některých funkcích vozu.
68
•
Digitální sdružená přístrojová deska - přehled
(str. 69)
•
Sdružená přístrojová deska - význam kontrolek (str. 74)
•
Sdružená přístrojová deska - význam výstražných symbolů (str. 75)
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Digitální sdružená přístrojová deska
- přehled
Informační displej na sdružené přístrojové desce
zobrazuje zprávy a informace o některých funkcích vozu.
Přístrojový panel zobrazuje informace podle provedených voleb v systému, viz Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 114).
Indikace hybridní baterie
Současná úroveň energie
Aktivní režim pohonu
motoru, tedy limit, při kterém se spouští
a zastavuje motor s vnitřním spalováním.
Další informace, Eco guide & Hybrid guide
(str. 73).
Symbol se rozsvítí, je-li v chodu motor s vnitřním spalováním.
Hybrid guide (Driver Support Power Meter).
Zde se zobrazuje hnací výkon, který si zvolil
momentálně řidič, a dostupný výkon elektro-
}}
69
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Rekuperace energie
Informační displeje na sdružené přístrojové desce
zobrazují informace o některých funkcích vozu,
např.o tempomatu, palubním počítači a také
zprávy. Tyto informace se zobrazí se symboly
a textem. Další popis je pod funkcemi, které
využívá displej.
Motiv "Hybrid"
Indikace a ukazatelé
U sdružené přístrojové desky lze zvolit alternativní
témata. K dispozici jsou následující motivy:
"Hybrid", "Elegance", "Eco" a "Performance".
Motiv si lze zvolit pouze, když motor běží.
Pokud elektromotor generuje energii pro
hybridní baterii, na indikaci hybridní baterie se
zobrazují bubliny, viz Nožní brzda (str. 277).
Informační displej
Chcete-li zvolit motiv, stiskněte na levém páčkovém přepínači tlačítko OK a potom otáčením
kolečka na páčce zvolte možnost nabídky Motivy.
Stiskněte tlačítko OK. Otočením kolečka zvolte
motiv a výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.
U některých variant modelů kopíruje vzhled obrazovky středové konzoly nastavení motivu sdružené
přístrojové desky.
Režim kontrastu a barev pro přístroj lze nastavit
také pomocí levého páčkového přepínače.
Další informace o správě nabídek - viz Navigace
v menu - sdružená přístrojová deska (str. 114).
Výběr motivu a nastavení režimu kontrastu
a barev lze uložit pro každý dálkový ovladač s klíčem do paměti klíče*, viz Dálkový ovladač s klíčem - personalizace* (str. 163).
Indikace a ukazatelé, motiv "Hybrid".
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou
bílou značku1, rozsvítí se žlutá indikace nízké
hladiny v palivové nádrži. Viz také Palubní
počítač (str. 117) a Doplňování paliva
(str. 291).
Indikace hybridní baterie
Rychloměr
Hybrid guide. Viz také Eco guide & Hybrid
guide (str. 73).
Ukazatel převodového stupně. Viz také Automatická převodovka -- Geartronic (str. 273).
Informační displej.
1
70
Jakmile zpráva "Vzd. do prázd. paliv. nádrže:" na displeji začne ukazovat "----", značka se změní na červenou.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Motiv "Elegance"
Motiv "Eco"
Motiv "Performance"
Indikace a ukazatelé, motiv "Elegance".
Indikace a ukazatelé, motiv "Eco".
Indikace a ukazatelé, motiv "Performance".
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou
bílou značku1, rozsvítí se žlutá indikace nízké
hladiny v palivové nádrži. Viz také Palubní
počítač (str. 117) a Doplňování paliva
(str. 291).
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou
bílou značku1, rozsvítí se žlutá indikace nízké
hladiny v palivové nádrži. Viz také Palubní
počítač (str. 117) a Doplňování paliva
(str. 291).
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou
bílou značku1, rozsvítí se žlutá indikace nízké
hladiny v palivové nádrži. Viz také Palubní
počítač (str. 117) a Doplňování paliva
(str. 291).
Bez funkce
Eco guide. Viz také Eco guide & Hybrid guide
(str. 73).
Indikace E-boost. Ukazuje použití elektromotoru, podporu motoru s vnitřním spalováním
a brzdění motorem2 v případě elektromotoru.
Rychloměr
Bez funkce
Ukazatel převodového stupně. Viz také Automatická převodovka -- Geartronic (str. 273).
1
2
Rychloměr
Hybrid guide. Viz také Eco guide & Hybrid
guide (str. 73).
Ukazatel převodového stupně. Viz také Automatická převodovka -- Geartronic (str. 273).
Jakmile zpráva "Vzd. do prázd. paliv. nádrže:" na displeji začne ukazovat "----", značka se změní na červenou.
Při brzdění motorem v případě elektromotoru se dobíjí hybridní baterie, viz Nožní brzda (str. 277).
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících
za minutu (ot./min.).
Hybrid guide. Viz také Eco guide & Hybrid
guide (str. 73).
}}
71
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Ukazatel převodového stupně. Viz také Automatická převodovka -- Geartronic (str. 273).
Indikační a varovné kontrolky
všechny kontrolky s výjimkou kontrolky poruchy
emisního systému vozidla zhasnou během několika sekund.
Související informace
•
•
•
Kontrolky a výstražné symboly.
Kontrolky
Indikační a varovné kontrolky
Výstražné symboly
Kontrola funkčnosti
Všechny indikační a varovné kontroly kromě symbolů uprostřed informačního displeje se rozsvítí,
když je klíč v poloze II nebo když je nastartován
motor. Po nastartování motoru by měly zhasnout
všechny kontrolky kromě kontrolky parkovací
brzdy, která zhasne pouze tehdy, když je parkovací
brzda odbrzděna.
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II, potom
72
Sdružená přístrojová deska (str. 68)
Sdružená přístrojová deska - význam kontrolek (str. 74)
Sdružená přístrojová deska - význam výstražných symbolů (str. 75)
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Eco guide & Hybrid guide
Eco guide a Hybrid guide jsou dva přístroje na
sdružené přístrojové desce (str. 68). Tyto přístroje pomáhají řidiči jezdit optimálně hospodárně.
Do vozidla je ukládána statistika o trase. Tuto
statistiku si můžete prohlédnout ve formě blokového schématu. Viz Palubní počítač - statistika
jízdy* (str. 122).
Eco guide
Tento přístroj indikuje, nakolik hospodárně se
jezdí s vozidlem.
Chcete-li zobrazit tuto funkci, zvolte motiv "Eco".
Viz Digitální sdružená přístrojová deska - přehled
(str. 69).
Okamžitá hodnota
Zde se zobrazuje okamžitě hodnota - čím je
výsledek na stupnici vyšší, tím je spotřeba příznivější.
Okamžitá hodnota se počítá na základě rychlosti,
otáček motoru, výkonu motoru a sešlapování
brzdového pedálu.
Důraz je kladen na optimální rychlost
((50-80 km/h) (30-50 mph)) a nízké otáčky.
Během akcelerace a brzdění ukazatelé klesají.
Pokud jsou okamžité hodnoty velmi nízké, na
měřicím přístroji se (s krátkým zpožděním) rozsvítí
červená zóna, což znamená nežádoucí příliš velkou spotřebu.
Průměrná hodnota
Průměrná hodnota pomalu následuje za okamžitou hodnotu a znázorňuje předchozí jízdu
s vozem. Čím jsou ukazatelé na stupnici výše, tím
hospodárněji řidič jede.
Hybrid guide
Na tomto přístroji se zobrazuje vztah mezi výkonem odebíraným z motoru a výkonem, který je
k dispozici.
Chcete-li zobrazit tuto funkci, zvolte motiv
"Hybrid" nebo "Performance", viz Digitální sdružená přístrojová deska - přehled (str. 69).
Okamžitá hodnota
Výkon požadovaný řidičem
Dostupný výkon elektromotoru
Místo průniku obou ukazatelů odpovídá limitní
hodnotě, kde startuje resp. vypíná motor s vnitřním spalováním.
Výkon požadovaný řidičem
Velký ukazatel indikuje výkon motoru, který vyžaduje řidič tím, jak sešlapuje plynový pedál. Čím je
výsledek na stupnici výše, tím větší výkon řidič
u daného převodového stupně požaduje.
Dostupný výkon elektromotoru
Malý ukazatel indikuje výkon, který dává elektromotor momentálně k dispozici.
Velká mezera mezi oběma ukazateli znamená velkou výkonovou rezervu.
Průměrná hodnota
* Volitelná výbava/příslušenství.
73
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Sdružená přístrojová deska význam kontrolek
Kontrolka
Dálková světla svítí
Kontrolky upozorňují řidiče na aktivaci funkce, na
použití systému a na výskyt chyby nebo poruchy.
Levé směrové světlo
Kontrolky
Kontrolka
Popis
Porucha ABL
Systém řízení emisí
Porucha ABS
Zadní světlo do mlhy svítí
Systém stability, viz Elektronické
řízení stability (ESC) - obecné
informace (str. 190)
Systém stability, sportovní režim,
viz Elektronické řízení stability
(ESC) - funkčnost (str. 191)
Žhavení
Nízká hladina paliva v palivové
nádrži
Informace, čtěte text na displeji
74
Popis
3.
Pokud zůstane kontrolka rozsvícená, jeďte do
servisu a nechte systém ABS zkontrolovat.
Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Pravé směrové světlo
Zadní světlo do mlhy svítí
Tato kontrolka svítí, když svítí zadní světlo do
mlhy.
Systém tlaku pneumatik viz Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách* (str. 331)
Stabilizační systém
Blikající kontrolka signalizuje, že stabilizační
systém zasahuje. Jestliže kontrolka svítí nepřerušovaně, došlo k poruše v systému.
Porucha ABL
Kontrolka se rozsvítí, pokud nastane porucha
funkce ABL (aktivních světlometů).
Systém řízení emisí
Pokud se kontrolka rozsvítí po nastartování
motoru, důvodem může být porucha v systému
řízení emisí vozidla. Jeďte do servisu a nechte
vozidlo zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Porucha ABS
Jestliže tato kontrolka svítí, systém je nefunkční.
Normální funkce brzdové soustavy zůstává zachována, avšak bez fungování ABS.
1.
Zastavte vůz na bezpečném místě a vypněte
motor.
2.
Nastartujte znovu motor.
Systém stability, sportovní režim
Symbol se rozsvítí při aktivaci sportovního režimu.
Sportovní režim umožní zážitek z aktivnější jízdy.
Systém detekuje, zda se plynový pedál, pohyby
volantu a zatáčení provádí aktivněji než při běžné
jízdě. Do jisté úrovně potom umožní řízený prokluz
zadní části vozidla a až potom zasáhne a vozidlo
stabilizuje.
Žhavení
Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru.
Důvodem aktivace předehřevu bývá zpravidla
nízká teplota.
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Když se rozsvítí kontrolka, hladina paliva v nádrži
je nízká. Co nejdřív doplňte palivo.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Informace, čtěte text na displeji
Když se jeden ze systémů vozu „nechová“ dle
očekávání, rozsvítí se tato informační kontrolka
a na informačním displeji se objeví text. Textovou
zprávu vymažete pomocí tlačítka OK, viz Navigace
v menu - sdružená přístrojová deska (str. 114),
jinak zpráva zmizí automaticky po určité době
(doba závisí na indikované funkci). Informační
kontrolka se může rozsvítit také ve spojení
s jinými kontrolkami.
POZNÁMKA
Pokud se zobrazí servisní zpráva, kontrolka
a zpráva se vymažou stisknutím tlačítka OK
nebo po jisté době automaticky zmizí.
Dálková světla svítí
Kontrolka svítí, když svítí dálková světla a když
používáte světelnou houkačku.
Levé/pravé směrové světlo
Obě kontrolky směrových světel na sdružené přístrojové desce blikají, když používáte výstražná
světla.
Systém tlaku vzduchu v pneumatikách
Tento symbol se rozsvítí v případě nízkého tlaku
v pneumatikách nebo v případě, že dojde
k poruše v systému tlaku vzduchu v pneumatikách.
3
Připomenutí – nezavřené dveře
Pokud jedny dveře nejsou správně zavřené, na
informačním displeji se rozsvítí informační nebo
varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem.
Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě
a zavřete otevřené dveře.
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca 7 km/h (cca. 4 mph), svítí informační
kontrolka.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca 7 km/h (cca. 4 mph), svítí výstražná
kontrolka.
Pokud kapota motoru3 není správně zavřena, na
informačním displeji se rozsvítí varovná kontrolka
spolu s vysvětlujícím obrázkem. Co nejdříve
zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete
kapotu motoru.
Pokud zadní výklopné dveře nejsou správně
zavřeny, na informačním displeji se rozsvítí
varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem.
Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě
a zavřete zadní výklopné dveře.
Sdružená přístrojová deska význam výstražných symbolů
Výstražné symboly upozorňují řidiče na aktivaci
důležité funkce nebo na závažnou chybu či poruchu.
Výstražné symboly
Kontrolka
Popis
Zabrzděná parkovací brzda
Airbagy - SRS
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
Baterie spouštěče se nedobíjí
Závada v brzdovém systému
Varování
Související informace
•
•
•
Sdružená přístrojová deska (str. 68)
Sdružená přístrojová deska - význam výstražných symbolů (str. 75)
Digitální sdružená přístrojová deska - přehled
(str. 69)
}}
Pouze vozy s alarmem*.
* Volitelná výbava/příslušenství.
75
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Zabrzděná parkovací brzda
Tato kontrolka svítí trvale, když je zabrzděná
parkovací brzda. Kontrolka během zabrzdění bliká
a potom svítí trvale.
v nádržce brzdové kapaliny, viz Brzdová kapalina
a kapalina spojky - hladina (str. 362).
Pokud kontrolka bliká v jiné situaci, znamená to,
že došlo k poruše. Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
1.
Zastavte vůz na bezpečném místě a vypněte
motor.
2.
Nastartujte znovu motor.
Více informací, viz Parkovací brzda (str. 281).
Airbagy - SRS
Pokud symbol zůstane svítit nebo se rozsvítí
během jízdy, byla zjištěna závada v některém bezpečnostních systémů vozidla. Co nejdříve zajeďte
do servisu a nechejte vozidlo zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného
servisu Volvo.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka bliká, pokud není řidič nebo spolujezdec na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem, nebo pokud si někdo na zadním
sedadle pás rozepnul.
Baterie spouštěče se nedobíjí
Tato kontrolka se rozsvítí během jízdy, pokud
došlo k poruše v elektrickém systému. Navštivte
servis. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc
autorizovaného servisu Volvo.
Závada v brzdovém systému
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může být příliš nízká
hladina brzdové kapaliny. Zastavte vůz na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu kapaliny
76
Svítí-li kontrolky brzd a ABS současně, může jít
o problém v systému rozdělení brzdné síly.
•
Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte
v jízdě.
•
Pokud kontrolky zůstanou rozsvícené,
zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
v nádržce, viz Brzdová kapalina a kapalina
spojky - hladina (str. 362). Je-li hladina
kapaliny na normální úrovni a přesto
varovné kontrolky svítí, můžete jet velmi
opatrně do nejbližšího servisu Volvo
a nechat brzdovou soustavu zkontrolovat.
Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc
autorizovaného servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny v nádržce
pod úrovní MIN, nepokračujte v jízdě, dokud
brzdovou kapalinu nedoplníte.
Únik brzdové kapaliny musí být vyhledán
v odborném servisu. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Pokud se současně rozsvítí kontrolky BRZDA
a ABS, hrozí riziko, že se zadní část vozu při
prudkém brzdění stočí.
Varování
Červená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud byla
indikována závada, která by mohla mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost vozidla. Na informačním displeji se zároveň objeví vysvětlující text.
Symbol zůstane zobrazen, dokud nebude odstraněna závada. Textovou zprávu však lze vymazat
stisknutím tlačítka OK. Viz Navigace v menu sdružená přístrojová deska (str. 114). Výstražný
symbol se může rozsvítit také ve spojení s jinými
kontrolkami.
Akce:
1.
Zastavte na bezpečném místě. S vozidlem
nesmíte pokračovat v jízdě.
2.
Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
Proveďte akci v souladu se zprávou na displeji. Pomocí tlačítka OK zprávu smažte.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Připomenutí – nezavřené dveře
Pokud jedny dveře nejsou správně zavřené, na
informačním displeji se rozsvítí informační nebo
varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem.
Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě
a zavřete otevřené dveře.
Teploměr venkovní teploty
Dílčí počítadlo kilometrů
Na sdružené přístrojové desce se objeví zobrazení teploměru venkovní teploty.
Na sdružené přístrojové desce se objeví displej
palubního počítače.
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca 7 km/h (cca. 4 mph), svítí informační
kontrolka.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca 7 km/h (cca. 4 mph), svítí výstražná
kontrolka.
Pokud kapota motoru4 není správně zavřena, na
informačním displeji se rozsvítí varovná kontrolka
spolu s vysvětlujícím obrázkem. Co nejdříve
zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete
kapotu motoru.
Pokud zadní výklopné dveře nejsou správně
zavřeny, na informačním displeji se rozsvítí
varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem.
Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě
a zavřete zadní výklopné dveře.
Související informace
•
•
•
4
Sdružená přístrojová deska (str. 68)
Sdružená přístrojová deska - význam kontrolek (str. 74)
Digitální sdružená přístrojová deska - přehled
(str. 69)
Zobrazení teploměru venkovní teploty
Pokud je teplota v rozmezí od +2 °C do -5 °C, na
displeji se rozsvítí symbol sněhové vločky. Symbol
slouží jako varování před možnou námrazou na
vozovce. Pokud vozidlo stálo, může se zobrazit
hodnota, která je příliš vysoká.
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska (str. 68)
Dílčí počítadlo kilometrů.
Displej pro dílčí počítadlo kilometrů
Obě počítadla T1 a T2 se používají k měření krátkých vzdáleností. Na displeji je zobrazena vzdálenost.
Požadované počítadlo zobrazíte otočením ovládacího kolečka na levém pákovém přepínači.
Dlouhým stisknutím (dokud nedojde ke změně)
tlačítka RESET na levém pákovém přepínači
vynulujete zobrazené denní počítadlo kilometrů.
Více informací, viz Palubní počítač (str. 117).
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska (str. 68)
Pouze vozy s alarmem*.
* Volitelná výbava/příslušenství.
77
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Hodiny
Na sdružené přístrojové desce se objeví displej
hodin.
Sdružená přístrojová deska licenční smlouva
product by VCC / or for as long as VCC offers
spare parts or customer support.
Licence je dohoda poskytující právo provádět
jistou činnost nebo právo využít nárok jiné osoby
v souladu s podmínkami dohody. Dále uvádíme
anglický text dohody společnosti Volvo s výrobcem/vývojářem.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
Combined Instrument Panel Software
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
Open Source Software Notice
Hodiny.
Displej pro zobrazení hodin
Nastavení hodin
Hodiny lze nastavit v systému nabídky MY CAR viz MY CAR (str. 116).
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska (str. 68)
This product uses certain free / open source and
other software originating from third parties, that
is subject to the GNU Lesser General Public
License version 2 (LGPLv2), The FreeType
Project License ("FreeType License") and other
different and/or additional copy right licenses,
disclaimers and notices. The links to access the
exact terms of LGPLv2, and the other open
source software licenses, disclaimers,
acknowledgements and notices are provided to
you below. Please refer to the exact terms of the
relevant License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers to
provide the source code of said free/open source
software to you for a charge covering the cost of
performing such distribution, such as the cost of
media, shipping and handling, upon written
request. Please contact your nearest Volvo
Dealer.
The offer is valid for a period of at least three (3)
years from the date of the distribution of this
78
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/freetype2.git/
tree/docs/FTL.TXT
•
FreeType 2
MIT License: http://opensource.org/licenses/
mit-license.html
•
Lua
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Symboly na displeji
Na displeji ve vozidle se může zobrazit celá řada
různých symbolů. Symboly jsou rozděleny na
varovné, indikační a informační.
Kontrolka
Dále uvádíme nejčastěji používané symboly společně s významem a odkazem na stránku
v manuálu, kde najdete další informace.
- Červený varovný symbol se rozsvítí, pokud
byla indikována závada, která by mohla mít vliv na
bezpečnost a/nebo ovladatelnost vozidla. Na
sdružené přístrojové desce na informačním displeji se zároveň objeví vysvětlující text.
- informační symbol se rozsvítí společně
s textem na sdružené přístrojové desce na informačním displeji, pokud nastane problém v systémech vozidla. Informační kontrolka se může rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.
Výstražné symboly na sdružené
přístrojové desce
Kontrolka
Popis
Viz
Zabrzděná parkovací brzda
(str. 75),
(str. 281)
Airbagy - SRS
(str. 34),
(str. 75)
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního
pásu
(str. 30),
(str. 75)
Popis
Viz
Baterie spouštěče
se nedobíjí
Popis
Viz
(str. 75)
Systém stability,
sportovní režim
(str. 74),
(str. 192)
Závada v brzdovém
systému
(str. 75),
(str. 277)
Žhavení (vznětové
motory)
(str. 74)
Varování, bezpečnostní režim
(str. 34),
(str. 43),
(str. 75)
Nízká hladina
paliva v palivové
nádrži
(str. 74),
(str. 144)
Informace, čtěte
text na displeji
(str. 74)
Dálková světla svítí
(str. 74),
(str. 94)
Levé ukazatele
směru
(str. 74)
Pravé ukazatele
směru
(str. 74)
Systém tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 74),
(str. 331)
Symboly ovládání na sdružené
přístrojové desce
Kontrolka
Popis
Viz
Porucha ABL*
(str. 74),
(str. 98)
Systém řízení
emisí
(str. 74)
Porucha ABS
(str. 74),
(str. 277)
Zadní světlo do
mlhy svítí
(str. 74),
(str. 99)
Systém stability,
ESC (systém řízení
stability a trakce),
funkce stabilizace
přívěsu*
(str. 74),
(str. 192),
(str. 313)
Kontrolka
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
79
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Informační symboly na sdružené
přístrojové desce
Kontrolka
Popis
Viz
Aktivní dálkové světlomety - AHB
(Active High
Beam)*
(str. 95)
Kamerový snímač*,
laserový senzor*
(str. 95),
(str. 225),
(str. 234),
(str. 247),
(str. 251)
Popis
Viz
Popis
Viz
Omezovač rychlosti
(str. 194)
Vybitá baterie
(str. 144)
Automatická aktivace brzd*, sledování vzdálenosti*
(Distance Alert),
City SafetyTM,
systém varování
před kolizí*
(str. 202),
(str. 225),
(str. 234)
Parkovací brzda
(str. 281)
Dešťový senzor*
(str. 104)
Systém Driver
Alert*, Lane departure warning*
(str. 247),
(str. 251)
Nezávislé topení
a vyhřívání motoru
a prostoru pro
cestující*
(str. 144)
Systém Driver
Alert*, Lane departure warning*
(str. 251)
Systém Driver
Alert*, Čas na přestávku
(str. 246)
Systém Driver
Alert*, Čas na přestávku
(str. 247)
Informace o zaznamenané rychlosti*
(str. 241)
Parkování uvnitř
(str. 139)
Adaptivní tempomat*
(str. 213)
Adaptivní tempomat*, sledování
vzdálenosti*
(Distance Alert)
(str. 208),
(str. 200)
Vyhřívání bloku
motoru a vyhřívání
prostoru pro cestující* Nutný servis
(str. 144)
(str. 203),
(str. 205)
Aktivovaný časovač*
(str. 144)
Systém ABL*
(str. 98)
Dvířka hrdla palivové nádrže, pravá
strana
(str. 290)
Adaptivní tempomat*, časový interval
Tempomat*
(str. 197)
Radarový snímač*
(str. 213),
(str. 202),
(str. 234)
Nožní brzda
80
Kontrolka
(str. 277)
Kontrolka
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Kontrolka
Popis
Viz
Parkování venku
(str. 139)
Vyhřívání sedadla
Systémy pohonu
Kontrolka
(str. 139),
(str. 139)
(str. 270)
Indikátor řazení
převodových
stupňů
(str. 272)
Polohy páky voliče
(str. 273)
Měření hladiny
oleje
Informační symboly na displeji stropní
konzoly
Popis
Viz
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 33)
Airbag, sedadlo spolujezdce, aktivovaný
(str. 38)
Airbag, sedadlo spolujezdce, deaktivovaný
(str. 38)
Volvo Sensus
Volvo Sensus spojuje vozidlo s okolním světem
a je srdcem osobního zážitku s vozem Volvo.
Sensus nabízí informace, zábavu a v případě
potřeby pomoc. Sensus obsahuje intuitivní
funkce, které zkvalitňují jízdu s vozidlem a zjednodušují vlastnictví vozu.
Související informace
(str. 360)
•
Sdružená přístrojová deska - význam kontrolek (str. 74)
•
Sdružená přístrojová deska - význam výstražných symbolů (str. 75)
•
Zprávy - použití (str. 116)
Intuitivní struktura navigace umožní přijímat v případě potřeby pomoc, informace a zábavu, aniž by
se tím řidič rozptyloval.
Systém Sensus obsahuje veškerá řešení pro
vozidlo, která umožňují propojení* s vnějším světem, a nabízí intuitivní ovládání všech funkcí ve
vozidle.
Volvo Sensus kombinuje a zobrazuje celou řadu
funkcí z různých systémů na obrazovce displeje.
Vůz se systémem Volvo Sensus můžete personalizovat pomocí intuitivního uživatelského rozhraní.
Nastavení lze upravovat v položkách Nastavení
vozidla, Audio a média, Ovládání klimatu atd.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
81
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Pomocí tlačítek a ovládacích prvků na středové
konzole a pomocí pravé klávesnice* na volantu
můžete aktivovat a deaktivovat funkce a upravovat
celou řadu nastavení.
Přehled
Pomocí dálkového ovladače s klíčem lze nastavit
elektrický systém vozidla do různých režimů
a úrovní tak, aby byly k dispozici různé funkce.
Viz Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 83).
Po stisknutí tlačítka MY CAR se zobrazí všechna
nastavení související s řízením a ovládáním vozu,
např. City Safety, zámky a alarm, automatická
rychlost ventilátoru, nastavení hodin atd.
Stisknutím tlačítka RADIO, MEDIA, TEL*,
*,
NAV* a CAM5 lze aktivovat další zdroje, systémy
a funkce, např. AM, FM, CD, DVD*, TV* ,
Bluetooth®*, navigaci* a kameru parkovacího asistenta*.
Další informace o všech funkcích/systémech
naleznete v příslušných kapitolách v příručce pro
uživatele nebo jejím doplňku.
Ovládací panel na středové konzole. Obrázek je schematický - počet funkcí a uspořádání tlačítek se liší podle
vybrané výbavy a trhu.
Navigace* - NAV, viz samostatný doplněk
(Sensus Navigation).
Audio a média - RADIO, MEDIA, TEL*, viz
nezávislou doplňkovou příručku (Sensus Infotainment).
Nastavení funkce - MY CAR, viz MY CAR
(str. 116).
Vozidlo připojené k Internetu *, viz samostatný doplněk (Sensus Infotainment).
Ovládání klimatizace (str. 124).
Parkovací kamera* (str. 256) – CAM*.
5
82
Polohy klíče
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem.
POZNÁMKA
U vozů s funkcí startování a zamykání bez
klíče* se klíč dálkového ovládání nemusí zasunovat do spínací skříňky, ale může zůstat např.
v kapse. Další informace o systému startování
a zamykání bez klíče - viz Keyless drive*
(str. 173).
Platí pro některé modely vozidla.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Zasuňte dálkový ovladač s klíčem
1.
Uchopte dálkový ovladač s čepelí klíče
a zasuňte klíč do spínací skříňky.
2.
Zatlačte na klíč tak, aby se zajistil v koncové
poloze.
DŮLEŽITÉ
Cizí předměty v zámku zapalování mohou
zámek zničit nebo omezit jeho funkčnost.
Nezasunujte do spínače dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač držte
za konec s odnímatelnou čepelí klíče, viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí
(str. 169).
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem
Uchopte klíč dálkového ovládání a vytáhněte jej
ze spínače zapalování.
Polohy klíče - funkce na různých
úrovních
Chcete-li povolit použití omezeného počtu funkcí
při vypnutém motoru, elektrický systém vozidla
lze nastavit pomocí dálkového ovladače s klíčem
do některé ze 3 různých úrovní - 0, I nebo II.
V této uživatelské příručce jsou jednotlivé úrovně
označeny jako "polohy klíče".
V následující tabulce jsou uvedeny funkce, které
jsou k dispozici v jednotlivých polohách/úrovních
klíče.
Úroveň
Funkce
0
•
Je osvětleno počítadlo kilometrů,
hodiny a teploměr.
•
Lze nastavit elektricky ovládaná
sedadla.
•
Audiosystém lze používat po omezenou dobu - viz doplněk Sensus
Infotainment.
•
Mohou být ovládány následující
funkce: střešní okno, elektricky
ovládaná okna, zásuvka 12 V v
prostoru pro cestující, navigace,
telefon, ventilátor větrání a stěrače
čelního okna.
I
Spotřeba proudu v této poloze klíče
zatěžuje startovací baterii.
}}
83
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Úroveň
Funkce
•
II
•
•
•
Poloha klíče II - když je dálkový ovládač
s klíčem zcela zasunutý v zámku zapalování6,
dlouze7 stiskněte START/STOP ENGINE.
•
Poloha klíče 0 - návrat do polohy 0 z polohy
II nebo I - krátce stiskněte START/STOP
ENGINE.
•
Svítí světlomety.
Varovné kontrolky/kontrolky svítí
5 sekund.
Je aktivováno několik dalších
systémů. Elektrické vyhřívání
sedáků sedadel a zadní okno lze
aktivovat pouze po nastartování
motoru.
V této poloze se odebírá z baterie
velké množství energie a proto by
se tato poloha neměla používat!
Výběr polohy/úrovně klíče
•
Poloha klíče 0 - odemknutí vozidla - to znamená, že elektrický systém vozidla je v poloze
0.
POZNÁMKA
84
Sedadla, přední
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální.
Audiosystém
Další informace o funkcích audiosystému při
vyjmutém dálkovém ovladači s klíčem, viz doplněk
Sensus Infotainment.
Nastartování a zastavení motoru
Informace o startování/zastavení motoru, viz Startování motoru (str. 262).
Zvednutí/snížení sedadla, pumpujte nahoru/
dolů.
Související informace
Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku
a nastavte správnou vzdálenost od volantu
a pedálů. Po nastavení zkontrolujte správné
zajištění sedadla.
•
K výběru úrovně I nebo II bez startování
motoru nesešlapujte brzdový/spojkový pedál,
když otáčíte klíčem do příslušné polohy.
6
7
Poloha klíče I - když je dálkový ovládač s klíčem zcela zasunutý v zámku zapalování6,
krátce stiskněte START/STOP ENGINE.
Polohy klíče (str. 82)
Zvednutí/snížení* přední hrany sedáku,
pumpujte nahoru/dolů.
Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
Není zapotřebí pro vozidla se systémem zamykání a startování bez klíče*.
Přibližně 2 sekundy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Chcete-li změnit nastavení bederní opěrky*,
stiskněte tlačítko.
Opěradlo sedadla spolujezdce můžete sklopit
dopředu, abyste mohli převážet dlouhé předměty.
Ovládací panel elektricky ovládaného
sedadla* - viz Sedadla, přední - elektricky
ovládaná* (str. 85).
Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu/dolů.
Nastavte opěradlo do vzpřímené polohy.
Při sklápění opěradla zvedněte pojistky na
zadní straně opěradla.
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než se
rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte během
jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo zajištěno.
Zabráníte tím poranění osob v případě intenzivního brzdění nebo nehody.
Sklopení opěradla sedadla
spolujezdce*8
4.
Posuňte sedadlo dopředu tak, aby opěrka
hlavy byla zajištěná pod schránkou v přístrojové desce.
Sedadla, přední - elektricky
ovládaná*
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální.
Elektricky ovládané sedadlo lze posunovat
dopředu a dozadu a nahoru a dolů. Přední hranu
sedáku sedadla lze zvednout nebo spustit. Dále
lze upravit úhel náklonu opěradla a bederní
opěrku*.
Elektricky ovládané sedadlo
Vrácení do původní polohy se provádí v opačném
pořadí.
VAROVÁNÍ
Opěradlo po vyklopení nahoru uchopte
a zkontrolujte, zda je řádně zajištěné. Zabráníte tím poranění osob v případě prudkého
brzdění nebo nehody.
Související informace
•
Sedadla, přední - elektricky ovládaná*
(str. 85)
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
•
Sedadla, zadní (str. 87)
Zvednutí/spuštění sedadla
Sedadlo, dopředu/dozadu
8 Platí
}}
pouze pro komfortní sedadla.
* Volitelná výbava/příslušenství.
85
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Úhel sklonu opěradla
Sedadlo s paměťovou funkcí*
Bederní opěrka* se nastavuje směrem
dovnitř a ven
Elektricky ovládaná sedadla jsou vybavena ochranou proti přetížení, která zasáhne, pokud je
sedadlo něčím blokováno. V tomto případě
nastavte elektrický systém vozidla do polohy klíče
I nebo 0 a chvíli počkejte. Až potom pokračujte
v nastavování sedadla.
Nastavení bederní opěrky se neukládá.
Použití uloženého nastavení
Stiskněte jedno z paměťových tlačítek 1-3, dokud
se pohyb sedadla a vnějších zpětných zrcátek
nezastaví. Po uvolnění tlačítka se pohyb sedadla
a zpětných zrcátek přeruší.
Paměť klíče* v dálkovém ovladači
s klíčem
V jednom okamžiku lze provádět pouze pohyb
jedním směrem (dopředu/dozadu/nahoru/dolů/
dovnitř/ven).
Příprava
Sedadlo je možné nastavovat po určitou dobu po
odemknutí dveří dálkovým ovladačem bez klíče ve
spínací skříňce. Nastavení sedadla se normálně
provádí při poloze klíče I a může být prováděno
vždy při běžícím motoru.
Funkce paměti ukládá nastavení sedadla a zpětných zrcátek.
Uložení nastavení
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Tlačítko pro uložení nastavení
9
86
Před novým nastavením paměti se sedadlo musí
znovu seřídit.
1.
Nastavte sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
2.
Stiskněte a podržte tlačítko M, přičemž současně stisknete tlačítko 1, 2 nebo 3. Držte
tlačítka stisknutá, dokud se neozve zvukový
signál a dokud se na sdružené přístrojové
desce nezobrazí text.
Všechny dálkové ovladače mohou používat různí
řidiči k uložení nastavení sedadla řidiče a vnějších
zpětných zrcátek9, viz Dálkový ovladač s klíčem personalizace* (str. 163).
Nouzové zastavení
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek pro nastavení sedadla
nebo tlačítek paměti a pohyb sedadla se zastaví.
Sedadlo se opět uvede do pohybu, aby dosáhlo
polohy uložené v paměti, stisknutím tlačítka pro
odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem. Dveře
řidiče musejí být otevřené.
Pouze pokud je vůz vybaven elektricky ovládaným sedadlem s pamětí a sklopnými elektricky ovládanými vnějšími zpětnými zrcátky. Nastavení bederní opěrky se neukládá.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
VAROVÁNÍ
Riziko rozdrcení! Zajistěte, aby si s ovládacími
prvky nehrály děti. Během nastavování sedadel se před sedadly, za sedadly a pod sedadly
nesmějí nacházet žádné předměty. Zajistěte,
aby nikomu z cestujících na zadních sedadlech nehrozilo zachycení.
Sedadla, zadní
Opěradla zadních sedadel a hlavové opěrky
zadních sedadel lze složit. Hlavovou opěrku prostředního sedadla lze upravit podle výšky spolujezdce.
Opěrka hlavy, prostřední sedadlo, zadní
Vyhřívaná sedadla
VAROVÁNÍ
Opěrka hlavy na prostředním sedadle musí být
v nejnižší poloze, když se středové sedadlo
nepoužívá. Když se středové sedadlo používá,
opěrka hlavy musí být nastavena správně
podle výšky cestujícího tak, aby zakrývala,
pokud možno, celou zadní část hlavy.
Manuální snížení vnějších opěrek hlavy,
zadní sedadlo
Vyhřívaná sedadla, viz Vyhřívaná přední sedadla*
(str. 131) a Vyhřívané zadní sedadlo* (str. 132).
Související informace
•
•
Sedadla, přední (str. 84)
Sedadla, zadní (str. 87)
Nastavte opěrku hlavy podle výšky cestujícího tak,
aby byl celý zátylek podpírán, pokud je to možné.
V případě potřeby opěrku hlavy vysuňte.
Chcete-li opěrku hlavy opětovně snížit, musíte při
zasouvání opěrky hlavy dolů stisknout tlačítko
(umístěné uprostřed mezi opěradlem a opěrkou
hlavy - viz obrázek).
Zatáhněte za zajišťovací rukojeť nejblíže k opěrce
hlavy, abyste opěrku hlavy sklopili dopředu.
Opěrkou hlavy se pohybuje zpět manuálně, dokud
není slyšet cvaknutí.
VAROVÁNÍ
Opěrka hlavy se po sklopení nahoru musí zajistit.
* Volitelná výbava/příslušenství.
}}
87
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Sklopení opěradla zadního sedadla
POZNÁMKA
Pokud se spustí opěradla, opěrky hlavy se
možná budou muset posunout mírně dopředu
tak, aby nebyly v kontaktu se sedákem.
DŮLEŽITÉ
Když se opěradlo sklápí dolů, nesmí být na
zadním sedadle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být navzájem spojené.
Jinak hrozí nebezpečí, že se čalounění
zadního sedadla poškodí.
Vrácení do původní polohy se provádí v opačném
pořadí.
POZNÁMKA
Opěradlo sedadla ze tří částí lze složit různými
způsoby.
Je-li opěradlo zvednuté, červená kontrolka by
neměla už svítit. Pokud stále svítí, opěradlo
není zajištěné.
POZNÁMKA
Přední sedadla může být nutné tlačit dopředu
a/nebo opěradla nastavit nahoru, aby bylo
možné zadní opěradla zcela sklopit dopředu.
•
•
•
Levou část lze složit samostatně.
Prostřední část lze složit samostatně.
Pravou část lze sklopit pouze společně s prostřední částí.
VAROVÁNÍ
Opěradlo a opěrka hlavy na zadním sedadle
se po sklopení nahoru musí řádně zajistit.
Při spouštění prostřední části uvolněte
a upravte hlavovou opěrku prostředního
sedadla. Viz předchozí kapitola "Opěrka hlavy,
prostřední sedadlo, zadní".
Když jsou sklápěna vnější opěradla, jsou
vnější opěrky hlavy sklopeny automaticky.
a současně
Zatáhněte za madlo pojistky
sklápějte opěradlo dopředu. Červený indikátor na pojistce
naznačuje, že opěradlo
není zajištěno.
88
Pokud na některých zadních sedadlech sedí
cestující, opěrky hlavy na krajních sedadlech
musí být vždy zvednuté.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Elektrické spouštění opěrek hlavy na
krajních sedadlech*
Související informace
•
•
Sedadla, přední (str. 84)
Sedadla, přední - elektricky ovládaná*
(str. 85)
Volant
Volant lze upravit v různých směrech. Na volantu
se nachází ovládání houkačky, tempomatu,
audiosystému, telefonu a systému menu.
Nastavení
1.
Dálkový ovladač s klíčem musí být v poloze II.
2.
Pro zlepšení výhledu dozadu stiskněte tlačítko a spusťte vnější opěrky hlavy dolu.
Nastavení volantu.
Páka – uvolnění volantu
VAROVÁNÍ
Nespouštějte krajní opěrky hlavy, pokud na
krajních sedadlech vzadu sedí cestující.
Ručně posunujte opěrku hlavy dozadu, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
VAROVÁNÍ
Opěrka hlavy se po sklopení nahoru musí zajistit.
Možné polohy volantu
Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak horizontálním směru:
1.
Přitáhnutím páčky směrem k sobě odjistíte
volant.
2.
Volant nastavte do polohy, která Vám vyhovuje.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
89
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
3.
Zatlačte páku zpět, čímž zajistíte volant
v nové poloze. Je-li obtížné pákou pohybovat,
zatlačte při vracení páky zároveň na volant.
Houkačka
Vyhřívání* volantu
Volant lze vyhřívat pomocí elektrického vyhřívání.
Funkce
VAROVÁNÍ
Než se s vozem rozjedete, nastavte volant
a zajistěte jej.
Je-li vozidlo vybaveno posilovačem řízení závislým
na rychlosti*, lze intenzitu posilování upravit, viz
Nastavitelná síla řízení* (str. 190).
Klávesnice*
Houkačka.
Houkačku spustíte stisknutím středu volantu.
Související informace
•
Vyhřívání* volantu (str. 90)
Umístění tlačítek se může lišit v závislosti na zvolené
výbavě a trhu.
Opakovaným tisknutím tlačítka přepínejte mezi
následujícími funkcemi:
Funkce
Ukazatel směru
Vypnuto
Kontrolka v tlačítku nesvítí
Vyhřívání
Kontrolka v tlačítku svítí
Klávesnice na volantu.
Tempomat* (str. 197)* a Adaptivní tempomat
- ACC* (str. 203)*.
Ovládání audia a telefonu, viz doplněk,
Sensus Infotainment.
90
Automatické vyhřívání volantu
Je-li aktivováno automatické spuštění vyhřívání
volantu, volant se začne vyhřívat, jakmile se
nastartuje motor. Funkce se automaticky spustí,
je-li vozidlo chladné a teplota okolí je pod cca.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
10 °C. Funkce se aktivuje a deaktivuje v systému
menu MY CAR (str. 116).
Spínače světel
Vnější osvětlení se aktivuje a nastavuje pomocí
regulace světlometů. Tato regulace se používá
rovněž k nastavení osvětlení displeje a přístrojů
a náladového osvětlení (str. 102).
Polohy klíče
POZNÁMKA
Denní provozní světla a přední poziční svítilny
využívají stejná světla. Pokud se světla používají jako denní provozní světla, jejich jas je
vyšší.
Poloha
Popis
Denní provozní světlaA, když se
elektrický systém vozidla nachází
v poloze klíče II nebo když běží
motor.
Lze použít světelnou houkačku.
Přehled, spínače světel.
Ovládací kolečko pro nastavení osvětlení displeje a přístrojů a osvětlení okolí*
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy
Denní provozní světla, obrysová
a boční obrysová světla, když se
elektrický systém vozidla nachází
v poloze klíče II nebo když běží
motor.
Knoflík pro osvětlení během jízdy a parkování
Obrysová/boční obrysová světla,
když je vozidlo zaparkovánoB.
Kolečko pro ovládání sklonu světlometů
Lze použít světelnou houkačku.
Vozidlo s aktivními xenonovými světlomety* je
vybaveno automatickým nastavováním sklonu
světlometů a proto není vybaveno kolečkem pro
regulaci sklonu světlometů.
Denní provozní světla, obrysová
a boční obrysová světla za dne, když
se elektrický systém vozidla nachází
v poloze klíče II nebo když běží
motor.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
91
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Poloha
Potkávací světlomety a obrysová/
boční obrysová světla při slabém
denním světle nebo za temna nebo
když je aktivováno zadní světlo do
mlhy nebo stěrače čelního skla
s nepřetržitým stíráním.
Funkce Detekce tunelů (str. 94)*
je aktivována.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly ve
správném stavu nese vždy řidič.
Osvětlení displeje a přístrojů
Rozdílné osvětlení displeje a přístrojů se zapíná
v závislosti na poloze klíče, viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 83).
Dálkové světlomety lze aktivovat,
pokud jsou zapnuty potkávací světlomety.
Osvětlení displeje se automaticky ztlumí za tmy –
citlivost se nastavuje kolečkem.
Potkávací světlomety a obrysová
světla/boční obrysová světla.
Dálkové světlomety lze aktivovat.
Lze použít světelnou houkačku.
Ve předním nárazníku nebo pod ním.
Také při volnoběhu, když motor běží, za předpokladu, že se knoflík otočí na toto místo z jiné polohy.
Volvo doporučuje během jízdy používat režim
.
92
Systém osvětlení vozidla není schopen
v každé situaci určit, kdy je denní světlo příliš
slabé nebo dostatečně intenzivní, např. za
mlhy a deště.
Lze používat funkci Aktivní přepínání dálkových světlometů
(str. 95)*.
Lze použít světelnou houkačku.
A
B
VAROVÁNÍ
Popis
Poloha kolečka pro různé případy zatížení vozidla.
Pouze řidič
Řidič a spolujezdec na předním sedadle
Intenzita osvětlení přístrojů se nastavuje kolečkem.
Cestující ve všech sedadlech
Ovládání sklonu světlometů
Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout nastavením sklonu světlometů. Snižte sklon světlometů,
pokud je vůz hodně naložen.
Řidič a maximální náklad v zavazadlovém
prostoru
1.
Nechejte motor běžet nebo nechejte elektrický systém vozidla s klíčem v poloze I.
2.
Otáčením kolečka nahoru/dolů zvednete/
snížíte nastavení světlometů.
Cestující ve všech sedadlech a maximální
náklad v zavazadlovém prostoru
Související informace
•
•
•
Obrysová světla (str. 93)
Denní světla (str. 93)
Dálková/potkávací světla (str. 94)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Obrysová světla
Obrysová světla se zapínají pomocí knoflíku na
ovládání osvětlení.
což znamená, že byste měli přepnout na jiný
.
režim než
Související informace
•
Spínače světel (str. 91)
Denní světla
Pokud je knoflík regulace světlometů v poloze
a klíč zapalování v poloze II nebo běží
motor, během dne se automaticky aktivují denní
světla.
Denní světla během dne. DRL
Knoflík ovládání světlometů v poloze obrysových světel.
Otočte knoflík do polohy
(současně se rozsvítí osvětlení registrační značky).
Pokud se elektrický systém vozidla nachází
v poloze klíče II nebo pokud běží motor, rozsvítí
se místo parkovacích světel denní světla.
Je-li venku tma a otevřou se dveře zavazadlového
prostoru, rozsvítí se zadní poziční světla upozorňující vozidla vzadu. Přitom nezáleží, v jaké poloze je
knoflík, ani v jaké poloze je zapalování.
Pokud jedete déle než 30 sekund maximální
rychlostí 10 km/h (cca. 6 mph), nebo pokud je
rychlost větší než 10 km/h (cca. 6 mph), denní
světla se rozsvítí a na sdružené přístrojové desce
se zobrazí Reset - poloha přepínače světel,
Knoflík regulace světlometů v poloze AUTO.
Je-li knoflík regulace světlometů v poloze
,
denní provozní světla (Daytime Running Lights DRL) se automaticky rozsvítí, pokud s vozidlem
jedete během dne. Při soumraku a při slabém
denním světle světelný senzor nahoře na přístrojové desce denní provozní světla přepne automaticky na potkávací světlomety. Světla přepnou na
potkávací světlomety také při aktivování stěračů
čelního skla nebo při zapnutí zadního mlhového
světla.
}}
93
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
VAROVÁNÍ
Tento systém pomáhá šetřit energii - nedokáže však určit v každé situaci, kdy je denní
světlo příliš slabé nebo dostatečně silné, např.
v mlze a dešti.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly ve
správné poloze nese vždy řidič.
Související informace
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 94)
Spínače světel (str. 91)
Detekce tunelů*
Dálková/potkávací světla
Pokud vozidlo vjede do tunelu, detekce tunelů
přepíná z denních provozních světel na potkávací světlomety.
Pokud je knoflík regulace světlometů v poloze
a klíč zapalování v poloze II nebo běží
motor, za slabých světelných podmínek se automaticky aktivují potkávací světlomety.
Funkce Detekce tunelu je k dispozici ve voze
s dešťovým senzorem*. Senzor zjistí, když vjíždíte
do tunelu a přepne denní provozní světla na
potkávací světlomety. Cca. 20 sekund po opuštění tunelu se znovu rozsvítí denní provozní
světla. Pokud během této doby vjede vozidlo do
dalšího tunelu, zůstanou zapnuty potkávací světlomety. Tím se zabrání opakovaným změnám
v nastavení světlometů vozidla.
Upozornění: Detekce tunelu funguje pouze v případě, že je regulace světlometů v poloze
.
Související informace
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 94)
Spínače světel (str. 91)
Páčkový přepínač a knoflík regulace světlometů.
Poloha pro světelnou houkačku
Poloha pro dálková světla
Potkávací světla
Je-li knoflík v poloze
, potkávací světlomety
se aktivují automaticky, když je šero nebo denní
světlo je příliš slabé. Potkávací světlomety se
automaticky rovněž aktivují, pokud se aktivují stěrače čelního skla nebo zadní světla do mlhy.
se potkávací světla zapnou vždy,
V poloze
když motor běží nebo když je aktivní poloha klíče
II.
94
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Světelná houkačka
Jemně přitáhněte pákový přepínač k volantu do
polohy pro světelnou houkačku. Dálková světla
budou svítit, dokud pákový přepínač neuvolníte.
•
Světlomety - seřízení projekce světlometů
(str. 99)
•
Automatické přepínání dálkových
světlometů*
Detekce tunelů* (str. 94)
Funkce automatického přepínání dálkových světlometů detekuje světla vozidel z protisměru nebo
zadní světla vozidel vpředu a přepíná mezi dálkovými a potkávacími světly. Jakmile světla z protisměru zmizí, přepne se zpět na dálkové světlomety.
Dálková světla
Zapnutí dálkových světel je možné, pokud je spí10 nebo
nač světel v poloze
. Dálková
světla se zapínají/vypínají přitažením páčkového
přepínače do koncové polohy k volantu a jeho
uvolněním. Dálková světla lze rovněž vypnout mírným přitažením páčkového přepínače směrem
k volantu.
Po zapnutí dálkových světel se na sdružené přístrojové desce rozsvítí kontrolka se symbolem
.
Přídavné světlomety*
Je-li vůz vybaven přídavnými světlomety, řidič
může pomocí systému menu MY CAR vybrat, zda
by se měly deaktivovat nebo zapnout/vypnout
současně s dálkovými světly11, viz MY CAR
(str. 116).
Související informace
•
•
•
10
11
Aktivní xenonové světlomety* (str. 98)
Automatické přepínání dálkových světlometů*
(str. 95)
Automatické přepínání dálkových
světlometů - AHB
Aktivní dálkové světlomety (Active High Beam AHB) detekují pomocí kamerového snímače na
horní hraně čelního skla světlomety vozidel
v protisměru nebo zadní světla vozidel vpředu
a přepnou z dálkových světlometů na potkávací.
Tato funkce může rovněž zohlednit pouliční osvětlení.
Dálková světla se aktivují znovu, jakmile snímač
kamery již nevidí v protisměru nebo vpředu
vozidla.
Vozidla s halogenovými světlomety
Přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor již
nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp.
zadní světla vozidel vpředu, se znovu zapnou dálková světla.
Vozidla s aktivními xenonovými světlomety
Spínače světel (str. 91)
Pokud jsou zapnuty potkávací světlomety.
Přídavné světlomety musí připojit k elektrickému systému servis. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
95
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Pokud je automatické přepínání dálkových světlometů vybaveno funkcí zapnutí a vypnutí12, přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor již
nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp.
zadní světla vozidel vpředu, se znovu zapnou dálková světla.
Pokud je automatické přepínání dálkových světlometů vybaveno adaptivní funkcí12, na rozdíl od
běžného tlumení svitu svítí dálková světla po stranách vozidla pro protijedoucí vozidla nebo vozidla
vzadu - ztlumí se pouze části světelného kužele,
který směřuje přímo k vozidlu.
zadní světla vozidel vpředu, znovu se zapnou dálková světla.
Je-li aktivována funkce AHB, na informačním dis.
pleji přístroje se rozsvítí bíle symbol
Aktivace/deaktivace
Světlo AHB lze aktivovat přepnutím ovladače
(za předpokladu, že
světlometů do polohy
tato funkce není deaktivována v systému menu
MY CAR, viz MY CAR (str. 116)).
Jsou-li aktivovány dálkové světlomety, symbol se
rozsvítí modře. To platí rovněž pro aktivní xenonové světlomety, pokud jsou potkávací světlomety
částečně ztlumeny, tedy jakmile světelný paprsek
svítí nepatrně více než potkávací světla.
Páčkový přepínač a knoflík regulace světlometů v poloze
AUTO.
Adaptivní funkce: Potkávací světlomety svítí na vozidla
jedoucí proti vám, dálkové světlomety svítí po obou stranách vozidla.
Přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor již
nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp.
12
96
V závislosti na výbavě vozidla.
Tuto funkci lze spustit během jízdy za tmy, je-li
rychlost vozidla cca. 20 km/h (12 mph) nebo
vyšší.
Světla AHB se zapínají/vypínají přitažením levého
páčkového přepínače do koncové polohy
k volantu a jeho uvolněním. Pokud se deaktivují,
když jsou zapnuty dálkové světlomety, zapnou se
rovnou potkávací světlomety.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Manuální obsluha
POZNÁMKA
Povrch čelního skla před kamerovým snímačem musí být bez sněhu, ledu, mlhy a nečistot.
Nepřipevňujte a nelepte nic na čelní sklo před
kamerový snímač - mohlo by se stát, že se
u některých systémů závislých na kameře sníží
účinnost nebo že tyto systémy přestanou fungovat.
Pokud se na informačním displeji sdružené přístrojové desky zobrazí zpráva Aktivní dálkové
světlomety Dočasně nedostupné Ovládejte
manuálně, musíte mezi dálkovými a potkávacími
světlomety přepínat manuálně. Knoflík regulace
světlometů však zůstane v poloze
. Totéž
platí, pokud se zobrazí zpráva Zablok. snímačů
. Jakčelního skla Viz příručka a symbol
mile se objeví tato zpráva, symbol
zhasne.
Může se stát, např.během husté mlhy nebo při silném dešti, že funkce AHB nebude dočasně
k dispozici. Jakmile bude funkce AHB opět
k dispozici nebo jakmile senzory na čelním skle
nebudou zablokovány, zpráva zhasne a rozsvítí se
.
symbol
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ
AHB při příznivých podmínkách pomáhá využít
optimální tvar světelného kuželu.
Situace, kdy může být nutné přepínat mezi
dálkovými a potkávacími světly manuálně:
Za manuální přepínání dálkových a potkávacích světel v případech, kdy to vyžaduje
dopravní situace nebo počasí, je vždy odpovědný řidič.
•
•
•
•
•
V hustém dešti nebo v husté mlze
V namrzajícím dešti
Během sněžení a při dešti se sněhem
Při měsíčním světle
Během jízdy ve špatně osvětlených oblastech
•
V případě, kdy vozidla v protisměru nejsou
dostatečně osvětlena
•
Pokud se na vozovce nebo na krajnici
nacházejí chodci
•
Pokud se v blízkosti vozovky nacházejí
předměty s vysokou odrazivostí
•
Pokud jsou světla protijedoucích vozidel
zastíněna např. svodidly
•
Pokud se nacházejí vozidla na cestách
napojujících se na vozovku, po které
jedete
•
•
Na úpatí kopce nebo v kotlině
V prudkých zatáčkách.
Další informace o omezeních kamerového
systému, viz Upozornění na nebezpečí kolize* omezení kamerového snímače (str. 233).
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
97
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Související informace
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 94)
Spínače světel (str. 91)
Aktivní xenonové světlomety*
Aktivní xenonové světlomety/aktivní natáčecí
světla optimálně osvětlují zatáčky a křižovatky
a zvyšují tak bezpečnost.
Aktivní xenonové světlomety/aktivní
natáčecí světla - ABL
(str. 116)). V případě poruchy se na přístrojové
desce rozsvítí kontrolka
, současně se na
informačním displeji zobrazí vysvětlující zpráva
a rozsvítí další symbol.
Kontrolka
Zpráva
Popis
Funkční
porucha
syst. světlometů
Nutný
servis
Systém je vypnutý.
Pokud zůstane
zpráva zobrazena,
navštivte servis.
Doporučujeme,
abyste kontaktovali
autorizovaný servis
Volvo.
Funkce je aktivní pouze za soumraku nebo tmy
a jen když se vůz pohybuje.
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo) a aktivovanou (vpravo) funkcí.
Pokud je vůz vybaven aktivními xenonovými světlomety/aktivními natáčecími světly (Active
Bending Lights, ABL) sleduje světelný kužel světlometů pohyb volantu za účelem maximálního
osvětlení vozovky v zatáčkách a na křižovatkách,
čímž se zvyšuje bezpečnost jízdy.
Funkce13 může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 116).
Tato funkce se aktivuje automaticky při nastartování vozidla (za předpokladu, že není deaktivována
v systému nabídek MY CAR, viz MY CAR
13
98
Aktivováno z výroby při dodání.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Natáčecí světla*
Aktivní xenonové světlomety/aktivní natáčecí
světla s funkcí automatických dálkových světel
s adaptivní funkcionalitou jsou vybavena natáčecími světly. Natáčecí světla dočasně osvětlí prostor napříč před vozidlem v prudké zatáčce ve
směru natočení volantu nebo ve směru, ve kterém
jsou aktivována směrová světla.
Tato funkce se aktivuje, když se používají dálkové
světlomety nebo potkávací světlomety, pokud
rychlost vozidla klesne pod cca. 30 km/h
(20 mph).
Navíc se obě natáčecí světla rozsvítí společně se
zpětným světlometem při couvání.
Související informace
•
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 94)
Automatické přepínání dálkových světlometů*
(str. 95)
Spínače světel (str. 91)
Světlomety - seřízení projekce
světlometů
Pokud je vozidlo vybaveno aktivními světlomety
Xenon a funkcí aktivních dálkových světlometů, je
nutné při přechodu z provozu s jízdou na pravé
straně na provoz s jízdou na levé straně (a
naopak) změnit seřízení projekce světlometů.
Zadní světlo do mlhy
Je-li viditelnost kvůli mlze snížena, lze zapnout
zadní mlhové světlo, aby si ostatní účastníci silničního provozu mohli všimnout vozidla vpředu
včas.
Aktivní xenonové světlomety*
U vozidel s funkcí aktivních dálkových světlometů*
se projekce světlometů nemusí seřizovat. Projekce světlometů je navržena tak, aby nebyli
oslňováni řidiči protijedoucích vozidel.
U vozidel s aktivními dálkovými světlomety je
nutné seřídit projekci světlometů. Při přenastavování světlometů pro pravostranný nebo levostranný provoz, musí být vozidlo v klidu a musí
běžet motor.
Projekce světlometů se mění v systému nabídky
MY CAR - viz MY CAR (str. 116).
Halogenové světlomety
Není třeba provádět žádné seřizování projekce
světlometů. Projekce světlometů je navržena tak,
aby nebyli oslňováni řidiči protijedoucích vozidel.
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy.
Zadní mlhové světlo lze je zapnout pouze v případě, že je klíč v poloze II nebo je spuštěn motor
a knoflík regulace světlometů je v poloze
nebo
.
Zapnut/vypnutí se provádí stisknutím tlačítka. Při
zapnutí zadního světla do mlhy se rozsvítí kontrolka
na sdružené přístrojové desce
a kontrolka v tlačítku.
Zadní světlo do mlhy se vypne automaticky při
stisknutí tlačítka START/STOP ENGINE nebo
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
99
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
při otočení knoflíku regulace světlometů do
nebo
.
polohy
POZNÁMKA
Předpisy týkající se použití zadních mlhových
světel se v jednotlivých zemích liší.
Související informace
•
Spínače světel (str. 91)
Brzdové světlo
Výstražná funkce ukazatelů směru
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění.
Jsou-li aktivována výstražná světla, upozorňují
ostatní účastníky silničního provozu současným
blikáním všech směrových světel na vozidle.
Brzdové světlo se rozsvítí při sešlápnutí brzdového pedálu. Dále se rozsvítí, pokud vozidlo přibrzdí některý z dále uvedených podpůrných
systémů řízení: Adaptivní tempomat (str. 203),
City Safety (str. 220) nebo Upozornění na nebezpečí kolize (str. 226).
Související informace
•
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 280)
Tlačítko pro výstražnou funkci ukazatelů směru.
Stisknutím tlačítka aktivujte výstražnou funkci
ukazatelů směru. Pokud používáte výstražná
světla, obě kontrolky ukazatelů směru na sdružené přístrojové desce blikají.
Výstražná funkce ukazatelů směru se aktivuje
automaticky, když vozidlo brzdí natolik prudce, že
se aktivují nouzová brzdová světla a rychlost
klesne pod 10 km/h (6 mph). Výstražná světla
zůstávají svítit, když vozidlo stojí. Automaticky se
deaktivují, když se znovu rozjedete. Dále se deaktivují po stisknutí tlačítka.
100
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Související informace
•
•
Ukazatele směru (str. 101)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 280)
Ukazatele směru
Směrová světla se ovládají pomocí levého
páčkového přepínače. Směrová světla zablikají
třikrát nebo blikají nepřetržitě, a to podle toho,
jak hodně se páčkový přepínač posune nahoru
nebo dolů.
Pákový přepínač zůstane v této poloze a je možné
jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.
Symboly ukazatelů směrů
Symboly směrových světel, viz Sdružená přístrojová deska - význam kontrolek (str. 74).
Související informace
•
Výstražná funkce ukazatelů směru (str. 100)
Ukazatele směru.
Krátké zablikání
Posuňte páčkový přepínač nahoru nebo dolů
do první polohy a uvolněte jej. Směrová světla
třikrát bliknou. Funkce může být aktivována/
deaktivována v systému nabídky MY CAR viz MY CAR (str. 116).
Trvalé blikání
Posuňte páčkový přepínač nahoru nebo dolů
do krajní polohy.
101
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Osvětlení interiéru
Přední stropní osvětlení
Osvětlení zavazadlového prostoru
Osvětlení prostoru pro cestující se aktivuje/deaktivuje pomocí tlačítek v ovládání nad předními
sedadly a zadními sedadly.
Přední lampičky na čtení se zapínají a vypínají
stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.
Osvětlení zavazadlového prostoru se zapíná nebo
vypíná při otevření nebo zavření dveří zavazadlového prostoru.
Zadní stropní osvětlení
Automatické osvětlení
G021149
G021150
Spínač pro osvětlení prostoru pro cestující má tři
polohy pro osvětlení v prostoru pro cestující:
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední lampičky na
čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Lampička na čtení, levá strana
Svítilny můžete rozsvítit nebo zhasnout stisknutím
odpovídajícího tlačítka.
Lampička na čtení, pravá strana
Osvětlení nástupního prostoru
Osvětlení interiéru
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující může
být zapnuto a vypnuto manuálně během 30 minut
od:
102
Zadní stropní osvětlení.
•
vypnutí motoru a přepnutí elektrického
systému vozidla do polohy 0
•
odemknutí vozidla, pokud nebyl nastartován
motor.
Osvětlení nástupního prostoru (a osvětlení prostoru pro cestující) se zapíná nebo vypíná při otevření nebo zavření bočních dveří.
•
Vypnuto – je stisknutá pravá strana, automatické osvětlení vypnuto.
•
Nulová poloha – automatické osvětlení
zapnuto.
•
Zapnuto – je stisknutá levá strana, osvětlení
prostoru pro cestující zapnuto.
Nulová poloha
Pokud je tlačítko v nulové poloze, osvětlení prostoru pro cestující se zapíná a vypíná automaticky
následovně.
Osvětlení prostoru pro cestující se zapne
a zůstane zapnuté po dobu 30 sekund, pokud:
•
je vůz odemknutý dálkovým ovladačem s klíčem nebo čepelí klíče, viz Dálkový ovladač funkce (str. 166) nebo Vyjímatelná čepel
klíče - odemykání dveří (str. 170)
Osvětlení schránky v palubní desce se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření víka.
•
vypnutí motoru a přepnutí elektrického
systému vozidla do polohy 0.
Osvětlení kosmetického zrcátka
Osvětlení prostoru pro cestující se vypne:
Osvětlení schránky v palubní desce
Osvětlení kosmetického zrcátka (str. 153) se
zapíná a vypíná při otevření nebo zavření krytu.
•
•
při startu motoru
při zamknutí vozidla.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Osvětlení prostoru pro cestující se rozsvítí
a zůstane svítit po dobu dvou minut, pokud otevřete jedny z dveří.
Pokud je osvětlení zapnuté ručně a vůz je
zamknutý, automaticky se vypne po dvou minutách.
Náladové osvětlení*
Pokud se vypne běžné osvětlení prostoru pro
cestující a motor běží, rozsvítí se některé LED
diody, a to včetně té ve stropním osvětlení, což
zajistí tlumené světlo a vyšší míru komfortu
během jízdy. Osvětlení rovněž zlepší viditelnost
např. předmětů v úložných schránkách v době,
kdy je venku tma. Toto osvětlení zhasne chvíli po
běžném osvětlení prostoru pro cestující, když se
vozidlo zamkne. Jas se ovládá pomocí přetáčecího kolečka u regulace světlometů (str. 91).
Doprovodné osvětlení při odchodu
Doprovodné osvětlení při příchodu
Doprovodné osvětlení zahrnuje potkávací světla,
obrysová světla, světla ve zpětných zrcátkách
a osvětlení registrační značky.
Doprovodné osvětlení zahrnuje obrysová světla,
světla ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení
registrační značky, osvětlení stropu v interiéru
a orientační osvětlení interiéru.
Některá vnější světla je možné po uzamknutí vozu
ponechat rozsvícená jako bezpečnostní osvětlení
při odchodu od vozu.
1.
Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací
skříňky.
2.
Přitáhněte levý pákový přepínač k volantu do
koncové polohy a uvolněte jej. Funkce může
být aktivována stejně jako světelná houkačka,
viz Dálková/potkávací světla (str. 94).
3.
Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
Je-li tato funkce aktivována, svítí potkávací světla,
obrysová světla, osvětlení ve zpětných zrcátkách
a osvětlení registrační značky.
Doba, po kterou má osvětlení „home safe“ svítit,
může být nastavena v systému nabídky MY CAR viz MY CAR (str. 116).
Přibližovací osvětlení se zapíná dálkovým ovladačem, viz Dálkový ovladač - funkce (str. 166),
a používá se k dálkovému zapnutí osvětlení vozu.
Když je funkce aktivní s dálkovým ovladačem
s klíčem, svítí obrysová světla, světla ve vnějších
zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky,
stropní osvětlení interiéru a osvětlení nástupního
prostoru.
Doba, po kterou mají přibližovací světla svítit,
může být nastavena v systému nabídky MY CAR viz MY CAR (str. 116).
Související informace
•
Doprovodné osvětlení při odchodu (str. 103)
Související informace
•
Doprovodné osvětlení při příchodu (str. 103)
* Volitelná výbava/příslušenství. 103
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Stěrače a ostřikovače
Stěrače a ostřikovače čistí čelní sklo a zadní
okno. Světlomety se čistí vysokotlakým ostřikem.
Stěrače čelního okna14
Cyklovač stěračů
Ovládacím kolečkem nastavte počet
setření za časovou jednotku, když je
zvolen cyklovač.
Trvalé stírání
Stěrače pracují normální rychlostí.
Stěrače pracují vysokou rychlostí.
DŮLEŽITÉ
Před spuštěním stěračů zkontrolujte, zda lišty
stěračů nepřimrzly. Dále musíte seškrábnout
z čelního skla (a zadního okna) sníh a led.
Stěrače čelního okna a ostřikovače čelního okna.
Čidlo deště – zapnuto/vypnuto
Kolečko citlivosti/frekvence
DŮLEŽITÉ
Před spuštěním stěračů během zimy zkontrolujte, zda lišty stěračů nepřimrzly. Dále musíte
seškrábnout z čelního skla sníh a led.
Vypnutí stěračů čelního okna
Přesunutím pákového přepínače do
polohy 0 vypněte stěrače čelního okna.
Jedno setření
Pohněte pákovým přepínačem nahoru
a uvolněte jej.
14
104
DŮLEŽITÉ
Pokud stěrače stírají čelní sklo, používejte
dostatečné množství kapaliny do ostřikovačů.
Když stírají stěrače čelního skla, čelní sklo
musí být mokré.
Stíratko stěračů, servisní poloha
Čištění čelního skla a lišt stěračů a výměna lišt viz Mytí vozidla (str. 395) a Lišty stěračů
(str. 373).
Dešťový senzor*
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače čelního okna podle toho, kolik vody detekuje na čelním okně. Citlivost dešťového senzoru může být
nastavena kolečkem.
Je-li dešťový senzor aktivován, kontrolka v tlačítku
svítí a na sdružené přístrojové desce se rozsvítí
symbol dešťového senzoru
.
Zapnutí a nastavení citlivosti
Při aktivaci dešťového senzoru musí být klíč
v zapalování v poloze I nebo II a pákový přepínač
stěračů čelního okna musí být v poloze 0 nebo
v poloze pro jedno setření.
Stisknutím tlačítka
aktivujte dešťový senzor.
Stěrače provedou jedno setření.
Posunutím pákového přepínače nahoru provedou
stěrače další setření.
Otočte kolečkem nahoru pro vyšší citlivost a dolů
pro nižší citlivost. (Další setření se provádí, když je
kolečko otočeno nahoru.)
Výměna lišt stěračů a popis servisní polohy lišt stěračů, viz Lišty stěračů (str. 373). Doplňování kapaliny ostřikovačů, viz Kapalina ostřikovače - doplňování (str. 375).
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Deaktivace
Ostřikování světlometů a oken
Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka dešťového senzoru
nebo pohybem pákového
přepínače dolů na jiný program stírání.
Omezené mytí
Pokud v nádrži zůstává pouze cca. 1 litr kapaliny
do ostřikovačů a na sdružené přístrojové desce
se zobrazí zpráva, že tuto kapalinu máte doplnit,
vypne se přívod kapaliny ke světlometům. Důvodem je přitom úspora kapaliny, která se použije
k čištění čelního skla, aby bylo přes čelní sklo
dobře vidět.
Dešťový senzor se automaticky vypne po vytažení
dálkového ovladače ze zapalování nebo pět minut
po vypnutí motoru.
DŮLEŽITÉ
V automyčce se stěrače čelního skla mohou
spustit a poškodit. Vypněte dešťový senzor,
pokud se vozidlo pohybuje nebo pokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý do polohy I
nebo II. Symbol na sdruženém přístrojovém
panelu a kontrolka na tlačítku zhasnou.
nou jsou světlomety ostřikovány automaticky při
každém pátém ostříknutí čelního okna.
Ostřikování a stírání zadního skla
Funkce ostřikování.
Ostřikování čelního okna
Ostřikovače čelního okna a světlometů zapnete
přitažením pákového přepínače směrem
k volantu.
Stěrače čelního okna provedou po uvolnění pákového přepínače ještě několik setření a ostříknou
se čelní světlomety.
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
Trysky ostřikovačů jsou za chladného počasí
automaticky vyhřívány, aby se předešlo zamrznutí
kapaliny ostřikovačů.
Stěrač zadního okna – cyklovač
Stěrač zadního okna – trvalé stírání
Vysokotlaké ostřikování světlometů*
Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává
velké množství kapaliny. Z důvodu šetření kapali}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 105
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Zatlačte pákový přepínač dopředu (viz šipka na
výše uvedeném obrázku), abyste zapnuli ostřikování a stírání zadního okna.
POZNÁMKA
Ostřikovač zadního okna je vybaven ochranou
proti přehřátí. To znamená, že pokud by mělo
dojít k přehřátí, motorek se vypne. Po ochlazení stěrač zadního okna funguje znovu.
Elektrické ovládání oken
Všechna elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí ovládacího panelu na dveřích řidiče z ovládacích panelů pro ostatní dveře lze ovládat
pouze elektricky ovládané okno na příslušných
dveřích.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou stěrače čelního okna zapnuté a zařadíte zpátečku, spustí se stěrač zadního okna
v režimu cyklovače15. Funkce se vypne při vyřazení zpátečky.
Pokud jsou ve voze děti, nezapomeňte vždy
odpojit elektricky ovládaná okna od napájení:
nastavte polohu klíče 0 a když opouštíte vůz,
vezměte si dálkový ovladač s sebou. Informace
o polohách klíče - viz Polohy klíče - funkce na
různých úrovních (str. 83).
Pokud je stěrač zadního okna již zapnutý na trvalé
stírání, nedojde k žádné změně.
Ve vozech s dešťovými senzory se zadní stěrač aktivuje během couvání pouze v případě,
kdy je senzor aktivován a zároveň prší.
Související informace
•
15
106
Kapalina ostřikovače - doplňování (str. 375)
VAROVÁNÍ
Pokud se okna zavírají pomocí dálkového
ovladače s klíčem, dávejte pozor, aby nedošlo
k zachycení dětí nebo jiných cestujících.
Stěrač – couvání
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Pokud se okna zavírají ze dveří řidiče, dávejte
pozor, aby nedošlo k zachycení dětí nebo
jiných cestujících.
Ovládací panel ve dveřích řidiče.
Elektrické dětské bezpečnostní pojistky, které
brání dětem v otevření zadních dveří zevnitř*
a v otevření/zavření zadních oken, viz Dětské
bezpečnostní pojistky - elektrická aktivace*
(str. 184).
Ovládací prvky zadních oken
Ovládací prvky předních oken
Tato funkce (cyklované stírání zadního okna při couvání) může být deaktivována. Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Obsluha
proti přivření je možné vypojit, pokud bylo zavírání
přerušeno, např. ledem. Poté, co je zavírání dvakrát po sobě přerušeno, aktivuje se ochrana proti
přivření a automatická funkce se na chvíli odpojí.
Pokud budete nyní držet stále tlačítko vytažené
nahoru, můžete okno zavřít.
POZNÁMKA
Jednou z možností, jak snížit pulzující hluk
větru, když jsou zadní okna otevřena, je trochu
otevřít přední okna.
Obsluha elektricky ovládaných oken.
Obsluha bez funkce „auto“
Obsluha s funkcí „auto“
Všechna elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí ovládacího panelu na dveřích řidiče z ovládacích panelů pro ostatní dveře lze ovládat
pouze elektricky ovládané okno na příslušných
dveřích. Lze používat vždy pouze jeden ovládací
panel.
Aby bylo možné používat elektricky ovládaná
okna, klíč musí být v poloze alespoň I - viz Polohy
klíče - funkce na různých úrovních (str. 83). Elektricky ovládaná okna lze ovládat několik minut po
vypnutí motoru a vytáhnutí dálkového ovládače nelze je však ovládat po otevření dveří.
Obsluha bez funkce „auto“
Pohybujte jemně jedním z ovladačů nahoru/dolu.
Okna se pohybují nahoru/dolu tak dlouho, dokud
držíte ovladač v příslušné poloze.
Resetování
Pokud je akumulátor odpojen, funkce automatického otvírání musí být resetována, aby mohla pracovat správně.
1.
Mírně zvedněte přední část tlačítka, aby se
okno zavřelo do své koncové polohy, a držte
je stisknuté jednu sekundu.
2.
Tlačítko krátce uvolněte.
3.
Opětovně na jednu sekundu zvedněte přední
část tlačítka.
VAROVÁNÍ
Ochrana před přiskřípnutím bude opět funkční
až po resetování.
Obsluha s funkcí „auto“
Posuňte jeden z ovládacích prvků nahoru/dolu do
koncové polohy a uvolněte jej. Okno se automaticky otevře/zavře do své koncové polohy.
Ovládání pomocí dálkového ovladače
s klíčem nebo tlačítka centrálního zamykání
Ovládání elektricky ovládaných oken zvenku
pomocí klíče s dálkovým ovládáním nebo zevnitř
pomocí tlačítka centrálního zamykání - viz Dálkový
ovladač - funkce (str. 166) nebo Zamykání/
odemykání - zevnitř (str. 179).
Zavírání oken se zastaví a okna se otevřou, pokud
jejich pohybu brání jakákoli překážka. Ochranu
107
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Vnější zpětná zrcátka
VAROVÁNÍ
Poloha zpětných zrcátek se nastavuje páčkou na
konzole na dveřích řidiče.
Obě širokoúhlá zrcátka jsou prohnutá a zajistí
optimální výhled. Může se zdát, že předměty
jsou dále, než se skutečně nacházejí.
Uložení nastavení16
Nastavení vnějších zpětných zrcátek a vnitřního
zpětného zrcátka a polohy sedadla řidiče lze uložit pro každý dálkový ovladač s klíčem do paměti
vozidla*, viz Dálkový ovladač s klíčem - personalizace* (str. 163).
Naklonění vnějšího zpětného zrcátka při
parkování16
Ovládací prvky vnějších zpětných zrcátek.
Nastavení
1.
Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka v tlačítku svítí.
Vnější zpětné zrcátko může být nakloněno dolů,
aby řidič viděl stranu ulice, např. při parkování.
–
Zařaďte zpátečku a stiskněte tlačítko L nebo
R.
2.
Nastavte zrcátko ovládacím prvkem uprostřed.
Při vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko
automaticky vrátí do své původní polohy po
cca. 10 sekundách, případně dříve stisknutím tlačítka L nebo R.
3.
Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka
nesmí nadále svítit.
Automatické naklonění vnějšího
zpětného zrcátka při parkování16
Jakmile se zařadí zpátečka, vnější zpětné zrcátko
se automaticky nakloní dolů, aby řidič viděl stranu
ulice, např. při parkování. Při vyřazení zpátečky se
16
108
vnější zpětné zrcátko za chvíli automaticky vrátí do
své původní polohy.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 116).
Automatické sklopení zrcátek při
zamknutí*
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem jsou vnější zpětná zrcátka automaticky sklopena/vyklopena.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 116).
Resetování do neutrální polohy
Zrcátka, která byla vytlačena z původní polohy
v důsledku vnějších vlivů, musejí být elektricky
resetována do neutrální polohy, aby elektrické
sklápění fungovalo správně:
1.
Tlačítky L a R sklopte zrcátka.
2.
Opětovně je vyklopte tlačítky L a R.
3.
Výše uvedený postup v případě potřeby opakujte.
Zrcátka jsou nyní opět nastavena v neutrální
poloze.
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s pamětí, viz Sedadla, přední - elektricky ovládaná* (str. 85).
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Automatická změna odrazivosti*
Aby bylo možné nainstalovat vnější zpětná zrcátka
s touto funkcí, musí automatickou změnu odrazivosti umožňovat také vnitřní zpětné zrcátko, viz
Zpětné zrcátko - vnitřní (str. 110).
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka*
Při parkování/průjezdu úzkou oblastí mohou být
zrcátka sklopena:
1.
Současně stiskněte tlačítka L a R (musí být
zvolena poloha klíče alespoň I).
2.
Uvolněte je po přibližně 1 sekundě. Zrcátka
se automaticky zastaví po úplném přiklopení.
Okna a vnější zpětná zrcátka vyhřívání
žování můžete nastavit v systému menu v položce
MY CAR, viz MY CAR (str. 116).
Vyhřívání využijete k rychlému odstranění
námrazy a zamlžení z čelního skla, zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek.
Vyhřívání zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek
Současným stisknutím tlačítek L a R odklopte
zrcátka. Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném odklopení.
Doprovodné osvětlení při odchodu
a příchodu
Světla na vnějších zpětných zrcátkách svítí, pokud
je aktivováno přibližovací osvětlení (str. 103) nebo
osvětlení "home safe" (str. 103).
Související informace
•
•
Zpětné zrcátko - vnitřní (str. 110)
Okna a vnější zpětná zrcátka - vyhřívání
(str. 109)
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek
Pomocí této funkce se odstraňuje námraza
a zamlžení zadního skla a vnějších zrcátek.
Jedním stisknutím tlačítka se spustí vyhřívání.
Kontrolka v tlačítku signalizuje, že je funkce
aktivní. Abyste zbytečně nezatěžovali baterii,
vypněte vyhřívání, jakmile zmizí led/zamlžení. Po
jisté době se však funkce vypne automaticky.
Vnější zpětná zrcátka a zadní okno se automaticky odmrazí/odmlží, pokud se vozidlo startuje při
venkovní teplotě pod +7 °C. Automatické odmra-
* Volitelná výbava/příslušenství. 109
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Zpětné zrcátko - vnitřní
Automatická změna odrazivosti*
Kompas*
Vnitřní zpětné zrcátko lze ztlumit pomocí ovládacího prvku na spodní hraně zrcátka. Další
možností je zpětné zrcátko s automatickou změnou odrazivostí.
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno zpětným zrcátkem. U zrcátek s automatickou změnou odrazivostí není manuální regulace
odrazivosti k dispozici.
V pravém horním rohu zrcátka je displej, který
ukazuje, na kterou světovou stranu směřuje
přední část vozu.
Zpětné zrcátko obsahuje dva senzory - jeden
směřuje dopředu a druhý dozadu. Společně identifikují a eliminují oslňující světlo. Senzor směřující
dopředu detekuje světlo z okolí a senzor směřující
dozadu detekuje světla světlometů vozidel vzadu.
Provoz
POZNÁMKA
Pokud jsou senzory zablokovány např.parkovacími lístky, transpondéry, slunečními clonami
nebo předměty na sedadle či v zavazadlovém
prostoru a světlo se k senzorům nedostane,
sníží se funkčnost změny odrazivosti zpětného
zrcátka.
Nastavení odrazivosti
Manuální změna odrazivosti
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve zpětném
zrcátku a oslnit řidiče. Změňte odrazivost ovládacím prvkem, když Vás oslňují světla vozidel jedoucích za Vámi:
110
1.
Změňte odrazivost pohybem ovládacího prvku
směrem do prostoru pro cestující.
2.
Návrat do normální polohy se provádí pohybem ovládacího prvku k čelnímu oknu.
Pouze zpětné zrcátko s automatickým ztlumením
může být vybaveno kompasem (str. 110).
Související informace
•
Vnější zpětná zrcátka (str. 108)
Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem.
Anglické zkratky označují osm různých směrů: S
(sever), SV (severovýchod), V (východ), JV (jihovýchod), J (jih), JZ (jihozápad), Z (západ) a SZ
(severozápad).
Kompas se aktivuje automaticky při nastartování
vozidla a při aktivování polohy II, viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 83). Chcete-li
kompas deaktivovat nebo aktivovat, stiskněte
např. pomocí kancelářské sponky tlačítko na
spodní straně zrcátka.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Kalibrace
7.
Vozidla s vyhříváním čelního skla*: Pokud
je aktivováno vyhřívání čelního skla a zobrazí
se C, proveďte kalibraci v souladu s výše uvedeným bodem 6 pro aktivované vyhřívání čelního skla, viz Odmlžování a odmražování čelního skla (str. 134).
8.
Výše uvedený postup v případě potřeby opakujte.
Aby kompas ukazoval správný směr, bude možná
nutné jej nakalibrovat.
Země je rozdělena do 15 magnetických zón.
Kompas by měl být kalibrován, pokud se vůz
pohybuje přes několik magnetických zón.
Kalibrace:
1.
Zastavte vůz na velkém otevřeném prostranství, na němž se nenacházejí ocelové konstrukce a vedení velmi vysokého napětí.
2.
Nastartujte vozidlo a vypněte všechny elektrické spotřebiče (klimatizace, stěrače apod.)
a zkontrolujte, zda jsou zavřeny všechny
dveře.
POZNÁMKA
Magnetické zóny.
4.
Stiskněte opakovaně tlačítko, dokud se nezobrazí číslo požadované magnetické zóny (1–
15). Viz mapa magnetických zón pro kompas.
5.
Počkejte, dokud se na displeji znovu nezobrazí C, nebo podržte tlačítko dole na zpětném zrcátku stisknuté cca. 6 sekund, dokud
se nezobrazí znak C.
6.
Jeďte pomalu v kruhu maximální rychlostí
10 km/h (6 mph), dokud se neobjeví na displeji směr kompasu, tím je kalibrace dokončena. Poté ujeďte 2 okruhy pro jemné doladění kalibrace.
Pokud elektrické zařízení není zapnuté, může
se stát, že se kalibrace nespustí nebo nebude
úspěšně dokončena.
3.
Podržte tlačítko na spodní straně zpětného
zrcátka (použijte kancelářskou sponku nebo
podobný předmět) po dobu cca. 3 sekundy.
Objeví se číslo aktuální magnetické zóny.
* Volitelná výbava/příslušenství. 111
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Střešní okno*
Vodorovné posunutí
střešní okno se posune do komfortní polohy17.
Pokud chcete střešní okno zcela otevřít, stiskněte
ovládací prvek znovu zpátky.
Střešní okno lze ovládat pomocí ovládacího
prvku na stropě.
Zavírání
Pro manuální zavření zatlačte ovládač dopředu
k bodu odporu. Když se ovládač stiskne dopředu,
střešní okno se posune do zavřené polohy.
Vnitřní sluneční clona střešního okna se zavírá
manuálně.
Střešní okno je vybaveno spojlerem.
VAROVÁNÍ
G017823
Ovládací prvky střešního okna se nacházejí ve
stropním panelu. Střešního okno je možné otevřít
dvěma způsoby, zvednout zadní okraj nebo jej
vodorovně posunout. Pro otevření střešního okna
je nutné, aby byl klíček zapalování v poloze I nebo
II.
Vodorovné posunutí, dozadu/dopředu.
Otevření, automatické
Otevření, manuální
Zavření, manuální
Zavření, automatické
Otevření
Pro otevření střešního okna do komfortní
polohy17 stiskněte ovládač dozadu do polohy
automatického otevření a uvolněte jej. Pro úplné
otevření střešního okna stiskněte ovládač dozadu
do polohy automatického otevření a znovu jej
uvolněte.
Riziko rozdrcení při zavírání střešního okna.
Ochrana střešního okna před přiskřípnutím
funguje pouze u automatického, nikoliv
manuálního, zavírání.
Pro automatické zavření stiskněte ovladač do
polohy automatického zavření a uvolněte jej.
Napájení střešního okna se přeruší po nastavení
polohy klíče 0 a po vyjmutí klíče dálkového ovládání ze spínací skříňky.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
Nezapomeňte vždy odpojit střešní okno od
napájení: nastavte polohu klíče 0 a když opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač s sebou.
Informace o polohách klíče - viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 83).
Pro manuální otevření stiskněte ovládač dozadu
k bodu odporu. Když se ovládač stiskne dozadu,
17
112
Komfortní poloha je otevřená poloha střešního okna, kdy je hluk větru a hluk rezonance během jízdy na komfortně nízké úrovni.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Otevření ve svislém směru
Zavření pomocí dálkového ovladače
s klíčem nebo tlačítka centrálního
zamykání
Tlačítko centrálního zamykání
K zavření střešního okna lze použít tlačítko centrálního zamykání ve dveřích řidiče nebo spolujezdce*.
–
Opětovným stisknutím tlačítka centrálního zamykání proces zavírání přerušíte.
Otevření zatlačením zadního konce ovládacího prvku nahoru.
Zavření zatažením zadního konce ovládacího
prvku dolů.
G021345
G028900
Otevření ve svislém směru, nadzvednutí zadního okraje.
Jednou dlouze stiskněte zamykací tlačítko
na centrálním zamykání, dokud se
střešní okno a všechna okna nezavřou
a dokud se nezajistí dveře a dveře zavazadlového prostoru.
dálkový ovladač s klíčem
– Jednou dlouze stiskněte zamykací tlačítko
na dálkovém ovladači s klíčem, dokud se
střešní okno a všechna okna nezavřou
a dokud se nezajistí dveře a dveře zavazadlového prostoru.
Opětovným stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem zavírání přerušíte.
VAROVÁNÍ
Pokud se střešní okno zavře pomocí dálkového ovladače s klíčem nebo pomocí tlačítka
centrálního zamykání, dávejte pozor, aby se
nikomu do oken nezachytily ruce.
Sluneční clona
Součástí střešního okna je manuálně ovládaná
posuvná sluneční clona na vnitřní straně okna.
Sluneční clona se automaticky zasune, když se
otvírá střešní okno. Chcete-li sluneční clonu zavřít,
uchopte ji za rukojeť a posuňte dopředu.
Ochrana proti přivření
Funkce ochrany proti přivření se aktivuje, pokud
je střešní okno zablokováno v průběhu automatického zavírání. Pokud dojde k zablokování, pohyb
střešního okna se zastaví a automaticky se otevře
do předchozí otevřené polohy.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 113
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Spojler
Navigace v menu - sdružená
přístrojová deska
Přehled menu - sdružená
přístrojová deska
Menu (str. 114) zobrazené na displeji sdružené
přístrojové desky (str. 68) se ovládají levým
páčkovým přepínačem. To, jaké menu se zobrazí,
závisí na poloze klíče (str. 83).
To, jaké menu se zobrazí na informačním displeji
sdružené přístrojové desky, závisí na poloze klíče
(str. 83).
Pro některé z dále uvedených položek menu musí
být ve voze nainstalovány jisté funkce a hardware.
Nastavení*
Motivy
Režim kontrastu/Režim barev
Servisní stav
Střešní okno je opatřeno spojlerem, který se při
otevření střešního okna vyklopí nahoru.
Zprávy18
Hladina oleje19
Související informace
•
•
Příprava
Dálkový ovladač - funkce (str. 166)
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 179)
Displej a ovládací prvky pro navigaci v menu.
OK – přístup k seznamu zpráv a potvrzení
zprávy.
Kolečko – pohyb mezi položkami menu.
RESET – vynulování aktivní funkce. Používá
se v určitých případech k volbě/aktivaci
funkce, viz vysvětlení pod každou příslušnou
funkcí.
Pokud je to zpráva (str. 115), musí se potvrdit
stisknutím tlačítka OK. Nyní se zobrazí menu.
Nulování počítadla km
Související informace
•
Digitální sdružená přístrojová deska - přehled
(str. 69)
•
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 114)
Související informace
•
114
Zprávy - použití (str. 116)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Zprávy
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky
se na informačním displeji objeví příslušná
zpráva.
Zpráva
Popis
Bezpečně
zastavteA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko poškození - kontaktujte servisB.
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Čas na pravidelný servis
Čas na pravidelnou servisní
prohlídku - kontaktujte
servisB. Tato doba je určována podle počtu ujetých
kilometrů, počtu měsíců od
poslední prohlídky, provozní
doby motoru a kvality oleje.
Horká převod. Snižte
rychlost
Jeďte plynuleji nebo s vozidlem bezpečně zastavte.
Zařaďte neutrál a nechte
motor běžet ve volnoběžných
otáčkách, dokud zpráva
nezmizíC.
Termín
servisu překročen
Pokud nejsou dodržovány
servisní intervaly, záruka
nekryje poškozené díly - kontaktujte servisB.
Horká převod. Bezp.
zastavte
Počk.až zchl.
Kritická závada. Okamžitě
bezpečně zastavte vůz
a kontaktujte servisB.
Dočasně
vypnutoA
Funkce byla dočasně
vypnuta a je automaticky
resetována za jízdy nebo po
opětovném nastartování
motoru.
Vybitá baterie Úsporný
režim
Audiosystém se vypnul
z důvodu úspory energie.
Dobijte akumulátor.
Vypněte
motorA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko poškození - kontaktujte servisB.
Nutný servisA
Kontaktujte servisB a požádejte, aby vozidlo okamžitě
zkontrolovali.
Převodovka
Nutná
výměna oleje
Kontaktujte servisB a požádejte, aby vozidlo co nejdříve
zkontrolovali.
Nutný servisA
Kontaktujte servisB a požádejte, aby vozidlo co nejdříve
zkontrolovali.
Převodovka
Omezená
funkčnost
Viz manuálA
Přečtěte si uživatelskou příručku.
Převodovka není schopna
fungovat v plném rozsahu.
Jeďte pomalu, dokud zprávaC
nezmizí.
Objednejte
se do servisu
18
19
Čas na objednání pravidelné
servisní prohlídky - kontaktujte servisB.
Počet zpráv se zobrazí v závorkách.
Některé motory.
Pokud se objevuje opakovaně - kontaktujte servisB.
A
B
C
Součást zprávy, která se zobrazí společně s informací o místě,
kde došlo k problému.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Další informace o automatické převodovce, viz Automatická převodovka -- Geartronic (str. 273).
}}
115
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
DŮLEŽITÉ
Aby platila záruka Volvo, pravidelně provádějte
kontroly a dodržujte pokyny uvedené
v Servisní a záruční knížce.
Související informace
•
•
Zprávy - použití (str. 116)
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 114)
Zprávy - použití
MY CAR
K potvrzování a procházení zpráv (str. 115), které
se zobrazují na informačním displeji sdružené
přístrojové desky používejte levý páčkový přepínač.
MY CAR je zdroj nabídek, který pracuje s mnoha
funkcemi vozidla, např. City Safety™, se zámky
a poplašným zařízením, ovládá automatickou
rychlost ventilátoru, nastavení hodin atd.
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky
se na displeji současně objeví příslušná zpráva.
Do odstranění závady bude v paměti uložena chybová zpráva.
Některé funkce jsou k dispozici standardně, jiné
se týkají výbavy na přání.
Stisknutím tlačítka OK na levém páčkovém přepínači potvrdíte zprávu. Pomocí přetáčecího
kolečka (str. 114) procházejte jednotlivé zprávy.
Provoz
Menu se prochází pomocí tlačítek na středové
konzole nebo pomocí pravé klávesnice na
volantu*.
POZNÁMKA
Pokud se při použití palubního počítače
zobrazí výstražná zpráva, musí se přečíst
(stisknutím tlačítka OK) ještě před tím, než se
pokračuje v předchozí aktivitě.
Související informace
•
116
Přehled menu - sdružená přístrojová deska
(str. 114)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
OK/MENU - stisknutím tlačítka ve středové
konzole na volantu vyberete/zaškrtnete zvýrazněnou možnost nabídky nebo uložíte
vybranou funkci v paměti.
Palubní počítač
Palubní počítač vozidla během jízdy zaznamenává a vypočítává hodnoty jako např. vzdálenost,
spotřebu paliva a průměrnou rychlost.
TUNE - otáčením knoflíku ve středové konzole nebo kolečka na volantu procházíte
nahoru/dolů možnosti nabídek.
EXIT
Funkce EXIT
V závislosti na funkci, u které se kurzor nachází,
když se krátce stiskne EXIT, a v závislosti na
úrovni menu, nastane některá z následujících
situací:
•
•
•
•
•
bude odmítnut telefonní hovor
bude přerušena aktuální funkce
budou vymazány vstupní znaky
zruší se naposledy provedené výběry
dojde k posunutí v systému menu směrem
nahoru.
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT zobrazíte normální zobrazení MY CAR nebo, pokud jste v normálním zobrazení, přejdete do nejvyšší úrovně
nabídky (nabídka hlavního zdroje).
Ovládací panel na středové konzole a klávesnice na
volantu. Obrázek je schematický - počet funkcí a uspořádání tlačítek se liší podle vybrané výbavy a trhu.
MY CAR - otevře se systém nabídky MY
CAR.
Možnosti nabídky a cesty vyhledávání
Popis možností nabídek a cest vyhledávání v MY
CAR naleznete v doplňku Sensus Infotainment.
Na informačním displeji sdružené přístrojové desky lze
zobrazit informace z palubního počítače.
Dílčí počítadlo kilometrů
Na palubním počítači jsou dvě dílčí počítadla kilometrů a jedno počítadlo celkem ujetých kilometrů.
Průměrná
Průměrná spotřeba paliva se počítá od posledního vynulování.
POZNÁMKA
Pokud se používá topení spalující palivo*,
může dojít k mírné odchylce.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 117
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Průměrná rychlost
Průměrná rychlost se počítá ze vzdálenosti ujeté
od posledního vynulování.
Okamžitá
Informace o aktuální spotřebě paliva se průběžně
aktualizují - přibližně jednou za sekundu. Pokud
s vozem jedete pomalu, spotřeba se zobrazuje po
jednotkách času. Je-li rychlost vyšší, zobrazuje se
vzhledem ke kilometrům.
Pro displej lze zvolit různé jednotky (km/míle) viz dále kapitola "Změna jednotek" (str. 117).
Dojezd - Km do prázd. nádrže
Na palubním počítači se zobrazí přibližná vzdálenost, kterou lze ujet se zbývajícím množstvím
paliva v nádrži.
Pokud položka Vzdl.do pr. zobrazí "----", dojezd
není zaručen.
•
V tomto případě co nejdříve dočerpejte
palivo.
Výpočet je založen na průměrné spotřebě paliva
v posledních 30 km a zbývajícím množství paliva
v nádrži.
Km do vybité baterie
Pokud displej zobrazí "---- km do vyprázdnění
nádrže", není garantován žádný dojezd. Na displeji se objeví přibližná vzdálenost, kterou je
možné ujet na energii zbývající v hybridní baterii.
20
118
Výpočet vychází z průměrné spotřeby normálně
naloženého vozidla při normální jízdě a bere
v úvahu, zda je zapnutá nebo vypnutá klimatizace
(AC).
POZNÁMKA
Při změně stylu jízdy se hodnota může mírně
lišit.
Digitální zobrazení rychlosti v jiných
jednotkách20
Pokud je hlavní přístroj cejchován v mph, ekvivalentní digitální rychlost se zobrazí jako km/h.
Změna jednotek
Jednotky vzdálenosti a paliva lze měnit v systému
nabídky MY CAR, viz MY CAR (str. 116).
POZNÁMKA
Výsledkem ekonomického stylu jízdy je celkově
delší dojezd. Další informace o možném ovlivnění
spotřeby energie, viz Filosofie společnosti Volvo
na ochranu životního prostředí (str. 22).
Kromě palubního počítače se tyto jednotky
mění rovněž v navigačním systému Volvo*.
Počet kilometrů na elektrický provoz
Související informace
Pokud chcete ujet na elektřinu co nejvíce kilometrů, řidič elektrického vozidla musí pamatovat také
na hospodárnost využití energie. Čím více spotřebičů je zapnutých (stereo, elektrické vyhřívání
oken, zrcátek, sedadel, velmi chladný vzduch z klimatizace), tím méně kilometrů můžete ujet.
•
Palubní počítač - digitální sdružená přístrojová deska (str. 119)
•
Palubní počítač - statistika jízdy* (str. 122)
POZNÁMKA
Kromě vysokého odběru proudu v prostoru
cestujících snižuje dojezd vozidla rovněž náhlé
zrychlování a brzdění, vysoká rychlost, vysoké
zatížení, nízká vnější teplota a příkrá stoupání.
Pouze některé trhy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Palubní počítač - digitální sdružená
přístrojová deska
Možn. TC
Ovládání
Zvolte, jaký palubní počítač se má zobrazovat:
Informace z palubního počítače se mohou zobrazit na sdružené přístrojové desce. K ovládání se
používá páčkový přepínač vlevo a nabídka sdružené přístrojové desky.
Kontrolu a nastavení lze provést okamžitě, když
se sdružená přístrojová deska po odemknutí
automaticky rozsvítí. Pokud do cca. 30 sekund po
otevření dveří řidiče nepoužijete ovládání palubního počítače, přístroj zhasne. Pokud byste nyní
chtěli palubní počítač ovládat, musí být klíč
v poloze II nebo se musí nastartovat motor.
POZNÁMKA
Pokud používáte palubní počítač a zobrazí se
varovná zpráva, musíte před opětovnou aktivací palubního počítače tuto zprávu potvrdit.
•
Potvrďte zprávu krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů
směru.
Současně lze zobrazit tři položky palubního počítače jednu položku v každém "okně".
1.
Žádný z ovládacích prvků nesmí být uprostřed
sekvence - "resetujte" je nejdříve tak, že
dvakrát stisknete RESET.
2.
Otáčením kolečka procházejte jednotlivé
kombinace položek.
3.
Zastavte se na požadované kombinaci pro
trvalé zobrazení dat jízdy na sdružené přístrojové desce.
Displej palubního počítače na sdružené přístrojové desce lze kdykoliv během cesty posunout na
jinou položku. U jedné z položek není palubní
počítač vůbec zobrazen.
OK - otevře se nabídka na sdružené přístrojové desce, potvrzují se zprávy a provádějí se
výběry v nabídce.
Kolečko - procházejí se možnosti nabídky
nebo možnosti palubního počítače.
RESET - resetuje se aktuální palubní počítač
nebo se vrátíte ve struktuře nabídky zpět.
Kombinace položek
Informace
Stav baterie
Denní počítadlo kilometrů T1
+ údaje
Km do vybité baterie
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T1.
Průměrná
Denní počítadlo kilometrů T1
+ údaje
Průměrná rychlost
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T1.
}}
119
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Kombinace položek
Informace
Okamžitá
Denní počítadlo kilometrů T2
+ údaje
Km do prázd. nádrže
Okamžitá
Údaje
km/h<>mphA
Žádné informace na palubním počítači.
A
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T2.
km/h<>mph – viz kapitola Reverzní digitální zobrazení rychlosti (str. 117).
Všechny tři displeje palubního počítače zhasnou a rovněž se tímto označuje
začátek a konec smyčky.
Pouze některé trhy.
Resetování palubního počítače
Dílčí počítadlo kilometrů
1. Otáčejte kolečkem a zastavte na kombinaci
položek, které na dílčím počítadle chcete
resetovat.
2.
Jedním dlouhým stisknutím tlačítka RESET
resetujte hodnotu příslušné položky.
Průměrná rychlost a průměrná spotřeba
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku
sdružené přístrojové desky.
2.
120
•
Kolečkem přejděte v nabídce na položku
Nulování počítadla km a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
3.
Zvolte, pokud chcete vynulovat průměrnou
spotřebu, průměrnou rychlost nebo obojí.
Výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.
1.
Žádný z ovládacích prvků nesmí být uprostřed
sekvence - "resetujte" je nejdříve tak, že
dvakrát stisknete RESET.
4.
Dokončete stisknutím tlačítka RESET.
2.
Stiskněte OK.
3.
Procházejte jednotlivé funkce pomocí přetáčecího kolečka a pro provedení výběru resp.
potvrzení stiskněte OK.
4.
Po provedení kontroly resp. ukončení nastavování stiskněte dvakrát RESET.
Funkce nabídky sdružené přístrojové
desky
V nabídce sdružené přístrojové desky se nacházejí možnosti nastavení palubního počítače. Otevřete nabídku a zkontrolujte/upravte funkce uvedené dále v tabulce.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Funkce
Informace
Nulování počítadla km
Vynulujte hodnotu průměrné spotřeby paliva a průměrnou rychlost.
•
•
Upozorňujeme, že tato funkce nenuluje obě počítadla kilometrů T1 a T2.
Průměrná
Průměrná rychlost
Zprávy
Více informací, viz Zprávy - použití (str. 116).
Motivy
Vyberte motiv vzhledu sdružené přístrojové desky (str. 68).
Nastavení*
Zvolte AZap nebo Vyp.
Více informací, viz Všeobecné informace o topení (str. 146).
Režim kontrastu/Režim barev
Nastavení jasu a intenzity barev na sdružené přístrojové desce.
Příprava
Popis programování časovače, viz Časovač - nastavení (str. 142).
•
•
•
Přímý start
Symbol Časovač 1 - dostanete se do nabídky, kde můžete zvolit čas.
Symbol Časovač 2 - dostanete se do nabídky, kde můžete zvolit čas.
Servisní stav
Zobrazí se číslo měsíce a počet kilometrů do další servisní prohlídky.
Hladina olejeA
Více informací, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str. 360).
A
Některé motory.
Související informace
•
•
Palubní počítač (str. 117)
Palubní počítač - statistika jízdy* (str. 122)
* Volitelná výbava/příslušenství. 121
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Palubní počítač - statistika jízdy*
Na obrazovce středové konzoly se může zobrazovat statistika jízdy z palubního počítače s grafickým přehledem spotřeby paliva a elektřiny.
Funkce
–
Pokud chcete zobrazit sloupcový graf, otevřete nabídku MY CAR (str. 116) a zvolte
Statistika trasy.
Pruh zcela vpravo představuje hodnotu u aktuálních kilometru nebo 10 km.
Pomocí ovladače TUNE lze stupnici s pruhy
nastavit na 1 km nebo 10 km. Kurzor zcela vpravo
mění v závislosti na zvolené stupnici svou polohu
- nahoře nebo dole.
Nastavení
V nabídce MY CAR - Statistika trasy můžete
upravit nastavení statistiky jízdy.
• Resetovat po min. 4 hod. vypnutí motoru
- políčko zvýrazněte stisknutím tlačítka
ENTER. Pokud chcete nabídku opustit, stiskněte EXIT. Pokud je zvolena tato možnost,
veškerá statistika se po dokončení jízdy automaticky vymaže a vozidlo bude stát déle než
4 hodiny. Statistika jízdy se při dalším nastartování motoru spustí znovu od nuly.
• Spustit novou trasu - ENTER se používá
k vymazání veškeré předchozí statistiky.
Pokud chcete nabídku opustit, stiskněte
EXIT. Pokud se s vozidlem opět rozjedete
dříve, než uplynou 4 hodiny, příslušnou dobu
musíte nejdříve ručně vymazat pomocí této
položky.
Statistika jízdy21
Spotřeba paliva a elektřiny se zobrazují v samostatných grafech. Spotřeba elektřiny je "čistá"
spotřeba, tedy energie minus regenerovaná energie vyrobená během brzdění.
Každý pruh odpovídá 1 km nebo 10 km ujeté
vzdálenosti, a to v závislosti na zvolené stupnici.
21
122
Viz také Eco guide na straně (str. 73).
Související informace
•
Palubní počítač (str. 117)
Obrázek je schématický - rozložení se může lišit v závislosti na modelu vozidla a aktualizovaném softwaru.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Všeobecné informace o klimatizaci
Je-li aktivován systém řízení klimatu, doporučujeme zcela otevřít větrací průduchy, aby klimatizování bylo co nejúčinnější.
Pokud není k dispozici teplo z chladicí kapaliny,
používá se především elektrické topení. V chladnějším počasí se může spustit rovněž palivové
nezávislé topení vozidla.
Jako zdroje tepla během jízdy se používá vyhřívání
bloku motoru, nezávislé topení a elektrické topení.
Použití zdrojů tepla závisí na konkrétních podmínkách, např. na teplotě okolí.
Během jízdy vůz automaticky spustí systémy,
které potřebuje k udržení komfortu v prostoru pro
cestující. Výjimkou je jízdní režim (str. 266)
PURE, kdy má komfort z hlediska klimatu nižší
prioritu, např. se vypne AC a některé elektrické
spotřebiče.
Před jízdou lze připravit (str. 138) klima v prostoru pro cestující ve vozidle (aklimatizovat vůz),
a to jak v horkém, tak v chladném prostředí.
124
udržujte okna čistá a používejte čistič na
okna.
POZNÁMKA
Vůz je vybaven elektronicky řízenou klimatizací
(str. 130). Systém klimatizace chladí nebo topí,
stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu v prostoru pro cestující.
Klimatizaci AC (str. 134) můžete vypnout, ale
pro zajištění optimálního komfortu z hlediska
klimatu v prostoru pro cestující a pro zabránění zamlžení oken by klimatizace měla být
stále zapnutá.
Nezapomeňte
•
Aby klimatizace fungovala optimálně, měla by
být zavřena boční okna i střešní okno*.
•
Funkce úplného vyvětrání (str. 180) současně otevře/zavře všechna boční okna
a může být používána například k rychlé
výměně vzduchu za horkého počasí.
•
Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním oknem).
•
V případě volnoběžných otáček, předběžné
úpravy teploty ve vozidle nebo dobíjení
hybridní baterie (str. 303) v horkém počasí
může pod vozidlo kapat kondenzát z klimatizace. Jde o zcela normální jev.
•
Pokud vyžaduje motor plný výkon, např. při
zrychlování, klimatizace se může dočasně
vypnout. Pak může v prostoru pro cestující
dojít k dočasnému zvýšení teploty.
•
Odstraňte zamlžení z vnitřní strany oken
především pomocí funkce odmražování
(str. 134). Abyste snížili riziko zamlžení,
Související informace
•
•
•
•
•
Skutečná teplota (str. 125)
Nastavení menu - ovládání klimatu (str. 127)
Elektronická klimatizace - ECC (str. 130)
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
(str. 127)
Kvalita vzduchu (str. 125)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Skutečná teplota
Snímače - ovládání klimatu
Kvalita vzduchu
Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním
podmínkám s ohledem na teplotu okolí, rychlost
vzduchu, vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci,
které postupem času ovlivňují interiér a exteriér
vozu.
Systém řízení klimatu obsahuje celou řadu
senzorů, které pomáhají regulovat teplotu
(str. 125) ve vozidle.
•
Čidlo slunečního svitu se nachází na horní
straně palubní desky.
Prostor pro cestující ve voze Volvo je navržen
tak, aby byl příjemný a pohodlný, a to dokonce
i pro osoby, které trpí astmatem a kontaktními
alergiemi.
Součástí systému je čidlo slunečního svitu
(str. 125), které detekuje stranu, ze které svítí
slunce do prostoru pro cestující. To znamená, že
se může lišit teplota mezi pravými a levými větracími otvory bez ohledu na nastavení stejné teploty
pro obě strany.
•
Čidlo teploty v prostoru pro cestující se
nachází pod ovládacím panelem klimatizace.
•
Čidlo venkovní teploty je umístěno na vnějším
zpětném zrcátku.
•
Čidlo vlhkosti* je umístěno na zpětném
zrcátku v interiéru.
Související informace
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 124)
POZNÁMKA
Regulace teploty v prostoru pro cestující
(str. 133)
•
•
•
Filtr klimatizace (str. 126)
•
Systém kvality vzduchu v interiéru (IAQS)
(str. 126)*
Materiál v prostoru pro cestující (str. 127)
Clean Zone Interior Package (CZIP)
(str. 126)*
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 124)
Nezakrývejte a neblokujte snímače oděvy
a jinými předměty.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 124)
* Volitelná výbava/příslušenství. 125
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Kvalita vzduchu - filtr prostoru pro
cestující
Kvalita vzduchu - Clean Zone
Interior Package (CZIP)*
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro cestující je čištěn filtrem.
Systém CZIP byl upraven a dokáže nyní ještě
lépe odfiltrovat z prostoru pro cestující látky způsobující alergie a astma.
Filtr musí být měněn v pravidelných intervalech.
Doporučený interval pro výměnu filtru je v každém
předepsaném servisním plánu. Používáte-li vůz ve
znečistěném prostředí, měňte filtr častěji.
Zahrnuje následující:
•
POZNÁMKA
Existují různé druhy filtrů pro prostor pro
cestující. Zkontrolujte, zda se používá správný
filtr.
Související informace
•
Kvalita vzduchu (str. 125)
•
Rozšířená funkce ventilátoru, což znamená,
že ventilátor se zapne při otevření vozu dálkovým ovladačem s klíčem. Ventilátor plní prostor pro cestující čerstvým vzduchem. Funkce
se zapíná v případě potřeby a vypíná se automaticky po určité době, nebo když se otevřou
jedny z dveří prostoru pro cestující. Doba, po
kterou pracuje ventilátor, se postupně zkracuje, tak jak se snižuje jeho potřeba do stáří
vozidla 4 roky.
126
Systém kvality vzduchu IAQS odděluje plyny
a částice, redukuje pachy a znečišťující částice
v prostoru pro cestující.
Pokud je kontaminován vnější vzduch, je uzavřen
přívod vzduchu a je zapnuta recirkulace.
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz MY
CAR (str. 116).
POZNÁMKA
Aby vzduch v prostoru pro cestující byl optimální, snímač kvality vzduchu musí být vždy
aktivován.
V chladném klimatu je recirkulace vzduchu
omezena tak, aby nedocházelo k mlžení.
Systém kvality vzduchu v interiéru IAQS
(str. 126) je plně automatický systém, který
čistí vzduch v prostoru pro cestující od znečisťujících látek, jako jsou pevné částice, uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón.
Související informace
•
•
Kvalita vzduchu - IAQS*
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 124)
Kvalita vzduchu (str. 125)
V případě zamlžování doporučujeme vypnout
snímač kvality vzduchu a použít funkce
odmražování čelního skla, bočních oken
a zadního okna.
Související informace
•
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 124)
Kvalita vzduchu (str. 125)
Kvalita vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)* (str. 126)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Kvalita vzduchu - materiál
Nastavení menu - ovládání klimatu
Materiály byly vyvinuty tak, aby bylo minimalizováno množství prachu v prostoru pro cestující.
Tyto materiály přispívají rovněž ke snadnému
udržování prostoru pro cestující v čistotě.
U šesti funkcí systému ovládání klimatizace lze
pomocí středové konzoly výchozí nastavení aktivovat, deaktivovat nebo změnit.
Koberce v prostoru pro cestující i v zavazadlovém
prostoru jsou vyjímatelné a lze je snadno čistit.
Používejte čisticí prostředky a produkty péče
o vozidlo, které vyvinula společnost Volvo k čištění
interiéru vozidla (str. 398).
Související informace
•
Kvalita vzduchu (str. 125)
•
•
•
Rozvod vzduchu v prostoru pro
cestující
Vstupní vzduch je rozdělen mezi několik větracích otvorů v prostoru pro cestující.
Rychlost ventilátoru během automatické
regulace klimatu (str. 133).
Časovač recirkulace vzduchu (str. 135).
Automatické spuštění odmražování zadního
skla (str. 109).
•
•
Systém kvality vzduchu uvnitř vozu* (str. 126).
•
Automatické spuštění vyhřívání volantu
(str. 90).
Automatické spuštění vyhřívání sedadla řidiče
(str. 131).
Další informace najdete v popisu systému menu
(str. 116).
Funkce systému klimatizace lze v systému menu
MY CAR resetovat na výchozí zobrazení. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 116).
Distribuce vzduchu je v režimu AUTO plně automatická.
V případě potřeby lze regulovat manuálně. Viz
tabulka Rozvod vzduchu (str. 136).
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 124)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 127
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
Ventilační otvory v palubní desce
Ventilační otvory ve sloupcích dveří
Otevřeno
Zavřeno
Zavřeno
Otevřeno
Horizontální nastavení
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení
Vertikální nastavení
Nasměrujte vnější ventilační otvory na boční okna,
aby bylo odstraněno zamlžení.
Pokud chcete při vlhkém počasí odstranit
zamlžení oken, nasměrujte ventilační otvory na
okna.
Pokud chcete v horkém počasí zajistit příjemné
klima na zadních sedadlech, nasměrujte ventilační
otvory do prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že malé děti mohou být citlivé
na průvan a proudění vzduchu.
128
Distribuce vzduchu
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
Distribuce vzduchu - ventilační otvory v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na podlaze
Postava se skládá ze tří tlačítek. Po stisknutí tlačítka se na obrazovce rozsvítí obrázek postavy (viz
následující obrázek) a šipka před danou částí
obrázku indikuje nastavení distribuce vzduchu.
Další informace, viz tabulka Rozvod vzduchu
(str. 136).
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Nastavená distribuce vzduchu se zobrazuje na obrazovce
displeje.
Související informace
•
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 124)
Automatická regulace (str. 133)
Rozvod vzduchu - recirkulace (str. 135)
129
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Elektronická klimatizace - ECC
Elektronická klimatizace ECC udržujte v prostoru
pro cestující nastavenou teplotu. Zvlášť lze
Řízení teploty (str. 133), levá strana
Elektricky vyhřívané přední sedadlo
(str. 131), levá strana
Rychlé odstranění námrazy (Max. defroster)
(str. 134)
Ventilátor (str. 132)
nastavit teplotu na straně spolujezdce a na
straně řidiče.
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných
zrcátek (str. 109)
Elektricky vyhřívané přední sedadlo
(str. 131), pravá strana
Řízení teploty (str. 133), pravá strana
Rozvod vzduchu (str. 127) - ventilační otvory
na podlaze
Recirkulace (str. 135)
Distribuce vzduchu - ventilační otvory v přístrojové desce
AUTO - Automatická regulace klimatu
(str. 133)
AC - Zapnutí/vypnutí klimatizace (str. 134)
130
Automatická funkce automaticky reguluje teplotu,
klimatizaci, otáčky ventilátoru, recirkulaci a rozvod vzduchu.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 124)
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Vyhřívaná přední sedadla*
Vyhřívání předních sedadel funguje ve třech
úrovních, což zajistí vyšší míru komfortu řidiče
a spolujezdce při chladném počasí.
K dispozici jsou tři úrovně vyhřívání s různými
tepelnými výkony:
•
Nejvyšší úroveň vyhřívání - na obrazovce na
středové konzole svítí tři oranžová políčka (viz
obrázek nahoře).
•
Nižší úroveň vyhřívání - na obrazovce svítí dvě
oranžová políčka.
•
Nejnižší úroveň vyhřívání - na obrazovce svítí
jedno oranžové políčko.
•
Vypnutí ohřevu - nesvítí žádné políčko.
Související informace
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 124)
Vyhřívané zadní sedadlo* (str. 132)
VAROVÁNÍ
Na obrazovce displeje se zobrazí momentálně nastavená
úroveň vyhřívání.
Opakovaným tisknutím tlačítka
přepínejte mezi jednotlivými
úrovněmi nebo deaktivujte tuto
funkci.
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby, které
mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce
snášejí zvýšení teploty a osoby, které mají jiné
problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel.
Jinak by mohly utrpět popáleniny.
Automatické spuštění vyhřívání sedadla
řidiče.
Je-li aktivováno automatické spuštění vyhřívání
sedadla řidiče, při nastartování motoru se vyhřívání sedadla řidiče spustí na nejvyšší úrovni.
Pokud je vozidlo studené a okolní teplota je nižší
než přibližně +10 °C, proběhne automatické spuštění.
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz MY
CAR (str. 116).
* Volitelná výbava/příslušenství. 131
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Vyhřívané zadní sedadlo*
VAROVÁNÍ
sedadel1
Vyhřívání zadních krajních
má tři
polohy, které nabízejí cestujícím při chladném
počasí vyšší míru komfortu.
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby, které
mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce
snášejí zvýšení teploty a osoby, které mají jiné
problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel.
Jinak by mohly utrpět popáleniny.
Ventilátor
Aby nedošlo k zamlžování oken, ventilátor by měl
stále běžet.
POZNÁMKA
Je-li ventilátor zcela vypnutý, klimatizace se
nezapne, což může vést k zamlžování oken.
Související informace
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 124)
Vyhřívaná přední sedadla* (str. 131)
Momentálně nastavenou úroveň vyhřívání poznáte podle
kontrolek v tlačítku.
Opakovaným tisknutím tlačítka přepínejte mezi
jednotlivými úrovněmi nebo deaktivujte tuto
funkci.
Knoflík ovládání ventilátoru
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku. Pokud zvolíte funkci
AUTO, otáčky ventilátoru se
regulují automaticky (str. 133)
- původně nastavené otáčky
ventilátoru se vypnou.
Související informace
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 124)
Elektronická klimatizace - ECC (str. 130)
K dispozici jsou tři úrovně vyhřívání s různými
tepelnými výkony:
•
•
•
Nejvyšší úroveň vyhřívání - svítí tři kontrolky.
•
Vypnutí ohřevu - nesvítí žádná kontrolka.
1
132
Nižší úroveň vyhřívání - svítí dvě kontrolky.
Nejnižší úroveň vyhřívání - svítí jedna kontrolka.
Pokud do výbavy patří integrovaná dětská sedačka (str. 53), vyhřívání zadních sedadel není k dispozici.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Automatická regulace
Automatická funkce automaticky reguluje teplotu
(str. 133), klimatizaci (str. 134), rychlost ventilátoru (str. 132), recirkulaci (str. 135) a rozvod
vzduchu (str. 127).
KLIMA.
Pokud vyberete jednu nebo
více funkcí manuálně, ostatní
funkce budou řízeny automaticky. Všechna manuální nastavení se po stisknutí tlačítka
AUTO vypnou. Na obrazovce
displeje se objeví AUTO
Regulace teploty v prostoru pro
cestující
Při nastartování vozidla se vyvolá předcházející
nastavení.
Související informace
•
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 124)
Skutečná teplota (str. 125)
Elektronická klimatizace - ECC (str. 130)
POZNÁMKA
Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že vyberete vyšší nebo nižší teplotu, než skutečně
potřebujete.
Rychlost ventilátoru v automatickém režimu lze
nastavit v systému menu MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 116).
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 124)
Na obrazovce na středové konzole se zobrazí aktuální
teplota pro obě strany.
Teplotu lze upravit otočením
knoflíku - samostatně pro
stranu řidiče a stranu spolujezdce.
133
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Klimatizace
Klimatizace ochlazuje podle potřeby nasávaný
vzduch a odstraňuje z něj vlhkost.
V jízdním režimu (str. 266)
PURE je funkce AC nastavena
tak, aby se nespustila.
Odmlžování a odmražování čelního
skla
K rychlému odstranění námrazy a zamlžení z čelního skla a bočních oken se používá vyhřívané
čelní sklo a maximální odmražování.
Vzduch proudí na okna. Kontrolka v tlačítku pro odstranění
námrazy svítí, pokud je funkce
aktivní.
Pokud svítí kontrolka na tlačítku
AC, klimatizace je regulována
automaticky.
Kontrolka na tlačítko AC zhasne, jakmile klimatizaci vypnete. Ostatní funkce jsou stále řízeny
automaticky. Pokud aktivujete maximální odstranění námrazy (str. 134), klimatizace se automaticky zapne a vzduch se co nejrychleji odvlhčí.
Je-li funkce aktivní, provede se následující, aby
bylo zajištěno maximální odvlhčení vzduchu
v prostoru pro cestující:
•
•
klimatizace je automaticky zapnuta
automaticky jsou vypnuty recirkulace
a systém kvality vzduchu.
POZNÁMKA
Pokud je ventilátor nastaven na maximum,
stoupne hlučnost.
Po vypnutí funkce odstranění námrazy se systém
klimatizace vrátí k předchozímu nastavení.
Je-li aktivován jízdní režim PURE, funkce odmražování může způsobit spuštění interního spalovacího motoru a přepnutí do jízdního režimu
(str. 266) HYBRID.
134
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 124)
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Rozvod vzduchu - recirkulace
Pokud chcete zabránit nasávání výfukových
plynů, špatného vzduchu atd. do prostoru pro
cestující, zvolte recirkulaci. V tomto případě se
nebude do vozidla nasávat vzduch zvenku.
Související informace
•
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 124)
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
(str. 127)
Rozvod vzduchu - tabulka (str. 136)
Pokud je recirkulace zapnuta,
svítí oranžová kontrolka v tlačítku.
DŮLEŽITÉ
Pokud vzduch ve voze cirkuluje příliš dlouho,
může se stát, že se okna zevnitř zamlží.
Časový spínač
Když je aktivovaný časový spínač, systém vypne
manuálně zapnutou recirkulaci na dobu závislou
na vnější teplotě. Tím se sníží riziko námrazy,
zamlžení a zhoršení kvality vzduchu.
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz MY
CAR (str. 116).
POZNÁMKA
Zvolíte-li max. odmražování, recirkulace bude
vždy vypnuta.
135
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Rozvod vzduchu - tabulka
K výběru rozvodu (str. 127) vzduchu se používají
tři tlačítka.
136
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními
otvory. Vzduch není recirkulován. Klimatizace je vždy zapnuta.
rychlé odstranění námrazy a zamlžení.
Vzduch na čelní sklo, přes ventilační otvor systému pro odstranění
námrazy, a na boční okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními
otvory.
aby se zabránilo zamlžování a zamrzání v chladném a vlhkém
počasí (přitom nesmí být ventilátor nastaven na nízkou úroveň).
Vzduch proudí na čelní okno a ventilačními otvory v palubní desce.
zajištění klimatického komfortu za horkého a suchého počasí.
Vzduch proudí ventilačními otvory v palubní desce do oblasti hlavy a hrudi.
zajištění účinného ochlazování za horkého počasí.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na podlahu a okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory v palubní desce.
zajištění klimatického komfortu a dobrého odstraňování
zamlžení za chladného nebo vlhkého počasí.
Vzduch proudí na podlahu a ventilačními otvory v palubní desce.
za slunečného počasí při nižších venkovních teplotách.
Vzduch proudí na podlahu. Určité množství vzduchu proudí ventilačními
otvory v palubní desce a na okna.
pro přímé topení nebo ochlazování v oblasti podlahy.
Vzduch proudí na podlahu, ventilačními otvory v palubní desce a na okna.
pro přímé chlazení u podlahy v horkém suchém prostředí
nebo pro ohřev směrem nahoru při chladném počasí.
Související informace
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 124)
Rozvod vzduchu - recirkulace (str. 135)
137
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Všeobecné informace o předběžné
úpravě teploty
POZNÁMKA
Kompresor může být v provozu a chladit
hybridní akumulátor i v případě, že není
vybráno nebo požadováno ochlazování prostoru pro cestující. Kompresor produkuje hluk.
Před jízdou lze připravit klima v prostoru pro
cestující ve vozidle (aklimatizovat vůz), a to jak
v horkém, tak v chladném prostředí.
V různých situacích systém předběžné úpravy
teploty využívá nezávislé topení, elektrické topení
a systém klimatizace:
•
Ve studeném počasí nezávislé topení zahřeje
motorový prostor a prostor pro cestující elektrické topení vyhřívá před odjezdem
pouze prostor pro cestující.
•
V horkém podnebí klimatizace ochladí prostor pro cestující.
Teplotní přípravou vozidla se snižuje opotřebení.
Během předběžné úpravy teploty za teplého
počasí se může pod vozem objevit kondenzát
z klimatizace. Jde o zcela normální jev.
POZNÁMKA
Během předběžné úpravy teploty prostoru pro
cestující musí být okna a dveře ve vozidle
zavřeny.
Možnosti předběžné úpravy teploty
Zvolte z následujících možností:
•
•
2 Dobíjecí
138
parkování venku (str. 139).
Předběžnou úpravu teploty lze aktivovat:
•
přímo (str. 140) na informačním displeji,
pomocí dálkového ovladače* nebo pomocí
mobilu*
•
pomocí časovače (str. 142).
POZNÁMKA
Při předběžné úpravě teploty prostoru pro
cestující se systém vozidla snaží dosáhnout
komfortní teplotu, nikoli teplotu nastavenou
na klimatizaci.
parkování uvnitř (str. 139)
Připojení k napájení
Předběžnou úpravu teploty (str. 303) lze spustit,
když vozidlo není připojeno k elektrické síti*.
V případě, kdy vůz je připojen k elektrické
síti2
• Vyhřívání/chlazení může trvat až 50 minut.
•
Během teplotní přípravy lze aktivovat vyhřívání
sedadla a volantu.
V případě, kdy vůz není připojen k elektrické
síti*
• Vyhřívání může trvat až 50 minut.
•
Chlazení může trvat 2-3 minuty.
Během předběžné úpravy teploty využívá elektrické topení a klimatizace energii z hybridní baterie. Pokud vozidlo není připojeno během předběžné úpravy teploty k napájení, dojezd v elektrickém režimu se odpovídajícím způsobem sníží.
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje aktivovat
teplotní přípravu pomocí časovače a připojit
vozidlo k napájení.
stanice, která není vždy aktivní, např. časovač, může způsobit výpadek funkce, např. u teplotní přípravy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Předběžná úprava teploty parkování uvnitř
Je-li k dispozici příslušenství Park. uvnitř, elektrické topení se aktivuje během předběžné
úpravy teploty, (str. 138).
Pokud zvolíte nastavení Park. uvnitř,
nezávislé topení se během teplotní přípravy vozu deaktivuje. Funkčnost
tohoto topení je mírně horší než
u nastavení Parkování venku v případě venkovních teplot pod 5 °C.
POZNÁMKA
4.
5.
Procházejte další nabídkou k položce Park.
uvnitř a vyberte ji tlačítkem OK.
6.
Zpět v menu se vrátíte tlačítkem RESET.
7.
Zvolte, zda by vyhřívání sedadla a
mělo či nemělo být aktivováno. Pomocí
kolečka přejděte na možnost
a vyberte
ji tlačítkem OK.
8.
Kolečkem přejděte na Sed. řidiče nebo
Sed. spoluj. a pomocí tlačítka OK zvolte,
zda má dojít k aktivování4 během teplotní přípravy.
9.
Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Před aktivací elektricky ovládaného topení
musí být vůz připojen k elektrické síti.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte nezávislé topení spalující palivo
v nevětraných uzavřených prostorách. Produkují se výfukové plyny.
1.
Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2.
Pomocí kolečka přejděte na možnost
Příprava a vyberte ji tlačítkem OK.
3.
Pokud nastavení Park. uvnitř bylo již upraveno, příslušný symbol se zobrazí na displeji.
Potom pokračujte od bodu 7.
3
4
Pokud zvolíte Parkování venku, zobrazí se
místo toho symbol (str. 139). Pomocí
kolečka přejděte na symbol a vyberte tlačítkem OK.
Předběžná úprava teploty parkování venku
Je-li k dispozici příslušenství Parkování venku,
elektrické topení a palivové nezávislé topení5 se
aktivuje během předběžné úpravy teploty
(str. 138).
Příslušenství Parkování venku umožní
kromě elektrického topení aktivovat
během předběžné úpravy teploty také
nezávislé palivové topení.
volantu3
Související informace
•
Předběžná úprava teploty - přímé spuštění
(str. 140)
•
Předběžná úprava teploty - okamžité vypnutí
(str. 141)
Vyhřívání sedadla a volantu lze aktivovat pouze, je-li vozidlo připojeno k elektrické síti.
Aktivujte zaškrtnutím políčka.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte nezávislé topení spalující palivo
v nevětraných uzavřených prostorách. Produkují se výfukové plyny.
POZNÁMKA
Vozidlo lze nastartovat a provozovat i v případě, že je v chodu nezávislé topení spalující
palivo.
1.
Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2.
Pomocí kolečka přejděte na možnost
Příprava a vyberte ji tlačítkem OK.
}}
139
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
3.
Pokud nastavení Parkování venku bylo již
upraveno, příslušný symbol se zobrazí na displeji. Potom pokračujte od bodu 7.
4.
Pokud zvolíte Park. uvnitř, zobrazí se místo
toho symbol (str. 139). Pomocí kolečka přejděte na symbol a vyberte tlačítkem OK.
5.
Procházejte další nabídkou k položce
Parkování venku a vyberte ji tlačítkem OK.
6.
Zpět v menu se vrátíte tlačítkem RESET.
7.
Zvolte, zda by vyhřívání sedadla a volantu6
mělo či nemělo být aktivováno. Pomocí
kolečka přejděte na možnost
a vyberte
ji tlačítkem OK.
8.
9.
Kolečkem přejděte na Sed. řidiče nebo
Sed. spoluj. a pomocí tlačítka OK zvolte,
zda má dojít k aktivování6 během teplotní přípravy.
Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Předběžná úprava teploty - přímé
spuštění
Předběžnou úpravu teploty ve vozidle lze spustit
přímo.
Ke přímému spuštění lze použít:
•
•
•
Informační displej
dálkový ovladač s klíčem*
mobilní telefon*.
POZNÁMKA
V případě okamžitého spuštění teplotní přípravy společnost Volvo doporučuje použít
k aktivaci dálkový ovladač s klíčem nebo
mobil.
Předběžná úprava teploty - přímé spuštění
(str. 140)
•
Předběžná úprava teploty - okamžité vypnutí
(str. 141)
5
6
140
Kontrolka na dálkovém ovladači s klíčem s funkcí PCC*.
Přímé spuštění z informačního displeje
1.
Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2.
Pomocí kolečka přejděte na možnost
Příprava a vyberte ji tlačítkem OK.
3.
Chcete-li aktivovat předběžnou úpravu
teploty ve vozidle, projděte další nabídkou
k položce Přímý start a vyberte ji tlačítkem
OK.
4.
Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Související informace
•
Přímé spuštění pomocí dálkového
ovladače s klíčem*
Nezávislé topení se neaktivuje, pokud venkovní teplota stoupne nad 15 °C.
Vyhřívání sedadla a volantu lze aktivovat pouze, je-li vozidlo připojeno k elektrické síti.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Teplotní přípravu vozu lze aktivovat dálkovým ovladačem s klíčem:
–
Držte tlačítko přibližovacího světla
nuté po dobu 2 sekund.
stisk-
Výstražná světla informují následovně:
•
•
•
5 krátkých bliknutí a potom trvalé svícení
po dobu cca. 3 sekund - signál se dostal
k vozidlu a byla aktivována teplotní příprava.
5 krátkých bliknutí - signál se dostal
k vozidlu, ale teplotní příprava nebyla aktivována.
Výstražná světla se nerozsvítila - signál se
nedostal k vozidlu.
, když
Pokud stisknete tlačítko pro informace
je předběžná úprava teploty aktivní, indikační kontrolka zobrazí příslušný stav - současně se zobrazí
stav zámků (str. 167) ve vozidle. Během zjišťování
stavu zámků kontrolka krátce dvakrát zabliká a,
je-li předběžná úprava teploty aktivní, kontrolka se
trvale rozsvítí.
Související informace
•
Předběžná úprava teploty - časovač
(str. 142)
•
Předběžná úprava teploty - okamžité vypnutí
(str. 141)
•
Předběžná úprava teploty - zprávy (str. 144)
Předběžná úprava teploty okamžité vypnutí
Předběžnou úpravu teplotu lze vypnout přímo
z informačního displeje.
1.
Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2.
Pomocí kolečka přejděte na možnost
Příprava a vyberte ji tlačítkem OK.
3.
Chcete-li deaktivovat předběžnou úpravu
teploty, procházejte další nabídkou k položce
Stop a vyberte ji tlačítkem OK.
4.
Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Související informace
•
Předběžná úprava teploty - přímé spuštění
(str. 140)
•
Předběžná úprava teploty - časovač
(str. 142)
•
Předběžná úprava teploty - zprávy (str. 144)
Pokud probíhá předběžná úprava teploty, stav se
bude zobrazovat rovněž v palubním počítači.
Přímé spuštění pomocí aplikace*
Aktivace a informace o zvoleném nastavení
najdete v aplikaci Volvo On Call*.
* Volitelná výbava/příslušenství. 141
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Předběžná úprava teploty - časovač
Časovač - nastavení
Časovač předběžné úpravy teploty (str. 138) je
propojen s hodinami ve vozidle.
Prostřednictvím časového spínače je možné
nastavit dva různé časy. Čas zde představuje
čas použití a aklimatizace vozidla.
Čas, kdy je vůz vytopen a připraven k jízdě, se
nastavuje časovým spínačem.
Pomocí časovače lze zvolit (str. 142) dva různé
časy. Elektronika vozu si na základě převažujících
klimatických podmínek zvolí, kdy má být teplotní
příprava vozu aktivována.
POZNÁMKA
Pokud se hodiny ve vozidle vynulují, vymažou
se všechny naprogramované hodnoty.
Související informace
•
•
7
142
POZNÁMKA
Pokud se hodiny ve vozidle vynulují, vymažou
se všechny naprogramované hodnoty.
1.
Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2.
Pomocí kolečka (str. 114) přejděte na
možnost Příprava a vyberte ji tlačítkem OK.
3.
Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou časovačů a potvrďte tlačítkem OK.
4.
Krátkým stisknutím tlačítka OK přejděte
k nastavení osvětlených hodin.
5.
Pomocí ovládacího kolečka si vyberte požadovanou hodinu.
6.
Krátkým stisknutím tlačítka OK přejděte
k nastavení osvětlených minut.
7.
Pomocí ovládacího kolečka si vyberte požadovanou minutu.
8.
Stisknutím tlačítka OK7 potvrďte nastavení.
9.
Přejděte zpět ve struktuře nabídky pomocí
tlačítka RESET.
Časovač - spouštění (str. 143)
Časovač - vypnutí (str. 143)
Dalším stisknutím tlačítka OK aktivujte časovač.
10. Vyberte druhý časovač (pokračujte od bodu
2) nebo opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Související informace
•
Předběžná úprava teploty - časovač
(str. 142)
•
•
Časovač - spouštění (str. 143)
Časovač - vypnutí (str. 143)
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Časovač - spouštění
Časovač - vypnutí
Čas, kdy je vůz vytopen a připraven k jízdě, se
nastavuje časovým spínačem.
Časovač aktivovaný pro teplotní přípravu vozu lze
manuálně vypnout.
Po aktivování časovače elektronika ve vozidle
rozhodne podle převažujících venkovních klimatických podmínek, kdy má být předběžná úprava
teploty aktivována.
1.
Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2.
Pomocí kolečka přejděte na možnost
Příprava a vyberte ji tlačítkem OK.
> Pokud je časovač nastavený, vedle nastaveného času se zobrazuje symbol hodin.
1.
Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2.
Pomocí kolečka přejděte na možnost
Příprava a vyberte ji tlačítkem OK.
3.
Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou časovačů a potvrďte tlačítkem OK.
3.
Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou časovačů a aktivujte jej tlačítkem OK.
4.
Časovač lze vypnout stisknutím:
4.
Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
•
•
Ke spuštění lze použít rovněž časovač v aplikaci
Volvo On Call*.
Související informace
•
•
•
•
Předběžná úprava teploty - časovač
(str. 142)
Časovač - nastavení (str. 142)
Časovač - vypnutí (str. 143)
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 114)
5.
dlouhým stisknutím tlačítka OK nebo
krátkým stisknutím tlačítka OK přejdete
vpřed v nabídce. Pak zvolte zastavení
časovače a potvrďte tlačítkem OK.
Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Časovač předběžné úpravy teploty lze deaktivovat
(str. 141) .
Související informace
•
Předběžná úprava teploty - časovač
(str. 142)
•
•
•
Časovač - spouštění (str. 143)
Časovač - nastavení (str. 142)
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 114)
* Volitelná výbava/příslušenství. 143
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Předběžná úprava teploty - zprávy
Symboly a zprávy související s předběžnou úpravou teploty (str. 138).
Pokud je aktivován jeden z časovačů, na displeji
se zobrazí kontrolka aktivního časovače a současně se vedle kontrolky zobrazí nastavený čas.
Kontrolka aktivního časovače na displeji.
Pokud se aktivuje nezávislé palivové
topení, na informačním displeji se
zobrazí kontrolka topení.
Kontrolka
V tabulce jsou uvedeny kontrolky a texty, které se
objeví na displeji.
Displej
Popis
Aut.top.ZAP
Palivové topení je zapnuté a funguje.
Doba topení se aktivuje po vytáhnutí dálkového ovladače ze spínací skříňky a po opuštění vozu - motor
a prostor pro cestující se zahřívají během nastavené doby.
Nezáv.topení zastaveno Režim
šetření baterie
Palivové nezávislé topení bylo vypnuto elektronikou vozidla, aby bylo možné motor nastartovat.
Nezáv.topení vypnuto Málo
paliva
Palivové nezávislé topení je vypnuto.
Nezáv. topení Nutný servis
Palivové nezávislé topení je zcela nebo částečně vypnuté.
Baterie spouštěče je příliš málo nabitá.
Nastavení topení není možné z důvodu malého množství paliva – důvodem je usnadnění startování motoru
a jízdy na vzdálenost cca. 50 km.
Pokud zůstává zpráva aktivní, obraťte se na servis. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
144
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Kontrolka
Displej
Popis
Příprava přeruš. změnou napájení
Elektrické topení nebo klimatizace jsou vypnuté.
Příprava zastavena kvůli
poruše
Elektrické topení nebo klimatizace jsou vypnuté.
Příprava zastav. Vysoká teplota
baterie hybridu
Elektrické topení nebo klimatizace jsou vypnuté.
Přenos energie je přerušen.
Obraťte se na servis. Doporučujeme autorizovaný servis.
Hybridní akumulátor je přehřátý, počkejte, dokud se teplota nevrátí na normální hodnotu.
Text na displeji se vymaže automaticky po určité
době nebo po stisknutí tlačítka OK na pákovém
přepínači (str. 114).
Související informace
•
Zprávy - použití (str. 116)
145
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Všeobecné informace o topení
Elektrické topení
Nezávislé topení
Vozidlo je vybaveno elektrickým a nezávislým
topením. Motor musí být teplý, aby se při startování omezil vliv na životní prostředí. Tato topení
jsou zapotřebí k dosažení správné provozní
teploty motoru a k vytvoření dostačujícího tepla
v prostoru pro cestující.
Vozidlo je vybaveno elektrickým a palivovým
topením (str. 146).
Vozidlo je vybaveno elektrickým (str. 146) a palivovým topením.
Elektrické topení nelze ovládat manuálně. V případě potřeby se aktivuje automaticky.
V chladném počasí lze během zahřívání aktivovat
nezávislé palivové topení. Topení se spustí automaticky, když je zapotřebí další teplo. Pokud teplo
není zapotřebí, topení se automaticky vypne.
•
•
POZNÁMKA
Elektrické topení (str. 146)
Pokud se používá elektrické nezávislé topení,
prodlouží se doba nabíjení hybridního akumulátoru. Čas nutný pro vyhřátí vozidla je určen
zejména vnější teplotou.
Nezávislé topení (str. 146)
Související informace
•
Všeobecné informace o předběžné úpravě
teploty (str. 138)
•
Všeobecné informace o topení (str. 146)
POZNÁMKA
Je-li nezávislé topení spalující palivo aktivní,
u podběhu pravého kola se může objevit kouř.
To je naprosto v pořádku.
Pokud nechcete, aby se v rámci předběžné
úpravy teploty ve vozidle aktivovalo nezávislé
topení, aktivujte Park. uvnitř, viz Předběžná
úprava teploty - parkování uvnitř (str. 139). Doba
zahřívání se však může prodloužit.
Nezávislé topení nelze spustit během jízdy či
teplotní přípravy vozu, pokud venkovní teplota
stoupne nad 15 °C. Maximální doba chodu topení
během teplotní přípravy je 50 minut.
Pokud je stav paliva v nádrži příliš nízký, palivové
nezávislé topení se nezapne, což bude mít za
následek nedostatečné topení.
146
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo by mohlo začít hořet. Než
začnete čerpat palivo, vypněte nezávislé
topení.
Pokud provozujete vozidlo při teplotách pod
+15 °C, zkontrolujte, zda je v normální nádrži
vozidla dostatek paliva.
Doplňování paliva
POZNÁMKA
Je-li nezávislé topení spalující palivo neaktivní,
naftový motor se bude startovat častěji, aby
uspokojil potřebu tepla v režimu jízdy PURE
nebo HYBRID, tj. elektrický provoz bude omezen.
Parkování ve svahu
Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem
z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do palivového nezávislého topení.
Baterie spouštěče a palivo
Pokud je baterie spouštěče nedostatečně nabita
nebo hladina paliva je příliš nízká, nezávislé topení
se automaticky vypne a na sdružené přístrojové
desce se objeví zpráva. Potvrďte zprávu jedním
stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru (str. 114).
Související informace
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
V případě potřeby lze sekvenci automatického
spuštění nezávislého topení deaktivovat.
Zkontrolujte na sdružené přístrojové desce,
zda je topení vypnuté. Pokud funguje, zobrazí
se symbol topení.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte nezávislé topení spalující palivo
v nevětraných uzavřených prostorách. Produkují se výfukové plyny.
Palivové nezávislé topení automatický režim/deaktivace
•
Všeobecné informace o předběžné úpravě
teploty (str. 138)
•
Všeobecné informace o topení (str. 146)
1.
Menu se otevře stisknutím tlačítka OK na
pákovém přepínači (str. 114).
2.
Pomocí kolečka přejděte na možnost
Nastavení a vyberte ji tlačítkem OK.
3.
Vyberte pomocí kolečka jednu ze dvou
možností, Aut.top.ZAP nebo Aut.top.VYP,
a potvrďte tlačítkem OK.
4.
Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Související informace
•
Všeobecné informace o předběžné úpravě
teploty (str. 138)
•
•
Všeobecné informace o topení (str. 146)
Nezávislé topení (str. 146)
147
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Úložné prostory
Přehled úložných prostorů v prostoru pro cestující.
150
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Úložný prostor v panelu dveří
Úložná kapsa* na přední hraně sedáků předních sedadel
Spona na lístky
Schránka v přístrojové desce (str. 152)
Odkládací schránka
Úložný prostor, držák nápojů (str. 152)
Držák nápojů* v loketní opěrce, zadní sedadlo
Úložná kapsa
VAROVÁNÍ
Volné předměty jako např. mobilní telefony,
kamery, dálková ovládání k příslušenstvím
apod., uschovejte do přihrádky v přístrojové
desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak
by v případě kolize nebo prudkého brzdění
mohlo dojít k poranění osob ve voze.
* Volitelná výbava/příslušenství. 151
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Středový tunel
Schránka v přístrojové desce
Vykládané koberce*
Tunelová konzola se nachází mezi předními
sedadly.
Schránka v přístrojové desce se nachází na
straně spolujezdce.
Vykládané koberce zachytí např. nečistoty a rozbředlý sníh. Společnost Volvo dodává speciální
vykládané koberce.
VAROVÁNÍ
U každého sedadla používejte maximálně
jeden kobereček. Než se rozjedete, zkontrolujte, zda je kobereček u sedadla řidiče spolehlivě připevněn a zajištěn pomocí kolíků tak,
aby se nezachytil k pedálům a pod pedály.
Související informace
•
Úložný prostor (např. pro CD) a vstup
USB*/AUX pod loketní opěrkou.
Obsahuje držák nápojů pro řidiče a spolujezdce.
Související informace
•
152
Úložné prostory (str. 150)
Čištění interiéru (str. 398)
Sem můžete uložit například příručku pro uživatele a mapy. Na vnitřní straně víka jsou také
držáky pro pera. Schránku v palubní desce
můžete zamknout* (str. 180) čepelí klíče
(str. 169).
Související informace
•
Úložné prostory (str. 150)
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Toaletní zrcátko
Tunelová konzola - 12V zásuvky
Kosmetické zrcátko se nachází vzadu na sluneční cloně.
Elektrické zásuvky (12 V) se nacházejí vedle
držáku nápojů a vzadu na tunelové konzole.
Elektrickou zásuvku lze použít pro celou řadu příslušenství napájených z 12 V, např. pro obrazovky
displeje, přehrávače hudby a mobilní telefony.
Zásuvka je napájena, pokud je dálkový ovladač
s klíčem minimálně v poloze I (str. 83).
VAROVÁNÍ
Pokud se zásuvka nepoužívá, nechejte na
zásuvce vždy krytku.
POZNÁMKA
Toaletní zrcátko s osvětlením.
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, přední sedadlo.
Osvětlení se automaticky rozsvítí při odklopení
krytu.
Související informace
•
Výbavu a příslušenství na přání jako např.
Obrazovky displeje, přehrávače a mobilní telefony, které jsou připojeny k některých z 12
elektrických zásuvek v prostoru pro cestující,
může aktivovat klimatizace, a to dokonce v případě, že dálkový ovladač je vytažený nebo vůz
je zamknutý. Například se může v předem
nastavený čas aktivovat nezávislé topení.
Z tohoto důvodů vytáhněte ze zásuvek elektrického napájení konektory nepoužívaného
příslušenství a doplňkových zařízení - v tomto
případě by totiž mohlo dojít k vybití baterie!
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 371)
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, zadní sedadlo.
}}
153
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
||
DŮLEŽITÉ
Pokud se používá vždy jen jedna zásuvka,
max. proud je 10 A (120 W). Pokud se současně používají obě zásuvky v tunelové konzole, přípustný proud v zásuvce je 7,5 A (90
W).
Je-li k jedné z těchto dvou zásuvek připojen
kompresor určený k nouzové opravě defektu,
nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný elektrický spotřebič.
POZNÁMKA
Kompresor a sadu k dočasné opravě defektu
(str. 343) testovala a schválila společnost
Volvo.
Nakládání
•
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní hmotnosti vozidla.
Zakryjte ostré hrany něčím měkkým, abyste
předešli poškození čalounění.
•
Všechny předměty zajistěte popruhy nebo sítí
do přídržných ok.
Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto
hmotnost.
Podrobné informace o hmotnostech, viz Hmotnosti (str. 408).
Víko zadních výklopných dveří lze otevřít pomocí tlačítka na panelu ovládání
osvětlení nebo pomocí dálkového ovládání, viz Zamykání/odmykání - dveře zavazadlového prostoru (str. 181).
VAROVÁNÍ
Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na hmotnosti
nákladu a na jeho rozložení.
Související informace
•
Elektrická zásuvka 12 V - zavazadlový prostor* (str. 156)
VAROVÁNÍ
Příliš vysoký náklad by mohl snížit nebo zcela
eliminovat ochranu, kterou poskytuje hlavový
airbag v obložení stropu.
•
Nikdy nedávejte náklad nad opěradlo.
VAROVÁNÍ
Důležitá upozornění k nakládání
předmětů
•
Uložte náklad pevně proti opěradlu zadního
sedadla.
Nezapomeňte, že předměty nesmí omezovat
funkčnost systému WHIPS pro přední sedadla,
pokud jsou opěradla zadního sedadla sklopená,
viz WHIPS - poloha těla na sedadle (str. 42).
•
•
154
VAROVÁNÍ
Uvolněný předmět s hmotností 20 kg
(44 liber) se při čelním nárazu rychlostí
50 km/h (30 mph) může jevit jako předmět
s hmotností 1000 kg (2200 liber).
Umístěte náklad doprostřed.
Těžké předměty umístěte co nejníže. Těžké
předměty neumísťujte na sklopená opěradla.
Náklad vždy připevněte. Během prudkého
brzdění by se náklad mohl posunout a poranit
cestující ve voze.
Ostré rohy a hrany zakryjte měkkými předměty.
Pokud nakládáte/vykládáte dlouhé předměty,
vypněte motor a aktivujte parkovací brzdu.
Jinak by se mohlo stát, že nákladem náhodou
zavadíte o řadicí páku nebo volič převodů
zařadíte do polohy pro jízdu - vozidlo by se
mohlo rozjet.
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Související informace
•
•
•
•
Upevňovací oka (str. 156)
Bezpečnostní síť* (str. 157)
Nakládání - dlouhý náklad (str. 155)
Náklad na střeše (str. 155)
Nakládání - dlouhý náklad
Náklad na střeše
Pro usnadnění nakládání (str. 154) do zavazadlového prostoru mohou být opěradla zadních
sedadel vozu sklopena. Pro přepravu dlouhých
předmětů je možné sklopit* opěradlo sedadla1
spolujezdce dopředu.
Pro náklad na střeše doporučujeme používat
nosiče zavazadel vyvinuté společností Volvo.
Účelem je zabránit poškození vozidla a dosáhnout během jízdy maximální možnou bezpečnost.
Sklopení opěradla zadního sedadla
Pokud je nutné sklopit opěradla zadních sedadel,
viz Sedadla, zadní (str. 87).
Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, které jste
obdrželi při zakoupení střešního nosiče.
•
Pravidelně kontrolujte správné upevnění
střešního nosiče a nákladu. Zavazadla připoutejte vhodnými popruhy.
•
Rozdělte hmotnost na střešní nosič rovnoměrně. Nejtěžší předměty umístěte dolů.
•
S velikostí nákladu se zhoršují aerodynamické vlastnosti vozu a zvyšuje se spotřeba
paliva.
•
Jezděte plynule. Vyvarujte se prudké akcelerace, prudkého brzdění a prudkého projíždění
zatáček.
VAROVÁNÍ
Náklad na střeše má vliv na těžiště a jízdní
charakteristiku vozu.
Informace o maximálním přípustném zatížení
střechy a informace o střešních nosičích
a boxech, viz Hmotnosti (str. 408).
Související informace
•
1
Nakládání (str. 154)
Platí pouze pro komfortní sedadla.
* Volitelná výbava/příslušenství. 155
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Upevňovací oka
Sklopná upevňovací oka se používají k zajištění
upevňovacích popruhů pro zajištění předmětů
v zavazadlovém prostoru.
Elektrická zásuvka 12 V zavazadlový prostor*
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že při použití elektrické
zásuvky, když je motor vypnutý, hrozí nebezpečí vybití baterie ve voze.
Elektrickou zásuvku lze použít pro celou řadu příslušenství napájených z 12 V, např. pro obrazovky displeje, přehrávače hudby a mobilní telefony.
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě defektu
testovala a schválila společnost Volvo. Informace o použití sady k nouzové opravě defektu
(TMK), kterou schválila společnost Volvo, viz
Nouzová oprava defektu (str. 343).
Související informace
•
Tunelová konzola - 12V zásuvky (str. 153)
VAROVÁNÍ
Těžké, ostré a tvrdé předměty mohou při prudkém brzdění způsobit vážný úraz.
Spusťte kryt, aby elektrická zásuvka byla přístupná.
Velké a těžké předměty vždy připevněte bezpečnostním pásem a popruhy určenými k připoutání nákladu.
•
Související informace
•
156
Nakládání (str. 154)
Zásuvka rovněž zajišťuje napájení v případě,
kdy dálkový ovladač není zasunutý do spínací
skříňky.
DŮLEŽITÉ
Maximální odběr každé ze zásuvek je 10
A (120 W).
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Bezpečnostní síť*2
Bezpečnostní mříž brání vymrštění nákladu nebo
zvířete dopředu do prostoru pro cestující v případě prudkého brzdění.
Připevnění
VAROVÁNÍ
Náklad v zavazadlovém prostoru musí být spolehlivě připevněn. Dále se musí používat
správně nainstalovaná bezpečnostní síť.
3.
Zaklesněte háček do přídržných oček pro
náklad na obou stranách a napněte zámek
vačky tak, že zatlačíte dolů jazýček a popruh
napnete.
Zadní pozice
1. Složte bezpečnostní síť. Zkontrolujte, zda jsou
úložné kapsy bezpečnostní sítě otočeny
dozadu.
2.
Zaklesněte jeden z háčků sítě do stropního
úchytu vzadu.
Zaklesněte druhý háček sítě do stropního
úchytu na opačné straně.
Zatlačte dopředu přídržné háčky sítě do
přední krajní pozice pro příslušný úchyt ve
stropu.
Z bezpečnostních důvodů musí být bezpečnostní
síť vždy řádně upevněna a bezpečně ukotvena.
Síť je vyrobena z pevné nylonové tkaniny a může
být zajištěna na dvou různých místech ve voze:
•
•
2
Zadní pozice – za opěradlem zadního sedadla
Přední pozice – za opěradly předních sedadel.
Standardní výbava na některých trzích.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 157
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
||
Přední pozice
1. Složte bezpečnostní síť. Zkontrolujte, zda jsou
úložné kapsy bezpečnostní sítě otočeny
dozadu.
2.
Umístěte sedadla co nejvíce dopředu.
3.
Zaklesněte jeden z háčků sítě do stropního
úchytu vpředu.
Související informace
•
•
Nakládání (str. 154)
Bezpečnostní mříž* (str. 158)
Bezpečnostní mříž*
Bezpečnostní mříž brání vymrštění nákladu nebo
přepravovaného zvířete dopředu do prostoru pro
cestující v případě prudkého brzdění.
Zaklesněte druhý háček sítě do stropního
úchytu na opačné straně.
Zatlačte dopředu přídržné háčky sítě do
přední krajní pozice pro příslušný úchyt ve
stropu.
Vyklopení mříže
Držte spodní část bezpečnostní mříže a táhněte ji
dozadu/nahoru.
DŮLEŽITÉ
Je-li namontován kryt na náklad, ochranou
mřížku nelze sklopit nahoru ani dolů.
4.
158
Zaklesněte háček do očka na kolejnici
sedadla a napněte zámek vačky tak, že zatlačíte dolů jazýček a popruh napnete.
Montáž/demontáž
Bezpečnostní mříž je normálně ve voze namontována, protože ji lze snadno vyklopit nahoru ke
stropu a uvolnit místo, pokud potřebujete delší
zavazadlový prostor. V případě potřeby lze bez-
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
pečnostní mříž demontovat a vytáhnout mimo
vozidlo.
Kryt zavazadlového prostoru*3
Informace o potřebných nástrojích a postup montáže a demontáže najdete v pokynech k montáži,
kterou jste obdrželi během nákupu.
Demontáž krytu zavazadlového
prostoru
Z bezpečnostních důvodů musí být bezpečnostní
mříž během montáže vždy řádně upevněna a bezpečně ukotvena.
Související informace
•
•
•
Zatlačte obě strany dovnitř. Mělo by se ozvat
slyšitelné "cvaknutí" a červená značka by
měla zmizet.
> Zkontrolujte, že jsou zajištěny oba konce.
1.
Stiskněte jedno tlačítko na konci a tuto
stranu zvedněte.
2.
Opatrně nakloňte kryt nahoru/ven a druhý
konec se automaticky uvolní.
Bezpečnostní síť* (str. 157)
Nakládání (str. 154)
Snížení zadního těsnicího kotouče krytu
zavazadlového prostoru
Upevňovací oka (str. 156)
Potáhněte kryt zavazadlového prostoru nad
náklad a zaklesněte jej do prohlubní v zadních
sloupcích zavazadlového prostoru.
Ve svinuté pozici vyčnívá zadní těsnicí kotouč
krytu zavazadlového prostoru do zavazadlového
prostoru, když je nainstalován.
–
DŮLEŽITÉ
Je-li namontován kryt na náklad, ochranou
mřížku nelze sklopit nahoru ani dolů.
Připevnění krytu zavazadlového
prostoru
Jemně táhněte těsnicí kotouč dozadu, uvolněte jej z nosných konzol, a snižte jej.
Související informace
•
•
Nakládání (str. 154)
Nakládání - dlouhý náklad (str. 155)
Zasuňte jeden konec krytu do prohlubně
v bočním panelu.
Zasuňte druhý konec krytu do příslušné prohlubně.
3
Standardní výbava na některých trzích.
* Volitelná výbava/příslušenství. 159
ZÁMKY A ALARM
ZÁMKY A ALARM
Dálkový ovladač s klíčem
Dálkový ovladač s klíčem se, mimo jiné, používá
k zamykání/odemykání vozu a ke startování
motoru.
Existují dvě verze dálkového ovladače s klíčem dálkový ovladač s klíčem v základní verzi a dálkový
ovladač s klíčem s funkcí PCC (Personal Car
Communicator)*.
Funkčnost
Zamykání/odemykání
a vyjímatelná čepel
klíče
A
B
ZákladníA
s PCCB
X
X
Zamykání/odemykání
bez klíče
X
Startování motoru bez
klíče
X
Informační tlačítko
a kontrolky
X
Všechny dálkové ovladače s klíčem obsahují
čepel klíče (str. 169), kterou lze z ovladače vytáhnout. Viditelná část je k dispozici ve dvou provedeních, proto můžete mezi dálkovými ovladači rozlišit.
Lze objednat další dálkové ovladače s klíčem - lze
však objednat pouze verzi, která byla dodána
s vozidlem. Pro jedno vozidlo lze naprogramovat
a používat až šest klíčů.
S vozem jsou dodávány dva dálkové ovladače.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
Pokud řidič opouští vozidlo, nezapomeňte
vypnout napájení elektricky ovládaných oken
a střešního okna tím, že vytáhnete dálkový
ovladač s klíčem.
Dálkový ovladač - ztráta
Pokud ztratíte dálkový ovladač s klíčem, můžete
si nový ovladač objednat v servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Zbývající dálkové ovladače s klíčem musíte vzít
s sebou do servisu. Aby se předešlo krádeži, je
nutno vymazat kód ztraceného dálkového ovladače z paměti systému.
Aktuální počet registrovaných klíčů je možné
zkontrolovat v systému nabídky MY CAR. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 116).
Související informace
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 166)
Související informace
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 166)
Klíč s 5 tlačítky
Klíč s 6 tlačítky
Dálkový ovladač s klíčem s funkcí PCC má
v porovnání se základní verzí k dispozici další
funkce - např. funkci zamykání/odemykání a startování bez klíče (Keyless Drive (str. 173))
a některé speciální funkce (str. 167).
162
* Volitelná výbava/příslušenství.
ZÁMKY A ALARM
Dálkový ovladač s klíčem personalizace*
Paměť v dálkovém ovladači s klíčem (str. 162)
umožní upravit některá nastavení vozidla pro konkrétní osoby.
Funkce paměti v klíči je k dispozici, například,
s elektricky* ovládaným sedadlem řidiče.
Nastavení vnějších zpětných zrcátek (str. 108),
sedadla řidiče, síly řízení (str. 190) a motiv, kontrast a režim barev (str. 69) panelu na sdružené
přístrojové desce lze uložit v závislosti na výbavě
vozidla do paměti.
Funkce1
může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 116).
Je-li funkce aktivována, nastavení se automaticky
propojí s pamětí klíče. To znamená, že změna
v nastavení se automaticky uloží do konkrétní
paměti dálkového ovladače s klíčem.
Uložení nastavení
1.
Odemkněte vozidlo pomocí dálkového ovladače s klíčem, do jehož paměti se nastavení2
bude ukládat.
2.
Zkontrolujte, zda se funkce paměti v klíči
aktivuje v systému menu MY CAR.
3.
Upravte požadované nastavení např. pro
sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
4.
Nastavení se uloží do příslušné paměti dálkového ovladače s klíčem.
Při dalším odemknutí vozidla stejným dálkovým
ovladačem s klíčem se polohy, které jsou uloženy
v paměti klíče, nastaví automaticky - a to za předpokladu, že se změnily od posledního použití příslušného dálkového ovladače s klíčem.
Nouzové zastavení
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek pro nastavení sedadla
nebo tlačítek paměti a pohyb sedadla se zastaví.
Sedadlo se opět uvede do pohybu, aby dosáhlo
polohy uložené v paměti, stisknutím tlačítka pro
odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem. Dveře
řidiče musejí být otevřené.
1
2
VAROVÁNÍ
Chcete-li uložit nastavení do dálkového ovladače
s klíčem a použít paměť klíče, postupujte následovně:
Vyvolaná funkce Paměť klíče v menu MY CAR.
Toto nastavení nemá vliv na nastavení uložené do funkce paměti elektricky ovládaného sedadla.
Riziko rozdrcení! Zajistěte, aby si s ovládacími
prvky nehrály děti. Během nastavování sedadel se před sedadly, za sedadly a pod sedadly
nesmějí nacházet žádné předměty. Zajistěte,
aby nikomu z cestujících na zadních sedadlech nehrozilo zachycení.
Změna nastavení
Pokud se k vozidlu přiblíží několik lidí s dálkovým
ovladačem s klíčem, sedadla a zpětná zrcátka se
nastaví pro osobu s dálkovým ovladačem, kterým
byly odemknuty dveře řidiče.
Jestliže otevřela dveře řidiče osoba A s dálkovým
ovladačem s klíčem A, avšak osoba B s dálkovým
ovladačem s klíčem B bude řídit, nastavení
mohou být změněna následovně:
•
Osoba B stojí u dveří řidiče nebo sedí za
volantem a stiskne na svém dálkovém ovladači s klíčem odemykací tlačítko, viz Dálkový
ovladač - funkce (str. 166).
•
Zvolte jednu ze tří pamětí pro nastavení
sedadla tlačítkem sedadla 1–3, viz Sedadla,
přední - elektricky ovládaná* (str. 85).
•
Seřiďte sedadlo a vnější zpětná zrcátka
manuálně, viz Sedadla, přední - elektricky
ovládaná* (str. 85) a Vnější zpětná zrcátka
(str. 108).
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 163
ZÁMKY A ALARM
||
Opětovná aktivace nastavení
Zamykání/odemykání - kontrolka
Kontrolka zamykání
Když je vozidlo zamknuté nebo po 30 minutách,
pokud vozidlo zůstane odemknuté, se paměť
v klíči deaktivuje a nastaví se standardní profil
řidiče. Chcete-li znovu aktivovat paměť klíče pro
daný dálkový ovladač s klíčem, musíte provést
následující kroky.
Když se vůz zamkne nebo odemkne dálkovým
ovladačem (str. 162), ukazatele směru potvrdí,
že zamknutí/odemknutí bylo provedeno správně.
Blikající kontrolka LED u čelního skla potvrdí, že
je vozidlo zamknuté.
•
Zamknutí - jedno bliknutí a zpětná zrcátka na
dveří se sklopí3.
U vozidel bez systému startování a zamykání
bez klíče
Nastavení uložená v paměti klíče se aktivují,
pokud se vozidlo odemkne stisknutím odemykacího tlačítka na dálkovém ovládání s klíčem.
•
Odemknutí - dvě zablikání a zrcátka na dveřích se vyklopí3.
U vozidel se systémem startování
a zamykání bez klíče
Paměť klíče se aktivuje, pokud:
1.
2.
se vozidlo odemkne stisknutím odemykacího
tlačítko na dálkovém ovladači s klíčem nebo
pomocí odemykání bez klíče.
Jestliže se vozidlo odemkne a dveře řidiče
jsou otevřené, provede se kontrola klíče.
Pokud je nalezen jedinečný dálkový ovladač
s klíčem, aktivují se uložená nastavení. Pokud
je vozidlo uzamčeno, viz předchozí bod.
Po zamknutí je signalizace provedena pouze
tehdy, když jsou aktivovány všechny zámky po
zavření dveří.
Výběr funkce
Pomocí systému nabídky MY CAR lze nastavit
různé možnosti pro potvrzení zamknutí/
odemknutí pomocí světel. Popis systému menu,
viz MY CAR (str. 116).
Stejná kontrolka LED jako u indikace alarmu (str. 186).
POZNÁMKA
Související informace
•
•
•
Touto kontrolkou jsou vybavena rovněž
vozidla, která tento alarm nemají.
Keyless drive* (str. 173)
Kontrolka zamykání (str. 164)
Kontrolka alarmu* (str. 186)
Související informace
•
Zamykání/odemykání - kontrolka (str. 164)
Související informace
•
3
164
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* - jedinečné
funkce (str. 167)
Pouze vozidla s elektricky ovládanými sklopnými zrcátky na dveřích.
* Volitelná výbava/příslušenství.
ZÁMKY A ALARM
Imobilizér
Elektronický imobilizér představuje systém
ochrany vozidla před krádeži. Brání neoprávněným osobám nastartovat vozidlo.
Každý dálkový ovladač (str. 162) má jedinečný
kód. Motor vozu je možno nastartovat pouze
správným dálkovým ovladačem se správným
kódem.
Na sdružené přístrojové desce se mohou objevit
následující chybové zprávy vztahující se k elektronickému imobilizéru:
Zpráva
Popis
Zasuňte
klíč
Během startování byla v dálkovém ovladači s klíčem zjištěna
chyba - klíč vytáhněte ze spínací
skříňky, opět jej zasuňte a zkuste to znovu.
Klíč nebyl
nalezen
Během startování byla v dálkovém ovladači s klíčem zjištěna
chyba - zkuste nastartovat
znovu.
Pokud chyba přetrvává: Zasuňte
dálkový ovladač do spínací
skříňky a znovu zkuste nastartovat.
Imobilizér
Zkuste
znovu
Dálkově ovládaný imobilizér
s vyhledávacím systémem*
Vozidlo je vybaveno dálkově ovládaným imobilizérem s vyhledávacím systémem4, který umožňuje vyhledat vozidlo a dálkově aktivovat imobilizér.
Pro další informace a pomoc při aktivaci systému
se obraťte na nejbližšího prodejce Volvo.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
Imobilizér (str. 165)
Chyba v systému imobilizéru
během startování. Pokud chyba
přetrvává: Kontaktujte odborný
servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Startování vozu, viz Startování motoru (str. 262).
Související informace
•
4
Dálkově ovládaný imobilizér s vyhledávacím
systémem* (str. 165)
Pouze některé trhy a v kombinaci s Volvo On Call*.
* Volitelná výbava/příslušenství. 165
ZÁMKY A ALARM
Dálkový ovladač - funkce
Pro současné otevření všech oken stiskněte tlačítko a držte je stisknuté. Více informací, viz Otevření všech oken (str. 180).
Dálkový ovladač v základní verzi nabízí funkce
jako zamykání a odemykání dveří.
Funkci můžete změnit ze současného odemknutí
všech dveří na odemknutí pouze dveří řidiče (jedním stisknutím tlačítka) a na odemknutí ostatních
dveří (pokud do deseti sekund stisknete tlačítko
znovu).
Funkce
Funkci lze změnit v systému nabídky MY CAR.
Popis systému menu, viz MY CAR (str. 116).
Dálkový ovladač s klíčem PCC*( Personal Car
Communicator).
Informace
Dálkový ovladač v základní verzi.
Zamykání
Odemykání
Doba trvání doprovodného osvětlení při příchodu
Zadní dveře
Funkce poplach
Funkce tlačítek
Zamknutí – Zamkne dveře a výklopné dveře
zavazadlového prostoru a poté aktivuje alarm.
Dlouhým stisknutím zavřete rovněž současně všechna okna a střešní okno*. Více informací, viz
Otevření všech oken (str. 180).
VAROVÁNÍ
Pokud se okna a střední okno zavřou pomocí
dálkového ovladače s klíčem, dávejte pozor,
aby se nikomu do oken nezachytily ruce.
Odemknutí – Odemkne dveře a výklopné
dveře zavazadlového prostoru a poté vypne alarm.
166
Doprovodné osvětlení – Používá se
k zapnutí osvětlení vozidla na dálku. Více informací, viz Doprovodné osvětlení při příchodu
(str. 103).
Tlačítko lze použít rovněž k aktivaci teplotní přípravy (str. 140) vozu.
Dveře zavazadlového prostoru (str. 181)
– Odemkne a vypne alarm pouze pro dveře zavazadlového prostoru.
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci.
Podržíte-li tlačítko stisknuté alespoň 3 sekundy
nebo pokud je stisknete dvakrát během
3 sekund, zapnou se ukazatele směru a houkačka.
Tuto funkci můžete vypnout stejným tlačítkem,
pokud byla zapnuta po dobu nejméně 5 sekund.
Jinak se funkce vypne automaticky po cca.
3 minutách.
* Volitelná výbava/příslušenství.
ZÁMKY A ALARM
Související informace
•
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* - jedinečné
funkce (str. 167)
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 178)
Dálkový ovladač s klíčem - dosah
Funkce dálkového ovladače (v základní verzi)
fungují přibližně do 20 m od vozu.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka - přistupte
blíže k vozu a zkuste to znovu.
POZNÁMKA
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* jedinečné funkce
Dálkový ovladač s klíčem PCC (Personal Car
Communicator) je vybaven v porovnání s dálkovým ovladačem s klíčem v základní verzi
(str. 162) informačním tlačítkem a indikačními
kontrolkami, které umožňují další funkce.
Funkce dálkového ovladače mohou narušit
rádiové vlny v okolí, budovy, topografické podmínky apod. Vozidlo lze vždy zamknout a odemknout pomocí čepele klíče (str. 170).
Pokud je dálkový ovladač s klíčem vytažen z vozu
za chodu motoru nebo když je aktivní poloha klíče
I nebo II (str. 82), potom se na displeji zobrazí
výstražné hlášení a současně zazní krátce akustický signál.
Zpráva zhasne, pokud se dálkové ovládání s klíčem vrátí do vozidla a stiskne se tlačítko OK
nebo pokud jsou zavřeny všechny dveře.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
Dálkový ovladač - funkce (str. 166)
Klíč s dálkovým ovladačem s PCC.
Informační tlačítko
Indikátory
Použití informačního tlačítka umožňuje přístup
k určitým informacím vozu prostřednictvím indikátorů.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 167
ZÁMKY A ALARM
||
Používání informačního tlačítka
Dálkový ovladač s PCC* - dosah
–
Dosah dálkového ovladače s funkcí PCC
(Personal Car Communicator) u zamykání a odemykání dveří a dveří zavazadlového prostoru je
cca. 20 metrů od vozidla - další funkce jsou cca.
100 metrů.
Stiskněte informační tlačítko
.
> Všechny indikační kontrolky blikají cca.
7 sekund a světlo se posunuje po dálkovém ovladači s klíčem. To znamená, že
jsou procházeny informace z vozidla.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka - přistupte
blíže k vozu a zkuste to znovu.
Pokud během této doby stisknete jakékoli
z ostatních tlačítek, načítání je přerušeno.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Jestliže opakovaně použijete informační
tlačítko v různých místech (po 7 sekundách
a rovněž poté, kdy světlo přejede kolem
systému PCC) a žádná kontrolka se nerozsvítí,
doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
Zelené nepřerušované světlo – vůz je
zamknutý.
Žluté nepřerušované světlo – vůz je odemknutý.
Červené nepřerušované světlo - od okamžiku
uzamknutí vozidla byl alarm spuštěn.
Indikátory informují podle následujícího obrázku:
Střídavě blikající obě červené kontrolky alarm byl spuštěn během posledních 5 minut.
Související informace
•
168
Dálkový ovladač s PCC* - dosah (str. 168)
Funkce informačního tlačítka mohou narušit
rádiové vlny v okolí, budovy, topografické podmínky apod.
Mimo dosah dálkového ovladače
s klíčem
Pokud je dálkový ovladač s klíčem příliš daleko od
vozu, aby byly načteny informace, pak je zobrazen
poslední stav, v němž byl vůz zanechán, bez světla
„obíhajícího“ po dálkovém ovladači s klíčem.
Pokud je k vozu používáno několik dálkových
ovladačů s klíčem, pak pouze ovladač naposledy
používaný pro zamknutí/odemknutí zobrazí
správný status.
* Volitelná výbava/příslušenství.
ZÁMKY A ALARM
POZNÁMKA
Pokud použijete informační tlačítko
v daném dosahu a kontrolka se nerozsvítí,
může to být proto, že rádiové vlny v okolí,
budovy, topografické podmínky apod. přerušily
poslední komunikaci mezi dálkovým ovladačem s klíčem a vozidlem.
Související informace
•
Keyless Drive* - dosah dálkového ovladače
s klíčem (str. 174)
•
Dálkový ovladač s klíčem - dosah (str. 167)
Odnímatelná čepel klíče
Součástí dálkového ovladače je vytahovací
kovová čepel klíče. Pomocí tohoto klíče lze aktivovat některé funkce a provádět některé operace.
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro
nákup nových klíčů.
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/
zasunutí
Vyjímatelná čepel klíče (str. 169) se vyjímá/zasunuje následovně:
Vytáhnutí čepele klíče
Funkce čepele klíče
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače
s klíčem:
•
lze odemknout manuálně levé přední dveře,
pokud centrální zamykání nelze aktivovat
pomocí dálkového ovladače - viz Vyjímatelná
čepel klíče - odemykání dveří (str. 170).
•
mohou být aktivovány/deaktivovány
(str. 183) mechanické dětské zámky
v zadních dveřích.
•
mohou být manuálně uzamknuty (str. 178)
např. v případě výpadku napájení, pravé
přední dveře a zadní dveře.
Připevnění čepele klíče
může být zablokován přístup do odkládací
schránky v přístrojové desce a do zavazadlového prostoru (utajené uzamčení (str. 171)*).
1.
Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
2.
Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče zablokovaná.
•
•
je možné aktivovat/deaktivovat (str. 38) airbag spolujezdce vpředu (PACOS*).
Související informace
•
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 166)
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo zpět.
Opatrně zasuňte čepel klíče na místo v dálkovém
ovladači (str. 162).
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 169
ZÁMKY A ALARM
||
Související informace
•
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří
(str. 170)
•
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace (str. 183)
•
Airbag spolujezdce - aktivace/deaktivace*
(str. 38)
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání
dveří
Vyjímatelnou čepel klíče (str. 169) lze použít,
pokud centrální zamykání nelze aktivovat pomocí
dálkového ovladače s klíčem (str. 162) (další
informace o dálkovém ovladači s klíčem najdete
v digitální uživatelské příručce), např. je-li vybita
baterie v klíči.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
Dálkový ovladač - výměna baterie (str. 172)
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání
dálkovým ovladačem s klíčem, např. když jsou
baterie vybité, levé přední dveře lze odemknout
následovně:
1.
Levé přední dveře odemkněte pomocí čepele
klíče, kterou zasunete do válcové vložky
zámku u kliky na dveřích. Obrázky a další
informace - viz Keyless Drive* - odemykání
pomocí čepele klíče (str. 176).
POZNÁMKA
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřou se, aktivuje se alarm.
2.
Vypněte poplach zasunutím dálkového ovladače s klíčem do spínací skříňky.
U vozidel se systémem startování a zamykání bez
klíče, viz Keyless Drive* - odemykání pomocí
čepele klíče (str. 176).
170
* Volitelná výbava/příslušenství.
ZÁMKY A ALARM
Utajené uzamčení*
Aktivace/deaktivace
G017870
Utajené uzamčení je určeno pro situace jako je
předání vozidla do servisu, obsluze hotelového
parkoviště, apod. Schránka v přístrojové desce
se zamkne a zámek dveří zavazadlového prostoru se odpojí od centrálního zamykání - dveře
zavazadlového prostoru nelze otevřít pomocí tlačítka centrálního zamykání ve předních dveřích
ani pomocí dálkového ovladače s klíčem
(str. 162).
Aktivní zámky pro dálkové ovládání bez aktivovaného
klíče a utajeného uzamčení.
To znamená, že dálkový ovladač bez klíče lze použit pouze k aktivaci/deaktivaci alarmu (str. 185),
odemknutí dveří a nastartování vozidla.
G017869
Dálkový ovladač bez čepele klíče můžete předat
zaměstnanci servisu nebo hotelu - čepel klíče si
ponechá majitel vozidla.
Aktivní zámky pro dálkový ovladač s klíčem.
POZNÁMKA
Před zavřením zadních výklopných dveří nezapomeňte vytáhnout nad zavazadlový prostor
kryt zavazadlového prostoru (str. 159).
Aktivace utajeného uzamčení.
Postup aktivace utajeného uzamčení:
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky zámku
schránky v přístrojové desce.
Otočte čepel klíče o 180 stupňů doprava.
Vytáhněte čepel klíče. Na informačním displeji na sdružené přístrojové desce se současně objeví zpráva.
Schránka v přístrojové desce se nyní zamkne
a dveře zavazadlového prostoru nelze odemknout
pomocí dálkového ovladače ani pomocí tlačítka
centrálního zamykání.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 171
ZÁMKY A ALARM
POZNÁMKA
Nevkládejte čepel klíče do dálkového ovladače, ale odložte ji na bezpečné místo.
•
Deaktivace se provádí v opačném pořadí.
Informace o zamykání pouze odkládací přihrádky
v přístrojové desce, viz Zamykání/odemykání schránka v palubní desce (str. 180).
Dálkový ovladač - výměna baterie
Možná je nutné vyměnit baterii5 dálkového ovladače s klíčem.
Baterie v dálkovém ovladači s klíčem by se měla
vyměnit, pokud:
•
se na sdružené přístrojové desce objeví informační symbol a na displeji se zobrazí Vybitá
baterie v klíči Viz příručka
a/nebo
•
zámky opakovaně nereagují na signály dálkového ovladače s klíčem v okruhu 20 metrů od
vozu.
Otevření
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo zpět.
Do otvoru za pojistkou zasuňte plochý
šroubovák široký 3 mm a jemně pačte kryt
dálkového ovladače nahoru.
5
172
V dálkovém ovladači s klíčem s PCC se používají dvě baterie.
ZÁMKY A ALARM
POZNÁMKA
Otočte dálkový ovladač s klíčem s tlačítky
nahoru. Tím zajistíte, že baterie při otevření
nevypadnou.
Typ baterie
Používejte baterie s označením CR2430, 3V jednu v dálkovém ovladači s klíčem a dvě v dálkovém ovladači s PCC.
POZNÁMKA
DŮLEŽITÉ
Společnost Volvo doporučuje, aby baterie
používané v dálkovém ovládání/PCC splňovaly
UN Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3. Baterie osazené ve výrobě nebo
vyměněné autorizovaným servisem Volvo splňují výše uvedená kritéria.
Nedotýkejte se prsty nových baterií a povrchů
kontaktů - snížila by se tím jejich funkčnost.
Výměna baterie
Důkladně se seznamte s umístěním stran
označených (+) a (–) na baterii uvnitř krytu.
Dálkový ovladač s klíčem (jedna
baterie)
1.
Opatrně vypačte baterii.
2.
Instalujte novou baterii stranou (+) dolů.
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* (dvě
baterie).
1.
Opatrně vypačte baterie.
2.
Nejprve instalujte jednu novou baterii stranou
(+) nahoru.
3.
Umístěte bílé plastové kolečko mezi baterie
a nakonec instalujte druhou novou baterii
stranou (+) dolů.
Sestavení
1.
Stiskněte dálkový ovladač s klíčem dohromady.
2.
Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
3.
Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče zablokovaná.
DŮLEŽITÉ
Použité baterie se musí likvidovat ekologickým způsobem.
Keyless drive*
Vozy s funkcí Keyless Drive jsou vybaveny systémem startování a zamykání, který lze ovládat bez
klíče.
Systém startování a zamykání bez klíče umožní
vozidlo nastartovat, uzamknout a odemknout bez
dálkového ovladače s klíčem (str. 162)6 ve spínači zapalování. Stačí mít dálkový ovladač s klíčem v kapse. Umožňuje snadnější a pohodlnější
odemknutí vozidla, např. když máte plné ruce.
Oba dálkové ovladače s klíčem, které jsou dodávány společně s vozidlem, jsou vybaveny funkcí
keyless. Lze si objednat další dálkové ovladače
s klíčem.
Elektrický systém vozidla lze pomocí dálkového
ovladače nastavit do tří různých úrovní - poloh
klíče 0, I a II (str. 83).
Související informace
•
Keyless Drive* - dosah dálkového ovladače
s klíčem (str. 174)
•
Keyless Drive* - umožní bezpečné použití
dálkového ovladače s klíčem (str. 174)
•
Keyless Drive* - rušení funkcí dálkového
ovladače s klíčem (str. 175)
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
Dálkový ovladač - funkce (str. 166)
* Volitelná výbava/příslušenství. 173
ZÁMKY A ALARM
Keyless Drive* - dosah dálkového
ovladače s klíčem
Aby bylo možné odemknout automaticky dveře
nebo zadní výklopné dveře bez tisknutí tlačítka
na dálkovém ovladači s klíčem7, dálkový ovladač
musí být přibližně 1,5 m od kliky dveří vozu nebo
zadních výklopných dveří.
To znamená, že osoba, která chce zamknout
nebo odemknout dveře, musí mít dálkový ovladač
s klíčem u sebe. Není možné zamknout nebo
odemknout dveře, pokud se dálkový ovladač s klíčem nachází na opačné straně vozu.
aktivní poloha klíče I nebo II (str. 83), potom se
na displeji zobrazí výstražné hlášení a současně
zazní akustický signál.
Pokud se dálkový ovladač s klíčem vrátí do vozu,
výstražná zpráva zhasne a zvukové upozornění
zmizí, jakmile:
•
•
dveře byly otevřeny a zavřeny
•
bylo stisknuté tlačítko OK.
se dálkový ovladač s klíčem vloží do zámku
zapalování
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 173)
Keyless Drive* - umožní bezpečné
použití dálkového ovladače s klíčem
Proto je důležité mít skutečně přehled o všech
dálkových ovladačích pro vozidlo.
Pokud jeden z dálkových ovladačů s klíčem8
zůstane ve vozidle a vozidlo se např. uzamkne
pomocí jiného dálkového ovladače s klíčem, který
patří k vozidlu, funkce se deaktivují. Je tak zabráněno zneužití.
Při následujícím odemknutí vozidla pomocí jiného
dálkového ovladače s klíčem se zapomenutý dálkový ovladač s klíčem znovu aktivuje.
DŮLEŽITÉ
Keyless Drive* - umístění antény (str. 177)
Nenechávejte dálkový ovladač s klíčem
a systémem PCC ve vozidle. Pokud někdo
pronikne do vozidla a vezme dálkový ovladač
s klíčem, bude moci např. nastartovat vozidlo
stisknutím dálkového ovladače s klíčem ve
spínači zapalování a stisknutím tlačítka
START/STOP ENGINE.
Související informace
Červené kruhy na předcházejícím obrázku vyznačují pokrytí antén systému.
•
Keyless drive* (str. 173)
Pokud jsou všechny dálkové ovladač s klíčem
vytaženy z vozu za chodu motoru nebo když je
6
7
174
Platí pouze pro dálkový ovladač s klíčem s funkcí PCC.
Platí pro dálkový ovladač s klíčem s PCC (Personal Car Communicator).
* Volitelná výbava/příslušenství.
ZÁMKY A ALARM
Keyless Drive* - rušení funkcí
dálkového ovladače s klíčem
Elektromagnetická pole a zastínění mohou rušit
funkce keyless (str. 173) na dálkovém ovladači
s klíčem.
POZNÁMKA
Keyless Drive* - zamykání
U vozidel se systémem zamykání a startování bez
klíče je vnější část kliky na dveřích opatřena dotykovou plochou. Vedle pogumované přítlačné plochy na dveřích zavazadlového prostoru se
nachází pogumovaný knoflík pro zamykání/
odemykání.
Abyste mohli vůz zamknout, musí být všechny
dveře a výklopné dveře zavazadlového prostoru
zavřené - jinak se vozidlo neuzamkne.
POZNÁMKA
Ve vozech s automatickou převodovkou musí
být volič převodových stupňů nastaven do
polohy P. Jinak vozidlo nelze uzamknout
a nelze ani aktivovat alarm.
Nepokládejte PCC do blízkosti mobilního telefonu nebo kovového předmětu - ne blíže než
10-15 cm.
POZNÁMKA
Pokud přesto dochází k rušení, používejte dálkový
ovladač klíče a čepel klíče podobně jako dálkový
ovladač v základní verzi, viz Dálkový ovladač funkce (str. 166).
Nezapomeňte, že pokud necháte dálkový
ovladač s klíčem v dosahu, může dojít k aktivaci systému při mytí vozidla.
Související informace
•
•
•
8
Související informace
Dálkový ovladač - výměna baterie (str. 172)
Keyless Drive* - umožní bezpečné použití
dálkového ovladače s klíčem (str. 174)
Keyless Drive* - dosah dálkového ovladače
s klíčem (str. 174)
Dotyková plocha na vnější části kliky a pogumovaný
knoflík vedle pogumované přítlačné plochy na dveřích
zavazadlového prostoru.
•
•
Keyless drive* (str. 173)
Kontrolka alarmu* (str. 186)
Zamkněte dveře a dveře zavazadlového prostoru
jedním dlouhým stisknutím některé z dotykových
ploch klik dveří nebo stisknutím menšího ze dvou
pogumovaných tlačítek na dveřích zavazadlového
prostoru - kontrolka zamykání (str. 164) na čelním skle začne blikat, čímž potvrdí, že zamykání
bylo dokončeno.
Platí pro dálkový ovladač s klíčem s PCC (Personal Car Communicator).
* Volitelná výbava/příslušenství. 175
ZÁMKY A ALARM
Keyless Drive* - odemykání
Vůz se odemkne, když se rukou dotknete kliky na
dveřích nebo stlačíte pogumovanou přítlačnou
plochu na výklopných dveřích zavazadlového
prostoru - dveře resp. výklopné dveře zavazadlového prostoru otevřete jako obvykle.
Keyless Drive* - odemykání pomocí
čepele klíče
3.
POZNÁMKA
Pokud není možné odemknout centrální zamykání pomocí dálkového ovladače s klíčem, např.
když jsou baterie vybité, levé přední dveře lze
otevřít pomocí vytahovací čepele klíče.
Když jsou dveře řidiče odemknuty pomocí
čepele klíče a otevřou se, aktivuje se alarm.
Vypíná se vložením PCC do zapalování, viz
Alarm* - dálkový ovladač s klíčem nefunguje
(str. 186).
POZNÁMKA
Pokud rukou uchopíte kliku dveří, klika tento
pohyb zpravidla zaregistruje. Jestliže však
máte silné rukavice nebo uděláte pohyb velmi
rychle, možná bude zapotřebí druhý pokus
nebo si budete muset rukavici sundat.
Související informace
•
•
•
Související informace
•
•
Po odemknutí nasaďte plastovou krytku zpět.
Keyless drive* (str. 173)
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí
(str. 169)
Alarm* (str. 185)
Keyless drive* (str. 173)
Keyless Drive* - zamykání (str. 175)
Otvor pro čepel klíče - k uvolnění krytu.
Válcová vložka zámku je přístupna po sundání
plastového krytu kliky na dveřích - k tomu se použije čepel klíče:
176
1.
Zatlačte čepel klíče cca. 1 cm rovnou do
otvoru na spodní straně kliky/krytky nepáčte.
> Po zatlačení čepele nahoru do otvoru se
plastová krytka sama uvolní.
2.
Potom vložte čepel klíče do válcové vložky
zámku a dveře odemkněte.
* Volitelná výbava/příslušenství.
ZÁMKY A ALARM
Keyless Drive* - nastavení zamykání
Keyless Drive* - umístění antény
Funkci nastavení zámku vozu s funkcí systému
zamykání a startování bez klíče lze upravit
v systému nabídky MY CAR nastavením dveří,
které se mají odemykat.
Vozy s funkcí zamykání a startování bez klíče
jsou vybaveny celou řadou antén, které jsou integrovány do různých míst na vozidle.
VAROVÁNÍ
Osoby s kardiostimulátorem by se neměly přibližovat k anténám systému Keyless na vzdálenost menší než 22 cm. Tím se zabrání interferenci mezi kardiostimulátorem a systémem
Keyless.
Popis systému menu, viz MY CAR (str. 116).
Související informace
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 173)
Keyless drive* (str. 173)
Zadní nárazník, uprostřed
Klika dveří, vlevo vzadu
Zavazadlový prostor, uprostřed a v zadní části
pod podlahou
Klika dveří, vpravo vzadu
Středová konzola, pod zadní částí
Středová konzola, pod přední částí.
* Volitelná výbava/příslušenství. 177
ZÁMKY A ALARM
Zamykání/odemykání - zvenku
POZNÁMKA
K zamykání a odemykání zvenku se používá dálkový ovladač s klíčem (str. 162). Dálkový ovladač s klíčem může zamknout/odemknout současně všechny dveře a dveře zavazadlového
prostoru. K odemykání lze zvolit různé sekvence,
viz Dálkový ovladač - funkce (str. 166).
Nezapomeňte, že se alarm spustí, pokud se
dveře otevřou poté, co byly odemknuty
pomocí čepele klíče - alarm se vypne, jakmile
se do zámku zapalování zasune dálkový ovladač s klíčem.
Aby bylo možné aktivovat sekvenci zamykání,
dveře řidiče musí být zavřené - pokud jsou otevřené některé další dveře nebo dveře zavazadlového prostoru, dojde k uzamknutí a aktivaci
alarmu, až se tyto dveře zavřou. U vozidel vybavených systémem zamykání Keyless* musí být
zavřeny všechny boční dveře a dveře zavazadlového prostoru.
Při zamykání pomocí dálkového ovladače
mimo vůz mějte na pamětí nebezpečí uzamknutí osoby ve voze - v takovém případě nelze
pomocí ovládacích prvků na dveří žádné dveře
otevřít zevnitř vozidla.
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí dálkového ovladače s klíčem ve voze.
Pokud není možné zamknout/odemknout dálkovým ovladačem s klíčem, může být vybitá baterie –
zamkněte nebo odemkněte levé přední dveře vyjímatelnou čepelí klíče, viz Vyjímatelná čepel klíče vyjmutí/zasunutí (str. 169).
VAROVÁNÍ
Manuální zamykání dveří
V jistých situacích, např. pokud dojde k výpadku
napájení, budete muset uzamknout vůz
manuálně.
Levé přední dveře lze zamknout pomocí válcové
vložky zámku a vytahovací čepele klíče dálkového
ovladače, viz Keyless Drive* - odemykání pomocí
čepele klíče (str. 176).
Ostatní dveře nemají válcovou vložku zámku. Na
kraji jsou však opatřeny knoflíkem, který se musí
otočit - dveře se mechanicky zamknou a zajistí,
aby se nedaly otevřít zvenku. Přesto lze tyto dveře
stále otevřít zevnitř.
Další informace, viz Funkce „deadlock“*
(str. 182).
Automatické znovuzamknutí
Pokud nejsou během dvou minut od odemknutí
otevřeny žádné dveře ani dveře zavazadlového
prostoru, vůz se opětovně automaticky zamkne.
Tato funkce snižuje riziko nechtěného zanechání
nezamčeného vozidla. (Vozidla s poplašným zařízením, viz Alarm* (str. 185).)
Související informace
•
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 179)
Keyless drive* (str. 173)
Manuální zamykání dveří. Nezaměňujte s dětskými bezpečnostními zámky (str. 183).
–
178
Pomocí vytahovací čepele klíče dálkového
ovladače otočte knoflíkem, viz Vyjímatelná
čepel klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 169).
* Volitelná výbava/příslušenství.
ZÁMKY A ALARM
Dveře se zablokují proti otevření zvenku.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
POZNÁMKA
•
•
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv všechny
dveře najednou.
Všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru
lze zamknout resp. odemknout současně pomocí
tlačítka centrálního zamykání na dveřích řidiče
a na dveřích spolujezdce*.
Centrální zamykání
Dálkový ovladač - výměna baterie (str. 172)
Dlouhým stisknutím otevřete všechna boční
okna* současně (viz také Globální otevření
(str. 180)).
•
Potáhněte kliku dveří a dveře otevřete - dveře
se odemknou a otevřou v jediném kroku.
Kontrolka v tlačítku zamykání
Centrální zamykání je k dispozici ve dvou provedeních - kontrolka na tlačítku centrálního zamykání pro dveře řidiče má u těchto provedení různý
význam.
Manuálně zamknuté zadní dveře s aktivovanou manuální dětskou pojistkou nelze
otevřít zvenku ani zevnitř, viz Dětské bezpečnostní pojistky - manuální aktivace
(str. 183). Zadní dveře, které jsou takto
zamknuté, lze odemknout pouze pomocí
dálkového ovladače nebo tlačítka centrálního zamykání.
Související informace
•
Zamykání/odemykání - zevnitř
Je-li tlačítko centrálního zamykání pouze ve dveřích řidiče, ostatní dveře toto tlačítko nemají:
•
Je-li tlačítko centrálního zamykání na obou předních dveřích a na obou zadních dveřích je tlačítko
elektrického zamykání:
Centrální zamykání.
•
Stiskněte jednu stranu
zamknutí – druhou stranu
mknutí.
•
tlačítka pro
pro ode-
•
Odemykání
Dveře mohou být odemknuty zevnitř dvěma způsoby:
Stiskněte tlačítko centrálního zamykání
Rozsvícená kontrolka znamená, že jsou
zamčeny pouze konkrétní dveře. Pokud svítí
všechny kontrolky, jsou zamčeny všechny
dveře.
Zamykání
Dlouhé stisknutí tlačítka
otevře současně
všechna boční okna najednou*.
•
Rozsvícená kontrolka znamená, že všechny
dveře jsou zamčené.
.
Stiskněte tlačítko
na centrálním zamykání - zamknou se všechny zavřené dveře.
Dlouhým stisknutím zavřete všechna boční okna
a střešní okno současně (viz také Globální otevření (str. 180)).
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 179
ZÁMKY A ALARM
||
Zamykací tlačítko* zadní dveře
Otevření všech oken
Funkce úplného odvětrání současně otevře/zavře
všechna boční okna a může být používána například k rychlé výměně vzduchu za horkého
počasí.
Zamykání/odemykání - schránka
v palubní desce
Příruční schránka (str. 152) může být zamykána/
odemykána pouze vyjímatelnou čepelí klíče dálkového ovladače.
Informace o čepeli klíče, viz Vyjímatelná čepel
klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 169).
Když jsou dveře zavřené, kontrolka na tlačítku se rozsvítí.
Zamykací tlačítka pro zadní dveře zamykají pouze
příslušné zadní dveře.
Odemknutí dveří:
•
Potáhněte kliku dveří - dveře se odemknou
a otevřou.
Automatické uzamykání
Dveře a dveře zavazadlového prostoru se zamykají automaticky, když se vozidlo rozjede.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 116).
Související informace
•
•
•
180
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 178)
Alarm* (str. 185)
Dálkový ovladač - funkce (str. 166)
Tlačítko centrálního zamykání
Dlouhým stisknutím symbolu
na tlačítku centrálního zamykání nebo na dálkovém ovladači
s klíčem otevřete současně všechna boční okna.
zavřete
Analogicky, stisknutím kontrolky
současně všechna okna.
Zamknutí schránky v palubní desce
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky zámku
schránky v přístrojové desce, jak je zobrazeno
na výše uvedeném obrázku.
Související informace
•
•
Otočte čepel klíče o 90 stupňů doprava.
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 179)
Elektrické ovládání oken (str. 106)
Vytáhněte čepel klíče.
•
Odemykání se provádí v opačném pořadí.
Informace o utajeném uzamčení, viz Utajené
uzamčení* (str. 171).
* Volitelná výbava/příslušenství.
ZÁMKY A ALARM
Související informace
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
Zamykání/odmykání - dveře
zavazadlového prostoru
Dveře zavazadlového prostoru lze otevřít, odemknout a zamknout různými způsoby.
Manuální otevření
DŮLEŽITÉ
•
K uvolnění zámku přihrádky je nutná minimální síla - stačí jemně stisknout pogumovaný panel.
•
Při otevírání přihrádky nezvedejte pryžový
panel - přihrádku otevřete pomocí madla.
Pokud byste použili příliš velkou sílu,
mohly by se poškodit elektrické kontakty
na pryžovém panelu.
Odemknutí dálkovým ovladačem
s klíčem
Pogumovaná plocha s elektrickým kontaktem.
Dveře zavazadlového prostoru drží v zavřeném
stavu elektrický zámek.
Otevření:
1.
Jemně zatlačte na širší ze dvou pogumovaných přítlačných ploch pod vnějším madlem zámek se uvolní.
2.
Nadzvedněte vnější kliku a dveře zavazadlového prostoru zcela otevřete.
Alarm pro dveře zavazadlového prostoru může být
vypnut
a tyto dveře mohou být odemknuty
pomocí tlačítka* na dálkovém ovladači.
Kontrolka zamknutí (str. 164) na přístrojové
desce přestane blikat a upozorní tak, že není
zamčené celé vozidlo a že snímače pohybu
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 181
ZÁMKY A ALARM
||
a výšky pro systém alarmu* a snímače otevírání
dveří zavazadlového prostoru jsou odpojeny.
Odemknutí dveří zavazadlového prostoru:
Funkce „deadlock“*
–
U funkce "deadlock"9 se všechny kliky na dveřích mechanicky vypojí, takže dveře nelze otevřít
zevnitř ani zvenku.
Dveře zůstanou zamknuté a hlídané alarmem.
•
Dveře zavazadlového prostoru se odemknou,
ale zůstávají zavřené - lehce stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu na vnějším madlu
a dveře zavazadlového prostoru otevřete.
Pokud se dveře zavazadlového prostoru neotevřou do 2 minut, znovu se zamknou a alarm se
znovu zapojí.
Stiskněte tlačítko (1) na panelu ovládání
světlometů.
> Dveře zavazadlového prostoru jsou
zamčené a lze je otevřít do 2 minut
(pokud se vozidlo uzamykalo zevnitř).
Zamknutí dálkovým ovladačem s klíčem
–
Odemknutí vozu zevnitř
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém
, viz Dálkový ovladač ovladači s klíčem,
funkce (str. 166).
> Kontrolka zamykání na přístrojové desce
začne blikat. To znamená, že vůz je zajištěn a alarm* je aktivován.
Související informace
•
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 179)
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 178)
Funkce „deadlock“ se aktivuje dálkovým ovladačem (str. 162) , a to se zpožděním cca. deset
sekund po zamknutí dveří.
POZNÁMKA
Pokud se dveře otevřou během stanovené
doby zpoždění, sekvence se přeruší a alarm
se vypne.
Jsou-li aktivovány zámky deadlock, vozidlo lze
odemknout pouze pomocí dálkového ovladače
s klíčem. Levé přední dveře je možné odemknout
pomocí odnímatelné čepele klíč (str. 169). Kromě
toho lze dveře zavazadlového prostoru u vozidel
vybavených funkcí systému zamykání a startování
bez klíče* odemknout resp. otevřít tak, že se
dotknete madla dveří zavazadlového prostoru.
VAROVÁNÍ
Odemykání, zadní výklopné dveře
9
182
Dokud není funkce Deadlock deaktivována,
nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete
tím nebezpečí uzamknutí osoby ve voze.
Pouze v kombinaci s alarmem.
* Volitelná výbava/příslušenství.
ZÁMKY A ALARM
Dočasná deaktivace
POZNÁMKA
•
Upozorňujeme, že při zamknutí vozidla se
aktivuje alarm.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
Výše uvedené platí, pokud zámky deadlock
nebyly dočasně deaktivovány.
Dětské bezpečnostní pojistky manuální aktivace
Dětské bezpečnostní pojistky brání dětem otevřít
zadní dveře zevnitř.
Aktivace/deaktivace dětských
bezpečnostních pojistek
Související informace
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
•
Keyless Drive* - odemykání pomocí čepele
klíče (str. 176)
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
MY CAR
OK MENU
Knoflík TUNE
EXIT
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock je
možné dočasně vypnout. To se provádí v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz MY
CAR (str. 116).
Manuální dětské bezpečnostní pojistky. Nesmí se kombinovat s manuálně ovládanými zámky dveří (str. 178).
Dětské pojistky jsou umístěny na zadní hraně
každých zadních dveří a jsou přístupné pouze
tehdy, když jsou dveře otevřené.
Zapnutí a vypnutí dětských pojistek:
–
Pomocí vytahovací čepele klíče dálkového
ovladače (str. 169) otočte knoflíkem.
Dveře se zablokují proti otevření zevnitř.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 183
ZÁMKY A ALARM
||
VAROVÁNÍ
Na každých zadních dveřích jsou dva ovládací
prvky - nespleťte si bezpečnostní pojistky
s ručními zámky dveří.
POZNÁMKA
•
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv obě zadní
dveře najednou.
•
Vozidla s elektrickou dětskou pojistkou
nejsou vybavena manuální dětskou pojistkou.
Dětské bezpečnostní pojistky elektrická aktivace*
Dětské bezpečnostní pojistky s elektrickou aktivací brání dětem v otevření zadních dveří nebo
oken zevnitř.
Aktivace
Dětské bezpečnostní pojistky lze zapnout nebo
vypnout ve všech polohách klíče (str. 82) nad 0.
Aktivaci/deaktivaci lze provést do 2 minut po
vypnutí motoru v případě, že nejsou otevřeny
žádné dveře.
Aktivace dětských bezpečnostních pojistek:
Dětské bezpečnostní pojistky - elektrická
aktivace* (str. 184)
•
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 179)
Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou pojistky aktivní, na informačním
displeji sdružené přístrojové desky se
objeví Dětská pojistka vzadu
aktivována a rozsvítí se kontrolka na tlačítku.
Pokud jsou aktivovány dětské bezpečnostní
pojistky:
•
okna mohou být ovládána pouze spínači na
ovládacím panelu na dveřích řidiče
•
zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
Aktuální nastavení se uloží, když se motor vypne pokud jsou dětské bezpečnostní pojistky při
vypnutí motoru zapnuté, tato funkce zůstane
aktivní i při dalším nastartování motoru.
Související informace
•
2.
Související informace
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 178)
•
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace (str. 183)
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 179)
Ovládací panel na dveřích řidiče.
1.
184
Nastartuje motor nebo přepněte klíč do
polohy nad 0.
* Volitelná výbava/příslušenství.
ZÁMKY A ALARM
Alarm*
POZNÁMKA
Alarm upozorní např. na vloupání do vozidla.
V případě pohybu v prostoru pro cestující snímače náklonu spustí alarm - registruje se rovněž proudění vzduchu. Proto se alarm může
spustit, pokud ve voze necháte otevřené okno
nebo střešní okno nebo pokud se zapne
topení v prostoru pro cestující.
Aktivovaný alarm se spustí, jestliže:
•
jsou otevřeny dveře, kapota nebo dveře zavazadlového prostoru10
•
je zachycen pohyb v prostoru pro cestující
(pokud je systém vybaven čidlem pohybu ve
voze*)
•
vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
systém vybaven čidlem náklonu vozu*)
•
•
byl odpojen kabel akumulátoru,
Aby k tomu nedošlo: Při opouštění vozidla
zavřete okna/střešní okno. Pokud budete
používat integrované vyhřívání prostoru pro
cestující (nebo přenosné elektrické topení),
nastavte proud vzduchu z ventilačních otvorů
tak, aby nesměřoval nahoru do prostoru pro
cestující. Dále lze použít omezenou úroveň
alarmu, viz Omezený režim alarmu* (str. 187).
se odpojí siréna.
Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na informačním displeji na sdružené přístrojové desce se
zobrazí zpráva. V takovém případě kontaktujte
odborný servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Vypnutí spuštěného alarmu
–
Stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem tlačítko pro odemknutí nebo zasuňte dálkový
ovladač s klíčem do spínače zapalování.
Související informace
•
•
•
Kontrolka alarmu* (str. 186)
Alarm* - automatické opětovné zapojení
(str. 186)
Alarm* - dálkový ovladač s klíčem nefunguje
(str. 186)
POZNÁMKA
Nepokoušejte se sami opravovat a měnit
komponenty v systému alarmu. Jakýkoliv
takový pokus má vliv na pojistné podmínky.
Zapnutí alarmu
–
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém
ovladači s klíčem.
Deaktivujte alarm
–
10
Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Platí pro určité trhy.
* Volitelná výbava/příslušenství. 185
ZÁMKY A ALARM
Kontrolka alarmu*
Kontrolka alarmu informuje o stavu alarmu
(str. 185).
Alarm* - automatické opětovné
zapojení
Alarm* - dálkový ovladač s klíčem
nefunguje
Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně
opustili vůz s vypnutým alarmem (str. 185).
Pokud alarm (str. 185) nelze pomocí dálkového
ovladače s klíčem deaktivovat, např. pokud je
baterie (str. 172) v klíči vybitá, lze vozidlo odblokovat, odpojit od alarmu a motor nastartovat.
Postupujte následovně:
Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak žádné dveře
ani dveře zavazadlového prostoru nejsou během
2 minut otevřeny, alarm se automaticky opětovně
zapne. Zároveň se opětovně zamkne vůz.
1.
Otevřete dveře řidiče pomocí odnímatelné
čepele klíče (str. 176).
> Alarm se spustí, kontrolka alarmu
(str. 186) rychle bliká a zní siréna.
2.
Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací
skříňky.
> Alarm se deaktivuje a kontrolka alarmu
zhasne.
3.
Nastartujte motor.
Související informace
•
Omezený režim alarmu* (str. 187)
Stejná kontrolka LED jako u indikace zamykání
(str. 164).
Červená LED dioda na přístrojové desce indikuje
stav systému alarmu:
•
•
•
186
LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivován
LED kontrolka bliká jednou za sekundu –
alarm je aktivní
LED dioda bliká rychleji po vypnutí alarmu
(dokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý
ve spínací skříňce a je zvolena poloha klíče I)
– Byl spuštěn poplach.
* Volitelná výbava/příslušenství.
ZÁMKY A ALARM
Signály alarmu*
Omezený režim alarmu*
Po spuštění alarmu (str. 185) zní siréna a blikají
všechna směrová světla.
Omezené zabezpečení znamená, že detektory
pohybu a náklonu lze dočasně deaktivovat.
•
Siréna zní 30 sekund nebo do doby, než se
alarm vypne. Siréna má svou vlastní baterii,
která pracuje nezávisle na akumulátoru vozu.
•
Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do
vypnutí alarmu.
Aby nedošlo k náhodnému spuštění alarmu
(str. 185), např. pokud necháte v zamknutém
voze psa nebo během převozu vozidla na trajektu
nebo ve vlaku, lze detektory pohybu a náklonu
dočasně deaktivovat.
Typové schválení - systém
dálkového ovládání
Typové schválení pro dálkový ovladač s klíčem
lze zjistit v tabulce.
Systém zamykání, standardní
Země/Oblast
EU
Postupuje se přitom stejně jako u dočasného
vypojení zamykání s funkcí deadlock (str. 182)11.
Související informace
•
Kontrolka alarmu* (str. 186)
Systém zamykání bez klíče (Keyless
drive)
Země/Oblast
EU
Související informace
•
11
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
Pouze v kombinaci s alarmem.
* Volitelná výbava/příslušenství. 187
PODPORA ŘIDIČE
PODPORA ŘIDIČE
Nastavitelná síla řízení*
Síla vyvíjená při řízení se zvyšuje se zvyšující se
rychlostí vozu, aby měl řidič větší citlivost.
Na dálnicích je řízení tužší. Řízení je lehké a nevyžaduje při parkování a nízké rychlosti žádné
zvláštní úsilí.
Síla vyvíjená při řízení může být nastavena ve
třech úrovních. Řidič si tak může zvolit v systému
menu MY CAR (str. 116) úroveň, která mu z hlediska vnímání vozovky nebo citlivosti řízení vyhovuje nejvíce:
•
Elektronické řízení stability (ESC) obecné informace
Systém stability (Electronic Stability Control)
pomáhá řidiči zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
Při zásahu systému ESC během
brzdění můžete zaznamenat přerušovaný zvuk. Vůz může akcelerovat pomaleji, než byste při sešlápnutí pedálu
plynu očekávali.
VAROVÁNÍ
Vyhledejte Úroveň posilování řízení
a vyberte Nízký, Střední nebo Vysoký.
•
Toto nastavení nemůže být zpřístupněno, když vůz
jede.
POZNÁMKA
•
V některých situacích může být posilovač
řízení příliš horký a musí se dočasně chladit během této doby bude posilovač řízení fungovat s omezenou účinnosti a může mít pocit, že
k otáčení volantu musíte vyvinout větší sílu.
Současně s dočasným snížením účinnosti
posilovače řízení se na sdružené přístrojové
desce zobrazí zpráva.
Související informace
•
190
MY CAR (str. 116)
Systém stability ESC představuje doplněk
podpory řidiče, který má usnadnit jízdu
a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato
funkce nedokáže reagovat ve všech
dopravních podmínkách, při jakémkoliv
počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
ESC nenahrazuje ostražitost a úsudek
řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností
k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese
odpovědnost vždy řidič.
Systém ESC zahrnuje následující funkce:
•
•
•
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Kontrola prokluzu
Systém kontroly trakce
•
•
•
Řízení vlečného momentu motoru - EDC
Řízení trakce při zatáčení - CTC
Stabilizace přívěsu – TSA
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně kontroluje hnací a brzdnou sílu působící na jednotlivá
kola.
Kontrola prokluzu
Tato funkce zabraňuje prokluzování kol na
vozovce při akceleraci vozidla.
Systém kontroly trakce
Tato funkce je aktivní při nízkých rychlostech přenáší hnací sílu z prokluzujícího kola na kolo, které
neprokluzuje.
Řízení vlečného momentu motoru EDC
EDC ((Engine Drag Control)) brání nežádoucímu
zablokování kol, např. při přeřazení na nižší stupeň
nebo při brzdění motorem během jízdy na kluzkém povrchu nebo při jízdě na nižší převodový
stupeň.
Nežádoucí zablokování kol během jízdy by, mimo
jiné, mohlo snížit schopnost řidiče řídit vozidlo.
Řízení trakce při zatáčení - CTC*
Systém CTC kompenzuje nedotáčivost a umožňuje v zatáčce zrychlovat více než obvykle, aniž
by došlo k prokluzování vnitřního kola. Vůz může
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
např. na vyspádované přístupové cestě rychle
dosáhnout běžnou dopravní rychlost.
Stabilizace přívěsu* – TSA1
Asistent stabilizace přívěsu (str. 313) slouží ke
stabilizaci vozidla a přívěsu, pokud dojde k rozvlnění soupravy. Více informací, viz Jízda s přívěsem* (str. 307).
Elektronické řízení stability (ESC) funkčnost
Nastavení úrovně - režim Sport
Systém ESC je vždy aktivní - nelze jej deaktivovat.
Řidič však může zvolit režim
Sport umožňující aktivnější
jízdu.
Režim Sport se volí v systému
nabídky MY CAR. Popis
systému menu, viz MY CAR
POZNÁMKA
Tato funkce se deaktivuje, pokud řidič zvolí
režim Sport.
Související informace
•
Elektronické řízení stability (ESC) - funkčnost
(str. 191)
•
Elektronické řízení stability (ESC) - symboly
a zprávy (str. 192)
(str. 116).
Režim Sport poznáte podle toho, že se
na sdružené přístrojové desce rozsvítí
trvale žlutě tato kontrolka. Bude svítit
do doby, než řidič výběr funkce zruší
nebo do doby, než vypne motor. Při dalším nastartování bude systém ESC opět nastaven v běžném
režimu.
Související informace
•
Elektronické řízení stability (ESC) - obecné
informace (str. 190)
•
Elektronické řízení stability (ESC) - symboly
a zprávy (str. 192)
V režimu Sport systém detekuje, zda se plynový
pedál, pohyby volantu a zatáčení provádějí aktivněji než při běžné jízdě. Do jisté úrovně potom
umožní řízený prokluz zadní části vozidla a až
potom zasáhne a vozidlo stabilizuje.
Jestliže řidič, například, uvolní plynový pedál
a řízený prokluz ukončí, systém ESC zasáhne
a stabilizuje vozidlo.
V režimu Sport je k dispozici rovněž maximální
trakce, pokud vozidlo uvízne nebo se rozjíždí na
měkkém podkladu, např. v písku nebo hlubokém
sněhu.
1 Systém
Trailer Stability Assist je součástí montážního celku originální tažné tyče Volvo.
* Volitelná výbava/příslušenství. 191
PODPORA ŘIDIČE
Elektronické řízení stability (ESC) symboly a zprávy
Tabulka
Symbol
Zpráva
Popis
ESC Dočasně VYP
Činnost systému ESC je dočasně omezena, protože je příliš vysoká teplota brzdových kotoučů. Funkce se znovu
aktivuje automaticky po ochlazení brzd.
ESC Nutný servis
Systém ESC je vypnutý.
•
•
Zastavte vůz na bezpečném místě, vypněte motor a znovu ho nastartujte.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
"Zpráva"
Na sdružené přístrojové desce (str. 68) se objeví zpráva - Přečtěte si ji!
Svítící kontrolka po dobu
2 sekund.
Kontrola systému při startování motoru.
Blikající kontrolka.
Aktivuje se systém ESC.
Svítí trvale.
Je aktivován režim Sport.
a
Upozornění: Systém ESC není v tomto režimu deaktivován - jeho funkčnost je částečně omezena.
192
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
Elektronické řízení stability (ESC) - obecné
informace (str. 190)
•
Elektronické řízení stability (ESC) - funkčnost
(str. 191)
193
PODPORA ŘIDIČE
Omezovač rychlosti
Související informace
•
•
Omezovač rychlosti - začínáme (str. 194)
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze považovat za obrácený tempomat - řidič pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale nemůže
náhodně překročit rychlost, kterou nastavil omezovač rychlosti.
•
Omezovač rychlosti - alarm pro překročení
rychlosti (str. 196)
Přehled
•
Omezovač rychlosti - deaktivace (str. 196)
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 195)
Omezovač rychlosti - začínáme
Zapnutí a aktivace
Je-li omezovač rychlosti aktivní, jeho symbol (6)
se zobrazuje v kombinaci se značkou (5) u nastavené maximální rychlosti na sdružené přístrojové
desce.
Nejvyšší rychlost si lze zvolit a uložit do paměti,
když vůz jede nebo když stojí.
Za jízdy
1.
- zapne se
Stiskněte na volantu tlačítko
omezovač rychlosti.
> Symbol (6) omezení rychlosti se rozsvítí na
sdružené přístrojové desce.
2.
Pokud se vůz pohybuje požadovanou nejvyšší
přípustnou rychlostí: Tiskněte na volantu tlanebo
, dokud se na sdružené příčítko
strojové desce nezobrazí značka (5) u požadované maximální rychlosti.
> Omezovač rychlosti je tím aktivován
a vybraná maximální rychlost je uložená
v paměti.
Klávesnice na volantu a sdružená přístrojová deska.
Omezovač rychlosti - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se uložená rychlost.
Režim standby.
Aktivace a nastavení maximální rychlosti.
Vybraná rychlost.
Omezovač rychlosti aktivní.
194
Pokud vůz stojí
1.
Stiskněte na volantu tlačítko
omezovač rychlosti.
- zapne se
PODPORA ŘIDIČE
2.
Přetáčejte nastavení pomocí tlačítka
,
dokud se na sdružené přístrojové desce
nezobrazí požadovaná maximální rychlost se
značkou (5).
> Omezovač rychlosti je tím aktivován
a vybraná maximální rychlost je uložená
v paměti.
Související informace
•
Omezovač rychlosti (str. 194)
Omezovač rychlosti - změna
rychlosti
Změna uložené rychlosti
Uložená max. rychlost se mění krátkým nebo
nebo
na
dlouhým stisknutím tlačítka
volantu.
Nastavení +/- 5 km/h (+/- 5 mph):
•
Použijte krátká stisknutí – každé stisknutí
upraví rychlost o+/- 5 km/h (+/- 5 mph).
Nastavení +/- 1 km/h (+/- 1 mph):
•
Podržte tlačítko a při požadované max.
rychlosti je uvolněte.
Nastavení při posledním stisknutí se uloží do
paměti.
Související informace
•
Omezovač rychlosti (str. 194)
Omezovač rychlosti - dočasná
deaktivace a pohotovostní režim
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze považovat za obrácený tempomat - řidič pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale nemůže
náhodně překročit rychlost, kterou nastavil omezovač rychlosti.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Chcete-li dočasně deaktivovat omezovač rychlosti
a nastavit jej do pohotovostního režimu:
–
Stiskněte
.
> Značka (5) na sdružené přístrojové desce
změní barvou ze ZELENÉ na BÍLOU
a řidič může dočasně překročit nastavenou maximální rychlost.
Omezovač rychlosti se znovu aktivuje jed. Značka (5) pak změní
ním stisknutím
barvu z BÍLÉ na ZELENOU a znovu je
nastaveno omezení maximální rychlosti.
Dočasná deaktivace pomocí plynového
pedálu
Omezovač rychlosti lze nastavit do pohotovostního režimu také pomocí plynového pedálu, tedy
prudkým zrychlením vozidla:
}}
195
PODPORA ŘIDIČE
||
–
Sešlápněte na doraz plynový pedál.
> Sdružená přístrojová deska zobrazuje uloženou maximální rychlost s barevnou
značkou (5) a řidič může dočasně překročit nastavenou maximální rychlost –
značka (5) změní barvu tentokrát ze
ZELENÉ na BÍLOU.
Omezovač rychlosti se po uvolnění plynového pedálu automaticky znovu aktivuje
a vůz zpomalí pod zvolenou/uloženou
maximální rychlost - značka (5) na displeji
změní barvu z BÍLÉ na ZELENOU a maximální rychlost vozu je opět omezena.
Související informace
•
•
•
•
•
Omezovač rychlosti - alarm pro
překročení rychlosti
Omezovač rychlosti (Speed Limiter) lze považovat za obrácený tempomat - řidič pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale omezovač
rychlosti zabrání náhodnému překročení
rychlosti, která byla zvolena/nastavena předem.
Na prudkých sjezdech se může stát, že brzdění
motorem nebude stačit a zvolená maximální
rychlost bude překročena. Řidič je na tuto skutečnost upozorněn akustickým signálem.
Pokud chcete deaktivovat omezovač rychlosti:
–
POZNÁMKA
Omezovač rychlosti (str. 194)
Alarm se aktivuje až po 5 sekundách, pokud
rychlost byla překročena minimálně o 3 km/h
(cca 2 mph) za předpokladu, že během
poslední půlminuty nebylo stisknuto tlačítko
nebo
.
Omezovač rychlosti - změna rychlosti
(str. 195)
Omezovač rychlosti - deaktivace (str. 196)
Související informace
•
•
196
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze považovat za obrácený tempomat - řidič pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale nemůže
náhodně překročit rychlost, kterou nastavil omezovač rychlosti.
Signál je aktivní do doby, než řidič zpomalí pod
zvolenou maximální rychlost.
Omezovač rychlosti - začínáme (str. 194)
Omezovač rychlosti - alarm pro překročení
rychlosti (str. 196)
Omezovač rychlosti - deaktivace
Omezovač rychlosti (str. 194)
Omezovač rychlosti - změna rychlosti
(str. 195)
•
•
Omezovač rychlosti - začínáme (str. 194)
•
Omezovač rychlosti - deaktivace (str. 196)
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 195)
Stiskněte na volantu tlačítko
.
> Kontrolka omezovače rychlosti (6) a výběr
nastavené rychlosti (5) na sdružené přístrojové desce zhasnou - uložená/nastavená rychlost se vymažou a po stisknutí
nelze pokračovat.
tlačítka
Nyní řidič může pomocí plynového pedálu
volit rychlost bez omezení.
Související informace
•
•
•
•
Omezovač rychlosti (str. 194)
Omezovač rychlosti - začínáme (str. 194)
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 195)
Omezovač rychlosti - alarm pro překročení
rychlosti (str. 196)
PODPORA ŘIDIČE
Tempomat*
VAROVÁNÍ
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá řidiči
udržet rovnoměrnou rychlost. Výsledkem je mnohem klidnější jízda po dálnicích a dlouhých rovných cestách v plynulém provozu.
Řidič musí neustále sledovat dopravní situaci
a zasáhnout, pokud tempomat neudržuje
vhodnou rychlost resp. vzdálenost.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem
nese v konečném důsledku vždy řidič.
Přehled
Související informace
•
•
Tlačítka na volantu a sdružená přístrojová deska ve vozidlech s omezovačem rychlosti2.
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se uložená rychlost.
Tlačítka na volantu a sdružená přístrojová deska ve vozidlech bez omezovače rychlosti2.
Tempomat* - správa rychlosti (str. 198)
Tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní režim (str. 198)
•
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 199)
•
•
Tempomat* - deaktivace (str. 199)
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 203)
Režim standby
Aktivace a nastavení rychlosti.
Zvolená rychlost (ŠEDÁ = pohotovostní
režim).
Aktivní tempomat – BÍLÝ symbol (ŠEDÁ
= pohotovostní režim).
2
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Volitelná výbava/příslušenství. 197
PODPORA ŘIDIČE
Tempomat* - správa rychlosti
Nastavení 5 km/h (5 mph):
Rychlost lze aktivovat, nastavit nebo upravit.
•
Aktivace a nastavení rychlosti
Zapnutí tempomatu:
Nastavení 1 km/h (1 mph):
•
•
>
Stiskněte na volantu tlačítko CRUISE (bez
(s omezovaomezovače rychlosti) nebo
čem rychlostí).
Na sdružené přístrojové desce se rozsvítí
kontrolka (6) tempomatu - tempomat je
v pohotovostním režimu.
Aktivace tempomatu:
•
Při požadované rychlosti stiskněte na volantu
nebo
.
tlačítko
>
Aktuální rychlost je uložena v paměti a při
zvolené rychlosti se rozsvítí na sdružené přístrojové desce značka (5) a kontrolka (6) se
změní z ŠEDÉ na BÍLOU - vozidlo potom jede
uloženou rychlostí.
Uložená rychlost se mění krátkým nebo dlouhým
stisknutím tlačítka
nebo
na volantu.
Systém lze dočasně deaktivovat a uvést do
pohotovostního režimu.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Dočasné vypojení tempomatu a nastavení do
pohotovostního režimu:
/
rychlost
Pokud se před stisknutím tlačítka
zvýší sešlápnutím plynového pedálu, uloží se
rychlost, kterou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka.
•
Stiskněte na volantu tlačítko
>
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
na nastavení tempomatu - po uvolnění plynového
pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla naposledy
uložena.
Značka (5) a kontrolka (6) na sdružené přístrojové desce změní barvu z BÍLÉ nad
ŠEDOU - tempomat je dočasně vyřazen.
Pohotovostní režim v důsledku zásahu
řidiče
POZNÁMKA
Pokud se některé z tlačítek na tempomatu
podrží stisknuté několik minut, systém se
zablokuje a nedá se použít. Abyste mohli tempomat znovu aktivovat, vozidlo se musí zastavit
a motor se musí restartovat.
Tempomat nelze aktivovat při rychlostech pod
30 km/h (20 mph).
Změna uložené rychlosti
Podržte tlačítko a při požadované rychlosti je
uvolněte.
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim
Nastavení při posledním stisknutí se uloží do
paměti.
POZNÁMKA
198
Použijte krátká stisknutí – každé stisknutí
upraví rychlost o5 km/h (5 mph).
Související informace
•
Tempomat* (str. 197)
.
Tempomat se dočasně vypojí a automaticky přejde do pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
sešlápnete pedál brzdy
řadicí páka/volič se přesune do polohy N
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je uložená rychlost.
Řidič musí regulovat rychlost.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz
pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Automatický pohotovostní režim
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
kola ztratí trakci
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
rychlost poklesne pod 30 km/h (20 mph).
Řidič musí regulovat rychlost.
Související informace
•
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 198)
•
Tempomat* - deaktivace (str. 199)
Tempomat* (str. 197)
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 199)
Tempomat* - pokračování
v nastavené rychlosti
Tempomat* - deaktivace
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá řidiči
udržovat rovnoměrnou rychlost.
Po dočasné deaktivaci, když je systém v pohotovostním režimu, (str. 198) lze obnovit nastavenou
rychlost.
Opětovná aktivace tempomatu z pohotovostního
režimu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
>
Značka (5) a kontrolka (6) na sdružené přístrojové desce ze změní z ŠEDÉ na BÍLOU vozidlo potom jede naposledy uloženou
rychlostí.
.
Zde popisujeme postup deaktivace.
Tempomat se vypíná tlačítkem (1) na volantu
nebo vypnutím motoru - nastavená/uložená
rychlost se vymaže v paměti a nelze v ní pokračo.
vat stisknutím tlačítka
Související informace
•
•
•
•
Tempomat* (str. 197)
Tempomat* - správa rychlosti (str. 198)
Tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní režim (str. 198)
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 199)
POZNÁMKA
Nastavený nárůst rychlosti se aktivuje, jakmile
.
se rychlost obnoví stisknutím tlačítka
Související informace
•
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 198)
•
Tempomat* - deaktivace (str. 199)
Tempomat* (str. 197)
Tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní režim (str. 198)
* Volitelná výbava/příslušenství. 199
PODPORA ŘIDIČE
Funkce sledování vzdálenosti*
Funkce sledování vzdálenosti (Distance Alert)
upozorňuje řidiče v případě, že je odstup od
vpředu jedoucího vozidla příliš krátký.
Funkce sledování vzdálenosti je aktivní při
rychlostech nad 30 km/h (20 mph) a reaguje
pouze na vozidla, která jedou před vozem stejným
směrem. Pro blížící se, pomalu jedoucí nebo stojící vozidla není poskytována žádná informace
o vzdálenosti.
POZNÁMKA
Je-li aktivní adaptivní tempomat, funkce sledování vzdálenosti se vypne.
v tomto případě funkci zajišťuje systém nabídky
MY CAR (str. 116). Zde vyhledejte funkci
Upozornění na odstup.
Nastavení časového intervalu
VAROVÁNÍ
Systém sledování vzdálenosti reaguje pouze
v případě, že časový interval k vozu před vámi
je menší než nastavená hodnota - rychlost
vozidla nemá na to vliv.
Provoz
Nastavení a symbol časového intervalu.
Časový interval - prodloužení/zkrácení.
Časový interval - zapnuto.
Oranžová výstražná kontrolka3.
Pokud je vzdálenost k vozidlu vpředu menší než
nastavený časový interval, na čelním skle se
nepřerušovaně rozsvítí oranžová výstražná kontrolka.
Stisknutím tlačítka ve středové konzole funkci
zapnete nebo vypnete. Funkce je zapnuta, když
svítí jedna kontrolka v tlačítku.
U některých kombinací výbavy na přání nezbývá
na středové konzole volné místo pro tlačítko -
3
200
Lze zvolit různé časové intervaly
odstupu od vozu vpředu. Na
sdružené přístrojové desce se
zobrazuje 1 až 5 vodorovných
čar - čím je jich více, tím je
časový interval delší. Jedna
čára odpovídá cca. 1 sekundě,
5 čar - cca. 3 sekundám.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Stejný symbol se zobrazí také tehdy, když je aktivován adaptivní tempomat (str. 204).
POZNÁMKA
Čím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná
vzdálenost v metrech pro daný časový interval.
Nastavený časový interval využívá také adaptivní tempomat (str. 204).
Používejte pouze časové intervaly, které jsou
dle místních dopravních předpisů přípustné.
Související informace
•
•
Upozornění na odstup* - omezení (str. 201)
Distance Alert* - symboly a zprávy (str. 202)
Upozornění na odstup* - omezení
Tato funkce, která využívá stejný radarový snímač
jako adaptivní tempomat (str. 203) a systém
varování před kolizí s automatickou aktivací brzd
(str. 226), má jistá omezení.
Související informace
•
•
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 200)
Distance Alert* - symboly a zprávy (str. 202)
POZNÁMKA
Silné protisvětlo, odrazy, prudké změny intenzity světla nebo nošení brýlí mohou způsobit,
že varovné světlo na čelním skle nebude vidět.
Špatné počasí nebo klikaté vozovky mohou
ovlivnit schopnost radarového snímače detekovat vozidla jedoucí před vámi.
Na schopnost detekce může mít vliv rovněž
velikost ostatních vozidel, např. motocyklů. To
může znamenat, že se varovná kontrolka rozsvítí při kratší vzdálenosti, než je nastavená
vzdálenost, nebo se kontrolka dočasně nerozsvítí vůbec.
Extrémně vysoké rychlosti mohou v důsledku
omezení dosahu snímače také způsobit rozsvícení kontrolky při kratší vzdálenosti, než je
nastavená vzdálenost.
Další informace o omezeních radarového snímače, viz Radarový snímač - omezení (str. 215)
a (str. 231).
* Volitelná výbava/příslušenství. 201
PODPORA ŘIDIČE
Distance Alert* - symboly a zprávy
Funkce může zobrazit symboly a zprávy, které se
zobrazují na sdružené přístrojové desce, pokud se
funkce omezí následkem omezení.
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Zablokov. radar Viz
příručka
Funkce sledování vzdálenosti je dočasně vypnutá.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když se před radarovým
snímačem nahromadila sněhová břečka.
Přečtěte si o omezeních radarového snímače (str. 215).
Varování před kolizí
Nutný servis
Funkce sledování vzdálenosti a varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd jsou částečně nebo zcela
vypnuty.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
A
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Související informace
•
•
202
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 200)
Upozornění na odstup* - omezení (str. 201)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Adaptivní tempomat - ACC*
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním a bezpečný zvolený časový informace.
Díky adaptivnímu tempomatu jsou dlouhé jízdy po
dálnicích a dlouhých rovných cestách v plynulém
dopravním provozu mnohem klidnější.
Řidič si nastaví požadovanou rychlost (str. 206)
a časový interval (str. 208) odstupu vzhledem
k vozu před sebou. Jakmile radarový detektor
zjistí, že před vozem jede pomalejší vozidlo,
rychlost automaticky upraví. Jakmile je cesta
volná, vůz pojede zase původně zvolenou
rychlostí.
Pokud adaptivní tempomat vypnete nebo nastavíte pohotovostní režim (str. 208) a váš vůz se
ocitne příliš blízko vozu před vámi, upozorní řidiče
na krátkou vzdálenost systém upozornění na
odstup (str. 200).
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní situaci
a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo vzdálenost.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí a všechny
podmínky na cestě.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 204)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 205)
Adaptivní tempomat* - správa rychlosti
(str. 206)
•
Přečtěte si v uživatelské příručce všechny
kapitoly týkající se adaptivního tempomatu,
abyste se seznámili s omezeními, které by měl
řidič znát ještě před tím, než začne tempomat
používat.
Adaptivní tempomat* - nastavení časového
intervalu (str. 208)
•
Adaptivní tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 208)
•
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování
bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to i v případě, že používá adaptivní tempomat.
Adaptivní tempomat* - předjíždění jiného
vozidla (str. 209)
•
•
DŮLEŽITÉ
Údržba adaptivního tempomatu se musí provádět pouze v servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Po omezenou dobu po návštěvě servisu může
mít funkce ACC poněkud omezený dosah.
Systém se během jízdy nakalibruje a automaticky se obnoví úplná funkčnost.
Adaptivní tempomat* - deaktivace (str. 210)
Adaptivní tempomat* - Queue Assist
(str. 210)
•
•
•
Radarový snímač (str. 215)
•
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 213)
Radarový snímač - omezení (str. 215)
Adaptivní tempomat* - diagnostika a opatření
(str. 212)
Automatická převodovka
Vozidla s automatickou převodovkou jsou u adaptivního tempomatu vybavena zdokonalenou funkcí
Queue Assist (str. 210).
* Volitelná výbava/příslušenství. 203
PODPORA ŘIDIČE
Adaptivní tempomat* - funkce
Adaptivní tempomat kombinuje tempomat
a systém koordinace vzdálenosti.
Přehled funkcí
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje vozidlo
vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě osob,
zvířat a malých vozidel jako jsou např. jízdní
kola a motocykly. Dále nebrzdí v případě
nízkých přívěsů, pomalu jedoucích a stojících
vozidel a předmětů.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na křižovatkách, na kluzkém povrchu, na vozovkách
zalitých vodou nebo bahnem, v prudkém
dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých vozovkách.
Přehled funkcí4.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Klávesnice na volantu (str. 205)
Radarový snímač (str. 215)
4
5
204
Vzdálenost k vozidlu vpředu (str. 208) měří
především radarový snímač (str. 215). Tempomat
reguluje rychlost zrychlováním a přibrzďováním.
Když jsou brzdy používány adaptivním tempomatem, je běžné, že vydávají určitý zvuk.
Adaptivní tempomat napomáhá řídit rychlost plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké brzdění,
musí řidič brzdit sám. To platí při velkých rozdílech
rychlosti, nebo když vozidlo před Vámi prudce
zabrzdí. Kvůli omezení v radarovém snímači (str. 215) může být brzdění neočekávané
nebo nemusí nastat vůbec.
Adaptivní tempomat se může aktivovat pro sledování dalšího vozidla při rychlostech od 30 km/h5
(20 mph) do 200 km/h (125 mph). Pokud
rychlost klesne pod 30 km/h (20 mph) nebo
pokud příliš klesnou otáčky motoru, tempomat se
nastaví do pohotovostního režimu (str. 208), kdy
se deaktivuje automatické brzdění – řidič musí
sám udržovat bezpečnou vzdálenost k vozidlu
vpředu.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Adaptivní tempomat má brzdnou kapacitu, která
je ekvivalentem přibližně 40 % brzdného výkonu
vozu.
Adaptivní tempomat sleduje vozidlo ve stejném
pruhu tak, aby byl dodržen časový interval
(str. 208) nastavený řidičem. Pokud radarový snímač nevidí žádné vozidlo vpředu, vozidlo pojede
nastavenou rychlosti, kterou uložil řidič. To platí
rovněž v případě, pokud rychlost vozu před vozidlem je vyšší než uložená rychlost tempomatu.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Funkci Queue Assist (str. 210) u vozů s automatickou převodovkou lze nastavit u rychlosti v rozsahu 0–200 km/h (0–125 mph).
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat upozorňuje na vozidla,
která byla detekována radarovou jednotkou proto se může stát, že systém nevydá varování
nebo jej vydá s jistým zpožděním.
•
Nikdy nečekejte na varování. Začněte
brzdit, pokud to situace vyžaduje.
Adaptivní tempomat* - přehled
Fungování adaptivního tempomatu a klávesnice
na volantu závisejí na tom, zda vozidlo je či není
vybaveno omezovačem rychlosti7.
Adaptivní tempomat s omezovačem
rychlosti
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
Audiovizuální varovný signál v případě nebezpečí kolize6.
Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji, než je brzdná
kapacita adaptivního tempomatu, a řidič nebrzdí,
tempomat použije kontrolku a zvukovou výstrahu
systému varování před kolizí (str. 226) a upozorňuje řidiče, že musí okamžitě jednat.
POZNÁMKA
V případě prudkého slunečního svitu, odrazů,
extrémních kontrastů světla, použití slunečních brýlí a v případě, kdy se řidič nedívá přímo
před sebe, se může stát, že vizuální výstražný
signál na čelním skle nebude dobře vidět.
Nezapomeňte, že adaptivní tempomat je určen
především k jízdě po vozovkách v rovném terénu.
Pokud pojedete po cestě ze svahu, s těžkým
nákladem nebo přívěsem, může se stát, že zařízení bude mít problém udržet správnou vzdálenost od vozidla před vámi - v tomto případě buďte
opatrní a připraveni zpomalit.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 203)
Adaptivní tempomat* - deaktivace (str. 210)
Adaptivní tempomat* - předjíždění jiného
vozidla (str. 209)
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se uložená rychlost.
Režim standby
Časový interval - prodloužení/zkrácení.
Aktivace a nastavení rychlosti.
6
7
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 205
PODPORA ŘIDIČE
||
Zelená značka u uložené rychlosti (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
Časový interval
ACC je aktivní se ZELENÝM symbolem (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
Časový interval
ACC je aktivní se ZELENÝM symbolem (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
Adaptivní tempomat bez omezovače
rychlosti
Adaptivní tempomat* - správa
rychlosti
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 203)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 204)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 213)
Adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti8.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se uložená rychlost.
Tempomat- zapnuto/vypnuto nebo pohotovostní režim.
Časový interval - prodloužení/zkrácení.
Aktivace a nastavení rychlosti.
(Nepoužívá se)
Zelená značka u uložené rychlosti (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
206
Adaptivní tempomat bez omezovače rychlosti8.
Zapnutí ACC:
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
•
Stiskněte tlačítko na volantu
– na sdružené přístrojové desce se rozsvítí podobný
BÍLÝ symbol(8), který oznamuje, že adaptivní
tempomat je v pohotovostním režimu
(str. 208).
Aktivace tempomatu ACC:
•
>
Při požadované rychlosti stiskněte na volantu
nebo
.
tlačítko
Aktuální rychlost se uloží do paměti, sdružená
přístrojová deska zobrazí na cca. sekundu
"lupu" (6) kolem uložené rychlosti a její označení se změní z BÍLÉ na ZELENOU.
Jakmile tento symbol změní barvu
z BÍLÉ na ZELENOU, tempomat ACC
je aktivní a vozidlo udržuje uloženou
rychlost.
Tempomat ACC reguluje vzdálenost k vozidlu jedoucímu
vpředu, pouze pokud symbol
ukazuje obrázek dalšího vozidla.
Současně je označen interval
rychlosti:
8
•
•
vyšší rychlost se ZELENÝM označením je
předprogramovaná rychlost
POZNÁMKA
Pokud se některé z tlačítek na adaptivním
tempomatu podrží stisknuté několik minut,
systém se zablokuje a nedá se použít. Abyste
jej mohli znovu aktivovat, vozidlo se musí
zastavit a motor se musí restartovat.
nižší rychlost je rychlost vpředu jedoucího
vozidla.
Změna uložené rychlosti
Uložená rychlost se mění krátkým nebo dlouhým
stisknutím tlačítka
nebo
na volantu.
V některých situacích opětovná aktivace není
možná. V tomto případě se na sdružené přístrojové desce (str. 213) objeví Adaptivní
tempomat není dostupný.
Nastavení +/- 5 km/h (+/- 5 mph):
•
Použijte krátká stisknutí – každé stisknutí
upraví rychlost o+/- 5 km/h (+/- 5 mph).
Nastavení +/- 1 km/h (+/- 1 mph):
•
Podržte tlačítko a při požadované rychlosti je
uvolněte.
Nastavení při posledním stisknutí se uloží do
paměti.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 203)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 205)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 204)
/
rychlost
Pokud se před stisknutím tlačítka
zvýší sešlápnutím plynového pedálu, uloží se
rychlost, kterou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz
pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
Vysvětlení k vyobrazením najdete v kapitole "Adaptivní tempomat - přehled" (str. 205).
* Volitelná výbava/příslušenství. 207
PODPORA ŘIDIČE
Adaptivní tempomat* - nastavení
časového intervalu
POZNÁMKA
Lze zvolit různé časové intervaly
odstupu od vozu vpředu. Na
sdružené přístrojové desce se
zobrazuje 1 až 5 vodorovných
čar - čím je jich více, tím je
časový interval delší. Jedna
čára odpovídá cca. 1 sekundě,
5 čar - cca. 3 sekundám.
Nastavení/změna časové vzdálenosti:
•
Otáčejte kolečkem na klávesnici na volantu
(str. 205) (nebo u vozidel bez omezovače
rychlosti použijte tlačítka
).
Při nízké rychlosti, když jsou vzdálenosti krátké,
adaptivní tempomat mírně prodlouží časový interval.
Adaptivní tempomat umožňuje měnit časový
interval v určitých situacích, aby vůz mohl sledovat
vozidlo jedoucí před ním plynule a komfortně.
Nezapomeňte, že v případě krátkého časového
intervalu musí řidič, pokud vyvstane nepředvídaný
dopravní problém, reagovat rychle.
Stejný symbol se zobrazí také při aktivaci funkce
sledování vzdálenosti (str. 200).
•
Čím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
•
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů přípustné.
•
Pokud se zdá, že adaptivní tempomat po
aktivaci nereaguje zvýšením rychlosti,
důvodem může být to, že časový interval
vzhledem k vozidlu vpředu je menší než
nastavený časový interval.
Další informace k rychlosti (str. 206).
Související informace
•
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 203)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 205)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 204)
Adaptivní tempomat* - deaktivace (str. 210)
Adaptivní tempomat* - dočasná
deaktivace a pohotovostní režim
Adaptivní tempomat lze dočasně deaktivovat
a uvést do pohotovostního režimu.
Dočasná aktivace - pohotovostní režim
s omezovačem rychlosti
Dočasné vypojení adaptivního tempomatu
a nastavení do pohotovostního režimu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
Tento symbol na displeji a uložená
rychlost pak změní barvu ze ZELENÉ na
BÍLOU.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim bez omezovače rychlosti
Dočasné vypojení adaptivního tempomatu
a nastavení do pohotovostního režimu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
Pohotovostní režim v důsledku zásahu
řidiče
Adaptivní tempomat se dočasně vypojí a přejde
automaticky do pohotovostního režimu, pokud:
•
•
sešlápnete pedál brzdy
•
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je uložená rychlost.
se volič převodového stupně přesune do
polohy N (automatická převodovka)
Řidič musí regulovat rychlost.
208
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz
pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
Automatický pohotovostní režim
Vyvolání nastavené rychlosti
Adaptivní tempomat v pohotovostním režimu lze
aktivovat stisknutím tlačítka
na volantu rychlost se nastaví na naposledy uloženou hodnotu.
Ovládání adaptivního tempomatu závisí na ostatních systémech, např. na systému stability ESC
(str. 190). Pokud některý z těchto systémů přestane fungovat, adaptivní tempomat se automaticky deaktivuje.
V případě automatické deaktivace se ozve signál
a na sdružené přístrojové desce se zobrazí zpráva
Adaptivní tempomat zrušen. V tomto případě
musí řidič zasáhnout a upravit rychlost a vzdálenost k vozu před sebou.
K automatické deaktivaci může dojít, když:
•
•
•
•
•
•
•
POZNÁMKA
Po opětovné aktivaci tempomatu pomocí tlamůže dojít k výraznému zvýšení
čítka
rychlosti.
Adaptivní tempomat* - předjíždění
jiného vozidla
Pokud vozidlo jede za jiným vozem a řidič pomocí
směrových světel10 naznačí, že chce předjíždět,
adaptivní tempomat krátce zrychlí, aby vozidlo
dojelo vůz vpředu.
Funkce je aktivní při rychlostech vyšších než
70 km/h (43 mph).
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že tato funkce může být aktivována ve více situacích než jen při předjíždění, např. když se používá ukazatel směru
k označení změny jízdního pruhu nebo k vyjetí
na jinou cestu - v tomto případě vozidlo krátce
zrychlí.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 203)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 205)
Tempomat* (str. 197)
řidič otevře dveře
Související informace
řidič si odepne bezpečnostní pás
•
•
•
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
rychlost poklesne pod 30 km/h9 (20 mph)
kola ztratí trakci
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 203)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 205)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 204)
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým
sněhem nebo hustým deštěm (jsou zablokovány radarové vlny).
9 Neplatí pro vozidla s funkcí Queue Assist - tato vozidla pokračuje rovnou na 0 km/h.
10 U vozidla s levostranným řízením bliká jen levé směrové světlo, u vozidla s pravostranným
řízením - jen pravé směrové světlo.
* Volitelná výbava/příslušenství. 209
PODPORA ŘIDIČE
Adaptivní tempomat* - deaktivace
Klávesnice s omezovačem rychlosti
Adaptivní tempomat se vypíná pomocí tlačítka
na klávesnici (str. 205) na volantu - nastavená/
uložená rychlost se vymaže a po stisknutí tlačítka
nelze pokračovat.
Klávesnice bez omezovače rychlosti
Krátkým stisknutím tlačítka
na volantu se
adaptivní tempomat nastaví do pohotovostního
režimu (str. 208). Vypíná se dalším krátkým stisknutím - nastavená/uložená rychlost se vymaže
nelze pokračovat.
a po stisknutí tlačítka
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 203)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 204)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 213)
Adaptivní tempomat* - Queue
Assist
Adaptivní tempomat může sledovat jiné vozidlo
v rozsahu 0–200 km/h (0–125 mph).
Queue Assist umožňuje adaptivnímu tempomatu
využít při rychlostech pod 30 km/h (20 mph)
další funkce.
POZNÁMKA
Aby se adaptivní tempomat aktivoval při
rychlosti pod 30 km/h (20 mph), vozidlo
vpředu se musí nacházet v přiměřené vzdálenosti.
Ve vozech s automatickou převodovkou je adaptivní tempomat doplněn funkcí Queue Assist (tato
funkce je označována také jako "Queue Assist").
Queue Assist nabízí následující možnosti:
•
•
•
•
Větší rozsah rychlosti – také při rychlosti nižší
než 30 km/h (20 mph) a když vozidlo stojí
Změna cíle
Automatické brzdění se u stojícího vozu
vypne
Automatická aktivace parkovací brzdy.
Upozorňujeme, že nejnižší rychlost, kterou lze
u adaptivního tempomatu nastavit, je 30 km/h
(20 mph) – přestože tempomat dokáže sledovat
jiné vozidlo až do zastavení (0 km/h) , nelze
nastavit nižší rychlost než 30 km/h (20 mph).
Větší rozsah rychlosti
Pokud se vůz na chvílí zastaví, např. při popojíždění v pomalém provozu nebo na semaforu,
v jízdě se po krátkých zastávkách automaticky
pokračuje do cca. 3 sekund – - pokud by trvalo
déle, než se vůz vpředu rozjede, adaptivní tempomat se vypojí a přejde do pohotovostního režimu
s automatickým brzděním. V tomto případě musí
řidič tempomat znovu aktivovat. K dispozici jsou
tyto možnosti:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
...nebo...
•
Sešlápněte plynový pedál.
>
Adaptivní tempomat potom bude pokračovat
ve sledování vozu před sebou.
POZNÁMKA
Pokud chcete aktivovat adaptivní tempomat,
musí být zavřeny dveře řidiče a řidič musí být
připoutaný.
210
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz vpředu,
který se pohybuje rychlostí větší než 30 km/h
(20 mph), a změní cíl z vozidla vpředu na stojící vozidlo, adaptivní tempomat bude stojící
vozidlo ignorovat a nastaví uloženou rychlost.
Funkce Queue Assist udrží vozidlo, aby se
nerozjelo, maximálně 4 minuty - potom se
aktivuje parkovací brzda a adaptivní tempomat
se vypne.
•
Před opětovnou aktivací adaptivního tempomatu se musí povolit parkovací brzda.
Změna cíle
•
Řidič musí sám zasáhnout a zabrzdit.
Automaticky pohotovostní režim se
změnou cíle
Adaptivní tempomat se odpojí a přejde do pohotovostního režimu, pokud:
•
•
Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může se objevit stojící vozidlo.
Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz, který se
pohybuje rychlostí nižší než 30 km/h (20 mph),
a změní cíl z pohybujícího se vozidla na stojící
vozidlo, adaptivní tempomat zabrzdí z důvodu stojícího vozidla.
rychlost klesne pod 5 km/h (5 mph) a adaptivní tempomat si není jistý, zda cílový objekt
je stojící vozidlo nebo jiný předmět, např.
retardér.
rychlost klesne pod 5 km/h (5 mph) a vozidlo
vpředu odbočí, takže jej adaptivní tempomat
již nesleduje.
Ukončení automatického brzdění, když
vůz stojí
V některých situacích funkce Queue Assist automaticky zabrzdí do klidového stavu. To znamená,
že se brzdy uvolní a vozidlo se může rozjet - proto
musí řidič zasáhnout a zabrzdit vozidlo sám, aby
jej udržel na místě.
Funkce Queue Assist uvolní plynový pedál
a nastaví adaptivní tempomat do pohotovostního
režimu v následujících situacích:
•
•
•
•
řidič má nohu na pedálu brzdy
je aktivována parkovací brzda
se volič převodových stupňů přeřadí do
polohy P, N nebo R
řidič nastaví adaptivní tempomat do pohotovostního režimu.
Automatická aktivace parkovací brzdy
V některých případech funkce Queue Assist aktivuje parkovací brzdu, aby vozidlo i nadále stálo.
K tomu dojde, pokud:
•
řidič otevře dveře a odepne si bezpečnostní
pás
•
Systém ESC se přepne z režimu Normal do
režimu Sport
•
Funkce Queue Assist brzdí vozidlo, aby se
nerozjelo, déle než 4 minuty
•
•
se vypne motor
jsou brzdy přehřáté.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 203)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 205)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 204)
* Volitelná výbava/příslušenství. 211
PODPORA ŘIDIČE
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření
Pokud se na sdružené přístrojové desce zobrazí
zpráva Zablokov. radar Viz příručka, znamená
to, že radarový snímač (str. 215) adaptivního
tempomatu nedokáže detekovat ostatní vozidla
před vozem.
Tato zpráva znamená, že nefunguje žádná
z funkcí pro upozornění na odstup (str. 200)
a varování před kolizí s automatickou aktivací brzd
(str. 226).
V této tabulce jsou uvedeny příklady možných příčin zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi:
Příčina
Akce
Povrch radaru v mřížce je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo sněhem.
Očistěte povrch radaru v mřížce od nečistot, ledu a sněhu.
Hustý déšť nebo sněžení blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje, když je vozovka velmi mokrá nebo zasněžená.
Povrch radaru byl očištěn, avšak zpráva je stále zobrazena.
Čekejte. Může trvat několik minut, než radar „zjistí“, že již není zablokován.
Související informace
•
•
•
212
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 205)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 204)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 213)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Adaptivní tempomat* - symboly
a zprávy
Někdy může adaptivní tempomat zobrazit symbol
a/nebo textovou zprávu. Dále uvádíme několik
příkladů. Dle situace dodržujte doporučení:
Symbol
Zpráva
Popis
Symbol je ZELENÝ
Vozidlo udržuje uloženou rychlost.
Symbol je BÍLÝ
Adaptivní tempomat se nastavuje v pohotovostním režimu.
Standardní tempomat se volí ručně.
Povolit temp. nastav. ESC na
normální
Adaptivní tempomat lze aktivovat, až je systém stability (ESC) (str. 190) nastaven do normálního režimu.
Adaptivní tempomat zrušen
Adaptivní tempomat je deaktivován - rychlost musí regulovat řidič.
Adaptivní tempomat není
dostupný
Adaptivní tempomat nemůže být aktivován.
Důvodem může být:
•
•
Zablokov. radar Viz příručka
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým sněhem nebo hustým deštěm.
Adaptivní tempomat je dočasně odpojen.
•
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když se
před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Přečtěte si o omezeních radarového snímače (str. 215).
Adapt.tempomat Nutný servis
Adaptivní tempomat je odpojen.
•
Kontaktujte odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 213
PODPORA ŘIDIČE
||
Symbol
Zpráva
Popis
Sešlápnutím brzdy přidržte vůz
+ akustický alarmA
Vůz stojí a tempomat uvolní brzdový pedál, aby parkovací brzda přidržela vozidlo. Kvůli závadě parkovací
brzdy se však vůz za chvíli rozjede.
•
Pod 30 km/h Musí být vozidlo
vpředuA
A
Řidič musí brzdit sám. Zpráva zůstane zobrazena a zní alarm, dokud řidič nesešlápne brzdový nebo plynový pedál.
Zobrazí se, pokud se pokusíte aktivovat tempomat při rychlostech pod 30 km/h (20 mph) a v aktivační vzdálenosti se nenachází žádné vozidlo.
Pouze s funkcí Queue Assist.
Související informace
•
•
•
214
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 203)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 205)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 204)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Radarový snímač
Radarový snímač má za úkol detekovat osobní
a nákladní vozidla, která se pohybují ve stejném
jízdním pruhu a ve stejném směru.
Radarový snímač využívají následující funkce:
•
•
•
Funkce sledování vzdálenosti*
Adaptivní tempomat*
Systém varování před kolizí s automatickou
aktivací brzd a detekcí cyklistů a chodců*
DŮLEŽITÉ
V případě viditelného poškození mřížky vozidla
nebo v případě podezření na poškození radarového snímače:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Pokud došlo k poškození nebo uvolnění
mřížky, radarového snímače nebo jeho držáku,
může se stát, že tato funkce nebude vůbec
nebo částečně k dispozici.
•
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 200)
Radarový snímač - omezení
Radarový snímač (str. 215) má jistá omezení,
a to především kvůli omezenému zornému poli.
Schopnost adaptivního tempomatu detekovat
vozidlo vpředu se výrazně sníží, pokud:
•
rychlost vozidel vpředu se výrazně liší od vaší
rychlosti
•
dojde k zablokování radarového snímače např. v případě prudkého deště nebo rozbředlého sněhu nebo pokud se před radarovým
snímačem zachytí jiné předměty.
POZNÁMKA
Prostor před radarovým senzorem musí být
čistý - viz kapitola "Údržba" (str. 230).
Zorné pole
Radarový snímač má omezené zorné pole.
V některých případech není druhý vůz detekován
nebo detekce proběhne později, než by měla.
Úpravy radarového snímače by mohly vyústit
v nelegální používání.
Související informace
•
•
•
Radarový snímač - omezení (str. 215)
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 203)
Systém varování před kolizí* (str. 226)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 215
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní situaci
a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo vzdálenost.
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje vozidlo
vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí a všechny
podmínky na cestě.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě osob,
zvířat a malých vozidel jako jsou např. jízdní
kola a motocykly. Dále nebrzdí v případě
pomalu jedoucích a stojících vozidel a předmětů.
Přečtěte si v uživatelské příručce všechny
kapitoly týkající se adaptivního tempomatu,
abyste se seznámili s omezeními, které by měl
řidič znát ještě před tím, než začne tempomat
používat.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na křižovatkách, na kluzkém povrchu, na vozovkách
zalitých vodou nebo bahnem, v prudkém
dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých vozovkách.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování
bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to i v případě, že používá adaptivní tempomat.
VAROVÁNÍ
Zorné pole ACC
Před mřížku chladiče se nesmí montovat příslušenství ani jiné předměty jako např. přídavná světla.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 203)
Systém varování před kolizí* (str. 226)
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 200)
Někdy radarový snímač detekuje s jistým
zpožděním vozidla v těsné blízkosti, např.
vozidlo, které jede mezi vaším vozem a vozidly
před vámi.
Malá vozidla, jako jsou motocykly nebo
vozidla, která nejedou uprostřed jízdního
pruhu, mohou zůstat nedetekovaná.
V zatáčkách může radarový snímač detekovat
špatné vozidlo nebo může ztratit detekované
vozidlo z dohledu.
216
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Typové schválení - radarový systém
Typové schválení pro radarové jednotky ve
vozidle lze zjistit v následující tabulce.
Trh
ACCA
BLISB
Symbol
Typové schválení
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0038TR
1071-10-3451
Brazílie
EAN: 07897843800248
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Evropa
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0038TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC.
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
✓
REGISTERED No: 0018923/09
DEALER No: DA37380/15
Spojené Arabské Emiráty
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
}}
217
PODPORA ŘIDIČE
||
Trh
Indonésie
ACCA
BLISB
✓
Symbol
Typové schválení
14785/POSTEL/2010 1982
✓
38806/SDPPI/2015 4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2009/87
✓
Equipment type: Low Power Device (LPD)
Jordánsko
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
DPH-L2C0038TR
Korea
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L'ANRT MAROC
✓
Numero d'agrement : MR 4838 ANRT 2009
Date d'agrement : 22/05/2009
Maroko
AGREE PAR L’ANRT MAROC
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Moldávie
218
✓
✓
1024
PODPORA ŘIDIČE
Trh
Singapur
ACCA
BLISB
✓
✓
Complies with IDA Standards DA105753
APPROVED
Jižní Afrika
✓
✓
A
B
Typové schválení
TA-2009/163
✓
Tchajwan
Symbol
TA-2014/2390
APPROVED
CCAB09LP4590T3
✓
CCAB15LP0680T0
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
Související informace
•
Radarový snímač (str. 215)
219
PODPORA ŘIDIČE
City Safety™
DŮLEŽITÉ
City Safety™ je funkce, která napomáhá řidiči
vyvarovat se kolize při jízdě v dopravních
zácpách, mimo jiné při změnách dopravní
situace před vozem kombinované s poklesem
pozornosti, což by mohlo vést k nehodě.
Údržbu a výměnu komponentů City Safety™
smí provádět pouze servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Funkce City Safety™ je aktivní při rychlostech do
50 km/h (30 mph). Pomáhá řidiči automatickým
brzděním vozidla v případě bezprostředního rizika
srážky s vepředu jedoucími vozidly, pokud řidič
nereaguje včas brzděním a/nebo otočením
volantu.
Systém City Safety™™ nereaguje na vozidla,
která jedou v jiném směru, na malá vozidla,
motocykly, lidi a zvířata.
City Safety™ dokáže zabránit kolizi, pokud je
rozdíl v rychlostech menší než 15 km/h
(9 mph) – je-li rozdíl v rychlostech vyšší,
dokáže pouze snížit rychlost v okamžiku
nárazu. Aby měl řidič k dispozici plný výkon
brzd, musí sešlápnout pedál brzdy.
Systém City Safety™ je nastaven tak, aby se aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům do řízení.
Řidič nebo spolujezdci normálně zaznamenají
funkci systému City Safety™ pouze tehdy, pokud
je vůz bezprostředně ohrožen kolizí.
Pokud vůz vybaven také funkcí varování před
kolizí s automatickou aktivací brzd(str. 226)*, pak
se tyto dva systémy vzájemně doplňují.
220
Systém City Safety sleduje dopravní situaci před
vozidlem pomocí laserového senzoru, který je
umístěn v horní hraně čelního okna. Pokud bezprostředně hrozí kolize, systém City Safety vůz
automaticky přibrzdí - tento zásah můžete vnímat
jako prudké zabrzdění.
Systém City Safety™ nereaguje v každé jízdní
nebo dopravní situaci, při každém počasí a při
libovolném stavu vozovky.
Systém City Safety™ se aktivuje v situacích, kdy
má řidič začít brzdit. Proto nemůže pomoci řidiči
v každé situaci.
Funkce systému City Safety™ nemůže být používána jako náhrada činnosti řidiče. Pokud by se
řidič plně spolehl jenom na brzdění pomocí
funkce City Safety™, došlo by dříve či později
k nehodě.
City Safety™ - funkce
Nikdy nečekejte, až zareaguje systém City
Safety™. Za udržování správné vzdálenosti
a rychlosti je odpovědný výhradně řidič.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ - omezení (str. 222)
City Safety™ - funkce (str. 220)
City Safety™ - použití (str. 221)
City Safety™ - laserový senzor (str. 223)
City Safety™ - symboly a zprávy (str. 225)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Když je funkce aktivována a brzdí, na sdružené
přístrojové desce se objeví textová zpráva, že
funkce je/byla aktivní.
POZNÁMKA
Pokud brzdí systém City Safety, rozsvítí se
brzdová světla.
City Safety™ - použití
City Safety™ je funkce, která napomáhá řidiči
vyvarovat se kolize při jízdě v dopravních
zácpách, mimo jiné při změnách dopravní
situace před vozem kombinované s poklesem
pozornosti, což by mohlo vést k nehodě.
Zapnutí a vypnutí
Související informace
Vysílač a přijímač laserového senzoru v čelním okně11.
Pokud je rozdíl rychlosti vzhledem k vozidlu
jedoucímu vepředu 4–15 km/h (3–9 mph), může
systém City Safety zcela zabránit kolizi.
•
•
•
•
•
Funkce City Safety™ se aktivuje automaticky
při nastartování motoru.
City Safety™ (str. 220)
City Safety™ - použití (str. 221)
City Safety™ - laserový senzor (str. 223)
City Safety™ - symboly a zprávy (str. 225)
Systém City Safety aktivuje krátké intenzivní
brzdění a za normálních okolností zastaví vozidlo
těsně za vozidlem vepředu. Takovým stylem
většina řidičů nejezdí a může to pro ně být nepříjemné.
Pokud je rozdíl rychlostí mezi vozidly vyšší než
15 km/h (9 mph), nemusí sám o sobě systém
City Safety zabránit kolizi. Aby bylo dosaženo
plného brzdného účinku, musí řidič sešlápnout
brzdový pedál. Tímto způsobem je pak možné
zabránit kolizi při rozdílech rychlostí vyšších než
15 km/h (9 mph).
11
POZNÁMKA
City Safety™ - omezení (str. 222)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
V určitých situacích může být vhodné vypnout City
Safety™, např. v prostředí, kde mohou větve
s listím zasahovat prostoru nad čelní okno.
City Safety™ se používá v systému menu MY
CAR (str. 116). Po nastartování motoru lze funkci
deaktivovat následovně:
•
V oddílu MY CAR vyhledejte Systém
podpory jízdy a vyberte položku Vypnuto
u City Safety.
Funkce však bude zapnuta při dalším nastartování motoru bez ohledu na to, zda byla při
vypnutí motoru zapnuta či vypnuta.
}}
221
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
Laserový senzor vysílá laserové světlo, i když
je funkce City Safety™ manuálně vypnuta.
Související informace
•
•
•
•
•
•
City Safety™ - omezení
Snímač systému City Safety je určen k detekování osobních vozidel a dalších velkých vozidel
před vozem, bez ohledu na to, zda je den nebo
noc.
City Safety™ (str. 220)
Tato funkce má však jistá omezení.
City Safety™ - omezení (str. 222)
Omezení snímače znamená, že City Safety funguje s omezením nebo nefunguje vůbec, např.
v hustém sněžení nebo dešti, mlze, prašných bouřích nebo sněhových vánicích. Mlha, nečistota, led
nebo sníh na čelním okně mohou rovněž rušit
jeho funkci.
City Safety™ - funkce (str. 220)
City Safety™ - laserový senzor (str. 223)
City Safety™ - symboly a zprávy (str. 225)
MY CAR (str. 116)
Funkci omezují nízko zavěšené předměty,
např.vlajka/praporek na vyčnívajícím nákladu,
nebo příslušenství jako např. přídavné světlomety
a ochranné roury, které jsou vyšší než kapota.
Laserový paprsek systému City Safety měří odraz
světla. Snímač není schopen zjistit předměty
s malou schopností odrážet světlo. Zadní části
vozidel všeobecně dostatečně odrážejí světlo díky
poznávací značce a reflektorům zadních světel.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje,
to může snížit schopnost systému City Safety
odvrátit kolizi. Za těchto situací poskytuje nejlepší
brzdný účinek a stabilitu systém ABS12 a ESC13.
Pokud vozidlo couvá, funkce City Safety je
dočasně deaktivována.
12
13
222
(Anti-lock Braking System) - antiblokovací brzdový systém.
(Electronic Stability Control) - systém stability.
Systém City Safety se také neaktivuje při nízkých
rychlostech – pod 4 km/h (3 mph), proto systém
nezasáhne v případech, kdy se vozidlo vpředu přibližuje velmi pomalu, např. při parkování.
Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto systém
City Safety nezasáhne v situacích, kdy řidič evidentním způsobem otáčí volantem nebo zrychluje,
a to i v situaci, kdy je kolize neodvratná.
Pokud systém City Safety zabránil kolizi se stojícím objektem, zůstane vozidlo v klidu maximálně
1,5 sekundy. Pokud je vozidlo zbrzděno před
jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost
snížena na stejnou rychlost, jakou se pohybuje
vozidlo jedoucí vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při zastavení
vozidla systémem City Safety zastaví motor,
pokud řidič nestačí před tím sešlápnout spojkový
pedál.
POZNÁMKA
•
Udržujte čelní okno před laserovým
senzorem bez ledu, sněhu a nečistot
(umístění senzoru (str. 220) - viz obrázek).
•
Na čelní okno před laserový senzor nic
neupevňujte a nemontujte.
•
Odstraňte námrazu a sníh z kapoty - sníh
a led nesmí překročit výšku 5 cm.
PODPORA ŘIDIČE
Zjišťování a odstraňování závad
DŮLEŽITÉ
Pokud se na sdružené přístrojové desce zobrazí
zpráva Zablok. snímačů čelního skla Viz
příručka, je laserový senzor zakryt a nedokáže
detekovat vepředu jedoucí vozidla. To znamená,
že systém City Safety není funkční.
Pokud jsou na čelním okně před „okénky“
laserových snímačů praskliny, škrábance nebo
stopy od kamínků a pokrývají oblast
cca. 0,5 x 3,0 mm (nebo větší), musíte se za
účelem výměny čelního okna obrátit na servis
(obrázek umístění snímače (str. 220)) – doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Zpráva Zablok. snímačů čelního skla Viz
příručka se nezobrazí za všech situací, při kterých je činnost laserového senzoru omezena.
Proto musí dbát na to, aby plocha čelního skla
pře senzorem byla vždy čistá.
V opačném případě může dojít k omezení
výkonu systému City Safety™.
Aby nedošlo k omezení funkčnosti, selhání či
nevyhovujícímu zásahu systému City Safety,
musí být splněny rovněž následující podmínky:
V následující tabulce jsou uvedeny možné příčiny
zobrazení zpráv spolu s doporučeními příslušných
činností.
•
Očistěte povrch čelního okna před
senzorem od nečistot, ledu a sněhu.
Společnost Volvo nedoporučuje opravovat praskliny, škrábance a poškození od
kamínků v oblasti laserového senzoru.
Mělo by se vyměnit celé čelní sklo.
•
Před výměnou čelního skla kontaktujte
autorizovaný servis Volvo, abyste měli
jistotu, že bude objednáno a nainstalováno správné sklo.
Odstraňte předmět
blokující senzor.
•
Při výměně se musí namontovat stejný typ
stěračů čelního skla nebo stěrače schválené společností Volvo.
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před laserovým senzorem je znečištěný
nebo je zakrytý ledem
nebo sněhem.
Laserový senzor má
zablokované zorné
pole.
Související informace
•
•
•
City Safety™ (str. 220)
City Safety™ - funkce (str. 220)
City Safety™ - použití (str. 221)
City Safety™ - laserový senzor
Součástí funkce City Safety™ je senzor, který
vysílá laserové světlo (umístění senzoru - viz
obrázek (str. 220)). V případě závady a v případě, že je třeba opravit laserový senzor, kontaktujte autorizovaný servis - doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo. Při manipulaci
s laserovým senzorem je nezbytně nutné dodržovat předepsané pokyny.
K laserovému senzoru se vztahují následující dva
štítky:
Na obrázku je na horním štítku uvedena klasifikace laserového paprsku:
•
Laserové záření - Nedívejte se do laserového
paprsku přímo pomocí optických přístrojů laserový výrobek třídy 1M.
}}
223
PODPORA ŘIDIČE
||
Na obrázku jsou na dolním štítku uvedeny technické parametry laserového paprsku:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Splňuje
normy FDA (U.S. Food Administration) platné
pro laserová zařízení s výjimkou odchylek dle
"Oznámení k laserům č. 50" ze dne
26. července 2001.
Údaje vyzařování laserového senzoru
V následující tabulce jsou specifikovány fyzikální
údaje laserového senzoru.
Maximální energie impulsu
2.64 µJ
Maximální výstupní výkon
45 mW
Trvání impulsu
Divergence (vodorovně x svisle)
224
33 ns
•
VAROVÁNÍ
Pokud nebudete dodržovat všechny tyto
pokyny, hrozí nebezpečí poškození zraku!
•
•
Nikdy se nedívejte do laserového senzoru
(který vydává laserové záření) ze vzdálenosti 100 mm nebo kratší zvětšovací optikou, jako jsou zvětšovací skla, mikroskopy,
čočky nebo podobné optické přístroje.
Zkoušky, opravy, demontáž, nastavení a/
nebo výměna náhradních dílů laserového
senzoru musí provádět pouze kvalifikovaný servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
•
Abyste se vyvarovali vystavení škodlivému
záření, neprovádějte žádné úpravy ani
údržbu s výjimkou úkonů specifikovaných
zde.
•
Mechanik musí postupovat podle servisních informací pro laserový senzor.
•
Nedemontujte laserový senzor (to platí
i pro demontáž čoček). Demontovaný
laserový senzor nesplňuje třídu laseru 3B
podle normy IEC 60825-1. Třída laseru
3B není bezpečná pro oči, a proto představuje riziko úrazu.
•
Konektor laserového senzoru musí být
před demontáží odpojen od čelního okna.
•
Laserový senzor musí být nainstalován na
čelní okno dříve, než je připojen konektor
senzoru.
28° × 12°
Laserový snímač vysílá laserové světlo,
když se dálkový ovladač nachází v poloze
klíče II (str. 83), a to i když je motor
vypnutý.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ (str. 220)
City Safety™ - omezení (str. 222)
City Safety™ - funkce (str. 220)
City Safety™ - použití (str. 221)
City Safety™ - symboly a zprávy (str. 225)
PODPORA ŘIDIČE
City Safety™ - symboly a zprávy
Pokud systém City Safety™ (str. 220) automaticky brzdí, může se rozsvítit jedna nebo více
Symbol
kontrolek na sdružené přístrojové desce a současně se může objevit textová zpráva. Text zprávy
může být potvrzen krátkým stisknutím tlačítka OK
na pákovém přepínači ukazatelů směru.
Zpráva
Význam/činnost
City Safety aut. zabrzdila
Systém City Safety™ brzdí nebo automaticky zabrzdil.
Zablok. snímačů čelního skla Viz příručka
Laserový senzor je dočasně z důvodu zablokování nefunkční.
•
Odstraňte předmět blokující senzor a/nebo očistěte povrch čelního okna před senzorem.
Přečtěte si o omezeních laserového snímače (str. 222).
City Safety Nutný servis
Funkce City Safety™ je vypojena.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ (str. 220)
City Safety™ - omezení (str. 222)
City Safety™ - funkce (str. 220)
City Safety™ - použití (str. 221)
City Safety™ - laserový senzor (str. 223)
225
PODPORA ŘIDIČE
Systém varování před kolizí*
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů a chodců“
má pomoci řidiči, když hrozí nebezpečí kolize
s chodcem, cyklistou nebo vozidlem vpředu,
které stojí nebo se pohybuje stejným směrem.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů a chodců se aktivuje v situacích, kdy má řidič začít brzdit podstatně dříve. Proto tato funkce nemůže pomoci
řidiči v každé situaci.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů a chodců je
nastaven tak, aby se aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům do
řízení.
Dvě úrovně systému
V závislosti na výbavě vozidla, může být systém
varování před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd a detekce cyklistů a chodců k dispozici ve
dvou provedeních:
Úroveň 1
Řidič je pouze vizuálně a akusticky upozorněn14
na výskyt překážek - brzdy automaticky nebrzdí,
řidič musí brzdit sám.
14
226
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 230)
•
Systém varování před kolizí* - omezení
(str. 232)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení
kamerového snímače (str. 233)
•
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 234)
Úroveň 2
Řidič je vizuálně a akusticky upozorněn na výskyt
překážek - pokud řidič v přiměřené době nereaguje, vozidlo automaticky zabrzdí.
DŮLEŽITÉ
Údržbu komponentů v systému varování před
kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
a detekcí cyklistů a chodců smí provádět
pouze servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů a chodců dokáže
zabránit kolizi nebo snížit rychlost při srážce.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů a chodců
nemůže být používán jako náhrada činnosti řidiče.
Pokud by se řidič plně spolehl jenom na brzdění
pomocí systému varování před kolizí s funkcí
automatické aktivace brzd, mohlo by dojít dříve či
později k nehodě.
•
Související informace
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 227)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - detekce
chodců (str. 229)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - detekce
cyklistů (str. 228)
Žádné varování před cyklisty na „úrovni 1“.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Upozornění na nebezpečí kolize* funkce
Systém varování před kolizí a City Safety™
(str. 220) se vzájemně doplňují.
1 - Varování před srážkou
Řidič je nejdříve upozorněn, že bezprostředně
hrozí kolize.
Systém varování před kolizí dokáže detekovat
chodce, cyklisty a vozidla, která stojí nebo se
pohybují ve stejném směru jako vaše vozidlo
a nacházejí se před vámi.
Pokud se v této situaci řidič nezačne vyhýbat
a riziko kolize je značné, aktivuje se funkce automatického brzdění bez ohledu na to, zda řidič
brzdí či nebrzdí. Brzdění potom nastane s plnou
brzdnou sílou, aby byla snížena rychlost při
nárazu, nebo s omezenou brzdnou sílou, pokud
stačí, aby nedošlo ke kolizi. V případě cyklistů
může k varování a plné aktivaci brzd dojít velmi
pozdě nebo souběžně.
Pokud hrozí riziko kolize s chodcem, cyklistou
nebo jiným vozidlem, řidiče na to upozorní blikající
červená výstražná kontrolka (1) a zvukový signál.
Přehled funkcí15.
Audiovizuální varovný signál v případě nebezpečí nehody.
Radarový snímač16
Kamerový snímač
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd reaguje ve třech krocích v následujícím
pořadí:
1.
Varování před srážkou
2.
Podpora brzd16
3.
Automatická aktivace brzd16
15
16
2 - Podpora brzd16
Jestliže se nebezpečí kolize po vydání varování
před kolizí stále zvyšuje, aktivuje se podpora brzd.
To znamená, že brzdová soustava je připravena na
rychlé brzdění po lehkém sešlápnutí brzd - to ucítíte jako mírné škubnutí.
Jestliže je pedál brzdy sešlápnut dostatečně
rychle, brzdy brzdí naplno.
Podpora brzd dále zvýší intenzitu, jakou řidič brzdí,
v případě, že brzdění nestačí k tomu, aby nedošlo
ke kolizi.
3 - Automatická aktivace brzd16
Naposledy se aktivuje automatická funkce brzd.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Pouze se systémem úrovně 2.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 227
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
Systém varování před kolizí se nezapne
v každé jízdní nebo dopravní situaci, při každém počasí a při libovolném stavu vozovky.
Systém varování před kolizí nereaguje na
vozidla a cyklisty, kteří se pohybují v jiném
směru, než vozidlo, nebo na zvířata.
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů
Pokud kamera větší části jízdního kola nebo těla
cyklisty nevidí, nedokáže cyklistu identifikovat.
Varování se aktivuje pouze v případě vysoké
pravděpodobnosti kolize. V kapitole "Funkce"
a "Omezení" najdete informace k omezením,
s jakými musí být řidič seznámen ještě před
tím, než použije varování před kolizí nebo
automatickou aktivaci brzd.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců a cyklistů se vypnou, pokud je rychlost
vozidla vyšší než 80 km/h (50 mph).
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců nefungují ve tmě a v tunelech, a to ani
v případě, že svítí pouliční světla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné, aby
funkce detekující cyklistu, měla k dispozici maximálně jednoznačné informace o obrysech těl
a jízdního kola - musí mít tedy možnost identifikovat jízdní kolo, hlavu, paže, ramena, nohy, horní
část těla a spodní část těla a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
Tato funkce "vidí" zezadu pouze cyklisty, kteří jedou ve
stejném směru.
Funkce automatické aktivace brzd může
zabránit kolizi a může snížit rychlost při nárazu.
Pro zajištění maximální účinnosti brzd musí
řidič brzdový pedál vždy sešlápnout - to platí
i v případě, že je vozidlo vybaveno systémem
automatické aktivace brzd.
Nikdy nečekejte na varování před kolizí. Za
udržování správné vzdálenosti a rychlosti je
vždy odpovědný řidič, a to i v případě, že je
vozidlo vybaveno systémem varování před
kolizí s automatickou aktivací brzd.
Související informace
•
228
Systém varování před kolizí* (str. 226)
Optimální příklad toho, co systém vyhodnotí jako cyklistu
- jasné obrysy těla a jízdního kola, přímo zezadu v ose
vozidla.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
•
•
Aby funkce dokázala identifikovat cyklistu,
musí se jednat o dospělého cyklistu, který
jede na "jízdním kole běžné velikosti".
VAROVÁNÍ
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů je pouhou
pomůckou.
Jízdní kolo musí být vybaveno vysoce viditelnou a schválenou17 zpětnou červenou odrazkou, která je nainstalována minimálně 70 cm
nad vozovkou.
Funkce nedokáže detekovat:
•
všechny cyklisty ve všech situacích
a nevidí například částečně zakryté cyklisty.
•
cyklisty v oblečení, které zakrývá obrysy
těla, a cyklisty, kteří přijíždějí z boku.
Cyklisté, kteří jedou po pravé nebo levé hraně
imaginární/prodloužené boční linie vozidla,
mohou být detekováni se zpožděním nebo se
může stát, že nebudou detekováni vůbec.
•
jízdní kola, která nemají vzadu červenou
odrazku.
•
jízdní kola, na kterých jsou velké předměty.
•
Schopnost funkce vidět cyklisty je podobně
jako u lidského oka za soumraku a při svítání
omezena.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
•
Funkce umožňující detekci cyklistů se deaktivuje při jízdě ve tmě a v tunelech, a to i v případě, že svítí pouliční světla.
•
Aby detekce cyklistů fungovala optimálně,
musí být aktivována funkce City Safety™, viz
City Safety™ (str. 220).
•
•
17
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců
Tato funkce dokáže detekovat cyklisty pouze
přímo zezadu, pokud jedou ve stejném směru.
Nedokáže detekovat cyklisty zezadu pod
jistým úhlem ani cyklisty z boku.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 226)
Odrazka musí splňovat doporučení a podmínky, které platí z hlediska dopravních předpisů v dané zemi.
Optimální příklady objektů, které systém považuje za
chodce se zřetelnými obrysy těla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné, aby
funkce detekující chodce, měla k dispozici maximálně jednoznačné informace o obrysech těl musí mít tedy možnost identifikovat hlavu, paže,
ramena, nohy, horní část těla a spodní část těla
a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
Pokud kamera větší těla nevidí, nedokáže chodce
identifikovat.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 229
PODPORA ŘIDIČE
||
•
Aby chodec mohl být identifikován, musí být
vzpřímený a mít výšku minimálně 80 cm..
•
Upozornění na nebezpečí kolize* použití
Schopnost kamerového snímače vidět
chodce je podobně jako u lidského oka za
soumraku a při svítání omezena.
Zapnutí a vypnutí výstražných signálů
•
Kamerový snímač umožňující detekci chodců
se deaktivuje při jízdě ve tmě a v tunelech,
a to i v případě, že svítí pouliční světla.
"Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů a chodců" je
pouhou pomůckou. Funkce nedokáže detekovat všechny chodce ve všech situacích
a nevidí, například:
částečně zakryté chodce, osoby v oděvech, které zakrývají obrysy těla, a chodce
menší než 80 cm.
•
chodce, kteří nesou větší předměty.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 226)
Světelná a zvuková signalizace
Po aktivování světelné a zvukové signalizace v případě výstrahy u kolize se výstražná kontrolka (č.
[1] na předchozím obrázku) testuje při každém
nastartování motoru, a to tak, že krátce rozsvítí
všechny segmenty na výstražné kontrolce.
Po nastartování motoru zhasnou kontrolky
a vypne se zvuková signalizace.
VAROVÁNÍ
•
Nastavení systému upozornění na nebezpečí
kolize se upravuje na obrazovce středové konzoly
nebo v systému menu MY CAR, viz (str. 116).
•
1. Zvuková a světelná výstražná signalizace v případě
rizika kolize18.
Můžete nastavit, zda u systému výstrahy v případě
kolize mají či nemají být aktivovány zvukové a světelné signály.
Při startování motoru se automaticky použije
nastavení, které bylo zvoleno při vypnutí motoru.
POZNÁMKA
Funkce podpory brzd a automatické aktivace
brzdy jsou vždy povoleny - nelze je deaktivovat.
Zvuková signalizace
Po nastartování motoru lze výstražný zvuk aktivovat/deaktivovat samostatně:
•
230
Hledejte Zvukové varování v oddílu
Varování před kolizí v systému menu MY
CAR (str. 116) - zde vyberte možnost
Zapnout nebo Vypnout.
Nyní systém varování před kolizí varuje pouze
vizuálně.
Nastavení vzdálenosti pro varování
Vzdálenost pro varování reguluje vzdálenost, při
níž systém vydá optické a akustické varování.
•
18
Vyhledejte Varování před kolizí v oddílu
Systém podpory jízdy v systému menu MY
CAR (str. 116). U položky zrušte zaškrtnutí.
Hledejte Upozornění na vzdálenost
v oddílu Varování před kolizí v systému
Nákres je schématický - model vozidla a detaily se mohou lišit.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
menu MY CAR, (str. 116) - zde vyberte
Dlouhá, Normální nebo Krátká.
Vzdálenost pro varování určuje citlivost systému.
Vzdálenost pro varování Dlouhá poskytuje časnější varování. Nejprve vyzkoušejte nastavení
Dlouhá a jestliže toto nastavení vydává příliš
mnoho varování, která mohou v určitých situacích
rušit, potom nastavení vzdálenosti změňte na
Normální.
Vzdálenost pro varování Krátká používejte pouze
ve výjimečných případech, např. pro dynamickou
jízdu.
POZNÁMKA
Pokud se používá adaptivní tempomat, tempomat použije výstražnou kontrolku i akustickou
výstrahu, dokonce i když je systém varování
před kolizí vypnutý.
Systém varování před kolizí varuje řidiče v případě hrozící srážky, funkce však nemůže zkrátit reakční dobu řidiče.
POZNÁMKA
I když se vzdálenost varování nastaví na
Dlouhá, v jistých situacích se může zdát, že
varování přichází pozdě, např. je-li velký rozdíl
rychlostí nebo pokud vozidla vpředu prudce
brzdí.
VAROVÁNÍ
Žádná automatický systém není schopen
zaručit 100% správné fungování v každé
situaci. Proto nikdy netestujte systém varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
tak, že budete najíždět do lidí a vozidel mohlo by dojít k vážnému poškození, poranění
a ohrožení životů.
Kontrola nastavení
Kamerový a radarový snímač19.
Aby snímače fungovaly správně, nesmí na nich
být nečistoty, led a sníh a snímače se musí pravidelně čistit pomocí vody a autošamponu.
Nastavení lze upravit na obrazovce středové konzoly a v systému menu (str. 116) MY CAR.
Aby byl systém varování před kolizí účinný,
jeďte vždy s časovým intervalem pro Upozornění na odstup (str. 200) nastaveným na 4-5.
19
Údržba
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Čidla tedy nebudou moci
měřit.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 226)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství. 231
PODPORA ŘIDIČE
Systém varování před kolizí* omezení
Tato funkce má jistá omezení – tento systém
není např. aktivní, dokud rychlost není 4 km/h
(3 mph).
Vizuální varovný signál systému upozornění na
nebezpečí kolize (viz (1) na obr. (str. 227)) může
být obtížné zaznamenat v případě silného slunečního svitu, odrazů, při nošení slunečních brýlí,
nebo když se řidič nedívá přímo před sebe. Proto
by měl být vždy aktivován varovný zvuk.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje,
to může snížit schopnost systému odvrátit kolizi.
Za těchto situací poskytuje nejlepší brzdný účinek
a stabilitu systém ABS a ESC (str. 190).
POZNÁMKA
Vizuální výstražný signál může být dočasně
deaktivován v případě vysoké teploty v prostoru pro cestující způsobené například prudkým slunečním světlem. Dojde-li k tomu,
aktivuje se výstražné zvukové znamení, a to i v
případě, že deaktivace proběhla v systému
menu.
•
20
232
Varování se nesmí objevit, pokud vzdálenost k vozidlu vpředu je malá nebo pokud
jsou pohyby volantu a pedálů velké, například při velmi aktivním jízdním stylu.
VAROVÁNÍ
Pokud v důsledku dopravní situace nebo vnějších vlivů radarový nebo kamerový snímač
nedokáže detekovat vpředu správně chodce
nebo cyklistu nebo vozidlo, může se stát, že
dojde ke zpoždění v indikaci varování a zásahů
brzd nebo se tyto funkce vůbec neaktivují.
Systém snímačů má v případě chodců a cyklistů20 omezený dosah – systém dokáže účinně
vydávat varování a brzdit při rychlostech
vozidla do 50 km/h (30 mph). V případě vozidel, která stojí nebo se pohybují pomalu,
systém účinně varuje a brzdí do rychlosti
vozidla 70 km/h (43 mph).
V případě zhoršené viditelnosti nebo tmy se
varování upozorňující na stojící a pomalu
jedoucí vozidla může vypnout.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců a cyklistů se vypnou, pokud je rychlost
vozidla vyšší než 80 km/h (50 mph).
Systém Upozornění na nebezpečí kolize využívá
stejné radarové snímače jako adaptivní tempomat
(str. 203). Přečtěte si více o omezeních radarového snímače (str. 215).
Pokud jsou varování vnímána jako příliš častá
nebo rušivá, může být zkrácena vzdálenost pro
varování (str. 230). To může vést k pozdějšímu
varování a tím snížení celkového počtu varování.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd se dočasně deaktivuje, pokud se zařadí
zpětný chod.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd se také neaktivuje při nízkých rychlostech –
pod 4 km/h (3 mph), proto systém nezasáhne
v případech, kdy se vozidlo vpředu přibližuje velmi
pomalu, např. při parkování.
Pokud řidič projeví aktivitu a prokáže, že si je
vědom chování během jízdy, může se varování
před kolizí nepatrně odložit, což sníží počet zbytečných varování na minimum.
Pokud systém automatické aktivace brzd zabránil
kolizi se stojícím objektem, zůstane vozidlo v klidu
maximálně 1,5 sekundy. Pokud je vozidlo
zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje,
bude rychlost snížena na stejnou rychlost, jakou
se pohybuje vozidlo jedoucí vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při zastavení
vozidla systémem automatické aktivace brzd
zastaví motor, pokud řidič nestačí před tím
sešlápnout spojkový pedál.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 226)
V případě cyklistů se může stát, že k indikaci varování a úplné aktivaci brzd dojde velmi pozdě nebo současně.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Upozornění na nebezpečí kolize* omezení kamerového snímače
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů a chodců“
má pomoci řidiči, když hrozí nebezpečí kolize
s chodcem nebo vozidlem vpředu, které stojí
nebo se pohybuje stejným směrem.
Tato funkce využívá kamerový snímač, který má
jistá omezení.
Kamerový snímač ve voze používají podobně jako
varování před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd následující funkce:
•
•
•
•
Aktivní dálkové světlomety (str. 95)
Informace o dopravních značkách (str. 240)
Driver Alert Control - DAC (str. 245)
Asistent jízdních pruhů (str. 248)
POZNÁMKA
Povrch čelního skla před kamerovým snímačem musí být bez sněhu, ledu, mlhy a nečistot.
Nepřipevňujte a nelepte nic na čelní sklo před
kamerový snímač - mohlo by se stát, že se
u některých systémů závislých na kameře sníží
účinnost nebo že tyto systémy přestanou fungovat.
Kamerové snímače mají omezení obdobná jako
lidské oko, tj. „vidí“ hůř například ve tmě, hustém
sněžení nebo mlze. Za takových podmínek mohou
být funkce systémů závislých na kameře výrazně
omezeny nebo dočasně vypnuty.
Silné protisvětlo, odrazy světla od vozovky, sníh
nebo led na vozovce, znečištěné nebo nezřetelné
značení jízdních pruhů značným způsobem omezuje činnost kamery při sledování vozovky
a detekci chodců a ostatních vozidel.
Zorné pole kamerového snímače je limitováno.
Proto se v jistých situacích může stát, že chodci,
cyklisté a vozidla nebudou detekováni vůbec nebo
budou detekováni s jistým zpožděním.
Během velmi vysokých teplot je kamera dočasně
vypnuta na cca. 15 minut po nastartování motoru,
aby byla chráněna funkčnost kamery.
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na displeji objeví zpráva Zablok.
snímačů čelního skla Viz příručka, znamená
to, že je kamerový snímač zablokován a nemůže
detekovat chodce, cyklisty, vozidla nebo silniční
značení před vozem.
Současně to znamená, že kromě varování před
kolizí s automatickou aktivací brzd nefungují
v plném rozsahu rovněž následující funkce:
•
•
•
•
Aktivní dálkové světlomety
Driver Alert Control
V této tabulce jsou uvedeny možné příčiny zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi.
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před kamerou je znečištěný nebo je
zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před kamerou od nečistot, ledu
a sněhu.
Hustá mlha, intenzivní
déšť nebo sníh znamenají, že kamera
není plně funkční.
Žádná činnost.
Kamera nefunguje
během hustého deště
nebo sněžení.
Povrch čelního okna
před kamerou jste
očistili, avšak zpráva je
stále zobrazena.
Čekejte. Může trvat
několik minut, než
kamera změří dohlednost.
Mezi vnitřní stranou
čelního okna a kamerou se objevila nečistota.
Zajeďte do servisu
a nechte si vyčistit
čelní sklo pod krytem
kamery - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 226)
Lane Keeping Aid
Informace o dopravních značkách
* Volitelná výbava/příslušenství. 233
PODPORA ŘIDIČE
Systém varování před kolizí* symboly a zprávy
má pomoci řidiči, když hrozí nebezpečí kolize
s chodcem nebo vozidlem vpředu, které stojí
nebo se pohybuje stejným směrem.
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů a chodců“
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Collision Warning System
VYP
Systém varování před kolizí je nefunkční.
Zobrazí se, když nastartujete motor.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Systém varování před
kolizí Není dostupný
Systém varování před kolizí nemůže být aktivován.
Zobrazí se, když se řidič pokusí aktivovat tuto funkci.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Bylo aktivováno automatické brzdění
Byla aktivní funkce automatické aktivace brzd.
Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zpráva zmizí po jednom stisknutí tlačítka OK.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 233).
234
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Zablokov. radar Viz příručka
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je dočasně vypnuto.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když se před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Přečtěte si o omezeních radarového snímače (str. 215).
Varování před kolizí Nutný
servis
A
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je částečně nebo zcela vypnuto.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Související informace
•
•
Systém varování před kolizí* (str. 226)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 227)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - detekce
chodců (str. 229)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - detekce
cyklistů (str. 228)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 230)
•
Systém varování před kolizí* - omezení
(str. 232)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení
kamerového snímače (str. 233)
* Volitelná výbava/příslušenství. 235
PODPORA ŘIDIČE
BLIS*
Přehled
Funkce BLIS (Blind Spot Information) má za
úkol pomoci řidiči při jízdě v hustém provozu na
cestách s několika pruhy v jednom směru.
Funkce BLIS má řidiče upozornit na:
•
•
vozidla v mrtvém úhlu
rychle se přibližující vozidla v levém a pravém
jízdním pruhu, která jsou nejblíže vozidlu.
Funkce BLIS CTA (str. 238) (Cross Traffic Alert),
která je součástí funkce BLIS, má řidiče upozornit
na:
•
křižující vozidla, když vůz couvá.
Udržujte je v čistotě, a to i na levé straně.
Umístění kontrolky BLIS21.
Kontrolka
VAROVÁNÍ
Systém BLIS představuje pouhý doplněk
a nereaguje v každé situaci.
Systém BLIS nenahrazuje bezpečný styl jízdy
a použití vnitřních a vnějších zpětných zrcátek.
Systém BLIS nikdy nenahradí pozornost
a odpovědnost řidiče - za bezpečné přejíždění
do vedlejších pruhů nese odpovědnost vždy
řidič.
BLIS symbol
POZNÁMKA
Kontrolka se rozsvítí na té straně vozidla, kde
systém detekoval vůz. Pokud je vozidlo předjížděno z obou stran současně, rozsvítí se obě
kontrolky.
•
Aby snímače fungovaly správně, musí být
prostor před snímači čistý.
Související informace
•
•
•
BLIS* - použití (str. 237)
BLIS - symboly a zprávy (str. 240)
CTA* (str. 238)
Údržba
Snímače funkce BLIS se nacházejí uvnitř zadního
nárazníku resp. blatníku v rozích vozidla.
21
236
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
BLIS* - použití
Funkce BLIS (Blind Spot Information) má za
úkol pomoci řidiči při jízdě v hustém provozu na
cestách s několika pruhy v jednom směru.
Aktivace/deaktivace funkce BLIS
Funkce BLIS se aktivuje při nastartování motoru.
To potvrdí jedno zablikání kontrolek ve dveřích.
zpráva. Po aktivaci směrová světla v panelu dveří
jednou zablikají.
Zhasnutí textové zprávy:
•
Stiskněte tlačítko OK na levém páčkovém
přepínači.
nebo
•
Jakmile funkce BLIS zjistí vozidlo v 1. zóně nebo
rychle se přibližující vozidlo v 2. zóně, kontrolka
funkce BLIS v panelu dveří se rozsvítí nepřerušovaným svitem. Pokud řidič aktivuje směrová světla
na stejné straně jako je varování, kontrolka BLIS
přestane svítit nepřerušovaným světlem a bude
blikat s intenzivním svitem.
Počkejte cca. 5 sekund - zpráva zhasne.
VAROVÁNÍ
Kdy BLIS funguje
Systém BLIS nefunguje v prudkých zatáčkách.
Systém BLIS nefunguje, když vozidlo couvá.
Omezení
Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci.
Funkci BLIS lze deaktivovat/aktivovat stisknutím
tlačítka BLIS na středové konzole.
•
Funkčnost systému může snížit nečistota, led
a sníh na snímačích. Pokud jsou snímače
zakryté, funkce BLIS nedokáže objekty detekovat.
•
Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné předměty, pásky ani nálepky.
•
Funkce BLIS se deaktivuje, pokud se k elektrickému systému vozidla připojí přívěs.
Princip funkce BLIS: 1. Zóna v mrtvém úhlu. 2. Zóna pro
rychle se přibližující vozidlo.
U některých kombinací výbavy na přání nezbývá
na středové konzole volné místo pro tlačítko v tomto případě funkci zajišťuje systém nabídky
MY CAR (str. 116).
Funkce BLIS je aktivní při rychlostech vyšších než
10 km/h (6 mph).
Je-li funkce BLIS deaktivována/aktivována, kontrolka v tlačítku zhasne/rozsvítí se a na sdružené
přístrojové desce potvrdí tuto změnu textová
•
•
DŮLEŽITÉ
Oprava komponentů funkcí BLIS a CTA a přelakování nárazníků smí provádět pouze servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Systém reaguje, pokud:
je vozidlo předjížděno jinými vozidly
se k vozidlu řidiče rychle blíží jiné vozidlo.
Související informace
•
•
BLIS* (str. 236)
BLIS - symboly a zprávy (str. 240)
* Volitelná výbava/příslušenství. 237
PODPORA ŘIDIČE
CTA*
Funkce BLIS v systému CTA (Cross Traffic
Alert) pomáhá upozornit řidiče na křižující
vozidla, když vůz couvá. CTA doplňuje systém
BLIS (str. 236).
Aktivace/deaktivace CTA
Funkce CTA se aktivuje při nastartování motoru.
To potvrdí jedno bliknutí kontrolek funkce BLIS ve
dveřích.
VAROVÁNÍ
Systém CTA představuje pouhý doplněk
a nereaguje v každé situaci.
Systém CTA nenahrazuje bezpečný styl jízdy
a použití vnitřních a vnějších zpětných zrcátek.
Systém CTA nikdy nenahradí pozornost
a odpovědnost řidiče - za bezpečné couvání
nese odpovědnost vždy řidič.
Kdy CTA funguje
Funkce CTA je aktivní během couvání a aktivuje
se automaticky, když se v převodovce zařadí
zpětný chod.
•
Pokud funkce CTA detekuje objekt přibližující
se z boku, ozve se akustická výstraha, a to
z levého nebo z pravého reproduktoru v závislosti na směru, ze kterého se daný objekt přibližuje.
•
Funkce CTA rovněž varuje tím, že rozsvítí
světla BLIS.
•
Dále varuje rozsvícením ikony na grafickém
vyobrazení PAS (str. 252) na obrazovce.
Omezení
CTA nereaguje optimálně v každé situace, avšak
má jistá omezení. Například senzory CTA nedokáží "vidět" přes ostatní zaparkovaná vozidla nebo
jiné vyčnívající předměty.
Zapnutí a vypnutí snímačů parkovací asistence a funkce
CTA.
Funkci CTA lze deaktivovat/aktivovat samostatně
tlačítkem Zapnutí/Vypnutí parkovacího asistenta
(str. 252). Při opětovné aktivaci jednou blikne
kontrolka funkce BLIS.
Funkce BLIS však zůstává aktivována i po deaktivování systému CTA.
238
Zde uvádíme pár příkladů, kdy "zorné pole"
systému CTA může být zpočátku omezeno
a proto přibližující se vozy dokáže detekovat, až
když jsou velmi blízko:
Princip funkce CTA.
Funkce CTA doplňuje funkci BLIS tím, že dokáže
zjistit objekty přibližující se z boku při couvání
např. z parkoviště.
Funkce CTA má především detekovat vozidla. Za
příznivých podmínek dokáže detekovat i menší
předměty jako jsou cyklisté a chodci.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Pokud však řidič pomalu couvá, úhel se změní
vzhledem k vozidlu/objektu, který je zablokován,
přičemž mrtvý sektor se rychle zmenšuje.
Příklady dalších omezení:
Vozidlo parkuje hluboko na parkovacím místě.
Mrtvý sektor pro systém CTA.
Sektor, ve kterém CTA "vidí"/detekuje.
•
Funkčnost systému může snížit nečistota, led
a sníh na snímačích. Pokud jsou snímače
zakryté, funkce CTA nedokáže objekty detekovat.
•
Funkce CTA se deaktivuje, pokud se k elektrickému systému vozidla připojí přívěs.
DŮLEŽITÉ
Oprava komponentů funkcí BLIS a CTA a přelakování nárazníků smí provádět pouze servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Údržba
Snímače funkce BLIS a CTA se nacházejí uvnitř
zadního nárazníku resp. blatníku v rozích vozidla.
Udržujte je v čistotě, a to i na levé straně.
•
Aby snímače fungovaly správně, musí být
prostor před snímači čistý.
•
Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné předměty, pásky ani nálepky.
Související informace
•
•
BLIS* (str. 236)
BLIS - symboly a zprávy (str. 240)
Je-li parkovací místo šikmé, systém CTA může být na
jedné straně zcela "slepý".
* Volitelná výbava/příslušenství. 239
PODPORA ŘIDIČE
BLIS - symboly a zprávy
V situacích, kdy funkce BLIS (Blind Spot
Information) (str. 236) a CTA (Cross Traffic
Alert) (str. 238) nefungují nebo jsou přerušovány, se na sdružené přístrojové desce může
zobrazit symbol a text s vysvětlením. Postupujte
podle doporučení.
Informace o dopravních značkách
(RSI)*
Systém Informace o dopravních značkách (RSI –
Road Sign Information) pomáhá řidiči se zapamatováním dopravních značek souvisejících
s rychlostí, kolem kterých projel.
Příklady zpráv:
Zpráva
Popis
CTA VYP
Funkce CTA byla manuálně
vypnuta. Funkce BLIS je aktivní.
BLIS
a CTA VYP
Přip. přívěs
Funkce BLIS a CTA jsou
dočasně mimo provoz, protože
je k elektrickému systému
vozidla připojen přívěs.
BLIS
a CTA
Nutný
servis
BLIS a CTA nefungují.
•
Pokud zobrazení zprávy
přetrvává, kontaktujte servis
- doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Příklady čitelných rychlostních značek22.
Funkce RSI pomáhá řidiči zobrazovat silniční
značky s informacemi o aktuální rychlosti, např.
značky o začátku/konci dálnice nebo silnice
a značky zákazu předjíždění.
Pokud vozidlo projede kolem značky dálnice resp.
silnice pro motorová vozidla a značky zobrazující
maximální rychlost, systém RSI zobrazí symbol
značky pro maximální přípustnou rychlost.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím
tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů
směru.
Související informace
•
240
BLIS* (str. 236)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
•
•
VAROVÁNÍ
Funkci RSI aktivujte následovně:
Funkce informačního systému dopravních
značek představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
1.
Vyhledejte funkci v systému nabídky MY
CAR, viz MY CAR (str. 116).
2.
Zvýrazněte položku Systém detekce
dopravních znač. jedním stisknutím tlačítka
OK/MENU. Stisknutím tlačítka EXIT se
vrátíte zpět.
Informační systém dopravních značek
nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče.
Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající
rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním
vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - použití
Funkce Informace o dopravních značkách
(RSI23) registruje a ukazuje dopravní značky
mnoha způsoby, a to v závislosti na značce
a situaci.
Související informace
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* použití (str. 241)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* omezení (str. 244)
RSI Zapnuto/Vypnuto
Lze si zvolit funkci Informace o dopravních značkách - řidič může zvolit Zap nebo Vyp.
Zaznamenávané informace o rychlosti24.
Jakmile systém RSI registruje dopravní značku
s přikázanou rychlostí, tato značka se zobrazí jako
symbol na přístrojové desce.
Společně se symbolem aktuálního omezení rychlosti se dle
situace může zobrazit také
značka24 zákazu předjíždění.
22
Funkce informací o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu; obrázky v těchto pokynech zobrazují pouze několik příkladů.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 241
PODPORA ŘIDIČE
||
Konec maximální rychlosti nebo dálnice
Příklad přímé rychlostní
značky24.
Jakmile RSI detekuje "nepřímou rychlostní
značku", která znamená konec dané maximální
rychlosti, například, konec dálnice, na sdruženém
přístroji se zobrazí symbol společně s příslušnou
značkou cesty.
Příklady nepřímé rychlostní značky24:
Konec všech omezení.
Dodatečné značky
Symbol na sdruženém přístroji zhasne po
cca. 5 minutách a nesvítí do doby, než vůz projede kolem další značky související s rychlostí.
Sensus Navigation
Je-li vozidlo vybaveno systémem Sensus
Navigation, informace o rychlosti se načítají
z navigace v následujících případech:
Konec dálnice.
Symbol na sdruženém přístroji zhasne po
10-30 sekundách a nesvítí do doby, než vůz projede kolem další značky související s rychlostí.
•
Pokud jsou detekovány značky, které
nepřímo omezují rychlost, např. dálnice, silnice pro motorová vozidla a začátek obce/
města.
•
Pokud se předpokládá, že dříve detekovaná
značka rychlosti již neplatí, ale nová značka
nebyla dosud detekována.
Změna limitu rychlosti
Při projetí kolem přímé rychlosti značky, která
mění maximální povolenou rychlost, se na sdruženém přístroji zobrazí symbol společně s odpovídající značkou cesty.
23
24
242
Road Sign Information
Silniční značky závisejí na trhu - vyobrazení v těchto pokynech jsou pouze ilustrativní.
Příklady dodatečných značek24.
Někdy pro tutéž cestu platí různá omezení
rychlosti - v tomto případě dodatečná značka
označuje okolnosti, za kterých příslušné rychlosti
platí. Například jistá část komunikace může být
obzvláště náchylná na nehody v případě deště a/
nebo mlhy.
Dodatečná značka související s deštěm se zobrazí
pouze v případě, že se používají stěrače čelního
skla.
PODPORA ŘIDIČE
Rychlost platná na sjezdech je
na některých trzích označena
dodatečnou značkou s šipkou.
Varování k rychlosti indikuje
sdružený přístroji jako dočasně
blikající symbol24 maximální
rychlosti v případě, kdy vozidlo
překračuje rychlost minimálně
o 5 km/h (5 mph).
Značky rychlosti spojené
s tímto druhem doplňkové
značky se zobrazí pouze v případě, že řidič používá směrové světlo.
Související informace
•
Informace o dopravních značkách (RSI)*
(str. 240)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* omezení (str. 244)
•
MY CAR (str. 116)
Některé rychlosti platí např.
pouze po omezenou vzdálenost
nebo v určitou dobu dne. Řidiče
na tuto situaci upozorní systém
značky s doplňujícími informacemi pod symbolem označujícím rychlost.
Prázdný rámeček, tedy symbol24 další značky, pod symbolem rychlosti na sdružené přístrojové desce znamená, že
systém RSI detekoval další
značku s doplňujícími informacemi o aktuálním omezení
rychlosti.
Výstraha k rychlosti - zapnuto/vypnuto
Lze si zvolit dílčí funkci Upozornění na
rychlostní omezení, která je součástí funkce
RSI - řidič může zvolit Zap nebo Vyp.
24
Funkci Upozornění na rychlost aktivujte následovně:
1.
Vyhledejte funkci v systému nabídky MY
CAR, viz MY CAR (str. 116).
2.
Zvýrazněte položku Upozornění na
rychlost jedním stisknutím tlačítka OK/
MENU. Stisknutím tlačítka EXIT se vrátíte
zpět.
Silniční značky závisejí na trhu - vyobrazení v těchto pokynech jsou pouze ilustrativní.
* Volitelná výbava/příslušenství. 243
PODPORA ŘIDIČE
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - omezení
Informační systém dopravních značek (RSI25)
může mít v jistých situacích omezení.
Kamerový snímače systému RSI má podobná
omezení jako lidské oko. Bližší informace najdete
v kapitole o omezeních kamerového snímače
(str. 233)).
Funkce RSI nezaznamenává značky s nepřímými
informacemi o platném omezení rychlosti, např.
značky s názvy obcí a okresů.
Příklady situací, kdy může dojít k omezení funkčnosti systému RSI:
•
•
•
•
•
Značky umístěné v zatáčkách
Otočené nebo poškozené značky
Značky umístěné vysoko nad cestou
Zcela/částečně zakryté nebo nevhodně umístěné značky
•
Informace o dopravních značkách (RSI)*
(str. 240)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* použití (str. 241)
Systém Driver Alert*
Driver Alert System je určeno pro pomoc řidičům, jejichž schopnost řízení se v průběhu jízdy
snižuje, nebo kteří neočekávaně opustili jízdní
pruh, v němž jedou.
Driver Alert System zahrnuje dvě různé funkce,
které mohou být vypnuty současně nebo jednotlivě:
•
•
Driver Alert Control - DAC (str. 246).
Lane Departure Warning - LDW (str. 248).
Zapnutá funkce je nastavena do pohotovostního
režimu a neaktivuje se automaticky, dokud
rychlost nepřekročí 65 km/h (40 mph).
Funkce se deaktivuje, když rychlost klesne pod
60 km/h (37 mph).
Obě funkce využívají kameru, která je závislá na
bočním značení jízdního pruhu po obou stranách.
VAROVÁNÍ
•
značky zcela nebo částečně zakryté mrazem,
sněhem nebo nečistotami
Systém výstrahy pro řidiče nefunguje ve všech
situacích. Jedná se o pouhý doplněk.
•
digitální mapy cest26 jsou zastaralé, nepřesné
nebo neobsahují informace o rychlosti27.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem
nese v konečném důsledku vždy řidič.
25
26
27
244
Nejasné značky
Související informace
Road Sign Information
Pouze ve vozidlech vybavených systémem Sensus Navigation.
Mapová data s informacemi o rychlosti neexistují pro všechny oblasti.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (str. 245)
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 248)
Driver Alert Control (DAC)*
POZNÁMKA
Funkce DAC je určena k upoutání pozornosti
řidiče, když při řízení začne ztrácet koncentraci,
např. začíná být rozptýlený nebo začne usínat.
Cílem DAC je detekovat pomalu se snižující koncentraci řidiče a je primárně určen pro hlavní silnice. Funkce není určena pro městský provoz.
Tato funkce se nesmí používat k prodloužení
doby jízdy. Pravidelně si naplánujte přestávky,
abyste měli jistotu, že jste odpočatí.
Omezení
V některých případech může systém vydat varování, ačkoli schopnost řízení není omezena, například:
•
•
ve velmi silném bočním větru
na vozovce s vyjetými kolejemi.
POZNÁMKA
Senzor kamery má jistá omezení (str. 233).
Související informace
Kamera detekuje boční značení na vozovce
a porovnává část vozovky s pohyby volantu. Řidič
je upozorněn, pokud vůz nesleduje plynule značení vozovky.
•
•
•
Systém Driver Alert* (str. 244)
Driver Alert Control (DAC)* - použití
(str. 246)
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy (str. 247)
V některých případech se schopnost řídit nemění,
i když je řidič unavený. V tomto případě systém
řidiče neupozorní. Proto je vždy důležité zastavit
a udělat si přestávku, pokud se objeví jakékoli
známky únavy řidiče, bez ohledu na to, zda DAC
vydá nebo nevydá varování.
* Volitelná výbava/příslušenství. 245
PODPORA ŘIDIČE
Driver Alert Control (DAC)* - použití
VAROVÁNÍ
Nastavení se upravují z displeje na středové konzole a z jeho menu.
Alarm ze systému Driver Alert Control musí
být brán velmi vážně, neboť ospalý řidič/
ospalá řidička si obvykle není vědom/vědoma
svého stavu.
zap/vyp
Funkci Driver Alert lze nastavit do pohotovostního
režimu v systému menu MY CAR (str. 116):
•
•
Pokud se rozezní alarm nebo se cítíte unaveni:
•
Zaškrtnuté políčko - funkce je aktivována.
Nezaškrtnuté políčko - funkce je deaktivována.
Funkce
Funkce Driver Alert se aktivuje, když rychlost
stoupne nad 65 km/h (40 mph), a zůstává aktivní,
dokud je rychlost větší než 60 km/h (37 mph).
Pokud vozidlo jede chaoticky, řidiče
upozorní zvukový signál a textová
zpráva Driver Alert Čas na
přestávku - současně se na sdružené
přístrojové desce rozsvítí sousední symbol. Varování je po chvíli opakováno, jestliže se schopnost
řídit nezlepší.
Co nejdříve zastavte bezpečně vozidlo
a odpočiňte si.
Studie ukázaly, že když řidič řídí unavený,
nebezpečí je stejné, jako kdyby řídil pod vlivem
alkoholu nebo jiných stimulantů.
Související informace
•
•
Systém Driver Alert* (str. 244)
Driver Alert Control (DAC)* (str. 245)
Výstražný symbol lze vypnout:
•
246
Stiskněte tlačítko OK na levém páčkovém
přepínači.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Driver Alert Control (DAC)* symboly a zprávy
konzoly v různých situacích symboly a textové
zprávy.
DAC (str. 245) zobrazuje na sdružené přístrojové desce nebo na obrazovce displeje středové
Pár příkladů:
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Driver Alert Čas na přestávku
Vůz nebyl řízen plynule; řidič je upozorněn akustickým varováním + textem.
Zablok. snímačů čelního skla Viz příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 233).
Výstraha řidiči Nutný servis
Systém je vypnutý.
•
A
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Související informace
•
•
•
Systém Driver Alert* (str. 244)
Driver Alert Control (DAC)* (str. 245)
Driver Alert Control (DAC)* - použití
(str. 246)
* Volitelná výbava/příslušenství. 247
PODPORA ŘIDIČE
Lane Departure Warning (LDW)*
POZNÁMKA
Funkce Lane Departure Warning (Lane
Departure Warning) pomáhá řidiči snížit nebezpečí, že se vozidlo na hlavních cestách a dálnicích náhodně dostane v jistých jízdních situacích
mimo jízdní pruh.
Řidič je upozorněn pokaždé, když kola přejedou čáru. Pokud se čára nachází mezi koly,
zvukový alarm není vydán.
VAROVÁNÍ
Princip funkce LDW
Lane Departure Warning (LDW) funkce
U funkce Lane Departure Warning ((Lane
Departure Warning)) lze provést některá nastavení.
Vypnutí/zapnutí
Funkce Lane Assistance představuje pouhou
pomůcku řidiče a nezapne se v každé jízdní
nebo dopravní situaci, při každém počasí a při
libovolném stavu vozovky.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem
a za dodržování platných zákonů a dopravních
předpisů nese v konečném důsledku vždy
řidič.
Související informace
•
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
(str. 248)
(Obrázek je schematický - nejedná se o konkrétní
model.)
•
Lane Departure Warning (LDW) - ovládání
(str. 249)
Kamera detekuje boční čáry silnice/jízdního
pruhu.
•
Lane Departure Warning (LDW) - omezení
(str. 250)
Pokud vozidlo přejede přes jednu z bočních čar,
řidiče upozorní zvukový signál.
•
Lane Departure Warning (LDW) - symboly
a hlášení (str. 251)
•
Systém Driver Alert* (str. 244)
Stisknutím tlačítka na středové konzole funkci
aktivujete nebo deaktivujete. Je-li funkce zapnuta,
kontrolka v tlačítku svítí.
Tato funkce je v konkrétních situacích doplněna
na sdružené přístrojové desce intuitivní grafikou.
Osobní preference
Nastavení se provádí ze středové konzoly pomocí
systému nabídky MY CAR. Popis systému
nabídky - viz MY CAR (str. 116).
Vyberte některou z následujících možností:
248
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
• Při spuštění - funkce je při každém nastartování motoru nastavena do pohotovostního
režimu. Při nastartování je nastavena stejná
hodnota, jaká byla nastavena při vypnutí
motoru.
• Vyšší citlivost – Zvýší se citlivost, poplach je
Lane Departure Warning (LDW) ovládání
Funkce Lane Departure Warning (Lane
Departure Warning) je v konkrétních situacích
doplněna na sdružené přístrojové desce intuitivní
grafikou. Pár příkladů:
spuštěn dříve a platí méně omezení.
Symbol LDW má ŠEDÉ boční čáry – funkce
je v pohotovostním režimu, protože rychlost
klesla pod 65 km/h (40 mph).
•
Symbol LDW nemá boční čáry - funkce je
deaktivována.
Související informace
•
Související informace
•
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 248)
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 248)
Boční čáry funkce LDW.
•
Symbol LDW má BÍLÉ boční čáry - funkce je
aktivní a detekuje, tedy "vidí", jednu nebo obě
boční čáry.
•
Symbol LDW má ŠEDÉ boční čáry - funkce
je aktivní, ale nedetekuje levou ani pravou
boční čáru.
nebo
* Volitelná výbava/příslušenství. 249
PODPORA ŘIDIČE
Lane Departure Warning (LDW) omezení
Snímač kamery funkce Lane Departure Warning
(Lane Departure Warning) má podobná omezení
jako lidské oko.
Pokud potřebujete další informace, přečtěte si
o omezeních kamerového snímače (str. 233).
POZNÁMKA
Jsou situace, kdy funkce LDW neindikuje
žádnou výstrahu, např.:
•
•
•
•
•
Jsou zapnuté ukazatele směru
Řidič má nohu na brzdovém pedálu28
V případě rychlého sešlápnutí plynového
pedálu28
V případě rychlého pohybu volantu28
Pokud je zatáčka tak ostrá, že se vozidlo
nakloní.
Související informace
•
28
250
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 248)
Pokud je vybráno "Vyšší citlivost", výstraha je nadále aktivní, viz Lane Departure Warning (LDW) - funkce (str. 248).
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Lane Departure Warning (LDW) symboly a hlášení
Pokud funkce asistenta jízdních pruhů není
k dispozici, na přístrojové desce se na displeji
Symbol
nebo obrazovce může objevit symbol společně
s vysvětlením. Podle situace postupujte podle
doporučení.
Zpráva
Popis
Lane Departure Warning ZAP/Lane
Departure Warning VYP
Funkce je zapnuta/vypnuta.
Příklady zpráv:
Zobrazí se při zapnutí/vypnutí.
Text zmizí přibližně po 5 sekundách.
Zablok. snímačů čelního skla Viz příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Vyčistěte čelní sklo před snímačem kamery.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 233).
Výstraha řidiči Nutný servis
Systém je vypnutý.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 248)
* Volitelná výbava/příslušenství. 251
PODPORA ŘIDIČE
Parkovací asistent*
VAROVÁNÍ
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování.
Akustický signál a symboly na displeji středové
konzoly indikují vzdálenost od překážky.
Hlasitost parkovacího asistenta lze nastavit
během akustické signalizace pomocí knoflíku
VOL na středové konzole. Tuto hlasitost lze
nastavit také v nabídce nastavení audio, která je
přístupna po stisknutí tlačítka SOUND, nebo
v systému nabídky (str. 116) MY CAR29.
Parkovací asistent je k dispozici ve dvou verzích:
•
•
Pouze vzadu
Vpředu i vzadu.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém
systému vozidla, vyčnívání tažné tyče se
zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
252
•
Parkovací snímače mají mrtvé úhly, ve
kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor především na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
•
Parkovací asistent nenahrazuje ostražitost
a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Související informace
•
•
•
•
•
•
29
•
Parkovací asistent představuje doplněk
podpory řidiče, který má usnadnit jízdu
a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato
funkce nedokáže reagovat ve všech
dopravních podmínkách, při jakémkoliv
počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
Parkovací asistent* - funkce (str. 252)
Parkovací asistent* - přední (str. 254)
Parkovací asistent* - funkce
Systém parkovací asistence se automaticky aktivuje při nastartování motoru - rozsvítí se kontrolka Zapnuto/Vypnuto. Pokud je parkovací asistent deaktivován tlačítkem, kontrolka zhasne.
Kontrolka Zapnuto/Vypnuto parkovací asistence
a funkce CTA*.
Pokud je vozidlo vybaveno funkcí CTA (str. 238),
kontrolky funkce BLIS (str. 236) bliknou jednou,
poté se parkovací asistence aktivuje tlačítkem.
Parkovací asistent* - zadní (str. 253)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str. 255)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 255)
Parkovací kamera* (str. 256)
V závislosti na audiosystému a systému přehrávání médií.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
DŮLEŽITÉ
Senzory nedokáží rozeznat v jistých okamžicích předměty jako např. řetězy, tenké lesklé
tyče a nízké bariéry, které jsou ve "stínu signálu" - v tomto případě se pulzující tón nečekaně vypne a nepřejde v nepřerušovaný tón,
který očekáváte.
Parkovací asistent* - zadní
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování.
Akustický signál a symboly na displeji středové
konzoly indikují vzdálenost od překážky.
Senzory nedokáží detekovat vysoké předměty
např. vyčnívající nakládací rampy.
•
Obrazovka na displeji - ukazuje překážku vpředu vlevo
a vzadu vpravo.
Displej na středové konzole zobrazuje situaci
v souvislosti s vozem a detekovanou překážkou.
Označené sektory ukazují, které ze čtyř čidel
detekuje překážku. Čím je symbol vozu blíže konkrétnímu políčku sektoru, tím je kratší vzdálenost
mezi vozem a detekovanou překážkou.
Frekvence signálu se zvyšuje s přibližováním
k překážce, před nebo za vozidlem. Jiný zvuk
audiosystému je automaticky ztišen.
Pokud je vzdálenost k překážce menší než 30
cm, změní se tón na stálý a značka aktivního čidla
se zcela vyplní. Pokud jsou překážky ve vzdálenosti signalizované stálým tónem za i před vozidlem, bude se signál ozývat reproduktorů střídavě.
V tomto případě věnujte zvýšenou pozornost manévrování a přejezdu s vozem jeďte velmi pomalu nebo zastavte. Může
hrozit značné nebezpečí poškození
vozidla a ostatních předmětů, protože
informace ze senzorů nejsou v těchto
situacích vždy spolehlivé.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 252)
Parkovací asistent* - přední (str. 254)
Parkovací asistent* - zadní (str. 253)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str. 255)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 255)
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5
metru. Signál vychází z jednoho ze zadních reproduktorů.
Zadní parkovací asistent se aktivuje při zařazení
zpátečky.
Při couvání např. s přívěsem na tažné tyči se
automaticky vypne zadní parkovací asistence jinak by senzory reagovaly na přívěs.
Parkovací kamera* (str. 256)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 253
PODPORA ŘIDIČE
||
POZNÁMKA
Pokud couváte např. s přívěsem nebo nosičem jízdních kol na tažné tyči a nepoužíváte
originální kabeláž pro přívěs Volvo, možná
budete muset parkovací asistenci manuálně
vypnout, aby senzory na přívěs nebo nosič
nereagovaly.
Parkovací asistent* - přední
POZNÁMKA
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování.
Akustický signál a symboly na displeji středové
konzoly indikují vzdálenost od překážek.
Parkovací asistence se vypne, pokud se aktivuje parkovací brzda nebo pokud se ve voze
s automatickou převodovkou zvolí režim P.
Parkovací asistent se automaticky aktivuje při
nastartování motoru - rozsvítí se kontrolka
Zap/Vyp spínače. Pokud je parkovací asistent
deaktivován tlačítkem, kontrolka zhasne.
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou namontována pomocná světla:
Nezapomeňte, že nesmí blokovat čidla pomocná světla mohou být vnímána jako překážka.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 252)
Parkovací asistent* - funkce (str. 252)
Parkovací asistent* - přední (str. 254)
Související informace
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* - čištění čidel (str. 255)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 255)
Parkovací kamera* (str. 256)
Účinná vzdálenost před vozidlem je přibližně
0,8 metru. Zvukový signál pro překážky vpředu
vychází z jednoho z předních reproduktorů.
•
Parkovací asistent* (str. 252)
Parkovací asistent* - funkce (str. 252)
Parkovací asistent* - zadní (str. 253)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str. 255)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 255)
Parkovací kamera* (str. 256)
systém předního parkovacího asistenta je aktivní
do rychlosti 10 km/h (6 mph).
Pokud se systém parkovací asistence deaktivuje,
protože se vozidlo pohybuje příliš rychle (11 km/h
(7 mph)), funkce se aktivuje znovu, jakmile
rychlost klesne pod 10 km/h (6 mph).
254
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Parkovací asistent* - indikace
poruchy
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování.
Akustický signál a symboly na displeji středové
konzoly indikují vzdálenost od překážky.
Pokud se informační kontrolka rozsvítí
trvale a na sdružené přístrojové desce
se zobrazí textová zpráva Park.
asistent Nutný servis, je parkovací asistence
vypnuta.
Parkovací asistent* - čištění čidel
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování.
Akustický signál a symboly na displeji středové
konzoly indikují vzdálenost od překážky.
Pro zajištění správné funkce musí být čištění
čidel prováděno pravidelně. Pro čištění používejte vodu a autošampon.
DŮLEŽITÉ
Umístění čidel, zadních.
Za jistých podmínek může parkovací asistent
vydávat chybné varovné signály. Důvodem
jsou vnější zdroje zvuku, které vysílají stejné
ultrazvukové frekvence, se kterými tento
systém pracuje.
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo výfukové plyny z motocyklů.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 252)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str. 255)
Parkovací asistent* - funkce (str. 252)
Parkovací asistent* - přední (str. 254)
Parkovací asistent* - zadní (str. 253)
POZNÁMKA
Nečistoty, led a sníh zakrývající senzory
mohou aktivovat chybné výstražné signály
a mohou způsobit omezenou funkčnost nebo
nefunkčnost.
Umístění čidel, předních.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 252)
Parkovací asistent* - funkce (str. 252)
Parkovací asistent* - přední (str. 254)
Parkovací asistent* - zadní (str. 253)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 255)
Parkovací kamera* (str. 256)
Parkovací kamera* (str. 256)
* Volitelná výbava/příslušenství. 255
PODPORA ŘIDIČE
Parkovací kamera*
Parkovací kamera je pomocný systém, který se
aktivuje při zařazení zpětného chodu.
VAROVÁNÍ
•
Parkovací kamera představuje doplněk
podpory řidiče, který má usnadnit jízdu
a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato
funkce nedokáže reagovat ve všech
dopravních podmínkách, při jakémkoliv
počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Parkovací kamery mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor především na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
•
Předměty/překážky na obrazovce se
mohou zdát, že jsou k vozidlu dále, než
jsou ve skutečnosti.
Obraz z kamery se objeví na obrazovce středové
konzoly.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém
systému vozidla, vyčnívání tažné tyče se
zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
•
Parkovací kamery nenahrazují ostražitost
a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Funkce a ovládání
Umístění kamery vedle otevíracího madla.
Kamera vidí, co je za vozem a zda se něco blíží ze
stran.
Kamera zobrazuje široký prostor za vozidlem
s částí nárazníku a tažným zařízením.
Na obrazovce mohou objekty vypadat oproti skutečnosti mírně nakloněné - to je naprosto
v pořádku.
POZNÁMKA
Předměty zobrazované na obrazovce mohou
být ve skutečnosti blíže vozidlu, než se to jeví
na obrazovce.
Je-li aktivní jiné zobrazení, systém parkovací
kamery automaticky přebere zobrazení a obraz
z kamery se objeví na obrazovce.
256
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Po zařazení zpátečky se zobrazí dvě nepřerušované čáry, které graficky označují stopy zadních
kol vozu při stávajícím úhlu natočení řízení. Tato
funkce usnadní rovnoběžné parkování, zatáčení
v úzkých prostorech a manévrování s přívěsem.
Přibližné vnější rozměry vozidla jsou zobrazeny
pomocí dvou přerušovaných čar. Naváděcí linie
parkovacího asistenta lze deaktivovat - viz kapitola Nastavení (str. 258).
Je-li vůz vybaven snímači parkovacího asistenta
(str. 252)*, informace z těchto snímačů se zobrazí
graficky jako barevná políčka označující vzdálenost k detekovaným překážkám. Viz dále kapitola
"Vozidla se senzory couvání".
Kamera je aktivní přibližně 5 sekund po vyřazení
zpátečky nebo do doby, než rychlost vozidla překročí 10 km/h (6 mph) dopředu nebo 35 km/h
(22 mph) dozadu.
Světelné podmínky
Obrázek kamery se nastavuje automaticky v závislosti na konkrétních světelných podmínkách.
Proto se mohou jas a kvalita obrazu nepatrně
měnit. V případě nepříznivých světelných podmínek může být kvalita obrázku nepatrně horší.
POZNÁMKA
Pro zajištění optimálního fungování musí být
čočka kamery čistá bez sněhu, nečistot
a ledu. To platí především při zhoršené viditelnosti.
Naváděcí linie
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte, že pokud je zvoleno zobrazení
zadní kamery, na monitoru se zobrazuje pouze
prostor za vozidlem. Když během popojíždění
couváte, nezapomeňte na prostor po stranách
a před vozidlem.
Hraniční čáry
Příklady zobrazení čar ze systému parkovacího asistenta.
Linie na obrazovce jsou promítány, jako by byly na
zemi za vozem, a jsou přímo závislé na pohybu
volantu a ukazují řidiči trasu vozu i při zatáčení.
POZNÁMKA
•
Při couvání s přívěsem, který není elektricky připojen k vozu, budou čáry na displeji odpovídat trase vozu, nikoliv přívěsu.
Různé linie v systému.
•
Na obrazovce se nezobrazí čáry, pokud je
k vozidlu elektricky připojen systém přívěsu.
"Dráhy kol"
•
Parkovací kamera je automaticky deaktivována při tažení přívěsu, pokud je použitý
originální kabel přívěsu Volvo.
Hraniční čára, volný prostor pro couvání
Přerušovaná čára (1) ohraničuje prostor za nárazníkem do vzdálenosti cca. 1,5 m. Je to také hranice odpovídající nejvíce vyčnívajícím částem
vozidla, jako jsou zpětné zrcátka a rohy karoserie
- také při zatáčení.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 257
PODPORA ŘIDIČE
||
Široké "dráhy kol" (2) mezi bočními čárami
naznačují dráhy, kudy budou procházet kola
a mohou zasahovat až do vzdálenosti asi 3,2 m za
nárazník, pokud se v jejich dráze nenachází žádná
překážka.
Vozidla se senzory couvání*
Barva/lak
Vzdálenost (metry)
Světle žlutá
0,7–1,5
Žlutá
0,5–0,7
Oranžová
0,3–0,5
Červená
0–0,3
Parkovací kamera - nastavení
Aktivace vypnuté kamery
Kamera se spustí automaticky při zařazení zpětného chodu. Lze ji rovněž aktivovat manuálně,
a to následovně:
Související informace
•
•
•
Barevné plochy (jedna na každé čidlo) ukazují vzdálenost.
Je-li vozidlo vybaveno rovněž parkovacím asistentem (str. 252), vzdálenost ukazují barevná políčka,
a to pro každý snímač, který zaregistroval překážku.
Barva ploch se se zkracující se vzdáleností od
překážky postupně mění - ze světle žluté přes žlutou, oranžovou až na červenou.
258
Parkovací kamera - nastavení (str. 258)
Parkovací kamera - omezení (str. 259)
Parkovací asistent* (str. 252)
•
Stiskněte CAM - na obrazovce se zobrazí
aktuální pohled z kamery.
Změna nastavení
Nastavení parkovací kamery lze změnit, když je na
obrazovce pohled z kamery:
1.
Stiskněte OK/MENU, když je zobrazen
pohled z kamery - obrazovkapřepne na
nabídku s položkami.
2.
Otočením TUNE zvolte požadovanou položku.
3.
Zvýrazněte položku jedním stisknutím tlačítka
OK/MENU. Stisknutím tlačítka EXIT se
vrátíte zpět.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Tažná tyč
Parkovací kamera - omezení
Kameru lze s úspěchem použít např. při tažení
přívěsu. Na obrazovce se může zobrazit naváděcí
linie parkovacího asistenta pro příslušnou "trajektorii" tažného zařízení vzhledem k přívěsu. Zde lze
zobrazit přesně "stopy kol".
Lze si vybrat mezi zobrazením "stop kol" nebo
"trajektorií" tažného zařízení - nelze zobrazit obojí
najednou.
1.
Jakmile se objeví obraz kamery, stiskněte
OK/MENU.
2.
Otočením TUNE zvolte položku Vodící linie
trajektorie pro taž. zař..
3.
Zvýrazněte položku jedním stisknutím tlačítka
OK/MENU. Stisknutím tlačítka EXIT se
vrátíte zpět.
Přiblížení
Pokud potřebujete přesně manévrovat, můžete si
pohled z kamery přiblížit:
•
Stiskněte CAM nebo otočte TUNE.
opakovaným tisknutím/otáčením přepnete
zpět na běžné zobrazení.
Je-li k dispozici více možností, objevují se ve
smyčce - tiskněte/otáčejte, dokud se nezobrazí
požadovaný pohled z kamery.
POZNÁMKA
Držák jízdních kol nebo jiné příslušenství
upevněné na zadní části vozu může clonit
objektiv kamery.
Nezapomeňte
Uvědomte si prosím, že i když se může zdát, že je
zakryta malá část obrazu, může to představovat
poměrně velký prostor, který není vidět. Proto
mohou být překážky zaregistrovány, až když jsou
velmi blízko vozidla.
•
Udržujte objektiv kamery čistý, bez ledu
a sněhu.
•
Objektiv kamery pravidelně čistěte vlažnou
vodou a autošamponem – dávejte pozor,
abyste objektiv nepoškrábali.
Související informace
•
•
•
Parkovací kamera* (str. 256)
Parkovací kamera - nastavení (str. 258)
Parkovací asistent* (str. 252)
Související informace
•
•
Parkovací kamera* (str. 256)
Parkovací asistent* (str. 252)
* Volitelná výbava/příslušenství. 259
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Startování motoru
Motor se startuje a vypíná pomocí dálkového
ovladače a tlačítka START/STOP ENGINE.
3.
Stiskněte a následně uvolněte tlačítko
START/STOP ENGINE.
Je-li motor nastartován, motor spouštěče běží,
dokud nenastartuje motor nebo dokud se neaktivuje ochrana před přehřátím.
Při spouštění motoru v běžných podmínkách je
prioritní motor elektropohonu vozidla – naftový
motor zůstává vypnutý. To znamená, že po stisknutí tlačítka START/STOP ENGINE se spustí
elektromotor a vozidlo se může rozjet. Nastartovaný motor poznáte podle zhasnutí kontrolek na
sdružené přístrojové desce a podle rozsvícení příslušného motivu, viz Digitální sdružená přístrojová
deska - přehled (str. 69).
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem s klíčem a tlačítko START/STOP ENGINE.
DŮLEŽITÉ
Nezasunujte do spínače dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač držte
za konec s odnímatelnou čepelí klíče, viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí
(str. 169).
1.
Vložte dálkový ovladač do spínací skříňky
a zatlačte jej do koncové polohy.
2.
Sešlápněte na doraz brzdový pedál1.
1
262
Jsou však situace, kdy se namísto toho spustí
naftový motor, např. při příliš nízké vnější teplotě
nebo pokud vyžaduje hybridní akumulátor nabití.
DŮLEŽITÉ
Pokud motor nenastartuje po 3 pokusech,
počkejte 3 minuty a zkuste to znovu. Pokud
počkáte, než se baterie regeneruje, zvýší se
startovací schopnost baterie.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač s klíčem ze
zapalování po nastartování motoru nebo při
odtahování vozidla.
VAROVÁNÍ
Když opouštíte vozidlo, vždy vytáhněte dálkový
ovladač ze spínací skříňky a zkontrolujte, zda
je nastavena poloha pro klíč 0. To platí především v případě, pokud ve voze zůstávají děti.
Informace o funkci - viz Polohy klíče (str. 82).
POZNÁMKA
U některých druhů motorů mohou být při startování studeného motoru volnoběžné otáčky
výrazně vyšší než běžné otáčky. Smyslem je,
aby systém emisí dosáhl co nejdříve běžnou
provozní teplotu, při které jsou emise výfukových plynů minimální, což přispívá k ochraně
životního prostředí.
Startování bez klíče (funkce Keyless)*
Pro nastartování motoru proveďte kroky 2-3
u varianty bez klíče (str. 173).
Během jízdy stačí k nastartování motoru stisknout tlačítko START/STOP ENGINE.
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
POZNÁMKA
Aby motor nastartoval, musí se v prostoru pro
cestující nebo v zavazadlovém prostoru
nacházet jeden z dálkových ovladačů s klíčem
s funkcí zamykání a startování bez klíče.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač z vozu
během jízdy nebo když je vůz odtahován.
Vypnutí motoru
Zámek řízení
Motor se vypíná pomocí tlačítka START/STOP
ENGINE.
Např. při neoprávněném převzetí vozidla zkomplikuje zámek řízení jízdu s vozidlem. Při odemykání
nebo zamykání zámku řízení můžete zaslechnout
mechanický zvuk.
Vypnutí motoru:
•
Pokud volicí páka není v poloze P nebo pokud se
vozidlo pohybuje:
•
Související informace
•
Vypnutí motoru (str. 263)
Stiskněte dvakrát tlačítko START/STOP
ENGINE nebo podržte tlačítko stisknuté,
dokud se motor nezastaví.
Související informace
•
2
Stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE motor se zastaví.
Polohy klíče (str. 82)
Funkce
•
Zámek řízení je aktivní, jestliže je motor
vypnutý a dveře řidiče jsou otevřené.
•
Pokud se dálkový ovladač nachází ve spínací
skříňce2 a stiskne se tlačítko START/STOP
ENGINE, zámek řízení se deaktivuje.
Související informace
•
•
•
Startování motoru (str. 262)
Polohy klíče (str. 82)
Volant (str. 89)
Ve vozidlech se systémem zamykání a startování bez klíče stačí mít dálkový ovladač s klíčem v prostoru pro cestující.
263
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Dobíjení z pomocné baterie
3.
Je-li pomocný akumulátor nainstalován
v jiném voze, vypněte motor vozidla s pomocným akumulátorem a zkontrolujte, zda se tyto
dva vozy navzájem nedotýkají.
4.
Připojte jednu svorku červeného kabelu na
kladný pól pomocného akumulátoru (1).
Pokud je baterie spouštěče (str. 375) vybitá, lze
motor vozu nastartovat proudem z jiné baterie.
DŮLEŽITÉ
Opatrně připojte startovací kabel, abyste
předešli zkratu s jinými komponentami
v motorovém prostoru.
Aby se předešlo zkratu nebo jinému poškození,
jsou při startování vozu s asistentem při rozjezdu
doporučeny následující kroky:
1.
Nastavte elektrický systém vozidla do polohy
klíče 0, viz Polohy klíče - funkce na různých
úrovních (str. 83).
5.
Otevřete svorky na předním krytu baterie ve
a kryt sejměte.
svém voze
6.
Připojte druhou svorku červeného kabelu na
kladný pól vozu (2).
7.
Připojte jednu svorku černého kabelu na
záporný pól pomocného akumulátoru (3).
DŮLEŽITÉ
Po otočení klíče do polohy 0: Počkejte přibližně 2 minuty, aby řídicí systém nastavil příslušné parametry, a až potom připojte pomocnou baterii.
2.
264
Pomocná batérie musí mít napětí 12 V.
8.
Druhou svorku připojte k ukostření, např. na
pravé uchycení motoru nahoře, k hlavě krajního šroubu (4).
9.
Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek, aby
při pokusu o nastartování nedocházelo k jiskření.
10. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem. Nechte jej běžet několik minut
v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách
cca. 1500 ot./min.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
11. Chcete-li nastartovat vozidlo s vybitou baterií,
zasuňte do zapalování dálkový ovladač s klíčem a stiskněte tlačítko START/STOP
ENGINE, viz Startování motoru (str. 262).
VAROVÁNÍ
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový
plyn, který je vysoce výbušný. Pokud se
nesprávně připojí spojovací vodič, může
dojít k jiskření, které stačí k tomu, aby
baterie explodovala.
•
Nepřipojujte spojovací vodiče k žádným
komponentům palivové soustavy ani
k pohyblivým dílům. Dávejte pozor na
horké části motoru.
POZNÁMKA
Při startování motoru za běžných podmínek je
prioritní motor elektropohonu vozidla. Naftový
motor zůstává vypnutý. To znamená, že po
stisknutí tlačítka START/STOP ENGINE se
elektromotor "nastartuje" a vozidlo je připraveno k odjezdu. Nastartovaný motor poznáte
podle zhasnutí kontrolek na sdružené přístrojové desce a podle rozsvícení příslušného
motivu.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší pokožky,
oděvu nebo zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte velkým množstvím
vody. Pokud kyselina vystříkne do očí,
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
•
Nikdy nekuřte v blízkosti baterie.
DŮLEŽITÉ
Když se snažíte nastartovat, nedotýkejte se
připojení mezi kabelem a vozidlem. Hrozí
nebezpečí jiskření.
12. Odpojte propojovací kabely v opačném pořadí
- nejdříve černý a potom červený.
> Ujistěte se, že se žádná ze svorek černého
kabelu nedostane do kontaktu s kladným
pólem baterie nebo svorkou červeného
kabelu.
Systémy pohonu
Vozidlo Plug-in Hybrid je tzv. paralelní hybridní
vozidlo, tzn. využívá dva samostatné systémy
pohonu: elektromotor a naftový motor. Podle řidičem vybraného režimu pohonu a dostupné elektrické energie se tyto dva systémy pohonu
mohou používat buďto samostatně nebo souběžně.
Dva systémy pohonu
Pokročilý systém řízení kombinuje vlastnosti obou
systémů pohonu tak, aby bylo dosaženo optimální
hospodárnosti jízdy.
Související informace
•
Startování motoru (str. 262)
13. Namontujte zpět do vozidla přední kryt baterie.
}}
265
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Související informace
•
•
•
Systém pohonu - jízdní režimy (str. 266)
Tok energie (str. 269)
Systém pohonu - symboly a zprávy (str. 270)
Hybridní akumulátor
Vysokonapěťový generátor3
Dieselový motor
Elektromotor
Elektromotor pohání vozidlo většinou při nízkých
rychlostech, spalovací motor při vyšších rychlostech a během aktivnější jízdy.
Jak spalovací motor, tak elektromotor generují
hybnou sílu přímo na kola. Spalovací motor může
rovněž nabíjet hybridní baterii elektromotoru
pomocí speciálního generátoru nebezpečného
napětí.
3
266
Kombinovaný generátor vysokého napětí a motor spouštěče - ISG (Integrated Starter Generator).
Systém pohonu - jízdní režimy
Používají se oba systémy pohonu ve vozidle, a to
samostatně nebo souběžně. Řidič si během jízdy
může vybírat konkrétní jízdní režim. Bez ohledu
na vybraný režim kontroluje řídicí systém, zda je
kombinace jízdní způsobilosti, řidičských zkušeností, vlivu na prostředí a hospodárnosti jízdy
vždy optimální vzhledem ke zvolenému jízdnímu
režimu.
Pokud nelze některý z jízdních režimů aktivovat,
důvod je vysvětlen textovým hlášením na sdružené přístrojové desce.
POZNÁMKA
Řidič nemůže vybrat „špatný“ režim jízdy –
pokud není splněn některý parametr v určité
situaci, systém automaticky vybere jiný, vhodnější režim jízdy.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Schopnost jet v režimu HYBRID výhradně na
elektromotor závisí na míře nabití hybridní baterie
a, například, na požadovaném topení resp. chlazení v prostoru pro cestující. Je-li baterie dostatečně nabitá, schopnost jet výhradně v elektrickém provozu je stejná jako v režimu PURE.
S vozidlem se tedy snadno jede jako s elektrickým vozidlem (k dispozici je vysoký elektrický
výkon).
Ovládací prvky režimů jízdy.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte vozidlo v neodvětrávaném prostoru, když je aktivován jízdní režim a spalovací
motor je vypnutý - při poklesu energie
v hybridní baterii motor automaticky nastartuje
a výfukové plyny by potom mohly způsobit
vážné poranění osob a zvířat.
– HYBRID
Tato možnost je předvoleným
režimem při spuštění vozidla.
Řídicí systém používá jak elektromotor, tak spalovací motor,
jednotlivě nebo souběžně,
a vypočítává optimální použití
s ohledem na výkon, spotřebu
paliva a pohodlí při jízdě.
Je-li v baterii málo energie (baterie je téměř
vybitá), musí se současně udržet v baterii energie,
což znamená, že spalovací motor bude startován
častěji.
Použití pouze elektropohonu v režimu HYBRID:
•
Dobijte hybridní baterii pomocí nabíjecího
kabelu ze zásuvky 230 VAC (viz Nabíjecí
proud (str. 297)) nebo použijte funkci SAVE.
– PURE
Tato možnost se zaměřuje na
elektrický provoz a na nízkou
spotřebu energie, a pomáhá
řidiči maximalizovat podíl jízdy
na hybridní akumulátor.
Protože dojezd v elektrickém
režimu souvisí s celkovou spotřebou energie, pro
funkce, které snižují dojezd (např. klimatizace
a dynamika), se provádí odpočty. Aby byl zajištěn
maximální dojezd, klimatizace (str. 134) je
vypnuta, lze ji však v případě potřeby aktivovat tlačítkem AC.
POZNÁMKA
V případě mlžení stiskněte tlačítko AC, AUTO
nebo tlačítko odmlžování.
Upozornění
Tento režim lze vybrat pouze v případě, že je
hybridní akumulátor nabitý na dostatečnou úroveň.
V některých případech se spalovací motor může
automaticky nastartovat, a to přesto, že je zvolen
jízdní režim PURE. Například.:
•
pokud rychlost stoupne nad 125 km/h
(78 mph)
•
pokud řidič požaduje vyšší hybnou sílu, než
dokáže nabídnout elektrický pohon
•
pokud je v hybridní baterii málo energie
a baterie se musí dobít
•
pokud nastala situace omezující funkčnost
systému nebo komponentu, např. nízká
venkovní teplota, viz Tok energie (str. 269).
Upozornění
•
Spalovací motor může dokonce nastartovat,
když je hybridní baterie dostatečně nabitá.
Tím se zvýší resp. sníží teplota v prostoru pro
cestující.
}}
267
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Upozornění
– POWER
To zajistí optimální reakci a provozní režim vozidla, jelikož elektromotor i spalovací motor jsou
aktivovány po celou dobu.
Vozidlo má sportovnější charakteristiku a rychlejší odezvu na
plynový pedál.
Během aktivní jízdy je upřednostňováno používání
nižších převodových stupňů, což vede ke zpožděnému řazení nahoru.
Upozornění
•
•
•
Spalovací motor běží neustále.
Vozidlo je poháněno jak předními, tak zadními
koly.
Tento režim jízdy vyžaduje zvýšenou spotřebu
paliva.
– AWD
V tomto režimu se aktivuje
pohon všech kol, což zlepšuje
přilnavost a trakci vozidla. Tento
režim je primárně určen pro
nízkou rychlost na kluzkém
povrchu silnice, ale pohon
všech kol má stabilizační účinky
i na vyšší rychlosti.
268
•
•
Spalovací motor běží neustále.
Tento režim jízdy vyžaduje zvýšenou spotřebu
paliva.
– SAVE
Tato funkce spustí dobíjení
hybridní baterie a zajistí, že úroveň nabití baterie neklesne pod
kapacitu odpovídající
cca. 20 km jízdy na elektropohon. Důvodem je úspora této
energie pro pozdější provoz,
kdy bude elektropohon vhodnější, např. pro městský provoz.
Je-li hybridní baterie málo nabita, při stisknutí tlačítka SAVE spalovací motor nejdříve dobije baterii
na kapacitu odpovídající cca. 20 km jízdy na elektrický provoz.
Jízda s elektrickým motorem ušetří více paliva při
nízké rychlosti než při vysoké. Proto volte funkci
SAVE především v případech, kdy je hybridní
baterie dostatečně nabita a plánovaná jízda začne
delším úsekem při vyšších rychlostech (např. po
dálnicích) a skončí jízdou malou rychlostí, kdy je
žádoucí jízda na elektrický pohon.
Pokud stisknete tlačítko SAVE a hybridní baterie
je nabita na úroveň odpovídající cca. 20 km jízdy
na elektrický provoz, zachová se aktuální úroveň
energie v hybridní baterii.
Bez ohledu na zvolený jízdní režim se příležitostně
může na pozadí aktivovat dobíjení hybridní baterie,
a to podobně jako u funkce SAVE. Přitom se provádí automatická regenerace filtru DPF
(str. 295).
Upozornění
•
Tento režim jízdy vyžaduje zvýšenou spotřebu
paliva.
•
Poté, kdy spalovací motor nabije hybridní
baterii na úroveň SAVE, řídicí systém spalovací motor zastaví a nastartuje stejně jako
v případě nedostačující energie v režimu
HYBRID.
Režimy jízdy v nabídce MY CAR
Systém menu vozidla (str. 116) obsahuje stručný
popis jednotlivých jízdních režimů vozidla.
1.
Přejděte na MY CAR
řízení.
2.
Zde vyberte režim PURE, HYBRID, POWER,
AWD nebo SAVE a potvrďte tlačítkem OK.
HYBRID
Režimy
Funkce Start/Stop
Řídicí systém rozhodne kdy a na jak dlouho se
motor s vnitřním spalováním zastaví a vypne. Je to
podobné funkci Start/Stop u běžných vozidel
s pohonem palivovými motory.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Statistika denního počítadla kilometrů
Tok energie
Vozidlo ukládá statistické údaje (str. 122) o spotřebované elektrické energii/palivu ve vztahu
k ujeté vzdálenosti.
Na obrazovce displeje na středové konzole lze
graficky zobrazit, zda vozidlo pohání spalovací
motor nebo elektromotor a jak teče elektrická
energie - zde se např. zobrazí, zda se hybridní
baterie dobíjí nebo zajišťuje energii pro elektrický
motor.
Kromě palubního počítače lze statistiku denního
počítadla kilometrů vyvolat rovněž pomocí
systému nabídek MY CAR:
•
Přejděte na MY CAR Statistika cesty
a potvrďte tlačítkem OK.
Související informace
•
•
•
Systémy pohonu (str. 265)
Systém pohonu - symboly a zprávy (str. 270)
Tok energie (str. 269)
Funkce, která zobrazuje tok energie, se aktivuje
v systému menu: MY CAR:
•
Stiskněte HYBRID Tok energie
a potvrďte tlačítkem OK.
Související informace
•
Systémy pohonu (str. 265)
269
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Systém pohonu - symboly a zprávy
V některých situacích může systém pohonu
zobrazit na sdružené přístrojové desce zprávu dle situace postupujte podle doporučení.
Tento symbol se rozsvítí společně
s textovou zprávou a současně se aktivuje zvukový výstražný signál, když řidič
není připoután, otevřou se dveře řidiče
a spalovací motor resp. elektromotor běží.
270
Totéž se stane, pokud se nepřipoutaný řidič
pokusí nastartovat motor, když jsou dveře řidiče
otevřené.
Dále uvádíme několik příkladů zpráv s jejich
významy a doporučenými opatřeními.
Zpráva
Popis
Akce
PURE není k dispozici - systém hybridu má
nízkou teplotu
Minimálně jeden z komponentů v systému pohonu
nemá správnou provozní teplotu.
Jeďte v režimu HYBRID, dokud se zpráva nezmění
na PURE k dispozici - potom stiskněte tlačítko
PURE.
PURE není k dispozici - systém hybridu je
dočasně omezen
Dočasné omezení systému, např. provozní teplota
není správná.
Jeďte v režimu HYBRID, dokud se zpráva nezmění
na PURE k dispozici - potom stiskněte tlačítko
PURE.
PURE není k dispozici - baterie je nedostatečně nabita
V hybridní baterii je příliš málo energie.
Jeďte v režimu SAVE, dokud se zpráva nezmění na
PURE k dispozici, nebo dobijte baterii pomocí
dobíjecího kabelu z 230 VAC. Potom stiskněte tlačítko PURE.
PURE není k dispozici, je-li řazení v manuálním režimu
Volicí páka je v manuální poloze "+/-".
Přesuňte volicí páku do strany do automatického
režimu a potom stiskněte tlačítko PURE.
PURE k dispozici
Režim PURE je po předchozím omezení znovu
k dispozici.
–
POWER není k dispozici - systém hybridu je
dočasně omezen
Dočasné omezení systému, např. provozní teplota
není správná.
–
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Zpráva
Popis
Akce
SAVE není k dispozici - systém hybridu je
dočasně omezen
Dočasné omezení systému, např. provozní teplota
není správná.
–
AWD není k dispozici - systém hybridu je
dočasně omezen
Dočasné omezení systému, např. provozní teplota
není správná.
–
Související informace
•
Systémy pohonu (str. 265)
271
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Převodovky
Vozidlo V60 Twin Engine je poháněno a ovládáno stejně jako vozidlo s běžným spalovacím
motorem a automatickou převodovkou.
S volicí pákou v poloze ručního řazení (+/-) bude
spalovací motor nepřetržitě spuštěn. Řidič pak
musí řadit převodové stupně ručně a pokud se
uvolní plynový pedál, motor vozidla brzdí, viz Automatická převodovka -- Geartronic (str. 273).
DŮLEŽITÉ
Aby nedošlo k poškození komponentů hnacího systému, musí se zkontrolovat provozní
teplota převodovky. Pokud hrozí nebezpečí
přehřátí, na sdružené přístrojové desce se rozsvítí výstražný symbol a zobrazí se textová
zpráva. Postupujte podle doporučení v textové
zprávě.
Indikátor řazení převodových
stupňů*
Sdružená přístrojová deska "Digital" s indikátorem řazení převodových stupňů.
Indikátor řazení převodových stupňů informuje
řidiče o tom, kdy je vhodné zařadit další vyšší
nebo nižší převodový stupeň.
Číslo v rámečku označuje aktuální převodový stupeň.
V souvislosti s ekologickou jízdou je nezbytné jezdit na správný převodový stupeň a přeřazovat ve
správný čas.
Související informace
•
Automatická převodovka -- Geartronic
(str. 273)
Indikátor je k dispozici jako pomůcka pro určité
varianty – GSI (Gear Shift Indicator) – která upozorňuje řidiče, kdy je vhodné zařadit vyšší nebo
nižší převodový stupeň, aby byla co nejnižší spotřeba paliva.
S ohledem např. na parametry jízdy a jízdu bez
vibrací může být však vhodné přeřadit při vyšších
otáčkách motoru. Číslo v rámečku označuje
aktuální převodový stupeň.
Automatická převodovka
Související informace
•
272
Automatická převodovka -- Geartronic
(str. 273)
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Automatická převodovka -Geartronic
K dispozici jsou dva režimy řazení Geartronic:
automaticky a manuální.
Parkovací poloha - P
Pokud vůz startujete nebo parkujete, zvolte
polohu P.
Abyste mohli volič řazení vyřadit z polohy P,
musíte sešlápnout brzdový pedál a klíč musí být
v poloze II. Viz Polohy klíče - funkce na různých
úrovních (str. 83).
POZNÁMKA
Při spouštění motoru se provádí automatická
kontrola funkce brzdové soustavy, když řidič
sešlápne brzdový pedál a uvolní tak volicí
páku z polohy P. Během kontroly funkce je
dráha pedálu mírně delší, než během normálního brzdění.
D: polohy automatického řazení. +/–: polohy manuálního
řazení. S: sportovní režim*4.
Sdružená přístrojová deska (str. 68) informuje
o poloze voliče převodových stupňů následovně:
P, R, N, D, S*, 1, 2, 3 apod.
Polohy páky voliče
Polohy automatického řazení
se zobrazují vpravo na sdružené
přístrojové desce. (Vždy se
zobrazí pouze jedna indikace,
a to s polohou momentálně
zařazeného voliče převodů.)
4
Nelze u modelu V60 Twin Engine.
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka. Pokud vozidlo parkujete,
použijte rovněž parkovací brzdu (str. 281).
POZNÁMKA
Aby bylo možné vozidlo uzamknout a aktivovat
alarm, musí být volicí páka v poloze P.
DŮLEŽITÉ
Při řazení polohy P musí vozidlo stát.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte parkovací
brzdu - poloha P u automatické převodovky
nestačí k přidržení vozidla v každé situaci.
Poloha zpátečky - R
Při volbě polohy R musí vůz stát.
Poloha neutrálu - N
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Zabrzďte parkovací brzdu,
když vůz stojí s pákou voliče v poloze N.
Abyste mohli přesunout páku voliče z polohy N
do jiné polohy, musí být sešlápnut brzdový pedál
a klíč musí být v poloze II, viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 83).
Jízdní poloha - D
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky
řadí vyšší a nižší převodové stupně v závislosti na
úrovni akcelerace a rychlosti. Při přesunutí páky
voliče do polohy D z polohy R musí vůz stát.
Geartronic – polohy páky voliče při
manuálním řazení (+S-)
Je-li volicí páka v poloze manuálního řazení (+S-),
spalovací motor je stále v provozu. Řidič pak musí
měnit převodové stupně ručně a pokud se uvolní
plynový pedál, motor vozidla brzdí.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 273
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Do požadované polohy se u manuálního řazení dostanete přesunutím páky
z polohy D do koncové polohy u "+/-".
Kontrolka "+/-" na sdružené přístrojové
desce změní barvu z BÍLÉ na ORANŽOVOU a v
rámečku se zobrazí číslice 1, 2, 3 atd., což odpovídá právě zvolenému převodovému stupni.
•
Pro zařazení vyššího převodového stupně
posuňte páku dopředu směrem ke znaménku
"+" (plus). Páku uvolněte - vrátí se do klidové
polohy + a –.
nebo
•
Pro zařazení nižšího převodového stupně
posuňte páku dozadu směrem ke znaménku
"–" (minus) a uvolněte ji.
Režim manuálního řazení "+S–" můžete zvolit
kdykoliv během jízdy.
Převodovka Geartronic automaticky zařadí nižší
rychlostní stupeň, pokud řidič nechá klesnout
rychlost na vhodnou hodnotu pro zařazení příslušného rychlostního stupně. Tím se předejde škubání a zhasnutí motoru.
Pro návrat do automatického jízdního režimu:
•
Přesuňte páku do koncové polohy D.
Geartronic - zimní režim
Na kluzkých vozovkách může být rozjezd snadnější, když je manuálně zařazen 3.převodový stupeň.
274
1.
Sešlápněte brzdový pedál a přesuňte volicí
páku z polohy D do koncové polohy "+S–" –
na sdružené přístrojové desce se změní indikátor zařazeného převodového stupně z D na
číslici 1.
2.
Řaďte až na 3. převodový stupeň dvojím
zatlačením páky směrem k "+" (plus) - na
displeji se změní indikátor zařazeného převodového stupně z 1 na 3.
3.
Uvolněte pedál brzdy a opatrně přidávejte
plyn.
„Zimní režim“ převodovky znamená, že vůz jede
s nižšími otáčkami motoru a omezeným výkonem
motoru na poháněná kola.
Kick-down
Pokud sešlápnete pedál plynu na doraz (za
polohu normálně považovanou za plnou akceleraci), převodovka okamžitě zařadí nižší rychlostní
stupeň. Jedná se tzv. kick-down.
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kick-down,
převodovka automaticky zařadí vyšší rychlostní
stupeň.
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální
akceleraci, například při předjíždění.
Bezpečnostní funkce
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací program převodovky je vybaven ochranným blokováním řazení dolů, které blokuje funkci kick-down.
Převodovka Geartronic neumožní řazení nižšího
rychlostního stupně/kick-down, pokud by mělo
dojít ke zvýšení otáček motoru, které by způsobilo
jeho poškození. Nic se nestane, pokud se řidič
stále pokouší takto zařadit nižší převodový stupeň
při vysokých otáčkách motoru – zůstane zařazen
původní převodový stupeň.
Při aktivaci funkce podřazení může vůz přeřadit
i o několik rychlostních stupňů v závislosti na
otáčkách motoru. Vůz zařadí vyšší rychlostní stupeň při dosažení maximálních otáček, aby se
předešlo poškození motoru.
Tažení vozu
Odtahování vozidla - viz důležité informace v kapitole Tažení vozidla (str. 314).
Související informace
•
Převodová kapalina - kvalita a objem
(str. 415)
•
Převodovky (str. 272)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Blokování páky voliče
Automatické blokování řazení
Existují dva druhy uzávěrky volicí páky - mechanická a automatická.
Automatická převodovka má speciální bezpečnostní systémy:
Mechanické blokování řazení
Parkovací poloha (P)
Stojící vůz s běžícím motorem:
•
Deaktivace automatického blokování
řazení
Držte sešlápnutý pedál brzdy, když přesouváte páku voliče do jiné polohy.
G021351
Elektrické blokování převodovky – Blokování
řazení Parkovací poloha (P)
Aby bylo možné přesunout páku voliče z polohy P
do jiné polohy, musí být sešlápnut brzdový pedál
a klíč (str. 83) musí být v poloze II.
M: manuální řazení5 - "+/-"- nebo "-režim Sport6.
Páka voliče převodových stupňů může být
neomezeně přesouvána mezi polohami N a D.
Ostatní polohy jsou blokovány západkou, která se
uvolňuje blokovacím tlačítkem na páce voliče převodových stupňů.
Blokování řazení - Neutrál (N)
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo stálo
déle než 3 sekundy (bez ohledu na to, zda běží
motor), páka voliče se zablokuje.
Pokud je vozidlo nepojízdné, např. z důvodu vybitého akumulátoru, musí být páka voliče přesunuta
z polohy P, aby se s vozidlem mohlo pohybovat.
Aby bylo možné přesunout páku voliče z polohy N
do jiné polohy, musí být sešlápnut brzdový pedál
a klíč (str. 83) musí být v poloze II.
Zvedněte pryžovou rohož za středovou konzolou a dole ve schránce vyhledejte otvor7
pro zasunutí čepele klíče (str. 169).
Vyhledejte dole v otvoru pro čepel klíče
odpružené tlačítko. Tlačítko čepelí stiskněte
a přidržte.
Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou je
možné pohybovat dopředu a dozadu mezi polohami P, R, N a D.
Přesuňte volicí páku z polohy P a vytáhněte
nahoru čepel klíče.
4.
5
6
7
Obrázek je schématický.
Nikoliv pro V60 Twin Engine.
Musí zde být 2 otvory - otvor pro čepel klíče a otvor k připevnění pryžové rohože.
Vložte pryžovou rohož zpět na místo.
}}
275
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Související informace
•
Automatická převodovka -- Geartronic
(str. 273)
Pomoc při startování do kopce
(HSA)*
Před rozjetím nebo couváním do svahu můžete
dát nohu z brzdy - díky systému HSA (Hill Start
Assist) se vozidlo nerozjede zpátky.
Díky této funkci zůstává pedál natlakován
v brzdové soustavě několik sekund poté, kdy řidič
přesune nohu z brzdového pedálu na plynový
pedál.
Po několika sekundách resp. jakmile řidič zrychlí,
toto dočasně zabrzdění vymizí.
Související informace
•
Startování motoru (str. 262)
Pohon všech kol - (AWD)
Optimální trakce je dosahována u pohonu čtyř
kol.
Toto tlačítko na středové konzole slouží k aktivaci pohonu
všech kol (AWD – All Wheel
Drive), viz Systém pohonu jízdní režimy (str. 266). Tento
režim se používá zejména pro
nízkou rychlost na kluzkém
povrchu. Pohon všech kol má stabilizační účinek
i na vyšší rychlosti.
Aby bylo dosaženo nejlepší možné trakce a zamezilo se prokluzování kola, hybná síla se rozdělí
automaticky na kola nejlepší přilnavostí. Při normální jízdě je větší část výkonu přenášena na
přední kola.
Související informace
•
276
Systém pohonu - jízdní režimy (str. 266)
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Nožní brzda
Součástí brzdové soustavy je nožní brzda.
Vůz je z bezpečnostních důvodů vybaven dvěma
brzdovými okruhy.
Vůz je vybaven posilovačem brzd.
VAROVÁNÍ
Posilovač brzd fungovat jen, když je zapnutý
motor. Viz Startování motoru (str. 262).
Pokud se používá nožní brzda, když neběží elektromotor a spalovací motor a vozidlo není elektricky napájeno (např. při odtahování vozidla),
pedál je tuhý a k zabrzdění vozu musí být vyvinuta
větší síla.
U vozidel s funkcí Pomoc při startování do kopce
(HSA)* (str. 276)* se pedál vrací do běžné polohy
pomaleji než obvykle, pokud toto vozidlo parkuje
ve svahu nebo na nerovném povrchu.
Ve velmi hornatém terénu nebo při jízdě s velkým
zatížením mohou být brzdy odlehčeny využitím
brzdného účinku motoru. Brzdný účinek motoru je
nejintenzivnější, pokud se používá při jízdě
z kopce stejný převodový stupeň jako při jízdě do
téhož kopce.
Další obecné informace o velkém zatížení vozu,viz
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky
(str. 411).
Kontrola funkčnosti při startování
motoru
Vozidlo je vybaveno brzdovým systémem "brake
by wire". Po nastartování motoru se automaticky
zkontroluje funkčnost brzdového systému, jakmile
řidič sešlápne brzdový pedál, aby vyřadil voliče
řazení z polohy P. Viz Automatická převodovka -Geartronic (str. 273). V souvislosti s kontrolou
funkce se na informačním displeji může někdy
zobrazit zpráva a symbol. Viz příklady v tabulce na
konci této kapitoly.
POZNÁMKA
Během kontroly funkce je dráha pedálu mírně
delší, než během normálního brzdění.
Lehce brzdění - dobíjení hybridní
baterie
K lehkému brzdění se používá jako motorová
brzda elektromotor. Pohybová energie vozu se
přitom mění na elektrickou energii, která se používá k dobití hybridní baterie. Dobíjení baterie při
brzdění motorem je indikováno na sdružené přístrojové desce (str. 69) pomocí animace.
Tato funkce je aktivní v rozsahu rychlostí
150-5 km/h (93-3 mph) - při prudším brzdění
a mimo tento rozsah rychlostí doplňuje brzdění
hydraulická brzdová soustava.
Brzdění na mokrých cestách
Pokud jedete delší dobu v prudkém dešti bez
brzdění, při zabrzdění mohou brzdy reagovat se
zpožděním. To se rovněž může stát po opuštění
automyčky. V tomto případě musíte brzdu sešlápnout prudčeji. Proto udržujte větší vzdálenost od
vozidel vpředu.
Po jízdě na mokrých cestách a po opuštění automyčky brzďte vozidlo intenzivněji. Brzdové
kotouče se potom zahřejí, rychleji se osuší a jsou
chráněny před korozí. Při brzdění vezměte v úvahu
dopravní situaci v okolí.
Brzdění na solených cestách
Při jízdě po solených cestách se na brzdových
kotoučích a brzdovém obložení může vytvořit
vrstva soli. Tím se může prodloužit brzdná dráha.
Z tohoto důvodu udržujte skutečně velkou bezpečnostní vzdálenost k vozidlu vpředu. Dále
pamatujte na následující:
•
Čas od času zabrzďte, abyste odstranili vrstvy
soli. Dávejte pozor, abyste brzděním neohrozili ostatní účastníky silničního provozu.
•
Po ukončení jízdy a před zahájením další jízdy
jemně sešlápněte brzdový pedál.
Údržba
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti
a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat servisní
intervaly Volvo, které jsou uvedeny v záruční
a servisní knížce.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 277
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Nová a vyměněná brzdová obložení a brzdové
kotouče optimálně brzdí až po ujetí několika set
kilometrů, když se "usadí". Omezenou schopnost
brzdit kompenzujte intenzivnějším sešlapováním
brzdového pedálu. Společnost Volvo doporučuje
montovat výhradně brzdová obložení schválená
pro váš vůz Volvo.
DŮLEŽITÉ
Pravidelně se musí kontrolovat opotřebení
komponentů brzdového systému.
Informace, jak postupovat, vám sdělí v servisu.
Další možností je požádat servis o provedení
prohlídky - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Význam/činnost
Svítí trvale – Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Pokud je hladina nízká, doplňte brzdovou kapalinu a zkontrolujte
vůz, abyste zjistili příčinu úniku brzdové kapaliny.
Trvalý svit po dobu 2 sekund při spuštění motoru – automatická kontrola funkce.
278
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Kontrolka
Zpráva
Význam/činnost
Pro vyřazení
z polohy P zcela
sešlápněte brzdový
pedál
Tlak nohy na brzdový pedál je příliš malý.
Změna charakt.
brzd. pedálu Nutný
servis
•
Sešlápněte pedál dále.
Může se zobrazit ve velmi chladném počasí nebo v případě, kdy se volicí páka přesune z polohy P a brzdový pedál není
dostatečně sešlápnutý.
•
Vypněte motor stisknutím tlačítka START/STOP ENGINE - znovu nastartujte motor a sešlápněte brzdový pedál.
Pokud chybová zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
VAROVÁNÍ
Pokud se současně rozsvítí
a
může to znamenat závadu v brzdovém
systému.
,
Je-li hladina v nádržce s brzdovou kapalinou
v tento okamžik v pořádku, opatrně dojeďte
s vozem do nejbližšího servisu a požádejte
o kontrolu brzd - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
v nádržce pod MIN, nejdříve doplňte brzdovou
kapalinu a až potom můžete jet.
•
•
Parkovací brzda (str. 281)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 280)
•
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické
situace (str. 280)
•
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 280)
Musíte zjistit důvod ztráty brzdové kapaliny.
279
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Brzdový pedál - protiblokovací
brzdový systém
Protiblokovací brzdový systém, ABS (Anti-lock
Braking System), brání zablokování kol během
brzdění.
Tato funkce udržuje řiditelnost vozu a usnadňuje
objetí překážky v případě, například, nebezpečí.
Při zásahu ABS můžete pocítit vibrace pedálu
brzdy. Jde o zcela normální jev.
Po nastartování motoru a uvolnění brzdy provede
systém ABS krátkou kontrolu. Při nižší rychlosti
může být proveden další automatický test
systému ABS. Test můžete vnímat jako pulzování
brzdového pedálu.
Související informace
•
•
•
•
Nožní brzda (str. 277)
Parkovací brzda (str. 281)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 280)
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické
situace (str. 280)
Brzdový pedál - nouzová brzdová
světla a automatická výstražná
funkce ukazatelů směrů
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě prudkého brzdění, aby upozornila ostatní vozidla.
Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného
brzdění, kdy stále svítí.
Nouzová brzdová světla se aktivují při rychlostech
nad 50 km/h (31 mph) v případě náhlého
brzdění. Jakmile vozidlo zpomalí pod 10 km/h
(6 mph), brzdová světla přestanou blikat a budou
svítit trvale - současně se aktivují výstražná světla
(str. 100). Ta blikají, dokud řidič znovu nezrychlí
na vyšší rychlost, nebo dokud výstražná světla
nevypne.
Nožní brzda - brzdový asistent pro
kritické situace
Brzdový asistent pro kritické situace, EBA
(Emergency Brake Assist), pomáhá zvýšit
brzdnou sílu a snížit tak brzdnou vzdálenost.
Systém EBA detekuje styl jízdy řidiče a v případě
potřeby zvýší brzdný účinek. Brzdná síla může být
zvýšena až na úroveň, kdy zasahuje ABS. Při uvolnění tlaku na brzdový pedál se funkce EBA přeruší.
POZNÁMKA
Je-li systém EBA aktivován, brzdový pedál
klesne nepatrně dále než obvykle - sešlápněte (držte) brzdový pedál podle potřeby.
Pokud se brzdový pedál uvolní, brzdění bude
ukončeno.
Související informace
•
•
•
•
Nožní brzda (str. 277)
Parkovací brzda (str. 281)
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické
situace (str. 280)
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 280)
Související informace
•
•
•
•
280
Nožní brzda (str. 277)
Parkovací brzda (str. 281)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 280)
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 280)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Parkovací brzda
Aktivace parkovací brzdy
Parkovací brzda brání vozidlu rozjet se z klidové
polohy. Používá k tomu mechanické zajištění
resp. zablokování dvou kol.
ovládacího prvku parkovací brzdy. Při uvolnění
ovládacího prvku se brzdění vypne.
POZNÁMKA
Je-li aktivní nouzové brzdění při vysokých
rychlostech, ozve se zvukový signál.
Funkce
Při zabrzdění elektrické parkovací brzdy můžete
slyšet slabý zvuk elektrického motoru. Zvuk je
možné slyšet také během automatické kontroly
parkovací brzdy.
Pokud vůz stojí, když je zabrzděna parkovací
brzda, potom parkovací brzda působí pouze na
zadní kola. Pokud je brzda zabrzděna za jízdy,
když se používá normální nožní brzda, působí na
všechna čtyři kola. Když vůz opět stojí, brzda opět
působí na zadní kola.
Nízké napětí akumulátoru
Je-li napětí akumulátoru příliš nízké, pak nelze
parkovací brzdu ani odbrzdit, ani zabrzdit. Pokud
je napětí baterie příliš nízké, připojte pomocnou
baterii, viz Dobíjení z pomocné baterie (str. 264).
Parkování ve svahu
Je-li vůz zaparkován čelem do kopce:
•
Natočte kola pryč od obrubníku.
Je-li vůz zaparkován čelem z kopce:
Ovládání parkovací brzdy - aktivace.
1.
Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
2.
Stiskněte ovládání parkovací brzdy.
>
Symbol na sdružené přístrojové
desce začne blikat - jakmile se rozsvítí
trvale, došlo k aktivaci parkovací brzdy.
3.
Uvolněte pedál nožní brzdy a ujistěte se, že
vozidlo stále stojí.
•
Natočte kola směrem k obrubníku.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte parkovací
brzdu - zařazení převodového stupně nebo
poloha P u automatické převodovky nestačí
k přidržení vozidla v každé situaci.
Při parkování vozidla přesuňte volicí páku do
polohy P.
Nouzová brzda
V kritické situaci lze parkovací brzdu aktivovat,
když je vozidlo v pohybu, stisknutím a podržením
}}
281
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Uvolnění parkovací brzdy
Automatické odbrzdění
Velké zatížení při jízdě do kopce
1.
Zapněte si bezpečnostní pás.
2.
Nastartujte motor.
Velké zatížení, jako například přívěs, může způsobit pojíždění vozu dozadu, když je parkovací brzda
automaticky odbrzděna v prudkém svahu.
Vyhněte se tomu stisknutím ovládacího prvku,
zatímco se rozjíždíte. Když se vůz začne rozjíždět
dopředu, ovládací prvek uvolněte.
3.
Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
4.
Přesuňte páku voliče do polohy D nebo R
a sešlápněte pedál plynu.
>
Parkovací brzda se uvolní a symbol
na sdružené přístrojové desce zhasne.
POZNÁMKA
Ovládání parkovací brzdy - uvolnění.
Manuální odbrzdění
1.
2.
Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
3.
Zatáhněte za ovládací prvek.
>
Parkovací brzda se uvolní a symbol
na sdružené přístrojové desce zhasne.
8
282
Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací
skříňky8.
Z bezpečnostních důvodů se parkovací brzda
uvolní automaticky pouze, pokud běží motor
a řidič je připoután bezpečnostním pásem. Ve
vozidlech s automatickou převodovkou se
parkovací brzda uvolní automaticky, pokud se
sešlápne plynový pedál a volič převodových
stupňů se přesune do polohy D nebo R.
Vozidla se systémem zamykání a startování bez klíče: Stiskněte START/STOP ENGINE.
Výměna brzdového obložení
Obložení zadních brzd musí být z důvodu konstrukce elektronické brzdy měněno v odborném
servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Kontrolky a zprávy na displeji
Informace o zobrazení a mazání textových zpráv
na sdružené přístrojové desce, viz Zprávy - použití
(str. 116).
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Kontrolka
Zpráva
Význam/činnost
"Zpráva"
•
Přečtěte si zprávu na sdružené přístrojové desce.
Blikající kontrolka signalizuje, že parkovací brzda je zabrzděná.
Pokud kontrolka bliká v jakékoli jiné situaci, znamená to, že došlo k poruše.
•
Park. brzda není
zcela uvolněna
Přečtěte si zprávu na sdružené přístrojové desce.
Závada bránící v uvolnění ruční brzdy:
•
Pokuste se aktivovat a uvolnit brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Upozornění: Pokud pokračujete v cestě, když je zobrazena tato chybová zpráva, ozve se zvukový signál.
Parkovací brzda
není aktiv.
Závada bránící v použití ruční brzdy:
•
Pokuste se uvolnit a aktivovat brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Zpráva se také objeví u vozů s mechanickou převodovkou, když vůz jede pomalu s otevřenými dveřmi, aby upozornila řidiče,
že parkovací brzda mohla být neúmyslně odbrzděna.
Parkovací brzda
Nutný servis
Byla zjištěna závada:
•
Pokuste se aktivovat a uvolnit brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Pokud se vůz musí zaparkovat před tím, než byla
odhalena porucha, musí být kola natočena jako
při parkování ve svahu a volicí páka musí být
v poloze P.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím
tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů
směru.
}}
283
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
284
Související informace
•
Nožní brzda (str. 277)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Ekonomická jízda
Jezděte úsporně a ekologicky - plynule, s předvídavostí a přizpůsobením stylu a rychlosti okolním
podmínkám.
Plánování jízdy v elektrickém režimu
Jízdu v elektrickém režimu je třeba pozorně
naplánovat, aby dojezd vozidla byl co nejdelší:
Dobíjení
• Dobíjejte vozidlo pravidelně z napájecí sítě.
Zvykněte si vyjíždět na cestu vždy se zcela
nabitou hybridní baterií.
•
•
•
Nenechávejte parkovat vozidlo tak, aby se
interiér během parkování ochlazoval nebo
přehříval. Zaparkujte vozidlo, například, v klimatizované garáži.
•
Chvíli po aktivaci teplotní přípravy pro prostor
pro cestující vypněte, pokud možno, větrací
ventilátor.
Pokud teplotní příprava není možná, když je
venku chladno, používejte především ohřev
sedadla a ohřev volantu*. Nevyhřívejte celý
interiér, protože se tím odebírá energie
z hybridní baterie.
Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na
správný tlak a pravidelně kontrolujte nahuštění - pro dosažení optimálních výsledků
husťte pneumatiky na tlak ECO.
Chcete-li snížit spotřebu energie na minimum, aktivujte jízdní režim Pure.
•
•
Jezděte stabilní rychlostí a dodržováním
dostatečné vzdálenosti od ostatních vozidel
a objektů minimalizujte brzdění.
Výběr pneumatik může mít vliv na spotřebu
paliva - požádejte dealera o radu ohledně
vhodných pneumatik.
•
•
Požadovaný výkon upravujte plynovým pedálem. Podle indikátoru dostupného elektrického výkonu na displeji řidiče, viz Eco guide
& Hybrid guide (str. 73), zamezte zbytečnému startování motoru s vnitřním spalováním. Elektromotor je účinnější než motor
s vnitřním spalováním, a to především, při
nízké rychlosti.
Odstraňte z vozu nepotřebné předměty - čím
je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba paliva.
•
Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje
odpor vzduchu a tedy spotřebu paliva - pokud
nosiče nepoužíváte, demontujte je.
•
•
Nejezděte s otevřenými okny.
Pokud možno, zvolte parkovací místo
s možností dobíjení.
Teplotní příprava
Proveďte před jízdou tepelnou přípravu
vozidla pomocí nabíjecího kabelu připojeného
k napájecí síti.
•
•
Zjistěte si, kde se nacházejí nabíjecí stanice.
•
•
Jízda
Energeticky úsporný styl jízdy snižuje spotřebu
energie a prodlužuje dojezd.
•
Během brzdění brzďte jemně pomocí brzdového pedálu, tím se dobijí hybridní baterie. Do
brzdového pedálu je integrována funkce
regeneračního brzdění.
•
Při jízdě v kopcovitém terénu využívejte
brzdění motorem. Motor vozidla brzdí po uvolnění plynového pedálu. Přitom se dobíjí
hybridní baterie.
•
Při vyšších rychlostech je spotřeba energie
vyšší - aerodynamický odpor stoupá se zvyšující se rychlostí.
•
Při vyšších rychlostech na vzdálenost delší
než je dojezd na elektřinu zvolte jízdní režim
Save.
Nenechávejte vozidlo v klidu na svahu
pomocí plynového pedálu. Místo toho použijte
brzdový pedál.
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že vozidlo, které napájí pouze
elektromotor, nevydává žádný zvuk motoru
a může se stát, že děti, chodci, cyklisté a zvířata si vozidla nevšimnou. To platí především
pro malé rychlosti jako např. při parkování
vozidla.
Vnější teplota
Elektromotor, elektronika a baterie fungují optimálně při teplotě cca. 25 °C. Je-li vozidlo připojeno k elektrické zásuvce, připraví se (str. 138) na
optimální teplotní rozsah. Pokud je vozidlo spouštěno v chladném počasí nebo se během jízdy
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 285
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
dostane pod dovolenou teplotu, spustí se palivové
nezávislé topení a v případě potřeby se automaticky spustí interní spalovací motor za účelem
topení. Pokud klesne teplota příliš nízko, vozidlo
lze provozovat s využitím elektrické energie, ale se
sníženým výkonem.
Podobně se může systém ochlazovat, pokud je
provozován v horkém prostředí.
POZNÁMKA
Pokud venkovní teplota extrémně klesne,
vznětový motor bude stále běžet.
Spotřebiče elektrické energie
Čím více spotřebičů ve vozidle je zapnuto (např.
autorádio, elektricky vyhřívaná okna, boční
zrcátka, sedadla apod.), tím vyšší je spotřeba elektrické energie.
Související informace
•
•
286
Dojezd v elektrickém režimu (str. 289)
Zimní jízda (str. 288)
Jízda ve vodě
DŮLEŽITÉ
Jízda ve vodě zahrnuje průjezd vozidla hlubokou
vodou na vozovce, která je pokryta vodou. Brodění musíte věnovat zvýšenou pozornost.
Pokud se do vzduchového filtru dostane voda,
mohlo by dojít k poškození motoru.
Je-li hloubka větší než 25 cm, voda by se
mohla dostat do převodovky. Tím se sníží
mazací schopnost oleje a zkrátí se životnost
těchto systémů.
Vozidlo může jet přes vodu s maximální hloubkou
25 cm maximálně rychlostí chůze. Průjezdu
tekoucí vodou musí být věnována zvýšená pozornost.
Záruka se nevztahuje na poškození komponentů, motoru, převodovky, turbodmychadla,
diferenciálu a interních komponentů způsobené zaplavením, hydrostatickým zablokování
nebo nedostatkem oleje.
Při jízdě ve vodě udržujte nízkou rychlost a nezastavujte. Po projetí vodou sešlápněte lehce pedál
brzdy a zkontrolujte, zda jsou brzdy plně funkční.
Například bláto a voda na brzdovém obložení
mohou mít za následek opožděnou reakci brzd.
•
V případě potřeby očistěte po průjezdu vodou
nebo bahnem kontakty napájecího konektoru
elektrického vyhřívání a tažné zařízení.
•
Nenechávejte stát vůz delší dobu ve vodě,
která sahá nad prahy - to by mohlo způsobit
poruchy elektroinstalace.
Pokud motor ve vodě zhasne, nepokoušejte
se jej znovu nastartovat a odtáhněte vozidlo
z vody do servisu. Doporučujeme autorizovaný
servis Volvo. Nebezpečí poruchy motoru.
Související informace
•
•
Odtah (str. 315)
Tažení vozu (str. 314)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Přehřátí
Za určitých podmínek, např. při sportovní jízdě
v horách nebo v horkém počasí hrozí přehřátí
motoru a hnacího ústrojí, a to především v případě, že je vůz velmi naložen.
Informace o přehřátí v případě jízdy s přívěsem, viz
Jízda s přívěsem* (str. 307).
•
Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte přídavné světlomety z mřížky chladiče.
•
Pokud je teplota v systému chlazení motoru
příliš vysoká, rozsvítí se varovná kontrolka
a na informačním displeji na sdružené přístrojové desce se zobrazí zpráva Vysoká
tepl. motoru Bezp. zastavte - bezpečně
zastavte vůz a několik minut nechte motor
běžet ve volnoběžných otáčkách, aby se
ochladil.
•
Pokud se zobrazí zpráva Vysoká tepl.
motoru Vypněte motor nebo Nízká
hlad.chl. kap.motoru Bezp. zastavte,
musíte po zastavení motor vypnout.
•
V případě přehřátí převodovky se aktivuje
integrovaná ochrana, která, mimo jiné, rozsvítí
na sdružené přístrojové desce varovnou kontrolu a rozsvítí zprávu Horká převod. Snižte
rychlost nebo Horká převod. Bezp.
zastavte Počk.až zchl. - postupuje podle
dále uvedených doporučení, snižte rychlost,
vozidlo bezpečně zastavte a nechejte motor
běžet několik minut na volnoběh, aby převodovka ochladla.
Jízda s otevřeným víkem
zavazadlového prostoru
•
Pokud dojde k přehřátí, může dojít k dočasnému vypnutí klimatizace.
•
Pokud jste vůz hodně zatěžovali, nevypínejte
motor ihned po zastavení vozu.
Pokud jedete s otevřenými dveřmi zavazadlového
prostoru, mohou se do vozidla přes otevřený
prostor dostat škodlivé výfukové plyny.
VAROVÁNÍ
Nejezděte s vozem, když jsou zadní výklopné
dveře otevřené! Do prostoru pro zavazadla by
se mohly nasát toxické výfukové plyny.
POZNÁMKA
Je v pořádku, že chladicí ventilátor motoru
funguje jistou dobu po vypnutí motoru.
Související informace
•
Nakládání (str. 154)
* Volitelná výbava/příslušenství. 287
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Přetížení - baterie spouštěče
Před dlouhou cestou
Zimní jízda
Elektrické funkce vozu zatěžují baterii spouštěče
(str. 375) různě. Nenechávejte klíč ve spínací
skříňce v poloze II (str. 83), pokud je vozidlo
vypnuté. Místo toho použijte režim I, který je
energeticky méně náročný.
Před delší cestou doporučujeme provést následující kontroly:
Při jízdě v zimě je důležité provádět pravidelné
kontroly, aby bylo zajištěno, že lze s vozem jezdit
bezpečně.
Pamatujte také na různá příslušenství, která zatěžují elektrickou soustavu. Nepoužívejte funkce,
které mají velký odběr proudu, když je vozidlo
vypnuté. Příklady funkcí:
•
•
•
•
ventilátor větrání
Zkontrolujte, zda motor pracuje normálně
a zda je normální spotřeba paliva (str. 420).
•
Ujistěte se, že nikde nedochází k úniku
(palivo, olej nebo jiná kapalina).
•
Zkontrolujte všechny žárovky a hloubku
vzorku pneumatik.
•
V některých zemích patří k předepsanému
vybavení vozidla také výstražný trojúhelník
(str. 328).
světlomety
stěrače čelního okna
audiosystém (vysoká hlasitost).
Jakmile napětí baterie spouštěče klesne, na sdružené přístrojové desce se zobrazí Vybitá baterie
Úsporný režim. Funkce šetření energií vypne
určité funkce nebo omezí určité funkce, jako jsou
např. ventilátor větrání a audiosystém.
–
•
Související informace
•
•
•
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 360)
Před začátkem zimní sezóny zkontrolujte následující:
•
Chladicí kapalina (str. 361) motoru musí
obsahovat 50 % glykolu. Tato směs chrání
motor do přibližně –35°C před zamrznutím.
K eliminaci zdravotních rizik nesmějí být
míchány různé typy glykolu.
•
Palivová nádrž musí být co nejplnější, aby se
předešlo kondenzaci.
•
Důležitá je viskozita motorového oleje. Oleje
s nízkou viskozitou (řidší oleje) usnadňují
startování za chladného počasí a také snižují
spotřebu paliva, když je motor studený. Další
informace o vhodných olejích, viz Motorový
olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 411).
Výměna kol - demontáž kol (str. 324)
Výměna žárovky - všeobecné informace
(str. 364)
V tomto případě nabijte baterii tak, že nastartujete vozidlo a necháte je minimálně
15 minut běžet – baterie spouštěče se
rychleji dobije během jízdy než u stojícího
vozidla s motorem běžícím na volnoběh.
DŮLEŽITÉ
Oleje s nízkou viskozitou nesmějí být používány pro sportovní jízdu nebo za horkého
počasí.
•
288
Musí být zkontrolován stav akumulátoru
spouštěče a hladina nabití. Chladné počasí
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
představuje velké zatížení baterie spouštěče
a jeho kapacita je chladem snížena.
•
Používejte kapalinu do ostřikovačů (str. 375),
aby se v nádržce kapaliny ostřikovačů nevytvářel led.
Pro dosažení optimální přilnavosti doporučuje
společnost Volvo používání zimních pneumatik na
všech kolech, pokud se má vyskytovat sníh nebo
led.
POZNÁMKA
V některých zemích je používání zimních
pneumatik předepsáno zákonem. V některých
zemích nejsou povoleny pneumatiky s hřeby.
Kluzké povrchy
Procvičte si jízdu na kluzkých površích za simulovaných podmínek, abyste zjistili, jak se vozidlo na
nich chová.
Související informace
•
Zimní jízda (str. 288)
Dojezd v elektrickém režimu
Dojezd vozidla v elektrickém režimu závisí na
několika faktorech, např. na tom, kolik elektrických spotřebičů je zapnutých. Délka dojezdu
závisí na okolnostech a na podmínkách, za kterých se s vozidlem jezdí.
Faktory ovlivňující dojezd
Některé faktory může řidič ovlivnit, jiné - nikoliv.
Nejdelší dojezd je dosahován za extrémně příznivých podmínek, kdy všechny faktory mají kladný
vliv.
Faktory, které řidič nemůže ovlivnit
Existuje několik vnějších faktorů, které mají, do
různé míry, vliv na dojezd vozidla:
•
•
•
•
•
dopravní situace
jízda na krátké vzdálenosti
topografie
venkovní teplota a čelní vítr
stav a povrch vozovky.
Faktory, které řidič může ovlivnit
Řidič by si měl uvědomit, že následující faktory
mají vliv na dojezd, a měl by jet s vozidlem energeticky úsporným způsobem:
•
•
•
•
pravidelné nabíjení
Úprava
jízdní režim Pure
Nastavení klimatizace
•
•
•
rychlost a zrychlování
jízdní režim Save
pneumatiky a tlak v pneumatikách.
Spotřebiče elektrické energie
Pokud chcete ujet na elektřinu co nejvíce kilometrů, řidič elektrického vozidla musí pamatovat také
na hospodárnost využití energie (str. 297). Čím
více spotřebičů budete zapínat (rádio, elektrické
vyhřívání oken/zrcátek/sedadel, příliš studený
vzduch z klimatizace atd.), tím kratší bude potenciální dojezd.
POZNÁMKA
Kromě vysoké rychlosti, náhlého zrychlování
a velkého odběru proudu v prostoru pro
cestující může dojezd vozidla zkrátit také těžký
náklad.
Jízda v elektrickém režimu
Aby jízda byla energeticky maximálně úsporná,
zvolte jízdní režim Pure - tím budete maximálně
využívat elektrický výkon.
Při vyšších rychlostech na vzdálenost delší než je
dojezd na elektřinu zvolte jízdní režim Save.
Delší doba nečinnosti
Během běžného nabíjení hybridní baterie
(str. 296) se určitá část nabíjecího proudu používá k udržení připravenosti systému pohonu
vozidla k jízdě, zvláště k regulaci teploty hybridní
}}
289
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
baterie. Pokud se vozidlo několik dnů nepoužívá,
lze ušetřit energii tím, že se nespouští předběžná
úprava teploty vozidla. Pokud se vozidlo nepoužívá
delší dobu, hybridní akumulátor podá nejlepší
výkon, pokud je vozidlo zaparkováno v chladném
místě. Další informace o tom, na co je třeba
pamatovat, pokud se vozidlo delší dobu nepoužívá, viz Dlouhodobé skladování vozidel s hybridními bateriemi (str. 306).
Klapka plnicí trubky palivové nádrže
- otevření/zavření
Dvířka hrdla palivové nádrže manuální otevírání
Klapku plnicí trubky palivové nádrže lze otevřít/
zavřít následovně:
Nelze-li otevřít dvířka hrdla palivové nádrže elektricky z prostoru pro cestující, mohou být dvířka
otevřena manuálně.
Otevření/zavření dvířek hrdla palivové
nádrže
Související informace
•
•
Ekonomická jízda (str. 285)
Systém pohonu - jízdní režimy (str. 266)
Pomocí tlačítka na panelu osvětlení otevřete
dvířka hrdla palivové nádrže - po uvolnění tlačítka
se dvířka otevřou.
Šipka u symbolu na displeji sdružené přístrojové desky ukazuje, na které straně se
nachází víčko paliva.
•
Zavřete dvířka hrdla palivové nádrže přitlačením, až „cvaknutí“ potvrdí správné zavření.
Související informace
•
290
Doplňování paliva (str. 291)
1.
Otevřete/sundejte boční kryt v zavazadlovém
prostoru (na stejné straně jako jsou dvířka
hrdla palivové nádrže).
2.
Roztáhněte/otevřete perforovanou části izolace a vyhledejte zelený provázek s rukojetí.
3.
Potáhněte jej mírně přímo dozadu, až se
s cvaknutím vyklopí dvířka hrdla palivové
nádrže.
DŮLEŽITÉ
Jemně potáhněte za lanko - k vyháknutí
pojistky stačí minimální síla.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Související informace
•
Doplňování paliva (str. 291)
Doplňování paliva
Doplňování paliva
Důležité informace pro doplňování paliva.
1.
Otevření/zavření uzávěru hrdla palivové
nádrže
Vyberte palivo, které je určeno k použití ve
vozidle v souladu s identifikací9 na vnitřní
straně klapky plnicí trubky.
Viz informace o schválených palivech v kapitole o naftě (str. 292).
2.
Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
dokud se pistole u čerpacího stojanu poprvé
sama nevypne.
POZNÁMKA
Příliš hodně paliva v nádrži při horkém počasí
přeteče.
Čerpání paliva z kanystru10
Krytku hrdla palivové nádrže lze připevnit k dvířkům.
Při vysokých venkovních teplotách může vzniknout v nádrži určitý přetlak. Otvírejte uzávěr
pomalu.
•
9
Po načerpání paliva nasaďte opětovně uzávěr
a otáčejte jej, až se ozve jedno nebo více
cvaknutí.
Při doplňování z rezervního kanystru použijte
nálevku umístěnou pod víkem podlahy v zavazadlovém prostoru.
Trychtýř musíte pořádně zasunout do plnicí
trubky. Plnicí trubka má otevírací krytku a před
čerpáním se trubka musí posunout za krytku.
Související informace
•
Dvířka hrdla palivové nádrže - manuální otevírání (str. 290)
•
Palivo - použití (str. 292)
Identifikace v souladu s normou CEN EN16942 se nachází na vnitřní straně uzávěru čerpání paliva a nejpozději do konce roku 2018 bude uvedena na odpovídajících čerpacích stojanech a hrdlech na čerpacích
stanicích po celé Evropě.
Platí pouze pro vozidla s naftovým motorem.
10
291
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Palivo - použití
DŮLEŽITÉ
Nesmíte používat palivo nižší kvality, než doporučuje společnost Volvo, neboť by byl nepříznivě
ovlivněn výkon motoru i spotřeba paliva.
Pokud se použijí směsi různých druhů paliva
nebo se používají paliva, která společnost
Volvo nedoporučuje, záruka Volvo ani
doplňkové servisní dohody nebudou platit.
Toto platí pro všechny motory.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové
výpary a aby vám palivo nestříklo do očí.
POZNÁMKA
Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte oči
velkým množstvím vody po dobu minimálně 15
minut a vyhledejte lékařskou pomoc.
Nikdy nepolykejte palivo. Paliva, jako jsou benzín, bioetanol a jejich směsi, stejně jako motorová nafta, jsou vysoce toxická a mohou při
požití zapříčinit zranění s trvalými následky
nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě
lékařskou pomoc.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo by mohlo začít na zemi hořet.
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda ve vysokých nadmořských výškách ve spojení s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují funkčnost vozidla.
Související informace
•
•
•
•
Palivo - nafta (str. 292)
Filtr sazí vznětových motorů (DPF) (str. 295)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 420)
Palivová nádrž - objem (str. 417)
Palivo - nafta
Ve vozidlech se vznětovým motorem se jako
palivo používá nafta.
Používejte pouze motorovou naftu od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte palivo pochybné
kvality. Motorová nafta musí splňovat standardy
EN 590 nebo SS 155435. Vznětové motory jsou
citlivé na znečištění paliva a na příliš velké množství síry a kovů.
Identifikace
Identifikace v souladu s normou CEN EN16942
se nachází na vnitřní straně uzávěru čerpání
paliva a nejpozději do konce roku 2018 bude
uvedena na odpovídajících čerpacích stojanech
a hrdlech na čerpacích stanicích po celé Evropě.
Tato identifikace platí pro palivo dle platné normy
v Evropě. Ve vozidlech se vznětovým motorem se
smí používat nafta s následující identifikací:
B7 je nafta s maximálně
7 obj. % bionafty (FAME).
Než začnete čerpat palivo, vypněte topení
spalující palivo.
Nikdy nenoste zapnutý mobilní telefon při čerpání paliva. Zazvonění telefonu by mohlo způsobit jiskření a vznícení výparů benzínu, což by
mohlo vést k požáru a poranění osob.
292
Za nízkých teplot (pod 0 °C) se může z motorové
nafty oddělovat parafin. To může způsobit potíže
se startováním. Kvality prodávaných paliv se musí
upravovat pro konkrétní období a klimatickou
zónu. V případě extrémního počasí, starého paliva
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
nebo přejezdu mezi klimatickými zónami se může
oddělovat parafin.
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější. Při
tankování paliva se ujistěte, že tankovací pistole je
čistá. Vyvarujte se potřísnění lakovaných částí.
Pokud k potřísnění dojde, umyjte skvrny čisticím
prostředkem a vodou.
DŮLEŽITÉ
Motorová nafta musí:
•
splňovat požadavky normy EN 590 a/
nebo SS 155435
•
obsahovat síru v množství menším než
10 mg/kg
•
obsahovat maximálně 7 obj. % FAME11
(B7).
DŮLEŽITÉ
Nesmí se používat následující druhy palivové
nafty:
•
•
•
•
Speciální aditiva
Nafta do námořních motorů
Topný olej
FAME12
a rostlinný olej.
Tato paliva nesplňují požadavky v souladu
s doporučeními Volvo. Navíc opotřebovávají
motor a způsobují škody motoru, na které se
nevztahuje záruka Volvo.
Omezení nízkou vnější teplotou
Aby se za nízkých teplot z motorové nafty nevylučoval parafin (viz předchozí kapitola), vozidlo může
být na některých trzích vybaveno funkcí, která
automaticky omezí možnost elektrického provozu
v režimu PURE nebo HYBRID při nízkých teplotách. V tomto případě po celou dobu poběží
naftový motor.
Tepelná odolnost motorové nafty je určující pro
použití paliva při nízkých teplotách. Zpravidla se
tepelné vlastnosti motorové nafty upravují v závislosti na klimatické oblasti a období roku, kdy se
nafta distribuuje a prodává.
Automatické omezení při nízkých rychlostech se
postupně zvyšuje podle stáří paliva v nádrži.
Pokud jste palivo do vozidla dočerpali nedávno,
použití není nijak omezeno. Omezení se však
zvýší, pokud palivo v nádrži stárne (počítáno
v měsících).
Tato funkce má za úkol při nízkých teplotách
umožnit vozidlu spalovat palivo takovou rychlostí,
aby se nové palivo se správnou tepelnou odolností mohlo resp. muselo přidat ještě před tím,
než bude dosažena kritická teplota tohoto paliva.
Stáří paliva
Stará motorová nafta (cca. 5 měsíců a starší)
v kombinaci s kondenzátem může za jistých okolností způsobit růst baktérií a řas v palivovém
systému resp. oxidaci paliva, kdy může následně
dojít k provozní poruše.
Aby k těmto problémům nedošlo, do vozidla je
integrována funkce kontroly stáří paliva. V této
souvislosti se může objevit zpráva s vysvětlení,
například:
• Staré palivo Nastartujte spalovací motor,
abyste palivo spotřebovali
• Staré palivo Motor se spustí, aby se
palivo spotřebovalo
• Staré palivo Doplňte do palivové nádrže
palivo
Podle situace postupujte podle doporučení.
11
12
Methylester řepkového oleje
Je povolena motorová nafta s maximálně 7 obj. % FAME (B7).
}}
293
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Když dojde palivo za jízdy
Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování
paliva, potřebuje systém určitý čas na provedení
kontroly. Po dočerpání nafty před nastartováním
motoru proveďte následující:
1.
Vložte dálkový ovladač s klíčem do spínací
skříňky a zatlačte jej do koncové polohy. Více
informací, viz Polohy klíče (str. 82).
2.
Stiskněte tlačítko START bez sešlápnutí
brzdového a/nebo spojkového pedálu.
3.
Vyčkejte asi jednu minutu.
4.
Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový a/
nebo spojkový pedál a následně stiskněte
tlačítko START.
POZNÁMKA
Před dočerpáním paliva v případě, že je v nádrži málo paliva:
•
Zastavte vozidlo na co nejvíce rovném
povrchu - je-li vozidlo nakloněno, hrozí
nebezpečí, že se v přívodu paliva vytvoří
vzduchová kapsa.
Důležitá upozornění k jízdě do úplného
vyprázdnění nádrže
Nenechte nádrž zcela vyprázdnit. V případě
vyprázdnění nádrže lze pokračovat v jízdě s pohonem na hybridní baterii. Po doplnění paliva může
13
294
Platí pouze pro pětiválcové motory.
trvat nastartování déle (až 30 sekund). V určitých
případech může být nutné startovat opakovaně.
Po nastartování motoru se doporučuje nechat jej
nejméně 5 minut běžet. Vyberte režim jízdy AWD
nebo POWER, abyste podpořili dodávku paliva.
Pokud se na informačním displeji sdružené přístrojové desky zobrazí hlášení Vnitřní spalovací
motor není k dispozici - omezený výkon
a dojezd, vypněte a znovu zapněte motor, abyste
dosáhli znovu plné funkce.
Vypuštění kondenzátu z palivového
filtru13
V palivovém filtru se odděluje kondenzát z paliva.
Kondenzát může poškodit motor.
S ohledem na optimální funkčnost je nutné
dodržovat servisní intervaly výměny palivového filtru a používat originální díly určené konkrétně
k tomuto účelu.
Kondenzát z palivového filtru musí být vypouštěn
v intervalech uvedených v Servisní a záruční
knížce nebo tehdy, když máte podezření, že jste
načerpali kontaminované palivo. Více informací,
viz Servisní program Volvo (str. 352).
DŮLEŽITÉ
Některá speciální paliva odstraňují odloučenou vodu v palivovém filtru.
Související informace
•
•
•
Palivo - použití (str. 292)
Filtr sazí vznětových motorů (DPF) (str. 295)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 420)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
Vozy se vznětovými motory jsou vybaveny filtrem
sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení
emisí.
po hlavní silnici nebo dálnici. S vozem byste měli
jet ještě dalších 20 minut.
POZNÁMKA
Během regenerace mohou nastat následující
situace:
Saze z výfukových plynů se během normální jízdy
shromažďují ve filtru. Takzvaná „regenerace“ se
spustí za účelem spálení sazí a vyprázdnění filtru.
Předpokladem je dosažení normální provozní
teploty.
Regenerace filtru sazí probíhá automaticky. Zpravidla trvá 10-20 minut. Může trvat o něco déle při
nízké průměrné rychlosti. Spotřeba paliva se
během regenerace může mírně zvýšit.
Během regenerace se na pozadí dočasně aktivuje dobíjení hybridní baterie, a to podobně jako
u funkce SAVE, viz Systém pohonu - jízdní režimy
(str. 266).
•
•
•
Za chladného počasí použijte nezávislé topení*,
aby motor dosáhl normální provozní teplotu
rychleji.
DŮLEŽITÉ
Pokud často provozujete vůz za studeného počasí
na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne normální
provozní teploty. To znamená, že nedochází
k regeneraci filtru sazí vznětových motorů a filtr
není vyprázdněn.
Regeneraci filtru spustíte jízdou, dokud se motor
nezahřeje na normální provozní teplotu, nejlépe
dočasně se může zvýšit spotřeba paliva
můžete cítit zápach spáleniny.
Po dokončení regenerace varovný text automaticky zmizí.
Regenerace za chladného počasí
Když je filtr z cca. 80% plný, na sdružené přístrojové desce se rozsvítí žlutý výstražný trojúhelník
a na informačním displeji se objeví zpráva Filtr
sazí je plný Viz příručka.
dočasně může dojít k menšímu poklesu
výkonu
Pokud je filtr zcela zaplněn částicemi, možná
bude těžké motor nastartovat a může se stát,
že filtr nebude fungovat. V tomto případě hrozí
nebezpečí, že se filtr bude muset vyměnit.
Související informace
•
•
•
•
Palivo - použití (str. 292)
Palivo - nafta (str. 292)
Katalyzátor
Úlohou katalyzátorů je čistit výfukové plyny. Jsou
umístěny blízko motoru, takže své provozní
teploty dosáhnou rychle.
Katalyzátory se skládají z monolitu (keramického
nebo kovového) s kanálky. Stěny kanálků jsou
potaženy slabou vrstvou platiny/rhodia/paladia.
Tyto kovy fungují jako katalyzátory, tj. urychlují
chemickou reakci bez toho, aby byly spotřebovávány.
Lambda sondaTM kyslíkové čidlo
Lambda sonda je část systému řízení motoru,
který je určen ke snížení emisí a snížení spotřeby
paliva. Více informací, viz Spotřeba paliva a emise
CO2 (str. 420).
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto hodnoty
se odesílají do elektronického systému, který
nepřetržitě řídí vstřikovače. Poměr směsi paliva
a vzduchu, která je přiváděna do motoru, je neustále upravován. Tato nastavení vytvářejí optimální
podmínky pro efektivní spalování a společně s třícestným katalyzátorem snižují obsah škodlivých
emisí (uhlovodíků, oxidů uhelnatého a oxidů
dusíku).
Související informace
•
Palivo - nafta (str. 292)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 420)
Palivová nádrž - objem (str. 417)
* Volitelná výbava/příslušenství. 295
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Dobíjení hybridní baterie
Kromě palivové nádrže stejné jako u běžného
vozidla je toto vozidlo vybaveno lithium-iontovou
baterií (hybridní baterií).
Hybridní baterie se nabíjí pomocí nabíjecího
kabelu s řídicí jednotkou (str. 299), který se
nachází ve schránce pod podlahou zavazadlového
prostoru, viz Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou
(str. 299).
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat v souladu s IEC
62196 a IEC 61851 nabíjecí kabel, který
umožňuje monitorování teploty.
Doba, za kterou se hybridní baterie dobije, závisí
na nabíjecím proudu (str. 297).
Během nabíjení hybridní baterie řídicí jednotka
zobrazuje aktuální stav (str. 301) v průběhu nabíjení a po dokončení nabíjení.
Během nabíjení hybridní baterie probíhá rovněž
nabíjení startovací baterie (str. 375) vozidla.
Pokud je teplota hybridní baterie nižší než -10 ºC
nebo vyšší než 30 ºC, může to znamenat, že
některé funkce vozidla budou omezeny nebo
změněny nebo nedostupné, protože kapacita
lithium-iontových baterií se mimo toto rozmezí
snižuje.
14
296
Evropská norma - EN 61851-1.
Elektrický režim není možný, pokud je teplota
baterie příliš nízká nebo příliš vysoká. Pokud
potom vyberete jízdní režim PURE(viz Jízdní
systémy a jízdní režimy (str. 266)), spustí se spalovací motor
Dobíjení pomocí fixní řídicí jednotky
v souladu s režimem 314
Na určitých trzích je nainstalována řídicí jednotka
jako součást nabíjecí stanice, která je připojena
k elektrické síti. V tomto případě nabíjecí kabel
neobsahuje řídicí jednotku.
Místo toho má speciální konektor, kterým se připojuje k nabíjecí stanici. Dodržujte pokyny platné
pro nabíjecí stanici.
POZNÁMKA
S vozidlem nelze používat všechny nabíjecí
stanice. Vozidlo není určeno pro větší odběr
proudu než 20 A. Pokud je vozidlo připojeno
k nabíjecí stanici, která není vhodná pro
vozidlo, nebo která odebírá proud převyšující
maximální limit proudu, na nabíjecí zásuvce se
červeně rozsvítí kontrolka LED. V tomto případě nabíjení nelze provést.
Dobíjení pomocí spalovacího motoru
Když běží spalovací motor, vozidlo generuje proud
pro baterii a baterie se dobíjí. V jízdním režimu
SAVE spalovací motor dobíjí baterii a zajišťuje,
aby množství energie v baterii nekleslo pod kapacitu odpovídající cca. 20 km jízdy v elektrickém
režimu.
Přečtěte si další informace na téma Jízdní
systémy a jízdní režimy(str. 266).
Související informace
•
•
Dobíjení hybridní baterie - příprava (str. 298)
Dojezd v elektrickém režimu (str. 289)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Nabíjecí proud
Nabíjecí proud se používá k dobíjení hybridní
baterie (str. 296) a k teplotní přípravě vozidla.
Nabíjecí kabel (str. 299) mezi nabíjecí zásuvkou
vozidla a zásuvkou 230 VAC lze pomocí řídicí
jednotky nastavit na různá zatížení s různým
odběrem proudu (6-16 A).
Po aktivaci nabíjecího kabelu zobrazí sdružená
přístrojová deska hlášení a rozsvítí se kontrolka
(str. 303) ve vstupní zásuvce vozidla. Nabíjecí
proud se používá především k dobíjení baterie.
Lze jej však použít také k předběžné úpravě
teploty (str. 138).
DŮLEŽITÉ
Nikdy nevytahujte nabíjecí kabel ze
zásuvky 230 VAC, pokud probíhá dobíjení hrozí riziko poškození zásuvky 230 V. Nejdříve
vždy ukončete dobíjení a potom odpojte nabíjecí kabel.
Doba nabíjení závisí na nastavení proudu na řídicí
jednotce.
Viz příklady v následující tabulce:
A
Intenzita proudu (A)A
Doba nabíjení (hod.)
6
7,5–10,0
10
4,5–7,0
16
4,0–5,5
Maximální nabíjecí proud se v závislosti na trhu může lišit.
POZNÁMKA
•
•
Ve velmi chladném počasí se část nabíjecího proudu používá na ohřátí nebo
ochlazení hybridního akumulátoru a prostoru pro cestující, což má za následek
delší dobu nabíjení.
Pokud aktivujete teplotní přípravu
(str. 138), doba nabíjení se prodlouží.
Potřebná doba závisí především na
venkovní teplotě.
Konektor nabíjecího kabelu a zásuvka pro dobíjení.
Obvykle pojistkový okruh zahrnuje několik spotřebičů 230 VAC, proto k jedné pojistce může být
připojeno několik spotřebičů (např. osvětlení,
vysavač, elektrická vrtačka atd.).
Příklad 1
Pokud je vozidlo připojeno k zásuvce
230 VAC/10 A a řídicí jednotka je nastavena na
16 A, vozidlo se snaží odebírat 16 A z 230 VAC
síťové zásuvky a po chvíli se vypne přetížená 10 A
pojistka pro zásuvku a nabíjení se zastaví.
V tomto případě resetujte zásuvku s pojistkou
a zvolte na řídicí jednotce nižší nabíjecí proud, viz
Dobíjení hybridní baterie - příprava (str. 298).
Příklad 2
Pokud je vozidlo připojeno k zásuvce
230 VAC/10 A a řídicí jednotka je nastavena na
10 A, vozidlo bude odebírat ze síťové zásuvky
}}
297
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
230 VAC pouze 10 A. Pokud se k dané zásuvce
(nebo k jiné zásuvce ve stejném pojistkovém
okruhu) připojí další spotřebiče, hrozí nebezpečí
přetížení zásuvky resp. zásuvky chráněné pojistkou. Pojistka se v tomto případě může přepálit
a dobíjení baterie se přeruší.
V tomto případě resetujte zásuvku s pojistkou/
obvod s pojistkou a zvolte na řídicí jednotce nižší
nabíjecí proud. Další možností je odpojit ostatní
spotřebiče od zásuvky.
Příklad 3
Pokud je vozidlo připojeno k zásuvce
230 VAC/10 A a řídicí jednotka je nastavena na
6 A, vozidlo bude odebírat ze síťové zásuvky
230 VAC pouze 6 A. Baterie se samozřejmě
dobíjí déle, ale pokud celkový odběr nepřesahuje
kapacitu pojistkového okruhu, lze k dané zásuvce
(resp. ke stejnému pojistkovému okruhu) současně připojit další spotřebiče.
Související informace
•
Dojezd v elektrickém režimu (str. 289)
Dobíjení hybridní baterie - příprava
Než začnete (str. 303) s dobíjením hybridní
baterie, je třeba v rámci přípravy provést několik
kroků.
VAROVÁNÍ
•
Hybridní akumulátor se smí dobíjet pouze
ze schválených uzemněných zásuvek 230
VAC.
•
Ochrana před zkratem se zemí u řídicí
jednotky chrání vozidlo, ale přesto hrozí
přetížení sítě 230 V AC.
•
Nepoužívejte viditelně opotřebené nebo
poškozené napájecí zásuvky, protože by
mohlo dojít k požáru, poškození předmětů
a/nebo poranění osob.
•
Před nabíjením
DŮLEŽITÉ
•
Ovládací skříňka nesmí být zaplavena
nebo ponořena do vody.
•
Řídicí jednotka a její konektor nesmí být
vystaveny přímému slunečnímu svitu.
V těchto případech je ohrožena ochrana
konektoru před přehřátím nebo může
dojít k omezení nebo přerušení napájení
hybridní baterie.
DŮLEŽITÉ
•
Zkontrolujte, zda 230 VAC zásuvka zajistí
odpovídající napájení elektricky dobíjených vozidel. Pokud máte pochybnosti,
požádejte o kontrolu zásuvky kvalifikovaného odborníka.
•
Pokud proudový odběr dané zásuvky není
znám, zvolte na řídicí jednotce nejnižší
úroveň.
Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
VAROVÁNÍ
Hybridní akumulátor musí být vyměňován
pouze v servisu – doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Na řídicí jednotce nabíjecího kabelu (str. 299)
nastavte požadovaný nabíjecí proud (str. 297)
6-16 A15. Při dodání je nastaven nejnižší možný
nabíjecí proud.
15
298
Maximální nabíjecí proud se v závislosti na trhu může lišit.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Otevírání/zavírání krytu zásuvky
nabíjecího vstupu
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou
K dobíjení hybridní baterie ve vozidle se používá
dobíjecí kabel s řídicí jednotkou. Používejte nabíjecí kabel, který doporučuje společnost Volvo.
VAROVÁNÍ
Nabíjecí kabel se nesmí používat, je-li některá
z jeho částí poškozena. Hrozí riziko úrazu
elektrickým proudem nebo závažné poranění
osob.
Poškozené a nefunkční nabíjecí kabely smí
opravovat pouze servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
DŮLEŽITÉ
Zatlačte na zadní část krytu a uvolněte jej.
Otevřete kryt.
Potáhněte kryt zásuvky nabíjecího vstupu
a zajistěte jej v držáku uvnitř krytu. Zkontrolujte, zda se gumové popruhy krytu ohnuly
dovnitř. Tím zabráníte vypadnutí krytu
z držáku.
Kryt zásuvky nabíjecího vstupu zavřete v opačném
pořadí.
Nabíjecí kabel se nachází ve schránce pod krytem podlahy zavazadlového prostoru.
Nikdy nevytahujte nabíjecí kabel ze
zásuvky 230 VAC, pokud probíhá dobíjení hrozí riziko poškození zásuvky 230 V. Nejdříve
vždy ukončete dobíjení a potom odpojte nabíjecí kabel.
Specifikace, nabíjecí kabel
Třída ochrany
IP67
Okolní teplota
-32 ºC až +50 ºC
Související informace
•
•
Dobíjení hybridní baterie (str. 296)
Dobíjení hybridní baterie - ukončení
(str. 305)
}}
299
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Řídicí jednotka
Indikátor zobrazuje vybraný nabíjecí proud16.
Symbol se rozsvítí po zapojení nabíjecího
kabelu do zásuvky 230 VAC .
Tlačítka pro zvýšení/snížení nabíjecího proudu.
Symbol se rozsvítí po zapojení nabíjecího
kabelu do zásuvky 230 VAC ve vozidle.
DŮLEŽITÉ
Rozbočovací konektory, předpěťová ochrana
a podobná zařízení se nesmí používat v kombinaci s nabíjecím kabelem, protože by mohlo
dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem
apod.
Adaptér mezi zásuvkou 230 VAC a nabíjecím
kabelem se smí používat pouze v případě, že
je označen schválením v souladu s IEC
61851 a IEC 62196.
POZNÁMKA
Nabíjecí kabel si pamatuje poslední nastavení
nabíjecího proudu. Proto je důležité provést
nové nastavení, pokud se při příštím nabíjení
používá jiná zásuvka 230 VAC.
Indikace a ovládání řídicí jednotky.
300
Související informace
•
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou - stavové
zprávy (str. 301)
•
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou - jistič zemní
ochrany (str. 303)
•
Nabíjecí proud (str. 297)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou stavové zprávy
Během nabíjení (str. 296) hybridní baterie ve
vozidle indikační kontrolkyřídicí jednotky
(str. 299) nabíjecího kabelu zobrazují momentální stav v průběhu nabíjení a stav po dokončení
nabíjení.
Indikace a ovládání řídicí jednotky.
16
Maximální nabíjecí proud se v závislosti na trhu může lišit.
}}
301
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Displej řídicí jednotky
Stav
Popis
Doporučená akce
Indikace nabíjecího proudu (1) nesvítí. Symbol
vozu (4) se rozsvítí nepřerušovaným zeleným
světlem.
Pohotovostní
stav
•
•
Nabíjecí kabel je připojen k vozidlu.
Počkejte, dokud nebude akumulátor plně
nabitý.
Momentální odběr proudu označuje zelená
kontrolka (1). Symbol vozu (4) se rozsvítí
nepřerušovaným zeleným světlem.
Nabíjí se.
•
•
Elektronika vozidla spustila nabíjení.
Indikace nabíjecího proudu (1) nesvítí. Symbol
vozu (4) bliká červeně.
Nabíjení nelze
provést.
•
Došlo k chybě komunikace mezi řídicí
jednotkou a vozidlem.
1.
Zkontrolujte všechny spoje nebo použijte jinou zásuvku 230 VAC.
•
Větrání elektroniky vozidla není odpovídající, není aktivováno nebo je poškozené.
2.
Znovu spusťte dobíjení baterie.
•
Aktivoval se jistič zemní ochrany na
nabíjecím kabelu.
1.
Vytáhněte nabíjecí kabel ze zásuvky
230 VAC.
2.
Jistič zemní ochrany se resetuje
a jednotka se restartuje.
Symbol vozu (4) se rozsvítí nepřerušovaným
červeným světlem.
Kontrolka (1) nabíjecího proudu a symbol
domu (2) blikají červeně.
Související informace
•
302
Nabíjecí proud (str. 297)
Nabíjení nelze
provést.
Nabíjení nelze
provést.
Nabíjení je možné, ale ještě nebylo
aktivováno elektronikou vozidla.
Nabíjí se.
U zásuvky 230 VAC zareagovalo monitorování teploty.
Počkejte, dokud nebude akumulátor plně
nabitý.
Znovu spusťte nabíjení. Pokud problém
přetrvává, kontaktujte odborníka.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou sledování teploty
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou jistič zemní ochrany
Dobíjení hybridní baterie - zahájení
dobíjení
Aby bylo možné vždy dobíjet (str. 296) hybridní
baterii ve vozidle bezpečně, obsahuje řídicí jednotka (str. 299) vestavěné zařízení, které sleduje
nabíjecí proud.
Řídicí jednotka nabíjecího kabelu (str. 299)
obsahuje vestavěný jistič zemní ochrany, který
chrání vozidlo a uživatele před úrazem elektrickým proudem způsobeným chybou systému.
Hybridní baterie ve vozidle se dobíjí dobíjecím
kabelem mezi vozidlem a zásuvkou 230 VAC17.
Toto monitorovací zařízení v řídicí jednotce zajistí
průběžné úpravy přípustného dobíjecího proudu
(str. 297) s ohledem na bezpečnost. To zajišťuje
bezpečný provoz bez dozoru a rovněž optimalizaci
nabíjecího času.
Pokud vestavěný jistič zemní ochrany řídicího
modulu vypne, zobrazí se symbol vozidla trvalým
červeným svitem - zkontrolujte zásuvku 230 VAC.
DŮLEŽITÉ
Zemnicí odpojovač ovládací skříňky nechrání
zásuvku 230 V stř.
POZNÁMKA
Používejte nabíjecí kabel doporučený společností Volvo podle norem IEC 62196 a IEC
61851, jelikož tento kabel umožňuje sledovat
teplotu.
Související informace
•
Dobíjení hybridní baterie (str. 296)
DŮLEŽITÉ
Nikdy nepřipojujte nabíjecí kabel, pokud hrozí
zásah blesku.
POZNÁMKA
Používejte nabíjecí kabel doporučený společností Volvo podle norem IEC 62196 a IEC
61851, jelikož tento kabel umožňuje sledovat
teplotu.
Vytáhněte nabíjecí kabel (str. 299) z úložné
schránky pod podlahou zavazadlového prostoru.
Tepelná pojistka
Sledování teploty se aktivuje automaticky, když se
spustí nabíjení hybridní baterie. Je-li dosažena
kritická teplota, sníží se nabíjecí proud. Pokud
k tomu dochází opakovaně, nabíjení se vypne.
DŮLEŽITÉ
Pokud funkce sledování teploty opakovaně
automaticky snížila úroveň nabíjecího proudu
nabíjení se přerušilo, je nutné prozkoumat
a napravit příčiny přehřívání.
Připojte nabíjecí kabel k zásuvce 230 VAC.
Nikdy nepoužívejte prodlužovací šňůru.
}}
303
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
2.
Nastavte na řídicí jednotce správný nabíjecí
proud (str. 297) (pro proud zásuvky
230 VAC).
5.
Madlo dobíjení nabíjecího kabelu je připevněno/zajištěno a nabíjení se spustí přibližně
po 10 sekundách.
Kontrola zbývajícího času nabíjení:
•
Umístění krytu madla nabíjení.
Sejměte kryt madla nabíjení a připojte madlo
k vozidlu.
DŮLEŽITÉ
Abyste nepoškodili lak např. při velkém větru,
umístěte ochranný kryt nabíjecí rukojeti tak,
aby se nedotýkal vozidla.
Na dálkovém ovladači s klíčem stiskněte
tlačítko doprovodného osvětlení při příchodu - na sdružené přístrojové desce se
zobrazí přibližný čas.
Nabíjení baterie lze dočasně přerušit, pokud
se vozidlo odemkne:
•
a otevřou se dveře - nabíjení se spustí po
2 minutách.
•
a dveře se neotevřou - vozidlo se automaticky znovu zamkne, viz Zamykání/odemykání - zvenku (str. 178). Nabíjení se spustí
po 1 minutě.
POZNÁMKA
Aby se zviditelnil zbývající čas nabíjení, musí
být aktivní přibližovací světla. Nastavení se
provádí v systému nabídek MY CAR (str. 116).
17
304
Napětí v zásuvce se musí měnit v závislosti na trhu.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
DŮLEŽITÉ
Nikdy nevytahujte nabíjecí kabel ze
zásuvky 230 VAC, pokud probíhá dobíjení hrozí riziko poškození zásuvky 230 V. Nejdříve
vždy ukončete dobíjení a potom odpojte nabíjecí kabel.
6.
Po dokončení dobíjení (viz následující
tabulka) otevřete dveře řidiče. Potom se rozsvítí sdružená přístrojová deska a mohou se
zobrazit informace o stavu dobíjení.
Kontrolka LED svítí
Popis
Bílá, svítí stále
LED, svítí
Žlutá, svítí stále
Režim čekáníA - čeká
se, až se spustí dobíjení.
Zelená, bliká
Nabíjí seB.
Zelená, svítí stále
Nabíjení bylo ukončenoC.
Modrá - bliká nebo
stále
Časovač je zapnutý.
Červená - bliká,
stále
Byla zjištěna závada.
A
B
C
Dobíjení hybridní baterie - ukončení
Nabíjení ukončíte tak, že odemknete vozidlo,
vytáhnete nabíjecí kabel z nabíjecí zásuvky ve
vozidle a potom ze zásuvky 230 VAC18.
POZNÁMKA
Chcete-li odpojit kabelový rukáv od 230V stř.
zásuvky vozidla, je nutné nejprve odemknout
vozidlo pomocí dálkového ovladače/PCC.
Například po otevření dveří nebo když není zajištěn konektor
nabíjecího kabelu.
Čím pomaleji bliká, tím blíž je okamžik plného nabití.
Po chvíli zhasne.
Během nabíjení může pod vozidlem odkapávat
kondenzace z klimatizace. Jedná se o běžný jev,
který provází chlazení hybridní baterie.
Odemkněte vozidlo pomocí dálkového ovladače s klíčem/PCC* - zajištěný konektor
nabíjecího kabelu se uvolní/odjistí.
Související informace
Kontrolky LED zobrazují aktuální stav nabíjení.
Bílá, modrá, červená a žlutá kontrolka se aktivují
při zapnutí osvětlení v prostoru pro cestující. Tyto
kontrolky zůstanou na chvíli svítit po vypnutí osvětlení v prostoru pro cestující.
18
Napětí v zásuvce se musí měnit v závislosti na trhu.
•
Dobíjení hybridní baterie - ukončení
(str. 305)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 305
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Dobíjení pomocí naftového motoru
Hybridní baterie lze rovněž
dobíjet pomocí vznětového
motoru ve vozidle, viz Systémy
pohonu (str. 265).
Dlouhodobé skladování vozidel
s hybridními bateriemi
Aby při dlouhodobém skladování (déle než
1 měsíc) hybridní baterie netrpěla, doporučujeme udržovat úroveň nabití na cca. 25 %. Viz
indikace na sdružené přístrojové desce.
Dodržujte následující postup:
Související informace
Vytáhněte kabel z elektrický zásuvky vozidla,
nasaďte zpátky na zásuvku krytku a zavřete
poklop, viz Dobíjení hybridní baterie - příprava
(str. 298).
Vytáhněte kabel ze zásuvky 230 VAC.
Vraťte nabíjecí kabel do schránky pod podlahou v zavazadlovém prostoru.
306
•
•
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou (str. 299)
1.
Na sdružené přístrojové desce vyberte motiv
„Hybridní“. Další informace o procházení
nabídek - viz Sdružená přístrojová deska
(str. 68).
2.
Pokud je stav nabití vysoký, jezděte s vozidlem, dokud nebude stav nabití cca. 25 %.
Pokud je baterie vybitá, stiskněte tlačítko
POWERa jeďte s vozidlem, dokud stav
nebude cca. 25%. Další informace o režimu
pohonu - viz Systém pohonu - jízdní režimy
(str. 266).
3.
Pokud vozidlo bylo skladováno déle než
6 měsíců nebo úroveň nabití hybridní baterie
klesla výrazně pod 25 %, nastartujte motor
v jízdním režimu POWER a nechejte jej běžet
minimálně 10 minut, dokud se stav nabití
nestabilizuje znovu na cca. 25 % (doporučení).
Dobíjení hybridní baterie - zahájení dobíjení
(str. 303)
Tím se kompenzuje samovolné vybíjení, ke
kterému dochází při dlouhodobém skladování. Stav nabití průběžně kontrolujte na
sdružené přístrojové desce, viz Dobíjení
hybridní baterie - zahájení dobíjení (str. 303).
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Pokud vozidlo bylo zamknuté a nelze s ním jet
a úroveň nabití baterie výrazně klesla pod 25%,
dobíjejte baterii na nejnižší úrovni po dobu cca.
45 minut, a to v závislosti na stavu dobití. Stav
nabití průběžně kontrolujte na sdružené přístrojové desce.
Baterie spouštěče v případě dlouhodobého skladování, viz Baterie spouštěče - obecné informace
(str. 375).
POZNÁMKA
Pro dlouhodobé skladování vyberte co nejchladnější místo, aby se minimalizovalo stárnutí baterie. Během léta by mělo vozidlo
zůstávat spíše uvnitř nebo venku ve stínu,
podle místa nejnižší teploty.
DŮLEŽITÉ
Během dlouhodobého skladování se nabíjecí
kabel nesmí zasunovat do nabíjecí zásuvky ve
vozidle.
Související informace
•
•
Dobíjení hybridní baterie (str. 296)
Dojezd v elektrickém režimu (str. 289)
Jízda s přívěsem*
Během jízdy s přívěsem je nutné myslet na celou
řadu věcí, např. na tažnou konzolu, přívěs a na
umístění nákladu na přívěsu.
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících
a veškerého příslušenství, např. tažného zařízení,
snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto hmotnost.
Podrobné informace - viz Hmotnosti (str. 408).
Pokud je tažné zařízení instalováno společností
Volvo, vůz je dodán se všemi potřebnými prvky
pro tažení přívěsu.
•
•
Pokud bylo tažné zařízení montováno dodatečně, nechte jej zkontrolovat u svého autorizovaného dealera Volvo, jestli je vůz zcela
vybaven pro tažení přívěsu.
•
Náklad na přívěsu rozložte tak, aby svislé zatížení tažného zařízení nepřekročilo maximální
udávané povolené zatížení.
•
Zvyšte tlak vzduchu v pneumatikách na hodnoty předepsané pro maximální zatížení vozu.
Informace o tlaku vzduchu v pneumatikách,
viz Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 424).
•
•
Motor je při jízdě s přívěsem více zatížen.
Staré palivo
Stará motorová nafta (cca. 5 měsíců a starší)
v kombinaci s kondenzátem může za jistých okolností způsobit růst baktérií a řas v palivovém
systému resp. oxidaci paliva, kdy může následně
dojít k provozní poruše. Více informací, viz Tok
energie (str. 269).
Používejte pouze schválené tažné zařízení.
Nepřipojujte za zcela nový vůz těžký přívěs.
Nový vůz musí ujet alespoň 1000 kilometrů.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 307
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
•
Brzdy jsou při jízdě s přívěsem více zatíženy,
zejména při jízdě členitým terénem. Zařaďte
nižší rychlostní stupeň a snižte rychlost vozu.
•
Z bezpečnostních důvodů by vůz s přívěsem
neměl jet rychlostí vyšší než je maximální přípustná rychlost. Dodržujte platné předpisy
týkající se přípustné rychlosti a hmotností.
•
Při jízdě s přívěsem v táhlém stoupání jeďte
pomalu.
•
Vyvarujte se jízdy s přívěsem do svahů se
sklonem vyšším než 12 %.
Hmotnosti přívěsu
Informace o přípustných hmotnostech přívěsů
Volvo, viz Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení (str. 409).
POZNÁMKA
Maximální přípustná hmotnost přívěsu odpovídá hmotnosti povolené společností Volvo.
Národní předpisy platné pro vozidla mohou
rychlosti a hmotnosti přívěsu dále omezovat.
Tažné tyče mohou být certifikovány pro vyšší
hmotnosti, než vozidlo skutečně dokáže táhnout.
Kabel přívěsu
Jestliže je tažné zařízení vybaveno
13pólovým konektorem a přívěs
7pólovým konektorem, musíte použít adaptér.
Použijte kabel schválený společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel nedotýkal země.
Ukazatele směru a brzdová světla
přívěsu
V případě poruchy některého směrového světla
na přívěsu začne kontrolka ukazatelů směru na
přístrojové desce blikat rychleji než za normálních
okolností a na informačním displeji se zobrazí text
Porucha ukazatelů směru přívěsu.
V případě poruchy některého brzdového světla na
přívěsu se na displeji se zobrazí text Porucha
brzdového světla přívěsu.
308
VAROVÁNÍ
V souvislosti s hmotnostmi přívěsů dodržujte
stanovená doporučení. Jinak se při náhlém
pohybu a zabrzdění může stát, že se vozidlo
a přívěs budou ovládat s problémy.
Související informace
•
•
•
Jízda s přívěsem* - automatická převodovka
(str. 308)
Tažná konzola/tažná tyč* (str. 309)
Výměna žárovky - všeobecné informace
(str. 364)
Jízda s přívěsem* - automatická
převodovka
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém
terénu může dojít k přehřátí.
•
Automatická převodovka zvolí optimální převodový stupeň podle zatížení a otáček
motoru.
•
V případě přehřátí se na sdružené přístrojové
desce rozsvítí výstražný symbol a na informačním displeji se objeví textová zpráva.
Postupujte podle doporučení.
Prudké stoupání
•
Nenechávejte v automatické převodovce zajištěný vyšší převodový stupeň, než motor
"zvládne" - ne vždy je vhodné jet při nízkých
otáčkách motoru na vyšší převodový stupeň.
Parkování ve svahu
1.
Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2.
Zabrzděte parkovací brzdu.
3.
Přesuňte páku voliče do polohy P.
4.
Uvolněte pedál nožní brzdy.
•
Při zaparkování vozidla vybaveného automatickou převodovkou s připojeným přívěsem,
přesuňte volič převodovky do polohy P. Vždy
zabrzděte parkovací brzdu.
•
Podložte kola klíny, když parkujete vůz s přívěsem ve svahu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Rozjezd ve svahu
1.
Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2.
Volič převodovky přesuňte do polohy pro
jízdu D.
3.
Odbrzděte parkovací brzdu.
4.
Uvolněte pedál nožní brzdy a rozjeďte se.
Tažná konzola/tažná tyč*
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
Pomocí tažné konzoly lze např. odtahovat přívěs
za vozidlem.
Uložte demontovatelnou tažnou tyč do zavazadlového prostoru.
Pokud je vůz vybaven demontovatelnou tažnou
tyčí, postupujte při montáži volné části přesně
podle instrukcí - Demontovatelná tažná tyč* - připevnění/demontáž (str. 311).
Související informace
•
VAROVÁNÍ
Automatická převodovka -- Geartronic
(str. 273)
Je-li vozidlo vybaveno demontovatelným
tažným zařízením Volvo:
•
•
•
Pozorně dodržujte pokyny k montáži.
Než se rozjedete, zajistěte demontovatelnou část pomocí klíče.
Zkontrolujte, zda kontrolka oken svítí
zeleně.
Prostor k uložení tažného zařízení.
DŮLEŽITÉ
Důležité kontroly
•
Pokud tažné zařízení již nepoužíváte, odmontujte jej a uložte na vyhrazené místo ve voze.
Koule tažného zařízení musí být pravidelně
čištěna a mazána.
POZNÁMKA
Pokud se používá tažné zařízení s tlumičem
vibrací, koule tažného zařízení se nesmí mazat.
To platí rovněž pro nosič jízdních kol, který se
instaluje na tažné zařízení.
Související informace
•
Demontovatelná tažná tyč* - specifikace
(str. 310)
•
Demontovatelná tažná tyč* - připevnění/
demontáž (str. 311)
•
Jízda s přívěsem* (str. 307)
Související informace
•
Jízda s přívěsem* (str. 307)
* Volitelná výbava/příslušenství. 309
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Demontovatelná tažná tyč* specifikace
Související informace
•
Demontovatelná tažná tyč* - připevnění/
demontáž (str. 311)
•
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
(str. 309)
•
Jízda s přívěsem* (str. 307)
Specifikace demontovatelné tažné tyče.
Technické údaje
G021485
Rozměry, montážní body (mm)
310
A
998
B
81
C
854
D
427
E
109
F
282
G
Podélný nosník
H
Střed kulové hlavy
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Demontovatelná tažná tyč* připevnění/demontáž
Připevnění/demontáž demontovatelné tažné tyče
se provádí následovně:
Okénko indikátoru musí být zelené.
G021489
Nejdřív stisknutím západky uvolněte ochranný
kryt a potom jej vyjměte zatlačením do úchytu
a vytažením směrem dozadu
.
Otočte klíč doleva do zajištěné polohy. Vytáhněte klíč ze zámku.
G021487
Zasunujte tažné zařízení, dokud neuslyšíte
cvaknutí.
G000000
G018928
Okénko indikátoru musí být červené.
G021490
G021488
Připevnění
Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné
poloze otočením klíče doprava.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 311
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Zkontrolujte, zda je tažné zařízení správně
zajištěno - potáhněte je nahoru, dolů
a dozadu.
VAROVÁNÍ
Pokud tažné zařízení není namontováno
správně, musí se odmontovat a znovu přimontovat v souladu s předcházejícími pokyny.
G021495
G021494
||
Bezpečnostní lanko.
Zatlačte pojistné kolečko
a otočte jím
doleva
, až uslyšíte cvaknutí.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní lano přívěsu musí být upevněno
k příslušné konzole.
Demontáž tažného zařízení
DŮLEŽITÉ
Promazávat se smí pouze koule tažného zařízení. Ostatní části tažného zařízení musí zůstat
suché a čisté.
Otočte zajišťovací kolečko zcela dolu až na
doraz. Držte je v této poloze a přitom vytáhněte tažné zařízení dozadu a nahoru.
POZNÁMKA
Pokud se používá koule tažného zařízení s tlumičem vibrací, tato koule se nesmí mazat.
312
VAROVÁNÍ
Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do odemknuté polohy.
Pokud je tažné zařízení uloženo ve voze, musí
být bezpečně připevněno, viz Demontovatelná
tažná tyč* - uložení (str. 309).
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Stabilizace přívěsu – TSA19
Asistent stabilizace přívěsu TSA (Trailer Stability
Assist) slouží ke stabilizaci vozidla a přívěsu,
pokud dojde k rozvlnění soupravy.
G018929
TSA- funkce je součástí systému stability
(str. 190)ESC20.
Zatlačte ochranný kryt, až se těsně zaklapne.
Související informace
•
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
(str. 309)
•
Demontovatelná tažná tyč* - specifikace
(str. 310)
•
Jízda s přívěsem* (str. 307)
Funkce
K „rozvlnění“ může dojít při jakékoli kombinaci
vůz/přívěs. Obvykle k rozvlnění dojde při vysokých
rychlostech. Avšak nebezpečí hrozí i při nižších
rychlostech, pokud je přívěs přetížený nebo je
nerovnoměrně rozložené zatížení, např. je příliš
vzadu.
Různé
•
Vůz s přívěsem je vystaven náhlému a silnému bočnímu větru.
Funkce TSA se může aktivovat při vyšších
rychlostech.
•
Vůz s přívěsem jede po nerovném povrchu
vozovky nebo vjede do výmolu.
Prudký pohyb volantem.
Provoz
Pokud se souprava rozvlní, může být těžké
a někdy i nemožné ji zklidnit. Tím se stává souprava vozidlo/přívěs těžce kontrolovatelná a hrozí
riziko, kromě jiného, přejetí do nesprávného jízdního pruhu nebo sjetí z vozovky.
Je součástí montážního celku originální tažné tyče Volvo.
(Electronic Stability Control) - elektronické řízení stability.
Pokud není „rozvlnění“ eliminováno napoprvé,
systém TSA začne zasahovat, jsou brzděna všechna kola jízdní soupravy vůz/přívěs a je snížen
výkon motoru. Jakmile je „vlnění“ postupně potlačeno a souprava vůz/přívěs je opět stabilní,
systém ukončí zasahování a řidič má opět plnou
kontrolu nad vozem. Více informací, viz Elektronické řízení stability (ESC) - funkčnost (str. 191).
Rozvlnění vždy způsobí určitý faktor, např.:
•
19
20
Asistent stability přívěsu trvale monitoruje pohyby
vozu, zejména boční pohyby. Pokud je zjištěno
rozvlnění soupravy, jsou jednotlivě brzděná přední
kola. Tím se souprava vozidlo/přívěs stabilizuje.
To obvykle stačí, aby řidič získal kontrolu nad
vozidlem.
POZNÁMKA
Funkce TSA se vypne, pokud řidič zvolí režim
Sport, viz Elektronické řízení stability (ESC) obecné informace (str. 190).
TSA může selhat, pokud řidič prudce pohne
volantem, aby se pokusil sám vyrovnat vlnění soupravy, protože v takové situaci systém nemůže
určit, zda je to přívěs, nebo řidič, kdo způsobuje
rozvlnění soupravy.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 313
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Pokud je systém TSA v činnosti, bliká
na přístrojové desce kontrolka ESC20.
Související informace
•
Elektronické řízení stability (ESC) - obecné
informace (str. 190)
Tažení vozu
Tažné oko
Tažení vozidla V60 Twin Engine není povoleno.
Při převozu musí být vozidlo přepravováno
(str. 315) se všemi koly na plošině odtahového
vozidla.
Tažné oko je přišroubováno k adaptéru se závitem za krytem na pravé zadní straně nárazníku.
Odtahování jiného vozidla
Tažením jiného vozidla se spotřebovává velké
množství energie - použijte jízdní režim AWD. Tím
se dobije hybridní baterie a současně se zlepší
jízdní vlastnosti a vozidlo bude lépe držet na
vozovce, viz Systém pohonu - jízdní režimy
(str. 266).
Asistent při rozjezdu
Nestartujte motor roztažením vozu. Je-li baterie
ve vašem vozu vybita, použijte k nastartování
motoru pomocnou baterií, viz Dobíjení z pomocné
baterie (str. 264).
DŮLEŽITÉ
Během pokusu o nastartování vozidla odtahováním by mohlo dojít k poškození elektromotoru a katalyzátoru.
Související informace
•
•
•
20
314
(Electronic Stability Control) - elektronické řízení stability.
Výstražná funkce ukazatelů směru (str. 100)
Tažné oko (str. 314)
Odtah (str. 315)
Připojení tažného oka
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Vytáhněte tažné oko, které se nachází za
panelem na levé straně zavazadlového prostoru.
Kryt místa k připevnění tažného oka je
k dispozici ve dvou různých provedeních.
Každý z těchto krytů se otevírá jinak:
•
•
Kryt s výřezem otevřete pomocí mince
nebo podobného předmětu, který vložíte
do výřezu a otočíte směrem ven. Potom
kryt kompletně vytočte ven a vytáhněte.
U druhého typu je podél jedné strany
nebo v rohu značka: Stiskněte značku
prstem a současně vyklopte opačnou
stranu/roh - použijte k tomu minci. Kryt se
otočí kolem své osy a může se vytáhnout.
VAROVÁNÍ
Během vytahování vozu na plošinu nesmí za
vyprošťovacím vozem nikdo stát a nesmí zde
nic být.
Související informace
•
•
Tažení vozu (str. 314)
Odtah (str. 315)
Odtah
Odtah znamená, že vozidlo je odváženo pomocí
jiného vozidla.
Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
K vytáhnutí vozidla na zásahový vůz s rovnou plošinou lze použít tažné oko. To zjistíte podle polohy
a světlosti vozidla. Je-li sklon rampy zásahového
vozu příliš velký nebo je-li světlost příliš malá,
vozidlo se může poškodit, pokud se je pokusíte
vytáhnout pomocí tažného oka. V případě potřeby
zvedněte vozidlo pomocí zvedacího zařízení na
zásahovém voze.
VAROVÁNÍ
Během vytahování vozu na plošinu nesmí za
vyprošťovacím vozem nikdo stát a nesmí zde
nic být.
Přišroubujte tažné oko rovnou k odpovídající
přírubě. Tažné oko pevně přišroubujte,
např.pomocí klíče na kola.
Po použití tažné oko vyšroubujte a uložte na
své místo.
DŮLEŽITÉ
Pozor, vozidlo V60 Twin Engine musí být přepravováno vždy celé vyzdvižené, se všemi koly
na plošině vozidla odtahové služby.
Nakonec nainstalujte kryt zpět na nárazník.
K vytáhnutí vozidla na zásahový vůz s rovnou plošinou lze použít tažné oko. To zjistíte podle polohy
a světlosti vozidla. Je-li sklon rampy zásahového
vozu příliš velký nebo je-li světlost příliš malá,
vozidlo se může poškodit, pokud se je pokusíte
vytáhnout pomocí tažného oka. V případě potřeby
zvedněte vozidlo pomocí zvedacího zařízení na
zásahovém voze.
Související informace
•
Tažení vozu (str. 314)
315
KOLA A PNEUMATIKY
KOLA A PNEUMATIKY
Pneumatiky - údržba
Nové pneumatiky
Pneumatiky mají, mimo jiné, za úkol nést náklad,
zajistit adhezi k povrchu vozovky, tlumit vibrace
a chránit kola před opotřebením.
Z důvodu vyrovnání rozdílné hloubky vzorku a rovnoměrného opotřebení pneumatik mohou být
zaměňována přední a zadní kola. Vhodná doba
pro první záměnu kol je po ujetí přibližně
5000 km, a pak v intervalech po 10000 km.
Jízdní charakteristiky
Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný vliv.
Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak v pneumatikách mají významný vliv na chování vozu.
Stáří pneumatik
Všechny pneumatiky starší 6 let by měly být zkontrolovány odborníkem, i když vypadají nepoškozené. Pneumatiky stárnou, i když se používají
velmi málo nebo vůbec. Jejich funkčnost může
být proto nepříznivě ovlivněna. To platí pro
všechny pneumatiky, které jsou uloženy a budou
se používat v budoucnu. Příklady vnějších znaků,
které indikují, že pneumatika není vhodná pro
používání, jsou praskliny nebo změna barvy.
Pneumatiky stárnou. Po několika letech začnou
tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto při výměně
pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro zimní pneumatiky.
Poslední čtyři číslice v pořadí označují týden a rok
výroby. Jedná se o označení DOT (Department of
Transportation), které je vyjádřeno čtyřmi číslicemi, například 1510. Pneumatika na obrázku
byla vyrobena v 15. týdnu v roce 2010.
Letní a zimní kola
Pokud měníte letní a zimní kola, označte si jejich
umístění na voze, například L pro levé a P pro
pravé.
Opotřebení a údržba
Správné nahuštění pneumatik (str. 320) přispívá
k rovnoměrnějšímu opotřebení. Rychlost opotře-
318
bení pneumatik závisí na způsobu jízdy, tlaku
vzduchu v pneumatikách a na stavu vozovky.
Pokud si nejste jisti hloubkou vzorku pneumatik,
kontaktujte autorizovaný servis Volvo a nechte si
ji překontrolovat. Pokud se opotřebení pneumatik
výrazně liší (rozdíl v hloubce vzorku je větší než
> 1 mm), dozadu se musí nainstalovat nejméně
opotřebené pneumatiky. Nedotáčivost se zpravidla koriguje lépe než přetáčivost. V důsledku
nedotáčivosti vozidlo pokračuje spíše rovně, aniž
by se zadní část vozu stáčela do strany. To může
vést k úplné ztrátě kontroly nad vozidlem. Proto je
nutné, aby zadní kola nikdy neztratila adhezi dříve
než přední kola.
VAROVÁNÍ
Při poškození pneumatiky může dojít ke ztrátě
kontroly nad vozidlem.
Uskladnění
Kola s namontovanými pneumatikami musejí být
uskladněna položená na boku nebo zavěšená,
nikdy ne stojící.
KOLA A PNEUMATIKY
Související informace
Pneumatiky - rozměry (str. 321)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 322)
Pneumatiky - směr otáčení
Pneumatiky s jednosměrným vzorkem mají směr
otáčení vyznačen šipkou na boku pneumatiky.
Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách uvedený v tabulce tlaku vzduchu v pneumatikách (str. 424).
Související informace
Pneumatiky - index zatížení (str. 322)
•
•
•
•
•
Pneumatiky - směr otáčení (str. 319)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení vzorku
pneumatiky (str. 320)
Pneumatiky - rozměry (str. 321)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 322)
Pneumatiky - index zatížení (str. 322)
Pneumatiky - údržba (str. 318)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení vzorku
pneumatiky (str. 320)
G021778
•
•
•
•
•
Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.
Pneumatiky musí mít stejný směr otáčení po
celou dobu životnosti. Pneumatiky musejí být
zaměněny mezi přední a zadní nápravou, nikdy
mezi levou a pravou stranou a naopak. Nesprávně
namontované pneumatiky zhoršují brzdný účinek
a schopnost vytlačovat do stran vodu a sněhovou
břečku. Pneumatiky s větším vzorkem musejí být
vždy vzadu (za účelem snížení nebezpečí smyku).
POZNÁMKA
Oba páry kol musí mít stejný rozměr a musí se
jednat o kola stejného druhu a stejné značky.
319
KOLA A PNEUMATIKY
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatik ukazují
stav hloubky vzorku pneumatik.
•
•
Pneumatiky - směr otáčení (str. 319)
Pneumatiky - tlak vzduchu
Pneumatiky - údržba (str. 318)
V pneumatikách může být odlišný tlak vzduchu.
Měří se v barech.
Zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách
Tlak vzduchu musíte kontrolovat jednou měsíčně.
G021829
Tlak vzduchu kontrolujte na studených pneumatikách. Pojem "studené pneumatiky" znamená, že
mají stejnou teplotu jako je venkovní teplota.
Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika kilometrů
a tlak vzduchu v nich vzroste.
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky.
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky představují úzký výstupek napříč podélnými drážkami ve
vzorku pneumatiky. Z boku pneumatiky jsou písmena TWI (Tread Wear Indicator). Pokud hloubka
vzorku klesne na 1,6 mm, bude horní okraj vzorku
v zákrytu s indikátory hloubky vzorku. Co nejdřív
opotřebené pneumatiky nahraďte pneumatikami
novými. Pneumatiky s mělkým vzorkem mají velmi
malou adhezi za deště nebo na sněhu.
Související informace
•
•
•
320
Pneumatiky - rozměry (str. 321)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 322)
Pneumatiky - index zatížení (str. 322)
Nesprávný tlak vzduchu v pneumatikách zvyšuje
spotřebu paliva, zkracuje životnost pneumatik
a zhoršuje jízdní vlastnosti vozidla. Jízda na podhuštěných pneumatikách může mít za následek
jejich přehřátí a poškození. Tlak vzduchu v pneumatikách ovlivňuje komfort jízdy, hluk vozovky
a jízdní vlastnosti vozidla.
POZNÁMKA
Tlak vzduchu v pneumatikách postupem času
klesá. Jedná se o přirozený jev. Tlak vzduchu
v pneumatikách se rovněž liší v závislosti na
teplotě okolí.
KOLA A PNEUMATIKY
Štítek s tlaky vzduchu v pneumatikách
Rozměry ráfků a kol
Pneumatiky - rozměry
Rozměry ráfků a kol jsou označovány v souladu
s příklady uvedenými v tabulce.
Pneumatiky mají jisté rozměry. Viz příklady
v tabulce dole.
Homologace platí pro celé vozidlo. To znamená,
že jsou schváleny jisté kombinace kola (ráfku
kola) a pneumatiky.
Na všech pneumatikách je vyznačen rozměr. Příklad označení:235/45R17 97W.
G021830
Podle označení kol (ráfků) poznáte rozměr, např.
7Jx16x50.
Štítek s tlaky huštění pneumatik na sloupku dveří
na straně řidiče (mezi rámem a zadními dveřmi)
informuje o tlaku pro doporučené rozměry pneumatik. Tyto hodnoty najdete také dále v tabulce
s tlaky vzduchu v pneumatikách, viz Pneumatiky schválené tlaky vzduchu v pneumatikách
(str. 424).
Související informace
•
•
•
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 321)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 322)
Pneumatiky - index zatížení (str. 322)
Pneumatiky - údržba (str. 318)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení vzorku
pneumatiky (str. 320)
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 424)
235
Šířka pneumatik (mm)
45
Poměr výšky stěny pneumatiky k šířce
pneumatiky (%)
7
Šířka ráfku v palcích
R
Radiální pneumatika
J
Profil příruby ráfku
17
Průměr ráfku v palcích (")
16
Průměr ráfku v palcích
97
50
Přesazení v mm (vzdálenost od středu
kola k dosedací ploše kola proti náboji)
Kódy maximálního přípustného zatížení
pneumatik, index zatížení pneumatiky
(LI)
W
Rychlostní kategorie pro maximální
povolenou rychlost, rychlostní kategorie
(SS)(v tomto případě 270 km/h
(168 mph).)
Související informace
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 321)
•
Kola a pneumatiky - schválené rozměry
(str. 422)
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 424)
Schválení vozidla platí pro kompletní vozidlo
s určitými kombinacemi pneumatik a ráfků kol.
Související informace
•
•
•
•
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 322)
Pneumatiky - index zatížení (str. 322)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 319)
Pneumatiky - údržba (str. 318)
}}
321
KOLA A PNEUMATIKY
•
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 424)
•
•
Rozměry ráfků a kol (str. 321)
•
Index zatížení a rychlostní kategorie
(str. 423)
Kola a pneumatiky - schválené rozměry
(str. 422)
Pneumatiky - index zatížení
Pneumatiky - rychlostní třídy
Index zatížení označuje schopnost pneumatiky
přenést jisté zatížení.
Každá pneumatika musí vydržet jistou maximální
rychlost a má tedy přiřazenou jistou rychlostní
třídu (SS - Speed Symbol).
Každá pneumatika se vyznačuje jistou zatížitelností, index zatížení (LI). Hmotnost vozidla určuje
požadovanou nosnost pneumatik. Nejnižší index
zatížení je uveden v tabulce indexů zatížení pneumatik v tištěné verzi Uživatelské příručky v kapitole "Specifikace".
Související informace
1
322
To platí pro pneumatiky s kovovými šrouby i bez nich.
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 321)
•
•
•
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 322)
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 424)
Pneumatiky - údržba (str. 318)
Kola a pneumatiky - schválené rozměry
(str. 422)
Rychlostní třída pneumatiky musí odpovídat minimálně maximální rychlosti vozu. V tabulce je uvedena maximální přípustná rychlost, která platí pro
konkrétní rychlostní třídu (SS). Jedinou výjimkou
z těchto předpisů jsou zimní pneumatiky
(str. 323)1, kde lze použít nižší rychlostní třídu.
Pokud zvolíte takovéto pneumatiky, vozidlo nesmí
jet rychleji než povoluje rychlostní třída pneumatik
(např. s pneumatikami s třídou Q lze jet maximálně rychlostí 160 km/h (100 mph)). Skutečnou rychlost jízdy vozidla stanovují dopravní předpisy, nikoli rychlostní třída pneumatik.
POZNÁMKA
Maximální přípustná hmotnost je uvedena
v tabulce.
Q
160 km/h (100 mph) (pouze pro zimní
pneumatiky)
T
190 km/h (118 mph)
H
210 km/h (130 mph)
V
240 km/h (149 mph)
KOLA A PNEUMATIKY
W
270 km/h (168 mph)
Y
300 km/h (186 mph)
Šrouby kol
Zimní pneumatiky
Šrouby kol se používají k připevnění kol k nábojům. Jsou k dispozici v různých provedeních.
Zimní pneumatiky jsou pneumatiky upravené pro
zimní cesty.
DŮLEŽITÉ
VAROVÁNÍ
Na vůz musí být namontovány pneumatiky se
stejným nebo vyšším zátěžovým indexem
(str. 322) (LI) a rychlostní kategorií (SS).
Pokud se používá pneumatika s příliš nízkým
zátěžovým indexem nebo rychlostní kategorií,
může se přehřát.
Pneumatiky - index zatížení (str. 322)
Na voze smíte používat pouze ráfky, které byly
testovány a schváleny společností Volvo a jsou
součástí řady originálního příslušenství Volvo.
Zkontrolujte utahovací moment momentovým klíčem.
Pneumatiky - směr otáčení (str. 319)
Nepoužívejte mazivo na závity kolových šroubů.
Související informace
•
•
•
Matice kol by měly být utaženy na 140 Nm
(103 ft. lbs.). Při použití většího momentu při
nebo volném utažení může dojít k poškození
matic a šroubů.
Pneumatiky - rozměry (str. 321)
Zajišťování kolových šroub kol*
Bezpečnostní šrouby kol* je možné použít pro
ocelové i slitinové ráfky.
Související informace
•
Rozměry ráfků a kol (str. 321)
Zimní pneumatiky
Volvo doporučuje zimní pneumatiky se stanovenými rozměry. Rozměr pneumatik závisí na typu
motoru. Na všech čtyřech kolech musejí být použity správné typy zimních pneumatik.
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje, abyste si u prodejce Volvo ověřili, jaké typy kol a pneumatik
jsou nejvhodnější.
Pneumatiky s hroty
Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět
500–1000 km, aby hroty správně dosedly. Tak
prodloužíte životnost pneumatik a zejména hrotů.
POZNÁMKA
Právní předpisy týkající se použití pneumatik
s hřeby se v jednotlivých zemích liší.
Hloubka vzorku
Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách klade
na pneumatiky značně vyšší nároky, než jízda
v létě. Volvo proto doporučuje nepoužívat zimní
pneumatiky s hloubkou vzorku menší než 4 mm.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 323
KOLA A PNEUMATIKY
||
Používání sněhových řetězů
Výměna kol - demontáž kol
Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze na
přední kola (to platí i pro vozy s pohonem všech
kol). S nasazenými sněhovými řetězy nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h (31 mph). Se
sněhovými řetězy nejezděte po holých vozovkách,
protože by došlo k poškození jak sněhových
řetězů, tak i pneumatik.
Kola lze měnit např. za zimní kola/zimní pneumatiky.
•
Nejezděte s rezervním kolem větší
rychlostí než 80 km/h (50 mph).
Rezervní kolo*
•
S vozem se nikdy nesmí jet, pokud je na
něm namontováno více než jedno "dojezdové kolo".
VAROVÁNÍ
Používejte originální sněhové řetězy Volvo
nebo ekvivalentní řetězy určené pro daný
model vozu a konkrétní rozměry ráfků a pneumatik. Pokud si nejste jisti, společnost Volvo
doporučuje kontaktovat autorizovaný servis
Volvo. Nesprávné sněhové řetězy mohou způsobit nehodu a rozsáhlé poškození vašeho
vozidla.
Související informace
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 324)
Následující pokyny platí pouze v případě, že
rezervní kolo bylo zakoupeno jako příslušenství vozidla. Pokud vozidlo není vybaveno rezervním kolem - viz informace o sadě pro nouzovou
opravu defektu (TMK) (str. 343).
Rezervní kolo (nouzové rezervní kolo) je určeno
pouze k dočasnému použití a musí se co nejdříve
vyměnit za běžné kolo. Chování vozu může být při
použití rezervního kola odlišné. Rezervní kolo je
menší než běžné kolo. Má tedy vliv na světlou
výšku vozidla. Dávejte pozor na vysoké obrubníky
a nejezděte s vozem do automyčky. Je-li rezervní
kolo namontováno na přední nápravě, není možné
používat současně sněhové řetězy. U vozů
s pohonem všech kol lze odpojit pohon na zadní
nápravě. Rezervní kolo se nesmí opravovat.
Správný tlak vzduchu v pneumatice rezervního
kola je uveden v tabulce s hodnotami tlaku vzduchu (str. 424).
DŮLEŽITÉ
Rezervní kolo je dodáváno v tašce, která se musí
pomocí popruhů zajistit do zavazadlového prostoru.
Vozy se čtyřmi oky k přichycení nákladu.
Otočte rukojetí na vaku s rezervním kolem směrem k sobě. Připevněte našité háčky napínacího
popruhu do předních ok k přidržení nákladu. Připevněte dlouhý popruh do jednoho z předních ok
a veďte jej napříč přes rezervní kolo a přes horní
rukojeť. Připevněte krátký popruh k dlouhému.
Připevněte zadní oko a utáhněte je.
324
* Volitelná výbava/příslušenství.
KOLA A PNEUMATIKY
Před výměnou kola
1.
Uvolněte popruhy, nadzvedněte rezervní kolo
ze zavazadlového prostoru a vytáhněte jej
z vaku.
2.
Chcete-li zpřístupnit tažné oko, otevřete kryt
na levé straně zavazadlového prostoru.
3.
Vyjměte zvedák*, nástroj pro sejmutí plastových krytek šroubů kol a klíč na kola* (nachází
se v brašně na podlaze zavazadlového prostoru). Pokud se použije jiný zvedák, viz Zvedání vozu (str. 355).
POZNÁMKA
•
Pokud není vozidlo vybaveno rezervním
kolem, není nutné skladovat ve vozidle zvedák.
•
Volvo doporučuje používat pouze zvedák*
určený pro konkrétní model, který je uveden na štítku zvedáku.
•
Na nálepce je rovněž uvedena maximální
nosnost zvedáku při stanovené výšce zvedáku.
4.
Nástroj pro sejmutí plastových krytek šroubů kol.
Vyjmutí
1.
Zabrzďte parkovací brzdu (str. 281) a zařaďte
zpětný chod nebo přesuňte páku voliče do
polohy P, pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou.
2.
Kola, která zůstanou na zemi zablokujte klíny.
Použijte třeba masivní dřevěné klíny nebo
velké kameny.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen, zda
jsou závity důkladně namazány a není znečistěn.
Pokud musíte měnit kolo v hustém provozu,
použijte výstražný trojúhelník (str. 328). Vůz
a zvedák* musejí být na pevném vodorovném
podkladu.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 325
KOLA A PNEUMATIKY
||
3.
Sešroubujte na doraz tažné oko pomocí klíče
na kola* podle následujícího obrázku.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Nikdy nepokládejte žádné předměty mezi zvedák a zem resp. mezi zvedák a místo na
vozidle, které zvedáte.
6.
Nikdy nevstupujte pod vozidlo zvednuté na
zvedáku.
Pokud se vozidlo bude zvedat na zvedáku,
cestující musí vozidlo opustit. Pokud kolo
musíte měnit v provozu, všichni cestující musí
zůstat v bezpečí.
Na každé straně vozu jsou dva opěrné body
pro zvedák. Zvedejte zvedák*, dokud příruba
karosérie nelícuje se zářezem na
hlavici zvedáku.
POZNÁMKA
Běžný zvedák je určen pouze pro příležitostné
krátkodobé použití, například, při výměně kola
po defektu, přezutí ze zimních/letních pneumatik atd. Ke zvedání vozidla se musí používat
pouze zvedák určený pro konkrétní model
vozidla. Pokud se vozidlo bude zvedat častěji
nebo musí být zvednuté déle než je nutné jen
k výměně kola, doporučujeme použít garážový
zvedák. V tomto případě dodržujte pokyny
dodávané s příslušným zařízením.
DŮLEŽITÉ
Tažné oko se musí přišroubovat zcela do klíče
pro kolové šrouby*.
4.
Pomocí určeného nástroje sejměte plastové
krytky ze šroubů kol.
5.
Klíčem* na kola povolte šrouby kola o ½-1
otáčku proti směru hodinových ručiček.
Související informace
DŮLEŽITÉ
Povrch země musí být pevný, rovný a plynulý.
7.
326
Zvedněte vůz tak, až se kolo přestane dotýkat
země. Vyšroubujte šrouby kola a sejměte
kolo.
•
•
•
•
Výměna kol - montáž (str. 327)
Zvedák* (str. 329)
Výstražný trojúhelník (str. 328)
Šrouby kol (str. 323)
* Volitelná výbava/příslušenství.
KOLA A PNEUMATIKY
Výměna kol - montáž
3.
Vůz spusťte tak, aby se kolo nemohlo otáčet.
Je nezbytné přesně dodržet postup montáže
kola.
Instalace
VAROVÁNÍ
Nikdy nevstupujte pod vozidlo zvednuté na
zvedáku.
Pokud se vozidlo bude zvedat na zvedáku,
cestující musí vozidlo opustit. Pokud kolo
musíte měnit v provozu, všichni cestující musí
zůstat v bezpečí.
1.
Očistěte dosedací plochy mezi ráfkem
a nábojem kola.
2.
Nasaďte kolo. Důkladně utáhněte šrouby na
kolech.
Nepoužívejte mazivo na závity kolových
šroubů.
Bílá šipka musí ukazovat k přední straně vozidla.
4.
Utáhněte šrouby kola křížovým způsobem. Je
důležité, aby šrouby kola byly správně utaženy. Utáhněte momentem 140 Nm. Utahovací moment zkontrolujte momentovým klíčem.
5.
Nasaďte na kolové šrouby plastové krytky.
6.
Odšroubujte tažné oko a klíč na šrouby kola*.
Umístěte klíč* na šrouby kola a zvedák* na
příslušná místa v tašce. Pevně utáhněte prostřední popruh tašky a druhým popruhem připevněte tašku k oku k připevnění zavazadel
vzadu na levé straně zavazadlového prostoru.
Umístěte tašku tak, aby ji při zavření nepřiskříply zadní výklopné dveře. Bílá šipka na
tašce musí ukazovat k přední straně vozidla.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 327
KOLA A PNEUMATIKY
||
POZNÁMKA
•
•
Po nahuštění pneumatiky vždy nasaďte
zpět prachovou krytku, která zamezí
poškození ventilku štěrkem, nečistotami
apod.
Brašna musí být zajištěna tak, aby bílá šipka
(viz vložený obrázek) směřovala dopředu ve
vozidle.
Při výměně za pneumatiku s jiným
rozměrem
Pokud chcete aktualizovat software při každé
změně rozměru pneumatiky, kontaktujte autorizovaný servis Volvo. Změna softwaru může být
nezbytná při montáži pneumatik většího nebo
menšího rozměru a při výměně letních/zimních
kol.
Související informace
328
Uložení a vyklopení nahoru
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky mohou
zrezivět a jejich odšroubování je obtížné.
VAROVÁNÍ
•
•
•
•
Výstražný trojúhelník
K upozornění ostatních účastníků silničního provozu na stojící vozidlo slouží výstražný trojúhelník.
Výměna kol - demontáž kol (str. 324)
Zvedák* (str. 329)
Výstražný trojúhelník (str. 328)
Zvedněte poklop na podlaze a vyjměte
výstražný trojúhelník.
Vyjměte výstražný trojúhelník z pouzdra, rozložte jej a složte k sobě dvě volné strany.
Rozložte podpěry výstražného trojúhelníku.
Při používání výstražného trojúhelníku dodržujte
platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na
vhodné místo s ohledem na dopravní situaci.
Ujistěte se, že výstražný trojúhelník a jeho
pouzdro jsou po použití řádně zajištěny v zavazadlovém prostoru.
POZNÁMKA
Pokud byl vůz uzamčen pomocí utajeného
zámku, nelze víko/výklopné dveře zavazadlového prostoru a kryt v podlaze otevřít, viz Utajené uzamčení* (str. 171).
Šrouby kol (str. 323)
* Volitelná výbava/příslušenství.
KOLA A PNEUMATIKY
Nářadí
Vozidlo je mimo jiné vybaveno tažným okem, zvedákem* a klíčem* na kola.
Související informace
•
•
•
•
•
Nouzová oprava defektu (str. 343)
Tažné oko (str. 314)
Výměna kol - demontáž kol (str. 324)
Šrouby kol (str. 323)
Zvedák* (str. 329)
Zvedák*
Ke zvedání vozidla při výměně kola použijte zvedák.
Originální zvedák dodávaný s vozem používejte
pouze pro výměnu rezervního kola. Závity zvedáku
musejí být vždy dobře promazány.
POZNÁMKA
Tažné oko pro vozidlo, sada pro nouzovou opravu
defektu a nářadí pro plastové krytky šroubů kol se
nacházejí za krytem na levé straně zavazadlového
prostoru. Dále je zde místo na pouzdro pro
pojistné šrouby kol. Zvedák* a klíč* na kola se
nacházejí v tašce na podlaze zavazadlového prostoru.
Běžný zvedák je určen pouze pro příležitostné
krátkodobé použití, například, při výměně kola
po defektu, přezutí ze zimních/letních pneumatik atd. Ke zvedání vozidla se musí používat
pouze zvedák určený pro konkrétní model
vozidla. Pokud se vozidlo bude zvedat častěji
nebo musí být zvednuté déle než je nutné jen
k výměně kola, doporučujeme použít garážový
zvedák. V tomto případě dodržujte pokyny
dodávané s příslušným zařízením.
Pokud vozidlo není vybaveno v rámci příslušenství
rezervním kolem, zvedák nemusí být ve vozidle.
VAROVÁNÍ
Pokud je tažné oko se sadou pro nouzovou
opravu defektu na pneumatice uloženo
v pěnovém bloku, musí se vždy připevnit
pomocí utahovacího popruhu.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 329
KOLA A PNEUMATIKY
||
Nářadí – vrácení na místo
pevnění zavazadel vzadu na levé straně zavazadlového prostoru. Umístěte tašku tak, aby ji při
zavření nepřiskříply zadní výklopné dveře. Bílá
šipka na tašce musí ukazovat k přední straně
vozidla. Vložte tažné oko zpět do pěnového bloku
na levé straně zavazadlového prostoru.
Výbava pro první pomoc*
Výbava pro první pomoc obsahuje lékárničku.
VAROVÁNÍ
Brašna musí být zajištěna tak, aby bílá šipka
(viz vložený obrázek) směřovala dopředu ve
vozidle.
POZNÁMKA
Pokud kryt v podlaze zavazadlového prostoru
není zavřený, utajené uzamčení není funkční.
Související informace
•
•
Výstražný trojúhelník (str. 328)
Nouzová oprava defektu (str. 343)
Pouzdro s výbavou pro první pomoc je umístěno
pod podlahou v zavazadlovém prostoru.
POZNÁMKA
Pokud byl vůz uzamčen pomocí utajeného
zámku, nelze víko/výklopné dveře zavazadlového prostoru a kryt v podlaze otevřít, viz Utajené uzamčení* (str. 171).
Bílá šipka musí ukazovat k přední straně vozidla.
Po použití otočte k sobě zvedák a odšroubujte
tažné oko od klíče* na šrouby kol. Umístěte klíč*
na šrouby kola a zvedák* na příslušná místa
v tašce. Pevně utáhněte prostřední popruh tašky
a druhým popruhem připevněte tašku k oku k při-
330
* Volitelná výbava/příslušenství.
KOLA A PNEUMATIKY
Sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách*2
Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) upozorní pomocí indikační kontrolky na sdružené přístrojové desce, pokud tlak v jedné nebo několika
pneumatikách příliš klesne.
Na některých trzích je systém sledování tlaku
vzduchu v pneumatikách nainstalován jako standardní výbava v souladu s právními požadavky.
Systém nenahrazuje běžnou údržbu pneumatik.
Indikační kontrolka systému sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách.
Související informace
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
(TPMS)* - všeobecné informace (str. 331)
Sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách (TPMS)*3 všeobecné informace
Systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System) varuje řidiče, když je tlak vzduchu
v jedné nebo více pneumatikách vozu příliš nízký.
Popis systému
Systém TPMS používá snímače umístěné ve
ventilku každého kola. Při rychlosti cca. 30 km/h
(20 mph) systém zjistí tlak vzduchu v pneumatikách.
Kola osazená z výroby i volitelná kola lze vybavit
snímači TPMS ve ventilech.
•
•
•
•
•
Tlak pneu Zkontrolujte pravé zad. k.
Tlak pneu Zkontrolujte levé zad. k.
Systém tlaku v pneumatikách Nutný
servis
Informace o správném tlaku vzduchu v pneumatikách, viz Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 320).
DŮLEŽITÉ
Pokud dojde v systému TPMS k poruše, na
sdružené přístrojové desce bude indikační
kontrolka
blikat cca. 1 minutu a potom se
rozsvítí trvalým svitem. Na sdružené přístrojové
desce se rovněž rozsvítí zpráva.
Zprávy
Je-li tlak v pneumatice příliš nízký, rozsvítí se na
sdružené přístrojové desce indikační kontrolka
( ) a zobrazí se jedna z následujících zpráv:
k.
Tlak pneu Zkontr. levé před. pneu
Pokud se používají kola bez snímačů TPMS nebo
pokud došlo k poruše snímače, objeví se Systém
tlaku v pneumatikách Nutný servis.
Systém nenahrazuje běžnou údržbu pneumatik.
• Nízký tlak pneu Zkontrolujte pravé před.
Tlak pneu Zkontrolujte pravé před. k.
Související informace
• Nízký tlak pneu Zkontrolujte levé přední
•
Sledování tlaku pneumatik (TPMS)* - seřízení
(rekalibrace) (str. 332)
• Nízký tlak pneu Zkontrolujte pravé zadní
•
Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách TPMS * - nápravná opatření při nízkém
tlaku vzduchu v pneumatikách (str. 334)
k.
k.
• Nízký tlak pneu Zkontrolujte levé zadní
k.
2
3
Standardní výbava na některých trzích.
Standardní výbava na některých trzích.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 331
KOLA A PNEUMATIKY
•
Sledování tlaku pneumatik (TPMS)* - aktivace/deaktivace (str. 333)
•
Sledování tlaku pneumatik
(TPMS)*4 - seřízení (rekalibrace)
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
(TPMS)* - doporučení (str. 334)
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
(TPMS)* - pojízdné pneumatiky s defektem*
(str. 335)
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)
využívá referenční hodnotu, ze které vychází varování v případě nízkého tlaku v pneumatikách.
Referenční hodnotu změňte rekalibrací systému,
například, v případě jízdy s těžkým nákladem.
Tlak vzduchu v pneumatikách vždy upravte před
kalibrací na tlak vzduchu, který pro pneumatiky
doporučuje společnost Volvo.
POZNÁMKA
6.
Jeďte minimálně 10 minut rychlostí minimálně 30 km/h (20 mph).
> Kalibrace se provádí automaticky poté, co
ji řidič spustí. Systém dokončení kalibrace
nepotvrdí.
Nové referenční hodnoty platí do doby, než jsou
znovu provedeny kroky 1-6.
Související informace
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 331)
•
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 320)
Při spuštění kalibrace musí vozidlo stát.
Nastavení se upravuje pomocí ovládacích prvků
na středové konzole, viz MY CAR (str. 116).
4
332
1.
Nahusťte pneumatiky na požadovaný tlak
uvedený na štítku na sloupku na straně řidiče
(mezi předními a zadními dveřmi).
2.
Nastartujte motor.
3.
Otevřete systém nabídky MY CAR.
4.
Zvolte nabídku Tlak v pneumatikách.
5.
Zvolte Nakalibrujte tlak pneu a stiskněte
OK.
Standardní výbava na některých trzích.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KOLA A PNEUMATIKY
Systém sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách (TPMS)*5 - stav
pneumatik
Pomocí systému sledování tlaku vzduchu v pneumatikách TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System) můžete kontrolovat stav pneumatik na
obrazovce středové konzoly.
Stav pneumatik a systému
Lze zkontrolovat momentální stav systému
a pneumatik, viz MY CAR (str. 116).
1.
Otevřete systém nabídky MY CAR.
2.
Zvolte nabídku Tlak v pneumatikách.
> Stav tlaku vzduchu v pneumatikách je
označen barevně.
Stav je označen pro každou pneumatiku barvou,
a to následovně:
•
Vše zelené: systém funguje normálně a ve
všech pneumatikách je tlak mírně nad doporučenou hodnotou.
•
Žluté kolo: tlak v příslušné pneumatice je
poměrně nízký.
•
Červené kolo: tlak v příslušné pneumatice je
velmi nízký.
•
Všechna kola šedá: systém momentálně
nefunguje. Možná budete muset jet pár
minut s vozem rychlostí nad 30 km/h
(20 mph) a potom systém bude znovu aktivní.
5
•
Všechna kola jsou šedá a zobrazí se zpráva
Systém tlaku v pneumatikách Nutný
servis: v systému došlo k chybě. Kontaktujte
prodejce nebo servis Volvo.
Související informace
•
•
Sledování tlaku pneumatik (TPMS)*6
- aktivace/deaktivace7
Na některých trzích lze systém sledování tlaku
vzduchu v pneumatikách TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System) aktivovat/deaktivovat.
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 331)
POZNÁMKA
Při aktivaci a deaktivaci systému sledování
tlaku vzduchu v pneumatikách musí vozidlo
stát.
Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách TPMS * - nápravná opatření při nízkém
tlaku vzduchu v pneumatikách (str. 334)
Nastavení se upravuje pomocí ovládacích prvků
na středové konzole, viz MY CAR (str. 116).
1.
Nastartujte motor.
2.
Otevřete systém nabídky MY CAR.
3.
Zvolte nabídku Tlak v pneumatikách.
4.
Zvolte Monitorování pneu a stiskněte OK.
> Na informačním displeji se objeví X, pokud
je systém aktivní. Tato položka zmizí,
pokud je systém deaktivován.
Související informace
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 331)
Standardní výbava na některých trzích.
* Volitelná výbava/příslušenství. 333
KOLA A PNEUMATIKY
Sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách (TPMS)*8 doporučení
VAROVÁNÍ
Při huštění pneumatiky vybavené systémem
TPMS držte trysku čerpadla přímo na ventilku.
Zabráníte tím poškození ventilku.
Doporučení k systému sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System).
•
Společnost Volvo doporučuje, aby snímači
TPMS byla vybavena všechna kola na voze,
a to včetně zimních kol.
•
Společnost Volvo doporučuje, aby se snímače nepřemisťovaly mezi různými koly.
•
Rezervní kolo není snímačem TPMS vybaveno.
•
Pokud se použije rezervní kolo nebo kolo bez
snímače TPMS, na sdružené přístrojové
desce se zobrazí chybová zpráva Systém
tlaku v pneumatikách Nutný servis.
•
Po výměně kola vždy systém zkontrolujte, aby
bylo zajištěno, že vyměněná kola spolupracují
se systémem.
•
Pokud jste měnili kolo nebo přesunuli snímač
systému TPMS na jiné kolo, musíte vyměnit
těsnění, matici a jádro ventilku.
•
6
7
8
334
Po nainstalování snímačů systému TPMS by
se vozidlo mělo vypnout na cca. 15 minut.
Jinak se na sdružené přístrojové desce objeví
chybová zpráva.
POZNÁMKA
•
•
Po nahuštění pneumatiky vždy nasaďte
zpět prachovou krytku, která zamezí
poškození ventilku štěrkem, nečistotami
apod.
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky mohou
zrezivět a jejich odšroubování je obtížné.
Systém sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách TPMS *9 - nápravná
opatření při nízkém tlaku vzduchu
v pneumatikách
Jakmile systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách, TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System), upozorní na nízký tlak vzduchu alespoň
v jedné pneumatice.
Pokud se zobrazí zpráva o tlaku vzduchu v pneumatice a rozsvítí se indikační kontrolka TPMS:
1.
Zkontrolujte pomocí tlakoměru tlak v příslušné pneumatice resp. pneumatikách.
2.
Nahusťte pneumatiku resp. pneumatiky na
správný tlak uvedený na štítku na sloupku na
straně řidiče (mezi předními a zadními
dveřmi).
3.
V některých případech možná budete muset
jet s vozem pár minut rychlostí nad 30 km/h
(20 mph), aby zpráva zmizela. V tomto okamžiku zhasne rovněž indikační kontrolka TPMS.
POZNÁMKA
Pokud chcete změnit pneumatiky na jiný rozměr, musíte nakonfigurovat systém TPMS.
Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce Volvo.
Související informace
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 331)
Standardní výbava na některých trzích.
Pouze na některých trzích.
Standardní výbava na některých trzích.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KOLA A PNEUMATIKY
POZNÁMKA
•
•
Systém TPMS pracuje s tzv. kompenzovanými tlakovými hodnotami, které zohledňují teplotu pneumatiky a teplotu okolí. To
znamená, že tlak vzduchu v pneumatikách
se může mírně lišit od doporučených
tlaků uvedených na štítku na sloupku
dveří na straně řidiče (mezi předními
a zadními dveřmi). Z tohoto důvodu může
být nutné nahustit pneumatiky na mírně
vyšší tlak, aby se zpráva o nízkém tlaku
vzduchu vymazala.
Aby byl tlak nastaven správně, měl by se
kontrolovat na studených pneumatikách.
"Studené pneumatiky" mají stejnou
teplotu jako okolí (cca. po 3 hodinách po
ukončení jízdy). Pneumatiky se zahřejí po
ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu
v nich vzroste.
VAROVÁNÍ
•
Při nesprávném tlaku v pneumatice může
dojít k poškození pneumatiky, přičemž
řidič může ztratit nad vozidlem kontrolu.
•
Systém nedokáže indikovat náhlé poškození pneumatiky předem.
9 Standardní výbava na některých trzích.
10 Standardní výbava na některých trzích.
Související informace
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 331)
Sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách (TPMS)*10 pojízdné pneumatiky s defektem*
Pokud používáte pneumatiky SST (Self
Supporting run flat Tires)*, je vozidlo vybaveno
systémem TPMS (str. 331).
Tento typ pneumatiky má speciálně zesílené
boční stěny, což umožňuje pokračovat do určité
vzdálenosti v jízdě, i když z pneumatiky unikl zcela
nebo částečně vzduch. Tyto pneumatiky jsou
nasazeny na speciálním ráfku. (Běžné pneumatiky
mohou být také nasazeny na tomto ráfku.)
Pokud v pneumatice SST poklesne tlak vzduchu,
rozsvítí se žlutá kontrolka TPMS na sdružené přístrojové desce a na informačním displeji se objeví
zpráva. Pokud k tomu dojde, snižte rychlost na
max. 80 km/h (50 mph). Pneumatiky vyměňte co
nejdříve.
Jeďte opatrně, v některých případech je obtížné
rozeznat, která pneumatika je píchlá. Abyste určili,
která pneumatika má defekt, zkontrolujte tlak
všechny čtyři pneumatiky.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 335
KOLA A PNEUMATIKY
||
VAROVÁNÍ
Pneumatiky SST musí montovat pouze lidé,
kteří tyto pneumatiky znají.
Pneumatiky SST se musí montovat pouze
společně se systémem TPMS.
Po zobrazení zprávy o nízkém tlaku v pneumatikách nejezděte vyšší rychlostí než 80 km/h
(50 mph).
Maximální vzdálenost, kterou lze ujet před
výměnou pneumatiky, je 80 km.
Pokud možno, vyhněte se extrémní jízdě, jako
např. prudkému brzdění a zatáčení.
Pokud jsou pneumatiky SST poškozeny nebo
proraženy, musí se vyměnit.
Související informace
•
336
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 331)
* Volitelná výbava/příslušenství.
KOLA A PNEUMATIKY
Typové schválení - sledování tlaku
vzduchu v pneumatikách (TPMS)*11
Typové schválení snímačů v systému monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách - TPMS (Tyre
Pressure Monitoring System) lze zjistit v tabulce.
11
Standardní výbava na některých trzích.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 337
KOLA A PNEUMATIKY
||
Země/Oblast
Brazílie
Ukrajina
338
KOLA A PNEUMATIKY
Země/Oblast
Izrael
}}
339
KOLA A PNEUMATIKY
||
Prohlášení o shodě (Declaration of Conformity)
Země/Oblast
Země EU:
Exportér: Německo
Výrobce: Continental Automotive GmbH
Typ zařízení: zařízení TPMS
340
KOLA A PNEUMATIKY
Země/Oblast
Česká republika:
Continental tímto prohlašuje, že tento Radio Transmitter je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dánsko:
Undertegnede Continental erklærer herved, at følgende udstyr Radio Transmitter overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Německo:
Hiermit erklärt Continental, dass sich das Gerät Radio Transmitter in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen
und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estonsko:
Käesolevaga kinnitab Continental seadme Radio Transmitter vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
UK
Hereby, Continental declares that this Radio Transmitter is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
Španělsko:
Por medio de la presente Continental declara que el Radio Transmitter cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Řecko:
Η
Α
Α Continental Η Ω
Α Α
Η
Radio Transmitter
Η Α 1999/5/ .
Ω
Α
Ω
Α Α Η
Α
Francie:
Par la présente Continental déclare que l'appareil Radio Transmitter est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Itálie:
Con la presente Continental dichiara che questo Radio Transmitter è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lotyšsko:
Ar šo Continental deklarē, ka Radio Transmitter atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Litva:
Šiuo Continental deklaruoja, kad šis Radio Transmitter atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nizozemí:
Hierbij verklaart Continental dat het toestel Radio Transmitter in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
}}
341
KOLA A PNEUMATIKY
||
Země/Oblast
Malta:
Hawnhekk, Continental, jiddikjara li dan Radio Transmitter jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Maďarsko:
Alulírott, Continental nyilatkozom, hogy a Radio Transmitter megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv
egyéb elõírásainak.
Polsko:
Niniejszym Continental oświadcza, że Radio Transmitter jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalsko:
Continental declara que este Radio Transmitter está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovinsko:
Continental izjavlja, da je ta Radio Transmitter v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensko:
Continental týmto vyhlasuje, že Radio Transmitter spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finsko:
Continental vakuuttaa täten että Radio Transmitter tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Švédsko:
Härmed intygar Continental att denna Radio Transmitter står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Hér með lýsir Continental yfir því að Radio Transmitter er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsko:
Continental erklærer herved at utstyret Radio Transmitter er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav
i direktiv 1999/5/EF.
Související informace
•
342
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 331)
* Volitelná výbava/příslušenství.
KOLA A PNEUMATIKY
Nouzová oprava defektu
Sada pro nouzovou opravu defektu Temporary
Mobility Kit (TMK) se používá k utěsnění defektu
a kontrole a nastavení tlaku vzduchu (str. 424).
Sada pro nouzovou opravu defektu (str. 344)
obsahuje kompresor a lahvičku. Sada je určena
k provedení provizorní nouzové opravy. Těsnicí
prostředek účinně utěsní pneumatiky, které měly
propíchnutý běhoun.
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu - umístění
(str. 343)
•
Sada pro nouzovou opravu pneu - přehled
(str. 344)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu - použití
(str. 345)
•
Nářadí (str. 329)
Sada pro nouzovou opravu defektu
- umístění
Sada pro nouzovou opravu defektu Temporary
Mobility Kit (TMK) se používá k utěsnění defektu
a kontrole a nastavení tlaku vzduchu v pneumatikách.
Umístění sady pro rychlou opravu
pneumatik
Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené
těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu pro rychlou
opravu pneumatik k opravě pneumatik, které
vykazují zářezy, praskliny nebo podobná poškození.
POZNÁMKA
Sada k nouzové opravě defektu je určena
výhradně k utěsnění pneumatiky s proděravěným běhounem.
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě defektu
testovala a schválila společnost Volvo.
Sada pro nouzovou opravu defektu se nachází za
krytem na levé straně zavazadlového prostoru.
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu pneu - přehled
(str. 344)
•
Nouzová oprava defektu (str. 343)
343
KOLA A PNEUMATIKY
Sada pro nouzovou opravu pneu přehled
Přehled dílů v sadě pro nouzovou opravu pneu,
Temporary Mobility Kit (TMK).
Tyto díly jsou uloženy pod podlahou zavazadlového prostoru.
Nádobka s těsnicí hmotou
Tlakoměr
Nádobka s těsnicí hmotou
Nádobku s těsnicí hmotou vyměňte před datem
expirace. Zlikvidujte původní nádobku jako nebezpečný odpad pro životní prostředí.
Nádobka s těsnicí hmotou se musí vyměnit po
použití. Volvo doporučuje, aby výměnu provedl
autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Lahvička s těsnicí kapalinou obsahuje 1,2ethanol a latex z přírodní pryže.
Škodlivé v případě požití. V případě kontaktu
s kůží může dojít k alergické reakci.
Eliminujte kontakt s kůží a zrakem.
Štítek s maximální povolenou rychlostí
Ukládejte mimo dosah dětí.
Spínač
Elektrický kabel
VAROVÁNÍ
•
V případě, že se těsnicí kapalina dostane
na kůži, musí se okamžitě spláchnout
pomocí mýdla a hojného množství vody.
•
Těsnicí kapalina, která se dostane do
kontaktu s okem, se musí okamžitě opláchnout pomocí kapaliny k oplachu očí
nebo pomocí dostatečného množství
vody. Pokud nepříjemný pocit přetrvává,
měl by oči vyšetřit lékař.
Držák nádobky (oranžové víčko)
Ochranné víčko
Redukční ventil
Vzduchová hadice
344
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu - umístění
(str. 343)
•
Nouzová oprava defektu (str. 343)
KOLA A PNEUMATIKY
Sada pro nouzovou opravu defektu
- použití
1.
Utěsnění defektu pomocí sady pro nouzovou
opravu pneu, Temporary Mobility Kit (TMK).
Pokud pneumatiku těsníte v místě s hustým
dopravním provozem, položte na zem
výstražný trojúhelník a aktivujte výstražná
světla.
5.
Pokud je důvodem defektu hřebík nebo podobný předmět, nechejte jej v pneumatice.
Pomůže to utěsnit kolo.
Nouzová oprava defektu
2.
Sundejte štítek s maximální povolenou
rychlostí (který se nachází na jedné straně
kompresoru) a nalepte jej na volant. Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte rychlostí
vyšší než 80 km/h (50 mph).
3.
Ujistěte se, že spínač je v poloze 0 (Vypnuto)
a připojte elektrický kabel a vzduchovou
hadici.
4.
Odšroubujte oranžovou krytku z kompresoru
a sundejte korek z nádobky s těsnicí hmotou.
POZNÁMKA
Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud
nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete šroubovat.
Zašroubujte láhev do spodní části držáku na
láhev.
> Láhev a držák jsou opatřeny zpětnou
pojistkou, která brání prosakování těsnicí
hmoty. Jakmile je láhev zašroubována,
nelze ji z držáku vyšroubovat. Láhev se
musí vymontovat v servisu. Volvo doporučuje autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
•
V případě, že se těsnicí kapalina dostane
na kůži, musí se okamžitě spláchnout
pomocí mýdla a hojného množství vody.
•
Těsnicí kapalina, která se dostane do kontaktu s okem, se musí okamžitě opláchnout
pomocí kapaliny k oplachu očí nebo
pomocí dostatečného množství vody.
Pokud nepříjemný pocit přetrvává, měl by
oči vyšetřit lékař.
VAROVÁNÍ
Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní pojistkou, která brání vzniku netěsností.
Informace o funkci dílů, viz Sada pro nouzovou opravu
pneu - přehled (str. 344).
}}
345
KOLA A PNEUMATIKY
||
6.
Sundejte kryt ventilku12
8.
Vezměte inbusový klíč (najdete jej v pěnovém
bloku za panelem na levé straně zavazadlového prostoru).
Zatlačte inbusový klíč do otvoru.
Pomocí inbusového klíče (A) vypačte kryt.
Připojte elektrický kabel do nejbližší 12
V zásuvky a nastartujte vozidlo.
POZNÁMKA
Když se používá kompresor, nesmí se používat
žádné ostatní 12V zásuvky.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
9.
Přepnutím spínače do polohy I (Zapnuto)
spusťte kompresor.
VAROVÁNÍ
7.
Odšroubujte z pneumatiky čepičku.
Zkontrolujte, zda je tlakově redukční ventil na
vzduchové hadici zcela zašroubován
a zašroubujte připojení ventilu vzduchové
hadice ke spodní části závitu na vzduchovém
ventilku pneumatiky.
12
346
Pouze 17" kolo Thia
Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy blízko
pneumatiky. V případě prasklin nebo nerovností kompresor ihned vypněte. V cestě byste
neměli pokračovat. Požádejte asistenční
službu o odtažení do pneuservisu. Volvo doporučuje autorizovaný pneuservis.
POZNÁMKA
Po spuštění kompresoru tlak může stoupnout
na 6 bar, ale po cca. 30 sekundách začne tlak
klesat.
10. Hustěte pneumatiku 7 minut.
DŮLEŽITÉ
Kompresor se nesmí používat déle než
10 minut - hrozí přehřátí.
11. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak
je 1,8 bar a maximální tlak je 3,5 bar. (Je-li
tlak příliš vysoký, uvolněte jej pomocí redukčního ventilu).
VAROVÁNÍ
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru
(22 psi), je defekt pneumatiky příliš velký.
V cestě byste neměli pokračovat. Požádejte
asistenční službu o odtažení do pneuservisu.
Volvo doporučuje autorizovaný pneuservis.
12. Vypněte kompresor a vytáhněte elektrický
kabel.
13. Odšroubujte vzduchovou hadici ze vzduchového ventilku pneumatiky a nasaďte na pneumatiku čepičku.
Zatlačte kryt12 zpátky na vzduchový ventilek
pneumatiky tak, aby otvor byl na náboji kola.
Dvě cvaknutí potvrdí, že kryt je na místě.
KOLA A PNEUMATIKY
14. Namontujte na vzduchovou hadici ochrannou
krytku tak, aby těsnicí hmota neprosakovala.
Umístěte vybavení do zavazadlového prostoru.
15. Aby těsnicí hmota pneumatiku utěsnila,
ujeďte co nejdříve minimálně 3 kilometry
maximální rychlostí 80 km/h (50 mph)
a potom proveďte následnou kontrolu.
POZNÁMKA
Během několika prvních otočení kola se těsnicí hmota rozptýlí od místa defektu.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda se v blízkosti vozidla nenacházejí žádné osoby, na které by při rozjezdu
vozidla mohla stříknout těsnicí kapalina. Vzdálenost by měla být minimálně 2 metry (7 stop).
•
Sada pro nouzovou opravu pneu - přehled
(str. 344)
Sada pro nouzovou opravu defektu
- kontrola
Pokud byla pneumatika utěsněna pomocí sady
pro nouzovou opravu pneu, Temporary Mobility
Kit (TMK), po cca. 3 km jízdy se pneumatika
musí zkontrolovat znovu.
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
Vytáhněte sadu k utěsnění pneumatiky. Kompresor musí být vypnutý.
1.
Sundejte kryt ventilku, viz (str. 346).
Odšroubujte z pneumatiky čepičku.
Vytáhněte vzduchovou hadici a zašroubujte
připojení ventilku ke spodní části závitu na
vzduchovém ventilku na pneumatice.
16. Následná kontrola:
Připojte znovu vzduchovou hadici na vzduchový ventilek pneumatiky a pomocí tlakoměru zkontrolujte tlak huštění, viz Sada pro
nouzovou opravu defektu - kontrola
(str. 347).
Související informace
•
•
Nouzová oprava defektu (str. 343)
Sada pro nouzovou opravu defektu - kontrola
(str. 347)
}}
347
KOLA A PNEUMATIKY
||
2.
Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice prostřednictvím tlakoměru.
•
•
•
3.
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,3 bar13,
pneumatika není dostatečně utěsněna.
V cestě byste neměli pokračovat. Zavolejte asistenční službu a požádejte
o odtah.
Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3 bar13,
musíte pneumatiku nahustit na tlak uvedený na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách, viz Pneumatiky - schválené tlaky
vzduchu v pneumatikách (str. 424).
Je-li tlak vzduchu příliš vysoký, upusťte
vzduch redukčním ventilem.
Pokud se pneumatika musí nahustit:
1. Zašroubujte elektrický kabel do nejbližší
12V zásuvky a nastartujte vozidlo.
2. Spusťte kompresor a nahusťte pneumatiku na tlak podle tabulky s tlaky.
3. Vypněte kompresor.
4.
Odmontujte zařízení k utěsnění pneumatiky.
Namontujte na vzduchovou hadici ochrannou
krytku tak, aby těsnicí hmota neprosakovala.
VAROVÁNÍ
Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní pojistkou, která brání vzniku netěsností.
5.
Nasaďte na pneumatiku čepičku.
POZNÁMKA
•
•
Po nahuštění pneumatiky vždy nasaďte
zpět prachovou krytku, která zamezí poškození ventilku štěrkem, nečistotami apod.
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky mohou
zrezivět a jejich odšroubování je obtížné.
6.
Nasaďte kryt zpět14
Zatlačte jednu hranu krytu (bez otvoru) na
místo (nejblíže pneumatice - B). Potom
sklopte kryt k ráfku kola. Současně jemně
tlačte na nakloněnou horní hranu, abyste se
dostali pod hranu ráfku. Zkontrolujte, zda kryt
lícuje s povrchem ráfku. Pokud nelícuje,
jemně zatlačte na vyčnívající část.
POZNÁMKA
Po použití musí být nádobka s těsnicí hmotou
a hadičkou vyměněna. Doporučujeme, aby
výměnu provedl autorizovaný servis Volvo.
13
14
348
1 bar = 100 kPa.
Pouze 17" kolo Thia.
KOLA A PNEUMATIKY
VAROVÁNÍ
Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
Zajeďte s vozem do nejbližšího autorizovaného
autoservisu Volvo, kde vám poškozenou pneumatiku vymění/opraví. Informujte servis, že pneumatika obsahuje těsnicí prostředek.
VAROVÁNÍ
Po použití sady k nouzové opravě pneumatiky
nejezděte větší rychlostí než 80 km/h
(50 mph). Společnost Volvo doporučuje
navštívit autorizovaný servis Volvo, kde utěsněnou pneumatiku zkontrolují (smí se jet
maximálně na vzdálenost 200 km). Zaměstnanci servisu rozhodnou, zda lze pneumatiku
opravit nebo zda se musí vyměnit.
Související informace
•
•
Nouzová oprava defektu (str. 343)
•
Sada pro nouzovou opravu pneu - přehled
(str. 344)
Sada pro nouzovou opravu defektu - použití
(str. 345)
Sada pro nouzovou opravu pneu huštění pneumatik
Původní pneumatiky lze nahustit pomocí kompresoru ze sady pro nouzovou opravu pneu
(str. 344).
1.
Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se, že
spínač je v poloze 0 (Vypnuto) a připojte
elektrický kabel a vzduchovou hadici.
2.
Demontujte krytku
- pokyny
k demontáži krytky ventilku - viz (str. 346).
3.
Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku
hadičky až na konec závitu ventilku pneumatiky.
4.
5.
DŮLEŽITÉ
Kompresor se nesmí používat déle než
10 minut - hrozí přehřátí.
6.
Nahustěte pneumatiku na tlak uvedený
v tabulce hodnot tlaku vzduchu - viz Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu v pneumatikách (str. 424). Je-li tlak příliš vysoký, uvolněte jej pomocí redukčního ventilu.
7.
Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a elektrický kabel.
8.
Nasaďte na pneumatiku čepičku.
9.
Nasaďte zpátky krytku ventilu15 zatlačením
jedné hrany krytu (hrany bez otvoru) na místo
(co nejblíže pneumatice) - viz Sada pro nouzovou opravu defektu - kontrola (str. 347).
Potom sklopte kryt k ráfku kola. Současně
jemně tlačte na nakloněnou horní hranu,
abyste se dostali pod hranu ráfku. Zkontrolujte, zda kryt lícuje s povrchem ráfku. Pokud
nelícuje, jemně zatlačte na vyčnívající část.
ventilku15
Připojte elektrický kabel do nejbližší 12
V zásuvky a nastartujte vozidlo.
VAROVÁNÍ
Vdechnutí výfukových plynů z vozidla může
ohrozit zdraví. Nikdy nenechávejte motor běžet
v uzavřeném prostoru nebo v prostoru s nedostatečným odvětráváním.
VAROVÁNÍ
Přepnutím spínače do polohy I (Zapnuto)
spusťte kompresor.
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
15
Pouze 17" kolo Thia
}}
349
KOLA A PNEUMATIKY
||
350
Související informace
•
•
Nouzová oprava defektu (str. 343)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu - kontrola
(str. 347)
Sada pro nouzovou opravu pneu - přehled
(str. 344)
ÚDRŽBA A SERVIS
ÚDRŽBA A SERVIS
Servisní program Volvo
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat
servisní program Volvo, uvedený v Záruční
a servisní knížce.
Společnost Volvo doporučuje, abyste provádění
servisu a údržby svěřili autorizovanému servisu
Volvo. Váš autorizovaný servis Volvo má vyškolené
mechaniky, špičkové technické vybavení a servisní
literaturu, což je zárukou vysoké kvality servisu.
DŮLEŽITÉ
Aby platila záruka Volvo, pravidelně provádějte
kontroly a dodržujte pokyny uvedené
v Servisní a záruční knížce.
Servisní interval a příští servis, nabíjecí
kabel
Časoměr na nabíjecím kabelu měří čas nabíjení
do příštího servisu. Volvo doporučuje nechat
zkontrolovat řídicí jednotku elektrotechnikem po
každých 5000 hodinách provozu.
DŮLEŽITÉ
Neupravujte žádným způsobem ovládací
skříňku.
Související informace
•
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy (str. 364)
Servisní knížka a opravy*1
Správa služeb, informace o opravách a rezervacích přímo ve vašem voze připojeném k internetu.
Tato služba1 umožní pohodlně objednat přímo
z vozidla návštěvu servisu a dílny. Informace
z vozidla jsou odeslány vašemu dealerovi, který
může připravit návštěvu servisu. Prodejce vás
kontaktujte, abyste si mohli naplánovat schůzku.
Na některých trzích vás tento systém upozorní,
když se blíží naplánovaná schůzka. Až nastane
vhodný čas, navigační systém2 vás rovněž navede
do servisu.
Servis a opravy
Provádějte pravidelně údržbu vozidla. Dodržujte
doporučené servisní intervaly Volvo.
Je-li třeba provést kontrolu a opravu, práci smí
provádět pouze autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Neprovádějte na tomto vozidle sami žádné
opravy. Elektrické kabely a/nebo komponenty,
které byly odpojeny, smí opravovat pouze
autorizovaný servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
1
2
352
Platí pro některé trhy.
Platí pro systém Sensus Navigation.
* Volitelná výbava/příslušenství.
ÚDRŽBA A SERVIS
Než lze službu používat
Volvo ID a my profile
• Zaregistrujte si Volvo ID. Další informace
a postup vytvoření účtu Volvo ID - viz Volvo ID
(str. 21).
•
Přejděte na www.volvocars.com, přihlaste se
a pokračujte následovně:
1.
Zkontrolujte, zda je vaše vozidlo připojeno
k profilu.
2.
Zkontrolujte, zda jsou v pořádku kontaktní
informace.
3.
Vyberte dealera Volvo, kterého chcete
ohledně servisu resp. opravy kontaktovat.
4.
Zvolte preferovaný kanál pro komunikaci
(telefon). Informace k objednávce jsou vždy
zaslány do vozidla a na váš e-mail.
mení/vyskakovací zprávy. V běžném zobrazení pro zdroj MY CAR stiskněte OK/MENU
a potom Servis a oprava Zobrazit
oznámení.
Použití služby
Všechny nabídky a nastavení jsou přístupna
z běžného zobrazení v nabídce MY CAR po stisknutí tlačítka OK/MENU a potom Servis
a oprava.
Na to, kdy je čas na servis, a někdy na to, že
vozidlo potřebuje opravu, vás upozorní sdružená
přístrojová deska (str. 68) a vyskakovací okno na
obrazovce.
Předpoklady pro objednávku z vozidla
• Chcete-li odeslat a přijat informace, vozidlo
musí být připojeno k internetu. Informace
o připojení vozidla k internetu - viz dodatek
k systému Sensus Infotainment.
•
•
Jelikož se informace o objednávkách odesílají přes předplacený soukromý telefon,
musíte potvrdit, zda tyto informace chcete
odeslat. Otázka se objeví jednou a odpověď
platí pro celé připojení.
Aby služba fungovala a systém komunikoval
přes obrazovku vozidla, musí se potvrdit ozná-
1 Platí
pro některé trhy.
Servisní zpráva na obrazovce.
Význam možných odpovědí ve vyskakovací
nabídce na obrazovce:
• Ano - Žádost o objednání se odešle vašemu
dealerovi, který navrhne termín. Servisní kontrolka a servisní zpráva na sdružené přístrojové desce zhasnou.
• Ne - Vyskakovací zprávy se na obrazovce již
objevovat nebudou. Na sdružené přístrojové
desce zůstává zpráva. Po výběru této
možnosti můžete spustí manuální objednávku
ve vozidle. Viz dále.
• Odložit - Při příštím nastartování vozidla se
zobrazí vyskakovací nabídka.
Manuální objednání servisu nebo opravy1
1. Stiskněte tlačítko MY CAR ve středové konzole a vyberte Servis a oprava
Informace o autoriz. zástupci
Požadovat servis a opravu.
> Data vozidla jsou automaticky odeslána
dealerovi.
2.
Dealer pošle do vozu návrh termínu.
3.
Potvrďte nebo si vyžádejte nový návrh termínu.
Po potvrzení termínu jsou informace o objednávce uloženy do vozidla. Viz My bookings.
Vozidlo bude s vámi automaticky komunikovat,
a to tak, že rezervaci bude připomínat na obrazovce. Dále vás navede k návštěvě servisu.
}}
353
ÚDRŽBA A SERVIS
||
Moje objednávky1
Na obrazovce se zobrazí informace o rezervaci.
Potvrďte nebo si vyžádejte nový návrh termínu.
–
Zvolte Servis a oprava
objednávky.
Moje
Volání dealerovi1
Svému dealerovi můžete zavolat, pokud máte
telefon připojen k vozidlu přes Bluetooth®. Připojení telefonu - viz dodatek k systému Sensus
Infotainment.
–
Zvolte Servis a oprava Informace
o autoriz. zástupci Volat autoriz.
zástupce.
systému1, 2
Použití navigačního
Zadejte do navigačního systému jako cíl nebo
waypoint servisní dílnu.
–
Zvolte Servis a oprava Informace
o autoriz. zástupci Zadat jediný cíl.
–
Zvolte Servis a oprava Informace
o autoriz. zástupci Přidat jako trasový
bod.
Odesílání dat vozidla1
Data vozidla jsou odesílána do centrální databáze
Volvo (nikoliv vašemu dealerovi), ze které dealeři
Volvo mohou zjistit informace o vozidle na
1 Platí pro některé trhy.
2 Platí pro systém Sensus
3 Identifikační číslo vozidla
354
Navigation.
základě identifikačního čísla vozidla (číslo VIN3).
Toto číslo je vytištěno v servisní a záruční knížce.
Dále se může nacházet zevnitř v levém dolním
rohu čelního skla.
–
Zvolte Servis a oprava
vozidla.
Odeslat data
Informace k objednávce a data vozidla
Pokud se rozhodnete objednat servisní prohlídku
svého vozidla, budou odeslány informace k objednávce a data vozidla. Informace s daty vozidla
představují informace o následujících oblastech:
•
•
•
•
•
•
Požadavek na servis
stav funkce
hladiny kapalin
Údaje
identifikační číslo vozidla (VIN3)
Verze softwaru ve vozidle.
Související informace
•
Volvo ID (str. 21)
ÚDRŽBA A SERVIS
Zvedání vozu
Při zvedání vozidla musí být zvedák resp. zvedací
ramena namontována do předpokládaných míst
na podvozku vozidla.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák
určený pro konkrétní model. Pokud použijete
jiný zvedák než zvedák doporučovaný společností Volvo, postupujte podle pokynů dodaných společně s tímto zvedákem.
}}
355
ÚDRŽBA A SERVIS
||
Heverovací body (šipky) pro zvedák, který je součástí výbavy vozidla a zvedací body (označené červeně).
Pokud se vozidlo zvedá předním dílenským zvedákem, musí se umístit pod jeden ze čtyř zvedacích
bodů nejhlouběji pod vozidlem. Pokud se vozidlo
zvedá zadním dílenským zvedákem, musí se umístit pod jeden ze zvedacích bodů. Ujistěte se, že
zvedák je bezpečně umístěn, aby vůz nemohl
sklouznout. Vždy použijte podpěry náprav nebo
podobné zařízení.
Pokud se vozidlo zvedá dvousloupovým dílenským
zvedákem, přední a zadní zvedací ramena musí
být umístěna pod vnější zvedací body (heverovací
body). Případně lze vpředu použít vnitřní zvedací
body.
Související informace
•
356
Výměna kol - demontáž kol (str. 324)
ÚDRŽBA A SERVIS
Kapota - otevření a zavření
Kapotu lze otevřít otočením rukojeti v prostoru
pro cestující ve směru hodinových ručiček. Přitom se pojistka u mřížky chladiče musí odsunout
vlevo.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda jsou zámky kapoty motoru
spolehlivě zavřené.
Související informace
•
•
Motorový prostor - kontrola (str. 358)
Motorový prostor - přehled (str. 357)
Motorový prostor - přehled
V přehledu se zobrazí několik komponentů souvisejících se službami.
Některé akumulátory vozidla a některé součásti
v systému elektropohonu se nacházejí pod kapotou. V tomto prostoru dbejte opatrnosti a dotýkejte se pouze částí určených k běžné údržbě.
VAROVÁNÍ
S kabely oranžové barvy smí pracovat jen
oprávnění zaměstnanci.
VAROVÁNÍ
Rukojeť pro otevírání kapoty motoru se vždy nachází na
levé straně.
Některé komponenty ve voze jsou pod vysokým napětí, což může být v případě neodborné
manipulace nebezpečné.
•
Nedotýkejte se ničeho, co není jednoznačně uvedeno v příručce pro uživatele.
•
Kontrole a doplňování kapalin do motorového prostoru věnujte zvýšenou pozornost.
Otočte rukojeť o 20-25 stupňů vpravo. Uslyšíte, že se kapota odjistila.
Posuňte pojistku doleva a otevřete kapotu.
(Háček pojistky se nachází mezi světlometem
a mřížkou chladiče, viz obrázek.)
}}
357
ÚDRŽBA A SERVIS
||
VAROVÁNÍ
Když se pracuje v motorovém prostoru, elektrický systém musí být vždy odpojen s klíčem
v poloze 0, viz Polohy klíče - funkce na
různých úrovních (str. 83).
Související informace
•
•
Body běžné kontroly – ostatní části vyžadují kvalifikované
pracovníky.
Kapota - otevření a zavření (str. 357)
Motorový prostor - kontrola (str. 358)
Motorový prostor - kontrola
Některé oleje a kapaliny se musí pravidelně kontrolovat.
Pravidelná kontrola
Následující oleje a kapaliny kontrolujte pravidelně,
např. při čerpání paliva:
•
•
•
•
Trubka plnění motorového oleje.
Kapalina ostřikovače
Vždy nechejte motor vyčistit v servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo. Je-li
motor horký, hrozí riziko požáru.
Kontrola/doplnění brzdové kapaliny (na
straně řidiče)
Akumulátor
Související informace
•
•
•
•
•
•
358
Kapalina posilovače řízení
Upozorňujeme, že ventilátor chladiče (který se
nachází v přední části motorového prostoru za
chladičem) se může automaticky spustit nebo
pokračovat v otáčení až cca. 6 minut po
vypnutí motoru.
Kontrola a dolévání kapaliny posilovače řízení
Trubka plnění kapaliny do ostřikovačů
Motorový olej
VAROVÁNÍ
Kontrola a dolévání chladicí kapaliny pro
chladicí a klimatizační soustavu.
Pojistková a reléová skříňka
Chladicí kapalina
Kapota - otevření a zavření (str. 357)
Motorový prostor - přehled (str. 357)
Chladicí kapalina - hladina (str. 361)
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 360)
Kapalina posilovače řízení - hladina (str. 363)
Kapalina ostřikovače - doplňování (str. 375)
ÚDRŽBA A SERVIS
Motorový olej - všeobecné
informace
Musí se používat schválený motorový olej, aby
mohly být aplikovány doporučené servisní intervaly.
Volvo doporučuje:
Jízda ve ztížených podmínkách, viz Motorový olej nepříznivé jízdní podmínky (str. 411).
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní intervaly motorů, jsou všechny motory ve výrobním
závodu naplněny speciálním syntetickým
motorovým olejem. Olej byl zvolen velmi pečlivě s ohledem na životnost, chování při startování motoru, spotřebu paliva a vliv na životní
prostředí.
Musí se používat schválený motorový olej, aby
mohly být aplikovány doporučené servisní
intervaly. K doplňování a výměně používejte
výhradně olej předepsané kvality. Použití
jiného oleje může mít nepříznivý vliv na životnost, chování při startování motoru, spotřebu
paliva a dopad na životní prostředí.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že se
nepoužívá motorový olej předepsané kvality
a viskozity.
nízkého tlaku oleje
. U jiných variant se
používá snímač hladiny oleje a řidič je informován
prostřednictvím výstražného symbolu
na
přístroji a prostřednictvím textů na displeji.
U některých variant se používají oba tyto systémy.
Více informací získáte u Vašeho dealera Volvo.
Měňte motorový olej a olejový filtr v souladu
s intervaly uvedenými v Servisní a záruční knížce.
Používání oleje vyšší kvality je povoleno. Pokud se
s vozem jezdí v nepříznivých podmínkách, společnost Volvo doporučuje používat kvalitnější než
specifikovaný olej, viz Motorový olej - nepříznivé
jízdní podmínky (str. 411).
Množství plnění, viz Motorový olej - kvalita
a objem (str. 413).
Související informace
•
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 360)
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Společnost Volvo používá různé systémy pro
varování před nízkou/vysokou hladinou oleje
nebo nízkým tlakem oleje. U některých variant
motoru se používá snímač tlaku oleje a na sdružené přístrojové desce je výstražný symbol
359
ÚDRŽBA A SERVIS
Motorový olej - kontrola
a doplňování
DŮLEŽITÉ
Pokud se objeví zpráva Nízká hladina oleje
Doplňte 0,5l, doplňte pouze 0,5 l.
Hladina oleje je sledována pomocí elektronického snímače hladiny oleje.
VAROVÁNÍ
5válec, diesel
Pokud hladina (3) nebo (4) vypadá tak jako na
obrázku dole, další olej nedoplňujte. Hladina
oleje nikdy nesmí stoupnout nad MAX nebo
klesnout pod MIN - mohlo by dojít k poškození motoru.
Zpráva a graf na displeji.
Zpráva
Hladina motorového oleje
Plnicí trubka4.
V souvislosti s hladinou motorového se nic
nemusí dělat, dokud se nezobrazí zpráva na sdružené přístrojové desce. Viz následující vyobrazení.
4
360
Pomocí elektronické měrky se hladina oleje kontroluje při vypnutém motoru s použitím ovládacího
kolečka, viz Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 114).
VAROVÁNÍ
Pokud se zobrazí zpráva Olej Nutný servis,
navštivte servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo. Může být příliš vysoká hladina
oleje.
Motory s elektronickým snímačem hladiny oleje nejsou vybaveny měrkou oleje.
POZNÁMKA
Systém sleduje hladinu oleje pouze, když jsou
splněny jisté podmínky. Proto systém nedokáže vždy přímo detekovat změny, pokud se
olej doplňuje nebo vypouští. Za jistých podmínek může být vyžadován provoz vnitřního spalovacího motoru po dobu cca. 30 km.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, aby se olej nedostal na horké
sběrné výfukové potrubí - hrozí riziko požáru.
ÚDRŽBA A SERVIS
Měření hladiny oleje, naftový 5válec
Pokud se musí zkontrolovat hladina oleje, je třeba
postupovat v souladu s následujícími pokyny.
1.
Aktivujte klíč v poloze II. Viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 83).
2.
Otočte ovládací kolečko na levém pákovém
přepínači do polohy Hladina oleje.
> Potom se zobrazí informace o hladině
motorového oleje, viz vyobrazení - zpráva
a grafika na displeji.
Další informace o správě nabídek - viz
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 114).
Související informace
•
Motorový olej - všeobecné informace
(str. 359)
Chladicí kapalina - hladina
Chladicí kapalina ochlazuje motor s vnitřním spalováním na správnou provozní teplotu. Teplo
odváděné z motoru do chladicí kapaliny lze použít k vyhřívání prostoru pro cestující.
Kontrola hladiny
Chladicí kapalina – hladina musí být mezi značkami MIN a MAX na expanzní nádržce. Pokud
není chladicí systém dostatečně naplněn, může
se velmi zvýšit teplota a následkem toho hrozí
nebezpečí poškození motoru.
POZNÁMKA
Když je motor studený, pravidelně kontrolujte
hladinu chladicí kapaliny.
Plnění
Na obrázcích 1-4 je úroveň plnění. Pokud se zobrazí hladina (3) nebo (4), nedoplňujte další olej. Doporučena
hladina naplnění je 4.
}}
361
ÚDRŽBA A SERVIS
Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte návod
na obalu. Nikdy nedoplňujte pouze obyčejnou
vodu. Nebezpečí zamrznutí se zvyšuje jak při
nízkém, tak i při vysokém poměru chladicího koncentrátu.
Pokud je pod vozidlem chladicí kapalina, pokud
z chladicí kapaliny vychází kouř nebo pokud jste
doplnili více než 2 litry, vždy požádejte o odtah zabráníte tím případnému poškození motoru při
startování z důvodu poškozeného chladicího
systému.
DŮLEŽITÉ
•
Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných solí
může zapříčinit korozi chladicího systému.
•
Vždy používejte chladicí kapalinu s antikorozními činidly, jak doporučuje společnost
Volvo.
•
Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí
kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 % chladicí kapaliny.
•
Chladicí kapalinu smíchejte s vodou
odpovídající kvality. V případe pochybností
o kvalitě vody použijte hotovou směs
chladicí kapaliny podle doporučení Volvo.
VAROVÁNÍ
Chladicí kapalina může být velmi horká. Pokud
se chladicí kapalina musí doplnit a motor má
provozní teplotu, pomalu odšroubujte krytku
expanzní nádoby, aby se pomalu uvolnil přetlak.
•
•
Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte
součásti chladicího systému, vypláchněte
chladicí systém do čista vodou prověřené
kvality nebo připravenou směsí chladicí
kapaliny.
Motor smí běžet pouze se správně
naplněným chladicím systém. Jinak může
v důsledku příliš vysokých teplot dojít
k poškození (prasknutí) hlavy válců.
Objemy a standardy kvality vody, viz Chladicí
kapalina - kvalita a objem (str. 414).
362
Brzdová kapalina a kapalina spojky
- hladina
Hladina brzdové kapaliny by na nádržce měla být
mezi značkami MIN a MAX.
Kontrola hladiny
Hladina musí dosahovat mezi značky MIN a MAX,
které jsou vidět uvnitř nádržky. Hladinu kapaliny
kontrolujte pravidelně.
Měňte kapalinu každé dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.
Brzdová kapalina se musí měnit jednou ročně
u vozů, které jsou používány za ztížených podmínek, např. při provozu v hornatém terénu nebo
tropických oblastech s vysokou vlhkostí vzduchu.
Množství a doporučená kvalita brzdové kapaliny,
viz Brzdová kapalina - kvalita a objem (str. 416).
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny v nádržce
pod úrovní MIN, nepokračujte v jízdě, dokud
brzdovou kapalinu nedoplníte. Doporučujeme,
aby byl důvod úniku brzdové kapaliny zjištěn
autorizovaným servisem Volvo.
ÚDRŽBA A SERVIS
Plnění
Kapalina posilovače řízení - hladina
Hladina kapaliny posilovače řízení se musí
nacházet mezi značkami MIN a MAX. Kapalina
se nemusí měnit.
VAROVÁNÍ
Pokud došlo k závadě v systému řízení nebo
je vypnutý motor a vozidlo se musí odtáhnout,
řízení je tužší než obvykle. Přečtěte si o požadavcích na odtahování (str. 314).
Nádržka kapaliny je umístěna na straně řidiče.
Nádržka kapaliny je chráněna pod krytem nad
studenou částí v motorovém prostoru. Aby bylo
přístupné víčko nádržky, musí být nejprve demontován kulatý kryt.
Otočte a otevřete kryt umístěný na krytu.
Vyšroubujte víčko nádržky a naplňte kapalinu.
Hladina musí dosahovat mezi značky MIN
a MAX, které se nacházejí uvnitř nádržky.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte nasadit zpět víčko.
DŮLEŽITÉ
Během kontroly udržujte prostor kolem
nádržky s kapalinou pro posilovač řízení
v čistotě. Kryt nesmí být otevřený.
Kontrolujte hladinu pravidelně. Kapalinu není
nutné měnit. Hladina musí být mezi značkami
MIN a MAX.
Doporučená kvalita kapaliny - viz Kapalina posilovače řízení - kvalita (str. 416).
363
ÚDRŽBA A SERVIS
Systém ovládání klimatu diagnostika a opravy
Servis a opravy tohoto systému smí provádět
pouze autorizovaný servis.
Diagnostika a opravy
V klimatizaci se používá fluorescenční trasovací
médium. K detekování netěsností by se mělo
používat ultrafialové světlo.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Vozidla s chladivem R134a
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R134a. Servis a opravy tohoto systému smí
provádět pouze autorizovaný servis.
Vozidla s chladivem R1234yf
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R1234yf. V souladu s předpisy SAE J2845
(Školení techniků v oblasti bezpečného
servisu a nakládání s chladivy používanými
v klimatizaci automobilů) smí servis a opravu
systému chladiva provádět pouze vyškolení
a certifikovaní technici, kteří zajistí bezpečnost
systému.
5
6
364
LED (Light Emitting Diode)
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Servisní program Volvo (str. 352)
Výměna žárovky - všeobecné
informace
Některé z žárovek ve vozidle může měnit řidič.
Pokud potřebujete vyměnit LED světla a xenonová světla, kontaktujte servis.
Pro žárovky platí konkrétní specifikace (str. 372).
V následujícím seznamu najdete umístění žárovek
a ostatních bodových zdrojů, např. světla LED5,
které jsou specifické nebo nevhodné pro výměnu
jinde než v servisu6:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktivní xenonové světlomety - ABL (xenonové světlomety)
denní světla/obrysová světla, přední
Natáčecí světla
Boční směrová světla, zpětná zrcátka
Doprovodné osvětlení, vnější zpětná zrcátka
Osvětlení interiéru kromě osvětlení nástupního prostoru
Obrysová světla, zadní
boční obrysová světla
Brzdové světlo.
ÚDRŽBA A SERVIS
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
xenonových světel musí být prováděna
v servisu - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo. Xenonové světlomety obsahují vysokonapěťovou jednotku a musí se s nimi pracovat
s extrémní opatrností.
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů vnějšího osvětlení, například světlometů a zadních
světel, může dočasně docházet ke kondenzaci. To je naprosto v pořádku, všechna vnější
světla jsou na tuto situaci nadimenzována. Po
zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla po
jisté době odpaří.
VAROVÁNÍ
Při výměně žárovky musí být elektrický systém
vozidla v poloze klíče 0, viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 83).
DŮLEŽITÉ
Nikdy se nedotýkejte skleněné části žárovky
svými prsty. Horko by mohlo odpařit mastnotu
z vašich prstů, tato mastnota by se dostala na
odrazové sklo a poškodila by jej.
POZNÁMKA
Pokud je chybová zpráva zobrazována i po
výměně žárovky, doporučujeme navštívit autorizovaný servis Volvo.
Výměna světla - světlomety
Všechny žárovky světlometů se mění přes motorový prostor. Nejdříve uvolněte a demontujte celý
světlomet.
Demontáž světlometu
Nastavte elektrický systém vozidla do polohy klíče
0, viz Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 83).
Související informace
•
•
Výměna světla - světlomety (str. 365)
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 370)
•
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 371)
•
Výměna světla - osvětlení zavazadlového
prostoru (str. 371)
•
Výměna světla - osvětlení registrační značky
(str. 371)
Vytáhněte pojistné čepy světlometů.
Těleso světlometu střídavě naklánějte a potahujte, až je celé vytáhnete ven.
DŮLEŽITÉ
Netahejte za kabel, pouze za konektor.
}}
365
ÚDRŽBA A SERVIS
||
Odpojte konektor od světlometu zatlačením
svorky prstem dolů.
Zároveň veďte konektor ven druhou rukou.
5.
6.
Vyjměte celé těleso světlometu a položte na
měkký povrch, aby nedošlo k poškrábání průhledného krytu světlometu.
Vyměňte příslušnou žárovku.
Připevnění světlometu
1.
Zapojte konektor, musíte slyšet cvaknutí.
2.
Namontujte zpět světlomet a zajišťovací čepy.
Krátký čep se montuje co nejblíže mřížky
chladiče. Zkontrolujte, zda jsou spolehlivě
zajištěny.
3.
Zkontrolujte světla.
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů
Žárovky dálkových/potkávacích světlometů jsou
přístupné po uvolnění většího krytu světlometu.
Před zapnutím zapalování resp. před zasunutím
dálkového ovladače s klíčem do spínače zapalování musí být konektor řádně zacvaknutý a světlomet musí být nainstalovaný.
Související informace
•
Výměna žárovky - všeobecné informace
(str. 364)
•
Výměna světla - žárovky dálkových/potkávacích světlometů (str. 366)
•
Světla - specifikace (str. 372)
Před výměnou žárovky, viz Výměna světla - světlomety (str. 365).
1.
Pomocí přípravku na závity torx, velikost T20
(1), odšroubujte čtyři šrouby na krytu. Neměly
by se zcela uvolňovat (stačí 3 - 4 otáčky).
2.
Odsuňte kryt do strany.
3.
Sejměte kryt.
Kryt instalujte zpět v opačném pořadí.
Související informace
•
•
366
Výměna světla - světlomety (str. 365)
Výměna světla - potkávací světlomet
(str. 367)
ÚDRŽBA A SERVIS
•
•
Výměna světla - dálkový světlomet (str. 368)
Výměna světla - potkávací světlomet
Výměna světla - přídavný dálkový světlomet
(str. 368)
Žárovka potkávacího světlometu je namontována
ve větším krytu světlometu.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 372)
POZNÁMKA
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
1.
Sundejte světlomet (str. 365).
2.
Sejměte kryt (str. 366).
3.
Odpojte konektor od žárovky.
4.
Žárovku vytáhněte přímo ven.
5.
Vodicí čep světla by měl během montáže
směřovat rovnou nahoru. Když dosedne na
místo, měli byste uslyšet cvaknutí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
367
ÚDRŽBA A SERVIS
Výměna světla - dálkový světlomet
Žárovka dálkového světlometu je namontována
ve větším krytu světlometu.
POZNÁMKA
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 372)
Výměna světla - přídavný dálkový
světlomet
Žárovka přídavného dálkového světlometu je
namontována ve větším krytu světlometu.
POZNÁMKA
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
Platí pro vozidla s xenonovými světlomety*.
1.
Sundejte světlomet (str. 365).
2.
Sejměte kryt (str. 366).
1.
Sundejte světlomet (str. 365).
3.
Otočte žárovkou doleva a vytáhněte ji rovně
ven.
2.
Sejměte kryt (str. 366).
3.
4.
Odpojte konektor od žárovky.
Otočte žárovkou doleva a vytáhněte ji rovně
ven.
5.
Vyměňte žárovku, nasaďte ji do objímky
a zajistěte otočením doprava. Může být zajištěna pouze v jedné poloze.
4.
Odpojte konektor od žárovky.
5.
Vyměňte žárovku, nasaďte ji do objímky
a zajistěte otočením doprava. Může být zajištěna pouze v jedné poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
368
* Volitelná výbava/příslušenství.
ÚDRŽBA A SERVIS
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 372)
Výměna světla - směrová světla
vpředu
Směrové světlo je namontováno v menším krytu
světlometu.
Výměna světla - zadní světlo
Žárovky pro zadní směrová světla, brzdová světla
a světlo zpátečky se vyměňují zevnitř zavazadlového prostoru.
Těleso světla, zadní
1.
Sundejte světlomet (str. 365).
2.
Kryt vytáhněte přímo ven.
3.
Vytáhněte držák žárovky, abyste vytáhli
žárovku.
4.
Žárovku zatlačte a současně ji otáčejte proti
směru hodinových ručiček, dokud se oddělí.
Žárovky ukazatele směru, mlhového světla
a světla zpátečky v zadní sdružené svítilně se
mění zevnitř ze zavazadlového prostoru.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 372)
}}
369
ÚDRŽBA A SERVIS
||
Související informace
•
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 370)
•
Světla - specifikace (str. 372)
Výměna světla - umístění zadních
světel
V přehledu vidíte umístění světel vzadu.
Žárovky jsou přístupné po zvednutí nouzové sady pro
opravu pneumatik.
370
1.
Otevřete panel.
2.
Zvedněte nouzovou sadu pro opravu pneumatik.
Brzdové světlo (LED)
3.
Izolaci před držákem žárovky vytáhněte přímo
ven.
Obrysová světla (LED)/boční obrysová světla
(LED)
4.
Zatlačte pojistku dolů a vytáhněte držák.
Ukazatel směru (str. 369)
5.
Zatlačením dovnitř a otočením doleva
demontujte přepálenou žárovku.
Brzdové světlo (LED)
6.
Nasaďte novou žárovku, zatlačte ji dolů
a otočte doprava.
7.
Po namontování držáku žárovky zatlačte
pojistku dolů.
8.
Namontujte zpátky izolaci, nouzovou sadu pro
opravu pneumatik a panel.
Světlo zpátečky
Světla do mlhy
Související informace
•
Výměna žárovky - všeobecné informace
(str. 364)
•
Světla - specifikace (str. 372)
ÚDRŽBA A SERVIS
Výměna světla - osvětlení
registrační značky
Výměna světla - osvětlení
zavazadlového prostoru
Výměna světla - osvětlení
kosmetického zrcátka
Osvětlení registrační značky se nachází na klice
výklopných dveří zavazadlového prostoru.
Osvětlení zavazadlového prostoru se nachází
v dveřích zavazadlového prostoru.
Světla kosmetického zrcátka jsou namontována
ve skle světla.
G031942
Demontáž skla světlometu
1.
Vyšroubujte šrouby šroubovákem.
2.
Opatrně odpojte celé těleso žárovky a vytáhněte je.
2.
Vyměňte žárovku.
3.
Vyměňte žárovku.
3.
4.
Instalujte celou svítilnu a zašroubujte ji na
místo.
Zkontrolujte, zda žárovka svítí, a zatlačte svítilnu zpět.
Související informace
•
1.
Vložte šroubovák a lehce jím pačte, abyste
svítilnu uvolnili.
1.
Vložte šroubovák pod sklo a opatrně vypáčte
výstupek na okraji.
2.
Opatrně oddělte a vyjměte sklo světlometu.
3.
Pomocí úzkých kleští vytáhněte žárovku
přímo do boku a vložte novou. Upozornění!
Nedržte kleštěmi žárovku příliš pevně.
V opačném případě byste mohli sklo světlometu rozdrtit.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 372)
Světla - specifikace (str. 372)
Montáž skla světlometu
1.
Namontujte zpátky sklo světlometu.
2.
Zatlačte je na místo.
}}
371
ÚDRŽBA A SERVIS
||
372
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 372)
Světla - specifikace
Osvětlení
WA
Typ
Potkávací světla,
halogenová
55
H7 LL
Dálková světla, halogenová
65
H9
Přídavné dálkové
světlo, ABL
65
H9
Přední ukazatele
směru
24
PY24W
Osvětlení nástupního
prostoru vpředu
3
Patice T10
W2,1x9,5d
Osvětlení schránky
v palubní desce
5
Patice SV8.5,
délka 43 mm
Osvětlení toaletního
zrcátka
1,2
Patice T5
W2x4,6d
Osvětlení zavazadlového prostoru
5
Patice SV8.5,
délka 43 mm
Osvětlení registrační
značky
5
C5W LL
Ukazatele směru,
zadní
21
PY21W LL
WA
Typ
-
-
Světlo zpátečky
21
P21W LL
Zadní světlo do mlhy
21
H21W LL
Osvětlení
Specifikace platí pro žárovky. Pokud potřebujete
vyměnit LED světla a xenonová světla, kontaktujte
servis.
-
A
Watt
Související informace
•
Výměna žárovky - všeobecné informace
(str. 364)
ÚDRŽBA A SERVIS
Lišty stěračů
1.
Umístěte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování7 a krátce stiskněte tlačítko
START/STOP ENGINE. Elektrický systém
vozidla se přepne do polohy klíče I. Podrobné
informace o polohách klíče - viz Polohy klíče
- funkce na různých úrovních (str. 83).
2.
Znovu krátce stiskněte tlačítko START/
STOP ENGINE. Elektrický systém vozidla se
nastaví do polohy 0.
3.
Do 3 sekund přesuňte pravý pákový přepínač
nahoru a podržte jej v této poloze
cca. 1 sekundu.
> Stěrače se potom přesunou do kolmé
polohy.
Lišty stěračů stírají vodu z čelního skla a zadního
okna. Společně s kapalinou ostřikovače očistí
okna a zajistí výhled při jízdě.
Lišty stěračů čelního skla musí být při výměně
v servisní poloze.
Servisní poloha
Výměna lišt stěračů
Když krátce stisknete tlačítko START/STOP
ENGINE, aby se elektrický systém vozidla nastavil
do polohy I (nebo při nastartování vozidla), stěrače se vrátí do výchozí polohy.
Lišty stěračů v servisní poloze.
Při výměně, čištění nebo zvedání ramének stěračů (odstranění ledu z čelního skla) musí být stěrače v servisní poloze.
DŮLEŽITÉ
Pokud se raménka v servisní poloze vyklopí
z čelního skla nahoru, musí se sklopit dolů na
čelní sklo a až potom se stěrače aktivují. Tím
se zabrání poškrábání laku na kapotě motoru.
DŮLEŽITÉ
Než vrátíte lišty stěračů do servisní polohy,
zkontrolujte zda nepřimrzly.
7
Není zapotřebí pro vozidla se systémem zamykání a startování bez klíče.
}}
373
ÚDRŽBA A SERVIS
||
Raménko stěrače vyklopte nahoru, když se
nachází v servisní poloze. Stiskněte tlačítko
na držáku lišty a vytáhněte ji souběžně
s ramenem stěrače.
Výměna lišt stěračů, zadní okno
Nasuňte novou lištu, až uslyšíte cvaknutí.
Související informace
•
Zkontrolujte, zda je lišta správně zajištěna.
4.
Raménko stěrače sklopte zpátky na čelní
sklo.
Když krátce stisknete tlačítko START/STOP
ENGINE, aby se elektrický systém vozidla nastavil
do polohy I (nebo při nastartování vozidla), stěrače se vrátí ze servisní polohy do výchozí polohy.
1.
Odklopte rameno stěrače od okna.
2.
Nakloňte lištu stěrače mírně z raménka stěrače.
3.
Uchopte raménko stěrače a silou palce
zatlačte čepel dopředu (v místě šipky) tak,
aby se lišta oddělila.
4.
Zatlačte novou lištu na místo. Zkontrolujte,
zda je správně zajištěna.
5.
Raménko stěrače sklopte zpátky na čelní
sklo.
Čistění
POZNÁMKA
Lišty stěračů mají odlišnou délku. Na straně
řidiče je lišta delší než na straně spolujezdce.
374
DŮLEŽITÉ
Pravidelně kontrolujte lišty. Zanedbání údržby
zkracuje životnost lišt stěračů.
Čistění lišt stěračů a čelního okna, viz Mytí vozidla
(str. 395).
Kapalina ostřikovače - doplňování (str. 375)
ÚDRŽBA A SERVIS
Kapalina ostřikovače - doplňování
Kapalina ostřikovače se používá k čištění světlometů a oken. Pokud je teplota pod bodem
mrazu, musí se používat kapalina do ostřikovačů
s nemrznoucí směsí.
Předepsaná specifikace: Kapalina ostřikovače
doporučená společností Volvo - s ochranou před
zamrznutím během chladného počasí a při teplotách pod bodem mrazu.
DŮLEŽITÉ
Používejte originální kapalinu Volvo do ostřikovačů nebo ekvivalentní kapalinu s doporučenou hodnotou pH mezi 6 a 8 v pracovním
naředění (např. 1:1 s neutrální vodou).
DŮLEŽITÉ
Když teplota klesne pod nulu, používejte
kapalinu do ostřikovačů s nemrznoucí směsí,
aby nedošlo k zamrznutí čerpadla, nádrže
a hadic.
Pokud chcete doplnit kapalinu do ostřikovačů,
musíte otevřít modrou krytku.
Ostřikovače čelního okna a světlometů používají
stejnou nádržku.
POZNÁMKA
Pokud v nádobce zbývá cca. 1 litr kapaliny do
ostřikovačů, na sdružené přístrojové desce se
společně s kontrolkou
objeví zpráva
požadující doplnění kapaliny do ostřikovačů.
Baterie spouštěče - obecné
informace
Baterie spouštěče se používá pro motor spouštěče a pro ostatní elektrická zařízení ve vozidle.
Klasická 12V autobaterie se zde nazývá „startovací baterie“, i když se pro startování vnitřního
spalovacího motoru často používá hybridní baterie
(str. 379).
Na životnost a funkci baterie má vliv počet startů,
vybití, styl jízdy, provozní a klimatické podmínky
atd.
•
Nikdy neodpojujte akumulátor za chodu
motoru.
•
Zkontrolujte, zda jsou kabely akumulátoru
správně připojeny a dobře utaženy.
Napětí (V)
12
Vozidla s ostřikovači světlometů: 3,4 litrů.
Kapacita startování za studenaA - CCAB (A)
720
Vozidla bez ostřikovačů světlometů: 3,4 litrů.
Rozměr, d x š x v (mm)
Objem:
•
•
Související informace
•
•
•
Lišty stěračů (str. 373)
Stěrače a ostřikovače (str. 104)
Kapacita (Ah)
A
B
278×175×190
70
Podle normy EN.
Kapacita startování za studena.
Kapota - otevření a zavření (str. 357)
}}
375
ÚDRŽBA A SERVIS
||
DŮLEŽITÉ
Pokud se baterie startéru mění, musíte ji
vyměnit za baterii stejného typu se stejnou
kapacitou startování studeného motoru (viz
štítek na baterii).
POZNÁMKA
Nádoba na baterii startéru musí odpovídat
rozměrům původní baterie.
VAROVÁNÍ
•
376
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový
plyn, který je vysoce výbušný. Pokud se
nesprávně připojí spojovací vodič, může
dojít k jiskření, které stačí k tomu, aby
baterie explodovala.
•
Nepřipojujte spojovací vodiče k žádným
komponentům palivové soustavy ani
k pohyblivým dílům. Dávejte pozor na
horké části motoru.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší pokožky,
oděvu nebo zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte velkým množstvím
vody. Pokud kyselina vystříkne do očí,
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
•
Nikdy nekuřte v blízkosti baterie.
DŮLEŽITÉ
K dobíjení baterie startéru používejte výhradně
moderní nabíječku s regulovaným dobíjecím
napětím. Rychlodobíjení se nesmí používat,
protože by mohlo způsobit poškození baterie.
POZNÁMKA
Pokud dojde k vybití startovací baterie
i hybridní baterie (str. 296), je nutné dobít
obě baterie. V tomto případě není možné
nabít nejprve pouze hybridní baterii.
Aby se nabíjela hybridní baterie, musí být
baterie startéru nabita na jistou úroveň.
DŮLEŽITÉ
Pokud nebudete dodržovat následující pokyny,
může dojít k dočasnému vypojení funkce
úspory energie u systému infotainment a/
nebo po připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky akumulátoru se může stát, že zpráva
na sdružené přístrojové desce o stavu nabití
akumulátoru startéru nebude po jistou dobu
platit.
•
Minusová svorka hlavního akumulátoru ve
vozidle se nesmí nikdy použít pro připojení externího akumulátoru nebo nabíječky - jako ukostřovací bod se smí použít
pouze podvozek vozidla.
Popis připojení kabelových svorek najdete, viz
Dobíjení z pomocné baterie (str. 264).
ÚDRŽBA A SERVIS
POZNÁMKA
Pokud se baterie opakovaně vybíjí, její životnost se zkrátí.
Na životnost baterie má vliv několik činitelů,
a to včetně jízdních podmínek a klimatu. Startovací kapacita akumulátoru se postupem
času snižuje a pro to je nutné akumulátor
dobít, pokud se vozidlem delší dobu nejezdí
nebo se používá pouze na krátké cesty. Startovací kapacitu dále omezuje extrémní chlad.
Chcete-li udržet baterii v dobrém stavu, doporučujeme minimálně 15 minut
jízdy každý týden. Jinak se baterie musí připojit k nabíječce s automatickým přerušovaným
dobíjením.
Baterie - symboly
Nepřistupujte se zdrojem
jisker ani otevřeným ohněm.
V souvislosti s bateriemi se používají informační
a výstražné symboly.
Symboly na bateriích
Používejte ochranné brýle.
Nebezpečí výbuchu.
Další informace najdete
v uživatelské příručce.
Musí se odevzdat k recyklaci.
Plně nabitá baterie má maximální životnost.
Související informace
•
•
Uložte akumulátor mimo
dosah dětí.
POZNÁMKA
Baterie - symboly (str. 377)
Použitá baterie se musí ekologicky recyklovat
- obsahuje totiž olovo.
Baterie spouštěče - výměna (str. 378)
Akumulátor obsahuje korozivní kyselinu.
Související informace
•
Baterie spouštěče - obecné informace
(str. 375)
377
ÚDRŽBA A SERVIS
Baterie spouštěče - výměna
Uvolněte pryžové těsnění, aby byl volný zadní
kryt.
Startovací baterii ve vozidle lze vyměnit bez
návštěvy servisu.
Vyjměte zadní kryt vyšroubováním o čtvrt
otáčky a zvedněte jej.
Demontáž
Nejdříve: Vytáhněte dálkový ovladač ze spínací
skříňky a počkejte minimálně 5 minut, než se
můžete dotknout elektrických zapojení. Důvodem
je skutečnost že, elektrický systém ve voze potřebuje jistou dobu k uložení potřebných informací
do řídicích modulů.
VAROVÁNÍ
Kladný a záporný kabel připojujte a odpojujte
ve správném pořadí.
Odpojte černý záporný kabel.
Odpojte červený kladný kabel.
Odpojte hadici odvětrávání z akumulátoru.
Povolte svorku akumulátoru.
Vyjměte baterii ven.
Zvedněte ji.
Otevřete svorky na předním krytu a kryt
demontujte.
378
ÚDRŽBA A SERVIS
Montáž
Další informace o baterii ve vozidle, viz Baterie
spouštěče - obecné informace (str. 375) a Dobíjení z pomocné baterie (str. 264).
Hybridní akumulátor
Vozidlo je vybaveno bezúdržbovým nabíjecím
lithium-iontovým typem baterie pro provoz elektromotoru.
POZNÁMKA
Pokud dojde k vybití startovací baterie
i hybridní baterie (str. 296), je nutné dobít
obě baterie. V tomto případě není možné
nabít nejprve pouze hybridní baterii.
1.
Vložte akumulátor do schránky na akumulátor.
2.
Posuňte akumulátor dovnitř a ke straně, až
dosáhne zadní hrany schránky.
3.
Připevněte držák akumulátoru.
4.
Připojte hadici odvětrávání.
> Zkontrolujte, zda je správně připojena
k akumulátoru a výstupu v karosérii.
5.
Připojte červený kladný kabel.
6.
Připojte černý záporný kabel.
7.
Zamáčkněte zadní kryt. (Viz předchozí část
„Demontáž“).
8.
Nainstalujte zpět pryžové těsnění (viz
„Demontáž“).
9.
Vyrovnejte přední kryt a připevněte jej pomocí
příchytek (viz „Demontáž“).
Aby se nabíjela hybridní baterie, musí být
baterie startéru nabita na jistou úroveň.
VAROVÁNÍ
Hybridní akumulátor musí být vyměňován
pouze v servisu – doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Chladicí kapalina
Chladicí soustava hybridního akumulátoru je
vybavena samostatnou expanzní nádrží.
}}
379
ÚDRŽBA A SERVIS
||
Elektrická soustava
Pojistky - všeobecné informace
Elektrický systém je jednopólový a využívá podvozek a skříň motoru jako vodič.
Všechny elektrické funkce a komponenty jsou
chráněny pojistkami, aby byl elektrický systém
vozu chráněn před poškozením zkratem nebo
přetížením.
Velikost, typ a parametry baterie pro startér závisejí na výbavě a funkci vozidla.
DŮLEŽITÉ
Pokud se baterie startéru mění, musíte ji
vyměnit za baterii stejného typu se stejnou
kapacitou startování studeného motoru (viz
štítek na baterii).
DŮLEŽITÉ
Chladicí kapalina hybridního akumulátoru
musí být doplňována pouze v servisu – doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Baterie spouštěče - obecné informace
(str. 375)
Související informace
•
•
Baterie spouštěče - výměna (str. 378)
Baterie spouštěče - obecné informace
(str. 375)
VAROVÁNÍ
S kabely oranžové barvy smí pracovat jen
oprávnění zaměstnanci.
VAROVÁNÍ
Některé komponenty ve voze jsou pod vysokým napětí, což může být v případě neodborné
manipulace nebezpečné.
Nedotýkejte se ničeho, co není jednoznačně
uvedeno v příručce pro uživatele.
Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje,
je možné, že došlo k přepálení pojistky z důvodu
dočasného přetížení elektrického okruhu. Pokud
dojde k opětovnému přepálení pojistky, většinou
to signalizuje závadu v okruhu. Doporučujeme,
abyste navštívili autorizovaný servis Volvo nechali
vozidlo zkontrolovat.
Výměna
380
1.
Na schématu zjistěte umístění pojistky.
2.
Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze strany,
zda prohnutý vodič v pojistce je přepálený.
ÚDRŽBA A SERVIS
3.
Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku
pojistkou novou, shodné barvy a jmenovité
hodnoty proudu.
Pod schránkou v palubní desce
Zavazadlový prostor
Motorový prostor, studená část
VAROVÁNÍ
Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte cizí
předmět nebo pojistku nadimenzovanou na
vyšší proud, než je proud uvedený ve specifikaci. Mohlo by dojít k rozsáhlému poškození
elektrického systému a k následnému požáru.
Umístění centrálních řídicích jednotek
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 382)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové desce
(str. 385)
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou
v přístrojové desce (str. 387)
•
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru (str. 389)
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru
(str. 393)
Umístění centrální elektrické jednotky ve voze
s levostranným řízením. Ve voze s pravostranným
řízením jsou u centrální elektrické jednotky pod
schránkou v palubní desce prohozeny strany.
Motorový prostor
Pod schránkou v palubní desce
381
ÚDRŽBA A SERVIS
Pojistky v motorovém prostoru
Pojistky v motorovém prostoru chrání, mimo jiné,
funkce motoru a brzdy.
382
ÚDRŽBA A SERVIS
Univerzální pojistky, motorový prostor
Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta, která
usnadní vytahování a zasunování pojistek.
Pozice (viz předcházející obrázek)
Motorový prostor, horní
Motorový prostor, přední
Motorový prostor, dolní
Tyto pojistky jsou umístěny v pojistkové skříňce
v motorovém prostoru. Pojistky v (C) se nacházejí
pod (A).
Na vnitřní straně krytu je štítek zobrazující umístění pojistek.
•
•
•
8
Funkce
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
Primární pojistka pro skříňku pojistek a relé pod schránkou
v palubní desce
Funkce
AA
Ostřikovače světlometů*
20
50
Nastavení sklonu světlometů*,
aktivní xenonové světlomety ABL*
10
-
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
20
ABS
5
AA
-
60
-
-
Nastavitelná síla řízení*
5
Řídicí modul motoru, řídicí modul
převodovky, airbagy
10
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
10
-
-
Pojistky 1–7 a 42–44 jsou pojistky typu „Midi
Fuse“ a musí být měněny pouze v odborném
servisu8.
-
-
Pojistky 8-15 a 34 jsou pojistky typu
"JCASE" a musí být měněny pouze
v servisu8.
-
-
Stěrače čelního okna
30
Nezávislé topení*
25
Pojistky 16-33 a 35-41 jsou pojistky typu
"Mini Fuse".
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
-
-
-
-
Čerpadlo ABS
40
Ventily ABS
20
-
-
Ovládání světlometů
5
-
-
-
-
-
-
Cívky relé
5
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 383
ÚDRŽBA A SERVIS
||
Funkce
AA
Přídavné světlomety*
20
Houkačka
15
Cívka relé, v hlavním relé, pro
systém řízení motoru, řídicí modul
motoru
10
Řídicí modul převodovky
15
-
A
384
Cívky relé v centrální řídicí jednotce v chladné části motorového
prostoru
5
Relé startování
30
Řídicí modul žhavení
10
Řídicí jednotka motoru (ECM)
15
Čidlo množství nasávaného vzduchu; řídicí ventily
15
Ventily; snímač hladiny oleje
10
Lambda-sondy; řídicí modul, stahovací kryt chladiče
15
Funkce
AA
Funkce
AA
Ohřev palivového filtru
20
Sledování podtlakového čerpadla
brzdové soustavy
5
Topení větrání klikového hřídele
10
Žhavicí svíčky
70
Ventilátor chlazení
80
Posilovač řízení
100
Ampér
A
Ampér
Související informace
•
Pojistky - pod schránkou v přístrojové desce
(str. 385)
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou
v přístrojové desce (str. 387)
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru (str. 389)
Za motorem
A: Vozidlo s levostranným řízením. B: Vozidlo s pravostranným řízením.
Pojistka
* Volitelná výbava/příslušenství.
ÚDRŽBA A SERVIS
Pojistky - pod schránkou
v přístrojové desce
Pojistky pod schránkou v přístrojové desce
chrání, mimo jiné, systém infotainment a funkce
sedadla.
Pozice
Funkce
Funkce
AA
Primární pojistka pro řídicí modul
audio*, primární pojistka pro
pojistky 16-20: Infotainment
40
Ostřikovače čelního skla, ostřikovač
zadního skla
25
-
-
AA
Funkce
AA
-
-
Ovládací panel, dveře spolujezdce
20
-
-
Ovládací panel, pravé zadní dveře
20
Kliky na dveřích, systém bez klíče*
5
Ovládací panel, levé zadní dveře
20
-
-
Systém bez klíče*
7,5
Ovládací panel, dveře řidiče
20
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 385
ÚDRŽBA A SERVIS
||
386
Funkce
AA
Funkce
AA
Elektricky ovládané sedadlo, strana
řidiče*
20
Vyhřívání sedadla, strana spolujezdce vpředu
15
Elektricky ovládané sedadlo, strana
spolujezdce*
20
Vyhřívání sedadla, strana řidiče
vpředu
15
-
-
5
Řídicí modul systému Infotainment
nebo obrazovkaB
5
Parkovací asistent*; parkovací
kamera*; BLIS*
-
-
Řídicí jednotka audia (zesilovač)*;
TV*; digitální rádio*
10
-
-
Řídicí modul audia nebo řídicí
modul SensusB
15
Telematika*, Bluetooth*
5
A
B
Ampér
Některé varianty modelů.
Související informace
-
-
Střešní okno*, stropní osvětlení
interiéru, čidlo klimatu*
5
Elektrická zásuvka 12 V, tunelová
konzola
15
Vyhřívání sedadla, vzadu vpravo*
15
Vyhřívání sedadla, vzadu vlevo*
15
Elektrické topení
5
•
•
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 382)
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou
v přístrojové desce (str. 387)
Pojistky v zavazadlovém prostoru (str. 389)
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru
(str. 393)
* Volitelná výbava/příslušenství.
ÚDRŽBA A SERVIS
Pojistky - v řídicím modulu pod
schránkou v přístrojové desce
Pojistky v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce chrání, mimo jiné, funkce airbagu
a systému varování před kolizí.
Pozice
Funkce
AA
Funkce
AA
Sdružená přístrojová deska
5
10
10
-
Adaptivní tempomat, ACC*, systém
varování před kolizí*
Centrální zamykání, dvířka hrdla
palivové nádrže
Vyhřívaný volant*
15
7,5
Osvětlení interiéru, dešťový senzor*
7,5
-
Modul volantu
7,5
Odemykání, dveře zavazadlového
prostoru
Funkce
AA
Stěrač zadního skla
15
Vnitřní osvětlení: Ovládací panel
dveří řidiče, elektricky ovládaná
okna, elektricky ovládaná sedadla*
10
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 387
ÚDRŽBA A SERVIS
||
A
388
Funkce
AA
Sklopná opěrka hlavy*
10
Palivové čerpadlo
20
Detektor pohybu pro alarm*, panel
klimatizace
5
Zámek řízení
15
Siréna*, datový konektor OBDII
5
-
-
Airbagy
10
Systém varování před kolizí*
5
Snímač plynového pedálu; stmívatelné vnitřní zpětné zrcátko*; vyhřívání sedadel, vzadu*
7,5
Řídicí modul systému infotainment
(Performance), audio (Performance)
15
Brzdové světlo
5
Střešní okno*
20
Imobilizér
5
Související informace
•
•
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 382)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové desce
(str. 385)
Pojistky v zavazadlovém prostoru (str. 389)
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru
(str. 393)
Ampér
* Volitelná výbava/příslušenství.
ÚDRŽBA A SERVIS
Pojistky v zavazadlovém prostoru
Pojistky v zavazadlovém prostoru chrání, mimo
jiné, elektrickou parkovací brzdu a funkce elektrických spotřebičů.
Pojistková skříňka je umístěna za čalouněním na levé straně.
}}
389
ÚDRŽBA A SERVIS
||
Skříňka A
Funkce
-
-
-
-
-
-
Zásuvka přívěsu 1*
A
AA
40
-
Ampér
Chcete-li získat přístup k centrální elektrické jednotce, je
třeba vytáhnout nouzovou sadu pro opravu pneumatik.
Pozice
Skříňka A
Funkce
AA
Elektrická parkovací brzda,
levá
30
Elektrická parkovací brzda,
pravá
30
Vyhřívání zadního okna
30
Zásuvka přívěsu 2*
15
Elektrická zásuvka 12 V,
zavazadlový prostor
-
390
15
-
* Volitelná výbava/příslušenství.
ÚDRŽBA A SERVIS
Pojistková skříňka je umístěna za čalouněním na levé straně.
Skříňka
B
Chcete-li získat přístup k centrální elektrické jednotce, je
třeba vytáhnout nouzovou sadu pro opravu pneumatik.
Funkce
AA
Čerpadlo chladicí kapaliny
1 pro hybridní akumulátor;
ventil pro čerpadlo chladicí
kapaliny 1 a 2
10
Čerpadlo chladicí kapaliny
2 pro hybridní baterii
10
Nabíjecí jednotka; měnič
napětí 400 V–12 V; řídicí
modul pro hybridní akumulátor
5
Skříňka
B
Funkce
AA
Čerpadlo chladicí kapaliny
pro okruh nízké teploty chladicí soustavy
15
Nabíjecí jednotka; měnič
napětí 400 V–12 V; řídicí
modul pro hybridní akumulátor
10
Cívky relé; měnič vysokého
napětí pro elektromotor
a vestavěný generátor spouštěče
10
}}
391
ÚDRŽBA A SERVIS
||
Skříňka
B
Funkce
AA
Odpojení elektromotoru ze
zadní nápravy
15
-
A
-
Měnič vysokého napětí pro
elektromotor a vestavěný
generátor spouštěče; řídicí
modul pro hybridní akumulátor
10
Ventily chladicí kapaliny pro
okruh nízké teploty chladicí
soustavy; elektrický kompresor A/C; ventil pro výměník
tepla; ventil pro systém řízení
teploty prostředí ve vozidle
10
-
-
-
-
Ampér
Související informace
•
•
•
392
Pojistky v motorovém prostoru (str. 382)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové desce
(str. 385)
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou
v přístrojové desce (str. 387)
•
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru
(str. 393)
ÚDRŽBA A SERVIS
Pojistky - chladná zóna motorového
prostoru
Ve vozidlech s funkcí Start/Stop jsou pojistky
nainstalovány v chladné zóně motorového prostoru.
•
Pojistky A1 a A2 jsou pojistky typu „MEGA
Fuse“ a musí být měněny pouze v odborném
servisu9.
•
Pojistky 1–11 jsou pojistky typu „Midi Fuse“
a musí být měněny pouze v odborném
servisu9.
•
Pojistka 12 je pojistka typu "Mini Fuse".
Další informace o funkci Start/Stop - viz Systém
pohonu - jízdní režimy (str. 266).
9
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
Pozice
Funkce
Hlavní pojistka centrální elektrické
jednotky v motorovém prostoru
Funkce
AA
175
Hlavní pojistka pro centrální elektronický modul (CEM) pod schránkou v palubní desce, skříňka pojistek a relé pod schránkou
v palubní desce, centrální elektrické jednotky v zavazadlovém
prostoru
AA
175
}}
393
ÚDRŽBA A SERVIS
||
AA
Podtlakové čerpadlo brzdové soustavy
40
•
•
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
50
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou
v přístrojové desce (str. 387)
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru (str. 389)
Primární pojistka pro skříňku pojistek a relé pod schránkou
v palubní desce
60
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku B v zavazadlovém prostoru
50
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku A v zavazadlovém prostoru
60
Ventilátor větrání
40
-
-
-
-
-
-
-
-
Automatická převodovka olejového čerpadla
A
394
Ampér
Související informace
Funkce
30
-
Pojistky v motorovém prostoru (str. 382)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové desce
(str. 385)
ÚDRŽBA A SERVIS
Mytí vozidla
Vozidlo by se co mělo nejdříve po znečištění
umýt. To znamená, že se vozidlo snáz čistí, protože špína nedrží pevně. Dále se tím sníží riziko
poškrábání a vozidlo je svěží. Vůz myjte v myčce
se separátorem oleje. Používejte autošampon.
Ruční mytí
•
•
•
•
Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co nejdříve. Ptačí trus obsahuje látky, které by
mohly velmi rychle poškodit povrchovou
úpravu a způsobit změnu barvy povrchu. Používejte, například, měkký papír nebo houbu
navlhčenou v dostatečném množství vody.
Odstranění poškození povrchové úpravy
svěřte autorizovanému servisu Volvo.
schly na prudkém slunečním svitu, sníží se
riziko vzniku skvrn od vody, které budete
muset leštit.
VAROVÁNÍ
Motor nechávejte vždy vyčistit v servisu. Je-li
motor horký, hrozí riziko požáru.
DŮLEŽITÉ
Znečištěné světlomety fungují hůř. Pravidelně
je čistěte - například, při čerpání paliva.
Nepoužívejte žádné korozivní čistící prostředky. Místo toho používejte vodu a houbu,
která materiál nepoškrábe.
Hadicí umyjte podvozek.
Oplachujte celé vozidlo, dokud se neodstraní
veškerá špína. Tím zabráníte poškrábání
vozidla během mytí. Nestříkejte přímo do
zámků.
V případě potřeby použijte na velmi znečištěné plochy studený odmašťovací prostředek. Upozorňujeme, že povrchy nesmí být
horké od slunce!
•
Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou
vodou.
•
Lišty stěračů čistěte vlažnou vodou s čisticím
prostředkem nebo autošamponem.
•
Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo stěrkou. Pokud zabráníte tomu, aby kapky vody
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů vnějšího osvětlení, například světlometů a zadních
světel, může dočasně docházet ke kondenzaci. To je naprosto v pořádku, všechna vnější
světla jsou na tuto situaci nadimenzována. Po
zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla po
jisté době odpaří.
Automatické mycí linky
Automatická mycí linka je jednoduchý a rychlý
způsob mytí vozu, avšak nemůže se dostat všude.
Pro dosažení příznivého výsledku doporučujeme
mýt vozidlo ručně nebo doporučujeme doplnit
mytí v automyčce ručním mytím.
POZNÁMKA
Několik prvních měsíců se vozidlo musí být
pouze ručně. Důvodem je skutečnost, že nový
lak je citlivější.
Vysokotlaké mytí
Při používání vysokotlakých čističů tryskou stále
rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska není blíže
než 30 cm od povrchu vozu. Nestříkejte přímo do
zámků.
Kontrola brzd
VAROVÁNÍ
Po umytí vozu vždy zkontrolujte brzdy a parkovací brzdu, abyste měli jistotu, že se pod
brzdové obložení nedostala vlhkost a koroze,
které by omezily funkčnost brzdění.
Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při jízdě
na delší vzdálenost v dešti nebo v rozbředlém
sněhu. Díky teplu vzniklému třením se brzdové
obložení zahřeje a osuší. Totéž udělejte po rozjezdu za velmi vlhkého nebo studeného počasí.
Lišty stěračů
Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů,
stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně, zkracují
životnost lišt stěračů.
}}
395
ÚDRŽBA A SERVIS
||
Čištění:
DŮLEŽITÉ
- Zvedněte stěrače do servisní polohy, viz Lišty
stěračů (str. 373).
Nemyjte vozidlo čisticím prostředkem s hodnotou pH pod 3,5 nebo nad 11,5. Mohlo by
dojít ke změně barvy dílů z eloxovaného hliníku např. střešních nosičů a dílů kolem bočních oken.
POZNÁMKA
Pravidelně otírejte lišty stěračů a čelní sklo
vlažným mýdlovým roztokem nebo autošampónem. Nepoužívejte silná rozpouštědla.
Vnější plastové, gumové a ozdobné
prvky
Nikdy nepoužívejte na eloxované hliníkové díly
prostředek na leštění kovů - mohlo být dojít
ke změně barvy a ke zničení povrchové úpravy.
Barvené plastové díly, gumu a ozdobné prvky,
například lesklé lišty, můžete vyčistit a ošetřit speciálními čisticími prostředky, které obdržíte u prodejce vozů Volvo. Při používání takových čisticích
prostředků pečlivě dodržujte návod.
Díly, které by se měly mýt čisticím prostředkem s hodnotou pH mezi 3,5 a 11,5.
Rámy kolem bočních oken, lišty na střeše vozidla
a rámy dveří na oknech* jsou vyrobeny z anodizovaného hliníku. To znamená, že by se měly mýt
pouze pomocí čisticího prostředku s pH mezi 3,5
a 11,5. Tím se zabrání změně barvy.
Při použití odmašťovacího prostředku na plasty a pryž otírejte pouze v případě potřeby
a netlačte na plast a pryž zbytečně velkou
sílou. Používejte měkkou mycí houbu.
DŮLEŽITÉ
Nevoskujte a neleštěte plasty a pryž.
Při leštění lesklých výlisků obložení by mohlo
dojít k setření nebo poškození lesklé vrstvy na
povrchu.
Nesmí se používat lešticí přípravek obsahující
abrazivní látky.
396
Ráfky
Na disky kol používejte pouze čisticí prostředky
schválené společností Volvo.
Po umytí může podklad paprsků změnit barvu důvodem je kovový prach z brzdových kotoučů,
který se zachytil na láku ráfku. V mnoha případech situaci vyřeší velmi jemné leštění pomocí
přípravku k čištění laku a měkkého hadříku.
Silné čisticí prostředky mohou poškodit povrch
a způsobit na chromovaných hliníkových ráfcích
skvrny.
Související informace
•
•
•
Leštění a voskování (str. 397)
Čištění interiéru (str. 398)
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva (str. 397)
* Volitelná výbava/příslušenství.
ÚDRŽBA A SERVIS
Leštění a voskování
DŮLEŽITÉ
Když je lak vozu matný nebo když chcete dodat
laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.
Nevoskujte a neleštěte plasty a pryž.
Při použití odmašťovacího prostředku na plasty a pryž otírejte pouze v případě potřeby
a netlačte na plast a pryž zbytečně velkou
sílou. Používejte měkkou mycí houbu.
Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění
laku. Nicméně v této době může být prováděno
voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo vosk na
přímém slunci.
Při leštění lesklých výlisků obložení by mohlo
dojít k setření nebo poškození lesklé vrstvy na
povrchu.
Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba vůz
omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu
odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem
asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití
jemné brusné pasty.
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva
Okna jsou pokryta vrstvou, která zlepšuje výhled
za nepříznivých povětrnostních podmínek.
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva*
Časem dochází k přirozenému opotřebení vodu odpuzující vrstvy.
Údržba:
•
Nikdy nepoužívejte přípravky, jako jsou vosk
na vozidla, odmašťovadla nebo podobné přípravky na povrchy skel, protože by mohlo
dojít k poškození vodu odpuzující vrstvy.
•
Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili
skleněný povrch.
•
Pokud chcete předejít poškození skleněného
povrchu při odstraňování ledu – používejte
pouze plastové škrabky.
•
Na udržení vlastností, které z bočních oken
odpuzují vodu, doporučujeme používat speciální přípravek, který je k dispozici u dealerů
Volvo. Poprvé by měl být použit po třech
letech a potom každý rok.
Nesmí se používat lešticí přípravek obsahující
abrazivní látky.
Nejprve proveďte leštění lešticím prostředkem
a poté vůz navoskujte kapalným nebo pevným
voskem. Dodržujte pozorně návod k použití.
Některé prostředky dostupné na trhu spojují jak
leštidlo, tak vosk.
DŮLEŽITÉ
Lak ošetřujte pouze podle doporučení společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku (např. konzervace, těsnění, ochrana, leštění apod.) může
mít za následek poškození laku. Poškození
laku v důsledku takového ošetření není kryto
zárukou Volvo.
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 395)
DŮLEŽITÉ
Led ze skel nikdy neodstraňujte pomocí
kovové škrabky. Led ze zrcátek na dveřích
odstraňte pomocí vyhřívání zrcátek, viz Okna
a vnější zpětná zrcátka - vyhřívání (str. 109).
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 397
ÚDRŽBA A SERVIS
||
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 395)
Ochrana proti korozi
Čištění interiéru
Váš vůz byl již ve výrobním závodě pečlivě a kompletně ošetřen proti korozi. Části karosérie jsou
vyrobeny z pozinkovaného plechu. Podvozek je
chráněn otěruvzdorným protikorozním povlakem.
Nosníky, dutiny a uzavřené profily byly vystříkány
penetračním antikorozním přípravkem.
Používejte pouze čisticí prostředky a prostředky
pro péči o vůz doporučené společností Volvo.
Čistěte pravidelně. Případné skvrny odstraňujte
co nejdříve. Před použitím čisticích prostředků
vůz vysajte.
Kontrola a údržba
Antikorozní ochrana vozidla nemusí být zpravidla
udržována, ale pokud budete vozidlo udržovat
v čistotě, dále tím snížíte riziko koroze. Na lesklé
komponenty čalounění by se nikdy neměly dostat
silně zásadité nebo kyselé čisticí prostředky. Případné škody způsobené kamínky by se měly
opravit okamžitě poté, kdy jsou objeveny.
DŮLEŽITÉ
•
Po některých barevných oděvech (např.
po džínách nebo oblečení ze semiše)
mohou zůstat na čalounění skvrny.
V tomto případě musíte co nejdříve tyto
části čalounění vyčistit a ošetřit.
•
Nikdy nepoužívejte k čištění interiéru silná
rozpouštědla jako je kapalina do ostřikovačů, čistý benzín nebo lakový benzín.
Mohli byste tím poškodit čalounění
a ostatní materiály v interiéru.
•
Nikdy nestříkejte čisticí prostředek přímo
na komponenty s elektrickými tlačítky
a ovládacími prvky. Tato tlačítka a ovládací
prvky otřete navlhčeným hadříkem s čisticím prostředkem.
•
Ostré předměty a zipy mohou poškodit
látkové čalounění.
Související informace
•
Poškození laku (str. 400)
Textilní a stropní čalounění
Společnost Volvo nabízí komplexní produkt pro
péči o textilie pro textilní a stropní čalounění,
který při použití podle pokynů chrání vlastnosti
398
ÚDRŽBA A SERVIS
čalounění. Produkt pro péči o textilie si můžete
zakoupit u prodejců společnosti Volvo.
Kožené čalounění
Kožené čalounění Volvo je ošetřeno tak, aby byl
dlouho zachován původní vzhled čalounění.
Kožené čalounění je přírodní produkt, který se
v čase mění a získává skvělou patinu. Pro zachování vlastností a barev kůže je nutné pravidelné
čištění a ošetřování. Společnost Volvo nabízí komplexní produkt Přípravek na ošetření koženého
čalounění Volvo/Utěrky pro čištění a ošetřování
koženého čalounění, který při dodržení návodu
zachová ochrannou vrstvu kůže.
Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme
provádět čištění a nanesení ochranného krému
jednou až čtyřikrát za rok (v případě potřeby
i častěji). Přípravek na ošetření koženého čalounění Volvo/utěrky si můžete zakoupit u svého
prodejce Volvo.
Kožený volant
Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývejte kožený
volant ochranným potahem z plastu. Pro čištění
koženého volantu se doporučuje Přípravek na
ošetření koženého čalounění Volvo/Utěrky.
Vnitřní plastové, kovové a dřevěné části
Pro čištění dílů a povrchu v interiéru doporučujeme kousek tkaniny nebo utěrku z mikrovlákna,
mírně navlhčené vodou. K dostání jsou u dealerů
vozů Volvo.
Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte. Nikdy
nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn.
Na obtížně odstranitelné skvrny můžete použít
speciální čisticí prostředek, který můžete zakoupit
u prodejců vozů Volvo.
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 395)
Bezpečnostní pásy
Používejte vodu a jemný čisticí prostředek. Speciální čisticí prostředky na textilie si můžete
zakoupit u prodejce vozů Volvo. Ujistěte se před
navinutím, že pásy jsou suché.
Vykládané koberce a koberečky
Koberce před čištěním z vozu vyjměte. K odstranění prachu a nečistot použijte vysavač. Každý
vykládaný koberec je opatřen kolíčky.
Vykládané koberce vyjměte uchopením koberce
za každý cvoček a zvednutím rovně nahoru.
Namontujte vykládaný koberec na místo - přitlačte na každý z kolíčků.
VAROVÁNÍ
U každého sedadla používejte maximálně
jeden kobereček. Než se rozjedete, zkontrolujte, zda je kobereček u sedadla řidiče spolehlivě připevněn a zajištěn pomocí kolíků tak,
aby se nezachytil k pedálům a pod pedály.
K vyčištění skvrn na koberci doporučujeme po
vysání použít speciální prostředek na čištění textilu. Podlahové koberce se musí čistit pomocí přípravků, které doporučí váš prodejce Volvo.
399
ÚDRŽBA A SERVIS
Poškození laku
Oprava drobných poškození laků např.
od kaménků a škrábanců
Lak je důležitou součástí protikorozní ochrany,
a proto jej pravidelně kontrolujte. Nejběžnějšími
typy poškození laku jsou například poškození od
kamínků, škrábance a šmouhy na blatnících, dveřích a náraznících.
Drobné opravy poškozeného laku
Poškození laku vyžaduje okamžitou opravu, aby
nezačala koroze.
•
základní nátěr10 - pro nárazníky jsou k dispozici speciální lepicí základní nátěry v plechovkách ve spreji
•
podkladový nátěr a průhledný nátěr - k dispozici v plechovkách ve spreji nebo jako
opravné/korekční tužky11.
•
•
Zakrývací páska.
jemný brusný papír10.
Kód barvy
Nálepka s kódem barvy se nachází na sloupku
dveří a je vidět po otevření pravých zadních dveří.
10
11
400
V případě potřeby.
Dodržujte pokyny přiložené k balení opravné/korekční tužky.
G021832
Materiály, které mohou být zapotřebí
Kód barvy exteriéru
Kód případné doplňkové barvy exteriéru
Je důležité použít správný odstín laku. Umístění
štítku výrobku, viz Typová označení (str. 404).
Povrch musí být před započetím práce čistý
a suchý, teplota okolí musí být vyšší než 15 °C.
1.
Zakrývací pásku nalepte na poškozené místo.
Potom pásku odlepte a odstraňte tak zbytky
laku.
Pokud poškození zasáhlo kovový povrch
(plech), doporučujeme použít základní nátěr.
V případě poškození povrchu plastu jsou
výsledky lepší, pokud se použije lepicí
základní nátěr - nastříkejte základní nátěr
z plechovky na víčko a rozetřete jej do tenké
vrstvy.
ÚDRŽBA A SERVIS
2.
V případě potřeby (např.u ostrých hran) lze
lokálně provést lehké přebroušení velmi jemným abrazivním materiálem. Povrch důkladně
vyčistěte a nechejte zaschnout.
3.
Promíchejte základní nátěr a aplikujte jej jemným štětcem, zápalkou atd. Po vyschnutí
základního nátěru naneste podkladový nátěr
a průhledný nátěr.
4.
Při opravě škrábanců postupujte výše uvedeným postupem, navíc můžete ještě použít
lepicí pásku, kterou ochráníte nepoškozený
lak.
POZNÁMKA
Pokud kamínek nepronikl na podklad a vrstva
laku je nepoškozena, co nejdříve vyčistěte
povrch a naneste základní vrstvu a průhledný
lak.
Související informace
•
Ochrana proti korozi (str. 398)
401
TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typová označení
Typové označení, identifikační číslo vozidla atd.
a ostatní informace, které jsou pro dané vozidlo
unikátní, si lze přečíst na štítku ve vozidle.
404
TECHNICKÉ ÚDAJE
Umístění štítku
Nákres je schématický - podrobnosti se mohou v závislosti na trhu a modelu lišit.
Pokud znáte označení typu vozu, identifikační
číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty
s autorizovaným dealerem Volvo ohledně vozu
a při objednávání náhradních dílů a příslušenství.
Nálepka pro typové označení vozu, identifikační číslo vozu (VIN), maximální dovolená
}}
405
TECHNICKÉ ÚDAJE
||
zatížení, číslo barevného odstínu karosérie
a homologační číslo. Štítek je umístěn na
dveřním sloupku a bude viditelný při otevřených pravých zadních dveřích.
Štítek pro klimatizaci.
Štítek pro nezávislé topení.
Nálepka pro kód motoru a sériové číslo
motoru.
Štítek s údaji o motorovém oleji.
Nálepka pro označení typu převodovky
a sériové číslo.
Nálepka pro identifikační číslo vozu - VIN
(Vehicle Identification Number).
Další informace o vozidle jsou uvedeny v registrační dokumentaci.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce
nejsou přesnými kopiemi nálepek, které se
používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný
vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné
pro vaše konkrétní vozidlo najdete na nálepce
pro váš vůz.
Související informace
•
•
•
406
Hmotnosti (str. 408)
Technické údaje motoru (str. 410)
Specifikace pro klimatizaci (str. 418)
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Délku, výšku apod. vozidla zjistíte v tabulce.
Rozměry
mm
Rozměry
mm
A
Rozvor
2776
H
Rozchod, vzadu
1575
B
Délka
4635
I
Ložná šířka, podlaha
1082
C
Ložná délka, podlaha, sklopené
zadní sedadlo
J
Šířka
1866
1749
K
Šířka včetně vnějších zpětných
zrcátek
2097
Šířka včetně sklopených vnějších
zpětných zrcátek
1899
D
Ložná délka, podlaha
E
Výška
F
Ložná výška
G
Rozchod, vpředu
978
1484
592
L
1578
407
TECHNICKÉ ÚDAJE
Hmotnosti
Maximální celkovou hmotnost vozidla a další
informace zjistíte na štítku ve vozidle.
Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje řidiče,
palivovou nádrž natankovanou z 90 % a všechny
provozní kapaliny.
Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností cestujících, příslušenstvím a zatížením koule (str. 409)
(pokud je připojen přívěs), která není zahrnuta do
pohotovostní hmotnosti.
Maximální dovolené zatížení = celková hmotnost
vozidla - pohotovostní hmotnost.
POZNÁMKA
Pohotovostní hmotnost uvedená v dokladech
platí pro vozidla ve standardním provedení,
tedy pro vozidlo bez přídavné výbavy a příslušenství. To znamená, že v případě jakéhokoliv
příslušenství se hmotnost vozidla sníží
o hmotnost tohoto příslušenství.
Mezi příslušenství, která snižuji hmotnost
nákladu, patří různé výbavy (např. Kinetic,
Momentum, Summum) a ostatní příslušenství
jako např. tažná tyč, nosič zavazadel, střešní
box, audiosystém, přídavné světlomety, GPS,
palivový ohřev bloku motoru, bezpečnostní
mřížka, koberce, kryt zavazadel, elektricky
ovládaná sedadla atd.
Informace o umístění štítků, viz Typová označení
(str. 404).
Max. celková hmotnost
Maximální hmotnost soupravy (vůz + přívěs)
Pohotovostní hmotnost konkrétního vozidla
lze s jistotou určit zvážením.
Maximální zatížení přední nápravy
Maximální zatížení zadní nápravy
VAROVÁNÍ
Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na míře zatížení vozidla a na rozložení nákladu.
Úroveň vybavení
Max. zatížení: Viz technický průkaz.
Max. zatížení střechy: 75 kg.
Související informace
408
•
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného zařízení
(str. 409)
•
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 420)
TECHNICKÉ ÚDAJE
Hmotnosti přívěsu a zatížení
tažného zařízení
Informace o přípustné celkové hmotnosti při
odtahování a zatížení tažné koule najdete v tabulkách.
Max. hmotnost brzděného přívěsu
Motor
Kód motoruA
Převodovka
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
D5 AWD
D87PHEV
Automatická, TF-80SD
1800
90
D6 AWD
D97PHEV
Automatická, TF-80SD
1800
90
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 404).
A
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
750
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
50
Související informace
•
•
•
Hmotnosti (str. 408)
Jízda s přívěsem* (str. 307)
Stabilizace přívěsu – TSA (str. 313)
* Volitelná výbava/příslušenství. 409
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje motoru
Specifikace motoru (výkon apod.) pro konkrétní
motory najdete v tabulce.
Vznětový motor
Motor
Kód motoruA
Výstup
Výstup
Moment
(kW / ot./min)
(ks při ot./min)
(Nm / ot./min)
Vrtání
Zdvih
Zdvihový objem válců
(mm)
(mm)
(litry)
Kompresní poměr
D5 AWD
D87PHEV
120/4000
163/4000
420/1500–2500
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D6 AWD
D97PHEV
162/4000
220/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
A
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 404).
Související informace
•
•
410
Počet válců
Chladicí kapalina - kvalita a objem (str. 414)
Motorový olej - kvalita a objem (str. 413)
TECHNICKÉ ÚDAJE
Specifikace motoru - motor
elektropohonu
Motorový olej - nepříznivé jízdní
podmínky
Model V60 Twin Engine je poháněn vznětovým
motorem a elektromotorem (ERAD – Electric
Rear Axle Drive).
Ztížené provozní podmínky mohou způsobit
abnormálně vysokou teplotu oleje nebo spotřebu
oleje. Dále uvádíme příklady situací s nepříznivým
vlivem na jízdu.
Maximální výkon: 50 kW (70 hp).
Točivý moment: 200 Nm.
Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat (str. 360)
při dlouhých jízdách:
Související informace
•
•
•
•
•
Technické údaje motoru (str. 410)
při jízdě s přívěsem nebo karavanem
v horských oblastech
při jízdě vysokou rychlostí
při teplotách nižších než –30 °C nebo vyšších
než +40 °C.
To platí také pro jízdu na kratší vzdálenosti při
nižších teplotách.
Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní
ochranu Vašeho motoru.
Volvo doporučuje:
}}
411
TECHNICKÉ ÚDAJE
||
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní intervaly motorů, jsou všechny motory ve výrobním
závodu naplněny speciálním syntetickým
motorovým olejem. Olej byl zvolen velmi pečlivě s ohledem na životnost, chování při startování motoru, spotřebu paliva a vliv na životní
prostředí.
Musí se používat schválený motorový olej, aby
mohly být aplikovány doporučené servisní
intervaly. K doplňování a výměně používejte
výhradně olej předepsané kvality. Použití
jiného oleje může mít nepříznivý vliv na životnost, chování při startování motoru, spotřebu
paliva a dopad na životní prostředí.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že se
nepoužívá motorový olej předepsané kvality
a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Související informace
•
•
412
Motorový olej - kvalita a objem (str. 413)
Motorový olej - všeobecné informace
(str. 359)
TECHNICKÉ ÚDAJE
Motorový olej - kvalita a objem
Druh a objem motorového oleje pro konkrétní
motory najdete v tabulce.
Volvo doporučuje:
Motor
Kód motoruA
Druh oleje
Objem, včetně olejového filtru
(litry)
A
D5 AWD
D87PHEV
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
přibližně 5,9
D6 AWD
D97PHEV
Viskozita: SAE 0W-30
přibližně 5,9
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 404).
Související informace
•
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky
(str. 411)
•
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 360)
413
TECHNICKÉ ÚDAJE
Chladicí kapalina - kvalita a objem
Schválený objem chladicí kapaliny pro konkrétní
motory najdete v tabulce.
Předepsaná specifikace: Chladicí kapalina
doporučená společností Volvo smíchaná s 50 %
vody1, viz obal.
Motor
Objem
(litry)
D5 AWD
12,9
D6 AWD
12,9
Související informace
•
1
414
Chladicí kapalina - hladina (str. 361)
Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Převodová kapalina - kvalita
a objem
Předepsané převodové kapaliny a množství pro
konkrétní převodovky zjistíte v tabulce.
Automatická převodovka
Automatická převodovka
Objem (litry)
Předepsaný převodový olej
TF-80SD
přibližně 7,0
AW1
POZNÁMKA
Za běžných jízdních podmínek se převodová
kapalina nemusí měnit. Za nepříznivých podmínek však výměna může být nezbytná.
Související informace
•
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky
(str. 411)
•
Typová označení (str. 404)
415
TECHNICKÉ ÚDAJE
Brzdová kapalina - kvalita a objem
Kapalina posilovače řízení - kvalita
Brzdová kapalina je označení média, které se
používá v systému hydraulické brzdy k přenosu
tlaku z hlavního brzdového válce na mechanické
brzdy.
Kapalina posilovače řízení představuje médium
používané v posilovači řízení ve vozidle.
Předepsaná specifikace: Volvo Original Dot 4
třídy 6 nebo ekvivalent.
Objem: 0,6 litrů
Související informace
•
416
Brzdová kapalina a kapalina spojky - hladina
(str. 362)
Předepsaná specifikace: Kapalina posilovače
řízení doporučená společností Volvo.
Související informace
•
Kapalina posilovače řízení - hladina (str. 363)
TECHNICKÉ ÚDAJE
Palivová nádrž - objem
Objem palivové nádrže pro konkrétní motory
najdete v tabulce.
Motor
Objem (litry)
Předepsaná specifikace
Všechny
přibližně 45
Palivo - nafta (str. 292)
Související informace
•
•
Doplňování paliva (str. 291)
Technické údaje motoru (str. 410)
417
TECHNICKÉ ÚDAJE
Specifikace pro klimatizaci
Štítek v případě R1234yf
Systém klimatizace ve vozidle používá v závislosti
na trhu chladivo R1234yf nebo R134a. To, jaké
chladivo se v klimatizaci používá, zjistíte na štítku
uvnitř na kapotě motoru.
Symbol
Servis mobilního klimatizačního
systému (MAC) musí provádět
vyškolený a certifikovaný technik.
V tabulce dole jsou uvedeny požadované kvality
a množství kapalin a maziv, které se používají
v systému klimatizace.
Štítek klimatizace
Štítek v případě R134a
Význam
Hořlavá chladiva
Štítek se nachází zevnitř na kapotě.
Chladivo
Vysvětlení symbolů u R1234yf
Vozidla s chladivem R134a
Symbol
Význam
Pozor
Hmotnost
880 g
Předepsaná specifikace
R134a
VAROVÁNÍ
Mobilní klimatizační zařízení (MAC)
Štítek se nachází zevnitř na kapotě.
Typ maziva
418
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R134a. Servis a opravy tohoto systému smí
provádět pouze autorizovaný servis.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Vozidla s chladivem R1234yf
Hmotnost
825 g
Související informace
Předepsaná specifikace
•
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy (str. 364)
R1234yf
•
Typová označení (str. 404)
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R1234yf. V souladu s předpisy SAE J2845
(Školení techniků v oblasti bezpečného
servisu a nakládání s chladivy používanými
v klimatizaci automobilů) smí servis a opravu
systému chladiva provádět pouze vyškolení
a certifikovaní technici, kteří zajistí bezpečnost
systému.
Olej kompresoru
Objem
Předepsaná specifikace
140 ml
PAG SP-A2
Výparník
DŮLEŽITÉ
Výparník systému klimatizace se nikdy nesmí
opravovat a měnit za dříve používaný výparník.
Nový výparník musí být certifikován a označen
v souladu s normou SAE J2842.
419
TECHNICKÉ ÚDAJE
Spotřeba paliva a emise CO2
POZNÁMKA
Kombinovaná spotřeba
Spotřeba paliva ve vozidle se měří v litrech na
100 km. Emise CO2 se měří v gramech CO2
na km.
Automatická převodovka
Vysvětlení
potenciální dojezd vozidla ("až do")
v km na elektrickou energii
Pokud chybí informace o emisích a spotřebě,
jsou uvedeny v přiloženém doplňku.
gram CO2/km
litry/100 km
A
D5 AWD (D87PHEV)
48
1.8
50A
D6 AWD (D97PHEV)
48
1.8
50A
Jízdní režim PURE
POZNÁMKA
Kapacita hybridní baterie postupem času a s
použitím klesá, což může vést k častějšímu
používání motoru s vnitřním spalováním a tedy
vyšší spotřebě paliva a menšímu dojezdu
v elektrickém režimu.
420
Hodnoty v tabulce, tedy spotřeba paliva, emise
a dojezd na elektrický pohon, vycházejí z tzv. speciálních evropských jízdních cyklů (viz dále), které
platí pro vozidla s vlastní hmotností v základní
verzi bez dalšího vybavení. Hmotnost vozidla se
může lišit v závislosti na výbavě. Výbava a naložení
vozidla zvyšují spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého a rovněž snižují dojezd na elektrický pohon.
Spotřeba paliva a kratší dojezd na elektrickou
energii může být v porovnání s hodnotami
v tabulce způsoben různými okolnostmi. Například:
•
Pokud se vozidlo pravidelně nedobíjí z napájecí sítě.
•
Pokud je vůz vybaven zvláštní výbavou, která
má vliv na hmotnost vozu.
TECHNICKÉ ÚDAJE
•
•
Jízdní styl řidiče.
Pokud si zákazník objednal jiná kola než se
montují u základní verze vozu valivý odpor
může vzrůst.
•
Vysoká rychlost a související vyšší odpor
vzduchu.
•
Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní situace,
počasí a stav vozidla.
Kombinace uvedených situací může vést k výraznému zvýšení uvedené spotřeby.
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými jízdními cykly (viz dále) může výrazně lišit. Z těchto
cyklů se vychází při certifikaci vozidla a vycházejí
z nich také hodnoty spotřeby v tabulce. Další
informace najdete ve předpisech, viz.
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda s přívěsem nebo jízda ve vysokých nadmořských
výškách ve spojení s kvalitou paliva jsou faktory, které výrazně ovlivňují spotřebu paliva.
Jízdní cykly EU
Oficiální spotřeba paliva a dojezd na elektrickou
energii vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů realizovaných v laboratorním prostředí
(tzv. "jízdní cykly EU") v souladu se směrnicí EU
Regulation no 692/2008 a 715/2007 (Euro 5 /
Euro 6) a UN ECE Regulation no 101. Jelikož se
jízdní cykly používají rovněž k řízení kvality, existují
rozsáhlé požadavky na opakovatelnost testů.
Z tohoto důvodu se testy provádějí pod důslednou kontrolou a pouze se základními funkcemi
vozidla (např. klimatizace, rádio a podobné spotřebiče jsou vypnuty). To znamená, že výsledky
založené na oficiálních údajích neodpovídají přirozeně tomu, co zákazník při skutečném použití
zjistí.
Tato nařízení platí pro jízdní cykly "jízda ve městě"
a "jízda mimo město":
•
Jízda ve městě - měřit se začíná po nastartování studeného motoru. Jízda je simulována.
•
Jízda mimo město - vozidlo zrychluje a brzdí
při rychlostech mezi 0-120 km/h
(0-75 mph). Jízda je simulována.
Vozidla s manuální převodovkou startují na 2. převodový stupeň.
Oficiální hodnota kombinované spotřeby, která je
uvedena v tabulce, představuje kombinaci spotřeby při jízdě ve městě a mimo město v souladu
s platnými předpisy.
Výfukové plyny jsou jímány a emise oxidu uhličitého (emise CO2) se v průběhu těchto dvou jízdních cyklů extrapolují. Tyto hodnoty jsou analyzovány a výsledkem jsou emise CO2.
Související informace
•
Hmotnosti (str. 408)
421
TECHNICKÉ ÚDAJE
Kola a pneumatiky - schválené
rozměry
V některých zemích nejsou v registračních dokladech nebo jiných dokumentech uvedeny
Motor
422
Informace o nejnižším přípustném indexu zatížení
(LI) a rychlostní kategorii (SS), viz Index zatížení
a rychlostní kategorie (str. 423).
✓ = schváleno
man/
235/45 R 17
235/45 R 18
235/40 R 19
aut
8Jx17x55
8Jx18x55
8Jx19x55
D5 AWD
D87PHEV
aut
✓
✓
✓
D6 AWD
D97PHEV
aut
✓
✓
✓
Související informace
•
•
všechny schválené rozměry. V tabulce jsou uvedeny všechny schválené kombinace ráfků kol
a pneumatik.
Pneumatiky - rozměry (str. 321)
Rozměry ráfků a kol (str. 321)
TECHNICKÉ ÚDAJE
Index zatížení a rychlostní kategorie
V tabulce je uveden nejnižší přípustný index zatížení (LI) a rychlostní kategorie (SS). Než začnete
Motor
A
B
hledat informace v tabulce, zjistěte si podrobnosti o motoru, pohonu předních kol (FWD)
resp. pohonu všech kol (AWD) a o typu převo-
dovky. Podrobné informace, viz Typová označení
(str. 404).
man/
aut
Nejnižší přípustný index zatížení (LI)A
Nejnižší přípustná rychlostní kategorie(SS)B
D5 AWD
D87PHEV
aut
96
H
D6 AWD
D97PHEV
aut
96
V
Index zatížení musí být minimálně rovný nebo větší než hodnota uvedená v tabulce.
Rychlostní třída pneumatiky musí být minimálně rovná nebo větší než hodnota uvedená v tabulce.
Související informace
•
Kola a pneumatiky - schválené rozměry
(str. 422)
•
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 424)
•
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 321)
Rozměry ráfků a kol (str. 321)
Pneumatiky - index zatížení (str. 322)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 322)
423
TECHNICKÉ ÚDAJE
Pneumatiky - schválené tlaky
vzduchu v pneumatikách
Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách pro
konkrétní motory najdete v tabulce.
Motor
Rozměr pneumatiky
Rychlost
(km/h)
D5 AWD (D87PHEV)
D6 AWD (D97PHEV)
235/45 R 17
235/45 R 18
235/40 R 19
Rezervní pneumatika na dojezd
A
B
C
D
E
424
•
Kola a pneumatiky - schválené rozměry
(str. 422)
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 321)
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 320)
Typová označení (str. 404)
Max. zatížení
Tlak ECOA
Vpředu
Vzadu
Vpředu
Vzadu
Vpředu/vzadu
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
280
280
280
280
280
160+D
280
280
320
320
-
max. 80E
420
420
420
420
-
0-
Ekonomická jízda.
V některých zemích se kromě jednotky SI "Pascal" používá jednotka "bar": 1 bar = 100 kPa.
0 - 100 mph
100+ mph
max. 50 mph
Související informace
Zatížení, 1-3 osoby
160C
TECHNICKÉ ÚDAJE
Hybridní batérie - specifikace
Hybridní baterie (baterie pro motor pohonu) se
používá k napájení elektromotoru při jízdě v elektrickém režimu.
Typ: Lithium-iontový
Množství energie: 11,2 kWh.
Související informace
•
•
Dobíjení hybridní baterie (str. 296)
Dobíjení hybridní baterie - příprava (str. 298)
425
ABECEDNÍ SEZNAM
ABECEDNÍ SEZNAM
A
ACC - Adaptivní tempomat
203
Adaptivní jízdní charakteristiky
190
Adaptivní tempomat
deaktivace
dočasné vypnutí
funkce
kontrola rychlosti
nastavení časového intervalu
pohotovostní režim
předjíždění
přehled
radarový snímač
zjišťování závad
203
210
208
204
206
208
208
209
205
215
212
Airbag
aktivace/deaktivace, PACOS
strana řidiče
strana spolujezdce
38
36
36, 38
AIRBAG
Airbagy SIPS
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Aktivní světla pro zatáčení
Aktivní xenonové světlomety
Akumulátor
přetížení
výměna
Akustická signalizace
36
Alarm
automatické vypojení
kontrola alarmu
kontrolka alarmu
nefunguje dálkový ovladač
omezený režim alarmu
zvukový signál
185, 186, 187
186
168
186
186
187
187
Alergeny a látky způsobující astma
Asistent jízdních pruhů
provoz
126
249, 250
Asistent rozjezdu do kopce
276
Automatická převodovka
273
polohy manuálního řazení (Geartronic) 273
přívěs
308
Automatické mycí linky
Automatické přepínání dálkových světlometů
395
95
98
98
264, 288, 375
288
378
90
Bez klíče - zamykání
377
375
377
175, 176
Bezpečnostní pás
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
nasazení
předpínače bezpečnostních pásů
těhotenství
uvolnit
zadní sedadlo
30
33
31
33
32
32
33
Bezpečnostní pojistka
děti
45
Bezpečnostní režim
Pohyb vozidla
pokus o nastartování
43
44
44
BLIS
236, 237
Automatické znovuzamknutí
178
Blokování páky voliče
AWD, pohon všech kol
276
Blokování páky voliče, mechanické odblokování
275
39
190
symboly na akumulátoru
údržba
výstražné symboly
Boční airbag SIPS
B
Baterie
asistent při rozjezdu
dálkový ovladač PCC
HYBRID
Startování
264
172
379
375
275
39
Brzdová kapalina
Kvalita a množství
362
416
Brzdové světlo
100
Brzdy
brzdové světlo
brzdový systém
277, 280
100
277, 280
427
ABECEDNÍ SEZNAM
doplnění brzdové kapaliny
Nouzový brzdový asistent, EBA
parkovací brzda
protiblokovací brzdový systém, ABS,
Anti-lock Braking System (ABS)
symboly na sdružené přístrojové desce
363
280
281
280
278
Sledování bdělosti řidiče
viz Zprávy a kontrolky
247
213, 282
Č
Čalounění vozu
City Safety™
220
Časovač
deaktivace
nastavení
Předběžná úprava teploty
startování
Clean Zone Interior Package (CZIP)
126
Čelní sklo odrážející teplo
CTA – Cross Traffic Alert
238
Čepel klíče
Cyklovač stěračů
104
CZIP (Clean Zone Interior Package)
126
Chladicí kapalina
objem a kvalita
414
Chladicí kapalina, kontrola a doplnění
Motorový prostor
361
Čerpání paliva
doplňování paliva
dvířka hrdla palivové nádrže, manuální
otevírání
krytka palivové nádrže
víčko palivové nádrže
290
290
291
Chladicí soustava
přehřívání
287
287
Číslo odstínu, lak
400
Chladivo
364
Chybová hlášení u systému BLIS
240
Chybové zprávy
Adaptivní tempomat
Lane Departure Warning
213
251
Čistění
automatické mycí linky
bezpečnostní pásy
čalounění
mytí vozidla
ráfky
395
399
398
395
396
C
Celková hmotnost vozu
428
398
408
143
142
142
143
20
169, 170
291
Čištění vzduchu
materiál
prostor pro cestující
127
125, 126, 127
D
Dálková/potkávací světla
94
Dálkové světlo
nastavení výšky
úprava
92
99
Dálkové světlomety, automatická aktivace
95
Defekt
Denní světla
343
93
Dešťový senzor
104
Detekce cyklistů
228
Detekce tunelů
94
Děti
bezpečnost
dětské pojistky
dětské sedačky a airbagy
dětské sedačky a boční airbagy
Umístění ve voze
45
45
52
39
52
Dětská sedačka
poloha sezení
sklopení
vyklopení mříže
53
55
54
Dětské pojistky
183, 184
ABECEDNÍ SEZNAM
Dětské sedačky
doporučené
horní upevňovací body pro dětské
sedačky
integrovaná dětská sedačka
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX
typy
velikostní třídy pro dětské sedačky se
systémem upevnění ISOFIX
Diagnostika závad
Adaptivní tempomat
Diesel
prázdná palivová nádrž
Dílčí počítadlo kilometrů
45
46
60
53
56
58
57
212
294
77, 117
Doprovodné osvětlení při příchodu
Driver Alert Control
103, 166
245
E
ECC, elektronicky řízená klimatizace
130
EcoGuide
73
Ekoštítek, FSC, uživatelská příručka
24
Elektrická parkovací brzda
napětí vybité baterie
281
Elektrická soustava
380
Elektrická zásuvka
zavazadlový prostor
153
156
Displej řídicí jednotky
301
Elektrické topení
146
Distribuce vzduchu
Recirkulace
tabulka
127
135
136
Elektricky ovládaná okna
Resetování
106
107
Dlouhodobé uskladnění
306
Elektricky ovládané střešní okno
112
Dobíjecí proud
297
Elektromotor
Technické údaje
411
Dojezd
při provozu na elektropohon
Doporučené dětské sedačky
tabulka
420
46
Doporučení během jízdy
288
Doprovodné osvětlení při odchodu
103
Elektricky ovládané sedadlo
85
F
Filtr klimatizace
126
Filtr kouřových částic vznětových motorů
295
Filtr sazí
295
FILTR SAZÍ PLNÝ
295
FSC, štítky týkající se životního prostředí
Funkce Deadlock
deaktivace
dočasné vypnutí
Funkce paměti sedadla
24
182
182
183
86
Funkce poplach
166
Funkce Start/Stop
268
Funkce úplného větrání
124, 180
G
Geartronic
273
GSI - pomoc při řazení
272
Elektronická klimatizace - ECC
130
Elektronická měrka
360
Emise CO2
420
Hlášení u systému BLIS
Emise oxidu uhličitého
420
Hlavový airbag
40
Hloubka vzorku
323
H
240
429
ABECEDNÍ SEZNAM
Hmotnosti
pohotovostní hmotnost
408
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného zařízení
409
Hodiny, nastavení
78
Houkačka
90
Hybridní akumulátor
nabíjení
Technické údaje
379
296
425
Klíč
J
Jistič zemní ochrany
303
Jízda
chladicí soustava
s otevřenými dveřmi zavazadlového
prostoru
288
287
Jízda s přívěsem
přípustná celková hmotnost přívěsu
zatížení koule tažného zařízení
307
409
409
Jízda ve vodě
286
287
I
K
IAQS - Systém kvality vzduchu v interiéru
126
Imobilizér
165
Imobilizér dálkového ovládání
165
Kamera parkovacího asistenta
Nastavení
Index zatížení pneumatik
322
Kamerový snímač
Indikátor řazení převodových stupňů
272
Kapalina ostřikovače
375
Informace o dopravních značkách
Omezení
provoz
240
244
241
kapalina posilovače řízení
Kontrola hladiny
kvalita
363
416
Kapota, otevření
357
Katalyzátor
odtah
295
314
Informační displej
Informační tlačítko, PCC
69
167, 168
Keyless drive
222, 233
173, 174, 175, 176, 177, 262
Klávesnice na volantu
430
258
90
Klíč dálkového ovladače
dosah
funkce
odnímatelná čepel klíče
výměna baterie
ztráta
162, 164
162, 163, 164
167, 174
166
169, 170
172
162
Klimatizace
oprava
134
364
Klimatizace, kapalina
objem a kvalita
418
kluzký povrch
289
Koberce
152
Kód barvy, lak
400
Kola
demontáž
instalace
sněhové řetězy
324
327
323
Kola a pneumatiky
index zatížení a rychlostní kategorie
schválené rozměry
423
422
Kompas
kalibrace
110
111
Kondenzace vody ve světlometech
395
Kontrola hladiny motorového oleje
360
Kontrolka zamykání
164
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
33
ABECEDNÍ SEZNAM
Kontrolky, PCC
Kontrolky ovládání
168
72, 74
Konzola v tunelu
Zásuvka 12 V
152
153
Kožené čalounění, pokyny pro mytí
399
Kryt nákladu
159
L
Lak
kód barvy
poškození a drobné opravy
Lane Departure Warning (LDW)
Laserový senzor
400
400
248, 249
223
Leštění
397
Lišty stěračů
čistění
servisní poloha
výměna
výměna, zadní okno
373
374
373
373
374
Lišty stěračů, vyhřívané
105
Motorový olej
přehled
359
357
Mříž na zavazadla
158
MY CAR
116
Mytí vozidla
395
M
Max. zatížení střechy
408
Menu
přehled menu
Sdružená přístrojová deska
114
114
Měřáky
palivoměr
rychloměr
tachometr
70
70
70
Mlhové světlo
zadní
99
Motor
deaktivace
přehřívání
startování
263
287
262
Motorová nafta
Motorový olej
filtr
Kvalita a množství
ztížené jízdní podmínky
Motorový olej, plnění
Motorový prostor
Brzdová kapalina
chladicí kapalina
kapalina posilovače řízení
Kontrola
292
359, 411
359
413
411
360
362
361
363
358
N
Nabíjecí kabel
řídicí jednotka
299
299
Nabíjení
dokončení nabíjení
spuštění nabíjení
298
305
303
Nakládací otvor
155
Nakládání
dlouhý náklad
náklad na střeše
Obecné informace
zavazadlový prostor
155
155
154
154
Náladové osvětlení
103
Náraz, viz Nehoda
Nastavení časového intervalu
43
200
Nastavení sklonu světlometů
92
Nastavení volantu
89
Nástroje
Natáčecí světla
329
99
431
ABECEDNÍ SEZNAM
Nehoda
43
Nízká hladina oleje
360
Nouzová oprava defektu
akce
huštění pneumatik
opětovná kontrola
343
345
349
347
Nožní brzda
277, 280
Nulování, palubní počítač
120
Odemknutí čepelí klíče
Odemykání
zevnitř
zvenku
93
176
179
178
Odpojitelná tažná tyč
úložný prostor
309
Odstranění námrazy
134
Odtah
315
Ochrana chodců
226
Ochrana proti korozi
398
Ochrana před přiskřípnutím, střešní okno
113
Ochranná mřížka
158
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka
397
432
411, 413
Omezovač rychlosti
alarm překročení rychlosti
deaktivace
dočasné vypnutí
začínáme
194
196
196
195
194, 195
Opěradlo
přední sedadlo, snížení
zadní sedadlo, sklopné
Opěrka hlavy
prostřední sedadlo, zadní
sklopení
O
Obrysová světla
Olej, viz také motorový olej
85
85
88
87
87, 89
Ostřikovače
čelní sklo
kapalina do ostřikovače, doplnění
zadní okno
105
375
105
Ostřikování čelního okna
105
Osvětlení
aktivní světla pro zatáčení
98
aktivní xenonové světlomety
98
automatické osvětlení, prostor pro
cestující
102
Automatické přepínání dálkových světlometů
95
dálková/tlumená světla
94
denní světla
93
detekce tunelů
94
doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu
103, 166
doprovodné osvětlení při odchodu
natáčecí světla
Obrysová světla
osvětlení displeje
osvětlení přístrojů
ovládání
ovládání sklonu světlometů
ovládání světel
V prostoru pro cestující
zadní světlo do mlhy
žárovky, technické údaje
103
99
93
92
92
91, 102
92
92
102
99
372
Osvětlení, výměna žárovky
dálkové světlomety (vozidla s aktivními
xenonovými světlomety)
dálkové světlomety (vozidla s halogenovými světly)
držák žárovky, zadní
osvětlení registrační značky
potkávací světlomety (vozidla s halogenovými světly)
směrová světla, přední
toaletní zrcátko
zavazadlový prostor
Osvětlení displeje
Osvětlení prostoru pro cestující
automaticky
Osvětlení přístrojů
364
368
368
369
371
367
369
371
371
92
102
102
92
ABECEDNÍ SEZNAM
Ovládání klimatizace
automatická regulace
čidla
Obecné informace
osobní preference
řízení teploty
skutečná teplota
133
125
124
127
133
125
Ovládání světel
92
Ovládání světlometů
91
120
Paměť klíče ve vozidle
163
Parkovací asistent
čidla parkovacího asistenta
funkce
poruchová kontrolka
zpět
PACOS
38
Palivo
identifikace
palivový filtr
spotřeba paliva
úspora paliva
292
292
294
420
320
Palivová nádrž
objem
417
Palivové nezávislé topení
akumulátor spouštěče a palivo
automatický režim
Čerpání paliva
deaktivovat
parkování na svahu
146
147
147
147
147
147
117, 119, 122
252, 254
255
252
255
253
Parkovací brzda
281
Parkovací kamera
256
Parkování ve svahu
147
Pasivní start (pasivní režim)
P
Palubní počítač
Palubní počítač, nulování
173, 174,
175, 176, 177, 262
PCC - Personal Car Communicator
dosah
funkce
168, 174
166
Péče o vozidlo
Kožené čalounění
395
399
Personal Car Communicator
168
Pneumatiky
hloubka vzorku
323
monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách
331, 333
oprava defektu pneumatiky
343
rozměry
422
směr otáčení
319
Stiskněte
320, 424
Technické údaje
422, 423, 424
údržba
318
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky
zimní pneumatiky
Pneumatiky s možností jízdy po defektu
Podpora
320
323
335
16
Pohon všech kol, AWD
276
Pohon všech kol – AWD
276
Pohotovostní hmotnost
408
Pojistková skříňka
381
Pojistky
Obecné informace
pod schránkou v přístrojové desce
v chladné zóně motorového prostoru
v motorovém prostoru
V řídicím modulu pod příruční schránkou
výměna
v zavazadlovém prostoru
za motorem
Polohy klíče
Polohy manuálního řazení (Geartronic)
Poranění krční páteře, WHIPS
380
385
393
382
387
380
389
384
82
273
41
Posilovač řízení, proměnný účinek
190
Potvrzení uzamknutí
164
Pouzdro s výbavou pro první pomoc
330
Projekce světlometů, nastavení
99
433
ABECEDNÍ SEZNAM
Provozní kapaliny, objemy
375, 414, 415,
416, 417, 418
Q
Provozní kapaliny a oleje
414, 415, 416, 418
Queue Assist
210
Řídicí jednotka
303
Queue Assistance
210
Řízení prokluzu
190
Řízení teploty
133
Řízení trakce při zatáčení
190
Řízení vlečného momentu motoru
190
Průvodce hybridem
První pomoc
330
Předběžná úprava teploty
časovač
Obecné informace
okamžité vypnutí
parkování uvnitř
parkování venku
přímý start
Zprávy a symboly
142
138
141
139
139
140
144
Předpínač bezpečnostního pásu
33
Přehled přístrojů
levostranné řízení
pravostranné řízení
62
65
Přehřátí
Převodovka
automatická
434
73
287, 307
272
273
Převodový olej
objem a kvalita
415
Přístroje a ovládání
62, 65
Přívěs
jízda s přívěsem
kabel
rozvlnění
307
307
307, 308
313
Ř
R
Radarový snímač
Omezení
204
215
Ráfek kola, rozměry
321
S
Ráfky
čistění
396
Regenerace
295
Sada pro nouzovou opravu defektu
místo
přehled
343
344
Regulace prokluzu
190
Samonosné pneumatiky (SST)
335
Regulace trakce
190
Sdružená přístrojová deska
Resetování elektricky ovládaných oken
107
Resetování vnějších zpětných zrcátek
108
69
rezervní kolo
instalace
327
Rezervní kolo
324
Sedadla
84
elektricky ovládané sedadlo
85
opěrka hlavy, vzadu
87
sklopení opěradla předního sedadla
85
sklopení opěradla zadního sedadla
88
Topení
131, 132
Rozměr pneumatiky
321
Sedadlo, viz Sedadla
Rozměry
407
Sensus
Rychlostní třídy, pneumatiky
322
Servisní knížka a opravy
352
Servisní poloha
373
Servisní program
352
84
81
ABECEDNÍ SEZNAM
Seřízení projekce světlometů
99
Schránka v přístrojové desce
Zamykání
152
180
Schválení typu
systém klíče dálkového ovládání
systém radaru
187
217
Síla vyvíjená při řízení, viz Posilovač řízení
190
Startování s pomocnou baterií
264
Statistika denního počítadla kilometrů
269
Systém kontroly stability a trakce
použití
191
Statistika trasy
122
Systém kvality vzduchu, IAQS
126
Stěrač čelního skla
dešťový senzor
104
104
Systém kvality vzduchu v interiéru (IAQS)
Čištění vzduchu
126
Stěrače a ostřikovače
104
Systém regulace stability a trakce
Systém stability
Sklopná, elektricky ovládaná vnější zpětná
zrcátka
109
Střešní okno
ochrana proti přivření
otevírání a zavírání
sluneční clona
větrací poloha
113
112
113
113
Skvrny
Světla
364
Světlomety
365
Skla
vrstvená/zesílená
Sledování bdělosti řidiče
provoz
24
398
246
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
331, 333
deaktivovat
333
doporučení
334
Jízda s pneumatikou s defektem
(SST)
335
nízký tlak vzduchu v pneumatikách
334
Seřízení
332
zapnutí
333
Slunečná clona, střešní okno
směr otáčení
113
319
Symboly
symboly kontrolek
výstražné symboly
72, 74
72
Symboly a zprávy
Adaptivní tempomat
213
Lane Departure Warning
251
Sledování bdělosti řidiče
247
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
225, 234
Systém airbagů
výstražný symbol
34
34
Smyk
288, 289
Systém dálkového ovládání, typové schválení
187
Stabilizace přívěsu
191, 313
Systém Driver Alert
Systém varování před kolizí
Detekce chodců
funkce
obecná omezení
použití
radarový snímač
Systémy pohonu
190, 192
190
229
227
232
230
215, 220
265
Š
Škrábance a drobná poškození způsobená
kamínky
400
Šrouby na kolech
zamykatelné
323
323
Štítek tlaku vzduchu v pneumatikách
320
244
435
ABECEDNÍ SEZNAM
Toaletní zrcátko
osvětlení
š
štítky
umístění
Tažení vozu
tažné oko
314
314
Tažná koule, viz Tažně zařízení
309
Topení
elektrické
146
nezávislé topení
146
palivové
146
sedadla
131, 132
vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka
109
volant
90
zadní okno
109
311, 312
TPMS - monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách
331, 333
404
T
Tažná tyč - demontovatelná
přídavné zařízení/demontáž
Tažné oko
314
Transpondér
Tažné zařízení
demontovatelné, demontáž
demontovatelné, připojení
Technické údaje
309
312
311
310
TSA - stabilizace přívěsu
Technické údaje motoru
Tempomat
deaktivace
dočasné vypnutí
kontrola rychlosti
obnovení nastavené rychlosti
Teploměr vnější teploty
436
153
102
410, 411
197
199
198
198
199
77
Teplota
skutečná teplota
125
Tlumič vibrací
309
Typová označení
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Úprava dálkových světlometů
150
99
U
Ujeté kilometry
117
Ukazatelé opotřebení pneumatik
320
Ukazatele směru
101
Ukazatel směru
101
Utajené uzamčení
171
Uživatelská příručka, ekoštítek
24
20
191, 313
404
V
Typové schválení
monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách
337
V60 Twin Engine
přehled
úvod
Ú
Varování ke vzdálenosti
Omezení
Symboly a zprávy
200
201
202
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd
226
Údržba
ochrana proti korozi
Úložné prostory
Konzola v tunelu
schránka v přístrojové desce
398
Varování před srážkou
152
152
25
27
226, 227
ABECEDNÍ SEZNAM
Varovná kontrolka
adaptivní tempomat
Systém regulace stability a trakce
systém varování před srážkou
204
190
230
Volvo Sensus
Ventilace
127
Ventilátor
ECC
132
Vnější rozměry
407
Vnější zpětná zrcátka
automatické tlumení
Resetování
108
109
108
Vnitřní zpětné zrcátko
automatické tlumení
110
110
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
dveře
108
elektricky sklopná zrcátka
109
interiér
110
kompas
110
Topení
109
Voskování
Vozidlo připojené k Internetu
servisní knížka a opravy
Vrstvená skla
352
410
411
24
287
Vyhřívané lišty stěračů
105
Výměna kola
324
Vypnutí blokování páky voliče
275
Vypnutí motoru
263
Vysoká teplota motoru
287
Vysokotlaké ostřikování světlometů
105
Výstražné blikače
100
Volitelná výbava/příslušenství
16
Výstražný trojúhelník
Volvo ID
21
397
230
Výstup
Elektromotor
výfukové plyny, toxické nasávání
89
90
89
90
Vodu odpuzující povrch, čistění
Výstražný zvuk
systém varování před srážkou
330
328
Volant
klávesnice
nastavení volantu
Topení
397
81
Výbava pro případ nouze
Pouzdro s výbavou pro první pomoc
výstražný trojúhelník
Výstražné kontrolky
Airbagy - SRS
akumulátor spouštěče se nenabíjí
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
varování
zabrzděná parkovací brzda
závada v brzdovém systému
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva
397
72, 75
75
75
33, 75
75
75
75
328
W
WHIPS
dětská sedačka/podkládací sedák
ochrana před poraněním krční páteře
poloha sezení
41
41
42
Z
Zadní dveře
zamykání/odemykání
181
Zadní okno
Topení
109
Zadní sedadlo
Topení
132
Zadní žárovky
místo
370
Zámek
odemykání
ruční zamykání
zamykání
Zámek řízení
178, 179
178
178
263
437
ABECEDNÍ SEZNAM
Zamlžení oken
kondenzace vody ve světlometech
ošetření oken
Zvedák
329
395
124
Zvedání vozu
355
Zamykání/odemykání
schránka v přístrojové desce
zadní dveře
zevnitř vozidla
180
181
179
ž
Zamykatelné šrouby na kolech
323
Zatížení střechy, max. hmotnost
408
Zavazadlový prostor
chladicí kapalina
kryt nákladu
ochranná síť
osvětlení
úchyty
379
159
157
102
156
Zimní jízda
288
Zimní kola
323
Zimní pneumatiky
323
Zjišťování závad kamerového snímače
223
Zprávy
116
Zprávy a symboly
Adaptivní tempomat
213
Lane Departure Warning
251
Sledování bdělosti řidiče
247
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
225, 234
Zprávy na informačním displeji
438
115
žárovky, technické údaje
372
TP 23420 (Czech), AT 1717, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising