Volvo | V70 | Uživatelská přiručka | Volvo V70 2011 Early Uživatelská příručka

Volvo V70 2011 Early Uživatelská příručka
VOLVO V70 & XC70
Příručka pro Uživatele
Internetová verze
VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho
dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům
poskytl bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější
automobily na světě. Vaše Volvo bylo zkonstruováno i s ohledem na
všechny aktuální požadavky na bezpečnost a ochranu životního
prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla, doporučujeme Vám,
abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě,
které jsou uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
00 01 02
4
00 Úvod
01 Bezpečnost
Důležité informace...................................... 8
Volvo a životní prostředí............................ 11
Bezpečnostní pásy ...................................
Airbagy......................................................
Aktivace/deaktivace airbagu*...................
Boční airbagy (SIPS) ................................
Hlavový airbag (IC) ...................................
WHIPS ......................................................
Když dojde k aktivaci systému ................
Bezpečnostní režim..................................
Bezpečnost dětí........................................
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Zámky a alarm
16
19
22
24
26
27
29
30
31
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče....
Utajené uzamčení*....................................
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*.................................................
Keyless drive*............................................
Zamykání/odemykání................................
Dětské pojistky..........................................
Alarm*.......................................................
46
51
53
55
58
63
64
Obsah
03 04 05
03 Prostředí řidiče
04 Komfort a radost z jízdy
Přístroje a ovládací prvky.......................... 68
Polohy klíče............................................... 76
Sedadla..................................................... 78
Volant........................................................ 83
Osvětlení................................................... 84
Stěrače a ostřikovače............................... 94
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka........................................... 97
Kompas*................................................. 102
Elektricky ovládané střešní okno*........... 103
Alcoguard*.............................................. 105
Startování motoru................................... 109
Startování motoru – Flexifuel.................. 111
Startování motoru – externí akumulátor.. 113
Převodovky............................................. 114
Pohon všech kol – AWD*........................ 119
Nožní brzda............................................. 120
Regulace rychlosti ve svahu (HDC)......... 122
Parkovací brzda...................................... 124
Menu a hlášení........................................
Ovládání klimatizace...............................
Nezávislé palivové topení*......................
Nezávislé topení*....................................
Audiosystém...........................................
RSE – Multimediální systém pro cestující
vzadu – Dvě obrazovky* .........................
Palubní počítač.......................................
DSTC – Systém řízení stability a trakce. .
Adaptivní jízdní charakteristiky...............
Tempomat*.............................................
Adaptivní tempomat*..............................
Sledování vzdálenosti*............................
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd*.........................................
Sledování bdělosti řidiče – DAC*............
SYSTÉM Driver Alert System - LDW*.....
Parkovací asistent*.................................
BLIS* – Informační systém mrtvého úhlu
Komfort v prostoru pro cestující.............
Handsfree s rozhraním Bluetooth*..........
Vestavěný telefon*..................................
HomeLinkŸ *............................................ 127
05 Během jízdy
132
139
147
150
151
164
169
171
173
174
176
184
Doporučení během jízdy.........................
Doplňování paliva....................................
Palivo......................................................
Nakládání................................................
Zavazadlový prostor...............................
Jízda s přívěsem.....................................
Tažení a odtah........................................
220
223
224
228
232
235
241
187
193
196
199
202
206
209
214
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
5
Obsah
06 07 08
06 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace ............................
Výměna kol ............................................
Tlak vzduchu v pneumatikách ...............
Výstražný trojúhelník a lékárnička*.........
Sada pro rychlou opravu pneumatik
(TMK)* ....................................................
6
07 Údržba a servis
246
251
253
254
255
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Motorový prostor....................................
Žárovky...................................................
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů.......
Akumulátor..............................................
Pojistky....................................................
Péče o vozidlo.........................................
08 Technické údaje
262
269
275
277
280
289
Typová označení.....................................
Rozměry a hmotnosti..............................
Technické údaje motoru.........................
Motorový olej..........................................
Kapaliny a maziva...................................
Palivo......................................................
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak .........
Elektrický systém....................................
Typové schválení....................................
Symboly na displeji.................................
296
298
304
306
308
310
314
319
320
321
Obsah
09
09 Abecední seznam
Abecední seznam................................... 324
7
Úvod
Důležité informace
Čtení příručky pro uživatele
Úvod
Správnou cestou k seznámení se s Vaším
novým vozem je přečtení této příručky pro uživatele, v ideálním případě před Vaší první jízdou. Budete tak mít příležitost seznámit se
s novými funkcemi, uvidíte, jak nejlépe ovládat
vůz v různých situacích a jak nejlépe využívat
všechny funkce vozu. Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným
v této příručce.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této příručce nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího ohlášení.
©
Volvo Car Corporation
Volitelná výbava
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou*.
Navíc ke standardní výbavě je v tomto manuálu
popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve
výrobním závodě) některé příslušenství (montované dodatečně).
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí
na požadavcích konkrétních trhů a na národní
legislativě, místních zákonech a předpisech.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří do
standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte
prodejce Volvo.
uživatele zvýrazněny písmem, které je větší
a vytištěné šedou barvou. Příkladem jsou texty
menu a zpráv na informačním displeji (např.
Nastavení audio).
Speciální texty
Štítky
VAROVÁNÍ
Varovné texty upozorňují na nebezpečí zranění osob.
DŮLEŽITÉ
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Varování před zraněním osob
Důležité texty upozorňují na nebezpečí
poškození materiálu.
POZNÁMKA
Texty označené slovem POZNÁMKA
poskytují doporučení a rady, které například
usnadňují používání prvků a funkcí.
Poznámka pod čarou
V uživatelské příručce jsou anotace, které jsou
umístěny v dolní části stránky. Tyto informace
doplňují text, ke kterému se odkazují číslem.
Pokud anotace odkazuje na text v tabulce,
potom jsou namísto číslic použita písmena.
Textové zprávy
Ve voze jsou displeje, které zobrazují textové
zprávy. Tyto textové zprávy jsou v příručce pro
8
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše
a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle
mají následující význam v sestupném pořadí
podle důležitosti varování/informace.
G031590
Černé ISO symboly na žlutém varovném poli,
bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může vyústit ve
vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.
Úvod
Důležité informace
Nebezpečí poškození majetku
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky,
je každý krok očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
Informace
Seznamy označené písmeny odkazující na
série obrázků, kde pořadí instrukcí není
důležité.
Číslované nebo nečíslované šipky se používají k demonstraci pohybu.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
nebo modrém varovném poli a informačním
poli. Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může mít za
následek hmotné škody.
G031593
G031592
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány
normálními čísly.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
informačním poli.
POZNÁMKA
Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou
přesnými reprodukcemi štítků ve vozidle.
Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění
ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na daném štítku
ve vozidle.
Seznamy postupů
Postupy, kde jednotlivé akce musí být prováděny v určitém pořadí, jsou v příručce pro uživatele očíslovány.
Seznamy pozic
Čísla v červených kroužcích se používají
k označení různých součástí na obrázcích.
Číslo odpovídá číslu v seznamu, který se
vztahuje k obrázku, a je u něj uveden popis
položky.
Seznamy s odrážkami
Seznamy s odrážkami se používají v seznamech bodů v uživatelské příručce.
Příklad:
• Chladicí kapalina
• Motorový olej
Pokračování
`` Tento symbol je umístěn vpravo dole,
pokud část pokračuje na následující straně.
9
Úvod
Důležité informace
Zaznamenávání údajů
Informace na internetu
Jízdní a bezpečnostní systémy ve vozidle
využívají počítače, které kontrolují a navzájem
sdílejí informace o funkcích vozidla. Jeden
nebo více těchto počítačů může uložit informace o systémech, které kontrolují během normální jízdy, během srážky nebo před srážkou.
Uložené informace mohou být využity:
Na adrese www.volvocars.com jsou další
informace týkající se vašeho vozidla.
•
•
•
•
společností Volvo Car Corporation
Servisem nebo dílnou
Policií nebo jiným úřadem
Dalšími stranami, které mají právní nárok
na přístup k informacím, nebo tím, kdo má
povolení od majitele pro přístup k informacím.
Příslušenství a zvláštní výbava
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Některé příslušenství funguje pouze tehdy,
když je do počítačového systému vozu nainstalován příslušný software. Společnost Volvo
proto doporučuje před instalací příslušenství,
které se připojuje k elektrické soustavě vozu
nebo má na ni vliv, vždy kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
10
Úvod
Volvo a životní prostředí
G000000
Filosofie společnosti Volvo na ochranu životního prostředí
Péče o životní prostředí je jednou ze základních
hodnot společnosti Volvo Car Corporation,
která ovlivňuje veškerý provoz. Také věříme, že
naši zákazníci sdílejí naši starost o životní
prostředí.
spotřeba paliva
Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí a je také
vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší
a nejúčinněji zdroje využívající závody na světě.
Společnost Volvo Car Corporation je držitelem
globální certifikace ISO, která zahrnuje i ekologickou normu ISO 14001 pro všechny továrny
a některé naše další jednotky. Také od našich
partnerů požadujeme, aby se systematicky
zabývali ekologickými otázkami.
Řidič může ovlivnit spotřebu paliva. Více informací si můžete přečíst v kapitole Omezení
dopadů na životní prostředí.
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou
spotřebu paliva ve všech příslušných třídách.
Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise
skleníkového plynu, oxidu uhličitého.
Účinné řízení emisí
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu
„Čistý uvnitř i venku“ – konceptu, který
zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako
vysoce účinné řízení emisí. V mnoha případech
jsou emise výfukových plynů hodně pod
příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu prachu a pylu do prostoru pro cestující přes sací
otvory.
Sofistikovaný systém kvality vzduchu IAQS*
(systém kvality vzduchu v interiéru) zajišťuje, že
nasávaný vzduch je čistší než vzduch venku,
který je znečištěn provozem.
Systém se skládá z elektronického čidla a uhlíkového filtru. Nasávaný vzduch je nepřetržitě
monitorován, a pokud dojde ke zvýšení kon-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
11
Úvod
Volvo a životní prostředí
centrace určitých škodlivých plynů, například
oxidu uhelnatého, přívod vzduchu se uzavře.
K takové situaci může dojít například v husté
dopravě, zácpách a tunelech.
Pronikání oxidů dusíku, přízemního ozónu
a uhlovodíků brání uhlíkový filtr.
Standard tkanin
Interiér vozu Volvo je konstruován s ohledem
na příjemné prostředí a pohodlí, a to dokonce
i cestujících trpících kontaktními alergiemi
nebo astmatem. Mimořádná pozornost byla
věnována výběru ekologických materiálů. To
znamená, že také splňují požadavky normy
Oeko-Tex 100 1, což představuje významný
krok ke zdravějšímu prostředí v prostoru pro
cestující.
Certifikát Oeko-Tex se týká například bezpečnostních pásů, koberců a tkanin. Kůže čalounění je vydělávána bez použití chromu a splňuje požadavky certifikátu.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva Vašeho
vozidla. Takto přispějete k čistšímu životnímu
prostředí. Když opravu nebo údržbu vozu
svěříte servisům Volvo, stane se součástí
našeho systému. Společnost Volvo klade jednoznačné požadavky na své servisy, které jsou
1
12
Více informací na www.oekotex.com
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
navrženy tak, aby se předešlo vylévání
a vypouštění škodlivin do životního prostředí.
Zaměstnanci našich servisů mají znalosti
a nástroje pro zajištění dobré péče o životní
prostředí.
Omezení dopadů na životní prostředí
Snadno můžete pomoci omezit dopad na
životní prostředí - uvádíme několik tipů:
• Nenechávejte motor běžet na volnoběh vypněte motor, pokud stojíte delší dobu.
Věnujte pozornost místním předpisům.
• Jezděte hospodárně - uvažujte s předstihem.
• Provádějte servisní prohlídky a údržbu
v souladu s pokyny v uživatelské příručce
- dodržujte doporučené intervaly uvedené
v servisní a záruční příručce.
• Vždy likvidujte nebezpečný odpad ekologicky, například akumulátory a oleje.
Pokud si nejste jisti, jak zlikvidovat některý
druh odpadu, doporučujeme kontaktovat
autorizovaný servis Volvo.
Pokud budete dodržovat tyto rady, ušetříte
peníze a přírodní zdroje naší planety a prodloužíte životnost vozu. Další informace a rady, viz
stránky 220 a 312.
Recyklace
Společnost Volvo věnuje zvýšenou pozornost
problematice ekologie a proto je ekologická
recyklace vozu velmi důležitá. Recyklovat lze
téměř všechny části vozu. Prosíme tedy
posledního majitele vozu, aby kontaktoval prodejce, který jej odkáže na provozovatele certifikovaného resp. schváleného recyklačního
zařízení.
• Pokud je vůz vybaven ohřívačem bloku
motoru*, vždy jej použijte před jízdou za
chladného počasí - zlepší se tím schopnost
startování, sníží se opotřebení v chladném
počasí a motor dříve dosáhne běžnou provozní teplotu. Tím se sníží spotřeba
a emise.
• Při vysoké rychlosti spotřeba výrazně
stoupá kvůli většímu aerodynamickému
odporu - při dvakrát tak vysoké rychlosti
stoupá aerodynamický odpor 4krát.
Uživatelská příručka a životní prostředí
Symbol FSC znamená, že papír použitý na
výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle FSC nebo jiných regulovaných zdrojů.
Úvod
Volvo a životní prostředí
13
Bezpečnostní pásy .................................................................................
Airbagy....................................................................................................
Aktivace/deaktivace airbagu*..................................................................
Boční airbagy (SIPS) ..............................................................................
Hlavový airbag (IC) .................................................................................
WHIPS ....................................................................................................
Když dojde k aktivaci systému ..............................................................
Bezpečnostní režim.................................................................................
Bezpečnost dětí......................................................................................
14
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
16
19
22
24
26
27
29
30
31
BEZPEČNOST
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
01
Obecné informace
Spony se hodí pouze do určeného zámku na
zadním sedadle1.
Rozepnutí bezpečnostního pásu
Stiskněte červené tlačítko na přezce bezpečnostního pásu a nechte pás navinout. Pokud
se pás zcela nenavinul, zasuňte jej ručně, aby
nezůstal volně viset.
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej
uvolnit:
Při prudkém brzdění může dojít k vážnému zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním
pásem. Ujistěte se, že jsou všichni cestující
připoutáni bezpečnostními pásy.
Chcete-li si zajistit maximální bezpečí, je velmi
důležité, aby bezpečnostní pás pevně přiléhal
k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být příliš zakloněno. Bezpečnostní pás je určen pro používání
v normální poloze těla.
Zapnutí bezpečnostního pásu
Pomalu vytáhněte bezpečnostní pás a zapněte
jej zatlačením pojistného jazýčku do přezky
pásu. Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás
byl zapnut.
1
16
Určité trhy.
• pokud jej vytáhnete z navíječe příliš rychle
• během brzdění a akcelerace
• pokud se vozidlo silně nakloní.
Mějte na paměti následující pravidla:
• nepoužívejte spony ani podobné přípravky
zamezující pohybu pásu, protože by mohly
ovlivnit pevné přilnutí pásu k tělu
• ujistěte se, že bezpečnostní pás není
překroucený ani nikde zachycený
• dolní část pásu musí vést nízko (ne přes
břicho)
• těsnost dolní části pásu upravte zatažením
za horní část pásu nahoru k rameni.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pás a airbag na sebe
vzájemně působí. Pokud není bezpečnostní
pás používán nebo je používán nesprávně,
může být snížena ochrana poskytovaná airbagem v případě nehody.
VAROVÁNÍ
Každý bezpečnostní pás je určen pouze pro
jednu osobu.
VAROVÁNÍ
Nikdy bezpečnostní pásy sami neupravujte
ani neopravujte. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás silně přetížen,
např. v souvislosti s nehodou, musí být celý
bezpečnostní pás vyměněn. I když bezpečnostní pás nevykazuje viditelné známky
poškození, mohlo dojít k omezení některých
ochranných funkcí bezpečnostního pásu.
Kromě toho vyměňte bezpečnostní pás,
když je pás opotřebený nebo poškozený.
Nový bezpečnostní pás musí být homologován a určen pro instalaci ve stejné poloze
jako původní bezpečnostní pás.
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
Používání bezpečnostních pásů
během těhotenství
pedály a volant). Měly by se snažit nastavit
polohu sedadla co nejdále dozadu, aby vzdálenost mezi volantem a jejich břichem byla co
největší.
01
Zadní sedadlo
Upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem na zadním sedadle má dvě vedlejší
funkce:
• Poskytuje informaci o připoutání bezpeč-
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
G020998
nostními pásy na zadním sedadle. Pokud
se používají bezpečnostní pásy nebo jsou
otevřeny některé ze zadních dveří, na informačním displeji se zobrazí zpráva. Zpráva
se automaticky vymaže, jakmile jedete
přibližně 30 sekund, nebo po stisknutí tlačítka READ na pákovém přepínači ukazatelů směrů.
G017726
• Poskytuje varování, pokud je rozepnutý
Bezpečnostní pásy by se měly během těhotenství vždy používat. Musí se ale používat
správným způsobem. Diagonální část musí
vést přes rameno, potom mezi ňadry a na boční
stranu břicha.
Dolní část musí být naplocho přes stehna a co
možná nejníže pod břichem. – Nikdy se nesmí
posunout nahoru. Upravte si bezpečnostní pás
a zajistěte, aby v celé délce přiléhal k tělu.
Navíc zkontrolujte, že pás není nikde překroucený.
Nepřipoutaný cestující bude akusticky
i vizuálně upozorněn na připoutání se bezpečnostním pásem. Zvuková připomínka závisí na
rychlosti a v některých případech na čase.
Vizuální připomínka je umístěna ve stropní konzole a na sdruženém přístrojovém panelu.
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné
řidičky měly upravovat seřízení sedadla
a polohu volantu tak, aby mohly při řízení
snadno udržovat kontrolu nad vozidlem (to
znamená, že musí být schopny snadno ovládat
Dětské sedačky nejsou vybaveny systémem
upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem.
některý ze zadních bezpečnostních pásů
během jízdy. Toto varování je ve formě
zprávy na informačním displeji spolu s akustickým/vizuálním signálem. Varování je
ukončeno v případě opětovného zapnutí
bezpečnostního pásu nebo může být také
ručně potvrzeno stisknutím tlačítka
READ.
Zpráva na informačním displeji o tom, které
pásy se právě používají, je vždy k dispozici. Pro
vyvolání uložených zpráv stiskněte tlačítko
READ.
``
17
01 Bezpečnost
01
Bezpečnostní pásy
Určité trhy
Pokud se řidič nebo spolujezdec nepřipoutají
bezpečnostním pásem budou upozorněni zvukovým signálem a kontrolkou, aby se připoutali. Při nízké rychlosti bude zvukový signál znít
po dobu prvních 6 sekund.
Předpínač bezpečnostního pásu
Všechny bezpečnostní pásy jsou vybaveny
předpínači bezpečnostních pásů. Mechanizmus předpínače v případě nárazu určité intenzity napne bezpečnostní pás. Bezpečnostní
pás potom poskytuje cestujícím efektivnější
ochranu.
VAROVÁNÍ
Nikdy nezasunujte jazýček bezpečnostního
pásu spolujezdce do zámku pásu na straně
řidiče. Jazýček bezpečnostního pásu zasunujte vždy do zámku na správné straně.
Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy
nepoškodili. Nevkládejte do zámku pásu
žádné cizí předměty. V případě kolize by se
mohlo stát, že by bezpečnostní pásy
a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí
riziko vážného poranění.
18
01 Bezpečnost
Airbagy
Výstražný symbol na sdruženém
přístrojovém panelu
01
Spolu s varovným symbolem se může na informačním displeji objevit v určitých případech
také zpráva. Pokud kontrolka signalizuje
závadu, tj. svítí výstražný trojúhelník a na displeji se zobrazí zpráva SRS Airbag
Doporucen servis nebo SRS Airbag Nutny
servis. Doporučujeme, abyste neprodleně
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
G018666
Systém airbagů
Systém airbagů, vůz s pravostranným řízením.
Systém se skládá z airbagů a čidel. Při nárazu
určité intenzity se aktivují čidla a airbag(y) se
naplní horkým plynem. Aby zmírnil náraz,
začne se při stlačení airbag vypouštět. Přitom
uniká do vozidla kouř. To je zcela normální.
Mezi naplněním a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze několik desetin sekundy.
G018665
Při nastavení dálkového ovládání v zapalování
do polohy II nebo III se na přístrojové desce
rozsvítí varovná kontrolka. Pokud je systém airbagů v pořádku, zmizí tento symbol
přibližně po 6 sekundách.
VAROVÁNÍ
Pokud zůstane varovná kontrolka systému
airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy,
znamená to, že systém airbagů není plně
funkční. Systém indikuje závadu v systému
předpínačů bezpečnostních pásů,
v systému SIPS, systému IC nebo jinou
závadu v systému. Neprodleně kontaktujte
autorizovaný servis Volvo.
Systém airbagů, vůz s levostranným řízením.
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, abyste za účelem opravy
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Neodborná oprava systému airbagů by
mohla způsobit jeho poruchu a následně
vážné zranění osob.
``
19
01 Bezpečnost
01
Airbagy
Airbag spolujezdce
POZNÁMKA
Kromě bezpečnostních pásů je vůz vybaven
airbagem na straně spolujezdce jako
doplňkem ochrany, kterou poskytují bezpečnostní pásy. Tento airbag je složen v prostoru
nad odkládací přihrádkou. Panel airbagu je
označen nápisem AIRBAG.
Čidla reagují v závislosti na síle nárazu
a skutečnosti, zda je bezpečnostní pás
řidiče a předního spolujezdce zapnutý, či
nikoli.
Při nehodě se tedy může stát, že se naplní
pouze jeden airbag (nebo žádný). Systém
airbagů podle síly nárazu určí, zda je nutné
naplnění jednoho nebo více airbagů.
VAROVÁNÍ
Objemy airbagů jsou také přizpůsobeny síle
nárazu, kterému je vůz vystaven.
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s pravostranným řízením.
Airbag na straně řidiče
Kromě bezpečnostních pásů je vůz vybaven
airbagem na straně řidiče jako doplňkem
ochrany, kterou poskytují bezpečnostní pásy.
Airbag je složen ve středu volantu. Volant je
označen nápisem AIRBAG.
VAROVÁNÍ
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s levostranným řízením.
20
Bezpečnostní pás a airbag na sebe
vzájemně působí. Pokud není bezpečnostní
pás používán nebo je používán nesprávně,
může být snížena ochrana poskytovaná airbagem v případě nehody.
Aby bylo minimalizováno nebezpečí zranění
při naplnění airbagu, musejí sedět cestující
vzpřímeně, s nohama na podlaze a opřeni
o opěradlo. Bezpečnostní pásy musí být
zapnuté.
VAROVÁNÍ
Neumisťujte předměty před nebo nad
palubní desku, kde je umístěn airbag spolujezdce.
01 Bezpečnost
Airbagy
01
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován.
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl.
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou menší
než 140 cm, je-li airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
21
01 Bezpečnost
01
Aktivace/deaktivace airbagu*
Vypnutí klíčem – PACOS*
Obecné informace
Airbag (SRS) pro předního sedadlo spolujezdce může být deaktivován, pokud je vozidlo
vybaveno vypínačem airbagu (PACOS). Informace o postupu při deaktivaci/aktivaci airbagu, viz text pod nadpisem Aktivace/deaktivace.
Vypnutí klíčem/spínač
Vypínač airbagu spolujezdce (PACOS) je umístěn na boku přístrojové desky na straně spolujezdce a je přístupný po otevření dveří spolujezdce (viz dále, kapitola Aktivace/deaktivace).
Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované
poloze. Společnost Volvo doporučuje, abyste
ke změně polohy používali čepel klíče dálkového ovladače.
Informace o čepeli klíče, viz strana 49.
VAROVÁNÍ
Nedodržení výše uvedených doporučení by
mohlo ohrozit život cestujících ve voze.
22
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Aktivace/deaktivace
Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem
spolujezdce, ale není vybaveno vypínačem
airbagu spolujezdce (PACOS), airbag bude
vždy aktivován.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag a na displeji ve stropní konzole svítí symbol
.
Nedodržením tohoto doporučení můžete
ohrozit život dítěte.
VAROVÁNÍ
Nedovolte, aby někdo seděl na předním
sedadle spolujezdce, pokud zpráva na displeji stropního panelu (viz strana 23) informuje, že byl deaktivován airbag (SRS)
a pokud na přístrojové desce svítí výstražná
kontrolka systému airbagů. To znamená, že
došlo k vážné závadě. Co nejdříve navštivte
odborný servis. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Umístění spínače
Airbag je aktivován. Pokud je spínač v této
poloze, osoby s tělesnou výškou větší než
140 cm mohou sedět na předním sedadle
spolujezdce, ale nikdy zde nesmí sedět
děti v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Airbag je deaktivován. Pokud je spínač
v této poloze, děti v dětské sedačce nebo
na podkládacím sedáku mohou sedět na
předním sedadle spolujezdce, ale nikdy
zde nesmí sedět osoby s tělesnou výškou
větší než 140 cm.
01 Bezpečnost
Aktivace/deaktivace airbagu*
VAROVÁNÍ
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo spolujezdce, pokud je airbag aktivován. To platí pro všechny osoby menší
než 140 cm.
Textová zpráva a symbol ve stropním panelu
indikují, že airbag pro sedadlo předního spolujezdce je deaktivován (viz předcházející obrázek).
01
POZNÁMKA
Pokud je dálkový ovladač v poloze II nebo
III, zobrazí se na sdruženém přístroji přístrojové desky výstražný symbol airbagu na
dobu přibližně 6 sekund (viz strana 19).
Následně se kontrolka ve stropní konzole
rozsvítí na znamení, že airbag pro sedadlo
předního spolujezdce je ve správném stavu.
Více informací o různých polohách dálkového ovladače s klíčem, viz strana 76.
Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou větší
než 140 cm, pokud je airbag deaktivován.
G017800
Nedodržením výše uvedených doporučení
by mohlo dojít k ohrožení života.
Zprávy
Symbol informuje, že je aktivován airbag (SRS)
spolujezdce.
Varovný symbol ve stropním panelu indikuje,
že airbag pro sedadlo předního spolujezdce je
aktivován (viz předcházející obrázek).
2
G017724
2
Symbol informuje, že je deaktivován airbag (SRS)
spolujezdce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
23
01 Bezpečnost
Boční airbagy (SIPS)
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, aby opravy prováděl
pouze autorizovaný servis Volvo. Neodborná oprava systému airbagů-SIPS by
mohla způsobit jeho poruchu
a následně vážné zranění osob.
•
Nesmíte klást žádné předměty do prostoru mezi sedadly a dveřmi, do kterého
se naplní boční airbag.
•
Doporučujeme používat pouze potahy
sedadel schválené společností Volvo.
Jiné potahy mohou bránit naplnění bočních airbagů.
•
Boční airbag je doplňkem bezpečnostních pásů. Vždy se připoutejte bezpečnostním pásem.
G032949
•
Velká část sil při nárazu zboku je přenesena
prostřednictvím SIPS (Systém ochrany proti
bočnímu nárazu) do podlahy, střechy, nosníků,
sloupků a ostatních konstrukčních prvků karoserie. Boční airbagy řidiče a spolujezdce chrání
hrudník a kyčle a jsou důležitou součástí
systému SIPS.
Systém airbagů SIPS se skládá ze dvou hlavních komponent, bočních airbagů a čidel.
Boční airbagy jsou instalovány v opěradlech
předních sedadel.
Umístění
G024377
Boční airbag
Sedadlo řidiče, levostranné řízení.
Dětské sedačky a boční airbagy
Boční airbag nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku.
Na předním sedadle můžete používat dětskou
sedačku nebo podkládací sedák pouze tehdy,
pokud není aktivován1 airbag spolujezdce.
G024378
01
Sedadlo předního spolujezdce, levostranné řízení.
Systém airbagů SIPS zahrnuje boční airbagy
a čidla. V případě nárazu určité intenzity se
1
24
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu viz viz strana 22.
01 Bezpečnost
Boční airbagy (SIPS)
01
aktivují čidla a boční airbagy se nafouknou. Airbag se naplní mezi tělem cestujícího a dveřmi
a absorbuje náraz v okamžiku srážky. Airbag
se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Za
normálních okolností se naplní pouze boční airbag na straně zasažené nárazem.
25
01 Bezpečnost
01
Hlavový airbag (IC)
Vlastnosti
VAROVÁNÍ
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na madla
u stropu. Háček je určen pouze pro lehké
oděvy (ne pro tvrdé předměty jako jsou
např. deštníky).
Na obložení střechy, sloupky dveří ani boční
obložení nešroubujte ani jinak nepřipevňujte
žádné předměty. Tím by mohla být omezena ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo
schválené pro použití v těchto částech
vozidla.
Hlavový airbag (IC) je součástí systému SIPS
a airbagů. Je uložen v obložení po obou stranách stropu a chrání cestující sedící na vnějších sedadlech. V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla a hlavové airbagy se nafouknou. Hlavový airbag napomáhá předcházet
zranění hlavy řidiče a spolucestujících o části
interiéru při bočním nárazu.
VAROVÁNÍ
Zavazadla ve vozidle ukládejte tak, aby
nebyla výše než 50 mm pod horní hranu
oken dveří. V opačném případě by hlavový
airbag ztratil své ochranné vlastnosti.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní
pásy.
Vždy se připoutejte bezpečnostním pásem.
26
01 Bezpečnost
WHIPS
Ochrana proti poranění krční páteře –
WHIPS
Systém ochrany proti poranění krční páteře
(WHIPS) se skládá z opěradel absorbujících
energii a speciálně vyvinutých opěrek hlavy
v obou předních sedadlech. Systém je aktivován při nárazu zezadu, v závislosti na úhlu
nárazu, rychlosti a fyzikálních vlastnostech
druhého vozu.
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy se připoutejte bezpečnostním
pásem.
01
Systém WHIPS a dětské sedačky/
podkládací sedáky
Systém WHIPS nesnižuje ochranu, kterou
poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Správná poloha těla na sedadle
Chraňte se před zraněním správným sezením,
řidič a spolujezdec na předním sedadle musí
sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.
Neomezujte funkci systému WHIPS
Vlastnosti sedadla
Když je systém WHIPS aktivován, sklopí se
opěradla předních sedadel částečně dozadu,
aby se změnila poloha těla řidiče a spolujezdce
na předním sedadle. Tím se sníží riziko poranění krční páteře.
VAROVÁNÍ
Nikdy sami neupravujte ani neopravujte
sedadlo nebo systém WHIPS. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
Nenechávejte na podlaze za sedadlem řidiče/
spolujezdce žádné předměty, které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
``
27
01 Bezpečnost
01
WHIPS
VAROVÁNÍ
Neumisťujte pevné předměty tak, aby byly
sevřeny mezi sedákem zadního sedadla
a opěradlem předního sedadla. Ujistěte se,
že nebrání správné funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Pokud bylo sedadlo vystaveno extrémnímu
zatížení, například při nárazu zezadu, musí
být systém WHIPS zkontrolován. Doporučujeme, aby kontrolu provedl autorizovaný
servis Volvo.
I když sedadla nevykazují viditelné známky
poškození, mohlo dojít k omezení ochranných funkcí systému WHIPS.
Doporučujeme, abyste se obrátili na autorizovaný servis Volvo a nechali systém zkontrolovat, a to i po mírném nárazu zezadu.
Nepokládejte na zadní sedadlo žádné předměty,
které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Pokud je zadní opěradlo sklopené, odpovídající přední sedadlo musí být posunuto
dopředu tak, aby se nedotýkalo sklopeného
opěradla.
28
01 Bezpečnost
Když dojde k aktivaci systému
Když dojde k aktivaci systému
Systém
Aktivován
Předpínač bezpečnostního pásu,
přední sedadlo
Při čelním a/nebo
bočním nárazu, a/
nebo nárazu zezadu
Předpínač bezpečnostního pásu, zadní
sedadlo
Při čelním nárazu
nárazuA
Airbagy (SRS)
Při čelním
Boční airbagy (SIPS)
Při bočním nárazuA
Hlavový airbag IC
Při bočním nárazuA
Ochrana proti
hyperflexi krční
páteře WHIPS
Při nárazu zezadu
rizovaného servisu Volvo. Nikdy nejezděte
s vyfouknutými airbagy.
• Doporučujeme, abyste výměnu součástí
bezpečnostních systémů vozidla svěřili
autorizovanému servisu Volvo.
• Vždy kontaktujte lékaře.
POZNÁMKA
Systémy předpínačů bezpečnostních pásů
SRS, SIPS a IC mohou být při srážce aktivovány pouze jednou.
01
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy.
Mohou ztížit řízení vozu. Mohou být také
poškozeny další bezpečnostní systémy.
Dým a prach vytvořený při vyfouknutí airbagů může při intenzivním zasažení způsobit podráždění/poranění pokožky. V případě
podráždění, omyjte postižené místo studenou vodou. Rychlost plnění airbagů a materiál airbagů mohou způsobit spálení
pokožky třením.
VAROVÁNÍ
A
Během srážky může být karosérie vozu značně zdeformována, aniž by přitom došlo k naplnění airbagu. Mnoho faktorů, jako jsou pevnost a hmotnost zasaženého objektu,
rychlost vozu, úhel srážky atd., ovlivňuje aktivaci různých
bezpečnostních systémů ve voze.
Řídicí jednotka airbagů je umístěna ve
středové konzole. Při namočení středové
konzoly vodou nebo jinou kapalinou odpojte
kabely akumulátoru vozu. Nepokoušejte se
nastartovat motor, protože by mohlo dojít
k aktivací airbagů. Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste vozidlo nechali dopravit
k opravě do autorizovaného servisu Volvo.
Pokud se naplnil airbag, doporučujeme Vám
postupovat takto:
• Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste
vozidlo nechali dopravit k opravě do auto-
29
01 Bezpečnost
01
Bezpečnostní režim
Jízda po nehodě
G021062
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem a otevřete
dveře řidiče. Pokud se nyní objeví hlášení, že je
zapalování zapnuté, stiskněte startovací tlačítko. Potom zavřete dveře a znovu zasuňte
dálkový ovladač s klíčem. Elektronika vozu se
nyní pokusí resetovat do normálního režimu.
Potom se pokuste nastartovat motor vozu.
Pokud se vozidlo podílelo na dopravní nehodě,
může se na informačním displeji zobrazit
zpráva Bezpeč. režim Viz manuál. To znamená, že je omezena funkčnost vozu. Bezpečnostní režim je bezpečnostní funkce, která se
aktivuje, když náraz mohl poškodit důležitou
funkci ve voze, např. palivové potrubí, čidla
bezpečnostních systémů nebo brzdovou soustavu.
Pokus o nastartování motoru vozu
Nejprve zkontrolujte, že z vozu neuniká palivo.
Nesmí být cítit zápach paliva.
Pokud vše vypadá normálně a zkontrolovali
jste vůz z hlediska úniku paliva, můžete se
pokusit nastartovat motor vozu.
30
Pokud je stále na displeji zpráva Bezpeč.
režim Viz manuál, nesmíte vůz řídit ani jej
nechat táhnout, avšak místo toho musí být vůz
odvezen na vozidle odtahové služby. I když vůz
se zdá pojízdný, při jízdě by mohlo skryté
poškození znemožnit ovládání vozu.
Jízda
Pokud se po resetováni zprávy Bezpeč. režim
Viz manuál zobrazí zpráva Normal mode, je
možné opatrně odjet s vozidlem z nebezpečné
situace. Nejezděte s vozem dál, než je
nezbytně nutné.
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami
nebo resetovat elektroniku po aktivaci bezpečnostního režimu. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo by vůz nemusel fungovat
jako obvykle. Doporučujeme, abyste
nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném
servisu Volvo a obnovit normální stav poté,
co byla zobrazena zpráva Bezpeč. režim
Viz manuál.
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte
nastartovat motor vozidla, pokud cítíte
zápach paliva, když je na displeji zpráva
Bezpečnostní režim. Ihned opusťte vůz.
VAROVÁNÍ
Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do
bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto
místa odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo
bylo dopraveno k opravě do autorizovaného
servisu Volvo.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Děti musejí ve voze sedět bezpečně
a přitom pohodlně
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětských sedačkách zády ke směru jízdy
co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku. Dále
doporučuje, aby děti používaly podkládací
sedáky/dětské sedačky ve směru jízdy do 10
let věku.
POZNÁMKA
Pokud máte nějaké dotazy ohledně instalace dětského zádržného systému, obraťte
se na výrobce tohoto systému, aby Vám
poskytl podrobnější informace.
• dětskou sedačku/podkládací sedák na
sedadlo spolujezdce za předpokladu, že
airbag spolujezdce není aktivován1.
• jedna nebo několik dětských sedaček/
podkládacích sedáků na zadním sedadle.
G020739
Právní požadavky na umístění dětí ve voze
se mohou v jednotlivých zemích lišit. Řiďte
se platnou právní úpravou.
1
Postup montáže a pokyny pro správné připevnění dětské sedačky naleznete v montážním
návodu.
Můžete umístit:
POZNÁMKA
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky, podkládací sedáky a úchyty) určené pro vaše konkrétní vozidlo. Díky dětské bezpečnostní
výbavě Volvo zajistíte svému dítěti optimální
podmínky pro bezpečnou jízdu ve voze. Dětská
bezpečnostní výbava se navíc snadno instaluje
a snadno používá.
kům a vzpěrám pod sedadlem. Ostré hrany
mohou poškodit upevňovací popruhy.
Umístění dětské sedačky
Dětské sedačky
Umístění dítěte ve vozidle a výběr vybavení je
ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte, více
informací, viz strana 33.
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět
ve voze správně připoutány. Děti nesmějí nikdy
sedět na klíně cestujících.
01
Pokud je aktivován airbag spolujezdce, vždy
instalujte dětské sedačky/podkládací sedáky
na zadní sedadlo. Pokud na předním sedadle
spolujezdce sedí dítě, může při vystřelení airbagu utrpět vážný úraz.
Dětské sedačky a airbagy jsou neslučitelné.
POZNÁMKA
Pokud používáte dětské bezpečnostní produkty, je důležité si přečíst pokyny pro instalaci, které jsou přiloženy.
Neupevňujte popruhy dětské sedačky k horizontální nastavovací tyči, pružinám ani držá-
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 22.
``
31
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag (SRS).
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou menší
než 140 cm, je-li airbag (SRS) aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
32
VAROVÁNÍ
Štítek Airbag
Podkládací sedáky/dětské sedačky s ocelovými výztuhami nebo jim podobné, které
by mohly ležet na tlačítku rozepnutí spony,
nesmějí být používány, protože by mohlo
dojít k náhodnému rozepnutí spony.
Nikdy neopírejte horní hranu dětského
zádržného systému o čelní okno.
Štítek připevněný na koncovou plochou přístrojové desky na straně spolujezdce, viz obrázek na
straně 22.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Doporučené dětské sedačky2
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s vypnutým airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Skupina 0
Skupina 0+
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná systémem ISOFIX.
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná systémem ISOFIX.
max. 13 kg
Typové schválení: E5 04301146.
Typové schválení: E5 03301146.
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E1 04301146.
Typové schválení: E1 03301146.
Typové schválení: E1 03301146.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy (Child Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy. Umístěte ochranný polštář
mezi dětskou sedačku a palubní
desku.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy (Child Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy (Child Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Typové schválení: E5 03135.
Typové schválení: E5 03135.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
max. 10 kg
Prostřední zadní sedadlo
Typové schválení: E5 03135.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
2
Pro ostatní dětské sedačky platí, že by měl být Váš vůz uveden na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE R44.
``
33
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s vypnutým airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Skupina 1
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) – dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) – dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Typové schválení: E5 04192.
Typové schválení: E5 04192.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy (Child Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy. Umístěte ochranný polštář
mezi dětskou sedačku a palubní
desku.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy (Child Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy (Child Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Typové schválení: E5 03135.
Typové schválení: E5 03135.
9 – 18 kg
Prostřední zadní sedadlo
Typové schválení: E5 03135.
34
Britax Fixway - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy se systémem
upevnění ISOFIX a popruhy.
Britax Fixway - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy se systémem
upevnění ISOFIX a popruhy.
Typové schválení: E5 03171.
Typové schválení: E5 03171.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s vypnutým airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
Skupina 2
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy
Typové schválení: E5 04192.
Typové schválení: E5 04192.
Typové schválení: E5 04192.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská
sedačka používaná ve směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská
sedačka používaná ve směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191.
Typové schválení: E5 04191.
15-25 kg
01
``
35
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s vypnutým airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
Skupina 2/3
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Typové schválení: E1 04301169.
Typové schválení: E1 04301169.
Typové schválení: E1 04301169.
Podkládací sedák s opěradlem a bez
opěradla (Booster Cushion with and
without backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez
opěradla (Booster Cushion with and
without backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez
opěradla (Booster Cushion with and
without backrest).
Typové schválení: E5 03139.
Typové schválení: E5 03139.
Typové schválení: E5 03139.
15-36 kg
Integrovaný podkládací sedák
(Integrated Booster Cushion) - k dispozici jako volitelná výbava instalovaná
ve výrobním závodě.
Typové schválení: E5 03168.
36
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Integrovaný dvoustupňový podkládací
sedák*
Podkládací sedáky byly vyvinuty speciálně pro
zajištění optimální bezpečnosti. V kombinaci
s bezpečnostním pásy jsou určeny pro děti,
které váží 15 až 36 kg a jsou vysoké 95 až
140 cm.
01
Zvednutí dvoustupňového podkládacího
sedáku
Stupeň 1
Před jízdou zkontrolujte, zda:
• dvoustupňový integrovaný podkládací
sedák je správně nastaven (viz tabulka
níže) a je zajištěn
• bezpečnostní pás je v kontaktu s tělem
Správná pozice, bezpečnostní pás je umístěn nad
ramenem.
dítěte nebo pod ramenem (viz předcházející obrázek)
• dolní část bezpečnostního pásu je umís-
G017719
těna nízko přes pánev, aby poskytla optimální ochranu.
Nesprávná pozice, hlava nesmí být výše než
opěrka hlavy a bezpečnostní pás nesmí být pod
ramenem.
Stupeň 1
Stupeň 2
Hmotnost
22-36 kg
15-25 kg
Výška
115–140 cm
95–120 cm
Zatáhněte za rukojeť dopředu a nahoru,
abyste uvolnili podkládací sedák.
Pokyny pro nastavení dvoustupňového podkládacího sedáku viz strany 37-38.
G017697
G017875
dítěte a není volný nebo překroucený
• bezpečnostní pás neleží křížem přes krk
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
37
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Zatlačte podkládací sedák zpět, aby se zajistil.
Stupeň 2
Zvedněte podkládací sedák nahoru
u přední hrany a zatlačte jej zpět proti opěradlu,
aby se zajistil.
v sedáku. Není však možné nastavit podkládací sedák z horního stupně do dolního stupně.
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, aby opravu a výměnu prováděl pouze autorizovaný servis Volvo.
Neupravujte ani nedoplňujte podkládací
sedák. Pokud byl integrovaný podkládací
sedák silně přetížen, např. při nehodě, musí
být celý podkládací sedák vyměněn.
Dokonce i když nejeví dětský sedák známky
poškození, nemusí již poskytovat stejnou
úroveň ochrany. Je-li podkládací sedák
opotřebovaný, musí být vyměněn.
Začněte od nižšího stupně. Stiskněte tlačítko.
POZNÁMKA
Není možné nastavit podkládací sedák ze
stupně 2 na stupeň 1. Nejprve musí být
zcela složen do sedáku sedadla. Viz níže
uvedená část, Snížení dvoustupňového
podkládacího sedáku.
Snížení dvoustupňového podkládacího
sedáku
G017784
Snížení může být provedeno z obou stupňů, jak
horního, tak dolního do nejnižší polohy
38
Zatažením za rukojeť dopředu uvolněte
sedák.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Zatlačte rukou dolů uprostřed sedáku,
abyste jej zajistili.
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX
VAROVÁNÍ
Dětské sedačky i vozidla jsou různých velikostí.
To znamená, že ne všechny dětské sedačky
jsou vhodné pro všechna sedadla ve všech
modelech vozů.
Proto je k dispozici klasifikace dětských sedaček využívajících upevnění ISOFIX, kde si uživatel může vybrat správnou dětskou sedačku
(viz následující tabulka).
DŮLEŽITÉ
Před snižováním sedáku se přesvědčte, že
v prostoru pod sedákem nejsou žádné
předměty (např. hračky).
Při snižování opěradla musí být nejprve snížen podkládací sedák.
Dětské pojistky, zadní dveře
Ovládání elektricky ovládaných oken v zadních
dveřích a rukojetí otvírání zadních dveří může
být zablokováno, aby je nebylo možné otevřít
zevnitř. Více informací, viz viz strana 63.
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů ISOFIX vždy postupujte
podle instalačních instrukcí výrobce.
Velikostní třídy
Při nedodržování pokynů vztahujících se ke
dvoustupňovému podkládacímu sedáku
může dojít k vážnému zranění dítěte
v případě nehody.
POZNÁMKA
01
Montážní body pro systém upevnění ISOFIX
jsou ukryty za dolní částí opěradla vnějších
zadních sedadel.
Umístění montážních bodů je indikováno symboly na čalounění opěradla (viz předcházející
obrázek).
Velikostní
třída
A
Plná velikost, dětská sedačka
po směru jízdy
B
Redukovaná velikost (alt. 1),
dětská sedačka po směru
jízdy
B1
Redukovaná velikost (alt. 2),
dětská sedačka po směru
jízdy
C
Plná velikost, dětská sedačka
proti směru jízdy
Zatlačte sedák dolů, abyste získali přístup
k montážním bodům.
POZNÁMKA
Popis
Systém upevnění ISOFIX patří mezi příslušenství pro sedadlo spolujezdce.
``
39
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Velikostní
třída
Popis
Velikostní
třída
D
Redukovaná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
E
Dětská sedačka pro kojence,
proti směru jízdy
POZNÁMKA
Popis
F
Příčná dětská sedačka, levá
G
Příčná dětská sedačka, pravá
Pokud nemá dětská sedačka ISOFIX klasifikaci podle velikosti dítěte, pak musí být
model vozidla zahrnut na seznamu vozidel,
v nichž je možné dětskou sedačku použít.
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaného prodejce Volvo a vyžádali si informace o dětských sedačkách doporučených
společností Volvo.
Nikdy neumisťujte dítě do dětské sedačky,
je-li vůz vybaven aktivovaným airbagem.
Typy dětských sedaček ISOFIX
Typ dětské sedačky
Kojenecká příčná sedačka
40
Hmotnost
max. 10 kg
Velikostní třída
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček
ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
F
–
–
G
–
–
Sedačka pro kojence, proti
směru jízdy
max. 10 kg
E
OK
OK
Sedačka pro kojence, proti
směru jízdy
max. 13 kg
E
OK
OK
D
OK
OK
C
–
OK
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Typ dětské sedačky
A
Hmotnost
Dětská sedačka, proti
směru jízdy
9 – 18 kg
Dětská sedačka, po směru
jízdy
9 – 18 kg
Velikostní třída
01
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček
ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
D
OK
OK
C
–
OK
B
OKA
OKA
B1
OKA
OKA
A
OKA
OKA
Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.
Horní upevňovací body pro dětské
sedačky
Vůz je vybaven horními upevňovacími body pro
některé dětské sedačky upevňované po směru
jízdy. Tyto upevňovací body jsou umístěny na
zadní straně sedadla.
Horní upevňovací body jsou primárně určeny
pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy. Společnost Volvo
doporučuje, aby malé děti seděly v dětských
sedačkách umisťovaných proti směru jízdy co
nejdéle.
POZNÁMKA
Pro vozy vybavené sklápěcími opěrkami
hlavy na vnějších sedadlech musejí být
opěrky hlavy sklopené, aby byla instalace
tohoto typu dětské sedačky snadnější.
POZNÁMKA
Pro vozy vybavené krytem zavazadlového
prostoru přes zavazadlový prostor musí být
tento demontován dříve, než je dětská
sedačka upevněna do upevňovacích bodů.
``
41
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Podrobné informace o tom, jak má být dětská
sedačka upevněna do horních upevňovacích
bodů, viz pokyny výrobce sedačky.
VAROVÁNÍ
Pásy dětské sedačky musejí být vždy
vedeny pod zadními opěrkami hlavy a až
potom napnuty k upevňovacímu bodu.
42
01 Bezpečnost
01
43
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče..................................................
Utajené uzamčení*..................................................................................
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*................................
Keyless drive*..........................................................................................
Zamykání/odemykání..............................................................................
Dětské pojistky........................................................................................
Alarm*......................................................................................................
44
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
46
51
53
55
58
63
64
ZÁMKY A ALARM
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Všeobecné informace
02
Vozidlo je dodáváno se 2 dálkovými ovladači
nebo PCC (Personal Car Communicator). Používají se pro nastartování, zamykání a odemykání vozidla.
Může být dodáno více dálkových ovladačů
s klíči – pro jeden vůz jich může být naprogramováno a používáno maximálně 6.
PCC má ve srovnání s dálkovým ovladačem
s klíčem více funkcí. Následující část této kapitoly popisuje funkce, které jsou k dispozici na
komunikátoru PCC a zároveň na dálkovém
ovladači s klíčem.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
Nikdy nezapomeňte vypnout napájení elektricky ovládaných oken a střešního okna
odstraněním dálkového ovladače s klíčem,
pokud řidič opouští vůz.
Ztráta dálkového ovladače s klíčem
Pokud ztratíte dálkový ovladač s klíčem,
můžete si nový ovladač objednat v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo. Zbývající dálkové ovladače s klíčem musíte vzít
s sebou do servisu. Aby se předešlo krádeži, je
1
46
nutno vymazat kód ztraceného dálkového
ovladače z paměti systému.
Aktuální počet registrovaných klíčů je možné
zkontrolovat v menu Nastavení vozidla
Paměť. vazba klíče auta Počet klíčů.
Popis systému menu, viz strana 132.
Paměť klíče1 – vnější zpětná zrcátka
a sedadlo řidiče
Nastavení je automaticky propojeno na
příslušný dálkový ovladač, viz stránky 79 a
99.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v menu Nastavení vozidla Paměť. vazba
klíče auta Poloha sedadla a zrcátek.
Popis systému menu, viz strana 132.
Vozy s funkcí Keyless drive, viz strana 55.
Indikátor pro zamknutí/odemknutí
Když je vůz zamknutý nebo odemknutý dálkovým ovladačem, ukazatele směru potvrdí, že
zamknutí/odemknutí bylo provedeno správně.
• Zamknutí – jedno bliknutí
• Odemknutí – dvě bliknutí.
Po zamknutí je signalizace provedena pouze
tehdy, když jsou aktivovány všechny zámky po
zavření dveří.
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem řidiče a elektricky ovládanými zrcátky.
Výběr funkce
Funkce může být aktivována/deaktivována
v menu Nastavení vozidla Nastavení
osvětlení Vizual. potvrz. uzamk.
a Nastavení vozidla Nastavení osvětlení
Vizual. potvrz. odemk..
Popis systému menu, viz strana 132.
Imobilizér
Každý dálkový ovladač má jedinečný kód.
Motor vozu je možno spustit pouze správným
dálkovým ovladačem se správným kódem.
Ve sdruženém přístrojovém panelu se mohou
objevit následující chybové zprávy vztahující se
k elektronickému imobilizéru:
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Chyby klíče, opakujte
Během startování
byla v dálkovém
ovladači s klíčem zjištěna chyba - klíč
vytáhněte, opět
zasuňte a zkuste to
znovu.
Klíč vozu nenalezen
Během startování
byla v PCC zjištěna
chyba - zkuste
nastartovat znovu.
(Platí pouze pro
systém "Keyless"
s PCC)
Pokud chyba
přetrvává: Zasuňte
dálkový ovladač do
spínací skříňky
a znovu zkuste
nastartovat.
Funkce
02
Dálkový ovladač s klíčem.
Chyba v systému
imobilizéru během
startování. Pokud
porucha přetrvává,
obraťte se na autorizovaný servis Volvo.
Startování vozu, viz strana 109.
PCC* - Personal Car Communicator.
Informace
Zamykání
Funkce tlačítek
Odemykání
Doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu
Zadní dveře
Imobilizér Zkuste
znovu
G021079
Popis
G021078
Zpráva
Funkce poplach
Zamknutí – Zamkne dveře a výklopné
dveře zavazadlového prostoru a poté aktivuje
alarm.
Pro současné zavření všech bočních oken
a střešního okna* stiskněte tlačítko a držte je
stisknuté (minimálně 2 sekundy).
VAROVÁNÍ
Pokud jsou střešní okno a okna zavírána
pomocí dálkového ovladače s klíčem, zkontrolujte, že nikomu nehrozí přivření rukou.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
47
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Pro současné otevření všech oken stiskněte
tlačítko a držte je stisknuté (minimálně
4 sekundy).
Funkci můžete změnit ze současného odemknutí všech dveří na odemknutí pouze dveří
řidiče (jedním stisknutím tlačítka) a na odemknutí ostatních dveří (pokud do 10 sekund
stisknete tlačítko znovu).
Tuto funkci lze změnit v systému menu
v položce Nastavení vozidla Nastavení
zamykání Způsob odemknutí dveří, kde
jsou k dispozici obě možnosti Všechny
dveře a Dveře řidiče, pak ostatní. Popis
systému menu, viz strana 132.
Doprovodné osvětlení – Používá se
k zapnutí osvětlení vozidla na dálku. Více informací, viz strana 89.
Dveře zavazadlového prostoru – Odemkne a vypne alarm pouze pro dveře zavazadlového prostoru. U vozidel s elektricky ovládanými dveřmi zavazadlového prostoru se tyto
dveře otevřou po přidržení tlačítka. Více informací, viz strana 60.
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci.
48
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Podržíte-li tlačítko stisknuté alespoň 3 sekundy
nebo pokud je stisknete dvakrát během
3 sekund, zapnou se ukazatele směru a houkačka.
Jedinečné funkce PCC*
Tuto funkci můžete vypnout stejným tlačítkem,
pokud byla zapnuta po dobu nejméně
5 sekund. Jinak se funkce vypne automaticky
po uplynutí 2 minut a 45 sekund.
Dosah
Funkce dálkového ovladače fungují přibližně
do 20 m od vozu.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
G021080
02
Odemknutí – Odemkne dveře a výklopné
dveře zavazadlového prostoru a deaktivuje
alarm.
PCC* - Personal Car Communicator.
Informační tlačítko
POZNÁMKA
Funkce dálkového ovladače s klíčem
mohou být rušeny okolním rádiovým vlněním, stavbami, topografickými podmínkami
atd. Vůz je možné vždy zamknut/odemknut
čepelí klíče, viz strana 49.
Indikátory
Použití informačního tlačítka umožňuje přístup
k určitým informacím vozu prostřednictvím
indikátorů.
Používání informačního tlačítka
Stiskněte informační tlačítko
.
> Všechny kontrolky blikají přibližně
7 sekund a světlo „obíhá“ kolem ovladače PCC. To indikuje, že informace
z vozu byly načteny.
Pokud během této doby stisknete jakékoli z ostatních tlačítek, načítání je
přerušeno.
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
POZNÁMKA
Jestliže opakovaně použijete informační tlačítko v různých místech (po
7 sekundách a rovněž poté, kdy světlo
přejede kolem systému PCC) a žádná kontrolka se nerozsvítí, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Indikátory informují podle následujícího
obrázku:
Červené nepřerušované světlo - od okamžiku uzamknutí vozidla byl alarm spuštěn.
Střídavě blikající obě červené kontrolky alarm byl spuštěn během posledních
5 minut.
Rozsah systému PCC
Systém PCC má pro zamykání, odemykání
a ovládání výklopných dveří zavazadlového
prostoru dosah cca. 20 m od vozu. Ostatní
funkce mají dosah cca. 100 m.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
POZNÁMKA
Funkce informačního tlačítka mohou být
rušeny okolním rádiovým vlněním, budovami, topografickými podmínkami atd.
POZNÁMKA
Pokud použijete informační tlačítko
v daném dosahu a kontrolka se nerozsvítí,
může to být proto, že rádiové vlny v okolí,
budovy, topografické podmínky apod.
přerušily poslední komunikaci mezi systémem PCC a vozidlem.
02
Odnímatelná čepel klíče
Součástí dálkového ovladače je vytahovací
kovová čepel klíče. Pomocí tohoto klíče lze
aktivovat některé funkce a provádět některé
operace.
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.
Funkce čepele klíče
Mimo dosah PCC
Zelené nepřerušované světlo – vůz je
zamknutý.
Žluté nepřerušované světlo – vůz je odemknutý.
Pokud je PCC příliš daleko od vozu, aby byly
načteny informace, pak je zobrazen poslední
stav, v němž byl vůz zanechán, bez světla
„obíhajícího“ kolem PCC.
Pokud je k vozu používáno několik PCC, pak
pouze PCC naposledy používaný pro
zamknutí/odemknutí zobrazí správný status.
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače s klíčem:
• mohou být manuálně otevřeny dveře
řidiče, pokud nemůže být aktivováno centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, viz strana 56.
• mohou být aktivovány/deaktivovány
mechanické dětské pojistky v zadních
dveřích, viz strana 63.
• může být zablokován přístup do odkládací
schránky v přístrojové desce a do zava``
49
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
zadlového prostoru (utajené uzamčení*),
viz strana 51.
02
• je možné aktivovat/deaktivovat airbag
spolujezdce vpředu (systém PACOS)*, viz
strana 22.
Odemknutí dveří čepelí klíče
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, např. když
jsou baterie vybité, dveře řidiče je potom
možné otevřít následovně:
1. Dveře řidiče odemkněte pomocí čepele
klíče, kterou zasunete do válcové vložky
zámku u kliky na dveřích.
Vytáhnutí čepele klíče
POZNÁMKA
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřou se, aktivuje se alarm.
G021082
2. Vypněte poplach zasunutím dálkového
ovladače s klíčem do spínací skříňky.
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo zpět.
Připevnění čepele klíče
Opatrně zasuňte čepel klíče na místo v dálkovém ovladači.
1. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
2. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče zablokovaná.
50
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vozy s funkcí Keyless, viz strana 56.
02 Zámky a alarm
Utajené uzamčení*
G017869
Utajené uzamčení je určeno pro situace jako
předání vozidla do servisu, obsluze hotelového
parkoviště, apod. Schránka v přístrojové desce
se zamkne a zámek dveří zavazadlového prostoru se odpojí od centrálního zamykání - dveře
zavazadlového prostoru nelze otevřít pomocí
tlačítka centrálního zamykání ve předních
dveřích ani pomocí dálkového ovladače s klíčem.
Aktivní zámky pro dálkový ovladač s klíčem.
Aktivace/deaktivace
02
To znamená, že dálkový ovladač bez klíče
může být použit pouze k aktivaci/deaktivaci
alarmu, otevření dveří a jízdě.
Dálkový ovladač bez čepele klíče můžete
předat zaměstnanci servisu nebo hotelu čepel klíče si ponechá majitel vozidla.
POZNÁMKA
Před zavřením dveří zavazadlového prostoru nezapomeňte zakrýt zavazadlový prostor krytem zavazadlového prostoru,viz
strana 234.
G020508
Všeobecné informace o utajeném
uzamčení
Aktivace utajeného uzamčení.
Postup aktivace utajeného uzamčení:
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky
zámku schránky v přístrojové desce.
Otočte čepel klíče o 180 stupňů doprava.
Klíčová dírka je ve svislé poloze, tj. v poloze
pro utajené uzamčení..
G017870
Vytáhněte čepel klíče. Na informačním displeji se současně objeví zpráva.
Aktivní zámky pro dálkové ovládání bez aktivovaného klíče a utajeného uzamčení.
Schránka v přístrojové desce se nyní zamkne
a dveře zavazadlového prostoru nelze odemknout pomocí dálkového ovladače ani
pomocí tlačítka centrálního zamykání.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
51
02 Zámky a alarm
Utajené uzamčení*
POZNÁMKA
02
Klíč nevracejte do dálkového ovladače, ale
uložte jej na bezpečném místě.
• Deaktivace se provádí v opačném pořadí.
Informace o zamykání pouze odkládací
přihrádky v přístrojové desce, viz strana 59.
52
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Zámky a alarm
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*
Výměna baterie
Výměna baterie
Důkladně se seznamte s umístěním stran
označených (+) a (–) na baterii uvnitř krytu.
Baterie musejí být vyměněny, pokud:
• se rozsvítí kontrolka a na displeji se zobrazí
02
Dálkový ovladač s klíčem (1 baterie)
zpráva Vyměňte baterii klíče vozu,
a/nebo
1. Opatrně vypačte baterii.
• zámky opakovaně nereagují na signály dál-
2. Instalujte novou baterii stranou (+) dolů.
PCC* (2 baterie)
kového ovladače s klíčem v okruhu
20 metrů od vozu.
1. Opatrně vypačte baterie.
Otevření
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo
zpět.
Do otvoru za pojistkou zasuňte plochý
šroubovák široký 3 mm a jemně pačte kryt
dálkového ovladače nahoru.
POZNÁMKA
Otočte dálkový ovladač s klíčem tlačítky
nahoru, aby baterie nevypadly.
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se baterie a jejích pólů prsty,
protože by mohlo dojít k narušení funkčnosti.
2. Nejprve instalujte jednu novou baterii stranou (+) nahoru.
3. Umístěte bílé plastové kolečko mezi baterie a nakonec instalujte druhou novou
baterii stranou (+) dolů.
Typ baterie
Používejte baterie s označením CR2430, 3V –
jednu do dálkového ovladače s klíčem a dvě do
PCC.
Sestavení
1. Stiskněte dálkový ovladač s klíčem dohromady.
2. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
3. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče zablokovaná.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
53
02 Zámky a alarm
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*
DŮLEŽITÉ
02
54
Staré baterie likvidujte ekologicky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Zámky a alarm
Keyless drive*
Systém zamykání a startování bez
použití klíče (pouze PCC1)
Všeobecné informace
dveří zavazadlového prostoru. To znamená, že
osoba, která chce zamknout nebo odemknout
dveře, musí mít PCC u sebe. Není možné
zamknout nebo odemknout dveře, pokud se
PCC nachází na opačné straně vozu.
Červené kroužky na předcházejícím obrázku
vyznačují pokrytí antén systému.
Pokud jsou všechny PCC vyjmuty z vozu za
chodu motoru nebo když je aktivní poloha klíče
II (viz strana 76) a pokud jsou všechny dveře
zavřené, potom se na displeji zobrazí varovná
zpráva a současně zazní akustický signál.
Varovná zpráva zmizí a akustický signál utichne, když je PCC navrácen zpět do vozu:
Funkce keyless drive v PCC umožňuje jízdu,
odemykání a zamykání bez použití klíče. Pouze
musíte mít PCC s sebou. Umožňuje snadnější
a pohodlnější odemknutí vozidla, např. když
máte plné ruce.
K vozu jsou dodávány oba dálkové ovladače
PCC s funkcí Keyless. Další jednotky PCC
mohou být doobjednány, viz strana 46.
Dosah PCC
Aby bylo možné otevřít dveře nebo dveře zavazadlového prostoru, nesmí být PCC dále než
přibližně 1,5 metru od kliky dveří vozu nebo
1
DŮLEŽITÉ
Nikdy nenechávejte PCC ve voze.
02
Rušení funkce PCC
Elektromagnetická pole a vlnění mohou rušit
systém „keyless drive“. Proto neumisťujte PCC
blízko mobilních telefonů nebo kovových
předmětů.
Pokud přesto dochází k rušení, použijte PCC
a čepel klíče jako dálkový ovladač., viz
strana 47.
Zamykání
• dveře byly otevřeny a zavřeny
• PCC je zasunut do spínací skříňky
• bylo stisknuté tlačítko READ.
Bezpečné zacházení s PCC
Pokud ponecháte PCC s funkcí „keyless drive“
ve voze, bude dočasně deaktivován po
zamknutí vozu. Je tak zabráněno zneužití.
Avšak pokud se někdo dostane do vozu,
otevře dveře a najde PCC, může být opětovně
aktivován. Proto je důležité věnovat zacházení
se všemi PCC velkou pozornost.
Vozidla se systémem keyless drive mají tlačítko na
vnějších klikách dveří.
Personal Car Communicator, viz strana 48.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
55
02 Zámky a alarm
Keyless drive*
02
Zamkněte dveře a dveře zavazadlového prostoru stisknutím tlačítka zamknutí na jedné
z vnějších klik dveří.
Odemknutí čepelí klíče
POZNÁMKA
Abyste mohli vůz zamknout, musí být všechny
dveře a výklopné dveře zavazadlového prostoru zavřené - jinak se vozidlo neuzamkne.
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřeny, aktivuje se alarm. Vypíná
se vložením PCC do zapalování, viz
strana 65.
POZNÁMKA
U vozů s automatickou převodovkou musí
být páka voliče v poloze P – jinak není
možné vůz zamknut nebo zapnout alarm.
Paměť klíče2 – sedadlo řidiče a vnější
zpětná zrcátka
Paměťová funkce PCC
Odemykání
Vůz se odemkne, když se rukou dotknete kliky
na dveřích nebo stlačíte pogumovanou přítlačnou plochu na výklopných dveřích zavazadlového prostoru - dveře resp. výklopné dveře
zavazadlového prostoru otevřete jako obvykle.
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání pomocí PCC, např. když jsou baterie
vybité, dveře řidiče lze otevřít pomocí vytahovací čepele klíče PCC (viz strana 49).
Válcová vložka zámku je přístupná po sundání
plastové krytky na klice dveří:
1. Zatlačte čepel klíče cca. 1 cm rovnou do
otvoru na spodní straně kliky/krytky nepáčte.
> Po zatlačení čepele rovnou nahoru do
otvoru se plastová krytka sama uvolní.
2. Vložte čepel klíče do válcové vložky zámku
a dveře odemkněte.
2
56
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem řidiče a elektricky ovládanými zrcátky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3. Po odemknutí nasaďte plastovou krytku
zpět.
Pokud se několik lidí, každý s PCC, přiblíží
k vozu, je provedeno nastavení sedadla a zrcátek pro osobu, která otvírá dveře řidiče.
Jestliže otevřela dveře řidiče osoba A s PCCA, avšak osoba B s PCC-B bude řídit, nastavení mohou být změněna třemi způsoby:
• Osoba B se postaví ke dveřím řidiče nebo
usedne za volant a stiskne odemykací tlačítko svého PCC, viz strana 47.
• Zvolte jednu ze tří pamětí pro nastavení
sedadla tlačítkem sedadla 1–3, viz
strana 79.
• Seřiďte sedadlo a zrcátka manuálně, viz
strana 79 a 99.
02 Zámky a alarm
Keyless drive*
Klika dveří, vpravo vzadu
Nastavení zamknutí
Funkci Keyless lze upravit v systému nabídky.
Přitom se nastaví, které dveře se nezamykají.
Zvolte Nastavení vozidla Nastavení
zamykání Pasivní vstup.
Středová konzola, pod zadní částí
02
Středová konzola, pod přední částí.
VAROVÁNÍ
Popis systému menu, viz strana 132.
Lidé s kardiostimulátorem by se neměli
přibližovat na vzdálenost menší než 22 cm
k anténám systému přístupu bez klíčů se
svým kardiostimulátorem. Tak se předejde
interferencím mezi kardiostimulátorem
a systémem přístupu bez klíčů.
G021179
Umístění antény
Systém přístupu bez klíčů má množství integrovaných antén umístěných po celém vozidle:
Dveře zavazadlového prostoru, u motoru
stěrače
Klika dveří, vlevo vzadu
Střecha, nad zadními sedadly uprostřed
Zavazadlový prostor, uprostřed a v zadní
části pod podlahou
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
57
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Zvenku
02
Dálkový ovladač s klíčem může zamknout/
odemknout současně všechny dveře a dveře
zavazadlového prostoru. Můžete nastavit
různé sekvence odemykání. Viz popis odemykání pomocí dálkového ovladače s klíčem,
strana 47.
Zevnitř
Pro současné otevření všech bočních oken*
stiskněte tlačítko a držte je stisknuté (minimálně 4 sekundy).
Centrální zamykání
• Zatáhněte za kliku a pusťte ji - dveře se
odemknou. Opětovným zatažením za kliku
dveří otevřete dveře.
Zamykání
Pokud není možné zamknout/odemknout dálkovým ovladačem s klíčem, může být vybitá
baterie – zamkněte nebo odemkněte dveře
řidiče vyjímatelnou čepelí klíče, viz strana 49.
• Po zavření předních dveří stiskněte tlačítko
centrálního zamykání
Pro současné zavření všech bočních oken
a střešního okna* stiskněte tlačítko a držte je
stisknuté (minimálně 2 sekundy).
VAROVÁNÍ
Buďte si vědomi, že existuje nebezpečí, že
můžete být uzamknuti ve voze, pokud dojde
k jeho zamknutí zvenku.
Automatické znovuzamknutí
Pokud nejsou během 2 minut od odemknutí
otevřeny žádné boční dveře ani dveře zavazadlového prostoru, vůz se opětovně automaticky zamkne. Tato funkce snižuje riziko
nechtěného zanechání nezamčeného vozidla.
(Vozidla s alarmem, viz strana 64.)
Centrální zamykání.
Všechny boční dveře a dveře zavazadlového
prostoru mohou být zamknuty nebo odemknuty současně pomocí tlačítka centrálního
zamykání na jedněch předních dveřích.
• Stiskněte jednu stranu
zamknutí – druhou stranu
mknutí.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
tlačítka pro
pro ode-
Všechny dveře lze samostatně zamknout
manuálně pomocí zamykacích tlačítek příslušné dveře musí být zavřené.
Otevření všech oken
Pro současné otevření všech bočních oken
a střešního okna stiskněte tlačítko
a držte
je stisknuté (minimálně 4 sekundy) - například
pro rychlé vyvětrání prostoru pro cestující za
horkého počasí.
Odemykání
Automatické uzamykání
Dveře mohou být odemknuty zevnitř dvěma
způsoby:
Dveře a dveře zavazadlového prostoru se
zamykají automaticky, když se vozidlo rozjede.
• Stiskněte tlačítko centrálního zamykání
Tato funkce se aktivuje/deaktivuje v menu
Nastavení vozidla Nastavení zamykání
.
58
.
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Automat. zamykání dveří. (Popis systému
menu, viz strana 132.)
Informace k utajenému uzamčení, viz
strana 51.
Schránka v přístrojové desce
Zadní dveře
Odemknutí dálkovým ovladačem
s klíčem
• Dveře zavazadlového prostoru se odemknou, ale zůstávají zavřené - lehce stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu na
vnějším madlu a dveře zavazadlového
prostoru otevřete.
02
Pokud se dveře zavazadlového prostoru
neotevřou do 2 minut, znovu se zamknou
a alarm se znovu zapojí.
G020548
Odemknutí vozu zevnitř
Schránka v palubní desce může být zamykána/
odemykána pouze vyjímatelnou čepelí klíče
dálkového ovladače. (Informace vyjmutí čepele
klíče, viz strana 49).
Zamknutí schránky v palubní desce
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky
zámku schránky v přístrojové desce.
Otočte čepel klíče o 90 stupňů doprava.
Když je schránka zamknutá, je otvor klíče
v horizontální poloze.
Vytáhněte čepel klíče.
Alarm pro dveře zavazadlového prostoru může
a tyto dveře mohou být odemkbýt vypnut
nuty pomocí tlačítka* na dálkovém ovladači.
Pokud je vůz vybaven alarmem*, kontrolka
alarmu na přístrojové desce přestane signalizovat, aby bylo zřejmé, že alarm pro celý vůz
není zapnutý. Snímač náklonu a snímače
pohybu v interiéru a snímače otevření dveří
zavazadlového prostoru jsou odpojeny.
Odemknutí dveří zavazadlového prostoru:
Stiskněte tlačítko na panelu spínačů osvětlení (1).
> Dveře zavazadlového prostoru jsou
zamčené a lze je otevřít do 2 minut
(pokud se vozidlo uzamykalo zevnitř).
Dveře zůstanou zamknuté a hlídané alarmem.
• Odemykání se provádí v opačném pořadí.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
59
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Zamknutí dálkovým ovladačem s klíčem
02
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálko, viz strana 47.
vém ovladači s klíčem,
> Pokud je vůz vybaven alarmem*, kontrolka alarmu na přístrojovém panelu
začne blikat, což signalizuje zapnutý
alarm.
DŮLEŽITÉ
Věnujte pozornost výšce střechy, když používáte elektrické ovládání. Nepoužívejte
elektrické ovládání dveří zavazadlového
prostoru s nízkou výškou střechy, viz část
„Zastavení otvírání/zavírání dveří zavazadlového prostoru“.
POZNÁMKA
Elektricky ovládané dveře
zavazadlového prostoru*
•
Pokud byl systém používán nepřetržitě
déle než 60 sekund, vypne se, aby
nedošlo k přetížení. Může být opět používán po uplynutí cca 10 minut.
•
Pokud došlo k vybití akumulátoru nebo
byl akumulátor odpojen, musejí být
dveře otevřeny a zavřeny manuálně,
aby došlo k resetování systému.
G017876
Sníh a vítr
Pokud jsou dveře zavazadlového prostoru
během otvírání zatíženy, např. sněhem, ledem
nebo silným větrem, a toto zatížení zapříčiní
klesnutí dveří, zavřou se dveře zavazadlového
prostoru automaticky.
• Během otvírání – elektrické ovládání dveří
zavazadlového prostoru je deaktivováno
a dveře zavazadlového prostoru jsou uvolněny.
• Během zavírání – dveře zavazadlového
prostoru se vrátí do polohy úplného
otevření.
VAROVÁNÍ
Při otevírání/zavírání dejte pozor na nebezpečí zranění rozdrcením. Před otevření/
zavřením se přesvědčte, že se v blízkosti
zadních výklopných dveří zavazadlového
prostoru nikdo nenachází; zranění rozdrcením může mít vážné následky.
Při používání dveří zavazadlového prostoru
buďte vždy opatrní.
Manuální obsluha dveří zavazadlového
prostoru
Systém je vypnut, pokud podruhé stisknete
pogumovanou destičku pod vnější klikou.
Dveře zavazadlového prostoru mohou být poté
ovládány manuálně.
Otevření dveří zavazadlového prostoru
Ochrana proti přivření
Jestliže něco, s dostatečným odporem, brání
otevření/zavření dveří zavazadlového prostoru,
aktivuje se ochrana proti přivření.
Dveře zavazadlového prostoru
mohou být otevřeny třemi způsoby (z
nichž dva zahrnuje toto tlačítko):
• Dlouhé stisknutí tlačítka na panelu spínačů
osvětlení – držte tlačítko stisknuté, dokud
60
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
se dveře zavazadlového prostoru nezačnou otvírat.
• Dlouhé stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem – držte tlačítko stisknuté,
dokud se dveře zavazadlového prostoru
nezačnou otvírat.
• Lehce stiskněte pogumovanou destičku
pod vnější klikou a zvedněte dveře zavazadlového prostoru.
Zavření dveří zavazadlového prostoru
Zavřete dveře zavazadlového prostoru pomocí tlačítka na dveřích zavazadlového prostoru nebo manuálně.
• Stiskněte tlačítko – dveře zavazadlového
prostoru se zavřou automaticky.
Zastavení otvírání/zavírání dveří
zavazadlového prostoru
To může být učiněno čtyřmi způsoby
(z nichž tři zahrnuje toto tlačítko):
• Stiskněte tlačítko na panelu spínačů osvětlení
• Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači
s klíčem.
• Stiskněte tlačítko na dveřích zavazadlového prostoru.
• Stiskněte pogumovanou destičku pod
vnější klikou.
1
Pohyb zadních výklopných dveří s zastaví za
stejných podmínek jako při aktivaci ochrany
proti přivření. Viz příslušná část kapitoly
"Ochrana proti přivření".
Dočasná deaktivace
02
Funkce „deadlock“*1
U funkce "deadlock" se všechna tlačítka zamykání a kliky na dveřích mechanicky vypojí,
takže dveře nelze otevřít zevnitř.
Funkce „deadlock“ se aktivuje dálkovým ovladačem, a to se zpožděním cca. 10 sekund po
zamknutí dveří.
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
POZNÁMKA
Pokud se dveře otevřou během stanovené
doby, sekvence se přeruší a alarm se vypne.
Navigace
ENTER
MENU
Funkci deadlock můžete deaktivovat a vůz
odemknout pouze dálkovým ovladačem s klíčem. Dveře řidiče je možné zvenku odemknout
pomocí odnímatelné čepele klíče.
EXIT
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock
je možné dočasně vypnout. To se provede
následovně:
1. Vstupte do menu prostřednictvím položky
Nastavení vozidla (podrobný popis menu,
viz strana 132).
2. Zvolte Omezené ochrana.
Pouze v kombinaci s alarmem.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
61
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
02
3. Zvolte Aktivovat jedenkrát.
> Na displeji přístrojové desky se zobrazí
zpráva Omezená ochrana Viz
manuál a funkce „deadlock“ se vypne
při zamknutí vozidla.
nebo
Zvolte Dotaz při opuštění menu.
> Při každém vypnutí motoru se na displeji
audio systému zobrazí zpráva
Stiskněte ENTER pro omezení
zabezpečení do nastartování.
Stiskněte EXIT pro zrušení. - vyberte
jednu z následujících možností:
Pokud chcete vypnout funkci "deadlock"
Stiskněte ENTER a zamkněte vůz (Upozorňujeme, že se současně vypnou detektory pohybu a náklonu*, viz strana 64.)
> Při dalším nastartování motoru se
systém vynuluje a na displeji na přístrojové desce zobrazí zpráva Kompl.
ochrana , při které se funkce „deadlock“ a detektory pohybu a náklonu
alarmu opět aktivují.
Pokud nechcete měnit systém zamykání
Nevybírejte žádnou volbu a zamkněte
vozidlo.
nebo
62
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stiskněte EXIT a zamkněte vozidlo.
POZNÁMKA
•
Nezapomeňte, že alarm vozidla je
aktivní, když je vozidlo zamknuté.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
VAROVÁNÍ
Nedovolte nikomu, aby zůstal ve voze bez
předcházející deaktivace funkce „deadlock“, aby se předešlo nebezpečí uzamknutí
osob uvnitř.
02 Zámky a alarm
Dětské pojistky
Manuální zablokování zadních dveří
POZNÁMKA
Dětské pojistky brání dětem otevřít zadní dveře
zevnitř.
•
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv obě
zadní dveře najednou.
•
Vozidla s elektrickou dětskou pojistkou
nejsou vybavena manuální dětskou
pojistkou.
02
Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou pojistky aktivní, na informačním displeji se objeví Zad.dět.pojistky
Aktivováno a rozsvítí se kontrolka na
tlačítku.
G021077
Elektrické zamykání zadních dveří*
a elektrické ovládání oken
Dětské pojistky se aktivují/deaktivují, když je
klíč v libovolné poloze (viz strana 76), a do
2 minut po vytáhnutí dálkového ovladače s klíčem ze spínací skříňky. Pokud se dveře během
této doby otevřou, funkce se deaktivuje.
Dětské pojistky jsou umístěny na zadní hraně
každých zadních dveří a jsou přístupné pouze
tehdy, když jsou dveře otevřené.
Zapnutí a vypnutí dětských pojistek:
Pomocí vytahovací čepele klíče dálkového
ovladače otočte knoflíkem, viz strana 49.
Dveře se zablokují proti otevření zevnitř.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
Ovládací panel na dveřích řidiče.
Pokud jsou aktivovány elektricky ovládané dětské pojistky:
• okna mohou být ovládána pouze spínači
na ovládacím panelu na dveřích řidiče
• zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
63
02 Zámky a alarm
Alarm*
Všeobecné informace
02
Aktivovaný alarm se spustí, jestliže:
• jsou otevřeny dveře, kapota nebo dveře
zavazadlového prostoru
• je zachycen pohyb v prostoru pro cestující
(pokud je systém vybaven čidlem pohybu
ve voze*)
POZNÁMKA
Nepokoušejte se sami opravovat ani upravovat prvky systému alarmu. Každý takový
pokus může ovlivnit podmínky pojištění
vozu.
Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na
informačním displeji se zobrazí zpráva. V takovém případě kontaktujte odborný servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem
tlačítko pro odemknutí nebo zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
Další funkce alarmu
Automatické opětovné zapnutí alarmu
Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně
opustili vůz s vypnutým alarmem.
POZNÁMKA
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vypnutí alarmu
• byl odpojen kabel akumulátoru,
• se odpojí siréna.
64
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Vypnutí spuštěného alarmu
systém vybaven čidlem náklonu vozu*)
Aby k tomu nedošlo: Při opouštění vozidla
zavřete okna/střešní okno. Pokud budete
používat integrované vyhřívání prostoru pro
cestující (nebo přenosné elektrické topení),
nastavte proud vzduchu z ventilačních
otvorů tak, aby nesměřoval nahoru do prostoru pro cestující.
Kontrolka alarmu
• vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
V případě pohybu v prostoru pro cestující
snímače náklonu spustí alarm - registruje se
rovněž proudění vzduchu. Proto se alarm
spustí, pokud ve voze necháte otevřené
okno nebo střešní okno nebo pokud se
zapne topení v prostoru pro cestující.
Zapnutí alarmu
Červená LED dioda na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:
• LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivován
• LED kontrolka bliká jednou za sekundu –
alarm je aktivní
• LED dioda bliká rychleji po vypnutí alarmu
(dokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý ve spínací skříňce a je zvolena poloha
klíče I) – Byl spuštěn poplach.
Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak žádné
dveře ani dveře zavazadlového prostoru nejsou během 2 minut otevřeny, alarm se automaticky opětovně zapne. Zároveň se opětovně
zamkne vůz.
Zvukový signál
Při spuštění poplachu nastane následující:
• Siréna zní 30 sekund nebo do doby, než se
alarm vypne. Siréna má svou vlastní baterii,
02 Zámky a alarm
Alarm*
která pracuje nezávisle na akumulátoru
vozu.
• Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do
vypnutí alarmu.
Testování alarmu
Testování čidel alarmu v kapotě
Testování čidel prostorové ochrany
prostoru pro cestující
1. Nastupte do vozu a deaktivujte snímač
pohybu - viz předchozí kapitola Omezená
úroveň alarmu.
1. Zavřete všechna okna. Zůstaňte ve voze.
Dálkový ovladač s klíčem nefunguje
Pokud alarm nelze pomocí dálkového ovladače s klíčem vypnout, např. pokud je baterie
v klíči vybitá, lze vozidlo odpojit od alarmu
a motor nastartovat. Postupujte následovně:
1. Otevřete dveře řidiče čepelí klíče.
> Alarm se spustí, kontrolka alarmu rychle
bliká a zní siréna.
2. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
> Alarm se deaktivuje a kontrolka alarmu
zhasne.
3. Nastartujte motor.
Omezený režim alarmu
Aby nedošlo k náhodnému spuštění alarmu,
např. pokud necháte ve voze psa nebo během
převozu vozidla na trajektu nebo ve vlaku, lze
čidla pohybu a náklonu dočasně deaktivovat.
Postupuje se přitom stejně jako u dočasného
vypojení zamykání s funkcí "deadlock", viz
strana 61,
2. Zapněte alarm, viz strana 64.
3. Počkejte 15 sekund.
4. Pohybem rukou ve výši opěradla spusťte
alarm.
> Rozezní se siréna a rozblikají všechny
ukazatele směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem s klíčem.
Testování čidel alarmu ve dveřích
02
2. Zapněte alarm, viz strana 64. Zůstaňte ve
voze a zamkněte dveře tlačítkem na dálkovém ovladači.
3. Počkejte 15 sekund.
4. Otevřete kapotu pomocí madla pod
přístrojovou deskou.
> Rozezní se siréna a rozblikají všechny
ukazatele směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem s klíčem.
1. Zapněte alarm, viz strana 64.
2. Počkejte 15 sekund.
3. Odemkněte dveře řidiče pomocí čepele
klíče.
4. Otevřete dveře řidiče.
> Rozezní se siréna a rozblikají všechny
ukazatele směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem s klíčem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
65
Přístroje a ovládací prvky........................................................................ 68
Polohy klíče............................................................................................. 76
Sedadla................................................................................................... 78
Volant...................................................................................................... 83
Osvětlení................................................................................................. 84
Stěrače a ostřikovače............................................................................. 94
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka.............................. 97
Kompas*................................................................................................ 102
Elektricky ovládané střešní okno*......................................................... 103
Alcoguard*............................................................................................ 105
Startování motoru................................................................................. 109
Startování motoru – Flexifuel................................................................ 111
Startování motoru – externí akumulátor................................................ 113
Převodovky........................................................................................... 114
Pohon všech kol – AWD*...................................................................... 119
Nožní brzda........................................................................................... 120
Regulace rychlosti ve svahu (HDC)....................................................... 122
Parkovací brzda.................................................................................... 124
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 127
66
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PROSTŘEDÍ ŘIDIČE
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Přehled přístrojů
03
Levostranné řízení.
68
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Strana
Funkce
Strana
Menu a zprávy, ukazatele
směru, dálková/potkávací světla, palubní počítač
84,
87, 136,
169
Páka voliče
114
Ovládání aktivního podvozku (Four-C)*
173
Tempomat
174, 176
Stěrače a ostřikovače
94, 95
Houkačka, airbagy
20, 83
Nastavení volantu
83
Sdružený přístrojový
panel
71, 75
Parkovací brzda
124
Otevření kapoty
262
Menu, ovládání audio
a telefonu
132,
151, 209
Nastavení sedadla*
78
Spínací skříňka
76
Tlačítko start/stop
109
59, 84,
223
Výstražná funkce ukazatelů směru
87
Ovládání světlometů,
otvírání dvířek hrdla palivové nádrže a dveří zavazadlového prostoru
Klika dveří
–
Ovládací panel
58, 63,
97, 99
Ovládání menu a audiosystém
132, 152
Klimatizace, ECC
141
03
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
69
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
03
Pravostranné řízení.
70
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Strana
Funkce
Strana
Výstražná funkce ukazatelů směru
87
Parkovací brzda
124
Nastavení volantu
83
Spínací skříňka
76
Tlačítko start/stop
109
Tempomat
174, 176
Menu a zprávy, ukazatele
směru, dálková/potkávací světla, palubní počítač
84,
87, 136,
169
Sdružený přístrojový
panel
71, 75
Ovládání aktivního podvozku (Four-C)*
173
Houkačka, airbagy
20, 83
Páka voliče
114
Menu, ovládání audio
a telefonu
132,
151, 209
Klimatizace, ECC
141
Stěrače a ostřikovače
94, 95
Ovládání menu a audiosystém
132, 152
Ovládání světlometů,
otvírání dvířek hrdla palivové nádrže a dveří zavazadlového prostoru
59, 84,
223
Klika dveří
–
Ovládací panel
58, 63,
97, 99
Nastavení sedadla*
78
Otevření kapoty
262
Informační displeje
03
Informační displeje zobrazují informace
o některých funkcích vozu, např. o tempomatu,
palubním počítači a také zprávy. Informace je
zobrazena s textem a kontrolkami.
Další popis je pod funkcemi, které využívají
informační displeje.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
71
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Měřicí přístroje
Kontrolky, informace a varovné
symboly
03
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II, potom
všechny kontrolky zhasnou po uplynutí
5 sekund, s výjimkou kontrolky poruchy emisního systému vozidla a kontrolky nízkého tlaku
oleje.
Kontrolky a informační symboly
Kontrolk
a
Popis
Porucha ABL
Měřicí přístroje ve sdruženém přístrojovém panelu.
Rychloměr
Palivoměr. Viz také Palubní počítač, strana
169, a Doplňování paliva, strana 223.
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Kontrolky a výstražné symboly.
Kontrolka dálkových světel a ukazatelů
směru
Kontrolky a varovné kontrolky1
Všechny kontrolky a varovné symboly svítí,
pokud je klíč v poloze II nebo při startování
motoru. Po nastartování motoru by měly zhasnout všechny kontrolky kromě kontrolky
parkovací brzdy, která zhasne pouze tehdy,
když je parkovací brzda odbrzděna.
72
Porucha ABS
Kontrolky a informační symboly
Kontrola funkčnosti
1
Systém řízení emisí
Zadní světlo do mlhy svítí
Stabilizační systém
Žhavení (vznětové motory)
Nízká hladina paliva v palivové
nádrži
U některých provedeních motorů není kontrolka nízkého tlaku oleje použita. Upozornění je předáváno pomocí textu na displeji. Kontrola hladiny oleje, viz strana 263.
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Kontrolk
a
Popis
3. Pokud zůstane kontrolka rozsvícená, jeďte
do servisu a nechte systém ABS zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali
pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Informace, čtěte text na displeji
Zadní světlo do mlhy svítí
Dálková světla svítí
Tato kontrolka svítí, když svítí zadní světlo do
mlhy. Na vozidle je jen jedno zadní světlo do
mlhy. Toto světlo je umístěno na straně řidiče.
Levé ukazatele směru
Stabilizační systém
Pravé ukazatele směru
Blikající kontrolka signalizuje, že stabilizační
systém zasahuje. Jestliže kontrolka svítí
nepřerušovaně, došlo k poruše v systému.
Žhavení (vznětové motory)
Porucha ABL
Kontrolka se rozsvítí, pokud nastane porucha
funkce ABL (aktivních světlometů).
Systém řízení emisí
Pokud se kontrolka rozsvítí, důvodem může
být porucha v systému řízení emisí vozidla.
Jeďte do servisu a nechte vozidlo zkontrolovat.
Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Porucha ABS
Jestliže tato kontrolka svítí, systém je
nefunkční. Normální funkce brzdové soustavy
zůstává zachována, avšak bez fungování ABS.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru.
Žhavení se zapne, pokud teplota klesne pod
2 °C. Po zhasnutí kontrolky můžete nastartovat motor.
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Když se rozsvítí kontrolka, hladina paliva v nádrži je nízká. Co nejdřív doplňte palivo.
POZNÁMKA
Pokud se zobrazí servisní zpráva, kontrolka
zhasne a zpráva se smaže po stisknutí tlačítka READ nebo automaticky po určité
době.
Dálková světla svítí
03
Kontrolka svítí, když svítí dálková světla a když
používáte světelnou houkačku
Levé/pravé ukazatele směru
Obě kontrolky ukazatelů směru blikají, když
používáte výstražná světla.
Indikační a varovné kontrolky
Kontrolka
Popis
Nízký tlak olejeA
Zabrzděná parkovací brzda
Informace, čtěte text na displeji
Když se jeden ze systémů vozu „nechová“ dle
očekávání, rozsvítí se tato informační kontrolka
a na informačním displeji se objeví text. Textovou zprávu vymažete pomocí tlačítka READ,
viz strana 136, jinak zpráva zmizí automaticky
po určité době (doba závisí na indikované
funkci). Informační kontrolka se může rozsvítit
také ve spojení s jinými kontrolkami.
Airbagy - SRS
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Alternátor nedobíjí
2. Nastartujte znovu motor.
``
73
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Kontrolka
Popis
Závada v brzdovém systému
Varování
03
A
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého
tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na
displeji, viz stránky 263 a 264.
Nízký tlak oleje
Jestliže se kontrolka rozsvítí za jízdy, je příliš
nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte
motor a zkontrolujte hladinu motorového oleje.
V případě potřeby olej doplňte. Pokud svítí
kontrolka a hladina oleje je normální, kontaktujte servis. Doporučujeme, abyste vyhledali
pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Zabrzděná parkovací brzda
Tato kontrolka svítí trvale, když je zabrzděná
parkovací brzda. Kontrolka během zabrzdění
bliká a potom svítí trvale.
Blikající kontrolka znamená, že došlo k poruše.
Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
Airbagy - SRS
Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená nebo
svítí během jízdy, znamená to, že byla zjištěna
porucha zámku bezpečnostního pásu, SRS,
SIPS nebo IC systému. Neprodleně jeďte do
servisu a nechte si systém překontrolovat.
74
Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka zůstane rozsvícená, pokud není řidič
nebo spolujezdec na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem nebo někdo na
zadním sedadle si pás rozepnul.
Alternátor nedobíjí
Tato kontrolka se rozsvítí během jízdy, pokud
došlo k poruše v elektrickém systému.
Navštivte servis. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Závada v brzdovém systému
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může být příliš
nízká hladina brzdové kapaliny. Zastavte vůz
na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu
kapaliny v zásobní nádobě brzdové kapaliny,
viz strana 267.
Svítí-li kontrolky brzd a ABS současně, může
jít o problém v systému rozdělení brzdné síly.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
• Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte v jízdě.
• Pokud kontrolky nezhasnou, zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
v nádržce, viz strana 267. Pokud je hla-
dina kapaliny na normální úrovni
a varovné kontrolky přesto svítí, můžete
jet velmi opatrně do servisu a nechat
brzdovou soustavu zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
Únik brzdové kapaliny musí být vyhledán
v odborném servisu. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Pokud svítí současně obě varovné kontrolky
BRZDOVÝ SYSTÉM a ABS, vzniká riziko, že
se zadní část vozu dostane při prudkém
brzdění do smyku.
Varování
Červená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud
byla indikována závada, která by mohla mít vliv
na bezpečnost a/nebo ovladatelnost vozidla.
Na informačním displeji se zároveň objeví
vysvětlující text. Symbol svítí, dokud není
závada opravena, ale textová zpráva může být
vymazána tlačítkem READ, viz strana 136.
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Varovný symbol se může také rozsvítit ve spojení s ostatními symboly.
Dílčí počítadlo kilometrů
Hodiny
Akce:
1. Zastavte na bezpečném místě. S vozidlem
nesmíte pokračovat v jízdě.
03
2. Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
Proveďte akci v souladu se zprávou na displeji. Pomocí tlačítka READ zprávu
smažte.
Připomenutí – nezavřené dveře
Pokud jedny dveře, kapota2 nebo výklopné
dveře zavazadlového prostoru nejsou správně
zavřené, rozsvítí se informační nebo varovná
kontrolka spolu s vysvětlujícím textem na sdruženém přístroji přístrojové desky. Co nejdříve
zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete
dveře, kapotu nebo dveře zavazadlového prostoru, které nejsou správně zavřené.
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca 7 km/h, svítí informační kontrolka.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca 7 km/h, rozsvítí se varovná kontrolka.
2
Dílčí počítadlo kilometrů a ovládací prvky.
Hodiny a seřizovací knoflík.
Displej pro dílčí počítadlo kilometrů
Ovládací prvky pro seřízení hodin.
Ovládací prvky pro přepínání mezi dílčím
počítadlem kilometrů T1 a T2 a také pro
vynulování dílčího počítadla kilometrů.
Informační displej pro zobrazení hodin.
Počítadla se používají k měření krátkých vzdáleností.
Krátké stlačení tlačítka přepíná mezi dvěma
denními počítadly T1 a T2. Dlouhé stisknutí
(delší jak 2 sekundy) vynuluje aktivní denní
počítadlo. Na displeji je zobrazena vzdálenost.
Otáčením knoflíku doprava/doleva nastavte
čas. Na informačním displeji se objeví nastavený čas.
Hodiny mohou být dočasně nahrazeny kontrolkou ve spojení se zprávou, viz strana 136.
Pouze vozy s alarmem*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
75
03 Prostředí řidiče
Polohy klíče
Zasunutí a vyjmutí dálkového ovladače
s klíčem
03
DŮLEŽITÉ
Cizí předměty ve spínací skříňce mohou
narušit funkci nebo zničit zámek.
S dálkovým ovládání ve spínači zapalování krátce stiskněte tlačítko START/STOP
ENGINE.
Netlačte na dálkový ovládač v nesprávné
poloze - Držte konec s vyjímatelným klíčem,
viz strana 49.
Poloha klíče II
Vytáhněte klíč.
G021126
Dálkové ovládání se vysune po lehkém zatlačení. (Páka voliče automatické převodovky*
musí být v poloze P.)
Funkce
Spínač zapalování se zasunutým dálkovým ovládačem.
POZNÁMKA
Pro vozidla s funkcí pasivního (bezklíčového) režimu*, viz strana 55.
Mohou být nastaveny tři různé polohy klíče spínače zapalování s vloženým dálkovým ovládáním bez toho, aby bylo nutné startovat motor.
V tabulce jsou vedeny funkce, které jsou
k dispozici v jednotlivých polohách klíče.
POZNÁMKA
Zasuňte klíč
Uchopte dálkový ovladač s čepelí klíče
a zasuňte klíč do spínací skříňky. Po lehkém
zatlačení je klíč vtažen do zámku.
Pro dosažení poloh I nebo II bez startování
motoru nesešlapujte při provádění následujících operací brzdový/spojkový pedál.
Poloha klíče 0
Vložte dálkový ovladač do spínače zapalování
a mírně na něj zatlačte - klíč bude vtažen do
zámku.
76
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Poloha klíče I
S dálkovým ovládání ve spínači zapalování stiskněte asi na 2 sekundy tlačítko START/
STOP ENGINE.
Zpět do polohy 0
Pro návrat do polohy 0 z polohy I nebo II krátce stiskněte tlačítko START/STOP
ENGINE.
03 Prostředí řidiče
Polohy klíče
Poloh
a
0
Funkce
Je osvětleno počítadlo kilometrů,
hodiny a teploměr. Zámek řízení
je deaktivován. Může být používán audiosystém.
I
Mohou být ovládány následující
funkce: střešní okno*, elektricky
ovládaná okna, zásuvka 12 V v
prostoru pro cestující, RTI*, telefon*, ventilátor větrání, klimatizace ECC a stěrače čelního okna.
II
Svítí světlomety. Varovné kontrolky/kontrolky svítí 5 sekund.
Veškeré vybavení pracuje,
s výjimkou vyhřívání sedadel
a vyhřívání zadního okna, které
pracují pouze při běžícím motoru.
03
Více informací o funkcích audiosystému při
vyjmutém dálkovém ovladači s klíčem, viz
strana 151.
Nastartování a zastavení motoru
Informace o startovaní/zastavení motoru, viz
strana 109.
Tažení
Informace o použití klíče dálkového ovládání
při tažení, viz strana 241.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
77
03 Prostředí řidiče
Sedadla
Přední sedadla
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než
se rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte
během jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo
zajištěné. Zabráníte tím poranění osob
v případě prudkého brzdění nebo nehody.
03
Sklopení opěradla předního sedadla
Při sklápění opěradla zvedněte pojistky na
zadní straně opěradla.
4. Posuňte sedadlo dopředu tak, aby opěrka
hlavy byla zajištěná pod schránkou
v přístrojové desce.
Vrácení do původní polohy se provádí v opačném pořadí.
VAROVÁNÍ
Uchopte opěradla a zkontrolujte, zda se po
vyklopení nahoru skutečně zajistí. Zabráníte
tím poranění osob v případě nehody nebo
prudkého brzdění.
Seřízeni bederní opěrky, otáčejte kolečkem1.
Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku
a nastavte správnou vzdálenost od volantu
a pedálů. Po nastavení zkontrolujte
správné zajištění sedadla.
Zvednutí/snížení* přední hrany sedáku,
pumpujte nahoru/dolů.
Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
Zvednutí/snížení sedadla, pumpujte
nahoru/dolů.
Ovládací panel elektricky ovládaného
sedadla*.
1
78
Také platí pro elektricky ovládané sedadlo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Opěradlo sedadla spolujezdce můžete sklopit
dopředu, abyste mohli převážet dlouhé
předměty.
Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu/dolů.
Nastavte opěradlo do vzpřímené polohy.
03 Prostředí řidiče
Sedadla
Elektricky ovládané sedadlo*
Příprava
Sedadla je možné nastavovat po určitou dobu
po odemknutí dveří dálkovým ovladačem bez
klíče ve spínací skříňce. Nastavení sedadla se
normálně provádí při poloze klíče I a může být
prováděno vždy při běžícím motoru.
Sedadlo s paměťovou funkcí*
2. Během tisknutí jednoho z paměťových tlačítek držte stisknuté tlačítko, abyste uložili
nastavení.
Použití uloženého nastavení
Držte stisknuté jedno z paměťových tlačítek,
dokud se pohyb sedadla a vnějších zpětných
zrcátek nezastaví. Pokud tlačítko uvolníte,
pohyb sedadla se zastaví.
03
Paměť klíče* v dálkovém ovladači
s klíčem2
Nastavení sedadla řidiče a vnějších zpětných
zrcátek3 jsou uložena v paměti klíče, když je
vůz zamknut dálkovým ovladačem s klíčem.
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
Posunutí sedadla dopředu/dozadu
a nastavení nahoru/dolů
Úhel sklonu opěradla
Elektricky ovládaná přední sedadla jsou vybavena ochranou proti přetížení, která zasáhne,
pokud je sedadlo něčím blokováno. Pokud
k tomu dojde, přepněte zapalování do polohy
I nebo 0 a chvíli vyčkejte před dalším nastavováním sedadla.
V jednom okamžiku lze provádět pouze pohyb
jedním směrem (dopředu/dozadu/nahoru/
dolů).
2
3
Uložení nastavení
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Tlačítko pro uložení nastavení
1. Nastavte sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
Paměť klíče pro bezklíčový režim, viz strana 56.
Pouze pokud je vůz vybaven elektricky ovládaným sedadlem a sklopnými elektricky ovládanými vnějšími zpětnými zrcátky.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
79
03 Prostředí řidiče
Sedadla
Když je vůz odemknut stejným dálkovým ovladačem s klíčem, jakým byl zamknut, a dveře
řidiče jsou otevřeny, sedadlo řidiče a také
vnější zpětná zrcátka automaticky zaujmou
polohu uloženou v paměti klíče.
Sedadlo se opět uvede do pohybu, aby dosáhlo polohy uložené v paměti, stisknutím tlačítka
pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Dveře řidiče musejí být otevřené.
Zadní sedadla
Opěrka hlavy, prostřední sedadlo, zadní
VAROVÁNÍ
03
POZNÁMKA
Sedadlo a vnější zpětná zrcátka se nepohnou, pokud jsou již nastavena v příslušné
poloze.
Je také možné použít Key memory stisknutím
tlačítka pro odemknutí na dálkovém ovladači
s klíčem, když jsou otevřené dveře řidiče.
Paměť klíče může být aktivována/deaktivována v menu Paměť. vazba klíče auta
Poloha sedadla a zrcátek. Popis systému
menu, viz strana 132.
POZNÁMKA
Key memory ve dvou dálkových ovladačích
s klíči a tři paměti sedadla jsou navzájem
zcela nezávislé.
Nouzové zastavení
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek a pohyb sedadla se
zastaví.
80
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nebezpečí rozmačkání! Ujistěte se, že si
děti nehrají s ovládacími prvky. Při nastavování sedadla zkontrolujte, že před, za nebo
pod sedadlem se nenacházejí žádné
předměty. Zajistěte, aby nemohlo dojít
k zachycení cestujících na zadních sedadlech.
Vyhřívaná/větraná sedadla*
Vyhřívaná/větraná sedadla, viz strana 142.
Nastavte opěrku hlavy podle výšky cestujícího
tak, aby byl celý zátylek podpírán, pokud je to
možné. V případě potřeby opěrku hlavy
vysuňte.
Chcete-li opěrku hlavy opětovně snížit, musíte
při zasouvání opěrky hlavy dolů stisknout tlačítko (umístěné uprostřed mezi opěradlem
a opěrkou hlavy - viz obrázek).
03 Prostředí řidiče
Sedadla
Manuální snížení vnějších opěrek hlavy,
zadní sedadlo
Opěradlo sedadla ze tří částí lze složit různými
způsoby.
POZNÁMKA
Přední sedadla může být nutné tlačit
dopředu a/nebo opěradla nastavit nahoru,
aby bylo možné zadní opěradla zcela sklopit
dopředu.
• Levou část lze složit samostatně.
• Prostřední část lze složit samostatně.
• Pravou část lze sklopit pouze společně
s prostřední částí.
Zatáhněte za zajišťovací rukojeť nejblíže
k opěrce hlavy, abyste opěrku hlavy sklopili
dopředu.
Opěrkou hlavy se pohybuje zpět manuálně,
dokud není slyšet cvaknutí.
Sklopení opěradla zadního sedadla
DŮLEŽITÉ
Když se opěradlo sklápí dolů, nesmí být na
zadním sedadle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být navzájem spojené.
Jinak hrozí nebezpečí, že se čalounění
zadního sedadla poškodí.
• Pokud se má sklopit celé opěradlo, musí
se jednotlivé části sklopit zvlášť.
03
Pokud se sklápí prostřední opěradlo –
sklopte a nastavte prostřední opěrku hlavy
dolů, viz strana 80.
Když jsou sklápěna vnější opěradla, jsou
vnější opěrky hlavy sklopeny automaticky.
a souZatáhněte za madlo pojistky
časně sklápějte opěradlo dopředu. Červený indikátor na pojistce naznačuje, že
opěradlo není zajištěno.
Vrácení do původní polohy se provádí v opačném pořadí.
POZNÁMKA
Červená značka nesmí být vidět, když opěradlo zvednete zpět do vzpřímené polohy.
Pokud je stále vidět, opěradlo není správně
zajištěné na svém místě.
``
81
03 Prostředí řidiče
Sedadla
VAROVÁNÍ
Po zvednutí se přesvědčte, že jsou opěradla
zadních sedadel bezpečně zajištěna.
03
Elektrické spouštění opěrek hlavy na
krajních sedadlech*
1. Klíč dálkového ovladače musí být v poloze
I nebo II.
2. Pro zlepšení výhledu dozadu stiskněte tlačítko a spusťte vnější opěrky hlavy dolu.
VAROVÁNÍ
Nespouštějte opěrky hlavy vnějších sedadel, pokud na nich sedí cestující.
82
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Ručně posunujte opěrku hlavy dozadu, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
VAROVÁNÍ
Po zvednutí musí být poloha opěrek hlav
zajištěna.
03 Prostředí řidiče
Volant
Nastavení
VAROVÁNÍ
Houkačka
Volant nastavte a zajistěte před jízdou.
U posilovače řízení s proměnlivým účinkem* lze
účinek posilovače nastavit, viz strana 173.
03
G021138
Klávesnice*
Nastavení volantu.
Houkačka.
Páka – uvolnění volantu
Houkačku spustíte stisknutím středu volantu.
Možné polohy volantu
Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak
horizontálním směru:
1. Přitáhněte páku směrem k sobě, čímž odjistíte volant.
2. Volant nastavte do polohy, která Vám
vyhovuje.
3. Zatlačte páku zpět, čímž zajistíte volant
v nové poloze. Je-li obtížné pákou pohybovat, zatlačte při vracení páky zároveň na
volant.
Klávesnice na volantu.
Tempomat, viz strana 174
Adaptivní tempomat, viz strana 176
Ovládání audia a telefonu, viz strana 151
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
83
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Spínače světel
Intenzita osvětlení přístrojů se nastavuje kolečkem.
Dálková/potkávací světla
Ovládání sklonu světlometů
Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout
nastavením sklonu světlometů. Snižte sklon
světlometů, pokud je vůz hodně naložen.
03
Přehled, spínače světel.
Ovládací kolečko pro nastavení osvětlení
displeje a přístrojů
Zadní světlo do mlhy
Přední světla do mlhy*
Spínače světel
Kolečko1 pro ovládání sklonu světlometů
Osvětlení přístrojů
Rozdílné osvětlení displeje a přístrojů se zapíná
v závislosti na poloze klíče, viz strana 76.
Osvětlení displeje se automaticky ztlumí za tmy
– citlivost se nastavuje kolečkem.
1
84
Není k dispozici pro vozy vybavené světlomety Xenon*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Otáčením kolečka nahoru/dolů zvednete/
snížíte nastavení světlometů.
Vozidla se světlomety Xenon* jsou vybavena
automatickým nastavováním sklonu světlometů a proto nejsou vybavena ovládacím
kolečkem.
G021142
G021141
1. Nechte motor běžet nebo mějte dálkový
ovladač s klíčem v poloze I.
Ovládací prvek světlometů a pákový přepínač.
Poloha pro světelnou houkačku
Poloha pro dálková světla
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Poloha
Popis
AutomatickáA/vypnutá potkávací světla. Pouze světelná houkačka.
Obrysová světla
Tlumená světla. Dálková světla
a světelná houkačka fungují
v této poloze.
A
Platí pro některé trhy.
POZNÁMKA
Dálková světla mohou být aktivována pouze
.
v poloze
Světelná houkačka
Jemně přitáhněte pákový přepínač k volantu
do polohy pro světelnou houkačku. Dálková
světla budou svítit, dokud pákový přepínač
neuvolníte.
Potkávací světla
v odborném servisu deaktivovat. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Aktivní xenonové světlomety - ABL*
V poloze
jsou potkávací světla vždy aktivována automaticky, pokud běží motor nebo je
dálkový ovladač s klíčem v poloze II.
03
Dálková světla
Zapnutí dálkových světel je možné pouze,
. Dálpokud je spínač světel v poloze
ková světla se zapínají/vypínají přitažením
páčkového přepínače do koncové polohy
k volantu a jeho uvolněním.
Po zapnutí dálkových světel se na přístrojové
.
desce rozsvítí kontrolka se symbolem
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo)
a aktivovanou (vpravo) funkcí.
Pokud je vůz vybaven aktivními xenonovými
světlomety (Active Bending Lights), sleduje
světlo světlometů pohyb volantu za účelem
maximálního osvětlení vozovky v zatáčkách
a na křižovatkách, čímž se zvyšuje bezpečnost.
Funkce se aktivuje automaticky po nastartování motoru. V případě poruchy se na přístro, současně
jové desce rozsvítí kontrolka
se na informačním displeji zobrazí vysvětlující
zpráva a rozsvítí další symbol.
Pokud je spínač světel v poloze
, zapnou
se potkávací světla po nastartování motoru
automaticky2. Pokud je to nutné, je možné
automatické zapnutí potkávacích světel
2
Platí pro některé trhy.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
85
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Popis
Porucha
světlom.
Doporucen
servis
Systém je
vypnutý.
Pokud
zůstane
zpráva
zobrazena,
navštivte
servis.
Doporučujeme, abyste
kontaktovali
autorizovaný servis
Volvo.
03
Funkce je aktivní pouze za soumraku nebo tmy
a jen když se vůz pohybuje.
Funkce3 může být aktivována/deaktivována
v menu Nastavení vozidla Nastavení
osvětlení Světla s aktiv. ohybem. Popis
systému menu, viz strana 132.
Seřízení projekce světlometů, viz strana 90.
3
86
Aktivováno z výroby při dodání.
Obrysová světla
Brzdové světlo
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění. Informace o výstražných brzdových
světlech a výstražné funkci ukazatelů směrů,
viz strana 120.
Přední světla do mlhy
Ovládací prvek světlometů v poloze pro obrysová/
parkovací světla.
Otočte ovládací prvek světlometů do středové
polohy (současně se rozsvítí osvětlení registrační značky).
Zadní obrysová světla se rozsvítí také
v případě, že jsou otevřené dveře zavazadlového prostoru, aby upozornila osoby za vozidlem.
G021145
Displej
G021144
Kontrolka
Tlačítko pro přední světla do mlhy.
Přední světla do mlhy je možné zapnout spolu
s dálkovými/tlumenými světly nebo
obrysovými/parkovacími světly.
Přední světla do mlhy* je možné zapnout spolu
s dálkovými/tlumenými světly nebo
obrysovými/parkovacími světly.
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Zapnutí/vypnutí se provádí stlačením tlačítka.
Pokud jsou světla do mlhy zapnuta, kontrolka
v tlačítku svítí.
POZNÁMKA
Pravidla pro používání předních světel do
mlhy jsou v jednotlivých zemích různá.
kontrolka zadního světla do mlhy
na
přístrojové desce a kontrolka v tlačítku.
Zadní světlo do mlhy se vypne automaticky při
vypnutí motoru.
POZNÁMKA
Pravidla pro používání předních světel do
mlhy jsou v jednotlivých zemích různá.
Výstražná funkce ukazatelů směru se aktivuje
automaticky, pokud zabrzdíte vůz tak prudce,
že se aktivují nouzová brzdová světla a rychlost
klesne pod 30 km/h. Výstražná světla zůstanou
zapnutá, i když vůz zastaví, a automaticky se
vypnou při opětovném rozjezdu vozidla nebo
pokud stisknete tlačítko. Další informace
o výstražných brzdových světlech a výstražné
funkci ukazatelů směrů, viz strana 120.
03
Zadní světlo do mlhy
Ukazatele směru
G021148
G021146
Výstražná funkce ukazatelů směru
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy.
Na vozidle je jedno zadní světlo do mlhy a může
být zapnuto pouze v kombinaci
s dálkovými/potkávacími světly nebo předními
světly do mlhy.
Zapnut/vypnutí se provádí stisknutím tlačítka.
Při zapnutí zadního světla do mlhy se rozsvítí
Tlačítko pro výstražnou funkci ukazatelů směru.
Ukazatele směru.
Stisknutím tlačítka aktivujte výstražnou funkci
ukazatelů směru. Obě kontrolky ukazatelů
směru ve sdruženém přístrojovém panelu blikají, když používáte výstražnou funkci ukazatelů směru.
``
87
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
03
Osvětlení interiéru
Přední stropní osvětlení
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do první polohy a uvolněte jej. Ukazatele směru třikrát bliknou. Funkce může být
aktivována/deaktivována v menu
Nastavení vozidla Nastavení
osvětlení Směrovky,
3 bliknutí. Popis systému menu, viz
strana 133.
Přední lampičky na čtení se zapínají a vypínají
stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.
Zadní stropní osvětlení
G021149
Trvalé blikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do vnější polohy.
Pákový přepínač zůstane v této poloze a je
možné jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Lampička na čtení, levá strana
Kontrolky ukazatelů směru
Lampička na čtení, pravá strana
Kontrolky ukazatelů směru, viz strana 72.
Osvětlení interiéru
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující může
být zapnuto a vypnuto manuálně během
30 minut od:
• vypnutí motoru a uvedeni dálkového ovladače s klíčem do polohy 0,
• odemknutí vozidla, pokud nebyl nastartován motor.
G021150
Krátké zablikání
Zadní stropní osvětlení.
Svítilny můžete rozsvítit nebo zhasnout stisknutím odpovídajícího tlačítka.
Osvětlení nástupního prostoru
Osvětlení nástupního prostoru (a osvětlení
prostoru pro cestující) se zapíná nebo vypíná
při otevření nebo zavření bočních dveří.
Osvětlení schránky v palubní desce
Osvětlení schránky v palubní desce se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření víka.
88
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Toaletní zrcátko
Osvětlení prostoru pro cestující se vypne:
Osvětlení toaletního zrcátka, viz strana 208, se
zapíná a vypíná při otevření nebo zavření krytu.
• při startu motoru,
• při zamknutí vozidla.
Osvětlení zavazadlového prostoru
Osvětlení prostoru pro cestující se rozsvítí
a zůstane svítit po dobu dvou minut, pokud
otevřete jedny z dveří.
Osvětlení zavazadlového prostoru se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření dveří
zavazadlového prostoru.
Automatické osvětlení
Spínač pro osvětlení prostoru pro cestující má
tři polohy pro osvětlení v prostoru pro cestující:
• Vypnuto – je stisknutá pravá strana, automatické osvětlení vypnuto.
• Nulová poloha – automatické osvětlení
zapnuto.
• Zapnuto – stisknutá levá strana, osvětlení
prostoru pro cestující zapnuto.
Nulová poloha
Pokud je tlačítko v nulové poloze, osvětlení
prostoru pro cestující se zapíná a vypíná automaticky následovně.
Osvětlení prostoru pro cestující se zapne
a zůstane zapnuté po dobu 30 sekund, pokud:
• je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem nebo čepelí klíče, viz strany 47
nebo 50,
• je vypnutý motor a dálkový ovladač s klíčem je v poloze 0.
Pokud je osvětlení zapnuté ručně a vůz je
zamknutý, automaticky se vypne po dvou
minutách.
Doprovodné osvětlení při odchodu
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu.
1. Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací skříňky.
2. Přitáhněte levý pákový přepínač k volantu
do koncové polohy a uvolněte jej. Funkce
může být aktivována stejně jako světelná
houkačka, viz strana 84.
Nastavení vozidla Nastavení osvětlení
Návrat. světlo, trvání.. Popis systému
menu, viz strana 132.
Doprovodné osvětlení při příchodu
Doprovodné osvětlení při příchodu se zapíná
dálkovým ovladačem, viz strana 47, a používá
se k dálkovému zapnutí osvětlení vozu.
03
Když je funkce aktivována dálkovým ovladačem, svítí potkávací světla, parkovací světla,
osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách,
osvětlení registrační značky, stropní osvětlení
interiéru a osvětlení nástupního prostoru.
Doba, po kterou má osvětlení při příchodu svítit, může být nastavena prostřednictvím
Nastavení vozidla Nastavení osvětlení
Přibliž. světlo, trvání.. Popis systému
menu, viz strana 132.
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
Když je funkce aktivní, svítí potkávací světla,
parkovací světla, osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky,
stropní osvětlení interiéru a osvětlení nástupního prostoru.
Doba, po kterou má bezpečnostní osvětlení
svítit, může být nastavena prostřednictvím
``
89
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Nastavení projekce světlometů
stranný nebo levostranný provoz. Správně
nastavené světlomety také lépe osvětlují krajnici.
Země, do které je vozidlo dodáváno, je rozhodující pro to, zda je normální poloha určena pro
jízdu vpravo nebo vlevo.
Světlomety Xenon*
Příklad 1
Pokud má být vozidlo, které bylo dodáno do
Švédska, provozováno ve Velké Británii, musí
být světlomety nastaveny do příslušné polohy,
viz předchozí obrázek.
03
Příklad 2
G021151
Vozidlo, které bylo dodáno do Velké Británie,
je konstruováno pro levostranný provoz a je
zde tedy provozováno se světlomety v normální poloze, viz předchozí obrázek.
G019442
Projekce světlometů, levostranný provoz.
Přepínač pro nastavení projekce reflektorů.
Normální poloha - projekce světlometu je
nastavena podle silničních pravidel státu,
do kterého je vozidlo dodáváno.
G021152
Přestavená poloha - určena pro opačnou
projekci světlometu.
Projekce světlometů, pravostranný provoz.
Projekce světlometů musí být nastavena,
abyste se vyvarovali oslňování protijedoucích
motoristů, a může být nastavena pro pravo-
90
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Při manipulaci se světlomety postupujte
s nejvyšší opatrností, protože xenonová
světla jsou napájena vysokonapěťovým
zdrojem.
Halogenové světlomety
Projekce světlometů pro halogenové světlomety je nastavena zakrytím světlometů. Může
se stát, že projekce světlometů nebude zcela
v pořádku.
Zakrytí světlometů
1. Okopírujte si šablony A a B pro vozy s levostranným řízením nebo šablony C a D pro
vozy s pravostranným řízením v měřítku
1:2, viz strana 93. Například, použijte
kopírku vybavenou funkcí zvětšování:
•
•
•
•
A = levostranné řízení, pravé sklo
B = levostranné řízení, levé sklo
C = pravostranné řízení, pravé sklo
D = pravostranné řízení, levé sklo
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
2. Přeneste šablonu na samolepicí vodovzdorný materiál a vystřihněte ji.
3. Začněte od hrany skla světlometu, viz tečkovaná čára na straně 92. S pomocí
obrázku umístěte samolepicí šablony do
správné vzdálenosti od jednotlivých čar,
a níže uvedených rozměrů:
03
• A = levostranné řízení, pravá čočka přibližně 86 mm
• B = levostranné řízení, levá čočka přibližně 40 mm
• C = pravostranné řízení, pravá čočka 0 mm
• D = pravostranné řízení, levá čočka přibližně 96 mm
``
91
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Umístění šablon
G033954
03
Horní řada: zakrytí u vozů s levostranným řízením, šablony A a B. Dolní řada: zakrytí u vozů s pravostranným řízením, šablony C a D.
92
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Šablony pro halogenové světlomety
G021155
03
93
03 Prostředí řidiče
Stěrače a ostřikovače
Stěrače čelního okna1
Cyklovač stěračů
Dešťový senzor*
Ovládacím kolečkem nastavte počet
setření za časovou jednotku, když je
zvolen cyklovač.
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
na čelním okně. Citlivost dešťového senzoru
může být nastavena kolečkem.
Trvalé stírání
Stěrače pracují normální rychlostí.
03
Stěrače pracují vysokou rychlostí.
Když je dešťový senzor aktivní, kontrolka v tlačítku svítí a symbol dešťového senzoru
je zobrazen v pravém displeji ve sdruženém
přístrojovém panelu.
Zapnutí a nastavení citlivosti
DŮLEŽITÉ
Stěrače čelního okna a ostřikovače čelního okna.
Dešťový senzor, zapnutý/vypnutý
Kolečko citlivosti/frekvence
Vypnutí stěračů čelního okna
Přesunutím pákového přepínače do
polohy 0 vypněte stěrače čelního
okna.
Před aktivací stěračů v zimě – ujistěte se, že
lišty stěračů nejsou přimrzlé a sníh a led
z čelního okna (a zadního okna) je seškrábán.
DŮLEŽITÉ
Používejte velké množství kapaliny při
čistění čelního okna prostřednictvím stěračů. Čelní sklo musí být mokré, pokud jsou
stěrače zapnuté.
Jedno setření
Pohněte pákovým přepínačem
nahoru a uvolněte jej.
1
94
Při aktivaci dešťového senzoru musí být klíč
v zapalování v poloze I nebo II a pákový přepínač stěračů čelního okna musí být v poloze 0
nebo v poloze pro jedno setření.
aktivujte dešťový
Stisknutím tlačítka
senzor. Stěrače provedou jedno setření.
Posunutím pákového přepínače nahoru provedou stěrače další setření.
Otočte kolečkem nahoru pro vyšší citlivost
a dolů pro nižší citlivost. (Další setření se provádí, když je kolečko otočeno nahoru.)
Stíratko stěračů, servisní poloha
Vypnutí
Čištění čelního skla a stíratek stěračů a výměna
stíratek - viz viz strana 275 a 289.
Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka
nebo pohybem pákového přepínače
dolů na jiný program stírání.
Výměna stírátek stěračů viz strana 275, servisní poloha, stírátko stěračů viz strana 275 a doplnění kapaliny pro ostřikovače viz strana 276.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Stěrače a ostřikovače
DŮLEŽITÉ
V automatické myčce by se stěrače čelního
okna mohly zapnout a mohly by být poškozeny. Dešťový senzor můžete vypnout
v průběhu jízdy nebo pokud je klíč dálkového ovladače I nebo II. Kontrolka na
přístrojové desce a na tlačítku zhasne.
Ostřikování světlometů a oken
Ostřikování čelního okna
Stěrač a ostřikovač zadního okna
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením pákového přepínače směrem k volantu.
Stěrače čelního okna provedou po uvolnění
pákového přepínače ještě několik setření
a ostříknou se čelní světlomety.
03
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
Trysky ostřikovačů jsou za chladného počasí
automaticky vyhřívány, aby se předešlo
zamrznutí kapaliny ostřikovačů.
Vysokotlaké ostřikování světlometů*
Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává velké množství kapaliny. Z důvodu šetření
kapalinou jsou světlomety ostřikovány automaticky při každém pátém ostříknutí čelního
okna.
G017632
Dešťový senzor se automaticky vypne po vytažení dálkového ovladače ze zapalování nebo
pět minut po vypnutí motoru.
Stěrač zadního okna – cyklovač
Stěrač zadního okna – trvalé stírání
Zatlačte pákový přepínač dopředu (viz šipka na
výše uvedeném obrázku), abyste zapnuli
ostřikování a stírání zadního okna.
POZNÁMKA
Funkce ostřikování.
Ostřikovač zadního okna je vybaven ochranou proti přehřátí. To znamená, že pokud by
mělo dojít k přehřátí, motorek se vypne. Po
jisté době (30 sekund nebo později v závislosti na venkovní teplotě a teplotě motorku)
se motorek ochladí a stěrač zadního okna
se opět spustí.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
95
03 Prostředí řidiče
Stěrače a ostřikovače
Stěrač – couvání
Pokud jsou stěrače čelního okna zapnuté
a zařadíte zpátečku, spustí se stěrač zadního
okna v režimu cyklovače2. Funkce se vypne při
vyřazení zpátečky.
03
Pokud je stěrač zadního okna již zapnutý na
trvalé stírání, nedojde k žádné změně.
POZNÁMKA
U vozů s dešťovým senzorem se zapne stěrač zadního okna při couvání, pokud je
senzor zapnutý a pokud prší.
2
96
Tato funkce (cyklované stírání zadního okna při couvání) může být deaktivována. Doporučujeme, abyste za tím účelem využili autorizovaný servis Volvo.
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
Všeobecné informace
Čelní sklo odrážející teplo*
skla, kde není nanesena teplo odpuzující vrstva
(viz zvýrazněná oblast na obrázku nahoře).
Vrstvená skla
Toto sklo je zesílené, což poskytuje
lepší ochranu proti rozbití a zlepšenou zvukovou izolaci prostoru pro
cestující. Čelní sklo a ostatní okna*
jsou vyrobena z vrstveného skla.
Elektrické ovládání oken
03
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva*
Okna jsou pokryta vrstvou, která
zlepšuje výhled za různých povětrnostních podmínek. Údržba, viz strana 290.
Nepoužívejte pro odstranění ledu z oken
kovové škrabky. Pro odstranění námrazy
zapněte vyhřívání vnějších zpětných zrcátek, viz strana 100.
Plochy, kde není nanesena vrstva proti infračervenému záření (IR).
Rozměry
A
47 mm
B
87 mm
Čelní sklo je opatřeno teplo odrážející vrstvou
(IR), která snižuje pronikání slunečního záření
do prostoru pro cestující.
Umístění elektronických zařízení, např. transpondéru, za sklo s teplo odpuzujícím povlakem může ovlivnit jejich funkci a výkon.
Pro zajištění optimální funkce elektronických
zařízení je nutné je umisťovat v části čelního
G018516
DŮLEŽITÉ
Ovládací panel ve dveřích řidiče.
Spínač pro elektrické dětské pojistky*
a odpojení elektrického ovládání zadních
oken, viz strana 63.
Ovládací prvky zadních oken
Ovládací prvky předních oken
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, že nikomu z cestujících na
zadních sedadlech nehrozí nebezpečí
zachycení sklem okna při zavírání oken spínači na dveřích řidiče.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
97
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
Všechna elektricky ovládaná okna mohou být
ovládána spínači na ovládacím panelu ve
dveřích řidiče. Každý ovládací panel v ostatních dveřích může ovládat pouze příslušné
okno. Elektricky ovládaná okna mohou být
ovládána současně pouze jedním ovládacím
panelem.
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že dětem ani ostatním cestujícím nehrozí nebezpečí zachycení sklem
okna při zavírání oken, zejména když se
používá dálkový ovladač s klíčem.
03
VAROVÁNÍ
Klíč dálkového ovládání musí být v poloze I
nebo II, aby bylo elektrické ovládání oken
funkční. Po zastavení vozidla mohou být okna
ovládána ještě několik minut po vyjmutí klíče
dálkového ovladače, avšak pouze do prvního
otevření dveří.
Pokud jsou ve voze děti, nikdy nezapomeňte vypnout napájení elektricky ovládaných oken odstraněním dálkového ovladače s klíčem, pokud řidič opouští vůz.
Obsluha
Zavírání oken se zastaví a okna se otevřou,
pokud jejich pohybu brání jakákoli překážka.
Ochranu proti přivření je možné překonat,
pokud bylo zavírání přerušeno, např. ledem,
trvalým podržením tlačítka nahoru, dokud se
okno nezavře. Ochrana proti přivření se po
chvíli opět aktivuje.
G018517
POZNÁMKA
Jedním ze způsobů, jak omezit poryvy
větru, když jsou zadní okna otevřená, je
pootevřít také přední okna.
Obsluha elektricky ovládaných oken.
98
Obsluha bez funkce „auto“
Obsluha bez funkce „auto“
Obsluha s funkcí „auto“
Pohybujte jemně jedním z ovladačů nahoru/
dolu. Okna se pohybují nahoru/dolu tak
dlouho, dokud držíte ovladač v příslušné
poloze.
Obsluha s funkcí „auto“
Posuňte jeden z ovládacích prvků nahoru/dolu
do koncové polohy a uvolněte jej. Okno se
automaticky otevře/zavře do své koncové
polohy.
Ovládání pomocí dálkového ovladače
s klíčem a pomocí centrálního zamykání
Dálkové ovládání elektricky ovládaných oken
zvenku pomocí klíče s dálkovým ovládáním
nebo zevnitř pomocí centrálního zamykání - viz
strany 47 a 58
Resetování
Pokud je akumulátor odpojen, funkce automatického otvírání musí být resetována, aby
mohla pracovat správně.
1. Mírně zvedněte přední část tlačítka, aby se
okno zavřelo do své koncové polohy,
a držte je stisknuté jednu sekundu.
2. Tlačítko krátce uvolněte.
3. Opětovně na jednu sekundu zvedněte
přední část tlačítka.
VAROVÁNÍ
Resetování musí být provedeno, aby byla
zajištěna funkčnost ochrany proti přivření.
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
Vnější zpětná zrcátka
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka*
Naklonění vnějšího zpětného zrcátka při
parkování1
Při parkování/průjezdu úzkou oblastí mohou
být zrcátka sklopena:
Vnější zpětné zrcátko může být nakloněno
dolů, aby řidič viděl stranu ulice, např. při
parkování.
1. Současně stiskněte tlačítka L a R (dálkový
ovladač musí být alespoň v poloze I).
G018518
2. Uvolněte je po přibližně 1 sekundě. Zrcátka
se automaticky zastaví po úplném přiklopení.
Současným stisknutím tlačítek L a R odklopte
zrcátka. Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném odklopení.
Ovládací prvky vnějších zpětných zrcátek.
Nastavení
1. Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka v tlačítku svítí.
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem
uprostřed.
3. Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka
nesmí nadále svítit.
VAROVÁNÍ
Uložení polohy*
Poloha zrcátek je uložena do Key memory,
když byl vůz zamknut dálkovým ovladačem
s klíčem. Při odemknutí vozu stejným dálkovým ovladačem s klíčem se zrcátka a sedadlo
řidiče nastaví do uložených poloh, jakmile
otevřete dveře řidiče.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v menu Paměť. vazba klíče auta Poloha
sedadla a zrcátek. Popis systému menu, viz
strana 132.
Zařaďte zpátečku a stiskněte tlačítko L
nebo R.
03
Při vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko
automaticky vrátí do své původní polohy po
cca 10 sekundách, případně dříve stisknutím
tlačítka L nebo R
Automatické naklonění vnějšího
zpětného zrcátka při parkování1
Jakmile se zařadí zpátečka, vnější zpětné
zrcátko se automaticky nakloní dolů, aby řidič
viděl stranu ulice, např. při parkování. Při
vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko za
chvíli automaticky vrátí do své původní polohy.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v menu Nastavení vozidla Nastavení
zrcátek Auto sklopení L zrcátka nebo
Auto sklopení P zrcátka. Popis systému
menu, viz strana 132.
Zrcátka jsou širokoúhlá pro optimální
přehled. Předměty se mohou zdát vzdálenější, než skutečně jsou.
1
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s pamětí, viz strana 79.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
99
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
Automatické sklopení zrcátek při
zamknutí
Vyhřívání zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek
Vnitřní zpětné zrcátko
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem jsou vnější zpětná zrcátka
automaticky sklopena/vyklopena.
03
Funkce může být aktivována/deaktivována
v menu Nastavení vozidla Nastavení
zrcátek Sklop. zrcátka při zamč.. Popis
systému menu, viz strana 132.
Zrcátka, která byla vytlačena z původní polohy
v důsledku vnějších vlivů, musejí být elektricky
resetována do neutrální polohy, aby elektrické
sklápění fungovalo správně.
1. Tlačítky L a R sklopte zrcátka.
2. Opětovně je vyklopte tlačítky L a R.
3. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
Zrcátka jsou nyní opět nastavena v neutrální
poloze.
Doprovodné osvětlení při odchodu
a příchodu
Světla na vnějších zpětných zrcátkách svítí,
pokud je aktivováno doprovodné osvětlení při
příchodu nebo bezpečnostní osvětlení, viz
strana 89.
100
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G021342
Resetování do neutrální polohy
Nastavení odrazivosti
Vyhřívání využijete k rychlému odstranění
námrazy a zamlžení ze zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek.
Jedním stisknutím tlačítka se spustí vyhřívání.
Kontrolka v tlačítku signalizuje, že je funkce
aktivní. Abyste zbytečně nezatěžovali baterii,
vypněte vyhřívání, jakmile zmizí led/zamlžení.
Po jisté době se však vyhřívání vypne automaticky.
Vyhřívání lze zapnout automaticky, pokud
vozidlo startujete při venkovní teplotě pod
+7 °C. Automatické odmrazování musíte aktivovat v menu Nastavení klima Aut. zap.
vyhřívání okna. Popis systému menu, viz
strana 132.
Manuální změna odrazivosti
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve zpětném zrcátku a oslnit řidiče. Změňte odrazivost
ovládacím prvkem, když Vás oslňují světla
vozidel jedoucích za Vámi:
1. Změňte odrazivost pohybem ovládacího
prvku směrem do prostoru pro cestující.
2. Návrat do normální polohy se provádí
pohybem ovládacího prvku k čelnímu
oknu.
Automatická změna odrazivosti*
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno zpětným zrcátkem. Ovládací prvek
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
není k dispozici u zrcátek s automatickou změnou odrazivosti.
Kompas* může být specifikován pouze pro
vnitřní zpětná zrcátka s automatickou změnou
odrazivosti, viz strana 102.
03
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
101
03 Prostředí řidiče
Kompas*
Provoz
kompasu, zobrazí se na displeji zrcátka písmeno C.
Nastavení zóny
1. Zastavte vůz na velkém otevřeném prostranství, na němž se nenacházejí ocelové
konstrukce a vedení velmi vysokého
napětí.
03
2. Rozjeďte se.
Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem.
V pravém horním rohu zrcátka je integrován
displej, který ukazuje, na kterou světovou
stranu směřuje přední část vozu. Anglické
zkratky označují osm různých směrů: S (sever),
SV (severovýchod), V (východ), JV (jihovýchod), J (jih), JZ (jihozápad), Z (západ) a SZ
(severozápad).
Kompas se aktivuje automaticky při nastartování vozidla nebo přepnutí klíčku do polohy II,
viz strana 76. Kompas může být deaktivován/
aktivován následovně - stiskněte, např.
pomocí kancelářské sponky, tlačítko na zadní
straně zrcátka.
Kalibrace
Aby kompas fungoval správně, bude možná
nutné jej kalibrovat. Pokud je nutná kalibrace
102
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3. Stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně
zpětného zrcátka (použijte kancelářskou
sponku nebo podobný předmět), dokud se
znovu neobjeví písmeno C (přibližně
6 sekund).
4. Rozjeďte se běžným způsobem. Po
dokončení kalibrace písmeno C z displeje
zmizí.
Alternativní postup kalibrace: Jeďte
pomalu dokola rychlostí maximálně
8 km/h, dokud písmeno C nezmizí z displeje, tím je kalibrace dokončena.
G030295
POZNÁMKA
Pro optimální kalibraci – vypněte veškeré
elektrické příslušenství (klimatizace, stěrače
atd.) a ujistěte se, že jsou zavřené všechny
dveře.
Magnetické zóny.
Země je rozdělena do 15 magnetických zón.
Pro správnou funkci kompasu, musí být nastavena správná magnetická zóna.
1. Klíč dálkového ovládání musí být v poloze
II, viz strana 76.
2. Stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně
zpětného zrcátka (použijte kancelářskou
sponku nebo podobný předmět) po dobu
nejméně 3 sekund. Zobrazí se číslo
aktuální oblasti.
3. Stiskněte několikrát tlačítko, dokud se
nezobrazí číslo pro požadovanou geografickou oblast (1–15).
4. Po několika sekundách se displej vrátí do
zobrazení směru podle kompasu.
03 Prostředí řidiče
Elektricky ovládané střešní okno*
Všeobecné informace
Otevření
Ovládací prvky střešního okna se nacházejí ve
stropním panelu. Střešního okno je možné
otevřít dvěma způsoby, zvednout zadní okraj
nebo jej vodorovně posunout. Pro otevření
střešního okna je nutné, aby byl klíček zapalování v poloze I nebo II.
Pro plné otevření střešního okna zatlačte ovládač dozadu do polohy automatického otevření
a uvolněte jej.
Vodorovné posunutí
Zavírání
Pro manuální otevření zatlačte ovládač dozadu
k bodu odporu. Střešní okno se otevírá, dokud
je tlačítko stisknuté.
VAROVÁNÍ
G017823
Při zavírání okna hrozí nebezpečí přivření.
Ochrana proti přivření střešním oknem je
aktivní pouze během automatického zavírání, nikoli během manuálního.
Otevření, automatické
03
G028900
Pro manuální zavření zatlačte ovládač dopředu
k bodu odporu. Střešní okno se zavírá, dokud
je tlačítko stisknuté.
Vodorovné posunutí, dozadu/dopředu.
Otevření ve svislém směru
Otevření ve svislém směru, nadzvednutí zadního
okraje.
Otevření zatlačením zadního konce ovládacího prvku nahoru.
Zavření zatažením zadního konce ovládacího prvku dolů.
Pro automatické zavření stiskněte ovladač do
polohy automatického zavření a uvolněte jej.
Napájení střešního okna se přeruší po vyjmutí
klíče dálkového ovládání ze spínací skříňky.
Otevření, manuální
Zavření, manuální
Zavření, automatické
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
Pokud řidič opouští vůz, nezapomeňte
vypnout napájení elektrického ovládání
střešního okna vytažením klíče ze spínací
skříňky.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
103
03 Prostředí řidiče
Elektricky ovládané střešní okno*
otvírá střešní okno. Chcete-li clonu zavřít,
uchopte ji za rukojeť a posuňte dopředu.
Zavření pomocí dálkového ovladače
s klíčem nebo tlačítka centrálního
zamykání
Ochrana proti přivření
Funkce ochrany proti přivření se aktivuje,
pokud je střešní okno zablokováno v průběhu
automatického zavírání. Pokud dojde k zablokování, pohyb střešního okna se zastaví
a automaticky se otevře do předchozí otevřené
polohy.
03
G021345
Spojler
Jedním dlouhým stisknutím tlačítka zamykání
zavřete všechna okna včetně střešního, viz
stránky 47 a 58. Dveře a dveře zavazadlového
prostoru jsou zamknuté. Opětovným stisknutím tlačítka zavírání přerušíte.
VAROVÁNÍ
Pokud zavíráte střešní okno dálkovým ovladačem s klíčem, ujistěte se, že nebude
nikdo přivřen.
Sluneční clona
Součástí střešního okna je manuálně ovládaná
posuvná sluneční clona na vnitřní straně okna.
Sluneční clona se automaticky zasune, když se
104
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Střešní okno je opatřeno spojlerem, který se při
otevření střešního okna vyklopí nahoru.
03 Prostředí řidiče
Alcoguard*
Všeobecné informace o systému
alcolock
1. Nátrubek pro dechovou zkoušku.
Systém Alcolock má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu. Před nastartováním motoru se řidič
musí podrobit dechové zkoušce, při které se
zjistí, zda není pod vlivem alkoholu. Zařízení
Alcolock je kalibrováno v souladu s limitem
platným v každé zemi pro povolené množství
alkoholu.
3. Tlačítko pro přenos.
VAROVÁNÍ
Alcolock představuje pouhou pomůcku
a nezbavuje řidiče odpovědnosti. Je to vždy
řidič, kdo je odpovědný za to, aby byl
střízlivý a jezdil s vozem bezpečně.
Funkce
2. Spínač.
4. Kontrolka stavu akumulátoru.
POZNÁMKA
Alcolock uložte vždy do držáku. Akumulátor
ve voze bude zcela nabitý a Alcolock se
aktivuje, jakmile vůz otevřete.
5. Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
6. Kontrolka označuje připravenost
k dechové zkoušce.
Před nastartováním motoru
Alcolock se aktivuje automaticky, jakmile vůz
otevřete.
Činnost
1. Pokud kontrolka (6) svítí zeleně, Alcolock je
připraven k použití.
Baterie
2. Vytáhněte Alcolock z držáku. Je-li Alcolock
mimo vozidlo a vozidlo je odemknuté, musí
se Alcolock nejdříve aktivovat pomocí spínače (2).
Kontrolka Alcolock (4) indikuje stav akumulátoru:
Kontrolka (4)
Stav baterie
Zelená, bliká
Nabíjí se
Zelená
Plně nabitá
Žlutá
Částečně vybitá
Červená
Vybito - vložte nabíječku do držáku
nebo připojte napájecí kabel ze
schránky v palubní
desce.
03
3. Vytáhněte nátrubek (1), zhluboka se nadechněte a rovnoměrně vydechujte po dobu
cca. 5 sekund, dokud neuslyšíte "cvaknutí". Výsledkem bude jedna z možností
uvedených v tabulce Výsledek dechové
zkoušky.
4. Pokud se tato zpráva neobjeví, mohlo se
stát, že přenos do vozu nebyl úspěšný.
V tomto případě stiskněte tlačítko (3)
a přenos spusťte ručně.
5. Sklopte trysku a vložte Alcolock zpátky do
držáku.
6. Po dechové zkoušce nastartujte do
5 minut motor - jinak budete muset
zkoušku opakovat.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
105
03 Prostředí řidiče
Alcoguard*
Výsledek dechové zkoušky
03
Kontrolka (5)
+ text na displeji
Upřesnění
Zelená kontrolka
+ Alcoguard Vyhovující test
Motor lze nastartovat - nebyl naměřen
žádný alkohol.
Žlutá kontrolka
+ Alcoguard Vyhovující test
Červená kontrolka
+ Nevyhovuj. test
Čekejte 1 minutu
A
Motor lze nastartovat - naměřený
obsah alkoholu je
vyšší než
0,1 promile, ale nižší
než platná mezní
hodnota A.
Motor nelze nastartovat - naměřený
obsah alkoholu je
vyšší než platná
mezní hodnotaA.
Limitní hodnoty se pro jednotlivé země liší. Viz také kapitola
"Všeobecné informace o systému alcolock" na straně 105
POZNÁMKA
Po dokončení jízdy lze motor nastartovat do
30 minut, aniž by se znovu musela provádět
zkouška dechu.
Nezapomeňte
Před dechovou zkouškou
Aby zařízení fungovalo správně a výsledky byly
co nejpřesnější:
• Cca. 5 minut před dechovou zkouškou nejezte a nepijte.
• Neostřikujte zbytečně čelní sklo - alkohol
v kapalině do ostřikovačů může způsobit,
že se naměří nesprávná hodnota.
Výměna řidiče
Aby se v případě výměny řidiče provedla nová
dechová zkouška, stiskněte přibližně na
3 sekundy současně spínač (2) a tlačítko Send
(3). Nyní vůz přejde do režimu, kdy je startování
zablokováno, a před nastartováním motoru
musí být úspěšně provedena nová dechová
zkouška.
Kalibrace a servis
Alcolock se musí kontrolovat a kalibrovat
v servisu 1každých 12 měsíců.
30 dní před termínem provedení kalibrace se
na displeji zobrazí Alcoguard Doporuč.
kalibr.. Pokud kalibrace nebude provedena do
těchto 30 dní, běžné startování motoru se
zablokuje - v tomto případě bude možné vůz
startovat pouze pomocí funkce Bypass, viz
strana 107 kapitola Nouzová situace.
Tuto zprávu lze vymazat stisknutím tlačítka
Send (3). Jinak zpráva zhasne automaticky po
cca. 2 minutách, ale bude se objevovat po každém nastartování motoru - trvale bude možno
tuto zprávu vymazat až při opětovné kalibrací
v servisu1.
Chladné nebo horké počasí
Čím je chladněji, tím déle trvá, než bude
zařízení Alcolock připraveno k použití:
Teplota (ºC)
Maximální doba
ohřevu (sekundy)
+10 — +85
10
–5 — +10
60
–40 — –5
180
Při teplotách pod –20 ºC nebo nad +60 ºC odebírá Alcolock více proudu. Na displeji se objeví
Alcoguard vložte napájecí kabel. V tomto
případě připojte napájecí kabel od schránky
v palubní desce a počkejte, než kontrolka (6)
začne svítit zeleně.
V extrémně chladném počasí můžete dobu
ohřevu zkrátit tím, že Alcolock vezmete dovnitř.
1
106
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Alcoguard*
Nouzová situace
V případě nouzové situace a v případě, kdy
Alcolock nefunguje nebo je demontován, lze
Alcolock pomocí funkce Bypass obejít a umožnit tak řízení vozidla.
POZNÁMKA
Veškeré aktivace obtoku jsou zaznamenány
do protokolu a uloženy do paměti, viz
strana 10 v kapitole Zaznamenávání údajů.
Po aktivování funkce Bypass se na displeji
zobrazí Alcoguard Vypojení povol. - tato
indikace bude svítit po celou dobu jízdy. Lze ji
vymazat pouze v servisu1.
Funkci Bypass můžete otestovat, aniž by se do
protokolu zapsala chybová zpráva. V tomto
případě proveďte všechny uvedené kroky, ale
nestartujte vůz. Chybová zpráva se vymaže,
jakmile vozidlo uzamknete.
Je-li zařízení Alcolock nainstalováno, lze jako
možnost "obtoku" zvolit funkci Bypass nebo
Emergency. Toto nastavení lze následně změnit v servisu1.
Aktivace funkce Bypass
objeví Vypojení aktiv. Čekejte 1 minutu
a potom Alcoguard Vypojení povol..
Nyní lze motor nastartovat.
Tuto funkci lze aktivovat několikrát. Chybovou
zprávu, která je zobrazena během jízdy, lze
vymazat pouze v servisu1.
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard Lze
zkusit znovu
Motor byl vypnutý
méně než 30 minut motor lze nastartovat, aniž by se
musela provádět
nová dechová
zkouška.
Aktivace funkce Emergency
• Současně stiskněte a podržte tlačítko
READ na levém pákovém přepínači a tlačítko výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na displeji se objeví
Alcoguard Vypojení povol. a motor lze
nastartovat.
Tuto funkci lze použít jednou. Poté se v servisu
musí provést resetace1.
Alcoguard Doporučen servis
Kontaktujte servis1.
Alcoguard Není
signál
Přenos není funkční
- odešlete data
ručně pomocí tlačítka (3) nebo proveďte dechovou
zkoušku znovu.
Alcoguard
Neplatný test
Zkouška nebyla
úspěšná - proveďte
dechovou zkoušku
znovu.
Alcoguard Delší
výdech
Výdech byl příliš
krátký - vydechujte
delší dobu.
Kontrolky a zprávy na displeji
Kromě již uvedených zpráv se na displeji sdruženého přístrojového panelu může zobrazit
rovněž:
03
• Současně stiskněte a podržte tlačítko
READ na levém pákovém přepínači a tlačítko výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na displeji se nejdříve
1
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
107
03 Prostředí řidiče
Alcoguard*
03
108
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard Jemnější výdech
Výdech byl příliš
intenzivní - vydechujte méně intenzivně.
Alcoguard Silnější
výdech
Výdech byl příliš
slabý - vydechujte
intenzivněji.
Alcoguard čekat
Předehřev
Ohřev nebyl dokončen - počkejte, než
se zobrazí Alcoguard Výdech
5 sekund.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Startování motoru
2. Držte spojkový pedál plně sešlápnutý1. (U
vozidel s automatickou převodovkou sešlápněte brzdový pedál.)
Zážehové a vznětové motory
3. Stiskněte a následně uvolněte tlačítko
START/STOP ENGINE.
POZNÁMKA
G021126
U vozů s dieselmotory může chvíli trvat, než
lze motor nastartovat - mezitím se na displeji objeví Motor Předehřev.
Spínač zapalování s vloženým dálkovým ovladačem s klíčem a tlačítko START/STOP ENGINE.
DŮLEŽITÉ
Nezasunujte do skříňky dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač
držte za konec s odnímatelnou čepelí klíče,
viz strana 49.
1. Nasaďte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování - mírně na něj zatlačte,
dokud není klíč vtažen do zámku. Upozorňujeme, že pokud do výbavy vozu patří
alcolock, musí být před nastartováním
motoru provedena dechová zkouška
s vyhovujícími výsledky, viz strana 105.
1
Startér pracuje, dokud motor nenaskočí, avšak
ne déle než 10 sekund (u vznětových motorů
až 60 sekund).
Pokud se motor nedaří nastartovat - zkuste to
znovu: držte tlačítko START/STOP ENGINE
stisknuté, dokud motor nenastartuje.
POZNÁMKA
Během studeného startu mohou být volnoběžné otáčky u některých typů motorů znatelně vyšší než obvykle. Důvodem je co nejrychlejší dosažení provozní teploty systému
řízení emisí, což minimalizuje emise výfukových plynů a chrání životní prostředí.
03
Keyless drive
Při startování zážehových a vznětových motorů
proveďte kroky 2–3. Více informací o funkcí
Keyless drive, viz strana 55.
POZNÁMKA
Jednou z podmínek pro nastartování
vozidla je, že se jeden z dálkových ovladačů
s funkcí bezklíčového přístupu (Keyless
drive)* nachází uvnitř prostoru pro cestující
nebo zavazadlového prostoru.
VAROVÁNÍ
Než opustíte vozidlo, musíte vždy vytáhnout
klíč dálkového ovladače ze spínací skříňky to platí především v případě, kdy ve voze
zůstávají děti. Informace o vytáhnutí klíče ze
spínací skříňky, viz strana 76.
VAROVÁNÍ
Nikdy neodstraňujte z auta během jízdy
nebo během tažení dálkový ovladač s funkcí
Keyless drive*.
Vypněte motor.
Vypnutí motoru - stiskněte tlačítko START/
STOP ENGINE.
Za jízdy k nastartování motoru stačí stisknout tlačítko START/STOP ENGINE.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
109
03 Prostředí řidiče
Startování motoru
Pokud je vozidlo vybaveno automatickou
převodovkou a přitom páka voliče není
v poloze P nebo je vozidlo v pohybu - stisknete
tlačítko dvakrát a držte, dokud se motor nezastaví.
03
Zámek řízení
Zámek řízení se uvolní, když je dálkový ovladač
zasunutý do spínací skříňky a stisknete tlačítko
START/STOP ENGINE.
Zámek řízení je aktivní, jestliže je motor vypnutý
a dveře řidiče jsou otevřené.
Polohy klíče
Informace o polohách klíče dálkového ovladače naleznete, viz strana 76
110
03 Prostředí řidiče
Startování motoru – Flexifuel
Obecné informace o startování
s Flexifuel
Ohřívač bloku motoru*
Z tohoto důvodu byste měli používat ohřívač
bloku motoru během zimních měsíců.
Motor se startuje stejně jako u vozidel s benzínovými motory.
VAROVÁNÍ
Elektrické vyhřívání bloku motoru je napájeno vysokým napětím. Zjišťování závad
a opravy elektrického vyhřívání bloku
motoru a jeho elektrických součástí musí
provádět odborná dílna - doporučujeme
využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
V případě problémů se startováním
Pokud motor nenastartuje na první pokus,
postupujte následovně:
• Proveďte další pokusy nastartovat pomocí
03
tlačítka START/STOP ENGINE.
POZNÁMKA
Pokud se motor stále nedaří nastartovat
Venkovní teplota je nižší než +5°C:
1. Zapojte na 1 hodinu vyhřívání bloku
motoru.
2. Proveďte další pokusy nastartovat pomocí
tlačítka START/STOP ENGINE.
DŮLEŽITÉ
Pokud motor nenastartuje ani po opakovaných pokusech, doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Důležité informace k manipulaci s rezervním
palivem:
Elektrický konektor ohřívače bloku motoru.
Pokud je předpoklad, že venkovní teplota
poklesne pod –10°C a v nádrži vozidla je bioetanol E85, měl by být zapnutý ohřívač bloku
motoru po dobu přibližně 2 hodin za účelem
usnadnění startování motoru.
Čím nižší je teplota, tím déle by měl být ohřívač
bloku motoru zapnutý. Při -20°C by mělo být
vyhřívání bloku zapnuto přibližně 3 hodiny.
•
Pokud je palivová nádrž prázdná, motor
zhasne a je extrémně chladno, může se
stát, že pomocí bioetanolu E85 z kanystru bude problém motor nastartovat.
Aby k tomu nedošlo, musí se do kanystru na rezervní palivo načerpat 95oktanový benzín.
Více informací o palivu bioetanol E85 pro Flexifuel, viz strana 225 a 310.
Vozidla určená pro provoz na E85 jsou vybavena elektrickým ohřívačem bloku motoru*.
Startování a jízda s předehřátým motorem mají
za následek nižší emise a spotřebu paliva.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
111
03 Prostředí řidiče
Startování motoru – Flexifuel
Přizpůsobení se palivu
03
Pokud je palivová nádrž naplněna benzínem
poté, co vozidlo bylo provozováno na bioetanol
E85 (nebo naopak), motor může určitou dobu
běžet poněkud nerovnoměrně. Z tohoto
důvodu je důležité nechat motor přizpůsobit se
(adaptovat) na novou směs paliva.
Přizpůsobení se děje automaticky po krátkou
dobu během jízdy rovnoměrnou rychlostí.
DŮLEŽITÉ
Po změně palivové směsi v nádrži se musí
jet rovnoměrnou rychlostí cca. 15 minut.
Během této doby dojde k přizpůsobení
systému.
Pokud došlo k vybití nebo odpojení akumulátoru, potom je nutná poněkud delší doba jízdy
pro adaptaci, protože paměť elektroniky byla
vynulována.
112
03 Prostředí řidiče
Startování motoru – externí akumulátor
Asistent při rozjezdu
4. Připojte červený propojovací kabel ke
kladnému pólu pomocného akumulátoru
.
10. Nastartujte motor vozu s vybitým akumulátorem. V průběhu startování se nedotýkejte svorek. Hrozí nebezpečí jiskření.
5. Otevřete svorky na předním krytu akumulátoru ve svém voze a kryt sejměte, viz
strana 278.
11. Odpojte startovací kabely. Nejprve odpojte
černý kabel, potom červený kabel.
6. Připojte červený propojovací kabel ke
.
kladnému pólu akumulátoru
7. Připojte jednu svorku černého kabelu na
.
záporný pól pomocného akumulátoru
DŮLEŽITÉ
Pokud je akumulátor vybitý, lze motor vozu
nastartovat proudem z jiného akumulátoru.
Při používání pomocného akumulátoru doporučujeme postupovat podle níže uvedených
bodů, abyste předešli nebezpečí výbuchu:
Startovací kabel připojujte opatrně, abyste
zabránili zkratům s jinými komponenty
v motorovém prostoru.
2. Zkontrolujte, že jmenovité napětí pomocného akumulátoru je 12 voltů.
8. Druhou svorku černého propojovacího
kabelu připojte ke kostřícímu bodu (pravé
uchycení motoru nahoře, hlava vnějšího
šroubu) . Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek, aby při startování nedocházelo k jiskření.
3. Pokud je pomocný akumulátor umístěn
v jiném automobilu, vypněte motor druhého automobilu a zajistěte, aby se vozidla
nedotýkala.
9. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem. Nechte jej běžet několik minut
na volnoběh v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách (1500 ot./min).
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování a přepněte jej do polohy
0, viz strana 76.
Ujistěte se, že se žádná ze svorek černého
kabelu nedostane do kontaktu s kladným
pólem akumulátoru nebo svorkou červeného kabelu.
03
VAROVÁNÍ
V akumulátoru se může vyvíjet vodík, který
je vysoce výbušný. Jedna jiskra, která může
vzniknout při špatném připojení startovacího kabelu, postačuje k vyvolání výbuchu
akumulátoru. Akumulátor obsahuje také
kyselinu sírovou, která může způsobit vážné
poleptání. Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí kyselinou, okamžitě je omyjte velkým množstvím
vody. Pokud kyselina zasáhne Vaše oči,
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
113
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Manuální převodovka
Blokování zpátečky
Polohy páky voliče
Blokování zpátečky brání nechtěnému
zařazení zpátečky během normální jízdy
dopředu.
Parkovací poloha (P)
• Startujte v poloze neutrálu N. Zpětný chod
R zařaďte, až vozidlo stojí.
03
Automatická převodovka, Geartronic*
Pokud vůz startujete nebo parkujete, zvolte P.
Pokud chcete páku voliče přesunout z polohy
P, musíte sešlápnout pedál brzdy.
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka. Stisknutím tlačítka
aktivujte elektrickou parkovací brzdu, viz
strana 124.
DŮLEŽITÉ
Při volbě polohy P musí vůz stát.
Schéma řazení u pětistupňové převodovky
Zpátečka (R)
Při volbě polohy R musí vůz stát.
G021350
Neutrální poloha (N)
D: polohy automatického řazení. M (+/–): polohy
manuálního řazení.
Informační displej informuje o poloze voliče
převodových stupňů následovně: P, R, N, D,
S, 1, 2, 3, 4 5 nebo 6, viz strana 71.
Schéma řazení u šestistupňové převodovky
• Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
• Když neřadíte, nenechávejte nohu na
pedálu spojky.
114
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Zabrzďte parkovací
brzdu, když vůz stojí s pákou voliče v poloze
N.
Jízda (D)
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí vyšší a nižší převodové stupně
v závislosti na úrovni akcelerace a rychlosti. Při
přesunutí páky voliče do polohy D z polohy R
musí vůz stát.
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Geartronic – polohy páky voliče při
manuálním řazení (+/-)
Řidič může také řadit převodové stupně
manuálně prostřednictvím automatické převodovky Geartronic. Motor vozu brzdí, když je
pedál plynu uvolněn.
Manuální řazení je umožněno přesunutím páky
z polohy D do boční koncové polohy +/–. Informace na displeji se změní z D na jednu z číslic
1 – 6, a to v závislosti na právě zařazeném
převodovém stupni, viz strana 71.
• Pro zařazení vyššího převodového stupně
posuňte páku dopředu směrem ke znaménku + (plus). Páku uvolněte - vrátí se do
klidové polohy + a –.
nebo
• Pro zařazení nižšího převodového stupně
posuňte páku dozadu směrem ke znaménku – (minus) a uvolněte ji.
Režim manuálního řazení (+/–) můžete zvolit
kdykoliv během jízdy.
Převodovka Geartronic automaticky zařadí
nižší rychlostní stupeň, pokud řidič nechá klesnout rychlost na vhodnou hodnotu pro zařazení
příslušného rychlostního stupně, aby se předešlo škubání a zhasnutí motoru.
Pro návrat do automatického jízdního režimu:
1
• Přesuňte páku do koncové polohy D.
POZNÁMKA
Pokud má převodovka sportovní program,
je možné řadit manuálně pouze v poloze
(+/–) posunutím páky dopředu nebo
dozadu. Indikace na informačním displeji se
změní z S na zobrazení zařazených převodových stupňů 1-6.
Geartronic – sportovní režim (S)1
Sportovní program poskytuje sportovnější
charakteristiky a připouští vyšší otáčky motoru
pro převodové stupně. Současně reaguje
mnohem rychleji na sešlápnutí pedálu plynu.
Během aktivní jízdy je upřednostňováno používání nižších převodových stupňů, což vede
ke zpožděnému řazení nahoru.
Sportovní režim se zařadí přesunutím páky
z polohy D do koncové polohy +/–. Indikátor na
informačním displeji se změní z D na S.
Sportovní režim můžete zvolit kdykoliv během
jízdy.
Geartronic – zimní režim
Na kluzkých vozovkách může být rozjezd
snadnější, když je manuálně zařazen 3.převodový stupeň.
1. Sešlápněte brzdový pedál a přesuňte páku
voliče z polohy D do koncové polohy +/– –
na displeji ve sdruženém přístroji se změní
indikátor zařazeného převodového stupně
z D na číslici 1.
2. Řaďte až na 3. převodový stupeň dvojím
zatlačením páky směrem k + (plus) - na
displeji se změní indikátor zařazeného
převodového stupně z 1 na 3.
03
3. Uvolněte pedál brzdy a opatrně přidávejte
plyn.
„Zimní režim“ převodovky znamená, že vůz
jede s nižšími otáčkami motoru a omezeným
výkonem motoru na poháněná kola.
Kick-down
Pokud zcela sešlápnete pedál plynu (za polohu
normálně považovanou za plnou akceleraci),
převodovka okamžitě zařadí nižší rychlostní
stupeň. Takzvaně podřadí.
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kickdown, převodovka automaticky zařadí vyšší
rychlostní stupeň.
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.
Bezpečnostní funkce
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací program převodovky je vybaven ochranným blo-
Pouze modely D5 a T6.
``
115
03 Prostředí řidiče
Převodovky
kováním řazení dolů, které blokuje funkci kickdown.
03
Převodovka Geartronic neumožní řazení
nižšího rychlostního stupně/kick-down, pokud
by mělo dojít ke zvýšení otáček motoru, které
by způsobilo jeho poškození. Nic se nestane,
pokud se řidič stále pokouší takto zařadit nižší
převodový stupeň při vysokých otáčkách
motoru – zůstane zařazen původní převodový
stupeň.
Při aktivaci funkce podřazení může vůz přeřadit
i o několik rychlostních stupňů v závislosti na
otáčkách motoru. Vůz zařadí vyšší rychlostní
stupeň při dosažení maximálních otáček, aby
se předešlo poškození motoru.
Mechanické blokování řazení
Páka voliče převodových stupňů může být
neomezeně přesouvána mezi polohami N a D.
Ostatní polohy jsou blokovány západkou, která
se uvolňuje blokovacím tlačítkem na páce
voliče převodových stupňů.
Blokování řazení - Neutrál (N)
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo stálo
déle než 3 sekundy (bez ohledu na to, zda běží
motor), páka voliče se zablokuje.
Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou je
možné pohybovat dopředu a dozadu mezi
polohami P, R, N a D.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy N do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být
v poloze II, viz strana 76.
Automatické blokování řazení
Vypnutí blokování páky voliče
automatické převodovky
Automatická převodovka má speciální bezpečnostní systémy:
Blokování klíče
Aby bylo možné vyjmout dálkový ovladač ze
spínací skříňky, musí být páka voliče v poloze
P. Ve všech ostatních polohách páky voliče je
dálkový ovladač s klíčem zablokován.
Parkovací poloha (P)
Stojící vůz s běžícím motorem:
Držte sešlápnutý pedál brzdy, když přesouváte
páku voliče do jiné polohy.
G021351
Elektrické blokování převodovky –
Blokování řazení Parkovací poloha (P)
116
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy P do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být
v poloze II, viz strana 76.
Pokud je vozidlo nepojízdné, např. z důvodu
vybitého akumulátoru, musí být páka voliče
přesunuta z polohy P, aby se s vozidlem mohlo
pohybovat.
Zvedněte pryžovou rohož za středovou
konzolou a otevřete víko.
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Zcela zasuňte čepel klíče. Zatlačte čepel
klíče dolů a držte ji (informace o čepeli
klíče, viz strana 49).
převodovka je vybavena hydraulickým měničem točivého momentu, který přenáší výkon
z motoru na převodovku.
Přesuňte páku voliče z polohy P.
Převodovka Powershift funguje a ovládá se
podobně jako automatická převodovka Gearshift, která je popsána v předchozí kapitole.
Automatická převodovka, Powershift*2
HSA
U funkce HSA (Hill Start Assist) zůstane
brzdová soustava před rozjížděním nebo couváním do kopce natlakována ještě několik
sekund po přesunutí nohy z brzdového pedálu
na plynový pedál.
G021350
Po několika sekundách resp. jakmile řidič zrychlí, toto dočasně zabrzdění vymizí.
D: polohy automatického řazení. M (+/–): polohy
manuálního řazení.
Powershift je šestistupňová automatická
převodovka, ve které se narozdíl od běžné
automatické převodovky používají dvě paralelní mechanické spojky. Běžná automatická
2
Nezapomeňte
Dvojitá spojka v převodovce je vybavena
ochranou proti přetížení, která se aktivuje,
pokud dojde k přehřátí spojky, např. pokud vůz
stojí delší dobu ve svahu se sešlápnutým plynovým pedálem.
Je-li převodovka přehřátá, vůz se začne chvět
a vibrovat, rozsvítí se výstražný symbol a na
informačním displeji se objeví příslušná zpráva.
K přehřátí převodovky může dojít rovněž při
pomalém popojíždění v zácpách (rychlostí
max. 10 km/h) ve svahu nebo s připojeným
přívěsem. Jakmile se vozidlo zastaví, nožní
brzda je sešlápnuta a motor běží na volnoběh,
převodovka se ochladí.
03
Přehřátí z důvodu pomalého popojíždění
v zácpách můžete zabránit postupnou jízdou:
Zastavte vůz a s nohou na brzdovém pedálu
počkejte, dokud se přiměřeně nezvětší vzdálenost k vozu před vámi, popojeďte na tuto
vzdálenost a zase chvíli počkejte s nohou na
brzdovém pedálu.
DŮLEŽITÉ
Ve svahu udržujte vozidlo v klidu sešlápnutím pedálu brzdy - nesešlapujte plynový
pedál. Mohlo by dojít k přehřátí převodovky.
Textová zpráva a akce
V některých situacích se na displeji spolu
s kontrolkou zobrazí i zpráva.
Pouze 4válcový model 2.0T, 2.0T, 2.0F.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
117
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Kontrolka
03
A
Displej
Jízdní charakteristiky
Akce
Přehř. převodov. Přibrzďte
Problémy s udržením rovnoměrné rychlosti
při konstantních otáčkách motoru.
Přehřátá převodovka. Udržujte vozidlo
v klidu sešlápnutím pedálu brzdyA
Přehř. převodov. Bezp. zaparkujte
Výrazné škubání, když je vozidlo v tahu.
Přehřátá převodovka. Okamžitě s vozidlem
bezpečně zastavte.A
Chlazení převod. Nechat motor běž
Není přenášen výkon z důvodu přehřátí
převodovky.
Přehřátá převodovka. Nejrychlejší způsob
ochlazení: Nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N
nebo P, dokud zpráva nezmizí.
Rychlejší ochlazení: nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N nebo P, dokud zpráva nezmizí.
V tabulce jsou tři stupně seřazené podle závažnosti, pokud dojde k přehřátí převodovky. Souběžně s textem na displeji je řidič také informován, že elektronika vozidla dočasně mění
jízdní charakteristiky. V případě potřeby
dodržujte instrukce na informačním displeji.
POZNÁMKA
Příklady v tabulce nenaznačují, že vozidlo
má poruchu, ale sdělují, že byla záměrně
aktivována bezpečnostní funkce, aby se
předešlo poškození jedné ze součástí
vozidla.
118
VAROVÁNÍ
Pokud budete ignorovat výstražný symbol
a text Přehř. převodov. Bezp.
zaparkujte, teplota v převodovce může
stoupnout natolik, že se dočasně přeruší
přenos výkonu mezi motorem a převodovkou, čímž se zabrání funkčním poruchám
spojky - vozidlo se zastaví a nepojede do
doby, než teplota převodovky klesne na
přijatelnou hodnotu.
Více možných zpráv na displeji s příslušnými
návrhy řešení ohledně automatické převodovky, viz strana 136.
Text z displeje automaticky zmizí po provedení
akce nebo po jednom stisknutí tlačítka READ
na pákovém ovladači ukazatelů směru.
03 Prostředí řidiče
Pohon všech kol – AWD*
Pohon všech kol je trvale zařazen
03
Pohon všech kol znamená, že jsou současně
poháněna všechna čtyři kola vozu.
Výkon motoru je rozdělován automaticky mezi
přední a zadní kola. Elektronicky řízený systém
spojky rozděluje výkon na kola, která mají nejlepší přilnavost na aktuálním povrchu vozovky.
Tak je zajištěna nejlepší možná trakce a nedochází k prokluzování kol. Při normální jízdě je
větší část výkonu přenášena na přední kola.
Zlepšená trakce díky pohonu všech kol zvyšuje
bezpečnost jízdy v dešti, na sněhu a ledu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
119
03 Prostředí řidiče
Nožní brzda
Všeobecné informace
Vůz je vybaven dvěma brzdovými okruhy.
Pokud je jeden brzdový okruh poškozen, znamená to, že brzdy brzdí s větším zdvihem
pedálu a s vynaložením větší síly.
03
Vůz je vybaven posilovačem brzd.
VAROVÁNÍ
Posilovač brzd funguje pouze při běžícím
motoru.
Pokud se používá brzda, když neběží motor,
pedál je tuhý a k zabrzdění vozu musí být vyvinuta větší síla.
Ve velmi hornatém terénu nebo při jízdě s velkým zatížením mohou být brzdy odlehčeny
využitím brzdného účinku motoru. Brzdný účinek motoru je nejintenzivnější, pokud se používá při jízdě z kopce stejný převodový stupeň
jako při jízdě do téhož kopce.
Více všeobecných informací o velkém zatížení
vozu, viz strana 306.
Protiblokovací systém brzd
Vůz je vybaven systémem ABS (Anti-lock
Braking System), který předchází zablokování
kol během brzdění. Udržuje řiditelnost vozu
a usnadňuje objetí překážky. Při zásahu ABS
120
můžete pocítit vibrace pedálu brzdy. Jde
o zcela normální jev.
Toto zpoždění je minimalizováno čištěním
brzdového obložení.
Po nastartování motoru a uvolnění brzdy provede systém ABS krátkou kontrolu. Další automatickou kontrolu provede systém ABS při
dosažení rychlosti 40 km/h. To se může projevit znatelnými a slyšitelnými pulzy v brzdovém
pedálu.
Manuální čištění se doporučuje, když jsou
vozovky mokré, před delším odstavením vozu
a po mytí vozu. Proveďte je mírným brzděním
po kratší dobu při jízdě po vozovce.
Nouzová brzdová světla a automatická
výstražná funkce ukazatelů směrů
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě
prudkého brzdění, aby upozornila ostatní
vozidla. Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného brzdění, kdy stále svítí.
Nouzová brzdová světla jsou aktivována při
rychlostech nad 50 km/h v případě prudkého
brzdění a v případě zásahu systému ABS. Jakmile vůz zpomalí na rychlost menší než
10 km/h, brzdová světla přestanou blikat, ale
budou normálně svítit. Současně se aktivuje
výstražná funkce ukazatelů směrů - tato světla
blikají, dokud řidič pomocí plynového pedálu
nezmění otáčky motoru nebo dokud výstražnou funkci nevypne pomocí příslušného tlačítka, viz strana 87.
Čištění brzdových kotoučů
Nános nečistot a vody na brzdových kotoučích
může mít za následek opožděnou reakci brzd.
Asistence při nouzovém brzdění
Funkce Asistence při nouzovém brzdění EBA
(Emergency Brake Assist) pomáhá zvýšit
brzdnou sílu a tím zkrátit brzdnou dráhu.
Systém EBA sleduje způsob brzdění řidiče a v
případě potřeby zvýší brzdnou sílu. Brzdná síla
může být zvýšena až na úroveň, kdy zasahuje
ABS. Při uvolnění tlaku na brzdový pedál se
funkce EBA přeruší.
POZNÁMKA
Když při aktivaci EBA pedál brzdy poklesne
více než obvykle, sešlápněte (přidržte)
v případě potřeby pedál brzdy co nejdál. Po
uvolnění pedálu brzdy brzdění ustane.
03 Prostředí řidiče
Nožní brzda
Kontrolky na sdruženém přístrojovém
panelu
Kontrolka
Popis
Svítí trvale – Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Pokud je
hladina nízká, doplňte brzdovou
kapalinu a zkontrolujte vůz,
abyste zjistili příčinu úniku
brzdové kapaliny.
Svítí nepřerušovaně po dobu
2 sekund, při nastartovaném
motoru – v době, kdy byl motor
naposledy v chodu, se
v systému ABS vyskytla porucha.
VAROVÁNÍ
Pokud svítí varovné kontrolky
a
současně, může se jednat o závadu
v brzdovém systému.
Pokud je výška hladiny brzdové kapaliny
v nádržce normální, dojeďte opatrně do nejbližšího servisu a nechte zkontrolovat
brzdový systém - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
03
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
Důvod úniku brzdové kapaliny je nutné zjistit.
121
03 Prostředí řidiče
Regulace rychlosti ve svahu (HDC)
Všeobecné informace1
03
HDC může být přirovnán k automatické motorové brzdě. Když uvolníte pedál plynu při jízdě
z kopce, vůz je normálně brzděn motorem,
který se snaží udržovat volnoběžné otáčky.
Avšak čím prudší je svah a čím těžší je náklad
ve voze, tím rychleji vůz jede navzdory brzdění
motorem. Ke snížení rychlosti musí pak řidič
využít nožní brzdu.
VAROVÁNÍ
Systém HDC nepracuje za všech situací, je
určen pouze k doplňkové podpoře řidiče.
Konečnou zodpovědnost za bezpečné
řízení má vždy řidič.
Funkce
Provoz
HDC umožňuje vozu jet rychlostí maximálně
10 km/h dopředu s brzděním motorem a couvat rychlostí maximálně 7 km/h. Můžete však
dosáhnout jakékoli rychlosti v rámci převodového stupně sešlápnutím pedálu plynu. Po
uvolnění plynového pedálu, vozidlo rychle zpomalí na 10 nebo 7 km/h, bez ohledu na klesání
svahu a bez potřeby ovládání nožní brzdy.
HDC se zapíná nebo vypíná spínačem na
středové konzole. Kontrolka v tlačítku svítí,
když je funkce zapnuta. V průběhu činnosti
HDC svítí kontrolka
a na displeji se
zobrazí zpráva Hill Descent regulace ZAP.
HDC je funkční pouze při zařazeném prvním
převodovém stupni a zpátečce. U automatické
1
122
HDC je k dispozici u modelu XC70.
POZNÁMKA
HDC nemůže být aktivován, pokud je páka
voliče automatické převodovky v poloze D.
Funkce umožňuje zvýšit/snížit rychlost jízdy
z kopce, přičemž noha je pouze na pedálu
plynu, bez používání nožní brzdy. Citlivost plynového pedálu se snižuje a jeho přesnost se
zvyšuje pomocí plného ovládání, při kterém je
pedál omezen a otáčky motoru udržovány
v omezeném rozsahu. Brzdový systém brzdí
sám a zajišťuje nízkou a rovnoměrnou rychlost
vozidla, takže řidič se může zcela soustředit na
řízení.
HDC je zvláště užitečný v příkrém klesání
s nerovným povrchem vozovky a s kluzkými
částmi. Např. při spouštění člunu na přívěsu
z rampy.
převodovky musí být zvolena poloha 1, která je
zobrazena číslicí 1 na displeji palubního počítače, viz strana 115.
Brzdová světla se automaticky rozsvítí, když
funkce zasahuje. Řidič může vůz kdykoli brzdit
nebo zastavit pomocí nožní brzdy.
HDC se deaktivuje:
• vypínačem na středové konzole,
• pokud je u mechanické převodovky
zařazen vyšší převodový stupeň než 1,
• pokud je u automatické převodovky zvolen
převodový stupeň vyšší než 1 nebo je páka
voliče přesunuta do polohy D.
03 Prostředí řidiče
Regulace rychlosti ve svahu (HDC)
Funkci můžete kdykoli vypnout. Pokud ji
vypnete při jízdě z kopce, brzdný účinek je zrušen pomalu, nikoli naráz.
POZNÁMKA
Pokud je systém HDC aktivní, můžete pozorovat zpoždění mezi sešlápnutím pedálu
plynu a reakcí motoru.
03
123
03 Prostředí řidiče
Parkovací brzda
Parkovací brzda, elektrická
Aktivace parkovací brzdy
Když je ovládací prvek uvolněn nebo je sešlápnut pedál plynu, brzdění je přerušeno.
Funkce
03
Při zabrzdění parkovací brzdy můžete slyšet
slabý zvuk elektrického motoru. Zvuk je možné
slyšet také během automatické kontroly parkovací brzdy.
POZNÁMKA
V případě nouzového brzdění při rychlostech vyšších než 10 km/h zní během brzdění
zvukový signál.
Pokud vůz stojí, když je zabrzděna parkovací
brzda, potom parkovací brzda působí pouze na
zadní kola. Pokud je brzda zabrzděna za jízdy,
když se používá normální nožní brzda, působí
na všechna čtyři kola. Když vůz opět stojí,
brzda opět působí na zadní kola.
Parkování ve svahu
Pokud je vůz zaparkován směrem do kopce;
otočte kola od obrubníku.
Ovládání parkovací brzdy.
Nízké napětí akumulátoru
Je-li napětí akumulátoru příliš nízké, pak nelze
parkovací brzdu ani odbrzdit, ani zabrzdit.
Pokud je napětí akumulátoru příliš nízké,
připojte pomocný akumulátor, viz strana 113.
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Stiskněte ovládací prvek.
3. Uvolněte pedál nožní brzdy a ujistěte se, že
vozidlo stále stojí.
• Při parkování vozu vždy zařaďte 1. převodový stupeň (mechanická převodovka)
nebo přesuňte páku voliče do polohy P
(automatická převodovka).
Kontrolka na přístrojové desce bliká,
dokud není parkovací brzda zcela
zabrzděná. Když kontrolka svítí, je parkovací
brzda zabrzděná.
V nouzi může být parkovací brzda zabrzděna,
když vůz jede, stisknutím ovládacího prvku.
124
Pokud je vůz zaparkován směrem z kopce,
natočte kola k obrubníku.
VAROVÁNÍ
Zvykněte si po zaparkování ve svahu vždy
aktivovat parkovací brzdu - ne vždy stačí
zařadit převodový stupeň nebo P, pokud je
vůz vybaven automatickou převodovkou.
03 Prostředí řidiče
Parkovací brzda
Uvolnění parkovací brzdy
2. Uvolněte pedál spojky a sešlápněte pedál
plynu.
prvku, zatímco se rozjíždíte. Když se vůz začne
rozjíždět dopředu, ovládací prvek uvolněte.
Vozy s automatickou převodovkou
Vozy s funkcí Keyless drive
Manuální odbrzdění
Funkci uvolněte manuálně stisknutím tlačítka
START/STOP ENGINE, potom sešlápněte
pedál brzdy nebo spojky a zatáhněte za ovladač parkovací brzdy.
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
03
2. Silně sešlápněte pedál brzdy.
3. Zatáhněte za ovládací prvek.
Automatické odbrzdění
1. Zapněte si bezpečnostní pás.
Ovládání parkovací brzdy.
2. Nastartujte motor.
Vozy s manuální převodovkou
3. Přesuňte páku voliče do polohy D nebo R
a sešlápněte pedál plynu.
Manuální odbrzdění
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
2. Silně sešlápněte pedál brzdy.
3. Zatáhněte za ovládací prvek.
POZNÁMKA
Parkovací brzda může být odbrzděna také
manuálně, sešlápnutím pedálu spojky namísto pedálu brzdy. Společnost Volvo doporučuje používání pedálu brzdy.
Automatické odbrzdění
1. Nastartujte motor.
POZNÁMKA
Z bezpečnostních důvodů je parkovací
brzda automaticky odbrzděna pouze tehdy,
když běží motor a řidič má zapnutý bezpečnostní pás. U vozů s automatickou převodovkou je parkovací brzda odbrzděna
okamžitě při sešlápnutí pedálu plynu, pokud
je páka voliče je v poloze D nebo R.
Kontrolky
Kontrolka
Popis
Přečtěte si zprávu na informačním displeji
Blikající kontrolka signalizuje, že
parkovací brzda je zabrzděná.
Pokud kontrolka bliká v jakékoli
jiné situaci, znamená to, že
došlo k poruše. Přečtěte si
zprávu na informačním displeji.
Velké zatížení při jízdě do kopce
Velké zatížení, jako například přívěs, může způsobit pojíždění vozu dozadu, když je parkovací
brzda automaticky odbrzděna v prudkém
svahu. Vyhněte se tomu stisknutím ovládacího
``
125
03 Prostředí řidiče
Parkovací brzda
Zprávy
Ruční brzda Doporucen servis - Byla zjištěna závada. Pokud závada přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme servis Volvo.
Pokud se vůz musí zaparkovat před tím, než
byla odhalena porucha, musí být kola natočena
jako při parkování ve svahu a musí být zařazen
1. převodový stupeň (mechanická převodovka)
nebo musí být páka voliče v poloze P (automatická převodovka).
03
Výměna brzdového obložení
Ruční brzda není zcela uvolněna - Závada
bránící v uvolnění ruční brzdy. Kontaktujte
servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo. Pokud se s vozidlem rozjedete při
zobrazení této zprávy, rozezní se varovný signál.
Ruční brzda není zatažena - Závada bránící
v použití ruční brzdy. Pokuste se ji zabrzdit
a odbrzdit. Pokud zobrazení zprávy přetrvává,
kontaktujte servis - doporučujeme servis
Volvo.
Zpráva se také objeví u vozů s mechanickou
převodovkou, když vůz jede pomalu
s otevřenými dveřmi, aby upozornila řidiče, že
parkovací brzda mohla být neúmyslně
odbrzděna.
126
Obložení zadních brzd musí být z důvodu konstrukce elektronické brzdy měněno v odborném servisu - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
03 Prostředí řidiče
HomeLinkŸ *
Všeobecné informace
POZNÁMKA
HomeLinkŸ
nebude fungovat, pokud se vůz
zamkne zvenku.
Původní nastavení dálkového ovládání si
uložte pro případ programování v budoucnu
(např. pokud budete používat jiný vůz).
Bude-li se vůz prodávat, vymažte naprogramovaná nastavení tlačítek.
Kovové sluneční clony není možné použít ve
vozidlech vybavených ovladačem
HomeLinkŸ. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit
jejich funkčnost.
HomeLinkŸ je programovatelný dálkový ovladač, který může ovládat až tři různá zařízení
(např. garážové dveře, alarm, vnější a vnitřní
osvětlení atd.) a nahrazuje tak jejich vlastní dálkové ovladače. HomeLinkŸ je při dodání zabudován do sluneční clony vlevo.
Panel HomeLinkŸ zahrnuje tři programovatelná
tlačítka a jednu kontrolku.
Provoz
Pokud je HomeLinkŸ kompletně naprogramován, je možné jej použít namísto samostatných
původních dálkových ovladačů.
Stiskněte naprogramované tlačítko pro aktivaci garážových dveří, alarmu atd. Kontrolka
svítí po dobu stisknutí tlačítka.
POZNÁMKA
Není-li zapalování aktivováno, systém
HomeLinkŸ bude fungovat 30 minut po
otevření dveří řidiče.
Originální dálkové ovladače je samozřejmě
možné používat souběžně s ovladačem
HomeLinkŸ.
VAROVÁNÍ
Pokud je HomeLinkŸ použitý pro ovládání
garážových dveří nebo vrat, ujistěte se, že
nikdo nestojí v blízkosti dveří nebo vrat,
když jsou v pohybu.
Nepoužívejte dálkový ovladač HomeLinkŸ
pro garážová vrata, která nejsou vybavena
bezpečnostním dorazem a ochranou před
zpětným pohybem. Garážová vrata musí na
překážku reagovat okamžitě, okamžitě se
zastavit a vrátit. Garážová vrata, která
nesplňují výše uvedené podmínky, mohou
způsobit poranění osob. Další informace –
obraťte se prostřednictvím internetu na
dodavatele: www.homelink.com.
03
První programování
V prvním kroku se vymaže paměť v ovladači
HomeLinkŸ. Tento krok nesmí být proveden,
pokud přeprogramováváte pouze jedno tlačítko.
1. Stiskněte dvě vnější tlačítka a přidržte je,
dokud kontrolka nezačne blikat po cca 20
sekundách. Blikání indikuje, že
HomeLinkŸ je v „režimu načítání“ a je
připraven na programování.
2. Umístěte originální dálkový ovladač
5-30 cm od ovladače HomeLinkŸ. Sledujte
kontrolku.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
127
03 Prostředí řidiče
HomeLinkŸ *
Potřebná vzdálenost mezi původním dálkovým ovladačem a ovladačem
HomeLinkŸ závisí na příslušném programovacím zařízení. Možná bude potřeba
více pokusů v různých vzdálenostech.
Před vyzkoušením nové polohy zachovejte
každou polohu po dobu cca 15 sekund.
03
3. Stiskněte tlačítko na původním dálkovém
ovladači a tlačítko na ovladači
HomeLinkŸ, které chcete naprogramovat.
Neuvolňujte tlačítka, dokud kontrolka
nezmění pomalé blikání na rychlé. Rychlé
blikání indikuje úspěšné naprogramování.
4. Naprogramování vyzkoušejte stisknutím
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ a sledováním kontrolky:
• Svítí trvale: Kontrolka se rozsvítí
a zůstane svítit, pokud je tlačítko stisknuté, to znamená, že programování je
dokončeno. Garážové dveře, vrata
apod. by se nyní měly aktivovat při stisknutí naprogramovaného tlačítka na
ovladači HomeLinkŸ.
• Kontrolka svítí přerušovaně: Kontrolka rychle bliká po dobu cca 2 sekund
a potom svítí nepřerušovaně po dobu
cca 3 sekund. Tento proces se opakuje
po dobu asi 20 sekund a indikuje, že
1
128
Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
zařízení má „plovoucí kód“. Garážová
vrata apod. se neaktivují při stisknutí
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ. Pokračujte v programování
následovně.
5. Vyhledejte „programovací tlačítko1“
například na přijímači garážových dveří,
které se obvykle nachází v blízkosti držáku
antény na přijímači. Pokud máte problémy
s nalezením tlačítka – přečtěte si manuál
od dodavatele nebo se na dodavatele
obraťte prostřednictvím internetu:
www.homelink.com.
6. Stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu
přibližně 30 sekund a následující krok musí
být proveden během této doby.
7. Stiskněte programovací tlačítko na ovladači HomeLinkŸ, pokud „programovací
tlačítko“ stále bliká, přidržte je stisknuté po
dobu přibližně 3 sekund a potom je uvolněte. Opakujte sekvenci stisknout/přidržet/uvolnit až třikrát, abyste ukončili programování.
Programování jednotlivých tlačítek
Pokud chcete přeprogramovat jedno z tlačítek,
postupujte následovně:
1. Stiskněte požadované tlačítko na ovladači
HomeLinkŸ a podržte jej stisknuté, dokud
nedokončíte krok 3.
2. Jakmile začne kontrolka na ovladači
HomeLinkŸ blikat, asi po 20 sekundách,
umístěte původní dálkový ovladač 5–
30 cm od ovladače HomeLinkŸ. Sledujte
kontrolku.
Potřebná vzdálenost mezi originálním dálkovým ovladačem a ovladačem HomeLink
závisí na příslušném programovacím
zařízení. Možná bude potřeba více pokusů
v různých vzdálenostech. Před vyzkoušením nové polohy zachovejte každou
polohu po dobu cca 15 sekund.
3. Stiskněte tlačítko na originálním dálkovém
ovladači. Kontrolka začne blikat. Jakmile
se změní pomalé blikání na rychlé – uvolněte obě tlačítka. Rychlé blikání indikuje
úspěšné naprogramování.
4. Naprogramování vyzkoušejte stisknutím
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLink a sledováním kontrolky:
03 Prostředí řidiče
HomeLinkŸ *
• Svítí trvale: Kontrolka se rozsvítí
a zůstane svítit, pokud je tlačítko stisknuté, to znamená, že programování je
dokončeno. Garážové dveře, vrata
apod. by se nyní měly aktivovat při stisknutí naprogramovaného tlačítka na
ovladači HomeLinkŸ.
• Kontrolka svítí přerušovaně: Kontrolka rychle bliká po dobu cca 2 sekund
a potom svítí nepřerušovaně po dobu
cca 3 sekund. Tento proces se opakuje
po dobu asi 20 sekund a indikuje, že
zařízení má „plovoucí kód“. Garážová
vrata apod. se neaktivují při stisknutí
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ. Pokračujte v programování
následovně.
5. Vyhledejte „programovací tlačítko2“
například na přijímači garážových dveří,
které se obvykle nachází v blízkosti držáku
antény na přijímači. Pokud máte problémy
s nalezením tlačítka – přečtěte si manuál
od dodavatele nebo se na dodavatele
obraťte prostřednictvím internetu:
www.homelink.com.
7. Stiskněte programovací tlačítko na ovladači HomeLinkŸ, pokud „programovací
tlačítko“ stále bliká, přidržte je stisknuté po
dobu přibližně 3 sekund a potom je uvolněte. Opakujte sekvenci stisknout/přidržet/uvolnit až třikrát, abyste ukončili programování.
03
Vymazání naprogramování
Vymazat je možné pouze naprogramování
všech tlačítek na ovladači HomeLinkŸ, ne jednotlivých tlačítek.
Stiskněte dvě vnější tlačítka a přidržte je,
dokud kontrolka nezačne blikat po cca 20
sekundách.
> Ovladač HomeLinkŸ je nyní v takzvaném „režimu načítání“ a je opět připraven na programování, viz strana 127.
6. Stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu cca 30
sekund a následující krok musí být proveden během této doby.
2
Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
129
Menu a hlášení......................................................................................
Ovládání klimatizace.............................................................................
Nezávislé palivové topení*....................................................................
Nezávislé topení*...................................................................................
Audiosystém.........................................................................................
RSE – Multimediální systém pro cestující vzadu – Dvě obrazovky* .....
Palubní počítač.....................................................................................
DSTC – Systém řízení stability a trakce................................................
Adaptivní jízdní charakteristiky..............................................................
Tempomat*............................................................................................
Adaptivní tempomat*............................................................................
Sledování vzdálenosti*..........................................................................
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd*.....................
Sledování bdělosti řidiče – DAC*..........................................................
SYSTÉM Driver Alert System - LDW*...................................................
Parkovací asistent*................................................................................
BLIS* – Informační systém mrtvého úhlu..............................................
Komfort v prostoru pro cestující...........................................................
Handsfree s rozhraním Bluetooth*........................................................
Vestavěný telefon*................................................................................
130
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
132
139
147
150
151
164
169
171
173
174
176
184
187
193
196
199
202
206
209
214
KOMFORT A RADOST Z JÍZDY
04 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
Provoz
MENU – vstup do systému menu
Vyhledávací cesty
Pro některé funkce vozu nejsou k dispozici
samostatné funkční klávesy. Dané funkce se
nastavují, aktivují a deaktivují pomocí systému
menu.
EXIT - posune o jeden krok zpět ve
struktuře menu. Dlouhým stisknutím opustíte systém menu.
Aktuální úroveň menu je zobrazena v pravé
horní části displeje středové konzoly. Vyhledávací cesty pro funkce systému menu jsou
v tomto manuálu popsány následovně:
K ovládání navigace se používají některá tlačítka na středové konzole a pravá klávesnice
na volantu.
04
ENTER – výběr položky menu
Nastavení vozidla
Nastavení zamykání
Klávesnice na volantu*
Příklad vyhledání a nastavení funkce pomocí
tlačítek na středové konzole:
Mnoho funkci je standardních, některé jsou
k dispozici pouze pro volitelné výbavy.
Nabídka se pro jednotlivé trhy liší.
1. Stiskněte MENU.
2. Přejděte na požadované menu, e.g.
Nastavení vozidla, pomocí navigačních
tlačítek a stiskněte ENTER - otevře se submenu.
Ovládací prvky středové konzoly
3. Přejděte na Nastavení zamykání a stiskněte ENTER - otevře se nové submenu.
ENTER
EXIT
Navigační tlačítka – nahoru/dolů.
Středová konzola s informačním displejem a ovládacími prvky pro menu.
Numerická klávesnice 1–9
Navigační tlačítko – rolování a výběr položek menu
132
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud jsou na volantu tlačítka ENTER a EXIT,
potom tato tlačítka a navigační tlačítka mají
stejnou funkci jako ovládací prvky na středové
konzole.
4. Přejděte na Způsob odemknutí dveří
a stiskněte ENTER - otevře se submenu
s funkcemi, které lze zvolit.
5. Zvolte si požadovanou možnost a stiskněte ENTER - v prázdném políčku vedle
dané možnosti se objeví křížek.
6. Ukončete programování - jedním dlouhým
stisknutím nebo krátkým tisknutím tlačítka
EXIT projděte přes menu postupně zpět.
Pro pohyb v hierarchii menu mohou být používána místo tlačítek ENTER a EXIT navigační
04 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
tlačítka. Pravá šipka má stejnou funkci jako
ENTER a levá šipka má stejnou funkci jako
EXIT.
Položky menu jsou očíslovány a mohou být
vybírány přímo na numerické klávesnici (pouze
1–9).
Přehled menu
Telefon a zdroje audiosignálu mají zvláštní
hlavní menu. Hlavní menu zdroje audiosignálu
(např. CD) jsou přístupná pouze tehdy, pokud
je příslušný zdroj audiosignálu aktivní, viz
strana 152.
Následující položky menu jsou začleněny
v Hlavní nabídka:
Paměť. vazba klíče auta
Poloha sedadla a zrcátek*
Nastavení vozidla
Informace
Nastavení osvětlení
Nastavení zamykání
Nastavení zrcátek*
Zadní ekvalizér
Nast. varov. před srážk.*
Aut. regulace hlasitosti
Nastav. parkov. kamery*
Obnovit vš. standardní nast.
zvuku
Lane departure warning*
Ovládací síla řízení*
Nastavení jednotek
"Driver Alert" zapnuto
Nastavení klima
Nast. vent. v módu Auto
Časovač recir. vzduchu
Aut. zap. vyhřívání okna
Časový limit vyhřívání sedadla.
Vypnutí vyhřívání sedadla během startování
Obn. stand. nast. klima
Hlavní nabídka AM
Nastavení audio
Omezené zabezpečení1
Tlak v pneumatikách*
1
2
3
4
5
Hlavní nabídka FM
Nastavení FM
Zpravodajství
TP (Dopravní info)
Radiotext
04
PTY (Typ programu)
Rozšíř. nastavení rádia
Nastavení audio2
Hlavní nabídka DAB*3
Hlavní nabídka CD
Náhodný výběr
Vypnuto
Složka4
Místo poslechu
Disk4
Přední ekvalizér
Jeden disk5
K dispozici u některých modelů.
Submenu viz „Hlavní menu nastavení AM/zvuku“.
Viz strana 161.
Pouze v systémech, které umožňují přehrávání zvukových souborů MP3 a WMA.
Pouze v systémech s CD měničem.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
133
04 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
Všechny disky5
TP (Dopravní info)
Nastavení
Nastavení CD
Informace o skladbě
Informace o skladbě*
Zpravodajství
Hlavní nabídka,
TP (Dopravní info)
Nastavení
audio2
Posled. 10 přij. hovorů
Posledních 10 volaných čísel
Nastavení audio2
Telefonní seznam
Kopírovat z mob. tel.
Nastavení USB
Změnit telefon7
Zpravodajství
TP (Dopravní info)
Připojit
Nastavení audio2
Nastavení iPod
Nastavení telefonu
Synchroniz. tel. seznam
Hlavní nabídka, Bluetooth9
Výpis volání
Posl. 10 nepřij. hovorů
Posledních 10 volaných čísel
Hledat
Kopírovat z mob. tel.
Bluetooth*
Připojit mobilní telefon
Připojit telefon10
Bluetooth info pro vůz
Odebrat telefon
Připojit mobilní telefon
Zpravodajství
134
telefon8
Odebrat telefon
Hlavní nabídka iPod
Číslo hlasové schránky
Telefonní seznam
Bluetooth*
Informace o skladbě
Automatická odpověď
Posled. 10 přij. hovorů
Hledat
Hlavní nabídka USB
Možnosti volání
Tóny a hlasitost
Posl. 10 nepřij. hovorů
Úroveň hlasitosti vstupu AUX
5 Pouze v systémech s CD měničem.
2 Submenu viz „Hlavní menu nastavení AM/zvuku“.
6 Platí pro vozidla bez integrovaného telefonu.
7 Pouze pokud je připojen telefon.
8 Pouze pokud není připojen telefon.
9 Platí pro vozidla s integrovaným telefonem a BluetoothTM
10 Pouze pokud není připojen telefon.
Bluetooth6
Výpis volání
Hlavní nabídka AUX
04
audio2
handsfree.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
Bluetooth info pro vůz
Možnosti volání
Nový kontakt
Přidat telefon
Zkopírovat vše
Přidané telefony11
Automatická odpověď
Rychlé vytáčení
Číslo hlasové schránky
Vymazat SIM
Výběr sítě
Vymazat telefon
Požadavek na PIN kód
Stav paměti
Editovat PIN kód
Změnit telefon
Telefon ve vozidle
Přidat telefon
Přidané
telefony11
Nastavení telefonu
Tóny a hlasitost
Synchroniz. tel. seznam
Hlavní nabídka, zabudovaný telefon
Zprávy
Tóny a hlasitost
Přečíst
IDIS
Napsat novou
Vynulování nastavení telefonu
04
Vymazat všechny zprávy
Nastavení zpráv
Možnosti volání
Odeslat moje číslo
Výpis volání
Posl. 10 nepřij. hovorů
Čekající hovor
Posled. 10 přij. hovorů
Automatická odpověď
Posledních 10 volaných čísel
Autom. opakování
Vymazat výpis
Číslo hlasové schránky
Délka hovorů
Přesměřování
Změnit telefon9
Telefonní seznam
Telefon ve vozidle
Hledat
11 Maximálně 5 telefonů.
9 Platí pro vozidla s integrovaným
Nastavení telefonu
telefonem a BluetoothTM handsfree.
``
135
04 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
Sdružený přístrojový panel
Zpráva
Přehled menu
Pro některé z dále uvedených položek menu
musí být ve voze nainstalovány jisté funkce
a hardware.
Km do prázdné nádrže
Průměr
Okamžitá
Průměr. rychlost
DSTC
04
Aktuální rychlost12
Informační displej a ovládací prvky pro menu.
READ – přístup k seznamu zpráv
a potvrzení zprávy.
Kolečko – pohyb mezi položkami menu.
Tlak v pneu Kalibrace*
Časov.park.top.
1/213*
Časov.park.větr 1/2*
Režim park. čas.*
RESET – vynulování aktivní funkce. Používá se v určitých případech k volbě/aktivaci funkce, viz vysvětlení pod každou
příslušnou funkcí.
Menu zobrazená na informačních displejích ve
sdruženém přístrojovém panelu jsou řízena
levým pákovým přepínačem. Menu zobrazovaná v závislostí na poloze klíče, viz strana 76.
Pokud se zobrazí zpráva, musí být potvrzena
tlačítkem READ, aby se menu zobrazila.
12 Pouze některé trhy.
13 Může být nastaveno
136
pouze při vypnutém motoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Přímý start nezáv. topení*
Přímý start elekt.topení*
Přímý start park.větrání*
Příd. topení auto*
Top. zbyt. tepla*
Text zprávy na informačním displeji.
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky se na informačním displeji objeví
příslušná zpráva. Chybové zprávy jsou uloženy
v seznamu v paměti, dokud není porucha
odstraněna.
Stiskněte READ pro potvrzení a listování mezi
zprávami.
04 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
POZNÁMKA
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Jestliže je zobrazena varovná zpráva, když
používáte palubní počítač, musí být zpráva
přečtena (stiskněte tlačítko READ), dříve
než budete moci pokračovat v předchozí
činnosti.
Doporučen
servisA
Doporučujeme, abyste
co nejdříve navštívili
autorizovaný servis
Volvo a nechali vozidlo
zkontrolovat.
Termín údržby
vypršel
Zpráva
Popis
Viz manuálA
Přečtěte si příručku pro
uživatele.
Pokud nejsou dodržovány servisní intervaly,
záruka nekryje poškozené díly. Doporučujeme, abyste údržbu
svěřili autorizovanému
servisu Volvo.
Bezpečně
zastavteA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Rezervujte čas
na údržbu
Čas pro objednání pravidelné údržby. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
Převodový olej
Nutná výměna
Doporučujeme, abyste
co nejdříve navštívili
autorizovaný servis
Volvo a nechali vozidlo
zkontrolovat.
Vypněte motorA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Čas pro pravid.
údržbu
Čas pro pravidelnou
údržbu. Doporučujeme,
abyste kontaktovali
autorizovaný servis
Volvo. Tato doba je
určována podle počtu
ujetých kilometrů,
počtu měsíců od
poslední prohlídky, provozní doby motoru
a kvality oleje.
Nízký výkon
převodovky
Převodovka není
schopna fungovat
v plném rozsahu. Jeďte
pomalu, dokud
zpráva B nezmizí.
Nutný servisA
Doporučujeme, abyste
neprodleně přivolali
autorizovaný servis
Volvo a nechali vozidlo
zkontrolovat.
04
Pokud se zpráva zobrazuje opakovaně: Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
``
137
04 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
04
A
B
138
Zpráva
Popis
Horká převodov. Snižte
rychlost
Jeďte plynuleji nebo
s vozidlem bezpečně
zastavte. Zařaďte neutrál a nechte motor
běžet ve volnoběžných
otáčkách, dokud
zpráva nezmizíB.
Horká převodov. Bezpečně
zastav.
Kritická závada. Okamžitě s vozidlem bezpečně zastavte. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis VolvoB.
Dočasně VYPA
Funkce byla dočasně
vypnuta a je automaticky resetována za
jízdy nebo po opětovném nastartování
motoru.
Vybitá baterie
Úsporný režim
Audiosystém se vypnul
z důvodu úspory energie. Dobijte akumulátor.
Součást zprávy, která se zobrazí společně s informací
o místě, kde došlo k problému.
Další zprávy týkající se automatické převodovky, viz
strana 117.
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Všeobecné informace
Klimatizace
Vůz je vybaven elektronicky řízenou klimatizací
(ECC). Systém klimatizace chladí nebo topí,
stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu
v prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
Klimatizaci (AC) můžete vypnout, ale pro
zajištění optimálního komfortu z hlediska klimatu v prostoru pro cestující a pro zabránění zamlžení oken by klimatizace měla být
stále zapnutá.
Umístění čidel
• Sluneční čidlo* se nachází na horní straně
palubní desky.
• Čidlo teploty v prostoru pro cestující se
nachází pod ovládacím panelem klimatizace.
• Čidlo venkovní teploty je umístěno na vnějším zpětném zrcátku.
• Čidlo vlhkosti* je umístěno na zpětném
zrcátku v interiéru.
POZNÁMKA
Nezakrývejte čidla oděvem ani jinými
předměty.
Skutečná teplota
Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním
podmínkám s ohledem na rychlost vzduchu,
vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci, které
ovlivňují interiér a exteriér vozu.
Systém zahrnuje čidlo slunečního svitu*, které
detekuje stranu, ze které svítí slunce do prostoru pro cestující. To znamená, že se může lišit
teplota mezi pravými a levými větracími otvory
bez ohledu na nastavení stejné teploty pro obě
strany.
Boční okna a střešní okno
Aby klimatizace fungovala optimálně, měla by
být zavřena boční okna i střešní okno, pokud je
jím vůz vybaven.
Zamlžení oken
Odstraňte zamlžení zvnitřní strany oken primárně pomocí funkce vyhřívání.
Abyste snížili riziko zamlžení, udržujte okna
čistá a používejte čistič na okna.
Dočasné vypnutí klimatizace
Když motor vyžaduje plný výkon, např. při
maximální akceleraci nebo jízdě do kopce
s přívěsem, klimatizace může být dočasně
vypnuta. Pak může v prostoru pro cestující
dojít k dočasnému zvýšení teploty.
Kondenzace
Za teplého počasí se může pod vozem objevit
kondenzát z klimatizace. Jde o zcela normální
jev.
Led a sníh
Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním
oknem).
04
Zjišťování a odstraňování závad
Využijte služeb servisu, který vlastní autorizaci
pro vyhledávání a odstraňování závad
v systému klimatizace. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Chladivo
Klimatizace obsahuje chladivo R134a, viz
strana 308. Toto chladivo neobsahuje chlór
a není tedy absolutně škodlivé pro ozónovou
vrstvu. Využijte služeb servisu, který vlastní
autorizaci pro plnění/výměnu chladiva systému
klimatizace. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Funkce úplného větrání
Funkce současně otevře/zavře všechna boční
okna a může být používána například k rychlé
výměně vzduchu za horkého počasí, viz
strana 58.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
139
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro
cestující je čištěn filtrem. Ten musí být měněn
v pravidelných intervalech. Doporučený interval pro výměnu filtru je v každém předepsaném
servisním plánu. Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí, měňte filtr častěji.
POZNÁMKA
04
Existují různé typy filtru pro prostor pro
cestující. Ujistěte se, že je instalován
správný filtr.
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
Tato položka volitelné výbavy udržuje prostor
pro cestující čistý, bez alergenů a substancí
způsobujících astma. Další informace o příslušenství CZIP najdete v brožuře, kterou jste
obdrželi při zakoupení vozu.
Zahrnuje následující:
• Rozšířená funkce ventilátoru, což znamená, že ventilátor se zapne při otevření
vozu dálkovým ovladačem s klíčem. Ventilátor plní prostor pro cestující čerstvým
vzduchem. Funkce se zapíná v případě
potřeby a vypíná se automaticky po určité
době, nebo když se otevřou jedny z dveří
prostoru pro cestující. Doba, po kterou
pracuje ventilátor, se postupně zkracuje,
140
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
tak jak se snižuje jeho potřeba do stáří
vozidla 4 roky.
• Systém kvality vzduchu v interiéru IAQS je
plně automatický systém, který čistí
vzduch v prostoru pro cestující od znečisťujících látek, jako jsou pevné částice,
uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón.
POZNÁMKA
U vozidel vybavených příslušenstvím CZIP
se filtr systému kvality vzduchu IAQS musí
měnit každých 15 000 km nebo jednou za
rok. Mění se však do 75 000 km nad 5 let.
Ve vozech bez CZIP se filtr IAQS musí měnit
při normální servisní prohlídce.
• Rychlost ventilátoru v automatickém
režimu*, viz strana 143.
• Recirkulace vzduchu v prostoru pro cestující řízená časovým spínačem, viz
strana 144.
• Automatické vyhřívání zadního okna, viz
strana 100.
Všechny funkce klimatizace se vrátí do původního nastavení pomocí volby RESET na displeji.
Distribuce vzduchu
Používání testovaných materiálů ve
vybavení interiéru.
Materiály byly vyvinuty tak, aby bylo minimalizováno množství prachu v prostoru pro cestující a přispívají ke snadnému udržování prostoru pro cestující v čistotě. Koberce v prostoru
pro cestující i v zavazadlovém prostoru jsou
vyjímatelné a lze je snadno čistit. Používejte
čisticí prostředky a prostředky pro péči o vůz
doporučené společností Volvo, viz
strana 290.
Nastavení menu
Výchozí nastavení tří funkcí klimatizace lze
měnit na středové konzole, viz strana 132:
G017699
Filtr klimatizace
Vstupní vzduch je rozdělen mezi 20 různých
větracích otvorů v prostoru pro cestující.
Distribuce vzduchu je v režimu AUTO* plně
automatická.
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
V případě potřeby může být řízena manuálně,
viz strana 145.
Ovládání klimatizace
Ventilační otvory ve sloupcích dveří
Elektronicky řízená klimatizace, ECC
Ventilační otvory v palubní desce
G021367
G021368
04
Otevřeno
Zavřeno
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení
Nasměrujte vnější ventilační otvory na boční
okna, aby bylo odstraněno zamlžení.
Určité množství vzduchu z těchto otvorů proudí
vždy, aby bylo udrženo dobré klima v prostoru
pro cestující.
Zavřeno
Otevřeno
Větraná přední sedadla*, levá strana
Horizontální nastavení
Ventilátor
Vertikální nastavení
Vyhřívání předních sedadel, levá strana
Nasměrujte ventilační otvory na okna, aby bylo
odstraněno zamlžení.
Nasměrujte ventilační otvory do prostoru pro
cestující, aby bylo na zadním sedadle udrženo
komfortní klima.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že malé děti mohou být
citlivé na proudění vzduchu a průvan.
Distribuce vzduchu
Vyhřívání předních sedadel, pravá strana
AUTO
Větraná přední sedadla*, pravá strana
Řízení teploty, pravá strana
AC ONOFF – Zapnutí/vypnutí klimatizace
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek, viz strana 100.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
141
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Rychlé odstranění námrazy (Max. defroster)
Recirkulace/systém kvality vzduchu
Řízení teploty, levá strana
Provoz
Větraná přední sedadla*
04
Větraná přední sedadla
mohou být specifikována
pouze, pokud je vozidlo vybaveno klimatizací ECC. Systém
větrání se skládá z ventilátorů
v sedadlech a opěradlech,
které odsávají vzduch
z čalounění sedadel. Chladicí efekt zvyšuje
chlazení prostoru pro cestující.
Větrání je regulováno klimatizací, přičemž je
brána v úvahu teplota sedadla, sluneční záření
a venkovní teplota.
Větrání je možné používat zároveň s vyhříváním
sedadla. Funkci je možné například použít
k vysušení vlhkého oděvu.
Systém větrání je možné aktivovat při běžícím
motoru. K dispozici jsou tři různé úrovně chladicího a sušícího výkonu:
142
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
• Úroveň III: Pro nastavení maximálního
výkonu stiskněte tlačítko jednou - svítí tři
kontrolky.
• Úroveň II: Pro nastavení nižšího výkonu
stiskněte tlačítko dvakrát - svítí dvě kontrolky.
• Úroveň I: Pro nastavení nejnižšího výkonu
stiskněte tlačítko třikrát - svítí jedna kontrolka.
Pro vypnutí funkce stiskněte tlačítko čtyřikrát –
nesvítí žádná kontrolka.
POZNÁMKA
Větrání sedadel by měli lidé citliví na průvan
používat opatrně. Pro dlouhodobé použití
doporučujeme úroveň komfortu I.
DŮLEŽITÉ
Větrání sedadel není možné spustit, pokud
je teplota v prostoru pro cestující nižší než
5 °C. Předchází se tak prochladnutí osob
sedících na sedadle.
Ventilátor
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku. Pokud je zvolena
funkce AUTO, rychlost ventilátoru je řízena automaticky.
Předtím nastavená rychlost je
změněna.
POZNÁMKA
Je-li ventilátor úplně vypnutý, klimatizace
není zapnuta a hrozí nebezpečí zamlžení
oken.
Vyhřívaná sedadla
Přední sedadla
Stiskněte tlačítko jednou pro
nejvyšší úroveň vyhřívání –
svítí tři kontrolky.
Stiskněte tlačítko dvakrát pro
nižší úroveň vyhřívání – svítí
dvě kontrolky.
Stiskněte tlačítko třikrát pro nejnižší úroveň
vyhřívání – svítí jedna kontrolka.
Stiskněte tlačítko čtyřikrát pro vypnutí
vyhřívání – nesvítí žádná kontrolka.
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Během startování je vyhřívání vypnuté. Pokud
bylo vyhřívání zapnuté, automaticky se vypne
okamžitě po vypnutí motoru. Automatické spuštění vyhřívání lze aktivovat/deaktivovat
v menu Nastavení klima Vypnutí vyhřívání
sedadla při startování
Vyhřívání sedadla se po chvíli automaticky
vypne. Tuto funkci lze aktivovat/deaktivovat
v menu Nastavení klima Časový limit
vyhřívání sedadla.
Popis systému menu, viz strana 132.
VAROVÁNÍ
Vyhřívané sedadlo by nemělo být používáno
lidmi, kteří mají potíže s vnímáním zvýšení
teploty z důvodu ztráty smyslové vnímavosti
nebo z nějakého důvodu mají potíže s ovládáním vyhřívání sedadel. V opačném
případě hrozí poranění v důsledku popálení.
Distribuce vzduchu
Postava se skládá ze tří tlačítek. Když jsou stisknuta tlačítka, kontrolka před příslušnou částí postavy svítí a signalizuje, která distribuce
vzduchu je zvolena, viz
strana 145.
Auto
Řízení teploty
Funkce Auto reguluje automaticky teplotu, klimatizaci,
rychlost ventilátoru, recirkulaci a distribuci vzduchu.
Pokud vyberete jednu nebo více funkcí
manuálně, ostatní funkce budou řízeny automaticky. Při stisknutí AUTO se zapne snímač
kvality vzduchu a všechna manuální nastavení
se vypnou. Na displeji se zobrazí AUTO
TEPLOTA.
Teploty na straně řidiče
a straně spolujezdce mohou
být nastaveny nezávisle.
Při nastartování se vyvolá
předcházející nastavení.
POZNÁMKA
Topení nebo chlazení nemohou být urychleny volbou vyšší nebo nižší teploty než je
požadovaná teplota.
Rychlost ventilátoru v automatickém režimu
může být nastavena v menu: Nastavení klima
Nast. vent. v módu Auto. Vyberte jednu
z možností Nízké otáčky, Střední otáčky
nebo Vysoké otáčky:
AC – Zapnutí/vypnutí klimatizace
• Nízké otáčky – automatické řízení venti-
OFF:Při aktivaci funkce
vyhřívání se automaticky
zapne klimatizace (tu je možné vypnout tlačítkem AC).
látoru. Přednost má malé proudění vzduchu.
• Střední otáčky – automatické řízení venti-
04
ON: Klimatizace je řízena
funkcí systému Auto. Takto je
nasávaný vzduch ochlazován
a odvlhčován.
látoru.
• Vysoké otáčky – automatické řízení ventilátoru. Přednost má silné proudění vzduchu.
Popis systému menu, viz strana 132.
``
143
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Odstranění námrazy
Používá se k rychlému odstranění námrazy a zamlžení
z čelního a bočních oken.
Vzduch proudí na okna. Kontrolka v tlačítku pro odstranění námrazy svítí, pokud je
funkce aktivní.
04
Provede se následující, aby bylo zajištěno
maximální odvlhčení vzduchu v prostoru pro
cestující:
• klimatizace je automaticky zapnuta
• automaticky jsou vypnuty recirkulace
a systém kvality vzduchu.
Klimatizace muže být vypnuta manuálně
pomocí tlačítka AC. Po vypnutí vyhřívání se
systém klimatizace vrátí do předchozího nastavení.
Recirkulace/systém kvality vzduchu
Systém kvality vzduchu*
Recirkulace
Systém kvality vzduchu
odděluje plyny a částice,
redukuje pachy a znečišťující
částice v prostoru pro cestující. Pokud je kontaminován
vnější vzduch, je uzavřen
přívod vzduchu a je zapnuta
recirkulace. Při stisknutí tlačítka AUTO se vždy
zapne snímač kvality vzduchu.
Pokud je recirkulace zapnuta,
svítí pravá oranžová kontrolka
v tlačítku. Tato funkce může
být použita, když chcete
zabránit nasávání znečistěného vzduchu zvenku, např.
výfukových plynů do prostoru
pro cestující. Je-li zapnuta tato funkce, vzduch
v prostoru pro cestující je recirkulován, do vozu
není nasáván žádný vzduch zvenku.
POZNÁMKA
Jestliže je zapnuta recirkulace příliš dlouho,
hrozí nebezpečí zamlžení vnitřních stran
oken.
Časový spínač
Když je aktivovaný časový spínač, systém
vypne manuálně zapnutou recirkulaci na dobu
závislou na vnější teplotě. Tím se sníží riziko
námrazy, zamlžení a zhoršení kvality vzduchu.
Funkce se aktivuje/deaktivuje v menu
Nastavení klima Časovač recir. vzduchu.
Popis systému menu, viz strana 132.
Zapnutí recirkulace/snímače kvality
vzduchu
Mezi těmito třemi funkcemi
můžete přepínat opakovaným
tisknutím tlačítka.
• Levá oranžová kontrolka svítí – snímač
kvality vzduchu je vypnutý. Není zapnuta
recirkulace, do vozu proudí pouze čerstvý
vzduch.
• Prostřední zelená kontrolka svítí – recirkulace není zapnuta, za předpokladu, že není
zapotřebí k chlazení za horkého počasí.
• Pravá oranžová kontrolka svítí – recirkulace je zapnuta.
POZNÁMKA
Pokud vyberete odstranění námrazy, je
recirkulace vždy vypnuta.
144
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
POZNÁMKA
Zapnutí recirkulace
Zapínání/vypínání recirkulace
se provádí opakovaným tisknutím tlačítka. Kontrolka
svítí, když je recirkulace
zapnutá.
Snímač kvality vzduchu musí být vždy
zapnutý, aby byl v prostoru pro cestující
vždy co nejlepší vzduch.
Doba zapnutí recirkulace je za chladného
počasí omezená v důsledku zvýšeného
zamlžování oken.
Pokud se okna začnou zamlžovat zevnitř,
vypněte snímač kvality vzduchu a k odstranění zamlžení oken využijte funkce odstranění námrazy z čelního okna, bočních oken
a zadního okna.
04
Tabulka distribuce vzduchu
Distribuce vzduchu
Použití
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na okna.
Určité množství vzduchu
proudí ventilačními
otvory. Vzduch není recirkulován. Klimatizace je
vždy zapnuta.
rychlé odstranění
námrazy a zamlžení.
Vzduch proudí na podlahu a okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory v palubní
desce.
zajištění klimatického
komfortu a dobrého
odstraňování zamlžení za
chladného nebo vlhkého
počasí.
Proud vzduchu na čelní
okno a boční okna. Určité
množství vzduchu proudí
ventilačními otvory.
zabránění zamlžení
a námrazy v chladném
a vlhkém klimatu, (toto
neumožňuje příliš nízká
rychlost ventilátoru).
Vzduch proudí na podlahu a ventilačními otvory
v palubní desce.
za slunečného počasí při
nižších venkovních teplotách.
``
145
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
04
146
Distribuce vzduchu
Použití
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na čelní
okno a ventilačními otvory
v palubní desce.
zajištění klimatického
komfortu za horkého
a suchého počasí.
Vzduch proudí na podlahu. Určité množství
vzduchu proudí ventilačními otvory v palubní
desce a na okna.
pro přímé topení nebo
ochlazování v oblasti
podlahy
Vzduch proudí ventilačními otvory v palubní
desce do oblasti hlavy
a hrudi.
zajištění účinného ochlazování za horkého počasí.
Vzduch proudí na podlahu, ventilačními otvory
v palubní desce a na
okna.
chladnější vzduch
v oblasti podlahy nebo
teplejší vzduch trochu
výše za chladného počasí
nebo horkého a suchého
počasí.
04 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé palivové topení*
Nezávislé topení
Doplňování paliva
Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý
nebo hladina paliva je příliš nízká, nezávislé
topení se automaticky vypne a na informačním
displeji se objeví zpráva. Potvrďte zprávu jedním stisknutím tlačítka READ na pákovém
přepínači ukazatelů směru, viz strana 148.
Všeobecné informace o nezávislém
topení
Nezávislé topení vyhřívá motor a prostor pro
cestující a je možné je spustit přímo nebo
prostřednictvím časového spínače.
Prostřednictvím časového spínače je možné
nastavit dva různé časy. Tyto časy odpovídají
času, kdy bude vůz vytopen a připraven k jízdě.
Elektronický systém vozu na základě venkovní
teploty spočítá, s jakým předstihem má být
nezávislé topení zapnuto.
Topení není možné zapnout, pokud venkovní
teplota přesáhne 15 °C. Při teplotě -5 °C nebo
nižší je maximální doba chodu nezávislého
topení omezena na 50 minut.
VAROVÁNÍ
Při používání nezávislého topení musí být
vůz na venkovním prostranství.
Akumulátor a palivo
DŮLEŽITÉ
Opakované používání nezávislého topení ve
spojení s jízdou na krátké vzdálenosti může
vybít akumulátor a zhoršit startování.
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo se může vznítit. Před začátkem čerpání paliva vypněte nezávislé
topení.
04
S vozidlem byste měli jezdit stejnou dobu,
jakou bylo používáno nezávislé topení, aby
se akumulátor ve vozidle adekvátně dobil
a byla tedy doplněna energie spotřebovaná
topením, pokud je používáno pravidelně.
Na informačním displeji zkontrolujte, že je
nezávislé topení vypnuté. Pokud je nezávislé topení v chodu, informační displej zobrazuje zprávu Nezáv. topení ZAP.
POZNÁMKA
Když nezávislé topení pracuje, může vycházet kouř z pravého podběhu, což je zcela
normální.
Parkování ve svahu
Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem
z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do nezávislého topení.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
147
04 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé palivové topení*
G025102
04
Popis
Předehř.
paliva
ZAP
Topení je zapnuté
a běží.
Nastav.
čas. pro
Předehř.
paliva
Nastavený čas
topení se aktivuje
po vytáhnutí dálkového ovladače
ze spínací skříňky
a po opuštění vozu
- v nastavený čas
se spustí vytápění
motorového prostoru a prostoru pro
cestují.
Tlačítko READ
Ovládací kolečko
Tlačítko RESET
G025102
Více informací o informačním displeji a tlačítku
READ, viz strana 136.
Kontrolky a zprávy na displeji
Pokud je aktivováno nastavení časového spínače nebo položka Přímé
spuštění, rozsvítí se informační kontrolka ve
sdruženém přístrojovém panelu a na informačním displeji se zobrazí vysvětlující text a rozsvítí
další kontrolka. V tabulce jsou uvedeny kontrolky a texty, které se objeví na displeji.
148
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Topení
vypnuto
Vybitá
baterie
Kontrolka
G025102
Displej
Topení bylo
vypnuto elektronikou vozidla, aby
bylo možné motor
nastartovat.
G025102
Kontrolka
G025102
Provoz
Displej
Popis
Topení
vypnuto
Málo
paliva
Nastavení topení
není možné
z důvodu malého
množství paliva
(přibližně 7 litrů) důvodem je
usnadnění startování motoru a jízdy
na vzdálenost
cca. 50 km.
Nezávislé
topení
Doporučen
servis
Topení nepracuje.
Kontaktuje servis
a nechejte jej opravit. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
Text na displeji se vymaže automaticky po
určité době nebo po stisknutí tlačítka READ na
pákovém přepínači.
04 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé palivové topení*
Přímé spuštění a okamžité vypnutí
Nastavení časového spínače
1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte
Přímé spuštění - park. topení.
Čas, kdy je vůz vytopen a připraven k jízdě,
udává časový spínač.
2. Stisknutím tlačítka RESET proveďte výběr
mezi ZAP a VYP.
Vyberte ČASOVAČ 1 nebo ČASOVAČ 2.
ZAP: nezávislé topení je zapnuté manuálně
nebo prostřednictvím naprogramovaného
časového spínače.
VYP: nezávislé topení je vypnuté.
Po přímém spuštění bude nezávislé topení
aktivní po dobu 50 minut.
Vytápění prostoru pro cestující začne, když
chladicí kapalina motoru dosáhne správnou
teplotu.
POZNÁMKA
Vůz je možné nastartovat a jet s ním, i když
nezávislé topení běží.
POZNÁMKA
Časovač lze naprogramovat pouze, pokud
je dálkový ovladač v poloze I, viz strana 76
- programování se musí tedy provést před
nastartováním motoru.
gramovat druhý čas spuštění prostřednictvím
časovače Čas.park.top.2.
Tento alternativní čas se nastavuje stejně jako
Čas.park.top.1.
Deaktivace zapnutí topení časovým
spínačem
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout manuálně před uplynutím doby.
Postupujte následovně:
1. Stiskněte READ.
1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte
Čas.park.top.1.
2. Krátce stiskněte tlačítko RESET, nastavované hodiny začnou blikat.
3. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou hodinu.
4. Krátkým stisknutím tlačítka RESET se
přesunete na nastavení blikajících minut.
5. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadované minuty.
6. Krátkým stisknutím tlačítka RESET
potvrďte nastavení.
7. Stisknutím tlačítka RESET zapněte časovač.
Po nastavení časovače Čas.park.top.1 je
možné otáčením ovládacího kolečka napro-
04
2. Pomocí ovládacího kolečka rolujte na text
Čas.park.top.1 nebo 2.
> Na displeji bliká text ZAP.
3. Stiskněte RESET.
> Zobrazí se text VYP a nezávislé topení
se vypne.
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout podle instrukcí v části „Přímé spuštění
a okamžité vypnutí“, viz strana 149.
Hodiny/časový spínač
Časový spínač topení je propojen s hodinami
ve vozidle.
POZNÁMKA
Veškerá nastavení časových spínačů se
vymažou při resetování hodin ve vozidle.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
149
04 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení*
Všeobecné informace o nezávislém
topení
Topení v prostoru pro cestující*
Pokud je nezávislé topení doplněno časovačem, lze toto topení použít jako nezávislé
topení v prostoru pro cestující, viz strana 147.
V chladném podnebí1 může být pro dosažení
správné provozní teploty motoru a dostatečného vyhřívání prostoru pro cestující zapotřebí
nezávislé topení.
Elektrické nezávislé topení
U vozů s některými typy zážehových motorů2
je do systému ovládání klimatizace ve vozidle
integrováno elektrické nezávislé topení.
Přídavné nezávislé topení
04
Do vozů se vznětovým motorem se montuje
přídavné nezávislé topení.
Topení se spustí automaticky, když je potřebné
další teplo, pokud motor běží.
Topení se vypne automaticky při dosažení
správné teploty nebo při vypnutí motoru.
Tlačítko READ
Ovládací kolečko
Tlačítko RESET
POZNÁMKA
Když přídavné topení pracuje, může vycházet kouř z pravého podběhu, což je zcela
normální.
Režim auto nebo vypnutí
Přídavné topení může být v případě jízdy na
krátkou vzdálenost vypnuto.
1
2
150
1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte Příd.
topení auto.
2. Stisknutím tlačítka RESET proveďte výběr
mezi ZAP a VYP.
POZNÁMKA
Možnosti v menu jsou vidět pouze, pokud je
ovladač v poloze I - nastavení se musí tedy
provést před nastartováním motoru.
Informace o konkrétním podnebí v dané zeměpisné oblasti vám podá autorizovaný prodejce Volvo.
Informace o konkrétních motorech vám podá autorizovaný prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
V částečně chladném podnebí1 se ve vozech
se vznětovými motory místo přídavného nezávislého topení používá elektrické nezávislé
topení.
Topení se neovládá manuálně, ale automaticky
po nastartování motoru v případě, kdy
venkovní teplota je nižší než 14 °C. Jakmile je
v prostoru pro cestující dosažena nastavená
teplota, topení se vypne.
04 Komfort a radost z jízdy
Audiosystém
Všeobecné informace
Audiosystém může být vybaven různými
možnostmi a je jedním z následujících tří
základních verzí:
• Performance
• High Performance
• Premium Sound
Pokud je audiosystém zapnutý, když vypnete
motor, automaticky se při příštím nastartování
motoru zapne.
Klávesnice na volantu*
Přehled
Verze systému je zobrazena na displeji, když
audiosystém zapnete.
04
Dolby Surround Pro Logic II a značka Dolby
jsou ochranné známky Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Dolby Surround Pro
Logic II System je vyráběn na základě licence
od Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Polohy klíče a dálkového ovladače
s klíčem
Audiosystém může být používán bez dálkového ovladače s klíčem ve spínací skříňce
15 minut.
POZNÁMKA
Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací
skříňky, když používáte audiosystém a je
vypnutý motor. To je nezbytné, aby nedošlo
k vybití akumulátoru vozu.
1
Potvrzení volby v systému menu, přijetí
telefonního hovoru.
Vstup pro externí zdroj audio signálu; AUX
a USB* (např. iPodŸ1)
Vstup do systému menu. Přerušení
aktuální funkce, ukončení/odmítnutí telefonního hovoru, vymazání vložených
znaků.
Klávesnice na volantu
Hlasitost
Ovládací panel na středové konzole
Krátkým stisknutím můžete procházet
skladby na CD nebo předvolby rozhlasových stanic. Dlouhý stisk slouží k rychlému
procházení skladeb na CD nebo k vyhledání další stanice.
Ovládací panel s konektorem pro připojení
sluchátek*
Ochranná známka iPod náleží společnosti Apple Computer Inc.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
151
04 Komfort a radost z jízdy
Audiosystém
Zadní ovládací panel se zásuvkou pro
sluchátka*
Pro nejlepší reprodukci zvuku jsou doporučena
sluchátka s impedancí 16-32 Ohmů a citlivostí
102 dB nebo vyšší.
Rolování/vyhledávání dopředu a dozadu
Krátkým stisknutím tlačítka (2) můžete procházet skladby na CD nebo předvolby rozhlasových stanic. Dlouhý stisk slouží k rychlému procházení skladeb na CD nebo k vyhledání další
stanice.
Omezení
• Zdroj audiosignálu (FM, AM, CD atd.)
přehrávaný v reproduktorech nemůže být
ovládán ze zadního ovládacího panelu.
04
Funkce zvuku
MODE - Vyberte mezi AM, FM, CD, AUX,
USB* (např. iPodŸ), DAB1/DAB2*
a Vypnuto/Zapnuto. Připojení prostřednictvím AUX nebo USB, viz strana 154.
VOLUME – Nastavení hlasitosti a vypínač
Hlasitost zvuku a automatické řízení
hlasitosti
Audiosystém kompenzuje rušivé zvuky v prostoru pro cestující zvyšováním hlasitosti se zvyšující se rychlostí vozidla. Úroveň kompenzace
může být nastavena na nízkou, střední a vysokou. Vyberte úroveň v menu Nastavení audio
Aut. regulace hlasitosti.
POZNÁMKA
Středová konzola, ovládací prvky pro funkce
zvuku.
Aktivace/deaktivace
AM, FM a CD - Interní zdroje audia
Ovládací panel se aktivuje pomocí MODE.
Deaktivace je možná dlouhý. stisknutím
MODE nebo vypnutím motoru.
MODE – Rolování mezi externími zdroji
audia (AUX, USB* a DAB1/DAB2*). Pro
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Navigační tlačítko
Vstup AUX může být používán například pro
připojení přehrávače MP3, který nemá připojení USB, viz strana 154.
Rolování/vyhledávání dopředu a dozadu.
152
SOUND - Tlačítko a knoflík pro nastavení
charakteru zvuku
Hlasitost externího zdroje audiosignálu
VOLUME – Hlasitost, vlevo a vpravo.
Zásuvka pro sluchátka (3,5 mm).
připojení prostřednictvím AUX nebo USB,
viz strana 154.
Kvalita zvuku může být horší, pokud je
přehrávač nabíjen, když audiosystém je
v režimu AUX. V tomto případě přehrávač
nenabíjejte pomocí zásuvky 12 V.
1. Nastavte audiosystém do režimu AUX
pomocí tlačítka MODE, stiskněte MENU
04 Komfort a radost z jízdy
Audiosystém
1. Přejděte do menu Nastavení audio
a vyberte možnost Přední ekvalizér nebo
Zadní ekvalizér.
a přejděte pomocí (4) na Hlasitost vstupu
AUX, viz strana 151.
2. Otáčejte ovládačem SOUND nebo tiskněte
/
, viz strana 151.
navigační tlačítko
Úroveň zvuku pro vlnový rozsah se nasta/
na navigačním tlavuje pomocí
čítku. Stisknutím
/
zvolíte jiný vlnový
rozsah.
Ovládací prvky zvuku
Opakovaným tisknutím ovladače SOUND
listujete mezi následujícími položkami.
POZNÁMKA
Pro přístup k nastavením zvuku stiskněte
MENU. Více informací, viz viz strana 132.
• Basy - Úroveň basů.
• Výšky - Úroveň výšek.
• Fader - Vyvážení mezi předními a zadními
reproduktory.
• Stranové vyvážení - Vyvážení mezi pravými a levými reproduktory.
• Subwoofer* – Úroveň pro basový reproduktor. Basový reproduktor se vypne
otočením ovladače
doleva na Min.
Umístění basového reproduktoru je zobrazeno na níže uvedeném obrázku.
2
G019419
Nastavení se provádí otáčením ovládacího
prvku.
Umístění subwooferu.
• Surround* – Nastavení okolí.
V menu Surround může být aktivováno tříkanálové stereo nebo Dolby Surround Pro Logic
II výběrem volby 3-kan nebo Dpl2. To umožňuje následující volby:
•
Úroveň středu* – Úroveň pro středový
reproduktor.
• Úroveň Surround* – Úroveň prostorového zvuku.
Ekvalizér
Ekvalizér2 je možné použít pro samostatné
nastavení různých frekvenčních pásem.
2. Pro uložení použijte ENTER nebo pro
zavření EXIT.
Zvukové jeviště
04
Zvukový zážitek může být optimalizován pro
sedadlo řidiče*, obě přední sedadla nebo zadní
sedadlo. Vyberte jednu z možností v menu
Nastavení audio Místo poslechu.
Optimální reprodukce zvuku
Audiosystém je kalibrován pro optimální reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního zpracování signálu.
Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory, zesilovače, akustiku prostoru pro cestující, polohu
posluchače atd. pro každou kombinaci modelu
vozu a audiosystému.
K dispozici je také dynamická kalibrace, která
bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti,
příjem rozhlasu a rychlost vozidla.
Pouze High Performance a Premium Sound.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
153
04 Komfort a radost z jízdy
Audiosystém
Ovládací prvky vysvětlené v této příručce,
např. Basy, Výšky a Ekvalizér, jsou určeny
uživateli pouze k přizpůsobení reprodukce
zvuku osobnímu vkusu.
AUX,
USB3
a externí zdroj audiosignálu
Všeobecné informace
04
potom jej můžete ovládat prostřednictvím ovládacích prvků audiosystému.
Typ připojení vyberte pomocí tlačítka MODE:
1. Pokud je zvoleno USB, potom se na displeji zobrazí Připojte zařízení.
2. Připojte svůj iPodŸ, MP3 přehrávač nebo
paměť USB do konektoru USB* v odkládací schránce středové konzoly (viz
předchozí obrázek).
Při načítání souborů na paměťovém médiu
systémem se na displeji se objeví text
Vkládání. To může nějakou chvíli trvat.
POZNÁMKA
Systém podporuje přehrávání hudebních
souborů ve formátech MP3, WMA a WAV.
Také však existují verze těchto formátů souborů, které systém nepodporuje. Dále
systém podporuje většinu modelů iPodŸ,
které byly vyrobeny v roce 2005 nebo
později. Funkce iPodŸ Shuffle není podporována.
Konektor USB* a RSE*
Po dokončení načítání se na displeji objeví
informace o skladbě a je možné si zvolit požadovanou skladbu.
Výběr skladby je možný třemi způsoby:
• Pomocí ovladače TUNING, viz
Externí zdroj audiosignálu je možné připojit
k audiosystému prostřednictvím zásuvky USB*
nebo vstupu AUX ve středové konzole.
Vstup AUX umožňuje připojení externího zdroje
audio signálu, např. přehrávače iPodŸ nebo
MP3. Více informací naleznete na stránce 152
Pokud si zvolíte připojení iPodŸ, přehrávače
MP3 nebo paměti USB do konektoru USB*,
3
154
Pouze High Performance a Premium Sound.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
strana 151,
• navigačním tlačítkem (4) vpravo nebo
vlevo, viz strana 151.
• Tlačítky na volantu (viz strana 151).
V režimu USB nebo iPodŸ pracuje audio
systém obdobně jako v režimu přehrávání
hudebních souborů na CD přehrávači. Více
informací, viz strana 156.
Pokud je vůz vybaven konektorem RSE*, je
konektor USB* umístěn podle vyobrazení výše
uvedeném obrázku.
04 Komfort a radost z jízdy
Audiosystém
Zdroj audia
iPodŸ
Paměť USB
iPodŸ je dobíjen a napájen přes připojovací
kabel přehrávače z konektoru USB*. Nicméně
pokud je baterie přehrávače zcela vybitá, musí
být před připojením přehrávače nabita.
Za účelem usnadnění používání paměti USB se
vyvarujte ukládání souborů, které nejsou
hudebními soubory. Systému trvá výrazně
delší dobu načítání pamětí obsahující soubory,
které nejsou kompatibilními hudebními soubory.
POZNÁMKA
Systém podporuje vyjímatelná média, která
jsou kompatibilní s USB 2.0 a systémem
souborů FAT32, a zvládne maximálně 500
adresářů a 64 000 souborů. Paměť musí mít
kapacitu alespoň 256 Mb.
Funkce CD
POZNÁMKA
Pokud je jako zdroj audio používán přehrávač iPodŸ, audio systém vozu má podobnou strukturu menu jako přehrávač iPodŸ.
04
Informace o USB a zařízení iPodŸ v kombinaci
s audio systémem Performance, viz příručka
k obsluze USB a iPodŸ Music Interface.
Středová konzola, ovládací prvky funkcí CD.
Vysunutí CD
Otvor pro vložení/vysunutí CD
POZNÁMKA
Pro použití delších USB pamětí doporučujeme použít přiložený USB kabel. Tím se
zabrání mechanickému opotřebení USB
vstupu a připojené paměti USB.
MP3 přehrávač
Mnoho MP3 přehrávačů má vlastní souborový
systém, který není podporován audiosystémem. Pro použití v systému musí být MP3
přehrávač nastaven v režimu Vyjímatelné
USB zařízení/velkokapacitní paměťové
zařízení.
Navigační tlačítko pro změnu skladby na
CD
Rychlý posun a změna skladby na CD
Výběr pozice měniče CD*
Prohledávání CD
Spuštění přehrávání (CD přehrávač)
Pokud je při stisknutí tlačítka CD v přehrávači
hudební CD, začne automaticky přehrávání.
V opačném případě zasuňte disk a stiskněte
CD.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
155
04 Komfort a radost z jízdy
Audiosystém
Spuštění přehrávání (CD měnič*)
Zvukové soubory4
Pomocí tlačítka CD zapněte přehrávání CD.
Pokud je přitom v přehrávači hudební CD,
začne automaticky přehrávání. V opačném
případě zasuňte disk a stiskněte CD.
CD přehrávač také podporuje audio soubory
ve formátech MP3 a WMA.
Vložení CD (CD měnič*)
1. Zvolte prázdnou pozici tlačítky s číslicemi
1–6 nebo navigačním tlačítkem
/
(4).
Volná pozice je na displeji označena. Text
Vložte disk signalizuje, že nový disk je
možné vložit. CD měnič pojme maximálně
šest CD.
04
Pokud je do přehrávače vložen CD obsahující
zvukové soubory, načte se struktura souborů.
V závislosti na kvalitě disku a objemu informací
může začít přehrávání se zpožděním.
2. Vložte CD do štěrbiny CD měniče.
Navigace a přehrávání
Vysunutí disku
Pokud je v CD přehrávači vložen disk obsahující zvukové soubory, potom se po stisknutí tlačítka ENTER zobrazí struktura složek na disku.
Strukturu složek můžete procházet stejným
způsobem, jako když procházíte strukturu
menu audiosystému. Zvukové soubory jsou
a složky symbolem
označeny symbolem
. Pomocí tlačítka ENTER spusťte přehrávání zvukového souboru.
CD zůstane ve vysunuté poloze po dobu asi
12 sekund. Poté je opět vtažen do přehrávače
a přehrávání pokračuje.
Vysuňte jednotlivé disky stisknutím tlačítka pro
vysunutí.
Všechny disky vysunete dlouhým stisknutím
tlačítka pro vysunutí. Vyprázdní se celý zásobník měniče, disk po disku.
Pauza
Pokud je hlasitost zcela ztlumena, CD přehrávač se zastaví. Po zvýšení hlasitosti se CD
přehrávač znovu spustí.
4
156
POZNÁMKA
Některé typy disků chráněných proti kopírování zvukových souborů neumí přehrávač
načíst.
High Performance a Premium Sound.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Když skončí přehrávání souboru, budou
přehrávány ostatní soubory ve stejné složce.
Složka se automaticky změní po přehrání
všech souborů v aktuální složce.
Rychlý posun/změna skladeb
a zvukových souborů na CD
Krátkým stlačením
/
na navigačním tlačítku můžete listovat v seznamu skladeb/souborů na CD. Dlouhé stisknutí se používá
k rychlému posunu v seznamu skladeb/souborů na CD. Ke stejnému účelu může být
využita klávesnice na volantu. Skladbu můžete
změnit také otáčením voliče TUNING.
Prohledávání CD
Tato funkce přehraje prvních deset sekund
z každé skladby/souboru na CD. Pro aktivaci
stisknete tlačítko SCAN. Funkci přerušíte tlačítkem EXIT nebo SCAN a přehrávat se začne
aktuální skladba/soubor na CD.
Náhodný výběr
Tato funkce přehrává skladby v náhodném
pořadí. Náhodně vybrané skladby/soubory na
CD je možné normálně procházet.
POZNÁMKA
Procházet náhodně zvolenými skladbami je
možné pouze na aktuálním disku.
V závislosti na tom, jaká funkce náhodného
výběru byla zvolena, se na displeji objeví různé
zprávy:
04 Komfort a radost z jízdy
Audiosystém
• NÁHODNÝ VÝBĚR znamená, že přehrávány jsou pouze skladby z jednoho hudebního CD
• NHV VŠ. znamená, že přehrávány jsou
všechny skladby ze všech hudebních CD
v měniči.
• NÁHODNÝ VÝBĚR SLOŽKA znamená,
že přehrávány jsou zvukové soubory ve
složce na aktuálním CD.
Informace o skladbách
Pokud je informace o skladbě uložena na
hudebním CD, je možné ji zobrazit na displeji.
To platí také pro soubory MP3 a WMA pro Premium Sound a High Performance. Aktivace/
deaktivace v režimu CD v menu Nastavení CD
Informace o skladbě.
Funkce rádia
CD přehrávač
Tlačítka předvoleb a uložení předvoleb,
manuální
Volba vlnového rozsahu AM a FM (FM1
a FM2)
Ladění, automatické
1. Pomocí volby FM nebo AM vyberte vlnový
rozsah.
2. Stiskněte navigační tlačítko
Pokud je přehráván normální hudební CD, aktivujte/deaktivujte tuto funkci prostřednictvím
položky Náhodný výběr.
Ladění, manuální
Pokud je přehráván disk se zvukovými soubory, aktivujte/deaktivujte tuto funkci
prostřednictvím položky Náhodný výběr
Složka.
2. Otočte TUNING.
Pokud je přehráván disk CD se zvukovými soubory, aktivujte/deaktivujte tuto funkci
prostřednictvím položky Náhodný výběr
Složka. Pokud si vyberete jiný CD, funkce se
deaktivuje.
.
04
1. Pomocí volby FM nebo AM vyberte vlnový
rozsah.
Předvolba
Pro každý vlnový rozsah může být uloženo 10
stanic. FM má 2 paměti pro předvolby: FM1
a FM2. Uložené předvolby se vybírají pomocí
tlačítek předvoleb.
CD měnič
Pokud je přehráváno normální hudební CD
v menu Náhodný výběr Jeden disk nebo
Náhodný výběr Všechny disky. Položka
Všechny disky platí pouze pro hudební CD
v měniči.
/
Středová konzola, ovládací prvky funkcí rádia.
Navigační tlačítko pro ladění, automatické
Uložení předvoleb může být provedeno
manuálně nebo automaticky.
Uložení předvoleb, manuální
Zrušení probíhající funkce
1. Nalaďte stanici.
Ladění, manuální
2. Stiskněte a podržte tlačítko předvolby stanice, dokud se na displeji neobjeví zpráva
Kanál byl uložen.
Prohledávání vlnového rozsahu
Uložení předvoleb, automatické
``
157
04 Komfort a radost z jízdy
Audiosystém
Uložení předvoleb, automatické
To je zvlášť užitečné, projíždíte-li oblastí, ve
které vysílají Vám neznámé stanice a neznáte
ani jejich vysílací frekvence. Do samostatné
paměti se automaticky uloží 10 stanic s nejsilnějším signálem.
1. Pomocí volby FM nebo AM vyberte vlnový
rozsah.
04
2. Držte AUTO, dokud se na displeji nezobrazí Automat. uložení.
lem. Jakmile je stanice nalezena, je reprodukována po dobu asi 8 sekund, než se prohledávání opět spustí.
1. Pomocí volby AM nebo FM vyberte vlnový
rozsah.
2. Stiskněte SCAN.
Na displeji se objeví položka menu SCAN.
Zavřete pomocí SCAN nebo EXIT.
Funkce RDS
Jakmile Automat. uložení zmizí z displeje,
stanice jsou uloženy. Rádio pokračuje v režimu
Auto a na displeji se zobrazí Auto. Automaticky
uložené předvolby se vyvolávají pomocí tlačítek předvoleb. Automaticky uložená předvolba
může být zrušena pomocí tlačítka EXIT.
RDS (Radio Data System) spojuje vysílače FM
do sítě. Vysílač FM v takové síti odesílá informace, které rádiu s funkcí RDS umožňují následující funkce:
Režim Auto se zruší například stisknutím tlačítka AUTO nebo FM.
• Vyhledání typu programu, například
Návrat do režimu Auto poskytuje přístup
k automaticky uloženým předvolbám:
1. Stiskněte AUTO.
> Na displeji se objeví položka menu
Auto.
• Automatické přepnutí na silnější vysílač,
pokud se příjem v oblasti zhorší.
dopravní informace nebo zprávy.
• Příjem textových informací o programu
aktuální rozhlasové stanice.
POZNÁMKA
Některé rozhlasové stanice RDS nepoužívají nebo používají pouze některé funkce.
2. Stiskněte tlačítko předvolby.
Prohledávání vlnového rozsahu
Tato funkce automaticky vyhledá na aktuálním
vlnovém rozsahu stanice s nejsilnějším signá-
158
Pokud je požadovaný typ programu nalezen,
rádio přeladí na tuto stanici, přičemž přeruší
aktuální zdroj audiosignálu. Například je-li používán CD přehrávač, přepne se do režimu
pauzy. Vysílání je přehráno v přednastavené
hlasitosti, viz strana 160. Po přehrání nastaveného vysílání se rádio vrátí k předchozímu
zdroji audia a nastavení hlasitosti.
Programové funkce alarm (VÝSTRAHA!),
dopravní informace (TP (Dopravní info)),
zprávy (Zpravodajství) a typy programů (PTY
(Typ programu)) přerušují jedna druhou
v pořadí priorit, kde alarm má nejvyšší prioritu
a typy programů mají nejnižší. Další nastavení
přerušení programu (EON a Regionální), viz
strana 160. Pro návrat do přerušeného programu stiskněte EXIT.
Alarm
Tato funkce se používá jako varování při
vážných nehodách a katastrofách. Alarm není
možné dočasně přerušit nebo deaktivovat.
Zpráva VÝSTRAHA! se zobrazí na displeji,
pokud je vysílána varovná zpráva.
Dopravní informace – TP
Tato funkce umožňuje vkládání dopravních
informací vysílaných v rámci sítě RDS stanic.
Symbol TP (Dopravní info) informuje o aktivaci této funkce. Pokud zvolená stanice vysílá
dopravní zpravodajství, na displeji se objeví
.
Aktivujte/deaktivujte v Nastavení FM
TP (Dopravní info).
04 Komfort a radost z jízdy
Audiosystém
TP z aktuální stanice/ze všech stanic
Rádio může vyvolat přerušení dopravními
informacemi, vysílanými pouze aktuálně naladěnou stanicí nebo všemi stanicemi.
Pro provedení změny přejděte do menu
Nastavení FM Rozšíř. nastavení rádia
Stanice TP.
Zprávy
Tato funkce umožňuje vkládání zpráv vysílaných v rámci sítě RDS stanic. Symbol
ZPRÁVY informuje o aktivaci této funkce.
Aktivujte/deaktivujte v Nastavení FM
Zpravodajství.
Zprávy z aktuální stanice/ze všech stanic
Rádio může vyvolat přerušení zprávami, vysílanými pouze aktuálně naladěnou stanicí nebo
všemi stanicemi.
Pro provedení změny přejděte do menu
Nastavení FM Rozšíř. nastavení rádia
Zpravodajská stanice.
Typy programů – PTY
Funkce PTY může být použita k výběru typů
programů, jak jsou pop music nebo vážná klasická hudba. Symbol PTY informuje o aktivaci
této funkce. Tato funkce umožňuje přerušení
prostřednictvím vysílání typu programu v rámci
zvolené sítě stanic RDS.
1. Aktivujte funkci v režimu FM volbou typu
programu prostřednictvím menu
Nastavení FM PTY Vybrat PTY.
2. Deaktivace se provádí vymazáním položky
PTY v menu Nastavení FM Smazat
všechny PTY.
Vyhledávání PTY
Tato funkce vyhledá v celém vlnovém rozsahu
zvolený typ programu.
1. Vyberte položku PTY v menu Nastavení
FM PTY Vybrat PTY.
2. Přejděte do menu Nastavení FM
(Typ programu) Hledat PTY.
PTY
Pokud rádio najde jakýkoliv ze zvolených typů
programů, na displeji se zobrazí >| Hledat.
Pro pokračování vyhledávání dalšího vysílače se zvolenými typy programů stiskněte
na navigačním tlačítku.
Zobrazení typu programu
Typ programu aktuální stanice je možné zobrazit na displeji.
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Nastavení
FM PTY Ukázat PTY
POZNÁMKA
Ne všechny rozhlasové stanice podporují
zobrazení typu programu.
Rádiotext
Některé stanice RDS vysílají informace
o obsahu programů, o umělcích atd. Tyto informace se zobrazují na displeji.
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Radiotext.
04
Automatická změna frekvence – AF
Tato funkce vybere jeden z nejsilnějších vysílačů zvolené stanice. Může se stát, že tato
funkce začne vyhledávat nejsilnější stanici
v celém vlnovém rozsahu FM. V takovém
případě se rádio ztlumí a na displeji se zobrazí
Vyhledávání PI Zrušení Exit.
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Nastavení
FM Rozšíř. nastavení rádia AF.
Regionální rozhlasové programy – REG
Tato funkce umožňuje pokračovat v příjmu
regionálního vysílače, i když jeho signál je
slabý. Symbol REG informuje, že je funkce
aktivní.
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Nastavení
``
159
04 Komfort a radost z jízdy
Audiosystém
FM Rozšíř. nastavení rádia
Regionální.
Rozšíření o ostatní sítě – EON
Tato funkce je užitečná v městských oblastech,
kde je mnoho rozhlasových stanic. Umožňuje
nastavení vzdálenosti vysílače rozhlasové stanice od vozu, kdy programové funkce by měly
přerušit aktuální zdroj audiosignálu.
04
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM volbou jedné z možností prostřednictvím položky Nastavení FM Rozšíř.
nastavení rádia EON:
Věda
Typy programů, které přeruší poslech, např.
ZPRÁVY nebo TP, slyšíte hlasitostí zvolenou
pro každý příslušný typ programu. Pokud je
hlasitost nastavena během přerušení programem, nová hlasitost je uložena až do příštího
přerušení programem.
Mluvené slovo
Populární hudba
Rock
Nenáročný poslech
Lehčí klasika
Struktura menu FM
Klasika
Hlavní menu FM
Jiná hudba
Nastavení FM
Počasí
1.1
Zpravodajství
Ekonomika
1.2
TP (Dopravní info)
Pro děti
v případě, že vysílač rozhlasové stanice je
blízko.
1.3
Radiotext
Společnost
• Vzdálené5 – K přerušení dojde v případě,
1.4
PTY (Typ programu)
Náboženství
1.4.1
Vybrat PTY
Živé telefonáty
Smazat všechny PTY
Cestování a turistika
Aktuality
Volný čas
Informace
Jazz
Sport
Country hudba
Vzdělávání
Lidová hudba
Divadlo
Hudba z archivu
Kultura
Folk
• Místní – K přerušení dojde pouze
že vysílač rozhlasové stanice je daleko,
dokonce i když je signál velmi statický.
• Vypnuto – Žádné přerušení programy
z jiných vysílačů.
Resetování funkcí RDS
Veškerá nastavení rádia mohou být obnovena
na hodnoty nastavené v továrně.
5
160
Nastavení hlasitosti, typy programů
Reset se provádí v režimu FM v menu
Nastavení FM Rozšíř. nastavení rádia
Obnovit vše.
Tovární nastavení.
04 Komfort a radost z jízdy
Audiosystém
Publicistika
1.5
1.4.2
Hledat PTY
1.4.3
Zobrazit text PTY
Rozšíř. nastavení rádia
Služby a skupiny
• Služba – Kanál, rozhlasový kanál (systémem jsou podporovány pouze audio
služby).
• Skupina – Soubor rozhlasových kanálů
stejné frekvence.
1.5.1
Stanice TP
1.5.2
Zpravodajská stanice
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn)
1.5.3
AF
1.5.4
EON
Když vůz vjede do nové oblasti vysílání, můžete
provést programování existujících skupin
kanálů v oblasti.
Vypnuto
Místní
Vzdálené
1.5.5
Regionální
1.5.6
Obn. vš. stan. nast.FM
Programování skupin kanálů vytvoří aktualizovaný seznam všech dostupných skupin kanálů.
Seznam není aktualizován automaticky. Programování se provádí v menu Vytvořit
skupinu nebo přímo pomocí dlouhého stisknutí AUTO. Pokud jsou vybrány obě volby
Band III a LBand, může naprogramování skupiny kanálů trvat až minutu.
Rádio – DAB*
Vlnový rozsah
Všeobecné informace
DAB je přenášeno na dvou vlnových rozsazích6; Band III a LBand.
DAB (Digital Audio Broadcasting) je systém
digitálního rozhlasového vysílání.
POZNÁMKA
Tento systém nepodporuje DAB+.
6
7
• Band III - V celém státě7
• LBand – zejména ve větších městech
Například volbou Band III může probíhat programování kanálů mnohem rychleji, pokud jsou
zvoleny Band III a LBand. Není zajištěno, že
budou nalezeny všechny skupiny kanálů.
Volba vlnového rozsahu neovlivňuje uložené
paměti.
Navigace prostřednictvím seznamů
Pro navigaci mohou být používány tři typy
základních seznamů:
• Skupina – ukazuje skupiny kanálů, které
přijímač získal prostřednictvím programování skupiny kanálů.
• Služba – ukazuje kanály bez ohledu na
04
skupinu kanálů, ke které jsou přiděleny.
Seznam může být také filtrován pomocí
DAB PTY (viz níže).
• Subkanál - Subkanály pro vybraný kanál.
Seznamy mohou být zpřístupněny
prostřednictvím menu. Skupiny kanálů mohou
být zpřístupněny také stisknutím ENTER.
Prohledávání
Prohledávání znamená, že je přehráváno
10 sekund vysílání každé stanice v seznamu.
Pro aktivaci stiskněte SCAN
Vyhledávání může být také navoleno v režimu
DAB-PTY. V tomto případě jsou přehrávány
pouze kanály vysílající předvolené programy.
Oba vlnové rozsahy se nepoužívají ve všech oblastech/zemích.
Během fáze budování DBA nebudou pokryty celé země, avšak pouze větší obydlené oblasti.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
161
04 Komfort a radost z jízdy
Audiosystém
Prohledávání ukončíte jedním stisknutím
tlačítka SCAN nebo stisknutím tlačítka
EXIT.
Subkanál
Sekundární komponenty jsou obvykle nazývány subkanály. Jsou dočasné a mohou obsahovat například vysílání hlavního programu
v jiných jazycích.
04
Pokud se přenáší jeden nebo více subkanálů,
je na displeji napravo od názvu kanálu zobrazen symbol >. Subkanál je na displeji označen
symbolem > nalevo od jména kanálu.
Přístup k subkanálu:
Stiskněte
.
Stiskněte
nebo
.
Subkanály mohou být zpřístupněny pouze volbou hlavního kanálu a ne z jiného kanálu, aniž
by byl tento vybrán.
DAB PTY (typ programu)
DAB PTY vybírá jeden typ rozhlasového programu. Existuje 29 rozdílných typů programu,
které také zahrnují různé kategorie programů.
Po volbě typu programu probíhá pohyb pouze
po kanálech vysílajících tento typ programu.
Tento režim ukončete následovně:
162
Stiskněte EXIT
Prostřednictvím menu je také možné volit
předvolený kanál nebo ukončit DAB PTY.
V některých případech rádio DAB ukončí režim
PTY, když je implementován přechod z DAB do
DAB link (viz níže).
DAB do DAB link
Lze ukončit poslech kanálu s nekvalitním nebo
žádným signálem a přejít na stejný kanál v jiné
skupině kanálů s lepším signálem. Při změně
skupiny kanálů můžete zaznamenat určité
zpoždění. Může dojít ke krátkému ztišení,
pokud již není k dispozici aktuální kanál a ještě
není k dispozici nový kanál.
Nastavení displeje DAB
1. Základní - Pokud je přehrávána hlavní
Pohyb mezi subkanály:
složka, zobrazuje se název kanálu. Pokud
je přehráván subkanál, zobrazuje se název
subkanálu
2. Skupina – Ke jménu kanálu se přidá jméno
skupiny kanálů
3. Skupina + PTY – Pod jméno kanálu se
přidá jméno typu programu
Předvolba
Pro každý vlnový rozsah může být uloženo 10
stanic. DAB má 2 paměti pro předvolby:
DAB1 a DAB2. Uložené předvolby se vybírají
pomocí tlačítek předvoleb.
Předvolba obsahuje jeden kanál, avšak žádné
subkanály. Pokud posloucháte subkanál a je
uložena předvolba, pak je registrováno pouze
ID kanálu. Důvodem je to, že subkanály jsou
dočasné. Při dalším pokusu o naladění
předvolby bude přehráván kanál, který obsahuje subkanály. Předvolba není závislá na
seznamu kanálů.
Uložený kanál nemusí být obsažen v seznamu
kanálů, aby mohl být přehráván. Pokud je zvolen kanál, když není k dispozici, potom se
objeví číslo předvolby a je ticho, dokud není
zvolena předvolba, která je k dispozici. Alternativně jiný kanál.
POZNÁMKA
Systém DAB audiosystému nepodporuje
všechny funkce, které jsou ve standardu
DAB k dispozici.
Struktura menu DAB
Hlavní nabídka DAB
1.
Zvolit skupinu
2.
Vybrat službu
3.
Vybrat subkanál
4.
DAB PTY
4.1.
DAB PTY vypnuto
04 Komfort a radost z jízdy
Audiosystém
4.2.
Zpravodajství
4.24.
Volný čas
4.3.
Aktuality
4.25.
Jazz a blues
4.4.
Informace
4.26.
Country hudba
4.5.
Sport
4.27.
Lidová hudba
4.6.
Vzdělávání
4.28.
Hudba z archivu
4.7.
Divadlo
4.29.
Folk
4.8.
Umění
4.30.
Publicistika
4.9.
Věda
5.
Vytvořit skupinu
4.10.
Mluvené slovo
6.
Nastavení DAB
4.11.
Populární hudba
4.12.
Rock
4.13.
Klidná hudba
4.14.
Lehčí klasika
4.15.
Klasická hudba
4.16.
Jiná hudba
4.17.
Počasí
6.2.
Propojení DAB - DAB
4.18.
Ekonomika
6.3.
FM doprava
4.19.
Děti
6.4.
Vybrat DAB pásmo
4.20.
Faktografie
6.4.1.
Band III
4.21.
Náboženství
6.4.2.
LBand
4.22.
Živé telefonáty
6.4.3.
4.23.
Cestování
LBand & Band
III
6.1.
6.5.
Obnovit nastavení
DAB
04
Nastavení zobrazení
DAB
6.1.1.
Jméno skupiny
6.1.2.
Jméno skupiny a PTY
6.1.3.
Základní
163
04 Komfort a radost z jízdy
RSE – Multimediální systém pro cestující vzadu – Dvě obrazovky*
Všeobecné informace
Systém RSE je možné používat zároveň s informačním systémem ve vozidle.
Pokud cestující na zadním sedadle používají
DVD, RSE-AUX nebo sledují televizi1, přičemž
pro poslech používají sluchátka, řidič a spolujezdec na předním sedadle mohou stále používat autorádio nebo CD přehrávač.
Spotřeba energie, polohy zapalování
04
Systém je možné aktivovat v poloze zapalování
I nebo II a při běžícím motoru. Když je vozidlo
startováno, přehrávání filmu se dočasně
přeruší a pokračuje až po nastartování motoru.
Pokud systém byl použit bez zapalování
v poloze I, dojde k jeho zablokování. Pro opětovné spuštění je nutné mít zapalování v poloze
I.
POZNÁMKA
V případě delšího používání (více než 10
minut) s vypnutým motorem – může dojít
k takovému vybití akumulátoru vozidla, že
motor nebude možné nastartovat.
V tomto případě se na displeji objeví zpráva.
1
164
Televize je volitelnou položkou pro systém RSE.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Přehled televize
System settings
Stiskněte
a vyberte TV I DVD I AUX
TV MEDIA MENU.
Audio mode
Factory default
Time zone setting
Channel lock list
CI module
No CAM inserted
CI module information
Channel management
Channel search
TV
Signal strength
Management of
new carriers
Nastavení TV systému
Add carrier
Stiskněte MEDIA MENU
TV.
Information on frequency
Delete a frequency
Delete all frequencies
Auto scan
Languages
System settings
Např. English
Jazyk menu TV
Pict. format
16:9
4:3
Auto
04 Komfort a radost z jízdy
RSE – Multimediální systém pro cestující vzadu – Dvě obrazovky*
Mode (režim obrazovky)
Standard
Audio
Zoom
Audio - 1, např.
ENG.
Audio - 2, např.
GER.
Full screen
Placené kanály
Pokud chcete sledovat placené kanály, musí
být předplatitelská karta vložena v adaptéru,
který je vložen v digitálním televizním přijímači.
Centered
Audio mode
Right
Left
Banner timeout
Left
Stereo
AC3
Toto menu je možné
zobrazit po dobu
8-40 sekund.
04
Nastavení systému – základní tovární
nastavení
Nastavení systému – režim zvuku
Stiskněte MEDIA MENU
Audio mode.
Right
System settings
Původní jazyk doprovodu televizního programu je možné nahradit doprovodem v jiném
jazyce, pokud je program vysílán svíce zvukovými kanály.
Stiskněte MEDIA MENU
Factory default.
G031510
Audio mode
System settings
Zde se obnoví původní základní tovární nastavení systému.
Přijímač je uložen pod poklopem v zavazadlovém prostoru
Nastavení systému – nastavení časového
pásma
1. Otevřete poklop v zavazadlovém prostoru.
Přijímač je chráněn krytem.
Stiskněte MEDIA MENU
Time zone setting.
2. Otevřete gumový kryt na přijímači.
System settings
pro správné zobrazení místního času musí být
správně nastavena časová zóna. Místní časová
zóna ovlivňuje hodiny a menu tlačítek GUIDE
a INFO.
3. Vložte předplatitelskou kartu do adaptéru.
Ujistěte se, že je správně vložená.
4. Vložte adaptér do digitálního televizního
přijímače. Ujistěte se, že je správně vložený.
> Systém detekuje příjem nových informací.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
165
04 Komfort a radost z jízdy
RSE – Multimediální systém pro cestující vzadu – Dvě obrazovky*
5. Vyhledejte nové kanály, které jsou nyní
k dispozici, viz odstavec „Placené televizní
kanály“ níže.
Placené televizní kanály
Spusťte vyhledávání, abyste zjistili, že systém
identifikoval placené kanály.
1. Na dálkovém ovladači stiskněte MEDIA
MENU.
2. Vyberte Channel search
04
3.
Zvolte zemi a stiskněte
Auto scan.
.
Formáty podporované digitálním
televizním přijímačem
Televizní systém podporuje přenosový formát
MPEG-2. Pokud si dokoupíte adaptér, budete
mít možnost přijímat i přenosový formát
MPEG-4. Tento adaptér se vkládá do digitálního televizního přijímače a instaluje se stejně
jako adaptér pro předplatitelskou kartu. Viz
část „Placené kanály“ výše.
Hudba
Když se zobrazí dialogové okno:
Přehrávání disku CD
1. Stiskněte pravé navigační tlačítko pro
přesun do pravého menu.
1. Vložte disk CD nápisem směrem od tlačítek.
> Disk se začne automaticky přehrávat.
2. Zapněte bezdrátová sluchátka, zvolte CH
A pro levou obrazovku nebo CH B pro pravou obrazovku.
> Zvuk je přesměrován do sluchátek.
3. Nastavte hlasitost zvuku ve sluchátkách
pomocí ovládacího prvku nastavení hlasitosti/kolečka na sluchátkách.
Nebo – aktivujte audiosystém vozidla
v režimu MODE-AUX a stiskněte tlačítko
A B na dálkovém ovladači pro poslech
Potvrďte tlačítkem
.
Změna skladby na disku CD
Skladbu na disku CD změníte prostřednicnebo
, rychlý posun
tvím
se zapne přidržením tlačítek.
Pauza
1. Přehrávání disku přerušíte a opět spustíte
tlačítkem
.
2. Přehrávání disku ukončíte tlačítkem
.
Navigace v adresářích na disku
3.
1. Vložte disk.
2.
4.
Stiskněte
.
Stisknutím
zvolte podadresář.
Různé možnosti přehrávání
Disk je možné přehrávat různě. Pomocí navigačních tlačítek si zvolte možnost přehrávání.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3.
prostřednictvím reproduktorů.
3. Pro výběr souboru použijte navigační tlačítka.
166
2. Pro výběr možnosti přehrávání použijte
navigační tlačítka.
Dalším stisknutím tlačítka
nete disk.
vysu-
Individuálně kopírované disky je možné
použít.
Nicméně přehrávání a kvalita závisí na kvalitě
souboru, formátu a kvalitě disku.
04 Komfort a radost z jízdy
RSE – Multimediální systém pro cestující vzadu – Dvě obrazovky*
Vstup AUX, elektrická zásuvka 12 V
Tento vstup umožňuje připojení jiných zařízení.
Při připojování vždy dodržujte instrukce přiložené k externímu zařízení, od výrobce nebo
prodejce. Zařízení připojená prostřednictvím
vstupu RSE AUX mohou využívat obrazovky,
bezdrátová sluchátka, konektory pro sluchátka
a reproduktory ve vozidle.
3. Napájecí kabel připojte do elektrické
zásuvky, pokud je zařízení navrženo pro
napájení 12 V.
DVX(R)
REGISTRATION
Umístění elektrické zásuvky, viz strana 208
PREFERENCES
AUDIO
Systém
G030382
1. Kabel s videosignálem připojte do žlutého
konektoru.
2. Kabel se zvukem levého kanálu do bílého
konektoru a se zvukem pravého kanálu do
červeného konektoru.
SUBTITLE
Formáty podporované systémem.
Připojení ke vstupu RSE AUX
Vstup RSE-AUX je umístěn pod přední opěrkou
ruky.
TV TYPE
Formáty
zvuku
CD-DA, přehrávání DVD Audio,
MP3, WMA
Formáty
obrazu
DVD video, VCD, SVCD, DivX/
MPEG-4, WMA video, Photo CD
Kodak, Photo CD JPG
Formáty
disků
DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R, DVD+R, CD-R,
CD-ROM, CD-RW, CD-3, HDCD
DEFAULTS
Výměna baterie v dálkovém ovladači
a bezdrátových sluchátkách
04
Dálkový ovladač a sluchátka napájí 2 baterie
AAA.
Na dlouhou cestu si s sebou vezměte náhradní
baterie.
Pokročilá nastavení systému
Tato nastavení jsou k dispozici pouze
v případě, že v přehrávači DVD není žádný disk.
Stiskněte MEDIA MENU.
GENERAL SETUP
ANGLE MARK
CAPTION
AUDIO SETUP
COMPRESSION
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
167
04 Komfort a radost z jízdy
RSE – Multimediální systém pro cestující vzadu – Dvě obrazovky*
1. Vyšroubujte šroub a demontujte kryt baterie.
2. Vyjměte použité baterie, otočte nové baterie podle symbolů v prostoru pro baterie
a baterie vložte.
3. Instalujte zpět kryt baterie a zašroubujte
šroub.
04
Bezdrátová sluchátka
1. Vyšroubujte šroub a demontujte kryt baterie.
2. Vyjměte použité baterie, otočte nové baterie podle symbolů v prostoru pro baterie
a baterie vložte.
3. Instalujte zpět kryt baterie a zašroubujte
šroub.
168
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Pokud je systém pro provoz příliš horký
nebo napětí baterií je příliš nízké, zobrazí se
na displeji zpráva.
Péče o životní prostředí
Zajistěte ekologicky bezpečnou likvidaci použitých baterií.
04 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
Všeobecné informace
Funkce
POZNÁMKA
Pokud používáte palubní počítač a zobrazí
se varovná zpráva, musíte před opětovnou
aktivací palubního počítače tuto zprávu
potvrdit. Varovnou zprávu potvrďte stisknutím tlačítka READ.
Pokud chcete změnit jednotky vzdálenosti
a rychlosti, kontaktujte servis. Doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Informační displej a ovládání.
Průměrná rychlost
READ - potvrzení
Průměrná rychlost se počítá od posledního
vynulování. Vynulujte pomocí RESET.
Kolečko - procházení mezi nabídkami
a možnostmi v seznamu palubního počítače
Okamžitá
RESET - nulování
Menu palubního počítače je nastaveno do
variabilní smyčky. Jednou z položek v menu je
prázdný displej - ten označuje rovněž začátek/
konec smyčky.
Okamžitá spotřeba paliva se počítá každou
sekundu. Informace na displeji jsou aktualizovány po několika sekundách. Pokud vozidlo
stojí, na displeji se objeví ----.
POZNÁMKA
Používáte-li palivové přídavné topení a/
nebo nezávislé topení*, mohou se zobrazit
mírně nepřesné hodnoty.
Km do prázd. nádrže
Výpočet vychází z průměrné spotřeby paliva
během posledních 30 km a zbývajícího množství paliva. Na displeji se zobrazí přibližná
vzdálenost, kterou lze ujet se zbývajícím množstvím v nádrži.
04
Větší vzdálenost lze zpravidla ujet, pokud
jedete hospodárně. Podrobnosti o vlivu na
spotřebu paliva, viz strana 11.
Pokud se zobrazí "---- km do prázd.nádrže",
dosah není zaručen. Natankujte co nejdříve.
POZNÁMKA
Hodnota se může mírně lišit při změně stylu
jízdy.
Průměr
Průměrná spotřeba paliva se počítá od posledního vynulování. Vynulujte pomocí RESET.
Nulování
1. Zvolte --- km/h prům.rychlost nebo --.l/100km průměr.
2. Stisknutím a podržením tlačítka RESET na
dobu cca. 1 sekundy vynulujete zvolenou
funkci. Pokud RESET držíte stisknuté ale-
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
169
04 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
spoň 3 sekundy, průměrná rychlost a průměr budou vynulovány současně.
Aktuál. rychlosti*1
Na panelu přístrojů se zobrazí aktuální rychlost
v mph, pokud je rychloměr nastaven na km/h.
Je-li rychloměr nastaven na mph, aktuální
rychlost se zobrazí v km/h.
04
1
170
Pouze na některých trzích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
DSTC – Systém řízení stability a trakce
Obecné informace o DSTC
Systém řízení stability a trakce, DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control),
pomáhá zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
Při zásahu systému během brzdění můžete
zaznamenat přerušovaný zvuk. Vůz může
akcelerovat pomaleji, než byste při sešlápnutí
pedálu plynu očekávali.
Provoz
Systém bude omezen do doby, než vypnete
motor - po opětovném nastartování motoru
přejde systém DSTC zase do běžného režimu.
Omezená funkce
Funkce systému během smyku nebo akcelerace může být omezena. Funkce během smyku
může být zpožděna, takže je možný větší prokluz, což umožňuje dynamičtější jízdu. Trakce
v hlubokém sněhu nebo písku se zlepší, protože trakce není omezena.
Jízdní vlastnosti vozu se mohou zhoršit,
když je funkce omezena.
Zprávy na informačním displeji
DSTC Dočasně VYP znamená, že systém byl
Aktivní kontrola stáčení vozidla
dočasně omezen z důvodu příliš vysoké
teploty brzdových kotoučů.
Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně
omezuje hnací a brzdnou sílu působící na jednotlivá kola.
Kontrola prokluzu
04
Funkce se opět aktivuje automaticky po
ochlazení brzd.
DSTC Doporucen servis systém byl vyřazen
z provozu z důvodu závady.
Tato funkce zabraňuje prokluzování kol na
vozovce při akceleraci vozidla.
G021409
Systém kontroly trakce.
Tato funkce je aktivní při nízkých rychlostech
přenáší hnací sílu z prokluzujícího kola na kolo,
které neprokluzuje.
VAROVÁNÍ
1. Otáčejte kolečkem (1), dokud se neobjeví
menu DSTC. DSTC ZAP znamená, že
funkce systému není změněna.
DSTC, regul. prokluzu VYP znamená, že
je omezena činnost systému.
2. Stiskněte a podržte tlačítko RESET (2),
dokud se menu DSTC nezmění.
Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
> Pokud se zpráva při nastartování
motoru objeví znovu, zajeďte do
servisu. Doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Kontrolky na sdruženém přístrojovém
panelu
Jestliže se současně zobrazí
a
přečtěte si zprávu na informačním displeji.
-
``
171
04 Komfort a radost z jízdy
DSTC – Systém řízení stability a trakce
Pokud se symbol
zobrazí samostatně,
může se projevovat následovně:
• Blikající kontrolka znamená, že systém se
nyní aktivuje.
• Kontrolka svítící nepřerušovaně po dobu
2 sekund indikuje kontrolu systému, která
se provádí po nastartování motoru.
• Trvalé svícení po nastartování motoru
nebo za jízdy znamená poruchu systému.
04
172
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní jízdní charakteristiky
Aktivní podvozek (Four-C)*
Provoz
Aktivní podvozek, Four-C (Continously
Controlled Chassis Concept), reguluje charakteristiky tlumičů tak, že mohou být nastaveny
jízdní vlastnosti vozu. K dispozici jsou tři
možnosti nastavení: Comfort, Sport a
Advanced.
přejděte na Nastavení vozidla Ovládací
síla řízení a zvolte Nízká, Střední nebo
Vysoká.
Popis systému menu, viz strana 133. Toto
menu není přístupné za jízdy.
Comfort
Při tomto nastavení budete vůz na vozovce
s nerovným a nekvalitním povrchem vnímat
jako pohodlnější. Nastavení tlumičů je měkčí
a pohyb karosérie je měkký a mírný.
Sport
Toto nastavení znamená, že vůz je vnímán jako
sportovnější a je doporučeno pro aktivnější
řízení. Odezva řízení je rychlejší než v režimu
Comfort. Nastavení tlumičů je tvrdší a karosérie
sleduje povrch, aby bylo omezeno naklánění
vozu při průjezdu zatáčkou.
Advanced
Toto nastavení se doporučuje pouze na velmi
hladkém a rovném povrchu vozovky.
Nastavení tlumičů je optimalizováno na maximální přilnavost a náklon v zatáčkách je dále
minimalizován.
04
Nastavení podvozku.
Ke změně nastavení použijte tlačítka ve
středové konzole. Použité nastavení se po
vypnutí motoru opět aktivuje při následujícím
nastartování.
Posilovač řízení s proměnlivým
účinkem*
Síla vyvíjená při řízení se zvyšuje se zvyšující se
rychlostí vozu, aby měl řidič větší citlivost.
Řízení na dálnicích je tužší a bezprostřednější.
Řízení je lehké a nevyžaduje při parkování
a nízké rychlosti žádné zvláštní úsilí.
Síla vyvíjená při řízení může být nastavena ve
třech úrovních. Řidič si tak může zvolit úroveň,
která mu z hlediska vnímání vozovky nebo citlivosti řízení vyhovuje nejvíce. V systému menu
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
173
04 Komfort a radost z jízdy
Tempomat*
Provoz
Tempomat se aktivuje pomocí tlačítka
nebo
. Potom se aktuální rychlost uloží do paměti
- text (---) km/h se změní na zvolenou rychlost,
např. na 100 km/h.
POZNÁMKA
Tempomat nelze používat při rychlosti nižší
než 30 km/h.
Změna rychlosti
G021411
04
Klávesnice na volantu a displej
Tempomat - zapnuto/vypnuto
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Režim standby
V aktivním režimu se rychlost nastavuje dlouhým nebo krátkým stisknutím tlačítka
nebo
- poslední stisknutí se uloží do paměti.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá
vliv na nastavení tempomatu - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede nastavenou
rychlostí.
Aktivace a nastavení rychlosti.
Zvolená rychlost (v závorkách = pohotovostní režim)
Aktivace a nastavení rychlosti
Tempomat zapněte jedním stisknutím tlačítka
CRUISE na volantu - na displeji (5) se rozsvítí
kontrolka
a závorky kolem (---) km/h indikují, že se tempomat nachází v pohotovostním
režimu.
174
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Pokud některé z tlačítek tempomatu držíte
stisknuté déle než přibližně 1 minutu, tempomat se vypne. Aby se tempomat resetoval, musí se vypnout motor.
nastavená rychlost se zobrazí v závorkách na
displeji (5), např. (100) km/h.
Automatický pohotovostní režim
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
•
•
kola ztratí trakci
sešlápnete pedál brzdy
rychlost poklesne pod cca. 30 km/h
sešlápnete spojkový pedál
se volič převodového stupně přesune do
neutrálu (u automatické převodovky)
• řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je nastavená rychlost.
Řidič musí regulovat rychlost.
Vyvolání nastavené rychlosti
Tempomat v pohotovostním režimu lze aktivona volantu - rychlost
vat stisknutím tlačítka
se nastaví na naposledy uloženou hodnotu.
POZNÁMKA
Po opětovném vyvolání rychlosti tlačítkem
může dojít k výraznému zvýšení
rychlosti.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
deaktivace
Stisknutím tlačítka dočasně vypojíte tempomat a nastavíte jej do pohotovostního režimu -
Tempomat se vypíná tlačítkem CRUISE na
volantu nebo vypnutím motoru - nastavená
04 Komfort a radost z jízdy
Tempomat*
rychlost se vymaže v paměti a nelze v ní pokra.
čovat stisknutím tlačítka
04
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
175
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
Adaptivní tempomat ACC – Adaptive Cruise
Control pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním. Výsledkem
jsou mnohem klidnější dlouhé jízdy po dálnicích a dlouhých rovných cestách v plynulém
dopravním provozu.
04
Řidič si nastaví požadovanou rychlost a časový
interval odstupu vzhledem k vozu před sebou.
Jakmile radarový detektor zjistí, že před vozem
jede pomalejší vozidlo, rychlost automaticky
upraví. Jakmile je cesta volná, vůz pojede zase
původně zvolenou rychlostí.
Pokud adaptivní tempomat vypnete nebo
nastavíte pohotovostní režim a váš vůz se
ocitne příliš blízko vozu před vámi, upozorní
řidiče na krátkou vzdálenost systém Distance
Alert (viz strana 184).
176
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Funkce
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí a všechny
podmínky na cestě.
Část Funkce a následující informuje o omezeních, kterých si musí být vědom řidič před
používáním adaptivního tempomatu.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování
bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to i v
případě, že používá adaptivní tempomat.
G021412
Všeobecné informace o systému ACC
Přehled funkcí.
Varovná kontrolka, řidič musí brzdit
DŮLEŽITÉ
Údržba komponentů adaptivního tempomatu musí být prováděna pouze v odborné
dílně - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
Klávesnice na volantu
Radarový snímač
Adaptivní tempomat kombinuje tempomat
a systém koordinace vzdálenosti.
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou např.
jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících vozidel a předmětů.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
Vzdálenost od vozidla jedoucího před Vámi je
měřena především radarovým snímačem.
Tempomat reguluje rychlost zrychlováním
a přibrzďováním. Když jsou brzdy používány
tempomatem, je běžné, že vydávají určitý zvuk.
VAROVÁNÍ
Když tempomat brzdí, pohybuje se pedál
brzdy. Nenechávejte nohu pod pedálem
brzdy - mohla by se zachytit o pedál.
Adaptivní tempomat sleduje vozidlo ve stejném
pruhu tak, aby byl dodržen časový interval
nastavený řidičem. Pokud radarový snímač
nevidí před sebou žádný vůz, pojede vozidlo
rychlostí nastavenou v tempomatu. To platí
rovněž v případě, pokud rychlost vozu před
vozidlem je vyšší než nastavená rychlost tempomatu.
Tempomat napomáhá řídit rychlost plynule.
V situací, kdy je třeba zabrzdit rychle, musí řidič
brzdit sám. To platí při velkých rozdílech
rychlosti, nebo když vozidlo před Vámi prudce
zabrzdí. Kvůli omezení v radarovém snímači
může být brzdění neočekávané nebo nemusí
nastat vůbec, viz strana 180.
Adaptivní tempomat lze nastavit tak, aby sledoval jiný vůz při rychlosti od 30 km/h do
200 km/h. Pokud rychlost klesne pod
30 km/h nebo pokud příliš klesnou otáčky
motoru, tempomat přejde do pohotovostního
režimu, ve kterém automaticky nebrzdí v tomto případě musí bezpečnou vzdálenost
od vozu jedoucího vpředu zajistit sám řidič.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Adaptivní tempomat má brzdnou kapacitu,
která je ekvivalentem cca 25% brzdného
výkonu vozu.
strana 187), který upozorňuje řidiče, že musí
okamžitě jednat.
POZNÁMKA
Varovné kontrolky si můžete hůře všimnout,
když silně svítí slunce nebo když nosíte sluneční brýle.
VAROVÁNÍ
Tempomat varuje pouze před vozidly detekovanými radarem. Tudíž nemusíte být
varováni nebo můžete být varováni se zpožděním. Nečekejte na varování, ale brzděte,
když je to potřeba.
04
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
Nezapomeňte, že adaptivní tempomat je určen
především k jízdě po vozovkách v rovném
terénu. Pokud pojedete po cestě ze svahu,
s těžkým nákladem nebo přívěsem, může se
stát, že tempomat bude mít problém udržet
správnou vzdálenost od vozidla před vámi v tomto případě buďte opatrni a připraveni
zpomalit.
Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji, než je
brzdná kapacita tempomatu, a řidič nebrzdí,
tempomat použije varovnou kontrolku systému
varování před kolizí a vydává varovný zvuk(viz
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
177
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
Provoz
Aktivace a nastavení rychlosti
Tempomat zapněte stisknutím
- na displeji se rozsvítí
tlačítka na volantu
. Závorky (6) u (---) znamenají, že
kontrolka
tempomat je nastaven v pohotovostním
režimu.
nebo
Tempomat se aktivuje pomocí tlačítka
. Potom se aktuální rychlost uloží do paměti
- text (---) se změní na zvolenou rychlost, např.
na 100 bez závorek.
04
Jakmile se místo
zobrazí
, radarový snímač detekuje
vůz.
Klávesnice na volantu a displej
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Aktivace a nastavení rychlosti.
Zvolená rychlost (v závorkách = pohotovostní režim)
Časový interval - zapnuto, během nastavování.
Časový interval - zapnuto, po nastavování.
178
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Pokud některé z tlačítek tempomatu držíte
stisknuté déle než přibližně 1 minutu, tempomat se vypne. Aby se tempomat resetoval, musí se vypnout motor.
V některých situacích se tempomat neaktivuje. V tomto případě se na displeji zobrazí
Tempomat Není k dispoz., viz
strana 182.
Nastavení časového intervalu
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu vpředu.
Na displeji se zobrazuje 1 až
5 vodorovných čar - čím je jich
více, tím je časový interval
delší. Jedna čára odpovídá
cca. 1 sekundě, 5 čár - cca.
Když se rozsvítí kontrolka
(s vozem), je vzdálenost
k vozu vpředu regulována
Tempomat- zapnuto/vypnuto nebo pohotovostní režim.
Časový interval - prodloužení/zkrácení.
že zvýšení rychlosti je menší. Posledním stisknutím uložíte nastavení v paměti.
tempomatem.
POZNÁMKA
Tempomat nelze používat při rychlosti nižší
než 30 km/h.
Změna rychlosti
V aktivním režimu je rychlost nastavována
dlouhým nebo krátkým tisknutím tlačítka
,
nebo
. V aktivním režimu má tlačítko
stejnou funkci jako tlačítko
s tím rozdílem,
2,5 sekundám.
Časový interval se prodlužují pomocí tlačítka
a zkracuje pomocí tlačítka
na volantu.
Při nízké rychlosti, když jsou vzdálenosti
krátké, adaptivní tempomat mírně prodlouží
časový interval.
Adaptivní tempomat umožňuje měnit časový
interval v určitých situacích, aby vůz mohl sle-
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
dovat vozidlo jedoucí před ním plynule a komfortně.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Upozorňujeme, že při kratším intervalu bude
mít řidič k dispozici méně času, aby reagoval
a zasáhl v případě náhlé změny situace v provozu
Stisknutím tlačítka
na volantu dočasně
vypojíte tempomat a nastavíte jej do pohotovostního režimu - nastavená rychlost se
zobrazí v závorkách na displeji, např. (100).
Počet čar pro zvolený časový
interval je zobrazen v průběhu
nastavování a ještě několik
sekund po jeho ukončení.
Následně je tento symbol
zobrazen ve zmenšeném
měřítku v pravé části displeje.
Stejný symbol se zobrazí také při aktivaci
systému sledování vzdálenosti, viz
strana 184.
Pohotovostní režim v důsledku zásahu
řidiče
POZNÁMKA
Časové intervaly používejte pouze tehdy,
když to povolují místní dopravní předpisy.
Jestliže tempomat nereaguje, důvodem
může být to, že časový interval od nejbližšího vozidla brání zvýšení rychlosti.
Čím vyšší je rychlost, tím delší je vzdálenost
v metrech pro daný časový interval.
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
•
• spojkový pedál je sešlápnutý déle než
sešlápnete pedál brzdy
1 minutu1
• se volič převodového stupně přesune do
neutrálu (u automatické převodovky)
• řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je nastavená rychlost
Řidič musí regulovat rychlost.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá
vliv na nastavení tempomatu - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla
naposledy uložena.
Automatický pohotovostní režim
Adaptivní tempomat je závislý na dalších
systémech, např. na systému DSTC (systém
1
řízení stability a trakce). Pokud některý z těchto
systému přestane pracovat, tempomat se
automaticky deaktivuje.
V případě automatické deaktivace se ozve signál a na displeji se zobrazí zpráva Tempomat
Zrušeno. V tomto případě musí řidič zasáhnout a upravit rychlost a vzdálenost k vozu
před sebou.
K automatické deaktivaci může dojít, když:
•
•
•
•
•
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
04
rychlost poklesne pod 30 km/h
kola ztratí trakci
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým
sněhem nebo hustým deštěm (jsou zablokovány radarové vlny).
Vyvolání nastavené rychlosti
Tempomat v pohotovostním režimu lze aktivovat stisknutím tlačítka
na volantu - rychlost
se nastaví na naposledy uloženou hodnotu.
POZNÁMKA
Po opětovném vyvolání rychlosti tlačítkem
může dojít k výraznému zvýšení
rychlosti.
Vyřazení a přeřazení vyššího nebo nižšího stupně nemá vliv na režim standby.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
179
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
deaktivace
Tempomat se vypne stisknutím tlačítka
na
volantu v pohotovostním režimu nebo dlouhým
stisknutím tohoto tlačítka v aktivním režimu.
Nastavená rychlost je vymazána a nemůže být
.
opětovně vyvolána stisknutím tlačítka
Radarový snímač a jeho omezení
04
Kromě adaptivního tempomatu využívají
funkce varování před kolizí s automatickou
aktivací brzd, viz strana 187, a sledování vzdálenosti, viz strana 184, také radarový snímač.
Radarový snímač má za úkol detekovat osobní
a nákladní vozidla, která se pohybují ve stejném jízdním pruhu a ve stejném směru.
Úpravy radarového snímače by mohly vyústit
v nelegální používání.
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí a všechny
podmínky na cestě.
Část Funkce a následující informuje o omezeních, kterých si musí být vědom řidič před
používáním adaptivního tempomatu.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování
bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to i v
případě, že používá adaptivní tempomat.
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou např.
jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících vozidel a předmětů.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
VAROVÁNÍ
Příslušenství nebo jiné předměty, jako jsou
přídavné světlomety, nesmějí být instalovány před mřížku.
Schopnost radarového snímače detekovat
vozidla jedoucí před ním je výrazně snížena:
• pokud je radarový snímač zablokovaný
a nemůže detekovat jiná vozidla, např.
v hustém dešti nebo sněhové břečce, nebo
pokud se před radarovým snímačem
nahromadilo více různých předmětů.
POZNÁMKA
Udržujte povrch před radarovým snímačem
čistý.
180
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
• pokud je rychlost vozidla jedoucího před
Malá vozidla, jako jsou motocykly nebo
vozidla, která nejedou uprostřed jízdního
pruhu, mohou zůstat nedetekovaná.
Vámi výrazně odlišná od Vaší vlastní
rychlosti.
V zatáčkách může radarový snímač detekovat špatné vozidlo nebo může ztratit
detekované vozidlo z dohledu.
Příklady situací, kdy tempomat
nefunguje optimálně
Radarový snímač má omezené zorné pole.
V některých případech není druhý vůz detekován nebo detekce proběhne později, než by
měla.
Zjišťování a odstraňování závad
Jestliže se na displeji zobrazí zpráva Radar
zablokován Viz manuál, znamená to, že signály z radarového snímače jsou zablokovány
a že vozidla vepředu nemohou být detekována.
04
G021414
Jinak řečeno to znamená, že adaptivní tempomat, systém sledování vzdálenosti a varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
jsou nefunkční.
V této tabulce jsou uvedeny možné příčiny
zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi.
Systém ACC nedokáže detekovat malá vozidla
(tmavý trojúhelník: zorné pole systému ACC).
Někdy radarový snímač nemůže detekovat
vozidla v těsné blízkosti, např. vozidlo,
které jede mezi Vaším vozem a vozidly
před Vámi.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
181
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
04
Příčina
Akce
Povrch radaru v mřížce je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo sněhem.
Očistěte povrch radaru v mřížce od nečistot, ledu a sněhu.
Hustý déšť nebo sněžení blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje, když je vozovka velmi mokrá
nebo zasněžená.
Povrch radaru byl očištěn, avšak zpráva je stále zobrazena.
Čekejte. Může trvat několik minut, než radar „zjistí“, že již není zablokován.
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Popis
Režim standby nebo aktivní režim bez detekovaného vozidla.
Aktivní režim s detekovaným vozidlem, kterému tempomat přizpůsobí rychlost.
Časový interval - aktivováno, během nastavování.
Časový interval - aktivováno, po nastavování.
182
Pro akt.tempom. zapněte
DSTC
Tempomat nelze aktivovat, dokud není systém řízení stability a trakce (DSTC) nastaven do normálního
režimu.
Tempomat Zrušeno
Tempomat je deaktivován - rychlost musí regulovat řidič.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
Kontrolka
Zpráva
Popis
Tempomat Není k dispoz.
Tempomat nemůže být aktivován.
Důvodem může být:
• je příliš vysoká teplota brzd
• radarový snímač je zakrytý, např. mokrým sněhem nebo hustým deštěm.
Radar zablokován Viz
manuál
Tempomat je dočasně odpojen.
• Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo se
před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
04
Omezení radarového snímače, viz strana 180.
Tempomat Nutný servis
Tempomat nefunguje.
• Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
183
04 Komfort a radost z jízdy
Sledování vzdálenosti*
Všeobecné informace
VAROVÁNÍ
Funkce Distance Alert informuje řidiče o časovém intervalu odstupu od vozidel jedoucích
vpředu.
Funkce sledování vzdálenosti je aktivní při
rychlostech nad 30 km/h a reaguje pouze na
vozidla, která jedou před vozem stejným směrem. Pro blížící se, pomalu jedoucí nebo stojící
vozidla není poskytována žádná informace
o vzdálenosti.
Nastavení časového intervalu
Systém sledování vzdálenosti reaguje
pouze v případě, že vzdálenost k vozu před
vámi je menší než nastavená hodnota rychlost vozidla nemá na to vliv.
Provoz
04
Ovládání a zobrazení.
Časový interval - prodloužení/zkrácení
G017362
Časový interval - zapnuto, během nastavování
Pokud je vzdálenost k vozidlu vpředu menší
než nastavený časový interval, na čelním skle
se nepřerušovaně rozsvítí malá část červené
výstražné kontrolky.
Časový interval - zapnuto, po nastavování
Stisknutím tlačítka ve středové konzole funkci
zapnete nebo vypnete. Funkce je zapnuta,
když svítí jedna kontrolka v tlačítku.
Časové intervaly se prodlužují pomocí
a zkracují pomocí
.
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu vpředu.
Na displeji se zobrazuje 1 až
5 vodorovných čar - čím je jich
více, tím je časový interval
delší. Jedna čára odpovídá
cca. 1 sekundě, 5 čár - cca.
POZNÁMKA
Sledování vzdálenosti se deaktivuje po
dobu, kdy je aktivní adaptivní tempomat.
2,5 sekundám.
184
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Sledování vzdálenosti*
Počet čar pro zvolený časový
interval je zobrazen v průběhu
nastavování a ještě několik
sekund po jeho ukončení.
Následně je tento symbol
zobrazen ve zmenšeném
měřítku v pravé části displeje.
Stejný symbol se zobrazí také tehdy, když je
aktivován adaptivní tempomat.
Omezení
Funkce využívá stejný radarový snímač jako
adaptivní tempomat a systém varování před
kolizí. Více informací o radarovém snímači
a jeho omezeních, viz strana 180.
POZNÁMKA
Silné protisvětlo, odrazy, prudké změny
intenzity světla nebo nošení brýlí mohou
způsobit, že varovné světlo na čelním skle
nebude vidět.
Špatné počasí nebo klikaté vozovky mohou
ovlivnit schopnost radarového snímače
detekovat vozidla jedoucí před vámi.
Na schopnost detekce může mít vliv rovněž
velikost ostatních vozidel, např. motocyklů.
To může znamenat, že se varovná kontrolka
rozsvítí při kratší vzdálenosti, než je nastavená vzdálenost, nebo se kontrolka
dočasně nerozsvítí vůbec.
POZNÁMKA
Čím vyšší je rychlost, tím delší je vzdálenost
v metrech pro daný časový interval.
Nastavený časový interval je také využíván
adaptivním tempomatem; viz strana 178.
04
Extrémně vysoké rychlosti mohou
v důsledku omezení dosahu snímače také
způsobit rozsvícení kontrolky při kratší
vzdálenosti, než je nastavená vzdálenost.
Časové intervaly používejte pouze tehdy,
když to povolují místní dopravní předpisy.
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Popis
Nastavení časového intervalu, během nastavování.
Nastavení časového intervalu, po nastavení.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
185
04 Komfort a radost z jízdy
Sledování vzdálenosti*
Kontrolka
Zpráva
Popis
Radar zablokován.
Sledování vzdálenosti je dočasně odpojeno.
Viz manuál
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo se před
radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Omezení radarového snímače, viz strana 180.
Kolizní varov. Doporucen
servis
04
186
Sledování vzdálenosti a varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je částečně nebo zcela
vypnuto.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd*
Všeobecné informace
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd (Collision Warning with Auto Brake)
má pomoci řidiči, když hrozí nebezpečí kolize
s vozidlem vpředu, které stojí nebo jede stejným směrem.
Varování před kolizí má následující tři funkce.
tické aktivace brzd, došlo by dříve či později
k nehodě.
Funkce
DŮLEŽITÉ
Údržba komponentů systému varování před
kolizí musí být prováděna pouze v odborné
dílně - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
• Varování před kolizí – varuje řidiče před
brzdit v kritické situaci.
• Automatická aktivace brzd – brzdí automaticky vůz, pokud je kolize nevyhnutelná.
Funkce automatické aktivace brzd nemůže
zabránit kolizi, avšak napomáhá snížit
rychlost při nárazu.
Systém varování před kolizí se aktivuje v situacích, kdy má řidič začít brzdit podstatně dříve.
Proto tato funkce nemůže pomoci řidiči
v každé situaci.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je nastaven tak, aby se aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo
zbytečným zásahům do řízení.
Systém varování před kolizí nemůže být používán jako náhrada činnosti řidiče. Pokud by se
řidič plně spolehl jenom brzdění pomocí
systému varování před kolizí s funkcí automa-
VAROVÁNÍ
Systém varování před srážkou nezasahuje
ve všech jízdních situacích ani za všech
dopravních a povětrnostních podmínek
nebo stavu vozovky. Systém varování před
kolizí nereaguje na vozidla jedoucí v jiném
směru než vůz, nebo lidi a zvířata.
Varování se aktivuje pouze v případě velkého nebezpečí nehody. Kapitola Funkce
a následující kapitola pojednávají o omezeních, kterých si musí být řidič vědom před
používáním varování před kolizí s funkcí
automatické aktivace brzd.
Funkce automatická aktivace brzd pouze
sníží rychlost při nárazu. Abyste měli
k dispozici plný výkon brzd, musí řidič
sešlápnout pedál brzdy.
Nikdy nečekejte na varování před kolizí. Při
jízdě jste zodpovědní za udržování dostatečné vzdálenosti a správné rychlosti, i když
používáte systém varování před kolizí.
G017382
potenciálně hrozící kolizí.
• Podpora brzd – pomáhá řidiči efektivně
04
Přehled funkcí.
Vizuální varovný signál v případě nebezpečí nehody
Radarový snímač
Kamerový snímač
Varování před srážkou
Společně s kamerovým snímačem detekuje
radarový snímač stojící vozidla a také vozidla
jedoucí stejným směrem před Vaším vozem.
V případě hrozící srážky s takovým vozidlem
upoutá Vaši pozornost červená blikající
varovná kontrolka a varovný zvuk.
Podpora brzd
Jestliže se nebezpečí kolize stále zvyšuje po
varování před kolizí, aktivuje se podpora brzd.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
187
04 Komfort a radost z jízdy
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd*
Podpora brzd připravuje brzdovou soustavu na
rychlé brzdění a brzdy se jemně zabrzdí, což
může být pozorováno jako mírné škubnutí.
Jestliže je pedál brzdy sešlápnut dostatečně
rychle, brzdy brzdí naplno, i když je síla na
pedál brzdy malá.
Automatická aktivace brzd
04
Pokud řidič v této situaci ještě nezahájil vyhýbací manévr a bezprostředně hrozí nebezpečí
kolize, funkce automatické aktivace brzd
zasáhne, aniž by se řidič dotkl pedálu brzdy.
Brzdění potom nastane s omezenou brzdnou
sílou, aby byla snížena rychlost při nárazu.
Řidič musí brzdit, aby byla k dispozici plná
brzdná síla.
Provoz
Nastavení se provádějí z displeje na středové
konzole prostřednictvím systému menu. Informace o používání systému menu, viz
strana 132.
POZNÁMKA
Funkce podpory brzd a automatické aktivace brzdy jsou vždy povoleny - nelze je
deaktivovat.
Zapnutí a vypnutí
Postup zapnutí nebo vypnutí systému varování
před kolizí: V nabídce Nastavení vozidla
Nast. varov. před srážk. zvolte možnost
Zapnuto nebo Vypnuto.
Při startování motoru se automaticky použije
nastavení, které bylo zvoleno při vypnutí
motoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vzdálenost pro varování Blízko používejte
pouze ve výjimečných případech, např. pro
dynamickou jízdu.
POZNÁMKA
Aktivace/deaktivace varovných signálů
Varovná kontrolka se aktivuje automaticky,
když nastartujete motor, pokud je systém
zapnutý.
Varovný zvukový signál muže být aktivován/
deaktivován samostatně pomocí volby
Zapnuto nebo Vypnuto v systému menu pod
položkou Nastavení vozidla Nast. varov.
před srážk. Výstražný zvuk.
Nastavení vzdálenosti pro varování
Vzdálenost pro varování reguluje vzdálenost,
při níž systém vydá optické a akustické varování. Vyberte jednu z možností Daleko,
Normální nebo Blízko v systému menu pod
položkou Nastavení vozidla Nast. varov.
před srážk. Výstražná vzdálenost.
Vzdálenost pro varování určuje citlivost
systému. Vzdálenost pro varování Daleko
poskytuje časnější varování. Nejprve vyzkou-
188
šejte nastavení Daleko a jestliže toto nastavení
vydává příliš mnoho varování, která mohou
v určitých situacích rušit, potom nastavení
vzdálenosti změňte na Normální.
Když je používán adaptivní tempomat,
varovná kontrolka a varovný zvuk budou
používány tempomatem, i když je systém
varování před kolizí vypnutý.
Systém varování před kolizí varuje řidiče
v případě hrozící srážky, funkce však
nemůže zkrátit reakční dobu řidiče.
Aby byl systém varování před kolizí účinný,
jeďte vždy s nastaveným časovým intervalem sledování vzdálenosti 4 – 5, viz
strana 184.
POZNÁMKA
I když byla nastavena vzdálenost pro varování na volbu Daleko, v určitých situacích
mohou být varování vnímána jako pozdní.
Např. v případě velkých rozdílů rychlostí,
nebo když vozidlo před Vámi prudce
zabrzdí.
04 Komfort a radost z jízdy
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd*
Kontrola nastavení
Požadovaná nastavení mohou být kontrolována na displeji na středové konzole. Přístup
prostřednictvím menu Nastavení vozidla
Nast. varov. před srážk., viz strana 133.
Omezení
Systém varování před kolizí je aktivní od
rychlosti cca. 7 km/h včetně.
Vizuální varovný signál může být obtížné
zaznamenat v případě silného slunečního svitu,
odrazů, při nošení slunečních brýlí, nebo když
se řidič nedívá přímo před sebe. Proto by měl
být vždy aktivován varovný zvuk.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému odvrátit kolizi. Za těchto situací poskytuje nejlepší
brzdný účinek a stabilitu systémy ABS a DSTC.
POZNÁMKA
Vizuální varovný signál může být dočasně
vypnut, když je v prostoru pro cestující
vysoká teplota zapříčiněná např. silným slunečním svitem. Pokud k tomu dojde, aktivuje se varovný zvuk, i když je v systému
menu vypnutý.
•
Varování se nemusejí objevit, pokud je
vzdálenost od vozidla jedoucího před
Vámi malá nebo pokud dojde k velkému
pohybu volantu a pedálů, např. při velmi
aktivním jízdním stylu.
VAROVÁNÍ
Pokud v důsledku dopravní situace nebo
vnějších vlivů radarový nebo kamerový snímač nedokáže detekovat vozidlo vpředu
správně, může se stát, že dojde ke zpoždění
v indikaci varování a zásahů brzd nebo se
tyto funkce vůbec neaktivují.
Systém senzoru má omezený dosah, pokud
jde o stojící nebo pomalu jedoucí vozidla,
takže systém poskytuje u takových vozidel
méně účinná nebo žádná varování, zejména
při vyšší rychlosti jízdy (nad 70 km/h).
Varování před stojícími nebo pomalými
vozidly se mohou vypnout za tmy.
Systém varování před kolizí využívá stejné
radarové snímače jako adaptivní tempomat.
Více informací o radarovém snímači a jeho
omezeních, viz strana 180.
Chybějící nebo pozdní varování může znamenat, že se Vám nedostane žádné nebo pozdní
podpory brzd.
Pokud jsou varování vnímána jako příliš častá
nebo rušivá, může být zkrácena vzdálenost pro
varování. To může vést k pozdějšímu varování
a tím snížení celkového počtu varování.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd nelze aktivovat při couvání.
04
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se také neaktivuje při nízkých
rychlostech - pod 4 km/h, proto systém nezasáhne v případech, kdy se vozidlo vpředu
přibližuje velmi pomalu, např. při parkování.
Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto systém
varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd nezasáhne v situacích, kdy řidič evidentním způsobem otáčí volantem, brzdí nebo
přidává plyn, a to i v situaci, kdy je kolize neodvratná.
Pokud systém automatické aktivace brzd
zabránil kolizi se stojícím objektem, zůstane
vozidlo v klidu maximálně 1,5 sekundy. Pokud
je vozidlo zbrzděno před jiným vozidlem, které
se pohybuje, bude rychlost snížena na stejnou
rychlost, jakou se pohybuje vozidlo jedoucí
vepředu.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
189
04 Komfort a radost z jízdy
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd*
U vozidel s manuální převodovkou se při zastavení vozidla systémem automatické aktivace
brzd zastaví motor, pokud řidič nestačí před
tím sešlápnout spojkový pedál.
Omezení kamerového snímače
04
Kamerový snímač vozu je využíván třemi funkcemi – systémem varování před kolizí s funkcí
automatické aktivace brzd, systémem kontroly
pozornosti řidiče, viz strana 193 a upozorněním na vybočení z jízdního pruhu, viz
strana 196.
POZNÁMKA
Silné protisvětlo, odrazy světla od vozovky,
sníh nebo led na vozovce, znečištěné nebo
nezřetelné značení jízdních pruhů značným
způsobem omezuje činnost kamery. Například
funkci sledování vozovky a detekci ostatních
vozidel.
Během velmi vysokých teplot je kamera
dočasně vypnuta na cca 15 minut po nastartování motoru, aby byla chráněna funkčnost
kamery.
Udržujte povrch čelního okna před kamerovým snímačem bez ledu, sněhu, zamlžení
a nečistot.
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na displeji objeví zpráva Čelní sklo
Zablok. čidla, znamená to, že je kamerový
Na čelní okno před kamerový snímač nic
neupevňujte, protože by mohlo dojít k omezení nebo znemožnění funkce jednoho nebo
více systémů závislých na kameře.
snímač zablokovaný a nemůže detekovat
vozidla nebo silniční značení před vozem.
Kamerové snímače mají omezení obdobná
jako lidské oko, tj. „vidí“ hůř například ve tmě,
hustém sněžení nebo mlze. Za takových pod-
190
mínek mohou být funkce systémů závislých na
kameře výrazně omezeny nebo dočasně
vypnuty.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Jinak řečeno to znamená, že varování před
kolizí s funkcí automatické aktivace brzd, upozornění na vybočení z jízdního pruhu a sledování bdělosti řidiče nejsou plně funkční.
V této tabulce jsou uvedeny možné příčiny
zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi.
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před kamerou je
znečištěný nebo je
zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před
kamerou od nečistot, ledu a sněhu.
Hustá mlha, intenzivní déšť nebo sníh
znamenají, že
kamera není plně
funkční.
Žádná činnost.
Kamera nefunguje
během hustého
deště nebo sněžení.
Povrch čelního okna
před kamerou jste
očistili, avšak zpráva
je stále zobrazena.
Čekejte. Může trvat
několik minut, než
kamera změří
dohlednost.
Mezi vnitřní stranou
čelního okna
a kamerou se objevila nečistota.
Zajeďte do servisu
a nechte si vyčistit
čelní sklo pod krytem kamery - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
04 Komfort a radost z jízdy
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd*
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Popis
Kolizní varov. VYP
Systém varování před kolizí je nefunkční.
Zobrazí se, když nastartujete motor.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka READ.
Kolizní varov. Není
k dispoz.
Systém varování před kolizí nemůže být aktivován.
Zobrazí se, když se řidič pokusí aktivovat tuto funkci.
04
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka READ.
Bylo aktivováno autom.
brzdění
Byla aktivní funkce automatické aktivace brzd.
Čelní sklo Zablok. čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zpráva zmizí po jednom stisknutí tlačítka READ.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
• Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Omezení kamerového snímače, viz strana 190.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
191
04 Komfort a radost z jízdy
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd*
Kontrolka
Zpráva
Popis
Radar zablokován. Viz
manuál
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je dočasně vypnuto.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když
se před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Omezení radarového snímače, viz strana 180.
Kolizní varov. Doporučen
servis
04
192
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je částečně nebo zcela vypnuto.
• Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Sledování bdělosti řidiče – DAC*
Všeobecné informace o systému
Driver Alert System
Všeobecné informace o Driver Alert
Control - DAC
Driver Alert System je určeno pro pomoc řidičům, jejichž schopnost řízení se v průběhu
jízdy snižuje, nebo kteří neočekávaně opustili
jízdní pruh, v němž jedou.
V některých případech není schopnost řízení
ovlivněna, ačkoli je řidič unavený. V takovém
případě nemůže systém vydat varování určené
řidiči. Proto je vždy důležité zastavit a udělat si
přestávku, pokud se objeví jakékoli známky
únavy řidiče, bez ohledu na to, zda DAC vydá
nebo nevydá varování.
Driver Alert System zahrnuje dvě různé funkce,
které mohou být vypnuty současně nebo jednotlivě:
• Driver Alert Control (DAC)
• Lane Departure Warning (LDW), viz
POZNÁMKA
strana 196.
Zapnutá funkce je nastavena do pohotovostního režimu a neaktivuje se automaticky,
dokud rychlost nepřekročí 65 km/h.
Funkce se deaktivuje, když rychlost klesne pod
60 km/h.
Obě funkce využívají kameru, která je závislá
na bočním značení jízdního pruhu po obou
stranách.
VAROVÁNÍ
Systém sledování bdělosti řidiče nepracuje
ve všech situacích, avšak je určen pouze
k doplňkové podpoře.
Konečnou zodpovědnost za bezpečné
řízení má vždy řidič.
hlavní silnice. Funkce není určena pro městský
provoz.
Funkce je určena k upoutání pozornosti řidiče/
řidičky, když při řízení začne ztrácet koncentraci, např. začíná být rozptýlený/rozptýlená
nebo začne usínat.
Kamera detekuje boční značení na vozovce
a porovnává část vozovky s pohyby volantu.
Řidič je upozorněn, pokud vůz nesleduje plynule značení vozovky.
POZNÁMKA
04
Funkce se nesmí používat k prodloužení
délky jízdy. Vždy si naplánujte přestávky
v pravidelných intervalech a řiďte pouze
zcela odpočati.
Omezení
V některých případech může systém vydat
varování, ačkoli schopnost řízení není omezena, například:
• pokud řidič testuje funkci LDW.
• ve velmi silném bočním větru.
• na vozovce s vyjetými kolejemi.
Kamerový snímač má určitá omezení, viz
strana 190.
Cílem DAC je detekovat pomalu se snižující
koncentraci řidiče a je primárně určen pro
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
193
04 Komfort a radost z jízdy
Sledování bdělosti řidiče – DAC*
Provoz
Ovládací kolečko. Otáčejte, dokud se na
displeji neobjeví Driver
Alert. Ve druhém řádku jsou zobrazeny
volby Vypnuto, Není
k dispoz. nebo Označení úrovně.
Některá nastavení se provádějí z displeje na
středové konzole a z jeho menu. Informace
o používání systému menu, viz strana 132.
Aktuální stav může být kontrolován na displeji
palubního počítače levým pákovým přepínačem.
Tlačítko READ potvrzuje nebo vymaže
varování z paměti.
Aktivace Driver Alert Control
Pomocí displeje na středové konzole a jeho
systému menu vyberte Nastavení vozidla
Driver Alert. Zvolte možnost Zapnuto.
04
Tato funkce se aktivuje, když rychlost
stoupne nad 65 km/h, a zůstává
aktivní, dokud je rychlost větší než
60 km/h.
Na displeji se zobrazí značka s 1-5 sloupci.
Malý počet sloupců znamená, že řidič neřídí
vůz plynule. Vysoký počet sloupců indikuje stabilní jízdu.
Pokud je vůz řízen nerovnoměrně, řidič je upozorněn akustickým signálem a také textovou
zprávou Driver Alert Čas na přestávku.
Varování je po chvíli opakováno, jestliže se
schopnost řídit nezlepší.
VAROVÁNÍ
Upozornění musí být bráno velmi vážně,
neboť ospalý řidič/ospalá řidička si obvykle
není vědom/vědoma svého stavu.
Pokud se ozve alarm nebo se cítíte unaveni:
co nejdříve bezpečně zastavte vozidlo
a odpočiňte si.
Studie ukázaly, že když řidič řídí unavený,
nebezpečí je stejné, jako kdyby řídil pod vlivem alkoholu.
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
194
Zpráva
Popis
Driver Alert Vypnuto
Funkce není zapnuta.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Sledování bdělosti řidiče – DAC*
Kontrolka
Zpráva
Popis
Driver Alert Není k dispoz.
Vozovka nemá jasné boční značení nebo je kamerový snímač dočasně vypnutý. Omezení kamerového
snímače, viz strana 190.
Driver Alert
Funkce analyzuje jízdní styl řidiče.
Displej zobrazuje značku úrovně pomocí 1–5 sloupců, přičemž nízký počet sloupců indikuje nerovnoměrný styl jízdy. Vysoký počet sloupců indikuje stabilní jízdu.
Driver Alert Čas na
přestávku
Vůz nebyl řízen plynule; řidič je upozorněn akustickým varováním + textem.
Čelní sklo Zablok. čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
04
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
• Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Omezení kamerového snímače, viz strana 190.
Driver Alert Sys Doporucen
servis
Systém je vypnutý.
• Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
195
04 Komfort a radost z jízdy
SYSTÉM Driver Alert System - LDW*
Všeobecné informace o Lane
Departure Warning - LDW
Obsluha a funkce
Pokud kamera nemůže delší dobu detekovat
boční značení vozovky nebo pokud rychlost
klesne pod 60 km/h, potom zůstává funkce
v pohotovostním režimu a na displeji se objeví
Lane Depart Warn Není k dispoz..
Jestliže vůz zkříží levé nebo pravé boční značení vozovky bez příčiny, řidič je upozorněn
akustickým signálem.
V následujících situacích není vydáno žádné
varování:
04
Funkce je určena ke snížení nebezpečí nehod
jednoho vozu – nehody, kdy za určitých situací
vozidlo opustí vozovku a hrozí nebezpečí sjetí
do příkopu nebo do protisměru.
LDW se skládá z kamery, která detekuje boční
značení namalované na vozovce. Řidič je upozorněn akustickým signálem, pokud vůz kříží
boční značení.
1
196
Funkce se zapíná a vypíná spínačem na
středové konzole. Kontrolka v tlačítku svítí,
když je funkce zapnuta.
Pokud je funkce v pohotovostním režimu,
zobrazuje displej palubního počítače zprávu
Lane Depart Warn Není k dispoz..
Funkce LDW se aktivuje automaticky z pohotovostního režimu poté, co kamera znamená
boční značení vozovky a rychlost překročí
65 km/h. Displej palubního počítače zobrazuje
zprávu Lane Depart Warn K dispozici.
Varování bude přesto vydáno, pokud je vybrána volba Zvýšená citlivost , viz strana 198.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
• Ukazatele směru jsou zapnuté
• Řidič/řidička má nohu na pedálu brzdy1
• V případě rychlého sešlápnutí pedálu
plynu1
• V případě rychlých pohybů volantem1
• V případě náhlého zatočení, kdy se vůz
naklání.
Kamerový snímač má také určitá omezení.
Další informace, viz strana 190.
POZNÁMKA
Řidič je varován při každém zkřížení bočního značení pouze jednou. Jestliže je značení mezi koly vozu, není vydán akustický
signál.
04 Komfort a radost z jízdy
SYSTÉM Driver Alert System - LDW*
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Popis
Lane departure warning
Zap./Vyp.
Funkce je zapnuta/vypnuta.
Zobrazí se při zapnutí/vypnutí.
Text zmizí po 5 sekundách.
Lane Depart Warn Není
k dispoz.
Rychlost je nižší než 60 km/h, vozovka nemá jasné boční značení nebo je kamerový snímač dočasně
vypnutý. Omezení kamerového snímače, viz strana 190.
Lane Depart Warn K dispozici
Funkce sleduje boční značení vozovky.
Čelní sklo Zablok. čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
04
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
• Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Omezení kamerového snímače, viz strana 190.
Driver Alert Sys Doporucen
servis
Systém je vypnutý.
• Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
197
04 Komfort a radost z jízdy
SYSTÉM Driver Alert System - LDW*
Osobní preference
V systému menu na displeji středové konzoly
vyhledejte Nastavení vozidla Lane
departure warning, viz strana 133.
Vyberte některou z následujících možností:
04
Zapnout při nastartování - tato položka
nastaví funkci do pohotovostního režimu při
každém nastartování. Při nastartování je nastavena stejná hodnota, jaká byla nastavena při
vypnutí motoru.
Zvýšená citlivost – : tato položka zvyšuje citlivost, poplach je spuštěn dříve a platí méně
omezení.
198
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Parkovací asistent*
Všeobecné informace
Funkce
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
1
Active
2
Parkovací asistent je k dispozici ve dvou
verzích:
Active
• Pouze vzadu
• Vpředu i vzadu.
3
Active
VAROVÁNÍ
•
Parkovací asistent nezbavuje řidiče
odpovědnosti při parkování.
•
Čidla mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor např. na osoby a zvířata
v blízkosti vozidla.
04
Zobrazení na displeji v různých situacích.
Systém se automaticky aktivuje při nastartování vozidla a kontrolka ve vypínači se rozsvítí.
Pokud je parkovací asistent deaktivován tlačítkem, kontrolka zhasne.
Zobrazení ve voze pouze se zadními čidly
- překážka detekovaná oběma pravými
čidly.
Zobrazení ve voze s předními a zadními
čidly - pravé přední čidlo je nejdále 30 cm
od detekované překážky.
Zobrazení ve voze s předními a zadními
čidly - vpředu ani vzadu není detekována
žádná překážka.
Displej na středové konzole zobrazuje situaci
v souvislosti s vozem a detekovanou překážkou.
Označené sektory ukazují, které ze čtyř čidel
detekuje překážku. Čím více je označených
sektorů ve stejném sektoru, tím kratší je vzdálenost mezi vozem a detekovanou překážkou.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
199
04 Komfort a radost z jízdy
Parkovací asistent*
Frekvence signálu se zvyšuje s přibližováním
k překážce, před nebo za vozidlem. Další zvuky
z audio systému se automaticky ztlumí.
Pokud je vzdálenost k překážce menší než
30 cm změní se tón na stálý a značka pro
příslušné čidlo se zcela vyplní, viz obrázek (2).
Pokud jsou překážky ve vzdálenosti signalizované stálým tónem za i před vozidlem, bude se
signál ozývat reproduktorů střídavě.
04
Systém se musí vypnout při couvání s přívěsem, pokud je na tažném zařízení namontován
nosič kol, apod. - jinak by tato zařízení aktivovala čidla.
rychlost poklesne pod 10 km/h, systém se opět
aktivuje.
POZNÁMKA
Přední parkovací asistent se vypne, pokud
se aktivuje parkovací brzda nebo pokud se
ve voze s automatickou převodovkou zvolí
režim P.
POZNÁMKA
Zadní parkovací asistent je automaticky
deaktivován při tažení přívěsu, pokud je
použitý originální kabel přívěsu Volvo.
DŮLEŽITÉ
Zadní parkovací asistent
Přední parkovací asistent
Montáž přídavných světlometů: Nezapomeňte, že přídavné světlomety nesmějí
zakrývat čidla – přídavné světlomety by
mohly být detekovány jako překážky.
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5
metru. Signál vychází z jednoho ze zadních
reproduktorů.
Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky.
200
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud se informační kontrolka rozsvítí trvale a na informačním displeji
se zobrazí zpráva Park. asistent Doporucen
servis, je parkovací asistent vypnutý.
G021424
G017833
Indikátor poruchy
Účinná vzdálenost před vozidlem je přibližně
0,8 metru. Signál pro překážky vpředu vychází
z jednoho z předních reproduktorů.
Přední parkovací asistent je aktivní při rychlosti
maximálně 15 km/h. Kontrolka v tlačítku se
rozsvítí a indikuje, že systém je aktivní. Jakmile
DŮLEŽITÉ
Za určitých podmínek může systém parkovacího asistenta generovat nesprávné
varovné signály, příčinou kterých jsou vnější
zdroje zvuku, vydávající stejné ultrazvukové
frekvence, se kterými pracuje systém.
Příkladem takových zdrojů jsou houkačky,
mokré pneumatiky na asfaltu, pneumatické
brzdy, zvuky výfuků motocyklů atd.
04 Komfort a radost z jízdy
Parkovací asistent*
Čištění čidel
POZNÁMKA
Nečistoty, led a sníh na čidlech mohou způsobit generování nesprávných varovných
signálů.
04
Umístění čidel, předních.
Umístění čidel, zadních.
Pro zajištění správné funkce musí být čištění
čidel prováděno pravidelně. Pro čištění používejte vodu a autošampon.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
201
04 Komfort a radost z jízdy
BLIS* – Informační systém mrtvého úhlu
Všeobecné informace o BLIS
VAROVÁNÍ
Mrtvé úhly
Systém je doplňkem, ne náhradou, bezpečného jízdního stylu a používání zpětných
zrcátek. Nikdy nemůže nahradit pozornost
a odpovědnost řidiče. Odpovědnost za
správné přejíždění mezi pruhy zůstává vždy
na řidiči.
G021426
04
Systém je navržen tak, aby pracoval nejúčinněji
při jízdě v hustém provozu po víceproudových
dálnicích.
Když kamera (1) detekuje vozidlo v mrtvém
úhlu, rozsvítí se trvale kontrolka (2).
BLIS kamera
Kontrolka
BLIS symbol
BLIS je informační systém založený na kamerové technologii, která za určitých okolností
může pomoci řidiči zaznamenat vozidla pohybující se ve stejném směru v takzvaném
„mrtvém úhlu“.
POZNÁMKA
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Aktivace/deaktivace
Kontrolka na straně vozidla, kde bylo detekováno vozidlo, se rozsvítí. Pokud je vozidlo
předjížděno z obou stran, rozsvítí se obě
kontrolky.
Pokud dojde k poruše systému, BLIS toto sdělí
řidiči prostřednictvím zprávy. Pokud jsou
například kamery systému zakryté, kontrolka
BLIS bliká a na informačním displeji se objeví
zpráva. V takových případech zkontrolujte
a očistěte čočky.
V případě potřeby lze systém dočasně
vypnout. viz kapitola Aktivace/deaktivace.
202
A = přibližně 9,5 m a B = přibližně 3 m
Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci.
04 Komfort a radost z jízdy
BLIS* – Informační systém mrtvého úhlu
BLIS se aktivuje při nastartování motoru. Kontrolky v panelech dveří při aktivaci BLIS třikrát
zablikají.
Systém lze deaktivovat/aktivovat po nastartování motoru jedním stisknutím tlačítka BLIS.
Po deaktivaci funkce BLIS kontrolka v tlačítku
zhasne a na displeji v přístrojové desce se
zobrazí zpráva.
VAROVÁNÍ
BLIS nefunguje v prudké zatáčce.
BLIS nefunguje, pokud vozidlo couvá.
Široký přívěs připojený k vozu může zakrývat ostatní vozy v sousedních pruzích. Tak
nemusí dojít k detekci vozu v sledované
oblasti prostřednictvím systému BLIS.
Po aktivaci BLIS se kontrolka v tlačítku rozsvítí,
na displeji se zobrazí nová textová zpráva
a kontrolky v panelech dveří třikrát zablikají.
Stisknutím tlačítka READ textovou zprávu
vymažte (Popis zpráv, viz strana 136).
Denní světlo a tma
Kdy BLIS funguje
Za tmy systém reaguje na světlomety okolních
vozidel. Pokud okolní vozidla nesvítí, systém
vozidla nedetekuje. To například znamená, že
systém nereaguje na přívěsy bez světlometů,
které jsou taženy za osobním nebo nákladním
vozidlem.
Systém pracuje, pokud vozidlo jede rychlostí
vyšší než 10 km/h.
Předjíždění
Systém reaguje, pokud:
• předjíždíte jiné vozidlo rychlostí až
o 10 km/h vyšší než je rychlost druhého
vozidla
• jste předjížděni jiným vozidlem rychlostí až
o 70 km/h vyšší než je rychlost vašeho
vozidla.
Při denním světle systém reaguje na obrys
okolních vozidel. Systém je navržen tak, aby
detekoval motorová vozidla, například osobní
vozidla, nákladní vozidla, autobusy a motocykly.
VAROVÁNÍ
Systém nereaguje na cyklisty ani mopedy.
Kamery BLIS mají podobná omezení jako
lidské oko, tj. „vidí“ hůř například v hustém
sněžení, proti prudkému světlu nebo v mlze.
Čištění
Aby systém pracoval co nejefektivněji, čočky
kamer BLIS musí být čisté. Čočky je možné
čistit měkkým hadrem nebo vlhkou houbou.
Čistěte čočky opatrně, abyste je nepoškrábali.
DŮLEŽITÉ
Čočky jsou elektricky vyhřívané z důvodu
odstranění ledu a sněhu. Pokud je to nutné,
odstraňte sníh z čoček.
04
Zprávy na displeji
Zpráva
Popis
Syst.mrtv.úhlu
ZAP
Systém BLIS je aktivován.
Syst.mrtv.úhlu
Doporucen servis
Systém mrtvého
úhlu je vypojen kontaktujte dílnu.
Syst.mrtv.úhlu
Kamera zablok.
Kamera systému
BLIS je zablokována
nečistotou, sněhem
nebo ledem - vyčistěte čočky.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
203
04 Komfort a radost z jízdy
BLIS* – Informační systém mrtvého úhlu
Zpráva
Popis
Syst.mrtv.úhlu
Omezená funkce
Omezená funkce
přenosu dat mezi
kamerou systému
BLIS a elektrickým
systémem vozidla.
Kamera se opět
sama nastaví, jakmile se přenos dat
mezi kamerou
systému BLIS
a elektrickým systémem ve vozidle normalizuje.
04
Syst.mrtv.úhlu
VYP
Systém BLIS je
deaktivován.
Omezení
V některých situacích se může kontrolka BLIS
rozsvítit, i když žádné jiné vozidlo není
v mrtvém úhlu.
POZNÁMKA
Pokud kontrolka BLIS svítí ojediněle, i když
žádné jiné vozidlo není v mrtvém úhlu,
neznamená to závadu v systému.
V případě závady v systému BLIS se na displeji zobrazí text Syst.mrtv.úhlu
Doporucen servis.
Zde je několik příkladů situací, kdy se může
kontrolka BLIS rozsvítit, i když žádné jiné
vozidlo není v mrtvém úhlu.
DŮLEŽITÉ
Nízko stojící slunce svítící přímo do kamery.
Oprava komponentů systému BLIS musí být
prováděna pouze v odborné dílně - doporučujeme využít služeb autorizovaného
servisu Volvo.
Odraz od lesklého mokrého povrchu vozovky.
204
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vlastní stín na velké lesklé hladké ploše, např.
protihluková bariéra nebo betonová vozovka.
04 Komfort a radost z jízdy
BLIS* – Informační systém mrtvého úhlu
04
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
205
04 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
Úložné prostory
04
206
04 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
Úložný prostor v panelu dveří
Středový tunel
Úložná kapsa* na přední hraně sedáků
předních sedadel
lovač cigaret vytáhněte a cigaretu zapalte rozžhavenou spirálou.
Schránka v přístrojové desce
Spona na lístky
Schránka v přístrojové desce
Úložný prostor, držák nápojů
Věšák na šaty
Držák nápojů* v loketní opěrce, zadní
sedadlo
04
Úložná kapsa
Věšák na šaty
Věšák na šaty je určen pouze pro lehké oděvy.
VAROVÁNÍ
Volné předměty jako např. mobilní telefony,
kamery, dálková ovládání k příslušenstvím
apod., uschovejte do přihrádky v přístrojové
desce nebo do jiných úložných prostorů.
Jinak by v případě kolize nebo prudkého
brzdění mohlo dojít k poranění osob ve
voze.
Úložný prostor (např. pro CD), vstup pro
AUX a USB*1 (např. iPodŸ) pod loketní
opěrkou.
Obsahuje držák nápojů pro řidiče a spolujezdce, zásuvku 12 V a malou schránku.
(Pokud je specifikován popelník a zapalovač cigaret, potom je zapalovač cigaret
v zásuvce 12V pro přední sedadla a vyjímatelný popelník ve schránce.)
Sem můžete uložit například příručku pro uživatele a mapy. Na vnitřní straně víka jsou také
držáky pro pera. Schránku v palubní desce
můžete zamknout čepelí klíče, viz strana 49.
Zapalovač cigaret a popelník*
Popelník ve středovém tunelu se vyjímá zvednutím přímo nahoru.
Zapalovač cigaret se zapíná zatlačením
dovnitř. Po zahřátí zapalovač povyskočí. Zapa-
1
Pro RSE* je vstup USB na jiném místě, viz strana 151.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
207
04 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
Koberce*
Zásuvka 12 V
mobilní telefony a chladničky. Zásuvka je
napájena, pokud je dálkový ovladač s klíčem
minimálně v poloze zapalování I, viz strana 76.
Společnost Volvo dodává speciální koberce.
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ
Koberec u sedadla řidiče musí být řádně
upevněn a zajištěn pomocí spon, aby se
předešlo zachycení pedály.
Pokud se používá vždy jen jedna zásuvka,
max. proud je 10 A (120 W). Pokud se současně používají obě zásuvky, přípustný
proud v zásuvce je 7,5 A (90 W).
Toaletní zrcátko
G021439
04
VAROVÁNÍ
Vždy, když zásuvku nepoužíváte, instalujte
krytku.
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, přední
sedadlo.
Elektrická zásuvka v zavazadlovém
prostoru*
G021438
Další informace, viz strana 231.
Osvětlení toaletního zrcátka na straně řidiče*
a na straně spolujezdce se zapíná automaticky
při zvednutí krytu.
G021440
Toaletní zrcátko s osvětlením.
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, zadní sedadlo.
Elektrická zásuvka je použitelná pro různé
příslušenství o napětí 12 V, jako jsou například
208
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
Všeobecné informace
POZNÁMKA
S funkcí handsfree jsou kompatibilní pouze
některé mobilní telefony. Doporučujeme,
abyste si informace o kompatibilních mobilních telefonech vyžádali u autorizovaného
prodejce Volvo nebo navštívili internetové
stránky www.volvocars.com.
Funkce telefonu, přehled ovládacích
prvků
EXIT – ukončení/odmítnutí telefonního
hovoru, vymazání vložených znaků, přerušení aktuální funkce. Stejná funkce je
k dispozici na klávesnici na volantu.
ENTER - Příjem hovorů. Po stisknutí tlačítka se zobrazí naposledy volaná čísla.
Stejná funkce je k dispozici na klávesnici
na volantu.
Nezapomeňte
Menu se ovládají prostřednictvím středové
konzoly a klávesnice na volantu. Všeobecné
informace o menu, viz strana 132.
Přehled systému.
Mobilní telefon
04
POZNÁMKA
Mikrofon
V případě vozidel vybavených handsfree
rozhraním BluetoothTM a integrovaným telefonem se připojení provádí pomocí dalšího
menu v menu telefonu (pro změnu telefonu),
viz strana 133.
Klávesnice na volantu
Středová konzola
BluetoothTM
Mobilní telefon vybavený technologií Bluetooth
BluetoothTM může být bezdrátově připojen
k audio systému. Audiosystém potom funguje
jako handsfree s možností ovládat dálkově
celou řadu funkcí mobilního telefonu. Mobilní
telefon je možné ovládat prostřednictvím
vlastní klávesnice bez ohledu na to, zda je nebo
není připojen.
Aktivace/deaktivace
Ovládací panel na středové konzole.
VOLUME - Stejná funkce je k dispozici na
klávesnici na volantu.
Tlačítka s čísly a písmeny
PHONE – zapnutí/vypnutí a pohotovostní
režim
Navigační tlačítko
Krátké stisknutí tlačítka PHONE aktivuje funkci
handsfree. Text TELEFON zobrazený v horní
části displeje informuje o přepnutí do režimu
telefonu. Symbol
indikuje, že funkce
handsfree je aktivní.
Jedním dlouhým stisknutím tlačítka PHONE
deaktivujete funkci handsfree a odpojíte připojený telefon.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
209
04 Komfort a radost z jízdy
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
Připojení mobilního telefonu
Mobilní telefon se připojuje různými způsoby
podle toho, zda již byl nebo nebyl dříve připojen. Při prvním připojení mobilního telefonu
postupujte podle některé skupiny z dále uvedených instrukcí:
Alternativa 1 – prostřednictvím menu vozidla
04
1. Aktivujte detekovatelnost/viditelnost
mobilního telefonu prostřednictvím
BluetoothTM, viz příručka k mobilnímu telefonu nebo www.volvocars.com.
2. Aktivujte funkci handsfree tlačítkem
PHONE.
> Na displeji se objeví položka menu
Přidat telefon. Pokud již byl jeden nebo
více telefonů registrováno, potom se
tyto objeví také.
3. Vyberte Přidat telefon.
> Audiosystém vyhledá mobilní telefony
v bezprostředním okolí. Vyhledávání
trvá přibližně 30 sekund. Detekované
mobilní telefony s jejich příslušným jménem BluetoothTM se zobrazí na displeji.
Jméno BluetoothTM funkce handsfree
se zobrazí na telefonu jako My Car.
1
210
Pouze Keyless Drive.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
4. Na displeji audiosystému si zvolte jeden
z mobilních telefonů.
BluetoothTM. Nyní je možné mobilní telefon
ovládat prostřednictvím audiosystému.
5. Zadejte čísla na displeji audiosystému
prostřednictvím klávesnice mobilního telefonu.
Volání
Alternativa 2 – prostřednictvím menu telefonu
1. Ujistěte se, že v horní části displeje je
zobrazen text TELEFON a je viditelný symbol
.
1. Aktivujte funkci handsfree tlačítkem
PHONE. Pokud je připojený telefon,
odpojte jej.
2. Zadejte telefonní číslo nebo použijte telefonní seznam, viz strana 212.
2. K vyhledávání použijte telefon
s BluetoothTM, viz příručka k mobilnímu
telefonu.
Volání přerušíte tlačítkem EXIT.
3. V seznamu jednotek detekovaných vaším
mobilním telefonem zvolte My Car.
4. Zadejte PIN kód „1234“ do mobilního telefonu, jakmile budete požádáni o PIN kód.
5. Z mobilního telefonu zvolte připojení k My
Car.
Mobilní telefon se zaregistruje a připojí automaticky k audio systému, zatímco na displeji
se objeví text Synchronizace. Více informací
o registraci mobilních telefonů, viz
strana 212.
Po navázání spojení se zobrazí se na displeji
a jméno mobilního telefonu
symbol
3. Stiskněte ENTER.
Odpojení mobilního telefonu
K automatickému odpojení dojde, pokud se
mobilní telefon vzdálí mimo dosah audiosystému. Více informací o připojení, viz
strana 212.
Manuální odpojení telefonu se provede deaktivací funkce handsfree jedním dlouhým stisknutím tlačítka PHONE. Funkce handsfree se
také deaktivuje při vypnutí motoru nebo
otevření dveří1.
Po odpojení mobilního telefonu můžete v probíhajícím hovoru pokračovat prostřednictvím
vestavěného reproduktoru a mikrofonu mobilního telefonu.
04 Komfort a radost z jízdy
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
POZNÁMKA
Některé mobilní telefony vyžadují potvrzení
přechodu z handsfree prostřednictvím klávesnice telefonu.
Příjem hovoru a volání
Příchozí hovor
Hovory se přijímají tlačítkem ENTER, i když je
audio systém například v režimu CD nebo FM.
Hovor odmítněte nebo ukončete tlačítkem
EXIT.
POZNÁMKA
U některých mobilních telefonů se spojení
ukončí při použití privátní funkce. Jde
o zcela normální jev. Funkce handsfree se
Vás dotáže, zda chcete opět připojit.
• Telefonní seznam - Hledání v telefonním
seznamu.
POZNÁMKA
Během probíhajícího hovoru není možné
vytvořit nové spojení.
Automatická odpověď
Funkce automatické odpovědi znamená, že
hovory jsou přijaty automaticky.
Aktivujte/deaktivujte v Možnosti volání
Automatická odpověď.
Menu při hovoru
Stiskněte během probíhajícího hovoru tlačítko
MENU nebo ENTER, zpřístupníte následující
funkce:
• Ztlumit mikrofon - Mikrofon audio
systému je ztlumen.
• Hovor na mobilní telefon - Hovor je
Nastavení zvuku
Hlasitost hovoru
Hlasitost hovoru je možné regulovat, když
funkce handsfree je v režimu telefonu. Použijte
klávesnici na volantu nebo VOLUME.
Hlasitost audiosystému
Pokud neprobíhá žádný odchozí hovor, ovládá
se audio systém obvyklým způsobem pomocí
VOLUME. Pokud chcete ovládat audio systém
v průběhu odchozího hovoru, musíte přepnout
na jeden ze zdrojů audia.
Zdroj audia může být při příchozím hovoru
automaticky ztlumen v Nastavení telefonu
Tóny a hlasitost Ztlumit rádio.
Hlasitost vyzvánění
Jděte do menu Nastavení telefonu Tóny
a hlasitost Hlasitost vyzvánění a pomocí
/
na navigačním tlačítku proveďte nastavení.
Vyzvánění
04
Funkce handsfree obsahuje vyzváněcí tóny,
které mohou být vybrány v menu Nastavení
telefonu Tóny a hlasitost Vyzváněcí
tóny Vyzváněcí tón 1, atd.
POZNÁMKA
Vyzvánění připojeného mobilního telefonu
není deaktivováno, když je použito jedno
z integrovaných vyzvánění systému handsfree.
Pro výběr vyzváněcího tónu2 jděte do menu
Nastavení telefonu Tóny a hlasitost
Vyzváněcí tóny Použít sig. mob.
telefonu.
přesměrován na mobilní telefon.
2
Není podporováno všemi mobilními telefony.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
211
04 Komfort a radost z jízdy
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
Více o registraci a připojení
Registrovat je možné maximálně pět mobilních
telefonů. Registrace se pro každý telefon provádí pouze jednou. Po registraci telefon již
nemusí být viditelný/detekovatelný. Současně
může být připojený pouze jeden telefon. Telefony mohou být odregistrovány v menu
Bluetooth Odebrat telefon.
Automatické připojení
04
Pokud je funkce handsfree aktivní, potom
naposledy připojený mobilní telefon v dosahu
je připojen automaticky. Pokud audiosystém
hledá naposledy připojený telefon, jeho jméno
se zobrazí na displeji. Pokud chcete přejít na
manuální připojení dalšího telefonu, stiskněte
tlačítko EXIT.
Manuální připojení
Pokud chcete připojit jiný mobilní telefon než
naposledy připojený nebo zaměnit připojený
mobilní telefon, postupujte následovně:
1. Přepněte audiosystém do režimu telefonu.
2. Stiskněte tlačítko PHONE a zvolte si jeden
z telefonů v seznamu.
Připojení je také možné prostřednictvím menu
systému.
Struktura menu je k dispozici ve dvou různých
provedeních, které se liší podle toho, zda je
vozidlo vybaveno rozhraním handsfree
212
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
BluetoothTM nebo zda je do vozidla telefon
integrován.
• U vozidel pouze s rozhraním handsfree
BluetoothTM se systém připojuje v menu
Hlavní nabídka Bluetooth Bluetooth
Připojit telefon nebo v menu Hlavní
nabídka Bluetooth Bluetooth
Změnit telefon Přidat telefon.
• U vozidel s integrovaným telefonem
a handsfree BluetoothTM se systém připojuje v menu Hlavní nabídka Bluetooth
Bluetooth Připojit telefon nebo
Hlavní nabídka Bluetooth Změnit
telefon Přidat telefon.
Telefonní seznam
Předpokladem jakéhokoliv použití telefonního
seznamu je zobrazení textu TELEFON v horní
části displeje a symbolu .
Audiosystém si ukládá kopii telefonního
seznamu každého registrovaného mobilního
telefonu. Telefonní seznam se do audiosystému kopíruje automaticky při každém připojení.
Funkci deaktivujte v menu Nastavení
telefonu Synchroniz. tel. seznam.
Vyhledávání kontaktů je prováděno pouze
v telefonním seznamu připojeného mobilního telefonu.
POZNÁMKA
Pokud mobilní telefon neumožňuje kopírování adresáře, po dokončení kopírování se
zobrazí Seznam je prázdný.
Pokud telefonní seznam obsahuje kontaktní
informace o volajícím, potom se tyto zobrazí na
displeji.
Vyhledávání kontaktů
Nejsnadnějším způsobem vyhledávání v telefonním seznamu je dlouhé stisknutí kláves 2–
9. Vyhledávaní v telefonním seznamu bude
prováděno podle prvního písmena.
Do telefonního seznamu lze také vstoupit
/
na navigačním tlačítku
prostřednictvím
/
na klávesnici na volantu. Vyhlenebo
dávání je také možné prostřednictvím menu
vyhledávání v menu Telefonní seznam
Hledat:
1. Vložte několik prvních písmen kontaktu
a stiskněte ENTER nebo jen stiskněte
ENTER.
2. Rolujte na kontakt a stiskněte tlačítko
ENTER pro volání.
04 Komfort a radost z jízdy
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
Rozpoznávání hlasu
Funkce mobilního telefonu rozpoznávání hlasu
pro volbu volaného čísla je možné použít po
stisknutí a podržení tlačítka ENTER.
POZNÁMKA
Pouze některé mobilní telefony jsou plně
kompatibilní s funkcí rozpoznávání hlasu.
Pokud potřebujete informace o kompatibilních telefonech, společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaného prodejce
Volvo nebo navštívit stránku
www.volvocars.com.
Číslo hlasové schránky
Číslo hlasové schránky může být změněno
v menu Možnosti volání
Číslo hlasové
schránky. Pokud není uloženo žádné číslo,
může být toto menu vyvoláno jedním dlouhým
stisknutím tlačítka 1. Dlouze stiskněte tlačítko
1 a použijte uložené číslo.
Seznamy hovorů
Seznamy hovorů se kopírují do funkce handsfree při každém novém připojení a jsou aktualizovány během spojení. Stisknutím tlačítka
ENTER zobrazíte seznam naposledy volaných
čísel. Ostatní seznamy hovorů jsou přístupné
v menu Výpis volání.
POZNÁMKA
Některé mobilní telefony zobrazují seznam
naposledy volaných čísel v opačném
pořadí.
Zadávání textu
Pomocí klávesnice na středové konzole
zadejte text. Pro první písmeno stiskněte klávesu jednou, pro druhé dvakrát, atd. Pokračujte ve vkládaní písmen, viz tabulka.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
/
na navigačním tlačítku
Prostřednictvím
se pohybujete mezi znaky.
Tlačítko
Funkce
Tlačítko
Funkce
MNO6ÑÖÒØ
PQRS7ß
TUV8ÜÙ
WXYZ9
04
Stiskněte krátce, pokud mají být
zadány po sobě dva znaky, které
jsou pod jednou klávesou.
+0@*#&$£/%
Přepínání mezi velkými a malými
písmeny
Mezera . 1 - ? ! , : " ' ( )
ABC2ÄÅÀÆÇ
DEF3ÈÉ
GHI4Ì
JKL5
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
213
04 Komfort a radost z jízdy
Vestavěný telefon*
Všeobecné informace
Nezapomeňte
SIM karta
Telefon je možné používat pouze s platnou SIM
kartou Subscriber Identity Module. Instalace,
viz strana 217. Volat na čísla tísňového volání
lze i bez SIM karty.
POZNÁMKA
Vestavěný telefon neumí číst SIM karty typu
3G. Kombinované karty 3G/GSM fungují.
Je-li nutné vyměnit SIM kartu, obraťte se na
mobilního operátora.
04
Čtečka SIM karty
Klávesnice, viz strana 151.
Menu a ovládací prvky
Navigace v menu se provádí prostřednictvím
ovládacího panelu (4) a klávesnice na volantu
(3). Všeobecné informace o menu, viz
strana 132. Ovládání telefonu, viz strana 209.
Ovládací panel
Sluchátko*
Bezpečnost
Servis telefonního systému svěřte odbornému
servisu. Doporučujeme vyhledat pomoc autorizovaného servisu Volvo. Vestavěný telefon
musí být během doplňování paliva nebo v blízkosti trhacích prací vypnutý. IDIS omezuje
systém menu v závislosti na rychlosti vozu, viz
strana 216.
214
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Telefon vypnete jedním dlouhým stisknutím
tlačítka PHONE.
Příjem hovoru a volání
Volání
1. Zapněte telefon.
Přehled systému.
Mikrofon
informuje, že je telefon zapnutý. Když se
objeví symbol, může být hovor přijat, i když je
na displeji například menu CD. čísla. Krátké
stisknutí tlačítka PHONE slouží k použití menu
telefonu a vytočení čísla. Text TELEFON signalizuje, že je menu telefonu aktivní.
POZNÁMKA
V případě vozidel vybavených handsfree
rozhraním BluetoothTM a integrovaným telefonem se připojení provádí pomocí dalšího
menu v menu telefonu (pro změnu telefonu),
viz strana 133.
2. Pokud se na displeji neobjeví TELEFON,
stiskněte krátce tlačítko PHONE.
3. Zadejte telefonní číslo nebo použijte telefonní seznam, viz strana 215.
4. Stiskněte tlačítko ENTER pro hovory přes
handsfree nebo zvedněte sluchátko*.
Uvolněte sluchátko zatlačením dolů.
Ukončení hovoru
Hovor ukončete stisknutím tlačítka EXIT nebo
položením sluchátka*.
Příchozí hovor
Zapnutí/vypnutí
Krátkým stiskem PHONE zapněte telefon.
V případě potřeby vložte PIN kód. Symbol
Stiskněte tlačítko ENTER pro hovory přes
handsfree nebo zvedněte sluchátko*. Pokud je
sluchátko* mimo držák, když telefon vyzvání,
04 Komfort a radost z jízdy
Vestavěný telefon*
hovor musíte přijmout stisknutím tlačítka
ENTER.
Hovory ukončujte stisknutím tlačítka EXIT
nebo položením sluchátka*. Hovory odmítněte
tlačítkem EXIT.
Automatická odpověď
Viz strana 211.
Přidržení hovoru
Tato funkce umožňuje, aby se na nový hovor
odpovědělo během probíhajícího hovoru. Na
nový hovor se odpoví jako obvykle a předcházející hovor je přidržen.
Aktivujte/deaktivujte v Možnosti volání
Čekající hovor.
Automatické odmítnutí
Příchozí hovory mohou být automaticky odmítnuty, v závislosti na typu hovoru a situaci.
Aktivujte/deaktivujte v Možnosti volání
Přesměřování.
Během hovoru
Režim mute
Stiskněte tlačítko MENU nebo ENTER během
hovoru, pro zpřístupnění menu In-call (během
hovoru).
Režim mute zahrnuje vypnutí mikrofonu, viz
strana 214.
Volání
1. Přidržte hovor prostřednictvím položky
Podržet.
2. Vytočte číslo třetí strany nebo použijte
volbu menu Telefonní seznam.
Přepínejte mezi hovory pomocí položky menu
Vyměnit.
Konferenční hovor
Mikrofon se aktivuje/deaktivuje pomocí
volby Mikrofon zapnut/Ztlumit
mikrofon.
Nastavení zvuku
Hlasitost hovoru
Telefon používá reproduktory v předních
dveřích. Hlasitost hovoru může být ovládána,
když se v horní části displeje objeví text
TELEFON.
Konferenční hovor se skládá z několika částí.
Může být zahájen, když probíhá hovor a druhý
je přidržen. Položka menu Připojit začne konferenční hovor.
Všechny příchozí hovory jsou odpojeny, pokud
je konferenční hovor ukončen.
Viz strana 152.
Přepínání mezi sluchátkem* a handsfree
Změna melodie vyzvánění se provádí v menu
Nastavení telefonu Tóny a hlasitost
Vyzváněcí tóny.
Přepněte z handsfree na sluchátko* zvednutím
sluchátka nebo volbou položky handset
v menu.
Přepněte ze sluchátka* na handsfree volbou
položky menu Handsfree.
04
Použijte klávesnici na volantu nebo
VOLUME.
Hlasitost audiosystému
Tóny a hlasitost
Ohlášení příchozí zprávy se aktivuje/deaktivuje
v menu Nastavení telefonu Tóny
a hlasitost Ohlášení příchozí zprávy.
Hlasitost vyzvánění se nastavuje v menu
Nastavení telefonu Tóny a hlasitost
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
215
04 Komfort a radost z jízdy
Vestavěný telefon*
Hlasitost vyzvánění. Nastavení proveďte
/
na navigačním tlaprostřednictvím
čítku.
Všechny kontakty lze vymazat v menu
Telefonní seznam Vymazat SIM nebo
Vymazat telefon.
Psaní a odeslání zpráv
Telefonní seznam
Kopírování mezi SIM kartou a telefonním
seznamem v telefonu
2. Vložte text a stiskněte ENTER. Informace
o textovém vstupu, viz strana 213.
Přejděte na Telefonní seznam Zkopírovat
vše SIM do telefonu nebo Telefon do
SIM a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Odeslat a stiskněte ENTER.
Kontaktní informace je možné uložit na SIM
kartu nebo do telefonu.
Uložení kontaktů do telefonního
seznamu
04
4. Zadejte telefonní číslo a stiskněte ENTER.
Nastavení zpráv
Číslo hlasové schránky
2. Zadejte jméno a stiskněte ENTER. Informace o textovém vstupu, viz níže.
Další funkce a nastavení
Nastavení zpráv se normálně nemění. Další
informace o tomto nastavení má provozovatel
sítě. V menu Zprávy Nastavení zpráv jsou
tři možnosti:
3. Vložte číslo a stiskněte ENTER.
IDIS
• Číslo SMSC – Specifikuje středisko zpráv,
1. Stiskněte MENU a rolujte do menu
Telefonní seznam Nový kontakt.
4. Rolujte na SIM karta nebo Paměť
telefonu a stiskněte ENTER.
Zadávání textu
Viz strana 213.
Viz strana 213.
IDIS (Intelligent Driver Information System)
může, v„aktivních“ jízdních situacích, zpozdit
vyzváněcí tón nebo odmítnout příchozí hovor.
Díky tomu se můžete stále soustředit na řízení.
IDIS se deaktivuje v menu Nastavení
telefonu IDIS.
Vyhledávání kontaktů
Viz strana 212.
Čtení zpráv
Vymazání kontaktů
1. Rolujte na Zprávy
ENTER.
Kontakt se vymaže z telefonního seznamu stiskem ENTER. Rolujte na Vymazat a stiskněte
ENTER.
216
1. Rolujte na Zprávy Napsat novou
a stiskněte ENTER.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Přečíst a stiskněte
2. Rolujte na zprávu a stiskněte ENTER.
3. Na displeji se objeví text zprávy. Další
výběr je možný stisknutím tlačítka
ENTER.
které přenáší zprávy.
• Doba platnosti – Specifikuje, jak dlouho
bude zpráva uložena ve středisku zpráv.
• Typ zprávy.
Seznamy hovorů
Seznamy přijatých hovorů, volaných čísel
a zmeškaných hovorů jsou uloženy pod položkou Výpis volání. Výpis volání se zobrazí také
po stisknutí ENTER. Telefonní čísla výpisu
mohou být uložena do telefonního seznamu.
Doba trvání hovoru
Doba trvání hovoru je uložena pod položkou
Výpis volání Délka hovorů.
04 Komfort a radost z jízdy
Vestavěný telefon*
Vynulování hodnot se provádí v menu
Výpis volání Délka hovorů Měřiče
času vymazány.
Zobrazení/skrytí telefonního čísla pro
volající
Telefonní číslo může být dočasně zakryto
pomocí menu Možnosti volání
Odeslat
moje číslo.
IMEI
Aby mohl operátor sítě zablokovat telefon,
musíte mu sdělit číslo IMEI telefonu.
Pro zobrazení čísla na displeji
vytočte *#06#. Toto číslo si poznamenejte
a uložte na bezpečném místě.
Maximální zabezpečení zvolíte výběrem
položky Zapnuto. Při každém zapnutí telefonu
bude pak nutné zadat kód.
Nejvyšší úroveň zabezpečení zvolíte výběrem
položky Automaticky. Telefon poté uloží kód
a automaticky jej specifikuje při zapnutí telefonu. Když je SIM karta používána v jiném telefonu, musí být kód zadán manuálně.
Minimální úroveň zabezpečení zvolíte výběrem
volby Vypnuto. SIM karta může být použita
bez použití kódu.
Obnovení nastavení z výrobního závodu
Obnovení nastavení se provádí v menu
Nastavení telefonu Obnov.stand. nast.
tel..
04
Ujistěte se, že je telefon vypnutý. Vytáhněte držák SIM karty, který se nachází ve
schránce v palubní desce.
SIM kartu vložte tak, aby byl vidět kovový
povrch
a na držák SIM karty nasaďte
. Instalujte držák SIM karty zpět.
kryt
Výběr sítě
Síť může být vybrána buď automaticky nebo
manuálně prostřednictvím položky Nastavení
telefonu Výběr sítě.
G021451
Vložení SIM karty
SIM kód a bezpečnost
PIN kód může chránit SIM kartu před neoprávněným používáním.
Úroveň zabezpečení lze změnit v menu
Nastavení telefonu Požadavek na PIN
kód.
G021450
Kód je možné změnit v menu Nastavení
telefonu Editovat PIN kód.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
217
Doporučení během jízdy.......................................................................
Doplňování paliva..................................................................................
Palivo....................................................................................................
Nakládání..............................................................................................
Zavazadlový prostor.............................................................................
Jízda s přívěsem...................................................................................
Tažení a odtah.......................................................................................
218
220
223
224
228
232
235
241
BĚHEM JÍZDY
05 Během jízdy
Doporučení během jízdy
Všeobecné informace
Ekonomická jízda
Ekonomická jízda znamená jezdit rozmyslem,
předvídat a přizpůsobit styl a rychlost jízdy
převažujícím podmínkám silničního provozu.
• Nejezděte s otevřenými okny.
• Nepoužívejte zimní pneumatiky, když
skončí zima.
• Vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace
a silného brzdění.
• Odstraňte z vozu nepotřebné předměty čím je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba
paliva.
05
• Brzďte motorem, pokud je to možné, aniž
byste ohrozili ostatní účastníky silničního
provozu.
• Jezděte na nejvyšší možný převodový stupeň. Přizpůsobte styl jízdy dopravní situaci
a cestě, po které jedete - při nižších otáčkách motoru klesá spotřeba paliva.
• Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje
odpor vzduchu a tedy spotřebu paliva pokud nosiče nepoužíváte, demontujte je.
• Nezahřívejte motor na provozní teplotu na
volnoběh. Raději se co nejdříve rozjeďte
s malým zatížením motoru - studený motor
spotřebovává více paliva než teplý motor.
220
• Vůz V70 s motorem D5 a 6stupňovou
manuální převodovkou se startuje za běžných podmínek na 2. převodový stupeň.
Další informace a rady, viz stránky 11 a 312.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo jede,
např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se se důležité systémy jako např. posilovač řízení
a posilovač brzd.
Jízda ve vodě
Vůz může projíždět vodou o maximální hloubce
25 cm maximální rychlostí 10 km/h. Zvláštní
pozornost musí být věnována průjezdu tekoucí
vodou.
Při jízdě ve vodě udržujte nízkou rychlost
a nezastavujte. Po projetí vodou sešlápněte
lehce pedál brzdy a zkontrolujte, zda jsou
brzdy plně funkční. Například bláto a voda na
brzdovém obložení mohou mít za následek
opožděnou reakci brzd.
• Očistěte kontakty napájecího konektoru
elektrického vyhřívání bloku motoru
a tažné zařízení po průjezdu vodou nebo
bahnem.
• Nenechávejte stát vůz delší dobu ve vodě,
která sahá nad prahy - to by mohlo způsobit poruchy elektroinstalace.
DŮLEŽITÉ
Pokud voda vnikne do vzduchového filtru,
může dojít k poškození motoru.
Pokud je voda hlubší než 25 cm, voda by
mohla proniknout do převodovky. Tím se
snižuje mazací schopnost olejů a zkracuje
se životnost těchto systémů.
Pokud motor ve vodě zhasne, nepokoušejte
se jej nastartovat - nechte vozidlo odtáhnout do servisu - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo. Nebezpečí poškození motoru.
Motor, převodovka a chladicí soustava
Za určitých podmínek, např. při sportovní jízdě
v horách nebo v horkém počasí hrozí přehřátí
motoru a hnacího ústrojí, a to především
v případě, že je vůz velmi naložen.
Informace o přehřátí v případě jízdy s přívěsem,
viz strana 236.
• Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte
přídavné světlomety z mřížky chladiče.
• Pokud je teplota v systému chlazení
motoru příliš vysoká, rozsvítí se varovná
kontrolka a na informačním displeji se
zobrazí zpráva Vys.tepl.motoru
Bezpečně zastav. - bezpečně zastavte
vůz a několik minut nechte motor běžet ve
volnoběžných otáčkách, aby se ochladil.
05 Během jízdy
Doporučení během jízdy
• Pokud se zobrazí zpráva Vys.tepl.motoru
•
•
•
Vypněte motor nebo Málo chl.kapal.
Vypněte motor, musíte po zastavení
motor vypnout.
V případě přehřátí převodovky se aktivuje
integrovaná ochrana, která, mimo jiné, rozsvítí na přístrojové desce varovnou kontrolu a rozsvítí zprávu Horká převodov.
Snižte rychlost nebo Horká převodov.
Bezpečně zastav. - postupuje podle dále
uvedených doporučení, snižte rychlost,
vozidlo bezpečně zastavte a nechejte
motor běžet několik minut na volnoběh,
aby převodovka ochladla.
Pokud dojde k přehřátí, může dojít
k dočasnému vypnutí klimatizace.
Pokud jste vůz hodně zatěžovali, nevypínejte motor ihned po zastavení vozu.
POZNÁMKA
Je běžným jevem, že ventilátor chladiče
pracuje i po vypnutí motoru.
Otevřené dveře zavazadlového prostoru
VAROVÁNÍ
Nejezděte s otevřenými dveřmi zavazadlového prostoru! Jedovaté výfukové plyny by
mohly zavazadlovým prostorem pronikat do
vozu.
Nepřetěžujte akumulátor vozu
Před dlouhou cestou
Elektrické funkce vozu zatěžují akumulátor
různě. Nenechávejte klíč ve spínací skříňce
v poloze II, pokud je vypnutý motor. Místo toho
použijte režim I, který je energeticky méně
náročný.
• Zkontrolujte, zda motor pracuje normálně
Pamatujte také na různá příslušenství, která
zatěžují elektrickou soustavu. Nepoužívejte
funkce, které mají velký odběr proudu, když je
vypnutý motor. Příklady funkcí:
•
•
•
•
(palivo, olej nebo jiná kapalina).
• Zkontrolujte všechny žárovky a hloubku
vzorku pneumatik.
• V některých zemích patří k předepsanému
vybavení vozidla také výstražný trojúhelník.
ventilátor větrání
Zimní jízda
stěrače čelního okna
audiosystém (vysoká hlasitost)
Před začátkem zimní sezóny zkontrolujte
následující:
světlomety.
• Chladicí kapalina musí obsahovat mini-
Jakmile napětí akumulátoru klesne, na informačním displeji se zobrazí Vybitá baterie
Úsporný režim. Funkce šetření energií vypne
určité funkce nebo omezí určité funkce, jako
jsou např. ventilátor větrání a audiosystém.
a zda je normální spotřeba paliva.
• Ujistěte se, že nikde nedochází k úniku
V tomto případě nabijte akumulátor tak, že
nastartujete motor a necháte jej minimálně
15 minut běžet - akumulátor se rychleji
dobije během jízdy než u stojícího vozidla
s motorem běžícím na volnoběh.
05
málně 50 % glykolu. Tato směs chrání
motor do přibližně –35°C před zamrznutím.
K dosažení optimální ochrany proti
zamrznutí nesmějí být míchány různé typy
glykolu.
• Palivová nádrž musí být co nejplnější, aby
se předešlo kondenzaci.
• Důležitá je viskozita motorového oleje.
Oleje s nízkou viskozitou (řidší oleje)
usnadňují startování za chladného počasí
a také snižují spotřebu paliva, když je
motor studený. Více informací o vhodných
olejích, viz strana 307.
``
221
05 Během jízdy
Doporučení během jízdy
DŮLEŽITÉ
Oleje s nízkou viskozitou nesmějí být používány pro sportovní jízdu nebo za horkého
počasí.
• Musí být zkontrolován stav akumulátoru
a hladina elektrolytu. Chladné počasí
představuje velké zatížení akumulátoru
a jeho kapacita je chladem snížena.
• Používejte kapalinu do ostřikovačů, aby se
v nádržce kapaliny ostřikovačů nevytvářel
led.
05
Pro dosažení optimální přilnavosti doporučuje
společnost Volvo používání zimních pneumatik
na všech čtyřech kolech, pokud se má vyskytovat sníh nebo led.
POZNÁMKA
V některých zemích je používání zimních
pneumatik předepsáno zákonem. V některých zemích nejsou povoleny pneumatiky
s hřeby.
Kluzké povrchy
Natrénujte si řízení na kluzkém povrchu v simulovaných podmínkách, abyste poznali, jak
bude vůz reagovat.
222
05 Během jízdy
Doplňování paliva
Doplňování paliva
Otevření/zavření dvířek hrdla palivové
nádrže
Pomocí tlačítka na panelu osvětlení otevřete
dvířka hrdla palivové nádrže - po uvolnění tlačítka se dvířka otevřou.
Dvířka plnicího hrdla palivové nádrže se nacházejí na pravém zadním blatníku, jak ukazuje
na informačním
šipka vedle symbolu
displeji.
Zavřete dvířka hrdla palivové nádrže přitlačením, až „cvaknutí“ potvrdí správné zavření.
Manuální otevření dvířek hrdla palivové
nádrže
Otevření/zavření uzávěru hrdla palivové
nádrže
Nelze-li otevřít dvířka hrdla palivové nádrže
elektricky z prostoru pro cestující, mohou být
dvířka otevřena manuálně.
Při vysokých venkovních teplotách může vzniknout v nádrži určitý přetlak. Otvírejte uzávěr
pomalu.
1. Otevřete/sundejte boční dvířka v zavazadlovém prostoru (na stejné straně jako
dvířka hrdla palivové nádrže) a vyhledejte
zelený provázek.
Po načerpání paliva nasaďte opětovně uzávěr
a otáčejte jej, až se ozve jedno nebo více cvaknutí.
2. Potáhněte jej mírně přímo dozadu, až se
s cvaknutím vyklopí dvířka hrdla palivové
nádrže.
Doplňování paliva
DŮLEŽITÉ
Jemně potáhněte za lanko - k vyháknutí
pojistky stačí minimální síla.
05
Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
dokud se pistole u čerpacího stojanu sama
nevypne.
POZNÁMKA
Nadbytečné palivo může za horkého počasí
přetéct.
223
05 Během jízdy
Palivo
Obecné informace o palivu
Nesmíte používat palivo nižší kvality, než doporučuje společnost Volvo, neboť by byl
nepříznivě ovlivněn výkon motoru i spotřeba
paliva.
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ
Míchání různých typů paliva nebo použití
jiného než doporučeného paliva má za
následek zrušení záruky Volvo a všech
případných servisních smluv. To platí pro
všechny motory. POZNÁMKA: Toto ustanovení neplatí pro motory, které jsou upraveny
pro spalování etanolu (E85).
Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové
výpary a aby vám palivo nestříklo do očí.
Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte
oči velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 minut a vyhledejte lékařskou
pomoc.
05
Nikdy nepolykejte palivo. Paliva, jako jsou
benzín, bioetanol a jejich směsi, stejně jako
motorová nafta, jsou vysoce toxická
a mohou při požití zapříčinit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
VAROVÁNÍ
Palivo rozlité na zemi se může vznítit.
Před začátkem čerpání paliva vypněte
nezávislé topení.
Při doplňování paliva u sebe nikdy nemějte
aktivní mobilní telefon. Vyzvánění může
způsobit jiskření a zažehnout výpary benzínu, což by vedlo k požáru a zranění.
224
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda
s přívěsem nebo jízda ve vysokých
nadmořských výškách ve spojení s kvalitou
paliva jsou faktory, které ovlivňují výkon
vozu.
Lambda sondaTM kyslíkové čidlo
Lambda sonda je část systému řízení motoru,
který je určen ke snížení emisí a snížení
spotřeby paliva.
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto
hodnoty se odesílají do elektronického
systému, který nepřetržitě řídí vstřikovače.
Poměr směsi paliva a vzduchu, která je přiváděna do motoru, je neustále upravován. Tato
nastavení vytvářejí optimální podmínky pro
efektivní spalování a společně s třícestným
katalyzátorem snižují obsah škodlivých emisí
(uhlovodíků, oxidů uhelnatého a oxidů dusíku).
Benzín
Katalyzátor
Úlohou katalyzátorů je čistit výfukové plyny.
Jsou umístěny blízko motoru, takže své provozní teploty dosáhnou rychle.
Katalyzátory se skládají z monolitu (keramického nebo kovového) s kanálky. Stěny kanálků
jsou potaženy slabou vrstvou platiny/rhodia/
paladia. Tyto kovy fungují jako katalyzátory, tj.
urychlují chemickou reakci bez toho, aby byly
spotřebovávány.
Benzín musí splňovat normu EN 228. Většina
motorů může používat benzín s oktanovým
číslem 95 a 98. Benzín s oktanovým číslem 91
smí být použit pouze ve výjimečných případech.
• Bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 95
se používá pro normální jízdu.
• Bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 98
je doporučován pro dosažení optimálního
výkonu a minimální spotřeby paliva.
Při jízdě při teplotách nad +38°C, se doporučuje používat palivo s co nejvyšším oktanovým
05 Během jízdy
Palivo
číslem z důvodů optimální výkonnosti
a spotřeby paliva.
DŮLEŽITÉ
•
•
Vždy čerpejte pouze bezolovnatý benzín, abyste nepoškodili katalyzátor.
Nepoužívejte aditiva, která nejsou
doporučena společností Volvo.
Bioetanol E85
Neupravujte palivový systém nebo jeho součásti a nevyměňujte součásti za díly, které nejsou navrženy speciálně pro použití s bioetanolem.
VAROVÁNÍ
Metanol se nesmí používat. Doporučená
alternativní paliva jsou uvedena na štítku na
vnitřní straně dvířek palivové nádrže.
Používání součástí, které nejsou určeny pro
použití v motorech na bioetanol, by mohlo
mít za následek požár, zranění nebo poškození motoru.
Rezervní kanystr na palivo
Do rezervního kanystru na palivo byste měli
doplnit benzín, viz POZNÁMKA, strana 111.
1
DŮLEŽITÉ
Rezervní kanystr na palivo musí být spolehlivě upevněn a uzávěr musí být zavřený.
Při tankování paliva se ujistěte, že tankovací
pistole je čistá. Vyvarujte se potřísnění lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde, umyjte
skvrny čisticím prostředkem a vodou.
DŮLEŽITÉ
VAROVÁNÍ
Etanol je citlivý na jiskry v rezervním kanystru na palivo by se mohly tvořit výbušné
plyny, pokud by byl naplněn etanolem.
Vždy používejte pouze palivo, které splňuje
evropskou normu pro motorovou naftu.
Obsah síry musí být maximálně 50 ppm.
Motorová nafta
DŮLEŽITÉ
Motorová nafta musí splňovat normu EN 590
nebo JIS K2204. Vznětové motory jsou citlivé
na nečistoty, např. vysoký obsah síry. Používejte pouze motorovou naftu od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte motorovou
naftu pochybné kvality.
Palivo pro vznětové motory, které se nesmí
používat:
Za nízkých teplot (–6°C až –40°C) se může
z motorové nafty oddělovat parafin. To může
způsobit potíže se startováním. Speciální
motorová nafta určená pro nízké teploty okolo
bodu mrazu je k dispozici u většiny petrolejářských společností. Tato nafta má za
nízkých teplot nižší viskozitu, čímž se snižuje
riziko usazování parafínu.
RME1 (řepkový metylester) a rostlinný
olej.
Tato paliva nesplňují požadavky firmy Volvo
a způsobují vyšší opotřebení a poškození
motoru, které není kryto zárukou Volvo.
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější.
•
•
•
•
Speciální aditiva
05
Nafta pro lodní motory
Topný olej
Když dojde palivo za jízdy
Palivový systém je u vznětových motorů zkonstruován tak, že v případě, kdy dojde palivo,
může být nutné palivovou nádrž v servisu
Motorová nafta může obsahovat určité množství RME, ale další množství nesmí být přidáváno.
``
225
05 Během jízdy
Palivo
odvzdušnit a umožnit tak opětovné nastartování motoru po dočerpání paliva.
Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na provedení kontroly. Po dočerpání nafty před
nastartováním motoru proveďte následující:
1. Vložte dálkový ovladač do zapalování
a mírně ho zatlačte, aby byl vtažen dovnitř
(viz strana 76).
2. Stiskněte tlačítko START bez sešlápnutí
brzdového a/nebo spojkového pedálu.
3. Vyčkejte asi 1 minutu.
05
4. Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový
a/nebo spojkový pedál a následně stiskněte tlačítko START.
Vypuštění kondenzátu z palivového filtru
V palivovém filtru se odděluje kondenzát
z paliva. Kondenzát může poškodit motor.
Kondenzát z palivového filtru musí být vypouštěn v intervalech uvedených v Servisní
a záruční knížce nebo tehdy, když máte
podezření, že jste načerpali kontaminované
palivo.
DŮLEŽITÉ
Některá speciální aditiva odstraňují separovanou vodu v palivovém filtru.
226
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
Vozy se vznětovými motory jsou vybaveny filtrem sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení emisí. Saze z výfukových plynů se
během normální jízdy shromažďují ve filtru.
Takzvaná „regenerace“ se spustí za účelem
spálení sazí a vyprázdnění filtru. Předpokladem
je dosažení normální provozní teploty.
Regenerace filtru se provádí automaticky
v intervalu přibližně 300–900 km v závislosti na
jízdních podmínkách. Regenerace obvykle trvá
10-20 minut.. Může trvat o něco déle při nízké
průměrné rychlosti. Spotřeba paliva se během
regenerace může mírně zvýšit.
Regenerace za chladného počasí
Pokud často provozujete vůz za studeného
počasí na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne normální provozní teploty. To znamená,
že nedochází k regeneraci filtru sazí vznětových motorů a filtr není vyprázdněn.
Když je filtr přibližně z 80 % plný, na přístrojovém panelu se rozsvítí výstražný trojúhelník
a na displeji přístrojové desky se objeví zpráva
Plný filtr sazí. Viz manuál.
Regeneraci filtru spustíte jízdou, dokud se
motor nezahřeje na normální provozní teplotu,
nejlépe po hlavní silnici nebo dálnici. S vozem
byste měli jet ještě dalších 20 minut.
POZNÁMKA
Během regenerace může dojít k menšímu
poklesu výkonu.
Po dokončení regenerace varovný text automaticky zmizí.
Za chladného počasí použijte nezávislé
topení*, aby motor dosáhl normální provozní
teploty rychleji.
DŮLEŽITÉ
Pokud se filtr naplní sazemi, může být obtížné nastartovat motor a filtr bude nefunkční.
Potom je zde nebezpečí, že filtr bude muset
být vyměněn.
Spotřeba paliva a emise oxidu
uhličitého
Údaje o spotřebě paliva se mohou lišit, pokud
je vůz vybaven zvláštní výbavou, která má vliv
na hmotnost vozu. Viz informace o hmotnostech na stránce 299 a tabulka na stránce
310.
Způsob jízdy a jiné netechnické faktory mohou
také ovlivnit spotřebu paliva.
Budete-li používat benzín s oktanovým číslem
91, bude spotřeba paliva vyšší a výkon motoru
bude nižší.
05 Během jízdy
Palivo
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda ve
vysokých nadmořských výškách ve spojení
s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují
výkonnost vozidla.
05
227
05 Během jízdy
Nakládání
Všeobecné informace k zatížení vozu
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečné
zatížení vozidla o tuto hmotnost. Podrobnější
informace o hmotnostech, viz strana 299.
Výklopné dveře zavazadlového prostoru lze otevřít pomocí tlačítka na
panelu ovládání osvětlení nebo pomocí dálkového ovládání, viz strana 59.
VAROVÁNÍ
Jízdní charakteristiky vozu se mění podle
hmotnosti a rozložení nákladu.
05
Důležitá upozornění k nakládání
předmětů
• Umístěte veškerý náklad bezpečně za opěradla předních sedadel.
• Široké předměty umístěte doprostřed.
• Těžké předměty umístěte co nejníže. Těžké
předměty neumísťujte na sklopená opěradla.
• Zakryjte ostré hrany něčím měkkým,
abyste předešli poškození čalounění.
• Všechny předměty zajistěte popruhy nebo
sítí do přídržných ok.
228
VAROVÁNÍ
Při čelní srážce v rychlosti 50 km/h jsou
silové účinky předmětu o skutečné hmotnosti 20 kg srovnatelné s účinky předmětu
o hmotnosti 1000 kg.
Přední sedadlo
Pro přepravu dlouhých předmětů je možné
sklopit opěradlo sedadla spolujezdce dopředu,
viz strana 78.
Náklad na střeše
VAROVÁNÍ
Příliš vysoký náklad by mohl snížit nebo
zcela eliminovat ochranu, kterou poskytuje
hlavový airbag v obložení stropu.
•
Použití nosičů zavazadel
Nikdy nedávejte náklad nad opěradlo.
Abyste se vyvarovali poškození vozu a pro
dosažení maximální možné bezpečnosti za
jízdy jsou doporučené nosiče zavazadel vyvinuté společností Volvo.
VAROVÁNÍ
Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, které
jste obdrželi při zakoupení střešního nosiče.
Náklad vždy připevněte. Během prudkého
brzdění by se náklad mohl posunout a poranit cestující ve voze.
• Pravidelně kontrolujte správné upevnění
Ostré rohy a hrany zakryjte měkkými
předměty.
• Rozdělte hmotnost na střešní nosič rovno-
Pokud nakládáte/vykládáte dlouhé
předměty, vypněte motor a aktivujte parkovací brzdu. Jinak by se mohlo stát, že nákladem náhodou zavadíte o řadicí páku nebo
volič převodů zařadíte do polohy pro jízdu vozidlo by se mohlo rozjet.
• S velikostí nákladu se zhoršují aerodyna-
střešního nosiče a nákladu. Zavazadla
připoutejte vhodnými popruhy.
měrně. Nejtěžší předměty umístěte dolů.
mické vlastnosti vozu a zvyšuje se
spotřeba paliva.
• Jezděte plynule. Vyvarujte se prudké akcelerace, prudkého brzdění a prudkého projíždění zatáček.
05 Během jízdy
Nakládání
VAROVÁNÍ
Při jízdě se zavazadly na střešním nosiči se
změní těžiště vozu a jízdní charakteristiky.
Informace o maximálním povoleném zatížení střechy, včetně nosičů zavazadel
a boxů, viz strana 299.
VAROVÁNÍ
Tvrdé, ostré a/nebo těžké předměty, které
se uvolní nebo posunou, mohou způsobit
během intenzivního brzdění zranění.
Vždy zajistěte velké, těžké předměty jedním
z bezpečnostních pásů nebo přídržnými
popruhy.
Sklopení opěradla zadního sedadla
Pro usnadnění nakládání do zavazadlového
prostoru mohou být opěradla zadních sedadel
vozu sklopena, viz strana 80.
Drážky v podlaze
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte jiné napínací popruhy, protože
by mohlo dojít ke zlomení úchytů.
Čištění
Nahromaděné nečistoty a předměty zapadnuté v drážkách mohou bránit v posouvání,
zajištění, zvedání nebo vyjmutí háčků pro zajištění nákladu. Navykněte si čistit drážky
pomocí vysavače a navlhčeného hadru.
Popruhy pro zajištění nákladu
Zajištění nákladu
05
V podlaze zavazadlového prostoru jsou dvě
drážky s pohyblivými háčky pro zajištění
nákladu v zavazadlovém prostoru pomocí
popruhů.
Na obou stranách zavazadlového prostoru je
několik úchytů určených pro zajištění nákladu.
Jsou umístěny v podlaze a v horním okraji obou
stran zavazadlového prostoru.
G019397
Náklad zajištěný pomocí horních i dolních úchytů.
Zajištění popruhu.
Obtočení popruhu pro zajištění nákladu okolo
háčku zjistí popruh proti klouzání po háčku.
``
229
05 Během jízdy
Nakládání
Vyjmutí háčku pro zajištění nákladu
POZNÁMKA
Správně/nesprávně nasazený háček pro
zajištění nákladu
Vhodná šířka popruhu pro upevnění
nákladu je přibližně 25 mm.
G017742
05
Háčky pro zajištění nákladu mohou být snadno
vyjmuty z drážky, například při čištění dna
drážky.
Háček sklopte otevřenou stranou dolu.
Háček sklopte otevřenou stranou dolu.
Lehce jej zatlačte dolu a současně posuňte
do požadované polohy.
Vyklopte háček nahoru - sám se zajistí.
POZNÁMKA
Vzdálenost mezi háčky ve drážce musí alespoň 50 cm.
230
Lehce jej zatlačte dolu a současně posuňte
do výřezu v drážce.
Směrem nahoru vyjměte háček z drážky.
Nasazení háčku proveďte opačným postupem.
POZNÁMKA
Vyjmutý háček musí být současně mírně
zatlačen dolů, aby ve drážce správně držel.
G019581
G018134
Posunutí háčku pro zajištění nákladu
Háčky pro zajištění nákladu nasaďte správným
způsobem!
Je důležité, aby byly háčky nasazeny správně.
Otevřené strany háčků musí směřovat na
opačné strany.
VAROVÁNÍ
Háčky pro zajištění nákladu nasaďte správným způsobem. V opačném případě popruh
pro zajištění nákladu sklopí háček dolu,
uvolní se a sklouzne z háčku.
05 Během jízdy
Nakládání
12 V elektrická zásuvka*
Držák na tašky pod skládacím poklopem v podlaze.
Držák na nákupní tašky drží tašky na místě
a brání jejich převrácení a vysypání jejich
obsahu do zavazadlového prostoru.
1. Držák, který je součástí poklopu na podlaze, sklopte nahoru.
2. Upevněte tašky pomocí popruhu a zavěste
ucho tašky na háčky.
G017825
G017745
Držák na tašky*
Spusťte kryt, aby elektrická zásuvka byla
přístupná. Zásuvka rovněž zajišťuje napájení
v případě, kdy dálkový ovladač není zasunutý
do spínací skříňky.
05
POZNÁMKA
Nepoužívejte elektrickou zásuvku, pokud je
motor vypnutý, mohlo by dojít k vybití akumulátoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
231
05 Během jízdy
Zavazadlový prostor
Bezpečnostní síť*
Dvoudílná kazeta bezpečnostní sítě se připevňuje na zadní stěnu opěradla. kratší kazeta se
připevňuje na levou stranu (při pohledu od
dveří zavazadlového prostoru).
1. Sklopte opěradlo dopředu, viz strana 81.
Nasaďte tyč do úchytu na pravé straně
a zatlačte ji dopředu - tyč zapadne s cvaknutím do úchytu.
2. Nasaďte připevňovací lišty kazety před
na opěradle.
úchyty
Vytáhněte výsuvnou část tyče a zacvakněte ji do úchytu na druhé straně.
3. Zasuňte kazetu do úchytů
Vytáhněte levou část bezpečnostní sítě
a zahákněte ji za tyč.
.
4. Zvedněte a zajistěte opěradla.
• Složení sítě proveďte opačným postupem.
• Demontáž kazet proveďte opačným
Síť lze použít, i když jsou opěradla zadních
sedadel sklopena dopředu.
postupem.
Úložný prostor pro kazety s bezpečnostní sítí.
05
Svinovací bezpečnostní síť se skládá ze dvou
kazet a je uložena pod podlahou zavazadlového prostoru.
Pomocí jazýčku vytáhněte pravou část
sítě.
Použití bezpečnostní sítě
Demontáž kazet bezpečnostní sítě
1. Opačným postupem podle kapitoly "Použití bezpečnostní sítě" naviňte sítě do
kazet.
Připevnění kazet bezpečnostní sítě
2. Sklopte celé opěradlo dopředu.
3. Vysuňte z upevňovacích lišt.
G018246
Uložte kazety zpět do úložného prostoru pod
podlahou zavazadlového prostoru.
Vytáhněte síť z kazet. Asi po 1 minutě od zvednutí opěradel začne fungovat samozajišťovací
mechanizmus sítě.
232
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
I když je bezpečnostní síť správně instalována, náklad v zavazadlovém prostoru musí
být řádně zajištěn.
05 Během jízdy
Zavazadlový prostor
Bezpečnostní síť kombinovaná s krytem
zavazadlového prostoru
Bezpečnostní mříž*
nahoru ke stropu a uvolnit místo, pokud
potřebujete delší zavazadlový prostor.
V případě potřeby lze bezpečnostní mříž
demontovat a vytáhnout mimo vozidlo.
Z bezpečnostních důvodů musí být bezpečnostní mříž během montáže vždy řádně upevněna a bezpečně ukotvena.
instalace
G018247
G017748
Aby bylo možné instalovat bezpečnostní mříž,
musíte nejdříve sklopit opěradla, viz strana 81.
Bezpečnostní síť je také možné vytáhnout
z místa na zadním sedadle při vytaženém krytu
zavazadlového prostoru.
Postupujte podle postupu uvedeného v kapitole "Použití bezpečnostní sítě". Jazýčky pro
vytažení sítě jsou na obrázku označeny šipkami.
Bezpečnostní mříž brání vymrštění nákladu
nebo přepravovaného zvířete dopředu do
prostoru pro cestující v případě prudkého
brzdění.
05
Během montáže by rukojeť měla být na
.
přední straně mříže, viz obr.
Vyklopení mříže
Držte spodní část bezpečnostní mříže a táhněte ji dozadu/nahoru.
DŮLEŽITÉ
Bezpečnostní mříž nemůže být vyklopena
nahoru nebo dolů, když je instalován kryt
zavazadlového prostoru.
G018367
Jazýčky pro vytažení sítě.
POZNÁMKA
Bezpečnostní mříž nejsnadněji namontují/
demontují dvě osoby přes zadní dveře.
Montáž/demontáž
Bezpečnostní mříž je normálně ve voze
namontována, protože ji lze snadno vyklopit
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
233
05 Během jízdy
Zavazadlový prostor
Kryt zavazadlového prostoru*
Zatlačte obě strany dovnitř. Mělo by se
ozvat slyšitelné "cvaknutí" a červená
značka by měla zmizet.
> Zkontrolujte, že jsou zajištěny oba
konce.
G018368
Demontáž krytu zavazadlového prostoru
G017749
1. Stiskněte jedno tlačítko na konci a tuto
stranu zvedněte.
G018369
05
Potáhněte kryt zavazadlového prostoru nad
náklad a zaklesněte jej do prohlubní v zadních
sloupcích zavazadlového prostoru.
DŮLEŽITÉ
Umístěte rukojeť do instalační polohy, viz
obrázek. Jemně zatlačte na rukojeť, aby ji
bylo možné otočit do polohy, viz šipka.
Zatlačte vzpěru směrem k mříži a vyrovnejte mříž do úchytu ve stropě.
Otočte rukojeť o 90°
V případě potřeby
na ni jemně zatlačte, viz obrázek (1). Zajistěte mříž otočením rukojeti v úhlu 90°
.
• Mříž se demontuje v opačném pořadí.
234
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Bezpečnostní mříž nemůže být vyklopena
nahoru nebo dolů, když je instalován kryt
zavazadlového prostoru.
Připevnění krytu zavazadlového
prostoru
Zasuňte jeden konec krytu do prohlubně
v bočním panelu.
Zasuňte druhý konec krytu do příslušné
prohlubně.
2. Opatrně nakloňte kryt nahoru/ven a druhý
konec se automaticky uvolní.
Snížení zadního těsnicího kotouče krytu
zavazadlového prostoru
Ve svinuté pozici vyčnívá zadní těsnicí kotouč
krytu zavazadlového prostoru do zavazadlového prostoru, když je nainstalován.
Jemně táhněte těsnicí kotouč dozadu,
uvolněte jej z nosných konzol, a snižte jej.
05 Během jízdy
Jízda s přívěsem
Všeobecné informace
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství, např. tažného
zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto
hmotnost. Podrobnější informace o hmotnostech, viz strana 299.
Pokud je tažné zařízení instalováno společností Volvo, vůz je dodán se všemi potřebnými
prvky pro tažení přívěsu.
• Používejte pouze schválené tažné zařízení.
• Pokud bylo tažné zařízení montováno
dodatečně, nechte jej zkontrolovat u svého
autorizovaného dealera Volvo, jestli je vůz
zcela vybaven pro tažení přívěsu.
• Náklad na přívěsu rozložte tak, aby svislé
zatížení tažného zařízení nepřekročilo
maximální udávané povolené zatížení.
• Zvyšte tlak vzduchu v pneumatikách na
hodnoty předepsané pro maximální zatížení vozu. Umístění štítku s tlaky huštěni
pneumatik, viz strana 253.
• Motor je při jízdě s přívěsem více zatížen.
• Nepřipojujte za zcela nový vůz těžký
přívěs. Nový vůz musí ujet alespoň
1000 kilometrů.
• Brzdy jsou při jízdě s přívěsem více zatíženy, zejména při jízdě členitým terénem.
Zařaďte nižší rychlostní stupeň a snižte
rychlost vozu.
• Z bezpečnostních důvodů by vůz s přívěsem neměl jet rychlostí vyšší než je maximální přípustná rychlost. Dodržujte platné
předpisy týkající se přípustné rychlosti
a hmotností.
•
Při jízdě s přívěsem v táhlém stoupání jeďte
pomalu.
• Vyvarujte se jízdy s přívěsem do svahů se
sklonem vyšším než 12 %.
Kabel přívěsu
Jestliže je tažné zařízení vybaveno 13pólovým
konektorem a přívěs 7pólovým konektorem,
musíte použít adaptér. Použijte kabel schválený společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel
nedotýkal země.
Ukazatele směru a brzdová světla
přívěsu
V případě poruchy některého směrového
světla na přívěsu začne kontrolka ukazatelů
směru na přístrojové desce blikat rychleji než
za normálních okolností a na displeji se zobrazí
text Vadná žárovka Ukaz.sm. přívěs.
nosnosti). Pokud je vozidlo v klidu, jeho zadní
část mírně poklesne, to je normální jev.
Hmotnosti přívěsu
Informace o přípustných hmotnostech přívěsů
Volvo, viz strana 301.
POZNÁMKA
Uvedené limity hmotnosti přívěsu jsou
doporučené společností Volvo. Další omezení hmotnosti přívěsu a rychlosti při jízdě
s přívěsem mohou stanovit národní
předpisy. Tažná zařízení mohou být schválena pro tažení vyšších hmotností, než jaké
může Váš vůz táhnout.
05
VAROVÁNÍ
Dodržujte uvedená doporučení pro hmotnost přívěsu. Jinak může být obtížné udržet
kontrolu nad vozem a přívěsem v případě
náhlé změny směru jízdy nebo brzdění.
V případě poruchy některého brzdového světla
na přívěsu se na displeji se zobrazí text Vadná
žárovka brz.svět.přívěsu.
Ovládání světlé výšky*
Zadní tlumiče udržují stálou světlou výšku bez
ohledu na zatížení vozidla (až do maximální
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
235
05 Během jízdy
Jízda s přívěsem
Manuální převodovka
nízkých otáčkách motoru na vyšší převodový stupeň.
Přehřátí
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
• Nenechávejte běžet motor na otáčky vyšší
než 4500 ot/min
(dieselmotory: 3500 ot/min)
DŮLEŽITÉ
Konkrétní informace o pomalé jízdě s přívěsem pro vozy vybavené automatickou
převodkou Powershift najdete na stránce
117.
Vznětový motor, 5 válců
• S ohledem na nebezpečí přehřátí jsou pro
zajištění optimálního chlazení chladicí
kapaliny optimální otáčky motoru
2300-3000 ot/min.
Parkování ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Zabrzděte parkovací brzdu.
3. Přesuňte páku voliče do polohy P.
05
Automatická převodovka
4. Uvolněte pedál nožní brzdy.
Přehřátí
• Při zaparkování vozidla vybaveného auto-
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
• Automatická převodovka zvolí optimální
převodový stupeň podle zatížení a otáček
motoru.
• Pokud dojde k přehřátí, na přístrojové
desce se rozsvítí varovná kontrolka
a zobrazí se textová zpráva - postupujte
podle doporučení.
Prudké stoupání
• Nenechávejte v automatické převodovce
zajištěný vyšší převodový stupeň, než
motor "zvládne" - ne vždy je vhodné jet při
236
matickou převodovkou s připojeným přívěsem, přesuňte volič převodovky do
polohy P. Vždy zabrzděte parkovací brzdu.
• Podložte kola klíny, když parkujete vůz
s přívěsem ve svahu.
Rozjezd ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Volič převodovky přesuňte do polohy pro
jízdu D.
3. Odbrzděte parkovací brzdu.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy a rozjeďte se.
Tažné zařízení
Pokud je Váš vůz vybaven demontovatelným
tažným zařízením, postupujte při montáži volné
části přesně podle instrukcí, viz strana 238.
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno demontovatelným
tažným zařízením Volvo:
•
•
Pozorně dodržujte pokyny k montáži.
•
Zkontrolujte, zda kontrolka oken svítí
zeleně.
Než se rozjedete, zajistěte demontovatelnou část pomocí klíče.
Důležité kontroly
• Koule tažného zařízení musí být pravidelně
čištěna a mazána.
POZNÁMKA
Pokud je kulová hlava tažného zařízení
vybavena tlumičem vibrací, není nutné kulovou hlavu mazat.
05 Během jízdy
Jízda s přívěsem
Uložení demontovatelného tažného
zařízení
Technické údaje
H
C
G031121
G021485
G
E
F
G017971
D
Rozměry, montážní body (mm)
B
Prostor k uložení tažného zařízení.
DŮLEŽITÉ
A
G026080
Pokud tažné zařízení již nepoužíváte,
odmontujte jej a uložte na vyhrazené místo
ve voze. Tažné zařízení bezpečně upevněte
pomocí popruhu.
A (V70)
1129
A (XC70)
1113
B (V70)
93
B (XC70)
77
C
855
D
428
E
112
F
346
G
Podélný nosník
H
Střed kulové hlavy
05
``
237
05 Během jízdy
Jízda s přívěsem
Okénko indikátoru musí být červené.
G021490
G018928
G021488
Připevnění tažného zařízení
Okénko indikátoru musí být zelené.
Nejdřív stisknutím západky uvolněte
ochranný kryt a potom jej vyjměte zatlačením do úchytu
a vytažením směrem
dozadu
.
G021487
Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné poloze otočením klíče doprava.
238
Zasunujte tažné zařízení, dokud neuslyšíte
cvaknutí.
G000000
G021489
05
Otočte klíč doleva do zajištěné polohy.
Vytáhněte klíč ze zámku.
05 Během jízdy
Zkontrolujte, zda je tažné zařízení správně
zajištěno - potáhněte je nahoru, dolů
a dozadu.
VAROVÁNÍ
Pokud tažné zařízení není namontováno
správně, musí se odmontovat a znovu
přimontovat v souladu s předcházejícími
pokyny.
G021495
G021494
Jízda s přívěsem
Bezpečnostní lanko.
Zatlačte pojistné kolečko
a otočte jím
, až uslyšíte cvaknutí.
doleva
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že bezpečnostní lanko přívěsu
je zajištěno ve správném úchytu.
05
Demontáž tažného zařízení
DŮLEŽITÉ
Promazávat se smí pouze koule tažného
zařízení. Ostatní části tažného zařízení musí
zůstat suché a čisté.
Otočte zajišťovací kolečko zcela dolu až na
doraz. Držte je v této poloze a přitom
vytáhněte tažné zařízení dozadu a nahoru.
VAROVÁNÍ
Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do
odemknuté polohy.
Pokud je tažné zařízení uloženo ve voze,
bezpečně je připevněte, viz strana 237.
``
239
05 Během jízdy
G018929
Jízda s přívěsem
Zatlačte ochranný kryt, až se těsně
zaklapne.
05
240
05 Během jízdy
Tažení a odtah
Tažení vozu
Když je vypnutý motor, nefunguje posilovač
brzd a posilovač řízení. Proto musíte vyvinout při brzdění asi pětkrát větší sílu než
obvykle a řízení jde také mnohem více ztuha
než normálně.
1. Zatlačte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky, abyste odemkli zámek řízení
a aby bylo možné vůz řídit, viz strana 76.
2. Dálkový ovladač s klíčem musí zůstat ve
spínací skříňce po celou dobu tažení.
3. Jakmile rychlost tažného vozu klesne,
udržujte tažné lano napnuté lehkým stisknutím brzdového pedálu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poskakování.
DŮLEŽITÉ
VAROVÁNÍ
Před tažením vozu si zjistěte nejvyšší povolenou rychlost pro tažení vozu.
Vozidlo odtahujte.
•
Nicméně vozidlo je možné na krátkou
vzdálenost při nízké rychlosti odtáhnout
mimo nebezpečné místo – ne na vzdálenost delší než 10 km a ne rychleji než
10 km/h. Upozorňujeme, že kola se při
odtahování vozidla musí točit dopředu.
•
Pokud vůz odtahujete na vzdálenost
větší než 10 km, musí mít při odtahování
hnací kola zvednuta mimo vozovku doporučujeme kontaktovat profesionální odtahovou službu.
Manuální převodovka
Řadicí páku přesuňte do neutrální polohy
a uvolněte parkovací brzdu.
Automatická převodovka, Geartronic
DŮLEŽITÉ
4. Buďte připraveni brzdit.
VAROVÁNÍ
Mějte na paměti, že vůz musí být vždy tažen
tak, aby se kola otáčela dopředu.
•
Před začátkem tažení musí být zámek
řízení odemknut.
•
•
Klíč dálkového ovladače musí být
v poloze II.
•
Za jízdy nebo při tažení vozu nikdy nevytahujte klíč dálkového ovladače ze spínací skříňky.
Vozy s automatickou převodovkou
nesmějí být taženy rychlostí vyšší než
80 km/h nebo na vzdálenost delší než
80 km.
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
Automatická převodovka, Powershift
Modely 2.0, 2.0T, 2.0F s automatickou převodovkou Powershift se nesmí odtahovat, protože převodovka musí být dostatečně promazávána, což zajišťuje běžící motor.
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
05
Asistent při rozjezdu
Nestartujte motor roztažením vozu. Je-li akumulátor vašeho vozu vybitý, použijte k nastartování motoru pomocný akumulátor, viz
strana 113.
DŮLEŽITÉ
Při tomto způsobu nouzového startování by
mohl být poškozen katalyzátor.
``
241
05 Během jízdy
Tažení a odtah
Tažné oko
Tažné oko je přišroubováno k adaptéru se závitem za krytem na pravé straně předního nebo
zadního nárazníku.
Připojení tažného oka
Kryt místa k připevnění tažného oka je
k dispozici ve dvou různých provedeních.
Každý z těchto krytů se otevírá jinak:
• Kryt s výřezem otevřete pomocí mince
nebo podobného předmětu, který vložíte do výřezu a otočíte směrem ven.
Potom kryt kompletně vytočte ven
a vytáhněte.
• U druhého typu je podél jedné strany
nebo v rohu značka: Stiskněte značku
prstem a současně vyklopte opačnou
stranu/roh - použijte k tomu minci. Kryt
se otočí kolem své osy a může se vytáhnout.
Přišroubujte tažné oko rovnou k odpovídající přírubě. Tažné oko pevně přišroubujte,
např. pomocí klíče na kola.
05
Po použití tažné oko vyšroubujte a uložte
na své místo.
Nakonec nainstalujte kryt zpět na nárazník.
DŮLEŽITÉ
Vyjměte tažné oko, které se nachází pod
krytem v podlaze v zavazadlovém prostoru.
242
Tažné oko je určeno pouze pro tažení po
silnici - nikoliv pro vytahování uvíznutého
vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
POZNÁMKA
U některých vozů s tažným zařízením nelze
tažné oko připevnit k zadnímu držáku.
Připevněte k tažnému zařízení tažné lano.
Proto doporučujeme uložit demontovatelnou kouli tažného zařízení ve voze.
Odtah
Máte-li problémy, zavolejte profesionální
pomoc.
DŮLEŽITÉ
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během
převozu kola vždy natočena dopředu.
•
Vozidlo s pohonem všech kol (AWD) se
zvednutou přední nápravou se nesmí
odtahovat rychlostí vyšší než 70 km/h.
Dále se nesmí odtahovat na vzdálenost
delší než 50 km.
05 Během jízdy
05
243
Všeobecné informace ..........................................................................
Výměna kol ...........................................................................................
Tlak vzduchu v pneumatikách .............................................................
Výstražný trojúhelník a lékárnička*........................................................
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)* ........................................
244
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
246
251
253
254
255
KOLA A PNEUMATIKY
06 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
jízdní charakteristiky
Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný
vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak
v pneumatikách mají významný vliv na chování
vozu.
Směr otáčení
Pneumatiky s větším vzorkem musejí být vždy
vzadu (za účelem snížení nebezpečí smyku).
Nové pneumatiky
POZNÁMKA
Dbejte na to, aby pneumatiky byly shodného typu, rozměru a pokud možno od
téhož výrobce na všech čtyřech kolech.
Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách uvedený v tabulce, viz strana 316.
Péče o pneumatiky
G021778
Stáří pneumatik
06
Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.
Pneumatiky s jednosměrným vzorkem mají
směr otáčení vyznačen šipkou na boku pneumatiky. Pneumatiky musí mít stejný směr
otáčení po celou dobu životnosti. Pneumatiky
musejí být zaměněny mezi přední a zadní
nápravou, nikdy mezi levou a pravou stranou
a naopak. Nesprávně namontované pneumatiky zhoršují brzdný účinek a schopnost vytlačovat do stran vodu a sněhovou břečku.
246
Všechny pneumatiky starší 6 let by měly být
zkontrolovány odborníkem, i když vypadají
nepoškozené. Pneumatiky stárnou, i když se
používají velmi málo nebo vůbec. Jejich funkčnost může být proto nepříznivě ovlivněna. To
platí pro všechny pneumatiky, které jsou uloženy a budou se používat v budoucnu. Příklady
vnějších znaků, které indikují, že pneumatika
není vhodná pro používání, jsou praskliny nebo
změna barvy.
Pneumatiky stárnou. Po několika letech
začnou tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto
při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro
zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice
v pořadí označují týden a rok výroby. Jedná se
o označení DOT (Department of Transport),
které je vyjádřeno čtyřmi číslicemi, například
1510. Pneumatika na obrázku byla vyrobena
v 15. týdnu v roce 2010.
Letní a zimní pneumatiky
Pokud měníte letní a zimní kola, označte si
jejich umístění na voze, například L pro levé
a P pro pravé.
06 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Správné nahuštění přispívá k rovnoměrnějšímu
opotřebení pneumatik, viz strana 253.
Rychlost opotřebení pneumatik ovlivňuje způsob jízdy, tlak vzduchu v pneumatikách a stav
vozovky. Z důvodu vyrovnání rozdílné hloubky
vzorku a rovnoměrného opotřebení pneumatik
mohou být zaměňována přední a zadní kola.
Vhodná doba pro první záměnu je po ujetí
přibližně 5000 km a pak v intervalech po
10 000 km. Pokud si nejste jisti hloubkou
vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný
servis Volvo a nechte si ji překontrolovat.
Pokud se opotřebení pneumatik výrazně liší
(rozdíl v hloubce vzorku je větší než >1 mm),
dozadu se musí nainstalovat nejméně
opotřebené pneumatiky. Nedotáčivost se
zpravidla koriguje lépe než přetáčivost.
V důsledku nedotáčivosti vozidlo pokračuje
spíše rovně, aniž by se zadní část vozu stáčela
do strany. To může vést k úplné ztrátě kontroly
nad vozidlem. Proto je nutné, aby zadní kola
nikdy neztratila adhezi dříve než přední kola.
Pneumatiky s indikátory opotřebení
Ráfky a šrouby kol
DŮLEŽITÉ
Šrouby kol musejí být utaženy utahovacím
momentem 140 Nm. Při použití většího
momentu může dojít k poškození matic
a šroubů.
G021829
Opotřebení a údržba
Indikátory opotřebení pneumatik.
Indikátory opotřebení jsou úzké reliéfní drážky
kolmo ke vzorku. Na straně pneumatiky jsou
písmena TWI (indikátor hloubky vzorku). Když
se hloubka vzorku zmenší na 1,6 mm, bude
horní okraj vzorku v zákrytu s indikátory
hloubky vzorku. Co nejdřív opotřebené pneumatiky nahraďte pneumatikami novými. Pneumatiky s mělkým vzorkem mají velmi malou
adhezi za deště nebo na sněhu.
Na voze smíte používat pouze ráfky, které byly
testovány a schváleny společností Volvo a jsou
součástí řady originálního příslušenství Volvo.
Zkontrolujte utahovací moment momentovým
klíčem.
Bezpečnostní šrouby kol*
Bezpečnostní šrouby kol* je možné použít pro
ocelové i slitinové ráfky. Pod podlahou zavazadlového prostoru je místo na pouzdro pro
pojistné šrouby kol.
06
Kola musejí být uskladněna položená na boku
nebo zavěšená, nikdy ne stojící.
VAROVÁNÍ
Poškozená pneumatika může vést ke ztrátě
kontroly nad vozem.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
247
06 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Nářadí
Nářadí – vrácení na místo
POZNÁMKA
Pokud není poklop v podlaze zavřený,
nefunguje utajené uzamčení, viz strana 51.
Zimní pneumatiky
G029336
Volvo doporučuje zimní pneumatiky se stanovenými rozměry. Rozměr pneumatik závisí na
typu motoru. Na všech čtyřech kolech musejí
být použity správné typy zimních pneumatik.
Pod podlahou zavazadlového prostoru se
nachází tažné oko, zvedák* a klíč * na kola. Dále
je zde místo na pouzdro pro pojistné šrouby
kol.
Zvedák*
06
Závity zvedáku musejí být vždy dobře promazány.
Originální zvedák dodávaný s vozem používejte pouze pro výměnu rezervního kola. Závity
zvedáku musejí být vždy dobře promazány.
Nářadí a zvedák* musí být po použití vráceny
na své místo. Zvedák musí být zatočen do
správné polohy, aby měl místo.
Pěnový blok a rezervní kolo musejí být uloženy
v opačném pořadí, než je tomu při jejich vyjímání.
Všimněte se, že na horním pěnovém bloku je
šipka. Musí směřovat dopředu do vozu.
DŮLEŽITÉ
Pokud se nářadí a zvedák* nepoužívají, musí
se uložit na vyhrazeném místě v zavazadlovém prostoru vozidla.
POZNÁMKA
Informace o nejvhodnějších ráfcích a typech
pneumatik získáte autorizovaného prodejce
Volvo.
Pneumatiky s hroty
Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět
500–1000 km, aby hroty správně dosedly. Tak
prodloužíte životnost pneumatik a zejména
hrotů.
POZNÁMKA
Předpisy pro používání pneumatik s hroty se
mohou v jednotlivých zemích lišit.
Hloubka vzorku
Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách
klade na pneumatiky značně vyšší nároky, než
jízda v létě. Volvo proto doporučuje nepoužívat
248
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
zimní pneumatiky s hloubkou vzorku menší než
4 milimetry.
Používání sněhových řetězů
Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze na
přední kola (to platí i pro vozy s pohonem všech
kol).
S nasazenými sněhovými řetězy nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h. Se sněhovými
řetězy nejezděte po holých vozovkách, protože
by došlo k poškození jak sněhových řetězů, tak
i pneumatik.
Rozměry kola (ráfku)
7
Šířka ráfku v palcích
J
Profil příruby ráfku
16
Průměr ráfku
v palcích
50
Přesazení v mm
(vzdálenost od
středu kola k dosedací ploše kola proti
náboji)
VAROVÁNÍ
Používejte pouze originální sněhové řetězy
Volvo nebo obdobné řetězy, které jsou
přizpůsobené modelu, pneumatice a rozměru ráfku kola. Pokud si nejste jisti, doporučujeme, abyste se poradili s autorizovaným servisem Volvo. Nesprávné sněhové
řetězy mohou vážně poškodit vaše vozidlo
a způsobit nehodu.
Technické údaje
Homologace platí pro celé vozidlo. To znamená, že jsou schváleny jisté kombinace kol
a pneumatik. Povolené kombinace, viz
strana 314
98
Kódy maximálního přípustného zatížení pneumatik, index zatížení pneumatiky (LI)
W
Rychlostní kategorie pro maximální
povolenou rychlost, rychlostní kategorie (SS) (v tomto případě
270 km/h).
Podle označení kol (ráfků) poznáte rozměr,
např. 7Jx16x50.
Rozměry pneumatik
225/50R17 98W.
Na všech pneumatikách je vyznačen rozměr.
Příklad označení:
225
Šířka pneumatik (mm)
50
Poměr výšky stěny pneumatiky
k šířce pneumatiky (%)
R
Radiální pneumatika
17
Průměr ráfku v palcích (")
Index zatížení
Každá pneumatika se vyznačuje jistou zatížitelností, index zatížení (LI) Hmotnost vozidla
určuje požadovanou nosnost pneumatik. Minimální přípustný index je uveden v tabulce, viz
strana 314.
Rychlostní kategorie
Každá pneumatika vydrží konkrétní maximální
rychlost, rychlostní kategorie (Speed Symbol,
SS).
06
Rychlostní třída pneumatiky musí odpovídat
minimálně maximální rychlosti vozu. Minimální
přípustný index rychlosti je uveden v tabulce,
viz strana 314.
Jedinou výjimkou jsou zimní pneumatiky (s
kovovými hřeby nebo bez nich), u kterých
může platit menší rychlostní kategorie. Pokud
zvolíte tyto pneumatiky, nesmí vozidlo jet
rychlostí vyšší než povoluje rychlostní kategorie těchto pneumatik (například, na pneumati``
249
06 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
kách rychlostní kategorie Q je povoleno jet
maximální rychlostí 160 km/h).
Maximální povolenou rychlost vozu určuje
vyhláška, nikoli rychlostní třída pneumatik.
POZNÁMKA
Hodnoty v tabulkách představují maximální
povolenou rychlost.
06
Q
160 km/h (pouze pro zimní pneumatiky)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
VAROVÁNÍ
Na vůz musí být namontovány pneumatiky
se stejným nebo vyšším zátěžovým indexem (LI) a rychlostní kategorií (SS). Pokud se
používá pneumatika s příliš nízkým zátěžovým indexem nebo rychlostní kategorií,
může se přehřát.
250
06 Kola a pneumatiky
Výměna kol
Vyjmutí
Použijte výstražný trojúhelník, viz strana 254,
pokud musíte měnit kolo v hustém provozu.
Vůz a zvedák* musejí být na pevném vodorovném podkladu.
1. Zabrzděte parkovací brzdu a zařaďte
zpětný chod nebo přesuňte páku voliče do
polohy P, pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák*
určený pro konkrétní model, který je uveden
na štítku zvedáku.
Na štítku je rovněž uvedena maximální nosnost zvedáku při stanovené minimální výšce
zvedáku.
2. Vyjměte rezervní kolo*, zvedák* a klíč na
kola*, které jsou uloženy pod podlahou
zavazadlového prostoru. Pokud je použit
jiný zvedák, viz strana 262.
3. Sundejte všechny plné kryty nábojů.
4. Kola, která zůstanou na zemi zablokujte
klíny. Použijte třeba masivní dřevěné klíny
nebo velké kameny.
5. (Vozidla s ocelovými ráfky) Ozdobný kryt
odstraňte páčením koncem klíče na kola.
Můžete jej také sejmout rukou.
6. Klíčem na kola povolte matice kola o ½-1
otáčku doleva.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepokládejte žádné předměty mezi
zvedák a zem resp. mezi zvedák a místo na
vozidle, které zvedáte.
7. Na každé straně vozu jsou dva opěrné
body pro zvedák. U každého bodu je výřez
v plastovém krytu. Rozevřete zvedák tak,
aby se jeho patka dotýkala rovně země.
DŮLEŽITÉ
Povrch země musí být pevný, rovný a plynulý.
Je-li vůz vybaven plnými kryty náboje, musí se
demontovat.
06
8. Zvedněte vůz tak, až se kolo přestane
dotýkat země. Vyšroubujte šrouby kola
a sejměte kolo.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen,
zda jsou závity důkladně namazány a není
znečistěn.
Instalace
1. Očistěte dosedací plochy mezi ráfkem
a nábojem kola.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
251
06 Kola a pneumatiky
Výměna kol
2. Nasaďte kolo. Důkladně utáhněte šrouby
na kolech.
3. Vůz spusťte tak, aby se kolo nemohlo
otáčet.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepracujte pod vozem, který je na
zvedáku.
Nikdy nenechte žádné osoby ve voze, který
budete zvedat.
Zaparkujte vůz tak, aby cestující měli vůz –
nebo raději bariéru – mezi sebou a vozovkou.
Rezervní kolo*
06
4. Utáhněte šrouby kola křížovým způsobem.
Je důležité, aby šrouby kola byly správně
utaženy. Utáhněte momentem 140 Nm.
Utahovací moment zkontrolujte momentovým klíčem.
5. Namontujte všechny plné kryty nábojů.
POZNÁMKA
Otvor pro ventilek musí být při instalaci nad
ventilkem.
252
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Rezervní kolo (nouzové rezervní kolo) je určeno
pouze k dočasnému použití a musí se co
nejdříve vyměnit za běžné kolo. Chování vozu
může být při použití rezervního kola odlišné.
Rezervní kolo je menší než běžné kolo. Má tedy
vliv na světlou výšku vozidla. Dávejte pozor na
vysoké obrubníky a nejezděte s vozem do
automyčky. Je-li rezervní kolo namontováno
na přední nápravě, není možné používat současně sněhové řetězy. U vozů s pohonem
všech kol lze odpojit pohon na zadní nápravě.
Rezervní kolo se nesmí opravovat. Správný tlak
vzduchu v pneumatice rezervního kola je uveden v tabulce s hodnotami tlaku vzduchu, viz
strana 316.
DŮLEŽITÉ
Pokud je na vozidle použito náhradní kolo,
nejeďte nikdy rychleji než 80 km/h.
DŮLEŽITÉ
Na voze nesmí být současně nasazeno více
než jedno rezervní kolo.
Nouzové rezervní kolo je umístěno v prohlubni
vnější stranou dolů. Stejný šroub zajišťuje
rezervní kolo a pěnový blok. Pěnový blok obsahuje veškeré nářadí.
Vyjmutí rezervního kola
1. Odklopte podlahu zavazadlového prostoru, zezadu a zepředu.
2. Vyšroubujte přídržný šroub.
3. Zvedněte pěnový blok s nářadím.
4. Zvedněte rezervní kolo.
06 Kola a pneumatiky
Tlak vzduchu v pneumatikách
Tlak vzduchu v pneumatikách
Úspora paliva, tlak ECO
Při rychlostech do 160 km/h se za účelem
dosažení nízké spotřeby paliva doporučuje
běžný tlak vzduchu v pneumatikách (platí pro
plné a malé zatížení).
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
Tlak vzduchu musíte kontrolovat jednou
měsíčně.
G021830
To platí také pro rezervní kolo vozu.
Na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na
sloupku dveří řidiče (mezi rámem a zadními
dveřmi) jsou uvedeny tlaky vzduchu v pneumatikách pro různá zatížení a rychlosti. Tyto
hodnoty najdete také dále v tabulce s tlaky
vzduchu v pneumatikách, viz strana 316.
• Tlak vzduchu pro doporučené rozměry
pneumatik
• Tlak ECO1
• Tlak v náhradním kole (Nouzové rezervní
kolo)
POZNÁMKA
Rozdíly teplot mění
tlak vzduchu v pneumatikách.
1
Tlak vzduchu kontrolujte na studených pneumatikách. Pojem "studené pneumatiky" znamená, že mají stejnou teplotu jako je venkovní
teplota. Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika
kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste.
Nesprávný tlak vzduchu v pneumatikách zvyšuje spotřebu paliva, zkracuje životnost pneumatik a zhoršuje přilnavost. Jízda na podhuštěných pneumatikách může mít za následek
jejich přehřátí a poškození. Tlak vzduchu
v pneumatikách ovlivňuje komfort jízdy, hluk
vozovky a charakteristiky řízení.
06
POZNÁMKA
Tlak vzduchu v pneumatikách časem klesá,
což je přirozený jev. Tlak vzduchu v pneumatikách se také mění v závislosti na
venkovní teplotě.
Při tlaku ECO se sníží spotřeba paliva.
253
06 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník a lékárnička*
Výstražný trojúhelník
Zvedněte poklop na podlaze a vyjměte
výstražný trojúhelník.
Výbava pro první pomoc*
Vyjměte výstražný trojúhelník z pouzdra,
rozložte jej a složte k sobě dvě volné
strany.
Při používání výstražného trojúhelníku
dodržujte platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na vhodné místo s ohledem na
dopravní situaci.
Ujistěte se, že výstražný trojúhelník a jeho
pouzdro jsou po použití řádně zajištěny v zavazadlovém prostoru.
POZNÁMKA
Pokud byl vůz uzamčen pomocí utajeného
uzavření, nelze víko/výklopné dveře zavazadlového prostoru a kryt v podlaze otevřít,
viz strana 51.
06
254
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G018253
Rozložte podpěry výstražného trojúhelníku.
Pouzdro s výbavou pro první pomoc je umístěno pod podlahou v zavazadlovém prostoru.
06 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)*
Všeobecné informace
Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které
byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu
pro rychlou opravu pneumatik k opravě pneumatik, které vykazují zářezy, praskliny nebo
podobná poškození.
Přehled
Zásuvky 12 V* pro kompresor se nacházejí
vedle středové konzoly vpředu, vedle zadního
sedadla a v zavazadlovém prostoru. Vyberte si
zásuvku, která je nejblíž pneumatice s defektem.
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK,
Temporary Mobility Kit) se používá k utěsnění
defektu a ke kontrole a úpravě tlaku vzduchu
v pneumatice. Obsahuje kompresor a nádobku
s těsnicím prostředkem. Sada je určena pro
provedení dočasné nouzové opravy. Nádobka
s těsnicí kapalinou musí být vyměněna před
uplynutím data použitelnosti a po použití.
Těsnicí prostředek účinně utěsní pneumatiky,
které měly propíchnutý běhoun.
POZNÁMKA
Sada pro rychlou opravu pneumatik je
určena pouze pro opravu pneumatik s propíchnutím v běhounu.
Umístění sady pro rychlou opravu
pneumatik
Pokud pneumatiku opravujete v místě
s hustým dopravním provozem, položte za vůz
výstražný trojúhelník. Sada pro rychlou opravu
pneumatik se nachází pod podlahou zavazadlového prostoru, viz strana 254.
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte
rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku
zkontrolovat (maximální dojezd je 200 km).
Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je
možné pneumatiku opravit nebo zda se
musí vyměnit.
Štítek s maximální povolenou rychlostí
Spínač
Kabel
Držák nádobky (oranžové víčko)
Ochranné víčko
06
Redukční ventil
Vzduchová hadice
Nádobka s těsnicí hmotou
Tlakoměr
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
255
06 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)*
Utěsnění propíchlé pneumatiky
VAROVÁNÍ
Těsnicí prostředek může podráždit kůži.
V případě kontaktu s kůží omyjte postižené
místo vodou a mýdlem.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
8. Spínač přepněte do polohy I.
3. Ujistěte se, že spínač je v poloze 0
a připojte kabel a vzduchovou hadici.
POZNÁMKA
Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud
nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete šroubovat.
4. Odšroubujte oranžové víčko a odšroubujte
uzávěr nádobky.
5. Našroubujte nádobku do držáku.
G014338
06
Informace o funkci dílů, viz předcházející obrázky.
1. Otevřete víko sady pro rychlou opravu
pneumatik.
2. Oddělte štítek s maximální povolenou
rychlostí a nalepte jej na volant.
VAROVÁNÍ
Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání úniku.
6. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
7. Připojte napájecí kabel do zásuvky 12V
a vůz nastartujte.
256
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy
blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo
nerovností kompresor ihned vypněte.
V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Po zapnutí kompresoru může tlak narůst až
na 6 barů, ale po přibližně 30 sekundách
poklesne.
9. Hustěte pneumatiku 7 minut.
DŮLEŽITÉ
Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.
10. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak
vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak je 1,8 bar a maximální tlak je 3,5
06 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)*
bar. (Je-li tlak příliš vysoký, uvolněte jej
pomocí redukčního ventilu).
VAROVÁNÍ
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je
defekt pneumatiky příliš velký. V cestě byste
neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
11. Vypněte kompresor a odpojte kabel od
12 V zásuvky.
12. Odpojte hadičku od ventilku a našroubujte
čepičku ventilku.
13. Aby těsnicí prostředek pneumatiku utěsnil,
ujeďte co nejdříve asi 3 kilometry maximální rychlostí 80 km/hs.
Opětovná kontrola opravy a tlaku
v pneumatikách, viz strana 316 (1
bar=100 kPa). Je-li tlak vzduchu příliš
vysoký, upusťte vzduch redukčním
ventilem.
VAROVÁNÍ
Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání úniku.
3. Zkontrolujte, zda je kompresor vypnutý.
Odpojte vzduchovou hadičku a přívodní
kabel. Nasaďte zpět čepičku ventilku.
POZNÁMKA
Po použití musí být nádobka s těsnicí hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme,
aby výměnu provedl autorizovaný servis
Volvo.
1. Připojte opět zařízení.
2. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice
prostřednictvím tlakoměru.
• Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,3 baru,
pneumatika není dostatečně utěsněna.
V cestě byste neměli pokračovat.
Obraťte se na pneuservis.
• Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3
baru, musíte pneumatiku nahustit na
tlak uvedený na štítku s tlaky vzduchu
VAROVÁNÍ
Tlak vzduchu v pneumatikách pravidelně
kontrolujte.
Doporučujeme, abyste zajeli do nejbližšího
autorizovaného servisu Volvo, kde vám poškozenou pneumatiku vymění/opraví. Informujte
servis, že pneumatika obsahuje těsnicí
prostředek.
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte
rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku
zkontrolovat (maximální dojezd je 200 km).
Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je
možné pneumatiku opravit nebo zda se
musí vyměnit.
Nahuštění pneumatik
Originální pneumatiky vozidla je možné hustit
kompresorem.
1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se,
že spínač je v poloze 0 a připojte kabel
a vzduchovou hadici.
2. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
06
VAROVÁNÍ
Vdechování výfukových plynů by mohlo být
životu nebezpečné. Nikdy nenechte motor
běžet v prostorách, které jsou uzavřené
nebo nedostatečně větrané.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
257
06 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)*
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
3. Připojte napájecí kabel do jedné ze zásuvek 12 V ve voze a vůz nastartujte.
4. Přepnutím spínače do polohy I spusťte
kompresor.
DŮLEŽITÉ
Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.
Výměna nádobky s těsnicím
prostředkem
Vyměňte nádobku, když vypršela doba použitelnosti. Zlikvidujte původní nádobku jako
nebezpečný odpad pro životní prostředí.
VAROVÁNÍ
Nádobka obsahuje 1,2-etanol a přírodní
latex.
Při požití škodlivé. V případě kontaktu
s pokožkou může dojít k alergické reakci.
Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima.
Skladujte mimo dosah dětí.
06
5. Nahusťte pneumatiku na předepsaný tlak
vzduchu podle hodnoty v tabulce, viz
strana 316. (Pokud je tlak vzduchu příliš
vysoký, upusťte vzduch redukčním ventilem.)
6. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel.
7. Nasaďte zpět čepičku ventilku.
258
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Kola a pneumatiky
06
259
Motorový prostor..................................................................................
Žárovky.................................................................................................
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů.....................................................
Akumulátor............................................................................................
Pojistky..................................................................................................
Péče o vozidlo.......................................................................................
260
262
269
275
277
280
289
ÚDRŽBA A SERVIS
07 Údržba a servis
Motorový prostor
Všeobecné informace
Servisní program Volvo
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat
servisní program Volvo, uvedený v Záruční
a servisní knížce. Doporučujeme, abyste provádění servisu a údržby svěřili autorizovanému
servisu Volvo. Váš autorizovaný servis Volvo
má vyškolené mechaniky, špičkové technické
vybavení a servisní literaturu, což je zárukou
vysoké kvality servisu.
DŮLEŽITÉ
Záruka na vůz bude platná, pokud budete
dodržovat pokyny v Servisní a záruční
knížce.
Pravidelně kontrolujte
Následující oleje a kapaliny kontrolujte pravidelně, např. při čerpání paliva:
07
262
•
•
•
•
Chladicí kapalina
Motorový olej
Kapalina posilovače řízení
Kapalina ostřikovače
VAROVÁNÍ
Nezapomeňte, že ventilátor chladiče může
začít automaticky pracovat, i když neběží
motor.
Motor nechte čistit vždy v servisu. Když je
motor horký, hrozí nebezpečí požáru.
Zvedání vozu
POZNÁMKA
Volvo doporučuje použití pouze zvedáku,
který odpovídá příslušnému modelu
vozidla. Pokud použijete jiný zvedák než
Volvo, postupujte podle návodu dodaného
s tímto zařízením
Při zvedání vozidla dílenským zvedákem: umístěte zvedák pod přední okraj pomocného rámu
motoru.
Nepoškoďte ochranný kryt pod motorem. Ujistěte se, že zvedák je bezpečně umístěn, aby
vůz nemohl sklouznout. Vždy použijte podpěry
náprav nebo podobné zařízení.
Pokud ke zvedání vozu použijete dvousloupový dílenský zvedák, ujistěte se, že jsou
přední a zadní ramena umístěna pod zvedacími
body, vyznačenými na prazích. Viz předcházející obrázek.
Otevření a zavření kapoty
07 Údržba a servis
Motorový prostor
Motorový prostor, přehled
VAROVÁNÍ
Systém zapalování pracuje s vysokým
napětím. Napětí systému zapalování je
velmi nebezpečné. Když se pracuje v motorovém prostoru, dálkový ovladač musí být
vždy v poloze 0, viz strana 76.
G010951
Nedotýkejte se zapalovacích svíček nebo
zapalovací cívky, když je dálkový ovladač
v poloze II nebo když je motor horký.
Posuňte pojistku doleva a otevřete kapotu.
(Hák pojistky se nachází mezi světlometem
a mřížkou, viz obrázek.)
G018945
Zatáhněte za rukojeť u pedálů. Uslyšíte, že
se kapota odjistila.
Kontrola motorového oleje
Vzhled motorového prostoru se může měnit
v závislosti na variantě motoru.
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
VAROVÁNÍ
Po zavření kapoty zkontrolujte, že je
správně zajištěna.
Nádržka kapaliny posilovače řízení
Měrka motorového oleje
Chladič
Plnicí otvor motorového oleje
Nádržka brzdové kapaliny a kapaliny
spojky (levostranné řízení)
Akumulátor
Pojistková a reléová skříňka
07
Volvo doporučuje oleje Castrol.
Jízda ve ztížených podmínkách, viz
strana 306.
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
Vzduchový filtr
``
263
07 Údržba a servis
Motorový prostor
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním syntetickým motorovým olejem. Výběr oleje byl
prováděn velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu
paliva a dopad na životní prostředí.
modely mají obě verze. Více informací získáte
u Vašeho dealera Volvo.
Plnění a měrka
Je velmi důležité kontrolovat motorový olej,
zejména u nového vozu, před první prohlídkou.
G021734
Měrka a plnicí trubka, zážehový motor.
Společnost Volvo používá různé systémy pro
varování před nízkou hladinou oleje nebo
nízkým tlakem oleje. Některé verze mají čidlo
tlaku oleje, takže je použita kontrolka tlaku
oleje. Jiné verze mají čidlo hladiny oleje a řidič
je informován prostřednictvím varovné kontrolky uprostřed přístrojové jednotky
a prostřednictvím textů na displeji. Některé
G021736
07
Měrka1 a plnicí trubka, vznětový motor.
1
264
Vznětové motory jsou vybaveny elektronickou měrkou.
DŮLEŽITÉ
Olej, který doplňujete, musí mít stejnou kvalitu jako původní olej, viz strana 307.
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít nepříznivý
vliv na životnost, chování při startování
motoru, spotřebu paliva a dopad na životní
prostředí.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Motorový olej měňte v intervalech specifikovaných v Záruční a servisní knížce.
Nejspolehlivější hodnotu obdržíte, budete-li
hladinu oleje kontrolovat ve studeném motoru,
před startováním. Ihned po vypnutí zahřátého
motoru můžete získat nesprávné výsledky.
Měrka ukazuje, že hladina oleje je příliš nízká,
protože olej nestačil stéci na dno klikové
skříně.
07 Údržba a servis
Motorový prostor
DŮLEŽITÉ
Nikdy nedoplňujte olej na značku MAX. Při
přeplnění se může zvýšit spotřeba oleje.
VAROVÁNÍ
G021737
Nepotřísněte olejem horké výfukové
potrubí, protože hrozí nebezpečí požáru.
Hladina oleje musí být v označené oblasti na
měrce.
Zaparkujte vůz na rovině, vypněte motor
a počkejte 10–15 minut, aby olej mohl stéct
zpět do olejové vany. Objemy, viz strana 307
a dále.
Kontrola při studeném motoru
1. Očistěte měrku.
2. Zkontrolujte hladinu oleje měrkou. Hladina
musí být mezi značkami MIN a MAX.
3. Pokud je hladina blízko značky MIN,
začněte doplněním 0,5 litru oleje.
Doplňujte olej, dokud není hladina na
měrce blíž značce MAX než MIN.
2
Kontrola při teplém motoru
1. Zaparkujte vůz na rovině, vypněte motor
a počkejte 10–15 minut, aby olej mohl stéct
zpět do olejové vany.
2. Očistěte měrku.
3. Hladinu oleje kontrolujte měrkou.
4. Pokud je hladina blízko značky MIN,
začněte doplněním 0,5 litru oleje.
Doplňujte olej, dokud není hladina na
měrce blíž značce MAX než MIN.
Vozidla s elektronickou měrkou2
Pomocí elektronické měrky se hladina olej kontroluje při vypnutém motoru s použitím ovládacího kolečka, viz strana 136.
Při kontrole hladiny oleje:
1. Přepněte klíček zapalovaní do polohy II, viz
strana 109.
2. Ovládací kolečko otočte do polohy
Hlad.mot.oleje Čekejte....
> Zobrazí se hladina oleje v motoru.
POZNÁMKA
Výška hladiny oleje se aktualizuje pouze za
jízdy. Systém není schopen zjišťovat změny
hladiny oleje při doplňování nebo vypouštění oleje.
Po doplnění nebo výměně oleje musí
vozidlo ujet asi 30 km, aby bylo měření hladiny oleje správné.
Zpráva
Hlad.mot.oleje
v pořádku
Vše v pořádku.
Hlad.mot.oleje
Čekejte...
Systém se aktivuje,
zpráva se zobrazuje
po dobu
asi 2 sekund.
07
Platí pouze pro diesel.
``
265
07 Údržba a servis
Motorový prostor
Zpráva
Hlad.mot.oleje
Dopl. 1 l oleje
Doplňte motorový
olej
Hlad.mot.oleje
Doporučen servis
Zpráva se zobrazí,
pokud systém zjistil
problém, který vyžaduje opravu za účelem správného informování o množství
oleje.
a koncentrátu chladicí kapaliny byla správná
pro převládající podnebí. Nikdy nedoplňujte
pouze obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrznutí
se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém
poměru chladicího koncentrátu. Objemy, viz
strana 308.
DŮLEŽITÉ
•
Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných
solí může zapříčinit korozi chladicího
systému.
•
Vždy používejte chladicí kapalinu s antikorozními činidly, jak doporučuje společnost Volvo.
•
Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí
kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 % chladicí kapaliny.
•
Chladicí kapalinu smíchejte s vodou
odpovídající kvality. V případe pochybností o kvalitě vody použijte hotovou
směs chladicí kapaliny podle doporučení Volvo.
•
Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte
součásti chladicího systému, vypláchněte chladicí systém čistou vodou
z vodovodu prověřené kvality nebo
připravenou směsí chladicí kapaliny.
•
Motor smí běžet pouze se správně
naplněným chladicím systém. Mohou
se objevit vysoké teploty, při kterých
hrozí nebezpečí poškození (prasknutí)
hlavy válců.
Chladicí kapalina
Kontrola a doplňování chladicí kapaliny
07
Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte
návod na obalu. Je důležité, aby směs vody
266
Objemy a standardy kvality vody, viz
strana 308.
07 Údržba a servis
Motorový prostor
Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí
kapaliny
Hladina musí být mezi značkami MIN a MAX
na expanzní nádržce. Pokud není systém
dostatečně naplněn, může se velmi zvýšit
teplota a následkem toho hrozí nebezpečí
poškození motoru.
VAROVÁNÍ
Chladicí kapalina může být velmi horká. Jeli třeba doplnit chladicí kapalinu, když motor
dosáhl provozní teploty, odšroubujte víčko
vyrovnávací nádržky pomalu, aby se uvolnil
přetlak v chladicím systému.
natém terénu nebo tropických oblastech
s vysokou vlhkostí vzduchu.
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte. Doporučujeme, aby byl důvod úniku
brzdové kapaliny zjištěn autorizovaným
servisem Volvo.
Plnění
1. Otočte a otevřete kryt umístěný na krytu.
2. Vyšroubujte víčko nádržky a naplňte kapalinu. Hladina musí dosahovat mezi značky
MIN a MAX, které se nacházejí uvnitř
nádržky.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte nasadit zpět víčko.
Kapalina posilovače řízení
Brzdová kapalina a kapalina spojky
Kontrola hladiny
Brzdová kapalina a kapalina spojky jsou ve
stejné nádržce. Hladina musí dosahovat mezi
značky MIN a MAX, které jsou vidět uvnitř
nádržky. Hladinu kapaliny kontrolujte pravidelně.
Měňte kapalinu každé dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.
Objemy a doporučená třída kapaliny, viz
strana 308. Brzdová kapalina se musí měnit
jednou ročně u vozů, které jsou používány za
ztížených podmínek, např. při provozu v hor-
07
Nádržka kapaliny je umístěna na straně řidiče.
Nádržka kapaliny je chráněna pod krytem nad
studenou částí v motorovém prostoru. Aby
bylo přístupné víčko nádržky, musí být nejprve
demontován kulatý kryt.
DŮLEŽITÉ
Během kontroly udržujte prostor kolem
nádržky s kapalinou pro posilovač řízení
v čistotě. Kryt nesmí být otevřený.
``
267
07 Údržba a servis
Motorový prostor
Kontrolujte hladinu pravidelně. Kapalinu není
nutné měnit. Hladina musí být mezi značkami
MIN a MAX. Objemy a doporučená třída kapaliny, viz strana 308.
POZNÁMKA
Pokud dojde k závadě systému posilovače
řízení nebo je vypnutý motor a vůz musí být
odtažen, je možné vůz stále řídit.
07
268
07 Údržba a servis
Žárovky
Všeobecné informace
Specifikace všech žárovek, viz strana 274.
Následující seznam obsahuje žárovky
a bodové zdroje, které jsou speciální nebo
jejichž výměna je možná jen v servisu:
• Osvětlení interiéru ve stropě, světla na
čtení
DŮLEŽITÉ
VAROVÁNÍ
Nikdy se nedotýkejte skleněné části žárovek
prsty. Mastnota z vašich prstů se teplem
vypařuje, pokrývá a znehodnocuje reflektor.
Před výměnou žárovky vždy vypněte zapalování a vyjměte dálkový ovladač s klíčem.
Demontáž světlometu
1. Stiskněte rychle tlačítko START/STOP
ENGINE.
Čelní světlomety
• Osvětlení schránky v palubní desce
• Osvětlení nástupního prostoru
• Ukazatele směru, osvětlení ve vnějších
2. (Horní obrázek)
Vytáhněte pojistné čepy světlometů.
zpětných zrcátkách
Vytáhněte světlomet přímo dopředu.
• Doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu
DŮLEŽITÉ
• Brzdové světlo, světlo do mlhy, světlo zpá-
Netahejte za kabel, pouze za konektor.
tečky
• Zadní obrysová světla, obrysová světla
• Xenonová, Aktivní xenonová světla
• LED diody, celkově
3. (Dolní obrázek)
Odpojte konektor od světlometu zatlačením svorky prstem dolů.
VAROVÁNÍ
Zároveň veďte konektor ven druhou
rukou.
G010325
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
světlometů musí být prováděna v odborném
servisu - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo. Kvůli vysokonapěťové jednotce se musí se světlomety
manipulovat s nejvyšší opatrností.
Všechny žárovky světlometů se mění přes
motorový prostor - uvolněte a demontujte celý
světlomet.
4. Vyjměte celé těleso světlometu a položte
na měkký povrch, aby nedošlo k poškrábání průhledného krytu světlometu.
07
5. Vyměňte příslušnou žárovku.
``
269
07 Údržba a servis
Žárovky
Dálková světla, halogenová
Kryt instalujte zpět v opačném pořadí.
Instalace světlometu
1. Zapojte konektor, musíte slyšet cvaknutí.
2. Namontujte zpět světlomet a zajišťovací
čepy. Zkontrolujte, že jsou správně zajištěny.
Potkávací světla, halogenová
3. Zkontrolujte světla.
G021747
Světlomet musí být připojen a konektor musí
být správně nainstalován dříve, než rozsvítíte
světla nebo zasunete dálkový ovladač s klíčem
do spínací skříňky.
G021746
Demontáž krytu
1. Demontujte světlomet.
2. Sejměte kryt.
1. Demontujte světlomet, viz strana 269.
2. Sejměte kryt.
3. Otočte žárovkou doleva a vytáhněte ji
rovně ven
3. Odpojte konektor od žárovky.
4. Odpojte konektor od žárovky.
4. Demontujte žárovku zatlačením držáku
dolů.
5. Vyměňte žárovku, nasaďte ji do objímky
a zajistěte otočením doprava. Může být
zajištěna v jedné poloze.
G021745
5. Žárovku vytáhněte přímo ven.
07
Před výměnou žárovky,viz strana 269.
1. Otevřete pojistku zatlačením ven a nahoru.
2. Zatlačte dolu západky na krytu a kryt
sejměte.
270
6. Instalujte novou žárovku do objímky a zajistěte ji. Může být zajištěna v jedné poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
07 Údržba a servis
Žárovky
G021750
G021748
Ukazatele směru
G021749
Obrysová světla
Dálková světla, xenonová*
1. Demontujte světlomet.
1. Demontujte světlomet.
1. Demontujte světlomet.
2. Sejměte kryt, viz strana 270.
2. Sejměte kryt, viz strana 270.
2. Sejměte malý kruhový kryt.
3. Demontujte žárovku zatlačením držáku
dolů.
3. Pro lepší přístup vyjměte nejdříve žárovku
dálkového světla.
3. Vytáhněte držák žárovky, abyste vytáhli
žárovku.
4. Odpojte konektor od žárovky.
4. Vytáhněte kabel, aby bylo možné vytáhnout držák žárovky.
4. Vyjměte přepálenou žárovku a instalujte
novou. Může být instalována pouze jedním
způsobem.
5. Instalujte novou žárovku do objímky a zajistěte ji. Může být zajištěna pouze v jedné
poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
5. Vyjměte přepálenou žárovku a instalujte
novou. Může být zajištěna pouze v jedné
poloze.
5. Nasaďte držák žárovky do objímky
a zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.
6. Nasaďte držák žárovky do objímky
a zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.
6. Kryt namontujte zpět. Musíte ho nasadit
a zatlačit, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
07
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
271
07 Údržba a servis
Žárovky
Těleso světla, zadní
1. Plochým předmětem zatlačte 4 západky
a kryt vytáhněte rovně ven.
Žárovka ukazatele směru v zadní sdružené svítilně se vyměňuje ze zavazadlového prostoru.
2. Sejměte malý kruhový kryt.
2. Vyšroubujte šrouby tělesa svítidla a vytáhněte je.
1. Otevřete panel.
3. Vytáhněte kabel, aby bylo možné vytáhnout držák žárovky.
3. Otočte žárovku doleva a vytáhněte ji.
Před výměnou žárovky,viz strana 269.
1. Demontujte světlomet.
4. Vyjměte přepálenou žárovku a instalujte
novou. Může být instalována pouze jedním
způsobem.
07
5. Nasaďte držák žárovky do objímky
a zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.
6. Kryt namontujte zpět. Musíte ho nasadit
a zatlačit, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
272
G017456
Světla do mlhy
G021751
Boční obrysová světla
4. Vložte novou žárovku a otočte ji doprava.
5. Nasaďte novou žárovku. (Profil držáku
žárovky odpovídá profilu patice žárovky.)
6. Namontujte zpět držák žárovky. Značka
TOP na držáku žárovky musí být vždy
nahoře.
2. Sejměte přepážku vytažením rovně ven.
3. Otočením žárovky doleva uvolněte celé
světlo.
4. Žárovku vytáhněte rovně ven.
POZNÁMKA
Pokud je chybová zpráva zobrazována i po
výměně žárovky, doporučujeme navštívit
autorizovaný servis Volvo.
07 Údržba a servis
Žárovky
Obrysové světlo, brzdové světlo (LED)
1. Vyšroubujte šrouby šroubovákem.
Boční obrysová světla, SML (LED)
2. Opatrně odpojte celou svítilnu a vytáhněte
ji.
Ukazatele směru
3. Vyměňte žárovku.
Reflektor, zadní
4. Nainstalujte celou svítilnu a zašroubujte ji
na místo.
G031942
G017457
Kryt žárovky, pravá strana
Osvětlení zavazadlového prostoru
G017458
Osvětlení registrační značky
Umístění zadních žárovek
1. Vložte šroubovák a lehce jím pačte, abyste
svítilnu uvolnili.
2. Vyměňte žárovku.
3. Zkontrolujte, zda žárovka svítí, a zatlačte
svítilnu zpět.
Zadní světlo do mlhy (na jedné straně)
Světlo zpátečky
Brzdové světlo (LED)
07
Brzdové světlo (LED)
``
273
07 Údržba a servis
Žárovky
Osvětlení toaletního zrcátka
Specifikace, žárovky
Osvětlení
W
Typ
Přední boční obrysová světla
5
W5W
H7
H7
Osvětlení schránky
v palubní desce
5
55
Sufitová
žárovka
Dálková světla,
halogenová
65
H9
Přední ukazatele
směru
21
H21W
Ukazatele směru,
zadní
21
PY21W
Světla do mlhy
35
H8
2. Vložte šroubovák pod hranu na levé i pravé
straně (v místě, kde je černá guma)
a opatrně pačte, aby se uvolnila dolní
hrana.
Osvětlení zavazadlového prostoru,
osvětlení registrační značky
5
Sufitová
žárovka
3. Opatrně oddělte a vyjměte celé sklo
zrcátka a kryt.
Toaletní zrcátko
G021759
Demontáž skla zrcátka
1. Zasuňte šroubovák pod střed spodního
okraje. Opatrně vypačte výstupek na
okraji.
07
Osvětlení
W
Typ
Dálková světla,
xenonová, ABL
55
Potkávací světla,
halogenová
SV8.5
SV8.5
1.2
SV5.5
4. Vyměňte žárovku.
Instalace skla zrcátka
1. Zatlačte tři příchytky na horní hraně zrcátka
zpět na místo.
2. Poté zatlačte na místo tři dolní příchytky.
274
Sufitová
žárovka
Přední obrysová
světla
5
W5W
07 Údržba a servis
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
Lišty stěračů
Servisní poloha
Výměna lišt stěračů
Odklopte rameno stěrače. Stiskněte tlačítko na držáku lišty a vytáhněte ji souběžně s ramenem stěrače.
Nasuňte novou lištu, až uslyšíte cvaknutí.
Zkontrolujte, zda je lišta správně zajištěna.
1. Přepněte dálkový ovladač do polohy 0, viz
strana 76, a ponechte jej ve spínači zapalování.
2. Posuňte pravý pákový přepínač nahoru
a asi 1 sekundu jej v této poloze držte. Stěrače se potom přesunou do kolmé polohy.
G021763
Při výměně, čištění nebo zvedání ramének stěračů (odstranění ledu z čelního skla) musí být
stěrače v servisní poloze.
POZNÁMKA
Lišty stěračů mají různou délku. Lišta na
straně řidiče je delší než lišta na straně
spolujezdce.
07
Stěrače se vrátí do původní polohy po nastartování motoru.
``
275
07 Údržba a servis
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
Výměna lišt stěračů, zadní okno
DŮLEŽITÉ
Lišty stěračů kontrolujte pravidelně. Opomíjená údržba má za následek kratší životnost
lišt stěračů.
G032770
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
1. Odklopte rameno stěrače od okna.
2. Uchopte vnitřní část lišty (šipka).
3. Otočte ji doleva, abyste využili koncovou
polohu lišty proti rameni stěrače jako páku
ke snadnější demontáži lišty.
4. Zatlačte novou lištu na místo. Zkontrolujte,
zda je správně zajištěna.
Ostřikovače čelního okna a světlometů používají stejnou nádržku.
5. Přiklopte rameno stěrače.
07
DŮLEŽITÉ
Čistění
Čistění lišt stěračů a čelního okna, viz
strana 289 a dále.
V zimě používejte nemrznoucí kapalinu, aby
nedošlo k zamrznutí kapaliny v čerpadle,
nádržce a hadicích.
Objemy, viz strana 308.
276
07 Údržba a servis
Akumulátor
Varovné symboly na akumulátoru
Nepřistupujte se zdrojem
jisker ani otevřeným
ohněm.
Používejte ochranné
brýle.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nepoužívejte k dobití akumulátoru
rychlonabíječku.
VAROVÁNÍ
Nebezpečí výbuchu.
Další informace najdete
v příručce pro uživatele.
Uložte akumulátor mimo
dosah dětí.
POZNÁMKA
Použitý akumulátor musí být recyklován
ekologicky správným způsobem – obsahuje
olovo.
V akumulátorech se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný. Jedna
jiskra, která může vzniknout při špatném
připojení startovacích kabelů, může způsobit výbuch akumulátoru. Akumulátor obsahuje také kyselinu sírovou, která může způsobit vážné poleptání. Pokud dojde
k potřísnění Vaší pokožky, oděvu nebo
zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je
omyjte velkým množstvím vody. Pokud
kyselina zasáhne Vaše oči, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Provoz
Akumulátor obsahuje
korozivní kyselinu.
• Zkontrolujte, že jsou kabely akumulátoru
správně připojeny a dobře utaženy.
• Nikdy neodpojujte akumulátor za chodu
motoru.
07
Na životnost a funkci akumulátoru má vliv
počet startů, vybití, styl jízdy, provozní a klimatické podmínky atd.
``
277
07 Údržba a servis
Akumulátor
POZNÁMKA
Životnost akumulátoru se zkracuje, pokud je
opakovaně vybíjen.
Životnost akumulátoru je ovlivněna několika
faktory, včetně jízdních podmínek a klimatem. Startovací kapacita akumulátoru se
postupem času snižuje a pro je nutné akumulátor dobít, pokud se vozidlem delší
dobu nejezdí nebo se používá pouze na
krátké cesty. Startovací kapacitu také limituje chladné počasí.
Pro udržení dobrého stavu akumulátoru
doporučujeme alespoň 15 minut jízdy za
týden nebo připojení akumulátoru k nabíječce s automatickou regulací.
Udržovaní plně nabitého akumulátoru zajišťuje jeho maximální životnost.
Výměna
Demontáž
Vypněte zapalování a počkejte 5 minut.
Otevřete svorky na předním krytu a kryt
demontujte.
Uvolněte pryžové těsnění, aby byl volný
zadní kryt.
Vyjměte zadní kryt vyšroubováním o čtvrt
otáčky a zvedněte jej.
VAROVÁNÍ
Odpojte a připojte kladný a záporný kabel
ve správném pořadí.
07
Odpojte černý záporný kabel
Odpojte červený kladný kabel
Odpojte hadici odvětrávání z akumulátoru
278
07 Údržba a servis
Akumulátor
Povolte svorku akumulátoru.
Posuňte akumulátor ke straně a zvedněte
jej.
Instalace
1. Vložte akumulátor do schránky na akumulátor.
2. Posuňte akumulátor dovnitř a ke straně, až
dosáhne zadní hrany schránky.
3. Připevněte akumulátor pomocí svorky.
4. Připojte hadici odvětrávání.
5. Připojte červený kladný kabel.
6. Připojte černý záporný kabel.
07
7. Přitlačte zadní kryt (viz Demontáž).
8. Instalujte zpět pryžové těsnění (viz Demontáž).
9. Instalujte zpět přední kryt a zajistěte jej
svorkami (viz Demontáž).
279
07 Údržba a servis
Pojistky
Všeobecné informace
Umístění, pojistkové skříňky
Všechny elektrické funkce a komponenty jsou
chráněny pojistkami, aby byl elektrický systém
vozu chráněn před poškozením zkratem nebo
přetížením.
Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky
z důvodu dočasného přetížení elektrického
okruhu. Pokud dojde k opětovnému přepálení
pojistky, většinou to signalizuje závadu
v okruhu. Doporučujeme, abyste navštívili
autorizovaný servis Volvo nechali vozidlo zkontrolovat.
Výměna
1. Na schématu zjistěte umístění pojistky.
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze
strany, zda prohnutý vodič v pojistce je
přepálený.
3. Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku
pojistkou novou, shodné barvy a jmenovité
hodnoty proudu.
07
VAROVÁNÍ
Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte jiné
předměty nebo pojistky s vyšší proudovou
hodnotou než je předepsaná. Mohlo by to
vést k vážnému poškození elektrického
systému a případně k požáru.
280
Umístění pojistkové skříňky ve voze s levostranným řízením. Ve voze s pravostranným
řízením jsou prohozené strany pojistkové
skříňky pod schránkou v palubní desce.
,
Pod schránkou v palubní desce
Zavazadlový prostor
Motorový prostor
07 Údržba a servis
Pojistky
Motorový prostor
07
``
281
07 Údržba a servis
Pojistky
Univerzální pojistky, motorový prostor
Funkce
A
Funkce
A
Primární pojistka CEM
KL30B
50
-
-
50
Nastavování sklonu světlometů* (Xenon, Active
Xenon)
10
Primární pojistka CEM
KL30A
Primární pojistka RJBA
KL30
60
Primární pojistka CEM
20
Tyto pojistky jsou umístěny v pojistkové
skříňce v motorovém prostoru. Pojistky v
jsou umístěny pod
.
Primární pojistka CJB
KL30
60
ABS, 15, napájení
5
• Pojistky 1–7 a 42–44 jsou pojistky typu
60
Posilovač řízení s proměnlivým účinkem*
5
Primární pojistka CJB 15E
KL30
Řídicí jednotka motoru
(ECM), vysílač SRS
10
Na vnitřní straně krytu je pinzeta, která usnadní
vytahování a zasunování pojistek.
Pozice (viz předcházející obrázek)
Motorový prostor, horní
Motorový prostor, přední
Motorový prostor, dolní
„Midi Fuse“ a musí být měněny pouze
v odborném servisu. Doporučujeme využít
služeb autorizovaného servisu Volvo.
07
100
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
10
„JCASE“ a doporučujeme provádět jejich
výměnu v autorizovaném servisu Volvo.
Ostřikovače světlometů*
20
Vývěva I5T a GTDI
5
Pojistky 16 – 33 a 35 – 41 jsou typu „MiniFuse“.
Stěrače čelního okna
30
Elektrohydraulický posilovač řízení 1.6 Drive
Nezávislé topení*
25
Ventilátor větrání
40
Umístění pojistkové skříňky ve voze s levostranným řízením. Ve voze s pravostranným
řízením jsou prohozené strany pojistkové
skříňky pod schránkou v palubní desce.
-
282
-
PTC Předehřev vzduchu*
• Pojistky 8–15 a 34 jsou pojistky typu
•
-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
-
Čerpadlo ABS
40
Ventily ABS
20
Panel osvětlení
5
-
-
-
-
-
-
07 Údržba a servis
Pojistky
Funkce
A
Funkce
A
Funkce
A
Reléová skříňka, motorový
prostor
5
10
20
EVAP, Lambda sonda,
vstřikování (zážehový
motor)
15
Přídavné světlomety*
Řídicí jednotka motoru,
škrticí klapka zážehový
motor
Lambda sonda (4válcový
benzín, 5válcový diesel)
10
15
Řídicí jednotka motoru,
škrticí klapka vznětový
motor
15
Houkačka
Řídicí jednotka motoru
(ECM)
10
Řídicí jednotka, automatická převodovka*
15
Kompresor klimatizace
15
Cívky relé
5
Relé startéru
30
Zapalovací cívky, 4válcový benzín, řídicí modul
žhavení
10
Zapalovací cívky, 5válcový a 6válcový, benzín
20
EGR, TCV (2.0D)
Palivové čerpadlo HP
(1.6D)
10
15
-
-
Vstřikovací systém (benzín, s 4, 5, 6 válci), čidlo
množství nasávaného
vzduchu (benzín, s 5,
6 válci), ECM (6 válců)
Podtlakové čerpadlo,
ventil klikové skříně (5válcový, turbo, 2.0 GTDI)
Čidlo množství vzduchu,
ventily (5válcový, diesel)
Ohřev odvětrávání klikové
skříně (5válcový, diesel)
5
Čidlo množství nasávaného vzduchu, řídicí
modul motoru, škrticí
klapka (1.6D)
Žhavicí svíčky (4válcový
diesel)
60
20
Ohřev palivového filtru
15
Žhavicí svíčky (5válcový
diesel)
70
Čidlo množství nasávaného vzduchu, (2.0D)
60
Ventily motoru
10
Ventilátor chlazení (4 5válcový, benzín)
Ventilátor chlazení (6válcový, benzín), (5válcový,
diesel)
80
-
07
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
283
07 Údržba a servis
Pojistky
07
284
Funkce
A
Elektrohydraulický posilovač řízení (1.6D)
80
Elektrohydraulický posilovač řízení (jiný)
100
07 Údržba a servis
Pojistky
Pod schránkou v palubní desce
Pozice
Skří
ňka
A
Funkce
A
Primární pojistka, řídicí
modul, audio
40
Hlubokotónový reproduktor
-
-
-
-
Skří
ňka
A
Funkce
A
-
-
-
-
-
-
Elektrická zásuvka 12 V,
zavazadlový prostor
15
Skří
ňka
A
Funkce
A
Ovládací panel, dveře
řidiče
20
Ovládací panel, dveře
spolujezdce
20
Ovládací panel, pravé
zadní dveře
20
07
``
285
07 Údržba a servis
Pojistky
Skří
ňka
A
Funkce
A
Ovládací panel, levé zadní
dveře
Funkce
A
20
Zapalovač cigaret
15
Bez klíče*
20
Systém zábavy pro zadní
sedadla (RSE)*
Elektricky ovládané
sedadlo řidiče*
20
Vyhřívání sedadla (strana
spolujezdce)
15
Elektricky ovládané
sedadlo spolujezdce*
20
Vyhřívání sedadla (strana
řidiče)
15
Sklopná opěrka hlavy*
15
Rádio, displej, RTI*
07
286
-
Skří
ňka
A
-
15
15
5
10
Audio systém
15
Telefon, BluetoothTM*
5
Parkovací asistent*
-
-
Střešní okno*,stropní
osvětlení interiéru, čidlo
klimatu
5
Parkovací kamera*
RTI*
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce
A
Zadní stěrač
15
-
Vyhřívání sedadla, pravé
zadní sedadlo*
Vyhřívání sedadla, levé
zadní sedadlo*
Skří
ňka
B
Řídicí modul AWD*
10
Aktivní podvozek Four-C*
10
-
Osvětlení interiéru, elektricky ovládané sedadlo
řidiče*
7,5
Informační displej (DIM)
5
Adaptivní tempomat,
ACC*, systém varování
před kolizí*
10
Osvětlení interiéru, dešťový
senzor
7,5
Modul volantu
7,5
Centrální zamykání vzadu,
dvířka hrdla palivové
nádrže
10
Ostřikovač
15
Ostřikovače čelního okna
15
Otevírání dveří zavazadlového prostoru
10
07 Údržba a servis
Pojistky
Skří
ňka
B
Funkce
A
Zamykání dveří zavazadlového prostoru
10
Palivové čerpadlo
20
Přijímač dálkového ovladače s klíčem, alarm*,
klima
5
Zámek řízení
15
Alarm/OBDII
5
-
-
Skří
ňka
B
A
Airbag
10
Systém varování před
kolizí, přední radar
5
Plynový pedál, elektrické
vyhřívání bloku motoru
(diesel), elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka
*, vyhřívání sedadla,
vzadu*
7,5
Infotainment (ICM), CD
a rádioA
15
Funkce
A
Brzdové světlo
5
Střešní okno*
20
Imobilizér
5
Neplatí pro Premium nebo High Performance.
07
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
287
07 Údržba a servis
Pojistky
Zavazadlový prostor
Pojistková skříňka je umístěna za čalouněním na levé straně.
Pozice
Zadní pojistková
skříňka
A
Elektrická parkovací brzda,
levá
30
Elektrická parkovací brzda,
pravá
30
Vyhřívání zadního okna
30
Zásuvka přívěsu 2*
15
Zadní pojistková
skříňka
A
Zadní pojistková
skříňka
A
POT (automatické otvírání
dveří zavazadlového prostoru)*
30
-
-
Zásuvka přívěsu 1*
40
07
288
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
07 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Mytí vozu
DŮLEŽITÉ
Špinavý vůz co nejdříve umyjte. Vůz myjte
v myčce se separátorem oleje. Používejte autošampon.
Znečištěné světlomety mají zhoršenou
funkčnost. Čistěte je pravidelně, například
při doplňování paliva.
• Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co
nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní
a mohlo by velmi rychle dojít k poškození
povrchové úpravy vozu. Odstranění
poškození povrchové úpravy svěřte autorizovanému servisu Volvo.
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů vnějšího osvětlení, například světlometů, světel
do mlhy a zadních světel, může dočasně
docházet ke kondenzaci. Jde o přirozený
jev, všechna vnější světla jsou navržena tak,
aby tomuto odolala. Kondenzát se po
zapnutí světla po určité době normálně
odpaří.
• Hadicí umyjte podvozek.
• Postříkejte vodou celý vůz, aby byly
odstraněny volné nečistoty. Nestříkejte
přímo do zámků.
• Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
• Lišty stěračů čistěte vlažnou vodou s čisticím prostředkem nebo autošamponem.
• Na velmi znečištěné plochy použijte studený odmašťovací prostředek.
• Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo
stěrkou.
VAROVÁNÍ
Motor nechte čistit vždy v servisu. Když je
motor horký, hrozí nebezpečí požáru
Čištění lišt stěračů
Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů,
stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně, zkracují životnost lišt stěračů.
Čištění:
Zvedněte stěrače do servisní polohy, viz
strana 275.
POZNÁMKA
Čistěte lišty stěračů a čelní okno pravidelně
vlažnou vodou s čisticím prostředkem nebo
autošamponem.
Nepoužívejte silná rozpouštědla.
Automatické mycí linky
Automatická mycí linka je jednoduchý a rychlý
způsob mytí vozu, avšak nemůže se dostat
všude. Pro dosažení optimálních výsledků Vám
doporučujeme mýt vůz ručně.
POZNÁMKA
Během prvních několika měsíců musí být
vůz umýván pouze ručně. Nový lak je totiž
mnohem citlivější.
Vysokotlaké mytí
Při používání vysokotlakých čističů tryskou
stále rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska
není blíže než 30 cm od povrchu vozu (vzdálenost platí pro všechny vnější části). Nestříkejte
přímo do zámků.
Kontrola brzd
VAROVÁNÍ
Po umytí vozu vždy otestujte brzdy vozu,
včetně parkovací brzdy, abyste se ujistili, že
vlhkost a koroze neovlivňují brzdové obložení a nesnižují účinnost brzd.
07
Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při
jízdě na delší vzdálenost v dešti nebo
v rozbředlém sněhu. Díky teplu vzniklému
třením se brzdové obložení zahřeje a osuší.
``
289
07 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Totéž udělejte po rozjezdu za velmi vlhkého
nebo studeného počasí.
Vnější plasty, guma a ozdobné prvky
Barvené plastové díly, gumu a ozdobné prvky,
například lesklé lišty, můžete vyčistit a ošetřit
speciálními čisticími prostředky, které obdržíte
u prodejce vozů Volvo. Při používání takových
čisticích prostředků pečlivě dodržujte návod.
DŮLEŽITÉ
Vyvarujte se voskování a leštění plastů
a gumy.
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž třete pouze nezbytně nutným
malým tlakem. Používejte měkkou mycí
houbu.
Leštěním lesklých ozdobných lišt by mohlo
dojít k obroušení nebo poškození lesklé
povrchové vrstvy.
Nesmí být používána leštěnka s brusivem.
Ráfky
07
Na disky kol používejte pouze čisticí
prostředky schválené společností Volvo.
Silné čisticí prostředky mohou poškodit povrch
a způsobit na chromovaných hliníkových ráfcích skvrny.
290
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Leštění a voskování
Vodu odpuzující povlak*
Když je lak vozu matný nebo když chcete
dodat laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.
Nikdy nepoužívejte přípravky, jako
jsou vosk na vozidla, odmašťovadla
nebo podobné přípravky na povrchy skel, protože by mohlo dojít k poškození vodu odpuzující vrstvy.
Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění
laku. Nicméně v této době může být prováděno
voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo vosk
na přímém slunci.
Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba
vůz omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu
odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem
asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití
jemné brusné pasty.
Nejprve proveďte leštění lešticím prostředkem
a poté vůz navoskujte kapalným nebo pevným
voskem. Dodržujte pozorně návod k použití.
Některé prostředky dostupné na trhu spojují
jak leštidlo, tak vosk.
DŮLEŽITÉ
Lak ošetřujte pouze podle doporučení společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku (např.
konzervace, těsnění, ochrana, leštění apod.)
může mít za následek poškození laku.
Poškození laku v důsledku takového
ošetření není kryto zárukou Volvo.
Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili
skleněný povrch.
Pokud chcete předejít poškození skleněného
povrchu při odstraňování ledu – používejte
pouze plastové škrabky.
Časem dochází k přirozenému opotřebení
vodu odpuzující vrstvy.
Doporučuje se použití speciálního přípravku na
udržení vodu odpuzujících vlastností, který je
k dispozici u dealerů Volvo. Poprvé by měl být
použit po třech letech a potom každý rok.
Ochrana proti korozi – kontrola
a údržba
Váš vůz byl již ve výrobním závodě pečlivě
a kompletně ošetřen proti korozi. Části karosérie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Podvozek je chráněn otěruvzdorným protikorozním povlakem. Nosníky, dutiny a uzavřené
profily byly vystříkány penetračním antikorozním přípravkem.
07 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Za normálních okolností nevyžaduje protikorozní ochrana vozu zvláštní údržbu po dobu 12
let. Po uplynutí této doby by měla být prováděna každé tři roky. Pokud vůz potřebuje další
ošetření, doporučujeme obrátit se o pomoc na
autorizovaný servis Volvo.
Nečistota a chemický posyp mohou vést ke
korozi, proto je důležité udržovat vůz čistý.
Ochrana vozu proti korozi musí být pravidelně
kontrolována a v případě potřeby opravena.
Čištění interiéru
Používejte pouze čisticí prostředky
a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Vůz čistěte pravidelně
a dodržujte pokyny uvedené na obalech.
Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.
K čištění skvrn na rohožce můžete po vysání
použít také čisticí prostředky Volvo.
Skvrny na textilním čalounění
a čalounění stropu
Abyste se vyvarovali zhoršení nehořlavé
úpravy čalounění, používejte speciální čisticí
prostředky na čalounění, které jsou k dostání
u autorizovaných dealerů vozů Volvo. K čištění
bezpečnostních pásů používejte vodu a syntetický čisticí prostředek. Ujistěte se před navinutím, že pásy jsou suché.
DŮLEŽITÉ
Ostré předměty a suché zipy (velkro pásky)
mohou poškodit textilní čalounění.
Odstraňování skvrn z koženého
čalounění
Kožené čalounění Volvo neobsahuje chróm a je
schváleno v souladu s normou Oeko-Tex 100
tak, aby si zachovalo původní vzhled.
Kožené čalounění stárne a postupem času získává patinu. Kůže je vydělávána a zpracovávána tak, že si zachovává svůj přírodní charakter. Má ochrannou vrstvu, ale pravidelné čištění
je potřebné za účelem zachování charakteru
i vzhledu. Společnost Volvo nabízí komplexní
produkt pro čistění a ošetřování koženého
čalounění, který při dodržení návodu zachová
ochrannou vrstvu kůže. Po určité době používání se však objeví přirozený vzhled kůže
v závislosti víceméně na struktuře povrchu
kůže. Toto je přirozené zrání kůže, které ukazuje, že se jedná o přírodní produkt.
Pro dosažení nejlepších výsledků společnost
Volvo doporučuje provádět čištění a nanesení
ochranného krému jednou až čtyřikrát za rok (v
případě potřeby i častěji). Přípravek na ošetření
koženého čalounění si vyžádejte u svého prodejce Volvo.
DŮLEŽITÉ
•
Po některých barevných oděvech (např.
po džínách nebo oblečení ze semiše)
mohou zůstat na čalounění skvrny.
•
Nikdy nepoužívejte silná rozpouštědla.
Tyto výrobky by mohly poškodit čalounění z textilu, koženky nebo kůže.
Pokyny pro umývání koženého čalounění
1. Nalijte čisticí prostředek na kůži na vlhkou
houbu a vytlačte z ní hustou pěnu.
2. Odstraňte nečistoty jemnými kruhovými
pohyby.
3. Dotýkejte se houbou přesně znečištěného
místa. Nechte houbu odsát skvrnu. Neotírejte povrch.
4. Povrch odsajte měkkým papírem nebo
hadrem a nechte kůži dokonale vyschnout.
Ochranné ošetření koženého čalounění
1. Nalijte malé množství ochranného krému
na plstěný hadr a natřete tenkou vrstvu
krému jemnými krouživými pohyby na kůži.
07
2. Nechte kůži před použitím 20 minut
vyschnout.
Kůže byla nyní opatřena ochranou proti
skvrnám a UV záření.
``
291
07 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Návod na mytí koženého volantu
• Pomocí navlhčené houby a neutrálního
mýdla odstraňte prach a nečistoty.
• Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývejte
kožený volant ochranným potahem z plastu.
• Používejte přírodní oleje. Pro dosažení
optimálních výsledků doporučujeme používat prostředky Volvo určené k ošetření
kůže.
Pokud jsou na volantu skvrny:
Skupina 1(inkoust, víno, kafe, mléko, pot
a krev)
Použijte měkký hadřík nebo houbu. Namíchejte 5% roztok čpavku (V případě skvrn
od krve použijte roztok 2 dl vody a 25
g soli).
Skupina 2(tuky, olej, omáčky a čokoláda)
1. Stejný postup jako u skupiny I.
2. Leštěte absorpčním papírem nebo
hadříkem.
07
Skupina 3 (suché nečistoty, prach)
1. K odstranění nečistot použijte měkký kartáč.
2. Stejný postup jako u skupiny I.
1
292
Dodržujte pokyny přiložené k balení opravné tužky.
Odstraňování skvrn z plastových,
kovových a dřevěných dílů
Číslo odstínu laku
Pro čištění dílů a povrchu v interiéru doporučujeme kousek tkaniny nebo utěrku z mikrovlákna, mírně navlhčené vodou. K dostání jsou
u dealerů vozů Volvo.
Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte.
Nikdy nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn. Na obtížně odstranitelné skvrny
můžete použít speciální čisticí prostředek,
který můžete zakoupit u prodejců vozů Volvo.
Koberce a zavazadlový prostor
Koberce před čištěním z vozu vyjměte.
K odstranění prachu a nečistot použijte vysavač.
Drobné opravy poškozeného laku
Lak je důležitou součástí protikorozní ochrany,
a proto jej pravidelně kontrolujte. Poškození
laku vyžaduje okamžitou opravu, aby nezačala
koroze. Nejběžnějšími typy poškození laku jsou
například poškození od kamínků, škrábance
a šmouhy na blatnících a dveřích.
Materiály
• základový nátěr v plechovce
• sprej v plechovce nebo opravná tužka1
• zakrývací páska
Číslo odstínu laku
Je důležité použít správný odstín laku. Umístění štítku, viz strana 296.
07 Údržba a servis
Péče o vozidlo
4. Po několika dnech opravené místo přeleštěte. Měkkou tkaninou naneste brusnou
pastu a rozleštěte.
Oprava škrábanců od kamínků
POZNÁMKA
G021832
Pokud kamínek neprorazil až na plech
a zbývá nepoškozená vrstva laku, můžete
aplikovat lak ihned po očištění poškozené
oblasti.
Povrch musí být před započetím práce čistý
a suchý, teplota okolí musí být vyšší než
15°C.
1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené
místo. Potom pásku odlepte a odstraňte
tak zbytky laku.
2. Promíchejte základový nátěr a aplikujte jej
jemným štětcem nebo zápalkou. Po
zaschnutí základového nátěru aplikujte
štětcem vrchní lak.
07
3. Při opravě škrábanců postupujte výše uvedeným postupem, navíc můžete ještě použít lepicí pásku, kterou ochráníte nepoškozený lak.
293
Typová označení...................................................................................
Rozměry a hmotnosti............................................................................
Technické údaje motoru.......................................................................
Motorový olej........................................................................................
Kapaliny a maziva.................................................................................
Palivo....................................................................................................
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak .......................................................
Elektrický systém..................................................................................
Typové schválení..................................................................................
Symboly na displeji...............................................................................
294
296
298
304
306
308
310
314
319
320
321
TECHNICKÉ ÚDAJE
08 Technické údaje
Typová označení
Umístění štítku
08
296
08 Technické údaje
Typová označení
Pokud znáte označení typu vozu, identifikační
číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty s autorizovaným dealerem Volvo ohledně
vozu a při objednávání náhradních dílů a příslušenství.
Typové označení vozu, identifikační číslo
vozu (VIN), maximální dovolená zatížení,
číslo barevného odstínu karosérie a čalounění a homologační číslo. Štítek je vidět,
když se otevřou pravé zadní dveře.
POZNÁMKA
Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou
přesnými reprodukcemi štítků ve vozidle.
Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění
ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na daném štítku
ve vozidle.
Štítek pro nezávislé topení.
Kód motoru, čísla komponentů a sériová
čísla
Štítek s vyznačením klasifikace a viskozity
použitého motorového oleje.
Typové označení a výrobní číslo převodovky.
manuální převodovka
automatická převodovka
Identifikační číslo vozu (VIN Vehicle Identification Number)
Další informace o vozidle jsou uvedeny v registrační dokumentaci.
08
297
08 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Rozměry
V70.
Rozměry
08
298
mm
Rozměry
mm
A
Rozvor
2816
G
Rozchod, vpředu
1588
B
Délka
4823
H
Rozchod, vzadu
1586
C
Ložná délka, podlaha,
sklopené sedadlo
1878
I
Ložná šířka, podlaha
1153
J
Šířka
1861
D
Ložná délka, podlaha
1089
K
Výška
1547
Šířka včetně vnějších
zpětných zrcátek
2106
E
F
Ložná výška
724
08 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
XC70.
Rozměry
mm
Rozměry
mm
A
Rozvor
2815
H
Rozchod, vzadu
1570
B
Délka
4838
I
Ložná šířka, podlaha
1153
C
Ložná délka, podlaha,
sklopené sedadlo
1878
J
Šířka
1861
K
Ložná délka, podlaha
1089
Šířka včetně vnějších
zpětných zrcátek
2119
D
E
Výška
1604
F
Ložná výška
G
Rozchod, vpředu
724
Hmotnosti
Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje řidiče,
palivovou nádrž natankovanou z 90 %
a všechny provozní kapaliny.
Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností
cestujících, příslušenství, svislým zatížením
koule tažného zařízení (pokud je připojen
přívěs, viz tabulka na straně 301) a není
zahrnuta do pohotovostní hmotnosti.
Maximální dovolené zatížení = celková hmotnost vozidla - pohotovostní hmotnost.
08
1604
``
299
08 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
POZNÁMKA
Deklarovaná pohotovostní hmotnost platí
pro vozidla v základním provedení - tj.
vozidlo bez doplňkové výbavy a příslušenství. To znamená, že s každým namontovaným příslušenstvím se nosnost vozidla snižuje o váhu příslušenství.
VAROVÁNÍ
Jízdní charakteristiky vozu se mění podle
zatížení a podle rozložení nákladu.
Nosnost vozidla snižují například úrovně
výbavy Kinetic/Momentum/Summum
a také další příslušenství, jako tažné
zařízení, střešní nosiče a boxy, audiosystém, přídavné světlomety, GPS, přídavné
topení, ochranný rám, koberce, roleta pro
zakrytí nákladu, elektricky ovládaná
sedadla, atd.
Pohotovostní hmotnost vašeho vozu
můžete s určitostí zjistit zvážením.
Informace o umístění štítků, viz strana 296.
Max. celková hmotnost
Maximální hmotnost soupravy (vůz
+ přívěs)
Maximální zatížení přední nápravy
Maximální zatížení zadní nápravy
Úroveň vybavení
08
300
Max. zatížení: Viz technický průkaz.
Max. zatížení střechy: 100 kg.
08 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného zařízení
V70
Převodovka
Motor
Max. hmotnost brzděného
přívěsu (kg)
Maximální zatížení kulové
hlavy (kg)
2.0F AWD
Automatická převodovka, MPS6
1000
50
Všechny
Všechny (kromě 2.0F s automatickou
převodovkou MPS6)
1200
50
2.0
Manuální převodovka, MTX75
1320
75
2.0T
Automatická převodovka, MPS6
1800
90
2.0T
Manuální převodovka, M66
1800
90
2.0F
Manuální převodovka, MTX75
1320
75
2.5T
Manuální převodovka, M66
1600
75
2.5T
Automatická převodovka TF-80SC
1800
90
2.5FT
Manuální převodovka, M66
1600
75
2.5FT
Automatická převodovka TF-80SC
1800
90
3.2
Automatická převodovka TF-80SC
1800
90
T6 AWD
Automatická převodovka TF-80SC
2000
90
D3
Manuální převodovka MMT6
1600
75
D3
Automatická převodovka TF-80SC
1600
75
D5
Manuální převodovka, M66
1800
90
08
``
301
08 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
V70
Převodovka
Motor
Automatická převodovka TF-80SC
2000
90
D5 AWD
Automatická převodovka TF-80SC
2000
90
XC70
Převodovka
Max. hmotnost brzděného
přívěsu (kg)
Maximální zatížení kulové
hlavy (kg)
Všechny
Všechny (kromě 2.0F s automatickou
převodovkou MPS6)
1200
50
D3
Manuální převodovka, M66
1600
75
D3
Automatická převodovka TF-80SC
1600
75
D5 AWD
Manuální převodovka, M66
2100
90
D5 AWD
Automatická převodovka TF-80SC
2100
90
T6 AWD
Automatická převodovka TF-80SC
2000
90
2.4D AWD
Manuální převodovka, M66
2100
90
2.4D AWD
Automatická převodovka TF-80SC
2100
90
3.2 AWD
Automatická převodovka TF-80SC
1800
90
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
750
302
Maximální zatížení kulové
hlavy (kg)
D5
Motor
08
Max. hmotnost brzděného
přívěsu (kg)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
50
08 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
POZNÁMKA
U přívěsů s hmotností nad 1800 kg doporučujeme použít na držáku tažné zařízení se
stabilizací.
08
303
08 Technické údaje
Technické údaje motoru
Technické údaje motoru
V70
Kód
motoru
Výkon
(kW při
ot./min)
Výkon (ks
při ot./
min)
Točivý
moment (Nm
při ot./min)
Počet
válců
Vrtání
(mm)
Zdvih (mm)
Zdvihový
objem
(litry)
Kompresní
poměr
2.0
B4204S3
107/6000
145/6000
190/4500
4
87
83,0
1,999
10,8:1
2.0F
B4204S4
107/6000
145/6000
190/4500
4
87
83,0
1,999
10,8:1
2.5FT
B5254T11
170/4800
231/4800
340/1700–4800
5
83
93,2
2,521
9,0:1
2.0T
B4204T6
149/6000
203/6000
300/1750–4000
4
88
83,1
1,999
10,0:1
2.5T
B5254T10
170/4800
231/4800
340/1700–4800
5
83
93,2
2,521
9,0:1
3.2
B6324S5
185/6200
245/6200
320/3200
6
84
96,0
3,192
10,8:1
T6
B6304T4
221/5600
300/5600
400/1500–4800
6
82
93,2
2,953
9,3:1
2.0D
D4204T
100/4000
136/4000
320/2000
4
85
88,0
1,997
18,5:1
D3
D5204T2
120/3000
163/3000
400/1400–2850
5
81
77,0
1,984
16,5:1
D5
D5244T10
151/4000
205/4000
420/1500–3250
5
81
93,2
2,400
16,5:1
Kód
motoru
Výkon
(kW při
ot./min)
Výkon (ks
při ot./
min)
Točivý
moment (Nm
při ot./min)
Počet
válců
Vrtání
(mm)
Zdvih (mm)
Zdvihový
objem
(litry)
Kompresní
poměr
3.2
B6324S5
179/6400
243/6400
320/3200
6
84
96,0
3,192
10,8:1
T6
B6304T4
224/5600
304/5600
440/2100–4200
6
82
93,2
2,953
9,3:1
D3
D5204T2
120/3000
163/3000
400/1400–2850
5
81
77,0
1,984
16,5:1
Model
XC70
Model
08
304
08 Technické údaje
Technické údaje motoru
XC70
Kód
motoru
Výkon
(kW při
ot./min)
Výkon (ks
při ot./
min)
Točivý
moment (Nm
při ot./min)
Počet
válců
Vrtání
(mm)
Zdvih (mm)
Zdvihový
objem
(litry)
Kompresní
poměr
D5
D5244T10
151/4000
205/4000
420/1500–3250
5
81
93,2
2,400
16,5:1
2.4D
D5244T16A
120/4000
163/4000
420/1750–3000
5
81
93,2
2,400
16,5:1
Model
A
Některé trhy
08
305
08 Technické údaje
Motorový olej
Ztížené provozní podmínky
Ztížené provozní podmínky mohou způsobit
abnormálně vysokou teplotu oleje nebo
spotřebu oleje. Dále uvádíme příklady situací
s nepříznivým vlivem na jízdu.
Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat při
dlouhých jízdách:
•
•
•
•
při jízdě s přívěsem nebo karavanem
v horských oblastech
při jízdě vysokou rychlostí
při teplotách nižších než –30 °C nebo
vyšších než +40 °C
To platí také pro jízdu na kratší vzdálenosti při
nižších teplotách.
Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní
ochranu Vašeho motoru.
08
306
Volvo doporučuje oleje Castrol.
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním syntetickým motorovým olejem. Výběr oleje byl
prováděn velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu
paliva a dopad na životní prostředí.
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít nepříznivý
vliv na životnost, chování při startování
motoru, spotřebu paliva a dopad na životní
prostředí.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Graf viskozity
08 Technické údaje
Motorový olej
Specifikace motorového oleje
Typ motoru
Kód motoru
Doporučena kvalita oleje
Objem mezi
MIN a MAX (litry)
Objem, včetně olejového filtru
(litry)
2.5FT
B5254T11
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
1.3
5,5
2.5
B5254T10
Viskozita: SAE 0W-30
1.3
5,5
3.2
B6324S5
1.2
6,8
T6
B6304T4
1.2
6,8
D3
D5204T2
1,0
5,9
D5
D5244T10
1,0
5,9
2.0
B4204S3
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
0,8
4,3
B4204S4
Viskozita: SAE 5W-30
0,8
4,3
0,6
4,1
1,0
3,8
2.0F
2,5T
B4204T6
1.6D
D4164T
V případě ztížených jízdních podmínek použijte
ACEA A5/B5 SAE 0W-30
08
307
08 Technické údaje
Kapaliny a maziva
Další kapaliny a maziva
Mechanická převodovka
Objem (litry)
MMT6
1,7
MTX75
1.8
M66
1,9
Automatická převodovka
Předepsaný převodový olej
BOT 350M3
Objem (litry)
MPS6
7,3
TF-80SC
7,0
Předepsaný převodový olej
BOT 341
08
308
Kapalina
Systém
Objem (litry)
Chladicí kapalina
2.0, 2.0F
7,8
2.0T, 2.5, 2.5FT, 3.2 a T6
8,9
D3 a D5
8,9
Brzdová kapalina
Brzdový systém
0,6
Kapalina posilovače řízení
Posilovač řízení
–
Kapalina ostřikovače
Vozy s ostřikovači světlometů
6,5
Vozy bez ostřikovačů světlometů
4,5
Předepsaná specifikace
Chladicí kapalina doporučená společností Volvo smíchaná s 50% vodyA, viz
obal.
DOT 4+
WSS M2C204-A2 nebo rovnocenná
náhrada.
Používejte nemrznoucí kapalinu do
ostřikovačů doporučenou společností
Volvo, smíchanou s vodou.
08 Technické údaje
Kapaliny a maziva
A
Kapalina
Systém
Objem (litry)
Předepsaná specifikace
Palivo
Zážehový motor
přibližně. 70
Benzín:viz strana 224
Vznětový motor
přibližně. 70
Motorová nafta: viz strana 225
Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.
POZNÁMKA
Za normálních jízdních podmínek nemusí
být převodový olej po dobu životnosti vozu
měněn. Může to však být nutné za ztížených
jízdních podmínek, viz strana 308.
08
309
08 Technické údaje
Palivo
Emise CO2 a spotřeba paliva
A
V70
B
C
2.0
278
11,7
164
6,9
206
8,6
2.0FA
278
11,7
164
6,9
206
8,6
2.0FA
278
11,8
171
7,2
210
8,8
2.0T
259
11,1
148
6,4
189
8,1
2.0T
264
11,3
155
6,7
195
8,4
2.5T
299
12,5
157
6,6
209
8,8
2.5T
339
14,2
170
7,1
232
9,7
2.5FTA
299
12,5
157
6,6
209
8,8
2.5FTA
339
14,2
170
7,1
232
9,7
3,2
308
13,2
160
6,9
214
9,2
08
310
08 Technické údaje
Palivo
A
V70
A
B
C
3,2 AWD
320
13,9
169
7,3
224
9,7
T6 AWD
344
14,8
175
7,5
237
10,2
D3
188
7,2
119
4,6
144
5,5
D3
215
8,2
127
4,8
159
6,1
D5
177
6,7
125
4,7
144
5,4
D5
232
8,8
133
5,0
169
6,4
D5 AWD
255
9,7
148
5.6
187
7,1
Vozidlo v provedení Flexifuel může jezdit na bezolovnatý benzín 95 oktanů nebo bioetanol E85, a také na jakoukoli směs těchto dvou paliv. Spotřeba bioetanolu E85 je o 30-40 % vyšší z důvodu
nižší výhřevnosti. Přesný rozdíl závisí, kromě jiného, na způsobu jízdy, okolní teplotě a rozdílech ve specifikacích paliva.
08
``
311
08 Technické údaje
Palivo
A
XC70
A
08
C
3,2 AWD
326
14,0
181
7,8
234
10,1
T6 AWD
351
15,1
188
8,1
248
10,6
D3
201
7,7
127
4,8
154
5,9
D3
237
9,0
147
5,5
179
6,8
D5 AWD
247
9,4
145
5,5
182
6,9
D5 AWD
250
9,5
153
5,8
189
7,2
2.4D AWDA
247
9,4
145
5,5
182
6,9
2.4D AWDA
250
9,5
153
5,8
189
7,2
Některé trhy
A = jízda ve městě (l/100 km)
B = jízda po hlavních cestách (l/100 km)
C = kombinovaná jízda (l/100 km)
312
B
Spotřeba paliva a emise oxidu uhličitého
Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce
vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů 1,
které platí pro vozidla s vlastní hmotností
v základní verzí bez dalšího vybavení. Hmotnost vozidla se může lišit v závislosti na výbavě.
Výbava a naložení vozidla zvyšují spotřebu
paliva a emise oxidu uhličitého.
08 Technické údaje
Palivo
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami
v tabulce může lišit z několika důvodů.
Například:
• Jízdní styl řidiče.
• Pokud si zákazník objednal kola větší, než
se montují u základní verze vozu, odpor
vzroste.
• Vysoká rychlost a související vyšší odpor
vzduchu.
• Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní
situace, počasí a stav vozidla.
K výraznému zvýšení uvedené spotřeby může
vést také kombinace uvedených situací. Další
informace najdete v uvedených předpisech, viz
1.
• Jeďte plynule a vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace a silného brzdění.
• Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na
správný tlak a pravidelně kontrolujte nahuštění - pro dosažení optimálních výsledků
husťte pneumatiky na tlak ECO, viz tabulka
s tlaky vzduchu v pneumatikách na straně
253.
• Výběr pneumatik může ovlivnit spotřebu
paliva - informace o vhodných pneumatikách vám poskytne prodejce.
Další informace a rady najdete na stránkách
12 a 220.
Všeobecné informace o palivu, viz strana 224.
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými
jízdními cykly1 může výrazně lišit. Z těchto
cyklů se vychází při certifikaci vozidla a vycházejí z nich také hodnoty spotřeby v tabulce.
Nezapomeňte
Tipy, jak řidič může snížit spotřebu:
1
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. "evropské jízdní cykly) realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU 80/1268/EEC (Euro 4), EU
Regulation no 682/2008 (Euro 5) a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a po hlavních cestách. V případě jízdy ve městě se začíná měřit při startování
studeného motoru. Jízda je simulována. V případě jízdy po hlavních cestách vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0-120 km/h. Jízda je simulována. - Model V70 s motorem D5 a 6stupňovou
manuální převodovkou se startuje za běžných podmínek na 2. převodový stupeň. Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedena v tabulce, představuje v souladu s platnými požadavky kombinaci
jízdy ve městě a jízdy po hlavních cestách. Emise CO2 - výfukové plyny jsou zachycovány a počítají se emise oxidu uhličitého během dvou jízdních cyklů. Data se analyzují a výsledkem jsou emise
CO2.
08
313
08 Technické údaje
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
Schválené rozměry
V některých zemích nejsou v registračních
dokladech nebo jiných dokumentech uvedeny
všechny schválené rozměry. V tabulce jsou
V70
FWD/
man/
Motor
AWD
aut
uvedeny všechny schválené kombinace ráfků
kol a pneumatik společně s nejnižším přípustným indexem zatížení (LI) a rychlostní kategorií
(SS). Než začnete hledat informace v tabulce,
LI
SS
zjistěte si podrobnosti o motoru, pohonu
předních kol (FWD) resp. pohonu všech kol
(AWD) a o typu převodovky. Podrobné informace, viz strana 296.
205/60R16
225/55R16
225/50R17
245/45R17
245/40R18
7Jx16x50
7Jx16x50
7Jx17x50
8Jx17x55
8Jx18x55
7.5Jx17x55
08
314
T6
B6304T4
AWD
aut
95
W
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
3.2
B6324S5
FWD
aut
94
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
3.2
B6324S5
AWD
aut
95
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D5
D5244T10
FWD
man/aut
94
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D5
D5244T10
AWD
aut
95
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D3
D5204T2
FWD
man
94
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
aut
94
H
2.5T
B5254T10
FWD
man/aut
94
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
2.5T
B5254T11
FWD
man/aut
94
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
-
-
2.0T
B4204T6
FWD
man/aut
92
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
2.0
B4204S3
FWD
man/aut
92
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
08 Technické údaje
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
V70
FWD/
man/
Motor
AWD
aut
LI
SS
205/60R16
225/55R16
7Jx16x50
7Jx16x50
225/50R17
245/45R17
245/40R18
7Jx17x50
8Jx17x55
8Jx18x55
7.5Jx17x55
2.0F
B4204S4
FWD
man/aut
92
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D2
D4164T
FWD
man
92
H
Ⴋ
-
-
-
-
XC70
FWD/
man/
Motor
AWD
aut
LI
SS
215/65R16
235/55R17
235/50R18
235/45R19
7Jx16x50
7.5Jx17x55
7.5Jx18x55
8Jx19x55
T6
B6304T4
AWD
aut
96
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
3.2
B6324S5
FWD
aut
96
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
3.2
B6324S5
AWD
aut
96
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D5
D5244T10
AWD
man
96
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
aut
96
H
D3
D5204T2
AWD
man/aut
96
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
2.4D
D5244T16
AWD
aut
96
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
08
``
315
08 Technické údaje
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách
Varianta
V70
Rozměr
pneumatiky
Rychlost
(km/h)
Zatížení, 1-3 osoby
Max. zatížení
vpředu
Vzadu
vpředu
Vzadu
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
Tlak ECOA
Vpředu/
vzadu
(kPa)
3.2
225/55 R 16
0-160
230
210
260
260
260
T6
225/50 R 17
160 +
280
280
300
300
-
0-160
230
210
260
260
260
160 +
270
270
290
290
-
225/55 R 16
0-160
220
210
260
260
260
225/50 R 17,
160 +
260
260
270
270
-
0-160
230
210
260
260
260
160 +
260
260
270
270
-
245/45 R 17
245/40 R 18
D5
245/45 R 17
245/40 R 18
08
316
08 Technické údaje
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
Varianta
V70
Rozměr
pneumatiky
Rychlost
(km/h)
Zatížení, 1-3 osoby
Max. zatížení
vpředu
Vzadu
vpředu
Vzadu
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
Tlak ECOA
Vpředu/
vzadu
(kPa)
2.0
225/55 R 16
0-160
220
210
260
260
260
2.0F
225/50 R 17
160 +
260
260
270
270
-
2.5
245/45 R 17
D2
245/40 R 18
0-160
230
210
260
260
260
160 +
260
260
270
270
-
0-160
230
210
260
260
260
160 +
270
270
290
290
-
max. 80
420
420
420
420
-
D3
205/60 R 16
Rezervní pneumatika na
dojezd
A
B
Ekonomická jízda.
V některých zemích se kromě jednotky SI "Pascal" používá jednotka "bar": 1 bar = 100 kPa.
08
``
317
08 Technické údaje
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
Varianta
XC70
Rozměr
pneumatiky
Rychlost
(km/h)
Zatížení, 1-3 osoby
Max. zatížení
vpředu
Vzadu
vpředu
Vzadu
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
Tlak ECOA
Vpředu/
vzadu
(kPa)
Všechny
motory
215/65 R 16
0 - 160
230
230
260
260
260
235/55 R 17
160 +
240
240
280
280
-
max. 80
420
420
420
420
-
235/50 R 18
235/45 R 19
Rezervní pneumatika na
dojezd
A
B
08
318
Ekonomická jízda.
V některých zemích se kromě jednotky SI "Pascal" používá jednotka "bar": 1 bar = 100 kPa.
08 Technické údaje
Elektrický systém
Elektrický systém
Vůz je vybaven střídavým alternátorem s regulací napětí. Elektrický systém je jednopólový
a využívá podvozek a skříň motoru jako vodič.
Kapacita akumulátoru závisí na úrovni výbavy
vozidla.
DŮLEŽITÉ
Pokud musíte akumulátor vyměnit,
nahraďte jej akumulátorem se shodnou
rezervní kapacitou a proudem při studeném
startu jako má originální akumulátor (viz štítek na akumulátoru).
Akumulátor
Napětí (V)
Proud při studeném startu,
Rezervní kapacita
CCA -Proud při studeném startu (A)
(minuty)
12
520–800
100–160
12
520–700
100–135
12
700–800
135–160
08
319
08 Technické údaje
Typové schválení
Systém dálkového ovládání
Země
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Společnost
Delphi zde
potvrzuje, že systém
dálkového ovládání
splňuje nezbytné
charakteristické
požadavky a ostatní
příslušná ustanovení
směrnice 1999/5/
EC.
Delphi 2003-07-15,
Německo RLPD1-03-0151
BR
RC
08
320
CCAB06LP1940T4
08 Technické údaje
Symboly na displeji
Obecné informace
Na displeji ve vozidle se může zobrazit celá
řada různých symbolů. Symboly jsou rozděleny na varovné, indikační a informační. Dále
uvádíme nejčastěji používané symboly společně s významem a odkazem na stránku
v manuálu, kde najdete další informace. Podrobnější informace o symbolech a zprávách,
viz strany 72, 73 a 136.
se rozsvítí,
Červený varovný symbol
pokud byla indikována závada, která by mohla
mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Současně se na informačním displeji
zobrazí vysvětlující text.
se rozsvítí spoŽlutý informační symbol
lečně s textem na informačním displeji, pokud
nastane problém v systémech vozidla. Žlutá
informační kontrolka se může rozsvítit také
společně s jinými kontrolkami.
Symboly na displeji
Indikační a varovné symboly na
sdruženém přístroji
Kontrolka
Význam
Strana
Nízká hladina oleje
73
Parkovací brzda
73, 124,
125
Indikační a informační symboly na
sdruženém přístroji
Kontrolka
Význam
Strana
Porucha systému
ABL*
72, 85
Emisní systém
72
Porucha systému
ABS
72, 121
Airbagy - SRS
19, 73
16, 73
Zadní světlo do mlhy
svítí
72, 87
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního
pásu
72, 122,
171
Alternátor nenabíjí
73
Stabilizační systém,
DSTC, regulace Hill
Descent
73, 121
Žhavení motoru
(vznětové motory)
72
Porucha brzdového
systému
19, 30,
73, 75
Málo paliva v palivové nádrži
72, 148
Varování, bezpečnostní režim
Informace, čtěte text
na displeji
72
Dálková světla
zapnutá
72, 85
08
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
321
08 Technické údaje
Symboly na displeji
Kontrolka
Význam
Strana
Ukazatelé směru
vlevo
72
Ukazatelé směru
vpravo
72
Kontrolka
Další informační symboly na sdruženém
přístroji
Kontrolka
Význam
Strana
Adaptivní tempomat*
174, 178,
182
Adaptivní tempomat*
182
Adaptivní tempomat*, sledování vzdálenosti*
182, 185
Adaptivní tempomat*, sledování vzdálenosti*
182, 185
Adaptivní tempomat*
182
322
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Strana
Význam
Strana
Adaptivní tempomat*, sledování vzdálenosti*
178, 184
Systém ABL*
85
Adaptivní tempomat*, sledování vzdálenosti*
178, 184
Dvířka hrdla palivové
nádrže, pravá strana
223
Vybitá baterie
148
Adaptivní tempomat*
178
Parkovací brzda
125
Dešťový senzor*
94
Systém Driver Alert*
194, 194
Systém Driver Alert*,
Lane departure warning*
194, 197
Systém Driver Alert*,
Lane departure warning*
197
Systém Driver Alert*,
Čas na přestávku
194
Radarový snímač*
Kamerový snímač*,
laserový senzor*
G025102
08
Význam
182, 191
Kontrolka
191, 194,
197
Automatická aktivace brzd*, sledování
vzdálenosti*, systém
varování před kolizí*
185, 191
Nezávislé palivové
topení*
148
08 Technické údaje
Symboly na displeji
Informační symboly na displeji středové
konzoly
Kontrolka
Význam
Strana
Audio soubory
156
Adresář na CD disku
156
Dopravní info
158
Telefon*
209, 214
BluetoothTM handsfree*
210, 212
Parkovací asistent*
199
Informační symboly na displeji stropní
konzoly
Kontrolka
Význam
Strana
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního
pásu
17
Airbag, sedadlo
spolujezdce, aktivovaný
22, 23
Airbag, sedadlo
spolujezdce, deaktivovaný
23
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
323
09 Abecední seznam
09
A
ACC - Adaptivní tempomat..................... 176
Adaptivní jízdní charakteristiky................ 173
Adaptivní tempomat................................ 176
radarový snímač................................. 180
zjišťování závad.................................. 181
Airbag
aktivace/deaktivace, PACOS................ 22
strana řidiče a spolujezdce................... 20
vypnutí pomocí klíče............................. 22
AIRBAG ..................................................... 20
Airbagy SIPS.............................................. 24
Aktivní kontrola stáčení vozidla............... 171
Aktivní podvozek Four-C......................... 173
Aktivní světlomety (ABL)............................ 85
Aktivní xenonové světlomety..................... 85
Akumulátor...................................... 277, 319
dálkový ovladač PCC........................... 53
symboly na akumulátoru.................... 277
údržba................................................. 277
varovné symboly................................. 277
Akustická signalizace................................. 83
Alarm.......................................................... 64
dočasné vypnutí alarmu....................... 65
324
kontrola alarmu.....................................
kontrolka alarmu...................................
omezený režim alarmu..........................
testování alarmu...................................
vypnutí..................................................
vypnutí spuštěného alarmu..................
zapnutí..................................................
zvukový signál......................................
48
64
65
65
64
64
64
64
AUX.......................................................... 151
AWD, pohon všech kol............................ 119
B
Baterie
asistent při rozjezdu............................ 113
Alcolock................................................... 105
Bezpečnostní mříž................................... 233
Alergeny a látky způsobující astma......... 140
Bezpečnostní pás
předpínače bezpečnostních pásů........ 18
zadní sedadlo....................................... 17
Asistent při rozjezdu................................ 113
Audiosystém
funkce................................................. 152
Bezpečnostní pásy.................................... 16
Audio systém........................................... 151
přehled................................................ 151
Bezpečnostní režim................................... 30
AUTO
nastavení regulace klimatizace........... 143
Bioetanol E85.......................................... 225
Automatická převodovka.........................
polohy manuálního řazení (Geartronic)......................................................
přívěs..................................................
tažení a odtah.....................................
114
Bezpečnostní síť...................................... 232
Blokování klíče......................................... 116
Blokování páky voliče.............................. 116
115
236
241
Blokování páky voliče, mechanické odblokování...................................................... 116
Automatické mycí linky............................ 289
Bluetooth
handsfree............................................ 209
přesměrování hovoru na mobil........... 211
ztlumit mikrofon.................................. 211
Automatické uzamykání............................. 58
Automatické znovuzamknutí...................... 58
Blokování zpátečky.................................. 114
09 Abecední seznam
09
Boční airbagy............................................. 24
Brzdění motorem, automatické............... 122
Brzdová kapalina a kapalina spojky........ 267
Brzdové světlo........................................... 86
Brzdy........................................................ 120
brzdové světlo...................................... 86
brzdový systém.................................. 120
doplnění brzdové kapaliny.................. 267
elektrická parkovací brzda.................. 124
kontrolky na sdruženém přístrojovém
panelu................................................. 121
nouzová brzdová světla........................ 86
Nouzový brzdový asistent, EBA ........ 120
protiblokovací brzdový systém, ABS,
Anti-lock Braking System (ABS)......... 120
Chybové zprávy
Sledování bdělosti řidiče.................... 194
Upozornění na vybočení z jízdního
pruhu (Lane departure warning)......... 197
viz Zprávy a kontrolky......................... 182
Chybové zprávy adaptivního tempomatu 182
Chybové zprávy v systému sledování
vzdálenosti............................................... 185
Č
Čalounění vozu........................................ 291
Časový spínač......................................... 144
Čelní sklo s teplo odrážející vrstvou.......... 97
Čepel klíče................................................. 49
C
Číslo IMEI................................................. 217
Celková hmotnost vozu........................... 299
Čistění
automatické mycí linky.......................
bezpečnostní pásy..............................
čalounění............................................
mytí vozidla.........................................
ráfky....................................................
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 140
Cyklovač stěračů....................................... 94
CZIP (Clean Zone Interior Package)........ 140
Chladicí soustava.................................... 220
Chladivo................................................... 139
Číslo odstínu, lak..................................... 292
289
291
291
289
290
D
DAB, struktura menu............................... 162
DAB Rádio............................................... 161
Dálková/tlumená světla, viz Osvětlení....... 84
Dálkové ovládání, HomeLinkŸ
programovatelné ................................ 127
Dálkový ovladač s klíčem..........................
dosah....................................................
funkce...................................................
odnímatelná čepel klíče........................
výměna baterie.....................................
46
48
47
49
53
Defekt, viz Pneumatiky............................ 252
Denní počítadlo kilometrů.......................... 75
Dešťový senzor.......................................... 94
Děti............................................................
bezpečnost...........................................
dětské pojistky......................................
dětské sedačky a boční airbagy...........
Umístění ve voze..................................
31
31
39
24
31
Dětská sedačka......................................... 31
Dětské pojistky.......................................... 63
Dětské sedačky......................................... 31
doporučené.......................................... 33
Chybová hlášení u systému BLIS............ 203
325
09 Abecední seznam
09
horní upevňovací body pro dětské
sedačky................................................
integrovaný dvoustupňový podkládací
sedák....................................................
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX...................................................
velikostní třídy pro dětské sedačky se
systémem upevnění ISOFIX.................
41
37
39
39
Distribuce vzduchu.......................... 140, 145
Dolby Surround Pro Logic II.................... 151
Doplňování paliva.................................... 223
doplňování paliva................................ 223
dvířka hrdla palivové nádrže, elektrické
otevírání.............................................. 223
dvířka hrdla palivové nádrže, manuální
otevírání.............................................. 223
uzávěr hrdla palivové nádrže.............. 223
Doporučené dětské sedačky, tabulka....... 33
Doporučení během jízdy.......................... 220
Doprovodné osvětlení při odchodu........... 89
Doprovodné osvětlení při příchodu........... 89
Druh benzínu............................................ 224
Držák tašky ............................................. 231
DSTC, viz také Systém regulace stability 171
326
E
F
ECC, elektronicky řízená klimatizace....... 141
Filtr klimatizace........................................ 140
Ekonomická jízda..................................... 220
Filtr kouřových částic vznětových
motorů..................................................... 226
Elektrická parkovací brzda......................
automatické odbrzdění.......................
manuální odbrzdění............................
nízké napětí akumulátoru....................
124
125
125
124
Elektrická zásuvka................................... 208
přední sedadlo.................................... 208
zavazadlový prostor............................ 231
Elektrické ovládání oken............................ 97
Elektrické vyhřívání bloku motoru............ 111
Elektricky ovládané sedadlo...................... 79
Elektricky ovládané střešní okno............. 103
Elektronická měrka.................................. 265
Filtr sazí.................................................... 226
FILTR SAZÍ PLNÝ.................................... 226
Flexifuel.................................................... 111
přizpůsobení....................................... 112
FM, struktura menu................................. 160
FOUR-C – Aktivní podvozek.................... 173
FSC, štítky týkající se životního prostředí.. 12
Funkce poplach......................................... 47
Funkce „deadlock“.................................... 61
deaktivace............................................ 61
dočasná deaktivace.............................. 61
Emise CO2 .............................................. 310
Emise oxidu uhličitého............................. 226
Externí vstup signálu............................... 151
G
Geartronic................................................ 115
09 Abecední seznam
09
H
I
K
HDC......................................................... 122
IAQS - Systém kvality vzduchu v interiéru.......................................................... 140
Kamerový snímač.................................... 190
IDIS - Systém inteligentních informací pro
řidiče........................................................ 216
Kapota, otevření...................................... 262
Hlasitost
telefon................................................. 211
telefon/multimediální přehrávač......... 211
vyzváněcí tón, telefon......................... 211
Hlasitost (Volume)
konektor sluchátek.............................
nastavení............................................
prostorový zvuk..................................
zadní ovládací panel...........................
152
152
151
152
Hlášení u systému BLIS........................... 203
Imobilizér................................................... 46
Katalyzátor............................................... 224
odtah................................................... 241
Informační a varovné kontrolky................. 72
Keyless drive...................................... 55, 109
Informační displeje..................................... 71
Klávesnice na volantu........ 83, 132, 174, 214
Informační systém mrtvého úhlu, BLIS.... 202
Klíč............................................................. 46
Informační tlačítko, PCC............................ 48
Klíče zapalování......................................... 76
iPodŸ, připojení....................................... 154
Klimatizace.............................................. 143
všeobecné informace......................... 139
J
Klimatizace, AC....................................... 143
Hlavový airbag........................................... 26
Hlavový airbag - IC.................................... 26
Hmotnosti
pohotovostní hmotnost...................... 299
Hodiny, nastavení...................................... 75
HomeLinkŸ .............................................. 127
Houkačka................................................... 83
Hovory
funkce během hovoru................. 214, 215
hlasitost telefonu................................ 215
obsluha....................................... 210, 214
přidržení.............................................. 215
příchozí....................................... 210, 214
Kapalina ostřikovače, doplňování............ 276
Jízda........................................................
chladicí soustava................................
s otevřenými dveřmi zavazadlového
prostoru..............................................
s přívěsem..........................................
Koberce................................................... 208
220
220
221
235
Jízda s přívěsem
přípustná celková hmotnost přívěsu. . 299
zatížení koule tažného zařízení........... 299
Kola
montáž................................................
ráfky....................................................
rezervní kolo.......................................
sněhové řetězy....................................
výměna...............................................
251
247
252
249
251
Kola a pneumatiky................................... 246
Komfort v prostoru pro cestující.............. 206
Jízda ve vodě........................................... 220
327
09 Abecední seznam
09
Kompas................................................... 102
kalibrace............................................. 102
nastavení zóny.................................... 102
Kondenzace vody ve světlometech......... 289
Konektor sluchátek.................................. 152
Kontrola a doplňování chladicí kapaliny. . 266
Kontrolky
informační kontrolky............................. 72
symboly kontrolek................................ 72
výstražné symboly................................ 72
Kontrolky, PCC.......................................... 48
L
Lak
číslo odstínu laku................................ 292
poškození a drobné opravy................ 292
Lékárnička............................................... 254
Leštění..................................................... 290
Lišty stěračů............................................
čistění.................................................
servisní poloha....................................
výměna...............................................
výměna, zadní okno............................
275
276
275
275
276
Kontrolky a zprávy adaptivního tempomatu......................................................... 182
Kontrolky a zprávy na displeji
Sledování bdělosti řidiče....................
Sledování vzdálenosti.........................
Upozornění na vybočení z jízdního
pruhu (Lane departure warning).........
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd..............................
194
185
197
191
Kožené čalounění, pokyny pro mytí......... 291
Kryt zavazadlového prostoru................... 234
Měřicí přístroje ve sdruženém přístrojovém
panelu
otáčkoměr............................................. 72
palivoměr.............................................. 72
rychloměr.............................................. 72
Mobilní telefon
handsfree............................................ 209
připojit................................................. 212
zaregistrujte telefon............................ 209
Motor
přehřátí............................................... 235
startování............................................ 109
Motorová nafta........................................ 225
M
Manuální převodovka.............................. 114
tažení a odtah..................................... 241
Max. zatížení střechy .............................. 299
Mazadla................................................... 308
Mazadla, objemy..................................... 308
Menu a hlášení......................................... 132
Motorový olej................................... 263, 306
filtr....................................................... 264
objemy................................................ 306
třída oleje............................................ 306
ztížené jízdní podmínky...................... 306
Motorový prostor
chladicí kapalina.................................
kapalina posilovače řízení...................
olej......................................................
přehled................................................
266
267
264
263
Mytí vozidla.............................................. 289
328
09 Abecední seznam
09
N
O
Nakládání
náklad na střeše................................. 228
úchyty................................................. 229
zavazadlový prostor............................ 228
Obrysová světla......................................... 86
Náraz, viz Nehoda...................................... 30
Odstranění námrazy................................. 144
Nářadí...................................................... 252
Odtah....................................................... 242
Nastavení časového intervalu.................. 184
Ochrana proti korozi................................ 290
Nastavení podvozku................................ 173
Ochrana proti přivření, střešní okno........ 104
Nastavení projekce světlometů................. 90
Halogenový světlomet.......................... 90
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka........................................... 97
Nastavení volantu...................................... 83
Olej, viz také motorový olej...................... 306
Nezávislé topení.......................................
akumulátor a palivo............................
nastavení času....................................
parkování ve svahu.............................
Opěradlo.................................................... 78
přední sedadlo, snížení......................... 78
147
147
149
147
Nízká hladina oleje................................... 264
Nouzová oprava defektu.......................... 255
Nouzová volání........................................ 214
Nožní brzda.............................................. 120
Odemykání
zevnitř................................................... 58
zvenku.................................................. 58
Opěradlo zadního sedadla, sklopení......... 81
Opěrka hlavy
prostřední sedadlo, zadní..................... 80
spuštění.......................................... 81, 82
Ostřikovač
kapalina do ostřikovače, doplnění...... 276
Ostřikovače
čelní sklo............................................... 95
zadní okno............................................ 95
Ostřikování čelního okna........................... 95
Osvětlení.................................................. 269
Aktivní xenonové světlomety................ 85
automatické osvětlení, prostor pro
cestující................................................. 89
dálková/potkávací světla...................... 84
doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu................................................ 89
doprovodné osvětlení při odchodu....... 89
obrysová/parkovací světla.................... 86
osvětlení displeje.................................. 84
osvětlení přístrojů................................. 84
ovládání................................................ 88
ovládání sklonu světlometů.................. 84
přední světla do mlhy........................... 86
v prostoru pro cestující......................... 88
zadní světlo do mlhy............................. 87
žárovky, technické údaje.................... 274
Osvětlení, výměna žárovky......................
boční obrysová světla.........................
dálková světla, halogenová................
dálková světla, xenonové světlo.........
obrysová světla...................................
osvětlení registrační značky...............
potkávací světla, halogenová.............
světla do mlhy.....................................
Svítilna světla, zadní...........................
Těleso světla, zadní, ukazatele směru
toaletní zrcátko...................................
269
272
270
271
271
273
270
272
272
272
274
329
09 Abecední seznam
09
ukazatele směru.................................. 271
zavazadlový prostor............................ 273
Parkovací asistent................................... 199
čidla parkovacího asistenta................ 201
Osvětlení displeje....................................... 84
Parkovací brzda....................................... 124
Osvětlení interiéru, viz Osvětlení................ 88
Pasivní start (pasivní režim)............... 55, 109
Osvětlení přístrojové desky........................ 84
PCC - Personal Car Communicator
dosah.............................................. 48, 49
funkce................................................... 47
Osvětlení přístrojů, viz Osvětlení................ 84
Otevření všech oken.......................... 58, 139
Ovládání
středová konzola................................ 132
Ovládání klimatizace................................ 139
čidla.................................................... 139
všeobecné informace......................... 139
Ovládání sklonu světlometů....................... 84
P
PACOS....................................................... 22
PACOS, vypínač........................................ 22
Palivo.......................................................
palivový filtr.........................................
spotřeba paliva...................................
úspora paliva......................................
224
226
310
253
Palubní počítač........................................ 169
Paměťová funkce v sedadlech.................. 79
330
Péče o vozidlo......................................... 289
Péče o vozidlo, kožené čalounění........... 291
Pneumatiky
indikátory opotřebení vzorku pneumatik........................................................ 247
jízdní charakteristiky........................... 246
oprava defektu pneumatiky................ 255
rozměry............................................... 314
rychlostní kategorie............................ 249
směr otáčení....................................... 246
technické údaje.......................... 249, 314
tlak.............................................. 253, 314
údržba................................................. 246
zimní pneumatiky................................ 248
Pohon všech kol, AWD............................ 119
Pohon všech kol – AWD.......................... 119
Pohotovostní hmotnost........................... 299
Pojistková skříňka.................................... 280
schránka v palubní desce................... 285
Pojistky....................................................
Box v zavazadlovém prostoru............
reléová/pojistková skříňka v motorovém prostoru......................................
všeobecné informace.........................
výměna...............................................
280
288
281
280
280
Polohy klíče............................................... 76
Polohy manuálního řazení (Geartronic).... 115
Poranění krční páteře, WHIPS................... 27
Posilovač řízení, proměnný účinek.......... 173
Potvrzení uzamknutí ................................. 46
Pouzdro s výbavou pro první pomoc ..... 254
Projekce světlometů, nastavení................. 90
Prostorový zvuk....................................... 151
Prostor pro cestující................................. 206
Provozní kapaliny, objemy....................... 308
Provozní kapaliny a oleje......................... 308
Přehřátí.................................................... 235
Přepněte hovor do režimu čekání............ 215
Převodovka.............................................. 114
automatická........................................ 114
manuálně............................................ 114
Převodovka Powershift.................... 117, 241
Přídavné topení........................................ 150
09 Abecední seznam
09
Přídavné topení (vznětové motory).......... 150
Reléová/pojistková skříňka: viz Pojistky. . 280
Přidržení hovoru (Call waiting)................. 215
Resetování elektricky ovládaných oken..... 98
Připomenutí k připoutání bezpečnostními
pásy........................................................... 17
Resetování vnějších zpětných zrcátek..... 100
Přípustná celková hmotnost přívěsu....... 299
Přístroj, přehled
levostranné řízení.................................. 68
pravostranné řízení............................... 70
Přístroje a ovládací prvky........................... 68
Přívěs....................................................... 235
jízda s přívěsem.................................. 235
kabel................................................... 235
Rezervní kolo........................................... 252
Nouzové rezervní kolo........................ 252
Seřízení projekce světlometů
Aktivní světlomety ................................ 90
Schránka v přístrojové desce.................. 207
zamykání............................................... 59
Síla vyvíjená při řízení, viz Posilovač
řízení........................................................ 173
SIM karta................................................. 217
Ř
Řízení prokluzu........................................ 171
Řízení teploty........................................... 143
Skla
vrstvená/zesílená.................................. 97
Sklopná, elektricky ovládaná vnější zpětná
zrcátka....................................................... 99
Skvrny...................................................... 291
Přizpůsobení............................................ 112
S
Sledování bdělosti řidiče.......................... 193
R
Sdružený přístrojový panel...................... 136
Slepý úhel (BLIS)...................................... 202
Sluneční clona, střešní okno.................... 104
Recirkulace.............................................. 144
Sedadla...................................................... 78
elektricky ovládané sedadlo................. 79
opěrka hlavy, vzadu.............................. 80
sklopení opěradla předního sedadla.... 78
sklopení opěradla zadního sedadla...... 81
větraná přední sedadla....................... 142
vyhřívání.............................................. 142
Regulace prokluzu .................................. 171
Sedadlo, viz Sedadla................................. 78
Regulace rychlosti ve svahu.................... 122
Servisní program...................................... 262
Struktura menu
DAB.................................................... 162
FM....................................................... 160
Radarový snímač..................................... 176
omezení.............................................. 180
Ráfky
čistění................................................. 290
Regulace trakce....................................... 171
Sledování vzdálenosti.............................. 184
Spínače světel........................................... 84
Stabilizační systém.................................. 171
Stěrače a ostřikovače................................ 94
Stěrače čelního okna................................. 94
dešťový senzor..................................... 94
331
09 Abecední seznam
09
Středová konzola..................................... 132
Střešní okno
ochrana proti přivření..........................
otevírání a zavírání..............................
poloha pro větrání...............................
sluneční clona.....................................
104
103
103
104
Světla, viz Osvětlení................................. 269
Světla do mlhy
vpředu................................................... 86
vzadu.................................................... 87
Světla do mlhy, zapnuto/vypnuto.............. 86
Š
Škrábance a drobná poškození způsobená
kamínky.................................................... 292
Štítky........................................................ 296
Štítky týkající se životního prostředí, FSC,
uživatelská příručka................................... 12
T
210
211
212
217
212
212
214
210
214
209
216
Tabulka pojistek
pojistky v motorovém prostoru........... 282
Telefonní seznam..................................... 216
Tažení vozu.............................................. 241
tažné oko............................................ 242
Teplota
skutečná teplota................................. 139
Systém dálkového ovládání, typové schválení........................................................... 320
Tažná koule, viz Tažně zařízení............... 236
Testování alarmu....................................... 65
Tažné oko................................................ 242
Tlak ECO.................................................. 253
Systém regulace stability a trakce........... 171
Tažné zařízení..........................................
demontovatelné, demontáž ...............
demontovatelné, připojení .................
technické údaje..................................
Tlumič vibrací........................................... 236
Světlomety............................................... 269
Symboly................................................... 171
Systém airbagů ......................................... 19
Systém sledování bdělosti řidiče............. 193
Systém varování před srážkou
radarový snímač......................... 180, 187
236
239
238
237
Těhotné ženy, bezpečnostní pás............... 17
Technické údaje motoru.......................... 304
Telefon
handsfree............................................ 209
melodie vyzvánění.............................. 215
332
příchozí hovory...................................
přijetí hovoru.......................................
připojit.................................................
SIM karta............................................
telefonní seznam.................................
telefonní seznam, zkratka...................
vestavěno, přehled.............................
volání..................................................
zapnutí/vypnutí...................................
zaregistrujte telefon............................
zprávy.................................................
Tempomat............................................... 174
Toaletní zrcátko................................. 89, 208
Topení v prostoru pro cestující
nezávislé topení.................................. 147
Transpondér.............................................. 97
Trysky ostřikovačů, vyhřívané.................... 95
Typové označení...................................... 296
09 Abecední seznam
09
Typové schválení, systém dálkového ovládání.......................................................... 320
Ú
Varovná kontrolka
adaptivní tempomat............................ 176
Systém regulace stability a trakce...... 171
systém varování před srážkou............ 187
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
dveře..................................................... 99
elektricky sklopná zrcátka.................... 99
interiér................................................. 100
kompas............................................... 102
U
Varovné kontrolky
Airbagy - SRS.......................................
alternátor nedobíjí.................................
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu......................................................
nízký tlak oleje......................................
varování................................................
zabrzděná parkovací brzda..................
závada v brzdovém systému................
Ukazatele směru........................................ 87
Varovný symbol, systém airbagů............... 19
Voskování................................................ 290
USB, připojení.......................................... 154
Ventilace.................................................. 140
V případě nehody...................................... 30
Utajené uzamčení...................................... 51
Ventilační otvory...................................... 141
Vrstvená skla............................................. 97
Uživatelská příručka, štítky týkající se
životního prostředí..................................... 12
Ventilátor.................................................. 142
Výbava pro případ nouze
výstražný trojúhelník........................... 254
Údržba
ochrana proti korozi............................ 290
Úložné prostory v prostoru pro cestující. 206
73
73
73
73
73
73
73
Vestavěný telefon.................................... 214
Vnější rozměry......................................... 298
V
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd*.......................................... 187
Varování před srážkou............................. 187
Vnější zpětná zrcátka................................. 99
Vnitřní a vnější zpětná zrcátka
vyhřívání.............................................. 100
Vnitřní zpětné zrcátko.............................. 100
automatická změna odrazivosti.......... 100
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva............ 97
Vodu odpuzující povrch, čistění............... 290
Volání............................................... 210, 214
Volant......................................................... 83
klávesnice............. 83, 132, 151, 174, 214
klávesnice, adaptivní tempomat......... 178
nastavení volantu.................................. 83
Vyhřívané trysky ostřikovačů..................... 95
Vyhřívání..................................................
sedadla...............................................
vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka................................................
zadní okno..........................................
143
142
100
100
Vyhřívání bloku motoru
nezávislé topení.................................. 147
333
09 Abecední seznam
09
Vypnutí blokování páky voliče................. 116
Zadní žárovky
umístění.............................................. 273
úchyty................................................. 229
zatížení vozidla................................... 228
Vysoká teplota motoru............................. 235
Zajištění nákladu (Nakládání)................... 229
Zimní jízda................................................ 221
Vysokotlaké ostřikování světlometů.......... 95
Zámek řízení............................................ 110
Zimní pneumatiky.................................... 248
Výstraha při opouštění jízdního pruhu..... 196
Zjišťování závad adaptivního tempomatu 181
Výstražný trojúhelník................................ 254
Zámky
automatické uzamykání........................ 58
odemykání............................................ 58
zamykání............................................... 58
Výstražný zvuk
systém varování před srážkou............ 187
Zamlžení
kondenzace vody ve světlometech.... 289
W
Zamlžení oken..........................................
funkce časového spínače...................
odstranění větracími otvory................
ošetření oken......................................
Vyhřívání zadního okna............................ 100
Výstražná funkce ukazatelů směru............ 87
WHIPS
dětská sedačka/podkládací sedák....... 27
poranění krční páteře............................ 27
Z
Zadní dveře................................................ 60
otevření................................................. 60
zamykání/odemykání............................ 59
Zadní ovládací panel
audio systém...................................... 152
334
144
144
145
139
Zamykání/odemykání
zadní dveře........................................... 59
zevnitř vozidla....................................... 58
Zjišťování závad kamerového snímače.... 190
Zprávy a kontrolky
Sledování bdělosti řidiče....................
Sledování vzdálenosti.........................
Upozornění na vybočení z jízdního
pruhu (Lane departure warning).........
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd..............................
194
185
197
191
Zprávy a kontrolky adaptivního tempomatu......................................................... 182
Zprávy na informačním displeji................ 171
Zásuvka pro zapalovač cigaret................ 207
Zprávy ve sdruženém přístrojovém
panelu...................................................... 136
Zatížení střechy, max. hmotnost ............ 299
Zvedák..................................................... 252
Zatížení vozidla
všeobecně.......................................... 228
Zavazadlový prostor
bezpečnostní mříž.............................. 233
bezpečnostní síť................................. 232
kryt zavazadlového prostoru.............. 234
osvětlení................................................ 89
Ž
Žárovky, viz osvětlení.............................. 269
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&&,*%8oZX]!6I&%'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising