Volvo | V60 PLUG-IN HYBRID | Quick Guide | Volvo V60 Plug-in Hybrid 2014 Quick Guide

Volvo V60 Plug-in Hybrid 2014 Quick Guide
W E B EDI T I O N
quick guide
VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!
V této složce najdete nejčastěji používané funkce ve vozidle. Uživatelská příručka a ostatní příručky obsahují
důležité informace se všemi bezpečnostními pokyny a výstrahami.
Následující symboly znamenají:
Na obrázcích v přehledu jsou zobrazeny různé díly.
Podrobné pokyny.
Je naprosto nezbytné přečíst si uživatelskou příručku.
Na poslední stránce jsou uvedeny důležité informace, varování a bezpečnostní pokyny, které si
musíte přečíst.
Možnosti jsou označeny hvězdičkou *.
Další podrobnosti o svém voze najdete na www.volvocars.com
01 Vaše hybridní vozidlo
04 Prostředí ve voze
Jízdní režim
Nastavení sedadla
Dobíjení
Nastavení volantu
Teplotní příprava
Mobilní aplikace
05 Funkce ve vaše voze
02 Startování a jízda
Ovládání klimatizace
Dálkový ovladač s klíčem
Ovládání světlometů
Bezklíčový systém Keyless*
Sdružená přístrojová deska
Startování a vypnutí motoru
Systém infotainment
Parkovací brzda
Telefon*
Stěrače
Internet*
Externí audio zařízení
Tlačítka na středové konzole
03 Podpora řidiče ve voze
Nastavení v systému menu
BLIS* a CTA*
Ochrana chodců*
06 Tipy
Čerpání paliva
Péče o vozidlo
Úložné prostory
Zásuvky AUX/USB* a 12 V
Jaké jízdní režimy mohu vybrat?
01
Vozidlo pohánějí dva motory: elektromotor a vznětový
motor. Lze si vybrat z různých jízdních režimů. Nelze si zvolit
"špatný" jízdní režim - pokud podmínky nejsou splněny,
vozidlo se vrátí do režimu HYBRID. V tomto případě se
rozsvítí kontrolka v tlačítku hybridního režimu.
HYBRID
Jedná se o výchozí jízdní režim. Používá se elektromotor i vznětový motor, a to samostatně nebo dohromady. Počítač rozhodne, jaký motor je nejvhodnější.
PURE
Vozidlo pohání elektromotor. Klimatizace se vypne,
aby dojezd vozidla byl co nejdelší. Pokud je třeba dobít baterii nebo pokud řidič potřebuje větší výkon, než
je elektromotor schopen dodat, automaticky nastartuje vznětový motor. Vznětový motor se používá také,
když je vyžádán pohon všech kol, např. při startování
na kluzkých cestách.
POWER
Elektromotor a vznětový motor jsou aktivovány současně, což zaručuje optimální reakci i parametry. Pokud
možno, jede se na nižší převodový stupeň. Výsledkem
je aktivní jízda se zpožděným řazením.
AWD
Pohon všech kol je aktivován. Tento režim je určen
především pro pomalou jízdu po kluzkém povrchu, kdy
je nutná lepší trakce a adheze. Jízdní režim má rovněž
stabilizační vliv při vyšších rychlostech.
SAVE
Tento režim udržuje aktuální úroveň energie v baterii
pro pozdější použití. Je-li baterie vybitá, dobije se na
ekvivalentní úroveň po cca. 20 km jízdy v elektrickém
režimu. Zvolte PURE, pokud chcete nastavit elektrický režim.
Kde se nachází nabíjecí kabel?
01
Nabíjecí kabel se nachází ve schránce pod krytem podlahy
v zavazadlovém prostoru.
Jak mohu otevřít a zavřít víčko nabíjecí
zásuvky?
01
Stiskněte zadní část krytu a uvolněte kryt.
Dvířka vyklopte.
Potáhněte víčko zásuvky a zajistěte jej k vnitřní straně
krytu.
Zavřete kryt zásuvky v opačném pořadí.
Jak funguje řídicí jednotka nabíjecího
kabelu*?
Svíticí symbol: Zobrazí se zvolený dobíjecí proud.
Svíticí symbol: Kabel připojený k 230 V.
Nabíjecí proudu se zvýší.
Nabíjecí proud se sníží.
Svíticí symbol: Kabel připojený k vozidlu.
01
Jak mohu spustit dobíjení?
01
Připojte nabíjecí kabel k 230 V elektrické zásuvce.
Zvyšte resp. snižte nabíjecí proud na řídicí jednotce*.
Má vliv na dobu dobíjení a teplotní přípravu.
Připojte nabíjecí kabel k vozidlu - kabel se v nabíjecí
zásuvce automaticky zajistí.
Stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem tlačítko přibližovacích světel - na sdružené přístrojové desce se ukáže
zbývající čas dobíjení. Stav dobíjení indikovaný kontrolkou
nabíjecí zásuvky a mobilní aplikací Volvo On Call*.
Přibližovací osvětlení se musí aktivovat v systému
My car - viz uživatelská příručka.
Jak mohu ukončit dobíjení?
01
Zamkněte vozidlo pomocí dálkového ovladače s
klíčem.
Odpojte nabíjecí kabel z vozidla.
Odpojte nabíjecí kabel z elektrické zásuvky 230 V.
Vložte nabíjecí kabel zpátky do schránky pod krytem
podlahy v zavazadlovém prostoru.
Pokud nabíjecí kabel ze zásuvky nevytáhnete, za chvíli po
odjištění se znovu zajistí. Zámek/západku otevřete tak, že
vozidlo odemknete pomocí dálkového ovladače s klíčem.
Co znamenají kontrolky u nabíjecí zásuvky?
01
Stále svítící bílé světlo: Informační světlo
Stále svítící žluté světlo: Režim čekání
Krátce blikající zelené světlo: Dobíjí se vybitá baterie
Dlouze blikající zelené světlo: Dobíjí se skoro nabitá
baterie
Zelené světlo stále svítí nebo vůbec nesvítí: Dobíjení
bylo dokončeno
Modrá: Je zapnutý časovač
Červená: Chyba
Jak mohu aktivovat teplotní přípravu?
01
Teplotní příprava se používá především k optimalizaci
systému elektrického pohonu před plánovaným odjezdem vozidla. Tato funkce vyhřívá resp. chladí prostor pro
cestující. Aktivuje se přímým spuštěním na sdružené
přístrojové desce, pomocí dálkového ovladače s klíčem*
nebo pomocí mobilní aplikace Volvo On Call*.
Aktivace pomocí sdružené přístrojové desky:
Stiskněte OK na spínači páčkového přepínače vlevo.
Otočte kolečkem na položku Příprava a stiskněte
OK.
Zvolte Přímý start, časovač, Parkování venku
nebo Park. uvnitř (lze aktivovat pouze, pokud se
vozidlo dobíjí před nabíjecí kabel). Potvrďte stisknutím
tlačítka OK.
Aktivace pomocí dálkového ovladače s klíčem*:
–– Stiskněte tlačítko přibližovacího osvětlení na cca. 2
sekundy. Jakmile se teplotní příprava aktivuje, směrová
světla 5x krátce zablikají a potom zůstanou svítit.
Kontrola stavu pomocí dálkového ovladače s
klíčem*: (viz vyobrazení)
–– Stiskněte informační tlačítko na cca. 2 sekundy.
Jakmile se teplotní příprava aktivuje, směrová světla 5x
krátce zablikají a potom zůstanou svítit.
Další informace o aktivaci pomocí mobilního telefonu - viz příručka k aplikaci Volvo On Call*.
Co mohu dělat s aplikací Volvo On Call*?
01
Mobilní aplikaci Volvo On Call lze použít kdykoliv a kdekoliv. Jediným stisknutím tlačítka na mobilním telefonu lze
vozidlo vyhledat a dálkově odemknout. Dále lze, například,
nastavit teplotní přípravu nebo zkontrolovat sdruženou
přístrojovou desku a stav nabití baterie.
Mobilní aplikace je průběžně aktualizována. Další informace - viz příručka k aplikaci Volvo On Call*.
Jak funguje dálkový ovladač s klíčem?
02
Odemkne dveře a dveře zavazadlového prostoru a
vypojí alarm*. Lze nastavit v MY CAR.
Zamyká boční dveře a dveře zavazadlového prostoru
a zapíná alarm.
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Odemkne pouze dveře zavazadlového prostoru.
Informace* o vozidle.
Funkce nouzového tlačítka.
Do dálkového ovladače s klíčem lze uložit různá nastavení,
a to včetně nastavení vnějších zrcátek a elektricky
ovládaného sedadla řidiče* - viz uživatelská příručka.
Co označují kontrolky* dálkového ovladače s
klíčem?
02
Stále svítící zelené světlo: Vozidlo je zamknuté.
Stále svítící žluté světlo: Vozidlo je odemknuté.
Stále svítící červené světlo: Je spuštěn alarm.
Střídavě blikající červené světlo u obou kontrolek:
Alarm byl spuštěn před méně než 5 minutami.
Jak funguje bezklíčový systém Keyless*?
02
Klíč může po celou dobu zůstat třeba ve vaší kapse.
Zamyká a zapojuje alarm
–– Dotkněte se zadní části jedné z vnějších klik, nebo
lehce stiskněte menší ze dvou pogumovaných tlačítek
na zadních výklopných dveřích zavazadlového prostoru.
Odemknutí a vypnutí alarmu vozidla
–– Uchopte kliku dveří a obvyklým způsobem otevřete
dveře, nebo lehce stiskněte větší ze dvou pogumovaných tlačítek na zadních výklopných dveřích zavazadlového prostoru.
Jak nastartuji motor?
02
Před nastartováním vozidla nezapomeňte odpojit nabíjecí
kabel.
Zatlačte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování.
Sešlápněte na doraz brzdový pedál.
Krátce stiskněte a uvolněte tlačítko START/STOP
ENGINE. Elektrický motor běží, pokud se rozsvítí
číslice na rychloměru, otáčkoměru a boční indikaci.
Jak mohu vypnout motor?
02
Krátce stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE
- motor se vypne. Elektrický motor se vypne, pokud
zhasnou číslice na otáčkoměru a rychloměru.
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem ze spínače zapalování.
Jak se používá parkovací brzda?
02
Zapnutí
Sešlápněte brzdový pedál.
Stiskněte ovladač PUSH LOCK/PULL RELEASE
- výstražná kontrolka na sdružené přístrojové desce
začne blikat. Jakmile kontrolka svítí nepřerušovaně,
parkovací brzda je aktivována.
Uvolněte brzdový pedál.
Vypnutí
Sešlápněte brzdový pedál.
Potáhněte ovládač PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Jak mám spustit stěrače čelního skla a
dešťový senzor*?
02
Pokud chcete spustit stěrače čelního skla, posuňte páčku
dolů. Pokud chcete čelní sklo setřít jednou, posuňte páčku
nahoru.
Zapnutí a vypnutí dešťového senzoru.
Nastaveni citlivosti dešťového senzoru nebo intervalu
cyklovače stěračů.
Ostřikovač, zadní okno - cyklovač/normální rychlost.
Jak funguje systém BLIS* a CTA*?
03
Systém Blind Spot Information System informuje o
rychle se přibližujících vozidlech a o vozidlech v mrtvém
úhlu.
Cross Traffic Alert upozorňuje na křížující vozidla
během couvání.
Systémy BLIS a CTA jsou při nastartování vozidla aktivovány.
BLIS zap/vyp. Systém BLIS lze deaktivovat/aktivovat
v systému menu MY CAR v položce Nastavení >
Podpůrné systémy řízení.
CTA zap/vyp - ovládá se stejným tlačítkem, které se
používá u parkovacích senzorů*.
Parkovací senzory - viz uživatelská příručka.
Jak funguje ochrana chodců*?
03
Vozidlo je vybaveno systémem varování před kolizí s
automatickou aktivací brzd a detekcí chodců. Tento
systém dokáže v případě vozidel, cyklistů a chodců varovat,
přibrzdit resp. zastavit.
Tato funkce představuje pouze pomůcku a nefunguje ve
všech situacích - například nevidí částečně zakryté chodce
a chodce, kteří jsou menší než 80 cm.
Je nezbytné tuto funkci důkladně pochopit - viz
uživatelská příručka.
Jak mohu nastavit sedadlo?
04
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku.
Zvednutí/snížení sedadla.
Posuňte sedadlo dopředu/dozadu.
Nakloňte opěradlo.
Uložení nastavení elektricky ovládaného sedadla*.
Tlačítka paměti elektricky ovládaného sedadla.
Uložení nastavení:
Během tisknutí jednoho z paměťových tlačítek držte
stisknuté tlačítko, abyste uložili nastavení.
Nastavení elektricky ovládaného sedadla lze uložit
rovněž do dálkového ovladače s klíčem* - viz uživatelská příručka.
Jak mohu nastavit volant?
Uvolněte aretaci.
Volant posuňte dopředu/dozadu a nahoru/dolů.
Aktivujte pojistku.
04
Jak mohu regulovat teplotu?
05
Otočte na požadovanou teplotu v levé/pravé části
prostoru pro cestující. Na obrazovce se zobrazí zvolená teplota.
Stisknutím tlačítka AUTO zapněte automatickou
regulaci proudění vzduchu a ostatních funkcí. Na
obrazovce se objeví AUTO KLIMA.
Jak mohu odmrazit čelní sklo?
05
Stisknutím aktivujte proudění vzduchu na okna rozsvítí se kontrolka rozmrazování.
Dalším stisknutím funkci deaktivujete - kontrolka
nesvítí.
Jak funguje automatické ovládání světlometů? 05
V režimu AUTO jsou k dispozici následující možnosti:
• Systém automaticky přepíná mezi denními provozními
světly a potkávacími světly.
• Dálkové světlomety lze aktivovat, když svítí potkávací
světla.
• Lze použít aktivní světlomety (AHB)*, které ztlumí a aktivují automaticky dálková světla resp. upraví nastavení
dálkových světel podle dopravní situace.
• Aktivuje se detekce tunelů*.
Jaké funkce se zobrazují na sdružené
přístrojové desce?
05
U motivu Hybrid se zobrazí indikace baterie hybridu.
Bubliny indikují, kdy elektrický motor generuje energii
pro baterii.
Aktuální úroveň dobíjení.
Aktivní jízdní režim.
Symbol svítí, když vznětový motor běží.
Indikace hybridu. Ukazuje se limit pro spuštění nebo
vypnutí motoru. Zrychlování (větší ukazatel) vzhledem
k dostupné energii elektrického motoru (malý ukazatel).
Jak se ovládá palubní počítač?
05
Stisknutím tlačítka OK otevřete menu palubního
počítače a aktivujete položku. Zpráva zhasne.
Kolečkem procházíte mezi jednotlivými položkami
palubního počítače.
Stisknutím tlačítka RESET vynulujete hodnoty ve
zvoleném nastavení palubního počítače a vrátíte se
ve struktuře menu zpět.
Jak mohu vynulovat palubní počítač?
05
Otočením kolečka na páčce vlevo zvolte palubní
počítač T1 nebo T2.
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET hodnotu resetujte.
Jak mohu změnit vzhled sdružené přístrojové
05
desky*?
Na sdružené přístrojové desce lze zvolit jednotlivé motivy,
např. Hybrid nebo Eco.
Změna motivu:
Když motor běží, stiskněte tlačítko OK na levé páčce.
Otočením kolečka na páčce zvolte v nabídce položku
Motivy a potom stiskněte OK.
Otočením kolečka zvolte motiv a stisknutím tlačítka
OK výběr potvrďte.
Motiv lze uložit do paměti dálkového ovladače s
klíčem* - viz uživatelská příručka.
Jak funguje dojezd "Vzd. do vybité baterie"?
05
Na sdružené přístrojové desce se ukazuje přibližná
vzdálenost, kterou lze ujet na energii, která zbývá v hybridní
baterii. Tato vzdálenost vychází z průměrné spotřeby u
běžně naloženého vozidla během normální jízdy, kdy není
zapnuto příliš hodně elektrických spotřebičů.
Pokud se zobrazí "----km", dojezd vozidla na baterii není
zaručen.
"Vzd. do prázdné nádrže" - viz uživatelská příručka.
Jak mohu zapnout a vypnout
systém infotainment?
05
Krátkým stisknutím aktivujete systém.
Dlouhým stisknutím (dokud obrazovka nezhasne)
systém deaktivujete.
Vypnutí zvuku (MUTE - ztlumení): Krátce stiskněte - dalším
stisknutím aktivujete znovu.
Upozorňujeme, že celý systém Sensus (a to včetně navigace* a funkcí telefonu*) se spouští a vypíná současně.
Jak mohu navigovat v systému infotainment?
05
Stiskněte RADIO, Media, My CAR, NAV*, TEL*
nebo * a vyberte tak hlavní zdroj.
Stiskněte OK/MENU nebo kolečko* na volantu - v
hlavním menu systému se otevře zvolený zdroj.
Otočením ovladače TUNE nebo kolečka navigujete v
menu.
Stisknutím tlačítka OK/MENU nebo kolečka provedete výběr v menu.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT se v systému menu
vrátíte zpátky, zrušíte funkci nebo vymažete zadané
znaky.
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT přejdete zpátky
na normální zobrazení nebo, pokud se nacházíte v
normálním zobrazení, přejdete na zobrazení hlavního
zdroje.
Tipy:
Chcete-li přejít do menu zkratek v režimu NAV nebo TEL,
stiskněte jednou NAV nebo TEL. Dalším stisknutím se
vrátíte zpátky do režimu normálního zobrazení.
Jak mohu připojit telefon Bluetooth® a jak se
mohu připojit k internetu*?
05
Stiskněte TEL* na středové konzole.
Nastavte telefon, aby byl viditelný/vyhledatelný přes
Bluetooth®.
Stiskněte OK/MENU a postupujte podle pokynů
na obrazovce. Telefon je nyní připojen a může být
ovládán z vozidla. Nyní lze používat internetové služby
vozidla.
V budoucnu se telefon připojí k vozidlu automaticky.
Neúspěšné připojení - viz uživatelská příručka.
Jaké služby dostanu s číslem Volvo ID*?
05
Volvo ID je osobní identifikační číslo zaregistrované k vozidlu. Pomocí tohoto čísla získáte přístup k různým službám,
např. k síti My Volvo. Dále budete moci odesílat přímo do
vozidla adresu z mapové služby na internetu.
Registrace a správa čísla Volvo ID:
Stiskněte tlačítko Připojit .
Zvolte Apps > Nastavení a postupujte podle pokyn
na obrazovce.
Další informace o čísle Volvo ID - viz uživatelská
příručka.
Jak mohu používat aplikace, když je vozidlo
připojeno k internetu*?
05
Je-li vozidlo připojeno k internetu, lze používat aplikace
pro hudební služby, internetové rádio, navigační služby a
jednoduché internetové prohlížeče.
Stiskněte tlačítko Připojit .
Zvolte Apps a stiskněte OK/MENU - zobrazí se
dostupné aplikace.
Zvolte aplikaci a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
Některé aplikace vyžadují přihlášení přes samostatný účet
od poskytovatele aplikace/služby. Použijte stávající účet
nebo se znovu zaregistrujte. Postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Jak mohu telefonovat?
05
Stiskněte TEL* na středové konzole.
Zadejte požadované číslo nebo otočte kolečko na volantu dolů (otevře se telefonní seznam) nebo nahoru
(otevře se seznam hovorů).
Stisknutím tlačítka číslo vytočíte.
Hovor se přeruší stisknutím tlačítka EXIT.
Další možnosti, jak volat telefonem - viz uživatelská
příručka.
Jak mohu převzít hovor*?
05
–– Stisknutím kolečka převezmete příchozí hovory.
Hovor se odmítne/přeruší stisknutím tlačítka EXIT.
Další možnosti, jak reagovat na telefon, - viz uživatelská příručka.
Jak mohu připojit externí audio zařízení?
05
Připojte externí zařízení přes vstup AUX nebo port
USB* na středové konzole.
Stiskněte tlačítko MEDIA.
Otočte TUNE na požadovaný zdroj audio.
Stiskněte OK/MENU.
Další připojení externího zařízení - viz uživatelská
příručka.
Jak mohu uložit rozhlasové stanice do
seznamu předvoleb?
Pro každou vlnovou délku lze uložit 10 předvoleb (AM,
FM atd.).
Nalaďte stanici.
Na několik sekund stiskněte některé z tlačítek
předvolby. Tentokrát se zvuk vypne a obnoví se po
uložení stanice.
Nyní můžete tlačítko předvolby použít.
Lze nastavit různé stanice, viz uživatelská příručka.
05
Jak mohu nastavit cíl GPS*?
05
Stisknutím tlačítka NAV spustíte navigační systém zobrazí se mapa.
Ještě jednou stiskněte NAV a zvolte Zadejte adresu pomocí OK/MENU.
Pomocí kolečka nebo numerické klávesnice na středové konzole zadejte kritérium resp. kritéria hledání.
Potom zvolte Nastavit jediný cíl nebo Přidat jako
waypoint a stiskněte OK/MENU.
Další informace a odchylky od trhu pro navigaci - viz
samostatný doplněk*.
Jaká nastavení lze upravit v systému menu?
05
Systém menu MY CAR se používá pro celou řadu funkcí
vozidla, např. nastavení hodin, zrcátek na dveřích a zámků.
Statistika jízdy a toky energie se zobrazují také graficky v
systému MY CAR. Aktivují se následovně:
• Statistika cesty: ukazuje průměrnou spotřebu paliva a
průměrnou rychlost. Může pomoci jezdit úsporně.
• Tok energie: ukazuje, zda funguje elektrický nebo
spalovací motor a jak tečou energie.
Jak mohu nastavit hodiny?
05
Navigujte na Nastavení > Nastavení systému >
Nastavení času v systému MY CAR.
Otočte TUNE na Automatický čas a stisknutím
tlačítka OK/MENU aktivujte automatické nastavení
času.
Abyste nastavili čas správně, musíte správně zvolit polohu.
Jak mám čerpat palivo?
06
–– Pomocí tlačítka na panelu osvětlení otevřete dvířka
hrdla palivové nádrže - po uvolnění tlačítka se dvířka
otevřou.
Šipka na symbolu sdružené přístrojové desky ukazuje, na
které straně se dvířka hrdla palivové nádrže nacházejí.
Jak mám mýt svůj vůz?
06
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než mytí v automatické myčce. Nový lak je také náchylnější k poškození. Z tohoto důvodu je pro první měsíce u nového vozu doporučeno
ruční mytí.
Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte, že
nečistoty a kamínky mohou poškrábat lak.
Jak mám čistit kožené čalounění*?
06
Aby si kůže zachovala svůj vzhled, musí být pravidelně
udržována. Z tohoto důvodu doporučujeme kožené čalounění čistit pomocí sady Volvo Leather Care 1krát až 4krát
ročně. Sadu Volvo Leather Care můžete koupit u svého
prodejce Volvo.
Kde se nacházejí úložné schránky?
06
Zde jsou znázorněny některé z úložných schránek ve
vozidle.
Informace o rozmístění dalších úložných schránek
najdete v uživatelské příručce.
Kde se nacházejí zásuvky AUX/USB* a 12 V?
06
Aby 12V zásuvky v prostoru pro cestující fungovaly, musí být
dálkový ovladač s klíčem v poloze I. 12V zásuvka* v zavazadlovém prostoru je vždy aktivní.
Jak funguje řídicí jednotka nabíjecího kabelu?
Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel. Vozidlo dobíjejte pouze ze schválených zásuvek. Jistič zemní ochrany v řídicí jednotce nabíjecího
kabelu chrání vozidlo. Hrozí však nebezpečí přetížení napájecí sítě 230V.
Jak mohu spustit dobíjení?
Zkontrolujte, zda zásuvka 230 V umožní odběr potřebný k dobíjení elektrických vozidel. Nabíjecí proud se upravuje pomocí řídicí jednotky
nabíjecího proudu na hodnotu, která nepřetíží zásuvku 230 V (mezi 6 A a 16 A v závislosti na trhu).
Jak mohu aktivovat teplotní přípravu?
Během parkování venku vycházejí z palivového nezávislého topení zplodiny. To však neplatí při parkování uvnitř , kdy se používá
elektrické topení. V případě přímého spuštění teplotní přípravy doporučuje společnost Volvo aktivaci pomocí dálkového ovladače s klíčem
nebo pomocí mobilního telefonu.
Jak funguje bezklíčový systém Keyless*?
Pokud máte na rukou rukavice, může se stát, že funkce Keyless nebude u klik na dveřích fungovat. Elektromagnetická pole a vlnění mohou
rušit funkci Keyless. Neumísťujte dálkový ovladač s klíčem do blízkosti mobilního telefonu nebo kovového předmětu.
Jak funguje systém BLIS* a CTA*?
Systémy BLIS a CTA doplňují, nikoliv nahrazují, bezpečný styl jízdy a použití zpětných zrcátek. Pomoc systémů BLIS a CTA nemůže nikdy
nahradit nepozornost a odpovědnost řidiče. Odpovědnost za bezpečné couvání a přejíždění do vedlejších pruhů vždy nese řidič. Systém
BLIS nefunguje v ostrých zatáčkách. Systém BLIS nefunguje, když vozidlo couvá.
Jak funguje ochrana chodců*?
Tato funkce nedokáže detekovat všechny chodce ve všech situacích. Například nevidí částečně zakryté chodce, lidi v oděvech, jež skrývají
tvar těla, a chodce s výškou pod 80 cm. Tato funkce nedokáže detekovat všechny cyklisty ve všech situacích. Například nevidí částečně
zakryté cyklisty, cyklisty v oděvech, jež skrývají tvar těla, a cyklisty, kteří se přibližují z boku. Za správný způsob jízdy a bezpečnou vzdálenost
odpovídající rychlosti jízdy vždy odpovídá řidič.
Jak mohu nastavit sedadlo?
Sedadlo řidiče si upravte před tím, než se s vozidlem rozjedete - nikoliv během jízdy. Zkontrolujte, zda je vozidlo zajištěno. V případě prudkého brzdění či nehody tím zabráníte poranění osob.
Jak mohu nastavit volant?
Volant seřizujte (po nastavení sedadla) vždy před jízdou - nikoliv během jízdy.
Jak funguje dojezd "Vzd. do vybité baterie"?
Při změně stylu jízdy se může stát, že některé indikace nebudou správné.
Jak mohu připojit telefon Bluetooth® a jak se mohu připojit k internetu*?
Při použití internetu dochází k přenosu dat (datový provoz), což zatěžuje vašeho síťového operátora. Zeptejte se svého síťového operátora,
kolik stojí datový přenos.
Jak mám čistit kožené čalounění*?
Některá barevná oblečení (např. oděvy z džínoviny a úsně) mohou způsobit změnu zabarvení čalounění. Nikdy nepoužívejte silná rozpouštědla - mohli byste čalounění poškodit.
Kde se nacházejí zásuvky AUX/USB* a 12 V?
Z každé zásuvky se smí odebírat maximálně 10 A (120 W).
Další podrobnosti o svém voze se dozvíte na www.volvocars.com
TP 17124 (Czech). AT 1346. Printed in Sweden, Göteborg 2013. Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Jak nastartuji motor?
Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu. Jedná se o součást systému efektivního řízení emisí
Volvo. Během studeného startu mohou některé vznětové motory kvůli žhavení startovat se zpožděním. Pokud se běžných podmínek startuje motor, prioritní je elektrický motor vozidla. Vznětový motor zůstane vypnutý. V některých situacích se však spustí vznětový motor, např.
je-li příliš nízká teplota nebo pokud se musí dobít hybridní baterie.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising